I • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH •

YIL: 3 • SAYI: 5 NİSAN 2011

YEAR: 3 • ISSUE: 5 APRIL 2011

II • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH

TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • III

TARİHİN PEŞİNDE
-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY
-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH-

(e-dergi) ISSN: 1308-5468 (basılı) ISSN: 1308-545X
www.tarihinpesinde.com www.thepursuitofhistory.com TARİ Hİ N PEŞİ NDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi; EBSCO adlı uluslararası indeks ve veri tabanınca taranmaktadır. THE PURSUIT OF HISTORY -An International Periodical for History and Social Research indexed in EBSCO.

Editör Doç. Dr. Necmi UYANIK

Yönetim Kurulu Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ, Prof. Dr. A. Murat SÜNBÜL, Prof. Dr. Âlim GÜR, Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR, Prof. Dr. Emine YENİTERZİ, Prof. Dr. Hasan BAHAR, Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Prof. Dr. Muhittin TUŞ, Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Doç. Dr. Necmi UYANIK, Doç. Dr. Özdemir KOÇAK, Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Yrd. Doç. Dr. Sinan GÖNEN, Yrd. Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI

Editör Yardımcıları Cemal ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Cemal GÜVEN, Fatih ÇOLAK, Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ, Harun YILDIZ, Hüseyin TORUN, Mehmet Fatih BERK, Mustafa ARSLAN, Salih KIŞ, Yunus İNCE, Zehra ODABAŞI Yayın Kurulu Prof. Dr. Abdullah KAYGI, Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM, Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN, Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK, Prof. Dr. Ali BİRİNCİ, Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ, Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN, Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ, Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Prof. Dr. Benjamin FORTNA, Doç. Dr. Birol AKGÜN, Prof. Dr. Claus SCHÖNİG, Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR, Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER, Prof. Dr. Hasan BAHAR, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI, Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ, Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Prof. Dr. Kurtuluş DİNÇER, Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU, Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK, Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN, Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI, Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ, Prof. Dr. Muhittin TUŞ, Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Prof. Dr. Mustafa YILMAZ, Dr. Mürteza HASANOĞLU, Doç. Dr. Necmi UYANIK, Doç. Dr. Özdemir KOÇAK, Prof. Dr. Rainer CZİCHON, Prof. Dr. Ramazan ÇALIK, Prof. Dr. Salim CÖHÇE, Prof. Dr. S. Esin DAYI, Prof. Dr. S. Waleck DALPOUR, Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ, Prof. Dr. Semih YALÇIN, Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU, Prof. Dr. Thomas Drew-BEAR, Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN, Dr. Ufuk AYHAN, Yrd. Doç. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI, Doç. Dr. Yusuf SARINAY, Dr. Zekeriya ŞİMŞİR

IV • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH

TARİHİN PEŞİNDE
-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY
-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH-

Baskı Öncesi: MinyaTÜ ® K

Baskı:

Bilişim & Organizasyon Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi içi Selçuklu / Konya Tel: (0332) 223 14 25 - Faks: (0332) 241 15 23

İletişim: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs/Konya 0.332.2231423 / 0.542.3566471 http://www.tarihinpesinde.com www.thepursuitofhistory.com tarihinpesinde@hotmail.com, dergi@tarihinpesinde.com, thepursuitofhistory@hotmail.com

TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • V

Hakem ve Danışma Kurulu Prof. Dr. Abdullah KAYGI (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah SAYDAM (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah TOPÇUOĞLU (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Abdülkadir YUVALI (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM (Batman Üniversitesi), Prof. Dr. Adil DAĞISTAN (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN (Uşak Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet ÇAYCI (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÖGERCİN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet KANKAL (Dicle Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şamil GÜRER (Rize Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet YAMAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. A. Adil TIRPAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. A. Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. A. Halûk YÜKSEL (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. A. Kâzım ÜRÜN (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. A. Kürşat GÖKKAYA (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. A. Yaşar OCAK (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Alaaddin AKÖZ (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Alexander A. SOTNİCENKO (St. Petersburg Devlet Üniversitesi/Rusya), Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (Marmara Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ali BİRİNCİ (Türk Tarih Kurumu Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Ali BÜYÜKARSLAN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Alikram ABDULLAYEV (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Prof. Dr. A. İbrahim SAVAŞ (Çankırı Karatekin Üniversitesi), Doç. Dr. A. Murat SÜNBÜL (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Âlim GÜR (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV (Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Doç. Dr. Arif BİLGİN (Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Athina A. SPİTANOU (Makedonya Üniversitesi /Makedonya), Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK (Pamukkale Üniversitesi), Prof. Dr. Aygün ATTAR (Giresun Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Aziz MERHAN (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Bilecik Üniversitesi), Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Üniversitesi ), Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ (Hacettepe Üniversitesi ), Doç. Dr. Bayram AKÇA (Muğla Üniversitesi), Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Prof. Dr. Benjamin FORTNA (Londra Üniversitesi/İngiltere), Prof. Dr. Birol AKGÜN (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Birol GÜLNAR (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY (Trakya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Bülent BAKAR (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Bülent ÇUKUROVA (Çukurova Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Caner ARABACI (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Cemal GÜVEN (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üniversitesi/Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı), Doç. Dr. Charles WILKINS (Wake Forest Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Claus SCHÖNİG (Freie Üniversitesi Berlin/Almanya), Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. David KUSHNER (Haifa Üniversitesi/İsrail), Prof. Dr. Deniz ŞAHİN (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Dimitris MAVROSKOUFİS (Aristotle Üniversitesi/Yunanistan), Doç. Dr. Doğan YÖRÜK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Donald QUATAERT (Binghamton Üniversitesi/İngiltere), Doç. Dr. Durmuş BULGUR (İstanbul Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Dursun GÖK (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Elçin Ehmedov (Devlet İdarecilik Akademisi/Azerbaycan), Doç. Dr. Elman Nesirov (Devlet İdarecilik Akade-

VI • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH

misi/Azerbaycan), Prof. Dr. Emine YENİTERZİ (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ercan YILMAZ (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Üniversitesi), Doç. Dr. Erdal AYDOĞAN (Atatürk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Erdinç YAZICI (Gazi Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Erkan GÖKSU (Gaziosmanpaşa Üniversitesi), Prof. Dr. Esra BURCU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Evangelia BALTA (Milli Helenik Araştırma Vakfı/Yunanistan), Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK (Süleyman Demirel Üniversitesi), Prof. Dr. Fahri UNAN (Hacettepe Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Fatih ERBAY (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Ferda AYSAN (Dokuz Eylül Üniversitesi), Doç. Dr. Ferudun ATA (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Fikret HACIZADE (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Géza Dávid (ELTE Török Tanszék Budapest Múzeum/Macaristan), Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA (İstanbul Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Gümeç KARAMUK (Hacettepe Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Hakan KUYUMCU (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hale ŞIVGIN (Gazi Üniversitesi), Prof. Dr. Halil İNALCIK (Bilkent Üniversitesi), Prof. Dr. H. Hadi SÜMER (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Haşim KARPUZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Hayati AKTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin ÇINAR (Kırıkkale Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin GÜMÜŞ (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin KANDEMİR (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim İLKHAN (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İbrahim KUNT (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. İbrahim SOLAK (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı KAYNAK (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ (Şırnak Üniversitesi), Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. İlber ORTAYLI (Topkapı Sarayı Müze Müdürü), Prof. Dr. İlhan ŞAHİN (Manas Üniversitesi/Kırgızistan), Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. İzzet SAK (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Jon T. OPLİNGER (Maine Üniversitesi/ABD), Prof. Dr. Judith SPENCER (Alberta Üniversit/Kanada), Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Kezban ACAR (Celal Bayar Üniversitesi), Prof. Dr. Kubilay AKTULUM (Süleyman Demirel Üniversitesi), Prof. Dr. Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Levent ZOROĞLU (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut ATAY (Fırat Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet AÇA (Balıkesir Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet AKGÜL (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet KIRBIYIK (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet MERCAN (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN (Hacettepe Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet TEMEL (Muğla Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. M. Akif ÇUKURÇAYIR (Selçuk Üniversitesi), Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU (Ege Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN (Selçuk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. M. Hulusi LEKESİZ (Hacettepe Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. M. Murat ÖNTUĞ (Uşak Üniversitesi), Doç. Dr. M. Serhat YILMAZ (Kastamonu Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. M. Ziya KÖSE (Nevşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Mesut ÇAPA (Karadeniz Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI (Balıkesir Üniversitesi), Prof. Dr. Metin HÜLAGÜ (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Michel BALİVET (Province Üniversitesi/Fransa), Prof. Dr. Mikail BAYRAM (Emekli

Parviz ABOLGASSEMİ (Province Üniversitesi/Fransa). T. Serdar SAĞLAM (Hacettepe Üniversitesi). Prof. U. Dr. Süleyman KUCUR (Marmara Üniversitesi). Mustafa BIYIKLI (Dumlupınar Üniversitesi). Doç. Dr. Dr. Osman AKANDERE (Selçuk Üniversitesi). Dr. Prof. Doç. Yrd. Dr. Doç. Prof. Yrd. Dr. Güngör ERGAN (Hacettepe Üniversitesi). Dr. Ramazan YELKEN (Selçuk Üniversitesi). Prof. Dr. Selami KILIÇ (Atatürk Üniversitesi). Dr. Dr. Dr. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Ramazan ÇALIK (Selçuk Üniversitesi). Doç. Tuncer BAYKARA (Emekli Öğretim Üyesi/ İzmir). Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi). Prof. Prof. Dr. Dr. Mustafa ÇIPAN (Selçuk Üniversitesi). Sinan GÖNEN (Selçuk Üniversitesi). Rüya KILIÇ (Hacettepe Üniversitesi). Dr. Salim KOCA (Gazi Üniversitesi). Prof. Şahin AKINCI (Selçuk Üniversitesi). Prof. Dr. Prof. Yrd. Dr. Şefika KURNAZ (Gazi Üniversitesi). Nilgün ÇELEBİ (Ankara Üniversitesi). Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Üniversitesi). Dr. Dr. Dr. Dr. Yrd. Ömer TURAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi). Mustafa OFLAZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi). Dr. Nikos P. Selahattin AVŞAROĞLU (Selçuk Üniversitesi). Dr. Dr. Rainer CZİCHON (Freie Üniversitesi Berlin/Almanya). Doç. S. Yrd. Dr. Süleyman BEYOĞLU (Marmara Üniversitesi). Prof. Doç. Dr. Dr. S. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi). Mustafa TURAN (Gazi Üniversitesi). Dr. Mustafa TOKER (Selçuk Üniversitesi). Doç. Orhan KILIÇ (Fırat Üniversitesi). Dr. Semih YALÇIN (Gazi Üniversitesi). Prof. N. Yrd. Dr. Prof. Mustafa ARIKAN (Selçuk Üniversitesi ). Nuriye BİLİK (Selçuk Üniversitesi). Mustafa ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi). Prof. Dr. Dr. Prof. Salim CÖHÇE (İnönü Üniversitesi). Prof. Prof. Doç. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Üniversitesi). Doç. Naci BOSTANCI (Gazi Üniversitesi). Prof. Doç. Prof. Dr. Saim SAVAŞ (Uşak Üniversitesi). Dr. Dr. Dr. Münir ATALAR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi). Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi). Dr. Yrd. Prof. Yrd. Dr. Esin DAYI (Atatürk Üniversitesi). Doç. Prof. Doç. Prof. Prof. Şerif AKTAŞ (Gazi Üniversitesi). Dr. Prof. Doç. T. Nazlı GÜNDÜZ (Selçuk Üniversitesi). Yrd. Sefer SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi). Muhittin TUŞ (Selçuk Üniversitesi). Dr. Faik ERTAN (Ankara Üniversitesi). Dr. Doç. Prof. Dr. S. Prof. Doç.TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • VII Öğretim Üyesi/Konya). Naile HACIZADE (Selçuk Üniversitesi). Doç. Dr. Prof. Dr. Mushtaq Ahmad KAW (Keşmir Üniversitesi/Hindistan). Dr. N. Doç. Doç. Sabri SÜRGEVİL (Ege Üniversitesi). Dr. Reyhan SUNAY (Selçuk Üniversitesi). Dr. Dr. Dr. Doç. Dr. Sabiroviç NİYAZOV (St. Doç. Doç. Prof. Nuri KÖSTÜKLÜ (Selçuk Üniversitesi). Prof. Prof. Musa ÇADIRCI (Ankara Üniversitesi). Dr. Mustafa ÇOLAK (Mustafa Kemal Üniversitesi). Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi). Raif PARLAKKAYA (Selçuk Üniversitesi). Doç. Mustafa AVCI (Selçuk Üniversitesi ). Yaşar ERDEMİR . Prof. Dr. Dr. Özkan İZGİ (Hacettepe Üniversitesi). Prof. Salih AYNURAL (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü). Dr. Prof. Ramazan ACUN (Hacettepe Üniversitesi). Yrd. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi). Ruhi ÖZCAN (Selçuk Üniversitesi). Doç. Doç. Necmi UYANIK (Selçuk Üniversitesi). Prof. Dr. Dr. Nuri ŞİMŞEKLER (Selçuk Üniversitesi). Dr. Prof. Yrd. Selahittin ÖZÇELİK (Pamukkale Üniversitesi). Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi). Yrd. Prof. Dr. Prof. Dr. Rüçhan ARIK (Emekli Öğretim Üyesi/Ankara). TERZİS (Aristotle Üniversitesi /Yunanistan). Prof. Dr. Yrd. Prof. Doç. Dr. Prof. Oğuz AYTEPE (Ankara Üniversitesi). Prof. Prof. Prof. Niyazi KARACA (Bozok Üniversitesi). Dr. Doç. Prof. Waleck DALPOUR (Maine Üniversitesi/ABD). Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Yrd. Yasin AKTAY (Selçuk Üniversitesi). Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi). Petersburg Devlet Üniversitesi/Rusya). Dr. Dr. Yrd. Nurullah ÇETİN (Ankara Üniversitesi). Doç. Yasemin DOĞANER (Hacettepe Üniversitesi). Dr. Prof. Prof. Thomas Drew-BEAR (Lyon Üniversitesi /Fransa). Prof. Dr.

Yusuf ÖZ (Kırıkkale Üniversitesi). Dr. Doç. Dr. Yaşar ÖZÜÇETİN (Ahi Evran Üniversitesi). Dr. Doç. Doç. Doç. Doç. Dr. Yusuf KILIÇ (Pamukkale Üniversitesi). Yusuf SARINAY (Devlet Arşivleri Genel Müdürü). Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi). Dr. Doç. Dr. Dr. Yavuz ATAR (Selçuk Üniversitesi). Zekeriya KARADAVUT (Selçuk Üniversitesi) . Doç. Dr. Yrd. Dr. Dr. Yaşar SEMİZ (Selçuk Üniversitesi). Prof. Yrd.VIII • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH (Selçuk Üniversitesi). Prof. Yusuf KÜÇÜKDAĞ (Selçuk Üniversitesi). Yılmaz KOÇ (Selçuk Üniversitesi). Doç.

bahar ve güz olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 5. Almanca veya Rusça yabancı dillerinden birisine ait özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Almanca. Metinler 33 sayfayı aşmamalıdır. Türkçe makalelerde. 200 kelimeyi aşmayacak şekilde özet metin ve 5 kelimelik anahtar sözcükler bulunmalıdır.jpg / . Eski harfli metinler Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. . 1. 1. yazarın kullandığı İngilizce. soldan. uluslararası hakemli bir dergi olup. daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. üstten ve alttan 3 cm olmak üzere. Times New Roman karakterinde. adı soyadı. 6.TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • IX TARİHİN PEŞİNDE Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yılda iki sayı (Bahar ve Güz) olmak üzere internet ortamında elektronik belge ve basılı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.tiff” uzantılı kayıtları da ayrıca eklenmelidir. Yazılarda yazar unvanı./ The Pursuit Of History . Makaleler için telif ücreti ödenmez. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise belgeyle birlikte söz konusu fontun da gönderilmesi gerekmektedir. Metin içinde kullanılan resim. Dergide Türk tarihi ağırlıklı olmak üzere sosyal bilimler alanında yazılmış olan makaleler yayınlanır. Fransızca ve Rusça yazılara da yer verilecektir. görev yaptığı kurum ve e-mail adresi bulunmamalı ve aşağıda belirtilen iletişim adresi üzerinden gönderilmelidir. Makalelerin başında. Yukarıda belirtilen yabancı dillerden birisiyle yazılmış makalelerde ise. Sayfa yapısı A4 ebadında. öncesi ve sonrası 3 nk olacak şekilde ayarlanmalı ve sayfa numarası verilmelidir. YAYIN İLKELERİ Tarihin Peşinde -Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Bu tür belgelerin baskı tekniğine uygun çözünürlükte (en az 300 piksel) ve sayfa alanını aşmayacak büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. 9. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan tebliğler başka bir yerde yayınlanmamış olması ve makale içinde sunulduğu sempozyum vb.doc” uzantılı belge oluşturmaya elverişli kelime işlem programında yazılarak bir adet disket veya CD kaydı ve üç kopya kâğıt çıktısıyla birlikte verilecektir. 8. 2. Dergiye gönderilen makalelerin özgün bir çalışma olması. Türkçe özet ve anahtar kelimelerin yanı sıra. materyallerin “. satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. iki yandan hizalı ve paragraf arası boşluğu.5 satır aralığıyla. 3. Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte uygun görüldüğü takdirde İngilizce. belirtilmek kaydıyla yayınlanabilir. Yine her türlü haberleşme aşağıda belirtilen iletişim adresinden yapılmalıdır. harita vb. Paragraf başlarında “TAB” tuşu yerine “ENTER” veya “RETURN” tuşu kullanılmalıdır. Türkçe özet ve anahtar kelimeler de bulunmalıdır. Noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır.International Periodical For History And Social Research -. kenar boşlukları sağdan. Yazarlar dergi lehine makalelerinin telif hakkından feragat ettiklerini kabul ederler. Fransızca. Yazılar. 11 punto (dipnotlarda 9 punto) büyüklüğünde olmalı. Makaleler PC uyumlu Microsoft Word veya “. Makale içeriklerinin her türlü yasal sorumluluğu yazarlarına aittir. Söz konusu işaretlerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 7. 4.

X • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 10. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra “vd. H. (İnalcık. 12. en eski tarihli olandan yeni olana doğru. her hangi bir hak talebinde bulunamaz. müellif veya mütercim adından sonra [yz. Dergide gerek metin içerisinde gerekse dipnot şeklinde atıf yapılabilir. 2000: 120. [yz. (Demir. giriş. Raporların olumsuz olması nedeniyle makalenin yayınlanmaması durumunda yazar. parantez içinde yazarın soyadı. Ayrı basım talep eden makale sahipleri. Makale. Ancak genel bir uyum sağlanmasına dikkat edilmelidir. Faroqhi. ilgili cümle içinde geçiyorsa. (Akgündüz-Öztürk vd. araya tire işareti (-) konulur. adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilir. Alt başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak. Ara başlıkların tamamı koyu olarak yazılacak. 2002: 157) * Yazarın adı. parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir. 2003: 46). (BOA. ilgili yerden hemen sonra. yazarların isteği üzerine söz konusu sistem de uygulanabilir.. 11. 13.. 1864: 32'den aktaran. Makalede ana başlıkların tamamı büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır. (İnalcık. 2006: 15). bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: (Tabaqat-ı Nasırî. 2003: 27) * Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken. varak numarası örnekteki gibi belirtilmeli ve tam künye kaynakçada gösterilmelidir. değerlendirme sonucunda iki hakemden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda dergi yönetimi tarafından uygun görülen bir sayıda yayınlanır. yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir.(1954: 77) * Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri. 2003: 28) * İki yazarlı kaynaklarda. 1410: 7b) * Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken. (İnalcık. metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı. MAD 7342: 25) * Not: Alanlarında daha çok klasik atıf sistemi esas alınan bilim dallarında. Metin içerisinde yapılacak olan atıflarda aşağıdaki örneklere uygun davranılmalıdır. sonuç. (Örnek . ancak her kelimenin ilk harfi büyük olacak ve başlık sonunda satırbaşı yapılacaktır. (İnalcık-Seyitdanlıoğlu. Metin içerisinde atıf sisteminin tercihi durumunda yapılacak olan açıklama dipnotlarında dipnottan sonra atıf yine metin içerisinde yapıldığı gibi olmalıdır. Süreli yayınımız elektronik ve ayrıca basımı yapılan bir dergi olup. 14. A. (Bloch. dergi editörü/editör yardımcıları tarafından bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla üç hakeme gönderilir. 2005: 28) * Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde.]. kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Dergiye gönderilen makale.. (Ahmedî.” kısaltması kullanılmalıdır. başlık sonuna iki nokta (üst üste) konularak yazıya aynı satırdan devam edilecektir. 2000b: 17) * Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri. açılımı kaynakçada verilmelidir. birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. sitemize konulacak olan yazılarının pdf formatını indirip çoğaltabilirler.] kısaltması konmalı. Bir makalede sıra ile özet. (Demir. 2000a: 156). eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla örnekteki gibi verilmelidir. ana metin. Köprülü. ancak başlığın ilk kelimesindeki birinci harf büyük sonraki kelime/kelimelerin ilk harfi küçük olacak. basımı yapıldığında bir adet dergi yazarına gönderilir. 1991: 19) * El yazması bir eser kaynak gösterilirken. Kaynak Gösterme (Atıflar) * Makalede yapılacak atıflar.

29.11. * Derleme kitaplardaki makaleler: Clark. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Mehmet.org/ex/lists/maslow. Yüzyıllar). Uluslararası Kuruluşunun 700. İstanbul 1990. ss.41. M.html. 467. Ankara 2006.) Bibliyografya (Kaynakça) * Kitap: Uzunçarşılı.439. Selçuk Üniversitesi Basımevi. Ankara 2003. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu. 07. . Phoenix Yayınları. * Makale: Demirpolat. * Tezler: Lekesiz. Konya.2007. Hulusi.09 Nisan 1999. “Osmanlı Sanayi Devrimi”. (Derleyen: İnalcık.480. 429. * Bildiriler: Yavaşca..TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • XI Dipnot: Ali Birinci. Alâeddin. Hürriyet ve İtilâf Fırkası II. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Ankara. 156-157. Osmanlı İlmi Zihniyetinde Değişme (teşekkülgelişme-çözülme: XV-XVII. Karakoyunlu Devletleri. (Yayına Hazırlayanlar: Alâaddin Aköz. Dergâh Yay. Halil-Seyitdanlıoğlu Mehmet). Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi.Bayram Ürekli-Ruhi Özcan). Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. ss. erişim tarihi: 27. İsmail Hakkı. Konya 2003. Halil-Seyitdanlıoğlu. Ankara 1989. * Web siteleri: http://www. ss. Sayı 9. “İslâm Felsefesinin Batı Düşüncesine Etkisi”. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar. “Osmanlı ve Mûsiki”. Türk Tarih Kurumu Yayınları. Edward C. Enver. Konya 2000. * Derleme Kitap: İnalcık. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.. Phoenix Yayınları 2006.xenodochy. s.

Please do not syllabify at the end of the line. please send the typeface character with the text. 7. the names. The submissions should be written on word-processing programs such as Microsoft Word or the document (the “. No royalty payment for the articles. If any special typeface is used. English and Russian) should be placed with 5 key words in addition to the Turkish abstracts and key words. 3.doc” texts) that is adaptable with PC and please send three paper complimentary copies of the texts in addition to the CD or floppy. The Pursuit of History -An International Periodical for History and Social Research. The paper should be typed on A4-size paper. 5. is aninternational refereed journal and published twice a year (spring and autumn) 2. Articles sent for publication should have not been previously published in another journal. the e-mail addresses shouldn't be written on the texts. Also pay attention to the pixel resolution (at least 300 pixel) adaptable with the printing technique and the size of the materials shouldn't exceed the size of the page. German and Russian languages. The submissions presented to the Journal based on Social Sciences especially Turkish history. Leave 3 cm margins on left -and right and top and bottom. 9. French. Publication Principles 1. The texts written with the old (different) letters should be written on Universal Word or similar ones. 6. Scientific and legal responsibilities of the published texts belong to the authors. Also you can communicate through the contact addresses. one abstract written in any foreign language especially (French.surnames of the academicians. The text shouldn't exceed 33 pages 10. It is an international refereed journal. the association in which he/she is located. The papers submitted for any symposiums or congresses can be published on condition that it has not been previously published and citing the name of the symposiums where the articles presented. The titles. The article that is arrived to the journal is sent to the three referees by the editor and the editor assistants in order to be examined in terms of . The writers acknowledge that they will renounce their copyright. font size 11(9 font at footnotes). German. To adjust spacing before or after paragraphs leave “3 nk” and in addition to the page number.tiff” extension records of the materials used in the texts such as the pictures and the maps also should be attached to the texts. flush-right alignment. Turkish abstract and key words are required. Do not write the punctuation marks as adjacent to the last letter..5-line spacing. The main body of the text should be written in Times New Roman letters. leave one letter space.XII • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH THE PURSUIT OF HISTORY -An International Periodical for History and Social Researchis published twice a year (in spring and in autumn) both in print and e-journal version. 8. not even in a different language.jpg / . use 1. If the article is written in the languages stated above. In Turkish articles. The “. 4. Texts. But if it is approved it can be published in English. The publication language of the journal is Turkish. The above ones should be sent through the following contact address. Each article must include an abstract of not more than 200 words and 5 key words. At the paragraph indentation please use “TAB” key rather than “ENTER” or “RETURN”.

one issue of the journal will be sent to the writer of the article. MAD 7342: 25) * PS: Classical reference system can be used in some scientific branches that used mostly that system (Ali Birinci. . the other headlines should be written in bold type with the small letters except for the first letter. after the name of author and translator put the abbrevaiton of [ms. Türk Tarih Kurumu Yayınları. the writer never demands for right.. the surname of the writer. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakki'ye Karşı Çıkanlar. then put the first letter of the names. 2002: 157) * If the name of the writer is cited in the text. Then following the headlines put colon (:) and continue to the text from the same line. 2005: 28) * If more than one reference is preferred. 1991: 19) * While attributing a manuscript. (Demir. (İnalcık.The whole tag can be cited in thebibliography (Ahmedî. page number stated as in the sample. (Demir. 156-157. 2003: 46). Both in text or footnote type reference can be possible. the works should be cited in the same brackets from the older to the newer dated with semicolon. the reference after footnote should be used as in the text on the explanatory footnotes. 2000b: 17) * If the writers' surnames are similar as well as their publish date. 2003: 28) * Please put hypen(-) on the resources with two writers. 2003: 27) * If you don't find the resource that has been attributed in a text. 1864: 32'den aktaran.and the leaf number should be stated as it is shown in the sample.If the writers are more than two. just only mention the date and the page number (1954: 77) * Two works of a writer that have been published in the same year can be distinguished by adding a letter to the publish date. Our periodical will be presented both e-journal and in print version.. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu.]. (İnalcık. Main headlines should be big bold letters. the publication year of the work. Ankara 2003.” (İnalcık-Seyitdanlıoğlu. The references used in text should be based on the following samples. 2000: 120.then after the surname use this abbreviation “et al. [yz. A. Hürriyet ve İtilâf Fırkası II. Following the publication. 2006: 15). If the assessment of the article is negative. İstanbul 1990. conclusion and bibliography are presented consecutively in a text. main text. (İnalcık. 12. (Akgündüz-Öztürk et al. introduction.. 13. Resource Attributes (References) * The references used in the text should be started from the relating point and in brackets. cite in the text just like the following sample. The criterion for assessment is the appropriateness of two referee comments then the articles will be published in any issue decided by the journal management. cite both of the resources in the following sample: (Tabaqat-ı Nasırî. But pay attention to the general consistency.].. 1410: 7b) * While attributing the archive documents. Karakoyunlu Devletleri.TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • XIII 11. H. 14. (Bloch. Dergâh Yay. 2000a: 156). the academic competence.the detailed version should be in the bibliography. The owner of the articles also downloads the text from the journal web site as PDF pattern Abstract. If you use the reference system in the text.) Bibliography * Book: Uzunçarşılı. (BOA. s. Faroqhi. Köprülü. İsmail Hakkı.

org/ex/lists/maslow. ss. Ankara 1989. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi. Enver. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. 467. Mehmet. Edward C.xenodochy. Konya 2000. Hulusi. “İslâm Felsefesinin Batı Düşüncesine Etkisi”. Ankara 2006. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Phoenix Yayınları 2006. Uluslararası Kuruluşunun 700. 29. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.Ankara.480. Web sites: http://www. Article: Demirpolat. Alâeddin.. Sayı 9. Phoenix Yayınları. “Osmanlı Sanayi Devrimi”.439.41. Konya 2003. (Yayına Hazırlayanlar: Alâaddin AközBayram Ürekli-Ruhi Özcan). history: 27. “Osmanlı ve Mûsiki”. ss. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.XIV • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH * * * * * * Compilation: İnalcık. Selçuk Üniversitesi Basımevi. Yüzyıllar). (Derleyen: İnalcık. . Articles in a compilation work: Clark.09 Nisan 1999. Halil-Seyitdanlıoğlu.11. Konya.2007. Announcements: Yavaşca.html. Osmanlı İlmi Zihniyetinde Değişme (teşekkülgelişme-çözülme: XV-XVII. M. 429. Halil-Seyitdanlıoğlu Mehmet). Thesis: Lekesiz. ss. 07.

TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • XV İÇİNDEKİLER 1-15 BİR HATT-I HÜMÂYUN YENİÇERİ TARİHİNİ ÖZETLEMEYE YETER Mİ? IS A HATT-I HÜMÂYUN ENOUGH TO SUMMARIZE THE HISTORY OF JENISSARY? Ahmet YÜKSEL 17-38 OSMANLI DEVLETİ’NDE ULAŞIM VE İLETİŞİMİN ÖRGÜTLENMESİ ORGANIZATION OF TRANSPORTATION AND COMMUNICATION IN THE OTTOMAN STATE Cemal ÇETİN 39-56 I. TBMM HÜKÜMETİ’NİN İLK ULUSLARARASI ANLAŞMASI: “20 GÜNLÜK MUVAKKAT MÜTAREKE” THE FIRST INTERNATIONAL AGREEMENT OF TGNA GOVERNMENT: 20 DAYS TEMPORARY ARMISTICE Cihat YILDIRIM 57-70 İZMİR İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN SİYASİ FAALİYETLERİ KAP SAMINDA ERMENİ MESELESİ (1878-1914) THE ARMENIAN QUESTION WITHIN THE POLITICAL ACTIVITIES OF IZMIR BRITISH CONSULATE (1878-1914) Funda ADITATAR 71-88 ÇOCUK VE GENÇ İKBALİN ŞİİR DÜNYASINDA CHILDHOOD AND YOUTH IN IQBAL’S POETRY WORLD Hakan KUYUMCU 89-102 ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA ORTA ANADOLU’DA DİNSEL YAP I THE RELIGIOUS SITUATION IN THE CENTRAL ANATOLIA DURING THE ASSYRIAN TRADE COLONY PERIOD Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ .

XVI • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH

103-108 ANKARALI AHİ MAMAK HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON AHI MAMAK FROM ANKARA M. Ali HACIGÖKMEN

109-124 ABBASÎLER İLE HAZARLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER ( VIII-IX. Y.Y.) THE RELATIONS BETWEEN THE ABBASIDS AND THE KHAZAR, (VIII-IX.CC) Mustafa DEMİRCİ

125-140 DUVARLAR ARASINDA ANTALYA YAHUDİ CEMAATİ-I ANTALYA’S JEWISH COMMUNITY WITHIN WALLS-I Mustafa ORAL

141-176 CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞANAN KURAKLIK FELAKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ANALYSIS OF THE DROUGTH DISASTERS IN THE PERIOD OF REPUBLIC Necmi UYANIK - Muhammed SARI

177-190 ALMAN ASKERÎ CEZA KANUNNAMESİNİN OSMANLI ASKERÎ CEZA KANUNNAMESİNE TATBİKİ EXECUTING OF GERMAN MILITARY CRIMINAL CODE ON THE OTTOMANMILITARY CRIMINAL CODE Nuran KOYUNCU - Salih KIŞ

191-196 TÜRK TARİHİNDE AN LU-SHAN VE DESTANI THE AN LU-SHAN’S EPIC IN THE TURKISH HISTORY Saadettin GÖMEÇ

197-214 AFYONKARAHİSAR’DA İLK TUNÇ ÇAĞI ÇANAK ÇÖMLEK KÜLTÜRÜ THE EARLY BRONZE AGE POTTERY CULTURE IN AFYONKARAHISAR Salih KAYMAKÇI

TAR İH İN PEŞİNDE • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ • XVII

215-234 II. DÜNYA SAVAŞI YILLARI’NDA UYGULAMAYA KONULAN TOP RAK MAHSULLERİ VERGİSİ VE KÖYLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ THE TAX ON AGRICULTURAL PRODUCTS IMPOSED DURING II. WORLD WAR AND ITS EFFECT ON THE PEASANTS Sevilay ÖZER

235-250 CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA ILGIN’DA GÖREV YAP AN ÖĞRETMENLERİN SOSYAL VE MESLEKİ P ROFİLLERİ THE SOCIAL AND PROFESSIONAL PROFILES OF THE TEACHERS IN ILGIN IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC OF TURKEY Seyit TAŞER

251-282 HIYANET-İ VATANİYE KANUNU’NUN MÜZAKERELERİ VE KABULÜ THE NEGOTIATIONS AND ACCEPTANCE OF THE LAW OF TREASON Yaşar ÖZÜÇETİN - H. Mehmet DAĞISTAN

XVIII • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH •

TARİHİN PEŞİNDE
-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY
-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH -

Yıl: 2 0 1 1 , Sa yı: 5 Sa yfa : 1 -1 6

Ye a r: 2 0 1 1 , Issue : 5 Pa ge : 1 -1 6

BİR HATT-I HÜMÂYUN YENİÇERİ TARİHİNİ ÖZETLEMEYE YETER Mİ? Ahmet YÜKSEL∗
Özet Bu çalışmaya temel teşkil eden Hatt-ı Hümâyun; Sultan II.Mahmud'a (1808-1839), ayrıca 1815 senesine aittir. Hatt-ı Hümâyun’da birbirinden farklı iki hadiseden bahsedilmektedir. Bunlardan ilki Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşîlikle olan münasebetine dair izler taşırken, diğeri imparatorluktan kopma emelinin peşine düşen Rumların istiklallerini kazanma yolundaki ilk kıpırdanışlarının Yeniçerilerde ve devlet merkezinde uyandırdığı akislere ilişkindir. Hatt-ı Hümâyun'un böyle bir çalışmaya konu olması ise; söz konusu hadiselerin aktarımından ziyade, Yeniçerilerin; onlar karşısındaki girift tavırlarına, tarihe karışmazdan yaklaşık 10 sene evvel geldikleri noktaya ve bilhassa gittikleri sonun kaçınılmazlığına bir kez daha şahit olabilmekten mülhemdir. Anahtar Kelimeler II. Ma hmud, Yeniçeriler, Bek ta şîlik , Rum Meselesi IS A HATT-I HÜMÂYUN ENOUGH TO SUMMARIZE THE HISTORY OF JENISSARY? Abstract The basis of this study, the Hatt-ı Hümâyun (the own writing of the Ottoman Sultan), belongs to Mahmud II’s (1808-1839) and the year of 1815. Two different events are mentioned in the Hatt-ı Hümayun. The first one had some tracks concerning the relation of the Jenissary Association with the Bektashi order and the other is the first movements of the Rums on the way of gaining their independence with the aim of seperating from the Empire and its reflections over the the Jenissaries and the center of the government. The existence of the Hatt-ı Hümayun in such a study based on the complicated attitudes of the Jenissaries, the point that they had reached 10 years before they disappeared and unfortunately witnessing their inevitable collapse once more. Key Words Ma hmud II, The Jenissa ry, The Bek ta shi order, The Rum Problem

Arş.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Elemanı. ahmetarih@hotmail.com

2 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

GİRİŞ: YENİÇERİLER VE BEKTAŞÎLİK Hadiselere geçmeden önce hakkında birkaç söz söylenilmesi gereken mevzu vardır ki Yeniçeri Ocağı ile Bektaşîlik arasında tesis edilmiş olan yakın münasebet bunların başında gelir. Rumeli'deki ilk Osmanlı yayılmasından itibaren fetihlerin devamının daimî ve muvazzaf bir ordu ile mümkün olacağının anlaşılması üzerine I. Murad zamanında teşkil olunan Yeniçeri Ocağı'na1 Bektaşîliğin hangi tarihte girmiş olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Yeniçerilerin Bektaşîlikle alâkaları, oc aklarının kaldırılışına kadar sürmüştür. Bazı kaynaklar Yeniçeri Oc ağı’nın teşekkülünde Hacı Bektaş Veli’nin bizzat etkili olduğunu iddia etseler de oc ağın kuruluş tarihi ile Hac ı Bektaş Veli’nin yaşadığı dönem arasında bir uyumsuzluk olduğu Osmanlı kaynaklarından (özellikle Âşıkpaşazâde Tarihi'nden) hareketle ortaya konulmuştur. Dolayısıyla Yeniçeri Ocağı ile Bektaşîlik arasında bir bağın olduğunu, ancak bu bağın Hacı Bektaş Veli’den sonra ortaya ç ıktığını söylemek yerinde olacaktır.2 A.Y.Ocak'a göre; Yeniçeri Ocağı'nda Hacı Bektaş inanışı rastlantısal biç imde bir Kalenderî-Bektaşî temeli üzerine kurulmuştur.3 Rastlantı noktasında Oc ak'la hemfikir olan Hasluck da; Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu ile ilgili olarak Hac ı Bektaş'ın adına bağlanan söylenceyi; onu kendilerinin "pir"i, tarikatı da ruhanî dayanakları gibi görenlerin Yeniçeri Ocağını bu tarikata bağlı tutmaya yönelik bir "kurgu"su olarak kabul etmiştir.4 Melikoff ise böylesi fetihlerin gerçekleştiği, her şeyin sultanın adına ve onun iradesi ile olduğu bir dönemde Hac ı Bektaş adının Yeniç eri Ocağı'na bağlanışını Bektaşîlerin bir "kurgu"su saymanın, Osmanoğulları'nın ağırlığını ve hanedanın elinde bulundurduğu yaptırıcı gücü küç ümsemekten başka bir şey olmayacağı görüşündedir.5 Aslında devrin özelliklerine şöyle bir göz atınca meseleye dair daha sağlıklı tespitlerde bulunmak mümkün olac aktır. Şöyle ki, 13.yüzyılda kurulan her yeni sınıfın, yaşamış ve geç miş ya da hayalden doğmuş erenlerden birini kendisine pir sayması fütüvvet temellerindendi. Osmanlı Devleti’nin ilk temsilcileri de fütüvvet yolundandı. Bu nedenle fütüvvetin seyfî (kılıçlı) kolunun teşkilatlanması sonuc u ortaya ç ıkan Yeniç eri Oc ağı da Hacı Bektaş Veli’yi kendisine pir seçmişti. Buradan hareketle Yeniçeriler, oc aklarına Hacı Bektaş Ocağı adını verdikleri gibi kendilerini de Ha cı Bekta ş köçeği diye tanıtmaktan övünç duymuşlardır. Bektaşîlikle artan ilişkilerinden sonra zamanla Yeniç eriler; Taife-i Bektaşîye, Gürûh-ı Bekta şîye, Zümre-i Bekta şîya n, Oca ğ-ı Bekta şîyan şeklinde anıldıkları gibi ordudaki rütbeler de silsile-i ta rîk-i Bekta şîya n şeklini almıştır. Yeniçeri Ağası'na da Ağa-yı Bektaşîyan adı verilmiştir. Yeniç erileri sevmeyen, onların zorbalığa varan hareketlerini tasvip etmeyenler ise, onlar iç in
1 2

3

4

5

Ocak hakkında daha fazla bilgi için bkz. Mücteba İlgürel, “ Yeniçeriler” , MEB.İ.A, XIII, Eskişehir 1997, s.385-395. Meselenin kısa bir tartışması için bkz. Kemal Da şçıo ğ lu, "Yeniçeri Oca ğ ı ve Bekta şî Zaviyelerinin Kapatılması", Gazi Üniversitesi Hacı Bekta ş Veli Ara ştırma Dergisi, sy.34, Ankara 2005, ss.307–315. Ahmet Ya şar Ocak, Osmanlı İmparatorlu ğ u'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII.Yüzyıllar), Ankara 1992, s.211212 vd. F.W. Hasluck, Christianity and Islam under the Sultans, 2 c., Oxford 1929 (Clarendon Press), s.489-93'ten naklen İrene Melikoff, Hacı Bekta ş Efsaneden Gerçe ğ e, Çev: Turan Alptekin, İstanbul 1998, s.136. Melikoff, Hacı Bekta ş..., s.136.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 3

Gürûh-ı Bektâşîyan tabirini kullanmışlardır. Bu da gösteriyor ki; Yeniçerilik, halkın gözünde Bektaşîlik demek olmuştur.6 İlber Ortaylı, Bektaşîlik ritlerinin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Yeniçeri oc ağının piri olması hususunun ve geleneğin dışında; Yeniçerilerin Bektaşîlik görüş ve ayinleri ile ne derecede yakın alakaları olduğunun halen etraflıca ve ikna edici bir biçimde ortaya konmuş olmadığı iddiasındadır. O’na göre; son devirde Bektaşî derviş ve babalarının bazılarının Yeniçerilerle yakın gündelik ilişkisi olmuştur; ama bu, oc ağa mensup asker ve zabıtanın bu tarikat ve onun tekkeleriyle ne kadar yakın ilgisi ve aidiyeti olduğu konusundaki temel soruları c evaplamaya yetmez.7 Nitekim S uraiya Faroqhi de Yeniçeriler ve Bektaşîler arasındaki ilişkiye dair elde bulunan belgelerin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekmektedir.8 Öte taraftan Ahmed Cevdet Paşa, Bektaşî Babalarının Yeniçeri birliklerine vaizler olarak eşlik etmiş olduklarını, Hacı Bektaş'ın resmî bir temsilc isinin sürekli olarak 94.ortanın9 kışlasında yaşadığını, bu temsilc inin tarikatın başındaki şahıs tarafından atandığında İstanbul'a gelerek düzenlenen bir törenle Yeniçeri Ağa'sı tarafından kendisine taç giydirildiğini kaydetmiştir.10 Velhâsıl, Yeniç erilerin Bektaşî tarikatı ile olan ilişkilerinin boyutlarını tam manâsı ile ortaya koymanın güçlüğü her ne kadar ortada ise de tarikatın ocak iç erisindeki etkisinin yadsınamayacak bir derecede olduğu da aşikardır. Mesela Yeniç eri birliklerinin bir üyesi olarak yazılan her bir askerden Hac ı Bektaş Yolu'na iman yemini alınmıştır.11 Yine Yeniçerileri etkileyen pek ç ok Bektaşî sembol ve motifi olmuştur: Yeniçerilerin harbe giderken Bektaşî gülbanklarını (dua-ilahi) tekrar ettiklerinden, yanlarında taşıdıkları cönk defterlerinde Bektaşî büyüklerinin menkıbelerini anlatan çok sayıda velâyetnamenin de yazılı olduğundan bahsedilmektedir.12 I.ESKİ ÂDET, YENİ RİCÂL Başta S ultan olmak üzere Şeyhülislam, Sadrazam ve Yeniçeri Ağası gibi imparatorluğun en ileri gelen dört isminin söz konusu Hatt-ı Hümâyun'daki hadiselerde kendisini bütün çıplaklığıyla gösteren Yeniç eri zorbalığı karşısında neden o kadar sessiz kaldıklarını anlayabilmek için; öyle çok fazla kaynak taramasına ge6

7 8 9

10 11 12

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Te şkilâtından Kapıkulu Ocakları, I, Ankara 1984, s.144; John Kingsley Birge, Bekta şîlik Tarihi, İstanbul 1991, s.85; Da şçıo ğ lu, "Yeniçeri Oca ğ ı ve Bekta şî Zaviyelerinin Kapatılması", s.3. İlber Ortaylı, "Tarikatlar ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Yönetimi", OTAM, sy.6, Ankara 1995, s.282. Suraiya Faroqhi, Anadolu'da Bekta şîlik, İstanbul 2003, s.82-83. Orta; Yeniçeri te şkilâtında bölük/tabur yerinde kullanılan bir tâbirdir. Yeniçeri ortalarının sayısı zaman zaman artırılmış, son zamanlarda ise 196'ya kadar çıkarılmıştır. Ortaların mevcudu azalmış ve ço ğ almış oldu ğ u halde 196 adedi nihayete kadar sabit kalmıştır. İlk zamanlarda her Yeniçeri ortası; altmış, yetmiş kişiden müte şekkilken daha sonraları bu sayı yüze kadar çıkarılmıştır. Ortalarının her birinin ayrı ayrı bayrakları ve ortalarına mahsus alâmetleri olmu ştur. Bkz. Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğ ü, I, İstanbul 1993, s.730; Uzunçarşılı, ...Kapıkulu Ocakları, s.155-56. Ahmed Cevdet Pa şa, Tarih-i Cevdet, XII, (Üçdal Ne şriyat), İstanbul 1966, s.234–235. Birge, Bekta şîlik Tarihi, s.86. Osman Eğ ri, "Yeniçeri Oca ğ ının Manevi Eğ itimi ve Bekta şîlik", Gazi Üniversitesi Hacı Bekta ş Veli Ara ştırma Dergisi, V/10, Ankara 1999, ss.173-196.

Bu vakıanın tarihi Sicill-i Osmanîde Şubat 1815 olarak kaydedilmiştir. Abdurrahman Şeref Efendi. Haz: Nuri Akbayar. yeni Sultan ne zaman sıkılsa pa şayı sadrazamlığ a getirecektir. İstanbul 1996. II. Bkz. Yeniçerilerin taraftarlığ ını yapan Hâlet Efendi'nin kin ve dü şmanlığ ına hedef olarak 1817'de azl ve Sakız'a sürgün edilmiştir. 10 ay. III. Abdurrahman Şeref Efendi. Yeniç eriler kendisinden Ağa'nın azlini isteyeceklerdir. Tam da bu sırada eşkıya Yeniçeriler. Ankara 1985. zamanında resmî daire demek oldu ğ u için Ağ a Kapısı da Ağ a Dairesi demekti. I. 6 gün kaldığ ı bu makamdan "Softalar Vakası". bilgili. s. diğerleri de zindandaki mahpusları ç ıkarmışlardır. 13 14 15 16 17 18 Usta.. 22 Mart 1815 tarihinde Şeyhülislâm tayin edilmiştir. İstanbul 2008. çok tecrübeli. onurlu. İstanbul 1993. (İlgi Kültür Sanat Yayıncılık). Sicill-i Osmanî. Ahmed Cevdet Paşa tarafından da bir güzel kaydedilmiş olayları hatırlatmak. Ağ a Kapısı: Yeniçeri a ğ alarının bulundu ğu resmî daireye verilen addı.. bir isyan hareketine hazırlanmışlardır. s. Ölüm tarihi 1859 olan Mehmet Emin Rauf Pa şa'nın hayatı ve faaliyetleri ile ilgili daha fazla bilgi. Bu izahattan sonra sözü Ahmed Cevdet Paşa'ya bırakmanın zamanı geldi. Pakalın. Ustanın vazifesi a şçıba şılıktı. 35 ya şlarında iken defterdarlıktan vezirlik rütbesi ile birden bire sadrazam oldu ğ unda ıslahat ve ilerlemeye taraftar ve devletin nizamlarının yenile ştirilmesine hevesli göründü ğ ünden. onu Ağa Kapısı'na14 doğru götürmüşler. Ağa'nın azli caiz olmaz. Osmanlı Tarih Deyimleri... Zeynelâbidin Efendi18 de Şeyhülislamlık makamına getirileceklerdir. Bu doğrultuda Ağa'nın yanına varıp. Rauf Pa şa. çalışmanın sonuna kadar da onları zihnin bir kenarında tutmak elzemdir. III. o me şhur "Kallavi Hikâyesi'nin" ba şkahramanlarından olan Mehmed Emin Rauf Pa şa'nın a ğ ırba şlı. 2 sene. bir kısmını da boğdurmak niyetiyle zindana attırmaktadır. Kendisi.23. Aksi takdirde. Bkz. Mehmed Süreyya. Ağa Seyit Mehmed Efendi'yi öldürmüşlerdir. Kapı. Buna göre.552. Pakalın.. "Vaka-i Mum" veyahut "Mum Gavgası" gibi . Yay. Durum Padişah'a aks edince "böyle birta kım rezillerin zoruyla. Bkz. Tophane Ocağı'na haber yollayarak zorbaların yola getirilmesi için onları Ağa Kapısı'nı basmaya teşvik etmişse de ric alden bazıları bunu geciktirmişlerdir. ayrıca Kallavi hikâyesi için bkz.953. Her ortanın ayrı ayrı ustası vardı. (Seyyid Mehmed) Zeynelâbidin Efendi Nakîb-ül-Eşrâflıktan ma'zul bulundu ğ u sırada. Osmanlı İmparatorlu ğ u Tarihi. daha doğru bir ifade ile Yeniçerilerce yaşatılmış. Yeni Ağa olarak kimin tayin olunduğu ise maalesef tespit edilememiştir. yani altı buçuk sene süreyle ikinci defa sadrazamlığ a getirilecektir.16 Bu yaşananlardan sonra Mehmed Emin Rauf Paşa17 S adaret'e. s. bir kısmını idam ettirirken. Yeniçerilerin küçük zabitlerinden birinin unvanıdır. Ağa asileri birer bahane bularak ortadan kaldırmakta.7-10. ancak cesaretsiz bir kimse oldu ğ undan bahseder.. Sadrazam Re şit Mehmed Pa şa Konya Sava şı'nda Mısır askerine esir dü ştü ğ ünde Mehmed Emin Rauf Pa şa 1832 tarihinde Sultan II. Bundan dolayıdır ki zorbaların bir kısmı Ağa'nın yakasından tutarak.15 Bu olayda Hurşit Paşa'nın gösterdiği gayretler yeterli görülmediğinden. Sonra affolunarak 15 sene Anadolu'da eyaletlerde (vali olarak) dola şmıştır. akıllılığ ı ve a ğ ırba şlılığ ı ile Abdülmecid Han'ın yanında da itibarını bir kat daha arttıracak. Bunun üzerine sıranın kendilerine gelmekte olduğunu düşünen öteki ustalar Ağa aleyhine birleşip. Yeniçeriler karşısında devlet ric alinin iç erisine düşmüş olduğu korkuyu anlamak ç ok kolay olmayac aktır. s. s. gayet tutucu. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi de hiç bir gayret göstermediğinden azledilmişlerdir. Tarih Musahabeleri.281. yoldaşlarının zindandan çıkarılmasını talep ettiklerinde cesur bir adam olan S eyit Mehmed Efendi onları azarlamıştır.Mahmud'un ölümüne kadar. Hatt-ı Hümâyun'daki olayların yaşandığı 1815 senesine dair hadiselerden bahsederken merkezî otoritenin tesisi için Yeniçeri Ağası Seyit Mehmet Efendi'nin asi Yeniçerilere ve ustalarına13 karşı girişmiş olduğu müc adeleye de yer ayırmıştır. Böyleleri bela la rını bulur" diyec ektir. Bunun üzerine Sadrazam. Sadrazam Hurşit Paşa bu hareketten vazgeçmeleri için zorbalara haber gönderdiğinde. Osmanlı Tarih Deyimleri.4 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 rek duymadan mevzubahis hadiselerden sadece birkaç ay evvel yaşanmış. Ahmet Cevdet Pa şa.

Dolayısıyla onun Osmanlı ülkesine gelip.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 5 İşte böylesi bir hadiseden sonra. (Şeyhülislâm Efendi'nin hayatı ve ayrıca "Mum Gavgası" ile ilgili olarak bkz..151).yüzyılın sonundaki siyasal gelişmeler İran’da yeni bir hanedanı. Fetih Ali Şah. s. İşte söz konusu sohbet esnasında Haydar Baba'nın İran c asusu olduğu ve diğer İranlılar gibi ülkesine gönderilmesi gerektiği Yeniç eri Ağası'na uzun uzadıya anlatılmıştır. bu sayede şimdiye kadar izahına gayret edilen birçok hususu ç alışmanın akışında daha aç ık ve c anlı bir şekilde takip edebilmek mümkün olac aktır. Mevacip üçer aylığ ı bir arada olmak üzere verilir ve bunlara "masar.S elim ile Alemdar Mustafa Paşa'nın katledilmeleri de II. YENİÇERİ KIŞLASINDA BİR BEKTAŞÎ BABASI Yeniç erilerin maaşlarını dağıtmak için tertip olunan 1815 senesine ait bir mevac ip19 merasiminden sonra Şeyhülislam Efendi.. Godfrey Goodwin. Bekta şîlerin simgesi olan teber (iki ba şlı balta) bu orta tarafından da simge olarak kabul edilmiştir. Onun anlattıklarına bakılırsa. (Osmanlı Devlet Erkânı).288. lezez ve re şen" denilirdi. onlardan neden bu kadar ç ekindiklerini de açıklamaya yardımcı olacak yakın tarihli örneklerden diğer birkaç ıdır. Çev: Server Tanilli. Bkz: Robert Mantran. Tevkif olunmasına gerek duyulmaksızın ivedilikle İran'a gönderilmesinin uygun olacağını da ilgililere iletmiştir. do ğ uya do ğru ödünler elde etmek ister ve Irak’a saldırılarda bulunur. Bütün bu aç ıklamalardan sonra nihayet zikrolunan hadiselerin aktarımına geçmek. II. İsmail Hâmi Danişmend. Bkz: Ahmet Cevdet Pa şa. hem de Ş eyhülislam Efendi tarafından. Zeynelâbidin Efendi'nin kendisinden önce azledilen Dürrizade Efendi'nin yerine iltimasla Şeyhülislamlık makamına gelmiş oldu ğ undan yerini dolduramadığ ını kaydetmiştir. kapıkulu ocaklarından olan diğ er askerlerinki ise ya kendi kışlalarında veyahut Sadrazam divanında tevzi olunurdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en tepesindeki isimlerden dördü böyle bir araya gelince konu elbette devlet meseleleri olac aktır.Yüzyılın Ba şlarından Yıkılışa). yenilenen bu ricalin yenilenemeyen Yeniçerilerden neden o kadar sindiklerini anlamak daha da kolaylaşacaktır. 1795’te. Yeniçerilerin 99. Bkz. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Osmanlı İmparatorlu ğ u Tarihi. kanaat o ki. Haydar Baba'yı huzuruna çağırttıktan sonra Bâbıâli'ye göndermiştir. s. İstanbul 2002. Bunun üzerine Bâbıâli'den derhal Ş ark Orisimlerle me şhur hadiseden sonra. s. 1591 senesinde şeyh ile birlikte sekiz Bekta şî dervişi 99. Nitekim aralarında süren sohbet esnasında söz Yeniç eri bölüklerinden 99'un kışlasında20 ikâmet etmekte olan İranlı Bektaşî Haydar Baba’ya gelmiştir. Bkz. Mevacip merasimle da ğ ıtılırdı. ortası veya bölü ğ ü Hacı Bekta ş şeyhinin ocak nezdindeki vekiline mahsustu..34. sabah ve akşam ordunun selâmet ve muvaffakiyetine dua etmekti. "sûret-i ha kdan" görünerek kışlalarda eğlenmesi yalnızca İran'a casusluk etmek ve ortalığı fesada vermekten başka bir şey değildir.Mahmud ve Sadrazam Mehmed Emin Rauf Paşa'nın karşılarındaki tehlikenin boyutlarını anlamalarına. Bu iktidar 1794’ten 1925’e de ğ in ülkenin başında kalacaktır. Osmanlı Tarih Deyimleri. Ayrıca III. Hûkeşan denilen bu duacı bölü ğünün vazifesi. bu çalışmaya konu olan olayların seyrinde. Yeniçerilere verilen maa ş.Mahmud'un huzuruna çıkmışlardır. 19 20 21 . İstanbul 2008 3. Osmanlı İmparatorlu ğ u Tarihi (XIX. s. Yeniçeriler. Ağa da toplantının hemen ardından bir yolunu bulup. Ahmed Cevdet Pa şa. 18. Haydar Baba denilen şahıs daha önce kendileri sefaretiyle İran'a gittiğinde o ülkenin vekilleriyle anlaşma yaparken görülmüştü. Fetih Ali Şah tahta çıkacaktır. II. aylık yerinde kullanılır bir tâbirdir. İstanbul 1971. İddiadan da öte bizzat görülmüştü. Kaçarları iktidara getirmiştir. V. Yeniçerilerin mevacibi Divan-ı Hümâyunda.157.495. Mevacip. 1815’ten sonra Rusların itelemesiyle. Bunun yerine daha çok "ulûfe" tabiri kullanılmıştır. s. 1818 senesinde azledilmiştir. Haydar Baba'nın o sıralar Osmanlılar ile harbe tutuşmuş olan İranlılara21 c asusluk hizmetinde bulunduğu iddia ediliyordu. Pakalın. ortaya alınarak Şehzade Camii yakınındaki Yeni Odalar'da kalmaları sa ğ lanmıştı. S adrazam ve Yeniç eri Ağası. recec. S ultan II. Çev: Derin Türkömer. II. Bu nedenle de büyük ulema tarafından daima küçük görüldüğ ünden bahsetmektedir.

Yeniçeri zorbalığı/eşkıyalığı diye ayyuka çıkan olguyu dolguda herhangi bir eksikliğe yer bırakmayac ak boyutlara ulaşmıştır. Niyetleri. Ağanın onları tatmin edecek bir cevap bulabilmek için bütün ikna kabiliyetini ve edebî marifetlerini ortaya koymaya çalışması da zorbalığa açık davetiye. Oysa Osmanlı tarihinde c asusluğu sabit olan şahsın hayatını sürdürebilmesi ç ok olağanüstü şartlar dâhilinde anc ak mümkündür. kaldırılışının arifesinde bir kez daha şahit olabilmek gayesinden hâsıl olan esinti. Haydar Baba'nın İstanbul'dan sürgün edildiği haberi kışlalarına ulaşınc a başlayan homurdanmalar Yeniçerilerin alınan karardan neden memnun olmadıklarını. Ancak söz konusu hadiselerin seyrinde Yeniç eri teşkilatının kuruluş gayesinden ne kadar uzaklaştığına. Anlaşılan o ki. Haydar Baba'nın durumuna dair karar da Rauf Paşa'nın iradesine bırakılmıştır. Sultan II. Yeniçerilerin akıllarına yatmayan veya akıllarının yatmadığı her meseleye dair artık herkesten sual sorabilecek yetkeyi kendilerinde bulmaya başlamaları. tabi bunun Yeniç eriler için bir önemi yoktu. Mahmud’un oldukça gizli olarak sürdürec eği bir müc adelenin zeminindeki hafif kıpırdanışlardan birisi olarak mı değerlendirmişlerdi? Üstelik c asusluğa dair söylentiler sultandan değil. ç are- . aynı usul üzere de İstanbul'dan uzaklaştırılsa ne olurdu? Yeniç erilerin hadisenin akışında sergileyecekleri tavır bu soruları cevaplamaya yetec ektir. ulemanın en tepesinden süzülüp gelmişti. Onlar için önemlilik makamda değil. bu yaşananların satırlara dökülmesinin de başlıca nedenini teşkil etmiştir. Haydar Baba'yı ya İran'a gönderec ek ya da Erzurum'da tevkif edec ekti. Görüldüğü üzere. Esasında Yeniçerilerin daha evvelki zorbalıklarına bakılarak da bu sorulara c evaplar üretebilmek zor olmasa gerektir. onu huzurlarına getirse. buna göre. sürgün edilmesine dair bir de makul c evap alabilmektir. Yoksa Yeniçeriler Haydar Baba'nın casus olduğuna dair söylemleri II. Bektaşî Babası hızlı bir askerî-bürokratik çalışma neticesinde Yeniçeri kışlasından kaçırılmıştır. Haydar Baba'nın kendisi tarafına ulaştırılmak üzere bir tatara teslim olunarak İstanbul'dan yola ç ıkarılmış olduğu haber verilmiştir. casusluk faaliyeti iç erisinde bulunuyor olması Baba'larının İstanbul'dan sürgün edilmeleri noktasında Yeniç eriler iç in tatmin edici bir gerekçe oluşturmamıştır. hemen aralarından seç ilen kırk elli kadar Yeniç eri ustası Ağa Kapısı'na gelip dayanacaktır. Haydar Baba'ya yapılan muameleden duydukları memnuniyetsizliği ifade etmek. Paşa. Peki devletin en tepesindeki makamlar niç in böyle bir koşuşturmaca ve telâşe içerisinde bu kaçırma hadisesine girişmişlerdi? Emretselerdi de birkaç Yeniç eri. Baba'nın koluna girip. aynı zamanda kararın neden bu kadar hızlı bir bürokratik manevra ile ic raya konulduğunu açıklamaya yetecektir.6 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 dusu S eraskeri Rauf Paşa’ya. kendi bildiklerine veya inandıklarına uygun olup olmamakta idi. kaldırılmasının neden gerekli. Zaten Yeniçeri kışlalarındaki büyük hareketlilik de bundan sonra başlayac ak.Mahmud'un da bunda niç in o kadar ısrarc ı olduğuna ve Bektaşîlikle olan yakın ilişkilerinin varmış olduğu noktaya ilişkin bazı örneklere. Velhasıl.

Bunu yukarıda Şeyhülislâm Dairesi olarak yazmaktaki gaye ise sadece onun resmî tarafını vurgulamak içindir. Bkz.104-105.) Dolayısıyla. Şeyhülislâmların. İranlıların kadınları için şer'an c aiz olmayan bir husustur. Bu tarihe kadar Şeyhülislamlar kendi sahasına giren işleri oturmakta oldukları konakların selamlık kısmında görürler veya ayrı bir yer kiralayarak emrindeki memurlar ile beraber orada hizmetlerini devam ettirirlerdi. "Huzur Muhakemesi" veya "Huzur Murafaası" da denilen söz konusu toplantılar haftada iki defa. s.22 III. İstanbul 2002. bu adamın kendileri açısından Bektaşîlikte saygı duyulac ak bir konumda bulunduğunu ve bir vakitten beri kışlalarında ikamet etmiş olması münasebetiyle onun hakkında münasip görülen muamelenin de hazmedilecek bir tarafının olmadığını ifade edeceklerdir. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. Hatt-ı Hümâyun. Lakin ertesi gün Şeyhülislam Dairesi'nde meclisin toplanmasını beklemeden Ş eyhülislam Efendi ile Sadrazam bir araya gelmişlerken Yeniç eri Ağa'sını da yanlarına ç ağırttıracaklardır. orada Şeyhülislam Efendi ile söyleşilip gerekli olan cevap kendisinden alınarak Ağa'ya iletilecektir. Üstelik İran milleti Osmanlılarla beraber bütün Müslümanlara karşı ihanet ve kötü işler etme konusunda kâfirlerden daha fenadırlar. Zaten İranlılar Osmanlılara harp ilan ederek İslam hudutlarını tec avüze yeltenmekte.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 7 sizliğin de koyu alametidir: “Haydar Baba denilen adam bir İranlı ve İranlının İstanbul'daki c asusu idi. Ağa'nın davete icabetiyle Ş eyhülislam Efendi meseleye dair görüşlerini kendisine bir kez daha ayrıntılı bir şekilde izah edec ektir. gerek ilgili vesikada. şeklindedir. gelsin 22 23 24 BOA. Dolayısıyla böyle bir adama sahip ç ıkılmasının uygun görünür bir tarafı yoktur. Cuma ve Çarşamba günleri yapılmaktayken. Osmanlı Devletinde Şeyhülislâmlık. Hal böyle iken bu tarz adamların İstanbul'da durması c aiz midir? Bilhassa Padişah'ın ocağı olan Yeniçeri kışlasında ikamet etmesi hiçbir şekilde caiz değildir. Haydar Baba'nın kışlaya iade edilmesinde son derec e ısrarlı olduklarını ayan beyan dile getirmekten de geri durmamışlardır. Müslümanlara kurşun sıkmaktadırlar. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. İşte Yeniçeri Oca ğ ı'nın kaldırılmasında sonra kumanda merkezleri olan Ağ a Kapısı Şeyhülislamlığ a tahsis edilmiştir. 284/17078. Zaten İranlı ile Osmanlı arasında var olan savaş halinden dolayı İranlılar İslam askerine kurşun atmaktadırlar.” Yeniç eri Ağası’nın bu sözlerine karşın ustalar hiç çekinmeden “İranlı olsa bile. . ŞEYHÜLİSLAM VE SADRAZAMIN MESELEYE YAKLAŞIMLARI Ustalarla gerçekleşen bu konuşmanın ardından Yeniçeri Ağa'sı durumu başyazıcısı ile Bâbıâli'ye iletecektir. Bâbıâli'nin cevabı ise. s. bir sonraki gün (Pazartesi) Ş eyhülislam Dairesi'nde23 meclis günüdür24 . (Bkz. yine Haydar Baba'nın casusluğunun saptanılmışlığından bahisle başlayacaktır: “Onun kışlalarda eğlenmesi İran'a casusluk ve ortalığı fesada verme amac ından başka bir şey değildir. "Bâb-ı Vâlây-ı Fetva" veya "Bâb-ı Fetvâ-Penâhî" tabirlerinden kasıt Şeyhülislâm'ın ikâmet etmekte oldu ğ u konaktır. Hatta esir edilen kâfir kadınlarını c ariye tutmak uygun ise de. Osmanlı Devletinin İlmiye Te şkilatı. bu. Murat Akgündüz. Dolayısıyla bundan sonra kışla iç erisinde oturup kesinlikle taşraya ç ıkmamak üzere. Cuma namazı münasebetiyle murafaa vakti pek dar oldu ğ undan murafaanın Perşembe ve Pazartesi günleri olmasına karar verilmiştir. Hal böyle iken şimdi o milletin mensubu olan "herifi" yanınızda barındırmak.211-212. Ankara 1988 3. Yeniçeri Oca ğ ı'nın kaldırıldığ ı 1826 senesine kadar müstakil daireleri yoktu. S öze. gerekse 1826 senesinden evvelkilerde geçen "Bâbı Me şîhat".

Yeniçerilerin yeni odaları Aksaray'da. Yeniçerilerde her orta veya bölü ğ ün oda denilen birer kışlası vardı: Eski ve yeni odalar içinde tarihçe en me şhuru yeni odalar olup. Mec lis dağıldıktan sonra Bâbıâli'ye dönüldüğünde Haydar Baba'yı Rauf Paşa nezdine götürmekle vazifeli tatardan gelen bir tezkire Tatar Ağası tarafından S adrazam'a iletilmiştir.Kapıkulu Ocakları. Hatt-ı Hümâyun. Edirne'deki bu odalar İstanbul'un daimî surette merkez oldu ğ u zamana kadar Yeniçerilere mesken olmu ştur. (Bunu çalışmanın ileriki merhalelerinde de görmek mümkündür). Lakin olayın plan kısmını tertiple fazlaca meşgul olduklarından gün akşam olacaktır. bu sebeple Eskişehir yakınlarındaki Günyüzü Menzilhanesi'nde kendisinden geçmiş bir vaziyette yatıp kaldığından ve hastalıktan kurtulduğu vakit tekrar yola koyulacaklarından bahsetmekteydi. sanki müptelası olunan bir hareketin hazırlıkları iç erisindedir. diğer ocak efradını da kendilerine uydurarak. Ağa Kapısı'nda. YENİÇERİ CEP HESİNDEKİ GELİŞMELER Haydar Baba'nın Erzurum'a uzanan yolculuğunun seyrindeki gelişmeler bu yönde iken gelen istihbarî bilgilere göre Yeniçeri Ocağı'ndan yükselen sesler hiç yabanc ı değildir: Geceleyin hızlı hızlı hareket eden o bilindik ayak/yemenî sesleri.. 241. Askerlik daimî oldu ğ undan ocak mensupları ilk devirlerde ergen yani bekâr idiler. pek çok hadiselere sahne olmu ştur.8 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yine bizle eğlensin demek Yeniçeri Ocağı'na yakışır bir şey olmadığı gibi.152-153. bu sayede Haydar Baba'nın salıverilmesi sağlanılac aktı. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. Bu nedenle o gün için istediklerini gerçekleştirebilecek vakti bulamayacaklarına kanaat getirerek planın uygulanmasını bir sonraki güne bırakac aklardır. 284/17078. Neticede böyle kalabalıklarla muhataplarının içlerine kadim korkudan salınac ak.. Haydar Baba meselesini meydana koyup. onun için bunlara mahsus odalar yaptırılmıştı.25 IV. meselenin muhatabı Bâbıâli'dir şeklinde bir not ile karşılaşabilme ihtimalini de göz önünde bulundurmuş olacaklar ki ikinci istikametlerini Bâbıâli olarak belirlemişlerdir. tezkiresinde. Ağa da Ş eyhülislam Efendi'nin meseleye dair fetvasını kendilerine iletecektir: "Bu herifi istishâb itmek şer'an ve diyâ neten câ iz 25 26 BOA. ilk Yeniçeri odaları Edirne'de bulunuyordu. yolculuk esnasında çok şiddetli bir şekilde hastalanan Haydar Baba'nın vücudundan kan zuhur etmiş olduğundan. . topluc a Ağa Kapısı'na dayanma arzularını dile getirmektir. Gaye. Haydar Baba'nın Bektaşîlik anlayışına göre manevî evladı olan ve hala onun serbest bırakılması emeli peşinde koşan birkaç Yeniçeri ustası Şeyhülislam divanından sonraki gün. s. yani S alı günü "bu hususda bazı söyleyeceğimiz var" diyerek diğer ustaları ve oc aklıları öteden beri bir toplantı salonu ve her karşı çıkış eylemlerinin ilk hareket noktası olarak kullanmaya alışkın oldukları Orta Cami'ye toplayac aklardır. Uzunçarşılı. Yeniçeri kışlalarına oda denilmekteydi. şer'an da buna müsaade edilmesi katiyen mümkün değildir.” Ş eyhülislam Efendi'nin böylesi kesin ve keskin sözlerinden sonra Sadrazam da Yeniç eri Ağa'sına aynı şekilde c evap verec ektir. Anc ak içlerinden yirmi otuz kadar Yeniçeri ustası ve odabaşısı26 Haydar Baba ile ilgili isteklerine dair ne yönde bir cevap verilmiş olduğunu sual etmek iç in Yeniç eri Ağası'nın huzuruna çıkacaklardır. eski odaları da Şehzadeba şı'nda idi. Tatar. .

29 27 28 29 Pir Evi. (Bkz. Bu sözlerden c esaret alan ayaktaki "ehl-i ırz" ustalardan birisi meselenin fitilini tutuşturup. . Zaviye ve Hânkahları hakkındaki 1784 tarihli bir vesikada. Bedri Noyan.589). Hatta iç lerinden dördü beşi kalıp.443-453.yüzyılda başladığ ı. Köy bugün Merdivenköy. BOA. farklı öneriler ortaya atanlar olacaktır: Haydar Baba'nın kışlaya girmesine madem müsaade olunmuyor. hapsolunduktan sonra hadleri bildirilmiş olsaydı mesele bu noktaya kadar gelmezdi: "Devlet öyle bir herifi tard ve nefy itmiş ise bunlar ne karışurlar? Bunda ocağa dokunur ne vardır ki? …Nâfile konuşuyorlar. çavuş ustalarca götürülüp. kendilerinin orada bulunma sebepleri de patırtıyı seven Yeniç eri ustalarının hatırından başka bir şey değilmiş. XIII. I. a şevi ve öteki yapılarla Bekta şiliğ in merkezi haline gelen Pir Evi'nin ne zaman kuruldu ğ u ve örgütsel bir bütünlük kazandığ ı tam olarak belli de ğ ildir. Eğer cevâzına da ir bir mesele öğrenir iseniz ha ber virin… İşte mukîm fetâ vâ -yi penâ hîdir. İstanbul 1998. Herhalde Yeniçeri Ağası ile S adrazamın da düşünüp.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 9 değil imiş. s. Ankara 1981. Nitekim fetva üstüne söz söyleme cüretinde bulunan Yeniçerilerin çoğu kendi aralarından yükselen bu çıkış karşısında çaresiz dağılmaya başlayacaklardır.yüzyılda arttığ ı tahmin edilmektedir. Hatt-ı Hümâyun. Haydar Baba denilen adam onların arka çıktığı birisi olmadığı gibi. Güya. Nitekim fetva da Yeniçerileri tatmin etmeyec ek. Anlattıklarına göre. Zaviye ve Hânkahlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir Vesika. "İstanbul'daki Tekke. Yoksa adam “Acemmiş. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. böyle ceva b virildi. Ancak söz konusu gelişmenin. s. Haydar Baba'ya arka ç ıkanlar iki Yeniçeri ustasından başka kimse değildir. körüğünü eksik etmeyen Yeniç erileri ihbar etmekten de çekinmeyecektir. işlerine gelmez. Balım Sultan'ın da önemli katkıları ile 16. 15. Üsküdar merkez ve civarı ile Anadolu sahillerine ayrılan bölümde gösterilen Nerdibânlı/Nerdübânlı (Merdivenli) Köyü'nde Gadni Dede Tekkesi'nin bulundu ğ u kaydedilmiştir. tam da bu misalde olduğu gibi. iç lerinde hala ayak direyenler. akıllarına yatmaz ise Şeyhülislam fetvasının Yeniçeriler iç in bir anlam ifade etmediği ç ok zamanlar yaşanmıştı. İstanbul'un Tekke. günah çıkarırcasına Ağa'ya bazı itiraflarda bulunacaklardır. Bütün Yönleriyle Bektâ şîlik ve Alevîlik. Siz dahi bildiğiniz ulemâ'dan sorun. Vakıflar Dergisi. Kitâbu’l-lah’ın ve şer'-i şerîfin hükmü böyle olunca bunun hilâfı la kırdı söylemek elimizden gelmez. Ermeniymiş” bunda kendilerini ilgilendiren bir taraf da yokmuş. Bereket versin ki "ehl-ı ırz" Yeniçeri ustalarından birisi Ağa'nın muhtemelen titrek bir ses tonuyla başlayacağı açıklamadan evvel söze müdahil olarak şerîatın uygun görmediği bir hususun Bâbıâli'ye tekrar teklif edilmesinin asla kabul edilir bir şey olmadığını ifade etmekten çekinmeyecektir. Nevşehir'e ba ğ lı Hacıbekta ş ilçesinin tam ortasında yer alan dergâh hakkında kullanılmakta olan bir tâbirdir." Osmanlı tarihinde. Yeniç erilerin Haydar Baba'nın serbest bırakılması yönündeki ısrarlarını ortaya koyan bu teklif hem Yeniç eri Ağası hem de konunun diğer muhataplarını terletec ek türdendir. bürokrasisi ve askeriyesinin en tepesinde bulunan şahısların Yeniç eri zorbalığından çekindikleri için sarfına cesaret edemedikleri bu sözleri "ehl-i ırz" Yeniç eri ustası bir ç ırpıda söyleyivermiştir. o zaman Pir Evi'nde 27 veya Nerdibânlı köyünde28 ikamet etmesine izin verilsin gibi. Atilla Çetin. bir türlü dile getirme cesareti gösteremedikleri cevap tam da bu idi. tekke de Şahkulu Sultan Dergâhı adını almıştır. Pir Evi ile ilgili oldukça ayrıntılı bilgi için bkz." Meselenin başından bu yana Osmanlı uleması. 284/17078. Dergâh.

kararın iyice ortaya çıkabilmesi için de gereken tartışmaların yapılması gerektiğ ini ileri sürmektedir. kendisi de sık sık bu toplantılara katılırdı.toplanan "yeni odalılar" takımı "eski odalılar"a haber gönderip. Yeniçeri ortalarına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Ağa tezkire üzere dairesine gittiğinde Yeniçeri Oc ağı’ndan 10 ç avuş ve mülazım ustasını. 45. bölüğün ustasından Yeniç eri Ağa'sına gizlic e gelen bilgiler muhtemel bir başkaldırı girişiminden dönülmüş olunduğunu haber verir. Haydar Baba'nın kendilerine iade edilmesinde hala ısrar eden Yeniçerilerin olduğu. bunların çoğunun Haydar Baba'nın manevî evlatlarından veya onların yoldaşlarından oluştuğu. İşte bu nokta göz önünde bulundurularak. Anc ak eski odalılar eski günlerini -belki de son kez. Yoksa en başta söylenilecek söz en sona neden bırakılsın.Selim'in emriyle toplanan "Meclis-i Me şveret"e iki . bu toplantılara "Şûra" veya "Şura-yı Saltanat" denilirdi. Devlet. Eskiden devlet işlerini görü şmek üzere toplantılar yapılır. onları da kendilerine katılmaya davet etmişlerdir. devletin önemli bir sorununun me şveret yoluyla görü şülüp çözümlenmesini isteyebilir.hatırlatmak istercesine verdikleri c evapla "yeni" zorbalıklara bulaşmak niyetinde olmadıklarını ortaya koyac aklardır: "Biz böyle şeye karışmayuz. Özellikle sava ş zamanları alınacak tedbirlerin geniş bir düzeyde tartışıldıktan sonra uygulanmaya konulması do ğ al bir ihtiyaçtı. o gece -daha öncekiler gibi ilkin. Padişah. bundan sonra da her bir hususa karışmak isteyeceklerinden bu tarz müdahalelerinin ve her istediklerini yaptırma eğilimlerinin önü alınamayacaktır. bundan sonra da her ne tarz bir bilgi elde edilirse yine gizlic e bildirmeye devam edeceğini ifade ederek. "biz de karışmayuz" diyen yeni odalılar asi gruptan peyderpey ayrılmaya başlayac aklardır. sava ş işlerinden anlayan herkesin fikrinin alınması. daire ağalarının Ağa Kapısı'nda toplanmış olduklarından kendisinin de tebdile gitmeyerek doğruca oraya azimet eylemesi yazılıdır. Bu ihtiyaç. Mü şavere veya istişare yeri anlamında kullanılan bir tabirdir. Ağa böyle nefes tükete dursun.ortanın ustası şimdilik anlattıklarından başka bir malumatı olmadığını. Şöyle ki Bâbıâli'den konağına dönmekteyken kendisine bir tezkirenin gelmiş olduğu. Nitekim Kâtip Çelebi. devletin belli ba şlı diğ er sorunlarının da çözümünde duyulmaya ba şlanmış ve işten anlar kişilerin ça ğ rıldığ ı toplantılarla danışma zorunlulu ğ u giderilmeye çalışılmıştır. Şura Meclisi'ne30 katılanlardan 71'in mütevellisi31 Hacı 30 Şûra. tezkirede. 14 Mayıs 1789'da III. Nitekim yukarıdaki konuşmaların gerçekleştiği günün gec esi Ağa Kapısı'nın nöbetçisi olan 45. YENİÇERİLERİN GERİ ADIM ATMASI Böyle düşünen Yeniçerilerin devletten yana bir tavır sergilemeye başlamaları bile diğerlerinin Haydar Baba'nın serbest bırakılması yönündeki ısrarlarını kırmaya yetmeyecektir. Mesela tahta çıkışından bir ay kadar sonra. Buna göre.10 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 V. Ağa'nın özet geç tiği konular arasındadır. askerlerin. huzurundan ayrılınca Yeniç eri Ağası soluğu Bâbıâli'de alac ak. Bundan sonra sarf olunac ak sözlerden. Yeniçeri Ağa'sının " ehl-i ırz" ustalardan fazlac a etkilenmiş olduğunu hissetmek mümkündür. o ana kadar yaşanan hadiseleri Sadrazam'a hemen kısaca özetleyec ektir. Padişahtan ba şka devlet ricali ile birlikte devletin hemen her kademesinde vazifeli olanların. hatta emekli memurların da Şûra'ya katıldıkları bilinmektedir. aslında meselenin kendiliğinden kapanmış olduğunu ç ok geçmeden anlayacaktır. bir herifi nefy itmekle bunda ocağımıza ne zarar va rdır?" Eski odalıların bu cevabı kendisine yeni odalılar takımından da taraftar toplayacak. değil mi? İşte Ağa'dan geç saçılan inciler: "Ayak patırdılarına" bakılıp bu hususta Yeniçerilere müsaade olunsa.

Muhtemelen bu son söylediklerine kendi- 31 32 33 yüzün üstünde kişi katılmıştır. Haz: Mehmet Arslan. O. Bkz. Rum meselesinin devlet merkezinde uyandırdığ ı akislerle ilgili oldukça ayrıntılı bilgi için bkz. müdahalesizlik Yeniçerilere göre bir iş olmadığından bu kez kendilerine yeni bir gündem maddesi yaratmışlardır: Rum meselesi ve Rumların tavırları.34). Ankara 2007. s. onların endişelenmelerinin kendilerince önemsiz sebeplerinden biridir. Nitekim Rum fesadı ortaya çıkalı 22 ay oldu diyerek söze başlayan Yeniçerilerin ardıl ifadeleri duyulan endişenin geniş sınırlarını çizmeye yetec ek türdendir. 1798’de pek acılı biten serüvenini. “def edilmesi mümkün olmayan bu mesele her geç en gün daha da karışık bir hale sürüklenmektedir. Es'ad Efendi.142–148. Viyana Kongresi’nden az önce. anlaşılan Yeniç erileri fazlac a rahatsız etmiştir. Rumların girişmiş oldukları fesatlık hareketleri ile devlete zarar verme çabaları önceki günlerde Ş ura Mec lisi'nde okunan tercüme kâğıtlarında zaten bütün ç ıplaklığı ile ortaya ç ıkmıştı. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu'nu içerden zayıflatmak isteyen Avrupa Devletleri'nin. Ahmet Mumcu. Divan-ı Hümayun. I. özellikle Rusya'nın tahriki ve Rum aydınlarının Yunanistan'ın egemenliği. YENİÇERİLERİN YENİ GÜNDEM MADDESİ: RUMLAR Haydar Baba meselesi herhangi bir müdahaleye lüzum kalmaksızın şimdilik bu şekilde kapanıyorken. Eğer bir hadise yaşanırsa hal nereye varacaktır? Dışarıdan bir düşman saldırdığında İstanbul'daki Rum ve Ermenilerin ayağa kalkıp etmeyec ekleri ihanet kalmayac aktır. Gelenlerin Haydar Baba meselesinden hiç söz aç mamaları ise onların meselenin tamamen kapanmış olduğunu göstermeye ç alışmalarındandır.yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı egemenliğindeki Rumlar çeşitli isyan hareketlerine teşebbüs edeceklerdir. Dostlar Derne ğ i (Philiki Hetaireia) adıyla yeniden kurulmu ştur.32 VI. İstanbul'da ailelerinin yanı sıra c an ve mallarının bulunması. devletleri ve padişahlarının bulunması onlar iç in her şeyden daha önemliymiş. (Bkz: Mantran. Kumandanlarına da Seksoncuba şı denilmiştir. Yunanlıların. Hatt-ı Hümâyun. (Hazırlayanın Notu). Haz: Ahmet Hezarfen. Gelene ğ e göre Eflak Voyvodası'nın av için II. Bu tarz hadiselerin doğurac ağı kötü netic eleri kestirmek zor olmasa gerektir. ilkin Odesa’da (1814).Mehmed'e hediye olarak gönderdiğ i Seksonya köpekleri bu ortaya verilmiş ve mensupları bunlara bakmakla görevlendirildikleri için Seksoncu adını almışlardı. 284/17078. Onlara göre. hatta Bizans İmparatorluğu'nun yeniden c anlandırılması yolundaki çabaları neticesinde 19. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. bir kargaşa esnasında bunların da devlete ihanet ederek baruthaneyi ateşe vermeleri ihtimal dâhilindedir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 11 Yusuf Ağa ile diğer 2 ortanın mütevellilerini karşısında bulac aktır. Yunanlılar unutmamış ve Hetaireia. Hatta birç ok yabancı. BOA. Çünkü başkentte dinleri. . s. Bu meclis ve mesele hakkında daha fazla bilgi için bkz.6-23. s. Osmanlı İmparatorlu ğ u Tarihi… .33 Rumların her an isyana hazır halleri ve bu yönde gelen bilgiler. Üss-i Zafer (Yeniçerili ğ in Kaldırılmasına Dair). sonra da İstanbul’da. İstanbul 1999. bir yurtsever dernek olan Hetaireia’yı kurarak Osmanlılara karşı eylemlere kalkışmıştır. ba ğ ımsızlıkları yolundaki ilk girişimleri şair Konstantinos Rigas’ın eseri olmu ştur.” Bu sözlerin ardından Yeniçeriler mevc ut durumun kendileri iç in büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade edeceklerdir. Vakanüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi. baruthane etrafında av bahanesiyle tüfekleri omuzlarında gezmektedirler. Yeniçeri te şkilatında 71'inci ortayı Seksoncular te şkil etmiştir. İstanbul 2005.

yine tehditle karışık ifade eden Yeniçeriler.Mahmud da o günün savma modasına uyarak Rumlarla ilgili kararın anc ak şer'î hukukun vereceği hükme göre şekillenec eğini. Ağa'ya göre. Rum milletinden hiçbir ferdin emniyette olmadığını ifade ederek söze başlayan II. oradan da saraya arz olunmak suretiyle nasıl hareket olunması gerektiği noktasında II. Yeniç eri Ağa'sına bu hususun çözüme kavuşturulması için son derec e kararlı olduklarını.34 34 BOA. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. Hatt-ı Hümâyun. bu hükmün iç eriğinin ne olacağını bilmeden kendisinin o kadar reayanın kırılmasına dair herhangi bir emir veremeyeceğini belirterek. Nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair hâsıl olacak şer'î hükme göre de harekete geç ilmelidir. Nihayet mesele S ultan'a kadar ulaşac aktır. esasında yukarıda vurgusunu yaptıkları devlet ve padişah gibi kavramlarının artık kendileri için çok da bir ehemmiyet taşımadığını farkında olmadan açığa vuracaklardır. (Haydar Baba meselesinde olduğu gibi) dairesine gelenler arasında kendisine destek çıkacak kimse bulamadığından Yeniç erileri bir an evvel başından savma telaşına düşmüştür. meseleyi Şeyhülislam Efendi'ye havale edec ektir. 284/17078. ondan da bir c evap alamazlar ise Bâbıâli'ye varac aklarını. Ağa'nın çizdiği yol haritasına uygun olarak mesele kendilerine bildirildiğinde Bâbıâli'den alınan c evap Ağa'nın o an iç inde bulunduğu baştan savmac ı tavrı aratmayac ak türdendir: İstanbul'daki Rumların kırılıp kırılmaması elbette herkesin başı gibi şerîat hükmüne bağlıdır. Yoksa bir önceki meselede Yeniçerilerin "baba"dan başka bir kelime bilmiyormuş gibi davranmaları ne ile aç ıklanac ak? Bu kez "…biz bu gâvurlardan emin değiliz" diyen Yeniçeriler. kendilerine kesin bir cevap verilmesi gerektiğini. Dolayısıyla evvela S ultan'a danışılmalı. Aslında. yani fetvayı bildirecek olan Ş eyhülislam Efendi'ye müracaat olunmalıdır. ardından meseleye dair en uygun kitap hükmünü. Bu nedenle mesele evvela başyazıcısı vasıtasıyla Bâbıâli'ye iletilecek.Mahmud'a danışılac aktır. Anlaşılan Ağa. Bunun yerine Bâbıâli'den Rumlara ilişkin herhangi bir aç ıklamada bulunulmadığı iç in kendilerine ne diyeceğini bilemediği gibi kaçamak bir cevap vermeyi tercih etmiştir. aksi takdirde evvela Ş eyhülislam Efendi'ye. . kılıçtan geç irilmesi veya bu yönde kendilerine bir emir verilmesi gibi seçenekler Yeniçerilerce hazırlanmıştı. şimdi sadece merkezî idareden bunlardan birinin tercih edilmesi istenilec ekti.12 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 leri de inanmamış olmalıdırlar. endişelerini ortadan kaldırmak iç in Ağa vasıtasıyla devlet ricalini bir çare bulmaya davet edec eklerdir. Rumların İstanbul'dan uzaklaştırılması. Ne gariptir ki bir önceki hadisede Yeniçerilerin "ayak patırdıla rına " bakılıp onların istedikleri yapıldığı vakit artık bu işin önünü almanın mümkün olamayacağını ifade eden Yeniçeri Ağa'sı bu kez patırtıların çokluğundan ve sertliğinden korkmuş olmalı ki aç ık bir şekilde tehdit iç eren bu ifadeler karşısında siz kim oluyorsunuz. devlet sizin talimatlarınıza göre mi yönetilecek diyebilme c esaretini kendisinde bulamayac aktır. Rumların durumu ve gelecekleri kesinlikle padişahın emir ve iradelerine bağlı hususlardandır.

Mesela işlerine gelirse ç ıkarılac ak fetvaya riayette bir sıkıntı yaratmayacak olan Yeniçeriler. İçeriğine bakılmaksızın verilen fetvaya riâyet ettikleri kabul edilse bile artık sorunsuz yaşayamayan Yeniç eriler kendilerine meşgul olacak yeni bir mesele bulmak veya yaratmak noktasında hiç bir güç lük ç ekmeyec eklerdir. Yeniçerilerin.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 13 NETİCE Bundan sonra neler yaşandığına. II. Bu cümleden olarak. ne yönde bir karara varıldığına dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. anlatılan meselelerden hareketle Yeniçeriler ve ocakları üzerine kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse. bugüne kadar hep tekrar edile gelmiş olan son dönem zorbalıklarının dışında farklı eylem ve davranışlardan bahsetmek pek mümkün değildir. Mahmud'un bu "kurum"u temizlemeden modernleşme bac asının aksi istikamette tüteceğini anlamasında mevzubahis hadiselerin uyarıcı bir etkiye sahip oldukları. tam tersi bir durumda. zamanında en güçlü dişlisini oluşturdukları merkezî idare çarkı için artık her akıllarına eseni yapan/yaptıran. Yeniç erilerin tarih sahnesinden çekilmeleri. bilhassa Haydar Baba meselesinin söz konusu etkiyi. Haydar Baba meselesinde olduğu gibi fetvayı da pek ciddiye almayacaklardır. yaptıramadıklarındaysa estiren bir "kurum" haline dönüşmüş oldukları ortadadır. hatta onun önc esinde ve özellikle sonrasındaki Bektaşîlikle müc adele esnasında sürdürmüş olması da muhtemeldir. Ancak yaşanmış olması kuvvetle muhtemel olan bazı gelişmeler vardır. S on olarak. .

Ahmet. -Goodwin.173-196. I. -Uzunçarşılı. Haz: Nuri Akbayar. III. I. III. İsmail Hakkı. -Mumcu. XII. V/10. II. Ankara 1992. "Tarikatlar ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Yönetimi". Murat. Yeniçeriler. Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik. MEB. ss. . 284/17078. Suraiya.Yüzyılın Başlarından Yıkılışa). İstanbul 1996. Sicill-i Osmanî. Eskişehir 1997. -Daşçıoğlu. İstanbul 20083. Osmanlı Ta rih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İlber. Osma nlı İmparatorluğu Tarihi. sy. Hatt-ı Hümâyun. " Yeniçeriler" . İrene.385-395. Atilla. İsmail Hakkı. İstanbul 1993. "Yeniçeri Ocağı ve Bektaşî Zaviyelerinin Kapatılması". ss. Ankara 19883. Ankara 1984. Ana dolu'da Bektaşîlik. -Uzunçarşılı. İza hlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. -Eğri. -Abdurrahman Şeref Efendi . Ankara 2005. V. Ankara 1981. "İstanbul'daki Tekke. OTAM. İstanbul 1991. İstanbul 1998. Osma nlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Bektaşîlik Tarihi. -Mantran.583–590. Ankara 1999. İstanbul 2002. ss. ss. İstanbul 2005. -Va k anüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi.34. Haz: Mehmet Arslan. İstanbul 2002. Çev: Derin Türkömer. İstanbul 2003. -Akgündüz. (Üçdal Neşriyat). -Danişmend. -Ahmed Cevdet Paşa. Diva n-ı Hümayun.307–315. Çev: Turan Alptekin. (Osmanlı Devlet Erkânı). Çev: Server Tanilli. Haz: Ahmet Hezarfen. Godfrey. İstanbul 1966. Ahmet Yaşar. -Ocak. -Ahmet Cevdet Paşa. Zaviye ve Hânkahlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir Vesika. -Birge. Ankara 2007. Yay. Ga zi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Ara ştırma Dergisi. Mücteba. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815. "Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşîlik". -İlgürel. Ga zi Üniversitesi -Hacı Bek taş Veli Araştırma Dergisi.A. İstanbul 1999. Üss-i Zafer (Yeniçeriliğin Kaldırılmasına Dair). -Ortaylı. Osma nlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları. XIII. (İlgi Kültür Sanat Yayıncılık). Kemal.İ.281-287. Osma nlı Devletinde Şeyhülislâmlık. Osmanlı İmpara torluğu Tarihi (XIX. -Es'ad Efendi. John Kingsley. Bedri. sy. Ankara 1995. II.Yüzyıllar). Ankara 1985. Mehmed Zeki.6. Osman. -Faroqhi. Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. Tarih Musahabeleri. -Noyan. İsmail Hâmi. Ta rih-i Cevdet. Osma nlı İmpara torluğu'nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. I. I. -Melikoff. XIII. İstanbul 1998. -Çetin. Vakıflar Dergisi. İstanbul 1971. -Pakalın. II.14 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA -Ba şbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Robert. ss. -Mehmed Süreyya. İstanbul 2008.

Sûret-i şer'îsi ma 'lûmum olma k sızın bu k a da r reâ yâ yı k ırsunla r deyu emr idemem. Yeniçeri usta la rının istid'â 'la rı ve Yeniçeri Ağa sı'nın ve senin virdiğiniz ceva bla r ma 'lûm-ı hümâ yûnum olmuşdur. Hatt-ı Hümâyun. zâ t-ı hümâ yûnuma ha lk ın itâ a ti İmâ m-ül-Müslimîn olduğum içündür. Kitâ bu’l-la h ne vecîhle emr ider ise ben da hi Alla h'ın emri ve Peyga mberimizin şerâ iti mûcibince ik tizâ ’sını icrâ ' iderim" .3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 15 Ek-I: BOA. Gerek bu ma ddede gerek Ha yda r Ba ba 'nın a vdeti ma ddesinde fetâ vâ -yi şerîf çık a rılsın. Ka ldı k i Devlet-i Âliyyemiz Devlet-i Muha mmediye olub. 284/17078. 29 Zilhicce 1230/2 Aralık 1815 "Benim Vezirim. Rum milletinden hiçbir ferdin emniyeti olma dığı zâ hirdir.

16 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

Gör. Sa yı: 5 Sa yfa : 1 7 -3 8 Ye a r: 2 0 1 1 .were always carried out on horseback in the Ottoman State. Issue : 5 Pa ge : 1 7 -3 8 OSMANLI DEVLETİ’NDE ULAŞIM VE İLETİŞİMİN ÖRGÜTLENMESİ∗ Cemal ÇETİN∗∗ Özet Osmanlı Devleti’nde. Communication. where and how..tr . Osmanlı Devleti’nde resmî ulaşım ve iletişimin örgütlenmesinin kimler tarafından. bahsedilen hususlar doğrultusunda. by whom did they carry out and how did they do. ne şekilde ve hangi zaman aralıklarında yapıldığını incelemektir. Anahtar Kelimeler: Menzil. The matter of obtaining the horses. Menzil Administrator. Menzilhane. Menzilci. Undertaking of Menzilhane ∗ ∗∗ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara ştırma Projeleri Koordinatörlü ğ ü tarafından desteklenen (Proje no: 07103001). belirli bir amaç için yolculuk yapan resmî görevlilerin ulaşımlarının sağlanması ve devlet hazinesine ait değerli emtianın yer değiştirmesi hep at sırtında gerçekleşmiştir. Konya 2009) isimli doktora tezinden faydalanılmak suretiyle hazırlanmıştır. The aim of this study is underlying the official transportation and communication organization in the Otoman State covering the mentioned matters and revealing the time range of transportation. Menzilha ne. merkez ile taşra arasında karşılıklı olarak gönderilen değerli evrâkların iletimi. Tra nsportation. was resolved with the foundation of the menzilhânes. Key Words: Menzil. Deruhte Etmek ORGANIZATION OF TRANSP ORTATION AND COMMUNICATION IN THE OTTOMAN STATE Abstract The valuable document sending between the administrative centre and the provinces. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Elemanı.edu.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Ha berleşme. Arş. “Anadolu’da Faaliyet Gösteren Menzilhâneler (1690-1750)” (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. This institution was organized every year to abstain from difficulties and problems in the service. Dr. the transportation of official functionaries and place-changing of valuable goods belonging to state treasury. ccetin@selcuk. söz konusu birimlerin her yıl tekrarlanan bir şekilde yerinde ve yeniden örgütlenmeleriyle mümkün olabilmektedir. Ula şım. Bu çalışmanın amacı da. Söz konusu atların nerelerden ve ne şekilde temin edilecekleri meselesine ise menzilhânelerin kurulmasıyla çözüm üretilmiştir. Bu hizmetlerde bir aksama yaşanmaması.

177/2.500 duvarcı arşınına karşılık geldiğ ini belirtilmektedir. Osmanlı Devleti yol sistemi açısından önemli bir konumu bulunması sebebiyle. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğ ü . Anc ak nadiren de olsa. devletin kuruluşundan Lütfi Paşa’nın sadaretine değin. halkın da buralardan binek temin edebileceği yönünde uygulamaların gündeme geldiği görülmektedir6 . (Çev. s. Ankara 2002 (Menziller). sadareti döneminde (1539-1541). saatin fersah-ı kadîmle aynı oldu ğ u ve her ikisinin de 7. menzilhâneler3 tesis etmiştir4 . British Travellers in 19th Century Turkey . Ankara 1999. Bu sistem. s. “ Osmanlı Haberle şme Kurumu” . ücretlerini peşin ödemeleri suretiyle. s. Nesimi Yazıcı. Posta atlarının ücret karşılığ ında yabancı seyyahlar tarafından da kullanılabildiğ i anla şılmaktadır. Osmanlı. Halaço ğ lu. Menzilhânelerin birbirilerine olan uzaklıkları ülkenin her yerinde aynı değildir. Zira hiçbir kaynakta. Menzil teşkilâtı vasıtasıyla yapılan haberleşme denilince anlaşılması gereken. C. (27 Zi’l-hicce 1177/ 27 Haziran 1764). s. konumları icabı vazgeç ilmez olmaları sebebiyle. 54. Lütfi Paşa.488. Yusuf Halaço ğ lu. Zeki Pakalın.325/2. Ça ğ atay Uluçay. Bu hususla ilgili gönderilen hükümlerden bazı örnekler için bkz. s. merkez ile taşra arasındaki irtibat ulak hükmü1 adı verilen bir sistem ile sürdürülmüştür. İstanbul 2007. 1999. MAD. Mesela. Menziller. Malîyeden Müdevver Defterleri (MAD. s. Budapest 2001. söz konusu menzilhânenin kapatılması gündeme bile gelmemiştir. Asâfnâme . Osmanlı Devleti’nde bir takım hizmetlerin ifası için yolculuk yapan devlet görevlilerinin beygir de ğ iştirmeleri ve gerekli durumlarda dinlenmeleri için ana yollar üzerinde. 4. . Frederick Burnaby. (12 Zi’l-ka’de 1146 / 16 Nisan 1734). No.III. Osmanlı Devleti’nde resmî ulaşım ve iletişim. s.34-35. bölgenin emniyeti7 ile menzilhâneleri finanse ve idare edebilecek nitelikte yerleşimlerin olup-olmaması belirlemektedir. Menzilhâne. bu mesafelerin ortalama 11 saat (yaklaşık 63 km10 ) c ivarında olduğu anlaşılmaktadır11 . Yine menzil beygirlerinin fiziksel performans ve dayanıklılıkları da menzilhâneler aralarındaki mesafelerin belirlenmesi hususunda en önemli bir etkendir9 . Bir duvarcı arşunu ise 0. haberle şmenin sa ğlanması için ülkenin dört bir tarafına gönderilen ulaklara. büyük ölçüde menzilhâneler vasıtasıyla sağlanmıştır.758 metre olup. 361/2. s. Reinhold Schiffer. İstanbul 1993.47.18 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ Osmanlılarda.) 58 . Ankara 2002.543. At Sırtında Anadolu. devletin müdahalesi ve desteği ile varlıklarını devam ettirmişlerdir8 . posta idaresinin kurulmasına kadar (1839-1840). ana yollar üzerinde belirli noktalarda. İstanbul 1326. Amsterdam-Atlanta.) Numara 8470 .III. M. İstanbul 1955. Osmanlılarda Ula şım ve Haberle şme (Menziller). Yerleşimin seyrek veya nüfus yoğunlu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Osmanlı Devleti’nde. “ Two Firmans of Mustafâ II On The Reorganization of the Ottoman Courier System (1108/1696)” . 8492 .51. Colin Heywood. hem düzenli bir iletişime imkân tanımaması hem de suiistimale açık bir uygulama olması sebebiyle.11 . tüm olumsuzluklara rağmen.201/1. Menziller. Bu mesafeleri daha ç ok coğrafî şartlar. Ülke genelinde bir değerlendirme yapıldığında. s. menzil teşkilâtının ya da diğer ifadeyle menzilhânelerin sivil haberleşme için tesis olunduğuna ya da sonrasında bu amaç la kullanıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır5 . Konya Şer’iye Sicilleri (KŞS. Bkz. ve 19 Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri . C. u ğ radıkları yerlerde ihtiyaç duydukları binek hayvanlarının temini ile iâ şe ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için verilen resmi belgelerin genel ismidir. s. Bazıları. 18. Ba şbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). s. s. Halaço ğ lu. menzilhâneler kurulmadan önce.620. Anadolu’nun Sa ğ Kolu üzerinde bulunan Karapınar Menzilhânesi’nin idaresi hususunda sürekli olarak finansal sorunlar ya şanmasına ra ğ men. BOA. Meral Gaspıralı). bkz. Halil İnalcık. zamanla sıkıntı kaynağı haline gelmiştir.69. s. Acta Orientallia Academiae Scientiarum Hungarıcae. Lütfî Pa şa.6. merkez ve taşra arasında idarî irtibatın sağlanmasıdır. bu tür sıkıntıların önünü almak2 ve merkez-taşra irtibatını düzenlemek maksadıyla. Vol.30. İlgili belgelerde menzilhâneler arası mesafe saat cinsinden kaydedilmektedir. belirli aralıklarla kurulmu ş ula şım istasyonlarının genel adıdır. Bu hususu özetleyen hüküm sureti için bkz.

Feodal Toplum. Bu ç alışma ile menzilhânelerin hizmet verebilecek şekilde organize edilmeleri iç in hangi zümrelerin görevlendirildikleri ve sorumluluklarının neler olduğu hakkında genel bilgiler verilecektir. maktû’ât değerleri ve sair hususlarda bir sorun gündeme geldiğinde ilk olarak Mevkûfât defterleri inc elenmekte ve bu doğrultuda da karar ç ıkmaktaydı13 . Türk Dünyası Ara ştırmaları. Halil İnalcık. Menzilhânelere dair her türlü düzenleme ve bunun getirdiği süreç “…menzilhânesine / menzilhânelerine nizam verilmek…” şeklinde ifadelendirilmektedir. kara yolculu ğ u için ise 30-40 km’lik bir mesafe üst limit olarak görülmekteydi.22. hatta bunlar arasında günlük 100-150 mil hıza ula şanların bile bulundukları anla şılmaktadır. s.104-105. Redif Askerî Tâlimatnâmesi. British Travellers. s.) 2555 . 3179. nr. s. BOA. 10494 . Yüzyılda Anadolu’da bulunan İngiliz seyyahlarının gözlemlerine göre 1 saat 3. Mehmet Ali Kılıçbay). Hüsrev Paşa Kısmı. s.181/1.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 19 ğunun düşük olduğu bölgelerde bahsedilen uzaklıklar 45 saate (yaklaşık 256 km) ç ıkabildiği gibi.46. tüm yıl boyunca ve yedi gün yirmi dört saat olmak üzere. s. dönem başlarında mutad olarak tekrarlanan bir sürece tabidir. belirtilen yoğunluk ve işlevselliğe uygun olarak inşa edilen veya standart bir mimarî özelliği bulunan yapılar olmadıkları anlaşılmaktadır15 . Osmanlı Devleti’nde menzilhânelerin hizmet verebilmeleri. Türkçe Yazmalar. 10322 .439-440. Menzilhânelere ait işlemler Defterdarlığa bağlı Mevkûfât Kalemi tarafından takip edilir ve bunlarla ilgili yazışmalar da aynı isimle anılan defterlere (Mevkûfât defterleri) kaydedilirdi. BOA. BOA.44. BOA. s. Menzilhânelerin idaresi. Menzilhâneler. 813/4’deki veriler kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi . Örnek olarak bkz. Yabancı seyyahların beyanlarından Osmanlı Devleti’nde ulakların. Yerel Örgütlenmede Etkin Olan Birimler Devlet merkezinden menzilhânelerin idaresi ile ilgili olarak taşraya gönderilen fermânlardan. BOA. Bu yönüyle oldukç a işlek ve işlevsel olan menzilhânelerin. Ankara 2005. Söz konusu rakam BOA. sürekli olarak açık bulunmaktaydılar14 . Bu süreç maktû‘ât değerlerinin takdir edilmesi. Schiffer. sırasıyla ve ayrı başlıklar altında olmak üzere. (Çev.500x0. s. 1230 .5 mile tekabül etmektedir. s.685 metreye tekabül ettiğ i söylenebilir. “ Osmanlı Metrolojisine Giriş” .43-59. Ayrıca XIX.45. Schiffer. British Travellers.NF. söz konusu sürec in yılın hangi zaman dilimlerini kapsadığı ve ne kadar devam ettiği gibi hususlar da değerlendirilec ektir. 10322 . Konya 2009. Bu doğrultuda. Cemal Çetin. 4004. MAD. MAD. “ Menzilhânelerin Mü ştemilatlarına ve Tefrişlerine Dair Bir Takım Gözlemler” . MAD.73. Akabinde ise menzilhânelerin hizmet verebilecek düzeyde örgütlenmeleri iç in nasıl bir sürecin takip edildiği. S. C. s.758= 5685) hesabıyla bir saat’in 5. (Çev. A. ayrıntılı bir biç imde izah edilmeye ç alışılac aktır. yüzyılın sonlarına kadar deniz yolculu ğ u için günlük 100-150 km katedilmesi normal kabul edilirken. her menzilhânede beygir de ğ iştirmek suretiyle günlük ortalama 60 mil yol kat ettikleri. MAD. MAD. menzilhânede beslenecek beygir sayılarının belirlenmesi ve yürürlükte bulunan genel nizamlar ile bölgenin özel şartlarına göre bazı hususların ortaya konulması gibi bir dizi ic raatla bağlantılıdır. (4 Safer 1146 / 17 Temmuz 1733). 10492 . Bu hususa vurgu yapan hüküm sureti için bkz. Marc Bloch.324. MAD. BOA. 8492 . MAD. menzilhânelerin yerel örgütlenmesinde a’yân ve ahâli ile kâdıların ( 7.97/1. Tüm dünyada XVIII.96/2. s. menzilcilerin atanması. müsait olan bölgelerde 3 saate (yaklaşık 17 km) kadar düşebilmektedir12 . Eşref Bengi Özbilen). s. BOA. İstanbul 1991. 11 12 13 14 15 . Kamil Kepeci (KK. MAD. 8492 . gelirleri. BOA. BOA.

106. menzilhânelerin yerel olarak örgütlenmesinde etkin olan birimler ve bunların söz konusu sürece etkileri aşağıda inc elenec ektir.684-685. 3999 . kazâ kâdıları. yüzyıldan sonra. hem ahâlinin temsilcisi hem de devletin icra organı olan ve belgelerde genellikle eşrâf veya a‘yân diye tabir olunan. 1762-63). Musa Çadırcı.VI. idaresi ve finansmanıyla doğrudan bağlantılı.86/1. kaç avârız ve bedel-i nuzül hânesinin menzilhâneye bağlandığı ve sorumluluklarının neler olacağı devletin yetkili organları tarafından belirlenmekte. MAD. Söz konusu zümre genellikle menzilhânenin bulunduğu kazâdan ya da yakın ç evresindeki diğer yerleşimlerin avârız ve nuzül hânelerini meydana getirmektedir. Ankara 1974. Osmanlı Ara ştırmaları. Tüm hususlar çerçevesinde. “ Balıkesir’de Âyânlık Mücâdelesi” . Konya 2001. VIII. ulemâ. devlet ile re’âyâ arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hususunda oldukça işlevsel bir pozisyona sahip. Mücteba İlgürel. özellikle reayanın örgütlenmesi hususunda devlet görevlilerine yardımc ı olmaktadırlar. İÜEFTED .1176 / M. a‘yân ve zâbitânlar muha16 17 18 19 20 Özer Ergenç. 8470 .172. Belleten . s.1269. yerine göre gözlemc i yerine göre ise müdahil olmak suretiyle.3. s. s.333-334. Yine zaman zaman özellikle bu iş iç in görevlendirilen mübaşirlerin de.181/1. a‘yân ve ahâlinin sorumluluklarını belirten ç ok sayıda fermâna tesadüf olunmaktadır. Türk Tarih Kongresi Ankara 11-15 Ekim 1976. s. s. sancakbeyleri. Halil İnalcık.1269. s. Genel anlamda “şehir ileri gelenleri” olarak nitelendirilebilecek bu grup zengin tüccarlardan. devlet merkezi tarafından a‘yânlar. s. (H. C. XXXVIII/152. XVII. İstanbul 1972. Osmanlı İmparatorlu ğ u’nda Ayanlık. resmî belgelerde ahâli olarak zikredilen. Kongreye Sunulan Bildiriler. Ankara 1981. Ankara 1994. s. A‘yân ve Ahâli Osmanlı şehir toplumunda. MAD. Özcan Mert. Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorlu ğ u Üzerine Ara ştırmalar-I. Yücel Özkaya. “ Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliğ i Üzerinde Bazı Dü şünceler” . s. bu zümrenin taşra yönetimine katılımı giderek artmaya başlamıştır18 .(29 Cemaziye’l-Ahir 1136/ 25 Mart 1724). Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya. mahalle veya köyden. C.35. Osmanlı Devleti’nde a‘yânlığ ın ortaya çıkışı ve a‘yânların güç kazanmasını sa ğ layan siyasî ve sosyal şartlar için bkz. “ Osmanlı İmparatorlu ğ u’nda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemler” . bir grup bulunmaktadır16 .153. esnafın yaşlı ve tec rübelilerinden. “ Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim” . Menzilhânelerin idaresi bağlamında. Ya şar Yücel. Menzil nizamı için gönderilen emirler.91. s. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. Ankara 1991. Ergenç.174. Muhittin Tu ş. Osmanlı. imâm ve hatîb gibi tanınmış din adamları ile ünlü tarîkat şeyhlerinden oluşmuş gözükmektedir17 . çoğunlukla beylerbeyi.III. İstanbul 1982. yüzyıldan itibaren. 56 . (16 Şevvâl 1146 / 22 Mart 1734). resmî işlerin takibi hususunda halkın temsilc ileri kabul edilmiş ve bu bağlamda da kendilerine birç ok vazife yüklenilmiştir19 . KŞS. “ Osmanlı Klâsik Dönemindeki “ Eşraf ve A’yan” Üzerine Bazı Bilgiler” . menzilhânelere nizam verilmesi sürecine fiili olarak katıldıkları görülmektedir. . “ Osmanlı Devleti Tarihinde Âyânlık Dönemi” . İstanbul 2009. Her bir menzilhânenin nizamı. BOA. Ankara 1999. Hangi kazâ.64.II. Yaşadıkları bölgelerin ileri gelenlerinden olan a‘yânlar. S. C. s. s. Özer Ergenç. BOA. 1. bir halk zümresi bulunmaktadır. s.20 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 birinc i derecede sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. gönderilen fermânlar vasıtasıyla da bu hususlar muhataplarına bildirilmektedir20 . Özellikle XVIII.

Bu doğrultuda önc elikli görevlerinin işten anlayan.1199 / M. (H. İlber Ortaylı. hem belediye başkanı. 64 . kâdılar başta olmak üzere.. MAD.” yer alan ifadeler a‘yân ve ahâlinin sorumluluklarını açıklamaktadır. VI. S öz konusu zümrenin menzil hizmetleriyle ilgili başlıc a sorumlulukları. KŞS. s. Karayaka ve İran ahâlilerinin birlikte ve tümüyle nezre ba ğ landıkları görülmektedir. AÜSBFD . BOA. zamanında.2. (16 Şevvâl 1146 / 22 Mart 1734). Bolvadin. XXX. Özkaya. KŞS.1176 / M. C. BOA. Halil İnalcık. ilgili kanunlar doğrultusunda ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi şeklinde özetlenebilir22 . Amme İdare Dergisi . Mesela. İlber Ortaylı. Bkz.) 2239 . KŞS.108/1 (23 Safer 1181 / 21 Temmuz 1767). s. (22 Cemâziye’l-âhir 1189/ 20 Ağ ustos 1775).914.106/1. 2. s. Osmanlı adliye teşkilâtının aslî unsuru olan kâdılar. Bu şekilde nizam verilen bölgelerdeki menzilci tayinlerinin de. s. BOA. “ Menzilhâneler” .1-4 (Ay- . Kâdılar Kâdı. menzilhânelerin düzenli ve sürekli hizmet vermeleri hususu. s. güvenilir menzilc iler atamak ve menzilhânenin ihtiyaç larının karşılanmasına nezaret veya yardım etmeleri gerektiği anlaşılmaktadır23 .172. Cevdet Nafia (C. bulundukları yerin hem hâkimi. H. s. Ta şâbad. hem de halkın her konuda mürac aat edebileceği bir makamdır28 . Osmanlı Devleti’nde kazâî ve adlî yetkiye sahip olan görevliler iç in kullanılan bir kavramdır27 . Bkz. KŞS. 10492 . s. Osmanlı Kadısı ile ilgili olarak Bkz. nizam vermekle mükellef olan tüm kazâ ahâlisinin katılım ve ittifaklarıyla gerç ekleştirildiği anlaşılmaktadır26 . MAD. İA . a‘yân ve ahâlinin işbirliğ i içinde yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri emredilmiştir. Tarih Lûgatı.181/1. kazâlarında bulunan menzilhânelerin hizmete açılmasına yönelik olarak gerç ekleştirilmesi gereken tüm aktivitelerin yerinde. S. s. s. Midhat Serto ğ lu. 1189 / 1775 yılında Anadolu’nun Sa ğ Kol güzergâhı üzerinde var olan menzilhânelerin idaresi için gönderilen nizâmnâmede “…memâlik-i mahrûsemde vâki’menâzilin ale’d-devam-ı hüsn-i nizâm üzere amel ve idâreleri kazâlarında a’yân ve ahâlîlerinin uhde-i ihtimâmlarından olmakdan nâ şî her kazânın a’yân ve ahâlîsi menzilhâneye senevî bagirleri ve kula ğ uzları içün iktizâ iden zehâir ve levâzım-ı sâire ve çîzmesi vakt-ü zamanında mevcud ettirilmek ve be-her sene ibtidâî rûz-ı hızırda cümlenin ma’rifet ve ittifâkıyla huzur-ı şer’de…”. 1986.1785 yılında Hüsrevpa şa. bazı menzilhânelere nizam verilmesi hususunda birden fazla kazâ ahâlisinin sorumlu tutulduğu görülmektedir25 .95-107. “ Mahkeme. 62 . “ Menzilhâne Sorunu” . Yine H. Beylerbeyi ve sancakbeylerinin seferler do21 22 23 24 25 26 27 28 MAD. 8492 .1767 yılında ana yollar üzerinde bulunan tüm kazâlara gönderilen fermânda “… memâlik-i mahrûsemde vâki’ menâzilin ale’l-hüsn-i nizâm üzere amel ve idâreleri a’yân ve ahâlînin uhde-i ihtimamları olmakdan na şi her kazânın a’yân ve ahâlîsi menzilhâneye senevî bârgîrler ve kula ğ ozlar içün iktizâ iden zehâir ve levâzım-ı sâiresini vakt ve zamanında mevcûd itdirmek ve be-her sene ibtidâsında Rûz-ı Hızırda cümlenin ma’rifet ve ittifâkıyla huzur-ı şer’da mutemed-i ‘ali kefilleri ahz olunarak muhtârdan olan kâr-güzâr ve kuvve-i iktidâr kimesneleri menzilci nasb ve ta’yîn ve masârif ve imdâdîler temâmen edâ ve teslim (etmek)…” menzilhânelerin düzenli işlemesi için. s.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 21 tap kabul edilmekle birlikte21 . bununla birlikte H. menzilhânelerin idaresinin a‘yân ve ahâlinin sorumlulu ğ unda oldu ğ unu göstermektedir. Ebül’ulâ Mardin. Altunan. Bkz. C. Ulukışla ve Belen menzilhânelerinin nizamının bozulması üzerine gönderilen bir fermânda “ …gerek zikrolunan gerekse târik-i caddede vâki’ muhattal-ı nizâm olan menâzil-i sâirelerinin kadar-ı kifâye bârgîr ve sürücü ve zehâir ve levâzım-ı sâireleri ma’rifet’i şer’ ve mübâ şir-i mûmâ-ileyh ve cümle a’yân ve ahâli ittifâkıyla tedârik ve tekmîl.1780 yılına ait bir takrirde “ …Anadolu ve Rum ve iki câniblerinde vâki’ menâzil tâbi’ olduğ u kazâların a’yân ve ahâlîleri hüsn-i nizâmı üzere idâre etmek şurûtundan…” şeklinde yer alan ifadeler. 3999 . s.490. C. s. Anadolu Sol Kol üzerinde bulunan Sonisa Menzilhânesi’ne müba şir tarafından nizam verilmesi esnasında Sonisa. 94/1.146-151. (17 Cemâziye’l-evvel 1194 / 21 Mayıs 1780). ayân ve ahâlinin uhdesine havale edilmiştir. s. 1976.1181 / M.” . Genellikle her kazâ ahâlisi kendi menzilhânesine nizam vermekle mükellef iken.. “ Osmanlı Kadısının Ta şra Yönetimindeki Rolü Üzerine. Eskişehir 1997.166. 53/1.348. Yine menzilcilerin yeterli sayıda beygir tedarik edebilmeleri ve menzilhânenin ihtiyaçları için gerekli olan paranın temin edilmesi de kazâ halkına ait bir mükellefiyettir24 . s.133/1. İA .42-46.VII. İstanbul. “ Osmanlı Kadısı-Tarihi Temeli ve Yargı Görevi” .23/1. 56 .1762-63). 59 . “ Kadı” .NF.1194 / M. (4 Şa’bân 1199/ 12 Haziran 1785). IX/1. Eskişehir 1997.

304/1. Yine menzilhânelerin sevk ve idaresi ile ilgili olarak bölgesel sorun ve anlaşmazlıklar meydana gelmiş ise bunun ç özüme kavuşturulması hususunda. Ankara 1999.131-132. Bu aç ıdan bakıldığında kâdıların. Menzilciler ile ahâli arasında. Yine kazâ ahâlisi tarafından menzilc ilere taahhüt edilen ödemelerin tutarı ile bunların ne zaman ve ne şekilde yapılac ağı gibi hususlar da kâdılar tarafından kayıt altına alınmaktadır. KŞS.83. s. “ Osmanlı Ta şra Te şkilatında Görevliler” . Yukarıda bahsedilen yetki ve sorumlulukları ç erç evesinde kâdıların kendi idarî bölgelerinde bulunan menziller (askerî. s. İstanbul 1996.14. KŞS. Yücel. bunların azilleri için oldukça etkili bir gerekç e oluşturmaktadır. “ Desantralizasyon” . s. menzilhâneleri denetimleri altında tuttukları söylenebilir33 .39/2. sorumluluk ve yetkilerinin olduğu bilinmektedir31 . birç ok bakımdan da sanc akbeyinden daha geniş bir otoriteye sahiptir30 . 58 . Haliyle bahsedilen durumlarla ilgili bir anlaşmazlık olduğunda da. haberleşme.667. 10 . MAD. daha önc eden gönderilen fermânlar vasıtasıyla. Ankara Enstitüsü Vakfı. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi . Yine müşterek olarak bir menzilhâneyi idare edenlerin şirket akitlerinin düzenlenmesi ve bu akitlerin bozulmasına bağlı olarak meydana gelen anlaşmazlıkların dava edilmesi ya da anlaştıkları konuların hüc c ete bağlanması başta olmak üzere. (1 Cemâziye’l-evvel 1071/ 2 Ocak 1661). XVI-XVII. S. “ Mahkeme. s. Osmanlı. MAD.117-1128. s. Kadılar. Mustafa Akda ğ. Özer Ergenç. KŞS.4/1. “ Görevliler” . s. s. İstanbul 1979. Hukukî olarak da bu hususların devlet merkezinin görüş ve oluruna sunulmasına gerek bulunmamaktadır. (13 Cemâziye’l-evvel 1112 / 26 Ekim 1700). KŞS. kâdıların marifetleriyle çözüme kavuşturulmaktadır34 . yerel manada. (21-29 Şevvâl 1071 / 19-27 Haziran 1161). Lütfi Güçer. Ankara ve Konya .96-102. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 8470 .123. Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi 1453-1559 . KŞS. s. menzilcilerin atanmalarına nezaret etmek ve menzilcilerle ahâli arasında yapılan sözleşmeleri kayıt altına almak şeklinde özetlemek mümkündür32 . İstanbul 1964. C. Nitekim bu yetkinin. Asırlarda Osmanlı İmparatorlu ğ unda Hububat Meselesi ve Hubabattan Alınan Vergiler. s. Kullar ve Kudüslü Köylüler.712. hac ve diğer menziller) ile ilgili bir takım görev. Osmanlı Kent Tarihçili ğ ine Katkı: XVI. (20 Safer 1129 / 3 Şubat 1716). 29 30 31 32 33 34 35 36 rı Baskı). KŞS.30/1. yerel manada ç özüm üretilmesi gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin İlmiye Te şkilâtı.295/1.83-125. Konya 2003. s.50/1. kazâ mahkemelerine salahiyet verilmiştir. s. s. Alâaddin Aköz. . Uluslar Arası Kurulu şunun 700. Ankara 1984.77. “ XVI. II. BOA. 20 . Ürekli. (16 Zi’l-ka’de 1139 / 5 Temmuz 1727). (23 Rebî’ü’l-ahîr 1177 / 26 Mart 1764). çıkan anlaşmazlıklar. büyük ölç üde. s. eğer tersine bir hüküm yok ise. İnalcık. s. kâdının marifetiyle ve menzilhânenin bulunduğu yerde olmak şartıyla. s. Yüzyılda Aksaray Sanca ğ ı’ndaki Ta şra Görevlileri” . kâdıların menzilhânelerle ilgili birç ok hususa müdahil oldukları görülmektedir36 . C. Konya 2002.150. 47 . Bayram Ürekli. 11 . BOA. s. Ergenç. Kâdıların menzilc iler hakkındaki raporları. (1 Şa‘bân 1085 / 31 Ekim 1674).37. Yüzyılda Ankara ve Konya . s.Do ğ an Yörük.8. (1 Cemâziye’l-evvel 1074 / 1 Aralık 1663).VI. Kazâların en büyük adlî yetkilisi olan kâdı.712.” . kâdılara peşinen devredildiği anlaşılmaktadır35 .26/4. Türkiyat Ara ştırmaları Dergisi . Ankara 1995s. Örnek olarak Bkz. s. s. 12 . Bunlardan menzilhânelerle alakalı kısmını. s.22 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 layısıyla idarî bölgelerinde bulunamamaları kâdıyı idarî anlamda önemli bir noktaya taşımıştır29 . 9886 . “ Tanzimattan Önce Osmanlı Devletinde Belediye Hizmetleri” .10/2. Amy Singer. İlhan Yerlikaya.

146. Mübaşirlerin menzilhâneler ile ilgili icraatları. Türkiye’de Genel Kolluk Te şkil ve Görevlerinin Geli şimi . Lefke. Bunun yanında.Zeki Pakalın.” olarak kaydedilmiştir. ellerinde bulunan hükümlerin kontrolü ve in‘âmât defterlerine kaydı için. “devletçe gördürülmesi gereken bir işin yapılmasına memur edilenler hakkında kullanılır genel bir tabir…”41 şeklindedir. “ Desantralizasyon” . menzilhânelerin birinc i derecede idarî âmirleri oldukları söylenebilir. Anadolu Sa ğ Kol üzerinde bulunan menzilhânelere nizam verme ğ e memur olan İsmail Ağ a menzilci tayinleri esnasında hazır bulundu ğ u menzilhânelere ait hüccetleri özetlediğ i bir rapor göndermiştir. C. s. 3. s. “… Binyüzotuzüç senesi rûz-ı kasımından otuzdört senesi rûz-ı hızırına gelince in‘âm fermânıyla verdikleri bârgîrin kadı defteridir fermân sa’âdetlü sultânım hazretlerinindir”. Konya ve Karapınar menzilhânelerine nizam verilmesi esnasında hazır bulundu ğ u. Elizabeth A Zachariadou). S. s. XVIII.III. in‘âm menzil ahkâmla rı doğrultusunda. öncelikli olarak kâdılıklara mürac aat etmektedirler37 . Yüzyıl Ba şında Sol Kol’daki Menzilhâneler” . s. BOA. D.. Sö ğ üt. İsaklı. menzilhânelerden verilen beygirlerin kayıtlarının tutulduğu in‘âmât defterleri de ya bizzat kendileri tarafından düzenlenmekte veya menzilciler tarafından kaleme alınmaktadır.112. Ankara 1946. Ela Gültekin. Sol Kol Osmanlı Egemenli ğ inde Via Egnatia 1380-1699 . Seyyidgazi.MKF. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğü . Bunlara ilaveten XVII. Halaço ğ lu.1. Hüsrevpa şa. (18 Receb 1138 / 22 Mart 1726). MAD. Ulaklar menzilhâne bulunan bir kazâya geldiklerinde. kazâ ölçeğinde. KŞS. Tülin Altınova). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat.700. ifadesinden anla şıldığ ı üzere İn’amat defterleri kadılar tarafından düzenlenmekte ve yine onların aracılığ ıyla da merkeze gönderilmekteydi. s. Askeri Tarih Bülteni .6/1. yalnızca menzilci tayinlerine gözlemci olmaktır43 . BOA. Özden Arıkan. merkezden gelen emirleri sancağa bağlı diğer kâdılıklara göndererek39 resmî haberleşmenin tesis ve temininde de önemli roller üstlenmişlerdir. s. Hikmet Tongur.11. D.665. Yücel.16. Bu raporlara göre söz konusu müba şirin İznik. söz konusu defterler kâdının kontrollerinden geç mektedir. M. Yüzyıl Sonu ve 18. s.485-486.22. Bunların resmî yolc ulukları esnasındaki giderlerine karşılık olarak devlet tarafından herhangi bir ödeme yapılmayıp. s. Burhânettin Hüno ğ lu. devlet merkezinden belirlenmektedir. her türlü masrafları gittikleri yerlerin tevzî defterlerine geç irilmek suretiyle kazâ halkına taksim olunmaktadır42 . . Bazı mübaşirlerin gönderilme gayeleri. 28705 . (Ed.):28344 . Ankara 2001. (20 Cemaziye’l-evvel 1134 / 28 Şubat 1722). 10492 . BOA. D. Bâb-ı Defteri Mevkûfât Kalemi (D. Ilgın. BOA. Mübaşirler Arapç a bir sözlük olan mübaşirin kelime anlamı. s. Yine menzilcilerin hesabının görülmesi hususundaki yazışmalar da kâdı tarafından kaleme alınmaktadır38 .592. 27920 . Akşehir. s. s. bunun haricinde örnek olarak Bkz. Şubat 1987.MKF. Eskişehir.155. Bunun yanında bazılarının menzilhânelere yeniden nizam vermeleri için gönderildikleri 37 38 39 40 41 42 43 Colin Heywood. yüzyıl sonlarına kadar menzilhânelerin teftişlerinin de kâdılar tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır40 . 27918 . yüzyıldan itibaren bu teftişler merkezden gönderilen müba şirler tarafından yapılmaya ba şlanmıştır. Menziller. s. Bolvadin. Yıl 12.16. Anc ak her iki durumda da.12.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 23 S istemdeki işlevleri düşünüldüğünde kâdıların. Bunlarla birlikte sancak merkezlerindeki kâdılar. “ Osmanlı Devleti’nde Sivil İşler” .. Uygulamadaki manası ise. İstanbul 1999. BOA. “ Osmanlı Döneminde Via Egnatia: 17. 57 . 1162 senesinde Konya Kazası’nda düzenlenen tevzî defterinde “ …menzil nizâmına gelen a ğ aya verilen günlük zehâir 15 kuru ş ve 3 rub. gözlemlediğ i ve nizam verilmesi esnasında gündeme gelen önemli hususları merkeze bildirdiğ i anla şılmaktadır.MKF. s. “bir işe ba şla ya n” demektir. (Çev.MKF. kendilerine verilen fermânlardaki hususlar ç erçevesinde. Ferit Devellio ğ lu.

Tokad. ve XVIII. Sivas.9/2. MAD. Söz konusu tarihten itibaren menzilhânelere nizam verilme aralıklarının ve bu nizamların geçerlilik sürelerinin. Kangal. gerekli önlemleri almaları hususunda yetkilendirildikleri de görülmektedir. 9920 . s. s.17/2-18/1. Hasanpatrik. s. Hacımurad. güneşin yıllık hareketlerinden ziyade. söz konusu sıkıntıyı yerinde gidermek için görevlendirildikleri ve gereken her neyse. BOA. Yine bununla bağlantılı olarak bütçelerinin geçerlilikleri ve menzilc inin/menzilc ilerin görevde kalma süreleri de yalnızc a bir yıldır. güneş takvimine göre. hic rî takvime göre hesaplanmaktadır47 . Düzce. Kars. 10492 . tesadüfî iki tarih arasını kapsamaktadır. Osmancık. Konya 2004. süreleri bir yılı aşmamak kaydıyla. s. mübaşirlere çok fazla inisiyatif hakkı tanınmamakta. Divriğ i. Malatya. mübaşirlerin de nizâmlarının şekillenmesi ve uygulanması hususunda menzil işlerine bir şekilde katıldıkları görülmektedir. Karahisar-ı Şarkî. kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Nitekim 1698 yılı 44 45 46 47 BOA. Tilemse. B. BOA. kanunlar ç erç evesinde nizam vermek üzere mübaşir/mübaşirlerin görevlendirilmesi şeklindedir. Bununla ilgili örnekler hakkında bkz. yalnızc a. Hendek. 10492 . Bayındır. Sapanca.497-499. Dergâh-ı Mu’allâ gedüklülerinden Halil Ağ a’nın Anadolu‘nun Sol Kolu üzerinde bulunan Lâdik. Turhal. Karacalar. sistematik olmayan. bunun tasarısını ve icraatını yapabilecek şekilde yetkilendirildikleri de anlaşılmaktadır46 . menzilhâne hizmetlerinin zamandan bağımsız. Amasya. Bu tür durumlarda mübaşirler hem yetkilerini kullanarak. Dergâh-ı Âli gedüklülerinden Hasan Ağ a’nın ise Anadolu’nun Orta Kolu üzerinde bulunan İznikmid. Hacıhamza. a‘yân. 8 Receb 1139-24 Ramazân 1139/ 1 Mart 1727. Gerede. Bunlardan en yaygın olanı artık işletilemeyen bir veya birkaç menzilhâneye. Bunun yanında mübaşirlerin mevc ut aksaklıkları tespit etmek. Bu uygulamalar esnasında. yani geceli-gündüzlü. s. . (13 Safer 1141 / 18 Eylül 1728).120. MAD. 1691 yılına kadar menzilhânelerin hizmet verdikleri dönemler. Şiran.489490. Merzifon. ana yol üzerinde bulunan tüm menzilhânelerin aynı mübaşir/mübaşirler tarafından denetlenerek. Niksar. MAD. görevlendirildikleri menzilhânelere yeniden nizam vermekte hem de bu süreçte edindikleri intibaları merkeze rapor etmektedirler45 .24 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 ve gerekli durumlarda da güç kullanabilecek şekilde yetkilendirildikleri görülmektedir44 . Yüksek Lisans Tezi). Karacaviran. bunları merkeze bildirmek ve eğer mümkünse kâdının ve ahâlinin de desteğini almak suretiyle. Menzilhânelerin mutad olarak örgütlenmeleri sürecinde. bu sürekliliği yalnızca bir yıllığına programlanabilmektedir.15 Mayıs 1727). merkez tarafından üretilen çözümün operasyonu için yetki verilmektedir. İzoli menzilhânelerine nizam verdiğ i gözlemlenmektedir. ahâli ve kâdıların yanı sıra. Anc ak zaman zaman. Kenid ve Zarû şâd menzilhânelerine (BOA. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Menzilhânelerin Hizmet Süreleri İşlevlerinden de anlaşılacağı üzere. bir yıl olması ve bu bir yıllık sürenin de standart iki tarih arasını kapsaması hususunda genel bir temayülün oluştuğu anlaşılmaktadır. Karahamza. Yüzyıllarda Konya Menzilleri . Anc ak menzilhâne nizamlarının. XVII. Bolu. Ayrıca bahsedilen bu bir yıllık dönem. Cemal Çetin. (29 Cemâziye’l-evvel 1145 / 17 Kasım 1732). 8492 . Hasançelebi. Sonisa. Tosya. MAD. her bir ana yola birer mübaşir tayin olunmak suretiyle.

s. zaman zaman bazı menzilhâneler için dönemin başı 9 Kasım’a tekabül eden Rûz-ı Kasım50 veya Mart ayının ilk günlerini işaret eden Evvel-i Mart da olabilmekteydi.138-140. BOA. BOA. BOA. MAD. 3999 . D. 4111 . s.141. 1698 yılından itibaren sıklıkla tesadüf olunan menzil defterlerindeki verilere göre. MAD. S öz konusu husus menzilhânelerin yıllık nizamlarının 364 gün geçerli olac ağı anlamına da gelmektedir. Bu menzilhânelere ait menzilci tayinlerinin de benzer şekilde Hicri Takvime göre üç ay. Bunun yanında Rûz-ı Kasım54 ve Evvel-i Mart’ın55 dönem başı kabul edildiği menzilhâneler de bulunmaktadır.2-3. Evvel-i Mart’tan geçerli olmak üzere birer yıllık süreleri kapsamaktadır. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü ğ ü . 10492 . C.III. MAD. Yani menzilhâneye nizam verilen o bir günlük zaman dilimi bütç e hesaplamalarına konu olmamaktadır. Eskiden kullanılan ve Rûmi olarak tabir edilen Jülyen Takvimi’nde ise bu tarih 23 Nisan’a denk gelmektedir. Herhangi bir sebeple menzilhânenin bütçesine bir miktar ilave yapılmış ya da menzilci değişikliğine gidilmiş olsa bile. s. MAD. 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadar devam eden Kasım günleri 179 gündür. s.59. Terimler Sözlü ğ ü . Zâre ve Tiflis menzilhânelerinin 1724-1729 yılları arasındaki bütçeleri. Pakalın. 8492 . yılda bir kez nizam verilecektir49 .141.101.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 25 itibarıyla da bu temayülün kanunlaştırıldığı görülmektedir48 . birer yıllığ ına belirlenmiştir. BOA. 3217 . BOA. Rûz-ı Hızır aynı zamanda Hıdrellez günü yerine kullanılır bir tabirdir. menzilhânelerin neredeyse tamamında dönem başlarının Rûz-ı Hızır olduğu anlaşılmaktadır53 . BOA. Kasım günü yerine kullanılır bir tabir olup.MKF. (27 Şevval 1109 /8 Mayıs 1698). Ocak. C.59-60. MAD. s. s. İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültürü . Karahisar-ı Ş arkî Menzilhânesi’ne nizam vermek hususunda mübaşir tayin olunan Dergâh-ı Âli gedüklülerinden Mehmed Ağa huzurunda yapılan tayin esnasında menzilc inin görev yapacağı dönem 10 Receb 1138 / 14 Mart 1726 tarihi itibarıyla “…a ltı a y ta ma mına …” şeklinde tanımlanmıştır56 . 10322 . s. Pakalın. 3169 . BOA. MAD. 8 Kasım’da sona ermektedir. BOA. 9943 . s. BOA. MAD. s. 10492 .175/2. MAD. 10322 . MAD. BOA. Bu kanuna göre menzilhânelere 6 Mayıs gününe tekabül eden Rûz-ı Hızır’da olmak üzere. Daha önc esinden oluşturulan mevcut bütçenin menzilhânenin finansmanına yeterli gelmemesi du48 49 50 51 52 53 54 55 56 BOA. Bahsedilen tarih standart olmakla birlikte. MAD.493-495. s. Söz konusu bilginin bulundu ğ u sayfada ve sonrasında diğ er menzilhânelere ait menzilci tayinleriyle ilgili de bilgiler bulunmaktadır. Ankara 1990. dönemin başında belirlenen ve onaylanan aslî nizamlar. Mesela Anadolu’nun Sol Kolu’ndan ayrılan tali yol üzerinde bulunan Karye-i Cânbâz. BOA. (16 Zi’l-ka’de 1146 / 20 Nisan 1734). Rûz-ı Kasım ve Evvel-i Mart günlerinde menzilc i tayini yapılmak suretiyle menzilhâneye nizam verilmekte52 . BOA. Hızır. söz konusu menzilhânenin 1728-1739 yılları arasındaki bütçeleri. Bu bilgi için bkz. Ahmet Ya şar Ocak. MAD. Bu suretle Hızır günleri toplam 186 gündür.469-480. Kabkulu. . Ayrıc a rast gele iki tarih arasını kapsayan bir dönem aralığının belirlendiği de vakidir.49/2. Kânze. MAD. Mesela. 4004 . bütçelerin 364 gün üzerinden hesaplandıkları görülmektedir51 . İzân. MAD. 10492 . Rûz-ı Kasım’dan bir sonrakine olmak üzere. altı ay ve bir yıl gibi dönemler halinde yapıldığ ı tespit edilmiştir. s. Bunun sebebi dönemin başı olarak kabul edilen Rûz-ı Hızır. menzilcilerin göreve başlama tarihleri ise bir gün sonrası kabul edilmektedir. 9 Kasım’a tekabül etmektedir. 10492 . BOA. dönem sonuna kadar geçerliliğini korumaktadır. (7 Safer 1155 / 13 Nisan 1742). Hıdrellez günümüzde kullanılan Gregoryan takvimine göre 6 Mayıs’a tekabül etmektedir. Bkz. Halk arasında yaz mevsiminin ba şlangıcı olarak kabul gören Rûz-ı Hızır 6 Mayıs’ta ba şlayıp. 28079.III. Tüm bu tarihlerin arasındaki gün sayısının 365 olması gerekmekteyken. Anadolu Sa ğ Kol’dan ayrılan tali yol üzerinde bulunan Aksaray Menzilhânesi ile ilgili kayıtlardan anla şıldığ ına göre.

götürü” gibi anlamlara gelmektedir60 . “kesilmiş. Ancak kelimenin sözlük anlamı ve Osmanlı maliyesindeki kullanımıyla ilgili tanımlar dikkate alındığında. MAD. . maktû‘ kelimesinin menzilhânelerin iltizama verilme sürecini ve malî yapılarını daha iyi tanımladığı düşünülmektedir. yalnızca arta kalan süreyi kapsamaktadır57 . s. Bu kelimeye. (27 Şevval 1109 /8 Mayıs 1698). 8470. pazarlık kabul etmez ve ölçü ile sa tılma yan. Baki Çakır. BOA. BOA.15.2/1. BOA.2/1. BOA. 96/1. MAD. 8492 . dönem iç inde yeni bir bütçe daha oluşturulmaktadır. Bunun yanında söz konusu rakamlar. s. Lûgat. s. “değerini önceden belirlemek ve paza rlığa tâ bi olma ma k” şeklinde özetlenebilir61 . Söz konusu beygirlerin günlük malîyetleri 48. MAD.74/1. MAD. BOA. s. Menzilhâneler için maktû‘ât değerlerinin belirlenmesi/hesaplanması. 1698 yılında menzilhânelerin finansmanı hususunda hazırlanan ve daha sonra kanunla şan telhis suretinde olmak üzere.2/1. 1691 yılından itibaren ortaya çıkmış bir uygulama olmakla birlikte 63 . dönem sonuna kadar olmak şartıyla. benzer örnekler için bkz. MAD. BOA. BOA. (22 Zi’l-ka’de 1140/ 30 Haziran 1728). C. s. BOA. ilk olarak yapılması gereken işlemin. s.025 akçe yani 33. 3169 . deneme ve fizibilite sürec ini ihtiva etmektedir65 .426/2. bunun yerine genellikle “…bâ rgîr ba hâ sı ve mesâ rif-i sâ ire…” ifadesinin kullanıldığı anlaşılmaktadır59 . MAD.3-93. Ancak bir yıllık dönemin bitmesine 83 gün kalmışken bütçe için iki beygir daha ilave olunmu ştur. MAD. kesik. Maktû‘ kelimesi. Ayrıntılı bilgi için bkz.36/2. s. Yüzyıl). maktû‘ değerinin hesaplanmasının olduğu görülmektedir.) 2471 . (5 Safer 1146/ 18 Temmuz 1733). BOA . s. 4034 . Cevdet Dahiliye (C. maktû‘ kelimesine ç ok nadir tesadüf olunmakta58 . s. kanunlaştırılması ve muayyen hale gelmesi 1698 yılını bulmaktadır64 .26 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 rumunda. BOA . bütçeye 4. Bu bütçelerin içinde hem menzilhânenin finansmanını sağlayacak gelir kaynakları hem de iltizam yoluyla deruhde eden menzilcilerin yaptıkları iş karşılığında elde edec ekleri kâr payları gizlidir62 . 8470 . MAD. MAD. İstanbul 2003. 3169 .5 kuru ş ve 5 akçe zam olunmu ştur. BOA. 4034 . 3169 . s. finansmanları aç ısından da. Osmanlı Sistemi Mukataa (XVI-XVIII. 4004 .4. s. Örnek olarak bkz. (27 Şevval 1109 /8 Mayıs 1698).64/1. BOA. Devellio ğ lu.576. 8470 . s. değeri kesilmiş.4-50. MAD. 3858 . (27 Şevval 1109 /8 Mayıs 1698). Söz konusu belgedeki ifade “…menzili maktû‘ân sürüp…” şeklindedir.355-356. MAD. BOA.DH. Menzilhânelerin Maktû‘ât Değerlerinin (Bütçelerinin) Belirlenmesi 1698 yılından itibaren herhangi bir menzilhânenin hizmet verebilecek duruma getirilmesi için. BOA. Belgelerde bârgîr bahası ve mesârif-i sâire başlığı altında zikredilen rakamların. Menzilhânelerin malî değerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kayıtlarda. s. Osmanlı malîyesindeki kullanım şekli ise kelime anlamıyla bağlantılı olarak. yalnızca bir kez tesadüf olunmu ştur. MAD. ( 28 Cemâziye’l-evvel 1122 / 25 Temmuz 1710). menzilhânelerin çekirdek bütçelerini oluşturmaktadırlar. Bu iki tarih arasında kalan (1691 ile 1698 yılları arası) yedi yıllık zaman dilimi de yeni sistemin yerleşmesi aç ısından arayış. MAD. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Mesela 6 Mayıs 1716 – 1717 tarihleri arasında Üsküdar Menzilhânesi’nin bütçesi 23 beygir üzerinden hesaplanmıştır.185-187.5 akçe kabul edilmek suretiyle. aynı zamanda bütç esi de olan. menzilhânelerin malî büyüklüklerini gösterir maktû‘ât değerleri oldukları anlaşılmaktadır. 10492. s. Bu durumda yeni bütç enin finanse ettiği zaman dilimi. 8492 .

Menzilhânelerin maktû‘ât değerlerinin hangi daire tarafından oluşturulduğu ve onaylandığı malumumuz değildir. 3858 . Bu tür durumlarda kazânın avârız ve nuzül hânelerinin bir kısmına veya tamamına. s. . Yani menzilcilere verilen ücret her zaman artma e ğ iliminde de ğ ildir.”.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 27 1691 yılından önce menzilhânelerin kaç paraya idare olunacağı meselesi. s. s. MAD. Bu husus genel olarak bu şekilde gerçekleşmekle birlikte. derhal menzilc i değişikliğine gidilebilmektedir68 . 8492 . (10 Cemâziye’l-evvel 1103/ 29 Ocak 1692). Buna göre menzilhânelere kaydedilen her bir mirî beygir. umumun faydası iç in. MAD. (1 Safer 1089 / 25 Mart 1678). s. Her bir beygir için 147. BOA. bulunduğu yolun konumu ve yoğunluğuyla bağlantılı. (Belge No: 295/2). s. İzzet Sak.465-466. Herhangi bir menzilhânenin maktû‘ât değerinin oluşturulması. daha sonradan gelerek düşük fiyat teklifi ile menzilciliğe talip olan birilerinin bulunması ve ahâlinin de bunlara destek vermesi durumunda. s. KŞS. BOA. istisnalarının da olduğu anlaşılmaktadır71 . 10322 . maktû‘ât değerlerinin de yine aynı kalem tarafından oluşturulduğu sonuc una varabiliriz 70 . kazâ ahâlisi ile menzilci arasında yapılan pazarlığa tabidir66 . MAD. 4034 .97/1. MAD.. 66 67 68 69 70 71 Genel olarak bu ücretler yıldan yıla artma e ğ ilimi göstermekle birlikte. Bahsedilen bu ücretin miktarının belirlenmesi. finansmanı ve idaresi iç in asgarî giderler bağlamında her bir menzilhâneye maddi bir değer biç ilmeye başlanılmıştır69 . menzilc iyân tayin olunan avârız ve bedel-i nuzül hânelerinden karşılanmak şartıyla. KŞS.6/1. geçen ifadelerden anla şıldığ ı şekliyle yapılan bu yeni sözle şme ile bir yıl öncesine göre % 55’lik bir indirim söz konusudur. 1698 yılından itibaren menzilhânelerin sevk ve idaresi büyük ölç üde devlet merkezinin eline geçmiştir.3-93. Örnek için bkz. temsili bir miktar mîrî beygir takdir edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. (4 Safer 1146 / 17 Temmuz 1733).5 kuruşluk bir maliyet kabul edilmiştir. ücretin artırıldığı yeni bir sözleşme oluşturulmaktadır. 1 Cemâziye’l-evvel 1071 / 2 Ocak 1661 tarihinde yapılan bir sözle şmede “Defter-i oldurki Kurd Mehmedin senesi temâm olma ğ ın bin yetmi ş bir Cemâziye’l-ulâ gurresinden bir sene temâmına değ in a’yân-ı vilâyet ve ahâli-i memleket ma’rifetiyle ta’yîn olunan elli hâneden ellibin akça ve sâir hâneler ikiyüzkırkbin akçe imdâd eylemek üzere Mehmedin kabûl eyledi ğ inden yüzonbin akça noksan olmak üzere cem’an ikiyüzdoksan bin akçaya Konyalı Ali Be şe ibn-i Hüseyin der-uhde ve kabûl eyleme ğ in zikr olunur. Bunun yanında. yoğunluğu ve sair etkenlere bağlı olarak. (Belge No: 295/2). tek elden nizam verilebilmesi ve kontrollerinin yapılabilmesi için de bir zarurete dönüşmüştür. ilave tevzî’at yapılmaktadır67 .96-2.. (22 Safer 1146 / 8 Ağ ustos 1733). eksik kalan kısmın tamamlanması için. 8492 . Konya 2003 . Eğer belirlenen bu üc ret menzilhâneyi finanse etmeye yeterli gelmez ve bu hususta menzilc inin bir kusurunun bulunmadığına da kanaat getirilirse. s. 37 .170-171.4-50. s. Bu husus menzilhânelerde kurumsallaşmanın bir gereği olduğu gibi. kazâ ahâlisinin yetki ve sorumluluğuna bırakılmıştır. günün şartlarına ve bölgesel imkânlara uygun olac ak şekilde. aslında beslenecek atların miktarını belirlemekten ziyade 147.465-466. Ancak menzilhânelere ait işlemlerin Defterdârlığa bağlı bir büro olan Mevkûfât Kalemi tarafından takip edildiği bilgisinden hareketle. MAD. s.5 kuruş ve onun katlarını tanımlamaktadır. menzilci tayini ile ilgili süreç tamamlanmış olsa bile.3/1. 10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071 / 1691-1661). Söz konusu tarih itibariyle her birinin konumu. BOA. 24 . BOA .

MAD. menzilci nasb ve tayin olunacak kişilerde bulunması gereken özellikleri belirlemiş ve fermânlar vasıtasıyla da. bunların idarelerini yüklenec ek -deruhde edec ek. Bu sebeple. . bu işten kazanacakları miktarı göstermek aç ısından da önemli bir kriterdir72 .86/1. zaman zaman muhataplarına tebliğ etmiştir.ankara. ulaşım ve haberleşmenin örgütlenmesi aç ısından. menzilc i tayinleri oldukç a nazik bir süreçtir. 1762-63). (En son 24 Ekim 2009 tarihinde ziyaret edilmiştir) s. kâr-güzâr (bec erikli). s.1176 / M. Menzilci Tayinleri Menzilhânelerin hizmet verebilecek şekilde örgütlenmeleri hususunda bir diğer merhale ise. 56 . maksimum düzeyde amme hizmetine dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. http://dergiler. güvenilir) kişilerden meydana gelmektedir. mahkemede hüccet edilmek suretiyle de 72 73 74 75 76 BOA. iktidar ve bec eri gibi şahsi hususiyetlerine önem vermiştir. Ayrıc a tayinler esnasında menzilhânenin bulunduğu kazânın tüm a‘yân ve ahâlisinin de aynı isim/isimler üzerinde ittifak etmiş olmaları gerekmektedir74 . Merkezden gönderilen hükümlerde menzilci tayin olacak kişilerin inançlarına dair bir gönderme yapılmadığı gibi75 . Yine menzil işlerine talip olacak ve deruhde edecek kişilerin dinî ve ırkî özelliklerinden ziyade. Onların işten anlamaları ile güvenilir ve dürüst kişiliklere sahip olmaları. hem devlete ait önemli ve âc il işleri takip eden ulakların gidecekleri yerlere zamanında ulaşamamaları hem de mîrî hazinenin ve devlete ait sair gelir kaynaklarının boş yere harc anması gibi c iddi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. s. devlet yönetimi. muhtelif kaynaklardan menzilhâneye aktarılan para ve imkânların.86/1. mutemed (güvenilir)73 .181/1. (29 Cemaziye’l-Ahir 1136/ 25 Mart 1724). zamanında ve aksamadan yürütülmesi hususunda kalifiye elamanların önemini kavramış ve bu hususta da gerekli önlemleri almıştır.80. MAD. Bu tür sebeplerden. 8470 . 1762-63) Sema Altunan.kişilere arz edilmeleridir.edu. bunların yönetimini üstlenenlerin şahsî hususiyetlerine bağlıdır. “ XVII. MAD.181/1. İlgili belgelerden anlaşıldığına göre. Menzilc ilerin beceriksiz veya art niyetli olmaları. 8470 . (27 Şevval 1109 /8 Mayıs 1698).tr/detail. 56 . (H. Bunun yanında söz konusu rakamlar menzilhâneyi isti‘c âr veya iltizam yoluyla deruhde eden özel teşebbüslerin. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Osmanlı yönetimleri menzil hizmetlerinin kaliteli. s. 1698 yılına kadar. KŞS. yani menzilcilerin. KŞS. 3169 . (H. kuvve-i iktidar (iktidar sahibi) ve muhtardan (seçilmiş. liyakat.Yüzyıl Sonlarında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilke ş Köyler” . s. BOA.(29 Cemaziye’l-Ahir 1136/ 25 Mart 1724). aya’n ve ahâlinin ittifakı doğrultusunda ve kâdıların nezaretinde gerçekleştirilir. Menzilci tayinleri. s. D. menzilci tayin olunan gayrimüslimlere de tesadüf olunmaktadır76 .1176 / M. Menzilhânelerin verecekleri hizmetlerin kalitesi ve sürekliliği büyük ölç üde. devletin talep ettiği ve arzuladığı menzilc i tipi.28 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Maktû‘ât değerleri menzilhânelerin bir sene içinde olası masraflarının miktarını ve bu giderlerin hangi gelir kaynaklarından karşılanac ağını da işaret etmekteydi.1-2.php?id=18&sayi_id=34. BOA.

. MAD. s. aşağı yukarı hepsinin aynı şeyleri aynı şekilde söyledikleri görülmektedir. MAD. 8492 . KŞS. (23 Rebî’ü’l-ahîr 1177 / 26 Mart 1764). BOA. 58 . (21 Şevvâl 1138 / 22 Haziran 1726). KŞS. Daha sonraki dönemlerde hem hüc c etler arasında hem de menzil ahkâmlarında menzilci tayinlerini gösterir binlerc e belgeye rastlanmaktadır.30/1. Ancak ikincisinde. 1 6/1-2 (24 Şevvâl 1083 / 12 Şubat 1673). mevcut menzilcilerle yapılan sözleşme süresinin dolmasıdır80 . 8470 .1/1. KŞS. adeta matbu evrak gibi düzenlenmekte olup. ahâliyi temsil eden şahısların isimleri kaydedilmektedir. yalnızc a. KŞS. KŞS. 56 .14-474. ( 20 Rebî’ü’l-evvel 1157 / 3 Mayıs 1744). menzilci adayları ve bu adayların kefilleri mahkemeye gelerek kâdının huzurunda ve onun nezaretinde menzilci tayinini gerçekleştirmektedirler. onayının beklenmesinin kanun haline geldiği düşünülmektedir. MAD. bazı istisnalar hariç79 . s. Bu suretle düzenlenen hüccetlerde. 13 /6-1 (25 Şevvâl 1087 / 7 Aralık 1676).280/1. Kâdılar marifetiyle hazırlanan bu hüc c etler. ne şekilde finanse edilec ekleri ve kimler tarafından idare/deruhde edilec ekleri kayıtlıdır78 . MAD. önc elikle. Ancak 1698 yılından itibaren. Bu tayin işlemleri esnasında önemsenen ve vurgulanmak istenilen hususlar hüccet formatıyla kayıt altına alınarak. BOA. kazânın sorumlu ve yetkili organları tarafından yapılan. bu belgelerdeki ifadeler menzilcilerin ahâli ile yapmış olduğu sözleşmelerin iç eriğini yansıtmamaktadır. menzilci tayinlerini gösterir resmî belge olarak. 3999 . s. eski tarihli hüc c etlerdeki gibi ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. s. S öz konusu tarihe kadar düzenlenmiş hüccetlerden takip edilebildiği kadarıyla. s. BOA. Kâdıların bulunmadığı kale ve palanga gibi yerlerde ise menzilc i tayinlerinin merkeze arz edilmesinin dizdâr veya palanga zabitleri tarafından yapıldığı görülmektedir77 . 10322 . hüc c etlerle de resmiyete bağlanan menzilci tayinlerinin merkeze bildirilerek. kazânın ileri gelenleri. kazâ ahâlisinin menzilcilerden memnun olmamaları netic esinde görevlerinden uzaklaştırılmaları83 ve menzilhâneyi daha düşük fiyatla 77 78 79 80 81 82 83 BOA. Bunlarda yalnızca menzilhânelerin itibarî beygir sayıları. Bunun yanında menzilcilerin kendi istekleri ile sözleşmeyi feshetmeleri81 veya vefatları sebebiyle görevlerinin yarıda kalması82 . Ardından ise karşı tarafta olan ve kendilerini temsil eden menzilcilerin kimlik ve adres bilgileri yazılırdı. maktû‘ât değerleri. kazânın önde gelen ve itibarlı kişilerinden olup. 48 /2-1 (20 Rebî’ü’l-ahîr 1130 / 23 Mart 1718). (27 Şevvâl 1145 / 12 Nisan 1733). kazâlarda tutulan hüc c etlere tesadüf edilmektedir. s. Mevkûfât defterlerinde menzilci tayinleri ile ilgili yüzlerce belge bulunmakla birlikte. resmîleştirilir ve taraflar arasındaki karşılıklı taahhütlerin garanti altına alınması sağlanırdı. Söz konusu kişiler hukukî açıdan ahâliyi temsil etmektedir.4-99. özel isimler çıkarıldığında. Belgelerden takip edilebildiği kadarıyla yeni menzilc i tayinini gerektiren durumların en sık tesadüf olunanı. Bunları takiben menzilc i tayininin yapılmasını gerekli kılan husus veya hususlar kısaca belirtilirdi. menzilhânelerin merkezîleşmesiyle birlikte. 1698 yılına kadar.60/1.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 29 resmiyete bağlanırdı.

6/1. 9920 .6/1. Menzilcilere kefil olan şahısların da adresleriyle birlikte tek tek kaydedilmesi ve hangi hususlara kefil olduklarının belirtilmesiyle de menzilci tayinini gösterir resmî belge (hüc c et) tamamlanmış olurdu85 . İlk olarak 1700 yılında Konya Menzilhânesi’ne tayin olunan Hızır Çavuş. 10. önceden kararlaştırılmış ve standart bir miktar olmayıp. 27 . (2 Muharrem 1115 / 18 Mayıs 1703).15/1. (17 Cemaziye’l-evvel 1103 / 06 Ocak 1692). KŞS. 41 . 45 . s. . Genelde menzilcileri yalnızca menzilhânenin tesis olunduğu kazâ ahâlileri tayin etmekteyken. s. bir yıllık hizmet iç in belirlenen üc ret. yeni talipler menzilc i olarak atanabilmekteydi89 . her yıl yeniden atanmak suretiyle. s. o yıl için atanan menzilcinin görevini iyi yapması halinde bir sonraki sene tekrar atanması hususunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır90 . KŞS. KŞS. 45 Numaralı Konya Ser’iye Sicilinde bulunan hükümler için ayrıca bkz. Bazı durumlarda.6/1. 24 . (1 Cemâziyelevvel 1071 / 2 Ocak1661). menzilhâneye tayin olunan avârız hânelerinden tahsil edilemez veya tahsil edilenler belirlenen ücreti karşılamaya yeterli gelmez ise kazânın diğer avârız hânelerinden mahsup olunan vergi gelirlerinden de ek ödemeler yapılabilmekteydi87 . KŞS. 5. 40 . 36 . (10 Cemâziye’l-âhir 1103 / 29 Ocak 1692). Mesela.4/1. 1715 yılına kadar bu görevi kesintisiz bir şekilde devam ettir- 84 85 86 87 88 89 90 KŞS. s.295/1. Bu gibi durumlarda eski sözleşmelerin feshedilerek.6/1. 45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1126-1127 / 1714-1715) (Transkripsiyon ve Dizin). Ahâlinin de desteğini almaları durumunda. Bunun yanında. (3 Cemâziye’l-âhir 1083 / Eylül 1672). s.3/1. KŞS. (1 Safer 1089 / 25 Mart 1678). 37 . her menzilci tayini esnasında günün şartlarına ve bölgenin yapısına uygunluk gösterecek şekilde değişebilmektedir. Normal olarak sözleşme bir yılı aşmayacak şekilde yapılıyor olmakla birlikte. s. 45 . s.(Cemâziye’l-evvel 1127 / 5 Mayıs-6 Haziran 1715). s. 24 . daha düşük bir fiyat teklifiyle. 58 . 36 . s. bu süre içerisinde yapacakları görevlerin neler olduğu ve alac akları üc retin miktarı gibi hususlar belirtilirdi. (1 Ramazan 1176 / 16 Mart 1763). KŞS. s.5/1. (5 Rebî’ü’l-evvel 1115/ 29 Temmuz 1703). ücretin tekrar belirlendiği yeni bir sözleşme yapılabilmektedir88 .3. Konya 2008.3/1. bir takım sebeplerle. bazı bölgelerde menzilcilerin birden fazla kazâ ahâlisinin oy ve ittifaklarıyla atandıkları görülmektedir86 . KŞS.6. s. gerek tam atamanın yapıldığı esnada ve gerekse menzilcilerin görevlerine başlamalarını müteakiben. KŞS. (1 Safer 1089/ 25 Mart 1678). s. Bazı kazâlarda menzilciliğin neredeyse aile mesleği haline geldiği görülmektedir. Bahsedilen bu ücret. MAD.3/1. KŞS. BOA.30/1. menzilhânenin masraflarını karşılamaya yeterli gelmiyordu.1/1. KŞS.5/1.3/1.16/1. eski menzilcilerin sözleşmeleri fesih olunarak. s. 25 . 37 . belirlenen rakamlar. 43 . KŞS. s. KŞS.278/1. KŞS. (10 Cemâziye’l-evvel 1103 / 29 Ocak 1692). yeni talipler çıkabilmekteydi. İzzet Sak-Cemal Çetin. nadiren de olsa. s. (28 Cemâziye’l-âhir 1119/ 26 Eylül 1707). s. s. (20 Rebî’ü’l-evvel 1157 / 3 Mayıs 1744). KŞS. 56 . Menzilcilerin tayin olunmaları esnasında. (22 Rebî’ü’l-evvel1127/ 28 Mart 1715). KŞS. s.30 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 idare edecek adayların çıkması84 gibi hususlar da yeni menzilci tayinlerinin yapıldığı durumlardandır. Hüc cetin devamında genel olarak menzilc ilerin tayin edildikleri zaman dilimi. (10 Cemaziye’l-evvel 1103 / 29 Ocak 1692).

(28 Cemâziye’l-evvel 1141 / 30 Aralık 1728). 50 .107/2. bakımlarını sağlamak96 . KŞS. BOA. Bu menzilciler de ücretleri mukabilinde ulaklara beygir vereceklerdir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 31 miştir91 . KŞS. maddeler halinde aşağıda gösterilmiştir. 1718 senesine kadar olmak üzere. Anc ak bazı kazâ ahâlileri. s.262/1. 41 . MAD.24/1. Menzilcilerin uymaları gereken kurallar ve tâbi oldukları nizamlar. 52 . Karapınar Menzilhânesi’ni idare ettiği görülmektedir94 . Hızır Çavu ş’un. 48 .“ … menzilcisi merkum es-Seyyid el-Hâc Mehmed ve kefili babası merkum Hızır Çavu ş… ” şeklindeki kayıt Hızır ile Mehmed’in baba-o ğ ul olduklarını göstermektedir. s. KŞS. yeni kazâ ahâlisinin kendi aralarında topladıklarıyla finanse edilmektedir 95 . 9943. 45 . . ç eyrek asırdan fazla bir süre fiili olarak menzilc ilik yapmıştır. (23 Zi’l-hicce 1143/ 29 Haziran 1731). (20 Rebî’ü’l-ahîr 1130 / 23 Mart 1718). s. 9920 . MAD. menzilc i tayini yapılması hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. muayyen menzil olmayan Siverek Kazası’nda ahâli 8 kese akçe karşılığ ında iki menzilci atamışlardır. merhumun kardeşi. Bir sonraki yıldan itibaren resmî belgelerde Hızır Çavuş’un ismi geç memekle birlikte. s. (10 Şevvâl 1155 / 8 Aralık 1742). Mesela. s.16/1. Söz konusu yıla kadar oğlu Mehmed de Konya Menzilhânesi’ni idare etmiştir. bu seçim doğrultusunda karşılıklı olarak beklenti ve taahhütlerini de kâdı huzurunda resmiyete bağlamaktadırlar. Bu tarihlerde menzilciliğe ara vermiş görünen Hızır Çavuş. menzilhâne için yeterli olac ak sayıda uygun ve güçlü menzil beygirleri tedarik ederek. s.278-1. yaklaşık üç dönem daha menzilcilik yapmıştır. (22 Rebî’ü’l-evvel 1127 / 28 Mart 1715).88/1. Menzilcilik yapacak kişiye yapılacak ödemeler de. s. KŞS. doğal olarak. kendi inisiyatifleri doğrultusunda bir takım düzenlemeler yapmaktadırlar. (28 Cemâziye’l-âhir1119/ 26 Eylül 1707). s. BOA. Hızır’ın diğer oğlu Abdi menzilci yapılmıştır. s. Anc ak Osman Ağa süresinin bitmesine 38 gün kala vefat etmiştir92 . o ğ lu Mehmed’in isminin ba şında bulanan es-Seyyid lakabını kullanmaması. (8 Safer 1119 / 11 Mayıs 1707). “…sâ bık Konya menzilcisi…” sıfatıyla. 1723 yılında bir diğer oğlu es-Seyyid el-Hâc Mehmed’i de yanına alarak menzilciliğe tekrar başlamıştır93 . Nitekim 1731 yılında Hızır Çavuş’un.2/1. Ancak Hızır Çavuş emekli olmamış.6/1. 43 . (5 Rebî’ü’l-evvel1115/ 29 Temmuz 1703). yaklaşık 30 yıl Konya Menzilhânesi’ni ve bir dönem de Karapınar Menzilhânesi’ni idare etmek suretiyle. gözlemleyebildiğimiz şekliyle. oğlu Mehmed’in tek başına bu işi yürüttüğü anlaşılmaktadır. muhtemel beygir talebi için öncesinden tedbir almak suretiyle. KŞS. Bu aşamadan sonra tekrar tayin olunan Abdi. s. 91 92 93 94 95 96 KŞS.278/1. Osman Ağa’nın kalan süresini tamamlamak iç in. bilakis aktif olarak menzilcilik görevine devam etmektedir. (2 Muharrem 1115 / 18 Mayıs 1703).4/1. Menzilc iliği meslek haline getiren bu aile. Bunu layıkıyla yapabilecek kişileri menzilci olarak seçmekte. gerek menzilci tayinleri esnasında belirlenen ve gerekse zaman zaman gönderilen fermânlarda belirtilen hususlardan derlenmek suretiyle. Bu hususlar ana hatlarıyla şu maddelerden oluşmaktadır: Menzilhânenin konumuna ve yoğunluğuna göre. 1715 yılında ise yerine oğlu Osman Ağa menzilci tayin olunmuştur. Hızır ile Mehmed’in baba o ğ ul olamayacakları gibi bir şüpheye yol açmakla birlikte. KŞS. 43. Menzilhâne bulunmayan kazâlarda. KŞS. 40 .

BOA.135/1. (9 Ramazân 1125/14 Ekim 1713). s. Mesela. Menzilhânede ikamet etmek Menzilhâneyi sürekli olarak aç ık tutmak98 . . 9920 . 46 . (10 Cemâziye’l-âhir 1139 / 2 Şubat 1727). s. (10 Cemâziye’l-âhir 1139 / 2 Şubat 1727). (15 Cemâziye’l-evvel 1143/ 26 Kasım 1730). Elinde menzil ahkâmıyla gelen ulaklara. (12 Ramazân 1139 / 3 Mayıs 1727). İn’am hükmüyle gelen ulaklardan beygir ve sürücü ücreti talep etmemek102 . gerekli olan beygirlerden 50 tanesinin menzilhâneden verilmesi. MAD. MAD. MAD. (4 Şevvâl 1139/ 25 Mayıs 1727). MAD.320/1.259/1. Menzilcilerin tâbi oldukları genel nizamlar yukarıda belirtildiği gibidir. BOA. s. 18. (27 Şevvâl 1137 / 9 Temmuz 1725). Konya menzilcisi ile ahâlinin yürürlükte olan menzil nizamlarına ilave ettikleri madde özet olarak şu şekildedir: Menzilhâneden bir defada 50 beygir veya daha fazlası talep olunması durumunda. s. MAD. Ulakların ellerinde olan ahkâmlarda belirtilen ve yine rütbelerine göre belirlenen miktardan fazla menzil beygiri vermemek. Başka menzilhânelere ait menzil beygirlerini. 9943 . s. 8470 .358/2. s. MAD. Bu tür bilgiler genellikle kâdılar tarafından düzenlenen hüc c etlerde kayıtlı bulunmaktadır. KŞS. s. ulakların yanına yeterli sayıda sürüc ü koşmak100 . Bunun yanında menzilci tayinleri esnasında menzilciler ile ahâli arasında ilave bir takım şartlar görüşülmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 8470 . artanının ise ahâli tarafından tedarik edilmesidir104 . 8470 . Tesadüf olunan belgeleri göre kazâ ahâlileri ile menzilciler arasında yapılan sözleşmelerde ilave olunan hususların genellikle menzilhâneden bir defada talep olunan beygirlerin sayılarıyla bağlantılı oldukları görülmüştür.32 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Menzilhânenin konumu. BOA. 8470 . 97 98 99 100 101 102 103 104 BOA.135/1 (20 Receb 1146/ 27 Aralık 1733). kendisinin beygir göndermekle yükümlü olduğu menzilhânelere geçirmek suretiyle beygirlerin yorgunluktan telef olmalarına sebebiyet vermemek101 . s.110/1 (13 Zi’l-hicce 1146 / 17 Mayıs 1734 ). MAD. yeterli sayıda sürüc ü istihdam etmek97 . İstanbul 2008. MAD. Tarihi geçmiş ahkâmlarla talepte bulunanlara hiç bir suretle menzil beygiri vermemek103 . s. Yüzyılda Osmanlı Toplumu .293. Verilen beygir sayısıyla orantılı olarak.320/1. menzilhânede depolamak. BOA. BOA. s.348/1. belirtilen sayıda beygiri bekletmeden temin etmek99 . BOA. 8492 .200/2-201/1. yoğunluğu ve menzilhânede beslenilen beygir sayıları dikkate alınmak suretiyle. 8470 . Menzilhânede beslenen beygirlere yeterli gelec ek miktarda yem ve samanı temin etmek suretiyle. Yücel Özkaya. BOA. Bu ç alışma esnasında kullanılan bilgilerin ekseriyetle mevkûfât defterlerinde kayıtlı bulunan menzil ahkâmlarından alınmış olması sebebiyle yukarıda belirtilen özel şartların yaygınlıkları hakkında kesin hükümler vermek mümkün değildir.

s. menzilcinin kendi mülkü olanlarla birlikte. MAD. 12. menzilhânede ne kadar menzil beygirinin hazır bulundurulacağının yani menzilhânede gerçekte kaç beygir besleneceğinin tespit edilmesidir106 .14-474. 10322 . MAD. S. s. Anc ak. 10492 .12-488. 12-443. İkinc isi ise kazâ vücuhu ve menzilci arasında yapılan sözleşmelere göre. BOA. MAD. 10322 . Yusuf Halaço ğ lu. s. 10492. 18. Yine aynı yıl Anadolu üzerindeki anayollardan Halep’e kadar olan S ağ Kol güzergâhı üzerindeki menzilhânelerde 370. Ancak söz konusu dönemde. Bunlardan ilki maktû‘ât değerini ya da diğer bir ifadeyle bütç esini saptamak iç in merkez tarafından konumu ve beygir alan ulakların yoğunluğu gibi hususlarla orantılı olarak menzilhâneye temsili bir miktar beygir takdir olunmasıdır105 . s.11-467.6-518 . beygir sayıları ile ilgili olarak. 10322. BOA. Örnek olarak bkz. BOA.499. C. Anadolu’da birçok menzilhânenin mîrî beygir sayıları bir miktar artırılmıştır. Gebze Menzilhânesi’nde 153 beygirin beslenildiği görülmektedir108 . Mesela: 1726 yılında devam eden İran savaşları esnasında.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 33 E. BOA. MAD. MAD. BOA. İkinci olarak 1743 İran Seferi esnasında haberleşmenin aksamaması iç in ağırlık Sol Kol üzerindeki menzilhânelerde olmak üzere. MAD.NF. BOA. (11 Zi’l-hicce 1141 / 8 Temmuz 1729). İstanbul 1996. “ At” . bu düzenlemelerin menzilhânelerde bulunması gereken asgarî beygir sayısını işaret ettiği söylenebilir.5 mîrî beygir üzerinden ve 1845. bütç e hesaplamaları esnasında rakamsal olarak zikredilen beygirlerin gerçekte beslenip-beslenmediği hakkında bazı şüpheler olmakla birlikte. Beygir Kapasitelerinin Belirlenmesi Menzil nizamları arasından. MAD. BOA. Mesela. BOA. mîrî tarafından takdir olunan beygirlere ilaveten. mîrî beygir sayılarının artırıldığı anlaşılmaktadır110 . bu türden bilgilere ula şmak mümkündür. D İA . Trabzon Menzilhânesi’nin 1732-36 ve 1737-38 yıllarını kapsayan be ş bütçesinin de. s. s. olağanüstü durumlarda menzilhânelerin rahat işlemesi ile ulaklar ve sair görevlilerin beygir sıkıntısı yaşamamaları için. 10492 .440-442. Eğer fevkalâde bir durum yok ise. Kars ve Beyazid’e kadar uzanan sol koldaki menzilhânelerde ise 264 beygir bulunmaktadır112 . s. s. XIV-XVII.3-503. menzilhânelere takdir edilen mîrî beygir sayıları yıllarca sabit kalmaktadır109 . 1842. C. iki husus öne ç ıkmaktadır. BOA. MAD. Ankara 1995.75 kuru ş olarak hesaplandığ ı görülmektedir. Ankara 2005. gerç ekte menzilhânelerde bulunan ya da bulunması gereken beygirlerin tam sayısını vermemektedir. Mesela 1728-1729 döneminde Gebze Menzilhânesi iç in 60 mîrî beygir takdir edilmiştir. MAD. Anadolu’nun Sol Kolu üzerinde hizmet veren menzilhânelere ait mîrî beygir sayıları bir miktar artırılmak suretiyle ortalama 30 re’se yükseltilmiştir111 . Bu 105 106 107 108 109 110 111 112 Menzilhânelerin bütçe kayıtlarının neredeyse tamamında. Bağdat’a kadar olan Orta Kol güzergâhında 671. “ XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Te şkilâtı ve Sosyal Yapı. Sema Altunan. s. MAD. s. BOA. yy’da Silistre Eyaletinde Haberle şme Ağ ı: Rumeli Sa ğ Kol Menzilleri” .9. 3169.30. s. özellikle seferberlik gibi. 3217. s.IV. Yusuf Halaço ğ lu. Nitekim menzilhânelerin maktû‘ât değerlerini belirten mîrî beygir sayıları. 4004. s.10-142. 10492 .20. OTAM. Menzilhânelere takdir olunan menzil beygirlerinin sayıları devlet merkezindeki ilgili bürolar tarafından yapılmaktadır. .2-67. BOA. Aslında mîrî tarafından bazı menzilhânelere buç uklu sayıda menzil beygiri takdir olunması107 sebebiyle. 4004 . MAD.167.

22-23.36/ 2.1583-1584. 8470 .499. Bu doğrultuda devlet merkezinden. Mesela: 1718-1719 yılları arasında Hasançelebi. (11 Rebî’ü’l-evvel1160 / 23 Mart 1747). yalnızca kifayet miktarı yarar ve tuana menzil beygirinin beslenmesi emredilmektedir116 . devlet merkezi tarafından takdir olunan beygirlerin temsili olduğu. devlet merkezî tarafından müdahaleler yapıldığı görülmektedir. .III. 28353 . D. Hasanpatrik. s. Yine devlet merkezindeki ilgili organlar tarafından söz konusu gerekçelerin yukarıda belirtilen şekilde sorgulanıp-sorgulanmadığı hakkında da bir şey söylemek mümkün değildir. 8492 . Malatya ve İzoli menzilhânelerinde mîrî tarafından temsili olarak tayin olunan 15’er re’s beygire ilave olarak her bir menzilhânede 50’şer adet menzil beygirinin beslenmesi hususunda fermân sâdır olmuştur117 . gerçekte menzilhânelerde beslenilen beygirlerin sayılarının menzilciler ile ahâlinin ortak kararları netic esinde belirlendiği söylenebilir. gerç ekte kaç ar adet menzil beygirinin beslenmesi gerektiği hususunda. BOA. Ancak hangi menzilcinin bu talebinde samimi olduğu hangisinin ise daha fazla kâr gayesiyle hareket ettiğini bilmek mümkün değildir. ahâli ve muhtelif yönetic iler) yakından ilgilendiği hususlardandır. “ XVIII. herhangi bir menzilhâneye mîrî tarafından takdir edilen beygirlerin. Bu sebeple menzilhânelere takdir olunan mîrî beygir sayıları menzilciler114 ile bölge ileri gelenlerinin (a‘yân. BOA. Yüzyılda Çorum Menzilhâneleri” . 10492 . Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu (Bildiriler 23-25 Kasım 2007). s. MAD. katsayılardır. 113 114 115 116 117 BOA.24/1. BOA. s. MAD. Anc ak zaman zaman özellikle yeni aç ılan menzilhânelerde. Menzilcilerin bununla ilgili en büyük beklentilerinin menzilhânelerini rahatlıkla idare edebilecek finansmana sahip olmak veya bu işlerin sonunda elde edecekleri kârlarını artırmak olduğu söylenebilir. Çorum 2008. genellikle menzilhâneyi idare edebilecek malî desteği sağlamaya yöneliktir. Bölge vüc uhunun menzilhânelere takdir olunan beygir sayılarının artırılması ile ilgili gerekçeleri de menzilcilerinkilerle paralellik göstermektedir. Menzilhânelere takdir olunan mîrî beygir sayıları ile in‘âm hükmüyle verilen beygir miktarları esas alınmak suretiyle yapılan inceleme neticesinde. Merkezden gönderilen fermânlarda da rakam belirtmeksizin.5 re’s ilave yapılmıştır113 .MKF. s. menzilhânelerde kaç beygir besleneceği hususuna çok fazla müdahale edilmediği de yukarıda belirtilen hususlara ilave olunabilir. temsili olarak takdir olunan beygirlere ilaveten. Anc ak bunların da gerekçelerinde samimi oldukları veya daha fazla kâr gayesi güden menzilc ilerin hırslarına ortaklık ettikleri tarafımızca malum değildir. BOA. 9920 . Menzilhânelere takdir olunan beygir sayıları öncelikli olarak. (21 Cemâziye’l-âhir 1145 / 9 Aralık 1732). Menzilcilerin beygir sayılarının artırımı ile ilgili meşrû gerekçeleri. maktû‘ değerlerinin ve bütç elerinin büyüklüklerini gösterir. ( 28 Cemâziye’l-evvel 1141 / 30 Aralık 1728). in‘âm hükmü karşılığında verilen beygirlerin sayısından bile az olduğu anlaşılmıştır115 . C. MAD. MAD. Bu verilerden hareketle. s.34 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 düzenleme ile Anadolu’da faaliyet gösteren 55 menzilhânede mevcut beygir sayılarına toplam 377. s.71/2 (29 Zi’l-ka’de 1136 / 19 Ağ ustos 1724). Cemal Çetin.

kendi iç lerinden seç tikleri sivil halktan olmak üzere bir veya birkaç kişi tarafından idare edilmektedir. Söz konusu paketler hem özel teşebbüslerin ilgisini çekecek kadar cazip. süreleri hic rî olarak bir yılı aşmamak kaydıyla. ahâli ve kâdıların birinci derecede sorumlu oldukları anlaşılmaktadır. menzilhânelere bulundukları yol hattının ulak yoğunluğuna münasip sayıda beygir takdir edilmesidir. sağlamak amac ıyla. menzilhânelerin piyasaya arzını. bu iş karşılığında bir miktar kâr sağlamaktadırlar. . 1691 yılına kadar menzilhânelerin hizmet verdikleri dönemler. beslenecek beygir sayılarının belirlenmesi ve menzilci tayinleri esnasında. her yıl dönem başlarında tekrarlanan bir sürecin varlığına bağlıdır. Bu süreç maktû‘ât değerlerinin takdir edilmesi. S öz konusu sürec in oluşumu ve takibi ile ilgili gönderilen fermânlardan.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 35 SONUÇ Osmanlı Devleti’nde menzilhânelerin hizmet verebilmeleri. bunların göreve başlayabilmeleri ya da görevde kalabilmeleri. Bunun yanında istisnaî olmak üzere bazı menzilhânelerin kazâ ahâlisinin kamusal kişiliğine veya resmî görevlilere deruhde olundukları görülmektedir. güneş takvimine göre. Belgelerde bârgîr bahâsı ve mesârif-i sâire olarak zikredilen maktû‘ât değerleri. tesadüfî iki tarih arasını kapsamaktadır. devletin ilgili organları tarafından titizlikle hazırlanan ve standarda bağlanan malî paketlerdir. menzilhânelere nizam verilmesi hususuna katıldıkları görülmektedir. Menzilhânelerin örgütlenmesi açısından önemli aşamalardan birisi de. menzilhânelerin sevk ve idaresinden a’yân. menzilc iliklerinin merkez tarafından onaylanmasına bağlıdır. Bu sebeple menzilhânelerin hizmet verebilmeleri ve hizmet altyapısının özel teşebbüslere devr edilebilmesi hususundaki en önemli merhalenin menzilhânelerin maktû‘at değerlerinin hesaplanması süreci olduğu düşünülmektedir. hem de devletin menfaatlerini koruyacak kadar c imri olmalıdır. Menzilhâneler genellikle a‘yânlarla birlikte kazâ ahâlisinin. bir yıl olması ve bunların başlangıç tarihinin de Rûz-ı Hızır. Rûz-ı Kasım ve Evvel-i Mart olması hususunda genel bir temayülün oluştuğu ve nihayetinde kanunlaştığı anlaşılmaktadır. Yine zaman zaman özellikle bu iş için görevlendirilen mübaşirlerin de. Yaptıkları iş tamamen profesyonel olup. 1691 yılından itibaren menzilhânelere nizam verilme aralıklarının ve bu nizamların geçerlilik sürelerinin. Menzilhânelerin kesintisiz olarak hizmet vermeleri bir yıllığına programlanabilmektedir. S öz konusu kişilere menzilci adı verilmekte olup. Bu sayede resmî ulaşım ve iletişime hem ivme hem de süreklilik kazandırılmaktadır. yani özel teşebbüsler tarafından talep görmesini. yerine göre gözlemci yerine göre ise müdahil olmak suretiyle. menzilcilerin atanması. bölgesel özelliklere göre bazı özel hususların ortaya konulması gibi bir dizi ic raatı iç inde barındırmaktadır.

-ÇADIRCI. Yüzyılda Ankara ve Konya. Musa. Frederick. s. C. 12. (Çev. -Cevdet Dâhiliye (C. 36. Türkler. __________. . -Cevdet Nafia (C. s. Meral Gaspıralı). s. 28079. 3169. OTAM . “XVI.MKF. 27. 9943. Türk iya t Araştırmaları Dergisi. 41. Ankara 2002. 20. Mehmet Ali Kılıçbay). 56. 47. 9886. 28705. Konya 2009. 58. 37.DH. Ankara 1981.36 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA 1. 18.php?id=18&sayi_id=34. İstanbul 1979. İstanbul 2007.): 2239. 28344. _____________. “ XVIII. Alâaddin-Doğan Yörük. Ankara 2001. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi . “Osmanlı Klâsik Dönemindeki “Eşraf ve A’yan” Üzerine Bazı Bilgiler”. __________. Ankara 1995. -ÇAKIR. B-Konya Mevlana Müzesi -Konya Şer’iye Sicilleri (KŞS. 3858. Konya 2004. Ferit. İA . 40. Ankara 2002. 4111. Ta nzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. 27920.): 2555. 8470. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul 2003.II. 107-132.43-59. yy’da Silistre Eyaletinde Haberleşme Ağı: Rumeli Sağ Kol Menzilleri”. X.): 2471.edu. S. Çorum 2008. Osmanlıca-Türk çe Ansiklopedik Lûgat. 1573-1593. 59.48. Eskişehir 1997. C. Türk Ta rih Kongresi Ankara 11-15 Ekim 1976.Yüzyıl Sonlarında İstanbul-Edirne Arasındaki Menziller ve Bazı Menzilkeş Köyler”. “Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Düşünceler”. 10322. VI. Osmanlı Ara ştırmaları (The Journal of Otoman Studies). 46.1-20. -DEVELLİOĞLU. s. ve XVIII. -BURNABY. 3999. Süleymaniye Kütüphanesi -Redif Askerî Tâlimatnâmesi. s.YAYINLANMIŞ BELGE. -EBÜL’ULÂ MARDİN.): MAD. Ankara Enstitüsü Vakfı. -GÜÇER. 16. C. C. Osmanlı Kent Tarihçiliğine Katkı: XVI. VIII. II. Yüzyıl). s. Baki Osmanlı Sistemi Mukataa (XVI-XVIII. “Kadı”. 9920.III. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hubabattan Alına n Vergiler. 4004. 57. Mustafa. 813/4. 8492. -ÇETİN. Ankara 2005. Lütfi. “Menzilhânelerin Müştemilatlarına ve Tefrişlerine Dair Bir Takım Gözlemler”. Marc. At Sırtında Anadolu. 13. Türkçe Yazmalar. 2. Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller). Ankara 1991.tr/detail. Türk iye’nin İktisadî ve İctimaî Ta rihi 1453-1559. 62. 24. C. -ERGENÇ. Feodal Toplum. Özer. (En son 24 Ekim 2009 tarihinde ziyaret edilmiştir). Yüzyılda Çorum Menzilhâneleri”. 45. -Ma lîyeden Müdevver (MAD.ankara.“Osmanlı Devleti’nde Haberleşme Ağı: Menzilhâneler.96-102. Hüsrev Paşa Kısmı.NF. s. 1265-1274. nr. Sema. Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu (Bildiriler 23-25 Kasım 2007). -BLOCH. 3217. 50. (Çev.14. 64 C. -ALTUNAN. S. Yüksek Lisans Tezi).):27918. XVI-XVII. _____________. 52. http://dergiler. 913-919. ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER -AKDAĞ. 25. s. Kongreye Sunulan Bildiriler. Ankara 2005. s. İstanbul 1964. İstanbul 1982.105-118.ARŞİV KAYNAKLARI A-Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) -Bâ b-ı Defteri Mevkûfât Kalemi (D. 43. 11. Yüzyılda Aksaray Sancağı’ndaki Taşra Görevlileri”. _____________. _____________. C. -HALAÇOĞLU. Yusuf.22. s. S.35. “XVII. Konya 2003. -Ka mil Kepeci (KK. Cemal.): 10. XVII. “XVIII. -AKÖZ. Yüzyıllarda Konya Menzilleri .III.42-46.

İstanbul 1996. Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya.146-151. “Osmanlı Taşra Teşkilatında Görevliler”. -YERLİKAYA. Uluslar Arası Kuruluşunun 700. _____________. Socia l And Economic History of Turk ey (1071-1920). 18. Konya 2003. Ela Gültekin. Askeri Tarih Bülteni . Reinhold. 45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1126-1127 / 1714-1715) (Transkripsiyon ve Dizin).VII. Ahmet Yaşar. -ÖZKAYA. Ankara 1999. -YAZICI.95-107. Elizabeth A Zachariadou). s. Mert. İÜEFTED. . -LÜTFÎ PAŞA. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Bayram. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa kültesi Dergisi. 4. -HÜNOĞLU.15-40. Yıl 12. Kullar ve Kudüslü Köylüler. -UZUNÇARŞILI. _____________. C. 485-496. Yüzyılda Osmanlı Toplumu. “Osmanlı Döneminde Via Egnatia: 17. Amy. İzzet. (Çev. _____________. -ÜREKLİ. _____________. İlber. British Travellers in 19th Century Turkey. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı. s. -TUŞ. İstanbul 1999. s. Mücteba. (Ed. Zeki.117-1128. Acta Orientallia Academiae Scientiarum Hungarıcae . S. Konya 2008. _____________. s. İstanbul 1993. Konya 2001. Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı .3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 37 _____________. XXXVIII/152. Eskişehir 1997. -HEYWOOD. “Osmanlı Devleti Tarihinde Âyânlık Dönemi”. s.VI. İstanbul 1955. XXX. _____________. _____________. 21-49.XIV-XVII. Budapest 2001. Muhittin. -ÖZCAN. 707-718. s.III. Ta rih Lûgatı . 1977). s.3. Halil. 1986. “XVIII. Ankara 1984. “Osmanlı Haberleşme Kurumu”. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Desantralizasyona Dair Genel Gözlemler”. S. Türk iyede Genel Kolluk Teşkil ve Görevlerinin Gelişimi . DİA. s.VI. s. C. Hikmet.619-629. -SAK. C. Ankara 1999. Tülin Altınova). (Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ek onomik Tarihi Kongresi Tebliğleri. “Balıkesir’de Âyânlık Mücâdelesi”. Nesimi. -ORTAYLI. C. Ankara 1994. _____________. Osmanlı. Yüzyıl Sonu ve 18.”. IX/1. C. -PAKALIN.174. Türk Dünyası Araştırma ları . s. 54. Çağatay 18. İstanbul 1996. S.130-144. Özden Arıkan. Ankara 1946. ve 19 Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri . -YÜCEL Yaşar. Vol. M. İstanbul 1326. S. Ankara 1977. -SAK. Midhat. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi . Two Firmans of Mustafâ II On The Reorganization of the Ottoman Courier System (1108/1696)”. -SERTOĞLU. 138-160. Amsterdam-Atlanta 1999.1-4 (Ayrı Baskı). Ankara 1990. İA. -TONGUR. İstanbul 1972. s.. “Osmanlı Kadısının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine. İslâ m-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültürü. s. İstanbul 2009. Ankara 1980. Ankara 1974. Belleten.30. “At”. Ka dılar. s. İstanbul 2008.339-367. Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I. -SCHIFFER. -İLGÜREL. -İNALCIK. -OCAK. Ankara 1999. “Osmanlı Kadısı-Tarihi Temeli ve Yargı Görevi”. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık. Amme İdare Dergisi. 73. Colin J. -ULUÇAY.I-III. s. s. Jully 11-13. DTCFD. Burhânettin “Osmanlı Devleti’nde Sivil İşler”. Ankara 1995. Yücel. 657-708. İstanbul.IV.“Mahkeme.64. Osmanlı. Şubat 1987. 1976. (Çev. İlhan. İzzet -Cemal Çetin.22. C. No. Yüzyıl Başında Sol Kol’daki Menzilhâneler”. 179-186. Konya 2002. “Osmanlı Metrolojisine Giriş”. İsmail Hakkı. C. Asâfnâme . Eşref Bengi Özbilen). Osma nlı. Yüzyılda Menzilhâne Sorunu”. 10 Numa ralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071 / 1691-1661). “The Ottoman Menzilhâne and Ulak System in Rumeli in the Eighteenth Centruy”. XXVIII/3-4. Sol Kol Osmanlı Egemenliğinde Via Egnatia 1380-1699 . -SİNGER. s. İstanbul 1991. “Tanzimattan Önce Osmanlı Devletinde Belediye Hizmetleri”.

38 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

edu. Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi.. Maraş. Milli Müca dele THE FIRST INTERNATIONAL AGREEMENT OF TGNA GOVERNMENT: 20 DAYS TEMP ORARY ARMISTICE Abstract Contrary to known. cyildirim@aksaray.tr . Güney Cephesi. Geçici Ateşk es. they made the first agreement with France. Mersin ve Adana havalisinde mücadele eden kuva-yı milliye müfrezelerimizin askeri başarılarının eseri olan bu ateşkes anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti için bir siyasi başarı ve uluslararası arenada tanınmışlık sorununun çözümünde önemli bir başlangıçtır. The Na tiona list Forces ∗ Yrd. was a "temporary cease-fire agreement". and Adana and it was also an important step for the Turkish Grand National Assembly and the government on the way of solving the problem of recognition in the international arena Key Words The First Government of The Turkish Gra nd National Assembly. France. Fra nsa .TBMM Hük ümeti. Antep. TBMM HÜKÜMETİ’NİN İLK ULUSLARARASI ANLAŞMASI: “20 GÜNLÜK MUVAKKAT MÜTAREKE” Cihat YILDIRIM∗ Özet Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti ilk uluslar arası anlaşmayı bilinenin aksine Ermenistan ile değil İtilaf Devletleri İttifakının büyük ortaklarından Fransa ile yapmıştır. Antep. Anahtar Kelimeler I. Urfa. Urfa. the temporary cea se-fire. That agreement was the military success of the platoons of the Nationalist Forces combating in the vicinity of Maras.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Sa yı: 5 Sa yfa : 3 9 -5 6 Ye a r: 2 0 1 1 . Dr. the maj or shareholder of the Allies. Doç. South Front. Mersin. This agreement. signed on 28-29 May 1920. 28–29 Mayıs 1920’de imzalanan bu anlaşma bir “geçici ateşkes anlaşması”dır. The Turkish Grand National Assembly and The Government didn’t make the first international agreement with Armenia. Issue : 5 Pa ge : 3 9 -5 6 I.

Aynı kararın devamında böyle bir hükümeti kurma yetkisinin milli kongrede olduğu. C-I.66. Hükümetin kuruluşu meselesi ç ok kritik ve hassas bir konudur.1982. yerli ve yabancı kaynaklardan edindiği istihbaratı değerlendirmiştir. Mondros Mütarekesi sonrasında İtilaf Devletleri’nin yaptığı işgallere karşı sürdürülec ek milli politikaların belirlendiği Erzurum ve S ivas Kongreleri’nde mümkün mertebe İstanbul Hükümeti ile işbirliği halinde memleketin işgallerden kurtarılması düşünülmüştür.2 Temsil Heyeti 21 Nisan 1920 tarihinde yaptığı toplantı ile mec lisin 23 Nisan 1920 günü aç ılmasına ve bu ç erç evede yapılac ak iş ve işlemlere karar vermiştir. Ancak İtilaf Devletleri’nin İstanbul’daki askeri varlığı dikkate alınarak İstanbul hükümetleri ile işbirliğinin devamlı ve sağlıklı olamayac ağı ihtimali düşünülerek böyle durumlarda takip edilecek yol ve yöntemler de bu kongrelerde değerlendirilmiştir. Milli Eğ itim Basımevi. Temsil Heyeti’nin 19 Mart 1920 tarihli kararı doğrultusunda ülke genelinde mebus seçimleri yapılmış ve vilayetlerince seçilen mebuslar aralıklarla Ankara’ya gelmişlerdir. fakat milli kongrenin toplantı halinde olmadığı bir zamanda böyle bir ihtiyaç olursa yetkinin Temsil Heyeti’nde olduğu da belirtilmiştir. Kemal. Temsil Heyeti.s. Üç dört günlük takip ve değerlendirmenin sonuc unda işgalin geç ic i olmadığı ve artık İstanbul Hükümeti’nden millete ve memlekete özellikle Kuva-yı Milliye’ ye bir yarar gelmeyeceği kanaatine varılmıştır.40 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ TBMM’nin açılışı. ATATÜRK. . İstanbul. s.421. Büyük Millet Meclisi’nin aç ılışı bu değerlendirmelerin eseridir.3 23 Nisan 1920’de TBMM mebusların ve Ankara ahalisinin iştirak ettiği merasimlerle resmen açılmış ve hükümet şekli olarak “mec lis hükümeti“ düzeni benimsenmiştir. İstanbul’un 16 Mart 1920’deki işgalinden itibaren gelişmeleri yakından takip etmiş. Aynı zamanda Türk Milleti iç in yeni bir başlangıç tır. s. bir hükümet-i muvakkate teşekkül edecektir"1 şeklindeki karar İstanbul’daki hükümetin milli davaya sahip çıkmaması ya da ç ıkamaması halinde takip edilecek yolun yeni ve müstakil bir hükümet kurmak olduğuna işaret etmektedir. Nutuk. Erzurum Kongresi’nde alınan “vatanın ve istiklalin muhafaza ve teminine hükümet-i merkeziye muktedir olmadığı takdirde. 19 Mart 1920’de yapılan bu değerlendirmeler sonucunda “salahiyet-i fevkaladeye haiz” bir milli meclisin toplanmasına ve hükümet işlerinin bu meclis tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. M. Bu arada İstanbul’da işgal sonrası tatil kararı alarak dağılan Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin azalarından isteyenlerin yeniden seç ilme şartı olmaksızın Ankara’daki mec lis ç alışmalarına katılmalarına da imkân tanınmıştır. genel itibariyle Türk tarihinin önemli hadiselerinden olup özelde ise Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. temin-i maksat iç in.431 vd. ATATÜRK. Çünkü işgalcilerin elinde ve kontrolünde de olsa İstanbul’da bir hükümet hala 1 2 3 ATATÜRK.

Bütün bu uğraşlar yanında uluslararası alanda meşruiyet kazanmak yani tanınmaktır. YALÇIN. ”Çünkü milletin bekasının tehlikeye düştüğü bir sırada nazari.İşgalc i güçler karşısında yokluk ve zorluklara rağmen mücadelesini sürdüren Kuva-yı Milliyeyi daha etkin hale getirmek. YALÇIN.M ’nin izleyeceği siyaseti şöyle özetlemiştir: ‘Milletimizin kuvvetli. s. T.438 YALÇIN.192 vd. s.M.B. 30 Nisan 1920’de T. 11 Mayıs 1920’de Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet Rusya ile temas kurmak 4 5 6 7 ATATÜRK.B.B.M Hükümeti’nin programı sade ve kısa tutulmuştur.İç erde meşruiyet kazanma olarak da özetleyebileceğimiz “milli birlik ve beraberliği” tesis ederek kendi otoritesine karşı oluşabilecek tepkileri kontrol etmek. Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek ve memleketi işgal eden devletlerin buna uymalarını sağlamaktı.2000. C-II. Bu problemleri şu üç temel noktada özetlemek mümkündür.M.T. Dış politika hedefi. sebep ve netic eleri itibariyle olayları anlatmıştır. Ankara.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I. Diğer yandan “Osmanlı Devleti’nin izlediği iç ve dış siyaseti eleştirmiş ve T. Bu Konuşmasında mec lisin açılışına kadar geçen süreç te yaşananları. Meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’in belirlediği “milli siyaset” ilkeleri etrafında politika üretecek olan hükümetin önünde çözmesi gereken ç ok önemli sorunlar mevcuttur. Atatürk Ara ştırma Merkezi.’ “7 Görüldüğü üzere T.191. mesut ve istikrarlı yaşayabilmesi iç in devletin tamamen milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza tamamen uyması ve dayanması lazımdır.”6 Mustafa Kemal 24 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Mec lisi genel kurulunda üç oturum süren uzun bir bilgilendirme konuşması yapmıştır. İç politikada milli birlik ve dayanışma korunacak.193.M.5 Hükümet “Türkiye Büyük Millet Mec lisi Hükümeti” ismini almış ve bu ismi kullanmıştır. 24 Nisan 1920 de meclis başkanlığına seçilen Mustafa Kemal “meclis hükümeti” düzeni tesis edildiği için aynı zamanda hükümet başkanlığı görevini de üstlenmiştir. a. karışık.M. s. Durmu ş ( ve diğ erleri).4 3 – 4 Mayıs 1920 tarihli ç alışma toplantıları ile 11 bakanlı hükümet kurulmuş ve resmen göreve başlamıştır. Mustafa Kemal 26 Nisan 1920’de meclise verdiği bir önerge ile hükümet kurmanın zarureti ve kurulacak hükümetin kuruluş esaslarını mec lise kabul ve tasdik ettirmiştir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 41 mevcuttur.M dış politikaya diğer meselelere önem verdiği kadar aynı yoğunlukta ilgi ve önem vermiştir. uzun süren muameleden kaç ınmak gerekmekteydi.M. askeri alanda Kuva-yı Milliye muntazam bir askeri teşkilata dönüştürülec ekti.M Hükümeti “milli siyaset” ilkeleri ç erç evesinde iş ve ic raat üretec ektir. AKDTYK.B. c . I.B. .B.s.M.M ve T. Meclis hükümeti kurulur kurulmaz hemen uluslararası düzeyde mec lisin ve hükümetin ilişkilerini geliştirecek adımlar atılmıştır. b.M’ nin açılışı Avrupalı devletlere duyurulmuştur.

1973. Bu bilincin bir göstergesi olarak T. Irak’ın kuzeyi ve Mersin’den Urfa’ya kadar uzanan Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anado8 9 10 YALÇIN. Elbette İtilaf Devletleri Misak-ı Milli hedefi ile yeni bir başlangıç yapan T. Türk Tarih Kurumu Yayınevi.M. Zira Kuva-yı Milliye ve ordumuz işgalci güçler karşısında askeri başarılar kazandıkç a İtilaf Devletleri ve diğer tarafsız devletler resmi ilişki tesis etmek için TBMM ‘nin ve hükümetin kapısını aşındırmaya başlayacaklardır.M Hükümeti’nin imzaladığı “ilk uluslararası anlaşma” olması noktalarında önem arz etmektedir.M. I– 20 GÜNLÜK MUVAKKAT MÜTAREKE’YE GİDEN SÜREÇTE KUVAYI MİLLİYE ’NİN ROLÜ I. . dış politikada meclisin ve hükümetin meşruiyet kazanması zorlu ve meşakkatli bir süreç ten geç miştir.67–68 AKŞİN.10 Bu projelerde Fransa’ya Suriye. Türk Tarih Kurumu Basımevi.Dünya Savaşı devam ederken İtilaf Devletleri savaş sonrası ile ilgili olarak bir dizi gizli anlaşmalar imzalayıp. s. BAYUR. T.M. Bu anlaşma. ekonomik ve askeri rekabet içindeki Sovyet Rusya ile daha kolay ilişki kurulabileceği düşünülmüştür. Anc ak araştırmalarımız I.B.M Hükümeti’nin kuruluşunu müteakiben Fransa ile resmi temaslarda bulunduğunu ve bir “muvakkat ateşkes” (geçici ateşkes) imzaladığını göstermektedir.B.42 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 üzere Moskova’ya gönderilmiştir.M.194. I.M. 1991 s. Yusuf Hikmet. Bu gerç eği gerek tarafsız devletlere ve gerekse İtilaf Devletleri’ne kabul ettirmek hiç de kolay olmamış.M Hükümeti’ni muhatap almaya sevk eden nedenler üzerinde durmalıyız.M Hükümeti –Fransa arasındaki siyasi ilişkilerin başlangıcını oluşturan bu anlaşmadan bahsetmeden önce Fransa’yı T.8 Bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin.M aldığı bir kararla.M Hükümeti’nin dış siyasetteki engellerini aşmasında öncelikle Kuvayı Milliye daha sonra da Türk ordusu etkili olacaktır.B. Ankara. İstanbul Hükümeti’nin 16 Mart 1920 tarihinden itibaren yaptığı ve yapac ağı anlaşmaların.M. verdiği ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. “geçici” de olsa İtilaf Devletleri ittifakını oluşturan üç büyük devletten birisiyle yapılması ve I. Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi .M ’ni ve onun hükümetini kendi işgal politikalarının gereği ve sonucu olarak pek kolay tanımayac aktır.M Hükümeti’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi ve Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması’nın yapılması gibi örnekler uluslar arası ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin askeri başarılarımıza endeksli olduğunu göstermektedir.B.M.M. I.B.M Hükümeti bunun bilinc indedir. s.M.T.M Hükümeti’nin imzaladığı ilk uluslararası anlaşmanın Ermenistan ile imzalanan “Gümrü Anlaşması”9 olduğu yönünde bir genel kabul mevc uttur.B. Ankara. Aptülahat.İnönü Muharebesi’nden sonra T. T.T. Türk Milleti’nin mukadderatında tek yetkili merci olarak kendisini gördüğünün ilanıdır.19 vd. özellikle Osmanlı topraklarının paylaşımı hususunda bazı projeler hazırlamışlardır.M.B. T. Öncelikle ülkemizi işgal eden İtilaf Devletleri ile siyasi.B.B. Türkiye Devletinin Dış Siyasası.T.B.

Ves: 780. Pozantı’nın batısına yapılac ak üç ünc ü ve son ç ekilme 15 Aralık 1918’de tamamlanmış olac aktır. Fakat işgal mıntıkasında askeri ve siyasi kontrol İngiliz işgal kuvvetlerinde olmuştur. Ves: 830 ASLAN. HTVD. İstanbul.Dünya S avaşı sırasında İtilaf Devletleri arasında yapılan gizli paylaşım planlarına aykırıdır. Maraş. Bu maksatla İtilaf Devletleri Filistin. Bu durum işgal birlikleri ile bölge ahalisi arasında problem ç ıkmasını engelleyen bir faktör olarak görülebilir. KLS : 240. İngiltere’nin bu ç ekilmesine karşılık daha önc e kendisine vaat edilen Irak’ın kuzeyinden vazgeç miştir. S: 21. İzzet. Bu plana göre. Mersin ve havalisini terk ederek bu mıntıkanın askeri ve siyasi denetimini Fransız İşgal birliklerine bırakmışlardır. D : 8. HTVD. Antep. kontrol ve yönetimi üstlenmesi bu işgale bağlı beklentileri olan Ermeni azınlığı harekete geç irmiştir.. Adana.s.1981.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 43 lu bölgeleri vaat edilmiştir. 18 Aralık 1918’de Tarsus’u ve 19 Aralık 1918’de Adana’yı da işgal etmişlerdir. Çünkü bu mıntıkada İngiliz birliklerinin varlığı ve denetimi elde tutması I. Fh : 11. Fransa’nın Urfa.1971. Bunların ekseriyeti de Müslüman’dırlar. Adana.25 Kurtulu ş Sava şı’nda İçel Tarihini Yazma Komitesi. Antep. Maraş. Ne var ki bu durum fazla sürmeyec ektir. S eyhan Nehri’nin batısı ile TarsusAdana tren hattının kuzeyine yapılac ak ikinc i ç ekilme 5 Aralık 1918 akşamına kadar tamamlanac aktır.12 Başlangıç olarak bu mıntıkanın işgalini İngiltere ve Fransa birlikte gerç ekleştirmişlerdir. Bu durum Fransa’yı uzun vadede rahatsız etmiş ve iki ülke arasında 15 Eylül 1919’da yeni bir anlaşma yapılarak egemenlik alanları yeniden tespit edilmiştir.11 Osmanlı Ordusu bir yandan bu tahliye ç alışmalarını yaparken diğer yandan İtilaf Devletleri İskenderun. Filistin Cephesi’ndeki bütün Osmanlı birlikleri 1 Aralık 1918 akşamına kadar Ceyhan Nehri’nin batısına ç ekileceklerdir. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanarak yürürlüğe girinc e İtilaf Devletleri gizli sözleşmelerde kendilerine tahsis edilmiş olan yerlerin işgali için hazırlıklara başlamıştır.14 Fransa. Çünkü S ykesPic ot Mutabakatı’na göre bu bölge Fransa’nın kontrolünde olac aktır. S uriye ve Çukurova’nın işgaline zemin oluşturacak şekilde bu bölgelerdeki Osmanlı ordularının tahliyesine yönelik bir planı uygulamaya koymuşlardır. Atatürk Silifke’de .s. İngiltere ise Çukurova ve Güneydoğu Anadolu’ya getirdiği birliklerde genellikle Hintli müstemleke askerlerini istihdam etmiştir. Özellikle işgal birlikleri iç inde Er11 12 13 14 ATASE Arş.13 Bu yeni plan gereği İngiliz işgal birlikleri Urfa. Mersin ve havalisinde askeri ve siyasi denetim. Adana.45 . İtilaf Devletleri 17 Aralık 1918’de Mersin’i. S: 33. Dörtyol ve Mersin’e asker çıkararak Osmanlı Ordusu’ndan boşalan mevkileri kontrol etmeye başlamışlardır. Kurtulu ş Sava şı’nda İçel. İngiltere bu mutabakatı sadec e Çukurova’nın işgaline iştirak ederek ihlal etmemiş aynı zamanda Irak’ın kuzeyini de işgal etmiştir ki söz konusu mutabakatta da bu bölgenin Fransa’nın nüfuzuna terk edilmesi planlanmıştır.

Maraş.s. İngiliz ve Fransız birlikleri arasındaki bu değişime denk düşen süreç te Temsil Heyeti’nin talimatları ile İç el. 11 Ş ubat 1920’ye kadar devam eden direniş sonunda Fransız işgal birlikleri 11 Ş ubat’ı 12 Ş ubat’a bağlayan gec e şehirden ç ekilmişlerdir.182 vd. Yahya. Yörük S elim ve Cemil Cahit Beyi Maraş’a göndermiştir. s.242 .18 Temsil Heyeti Reisi Mustafa Kemal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin sürdürdüğü bu direnişe katkı sağlamak iç in Kılıç Ali. KLS:308. Adana.19 Bu başarı hem Fransız c ephesinde hem de Milli Müc adele’mizin genelinde kurtuluşa olan inanc ı ve güveni arttıran bir zafer olmuştur. AKYÜZ.44 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 meni lejyonerlerin Fransız üniforması ile istihdamı Ermeni ç eteleri c esaretlendirmiş gerek işgal birlikleri ve gerekse onların silahlandırdığı Ermeni ç etelerin Müslüman ahali üstünde baskı ve zulmü artmaya başlamıştır.184–185 YALÇIN.20 Maraş işgalden kurtulurken diğer yandan Urfa’da 9 Ş ubat 1920’de işgalcilere karşı başlatılan kuşatma 11 Nisan 1920’de işgalcilerin c an güvenliklerinin sağlanması şartı ile şehri tahliye etmeleri ile netic elenmiştir.21 Maraş’tan sonra Urfa’nın da işgalden kurtuluşu. Antep ve Urfa’da Kuva-yı Milliye’nin teşekkülü iç in ç alışmalar başlamıştır.237 AKYÜZ. Oc ak 1920’ye kadar bazı münferit olaylar olmuş anc ak işgale karşı hazırlıklar yapılmakla birlikte topyekûn bir müdafaa söz konusu olmamıştır. Temsil 15 16 17 18 19 20 21 YALÇIN. C-I. Temsil Heyeti Maraş’ta işgal birliklerinin ve Ermeni azınlığın artan zulmüne karşı Kuva-yı Milliye’ nin direnişe geçmesi üzerine. Diğer yandan Fransa’da kamuoyu Türklere karşı takip edilen işgal politikalarını sorgulamaya başlamıştır.D:27. Mersin.17 Maraş’ta 29 Ekim 1919’da İngiliz işgal birlikleri ç ekilmiş ve yerlerine Fransız birlikleri gelmiş ve birkaç gün iç inde zulümler başlamıştır. Maraş’ta Kuva-yı Milliye’ nin zaferi Avrupa’da özellikle de Fransa da büyük yankı uyandırmıştır. KLS:310. İç el Kuva-yı Milliyesi’ne ileri harekât emrini vererek Fransız işgal birliklerine karşı top yekûn bir müc adele başlatmıştır.15 İngiliz işgalc i birliklerinin ç ekilmesi. s.Fh:62 ATASE Arş. Ankara 1988.Fh:3 YALÇIN. s.D:26. 21 Oc ak 1920’de işgalc ilerin şehrin ileri gelenlerini toplantıya ç ağırıp onları ç ıkan olaylardan sorumlu tutarak tutuklamaları üzerine Maraş halkı direnişe geç miştir.16 Fransız işgal mıntıkasında bu işgali sonlandırma niyeti ile yapılan hazırlıklar tamamlanmadan Kuva-yı Milliye birliklerimiz kendisini harbin iç inde bulmuştur. Kuva-yı Milliye müfrezelerimize. Bölgedeki muharebelerin başlangıç noktasını Maraş hadisesi teşkil etmiştir. Fransız birliklerinin kontrolü ele alması ve buna bağlı olarak Ermeni ç etelerin taşkınlıkları bölgede milli müc adele fikrini güç lendirmiş ve Müslüman ahaliyi harekete geç irmiştir. s. Türk Kurtulu ş Sava şı ve Fransız Kamuoyu .237 ATASE Arş.

208 vd YILDIRIM. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar.22 Antep’te Kuva-yı Milliye Kumandanı Ş ahin Bey önc ülüğünde Ş ubat 1920’de direniş başlatılmıştır. Ş ahin Bey’in Antep-Kilis yolunu kapatarak başlattığı direniş İşgalc ilerin bu yolu kontrol altına almalarıyla 11 Ağustos1920’de kuşatmaya dönüşmüştür. II.187 . S izi kurtarmak imkânsız. s. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Maraş ve Urfa yenilgileri yanında Mersin.240 vd.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 45 Heyeti’ne umut ve milletimize moral kaynağı olmuştur. c. s.25 Ayrıc a Tarsus ve Karaisalı mıntıkasındaki Kuva-yı Milliye müfrezelerinin koordineli ç alışmaları ve taarruzları netic esinde Adana-Pozantı tren hattı ile karayolu tamamen Kuva-yı Milliye’nin kontrolüne geç miştir.1996 s.s. İstanbul. Bu tablo “geç ic i ateşkes”e giden süreç te işgal kuvvetleri komutanının ç aresizliğini ortaya koymaktadır. Ankara.186 TANSEL. bu birliği kurtarmak iç in Adana’dan yollanan birlikler Kavaklıhan mevkiinde Kuva-yı Milliye müfrezelerinin direnişiyle karşılaşarak başarısız bir şekilde geri dönmeye mec bur bırakılmıştır.TBMM HÜKÜMETİ’NİN VE FRANSA’NIN MÜTAREKE GEREKÇELERİ Fransızlar işgal mıntıkalarında özellikle Nisan ve Mayıs 1920 itibariyle büyük güç lüklerle karşılaşıyorlardı. Selahattin. Tarsus ve Adana mıntıkalarındaki başarısızlık ve kayıplar Fransız işgal kuvvetlerini diplomatik temas zeminine ç ekmiştir. Tarsus’ta yine şehir merkezine kadar ve MersinTarsus tren hattına kadar ç ekilmeye mec bur bırakılmışlardır. ENER.I. Zira Kuva-yı Milliye müfrezelerimiz gerek halkın ve 22 23 24 25 26 27 AKYÜZ.24 Diğer yandan Pozantı’daki işgal taburunun kontrol ettiği Ulukışla ve Çiftehan ile Ulukışla Pozantı arasındaki tren yolu ve tüneller Ereğli ve Niğde’de oluşturulan müfrezeler tarafından kontrol altına alınmıştır. AKYÜZ.26 Pozantı’da mahsur kalan bu taburu kurtarma ümidini kaybeden Adana’daki işgal kuvvetleri komutanı Albay Brémond bir uç ak vasıtasıyla taburun komutanı Binbaşı Mesnil’e ”Yardım gelec ek diye beklemeyin. Konya–1998. S adec e Pozantı’daki tablo değil. Kasım. Anc ak Antep halkı bu kuşatmaya 8 Ş ubat1921 e kadar direnec ektir.111 vd. YILDIRIM.III. Milli Mücadele Döneminde İçel Sanca ğ ı. Diğer yandan Fransa’da kamuoyunun büyük ölç üde hükümet aleyhine döndüğü ve hükümetin işgal politikalarının tenkit edilmeye başlandığı tespit edilmektedir. s.23 Mersin ve Tarsus mıntıkalarında Maraş direnişine endeksli başlayan “ileri harekât”ın netic esinde Mayıs 1920 itibariyle Fransız işgal birlikleri Mersin’de şehir merkezine. Bu durum Pozantı’daki Fransız işgal taburunun mahsur kalmasına sebebiyet vermiş.1991 s. elinizden gelenin en iyisini yapın“ 27 mesajını yollamıştır. Çukurova Kurtulu ş Sava şında Adana Cephesi. Cihat.216 vd.

27 “ Karbo ğ azı Sava şı” için bakınız: YILDIRIM. Kuva-yı Milliye Dergisi . 132 GENÇ. 188 . Ankara’da görüşmeler devam ederken Pozantı’daki Mesnil Taburu “Karboğazı S avaşı” neticesinde Kuva-yı Milliye tarafından esir alınmıştır.246 vd AKYÜZ. Hulki-SARAL. S.33 Fransızların böyle bir anlaşma yapmak istemeleri ve res- 28 29 30 31 32 33 ATATÜRK. Antep ve Urfa da yapılan muharebelerden kayıplarla ayrılan Fransızlar Adana ve Mersin Cephesi’ne önem vermişler. Görüşmelerin başladığı günlerde de Pozantı da Binbaşı Mesnil kumandasındaki tabur mahsur durumda idi. Zira Fransız işgal kuvvetleri Güney Cephesi’nin tamamında kötü günler yaşamaktaydı.28 Bu ilk teşebbüsten bir sonuç alamayan Fransızlar Mayıs 1920’nin sonlarına doğru Fransa’nın S uriye Fevkalade Komiseri General Gouraud ’yu temsilen Robert de Caix başkanlığında bir heyeti Ankara’ya göndermişlerdir. Yapılan müzakerenin netic esinde bu Fransız heyetle I. Bu geçici mütareke temelde Pozantı Garnizonu’nun kurtarılması amac ını taşımasına rağmen anlaşmanın Mesnil Taburu’nun esir düşmesinden sonra yapılmış olması mütarekenin Fransız kamuoyunda Pozantı yenilgisinin sonucu olarak yorumlanmasına sebep olmuştur.TBMM Hükümeti arasında 20 günlük bir mütareke yapılmıştır.30 Böyle bir mütarekenin imzalanması netic esinde Fransızlar hem Pozantı’daki garnizonu kurtarac ak ve hem de c ephe genelinde kötü durumda olan kuvvetlerini takviye edecek ve gerekirse c ephede yeni bir düzenleme yapacaklardı. Maraş. fakat buralardaki savaşları da kaybetmekten kurtulamamışlardır. Tosun.TBMM Hükümeti ile görüşmüştür. A. Şeref.46 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 gerekse kolorduların desteği ile işgal kuvvetleri karşısında pek güç lü bir konuma gelmiş ve işgalci Fransız birliklerini ardı ardına mağlup etmekteydiler. s. Yalnız bu ilk görüşmeden olumlu hiçbir netice çıkmamıştır. s. İşgal mıntıkasındaki muharebelerde Fransız kuvvetlerinin başarısızlık sebepleri de şu iki hususla ifade edilmelidir. S. Birincisi Kuvayı Milliye neferlerinin vatanı işgalden kurtarmak hususundaki azim ve kararlığıdır.453 Aynı SARAL. Özellikle Mayıs 1920 başlangıc ından itibaren Fransa’nın görüşme çabaları yoğunlaşmış ve önc e Ankara’ya İstanbul’dan bir binbaşı ve bir sivil memur gelerek I. İşgalc i Fransızlar cephedeki bu kötü vaziyetleri karşısında TBMM Hükümeti ile temas ve müzakere temin etmeye çalışmışlardır. s. Zira Müslüman Cezayirli ve Tunuslu Fransız neferler Kuva-yı Milliye’ye karşı c ansiperane bir şekilde savaşmamaktadırlar. “20 Günlük Mütarekenin İç Yüzü ”. Mersin 1968.31 Fransızların sahip olduğu bu temel hedeflere rağmen.32 Fransızların artık bundan sonraki hedefi cepheyi takviye etmekten başka bir şey olamazdı. 89. Vatan Nasıl Kurtarıldı? Ankara 1969. s.29 Böyle geçici bir mütarekenin yapılması Fransızlar iç in bir mec buriyetti. İkinc i mühim husus Fransız işgal kuvvetlerindeki neferlerin büyük bir kısmının Müslüman müstemleke askerlerinden teşekkül etmesidir. C:II.

1999. İsimleri zikredilmemekle birlikte bir binbaşı ve bir sivil yetkilinin İstanbul’dan Ankara’ya gönderildiği ve girişimin de sonuç suz kaldığı ifade edilmektedir. ATATÜRK. Kuva-yı Milliye yanlısı olduğu ifade edilen Haydar Bey ve beraberinde Binbaşı Reşit. Fh: 23–3. Bu askeri hedef “Adana mıntıkası ve cephelerinde bulunan ve kısmen askerle de takviye olunan millî kuvvetleri sükûnetle tanzim ve tensik etmekti”. I. 34 Fransa’nın geçici bir mütareke talebinin I.379. C:II. s. Bu siyasî hedefi TBMM Reisi Mustafa Kemal daha sonra bizzat kaleme aldığı Nutuk isimli eserinde şöyle izah etmektedir: “Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti. 453. Türk Milleti’nin mukadderatında tek söz sahibi olduğunu büyük devletlere kabul ettirmektir. Mazhar Müfit(Kansu)Bey.TBMM Hükümeti’nc e kabul edilip bir anlaşma yapılması neticesinde I. D: 38. s.s. 454 ÇEL İK.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 47 men görüşmeleri başlatmaları TBMM Reisi Mustafa Kemal’de Fransızların Adana ve havalisini tahliye etmek istedikleri şeklinde bir intiba uyandırmıştır. Ankara. . Türk Tarih Kurumu Basımevi. M. III– “20 GÜNLÜK MUVAKKAT MÜTAREKE”NİN İMZALANMASI VE UYGULANMASI Cephede a keri bakımdan zorluklar yaşayan Fransızlar Fransa’dan gelen Kardinal Dubois ile görüşmek için bir temsilcinin görevlendirilip Karadeniz’deki herhangi bir limana gönderilmesini istemişler fakat bu teklif I. Bilakis memleket ve milletin mukadderatına müteallik mesailde İstanbul’da Ferit Paşa Hükümeti’yle münasebet ve muamelede bulunmakta idiler. Kls 580. Milli Mücadele’de Adana ve Havalisi . İstanbul’da yaşayan ve Fransa’nın ajanı olduğu ifade edilen bir Fransız bankacının Van Valisi Haydar Bey’i Fransız İşgal Ordusu Kumandanı ve Yüksek Komiser General Gouraud ile görüşmek için Beyrut’a gitmeye ikna etmiştir. s. Kemal. 454 ATASE Arş.Sovua ile Beyrut’a gelmiş ve General Gouraud tarafından iyi karşılanmışlardır. Şevket Bey. Askeri bakımdan ise amaç . Bu hedeflerden birinc isi askerî noktadadır. C:II. Hatta bu anlaşma Türkiye tarafından Fransa ile yapılac ak esaslı bir anlaşma iç in atılmış mühim bir adım olarak yorumlanmıştır.TBMM Hükümeti’nin temin etmek istediği bazı hedefler vardı.TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmemiştir. ATATÜRK.37 Mart 1920’nin sonlarında yapılan bu ziyaret ve görüşmede General Gouraud “Adana ve Havalisinde gerginliğin yatışmasını sağlayac ak bir anlaşma yapmayı 34 35 36 37 ATATÜK.Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin bu mütareke neticesinde temin edec eği temel hedefler siyasî bakımından muhatap alınıp uluslararası platformda tanınmaya bir adım atmak. c ephedeki Kuva-yı Milliye müfrezelerini bir intizama sokup gerekli takviyeleri yapmaktır.35 İkinc i hedef siyasî idi. henüz İtilaf Devletleri’nce bittabi tasdik edilmemişti. Bu itibarla Fransızların İstanbul Hükümeti’ni bir tarafa bırakıp Ankara’da bizimle müzakere de bulunmaları ve herhangi bir meselede itilaf eylemeleri o gün iç in temin-i mühim siyasî bir nokta idi”36 . C:II.

Bu arada Pozantı’daki Mesnil Taburu’nun Kuva-yı Milliye tarafından kuşatılması üzerine Fransız Parlamentosu durumu değerlendirip 25 Mayıs 1920’de T. Fakat heyet bu konuda yetkili olmadığını ileri sürerek. Aynı. Ayıntap şehri.29/30 gece yarısından itibaren bütün Fransızlarla tatil-i muhasamat edilec ektir.B.48 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 önerdi. S ovua ve Amiral Le Bon’dan oluşan Fransız heyeti 20 Mayıs 1920’de Ankara’ geldi. Madde 1. Fakat Haydar Bey. M. silahları ve tekmil eşya ve malzemeleriyle Adana.Mersin şimendifer hattına ç ekilec eklerdir. 38 39 .M’ ne mürac aat ederek geç ic i mütarekenin imzalanmasını talep etti. Mustafa Kemal bu görüşmede Fransızların işgal ettikleri milli sınırlarımız dâhilindeki bütün yerleri boşaltmalarını istemiştir. Robert de Caix geçici mütareke hükümlerini telgrafla Paris’e bildirdi.”38 Bu görüşmeden sonra General Gouraud telgraf vasıtası ile Mustafa Kemal ile temasa geçti ve Suriye Fransız Yüksek Komiserliği Genel Sekreteri Robert de Caix başkanlığında bir heyeti Ankara’ya gönderdi. 22 Mayıs’ta tekrar Mustafa Kemal ile görüşen Robert de Caix aslında yanında bulunan ve önceki görüşmesinde gizlediği ve müzakere konusunda yetkili olduğunu gösteren güven mektubunu sunmuştur. Zira Mustafa Kemal bütün Fransız cephesini ilgilendirmeyecek bir görüşmeye karşı ç ıkmıştır. Madde 2.M. hem yöneticileriyle görüşmek üzere Fransa’ya gidebilmek ve hem de kapsamlı bir ç özüm iç in zaman kazanmak adına Mustafa Kemal ile “geç ic i bir mütareke” ve maddeleri üzerinde anlaşma sağlamıştır.39 23 Mayıs1920’de uzlaşmaya varılmış fakat Fransız heyet önemli siyasi konularda Paris’in onayını almak için İstanbul’a dönünce mütarekenin imzası kalmıştır. Gouraud’ya bu konuda Ankara’ya başvurması gerektiğini bildirdi. böyle bir anlaşma yapmaya yetkisinin olmadığını söyleyerek.Pozantı ve Sis’te bulunan Fransız kıtaatı. Fransızlar tarafından tahliye edilecek ve şehir dâhilinde bulunan Fransız kuvveti kasaba haric indeki ordugâhına ç ekilec eklerdir. ÇEL İK. Anc ak Fransız heyet yapılan görüşmelerde Fransız işgal birliklerinin zorda olduğu Antep ve Maraş konusunda görüşmek isteyinc e görüşme yarım kalmıştır. Amiral Le Bon 28 Mayıs 1920’de Bursa’dan çektiği telgrafla Fransız Hükümeti’nin “Geç ic i Ateşkes” hükümlerini onayladığını teyit edince mütareke aynı gün Ankara’da heyetler arasında imzalandı40 28–29 Mayıs 1920’de imzalanan bu geç ic i anlaşma karşılıklı olarak heyetler arasında onaylanır onaylanmaz TBMM Reisi Mustafa Kemal c ephedeki Kva-yı Milliye birliklerine mütareke hakkında bilgi ve talimat içeren bir şifre göndermiştir. s. Bu şifreye göre mütarekenin şartları şöyle sıralanmaktadır: “Fransızlarla cereyan eden müzakerat-ı siyasiye neticesinde bervechi ati hususat kabul edilmiştir.380 40 Aynı. Robert de Caix.

Diğer yandan işgal mıntıkasında Ermeniler Fransızlardan yüz bularak Müslüman ahaliye karşı mezalime devam etmişlerdir.45 41 42 43 44 45 GENÇ. Yalnız Mayıs'ın otuzuncu günü sabahtan itibaren muhasamatın tatili temin olunac aktır”. Fransızlar da gerek siyaseten ve gerek esareten nezdlerinde alıkoydukları Müslümanları bize verec eklerdir. KM. Mesela Osmaniye’deki Kuva-yı Milliye müfrezelerine mütarekeden sonra Fransız kıtaatınca taarruz yapılmıştır. s. Diğer yandan Kuva-yı Milliye’nin denetimi altındaki şimendifer hatlarında Fransızların iaşe ve ikmal maksatlı nakliye yaptıkları ve buna Kuva-yı Milliye’nin müsaade etmediği tespit edilmiştir. S.41 Bu şartlar ç erçevesinde yapılan mütarekeyi tatbik iç in TBMM Hükümeti’ni Umum İç el Kuva-yı Millîye Komutanı Binbaşı Ş emseddin ve Kilis Kaymakamı İrfan Bey temsil etmekle görevlendirilmişlerdir. Sis ve Ayıntap’ın tahliyesi ve üseranın mübadelesi hakkında ayrıc a tebligat yapılacaktır.Adana havalisi ile Osmanlı Hükümeti arasında serbestç e ve aç ık muhabere edilec ektir.42 Mütarekenin uygulanışı ve esir mübadelesi hususunda TBMM Hükümeti’ni temsil edecek olan Binbaşı Ş emseddin ve Kaymakam İrfan Beylere hükümet tarafından gerekli talimatlar verilmiştir.g.TBMM Hükümeti’ne asılsız suç duyuruları yapmışlardır. Pozantı. Yalnız Kuva-yı Milliye müfrezeleri bu ihlallere müsaade etmeyec ektir. Hatta Fransızlar bu ve benzeri ihlalleri örtbas etmek için Kuva-yı Milliye müfrezelerinin bazı c ephelerde Fransız postalarına saldırdığı şeklinde I.Muhasamatın tatilinden itibaren ilk on gün zarfında yedimizde bulunan esirler iade olunacaktır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 49 Tatil-i muhasamatın ilk on günü zarfında Pozantı Sis ve Ayıntap’ın tahliyesi hitam bulac aktır. a. I. Aralık 1955. S.TBMM Hükümet’ince Suriye’deki Fransız Fevkalade Komiseri General Gouraud’ya bildirilmiştir. Aralık 1955. Madde 4. Aralık 1955. ves: 370 HTVD. TBMM Reisi Mustafa Kemal bu görevlendirme ile birlikte görevli olmayan diğer cephe kumandanlarının mütarekenin uygulanışında ayrıca taleplerde bulunup müzakere yapmamaları hususunda uyarıda bulunmuştur. Hatta bu tarz ihlaller ve nakliye hususu ile ilgili mütarekede bir hükmün yer almadığı I. Madde 3. 87. 14.TBMM Hükümeti bu hususu da protesto ederek bu ve bunun gibi ihlallerden dolayı mütareke şartlarına uyulmaması halinde Türk tarafının mesul olmayacağını bu mezalimler vesilesiyle halkın galeyan halinde olduğunu General Gouraud’ya bildirmiştir. ves: 372 . 24 HTVD. S.m.43 Bu mütareke uygulanmaya girdiği günden itibaren ihtilaflara sebep olmuş ve uygulamada bir takım problemler çıkmıştır. 14.44 Fransızların iaşe ve ikmal maksatlı olarak tren hattını kullanmak istemeleri mütarekeyi mevcut kuvvetlerini takviye etmek için yaptıklarını açıkça göstermektedir. ves: 371 Aynı HTVD. S. 14.

s. D: 38. General Gouraud’un 8 Haziran 36 (1920) tarihli tel’ine Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal’in cevabî tel’inin “İsmet” imzalı ekinde talep edilmiştir. 14. S. Bu beyanname ile Fransızlar hala güç lü olduklarını ve Kuva-yı Milliye’ nin zor durumda olduğu intibaını vermek istemişlerdir. 25 . Mütareke ahkâmına aykırı bu tavırlardan vazgeç ilmesi hususunda Adana’daki Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı Albay Brémond uyarılmıştır.g. Aralık 1955.49 Bu mütarekeden en fazla rahatsız olan taraf Ermeniler olmuştur. s. ves: 370 Aynı SARAL – SARAL. Ancak Sis’i Kuva-yı Milliye’ ye teslim etmeyip ellerindeki silah ve cephaneyi de Ermenilere terk etmek suretiyle asi Ermeni çetelerine teslim ettiler. Ancak Fransızların böyle bir tavır sergileyebilec eği 46 47 48 49 50 ATASE Arş. Pozantı bu suretle boşalırken Sis’i Fransızlar kendileri boşalttılar. Ancak Pozantı’daki Mesnil Taburu zaten daha anlaşma imzalanmadan Kuva-yı Milliye tarafından teslim alınmıştır.50 Fransa bu geçici barışta pek samimi olmadığını ve cephedeki kuvvetlerini takviye etmekten başka bir niyet taşımadığını mütareke şartlarının ihlaline müsaade etmesi ile açıkça göstermiştir.48 Mütareke şartları içinde Pozantı ve Sis’teki garnizonların boşaltılması hususu yer alıyordu.50 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Fransızlar bu mütarekeye rağmen Adana’daki Vali Cemal Bey ve Kuva-yı Milliye taraftarı eşrafı tutuklayarak eşrafı Adana sınırları dışına sürdüğü gibi Vali Cemal Bey’i de İstanbul’a sürdürmek için Mersin’de gözetim altında tutmuşlardır. 14 GENÇ. Bu yanlış ve gerçeklere aykırı propagandalardan vazgeçilmesi ve bu yanlış bilgilerin tekzip edilmesi hususu. Adana’da Fransız işgal kuvvetleri komutanlarından General Dufieux imzası ile bir beyanname yayınlanmış ve bu beyannamede mütarekenin Mustafa Kemal Paşa’nın isteği ile ve Beyrut’a gönderdiği temsilciler vasıtasıyla imzalandığı şeklinde yalan bilgiler verilmiştir.m.46 Bütün bunlara ilave olarak Mersin’deki İşgal Kuvvetleri Komutanı Güvernör Anfré yine mütareke şartlarına aykırı olarak Fransız işgal mıntıkası ile Kuva-yı Milliye müfrezelerinin hâkim olduğu bölgeler arasında bir tarafsız bölge teşkil edilmesini yani Kuvayı Milliye müfrezelerinin işgal sınırlarından biraz geri çekilmelerini istemişlerdir. Hatta kendi kendilerine bu mütarekeden sonra Adana’da krallık ilan etmişlerse de bunda da başarılı olamamışlardır. a.47 20 Günlük Geçici Mütareke’nin Fransızlar tarafından böylece ihlali yetmemiş gibi birde Müslüman ahali üzerinde yalan yanlış propaganda başlatmışlardır. Anc ak Kuva-yı Milliye’ nin işgallere karşı cephedeki başarıları ve siyasî aç ıdan 20 Günlük Mütareke’nin imzalanmış olması bütün bu planları alt üst etmiştir. Fh: 13 HTVD. KLS: 580. Fransız işgalini kullanarak Çukurova’da bir Ermeni Krallığı kurmak istiyorlardı. Zira Ermeniler. Bu beyanname ile işgal mıntıkasındaki halkın kurtuluş ümidi kırılmak istenmiştir. Anc ak Yüzbaşı Emin Resa Bey bu istekleri reddetmiştir.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 51 dikkate alınarak ve bu barışın geçici olduğu da göz önünde bulundurularak Kuvayı Milliye müfrezelerinin takviyesine gayret edilmiştir.TBMM Hükümeti uyarılarla karşılık verip Kuva-yı Milliye tarafından silahla mukabele edilmesini engellemiştir. s. Erkan-Harbiye Riyaseti cephedeki Kuva-yı Milliye komutanlarına gönderdiği şifreli talimatta mütarekenin bitiminden sonra Adana. s. Netic ede her iki tarafın da bu mütarekeyi kalıcı barış için bir adım olarak görmeyip sanki bir soluklanma bir hazırlık faslı olarak yorumladığı açıkç a ortadadır. c. Dolayısı ile bu anlaşma sadece Adana – Mersin ve havalisindeki cepheyi ilgilendiren bir mütareke olmayıp bütün Fransız cephelerini ve Misak-ı Milli sınırlarını ihtiva eden bir ç erç eveye sahiptir. Bu anlaşmayla ilgili müzakerelerde ve anlaşmanın imzalanmasında hiç bir Kuva-yı Milliye komutanı bulunmamıştır.52 Karadeniz Ereğlisi’nin işgali karşısında I. bütün eli silah tutan ahalinin Kuva-yı Milliye’ ye iştirakinin temin edilmesini istenmiştir.53 Ancak daha öncede izah ettiğimiz gibi bu mütareke Ankara’da TBMM Hükümeti ile Fransızların Suriye Fevkalade Komiseri Gouraud’nun temsilc isi Robert de Caix arasında imzalanmıştır. Mütarekenin bu şekilde ihlalinde mütarekenin batı kamuoyundaki etkilerinin de tesiri olduğu muhakkaktır. Kurtulu ş Sava şı Günlü ğ ü . 20 Günlük Mütareke siyaseten I. 75 ENER. önemli bir yakınlaşma olarak görülebilir. Bu ihlal 8 Haziran 1920’de Karadeniz Ereğlisi’nin Fransız gemilerince bombardıman edilip daha sonra işgal edilmesidir. Yalnız daha mütarekenin süresi dolmadan yapılan öyle bir ihlal vardır ki bu mütarekenin süresini doldurmasına fırsat bırakmamıştır. Bu ihlallere I. 135 . Dolayısıyla mütareke günlerinde gerekli hazırlıkların yapılmasını. III. Ankara 1993.TBMM Hükümeti hemen diplomatik yollardan meseleyi çözmek istemişse de Fransızlar bu işgali haklı göstermek için 20 Günlük Geç ic i Mütareke’yi sanki iki hükümet arasında değil de Adana ve havalisindeki Kuva-yı Milliye komutanları ile Fransız komutanları arasında yapılmış bir anlaşma olarak yorumlamaya çalışmışlardır. Tarsus ve Mersin’in zaptı için umumi bir taarruz yapılac ağını bildirmiştir. Özellikle Fransız kamuoyunda bu mütareke ile ilgili 51 52 53 ENER. cephane ve top ihtiyaçlarının tespit edilerek Erkanı Harbiye Riyaseti’ne bildirilmesi istenmiştir. Ayrıc a bu umumi taarruz iç in müfrezelerin silah. s. 136 SARIHAN. Mütarekenin birinc i günü yani 31 Mayıs 1920’de. Anc ak yukarıda izah ettiğimiz hususlar bu yakınlaşma ve uzlaşmanın askerî aç ıdan henüz tesis edilmediğini hatta edilemeyec eğini ortaya koymaktadır. TBMM Hükümeti ile Fransa arasında yapılan bu 20 Günlük Geç ic i Mütareke’nin daha ilk günlerden itibaren Fransızlarca ve onların himaye ettiği Ermeniler tarafından ihlal edildiğini ifade etmiştik.TBMM Hükümeti ile Fransa arasında tesis edilec ek kalıcı barış için mühim bir adım.51 Bu talimat doğrultusunda bölgedeki Kuva-yı Milliye müfrezelerinin hazırlıkları devam etmiş ve ahalinin daha yoğun bir şekilde Kuva-yı Milliye’ ye iştiraki temin edilmiştir. Zeki.

’çok şükür. Le Progres (de Lyon) ise mütareke ile Fransa’nın ‘ asi Anadolu hükümetini tanımış olduğu ‘ kanısında idi “ 55 . Adana ve havalisinde harp yeniden başlarken yaklaşık beş gün sonra Yunan işgal birlikleri de İngiltere’nin izni. Ayrıca bu mütareke ile Fransa’nın I. La France Militaire gazetesinde yazan General Malleterre’e göre ise ‘Pozantı yenilgisinin’ sonucu idi”54 . desteği ve Fransa’nın da onayı ile işgal alanını genişlemeye teşebbüs ederek Bursa ve İzmit’e doğru ilerlemeye başlamıştır. .56 Nihayetinde TBMM Reisi Mustafa Kemal 12. “Birçok Fransız gazetesine göre mütareke ‘Fransa’nın Antep galibiyeti’. Fransa Türklerle bir mütareke imzaladı.TBMM Hükümeti mütarekeye körü körüne sadık kalmanın gereksiz olduğu inanc ı ile harbe yeniden başlanması kararına varmıştır. ”Le Temps. Bu tebligatta muhasamatın 18–19 Haziran gec e yarısından itibaren bütün Fransız Cephesi’nde yeniden başlatılması emrini de 54 55 56 AKYÜZ. Aynı.188. Bunun içindir ki Adana’da General Dufieux imzası ile bildiri yayınlayıp anlaşmanın Mustafa Kemal’in isteği ile ve görevlendirdiği kişiler aracılığı ile Suriye’de imzalandığı yalanını propaganda etmişlerdir. Gerek Yunan ileri harekâtını onaylaması gerekse Ereğli’yi işgali Fransız hükümetini içine düştüğü ikilemden kurtaramamış ve hatta anlaşmanın ihlali hususunda Fransız hükümetinin suç luluğu Fransız kamuoyunca kabul edilmiştir.52 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 olarak bir zihinsel karmaşanın olduğu ve mütarekenin farklı farklı algılandığı görülmektedir.Mütareke Fransız basınında olumlu karşılandı. Mustafa Kemal’in mütarekeyi bozulmuş olarak yorumlamasını mantıki buluyor. Aynı. Antep Kuva-yı Millîye Komutanı Recep Beye. Kolordu kumandanlıklarına. Ereğli’nin işgali ve diğer ihlaller mütarekenin Fransızlarca ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Fransa’yı Karadeniz Ereğli’sinin işgali suretiyle mütarekenin ihlaline sevk eden temel faktör mütarekenin Fransız kamuoyunda bir yenilgi olarak algılanmasıdır. Umum İç el Kuva-yı Millîye Komutanlığı’na atanan Binbaşı Şemseddin Bey’e ve Kilis Kaymakamı İrfan Beye 16 Haziran 1920 de gönderdiği bir şifre ile Geçici Mütareke’nin Fransız’lar tarafından ihlal edildiğini bildirmiştir. Bütün bu olup bitenleri değerlendiren I. s. Fransız hükümetini hem Türklerle anlaşmak hem de Yunan saldırısına izin veren İngiliz hükümetinin kararına katılmak gibi ‘başarısızlığa mahkûm iki politikayı’ aynı anda yürütmek istemekle suç luyor”. Fransızlar hem Ereğli’yi boşaltmamakta direniyorlar hem de yeni ihlallere göz yumuyorlardı. ve 13.TBMM Hükümeti’ni tanımış olması gerç eği Fransa’yı müttefikleri nazarında zor duruma düşürmüştür. Zira Le Temps. Fransız hükümeti gerek müttefiklerine karşı ve gerekse kendi kamuoyundaki başarısızlık değerlendirmelerine karşı durumunu kurtarmak iç in Ereğli’ işgal etmiştir. Fransa onların bir karış toprağına göz dikmiyor ve bu savaşa askerlerinin ve parasının karıştırılmamasını isteme hakkına sahiptir’.

TBMM Hükümeti iç in bir siyasi başarıdır. c. “20 Günlük Geçici Mütareke” I. İşgal birliklerinin silah ve diğer askeri teçhizat imkânı Kuva-yı Milliye müfrezelerinin imkânları ile mukayese edilemez. Aralık 1995. Bu sonuç Kuva-yı Milliye’ nin Ocak 1920’den itibaren sürdürdüğü mücadelenin bir sonucudur. S uriye’deki Fransız işgal kuvvetlerinin komutanı General Gouraud’yu temsil eden Yüzbaşı Robert de Caix Ankara’ya gelerek hem müzakereleri yapmış ve hem de anlaşmayı imzalamıştır. Zira diğer müttefiklerini ve onlarla birlikte yürütülen işgal politikalarını bir kenara bırakıp I. Burada Fransa’nın anlaşmayı imzalamış olmaktan kaynaklanan bir pişmanlık iç inde olduğu pekâlâ gözlemlenebilmektedir. Mart 1965. Muhtemeldir ki bu geç ic i anlaşmadan müttefiklerini başlangıç ta haberdar edip onları bilgilendirmemiştir. ATATÜRK. 454 . Bunun içindir ki Marş’ta. II.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 53 vermiştir. Öncelikle tarafsız devletler nezdinde diplomatik tanınma müc adelesi verilirken Fransa ile yapılan 57 58 HTVD.TBMM Hükümeti bu başarıyı Güney Cephesi’nde işgalcilere karşı c ansiperane bir şekilde her türlü imkânsızlığa rağmen mücadele eden Kuva-yı Milliye müfrezelerine borçludur.57 Bu emir doğrultusunda mütareke zamanından önc e sona ermiş ve Fransız Cephesi’nde muharebeler yeniden başlamıştır.58 Mustafa Kemal 16 Haziran tarihinde Kuva-yı Milliye kumandanlarına gönderdiği “harbin yeniden başlatılması“ talimatına ilave olarak S uriye’deki General Gouraud’ya da bir telgraf gönderip geçici mütarekenin Fransızlar tarafından nasıl ihlal edildiğini izah ederek.TBMM Hükümeti’nin daha kuruluş aşamasında imzaladığı bir uluslararası anlaşma olması dolayısıyla önem taşımaktadır. Bu ilk temas sonuçsuz kalırken diğer yandan cephede Fransız işgal birliklerinin sıkıntıları artmaya devam etmiş ve Pozantı’daki taburları mahsur kalmıştır. ves: 373 HTVD. Binbaşı Mesnil Komutasındaki taburun mahsur kalması ve cephenin diğer bölgelerindeki olumsuzluklar Fransa’yı yeni bir müzakere zeminine ç ekmiştir. Adana ve Antep’te gösterilen direnç ve müc adele anlamlıdır.TBMM Hükümeti göreve gelir gelmez uluslararası ilişkileri geliştirme gayretine girmiş ve Sovyet Rusya ile temasa geçmiştir. S.TBMM Hükümeti ile masaya oturmuşlardır. S. I. s. Zaten Kuva-yı Milliyenin bu kadar imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği bu direnç Fransız işgal birliklerini ve bu birliklerin komutanlarını endişelendirmiştir. 51. Urfa’da kazanılan zafer ve Mersin. I. Bu endişelerin ve kaygıların eseri olarak Fransız işgal birlikleri önc e İstanbul’dan bir heyeti Ankara’ya gönderip anlaşma zemini aramışlardır. Her ne kadar anlaşma normal süresinden önc e nihayet bulmuşsa da geç ic i bir niteliğe sahip olması dolayısıyla bu durum zaten beklenen bir netic edir. 14. SONUÇ “20 Günlük Geçici Mütareke” I. ves: 1177. harbin yeniden başlatılmasından dolayı mesuliyetin Fransızlara ait olduğunu da bildirmiştir.

TBMM Hükümeti’nin bu diplomatik başarısı Fransa için bir başarısızlık ve siyasi bir mevzi kaybıdır. İstanbul.T.M.212. Gotthard.s.TBMM Hükümeti’nin isteğiyle yapıldığı şeklinde bir propaganda başlatmıştır. anlaşmanın I. Orhan. Kurtulu ş Sava şı İle İlgili İngiliz Belgeleri . Anc ak bu süreçte İtilaf devletleri içinde ilk kalıcı barışı yaptığımız devletin Fransa olmasında ilk siyasi temasa geçtiğimiz ve ateşkes imzaladığımız devlet olmalarının rolü büyüktür. JAESCHKE. I. kendilerinden önceki İngiliz işgal dönemi uygulamalarını ”İskoç duşu” benzetmesiyle. Zaten geçici olmak kaydı ile yapılmış süreli bir anlaşmadır.59 Fransa ile diplomatik temasa ilave olarak İtalyanların da Ankara’yla diplomatik ilişkilere başlaması.TBMM Hükümeti’nin doğru yolda olduğuna işaret etmektedir. Fransız işgal kuvvetleri ve Fransız hükümeti aleyhinde oluşan bu kamuoyu eleştirilerinden kurtulmak iç in bir yandan yanlış bilgilendirme ve propaganda yaparken diğer yandan Karadeniz Ereğli’sini işgal ederek hala güçlü olduğu ve Ankara ile bir anlaşma yapmadığı izlenimi vermeye çalışmaktadır.sorumlu tutmaktadır.TBMM Hükümeti’nin ve Kuva-yı Milliye’ nin hatta daha sonra ordumuzun daha etkili ve daha büyük zaferlere ihtiyacı vardır. Şurası muhakkak ki Fransa’nın askeri başarısızlıkları zaten Fransız kamuoyunda işgal politikalarının sorgulanmasına vesile olmuştur.1991. Bu anlaşmayı müteakiben Haziran1920’de biri tic ari. 59 60 DURU. Bizzat Fransa Başbakanı Briand bu imayı yapmakta ve Çukurova’da yaşanan bu süreç ten. İtilaf Devletleri ittifakının üyesi olan Fransa ile yapılan bu anlaşma mahiyeti ve içeriği her ne olursa olsun Kuva-yı Milliye’ nin ve I.60 Karadeniz Ereğli’sinin işgali bu anlaşmanın erken sona ermesine vesile olmuştur. Anc ak Ereğli’nin haksız işgali ve diğer ihlaller olmasa idi taraflar iç in anlaşmanın süresinin uzatılması bile gündeme gelebilirdi. I. Ankara.B.98. Bütün bu gelişmeler gösteriyor ki kalıc ı barış iç in I. . Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bunu içindir ki Fransa bu anlaşma ile ilgili gelişmeleri kendi kamuoyundan saklamaya çalışmıştır. Fransız kamuoyunda Türklerle savaşı istemeyen ve barışa meyilli olan oluşuma karşı hala yanlış bilgilendirme yapılmakta ve Fransızların Kilikya’dan çekilmesi halinde Gayr-i Müslimlerin katledileceği ima edilmektedir. Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtulu ş Yılları. Türk Tarih Kurumu Basımevi.54 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 bu anlaşma sürpriz bir gelişme olmuş ve büyük memnuniyet uyandırmıştır. Bu tarihi süreç göstermiştir ki ordumuz zaferler kazandıkça meclisimiz ve hükümetimiz siyasi kabule mazhar olmuşlardır. bir diğeri de askeri iki İtalyan heyeti anlaşmalar yapmak üzere Ankara’ya gelmişlerdir.M Hükümeti’nin siyasi tanınmışlık meselesinde iyi bir mesafe kat ettiğini ortaya koymaktadır. 2001s. Daha sonra söz konusu anlaşmadan Fransız kamuoyunun ve diğer müttefiklerinin haberi olunca.

Ankara.1971. Aralık 1955.I. 1973 -ÇELİK.1991. 14. S. S. KLS: 310. Çuk urova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi. -ENER. Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu. Hulki-SARAL. 14. Ankara 1993. Kurtuluş Savaşı’nda İçel .II.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 55 KAYNAKLAR A-Arşiv Belgeleri ve Vesikalar: -ATASE Arş. III. Durmuş( ve diğerleri). Ankara. KLS: 240. Aptülahat. Türk Tarih Kurumu Basımevi. . 89. Selahattin.212. Kurtuluş Savaşı Günlüğü. -BAYUR. ves: 372 -HTVD. Nutuk . -GENÇ. Mart 1965.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I. Ves: 780. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.1999 -DURU. D: 38. -Kurtuluş Savaşı’nda İçel Tarihini Yazma Komitesi. Milli Mücadele Döneminde İçel Sancağı . Kasım. Ankara. Ankara. III. Kemal. KLS: 580. Türk Tarih Kurumu Yayınevi. -HTVD. Ata türk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi.1991 -YALÇIN. Fh: 3 -ATASE Arş. İstanbul. 2001. Türk iye Devletinin Dış Siyasası. Yayınlanmamış Doktora Tezi. -ASLAN. Zeki. Yahya. ves: 373 -HTVD. Konya. 1998. -TANSEL. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Yusuf Hikmet. S: 33. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Kemal. İstanbul. Milli Mücadele’de Adana ve Havalisi . -SARAL. Va tan Nasıl Kurtarıldı? Ankara 1969. D: 26. Aralık 1955. Aralık 1955. D: 38. S. Fh:62 -ATASE Arş. Gotthard. Adana.1996.1982. KLS: 308. c. C-I ve C-II. Şeref. “20 Günlük Mütarekenin İç Yüzü”. Mersin 1968. Tosun. Orhan. D: 8. 14. Mondros’tan Mudanya’ya Kadar. -ATATÜRK. -SARIHAN. ves: 1177 B-Telif ve Tetkik Eserler: -AKŞİN. Cihat. Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye’nin Kurtuluş Yılları. M. İzzet. 14. D: 27. c. KLS: 580. S. Fh: 11 -ATASE Arş. S: 21. İstanbul. Fh: 13 -ATASE Arş. 51. Atatürk Silifke’de . Atatürk Araştırma Merkezi. Milli Eğitim Basımevi. Kuva-yı Milliye Dergisi. IV. ves: 370 -HTVD. -AKYÜZ. -YILDIRIM. Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri . AKDTYK.s. Ankara 1988. S. Ankara. Fh: 23–3 -HTVD. Ves: 830 -HTVD. S. -JAESCHKE. 1991. İstanbul. ves: 371 -HTVD. Aralık 1955. 2000.1981. Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. A.

56 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

koruyucusu rolünü üstlendi. 1870’lerin sonlarında Ermeni davası. İzmir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Genel Kültür Dersleri Bölümü Öğ retim Elemanı. For this claim. bir İngiliz davası haline geldi. konsolosluk raporları esas alınarak değerlendirildi. Siya si fa a liyetler THE ARMENIAN QUESTION WITHIN THE POLITICAL ACTIVITIES OF IZMIR BRITISH CONSULATE (1878-1914) Abstract The struggle for influence over the non-Muslim subjects between the Great Powers had an important place in the issue of sharing the Ottoman Empire They supported separatist movements among non-Muslim subj ects. Gör. Konsoloslar bulundukları bölgedeki Ermeniler ile yakın ilişkilere girerek Ermenilere destek verdi ve Ermenilerin savunucusu. Key Words Armenia n Question. İngiltere bunun için 1878 Berlin Anlaşması’na dayanarak. The consuls gave support to the Armenians by using their close relations with them and took the role of protector. Sa yı: 5 Sa yfa : 5 7 -7 0 Ye a r: 2 0 1 1 . The aim of this paper’s is to evaluate Armenian question within the political activities of Izmir British Consulate on the basis of Izmir British Consulate reports. Issue : 5 Pa ge : 5 7 -7 0 İZMİR İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN SİYASİ FAALİYETLERİ KAP SAMINDA ERMENİ MESELESİ (1878-1914) Funda ADITATAR∗ Özet Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşımı meselesinde. Ermeni meselesi. Bu mücadelede. British Consula te.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Anahtar Kelimeler Ermeni Meselesi. Milita ry Consuls. imparatorluğun her köşesine yerleştirdiği konsolosluk ağını kullandı. Dr. Politica l a ctivities ∗ Öğ r. İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun siyasi faaliyetleri kapsamında. Ask erî Konsolosla r. Bu makalede.. gayrimüslim unsurların ayrılıkçı hareketlerini desteklediler. İngiliz Konsolosluğu.tr . Britain used the consular network which was spread to every corner of the Empire based on the Berlin Agreement. Armenian question became a British claim at the end of the 1870’s. büyük güçler arasında gayrimüslim unsurlar üzerinde nüfuz kurma mücadelesi önemli bir yer tutmaktadır.edu. fundaaditatar@iyte. (1878). Izmir.

Londra hükûmeti. Rum (Ortodoks Hıristiyan) Osmanlı tebaası üzerinde şimdiye dek elde ettiği nüfuzuna şimdi Ermenileri de kapsayacak yeni ve daha büyük bir güç elde ediyordu. 130. Rusya’nın İskenderun ve Akdeniz’e olduğu kadar Mezopotamya ve Basra körfezine kadar da inebileceğini gösteriyordu1 . imparatorluğun tümünde Hıristiyan tebaa üzerinde bir güç elde ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu hakkında. etkisinin azaltılması ç alışmaları sonuc unda Berlin Antlaşması imzaladı. s. 1001. Azgeli şmi şlik Sürecinde Türkiye 2-Tazimattan I. Rusya. Böylece İngiltere.58 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda. Rusya ile imzaladığı Londra Antlaşması (30 Mayıs 1878) ile toplanacak kongrede görüşülec ek konular üzerinde aralarında görüş birliği sağlandı. Rusya. Osmanlı Tarihi VII Birinci Me şrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907). Osmanlı Devleti’nin Rusya karşısındaki ağır yenilgisi sonunda imzalanan Ayastefanos Barışı sadec e Rumeli’yi parç alamakla kalmıyor. diğer Avrupa devletlerini geride bırakan. Cilt (1-B). bu imparatorluğun toprak bütünlüğüne dayanan geleneksel politika prensibinden. görünüşte ayrılmamakla beraber. Ankara 1988. 4 Haziran 1878’de ise Osmanlı devletiyle Kıbrıs Konvansiyonu imzalandı. öte yandan Mezopotamya üzerinden Basra Körfezi’ne yayabilec eği tehlikesini anlamıştır. İngiltere devletine taahhüt eder ve Kıbrıs Adası’nın tarafsız ve idaresinin İngiltere’ye tahsisini ka bul eder”3 . . Türk Tarih Kurumu. İngiltere. Belge Yay. imparatorluğun İngiltere için lüzumlu topraklarına sahip olmak veya hiç olmazsa bunlar üzerinde İngiliz nüfuzunu kuvvetlendirmekti2 . iki gizli anlaşma imzaladı. A. Berlin Antlaşması’nın imzalanmasından önce. Ankara 1953. Hukuk Fakültesi yayını. Buna karşılık Anadolu kıtasındaki Hıristiyan ve diğer tebaanın iyi idare ve himayeleri hakkında gerekli ıslahatın ya pılma sını Pa dişa h. Osmanlı İmparatorluğu’nu tek taraflı olarak ilhak etmek veyahut himayesi altına almak iç in Ermenileri bir istinat noktası olarak kullanac aktı. Enver Ziya Karal. Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih Metinleri .Ü. Rusların Ermenileri himaye perdesi altında Doğu Anadolu’yu Balkanlaştırmaya kalkışac ağını ve burada 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ile sağlamış bulunduğu toprak kazanç larının yarattığı elverişli durumdan faydalanarak nüfuzunu bir taraftan İskenderun. Daha da önemlisi.. 1 2 3 Stefenos Yerasimos. Rus ordularının Erzurum’a kadar ilerlemesi. İngiltere o bölgeyi silahla koruma sı için Padişah ile birleşmeyi taahhüt eder. Osmanlı ülkesinden bir bölgeyi istilâya kalkışırsa. antlaşmanın yeniden gözden geç irilip. Ayastefanos Antlaşması’nın on altınc ı maddesiyle. İngiltere. Yalnızca Balkanlar ile Boğazlarda değil. Antla şma metni için bkz. Bu tasavvurların gerçekleşmesi ise İngiliz İmparatorluğu için ciddi ve ağır tehlikeler yaratabilirdi. ilk kez Anadolu topraklarından da belli yerlerin Osmanlı’nın elinden ç ıkmasına yol açıyordu. Tehlikeyi önlemek yolu. Osmanlı İmparatorluğu’nun tek başına Rus tasavvurlarına engel olabileceğinden artık ümidini kesmiş bulunuyordu. İstanbul 2001. Dünya Sava şına . Ayastefanos Antlaşması İngiltere’yi ve Avrupa’nın diğer büyük devletlerini önemli ölçüde kaygılandırınca. s. Bu anlaşma özetle şöyle diyordu: “Rusya . Nihat Erim.

Yüzbaşı H. Askerî konsolosluklar için Anadolu başkonsolosluğu oluşturuldu ve buraya harita subayı Yarbay Charles W.e. İstanbul 2004. Gordon L. Osmanlı yönetimi. Osmanlı yönetiminin bunu “ bilmezlikten” veya “ görmezden” gelmedikleri dü şünülmelidir. Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorlu ğ u’ndaki İngiliz Konsoloslukları (1580-1900). ida renin nasıl basitleştirilebileceği ya da daha etkili bir hale getirilebileceği konusunda ta vsiyelerde bulunarak ve İdarenin ve Yargının her türlü baskı ve yolsuzluğuna ilişkin dikka tinizi gelen bilgiler konusunda uyarıda ve protestoda buluna ra k Osma nlı otoritelerine ya rdımcı olmaktır.D. Trotter Kürdistan’a (Diyarbakır) askerî konsolos olarak atandılar. istemediğ i bu uygulamayı küçümseme yoluyla üzerinde daha büyük bir otorite kurulmasından kaçınmaya çalışmıştır. önce her mahkemeye bir yabancı yargıç atanması teklif edilmiş. ekonominin na sıl iyileştirilebileceği. 22: 3 (Yaz 1968): 297-316. bunun yerine “ konsolos” veya“ konsolos muavini” şeklinde ifadelerle bunlara mevcut konsoloslarla aynı muameleyi gösterdiklerine dikkat çekmiştir. Yüzbaşı W. anc ak. . levazım gibi ordunun teknik sınıflarına mensup. Everett Erzurum’a askeri konsolos yardımcısı. s. Iseminger. Mevcut konsoloslukların yeniden yapılandırılması ve bunlara ilaveten Military Consul [Askerî Konsolos]6 adı verilen yeni konsolosluk ağı. bunun yerine her vilayette adalet sisteminin işleyişini gözlemleyecek yabancı “denetçi”lerin istihdamını mümkün görmüştür4 .. Yarbay Wilson’a yapılan görev tanımı şöyleydi: “Sizin ve size yardımcı olarak atanan subayların görevi. dolayısıyla. S tewart. Binbaşı H. Clayton Van’a. uzun zamandır eleştirilmesine5 yol açan konsolosluk hizmetleri üzerinden bir uygulamayı gerçekleştirmeye karar vermiştir. 125. Osmanlıların “ askerî konsolos” ifade sini kullanmadıklarını. istihkâm. 127. İNGİLİZ KONSOLOSLUK HİZMETLERİ VE ERMENİ MESELESİ Kıbrıs Konvansiyonu ile elde edilen bu gücün nasıl gerçekleştirileceği meselesine yönelik olarak. Uygur Kocaba şo ğ lu. Osmanlı yönetimi.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 59 A. Wilson 28 Mart 1879’da atandı. bunu bizzat adalet sisteminin özüne aykırı bularak kabul etmemiştir. a. Wilson’un emrinde Anadolu’nun çeşitli kentlerine ve Yüzbaşı E. Askerî konsoloslar. Yüzbaşı J. hukuku ve geleneklerini bilmeyen yabancıların yargıç olarak atanmasını kabul etmemiş. Osmanlı otoritelerinin işine ya rayabilecek nitelikte her türlü bilgiyi toplayarak. Muhtemelen. konsolosluk mıntıka nızdaki nüfusun değişik sınıflarının durumunu incelemek.g. Teğmen Herbert Chermside ve Teğmen Herbert Kitc hener. Levant Konsolosluk hizmetlerine yönelik muhalefetin ele ştiri ve tartışmaları için bkz. H.. Middle East Journal. Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs Konvansiyonu ile Anadolu’daki Hıristiyan tebaa iç in yapmaya söz verdiği “reform”ların yapılıp yapılmadığını kontrol edec ekti. ülkenin dili. Cooper. uygun önlemleri alması konusunda Babıâli’ye gereken uyarıların yapılabilmesi için Majestelerinin Hükûmeti’ne ve İsta nbul’da ki Büyükelçiliğe bildireceksiniz. Merkezî Hükûmet’in müda ha le etmesini düşündüğünüz her ola yı. U. 1856-1876” . Bkz. İletişim Yay. haritacılık. Kocaba şo ğ lu. topografik verileri olduğu kadar her türlü istatistikî bilgiyi toplayacak ve değerlendirebilecek nitelikte elemanlardı. s. Yarbay Wilson’un atamasının ardından. “ The Old Turkish Hands: The British Levantine Consuls. 4 5 6 Uygur Kocaba şo ğ lu. Sonuçta İngiltere’de Beaconsfield hükûmeti. Ayrıca istihbarat konusunda birikim ve deneyimleri vardı.

1313 Z 03. İngiltere. Osmanlı idarec ilerince de sık sık merkeze rapor edilmiş. “Ermenilerin durumu. onlar için ıslahat temin etmeye koyulmuş ve Ermenileri muhtar bir Ermenistan eyaletinin kurulacağı fikriyle ta hrik etmiştir. Houghton Mifflin Company. Boston ve New York 1909. başta Ermeniler olmak üzere Hıristiyan tebaanın uluslaşma sürecini hızlandırmak gibi faaliyetleriyle “siyasi ajan” olarak görev aldılar. s. Abdülhamid tarafından da dile getirilmiştir. s. s. Bitlis ve Muş taraflarına giderek Ermeniler nezdinde bir takım faaliyetlerde bulunan İngiltere Van konsolosunun bu tür hareketlerine fırsat verilmemesi istenmiştir11 . Mesela. alıntı U.C. Padişah.60 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Görev bölgenizin pek çok yerinde eşkıyalığı bastırmak için etkili bir ka mu gücünün oluşturulması çok önemli bir gerekliliktir. Fifty years in Constantinople and Recollections of Robert College . MHM. Accounts and Papers. A. 132-33. 1878 tarihinden sonra İngiliz hükûmeti.e. Archon Books. . askerî konsoloslukları bir model olarak uygulamaya başladı. iç ve dış şartların baskısıyla. Londra 1971. Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Levant Konsolosluk Hizmetlerinde. İngiltere’nin Ermeni meselesine yönelttiği ilgisi sonucu meydana gelen olumsuzluklar ve konsolosların konuyla ilgili siyasi faaliyetleri daha başlangıç ta görülmeye ve anlaşılmaya başlamıştır. Kocaba şo ğ lu. DH. Platt. Yine İngiltere’nin Mersin konsolosunun Kozan’ın Şar köyü ve Haçin’de yapmış olduğu kışkırtıc ı faaliyetler hakkında birç ok bilgi toplanmıştır12 .M. George Washburn. 1889’a kadar Erzurum ve Van’da devam etmekle birlikte son verildi8 . 1312 Ca 04.} MKT. Mamuretülaziz’de bulunan İngiltere konsolosunun Ermeni olaylarını destekleyen hareketlerinden dolayı değiştirilmesi iç in İngiliz Büyükelçiliğine tebligatta bulunulmasına karar verilmiştir10 . Londra 1879.. Bu durumdan İngiliz politikasının sorumluluk hissesi büyüktür. Askerî konsoloslar yukarıdaki görev tanımını kimi yerlerde ve zamanlarda daha da ileriye götürerek Anadolu’da. 200-201. askerî istihbarat toplamak. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak. 658/37. BOA. Rusya ’nın ilerlemesine mâ ni ola ca ğı düşüncesi ile ya pmıştır”9 . BOA.g. İngiliz konsoloslarının Ermenileri kışkırtma ve koruma faaliyetleri. a. 24 Nisan 1879. görüşlerini Saray görevlisi İzzet Bey aracılığıyla Büyükelçiliğe bir mesajla iletmiş7 8 9 10 11 12 “ Salisbury’den Yarbay Wilson’a” . LXXX: Turkey No: 10Correspondence Respecting the Conditions of the Population in Asia Minor and Syria . 752/47. MHM. Bunu kısmen Hıristiyanlık gayreti ile fakat daha çok bizzat kendi menfaatleri için yani muhtar bir Ermenista n’ın. Padişah II. Ermenilerin haklarını savunmaya.. A. Sonuçta. İngiltere hükûmeti Büyükelç iliği arac ılığıyla uyarılmış veya Osmanlı idarecileri bunları engelleyic i tedbir almaya gayret göstermiştir. D. Yetkililere bu önlemin önemini anlatma k ve her türlü ça ba yı desteklemek konusunda elinizden geleni ya pa ca ksınız”7 . Bir İngiliz görgü tanığı şunları tespit etmiştir. M. Askerî konsolosluk uygulamasına Gladstone hükûmeti tarafından1882’de. 7/50. 1314 M 07. BOA.} MKT. TMIK. 132. Askerî konsoloslukların siyasi faaliyetleri sivil konsolosluklara devredildi. bilhassa Anadolu’nun içerisinde. The Cinderalla Service: British Consuls since 1825 . İngiliz konsoloslarının Ermenilere yönelik faaliyetlerinden dolayı meydana gelen sorunlar. Berlin Kongresi’nden sonra gittikçe fena laşmaya başlamıştı.

Konuyla ilgili raporlar. B. Sultan. Van veya Diyarbakır konsoloslarının yanında azdır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 61 tir. kimlikleri. Rodos’taki konsolos yardımcılığı. s. çoğunlukla sent home aç ıklamasıyla doğrudan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir. Dışişleri. yoksa ya ptıkla rına deva m ederlerse. Ancak bunlara rağmen başka özelliklerinden dolayı İzmir İngiliz konsolosluğu siyasi faaliyet kapsamında. s. Londra 1896. Ermenileri koruma. 1896 [C. Bunun üzerine Salisbury’den. Marquessof Salisbury’den Mr. İZMİR İNGİLİZ BAŞKONSOLOSLUĞU VE ERMENİ MESELESİ Ermeni meselesine yönelik İzmir İngiliz konsolosluğunun müdahilliği hiç kuşkusuz Erzurum. İngiltere’nin Ermenileri desteklemesinin Van’da Müslümanların katledilmesine yol a çmasından acı bir şekilde şikâyetçi olmaktadır. kollama. 14 Temmuz 1896. Osmanlı idarecilerinin siyasi tutukluları göndermekte rağbet ettiği yerlerdendi. İstanbul. Türk hükûmeti müda fa a ha kkına sa hiptir”13 . İngiltere’nin istediği reformlara buyun eğmek imkânsızdır veya düzeni ve huzuru sağlamak Ermenilerin bundan sonraki tutumuna ba ğlıdır.8273] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96. 1896 [C. Londra 1896. Bölgeye getirilen Ermeni tutukluların. Padişah’ın bu mesajına karşın İngiliz hükûmeti gereken hassasiyeti göstermemişti ki Büyükelçi Herbert. 259. ırk veya millet a yrımı yapmaksızın Sulta’nın tüm kullarını gözetmesine karşın şimdi ya lnızca koruma sını Ermenilere yönlendirmiş görünmektedir. Ermenilere iyi bir nasihat verilmesini arzu eder. Ermeni tutuklularını kapsamaktadır. hem İmparatorluk çapında hem de bölgede yaşanan olaylarla bağlantılı olarak 1890’lardan itibaren karşımıza ç ıkmaktadır. . “Kraliçe hükûmetinin Ermeni meselesiyle olan bağla ntısını Osma nlı Devleti veya onun görevlileriyle sağladığı. İzmir’deki İngiliz konsolosluğu bölgesine dâhil olan Rodos Adası.8273] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96. istihbarat toplama. Herbet’e. İzmir ve Batı Anadolu’daki Ermeni nüfusunun azlığı. sağlık durumları vs. İzzet Bey’in Büyükelçiye ilettiği mesaj. 29 Haziran 1896. Geçen yıllarda İngiltere. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma gibi faaliyetleriyle Ermeni meselesine müdahil olmuştur. İzzet Bey’in S ultan’a bir c evap verilmesi için baskı yaptığını bildirilmiştir. mevc ut Ermenilerin önc eliklerini tic ari meselelerin oluşturması kısmen siyasi meselelere ilgisiz durması. İngiliz konsolosluk görevlilerinin muhtemelen farkında olmadan Ermenileri teşvik edici davranmaları sebebiyle. 233. bilgiler konsolosluk tarafından İstanbul’daki Büyükelçiliğe. kısaca özetlenerek Dışişleri Bakanı S alisbury’e şu şekilde bildirilmiştir: “Sulta n. House of Commons Parliamentary Papers. House of Commons Parliamentary Papers. da ha sonra Sulta n’dan değil de İngiltere’den korunma beklemişlerdir. isimlerini henüz öğrenemediği iki Ermeni profesörün Bursa’dan Rodos’a bir ay kadar önce getirildiğini. Kraliçe hükûmetinin Ermenilerle iletişimi ve yaptığı bir şey olma dığı” şeklinde geç iştiric i bir c evap gelmiştir14 . geldikten birkaç gün 13 14 Mr. Herbet’ten Marquessof Salisbury’ye. 13 Temmuz 1896 tarihli telgrafında. Ermeni meselesiyle ilgili konsolosluk raporlarının ağırlıklı bir bölümü. bölgede Ermeni olaylarının düşük seviyede kalmasına yol açmıştır.

Londra 1896. s. House of Commons Parliamentary Papers. İlk olarak 4 Şubat 1896 tarihinde. No: 175. 1 Nisan 1895 . İstanbul’dan gelen emirler doğrultusunda sıkı güvenlik önlemleri alınmasıyla yakalanmış ve tekrar hapsolunmuştur. 1896 [C. Burada diğer tutuklulardan farklı muameleye tabi tutuldukları. 18 Ocak 1894 tarihinde dokuz Ermeni siyasi tutuklunun Ankara vilayetinden İdare-i Mahsusa Şirketi buharlısıyla adaya getirildiklerini rapor etmiştir.8108] Correspondencerelating to Asiatic Provinces of Turkey 1894-95. Türkiye No: 3. Francis Jones’tan Sir A. beş Ermeni tutuklu hakkında şu bilgileri toplayabilmişti: “Zeytun Ermeni Başpiskoposu Ga ra bet Kirckekia n [Kirçekyan]. diğer erkek tutukluların zincirli halde iskeleden şehir hapishanesine bırakıldığı bildirilmiştir. Ligrane Hekiman. s. İzmir Başkonsolosluğu bölgesinde tutuklu bulunan Ermenilerin durumları hakkında bilgi talep etmiştir18 . Tutuklulardan birinin kadın olduğu ve Kadı’nın evinde tutulduğu.26. Bazen de Ermeni tutuklular doğrudan İngiliz yetkililerinden yardım talebi bulunmuştu. Limasol komiseri Ronald N. Kötü muamele görmedikleri. Başkonsolos. Rodos. İzmir. İzmir’deki yetkililerce de İsta nbul’a gönderilmiştir17 . Mic hell. TNA. Rodos’taki İngiliz konsolosluğuna yedi Ermeni tutuklunun Osmanlı buharlı gemisiyle Limasol’a getirildiklerini bildirmişti. Rodos konsolos yardımcısı ve İzmir başkonsolosluğu arasında yazışmalar yapılmıştır. 1 Nisan 1895 Vekil Konsolos Blech’ten Sir A. Tutuklular Sivas’tan getiriliyordu. kendisinin ve diğer tutukluların iç inde bulunduğu durumun Kıbrıs komiserine bildirilmesini istiyordu. öncelikle Adana ve Payas’ın kendi konsolosluk bölgesine dâhil olmamamsı sebebiyle tutuklu listesini ve gerekli bilgileri Halep konsolosluğuna ilettiğini. Başkonsolos Holmwood’un 1 Nisan 1895 tarihli raporu. Türk yetkililerinin 15 16 17 18 19 Konsolos Yardımcısı Jones’tan Sir Clare Ford’a.62 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 sonra adadaki köylerden birine kaç tıkları bildirmiştir. 1896 [C. Yine Rodos’taki konsolos yardımcılığı.29. 203-204. üç Ermeni rahip ki bunlardan Ghevout ölüme mahkûm edilmiş ve bir Ermeni okul müdürü Maraş’ta gözaltına alındıktan sonra İzmir’e getirilmiş. Doktor. İzmir’deki tutuklular hakkında da tüm bilgileri gönderec eğini bildirmiştir19 . İzmir. J. s. No: 23. FO/195. Turkey: 6 (1896). Londra 1896. House of Commons Parliamentary Papers.8015] Correspondence relating to AsiatiProvinces of Turkey 1895-96. Nocolson’a. Bezen de Büyükelçilik. Rodos. Osmanlı idarec ilerinin beş Ermeni tutukluyu İzmir’e gönderdiğini ve bunların Avusturya buharlısıyla dün İstanbul’a gitmek üzere İzmir’den ayrıldıklarını bildiriyordu.1899. No: 248. TNA. 29 Haziran 1893. Nicolson’a.8015]Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96. Holmwood’tan Philip Currie’ye. İç lerinden iyi İngilizce konuşan Dr. eğer İngiltere konsolosluğu durumdan haberdar olursa. 148-149. FO/195. İzmir. Tutuklular. 1896 [C. Türkiye: 3. Holmwood’tan Philip Currie’ye. Adana ve Payas’ta tutuklu bulunan Ermenilerin listesi iletilerek bu listedeki tutukluların durumuna ait bilgi talebi üzerine İzmir konsolosluğu cevabında. Londra 1896. 24 Ocak1894.1899. House of CommonsParliamentary Papers. gün iç inde serbestçe şehirde dolaşabildikleri ve de kötü muamele gördüklerine dair hiç bir haber almadıkları belirtilmiştir16 . diğer mahkûmlardan ayrı tutuldukları eklenmiştir15 . 23. Rodos’a gönderilen yedi Ermeni tutuklu hakkında Kıbrıs’taki Limassol komiseri.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 63 kendilerine karşı aşırılıklara gidemeyeceğine inandığını söylemişti. siya si bir suç iddiasıyla tekrar tutuklanmıştır. FO/195. İstanbul. Bunlar imparatorluğun çeşitli bölgelerinden. FO/195.11. Bunlardan biri İslam dinine küfür ettiği. geçen ya z İstanbul’da meydana gelen olaylardan sonra getirilmişti. Midilli’de yedi Ermeni’nin tutukluluğu devam etmektedir. Konsolos Yardımcısı Keun. Konya Kadısı’nın Anta lya’daki teftişi sırasında alınan karara uyuyorlar. Daha önce bahsi geçen Rodos Adsına getirilen yedi tutuklu Ermeni hapisten çıkarılmışlar fakat şehirden ayrılmaları- 20 21 22 23 TNA. Sakız Adası ve Urla’da hapishanelerde Ermeni yoktur. Osmanlı valisine Ermeni tutuklulara “iyi” muamele edilmesine yönelik bir uyarıdan ve dolayısıyla iç işlerine müdahaleden başka bir şey değildi. tutuklular hakkında genel bir bilgi verdikten sonra İngiltere konsolos yardımc ılığı olarak Ermeni tutuklular hakkında bilgisi olduğunu Valiye bildirip bildirmeyec eğini Başkonsolos Holmwood’a sormuştur21 . gelen bilgiye göre. Ermeni sorunları başladığından beri sadece bir Ermeni. yine aynı gün telgrafla Dışişlerine ulaştırılmıştır23 .1946. Kopya: Holmwood’tan A. İzmir’de siyasi sebeplerden dolayı tutuklu olan tüm Ermenilere af ç ıktığına dair bilgi. durumlarında ne bir gibi değişiklik olduğunu bilmiyor. Mutasarrıf ve Kadı kabul etmemiştir. İzmir. Rodos. Ermeni tutuklular hakkında Büyükelçiliği haberdar ettiğinizi. No: 474.1946. fakat temsilci. dükkânında çalışan çırağın barut sa ttığı iddia sıyla tutukludur. Limmasol. Nisa n 1894’te hapisten çıkmıştı ancak. şu bilgileri iletmiştir: “Kuşa dası. FO/195. 25 Temmuz 1895. Başkonsolos Holmwood. Vekil Konsolos Fitzmaurice tarafından telgrafla Büyükelçiliğe iletilmiş. Hairabet’in çıkan afla tutukluluğunun sonlanması için çaba harcamış ancak. Eylül 1895’de kaçak barut satmak suçuyla. Tutuklular Rodos’a ulaştıktan sonra. Kopya: A.) House of Commons Parliamentary Papers.11.11. Meseleyi Vali’ye ilettim. 24 Oca k 1897’de Aydın’daki Konsolosluk temsilcisinin bildirdiğine göre Aydın’da da tutuklu Ermeni yoktur fa kat Denizli’de dokuz Ermeni hapistir. Michell’den A. Anta lya’da. Ha ira bet. bundan sonra da Eksela nslarını haberdar etmenizin göreviniz olduğunu bildiriniz” demiştir22 .1946. Biliotti’denHolmwood’a. Currie’den Marquessof Salisbury’e. diğer beşi ise İstanbul’daki olaylara karışmış olma şüphesiyle tutukla ndıkla rını Konsolos Ya rdımcısı Ha dkinson bildirmiştir. Turkey: 6 (1896. Bu. Rodos konsolos yardımcısına. biri hırsızlıktan.8108] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1894-95. Londra 1896. . Denizli’de sa dece hırsızlık suçunda n dola yı bir Ermeni tutuklu va r. Geminin Rodos’a hareket etmesi üzerine Rodos’taki İngiliz konsolosluğu durumdan haberdar edilmiştir20 . Padişah’ın Ağustos ayında ki ta hta çıkma yıldönümünde bağışlanma istemesini tavsiye ediyorlar. Büyükelçilikten iletilen 23 Aralık 1896 tarihli telgrafta Ermeni siyasi tutuklulara yönelik af ilanı sebebiyle konsolosluk bölgesindeki durumun rapor edilmesi istenmiştir. 365. 4 Şubat 1896 TNA. Rodos’taki İngiliz konsolos yardımc ısı. Biliotti’ye. 10 Şubat 1896 Sir P. Ka dı ve Muta sarrıf Hairabet’in siyasi suçlu olmadığını kabul ediyorlar ancak. Haira bet Avédisia n. “Vali’yi ziyaret ediniz veya bir mesaj yollayınız. s. Biliotti’ye. Buna göre Konsolos Cumberbatc h. 5 Şubat 1896 TNA. Kopya: Ronald N. 1896 [C.

TMIK. “Cumberbatch’tan Currie’ye” . Berridge. 30 Ekim 1893. Zeytun’daki Ermeni olaylarını konu alan “gizli” bir rapor sundu. Bölgedeki Ermeni olaylarıyla yakından ilgilendi. Ata Efendi.64 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 na izin verilmemiştir. 1896 [C. House of CommonsParliamentary Papers. Martinus Nijhoff Yay. 1895’te İzmir konsolos yardımc ılığına terfi etmiş. Ermenilerin Müslümanlarc a katledil24 25 26 27 28 TNA. “Tra bzon İngiliz Konsolos Vekili Mösyö Fitzma urice seya ha t ama cıyla geçenlerde Ka ra hisa r-ı Şa rkî’ye giderek Suşehri. 130-135. Ba şbakanlık Devlet Arşivleri Yay. 114-115. İmparatorlukta meydana gelen Ermeni olaylarının İzmir konsolosluğuna yansıyan yönlerini ele almaya devam ettiğimizde. İzmir. G. Y. Daha sonra İzmir vekil konsolosu olarak Adana’ya gelen Fitzmauric e’nin faaliyetlerinin tespiti iç in Osmanlı hükûmeti tarafından Mülazım Ata Efendi’nin görevlendirildiğini görüyoruz. 1891’de askerî konsolosluk sisteminin kaldırılmasının25 ardından yerine getirilen “siyasi konsoloslar”dan biriydi.. FO/195. DH. Gerard Fitzmaurice (1865-1939). Zeytun Ermenilerinin teslim olduktan sonra katliama uğrama ihtimalinin olduğuna inandığını bildiriyor. Londra 1896.R. Fitzmaurice.1990. İzmir’deki görevinin ardından Adana vekil konsolosu oldu ve Birecik’teki Müslüman olan Ermeniler hakkındaki soruşturmaya İngiliz delegesi olarak katıldı26 . Ağustos 1894 ile Mart 1896 yılları arasındaki Ermeni olaylarını incelemekle görevlendirildi. İzmir’deki tutuklu Ermenilerin serbest bırakıldıkla rı da 31 Ara lık 1896’da 131 numa ra lı ra porla bildirilmiştir”24 .8015] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96. Türkiye: 3. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İli şkileri (1891-1893). ardından 1895-1896 tarihleri arasında İzmir Başkonsolosu olan Gerald Henry Fitzmaurice’in faaliyetlerine yer vermemiz gerekir. Platt. İzmir konsolos yardımcısı olarak İzmir’den 10 Ş ubat 1896 tarihinde.e. 27 Mart 1897’de Dışişleri Bakanlığ ına iletilmiştir. Anca k hizmetçisi ola n Karslı bir Ermeni aracılığıyla Hamidiye’de bulunan Ermenilerin durumlarını izlettiği ve nüfus miktarları ile diğer durumlarına ilişkin bazı araştırmalar yaptırdığı anlaşılmıştır. Bkz. Adana’da kaldığı süre zarfında hemen her kesimden Müslümanlarla yaptığı görüşmelerden ç ıkardığı sonuc u da iletmekteydi. Fitzmaurice.M. bu rapor. a. Koyulhisar ve Hamidiye kazalarını gezmiştir. . s.. Sir P. 1891’de Levant S ervis’te aldığı ilk görevlerini vekil konsolos olarak Van. 1313 Z 19. İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın Zeytun Ermenilerinin durumunu öğrenme isteği üzerine hazırlamıştı.. Müslümanların Hıristiyan reayaya güven duymadığı ve fanatik davranışlarının gittikç e büyük derinliklere ulaştığına dikkat çekmiştir. Bu raporu. Erzurum ve Trabzon’da gerçekleştirdi. Ankara 2004.. 13-33. Ba şbakanlık Devlet Arşivleri Müdürlü ğ ü . c. Adı geçen kişi daha sonra Ordu kazasına gitmiştir…”27 .C. UM. Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey. D.26. Leyden-Boston 2007. Currie’den Marquess of Salisburry’e. No: 158. s. 28/61. BOA. BOA. Onları. Fitzmaurice raporunda. Fitzmauric e. Osmanlı idarec ileri Fitzmauric e’in Trabzon’daki görevi sırasındaki siyasi faaliyetlerinden birini rapor etmiştir. Ayrıca Osmanlı devlet görevlileriyle de görüşmeler yapmıştı. Bkz.2. konsolosu takip ederek faaliyetlerini bir rapor olarak sunmuştur28 . Sivas Valiliği’nden Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen telgrafta. s. Bkz. 17 Mart 1897. PRK. Fitzmauric e.g.M. bu inancını da Mersin’den ayrıldıktan sonra Adana’dan kendisine ulaştırılan bir mektuba dayandırıyordu.

11. 1 Nisan 1895 TNA. Zeytun Ermenilerinden intikam alma isteğinin kök saldığı şeklinde yorumlamıştır. Vekil Konsolos Cumberbatch.29. FO/195. Belki idareciler ya rdım kuvvetleri talep edecek.1946. Benzer bir şikâyet raporu. Söz konusu raporlarla konsolosluk. doğu vilayetlerinde yaşanan olaylardan dolayı olumsuz etkilenmeleri veya buradaki Ermenilerden birtakım olaylara dâhil olanlara karşı Osmanlı idarecilerinin aldığı tedbirler. bu Zeytun’da ki sekizinci isya nları ve hepsinin kökünü kazımalı” cevabını verdiklerini açıklamıştır. Ayrıca. Bunlardan bazılarının bu durumu onayladığı. Holmwood’tan Philip Currie’ye. hak ve özgürlüklerinin sağlanamadığı yönünde değerlendirilecek şekilde rapor edilmiştir. Osmanlı idarecilerinin nasıl bir tavır takınacakları yönünde tahminde bulunmuştur. Fitzmauric e. Türkiye’de valilerin her zaman istediklerini yapamadıklarını ifade eden Fitzmaurice. Cumberbatch’tan Herbert’e.79. Ermenileri korumak iç in bütün gücünü seferber edeceğine söz vermişti ancak. Valiliğe gelen emir üzerine evlerde silah aramaları yapılmıştır. Vali. İzmir. FO/195.1946. FO/195. Konsolosluk tarafından. birkaç yüz Türk askerini parçalara ayırdılar ve diğer binlercesinin öldürülmesine veya ölmesine yol açtıla r. “ Holmwood’dan Philip Currie’ye” . Ermenilerin mağdur olduğu. Britanya’nın itibarını zedelemeyec ektir29 diyerek hükûmetine ç ağrıda bulunmuştur. İzmir. İzmir ve çevresinde yaşayan Ermenilerin. 10 Şubat 1896 TNA. Osmanlı idarecileri hakkındaki düşüncelerine devamla. bunun özel bir komisyon tarafından a d hoc kararlaştırılmış bir karar olduğu ve Erzurum’dan başlayarak Anadolu’daki her kasabanın yoklanac ağına işaret etmiştir31 . “Osmanlı idarecileri Zeytun Ermenilerini koruma ya ca ktır. Müslüma nla rın öç a lma duygusuyla saldırıya geçmelerine imkân tanınacaktır. ama sonuçta. Bunu Müslümanlar arasında. kişilerin ön duruşma veya basit bir soruşturma olmaksızın tutuklu kalmalarından duyulan rahatsızlık ifade edilmiştir30 . İzmir. kendisiyle İzmir’den Mersin’e birlikte yolculuk yaptıkları sırada Zeytun Ermenilerinin korunmasının gerekliliği yönünde Vali’yi etkilediğini ifade etmiştir. Ermenilere ait evlerinin polis tarafından sudan bahanelerle arandığı ve eğer evinde Ermenic e bir milli şiir kitabı.1899. bazılarının ise omuzlarını silkerek “ne yapalım. Zeytun Ermenilerinin Türklere saldırdıkları. Ermenilerin evlerinde silah araması yapılmasına dairdir. sadece aydın kişiliğiyle tanıdığı Halep Valisi Raif Paşa’ya güvenebildiğini. 6 Ağ ustos 1896 . Ermeniler ayaklandılar. Ayrıca. İngiliz hükûmetinin Os- 29 30 31 TNA.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 65 mesinin Avrupa kamuoyunda yaratacağı tepkiyi düşünmeleri konusunda uyarmıştır. raporunda son olarak İngiliz hükûmetinin Zeytun Ermenileri arasında beklenen ilgisinin önemini vurgulamıştır. bu şekilde yaklaşık 20 kişinin tutuklandığını. Ermenilerin güvenliğinin İngiliz hükûmetince sağlanması. bunun üzerine Türklerin de savunmaya geçtikleri” şeklinde bir açıklamayla. buna mukabil onları ovalardaki Türk ve Kürt köylerine yerleştirerek. Bu tahminin İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nda karar mekanizmalarını etkilemesi kaç ınılmazdı. Ermeni vilayetlerini gösteren atlaslar veya tanınmış Ermenilerin fotoğrafları bulunursa o kişi veya kişilerin derhal tutuklandıkları bildirilmektedir.

Temmuz 1905’te Padişah II. Bu. 155-159. Ermeniler tarafından güvenliği tehdit edic i girişim ve olayları konu alan yazışmalar yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin bir plan dâhilinde sistematik olarak Müslüman göçmenleri Ermenilerin yoğunlukta olduğu bölgelere taşıdığını iddia etmiştir. Abdülhamid’e Yıldız’da düzenlenen suikastın ardından yapılan soruşturmalar ve alınan sıkı tedbirlerin neticesiydi. “ Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Göç Problemleri ve Türk Göçlerinin Bir Safhası: 1903-1904 (Rumi 1319) Yılında Meydana Gelen Göçler” . İngiliz konsolosluğu kavaslarından birinin evinde toprağa gömülü olarak bulunmuştu35 . “ Cumberbatch’tan Philp Currie’e” . kutularda bulunan kitap ve kâğıtların bir kısmı. buradaki kıyı şeridinin değişik noktalarından gemilerle ulaşıldığına dair konsolosluğun sağlam bilgiler edindiğini bildirmiştir. İzmir. İzmir konsolosluğundan. Monahan’dan Nicholas O’Connor’a” . Diğer taraftan. Koğuşturmaların yapıldığı ilk dönemden itibaren İzmir Başkonsolosluğu. Ankara 1994. 21 Ekim 1896 TNA. tahmini bir sayı vermeyeceğini eklemiştir. konsolosluk bölgesi limanlarından Kıbrıs’a Ermeni muhaciri taşıyan gemilerin kalkıp kalkmadığının bildirilmesini istemiştir. N. Türk Kültürü . Vekil Konsolos Cumberbatch.89. Bergama’daki Türk idarecilerinin Bulgaristan’dan gelen göç menleri Ermenilerin yaşadığı bölgelere yerleşmeleri için ikna etmeye çalıştıklarını. Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri . TNA. Müslüman muhac irlerin Anadolu’ya yerleştirilmesi meselesi de İngiliz konsolosluğunc a Anadolu’da Ermeni nüfusunun varlığına tehdit olarak algılanmıştır. Mart 1995. FO/195. Ayrıc a yıl boyunca Anadolu’dan Kıbrıs’a ciddi miktarda Ermeni göçünün gerç ekleştiği.1946. İzmir. tutuklanan Ermenilerin durumunu yakından takip etmiştir.66 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 manlı Devleti’nin güvenlikle ilgili aldığı tedbirlere müdahale çağrısı ve dolayısıyla iç işlerine karışma yolunu aç mıştır.Sofuo ğ lu. İpek. FO/195. Eliopoulos. Türk Tarih Kurumu. FO/195. henüz İngiliz yönetimi altına girmişti. s.49. ss.1946. Büyükelçilik. Konsolos vekili Cumberbatch. İngiliz vatandaşı olan 32 33 34 35 TNA. No: 383 Ankara. İzmir ve Manisa’da bazı Ermenilerin evlerinde dinamit ve diğer patlayıcılar ile Yıldız suikastıyla ilgili yazılarla planlar bulunmuştu ki bu Ermenilerden birkaçı İngiliz vatandaşı idi. 30 Eylül 1896 Bkz.177-8.100. Çünkü bu dönemde Kıbrıs. A. Fransız ve Rus gemilerinin Başkentten S uriye sahillerine ve Mısır’a her hafta Ermenileri indirdikleri. Ayvalık’taki konsolos yardımc ısı Eliopoulos’tan edindiği bilgiye dayanarak. bazılarının Kıbrıs’a da gittikleri ancak. İstanbul’daki son olaylardan beri Avusturya. C. XXXIII.Cumberbatch’tan Philp Currie’e. 22 Eylül 1905 . Ayrıc a delil olarak. Anadolu’daki nüfus hareketliliği de İngiliz hükûmetinin yakın takibi altındaydı. Osmanlı hükûmeti hem nüfus dengelerinin sağlanması hem de kaybedilen topraklardan ve baskılardan kopup gelen Müslüman muhacirlerin yerleştirilmeleri meselesinin çözümünü sağlamak amacıyla birtakım tedbirler alınmıştır33 . giderlerse 50 dönüm bağ ve ev verileceğine söz verildiği Büyükelçiliğe bildirilmiştir34 . H. İzmir.2209. “ J. 1905-1906 yıllarına gelindiğinde. konsolosluk bölgesinden sadece Ermeni muhacirleri taşımak üzere ayrılan “özel” bir geminin hareket ettiğine dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir32 .

FO/195.55.95. 12 Aralık 1895 . Cemiyet üyelerinin İstanbul’da suikast yapmayı planlamak ve ayrıc a aynı amaç iç in İzmir’e kaç ak dinamit ve diğer patlayıc ıları getirmek. “ Cumberbatch’tan” . Doğu vilayetlerinde Ermeni olaylarının başlamasıyla birlikte Aydın demiryolunun güvenliğine yönelik olası tehditlere karşı 1895’lerde. “ Cumberbatch’tan” . ne zaman gönderilec ekleri Büyükelç iliğe bildirilmiştir37 . İngiliz vatandaşı Karabet Balli Danichan şu faaliyetlerinden dolayı suç lu bulunmuş ve bir yıl hapis c ezası verilmiştir: Manisa’daki Komiteye üye olmak. Yıldız suikastına bulaşmış Ermenilerin 1905-1906 yılları arasında süren duruşmaları konsoloslukç a yakından takip edilmiştir. “ Nicholas O’Connor’a” . İzmir. dinamit dolu dört petrol varili İzmir36 37 38 39 40 TNA.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 67 Ermeni kardeşlerin Türk hapishanesinde değil de konsolosluk hapishanesinde tutuklu kalmalarını sağlanmıştır.2235. nerelere. Cenevre ve Filibe’de kolları olan suç amaç lı gizli c emiyete üye olmak. Devlet dairelerini ve umum binalarını bombalamakla genel barışı bozmayı ve toplumun ç eşitli kesimleri arasında sıkıntı yaratmayı istemek. Adjem Karabet’ten dinamit ve tüfek temin etmek. bölgeyi dolaşmış ve herhangi bir sorun olmadığını rapor etmiştir40 . H. Tutukluların sayıları. İzmir. tutukluların mutlaka mahkemeye ç ıkarılması yönünde Valiliğe baskı yapmıştır36 .1899. imparatorluğun başkenti başta olmak üzere önemli noktalarda bombalı saldırı ve suikastlar düzenlemeye başlamasıyla Aydın demiryolunun da bombalı saldırılara uğrayac ağına dair bilgiler ortaya ç ıkmıştır. “ Holmwood’tan Philp Currie’e” . Konsolosluk. Anc ak.2209. direnç göstererek mahkeme süresince Ka ra bet’i Konsolosluk ha pishanesinde tutmayı başardık” şeklindeki ifadesiyle doğrudan müdahalesini göstermiştir38 . 1Ağ ustos 1906 TNA. FO/195. İzmir. İzmir.49. Başkonsolos Cumberbatc h. 1Ağ ustos 1906 TNA. bundan on yıl sonra Ermenilerin. Cemiyete para kaynağı bulmaya katkı vermek. “…bununla birlikte. konsolosluk tercümanın Vali ile görüşmesi etkili olmuştur.53.2235.55. 10 Ekim 1905 TNA. “ J. Destekleyic i deliller: Bomba ve dinamitlerin bulunması. hangi gemilerle. S uç delili olarak kabul edilen evrağı evinde bulundurmak39 . Bunlardan Karabet Danielian’ın Türk hapishanesine yerleştirilmesine engel olunmasında.2209. 22 Eylül 1905 TNA. FO/195. FO/195. İzmir. Monahan’dan Nicholas O’Connor’a” . tutukluların kendi itirafları ve belgeler ve diğer ikinc i derec e deliller. Tutuklular şu faaliyetlerinden dolayı suç lu bulunmuştur: İskenderiye. bizzat Başkonsolos Holmwood. 19-29 Ağustos 1905 tarihinde. FO/195. Üç ü İngiliz vatandaşı olan Manisalı Danielian ailesi mensuplarından Hadjatur ve Berteh serbest bırakılmış anc ak Karabet Danielian’ın tutukluluğu devam etmiştir.

İzmir gazetelerinden Ahenk’te 13/26 Ağustos 1905 tarihinde ç ıkan yazıda söz konusu iki Ermeni’nin Erzurum’dan geldikleri bilgisi terc üme edilerek delil olarak gösterilmiştir42 . Ermeni davasının bir İngiliz davası olduğu bu dönemde konsoloslar. Evi kiralayanların İzmir bölgesinde ikamet ettiklerine ilişkin vali açıklamasını konsolosluk düzeltme ihtiyac ını duymuş. 204-205. tutuklu veya suçlu olma ihtimali taşıyan Ermenileri koruma. resmi temsilcileri olan konsoloslukları arac ılığıyla aktif bir rol oynadığı belirlenmiştir. Turkey: 2 (1896). İzmir.39. Raporlar. Diğer taraftan İngiliz hükûmetinin Ermeni meselesine yakın ilgi gösterdiğinin. . House of Commons Parliamentary Papers.H.2209. Ayasuluk civarında bulunanlar. İzmir. Ermenilerin. Currie’den Marquessof Salisbury’e. Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışarak Anadolu’daki Ermenilerin hamiliğini üstlenmesinin bir delili de. İzmir bölgesinden olmadıkları. kollama gibi faaliyetlerle Ermeni meselesine müdahil olmuştur. “ J. 41 42 43 TNA. Ermenilerin Osmanlı idaresinde yaşadıkları sıkıntılardan söz edildikten sonra. İstanbul. diğer ikisi de yine bir köprü altında İzmir’e 59 mil uzaklıkta bulunmuştur.7927] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1894-95. hem hükûmetlerinin kamuoyu oluşturmasında ihtiyaç duyduğu taraflı bilgiyi sağlamışlar. No: 391. 22 Ağ ustos 1905 TNA. “ J. s. Ermenilerin İngiliz Büyükelç iliğine teşekkürleriyle aç ıklanabilir. İzmir İngiliz Başkonsolosluğu. Bunlardan ikisi Ayasuluk’un biraz ilerisinde İzmir’e 50 mil uzaklıktaki köprü altında. SONUÇ İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun siyasi faaliyetleri kapsamında yakın plana alınan Ermeni meselesinde. 1896 [C. Monahan’dan Nicholas O’Connor’a” .41.H. 1896. 26 Ağ ustos 1905 Sir P. diğer ikisinin de bu ihbar sonucu yapılan araştırmalarla bulunduğu ifade edilmiştir41 . Bomba ve dinamitlerin bulunduğu ev. Monahan’dan Nicholas O’Connor’a” . FO/195. meydana gelen Ermeni olaylarında daima Ermenileri haklı bulan taraflı bir tutum sergilediklerini göstermektedir.68 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Aydın demiryolunda bulunmuştur. Londra. İngiltere’nin.2209. konsolosların ve diğer çalışanlarının. istihbarat toplama. İngiliz hükûmetinin Osmanlı’daki varlığını Tanrı’nın kendilerine sunduğu bir lütuf olarak ifade etmişler. propagandalara zemin hazırlamışlar hem de birkısım Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlattıkları uluslaşma müc adelesi ile imparatorluğun parç alanmasına hizmet etmişlerdir. Vali Kamil Paşa’nın oğlu Said Bey tarafından demiryolu müdürüne bir Ermeni’nin bomba yerleştirdiği şeklinde ihbar etmesi. Aynı mektup kopya edilerek Dışişleri Bakanlığı’na da ulaştırılmıştır. 3 Aralık 1895. Mektupta. FO/195. İzmir Ermeni Topluluğu Üyeleri imzalı bir teşekkür mektubu 5 Kasım 1895’te İngiliz Büyükelçiliğine sunulmuştur. birkaç ay önce iki Ermeni tarafından tutulmuştu. İngiliz hükûmetinin verdiği destek ve rehberliğe ayrıntılı bir şekilde teşekkürlerini sunmuşlardır43 . bu durumu önemle Büyükelçiliğine bildirmiştir.

-1896 [C. . İstanbul 2001. . Makaleler -Iseminger.. Mart 1995. MHM.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 69 KAYNAKÇA Arşivler Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). 168-188. XXXIII. 1313 Z 03. Dünya Savaşına. LXXX: Turk ey No: 10 Correspondence Respecting the Conditions of the Population in Asia Minor a nd Syria. -Yerasimos. Türk iye No: 3. A. Turkey: 6 House of Commons Parliamentary Papers. Londra 1971.8015] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96. Türk Tarih Kurumu. Londra 1896. Archon Books.R. MHM. -Washburn. Londra FO/195. 1312 Ca 04. C. 2235’nolu defterler Resmi Yayınlar Osmanlı Arşivi Yayınları -Osma nlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri (1891-1893). Ankara 1994. 1856-1876”. Türk Kültürü. Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri . Londra 1879. “Osmanlı Devletinde Ortaya Çıkan Göç Problemleri ve Türk Göçlerinin Bir Safhas ı: 1903-1904 (Rumi 1319) Yılında Meydana Gelen Göçler”. 752/47. Middle Ea st Journal. House of Commons Parliamentary Papers.. 2209. Türk Tarih Kurumu. A. Gordon L. Nihat. Belge Yay. “The Old Turkish Hands: The British Levantine Consuls.1946. 1314 M 07.Ü. ss.Erim. Fifty years in Constantinople and Recollections of Robert College. D. 1313 Z 19. TMIK.} MKT. Ma jestelerinin Konsolosları İngiliz Belgeleriyle Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İngiliz Konsoloslukları (1580-1900). Ankara 1953. İstanbul A. No: 383 Ankara. House of Commons Parliamentary Papers. The National Archives (TNA). G. Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Ta rih Metinleri. c. Leyden-Boston 2007. 1899. Telif ve Tetkik Eserler Kitaplar -Berridge. -Karal. Başbakanlık Devlet Arşivleri Yay. -Platt. The Cinderalla Service: British Consuls since 1825. -Kocabaşoğlu.2. İstanbul 2004. Ankara 2004. DH.} MKT. -Sofuoğlu. İletişim Yayınları. Ankara 1988. Osmanlı Tarihi VII Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907).. Cilt (1-B). M. Hukuk Fakültesi Yayını. 1990. Enver Ziya. Boston ve New York 1909. Gerard Fitzmaurice (1865-1939). A. N. İngiliz Parlamentosu Yayınları -Parliamentary Papers (Accounts and Papers). DH. Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey. 658/37. 7/50. 8108] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1894-95.8273] Correspondence relating to Asiatic Provinces of Turkey 1895-96.. 1896 [C. Uygur.M. -1896 [C. 22: 3 (Yaz 1968): 297-316.C. -İpek. Stefenos. George. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye 2-Ta zimattan I. Houghton Mifflin Company. Martinus Nij hoff. Londra 1896. Londra 1896. TMIK.M.

70 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

“Bal-e Jibril” and “Zarb-e Kalim” covering Iqbal’s Urdu poems have been reviewed and the poet’s views on child and youth during his literary maturation have been scrutinized.edu. Iqbal symbolized the child and young with a falcon and the human with an eagle. Dr. Sa yı: 5 Sa yfa : 7 1 -8 8 Ye a r: 2 0 1 1 . books called “Bang-e Dara” . İkbal.tr . Key Words Iqba l. and desired the maturated young to act on the eagle’s sagacity and dignity. Youth a nd Fa ble ∗ Yrd. hkuyumcu@selcuk. “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Kalim” adlı eserlerinde şairin edebi ve fikri olarak gelişim süreci içerisinde çocuk ve gence bakışı incelenmiştir. Selçuk Üniversitesi Do ğ u Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğ retim Üyesi. He advised the young to possess the courage and agility of the falcon by adhering to the path leading to wisdom and consciousness. genç CHILDHOOD AND YOUTH IN IQBAL’S P OETRY WORLD Summary Within this article. çocuk ve genci şahin. Issue : 5 Pa ge : 7 1 -8 8 ÇOCUK VE GENÇ İKBALİN ŞİİR DÜNYASINDA Hakan KUYUMCU∗ Özet Bu makalede İkbal’in Urduca şiirlerinin yer aldığı “Bang-e Dara”. Childhood. Anahtar Kelimeler İk ba l. olgunlaşan gençten de kartalın bilgeliğine ve vakurluğuna yakışır davranışlarda bulunmasını arzulamıştır. Gençten şahinin cesaret ve ataklığına sahip olmasını isteyerek bilince ve bilgiye giden yoldan ayrılmamasını öğütlemiş. olgun insanı kartal sembolleriyle betimlemiştir.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . çocuk . Doç.

. İkbal’in ilk şiirleri “Ek Gae aur Bakri”. İslam kültürünün insanlığa kazandırdığı bir değerdir (Soydan. 1982: 12). adalet. “Parinde ki Faryad”. Ödelli. konuşmaları. 1981: 205–226). makaleleri. siyasetç i ve fikir adamı.: 11-18. İkbal bu etkilenmenin yansımalarını ilk olarak ç ocuklar iç in yazmış olduğu şiirlerinde dile getirdi. 2005: 107–117. “Man ka Hab” başlıklı şiirleri yukarıda adı geçen şairlerden etkilenerek ç oc uklar iç in kaleme aldığı terc üme veya uyarlamalardır (Hamid Ahmed Han. Hindu. “Ahd-e Tıflî (Çoc ukluk ç ağı)”adlı şiirinde psikanalist bir yaklaşım iç inde küç ük bir bebeğin tasvirini yapmakta ve o bebeğin bilgisini geliştirmek iç in pragmatizmin de özü olan ‘yaparak öğrenme’ aşamasındaki mac erasını dile getirir. ç ocuk herkesi derinden etkiledi.b. Ş iir hayatının bu evresinde Batı tarzı romantizm şiir onun ilgisini ç ekti (Quraishi. yazılarıyla ulusuna yitirmiş olduğu “benlik” kimliğini kazandıran ve onu ayağa kaldıran büyük bir şair. ‘Fabl’ tarzı masallardaki konu benzerliği daha baskındır. İkbal’in bu ‘ilk dönem’ şiirlerinde tasavvufi edebiyattaki mesnevi geleneğinden ziyade. İkbal bu aşamada Hindistan’ın siyasi ve kültürel özgürlüğünü bir bütünlük iç erisinde ilk dönem şiirlerinden ‘Himalah’ ve ‘Taranah-e Hindi’ de kaleme aldı. 13. Bu şiirler bütünleşmeye sadık kalma noktasında o dönem iç erisinde Müslüman. 1997: 95–108). ç oc ukları konu alan şiirler de yazdı. Özellikle mürşit-mürit ilişkisi iç inde İkbal ve Mevlâna’nın şiir tarzlarında benzerlik arandığında. 1999: 11-18). “Baç ç e ki Dua”. “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Kalim” adlı şiir kitaplarındaki ‘ç oc uk’ ve ‘genç ’ e yaklaşımı inc elenmiştir. İkbal şiir hayatının ilk döneminde terc üme ya da uyarlama olmayan. Bu şiirlerde bir veya iki hayvan motifi seçilip başlarından geç en olaylar konu alınarak ç oc uklara iyilik. İkbal’in edebi hayatının ilk dönemi (1905 öncesi) yaklaşık on sekiz yaşında dini ve politik amaç taşımayan gazel türünde şiirler yazmakla başladı. Toker. “Ek Pahar aur Gilhari”. toplumsal ve felsefi şiirler yazmaya yöneldi. mektupları v. yetişkin. Bu makalede İkbal’in edebi ha yatındaki a şamalar içerisinde onun Urdu diliyle yazmış olduğu “Bang-e Dara”. dürüstlük ve özgürlük bilinc i kazandırılmak istenmişti. tsz. anc ak kişisel düşünc e hayatı geliştikçe Amerikalı filozof Ralph Waldo Emerson. henüz İkbal’in şiir hayatının ‘ilk dönemi’ iç inde Mevlâna’nın Mesnevi’sinde kullandığı dinsel motifç ilik anlayışının belirgin olmadığı görülür.72 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Muhammed İkbal (1877–1938) yazmış olduğu şiirleri. sadakat. yüzyılda Mevlâna Celaleddin Rumi’nin de Mesnevi’sinde sıklıkla kullandığı ç eşitli hayvan motifleri bulunmaktadır (Karaismailoğlu. Alfred Tennyson ve Radolph William Cowper gibi İngiliz şairlerin şiirlerinin etkisinde politik. “Eyk Makra aur Makkhi”.

kudretini ve bazı sıfatlarını. Vakıa. Nitekim Allah Kuran'da. Diğer taraftan İkbal’in bu dönem iç erisindeki şiirsel düşünc e boyutunda artık felsefi ve edebî kavramları kendine özgü bir tarz iç erisinde kullanmaya başladığı görülür. Araf. hüsn ü aşkı gizlendiği sır perdesinden sıyırıp görmeye çalışmaya başladığı dönemdir. 2002: 59). c anlı ve c ansız varlıklar da kendilerini yaratmış olan Allah'ı bize tanıtırlar. Allah’ın mutlak kudretinin bilgisi demektir. O ‘düşünc e’yi dıştan eşya üzerinde ç alışan bir eleman olarak görmez. düşünc ede. İkbal ‘doğa’ kavramını ise sünnetullah kabul eder. iki bağımsız unsur olarak ‘ideal’ ve ‘gerç ek’in varlığını belirtirken düşünc e ve varlık arasındaki ikileme son vermeyi amaç edinir. deve.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 73 Çocukluk Çağı Dünya yeni bir diya r idi ba na Annemin sinesindeki genişlik bir ciha n idi ba na Her ha reket ca n lutfunun ema resi idi ba na Anla msız ha rf idi kendi dilim ba na Bir dert bebekken a ğla tsa ydı beni Ka pı zincirinin şıkırtısı mutlu ederdi beni Ba kıp dururdum sa a tlerce uyuya n a ya O ince bulut içerisinde sessizce dola şırken Defa la rca da ğla rını. Bu şiirde ‘düşünc e’ ve ‘doğa’ kavramları eklektik işlenişe güzel bir örnektir. Nuh S urelerinde çeşitli ayetlerle evrenin yaratılış muc izelerini beyan etmiştir. Bakara. Yaratıc ı. Dolayısıyla bu şiirde “ç ocuk” teması yetişkinlere seslenilmek iç in kullanılmıştır. Bir ç oc uğun şiir iç erisinde bu kavramları anlaması ve bağdaştırması oldukç a zordur. konuşma ya ma ildi duda k Sorma ya a rzum olsa da yüreğim yoktu. Her resmin kendi ressamını tanıtması gibi. Fatır. yerleri. Furkan. ağaç ları. Anc ak “Baç çah aur Ş am (Çocuk ve Mum)” adlı diğer çocuk konulu şiiri bir ç oc uğun anlayabilec eğinden ç ok daha fazla anlam ve kavram yüklüydü. dağları. İkbal’in İngiltere’de yaşamaya başladığı 1905 – 1908 yılları bakış aç ısının daha da geliştiği ve gerçekten mutlak gerçeğe yöneldiği. aslında Mutlak Varlık ile yakın bir ilişki iç ine girilir (Muhammed Han Kayani. Rad. Müminun. sivrisinek. Al-i İmran S urelerinde çeşitli ayetlerde insan yaratılışıyla. ‘Doğa’ gözlenirken. bitkileri. ova la rını sorma k Ve o iyi niyetli ya la nla ra şa şırma k… Göz görmeye va kıftı. arı. Hac . Allah varlığının delili olarak evrendeki ve dünyadaki yaratılış muc izelerini gösterir. örümc ek gibi çeşitli hayvanları.1990: 247). Naziat. Enbiya. Enam S urelerinde ç eşitli ayetlerde bitkilerin yaratılışı. yaratmış olduğu varlıklara bakarak anlar. Balç ığın özünden yaratılan insanoğlu (23:12) “Allah'ın varlığını. İnsanın da bunlar üzerinde düşünmesi ve yaratılış delillerine tanık olması gerekir. Doğa bilgisi. Nahl. Mülk. İkbal mutlak ‘Güzel’i aramaktadır (Hasan Razvi. .

Ruh sa dece görmek ister görünmeyeni Yoksa bu çölde neden inlesin ça n misa li Güzelliğin bu sıra da n cilvesinde bile ruh huzursuz . Güneş ışığının ya yılışında . Ah! Bu toplulukta o a şikâ r. O. gören gözün tozudur. sense sa klısın. Rüya dır. gizli… Büyük geçmişin silinmiş izlerinde. ma murda . ba ygınlıktır. a guşumda dura n bu cümbüşü mü Yoksa ışığı mı koynuna a lma k? Minik ka lbin bu ma nza ra ya şa şırsa da Za ten da ha önceden gördüğün bu şeye a şina sın. Yaratıc ı ‘doğa’ ile kendi büyüklüğünü insanın gözleri önüne sermiştir.turkishajan.c om/islam-ve-insan/allah-yaratilis-muc izelerikonusunda-dusunmeyi emreder –81880. Gecenin ka ra nlığında . ‘Güzel’. denizin özgürlüğünde. Senin nurun a kıl peçesi a ltında gizlendi İdra k peçesi. ‘Güzel’.html )Çamurdan yaratılan insan iç in “ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın. sen ba şta n a şa ğı ışıksın. da ğın heybetli sessizliğinde. güzelliğin sonsuz okya nusu Göz görürse her da mla da güzelliğin fırtına sı va r.74 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 gökleri birer iman hakikati. sa ba hın gökyüzündeki a yna sında . şehirde. yani yaratılış muc izesi olarak örnek vermiştir. şa fa ğın kızıllığında ." (15: 28) diye meleklerden de üstün gören yaratıc ının. Minicik kuşla rın yuva la rını ya pma k için sa rf ettiği ga yrette. insanın düşünc esinde onu kabul etmesi iç in pek ç ok deliller sunmuştur. vira nede. Seni ise ka ra topra kta n fa nusun içinde neden sa klı tuttuğu bilinmez. ga flettir. da ğın pına rla rında .” (http://www. gecenin siya h örtüsünde. Çocuk ve Mum Bu na sıl bir ha yra nlıktır ey kelebek huylu ya vruca ğız! Sa a tlerdir mumun kıvılcımla rına ba kıp duruyorsun Arzun. Yeni doğmuş bebeğin konuşma ça ba sında . ‘Güzel’. şa şkınlıktır. Gül ba hçesinin sa kinlerinin cıvıltısında . ova da . Ya ra ta nın onu a şikâ r. Kudret topluluğu. Ha ya t denilen şey unuta nlıktır. Mum sa dece bir a lev. İkbal de 1905 yılında yazdığı aşağıdaki şiirde ç oc uğun muma duyduğu hayranlığın yaratılışta karşılaşılan ışıkla aynı olduğunu söylemesiyle başlayan ‘yaratıc ı güç ’ü doğada algılama egzersiziydi.

Özellikle ç oc ukların. Bu makale 1911’de “ Pencab Rivyu” adlı dergide Urducaya çevrilerek basılmıştır. “ insanlığ ın karde şliğ i” . O. Guru Nanak (1469-1539) ba şlangıçta Sihizm’i yalnızca dini akaidler çerçevesinde Müslüman ve Hindu unsurlarını uzla ştırmak için ba şlamıştır. Milton ve Thoma gibi İngiliz idarec ilerin Muslim-Anglo Oriental College (Müslüman-İngiliz Ş ark Koleji)’de 1900’den sonra geliştirmeye ç alıştıkları batılı düşünc enin ürünü olan Müslüman milliyetç iliğini İkbal kabul etmeyip batı düşünc e tarzı milliyetç iliği benimser (Zulfikar. İşte budur va ta nım. İkbal daha sonra e ğ itim için yurt dışında bulundu ğ u dönem içerinde de bu konuya e ğ ilmeye devam etti ve İkbal. Hica zlıla r onun için Ara p çölünü bıra ktı. Na na k 3 bu ba hçede va hdet şa rkısı söyledi. Ta ta rla r onu yurt tuttu.Çiştî (1142-1236). Hindu-Müslüman toplum arasında dostluğun temel taşı olac ağına inanmış olmalı ki ç oc uklardan başlayarak birlikteliğin sağlanması iç in ç alışır ve ülkenin ç ok renkli kimliğine vurgu yapar. Hindistan'ın ilk ve en büyük tarikatı olan Çiştiyye tarikatının kurucusudur. Çiştiye tarikatının tarihinde "büyük şeyhler" dönemi. Benim va ta nım işte budur. “ kast sisteminin reddi” ve “ Puta tapıcılığ ın faydasızlığ ı” üzerine kurmu ştur. “ The Muslim Community – A sociological Study” ba şlıklı makalesinde Müslüman ulusun sorunlarına e ğ ilerek edebi hayatının bu ilk evresinde Hindu ve Müslüman uluslarının sorunlarına çözüm bulmaktaki bakış açısındaki de ğ işimi göstermesi bakımından önemlidir. Sihizm daha sonraki yüzyıllarda İslamın en sert muhalifi olmu ştur. 1997: 90).1 İkbal. AÇIKLAMALAR İkbal henüz e ğ itimi münasebetiyle daha yurt dışına çıkmadan evvel de bu çalışmalara yönelmiş ve “ Kavmi Zindegi” adlı makalesinde ülke sorunlarına e ğ ilebilme cesareti göstermiştir. Bu kapsamda özdeksel ve tinsel yükseliş iç in Müslümanların potansiyellerini ortaya ç ıkarmalarına ve tinsel alanlarla birlikte özdeksellik iç inde İslam’ın tekrar yükselen bir değer olması gerekliliğini Hind Müslümanlarına inandırmaya ç alışır. Hindular ve Müslümanlar arasında ç alışma birlikteliğini geliştirmeye uğraşırken Müslümanların eğitim ve ekonomik bağımsızlığını Hindularla aynı düzeye ç ıkarmalarının da önc elikle gerekliliğine inanır. "ta şra hankahları" dönemi. "Sabiriyye" kolunun dönemi ve "Nizamiye" kolunun dönemi olarak dört ana bölümde incelenir. Urduc a-Hintç e ç atışmasıyla ‘iki ulus’ kavramının başlaması ve John Locke. XII. Muînüddîn Hasan el. Hindistan’ın politik. Hindu-Müslüman dostluğunun oluşturulması iç in her iki grup arasında yaratılmak istenen dostluğun gelişmesini engelleyen eksiklikleri.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 75 Ha ya t. yüzyılın sonunda Muinüddin Hasan el. O sistemi “ Tanrı birliğ i” . 1 2 3 . Bu makale1904 yılında “ Mahzen” adlı dergide yayınlandı. onun susuz ka lmış ba lık misa li… (Kulliya t-e İkba l: 119–120) Bu şiirde yaratılanlarla Yaratanı bulmaya ç alışan İkbal şiir hayatının ilk döneminin sonlarında ilgisini. sorunları tespit etmeye ve bunlara ç özüm yolu bulmaya uğraşır. Ş iirlerinde Hint alt kıtasında yaşayan etnik grupları ve farklı c emaatleri şiirlerinde bir araya getirerek ‘vatan’ kavramının sanki kısa bir tanımını yapar.Çişti tarafından sistemle ştirildi. 64). Yurtseverlik duygularını artırmak iç in şiirler yazar. entelektüel ve kültürel bağımsızlığına odaklar (Zulfikâr. Hindistan Çocukları Ulusal Marşı Çişt2 i bu topra kla rda Ha k’ın mesa jını a nla ttı.

İkbal’in ç ocuk iç in yazmış olduğu şiirlere bu dönemde rastlanmaz. O. Tekra r sa ma n yolunun ışıltısıyla pa rla ttı. Dünya nın va hdet na ğmesinin duyulduğu bu mekâ nda n Peyga mberime serin rüzgâ rla r geldi. za ra rsızdır .76 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Yuna nlıla rı ha yra n bıra ktı. Çünkü O gayretini eğitimine vermiş. İkbal’in bahirlerinde başarılı seç imler yapmadığı için mesnevi tarzındaki şiirlerinin tutulmadığını belirtir (Hamid Ahmed Han: 111). da ğla rı Sina ola n bu topra ğı Nuh’un gemisi kıldı mekâ n. Mücevherlerle Türklerin eteklerini doldurdu. İşte budur va ta nım. bunun doğal sonucu olarak çocuk şiirleri yazmaktansa şiirlerinde çocukları ve özellikle de genç leri konu edinmeyi terc ih etmiş olabilir. ‘sezgi ve varlık’ konularında bilgisini artırmaya başlamış. Ah! Neden üzüntü veren şeyi seversin? Oyna şu kâ ğıt pa rça sıyla . Bütün dünya ya bilgi ve hüner verdi. bu türde ç oc uğu da konu alan bir şiir yazar. İkbal bu dönem iç inde kendi şiir üslubunu ararken ve mesnevi tarzında şiirler de yazar. Anc ak konunun dışına ç ıkmamak iç in milliyetç ilik konusunu sınırlı tutmak uygun olac aktır. Benim va ta nım işte budur. İşte budur va ta nım Ya şa ya nla rı Kelimin bendesi. İkbal’deki bu değişim “Taranah-e Millî” adlı şiirinde aç ıkç a görülmektedir. Onun şiir ç alışmalarında bu dönemde bir azalma dikkat ç ekmektedir. beni kötü mü sa ndın Ey bu kederli iklime yeni gelen! Yine çığlık a ta ca ksın ba k Ba tma sın dikka t et! Ka lemin ucu sivridir. Onun sa hibi topra ğına zenginlik ba ğışla dı. Benim va ta nım işte budur. İkbal’in edebî hayatının ikinc i dönemi (1905–1908) kendi eğitimiyle meşgul olduğu yıllardı. İşte budur va ta nım (Kulliya t-e İkba l: 113–114) İkbal 1905 yılında yüksek tahsil iç in Avrupa’da üç yıl kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde batı milliyetç ilik anlayışı yerini Müslüman milliyetç iliğiyle değişti. Za ra feti gökyüzüne merdiven ola n bu topra kta Ora da ya şa ma k cennette ya şa r gibidir Benim va ta nım işte budur. Ana Kuzusu Senden bıça ğı uza kla ştırdığımda çığlık a ta rsın Ben iyilikseverim. Ş airimiz artık ‘düşünc e’. Anc ak Hamid Ahmed Han. şiir ç alışmalarını bir süre azaltmıştı. Fa rsın sema sında n düşen yıldızla rı.

Müslümanların vatanı bütün dünya idi. Hindistan Müslümanlarının ç ıkarlarının ve politik haklarının ilerletilmesi ve korunması. ba kışla rında ki enda zda . varlık müc adelesinde politik bir kimlik kazandı. amaç larından biri olan All India Muslim League (Bütün Hindistan Müslümanları Birliği)’in de 1906’da kurulmasıyla tek bir ç atı altında toplanmaya ç alışan Müslümanlar. Bu aşamadan sonra İkbal. Irkç ılık ona göre milletin birlik ve beraberliğini yaşanmaz bir hale sokmaktaydı. Ona göre Müslümanların vatanı. İslâm ve Müslüman karşıtlarına karşı uzun süreç li olac ak müc adelenin c iddi . Kur’an. mekân ve zaman kıskac ına alınamazdı. (Ekrem. 2003: 56). Din. artan Hindu milliyetç i hareketleriyle Müslüman milliyetç ilik arasındaki kıvılc ımları koc a bir ateşe dönüştürmek üzereydi. Sen ka prisli ben de ka prisli Geçici zevklerin a şığıyım.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 77 Nerede topun? Nerede porselen kedin? Kırık ba şlı minicik ha yva n nerede? Senin a yna n a rzunun tozunda ki özgürlüktü Gözünün a çılma sıyla bu a rzu kıvılcımı pa rla dı Elindeki ha rekette. a yrımla rın sınırla nma sında n ba ğımsız Anca k kudretin sırrı gözlerinden görünüyor Benimleyken bir şeye sinirlendiğinde çığlık a tıyorsun Sorun ne! Kâ ğıt pa rça sıyla oya la nsa na Ah! Bu a lışka nlık içerisinde ben de sa na uydum. hemen sa kinleşirim Gördüğüm güzelliğe ka na rım Ca hilliğim senin ca hilliğinden a z değil Ben de şimdi senin gibi a ğlıyor. 2006) 1908 önc esinde Ulus-devlet fikrinin imkânsızlığı. kötülükten kaç maya bağlı bulunduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. İslami ve millî iç erikli konular İkbal’in külliyatının dörtte üç lük bölümünü oluşturur (S oydan. Ha ya tın. çığlık a tıyorum Hemen sinirlenir. senin gibi gülüyorum Görünüşte ben gencim. bütün insanlığa ve bütün dünyaya indirilmiş evrensel bir mesajdı. İslam Peygamberi de sadec e bir topluma veya bir bölgeye gönderilmiş peygamber değildi. a ma ben de na da n bir bebeğim (Kulliya t-e İkba l: 97–98) İkbal’in şiir hayatının üç ünc ü evresi (1908–1926) konu ve üslup aç ısından kendini bulmaya başladığı dönemdir. tarikat ve milliyetçi tutuc uluğun hayli yaygın olduğu bir zamanda İkbal. 1999: 60–62) iflas etti. Kur’an’dan aldığı ilhamla bütün inananların anc ak kardeş olduğunu ve üstünlüğün ırka değil. Müslümanların vatanı dar bir toprak parç ası olamazdı. Hint alt kıtasında sürdürülmek istenen Panoryantalizm Propagandası (Keleşyılmaz. sınırlar iç erisine alınmış bir toprak parç ası değildi. Çünkü din.

yazgıcılık. Dünya ida resindeki esa sla rın ya ra tıcısı. Anc ak İslâm âlemi üzerindeki miskinlik yaratan bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyordu. 1998: 20–25). Onun.78 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 hazırlıklarını yaptı. . Entelektüalizm ve dinamizm iç erisinde yeniden yapılanan dünyada siyasi liderler pozisyon almaya ç alışırken eski liderler de kaybettikleri pozisyonları yeniden ele geçirme gayreti iç erisindeydiler. Ülkenin iç inde bulunduğu ayrımc ı yapılanma. İkbal bu noktada aşağıdaki şiirde sahip oldukları değerlerin kıymetini bilemedikleri iç in Müslüman genç liği muhatap alıp sitemli bir şekilde atalarına layık olmadıklarını vurguladı. Hindu-Müslüman birlikteliği düşünc esinin akıldan ve gönülden kalktığı dönemdir. O Batı tarzı bir milliyetç ilik anlayışını şiddetle reddetti ve Müslümanların milliyetç ilik anlayışında sınırların kabul edilemeyec eğini. İkbal. güzelleşmeye ve süse niçin ihtiya ç duysun” 4 Alla h’ın kulla rı yoksulken da hi o ka da r ga yretliydiler ki. 1908 yılında Cambridge’de Muslim League (Müslüman Birliği)’in Londra ofisinin kuruc u üyesi oldu (Zafar. Müslümanların bulunduğu her yerde İslam’ın sınırlarını oluşturabilec ekleri düşünc esini. c ehalet gibi konular üzerine ç alışmalar yaptı (Quraishi: 16–18). dünya hükümdarları. Seni sevgisinin kuca ğında besledi. dünya ida recileri ve dünya yı süsleyenler. Uyga rlığın biçimlendiricisi. resimlerini çizip ne ka da r a nla tma k istesem de Anca k bu ta svir senin ha ya l gücünün çok ötesinde Seni a ta la rınla kıya sla ya ma m 4 Şiirde geçen bu mısra Hafız Şirazi’ye aittir. 1985: 85). onu rahatsız etmekteydi. Batının sadec e düşünc elerini değil toplumsal gereksinimlerini de araştırdı. Müslüman Gence Sesleniş Ey Müslüma n genç! Hiç ka fa yorma dın Senin düşen bir yıldızı olduğun gökyüzü neydi? Da rius’un ba şında ki ta cı a ya ğı a ltında çiğneyen bu millet. Kelimelere koysa m. Zenginler fa kirlerin korkusuna ha yır ya pma kta n ka çındıla r Kısa ca o sa hra da otura nla rın kimler olduğunu sa na na sıl a nla tsa m Onla r dünya fatihleri. Londra’da S iyasal Bilimler Fakültesinde hukuk eğitimi aldığı bu dönemde dini konularda pek ç ok konferanslar verdi. İslami öğretileri yeniden ele alırken zamanın değişen şartlarına göre uygulanabilir bir alt yapı oluşturmaya ç alışması reformc u kimliğinin de öne ç ıkmasına yardımc ı oldu. Ruhbanlık. Bu dönem. 1908 kışına doğru eğitimini tamamlayan İkbal ülkesine geri döndü. Deve sürücülerinin beşiği ola n Ara p çölü. şiirlerinde de vurguladı (İkram. Fakr u Fahri ’nin za ma nında ki ida renin ha şmetinde “Güzel yüzlü.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 79 Sen sözsün. O Müslüman genç liğe seslenirken genellikle ‘şahin’ simgesini kullanmayı terc ih etti. Ş airimiz sembollerin yerini. Çünkü ‘şahin’ daima yükseklerde uçar. onla r gezegen Biz a ta la rımızda n ka la n mira sı ya ğma la dık Gökyüzü. onla r eylem. Çölün tenha lığı mutlu eder beni Ezeldendir ya ra tılışımda ki dervişlik Ne meltem. Allame İkbal üstadı Mevlana gibi sembollerin adamıdır. Bu sembollerin anlaşılabilmesi de hakikatin tezahürlerinin anlaşılmasıyla mümkün olur.” (Yılmaz: 2007) ifadesi sembollerin şiirdeki kullanım özelliğini ve önemini vurgular. Civa nmerdin ga zilik ya ra sıdır. Süreyya ’da n topra ğa a ttı bizi Hükmetmek geçiciyse onun için neden a ğlıyoruz Dünya nın mutla k ka nunda n yok ça re Oysa a ta la rımızın kita pla rı ilim incileri Bunla r Avrupa ’da incelenirken gönül olur pa re pa re “Ey Ga nî! Pir-i Kena n’ın göz nurunun Züleyha ’nın gözünü ka ma ştırdığı ka ra günü izle” 5 (Kulliya t-e İkba l: 207) Mustafa Yılmaz’ın “İkbal ve benzeri kişilikler düşünc e dünyalarının giriftliği ile temayüz ederler. Bu kişiler zihinlerinde tasarladıkları ve özlemini ç ektikleri dünyanın maddi tezahürlerini ifade edebilmek iç in sembollere başvururlar. Ayrıca keskin görüşlü oluşu. Ba hçelerden uza k durma k la zım Onla rda pek çok ba şta n çıka rıcı cilveler va r Çöl rüzgâ rıyla oluşa n ölümcül ya ra . ne bülbül Ne de a şk na ğmesindeki illet. zamanını. tehlikeleri sezişi ona yakalanması zor bir c anlı olma özelliği kazandırır. sen yıldızsın. İkbal ‘şahin’ gibi olmasını istediği gence seslenirken onun özelliklerini de şiirinde aç ıkç a belirtmiştir: Şahin Rızkın a dı su ve da ne ola n O dünya yı bıra ktım. ne gülçin. Güvercine a ç değilim ben 5 Bu beyit Ğanî Ka şmirî’ye aittir . biç imini ve taşıdıkları özellikleri şiirinde anlatmak istediği amaç doğrultusunda kullandı. kurarken de kendine en az zarar verecek sarp yerleri seçer. yuvasını yüksek yerlerde kurar.

Gençlerde şahin ruhu uya ndığında Menzillerinin gökyüzü olduğunu görürler Umutsuz olma . Bir Genç Adına Sofa la rın Avrupa î.80 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Ha ya tım sa dece za hitliktir benim Üzerine a tılma k. Hüsrev de olsa n ne fa yda Ne Ha yda r’ın gücü ne de Selma n’ın perva sızlığı va r sende Ara ma bunu ça ğımızın kültürünün tecellisinde Çünkü ben Müslüma nlığın mira cını sa bırda buldum. neden ga mla na sın Ah u figa n dolu da ha nice ma ka mla rın va r Sen şahin sin görevinse uçma ktır senin Ka rşında da ha nice gökler va r İşte bu gün ve gece a ra sına sıkışıp ka lma sa na Ba şka za ma n. umutsuzluk ilim ve irfa nın yok oluşudur. Senin yuva n sulta nlık ka srının kubbesinde değildir . Bunla r ba tı ve doğu kekliklerinin dünya sı Benimse ma sma vi gökyüzüdür dünya m Kuşla rın dünya sında bir dervişim ben Çünkü şahin yuva ya pma z. İna nçlı erkeğin umudunda Alla h’ın sırda şla rı va rdır. Ondaki Batı özentisini fark ederek atalarını hatırlatmak ve kendi felsefi bakış aç ısıyla gençliğe benlik ruhunu kazandırmak iç in ‘şahin’e benzettiği genç liğe karakterini hatırlatma gereği duyarak seslenir. ba şka mekâ nla rında va r (Kulliya t-e İkba l: 389 -390) İkbal daha sonraki yıllar iç inde de genç liğin başıbozukluğundan ve tembelliğinden rahatsız olmuştu. ha lıla rın İra nî senin Ka n a ğla tma kta ba na gençliğin tembelliği Zenginlik ne ki. geri çekilmek ve tekra r sa ldırma k Ka nı sıca k tutma nın ba ha nesidir. (Kulliya t-e İkba l: 495) Gazel Yıldızla rın ötesinde ba şka â lemler de va r Aşkın da henüz türlü türlü imtiha nla rı va r Sa dece ya şa mda n iba ret değildir bu feza la r Bura da yüzlerce ba şka kerva nla r da va r Şu renk ve koku â lemiyle yetinip ka lma sa na Ba şka çemenler ba şka a şiya nla r da va r Bunla rda n biri ka ybolduysa .

Mukaddes davayı yüksünmeden yüklenec ek. aydınlık ve yumuşak tutan manevi mekân olan kalbi oluşturac ak reç eteleri ona ve dolayısıyla gençliğe vermekteydi. İkbal. “Tulu-e İslam” ve “Asrar-e Hudi” şiirleri de bu ç izgide yazılmıştır. Bu şiirler verilen mesaj aç ısından oldukç a etkileyicidir. aslını kaybetmiş genç liğe bu değerleri . Özünü. Bu yüzden özellikle genç nesil. İkbal’in Câvid’i de odur (Ekrem: 2007). Mehmet Âkif’in Âsım’ı. c oşkun ve enerjik bir gençliğe sahibi olmak onların en büyük emel ve hayalleridir. göz ve gönül perdesini kaldırarak sezgilerini kuvvetlendirec ekti. Çünkü İkbal karakterini kaybetmiş. Böylece genc in inanc ı kuvvetli ve ümidi daim olac aktı. S ezai Karakoç’un Taha’sı neyse. Cavid’e Benlik sa zında ebedî ha ya tın a ya k izi va r Ümmetlerin çıra sı benlik a teşiyle pa rla r Sa na bir sözüm va r: İnsa nın yüce bir ga yesi olma lı Bu ga ye insa nı ta m ta tmin etmeli ve da ima yüceltir olma lı Yükseklere uçma melekesi ya ra tılma dı ka rga da Aksine ka rga ile sohbet şahin ya vrusunun kişiliğini bozdu Devrin gözünde ha yâ ba ki değil a rtık Ra bbim senin gençliğini tertemiz kılsın Herha ngi bir ha nka hda otura ma dı İkba l Çünkü o ince. kaybettiğinin farkında olmayan bir genç lik istemiyordu. temiz düşünceli ve keskin zekâ lı (Kulliya t-e İkba l: 443) Benlik sazında ebedî hayata aç ılan kapıyı şairimiz oğluna anlatırken ruhu ve aklı. kendi iç dünyalarının derinliklerine girmelerini ve buradan elde ettikleri manevi aşkla varlıklarını yüc eltmeleri için yeni arayışlara yönelmelerini tavsiye etmiştir. Fikret’in Hâluk’u. ondaki tinsel değişimin haberc isiydi ve ilk olarak 1912 de kaleme aldığı “Ş am-o Ş air” adlı şiirde fark edildi. bu davalara sahip ç ıkac ak yeni nesiller bırakmak isterler. Dolayısıyla büyük şair. ileriki yıllarda yazdığı şiirlerde genç Hind Müslümanlarının da bu konular üzerine yoğunlaşmalarını. akıllı. bu tavsiye ve mesajlarını biric ik oğlu Cavid iç in yazdığı şiirlerle gençliğe de iletmek istemiştir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 81 Sen şahin sin. Bu yoğunlaşma. (Kulliya t-e İkba l: 447–448) İkbal bu dönemin sonu itibariyle 1908–1924 arası dini düşünc esindeki gelişimiyle İslam dünyası ve Hint alt kıtası Müslümanlarıyla alâkalı sorunlar üzerinde yoğunlaştı (Soydan: 15). da ğla rın zirvelerindeki ka ya la rda kona kla ma lısın. Büyük dava adamları. İkbal gibi büyük düşünen lider ve şahsiyetler iç in ideal bir dünya ve zengin bir hazine kaynağı oluşturur. kendilerinden sonra gelenlere.

Gençliğin kendilerine kalac ak hiç bir maddi değere itibar etmemelerini. yeni sa ba hla r ve yeni a kşa mla r getir meyda na ! Alla h eğer fıtra t şina s gönül verdiyse sa na Ba hşettiği la le ve gülün sessizliğinden söz çıka r Eğer Alla h sa na ta bia tı a nla ma kudreti verirse! Frengin ka dehini ka ldırma Hindin renkli çömleğinden şişe ve ka dehimi ya p Üzüm da lıyım ben. . Ey ba ba sının ca nı! Şahin a sla sülünün kölesi olma z Bulunma z değildir sözün değeri. I Cavid’e Sinede olma z ise sıca k yürek Ha ya t boşlukta a kıp gider Av eğer a kıllı ve a tik olursa . Şeyh’ul İslam Cam’a gönülden ba ğ lı bir tasavvuf ehliydi. sa lta na t yolu değil Sa tma benliğini. Ya şlı a vcının işine gelmez Ab-ı ha ya t bu dünya da dır Tek şa rt ona susa mış olma k Gerçeklik yolu ga yrettir Ka lenderlik ga yret ile ta ma mla nır. meyvem ga zelimdir Meyvemden la le gibi kırmızı şa ra p ya p herkese! Yolum dervişlik yoludur. Gerçek adı Molla Abd’ur-Rahman’dı. Yüzlerce Enveri6 ve binlerce Ca mi7 ! Benim minderim dünya da mı ki 6 7 Gerçek adı Ahad’ud-Din’dir. Cavid’e Kendine bir yer ya p a şk diya rında Yeni bir za ma n. Methiyeleriyle tanınmış bir Arapça üstadıdır. na m sa l dervişlikte (Kulliya t-e İkba l: 477) İkbal oğluna yazdığı bu şiirlerde ulusunun genç lerine gayretli olmayı ve sürekli ç alışmayı öğütledi. aslını unutmadan gelişmelerini istedi. 1990: 224) genç liğe ve insanlara bunun anlamını kavratmak iç in gayret gösterdi. Fakirlik düşünc esini Kuran’dan alan İkbal (Hasan Razvi.82 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 bulma seferberliği başlatırken de gencin yolunun sadec e Batı medeniyetinden geç mediğine de dikkat ç ekti.

‘fakr’ kavramı iç erisinde. 111). şa hlığın ta kendisidir” derken maddi zenginlikten kendini ötelemiş bilge kalender insanın kalplerde bıraktığı etkiyle yücelec eğini inanır. kâmil olmaya götüren önemli bir süreçtir. İkbal sürekli olarak gence. İkbal “Gönül ehli için fa kr. Din ve zenginlik kuma r İşe düşkün ola n kul ka lma dı Ka la n sa dece boş boğa zlık Eğer fa krı ra ma ya gücün va rsa Aslı Hica zlıdır onun O fa krda n insa n ya ra ttı Alla h’ın kimseye muhta ç olma ya n şa nı Serçe ve güvercin için ölüm ola n şahin lik İnsa n için ma ka mdır. Şairler kendilerini Mahmud’a. . ‘fakr’ insanı olgunluğa. Ka ma şır onunla a klın gözleri Ebu Ali8 ve Ra zi9 nin sürmesiz Ma hmud’un ihtişa mını ka za nır Fıtra tında olma z ise Ayva zlık10 Senin dünya nda ki bu İsra fil 8 9 10 Tıp ara ştırmacısı İbni Sina’dır Tıp ara ştırmacısı Ebu Bekr Muhammed ibn Zekeriya bin Yahya er-Razi’dir Gazneli Mahmud’un kölesidir. diğeri ise yıkıcı ve toplumu yanıltıp yanlış yola sürükleyen fakr” (S oydan. sevgililerini de Ayvaz’a benzetir. temel görüşlerinden biri olan nefsi terbiye etmenin. kendini inzivaya ç ekerek varlıktan kendini uzak tutmaya değil. bunun öğretilmesine bağlıdır. Tasavvufta fakr mal varlığından yoksun anlamına gelmeyip Kul’un Allah’a olan muhtaç lığının farkında olmasıdır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 83 Benim dünya gözündeki sa ygınlığım Sözümün doğruluğunda ndır Alla h’ın dininin verdiği yücelik mira s değildir Oğluna ne ka da r güzel buyurur Niza mi: “Senin büyük olma n gerektiği yerde Çocuğum olma nın sa na fa yda sı olma z” (Kulliya t-e İkba l: 601) İkbal. hayat yolundaki arayışında yapıc ı ve üstün değerlere ulaşmayı öğütler. Çünkü insanın ve onun oluşturduğu toplumun huzuru. genç lere önc elikle öğretilmesi üzerinde durdu. İkbal ‘fakr’ı iki anlamda kullanır “Biri yapıc ı ve üstün değerlere ulaşmış fakr. Cavid’e Mümine a ğır gelir bu gece ve gündüz.

bu devletin inanç ta ve hedefte bütün Müslümanları kuc aklaması arzusuyla yetinmek durumunda kalırken. Böylec e Müslümanlar arasında İslam'a yönelik geleneksel . Pakistan’ın kuruluşuna temel hazırlayan liderlerin fikir babası da oldu. Diğer taraftan iyi yetiştirmiş bireylerden oluşan toplum birey hata yaptığında toplumun kendisi tarafından düzeltilec ekti. Her ne kadar genc in kendine has değerini anlamış ve görüşlerinin özünde nefsi eğitmeyi hedeflemişse de bunun da yeterli olmadığını anlamıştı. Anc ak İkbal. İkbal’in oğlu Cavid. Hindistan’da yaşayan Müslümanlar iç in bağımsız bir İslâm devleti olmasını. ömrünün son dönemlerine yaklaştığı ve edebi hayatının da sonu olarak belirtilen 1930-1938 yılları arasında genc i artık toplumu oluşturan bir ‘birey/ferd’ olarak görmüş ve şiirlerinde ‘birey’ kavramına ağırlık vermiştir. Bu ülkü ve prensiplerin gerçekleşmesiyle de bireyin ve toplumun mutluluğu sağlanmalıydı. İkbal öyle ya da şöyle. Türkiye'de anayasalcılık taraftarı Mithat Paşa. bütün insanlığın mutluluğunu da sağlamalıydı. Cemaleddin Afgani'nin ç abaları ile başlamıştır ve ardından İslam dünyasının yetiştirdiği pek ç ok saygın şahsiyet. Rusya'da Mercani. bu ç abaları esnasında hiç bir zaman ırkç ı bir yaklaşıma meyletmemiştir. ç ağdaş İslami uyanış ya da modern İslami Rönesans dönemi diye adlandırabilec eğimiz periyoduna mensuptur. yakın İslam tarihinin. Toplumun bir ülküsü ve onları bir arada tutan prensipleri olmalıydı. Hint-Pakistan Alt Kıtası'ndan S eyyid Ahmet Han. devamlı söyleyerek bir İslâm devletinin gerç ekleşmesi yolunda büyük ç aba göstermiş. Mısır'dan Muhammed Abduh. İkbal. Birey görevini doğru biçimde yerine getirmez ve yanlışa neden olursa bu yanlışlığın topluma da yansıyac ağına inanmıştı.84 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Neyzenlik zevkine sa hip değil Onun dünya yı ka rıştıra n ba kışı Şu perdede ta ma men hiledir Bu çilekeş fa kir buldu Kılıçsız ve oksuz ga zilik şa nını Müminin işte bunda dır zenginliği Alla h’ta n ister ise fa kirliği (Kulliya t-e İkba l: 602) İslam’ın temel prensiplerini ve ülküsünü genç lere öğretmeye ç alışırken. İkbal’in gerç ekleştirmek istediği hedeflerden birisi de Dünya İslâm Devletinin kurulmasıydı. babasının Pakistan hareketi oluşumu iç inde yer almadan önc eki süreci şöyle özetlemiştir: “Pakistan hareketinin iki boyutu olduğunu unutmamak gerekir. Bu. Çünkü birey ve toplumun oluşmasına destek olan ülkü ve prensipler. bütün Müslümanları iç ine alabilec ek ve insanlığın huzurunu sağlayac ak olan bir İslâm devletinin gerekli olduğunu. Bu nedenle İkbal.

Ana ç aba batıdan gelen yeni fikirleri İslâm’la bağdaştığı ölç üde kabul etmekti.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 85 yaklaşıma karşı Reformist Hareket diye adlandırabilec eğimiz bir hareket başladı. Bu döneme kadar bütün art yetişim bilgilerini kazanan İkbal. Bu da gerekli olanı alma hususunda Müslümanları kararsız bıraktı.” İkbal’in ç alışmalarının netic elerinden en önemlisi. Ş airimiz 1930’da sağlık durumunun bozulmaya başlamasından dolayı aktif siyasetten ç ekildi. İkbal 1930 ile 1938 yılları arasında edebi ve felsefi döneminin dördünc ü devresinde çocuk şiirleri yazmayıp şuurlu birer Müslüman olan insanlara seslenmeyi tercih etmiştir. şahin ya vrusuna “Ya vrum.”(İkbal: 2007) Anc ak gelenekçi yaklaşım her zaman Batıdan gelen yeniliklere karşı tepkici bir yaklaşım iç indeydi. kendisinin ölümünden sonra 1947’de Pakistan devletinin kurulması olmuştur. Fars ve Urdu edebiyatları iç erisinde İslam dünyasının gurur kaynağı olan eserler kaleme almıştır. . O sıralarda Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasında iktidar paylaşımı sorunu vardı. Pakistan hareketinin iç inde İkbal’in yerini belirtmek iç in aç ıklamalarına devam eder: “S özünü ettiğim değerli Müslüman şahsiyetler. Ş air bu zorunluluktan Hz. Musa’nın inanc ı iç in asasını kullanırken yapmış olduğu keskin vuruşları anımsatac ak “Zarb-e Kelim”i kaleme almıştır (S oydan: 17). Cavid. milliyetçilik ve vatanperverlik gibi yeni fikirlere karsı bir yanıttı. deneyimli ve olgun bir Müslüman olan İkbal. işte Pakistan hareketini başlatan temel fikir buydu. yüksek umutlar bağladığı genç liğe “Öğüt” adlı şiiriyle seslenerek onu uyarmak istemiştir: Öğüt Şöyle diyordu ya şlı kartal. ilk dönem reformc ularının yapmaya ç alıştığı buydu ve ikbal de her ne kadar ç ok genç nesilden olup düşünc e sahnesine geç girmiş olsa dahi bu gruba dâhildi. nükteli şiirsel üslubun Müslüman genç lik üzerinde bir işe yaramadığını görmüştür. diğer taraftan İngilizlerin sömürgesi altında olan Hintli Müslümanlar biraz olsun emniyete kavuşmuşlardı. Bu fikirler bir anlamda Batı'dan Müslüman doğuya gelen anayasalcılık. O yıllarc a gönülden istediği İslâm’da Rönesans umutlarını c anlı tutac ak olan ç ocuklardan başlamak üzere ergin bireylerin İnsan-ı kâmil olarak bu hayat mac erasını bitirmelerini arzu etmiştir. tam otonomiye sahip olmaları olduğunu düşünüyordu. Bilgili. O bu soruna en iyi ç özümün Hindistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları ve c oğrafi bütünlüğe de sahip oldukları yerlerde kendi kaderlerini tayin etmeleri. modern dünyanın olumlu yanlarının benimsenmesini savundular. Anc ak İkbal bu son döneminde “Cavidname” ve “Bal-e Cibril” gibi son derec e hoş. Bu devletin kurulmasıyla birlikte Hindistan’da bir taraftan Hinduların zulmü altında ezilen.

Sinede ya şa t pek çok ha rika sırrı Tutsa k ola nı a sla kılıçla boyun eğdiremezsin Eğitim a sidinin içine bıra k onun benliğini yumuşa dığında nereye istersen ora ya döndür. gençlere verdiği nasihatlerle yol gösteric i olmak isterken dilinden de onlar iç in duayı eksik etmez. a ltında n bir Hima la ya olur” (Kulliya t-e İkba l: 666) Ayrıc a İkbal.86 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Göklere tırma nma gücü versin Alla h ka na tla rına Kendi ka nının a teşinde ya nma nın a dı Gençliktir Çok ça lışma k ba ldır a cı ha ya ta Ya vrum. Öğüt Bir Frenkli Lord oğluna şöyle dedi: “Sürekli a ra ştırma ya yönel. oğluna verdiği öğütle seslenerek gaflet uykusundan uyandırmayı arzulamıştır. İkbal özellikle 1905’den sonraki şiirlerinde ‘şahin’ sembolüyle çocuk ve genci. Bu a sidin etkisi iksire dönüşür Topra kta n yığın. gözün olma sın eğlencede İşte bu en büyük zulümdür o za va llıya Eğer a sla nın huyu dönüşürse kuzuya . “Zarb-e Kelim” adlı şiir kitabında da genç liğe batılı bir aristokratın. ‘kartal’ sembolüyle olgun insanı (İnsan-e Kamil) tasvir etmiştir. Ayrıc a o Batılılar tarafından kendilerine sunulan eğitim anlayışı iç inde genç liğin inanc ının bozularak gizli bir esarete sürüklendiğine işaret ederek ona öğüt vermekten vazgeç medi. İkbal’e göre genç lik inanç sız değilse de inanc ın niteliğini bilmemektedir. şairimiz çocukluk evresinin ataklık . İkbal’in genç liğin hayatındaki benlik arayışı ve ç alışma azmindeki tembelliği ve uyuşukluğu ölüme eşdeğer tuttu. Gençlere. sa na duyduğum tutkulu a şkı ver Uçma k ve görmek için onla ra bir kartal ın gücünü ver Alla h’ım senin ba na ba hşettiğin idra k gücünü Onla ra da Lütfetmen için ya lva rıyorum (Kulliya t-e İkba l: 411 ) SONUÇ Bu makalede alınan şiirler kısac a değerlendirilec ek olursa. Şa hinin güvercin üzerine a tılma sında n a ldığı zevk Yoktur güvercinin ka nında ” (Kulliya t-e İkba l: 448) İkbal.

.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 87 ve c esaretiyle bilincin yoğrulmasını tavsiye ederken. İkbal genç lerin. Çünkü İkbal’e ulaşmak ikbal/gelec ek den vazgeç memekle mümkündür. ç alışkan bir insan olarak zaman iç inde vakur bir kartala dönüşürken yüksekleri hedefleme arzusunu gönüllerinden silinmemesini arzulamıştır. erdemli. kazanılan bilinç le o ç ağlarda atılan inanç temellerinin genç likte daha da geliştirmesini arzu etmiş ve şiirlerinde bunu vurgulamıştır.

88 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA -Ekrem. (1999). Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi.tr/bulten/metinler. . Ahmed Han. -Hamid Ahmed Han. Özgün.2007. Cavid. Hayvan Motiflerinde Mevlana’nın Dinsel Görüşleri. (1997). (1999). (1981). Nüsha.php?makale_id=2&kat_id=15. Muhammed İkbalin Şahsiyeti. Lahor: İkbal Akademi. -Toker. A short History of Pakistan.muhammedikbal. (1990). (tsz.haksöz. -Soydan. 30. 2(4). İkbal – Şahsiyat aur Şa‘irî. İkbal aur Milli Taşahhuz. Ankara: Akçağ. Konya: T. (2005). M.04. İkbal Felsefesinde Kadının Yeri. İkbal – Eyk Mutala‘a. Siyaset ve Şiir Dünyasıyla İkbal. -Soydan. (1992). Halil. -Hasan Razvi. (1998). Vahdet. -İkbal.com/islam-ve-insan/allah-yaratilis-mucizeleri-konusunda-dusunmeyiemreder-81880. 3(9). 30. Mevlana ve Kültürümüz. İslam Modernizmi Üzerine. Teşkilat-ı Mahsusa’nın Hindistan Misyonu (1914–1918). Himalayalarda İkbal Arayan Yalnız Bir Adam.turkishaj an. Muhammed İkbal – Şu Masmavi Gökyüzünü Kendi Yurdum Sanmıştım Ben. Lahor: Nukuş Pres. (2003).php?mod=Publisher&op=viewarticle&cid=545&artid=179=109k. Muhammed. Doğu Dilleri. Seyyid Muhammed. -İkbal.2005 http://www.com/kitap. http:www. Külliyatı-ı İkbal (Urdu). -Yılmaz. (1990). -İkram. -Karaismailoğlu. (2002).2007.php?kat_id=83. Muhammed İkbal – Aşk ve Tutku. http://www. -Zulfikâr. (1997). Felsefe.). http. 30. -Kayani. Lahor: İkbal Akademi.04. Lahor: Sang-e Mil Pablikeyşıns. Gulâm Huseyn. -Zafar. Lahore: Aziz Publishers. Allamah İkbal ka Tasavur-ı Fakr. Fikirleri ve edebi yönü. İstanbul: Şule Yayınları.org.medeniyet.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.04. Celal. D.net/okul/mod. İkbal ke Fikrî A’ine. Lahor: Bezm-i İkbal. -Keleşyılmaz. Celal. İstanbul: İz Yayıncılık. Adnan. Mustafa.html. -Ödelli. (1985). İsmail.

Archaeological a nd W ritten Sources ∗ ∗∗ Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Ara ştırma Projeleri Koordinatörlü ğ ü tarafından desteklenen (Proje No: 06103015) “M. rhytons. Din. Arkeolojik ve Ya zılı Ka yna k la r THE RELIGIOUS SITUATION IN THE CENTRAL ANATOLIA DURING THE ASSYRIAN TRADE COLONY P ERIOD Abstract We find out the information about the religious situation in Central Anatolia in Early II. help to shed light on the period’s belief. isimli doktora tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır.edu. Kaneš-Kültepe.tr . Anatolian Religion. The clay tablets. Orta Anadolu. Haticegul@selcuk. Central Anatolia.Ö. The religion is important both in private and in official areas. libasyon kapları. from the archaeological materials and written sources. figurines. Gods are human alike but differ from the human by their supernatural powers. heykelcikler. Arş. Yerel Din. Millenium B. toplum hayatının hem özel hem de resmi alanında. Issue : 5 Pa ge : 8 9 -1 0 2 ASSUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA ORTA ANADOLU’DA DİNSEL YAP I∗ Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ ∗∗ Özet M. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Elemanı. Dr. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.C. Key Words Assyrian Tra de Colony Period. Bin Yılın İlk Çeyre ğ inde (Assur Ticaret Kolonileri Ça ğ ı’nda) Orta Anadolu’nun Sosyoekonomik Yapısı” . Tanrılar insani özellikler taşımanın yanı sıra onları insanlardan ayıran özellik ise doğaüstü güçlere sahip olmalarıdır. Anahtar Kelime Assur Ticaret Kolonileri Çağı. II. 2. The Assyrian Colony Period’s religion in Central Anatolia is polytheistic. bu dönemin dinsel inancına ışık tutmada yardımcı olmaktadırlar. seals and temples as the architectural remains. especially from Kaneš-Kültepe excavations. Sa yı: 5 Sa yfa : 8 9 -1 0 2 Ye a r: 2 0 1 1 .Ö.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . mühürler ve mimari olarak tapınaklar. kendini göstermektedir. Kaneš-Kültepe. Gör. Çivi yazılı tabletler.. bin yılın başlarında Orta Anadolu’nun dinsel yapısını özellikle Kaneš Kültepe kazıları sonucunda ele geçirilen arkeolojik materyaller ve yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Anadolu’nun Koloni Çağı’ndaki inancı politeisttir. Konya 2010).

inc elenen dönemin inanç sistemini analiz edebilmek iç in. Tablet ve sair kalıntılarda ismi geçen tanrı ve tanrıçalardan bazıları Tuhtuhanum6 . aynı zamanda da doğaüstü güçleri bulunduğuna inanırlardı1 . M.4 Bu tanrılardan ayrı olarak Hatti kökenli oldukları sanılan ve Hitit belgelerine adı geçen diğer tanrılar ise Arinna’nın kızı tanrıça Mezulla. bin yılın ilk çeyreğindeki Anadolu dininin.Ö.63. ç ivi yazılı tabletler ve arkeolojik bulgular. Onlara göre tanrıların birçok görevleri olup. görünmez ve ölümsüz olduklarına. Ay tanrısı Arma.90 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ M. Hurrice’de Tešup ve Luvic e’de ise Tarhun olarak bilinmekteydi. Onun Hititç e’deki ismi ise bilinmemektedir. tanrılara hizmet etmek ve kurban gibi sunularda bulunmak olduğu düşünülmekteydi. yakl.3 Bu tanrı Hattic e’de Taru. Hitit döneminde de bazen bir farklı isim altında önemini devam ettirmekteydi. bin yılın ortası ve sonlarındaki Hitit dönemi dini ile benzeştiği tahmin edilmektedir.46. politeist yani ç ok-tanrılı bir inanışa sahip oldukları görülmektedir. 107. Hatti’nin Fırtına/Hava tanrısı ve Güne ş tanrıçası Arinna.Ö. Ayrıca Tic aret Kolonileri döneminde önemli bir yere sahip olan tanrı ya da tanrıç a. Örneğin Hattice adı Urunzimu/Wurunšemu olan Güneş tanrıçası. Arıkan 1998. bin yılın ilk çeyreğinde (M. 1 2 3 4 5 6 Kramer 2002. İlalianta. Karasu 2003. Hutter 1997. Her ikisinde de bayramların önemi büyüktür.2 Her iki dönem inanç sisteminde. Bu dönem Anadolu dininin. II. tanrı aynı olsa bile birden fazla ismi olabilirdi.5 Bu araştırma esnasında. Hattušili’den itibaren resmi Hitit dininde. Bēlum. Bir tanrının ismi farklı yörelere göre de ğ işebilirdi. 1970-1725) Mezopotamya’nın kuzeyinde yer alan Assur kent-devletinin tüc c arları Anadolu’ya kalay ve değerli kumaşlar getirmekteydiler. Bahsedilen dönemde Anadolu toplumunun. Anna. İnsanlar. en önemli fonksiyonları kozmosu korumalarıydı.Ö. 225. çoğu benzer uygarlık toplumları gibi. Hitit döneminde Arinna’nın eşi olarak görülen Fırtına tanrısıdır. önemli bir yeri olan bir başka tanrı ise. Kamrušepa’dır (Hattic e: Kattahzipuri). İnsanların yaradılış nedeni S ümerlerin ve Semitlerin ki gibi. tanrıların antropomorf suretinde. ÇİVİ YAZILI TABLETLERDE DİN Koloni Dönemi’nde Orta Anadolu’da yaşayan toplumlar yukarda da bahsedildiği gibi birçok farklı tanrıya inanmaktaydılar. M. Higiša. Assur Ticaret Koloniler Çağı olarak bilinen bu dönem ile birlikte Anadolu’da yazı kullanılmaya başlanılmış ve bölge Tarihi ç ağlara girmiştir. . kaynak olarak kullanılac aktır. toplumun her katmanı ve kurumunu etkilediği düşünülmektedir. 77: I. diğer Eskiçağ toplumlarının din anlayışına benzediği. tanrısal çift olarak kabul görmü ştür. Ünal1996. Hitit döneminde Arinna olarak geçmekteydi ve Hitit panteonunda en üst sırada yer alırdı. II. Yer altı tanrıç ası Lelwani. II.Ö.

Sözleşmelerde ve borç belgelerinde isimleri geçen tanrılar ise. c /k 163414 : “Zura’nın oğlu Š akriuman’ın mührü.. Kubabat.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 91 Nipas. Nārum. yerel tanrıların. Yani bu tanrı. KKS 6a13 : “…bir ½ mina gümüşü Halupā ve Arnuwašu. Örneğin Assurluların baş-tanrısı Aššur. Š anahurna’nın oğlu Kimelu’nun mührü. Kt a/k 335 10 :“…Tanrı Bēlum (adına düzenlenec ek bayramda) tartac ak…”. Peruwa. Borç sözleşmelerine göre. Bayram 1990.. borçlar genellikle hasat ve bağbozumu gibi tarımsal faaliyetlere ait ya da belli bir tanrı adına yapılan herhangi bir festivalde geri ödenecektir. 459. 99-100.7 Bu tanrı isimlerinin belgelerde zikredilme nedenleri ile Assurlu tanrılarına dair bahisler birbirinden farklıdır. 27-28. Tanrıç a Anna’nın bayramında o ödeyec ektir…”.Veenhof-Eidem 2008. 51. daha çok bir rahiple birlikte kaydedilir ya da festivallerle beraber zikredilirdi. Tanrılara atfedilen kutsal bayramlarla ilgili kayıtlara genellikle borç belgelerinde tesadüf edilmektedir. Diğer taraftan. güvence olarak görmektedir. Kt. Aşağıda bu hususla ilgili örnek belgeler verilmiştir. Š ailati’nın oğlu Walhišna’nın mührü. O gümüşü Anna’nın bayramında ödeyec ektir”. Alili’nın mührü. Kt n/k 1716b9 : “Kral tanrı Nipas’ın mabedinden çıktığında borçlular borçlarını ödeyec eklerdir…”. Parka. Usūmum. 458. Bayram 1990. 230. onun evi ve boş arsayı/toprağını. Bayram 1990. Aššur-malik’e borç ludurlar.”. 461. genelde yazılı sözleşmelerde Assurlular tarafından şahit olarak gösterilirdi. şahit olarak gösterilmemişlerdir. Assurlular genelde tanrı Aššur’un hançeri önünde yemin ederlerdi. Aşağıda verilecek olan belge örneklerinde ismi geç en ve tanrı isimlerinin anıldığı kutsal festival ya da bayramlar aynı zamanda bölgesel takvim/takvimleri de belirlemekteydi. Kt b/k 134 b11 : “…tanrı Usūmum [adına yapılac ak bayram] da tartac aklar… Eğer ödemez iseler…” Kt. Albayrak 2006. Harihari’dir. Matouš-Matoušová--Rajmová 1984. 456-462. farklı kişiler arasında yapılan sözleşmelerde. Donbaz 1988. 7 8 9 10 11 12 13 14 Hirsch 1972. taraflar arasında yapılan yeminlere hem geçerlilik kazandırır hem de bir çeşit garantör olarak görülürdü8 . Bayram 1990. n/k 75 12 : ”… Onların her biri Nipas-bayramında 10ar šekel gümüş ödeyec eklerdir. Zura’nın oğlu Š akriuman’ın yükünden Peruwa’nın bir ½ šekel gümüş alac ağı vardır. Burada bahsedilen bayramlar diğer bir yönüyle de mevsimler başta olmak üzere takvimin oluşmasına zemin teşkil etmektedirler. . Nisaba. Ali’nın oğlu.

iç lerinde hem Assurlu hem de yerli olan birden fazla kişiye 200 ekmek ve 21 çuval buğdayı borç vermiştir. Pazarc ılar Amiri Kalua’nın huzurunda. Dercksen 2004. Hikiša rahibi olan kişiye borç ludurlar. Metinde geçen satırlara göre kral tanrının tapınağına giriyordu ve tahminen orada bir takım törenler uyguladıktan sonra mabetten çıkıyor ve böylelikle yeni bir zaman dilimine girilmiş olunuyordu. Labar<ša>’nın huzurunda”. Bu metinde. Š ule. Eğer Anna’nın bayramına kadar ödemezlerse. Bu kişiler için verilen ödeme süresi ise hem Assurluların hem de yerel takvime göre belirtilmiştir. 161. Š ule’ye ödeyec eklerdir. Verilen örneklerde de görüldüğü gibi. Bu örnekte ise “mabetten çıkma “ olayından sonra borç lu olanlar borç larını ödemeliydi. Yine bayramlarla ilgili ortaya çıkan bir başka bilgi ise Kt n/k 1716b16 de görülmektedir. 191-192. 55-56. o tanrıya bağlı olan rahiplerle ilgilidir. Özgüç bu tapınaklara komşu olduğunu düşündüğü iki tapınağın daha varlığını açığa çıkaran kalıntılara rastlamıştır. Ona göre aynı planda yapılmış olan bu binalar. T. Hapuwašu’nun oğlu Nikituar. Kt. Hirsch 1972. harman mevsiminde bira ekmeklerini verec ekler. 87/k 3919 : “…Onun efendisi Koşuc uların Amiri Peruwa’nın huzurunda. 88/k 108220 : “… İkiyüz bira ekmeği ve yirmibir ç uval buğdayı. Š imnuman’ı onun eşini ve onların beş oğlunu oradan götürec ektir”. Tanrıça Anna’nın tapınağında patrum olan Kikaršan’ın huzurunda. Bayram 1990. . 46-50. 146-147. Bu tür belgelerde rahiplerin genel ismi kumrumdur17 . Kt. 461. Tanrı isimlerinin geçtiği bir başka belge grubu ise. başkalarına borç 15 16 17 18 19 20 Kienast 1984. bunlar genel olarak borç sözleşmelerinde ya borç veren veyahut da şahit olarak görülmektedir. Donbaz 1993. (ve) Wališra’nın oğlu Haštali. kendi ihtiyacını rahatlıkla karşılayıp. başka bir tanrının tapınağına bağlı oldukları düşünülmektedir. Abiaškula’nın oğlu Hanu. (aynı zamanda) buğdayı ölçecekler bira ekmekleri ve buğday onların sıhhatli ve hakiki olanlarının başlarına bağlıdır”. Bu kumrumların her birinin. Söz konusu belgeden ç ıkarılabilec ek en önemli sonuç ise bir rahibin. bayramların belirli tarımsal aktiviteler döneminde yapılması ve böylelikle insanların (özellikle ç iftç iler) borç larını ödeyebilec ek duruma gelmeleriydi.92 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 FAOS 3715 : “…İki mina gümüşü Anna’nın bayramına kadar Šimnuman ve eşi. Donbaz 1996. Kültepe kazılarında tapınak olduğu sanılan ve Ib dönemine tarihlenen iki büyük bina ortaya çıkarılmıştır. Adala’nın oğlu Tamuria. Bunun sebebi yukarda da belirtildiği gibi. Enna-S u’en’in ha muštumluğundan itibaren. Adamların Amiri Tamria’nın huzurunda. tanrı Hikiša’nın rahibi olan kişi.18 Rahiplere geri dönecek olunursa. Özgüç 1999. şehrin bir bölümüne toplanmıştır. Belgeye göre ülkenin başında bulunan kişi yani kral belirli ritüeller uyguluyordu. çoğu borç lar bayramlarda ödenmekteydi.

Depoların Amiri Kunuwan’ın mührü…”. Baş Kahya Kammalia’nın mührü. Hirsch 1972.. Fırtına-Tanrısı rahibi Šuhurpia’nın mührü. Bunlardan ilki borç lu veya alacaklı olmak üzere her birinin birden fazla tanrıya inandıkları şeklindedir. İkinci olarak ise sözleşme yapan tarafların. Bu tanrı hakkında daha fazla bilgi için bkz. ([…])’nın Denetleyic isi Hašui’nin mührü. diğeri Assurlu bir tanrı olan Adad’ın24 rahipliğini yapmaktadır. 89/k 379 25 : “Baş Haberc i Wališra’nın mührü. bu durum Anadolu toplumunun yabancı tanrı ve rahiplere karşı toleranslı olduklarını işaret etmektedir. 89/k 371 26 : “Š amaš’ın rahibi Kuzia’nın mührü. Adad’ın rahibi Š uhurpia’nın mührü. Pazarlar Amiri Hašuman’ın mührü. Tuzun. Š ašalika …. Aşağıda da görüleceği üzere zaman zaman borç metinlerinde farklı tanrılara ait rahipler aynı belge içinde şahit olarak kaydedilmiştir. kendi inandıkları tanrıların rahiplerini şahit olarak gösterebildikleridir. Donbaz 1993. Kt. 134-135. 89/k 383 21 : “Hikiša rahibi Ašuwan’nın mührü. 170-171 ayrıca bkz. heykel ve figü21 22 23 24 25 26 Derksen 2004. Hançer’in görevinde olan Happuašu’nun mührü. Donbaz 1993. Donbaz 1993. Nakilit’in mührü. Turmali’nin mührü. 2-5. . Kt. Anna’nın rahibi Alluwa’nın mührü. sanatsal olarak ise törensel kaplar.”. Bir boşanma vesikası olan bu metinde de yine şahit olarak rahipler vardır. 89/k 37623 : “Ambarın Amiri İnar’ın mührü. 21422 (Zarf): “Fırtına-Tanrısı rahiplerinin başı Peruwa’nın mührü. Kt.”. …. Assurlu din adamları da bulunmaktadır ki. S özleşmede iki rahip şahit olarak bulunmuştur. Bu belgede geç en “…Fırtına-Tanrısı rahiplerinin başı…” ifadesinden aynı zamanda tapınakta bir hiyerarşik sistem olduğu da anlaşılmaktadır. Fakat bahsedilen rahip her iki durumda da yerli bir isim taşımaktadır. o da rahibin borç olarak verdiği bu ürünlerin kendisine mi yoksa tapınağa mı ait olduğunun bilinmemesidir. MİMARİ VE SANATTA DİNSEL MOTİFLER Tabletlerden ayrı olarak din konusu ile ilgili olarak bilgi veren diğer materyaller ise mimari olarak tapınaklar. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken bir husus bulunmaktadır ki. TC 3. Dercksen 2004. Rahiplerden biri Anadolu tanrısı olarak bilinen Anna’nın hizmetkârıyken. Ib’ ye ait olan bu belgede şahit olarak yerli amirlerin bulunmasının yanı sıra. Š iliara’nın mührü. Haberc ilerin Amiri Elani’nin mührü. Nisaba rahibi Wašatapra’nın mührü. Kubeatal’ın oğlu Haršula’nın mührü. Donbaz 1993. Nisāba’nın rahibi Anunu’nun mührü…”.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 93 verebilecek kadar ürün sahibi olmasıdır. Haduwan’nın mührü. Nikilit ve Šašalika. Adad’ın rahibi Š uhurpia’nın yerli ya da Assurlu kökenlibirisi olabileceği düşünülmektedir. 137-138. 136-137. Buradan iki farklı sonuc a ulaşmak mümkündür. Kt. Peruwa’nın mührü. Kammalia’nın mührü…”. 139-140. 173-174. koca ve karı boşandılar.

Anadolu toplumun ç ok tanrılı bir dine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sıvı olarak şarap. 61.27 Anadolu sarayının daha ç ok idarî ve ekonomik bir birim olduğu. Özgüç 2005. iç inde yer aldıkları anlaşılmaktadır. katı olarak ise de et. daha belirgin bir ç izgi olduğunu göstermektedir. tapınak ve rahiplerin toplumun dışında değil. ekmek. bira. 169-170. Bu durum Anadolulu halkın kutsal ve profan alanları arasında. Bu rahiplerin kendi hesaplarına mı yoksa tapınak adına mı hareket ettikleri bilinmemektedir. Dinsel törenlerde ve özel ayinlerde bu kaplara sunu olarak sıvı ve katı gıdalar konulduğu düşünülmektedir. 27 28 Özgüç 1999. Mezopotamyalılara göre. Yazılı ve arkeolojik kaynaklar. Bunların çoğu hayvan biç imlidir. Tapınaklarla ilgili bir başka sorun ise onların tamamen bağımsız bir kurum ya da bir şekilde saraya bağlı olup-olmadıkları meselesidir. Anadolular arasında yapılan ç ok önemli antlaşmalarda ise kentin kralı ve onun veliahdı şahit olarak belgelenmektedir.28 Hayvan biçimli olmaları. Her tanrının kendine ait tapınakları ve buralarda da hiyerarşik bir düzene sahip rahipler topluluğu bulunmaktaydı.94 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 rinler ve mühürlerdir. bal gibi içecekler. Assurluların sözleşmelerinde tanrı Aššur ve diğer tanrılar şahit olarak gösterilmektedir. yağ ve muhtelif buğday türlerinin konulduğu düşünülmektedir. Çünkü Kültepe’deki saraylarda yapılan kazılar sonuc unda buralarda hiç bir dinsel ya da kutsal alan izine rastlanılmamıştır. Hititlerde olduğu gibi Koloni Çağı dininde de bazı hayvanların kutsal sayılmasından kaynaklanmaktadır. Bu sunu kaplarının Hitit BIBRU’laın öncüleri oldu ğ u dü şünülmektedir bkz. Tapınaklar: Yazılı belgelerden ve arkeolojik malzemelerden. Ancak her iki durumda da. Tanrılar genel olarak kutsal hayvanları ile birlikte betimlenirlerdi. . süt. İktisadî veya hukuksal nitelikli belgelerin birç oğunda rahiplerin isimleri geçmektedir. Anadolu sarayının Mezopotamya’daki saraylardan daha profan karakterli olduğu yönündedir. Bu sözleşmelerde genelde memurlar ya da tarafların yakınları şahit olarak kaydedilirken. Bunlardan ayrı olarak gömü geleneği de arkeolojik kaynak olarak sayılmaktadır. yerliler arasında yapılan sözleşmelerden çıkarılabilir. Bundan dolayı çoğu tören kaplarının bu hayvanların biçimlerinde şekillendirilmeleri doğaldır. Törensel Kaplar: Kültepe kazılarında dinsel bayramlarda ve sunularda kullanılmış olan libasyon kapları ya da ritonlar ortaya çıkarılmıştır.

168-185. Koloni Dönemi Anadolu halkının tanrı ve tanrıç alara daha yakın olmak. S unu kapları 29 Heykelcik ve figürinler: Kültepe kazılarında ortaya çıkarılan ve dinsel olarak önemli bir yeri olan başka bir arkeolojik buluntu ise. fildişi ve tunç gibi farklı materyallerden yapılmış olan heykelcikler ve figürinlerdir. Bu buluntulardan yola ç ıkılarak. 29 Özgüç 2005. Bunların ç oğu tanrı ve tanrıç aları tasvir etmektedirler.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 95 Resim 1. tapınmak ve onlara saygılarını göstermek için bunların heykellerini yaptıkları sonucuna varılabilmektedir. taş. . kurşun.

72-73.96 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Resim 2. 30 31 32 33 34 35 Özgüç 2005. Özgüç 2006. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. S ırlı fayanstan tanrı ve tanrıç a ç ifti ve yine tanrıç a heykelc iği31 rıç a heykelc iği30 Mühürler: Dönemin din anlayışı ile ilgili olarak bir başka bilgi kaynağı ise mühürlerdir. Lev. Tunç kabartmadan tan. Bu durum mühür sahibinin ç ok dindar olduğunu gösterebilec eği gibi. 3-4.Resim 3. d/k 7C. Özgüç 2005. . Fırtına-Tanrısı Hitiler de olduğu gibi önc esi dönemde de önemli bir tanrı olmalıydı. tanrıların kabul sahnesini tasvir etmektedir. 1 ve Lev. Özgüç 2006. CS 256 envanter numaralı mühür baskısı. Bu mühürlerin ç oğunda “Eski Anadolu (Hatti) üslubu”33 görülmektedir. CS 25634 (Kt. 3. tanrıların kabulü ve tapınma ile ilgili sahnelerin yer aldığı bazı silindir mühürler bulunmuştur. n/k 2088): bu mühürde tasvir edilen motif. Sağdaki iki figürün tanrı oldukları düşünülmektedir (en sağdaki Hava Tanrısı’dır35 ). Eliade Antik dinlerdeki yaratıcı Gök tanrılarının zamanla Fırtına tanrılarına dönü ştü ğ ünü savunur bkz Eliade 1997.32 Yerli bir iş adamı olan Peruwa’nın evine ait bir arşivde. onun işlerindeki kazancını artırabileceği bir nevi tılsım gibi . Bu dönem mühürlerinde en çok işlenen motif tanrıların kabul sahneleridir. Mühürlerde görülen figürlerin çoğu Fırtına-Tanrısını temsil ettikleri görülmektedir. Özgüç 2006. 89. 209 ve 211. 205.

CS 348 envanter numaralı mühür baskısı. 18 ve Lev. Tasvirdeki bu hayvan ve farklı yerlere serpiştirilmiş olan koyun benzeri hayvan başlarının.37 Yine aynı baskıda kutsal semboller olarak ay ve güneş görülmektedir. Lev. Özgüç 2006. yıldız ve güneş sembol motiflerinin bulunduğu bu baskıda. 3 bunun bir ceylan oldu ğ unu söylemektedir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 97 CS 34836 (Kt. tanrılara sunulan kurbanlar olabilec eği düşünülmektedir. CS 35339 (Kt. 124. 36 37 38 39 40 Özgüç 2006. d/k 8B): ay. Baş-tanrı olabilec eği düşünülen motifin huzurunda ise. CS 258 envanter numaralı mühür baskısı. 17 ve Lev. Lev. güneş ve yıldız sembollerinin yer aldığı bu mühür baskısında. Tanrıların huzurunda ise deve olduğu sanılan bir hayvan tasviri yer almaktadır. . Lev. CS 25838 (Kt. 126. 3. Özgüç 2006. Özgüç 2006. 90. elinde kadeh bulunan bir tanrı görülmektedir. c/k 1639 C): yine ay. Özgüç 2006. Baş tanrının (?) bir hayvan40 üzerinde oturduğunu görülmektedir. c/k 1637 a): bu tasvirde ise yüksekte oturan bir tanrıç a ve onun huzurunda boğaların üzerinde duran iki Hava -tanrısı görülmektedir. 1ve Lev. Bu tanrının arkasında ise bir tanrı ç ifti bulunmaktadır. biz ise bunun çakal türü bir hayvan oldu ğ unu dü şünmekteyiz. evcilleştirilmemiş hayvanların koruyuc u tanrıç a İnara ve bunun peşinden gelen yine boğa üzerinde iki Hava tanrısı ve bir başka tanrı daha bulunmaktadır.

13 ve Lev. CS 32541 (Kt.42 Bu baskıda. . CS 325 envanter numaralı mühür baskısı. 158-160.98 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 CS 353 envanter numaralı mühür baskısı. koyun.43 41 42 43 Özgüç 2006. Alp 1994. Lev. mühründe ise bir tapınma sahnesi görülmektedir. elinde kadeh olan bir (Baş-) tanrının önünde durduğu anlaşılmaktadır. d/k 40 D). 114. elinde testi tutan bir insanın. Karahöyük’te ortaya çıkarılan bazı damga mühürlerde ise yine tahtında oturan tanrı. Bu iki figür etrafında ise kurbanlık sunu olduğu düşünülen keçi. yıldız ve güneş gibi semboller görülmektedir. kurban ve sunak motifleri ve ay. 4. domuz ve tanımlanamayan farklı hayvanlara ait başlar bulunmaktadır. Özgüç 2006.

içlerine yiyecek veya içecek konulmuş olduğu düşünülen. II. ölmüş insanların yaşamlarında kullandıkları özel eşyalar oldukları düşünülmektedir. Ayrıca bu kişisel eşyalar ile birlikte. Özgüç 2005. yerli Anadolu ölü gömme adetine yakın oldu ğ una inanmaktayız. 87-88. öteki dünya inancının bir işareti sayılabilmektedir. hediye olduğu düşünülen. gümüş. fakat burada görülen örnek. heykelcikler ve yine kıymetli taşlardan yapılmış olan farklı süs eşyaları bulunmuştur. demir ve tunç gibi metallerden takılar. Özgüç 2005. Kültepe Karum’da45 yapılan kazılarda hem ç ocukların hem de yetişkinlerin evlerin tabanlarına gömüldükleri ortaya ç ıkarılmıştır. Ölüler taş sandıkların ya da küplerin içine gömüldükleri gibi. dinsel inançlarla ilgili bilgi verec ek diğer bir buluntu grubu ise mezarlardır. gömülerde pişmiş topraktan ya da madenden mamül. mezar olarak toprağa kazılan çukurlar da kullanılmaktadır. yapılan kazılar sonucunda küp mezar. bin yılın ilk ç eyreğine tarihlenen Dedemezarı (BayatAfyon) nekropolünde.48 Aynı döneme tarihlenen ve Orta Anadolu’da bulunan mezarlarda da Kaneš’te olduğu gibi farklı gömü şekilleri görülmektedir. Kişisel eşyaların sahipleri ile birlikte gömülmeleri. 44 ve 45 (Alp 1994) Mezarların ço ğ u Assurlu tüccar ailelerine aittir. Çünkü Erken Tunç Ça ğı Anadolu ölü gömme adetleri ile Karum mezarlarındaki mantık birbirlerine benzemektedirler. 88.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 99 Resim 4. Özgüç 2005. buluntular ele geçirilmiştir. taş-sandık ve toprağın altında taşların oyulmasıyla cesedin yerleştirilmesi gibi farklı gömü tiplerine 44 45 46 47 48 Şekil 43.Ö.46 Bu buluntuların içinde altın. Çoğu mezarların için. Bu gömü hediyelerin. 87 . Örneğin M.47 Yine Anadolu’nun dinsel inancı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan bir başka buluntu ise mezarlardır. ç anak-ç ömleklere de rastlanılmıştır. Burada gömü işlemleri taş sandık ile küp iç ine ya da doğrudan toprağa kazılarak yapılmaktaydı. Kaneš’te gömüler genellikle evlerin iç lerine (intramural) yapılmaktaydı.44 Mezarlar: Kazılarda. Dinsel tasvirli Karahöyük damga mühür baskıları. mühürlerin dışında.

kanlı olan hayvan kurbanlarından da oluşmaktadır. Örneğin ekonomik hayatta ç ok önemli yeri olan mühürlerin motifleri genel olarak dinsel tasvirler iç ermekteydi. Mezar hediyelerinin. yerleşme alanının uzağındadır. Anadolu’nun Koloni Dönemi’ndeki inanç sisteminin. örneğin Güney Mezopotamya Sümerler döneminde olduğu kadar baskın da değildi. Bu durum. birden ç ok tanrının varlığına inanan halkın belli bir tanrıyı öne çıkardıkları şeklinde algılanabilmektedir. saray gibi.Ö. Bu sunular. saraylarınkinden daha güçlü iken. II. 15. Çalışlar mevkii (İscehisar-Afyon). . tahtında oturan bir Baş-tanrı ve bu şâhısa sunulan sunulardır. Sosyal hayatta ise din kendini tanrılara atfedilen festivaller ve bayramlar arac ılığıyla göstermekteydi. Erken Orta Tunç Ça ğ ı’na tarihlenebilecek mezarlık alanlar bulunmu ştur. Mühür tasvirlerinde sıkça görülen bir motif. Buradan Anadoluluların dinsel anlamda kapalı olmayan. Baş-tanrının yanında bazen özellikle boğa üzerinde Hava tanrıları olduğu sanılan farklı tanrılarda görülmektedir. ayrıca bkz. Bir başka ortak özellik ise gömü yerlerinde c esetlere ait süs ve gündelik eşyaların konulmasıdır. S ümerlerde tapınağın gücü. toleranslı bir toplum olduğu tahmin edilmektedir. Asarcık Mevkii (Bayat-Afyon). Koloni Çağı’nın dini daha sonraki “Bin Tanrılı” Hitit dininin oluşmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Emre 1978. 3-4. içki gibi kansız hediyeler olabileceği gibi.100 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 rastlanılmıştır.50 Fakat gömü türleri ya da alanları farklı olsa da. 407. Toplumun her katmanını etkilemekteydi. Tanrılar adına bir takım bayramlar düzenlenmekte ve farklı sunular sunulmaktaydı. İstisna durumlar olsa da çoğu c eset hoker durumunda gömülmüştür. 49 50 Üyümez-Koçak-İlaslı 2007.49 Kaneš’teki mezar geleneğinden farklı olarak Afyon’da görülen ç oğu mezarlık. bazı ortak noktalar da görülmektedir. Yine. Bunun yanında Orta Anadolu dininde hem yerli hem de Mezopotamya kökenli tanrıların varlıklarına şahit olunmaktadır. Koçak 2011. Bu mezarlarda da Dedemezarında ortaya çıkmış oldu ğ u gibi farklı gömü tipleri uygulanmıştır bkz. bin yılın ilk çeyreğinde din. Bunun yanında bahsedilen dönemde din. ölümden sonraki hayata dair bir inanışa işaret ettiği düşünülmektedir. sekülar kurumlar üzerinde fazla etkisi olmadığı düşünülmektedir. Yazılı ve materyal kaynaklardan Anadoluluların birden çok tanrı ve tanrıçaya inandıkları anlaşılmaktadır. Tez höyük mevkii (Emirda ğ -Afyon) ve Ayvatlı mevkiinde (Sinanpa şa-Afyon). Orta Anadolu toplumunda önemli bir yere sahipti. SONUÇ M.

A Hittite Cemetery Near Afyon. İstanbul. Atatürk Kültür. Aspects of Art and Iconogra phy: Anatolia and its Neighbors. “Some Elements of Old Anatolian Society in Kaneš”. Çorum 16-22 Eylül 1996. -Hirsch 1972: Hans. İstanbul. Hoffner Jr. Eisenbrauns. -Emre 1978: Kutlu. M. “Hitit Dualarında Geçen Bazı Tanrı Adları”. Ankara. “Kültepe Tabletleri Işığında İ. Hititler.vol. Ankara. Kabalcı. Kültepe-Kaniš/Neša Sarayları ve Mabetleri . no 1. The Hittite Ritual of Hantitaššu from the City of Hurma Against Troublesome Yea rs . 1-13. -Hutter 1997: Manfred. Some Comments on ‘Volkert Haas: Geschichte der Hethitischen Religion’”. Ankara. -Kienast 1984: Burkhart. Özsait’e Armağan Kitabı (basımda). Ankara. PIHANS 100. 2000-1760 Yıllarında Anadolu’nun Sosyal Yapısı”. Dizin-sayı 50. Tarih Sümer’de Başlar.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 101 KAYNAKÇA -Albayrak 2006: İrfan. M. Özgüç. 131-154. Da s Altassyrische Kaufvertragsrecht. Beihefte: Altassyrische Texte und Untersuchungen=FAOS) Altassyrische Texte und Untersuchungen. 74-90. -Bayram 1990: Sebahattin. Gregory McMahon. Ankara. Brill. Kültepe-Kaniš/Neša. -Beckman 1989: Gary. Löberöd.G. JEOL 39. -Matouš-Matoušová--Raj mová 1984: Lubor-Maria. -Ünal 1996: Ahmet. -Özgüç 1999: Tahsin. Prag. Untersuchungen zur altassyrische Religion. Numen vol. Türk Ta rih Kongreleri. ed. J. Forntida Religioner i Mellomöstern. Kültepe Kaniš/Neša. Türk Tarih Kurumu Basımevi. “Religion in Anatolia. “Why Did the Hittites Have Thousand Deities”. Özgüç’e Arma ğa n. Leiden. -Arıkan 1998. -Özgüç 2006: Nimet. 45-51. II cilt. Osnabrück. 44. Leiden. Yerli Peruwa ve Aššur-ımittī’nin oğlu Assur’lu Tüccar Uṣ urša -Ištar’ın Arşivlerine ait Kil Zarfların Mühür Baskıları. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları. V. ed. Dost Kitabevi. T. Gary Beckman. Weidner Beiheft 13/14. -Donbaz 1993: Veysel. -Alp 1994: Sedat. 98-108.Ö. TTK basımevi. X. Ankara. 453-462. “Fünf Urkunden aus dem Archiv von Peruwa Sohn von Šuppibra”. 137-177. Assyria and Beyond. Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri .: on the Occassion of His 65th Birthday . . Mellink. “Bazı Örnekler Işığında Afyonkarahisar Orta Tunç Çağ Mezarlıkları ve Bunların Yerleşmeleri ile İlişkileri”. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri. Ankara. 1995 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları . E. -Kramer 2002: Samuel Noah. Oslo. Ankara. Wiesbaden. “Kültepe Tabletlerinde Geçen Yeni bir Vâde İfâdesi ve Çıkan Neticeler. 95-105. Ankara. 177-194. -Gurney 2001: Oliver Robert. III. Porada. Hittite Studies in Honor of Ha rry A. -Koçak 2011: Özdemir. (Freiburger Altorientalische Studien. N. Kappadokische Keilschrifttafeln mit Siegeln aus den Sa mmlungen der Karlsuniversität in Prag (KKS). Dercksen. Yasemin. “The Religion of the Hittites”. The Biblical Arhaeologist. -Ringren 1987: Helmer.. band 1. Gyldendal. Ankara. Richard Beal. “Some Remarkable Contracts of I-B Period Kültepe Tablets II”. -Karasu 2003: Cem. -Dercksen 2004: Jan G. Afyon Yöresinde Bir Hitit Mezarlığı. herausgegeben von E. 52/2-3. -Özgüç 2005: Tahsin. Studies Presented to Mogens Trolle Larsen. Yanarlar. 221-236. Yapı Kredi Yayınları. Archiv für Orientforschung. Türk Tarih Kurumu Basımevi. (ed) J. -Eliade 1997: Mircea. Det Hellige og det Profane. Plus Ultra. -Donbaz 1996: Veysel.

102 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

Ankara was exposed to an intense Turkish migration after Alaeddin Keykubat’s death. Issue : 5 Pa ge : 1 0 3 -1 08 ANKARALI AHİ MAMAK HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA M. Ahis..TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Anahtar Kelimeler Ma ma k . Ankara’nın Mamak semtine adını veren Ahi Mamak da bu ahilerden biridir. Ahi Mamak was one of these Ahis who had given his name to Mamak district of Ankara. Ahi.tr .edu. hgokmen@selcuk. Doç. Ankara’ya göçen Türkler’in büyük bir çoğunluğu ise Selçuklu Devletinin en dinamik unsuru olan Ahi Teşkilatına mensup insanlardı. A great number of people who migrated to Ankara are members of Ahi Union. Ali HACIGÖKMEN∗ Özet Türkiye Selçukluları döneminde Ankara. Alaeddin Keykubat’ın ölümünden sonra Ankara yoğun bir Türk göçüne maruz kalmıştır. Angora . Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi. There were so many Ahi s in Ankara and consequently Ankara became the most important centre of Ahilik . Bunun sebebi Moğollar’ın Anadolu’yu işgali ve Selçuklu devletinde meydana gelen siyasî mücadelelerdir. Dr. Key Words Ma ma k . Ankara ahiliğin en önemli merkezi olmuştu. This result is based on the occupation of Anatolia by Mongols and the political struggles in the Seljuk State. It is observed that some of the Ahis who migrated to Ankara after this period lived in suburbs of Ankara. Sa yı: 5 Sa yfa : 1 0 3 -1 08 Ye a r: 2 0 1 1 . Ank a ra A RESEARCH ON AHI MAMAK FROM ANKARA Summary Ankara was one of the important front hill headquarter against Byzantium during the period of Anatolian Seljuks. the most dynamic group of Selj uk State. Bu dönemden sonra Ankara’ya göç eden bazı ahiler Ankara şehrinin dışına da yerleştikleri görülüyor. Ancyra ∗ Yrd. Ahiler o kadar çoktu ki. Bizans’a karşı önemli Uç merkezi olmuştur.

Öney 1971:111-112. Bu dönemi. Bayram. oğullarından Melik Arab’ın Ankara ve havâlisine hâkim olduğunu biliyoruz. Cevdet 1932: 246. Ahi Şerafeddin ayrıca Gazan Han’ın baş müşaviri olan Alaüddevle Semnânî’nin de(öl. Emir Eratna’nın naibi olduğunu bazı kaynaklar yazmıştır8 . Tevhid II:1200-1204. birçok Ahi ileri geleni tutuklattı3 . Kılıçarslan döneminde ise (1155-1192) oğullarından her birini bir şehre gönderdiğinde Ankara. Baba İlyas Horasanî’nin de bu sırada tutuklananlar arasındaydı. Hınz 1952: 776. Galip 1342:49. Ş ehri ilk defa alan kumandanın kim olduğu bilinmiyor1 .I: 313. Muhiddin Mes’ûd yaklaşık 17 yıl (1186-1203) Ankara’da Meliklik yapmıştır2 . Edhem. Ergin 1922: 550-551. Hacıgökmen 2002:144) Hacıgökmen 2002:144. Ankara’da ahilere ait iki kitabeden 731 h/1330 tarihli olanında11 hükümdar ismi zikredilmediğinden. II. Cevdet 1932:265) Ahi Şerafaddin Camiinde tomar halinde bulunan bu silsilenâme. Arkasından Anadolu’da Babailer İsya nı olarak bilinen büyük bir isyan çıktı (638/1240)4 . Ali’ye kadar götürülmektedir. Osmanlı Tarihi Encümeni tarafından da İstanbul’a getirilmişti. Arkasından Moğol istilâsı ile gelen Kösedağ yenilgisi (641/1243) ahilerin uç bölgelere göçünü hızlandırdı. Bazı müritlerini öldürüldü ğ ünü Elvan Çelebi’nin (760/1369) Menakibü’l kudsiye’sinden ö ğ reniyoruz Ocak 1996: 117. Kılıç Arslan (1092-1107) zamanında. Bundan dolayı da bölgede hâkim güçlerle temasa geçen kişidir. Gıyaseddin Keyhürev’in iktidara gelmesinden sonra veziri S adeddin Köpek.104 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri olan Ankara. 734/ 1333) talebesidir9 . yani Kırşehir ahi zaviyesinin postnişini. Bu da gerekse Fütüvvet-nâmelerde Ahiliğ in kökenlerini mümkün oldu ğ unca çok eskilere dayandırma anlayışından kaynaklanmaktadır. yüzyıl başlarında Ankara merkezi kale dışına taşmıştı. Melik Muhiddin Mes’ûdşah’a verilmiş idi. II. Ölünc eye kadar bütün Ana dolu Ahilerinin reisi. Silsile -nâme’de Ahi Şerafeddin’in nesebi Hz. Akyurt 1942: 4. Ünlü Ankara ahilerinden olan Ahi Ş erafeddin’in babası Ahi Hüsameddin ve dedesi Seyyid Şemseddin Ahi Yusuf’un da bu dönemde Ankara bölgesine göçmüş olduğunu anlaşılmaktadır. Ahi Ba ba lığı uhdesinde bulundurmuştur7 . Hacıgökmen 2002:137-160. Hacıgökmen 2002:140. S elçuklu iktidarının yıkılışı ile Osmanlı hâkimiyetine geç mesine kadar ki bu dönem. Bu dönemde Ankara ve ç evresinde birç ok derviş gelip yerleştiğini biliyoruz. Galip 1928: 13. Cevdet Bey tarafından neşredildiğ i için bugün bazı bilgilere sahip olabilmekteyiz. Bu silsile-nâme daha sonra kaybolmu ştur. Togan 1970: 302. Ahiler ve Türkmenler takibâta uğradılar. Tabiî Ankara ahilerinin de reisi durumundadır. Göde 1994: 37. Ankara ahilerinin en ünlüsü ise elimizde bir şec erenâmesi bulunan Ahi Şerafeddin Hace Osman’dır6 . Öney 1971:111-113. A. 751/135051’de vefat etmiştir10 . Ankara’nın Türk hâkimiyetine geçmesi Malazgirt zaferinden sonraki dönemde olmuştur. . Büyük çoğunluğu Ankara bölgesi dahil olmak üzere uç bölgelere göç tüler. tarihin çok eski dönemlerinden itibaren birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Ahi Evren’le birlikte. Bayram 1979: 70-78.1979:61.Tevhid ve M. XIII.129. 1330 tarihinden başlatma1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Darkot 1978: 433-443. Bayram 1991: 84. Kesin olarak Türkiye Selç uklu S ultanı I. Ahi Hüsameddin 695h/ 1295 yılında 62 yaşında vefat etmiştir5 . Ankara ve havâlisi için birçok araştırmac ı tarafından belirsizlik dönemi olarak nitelendirilmiştir. Ahi Şerafeddin.

Yalnız Mamak isminin çok az olması. küçük çocuklara elma. (Denizli Burhaniye. doğuştan ya da sonradan dilsiz olan 15 . Akyazı çevresi –Sakarya) Aynı yer. (Eber. . 1994:9. aptal14 . Ancak Ahilerin asayişi sağlaması onların askerî özelliğinden gelmektedir. Ahiler insanlara yardım etmek düşüncesiyle Ankara’da inzibatlık görevini de yapmışlardır. (Gölpazarı –Bilecik). Sümer 2001: 335-353. Eğ ridir –Isparta. yenilen yumru köklü bir bitki19 . Sümer 1999: 410-411. Oğuzlar’ın Bozok koluna mensup Mamak cemaatı de olabilir. parmak24 anlamına geldiğini biliyoruz. ka bak20 . Bartın ili 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Hacıgökmen 2002-II:830-39. (Çorum İncekum Silifke İçel. Rasonyi (I):71-101. (Giresun) Aynı yer. Bu dönemi birçok araştırmacı yanlış değerlendirmiş. şahıs veya boy adı olarak kullanılmasından dolayıdır. Mamak ismi Ankara dışında. boylarının adını verirler. mama23 . Türkler arasında Mamak. Anadolu’nun her tarafında Oğuz boy isimleri ve şahıs isimleri bulmamız bu sebepledir26 . Nazilli –Aydın) Aynı yer. A. şahıs ismi veya boy adı olarak kullanılmıştır. parmak17 . XII. bu ismin Türkler arasında arkaik olduğunu göstermektedir. küçük çocukların boynu16 . XIII yüzyıllarda Anadolu’ya gelen Türkler arasında Mamak isimli şahıslar bulunmakta idi. Mamak Adının Yer Adı Olarak Kullanılması Mamak isminin yer adı olmasının sebebi ise. yoksa ya beylerinin. (Bozdo ğ an –Aydın) Aynı yer.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 105 mız daha doğru olsa gerektir12 . genellikle gül koncası22 çocuk yemeği. meyveler verilirken söylenen sözcük21 . armut vb. Dinar –Afyon) Aynı yer. Ayrıca Anadolu’nun çeşitli yörelerinde farklı mânâlarda da kullanılmaktadır. Anla yışsız. Mamak Ne Demektir? Dede Korkut hikâyelerinde Basat’ın Tepegöz’ü öldürdüğü hikâyede Oğuzların Bozok kolundan (Dış Oğuz) ünlü beylerin arasında Demir Donlu (yani Zırhlı) Mamak ve iki kardeşinin adı geçmektedir13 . Anc ak bu ç ok zayıf bir ihtimaldir. Türk Dil Kurumu 1977:3114-3115. 2004: 117-129 Hacıgökmen 2002: 51-94.. B. Aksüt. Çarşamba -Samsun-Trabzon ve çevresi Aynı yer. Ergin1989:208. Ankara’da Ahi Hükümeti kurulmuş olduğu yazılmıştır. Buna göre Mamak ismi Oğuz Türklerinin Bozok koluna mensup bir beyin ismidir. Aynı yer. Çünkü Ankara’ya ait Osmanlı dönemi defterlerinde böyle bir kayıt bulunmamaktadır28 .) Korkmaz. Ya da Hac ı Bektaş-ı Veli Bektaşlu Cemaatı gibi27 . (Aynı yer. (Ba ğ ıllı. Türkler bir bölgeye gelip yerleştiklerinde. (Sinop) Aynı yer. eğer o bölgenin adı varsa kendi dillerine uydururlar. bir hayvan hastalığı18 . Bu da bazı araştırıc ıları yanıltmıştır. Tire – İzmir. ya da o yerin coğrafî yapısına ve yönlere göre isim verilerdi25 .) Aynı yer. İşte Mamak ismi. Bozdo ğ an –Aydın Bergama.

Hacıgökmen 2005:190.hgk. Eti Mesgut ilçesine ba ğ lı Ba ğ luca Köyü Ahi Mesut zaviyesinin kuruldu ğ u yerdir. C. dır Hacıgökmen 2002:148. Ahi Mamak Kimdir? Ahi Mamak hakkında pek fazla bilgimiz yoktur. Aynı şekilde Ankara’nın batı ve güney taraflarında da bu tarz yerleşim yerlerine rastlıyoruz. http://www. eğer nesli tükenir. . Çünkü bu tip dervişlerin görevi ıssız yolların birleştiği hâkim yerlere zaviyelerini kurarak bölgeyi şenlendirmek asıl amaçları idi31 . Ahi Hac ı Murad vakfının tevliyetini Ahi Mamak’ın oğlu Ahi Mahmud’a bırakmazdı. erkeklerden kimse kalmaz ise Vâkıfın kardeşinin oğlu Ahi El-Hâc Murad oğlu Hasan oğlu İbrahim Bey’in en iyi oğluna sonra en iyi torununa. Kırşehir’den Ankara’ya gelmiş. Bunlar da tükenir ise Ankara’nın hâkimine ka lır” denmektedir (Ek -1). (14. Ankara’nın S amsun ve İç Anadolu’ya açılan kapısı durumunda olan30 bölgeye maiyeti ile beraber XV.2009). 842 yılının Zilkade ( Mayıs /1439) ayında düzenlenmiş Ahi el-Hâc Hüsam oğlu El-Hâc Murad babasının adını taşıyan mahallede inşa ettirdiği medrese adına düzenlediği vakfiyenin şartında adı geç mektedir35 . Ahi Mamak ile ilgili Ankara bölgesinde özellikle vakıfnâmelerde bir bilgiye rastlanmamaktadır34 . Mamak isminin bu kadar az olması görüşümüzü doğrulamaktadır. Bilinen tek bilgi. yüzyılın ilk yarısında yerleşmiş olduğunu düşünüyoruz. merkez buc ağına bağlı bir yerleşim biriminin adı olduğunu biliyoruz29 . Buna göre Ahi Mamak 1439’lu yılından evvel ölmüştür. Eğer bu dönemde yaşıyor olsaydı. Ancak yaşadığı dönemi tespit edebiliyoruz.tr/yyvtsunumu.mil. Bugün toplam nüfusu 291’dır. bunlar tükenir kimse kalmazsa tevliyet Ahi Mamak oğlu Ahi Mahmud’a en iyi çocuğuna. sonra en iyi torununa ve sonra birbiri ardınca gelecek nesil ve ba tınlarına. Ahi Mesut oğlu Ahi Sinan da Ahi Evren Zaviyesi post-nişînliği yapmıştır.07. (Bayramo ğ lu 1983:3-4) VGM Vakıf Kayıtlar Arşivi. Yerle şim Yeri Veri Tabanı. Darkot 1978: 437-438. 29 30 31 32 33 34 35 36 Harita Genel Komutanlığ ı. Ahi Mesut (Eti Mesgut) yerleşim yeri de bu tarz yerleşim yeridir. Ahi Hüsam oğlu Murad ile Ahi Mamak arasında bir dostluk veya sıhrî bir bağın kurulabilec eğini de söyleyebiliriz. Burası 1601 tarihinde Ankara’nın en kalabalık mahallesiydi36 . torununa birbiri ardınca gelecek nesil ve batınlara kalır. 426 Ergenç 1998:29. Onun Romalılar döneminden beri yol olarak kullanılan. Barkan 1942:279-386. Burada “ya şadığı sürece tevliyetin kendisine kalması ve ölümünden sonra ka dın ve erkeklerden en iyi çocuğuna. Eti Mesgut’a uzaklığ ı 7 km. No: 581 s. 1462 yıllarında ölmüş olduğunu da biliyoruz 33 .30. sonra birbiri a rdınca gelecek nesil ve batınlarına bunlar da tükenir kendilerinden kimse kalmazsa ba hsi geçen tevliyet öteki kardeşinin oğlu Ahi el-Hac Murad oğlu Ahi Adil oğlu Ba tura Beyin en iyi oğluna sonra en iyi torununa ve yüzyıllar boyunca gelecek batınlarına. S imav ilç esi. Ankara’ya ise 21 km.106 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Kozcağız bucağına bağlı bir yerleşim birimi ve Kütahya ili.32 Ahi Mesût Ankara’nın tanınmış ahilerindendir. Ahi Hacı Murad adını taşıyan Ankara’da bir mahalle mevcut idi.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ahilerin zamanla Bektaşi ve Alevilere karışması sonuc unda. . Ahi Mamak’ın ne zaman vefat ettiği. Ahilerin zamanla özellikle XIV. Büyük bir ihtimalle Ahi Mamak ve etrafındaki Türkmenler ve ahiler. kabrinin nerede olduğunu da bilemiyoruz. XV. bu bölgedeki alevî kültürü iç inde devam ettiği söylememiz mümkündür. 37 Sarıkaya 2003: 93-110. Ahi Mamak’ın da Hüseyin Gazi türbesi etrafına defnedildiği. zamanla da Hüseyin Gazi kültüyle karıştığını söylememiz de mümkündür. yüzyılın birinci yarısında Ankara’nın önde gelen ahilerinden biri olmuştur. yüzyıldan sonra Bektaşi ve alevi cemaati içine karıştığını biliyoruz 37 .3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 107 Sonuç Yukarıda kısıtlı bilgileri verdiğimiz Ahi Mamak.

. -Hacıgökmen. -Sümer. V. Ankara. (1942)Türk İslâm Kitabeleri I.Ü. “Ankara’da Ahilere Ait İki Kitabe”.(1998). F. Ankara. "Osmanlı İmparatorluğun’da bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve TemlikIer". V. Ankara. No: 581. TTK. Ankara Tarih Enstitüsü Vakfı. Ömer L. (1928). Işıltan) Belleten. XIII/52. Kısım Ankara Kitabeleri. Hamza (2004) “ Hacı Bektaş Veli’nin Sosyal Kökeni” Hacı Bektaş Veli Dergisi Sayı: 29. Ali(2002). (1999). “Anadolu’da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları” Türkler.Türkiyye” fi er-rıhleti İbn Batuta. Yüzyılda Ankara ve Konya. II. Gönül (1971).(1991) Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtını Kuruluşu. VI. M. (1994). Ankara. Yıl 2002. I. Ali (2001). -Barkan. -Sümer. Ankara. Ankara -Hınz . M. (I). (2001). İstanbul. -Bayramoğlu. 7 -Hacıgökmen. TTK Arşivi. Diyanet Dergisi. İstanbul. Ali (2002-II). İstanbul. -Rasonyi L. VI. Türkoloj i Dergisi.(I) Türk Özel Adlarının Kaynakları”. Babaîler İsyanı. Osman N. -Ergenç. I. W. Muharrem (1989)Dede Korku Kitabı I. VGM Vakıf Kayıtlar Arşivi. Zeynep. Ankara. F. -Akyurt. “Ahiler Zamanında Ankara’da Sosyal. Ankara. B.)Ankara Mescidleri ve Camileri. Kültürel ve İlmî Faaliyetler” S. IX. M. (1922 ): Mecelle-i Umur-i Belediyye . İstanbul.A. -Sarıkaya. IV/19. “Ankara’da Ahi Hâkimiyeti” Türkler. (1972). Z. Ankara. -Göde. TTK Yay. S. İstanbul. M. DTCF. Ankara II. İstanbul. -Türk Dil Kurumu (1977). XVIII/2. ( S. (1942). -Edhem. XI. Hacı Bayram-ı Veli. DTCF. Türk Dili Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü. “Ortaçağ Yakın-şarkına ait vergi kitabeleri”. -Bayram. İstanbul. Umumî Türk Tarihine Giriş I. Yay. -Galip. M. TDK Yay. Yay. -Öney.fityân et. Ali(2005). Ö. “Ankara” İslam Ansiklopedisi . -Ocak.(1979) “Baba İshak İsyanı ve Ahi Evren ile ilgisi”. A. 2. Osma nlı Ta rihi Araştırma ve uygulama Merkezi Dergisi.Y. (OTAM ) Sayı:18.Ü. -Hacıgökmen. M. Derleme Sözlüğü. (2003) Alevilik ve Bektaşiliğin Ahilikle İlişkisi. Kemal. M. TOEM. Ü. (1932). -Korkmaz. Zeyl ala fasl “al-ahiyya el. Faruk. TDAV Yay. İstanbul. -Cevdet. -Ergin. Oğuzlar(Türkmenler). “Ankara’da Ahiler Hükümeti”. I. TTK yay. Sa. Ankara. 3. “Ankara Ahilerinin Ticarî Faaliyetleri ve Bacıyân-ı Rûm Hakkında Bir Araştırma” A. Ahmet (II). Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (Fonetik). Mübarek (1342. (1978). Yaşar (1996). (1970). Konya. (trc. TDK Yay. M. -Ergin. Fuat (1998 ). İstanbul. XVI. AÜ. Kitabeler. İslamiyat. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi) Konya. Enderun Yay.108 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA -Aksüt. -Galip. Sosya l Bilimler Enstitüsü Dergisi. I\1 . Ankara ’da Türk Devri Yapıları. (1994). -Bayram. Ankara. -Darkot. -Hacıgökmen. Vakıflar Dergisi. Eratnalılar. H. . AÜ. VII / 41. -Togan. TOEM. -Tevhid. Ahi Sinan bin Ahi Mesud ve Şecere-nâmesi .

When the Abbasids came into power. Selcuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi. bölgeye İslam’ı ilk getiren kişinin Abbasî ihtilalini gerçekleştiren kişi olan Ebu Müslim olarak gösterilmesi ve bölgedeki ilk mescitlerin bu döneme tarihlenmesi de Abbasîler döneminde kitlesel düzeyde bir İslamlaşma yaşandığını gösterir. According to the knowledge on the period of Islamization.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . The first small mosques were dated to that period in the region. bölgenin İslamlaşma süreci ortaya konacaktır. and the geographers of the period İbn Rusteh. Y. Osman zamanında başlayıp. Derbent-name adlı eserdeki rivayetlerde. Özellikle Emevîler’in son dönemlerinde fethin kalıcı olması için çok sayıda Müslüman nüfus (24. Mukaddesi İstahri. İbn Havkal.) Mustafa DEMİRCİ∗ Özet Hazar hâkimiyetinde kalan Volga-Ural bölgesine yönelik ilk İslam akınları Hz. coğrafyacılardan. Anahtar Kelimeler Ha za r. İbn Havkal. mustdemirci@hotmail. All of these incidents indicate that a mass Islamization was carried out in Abbasids period. Makdisi. Mehdinin elçisi Selam et-Tercüman ve Vasık döneminde bölgeye giden Harizmî gibi çağdaş tanıkların verdikleri bilgiler. The speculations in the book (creation) named Derbent-name stated that the first person. İbn Rusteh. Emevîler devri boyunca kesintisiz devam etti.Y.com . Issue : 5 Pa ge : 1 0 9 -1 24 ABBASÎLER İLE HAZARLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER ( VIII-IX. Dr. Sa yı: 5 Sa yfa : 1 0 9 -1 24 Ye a r: 2 0 1 1 .000) were settled in that region in the late period of Emevis.000) bölgeye yerleştirildi. and travellers and embassadors Selam et-Tercuman and Harizmi who went there during the period of Vasık will be examined in detail and the Islamization period will be presented. bölge uzun soluklu ve sessiz bir İslamlaşma süreci yaşadı. Bu çalışmada Abbasiler dönemindeki İslamlaşma sürecine dair dönemin tarihçilerinden İbn-i ‘Asem. Yakubî ve Mes’ûdî. Emevî. seyyah ve elçilerden. İstahri. the region had a long and quiet period of Islamization period following the end of the conquers. Abba sî. ∗ Doç. Especially to maintain the conquest. Ka fk a sya . a great number of Muslims (24.. Abbasîler iktidara gelince fetihler durduğundan. (VIII-IX. He also achieved the Abbasid revaluation. introduced Islam to this region was Ebu Muslim. acquired from the historians of the period Ibn-i ‘Asem. İsla mla şma THE RELATIONS BETWEEN THEABBASIDS AND THE KHAZAR. detaylı ve sistematik bir incelemeye tabi tutularak.CC) Absract The primary Islamic attacks started in the period of Hz Osman and continued non-stop through the period of Emevis (Umayyads). Yakubi and Mesudi.

110 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Key Words Kha za r. Uma yya d. Abba sid. Ca uca sia . Isla miza tion .

Ş imdiye kadar Hazar Tarihi ç alışanlar bu devletin sadece din değiştirme olayı bağlamında dış dünya ile ilişkilerini anlatır ya da Bizans-Hazar ilişkilerine değinirler. Abdulmelik komutasında 708 ve 710 yıllarında 80 bin kişilik ordu Derbend’e 1 Selman b. Bundan sonra İslam fetihlerinin bütün c ephelerde en uç noktaları ulaştığı Velid b. yüzyılın son çeyreğinde Bizansın doğuya doğru yeni bir hamle yaparak genişlemeye ç alışması sonuc u. Rebîa da dahil olmak bu ordunun tamamını üzere imha etti1 . Rebîa el-Bahilî kumandasındaki 4 bin kişilik ordu ile Erran. s. HAZARLARA YÖNELİK İLK İSLAM FETİHLERİ Hulefa-i Raşidin Dönemi Hazar Hakanlığı’na yönelik ilk İslâm akınları Hulefa-i Râşidîn döneminde 642-646 yılları arasında vuku bulmuş. Osman’a karşı baş gösteren isyan ve takip eden olaylar sonuc u İslam dünyasının iç bunalıma sürüklenmesi ile uzun süre Kafkasya’ya sefer düzenlenemedi. yüzyıl ile sınırlamamızın sebebi ise artık X. Kitâbü’l-Fütuh . yüzyıllar arası dönemde Ön Asya’daki en önemli oyunc ulardan biri de kuşkusuz Hazarlar’dır. Beyrut 1986. yüzyılın başlarına kadar Abbasî-Hazar ilişkilerini. yüzyılın sonları ile sınırlamak zarureti vardır. ilk önemli hüc um ise H. Berda’a üzerinden Derbend Geç idi’ni (Bâbu’l-ebvâb) aşarak o zamanki Hazar başşehri Belencer'e kadar sokulmasıyla başlamıştır. Fakat Hazar kuvvetleri komutanı S elman b. Ayrıca IX. Emeviler Dönemi Anc ak Emevîler dönemine gelindiğinde ilk karşı saldırıya geç en taraf Hazarlar oldu (683-685). Beylekan. daha güneyde ise Hamdânîler denilen hanedanlıkların ortaya ç ıkmasıdır. Ermenistan ve Kafkasya’nın bir kısmını Abbasîler’den almasıdır. Hazarlarla Müslümanlar arasındaki en şiddetli ç arpışmalar bu halife zamanında oldu. bölgenin İslamlaşma sürec ini ve bu sürec i etkileyen dinamikleri ortaya koymaya çalışacağız. yüzyılın başında Abbasîlerin merkezi otoritesini kaybetmeye başlaması sonuc u Kafkasya bölgesinde Sâcîler. 111-114. Rabi’a’nın seferi ve Hazarlar ile karşıla şması üzerine İslam kaynaklarında yarı efsanevî geniş bir malumat yığ ını vardır. Abdulmelik döneminde (705-715) Hazarlara ve Kafkaslara yönelik seferler yeniden başladı.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 111 GİRİŞ Umumiyetle Ortaç ağ Tarihini inc eleyenler Abbasi-Bizans ilişkilerine yoğunlaşırlar. Ş u ana kadar bu devrin iki büyük devleti ve askeri gücü olan Abbasîler ile Hazarlar’ın münasebetlerinin nasıl geliştiği ve bu ilişkilerin Kafkasya ve ötesinin İslamlaşmasını nasıl etkilediği detaylı bir ç alışmaya konu edilmemiştir. Biz bu ç alışmamızda önc elikle Müslümanlar tarafından yazılan Arapç a kaynakları kronolojik bir okumaya tabi tutarak VIII. Bu dramatik olaydan kısa süre sonra Hz. Konuyu X. Hâlbuki VII-X. Bkz. İşte bu gelişmelerden dolayı konumuzu IX. yüzyılın ortalarından X. Halifenin kardeşi Mesleme b. 32 (652-53) yılında S elmân b. II. İbn ‘Asem el-Kûfî. .

Bunlara karşı Emevî Halifesi Ömer b. VIII. II. s. 99/717-18). Eğer Ömer b. Fütuhu’l-Büldan . Ankara 1981. Kahire 1974. “ Hazarlar Arasında Müslümanlığ ın Yayılması” . Abdulmelik döneminde (724-744) meydana geldi. Ayrıca bkz. . Düvelü’l-İslam. 77-80. Taberî. s. Bu sefer sırasında Hazarlar pek ç ok insanı öldürdüler. Abdulmelik tekrar Hazar c ephesine atandı. C. Sakarya 1997. Hazar topraklarında ilerleyerek Derbend'in 6 fersah kuzeyinde Hazarlar'ı ağır bir yenilgiye uğrattı ve başşehirleri Belenc er’i ele geç irdi. Bunun üzerine Hazarlarla müc adeleye memur edilen Cerrah b. Beyrut ty. Bkz. Sayı I/A-B. Abdülaziz’in İslam’ın savaş ortamında yayılamayac ağı anlayışına dayalı genel siyasetini uygulamaya konularak bu zaferin üzerine gidilmedi ve iki taraf arasında kısa bir barış ve sükûn devri yaşandı2 . s. 295-296. 403-405. I.. İbn ’Asem. S aid’den sonra komutanlığa getirilen Mervân b. Bu geri ç ekilmeden istifade eden Hazarlar. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi . Hazarlar ile Emevîler arasındaki en sert savaşlar Hişam b. 290-291. 74-79. Abdülaziz’den sonra gelen Emevî Halifeleri bu barış siyasetini sürdürselerdi. Belâzurî. s. Ayrıca Bkz. thk. Tarihu’r-Rusul ve’l-Mülûk. Ankara 1988. Mesleme 729-730 yılında büyük bir Hazar ordusunu mağlup etmesine rağmen bu görevden alınarak yerine tekrar Cerrah atandı. 858. s. Abdullah elHakemî. Anc ak Ömer b. s.. s. Ömer b. trc. “ Emeviler Devrinde Hazarlarla yapılan Mücadeleler” . Anc ak Cerrah 730 yılındaki savaşlarda mağlûp olarak Azerbaycan'a geri çekilmek zorunda kaldı. Mevlüt Koyuncu. Ebu’l-Fazl İbrahim. 74-79. VII. Bu fırsatı değerlendiren Hazarlar 717-718 yılında karşı saldırıya geç erek Azerbeycan’a kadar olan yerleri geri aldılar. Taberî. s. Kafkasya’da Hazarlara karşı yürütülen bu müc adelede 732'de Azerbaycanİrmîniye Valiliğine önce Said el-Hareşî getirildi. onlara karşı zafer kazanarak bol ganimetler ile döndü (H. Ondan sonra Mesleme b. s. thk. Türk Tarih Kongresi Bildiriler. s. Hakkı Dursun Yıldız. Abdülaziz’den beş yıl sonra Kıpç aklar ve diğer Türk boylarının yardımını sağlayan Hazarlar'ın “Mercü’lhicâ re’” savaşında bozguna uğrattığı Müslüman ordusu c iddi kayıplar verdi. Ali Habîbe.112 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 karşı harekete geçti ve sürdürdüğü müc adeleler sonucu şehri ele geçirdi (713). 283-287. s. Anc ak 714 yılında Derbend Geçidi'ni ele geçiren Mesleme Bizans ile savaşların alevlenmesi üzerine 717'de İstanbul'u kuşatmak üzere bölgeden ayrılınc a Hazar c ephesi boşaltıldı. belki Hazarlar Musevi değil. şehirleri yakıp yıktılar. Ezdi. Zehebi. Belazuri. Müslüman olac aklardı ve Kafkasya’nın İslamlaşması ç ok daha erken tarihlerde başlayac aktı3 . hüc uma geç erek Erdebil’e kadar bütün Azarbeyc an’ı ele geç irdiler4 . III. 32. Tarihu Mevsıl. s. İbn ‘Asem. agm. VIII. 270-280. Hatim b. Nu'mân el-Bâhîlî’yi görevlendirdi. Koyuncu. Abdülazîz. Yeni komutan Hazarları durdurmayı başardığı gibi. Muhammed’in savaşları ve ç abaları bölgenin İslamlaşması bakı- 2 3 4 5 İbn ‘Asem. Kahire 1967. 67. Mustafa Fayda. 70 vd. Sakarya Üniversitesi. IV. Onun komutasındaki ordular Hazarlar’ın elindeki tutsak durumunda bulunan Müslüman askerleri kurtardığı gibi bazı başarılar da elde ettiler5 . IV.

Belazuri. Eğer efendiniz Müslüma n olursa. Rivayet göre bu sıralarda Hazar hakanı avlanırken Müslümanlar tarafından ele geç irilmiş ve Müslüman olmaya zorlanmıştı. Bkz. Zerkan. Ahsen Batur. s. N. Filanşah. Ş enzan. s. Muhammad’s Georgian Campaign” . Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları. Bundan sonra Mervan. Ardından 40 bin kişilik bir ordu ile Hazarlar üzerine büyük bir sefer düzenledi ve Derbend Geç idi'ni aşıp Belenc er'e girdi. 254-255. Nuh b. Mervân b. s. 283-293. Fakat bu ordu 10 bin ölü. Mervan. Allah’ın a dı anılmadan kesilen hayva nın etini de yemek ya sa ktır” 9 demiştir. artık O’nun ölü hayvan ve domuz eti yemesi. Muhammed’in baskıları ile Hazar Hakanı Hanuka Han’ın7 Müslüman olduğunu ilân etmesi de bölgede İslam’ın kökleşmesine yardımc ı olmuştur. Mervan’nın kalabalık bir orduyla ülkelerine geldiğini ha ber a lınca. Bunun üzerine Hazar Hakanı İslamiyeti kabul ettiğini. Onunla kendi ülkesinde hükümdar olması ve istediği İsla m â limlerinin İtil şehrinde insa nla ra İsla m’ı a nla tma sı şa rtıyla bir a ntla şma ya ptı ve Ha za r ülkesini terk etti. aksi takdirde sa va şacağını bildirdi. ilk olarak Berza’a ile Tiflis arasında “Kisal” şehrini kurdu. önce Hazarları kuzeye ç ekilmeye zorladı ve böylec e Kafkas6 7 8 9 10 Bu sefer hakkında geniş bilgi için bkz.”8 Böylece Hazar Hakanı İslam’ı anlatmak üzere gönderilen âlimlerin huzurunda İslam’ı kabul ettiğini aç ıkladı. 289-291. Fulan el-Havlanî adında iki İslam alimini göndermiştir. s. İstanbul 1973. Said el-Esedî Yahudiler tarafından hunharca öldürülmü ştür. İstanbul 2003. L. 255. Muhammed'in bu önemli seferi ile. Derbend'e kendi kuvvetlerini yerleştirdikten sonra 150 bin kişilik bir ordu ile ilerleyerek iki koldan yeni Hazar başşehri İtil'i kuşattı. 5. Belâzurî. Hakan Müslüman âlimin bu tavrı karşısında “siz gerçekten sa mimi bir Müslüma nsınız” demekten kendini alamamıştır. Budapest 1975. helal olan bir şeyi de haram kılmak diye bir şey yoktur. “ Marwan b. Yalnız Muhammed b. Mervan bunun üzerine İtil bölgesinde yaşayan insanlara ve Hazarlara İslam’ı öğretmek üzere Nuh b. Meydan Larousse . Gumilev. III. Mervan Ona değerli bir elbise hediye etti ve O’nun huzurunda Müslüman oldu. S aid el-Esedi Hazar Hakanı ile ilk karşılaşmasında: “İsla m’da ha ra m olan bir şeyi helal. İbn ‘Asem. Mervan’ın önünden kuzeye ç ekilen Hazar Hakanı Araplara karşı 40 bin kişilik bir ordu topladı. Ardından S erir halkı(Avarlar). trc. Marget B. 297. Hamzinşah. s. Daha sonra Mervân aldığı 40 bin kadar esiri Derbend'in güneyinde Şemkur şehrine yerleştirdi. VIII. korkuya kapıldı. kan ve şarap içmesi ha ramdır. Nitekim Belazuri’deki şu kayıt bu görüşü destekler mahiyettedir: “Ha zar büyükleri. 7 bin esir vererek ağır bir yenilgi aldı. kendisine İsla m’ı anlata cak birsini göndermesini istedi. Tumanlar. Ayrıca bkz. Mervan b. Mervan’ın huzurunda Müslüman oldu ğ unu ikrar eden şahıs bu olmalıdır. s. “ Hazarlar” mad. Lekz ve Ş irvan halkları ve şehirleri üzerine seferler düzenleyerek onları da harac a bağladı. İbn ‘Asem. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Humgaricae . Biro. S aid el-Esedî ile Abdurrahman b. Hanuka Han’ı Müslüman kaynaklar zikretmezler. Mervan da Hazar Hakanının sadakatine güvenerek İtil’e dönmesine izin vermiştir10 . Nuh b. 75. Bu arada Mervan onu İslamiyet’e ça ğırdı. . İmzalanan antlaşmaya göre İtil'de iki fakih kalac ak ve Hazarlara İslâmiyeti öğretec ekti.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 113 mından bir dönüm noktasıdır6 . Tiranşah. 734.

Ananiasz Zajaczkowski. Hazar Tarihi . Osman Karatay. s. Çünkü Hazar Hakanı kısa zaman sonra dininden döndü. Hazarlarla fazla sorun yaşanmamıştır.11 Her ne kadar Hazar Hakanının İslâmı kabulü kısa sürse de bu ihtida olayı bölgede din meselesinin öne ç ıkmasına neden olmuştur. çev. a ilesi. 345. Golden-Zuckerman-Zajaczkowski. Golden. Ahsen Batur. s. 36. . ya kın çevresi. 36. Muhammed’in Hazarlara ve Kafkasya’ya yönelik seferleri için bkz. Bu yüzden Hazar Hakanının zorla İslama girmesi aslında önemli bir netic e doğurmadı.. s. yeni kurulan devleti İslamlaştırmayı hedefleyen Abbasi politikası gereği. Hazar hükümdarı Müslüman olmakla ka lma mış. Abbasîler’in iktidarı ele geçirmesi ile Arap dış politikası özellikle ilk yıllarında barışa dönük bir siyaset arz etmekteydi. M. İstanbul 2004. Ermenistan ve Azerbayc an 11 12 13 14 15 Mervan b. Hazarlar ve Musevilik. Abbasîler’in İlk Dönemi Emevîler’in yıkılışı ve Abbasîler’in kuruluşu ile Kafkas ötesinde.” 13 .12 Çünkü bu antlaşma ile gerek Hazar hakanlık ailesi arasında. tam da bu dönemde Emevîler’in geç irdiği bu iç bunalım sonuc u Abbasi devrimi ile yıkılmaları olmuştur. s. VIII. gerekse İtil’de yaşayan Hazarlar arasında İslamiyet hızla yayılmaya başlanmıştır.Constantine Zuckerman. trc. 13. 297-298. IV. 291293 Peter B. Daha ziyade iç politikada huzur ve asayişi korumayı. Ş ayet Emevîler yıkılmayarak burada sağladıkları üstünlüklerini sürdürebilselerdi.114 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 lar’da İslam’ın ilk nüvesini oluşturdu. tic arî ve kültürel ilişkilerin ağırlıkta olduğu bir sürec e girildiği ve yaklaşık iki asırlık bu süreç te İslam’ın Hazarlar arasında yavaş yavaş yayılmaya başladığı görülmektedir. İbn ’Asem. Mervan’ın bu büyük savaşından sonra Emevîler iç bunalıma sürüklendiğinden her iki devlet arasında pek savaş görülmemiş ve bu durum Hazarların yeniden eski zamanlarına dönmelerine neden olmuştur Demek ki bu bölgede İslam’ın yayılışını durduran esas olay. İ. s. Çorum 2005. Zaman zaman savaşlar olmakla birlikte Emevîler devrinde olduğu gibi uzun süreli ve şiddetli ç arpışmaların meydana gelmediği görülmektedir. Bunun sonuc unda Emevîler devri boyunc a İtil havzasına yapılan fetihler ve akabinde bu bölgeyi İslamlaştırmak amac ıyla Belencer ve Semender şehirlerine tehcir edilen Müslüman Arap nüfus sayesinde İslam dini buralarda tutunabilec eği bir zemin buldu. İslam hâkimiyeti daha o dönemde Don ve Dinyeper nehri boylarına rahat ulaşabilirdi15 . 255. İbn ‘Asem. Hazar ümerası ile birlikte İtil şehir ha lkından pek çok kişi de Müslüma n olmuştur. Bu bölge ile ilgili sağlam bilgiler aktaran İbn ‘Asem konuyla ilgili olarak şöyle demektedir: “Sadece Hakan. Belâzurî. s. Artamonov. Fakat bununla birlikte hakan İslamiyet’in Hazarlar arasında yayılmasına müdahalede de bulunmadı14 . Daha sonraki gelişmeler dikkate alındığında Hazar Hakanının ve ç evresinin bu zorunlu din değiştirmesinin fazla sağlam temeller üzerine oturmamış olduğu görünmektedir. age.

bin yardımc ı insan. Yirmi araba da Hazar prensesinin altın ve gümüş kaplardan oluşan ç eyizini taşıyordu21 .. güçlü orduları ve savaşçı yapıları ile Hazarlar. Sayı 29 (342). 194. Bunun üzerine Vali Yezid bu amaç la Hazar Hakanı Bagatur’a akrabalık kurma teklifini iletmiş ve Hakan da bu teklifi kabul etmiştir18 . 10 bin deve ve ç ift hörgüç lü bin Türk devesinden meydana gelmekteydi. Ancak her iki tarafın da bu iyi niyet girişimleri olumlu sonuç vermemiştir. 43. Halifenin bu bölgedeki valilerine yazdığı mektuplarda bu tedirginliği bütün aç ıklığı ile görmek mümkündür. 4 bin adet kısrak. s. trc. çev. Zahide Ay. Useyd’e yazdığı mektupta bu endişelerin. 300. Saim Yılmaz. s. Abbasîler iç in en az Bizans kadar tehlike teşkil ediyordu. Azerbaycan bölgesine tehcir edilerek Tebriz ve c ivarına iskân edilmişlerdi.V. Eğer Hazarlar isterlerse seni ora da ma ğlup ederler. III. Dunlop. Çünkü gelin giden Hazar prensesi hamile kalmış doğum esnasında ç ocuğu ile birlikte hayatını kaybetmiştir. 505. Beyrut 1993. MEB. Bu bölgeye tehcir edilen kabîle ve toplulukların kimlikleri hakkında bkz. M. C. II. İbn A‘sem. Abdu’l-Emir Mühenna. s. Ras Tarhan’nın “ Astarhan” ve “ Harezm” adını da ta şıdığ ı hakkında kaynaklarda farklı detaylar vardır. Kûfe ve Ş âm bölgesinde bulunan bazı kabileler. D. Ayrıc a Halife el-Mansûr. “ Hazarlar” mad. 209. Ankara 1997. 647. Taberi.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 115 bölgesinin kuzeyinde. Vessela m ”17 . Sakarya 2000. Bu kabilelerin bölgede daimî kalmaları iç in kendilerine araziler iktâ‘ edilmişti16 . İA . Bundan dolayı Basra. s. Arapların bunu intikam amac ı ile kasıtlı olarak yaptığı dedikoduları ise Hazar Hakanını yanıltmıştır. Kaynaklardaki bilgilere göre söz konusu hediyeler. s. Khalil Athamına. “ Hazar Türkleri’nin Kültür Tarihine Ait Bazı Notlar” . Hazar Yahudi Tarihi. Esref Buharalı. toplu halde. 229. Ankara 1991. Türk Kültürü . Belâzurî. Ermeniyye valisi Yezid b. Nitekim el-Mansûr Ermeniye Valisi Yezîd b. 401. thk. kabile reislerinin önc ülüğünde. şöyle dile getirmiştir: “Ermeniya bölgesi a nca k Ha zarlarla yakınlık ve akrabalık kurmakla emniyete a lınabilir. Ka naatim odur ki devlet ta ma men kuruluncaya kadar Hazarla r ile a kra ba lık kur. bin adet katır. Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi . Hazarlar intikam amac ı ile Ras Tarhan22 komutasında Arap hâkimi- 16 17 18 19 20 21 22 Ya‘kûbî. onlarla akrabalık kurmaya ga yret et. 309. Hazar prensesini güneye götüren Tarhanlara ç ok sayıda halayık ve köle de eşlik ediyordu20 . hatta Hazar Hakanı ile mümkünse akrabalık ilişkileri kurmasını istemiştir. Aksi ta kdirde senin için ve diğer vâ liler için endişeleniyorum. Dikka tli ol ve dediklerimi uygulamaya çalış. dn. s. s. İbn A‘sem. Kişiliğ i ve ismi hakkındaki tartışmalar hakkında bkz. VIII. Yezid Hazarlara başlık parası yerine geç en 100 bin dirhemlik Ka lın ödemiştir. VIII. s. 229. Sayı 2000/2. Hazarlar’ın yeniden tehlike olac ağını fark etmiş olmalı ki onlarla barışın korunmasına özellikle önem vermiştir. S ülemî’ye de bu konuda ihtiyatlı davranmasını önermiş. Hazar hakanı da Türk gelenekleri gereği kızının çeyizine oldukça yüklü hediyeler koymuştur. Halife el-Mansûr‘un Hazarlara karşı izlenen bu politika ç erç evesinde. Târîhu’l-Ya’kubî. “ Emevî Hilâfeti Döneminde Arap İskânı” . . Zeki Velidi Togan. Bunun üzerine Yezid Hazar Hakanının kızıyla evlenmiştir19 . İstanbul 2008.

İbn A’sem. Çünkü bura sı düşma n kılıcının a ğzıdır.. “ İstîtanu’l-Arab fi İklimi Ermeniya” Risâletü’l-Halici’l-Arabî. s. Gumilev.m. 75. Tâhâ. . 171. s. Bu kabilelerin kimlikleri için bkz. 309. Hamzin.. İbn ‘Âsem. Kabileler bu şehirlerde eskiden olduğu gibi kabilevî bağlılıkları ile yaşayışlarını sürdürmüşlerdir30 . 256-257. Belâzurî. II. Türkler de kış nedeni ile geri çekilmişlerdir23 . Riyad 1986. s.. Mesela H. s. Emevîler zamanında Mesleme b. hapishanelerden 8 bin kişi ve inşaat ustalarından oluşan guruplar bölgeye gönderilerek. 295.” 33 S onraki yıllarda Araplar ile Hazarlar arasında Hârûn er-Reşîd dönemine kadar sınır ç atışmaları niteliğinde hafif savaşlar meydana gelse de c iddi anlamda Arap-Hazar savaşlarından söz edilmemektedir. 287. 204. Abdulmelik tarafından 24 bin Suriyeli asker yerle ştirilmişti. s. s. a.. Tâhâ. Lekz. Bu saldırılara Abbasî ordusu fazla karşılık verememiş. Ayrıca bölgede Ercişi Suğra ve Ercişi Kübrâ adında iki yeni idarî merkez daha kurularak. S üleym. bu kabilelerin Musul bölgesindeki kolları da ağır vergilerden kurtulmak iç in bu bölgeye göç etmişlerdi31 . s. Bkz. Selâhaddin Tâhâ. İslamiyet ve Türkler. 310. Ezdi. çocukları ve aileleri ile birlikte sınır boylarına yerleştirildi29 . Nehc evan.m. Muhammed Câsim Hammâdî. 204-205. 204-207. 210. s.116 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yetindeki Ermenistan ve Tiflis topraklarına saldırarak (H. Alan ülkesi ve Abazya’yı Müslümanların elinden almışlardır25 . a. s.. İstanbul 1976. Hârûn er-Reşîd zamanında. 294.m. 69. Belâzurî. VIII. 40. buralara Filistin’den getirilen askerleri birlikler iskân edildi28 . Tâhâ.g.m. Klarcet. s. Cezîretü’lFuratiyye ve’l-Mavsıl.g.m. Bu göçlerin bir kısmı Musul bölgesindeki kabîlelerin a ğ ır vergiler nedeniyle yerlerini terk etmek zorunda kalmalarının sonucu olarak Azerbaycan bölgesine göç etmişlerdir. Ba ğ dat 1977. s. Doğal olarak bu gelişmeler bölgede kabile reislerini hem idarî hem de askerî bakımdan nüfuzlu bir duruma getirmişti. s. Tao(Taveli).g. s. Ezdî. Athamina. 182 (798-799) yılında Hazarlar’ın Derbent Geç idi’ni aşarak Azerbayc an bölgesindeki Müs23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Yıldız. 211.32 Hârûn er-Reşîd dönemine kadar vergi alınmayan Azerbeyc an’daki sınır halkından Halifenin bölgeye atadığı Vali S a‘îd b. 205 vd. Bâbu’lEbvâb gibi şehirlere de Abbasî hareketine destek vermiş olan.g. Ya‘kûbî. Ha lk Ha za rla ra ka rşı sa va şma kta dır. Kemâh ve Bâbı Vâk şehirlerine yerleştirildi27 . s.g. Sayı XX. 295. VIII. 291 vd. Ezdi’nin verdiği bilgiye göre Hazarlar tarafından esir alınan Müslümanların ç oğu soğuktan ölmüşlerdir24 . age. a. 145/765) ç ok sayıda Müslüman’ı öldürmüşlerdir.. haraç toplamaya kalkışınc a bölgedeki kabile reisleri toplanarak şöyle demişlerdi: “Ya Emir! Şimdiye kada r bu topra kla rda n hiç vergi alınma dı. Athamina. Stratejik öneminden dolayı Babu’l-Evâb’a. Fakat bu saldırılar 779 yılına kadar devam etmiş ve Hazarlar Emevîler zamanında fethedilen Kehatya. Belâzurî. Ya‘kûbî. a. çoğunluğu göçebelerden oluşan kabileler. s.. aynı yer. Dubeyl. Hazarlar’ın Ermeniya ve Azerbaycan bölgelerine düzenledikleri saldırıların karşısında Halife el-Mansûr tarafından bölgede güçlü bir askerî birlik oluşturmak iç in maaşlı kimselerden oluşan profesyonel ordunun yanında26 . s. a.

10. Hazarlar’ın Abbasilere karşı son seferi 798-799 yılındaki seferdir. Kö şe . Kaynaklarda ikinc i rivayet daha detaylı anlatılmaktadır: Bu rivayette Kafkaslar’daki Ermenilerin isyanları ve Arap idarec iler arasındaki ç ekişmenin yol aç tığı olaylar sebep olarak gösterilmektedir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 117 lümanları öldürmeleri üzerine.000 kişilik bir orduyla destek vererek Bab şehrine gelir.VI. Hakan da onun bu evlilik teklifini kabul etti ve kızı S itit’i (subt) Vali Bermekî ile evlendirdi. Artık bu tarihten sonra Hazarlar’ın yıkılışına kadar iki devlet arasında vuku bulmuş herhangi bir savaş tespit edilememektedir38 . Taberî. intikam amac ıyla gerç ekleştirildiği anlatıldı. s. Halife Huzeyme b. Hârûn er-Reşîd Kafkaslardaki sorunları ç özmek iç in S aid b. el-Kâmil Fi’t-Târîh. Bundan sonra iki taraf arasında tic arî ilişkiler ve barışç ı politikalar öne ç ıktı. 650. Hazar Meliki de bu talebe 100. Ancak önceki evlilikte olduğu gibi bu Türk kızı da ç ok sürmeden öldü. Bunun üzerine Hazarlar büyük bir ordu ile harekete geçerek Abbasî topraklarını yağmalamaya başladılar36 . s. Bu savaşın sebepleri hakkında Arap kaynakları iki farklı rivayet aktarmaktadırlar: Bunlardan birinc isi Halife el-Mansûr döneminde olduğu gibi Abbasilere gelin giden Hazar prensesinin doğum esnasında ölmesi üzerine odaklanmıştır. 295. Ş üphesiz bunda kendi iç işlerindeki çalkantılı dönemlerin de etkisi vardır. 328. VI. el-Muntazam. İbnü'1-Esir. s. Beyrut 1992. Haşim. trc. Azerbayc an ve Ermenistan valiliğine gönderilen Fadl b. Artamanov. Hazim komutasındaki bir orduyu Hazarlara karşı göndermiş ve onları Ermeniye’den ç ıkarmışlardır34 . Araplar bu süreç te ellerinden geldiğinc e Hazarlara karşı barış yanlısı bir politika izlemişlerdir. S aid Arapların kabul ettiği eski vali Nec m’i yakalayıp öldürünc e bölgede durum iyic e karışır. 83. s. Her iki devlet arasındaki son büyük savaş Halife Hârûn er-Reşîd döneminde meydana geldi. İstanbul 1991. s. İbnü’l-Cevzî. s. 149. İbnü'1-Esîr. thk. 799 yılında meydana gelen bu savaşta Hazarlar bir süre (70 gün) Ermeni topraklarında kaldıktan sonra geri ç ekilirler37 . Hazar hakanına yine bu ölüm olayının doğal olmadığı. Fakat müellifler bu rivayet üzerinde fazla durmamakta diğer olaya atıf yaparc asına bundan kısac a bahsetmektedirler. yüzyıla kadar da durum böyle 34 35 36 37 38 Ezdî. C . Ankara 1993. IX. Anc ak gerek yerli halk. güç lü rakipleri Hazarlara karşı ellerini kollarını bağlıyordu.. s. Doğu-Batı tic aret trafiğinin ve temaslarının merkezi haline geldi.Yahya el-Bermekî Kafkaslar’da süregelen kargaşayı önleyemeyince. Hârûn er-Reşîd’in gönderdiği valiye isyan ederler. A. Ülkenin her yanında patlak veren isyanlar35 . s. C.. S elm Kuteybe el-Bahilî’yi bölgeye vali olarak tayin eder. C. 5. Hazar şehirleri IX. gerekse orada hali hazırdaki vali Nec m b. Ya’kûbî. Ya’kûbî. 20. Cem Zorlu . Bkz. Bölgede önemli bir nüfuza sahip olan ve uzun süredir valilik yapan Nec m ailesi bu durumu kabullenmek istemezler. C. . 150. II. bir türlü güç yetiremediği Hazar Hakanını evlilik yolu ile barışa zorlamak istedi. Necm’in oğlu Hazarlara sığınarak yeni valiye karşı savaş başlatır. II. Abbasilere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar. age. Mahmud Mustafa Abdulkadir Ata. III. s. 86. Bölgede Bulgarların belirleyici olmaya başladığı X. Ankara 2001. Hazarlar ve Kuzey Türkleri . Şaban Kuzgun. yüzyılda artık GüneyKuzey.

145-155. Jacques Piatigorky-Jacques Sapir. Ankara 1975. age.118 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 devam etti. Gürc ü bir Aziz’in Abazya üzerinden Hazarya’ya gidişini hikâyesini anlatan biyografisine göre IX. s. s. 196-197. Orta Asya Tarihi Hakkında Dersler. s. İstanbul 2005. Bunun bir uzantısı olarak din ve bilim adamları da Hazarlar arasında faaliyet göstermeye başlamışlardır43 . V. Kafkasya ve Hazar ç evresi sakinleşmiş. Hande Güreli. Hazar Hakanı ile Abbasi Halifesi bir ç eşit saldırmazlık sürec ine girmişlerdi. yüzyılın başlarında Hazar ülkesinde vahşi. Hazar İmparatorlu ğ u Tarihi . Mukaddesi. Schultze. Yalnız bazı köy ve şehirlerinde Hıristiyanlar yaşamaktadır40 . Muhammed olduğunu iddia eder45 . Arthur Koestler. s. V. Gürgenç valisi/emiri Me’mun b. Bartold. İstanbul 1978. zanaatkârlar. Hakkı Dursun Yıldız. Barış ortamı Hazar ülkesini.. 39 40 41 42 43 44 45 Golden-Zuckerman-Zajaczkowski. muhac irler ve tebliğci din adamları vasıtasıyla atılmaktadır42 . Ancak V. 360-361. IX. 103-104. Ahsenü’t-Tekâsîm.. Untersushungen zur Geschichte der altchristetlichen Literatur. Hazarların Yahudiliği benimsemeleri de işte tam bu dönemde gerç ekleşti. Daha önc e az da olsa var olan iki taraf arasındaki tic arî ilişkiler. agm. Zaten Me’mun’un böyle bir seferini diğer kaynaklardan teyit edemiyoruz. s. 1980. Emel Esin. 16. 25-32. V. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giri s. İstanbul. 23’den naklen Bkz. 59. s. trc.. trc. Das Martyrium des heiligen Abo von Tiflis. Neue Folge 13 1905. Bölgenin sessiz sedasız İslamlaşması da bu sükûn ve istikrar devresinde oldu39 . Aynı mlf. yalnız tek tanrıya (Gök Tanrı İnanc ı!) inanan insanlar yaşamaktadır. Belkıs Çorakçı. s. De Goeje.. IX. Müslüman tüc c arın en ç ok tic aret yaptığı sahalardan biri haline getirmiştir. 856-858. s. Gerç ekten de İslam’ın yayılış tarihinde bu tür savaşsız ve sakin dönemler her zaman sessiz sedasız İslam’ın yayılışına delalet etmiştir41 . İslâmiyet ve Türkler. Bartold bu daveti yapanın Halife Me’mun değil. yüzyılın büyük bölümünde Hazarlar ile Müslümanlar arasında barışın hüküm sürdüğü bu uygun ortamda bu bölgedeki İslamlaşmanın temelleri büyük oranda tac irler. Emevîler devrinde Orta Asya’da olduğu gibi. İstanbul 1993. K. 85. s. age. her iki tarafın da barışın tadını ç ıkardığını görüyoruz. küstah. Onüçüncü Kabile. Zira o günün şartlarında Gürgenç emirinin kendi imkânları ile böyle bir sefer düzenlemesi mümkün görünmemektedir. . Coğrafyac ı Mukaddesi başkalarından duyduğu habere dayanarak Halife Me’mun’un Cürc aniyye üzerinden İtil şehri üzerine bir sefer düzenlediğini ve buranın Melikini İslam’a davet ettiğini yazar44 . Dunlop. n şr. S iyasî-askerî olayların azalmasına bağlı olarak bu yüzyılda İtil-Ural havzasında neler olduğuna dair haberler de azalmaktadır. Bu sefer olmuşsa bile muhtemelen bu Me’mun’un Merv’de kaldığı şehzadelik yıllarında (800-812) ya da Merv’deki Halifelik döneminde (812-818) yapılmış olmalıdır. Yüzyılda Hazar-Abbasî İlişkileri IX. X. yüzyıla geldiğimizde Hazarlar ile Müslümanlar arasındaki savaşların tamamen durduğu. yüzyıldan itibaren artmaya başlamıştır. 20. Leiden 1902.

Yerleştirilenler a ra sında İsmail b. n şr. Abdulmelik’in 730’lu yıllarda burayı fethederken “Alanların Kalesine” bir grup Müslüman Arap yerleştirilmişti48 . I. 209. Marque . 412’den naklen Dunlop. I. . Onların idaresinden insanlar ho şnut olmayınca şehir terk edildi ve Mu’tasım zamanına kadar harap kaldı. s. “ Muhammad ibn Mûsâ al-Khwârizmî” JRAS (1943) s. thk. Mes’ûdî. terk edilmiş ve harabe haldeki eski Ş emkur46 şehrini tamir ettirerek. Viac Regnarun. Mu’cemu’l-Büldân thk. Abdulemîr Mühennâ. 291. s. 193) bu bölge şehirleri arasındaki mesafeleri verirken Şemkur’u Gence’ye 10 fersah (=70 km) olarak göstermektedir. İbn Fakîh. Ayrıca Hazar vatandaşı olan 300 Alan’ı da Debend Geçidi üzerinden getirerek bu şehre yerleştirdi50 . Dunlop. Beyrut 1992. Bkz. s. s. Georgian Chronocle. Erran ile Gence arasında. İşte bunların H. s. 590. 291. Bu yüzyılda Hazarlar hakkında en geniş bilgiyi Mu’tasım’dan sonra Abbasi Halifesi olan Vasık zamanında (227-232/842-847) bölgeye gönderilen bir heyetin tuttuğu raporlardan öğreniyoruz. İbn Fakîh. 202-203. Mes’ûdî. M. Bunun üzerine Eşnas et-Türki’ye rüyasını anlatarak ondan Yec üc ve Mecüc kavmi hakkında bilgi toplamasını ister54 .3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 119 Mu’tasım zamanında. Yâkut el-Hamevî. Hz. 358. 248-250. Senaverdiyyeler denilen bir Kafkas halkı tarafından yıkılıncaya kadar İslami dönemde mamur bir şehir olarak kaldı. Bunlar hem gaza ile hem de İslam’ın tebliği ile meşgul oldular52 . 589-590.. Belâzurî. I. İshak adında biri vardı ki bunun liderliğinde Müslümanlar etra fla rındaki halklara galip geldiler. s. Hazar ülkesinden İslamiyeti kabul etmek isteyen bir zümreyi bu şehre yerleştirdi47 . Gence’ye 11 fersah uzaklığ ında bir şehir olup. D. 320/942 yıllarında Hıristiyanlıktan dönerek Bizans’ın göndermiş olduğu din adamlarını kovduklarına şahit olmaktayız 53 . age. Elç ilik heyetinin bir yıllık 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Şemkur. Mes’ûdî. 413. Muhtemelen Kur’an’da sözü edilen geçmiş topluluklar ile ilgili Abbasi ba şkenti bazı tartışmalar yaşanmaktaydı ve bu amaçla ilmi bir heyet gönderilmişti. Streiftz. Beyrut 1991. Mukaddesi. 240 (854-855) yılında ünlü Türk komutanlardan Ermeniye Valisi Boğa el-Kebir. s. onlara boyun eğdirdiler ve onla r da cizye verdiler”51 bilgisini vermektedir. Her ne kadar burada yecüc ve mecüc kavmi ile ilgili bilgi toplama iste ğ i bir rüyaya ba ğ lanmakta ise de aynı halife Kur’arn’da bahsi geçen Ashb-ı Kehf hakkında da bilgi toplamak ve yerinde inceleme yapmak maksadıyla Efes’e bir bilim heyeti göndermişti. 202. Bkz. Halbuki Emevîler devrinde Mesleme b. s. Ferîd Abdülaziz el-Cündî. Mesudi bu bölge hakkında “Aba zya ve Hazar ahalisi Tiflis fethedildiğinden beri Suğur Va lisine cizye öderler. s. Belâzurî. Osman zamanında Hazar fatihi Selma b. 212. n şr. s. Ayrıca Berza’a şehrinden bazı tac irler de buraya iskân edildi ve şehre “Mütevekkiliye” adı verildi49 . Kitâbu’l-Buldan . III. Leiden 1927. Mütevekkil zamanında Müslümanlar bura ya yerleştirilmişti. Eşnas da 30 dil bilen! S ellam et-Terc üman ve Muhammed b. Tiflis’e yakın bölgelerde (5 günlük mesafe) yaşayan pagan Alanlar Abbasiler zamanında Bizans’ın gönderdiği Hıristiyan din adamları vasıtasıyla Hıristiyanlığı benimsemişlerdi. Rivayete göre Vasık iktidarının ilk günlerinde bir gec e rüyasında Yec üc ve Mec üc kavminin önündeki seddin aç ıldığını görür. Yûsuf el-Hâdî. H. Beyrut 1997. Murûcu’z-Zeheb . Musa el-Harezmi adlı iki Türk başkanlığında 50 güç lü adam eşliğinde bir heyeti Kafkas ötesinde Yec üc ve Mec üc kavminin bulunduğu bölgeye gönderir. s. İstahrî (e l-Mesâlik ve’l-Memâlik. Ayrıca Abbasîler döneminde bu bölgede tıpkı Orta Asya’da olduğu gibi Ribatlar yapıldı ve bu ribatlara maaşlı askerler yerleştirildi. Rabi’a tarafından fethedilmişti.

“ Hazarlar” mad. Fakat heyet döndü ğ ünde bölge Müslümanlar tarafından fethedilmişti. ve X.120 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 maaşları peşin ödenir. Âsâru’l-Bâkiye . D İA. yüzyılda İtil Nehri boyunc a tic aret yaptıkları dikkat ç eker. dn.. Çünkü IX. Hazar kitlelerinin İslamiyet’e girmesine neden olmuştur. Hakkı Dursun Yıldız. Ruslar bu saldırılarına 910.. Yecüc ve Mecüc halkını derin bir çukurun ötesinde sa ğ lam duvarlar arkasında bir halk olarak tasvir eder. s. Kur’an okuyan.. agm. İtil’den hareket ettikten 50 gün sonra Yec üc ve Mecüc halkının yaşadığı bölgeye varırlar. M. İbn Fakîh. 360-361) bu rivayeti aktarırken Muhammed b. 163-167. 140. 121. Bu süreç te Ruslar karşısında kendi devletlerinin gelec eğini sağlama almak maksadıyla. O da S erir hükümdarına. s. ve X. s. İshak’a bir mektup yazarak ondan elç ilere yardım etmesi istenir. n şr. 864884 yılları arasında bir Rus filosu Taberistan’ın Abaskun şehrine saldırmışsa da yenilerek geri çekilmek zorunda kalmıştır. age. Gerç ekten de bu dönemde İslamiyet İtil havzasının aşağı bölgelerinde ve Dağıstan’da en hızlı yayılan din durumundaydı58 . s. Alan hükümdarı Hazar hakanına mektuplar yazarlar. asrın sonuna gelindiğinde Hazar Hakanlığı’nın himayesinde yaşayan dinî gruplar arasında Müslümanlar. IX. S erir hükümdarı Alan hükümdarına. İlk İslam fetihleri esnasında Sasanilerin Derbend Valisi de Yecüc ve Mecüc kavmi hakkında bölgeye bir heyet göndermişti. 597 vd. Hazar Hakanlarının Musevi oldukları halde İslamiyet’in yayılmasını teşvik etmeleri dikkat ç ekic i bir husustur. Leiden 1889. Onların IX. Hıristiyan ve Yahudilere göre çoğunlukta idiler. S adece Hazar başkenti İtil’de Cuma namazı kılan erkek nüfus 10 bin kadardı. Musa el-Harizmi’yi ve 200 katıra erzak ve su yüklendiğ i ayrıntılarını ilave eder. Yıldız. Aslında Hazarlar’ın Rus saldırıları karşısında güç duruma düşmeleri. Leipzig 1923. Heyetlerin gittiğ i yer hakkında Bkz. Mukaddesi (s. Anc ak bu esnada sık sık yağmalama faaliyetlerine giriştikleri de görülmektedir. Eduard Sachau. yüzyıllardaki dostane ilişkilere bağlı olarak bu bölgeye gelen tac irler ve tebliğc ilerin önderliğinde Belenc er ve S emender gibi şehirlerde artık bir Müslüman toplumun oluştuğu dikkat ç ekmektedir56 . Bu heyet. Ebû Reyhân el-Bîrûnî. kadıları olan Müslüman bir topluluk ile karşılaştıklarını yazar. Bölgede yaşayan insanlar ve yerleşim yerleri hakkında bilgi verir55 . s. Fakat bu bilgiler aynı zamanda bölgede İslam’ın yavaş yavaş taraftar bulmaya başladığını da gösterir. Zaten IX. 912-913 yıllarında da devam edec eklerdir57 . Koestler. İstanbul 1998. age. s. 208. J. n şr. Dunlop. 118.. 857. 200 katıra yiyecek ve su yüklenerek S amarra’dan yola ç ıkarlar. Sellam’ın raporunda bölgedeki Müslüman varlığı ile ilgili bilgiler aslında ç ok yetersizdir. Elç ilik heyeti Hazar hakanının sarayında bir gec e misafir edildikten sonra 5 rehber verilerek yolculuklarına devam ederler. Bunların yaşadığı bölgede bir fersahlık mesafede kalelerin bulunduğundan bahseder. Halife Ermeniye Valisi İsmail b. Fakat elç ilik heyeti Hazar ülkesinde böyle bir kavmin ve onlara ait bir seddin olmadığını tespit ederler. el-Mesalik ve’l-Memalik. 55 56 57 58 İbn Hurdazbih. . De Goeje. 41-42. s. yüzyıllar aslında Ruslar’ın tarih sahnesine ç ıktığı asırlardır. Kaynaklar ilginç bir şekilde Kuzey kutbuna yakın bir bölgede heyetin Arapç a ve Farsç a konuşan.

Bölgeyi gezen seyyah ve coğrafyac ıların tanıklıklarına bakılırsa. Yukarıdaki verilerden ortaya ç ıkmaktadır ki Abbasîler dönemi boyunc a Hazarlar ile barış ve dostluk temelinde sürdürülen ilişkiler netic esinde. hem de bölgenin İslamlaşmasını hedeflemektedirler. Çünkü bu gibi adetlerin bir toplumda değişmesinin zaman alac ağını hesap ettiğimizde. Nitekim İbn-i Fazlan Bulgar ülkesine gittiğinde. Nitekim bölgenin İslamlaşması ile ilgili anonimleşmiş hikâyeler ve menkıbeler de bunu doğrulamaktadır. Kitâbu A’lâki’n-Nefîse. SONUÇ Hazarlar VIII. Kafkasya ve İtil-Volga havzasındaki İslamlaşmanın hız kazanması ve görünür hale gelmesi IX. 291/903 yılında vefat eden İbn Rüste’nin Bulgarlar hakkında söylediği. 132. Halbuki İlk Abbasî döneminde (750-900) Kafkasya’da en hızlı yayılan din olarak birinc i sırada İslam. Abbasîler ve Bizans karşısında. Emevîler döneminde olduğu gibi savaşa dayalı bir ilişki sürdürmek istememektedirler. bilakis Harezm ve Orta Asya ile tic arî ve dinî temaslar sonucu gerç ekleşmiş ve bunlara bağlı olarak gelişmiştir. Anc ak Hazarlar’ın tam bu dönemde Yahudiliğe geç miş olması ve tarihç ilerin bu olaya fazla dikkat ç ekmesi ve bunu abartmaları. “Elbiseleri Müslüma n elbiselerine. Anc ak bu dönemdeki İslamlaşma. Harezm ve Orta Asyalı tüc c ar 59 İbn Ruste.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 121 İtil-Ural havzasında IX. Bilakis barış politikası takip ederek hem kuzey sınırlarını askeri güvenc eye almayı. yüzyıldan itibaren Müslümanlığı benimsedikleri ve İslamî bir gelenek oluşturdukları sonuc una varabiliriz. ikinc i sırada ise Hıristiyanlık gelmektedir. Yahudiliğin etkisi. . asrın son ç eyreğinde başladığını göstermektedir59 . s. onların ölüm ve doğum merasimlerini İslamî usullere göre yaptıklarını görmüştü. diğer bölgelerde olduğu gibi Hazar topraklarında da İslam’ın sessiz sedasız yayılmasına imkân sağlanmıştır. yüzyılda bölge hızla İslamlaşmaktadır. askerî güç leri ve önemli tic aret yollarını kontrolleri altında tutmaları ile eski dünyanın üç büyük devletinden bir konumundadır. yüzyıldaki Bulgarların ve Hazar başkenti İtil ve diğer Kafkas şehirlerindeki kalabalık Müslüman topluluğun oluşması ve kitlesel ihtidaların alt yapısı. onların ç ok önc eden yani IX. yüzyıllarda. merkezi İslam toprakları üzerinden değil. yüzyılın son ç eyreği ve X. meza rlıkla rı da Müslüma n meza rlıkla rına benzemektedir” sözü Bulgarlar’ın Müslümanlığının IX. esas olarak IX. bölgedeki İslamlaşmanın göz ardı edilmesine yol aç mıştır. Leiden 1891. yüzyılda meydana gelmiştir. X. Bu durum Bulgarların daha önc eden Müslüman olduklarını kanıtlamaktadır. Bundan dolayı da Abbasiler Hazarlara karşı. yüzyılda atılmıştır. yüzyılda İslamiyet’in genel durumu hakkında H. Hazar Hakanlığının Yahudiliği benimsemesinden sonra da son derec e sınırlı kalmış. kitlesel bir destek bulamamıştır. ve IX. miladî IX.

122 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 ve dervişlerin İtil-Volga havzasını İslamlaştırmaları konusu mutlak ayrı bir ç alışma olarak inc elenmelidir. .

Kaynaklar -Belâzurî. İstanbul 1976. Leiden 1927.. s. “Muhammad ibn Mûsâ al-Khwârizmî” JRAS. “Hazarlar” mad. Beyrut 1997. Tâ rîhu’l-Ya’kubî . -İbnü’l-Cevzî. . İstanbul 2008. Onüçüncü Kabile. s. (1943).Hande Güreli. Hazar İmparatorluğu Tarihi.V. __________. -İbn Fakîh.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 123 KAYNAKÇA A. 5. Meydan yay. II.-Constantine Zuckerman.. . “İstîtanu’l-Arab fi İklimi Ermeniya” Risâletü’l-Halici’l-Arabî. el-Kâmil Fi’t-Târîh. Leipzig 1923. -Taberî. trc. Riyad 1986. nşr. 201-214. İstanbul 2003. Sa karya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. İstanbul 2005. -Biro. II. Emel.. -İbn Ruste.el-Hamevî. Sakarya 1997. nşr.. -Yıldız.. Eşref. -Koyuncu. çev. trc. -Togan. İstanbul 2004. N. Ta rihu’r-Rusul ve’l-Mülûk. Sayı 2000/2. Ahsen Batur. -Tâhâ. Ankara 1997. Fütuhu’l-Büldan. Leiden 1889. -Mukaddesî. Abdulemîr Mühennâ.Cem. -Buharalı. İA . İstanbul 1991. -Hammâdî. s. L. Sayı 29 (342).Piatigorky. nşr. 17. Selenge yay. -Gumilev. İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve İslam’a Giri s. nşr. İstanbul 1998. Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları . Hakkı Dursun “Hazarlar” mad. C. M. İstanbul 1980. 734-735. Beyrut 1992. İstanbul 1973. nşr. Düvelü’l-İslam. İ. trc.Bartold. “Emevî Hilâfeti Döneminde Arap İskânı”. thk. Sayı I/A-B. C. Türk Kültürü. Beyrut ty. Selenge yay. -Dunlop. I.İstahrî (e l-Mesâlik ve’l-Memâlik. V. -Athamına. Sayı XX. Ta rihu Mevsıl. Ahsenü’t-Tekâsîm. De Goeje. Ha zar Yahudi Ta rihi . Mahmud Mustafa Abdulkadir Ata. Selâhaddin. Ali Habîbe. 397-408. Ankara 1991. Murûcu’z-Zeheb. Marget B.. Ferîd Abdülaziz el-Cündî. Arthur. Beyrut 1991. Beyrut 1986. MEB yay. Ankara 2001. çev.“Hazarlar” mad. Viac Regnarun. A. 855-863. 248-250. “Hazarlar Arasında Müslümanlığın Yayılması”. Mu’cemu’l-Büldân thk.. Sakarya Üniversitesi. Beyrut 1993. De Goeje. Jacques-Jacques Sapir. VIII. Beyrut 1992. İslâmiyet ve Türk ler. Mustafa Fayda. Ankara 1993. Bahar yay. III. Orta Asya Ta rihi Hakkında Dersler. s. “Marwan b. II. Bağdat 1977. s. el-Muntazam. 116-120. J. C. Çorum 2005. trc.. Türk Ta rih Kongresi Bildiriler. s. . . “Hazar Türkleri’nin Kültür Tarihine Ait Bazı Notlar”.. Yâkut. Kitâbu’l-Buldan. V. -Kuzgun. Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. -Zorlu. Ankara 1988. Osman Karatay. Sakarya 2000. Köşe .. Ankara 1975. -Koestler. Leiden 1902. __________. Muhammad’s Georgian Campaign”. Kahire 1967. Meydan Larousse. VI. Abbasilere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar. C. Kitâbü’l-Fütuh . trc. Ankara 1981.. İstanbul 1978. thk. -Ezdî. . Cezîretü’l-Furatiyye ve’l-Mavsıl. thk. ... trc. 203-226. DİA. D. -İbn Hurdazbih. el-Mesalik ve’l-Memalik. Leiden 1891. M. Selenge yay. Mevlüt “Emeviler Devrinde Hazarlarla yapılan Mücadeleler”. Yûsuf el-Hâdî. I. Kahire 1974. IX. Ha za rlar ve Kuzey Türk leri . Eduard Sachau. -İbnü'1-Esîr. Zeki Velidi. thk. Khalil. Muhammed Câsim. TDV yay. Hazarlar ve Musevilik. Budapest 1975. -Golden Peter B. -Ya‘kûbî.Ahsen Batur. Belkıs Çorakçı. B. Ebû Reyhân. Kitaplar ve Makaleler -Artamonov. Âsâru’l-Bâkiye. İstanbul 1993..Ananiasz Zaj aczkowski. TTK yay. -Mes’ûdî. Saim Yılmaz.. Ebu’l-Fazl İbrahim. M. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi . Şaban. -el-Bîrûnî. -Esin. -Zehebi. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Humgaricae. -İbn ‘Asem el-Kûfi. Zahide Ay. VIII. Kitâ bu A’lâki’n-Nefîse. Abdu’l-Emir Mühenna. thk. __________. s. trc. Ha za r Tarihi.

124 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

* Doç. Ya hudi. the Jews of Pamphylia abandoned Side and their other important settlements. Hristiyanlaşma durumuna maruz kalmaları nedeniyle etkilerini kaybetmeye. congregating in the Province of Antalya. must. Roma ve Bizans döneminde Yunan kültürünün etkisinde olan Pamfilya Yahudileri. Dr. we present for the first time. Side. up to present j ust only the existence of them has been known. eventually beginning to lose their influencial position. We see that. Ra bba nî ANTALYA’S JEWISH COMMUNITY WITHIN WALLS-I Abstract In this article. Anahtar Kelimeler Anta lya . Myra . the Rabbinic Jewish Community in Antalya was influential and large enough to have its own separate neighbourhood. Sa yı: 5 Sa yfa : 1 2 5 -1 40 Ye a r: 2 0 1 1 . a complete historical account of the Jewish community in Antalya. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi. bölgeye yapılan Arap saldırıları nedeniyle de en önemli yerleşim yerleri olan Side’den ve diğer kentlerden kalkarak Antalya kentinde toplanmaya başladılar. Antalya kentinin de içinde bulunduğu Pamfilya’nın Yahudi yerleşim izleri bölgenin gelişkin kıyı kentlerinde Bergama Krallığı döneminden itibaren açıkça izlenebilir. İşte bu arada ortaya çıkıp hızla yayılan Karaim göçleri sonucunda Antalya şehrinin yeni bir Yahudi yerleşimine sahne olduğunu ve sonuçta Rabbanîler ve Karaimler adında iki Yahudi grubunun ortaya çıktığını görüyoruz. Issue : 5 Pa ge : 1 2 5 -1 40 DUVARLAR ARASINDA ANTALYA YAHUDİ CEMAATİ-I Mustafa ORAL * Özet Bu makalede bugüne kadar ancak varlığından haberdar olduğumuz Antalya Yahudi cemaatinin tarihsel serüvenini ilk defa topluca ortaya koyuyoruz.can be traced back to the period of the Bergama Kingdom. Falling under the influence of Greek culture during the Roman and Byzantine period. namely Rabbinics and Karaites. Meanwhile as a result of the Arab attacks. During the period of the Seljuks and Beyliks (Principalities).com .TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 .oral@gmail. The clear signs of Jewish settlement in the prosperous coastal cities of Pamphylia region -within whose borders today lies the province of Antalya. and became home for two Jewish congregations. as a consequence of newly emerging and rapidly spreading Karaim immigrations. The community migrated to the new capital İstanbul following the city’s conquest. Ka ra im. Pha selis. Antalya became the new destination for Jewish settlement. the Jewish population of Pamphylia was subj ected to Christianization. Selçuklu ve Beylikler döneminde müstakil bir mahallede oturacak kadar yoğun ve etkin olan Antalya Yahudilerinin Rabbanî cemaati İstanbul’un fethinden sonraki dönemde yeni başkente taşınmıştır.

Ra bbinic . Pha selis. Jewish. Side.126 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Key Words Anta lya . Myra . Ka ra ite.

bir başka boyutu ise Pamfilya ve Likya bölgesinden gelip geçen Yahudilerin tic aret ilişkileridir. Ankara. s.28. İsa’nın vefatını izle1 2 3 4 Arif Müfid Mansel. S. Bergama (Pergamum) Kralı II. Paul R. Cambridge. bölgenin tek işlek limanı S ide’yi alamayınc a donanmasına bir üs sağlamak iç in Korykos adındaki balıkç ı köyünün üzerinde kendi adına izafeten yeniden kurmuştur2 . s. Bundan başka Bergama’da da hatırı sayılır oranda bir Yahudi c emaati bulunuyordu ve buranın Yahudileri Roma ve Kudüs’le yakın ilişkiler iç inde idiler4 . Attalos döneminde. Bununla birlikte bu c emaatin Pamfilya ve Likya bölgesinde daha erken yerleştikleri anlaşılıyor. . 1957.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 127 Eski ve Orta ç ağlarda Antalya’da bir Yahudi c emaatinin bulunduğu yazılmış. anc ak c emaatin kökenleri ve sonraki durumu inc eleme konusu edilmemişti. 158’de kurduğu Atta leia kentidir. Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler .6-7. Attaleia kalesinde oturan dinsel ve ırksal unsurlar arasında Yahudi c emaati de bulunur. Attaleia kentinde ilk Yahudi iskânı oldukç a geç bir devirde görülür. Bergama Kralı II. bağımsız birer şehir olan Karia’nın Myndos. Yeni Ahit’in “Resullerin İşleri” bölümünde (2/10) Hz. Attalos’un M. s. Bu deyim Antikç ağda özellikle dağlık bölgeden Pa mfilya Denizi’ne doğru alç alan düzlük bölgeye karşılık kullanılırdı. Cihannüma (1654) başlıklı c oğrafya kitabında Attaleia (Adalya) kalesinin kuruc usunun İran hükümdarı Da hha k-ı Ma ri olduğunu. s. II.Ö. Süleyman Fikri. çev. Bununla birlikte. Trebilco.37. Bu ilişkilerin bir boyutu Kudüs’e gidip gelen Yahudi hac ılar. Bu makalenin konusu. Kâtip Çelebi. Antalya kentiyle yakın ilişkileri bulunan ve Eski/Ya nık Anta lya olarak da bilinen S ide kentini de bu araştırmanın kapsamına aldık. Pamfilya’nın S ide şehirlerinde birer Yahudi kolonisinin bulunduğu görülüyor. Bu rivayeti aktaran Anta lya Livâsı Tarihi (1922) müellifi S . 1997. Antalya Livâsı Tarihi. doğuda Dağlık Kilikya (Kilikia Trakheia) ile ç evrili olup Pamfilya denirdi. 1956. yani Bergama Krallığı döneminden Osmanlı’ya kendi doğal seyrini izleyen ve Batı ile Doğu arasında tüc c ar bir ulus olarak tanınan Yahudi c emaati vesilesiyle Attaleia ve ç evresinin tic aret ilişkileri ve cemaatin tarihsel serüvenidir. İlkça ğda Antalya Bölgesi. Batıdaki Likya’dan. Atlan. 158–138). en doğudaki Mela s ç ayına kadar uzanan bölgenin1 en genç kenti. 1338.Ö. Atta leia kentinin de iç inde bulunduğu bölge. Attalos (M. batıda Likya. Matbaa-i Âmire. Antikç ağda “bütün ka bileler diya rı” denilen Pa mphylia (Pamfilya) bölgesinde Atta leia (Antalya) kentinin kuruluşundan. Fikri Erten. Pamfilya’nın batısını işgal etmiş. tarihî Antalya kalesinin tahkim şeklini ve üç kattan oluşan otantik yerleşim biç imini ilk kez ç izimiyle birlikte aktaran S . Fikri Erten’dir. İstanbul. İstanbul. Clemens Emin Bosch. TTK. bu hükümdarın üç kattan oluşan kalenin her katında bir oğlunu iskân ettirdiğini yazıyor. Halikarnasos (Bodrum) ve Knidos şehirleri ile Likya’nın Phaselis. kuzeyde Pisidya dağları. Jewish Communities in Asia Minor . bunun doğru olmadığını belirtiyor3 .3.

50’li yıllarda Anadolu’nun ve Doğu Akdeniz’in Helenleşmiş toplumları ile Yahudiler arasında İsa’nın öğretisini yaymak yolundaki faaliyetlerinin anlatıldığı seyahat güzergâhına ve etkinliklerine baktığımızda Atta leia ile Perge’nin bu seyahat güzergâhında bulunduğunu6 .42. Ankara TTK.30-31 dn 125. Tarsuslu Paulus’un Üç Dünyası. Hampshire. Bu yazıtlara göre Yahudilerin S ide şehrinde önemli bir koloni oluşturdukları anlaşılıyor.II. yüzyıllarda Perge ile S ide’de Hristiyanlık hızlı bir gelişim ve yayılım göstermiş. a. 69.173. Trebilco. çev. s. C. Paulus’un yoldaşı Kıbrıslı Barnabas ile birlikte. a mbo’dan a pse’ye yapının mermerden tezyinatını tamamlamış.18. Arif Müfid Mansel. Williams. Bu dört mahallenin şehir phyle’lerine karşılık gelip gelmediği kesin değildir.42. Büyük İmalathane mahallesi.e. bu sırada kimi Hristiyan azizler ( Ma rtyrdom of Conon) Yahudilerin Hz. İsa’ya iftira attıklarına ilişkin söylemler geliştirmeye başladılar7 . Z.128 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yen günlerde eski bir Yahudi hasat bayramı ( Şa vout) olan ve sonradan Hristiyanların Paskalya’dan sonraki 50 günlük bayramı haline gelen Pentikost gününde her milleten Yahudilerin. Jewish Communities in Asia Minor . Clive Foss. 1996. Yazıt Nu. .3-8. 1979. s.e. 1999.Arif Müfid Mansel-Jale İnan. 1956.25. geç Bizans devrinde dört büyük mahalleye ayrılmıştı: Büyük Kapı.120. Hampshire. Clive Foss. Bean. George E. revaklı avlunun toplantı salonunun yanında ya da arkasında bulunması ihtimalinden bah- 5 6 7 8 9 10 A. 1948 Yılı Kazılarına Dair Rapor . dindar adamların Kudüs’te (Jerusalem) oturduğu. London. s. Bunu izleyen II. Jac ob’un oğlu ve Zygostatēs ofisinin sorumlusu Başdekan ve Tartıc ı olan Leontios adındaki diğer bir sinagog yöneticisi ise bir ç eşmeli avlunun yapımını üstlenmişti9 . Roma döneminde Akdeniz’de önemli bir köle pazarı olarak gelişim gösteren Side. M. belgelerin S ide’deki sinagogun iç inde bir ç eşmenin bulunduğu sıralı sütunlar ile ç evrili ve avlulu bir Hristiyan bazilikasına ç ok benzeyen S ardes’deki yapıya benzediğini düşünüyor10 . Tarsuslu S t. Fortresses and Villages of Byzantine Asie Minor . Turkey’s Southern Shore .. C. Mansel. s. 1976. Jewish Communities in Asia Minor . iki yedi kollu şamdan ile iki sütun başını restore ettirmişti. S ide’de ilk kazıları yapan Ord.e. Fortresses and Villages of Byzantine Asie Minor . İlkgelen. Dr. s. Pamfilyalı Yahudilerin S ideli olması kuvvetle muhtemeldir. Bean. 20.11-12. V. Side Agorası ve Civarındaki Binalar. S unak ve Büyük İmalâthane.94-95. şehirde gelişmiş bir sanayinin bulunduğunun göstergesidir. S inagogun İsak adındaki yöneticisi ( cura tor). bunlar arasında Pamfilyalıların da bulunduğu anlatılıyor5 . s. yüzyıl başlarında “a rchon” adında bir yönetic inin reisliği altında bulunan S ide Yahudileri. Cities. S ide’nin Yahudi kolonisi iki adet de sinagog kurmuştu8 . s. İstanbul. ve III. Prof.. Foss. anc ak burada Yahudi c emaati varlığına ilişkin bilgiler verilmediğini görüyoruz. Trebilco. Bizans döneminde S ide’deki Yahudilere ilişkin birç ok yazıt vardır. Qua driga . İstanbul. Wallace-W. George E. s. Z. s.g. bir Musevî millet meclisi ( Sanhedrin) ile ağırlık ve sikkelerin ölç ümünden sorumlu bir ofise ( Zygostatēs) sahiptiler. R. Kitabı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil). s. Cities. S . 1996.

Diğeri ise S ide Müzesi’nin girişinin solunda bir duvarın üzerinde bulunuyor ki. Nevzat Çevik. Bununla birlikte. TTK. yüzyıllarda Pamfilya ve bu arada S ide’nin a ltınçağ ı olmuştur. VII. sahip olduğu sulama tesisleri sayesinde bunların verimini azami derec ede arttırıyordu. M. Bu kanıtlar. V. 14.g. en önemli deniz üslerinden ve Akdeniz sahilindeki tic aret merkezlerinden biridir. Pamfilya’nın en aşağılık insanlarının Phaselisliler. Attaleia Yahudi c emaati de işte bu sırada oluşum sürec ine girmiştir.13-14. Attaleia’nın M. gerisindeki verimli topraklardan büyük ölç üde yararlanıyor. . s.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 129 sediyor ve yayınladığı yedi kollu şamdan tasvirinin bu sinagoglara ait olabilec eğini belirtiyor11 . s. ve III. ve X. yüzyıllarda Arapların akınları nedeniyle önc e harap bir duruma. dünyada aşağılık insanların kimler olduğu sorusu üzerine. TTK. ilk defa tarafımızdan burada yayınlanıyor. Bölgenin en gelişkin şehri olarak görülen S ide. Bir mec liste hazır-c evap olarak bilinen S tratonikos. A. S . Bizans’ın en büyük kentlerinden. s. dünyanın en aşağılık insanlarının ise S ideliler olduğunu söyleme c esareti gösteriyordu. “ Likya’da Yahudi Varlığ ı İlk Kez Kanıtlandı” . 9 Eylül 2009. Biri Arif Müfit Mansel tarafından kazılarda bulunan ve S ide Arkeoloji Müzesi’nde 3142 numara ile sergilenen ve bir taş levha üzerinde tasvir edilen yedi kollu şamdandır ki. XIX. Aynı zamanda büyük tersanelerine sahip olan S ide. yüzyıllar arasında yapıldığı sanılan Myra’nın (Demre) Andriake limanında bulunan bir sinagog 14 da S ide ile ç ağdaştır.9-10.e. Side Kılavuzu. IX. yüzyıllarda Antalya. S ide’nin en önemli ürünleri arasında zeytin ve zeytinyağı yanısıra balık ve balıkç ılık bulunuyordu. ve VI.-V. II. 11 12 13 14 15 Side: 1947-1966 Yılları Kazıları ve Ara ş tırmalarının Sonuçları.e. S ide Yahudilerine ilişkin bir başka kalıntı türü yedi kollu şamdandır. yüzyılda Likya bölgesinde yapılan araştırmalarda Yahudi izleri bulunmuşsa da son kazılar sırasında M. Bu etkenler sonucunda IX-X. Arif Müfid Mansel. Şalom. Bu dönemde S ide.146. ilk defa Arif Müfid Mansel tarafından 1978 yılında yayınlanan S ide kazıları raporunda yayınlanır12 . s. Ankara. A.g. bu ç ağın en tanınmış bir esir pazarıdır… Büyük tic aret filosuyla ç oğunlukla Doğu Akdeniz kentleri ile sıkı tic aret ilişkilerinde bulunur. 1978. II.S . Ateneus’taki bir pasajda tic aret hayatında S ideli tüc c arların iyi bir şöhreti olmadıkları görülüyor13 . IV. sonra bir korsan yuvası haline gelmiştir. yüzyıllardan itibaren Ya nık Anta lya tabir edilen S ide’nin ahalisi iki günlük mesafede bulunan Yeni Anta lya (Attaleia) şehrine göçmüştür15 . yüzyılın ilk yarısında gelişimi Anadolu ve Pamfilya şehirleri iç in parlak bir dönem olmuştur.. Pamfilya kentleri arasında yalnızc a Attaleia bir tic aret limanı olarak gelişmiş ve gelişimini bugüne kadar da sürdürmüştür.13. Ankara.S . yüzyıl ile III.. S ide’nin Yahudi c emaatinin müzenin bulunduğu mahalde oturduğunu gösteriyor. 1967.

doğudan batıya giden yollar üzerinde bulunur. doğunun ka pısı olarak ulaşımdaki müsait yeridir. İstanbul.130 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yüzyılda kurulan ve Batı Toroslar ile Karya sahili boyunc a uzanan ve Bizans donanmasının önemli bir parç ası olan Kibyrrhaeots deniz temasının merkezi de buradadır. M. Antalya kentinin Kıbrıs. Z. Antalya Tarihi. Ramsay. s. Kilikya’daki son Arap şehri Tarsus’un Bizanslıların eline geç mesinden (965) itibaren Kibyra savaş filosunun önemi azalmış..g. Fortresses and Villages of Byzantine Asie Minor . Burası eskiden Kibyra (şimdi Karaburun) adında küç ük bir kasaba adından geliyor. 273. yüzyılın sonlarında İbn Havkal’ın yazdığına göre Bizans’ın sürekli bir tic aret merkezi olan Antalya ile yalnızca Selanik ve Trabzon rekabet edebilecek güçtedir16 . Çünkü onların Müslüman ülkelerinde oturan Yahudi toplulukları ile yakın ve devamlı ilişkileri 16 17 18 19 Foss. çev.245. Ugan. Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası. Eskiç ağ’da genellikle sakin bir memleket olan Anadolu’nun başlıc a tic aret yolları arasında en önemli kavşak noktası Laodic eia’dır.e. Maarif Vekâleti. ardından IX. 1955. Rodos başta olmak üzere dönemin önde gelen tic aret noktaları arasındaki yolun terc ihi Akdeniz kıyılarında sağlanan güvenliğe bağlıdır. C. Bu işgaller için bkz: Hasan Mo ğ ol. M. ilk defa 790’da olmak üzere Antalya şehrini denizden işgal etmişler. çev. Ticaret şehirleri. anc ak Kilikya’nın ve Akdeniz’in önemli bir tic aret kenti olan Tarsus’u 792 yılında aldılar18 . S onraki yıllarda Rodos’a da seferler yapan Araplar. Bu önemli olay. VII.6-8. Laodic eia (Denizli) kentine ulaşan yollardan biri güneyden. K. Ankara. Bu ç ağda Antalya kentinin tic aret ilişkilerinin en yoğun olduğu şehir İskenderiye’dir. İskenderiye. İstanbul. Akdeniz’de Müslüman üstünlüğünün başlangıc ı olmuştur. Kilikya’nın ardından Pamfilya bölgesine yönelen ve başında Ebu S uleym Ferec el-Hâdim adındaki Türk kökenli bir komutanın kumandasındaki Abbasî Arapları. Perge ve saireden gelirdi. 650 yılında Pamfilya Denizi’nin yakınındaki Kıbrıs adasına bir sefer bile yapmışlar. Bu artışta şehirde oturan küç ük bir Yahudi topluluğu büyük paya sahiptir. Antalya şehrinin kalesi o kadar büyük ve geniştir ki. Cities. 1997. s. X. . s. Doğunun lüks malları iç in bir aktarma merkezi olarak büyümeye başlayan Antalya şehrinin en belirgin avantajı. dönemin Bizans belgelerinde “ kastron ” şeklinde geçiyor (Foss. buna karşın özellikle Mısır’daki Fatimîler ile tic aret trafiği bir hayli artmıştır. Pamfilya şehirleri Attaleia.I. 1960. yüzyılın ilk yarısında birkaç defa daha istila etmişler. Ardından Müslüman donanması bugünkü Kaş aç ıklarında 300 yelkenliden oluşan Bizans donanmasını Za tu’s-Seva ri savaşında denize gömmüştür. hatta Halife Osman zamanında. adayı işgal edememişlerse de yıllık 7200 dinar (altın) harac a bağlamışlardı.29-31. a. Mehter. bir süre sonra yeniden Bizans idaresine alınmıştır19 . Belazurî. Pekta ş.45–59. Akdeniz sahillerdeki limanlar genellikle batıyla doğrudan tic aret iç in kullanılırdı17 . Rodos’u ve Kıbrıs’ı alamadılar. MEB. s. s. yüzyılda Akdeniz’e ç ıkmışlar. anc ak bunlar kısa süreli işgalden öteye gidememiş.12) W. Müslüman Araplar. Fütûhü’l-Büldan.

s. aynı zamanda ailesinin konutu olarak kullanılan sinagogu kendilerine bağışlaması ve eski dindaşları tarafından müsadere edilen nesneler konusunu bir dilekç ede yazarak imparatora bildirdi. 2004. bunun iç in de yerleşimlerine sahne olmuştur. Wien. A Mediterrenean Society . University of California Press. hiçbirinin güvenini sarsmadan her yere girip ç ıkmışlar. Goitein. VIII. s. çev. John Komnenus’un saltanatının (1118–1143) sonlarında. Cities. Z. hatta İspanyol kökenli tüc c arların kullandığı uluslararası bir tic aret merkezi konumuna sahiptir21 . 1967. 1967. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. s. Hansgerd Hellenkemper-Friedrich Hild. Türkler20 . W. Selçuklular Zamanında Türkiye . 1’i Kuzey Afrika sahiline ç ıkarılan 10 Antalyalı Yahudi tutsak hakkında İskenderiye yetkililerine ulaşan mektup. Yahudiler ile Rumlardan başka şehir Müslüman Araplar. diğeri serbest bırakılmasından sonra Filistin’e gitmeyi talep eden bir hahamın da iç inde bulunduğu tutsaklara ilişkindir24 . E. Bu yıllarda bilinen iki gelişme daha vardır ki.136-139. yüzyılın ortalarında Mezopotamya’da ortaya ç ıkan ve hızla yayılan Karaim mezhebi mensuplarının Anadolu’ya.9-10. Örneğin 1028 yılında ailesinin büyükleri ile reislerinin de iç inde bulunduğu Antalyalı 7 Yahudi fidye iç in tutsak alınmıştı. XI. 2004. Kutsal Diriliş (Paskalya) Kilisesi’ne ç evrilmiş ve keşişler yer20 21 22 23 24 Osman Turan. A Mediterrenean Society . Cenovalı. Yahudiler. Ayrıca bkz: S. Buna göre şehirde büyükçe bir Yahudi kolonisi oturuyordu. bunlardan hiç biri ile yakın ilişkileri olmamış.293 vd. Filistin’den Frankların ülkesine gelen Yahudi tüc c arlar tutsak/esirköle tic areti ile tanınıyorlar ve topta ncı ta cirler olarak dünyanın bilinen hemen bütün kıtalarını dolaşıyorlardı22 . yüzyılda Antalya. XI. s. Pisalı. Foss. erkek kardeşleri de vaftiz edilerek Hristiyan yapılan bir Yahudi. TTK. ve XII. University of California Press. Heyd. Balkanlara ve Akdeniz’e yayılma sahası üzerindedir. onlar kendi aralarında savaşırken. Antalya Yahudilerinin Hristiyanlaşması c emaatin küç ülmesine yol aç mıştır. Konut. Ötüken. Ankara. Bu sayede hiç bir tehlikeye atılmadan büyük kârlar elde etmişler ve sadec e tic aretle uğraştıkları iç in özellikle ticaret şehirlerinde toplanmıştır. yüzyıllarda Arap korsanları tarafından tutsak alınan arkadaşlarını fidye ile serbest bıraktıran Yahudilere ilişkin birç ok belgenin bulunduğu Ka hire Genizası’nda kayıtlıdır23 .D. Berkeley.D. aynı zamanda güç lü Bizans imparatorluk donanmasının Akdeniz’de korsanlık sorununu bir türlü ç özemediğini de görüyoruz. Yakın-Doğu Ticaret Tarihi. S.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 131 olmuştur. Fortresses and Villages of Byzantine Asie Minor . 2000.306. Berkeley. Teil 1. her ç eşit değerli eşyanın tic aretini yapan kişiler ( spices) olarak tanınmışlardır. Doğudan Batıya. Goitein. Tabula Imperii Byzantini. İstanbul. . Karal. iç lerinde yaşadıkları milletler tarafından ç oğu zaman hakarete maruz kaldıkları iç indir ki. Antalya Yahudi kolonisinin yalnızca Bizanslılar ile Araplar arasındaki tic arette geniş ve etkin olduğunu değil. Venedikli. Band 8: Lykien und Oamphylien.

s. yüzyılda Akdeniz’in her köşesinde Yahudi tac irlerin bulunduğu. Michel Balard. Bununla birlikte göç ten sonraki yıllarda – Pera’daki gibi. Fakat Yahudiler. yüzyılda İskenderiye’den Antalya şehrine yapılan yoğun YahudiKaraim göçünün27 .g. Xavier Planhol. Star. Bu dönemde Müslüman ülkeleri ile Hristiyan Avrupa arasında arac ılık yapan az sayıda Müslüman ile genelde Yahudi tac irler İspanya’yı Mısır’a. Turan’ın tespitine göre. A. 1958. İstanbul. yüzyılda Bizans tarafından sınırlandırılınc aya kadar tic aret faaliyetlerini ma ha lle-koloniler yoluyla yürüttüler29 .11-12. Venedikli tüc c arların bu limana serbestç e girmelerine Manuel Comnéne’in 1148 tarihli buyrultusu ile izin verilmişti. Wiesbaden.Attaleia’nın Rabbani ve Karaim c emaatleri arasında gerginlik olduğunu varsaymak yanlış olmaz. 1964. Antalya limanı. Çava ş. Bu mahalle kolonilerin etraflarının bir surla ç evrili ve limanın yanında olduğunu. Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları.g. III. s. limanın önünün bir zinc irle kapatılarak güvenlik duvarı oluşturulduğunu. İstanbul. Manuel Komnenus’un 1143’de imparator olmasından hemen sonra Yahudileri ç ağırtmak ve yemin ettirmek iç in Kibyrrha eot’un başındaki valisinin ( dux ) görevlendirilmesi hakkında bir emirname yayınlamasına kadar sürüp gitmiştir25 . Pisidien und Lykien Im Spatmittelalter. Metis. Paris. Barbara Flemming.. The Jews of Byzantine Empire . Pera’da mezhep mensupları kavgaları aralarına bir duvar ç ekilmesiyle önlenmişti. Antalya’nın uluslararası bir tic aret merkezi haline getirildiği ve bunun iç in İtalyan tüc c ar ulusları ile ç eşitli anlaşmaların yapıldığı esnada gerç ekleştiğini görüyoruz. Alexis tarafından 1199’da yenilenmiştir. s. Aleksios Komnenos vermiştir. 1890 yılında Ka hire Geniza sı’nda bulunan tarihî belgeler ile ortaya konulmuş durumda. Bizans İmparatorluğunun Haç lılar tarafından fethine kadar bazı anlaşmalarla Bizans’a bağlı tüc c ar uluslara aç ık bulunuyordu. s. Şerafettin Turan. Bu karar. Athens. J. Böylece devam edip giden bu sorun. s. Türkiye-İtalya İliş kileri. çev.191-192. Venediklilere Antalya’da serbest tic aret yapmak hakkını Mayıs 1082 tarihli anlaşma ile I.23. s. XI. C. Doğulu tüc c arların yerlerini bu kez Latin tac irler.186-191. s. Doğu Akdeniz bölgesinde bölgenin hâkimlerinden büyük ayrıc alıklar alınarak özellikle kıyılarda bulunan şehirlerde ayrı bir mahalle halinde kurulan İtalyan tic aret kolonileri. 2005. dönmelerin mülkiyetlerine sahip olmalarını kabul etmediler. XI.. 1153’de Frankların Aşkelon’u ele geç irmesinden sonraki dönemde Akdeniz âdeta bir La tin denizi haline gelmiş.10. geniş hareket serbestlikleri XII. özellikle İtalyan tüc c ar ulusları almıştır28 . R. 1939. bunların Antalya’da da bulunduğunu gezginlerin seyahat 25 26 27 28 29 A. Kuzey Afrika’yı S uriye’ye bağlayan geniş bir ulaşım şebekesi kurmuşlardı. Ş .32 vd. 1990. De La Plaine Pamphylienne aux Lacs Pisidiens Nomadisme et vie Paysanne . Bu anlaşma ile bazı Venediklilere başlıca Levanten kentlerinde de serbest tic aret müsaadesi verilmiştir26 .132 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 leşmişti.84.e.e.I. Landschaftgeschicte von Pmphylien. .

Selçuklular ve İslâmiyet. MEB. çev. Alaaddin Keykubat 1221’de Alanya. Üyepazarcı. 1223’te ise S uğdak şehirlerini işgal etmiştir34 . S elç uklu taht kavgasının hüküm sürdüğü bir sırada. Gıyâseddin Keyhüsrev (1205-1211). Kitabevi. 1814. Turan Ne şriyat. İstanbul. şehrin 1216’da yeniden fethinden sonraki günlerde şehrin duvarlarla üç kısma. Yinanç. yüzyıldan itibaren Pamfilya ovasını istila etmiş olan S elç uklu Türklerinin Antalya kentinin 5 Mart 1207’de fethine. Karadeniz’deki fetihler ile Kıbrıslılar ile anlaşmayı tamamlamak amac ıyla I. İskenderiyeli bir tüc c ar kafilesinin mallarına kentin Frank hâkimi Toskanalı Aldo Brandini’nin el koymasından ve S elçuklu hükümdarı I. çev. s. 1212’de ayaklanarak şehirdeki yöneticileri ve Müslüman ahaliyi kılıç tan geç irip kente bütünüyle hâkim oldular32 . üç ayrı mahalleye ayrılmasına yol aç tı. İzzeddin Keykâvus’un (1211-1220) kentin yeniden fethini gerç ekleştirmesinde yine tic arî ç ıkarlar baskın gelmişti. s. Kıbrıs Krallığı ile yeni bir tic aret anlaşması yaptıktan ve Anadolu’nun en büyük tic aret merkezi sayılan ve doğudan batıda giden veya S uriye ve Irak’tan gelip Karadeniz’e ulaşan yolların kesişme noktasında bulunan S ivas’ta yığılan tic aret kervanlarını harekete geç irdikten sonra aynı amac ı Akdeniz sahilinde gerç ekleştirmek iç in Antalya şehrini fethetmiş. Cahen.134-135. Tome I. Tarih Vakfı. çev. Osman Turan. Aç ıkç ası S elç uklu Antalyası’nda olduğu bilinen duvarların tarihi S elç uklu önc esine dayanır. İstanbul. şehrin ahalisini dinsel tabiiyetlerine göre duvarlarla ayırarak her birini ayrı mahallelerde oturmaya mec bur etmesidir. s. . İstanbul.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 133 hatıralarında30 görüyoruz. Fetihten hemen sonra S elç uklular ile Kıbrıslı Latinler arasında bir tic aret anlaşması yapan I.23–24. 1967. Tarzi. A. C. s. Turan. Paul Lucas. 2007. Bunun temel nedenini şehrin. bunun gü30 31 32 33 34 35 36 Bir örnek: 1047’de Akka’yı gezen İranlı seyyah Nâsır-ı Hüsrev’in tasvir ettiğ i şehrin Mînâ ve Liman bölgesi Antalya örne ğ ine çok benziyor (Sefername . isyanın bir gece silahlanan Rumların muhafız ve memurlara saldırarak gerç ekleştiğini kaydeden İbn Bîbî36 gibi dönemin bir S elç uklu kronikç isi vardır.244. s.358. S onraki dönemde mahalleleri birbirine bağlayan kapıların Cuma namazının kılındığı esnada ve akşamları devamlı kapatılıyor olması. Rumların isyanının Müslüman ahalinin ve yönetic ilerin Cuma namazına durdukları sırada gerçekleşmiş olması nedenine bağlayan Paul Luc as 35 olduğu gibi. 2000.307. 330. XI. İbn Bîbî.49. Bu dönemde Karadeniz’e aç ılan en önemli liman kenti konumundaki S inop’u Bizans’ın elinden aldıktan (1214). E. 378. Turan. İstanbul. Osmanlılardan Önce Anadolu. Voyage du Sieur Paul Lucas . M. Gıyâseddin Keyhüsrev’e meydan okumasından sonraki gelişmeler yol aç mıştı31 . S elçuklu yönetiminin Antalya şehrinde fetihten sonraki günlerde yaptığı ilk işlerden biri. Selçuknâme .121. s. Akdeniz’de bir ithalat ve ihrac at limanı ve S elç uklu deniz kuvvetleri iç in bir hareket merkezi haline koymuştu. Paris. H. Selçuklular Devrinde Türkiye . Antalya’yı. Selçuklular Devrinde Türkiye . Anc ak kentin nüfus ç oğunluğunu oluşturan Rumlar ile Frenkler. 1971. İşte S elç uklular aç ısından bu ibretâmiz olay. bunun ardından Kıbrıs Latin Krallığı ile ayrıntılı bir tic aret anlaşması yapmıştır33 . s.

E. Anadolu ve Konya’nın güneydeki doğal ç ıkış yeridir ve Mısır ile tic aretin en büyük limanıdır. Roma döneminde Kıbrıs Yahudi c emaati ile temas halinde bir Yahudi c emaati bulunan Alanya’da39 S elç uklu ve Osmanlı dönemlerinde müstakil bir Yahudi c emaati oluşturac ak sayıda Yahudinin bulunduğuna ilişkin bir kayıt yoktur. A. Ankara.e. 611). s. s. şehrin Selçuklu fethi sırasında iç iç e üç surla ç evrili bir yapısı vardır40 . s. 1207’de kentin fethinden hemen sonra Venedik ile bir tic aret anlaşması yapılmış. XI. Zimmîleri duvarlarla ayırma keyfiyetinin Alanya şehrinde de mevc ut olduğunu görüyoruz. anc ak kalenin. Antalya’da olduğu gibi Alanya’da da bir kısımdan diğerine müstahkem avlulardan geçile- 37 38 39 40 41 İbn Battûta Seyahatnâmesi.381-383. C. Bitmez-Tükenmez Anadolu. Bu dönemde Antalya. yerliler (Rumlar) ile Franklar arasında rekabete sahne olmuştu ve Rumlar. yüzyılda Antalya şehrine gelmiş olan ve İskenderiye’deki Yahudi c emaatiyle birlikte ç alıştığı anlaşılan Antalyalı Yahudi tüc c arlar. S. İstanbul.134 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 venlikten kaynaklanan nedenlerle yapıldığı anlaşılıyor. Türklerin tarafını tutmuştu. yüzyılın başlarında Alanya’yı gezen ve şehrin kaba bir resmini yapan Pîrî Reis. Yapı Kredi. fetihten sonraki dönemde ise yalnızc a Hristiyan tüc c arlar bulunuyordu38 . S elç uklu döneminde Hristiyanlar ve Müslümanlar gibi ayrı bir mahallede yaşamaya devam etmişlerdir. 1970.g. S elçuklu ve Beylikler dönemlerinde varlığını koruğunu. s. şehrin bir duvarla -aşağı ve yukarı olmak üzere. Kültür Bakanlığ ı.13.238. Nitekim Koloni-mahallelerin Antalya şehrinde Mînâ adıyla kurulduğunu. ed..ikiye ayrıldığını41 gösteriyor.I. anc ak bu anlaşma kentin bir Cuma günü Müslümanların namazda bulundukları sırada 1212’de Rumların eline geç mesi üzerine hükümsüz kalmıştı. Avram Galanti. Siyasî Tetkik . Bu ma ha llenin çevresini bir duva r kuşatmakta”37 ifadesinde görüyoruz. Gıyâseddin Keyhüsrev tarafından korunan Hristiyan tüc c arlar oturuyordu. a. İbn Battûta’nın 1332’de gördüğü Antalya’ya ilişkin seyahat hatıratında “Hıristiya n tüccarlar ‘mînâ’ [=liman] a dıyla anılan semtte oturma kta dırla r. s. 22 Oc ak 1216’da Antalya’nın yeniden fethinden sonra ise -Rumlara olan güvensizliğin de etkisiyle. . 1947. Türkler ve Yahudiler. 1988. Selçuklu’dan önc eki dönemde burada Müslüman ve Yahudi tüc c arlar da oturuyor. Kitab-ı Bahriye . Bizans’tan kalma bir koloni mahallesi olan Liman mahallesinde ( Mînâ ) ise şehrin fatihi I. 2004.Antalya şehrinde yaşayan üç dinsel grup eskiden var olan duvarlar ihya edilerek mahalle haline getirilmiştir. Ökte. Aykut. Z. Tarihî. C. İstanbul.IV. Pîrî Reis.403. çev. İstanbul. Mehmet Önder. XVI. Aslında Alanya kalesinin kurulu bulunduğu yarımadayı ç evreleyen ve onu üç esas kısma ayıran ve bugün halen ayakta duran surlar şehrin fatihi ve yeniden kuruc usu Alâeddin Keykubad döneminden kalmıştır. Şehrin ahalisi arasında Ermeni kilisesine ba ğ lı olanlar da bulunur (Heyd. S elç uklu fethinden önc eki günlerde Kıbrıs’ın hâkimiyetinde bulunan Antalya.

Türkiye’nin Sosyal ve İktisadî Tarihi (XI-XIV. Osmanlı Antalyası’nda olduğu gibi. Fransız. Tunc er Baykara. DAKTAV. Kale Kapısı’ndan ( Şâ hrâh ) Taş Mescit’e uzanan bir şekilde kentin 1⁄3 oranında ikiye ayrıldığını ve duvarın üzerindeki burç ların ha sım ta rafın doğuda olac ak şekilde yerleştirildiğini gösteriyor. 2008. benzerinin Uluborlu ile Niksar’da da bulunduğunu. İstanbul. 1993. Isparta. S elçuk ve Osmanlı Alanyası’nda bir mahalle oluşturac ak nüfus yoğunluğu olmayan Yahudilerin Rumların semtlerinde oturduğu söylenebilir.38-43. Mübarizeddin Ertokuş’un ikinc i kez vali olduğu sırada (1216) Sultan İzzeddin Keykâvus döneminde yaptırıldığını. Alaeddin Keykubad tarafından aynı tarzda ikinc i bir duvarın yapıldığını.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 135 rek ulaşılırdı42 . “ Bir Selçuklu Şehri Olarak Antalya” . Alanya Kitâbeleri. Antalya şehrindeki surların44 ise fetihten sonraki üç aylık yoğun bir ç alışma sonucunda (22 Oc ak-19 Nisan 1216) bir ihtiya t tedbiri olarak yapıldığını. Yönetim merkezinde olduğu gibi kenti mahallelere ayıran duvarlar ve surlar da Bizans’tan devralındı. zimmîlerin oturdukları mahallelerde Müslüman Türklerin de oturmaları gerç eği. Erzincan. Kayseri. s. Turan. 2000. Bunun için bkz: S. bundan on yıl kadar sonra. İranlı. Fakülte. 2002.137. Konya. surların. Müslüman Türkler ise Kıbrıs’ın Magosa şehri ile Suriye’nin ve Kırım’ın bazı şehirlerinde tic aret yapmak amac ıyla yerleşmiş idiler47 . Antalya. Alanya . Alanya. S elçuklu döneminde uluslararası tic arî mübadele ve hareketlerin ilerlemesi sayesinde büyük kervan yolları üzerinde bulunan Antalya.128. Mahallelerin duvar ve surlarla ayrılması keyfiyetinin Osmanlı döneminde de devam ettirildiğini. Erzurum ve Malatya gibi şehirler oldukç a gelişmiş bir durumda bulunuyordu. Bu şehirlerde İtalyan. 2002. 42 43 44 45 46 47 Alanya kalesinin ve şehrinin bölümleri için bkz: Vasos Voyacoglu. A. Antalya şehrinde oturan milletler ortalık kararınc a ve Müslümanlar Cuma namazını kıldıkları sırada mahallelerinin kapılarını kapatmak zorunda olduklarını Antalya şehrini gezip gören hemen bütün seyyahlar dikkatli bir şekilde yazıyorlar. . 1225 yılında şehre yığılan Türkmen nüfusunu kalenin iç ine yerleştirmek amac ıyla S ultan I. Ta ş a Yazılan Zafer/Victory Inscribed. S uriyeli ve sair halkların yanısıra Yahudi mahalleleri oluşmuştu. s. İstanbul Fetih Cemiyeti. Ali Yıldırım. Selçuklu Semineri. Antalya. Leiser.113. Samsun. Behset Karaca. Ankara. s. Niksar’da ve Alanya’da olduğu gibidinsel ve ırksal grupları birbirinden ayırmak amac ıyla yeniden yapılandırıldığını43 anlıyoruz. çev.46 bu ayırma işlemin eskiye oranla zamanla yumuşatıldığını gösteriyor. Yüzyıllar). ve XVI. 2002. s. yeni surun eski surla birlikte yeni bir İçka le ortaya ç ıkarmış olduğunu. Ozil. Selçuklular ve İslâmiyet. S ivas.32-33. Yüzyıllarda Teke Sanca ğı. XV. Tuncer Baykara. Redford-G. Antalya IV. Bu duvarların aslında şehrin tahkimatına yönelik olduğunu ve zaman iç inde -İstanbul’da. s. bundan sonra iki sur arasında Türkler tarafından Ahi Yusuf Mesc idi’nin yapılmış olduğunu45 yazıyor.

anc ak zaman iç inde Müslüman Türklerin Rumlar tarafına doğru genişleyerek nüfusun ç oğunluğunu oluşturduğunu. Birç ok İslâm ülkelerinin yanısıra S elç uklu ve Bizans’taki uygulamaların.43. Antalya’daki durumun Konya. 1993. Alanya gibi bazı şehirler iç in de geç erli olduğunu. Türk Yahudileri Tarihi. 1524’te Buda’yı alan Osmanlılar. Arda. Antalya. s. anc ak şehrin hâkimi Müslüman Türkleri Rumlardan ve Yahudilerden birer duvarla ayırma işleminin Niksar. s. Alâeddin Camisi ile Ahi Yusuf Mesc idi’nin ç evresindeki kısımda ise Müslümanların oturduğunu. Asya ve Afrika Gözlemleri. s. Fikri Erten (1876-1962) Budalı İmamzâde ailesine mensup oldu ğ unu. farklı mezhep mensubu Yahudiler arasında da uygulanıyordu. İslam Dünyasında Yahudiler. Naim Güleryüz. Yahudilerin de bir zaman sonra Balibey Mahallesi tarafına taşındığını ve XX. İstanbul. 1994. Örneğin Mac ar krallarının başşehri Tuna’nın sağındaki Buda (Budin) şehrinin XV. S. 1996. Gözlem. 1432’de Buda’yı gezen Fransız gezgini Bertrandon De La Broquiére. Süleyman Fikri Erten. Makbule ve Barbaros mahallelerinin bulunduğu kısımda Ermeniler ile Rumların. a man dileyen binlerc e Hristiyan ile Yahudiyi Buda’dan sürgün olarak Edirne. İstanbul. 2001. İstanbul’da Yahudilerin oturduğu Bahç ekapı ile Ayasofya arasındaki mahallenin surlardan denize doğru ç ıkış kapısı olan ve Yenicami c ivarında bulunan mahalleye Bizans döneminde Porta Hebra ica/ Porta Judeca denirdi. Budin’in 1526 yılında fethine ilişkin bir an- . İstanbul. 48 49 50 Ortaça ğ’da İki Yahudi Seyyahın Avrupa. Yüksek şehir. bunların Fransız Krallığı’ndan kovulmuş olduğunu belirtiyor49 . 1170’de İstanbul’u ziyaret eden Yahudi seyyahı Tudelalı Benjamin. Ankara. yüzyılın ortalarına kadar burada yaşadığı anlaşılıyor.30-31. ed. çev. Şener. Pera’da Rabbanî ve Karaim Yahudileri arasında sıkç a vuku bulan kavgaları önlemek amac ıyla aralarına yüksek bir duvar ç ekilmiş olduğunu yazıyor48 .6-7). Deniza ş ırı Seyahat. Antalya Livası Tarihi (1922) müellifi S. Arslanta ş. İmge. Eren. Antalya ve Alanya gibi birkaç şehirle sınırlı olduğunu görüyoruz.276-277. S u Ş ehri. Ch.136 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Bu durumda Antalya Yahudi c emaatinin etrafı duvarlarla ç evrili ayrı bir mahallede oturması imkânsız hale geliyor. bu durumda İbn Battûta’nın 1332’de gördüğü etrafı duvarlarla ç evrili bir Yahudi mahallesinin gerçek olmaması gerektir. B. oradan Bosna’nın Rahiç kasabasına geldiğ ini belirtiyor (Musa Seyirci. Yukarı Mahalle ve Aşağı Mahalle. S elanik ile İstanbul’un yanısıra başka yerlere yerleştirmiş ve nüfus kütüklerine Buda lı Sürgünler şeklinde kaydetmiştir50 . Yahudi Mahallesi. yüzyılda şu altı mahalleye ayrılmış olduğu görülüyor: S aray Mahallesi. Schefer. C. 2000. Borgulu. çev. İstanbul. burada Fransızc ayı ç ok iyi konuşan birç ok Yahudi bulunduğunu. ç ünkü S üleyman Fikri Erten’in ç iziminde gösterilen üç mahalleden ikisinin Türklerle iskân edilmesi sonuc unda geriye ç oğunluğunu Rumların oluşturduğu bir mahalle kalıyor ki. Bernard Lewis. s.145. s. İ. Kaknüs.I. çev. Bizans’ta zimmîleri duvarlarla ayırma durumu yalnızc a Hristiyanlar ile Yahudiler arasında değil. N. Şu halde bugünkü Civelek Sokak ile Hesapç ı S okak arasında bulunan etrafı duvarlarla ç evrili mahallede Yahudilerin. ç ağdaş kimi monarşiler tarafından da uygulandığına tanık oluyoruz.

MEB. Belleten. burasının da yine büyük bir duvarla ç evrili durumda olduğunu belirtiyor.I. İslâm Ansiklopedisi. s. s. Diyane t İslâm Ansiklopedisi. 1978.403. güney-doğusunda Rumlar. Feridun Emecan. C. Ş ehir Helenistik dönemde Liman’ı kuşatan ve doğuya doğru uzanan kesimde iken. pazar ile ç arşılar Türklerin oturduğu kesimde bulunuyordu53 .461. Alman profesörü Dr.532. bütün şehrin etrafını ve söz konusu ettiği semtleri de iç ine alan geniş surlar tarafından kuşatıldığını anlatıyor51 . C. Müslüman (ve Türkler) ahalinin ise şehrin ta m merkezinde oturduğunu. Şehrin bir bölümünde 51 52 53 54 latıda Osmanlı ordusunun şehre girmeden önce Hristiyan halkı çoktan şehri terk etmiş. Türk Yahudileri Tarihi. C. en eski şehrin ç ekirdeğini oluşturur ve kadim ç ağlardan kalmadır52 . pek ç ok hamamın. C. s. İstanbul. “ Antalya” .70. Bu durumda Antalya şehrinin beş bölüme ayrıldığını görüyoruz: Hristiyan.36). sa nki üç a yrı şehirden oluşuyormuş gibi. 1991. . orta kesiminde ise Yahudiler oturuyor.XLVI (Temmuz 1982). “ Kudüs’e Giden Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri” . Rum. Ragusa şehri gibi her dinden. “ Antalya” .I. s. şehrin a sıl ha lkı dediği Rumların başka bir mahallede oturduklarını.III. Türkler ve Yahudiler . Yahudilerin de kendilerine ait bir yerleşim alanları bulunduğunu. Duva rla rla ve hendeklerle üç kısma a yrılmış. şehrin beyi ile ailesinin ve devlet erkânı ile kapıkullarının oturdukları semtin ( İçka le) diğer taifelerden tamamen ayrılmış olduğunu. her ırktan insana hoşgörü ile kuc ak açan bir şehir olan Antalya. Nu. yalnızca Yahudiler kalmıştır.234-235. Rumların oturduğu mahallenin ç evresini birer duvar kuşattığını. s. ayrıca bkz: Galanti. düzenli planıyla kalabalık ve zengin ç arşılar bulunduğunu. Yahudi gibi yabanc ı tüc c arlar da ikamet ediyorlardı. İstanbul. Antalya’nın S elçuklu mirası sosyal yapısını İstanbul’un fethine (1453) kadar koruduğu anlaşılıyor. Budin dışında karşılayarak şehrin bütün anahtarlarını kendisine sunan heyetin ba şında bulunan Yozef ben Salamon Eskenazi’ye bir ferman vererek kendisini ve ailesini ve kendinden sonraki bütün sülalesini süresiz olarak her türlü vergiden muaf tutmu ştur (Güleryüz. konumu aç ısından örnek ve sembol bir durum arzeder. sonradan güney-doğudaki geniş alan bir surla ç evrilerek asıl şehre katılmıştır. s. “ Antalya” . bulundukları yerin etrafının bir surla ç evrilmiş olduğunu. Bu tasnif ve gözlem klasik bir Ortaç ağ Türk-İslâm şehrinin sosyal yapısını gösterir. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınmış bir Köln Seya ha tna mesi’nde Antalya şehrine ilişkin şu satırları okuyoruz54 : “Antalya güzel bir şehir. Diyane t İslâm Ansiklopedisi.234. s. onların etrafının da bir surla ç evrili ve ka le gibi olduğunu yazıyor. şehrin merkezinde bir Cuma Câmii (Yivli Minare) ile medresenin. Kanunî Sultan Süleyman.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 137 1332’de Antalya’ya gelen İbn Battûta. X. Kalenin surları için bkz: Besim Darkot. Biraz farklı bir yerle ştirme için bkz: Emecan. TDV. XV. Liman’ın etrafını kuşatarak şehri talî kısımlara ayıran surlar.I. S elç uklu döneminde Mînâ ’da Batılı Hristiyan tüc c arların yanısıra Arap. Müslüman ve Yahudi mahalleleri ile Yönetim (İç kale) ve Tic aret (Mînâ=Liman) semtleri. Cuma vakti ve her gec e bu duvarın kapılarının kapalı tutulduğunu. Wilfried Buch’un ifadesiyle. yüzyılda ise kara tarafına ikinc i bir sur yapılmış ve şehrin gelişimi ve temel yapılanımı sağlanmıştır. İbn Battûta Seyahatnâmesi. Ş ehrin esas kısmı olan Liman’ın batısında ve kuzey-doğusunda Müslüman Türkler.

S ide. bölgenin en yoğun Yahudi yerleşim yeri olan S ide’nin Araplar tarafından tahrip edilmesi üzerine Antalya kentine göç müşlerdir. gören ve yazan Fransız gezgini Paul Luc as gibi bir Batılının gözlemleri ile de örtüşmektedir.142. Roma döneminde Myra. Bu dönemde Pamfilya ile Likya’nın gelişmiş kentlerinde dağınık durumda bulunan Yahudiler. s. diğer bölümünde otura n Ya hudiler cuma rtesiyi ve üçüncü bölümde otura n Türkler (Müslümanlar) ise Cuma gününü ta til sa yıyorla r. Sonuç olarak. Fetihten sonraki günlerde yeni başkent İstanbul’un yeniden imar ve iskânı amac ına yönelik olarak Antalya’dan İstanbul’a sürgün edilen bir grup Yahudi. Şehirde çok sa yıda Hıristiya n tücca r var. Pamfilya Yahudi c emaatine ilişkin tarihî verileri Bergama Krallığı döneminden itibaren izleyebiliyoruz. Galanti. 1332’de şehri gezip gören İbn Battûta’nın seyahat hatıraları ve gözlemleri ve dönemin tarihsel gerç ekleri ile koşutluk iç indedir. Türkler ve Yahudiler . Bu zorunlu iskân sonuc unda buralarda âdeta tek bir Yahudi bile bırakılmamıştı55 . onlar pazar gününü. yüzyılda şehri gezip. s. İslam Dünyasında Yahudiler . Attaleia kentlerinde oturuyorlardı. yüzyılın başlarında S elç uklu Türkleri tarafından alınan Antalya kentinde dinsel bir c emaat olarak müstakil bir mahallede oturan şehrin Yahudileri. Phaselis. Bizans döneminde ise Hristiyanlaşma yoluyla Helenleşme durumuna maruz kalmışlar. Üstelik sonraki dönemde. Perge. Gayri-Müslim c emaatlere hukukî bir statü veren Fatih S ultan Mehmet ise İstanbul’un fethinden sonraki dönemde bir fermanla Balkanlardan ve Anadolu şehirlerinden ç ok sayıda Yahudiyi getirterek başkent İstanbul’a yerleştirmişti. yeni başkent İstanbul’un yeniden imar ve iskânı amac ıyla yapılan göçler sonucunda Osmanlı döneminde küç ük bir azınlık haline gelmiştir. bir yüzyıl kadar önc e. burada c emaatlerinin adına birer sinagog da kurmuşlardı56 . Bu gözlemler aslında bir gerçeğin ifadesidir.16.138 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Hıristiya nlar oturuyor. XVII. 55 56 Lewis. XIII.” Bu satırlar. .

London. Denizaşırı Seyahat. Teil 1. (1993). (2005). Isparta. (2000). Fütûhü’l-Büldan. C. – Leiser. S. Selçuklular Zamanında Türkiye. (1947). 69. Yakın-Doğu Ticaret Tarihi. Süleyman Fikri. TTK. -Önder Mehmet. İslâm Ansiklopedisi. (1967). İmge. -Mansel. S. İstanbul. Tarih Boyunca Akdeniz Uygarlıkları. Kitabı Mukaddes/Eski ve Yeni Ahit (Tevrat ve İncil).. Ankara. C. -Emecen. -Galanti Avram. İslam Dünyasında Yahudiler. Arif Müfid. Tarihî. -Baykara Tuncer. İstanbul. İstanbul. Ötüken. G. Yazıt Nu. (1978). -Bean. W. Yüzyıllarda Teke Sancağı. C. -Ramsay. (1970). “Bir Selçuklu Şehri Olarak Antalya”.IV. çev.W. Cities. -Heyd. çev. Selçuknâme. (1996). -Bosch. Yüzyıllar). Arslantaş.(1997). Türk Yahudileri Tarihi. “Likya’da Yahudi Varlığı İlk Kez Kanıtlandı”. Ankara. Tome I. Şalom. Berkeley. İstanbul. C. Wien. Bernard. Landschaftgeschicte von Pmphylien. -Moğol Hasan. (1964). İstanbul. İstanbul. -Baykara. N. Antalya IV. Siyasî Tetkik. C. Çavaş. . S. İstanbul. (2004). Taşa Yazılan Zafer/Victory Inscribed. Tuncer. E. İstanbul. (2000). (1971). Antalya. -Darkot. Fortresses and Villages of Byzantine Asie Minor. Xavier.. Z. Kitab-ı Bahriye. . -Redford. Ankara. -İbn Bîbî. -Çevik. Band 8: Lykien und Oamphylien. Türkler ve Yahudiler. Osman. C.III. B. TTK. çev. Turkey’s Southern Shore. Belleten. -Sefername. (1976). Kitabevi. (2001).. E.D. çev. Paul R. Hampshire. (1960). Friedrich. Wilfried. Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası. -Cahen. Hansgerd – Hild. (2000). “Kudüs’e Giden Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri”. -Flemming. C.. Clemens Emin. E. Aykut. -Pîrî Reis. M. Jewish Communities in Asia Minor. Besim. (2002). Atlan. Antalya Livâsı Tarihi. Voyage du Sieur Paul Lucas. MEB. Asya ve Afrika Gözlemleri. -Buch. -Goitein. (1956). -Turan Osman. . (1958). Ankara TTK. İstanbul. çev. -Turan. Paul. çev. S.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 139 BİBLİYOGRAFYA -Balard Michel.I. M. Arda. Side Agorası ve Civarındaki Binalar. (2004). K. çev. İstanbul. Diyanet İslâm Ansiklopedisi. İstanbul..(1996). A. -Lucas.II. çev. Arif Müfid. (1967). University of California Pres. Üyepazarcı. İstanbul. Selçuklular ve İslâmiyet. (2008). (1814). Barbara. XV. çev.XLVI.İnan Jale. Ankara. İstanbul. (1957). R. Ugan. -Tudelalı Benjamin. (1338). MEB. Ökte. Schefer. . Yapı Kredi. Nu. -Trebilco. Ch. Kaknüs. Ankara. Paris. (2007). MEB. çev. ed. A. -Erten. Ankara. TDV. Clive . M. George E. İstanbul. H. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. İstanbul. Pamphylia Tarihine Dair Tetkikler.I. çev.(1979). Mehter. Yinanç.Tabula Imperii Byzantini. Turan Neşriyat. S.. (1955). Türkiye’nin Sosyal ve İktisadî Tarihi (XI-XIV. Pisidien und Lykien Im Spatmittelalter.Mansel Arif Müfid . İlkçağda Antalya Bölgesi. Tarzi. Maarif Vekâleti. İstanbul. İ. Z. A Mediterrenean Society. İstanbul. (1939). -Bean George E.De La Plaine Pamphylienne aux Lacs Pisidiens Nomadisme et vie Paysanne. -Lewis. ve XVI. Ankara. Athens. (1988). Kültür Bakanlığı. C. Şener.. (1993). Osmanlılardan Önce Anadolu. -Mansel. -Hellenkemper. 1948 Yılı Kazılarına Dair Rapor. -Planhol. Z. -Broquiére. The Jews of Byzantine Empire. (1991) “Antalya”. Antalya Tarihi. Antalya. J. “Antalya”. Ortaçağ’da İki Yahudi Seyyahın Avrupa. çev. Gözlem. Bertrandon De La. İstanbul. Bitmez-Tükenmez Anadolu. Side Kılavuzu. ed. Matbaa-i Âmire. (1967). İstanbul. -İbn Battûta Seyahatnâmesi. (2004). Feridun. -Karaca Behset. -Güleryüz Naim. (1956). Wiesbaden. Pektaş. Nevzat. (1982). -Star. Selçuklu Semineri. Cambridge. Paris. (2009). Karal.I. -Foss.I. -Belazurî. (1997). (2000).

İstanbul Fetih Cemiyeti. çev. DAKTAV. (2002). –Williams W. (1999). Alanya.140 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 -Turan. (1990). İstanbul. Şerafettin. -Yıldırım. -Wallace. Ozil. Z. C.. (2002). Z. -Voyacoglu. İlkgelen. Ali. Alanya. Metis. İstanbul. A. Vasos. çev. . Türkiye-İtalya İlişkileri. R.Tarsuslu Paulus’un Üç Dünyası. İstanbul. Alanya Kitâbeleri.I.

TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Dr. Bu kuraklığın en etkili olduğu saha ise İç Anadolu olmuştur. çoğu aile yiyeceksiz kalmış ve bu yüzden bir kısmı yerlerini terk etmişlerdir. Sa yı: 5 Sa yfa : 1 4 1 -1 76 Ye a r: 2 0 1 1 . the public was able to breathe a sigh of relief and especially thanks to the debt suspension of Agricultural Bank. they were able to continue their agricultural life. many families exposed to lackness of food and drink and some of them abandoned their places.. Kıtlık . m. Thanks to these helps. Bu bölge halkının çoğunlukla ziraatle meşgul olması. Hatta bazı bölgelerde ölüm olayları bile meydana gelmiş olduğundan hükümet. Anahtar Kelimeler Kura k lık . Fa mine.com . Key Words Drought. Because of this drought. Nitekim bu kuraklıkla birlikte. Ya rdım AN ANALYSIS OF THE DROUGTH DISASTERS IN THE P ERIOD OF REP UBLIC Abstract The most important drought in the period of Republic occured in 1928. Issue : 5 Pa ge : 1 4 1 -1 76 CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAŞANAN KURAKLIK FELAKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Necmi UYANIK* Muhammed SARI∗∗ Özet Cumhuriyet döneminde yaşanan en önemli kuraklık 1928 yılında meydana gelmiştir. Dealing with the agriculture by most of the citizens of this region increased the exposure ratio from the drought. bu yörelerin halkına Hilâl-i Ahmer (Kızılay) ve Ziraat Bankası vasıtasıyla yardımda bulunmuştur. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi.sari@hotmail. Hilâ l-i Ahmer. Hila l-i Ahmer. kuraklıktan etkilenme oranını artırmıştır. Help * ** Doç. Even some death incidents occured in some areas and the government helped the people of thes e regions by means of Hilal-i Ahmer and Agricultural Bank.com Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Doktora Öğ rencisi. The Central Anatolia Region was the most affected area by this drought. necmiuyanik@hotmail. Bu yardımlar sayesinde halk rahat bir nefes alabilmiş ve özellikle Ziraat Bankasının borçları ertelemesi sayesinde üretici durumlarına devam edebilmişlerdir.

“ Kuraklık ve Kıtlık” .2. s. kuraklığa veya daha genel bir tabir ile gayrimüsait senelere daha sık tesadüf edilmektedir.142 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ Kuraklık. bitki hayatının ve daha doğrusu toprağa bağlı hayatın. “ Orta Anadolu`da Kuraklık” . ç iftç inin büyük sıkıntılar ç ekmesine sebep olmuştur2 . S. 2. Yıl:10. Yaşanan kuraklıklar iç erisinde en tesirli olanı 1874 yılında meydana gelmiştir.135. s. İstanbul’da bile Haliç ’i buzlar tutmuştu. Cahit Öztelli. S. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B . yüzlerc e köy ise mahsur kalmış. S. Orta Anadolu’da kuraklık ve kıtlık o kadar etkili olmuştur ki. Tarihte kıtlık seneleri diye bilinen seneler ya vakitsiz yaşanmış. Yıl: 1974. Şevket Ra şit.9.36. Nisan 1990. hatta bazen kar kalınlığı telgraf direklerinin boyuna ulaşınc a haberleşme imkânları da kesilmiştir. 1939. gelişme olanaklarının kısıtlandığı bir doğal yaşam ortamıdır1 . 1845 kuraklığı Kayserili bir ozan tarafından “erdi bu kıtlığa nice çok diyarlar-cümlesinden ehven oldu bu civar”5 . o yıl az mahsul toplanabilmişti. kış ise bütün ülkede fevkalade sert geç miştir. C. Nejat Berkmen.8. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Dergisi. C. s. ya da bulundukları yerleşim yerini terk ederek kendilerine yeni hayat sahaları aramaya başlamışlardır.6 Bunun netic esinde pek ç ok kişi ya ölmüş.133. Bu tür felâketlere Türk tarihinin her safhasında tesadüf etmek mümkündür. Buna karşılık. Tarih ve Toplum. Hayat Tarih Mecmuası (Tarih ve Edebiyat Mecmuası). “ Halk Şiirinde Tarihi Kıtlıklar ve Kuraklıklar” . % 30.7. s. Ancak bu tür kıtlık seneleri daha ç ok yağış azlığından. “ Kuraklık ve Kurak Bölgelerin Özellikleri” . S. ya da şiddetli soğukların ve kuraklığın neticesi olarak görülmüştür. s. Bunlardan Osmanlı döneminde olanlarından bazısı yazılmıştır. Buna mukabil mahsulü tamamen değilse bile. 54. S. Dönüm. tabiat tarafından hassas bir şekilde ç izilmiş olan yağış karakteri. şeklinde dile getirilmiştir. 1873 yazı Orta Anadolu'da kurak geç inc e. 1845. 76. Ocak 1948. Umran Emin Çöla şan. Yıl: 2. Bu sıkıntılı yıllar. 6 Temmuz 1945. Hiç şüphesizdir ki Anadolu.31. Orta Anadolu'da yoğun kar ve don yüzünden yollar aylarca kapalı. Bu destanlarda halkın o zamanki 1 2 3 4 5 6 Nihat Uluocak. S. 1874 yılında meydana gelen korkunç kıtlık hakkında birç ok halk şairi destanlar meydana getirmişlerdir. halkın iç inden yetişen ozanları dokunaklı feryatlarla dile getirmişlerdir. Sinan Kuneralp.11. “ Kuraklık ve Memleketimiz” . 1942 ve 1945 senelerini de ikinc iye örnek olarak verebiliriz 3 . sonbahar aşırı yağışlı. 6. birç ok seneler yurt ekonomisinin sarsılmasına. . 1887 ve 1928 senelerini birinc iye ve 1935.4. Bu sıkıntıların başında. yani kuraklıktan kaynaklanmıştır. 1874. Haziran 1935. halkın uzun seneler ç ekmek zorunda kaldığı kıtlık felâketi gelmektedir. % 40 ve hatta bazen % 50’den fazla azaltan soğuk. Temmuz 1974. Bu tür iklim şartlarının etkisi ise en ç ok İç Anadolu vilâyetlerinde görülmüştür. İktisadi Yürüyüş . s. Ekonomisi daha ç ok toprak ürünleri üzerine dayanan Türkiye’nin. masallara ve destanlara girerek herkes kuraklık ve kıtlığın ne olduğunu bilir hale gelmiştir4 . Yıl: 6. “ Orta Anadolu’da Kıtlık (1873-1875)” . Öyle ki. tarih boyunc a büyük kuraklık ve kıtlıklar yaşamıştır. Buna örnek olarak.

fakat ç obanlık yüzünden yarı yarıya terk edilmiş ve kuraklık yüzünden de tamamıyla harap olmaya mahkûm gibi duran Obruk Köyünün kenarında. Buradaki en büyük eksiklik. Yağışın en az düştüğü bölge olan Orta Anadolu. Bu tesir 1930’lu yıllarda dahi sürmüş. kanaatlerine ve yüzeysel bir bakışla bile görülen duruma göre. Örneğin Beyşehir Gölü’nün aç ılmasından evvel tarlalar. s. Doğal olarak buralarda kuraklıktan ç atlamış ve mahsulleri yanmış tarlaların bulunması büyük bir tezat oluşturmaktaydı. Nitekim Konya’nın kuraklıktan en muzdarip bir nahiyesinde dört yüz haneli.354. bu ovadaki topraklar ziraate gayet elverişliydi. yağışsızlığın sebep olduğunu ortaya koymuşlardır8 . İktisat Matbaası. Hasandağı. Uygulanmakta olan ziraat tarzının da kuraklığın şiddetini arttırmada büyük tesiri olmuştur. Christiansen-Weniger ağaç kütüklerinden yaptıkları araştırmalarda. hatta yirmi ürün vermekteydi9 . Age. agm. Ankara 1930. Leon Robinowicz. ç iftç inin bu tür su kaynaklarını kullanma zahmetinde bulunmaması ile. Yine Kırşehir ve Aksaray’da kuraklıktan en çok etkilenen köylerin bir kısmı. doğal olarak bu durumdan en ç ok etkilenen bölge olmuştur. Bu tarihten sonra ise. 8 9 10 .000 metreküp su bulunduran volkan gölü bulunu7 Çekildi pınardan tükendi mâ’lar Lodos yeli bulutları kovalar Rahmetten müberrâ oldu havalar Tutu ştu ciğ erler büryan içinde O zaman bir hırstır dü ştü insana Çok gavga kıldılar âb-ı revana Çıkmaz oldu zahireler meydana Bulunmazdı sevkı sultan içinde Acayiptir hele dünle bu sözü Bahar geldi gövermedi yeryüzü Hazret-i lemyezel bununla bizi Terbiye eyledi bir an içinde. Her ne kadar yağış azlığı burada kıtlıklar meydana getirmişse de. yüzeyi yerden on metre alç akta ve suyunun derinliği 130-140 metre arasında olan.8. İlmî bir inc elemeye dayanmamakla birlikte.353.. iç erisinde yaklaşık 7.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 143 muzdarip ruhu. s. KURAKLIĞIN SEBEP LERİ VE TESİRLERİ Prof Gassner ile Prof. s. Öyle ki. gökten düşec ek yağmurlardan medet bekler hale gelmiş olmasıdır. A. Kızılırmak’a sahildar olan köylerdi..4. ç iftç ilerin bilgilerine. S. Nüfus Meselesi. Kızılırmak’ın kendi tabi seviyesiyle sulayabildiği yerlerdeki mahsuller gayet iyi durumdaydı10 . perişan hâli.12. samimi bir dille ifade edilmiştir7 . Nejat Berkmen. (Çeviren: Alaettin Cemil). “ Aksaray Folklorunda Yapraklar Aksaraylı Bir Halk Şairinin Dilinden 1290 Kıtlığ ı” . Ağ ustos 1952. Yıl:2. bilhassa 1928 yılında Orta Anadolu’da meydana gelen kuraklığın tesirleri büyük olmuştur.s. bu tarihlerde Karadeniz de dâhil olmak üzere pek ç ok bölgeyi etkisi altına almıştır. yaşanan kuraklığı sadec e bu etkene bağlamak doğru olmayac aktır. ç ok düşük bir verimdeyken sulama sayesinde bire on. 1928 yılından bu yana olan tarihlerdeki kıtlık veya fena mahsule.

. agm. Bu buğdayın 360 kilosunu diğer yılın tohumluğuna.146. 840 kilosunu ise en az beş nüfuslu ailesinin ekmeklik ihtiyac ına ayırıyordu. Odun yerine sığır gübresinden yapılmış tezeği yakmakta olduğundan. zaten iş buhranı iç inde olan şehir ve kasabalara akın ederek işç ilik yapmaya mec bur bırakıyordu14 . kuraklığın vahametini artırıc ı bir etken olmuştur. Leon Robinowicz. inekleri ve çift öküzleri. ağaç tan mahrum bir hâle gelmişti. en azından emeğin inisiyatifi aç ısından ç iftç inin ayakta kalması yolunda önemli bir alt yapı sağlanmış olabilirdi.200 kilo kadar buğday kaldırılabilirdi.. Bu arazinin yarısı kara nadas halinde 1-2 yıl dinlendirilir. s. s. otsuz. ç iftç ilerden ç oğunun ziraata elverişli ortalama kırkar dekar arazisi ve birer ç ift c ılız öküzü bulunuyordu. İyi damızlık boğası yoktu. tohumluklarını kendi kendilerine temin etmiş olurlardı. birkaç ç iftç inin hayvanının sulanmasından başka işe yaramıyordu. Üretim kooperatifleri. s. s. “ Küçük Çifçilerimizin Zirai Dertleri. eksik ekmeğini tamamlamak. belki de bu kuraklıktan ç iftç iler daha az etkilenecekti. samansız ve bakımsızdı.357.355. Çiftç inin ziraat iktisadına ait teşkilatsızlığı. Ziraat ve Ticaret Gazetesi. yemsiz.11 S ulama kaynaklarından faydalanılmaması netic esinde bütün kurak bölgeler.13 Öyle ki. Hâlbuki bu ailenin yalnız katıksız ekmeği için 1. tarlaları gübresiz ve toprakları da verimsizdi. seksen bin liralık bir sermayenin teminini sağlamıştı15 . Çift öküzleri değil demir pulluğa. Bunun yanında. Kurumsal bir teşkilatlanma gerçekleştirilebilseydi. hava uygun giderse 1. Bu sebeple ç iftç i. Örneğin Aksaray valisinin 1927 yılında imec e usulü ile bir miktar ziraatta bulunması.12 Verimsiz kalan bu toprakların yanına.93. Yine ç iftç i toprağı iyi işleyen ve mahsulü ç abuk ve uc uz eken orak. Tarım Bakanlığ ının Küçük Su İşlerine Ait Hayırlı Bir Te şebbüsü ve Bu İşte Muvaffak Olma Şartları” . Zihni Derin. kara sabanı bile ç ekemeyecek derec ede küç ük ve c ılızdı. age. Leon Robinowicz. ç iftç ilerin genellikle ziraatlarını arpa ve buğdaya dayandırmaları olmuştur. ev.358. Hiç olmazsa kaybettikleri yiyeceklerini. mısır ve darı gibi yaz mahsulü ekilmiyordu... age. Bu sebeple inekleri sütsüzdü.095 kilo buğdaya ihtiyac ı oluyordu. . s. ahır ve basit ziraat aletleri yapac ak keresteden. kuru ekmeğini bile karşılamayan bu gibi ailelerin erkeklerini. güc ü yetenlerinin. hükümete olan vergisi ve tüc cara olan borcunu ödeyebilmek iç in. diğer yarısı da ekilerek. S. ziraî itibar sandıkları ve teşkilatları ile hatta daha basitleri ve ilkelleri olmuş olsaydı. Fakat ç iftç i bu tür imec e usullerini uygulamazken.93. giyeceğini sağlamak. harman temiz- 11 12 13 14 15 Age. Nisan 1952. Zihni Derin. yemek pişirmek ve kışın ısınmak iç in gerekli yakacak odundan mahrumdu. Anc ak bu su. ziraat birlikleri. Bu süreç te sıkıntıyı meydana getiren ziraat tarzından biri. bir de ç iftç inin ziraattaki yanlış usulleri ekleninc e tehlike bir kat daha artıyordu.144 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yordu. Bir yetersiz yıllık ziraî üretim.

Yozgat. agm. TBMM Zabıt Ceridesi. bu tarım aletlerini değerlendirec ek bilgiden de mahrum kalmasıdır. s.XII. İçtima: III. Ziraat Bankasından sağlayabildiği az bir miktar parayı ziraî üretimde kullanamamaktaydı.2. Bu kuraklık Konya. Yine mahsullerini değerlendirec ek satıc ıya kadar depo edecek. Bu sebeple hükümet. Bunun nedeni ise. O dönemde ç iftç i.. s. age. Eskişehir ve Afyon gibi vilâyetlerde etkili olmuş ve ilk anda nüfusun yaklaşık beşte biri üzerinde etkisini göstermiştir. (Pulluk ve saire için bir sermaye tesisi hakkında 1/709 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları). kuraklıktan önc eki iki senenin kısmen kurak gitmesi ve 1928 yılı kışının şiddetli geç mesinden ç iftç ilerin alac akları mahsule güvenerek mevc utlarını hayvanlarına harc amaları yüzünden ambarları ve sermayeleri bakımından zayıf durumda kalmalarıdır20 . Bu sadec e olayın ekonomik boyutunu teşkil ederken. B. Bildiklerini tatbik edec ek enerjilerini kaybetmişlerdi19 . s. 1928 yılı kuraklığının etkisini çoğaltan sebeplerden birisi de hem ç iftç inin yeterli sermayeye sahip olmaması. kendini kalkındırac ak olan yeni ziraat usullerini bilmemekte birlikte bu usulleri kendine öğretecek rehberden mahrum durumdaydı.. ç iftç inin modern tarım aletlerine sahip olmamasının yanında. 1928 yılındaki kuraklıkla birlikte iyic e aç ığa ç ıkmış ve ç iftç inin yüzü gülmez hale gelmişti.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 145 leme ve ayırt etme işlerini temin eden yeni aletlerden mahrumdu16 . Devre: III.1. Bu pullukların dışarıdan değil iç eride üretiminin sağlanarak temin edilmesi de kararlaştırılmıştır18 . Ankara (tarihsiz). kuraklıktan sonra artık eski sabanların yerine daha modern pullukların getirilmesi ve toprağın daha iyi işlenerek. toplumsal anlamda pek ç ok kişi ekmek bulamaz hale geldiği gibi aç lıktan ölenler dahi olmuştur. TBMM Zabıt Ceridesi. KURAKLIĞIN DEVLETE VE HALKA VERDİĞİ ZARAR Eskiden beri kıtlıklar ç ok mühim değişikliklere sebep olmuş. üretimde müthiş bir azalma baş gösterdiğinden devlet dışarıdan buğday ithal etmek zorunda kalmıştır. bu gibi zararlardan en az kayıpla kurtulmak istemiş ve bunun iç in de bir kanun dahi hazırlanmıştı. Aksaray. Bununla birlikte. C. Ankara (tarihsiz). Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları). bir elden taşıyıp kıymetli fiyatla satac ak ve dünya piyasalarından haber alac ak vasıtalardan mahrumdu. s. Ayrıc a bu kuraklık 16 17 18 19 20 Zihni Derin. . Kırşehir. İçtima: II. Bu durumun netic esinde.350. Bu yokluk. hem de toprağı derinden işleyec ek modern tarım aletlerinin bulunmayışıydı17 . Kuraklıktan etkilenme oranının az gibi görünmesine rağmen etkisi ç ok şiddetli olmuştur. Zihni Derin. Fakat buradaki en önemli sorun. C.93. bilhassa insan sağlığı üzerinde sıtma gibi hastalıklara neden olmuştur.1.XX. Leon Robinowicz. s. (Ziraat makinelerinde ve ziraatta kullanılan mevadı mü ştaile ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunu tadil edici 1/498 numaralı kanun lâyihası ve İktisat.93. Diğer taraftan ihtiyac ı nispetinde krediden de mahrumdu. Devre: III.. agm.

1927’den beri düşmüştü. Nitekim 1928 yılında. 3. beklenen mevsim yağmurları yağmadığı iç in tarlalarda henüz teşekkül etmiş olan buğday ve arpa başakları. tarımdaki verimlilik tehlikeye girmiş ve insanlar büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmışlardır23 . artık kapaklardan su akamayac ak bir vaziyet hâsıl olmuştu24 . . 7. Devre: IV.219. “ İklim ve Be şeriyet” . C. Devre: IV. 1928 kışı fevkalâde kurak gitmişti. ehemmiyetli bir surette azalmasına sebep olmuştu25 . (1/97 numaralı Konya ovası sulama idaresinin 1931 senesi bütçe kanunu layihası ve bütçe encümeni mazbatası). 30 Ekim1932. Celal Er. Köylü bu felâket karşısında ne yapac ağını şaşırmış. burada yaşamak zorunda kalan insanlar. 1933 senesi kışın kurak gitmesi netic esinde böyle bir safhaya inmişti ki. Bu senelerde hüküm süren kuraklık ile su dağıtımının fennî bir şekilde yapılmaması yüzünden. idarenin geliri arasında mühim bir yekûn teşkil eden sulama üc retinin. S enenin böyle kış zamanına tesadüf etmiş olması nedeniyle Beyşehir Gölü’nde su hac minin daha fazla olmasını gerektiriyordu. alev gibi esen rüzgârların karşısında yanıp kavrulmuştu.XIII. Kuraklık olduğu vakit. Yağmur mevsimi geçmiş. Bu durum ise pek ç ok sahada etkisini göstermiştir. S. C. Ankara 1931. bakımsızlıktan dola- 21 22 23 24 25 Ali Numan. TBMM Zabıt Ceridesi. Beyşehir Gölü suyunun alç almış olması ve bu sebeple şebeke dâhilinde bulunan arazinin tamamen sulanamaması.III.s. su problemi başta olmak üzere pek ç ok sıkıntıya maruz kalmışlardı.42. Halkevi. suyun yeterli miktarda tarım arazisine dağıtılamaması da ayrı bir sorun teşkil etmişti. İçtima II. (Konya ovası sulama idaresi 1933 senesi bütçesi hakkında I /506 numaralı kanun lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası). Anc ak bu göç hareketi 1928 kuraklığında daha önc ekilere nazaran geniş boyutlu olmamıştır. Ankara 1933.146 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yüzünden pek ç ok göç hareketi de yaşanmıştır21 . başka yerlere göç etmek mec buriyetinde kalmışlardır22 . Bununla birlikte. Gelirin azalmasının yanında. Karınca . bu arada. Ş ebekeye muntazam ve tam su verebilmek için Beyşehir Gölü’nün seviyesi bir buç uk metre yüksek olması gerekiyordu. Bilhassa 1928’de yaşanan kuraklık halk üzerinde olumsuz pek çok tesir yapmıştır. Devre: IV.XIII. s. C. Hâlbuki birbirini müteakip kuraklıklar netic esi olarak su kâfi gelmemişti. S. Fevkalâde İçtima. s. köylüleri pek ac iz ve perişan bir hale düşürmüş ve hatta bazı köyler ahalisinden bir kısmı. Ankara 1933.4. Yıl: 55. 7. s. ülkedeki su rezervleri azalmış.2. TBMM Zabıt Ceridesi. s. Çünkü yağış neredeyse bu senelerde hiç düşmemiştir. Hâlbuki gölün seviyesi daha aşağı düşmüştü. Özellikle İç Anadolu’nun tarım bölgesi olması ve kuraklığında etkisini burada göstermesi bu tesirin derecesini katlamıştır. Bunun netic esi olarak suyun seviyesi mütemadiyen. Örneğin 1928 senesinden başlayarak 4 sene zarfında Konya Ovasında kuraklığın devam etmesi. TBMM Zabıt Ceridesi. ac ı bir gerç ek olarak ortaya ç ıkmıştı. İçtima II. Mart 1989. “ Kuraklık” . Yani 1125 buç uk olması lâzımdı. 627. zahire ve hayvan yemi fiyatları yükselmiş. bu suretle kuraklık. Beyşehir Gölü’nün suyunu kanallara veren kapağın radyesi 1124 rakamındaydı.

1925’te ihrac at 192 milyon. Bu maddeye göre. 158 milyona inmiştir. Devre: IV.XII. 1928 yılında ise yaklaşık olarak 108 milyon kilo buğday ithal edilmiştir30 . S.XII. H. Fevkalâde İçtima. C. s. 11-12. TBMM Zabıt Ceridesi. Devre: III. C. dolu. dış piyasalardan buğday ithaline ihtiyaç hâsıl olmuştu. İçtima: III.XIX. agm. Devre: III. (Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına dair 1/520 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası).. piyasaya fazla miktarda altın arzedildiği iç in.Aralık. O yıl en ç ok Romanya'dan buğday ithal edilmiştir28 . 1926’da 7. İçtima: III. TBMM Zabıt Ceridesi. TBMM Zabıt Ceridesi. bu ğ day olarak 1924’te 18 ve 1925’te 19 milyon liralık ithalât. Türkiye'nin buğday aç ığını kapatmak iç in. 1928’de 7.5 milyon. 803. bu suretle zarar gördüğü idarî tahkikatla sabit olanların o seneye ait vergileri.51. kuraklık bölgesindeki köylünün.1. yangın. 1927’de kuraklık zamanına tesadüf ettiği iç in 192 milyonluk ihrac at.14. s. ikinc isi ise mahsul ve hayvanların ölümü netic esinde üretimdeki azalma şeklinde kendisini göstermiştir. Avni Şanda. Devre: III.26 Kuraklığın etkisi. “kara gün” iç in sakladığı altınları da piyasaya sürülmüştür. 237). Fevkalâde İçtima. Bu durumun nedeni ise 1928 senesindeki kuraklıktır. C. Kuraklık netic esinde. görülmemiş bir surette düşmüştü. Bu sebeple.52. bunun netic esinde bütç ede aç ık meydana gelmiştir27 .25. 26 27 28 29 30 31 32 H. 116. TBMM Zabıt Ceridesi.94. kasaplık hayvan fiyatları da düşmüştü. TBMM Zabıt Ceridesi. “ Tarih Boyunca Anadolu’da Kuraklıklar” . Bu tür felâketler karşısında hükümet. altın fiyatları da. Devre: IV. s. C. 887 TL’dir. s. TBMM Zabıt Ceridesi. Maddesi kuraklık ile ilgilidir. Ankara (tarihsiz). Görüldüğü üzere kuraklık. s.000 lira kadar bir azalma yaşanmıştır31 . İstanbul Ticaret Odası Mecmuası. Ankara (tarihsiz). s. İçtima: II. Tuz satışı kilo olarak. aynı zamanda ülkenin ithalat ve ihrac at dengesini de etkilemiştir.1970. 20 Haziran 1931’de Arazi Vergisi Kanunu görüşülürken bu kanunun 5. bütün ürünlerdeki ithalat bu şekilde olurken. birinc isi gelirlerin azalması yönünde. silinen bu borç lar ve üretimin düşmüş olması tahminî gelirlerin beklenenden ç ok az ç ıkmasına sebep olmuştur. Ekim 1970 . s. her ne kadar maddî anlamda sıkıntı iç ine düşse de ç iftç ileri korumaya yönelik uygulamalara gitmiştir. 1926 da 2. 1926’da ihrac at 182 milyon. Ankara (tarihsiz). İthalât ise 211 milyon olmuştur29 .III. C.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 147 yı. Bu yüzden ç eşitli vekâletlerin bütç elerini yeniden düzenleme gereği duyulmuştur. İçtima: II. muzır haşarat veya bulaşıc ı hastalıklar gibi fevkalâde arızalar dolayısıyla en az üç te bir derecesinde zayiata uğrarsa. 005. a. Maliye Vekâletinin müsaadesiyle kısmen veya tamamen silinec ekti32 . Ankara 1931. Ankara 1931. kuraklık. 1927’de 868 bin ve kurak senesi olan 1928 de ise be ş milyon liralık ithalât yapılmıştı.XIII. ithalât 216 milyon. . Anc ak. Mesela. Ankara (tarihsiz). ithalât 242 milyon. 606. s.II. Buna binaen hâsılat da 300.159. Avni Şanda. Devre: III. Nitekim. C. Bundan başka. 1927’de (8. Kuraklığın bu tesiri sadec e mahsulle sınırlı kalmamıştır. herhangi bir köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamının veya belirli bir bölgesinin mahsulleri sel. Gelirlerdeki Azalma 1928 yılında yaşanan kuraklık sebebiyle fiyatlarda bir yükseliş kendisini gösterirken.143-144.

33 Ayrıc a vergi gelirlerindeki bir azalma da. TBMM Zabıt Ceridesi. uzun süredir devam eden kuraklıktan her halde müteessir olmuş bulunan sulama sahası ç iftç ilerinin. C. Devre: IV. s.2. Fakat bu sene zarfında İç Anadolu’da meydanda gelen kuraklık dolayısıyla. Devre: IV.III.35 Fakat bu indirimler bir işe yaramamış yine de halkın büyük ç oğunluğu sulama borc unu ödemekte güç lük ç ekmiş ve büyük bir kısmı da ödeyememişti. Ankara 1933. İçtima: III. Orta Anadolu’da ve bilhassa Konya’da senelerc e devam eden kuraklığın yaptığı tesiri ve bilhassa 1928’den itibaren hububat fiyatlarının düşüklüğünü göz önüne alarak. C.072 lira 33 kuruş tahsil edilebilmişti.325-326. s. Böylece kuraklığın tesirinden hayli zarar gören ç iftç ilerden tahsili tahmin olunan geriye kalan miktara mukabil.2. 1927 senesinde 799. bu eksiklik kısmen telâfi edilmiş ve gelir bütç esi (285. s.XIX. Ankara 1933. S ulama üc reti olarak bütç edeki tahmin edilen miktar 139. (Konya ovası sulama idaresinin 1928 senesi son hesabı hakkında 1/450 No’lu kanun lâyihası). Ankara (tarihsiz). Buna göre. (Anadolu . Hükümet. Diğer taraftan ayni sebepten nakliyatın azalması dolayısıyla. 000 lira tahmin edilmişti. Fevkalâde İçtima. 30 kuruş indirim yapılarak 50 kuruş ve gayri muntazam şebekede dönüm başına alınan 50 kuruştan da 20 kuruş indirim yapılarak 30 kuruşa indirilmişti. senenin kurak gitmesinden dolayı ziraat taliminden eksik olmakla 106. S ulama İdaresi Mec lisi tarafından tespit ve hükümetin tasdikiyle tespit edilen üc retler. bilhassa zahire nakliyatında % 50 derec esinde indirim yapılmasına mec buriyet hâsıl olmuştu. 1929 senesinde 800 000 lira tahmin edilirken34 .XIII. .XIX. yine kuraklığa bağlı olarak hükümetin sulama üc retlerinde yapmış olduğu tenzilattır.Ba ğ dat demiryolları ve Haydarpa şa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/421 numaralı kanun lâyihası). evvelce her bir dönüm başına muntazam şebekede 80 kuruş alınırken. (1930 senesi hakkında umumi mazbata).58. hâlâ lâyıkıyla ilerleme sağlayamamış olmalarından kaynaklanmıştı. TBMM Zabıt Ceridesi. bilhassa hafif seyir nakliyatı 800 bin küsur lira kadar azalmış ise de. 33 34 35 36 37 TBMM Zabıt Ceridesi.180. C. 1928 senesindeki hâsılatın azalmasında kuraklığın etkili olduğu şüphesizdir. Devletin gelirini azaltan en büyük sebeplerden bir diğeri. 11.36 Bu durum. Ankara 1931.XIII. TBMM Zabıt Ceridesi. TBMM Zabıt Ceridesi. s. kara ve deniz boğaz vergilerinde görülmüştür. 07) lira eksik tahsilât ile kapatılmıştı. anc ak 5. İçtima II. üc retlerde indirim yapmıştı. 136 lira.37 Kuraklığın tesiri sulama alanında görülürken. Ankara (tarihsiz).100 lira olduğu halde. 1926 senesinde 774. Devre: III. C. 204 lira ve 1928 senesinde de 697. 228. 466.148 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 1928 senesi geliri. Devre: III. C. Devre: IV. İçtima II. s. 56 lira 4 kuruş olarak tahakkuk etmişti. (Konya Ovası Sulama İdaresinin 1930 senesi bütçesi hakkında l/644numaralı kanun lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası). 012 lira tahsilât olmuştu. diğer sahalarda da düşüş olarak kendisini göstermiştir.563 lira 44 kuruş ve ayni sebebe binaen değirmen ve fabrika su üc retinde 250 lira tahminine karşı. İçtima: III. diğer maddelerde gösterilen yolc u ve sair ç eşitli tahsisat da tahmine nazaran mahsus bir fazlalık kaydedilmiş olduğundan.

Ankara (tarihsiz).4. C. Afyon. Eskişehir.10/ 184. Devre: III. bunun en son tedbir olması uygun görülmüştür. burada kuraklıkla ilgili olarak 8. 30. Bu sebeple üç dört ay sonra bu bölge halkının zaruret iç inde kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu. dışarıdan buğday ve un getirilmesi ve bunun temini iç in de gümrük vergisinin kısa bir müddet iç in kaldırılması öngörülmüştü. 71 lira işletme alacaklarının kaydı silinmişti39 . buna bağlı edevat tatili. halkın büyük ç oğunluğunun ç iftç i olması hasebiyle doğrudan ürünlerin verimini ve buna bağlı olarak da hem vatandaşın yiyec ek ihtiyac ını. Yozgat) darlık sahasındaki etki. (Anadolu . .10. s. Ürünlerdeki Düşüş ve Telefat Cumhuriyet dönemindeki kuraklıkların en ç ok tesir ettiği saha İç Anadolu Bölgesi olmuştur. b. Fevkalâde İçtima. İçtima: I.IV. Ankara. 1923 yılı sonlarında Trakya havalisiyle. Eskişehir. Afyon. 1928 ve 1929 seneleri zarfında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından muhtaç lara dağıtılmak üzere darlık ve kuraklık mıntıkalarına gönderilen zahirelerin nakliye üc retiyle.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 149 Orta Anadolu’da 1928 yılı kuraklığından ulaşım da nasibini almış ve ulaşım gelirleri bu yıl azalmıştır38 . C. Yine 1925 yılında Ziraat Vekâletinden Başbakanlığa gönderilen bir yazıda. diğer alanlarda olduğu gibi hükümetin bu sahada da bir indirime gitmesinden kaynaklanmıştır.266. Fakat bunun da memleket ekonomisine vereceği zarar düşünülerek. olaylar pek yaşanmamıştır. bunun iç in gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. BCA . Gelirdeki bu azalma. kısmen to38 39 40 41 TBMM Zabıt Ceridesi. Buna engel olmak iç in. Bu nedenle de bu yerlere ürünlerin azalmış olmasına bağlı olarak buğday nakliyatı yapılmıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlamak üzere yaşanmış olan bu kuraklıklar. 1924 yılı mahsulünün kış nedeniyle zarara uğramış olduğu ve bu sene de devam eden kuraklığın kışlık ekimi zarara uğrattığı ve ilkbaharda da aynı durumla karşılaşmanın yüksek bir ihtimal olduğu göz önüne alınarak.1. Ankara 1931. Bunun yerine ihtiyaç duyulan yerlere Müdafaa-i Milliye emrindeki kamyonlarla un ve buğday taşınmasının daha muvafık olduğu düşünülmüştür40 .III. 22 Temmuz 1931 tarihinde Devlet Demiryolları ve Limanları işletmeleri bütç e kanunu görüşülürken. Aksaray. s. hem de gelir kaynağını teminden mahrum kalmasına sebep olmuştur. kısmen yemlik. Çünkü bu dönemde ürünlerdeki aşırı düşüş ç oğu insanın en zarurî ihtiyaç larını bile karşılayamayac ak duruma düşmelerine sebebiyet vermişti.Ba ğ dat demiryolları ve Haydarpa şa liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi maliye bütçe kanunu lâyihası ve bütçe encümeni mazbatası). 1928 senesinde yaşanan kuraklıkta altı vilayetin (Konya. TBMM Zabıt Ceridesi.308.10/ 184.b. madde eklenmişti. yükleme. Konya. BCA . 545. 30.266.41 Anc ak bu senelerdeki kuraklık 1928 senesine nazaran daha az etkili olduğundan ürünlerin azalması ve ç eşitli ölüm v. Devre: IV. hububat mahsulü aşırı derec ede düşmüştü. Bu maddeye göre. kantariye ve saire üc retleri ve % 75 indirimle nakledilen amelenin nakliye üc reti olarak tahakkuk eden 118. Kütahya ve Ankara vilâyet ve kazalarında senenin kurak gitmesi sebebiyle.

TBMM Zabıt Ceridesi. Yine bunlar iç erisinde aç lıktan ölen olmadığı bildirilmekteydi45 . Devre: III. ellerindeki mahsulün yetersizliğiyle ç ok ac ıklı bir duruma düşmüşlerdir. . en mühim hububat mıntıkalarından geç en Şark demiryolları mevkisinde ot ve samanlar ç ürümüş ve bu yüzden Anadolu'da birç ok damızlık hayvan mezbahalara sevkedilmişti.XX. dolu gibi birçok a fetler ha ra p etti. Babalık . s.47 Bu nedenle. 42 43 44 45 46 47 Leon Robinowicz.”46 . (1/97 numaralı Konya ovası sulama idaresinin 1931 senesi Bütçe kanunu layihası ve Bütçe Encümeni mazbatası). C. İçtima: I. Bu yerlerden birisi de Konya’ydı. kuraklıktan sadec e hububat değil aynı zamanda panc arda da büyük zararlar görülmüştü44 . Fevkalâde İçtima.359-360. Babalık gazetesinin 8 Mart 1928 tarihli nüshasında. Devre: III. kuraklık. Bu felaketle ilgili şu ifadeler kullanılmıştı: “Geçen sene vila yetin birçok mahallerini yağmursuzluk. Ayrıc a ç iftç inin elindeki mahsullerin değeri de gitgide düşmüştü. s. Ankara 1931. age. İçtima: III. çiftçi bazı yerlerde hayva nla rını beslemekten bile a ciz ka ldı. Leon Robinowicz. yirmi iki bin ailenin ise altı ay darlık ç ekmesi bekleniyordu. s. kısmen de komşularının yardımıyla geç inmekteydiler. Hakikaten 1928 senesinde Anadolu yaylasında kuraklık sebebiyle ot ve saman. s.4. Muzaffer Hamid. Bu durum. C. age.150 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 humluk olmak üzere darlıkta bulunan yaklaşık üç yüz bin nüfus ve elli bin aileyi daha ç ok etkiliyordu. ç iftç ilerin en büyük dayanaklarından olan hayvanlarının ç oğu ölmüştü. İçlerinde una ot karıştırarak yiyec eği maddenin miktarını artıranlar vardı.. seylap. s. sekiz bin aile dokuz ay. hizmetkâr ve yardımc ı kısmını oluşturuyordu. ihtiyac a tamamen evvelden anlaşılmış olduğu halde. bu sene kışın ç ok şiddetli geçtiği ve bazı yerlerde insan ve hayvan ölümlerinin meydana geldiği bildirilmekteydi. TBMM Zabıt Ceridesi. 8 Mart 1928. hububat fiyatının düşmesi dolayısıyla her bir Konya kilesinin 12 liraya belki daha aşağı fiyata düşmesi köylüyü daha ziyade müşkül ve elim bir vaziyete düşürmüştü43 . İç lerinde birç oğu çalışmak üzere başka yerlere gitmişler ve oradan ailelerini geçindirmeye ç alışmışlardı. 1929 senesine kadar buğdayın her bir Konya kilesi 22 lira ve daha yüksek fiyatla satılmakta iken. Ankara (tarihsiz). Bunlar köylerin amele.359. Çünkü saman ve otun yükleme ve tahliyesi hem masraflı hem de müşküldü. Bunlar kısmen ç alışarak. s. Ankara (tarihsiz). Tarlalarda iş bulamadıkları iç in bu kötü duruma düşmüşlerdi. Zararsız otları haşlayıp unla karıştırarak saç ta bir nevi pide yapmaktaydılar.IV.. “ Çiftçilere Tohumluk” . bu kurutucu fela ketlerle ta rumar oldu. Bunların tohumluk olarak ihtiyaç ları ise 16-17 milyon kilo civarındaydı42 . Bunun yanı sıra İktisat Vekili Şakir Bey’in verdiği bilgiye göre.1.219. TBMM Zabıt Ceridesi. Bazı yerlerde de ot yemekteydiler. mahsul yetiştiremedikleri gibi. Müba rek çiftçilerimizin binbir emekle ektikleri hububa t. Fakat bunun aksine.163-164. nu: 2742. O kadar ki. Bu tarihlerde farklı mıntıkalardaki köylerde hiç yiyec eksiz kalan beş on hane bulunmaktaydı. C. nerdeyse her kuraklık döneminde böyle olmuştur. Bunlardan yaklaşık yirmi bin aile bir sene. Bu etkiyle birlikte ç iftçiler.III. Devre: IV. (Sirkeci ile Haydarpa şa arasında feribot tesisi hakkında (1/193) numaralı kanun lâyihası ve nafıa ve bütçe encümenleri mazbataları).

agm. 52. 000 kişi göç etmiş.159. 20. burada ç iftç ilere yönelik bir yatırımın olmadığından ve kuraklıktan etkilenen bu bölge insanına yeterli yardım yapılmadığından bahisle hükümeti şöyle eleştirmişti: “Ya lnız bütçeye baktım. Davarları % 50. bula ma dım. age. 000 kişilik nüfustan 7. % 30 gitmiş. bir 48 49 50 51 52 53 Zihni Derin. Son zamanlar kışın tesira tı ve geçen seneki kuraklık sebebiyle za yıflayan gıda bula ma ya n ha yva na tımızın mühim bir kısmı ölmüştür. C. vekâletin bütç esinin görüşülmesi esnasında. ölen hayvanların etlerini.. don. agm. sığırların % 81’i. Bu hususta İktisat Vekili Mustafa Rahmi Bey. Yine aynı sorunla ilgili olarak İktisat vekâleti bütç esi görüşülürken. keskin. ağılı olan köylülerin hayvanlarından ölenin olmadığını. s. s. Koçhisar. Bala. Ara psun'da n a ldığım telgra fla r çok a cıklıdır. Cahit Öztelli. geriye 25. buna mukabil ağılı olmayanların hayvanlarının ise % 10 ile % 70 arasında telef olduğunu bildirmiştir.48 Mesela. 000 kişi kalmıştı49 . Kalecik halkı. Geçen sene beş a ltı vila yetin çiftçileri çok yerlerde ektiği tohumu a lamamışla r ve çok müşkül mevkiye düşmüşlerdir ve bunun neticesini de memlekette pa halılık ve diğer ticari sıkıntıla r şeklinde görmekteyiz. Leon Robinowicz. göç etmiş kalanların ise. 000 kişi ölmüş anc ak. Serveti umumiyemizden belki on beş yirmi milyon lira önüne geçmek mümkün iken ya pıla ma ma sı sebebiyle ma hv olup gitmiş” 53 olduklarını ve bunu önlemenin ilk yolu olarak da köylülerin hayvanları iç in ağıl yaptırmak gerektiği öyle ki. koyunların % 97’si ölmüş. ha kikaten ciddiyetle nazarı itiba ra a la ca k bir mesele ha lini a lmıştır. Daha fazla veya da ha noksa n ne ise. s.32. Devre: III. C. ağaç kabuğu.93. Gerçekten de 1874 kuraklığında en ç ok zarar gören yerlerden Ankara. ot kökleri yedikleri. böc ek ve zararlı hayvanlardan kuraklık ya da fazla yağmur ve sel. Bu tarihten sonraki en büyük kıtlık olan 1928 yılında bu derec e olmasa da benzer olaylarla karşılaşılmıştır.358.9. ülke ekonomisinden bahsederek 1928 yılı kuraklığına değinmiş ve “Ana dolu yaylasının ziraatında tehlikeli vaziyetler ihdas eden yağmursuzluk ve rutubetsizlik. s. göç meye izin verilmediğinden öldükleri bildirilmişti50 .154. 1290 kuraklığı olarak bilinen ve 1874 yılında meydana gelen kuraklık. Ankara ilinin Keskin ilç esinde bir felaket şeklini almış. s. agm. İçtima: I. (çiftçileri takviye) diye bir ta hsisat a ra dım. 1928 yılında meydana gelen kuraklık ve şiddetli kış sebebiyle bir ilerleme meydana gelmemiş 51 . Her sene gitgide artan koyun ve diğer hayvanların sayısında. zelzele gibi tabi afetlerden sık sık zarar görmekteydi. . Umran Emin Çöla şan.III. bugün zaruret içindedir..245. Bunun da sebebi.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 151 Bilhassa ç iftç ilerin bütün mahsulleri ve hayvanları türlü hastalık. Ankara (tarihsiz). hatta bu havalideki koyunların kısmen kırılmasına sebep olmuştu52 .. TBMM Zabıt Ceridesi. Devre: III. İçtima: I. TBMM Zabıt Ceridesi.III. dolu. Vekil Bey’in itiraf buyurdukları veçhile Orta Anadolu' da ba zı mıntıka la r vardır ki. s. Ankara (tarihsiz). Aksaray Milletvekili Besim Atalay Bey..

İç Anadolu’da etkisini en şiddetli gösteren kuraklık. Rize’nin Karaderesi’yle Of’un Baltac ıderesi köylerinde yiyec ek mısır tanesi bile kalmamış olduğundan halkın aç lıktan ot yedikleri ve bu yüzden soygun vakası türü olaylara rastlanmakta ve ac ilen yardım talebinde bulunulmaktaydı56 . Ahlat. saman 15 kuruş ve arpa da 6 kuruşa yükselmiştir58 . BCA .152 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 za ra r var. 1929 yılı Ocak ayında. ilkbahar ziraatı yapılamamış.10/ 120. İçtima: I. C.6. ürünlerin toplanamamasına bağlı olarak kendisini göstermişti. saman 5 kuruş ve arpa’da 5. Ankara (tarihsiz). Bu köyler halkı kuraklık sebebiyle tohumluk ve yiyec ek zahire elde edemediklerinden Ziraat Bankası’na kendilerine borç vermesi hususunda mürac aatta bulunmuşlardı.2.248.000 liralık bir yardım talebinde bulunmuştur55 . ot 5 kuruş. ot 4 kuruş. 30.858. Yine aynı tarihlerde 2 Haziran 1929’da Trabzon Vilayetinden alınan bilgiye göre. BCA .860. 1933 Nisan’ında Erc iş. Malatya Vilayetinden başbakanlığa gönderilen bir yazıdan anlaşıldığına göre.” 54 . saman ve arpa fiyatlarında gitgide bir artış söz konusu olmuştur. bilhassa Arapkir ve Kemaliye’de açlık had safhaya ulaşmıştır. diğer bölgelerde de bu bölge kadar olmasa da. BCA .10/ 120.10/ 120.858.III.10/ 121.858. BCA . Aynı tarihlerde Muş Valiliği tarafından gönderilen bir yazıya göre. kışın süreklilik göstermesi ve yağan karlardan dolayı köylü ç ok büyük bir zarara uğramıştır.10/ 121. 1933 yılında İç Anadolu ile Doğu Anadolu ve Karadeniz’in bazı şehirlerinde yeniden aç lık baş göstermiştir. Bu sebeple vilayet ac ilen 25. Aksi takdirde bu yöre halkının geçimlerini sağlamak amac ıyla sağa dola dağılac akları bildirilmişti57 . Devre: III. 30. Bunun üzerine de. Bunun yanı sıra hayvanları da birer birer telef olmuştur. 30. havalar bozuk gittiği için bu işlere ara verilmiştir.50 kuruş iken bir gün sonra. BCA . Van merkez ve c ivarında 54 55 56 57 58 59 TBMM Zabıt Ceridesi. etkili olmuş ve oralarda yine aynı şekilde aç lık ve sefalet. 1928 yılının kış mevsiminin şiddetli geç mesi ve ondan sonra da devam eden kuraklık netic esinde aç lık baş göstermiştir.860. 30. Ayrıc a Van ve c ivarında görülen kuraklık sebebiyle halk büyük sıkıntılar ç ekmiş. Tabi her ne kadar demiryolları işinde ve yollarda işç i olarak ç alışmaktaysalar da. 30. . s. Bilhassa Doğu Anadolu’da kışın ç ok sert geç mesi sebebiyle önemli miktarda hayvan telef olmuştu. hatta yiyec ek yokluğundan otlarla beslenmek zorunda kalmışlardır. Muradiye gibi yerlerde soğuktan büyük bir sıkıntı yaşanmış olduğundan ç ok miktarda hayvan telef olmuştur. S ürmene. Mesela 13 Nisan’da. Bunun yanında 1930 senesinde yine yağış yokluğu sebebiyle Koc aeli’ne bağlı Geyve Kazası ve buraya bağlı 31 köyde kuraklığın etkisi çok fazlaydı. aç lıktan hayvan telefi % 25 derecesine ulaşmıştır59 . Kışın sertliği nedeniyle sonbahar ürünleri donmuş. Bu sıkıntılarla beraber ot.4.2. Bu tarihlerde yaşanan kuraklıkların ve buna bağlı olarak ortaya ç ıkan kıtlığın ardından. Öyle ki.3.

Konya’ya bağlı Akşehir. 1933 yılındaki kuraklığın Akşehir.530.10/ 81.10/ 81.010 koyun. Öyle ki. 30. Çumra’da 45 köyde. 354 manda. BCA .21.530. Bozkır ve Kadınhanı’nda meydana gelen dolu felaketinden etkilenen köyler şu şekildeydi: 60 61 62 63 64 BCA .10/ 81. Bozkır’da 16 köyde. 34 katır ve 2 deve olmak üzere toplamda 80. Bu durum. hatta ç oğu köyde bu imkânsızlık karşısında ekinlere hayvanların bile salındığı görülmekteydi. 30.269. 1933 yılında Konya merkeze bağlı 53 köyde. 30. Ermenek ve Cihanbeyli genelinde de % 50 derec esinde kuraklıktan etkilenilmişti63 . S eydişehir.21. Ilgın’da 20 köyde.21. Karaman’da 32 köyde. Ereğli. 12. Konya’ya bağlı Bozkır ve Kadınhanı kazalarında kuraklık yaşanırken bir anda yağmurla karışık dolu yağmaya başlamıştır. anc ak Bozkır’dan dolaşıp gelen Çarşamba Çayı’nın sularıyla kısıtlı bir alan sulanabilirken. Merkez ve Çumra gibi Konya ovasındaki meralar tamamen ç öl manzarasına bürünmüştü. Beyşehir. 23 Temmuz 1933’de. BCA .21. . 3. Konya Ovasında kanal sistemi dâhilinde bulunan köylerden bir kısmının arazisi. Yenişehir. 573 at. Kadınhanı’nda 10 köyde.149 hayvan ölmüş ve yeni doğan kuzu ve oğlak telefatı da % 75 c ivarında olmuştur60 .530. Seydişehir. BCA . el ile yolmak suretiyle hasadına imkân vermeyec ek kavruk ve c ılız bir halde bulunmakta. 30. Ereğli kazaları ile bilhassa merkez ve Çumra kazasında etkisi ç ok büyük olmuştur. Lazım gelen yardım yapılmazsa bu köylerde yeni sene için üretim kabiliyeti kalmayacağı ve halen merkeze tabi yüzde yüz kuraklıktan etkilenen on sekiz köy halkına yollarda ç alıştırılmak üzere ekmek parası temin edildiği bildirilmişti62 .64 Buna göre. Bu sırada İç işleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa 1933 Kasım’ında gönderilen yazıya göre.2. bir taraftan ekinc ileri diğer taraftan da hayvanc ıları ümitsizliğe düşürmüştü.431 sığır. Beyşehir Gölü’ndeki su seviyesinin yine senelerden beri devam eden kuraklık yüzünden inmesi dolayısıyla.390 keçi. kuraklığın tesiriyle kışlık ürün. Bu arada. 305 eşek.530. Özellikle Kadınhanı’na bağlı Karasevinç Köyü’nün ürünleri tamamen yok olmuş ve köylü yiyeceksiz ve tohumsuz kalmıştı. Yağan dolular bu kazaların köylerinin mahsulüne büyük zarar vermiştir.10/ 184. geneli teşkil eden kıraç köylerin vaziyeti ç ok kötüydü61 .3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 153 63. BCA . S ultaniye (Karapınar)’de 2 ve merkez kazanın 6 mahallesi ile Aladağ mıntıkası köyleri yazlık ve güzlük ürünleri kuraklıktan % 50 derec esinde etkilenmişti.10/ 81. Bu sıralarda İç Anadolu Bölgesi’nde de kuraklık etkisini göstermiş ve bu bölgede aç lık ve telefat etkili olmuştur. Yine Hadim. 30.

10/ 184. halkın durumunun düşündürüc ü olduğuna dikkat ç ekilmişti. . gerekse üretic iye veya ekmek fiyatını tanzim iç in belediyelerin bildirec eği değirmenlere yerel mülkiye amirlerinin teklifi ile buğday satılması kararlaştırılmıştı. bu yöredeki buğday fiyatını tanzim etmek gerekmişti.266. Çünkü ç oğu vilâyet aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştı. Un fiyatı ise 600’den 725 kuruşa fırlamıştı. bir ay evvel buğdayın kilosu 4 kuruş iken bugün 6 kuruşa ç ıkmıştı.10/ 184. BCA . belirli bir kesimi doyurabilec ek ya da belli bir süreliğine kuraklıktan koruyabilmekteydi. kuraklık sebebiyle Kars ve c ivarında yeterli miktarda buğday üretilemediğinden. yağmur yağmaz ve kuraklık devam ederse. Anc ak stoktaki buğdaylar. 30. BCA . Bunun iç in gerek doğrudan doğruya. 30. Bakanlar Kurulunda alınan bir karar gereğince.19. Bir ay evvel buraya birkaç vagon mal gelirken haziran ayında 20 kileye kadar inmişti. Nitekim.530. Aynı felaketin bundan sonra tekrar yaşanması kaç ınılmaz olacaktı. bir kısmını da toprağa ekmiş ve elinde pek bir şey kalmamıştı. Kars Vilayetinden 1935 Haziranında gönderilen kuraklık raporuna göre. Çünkü oralarda da aynı durum söz konusuydu. Bundan sonra. Bu buğdayın fiyatı ise. Böyle bir durumda yakın ve c ivar vilayetlerden zahire getirilmesinin de mümkün olmadığı bildirilmişti. Geçen sene çiftç iye verilen tohumluklardan elde edilen mahsulün bir kısmını ç iftç i tüketirken. ortaya ç ıkan ürün azlığı beraberinde şüphesiz ki.266.21. Bunun üzerine valilik. halkın ihtiyac ını fabrikalardaki buğday stoklarından sağlamaktaydı66 . kuraklık sebebiyle. Bu artışla birlikte halkın alım güc ü yetersiz olduğundan pek ç ok kişi sefalete maruz kalmıştı.154 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Tablo-1: 1933 Yılı Kuraklığından Etkilenen Konya’nın Bozkır ve Kadınhanı Kazaları65 Kazanın adı Bozkır “ “ “ Kadınhanı “ “ “ Nahiyesi Belviran “ “ “ Merkez “ “ “ Köyü Sarı oğlan Kuzuveren Kıldere Ayvalıca Karasevinç Köylü tolu Meydanlı Konur viran Mahsulün hasar derecesi % 70 % 15 % 30 % 30 % 100 % 100 % 100 % 100 Yağmursuzluk ya da dolu gibi felâketler sebebiyle. Ziraat Bankası’na mâl olduğu bedel üzerinden ve ofis depolarından teslim 65 66 67 BCA . Mesela Eskişehir Vilayetinden 1935 Haziran’ında gönderilen yazıya göre.10/ 81.15. hububat fiyatlarında önemli miktarda artış şeklinde görülmüştür. 30. Bu sebeple de kuraklık devam ettiği sürec e durum ç ok vahim noktalara gelebilirdi67 .

000 ton mısır ihtiyac ı olduğu bildirilmişti. bankadan borç alma suretiyle köylüye alınac ak para karşılığında zahire dağıtmak olarak bildirilmişti69 . 30.1. Yaklaşık olarak % 35. Trabzon’un S ürmene Kazasının Araklı nahiyesinden başlayarak. BCA .10.72 Bu durum ise. Vakfıkebir’e kadar devam eden sahil bölgede kuraklık yüzünden mısır mahsulü ç ok vahim bir duruma düşmüştü. Bölge. 1936’da S inop’un Ayanc ık kazasında kuraklıktan 40 köyde mısır hâsılatı yanmıştı. Cevaben Rize’nin 50 ton ihtiyac ı olduğu bildirilirken diğer vilayetlerden bu tarih itibarıyla bir haber gelmemişti70 .858.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 155 şartıyla tespit edilmişti68 . Tek geçim kaynağı olan fındık ise geç en yıla yani 1935’e göre yok denecek kadar azdı71 . halkın elinde mahsulün kalmamasına ve tüc c arın elinde bulunan mahsulün. % 40 c ivarında hâsılatta düşüş görülmüştü.108. 1935-36 yıllarının fena bir mahsul yılı olması. yağmursuzluğa tahammülü kalmayac ak derec eye gelmişti.858. 30. Ordu. Trabzon ve Giresun’da muhtaç halka dağıtılmak üzere 3. Anc ak buradaki dağıtım yeterli olmadığından diğer şehirler de dâhil olmak üzere kuraklık bundan sonraki senelerde etkisini gösterec ektir.18.858. 1936 Ağustos’unda Karadeniz vilayetlerinden Rize. Anc ak hem fiyatların yüksek oluşu.10. ortalama bir hesapla 30 liralık ekmeklik hububat mubayaasını zarurî kılmış ve netic ede aile ihtiyaç ları umum 68 69 70 71 72 BCA . Bu darlığa karşı alınac ak tedbir ise. Bu mıntıka halkının yiyecek mısır ihtiyac ı günden düne artmaktaydı. BCA . Bunun iç in yapılac ak yardımların buğday olarak değil. Bunun yanında Cide ve Tirebolu’da da mısır mahsulü % 60 oranında yanmıştı. 30. 30. Merkez hariç olmak üzere % 30 nispetinde iaşe sıkıntısı ç ekilmekteydi.10/ 120. Mahsulün bol olduğu senelerde bile iki kaza ç iftç isi anc ak altı aylık gıdalarını üretmekte ve öbür altı aylık geçimlerini ise İstanbul. BCA . Ürünlerin yetişmediği yerlerden birisi de S inop’tu. 30. BCA . Bu sene. belki İç ve Doğu Anadolu’daki gibi olmasa da.10/ 120. Bu sıralarda ülkenin başka bir noktası olan Karadeniz şeridinde de kuraklık görülmüştü.2/ 85. Buralarda. mısır olarak yapılmasının daha uygun olduğu ve bunun sebebinin de daha önc e kendilerine buğday verilen muhtaç ların. bu buğdayları düşük karşılıkta tüc c arlardan mısır almak suretiyle değiştirdikleri bildirilmişti. durumun ç ok vahim olması kaç ınılmazdı. ç eşitli sıkıntılarla karşılaşılmıştır.15. Bu sırada.10/ 120.10/ 184.266. 1934 yılında Ordu Vilâyetinde kuraklık etkili olmuş ve bu yüzden yazlık ziraat durma noktasına gelmişti. hem de istenilen miktarda toplu mal bulunmaması gibi sebeplerden dolayı. dışarıdan mal almak yerine buğday temin edilmesi ve halkın buğday ekmeği tüketmesini uygun olac ağı kanaati hâsıl olmuş ve bunun üzerine vilayetlerden ihtiyaçları sorulmuştu. aşırı artış göstermesine sebep olduğundan kuraklığın etkisi kat kat artmıştı.11. Zonguldak gibi yerlere giderek ç alışmaktaydılar.10. .

Leon Robinowicz. müsbet olması. 1917 ve 1918 yıllarında büyük kuraklıklar yaşanmıştır74 . yapılac ak işlerin belirli bir sıra dâhilinde olmasını ve yapılac ak işlerin iç eriği ile ilgili olarak şu önerileri sunmuştu78 : 1. 1874. S.Yardımlarda Hilâl-i Ahmer teşkilatının arac ılık etmesi. 4.156 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 nakit ihtiyac ının % 50’sine yükseldiği gibi senelik nakit ihtiyac ı da 250 lirayı bulmuştur73 ./ 7. Köye Doğru.84. s.64. Yaşanan bu sıkıntılar karşısında hükümet. Yani kanunun belirttiği durumlar müstesna olmak üzere. münferiden afete maruz kalanlar iç in yapılabilec ek yardım şekilleri olarak.Hükümetç e yapılac ak yardımların yiyecek içecek şeklinde değil. onları üretime hazır hâle getirmek şeklinde olması. . Afyon ve Eskişehir vilayetlerinde etkili bir biç imde görülmüştü77 .. Aksaray. 1887. Leon Robinowicz.Bu sıkıntıdan halkın anc ak kendi emeği ile kurtulmasının temin edilip kolaylık sağlanması. age.. 5. İç işleri Bakanı’nın önermiş olduğu bu tekliflerin yanında hükümet. 1 Mart 1941. age. Age. Bu tarihten sonra meydana gelen önemli kuraklık olan 1928 kuraklığı Konya. kanuni yardımlar. BCA .348. bu durum karşısında hemen önlem almanın gerekli olduğunu anlamıştı. Hayırsever şahıs ve kuruluşların yardımları. 1923’de yaşanan kuraklık azami derec eye yükselinc e Konya’daki halk.Yapılac ak yardımın menfi değil. Cumhuriyet döneminde de bu tür kuraklıklar yaşanmış ve bu noktada hükümet ya da halkın kendisi ç eşitli önlemler almaya ç alışmıştı.. Örneğin daha önc e bu bölgede yaşanan kuraklıkta Aksaray’ın iki yüz üç yüz hanelik Eşmekaya Köyünde koyunlar ve sığırlar tamamen telef olmuş. s.0. 4. yağmur duası yapılması iç in mürac aatta bulunmuş ve bunun üzerine öğle ve ikindi namazlarından sonra yağmur yağıncaya kadar yağmur duası yapılması kararlaştırılmıştı76 . 2. 1854. Kırşehir. s. 51. tek bir inek kalmış ve o da buzağılamamıştı75 . Etki alanının genişliğinden dolayı hükümet.0. s. kuraklığın tesirini azaltmak maksadıyla bir dizi önlemler alarak hayata geç irmeye ç alışmıştır. C. 3.348. Leon Robinowicz. age.364-365.. HÜKÜMETİN KURAKLIĞIN TESİRİNİ AZALTMAK İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLER 1928 yılı kuraklığından önc e 1844. Yozgat.Devletç e yapılac ak yardımların ilk önc e mahallî idarelerc e temini. 17. s. efrat ve devlete karşı taahhüt ve mükellefiyete zarar getirec ek fevkalade kanun tedbirlerinden kaç ınılması. bazı mükellefiyet ve vec ibelerden sıyrılma ve borçların (Zirai Kredilerin) başka bir zamana ertelen73 74 75 76 77 78 “ Orta Anadolu Köylüsü” . Kuraklıktan sonra İç Anadolu’da inc eleme yapan İç işleri Bakanı Ş ükrü Kaya.349. Osmanlı Devleti zamanında yaşanan bu kuraklıkların ardından.

Yıl: 31. bilhassa tuz tic areti gibi işlerde ç alışması iç in bütç esinin önemli kısmını buraya yönlendirec ekti. 3. s.Yardımsever kişilerin yardımları da Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla yapılac aktı.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 157 mesi. BCA .01/1. 2. Mürac aat eden ç iftlere valiler yer gösterecek ve emniyetle sürülerini gönderec eklerdi. Bu yardımların birkaç koldan yapılac ağı kararnameden görülmektedir. 13 Eylül 1928 günü seçim bölgesi olan Malatya'da verdiği bir nutukta. “ Çe şitli Afetler Tesiri ile -Münferiden. Haziran 1960. hem yardıma muhtaç olanlara yardım edec ek. Yine Konya S ulama İdaresi tarafından aç ılac ak sulama kanalları iç in zarurette bulunan kişiler ç alıştırılac aktı. S. Kuraklık netic esinde alınac ak önlemler Vekiller Heyeti tarafından kararlaştırılmış ve kararname olarak yayımlanmıştı. Bunun yanında bir kredi mahiyetinde olmak üzere fiili yardım vardır ki.1. bu durumu görüşmüştü.Muhtaç Duruma Dü şen Vatanda şlara Nasıl Yardım Edilebilir?” . Uluırmak. diğer taraftan hem tohumluk ihtiyaç larının karşılanması düşünülmüş. 6.263-264. Mart. 30. 5.7.Darlık mıntıkasındaki sulardan istifade olunac aktı. bir taraftan ç iftç ilere yeni iş sahaları aç arken. 7.Anadolu Demiryolları Müdüriyeti uc uz zahire temin iç in 100 bin lira tahsis etmişti.44.Hayvanların yiyecekleri iç in c ivar vilayetlerde meralar hazırlanmıştı.Gelec ek sene ziraatını temin iç in de Ziraat Bankası tohumluk yardımında bulunmayı karar altına almıştı. hem de sıhhi yardımda bulunac aktı. 1928 yılı kuraklığında inc eleme yaparak öneriler sunan Ş ükrü Kaya’nın ardından Bakanlar Kurulu. Bu suretle geçici de olsa kuraklığın tesirinden uzak durmak hedeflenmiştir.Darlık mıntıkasındaki kişilere geniş miktarda bir iş hazırlanac aktı. Bu kararnameye göre 80 . Buralara gidec ek amelelerin üc retlerine de Hilâl-i Ahmer Cemiyeti yardımda bulunac aktı. hem de sürüleri iç in yeni yerlerin tespiti kararlaştırılmıştı.146. 1. 8.Maliye Vekâleti darlık mıntıkasındaki kişilerin. ot ve saman gönderec ekti. 30. Buna göre.1/ 29. Kızılırmak’tan başka Konya merkez Kazasıyla Zıvarık (Altınekin) Nahiyelerindeki kuyulardan herhangi bir suretle yararlanılac aktı. .18.2.Hilâl-i Ahmer’e mürac aat edilmiş ve bu kurum. nakledilenlere ve muhtaç ç iftç ilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması şeklinde ortaya çıkmıştır79 . Nisan. 4. Mayıs. bu da muhtaç ç iftç ilere ödünç tohumluk verilmesi ve göçmenlere. kuraklık meselesi üzerinde önemle durmuş ve bu 79 80 Fethi Aytaç. Bu suretle Eşmekaya S uyu. Bu sırada Başvekil ismet Paşa. İdare Dergisi.4. Müdüriyet bu parayla darlık mıntıkasına uc uz zahire. Bundan başka c ivar vilayetlerdeki demiryolları işlerinde darlık mıntıkasındaki kişilerin ç alıştırılması iç in gerekli tedbirler alınmıştı. tec ili ve taksitlendirilmesi gibi usullerden bahsetmişti.

C. Konya c ivarındaki ç iftlik kanalları iç in.26-27. bu kanal 130 km. 5. agm. Bu ç alışmalar şunlardan ibarettir82 : 1. Devre: III. Aksaray. TBMM Zabıt Ceridesi.52. Bakanlar Kurulunun almış olduğu önlemler ve bunun ardından İsmet Paşa’nın kuraklığın hafifletilmesi yönündeki uygulamalarına geç ilmiş olan ç alışmalar mevc uttu. Bununla da 75.Ziraat Bankasının dar mıntıkalara iki defada tahsis ettiği tohumluk yardımı (2 310 000) liraydı. Çankırı vilayetlerine gönderilmişti. Konya'da İnevi kanalını 25. s. daha ç ok sorunun kaynağı olan su problemini ç özmeye yönelik olmuştur. İçtima: II. Burada bölge halkı ç alışarak gelir elde edec ekti. diğer ta raftan kurak mıntıkalarda teksif edilen tedbirler ve ya rdımlar.V.000 lira tahsisat verilmişti.000'i Malatya ve havalisine gönderilmiş. Uc uz yerlerden yiyecek ve yemlik tedarik ederek ic ap eden yerlere mâl olduğu uc uz fiyatla yetiştirmeye ç alışmıştı. Bir ta raftan memleketin umumî üretimindeki nisbî muva zene. diğer yılla rda kilerden çok fa rklıdır.000 lira ile ihale etmişti ki. Eskişehir. Bazı yerlerde sert sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Avni Şanda.000 dönüm sulayac aktı. un. 3.Nafıa.” 81 . elindeki su işleri parasının yarısını bu mıntıkaya vermişti. Afyonkarahisar. Yozgat.158 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 meseleyi şu sözleriyle dile getirmiştir: “İki üç yılda n beri. Bunlar 8. geri kalanı ise Konya.. tahsisat vermişti. Bunun yanında yardıma muhtaç durumda bulunan yerlerin halkına yine Hilâl-i Ahmer yardıma koşarak pek ç ok kişi sefil vaziyetten kurtarmaya ç alışmıştır. da rlığa meyda n vermiş fa kat çare ve tedbirlerle. Ankara (tarihsiz). Beyşehir Gölü’ndeki yeraltı kanalı temizleniyordu.000 dönüm sulanabilec ekti. Bundan 65.000 dönüm sulanabilec ekti. Fa ka t bu yılki kura klık. bunun ile 10. Bu hal. 2. Kırşehir.000 lira ile işe başlamıştı. Ilgın'da 40-50 bin dönüm arazinin ziraate yarar bir hale getirilmesi düşünülmüştü. dar mıntıkalarımızdan işyerlerine gidec ek olanlara tarifelerini yüzde 75'e indirmişti. gerek kurak sahala rın81 82 H. Çumra’da 50. Hilâli Ahmer’in gerek zelzele. Kuraklığın etkisini azaltmaya yönelik yardımlar. 4. Bu konudan Mustafa Kemal Paşa’da 1 Kasım 1928 tarihinde bahsetmiş ve Hilal-i Ahmer’in yardımına teşekkür etmek suretiyle şu konuşmayı yapmıştır: “Ba zı vilâyetlerimizde bu sene sert bir şekilde deva m eden kura klıkta n da ha ziya de muzda rip ve müteessir olduk.000 lira tahsis etmişti. uzunluğundaydı. . Esmil kanalı iç in. Zahire.Nafıa yollar tahsisatından 250 000 lirayı bu mıntıkalara tahsis etmişti.000 dönüm arazinin.000 lirası Birinci Umumi Müfettiş emrine.Devlet Demiryolları. da rlığın tesirlerini gereği gibi a zaltmıştır. Ereğli bataklığının kurutulması ile de 70. s. birbiri a rka sına sürüp gelen kura klıklar görülmektedir.Hilali Ahmer kuraklık yaralarını sarabilmek iç in 500. darlığın hafifletilmesi cihetine gidilmiştir. Aksaray Uluırmak kanalına başlanmış ve 50. 20. saman nakliyatında yüzde elli indirim yapılmıştı.

. agm.351. P ara Yardımı 1928 yılında yaşanan kuraklık netic esinde. tohumluk yardımı. altı tane de muhtelif yerlerde ambar inşa edilmiştir84 . . Kaldı ki. Leon Robinowicz. Hilâl-i Ahmer. age. ülkenin dört bir yanında muzdarip durumda inlemekte olan bütün vatandaşların yardıma koşmuştur. İçtima III. Ş ehirlerle ilişkisi olanların şehre taşınması. s. iş aramaya gitmeleri. Yine hükümet. Belge nu: 133. Devre: III. Hilâl-i Ahmer’in göndermiş olduğu bu yardımlar. hayvanlarını c ivarlardaki otlak sahalara göndermeleri. genel merkezden aldığı yardımlarla varlığını devam ettiren şubelerde bu imkân da sağlanamamaktaydı87 . s. İç Anadolu’nun pek ç ok yerindeki halk muzdarip bir vaziyetteydi. Nitekim bunlara en başta Hilâl-i Ahmer vasıtasıyla para yardımı yapılmıştır. Hilâl-i Ahmer’in yardımda bulunduğu yerlerden birisi de Karadeniz Bölgesidir. kırlardaki en küç ük ve c ılız ot ve dikenleri toplamaları. aktifinde para dahi olsa. mahalli Hilâl-i Ahmer şubelerinden yapılabilec ek yardım. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. sadec e İç Anadolu’daki yardıma muhtaç kişilere değil.”83 . Ankara (tarihsiz).361.. İçtima: II.V. aç lıktan muzdarip olan kimsesiz kadın ve ç oc uklara. Kutu nu: 1393. Çünkü. ilk ve ac il yardım olmak üzere para yardımı nispeti nüfus başına 20 liradan aşağı olmamak üzere. C. C. Kuraklıktan sonra hükümet. Devre: IV. ihtiyar ve malûl erkeklere dağıtılmıştır. a. Hilâl-i Ahmer. sulak ç ayırlarda biten ve hayvan yiyec eği olarak görülmeyen “kandere ve kova” denilen sert ve uç ları dikenli. Bu yerlerden birisi olan ve Ankara’ya bağlı Zir Nahiyesinden para yardımı talebinde bulunulmuş ve bunun üzerine buraya 300 liralık bir yardım gönderilmişti86 . sepet ve hasır örülen otları biç meleri bu ç eşit faaliyetlerdendir85 . artık mahsullerin bir yerde toplanıp bekletilmesi ve bu gibi çeşitli afetler iç in silolar ve ambarlar yapılmasının gerekliliğini anlamıştı. Hükümetin kuraklığa karşı aldığı bu tedbirlerin yanında. darlık bölgesinde bulunanlara para yardımı başta olmak üzere. 1929’da önceki yıllardan devam eden kuraklık nedeniyle. Kutu nu: 1393. bu yardımların yeterli olduğu söylenemez. Belge nu: 133. borç ların ertelenmesi gibi ç eşitli girişimlerde bulunmuştur. Fethi Aytaç. s. TBMM Zabıt Ceridesi. ne kadar yardımda bulunursa bulunsun. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. Nitekim Ankara. Öyle ki. kısmen hayvanlarını satmaları. Trabzon ve 83 84 85 86 87 88 TBMM Zabıt Ceridesi. Nitekim Ankara şubesi tarafından Zir Nahiyesine gönderilen 300 liralık yardım yeterli gelmemiş ve halktan gelen yardım talepleri günden güne artmıştır88 . zaruretten sınırlı kalmakta ve nakit olarak yapılac ak yardım problemleri çözemeyecektir. Konya. s.XXII.148. Ankara 1934.2.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 159 da yardıma koşmak için gösterdiği gayret ve iktidarı huzurunuzda bütün millete ka rşı teşekkürle ya d ederim. bazı mahallî ve amelî tedbirler de alınmıştır. Eskişehir ve S ivas olmak üzere dört vilayette silo yapılmış. aile başına 200 lirayı geç ememekteydi.

462 Dağıtım özeti (lira) Çankırı “ Aksaray “ “ Elazığ “ “ “ 89 90 91 92 93 Çankırı Çerkeş Aksaray Koçhisar Arabsun Keban Elazığ Mazgird Baskil 75.000 16.000 lira para yardımı göndermiştir91 . zarar gören ç iftçilere faizsiz olarak 50.500 201.10/ 184. 30.12. Bunun üzerine.000 liralık bir yardım göndermişti.432.000 ve Rize’ye de 2.500 lira ve ardından yine 1. Hilal-i Ahmer Cemiyeti buralara önc e 1. 30.000 liralık yardım göndermiştir89 .10/ 184.887 72.000 7.858.750 260. BCA . BCA .000 liralık bir yardım gönderilmiştir92 . Bununla birlikte aile efratları da bir aydan beri aç lıklarını gidermek iç in ot yiyerek beslenmişlerdir90 . 30.940 20. BCA .000 3. .000 4. Ayrıc a Çoruh Vilayetine bağlı Ş avşat ve Rize kazalarında 1934 yılında kuraklığın etkisiyle Hilal-i Ahmer ve Ziraat Bankasından yardım istenmiştir.10/ 210. Bu c emiyetin yardımlarının yetersiz kaldığı noktada Ziraat Bankasının da önemli miktarda muhtaç lara yardımları olmuş ve ç oğu aile bu sayede yiyec eklerini temin edebilmiştir.10/ 184.000 lira olmak üzere toplamda 10.160 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Rize gibi yerlerde dahi aç lık baş göstermiştir.175 658.700 13. 30. Bu yardımlar. aç lıktan ölmüşlerdir. Şavşat kazasına 8.5 “ “ “ “ “ “ “ “ Nüfus miktarı Nüfus oranına göre yapılan dağıtım (kuruş) 941. 1928 yılındaki kuraklık sebebiyle Ziraat Bankası.266. Fakat halk parayı almak iç in Artvin’e kadar gidememekte ve bu yüzden para temin olunamamaktaydı.816 22. Bunun üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti.200 281.737 461. Bunun yanında Hilâl-i Ahmer’in inc elemelerinin uzaması halkın aç lıktan kıvranmasına sebep olmuştur.000 BCA .4. Mesela Pınarlı Köyü’nden Tufan oğlu Battal ve Mehmet oğlu Rıza.494 52.5.10/ 120. Yine bu sırada sıkıntı ç ekmekte olan Beyazıt’a bağlı Tuzluc a’ya Hilâl-i Ahmer tarafından 1. en ç ok ihtiyac ı olan iller seç ilerek dağıtımı yapılmıştı. BCA .587 907. 30. Vilayet ismi Kaza ismi Her bir nüfusa isabet eden miktar (kuruş) 12.000 2.000 3.266.000 9.269.314 49.611 36.000 2.2.750 162.525 623. Dağıtım yapılan iller ve kazaları şu şekildedir: Tablo-2: 1928 Yılında Ziraat Bankasının Çiftç ilere Yapmış Olduğu Yardım Yerleri ve Miktarı93 .12.000 6. Bunun üzerine Ziraat Bankası müteselsil kefaletle borç vermeyi kabul etmiş ve Hilâl-i Ahmer de bölgede inc elemelerde bulunmak üzere müfettiş görevlendirmiştir.117 9.

9. TBMM Zabıt Ceridesi.XXV. Belge Nu: 273.942. Kutu nu: 159. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.476 Nüfus malum değil “ 143. Yiyecek Yardımı Cumhuriyet döneminin başlangıc ında da etkisini gösteren kuraklık felaketi netic esinde halkın ilk talebi yiyecek olmuştur. Ankara 1935.13.000 Ziraat Bankasının yardımları her bölgede etkili bir biç imde yapılmakta ve ç iftç ileri bu muzdarip durumdan kurtarmak hedeflenmekteydi.036 2. kuraklık bu kez de Haymana ve çevresinde etkili olmaya başlamıştı. 1923’te. Bir müddet sonra bu yüzden telefa t vukuu kuvvetle melhuzdur. bazen de ç iftç inin işletmiş olduğu ya da ç alışmakta olduğu yerlere gönderiliyordu. İktisat Vekili Mustafa Rahmi Bey’in verdiği bilgiye göre. kuraklık ve bazı tabi afetler yü94 95 96 97 TBMM Zabıt Ceridesi. oradaki haranın ç iftlik geliri. .000 100. Ziraat Bankası vasıtasıyla kuraklıktan etkilenen ç iftç ilere 3 milyon lira dağıtım yapılmıştı94 . Ankara (tarihsiz). haralara yardım maddesine 10 000 lirayı eklemek zarurî görülmüştü95 .18. Bu tür parasal yardımların yanında hiç şüphesiz ki. 30. b.000 1.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 161 “ “ Kayseri Toplam Maden Genç Aziziye “ “ “ 11. BCA .000 2. Bilha ssa za ten meda r-ı ma işetleri olmayan asker a ilelerinin müracaatı-ı mütevalileri pek çok” 97 . yılbaşında umulan derec eyi tutmamış olduğundan.1. (Ziraat vekilliğ i 1934 yılı bütçesinde 55100 Liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 1/1152).III.000 50.000 4. 1923 yılına gelindiğinde. Bir müddettir mısır koça nla rıyla ka rnını doyura n ha lk. Ayrıca kuraklık mıntıkasında olan Ankara’ya. bu büyük ve kıymetli harada parac a darlık baş göstermiştir.450 200. C. düştüğü idarî zorluktan kurtarmak iç in bütç ede. olduğu dile getirilerek bir an evvel yiyecek yardımı gönderilmesi talebinde bulunulmuştu.258. yol ve köprü bütç esinden 46 bin lira ve yine I.2/ 3. Haymana Kazasının düşman istilasına maruz kalan seksen altı karyesinde zirai vasıtanın yokluğundan dolayı 1922 ve 1923 seneleri zarfında pek az oranda ziraat yapılmıştı. Bu dağıtımlar bazen ç iftç ilerin kendilerine yapılırken. İçtima: I. Nitekim 1922 Aralık ayında S inop Vilâyetinden Hilâl-i Ahmer merkezine gönderilen bir yazıda: “Bu sene liva dâ hilinde hasıl olan kuraklık hasebiyle mısır ve buğday mahsula tı pek a z ha sıl olmuştur. Bu sayede acilen yiyeceğe ihtiyaç duyan ve hiç yiyec ek ekmeği bulunmayan insanlar kurtarılabilmiştir. Kendi gelirini umduğu derec eye ç ıkardığı yıllarda bile umumî muvazeneden yardım görmeden yürüyemeyen harayı. C. İçtima IV.s. Umumî Müfettişlikç e lüzum görüldüğünden Diyarbakır İline de 10 bin liralık bir ödenek ayrılmıştı96 . yiyec ek yardımları da önemli yer tuttmuştur. s. Devre: IV. bu günlerde onu da bulamadıklarından artık açlığın son derecesine gelmiştir. Bu yüzden halk muzdariptir. Mesela Karac abey mıntıkasında 1934 yılında hüküm süren kuraklık yüzünden.26. Devre: III.

almış olduğu bu buğdayları kuraklıktan en ç ok etkilenmiş olan Konya.1. Ayrıca.333 lira bedelle Anadolu Demiryolları İdaresine taşıması verilmişti. Belge Nu: 52.967 kilo un. Belge Nu: 52.. Leon Robinowicz.673 kişi iç in 1.365 kilo S ırp Taiz buğdayı Hilâl-i Ahmer tarafından alınmıştı101 . Bunun ardından kuraklık muhtaç larına gönderilmek iç in satın alınan buğdayların bedelini ödemek üzere. Bunun üzerine ac ilen üç vagon un yardımının yapılması istenmişti98 . Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. Belge Nu: 8. Bunun yanında 141. Yozgat. .162 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 zünden elli karye halkından mühim bir kısmı ot vesaire ile beslenmekteydi. Kutu nu: 179. Bu buğdaylar her bir nüfusa ç oc uklar da dâhil olmak üzere 15’er kilo olarak dağıtılmıştı104 . Aksaray. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. Modiyano ve Süreyya Beylerden buğday numuneleri alınmış ve Hilâl-i Ahmer merkezine gönderilmiştir. BCA . Eskişehir ve Afyon vilayetlerine dağıtmak iç in harekete geçmişti. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti. 30. s. age.9.000 kilo buğday ihtiyaç mıntıkalarına gönderilmişti.10/ 120. başka yerlere göç ederek geç imlerini tedarike mec bur olduklarından ac ınac ak bir durum ortaya ç ıkmıştı. Hilal-i Ahmer Merkezinden İstanbul’a. İllerden gelen bu yardım talepleri üzerine hükümet hemen ç alışmalara başlayarak. Bir kısım halk da. Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından hemen tatbik edilmeye başlanmıştı.000 lira para gönderilmişti102 . 165.368. Belge Nu: 52. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. Bu yardımın şeklinin en başta yiyec ek olarak yapılması uygun görülerek yaklaşık olarak muhtaç miktarı 135. Hilal-i Ahmer tarafından yapılan yardım şu şekildeydi: 98 99 100 101 102 103 104 Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.545 muhtaç nüfusa buğday dağıtılması kararlaştırılmış ve 1. Belge Nu: 107. Kutu nu: 179.2. Bunun ardından bu muhtaç lardan başka diğer bölgelerde de ihtiyac ı olanların göz önüne alınmasıyla birlikte. 500 bin liralık yardım 750 bin liraya ç ıkarılmıştı. Kırşehir.600.077. İşler iç in 100 bin lira ayırarak uc uz yerlerden buğday ve un tedarik etmişti. Kutu nu: 179. buğday satın almak iç in araştırmalar yapmıştır.100 Bunun ardından kurak bölgelere gönderilmek üzere.3. Kutu nu: 1373. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi. Böylece darlık sahasında ic ap eden istasyonlara mal gönderilerek maliyet fiyatıyla Hilal-i Ahmer’e ve muhtaç lara satılmıştır103 .858. Müteahhit Balc ızade Mehmet ve Şerifzade S üreyya Beylerden 395. darlık sahasında buğdayın daima bol ve uc uz bulunmasını temin edec ek en tesirli ve acil tedbir. Bundan sonra yaşanan 1928 kuraklığında aynı şekilde yardım talepleri devam etmiş ve illerden yardım yapılac ak yerlerin haritası gönderilmiştir99 . Kutu nu: 71. Araştırmalar netic esinde.185 kilo Macar ve Müteahhit İzak Modiyano birader ve oğullarından 496. 250.

025 150 15.031 150 2.290.140 187.000 150.000 150.000 2.177.66 95.1.981 150 1.906 150 2.48 Amele sevki yardımı (lira) 3.000 90.050 15.000 2. Kutu nu: 179.055 270.025 150 15.025 150 15.505 14.000 2.077.300 210.920 150 15. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.967 Dağıtılmakta olan buğday miktarı (kilo) 188.000 2.5 96.10/ 120.350 Kilo 14.50 Yozgat vilayetinin hesabı Lira Çuval (un) 1.38 7.500 5.059 15. .87 358.81 5.178 Nakdi yardım (lira) 8.153 Hilâl-i Ahmer tarafından yapılmış olan bu yardımların hangi şehirlere ne kadar gönderilmiş olduğu aşağıdaki tablolardan görülebilir.000 120.015 1.656 329. Demiryolu idaresinin Çuval Kilo (un) 1.26 6. Tablo-4: Hilâl-i Ahmer Tarafından Yozgat Vilâyetine Gönderilen Yardım106 .000 240.000 2.727 65.025 150 15.000 1.879 150 1.031 150 2.000 18.3.000 307.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 163 Tablo-3: Hilâl-i Ahmerin Kuraklık S ebebiyle Dağıtmış Olduğu Yardım105 .000 1.045 15.000 38.000 2.5 26 25.404 132.931.015.000 15.271 105 106 BCA .025 150 15.138.88 6. Dağıtılan un miktarı (kilo) Afyon Eskişehir Kırşehir Yozgat Aksaray Konya Çankırı Ankara Niğde Kayseri Kütahya Malatya Şark vilayetleri Sivas Toplam 100.5 75 88.025 150 15.67 1.920 150 15.324 300.680 14.012.650 255.000 5.000 2.041. Belge Nu: 50.120 15.025 150 15.032 150 2.680 14.503.516.035 150 17.856 150 1.076 133.005.000 Lira Kuruş 68 64 80 20 7.662.031 150 2.17 241.858. 30.051 15.880 119.350 135.000 2.787 1.53 5.33 50.

000 15.300 14.543 1.104 70 10 05 75 05 25 04 107 108 109 Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.012 150 1.025 150 15.025 1.7.025 2.045 1.830 150 1.000 62.025 150 15.100 075 2.5 55 Kırşehir vilayetinin hesabı Lira Çuval (un) 1.5.000 2.5 85.025 150 15.000 Lira Kuruş Eskişehir vilayetinin hesabı Lira Çuval (un) 2.038 2.025 150 15.031 150 2.000 2.029 150 2.320 Tablo-7: Hilâl-i Ahmer Tarafından Eskişehir Vilâyetine Gönderilen Yardım109 .010 150 2.000 Lira Kuruş 40 68 10 15 31 30 75.000 15.060 15. Kutu nu: 179.920 150 15.031 150 15.020 15.000 2.377 13. Demiryolu idaresinin Çuval Kilo (un) 1.000 2.026 150 2.920 150 15.050 15.025 150 15. Belge Nu: 50.029 150 Kilo 15.000 2.033 150 2.200 Kilo 14.029 150 2.030 15.950 15.000 1.000 2.025 150 2.990 1.5 2.860 14.073 118.000 2.000 2.000 2.906 14.025 150 15. Belge Nu: 50.000 150 15.000 2.200 50 1.013 15.025 2.025 150 15.000 2. .025 2.025 150 15.000 150 15.025 150 15.027 150 2. Kutu nu: 179.025 150 15.164 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Tablo-5: Hilâl-i Ahmer Tarafından Kırşehir Vilâyetine Gönderilen Yardım107 .025 150 15.034 150 15.025 150 2.006 150 2.382 Tablo-6: Hilâl-i Ahmer Tarafından Afyonkarahisar Vilâyetine Gönderilen Yardım108 .030 14.000 150 15.000 15.000 102 10.025 150 15.863 150 2.025 2. Demiryolu idaresinin Çuval Kilo (un) 2. Kutu nu: 179.373 102 10.003 100.780 15.100 150 15.540 Demiryolu idaresinin Kuruş Çuval Kilo (un) 150 15.025 150 15.560 14.025 150 15.000 50 151 15.018 150 2. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.3.175 20 13.000 2.000 50 2.890 14. Belge Nu: 50.025 150 15.000 2. Lira 2.003 100.025 150 15.025 150 15.995 150 2.000 2.000 2.025 150 15.025 150 15.000 2. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.300 Afyonkarahisar vilayetinin hesabı Kuruş Lira Çuval Kilo (un) 2.200 120.038 151 15.779 1.

600 2.000 2.000 15.050 80 2.000 150 15.035 10.000 2.031 150 15. Kutu nu: 179. Belge Nu: 50.995 149 14.025 150 15.800 1.850 40 1.50 31.000 150 15.920 150 15.025 2.006 148 1.000 2.993 146 2.844 269.180 15. Lira 8.126 450 Kilo 15.580 800 80.998 148 14.022 150 Kilo 14.034 2.000 1.140 15.025 2.025 1.966 88.957 2.463 150 150 150 150 150 2.000 2.010 15.160 15.971 146 14.000 15.000 Lira Kuruş 30 35 65 30 Çankırı vilayetinin hesabı Lira Çuval (un) 2.025 150 15. .949 145 14.780 11.025 2.147 15.5 60 90 99 36. Belge Nu: 50.025 150 15.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 165 2.025 2.000 150 15.008 150 14.080 14.011 32.100 15.035 150 2.000 150 15.026 150 2.900 50 1.046 2.000 210.350 150 150 150 150 150 2. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.099 210.000 Lira Kuruş 04 80 10 95 25 30 Aksaray vilayetinin hesabı Lira Çuval (un) 1.050 150 6.13. Kutu nu: 179.980 Konya vilayetinin hesabı Lira Çuval Kilo (un) 43.025 27.049 150 2.190 45.50 7. 860 14.025 2.680 15.860 60 2.018 150 2.038 28.950 14. Demiryolu idaresinin Çuval Kilo (un) 1.810 20 9.880 30 1. Kutu nu: 179.075 450 45.000 15.000 50 145 14.844 273.025 2.380 Tablo-9: Hilâl-i Ahmer Tarafından Konya Vilâyetine Gönderilen Yardım111 .960 75 2.770 14.025 150 15.006 155 14.000 15. Belge Nu: 50.000 14.980 110 111 112 Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.9. Demiryolu idaresinin Çuval Kilo (un) 2.000 50 149 14.150 10 2.004 150 14.875 800 77.025 150 15.042 2.780 Kuruş Tablo-10: Hilâl-i Ahmer Tarafından Aksaray Vilâyetine Gönderilen Yardım112 .440 75 2.50 94 2.500 150 15.025 2.10.369 Demiryolu idaresinin Kuruş Çuval Kilo (un) 50 89.844 Tablo-8: Hilâl-i Ahmer Tarafından Çankırı Vilâyetine Gönderilen Yardım110 .000 6.025 2.176 1. Türkiye Kızılay Derne ği Ar ş ivi.019 150 14.240 2.043 2.074 15.025 150 15.100 15.879 150 2.

Kayıt nu: 1/1181. Tohumluk Yardımı 1928 yılı kuraklığında. Bu sebeple hükümet bu konuda hassas davranarak ç iftç ilere tohumluk yardımında bulunmuştur. mahsulü zarara uğramamış olmakla beraber.037 16.659. C. Bu yardımların tamamen kuraklığın etkisini ortadan kaldırdığı söylenemez ama en azından geç ic i de olsa bir rahatlık yaratmıştır. Devre: IV. elinde olmayan herhangi bir sebeple ç ok kötü durumda. yulaf tohumlukları ve gerekli hallerde vekiller heyeti kararıyla diğer tohumlukları 113 114 115 Leon Robinowicz. çok sıkıntıda kalan Ankara. Bunun iç in hükümet. çünkü ç iftç inin bekleyec ek zamanının olmadığı bildirilmekteydi114 . arpa.025 16. c. Kırşehir’in 1. tohumluk ihtiyac ı olarak Konya’nın 7. Muzaffer Hamid.XXV.1. Eskişehir’in 14.3 milyon.194 15.014 150 150 1. tohumluğunu tedarik ve Ziraat Bankasından veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden tohum kredisi almaya imkân bulamayan ve bu sebeple ç iftç iliği bırakac ak hale düşen ç iftç ilere.735 Tablolardan da anlaşılac ağı üzere. hava şartları ne olursa olsun. .194 15. Çünkü bu ihtiyaç ları karşılanmadığı sürec e. Dosya nu: 2661. Bu tohumluklar vilayetlere dağıtıldıktan sonra buralardaki sıkıntı biraz olsun azalmış ve hükümet bundan sonraki ç alışmalarında aynı yönde uygulamalarına devam etmiştir.75 milyon. TBMM Zabıt Ceridesi. İç Anadolu’daki muhtaç durumda bulunan kişilere duruma göre yardım yapılmıştı. ürün yetiştirme imkânı ortadan kalkmış olac aktı. mısır. Nitekim 10 Ağustos 1928 tarihli Babalık gazetesinde.090 119.025 2. mahsulü yüzde kırktan daha az nispette zarar görmüş. Ankara 1935.000 119. Ziraat Bankası eliyle ödünç ve faizsiz olarak buğday. ç avdar.000 kilo tohumluk dağıtılmıştı115 .. age.069 2..061 150 150 1. Kuraklıktan etkilenen ç iftçilerle ilgili daha sonra ç ıkarılan kanun hükümlerine göre.1.372. (Muhacirlere ve muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk ve yemeklik da ğ ıtılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat. tohumlukların bir an evvel dağıtılmasını öngörmüş ama bu iş biraz uzamıştı. Yozgat’ın ise 1 milyon kilo ihtiyac ı bulunmaktaydı113 . fakat elinde tohumluğu kalmamış ve Ziraat Bankasından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden tohum kredisi sağlayamamış ve bu yüzden zirai işletmesini yürütemeyec ek durumda bulunan.6 milyon.166 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 2. Konya ve Kars ve Bayazıd vilâyetlerine 4. İçtima IV. agm.000 15.325 15. Bunun üzerine. Hilâl-i Ahmer tarafından ve hükümetin desteğiyle yapılmış olan bu yardımların yanında ç iftç ilerin ileri vadede tekrar ürün yetiştirebilmeleri iç in tohumluk ihtiyaç larının da karşılanması düşünülmüştü. s. s. TBMM Ar ş ivi. Aksaray’ın 3. çiftç inin dört gözle tohumluk beklemekte olduğu ve Ziraat Bankası tarafından dağıtılması beklenen bu tohumlukların bir an evvel dağıtılması gerektiği.400 02 46 2. s. Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları l/ l181).5 milyon.

Bu silolar köylünün buğdayını eleyip temizliyor ve ileriki kıtlık seneleri iç in de bir garanti teşkil ediyordu117 . . C. halka derhal yakın ve ç iftç inin yapabilec eği bir iş bulmak gerekiyordu122 . s. Eskişehir ve Afyon vilayetlerinde ikişer yüz 116 117 118 119 120 121 122 Fethi Aytaç. O yılın ürünü ç iftç inin borc unu ödemeyecek kadar az olursa Vekiller Heyeti kararıyla bu borç geri bırakılabiliyordu120 . Devre: IV. mahsul azlığı köylünün taahhüdünü yerine getirememesine neden olmuştur121 . Muhtaç Durumda Bulunan Halka İş Bulma Kuraklıktan korunmanın bir yolu olarak.10/ 81. TBMM Zabıt Ceridesi. Bu ç alışmalarla ç iftç inin sıkıntıları azaltılmış ve yeniden refaha kavuşmaları temin edilebilmiştir. Leon Robinowicz. Babalık .1.900.1.XXV. Çünkü her nerede bir felaket yaşanmışsa.800. alım merkezlerindeki depolarda bulunan buğdaylardan muhac irlere ve kuraklık gören veya dolu.. Ziraat bankasının ayrı bir yeri vardır. 2056 numaralı kanunla hükümet namına Ziraat Bankasınc a satın alınıp.306-307. Dosya nu: 2661. 30. sel gibi afetlere uğrayan ç iftç ilere mâl olduğu fiyatla veya aynen tahsil olunmak üzere Vekiller Heyeti kararı ile bir milyon liralık kadarı zinc irleme borç lanma yoluyla ve iki yıl vade ile tohumluk ve yemeklik olarak verilec ekti. Daha önc e dağıtılmış olan bir milyon liralık tohumluk bedelini köylü bu sene ödeyememişti. Bu sebeple en uygun yöntem olarak. Kayıt nu: 1/1181. s.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 167 dağıtmaya Ziraat Vekâleti yetkili kılınmıştır116 . Bununla birlikte. köylüye bir milyon liralık tohumluk dağıtmayı düşünmüştü. bilhassa tohumluk ihtiyac ının karşılanmasında bu kuruluş önemli yardımlar yapmıştır. muhtaç halkın yol işlerinde ç alıştırılması uygun görülmüştü. Konya ve c ivarında meydana gelen kuraklık sebebiyle. s. Memleketin bir kısım yerlerinde ara sıra baş gösteren kuraklık ile dolu ve su basması gibi afetler karşısında yardımda bulunmak gerekli bir durumdu. Kayıt nu: 1/1181. BCA . s. 5 İlkte şrin 1935. Aksaray Vilayetinde 144. s.. 6 Kânunuevvel 1934. Yozgat’ta 150 bin. Ankara 1935. Bu esnada. Çiftç iyi çeşitli afetler ve bundan sonra yaşanabilec ek kuraklıklardan koruma amac ıyla ayrıc a. İnc elemelere göre.151. TBMM Ar ş ivi.365. fidanlıklar ve tohum ıslah istasyonları ve büyük silolar kurulmuştu. agm. Babalık . Yine 1933’te Ziraat Vekâleti.21. İçtima IV. Dosya nu: 2661. Kırşehir Vilayetinde 131. Konya Vilayeti bütç esinde 340 bin. d. Buna göre 1935 yılında Tarım Bakanlığı. Bu ihtiyac ı karşılamak üzere buğdayı koruma kanununun hükümlerine göre alınmakta olan buğdaylardan bir milyon liralık kadarının bu uğurda dağıtılması ve bu yardımın daha kolaylıkla yapılabilmesi iç in Ziraat Bankasına gördürülmesi enc ümence kararlaştırılmıştı118 .530. age. TBMM Ar ş ivi. nu: 4541. Bütün bu ç alışmalar iç erisinde ise. tohumluklarını bile temin etmekten ac iz olan halka tohumluk verilmesi iç in Ziraat Bankasından yardım talebinde bulunmuştu119 . nu: 4713.

Bunun toplamı en az iki milyon liralık bir işti ve bu işler tamamen darlık bölgesine yakın yerlerdeydi126 . Yol inşaatı darlık sahalarına hasredilec eği gibi. yazlık ekinler tamamen yanmış durumda olduğundan ekinler hayvanlara yedirilmekteydi. Bu tür yardım faaliyetleri sadec e hükümetten beklenmemiş. Yine bu mıntıkada Çumra’da su yollarının temizlenmesi işi vardı. 30. Bölgedeki bir başka iş kaynağı ise Tuz Gölü’ndeki Tuz hafriyat ve nakliyatıydı. Leon Robinowicz. Eskişehir. 1928 yılında yaşanan kuraklık felaketinin etkili olduğu vilayetlerde.12.366.. Bu ç alışmalarla birlikte. 30. Ankara.47.Oradaki vali ve nahiye müdürlerinin bu işin takipç isi olmaları. iş bulma aç ısından yapılan yardım. . yiyecek ve tohumluk yardımları onların muzdarip duruma düşmelerine engel olurken. BCA . 1935 yılında Tokat vilayetinden gönderilen kuraklık raporuna göre. age.7. Genel bütç edeki tahsisatla beraber sulama idaresi derhal yüz bin liralık bir iş temin edebilirdi. Yozgat ve Kırşehir gibi illere yol yapımının kaydırılarak buradaki halka ç alışma imkânı ve sahasının temini İç işleri Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür124 . Öyle ki..1/ 29.Amele yevmiyesinin iki üç günde bir verilmesi gibi uygulamaların yapılarak 1928 yılında yaşanmış olan kuraklığın tesiri en aza indirilmeye ç alışılmıştır. s. Ayrıc a Nafia’nın su işlerinde 200 bin lirası bulunmaktaydı.Yol inşaatı tahsisatının bu sene iç in tamamen bu bölgeye kaydırılması. BCA . Ayrıc a.Yalnız aile iç inden bir kişinin değil varsa ailede sıhhati yerindeki diğer ferlerin ya da uygun olan ç oc ukların da bu işte ç alışabilmelerinin temini. muhtaç durumda olanlara iş imkânı aç mak ve halkın ihtiyaç larının teminini sağlamak maksadıyla yapılac ak olan yol ve köprüler iç in Nafia bütç esinden iki yüz elli bin liralık bir ödenek ayrılmıştı125 . 1928 yılında baş gösteren kuraklık nedeniyle Aksaray. bu gibi işlerde kadın ve ç oc ukların da ç alıştırılması düşünülmüştür.10/ 184. 4. Kuraklıktan etkilenen halka para. Bundan sonra ise darlık bölgesindeki halkın ç alıştırılmak üzere derhal yol inşaatına başlaması emredilmişti123 . 3.18. Buradan her sene otuz milyon kilo tuz ç ıkarılmaktaydı.1. geçen yıla göre bu sene ekinler % 70 noksan durumdaydı. Eğer bu durum devam ederse yani yağmur yağmazsa % 20 nispetinde 123 124 125 126 Age. Bunun iki misline ç ıkarılmasıyla darlık bölgesindeki halka hasredilmesi mümkündü. Bu rakamlar dikkate alındığında adı geç en vilayetlerde derhal altı yedi yüz bin liralık iş aç ılabiliyordu. onların ayrıc a kazanç elde etmelerini sağlamıştır. 1. Konya. Bir hafta iç erisinde yağmur yağmazsa diğer ekinlerden de istifade edilemeyecekti. Bundan sonraki süreç lerde ise bütçeler tespit edilerek bu miktar üzerine işç i teminine gidilmiştir.168 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 bin lira ki toplamda 1 milyon 165 bin liralık yol tahsisatı vardı. s.365. bazen yerel tedbirlerde de bu tür ç alışmalar görülmüştür. 2.266.

biç ilecek ekinlerin anızları da kullanılabilec ekti130 . Bunun iç in bu sürülerin nakli gündeme gelmişti.000 koyun ve sığır barındırabilec eği tespit edilmişti131 .500 sığır ve 1. sürülerini İzmir. Kırşehir. Eskişehir 500. Fakat bu ihtiyaç lar belirli bir süre yeteceğinden yeniden bir ihtiyac ın husule gelmesi kaç ınılmazdı. Aksaray’daki ç iftç iler. Afyon ide 30-40 vagon saman ihtiyaç göstermişti. s. s.650 koyun.370. Burdur.369. Burdur’un 600 sığır ve 20.10/ 184. Konya 1. Kırşehir 300. Sürülerin Başka Yerlere Nakledilmesi 1928 yılındaki kıtlık esnasında. Aydın’ın 1. Age. yeterli sayıda koyunu bulunmaktaydı. Her ihtimale karşı hayvanların başka taraflara nakline mec bur kalındığı takdirde. Antalya’nın 60. age. hayvanlarını mevc ut sazlıklardan ve otlaklardan istifade ettirmek suretiyle ç ok az bir yardımla bu seneyi geç irebilec eklerini düşünüyordu. 30. s. .. Konya. Eskişehir ve Afyon vilayetleri de koyunlarını besleyebilec eklerini söylemişlerdi..500. Bu da kendileri iç in bir avantaj oluşturuyordu. Yapılan inc elemeler netic esinde. Yüksek yayla ve dağlarda hâlâ az çok yiyecek bulunduğu gibi. Age. Bu sürülerin gidec ekleri yerlerde yeterli meralar bulunmuş ve gereken kolaylık iç in tedbir alınmıştı. 2. Adana ve İç el mıntıkalarına göndermeyi düşünmekteydiler. Bu duruma engel olmak iç in ise vilayetç e şu tedbirler alınmıştır127 : 1.000 koyun.360.000 koyun. Muğla’nın 3. Leon Robinowicz. Menteşe. s.000 sığır ve 40. Adana’nın ise 40. Eskişehir ve kısmen de Afyon idi.266. Çift hayvanlarının yiyeceğine ihtiyaç duyulan yerler ise.13.500 sığır ve 17. Küç ük veya büyük sürüler uzaklara gönderildikleri takdirde mal sahiplerinin tayin edec ekleri bekç ilerin veya köylülerin gözetimi altında gönderilecekti.. Age.371.000 koyun ve sığır.449 vagon etmekteydi129 . e.İaşe zorluğuna düşen bir kısım insanlar da Turhal Ş eker Fabrikası’nda ç alıştırılmak suretiyle ihtiyaç ları karşılanac aktır. Bu sıralarda sürü sahipleri beklemedeydiler. Antalya. Ş ükrü Kaya’nın raporuna göre. bu bölgedeki büyük sürü sahipleri ç aresiz kaldıkları takdirde..3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 169 aç lık ve % 50 nispetinde de çiftç iler için tohumluk ihtiyac ı olac aktı. Fakat besleyemedikleri korkusuyla bunlar da hayvanlarının bir kısmını ç ok uc uz fiyata elden ç ıkarmışlardı128 .Bir kısım köylüler iç in para karşılığında yol işlerinde çalışacaklar ve bu paralarla da ekini olanlardan zahire satın alabilec eklerdir. 127 128 129 130 131 BCA . Bunların toplamı ise 2. hali vakti yerinde olan ç iftç ilerin bir kısmı şehirlere göç etmişti. Yozgatlılar ise kendi imkânlarıyla hayvanlarını besleyebilec eklerdi.000 koyun. Diğer kısmının ise nakit parası bulunmasa da. Manisa’nın 7.

ağır bir tempo ile gerçek bir hale gelmiştir. 3.1. bundan sonraki süreçte yaşanan kuraklıklarda aynı uygulamaya devam edilerek. Çorum. Bunun ardından. Çok bahsedilen köylü kalkınması iç in.3. Borçların Ertelenmesi Hükümet. yardımların işe yarar olmasının temini. gerek kuraklıktan. Ankara. kuraklık sebebiyle zor durumda kalan ç iftç ileri bu durumdan kurtarmak amac ıyla bir başka yol olarak. Konya’da kuraklığın etkisi sürmüş olduğundan. . bazen karışıklıklar ve farklı uygulamalarla karşılaşılmıştır. s. Çiftç inin borç larının ertelenmesine yönelik kararlar alınırken. yıllarc a inc eleme konusu olmuş.2/ 1. Ziraat Bankasına borç lu olan ç iftçileri zor duruma sokmuştu. Bu sebeple banka da bunları hac iz yoluyla almak istemiş. En sonunda. bunun üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu borç ların faizlerini ödemek şartıyla gelec ek seneye ertelenmesi istenmişti133 . yürürlüğe girmiştir135 .72. 30. 2.170 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 f.6.Ziraat Bankası tarafından bu sene verilecek olan borç ların bu bölgede ve kuraklığa maruz kalmış kişilere daha fazla miktarda verilmesi.. taksitlere bağlanarak borç ödeyec ek olan köylülerin sayısı.Banka tarafından borç ların ertelenmesi ve yeniden verilec ek paraların artırılması gibi tedbirler alınırken aynı zamanda bu gibi kolaylıkları su-i istimâl etmek isteyenlere karşı ç ok dikkatli davranılması. Hakikaten de.Borç larının süresi gelmiş bulunan ç iftç ilerin borç larının ertelenmesi. BCA .53. Kanun hükümlerinin yürürlüğe girdiği sırada. ç iftçilerin Ziraat Bankasına olan borç larının ertelenmesini uygun görmüştü. buradaki ürünlerin tamamen mahvolduğu görülmüştü. age.10/ 12. buradaki Bakioğlu Tolu Çiftliği sahipleri borçlarını ödeyemeyec ekleri ve tohumluklarının kalmayac ağını bildirerek Ziraat Bankası’na olan borç larının ertelenmesini istemişler ve bu istekleri Oc ak 1931 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmişti134 .18. BCA . mürac aatta bulunanların borç ları ertelenmiştir. 30. 1931 yılında.Ekim zamanı gelmeden evvel ç iftç ilere gerekli yardımın yapılarak.8. üretilen malın değerinin kaybolması.18. 1928 yılındaki kuraklık yüzünden mahsulleri zarara uğramış olan ç iftç iler. gerekse dünya krizinden etkilenerek.36.8. borçların ertelenmesine ait olan bu tasarı. 164. 1935 yılında buna ait kanun ç ıkarılarak.1.2/ 17. Ziraat Bankasından almış oldukları borç larını ödeyememişlerdi. Bunların borç larının tutarı 132 133 134 135 BCA . Bu sebeple Ziraat Bankasıyla görüşülmüş ve onun bu hususta alabilec eği tedbir ve göstereceği kolaylıklar şöyle sıralanmıştı132 : 1.766 kişiden ibaretti. 30. Yozgat ve Kırşehir illerinde yapılan inc elemelere göre. 1927 senesi sonlarında. 4. H. Avni Şanda. Ziraat Bankasının borç lu köylüleri korumak iç in bir ödeme sistemine ihtiyaç vardı. Hiç kimse bu fikre itiraz etmediği halde.

2/ 85. onların rahat bir şekilde ekim-dikim faaliyetlerini yapmaları ve üretimini artırmalarını amaç lamıştır. İçtima: I.Yerüstü ve yer altı sularıyla tarlaları sulamak.Dry farming denilen kuru ziraat usulünü tatbik etmek. g.18. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ç eşitli bölgelerde bu yönde talepler artmış ve birç ok kişinin borc u ertelenmiştir.1. bağcılık ve dutç uluk yapılması gibi önlemleri de dile getirmişti141 .. Ankara (tarihsiz). Amerika’ya uzmanlar gönderdiklerini ve kuru ziraat hakkında bilgi sahibi olmasını beklediklerini söylemişti. kuraklıktan en asgari düzeyde etkilenilmesi hükümetin en ç ok önem verdiği hususlardan birisi olmuştur. Nitekim Tarım Bakanlığı. 30. TBMM Zabıt Ceridesi. Kıtlıktan sonraki ç alışmalarda ise. Ziraat Bankası Trabzon şubesine bağlı Tarım Kredi Kooperatifinin bankaya olan 471. s. Edirne’nin merkez kazasına bağlı köylerde 1937 yılında meydana gelen kuraklık yüzünden mahsulleri hasar görmüştü.III. BCA . bu sırada uygulanmakta olan kuru tarım faaliyetlerinin ç iftç iyi sık sık zor duruma düşürmesi kaç ınılmazdı.94. s.94.102. iki senede bir alınac ak mahsulün her sene alınmasının müm- 136 137 138 139 140 141 Age. Sulu Ziraata Geçilmesi Genel itibarıyla. 1938 yılında ziraat borç ları taksitlerinin ertelenmesi kararı alınmıştı137 . köylerdeki küç ük yerüstü ve yer altı sularından küç ük ç iftç ileri faydalandırmak.534. C. ekinleri kuraklıktan kurtarmak iç in Amerika’dan uzman bir su heyeti getirmişti140 . kuraklığın etkilerini azaltmak iç in insanların hatırına üç önlem gelmişti.1. BCA .2/ 88.247.727 lira borc unu % 7 faizle 10 sene ertelenmişti138 . Çiftç ilerin bankaya olan borç larının ertelenmesi. 1928 yılında görülen kuraklık üzerine bu yöntemlerden üç ünc üsünün hayata geç irilmesi aç ısından hükümet ç alışmalar başlatmıştı. s.18. Yine aynı konuşmasında sulama işlerine büyük önem verilmesi gerektiğine de işaret etmişti. Bunun üzerine.139 1. Orta Anadolu’da hububatın gelişmesi için gerekli suyun yeterli miktarda olduğu ve nadas usulü ile sağlanac ak gübrelemenin sun’i surette uygulandığı takdirde. Zihni Derin.76. Devre: III. vekâletin bütç esinin görüşülmesi esnasında kuraklığın tesirini azaltmak ve aynı sorunlarla karşı karşıya gelmemek iç in. 21. 3. Anc ak.. . 2.53. İktisat Vekili Mustafa Rahmi Bey de. Bununla birlikte ziraatin ç eşitlendirilerek ç eşitli fidanlar ekilmesi. s.1. 30.11.. agm.S un’i yağmur yağdırmak. Agm. Yine 1938 yılında Trabzon’da yaşanan kuraklık sebebiyle.300 lira idi136 . Bu amaç la borç ların ertelenmesinin yanında asıl sorun olan kuru tarımın terk edilerek sulu tarıma geç ilmesi ve bu sayede.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 171 ise.

1 Mayıs 1941.1. Ankara (tarihsiz). C.357.”146 . bu yüzden ziraatin sulanabilir hale getirilmesi iç in bu tahsisatın daha da genişletilmesi gerektiği bildirilmişti145 . su kuyularından istifade etmişlerdi. kuraklığın önlenmesi noktasında su işine önem verec eklerini ifade eden konuşmasında şöyle diyordu: “Geniş ve feyizli topra klarımızın inkişafı ve millî servet ve sa yimizin ta bia tın kura klık gibi tesa düfî zararlarından kurta rılması için. sulama işinin önemini bir kat daha artırdığını.13. özellikle de kuraklığın en ç ok yaşandığı İç Anadolu’dan işe başlanmıştı.XI. Hatta Konya merkez kazasına bağlı Tömek Köyü’nde bir ç iftç i. Bu ihtiyaç su bulunma ya n birçok yerlerde suyu temin etmek ve birçok yerlerde de za ma nsız za ra rlı surette a ka n sula rın za ra rında n o bölgeyi kurutma ktır.172 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 kün olduğu anlaşılmıştı142 .. 1929 yılı Konya sulama idaresi bütç esi görüşülürken. kura k yerlere su a kıtma k değildir. S. susuz. Yine kıtlık sahalarından biri olan Zıvarık (Altınekin) nahiyesinde bir köyde bir ç iftçi. Kurak mevsimlerde duyulan su kıtlığının önü alınmak üzere Kızılırmak ve S akarya’dan veya Çubuk Barajı’ndan su getirilmesi de düşünülmüş. TBMM Zabıt Ceridesi. 356. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Mec lisi sağlık gibi. yüksek bir gayenin temini iç in ilk hamlede 31 milyon lira gibi büyük bir tahsisatı kabul etmişti148 . s. Yine Recep Peker. son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın.21. S.” 147 . (Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 senesi bütçesi hakkında 1/440 numaralı kanun layihası ve bütçe encümeni mazbatası). Age.. C. Bunun ardından bu bölgelerdeki. s. bu seneden itibaren programımıza koyduğumuz su işleri için bir buçuk milyon ve diğer bazı faydalı işler için de 300. hayvan dolabıyla su ç ıkararak kıraç arazinin ortasında yemyeşil bir saha oluşturmuştu. 1929 senesi bütç esi görüşülürken Maliye Bakanı Ş ükrü S araçoğlu. yapılan 142 143 144 145 146 147 148 Halid Evliyar. TBMM Zabıt Ceridesi. Leon Robinowicz. İçtima: II. Devre: III. “ Cumhuriyet Devrinde Su Siyaseti ve Köy Davası” Köye Doğru.000 lira ka dar bir pa ra ilâveten nafıa bütçesine ta hsis olunmuştur. s. Zaten bazı yerlerde sulu tarım işlemi yapılmakta olduğundan. . Yine kuraklık sahasında Tüz Köyü’nün yanında Umranlı Köyünde bir ağaçlık saha meydana getirilmişti144 . Ziraat Dergisi.XII. Temmuz 1948.16. 9.140. s.. 1928 kuraklığının neticesini önceden gören bazı ihtiyatlı ç iftç iler.90. bunun olumlu netic eleri görülmüştü. İçtima: II. tarlasındaki kuyuya beşyüz lira kadar masrafla eski bir otomobil motoruyla tulumbadan oluşan bir terkiple mahsulünü kısmen kurtarmaya muvaffak olmuştu143 . s. “ Orta Anadolu Topraklarında " Su " ve Ziraat Sisteminde " Nadas . Ankara (tarihsiz). age. Devre: III.Gübre " Problemi” . Age. 29 Mayıs 1929’daki Meclis konuşmasında kuraklığın etkilerinden kurtulmak ve başka diğer sebeplerle su problemine yönelik olan politikalarını izah ederken şu ifadeleri kullanmıştı: “Memleketimizin sulanması yalnız sulama ihtiyacı. s. Göz önünde olan bu örnekler ve kuraklığın verdiği zararlar hesaba katılarak. ziraatın da hayat sembolü olan su meselesini tatbik sahasına koymak ve su politikasını tahakkuk ettirmek gibi.

günden güne harap olmaktadır.1. Bununla birlikte buradan kurutulac ak bataklık sahasından da 50 bin dönümlük ç ok verimli bir arazi elde edilmiş olac aktı151 . memleketin bu suretle temin ettiği bu eserden hiç bir şey ka lmayacağını” 150 . Ovada ve kıraç larda ilkbaharlıklardan hiç hayır kalmamıştı.XXIII. (Çubuk barajı in şaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan temini hakkında 1/944 numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları). “ Konya’nın Kuraklık Sava şı’na Do ğ ru İlk Adım” . halk hemen hemen da ğıla ca k bir va ziyettedir. Bu ha l deva m ederse iki. Ankara 1934. bazısından da baraj yapılmak suretiyle faydalanılabilmiştir. ta mamıyla metruk ve muattal bir haldedir. Konya kuraklıktan muzdariptir.” 152 . Bu yükseliş sayesinde ise. İçtima III. Ekekon. Ziya Çalık. buradaki sulama işlerinin intizamsızlığından dert yanarak: “Birka ç seneden beri Beyşehir Gölü’nden su a lınama ma kta dır. Su işleri temin edilmedikçe Konya’nın ta rım vaziyeti ve buna ba ğlı ekonomi işleri de kola y kolay düzelemez. Sula ma tesisa tı. Memleketin yirmi milyon a ltın fra nk sa rfıyla vücuda getirdiği bu tesisa t. Konya çok geniş bir su konumu istiyor. Devre: IV. Yine 13 Haziran 1935 tarihli Ekekon gazetesi haberine göre. Bunlardan birisi de S arı su adıyla anılan dereydi. s. Akşehir. ifade etmek suretiyle. Ilgın. s. s. . 31 Mayıs 1934 tarihinde Konya Ovası S ulama İdaresi’nin bütç esi görüşülürken Konya Milletvekili Ş aban S ırrı Bey. İçtima III.XXII. Yalnız ovanın kışlık ekinleri anc ak tohum ve yiyeceklerini verebilec ek durumdaydı. 3 Birinci Kânun 1935. bölgede hummalı bir sulama faaliyeti başlamış ve bazı akarsuların verdiği zararlar engellenirken. İşte bu yıl önümüze bir örnektir. ç eşitli eleştirilere sebep olmuştur. za ra rla rını ka pa ta ca k yegâ ne ça re sudur. tarım arazilerinin sulanması iç in bir girişim başlatılmıştı. Ankara 1934. Kadınhanı tarafları da oldukç a zarar görmüştü. C. Ekekon. s. ekinleri öldüren bir de rüzgâr meydana gelmekteydi. 149 150 151 152 TBMM Zabıt Ceridesi. Bunu netic esinde 1928 yılı kuraklığı kadar dikkate değer bir kuraklık yaşanmamıştır. nu: 73.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 173 tetkiklerden Kızılırmak ve S akarya’dan su getirilmesi pek külfetli ve masraflı olac ağı anlaşılarak barajın yapılması halinde şehir suyunun da buradan temini daha iktisadî ve emin olacağı neticesine varılmış ve bu nedenle de burada Çubuk Barajı’nın inşası başlamıştı149 . nu: 216.517. TBMM Zabıt Ceridesi. C.1. 13 Haziran 1935. Bunun ç aresi olarak ise su gösteriliyor ve şöyle deniliyordu: “Derecesi yüksek olan çiftçi ve köylü. Bu suyun göle verilmesiyle zaten kuraklıktan seviyesi düşmüş olan gölün yaklaşık olarak 15 santim daha seviyesinin yükselmesi bekleniyordu. Yaklaşık iki aydır yağmur yağmadığı gibi. Bu sırada sulama işinin bazı yerlerde düzensiz yürümesi. üç sene sonra Konya Ovası iska sı için. Devre: IV. Halkın emeği birkaç milyonluk ekim boşa gitmiştir. gün geç tikç e Konya’nın tarım vaziyeti kötüleşmekteydi. İç Anadolu Bölgesi’ndeki bütün bu örneklerin ardından. ç evresindeki bütün alanlara su verilebilec ekti.2. buradaki su işlerinin düzene sokulmasını istemiştir. Bunu gelip geçen yıllar bütün a çıklığı ile göstermiştir. Bunun üzerine burada.

başta para ve yiyecek yardımı olmak üzere. her ne kadar kendi c anını kurtarmış olsa da hayvanlarının ç oğu bundan etkilenmiş ve ölmüştü. Hakikaten halkın pek ç oğu. Konya. Aksaray. tohumluk yardımı. S ebepleri sıralanmış olan kuraklığın etki alanını tespit etmek amac ıyla buraya giden Ş ükrü Kaya. . 1928 yılı kuraklığı gibi geniş bir c oğrafyayı etkisi altına alamamıştır. Bu kuraklık. Kırşehir. Bu sebeple ç iftç i olan bu halk uzun süre kendisine gelememiştir. aç lıktan ve yiyeceksizlikten yabani otlar yemeye başlamış ve bazı bölgelerde dahi ölümlere rastlanmıştı. Buradaki izlenimlerini bir rapor haline getiren Ş ükrü Kaya. bir takım önlemlerin alınması gerektiğini ve bu önlemler alınmazsa halkın daha vahim bir duruma düşmesinin kaç ınılmaz olduğunu bildirmişti. Bundan evvel savaş nedeniyle kıtlıklar görülmüş anc ak. Bunun üzerine hükümet. sürülerin başka yerlere nakli ve sulu ziraate geç ilmesi yönünde önlemler alarak bu kuraklığın etkisini en aza indirmeye ç alışmıştı. Eskişehir ve Yozgat gibi illerde etkili olduğunu müşahede etmişti. Anc ak kuraklığa hazırlıksız yakalanmış olan halk.174 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 SONUÇ Cumhuriyet döneminde yaşanan kuraklıkların en önemlisi ve başlangıc ı sayılabilec ek olan kuraklık 1928’de yaşanmıştır. büyük bir ç oğunluğu ç iftç i olan iç Anadolu Bölgesi’nde etkisini göstermiş ve buradaki halkın ç oğunu muhtaç duruma düşürmüştür.

Ankara (tarihsiz) -Devre: III.2.01/1. 8 Mart 1928.1. Arşivler a. C. 3 Birinci Kânun 1935. 30.10/ 81.2.10/ 120.III. 30. Kutu nu: 179. İktisat Matbaası.10/ 184.XXV.) -Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Kataloğu (30.6./ 7.860. C.XIX.64.10.266. C.10/ 184.266. İçtima III. Ankara (tarihsiz) -Devre: III. s.13.266.266. Ankara 1931.432. İçtima: II.XI.1. Ankara (tarihsiz) -Devre: III. B.(1928 ve Sonrası) (30.10/ 120. Ankara (tarihsiz) -Devre: IV. Ankara 1935 C. 30. Kutu nu: 1373.10/ 184. Kitaplar -Leon Robinowicz.2/ 1.4.84.10/ 184.266. 30.2/ 85.19.12.72.7.XX. 30. Ankara 1931. Fevkalâde İçtima. Kutu nu: 71.2/ 17.10/ 121.4.266. Gazeteler -Babalık.5.XXII. 30.III. C.10/ 184.XIII.1.266. 30. 13 Haziran 1935.11. 30. Ankara (tarihsiz) -Devre: III. 30.1.12) -Bakanlar Kurulu Kararları Katalogu.18.1.6. Resmi Yayınlar a. Ankara 1933. Belge nu: 133. -Devre: IV. 30. -Devre: IV. (Çeviren: Alaettin Cemil). Kutu nu: 159. İçtima: I. 30. 30.18.1/ 29. Süreli Yayınlar a.18. Ankara (tarihsiz) -Devre: III.102. C. 30.3. 30.1.36.3. C. c.3.858. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi -Kayıt Nu:1/1181. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi -Muamelat Genel Müdürlüğü Katalogu (30. İçtima: II.2/ 85.11.7.10/ 184.XIII. 30. 30.18. 30.4. 30.XII.21.269. 5 İlkteşrin 1935. Dosya Nu: 2661.858. 30.18.858.44. s. İçtima: I. -Ekekon.) -Diyanet İşleri Reisliği Kataloğu (51. nu: 2742. D.76. Belge Nu: 52.1. Türkiye Kızılay Derneği Arşivi -Kutu nu: 1393.15. nu: 216. TBMM Zabıt Ceridesi -Devre: III.18. 6 Kânunuevvel 1934. İçtima: III. Ankara 1934. İçtima: III.108. İçtima: II.18.10/ 184.1.15. C.858.1.V.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 175 KAYNAKÇA A. İçtima IV. -Devre: IV.530.(1920-1928) (30.47.2/ 88. C.) b. C. İçtima II.IV.266. b. C. Ankara 1930. 30. C.858.0.2.10/ 184.II. Telif Ve Tetkik Eserler a. Ankara 1934.XXIII. C. nu: 4541. Ankara (tarihsiz) -Devre: III.8.10/ 120.8. Belge Nu: 8. C. Makaleler .10/ 210.1.1. nu: 4713.1. Belge Nu: 107.1/ 29. 30.10/ 120. C. Ankara (tarihsiz) -Devre: III. -Devre: IV. nu: 73.10/ 120. Fevkalâde İçtima. Belge Nu: 273. -Devre: IV.0.10/ 12. Nüfus Meselesi.10/ 184. İçtima: III. ) -Bakanlar Kurulu Kararları Katalogu. İçtima III. 30. s. s.1.

s. s. Yıl: 2. -Numan.36. -Kuneralp. “Kuraklık ve Memleketimiz”. C. -Raşit. s. 17. 627. nu: 216.4. “Küçük Çifçilerimizin Zirai Dertleri. “Konya’nın Kuraklık Savaşı’na Doğru İlk Adım”. -Şanda. Nej at. “Çeşitli Afetler Tesiri ile -Münferiden. Yıl:2. -Çölaşan.1. s.1970. Karınca. Halkevi. “Orta Anadolu’da Kıtlık (1873-1875)”. 76. H. s. “Kuraklık”.133. Cahit. 30 Ekim1932. Mart. -(İmzasız). Tarih ve Toplum. s. Avni. Köye Doğru.90. -Uluocak. İdare Dergisi. -Öztelli. s. Halid. Ziya.176 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 -(İmzasız).6.Gübre " Problemi”. “Orta Anadolu Topraklarında " Su " ve Ziraat Sisteminde " Nadas . “Kuraklık ve Kıtlık”. 2. nu: 2742. Yıl:6. “Aksaray Folklorunda Yapraklar Aksaraylı Bir Halk Şairinin Dilinden 1290 Kıtlığı”. 1 Mayıs 1941. -Evliyar. s. s. -Çalık.12. Yıl:10. Hasandağı. s. Yıl: 1974. Nisan 1990.Muhtaç Duruma Düşen Vatandaşlara Nasıl Yardım Edilebilir?”. “Orta Anadolu`da Kuraklık”. s. “Halk Şiirinde Tarihi Kıtlıklar ve Kuraklıklar”. Hayat Tarih Mecmuası (Tarih ve Edebiyat Mecmuası). İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B.146. Şevket. İktisadi Yürüyüş. Celal. Mart 1989. Ocak 1948.263-264. Babalık. 8 Mart 1928.2. Temmuz 1974. Umran Emin. Dönüm. Köye Doğru. C. Yıl: 31. Ziraat Dergisi. s. s. “Kuraklık ve Kurak Bölgelerin Özellikleri”. s. -(İmzasız). Yıl: 55. Nisan 1952. Nihat.Aralık. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası.7. 3 Birinci Kânun 1935. 3. s. -Derin. -Fethi Aytaç.21. s. 11-12. “Tarih Boyunca Anadolu’da Kuraklıklar”. Temmuz 1948. Haziran 1935. Haziran 1960. -Berkmen. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Dergisi. -Er. Sinan. “Orta Anadolu Köylüsü”. Ziraat ve Ticaret Gazetesi. Ali. Nisan. 6 Temmuz 1945. “İklim ve Beşeriyet”. -Muzaffer Hamid. . Ağustos 1952. Zihni. 1 Mart 1941. Ekekon. Tarım Bakanlığının Küçük Su İşlerine Ait Hayırlı Bir Teşebbüsü ve Bu İşte Muvaffak Olma Şartları”. Mayıs. Ekim 1970 . “Cumhuriyet Devrinde Su Siyaseti ve Köy Davası”. “Çiftçilere Tohumluk”.

 Osmanlı Devleti. Alman Askerî Ceza Kanunnamesi’nin tamamı tercüme  edilerek bunlardan sadece gerekli görülen 56 bendi kanunnamenin ilgili yerlerine eklenmiştir. Almanya. German Military Criminal Code... which were added after the translation of  the German Military Criminal Code. Bu çalışmanın amacı. Doç. Army    Yrd.com Arş.  The entire German Military Criminal Code was translated and only the most  required 56 paragraphs were added to relevant places in the Code. Before these 1880 addings the Ottoman  Military Criminal Code is very short and in this example.    Key Words  Ottoman Military Criminal Code. is our main source in this study. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Öğretim Üyesi. Ordu    EXECUTING OF GERMAN MILITARY CRIMINAL CODE ON THE OTTOMAN  MILITARY CRIMINAL CODE    Abstract  In the period of Abdülhamid II. translation of the German Military Criminal Code becomes true  to complete the Ottoman Military Criminal Code’s gaps. A document dated to 1880. the lacks of the Otto‐ man Military Criminal Code was completed mainly. Gör.  Böylece Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nde görülen eksiklikler büyük ölçüde tamamlan‐ mıştır.TARİHİN PEŞİNDE  ‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐  THE PURSUIT OF HISTORY  ‐INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH‐  Yıl: 2011. salihkis@yahoo.com . Issue: 5  Page: 177‐190           ALMAN ASKERΠCEZA KANUNNAMESİNİN OSMANLI ASKERΠCEZA  KANUNNAMESİNE TATBİKİ    Nuran KOYUNCU  Salih KIŞ    Özet  II. nuranaykoyuncu@hotmail. Abdülhamid döneminde Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin eksikliklerinin giderilmesi  amacıyla Alman Askerî Ceza Kanunnamesi’nin tercüme edilmesi yoluna gidilmiştir. Thus. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı.. Osmanlı  Askerî Ceza Kanunu 1880 tarihli bu eklemeler öncesinde oldukça kısadır ve bu kanunda birçok  konu düzenlenme dışında bırakılmıştır.    Anahtar Kelimeler  Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi. Sayı: 5  Sayfa: 177‐190  Year: 2011. some formulation subjects were pre‐ cluded in the Code. Dr. Germany. 1880 tarihli bir belgeye dayalı olarak Osmanlı Askerî Ceza Kanun‐ namesi’ne Alman Askerî Ceza Kanunnamesi’nden tercüme edilerek ilave edilen hukuki düzen‐ lemeleri incelemektir. Alman Askerî Ceza Kanunnamesi. The aim with this work is to study the Ot‐ toman Military Criminal Code’s juridical formulations. Ottoman State.

Enver Ziya Karal. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yüksek Lisans Programı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.  Ancak  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’ndeki  eksikliklerin  son  derece  fazla  olması. Mahmud’un. Osmanlı Tarihi. s.     Tanzimat  ve  sonrasında  yaşanan  gelişmeler  Osmanlı  Devleti’nde  önemli  değişiklik ve yeniliklerin habercisi olmuştur. Fahri Çeliker. Goltz Paşa’nın Hâtıratı ve Hal Tercümesi. Bir Askeri Yardımın Anatomisi. Ankara 1985.  Abdülhamid  döneminde  Osmanlı  As‐ kerî  Ceza  Kanunnamesi’nin  eksikliklerinin  giderilmesi  amacıyla  Alman  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nin  tercüme  edilmesi  yoluna  gidilmiştir. Osmanlı’da Avrupa tarzı modern ordunun nüvesi şekillenmiştir. Tayyar Etikcan. askerî hukuk alanında Almanya’yı kendisine model almıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları. daha sonra askeri birimlerin yanında askeri okulların modernizasyon görevini de üstlenmiştir. Osmanlı Devleti. Çev.366.  Osmanlı  ordusunun  modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla Avrupa’nın modern ordularından  kurmay  subaylar  davet  edilmiştir1.  Dolayısıyla  Tan‐ zimatla  birlikte.  ordunun  geli‐ şim  açısından  Avrupa  devletlerinin  gerisinde  kalması  ve  girdiği  savaşlarda  mağlubiyetler  alması  neticesinde  zaruri  görülmüştür. s. s. Colmar Freiherr Von Der Goltz. İstanbul 1969. Friedrich Wilhelm’den ordunun modernizasyonu için bir askeri heyet veya kurmay subaylar talep etmesiyle süreç başlamıştır. Osmanlı hukuk sisteminin temeli.  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nde  belirtilmeyen  cürümlerin  cezası. Wallach. Ankara 1992.  yüzyılın  ilk  yarısından  itibaren  Avrupa’nın  önde  gelen  ordularında  görev  yapan  kurmay  subaylar2. TTK Yayınları.9-20.  Kanunnamenin  5.  Osmanlı  ordusundaki  modernizasyonu  takiben  askerî  hukuk  alanında da önemli adımlar atılmıştır. s. . Helmuth von Moltke.VIII.  hukuk  sistemine  ve  dolayısıyla  hukuki  düzenlenmelere  de  yansıdığı  gö‐ rülmüştür. 21 Haziran 1882’de İstanbul’da Harbiye Nezareti’nde göreve başlayan bu ilk askeri heyet. bununla yetinmeyip dönemin en modern ordularından birisine sahip olan Almanya’dan kendi ordusunun modernizasyonu için askerî heyet talep etmiştir.15. 23 Kasım 1835’te İstanbul’a gelen bu kurmay subayla birlikte.  maddesi  gereği  Mülkî  Ceza  Kanunnamesi’ne  göre  belirlen‐ mesi  sebebiyle  her  iki  kanunnamenin  birada  basılması  zorunlu  görülmüştür.15. Moltke’nin Türkiye Mektupları.  Osmanlı  ordusunun  modernizasyonu  için  değişik  birimlerde  görev  yapmaya başlamışlardır3. İstanbul 1953. gelen askerî kurmayların eğitim. Osmanlı Sultanı II.178 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ  Osmanlı’da  modernleşme  hareketleri  XIX.  İslamî  hükümlere  dayanan  şer’î  hukuk  ve  onun  yanında  padişahın  iradesiyle  şekillenen  örfî  hukukun  yan  yana  ve  çoğunlukla  bir  uyum  içerisinde  yaşatıldı‐ ğı  bir  sisteme  dayanmıştır. Çev. Bu da hukuk alanındaki eksiklikleri gündeme getirmiş. Alman Askerî Ceza Kanunnamesinin 1881 yılında tercüme edilerek bazı maddelerinin Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesine tatbiki ve akabinde devam eden süreç ile birlikte Osmanlı.  Mülkî  Kanunnameye  sık  sık  müracaata  mecbur  bırakmıştır. Çev.  II.  Böylelikle  XIX. Hayrullah Örs.  Yenileşme  hareketi. Ayrıntılı bilgi için bkz.  Bu  anlayışa  uygun  olarak  II. Prusya İmparatoru III. Edebiyatçı ve Eğitimci Yönleriyle Colmar Freiherr Von Der Goltz Paşa. Ankara 1995. Genelkurmay Yayınları. Remzi Kitabevi.  yüzyılın  ilk  yarısında  devletin  en  önemli  unsuru  olan  orduda  başlamıştır.28-30.  Ne  var  ki  gelinen  süreçte  batılı  anlamda  yenilikle‐ rin. Pertev Demirhan. C.  Bu  sebeplerle  Os‐ manlı  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nin  eksikliklerinin  Alman  Askerî  Ceza  Ka‐ 1 2 3 Osmanlıya gelen ilk kurmay subaylardan birisi de Prusyalı Yüzbaşı Moltke’dir. s. kültür ve hukuk alanlarındaki önerileri Osmanlı tarafından dikkate alınarak bu yönde çalışmalar başlatılmıştır.  Mahmud  ve  sonrası  padişahlar  zama‐ nında  gelen  bu  heyetlerin  çalışma  alanı  ordunun  çağın  gereklerine  göre  dona‐ tılması  ve  eğitilmesi  konusunda  yoğunlaşmıştır. Jehuda L.

9/3. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 5.) . ASK.  Komisyo‐ nun yapmış olduğu kanun tercümesi ve Kanunnameye yapılan eklemeler Bâb‐ı  Âlî’de7  uygun  görülüp Şuray‐ı  Devlet’çe  de  kabul  gördükten  sonra  ceza  mad‐ delerine  eklenen  ilavelere  ilişkin  layiha  arz  tezkiresi  ile  birlikte  padişahın  ona‐ yına sunulmuştur8. Nr. İ. 3 Zilkâde 1298 (27 Eylül 1881). 9/3. 26 Rebiyülevvel 1297 (8 Mart 1880).  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’ni  tadil  ve  ıslahı  için  Er‐ kan‐ı  Harbiye  Reisi  Ethem  Paşa  başkanlığında  Levazımat  Dairesi  Birinci Şube  Müdürü Ahmet Vehib Paşa ve ferikamdan Feyzi Paşa ile İstihkâm Dairesi Reisi  Abid  Paşa  ve  Topçu  Dairesi İkinci Şube  Müdürü  Kaymakam  Bekir  ve  Erkan‐ı  Harbiye  binbaşılarından  Osman  ve  Hilmi  Beyefendiler  ve  diğer  gerekli  kişile‐ rin  de  katılımıyla  komisyon  oluşturularak  padişaha  arz  edilmiştir6. ŞD. 78/46. 21 Zilhicce 1297 (24 Kasım 1880). BEO.  Padişah  tarafından  olur  verilerek  uygun‐ luğu  kabul  edilen  mazbatanın  23  Rebiyülevvel  1297  tarihli  iradesi  Harbiye  Nezareti’ne  bildirilmiştir5.     I‐KANUNNAMENİN YÜRÜRLÜK ALANI  Kanunname  yalnızca  askeriye  mensubu  kişilere  uygulanacaktır11.   Bu  çalışmada  yalnızca  tercüme  edilerek  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunname‐ si’ne  eklenen  Alman  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’ne  ilişkin  hükümlere  yer  ve‐ rilmiştir9.  aniden  ortaya  çıkan  olaylar‐ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BOA. Y.) Bend 2.  Diğer  taraftan  ülkenin  bir  kısmının  askerin  yönetimi  altına  alındığı  zamanlarda. ASK. maddesi olarak konulacaktır. BOA.  Dolayısıyla Kanunname şahsilik prensibini esas almıştır. 3 Zilkâde 1298 ( 27 Eylül 1881). BOA.DUİT. 2450/8.maddesi olarak konulacaktır. 2456/3. BEO. ŞD. ASK. Y.   Seferberlik  halinde  uygulanacağı  belirtilen  cezalar  öncelikle  kara  ve  deniz  kuvvetlerinin  tamamen  veya  bunlardan  bir  kısmının  savaş  halinde  olduğu  zamanlarda  geçerlidir. 22 Cemaziyülevvel 1297 (1 Haziran 1880). Nr. 1 Şevval 1299 (16 Ağustos 1882). (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 2.   Mümkün  olan  en  kısa  sürede  askerî  dairede  yabancı  lisanlara  muktedir  olan  şahıslarla  birlikte  ehil  kişilerden  oluşan  bir  komisyon  oluşturulması  talebi  bir  mazbata  ile  padişaha  sunulmuştur4.   cezalandırıl‐ ması  gerekli  bir  fiil  işlerse. Y. Nr. Alman Askerî Ceza Kanunnamesi’nin tercüme edilerek Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne eklenen hükümleri 23 Rebiyülevvel 1298 tarihli ve 9/3 numaralı belgede bendler halindedir. 3/76. PRK. Bend 1. Nr. PRK. BOA.  Dolayısıyla  Mülkî  Ceza  Kanunnamesi  ve  Osmanlı  Askerî  Ceza  Ka‐ nunnamesi’nin hükümleri incelenmemiştir10. Bundan sonraki dipnotlarda sadece bend numaraları ve bu bendlerin Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin hangi maddesine eklendiği belirtilecektir.PRK.  Yabancı  bir  ülkede  görevli  veya  izinli  olarak  bulunan  askeriye  mensubu. BOA.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 179 nunnamesi’nden  alıntı  yapılarak  tamamlanması  hususu  gündeme  gelmiştir. BOA.  ülke  içinde  bir  suç  işlemiş  gibi  cezalandırılacaktır12.  ihtilal  vesair  bir  sebeple  bir  yerde  bulunan  askeri  kuvvetin  padişahın  kumandanı  olduğu  resmî  izni  üzerine  askerin  savaş  halin‐ de  bulunacağını  ilan  ettikten  sonraki  zamanlarda. Nr. Nr.

   Riyazat  yani  nefsin  terbiyesi  için  gıdanın  azaltılması  subaylar  için  üç  gün  süreyle  askerler  için  ise  sadece  isnat  geceleri  pilav  verilmesi  şeklinde  uygula‐ nır17. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 6. maddesinden sonra ayrıca bir madde olarak konulacaktır. maddesi olarak konulacaktır.  hak  ettiği  cezayı  gördükten  sonra  aynı  cinayet  ve  askerî  kabahati  işleyenlerdir.) Bend 8.  kumandan  tarafından  aciliyet  hakkında  durumun  gerektirdiği  seferberliğe  mahsus cezaların uygulanacağını duyurduğu zamanlarda da geçerlidir13.  13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bend 3.    Askeriye  mensubunun  daha  önce  işlediği cinayet veya askerî kabahatten dolayı aldıkları cezalar irade‐i seniye ile  tamamen veya kısmen af edildiği halde pişman olmayarak yine aynı cinayet ve  kabahati işlerse yine sabıkası gereği mükerrer cezasını alırlar16.  Mahkûmun  vücut  sağlığının  riyazat  için  yerinde  olmadığı  doktor  rapo‐ ruyla  anlaşılırsa  riyazat  süresi  yarı  oranında  azaltılarak  o  kadar  müddeti  adi  hapis cezası olarak karşılık görür18.  Askeriye  mensuplarının  seferberliğin  ilanının  başından  hazır  hale  gelince‐ ye  kadar  cinayet  veya  kabahatleri  olursa  haklarında  yine  yukarıda  belirtilen  6.) Bend 10. maddesi olarak konulacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 9.  Dolayısıyla  kanunnameye  göre  şikâyetten  vazgeçme  cezayı düşürmemektedir21.) Bend 11. maddesi olarak konulacaktır. maddesi olarak konulacaktır.) Bend 6.  Bir cinayet veya askerî bir  suçtan dolayı faillerinin cezaları belirlenirken bu  cinayet  veya  suçtan  zarar  görenler  veya şikâyet  hakları  bulunanlar  tarafından  şikâyet söz konusu olsa ve bu şikâyetçiler şikâyetlerinden vazgeçseler bile yine  de  failler  ceza  görürler.  Kanunnamede düşman veya eşkıya karşısında tabiri bir savaş veya çatışma  ihtimalinde  ordugâhın  etrafında  karakol  oluşturulmasından  sonraki  zamanı  ifade eder15. bendinden sonra yeni bir bend olarak konulacaktır. (Yukarıdaki bendin yerine konulacaktır.) Bend 5.  Her  ne  şekilde  olursa  olsun  nefsî  tehlikeyi  kaldırmaktan  korku  ve  heder  ederek  vazife  ve  askerî  vecibelerini  ifa  etmeyenler  kasten  yerine  getirmeyenler  gibi sorumludur20.180 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 da.  maddenin birinci fıkrasına göre hüküm verilecektir14.   Cezaî sorumluluğu etkileyen bir neden olarak Kanunnamede “Failin konu‐ su  suç  teşkil  eden  bir  emir  vermesi  durumunda  yalnızca  kendisi  sorumlu  olsa  da emri icra eden memur eğer emri aşan bir icraatta bulunmuşsa bu fazlalıktan  dolayı kendisi sorumludur” hükmüne yer verilmektedir19. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 8.     II‐SUÇUN GENEL HÜKÜMLERİ  Kanunnameye  göre  mükerreren  cinayeti  veya  askerî  kabahati  görülen  as‐ keriye mensubu. maddesi olarak konulacaktır. daha önce işledikleri cinayet ve askerî kabahatten dolayı harp  divanlarının  birinde  mahkûm  olup.) Bend 4. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 7. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 10. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 36.) .) Bend 7. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 13. (Yukarıdaki bendi takiben eklenecektir.) Bend 9.

maddesinin üst tarafına konulacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 88.) .  İkinci  olarak  da  harp  esirliğinden  her  nasıl  olursa  olsun  kurtulup  da  vakit  kaybetmeden  yakınındaki  bir  askerî  kıtaya  katılmayanlar  firarî  kabul  edilecek‐ tir25.) Bend 15.    III‐KANUNNAMEDEKİ SUÇ TÜRLERİ  A‐ Firar Suçu   Gerek  sefer  vakti  gerekse  sefer  dışında  mensup  olduğu  askerî  kıtayı  terk  edip  diğer  askerî  kıtaya  katılanlar  firarî  kabul  edilirler.) Bend 14.) Bend 13.) Bend 16.  Arkadaşlarından  firar  edecek  olanların  bu  hareketlerini  haberdar  olup  da  firarın  önlenebileceği  bir  zamanda  üstüne  haber  vermediği  anlaşılanlar  hak‐ kında  firar  gerçekleşirse  45  güne  ve  sefer  esnasında  ise  3  ay  hapis  cezası  hük‐ molunur26.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 181 Mezunuyla birlikte olup cezalandırılması gereken  bir  fiil ve harekete kalkı‐ şan  veya  mezununun  fiiline  iştirak  eden  subay  hak  ettiği  cezanın  en  üst  had‐ diyle  cezalandırılır22. maddesinden sonra konulacaktır.  Umumiyetle  askeriye  mensuplarından  bir  veya  bir  kaçı  sefer  esnasında  as‐ kerî  vazife  ve  hizmetlerini  ifada  üşenme  ve  dikkatsiz  davranmasından  veya  bilinçsiz  halde  bulunmasından  dolayı  düşmanın  hasmâne  hareketine  sebep  verilmesi  veyahut  harp  halinde  bulunulan  Devlet‐i  Âlî’ye  ve  müttefik  ordula‐ rının  tehlikeye  sokulması  veyahut  adı  geçen  ordulara  kabahate  sebebiyet  ve‐ rilmesi  gibi  keyfiyet  ve  kötülüğe  sebep  vermesi  söz  konusu  olup  da  bu  henüz  gerçekleşmemişse  emir  subayları  hakkında  6  aydan  üç  seneye  kadar  hapis  ve  küçük subay ve askerler hakkında 45 değnek darbıyla beraber 45 günden 6 aya  kadar prangabend cezaları verilir.  Askerde  bulunanlar  sefer esnasında aşağıdaki suçlara kalkışırlarsa firarî cezasıyla cezalandırılırlar.  Harp  meydanından  kaçanlar  arkadaşlarını  sözle  veya  işaretle  harp  meyda‐ nından  kaçmaya  tahrik  edenler  her  halükarda  idam  edilirler. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 124.  Diğer  taraftan  askeriye  mensupları  bir  yere  toplanıp  gizli  olarak  veya  halkın  karşısında  alenen  ceza  gerektiren  bir  fiile  kalkışırlarsa  hak  ettikleri cezaların üst haddiyle cezalandırılırlar23.  memuriyet  hizmeti  diğerine  verilmek  üzere  mazere‐ tini  zamanında  üstüne  ihbar  etmemiş  iseler  yine  cezanın  yarısıyla  cezalandırı‐ lırlar24.  Öncelikle  kaybettiği  askerî  kıtaya  veya  civarında  bulunan  diğer  askerî  kı‐ taya katılmayanlar. (Yukarıdaki bendin yerine konulacaktır.  Harp  etmek  için  askerî  kuvvetlerin  ilerlediği  sırada  veya  geri  çekildiği  zamanda  mensup  oldu‐ ğu  askerî  kıtadan  gizlice  geri  kalanlar  veya  kıtadan  ayrılanlar  veya  kendisini  22 23 24 25 26 Bend 12. (Yukarıdaki bendin yerine ayrıca bir bend olarak konulacaktır.  Eğer bu örneklerden birinde yargılamadan geçerli bir mazereti ileri sürerek  berat  edip  aklanırsa  dahi. maddesinden sonra konulacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 151.

  Eğer  bu  durum  seferberlik  halindeyken  gerçekleşirse  emir  subayı  hakkında  uzaklaştırma  ve  üç  aydan  bir  seneye  kadar  hapis.  Küçük  subay  veya  askerler  ise  45  günden  6  aya  kadar  prangabendlik  cezası  verilir.  Cebir  veya  tehdit  ile  üstünün  emir  vermesini  engelleyenler  veya  askerî  hizmete  ilişkin  bir  işin  icrasını  veya  icra  edilmemesini  sağlayanlar  emir  subayı  ise  askeriyeden  uzaklaştırılır.  Düşman  karşısında  ise  gerek  emir  su‐ bayı  gerekse  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  kesin  olarak  idam  cezası  veri‐ lir31.  küçük  subaylar  ve  askerler  hak‐ kında ise 40 değnek ile beraber kaydın yenilenmesi cezalarına hükmedilir27.  uzaklaştırma  cezasına  karşılık  bir  sene  hapis  cezasını  hak  eder. dille veya el  kol işaretleriyle  veya herhangi bir hareketle  itaatsiz‐ lik gösterir  veya ima  ederse idam  cezası hükmedilir. maddesinin alt tarafına konulacaktır.  Askerî hizmet dışında herhangi bir organıyla üstüne dokunanlar. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 136. bendinden sonra konulacaktır.  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  40  değnek  ile  beraber  6  aydan  bir  seneye  kadar  prangabend  cezası  verilir.) Bend 21. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 107. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 107.182 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 gizleyenler  silahını  ve  mühimmatını  atanlar  veya  terk  edenler  ve  saklayanlar  veya  hayvanını  ve  silahını  kullanmaktan  kaçınanlar  veya  kendini  tehlikeye  düşürmemek  veya  kendini  harpten  geri  bırakmak  düşüncesiyle  sahte  olarak  yaralandığını  veya  hastalandığını  beyan  edenler  subay  ise  askeriyeden  uzak‐ laştırma  ile  beraber  2  seneye  kadar  kalabend.  Eğer indirici sebepler var‐ sa idam cezası 10 sene veya müebbet hapis cezalarına çevrilir30. (Yukarıdaki benden sonra konulacaktır.) Bend 20.) .) Bend 18.    B‐Emre İtaatsizlik  Askerî  hizmet  esnasında  üstü  tarafından  verilen  emre  veya  işittiği  tazire  karşılık  söz  söyleyenler  veya  yerine  getirmeyenler  emir  subayı  ise  45  günden  6  aya kadar hapis  ve küçük subay ve askerden ise 45 günden üç aya kadar  pran‐ gabend  eğer  bu  durum  askerlik  hizmeti  dışında  olursa  emir  subayı  ise  hakkın‐ da  24  saatten  45  güne  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  24  saatten bir aya kadar prangabendlik cezası hükmedilir29  Bahsedilen  fiil  seferberlik  halindeyken  işlenirse  emir  subayları  hakkında  askeriyeden  uzaklaştırma  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  30  değnek  ce‐ zasıyla  birlikte  3  ay  prangabendlik  cezası  hükmedilir.  Küçük  subaylar  ve  askerler  hakkında  kaydın  yenilen‐ mesinden vazgeçilir28. çarpanlar  veya  dokunup  çarpma  düşüncesiyle  üzerine  yürüyenler  emir  subayı  ise  6  ay‐ 27 28 29 30 31 Bend 17. bendinden sonra konulacaktır. Bend 19.  İfade  edilen  suçlara  teşebbüs  edip  de  yargılaması  yapılmadan  önce  başka  teşebbüsleri  görülen  emir  subayları.  Rüşt  karşısında  verilen  emre karşılık.

maddesinden sonra konulacaktır.) Bend 25.  Gizli  örgüte  katılanlar  ve  bunun  için  imza  verenler  emir  subayı  ise 45 günden 6 aya kadar hapis küçük subay ve asker olanlar hakkında 45 gün  prangabend cezası verilir38. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 106. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 95.  Subay  ve  askeriye  mensuplarından  birini  üstü  aleyhine  itaatsizliğe  veya  makamını  teşvik  veya  tahrik  edenlerin  bu  teşvikten  kaynaklı  bir  suç  fiili  oluş‐ sun oluşmasın bunlar aynı müşterek fail gibi sayılır ve aynı cezayı görürler34.bendinden sonra konulacaktır. (Önceki bendin altına ayrıca bir bend olarak konulacaktır.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 183 dan  bir  seneye  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  asker  iseler  iki  aydan  dört  aya  kadar prangabend ile cezalandırılırlar32.) Bend 28. (Yukarıdaki bendin altına bend olarak konulacaktır.) Bend 24.) Bend 26.   Memurluğu ve resmî bir yetkisi olmadığı halde görevi dışında hususî veya  askerî  düzenle  ilgili  görüşmeler  yapmak  için  askeriye  mensuplarından  oluşan  örgüt  oluşturanlar  veya  özel  ve  askerî  düzenle  ilgili şikâyet  edecek  üye  topla‐ yanlar  eğer  emir  subayı  ise  hakkında  45  günden  bir  seneye  kadar  hapis  ve  kü‐ çük  subay  ve  askerlerden  olursa  hakkında  45  günden  6  aya  kadar  prangabend  cezası  verilir. maddesinin yerine konulacaktır.bendi olarak konulacaktır.   Askeriye  mensuplarını  askerlik  hizmetinden  nefret  ve  soğutma  faaliyetine  girenler  nefret  ettirme  faaliyeti  sözle  yapılmışsa  emir  subayı  hakkında  45  gün‐ den  3  aya  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  askerler  ise  bir  aydan  iki  aya  kadar  prangabend  eğer  bu  fiil  yazı  ve  resim  yayını  veya  belge  yoluyla  yapılmışsa  emir  subayı  ise  3  aydan  6  aya  kadar  hapis  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  iki  aydan  4  aya  kadar  prangabend  ve  sefer  esnasında  emir  subayı  hakkında  Bend 22.  Genel  olarak  itaatsizlik  fiillerinin  oluşmasına  üstünün  nizama  aykırı  hare‐ ket  ve  muamelesi  veya  görev  ve  iktidarını  aşması  sebebiyet  verirse  adı  geçen  bu  fiillerden  dolayı  emir  subayının  tabi  olduğu  cezalardan  yalnız  hapis  ceza‐ sıyla  ve  eğer  ceza  seviyeleri  yalnız  hapis  cezasından  ise  bunun  en  alt  seviyesi. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 73.  Herhangi  bir  gizli  örgüte  üye  olup  da  önlenebileceği  bir  zamanda  her‐ hangi  bir  taraftan  henüz  haber  verilmeden  önce  üstüne  haber  verenler  ise  ce‐ zadan muaf tutulurlar37. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 71.) Bend 27.) 32 33 34 35 36 37 38 .  küçük  subay  ve  askerler  ise  prangabendlik  cezalarının  en  altı  ile  cezalandırı‐ lır33.     C‐ Gizli Örgüt Kurma Suçu   Herhangi  bir  gizli  örgütün  oluştuğuna  gerçekten  haberi  olup  da  önlenebi‐ leceği  bir  zamanda  üstüne  haber  vermeyenler  müşterek  fail  olarak  cezalandırı‐ lırlar36.  Askeriyeden  bir  kaçını  birlikte  üstüne  itaatsizliğe  veya  karşı  koymaya  teş‐ vik  veya  tahrik  edenlerin  bir  sonuç  çıkmasa  bile  bu  maddi  ve  manevi  teşebbü‐ sünün karşılığı olan cezanın üst haddi ile cezalandırılır35. maddesinden sonra konulacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 71.) Bend 23.

  Asi  bir  örgüte  katılanların  hepsi  adı  geçen  fiilin  icrasından  pişman  olurlar‐ sa  yalnız  reis  ve  önayak  olanı  emir  subayı  ise  askeriyeden  uzaklaştırma  ve  kü‐ çük  subay  ve  askerler  ise  20  değnekten  40  değneğe  kadar  darp  veya  bir  aydan  altı aya kadar prangabend cezası verilir41.) Bend 34. maddesinin 7. şahsen  itaate  davet  edilip  de  söz  veya  bir  hareketle  emre  ve  da‐ veti kabul etmeyenler. fıkrası olarak konulacaktır.    D‐Görevi Kötüye Kullanma Suçu   Nüfuz ve iktidarını suiistimal ederek yetkili kişiden askerî hizmetin hizme‐ te  ilişkin  bir  kuralının  ifasını  talep  veya  emredenler  veya  kendi şahsi  çıkarları  için  nüfuz  ve  iktidarını  suiistimal  edenler  veya  üstünün  bilgisi  olmaksızın  yet‐ kili  olan  subaydan  ödünç  para  alarak  nüfuz  ve  iktidarını  kötüye  kullananlar  veya  kendi  mevkisini  kullanarak  yetkilinin  yapması  zorunlu  bir şeyde  icrasın‐ da  yetkiliyi  ihbar  etmeyenler  veya  askerî  hizmet  yetkisiymiş  gibi  bir  işe  sevk  edenler hakkında emir subayı ise 45 günden 6 aya kadar hapis ve küçük subay  ve  askerler  ise  45  günden  üç  aya  kadar  prangabend  ve  emir  subaylarından  hangi rütbede olursa olsun küçük subay ve askerlerden istemeyerek akçe alan‐ lar hakkında 3 aydan 6 aya kadar hapis ve küçük subay ve onbaşılar yetkililer‐ 39 40 41 42 43 44 Bend 29.) .) Bend 30.bendi olarak konulacaktır. bendin ekine konulacaktır.   Bu kanunnamedeki nöbetçi tabirinden anlaşılan hangi sınıftan olursa olsun  hazır  ve  seferde  jandarmalar  ile  karakolun  tamamını  ve  mevki  ve  imkânı  ve  askerî  eşyanın  muhafazası  için  ikame  edilenler  nöbetçi  demektir43.  Üçüncü olarak: İsyan edenler arasında en büyük rütbede bulunanlar42.) Bend 33. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 96. bendinin dördüncü fıkrası olarak konulacaktır.) Bend 32.  İkincisi:  Askerî  işareti  kötüye  kullananlar  veya  herhangi  bir  işaretle  isyanı  alevlendirenler. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 100.  Esasen bir asi örgüte katılıp da faaliyet göstermekten  vazgeçenler reis veya  önayak  olanlardan  olmadığı  belirlenirse  emir  subayıysa  askeriyeden  uzaklaş‐ tırma  ile  beraber  üç  aydan  bir  seneye  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  askerler  ise  40  değnekten  80  değneğe  kadar  darp  cezası  veya  45  günden  bir  seneye  ka‐ dar prangabend ve iki durumda da yeniden asker olarak kaydedidilir40. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 96. fıkrası olarak konulacaktır.184 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 kaydın  silinmesi  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  dört  aydan  6  aya  kadar  prangabend ile kaydın yenilenmesi cezaları verilir39. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 96. (Bu bend 28. bendinin 8.   Öncelikle.  Asi  cemiyete  katılanlardan  aşağıda  bahsedilecek  fiillere  teşebbüs  edenler  hakkında aynı asi reis gibi ceza verilir. bendine ek olacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 74.  Yardımcı  kuvvetler  ve  yedek  kuvvetlerden  olanlar  ve  süresiz  emekli  olanlar  ve  bir  müd‐ det  izinde  olanlar  hizmette  bulunmadıkları  zaman  bile  28  bende  ifade  edilen  fillere teşebbüs ederlerse haklarında adı geçen bendeki cezalar verilir44.) Bend 31.

bend olarak konulacaktır.  Şikâyet  konusu  eğer  şikâyet  ve  iddia  edilenlerin  haysiyetlerine  dokunacak  şekilde  olursa  ve  kusurları  olursa şikâyetçilerin  iddia  ve şikâyet  ettikleri  cürü‐ mün faili gibi kabul edilip onunla cezalandırılır49. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 113. 113. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne.) Bend 37. maddesinden sonra 7. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne. bend olarak konulacaktır. maddesinden sonra 3. maddesinden sonra 5.  Zanlı  hakkında  arz  veya  sahip  çıkılması  gereken  bir  yolda  harp  divanları‐ nın  bilgi  ve  işleyişine  müdahale  edenler  ve  nüfuzlarının  etkisini  kullananlar  haklarında üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmedilir51. maddesinden sonra ikinci bend olarak konulacaktır. 113. maddesinden sonra konulacaktır. bend olarak konulacaktır.) Bend 41.) Bend 42. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 113.) .3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 185 den  istemeden  akçe  alırlarsa  haklarında  45  günden  üç  aya  kadar  prangabend  cezaları verilir45. maddesinden sonra 8.   Cezalandırma yetkisindeki gücünü kastî olarak tecavüz edenler ve özellik‐ le  bu  hususu  sesli  olarak  ortaya  koyanlar  veya  yasal  olmayan  bir  şeyi  icraya  cüret  edenler  veya  zanlının  mahkûm  olduğu  cezayı  sınırlayan  veya şiddetlen‐ direnler 45 günden 6 aya kadar hapis cezası alır50. 113.  Kasten  üstü  hakkında  adi  bir  husustan  veya  esassız  bir  şeyden  dolayı  şikâyet  edenler  emir  subayı  hakkında  45  günden  6  aya  kadar  hapis  ve  küçük  subay ve askerler hakkında 45 günden 3 aya kadar prangabend cezaları verilir.  Astından  bir  veya  bir  kaç  askeriye  mensubunu  sonuçta  bir  tehlike  oluşaca‐ ğını  veya  tehdit  ederek şikâyete  engel  olmak  veya şikâyetten  vazgeçirenler  ve  kanunen  ve  askerî  derecelere  uygun  olarak  kendisine  kadar  gelmiş  olan  şikâyet  veya  şikâyetnameyi  sunmayarak  gizleyenler  veya  şikâyet  olayından  dolayı  yapmaya  mecbur  olduğu  inceleme  ve  araştırmayı  yapmayanlar  ve  ic‐ rayla  beraber  vazifesini  yapmayanlar  emir  subayı  ise  45  günden  6  aya  kadar  hapis.  Savaş  halindeyken. maddesinden sonra 4.   Nüfuz  ve  iktidarını  suiistimal  ederek  yetkisini  suç  teşkil  eden  bir  fiile  sevk  ve  tayine  yalnız  teşebbüs  edenler  eğer  fiil  kabahatten  ise  subay  hakkında  24  saatten  45  güne  kadar  hapis  ve  küçük  subay  hakkında  bir  haftadan  bir  aya  kadar  prangabend  ve  eğer  fiil  cenah  ve  adam  öldürme  nev’inden  ise  emir  su‐ bayı  hakkında  45  günden  6  aya  kadar  hapis  ve  küçük  subay  hakkında  45  gün‐ den üç aya kadar prangabend cezası verilir47.) Bend 40. bend olarak konulacaktır. 113. maddesinden sonra 6. 113.  yaralanmaya  sebebiyet  vermiş  ve  yara  yaralananın  as‐ kerî  hizmetini  ifasına  engel  olacak  dereceye  varmış  veya  bir  uzvunun  kaybına  sebep olmuşsa fail emir subayı  ise askerî hizmetten uzaklaştırma.  Memuriyeti  veya  yetkisi  dışında  olarak  bir  cezaya  hükmedenler  ve  uygu‐ layanlar haklarında 45 günden bir seneye kadar hapis cezası verilir52.  45 46 47 48 49 50 51 52 Bend 35. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne.) Bend 39. bend olarak konulacaktır.) Bend 36.) Bend 38. küçük subay olursa 45 günden 6 aya kadar prangabend cezalarıyla ceza‐ landırılırlar48. küçük subay  ise 6 aydan bir seneye kadar prangabend ve kaydın yenilenmesi cezası verilir46. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne. bend olarak konulacaktır. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne. 113.

  Kanunname‐i  Hümayunun  113..) Bend 44.) Bend 47.) Bend 46.  küçük  su‐ bay ve askerler ise 45 günden üç aya kadar prangabend cezası verilir58.) Bend 48. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 9.) Bend 45. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 74.  37. 113.  bendlerde  sayılan  filleri  işleyen  nöbetçi  ve  neferat  dahi  aynı  cezalarla  cezalandırılırlar.   Nüfuz  ve  memuriyetini  suiistimal  ile  kastî  olarak  astını  daimi  bir  ceza  iş‐ leme  hareketine  sevk  ettikleri  tahkik  ve  tespit  edilenler  fiillerin  adı  geçen  meş‐ ru  olmayan  faili  veya  reisi  sayılarak  söz  konusu  suçun  gereği  olan  cezanın  en  yüksek haddiyle cezalandırılırlar54.186 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 36. maddesinden sonra 9.  Astının  cezası  daim  olarak  işlemiş  oldukları  fiili  kastî  olarak  üstüne  haber  vermeyenler  yahut  tahkik  veya  araştırmayanlar  emir  subayı  hakkında  45  gün‐ den  6  aya  kadar  hapislik  ve  küçük  subay  ve  onbaşılar  hakkında  24  saatten  45  güne kadar prangabend cezaları verilir55. bendi olarak konulacaktır. bendinden sonra konulacaktır.  bendi  hükmü tamamıyla yukarıda adı geçen nöbetçiler haklarında dahi geçerlidir53.   Sefer  esnasında  çapul  amacıyla  mensup  olduğu  askerî  kısımdan  izinsiz  ay‐ rılanlar  ve  kaçanlar  veya  kıymetli  bir  malı  izinsiz  alanlar  bu  halleri  tespit  ve  tahkiki  takdirinde  emir  subayı  ise  askeriyeden  uzaklaştırma  ile  üç  aydan  bir  seneye  kadar  hapis  küçük  subay  ve  askerler  ise  üç  aydan  bir  seneye  kadar  prangabend  ve  kaydın  yenilenmesi  cezalarıyla  cezalandırılırlar. (Ta’rizât-ı Umumiye bahsinde uygun bir yere konulacaktır..   Amirin  emriyle  ganimet  yoluyla  elde  edileni  yetkililere  teslim  edilmesi  ge‐ reken  eşyayı  teslim  etmeyip  alıkoyanlar  yani  alıkoyan  ve  saklayanlar  emir  su‐ bayı  ise  eşyanın  iadesiyle  birlikte  üç  aydan  bir  seneye  kadar  hapis.  41.  Kıymetli  olan  bu malları izinsiz alınan bu şeyler dahi ellerinden alınır ve çıkarılır57. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’ne. faslının birinci maddesi olarak konulacaktır.) . faslının ikinci maddesi olarak konulacaktır.    E‐ Hırsızlık‐Gasp‐Yağma   Askeriyeden  birisi  sefer  esnasında  hırsızlık  ve  gaspa  cüret  veya  bu  işleri  için  birisini  yaralasa  veya  adaba  aykırı  fiilleriyle  kabahat  veya  cinayete  cüret  etse  bu  hareketten  etkilenenlerce  yapılmasa  bile  yine  de  o  kişiler  haklarında  ceza verilir ve uygulanır56.  Muharebe  esnasında  savaş  mevkiinde  veya  ona  yakın  bir  mahalde  yerleşik  ahaliyi  korkutarak  bundan  yararlanma  amacıyla  ellerinden  eşya  vb.  38. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 75..  şeylerini  alıkoyanlar veya düşman geliyor diye ahaliyi yerlerinden kaçırarak bıraktıkları  eşyayı  ve  hayvanları  zabt  edenler  veya  yetkili  olmadığı  halde  yerleşik  ahaliye  savaş vergisi tarh  veya  başkumandan tarafından  emredilmiş olan savaş vergisi  miktarından  fazla  şey  alanlar  bu  durumlarının  tespiti  ve  araştırılması  sonu‐ cunda  emir  subayı  iseler  haklarında  askeriyeden  uzaklaştırma  ile  beraber  üç  aydan  beş  seneye  kadar  hapis  küçük  subay  ve  askerler  iseler  haklarında  üç  53 54 55 56 57 58 Bend 43. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 9.  ve  42. bend olarak konulacaktır.

  sefer  vaktinde  ise  emir  subayı  hakkında  üç  aydan  6  aya  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  20  değnekten  40  değneğe  kadar  darp  ile  beraber  45  günden  2  aya  kadar prangabend.   Sahte  malumat  verenler  rüşvet  almışlarsa  bundan  dolayı  da  mülkiye  ka‐ nunnamesinin rüşvete ilişkin bendlerine göre cezalandırılırlar61. maddesine konulacaktır.   Eğer  bu  durumlar  yapılacak  vazifenin  ifasına  bir  zarar  veya  ziyan  getirirse  normal  zamanda  emir  subayı  hakkında  6  aydan  bir  seneye  kadar  hapis  ve  kü‐ çük  subay  ve  askerler  hakkından  20  değnekten  40  değneğe  kadar  darp  ile  be‐ raber  45  günden  2  aya  kadar  hapis  ve  harp  zamanında  emir  subayı  hakkında  59 60 61 Bend 49. faslının başlangıcına özel bend olarak konulacaktır.) Bend 51.  soyup  alanlar  emir  subayı  hakkında  askeriyeden  uzaklaştırma  ile  beraber  bir  seneden  üç  seneye  kadar  kalabend  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  6  aydan  bir  seneye  kadar  pranga‐ bend ve kaydın yenilenmesi cezası verilir.  Karşılıklı  meydan  muharebesi  esnasında  ölenlerin  ve  yaralanıp  kalanların  veyahut  yolda  nakil  sırasında  veya  hastanede  bir  hasta  veya  yaralının  korun‐ ması  kendisine  verilmiş  harp  esirinin  eşyasını  vs.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 187 aydan  bir  buçuk  seneye  kadar  prangabend  ve  kaydın  yenilenmesi  cezaları  ve‐ rilir59.    F‐Yalan Beyan   Askerî  hizmetten  muafiyeti  veya  geçerli  muafiyetten  yaralanması  gereklili‐ ği  veya  subay  ve  efraddan  birisinin  terfi  rütbesi  sırasında  gücünün  derecesin‐ den farklı olarak yeteneğine ilişkin eksikliklerinin ve bunlarla ilgi gerçeği yalan  olarak  kasten  sahte  tanıklık  veya  raporla  ve  yapılması  gerekli  her  nevi  askerî  hizmete dair gerek sözlü gerekse yazılı sahte bilgi verenler veya bunların sahte  olduklarını  bilerek  kendileriyle  ilgili  yanlış  söz  söyleyenler  emir  subayı  hak‐ kında  6  aydan  bir  seneye  kadar  hapis  küçük  subay  hakkında  45  günden  3  aya  kadar prangabend cezaları verilir. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 9.    G‐Vazifenin İfasına Engel Olma   Karakol  veya  herhangi  bir  müfreze  veya  askerî  kıta  kumandanı  veya  her  çeşit  karakolda  bulunan  nöbetçilerden  sarhoşluk  veya  tımarsız  veya  başka  bir  yolla  kendilerini  vazifelerini  ifayı  yerine  getiremez  hale  koyanlar  emir  subayı  hakkında  normal  zamanda  45  günden  üç  aya  kadar  hapis  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  24  saatten  45  güne  kadar  prangabend.) . (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 169. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 11. faslının üçüncü maddesi olarak konulacaktır.   Cezanın  azaltılması  söz  konusu  olursa  emir  subayı  hakkında  yalnız  uzak‐ laştırma  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  6  aya  kadar  prangabend  cezaları  verilir60.) Bend 50.

  Evvela:  mülkî  ceza  kanunnamesinin  daha  önce  zikredilen  ve  beyan  edilen  bendlerindeki cinayeti işleyenler.  55.  53. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 77.) .  Üçüncü  olarak:  Devlet‐i  Âlî’nin  ve  müttefiki  ordularıyla  savaşan  düşmana  istihbarati bilgi toplayanlar veya Devlet‐i Âlî  ve  müttefiki ordularına  istihbara‐ ti  bilgi  toplayıp  da  yanlış  yola  sevk  edenler  mühimmatı  vs. maddesiyle birlikte konulacaktır.) Bend 53.188 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 askeriyeden  uzaklaştırma  ve  küçük  subay  ve  askerler  hakkında  40  değnekten  80 değneğe kadar darp ile beraber 45 günden 3 aya kadar prangabend.    H‐Suça Göz Yummak   Bir  karakol  veya  askerî  kıta  kumandanı  veya  her  çeşit  nöbet  hizmetlerinde  bulunan  asker. faslının başlangıcına birinci bend olarak konulacaktır.  maddelerine  ve  as‐ kerî ceza kanunun birinci faslına ek ve ilave edilen maddelere göre cezalandırı‐ lırlar65.  telgraf  ve  telgrafhaneye  ait  eşyayı  tahrip  ve  kullanılmayacak hale getirenler. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 6.  veya  vesair  harp  malzemelerini  düşmana  teslim  edenler..  adı  geçen  eşyaları  ve  köprüleri  ve  de‐ mir  yollarını  düşman  menfaati  için  tahrip  edenler  veya  kullanılmasını  önleye‐ cek hali görünenler66.) Bend 56.  men  etmesine  görevli  olduğu  herhangi  bir  fenalığı  yasaklama‐ yarak icrasına meydan verirse söz konusu fiili kendi işlemişçesine ceza görür63.  58. (Ta’rizât-ı Umumiye bahsinde uygun bir yere konulacaktır. bendinin üstüne konulacaktır.  Eğer  cezayı  indirme  sebebi  varsa  idam  cezasına  karşılık  on  sene  veya  mü‐ ebbed kürek cezası verilir62. faslının birinci bendi olacaktır...  Düşmanın  amaçlarını  desteklemek  veya  devletin  ve  müttefik  ordularına  zarar  vermek  üzere  kastî  olarak  aşağıda  beyan  edilen  cinayetleri  işleyenler  hakkında idam cezası verilir..   İkinci  olarak:  Yol  ve  vapur.    İ‐Devlete veya Vatana İhanet   Devlete  veya  vatana  ihanet  suçlamasıyla  suçlanan  askeriye  mensupları. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 101.  51.  ve  60. (Osmanlı Askerî Ceza Kanunnamesi’nin 55.    I‐Yabancı Komutanın Cezalandırılması   Yabancı  zabıtandan  olup  da  harp  ordularında  bulunmalarına  resmi  izinli  olanlar  cezalandırılması  gerekli  bir  fiili  ortaya  çıkanlar  hakkında  devletin  as‐ kerî mensubu yani emri zabıtan gibi cezası hükmedilir ve icra edilir64.  Eğer düşman ve silahlı eşkıya karşısında ise idam cezaları hükmedilir.) Bend 54.) Bend 55.    62 63 64 65 66 Bend 52.  mülki  ceza  kanunnamesine  göre  50.

Ankara 1987. “1858 Tarihli Ceza Kanunnamesinin Hukukî Kaynakları.  Daha  önce  Tica‐ ret  kanunu.  Böylece  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nde  görülen  eksiklikler  büyük  ölçüde  ta‐ mamlanmıştır68.  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nin  de  bu  eklemeler  sonrasında  mülkî  Kanunnamelerde  görülen şer’î  düzenlemelerin  dışına  çıkma  özelliğini  devam  ettirdiği  görülmektedir. BOA.  şikâyete  tabi  suçların  vazgeçme  olsa  bile  cezalandırılmaya  devam  edilmesi  gibi  şer’î  kurallara  aykırı  düzenlemeler  söz  konusudur. Y. Belleten.  Ceza  kanunu. Halil Cin-Gül Akyılmaz.  Alman  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nin  tamamı  tercüme  edilerek  bunlardan  sadece  gerekli  görülen  56  bend  kanunnamenin  ilgili  yerlerine  eklenmiştir67.     67 68 69 70 71 BOA. s.LI. s. Türk Hukuk Tarihi. 9/3. Konya 2003.  gasp  ve  yağma  suçlarına  verilecek  cezaların  şer’î  cezalardan  farklı  olması.   Dolayısıyla  Alman  Askerî  Ceza  Kanunname‐ si’nden  yapılan  bu  iktibas  Osmanlı  tarihinde  bir  ilk  değildir70.ASK. .ASK. 3 Zilkâde 1298 ( 27 Eylül 1881).  Medeni  Usul  kanunu  gibi  kanunlarımız  da  başka  ülkelerin kanunlarından faydalanılarak hazırlanmıştır.PRK.  Sonuç  olarak  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunnamesi. Tatbik Şekli ve Mer’-i İrtikâb Kanunnamesi”.  gerek  şer’î  hükümlerin  gerekse  batılı  anlamdaki  hukuk  düzenlemelerin izini taşımıştır.  gerek  o  dö‐ neme  ait  mülkî  ceza  Kanunnamelerinde  gerekse  çalışmamızın  konusunu  oluş‐ turan  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’nde  net  olarak  hissedilmektedir. C.   Tanzimat’la  birlikte  hukukun  birçok  alanında  batılı  anlamda  kanunlaştır‐ ma  hareketleri  başlamıştır. Sayram Yayınları. 153 vd. 26 Rebiyülevvel 1297 (8 Mart 1880). Nr. Bkz. TTK Yayınları.  Eklemeler  sonrasında  da  bazı  suç  türlerinin  yine  Mülkî  Kanunnameye  göre  çözümleneceği  belirtilerek  Mülkî  Kanunname  ile Askerî Ceza Kanunnamesi’nin birlikte uygulanması usulü devam ettirilmiş‐ tir69. S.  Alman  Askerî  Ceza  Kanunun  tercüme  edilerek  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunnamesi’ne  ilave  edilmesi  de  bu  kanunlaştırma  hareketlerinden  sadece  birisidir.PRK. 3/76.  Tanzimat  sonrası  Osmanlı  ceza  hukukunun  geçirdiği  evrim.  Özellikle  hırsızlık.199.  1858  tarihli  Osmanlı  Ceza  Kanununda  şer’î  hukukun  cezaî  hükümlerini  hukuken  olmasa  bile  fiilen  kaldırma  niyeti  görülmektedir71.  Bununla  birlikte  Alman  Askerî  Ceza  Kanunnamesi  bütünüyle  kanunnameye  ilave  edilmemiştir.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 189 SONUÇ  Osmanlı  Askerî  Ceza  Kanunu  1880  tarihli  bu  eklemeler  öncesinde  oldukça  kısadır  ve  bu  kanunda  birçok  konu  düzenlenme  dışında  bırakılmıştır. Ahmet Akgündüz. Bend 55. 466. Y.

 Tayyar.   ‐GOLTZ. İstanbul 1953.  Colmar Freiherr Von Der. Genelkurmay Yayınla‐ rı. Türk Hukuk Tarihi. Ankara 1985.  ‐WALLACH. Halil‐Gül Akyılmaz. Sayram Yayınları. Bir Askeri Yardımın Anatomisi. 2450/8. Edebiyatçı ve Eğitimci Yönleriyle Colmar Freiherr Von Der Goltz Paşa.     B‐ Tetkik Eserler  ‐AKGÜNDÜZ. Jehuda L.199.190 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 BİBLİYOGRAFYA    A‐Arşiv Belgeleri  ‐Yıldız Perakende Askerî: (Y. Ankara 1992. Tatbik Şekli ve  Mer’‐i İrtikâb Kanunnamesi”. Helmuth von.. C. Belleten. S. Enver Ziya. TTK Yayınları. Pertev Demir‐ han. Fahri Çeliker. Ahmet.              . Remzi Kitabevi.  ‐ETİKCAN. Gazi Üni‐ versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. TTK Yayınları.    ‐KARAL. “1858 Tarihli Ceza Kanunnamesinin Hukukî Kaynakları.  İstanbul 1969. Goltz Paşa’nın Hâtıratı ve Hal Tercümesi. Osmanlı Tarihi. PRK. Çev. DUİT) Nr. Hayrullah Örs.  ‐CİN. Ankara 1987. 3/76. Moltke’nin Türkiye Mektupları.  ‐MOLTKE. Çev. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları. C. Konya 2003. Ankara 1995.VIII. ŞD) Nr. 2456/3. ASK)  Nr. Çev. 78/46  ‐Bâb‐ı Âlî Evrak Odası Şuray‐ı Devlet Belgeleri (BEO. 9/3  ‐Dosya Usulü İradeler Tasnifi (İ.LI.

TARİHİN PEŞİNDE
-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ-

THE PURSUIT OF HISTORY
-INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH -

Yıl: 2 0 1 1 , Sa yı: 5 Sa yfa : 1 9 1 -1 96

Ye a r: 2 0 1 1 , Issue : 5 Pa ge : 1 9 1 -1 96

TÜRK TARİHİNDE AN LU-SHAN VE DESTANI Saadettin GÖMEÇ∗
Özet Destanlar, milletlerin kahramanlık hikâyelerinin toplamıdır. Öyleyse destanları zengin olan hakların tarihleri de o ölçüde muhteşemdir. Bu açıdan baktığımızda Türklerin tarihi pek çok destanî hikâyelerle doludur ve bunların da büyük bir kısmı gerçekleri yansıtır. Zaten destanların en önemli hususiyeti, içerisinde milleti yakından ilgilendiren yaşanmış olaylara yer verilmesidir. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden beri başından acı, tatlı birçok hadise geçmiştir. Ve Türkler, dünyanın en eski halklarından birisi olması hasebiyle sahip olduğu destanlar bakımından son derece şanslıdır. Elbette geçmişte cereyan eden her olayı destan sınıfına sokmak mümkün değildir. Bunun için bazı özel şartların olması gerekir. Bunlar yerine gelmişse, destan olarak değerlendirilir ve tarihi hadiseler yazılırken bunlardan yararlanılır. Anahtar Kelimeler An Lu-sha n, Uygur, Türk Desta nla rı THE AN LU-SHAN’S EP IC IN THE TURKISH HISTORY Abstract The epics are the sum of heroic stories of nations. Therefore, the histories of the nations that have rich epics are magnificent as much. From this point of view Turkish history has many legendary stories and much of them reflect the truth. Anyhow, the most important charateristic of epics is that they contain real events closely connected to nations. The Turkish nation, from their apperance in the scene of history, has experienced many events , in good way or bad way. And Turks, due to they are one of the most ancient nations, they are very lucky in terms of epics. Of course, we can’t classify any event occured in past as an epic. To do so, there must be some conditions. If they are fulfilled, they can be classified as epic and can be referred when historical events are written. Key Words An Lu-sha n, Uighur, Turk ish Epics

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co ğ rafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Üyesi. sgomec@yahoo.com

192 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

Hiç şüphesiz Türk destanlarının en muhteşemlerinin başında Oguz-nâme gelir. Bunun yanısıra Türklerin Türeyişi ve Ergenekun, Tölöslerin Türeyişi, S ır Tarduş Boyunun Yok Olması, Uygurların Türeyiş ve Göç Destanları, Kimek, Başkurt, Alp-Er Tonga, Hun Liu Yüan (Yügen), Attila (Ata İllig), Çor Destanı bizim sözlü edebiyatımızın en eski bakiyeleridir. Bir nev’i Oguz-nâme olan Dede Korkut Hikâyeleri de Türk kültürünün bir şaheseridir1 . Bununla beraber ismi hususunda şimdiye kadar herhangi bir deneme yapılmayan tarihte önemli olaylara imza atmış Türk beylerinden birisi de, An Lu-shan’dır. Maalesef Çin dili uzmanları veyahut da bizdeki sinologlar, böyle meselelere kafa yormadıklarından dolayı Türk tarihinin ve kültürünün pek çok tartışmalı problemini halledemiyoruz. Zamanında, büyük Atatürk tarafından kurulmuş olan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde eski Türk tarihinin kaynaklarının araştırılması ve Türklere ait yabancı belgelerin ç evrilmesi iç in bir S inoloji (Çin Dili) Kürsüsü aç ılmış ise de, tıpkı diğer bölümlerde olduğu üzere burası da esas görevini unutarak, sadec e günümüzde basit terc ümanlar yetiştirmeye yönelik ç ağdaş Çin dilini öğretmekle yetiniyor. An Lu-shan, 8. asırda Uygur Kaganlığı zamanında karşılaştığımız bir Türk beyidir. Onun kimliği konusunda bugüne kadar değişik görüşler ortaya atılmıştır. Bunun da başlıc a nedeni Çin dilinin öğrenilmesi, onun sorunları ve Çinlilerin yeterince bilgi vermemeleri yüzündendir. An Lu-shan’ın bir Mogol veya Sogdlu olduğu söyleniyorsa da bizc e bu doğru değildir. Bununla birlikte onun bugünkü Çin’in Ying-c hou eyaletinde, 703 senesinde bir Türk prensi baba ile S ogdlu bir anneden doğduğunu söyleyenler de mevc uttur. Ama Çin kaynaklarına göre, annesi Arslanlar (A-shih-te) soyundan gelen bir kamdı ve babası öldüğünde bir müddet Kök Türk topraklarında kaldılar. Dolayısıyla yabanc ı bir halktan gelme ihtimali yoktur. Yine An Lu-shan’ın atalarının Kapgan Kagan’ın 7. yüzyılın sonlarına doğru yaptığı seferlerde devletin merkezine yerleştirildiğini, fakat 716’da da Kök Türk Kaganlığı’ndaki iktidar değişikliği sırasında yaşanan olaylar ve isyanlar yüzünden Çin’e kaç tıkları belirtilir. Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla An Lu-shan’ın ailesi kamlık sanatıyla uğraşıyordu. Son derece zeki olan bu Türk liderinin, 742 senesinde Çin imparatoruyla tanışması onun önünü aç tı ve imparatorun güvenini kazanarak; Çin’de iyi bir mevki edindi2 . Para ve sefahata düşkün Çinli memurları ç ok iyi kullanıyor, onlara verdiği rüşvetler sayesinde sürekli yükseliyordu. Kendine ait bir idari bölgeye de sahip olan An Lu-shan, imparatorun sarayına istediği zaman girip-ç ıkıyor; kraliçe ve prenseslerle çok yakın ilişkilerde bulunabiliyordu. Hatta imparatoriç enin ona âşık olduğu yolunda dedi-kodular da ç ıkmıştı. An Lu1 2

Daha geniş bilgi için bakınız, S. Gömeç, Türk Destanlarına Giri ş, Ankara 2008. An Lu-shan’ın gençliğ inde bir koyun çalarken yakalandığ ı ve Yu-chou (Pekin civarları) garnizonunun ba şkomutanının huzuruna çıkarılarak, idamının istendiğ i söylenir. Ancak komutan onu çok sevimli bulmu ş ve yanına alarak, evlatlığ ı yapmıştı. Bu sayede onun talihi de ğ işti. Bakınız, C. H. Huang , T’ang Devrinde Tibetlilerin Çinliler ve Orta Asya Kavimleriyle Münasebetleri , Doktora Tezi, İstanbul 1971, s. 110; E. Esin, Türk Kosmolojisine Giriş, İstanbul 2001, s. 63.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 193

shan’ı ç ekemeyen Çinli vezirler ve komutanlar ileride başlarına bela olac ağını işaret ettilerse de, bunun pek işe yaramadığını görmekteyiz. Herhalde, Çin hükümetiyle vakti geldiğinde münasebetlerini koparmayı planlayan An Lushan birtakım hazırlıklarda bulunuyordu. Arasında yabanc ıların da yer aldığı, ama temelini Türklerin oluşturduğu ve Çin başkentine çok yakın bir mevkide, sayısı 150 bine varan kuvvetli bir ordu topladı. Nihayet 755’te, o dönemdeki Çin baş-vezirini sevmediğini ileri sürerek isyan bayrağını aç tı3 . Çinliler belki onu hafife aldılar ve taktiksel bir hata olarak, bu ayaklanmaya karşılık, An Lu-shan’ın ç ocuklarından birini öldürdüler. Fakat iki büyük Çin ordusu An Lu-shan’ın adamları tarafından yenildi. Çin imparatoru yerini oğluna bırakarak, kaç mak zorunda kaldı. Yine tarihi vesikaların haberlerine göre; imparatorla beraber firar eden askerler başlarına gelen bütün bu felaketlerin sorumlusu olarak gördükleri imparatoriç eyi yolda boğarak öldürdüler. Türkler karşısındaki bu büyük hezimet üzerine Çinliler, başka bir Türk idaresinden, Ötüken Uygur Kaganlığından yardım talebinde bulundular. Ne yazık ki Uygur hakanı bu isteğe olumlu c evap verdi. Kuzeyden gelen dinamik ordu ve mukaddes kagana karşı, An Lu-shan’ın yanındakilerin bir bölümü savaşmak istemeyince, Çin’deki Türkler de ona c ephe almaya başladı. Bu sırada Çin’e giden ordunun önünde Uygur kaganı bulunuyordu ve o ilk önc e An Lu-shan’ın en güvendiği müttefiki olan Tongra Türklerini sindirdi. Daha sonra bu mükemmel askeri kıtanın komutanlığını Börü Kun (Moyun Çor) Kagan’ın oğlu Ulug Bilge Yabgu üstlendi. Türk-Uygur ordusu Çin ülkesine büyük bir ihtişamla girmişti. Onları karşılayan Çinli yetkililer kurt başlı sanc ağın önünde eğilip, onu selamlıyorlar ve öpüyorlardı. Çin tarihinde bir dönüm noktası olan An Lu-shan maalesef kuzeyden gelen bu akrabalarına karşı başarısız olup, bozgunlar peşi-sıra gelince, nihayet kendi adamları tarafından öldürüldü. S öylendiğine göre, 60-70 bin c ivarında insanın öldüğü4 An Lu-shan hareketini, vefatından sonra oğulları ve komutanları devam ettirmeye ç alıştılar. An Lu-shan’ın ölümü hususunda ç eşitli rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi, hastalanarak kör olması yüzünden, danışmanları tarafından öldürüldüğü şeklindedir. İşte buna binaen bazı ilim adamları An Lu-shan ile tarihteki Kör-oglu’nu birleştirmektedirler5 . Bu ne dereceye kadar doğrudur, bilemeyiz; ama bir hakikat söz konusu ki, Kör-oglu Destanı sadec e Türkiye topraklarında yaşayan bir halk hikayesi değildir. Ona ait izlere Azerbaycan ve Türkistan gibi
3

4

5

J. Mirsky, “ Structure of Rebellion: A Successful Insurrection Furing the T’ang”, Journal of the American Oriental Society , 89/1, 1969, s.68. D. C. Twitchett, The Government of T'ang in the Early Eighth Century” , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 18/2, London 1958, s. 322; E. H. Pritchard, “Thoughts on the Historical Development of the Population of China” , The Journal of Asian Studies, 23/1, 1963, s. 11; S. Gömeç, Uygur Türkleri Tarihi , 3. baskı, Ankara 2009, s.74 C.Hacıyev, Köroglu’nun Çin Gaynagları, Bakı 1998.

194 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

diğer Türk c oğrafyalarında da rastlıyoruz. Bu yüzden Kör-oglu Destanı’nı da umumen Türk dünyasına mal etmek yerinde olur. Başka bir mevzu da, An Lu-shan ayaklanmasından bütün Orta Asya Türklüğünün etkilenmiş olmasıdır. O, ç alkantılı yıllarda Çinliler bu hadiseler iç in şarkılar yazmıştır. Yani, Asya’daki pek ç ok kavim şöyle veya böyle, bu toplumsal harekete katıldılar. Hatta An Lu-shan olaylarının doğrudan veya dolaylı Çinlilerden daha ç ok Türklere tesiri olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela, bu isyanı bastırmak iç in Çin’e gittiği esnada, Bögü Kagan’ın orada tanıştığı Mani rahiplerini ülkesine getirerek, Maniheizmi resmen devlet dini olarak seç mesi önemlidir. Bunun yanı sıra bazı Uygurların Çin’e yerleşerek tic aret hayatına meyletmeleri, insanların yerleşik hayatın nimetlerine ve zaaflarına kapılmaları, tembelliğin hastalık şeklini alması, toplumun bel kemiğini oluşturan kadınların, Çinli hanımlara özenmeleri, hırsızlık, dolandırıc ılık ve rüşvet gibi kötü alışkanlıklar, Türk sosyal hayatında bir ç öküşe sebep oldu.6 AN LU-SHAN’IN DOĞUMU HİKÂYESİ∗ Büyük Arslanlar (A-shih-te) ailesinin kadın kamlarından birisi sürekli savaşç ı bir oğlan sahibi olmak iç in Tanrı’ya yakarıyordu. Dilekleri Tanrı katında kabul oldu ve bundan kısa bir süre sonra hamile kaldı. Nihayet doğum günü geldiğinde, beklenmedik bir anda ç adırın tepesinden giren bir ışık hertarafı aydınlattı. Bu sırada kurt, kuş, bütün yabani hayvanlar uludu. S anki onun doğumunu hep birlikte kutluyorlardı. Obada bulunan kamlar bunu gökteki birtakım olaylara yordular ve şans getirec eğini söylediler. Fakat o zaman onların yaşadığı yer Çin imparatorluğunun kontrolü altındaydı. Çinli görevliler bu hadiseyi duyduklarında hemen oraya vardılar. Tanrı’nın gönderdiğine inanılan bu ç oc uğun ortadan kaldırılması lazımdı. Çadırı kuşatarak iç indekileri öldürmek istediler. Ama anne ve ç oc uk durumdan haberdar olunc a oradan kaç tılar ve saklanarak, ölümden kurtuldular. An Lu-shan’ın annesi de Tanrı tarafından esirgendiklerine inanıyordu. Onu Tanrı’nın bir lütfu olarak gören kadın ç oc uğuna Batır/ Urungu (savaşç ı anlamına gelen Ya-lo-shan) adını verdi. An Lu-shan’ın doğumu hikâyesindeki bazı motifler, diğer Türk destanlarında da karşımıza ç ıkan ana temalardır. Bunlardan birisi, yukarıda da gördüğümüz üzere, aşırı derecede bir erkek ç oc uğa sahip olma hayalidir. Bunun da

6

Twitchett, a.g.m., s. 322; M. T. Liu, Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-Küe), Wiesbaden 1958, s. 267; R.Grousset, Bozkır İmparatorlu ğ u , çev. R. Uzmen, İstanbul 1980, s. 128; S. G. Klya ştornıy, Drevnetyurkskiye Runiçeskiye Pamyatniki Kak Istoçnik Po Istori Sredney Azii, Moskva 1964, s. 121-122; Huang, a.g.t., s.110-118; P.Hill, “ The Chinese Song-Cycles of Brian Dennis” , Tempo , No 37, Cambridge 1981, s.28; L. N. Gumilev, Hazar Çevresinde Bin Yıl, çev. A. Batur, İstanbul 2001, s. 218. Bu parça M. T. Liu’nun söz konusu eserinin 677-678. sayfalarından alınmıştır.

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 195

sebebi, ailenin ve soyun devamı iç in evlat şarttır. İşte o zaman aile anlamlı bir bütün haline gelir. Ailenin esas gayelerinden birisi de nesli ç oğaltmadır7 . Bir diğer unsur ise, ışıktır. Destanların büyük kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve kutsal Türk ç oc uklarına annelik yapan hanımlar, ç oğu kere ilahi bir ışıktan doğarlar. Oguz Kagan Destanı’nın baş kahramanı Oguz dünyaya geldiği zaman onun yüzü gök, yani aydınlık idi. Oguz’un Kün, Ay, Yılduz adlı büyük oğullarını doğuran ilk karısı, ortalığı karanlık bastığı zaman gökten inen bir ışıktan peyda olmuştu. 4. asrın başlarında Çin’in kuzeyinde, Ordos’taki Chao bölgesinde teşekkül eden Hun hanedanlığının kuruc usu Ş ad İlli (S he-le) doğduğunda, annesinin etrafında ışıklar parlamıştı. Ayrıc a Uygur destanlarında, Uygurlara baş seç ilen Bögü (Bugu) Han, diğer dört kardeşiyle beraber Togla ve Selenge ırmakları arasında bir ağaç üzerine düşen semavi bir ışıktan yaratılmıştır. İslamiyetten sonraki destanlarda da ısrarla sürec ek bu kutlu ışık, Türk inanışına ve düşünc esine; var olmanın temel unsurlarından güneşin ve ışığın yansımasından başka bir şey değildir. Eski Türk dininin c ennete gitmeyi ifade eden “uç mak” hadisesi ve “sonsuzluk” da bir ışık âlemidir. Uygur Kaganlığı zamanında kabul olunan Maniheizmin de temel tanrısı iyilik, yani ışık tanrısıdır. Çünkü Bögü Han’ın rüyalarına giren kız bir nur gibidir. Bütün bu ışık motifleri bize eski Türk inanış ve düşünc esinde ışığın önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Türklerin Müslümanlığı seç tikten sonra İslam nuruna neden bu kadar sarıldıkları bunu ortaya koymaktadır. Onlar, İslamın aydınlığını karanlıkta kalmış ülkelere yaymak iç in yüzlerc e yıl c anını vermişlerdir. İslamdan önc e de bu Türk adaletinin ışığı ve temizliğinden başka bir şey olmasa gerek8 . Destanların teşekkül ve kayda geç iş yerleri neresi olursa-olsun, bunların muhtevasında aynı düşünüş ve anlayışa rastlanılması, bu insanların hepsinin ortak bir kültüre sahip bulunduklarının bir göstergesidir.

7

8

Z. Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, haz. İ. Aka-K. Y. Kopraman, Ankara 1976, s. 293; E. Kuran, “ Türk Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi Gelişmesi” , Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğ dem, Ankara 1991, s. 365; M. Eröz, “Türk Ailesi” , Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğ dem, Ankara 1991, s. 236-237; B. Gökçe, “ Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme” , Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğ dem, Ankara 1991, s. 207. Gömeç, Türk Destanlarına… , s. 12.

196 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

KAYNAKÇA
-Eröz, M., “Türk Ailesi”, Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğdem, Ankara 1991. -Esin, E., Türk Kosmolojisine Giriş, İstanbul 2001. -Gökalp, Z., Türk Medeniyeti Tarihi , haz. İ. Aka-K. Y. Kopraman, Ankara 1976. -Gökçe, B., “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğdem, Ankara 1991. -Gömeç, S., Türk Destanlarına Giriş , Ankara 2008. -Gömeç, S., Uygur Türk leri Tarihi, 3. baskı, Ankara 2009. -Grousset, R., Bozk ır İmparatorluğu, çev. R. Uzmen, İstanbul 1980. -Gumilev, L.N., Ha zar Çevresinde Bin Yıl , çev. A. Batur, İstanbul 2001. -Hacıyev, C., Köroglu’nun Çin Gaynagları , Bakı 1998. -Hill, P., “The Chinese Song-Cycles of Brian Dennis”, Tempo, No 37, Cambridge 1981. -Huang, C. H., T’a ng Devrinde Tibetlilerin Çinliler ve Orta Asya Kavimleriyle Münasebetleri , Doktora Tezi, İstanbul 1971. -Klyaştornıy, S. G., Drevnetyurkskiye Runiçeskiye Pamyatniki Kak Istoçnik Po Istori Sredney Azii, Moskva 1964. -Kuran, E., “Türk Ailesinin Mahiyeti ve Tarihi Gelişmesi”, Aile Yazıları I, derleyenler, B. Dikeçligil-A. Çiğdem, Ankara 1991. -Liu, M. T., Die Chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T’u-Küe), Wiesbaden 1958. -Mirsky, J., “Structure of Rebellion: A Successful Insurrection Furing the T’ang”, Journal of the American Oriental Society, 89/1, 1969. -Pritchard, E. H., “Thoughts on the Historical Development of the Population of China”, The Journa l of Asian Studies, 23/1, 1963. -Pulleyblank, E. G., The Background of the Rebellion of An Lu-shan, London 1955 -Twitchett, D. C., The Government of T'ang in the Early Eighth Century”, Bulletin of the School of Orienta l and African Studies, 18/2, London 1958.

we have carried out the comparison between this region and the regions with similar cultural characteristics. it was aimed to give some information about early Bronze Age culture in a historical process. Early Bronze Age cultures. The selected sherds were taken into consideratin in terms of clay colour. firing. Ü. All the evaluations were carried out with the help of the sherds obtained from the survey. Seçilen bu örnekler. Issue: 5 Page: 197-214 AFYONKARAHİSAR’DA İLK TUNÇ ÇAĞI ÇANAK ÇÖMLEK KÜLTÜRÜ* Salih KAYMAKÇI∗∗ Özet Afyonkarahisar bugün olduğu gibi Eskiçağda da önemli bir geçiş noktası özelliğini taşımaktaydı.. Also. Bu çalışmamızda bölgenin İlk Tunç Çağ kültürünün bir bölümü üzerinde durduk. Gör. astar rengi. pişme derecesi. s_kaymakci@hotmail. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yapılan “ Afyon ve Çevresi İlk Tunç Çağı Kültürleri” isimli Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Yıl: 2011.com . Anahtar Kelimeler Afyonkarahisar Bölgesi. burnishing and decoration. Ceramic * ∗∗ Bu çalışma. S. Furthermore. slipping. İlk Tunç Çağı kültürleri. tempering. Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Elemanı. açıklama tekniği ve üzerlerindeki bezemeler bakımından değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmalarımızla ilgili en önemli materyal grubunu bölgede yapılan arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında ele geçen çanak-çömlek parçaları oluşturmaktadır. Arş. hamur katkısı ve rengi. the sherds used in the study were selected from the surveys carried out in Afyonkarahisar region. Değerlendirmeye alınan bu örnekler çevre kültürlerin keramikleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. These sherds were compared with the ceramic of environmental culture. Çanak-çömlek THE EARLY BRONZE AGE POTTERY CULTURE IN AFYONKARAHISAR Abstract Afyonkarahisar was an important crosspoint in the ancient period as it is at present. tried to shed light over the region’s Early Bronze Age cultures. Also. We have in this work. Key Words Afyonkarahisar region. Sayı: 5 Sayfa: 197-214 Year: 2011. Ayrıca çevre bölgelerle olan ilişkiler ya da farklılıklar ile ilgili bir değerlendirme yapmaya çalıştık.

198 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

GİRİŞ İlk Tunç Çağı (İTÇ) Anadolu’da M.Ö 3200–1800 yılları arasına tarihlenmektedir. Bu zaman dilimi de kendi arasında İTÇ I, İTÇ II ve İTÇ III diye bölümlere ayrılmaktadır. Konumuzun son bölümünü oluşturan İTÇ III dönemi, Asur tüccarlarının Anadolu’ya gelişini, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nı da içine almaktadır. Biz burada bu konuya sadece genel olarak değineceğiz ve konumuzu Asur Ticaret Kolonileri’nin başlangıcı olan M.Ö. 2000’ler olarak sınırlayacağız. Konumuz itibariyle burada kültürün ne anlama geldiğini kısaca açıklamak kanaatindeyiz. Kültür; belirli bir insan topluluğunun bireylerinin düşünce, inanç ve yaşama biçimleri, yaptıkları ve kullandıkları aletler ve davranış biçimleridir. Bu açıklama bizim araştırma konumuzun nasıl şekilleneceği açısından önemlidir. Çünkü konu edinilen zaman dilimi Anadolu’da yazının olmadığı bir dönemdir. Bu yüzden kültür farklılıklarını ya da benzerliklerini o zamanda yapılan ve kullanılan materyallerden edinebilmekteyiz. Afyonkarahisar, tarihöncesi dönemden itibaren doğal yol güzergâhları üzerinde yer almaktadır. Konumuzu oluşturan İTÇ’de yazı henüz Anadolu’da kullanılmadığından bölge ile ilgili siyasi, ekonomik ve sosyal olayları Mezopotamya kaynaklarından öğrenmekteyiz. Bunun yanı sıra bölgenin yazısız kaynakları olan arkeolojik buluntulardan değerlendirmeler yapılarak bölgenin kültürü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bölgede sorunlu olan İlk Tunç III ile ilgili yeni değerlendirmeler yapılmış ve bu dönemde bölgenin Troia, Beycesultan ve Konya Ovası başta olmak üzere çevre kültürler arasındaki konumu ortaya konmuştur. Genel anlamda bakıldığında bu çalışmanın en önemli yanlarından birisi bölge kültürlerinin ayrıntılı kültür özellikleriyle verilmesidir. Ayrıca, bu özelliklerin çevre yerleşmelerle ilişkisi ve farklılıkları da ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Sözgelimi; bölge İlk Tunç II-III kültürlerinin Seyitgazi-Küllüoba ile ya da İlk Tunç Çağ’a Geçiş Evresi ve Geç Kalkolitik Çağ kültürlerinin Beycesultan ve Konya Ovası kültürleri ile ilişkisi buralarda yapılmış ve yapılmakta olan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda elde edilen malzemeler üzerinden ve form-hamur-bezeme özellikleri kapsamında ele alınmıştır. Bu çalışmada jeopolitik değerlerin ortaya konması bakımından yolların konumunun belirlenmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Burada yine arkeolojik malzeme ve tarihi doğal yol güzergâhları çevresinden yola çıkarak bölgenin erken dönem yol bağlantıları da incelenmiştir. I. BÖLGENİN COĞRAFİ DURUMU Afyonkarahisar il sınırları Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri olmak üzere üç bölge üzerindedir.

3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 199

Ege Bölgesi’nde batıdan doğuya doğru gidildiğinde, oldukça yüksek olan platoların oluşturduğu sahaya geçilir. Bu saha üzerinde yüksek dağ sıraları uzanır ve buradan İç Anadolu düzlüklerine geçilir. İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin batı bölümü arasında bulunan bu yüksek alan, bir eşik oluşturmaktadır. Ayrı bir bölüm olarak kabul edilen bu bölüme İç Batı Anadolu adı verilmiştir.1 Afyonkarahisar’da bu bölümün içinde yer almaktadır. İklim bakımından Ege Bölgesi’nin asıl Ege Bölümü ile İç Anadolu Bölgesi arasında geçiş özelliği taşır. Bölgede Akdeniz iklimi ve İç Anadolu iklim özellikleri ağır basmaktadır.2 Coğrafi konum kültür farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bunun en çarpıcı örneği olarak Sultan Dağları’nı (1500–2000 m) gösterebiliriz. Sultan Dağları Afyonkarahisar kültürlerinin güney sınırını oluşturmaktadır. Adeta güney ile bağlantıyı bir bariyer gibi kesmiştir. Bu da doğal olarak tamamen farklı olmamakla birlikte ayrı kültür gruplarının oluşmasını sağlamıştır. Bölgede yapılan yüzey araştırmalarının verdiği bilgiler doğrultusunda doğal yapının yerleşim şekillerine etkisini görmekteyiz. İnsanoğlu öncelikle korunma problemini ortadan kaldırma amaçlı yerleşimi düşünmüştür. Bu sebeple daha çok yüksek dağlara, yamaçlara yerleşimin aksine, dağlar ile çevrili korunaklı ovaları tercih etmiştir. Bunun yanında ovalardan ne kadar yükseğe çıkılırsa kuraklığın başladığını, iklim şartlarının zorlaştığını görmüştür. II. AFYONKARAHİSAR’DA YAPILAN BAŞLICA KAZILAR Bu bölümde, bölgede kısa süreli kazı ve araştırma çalışmaları yapılmış bazı ören yerleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. Kusura Höyük Afyonkarahisar il merkezinin 55 km güneybatısındaki Kusura adlı köyde yer almaktadır. Burada Winfred Lamb başkanlığında 1935-1937 yılları arasında kazılar yapılmıştır.3 Höyükte A, B ve C tabakaları ismi verilen üç tabaka mevcuttur.4 Kusura A’da M.Ö 3. bin yılın ortalarına tarihlenen (İTÇ II ve III) altı yapı katı bulunmaktadır. B’den C’ye geçiş ise M. Ö. 3. bin yılsonu ve M. Ö. 2. binyıl başına tarihlenmektedir.5 Kaklık Mevkii Afyonkarahisar il merkezinin kuzey-kuzeydoğusundadır. Burhaniye Köyü’nün 1.2 km. güneybatısındadır. 1983–1984 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi’ne bağlı olarak Ahmet Topbaş yönetiminde burada kurtarma kazıları yapılmıştır. Kaklık Mevkii İTÇ’ye geçiş dönemini aydınlatan yerleşim yeriyle ve İTÇ II, İTÇ III. Evreye tarihlenen mezarları ile Afyonkarahisar yöresinin bu
Atalay vd. 1997: 195. Atalay vd. 1997: 195, Yılmaz 2004: 71 vd. 3 Lamb 1936: 406-411. 4 Seyirci-Başyılmaz 1982: 36. 5 Lamb 1937: 217- 273; Harmankaya 2002a: Kusura.
1 2

200 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

dönemini açıklayacak bilgiler taşımaktadır. Höyük iki yapı katlı düz bir yerleşmedir. Mezarlık alanı ise erken ve geç olmak üzere iki evreden oluşur. Bunların tarihlemesi de İTÇ II ve İTÇ III olarak yapılmıştır.6 Karaoğlan Mevkii Afyonkarahisar il merkezinin kuş uçumu 20 km kuzeyinde, AfyonEskişehir karayolunun yaklaşık 20. km'sinde, Gazlıgöl kaplıcası kavşağının güneydoğu köşesindedir. 1986 yılında burada akaryakıt istasyonu yapılması düşüncesiyle Afyonkarahisar Müzesi’ne başvurulması üzerine ortaya çıkmıştır. Karaoğlan Mevkii’nde A.Topbaş ve A. İlaslı sondaj çalışmaları yapmıştır. 1990 yılında ise Turan Efe, A. Topbaş ve A. İlaslı’nın da katılımı ile yerleşmede kazı çalışmaları yapılmıştır. Höyük üç yapı evresinden oluşur. Bu evreler İTÇ II ve İTÇ III’e tarihlenmiştir. Karaoğlan Yerleşmesi’nin Beycesultan’ın XV-XIV katları ile çağdaş olduğu düşünülmektedir.7 Çavdarlı Höyük Afyonkarahisar il merkezinin yaklaşık 12 km doğusunda, Çavdarlı Köyü'nün 3.6 km güneybatısındadır. Köylülerin, höyüğün kuzeyinden taşıdıkları kültür toprağı içinde çok sayıda mermer heykel bulmaları üzerine, 1964 yılında M. Akok yönetiminde kurtarma kazısı yapılmıştır. Buluntuları İTÇ II evresini hatırlatmaktadır. M. Akok bu tabakalar için MÖ. 2.500-2.000 tarihini önermektedir.8 Susuz Afyonkarahisar il merkezinin 6 km kuzeydoğusunda, Susuz Köyü mezarlığının altındadır. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yazılmış olan müze rehberinde, M. Ö. 3-2. bin yıl haritasında İTÇ yerleşimi olarak bildirilmektedir. Yazılıkaya Mezarlık alanı, Afyonkarahisar il merkezinin kuzey-kuzeydoğusunda, Yazılıkaya Köyü'nün yaklaşık 1 km güneyindeki antik Midas kentinin olduğu kayalık platonun yakınındadır. Kentin olduğu kayalık platoda İTÇ yerleşmesinin de olabileceği bildirilmektedir. Buluntu yerinin tam konumu açıklanmamıştır. Daha önce Midas kenti olarak tanımlanan kayalık yükseltinin üzerinde yapılan kazılarda 4 adet İTÇ, 2 adet Son Kalkolitik/İlk Tunç Çağı I evresi çanak çömlek parçası bulunmuştur. İTÇ'ye tarihlenen mezar ise, Yazılıkaya köylüleri tarafından tarlada saban ile sürülürken tesadüfen bulunmuştur. 1948 yılında Frig Dönemi kentinde kazı yapan heyetten H. Çambel bu mezarı bilimsel olarak açmış ve gömüt buluntularını Afyonkarahisar Müzesi'ne teslim etmiştir.

6 7 8

Topbaş vd. 1998: 42; Harmankaya 2002b: Kaklık Mevkii Topbaş vd. 1998: 42; İlaslı 1992, s. 95-103; Harmankaya 2002c: Karaoğlan Mevkii, Harmankaya 2002d: Çavdarlı Höyük

3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 201

Çok az sayıda İTÇ çanak çömleklerinin çıktığı tarladaki kazı çalışmaları yalnız bu mezarla sınırlı kalmıştır. Kazı alanı genişletilmemiştir.9 Yıldırımkemal Afyonkarahisar il merkezinin kuzeybatısında, Çatkuyu'nun kuzeybatısında, Yenice Köyü'nün güneybatısındaki Olucak Köyü'nün 5.5 km güneydoğusundadır. Höyüğün bulunduğu mevkii Mandıra olarak bilinmektedir. Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi rehberinde İTÇ yerleşmesi olarak gösterilmiştir. Hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. III. AFYONKARAHİSAR VE ÇEVRESİ İLK TUNÇ ÇAĞ KERAMİK KÜLTÜRLERİ İlk Tunç I Kültürleri Batı Anadolu’da İlk Tunç I dönemi kendi arasında çeşitli kültür bölgelerine ayrılmıştır. Bunlar; Troia I- Yortan, Phrygia-Bithynia, Beycesultan İlk Tunç Çağı I dönemi ve Lykia-Pisidia kültür bölgeleridir.10 Bunlardan Beycesultan İTÇ I kültürü Denizli’nin doğusu, Afyonkarahisar ve kısmen de Burdur’a kadar olan bölgeye yayılmıştır.11 Troia-Yortan Kültürü; Bu kültürün yayılım alanı, yarımadanın tüm kuzeybatısını içine alır. Bu kültür bölgesi Limni ve Midilli Adası ile daha kesin açıklık getirilmemiş İznik Bölgesi’dir. Yortan grubunun İTÇ I’deki gelişimi ile ilgili hemen hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Yortan’ın İTÇ II’ye tarihlenen mezarlık buluntuları, bölgenin diğer çanak çömleklerinden farklı özellikler göstermektedir. Bundan dolayı bir kısım araştırmacı Yortan buluntularını ayrı bir kültür grubu içinde değerlendirmektedir. Yortan Grubu haricindeki diğer bölgeleri M. Korfmann “Denizsel Troia Kültürü” olarak tanımlamaktadır. Çömlekçi çarkının henüz kullanılmadığı bu kültür bölgesine özgü çanak çömlek koyu yüzlü ve siyah iyi açkılıdır. Genellikle bezemesiz olmakla birlikte bazı çanaklarda kazıma tekniği kullanılarak tutamaklar insan yüzü biçimine sokulmuştur. Balıkesir ve İznik bölgelerin de ise kahverengi astarlı çanak çömleğe rastlanmaktadır. Kaideli ve kaidesiz, omurgalı, içte kalınlaştırılmış dudaklı kâseler çok tipik örneklerdir. Bu kâseler makara kulplu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlmik kulplar makara kulplar kadar tipik değillerdir. Yine dudak üzerine çivi ve yiv bezemeler yer almaktadır.12 Phrygia-Bithynia Kültürü; Eskişehir Ovası ve çevresi, Yukarı Sakarya ovaları kültür bölgesini oluşturmaktadır. İTÇ II’de ise İznik ve İnegöl ovalarını da içine almaktadır. Siyah açkılı çanak çömlek ile kırmızı astarlı ve açkılı çanak

9 10 11 12

French 1968: 240; Harmankaya 2002e: Yazılıkaya. Efe 2003: 102. Harmankaya 2002: 17. Sevin 1998: 95; Efe 2003: 102.

202 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

çömlekler bu dönem için çok karakteristiktir. Siyah açkılıların çoğunu siyah ağızlı kaseler oluşturur. En tipik biçim basit görünüşlü, ilmik kulplu kâselerdir. Beycesultan İTÇ I Kültürü; Beycesultan yerleşmesi İTÇ’nin üç dönemini de içerir. İTÇ I dönemini XIX, XVIII ve XVIIc, b, a katları temsil etmektedir. Bu dönemin çanak-çömleklerinin bazıları açkılı iken diğerleri kaba mallardan oluşmaktadır. Kaliteli ve açkılı malların hamuru soluk kırmızı, devetüyü ya da grimsi-siyah renktedir. Küçük taşcık ve saman katkılı malların yanı sıra, saman katkısı dahi içermeyen kaliteli mallar da mevcuttur. Çanak-çömlekler genellikle iyi pişmişlerdir. Fakat açık renkli hamura sahip olan kapların özünde bir grilik görülmektedir. Kapların hemen hepsi astarlıdır ve iyi açkılıdırlar. Kaplarda bezeme uygulaması sınırlıdır. Kaba mal grubunda ise hamur rengi kırmızı veya kahverenginin tonlarıdır. Bu malların hamurları bol ot, saman ve taşçık katkılıdır. Bu dönemde, içe dönük ağızlı kâseler, derin kâseler, fincanlar, uzun boyunlu, küresel gövdeli ve tek kulplu testiler ile iki kulplu oluk bezemeli çömlekler kullanılan bazı kap biçimlerdir.13 Beycesultan İTÇ I kültürünü oluşturan özelliklerden bir başkası ise Ege türünde, keman biçimli mermer idollerdir. Ana Tanrıça’yı ifade eden bu idoller; gerçekçi figürinlerin aksine tamamıyla soyut bir görünüm içerir. Yine araştırma bölgemiz içerisinde yer alan Küllüoba Höyük, Kalkolitik Çağ’dan İTÇ’ye geçişi veren yerleşme kalıntıları ve İTÇ evresi ile ortaya çıkmaktadır. Küllüoba’da yapılan kazılar sonucu elde edilen mallar; siyah, gri, özenli açkılıdır. Gaga ağızlı testiler bu evrede ortaya çıkmıştır.14 Küllüoba’nın AF 14 katında ele geçen malzemeler Beycesultan I oluk bezemeli çanak çömlek parçaları ile benzerlik göstermektedir. Öte yandan Küllüoba İTÇ I çanak çömleği, kuzeybatıdan komşusu olan Demircihöyük çanak çömlek grubu ile birçok ortak özellikler içerir. Fakat sözünü ettiğimiz Demircihöyük malzemesinden de ayrılan karakteristik bir takım yerel çanak çömleği de bünyesinde barındırır. Demircihöyük ve Küllüoba, güneybatıda büyük bir alanı kaplayan Beycesultan I çanak çömlek grubundan kesin hatlarla ayrılmaktadır. Fakat Küllüoba’nın 2. evresinde ele geçen mallar ile Beycesultan’ın oluk bezemeli çanak çömleği arasında karşılaştırmalar yapılabilmektedir.15 İTÇ I’de Kusura malzemesinin el yapımı, ince koyu gri renkli hamurlu, siyah astarlı ve oldukça kaliteli bir özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Kusura’da İTÇ I’in tespit edildiği A tabakası kısmen tahribata uğramıştır. Burada çoğunlukla kâse biçimli kaplar bulunmuştur. Ayrıca bulunan mallar üzerinde beyaz boya bezeme teknikleri de görülmektedir.16

13 14 15 16

Lloyd-Mellaart 1962: 119-127. Efe-Ay-Efe 2001: 53. Efe-Ay-Efe 2001: 53. Lamb 1937: 14.

3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 203

Kültür bölgelerinin oluşturduğu yayılım alanı ve bu kültür gruplarına ait malların benzer özelliklere sahip olanlarını araştırma bölgemiz olan Afyonkarahisar’da da görmekteyiz. Bu kültür grupları aynı yol güzergâhları üzerine konumlanmış olan yerleşmelerden oluşmaktadır. İlk Tunç II Kültürleri Bu dönem kültürleri hakkındaki bilgilerimiz İlk Tunç Çağı I dönemine oranla daha fazladır. İTÇ II kültür bölgesinin sınırını batıda Sivrihisar Dağları’ndan doğuda Kızılırmak kavsinin içine kadar uzanan bölge ile sınırlayabiliriz.17 Bu bölgenin içinde özellikle çanak-çömlek buluntularıyla ayırt edilebilen beş kültür grubu vardır. Batıda Polatlı ve Ankara, Alacahöyük ve çevresi, kuzeyde Karadeniz kıyıları boyunca Filyos, Sinop ve Orta Karadeniz Bölgesi (İkiztepe), güneyde ise Aksaray-Konya Ovası ve Kilikia Kültür Bölgesi yer almaktadır. Burada araştırma alanımız içinde olan kültür bölgesi “Orta İç Batı Anadolu Kültürü” dür. Bu kültür bölgesinin yayılım alanı içinde Beycesultan İlk Tunç Çağı II, Acıpayam, Kusura, Afyonkarahisar, Altıntaş-Örencik ve TavşanlıKütahya çanak-çömlek gruplarından söz edilebilir. Çalışma bölgemiz ile doğrudan ilişkili olan kültür grupları ise; Kusura-Isparta, Afyon-Emirdağ ve Sultandağı’dır. İlk Tunç Çağı II döneminde kültür bölgeleri içinde çanak-çömlek grupları ve yöresel farklılıklar açık olarak görülmektedir. Bu dönemde çanakçömlek hala elde yapılmaktadır. Kırmızı astarlı ve açkılı mallar dönemin karakteristik özelliğini yansıtır. Orta ve İç Anadolu’da İlk Tunç I döneminin ince kenarlı ve oluk bezemeli çanak çömleği artık görülmez. Fakat oluk bezeme Göller Bölgesi, Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’ın güney bölgelerinde tipiktir. Ancak mal ve yapım teknikleri farklıdır. Kuzeyin oluk bezemesi daha çok Kusura fincanları ve kâselerinde görülmektedir.18 İTÇ II dönemi Troia II’de çanak-çömlek yapım tekniği değişmiştir. Daha önce İTÇ I dönemi malları elde yapılırken şimdi üretilen çanak-çömlek çarkla yapılmaktaydı. İTÇ II Troia keramikleri kahverenginin tonları veya kırmızıydılar. Troia II çanak çömleği bu dönem itibariyle büyük bir değişim içine girmiştir. Troia II maskeli kaplar denilen, yuvarlak matara biçimli kapların üzerine kabartma olarak insan yüzü tasvir edilmiş testiler ile Homeros’un bahsettiği “Depas amphikypellon” lar, zarif iki kulplu vazolar bu dönemin en karakteristik kaplarını oluşturmuştur.19 Beycesultan’ın İTÇ II tabakaları XVI-XIII katlardır. Buradaki İTÇ II dönemi çanak-çömleği, hala elde yapılmaktaydı. Açık renkli kapların hamur rengi, pembe veya devetüyü iken, koyu renklilerinki gri ya da siyahtır. Bu mallardaki
17 18 19

Efe 2003: 104. Efe 2003: 104 vd.; Lloyd-Mellaart 1962: 197. Kınal 1998: 39, Sevin 1998: 103.

204 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

katkılar saman ve taşçık içerir. Bu dönemin çanak-çömlek yüzeylerinde çatlamış kalın bir astar tabakası bulunmaktadır ve açkı az çok görülse de önceki döneminki kadar kaliteli değildir. Bu kaplar muhtemelen günlük ihtiyaçlar için kullanılıyordu. Örneğin; mutfak eşyaları ve çocuk tabutu olarak kullanılan çömlekler gibi. Fakat ince, küçük ve daha itinalı kaplar ise kült eşyası olarak kullanılmaktaydı. Bu dönem kaplarında; fırınlama yeterli derecededir. Fakat özde hala fırınlamadan kaynaklanan siyah izler görülmektedir. İTÇ II kap hamuru kalın, kap biçimleri ise İTÇ I’in kibar kap formlarına göre daha iri ve kabadır. Kaplarda bezeme olarak kullanılan dalga ve yiv motifleri, İTÇ II kültürünün en önemli özelliklerinden biridir. Bu mallardaki bezemeler astardan önce uygulanmaktaydı. Keramik yüzeylerinde kullanılmış olan renkler; açık gri, siyah, açık kiremit, koyu gri, kahverengi, siyah ve devetüyü renkleridir. Bu dönemde kullanılmış olan kap biçimleri arasına kâseler, fincanlar, çömlek ve testiler (gaga ağızlılar), büyük saksılar ve küpler girmektedir. Bunların bazılarında tutamak, kulp ve akıtacaklar bulunmaktadır.20 Beycesultan İTÇ II yerleşmesi, bugüne kadar Batı Anadolu’nun gerçek anlamda bilinen en eski kenti olma özelliğini taşır. Bu dönemin sonlarında Troia’dan Konya Ovası ve Kilikia’ya kadar olan yerleşmelerde yangınlar saptanmıştır. Bu durum Troia’dan geldiği düşünülen Luwi İstilası’na bağlanmaktadır.21 İTÇ II dönemi Küllüoba, Yukarı Sakarya Çanak Çömlek Grubu olarak adlandırılan grubun tipik özelliklerini taşımaktadır. Küllüoba İTÇ II çanak çömleği komşu olduğu Afyon ve Demircihöyük İTÇ II çanak çömlekleri ile birçok benzerlikler göstermesine rağmen, bazı yerel özellikleriyle de onlardan ayrılmaktadır. Demircihöyük’ün siyah açkılı malları ve S-profilli black topped kâseleri Küllüoba İTÇ II grubunda yok denecek kadar azdır. Sözünü ettiğimiz siyah açkılı mallar Afyonkarahisar için de tipik değildir. Afyonkarahisar grubu ile Küllüoba’nın arasındaki önemli farklardan birisi de; Afyonkarahisar grubu için karakteristik olan yatay kulplu, içe doğru kıvrılan ağızlı ve omurgalı kâselerin Küllüoba’da pek görülmemesidir. Küllüoba’da İTÇ II sonu ve erken İTÇ III’te önemli sayıda çanak çömlek ele geçmiştir. Bu tür bezemeli çanak çömlekler yerel özellikleri ile İç Batı Anadolu’dan doğuda Kızılırmak kavsinin içine kadar olan tüm Orta Anadolu’da yaygındır.22 Afyonkarahisar’ın doğusunda Konya Ovası kültür bölgesi yer alır. Bu bölgede, sözü edilen dönemle ilgili olarak sadece Konya-Karahöyük’te küçük bir alan araştırılmıştır. Konya-Karahöyük İTÇ II tabakalarında yapılan kazılarla ele geçen en tipik mallar; kırmızı astarlı ve açkılı kaplardır. Bu kapların gelişigüzel yerlerine küçük kulp-tutamaklar yerleştirilmiş ve özensiz bir kırmızı
20 21 22

Kınal 1998: 41; Lloyd-Mellaart 1962,135 vd. Mellaart 1963: 201. Efe-Ay-Efe 2001: 51.

3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 205

boya bezeme uygulanmıştır. Buradaki metalik mal grubu yüksek ısıda fırınlanmıştır. Bu dönem Konya Bölgesi’nin ana mal grubu siyah veya kırmızı astarlı ve açkılı mallardan oluşmaktadır. 23 Afyonkarahisar’ın İTÇ II’ye tarihlenen yerleşmelerine bakacak olursak; Kazısı yapılmış olan Karaoğlan Yerleşmesi’nin çanak çömlek grubunun çoğunu kırmızı astarlı ve açkılı malların oluşturduğunu görmekteyiz. Bu malların hamur rengi daha çok kahverengi ve kırmızının tonlarıdır. Bu grup kendi içinde dört farklı gruba daha ayrılmıştır. Bunlar; devetüyü ve kırmızı astarlı mallar, taşçık katkılı kırmızı astarlı mallar, iyi pişmiş kırmızı astarlı mallar ve beyaz boya motifli bezemeli kırmızı astarlı mallardır.24 Karaoğlan Mevkii’ndeki kap biçimleri; kaseler, gaga ağızlı testiler, çömlekler, geniş ağızlı çanaklar, geniş tabaklar ve küplerdir. En yaygın bezeme örnekleri ise yiv, kabartma ve boya bezemedir.25 Yine Afyonkarahisar sınırları içerisinde kazısı yapılmış olan Kaklık Mevkii Mezarlığı’nda ele geçen kaplar Troia’nın kırmızı astarlı malları ile büyük bir benzerlik göstermektedir. Keramiklerin yüzeyleri kiremit rengi ve kahverenginin tonları ile astarlanmıştır. Hamur kahverengidir, ince kumlu ve mikalıdır.26 İTÇ II Kusura’da B yapı tabakası ile ifade edilmektedir. B tabakasının tarihlemesi İTÇ II ve İTÇ III’ün sonu olarak tespit edilmiştir. Bu dönemdeki çanak çömleklerin çoğunluğu devetüyü, gri veya kırmızı ve açık devetüyü astarlı olarak tespit edilmiştir. Yine çoğunluğu çark yapımıdır. Çanak çömleklerden bazıları açkılıdır.27 İlk Tunç III Kültürleri Bu dönemde yerleşme sayısında gözle görülür bir düşüş olurken buna karşılık büyük yerleşmelerin sayısı da artmıştır. Bu durum insanların giderek şehirlerde toplanmaya başladığı şeklinde yorumlanabilmektedir. İTÇ III’de yeni türde çanak-çömlek ile karşılaşılır. Batı Anadolu’da çarkta yapılmış ilk kap biçimi Troia tabağı gibi tipik kaplar görülür. Beycesultan’da da çarkın kullanılmasıyla daha kaliteli kaplar ortaya çıkmamaktadır. Aksine seri üretilmiş kalitesiz ve fazla sanatsal olmayan kaba mallarda bir artış görülmektedir. Çark izini gizlemek için kaplar, ince ve kötü bir kırmızı, devetüyü ya da kirli kahverengi boya astarla sıvanmışlardır. Bezeme ise nadir kullanılmaktaydı. Beyaz boya bezeme ve beyaz macunla doldurulmuş kazı bezemeler ise ortadan tamamıyla kalkmıştır. Çömleklerde, gaga ağızlı testilerde ve fincanlarda astardan önce kazı bezek uygulanmıştır. Bu bezeme türü derin, düzensiz ve kabadır. Dışa çekik ağızlı fincan ve kâselerin hemen ağızlarının üzerinde dikey
23 24 25 26 27

Efe 2003: 106. Topbaş vd. 1998: 38-39. Topbaş vd. 1998: 41. Topbaş vd. 1998: 39. Lamb 1937: 14.

206 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5

şerit ve ilmik kulplar görülür. İTÇ III çanak-çömleğinin hamur rengi devetüyü veya soluk/mat kırmızıdır. Katkı olarak da saman ve taşçık vardır. Kaplar genel olarak iyi pişmişlerdir. Ancak fırınlamadan kaynaklı olarak özde grilikler devam etmektedir. Keramik yüzeyleri kap ıslakken düzeltilmiştir ya da yüzeyler kirli kahverengi veya açık kahverengi astarla düzeltilmişlerdir. Boya astar genellikle tüm dış yüzeye ve sadece iç ağza bir bant şeklinde uygulanmıştır. Astarlı mallar genel olarak bezemesiz ve açkısızdır. En kaliteli astarlı mallara ise açkı uygulanmıştır. Bu dönemin astarları çok kolay bir şekilde silinmektedir. Alacalı yüzeyler bu dönemde fazla görülmezler ve daha önceki dönemlerde görülen kaba ve gri mallar ise İTÇ III’de ortadan kalkmışlardır.28 Küllüoba’da İTÇ III’de saptanmış olan dört ayrı evrede, Batı Anadolu’nun karakteristik çanak çömlek mal grupları ve formları ele geçmiştir. Bunların en önemlileri arasında “Red Coated Ware” çark yapımı Troia tabakları, depaslar, tankard ve üçayaklı mutfak kapları, amforalar gelmektedir. Bu dönemde çarkın kullanılmasına bağlı olarak kap gövdelerinin giderek oval bir şekil aldığı görülmektedir. Bunun örneklerini Tarsus ve Troia’da görmek mümkündür.29 Yapılan bu araştırmayı destekleyici olması ile şimdi de Afyonkarahisar’da yapılan yüzey araştırmaları ile ele geçen malzemeleri değerlendirerek kültür farklılıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.30 IV. İLK TUNÇ ÇAĞ ÇANAK-ÇÖMLEK GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çalışmalarımız sonucunda bölge çanak-çömlek kültürleri ile ilgili önemli bilgilere ulaştık. Arkeolojik yüzey araştırması ile elde edilen buluntular arasında İTÇ I-II ve buna göre daha az oranda İTÇ III malzemesine rastlanmıştır. Bölge İTÇ kültürlerinin Batı Anadolu ilişkisinin daha belirgin olduğu anlaşılmıştır. Yine Göller Bölgesi ve Konya’nın kuzey-kuzeybatı kesimi31 ile de bazı ilişkiler olduğu görülmüştür.32 Bolvadin-Çobanlar-İsçehisar-Bayat İlçeleri’nin kesişme alanında, (Eskikabir, Pirenlik ve Yazırınçayır gibi yerleşmelerde) İTÇ II boya ve bezemede turuncu astarın biraz daha yoğunlaştığı görülür. Özellikle de dağlık alan üzerinde bulunan Baldanlar yerleşmesinde bu yoğunluk daha fazladır.33 Daha önce bu bölgede çalışmalar yapan araştırmacılar, Afyon-Emirdağ Grubu İTÇ II kaplarında yiv bezemenin sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum Bolvadin malzemesinde de aynı şekilde görülmektedir. Yine bu dö28 29 30

31 32 33

Lloyd-Mellaart 1962:200 . Efe-Ay-Efe 2001: 54. Bu bölümde, 2002-2006 yılları arasında Özdemir Koçak başkanlığında, içinde bu makalenin yazarının da bulunduğu bir ekip tarafından Afyonkarahisar çevresinde yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen çanak-çömleklerin değerlendirmesi yapılmıştır. Bahar-Koçak 2003: 21 vdd. ; Bahar-Koçak 2004: 63 vdd. ; Çizim 4 vdd. Koçak 2004: 58. Koçak 2004: 58.

3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 207

nemde ilmik ve şerit kulp örneklerinde bir artış gözlenmektedir. Bu durum kuzeydeki Demircihöyük, Polatlı ve Ahlatlıbel kültürleri ile ilişkilendirilmektedir.34 Çalışma bölgemiz ile ilgili elimizdeki kırmızı astarlı buluntuların özellikle Konya Ovası’nın koyu örneklerine göre daha açık tonda olduğu görülmektedir. Ayrıca bu bölgede gri, siyah ve tonlarındaki buluntular yaygın değildir.35 1. ÇANAKLAR Bunlar elimizdeki malzemeler arasında en büyük grubu oluşturmaktadırlar. Form özellikleri bakımından da kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Bölgedeki çanaklar çeşitli form özellikleri gösterir. Bu gruplardan birisi oval ağızlı ve gövde eğimi fazla olan gruptur. Gövdedeki eğimden dolayı ağız daha yayvan bir görünüm almaktadır. Bazı örneklerin gövdesi hemen ağız altından itibaren dış bükey bir profil ile bombe yaparken, bir grup örnekte ise ağız altından itibaren düz gelerek, bombe dibin hemen üstünde oluşmaktadır ve düz diplidir. Ayrıca yatay ve ilmik kulplu örnekler de bulunmaktadır. Yatay kulplu üzerine yapılan sığ oluk bezeme örnekleri bölgenin tipik kulpları arasındadır. Kulplu örneklerin dışında, at nalı tutamaklı çanaklar da bulunmaktadır.36 Bu gruba ait buluntularımızın Beycesultan37, Troia38 ve Küllüoba’da yakın benzerlerini bulabilmek mümkündür. 1.1 Derin Çanaklar Derin çanaklardan bir kısmında gövde dik ve dike yakın bir form özelliği göstermektedir. Kap, gövdeden dip kısma hafif bir meyil ile daralmaktadır. Bu gruba ait buluntularımızın yakın benzerlerini Beycesultan39 ve Troia40’da bulabilmek mümkündür.

34 35 36 37

38 39

Lloyd-Mellaart 1962: 192. Topbaş vd. 1998: 38 vd; Koçak 2004: 59. Koçak 2004: 61. Lloyd-Mellaart 1962: 118, Fig. P. 14/ 17, EB 1 pottery, Level XIX; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, Level XVI; 154, Fig. P. 28/ 7, EB 2 pottery, Level XV; 158, Fig. P. 30/ 14, EB 2 pottery, Level XV; 174, Fig. P. 38/ 4, EB 2 pottery, Level XIV; 186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 208, Fig. P. 50/ 37, EB 3a pottery, Level X; 202, Fig. P. 47/ 18, EB 3a pottery, Level XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 16, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 18, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 22, EB 3a pottery, Levels XII-XI; 202, Fig. P. 47/ 55, EB 3a pottery, Blegen-Caskey-Rawson 1951: (II/ 2 Plates), 5; 176, 32.67, Troy IV, İTÇ IIIa; 184, 2, Profiles of Sherds Phase, Troy IV. Lloyd-Mellaart 1962: 118, Fig. P. 14/ 17, EB 1 pottery, Level XIX; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, Level XVI; 172, Fig. P. 37/ 16, EB 2 pottery, Level XIV; 120, Fig. P. 15/ 39, EB 1 pottery, Level XVIII-XVII; 144, Fig. P. 23/ 20, EB 2 pottery, Level XVI; 186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 172, Fig. P. 37/ 5, EB 2 pottery, Level XIV; 202, Fig. P. 47/ 218, EB 3a pottery, Level XII-XI; 186, Fig. P. 44/ 7, EB 2 pottery, Level XIII; 202, Fig. P. 47/ 49, EB 3a pottery, Levels XII-XI;

P. P. Levels XII-XI. P. Düz ya da hafif bombeli gelen gövde. P. 182. 8. Kuruçay EB 2. Bahar vd. P. EB 3a pottery. 7. 179. Level X. 47/ 49. 202. Fig. Fig. Konya Ovası47 ve Troia’da48 görmek mümkündür. EB 3a pottery. Levels XII-XI. 173. P. Levels XII-XI. Lloyd-Mellaart 1962: 202. Levels XXX-XXXII. P. EB 2 pottery.. BaharKoçak 2004: 64 vd. Bahar-Koçak 2004: 64. Fig. Fig. 1951: (II/ 2 Plates). 230. 202. Buluntuların çok büyük bir kısmı yuvarlatılmış gövdeli ve yuvarlatılmış düz diplidir. 58/ 16. 23/ 18. P. dışa açık ağızlı veya yuvarlatılmış gövdelidir. 2. 47/ 22. 218/149. 208. EB 2 pottery. Sarayönü Aşağı Çiğil. Çizim 23/ 1-3. 179. (I/2). Blegen vd. Levels XXX-XXXII. 1959: (I/1) . Kuruçay43. P. Blegen vd. Kadınhanı Büyük Höyük. Blegen vd. Levels XII-XI. 50/ 2. 47/ 56. Level VII. Lloyd-Mellaart 1962: 86.. düz yada yuvarlatılmış düz bir diple bitmektedir. Bazı örnekler de ise çömlek ağızlarının hafif dışa çekik olarak yapılmış olduğunu görmekteyiz. 2. Level XVI. 47/ 17. Fig. Late Chalcolithic 2 pottery. 208. Bu örnekler küresel karınlı ve düz diplidir. P. Fig.17. Fig. 58/ 12. 7/ 6. EB 3a pottery. EB 3b pottery. Level X. Levha CIII/8. Troia. EB 2 . Katın J Türü Mallarından siyah hamurlular. P. 33 vdd.208 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Derin çanakların bir grubunu kapalı ağızlı örnekler oluşturmaktadır. Levels VII-VIII. 37/ 11. P. Level VII. 202. 7/ 7.45 Yine sığ çanakların içinde değerlendirdiğimiz bir grupta ağız altından başlayan omurgalı tiplerdir. ve Troia’da44 bulabilmek mümkündür. 144. EB 3a pottery. EB 3b pottery. Bu grupta at nalı tutamaklı ve 202. 58/ 2. 1. Bu gruba ait buluntuların benzerlerini Beycesultan46. Bu gruba ait buluntularımızın yakın benzerlerini Beycesultan41. Level VII. Fig. EB 3b pottery. 1. 61/ 19. P. Fig. kapalı ağızlılar ve dışa çekik ağızlılar olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. 1996: 31 vdd. Çizim 18/ 1-5. Bahar vd. Fig. 224. ÇÖMLEKLER Çömlekler. 86. Blegen vd. Bu çanaklar genelde düz. P. Mellaart 1963: 215/ 14. 172. 224. Koçak 2004: 61. Fig. EB 3a pottery. Level XII-XI. 1951: (II/ 2 Plates). Bu grup içinde yarı kapalı ve tam kapalı örnekler bulunmaktadır. Levha XCIX/5 Karasevinç. 224. Duru 1996: Levha 131/1-7 1. 47/ 1. Konya Ovası42. 1996: 28. Level XVI. EB 3a pottery. Fig. EB 3b pottery. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . Fig. 249/ 13-14.2 Sığ Çanaklar İTÇ çanaklarının bir grubunu da sığ çanaklar oluşturmaktadır. P. 50/ 36. EB 3a pottery. Fig. Late Chalcolithic 2 pottery. 1951: (II/2 plates). 175. Levha CII/7. Fig.1 Kapalı Ağızlı Çömlekler Kapalı ağızlı çömleklerin dudak kısmı hafif oval ya da düz olarak yapılmıştır. Evderesi İTÇ.

Fig. 56:5) Çömlek gruplarına ait buluntularımızın yakın benzerlerini. kuzeyde Demircihöyük. 59/ 176. 1996: 26 vdd.53 4. (Çizim 51:2-3-57-8. Bu ilişkinin Suriye-Kilikya’dan başlayan ve Konya Ovası üzerinden Kuzeybatı Anadolu ile Küllüoba. Fig 48/49. Koçak 2004: 62. Düz dipli buluntuların çoğunda dip kısmının dışa doğru bir çıkıntı yaptığı görülmektedir. Bunların büyük bir bölümü hafif kısa boyunlu. Bahar-Koçak 2003: 33 vd. Gövde yüzeylerinde hafif bir pürüzlenme görülmektedir. Yunak. 13.52 3. 48/ 92. 61. Topbaş vd. Fig. 18/ 25-27. 20/ 38-42. EB 1-2. Kuruçay 2. Osmancık. Konya Ovası49. Koçak 2004: 61. güneyde Göller Bölgesi. Bölgedeki tavaların yakın benzerlerini Afyon ve Konya Ovası başta olmak üzere çevre yerleşmelerde görebilmekteyiz. düz bir gövde profiline sahiptir. 28-37. Afyonkarahisar-Karaoğlan İTÇ II. 19/ 21-22. Küllüoba. SONUÇ Yaptığımız çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar kültür gruplarını oluşturan yerleşmeler ile ona komşu olan doğuda Konya Ovası. Fig. Duru 1996: 111. . Kuruçay50 ve Afyon’da51 bulabilmek mümkündür. Levha XCV/ 11. 1998: 41. Kaklık Mevkii İTÇ II. 49/ 94-95. Afyon-Karaoğlan İTÇ II. Fig. Bahar vd.. 19. Bu örneklerin ağzı. Bunlarda da yatay at nalı biçimli tutamaklar görülmektedir. Levha 39/ 4-5. Çalışma bölgemizin doğu sınırını Akşehir-Yunak-Çeltik kesiminin oluşturduğu ve bu bölgenin batıda Göller Bölgesi ile Eskişehir’e kadar uzanan bir alanla ilişki içerisinde olduğunu görmekteyiz. TAVALAR Tavaların hemen hepsi dışa çekik ağızlıdır. Topbaş vd. küresel karınlı ve düz diplidir. 77. Demircihö- 49 50 51 52 53 54 Mellaart 1963: 215/ 12.2 Dışa Çekik Ağızlı Çömlekler Çalışma bölgemizde dışa çekik ağızlı çömlekler çok sayıda görülmektedir. Bunlar düz ya da oval ağızlı olup. Çalışma alanımızın doğu sınırını oluşturan Akşehir. 63.. Çizim 2-3.54 V. Karasevinç. İTÇ II. Bahar-Koçak 2004: 63. Çeltik ve çevresi bir geçiş bölgesi görevi üstlenmektedir. 221/ 8. profillerinden dolayı yayvan yapılmıştır. 2. Troia.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 209 yatay kulplu buluntular da vardır. Bazı örneklerin ağızları hafif dışa çekiktir. Bahar-Koçak 2004: 66. ve 1 katların A/ 1 Gurubu. 53. 52:1-7. Bu ilişki özellikle İTÇ II’de karakteristik bir görünüm vermektedir. Çizim 7. KÜPLER Bölgedeki küplerin büyük bir kısmı orta boyludur. XCIX/ 1. Yortan kültür gruplarının arasındaki ilişkiler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bölge kısmen Konya Ovası etkisinde görülse bile daha çok Bolvadin-ÇaySultandağı kesimi ile ilişki içerisindedir. 1998: 41-61 vdd. Fig. güneybatıda Beycesultan.

55 Yapılan bu çalışmada 55 Munsell Soil Chart 2000. Buna rağmen çalışma bölgesinin daha çok batı kültürleri ile iletişim içerisinde olduğu ancak bölgesel kültür özelliklerinin de azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada değerlendirmeye alınan çanak çömleklerin hamur ve astar renkleri Munsell Renk Katoloğu’na göre yapılmıştır. kireç katkısının. Bölgede Sultandağları’nın güneyle olan bağlantıyı bir bariyer gibi kestiği gibi kültürel olarak da aradaki ilişkiyi zayıflattığı görülmektedir. Troia. 5 YR 6/6 Reddish Yellow-Kırmızımsı sarı. Göller Bölgesi. . mika-taşcık ve saman katkılarına göre daha yoğun olduğu gözlenmiştir. Kuruçay ve Küllüoba’da görmemiz mümkündür. Çanak çömleklerin astar renklerin de ise gözle görülür bir şekilde kırmızı ve tonları (2. iklim şartları) oluşturduğu bir zorunluluk ile kültür benzerlikleri görülebilmektedir. Bu etki yine hiç şüphesiz bölgede üretilen çanak çömleklerin de şekillenmesinde belirleyici unsur olmuştur. (Tablo II) Seçtiğimiz ve değerlendirmeye aldığımız malzemelerin yakın benzerlerini Beycesultan.5 YR 5/6 Red-Kırmızı.5 YR 6/4 Light Brown-Açık kahverengi. Hamur katkısı olarak. Bu nedenle bölge kültürü daha çok batı ve doğu – kuzeydoğu etkili gelişmiştir. bölgede yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarından elde edilen bilgiler ile desteklenmeye çalışılmıştır. 7. Yapılan bu çalışma Afyonkarahisar’ın çevre kültürler ile benzerliklerini ya da farklılıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Göller Bölgesi ve çevresinde çok yoğun olarak rastlanan makara biçimli tutamaklar Afyon bölgesi çevresindeki yerleşmelerde çok az sayıda görülür.5 YR 5/4 Brown -Kahverengi) arasında görülmektedir. Değerlendirdiğimiz keramiklerin büyük bir çoğunluğu orta derecede fırınlanmıştır (Tablo II) ve neredeyse tamamına yakın bir bölümü de açkılıdır. Yazının henüz Anadolu’da kullanılmadığı bir dönemi içine alan araştırma konumuz. Ayrıca. Konya Ovası. Göller Bölgesi’nde yoğun olarak rastladığımız omurgalı İTÇ kaplarına da Afyon’un özellikle doğu kesiminde az sayıda rastlanmaktadır. Bu çanak çömlek parçalarının hamur katkıları orantılı bir seyir izlememektedir.5 YR 5/6 Red-Kırmızı) hâkimdir. 5 YR 5/6 Yellowish Red-Sarımsı kırmızı) ile kahverengi ve tonları (7. Çalışma bölgemizde yaptığımız değerlendirmede.210 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 yük ile devam ederek Troia’ya uzanan bir ticaret yolu ile de yakından ilgisi vardır. (Tablo III). çanak çömleklerin hamur renkleri kırmızı ve kırmızının tonları (2. Sultandağları Afyonkarahisar’ın güney ile olan bağlantısını büyük oranda kesmiştir. Ayrıca doğal etkenlerin de (dağlar. Sözgelimi. Çalışma alanımızın bu saydığımız yerleşmeler ile benzerlik göstermesi hiç şüphesiz İTÇ’de aynı ticaret yol güzergahları üzerinde bulunuyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

(Tablo III) . Daha sonra ise değerlendirmeye alınan buluntuların çizimleri ve analojileri yapılmıştır. Yandaki tablo değerlendirmeye alınan çanak çömleklerin hamurlarındaki katkı oranlarını vermektedir. (Tablo II) Değerlendirmeye alınan çanak çömleklerdeki açkı durumu verilmektedir. (Tablo I) Bu grafikde ise değerlendirmeye alınan çanak çömleklerin pişme durumları verilmektedir.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 211 440 adet yüzey buluntusu (çanak-çömlek) değerlendirmeye alınmıştır.

212 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

.3/5 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 213 Afyonkarahisar yüzey araştırmalarından elde edilen bir grup keramik örneği.

İstanbul 1998 -Seyirci. L. Eskiçağ Konya Araştırmaları I. 1996 -Bahar. Refik. Ankara. Savaş. 1963 -Munsell. Savaş.W. -Sevin. “Excavations at Kusura near Afyonkarahisar”. İstanbul. XI Paris 2003.214 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA -Atalay. Ankara. Hasan-Koçak. Winifred. Hasan. London. M. “Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul. TAY. Ahmet. Sayı. Anatolia Antiqua. 2002 -Harmankaya.. TAY. Koçak. İbrahim-Kenan. 199-236. Türkiye. 1937.Mihriban Özbaşaran. AS. David. 1968 -Harmankaya. JDAI (Jahrbuch des Deutschen Archaologis). İstanbul. Özdemir.Efe D. "Batı Anadolu Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı". -Lloyd. Veli. Erken Dönemlerde Afyonkarahisar Yerleşmeleri. İstanbul. Turan . Eski Anadolu Tarihi."Kusura". "Çavdarlı Höyük". General Introduction the First and Second Settlements. Savaş. The Chalcolithic and Early Bronze Age Levels.Mihriban Özbaşaran. 1936. Princeton. İstanbul. Eskiçağ Konya Araştırmaları 2 (Neolitik Çağ’dan Roma Dönemi Sonuna Kadar). 1975.. Mortan. “Excavations at Kusura near Sandıklı. “Küllüoba: İç Kuzeybatı Anadolu’da Bir İlk Tunç Çağı Kenti: 19962000 Yılları Arasında Yapılan Kazı Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi”. Ş. 1962 -Mellaart. TAY.Ay. Vilayet Afyon-Karahisar”. "Karaoğlan Mevkii". “Her Yönüyle Akamas’ın Şehri Şuhut”. Caskey – Marion Rawson. İstanbul. 1959 -Duru. Baltimore. 2002c -Harmankaya. Özdemir. -Lamb.Oğuz Tanındı. Troy. 86. S. 2003 -French. . -İzbırak. Volume I: Text. 2001 -Kınal.. Macbeth Division of Kollmorgen Corporation. "Kaklık Mevkii". Volume II: Illustrations. Türkiye Bölgesel Coğrafyası.John.Mihriban Özbaşaran. Caskey – Marion Rawson. R. II. The Thirth. 2002b -Harmankaya.W. “Salvage Excavations of the Afyon Archaeological Museum. Savaş.Oğuz Tanındı. TTK. “Early Cultures of The South Anatolian Plateau.Jerome Sperling. “Munsell Soil Color Charts”. H.. 2004 -Blegen Carl. Yerleşmeler ve Küçük Buluntular). Kömen Yayınevi. 2003 -Bahar. “Karaoğlan Höyüğü Kurtarma Kazısı” Müze Kurtarma Kazıları Semineri 2. Hasan.Güngör. Arkeoatlas Dergisi. Troy. Ahmet – Efe. 1997 -Bahar. İstanbul. Özdemir.Oğuz Tanındı. Fourth. M. Reşat. Anatolia Antiqua VI. Winifred.Oğuz Tanındı. 1951 . 21–94 1998 -Yılmaz Özer. TAY. 1991: 95103. Afyon 1982 -Topbaş. Turan. 1996 -Efe T.John.21-51. Savaş. Savaş. 2. "Yazılıkaya". 406-411. 13. Cambridge University (Unpublished). 2002a -Harmankaya. Archaeologia.İlaslı Ahmet. and Fifth Settlements II/1-2. -. Beycesultan I. L. 2002e -İlaslı. Özdemir "Western Links Of The Lykaonia Plain in the Chalcolithic and Early Bronze Age". 2002d -Harmankaya. TAY. Afyon 2000 . Kuruçay Höyük II. James. Dissertation Presented For The Degree Of Doctor Of Philosophy. Seton-James Mellaart. 2004 -Lamb. “Anadolu Arkeolojisi”. Konya. London. s.Oğuz Tanındı.Koçak. Karauğuz. Anatolia and the Aegean in the Third Millenium BC. Phrygia Paroreus Bölgesi (Anıtlar.Mihriban Özbaşaran. Part 2: The Settlement of Karaoğlan Mevkii and the Early Bronze Age Cemetery of Kaklık Mevkii”. 2001 -Efe.. Füruzan. I/1-2. the Late Chalcolithic and Early Bronze Age in The Konya Plain”. Princeton. Afyon ve Çevresi İklim Özellikleri. Konya. 1992. Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi.Mihriban Özbaşaran.-Başyılmaz. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (Tüba-Ar). İstanbul. 94-97. İstanbul.. 1998 -Koçak.Blegen Carl.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ retim Elemanı.tr . However. Gör. Köylü. Ülkede hububat kıtlığıyla başlayan iaşe sıkıntısı karne ile ekmek dağıtımına kadar gitmiştir. Milli Korunma Kanunu ile ekonomi denetim altına alınmaya çalışılmışsa da fiyatların yükselişi ve karaborsa ortamının oluşması bir türlü önlenememiştir. Although economy was tried to be regulated by National Security Law. the effect of this tax on peasants would not be limited only with the war period.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Agriculture ∗ Öğ r. WORLD WAR AND ITS EFFECT ON THE P EASANTS Abstract The large part of labor force of peasants was called to arms with the start of the World War II. ancak uygulamaya konulan bu verginin köylü üzerindeki etkisi sadece savaş yılları ile sınırlı kalmayacaktır. Sa yı: 5 Sa yfa : 2 1 5 -2 34 Ye a r: 2 0 1 1 . Hükümetin politikası özellikle orta ve küçük köylünün üzerinde var olan yükü çok daha ağırlaştırmıştır. Toprak Mahsulleri Vergisi’ni ödemek durumunda bırakılmıştır.. stosun@cumhuriyet.edu. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte. Keywords Ta x on Agricultura l Products. Pea sa nts. 1943 yılına gelindiğinde ise nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan köylü. Ta rım THE TAX ON AGRICULTURAL PRODUCTS IMPOSED DURING II. it confiscated the grain produced by peasants over the price it has determined. The policy of government aggravated the burden of especially small and middle-sized peasants. peasants who formed the maj ority of population had to pay the tax on agricultural products. Anahtar Kelimeler Topra k Ma hsulleri Vergisi. DÜNYA SAVAŞI YILLARI’NDA UYGULAMAYA KONULAN TOP RAK MAHSULLERİ VERGİSİ VE KÖYLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevilay ÖZER∗ Özet II. The food shortage which started with grain famine went as far to bread rationing. price rise and emergence of black market couldn’t be prevented. Devlet bir taraftan zirai seferberlik ilan ederek üretimi artırmaya çalışırken diğer taraftan da köylünün ürettiği hububata kendi belirlediği fiyatlar üzerinden el koymuştur. one the other hand. While the state declared agricultural mobilization in one hand. When we reached 1943. Issue : 5 Pa ge : 2 1 5 -2 34 II. köylü iş gücünün büyük bir kısmı silah altına alınmıştır.

216 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ II. durumun c iddiyetini şu sözleriyle anlatmıştır: “1939 Avrupa Harbi patlak verdikten sonra. Savaşa fiili olarak girilmemiş olsa da yaklaşık bir milyonluk ordunun iaşe sorunu birçok sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. İstihlak dağdan yuvarlanan bir çığ gibi gittikç e büyüyor. S avaş yıllarında. Ancak savaş koşullarının verdiği endişeyle halkın her türlü malı stoklamaya başlaması nedeniyle piyasadan mallar ç ekilmiş ve bunun sonucunda da fiyatlar inanılmaz derecede yükselmiştir. Buna bağlı olarak hayat pahalılığı endeksleri de bir o kadar artmıştır. fiyatların yükselişi durdurulmuş ise de kontrol uygulanan her alanda istifç iliğin. her nüfus iç in bir fiş ile ayrı ayrı besin kuponu hazırlanmıştır (Öztürk. bir buç uk sene kadar bir zaman memleket iç inde istihsal ve istihlak arasında baş döndürücü bir suretle açılan uç urumu görmemek bedbahtlığında bulunduk. 2004/2005:147-148. piyasanın önlenemez yükselişi karşısında Fiyat Murakabe Komisyonları oluşturmuş. Dünya Savaşı’nda Türkiye’yi savaşın dışında tutmak konusunda gösterilen başarı ekonomi alanında gösterilememiştir. 2009:320. . 1942-1945 yılları arasında ise Ş ükrü Saraçoğlu Hükümeti işbaşına gelmiştir. Tökin. 1974:297-298). Bu dönemde yine Halk Dağıtma Birlikleri kurulmuş. Bu müsteşarlık ile hem iaşe işlerinin bir düzene sokulması hem de denetiminin yapılabilmesi sağlanmaya ç alışılmıştır. 1968:329). Refik Saydam Hükümeti ülkedeki fiyatların kontrol edilemez bir hal alması ile beraberinde karaborsanın yükselişine dur diyebilmek iç in daha sıkı ekonomik önlemler almayı yeğlemiştir. 1943:182). Ahmet Hamdi Başar. Bu dönemde iki farklı ekonomi politikası uygulanmıştır. Tarım ürünlerinin piyasanın ç ok altında fiyatlarla satın alınması ile kentli nüfusun ve ordunun ihtiyac ı karşılanmaya ç alışılmıştır. 1984/85: 29-30). Bu ekonomi politikası ile kentli nüfusun ve ordunun iaşe ihtiyac ı karşılanmış. Piyasada talebin artmasına karşın arzın yetersiz oluşu durumu daha da kötüye götürmüştür (Clark. yine iaşe konusundaki sıkıntıların giderilmesi iç in 14 Şubat 1941 tarihli karar ile Ticaret Bakanlığı’na bağlı İaşe Müsteşarlığını kurdurmuştur. Bu şartlar altında hükümetin 1942 yılına kadar olan ödemeleri para basarak yapması enflasyonun önlenemez yükselişine neden olmuştur. İhracat olanaklarının daralması nedeniyle var olan talepler iç piyasadan karşılanmaya çalışılmıştır. İşte bu ortamda fırsatç ı tüc c arların sakladıkları ürünleri fahiş fiyatlar üzerinden satışa ç ıkarmaları karaborsa ortamının oluşmasına sebep olmuştur (Özkan vd.. rüşvetin karşı konulmaz yükselişinin önüne geç ilememiştir (Boratav. 1939-1942 arasında Refik Saydam Hükümeti. 1943:157-158). 1974:296). S ertel. Saydam Hükümeti. Bunun en net göstergesi olarak bu dönemde kabul edilen Milli Korunma Kanunu gösterilebilir (Boratav. bu birlikler vasıtası ile aile kayıtları yapılarak. istihsal ve mal getirme imkânları ise şartları ağırlaşarak azalıyordu”(Başar.

18. Bu madde ile küçük köylünün çiftçilik yapma imkânının ortadan kaldı1 (Resmi Gazete. 18.6. Anc ak Saraçoğlu Hükümeti’nin kendinden önceki hükümet döneminde uygulanan politikaları eleştirerek yürürlüğe koyduğu ekonomi politikası da başarılı olamamıştır.. C. Üzerinde en ç ok tartışılan karar ise ekilen her dört hektar arazi için bir çift öküzün milli müdafaa yükümlülüğünden istisna edilec eğine ilişkin olan 41. SAVAŞ YILLARINDA KÖYLÜNÜN VAZİYETİ 1940 yılında toplam nüfusun % 75. İaşe Örgütü ve Dağıtma Ofisi kaldırılarak. ihtiyaç halinde ziraatta ç alışabilir her vatandaşı.1 milyon liralık safi milli hâsılanın 775 milyon liralık en büyük kısmını tarım sektörünün oluşturduğu görülmüştür (Kalkınan Türkiye. D.1. ödediği vergi ve işlediği topraktan aldığı ürünü düşük fiyatlarla satmak zorunda bırakılması ile gerç ekleşmiştir (Pamuk. kasaba veya şehir sınırları iç inde vazifelendirilebilecektir. kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak şartı ile oturdukları yerden en çok 15 km.1940:150-154.4417).3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 217 Ş ükrü S araçoğlu Hükümeti döneminde ise devlet ekonomi üzerindeki müdahaleyi ve denetimini gevşetmiş.1940:138158). 1940:405). Anc ak bu verginin köylü üzerinde bıraktığı etkiyi anlayabilmek için II. Bunun yanı sıra hükümet. S atışı serbest olan ürünlerin fiyatlarının çok yüksek meblağlara ulaşması büyük ç iftçiler ile toptan ticaret yapan kişilerin işine yaramış. gerekli gördüğü yerlerde ziraatın cins. 1988:100). Bu vergiyi 1943 yılında ç ıkarılan Toprak Mahsulleri Vergisi izlemiştir.474. Bu dönemde Fiyat Murakabe Komisyonları.1.1940. Hükümet.01.8. fiyatları serbest bırakarak üretimi artırmayı hedeflemiştir. Ağaoğlu. 1969:100. Anlaşılan şudur ki 40 dönümden az arazisi olan köylü bütün öküzlerini devlete vermek durumunda bırakılmıştır (TBMM ZC. Kadınlar ancak köy.701 kişi köylerde yaşamaktadır. Kanunun meclis görü şmeleri için bkz.6.8. Sayı.634. maddedir. . Bu sadec e askere gönderdiği evladı dolayısıyla azalan işgüc ünü karşılamak zorunda bırakılması ile değil. Haksız kazanç sağlayan bu kişilerin gelirlerinin etkin bir biç imde vergilendirilememesi sebebiyle bu kişiler “Varlık Vergisi” adı altında bir vergiyi ödemekle mükellef tutulmuşlardır (Boratav. bu kişilerin büyük servet edinmelerine neden olmuştur. 1996:412-413). D. 3). 1974:300-301).6’lık bir kısmını oluşturan 13. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü savaş ekonomisinin belkemiği olmak zorunda bırakılmıştır. çeşit ve miktarını belirleyebilec ek.. 26. Dünya S avaşı yıllarında köylünün yaşadığı ortam ve şartların iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. 1938 yılı milli gelirine baktığımızda 1. ziraat yapılmayan 500 hektardan büyük olan araziyi bir bedel karşılığında işletebilec ektir. (TBMM ZC. bu kuruluşların görevleri belediyelere devredilmiştir (Koçak. devlete ya da şahıslara ait ziraat işletmelerinde üc retli olarak çalıştırılabilecektir. %25 kararı bu anlayışın bir sonucu olarak uygulamaya konulmuştur. Cilt. uzaklıkta. 18 Ocak 1940 tarihinde kabul edilen Milli Korunma Kanunu1 ile kırsal alanda ç alışan vatandaşlara ziraî iş mükellefiyeti getirilmiştir.

Hükümetin yürürlüğe koyduğu bu uygulama köylülerin geniş kesimi tarafından tepki ile karşılanmıştır. Görüldüğü üzere bu koşullarda ç ok adaletli bir uygulama yapılamamıştır.2/ 2 18 Haziran 1942’de yayınlanan Suba şı Te şkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Talimatname’ ye göre nüfusu 1. Kocaeli Mebusu İbrahim Dıblan ise: “Arkadaşlar. 18. 248-249). Bu karara göre üretici 50 tona kadar olan hububat üretiminin % 25’ini. Suba şı ekim zamanında ekilen mahsulün miktarıyla ekim sahasının genişliğ ini tespit ve ora ğ a girmeden önce mahsulün miktarını tahmin.. ürünlere el koyma işleminde bu kişilerin kayrılmasına yol açmıştır. D. Ş ubat 1941’de. Köye gelen görevlilere rüşvet teklif etmek bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çiftç ilerimizin belki % 75’i bu vaziyettedir ve asıl bunların himaye edilmesi lazımdır. 4. Beri taraftan. Hâlbuki memlekette en büyük miktarı 40 dönümden az ekenler teşkil eder. 50 ile 100 ton arasındaki üretimin % 35’ini. harman yerinde mahsulün gerçek miktarını tespit edecek ve ayrıca hükümet tarafından verilecek diğ er zirai işleri yapacak memurdur (Çınar 2008. İlk olarak 17 ilde başlatılan uygulama 15 Mayıs 1942 tarihli kararname ile 63 ile yayılmıştır.6. (Vatan 27. 100 ton üzerindeki üretimin ise % 50’sini bedeli karşılığı devlete teslim edec ektir (BCA.500’e kadar olan her muhtarlık bir suba şı istihdam etmek durumundadır. Önceleri devletin belirlediği hububat fiyatı piyasanın ç ok altında olmamakla beraber zamanla bu fiyatlar arasında keskin fiyat farklarının oluştuğu gözlenmiştir. hububat ürünlerinin tümüne değil de belli bir kısmına devletin el koymasını. Netic e itibariyle zenginler öküz mükellefiyetinden kurtulacak ve fakirler bunu çekecektir. Büyük üreticiler sakladıkları ürünleri daha sonra karaborsada yüksek fiyatlara satma imkânı elde etmişlerdir (Pamuk. diğer tarafta. 1988:102-103). geri kalan ürünü üreticinin serbestçe satabileceği imkânı sağlayan % 25 kararını yürürlüğe koymuştur. .218 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 rıldığına değinen Tokat Mebusu Galip Pekel bu madde üzerinde şunları söylemiştir: “Binaenaleyh Harp Mükellefiyeti Kanunu’nun vesaiti nakliye üzerine koyduğu bütün ağırlığı 40 dönümden az hububat eken çiftçiler üzerine çökec ektir. 1942 yazında Refik Saydam’ın ölümü üzerine Şükrü Saraçoğlu Hükümeti başa geçmiştir. Bu durum üzerine hükümet. Büyük ve küçük üretici bu uygulama karşısında devlet temsilcilerine daha az ürün teslim etme çabası içine girmiştir.18. on öküzü olandan bir tanesini almazken. Savaş yıllarında daha esnek politika uygulamaları ile bilinen Saraç oğlu Hükümeti. C.8. 4 hektara bir çift öküz verildiğine göre az olanlar ne yapacaktır? Bunlar sağdan soldan vasıta dilenip de arazisini ekmeğe mi ç alışac aktır…” demiştir (TBMM ZC. küçük arazi sahibi olan çiftçiler hangi vesaitle zeriyat yapac aklardır. bütün serveti bir tek öküzü olanın elinden bunu alacağız”. müstahsilin ürettiği üründen geçimlik. 30. nadas yapac aklardır. Suba şıların yanlış uygulamaları için bkz.1. Vatan 22 Ağ ustos 1943).1. Çift hayvanlarına ordu tarafından el konulması. Devletin payını üreticiden almak için köye gelen subaşıların2 köyün zenginlerinin ya da toprak ağasının evinde misafir edilmesi.1940: 151-153). 1943. tohumluk ve hayvan yemi için belli bir miktar ayırdıktan sonra kalanını Toprak Mahsulleri Ofisine satmasını karara bağlamıştır. askere almaların artırılması gibi nedenlerden dolayı üretim azalmış bunun sonuc u olarak da hububata olan talep oldukça artmıştır.

1988:104-106). 1 Ağustos 1942. hükümetin üreticiye verdiği fiyat anc ak 19.000 milyon kiloluk bir stok te şkil edilmiş bulunuyordu. Saydam Hükümeti döneminde baş gösteren karaborsayı. piyasanın yaklaşık olarak beşte bir oranında değer biçmesi. Hâlbuki devletin kontrolünde 85 kuru ştan 16. Sivas Mebusu Abdurahman Nac i Demirağ uygulamadaki başarısızlığı şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Arkadaşlar biz Sivas Mebusları bizzat köylüden tetkikat yaptık. Sayı.000. üretic iler hububat tüketimlerini bile kısıtlamak durumunda kalmışlardır. İşte bu aşamada büyük toprak sahiplerinin servetlerinin ve arazilerinin artmaya başladığı görülmüştür. 19. 5173. Ekonomide fiyatlara tanınan serbest ortam 1943 yılında buğday fiyatlarını 100 kuruşa kadar ç ıkarmış iken. Bu ğ day ihracına karar verildi. Neden mahvoldunuz? diye sorduk. düzensizlik ve açlıktı. Ancak bu da çözüm olmamış.9. sanıyorum ki olacak şey sadece karışıklık. D.5 kuruş olmuştur3 . Piyasada hal böyle iken hükümet bu karar uyarınca topladığı hububat ile ihtiyac a cevap vermekte bile zorlanmış ve bu nedenle de belediyelere kredi vererek onları devreye sokmuştur. Çünkü çok fazla toprak ektikleri için ellerinde kalan hububat miktarı da bir o kadar artmaktadır. Tabi bu sava şın sonunda bir Türkiye kalabilecek idiyse. İşte bu yeni hürriyet havası içinde eğ er bir sava şa girmek zorunda kalsaydık. Biz mahvolduk. Kalan hububat ise üreticinin ancak bir yıllık tüketimini karşılayabilmiştir.7. Oysaki üretic inin büyük kısmını oluşturan küç ük ç iftç i ise zor durumda kalmıştır (Pamuk. Köylü oradaki gerek az tahminler dolayısıyla ve gerek subaşıları tatmin ederek az yazdırmak suretiyle yani % 22 yerine % 10 vermişlerdir. istifç iliği ortadan kaldırmak için bir çözüm olmak şöyle dursun illegal yapılanmaları teşvik etmiştir.. Hükümet % 25 almaya karar vermişken % 22 almış fakat yine muteriz? Neden muteriz? Çünkü falan yer % 20 vermiştir. 1988:104-106). Bunlar da serbest bırakıldı. yandık! diyorlar. Ama bu ğ day 13. Bunu hepimiz dinledik” (TBMM ZC. “ …Eski kayıtlar murakabeler kaldırıldı. bu sistemde az toprak eken üretic i ürünün yarıdan fazlasını tohumluk ve devlet payı olarak ayırmak durumunda bırakılmıştır.12. 1999:225). Diğer taraftan bu karar ile iaşe meselesinin yükü köylünün omuzlarına yıkılmıştır.5 kuru ştan 100 kuruşa do ğru. 18 Haziran 1943. haksız kar ya ğ ması. Yani açlarla yeni misyonerlerin devri ba şlayabilirdi.” (Aydemir. sizden fazla mı aldılar? dedik. .1944:67). Şöyle ki. C. Hatta 50 dönümden az ekenler ile başkalarının topraklarını kiralayan ailelerde bu durum daha vahim bir hal almış. Anc ak bu uygulama da köyün ileri gelenleri ile toprak ağalarının korunması ve köylülerin ürün kaçırmasından dolayı başarılı olamamıştır. Buna karşın büyük çiftçiler kazançlı çıkmışlardır.. Nihayet birçok tetkik ve incelemeler yaptık gördük ki. Resmi Gazete. belediyelerin hububat ambarlarından buğday alma yarışına girmesiyle fiyatlar yine oldukç a yüksek meblağlara ulaşmıştır. 3 Şevket Süreyya o günlerdeki ekonomik çalkantıyı şöyle anlatmıştır.63. zeytinya ğı 85 kuru ştan 350 kuru şa kadar çıktı.?. Böylece büyük üretici ürünlerini pazara ç ıkarıp elinde kalanları ise oldukç a yüksek fiyatlara satma imkânına kavuşmuştur.4. Hükümetin buğdaya. Tasviri Efkâr. Efendim. o bu kadar verirken biz niçin fazla verelim diye bir takım dedikodulara ve şikâyetlere sebep oldu.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 219 99. Pamuk.

“Hangi memlekette yaşıyoruz? Gözlerimize kimin gözlüğünü. Üç günlük yerden hayvan sırtında buğday taşıya taşıya imanımız gevredi” (Aytekin.220 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Buğday fiyatlarının yükselmesi ile zenginleşen sınırlı sayıdaki bu köylüler ev ve arsa almaya. 1943a:489)4 . Parasızlıktan imanım a ğ lıyor. 16 Haziran 1943). 1988:120). 1942a:296. çiftçilik. yarıcılık. 20 Son teşrin 1942). Ne yaparsın aç durulmaz ya. Evinin ihtiyaç ları. Halil Aytekin “Köylerin Bugünkü İaşe Durumu” başlıklı makalesinde köylülerin zenginleştiği iddialarının doğru olmadığını aksine kıtlık ve sefaletle mücadele etmek durumunda kaldıklarını bir köylünün anlattıklarına yer vererek izah etmeye çalışmıştır. ırgatlık. Bu sözler köylünün iç ine düştüğü durumu oldukç a net şekilde ortaya koymaktadır. 1943:25. 26 Haziran 1943. Korkut Boratav Toprak Mahsulleri Vergisi’nin gündeme getirilişinin gerekçesini şöyle özetlemiştir: “Dış görünüşü ile bu vergi. . Her şey buna keza…” (Aytekin. Benzer bir görüşü Sadi Irmak Köye Doğru dergisinde ifade etmiştir: “Keşke köylünün refahını görsek bir avuç şehirli daha da fazla sıkıntıya düşsek razıyız. 100 kile bu ğ day sattığ ım halde eksiğ im gediğ im kapanmadı. Geç en sene subaşıların yanlış tahmini yüzünden elimdekini olduğu gibi ofise yatırdım. Bu yüzden geçen sene tohum zamanı dikildik kaldık. 1942: 4). refahtan pek çok uzaktır. Top4 Aytekin ba şka bir yazısında bir ba şka köylünün konu şmasına yer vermiştir: “ Ah birader! Köyde zengin olan kim? Şunu bana bir gösterin? En birincisi ben. 1943a:489-490). Ödeyemediğimi de bu sene ödedim. Türk köyünü bilenlerin ağzından yalnız şu gözyaşlı c ümle ç ıkabilir: Zavallı Köylü!” (Ulus. Hâlbuki ç oğunluğu oluşturduğunu bildiğimiz küç ük köylü kesiminin yaşamı içler acısıdır (Tan. savaş şartlarından yararlanan gruplar iç inde o ana kadar karşılığını ödememiş bulunan ç iftçilere yönelen ve bu yönüyle Varlık Vergi’sinin bir tamamlayıc ısı olarak görülebilecek bir vergidir” (Boratav. 1974:351). kafalarımıza kimin aklını takıyoruz? Bütün bu resimli ve resimsiz alay ve hicivlere bakılınc a. 4429 SAYILI TOPRAK MAHSULLERİ VERGİSİ KANUNU’NUN KABULÜ 1943 yılına gelindiğinde hükümet devlet bütçesine katkıda bulunmak ve bunun yanı sıra da tarım dışı kesimde uygulanan Varlık Vergisi’ne yönelik tepkileri azaltmak amac ıyla Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nu meclise taşımıştır (Önder. yenisini almak için tam 800 lirayı birden saydım. çobanlıkla uğraşan ve mevsim şartlarına göre ç alışan işçi sınıfı ise en fazla zarar gören kesim olmuştur (Aytekin. kapıda davar sığır koymadık buğdaya değiştik. bak aya ğ ıma bir giyim gön alamıyorum. Başvekil Saraçoğlu. Şanda 1942b:370-371). Kesler 1943:8). düğünlerde aşırı harcamalarda bulunmaya başlamışlardır (Şanda. Bunların yanın da ekec ek toprağı olmayan. 8 Haziran 1943. Bu vergiyle olağanüstü masrafların bir kısmının giderilmesi ile ordunun ve şehirlinin iaşe ihtiyaç larının karşılanması amaç lanmıştır (Tekeli. Son Posta. Fakat Türk milletinin ta kendisi olan köylü. 1943b:353). Vatan. hayatındaki iptidailik hala yürekler ac ısıdır” (Irmak. öldü. En sert eleştiriyi yapanlardan Falih Rıfkı Atay köylülere yönelik bu ithamlara şöyle c evap vermiştir. Geçen bir çift celebim devrildi. Makalede köylü durumunu şöyle dile getirmiştir: “…Hâlbuki köyün de sayılı renç perlerindenim.

konuşmasının devamında da bu verginin aşar vergisi ile olan benzerliğine ilişkin eleştirilere c evap vermiş ve Toprak Mahsulleri Vergisi’ni aşara benzetmemek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söylemiştir (TBMM ZC. Varlık vergisinden de 30-50 milyon temin edeceğimizi ümit ediyoruz ve böylec e yeni bir zaruret yeni bir masraf açmazsa fevkalâde bütçemizi de adi bütçemiz gibi mütevâzin olarak kapamak imkânı elde edeceğiz” S araç oğlu. iştirakli ic arlarda da mal sahibi ile kiracı. ay ç iç eği. buğday. okulların. arpa.1943 günü mecliste yapılan oylama sonucunda 168 ret oyuna karşın 283 kabul oyuyla yürürlüğe girmiştir. Bağ ve bahç elerde ihtiyac ı karşılamak iç in ekilmiş ürünler. hastanelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yetiştirdikleri mahsuller ile ceza ve ıslahevlerinde ç alıştırılan mahkûmların yetiştirdikleri ürünler ise vergiden muaf tutulmuştur. Bütç enin tatbikatı esnasında tahâddüs eden büyük zaruretler.6. mısır. bakla. S on Posta. Bu açığı da şimdi tetkik edec eğiniz vergi ile kapamağa ç alışacağız. kum darı. C. 4. bezelye. akdarı. Hububat grubuna giren ürünler. fındık. narenc iye.1943:15. umumi menfaatlere yönelik cemiyetlerin. çeltik. bakliyat ve diğer mahsuller adı altında üç başlıkta toplanmıştır. merc imek.. pamuk. çavdar. İkinc i bölümde vergiyi vermekle mükellef olan kişiler hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. keten. Çünkü fevkalâde bütçemizin masraf kısmı 400 milyonu aşmış bulunuyor. kendir (tohum). 5 Haziran 1943).6. mahlût. nohut: Diğer mahsuller adı altında toplanan ürünler ise. patates. Bu vergi ile 110 . 5 Haziran 1943. 4429 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’na göre aşağıda belirtilen ürünler ile ipek kozasından vergi alınması uygun görülmüştür. yulaf: Bakliyat grubuna giren ürünler. kuru incir. antep fıstığı. Bu aç ığı da ancak 250 milyon lira ile kapayabiliyorduk. Geri kalan aç ık 150 milyon liradır. kaplıca. Bu ürünler hububat. fasulye.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 221 rak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun meclis müzakeresinde bu kanunun uygulanmasının neden gerekli olduğunu şu sözleriyle aç ıklamaya ç alışmıştır: “Arkadaşlar. 5 Haziran 1943. afyon (sakız). Tan. panc ar. geçen sene bütçe yapıldığı zaman 140 milyon lira kadar bir aç ık derpiş edilmişti. Ulus. börülce. Bu kanun dokuz bölümden oluşmuştur.3. 4429 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 4. kuşyemi. İlk bölümde verginin alınacağı mahsuller ile vergiden muaf tutulan mahsullere yer verilmiştir.7.130 milyon lira olacağımızı ümit ettiğimiz gibi. Bu seneki fevkalâde bütç emize gelince bu bütçe açığının büyük bir kısmini Maliye Vekili’nin bir iki fırsatta sizlere izâh ettiği diğer varidat menbaları ile kapamak imkânı elde edilmiştir. tütün ve zeytindir. D. . mahsulden aldıkları hisseler nispetinde vergi ödemekle mükellef tutulmuşlardır. özel bütçelerle idare edilen teşekkül ve müesseseler ile belediyelere ait olan alanlarda yetiştirilen ürünler. kuru üzüm. susam. eğer arazi kiraya verilmiş ise kirac ıdan. bilhassa askerî masrafları pek çok artırdı ve fevkalâde bütçe açığımızı o kadar ç ok artırdı ki bunu Varlık Vergisiyle elde ettiğimiz 250 milyon lira ile anc ak kapayabildik. Mahsullerin olgunlaşma döneminde sahibinden alınacak olan Toprak Mahsulleri Vergisi.

pamuk ve zeytindir. fındık. Maliye Vekâleti’nin belirlediği zamanlarda her çeşit istihsal yerleri ile bunlardan alınması umulan mahsul miktarı hakkındaki malumatı. mercimek ve nohut: Diğer mahsuller grubuna giren ürünler ise antepfıstığı. yulaf: Baklagiller grubuna girenler. köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri her mahsul yılı. diğer mahsullerde ise mükellefin daha sonra da kontrolü yapılac ak beyanlarına göre tespit edilecektir. mısır darı ve ç eltik haric indeki hububatın ölç ülmesi suretiyle. akdarı. Mükellefler aynen ödemeye mecbur oldukları vergilerini. Vergiye tabi tutulan mahsul miktarları. şehir ve kasabalarda belediyeler. Ölçme kolları. sergi ve böcekhaneleri gezerek mükelleflerin elde edec ekleri mahsulün miktarını tahmin etmek suretiyle hazırlık cetvellerindeki beyanları kontrol edeceklerdir. Bunlardan hububat grubuna girenler. Ölçme kollarını. buğday. Beşinci bölüm verginin tarh ve tahsiline ilişkindir. ç avdar. vergi matrahının nasıl tayin edilec eğine ilişkin hükümleri iç ermektedir. Tahmin kolları da benzer şekilde oluşturulmuştur. kuru üzüm. mahsulün olgunlaşmasından evvel sorumlu oldukları bölge iç indeki mahalle ve köylerde tarla. Ölçülecek mahsullerin ölçülünceye kadar başka yerlere taşınması yasaklanmıştır. kuru incir. kazalarda kaymakamın tayin ettiği bir ölçme memuru ile bunun yanında şehir ve kasabalarda belediyenin mahalle işleri ile görevlendirilen kişi ve köylerde de muhtar veya ihtiyar mec lisi azasından birinin katılımıyla oluşturulacağı belirtilmiştir. Harman kalkac ak vaziyete geldikten sonra müstahsil köylerde ihtiyar mec lisine harmanının hazır olduğunu bildirecektir. belirtilen bu yerlerde oluşturulan harmanları ölçmek suretiyle vergiyi tespit edec ektir. vilayetlerde valinin. Kanuna göre aynen alınac ak vergiler % 8. çeltik. Ölçme ve tahmin kollarında görevli olan kişilerin sayısı kazanın büyüklüğü ile köyün mahalle sayısı esas alınarak belirlenmiştir. bezelye. Mükelleflerin bu yerlerden başka yerlere harman ve yığın yapması yasaklanmıştır. . Dördüncü bölüm alınacak vergi oranları ile ilgilidir. kaplıca. arpa. mahlût. Burada vergisi aynen alınac ak ürünler belirtilmiştir. mükelleflerin beyanları doğrultusunda hazırlık c etvellerine kaydedeceklerdir. Miktarları ölçülerek tespit edilecek olan mahsuller iç in her sene harman zamanından evvel harman ve yığınların bulunduğu yerleri ihtiyar heyetleri önceden bildirmekle sorumludurlar. börülce. Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’na göre. bahç e. Bu ihbardan itibaren üç gün iç inde harman ölçülmediği takdirde harman muhtar ve ihtiyar mec lisi tarafından ölç ülecektir. Belediyeler ile muhtar ve ihtiyar heyetleri bu beyanların doğruluğunu araştırmakla da yükümlü tutulmuşlardır. mısır. fasulye.222 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Üç ünc ü bölüm. bakla. nakden alınacak vergiler ise % 12 üzerinden alınac aktır5 . hububat miktarları ölç ülerek 5 Vergi miktarı belirlenirken topra ğ ın verimliliğ inin ve çalışan şahıs adedinin dikkate alınmaması ele ştiri konusu olmu ştur (Akşam 12 Haziran 1943). Miktarları beyan ile tespit edilecek mahsuller için tahmin kolları. Hükümetç e gerekli görülmesi durumunda nakden alınan vergi oranı % 8’e kadar düşürülebilec ektir.

Mükellefin isteği doğrultusunda başka bir tahmin kolu bu iş için görevlendirilerek en geç 15 gün içinde yeni bir tahmin yapması istenecektir. Altınc ı bölüm uygulanacak müeyyidelere ayrılmıştır. Mükellefler geçici olarak köy ambarlarına teslim ettikleri vergileri bu ambarlara teslim tarihinden itibaren iki ay içinde kendi vasıtaları ile teslim yerlerine götürmekle zorunlu tutulmuşlardır. fazla mesafede ise fazla mesafe iç in kilometre başına iki para hesabıyla nakliye ücreti verilecektir. Anc ak bu ikinc i tahminde verilen karar kesin olac aktır. yangın. panc ar ve tütün mahsullerinin vergisi ise bunların dışında tutulmuştur. Belirtilen yerlerden başka yerlerde harman ve yığın edilen mahsullere ait vergiler % 50 zamlı ve yine ölç ülmeden evvel harman ve yığın yerlerinden kaldırılan mahsullere ait vergiler bir kat zam ile tahsil olunacaktır. bulaşıcı hastalıklar gibi sebepler dolayısıyla mahsulün en az dörtte bir derecesinde zarara uğradığı belirlenirse mahsule ait vergilerde de zarar derecesine göre alınacak vergi kısmen ya da tamamen silinebilec ektir. kuraklık. Tahmin esnasında orada bulunmayan mükellefler tahmin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde yazılı olarak şehir ve kasabalarda belediyelere. . Bu vergi zamanı Maliye Vekâleti’nce tespit edilmek şartı ile iki eşit taksit olarak tahsil edilec ektir. Çünkü Toprak Mahsulleri Ofisi. Türkiye Ş eker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi satın aldığı afyon ve panc ar mahsulüne ait vergileri müstahsile yapac akları ödeme sırasında bunların alac aklarını kesmek suretiyle tahsil edeceklerdir. Belediye Meclisi toplantı halinde değilse belediye enc ümeni tarafından fiyatlar tespit edilecektir. Vergileri nakden alınacak ürünlerin ortalama değer fiyatı vilayet ve kaza merkezlerindeki belediye meclislerince belirlenec ektir. beyan haric inde kalan istihsal yerlerine düşen vergileri % 20 zamlı olarak alınacaktır. Ölçme kolları tarafından tespit edilen mahsullerde ölç me işleminden ödeme zamanına kadar geçen süre içinde sel. Zamanında tahsil edilmeyen ayni vergiler % 25 zam ile taksit müddetleri iç inde ödenmeyen nakdi vergi borç ları ise % 10 zam ile tahsil olunac aktır. Yedinc i bölümde mükelleflere açık olan kanun yolları gösterilmiştir. Tütünün vergisi de İnhisarlar İdaresi tarafından tahsil olunac aktır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 223 tespit edilen mahsullerde en geç ölçme işlemini takip eden gün içinde geçici olarak köy ambarlarına. Vaktinde ödenmeyen vergi borçları hakkında Tahsil-i Emval Kanunu uygulanac ağı hususuna değinilmiştir. Daha önc e mükellefler tarafından beyan edilen ürünlerin kontrolü esnasında tahmin kollarınc a belirtilen mahsul miktarına üreticilerin itiraz edebilme hakkı saklı tutulmuştur. miktarı beyan ile tespit edilen mahsulleri ise idare heyetlerinc e belirlenen tarihlerde daha önce kendilerine bildirilen yerlere kendi vasıtaları ile teslim etmeye mecbur tutulmuşlardır. dolu. Eğer teslim yeri köy ambarlarına 25 km. İstihsal yerleri hakkında yanlış ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin. Afyon. köylerde ihtiyar meclislerine itiraz edebilme hakkına sahiptirler. İtiraz halinde aynen ödenmesi lazım gelen vergi zamları itiraz neticelene kadar saklanmak üzere köylerde ihtiyar meclisine tevdi edilecektir.

Devren’in konu ile ilgili görüşleri şöyledir: “…Arkadaşlar. Resmi Gazete. arkadaşlar. Her türlü izâhtan vârestedir ki bir anda yüz bin memur yaratmak fevkalâde müşkül bir ameliyedir. Gerçi 3-5 gün amma. adedi yüz bini bulan bir muvakkat memur kadrosunun teşkilindeki müşkülât dolayısıyla iyi işleyemedi. zihniyetleri vardır.1944:78-79).24: 1323). Sayı.9.1943: 20-38. 4429 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi’nin kabulünden hemen sonra özellikle ölçme memurlarının seçiminde çok itinalı davranılması gerektiği üzerinde durulmuşsa da (Doğukan. Eskişehir Mebusu Emin S azak daha 1943 yılındaki meclis müzakeresinde bu konudaki endişesi şöyle ifade etmiştir: “S onra harman meselesinde sakat şeyler gördüm.224 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 S ekizinci bölümde alınacak verginin kesinleştiği tarihi takip eden mali yıldan itibaren 5 sene zarfında tahsil edilmeyen vergilerin asıl ve zamları zaman aşımına uğrayacağı hükmüne yer verilmiştir.3. 5423:5241-5244. Muvakkat Encümeni M. C. 4. ehliyetsiz memurlarla murakabesiz iş görmek mecburiyetindeki kanunu işlemez bir hale koymuştur” (TBMM ZC. Ş. M. liyâkatli memur bulunmamasından dolayı 4429 sayılı kanun tatbikatta umulan neticeleri verememiştir. D. köylüyü dağ başında harmanı beklemeye icbar etmekten kötü şey yoktur. Yeni bir kanun tasarısı hazırlanmasının nedeni olarak eski kanunda var olan yanlışlıklar gerekçe gösterilmiştir. işte ölç ü sisteminin bünyesinde taşıdığı ilk mahsur bu olmuştur. fukara köylülere harmanını falan . C. buraya taşıtmak. Filhakika bu kadar geniş bir sahada müessir bir murakabenin tesisinde karşılaşılan müşküller yenilememiş. KANUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER VE ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1943 yılında kabul edilen 4429 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi’ne yönelik eleştiriler. 7. İkinc i bir muvaffakiyetsizlik unsuru da 34 500 küsur köyde fiili bir murakabe tesisi hususundaki imkânsızlıktır. Bu zihniyet dâhilinde yetişmeyen memurlarla işi yürütmek pek güçtür. Memurların da kendilerine göre bir yetişme tarzı bir disiplin nizamı. Bilhassa dağlık. 19.4.. çalılık ve yolsuz yerlerde. D.6.7. Köylü vergisini verebilmek iç in harman başında nöbet tutmak durumunda kalmıştır. Bu itibarla yüz bine yakın bize verilen rakama.6. Hele onu şuraya.1943. Düstur 3. göre 93 746 adet. Tertip. kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber başlamıştır. 1943: 73) kanunun uygulanma sürec inde görevli olan memurların yetersizliği ilk dikkati çeken hususlardan biri olmuştur (Ulus. C. bunu yapacağına harmanını ateşleyiver daha iyi.. S on bölümde Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun uygulamasında görev alacak kadrolara ilişkin hükümlere ayrılmıştır (TBMM ZC. Bu kadar büyük arazinin üzerinde yetersiz memur kadrosunun layıkıyla denetim yapması mümkün olamadığı gibi harman ve yığınların oldukç a geniş bir arazi üzerine yayılması var olan sıkıntıyı daha da artırmıştır. bin nazariye çok güzel olan bu ölç ü sistemi bir defa istilzâm ettiği geniş memur kadrosu. 22 Ağustos 1943).7.

D.. Yürütürlerse mükâfat görec ekler. Cumhuriyet. Binâen-aleyh Vekâletimizden ve Hükümetten birinci ricam. C.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 225 yere getir.4.1944:259-272).. 4. Emin S azak’ın endişesinin yersiz olmadığı.7.1944: 71-72). C.7..9. Her köyde -eskiden adına muaşşir denirdi. İkinci müzakerenin yapıldığı 26 Nisan 1944 tarihinde ise 4553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu kabul edilmiştir ( Resmi Gazete 28. D. Ş imdi bunun aks-ül-ameli hepimizde vardır. her köyde % 8 alac ak bir memur olmalıdır bence.4.. .9.” (TBMM ZC.4..1944. D. TBMM ZC. 6 4553 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun TBMM’nde yapılan birinci müzakeresi için bkz.. Bunu heyeti ihtiyariye ye yaptırır ve dört köyün başına bir kontrol kor. üç dört tane de ölçücü insanlar kor. C. Bir tarafta harman beklerken öbür harmanı domuz yer veyahut başka bir ziyana maruz kalır. 19.9.6. değil. 21. bilhassa idare amirlerince bu işin bir adalet meselesi olduğunu ve köylünün verebileceği miktarı almak lâzım geldiğini iyic e duyurmak ve anlamak. Düstur. D. “Malûmu âlileri geçen sene ölçü esasına istinat eden bu vergilerin tarh ve cibayetinde.. Bu kanunun TBMM’ndeki birinci müzakeresi 19-22 ve 24 Nisan 1944 tarihlerinde yapılmıştır6 .4.3. C. diye müdahale etmek doğru değildir. 293 olumlu oya karşı 161 kişinin oylamaya katılmadığı dikkati ç ekmiştir (TBMM ZC.. 20. 27 Nisan 1944). 24. Devletin hakkını memur veya muhtar alır. mültezimler kordu . Yani idare âmirleri.7. C. D.4. Hele bu sene mahsul biraz da İnşallah bereketli olursa ölç me işi güç olur. yani kanun ve kararnamenin derpiş ettiği şekilde % 75. D. % 100 vergi harmanda tahsil edildiği halde idare âmirleri uzun müddetler tayin ederek müstahsilleri bekletip ızrar etmiş bulundular” (TBMM ZC. bunu yalnız bir vergi mevzuu sayarak mal müdürüyle ve mal müdürünün zayıf kadrosu ile onun tedarik edebileceği zayıf insanlarla köylüyü baş başa bırakmıştır. TBMM ZC. Isparta Mebusu Kemal Turan ise 1943 yılındaki verginin başarısız olmasının sebeplerinden birini şöyle açıklamıştır: “Geçen sene kanunun muvaffak olamamasının sebeplerinden birisi de. 22.7.7. Tertip. C.9.9. C. Korkarım ki geç en senenin lâ-kaydisi yerine bu defa da bilhassa kazalarda idare âmirlerinin fazla gayretkeşliğine uğramayalım ki bazen bu gayreti gadir derecesine varabilir. C.bunun gibi. TBMM ZC.1944. bu işin başıboş kalmasından ileri gelmiştir. 1944. TBMM ZC. D. 19. Bunu ya kanundan büsbütün ç ıkaralım veyahut kanunda tasrih edelim ki günü gününe ölç ülebilsin” (TBMM ZC. yürütmezlerse ceza göreceklerdir. bence.1944: Sayı 5693. 26.4.4.1943:16). D. D..9. idare âmirleri bu işin başlıca mesulüdür. Hiç olmazsa ölçme meselesi gecikmez.7.1944).7.4. 3. C.9. Azalar da ic abında ölçerler. 24. C. (TBMM ZC. Görülen aksaklıkların giderilmesi için eski kanun maddelerinde birtakım değişikliklere gidilerek oluşturulan yeni Toprak Mahsulleri Vergisi Kanun Layihası Meclise sunulmuştur.9.7. 4.1944:193). Binâenaleyh diyoruz ki. Erzincan Mebusu Feyzi Kalfagil’in 4553 Sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun Meclis görüşmelerinde yaptığı konuşmayla doğrulanmıştır.25: 294-306.7..1944..

4. C. Muvakkat Enc ümeni Mehmet Şinasi Devrin özellikle vergi toplamada tahmin yöntemini benimsemelerinin nedenini şöyle açıklamıştır:“…Ölçü sisteminden başka iki sistem hatıra gelebilirdi. hatırına gelmedi ve söylenmedi. geçen seneki tarz ve cibayetinin yalnız memur kadrosunun iyi işlemesine terk edilmesine karşılık. kanun müstahsilin ahlâk.”(Vatan. bu seneki.1944:65). Bu verginin toplanması için harc anac ak masrafın 5-6 milyon olduğunun tahmin edildiğini. Toplanması beklenen miktarın ancak yarısı kadar bir vergi toplanabilmiş. Köylüyü boşuna güc endirmiştir. Hububatın vergilendirilmesi harmanda ölç me yöntemiyle olduğu için ç ok sayıda ölç me ve tahmin memuru ile harman bekç isi bu iş için görevlendirilmek durumunda kalınmıştır. 19. 18 Nisan 1944).1944:79). İltizam sisteminin lehinde ve aleyhinde zannederim kâfi derecede konuşuldu.9. Ölçü memurlarının harman yerindeki murakabesi emniyetsizlik ifade eden bir usuldür. D. seciye ve vatanperverlik hislerine bırakılmış olmasıdır” (TBMM ZC. C. mesele tenevvür etmiştir.226 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 S eyhan Mebusu Cavit Oral yeni kanunda görülen değişikleri şu c ümleleriyle özetlemiştir: “Bu kanunda geçen seneki kanuna nazaran değişmiş olan en bariz noktaları gerek verginin tarz ve cibayeti ve gerekse müstahsile itiraz hakkı verilmesi. D.4.7. Cavit Oral’ın da belirttiği gibi en büyük değişiklik vergi toplama usulünde yapılmıştır. Ahmet Emin Yalman da Vatan Gazetesi’nde yayınladığı “Köy Âleminden Duyduklarım” adlı yazı dizisinde 1943 yılında kabul edilen verginin teşkilatındaki yanlış uygulamaları gezic i bir başmuallimin görüşlerine yer vererek aktarmıştır: “Tatbik edilen sistem ihtiyac a uygun değildir ve maksada kifayet etmesine ihtimal de yoktur.. 23 Mart 1944). bununda üç te biri tarh ve tahsil için harcanmıştır (İnci 2009:117). 2 Şubat 1944). Devren konuşmasının devamında yeni kanunda oluşturulan heyetlerde yer alan kişilerin özellikle ziraattan anlayan kişiler olmasına özen gösterildiğini belirterek masrafların da asgari düzeyde tutulması için ç aba harc andığını söylemiştir.7. (Ulus. hususundaki değişikliklerdir. 7 Esat Tekeli’nin tahmin yöntemi hakkındaki görü şleri için bkz. vic dani mesuliyet hisleri harekete getirilseydi ve hisleri incitmeyecek şekilde umumi bir telkin ve murakabe sistemi kurulsaydı herhalde daha iyi netic eler alınırdı. “ Toprak Mahsulleri Vergisine Dair.. İş köylünün sütüne havale edilseydi. 7 Eylül 1943). Bu nedenle yeni yasada ölçme yoluyla vergi toplama yöntemi yerine tahmin yöntemi7 benimsenmiştir (Akşam. Binaenaleyh tahmin sistemine mürac aat bir zaruret olarak belirmektedir”.9. Bendeniz bu sistemin mahzurlarını tekrarı lüzumsuz görüyorum. 1943 yılında kabul edilen Toprak Mahsulleri Vergisi’nin toplanması hükümete pahalıya mal olmuştur. Tahmin ve iltizam sistemi üçüncü bir sistem kimsenin. Bu sistem de bertaraf edilince geriye tahmin sistemi kalıyor. bu miktarın da geçen seneki masrafın neredeyse üçte biri kadar olduğunu önemle vurgulamıştır (TBMM ZC. Böylece önceki kanunda görülen aksaklıkların önüne geçilmek istenmiştir (Cumhuriyet. 19. Sonra bu kanunla geçen seneki kanun arasında en büyük ve dikkati çeken fark. .

1945/1946:103).000. ayağında ç arığı olmayan. Bunu huzurunuzda tebârüz ettirmek için buraya çıktım. Bunların vergisini arttırmak doğru değildir”. Arukan yapmıştır: “Bendeniz yalnız şunu söylemek isterim ki. Yavuz arkadaşımız. D. % 2 zam bazı arkadaşların nokta-i nazarına göre pek ehemmiyetli telâkki edilmiyor. fec i bir vaziyettedirler amma. odun kırdıran diye sokaklarda bağırarak dolaşırlar.1944:66). başka zamanlarda amelelikle temin ederler? İşte pekâlâ görüyoruz ki. bacağında donu olmayan.000. bacağında donu. çiftçilerin hepsi de öyledir ya. bizde bizim çiftçiler 50 . ayağında çarığı. Sözlerinin devamında bir başka önemli noktaya da temas eden Arukan. Bu yeni kanunda alınan kararlardan birisi de vergi oranının %8’den % 10’a ç ıkarılmasıdır. her şeyi tükettiğiniz vakit varını. böyle değil- . 1944 yılında 11.9.000 lira masraf yapılmıştır (Başar.000 iken yapılan değişiklikle 1944 ve 1945 yıllarında bu rakam aşağılara ç ekilmiştir. 19. insaf edin arkadaşlar.. Eskişehir Mebusu Yavuz Abadan da konu ile ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir: “Küç ük çiftçi yani ekseriyet itibariyle (30 .4. Ankara Mebusu F. bu verginin hâsılatı gayri safiyeden alındığını belirtmiş bu durumda özellikle icarla arazi ekenlerin mağduriyetinin bir kat daha arttığına işaret etmiştir. 1945 yılında da 7.100) dönüm arasında ekin eken kısım iç in kendi yiyeceği ve tohumundan gayri kalan nispet üzerine % 8 den % 10 a ç ıkarılmış olan bir verginin daha müessir daha kati tesirleri olacağı muhakkaktır. üstüne örtec ek yorganı olmayanların. Daldal. en sert eleştiriyi yapan mebuslardan biri olmuştur: “ Toprak mahsulleri vergisinin % 8 den 10 çıkarılması köylü için bir felâkettir.100 dönüm yer ekerler dediler. bu fukaraların bir kısmı sırtında bir balta. Emin Sazak bu isimlerden bir tanesidir: “Ben görüyorum ki bu hububat ekenler.200. üstüne örtecek yorganı olmayan. işte bu vergi mevzuuna dâhil olan insanlardır. büyük bir kısmı az istihsal yapan küçük çiftçi sınıfından olduğu nazarı itibara alınırsa nispetin artırılması c ihetine gitmemek her halde daha doğru olac aktır”. senede anc ak 20 dönüm ekebilirler ve bunların ç ıkardığı mahsul kendisinin bir kaç aylık yemesine ancak kâfi gelir ve bunlar maişetlerini. C. Bizde öyle mıntıkalar vardır ki. sana ne yaptı? Bu kaynak öyle bir mesnet öyle bir ihtiyat akçesidir ki. Hakikat. erbabı namustan olan memurlara ac ımamak elden gelmez.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 227 Gerçekten de 1943 yılında vergi toplamak için yapılan masraf 20.7. Bu adam ayağına bir don bulmuşsa niç in onu yine ç ıplak bırakmaya ç alışıyoruz? Devlet % 8 i % 10 yaptığı vakit yemin ederim ki daha noksan alac aktır” (TBMM ZC. odunun üzerine başını koyup yatan kimdir dediğimiz vakit. Yavuz Abadan’ın yaptığı konuşmayı destekleyen bir başka konuşmayı ise Eskişehir Mebusu olan İ. Bunun da bilhassa. yanında onlara o kadar acınmaz…” diyerek başladığı konuşmasına Maliye Vekiline hitaben devam etmiş ve şu sözleri sarf etmiştir: “Niç in artırıyorsun birader.700. Ancak pek ç ok mebus bu kararın kabul edilmesine şiddetle karşı ç ıkmıştır. yoğunu her şeyini alac ağımız bir sınıftır.

4. Tertip. 3. 3. mahsul beyannameleri ile Vukuf Heyeti’nce yapılan tahmin raporlarını değerlendirmeye alarak kararını veren Tahmin Komisyonları. Vukuf Heyetleri tahmin komisyonlarınca kendilerine bildirilen istihsal yerlerine giderek her birliğin8 fiilen elde edebileceği mahsul miktarını tahmin ederek. Daldal. kuru inc ir. Bunu içimizde bilmeyen varsa ben yalan söylemiş olayım. Verginin % 10’dan % 8’e indirilmesi için Eskişehir Mebusu Emin Sazak ve arkadaşlarıyla Kırklareli Mebusu Zühtü Akın ile Konya Mebusu Şevki Ergun takrir sunmuşlar ise de yeterli çoğunluktan olumlu oy alamadıkları için bu takrirler dikkate alınmamış ve madde meclise sunulduğu şekliyle kanunlaşmıştır ( TBMM ZC.9.. Her birliğ i temsil içinde bir mümessil seçilmiştir. bunu bir rapor olarak Tahmin Komisyonuna sunmuşlardır. Diğer ürünlerin vergilendirilmesi aynen önc eki ka8 Her şehir. C. bu usulün kaldırılması durumunda köylünün %10 ya da % 12 oranında vergi verebileceğine dikkat çekmiştir (TBMM ZC. kasaba. C. 1944:181). Cilt.7. Arz ederim bu alınacak olan 10 da iki beş vardır. Yeni kanun ile vergilerin toplanabilmesi için önc elikle vilayet ve kazalarda tahmin komisyonları oluşturulmuştur. Bu durumda Tahmin Komisyonu mahsul miktarı hakkında karar vermek üzere bir başka hakem heyetini görevlendirerek mükellefiyet miktarını kesin olarak karara bağlamaktadır (Düstur. Tertip. konuya ilişkin görüşlerini ileri süren F. (Düstur. 22. Çünkü % 2 kendi malıdır. köy veya çiftlik bir birlik olarak de ğ erlendirilmiştir. Cilt. 1944:169-172). 22. mükellefler tarafından yapılan beyanları. Esasen bir köylü ekmiş olduğu tohumuna karşı bire beş almaktadır.228 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 dir.7. Yiyeceğini.. Mükellefiyet miktarına karşı anc ak mahallin en büyük mal memuru ile birlik namına mümessiller itiraz edebilme hakkına sahiptir. Oluşturulan bu komisyonların teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından Vukuf (bilirkişi) heyetleri atanmıştır. Bu heyetler biri memur ikisi ziraat erbabı olmak üzere üç kişiden oluşmuştur. D.25: 296-299). Maliyece yapılmış tetkik ve kontrolleri. Tohumudur. 4429 sayılı kanunda vergisi aynen alınac ak ürün grubuna giren kuru üzüm. Verginin miktarını belirlerken. fındık ve antepfıstığının 4553 sayılı yeni kanunda vergisinin nakden alınmasına karar verilmiştir. Binâen-aleyh % 8 alındığı takdirde bile yine köylü % 10 veriyor demektir. tamamıyla aksinedir.9. giyec eğini ve devlete vergisini ondan verecektir.40 dönümdeki mahsulünden temin edecektir. (Doğru sesleri) Bu % 2’nin bütçeye yapacağı 30 milyon tesire mukabil köylüye yapacağı tesir 300 milyondur. Çünkü bir senelik emeğini ekmiş olduğu 30 . Bu vergiyi 8 yerine 10 almak demek köylünün zaten taşıyamadığı yükü bir kat daha artırmak demektir” diyerek. sözlerinin devamında köylü üzerindeki bir başka yükün de ürettiği mahsulün mecburi mubayaa usulü ile satın alınması olduğunu hatırlatmış. 4. Bu iyi senelerin vasati verimi böyledir. belirtilen bu dört ayrı rapor ve beyannameyi dikkate alarak olası bir yanlışlığa mahal vermeyerek en doğru vergi miktarını belirlemeyi amaçlamışlardır. D.25: 296) .

(Ökte 1951:201) . tam bir hürmet ve teslimiyetle atını. Bir taraftan ekmek bulamayan halk. fındık. bu mahsuller memleket dışına ç ıkarılırken gümrüklerde ihraç olunan miktar üzerinden tahakkuk ettirilerek ihrac atç ılardan nakden ve % 11 olarak alınacağı hususuna açıklık getirilmiştir (Düstur. kimi zamanda üreticinin tarlasında ürettiğinden fazlasını vergi miktarı olarak tespit ettiği görülmüştür9 . Aç lık nedeniyle küspe yemek durumunda kalanların olduğuna benzer anlatımlarda rastlanmaktadır (Kocabaş. gıdasını teşkil eden buğdayını. 28 Mayıs 1943). 1996: 102).3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 229 nunda olduğu şekilde devam ettirilmiştir. vergi miktarını belirleyen memurların keyfi tutumlarından şikâyetçi olmuşlardır. Bu dönemde halk arasında açlıktan ölenler bile olmuştur (Karpat. hayvanların yemlerini hatta yarınının ihtiyac ını karşılayacak tohumunu bile veren köylünün bu vergiyi vermek durumunda bırakılmasının sakıncalarına değinilmiştir (Tasviri Efkâr. Cilt 25: 301-302). 3. Kimi zaman rüşvet alarak vergi miktarını düşük belirleyebilen görevli memurların. Bunların düzenli sevki zamanında sağlanamadığı için yağışlar nedeniyle ç ürüdüğü dahi görülmüştür. kuru inc ir ve kuru üzüm mahsullerinin vergisi. Yeni kabul edilen kanunla yapılan değişikliklerden bir diğeri ise köy ambarlarına ürün teslim uygulamasına son verilmiş olmasıdır. diğer tarafta yanlış uygulamalarla değerlendirilemeyen hububat köylünün yönetime karşı büyük tepki göstermesine neden olmuştur. Tasviri Efkâr Gazetesi’nde yer alan konu ile ilgili bir yazıda.816’sı vergi fazlalılığ ına aittir. tarlasını satılığa ç ıkarmak durumunda kalmıştır. Önceki kanunda kesinleştiği tarihi takip eden mali yıldan itibaren 5 sene zarfında tahsil edilmeyen vergilerin zaman aşımına uğrayacağı hükmü bu kanunda 3 yıla indirilmiştir (Düstur. arabasını. Kanuna göre mükellefler aynen ödemekle yükümlü oldukları vergileri Tahmin Komisyonları’nın belirttiği tarihlerde teslim yerlerine kendi vasıtaları ile getirerek teslim etmeleri uygun görülmüştür. Antepfıstığı. Bunun yanı sıra istihsal yerleri hakkında eksik beyanda bulunan mükelleflerin beyan haricinde kalan istihsal yerlerine düşen vergileri % 20’den % 50’ye çıkarılmıştır. Daha bu kanunun kabulünden hemen sonra 9 Bu vergi dolayısıyla 24. TOP RAK MAHSULLERİ VERGİSİNİN KÖYLÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Halk arasında “Yeşil Ekin Vergisi” olarak da anılan bu vergi köylüyü zor durumda bıraktığı gibi uygulamasında da hatalar yapılması köylüleri ç ileden ç ıkarmıştır. 3.Tertip. Bunun yanı sıra toplanan buğdayların depo edilebileceği depo. Köye Doğru 1944:2). O döneme tanıklık edenler. öküzünü. Köylüler en ç ok. kısrağını. bahar gelinc e köylülerin tarlalara koştuğunu ot toplayarak yemek yaptıklarını hatta buğdaylar daha olgunlaşmadan başaklarının ateşte pişirilip danelerinin yenmeye başladığını anlatmışlardır. Basında da sıklıkla bu konu işlenmiştir.Tertip. Köylü bu durumda vergisini ödeyebilmek için öküzünü. silo yeterli olmadığı iç in istasyon civarlarında yol boylarına hububatların yığıldığı olmuştur.316 itiraz dilekçesi verilmiş olup bu dilekçelerin 16. Cilt 25: 300-301. 2009: 230-232).

1943:3). geçen seneler zarfında gördüğümüz. köylüden derlenmesi sırasında uğranılac ak bir takım mahalli zorlukların ortadan kaldırılması işlerinde. C. diyec ek kadar şimdiden iç imizde ürpermelerin bulunduğunu söylemekte bir mahzur görmüyoruz” (Demirkan. 1968: 239. 1982: 396-397).7. Hükümet tespit ettiği vergiyi toplayamadığı gibi savaş yıllarında uygulamaya koyduğu köylüye yönelik politikaları nedeniyle de kırsal kesimi karşısına almıştır. verginin cibayeti.4. 19.9. 1989:311. 1982: 396-397. O halde toprak mahsulleri vergisi cibayeti geçen seneden başlamaz daha bir. Yerasimos. Bu vergi uygulaması ile büyük ve küç ük ç iftç i arasındaki fark gözetilmemiş olduğu için. ”Tahsildar Baskısı ile Jandarma Dayağı” o günleri anlatmak iç in sıkç a kullanılan ibarelerden biridir (Cem. Toprak Mahsulleri Vergisi ile 1943. Sadece 1943 yılı için 150 milyon liralık bir gelir elde edilmesi beklenmesine karşılık umulan miktara ula şılamamıştır (Vakit 16 Mayıs 1943. Boratav bu rakamın 192 milyon lira oldu ğ unu dile getirmiştir. kanunun uygulanmasına yönelik kaygılarını şöyle dile getirmiştir: “Asıl korkumuz. Zaten her kanunun en önemli tarafı tatbik işleri değil midir? Memur zihniyeti ile halk menfaati veyahut realitelerin mantıkı birbiri ile en fazla ve her vakit çarpıştığı memleketimizde. 16 Mayıs 1943) Ökte toplam geliri 229. 2004: 90) 10 .7.% 5. üretimi azalan ve sadece geç imlik 10 Vergi geliri ile ilgili verilen rakamlar birbirinden farklılık arz etmektedir. . iki sene evvel başlar” (TBMM ZC. kanunun tatbikatına ait meselelerin hallindedir. Bu karşıtlık ç ok partili siyasi yaşama geçildikten sonra da etkisini sürdürmüştür (Tezel. Timur 2008:207). Seferberlik havasında geçen bu dönemde köylü savaş ekonomisinden yararlanmak şöyle dursun üzerine yüklenen bu ağırlığın altında ezilmiştir (S ertel.130.214 lira olarak belirtmiştir (1951:201). 500. 1944 ve 1945 yıllarında toplam 319 milyon lira vergi gelirinin toplanması öngörülürken. 1989:151). Önder ise bu verginin hazineye sa ğladığı gelirin 1943.000 TL toplanabilmiştir (Başar. % 12. Ancak toplanması beklenen % 10’luk gayri safi tarımsal üretimin ç ok altında bir orana ulaşılabilmiştir (Tezel. işittiğimiz vaka’lardan o kadar yılmışızdır ki bunların bu sene de tekrar edilmemesi için elimizden gelse hayatımızı feda etmeye hazırız.1944: 67). tarzında. 1945/1946: 100. D. (1974:352). S avaş yıllarının bu olağanüstü koşullarından geniş halk yığınları fakir ve aç olarak ç ıkmışlardır.2 milyon ve 66..9. Şener. Boratav 1984/85:46).8 olarak ifade etmiştir (1988:120). Toprak Mahsulleri Vergi hâsılatı 1943-1946 arasında hükümetin ve il özel idare bütç elerinin toplamının % 5 ile % 7’sini oluşturmuştur.8 milyon lira oldu ğ unu bu vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranlarını ise sırasıyla % 7. S ivas Mebusu Abdurahman Naci Demirağ köylünün tepkisinin bu verginin ç ıkışından çok daha öncesine dayandığını şu sözleriyle dile getirir: “Toprak mahsulleri vergisi 4429 numaralı kanunla 1943 senesinde başlamıştır. Anc ak ondan daha iki sene evvel doğrudan doğruya müstahsili c ebri satışa tabi tutmaklığımız ve cebri satış fiyatıyla piyasa fiyatı arasındaki farkın mevcudiyeti o günden itibaren müstahsilleri toprak mahsulleri vergisini ödemeğe zımnen icbar etmiş vaziyettedir. 1944 ve 1945 yılları itibariyle 59. 1943 ile 1946 yılları arasında tahmin edilen rakamın anc ak % 73’üne karşılık gelen 233. 47.230 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 S elahattin Demirkan olacakları görürc esine Köye Doğru dergisinde.6milyon.

1946: 74-76). S eyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu da köylünün kalan borc u ödeme durumunun olmadığını bu nedenle köylünün daha fazla ıstırap çekmemesi için böyle bir teklifte bulunduğunu ifade etmiştir. D. 21.. 4553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun kaldırılması iç in mec liste ilk görüşme 18 Ocak 1946 tarihinde yapılmıştır (TBMM ZC.8. Çorum Milletvekili Nec det Yüc er 9.1.. 21 Mayıs 1947 tarihinde Mecliste yapılan görüşmede 302 kabul oyuyla Toprak Mahsulleri Vergisi’nin bakiyeleri de affedilmiştir (TBMM ZC. 1944: 51).21. Verginin gayri safi hâsılattan alınıyor olması ile depremden zarar görenler dışındaki mükelleflerin asgari ihtiyaç larının dikkate alınmaması da en çok eleştirilen bir diğer husustur (Kuyuc ak. D. O dönemde özellikle büyük kentlerin ve ordunun iaşe ihtiyacının karşılanması ciddi sorun teşkil etmiştir. C.5. kendi tespit ettiği fiyatlar üzerinden köylünün hububatını satın almaya başlamıştır. D. gerç ekten köylü ocaklarımızın takriben % 15 – 20’ si bu artıkları ödeyemeyec ekleri gibi ödeyebilmelerine de maddeten imkân mütalâa edilememektedir. C. Bu yüzden «Tahsili Emval Kanunu» gereğince haciz muamelesi tatbik olunmakta ve esasen yoksul ve muhtaç itibariyle borçlarını ödeyemeyen bu vatandaşların takip ve tazyik edilmesi ciddî güçlüklere sebebiyet vermektedir. Refik S aydam Hükümeti döneminde uygulamaya sokulan sıkı ekonomik tedbirler ile fiyatların yükselişi bir nebze olsun durdurulabilmiş iken S araç oğlu Hükümeti döne- .7. en ç etin yurt hizmetlerine büyük feragatle koşan müstahsilimizi sevindirecek ve bahusus yoksul ve muhtaç köylü oc aklarını feraha kavuşturac aktır” (TBMM ZC. 1983:210). Bu sorunun ç özümünde köylüden yardım istenmiş ve zirai seferberlik başlatılarak üretimin artırılmasına ç alışılmıştır.7..1947: 74-76).3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 231 üretim yapan küç ük köylü bu verginin ağırlığını en çok hisseden kesim olmuştur (Boratav. C. Hükümet bu kez karşı karşıya kaldığı iaşe sıkıntısını gidermek iç in. savaş koşullarının yarattığı ruh hali ile mallar stoklanmaya başlanmış bu da beraberinde karaborsayı getirmiştir. 23 Ocak 1946’da yapılan Meclis görüşmesinde ise kanun 1. Bu nedenle Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ile Çorum Mebusu Nec det Yücer. 21.1946:91-92).21.12.8. SONUÇ II Dünya Savaşı yıllarının olağanüstü koşullarından ç ok etkilenmemek iç in.5. C.1. 23.5. Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu’nun Kaldırılması Hakkındaki Kanuna ek olarak kanun teklifinde bulunmuşlardır.. Anc ak Toprak Mahsulleri Vergisi’nin kaldırılması bir kısım köylüyü rahatlatmış olsa da. Her ne şekilde olursa olsun tasfiyesine gidilmesi hiç bir suretle müspet bir sonuç vermeyec ek olan Toprak Mahsulleri Vergisi bakiyelerinin affedilmesi. D. Keyder-Birtek.1947:200-202). ödemek zorunda olduğu vergi borç ları bulunan köylülerin rahatsızlığı devam etmiştir. Ancak ilerleyen zamanda..1. hükümetler çeşitli önlemler almışlardır. 1974:352. 18.1946 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır (TBMM ZC.1946 tarihinde Toprak Mahsulleri Vergisi bakiyelerinin affedilmesi iç in verdiği teklifin gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Yaptığım incelemeye göre.5.

% 25 Kararı ile köylü üretime teşvik edilmek istenmiş ise de bu durum tamamıyla küçük ve orta köylünün aleyhine işlemiştir. işgücünden. Tüm bu aksaklıklardan hareketle. ürününden olabildiğince yararlanılan köylü. savaş yıllarında kendisine uygulanan diğer politikalar ile beraber değerlendirmiştir. tahmin ve ölçme işleminde yapılan hatalar ile ürünlerin sevkiyatının düzenli olarak sağlanamaması gibi nedenlerle vergi toplama işinde başarılı olunamamıştır. 1944 yılında Toprak Mahsulleri Vergisi’nde değişikliklere gidilerek 4553 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu kabul edilmiştir. Ancak bu kanunda özellikle vergi miktarında yapılan %2’lik artış büyük tepkilere neden olmuştur. Buna karşın. köylü Toprak Mahsulleri Vergisini tek başına değil. öngörülen miktarda toplanamayan verginin önemli bir bölümünün de masraflara gitmesine sebep olmuştur. büyük oy potansiyeline sahip olan köylünün desteğini arkasına almak isteyen Demokrat Parti’nin de bu durumu sıklıkla Cumhuriyet Halk Partisi’ne hatırlattığı görülmüştür. omuzlarına yüklenen bu yükün ağırlığını uzun süre unutamayacaktır. geç imini temin edec ek kadar bile ürünü elinde kalmamıştır. Kalan mahsulü yüksek fiyatlarla satan büyük ç iftçi büyük paralar kazanma şansına sahip olmuştur. Büyük ç iftç i % 25 Kararı uyarınca ürettiği ürünün belli bir kısmını devlete teslim etmiş olsa da elinde pazara çıkarabileceği ürün kalmıştır. Vergi toplama işinin çok planlı programlı yürütülememesi. fiyatların inanılmaz derecede yükselmesine sebep olmuştur. devletin uygulamaya koyduğu hububata el koyma politikası gereğince çok düşük rakamlara ürününü devlete teslim etmek durumunda bırakılmıştır. Ancak. büyük ve küçük çiftçi ayırt edilmeden yürürlüğe sokulan bu kanunun uygulanmasındaki hatalar köylüleri perişan etmiştir.232 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 minde bu tedbirlerin esnek hale getirilmesi. Bu koşullar altında 1943 yılında Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu ile köylü kesimi vergi ödemek durumunda bırakılmıştır. . çok fazla görevli ile verginin toplanmasına ç alışılması. Çok partili siyasi yaşama geçilmesiyle birlikte. Kısac ası. küç ük ve orta çiftçinin değil pazarda satac ağı ürün. Bu durumda ürün miktarını tahmin eden görevli memurların hatırı sayılır bir payı olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayac aktır. Bunun yanı sıra. Bu dönemde emeğinden. Bu ortamda köylü ürettiği hububatı pazarda ç ok yüksek rakamlara satma olanağına sahip iken.

5.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 233 KAYNAKÇA I.1944). Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi. III.1. Devre. Şevket Süreyya (1999).1. Cilt. İçtima. -TBMM Zabıt Ceridesi. “Savaş Yıllarının Bölüşüm Göstergeleri ve “Rantlar” Sorunu”. İçtima. “1942: A’ dan Z’ ye Bozuk Devlet’in Yeniden Yapılanması Girişimlerinin Yükselişi ve Düşüşü”.1944).1946).1. İnikat (22.1. Samet (1940). -Resmi Gazete. (18.4417. -Düstur. 48. 8 1942. .4. İkinci Adam 1938-1950.1944). 9. 62. 1943. Remzi Kitabevi. İnikat (18. “Köylerin Bugünkü İaşe Durumu”.1. Halil (1943b). İçtima. Ed.7. -Clark.12. Devre. İçtima. Suat (1945/1946).7. İçtima.1. İstanbul: Cem Yayınevi.7. -Cem. Kitap ve Makaleler -Ağaoğlu. İnikat (24.2 (1-4): 88-107. -TBMM Zabıt Ceridesi. İnikat (23. “Türk Varlık Vergisine Yeniden Bakış”. İnikat (26. -Aytekin.1944). Yapıt (8): 29-43.4.7. 9. Cilt 24. -Aytekin. İstanbul: Arkadaş Basımevi.1940. -Başar. İçtima. -TBMM Zabıt Ceridesi. -TBMM Zabıt Ceridesi.1947). -TBMM Zabıt Ceridesi. İçtima. 28 4. Halil (1943a). Yurt ve Dünya C.1. F.1. 44 İnikat (19. Cilt. -Başar. Davalarımız. 7. Ankara. Sayı.4. İçtima. Devre.7. -Resmi Gazete. -TBMM Zabıt Ceridesi.1. -TBMM Zabıt Ceridesi. -Çınar. Sayı. “Köyde Geçim”. 45.1946). -Boratav. 33. 30.1. 49.6. 100 Soruda Devletçilik. Ayman Güler. Devre.1944). Cilt. 25.1943). Arşiv Belgeleri -Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. 27.1944. II.4 (33):352-355. İstanbul: Gerçek Yayınevi. İnikat (21.Yapıt (8): 44-51. 5423. 27. Cilt 25. 10 (116): 405-408.63. 3. -TBMM Zabıt Ceridesi. Resmi Yayınlar -Düstur.7. İçtima.4. 6. 9. Cilt. -Aydemir.1944). Cilt. İçtima. İnikat (20. 9.3. Cilt.18. -Resmi Gazete. Cilt. Edward C (1984/85).1.2/ 99.7.4. 47. Cilt. 46 İnikat (21. -TBMM Zabıt Ceridesi.1.7. Devre. Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949. 1. 9. Yurt ve Dünya (36): 486-490. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. Devre.IV Ziraat Sahasında”. İnikat.5. 21. Siyasi İlimler. Devre. Cilt. İsmail (1989). Devre 6. -Resmi Gazete. 9. -Boratav. Sayı.5173. Devre. 8. İnikat (4. Cilt. C. Devre. Devre. “Milli Korunma Kanunu Tatbikatı. -TBMM Zabıt Ceridesi. Korkut (1984/85).4. 21. 5693.1.1940). Sayı. Ahmet Hamdi (1943). -TBMM Zabıt Ceridesi. Korkut (1974). Tayfun (2008). Cilt. Yıl. Gazeteler -Akşam -Cumhuriyet -Son Posta -Tan -Tasviri Efkâr -Ulus -Vakit -Vatan IV. “Toprak Mahsulleri Vergisi Kalkınca”. İçtima 3.8. 26.7.

Toplumsal Tarih Çalışmaları. -Kalkınan Türkiye (Rakamlarla 1923-1968).4 (94): 2 -Tökin. Abidin (2009).2. “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir'de Beslenme So- runu”. Ankara: İmge Kitabevi. Hüseyin Avni (1942a). M. “Toprak Mahsulleri Vergisi”. Dost Kitabevi: 191-220. Stefanos (1989). “Köylü İçin Neler Diyorlar?”. . Köye Doğru (83): 8-9. Suphi Rıza. Ankara: Yurt Yayınları: 98-112.(1943). -Yerasimos. “1923-1960 Döneminde Türkiye’de Tarım Faaliyetleri Üzerinden Alınan Vergiler”. Köye Doğru. -Kocabaş. Ankara: Yurt Yayınları. T. Esat (1943). Sefer (2004). -İnci. Çağlar-Birtek. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7): 73-92. Sadi (1942).3 (72): 3-4. Memleket (3): 72-73. -Özkan.Yurt ve Dünya (20): 293-296.234 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 -Demirkan. C. Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye. “Türkiye’de Fiyat Politikası”. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. -Tekeli. Varlık Vergisi Faciası. Kemal (1996). “Cumhuriyet Döneminde Tarım Kesimine Uygulanan Vergi Politikası”. -Önder. “II. “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Devlet. -Doğukan. -Irmak. Türk Ekonomisi Yıl 1 (1): 25-27. -Toprak Mahsulleri Vergisinin Tatbikatına Ait Mühim Bir Tamim” (1944). İstanbul: Yaylacık Matbaası. İbrahim (2009/1). Ankara: Milli Eğitim Basımevi. “Türkiye’de Devlet-Tarım İlişkileri 1923-1950”. Selahattin (1943). Türk Demokrasi Tarihi. C. -Ökte. Türk Devrimi ve Sonrası. Faik (1951). Türk Ekonomisi Yıl 1 (5): 155-159. Hüseyin Avni (1942b). -Karpat. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi. İstanbul: Afa Yayıncılık. -Kesler. Faruk (1983). -Şanda. -Kuyucak. Hazım Atıf (1944). Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945). Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi: 109-130. Hatırladıklarım (1905-1950).Yurt ve Dünya (22-23): 369-372.3 (59): 4. Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000).4(11): 145-158. (1969). Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. Taner (2008). “Toprak Mahsulleri Vergisi”. C. “Hangi Köylü Zenginleşiyor”. -Pamuk. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Karaborsacılık”. “Toprak Mahsulleri Vergisi ve Hükümet Hisseleri”. İstanbul: Belge Yayınları. “Toprak Mahsulleri Vergisi”. Volume 2/9: 319-325. İnönü Dönemi 1938-1950. Cemil (1996). Tarımsal Yapılar ve Bölüşüm”. Yahya (1982). Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000). Ankara: Yurt Yayınları: 113-133. Yoksulluk mu Çekiyor”. İsmail Hüsrev (1943). Zekeriya (1968). Siyasi İlimler Mecmuası (157): 46-51. İzzettin (1988). Sait (1043). Köye Doğru C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. -Öztürk. -Şener. Cumhuriyet Dönemi’nin İktisadi Tarihi 1923-1950. -Timur. “Köylüyle Kim Alay Ediyor”. Süleyman (2009). Selçuk-Temizer. İstanbul: İletişim Yayınları. İstanbul: Bayrak Yayıncılık.C. “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tarım Politikası Arayışları”. -Keyder.“Köye Doğru C. “Köylü Zengin mi Oldu. -Koçak. -Sertel. -Tezel. Erdoğan (2004/2005). -Şanda. Şevket (1988).

Ok ul. With this research. his or her service. “ I. Ulusal Ilgın Sempozyumu” nda (30 Haziran-2 Temuz 2010) bildiri olarak sunulmu ştur. School. Anahtar Kelimeler Ilgın.edu. Key Words Ilgın. mesleki ve kültürel durumlarına yer vermek suretiyle eğitim tarihine ilişkin tespitler yapılması hedeflenmiştir. İncelenen unsurlar arasında öğretmenlerin aldığı eğitim. the schools of graduating. Bu bilgiler ve ilçedeki öğretmenlerin sosyal. a variety of personal information regarding to teachers. staser@selcuk. Profil THE SOCIAL AND PROFESSIONAL P ROFILES OF THE TEACHERS IN ILGIN IN THE FIRST YEARS OF THE REP UBLIC OF TURKEY ABSTRACT In our research. Profile ∗ ∗ Bu makale.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . Among the factors examined . Issue : 5 Pa ge : 2 3 5 -2 50 CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA ILGIN’DA GÖREV YAP AN ÖĞRETMENLERİN SOSYAL VE MESLEKİ P ROFİLLERİ∗ Seyit TAŞER∗ Özet Araştırmada. Aynı zamanda Ilgın’ın yakın tarihteki eğitim durumunun incelenmesi ve ortaya konulması amaçlanmıştır. sosyal ve mesleki profilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sa yı: 5 Sa yfa : 2 3 5 -2 50 Ye a r: 2 0 1 1 . Dr. For this various features of a certain number of teachers are researched. At the same time our target to examine the status of education in Ilgın in current history. Konya iline bağlı Ilgın İlçesi’nde Cumhuriyet’in ilk yıllarında çeşitli okullarda görev yapan belirli sayıda öğretmenin çeşitli özellikleri incelenmiş olup. we aimed to make determinations about the history of education. Tea cher.. the education of teachers. Öğretmen. Selcuk Üniversitesi Ahmet Kele şo ğ lu Eğ itim Fakültesi İlkö ğ retim Bölümü.tr . mezun olduğu ve görev yaptığı okullar ile öğretmenlerin çeşitli kişisel bilgileri yer almaktadır. we would like to examine the social and professional profiles of teachers in Ilgın in the first years of Turkish Republic. Gör. Arş.

236 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Amaç Çalışmada. it is aimed to reveal details of the educ ation system in history from a c ertain viewpoint. İnc elenen belge ve bilgiler “Ilgın İlçesi Öğretmenlerine Ait Ka yıt Defteri” nde yer almaktadır. gibi sorulara yanıt aranmıştır. Bulgular Araştırmada bir merkezdeki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerin sosyal profillerine ilişkin ilginç sonuç lara ulaşılmıştır. öğretmenler hangi okullardan mezun olarak mesleğe başlamaktaydı. genel kültür ve pedogojik formasyon olarak tasnif edilirken. Yöntem Çalışmada tarihsel yöntemle konuya yaklaşıldı ve “Konya Bölge Yazma Eserler Kütüpha nesi” ne. • How was the teac her profile in rec ent history? • What kind of c hanges has happened rec ently in teac her’s profile? • What were the sources of teachers in the first years of Turkish republic? In whic h institutions teac hers were educ ated? • What was the ration or situation of women. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda. eğitim tarihimizde öğretmen profili nasıldı. among the teac hers working at the c enter of distric t in rec ent history. dönemin ekonomik şartları dâhilinde maaşlarının yeterli seviyede sayılabilec eği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili. bu profilde geç en zaman iç erisinde ne gibi değişiklikler ortaya ç ıktı. We reviewed the documentation that c ame to “Konya Bölge Yazma Eserler Kütüpha nesi (Konya Local Library of Manuscript Works)” from The Arc hive of Educ ation . diğer tarihi kaynaklar da inc elenmiştir. öğretmenlerin maddi durumları ve imkânları ne durumda idi. Ilgın merkez ile köylerine ait okullardaki öğretmenlere ait bilgiler. inc elenen öğretmenlerin özellikle kültürel aç ıdan kendilerini geliştirmiş oldukları görülmüştür. taşra merkezlerinde kadın eğitimc ilerin oranı nasıldı.? • How was the financ ial status of teac hers? are the questions that are tried to be answered and by doing this it is aimed to indic ate teac her’s personal information and soc ial struc tures Method In our study we have approac hed the subjects with historical methods. P urpose In our researc h. Öğretmenlerin sahip olması gereken üç unsur alan bilgisi. Konya Maarif Arşivi’nden gelen belgeler inc elendi. merkezle çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları da yansıtmaktadır. birç oğunun evli ve ç oc uk sahibi olduğu. Öğretmenlerin ortalama olarak genç yaşta oldukları.

who served a c ertain period of time the first year in the republic were examined. Eserde. 1998. By c onsidering the need for teac hers. Ilgın kazası ile ilgili olarak “…Argıtha nı yakınından debisi yüksek bir a ka rsu geçiyor ve nehir kuzeydeki Ilgın Gölü’ne ka rışıyor” İfadesini kullandıktan sonra. Anadolu Selçukî Devleti Tarihi (Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden). devotee qualific ations were agreed. According to the results of various researches. S eyyah Friedric h S arre 1895 senesinde Anadolu’da yaptığı gezilere ilişkin yazdığı eserde. 25 percent of the teac hers who work in distric ts are female. Elde edilen belgelerde yer alan ve muallimlere yöneltilen sorular ile bu sorulara verilen c evaplar ayrıntılı bilgiler ihtiva etmekte olup. Ankara. The informations on teac hers reflec t the differenc es and similarities between in c entral and village sc hools of Ilgın. Ilgın’dan da bahseder.M. it c an be said that teac hers have enough salaries. s. Küçükasya Seyahati( 1895 Yazı). Ilgın tarihte ve özellikle S elç uklular zamanında konumu itibariyle önem taşıyan ve Selçuklular zamanında Haç lı S avaşları gibi önemli tarihi hadiselerin yaşandığı bir yerleşim birimidir1 . s. GİRİŞ Ilgın Kazası. 274. İstanbul. Osmanlı Devleti idari bölünüşünde Konya vilayetine bağlı bir merkez olarak bilinmektedir.29. İbn Bibi. In our researc h the records kept about teac hers. Selçuklular Zamanında Türkiye . . Results were classified. Nakışlar Yayınevi. The doc uments reviewed are loc ated at “The Tea chers’ Registry of Ilgın”. One of them is about c ultural improvements of teac hers.296 . Findings and Interpretations In our researc h we reac hed interesting findings about the soc ial and professional profiles of teachers. Haçlı Seferleri ve Ilgın hakkında bk. 2-general c ulture 3-formation). Uzluk Basımevi. Osman Turan. S arre. İstanbul. günümüzde sıkç a uygulanan anket ç alışmalarının yakın tarihinde uygulanmış biç imi gibi düşünülebilir.230.137. Çev. sıc ak kükürtlü su kaynakları ve iç inde banyoların yer aldığı S elç uklu yapısı olan eski binadan söz eder2 . s. Friedrich Sarre. Bu inc eleme.28. When the ec onomic c onditions of time are c onsidered. Ilgın’ın bu doğal zenginlikleri ve tarihteki önemine kısac a değinildikten sonra asıl konu olan eğitime geç ebiliriz. muallimlerin farklı yönlerini bizlere yansıt1 2 Selçuklular döneminde Ilgın’a ait bilgiler için bk. 1984. Çalışmanın Ilgın ve ç evresindeki ilk mektepleri kapsamakta olup. Most of them are young.223. çev. teac hers are not developing themselves for cultural and soc ial respects.Nuri Gençosman. Dârâ Çolako ğ lu.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 237 of Konya. evaluated under the various headings.(teachers must have three elements: 1-area information. married and have c hildren. 19281929 senelerinde Ilgın’da öğretmenlik yapan kişilere ait bilgileri ve kayıtları iç ermektedir. Ilgın Osmanlı Devleti döneminde de önemini muhafaza etmiştir. 1941. today.

Buna göre. I. günümüzde Ilgın’da yirmi beş ilköğretim okulu eğitim vermektedir. ç eşitli branşlardaki öğretmenler farklı özellikleri bakımından inc elenmektedir. Konya Bölge Yazma Eserler Kütphanesi (BYEK). yakın tarihimizde ne kadar eğitim kurumu olduğunu tarihi kayıtlardan öğrenebilmekteyiz.39.Ilgın’da Cumhuriyet’in İlk Yıllarında ve Günümüzde İlköğretim Okulları Günümüzde Ilgın İlç esi’nde eğitim veren ilk öğretim okullarının isim ve sayılarına ilişkin bilgilerlere yer verdikten sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ilgın İlç esi’ndeki okulların isimleri ve sayısı tarihteki şekliyle bu bölümde ortaya konulmuştur.06. Ilgın’da II. Ilgın’da Günümüzdeki İlköğretim Okulları3 Argıthanı Atatürk İlköğretim Okulu Argıthanı Cumhuriyet İlköğretim Okulu Aşağıçiğil Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Aşağıçiğil İlköğretim Okulu Ilgın Atatürk İlköğretim Okulu Ilgın Balkı Mehmet Ali Ak İlköğretim Okulu Ilgın Büyükoba Köyü İsmail Mertoğlu İlköğretim Okulu Ilgın Cumhuriyet İlköğretim Okulu Çavuşçugöl Atatürk İlköğretim Okulu Gedikören İlköğretim Okulu Gökçeyurt İlköğretim Okulu Ilgın Halil Özkan İlköğretim Okulu Ilgın Ağalar Murat Doğru İlköğretim Okulu Ilgın Ziya Mert İlköğretim Okulu Ilgın İnöünü İlköğretim Okulu Kapaklı İlköğretim Okulu Mahmuthisar İlköğretim okulu Ilgın Milli Egemenlik İlköğretim Okulu Orhaniye 125. .meb.tr/baglantilar/okullar/13. Günümüzde anket ç alışmaları ile.No (Defter Numarası): 75. Konya Darülmuallimat İmtihan Cetveli. Bunun dışında 1925 senesinde mevc ut okulların isimleri şu şekildedir: 3 4 www. Tablo 1. Bunlar tablo şeklinde aşağıda sunulmuştur. Yıl İlköğretim Okulu Bu okullardan 10’u merkezde eğitim verirken.gov. Günümüzde 25 ilköğretim okulu ile hizmet veren Ilgın’da. D. Yıl İlköğretim Okulu 75. Yıl İlköğretim Okulu Ilgın Sadık İlköğretim Okulu Ilgın Şehit Mustafa Deniz Kağnıcı İlköğretim Okulu Ilgın Yukarıçiğil Şehit Asker Seyit Ali Gür İlköğretim Okulu 100. Bu ç alışmanın tarihe uyarlanmış biç iminde elbette ki soruları biz hazırlayamıyoruz. diğerleri köy ve kasabalarda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler.238 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 maktadır. yakın tarihimizdeki eğitimc ilerin. Meşrutiyet döneminde bir Rüşdiye Mektebi bulunmaktadır4 .2010. Fakat o dönemde öğretmenlere yöneltilmiş sorular. s. farklı niteliklerini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

D. Argıthanı Nahiyesi ilk mektebindeki iki öğretmen ve diğer karyelerdeki birer öğretmen olmak üzere toplam on sekiz eğitimc inin kayıtları inc elenmiştir. 5 6 7 8 Mahmuthisar Tekke Köyü günümüzde ve yarım asırdır “ Beykonak” olarak bilinmektedir.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 239 Merkez İlk Erkek Mektebi. Geçid Köyü Mektebi. s. Balkı Mektebi. görev yapan öğretmenlerin kayıtları inc elenmiştir.NO:10. Kembos. D. Burhaniye ve Ayaslar Köyleri Mektepleri6 . Argıthanı Zikür (Erkek) Mektebi. Argıthanı İnas (Kız) Mektebi. Çavuşç u Köyü Mektebi. Ilgın Kazasının 1341 Sene-i Martından İtibaren İlk Mekteplerin Muallimleri Kaydına Mahsus Defter. Çavuşçu Köyü Mektebi. BYEK. nahiye ve köylerinde vazifeye başlayan ve burada vazifelerine devam eden öğretmenlerin doğum tarihleri ve doğum yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Bu mekteplere merkez erkek mektebi de eklendiği zaman toplam on dokuz mektebin eğitim verdiği anlaşılır. BYEK. . Belekler Köyü Mektebi. Kembos köyü “ Gökçeyurt” olarak isimlendirilmiştir.1. Merkez İlk Kız Mektebi. Sebiller. Osmaniye Mektebi. Çiftlikler ve Bulc uk Köyü Mektebi. Osmaniye Nahiyesi Mektebi. Orhaniye Mektebi. Dolayısıyla on altı ilkokulun olduğu görülmektedir.s. Çiftlikler ve Mahmuthisar Tekke Köyü5 Mektebi. Çiğil. Yen-diğin Köyü Mektebi. İnc elediğimiz okullar şu şekildedir: -Ilgın Merkez Erkek Mektebi -Ilgın Merkez Kız Mektebi -Ilgın Aşağıç iğil Köyü Mektebi -Ilgın Mahmuthisar ve Tekke Köyü Mektebi -Ilgın Burhaniye Köyü Mektebi -Ilgın Osmaniye Köyü Mektebi -Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mektebi -Ilgın Geç id Köyü Mektebi -Ilgın Çavuşç u Köyü Mektebi -Ilgın Bulc uk Köyü Mektebi -Ilgın Yen-diğin Köyü Mektebi -Ilgın Ru’ûs (Başköy) Köyü Mektebi Bu okullardan Ilgın Merkez Mektebi’nde görev yapan beş öğretmen. Ru’ûs Köyü Mektebi. Mahmuthisar Tekke Köyü Mektebi. Ilgın Kazası İlk Mektepleri Muallim ve Muallimelerinin Kayıtlarına Mahsus Sicil Defteri .NO:6. Yaşları ve Memleketleri Çeşitli mekteplerde görev yaparak Ilgın merkez. Bulcuk.1. II. Bir başka kayıtta Ilgın’daki okulların isimlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir: Ilgın Kemal Bey Kız Mektebi. Kembos 7 ve Ayaslar köyleri mektepleri8 . Çiğil Mektebi. Ru’ûs Köyü Mektebi. Çalışmamızda bu okullardan bir ç oğunda. Kız Mektebi’nde vazife yapan iki öğretmen. Argıthanı Nahiyesi Mektebi. İhsaniye. Balkı Köyü Mektebi.. Burhaniye Köyü Mektebi. Muallimlerin İsimleri.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi. Ilgın Bulcuk Karyesi Mektebi Muallimlerine Ait Kayıtlar” .2-20. Ilgın Çavu şçu Karyesi Mektebi. 9 “ Ilgın Merkez Erkek Mektebi. Ilgın Mahmuthisar Mektebi Ilgın Burhaniye Karyesi Mektebi. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ilgın’da Görev Yapan Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri9 Okulun Adı Ilgın Merkez İlk Mektebi Ilgın Merkez İlk Mektebi Ilgın Merkez Mektebi Ilgın Merkez Mektebi Ilgın Merkez İlk Mektebi Ilgın Merkez Kız Mektebi Ilgın Merkez Kız Mektebi Ilgın Burhaniye Köyü İlk Mektebi Ilgın Osmaniye Köyü Mektebi Ilgın Argıthanı Nahiyesi İlk Mektebi Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mektebi Ilgın Geçid Köyü Muallimi Ilgın Çavuşçu Köyü Mektebi Ilgın Bulcuk Köyü Mektebi Ilgın Mahmuthisar ve Tekke Köyü Mektebi Ilgın Aşağıçiğil Köyü Mektebi Ilgın Yen-diğin Köyü Mektebi Ilgın Ru’ûs Köyü Mektebi Öğretmenin İsmi Ahmed Şakir Bey Nefise Hanım Naciye Hanım Memduh Bey Muallim Vekili Kezban Hanım Hayri Bey Vesile Hanım Rüşdü Bey Halil Hilmi Bey Hüseyin Cavid Bey Abdülgaffar Bey Mustafa Fahri Bey Mehmet Emin Bey Ahmet İhsan Bey Recep Efendi Doğum Tarihi 1890 1892 1907 1901 1911 1896 1901 1902 1887 1894 1876 1897 1901 1906 1900 Doğum Yeri Niğde Ilgın (Karakarye) Mersin Konya Ilgın İstanbul Konya Ilgın Ilgın Ilgın (Bulcuk) Hadim Ilgın Şarkikaraağaç Akşehir Konya Babasının İsmi Mustafa Efendi Hasan Efendi Hacı Şükrü Bey Yusuf Ziya Efendi Mehmet Efendi Mehmet Fuat Efendi Abdullah Efendi Mevlüd Ağa Seyid Efendi Ahmed Efendi Abdülcelil Ağa Yakup Efendi Mehmet Tahir Efendi İsmail Bahri Efendi Hasan Efendi Mustafa Nazmi Efendi Osman Bey İbrahim Bey 1894 1899 1889 Ilgın (Bulcuk) Kafkasya Konya Hüseyin Efendi Ali Efendi Said Efendi Bulgu ve Yorumlar Ilgın’da yakın tarihimizde görev yapan öğretmenlere ilişkin yukarıda yer verilen bilgiler.240 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Tablo 2. öğretmenlerin yaş ortalaması ve memleketlerine ilişkin verileri yansıtmakta ve bu veriler istatistikî bulgulara ulaşmamıza yardımc ı olmaktadır. Ilgın Osmaniye Karyesi Mektebi. . en yaşlısı 52 yaşındadır. Öğretmenlerin en genci 18. Öğretmenlerin genç yaşta oldukları ifade edilebilir. Ilgın Aşa ğ ıçiğ il Mektebi.NO: 1. s. Ilgın Geçid Karyesi Mektebi.Ilgın Merkez Kız Mektebi. D. Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mektebi. Ilgın İlçesi Öğ retmenlerine Ait Kayıt Defteri . Buna göre. Öğretmenlerden dördünün ise bayan olduğu görülmektedir. incelediğimiz on sekiz öğretmenin yaş ortalaması 31’dir.

Ilgın İlk Mekteplerindeki Öğretmenlerin Sosyal ve Ekonomik Durumları10 . Yoktur Kiradır 1500 Lisanen Biraz Terzilik. nakış ve kağıt işleri Bekâr Yoktur Kiradır 750 - Biraz Kağıt. nakış Evli-1922-İki çocuğu var Yoktur Kiradır 800 - - - Evli-1920Dört çocuğu var. Kafkasyalı bir öğretmenin de Ilgın’da görev yaptığı anlaşılır. kendilerine ait emlak veya menkûl varlığı. önemli bir kısmının Konya ve çevresinden olduğu görülmektedir. BYEK. evli ve ç oc uk sahibi olup olmadıkları ile ilgili olarak öğretmenlere yöneltilen sorular yer almaktadır. İstanbul ve Isparta Ş arkikaraağaç ’tan bir öğretmen vardır. Şahsına Ait Emlak ve mal varlığı var mıdır? Oturduğu ev kendisinin midir? Hangi el işlerinde mahareti vardır? Okul ve Öğretmenlerin İsimleri Evli Olup Olmadığı ve Çocuk Sayısı Maaşı (kuruş) Musikiye vakıf mıdır? Resim yapmaya muktedir midir? Ilgın Merkez İlk Mektebi Muallimi Ahmed Şakir Bey Ilgın Merkez Mektebi Muallimi Memduh Bey Ilgın Merkez Mektebi Muallimesi Naciye Hanım Ilgın Merkez Mektebi Muallimesi Nefise Hanım Ilgın Merkez İlk Mektebi Muallimi Muallimi Vekili Kezban Hanım Ilgın Merkez Kız Mektebi Muallimi Vesile Hanım Ilgın Merkez Kız Mektebi Muallimi Hayri Bey Ilgın Aşağıçiğil Karyesi Mektebi Muallimi Mustafa Nazmi Efendi 10 Eşi vefat etmiştir. III. Yoktur Kiradır 1950 Şarkı okurum alet çalamam. Ilgın’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında ç eşitli mekteplerde görev alan öğretmenlerin. dikiş. Bu sorular ile öğretmenlerin verdiği cevaplar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir. Yoktur Kiradır 1620 Vakıf değildir Mektepte yapılan resimleri yapar Mektepte yapılan el işlerini yapar Ilgın İlçesi Öğ retmenlerine Ait Kayıt Defteri . Ilgın’da Görev Yapan Öğretmenlerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Bu bölümde. oturdukları evin kira mı yoksa kendilerine ait mi olduğu. maaşları. Niğde. D.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 241 Öğretmenlerin doğum yerlerine baktığımız zaman.No:1.-İki çocuğu vardır. Tablo 3. işlerinde Evli (1927)Çocuğu yok Evli (1909)İki çocuğu var. keman çalar. Biraz Muktedirdir. Yoktur Kiradır 1500 Ud. Diğer on üç öğretmen Konyalıdır. Bekârdır Yoktur Kiradır 1500 - Muktedirdir Kağıt. Karakalem ile resim yaparım Mukavva ve sair işler. keman çalar Biraz Biçki. dikiş ve el işleri Evli-1922. Mersin.Bir çocuğu var Yoktur Kiradır 1758 Ud. . Bunlarında yedisinin memleketi ise Ilgın’dır.

Sayı:7. s. Buna göre öğretmenlerin yaş ortalaması düşük olsa dahi evlenme oranı yüksektir. kutu yapmak gibi Toprak. keman çalar İlk mekteplere ait resim yapar İlk mekteplere ait el işlerini yapar Terzilikte ve bazı el işlerinde mahareti vardır Toprak işlerinde. piyano çalar Fotoğrafçılık Marangozlukta Evli-1913. üç ü de bekârdır. Tablodan anlaşılac ağı üzere.86 kuru ş Şeker: 44.59-85 . Atatürk Ara ştırma Merkezi Dergisi . s. Cilt:III.83 bk. Evli olan öğretmenlerin ortalama ç oc uk sayısı 3 c ivarındadır. kağıt işleri Evlidir (1927) Evlidir (1911)-Üç çocuğu vardır.242 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Ilgın Mahmuthisar Mektebi Muallimi Recep Efendi Ilgın Bulcuk Karyesi Mektebi Muallimi Ahmet İhsan Bey Ilgın Çavuşçu Karyesi Mektebi Muallimi Mehmet Emin Bey Ilgın Geçid Karyesi Muallimi Mustafa Fahri Bey Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mekteb i Baş Muallimi Abdülgaffar Bey Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mekteb i Muallimi Hüseyin Cavid Bey Ilgın Osmaniye Karyesi Mektebi Muallimi Halil Hilmi Bey Ilgın Burhaniye Karyesi Mektebi Muallimi Rüşdü Bey Ilgın Yen-diğin Karyesi Mektebi Muallimi Osman Bey Ilgın Ru’ûs Köy ü Mektebi Muallimi İbrahim Bey Değildir Yoktur Kiradır 1500 Nota üzerine ud çalar Piyano. marangoz işlerinde mahareti vardır. bir öğretmen hariç hiç birinin kendilerine ait bir menkul veya gayr-ı menkulünün olmadığı 11 Cumhuriyet döneminde ö ğ retmenlerin maa şlarının genel ekonomik göstergeler bazında ve konjeüktürel yapı içerisindeki durumunun nasıl oldu ğ una ilişkin genel bir kanaat olu şturabilmesi bakımından.Altı çocuğu var Yoktur Kiradır 1950 Keman. Yoktur Kiralıktır 1500 Biraz şarkı okurum Biraz muktedirdir Karakalem ile resim yaparım Konya’da bir evi vardır.72 1927 Senesi Ekmek: 15.42 kuru ş idi. Evli-1924-İki Yoktur Kiradır 1500 Biraz ud çalar Resim işleri oldukça yapar Evli-1921. on sekiz öğretmenden on dördü evlidir. Kiralıktır 1950 Biraz vakıf Öğretmenlerin sosyal durumlarına ilişkin sorular evli olup olmadıkları ile ilgili olup. Bir parça tahta ve kağıt işlerinde Evli-1926Çocuğu yoktur Yoktur Kiradır 800 Muktedirdir. 1928 Yılında Kişi Ba şına dü şen gayri safi yurt içi hâsıla 118 Lira.. ud. s. marangozluk ve el işleri Evli-1910-2 çocuğu var Yoktur Kiralıktır 920 Vardır - Evli-1924. el işleri Kağıt kesmek.3 çocuğu var Yoktur Kiradır 1620 İlk mekteplerde okumuş Lisanen vakıftır alet çalamaz Vâkıftır Kağıt.74 Altın Fiyatı: 830 kuru ş idi. Öğretmenlerin ekonomik durumlarına baktığımız zaman11 .46 kuru ş Pirinç: 42. “ Birinci Dünya Sava şı’nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler” .İki çocuğu var.İki çocuğu vardır Yoktur Kiradır 1758 - Muktedirdir Evli. Kasım 1986.s. gıda ürünleri ve altın fiyatlarına bakmamız veya gayri safi milli hasıladan kişi ba şına dü şen yıllık gelir miktarını incelememiz gerekebilir. Kalan dört öğretmenden biri evli iken eşi vefat etmiştir. Feridun Ergin. Yoktur Kiralıktır 800 Değildir Oldukça Mukavva.

950×12 =23. Öğretmenlerin tamamı kiraladıkları bir meskende oturmaktadır. Öğretmenlerin hangi el işlerine maharetlerinin olduğuna ilişkin yöneltilen suale verilen c evaplarda. piyano gibi müzik aletlerinden en azından birini on sekiz öğretmenden altısı kullanabilmektedir. 1928 senesinde kişi ba şına dü şen ortalama yıllık gelirin 118 ×100 =11. bazılarının ehliyetname alması öğretmenliğe devam edebilmesi iç in yeterli görünüyordu ve mevcut öğretmenler öğretmenliğe devam edebilmek iç in ehliyetname almak amac ıyla muallim mektebinde sınava girmekteydi. Ilgın’da Görev Alan Öğretmenlerin Mesleki Durumları Ilgın’da görev yapmış öğretmenlerin büyük bir kısmı 1927’de bu kazada göreve başlamıştır. Bunun yanında 1909. Öğretmenlerin tamamı resim yapmaya muktedir olduklarını belirtmişlerdir. Fakat ö ğ retmenin yıllık gelirinin. Bunun yanında öğretmenlerden marangozlukta. Bunlardan bazısı kesin olarak muktedir olduğunu ifade ederken bazısı da biraz kabiliyetli olduğunu söylemektedir. mülk edinememeleri de söz konusu olabilir. Bilindiği üzere gerek Osmanlı Devleti’nin son yıllarında gerekse Cumhuriyet’in ilk yıllarında muallimlik yapabilmek iç in şehadetname veya ehliyetnameye sahip olmak gerekli idi. yani on veya on beş senedir ve hatta yirmi senesidir Ilgın’da. görevine devam edenler de bulunmaktadır. Ud. ç almasını bilmeyenler ise en azından sözlü olarak müzik ic ra edebilmektedirler.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 243 görülmektedir. keman. Dolayısıyla bir ö ğ retmenin yıllık geliri. Ayrıca. kağıt ve mukavva işleri ön planda yer almaktadır. Öğretmenlerden birinin ise fotoğrafç ılığa ilgisinin olduğu görülür. Bayan öğretmenlerin ise biçki. Bu nedenle bazı öğretmenler öğretmen okulunu bitirip şehadetname almaktaydı. . Bu bölümde öğretmenlerin.800 kuru ş oldu ğ u anla şılır. Öğretmenlerin resim yapabilmeleri konusunda verdikleri yanıtlar da ilginç tir. Bu rakam 1929 senesinde 1.950 kuru ş maa ş alan bir ö ğ retmenin bu ürünlerden ne kadar alabilece ğ i hesap edilebilir ve günümüzle kıyas edilebilir. 1923 ve 1924 yıllarından beri. dikiş ve nakış gibi el işlerine ilgilerinin olduğu gözlenmektedir. toprak ve tahta işleri ile terzilikte mahareti olanlar vardır. 1918. kişi ba şına dü şen yıllık gelir ortalamasının iki katı idi. Zira öğretmenlerin birç oğu herhangi bir müzik aleti ç alabilmekte. günümüzdeki gibi mesken bulmanın kolay olmaması göz önüne alınmalıdır. Çalınan müzik aletleri de oldukç a ilginç tir. Bunun yanı sıra dört öğretmen şarkı söyleyebildiklerini ifade etmişlerdir. gayri safi milli hâsıladan kişi ba şına dü şen miktardan hayli yüksek oldu ğ u görülür. Muallim ihtiyac ı da göz önüne alındığı zaman. Ilgın’da Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde görevlerini Bu rakamlar incelendiğ inde Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1. Fakat bu duruma istinaden. Öğretmenlerin kabiliyetlerine ilişkin sorulara verdikleri c evapları ilginç bulmaktayız. IV. 1919.400 kuru ştur. öğretmenlerin maaşlarının az olduğunu söylemek zordur Öğretmenlerin genç yaşta olmaları nedeniyle mal.

Bk. ihtiyat zabıt vekilliği. İnsuyu Karyesi ve Kadınhanı:’nda ve Ilgın Merkez Mektebi’nde görev yapmıştır. Kendisi muallimlik etmeye salâhiyyetdar13 eden vesika hangisidir? Tarih v e derecesi? Yürüttüğü Vazifeler Açıklama Göreve Başlama Tarihi Ilgın Merkez Erkek Mektebi Muallimi Ahmed Şakir Bey Niğde İlk Erkek Mektebinde eğitim görmüştür. Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Medresesi’nin tâli ve âli kısımlarının adları 1917’de “ ibtidâ-i hâric” . 1901 Lise’nin İbtidai kısmından Niğde Muallim 1926 Vilayeti Mektebi Ilgın Merkez Mektebi Muallimi Memduh Bey Mülga (Kapatılmış olan) Dârü’l-hilâfeti’laliyye Medresesinde Mülga Dârü’lhilâfeti’l-aliyye Medresesi Sahn Kısmından 14 Muallimlik. 2003. 1921 Ilgın Merkez Mektebi Muallimesi Naciye Hanım Konya’da Muavinlik ehliyetnamesi-1924Meslek şehadetnamesi 1927 Ereğli Kız Mektebi ‘nde. Ankara.19 . hangi belge ile bu görevi ifa ettiklerine yer verilmiştir. “ ibtidâ-i dâhil” ve “ sahn” olarak de ğ iştirilmiştir. 916. 1924 Ilgın Merkez Mektebi Muallimesi Nefise Hanım Adapazarı Rüşdiyesinde Tahsil Görmüştür. Konya Merkez mektebinde. D. Ilgın Kazası Merkez İlk Mektebi Muallim Muavini olarak görev yaptı. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Öğretmenlerin İlmi ve Mesleki Durumları (Ilgın) 12 Okulun ve Öğretmenin İsmi İlk Tahsilini Nerede Yapmıştır? Orta tahsilini nerede yapmıştır? Tamamlamadı ise hangi sınıfa kadar okumuştur? Sahip olduğu şahadetnamenin tarih ve derecesi? Niğde Vilayeti Muallim Mektebini tamamlamışitır. Konya Rüşdiye Mektebi Muallimli- 1918 12 13 14 Ilgın İlçesi Öğ retmenlerine Ait Kayıt Defteri . Kadınhanı’nda Muallimlik. s. Ilgın Merkez Mektebi Karye Muallimliği. Mübahat S. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara. Salâhiyyet-dâr: Yetkili bk. Ayrıc a mezun oldukları okullar ile hangi mekteplerde görev aldıkları veya ne tür memuriyetleri yürüttükleri sorularına öğretmenlerin verdikleri c evaplar tablo halinde aşağıda gösterilmiştir. 2000. Derecesi.No:1. Kütüko ğ lu. XX.244 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 sürdürmekte iken. Muavinlik Ehliyetnamesidir-1925 Ilgın Merkez İlk Mektebi Muallimesi Vekili Kezban Hanım Ilgın Kazası İlk Kız Mektebinde Tahsil Görmüştür.22-111929 İstifası vekaleti celilemizce 10-1929 tarihli tahkikatla kabul edilmiştir.Ferit Develio ğ lu. Asra Eri şen İstanbul Medreselesi . Tablo 4. İhtiyat zabıt namzetliği. 1913 Katl maddesinden dolayı işten el çektirilmiştir. Ana Mektebi Muallim Vekili. Aydın Kitabevi. ihtiyat mülazım -ı sâni. Beyşehir’de ve Ilgın Merkez Mektebi’nde çalışmıştır. BYEK. s. Türk Tarih Kurumu. Ilgın Merkez Mektebi Muallim Vekili 1925 1919 Ilgın Merkez Kız Mektebi Muallimi Vesile Hanım Ehliyetnamelidir1920 Ilgın Namık Kemal Mektebi Muallimliği. Aliyyülâla dır. Konya’da Konya Kız Muallim Mektebi İkinci Sınıfından Tasdiknamelidir Kız Muallim Mektebi Tasdiknamesidir Konya Merkez Ana Mektebi Muallimliği.

Karaman İdadisi Muallimliği. Ilgın Mahmuthisar Karyesi Muallimliği 1925 Ilgın Aşağıçiğil Karyesi Mektebi Mektebi Muallimi Mustafa Nazmi Efendi Bulcuk karyesi mekteb-i ibtidâiyesinde ve Ilgın rüşdiyesinde Konya Erkek Muallim Mektebinde 1. Ehliyetnamelidir 1927 Kütahya’da Muallim Vekilliği ve Ilg ın Çavuşçu Karyesi Muallimliği yapmıştır. Burhaniye. Ilgın 1925 Ilgın Geçid Karyesi Muallimi Mustafa Fahri Bey Ilgın rüşdiyesinde Ehliyetnamelidir. Ilgın Merkez Kız Mektebi. 1921 1915 Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mektebi Baş Muallimi Abdülgaffar Bey İbtidai Mektebinde Muallimlik şehadetnamesi-1910 1909 Ilgın Argıthanı Nahiyesi Mektebi Muallimi Hüseyin Cavid Bey Bulcuk Karyesi İlk Mektebinde Ehliyetnamelidir 1925 1923 Ilgın Osmaniye Karyesi Mektebi Muallimi Halil Hilmi Bey Ilgın Mekteb-i Rüşdiyesinde Ehliyetnamelidir 1914 1914 . Ilgın Argıthanı Nahiyesi Baş Muallimliği yapmıştır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 245 ği. Akşehir Karaağa Karyesi Muallimliğini Akşehir Azarı Karyesi Muallimliğini ve Ilgın Geçid Karyesi Muallimliğini yürütmüştür. Ilgın Merkez Mustafa Bey Mektebi Muallimliğini. Ereğli Osmaniye Merkez Mektebi Muallimliği. sınıfından mezundur. Karaman Merkez Kız Mektebi. 1340 – Derecesi Aliyyülâla Ilgın Bulcuk Karyesi Muallimliği 1924 Ilgın Çavuşçu Karyesi Mektebi Muallimi Mehmet Emin Bey Dârü’l-hilâfeti’laliyye Medresesi 4. Ilgın Osmaniye Mektebi Muallimliği. Karaman Kız Mektebi Muallimliği. Ilgın Merkez Erkek Mektebi’nde görev yaptı. Ilgın Orman Muhafaza Memurluğu Ilgın Bulcuk Karyesi Muallimliği. sınıftan terk ederek askere gitmiştir. Ilgın Balkı Karyesi Muallimliği. Şarkikaraağaç Mekteb-i İbtidaisi ve Rüşdiyesi İstanbul İmam Hatip Mektebi İstanbul İmam Hatib Mektebi Şehadetnamesi 1926 Sanayi Mektebi Şehadetnamelidir 1924 Aliyyülâladır. 1926 Konya Sanayi Mektebini tamamlamıştır. ve 2. Ilgın Yukarıçiğil. Ilgın Merkez Mektebi Muallim Muavinliği Vekaleti.Ilgın Argıthanı Muallimliği yapmıştır. Osmaniye Karyeleri. Muvakkat ehliyetname 1923 1920 Ilgın Mahmuthisar Mektebi Muallimi Recep Efendi Ilgın Bulcuk Karyesi Mektebi Muallimi Ahmet İhsan Bey Konya Mecidiye İlk Mektebinde Niğde Sultanisinde ve Akşehir İdadisinde tahsil görmüştür. Argıthanı Nahiyesi ve Aşağıçiğil Karyelerinde Muallimlik yapmıştır. Ilgın Merkez Kız Mektebi Muallimi Hayri Bey İstanbul Rehber-i Tahsil Mektebinde Talimgâh Ehliyetnamesi bulunamadığından kaydı silinmiştir.

246 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Ilgın Burhaniye Karyesi Mektebi Muallimi Rüşdü Bey Çumra’da bir ilk mektepte İstanbul İmam Hatib Mektebi İmam Hatip Mektebi şehadetnamelidir . Ilgın Osmaniye Karyesi Muallimliği yapmıştır. Yüksek tahsil gören öğretmen olmadığı iç in tabloda buna ayrıc a yer verilmemiştir. maarif vekâletinc e tanınmamıştır. Ehliyetnamesi olmayana öğretmenlik yapma yetkisi ise verilmemiştir. biri S anayi Mektebi’nde tamamlamıştır. Ilgın’da çeşitli köylerde muallimlik Ilgın İhsaniye. Derbent. O halde Ilgın’daki öğretmenlerden muallim mektebini bitirenlerin tamamının. SONUÇ Ilgın’da gerek tarihte gerekse günümüzde birç ok köyde ilkokul bulunmasından yola ç ıkarak. Öğrenimine devam ederken askere gitmek durumunda kalmış olan öğretmenlerin olduğu da anlaşılmaktadır. . Kadınhanı ve Akşehir’de ve Ilgın Ru’ûs Karyesi’nde Muallimlik 1917 1917 Tablodan anlaşılac ağı üzere. Ilgın’da merkez kız ve erkek mektebinde birden fazla öğretmen görev yaparken.İhtiyat Zabıt Vekilliği. Dolayısıyla talimgâh olarak ifade edilen yer veya eğitim kurumu. idadiye gibi mekteplerin iptidai kısımlarında tamamlamışlardır. Öğretmenlerden orta tahsil gören sayısı ise sekizdir. Ilgın Kazası Burhaniye Karyesi Mektebi Muallimi 1918 Ilgın Yen-diğin Karyesi Mektebi Muallimi Osman Bey Ilgın Ru’ûs Karyesi Mektebi Muallimi İbrahim Bey Konya Huffaz Mektebi İbtidaisinde Âkifpaşa Mektebinde Konya Selahi Medresesinde Muavinlik Ehliyetnamesi İki Senelik Konya Erkek Muallim Mektebi Erkek Mektebi namesi Muallim Şehadet- İhtiyat Zabıt Namzetliği. köylerde bir öğretmenle eğitime devam edildiği ifade edilebilir. Ilgın’ın ç oğu köy ve kasabasında okul ç ağına gelmiş öğrenc ilere ilk eğitimin verildiği anlaşılmaktadır. Ru’ûs. Muallim mekteplerinin İptidâi kısmı orta öğrenim. Kalan on üç öğretmenden yedisi ehliyetname sahibidir. Öğretmenlerden vekil olarak görevi yürütenler de bulunmaktadır. Çiğil Karyesi Mektebi Muallimliği. Muallimlerden yalnız üç ü muallimlik şehadetnamesi ile öğretmen olarak vazifesini yürütmektedir. Tabloda görüleceği üzere muallim mektebi orta tahsil grubu iç erisinde yer almaktadır. Rüşdiye ve Âli kısımları ise yüksek öğrenim sınıfındadır. öğretmenlerin tamamı ilk tahsilini iptidaiye mekteplerinde veya rüşdiye. diğer öğretmenlerden ikisi İmam Hatip Okulu’nda. muallim mektebinin iptidâi şubesinden mezun oldukları söylenebilir. Öğretmenlik yapabilme yetkisini talimgâha giderek aldığını ifade eden öğretmenin ehliyetnamesi olmadığından öğretmenlikten alındığı anlaşılır. Orta öğrenimini iki öğretmen medresede.

Öğretmenlerin kültürel aç ıdan zengin ve kabiliyetli olduğu görülür. Ilgın merkez. Dolayısıyla tarihi şartlar iç erisinde konu ele alındığında. Öğretmene duyulan ihtiyaç nedeniyle aranılan niteliklerin asgari düzeyde tutulduğu belirtilebilir. keman. “muallimlik yapmaya salâhiyet-dâr eden vesika nedir?” sorusuna verilen c evaplarda. günümüzdeki şekliyle konut imkânlarının gelişmiş olmaması ve diğer sebepler dikkate alınarak. Fakat öğretmenlerin tamamının herhangi bir mal varlığı bulunmamaktadır. bu okulların isimlerinin de olduğu anlaşılır. Zira. . piyano gibi müzik aletleri çalabilmekte ve ç eşitli el işlerinde maharetleri bulunmaktadır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 247 Ilgın’da öğretmenlerin tamamına yakını genç yaşta olup. öğretmenlerin mahallinden temin edilmesi yoluna gidildiğini gösterir. Büyük bir kısmının resim ve müziğe mahareti vardır. öğretmenlik vazifesini yürütmektedir. Öğretmenlik yapabilme yetkisinin Medrese (Dârü’lhilâfeti’l-aliyye Medresesi Sahn Kısmı). Öğretmenlerin önemli bir kısmının Ilgın ile Konya ve çevresinden olması. öğretmenlerin mal varlığı edinmediği ifade edilebilir. bunların büyük bir kısmı evli ve çoc uk sahibidir. Öğretmenlerin büyük bir kısmı ehliyetname almak suretiyle. Öğretmenlerin birç oğu ud. Öğretmenlerin maaşları dönemin ekonomik koşulları dikkate alındığında yüksek sayılabilec ek bir rakamdır. muallim mektebi mezunu olanların sayısının bir hayli düşük olduğu görülmektedir. Sanayi Mektebi ve İmam Hatip mezunu olanlara doğrudan verildiği gözlenmiştir. nahiye ve köylerinde öğretmenlik yapanlardan.

248 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA . Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat.M. -Ergin.Sarre.Nuri Gençosman.Ferit Develioğlu.tr/baglantilar/okullar/13.İbn Bibi.. 1941. Ankara. Nakışlar Yayınevi. . Feridun.Kütükoğlu. D. 2000 .meb. Atatürk Ara ştırma Merkezi Dergisi. Dârâ Çolakoğlu.2010. Mübahat S. D.Ilgın Ka zası İlk Mektepleri Muallim ve Muallimelerinin Kayıtlarına Mahsus Sicil Defteri.Konya Darülmuallimat İmtihan Cetveli.Ilgın İlçesi Öğretmenlerine Ait Kayıt Defteri. . 1984. çev.Ilgın Ka zasının 1341 Sene-i Martından İtibaren İlk Mekteplerin Muallimleri Kaydına Mahsus Defter. Çev. 1998. . .NO: 1. 2003. Ankara. Sayı:7. BYEK. XX.06. D. Selçuklular Zamanında Türkiye. Ankara. Türk Tarih Kurumu. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi BYEK.Turan. Osman. . Cilt:III. . . Friedrich. Aydın Kitabevi.NO:6.NO:10. Asra Erişen İstanbul Medreseleri . “Birinci Dünya Savaşı’nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler”. BYEK. İstanbul. BYEK.gov. . İstanbul. Kasım 1986 . Anadolu Selçukî Devleti Tarihi (Farsça Muhtasar Selçuknâmesinden). D.No: 75.www. Uzluk Basımevi. Küçükasya Seyahati (1895 Yazı).

3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 249 EKLER Ek-1.Öğretmenlerden Ahmet Şakir Bey’e Ait Kayıt .

250 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .

Issue : 5 Pa ge : 2 5 1 -2 81 HIYANET-İ VATANİYE KANUNU’NUN MÜZAKERELERİ VE KABULÜ Yaşar ÖZÜÇETİN* H. Millî Mücadele döneminin en çetin günlerinde bu kanunun TBMM tarafından çıkarılıp yürürlüğe konması. Key Words TGNA First Term. legitimateness of TGNA was consolidated and registered once again.TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH - Yıl: 2 0 1 1 . yozucetin@ahievran. Hıyanet-i Vataniye Kanunu. Anahtar Kelimeler TBMM Birinci Dönem. Domestic Riots * ** Doç. Fetva la r. vatanın ve milletin kurtuluşu açısından bir dönüm noktası olmuştur. kanun doğrultusunda ve içerisinde milletin yüksek çıkarları aleyhine yapılan haksız eylemlerin bertaraf edilme yolu tutulmuştur. TBMM Hükümeti.com .2 on 29 April 1920. Fa twa . Mustafa Kemal Paşa’nın ön ayak olduğu direnmenin ve meşrulaşma çabalarının bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. After this law was accepted. İç İsya nla r THE NEGOTIATIONS AND ACCEP TANCE OF THE LAW OF TREASON Abstract The Turkish Grand National Assembly (TGNA) came forward as a result of the resistance and legitimization efforts led by Mustafa Kemal Pasha against the unfairly launched invasions. Kırşehir. Hıyanet-i Vataniye Kanununun Müzakeresi. Mehmet DAĞISTAN** Özet Türkiye Büyük Millet Meclisi. mehmetdagistan1453@gmail. olağanüstü şartlar altında ve bu şartların gerektirdiği istikamette kararlar almak zorunluluğunu hissederek 29 Nisan 1920’de 2 nolu kararla Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu kabul etmiştir. Sa yı: 5 Sa yfa : 2 5 1 -2 81 Ye a r: 2 0 1 1 . Kanunun kabulü ile TBMM’nin meşruluğu perçinlenip bir kez daha tescil edilmiş. and unfair actions to the detriment of national interests were started to be obviated inside and in the direction of the law. Feeling obliged to make decisions under exceptional circumstances and in the direction required by these circumstances. Negotiations of the Law of Treason. The Law of Treason (Hıyanet-i Vataniye Kanunu). The enforcement of this law by TGNA in the most inconvenient days of the national struggle was a milestone in the salvation process of our homeland and nation. Dr. Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Üyesi. TGNA Government accepted the Law of Treason (Hıyanet-i Vataniye Kanunu) with the resolution no.tr Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğ rencisi. başlatılan haksız işgaller ve bu işgaller karşısında.edu.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun müzakereleri. Çalışmada. İç te isyanlar bastırılmadan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları. Ankara 1991. Boyun eğmeyen Anadolu halkı. Bu ç alışmada. “Geç ic i Hü1 2 3 İsmet İnönü. Kanunun kabul edilmesi ve uygulanmasına yönelik ortaya ç ıkan eksiklik ve arayışlar üzerinde durulmuş. “Redd-i İşgal”. s. s. (Haz. Osmanlı Devleti’nin idam fermanı olmuş ve Mütarekenin uygulanması ile ülkenin canı yanmış. “Muhafaza-ı Hukuk”. 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi. yaptırım altına alınac aktı. C. Dönem (1919–1923). TBMM Zabıt Cerideleri. bu kanunun Millî Mücadelenin başarı ile neticelendirilmesindeki yerini belirlemeye yöneliktir. s. “İstihlas-ı Vatan” ve “Müdafa-ı Hukuk” gibi siyasî “Kuvâ-yı Milliye” adı altında da askerî ve silahlı direniş teşkilatları oluşturulmakta. 164. I. ç alışmanın adı “Hıyaneti Vataniye Kanunu’nun Müzakereleri ve Kabulü” olarak belirlenmiştir. İtilaf Devletleri’nin tutumuna karşılık. Ankara 1994. TTK Basımevi. işgalci güçlere karşı konulması ve başarı elde edebilmesi mümkün gözükmemekte idi. 4. Fethi Teveto ğ lu. Türk milletine kendi imkânlarıyla direnmekten başka çare bırakmamıştı1 . 16 Mart 1920’de İstanbul’un İngilizler tarafından resmen işgal edilmesi ile bütün kurumlar ele geç irilmiş bulunmakta idi. C. TBMM Kavanin Mecmuası. zamanın politik şartları hakkında bilgiler vermesi nedeniyle esas alınmış. Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi sırasındaki bütün konuşma ve davranışları ihtiva etmesi. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla meşru bir organ tarafından yönlendirilmeye başlanmıştı. müzakereleri temelinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu tahlil edip. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başkaldırmış. Meclis-i Mebusan’ın 17 Şubat’ta Misâk-ı Millî’yi onaylaması. İstanbul 1985. Sabahattin Selek). meşrutiyetç i ve barışç ıl bir talep olarak dikkati çekmekte ancak. ülkesini ve namusunu muhafaza etmek amacıyla ülkenin muhtelif yerlerinde “Redd-i İlhak”. (Önsöz IX). Heyet-i Temsiliye tarafından fiilî bir hükümet olarak millî irade ele alınmış millî ve mahallî kongrelerde alınan kararları titizlikle yerine getirilip. asker firarları önlenip düzenli ordu kurulmadan otoritenin tesis edilip. Fahri Çoker. Düstur ve resmî yayınlara da yer verilerek. telif ve tetkik eserlerden de istifade edilmiştir. 1. Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluş lar. Hatıralar. Böyle bir durumda TBMM tarafından 29 Nisan 1920’de 2 nolu “Hıyanet-i Vataniye Kanunu” adıyla ilk olağanüstü durum kanunu ç ıkarılacak ve meşruluk.252 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 GİRİŞ Bu araştırma ve incelemenin amacı. . bu baş kaldırış. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasıyla Müdafa-ı Hukuk Cemiyetleri ve kongrelerle Anadolu halkının teşkilâtlandırılması mümkün hale gelmişti3 . kongreler toplanmakta idi2 . Anadolu halkı tarafından İstanbul Hükümeti ve Sarayın. Hilafet-Saltanat ve ülke topraklarını kurtarmak amac ına dayandırılarak vatana ihanet suç u tespit edilip. Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I.

I. 1. Nutuk 1919 – 1927 Atatürk Ara ştırma Merkezi Yayınları. Ankara 2006. olmak üzere üç devre halinde uzun ve ayrıntılı bir konuşma yapmıştır7 . TBMM. 2 Mayıs 1920’de İcra Vekilleri’nin seç ilmesine dair 3 numaralı kanunu10 kabul ederek ilk İcra Vekilleri’ni seçip Hükümet’i kurduktan sonra Mustafa Kemal Paşa. . insancıl ve barışç ı politikanın esasları ç erç evesinde Meclis’in izleyeceği ulusal siyaseti. 6. 4. 61. 193. hak ve adalete dayanan. yeni Türk Devleti’nin. s. 16 Mart’tan TBMM’nin aç ılışına kadar olan duruma dair. I. No: 3 TBMM Matbaası (Üçüncü Basılış). s. 1. D. I. 26 Nisan 1920’de Çorum Mebusu Sıddık Bey’in takriri ve TBMM’nin 7 numaralı kararı ile Meclis-i Mebusan Nizamname-i Dâhilisi’nin de ğ iştirilerek uygulaması kabul edilmiş. 72. C. 2. 58. C. Büyük Millet Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun. I. 33-35. s. s. 55.. İstanbul 1929. üçüncü safhası da. C. D. 186. Üçüncü Tertip. Milliyet Matbaası. 288. Daha sonra Hükümet kurulması için de Mec lis’e önerge verildi ve bu önerge kabul edildi9 . D. TBMM Kavanin Mecmuası. 60. C. 59. TBMM ZC. Baskı). Dr. TBMM Kavanin Mecmuası. Büyük Millet Meclisi Reisi sıfatıyla İc ra Vekilleri Heyeti toplantılarına da başkanlık etmeye başlamıştı. Şerafettin Turan. 2. uygarlık dünyasının uygarca insanca davranışını ve karşılıklı dostluğunu beklemektir”8 şeklinde ifade etmekte idi. TBMM ZC. 1. 185. Erzurum Mebusu Celâlettin Arif Bey’in takrirleri gere ğ ince.. Türk Devrim Tarihi Ulusal Direniş ten Türkiye Cumhuriyeti’ne. s. 30 Ekim 1918 tarihinden 13 Nisan 1920 tarihine kadar geçen zaman zarfındaki olayları anlattıktan sonra. 185. C.. Ankara 1943. 2 Sayılı Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Birinci Maddesi. Ankara 1959. No: 2. ulaşılamayacak istekler peşinde ulusu uğraştırmama k ve za rara sokmamak. D. 122. TBMM ZC. ikinc isi. İzmir 2007. s. 26-30. Meclisin toplanmasının ertesi günü Meclis Başkanı seçilen Mustafa Kemal Paşa. Do ğ u Ergil. 1. Bkz. Ankara 1992. C. gerçekçi. 27 Nisan 1920’de Komisyon (ilk Encümen) seçimleri tamamlanmıştı. C. TBMM Zabıt Ceridesi (TBMM ZC ). 56. ilki. İstanbul’dan gelen mebuslarla birlikte toplam 337 milletvekili bulunması gerekirken 115 mebusun katılımıyla çalışmalarına başlamıştı6 . D.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 253 kümet” görevi ifa edilmiş ve 19 Mart 1920 tarihli “İntihâbât Tebliği” nin yayınlanmasıyla yeni Türk devletinin kuruluşuna giden hukukî yol aç ılmıştı4 . Ankara 1981. s. 23 Nisan 1920 Cuma günü. D. I. “Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve memaliki mahrusa i şahaneyi yed-i ecanipden ta hlis ve taarruzatı defi maksadına ma tuf ola ra k teşekkül eden…” 5 Büyük Millet Mec lisi toplanmıştı. TBMM. Erzurum Kongresi’nden İstanbul’un işgal edildiği gün olan 16 Mart 1920 tarihine kadar. Mondros Mütarekesi’nden Erzurum Kongresi’ne kadar geç en zaman zarfındaki duruma dair. 20 Ocak 1921’de Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile 4 5 6 7 8 9 10 Kemal Atatürk (Bugünkü dille yayına hazırlayan Prof. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. Korkmaz Zeynep). Mustafa Kemal Paşa. O. 63. Ankara 1943. s. Ergün Aybars. I. Meclis’in işlerini düzenlemek. C. üçüncü birle şimin beşinci oturumunda yapılan seçimlerle Türkiye’nin ilk kabinesi olan Muvakkat İcra Encümeni (Geçici İcra Komisyonu)’ne üyeler seçilmişti. her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve yurdun gerçek mutluluğuna ve ba yındırlığına çalışmak gelişigüzel. s. Türk ulusunun kendi egemenliğini bütünüyle kendi eline aldığının ilk aç ıklaması ve müjdecisi olan açılış konuşmasını en yaşlı üye olması nedeniyle S inop Mebusu Mehmet Şerif Bey yapmıştı. I. 8–16. 1. TBMM Matbaası (3. 62. icraî etkinliğ ini sa ğ lamak amacıyla 15 kişiden olu şan bir Lâyiha Encümeni ile diğ er altı kişilik icra encümenin seçimine geçilmiş. Zeus Kitabevi. Düstur. TBMM Matbaası (Üçüncü Basılış). “…Ulusal sınırlarımız içinde. Turhan Kitabevi. 71. s. Bilgi Yayınevi. Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi. I.

Ankara 1975. s.. TBMM ve Millî Müc adele aç ısından diğer bir tehlike ise. iç güvenliği bozuc u unsurların ortadan kaldırılması ve asker kaç aklarının önüne geç ilmesi gerekmekte idi14 . Bıyıklıo ğ lu. dinsizlik. Ergun Aybars. 4-5. s. 102. s. vatansızlık ve hainlikle suçlanıyordu”. Jaeschke. TBMM’nin. Saltanat Şurasında (22 Temmuz 1920) Sevr Muahedesinin İmza Edilmesine Karar ve Rey Verenlerle Muahedeye İmza Koyanların İhanet-i Vataniye İle İtham Olunması ve Haklarında Gıyabî Hüküm Verilmesi ve İsimlerinin Her Yerde Lanetle Anılması Takarrür Etmiştir (19 Ağ ustos 1920). Yine 11 Nisan’da Damat Ferit Pa şa’nın “Yalancı millet davasıyla vatan ve milleti feda edenlere” karşı beyannamesi yayımlanmıştı. 26. TBMM ZC. Meclis’in yayınladığ ı belli ba şlı beyannameler de bulunmakta idi. 8. TBMM Kavanin Mecmuası. C. İstiklâl Mahkemeleri. 97.. C. 11 Nisan’da ilan edilerek dü şman uçaklarıyla Anadolu’ya atılıyor. 2. C. Ahidler Vesairenin Hükümsüz Oldu ğ una Dair Kararname 19 Ağ ustos 1336 (1920). s. 27 Nisan 1920 tarihli. Ankara 1998.m. ihtilalci ve me şru karakterinin de en büyük sembolü idi. C. Meclis Reisinin aynı zamanda İcra Vekiller Heyeti’nin de ba şkanı olması. Ş eyhülislâm Dürrîzade Mehmet Efendi’ye işgalci güçlerin etkisi ile hazırlatılan “fetvalar” gözüküyordu. 7. Bilgi Yayınevi. s. D. Meclis’in “fevkalâde salâhiyet”li olarak kurulmu ş olması. Millî Mücadele’yi baltalamak ve çökertmek. C. 1. s. 2. s. 44. Padişaha çekilen telgraf. 2. Kanun No: 7. Mustafa Kemal Pa şa’nın belirttiğ i üzere “Millet ve ordu bu hıyanetten habersiz oldu ğu gibi onun i şgal ettiğ i makama asırların kökle ştirdi ği dinî ve ananevî bir şekilde ba ğ lı ve sadık halife ve padi şahının kurtulu şunu dü şünmek ve iddia etmek. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi). 123-124.g. age. 655. 27. 2. age. Cemil Kutlu. Gotthard Jaeschke. Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.254 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 İc ra Vekilleri Heyeti Reisliği Makamı kurulup Fevzi Paşa bu göreve seç ilinc eye kadar İc ra Vekilleri Heyeti Reisliği’ni bizzat yürütmüştür11 . 4 Mayıs 1920’de İc ra Vekilleri Heyeti’nin kurulması ile Millî Mücadele’nin yürütme organı yalnız fiili olmaktan çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920-1998) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877-1920). Bıyıko ğ lu. s. Malta ve Yunanistan’dan gelip katılanlar (14) ve yeni seçilenler (232) olmak üzere iki seçimle gelen mebuslarda ço ğ unlu ğ u yeni seçilenlerin te şkil etmesi. benzer olayları önlemek ve asayişi sağlamak iç in Müdafa-ı Hu- 11 12 13 14 15 İhsan Ezherli. 653–655.g. İstanbul Hükümeti’nin 16 Mart 1920’den İtibaren Akdettiğ i ve Edece ğ i Bütün Mukavele. Üçüncü Tertip. C. Üçüncü Tertip.. Ankara 1989. Meclis’in çıkardığı ve ihtilalci bir özelliği bulunan ilk kanunlar arasında araştırma ve incelemenin konusunu oluşturan “Hıyanet-i Vataniye Kanunu (29 Nisan 1920)” kanunda da yer almakta idi. D. Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Düstur. 28. İstiklâl . 15 1. s. sava ş gemileriyle de kıyılara da ğ ıtılıyordu. TTK Basımevi. Hükümet Ba şkanı ve vekillerin ayrı ayrı ve hepsini birden Meclis’e karşı sorumlu kılması. 13 Cephede yapılacak ve olumlu sonuçlar verecek mücadeleler için öncelikle düzenli ordunun kurulması ihtiyacı bilinmekte olup. a. a. 1. TBMM’ye yeni bir çehre ve mâna verdiğ i gibi bundan ba şka Müdafa-ı Hukuk Cemiyetleri. 1.. 1.m. Meclis’in me şrulu ğ unu kuvvetlendiren ba şka bir faktör olmakta idi. hukukî olarak da milletin kaderine el koymuş bulunac aktı12 . Kanun No: 2. s.. Jaeschke. Milliyet Matbaası. 98. İrşad Encümeni’nin Beyannamesi (9 Mayıs 1920). 1. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Çıkarılmasına Duyulan İhtiyaç: TBMM’nin aç ıldığı dönemde değişik nedenlerle başlayan askerden kaçma ve ayaklanmaların önü alınamamış. TBMM Basımevi (Üçüncü Basılış). Şer’iye Encümeni’nin Beyannamesi (9 Mayıs 1920). İstiklâl Mahkemeleri Te şkili Hakkında Umumî Heyet Kararı (18 Eylül 1920). 81. İstanbul Hükümeti’yle Resmî Muhaberatın Memnûiyeti Hakkında Kararnâme (Kararname No: 2) Düstur. 1.. 10 Nisan 1920’de hazırlanan bu fetvalar. s. Ayrıca Meclis adına. Ankara 1981. s. Erzurum 1992. TBMM Kavanin Mecmuası. Diğ er ilk kanunlar ise şunlar olacaktır: İstanbul Hükümeti İle Olan Resmî Muhaberatın Yasaklanması Hakkında Kararname (6 Mayıs 1920). bunun için de Türk ulusunu parçalamak isteyen gerçek dü şmanların amacını açığ a vurmak ve halkı bu hainlere karşı uyandırmak amacıyla yayımladığ ı Beyannamesi (26 Nisan 1920). C. Aybars. Türk Kurtuluş Sava ş ı Kronolojisi –Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim 1918-11 Ekim 1922). C. 420. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İç Güvenlikle İlgili Çıkardığı Kanun ve Kararnâmeler (23 Nisan 1920-16 Nisan 1923). . s. TBMM Kültür. İstanbul’dan gelenler (92). 1. belediyeler ve idare meclislerinin de katılması TBMM’ye seçim tekniğ i bakımından da ayrı bir özellik katıyordu. 27. Bu beyannameler şunlardı. s. D. İstanbul 1929.. Kararname No: 37.

memleketi nifak ve parçalanışa sürükleyen hareketlerle ortalığı fesada vermeye girişmiş eşkıya olarak nitelendiriliyordu19 . Kültür Ve Turizm Bakanlığ ı Yayınları.). İstiklâl Mahkemeleri (1920–1927). Mustafa Albayrak. Şevket Süreyya Aydemir. s. Ancak uygulamada çok farklı cezalar verildiğ i için bunları yasal bir dayana ğ a kavu şturmak ve kişisel yargıdan kurtarmak gerekiyordu. 139-153. İstanbul 2008. en yaşlı hocanın öncülüğünde “Esa rette bulunduğu mu16 17 18 19 Mesela 16-25 Ağ ustos 1919 tarihleri arasında yapılan ve Kuvâ-yı Milliye’nin daha iyi te şkilâtlanması yolunda yeni kurumlar olu şturarak eksikliklerin giderilmeye çalışıldığ ı Ala şehir Kongresi’nde bu amaçla bir ceza yönetmeliğ i de düzenlenmişti. günahsız insanları kesmeye. Fetvalarda yüksek halifeliğe karşı ç ıkanların imandan ve dinden de çıktıkları belirtiliyor ve bunların Kur’an hükmünc e öldürülmesi meşru görülüyordu. sağduyulu ve vatansever ulemayla harekete geçip. C.. diğer yandan da Osmanlı Hükümeti ve işgalci güçlerin sebep olduğu ayaklanmalar ve yıkıcı propagandalar sebebiyle tabii olarak olağanüstü şartlar içerisinde bulunuyor ve TBMM Hükümeti. Anadolu fetvaları. Ergun Aybars. s. yürütme ve yargı organlarının ba şı da padişah oldu ğundan. 36 ve 113. 170. İstanbul’un kışkırtmalarına kapılan bazı halk yığınları ikaz edildi. Ankara 2008. millî kuvvetlere karşı yapılan iftiraları din yoluyla çürütmek istiyordu. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 1876 Kanun-u Esasi’sinin 7. 273. Tek Adam Mustafa Kemal (1919–1922). Casusluk ve Sava ş Hainliğ ine İlişkin) yasa. Mustafa Kemal Pa şa da Temsilciler Kurulu adına 17 Mart 1920’de bir genelge yayımlayarak “Vatanın çıkarlarına aykırı davrananların ve memleketin huzur ve düzenini bozanların din ve millet farkı gözetmeksizin şiddetle cezalandırılmalarını” istemişti. karşı fetvalar ç ıkartarak kendini korumaya çalıştı. Atatürk Ara ştırma Merkezi Yayınları Ankara 1998. C. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Osmanlı İmparatorlu ğ u’nda. 162. dünyada ve ahirette en büyük c ezaya layık görülec eklerdi. İzmir 1988. s. 25. 282. daha ziyade padişahın şahsına tanınan geniş yetkiler olup. Padişah-Halifenin de imzasını taşıyan Ş eyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendi’nin 11 Nisan 1920 tarihli fetvasında “Asi (ba gi) ola rak ta nımlanan Mustafa Kemal ile Millî Kuvvetler mensuplarının katlinin va cip olduğu” belirtilmekteydi18 . dü şmanla ilişki kuranların ve casusluk gibi suç işleyenlerin bölgesel hükümetlerce cezalandırılmalarını istemekte idi. Kuvâ-yı Milliye’ye karşı gönderilen askerler onları öldürmekten çekinir veya kaç arlarsa en büyük günahı işlemiş olac aklar. Yine 9 Zilhicce 1332 (29. s.g. Remzi Kitabevi. Ferit Pa şa ve Padişaha karşı olanları suçlu saydığ ından Millî Mücadele döneminde uygulanamaz olmu ştu. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart 1919-2 A ğustos 1920). Türk Kurtuluş Sava ş ı. E. Anadolu.. . bu do ğ rultuda daha Meclis açılmadan önce 23 Mart 1920’de: “Dü şman lehinde propaganda yapanlar herhangi suretle düşmanla muhabere icra eyleyenler ve icraat ve mukarreratı milliyeye fiilen muhalefet sureti ile dü şmanların husulü maksadına yardım ve herhangi bir şekilde casusluk icra edenler derhal mahallî hükümetlerince tevkif ve olbaptaki mevadı kanuniyeye tevfiken sür’atle tecziye olunacaklardır” ifadelerin bulundu ğ u telgraf ile dü şman lehinde propaganda yapanların. Nitekim Mustafa Kemal Pa şa. Ankara 1983. halkın Anayasa’ya dayanan hak ve özgürlükleri olmadığ ı. Bu fetvalarda Kuvâ-yı Miliye. s. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. Maddeleri bazı yenilikler getirmişti. toplum varlığ ının tehlikeye dü ştüğ ü veya dü şme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığ ı ola ğ anüstü durumlarla ilgili de ğ ildi. s. Padişahın sadık tebaasına zulüm ve işkence edip. a. kendi otoritesini egemen kılacak. halkın mallarını ç almaya. I-II. içeride güvenliği sağlayıp firarları önleyec ek bir yasa zorunluluğunu hissediyordu 17 . 170. a. Atatürk Ara ştırma Merkezi. Fahri Belen.m.1914) tarihli “Esrar-ı Askeriyeyi İfş a ve Casusluk ve Hıyanet-i Harbiye Hakkında ” ki (Askerî Gizliliğ i Açıklama. Turan. ancak bu hükümler. Turan. Berikan Yayınevi. Ankara 2006. Aybars. Atatürk’ün Tamim. s. s. Semih Yalçın (Ed. herhangi bir ola ğ anüstü durum ayrımı yapmak ve bunu çözüme kavu şturmak imkânsızdı. TBMM.m.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 255 kuk örgütleri ile Kuvâ-yı Milliye ve askerî birlik komutanları kendi imkân ve güç leri nispetinde bazı önlemlere başvurmuşlardır16 . Millî Mücadele aleyhindeki İstanbul’un tahrikleri ve kışkırtmaları daha ç ok fetvalar yoluyla yürütülmekte idi.g. bir yandan işgalci güçlere karşı savaşırken. 26. II. 21-22 Nisan 1920 gecesi millî meseleleri konuşmak üzere yapılan toplantıda. 193-195. yasama. 272. Telgraf ve Beyannameleri IV (Açıklamalı Dizin İlavesiyle).10. s.

Mustafa Kemal Paşa’nın İttihatçılığı. Düzce İsyanı (13 Nisan-31 Mayıs / 8 Ağ ustos 23 Eylül 1920). yeniden kuracağı ve Bolşeviklik getirec eği korkusu yerleştirilmeye ç alışılmaktaydı. Anadolu’ya asıl darbeyi indirme amacına yönelik olmu ştu. TBMM. Millî Aşireti İsyanı (1 Haziran-8 Eylül 1920). 173. Vatana İhanet Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri”. Millî Mücadele’ye katılanların asî ve şakî (bagi) değil. I. Konya İsyanı (2 Ekim-22 Kasım 1920). Şeyh Recep Olayı (20–22 Ekim 1919). Aybars. İstanbul 1990. te şvik ve kışkırtmaları ile ayaklanan bazı Rumlar ve Ermenilerin Millî Mücadele’yi engelleme faaliyetleri. Ancak Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun ç ıkarılması dahi günlerc e süren tartışmalara sebep olac aktı23 . 17 Haziran 1921). Şeyh Eşref İsyanı (26 Ekim–25 Aralık 1919). “Müslümanların bütün güçleriyle hilafet ve sa lta na t makamını esaretten kurtarması cümleye farz olur mu?” sorusuna. Anzavur İsyanı (16 Şubat-16 Nisan 1920). Türk Basın Tarihi 1831-1923 (Tanzimat-Me ş rutiyet-Millî Mücadele Dönemleri). 270. Ayrıca. Bütün bunlara rağmen. “Millî Mücadele’de İç İsyanlar. yüklendiği kurtuluş müc adelesinde yılgın ve bıkkın halka ağır fedakârlıklar yüklediğinden halkta bu fedakârlıktan kaç ma eğilimi yaratılmakta. İstanbul’un çıkardığ ı fetvalar bir dizi isyana sebep oldu ğ u gibi. TBMM. Ankara 2003. Çerkez Ethem İsyanı (Kasım 1920-Ocak 1921). Hülya Baykal. 1919’dan TBMM’nin açılışına kadar olan ve 1920-1921 yılında çıkan belli ba şlı iç isyanlar şunlar olmu ştu. çete veya Kuvâ-yı Milliye olarak da adlandırılan millî kuvvetlerin. Bozkır İsyanı (27 Eylül. Fransa. İngilizlerin de teşvikiyle askerliği kaldırdığına ve halk üzerindeki bütün vergileri affettiğine dair propagandalar yapıyordu22 . 232. yiyecek. millî harekete karşı oldu ğ u bildirilen şahısları yargılamadan cezalandırmalarının yarattığ ı olumsuz hava ve bazı millî kuvvetler komutanlarının düzenli ordu denetimine girmeye karşı çıkarak isyan etmesi. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları.256 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 ha kkak olan Fetva Emini’nin fetvalarına uyulmaması lazımdır” kararı alındı ve yayımlandı20 . Türkiye… s. I. birleştirici bir tarzda çalışmak ve bu doğrultuda mesafe almak zorunluluğunun farkındaydı. İngiltere. 231. Kemal Çelik. ve II. I. E. gazi ve ölenlerin şehit olacakları. 2. Bunların birinde. Anadolu müftülerinin tamamının imzaları alınarak İstanbul fetvalarına karşı beş ayrı fetva yayımlandı. age. Osmanlı Hükümeti. 203-205. giyecek. Semih Yalçın. s.4 Ekim /20 Ekim–4 Kasım 1919). TBMM açıldıktan sonra 11 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal Pa şa ve arkada şlarını idama mahkûm etti. Kanun’un Müzakeresi: Birinci Dünya Savaşı yıllarında seferberlik ilan edilmesi ile birlikte Divan-ı Harp’lerin yetkileri dâhiline giren c asusluk ve benzeri suç lar için çıkarılmış olan “Hıyanet-i Harbiye Kanunu” na benzer bir uygulamaya. bazı il ve ilçelerin ileri gelenleri arasındaki çekememezlik ve uyu şmazlıkların yol açtığ ı bölgesel olaylar. ve II. Bu karar. ayrıca 13 Mayıs 1920’de Ali Kemal (Artin Kemal)’in idare ettiğ i Peyam-ı Sabah gazetesinde yayımlandı.. Millî Müc adele’ye karşı ç ıkanların da mahkûm edilec eği belirtiliyordu21 . Koçkiri (Zara) İsyanı (6 Mart. para ve ihtiyaç duydukları diğ er maddelerin bazı yerlerde halktan zorla alınması. askerler silahsızlandırılır ve sebepsiz yere ka tlolunursa… “ denilmekte. s. . Berikan Yayınları. “Elceva p: olur” c evabı veriliyordu. II. 174. “Halifenin hilafet ve saltanat makamı olan İsta nbul. yeni dönemde de ac il ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulmuştu. İtalya. s. Yapılan bu propagandalar neticesi. Aydemir. Kasım 2007. Yunanistan ve ABD’nin Anadolu’daki örgütlü misyonerlerinin yardım. etnik ve mezhep farklarını ön plana çıkaran propagandaların yarattığı olumsuzluklar. s. Ali Batı İsyanı (11 Mayıs–18 Ağ ustos 1919). Rifat (Börekçi) Efendi ve 153 müftü tarafından imzalanan diğer fetvalarda ise. 20 21 22 23 Aydemir. 40. işgalci güçler ve özellikle İngilizler tarafından Anadolu halkının.. 591. s. Çapano ğ ulları İsyanı (15 Mayıs-27 Ağ ustos 1920). düşman devletler tarafından fiilen işgal edilir. S. 275. Ahmet Anzavur Ayaklanması (1 Ekim-25 Kasım 1919). age. AÜ Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. İstanbul Birinci İdare-i Örfiye Divan-ı Harbi. Çopur Musa (Çivril) İsyanı (21-30 Temmuz 1920). TBMM’nin içinde bulundu ğ u durumu daha da zor hale getiren şu şekilde gelişmelere de tanık olunmakta idi.

C. 64. 1. 26. 25 Nisan’da Mec lise sunmuştu. D. TBMM ZC. Anc ak 24 Nisan’da Yabanabad Kaymakamlığı’ndan Koç Bey adındaki birinin padişah adına halkı ayaklandırdığını bildiren telgrafı ve Mustafa Kemal Paşa’nın 24 25 26 27 28 TBMM ZC.g. bilerek veya bilmeyerek düşmana hizmet eden. s. Meclis içinde bir grup mebus. 27.t. C. Kutlu. D. bu ifsadata bilmiyerek peyrev olanlar var. Millî Meclis’in kararları aleyhinde bulunanlar veya itaat etmeyenlerin vatan haini olabileceklerini ve bu gibilerin de vatana ihanetle itham edilmeleri gerektiği üzerinde duran Mehmet Şükrü Bey. “Hıyanet-i Vataniye Kanunu” olmuş. 63. Dinçer Ural. 45. “Hiyaneti vataniye hakkındaki kanunu ma hsus bu gibiler ha kkında ta tbik olunur” . a. bu gibilerin “Ka nun-ı Ma hsus”a göre idam edilmelerini arzu ediyordu. bu gibi ifsa da ta bilerek peyrev olanlar elbette haini vatandırlar ve haini vatanların cezası da kanunu ma hsusunda idamdır” 26 demiş. ülkenin içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar gereği. bu gibi suç lulara sert tutum takınılmaz veya yürürlükteki kanunlara göre ceza verilecek olursa davanın netic elenmesinin uzayacağı ve cezanın ibret yönü ve etkisinin kalmayac ağı bir hakikat idi25 . hâlen Osmanlı düşünc esinin yaşamakta olduğunu göstermekte idi28 . Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara 2000. s. “Halifemiz ve Padişahımız Efendimiz Hazretleriyle memaliki Osmaniyeyi yed-i ecanibden ta hlis maksadına ma tuf buluna n Millet Meclisi mukarreratına itaat eylemiyenler ihaneti vataniye ile ittiha m olunurla r. bozgunc uluk yapan herkesin vatan haini olduğunu söyleyerek. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve Uygulamaları (1920-1927). 63. zaten bu kanunun mevcut olduğunu ve bugün yeni bir kanun yapılamayac ağını. Mehmet Şükrü Bey’in müzakere esnasında savunduğu görüşlerine karşılık. s.”. D. s. 63. s. 1. 1. İstiklâl Mahkemeleri (19201927)…. teklifinde devamla. 1. Bu durum ise. TBMM ZC.24 Mehmet Şükrü Bey. Ona göre. 1. 1. C. Meclis’in otoritesine ve kararlarına uymayanların “vatan haini” olduklarını ifade ettiği teklifi. D. bu mahiyetteki kanunun çıkarılmasını istememekte ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ç ıkarılan kanunlarla idare edilmesini arzu etmekte idiler. sadec e yürürlükte olan kanunları karar altına alac aklarının altını ç izmişti27 . 1. Bu ecilden Meclisi Millînin mukarreratı aleyhinde bulunanlar veya muta va a t eylemiyenler a nca k ha ini vatan olabilirler ve bu gibilerin de hiyaneti vataniye ile ittiham edilmeleri lâzımgelir” denilmiş ve ardından şu iki madde okunmuştur. bu konuda iki maddelik bir kanun teklifi hazırlayan Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey. “…Görüyoruz ki. s. TBMM’nin kabul edeceği kararların tüm Osmanlı vatandaşlarını bağlaması gerektiği. tereddütle vakit geçirecek zamanın olmadığını. C.“…Gayei matlubeye vusul için Büyük Millet Meclisinin ittiha z eyliyeceği mukarrerata bütün efradı Osmaniyenin mutavaat eylemesi lâzımdır. Bu teklifte. . TBMM ZC.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 257 25 Nisan 1920’de TBMM’nin ele aldığı ve üzerinde müzakere ettiği ilk kanunî düzenleme. Aybars. s. her yerde her tarafta ifsadat var. 46. 1.

D. hiyaneti harbiye ve casusluk hakkında olup. 64. 1. Bir adam çıkıyor bir yerde İngiliz parasiyle casusluk ediyor ve orada efkârı muzırra neşrediyor. D. TBMM ZC. s. 1. şayet Yabanabad’ı terke mecbur olurlarsa kendilerine emin vasıta ile haber göndermeleri. 1. . dökülec ek bütün kanların vebalinin bu fesadı ç ıkaranlar ve onlara uyanlara ait olac ağını. s. Mebuslardan çoğunluğunun. C. s. halktan şüphe edenlerin İngiliz hizmetkârı insanlara değil. 1. I. Yine S aruhan (Manisa) Mebusu Refik Şevket Bey (İnce)’in. s. İngilizlerin amacının halkı bu gibi vasıtalarla kandırarak Müslümanları birbirine kırdırtmak ve ondan sonra memleketi istedikleri gibi esaret altına almak olduğu belirtilmiştir. bunların hep ayrı ayrı safahatı vardır. TBMM ZC. C. “… Meşru isek bunu Lâ yiha Encümeni’ne veyahut başka yere havale etmekte hiçbir mâna yoktur. halifeyi kurtarmak ve milletin varlığını devam ettirmek ve bağımsızlığı korumak olduğu. yapılan şeylerde casusluktan ibaret kalmıyor. Millet Mec lisi’ne başvurmaları istenmiş. TBMM ZC. 65. hiya neti ha rbiye demiyeceğiz de ne diyeceğiz… Yalnız bugün burada yaptığımız vatan müda fa a sı da bir harb. halifenin İstanbul’da İngilizlerin baskısı altında ve esaretinde kaldığı. buna rağmen fesat ç ıkaranların ve İngiliz taraftarlarının baştan ç ıkarmalarına kapılan ve isyan edenlerin. bir hareketi askeriye değil midir? Elbette bir hareketi askeriyedir ve ha rb ma hiyetini haizdir”32 şeklinde cevap vermişti.29 Bu davranış ise aynı gün Lâyiha Encümeni’ne gönderilen kanun teklifinin önem atfetmesinde ve daha sonra da kanunlaşmasında etkili olac aktı. “…o ka nunda derecatı muhtelife vardır. 64. …mukarreratımızın hepsi ha rbe ve ca susluğa müta a llik değildir”31 sözlerine. Mevzuubahsolan kanun. Sonra bir de casusluk maddesi görüyoruz ki. Büyük Millet Mec lisi tarafından tam bir şiddetle c ezalandırılmasına karar verildiği ve bu amaç için gerekli kuvvetlerin de hazır edildiği. 65. Ayrıca bu gerçeğin halka ilan edilmesi. Koç Bey’in ahaliye vaki olan tebligatının İngilizlerin amaçlarına hizmet eden millet hainlerinin tertibi olduğu.258 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 25 Nisan’da bu mektuba yazdığı cevap Meclis’te okundu. bilmiyerek ya panların cezası başka. bu kanunun Lâyiha Encümeni’ne gönderilmesini talep etmesi üzerine kabul edilmiş ve 29 30 31 32 TBMM ZC. D. 1. I. C. yapacakları icraatın sonucundan da hemen malûmat vermeleri istenmişti. D. “Mevcut ka va ninimizin içinde bir hıyaneti vataniye kanunu yoktur. Anc ak Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali (Öğütçü) Bey. 65. …vatanı tehlikeye düşürecek. C. Bilerek yapanların cezası başkadır. Bitta bi Meclisimiz meşrudur ve kararları da tatbik edecektir” diyerek kanunun Lâyiha Enc ümeni’ne gönderilmesine karşı ç ıkmıştı30 . bütün amacın. Koç Bey’in mektubuna verilen cevapta. 1. Buna casusluk. Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey. va tanın emri müdafaasında hiyanet yapacakların ve bunu bilerek ya pa nla rın.

bu Ceza Kanunu’nun ve mahkeme usulünün ve cezasının Osmanlı milletinin ruhundan ve ihtiyac ından doğmuş bir kanun olmadığını söyledikten sonra Meclis’in amacına aykırı harekette bulunmasına yönelik şu ifadelere yer vermekte idi. Maddei kanuniye sarihtir”36 sözleri ile c evap vermişti. D. TBMM ZC. TBMM ZC. c ezanın. Abdülkadir Kemali Bey’in açıklamalarının ardından müzakere. “Meva ddı münferide kabul etmemiz lâzımdır. C. 33 34 35 36 37 38 TBMM ZC. 1. TBMM ZC. Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey tarafından bir kez daha okunmuş ve Abdülkadir Kemali Bey.”. 1. 1. netice olarak Meclis’te hâkim olan görüş. C. Abdülkadir Kemali Bey. 1. yoksa kabul edilecek esasın mevcut kanunlara uyması mı gerekli noktasında cereyan etmişti. D. Meclis’in açılısının dördünc ü günü gerç ekleşen bu müzakerede. 1. 79-81. 25 Nisan’da Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey tarafından Mec lis’e sunulan takrir. TBMM ZC. “…Bugün Meclisi Âli. “Her kim memaliki mahrusa ahalisini yekdi ğ eri aleyhinde silâhlandırarak mukateleye tahrik ve igraya veyahut bâzı mahallerde gasıb ve garet ve tahribi memleket ve katli nüfus efalini ikaa mütecasir olup da kaziyei fesat tamamiyle fiile çıkar veyahut maddei fesadın icrasına ba şlanmış olursa ol kimse kezalik idam olunur. kanunun hangi maddesine karşılık gelmesi ile ilgili sorusuna kanunun 56. …Bu maddenin muka rrera tı ha kkında . Bir mebusun. D. S inop Mebusu Hakkı Hami Bey (Ulukan). C. 79. s. 79. s. 1.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 259 ayrıc a “Meclisin mukarreratına tebaiyet etmiyenler hıyaneti va ta niye ile müttehemdir” şeklinde bir takrir daha gelmiş ve ertesi günü müzakereye konulmuştu33 . s. D. hükmü ha kkında söz söyliyecek zevat varsa biz onu müdafaa edeceğiz”34 diyerek kanun hükmünü tartışmaya aç ık hale getirmişti. 1. bu maddenin Ceza Kanunu’na dayandırılmaksızın münferit bir madde şeklinde kabul edilmesi olarak belirginleşmişti37 . s. ida m edilecektir” 38 . 1. ma ka mı hilâ fet ve sa lta natla beraber bilcümle memaliki müstevliyemizi düşmanın yeditecavüz ve yedita ga llübünden tahlis ve milleti selâmeti umumiyei sa ha sına erdirmek için teşekkül etmiş bir Meclis bulunmak itibariyle. D. …Kanunu Cezadaki vaziyete nazaran bizim ha li ha zırımıza tevafuk eder bir madde yoktur. 79. s. maddesine35 atıfta bulunarak. 66. s. 79. 65. Eğer Ceza Ka nununun bu ma ddesini a ynen ka bul edersek bizim aleyhimize çıkacaktır. 1. TBMM ZC. 1. C. D. “Makamı muallâ yi hilâ feti ve mema liki ma hrusai şahaneyi yed-i ecanipten tahrişe ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen ve fiilen muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan addolunur. C. 1. C. . şu emele münafi harekâtta bulunanlar hiyaneti va ta niye cürmiyle müttehemdir. 1. Bina ena leyh. Osmanlı Devleti’nin mevcut kanunlarının mı uygulanac ağı. 80. yoksa bu Meclis’in kanunları yeniden mi yapacağı sorusu S ivas Mebusu Mustafa Taki Bey tarafından gündeme getirilmiş. vatana ihanet suç u iç in Lâyiha Encümeni’nin görüşü istikametinde başlı başına bir madde mi kabul edilmeli. Ahkâ mı ka nuniye da iresinde muhakemeleri bilicra tecziye olunurlar.

yasama yetkisine sahip olup olmadığı ile ilgili bir durum tespiti yapmış. s. Nasıl ki. hiya neti va taniye ile itham olunur. o takdirde teklif ettiğim ikinci ma ddeden va zgeçiyorum. teklifin iç eriğinden ziyade. demek cürüm mevcuttur. tespit edilen suç ların bu Meclis’in kendi yaptığı kanunlarla cezalandırılmaları gerektiği üzerinde durmuş. TBMM ZC. Buna karşılık. bu Meclisin emrine ita a t etmiyenler haini vatandır. şurada görüyorum ki. bir hiyaneti vataniye cürmü ihda s ediyoruz. demek doğrudur ”40 sözleriyle Meclis’in. ve onun kuvvei teşriîyesi olan Meclisi Mebusan icrayı fa a liyetten geri kalarak millet yeniden kendi mukadderatını idare etmek için za tıâ lilerinizi intiha betmiş ve göndermiştir. Çünkü hiyaneti harbiye hakkındaki kanun noksandır. 1. 1. Yalnız sureti tatbikıyesi kalıyor. Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey ise. …Esas itibariyle. İşi teşevvüşata düşürmemek için. Binaenaleyh. Bunda n evvel bir Hükümet vardı. Bina enaleyh her cürmün mukabilinde mutlaka bir ceza da ihdas olunmak lâzımdır. uygulanması noktasında olduğunu belirtmişti. C. evvelce yani üç a y evvel Hükümet a leyhine ha reket edenler haini vatan addediliyorlardı. “…Kanunu Cezada hiyaneti va ta niye namında bir cürüm yok iken biz. Cezası. “…Vermiş olduğum takrir esas itiba riyle ka bul edilmekle beraber suveri tatbıkıyesi hakkında Meclisi. Elli altıncı madde bunu söylüyor. D. Evet. Meclis’in hem yasama hem de yürütme yetkisine sahip bulunduğunun üzerinde durmuştu. O Hükümeti esir addediyoruz ve onun a kval ve efalinde serbest bulunmadığını iddia ediyoruz. Ka nunu Cezada mevcut ise. . “…Halifemizin ve Padişahımızın İstanbul işgaliyle İngiliz esaretine düşmesi itibariyle Makamı Saltanat. TBMM’nin yeni ve bağımsız bir Meclis olduğu. bizim makasıdı meşruamızı kabul etmiyerek ifa datta bulunanlar memleket ahalisini birbirine düşürenler elbette ve elbette hiya neti va taniye ile itham edilir ve hiyaneti vataniyenin cezası bütün dünya da ka bul edilmiştir. …bunun esba bını. ihtilâfat bu ka da r çoğalmıyacaktır. 1. Mevcud olduğuna na za ra n 39 40 TBMM ZC.260 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 Meclis’in meşruluğu ve İstanbul Hükümeti’nin esaretinden bahseden Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey (Pars). hiyaneti vataniye cürmiyle müttehem olma yı ka bul ediyoruz. 81. Bu Meclis aleyhinde de hareket edenler ha ini va tan addedilir ”39 şeklinde ifadeleriyle Ceza Kanunu’nun bir Osmanlı kanunu olduğundan hareketle. s. bu kanunların yürütülmesi iç in yeni mahkemeler kurulmasını ileri sürmüştü. …intizam da iresinde yürüyebilmek için şimdiye ka da r va z’edilmiş kavanini mevzuayı ve kavanini esasiyeyi kabul etmek ve onun ihtiyaca mutabık olmıyan ve içinde bulunduğumuz … şu fevkalâde zamana tevafuk etmiyen mevaddmı tadil etmek esa sını kabul ederek işe girişecek olursak zannedersem müzakerat. Mehmet Şükrü Bey. D. Meclis kendisinin vazifei teşriîyesini esas itibariyle tâyin ve ta kdir edememesinden ileri geliyor” diyerek müzakere sırasında yaşanılan tereddüdün. “…Gasp ve garette bulunanlar. 80. 1. pek çok ihtilâfata düşürüyor. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında aç ılan ikinci oturumda teklif sahibi Mehmet Ş ükrü Bey kürsüye gelerek. Şimdi onun yerine millet kendisini ika me etmiştir ve o hareket ediyor. C. ida mdır. İstanbul’da icrayı saltanat ediyordu.

1. zaten mevcut demektir… Evvelâ. C. İşte bundan dolayı millet kendi vekillerini buraya göndererek burada büyük bir Meclisi Millî akdettirdi. O nokta i nazardan bendeniz bu maddei kanuniyenin müntehasında (Kavlen ve fiilen muha lefet ve ifsa da tta bulunma ya hiya neti va ta niye) denmesini teklif ederim. 84. şu Büyük Meclisimizi. 3.Madde hiyaneti vataniyeyi tarif etmelidir. s. diye emretmek fazla olur. iyi bir tarik irae etmek mükellefiyetindeyiz. mevcut Ceza Kanun’un uygulanması gerektiğini vurgulayan Amasya Mebusu Ali Rıza Efendi dışında aleyhte42 söz söylenilmeyen müzakere. devamla. D. D. Biz. bir hiyaneti vataniye cürmü tarafımızdan ihdas olundukta n sonra bu ihdas olunan cürüm için yine bir ceza ihdası lâzımdır. Çünkü Kanunu Cezada bu hiya neti va taniye cürmü yoktur. C. Kanunu Ceza mucibince tayini ceza ediniz. Za 41 42 43 44 TBMM ZC. 1. …hiyaneti vataniye cürmünü ihda s ediyorsa k ceza sını da kendimiz ihdas etmek lâzımgelir.. şa yet hükkâmı serbest bırakırsak mahkeme. Kanun’un Adının Belirlenmesi: 27 Nisanda gerçekleşen müzakerede Lâyiha Enc ümeni’nden gelen birinci madde “Makamı muallâyı hilafeti ve memaliki mahrusai şahanei yedi ecanipten tahlise ve taaarruzatı defi maksadına mâtuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen ve fiilen muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan addolunur”43 şeklinde Mec lis’e beyan edildi. C. 1. 1. 82. TBMM ZC.. Hükümeti Osmaniye namına idarei umur ettiğ inden dolayı onun mevkiine koydu ğ umuz zaman. Refik Şevket Bey ayrıc a. 1. …yeni bir cürüm ihdas ediyoruz. Sa lisen ma lûmuâlileri (isyan) tâbiri umumiyetle bizde fiilî bir şekilde kabul ve telâkki olunur. 99. s. D. “…Bir Hükümeti Osmaniye ve bir vatanı İslâmiye vardır. …Bina ena leyh mesele. söz konusu maddede vatana ihanet suç unun aç ıkç a tanımlanması gerekliliğinin altını ç izmekte idi. “. Osmanlı Devleti’nin ve kanunlarının hâlâ mevcut olduğunu. “Kanunun adının “Hıyanet-i Vataniye” olmasını istemiş44 . 1. TBMM ZC. bugünkü adlî teşkilâtla süratle iş görülemeyeceğinden dolayı da bu c ezanın uygulanması iç in yeni bir teşkilât yapılması gerekliliği üzerinde duruyordu. o cürme de yeni bir ceza koymalı ve aynı zamanda yeni bir tariki muhakeme ihda s etmeli ve bu ma hkemeler mümkün olabildiği kadar maha lli cürümde ceza yi vermeli” 41 diyerek mevcut Ceza Kanunu’nda vatana ihanet diye bir suçun bulunmadığını. 99.”. S öz alan ve müzakereler arasında dikkat çekici bir noktaya değinen S aruhan Mebusu Refik Şevket Bey. ma dde sa rih değildir. yeni madde kabul etmek yerine. bunun için ilk önc e vatana ihanet suçunun belirlenip. mevaddı mahsusasma göre tâyini cezada muhta rdırla r. Mücrimi değil.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 261 hükkâma. Refik Ş evket Bey’in verdiği önergenin Lâyiha Encümeni’ne sevkiyle son buldu. TBMM ZC. 81. Yalnız Hükümeti Osmaniyenin merkezi bugün tahtı muhasaradadır. Şu halde birtakım yazılan mevaddı kanuniyeyi ve bunun hakkında yapılan münaka şayı fazla görüyorum. e ğ er ceza kanununun ikinci faslını aynen kabul ve tatbik edersek maksadımıza kâfidir. bu suç un karşılığının her yerde olduğu gibi idam cezası olacağını. C. cürmü tarif edelim. …doğru ve sarih ve muayyen bir cürüm göstererek muayyen bir ceza vererek iyi bir yol göstermek. sonra ceza tayin etmek gerektiğine dikkat ç ekmekte. . Bundan dolayı bu mevaddın umumunun reddi ve o kanunun ikinci faslının kabulünü teklif ediyorum. 1. vatana ihanet suç una verilecek cezanın ne olduğunu söz konusu etmeye gerek olmadığını. s. s.

S aruhan Mebusu Refik Şevket Bey’in teklifi48 üzere de kanunun başlığı “Hıya net-i Va ta niye Ka nunu” olarak belirlendi. (ta hrika t ve icra a t) kelimelerinin konulması bütün bu mahzurları bertaraf eder zannederim. dolayısıyla bu maddenin “Millet Meclisi’nin maksadı meşrua ve vata niyesini tâ kim için harekât ve icraatı fiiliyede bulunan kesan haini vatan addolunur” şeklinde düzenlenmesi yönündeki arzusunu dile getirmekte idi. . Binaenaleyh (Meclisin meşruiyeti) sözü mühmel bir sözdür. 100. 100. fiili tarif etmesi gerektiği üzerinde durmakta. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinc i maddesi üzerine verilen değişiklik önergelerinin görüşülmesine geç ildi. Sonra maddenin a slında bâ zı teza ddı muhtevi ve esasatı hukukiyeye muha lif şeylerde görülebilir. TBMM ZC. C. (hiyaneti vataniye) den addedilebilmek için her halde fiile inkılâbetmiş olan şekiller olması lâzımdır. bazan hıyaneti vataniye a ddedilecek şekilde olmıyabilir. Bu arada Çorum Mebusu Fuat Bey de bu Kanun’un reddini talep etti. İşbu maddede (Haini vatan) tarif olunup nev’i cürüm tarif olunmamıştır. (meşruiyeti) yerine (ma ksadı meşrua ve vataniyesini tâkim için tahrikat ve icraatı fiiliyede bulunan) cümlesi konulmalıdır46 diyerek. birinci maddede yer alan Meclis’in meşruiyetine isyan sözünden aç ık bir anlam ç ıkartamadığını. 1. 45 46 47 48 2. TBMM ZC. millî iradeyi içeren her şeyin zaten meşru olduğunu. oysa maddenin faili değil. 101. bu kanunda fiilin değil. Erzurum Mebusu Mustafa Necati Bey ise. maddeye “Millet Meclisinin meşruiyetine ka vlen ve fiilen muhalefet veya ifsadatta bulunmaya hiyaneti vataniye tesmiye olunur” şeklinin verilmesini teklif etmekte idi. 1. …Çünkü iradei milliyeyi ihtiva ediyor. Onun için bunun yerine Meclisin (Millet Meclisinin maksadı meşrua ve vataniyesini takim için harekât ve icraatı fiiliyede bulunan kesan (ha ini va ta n) ismiyle ta srih olunursa daha mürit ve daha camî olabilir. TBMM ZC. Şu halde maddei ka nuniyeye (Millet Meclisinin meşruiyetine kavlen ve fiilen muhalefet veya ifsadatta bulunmaya hıya neti va taniye tesmiye olunur) şeklinin verilmesini nazarı âlinize arz ederim”45 diyerek. s. “1. D. 100. birinci madde için eksik ya da fazla veya yanlış gördükleri ibareleri ve değişiklik isteklerini dile getirdiler. 1. Lâyiha Encümeni’nden Abdülkadir Kemali Bey bu teklifler üzerine değerlendirmede bulundu ve sonra oturuma ara verildi47 . S öz alan diğer mebuslar da. failin tarif edildiğini. Ancak kendisine geneli itibariyle kabul edilen bir kanun için artık red talebinde bulunamayacağı hatırlatıldı. Kanunlar isimsiz olamıyaca ğ ı için i şbu kanunun ismine hiyaneti vataniye tesmiye olunması. s. Dördüncü oturumun aç ılmasıyla beraber. (meşruiyetine isya nı muta zammm kavlen ve fiilen muhalefet ve ifsadatta bulunan kesanın) aynı derecede a ddedilmesi muvafık olamaz.262 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 ten meva ddı âtiyede (kavil ve fiil) tâbirlerini tefrik ettiğimiz için işbu ma dde de buluna n (isyanı mutazammın) tâbirinin kaldırılmasını teklif ederim. (muhalefet) kelimesine (haini va ta n) kelimesi ismi verilemez. (muhalefet) kelimesi olur ki. Onun için fıkranın (…ifsadatta bulunmaya hiyaneti vataniye tesmiye olunur) şeklinde tadil edilmesi. Bkz. 1. s. 99. C. Fiilen orta ya çıkıp da bir şey yapmaz bitaraf bir vaziyette kalabilir. “…(iradei milliyeyi) ihıtiva eden her şey meşrudur. C.

s. Ardından ikinc i madde üzerine verilen degişiklik önergelerinin görüşülmesine geçildi ve ikinci madde. 3. 49 50 51 52 isyan tâbiri fiilî olmak üzere telâkki olundu ğ u ve bahusus mevaddı sabıkada kavlî ve fiilî tâbirleri mevcudold ğ u için maddede muharrer (isyanı mutazammın) tâbirinin ilgası ”. D. Eğer o kaydın konulmasından maksat elli a ltıncı ma dde mucibince ida m olunur. TBMM ZC. Çünkü bâzı yerlerde emsalini görüyoruz. Halbuki elli a ltıncı madde. TBMM ZC. s. 1. s. Binaenaleyh encümenin teklifindeki idam meselesinde. Bu konu hakkında söz alan Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey. Müteşebbisler konulmamıştır. C. D. Saruhan Mebusu Refik Ş evket Bey’in teklifi üzere. 1. Kanunu Cezanın ceraimi ve cezayı ve bunların şekli icrasını gösteren ma ddeleri içinde (idam şu şekilde şaiben mahalli cürümde icra olunur) diye bir madde vardır. 1. 107. …Mesa ili adliye ile iştigal edenler meseleyi halletsinler. bu gibi efalde bulunanların idam olunacağını tasrih ediyor. C. 105. encümenin teklifi gibi elli altıncı ma dde tâ birini koyma ya lüzum yoktur. TBMM ZC. S ivas Mebusu Mustafa Taki Efendi. silahsız olarak fiili muhalefette bulunanlara idam c ezasının ağır olacağını söyleyince bir mebus. Bu ihtima lâ ta göre işimizi ka nuna uydurmak için diyelim ki. 1. yalnız fiili olarak ihaneti gerçekleştirenleri değil. C. 105. elli altıncı madde tâ biri kullanılacak yerde şaiben ida m olunur. “…Cezayı mua yyen şekilde ta tbik ettirebilmek için mua yyen ve ka ti ve esa slı şeyler ta hrir edelim. 1. 1. 1. çünkü hüküm ile iş ha llolunur. 102. suç işlemeye teşebbüs edenleri de kapsar nitelikte olması gerektiğinin altını ç izmekte idi. C. 105. s. D. “Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar salben idam olunur. “Ma kamı muallâyı hilafet ve saltanatı ve memaliki mahrusai şa ha nei yedi eca nipten ta hlise ve taaarruzatı defi maksadına mâtuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen ve fiilen muhalefet veya ifsadatta buluna n kesa n ha ini va ta n a ddolunur” suretinde kesinleşti49 . D. Kanunu Cezanın kırk beşinci maddesinin sarahati dâhilinde fer’an zimethal ola nla r ma ddei mezkure mucibince tecziye edilirler” şeklindeki ikinc i madde üzerindeki müzakere aç ıldı50 . İdamlar ibret için kurşunla da yapılır. Ya lnız a skerî meselesi müstesna dır. İkinci ma ddede fer’a n zimetha l ola nla r konulmuştur. “Etmesinler memleketi tehlikeye koymasınlar” cevabını verdi. bir kişinin silahsız olarak da vatana ihanet edebilec eğinin izahına ç alıştı52 . TBMM ZC. 1. Şaiben idam olunur. . 1. mukateleye tahrik ve yekdiğere karşı müsellâh vaziyetlerden bahsettiğine göre. denmesi lâzımdır. …bu maddede bendenizin fikrimce. C. hem de müteşebbislere şâmil olma sı ta ra fta rıyım” 51 diyerek ikinc i maddenin. Buna karşılık Lâyiha Enc ümeni’nden Abdülkadir Kemali Bey ise. 106. D. diye idamın şekli icrasını göstermek ise bunun ma ha lli elli a ltıncı ma dde değildir. 1. s. TBMM ZC. 106. Onun için bendeniz bu maddenin hem fer’a n zimethal olanlara.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 263 Kabul edilen değişiklik önergeleriyle birlikte birinc i madde.

1.264 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 “Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar salben idam olunurlar. 117. s. 1. D. bir vergi kanunun ç ıkarılmasına dahi karşı ç ıkmanın da vatana hıyanet olarak değerlendirilebileceği endişesi ortaya çıkmış. “Hıyaneti vataniye cürmünün. s. TBMM ZC. ancak ikincil derec ede suç a iştirak kavramından neyin anlaşılacağı veya anlaşılması gerektiği c iddi bir tartışma konusu olmuştu. 1. anc ak isyan halinde bulunulur ise eylemin c ezalandırılması gerektiği noktasında hemfikir olunmuştur54 .” . . 1. “ Üçüncü madde tamamen zaittir. Binaenaleyh üçüncü maddenin tamamen tayyedil me şini teklif ederim. s. 1. D. 1. TBMM ZC. s. İsmail Ş ükrü Bey’e göre bu yaklaşım fikir hürriyetini ve meşrutiyet mantığını ortadan kaldırmakta idi. aynı zamanda hürriyet-i içtihadı (fikir özgürlüğü) ortadan kaldırma tehlikesi taşıdığını da sözlerine eklemişti. TBMM ZC. TBMM ZC. C. Daha sonra üçüncü madde üzerinde yapılacak olan müzakerelere geç ilse de Mec lis’te ç oğunluğun kalmadığı anlaşıldığından oturuma nihayet verildi. Madde hakkında Lâyiha Encümeni mensupları dışında söz alan tüm konuşmacılar bu maddenin aleyhinde olmuşlardı. suça ikinci derecede (fer’an) katılanların ise daha hafif c ezalara çarptırılması kabul edilmiş. 100. C. İsmail Şükrü Bey. 116. D. Tekrar bir madde ilâvesine lüzum yoktur. Metinde geçen Meclis’in alacağı her türlü karara muhalefet etmenin mesela. Netic e olarak S ivas Mebusu Mustafa Taki Bey’in önergesinin56 kabulü ile bu madde kaldırıldı57 . 1. asıl faillerin idam. 53 54 55 56 57 58 TBMM ZC. C. D. din görevlilerinin vaaz bile edemeyeceklerini ve kendilerini sürekli baskı altında hissedec eklerini söyleyen Karahisarısahip Mebusu İsmail Şükrü (Çelikalay) Bey. Nitekim maddede geçen “kavli ve tahriri muhalefet” ifadesinin belirsizliği ve bu maddenin bir intikam arac ı olarak kullanılmaya müsait olduğu konuşmac ılar tarafından dile getirildi. Ahvali müsta cele ve fevka la dede mücrimin derdest edildiği mahal mahkemesi de icrayı muhakeme ve itayı karara salâhiyettardır” suretindeki maddenin okunmasıyla dördünc ü madde hakkında müzakere aç ıldı58 . 1. C. 1. 1. 28 Nisan tarihli toplantıda Hıyanet-i Vataniye Kanunu müzakeresine “Ka vli veya ta hriri surette muhalefet ve ifsadatta bulunanlar muvakaten kürege konulur” şeklindeki üç üncü madde ile devam edildi. Kanun’la “Meclis’n meşruiyetine sözle karşı çıkanları vatan haini olara k değerlendirilmesini” isteyen maddesini doğru bulmamıştı. TBMM ZC. 118. Vatana hıyanet suçunda. D. s. D. 1. 115-117. Kanunun lâyihada olduğu şekliyle kabul edilmesi durumunda. Çünkü muhalefet ve isfadat bilfiil ise idam olunaca ğ ı ve fer'an zimefhal olmak ise derecatına göre kırk beşinci madde mucibince tecziye olunacakları ikinci maddede musarrahtır. 108. Fer’an zimethal olanlar ile mütesebbisler kanunu cezanın 45 ve 46 ncu maddeleri mucibince tecziye olunurla r” 53 şeklinde kabul edildi. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na taraftar olmakla birlikte. Anc ak fiilen fesat ve karmaşa çıkaranlar vatan haini olarak kabul edilebilirler55 . 1. faillerinin mercii muhakemesi ikaı cürüm edilen ma ha ldeki bidayet ceza mahkemesidir. C. C. s.

Gerekç eleri ise kaza bidayet mahkemeleri üyelerinin bakkal. teşkilâ tı a dliyesi ya pılma mıştır. liva mahkemesinin hükümlerinden daha iyi hükümler ittihaz ediyor. Bir mütehassis zatın yanında müntahap iki âza vardır. …Binaenaleyh divanı harblerde bu işlerin niyeti katiyen doğru değildir. bu konuda kaza bidayet mahkemelerinin yetkili kılınmasını uygun görmemekte idiler. ayrıca bidayet mahkemelerinin ceza verme yetkilerinin iki üç seneyle sınırlı olması idi. D. kaza ma hkemeleri hakkında serd edilen mehazir.. farklı olarak Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey. seri teda bir ittiha z mecburiyetinde olduğumuzu kalbul ediyoruz. Ancak konuşmac ılar. bu muhakemelerin Divan-ı Harp’lere bırakılması önerisini getirdi. Anc ak..” …Bendeniz teşkilâtı adliyesini bildiğim yerler var ki. Buna karşılık Mehmet Şükrü Bey. Hepimiz kaza mahkemelerinin sureti teşkilini pekâlâ biliriz. 1.. 1. Bunla ra idam cezası vermek. bunlara kürek cezası vermek sa lâ hiyeti buhşedilirse hiç şüphe etmiyelim ki. tecrübelerine de dayanarak. böyle bir ortamda ise idam kararı gibi hassas bir kararın verilemeyeceği. Muha kemeyi istediği yere. s. …Çünkü lâzım olan sürati temin etmek kabil olamıyacaktır. “. bâzı teşvikat ve tesvilâta tâbi olmaları ihtimalleri de vardır. liva bidayet mahkemeleri hakkında da vâridola bilir. Her livada teşkilât var mı efendim? Birçok liva la rımız va rdır ki. . Bundan dolayı vatana ihanet muhakemelerinin ya liva bidayet mahkemelerine ya da suçlunun tutuklandığı en yakın liva c inayet mahkemelerine bırakılmasının daha uygun olac ağı belirtildi. Asıl teklifim Bidayeti cezada rüyetine ka ra r verilmemesidir” 59 diyerek bu işin liva cinayet mahkemelerine bırakıldığı takdirde bu kez de sürat konusunda sıkıntı yaşanac ağından dolayı hızlı hareket etmek adına ya bütün Anadolu’da yahut isyana mahsus yerlerde sıkıyönetim ilan edip. Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey’in verdiği teklifin mümkün olmadığını savundu ve şunları söyledi. …mahzur. Fakat bendeniz bunda da bâzı mahzurla r görüyorum. …biz liva bidayet mahkemelerine vermekle bu süra ti öldüreceğiz ve bunda n beklenilen 59 TBMM ZC.Divanı harblerde ittihazı mukarrerat eden kimdir bilir misiniz? Ya bir za bıt kâ tibi muktediri. “…çabuk iş görelim derken. Sonra kaza bidayet ma hkemesi ile liva bidayet mahkemesindeki fark en ziyade âzayi kiramın zihnini işga l ediyor. 120. bu mesaili Divanı harplere tevdi ederiz.. Zaten buna dair bir ta krir ta kdim edeceğim. istediği şekli götürür. Bunlar ne na zariyatı cezaiyeyi. bu itibarla ya bütün Anadolu’da yahut isyana mahsus ola n yerlerde idarei örfiye ilân eder. Ka zalarda teşkilât olmadığından bahsedildi. yahut divanı harb müddeiumumisidir. kundurac ı vb. büyük haksızlıklar meydana getirmekten içtinabedelim. Binaenaleyh divanı harblerin muka ddera tı bunla rın elindedir. C. Bu itibarla mademki za manın fevkalâdeliğini müttefikan kabul ediyoruz. öyle bir kaza mahkemesidir ki. 119.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 265 Dördüncü maddede. gerek huzuru ilâhide mesul ve muatab oluruz. reis ne derse onları yaparla r ve maatteessüf bazan. vatana ihanet suç unun tespiti iç in kazalardaki bidayet mahkemeleri yetkili mercii olarak belirlenmişti. gibi hukuk eğitimi olmayan kişilerden oluşması. …En ya kın cinayet mahkemelerine tevdii kabildir. biz gerek huzuru tarihte. ne de kavanini mevzua devleti bilmezler.

Bu. Kırşehir sanca ğ ını örnek olarak göstererek devamla şunları söyledi. Onun için katiyen Divanı ha rblere verilmesi ca iz ola ma z” diyerek kaza mahkemeleriyle diğer mahkemeler arasındaki farkı. TBMM ZC. Halbuki onlar da kaza ma hkemesinde. ef’ali cürüm ashabı birer şeriki cürümle beraber onun hepsi hakkında bidayeten Kırşehir veya Niğ de de ayrı ayrı tahkikata ba şlanmış. TBMM ZC. 122. düşünerek ya pıyoruz… ihtilâl kâr vaziyet a lacak isek bu kanunlarla iştigale lüzum yok. Bu sebeple normal hukuk mahkemelerinin bu amac ı gerçekleştiremeyec eği ileri sürüldü. Ayrıc a kaza bidayet mahkemelerinin yetersizliğinin farkında olduklarını. 1. 1. D. kanunun hangi mahkemelerde yürütüleceği idi. ulaşım güç lükleri gibi etkenleri hesaba katarak ve bu kanunun uygulanmasında hızlı karar almanın esas olması gerektiği bilinciyle bidayet mahkemelerini terc ih ettiklerini ifade etti. D. her birisi bir araya getirilerek mevkufen tahkikat icra edilmezse. 120. 1. derdest edilebilir. mücrim olan o şahıs derdest edilerek oraya sevk edilmesini ve muhakemesinin o mahkemelerde icrasını teklif ediyorum. . D. 118-120. 120. caiz olamaz. Diğer mahkemelerdekiler ise Mektebi Hukukta n mezun müddei umumi ceza reisi gibi sırf hayatı memuriyetinin melekesiyle tâ yin edilen zeva ttan ibarettir ki. davaların ç abuk sonuçlandırılması ve verilecek hükümlerin ibretlik olmasıydı. liva Bidayet ceza mahkemesinde bulunan Müddei umumi ve ceza reisi kadar kavanini Devlete vâkıf değildirler. TBMM ZC. “…ka za ma hkemelerindeki azalar intihapla icra edilir. vukuf ve mümareseleriyle terfii memuriyet ederler. bu da caiz olamaz. s. Mec lis’in onayından geçeceği için bidayet mahkemelerine daha ılımlı bakılabileceğinin de altını 60 61 62 63 TBMM ZC. Onun için bir cürümden dolayı her nerede ef’ali cürmiye ika ve refedilirse o. C. o aynı fiilden ne şet eden cürümden. meselâ Ni ğde Mahkemesinde biri beraete mazhariyet. C. “…Kırşehir sanca ğ ının Avanus kazasında vukua gelen bir cürümden dolayı Niğ de sanca ğının Ürgüb veya Karahisar. ince Karasu mahallerinde alâkadar olanlar derdest edilir. s. Bu bapta rüfekayı kiram tarafından söylenilen sözlere iştira k etmekle beraber. Hayatı memuriyetinde müptedi olan bir heyete ağır bir cezayı tertip için salâhiyet vermek. Kayseri’de birisi idam cezasına u ğramak gibi aynı bir cürümde muhtelif mukarrerat. Böylece Muhittin Baha Bey’in bu önerisi Mec lis’te taraftar bulamadı61 . Fakat hiçbirisi. milletin izmihlaline değil ise bile.266 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 neticeyi mahvedeceğiz”60 dedi. Divan-ı Harp’lerin devlet kanunlarına vakıf olmadıklarını ve buralarda görev alac ak kişilerin verdiği kararın c aiz olmadığını belirtti62 . C.”. Divanı harblerden de bahsedildi. sehpa la rı kura rız. bir idarei örfiye ilâ n ederiz ” 63 sözleriyle bulunduğu teklifte tıpkı Köprülü Mehmet Paşa’nın binlerce insanın kellesini kopartıp memleketi kurtardığı gibi bir metotla memleketin kurtarılmasını istedi. birtakım ihtirasatın tevellüdünü mucib ola ca k ha lâ te. C. s. umura meydan vermektir. 1. hüküm ve ilâmat Vârîdolur ki. Öte yandan bidayet mahkemelerinin verecekleri kararın. tecrübe. 1. o cürmün sahibi için hangi ceza mahkemeleri i şe ba şlamış olursa. 1. s. 1. “…biz bu kanunu yaparken esa s itiba riyle vaziyetimize muhalif hareket edenleri süratle tedibetmeyi düşünüyoruz. ancak kazaların livalara uzaklığı. Bu tarihte yapılan müzakerelerde tartışılan en önemli konu. D. Bu arada konu hakkında encümenin görüşünü ortaya koymak adına söz alan Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey. Öyle ki kanun teklifinde beklenen amaç . 1. Niğ de Mebusu Abidin (Zeynelabidin) (Bayhan) Bey. Bunun yanında Niğde Mebusu Abidin (Zeynelabidin) (Bayhan) Bey.

bozuk oluşu vb. 1. 1. Üç ünc ü oturumda. “…Hükkamı takyit kadar müthiş bir feca yi yoktur… yirmi gün za rfında mutlaka hüküm vereceksiniz dersek hükkâmı ta kyide koymuş oluruz ve bunun ka biliyeti tatbikıyesi olmadığını kendimiz göstereceğiz. D. 1. 1. Dördünc ü madde iç in Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey. . 130. yok ise mahallin mülkiye. D. “Za bıtai adliye memurlarının tanzim edecekleri tahkikatı iptidaiye evrakı da irei istinta ka tevdi olunmaksızın mahallin en büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onla r ta ra fında n dahi müddeiumumiler vasıtasıyla yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir” suretindeki önergesi üzere kabul olundu68 . nedenlerden dolayı şahitlerin zamanında gelemeyebileceğini ya da davaya bakan hâkimin hastala64 65 66 67 68 69 70 Bkz. C.67 “Za bıtai adliye memurlarının tanzim edecekleri tahkikatı iptidaiye evrakı daireyi istinta ka tevdi olunmaksızın müddeiumumîler vasıtasıyla yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir. 1. 1. C. s. 130. dördüncü madde üzerine verilen değişiklik önergelerinin görüşülmesine geçildi. Bu müddeti her ne sebebe mebni olursa olsun tecavüz ettiren mahalli za bıta sı ile ma hkeme heyeti Kanunu Cezanın yüz ikinci maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere mafevki mahkemesince muhakemesi bilicra azami yirmi gün za rfında hükme rapt edilecektir”69 suretindeki yedinci madde üzere söz alan Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey. 1. Anc ak Tunalı Hilmi Bey’in bu önergesi kabul edilmedi. Böylelikle birinci oturum itibariyle dördüncü maddenin müzakeresi tamamlanmış oldu64 . D. TBMM ZC. D. Heyet halinde bulunup hüküm vereceğiz. Meselâ bugün üç kişiden mürekkep bir bidayet ceza mahkemesinde bulunuyoruz. …Bina ena leyh şa hitlerin mutlaka ya huzuru hâkime getirilmesi lâzımdır yahut huzuru hâkimde binniyabe ifa desinin alınması lâzımdır70 diyerek. TBMM ZC. s. C. askeriye. s. 131. s. D. C. 129.” şeklindeki altınc ı madde Çorum Mebusu Fuat Bey’in verdigi. “Hıyaneti vataniye mücrimlerinin muhakemesi her halde mevkufen icra olunur” esasına dayanan beşinci madde hakkında söz söyleyen ve değişiklik önergesi veren olmadığından beşinc i madde aynen kabul edildi. 1. Şahitlerin hepsi mutlaka o cürmün vukubulduğu mahalden olmaz. 1. 130. s. “Hıyaneti vataniye mücrimlerine ait muhakemat a zami yirmi günde hükme ra pt oluna caktır. D. jandarma ve polis dairelerinin en büyük memurlarından ve mahallin müftüsünden mürekkep bir heyettir”65 şeklindeki değişiklik önergesini verdi. yirmi gün zarfında mutlaka hüküm verme kaydına itiraz etti ve yolların uzunluğu. s. “Hıyaneti vataniye cürmünün faillerinin mercii muhakemesi ikaı cürüm edilen veya mürcimin derdest edildiği kazada veya o kazaya mücavir bir kazada diva nı ha rbi örfi va r ise divanı mezkur. 1. C. TBMM ZC. 1. 129. devamla. C. C. TBMM ZC. 120-122. 1. TBMM ZC. Dördüncü madde enc ümenin teklifi üzere aynen kabul edildi66 . TBMM ZC. 1. s. TBMM ZC. 127.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 267 ç izdi. D. 1.

Maatteessüf adaletin mutlakiyetinden veyahut vüsatinden ba hsetmek bence ka tiyen a bestir. “Yapılan kanunlar idam kanunlarıdır.268 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 nabileceğini. yahut nakzedip iade mi edecek? Tasdik meselesi kola y. Eğer Meclisin de ka na a ti vicdaniyesine tevafuk ediyorsa tasdik eder. sonra 71 72 73 74 TBMM ZC. 132. ya ni mukarrerat usulüne muvafık degilse. Bunun için bu sua li va rit addetmiyorum. a f mı edecek. bazı mazeretleri olabileceğini göz önünde bulundurarak. s. Noksan görürse reddeder. Bunu biha kkin düşünmeli. “Efendim. C. 132. D. TBMM ZC. degil midir? Encümen bunu tetkik etse. dilerse tasdik eder. Meclisin salâhiyetini ta kyit varit değildir” diyerek bu Mec lis’in olağanüstü yetkilere sahip bir Meclis olması dolayısıyla. Memleketin böyle bir zamanda adaletin mutlakiyetinden bahsolunduğunu işittim. D. . 1. 131. “…Ben bilakis müddetin bir ha fta ya tenzilini teklif ediyorum. Tek bu Saltanat kurtulsun. 1. “Meclisin salahiyetini ta hdide ka a dir bir kuvvet göremiyorum. “Hıyaneti vataniye mücrimlerine ait muhakemat bir sebebi mücbire olmadıkça azami yirmi günde hükme rapt olunacaktır. Nitekim o. 1. bidayet mahkemelerinin kararlarını onaylayıp onaylamamanın Meclis’in elinde olduğunu söyledi ve devamla. Tunalı Hilmi Bey ise Refik Şevket Bey’in aksine. “İşbu mehakimden sadır olacak mukarrerat kati olup ancak idamı müstelzim olan muka rrerat Büyük Millet Meclisince badettasdik mahallerinde infaz olunur” diyen ve idam kararlarının Meclis onayından geçmesini öngören sekizinc i maddenin kısmen aç ılması gerektigini belirten Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey’in kafasında soru işaretleri bulunmakta ve o. Tetkik hakkı ret mahiyetini haiz midir. bu sürenin daha da kısaltılmasından yana oldu. Varsın milyonlarca bu memleketin feda olmuş evladına mukabil birka ç ta ne ma zlum gitsin. “Meclisin sa lâ hiyeti fevkalâdeyi haiz olmasından dolayı bidayet mahkemelerinden verilen kararı Meclisimiz dilerse affeder.” 74 demiştir. C. Ancak bu önerge kabul görmedi ve Bolu Mebusu Nuri Bey’in. başka bir maha lde muha keme edilecekse a zami yirmi günde muhakemelerinin hitama erdirilmesini teklif ediyorum”71 diyerek bu doğrultuda bir önerge verdi. mademki tasdik hakkı veriliyor. s. bu soru işaretlerini şu şekilde dile getirmekte idi. Bunun da bir de mukabili ola n ret veya a f ha kkı verilmiş oluyor. TBMM ZC. esbabı mucibesi ta m degilse. Bundan dolayıdır ki eğer cürmün ika edildigi ma ha lde muhakeme icra edilecekse azami bir hafta. D. Bu müddeti bilâsebebi mücbir teca vüz ettiren ma halli zabıtası ile mahkeme heyeti Kanunu Cezanın yüz ikinci maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere mafevki ma hkemesince muha kemesi bilicra azami yirmi gün zarfında hükme rapt edilecektir” şeklindeki önergesi üzere yedinc i madde tadilen kabul edildi72 . 1. Bu sorulara karşılık Lâyiha Encümeni adına Abdülkadir Kemali Bey. C. TBMM ZC. 1. s. Konuyu farklı bir açıdan ele alan Malatya Mebusu Fevzi Efendi ise şunları söylüyordu. bu maddede bir zaman sınırlamasına gidilmemesi gerektiğini öne sürdü. s. 1. 1. C. 132. Fakat a ksi surette ne ya pıla ca ktır? Encümen bunu iza h etsin” 73 . D. 1. Mesele halledilir.

Ceza Kanununda iftira hakkında maddei mahsusa va rdır. İster bir ma ddei ma hsusa ile isnadatta bulunan ister maddei mahsusa tâyin etmeksizin isnadatta buluna nla r hakkında bir maddei müzeyyele ilâve olunsun. 133. TBMM ZC. D. . hatalara insan heder olup gidiyor. s. “İşbu kanunun icrayı ahkâmına Adliye ve Dâhiliye Vekilleri memurdur” şeklindeki onunc u madde. Buna karşılık sekizinc i madde Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey’in. 132. 1. 134. liva ve vila yet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri müctemian celp edilerek ifham ve sureti tebligi muta za mmın heyeti mezkure âzalarının imzalarını havi zabıt varakaları tutularak idare meclislerince hıfz edilmekle beraber kavaninin nesir ve ilanı hakkındaki kanuna tevfika n a yrıca nesir muamelesi dahi yapılacaktır” denilen dokuzuncu madde hakkında söz alan ve önerge veren olmadığından madde aynen kabul edildi ve kesinleşti78 . D. 1. D. s. 133.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 269 ya zık olur. 133. s. D. 1. 1. 1. “İşbu ka nunun icrayı ahkâmına Büyük Millet Meclisi memurdur” suretinde tadilen kabul edildi79 . 134. s. Bir zaman olur ki. D. Ta sdik edilmediği takdirde Meclisçe ittihaz edecek karara tevfiki mua mele olunur” suretindeki önergesi üzere kabul edildi77 . 134. Bu arada İzmit Mebusu Hamdi Namık Bey. C. “İşbu mehakimden sadır olacak mukarrerat kati olup a nca k ida mı müstelzim hükümler Büyük Millet Meclisi icra Heyeti ta rafından badettasdik mahallerinde infaz olunur”76 şeklindeki önerge de kabul görmedi. Fakat bu adamın ma sumiyeti a nlaşılırsa şu esbapdan dolayı mevkiini tahkim edecek şeyler lâ zım. 1. 1. Her ha l ve kârda mahakimden sâdır olan karar Büyük Millet Meclisinde tadilen tasdik olunmalıdır. D. 1. Bir millet saadetini Büyük Mecliste görürse emin olun hem emin olurlar ve Meclisin dua hanı olurlar. ” 75 S ekizinci madde hakkında verilen değişiklik önergelerinden Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey’e ait olan. bu heyet burada ola ma z. bulunmıyaca ktır. Giden yine milletimizdir. C. TBMM ZC. Lâ kin o vereceğimiz ka rar. C. 1. 1. s. dediler ki. Binaenaleyh her halde bir ma ddei müzeyyele ilâve edilsin”80 diyerek zan altındaki kişinin masumiyeti anlaşıldığında yapılac ak işlem ve kişinin zan altında kalmasına sebep olan kimseler hakkında 75 76 77 78 79 80 TBMM ZC. Fakat böyle bir isnat karşısında bulunacak bir a da m ma lûmu âliniz idam edilir. C. yani bugün verdiğimiz karar bizim efradımızı öldürür ve garaza kurban eder. “İşbu kanun her mahallin idare amiri tarafından nahiye ve kaza. TBMM ZC. Evet kanunu cezanın 113 ncü maddesinde bir sarahat var. Böyle bir kelime sadır olmuş ise on seneden a şağı olmamak üzere ceza görür. 134. TBMM ZC. 1. “…Halkımızın ha leti ruhiyesini teemmül buyurun. bu ceraimde bâzı eşhasa ait isnadatta buluna ca kla r ha kkında eğer bir hüküm sâdır olmuş ise. 1. TBMM ZC. C. C. s. Çok yerlerde görüyoruz ki. Büyük Millet Meclisinin tasdikine iktiran eden kanun bir zaman olacak ki. İdam edildikten sonra malûm olduğu üzere bu adam meza rında n çıkarak ve ikamei dâvaya sevk ettirmek imkânı yoktur. Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey’in önergesi üzere. “İşbu kanuna tevfikan ma ha kimden sâ dır olacak mukarrerat Büyük Millet Meclisince badettasdik maha llerinde infa z olunur.

Böylec e ihtilal ortamında ve şartlarında oluşan TBMM’nin ülkenin refahı ve kurtuluşu iç in düşündüğü ilk olağanüstü kanun olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu şu şekilde kabul edilmiş oldu. Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve memaliki mahrusai şahaneyi yedi ecanipden tahlis ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan addolunur. dördüncü. 1. C.270 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 ne gibi bir işlem yapılacağının da ek bir madde ile belirlenmesi gerektiğine dikkat ç ekti. Bu müzakerede. altınc ı madde aynen. yedinci ve sekizinc i maddeler. beşinci maddeler. yine kanunun birinc i müzakeresinde on birinc i olarak belirlenen madde de tadilen on dördünc ü madde olmak suretiyle söz konusu Kanun’un tasarısı. Feran zimethal olanlar ile müteşebbisleri kanunu cezanın kırk beşinci ve kırk altınc ı maddesi muc ibinc e tec zive edilirler. Bilfiil hiyaneti vataniyede bulunanlar salben idam olunur. 1. 4. Dokuzunc u. Oturum Başkanı ise kendisinden bu konuda bir önerge sunmasını istedi. Kanun’un birinci müzakeresinde dokuzuncu ve onunc u olarak belirlenen maddelerde de yalnız numara değişikliğine gidilerek. tadilen kabul edildi. Meclis’te baştan itibaren madde madde yeniden okunarak ve gerekli ek düzenlemeler yapılarak 14 madde halinde gerçekleşti ve kabul edildi82 . Böylec e bu Kanun’un birinc i müzakeresi tamamlanmış oldu81 . D. Tahrikât ve teşvikat sebebivle maddei fesat meydana ç ıkarsa muharrik ve müşevvikler idam olunurlar. 137-145. s. “İşbu kanun her mahalde neşir ve ilan olunduğu tarihten kırk sekiz saat sonra meriülicra olacaktır” suretindeki onbirinci maddenin de aynen kabul edilmesinin ardından. on ikinci ve on üçüncü maddeler olarak. 1. üçüncü madde. D. Madde 2. Özellikleri ve Önemi: 29 Nisan’da gerçekleştirilen toplantıda bu Kanun’un ikinc i müzakeresi yapıldı. C. birinc i ve ikinc i maddeler. 1. s. ilaveten. . onuncu ve on birinci maddeler ise ilaveten kabul olundu. Madde 3. 134. Hıyanet-i Vataniye Kanunu bütünü itibariyle oylamaya sunuldu ve kabul edildi. tadilen. tadilen. Kanun’un Son Şekli. Madde 1. Madde 4. Ahvali müstacele ve fevkalâdede maznunun derdest edildiği mahal mahkemesi de ic rayı muhakeme ve itayı karara salâhiyettardır. Vaiz ve hitabet suretiyle alenen veya ezminc i muhtelifede eşhası muhtc lifeyi sırran ve kavlen hıyaneti vataniye cürmüne tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşviki suver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve tersimen irtikâbeyliyenler muvakkat küreğe konulur. Hiyaneti vataniye maznunlarının mercii muhakemesi ikarı cürmedilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. TBMM ZC. 25 Nisan’da Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey’in önerisiyle müzakeresine başlanan ve beş günlük yoğun müzakereler sonucu 29 Nisan’da kabul edilen Hıyanet-i Vataniye Kanunu. 81 82 TBMM ZC.

Yasa’nın ilk maddesinde kimlerin “vatan haini” sayılac ağı belirtilmiş olup. Kanun No: 2. İşbu kanuna tevfikan mahakimden sâdır olac ak mukarrerat katî olup Büyük Millet Meclisince badettâsdik mahallerinde infaz olunur. s. Hiyaneti vatanive maznunlarının muhakemesi bidayet c eza mahkemelerinden verilecek gayrimuvakkat tevkif müzekkeresi üzerine her halde mevkufen ic ra edilir. Kanun’un uygulanmasında ihmali görülec ek olanların Ceza Kanunu gereğince cezalandırılacaklarını belirli bir hükme bağlamıştı. 1. Hiyaneti vataniye maznunlarına ait muhakemat bir sebebi müc bire olmadıkç a âzami yirmi günde hükme raptolunac aktır. Madde 14. C. Madde 10. TBMM Kavanin Mecmuası. C. s. Kabul edilen metin- 83 Düstur. buna göre. TBMM ZC. İşbu ceraimin emrü muhakemesi için mahkemelerce istenilen şahsa c elp ve davete hac et kalmaksızın bilâhüküm ihzar müzekkeresi tastir kılınır. Büyük Millet Meclisi’nin yasallığına karşı ayaklanmaya yönelik sözle. İşbu kanunun icrayi ahkâmına Büyük Millet Mec lisi memurdur. İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilânından kırk sekiz saat sonra mer’i olac aktır83 . Madde 11. . Bu müddeti bilâsebep müc bir tecavüz ettiren mahallî zabıtası ile mahkeme heyeti kanunu c ezanın yüz ikinc i maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere mafevkı mahkemesinc e muhakemesi bilic ra âzami yirmi gün zarfında hükme raptedilec ektir. 1. İşbu kanun her mahallin idare âmiri tarafından nahiye ve kaza liva ve vilâyet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri müçtemian celbedilerek ifham ve sureti tebliği mutazammının heyeti mezkûre âzalarının imzalarını havi zabıt varakaları tutularak idare meclislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin neşir ve ilânı hakkındaki kanuna tevfikan ayrıc a neşir muamelesi dahi yapılac aktır. D. yargılamanın hız kazandırılması amacıyla hem yargılamayı yapac ak mahkemelere ve hem de ilgili mahallin mülkî idare âmirlerine yükümlülükler getirerek. Kanun. bu suç la nitelendirilec eklerdi. Madde 8. Madde 13. ya da fesat hareketlerine girişen veya yayında bulunan kişiler. s. Madde 9. İsyana iştirak etmiyen eşhas hakkında ligarazin isnadatta bulunanlar isnadettikleri c ürmün c ezasiyle müc azaat olunurlar. Zabıtai adliye memurlarının tanzim edec ekleri tahkikatı iptidaiye evrakı dairei istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onun tarafından dahi müddei umumiler vasıtasiyle yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir. 142-144. C. Tasdik edilmediği takdirde Mec lisç e ittihaz edilec ek karara tevfiki muamele olunur. Haklarında gıyaben hüküm sâdır olan eşhas derdestlerinde işbu kanuna tevfikan yeniden ve vic ahen muhakemeleri ic ra olunur.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 271 Madde 5. Madde 6. 1. Kanun No: 2. Madde 12. 4-5. 1. yazıyla ya da doğrudan doğruya bilerek karşı çıkan. Madde 7. 1. 2-3. D.

Bıyıklıo ğ lu.g. sekizinci madde ile de davaların hızla karara bağlanarak tasdik merc ii olan TBMM’ye gönderilmesi hükme bağlanmıştı. TBMM. Aynı zamanda kabul edilen bu hüküm. Bu yasa. D. Yine dördüncü ve yedinci maddelerde yargılama merciini ve ihmali görülenleri bağlayıcı hükümler yer almakla birlikte kanunda Bidayet Ceza Mahkemeleri yetkili mahkeme olarak gösterilmekte idi. bu hüküm ve tedbirlerle daha ilk günlerinden itibaren millî mukadderata hâkim ve yüksek bir heyet olduğunu kanıtlıyordu88 .” TBMM ZC. Bidayet Mahkemeleri’ne veya önemli durum halinde en yakın mahkemeye devredilmişti. 656. s. Ural.. s.TBMM ZC. 207. “Bir kimse bir cinayet ikamı tasmim edip de vesaiti mahsusa ile icrasına bed ederek yed-i ihtiyarında olmıyan esbabı mânia haylûletiyle ol cinayetin husulüne muktazi ef’ali ikmal edememi ş ise kanunun sarahati olmıyan yerlerde fiili mezkûr idam veya müebbet kürek cezalarını müstelzim olduğ u halde müte şebbis hakkında yedi seneden eksik olmamak üzere muvakkat kürek ve müebbet kalebentlik cezasını müstelzim ise keza yedi seneden eksik olmamak üzere kalebentlik ve müebbeden nefi cezasını müstelzim olan ahvalde üç sene müddetle kezalik kalebentlik cezası hükmolunur. Hükümlerinin yürütülmesi sorumluluğu TBMM’ye verilen Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun ikinci maddesi gereğince isyana katılanlara idam c ezası verileceği gibi. 2. age. adlî zabıtanın ön soruşturma evrakını (tahkikatı iptidaiye) mahallin en büyük mülkî âmirine hemen onun da savc ıya yirmi dört saat geç meden teslimini zorunlu kılmakta idi. I. Bıyıklıo ğ lu. isyanı teşvik edenlere de Ceza Kanunu’nun 45 ve 46.” . onun sebep olduğu olaylara karşı konmuştu87 .m.g. D. “Eşhası mütaaddide bir cinayet ve cünhayı müttehiden ika eder veyahut ef’ali müteaddideden mürekkep olan bir cinayet veya cünhada birtakım e şhastan her biri cürmün husulü maksadiyle ef’ali mezbureden birini veya birkaçını icra eylerse. Mec lis.g. e şhası mezkûreye hemfiil denilir ve cümlesi faili müstekil gibi mücazat olunur. a. maddeleri gereğinc e c eza verilecekti89 . 50.” Madde 46.t. s. düşman elinde esir bulunan Hilafet ve S altanatı kurtarmak amac ına dayandırıp Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla yaptırım altına almıştı.. 84 85 86 87 88 89 Ergil. 657. Böylece TBMM. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. a. Ahvali sairede o cinayet için kanunen mayyen olan cezanın nısfından iki sülüsüne kadarı tenzil edilir. Made 45. Ayrıca bozguncu ve propagandacılar ile onlara yardımcı olanların faaliyetleri de bu suç kapsamında idi. Kanun’un uygulama yetkisi. . 233. s. 29. 49.m. Halife ve Padişah olsa dahi kendi üzerinde bir yasallık tanımadığını ilan etmişti84 . Hilafete ve Saltanata geleneksel bağlarla bağlı olan TBMM üyelerinin tepkisini yumuşatmaya yönelikti86 . yalnızca Meclis’i değil. Saltanatı ve Osmanlı topraklarını düşman elinden kurtarmak olarak gösterilmişti.. 1. Hilafeti. Yedinci madde ile yargılamanın yirmi günden daha fazla sürdürülmemesi. a. Aybars. Yine Kanun’un birinc i maddesinde 85 . s. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile millete karşı kendi meşru durumunu teyit etmiş ve bu meşruluğunu. 1. “Makamı muallâyi hilâfet ve saltanatı ve memaliki mahrusai şahaneyi yedi ecanipden tahlis ve taarruzatı defi maksadına matuf olarak te şekkül eden Büyük Millet Meclisinin me şruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan haini vatan addolunur. s. C. C. 105. onun temsil ettiği davayı da karşıt eylem ve akımlardan korumaya yönelikti. s.272 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 de. TBMM’nin kuruluşunun asıl sebebi.. Vatan hainliği ise TBMM’nin meşruluğuna ve milletin yüksek menfaatlerine karşı yapılacak her çeşit ayaklanma ve kışkırtıc ılık olarak tespit edilmiş ve kışkırtıcılığın kaynağı İstanbul Hükümeti olduğu iç in bu hüküm. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun altıncı maddesi.

s. 1. . suçluya kendini müdafaa hakkı da tanımakta idi. yakalandıklarında yeniden yargılanmalarını sağlayıp. Ankara 1974. VI. Ancak. Genelkurmay Basımevi. halkın habersiz olmasından dolayı meydana gelebilec ek sakınc alar ortadan kaldırılıyordu. s. 1.g. 283. 9 Mayıs’ta önemli bir durum olmadığı ve gereken kişilerin Meclis tarafından özel olarak affedildikleri için genel af ç ıkarılmayac ağına dair karar alarak özellikle “vatan hainliği” ile suç lananlara af kapılarını kapadı91 . a. 51. o sırada Konya’da bulunan Mustafa Kemal Pa şa. iftira edenlerin.t. s. C. Bunun üzerine Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey.g.İstiklâl Harbi’nde Ayaklanmalar (1919-1921). s. “…Hiya neti va ta niye ile ma znun olan bir adamın muhakemesi ya hiyaneti vataniye cürmünün irtikâbedildiği yahut derdest olunduğu mahal mahkemesinde görülür diye tesbit etmiş iken ve sureti cereya nı muhakemeye dair her suretle malûmat varken Ferid Paşa hakkında burada muhakeme icrasına a yrıca karar almak doğru değildir”95 diyerek suçlunun. s. 42. yargılama aç ısından zaman kaybının önüne geçildi. 101. Ural. 29 Nisan’da Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesinden bir süre sonra. yakalandığı yerde veya 90 91 92 93 94 95 Ural. Türk İstiklâl Harbi . ayaklanmaya teşvik eden sekizi asker kaçağı olmak üzere otuz altı kişi harp divanına verilmişlerse de.145. D. İzmir 2006. 51. TBMM ZC.t. a. suçluları affetmiştir. 1. 52. Meclis. Mustafa Kemal Paşa. 50.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 273 Kanun. s. harp divanları tarafından en ağır şekilde c ezalandırıldı 93 . C. 52. Ural. 13 Mayıs’ta ise İzmit Mebusu Hamdi Bey ve arkadaşları bir önerge ile Ferit Paşa Kabinesi ve kendilerine hizmet edenlerin. İstiklâl Mahkemeleri. onun bu niteliği uygulamanın yavaşlamasına ve kesin sonuç alınmasının gec ikmesine sebep olac aktı.g. TBMM ZC. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinc i ve ikinci maddeleri gereğinc e gıyaben yargılanmalarını teklif ettiler94 .t. s. Yine İngiliz Gizli Servisi’nden para alan kişiler olduğu anlaşılan Anzavur olaylarında parmağı olanlar. Ayrıca Kanun’un halka duyurulması ve yayınlanması öngörülerek böylece TBMM’nin halk nezdinde tanınmasına arac ı olması isteniyor ve Kanun’dan. C. gıyaben mahkûm edilmiş olanların. a. karşısındaki kişiye yönelik ileri sürdükleri suçun cezasıyla c ezalandırılacaklarını öngördüğü gibi. haberleşme ve yayın şartları göz önüne alınarak Kanun’un her bölgede yayınında kırk sekiz saat sonra yürürlüğe girec eği esası kabul ediliyordu 90 . 1. 51.t. 5. 5 Mayıs 1920’de Konya’da halka beyanname okuyup. a. Zeus Kitabevi. D. Dönemin olumsuz şartlarından dolayı ulaşım. Ural. Ergün Aybars. 282. Celp ve davete gerek görülmeden huzura gelme kararı yazılarak. s.g. Yozgat ayaklanması nedeniyle de 28 Mayıs’ta Sivas Valiliği’ne92 Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun uygulanmasını emretti. Kanun’un Uygulanmasında Karşılaşılan Zorluklar: Hıyanet-i Vataniye Kanunu bir devrim yasası olmakla birlikte uygulama yönü ile olağan yöntemlere ve kurumlara dayandırılmıştı. Safranbolu’da kışkırtma sonucu meydana gelen bozgunc uluk üzerine 30 Nisan’da Kastamonu Valiliği’ne.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun 8. yine tebliğ ederiz. s. 52. D.g. maddesi gereğince idam kararlarının. “…Bizim üzerimize düşen bir şey var. …Biz Ferid Paşayı yakalıyamayız. C. oy birliği ile Adliye Enc ümeni’ne havale edildi97 . C. 1. 342. 283. bazı sebeplerle idam edilmeleri. Adalet Komisyonu’nca da uygun görüldü98 . manen büyük etki yapacağı düşünüldü ve bu teklif. 1. s. 1. İstanbul’a değil bütün vatana ait olduğu gerekç esiyle maddeten olmamakla beraber. İngiliz esaretini bu memlekete sokmak istiyen İngiliz yardakçılarını bugün yakalıyamayız. faili doğruda n doğruya ya kalamak mümkün değildir. kendi haklarında düşündüğü hükmünü. suçlu veya suç suz bütün halkın malına el konulması. Hıyanet-i Vataniye Kanunu gereğince 200’e yakın Kuvay-ı İnzibatiye mensubu ve asî. 1. Hükümet’in otoritesini ç iğneyerek idam etti99 . ilâmını söyler ve İsta nbul’a ka ra rla rımızı. .. TBMM ZC.274 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 suç un işlendiği yerde yargılanması gerektiğini belirtti ve Ferit Paşa’nın yargılanamayac ağı üzerinde durmuştu.t. Ferid Pa şa ile hiyaneti vataniyede bulunan rüfekası ve müzahir ve muinleri hakkında takibat ve tahkikatı lâzimei kanuniye icra ettirilmesinin de Heyeti lcraiyeye berayı havale Makamı Celili Riyasete takdimine karar verildi. 32. D. İzmit Mebusu Hamdi Bey ve arkadaşlarının teklifi ve Meclis’te yapılan müzakerelerin akabinde 17 Mayıs’ta alınan kararla Damat Ferit Paşa’nın önc e “vatandaşlıktan ç ıkarılmasına” karar verildi. Bunun mânevi büyük bir menfa a ti va rdır ” 96 diyordu.t. Hiç olmazsa Millet Meclisi. Meclis’in onayı olmadan harp divanları tarafından yargılandı ve bunlardan on üç ü ve Düzce ayaklanmasında rolü olan altı kişi idam edildi. Ural. Ayaklanmaların bastırılmasında önemli rol oynayan Ethem. 96 97 98 99 100 TBMM ZC. s. 19 Mayıs’ta ise İzmit Mebusu Hamdi Bey ve arkadaşlarının 13 Mayıs tarihli önergesi. TBMM ZC. a. 1. 284. karşı koyanların evlerinin yakılması ve suçlu görülenlerin. “İslâmları yekdi ğ eri aleyhine tahrik ve te şvik ile beynelislâm irakai deme sebebiyet ve şu suretle hiyaneti vataniyeleri sabit olan Ferid Pa şa Kabinesiyle müzahir ve muinlerinin Hiyaneti Vataniye Kanunu ahkâmı mündericesine tevfikan icrayı muhakemei gıyabiyeleri için bir karar ittihazı hakkındaki İzmit Mebusu Hamdi Bey tarafından ita ve Meclisi Umumiden havale olunan 13 Mayıs sene 1336 tarihli. elebaşlarından S efer Beyi suçluları Hükümet adına asmayacağına söz vermesine rağmen. Anc ak. Buna göre. Mersin Mebusu İsmail Safa ve Bursa Mebusu Emin Beyler taraflarından muta takrirler üzerine müzakere olundu. Meclis ve Hükümet’e olan güven sağlanamıyor. s. 284. Meclis’te yapılan diğer müzakereler sonucu Ferit Paşa’nın suç unun yalnız. Böylec e Damat Ferit Paşa’nın “vatan haini” olduğuna karar verilmişti. ayrıc a terör olaylarını şiddetlendiriyordu100 . D.”. birçok kimsenin merkezî otoriteden uzak ve keyfî bir şekilde c ezalandırılmaları halkı tedirgin ediliyor. Meclis’in onayı bulunmadan infaz edilmesi. 285.g. Damat Ferid Pa şanın vatanda şlık hukukundan tecridine ve milletimiz arasından tardına karar verilmesi hakkındaki teklif encümenimizce de muvafık ve münasip görülmekle keyfiyetin olveçhile karar ita buyurulması zımmında Meclisi Umumiye tevdiine. 52. s. Hiç bir karara bağlı kalınmaksızın. Ural. a. Ardından Antalya Mebusu Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey söz alarak. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. s. TBMM otoritesini olumsuz yönde etkiliyordu. 1. diğer kararlarımız gibi. Aybars. C. Ferid Pa şanın Sulh Konferansında Toros’un cenubundaki dört milyona yakın Türkü haymene şin ve yabancı addederek Fransızlara pe şke ş çekmesi ve Anadolu’nun muhtelif mahallerinde şuri ş ve fesat ikaına kalkışması büyük bir hiyanet olduğ undan kendisinin vatanda şlık hukukundan tecridine ve milletimiz arasından tardına karar verilmesine mütedair bulunan.

. Hıyanet-i Vataniye Kanunu cürmün vuku buldu ğ u mahalde emn-u asayi şin müstekâr ve nüfuz-u hükümetin halelden masûn ve kâffe-i şuabat-ı idarenin tedvir-i umura muktedir oldu ğu bir zamanda ika edilen Hıyanet-i Vataniye cerâimi mürtekipleri hakkında tatbik olunmaktadır.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 275 26 Haziran’da Harp Divan’ları (sıkıyönetim askerî mahkemeleri) kurularak Zile’de ayaklanmaya katılanlardan ve ayaklanmayı teşvik edenlerden elli kişi yakalanıp bu askerî mahkemede yargılandı. 32. Asayiş ve inzibatı haleldâr olan ve harekât-ı askeriyenin iptidâr eylediğ i mahallerde bu harekâta sebebiyet veren e şhas hakkında 13 Recep 1333 (27 Mayıs 1915) ve 14 Mayıs 1331 (1915) tarihli kanun-u muvakkat ile 16 Te şrin-i Evvel (Ekim) 1336 (1920) tarihli Hıyanet-i Harbiye Kanunu ahkâmı tatbik ve ale’l-usûl muhakemeleri divân-ı harplerde icra edilmektedir. C. Madde1. 1. Makam itibariyle kolordu veya müfrez fırka kumandanlığı selâhiyetini hâiz olan zevattan maâda harekât-ı dâhiliye için do ğrudan doğ ruya Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nden veya cephe veya kolordu kumandanlıkları tarafından tavzîf olunarak sevk olunan kıtaât kumandanları dâhi hiçbir tasrıha lüzum görülmeksizin vazife-i te’dibiyeye devam etti ğ i müddetçe şimdiye kadar oldu ğ u gibi Merkez Fırka Kumandanı selâhiyetini istimâl ederler. Öyle ki Mahkemeler Hıyanet-i Vataniye gereğince verdikleri kararları TBMM’ye gönderiyor. Meclis ise konuyu Adliye Encümeni’ne iletiyor ve onun bilgisine dayanarak karar veriyordu. “Hıyanet-i Vataniye ve Harbiye Kanunlarında münderic cerâimden ekserisinin yekdi ğ erine mü şâbehet ve mülâbeseinden nâ şi kavanin-i mezkûrenin suveri tatbikiyesince bazı mahallerhe hâsıl olan tereddüdün ref ve izâlesiyle hâlen ve âtiyyen memurîn-i askeriye ve adliyece düsturu’l-amel olabilecek bir şekilde tesbite lüzum görülmedi ğinden berveçh-i âti mâlümat ve izâlatın bilimûm valilerle kumandanlıklara ve müddeiumumiliklere tebli ğ i Heyet-i Vekile’ce karargir olmu ştur. Kararname No: 81. aynı zamanda c ezadan ibret olması yönünde beklenen sonuç alınamıyordu. Madde 3. 1. 32. davaların kısa sürede sonuçlandırılamayacağı ve normal mahkemelerden beklenen sonuç ların elde edilemeyec eği anlaşıldı. Madde 2. D. Ancak bu maddedeki selahiyet esbâb-ı kaviye ve mücbiriye müstenit olmaksızın istimâl etmek mûcib-i mesuliyettir.t. 53. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun bazı hükümlerinin normal zamanlara göre düşünülmüş olması ve usul yönünden de zaman kaybına neden olabilec ek hükümlerin mevcudiyeti göz önüne alındığında.. Suçlulardan yirmi ikisi ise 1 Temmuz’da idam edildi. Bu kararın alınıp yayınlanması “Hıyanet-i Vataniye Kanunu”na önc elik tanınmış olduğunu göstermekte idi103 . Bakanlar Kurulu ise bütün bu olumsuzluklar karşısında “Hıyanet-i Vataniye” ve “Hıyanet-i Harbiye” kanunlarında bulanan suçların çoğunun birbirine benzemesinden kaynaklanan ç elişkileri ayırabilmek için 20 Temmuz 1920’de “Hıya net-i Va ta niye ve Ha rbiye Kanunlarında Münderiç Suçların Birbirine Müşabeheti Dolayısıyla Ha sıl Ola n Tereddütün İzalesi için Ta’minen Tebliğ Olunan Kararnâ me” 102 adı altında bir karar aldı. 101 102 103 Aybars.g. yargılama usulleri olağanüstü dönemin istisnaî şartlarına uymayan sivil mahkemeler ve Divan-ı Harpler dışında kanunu uygulayabilec ek bir yargı organı olmamakla birlikte. Bu tür keyfî yargılamaların yanında Bidayet Mahkemeleri’nden de beklenilen netic e alınamıyordu. s. Meclis ise bu gibi mağdurlara tazminat ve mahkemelere de ihtar verilmesini istiyordu101 . Bu gibi işlemler uzun zaman kaybına sebep olduğu için de görülüp karara bağlanması gereken davalar birikiyor. s. 32. 31. Ural. olağanüstü ortamın koşullarını karşılayamayabileceği konusunda birtakım tereddütler ortaya ç ıktı. s. Bundan dolayı suçsuz yere aylarca tutuklu kalanlar bulunuyordu. Bu divân-ı harplerden sâdır olacak ahkâm-ı cezâiyeden ibret-i müessire olmak üzere acilen tenfiz-i icâp edenler hakkında Askerî Ceza Kanunu’nun altmışbirinci maddesi mucibince hareket olunacaktır. s. a.” TBMM Kavanin Mecmuası. Aybars. Bunun yanında. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)….

Nitekim 1921 yılı ba şlarına gelindiğ inde bu te şkilâtın çalışmalarını devam ettirmesini gerektirecek şartlar . İşbu efrat eytam ve eramili olbaptaki kanundan istifade edecektir. İstiklâl Mahkemeleri’nin hukukî dayanağı107 olac aktı 108 . s. TBMM Kavanin Mecmuası. Kanun’un uygulamaya ba şlanmasından sonra. Oysa TBMM. Süvari efradının hayvanatı müsademe veya harekâtı askeriye esnasında telef veya sakat olur ise taraf miriden muadili bir hayvan veyahut esmanı ita kılınır. s. s. Te şekkül edecek bu müfrezeler hizmeti muvazzafai askeriye haricinde bulunan esnan erbabından bir sene müddetle gönüllü olarak kaydolunurlar ve bir seneden evvel terki vazife edemeyip yeni sene için tecdit edilmek hakkını haiz olacaklardır. s. 65.” . Merkezlerinden uzakta ve seyyar bulundukları müddetçe ia şelerine medar olmak üzere ayrıca kırk kuru ş yevmiye verilecektir. Süvari ve piyadeden mürekkep olan işbu müfrezelerin ia şe. Maa şat maktuan berveçhi âtidir: A) Piyade efradına şehrî bin iki yüz kuru ş. 597. Aybars. a. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. Madde 8. Onba şılara efrat maa şından fazla olarak yüz. 54.276 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 S uç luların özellikle harp divanlarınca cezalandırılmaları askerî otorite düşünc esi yaratıyordu104 .m.g. Madde 9. ba şçavu şlara üç yüz kuru ş verilecektir. İcabında te şkilâtın teshili maksadiyle talip olan efrada hayvan almak üzere usulüne tevfikan taviz suretiyle muaveneti nakdiye icra edilir. Süvariler hayvanlarını kendileri tedarik etme ğ e mecburdurlar. Müfreze zâbitanı jandarma zâbitanı misillû tahsisat alacaklardır. Türk ihtilalinin bir eseri olup. Dolayısıyla da harp divanlarından bir kısmı kaldırıldı105 . Ezherli. 1. 6. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. çavu şlara iki yüz. Bu gibi kimselere idam yetkisinin verilmesinde ise sakıncalar vardı. I. 32. a. bu te şkilâtın. Madde 5. Bir senelik hizmetleri hizmeti mükellefeı askeriyesinden iki sene olarak mahsubu icra kılınacaktır. Bu sebeple de cezaların Mec lis otoritesine bağlı kuruluşlarc a verilmesi gerekiyordu. Madde 6. İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye vekâleti memurdur. age..g. s. C. C) Firari derdesti ve e şkıya takibatında hidematı fevkalâdesi görülenlere hizmetinin derecesine göre ayrıca Heyeti îcraiyece tertip edilecek nizamnameye tevfikan mükâfatı nakdiye verilecektir.. Suçlu ve tanıklar kilometrelerce uzaktan gelip mahkeme kurulunun toplantısını beklemek zorundaydı. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. D. Madde 10. 35. Süvari Sınıfından Mürekkep Olmak Üzere Jandarma Müfrezeleri Te şkili Hakkında Kanun “ Madde 1. Piyade. s. TBMM’nin 7 Haziran 1920’de 5 numaralı kanun olarak çıkarttığı “Seyyar Jandarma Müfrezeleri”109 Kanunu’nu kabul edilip uygulanmaya başlamasından son104 105 106 107 108 109 Aybars. 6. İsminden başka diğer mahkemelerle hiç bir farkı olmayan harp divanlarının verdiği cezalar ise suçun önemi ile bağdaşmıyordu. İşbu kanun tarihi ne şrinden muteberdir. Aybars. Madde 3. S ert cezaların uygulanması için gerekli olan bir organ yoktu. Madde 2. Madde 7. Bu nedenle idarec ilerle ilgili kararların alınmasında tarafsız yargıç lara ihtiyaç vardı106 . Ural.t. Müdafaai memleketin temini ve asayişi umuminin lâyıkiyle tesisi için Müdafaa-i Milliye vekâletine merbut olmak üzere seyyar jandarma müfrezeleri te şkil edilmiştir. B) Süvari efradına şehrî bin be ş yüz kuru ş verilecektir.. Çelik. teçhiz ve teslihi tarafı Hükümetten temin edilir. Harp Divanı üyeleri bağlı bulundukları bölgede askerî ve sivil idarecilerle ilişki iç erisindeydiler ve mevki ve rütbece de onlardan küçük idiler. s. Madde 4. halkın meşru temsilc ileri tarafından kurulmuştu. 34. TBMM’nin otoritesinin kurulmasında büyük yararlılıkları oldu. Kanun Hakkında Beklenen Netic eye Dayalı Yapılan Değişiklikler: TBMM’nin 29 Nisan 1920’de kabul ettiği Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile 11 Eylül 1920’de kabul ettiği Firariler Hakkında Kanun ve 18 Eylül 1920’de alınan 45 numaralı “Muhtelif Menatıkta İstiklâl Mahkemeleri Teşkili Hakkındaki Ka ra r” . Kanun No: 5. Öte yandan mahkemelerin kuruluşu da tamamlanmadığı için mahkemenin kurulduğu yöre eşrafından bakkal veya esnaftan biri buraya üye olabilmekteydi. ilbas.

D. mahkeme usulleri ağır. 37. cephede ölmeye terc ih ediliyordu. 11 Eylül 1336 (1920). Bu yüzden de asker kaçaklarının sayısı gittikçe artıyor. Bu sebeple Bolu Mebusu Yusuf İzzet Pa şa ve arkadaşlarının Seyyar Jandarma Müfrezeleri’nin la ğ vedilmesiyle ilgili 5 Şubat 1921 tarihli kanun teklifi. faile az bir ceza vererek. I. ortadan kalkmıştı. etkiden uzak ve ç oğu kez de âdil değildi. bu sebeple e şkıyanın faaliyet göstermediğ ini. I. 8. 11 Eylül 1920’de “Firariler Hakkında Kanun”112 adıyla TBMM’nin 21 nolu kanunu olarak yürürlüğe girdi. ancak bu durumun baharda da sürece ği anlamına gelmeyece ğ ini ifade ederek. toplumun içinde bulunduğu koşulları bilen. Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey. e şkıya faaliyete geçece ğ i zaman bu te şkilâta ihtiyaç duyulabilece ğ ini belirti. verdikleri cezalar ise caydırıcılıktan uzaktı. 34. bütün bunların altında yatan asıl sebepleri araştırmak. kararlarında bağımsız ve tam yetkili üyelerden kurulu ihtilâl mahkemeleri yerine getirebilirdi. ona vatanı için çarpışmak üzere yeni bir şans tanımak ve benliğini terbiye etmesine yardımcı olup bu yolla kazanılan her askeri c epheye göndermekti111 . D. Böylesine zorlu bir görevi ise Millî Müc adele’nin amac ını ve önemini kavramış.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 277 ra yaklaşık dört ay gibi bir zaman geçmesine rağmen. Mevcut kanunlar ve mahkemeler. yargı yetkisini yeteneksiz kişilerden ve yöntemlerden kurtarmak istiyordu110 . 163-165. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. 100. kaç ak olaylarını durdurmak bir yana. TBMM Kavanin Mecmuası. Seyyar Jandarma Te şkilatı’nın hangi gerekçeyle ve hangi şartlarda kuruldu ğ unu anlattıktan sonra düzenli ordu kurma çalışmaları yapılan bu günlerde artık bu te şkilâtın ömrünü tamamladığ ını ifade etti. C. istenilen sonuc a ulaşılamadı. Özellikle asker kaçaklarını önlemek için uygulanan c eza hükümleri. Böyle bir ortamda suçlulara bakmakla görevli olan mahkemelerin çalışma sistemleri yetersiz. Te şkilâtın la ğ vedilmesi kararla ştırıldı. Basılış). I. 110 111 112 . s. taburlardaki asker sayısı birkaç kişiye kadar inebiliyordu. Millî Hareket’in cesaret ve şiddet gerektirdiğini benimseyip. korku yaratmak ve kaç ak olaylarını ölümle cezalandırmak değil. Madde 2. 35. Kanun No: 94. No: 21 Madde 1. İşte Millî Müc adele’yi güç lendirme ve ayakta tutma imkânı böyle yaratılabilirdi. Fakat Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey. İstiklâl Mahkemeleri (1920-1927)…. Sivas Mebusu Emir Pa şa ve Müdafaa-i Milliye Vekilli Fevzi Pa şa’nın bu endişelerin yersiz oldu ğ unu ifade etmelerinden sonra oylamaya konulan kanun teklifi. Muvazzaf ve gönlü ile hizmeti askeriyeye dâhil olupta firar edenler veya her ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derdest ve şevkinde tekâsül gösterenler ve firarileri ihfa ve ia şe ve ilbas edenler hakkında mülki ve askerî kavaninde mevcut ahkâm ve indelicap diğ er gûna mukarreratı cezaiyeyi müstakillen hüküm ve tenzif etmek üzere Büyük Millet Meclisi azalarından mürekkep İstiklâl mahkemeleri te şkil olunmu ştur. Kanun teklifi hakkında söz alan Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Pa şa. s. Aybars. s. Ankara 1945. kendisinin de üstünde bir güç görmediğinden. TBMM’nin 10 Şubat 1921 günkü toplantısında ele alındı. kabul edilerek. Firariler Hakkında Kanun. Bu mahkemeler azasının adedi üç olup Büyük Millet Meclisi’nin ekseriyeti ârasiyle intihap ve içlerinden birisi kendileri tarafından reis addolunur. TBMM Zabıt Ceridesi. mevsimin kış oldu ğ unu. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’ndan beklenen sonucun alınabilmesi ve Kanun’un eksikliklerinin yok edilebilmesi ise çabuk ve sert kararlar alan ve bu kararı aynı ç abuklukla uygulayan mahkemelerin kurulmasına bağlıydı. C. olağanüstü devrin ihtiyaçlarını yerine getirebilecek nitelikte olmayıp. TBMM Matbaası (2. bunun için verilecek ceza. s. Mahkemelerde görev alan yargıçların hemen hepsi medrese mezunu hatta alaydan yetişme kişiler olmakla birlikte hukuk mezunu çok azdı. Kurulac ak olan mahkemelerden kasıt ceza vermek. Aybars.

İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur. Saltanatın kaldırılmasını müteakip 15 Nisan 1923 tarih ve 334 sayılı Kanun’la113 değiştirilerek. işbu kanunun icrasına Adliye Vekili memurdur. İşbu mahkemelerin adedini ve mıntıkalarını Heyeti Vekile’nin teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi tâyin eder. 4. D.1. C. 1. 64. maddesi (a) fıkrası ile yürürlükten kaldırılarak. 29 Nisan 1336 Tarihli Hıyaneti Vataniye Kanununun Sekizinci Maddesini Muaddil Kanun Madde 1. TBMM Kavanin Mecmuası. D. bu tür dernekleri kuranlar veya bu derneklere girenler. 29. 1 Kasım 1922 tarihli kararla. Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci maddesi berveçhi âti tadil olunmu ştur: İşbu kanuna tevfikan mehakimden sadir olan mukarrerattan mahkûmiyeti mutazammın olanlar resen ve beraet veyaademi mesuliyet ile vazife ve salâhiyet gibi mukarrerat müddeiumumilerin veya alâkadaranın istidalarına binaen Heyeti temyiziye ceza dairesince mevaddı saireye tercihan tetkik olunur. Son olarak Kanun’un tümü 12 Nisan 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 23. age. Madde 9. 1. İstiklâl Mahkemeleri’nin kararları katî olup infazına bilûmum kuvayi müsellâha ve gayri müsellâhai Devlet memurdur. s. işbu kanun tarihi ne şrinden muteberdir. Kanun No: 21. Baskı). Nakız kararlarına karşı israrcaiz de ğ ildir. C. D. Madde 2. D. Madde 2. s. Ankara 1961. TBMM Matbaası. Kanun No: 335. 29. Her istiklâl Mahkemesi ketebe ve müstahdemin ma şatı şehrî yüz lirayı geçmiyecektir. TBMM Kavanin Mecmuası. İstiklâl Mahkemeleri’nin evamir ve mukarreratını infaz etmiyenler veya infazda taallül gösterenler işbu mahkemeler tarafından tahtı muhakemeye alınır. Madde 5. age. s. D. 1. Her İstiklâl Mahkemesi vazifeye mübadereti anında firari ve bakaya efradının bir müddeti muayyene zarfında icabetini teminen her türlü vesaiti tebliğ iyeye müracaat eder. 175-190. D. Nitekim Bu maddeye 25 Nisan 1925 tarih ve 556 Sayılı Kanun’la eklenen bir fırka ile dinî veya dince kutsal sayılan kuralları siyasal amaçlara alet edecek dernekler kurulması yasaklanmış. C. Çoker. s. 390. İşbu kanunun icrayi ahkâmına Adliye vekili memurdur. 113 114 115 116 117 . Akın. halk arasında bozgunculuk ve ayrılık çıkarmak için gerek tek ba şına ve gerek toplu halde söz ile yazı ile veya eylemli olarak söylev vermek ve yayında bulunmak da vatan hainliğ i sayılmıştır. Madde 6. s. Bkz. 190-192. I. TBMM Kavanin Mecmuası.278 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 14 Aralık 1920’de Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey’in Kanunlara numara verilmesi hakkındaki teklifinin ardından 2 numarayı alan ve 7 Şubat 1921 tarihli Ceride-i Resmiye (Resmî Gazete) ile yayımlanan bu Kanun’un 1. Madde 4. TBMM ZC. age. Adı geçen kanun hakkında yapılan müzakereler için bkz. I. Madde 3. 162. Böylece 334 sayılı sayılı Kanun’la Hıyanet-i Vataniye suç u kapsamına saltanat savunucuları da alınarak rejime geri dönüş riski ortadan kaldırılmıştı115 . TBMM Matbaası (3. Madde 8. maddesi. 31. 100. 15 Nisan 1923 tarih ve 335 Sayılı Kanun116 ile Kanun’un sekizinc i maddesinin değişikliği. Yani Bu kanuna göre mahkemelerden verilecek hükümlerin inceleme ve onaylama yeri ve usulleri değişik hükümlere bağlanmıştı.. 32.. age. Hıyanet-i Vataniye Kanununun Birinci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun Madde 1. s. 1. 22. Çoker. 101. Düstur.. C.. Turan. Bundan ba şka zaman içerisinde vatana ihanet suçunun kapsamı gelişmelere paralel olarak farklılık göstermiş ve bu nedenle kanun üzerinde de ğ işikliklere gidilmiştir. Ankara 1959.1. s. Heyeti temyiziye ceza dairesi ahkâm ve mukarreratı mezkûreyi vazife ve salâhiyetten ve tahsisatın hükme müessir olacak surette noksanından ve iptal hakkı mucip olacak surette usulü muhakemeye ademi riayetten ve hükmün kanuna muhalefetinden na şı âdiyen nakız ve o dairede ifayi muameleetmek üzere hükmü veren mahkemeye iade eder. 123. 171. TBMM ZC. söz konusu karara aykırı olarak veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin meşruluğuna ayaklanmayı iç eren sözle. Hiyaneti vataniye kanununun birinci maddesi berveçhiâti tadil olunmu ştur: Saltanatın ilgasına ve hukuku hâkimiyet ve hükümranisinin gayrikabili terk ve tecezzi ve fera ğ olmak üzere Türkiye halkının mümessili hakikisi olan Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde mündemiç bulundu ğ una dair 1 Te şrinisani 1338 tarihli karar hilâfında veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin me şruiyetine isyanı mutazammın kavlen veya tahriren veya fiilen ankasdin muhalefet veya ifsadat veya ne şriyatta bulunan kesan haini vatan addolunur. Hıyanet-i Vataniye suçlarında temyiz yolunu açmıştı. Madde 3. Kanun No: 334. Bu Kanun hakkında yapılan müzakereler için bkz.. s. s. 123. TBMM ZC. 61. C. s. yazı ile veya eylemli olarak karşı gelmek. C.117 Madde 3. C. 1. İşbu kanun tarihi ne şrinden muteberdir. özellikle Millî Mücadele sırasında ve daha sonra inkılâpların korunmasında etkili olan ve 71 yıl yürürlükte kalan bu Kanun’un işlevini tamamladığ ı dü şünülmü ştür. s. karışıklık yaratmak veya yayında bulunmak vatan hainliği sayılmıştı114 . Üçüncü Tertip. aynı amaçla devletin şeklini de ğ iştirmek. İşbu kanun tarihi ne şrinden muteberdir. Madde 7. 391. 1.

Nitekim 11 Eylül 1920’de kabul edilen ve “Firariler Hakkında Kanun” ile kurulan “İstiklâl Mahkemeleri” olağanüstü şartların gerektirdiği ç abuklukla. . Ancak. çekingenlik ve kararsızlık göstererek Kanun’un ç ıkmasına muhalefet etmekte. Silah altına çağrılanlar. İstanbul Fetvasının. 25 Nisan 1920’de Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey’in önerisiyle gündeme alınıp müzakerelerine başlanmış ve çetin tartışmaların ardından 29 Nisan 1920’de kabul edilmiştir. Büyük Millet Meclisi’nin meşruluğuna karşı ayaklanmaya yönelik sözle. yeni bir kanuna gerek olmamalı idi. verilecek c ezanın da “idam” olduğu tespit edilmiştir. Damat Ferit Paşa Hükümeti acizliğin ötesinde işgalcilerle işbirliği yaparak. Anadolu halkını Millî Mücadele aleyhinde harekete geç irmekten ç ekinmemiş. Kanunun ilk maddesinde kimlerin “vatan haini” sayılac ağı. Bu durum. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile millete karşı kendi meşru durumunu teyit etmiş ve bu meşruluğunu. onlara göre Osmanlı Ceza Kanunu ile bu tür suç ların üzerine gidilebileceğinden. düşman elinde esir bulunan Hilafet ve S altanatı kurtarmak amac ına dayandırıp Hıyanet-i Vataniye Kanunu’yla yaptırım altına almış. ya da fesat hareketlerine girişen veya yayında bulunanlar olarak belirlenmiş. bu isyanlar. kısa bir süreliğine de olsa etkili olarak Kanun’un çıkarılmasını geciktirdiğini göstermektedir. S aray ve onu temsil eden İstanbul Hükümeti işgalc i güç ler karşısında ac ze düşmüş. TBMM. yazıyla. TBMM’nin açılmasıyla âdeta önü alınamaz bir hale gelmiştir. c ephe gerisinde arkadan vurulmama çareleri aranmış. düşünülen uygulamaları gerç ekleştirilebilec ek kurumlar olarak düşünülmüştür. Cephelerde ölüm kalım savaşı verenlerin yüzü düşmana dönük iken. onu uygulayac ak mahkemeler kurulamadığı iç in istenilen netic eyi vermemişti. Anc ak hızlı ve kesin kararlar alabilmek amacıyla çıkarılan bu kanun. doğrudan doğruya bilerek karşı çıkan. bu temelde Hıyanet-i Vataniye Kanunu.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 279 SONUÇ 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte Anadolu’nun önemli bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından haksız bir şekilde işgal edilmiş. Meclis’in ve yeni devlet geleneğinin tam olarak kavranılamadığını. İstanbul Hükümeti’nin bu hıyaneti ve kışkırtmaları Anadolu’nun birç ok yerinde isyanlara sebep olmuş. verilen önergeler ve bu önergeler hakkında yapılan müzakerelerde bir grup mebus. Halife ve Padişah olsa dahi kendi üzerinde bir yasallık tanımadığını ilan etmiştir. Padişahın askerliği kaldırdığını bildiren fermanının ve TBMM’nin gayrimeşru olduğunu ilan eden bildirilerin etkisi altında kalarak ya askere gelmiyor ya da şubelerden ve kıt’alardan kaç tıkları gibi yanlarında kendilerine verilmiş olan silah ve c ephaneyi de götürüyorlardı. iç inde bulunduğu hıyanete Anadolu halkını da sürüklemeye ç alışmıştır.

Bilgi Yayınevi. AÜ Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 29. B. İletişim Yayınları. C. -Turan Şerafettin. Ankara 1991. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Milliyet Matbaası. -İnönü İsmet. C. -Kutlu Cemil. TTK Basımevi. . 4. -Atatürk’ün Tamim. -Albayrak Mustafa. -Aydemir Şevket Süreyya. -Atatürk Kemal (Bugünkü dille yayına hazırlayan Prof. İstiklâl Mahkemeleri. İstanbul 2008. TBMM Matbaası (2. TBMM Kültür. -Baykal Hülya.1. Türk Kurtuluş Savaşı. Ankara 1975. Baskı). -Çoker Fahri. -Belen Fahri. Üçüncü Tertip. Ankara 1981. Sayı: 96 (Ekim 1960’dan Aynı Basım). Dr. -Aybars Ergün. İstanbul 1990. Ankara 1960. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 1. Zeus Kitabevi. Telif. I. Tek Adam Mustafa Kemal (1919–1922). Baskı). Haz. C. Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi. TBMM Matbaası (3. 1. Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları. C. C. TBMM Matbaası (3. Bilgi Yayınevi. Telgraf ve Beyannameleri IV (Açıklamalı Dizin İlavesiyle). 569-613. D. Sayı: 40. -Çelik Kemal. . C. 8. İzmir 2007. C. Ankara 1981. İstanbul 1985. . XXIV. Nutuk 1919 – 1927. -Ezherli İhsan. Ankara 1994. “Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Hukukî Statüsü ve İhtilâlci Karakteri”. Sabahattin Selek. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. Ankara 1943. Türkiye Büyük Millet Meclisi (1920–1998) ve Osmanlı Meclisi Mebusanı (1877– 1920). 6. I. İzmir 1988. I-II. Baskı). Zeus Kitabevi. I. 2. TTK Basımevi. Ankara 1989. Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti’ne. -TBMM Zabıt Ceridesi. Ankara 2006. C. İstanbul 1929. İstiklâl Mahkemeleri. C. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. s. C. Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar. C. II. Ankara 1959. Hatıralar. TBMM Matbaası. Ankara 1961. Kasım 2007. . -TBMM Zabıt Ceridesi. TBMM Basımevi (3. Vatana İhanet Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri” .280 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 KAYNAKÇA A. Ankara 1998. Belleten. Dönem (1919-1923). Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları. Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İç Güvenlikle İlgili Çıkardığı Kanun ve Kararnâmeler (23 Nisan 1920–16 Nisan 1923). -TBMM Zabıt Ceridesi. Remzi Kitabevi. Baskı). -Jaeschke Gotthard. C. D. -Bıyıklıoğlu Tevfik. -TBMM Kavanin Mecmuası. Ankara 1992. -TBMM Zabıt Ceridesi. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları. C. Erzurum 1992. Parlamento Tarihi Millî Mücadele ve TBMM I. KORKMAZ Zeynep). -Tevetoğlu Fethi. Türk Basın Tarihi 1831-1923 (Tanzimat-Meşrutiyet-Millî Mücadele Dönemleri). -Ergil Doğu. Atatürk Araştırma Merkezi. İstiklâl Mahkemeleri (1920–1927). C. I. İzmir 2006. 1. D. TBMM Matbaası (Üçüncü Basılış). Ankara 1959. Turhan Kitabevi. Tetkik ve Biyografik Eserler -Akın Rıdvan. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ankara 1998. “Millî Mücadele’de İç İsyanlar. I. TBMM Basımevi (Üçüncü Basılış). Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart 1919 – 2 Ağustos 1920). Ankara 1981. 1. -TBMM Zabıt Ceridesi. TTK Basımevi. Ankara 1983. D. D. TBMM Devleti (1920-1923) Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare. Ankara 1945. D. -TBMM Zabıt Ceridesi. D. s. 2. Süreli Yayınlar -Düstur. 637–663. C. I. 1. 2. İstanbul 2008. Ankara 2006. Türk Kurtuluş Savaşı Kronoloj isi –Mondros’tan Mudanya’ya Kadar (30 Ekim 1918–11 Ekim 1922).

Ankara 2003.İstiklâl Harbi’nde Ayaklanmalar (1919-1921). Ankara 2008. Ankara 1974.). Genelkurmay Basımevi. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. Berikan Yayınevi. -Ural Dinçer. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve Uygulamaları (1920-1927). . C.3/5 • ULUSLARARASI TAR İH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TAR İH İN PEŞİNDE • 281 -Türk İstiklâl Harbi . Semih (Ed. VI. -Yalçın E. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları. Ankara 2000. Semih. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi). -Yalçın E. Berikan Yayınları.

282 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 3/5 .