P. 1
2.Milli Mücadeleye Davet Afişi

2.Milli Mücadeleye Davet Afişi

|Views: 56|Likes:
Yayınlayan: Tamam Yeter

More info:

Published by: Tamam Yeter on Nov 21, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

İL-İLÇE

Denizli-Merkez
OKUL ADI
ZAFERİYE ABALIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
DERSİN ADI
TC İNKIL!" TARİ#İ $E ATAT%RKÇ%L%K
ÖĞRETMEN ADI-SOYADI
ERKAN İSANMAZ
İLETİ&İM
TELEFON' ()()-)(((*++
E-"OSTA' erk,n-./,0-.12,il/.2
SİTE' 3334.45,l6il7iler6iz
[2009]
Performans Görevi Örnek
İÇERİK BEKLENEN
BECERİLER
HAZIRLAMA SÜRESİ
DEĞERLENDİRMEDE
KULLANILACAK ARAÇLAR
TC. İnkıl!
T"#$# %&
A''("k)(l(k
Araştırma,
yaratıcılık,
yazma
* $+'
D&"&,&l# !-nl. n$'"ı
Ödevin Konusu ve Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Sevgili Öğrenciler
Sizden, Milli mücadelede yurdun işgal edilmesi safhasında halkı milli mücadele
konusunda bilinlendirecek ve onların milli mücadeleye katılımını sağlayacak bir afiş
hazırlamanız beklenmektedir!
Afişinizi hazırlarken"
• #aha $nce ya%ılmış eşitli konulardaki afiş $rneklerini inceleyiniz!
• &onunuzla ilgili bir afiş tasarımı ya%ınız!
• Afişin herhangi bir yerden ko%ya edilmemiş $zgün tasarım olmasına dikkat
ediniz!
• Afişinize etkileyici bir slogan bulunuz!
• &om%ozisyon bütünlüğüne bağlı olarak belirlediğiniz sloganı da afiş üzerine
işleyiniz!
• Afiş tasarımınızı resim $ğretmenine g$stererek g$rüşlerini alınız!
• 'asarımınızda varsa düzeltmeler ya%ınız!
• 'asarımınıza son şeklini veriniz!
• Afişin hazırlanmasında her türlü izim, grafik, boyama, ya%ıştırma, bilgisayar
alışmaları vs! kullanabilirsiniz!
• (alışmanızda internetten, arşivlerden, kita%, gazete, dergi, kaset, )# vb!
kaynaklardan yararlanabilirsiniz!
• Afişinizi ders $ğretmenine !!!!*!!!!!*+,,-tarihinde teslim ediniz!
Not. Aşağıdaki dereceli %uanlama anahtarı sizlere $devinizin hangi $lütlere
g$re değerlendirileceği konusunda bilgilendirilmeniz iin verilmiştir!
DERECELİ P!NL!"! !N!H#!R$
!dı %
&ınıfı %
!'ıklama % Aşağıdaki dereceli %uanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek iin
hazırlanmıştır! /u anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi $lütlere dikkat
edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir!
Puan GÖR(N("
) A+#/ '#'#0l#kl& $0ı"ln.ı/1 +#/#n 23"(n(.( '&.#0 %& 4(0&nl#.
A+#/ #l2# )&k#,#4#".
* A+#/ '#'#0l#kl& $0ı"ln.ı/1 +#/#n 23"(n(.( '&.#0 %& 4(0&nl#.
A+#/ #l2# )&k#,# 4&5#l.
+ A+#/#n 23"(n(.( '&.#0 %& 4(0&nl# 4&5#l.
A+#/ #l2# )&k#,# 4&5#l.
, A+#/ '#'#0l#kl& $0ı"ln..ı/1 23"(n(. k#"l# %& 4(0&n6#0.
A+#/ #l2# )&k#,# 4&5#l.
Puan İÇERİK
) A.) )ık %& nl/ılı" 7l"k 8&l#"'#l.#/.
A+#/#n k7n-6- kı6 %& 30 /&k#l4& %-"2-ln.ı/.
* A.) )ık %& nl/ılı" 7l"k 8&l#"'#l.#/.
A+#/#n k7n-6- %-"2-ln.ı/.
+ A.) 8&l#"'#l.#/.
A+#/#n k7n-6- &k6#k %-"2-ln.ı/.
, A.) &k6#k 8&l#"'#l.#/.
A+#/#n k7n-6- %-"2-ln..ı/.
Puan SLOGAN
) İ)&"#5& -92-n )"!ı,ı 8#" 6l72n 8-l-n.-/.
* İ)&"#5& -92-n 6l72n 8-l-n.-/ . )"!ı,ı 4&5#l.
+ Sl72n 8-l-n.-/ . #)&"#5& -92-n 4&5#l.
, Sl72n $#) k-llnıl..ı/.
Puan ÖGELERİN KULLANIMI
) :3"6&l %& 90ılı 35&l&" k7n-9 -92-n %& 9&'&"l# 4(0&94& k-llnıl.ı/.
;0ılı %& 23"6&l 35&l&" "6ın4 -9-. 65ln.ı/.
:&"&k6#0 4&'9 k-llnıl..ı/.
* :3"6&l %& 90ılı 35&l&" k7n-9l #l2#l# . 9&'&"6#0 kl.ı/.
;0ılı %& 23"6&l 35&l&" "6ın4 -9-. 65ln.ı/.
:&"&k6#0 4&'9 k-llnıl..ı/.
+ :3"6&l %& 90ılı 35&l&" k7n-9l #l2#l# . 9&'&"6#0.
;0ılı %& 23"6&l 35&l&" "6ın4 '. -9-. 65ln..ı/.
:&"&k6#0 4&'9 k-llnıl.ı/.
, :3"6&l %& 90ılı 35&l&" k7n-9- 4&6'&kl&.#97".
;0ılı %& 23"6&l 35&l&" "6ın4 -9-.6-0l-k %".
:&"&k6#0 4&'9 k-llnıl.ı/.
0ukarıda verilen dereceli %uanlama anahtarına g$re $ğrencileri
değerlendirirken, her bir $lüt düzeyinde $ğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir! /u
eksiklikleri gidermeye y$nelik $nlemler alınır! 1ot vermek iin ise %uanların yüzde
karşılığı bulunur ve nota d$nüştürülür! /u alışmadan alınabilecek en yüksek %uan
234dır! Örneğin, bir $ğrenci bu alışmadan 2+ %uan almış ise, yüzde %uanı 564dir
782+*239:2,, ;<56=!

nl . Milli mücadelede yurdun işgal edilmesi safhasında halkı milli mücadele konusunda bilin lendirecek ve onların milli mücadeleye katılımını sağlayacak bir afiş hazırlamanız beklenmektedir! Afişinizi hazırlarken" • #aha $nce ya%ılmış eşitli konulardaki afiş $rneklerini inceleyiniz! • &onunuzla ilgili bir afiş tasarımı ya%ınız! • Afişin herhangi bir yerden ko%ya edilmemiş $zgün tasarım olmasına dikkat ediniz! • Afişinize etkileyici bir slogan bulunuz! • &om%ozisyon bütünlüğüne bağlı olarak belirlediğiniz sloganı da afiş üzerine işleyiniz! • Afiş tasarımınızı resim $ğretmenine g$stererek g$rüşlerini alınız! • 'asarımınızda varsa düzeltmeler ya%ınız! • 'asarımınıza son şeklini veriniz! • Afişin hazırlanmasında her türlü izim.-tarihinde teslim ediniz! Not. boyama.&l# !. arşivlerden.Performans Görevi Örnek İÇERİK BEKLENEN BECERİLER HAZIRLAMA SÜRESİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR TC. Aşağıdaki dereceli %uanlama anahtarı sizlere $devinizin hangi $l ütlere g$re değerlendirileceği konusunda bilgilendirilmeniz i in verilmiştir! . )# vb! kaynaklardan yararlanabilirsiniz! • Afişinizi ders $ğretmenine !!!!*!!!!!*+. dergi. İnkıl ! T "#$# %& A' '("k)(l(k Araştırma. grafik. kaset. yaratıcılık.. n $' "ı Ödevin Konusu ve Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler Sevgili Öğrenciler Sizden. ya%ıştırma. bilgisayar alışmaları vs! kullanabilirsiniz! • (alışmanızda internetten. kita%. gazete. yazma * $ +' D&"&.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->