P. 1
Gordon Childe - Kendini Yaratan Insan

Gordon Childe - Kendini Yaratan Insan

|Views: 44|Likes:
Yayınlayan: muammer66

More info:

Published by: muammer66 on Nov 17, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

gordon childe kendini yaratan ınsan

(insanın çağlar boyu gelişimi)

1

j

v

vanrk/bilgi dizisi

V. Gordon chiıdeln çok ilginÇ kitabl KendiniYaraian insan pek yavaş bir ilerleme jle

en eski çağlardan beriinsan soyunun

bir düşünen ve yaratan insan

akllnl işleterek on binlerce yıl içinde haline geldiğini anlatlyor.

her türlü güçaüklere Ve ylftıcl hayvanlara karşl ne çetin bir savaş Verdiğini, bin bir güçlükle yaşamlnl sü.dürebilen bir yaraİkken zamanla nasıl geliştiğini,

uygarlğa doğru tlrmanlşın.l dünyamEln çeşitli bölgelerinde

çetin bir yaşam savaşlmlnln öyküsünü bU kitapta büyük bir ilgiyle okuyacak, çok şey öğleneceksinjz.

Varlık Yayınları, Sayı: 899 Sekizinci basını: 2006

ISBN 975-434-016-1

Kapak: Ekin Nayır Ofset Hazırlık: Varl ık Yayınları A.Ş. Baskı: Kıııtiş Matbaası, İstanbul

VARLIK YA YINLARI A.Ş. Piyerloti Cad. Ayberk Apt. No. 7 - 9 Çembeıiitaş 34400 İstanbul Tel: 212 -516 20 04 - Faks: 212-516 2005 E-posta:

V. GORDON CHILDE

bakır üretimi ve . Kitabın temel konusu arkeo loji ve antropolojidir. psiko loji ve tarih konularına da değinir. Besin Toplayıcılar V. dış ticaret ve kentsel devrime varan uygarlık çizgisi anlatılmıştır. kaba taşları yontup alet oluşturma yetenekleriyle yaşamını sürdürebildiği günlerden bu yana. Organik Evrim ve Kültür Gelişimi III. İnsan Bilgisinde Devrim IX. bu gelişim izlenmiştir. mayalama. insanın ateş yakabilme. açık. Neolitik Devrim 54 VI. eski çağlardan günümüze dek insanın kökenini ve gelişimini izler. Çağımızın 340. Kitapta insanın ekin üreticisi olarak başlayan. Gelişimin Hızlanması ve Yavaşlaması * Kronoloji Konusunda Birkaç Söz * Mısır ve Mezopotamya için Kronoloji Tablosu * Coğrafya Konusunda Notlar 7 9 20 35 42 79 103 130 158 166 167 168 UYGARLIĞIN KÖKENĠ Bu kitap. bahçecilik. sapan. Zaman Ölçekleri IV. hayvan koşumu. güzel bir dille anlatır. Profesör Childe bilimle on dokuz temel buluş ve uygulamayı ele almaktadır: yapay sulama. İnsan ve Doğa Tarihi II. tekerlekli araçlar. felsefe. ama sosyal bilimlerin her dalına. Kentsel Devrim VIII. yelkenli. İkinci Devrimin Başlangıcı VII.000 yıl öncesinden başlayarak insanın gelişiminin değerlendirilmesi ele alınmış. kentleşme ve devletleşme evrimlerinden.KENDİNİ YARATAN İNSAN Ġnsanın Çağlar Boyunca GeliĢimi Çeviren: Filiz Ofluoğlu ĠÇĠNDEKĠLER Giriş I.

kullanımı. bilimle batıl inançların baş başa ilerlemesini göstermektedir. bronz. İnsanın günümüze dek aştığı çok uzun yolların. yazı. tuğla. yazar. rakam. güneş takvimi.. bir kaç kısacık yüzyılda attığı çok büyük adımların yeniden ele alınıp yepyeni bir açıdan sunuluşunu bu kitapta okuyacaksınız. demir arıtımı.. kemer. alfabe. Bu çok güzel çözümlemede. 5 . mühür. insana hem yardımcı hem de engel olan geleneklerin gelişmesini. sırlama. kente su sağlayan su kemerleri.

oysa VIII. gerçi IV. kesinlikten saptım. güç adlardan kaçınmak için. öznel nesnelerin doğrudan doğruya incelenmesiyle oluşturulmuştur. okunmasını güçleştiren bu tür sorunlardan kaçınılmıştır. hiç değil dir. İlk çağlar tarih kitaplarını (kendi yazdıklarım dahil) sıkıcı yapan. Son olarak bir açıklama daha yapmam gerek. olasılıklar dengesi bu yönü göstermektedir." Üstelik açıklamalarımın çoğu kesinlikle kabul edilemez. Bu kitabın amacı açısından verilerin elden geldiğince kesinlikle anlatıldığını söyleyebilirdim.giriş Bu kitap. oysa. bölüm yetkin uzmanlarca yapılan çeviriler ve açıklamalara dayanır. bölümden VII bölüme dek yazılanlar. ayrıntılı tartışmalarla kitabı ağırlaştırmak istemedim. İlk çağlar tarihi konusunda bilgiler çoğunlukla şöyle sunulur: "Bugün elimizde olan kanıtlara göre. bilim tarihi. üstelik sunuş biçimi değiştirilse de. kitabın özü değişmez. Uzmanların coşkuyla tartıştıkları ayrıntılı sorunlara ilgi duymayan okuyucuların rahatlıkla okuyacağı bir kitaptır. bir arkeoloji el kitabı değildir. genel konuyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan. 7 . Uzun tartışmalardan.

.

gerek çöküntü yıllarından.du. varlık çoğalıp birikim oluşturmuştu.1. "gelişim" kavramı. Bu kuşkularını çözümlemek için insanlar tarihe dönmelidir. Ama gerekli bilimsel davranışa varabilmek için. ge rekse geçen yüzyılın varsıllığının görkemli günlerinden kanıtlar göstererek. üstünde durulmadan. Bilimsel buluşlar. korkunç bir yoksulluk ortamında bile inanılmaz ama göze batarcasına belirgin bir üretim artığı oluştururken. Öte yanda. uçsuz bucaksız iyimserliğe bürüyor. Artık "gelişim"in gerçekliğine değin kuşkular yaygınlaşmaktadır. insanın doğaya başat oluşunun sınırsız gelişimine yol açmış. karamsar ya da gizemci (mistik) bir davranış belirgindir. hâlâ gelişime umul bağlanabileceğini kişisel olmayan bilimsel bir açıdan savunmaktadır. Bazıları. İngiliz "difizyonist" düşünürlerin bazılarının yazılarında da bu eğilime rastlanır. Ama. ara sıra da İngiltere ve Amerika'da kurtarıcı edasıyla çalım atan bazı kişilerin savunduğu faşist felsefeye göre. gerek tarihçiler arasında pek çok ünlü yazarların yapıtlarında gördüğümüz gibi. aynı gizemci edayla. Bu kitabın bir amacı da tarihin. biyolojik evrimle bir tutulmuştur. öz olarak. olduğu gibi kabullenilmişti. Katolik misyonerlerin Alman "tarih okulu" izleyicileri ve bunların arkeoloji ve antropoloji öğretmenleri. Bugün. Ticaret yaygınlaşmış. eski çağların "altın günlerine" özlem duyarlar. Oysa bugün bu iyimserlik büyük ve acımasız bir sarsıntı geçirmiştir. dünyanın ekonomik temellerini sarsmaktaydı. tarihçiler de kendi çağlarının ekonomik koşullarından etkilenmeden edemezler. daha yaygın üretimin uçsuz bucaksız sürecini muştuluyordu. BÖLÜM ĠNSAN VE DOĞA TARĠHĠ Geçen yüzyılda. "İnsanın Çöküşü" öğretisine (doktrinine) yönelmişlerdi. Herr Hitlcr ile kuramsal yandaşlarının açıkça çığırtkanlığını yaptığı. orta ve eski çağlar tarihçileri için çok yaban bir düşündür. eski Yunanlılar ve Romalılar gibi. Profesör Bury'nin belirttiği gibi. Birinci Dünya Savaşı ve onu izleyen bunalımlar. gelişim. orta çağ inancı olan bir saplantıya. bilgi ağacının mcyvalarını tada lada. gerek doğa bilginleri. "gelişim" kavramı. gelgelelim. Artan varsıllık ve derinleşen bilgi. endüstri verimi artmış. hem gelişim . Batı dünyasını baştan başa.

özel sevgi ve nefretimizden sıyrılabilmeye bağlıdır. Bilimsel davranışa varmanın temeli. kişisel önyargılardan arınmaya. her tür dinsel. Bir yüzyıl öncesinin kapkara sokaklarını özlemle anar. Pek az kişi aynı sonuca varabilir. ister gitmesin. bilgilerin sayı ve ölçüye böylesine bağlı oluşlarının bir nedeni. gerçeklerin ve verilerin böliimlenmesi. Ama. bu araçlardan yararlanacak ekonomik olanaklardan yoksunsanız. o andaki ekonomik hatta sağlık durumuna bağlıdır. İşkence ve dehşet yollarında kendini adamış kişiler. El değmemiş. hava kirlenmesinin zehiriyle dolmuşsa. soranın keyfine. yanıtı bilimin pek çok yeğlediği sayısal verilere 10 . "Biz gelişebildik mi? Uçakların. bozulmamış kırsal alanlara tutkunuz varsa. zehirli gazların. yanıtınız olumlu olamayacaktır. Yankesici. kişilikten arınmış bir davranışa erişebilme çabasıdır. Yanıtında aynı görüşe varmaktan yana da bir umuda kapılamayız. durgun sularda ve kuyularda kaynayan mikropları. Çağdaş bilimin devinim ve aydınlatma araçlarının sağladığı zaman ve yer özgürlüğünden ve hızlı dolaşımdan hoşlanıyorsanız. "Ölçü ve ölçeklerin verdiği sonuç. bilimsel davranışın kanıtıdır. kendi uğraşısı açısından.hem de tarih kavramlarımızı gereğince değiştirebil. "Gelişim nedir?" diye sorabiliriz. telefon ve (hele polis kullanıyorsa) otomobil gibi araçları. ciğerlerini/. çünkü hiç kimse eş yanıt veremez. ya da oğlunuz çağdaş bir silahla öldürülmüşçe. hidroelektrik santrallerin. denizaltıların." Kişisel duygularla etkilenmeden. ormanlarda. "Bilimin işlevi. Türkistan'ın bir köyünde kalakaldığınız vakit. kendinden sıyrılma çabasında olmalıdır. yasal işkence ve sergilenen idamların yasaklanmasını birer gelişim işareti değil de tam tersi olarak kabullenirler.meliyiz. aktörel (ahlaki) ve toplumsal önyargılardan arıklanmıştır. ama sonuç gene de 322'dir." (Gerçekten de. Profesör Levy'nin dediği gibi. Bilim adamları olarak tarihe dönüp de. çalılarda kol gezen haydutları çarçabuk unutursunuz." Böylesine alçakgönüllü ve kişisellikten arınmış bir bakışla tarihe yaklaşım kolay değildir. gerilik simgesi sayabilir. ya da uzaklara gidip. bir iki yüzyıl önce sinin daha sakin ve barışık günlerine özlem duyarsınız. yargılarında. bunların zaman içinde ve birbiriyle bağlantısının tanımlanması demektir. kişisel eğilimlerden kaçınılamaz. füzelerin oluşturduğu mekanik araçların günden güne artması gelişimi oluşturmuş mudur?" diye soramayız. gelişimden yana olumlu yanıt verirsiniz. böylesine bir gelişimin gerçekliğinden kuşkulanırsınız. Kari Pearson şöyle der: "Bilim adamı. "Geliştik mi?" sorusunu sormak bilimsel bir davranış değildir. Bu yazımda söylenenler ister hoşunuza gitsin. Yanıt. Ama. Böylesine düzenlenmiş bir sorunun bilimsel hiçbir anlamı olamaz. geceyi gündüze katarak çalışmak istemiyorsanız. gerçeklere ve verilere dayanarak yargıya varış. elektrik ışığı. Basit yaşamın sakıncalarını güzelim kulübedeki yılanı. bu tür görüşlerinizi yeniden gözden geçirirsiniz.

diyelim. tarih öncesi çağ. İngiltere tarihinin tanı dört katıdır. hatta Norman islilâsıyla başlar ve en çok 1. "Eski Çağlar Tarihi" denilen bir tarih okumuştu.Orta Doğu havzası. Sanki İngiltere tarihi ile kayda değer hiçbir ilişkisi yokmuş. Anglo . çoğunlukla da 800 yılı kapsardı. Ama gelişimin çizgisini saptamak ve ucundan yakalamak. sürekli bir gelişim çizgisine oranla daha göze batmaktadır. 325 yılında ün yapmaya başlamış ve doktorlar. Son yıllarda. Hitit. biyoloji.000 yılı aşkın bir süreyi ele alabiliyoruz. Bir çok kişi de. tarih demek "İngiliz tarihi" demekti. gökbilimciler ve coğrafyacılar gibi nice Yunan bilgini. İngiltere ve Orta 11 .kadar uzanabilir.500. bir sonraki yüzyıl da çöküş olarak belirtilir. bu iki tarihin hiç de ayrı ve bağlantısız olmadığını. Eski Çağlar tarihinden Atina. Tarih öncesi çağlan kapsayarak. çeşitli iniş çıkışlar. doğa tarihi ile birleşebilmektedir. Gerçi Atina siyasal bir güç olarak göçmekteydi ama Yunan uygarlığı ölmemişti ve Atina'nın uygarlığa katkısı sürmekteydi. Fransa. Minos. Her şeyden önce. Bu tarih. ilk yazılı belgeler Mısır ve Babil'den önceki çağı ele alır. Ondan sonraki yüzyıllar ise okul kitaplarında yer almaz. tarihe bakış açısı en az yüz kat genişlemiştir. 500. Atina tarihinin M. 1914 yılından önce. derin ve geniş bir bakış gerekir. tarih boyunca uzanan dizi dizi. Kısa süreleri ve dar alanları içeren araştırmalarda.den söz edildiğini duymuşlardır. Tiber ırmağı üzerindeki adı sanı duyulmamış bir kaç köyün. Aynı zamanda da insan tarihi. Oysa. İngiltere tarihi ya da eski çağlar tarihi gibi kısa sürelerle sınırlandırıldığı vakit. Tarih öncesi çağı inceleyerek. Mısır ve Siimer'lilcr. neyin "çöküş" olduğunu bir türlü çıkaramadım. 600 ile 450 yılları arasındaki süresi yükseliş. Atina ve İsparta) ile Romalıların uygarlıklarından söz ederdi. Doğrusunu söylemek gerekirse. İsparta ve Roma'nın "Yükselişi ve Çöküşü"nü öğreniyoruz. çocukluğumun tarih kitaplarından çok başka bir tarih anlayışı gereksindirir. matematikçiler. paleontoloji ve jeoloji gibi "doğa bilimleri"nin gelişmesini izleyebiliyoruz. Özellikle. Bu kimseler hiç olmazsa daha eski çağlar tarihini okumuş.Sakson'larla. Bugün gelişim gerçeklen olagelmiş şeyler. Yunanlılar (daha doğrusu iki Yunan kenti. Tarih. birbirine bağlı olaylar dizisinin bir parçasını oluşturduğunu bilmektedir.Ö. olayların çokluğu ve dağınıklığı. anlaşılan karanlık ve ölüm yılları sayılır. tarihe giriş kitabı olarak kullanılmaktadır. tarihin içeriğidir. acımasız ve hileli yollardan. çetrefil olayların arasından özlü ve önemli olanlarını belirtmektedir. "klasik" Yunan tarihinin sözüm ona karanlık yıllarında gelişmişlerdir.Ó. ortak yön ve biçimlerini gölgeler. Topu topu 5000 yıl yerine. gizsel bir uçurumla ayrılırmış gibi öğretilirdi. Tarihçinin görevi. yani İngiltere'de. Artık pek çok kişi. bu kitabın yazarı olarak benim ülkemde. tarih boyunca koşturup araştırmak. koskoca bir ülkenin . ben neyin "yükseliş". Yazılı kayıl bırakmamış insanların uygarlıklarını ya da bir yönünü içerir. Roma İmparatorluğunun "yükselişi" ise. Bu çağı kapsayan tarih. Aristo M.

üretimde sosyal güçlerin ve bilimsel uygulamaların. Katolikleri kazıklara bağlayıp yakmışlar ve bu arada da Sha. kendi alanını kendisi kısıtlar. James Watt da onsekizinci yüzyılı parlatmıştır.kespeare'in oyunlarını tutmuşlardı. eski çağlar tarihi ve İngiltere tarihi. iki yüz yıl boyunca Avrupa'da daha önce hiç görülmemiş bir barış sağladı.kralların. Roma İmparatorluğu'nun "çöküş" dönemi olarak düşlere yerleşti. Neyse ki artık siyasal tarih deyimi kesinlik kazanmıştır. bunlar da kendi çağlarında var olan çağdaş bilgi ve bilim uygulamalarının anıları ve 12 . Marksizm'in esinlediği siyasal coşkulardan tümden ayrı olarak. devlet adamlarının. Dr. Bu tür tarihle tarih öncesi denen çağlarla doğal olarak bağlantı kurulabilir. tarih öncesi çağın yeri bile yoktur. Bu tür bir tarih anlatımında. Bu arada da ekonomik koşullar. Bu tiir bir tarih bilimsel olamaz. Tarih öncesi çağları inceleyen tarihçilerin izledikleri insanlara bile pek ender olarak bir ad takılabilmiştir. Gerek halk gerekse bilginler için.Avrupanın koca bir parçasını içeren bir İmparatorluğun başkenti oluşunu yansıtır. yaptıkları evleri. yedikleri (daha doğrusu dışkıladıkları) besinleri inceler. ama bu "dönemler"in adı. bilimsel buluşlar. öğretim çevrelerinde benimsenmektedir. savaşlar ve işkenceler. ya da sanatsal hareketlerden de her bir "dönem" için söz edilir. Elizabet çağı "altın" çağı olarak bilinir çünkü bu sürede İngilizler korsanlıktan yana İspanyolları yenmişler. Ama gelgeldim bu iki yüzyıllık süre okul kitaplarında yer almadığından. giderek kültür tarihi olmaktadır. Böylesine bir tarih. bölümlendirir ve karşılaştırır. sürdükleri tarlaları. özel yaşantıları da. tarih artık. sonunda bu koca alana barış geldi yerleşti ve Roma impa ratorluğu vatandaşlarına. İngiltere tarihinde ise bu iniş çıkışlar daha az belirgin ya da daha usçu bir davranışla belirtilmiştir. yalnızca siyasal tarih olarak ele alınmıştır . hiçbir yazılı belgenin betimlemediği ve o çağın ekonomik yöntemlerini simgeleyen üretim araçlarıdır. oysa Newton onyedinci yüzyılı. atalarımızın ve ilk insanların alet ve silahlarını toplar. Neyse. tarihsel değişimdeki en önemli unsurlar olduğunda direnmişti. Öğretmenin kişisel önyargılarından arınarak bir kıyaslama yapılabilmesi olanağı yoktur. Marx'in gerçekçi tarih anlayışı. Bunlar. Arkeologlar. başat olan hanedan ya da grupların adı ile anılarak siyasal biçimde ele alınır. askerlerin ve din adamlarının manevraları. Onyedinci ve onsckizinci yüzyıllar ise oldukça yalın sayılır. Çünkü. siyasal kurumların ve dinsel yöntemlerin kurulup yayılması gibi olaylar ve süreçler belirtilir. Çağdaş makineler ve yapılar gibi. ingiltere Kilisesine ait olanlara göre Elizabet çağı "altın"dır. Marx. Protestanların yakıldığı çağlar da Katolikler için olumlu bir çağ sayılabilir. Frick gibi faşistlerin öfkesine karşın. tarih öncesi çağa özgü yazılı belge bulunmadığından. bu çağın ileri gelenlerinin adı da bilinmez. ekonomik koşulların. Gerçekte de.

aradaki boş vakitlerde insanın kendi kendine yapabileceği basit bir iş değildir. yontulması ve üretilen kerestenin kıyıya taşınması. kendilerini ve ailelerini beslemek gibi temel görevlerinin yanısıra. bronz baltanın yapımında kullanılan bakır ve 13 . makineler. yanı başındaki derede bulduğu bir çakıl taşından yapabilir. o çağların en önemli üretim araçlarıdır. kendi kendine yeterli toplumların ya da ailelerin simgesidir. uygulanmış. bu nedenle de bunu yapan uzmanlara. Arkeologlara göre. Bu bir uzmanlık işidir. Aynı durum. Taş Çağı insanının tek bir ağaç gövdesinden oyduğu kayık için de geçerlidir. Bundan başka. doğa bilgisi (kereste). ortak bir plan ve merkezî yönetim altında çalışan büyük işçi grupları gereklidir. avcı ya da ekinci grupların kendi kendilerine yapıp tümünün ortaklaşa kullandıkları bir araçtır. Gerçekçi tarih. Kayık için gerekli olan tahta. jeoloji (petrol. tarih öncesi çağları Taş. Bu kayığın üretiminde de kullanılan aletler. çoğunlukla uzaklardan getirilen hammaddelerin belirli bir özete toplanmasını gerektirir. bir çok işçinin işbirliğini gereksindirebi. Taş baltanın yerini alan bronz balta ise. geniş kapsamlı ve verimli bir haberleşme ve ulaşım yöntemi zorunludur. en yakın ağaçtan sağlanır. Taş Çağının en önemli aracı olan taş balta. Ama gerekli işçi sayısı küçüktür ve bir ailenin üyeleri bu işi üstlenebilir.lir.anıtlarıdır. Üretimi için. besin gibi temel gereksinme maddelerinin. ekin ekerken. avlanırken. tümii ayrı dallarda uzmanlaşmış. Bir gemide. Bunlar. ama bu düzen bugünkünden çok başka ve çok daha basittir. sosyal düzenlerin ve ekonomik örgütlerin kuruluşu ve gelişimindeki önemi üzerinde durur. Grup dışında ne bir işçilik ne de ticaret gereksindirir. Bronzun dökümü. v. bu işçilerin hiçbiri avlanma. Bugünkü geminin doğrusal atası olan kayık da belirli bir ekonomi. balık tutma. kayık. Ağacın kesimi. Bu tiir ekonomileri bugün yaban kabileler arasında görmekteyiz. yalnızca bu tür ekonomik düzenin sürdüğü çağlar vardır. Bronz ve Tunç çağları diye bölümlemeleri hiç de keyfî ya da kişisel değildir. Bu nedenle.b. Modern bir tekne çeşitli yerlerden. özellikle baltalarının yapıldığı maddeye göre seçilmiştir. bu aletlerin. kimya (olaşımlar. boş vakitlerinde balıkçılar ya da çiftçiler tarafından yapılabilir. hatta toplumsal üretim artığının birikimi bile gerekmez. aynı zamanda daha karmaşık bir ekonomik ve sosyal yapının varlığını gösterir. Bu uğraşı için başka yerlerden yiyecek ithal etmek. Gerekli olan tek araç taş bir baltadır. bir sosyal örgütlenme simgeler. Bu adlar. bu. işçi bunu evinde. Üstelik. ya da çocuklara bakarken. Ayrıca. yalnızca besin üretimi ile uğraşan ve gene çok uzaklarda yaşayan başka uzmanların üretim artıklarıyla beslenirler. tüm bir ekonomik ve sosyal yöntemi simgelemektedir. o çağ insanlarının kesici aletlerinin. yalnızca daha üstün bir alet değildir. maden cevheri).) bir araya getirilmiş. sonuç alınmıştır. Üstelik. arkeologların. tarımcılık yoluyla kendi besinlerini kendileri sağlamazlar. Bunlar. başkalarının üretim artığı olarak sağlaması zorunludur. petrol arıtılması) ve fizik (elektrik donatımı.

gerçekçi tarih kavramının tarihsel değişiklikler dediği gelişimlere çok benzer.kalay oldukça ender bulunan maddelerdir. İşte bu değişiklikler. gen'lerin kolların v. başarısız yargısına uğrar. Zooloji bilimine etken olan ve diğer doğa bilimlerine özgü tarafsız yargılama ilkesinin tarihçileri de etkileyeceği umulabilir. Bir türün güçlülüğü. İthal için de bir tür haberleşme ve ulaşım ve ticaret kurulmuş olmalı. Bir biyologa göre. Gerçekten de. Gerçekten de. eğer bu kavramı kullanacak olursak. üstelik takas için de yerel bir üretim artığı sağlanmalıdır. çeşitli ve uçsuz bucaksız jeolojik dönemlerde çeşitli yaşam türlerini araştırır ve bulgular. aynı zamanda doğa tarihini ileriye yöneltir. o türe başarılı denir. Eski çağlar tarihi. her ikisinin de sonucu aynı standard'larla yargılanmalıdır. Bu küçük krallıklar da ailelere (familyalara). Ama bu kavramda. öbür kökü de jeolojidir. İnsanlığı tümden etkilemesi açısından. arkeologların üstünde durdukları ve direndikleri bu değişiklikler. ekonomik yapı ve toplumsal örgüt lerdeki değişikliklerden ve gelişimden farklı değildir. yaşadığımız dünyanın yapısını inceler ve izler. Paleontoloji. Her ikisinin de önemi aynı ölçekle tartılmalı. Bu tür gelişimler. zoolog'un gelişme kavramıyla eş anlamlı sayılabilir. Bu açıdan. Tarih öncesi devrimleri daha tarafsızca değerlendirebiliriz çünkü sonuçları bizi kişi olarak daha az etkilemiştir. İlk "insanlar'ın vücut kalıntılarını inceleyen tarih öncesi antropoloji bilimi ise. aileler gen'lere . bir kaç kuşak boyunca üyelerini sayarak ölçülür. giderek tümü azalıyorsa. daha sonraki bölümlerde ayrıntılarıyla gösterileceği gibi. Tarih öncesinin son döneminde de. hayvanlar arasında yeni türlerin gelişmesini sağlaya n fiziksel değişikliklerin ve melezleşmelerin yerini alır. kollar da türlere bölünür. Jeoloji. Eski Çağlar tarihi işi ele alır. Bunların birini ya da her ikisini başka bir yerden ithal etmek zorunludur. yazılı tarihin geriye doğru bir uzanımı olmakla kalmaz. tarihçinin "gelişme" kavramı. Biyologlar organik dünyayı krallıklar ve bunlara tâbi küçük krallıklara ayırır. çoğunlukla aynı yerde rastlanılmaz. paleontoloji ya da zoolojinin bir dalıdır. insan tarihi ile zooloji. genler kollara (filum'lara). Sayıları giderek artıyorsa.nin dünyamızda nasıl oluştuğunu inceler. Bu bulgular bir gelişim aşama 14 . İnsan kültüründeki gelişimleri izler. arkeoloji bilimi insan ekonomisi ve üretimde sosyal yöntemlerde kökten değişiklikleri ve gelişimleri izler. Böylece. Tarih öncesi çağlara değin arkeoloji biliminin bir kökü eski çağlar tarihi ise. onsekizinci yüzyılda İngiltere'de olagelen ve Endüstri Devrimi denilen görkemli gelişime çok benzer. Eski çağlar tarihi. paleontoloji ve jeoloji gibi doğa bilimleri arasında bir köprüdür. gerçekçi tarihte özlü ve önemli sayılan ve yazılı belgeler le kanıtlanan üretim araçlarından. Ama tarih öncesi antropoji bilimi gerçekte insanların neler yaptıklarıyla ilgilenir.d. paleontoloji yoluyla da. tarih öncesi gelişimlerin bazıları. güçlülük yaşamayı başarmak anlamına gelir. gelişmek demek yaşam çabasında başarılı olmak demektir.

(mikroplar. ancak müthiş bir çoğalma yöntemiyle yaşamda kalmayı başarmıştır. iklim kurudu. daha sonra yeryüzünde. ama bugün bu yaratıklardan yeryüzünde bir tek bile kalmamıştır. Kusursuz bir jeolojik kesimde. yaşam başarısının sağlandığı ortamın ekonomisine bir göz atalım. Ama türler yaşamaktan yana öylesine uyumsuzdur 15 . Demek ki. gelişim sırasına göre yapılabilir diyebiliriz. Bu kolların içinde. belkemikli hayvanlar arasında ise. oysa bu konuda başarı yalnızca yaşamayı bccermek demektir. oysa bunlar kendi çağlarında gelişim hiyerarşisinin tepesinde yer almaktaydılar. yeryüzünde oluşma sırasına bağlıdır. Çoğu değişen koşullara kendilerini uyduranıadılar ve öldüler. kaç yıl olduğunu tahmin etsek bile. Kuşkusuz. "Üstün" demek. Dina. hiç değilse biyoloji açısından olumsuzdur. böylece yeni gen'ler ve türler belirdi. Jura ça ğında hava sıcak ve nemliydi. en eski yaşam çeşitleri. Öte yandan. Sonunda sular altındaki alanlar daraldı. belkemikli hayvanlar en üstün düzeydedirler. Bu dev sürüngenlerle başa çıkabilecek bir tek yaratık kalmamıştı. Bu Jura çağı geçince. soğudu. kayalardaki izler bugün artık yaşamayan pek çok türler. kollar ve familyaların varlığını kanıtlamaktadır. bir zamanlar bu yaratıkların yaşamını ve "başarı"sını sağlayan koşullar artık yaşama bir engel olmuştu. Bu yaratıklar tek bir koşul türünde yaşamaya öylesine alışmışlardı ki.sırasına göre düzenlenir. alt düzeyde pek çok tür hâlâ yaşamaktadır mikroplardan yana başarılı bir yaşam denemezse de. Biyolojik sınıflandırmada başarı kavramının tümden silinmesi olanaksızdır. Bu düzen bozuldu mu. Böylelikle. Her bir ya da çift yaratık milyonlarca yavru salar. Belirli coğrafî koşullar altında yaşarlardı. bomboş kara ve deniz alanları vardı. başarı ya da çoğalma değil. kuşlar ve sürüngenlerden üstün tutulurlar. memeli hayvanlar (yani yavrusunu emziren sıcak kanlı hayvanlar) balıklar. Bu anlamda üstünlük. Tarihçi de bu yolu izlese ne kadar iyi olur. Bu çevre koşulu öylesine uzun sürdü ki. kayalardaki izlere göre.zorlar ve içtiyozorlar gibi dev sürüngenler Jura jeolitik çağda sürü sürii yaşayıp giderdi. en sonuncular da yüzeye yakın katmanlarda görülür. çöktüler. bu koşullar değişince. Hayvanlar dünyasında kordata kolu. belirmiş demektir. belirli koşullara göre aşırı derecede uzmanlaşma. Alt düzeydeki organizmaların pek çoğu. Sonuç. bu sayı bir anlam taşıyamayacaktır. o zaman bu değerlendirmeler sayısal anlatıma bağlanır. Bazı durumlarda da değerlendirme. çökme ve yok olmadır. Sürüngenlerin pek azı yeni çevre koşullarında yaşamayı becerebildi. Bu koşullara ve bu çevreye sürüngenler başarıyla uyabilmişlerdi. biyolog dehşete kapılır ve bilim adamlarının kaçındığı çelişme ve tartışmalara sürüklenir. solucanlar açısından mutlu bir yaşam olduğu gerçektir. en derindeki katmanlarda. kültürel gelişimin hatta metafizik anlamda gelişimin öneminin anlaşılmasına yardımcı olur. bazı kabuklu deniz hayvanları gibi yaratıkları içeren) protozca kolundan ve annulatadan (solucan) iistiin sayılırlar. Biraz da.

nüfus 1801'de 16. Güçlülük. 10 kişiyi aşkın ailelere ise pek rastlanmaz. ama aynı düzeyde bir çok başka yaratıklar da. Her bir yumurtanın can bulma olasılığı 14. ekonominin yeniden örgütlenmesi. Ama gene de bu kavram her zaman geçerlidir diyemeyiz. bir çift morina 6. üretimde yeni sosyal güçler.000 yumurta salar! Bu yumurtalar uygun oranda canlı yavru çıkarabilsey.000. "nüfus artışı" çizgisinde daha belirgin bir biçimde gö ze çarpar. doğa tarihi ile insan tarihi arasındaki sürekli ilişki nedeniyle. Bu sayısal ölçütün doğrudan doğruya uygulanabileceği pek çok olaya tarihte rastlarız. nüfus sayısı ile ifade edilen sayısal bir ölçüttür. denizler morina balıklarından oluşmuş birer kara olurdu. Tavşanlar biraz daha tutumludur. Bu açıdan başarılıdırlar. nüfus 1570 vılında 4.000 yumurta. Bu sayılar.000'da birdir. kendi türümüzün sürdürülmesi ve çoğalmasına katkıda bulunma ölçütüne (kriterine) göre yargılanabilir. Çizge. çünkü böylelikle salt bilime yabancı olan düşünleri işin içine katmış oluruz. nüfus ondördiincü yüzyılda yer alan veba salgınından bu yana az bir hızla artmıştır.ki. kısaca Endüstri 16 . Bir dişi tavşan yılda yetmiş yavru çıkarabilir. İnsan çiftleri ise yılda birden fazla yavrulamaz. yavrunun yaşama olasılığı. Şimdiye kadar anlattıklarımız hiç değilse. Çoğalmada ekonomi. Endüstri Devrimiyle hızlı bir nüfus artışı başlamış.533. bu kavrama biyolojik bölümlemede etken olan sayıların tarafsızlığı başattır. Oysa bu yumurtalardan iki üç balık çıkar. her bir yavrunun yaşama olasılığı 70'de birdir.755 olmuştur. tıpkı insanlar ve filler gibi çok daha az sayıda yavru çıkararak türlerini yaşatırlar.646. Bu da. Tarihsel gelişim.di. kuzey denizlerinde yaşayan benzeri bir morina ise 28.000. Geçerli olduğu yerde. Ama bu başarı uğruna. nesnel kültür ve donatımdaki çok büyük gelişim. yaşama gücü gibi kavramların özü sayısaldır. tavşan yavrusuna oranla çok daha yüksektir.160.345.000. Güvenilir hesaplara göre.517. Alt düzeylerde bazı yaratıklar ancak pek çok sayıda yavru çıkararak türlerini sürdürmektedirler. Demek ki insan yavrusunun yaşama olasılığı. Bu konuyu daha fazla sürdürmek anlamsız olacaktır.773 ve 1750 yılında 6. 1670'de 5. 1750 yılma dek.035 idi. Bunun en belirgin örneği İngiltere'de oluşan Endüstri Devrimidir. Morino balığı ve benzeri başka balıklar uzun bir süre böylesine bol yavrulayarak türlerinin yaşamım sürdürmüşlerdir. onaltıncı ve onyedinci yüzyılların eski tarih kitaplarında enine boyuna abartılarak anlatılan politik devrimleri ve dinsel eylemlerinden etkilenmemiştir. Oysa insan türü giderek çoğalmaktadır. çizgi aşağı yukarı 30 derecelik bir açıyla dikleşir. 1750 ile 1800 arasında. hemen hemen düz çizgi biçimindedir. bu yavrular ordusunun her birinden bir ya da ikisi yaşayabilir. 1851'de ise 27. Dünyadaki tüm tavşan nüfusu pek değişmediğine göre. gelişim merdi venlerinden çıktıkça artmaktadır diyebiliriz. insan tarihine de sayısal kavramların katılabileceğini göstermiş oldu. Bu ülkedeki nüfus tahminlerine göre.

etken olmuştur. İngiliz halkının tümüne. görülmemiş biçimde çoğalmaya başlamıştır. Bu devrimi oluşturan türün yaşamasını ve çoğalmasını sağlamıştır. Sakson'ların adaya ayak basışından bu yana. Yukarda anlattığımız biyolojik kavram açısından. 17 . Halk. Endüstri Devrimi başarılı olmuştur diyebiliriz.Devrimi. hiç bir siyasal ya da dinsel olayın başaramadığı biçimde.

. içlerini çekerler.. Demek ki. Fabrika yönteminin halka yüklediği sefalet..1800 yıllarında Ġngiltere'nin nüfus talimini... insan tarihinin 18 .--. Gerçi -oldukça küçük ve imtiyazlı bir sınıf olan. maden işçilerinin ve diğer emekçilerin gerçek durumlarının ııe olduğu. hatta Romalılar ya da eski Yunanlıların çalıştırdıkları tutsakları hiç aklımıza getirmeyiz. içimizde duygusal olan kişiler dehşetle gözlerini kapatır. hastalık ve çirkinlikleri enine boyuna biliyoruz. .....18 00 1500 . bu sefalet ve sömürü simgeleriyle silinebilir. Böylesine bir olayın yargılanmasına... Arada bir. Oysa. - ------- 00 17 00 . sayılar tarafsız bir ölçek sağ lar. neler çektikleri konusunda şaşırtacak kadar az şey biliyoruz..kentsel zanaatçılar ve bu emekçilerin loncalarına değgin bir hayli bilgimiz var. daha önceki yüzyıllarda köylünün. bir kıyaslama unsuru olmadığından. sakıncalar tam çıplaklığıyla görülemez ve tanılamaz. kenar mahalleler ve baskılardan söz etmek artık geçersizdir.. Ama. gene bizim tutacağımız en iyi yol. Bu sayılar ve çizgelerden aldığımız derse göre. Yeni üretim türünün bilim alanında oluşturduğu düşünsel başarılardan ya da gene bu devrimin bir parçası olan çocuk-işçiler. bir orta çağ belgesinde ya da eski söylev kalıntılarında bir gerçek kıvılcımıyla karşılaştığımız vakit. Parlak başarı. sayısal verilere dayanmaktır.. ama gelgelelim Orta Çağlardaki kölelerin yaşamının ne tür olduğunu düşünmek bile istemeyiz.

BÖLÜM 19 . gelişim kavramını aydınlatır ve güçlendirir. tarih öncesi çağlan ve eski tarihi bu açıdan gözlemektir. Aynı ölçeklerle yargılanmalıdır lar. Umarız çok eski çağlarda olagelmiş bu devrimler. bizden bu denli uzak olduklarından.daha eski çağlarına dönüp. Bu kitabın temel amacı. Bir Fransız Mağarasında çağdaĢ bir sanatçı tarafından yapılmıĢ bir Mamut gravürü II. Bu devrimler de bir bakıma "Endüstri Devrimi" gibi oluşmuştur . öfke ya da coşku yaratmaz ve böylece duygusal ve gizsel kişilere karşın. başka nice "devrimler"i inceleyebiliriz.nüfus artışı çizgisi ansızın yukarıya yönelir.

İçgüdüyle. şarapnele karşı miğferler. İnsan tarihi. çaresiz insana savaş yıllarındaki donatımı anımsatır. 1915 ile 1918 yılları arasında. soğuk dağ ikliminde yaşamaya uyumludur.ORGANĠK EVRĠM VE KÜLTÜR GELĠġĠMĠ Tarih öncesi çağların. organik evrim ile kültürel gelişimi arasında bir bağlantı bulunduğu daha önce belirtilmişti. doğa tarihinin devamı olduğu. kuşaktan kuşağa geçen sosyal geleneklerle oluşturulan alışkanlıklar. türümüzün yaşamını sürdürme çabasından yana da kuşaktan kuşağa geçen içgüdülerin yerini tutmuştur. Herhangi bir buluş. Kuşkusuz bir bağlantı ve benzerlik vardır.. besin ve barınak bulmaktan yana. sosyal kalıtla biyolojik kalıt arasındaki önemli ayrılıkları gözden kaçırmamak zorunludur. bor.bardımana karşı sığınaklar ve buna benzer koruma araçları yapmışlardı. pençe. kendine koyun postundan ya da yünden giysiler yaparak aynı çevrede yaşama uyumunu sağlar. İnsanın sosyal mirası. her biri yaşamak için daha elverişli." Bu söz. Yaban koyunu. Oysa bugün gelişimi sağlayan buluşlar. kendine besin sağlamak için daha verimli ve daha seçkin yollar geliştirir. kalın postu nedeniyle. Bu başlık. benzer barınaklar hazırlar. İnsan. tarihsel gelişimle organik evrim. Bu benzerliğe değinen bazı süslü sözler. aletler. yaşam kavgası çok çetin olsa gerek. İnsan. insanın. yavaş yavaş öğrenilir. Bu yaratığın kemikten miğferi gövdesinin bir parçasıydı. İnsan. avını öldürmek için kendine ok ve mızrak yapar. Yüzyıllar boyunca süregelen denemelerle. silahlar ve gelenekler. Doğa tarihi. bunları yaratan ve uygulayan insanların bilinçli karar ve seçimleriyle başlatılır. biyologların sandığı gibi Trikeratop'ların evrimine hiç de benzemez. hatta tuğla. ama kişinin bağlı olduğu sosyal gruptan. post. İnsanın donatımı ve savunma araçları kendi vücudunun dışındadır. kazma kürekle kendine. yönetilir ya da ertelenir. 20 . Örneğin şöyle sözler okuruz: "Jura çağında. boynuz ve içgüdünün yerini almıştır. kafalarını ve boyunlarını bir çeşit kemikten başlıkla örterlerdi. bir zamanlar var olan sinir sisteminden kalmış alışkanlıkla. daha dünyaya geldiği an yavaş yavaş öğrenip edindiği gelenekleridir. Trikeratop hoşlandığı için bu biçimde sürüp gitmedi. uçaksavar topları. dikkatsizleri yanıltabilir. Aslanların avlanmak için pençeleri ve dişleri vardır. ama atları besin bulmak ve çeşitli tehlikelerden korunmaktan yana bu donatımla daha başarılı olduğu için bir miras gibi kala kaldı. İnsan. insan bunları bir kenara bırakabilir ya da dilediğince kullanabilir. Trikeratop'lar. büyüklerinin öğütleri ve örnekleriyle. İnsan tarihinde. besin ve barınak bulmakta daha güçlü ve bu nedenle çoğalabilen yeni türlerin olagelişini izler. Ama.. taş ve keresteyle çok daha güzelini yapar. töre ve yasaklar. atalarından miras kalmıştı. insan kültürü ile hayvanın vücudundaki donatım. kendi türünü güçlendiren ve çoğaltan ve böylece uyumunu ve gücünü sağlamlaştıran yeni endüstrileri ve yeni ekonomileri yaratışını anlatır. Kültürel ve geleneksel değişimler. hava saldırısında saldırganlar kendilerine. gözlerinin üstünde de iki boynuz vardı. giysiler. Kullanımı babadan oğula geçmez. Tavşanlar tırnakları ve burunlarıyla toprağın içinde çukurlar kazarak soğuğa ve düşmana karşı barınak edinirler. yüzlerce kuşak boyunca sürüngenlerin gövdesinde yavaş yavaş oluşan küçük değişimlerin bir sonucuydu. denizanası bile yakınındaki avları yakalayabilir.

sürüp giden bu kalıtımsal değişikliklerin birikimi sonucu tüylü bir fil türü ya da mamut dünyaya yerleşmiş oldu. meydanı ortaya çıkan yeni türlere bırakırlar. uzmanlarca nice başka kitaplarda enine boyuna açıklanmıştır. mamutlar gibi soğuğa karşı koyabildiler. O çağlarda yaşayan insanları bugün Avrupa'da sokakta görseniz. çevreye daha uyumlu olduklarından. daha sonraki yavrular. kalabalıktan ayırd edemezsiniz. o buluşu yapanın ancak gelenek yoluyla edindiği denemelerin yepyeni bir bireşimidir (sentezidir). Bu konu.) Yaşamı ve çoğalmayı kolaylaştıran bu değişimlere zamanla "doğal seçenek" adı verilmiştir. böylece durumu. "Ay. bu yavruların bazıları. Gerçek şöyle oluşmuş olmalı: Göze plazması değişebilir ve de sürekli olarak değişmektedir.lirdi. bir gün durup dururken.ma sözcükleri vasat okuyucuya ne kadar yabancı geliyorsa. işte böylece. size gerçeği yansıtan ama biraz da uydurma bir örnek verelim. Böylece. ama atalaramız ateş yakmayı ve hayvan postundan kendine giysiler yapmayı keşfettiler. Bu zavallı filler Buz Çağının güçlüklerine katlanabilmek için sırtlarına kalın tüyden bir post edin diler ve sonunda biz bu hayvanlara mamut dedik. bunlar normal fillerden çok daha tüylüydüler. bu değişimlerin gerçek özü ve nedeni de bilim adamları için öylesine yabancıdır. Bugünkü görüş kısaca şöyledir diyebiliriz: Hayvanlarda yeni yaşam biçimleri ve yeni türlerin oluşumu. Ancak bu yaratık Kuzey Avrupa ve Asya'nın buzlarına göğüs gerebi . çeşitli insan türleri de yaşamaktaydı: hayvan avlıyorlar ve mağaralarının duvarlarına avlarının resimlerini çiziyorlardı. O sıralarda. hafif tüylü doğmaktaydı. Bu tür değişimlerden etkilenmeyen yaratıklar ya ölürler ya da bir köşeye çekilip. Böylece mamut sürekli kaba postunu. sayfalar dolusu karmaşık sözden daha iyi açıklamış oluruz: Aşağı yukarı beşyi'ız bin yıl önce Avrupa ve Asya'ya korkunç bir soğuk yayıldı . nice nice kuşaklar gelip geçtikten sonra. Mamutları yavaş yavaş soğuğa dayanacak duruma getiren değişiklikleri insanlar geçirmediler. ansızın sırtından tüyler fışkırmadı. içinden bir kürk edinmeyi geçirirken. Biyologların gözüyle evrim mekanizmasının ne olduğunu ayrıntılarıyla anlatmanın bir gereği yoktur. gözelerde ve protoplazmada oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılan değişimlerin birikimi ve bu birikimin sonucudur. mamutların yanı sıra. Böylece onlar da. ana babalarına ve çağdaş öbür yaratıklara oranla daha da tüylü oldular. Filler yavruladıkça. Buz Çağına daha uygun biçimde. Ama bu insanlarda bu büyük iklim değişikliğine karşı koyabilmek için tüylü postlar belirmedi.İşte bu soğuk binlerce yıl sürdü. büyüdükçe de iyice tüylendiler. Bu kez de bu yavrular.buna da Buz Çağı derler . Soğuk yörelerde bu tüylü filler daha serpildiler ve daha kolay çoğalıp kalabalık aileler oluşturdular. bugün Afrika ve Hindistan'da gördüğümüz fillerin ataları sayıla n çeşitli tür fil yaşamaktaydı." demedi kuşkusuz. (Göze ve protoplaz. Üstelik göze plazmasında oluşan güzel değişiklikler sonucu. Yani.gözelerde gelişigüzel oluşmuş bir değişimin sonucu değil. daha güçlü olarak yaşadılar ve öbür yaratıklardan daha hızla çoğaldılar.fillerin çoğalma süreci oldukça yavaştır. Buz çağında. nasıl olduysa. Ya da. bildiğimiz türden bir fil. 21 . Şimdi. tüysüz fillere oranla tüylüler daha iyi geliştiler. ben çok üşüdüm. Bu bölümde anlatılan süreçler arasındaki ayırımı açık seçik kavramak gerekir. gidip sırtıma bir post giyeyim. sayısız kuşaklar ve binlerce yıl boyunca edinmiş oldu .

nem ve rüzgar) ve dağ. bataklık gibi fizyojeografik unsurlarla besin. İnsan kaldı. Mamul belirli koşullara fazlasıyla uyumluydu. Son Buz Çağı da gelip geçince. Ana baba mamut.ens türü ise aynı koşullarda nesnel kültürünü geliştirerek yaşamını sürdürdü. kal m postu. Yukarıda belirtilenler. çok uzmanlaşmıştı. İleriye dönük bir bakışla en iyi yol. Yaşama ve üreme olanaklarına çok acı hatta bazen acımasız sınırlamalar getirir. değişen koşullara ayak uydurabilme yeteneğidir. Buz Çağında yaşamını sağlayan vücut nitelikleri. sıcaksa paltosunu çıkarmakta. Çevre ise. cüce söğütler ve yosuna uyumlu sindirim sistemi. Daha ılımlı koşullar çıkagelince. ama kuşkusuz insan yavrusu dünyaya geldiğinde ateş yakmasını ve giysi yapmasını bilerek doğmamıştı. bu dürtü sonucu. o yaratığın vücudunda bazı devinimler ya da değişiklikler olagelir. Bu sanat babadan oğula öğüt ve örnek yoluyla geçmekteydi. ama dış etkenler değiştikçe devinimin de buna göre değişmesi için bir güce sahip değildir. töreler ile yasalar. artık ılımlı iklimde ona ayak bağı olmuştu. daha önce de değinilmiş bir gerçeğe dikkati çekmektedir. kaslarda belirli bir dizi devinim yapacak biçimde ayarlanmıştır. çevresindeki dünyaya uyum sağlayabilmesi için bir iki basit devinimi yapabilecek ilkel bir sinir sistemi vardır. Bir organizmanın çevresindeki değişikliklere karşı gösterdiği otomatik tepkiye içgüdü diyebiliriz. mamut yerine sığır pirzolası yemekle özgürdü. deniz. Gerek gelişim gerekse kültürel gelişme çevreye uyum olarak kabul edilebilir. Her ikisi de bu kendine özgü iklim koşullan altında gelişti ve üredi. ekonomik durum ve dinsel inançları içerir. İslridycniıı duyu organını etkileyecek biçimde bir kuş hayvana yaklaştı mı. yaratıkların içinde yaşadıkları koşulların ve durumun tümüdür. Oysa insan. düşman hayvanlar gibi etkenleri. insanlar içinse sosyal gelenekler. Gerek insanlar gerekse mamutlar Buz Çağının koşullarına başarıyla uyum sağlayabilmişlerdi.Oysa insanlar kuşaklar boyunca çocuklarına ateş yakmasını ve postlardan giysiler yapmasını öğretmek zorundaydılar. Dışarıdaki değişiklikler. mamutun gezindiği çıplak ovalarda ormanlar belirdi. yeni aletler keşfetmekte. Ama sonunda yollan ayrıldı. kalıtım yoluyla yavrularına postlarını devrediyorlardı. karların içinden besinini çıkarmaya uygun tırnakları ve hortumu. yalnızca iklimi (sıcak/soğuk. ateş yakmaktan yana yeni doğan bir çocuğun bilgisi de aynıdır. En alt düzeydeki organizmada bile. kabuğu kapayan kaslar kısılmaya başlar. ırmak.Mamut yavrusu doğduğunda tüylüydü ve büyüdükçe de tüyleri büyüyüp sırtında koca bir post oldu. İstridyenin sinir sistemi kendini koruması için otomatik bir araç sağlar. Bu "edinilmiş bir nitelikti" ve zoologlara göre böylesine edinilen nitelikler kalıtımsal olamaz. Beşyiiz bin yıl önce ateş görünce düşman görmüş gibi kaçan insan neyse. 22 . mamut türü de birlikte göçtü gitti. bu yaratık için "duyum organı" görevi yapan uzvuna dürtü sağlar. Sinir sistemi. dış bir etken duyum uçlarını etkilediği vakit. bilimsel yoldan şöyle yinelenebilir: Elefas türünün bazı üyeleri Buz Çağının koşullarına kendi uyumlarını sağlayarak Elefas primigenyus türünü oluşturdular. Belirli çevre koşullarına aşırı uyum sağlamak uzun vadede hiç de akıllı bir iş değildir. Yukarda anlattığımız bu öykü. Böylesine bir uyum ancak bir sinir sisteminin ve en sonunda da beynin gelişimi ile gerçekleşebilir. Hoıııo sapi. beslendiği arktik çalılıklarda bitkiler türedi.

Honıo sapietts türünün yan dallarını simgelerler. tıpkı fiziksel yapısı gibi. çevredeki tüm değişikliklere bir örnek ve basit devinimlerle tepki göstermek yerine. vaşam değişken koşullar altında da olanak kazanmıştır. Eoanlhropııs denilen türün dişleri yaman birer silahtı. Soğuğa karşı vücut ısısını korumak için ayılar gibi kalın bir posta sahip değildir. Daha gelişik organizmalarda çevredeki değişikliklerle etkilenen duyum sinirleriyle. Çeşitli duyum sinirlerinin bağlantısını sağlayan ve bu sinirleri etkileyen dürtüleri ve tepkileri gerekli motor sinirlerine ileten çok çetrefil bir ağ gelişir. Hatta bazıları vücut yapısı açısından bizlerden öylesine başkadır ki. sinir sisteminin giderek daha karmaşık olduğunu görürüz. düşmanlarından daha başarılı biçimde korunur ve türünü daha ekonomik yoldan sürdürür. Böylece dokunma. vücut donatımı. çeşitli dış el kenlere ve bu etkenlere başat olan koşullara göre ayrı ayrı tepki gösterebilir. Bir sinir sistemi ve beynin gelişmesiyle. Koşullar ise sürekli olarak değiştiğinden. şimdilik kendi aile türümüzün ayrıcalıklarım bir yana bırakalım.tır. "pleistosen'de rastlanır. Sözü edilen insan türünün ilk üyeleri. Gelişim aşamalarında yükseldikçe. Bugün insanların tümü Homo sapiens denen bir türden gelmiştir ve aralarında kolayca döllenme oluşabilir.Bu tepki. havadaki titreşimleri. Aynı zamanda da kasları yöneten motor sinirleri geliştikçe ve uzmanlaştıkça. çevredeki çeşitli değişiklikleri -örneğin hayvanın vücudu üzerinde baskılar. herhangi bir çevrede yaşamını sürdürmek açısından yeterince donatılmamıştır. Gövdesi ne kaçmaya. Neyse. insan taşılına pek ender rastlanır. İnsan. hayvana. Artık. anlaşılan hiçbir zaman da değildi. hayvan. böylesine bir uyum yeteneği yaşamayı ve üremeyi kolaylaşlırmış. ışınısaptayacak biçimde gelişmiştir. Herhangi koşul altında barınmak açısından. ne 23 . miras yoluyla gelmiştir ve hayvanın vücut mekanizmasının bir parçası olan sinir sistemi yapısının gereği ve kaçınılmaz sonucudur. Bu ayarlama için gerekli mekanizmanın ağırlığı beyindedir. Daha alt düzeydeki organizmalarda ise. çoğunlukla paleantropik denilen insan taşılları gelişim çizgisi açısından bizim ilk atalarımız değildir. insan çok geç ortaya çıkar. kasların devinimini yöneten motor sinirleri arasında.larınkine oranla yetersizdir. antropologlar bunları ayrı türlere bağlama gereğini duyarlar. beyin oluşmaya başlar. "davranışlarım" ayarlayabilir. oysa daha önceki pleistosen "insan" çeşitli türlerden gelmişti. işitme. çeşitli duyum ve motor sinirlerinin birleştiği düğüm noktalan vardır. Örneğin. Böylelikle de koşullardaki sayısız değişkenliklerle baş edebilir. Böylesine bir gelişmenin sonucu olarak yaratık sinirlerini etkileyen dış değişikliklere göre devinimlerini. Bu tür yapılardan. Oysa gövdeleri. "İnsan" denilebilecek bir taşıla (fosile) ancak en son aşamada. gerek şimdi gerekse ilk türediği çağlarda. çok ince ve çetrefil bir bağlantı oluşmuştur. sayısı iki elin beş parmağını geçmez diyebiliriz. gör me gibi duyular ve bu duyularla ilgili organlar oluşmuştur. Bu aşamanın da en son bölümleri dışında. hayvanın yaptığı devinimlerin sayısı ve çeşidi de artar. memeli hayvanlar. Daha önceleri çok hafif ve geçici bir izlenim olan duyular artık birbirlerine ve devinimlere bağlanabilmekte ve böylece "anımsanabilnıekte"dir. Organlar. Besinini daha düzenli ve kesin biçimde sağlar. Jeolojik kayıtlarda. döğüş gibi bazı fiziksel işlevler için bizimkinden daha elverişliydi. daha üst düzeylere geliştikçe.

kartaldan daha yükseklere çıkar. insan gövdesinin bir parçası olmadığını yineleyelim. İnsanın oldukça kısıtlı gövde yeteneğine karşın. çünkü beyin kutusunun kemikleri kalın ve güçlü olmalıdır. tavşanı da. Taşıl kalıntılarının belgelediği oldukça kısa gelişim tarihi boyun ca insan. Kaçmak. gelişik memeli hayvanlar arasında en üretkeni olmuş. büyük ve çetrefil bir beyni vardır. devekuşkırını da geçmektedir. iskeletinden görüleceği çapla kendi donatımını geliştirememiş ve kalıtım yoluyla da edinememiştir. tırnak açısından kaplandan kuşkusuz çok geridedir. tren. Ateşe başat oluşu. insanın ilk çağlarda değişik biçim ve hızla gelişmesi doğaldır diyebiliriz. Bunlar. 24 . atmacayı da. İnsan dilediği vakit bunları bir yana bırakabilir. biyolojik açıdan insanın mirası değildir. ama üretimi ve kullanımı için gerekli yetenek ve beceriler. iklim ve hava koşullarına karşı korunma yöntemleri. Eonthropıts dediğimiz insan türünün kalası aşağı yukarı bizimki kadardı ama tıpkı bir maymun gibi iri. beyin gelişmek için yeterli alan bulamayacaktır. ne de avlanmaya pek uyumlu sayılamaz. sosyal mirasımızın bir parçası. kaplumbağa ya da yengeç gibi kabuğu yoktur. saldırı ve savunma silahları geliştirebilmiştir. becerikli devinimleri de olanaksızdır. insanın gelişmesine katkıda bulunan gelişim aşamaları gerçekle hem birbiriyle hem de insanın kendi oluşturduğu kültürel değişiklik ve gelişmeyle yakından ilgili ve bağlantılıdır. arkada kalır. gözetleyip avının üstüne çullanmak için kanattan da yoksundur. kuşaklar boyunca biriken ve kanla değil söz ve yazıyla iletilen geleneklerimizin sonucudur. besin bulmak ve saldırıyı geri tepmek için gerekli aletleri yapan ellerden yoksun olunca. bir tavşan ya da devekuşuyla yarışacak olsa. tüm yaratıklara oranla çok daha çeşitli koşul ve çevrelerde yaşamını sürdürebilmiş. Ama ateş. Avını yakalamak. bu beyin geniş kapsamlı ve çok nazik bir sinir sisteminin özeğini oluşturur. beyin kutusunu oluşturan kemikler. insan parmaklarının kavrama ve yapım için gerekli ince. uçak.kendini savunmaya. teleskopla atmacadan daha uzakları görür. Ayakları pek çevik değildir. giysi ve ev yapabilmesi sonucu. gerek yürürken. üstelik doğuş aracı olan koca koca dişleri de barındıracaksa. ev. insan Kuzey Kutbundan Ekvatora dek her yerde barınabilmiştir. İşle insan ancak bu yoldan kendine. Patlayan silahlarla kaplanın yanaşmayacağı hayvanları öldürebilir. kas gücü. On bacaklar ve ayaklar gövde ağırlığını taşıyacak güçte olacaksa. Atmacanın gagası ve tırnakları ve görme yeteneği de insanda bulunmaz. Kaplan gibi renk barınağı. Aynı zamanda. teleskop ve tüleğin. gerekse tırmanırken bu ağırlığı kaldırabilecekçe. Uçakla. Kendi yaptığı tren ve otomobillerle insan tüm tavşanları da. giysi. türlü becerilerine karşın. Oysa insan. diş. pençeden de üstündür. şempanzede olduğu gibi. duyu organlarının algılarına göre ayarlanmış çeşitli ve dikkate yönelik devinimlere yol açar. Demek ki. kaplanı da. Bu araçlar ayarlanabildiğinden. çıkık bir çenesi ve dışarıya fırlak köpek dişleri vardı. kutup ayısını da. bunların yokluğudur. Gövde donatımı yerine geçecek araçları yapmanın bir gereği de. Örneğin. koca bir çeneyi taşıyacak güçlü kaslara destek sağlamak zorundaysa. maymun akrabalarımızın koskoca çeneleri ve iri dişleri yumuşayamaz ve küçülemezdi. Örneğin. posttan da. kendini savunmak. Bu da. dişten de. alt edebilmiştir.

Tıpkı memeli hayvanların yavrularında olduğu gibi. nesneleri. öğrenme sürecinde ana babaların sağladığı örnek . insan doğuştan pek az içgüdü kalıtımıy. dil kaslarının bağlantısındaki değişikliklerle birlikte oluşmuştur. Doğa insana. Aynı zamanda. İnsan ailesinin bu iki üyeleri bile kendince konuşabilirdi. Buna ne maymunlarda. sinir sistemimizde otomatik tepkiye uyumlu çok az sayıda kesin eylem ve tepi vardır. Oysa Homo sapiens'de beynin ve sinir sisteminin bu türlü gelişimi. çok önceki ve çok ilkel atalarımızdan bize geçen "dürbün biçimi görüş" yeteneği konusunda çok değerli açıklamalar yapmıştır. İki göziin algıladığı görüntüleri birleştiren odak gereği kas duyuları. Bu anlatıma göre. Başka doğal bağışlar da aynı biçimde aynı amacı gerçekleştirmiştir. ama insanlarda bu bağlılık koşulu bir hayli uzun siirer. Duyu ve motor sinirleri arasındaki gerekli bağlantının kurgusu. Sinaıülı. doğumdan hemen sonra beyinde gelişir. beynin genişlemesi için daha uzuıı bir süre tanınmış olur. Gelişebilmesinin nedeni de bebeğin kafatasındaki kemiklerin oldukça yumuşak ve gevşek olmasındandır. tüm memeli hayvanlarla bazı kuşların yavruları için de geçerlidir. Elliol Smith. sinir sisteminin çok nazik dengesi ve büyük beyindeki yolların çetrefil bağlantısı sonucu oluşur.oskopik) görmemizi ve uzaklık yakınlık ve derinlik yargısını sağlar.ıopus (Pekin insanı) ve Eoanlropus'm (Piltdovvn insanı) hemen tümünün kafatasında. Herhangi bir dış olaya ilişkin olarak uygun devinimlerini kendisi bulmak ve duyu ve motor sinirleri arasında gerekli bağlantıları beyinde kurmak zorundadır. Bu. kolayca berelenebilir. beyin bu kafatasında rahatça genişler. işitme ve diğer duyular ve eylemlerin. Pitekanlropııs (lava insanı). Ama bu süreçte çocuk tümden güçsüzdür.la dünyaya gelir. örneğin. ne de "insan" denen öbür türlerde rastlanır. ama bilinç altına yerleşmiş el ve göz işbirliğidir. Diğer bir deyimle. İnsanın en kaba taş çağı (eolit) aletinden deprem yazar (sismograf) gibi eıı duyarlısına kadar türlü aletleri yapmasına olanak sağlayan. gerçek somut nesneler olarak (slcre. özellikle kulakların hemen üzerindeki alanda yerleşmiştir. İlk insanların. öbür hayvanlara oranla çok daha uzun sürer. İnsan kafatasının sertleşmesi ve katılaşması. Konuşma da benzeri yeteneklerle oluşur . şişik alanlara rastlanmıştır. Do. Anasına babasına dayanır. insanlar ve gelişim çizgimizin başındaki atalarımız iki gözle tek bir resim görürler. Bu yetenek olmasaydı. hiç dikkatimizi çekmeden işler. Ama sinir mekanizması artık öylesine yerleşmiştir ki. Görme. yalın ve düz göreceğimiz yerde. gövdesine oranla oldukça biiyiik bir be yin sağlamıştır.motor sinirlerinin dil ve boğaz kaslarını çok kesin ve dengeli biçimde yönetmesi ve bu organların devinimlerinden oluşan kas duyulan ile işitme duyusu arasında kesin bir ayar ve bağlantı bulunması ve yeteneği yaratır. çocuğun da belirli bir duruma uygun tepkiyi "deneyle" öğrenmesi gerekir. beynin belirli yerlerinde. alet yapımı için el ve parmakların becerisi yetersiz kalırdı. Böylesine bir işbirliği. beynin bu bölümünde.Demek ki. insan içgüdüleri çoğunlukla genel yönelimlerdir. Bu düzen nedeniyle. kusursuz uyumlu. Diğer hayvan yavruları gibi. oysa öbür memeli hayvanlar iki görürler. insan öbür hayvanlara oranla çok daha çeşitli sesler çıkarabilir. varlığını bile farkedemeyeceğimiz biçimde rahat ve yumuşak uyumunu sağlayan mekanizma. insan bu beyinle kendi kültürünü yaratır. kas.rothy Davidson da bu konuda öylesine güzel bir özel ortaya atmıştır ki bu konuda daha fazla bir şey söylemeye gerek yoktur.

diyelim bir martıyı anlatmak için kullanılmayacağında sessizce bir anlaşmaya varmış olmalıdır. sözcükler ancak bir toplum içinde ve bu toplumun üyeleri arasında sessiz bir anlaşma yoluyla anlam kazanır ve nesneleri ya da olayları ifade eder. anlatımı bu sözcükle sınırlamak ve anlamına kesinlik kazandırmak büyük ve derin bir alışkanlık gerektirir. Kuşkusuz konuşma yalnızca ana babaların çocuklarına kendi deneylerini aktarma aracı değildir. boğaz ve sinir sisteminin fizyolojik yapısı ve birleşimi. "Mor. insan dili. somut örneklerle bccerilcme. Bu başarılınca. aynı anda böyle bir hayvanla karşılaşıldığında yapılması gereken eylemlere hazırlık duygusu da uyanır. "ayı" sözcüğü ya da bu sözcüğü anlatan ses. "morpork" sözcüğünün belirli bir liir baykuşu anlatmak için kullanılacağında ve başka tür bir hayvanı. İnsan eğitiminin önemli bir parçası çocuğa konuşmayı öğretmektir. Bu tür eğilim gerek insan gerese hayvan ailelerinde çok yaygındır. öğrencinin can güvenliği açısından sakıncalı olur. İnsan.uzun çocukluk çağına eşsiz bir önem kazandırmıştır. Böylece tüm grubun deneyleri bir araya toplanabilir.pork" sözcüğü bu adı taşıyan bir Avustralya baykuşunun sesini andırır. yalnızca insan ailelerinde dil aracılığı ile sağlanır. yavrusuna yalnızca örnek değil. Ana babaların çocuklarına aktardıkları dersler yalnızca kendi kişisel deneyleri değil. Böyle olsa bile.yardımcı olur. Avusturalya'ya ilk yerleşen insanlar. tehlikelerden kaçınmayı öğrenir. aynı zamanda öğütle de öğretir. Genellikle alışkanlık ve töre unsuru çok başattır. kuşkusuz çok sınırlıdır. daha önce de belirtilen fizyolojik koşullar insana belirli ve anlatımlı pek çok ses çıkarma yeteneğini vermiştir. artık ana baba. Uzun süren çocukluk çağı. Tavşan yavrusu bile anasına benzemeye çabalar ve böylece besin bulmayı. Oysa dil. daha önceden kararlaştırıldığı gibi. onlar da kendi eylem ve tepkilerini duyduklarıyla kıyaslayabilirler. sosyal bir birimdir (gerçi ilk sosyal birim olmayabilir). grubun işbirliği (kolektif) deneyidir. Çıkarılan sesin. 26 . özü açısından sosyal bir üründür. Gerçekten de insan ailesi. bu geleneğin aktarılması da. çocuğa belirli sesleri ya da sözcükleri söyleyebilmesi ve bunlarla. dil aracılığı ile çocuğa. Bu üyelerden biri öbürlerine gördükleri ve ettiklerini anlatır. İlk sözcükler. belirli koşullarda neler yapılması gerekliğini öğretebilir. ayıdan korunmak amacıyla neler yapılacağım öğrenmek için bir ayının gerçekten aileye saldırmasını beklemesi gerekmez. Bu da organik gelişimle insan gelişmesi arasındaki en son ve en önemli farktır. Öte yandan. aynı dili kullanan yani seslerin söylenimi ve bu seslere bağlı anlamlar konusunda anlaşmaya varmış olan insan topluluklarının üyeleri arasında söyleşi ve haberleşmeyi sağlar. anlatılan nesneyi andırması koşulu. Çocuğun. bunun çok daha genişi ve yaygınıdır: kısacası. Örneğin. belirli nesne ve olaylar arasında bağlantı kurması yeteneği verilir. İşte kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek budur. Konuşma yeteneği -yani. postlu bir hayvanı anımsatabilir. bir sözcükle dış dünyadaki belirli bir olay ya da olaylar grubu arasında bağlantı kurulabilir. Bu öğretimde. Böylece belirli bir ses ya da bir ses grubu. Dil. yaşlıların gençlere bilmedikleri tehlikeleri öğretmelerini ve çizilecek yolu anlatmalarını sağlar. bu tür nesnelerin anlatımı için kullanılmış olsa gerek. ana baba ile çocuklar arasında sürekli bir ilişkinin yıllarca sürmesini sağlar. bir çeşit tehlikeli ama yenebilir. aile yaşamı.yecek biçimde. Gerçekten de dil. bir yandan da. Hatta bu tür öğretimde gerçek gösteriler. Ama insanlarda eğitim süreci değişmiştir.

El kol eylemleri. kalıtım yoluyla alır.rıyla sınırlı değildir.Herhangi bir hayvan türü. sosyal geleneklerin düzeltilmesi ve yaşama uyumunun sağlanması biçiminde oluşmuş. Aynı çeşit ama daha az içgüdüler edinmiş başka hayvanlar daha az başarılı olmuşlar ve doğal seçenek yoluyla yavaş yavaş yeryüzünden silinmişlerdir. İlerde. Gene de. Belirli durumlarda belirli tepileri gös terme eğilimi. bu süreci mamut'un zamanla post edinmesine benzetebiliriz. Tutuculuğun ağır basışı. geleneksel kurallar durağan ve değişmez değildir. Kalıtımsal içgüdülerin oluşumuna. tartışılır. resim yazısının da aynı yoksunlukları taşıdığını göreceğiz. Genel olarak dil ve özel olarak konuşma yeteneğinin bir başka ayrıcalığına da burada değinmek gerekir. konu olan nesnenin benzetisi ya da anımsatılmasıdır. eyleme geçmesi için. içgüdü biçiminde. insanlar eski geleneklerine tutkuyla bağlıdır ve her çağın yenilikçilerinin acı acı gördüğü gibi alışılagelmiş davranışlarını değiştirmekten kaçınırlar. yelkenliyi bulan kişi de. bunların yapımı ve kullanımının da başkalarına öğretilmesi gerekmişti. öğretim ve örnekle kuşaklara aktarılmıştır. Arkeologlara gelişmenin somut kanıtları olarak görünen yeni buluşlar ve yenilikler gerçekte sosyal geleneklerde oluşturulan yeniliklerin elle tutulur birikimi ve anlatımıdır. denenir ve sonunda kolektif geleneğe katılır. her bir yenilik. bir dereceye kadar. hayvanın dünyasının içinde yer etmiştir çünkü o tür ancak o tepilerle yaşamını sürdürmeyi başarmıştır. 27 . çocuklukta anlaşma açısından yararlı olabilmekle beraber. eylem ve davranışlar açısından yeni eylem kurallarının geleneklere eklenmesi demektir. kendi grubunun ve atalarının yararlı buldukları kurallar ve öğütler aktarır. İnsan çocuğuna. Yeni deneyler insanlara değişiklikler ve eklemeler esinletir. yenilikleri getiren kişilere gelenekler yoluyla iletilen deneyler aracılığı ile oluşmuştur. El kol devinimi yle simgeleştirme yolu. yararlı bulunursa. hatta. Kuşkusuz gerçekte bu süreç bu kadar basit değildir. Bu yeteneğe el kol eylemleri ve resim yazısı da dahildir. diyelim "rüzgarda sallanan ağaç" değil de kuş anlamına geldiğinde ancak toplumda alışılagelmiş kurallar nedeniyle anlaşma sağlanır. Telgrafla yelkenli de alışılan birer araç olur olmaz. Kollarınızı sallayarak "kuş" demek isteyebilirsiniz ama bu işaretin belirli bir tür kuş olduğunda. Ama bu arada bir noktayı da belirtelim: dil yalnızca uyumlu sesler ve bunların yazılı yansımala . Bu düşünler. insan türü için gelişme. toplumun üyeleri arasında sessiz bir anlaşma bulunması gerekir. kendinden önce ağaç gövdesinden oyulan kayığı kullanma ve bez dokuma ve üretme bilgisinden yararlanmıştı. bugüne oranla geçmişte insan gelişmesini kuşkusuz daha çok geciktirmiştir.len bir süreç olarak bakabiliriz. genellikle gerçek düşüncenin güç ve acı eylemine karşı tembel ve korkak bir karşıt davranış olan eğilimler. hiç değilse kuramsal açıdan. ama bu anlatımlar da alışılagelmiş işaretler sayılır. Her biri. tıpkı konuşma gibi. konuşma dili kadar başarılı bir gelişme ve olanak sağlayamamıştır. Telgrafı bulan bilgin. tarih öncesi çağlardan gününe dek birikimden geçerek kendi çağına ulaşmış gelenekler sonucu elektrik üretimi ve iletimi bilgisine sahipti. oldukça yavaş ve savurganlık sayılabi. toplumun tümüne iletilir. Aynı biçimde. anlamları konusunda. Sosyal geleneğin kuralları sonraki kuşaklarca öğrenilmek üzere varolan gelenekler dizisine eklenmiştir. sözcükler gibi. o türün kolektif deneylerini. Demek ki.

Bizim kendi türümüzde. Gerçek ayılar tek tek birer hayvandır: büyük ya da küçük.rijin'ler gibi çok ilkel insanların dilinde. dikkat. Tarih öncesi antropoloji bilimi. bu sözcüklerden mitoloji ve gizler yaratabilirsiniz. gerçekten düşlenen şeyin resmini çizmek ya da modelini yapmak yeteneği ile sınırlıdır. Yalnızca ayrılmakla kalmamış. Ayı. konuşmanın." "dişi kanguru. Uçan bir makinenin bulunuşundan önce kuşkusuz uzun yıllar uçan insanlardan söz edilmiştir. oysa bir ayıyla. Sözünü ettiğimiz bu biçim birleştirmeler kuşkusuz sözcükler de yani nesnelerin yerine geçen sesler olmadan da yapılabilir. Sözcükler ve seslerin akılda çizilen resimleri ya da bu seslerin çıkarılabilmesi için gerekli kas devinimleri. kültürün yaratılmasında gerekli sayılan gelişimsel süreçleri kesinlikle aydınlatan somut bulguları henüz ne ortaya koymuş ne de açıklamaya yeltenmiştir. Buz Çağının ilk (pleistosen) yıllarından bu yana kalabilmiş tek 28 . ayı ya da kanguru gibi soyut ve genel şeylere ad verilmezdi. Ama. Sözcükler soyutlamaları anlatabilir -elektrik. Sözcüklerinizle oynayabilir. İnsanın gövdesi. Gerçekte bir dereceye kadar soyutlama her dilde vardır. hiç karşılaşmamış olabilirsiniz. İnsanlar resim ve model yapabilinceye dek çok uzun süreler geçmiştir. uyur ya da ağaca tırmanır olabilirler. Bu hayvanlar somut bir sınıfta toplanmıştır. bu kavramı başka soyutlaştırılmış kavramlarla birleştirebilir ve ona başka betimler verebilirsiniz. ötüşen kuşlardan vb. bir çok kişi için (kitabın yazarı da dahil olmak üzere) akılda çizilebilen resimler. betimlediğiniz çevrede ve biçimde. Gerçekten de mekanik buluşları yaratanların düşünlerinde bu tür düşler büyük yer tutmuştur. Denediği anda. Ama ayı kavramını böylecc gerçek somut çevresinden ayırıp çeşitli betimlerinden arındırınca. kesinlikle insana özgü olan soyut düşünmede ne büyük payı olduğunu derhal kavrayacaktır. görsel düşlerin uygulana mayacağı işlemler için kullanılabilir. insan düşünün ilk başlangıç sürelerinde. insanın kendisi için yaptığı donatım -yani kültürvücut değişikliklerinin yerini almıştır. "Erkek kanguru. kara ya da kahverengi.riyle anlatmaya çalışsın. herhangi gerçek bir ayı için geçerli olan bu durumlar ıımıırsanmamış.Sanırım yalnızca insana özgü olan "soyut düşünme" yeteneği genellikle dile bağlıdır. Diyelim ayıya konuşma yeteneği verebilirsiniz. Bir şeye bir ad vermek de bir soyutlamadır. Sözünü ettiğiniz şeyler gerçekten yapılabilir ve denenebilirse. Böylesine gelişkin soyutlamalar için konuşma (ya da yazma) dili kaçınılmazdır. ya da ayıyı bir müzik aleti çalıyormuş gibi anlatabilirsiniz. adalet gibi. genelleştirilmiştir. ama insan. görsel düşler sandığımızdan daha az önem taşımıştır." "yavru kanguru". bir ad aldı mı. insan olur olmaz anlamlı sesler çıkarmaya çok erken başlamıştır. fizyolojik donatımı. insanın karşısına çıktığı vakit bağlantılı olduğu karmaşık duyumlardan -ağaçlardan. Sözcüklerin yerini görsel düşler (ya da akılda çizilen resimler) alabilir. Düşünme bir çeşit eylemdir. paleontolojinin bir dalı olan tarih öncesi antropoloji bilimince incelenir. "Ayı" sözcüğünde. mağaralardan. insanın fizyolojik bağışımlarından biri olan bu yeteneğin. Bu kitabın içeriği olan düşünlerin çoğu bu çeşittir. Avustralyalı arbo.tır.ayrılmış demektir.bu kavramlar görsel resimlerle anlatılamaz. bu bilim dalının bulguları bu kitabın konusunu pek etkilemez. belirli bir tür hayvana özgü olaıı bir iki orlak yana çekilmiştir. "sıçrayan kanguru" gibi adlar verilirdi. yeni buluşlara da yol açabilirsiniz. Buraya dek ele aldığımız konuların dışında. güç. Okuyucu bu sayfayı dizi dizi resimler ya da el kol devinimle.

224. bilgi birikimini ve yaşam için gerekli örgütlenmenin gelişmesini gösterir. taş baltaya oranla. Böylece. ama elimizde bunu kanıtlayacak güvenilir bir taşıl yoktur." 1 Gerçekte kültür alanında gelişme. Bu açıdan incelenince. Radyo ya da uçak için bu kesinlikle bellidir. Adem'in Ataları. silahlar ve kulübelerdir. daha çok bilgi gereklidir. seyrek ve başarısız -genler ve türler. Solutren ve Magdalen denilen kültür çağlarına aittir. Ama belirli bir çağ ve yerin aletleri. bir işaret olmasa bile. Bronz bir balta için de öyledir ama bu arada küçük bir açıklama da gereklidir. Orinyak ve Magdalen kültürlerinin insanları ile günümüzün insanları arasındaki fiziksel başkalık hemen hemen yok denecek kadar azdır ama kültürel başkalık hiçbir ölçüye sığamayacak oranda büyüktür. Bronz baltanın yapımı için. İnsan eliyle yapılmış bir alet kuşkusuz yapanın el becerisinin iyi bir kanıtıdır. organik gelişimin yerini almıştır. aynı zamanda bunları kullanan insanların geç imlerini nasıl sağladıklarını. Kuşkusuz bunların ardında uzun gelişimsel bir tarih vardır. gene de o aleti yapanların yararlanabildikleri bilimlerin bir göstergesi sayılabilir. s.senebilir. Arkeologların çağları. arkeologların çeşitli "çağlar"ı tanımlamak için kullandıkları bu kriterler aynı zamanda bilim düzeyinin de bir ölçeği olarak benim. büyük bir olasılıkla. Arkeologlar geçmişteki kültürleri. kesinlikle Bronz Çağının aracıdır. insan ailesinde. geçmişteki insanların besin ve barınak edinmek için kullandıkları aletler. Bu bilim dalının verileri. Türümüzün çoğalmasını ve böylece de biyolojik başarısını sağlayan da bu ekonomidir. yani ekonomilerini de gösterir. aşağı yukarı ekonomik (l)Leakey. bunlara ek olarak da oldukça karmaşık teknik süreçler bilmek gerekir. arkeolojik bölümler ayrı bir önem kazanır. Kültürde bu gelişmeyi inceleyen bilim dalı arkeolojidir. insanın vücut gelişimi artık durmuştu. kulübe temelleri ve diğer arkeolojik kalıntıları tek tek değil de bir tüm olarak ele alındığında. oysa kültürel gelişimi henüz başlamaktaydı. keski araçları için genellikle ve yeğlenerek kullanılan nesnelere göre Taş Çağı (eski ve Yeni). demirler ve daha sonraki Demir Çağının araçlarıdır. çok daha fazla bilgiler sağlayabilir. "Taş Çağı" insanı. pek kesin olmasa da. Doğa'nın insan yapısı sürecinin simgeleri değildir.tük "insan" taşılından ele geçen iskeletlerden hiçbiri doğrudan doğruya insanın atalarını simgelemez.000 yıl önce. yalnızca taş aletler kullandığından. başkalıkları uzmanlarca görülebilir.deneylerinin günümüze dek sürçmeden ortadan kayboluş çabalarıdır. Homo sapiens iskeletlerinin jeolojik kayıtlarda ilk ortaya çıkışında. daha önceki Taş Çağının. Çağının bilimsel bilgisine ölçü sağlamak açısından. bu bilgilerden yoksundu. bunlar. (arındırmak için) kimya bilgisi. Bunlar gelişen teknik becerileri. oysa taş baltalar. Bronz balta yapımında (cevherlerin yerini ve türünü saptamak için) jeoloji. Bu kalıntılar. aşağı yukarı 25. Bronz baltalar. 32 29 . Bu pleistosen insanlar zaten pek çok çeşit ve ırklara ayrılmıştır. Bu kalıntılar yalnızca ulaşılan teknik beceri ve bilim düzeyini değil. Kendi türümüzün ilk iskeletleri son Buz Çağının bitimine yakın yıllara ve Fransa'da Orinyak. Bu iskeletler bugün bizim iskeletlerimize öylesine benzer ki. Bronz Çağı ve Demir Çağı diye ayırmışlardır.

Demir böylesine ucuz olunca. (paleolitik çağda) insanlar geçimlerini salt avlanma yoluyla ve böğürtlen. insanlar ormanları açarak ve bataklıkları kurutarak yeni ekim alanları sağladılar. türümüzün çoğalmasını sağlamıştır. Olumlu bir çevre ve koşul içinde. onsekizinci yüzyılda oluşan "Endüstri Devrimi" ile kıyaslanabilecek önem ve biçimde ve aynı etkide bir ekonomik devrimi vardır. örgütler. oldukça uzak dağlık yörelerden maden cevherinin taşınması için kullanılacaktır. İnsan artık bir toplum olarak tüketimi için gerektiğinden çok besin üretebiliyor ve artan nüfusu beslemek için üretimini artırabili. memurlar. ancak doğanın onlara sağladığı besinle sınırlıydı ve oldukça azdı. bu ilk gelişmeler ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Eski Taş Çağında gömülen cenaze sayısı ile Yeni Taş Çağında Avrupa ve Yakın Doğu'daki gömüler kıyaslanınca. "Yeni Taş Çağında" (neolitik çağda) insan. Demir Çağının özelliği olan. İkinci bir devrim oluşmuş ve bu devrim de türümüzün çoğalmasını sağlamıştır. taşıma işçileri ve aynı zamanda yöneticiler. artık herkes demir aletler edinebilmişti. Bronzu oluşturan bakır ve kalay oldukça ender bulunduğundan bronz bir hayli pahalı bir malzemeydi. bugün anladığımız biçimde uygarlığın nasıl oluştuğu anlatılacaktır. bronz aletler de etken olamayacak kadar enderdi. Biyolojik açıdan bu yeni ekonomi büyük bir başarı olmuştur. İskoçya'da tarih öncesi çağların gelişimi ve Norveç tarihi bu gerçeği çok güzel kanıtlar. bitki ve hayvan yetiştirerek. III. Bronz kullanımı kesinlikle uzmanlaşma gerektiren endüstrilerin ve örgütlenmiş bir ticarctin varlığını belirler. "Eski Taş Çağı"nda. tüccarlar. Demir cevheri çok yaygındır. Gerçekte de. Oysa önceleri bu iş için taş aletler yetersiz. kısaca. BÖLÜM 30 . bu kentlerde oluşmuş yardımcı endüstriler ve büyük çapta yürütülen dış ticaret işleridir. Yakın Doğu'da. ve din adamları ancak ekici. Demek ki arkeolojik bölümlemelere dayanan kültür gelişmesi. Bundan sonraki bölümlerde. Bu insanların sayısı da. bol miktarda demir üretimi için ekonomik bir süreç bulunması da aynı sonucu doğurmuştur. neolitik devrim sonucu nüfusun çok büyük çapta arttığını görüyoruz.düzeyleri de tanımlamış olur. damıtımcı ve maden ustalarını besleyecek besin üretim artığını üretmeleri gerekir. insanın Doğaya yaklaşımını nasıl etkilediği. Bu üretim artığının bir bölümü de. Her bir "çağ"m. Özellikle Avrupa'da ve büyük bir olasılıkla tropikal ülkelerde de. organik gelişimdeki fiziksel değişimlerle aynı biyolojik etkileri yaratmıştır. kendi besin kaynağına başat duruma geçmiştir. doğrudan doğruya besin üretiminden ayrılıp uzmanlaşmış madenci. Böylece nüfus arttı. çerçöp ve kabuklu deniz hayvanları toplayarak sağlarlardı.yordu. askerler. neolitik köylere oranla çok daha büyük ve kalabalıktı. sürücü avcıların sağladığı üretim artığı ile geçinirlerdi. Bronz araçlar edinebilmek için bir toplumun. kurumlar. Zanaatçılar. bitki kökleri. Ekonomik olarak arıtılabilince. Bronz Çağının bir özelliği de kalabalık kentler. Kentler. bilim ve yazının nasıl geliştiği. Ekonomik devrimlerin.

000 yıl kadar gerilere uzanmamız gerekir. geçtiğimiz bir yıla.ZAMAN ÖLÇEKLERĠ Az önce betimlenen "çağlar"ın içeriğini anlatmadan önce. insanlar. diyelim Amerika'nın özgürlüğe kavuşmasını. veya uzay araçlarının yapımı. Bunların belli başlılarını çoğumuz çok iyi anımsarız. yıllarla. Üç bin yıl önce yazılı kayıtlar yalnızca Girit. On yıllık bir süreyi daha az bir berraklıkla anımsarız. İngiltere'deki yabanların öyküleri. ülkemizi. bu yaban insanlarının başından. barınak gibi gereksinmeler yerine koca koca mezarlar kazmaya daha çok vakit ayırıyordu. bunun on katı da değil. Charles' ın idamını. Darwin'in de doğal seçenek kuramını açıkladığını anımsayabilir. kız kaçırmalar. Biraz daha derin düşünebilenler. Sıradan biri yalnızca çok önemlilerini. İşle bu kayıtsız. Böylesine bir çaba olmaksızın insanın gelişmesinin hızı ya da gerçekliği belirlenemez. 31 . Oysa bu 340 yıl. içinde bulunduğumuz yüzyılda insanların bir başarı sonunda duydukları coşkudan daha az değildi. genellikle dünyamızı etkileyen nice coşkun olaylarla bezeli upuzun bir süre olarak dönüp bakarız. bunun on katına . anımsamaya çalıştığımız sürenin tam on katıdır. 34 kez 10 yıl. öylesine olaylarla yüklü geçmiştir. yazısız yüzyıllarda. kentimizi. boşanmalar gibi renkli olaylar. Çoğumuz için bir yıl çok uzun bir süredir. Anadolu ve belki de Hindistan ve Çin'de tutulmaktaydı. Mısır. Oysa üç yüz yıl geriye gidersek. Kendi belleğimizdeki süreden anımsadığımız önemli olayların tam on katının bu sürede oluştuğunu düşünmeyiz. düşümüzü iyice zorlamalıyız. 3400 yıl değil. demir ya da bronz ya bilinmiyor ya da bulunamıyordu. Daha da gücü var: 34 kez 10 yıl geriye gitmeyelim de. sanırsınız bu zaman süreleri kendi yaşadığımız zaman ölçülerinden başka ölçülerle saptanmıştır. Ur Mezarları gibi gerçekten önemli dünya olayları olabilir. İnsan tarihi. İngiltere Kralı I. elektrik gücü ve kimyanın ilk kez bilimsel açıdan incelenip uygulandığını. Waterloo savaşını anımsar. kendi yaşamımızın son on yılı ne denli önemli olaylarla doluysa. İkinci Dünya Savaşından bu yana otuz yılı aşkın bir süre geçti. Linnaeus'un yaşayan nesneler dünyasını ilk kez bölümlendirdiğini. aletler yalnızca taştan. O çağlarda ingiltere'de yazılı hiçbir kayıt yoktu. kemikten ve tahtadan yapılırdı. Bu süre. İnsanlığın başlangıcı için daha da gerilere gitmemiz gerekir. Jeologlarla arkeologlar bu koca zaman sürelerinden sanki umursamadan söz ederler. bunların sürelerine kısaca değinmek yerinde olacaktır. daha uzaklara gidelim. on yedinci yüzyıla varırız. uygar Mısırlılar ya da Babillilere ulaşamıyordu. Ama bu düşün için. Gene de bir çaba göstermeye değer. geçen yıl bizim yaşadığımız yoğunlukta nice olaylar gelmiş geçmiştir. hatta yüzyıllarla değil binlerce yılla ölçülebilen bir süreçte oluşmuştur. ama bunu görebilmek de daha güçtür. bunu kavramak da çok güçtür. bunlar günlük basında yer alan cinayetler. Gene de bu yaban kişilerin büyük bir mezar tamamlandığı ya da bir taş yerine konduğu vakit duydukları coşku. ama hemen hemen 340. Bu arada belleğimizde yer eden nice önemli anılar yaşadık. Yaşadığımız son on yılı belli başlı olaylarıyla düşünürüz. kendimizi. ya da bizim için aynı tarih değeri taşıyan kişisel deneyler. o yıllarda Newton'un yerçekimi kuramını oluşturduğunu.otuz dört yüzyıl geriye gidelim. ev.

En alttaki yerleşme alanı Güney Mezopotamya'da ilk insan yaşamının başlangıcının belirtileridir. yıllıklarda. yüz yıl dayanır. Mezopotamya ovasını biçimlendiren tepecikler oluşmuştur. şaftın duvarlarına çevrelenmiş yuvarlak bir merdivenden yirmi metreyi aşkın bir derinliğe iniliyordu. Bin yıl önce Norman'lar henüz İngiltere'ye ayak basmamışlardı. Roma İmparatorluğu henüz kurulmamıştır. bir terslik çıkmazsa. toprak tuğla ve taş araçların kalıntıları toplanabiliyordu. Fırat ve Dicle ırmaklarının arasındaki topraklarda yer yer yirmi metre kadar yükseklikte tümsekler vardır. Bin yılın yarısı kadar bir süre önce Kristof Kolomb Amerika'yı keşfediyordu. ya da yüzyıl. Bin yıl birimine düşünümüzü alıştırmamız gerek. Filistin'de Süleyman'ın günleri sürmektedir. tarih kitaplarında yazıldığı biçimde. gazetelerde. Tevrat'ta Erek denilen Varka kentinde. Bu düzeyden. artık karanlığı aydınlatacak. İşte bu noktada rakamlar artık anlamını yitirmeye başlar. Yunanistan barbarların istilasında kara günlerini yaşamaktadır. on "yüzyıl" ya da yüz "on yıl" demektir. her bir aşamada. Şaftın tepesi.Gelişmenin en belli belirsiz başlangıcından söz etmek için yüzyıl bile çok yetersiz bir birimdir. yirmi metre derinlikte. saray kalıntılarından oluşmuştur. her biri eski bir yerleşim alanını belirler ve ev. aşağı yukarı 5500 yıllık bir tapmağın zemini düzeyindeydi. Her bin yıl. her yıl olagelen yığın yığın olayları anlamamıza yardımcı olacak hiçbir yazılı kayıt bulamayız. Bu tür bir ev. İnsan uygarlığının ne denli eski olduğunu anlayabilmemiz 32 . Alfred de Sakson tahtında rahat rahat oturuyordu. yazılı tarihi bin yıl biri mine sığdırmaya çalışalım (daha kısa süreleri artık umursamıyoruz). Daha geriye gidince. fırınlanmış da değildir. Bu düşünceye kendimizi alıştırmak için. Ama bu en alt düzeye eriştiğimiz vakit bile. şaftın kenarlarından çanak çömlek. Bu işlemin yüzyıllar boyunca yenilenmesi sonucu. Bu baş döndürücü iniş sürcsince. Ama ergeç yağmur suları temele sızar ve zamanla çamuru eritir. Yığını düzletir ve üstüne eskisinden biraz daha yüksekte yeni bir ev yapar. yıl. tapınak. on yıl. Şaft gerçekte. İki bin yıl öncesine gidersek. Bu başlangıç noktasına varabilmek için en önce jeolojik zamana dalmamız gerekir.bu da Basra Körfezinden çıkmış bir bataklıktı. bir zamanlar içinde insanların yaşadıkları kat kat barınakların içinden aşağıya doğru inmekteydi. Üç bin yıl önce. Mısır ve Babil'de yazılı tarihin ilk günleri başlamıştır. Tepecik biraz önce "anlattığım biçimde oluşmuştu ama bu üst üste kondurulan evlerin en üsttekisi bile en az beş bin yıllıktı! En dipte el değmemiş toprağa ulaşabiliyordu . Irak' ta evler hâlâ toprak tuğlalardan yapılır. artık İngiltere tarihi diye bir şey bulamayız. Britanya adalarını. Almanlar bu tepeciklerin dibini derin bir şaftla araştırdılar. Oysa Çiçero o yıllarda Roma'da söylevler veriyor ve yazıyordu. yalnız güneşte pişirilmiştir. Oysa uygarlık o çağlarda çoktan olgunlaşmıştı. insan gelişmesinin başlangıcına yaklaşmış dahi olamayız. Bunlar doğal tepecikler değildir. Sahibi bu toz toprağı oradan kaldırmayı umursamaz. Oysa her bir gün. Arkeolojik zaman konusunda bir kavram edinmek için Mezopotamya kentlerindeki kalıntıları ele alalım. nice nice olaylarla yüklüdür. okur yazarlar yolcuların ve tüccarların öykülerinden öğrenebiliyordu. yazın (edebiyat) yalnızca Mısır ve Anadolu'da gelişmektedir. O zaman yapı olduğu gibi çöker ve bir çamur ya da toz yığını haline gelir. Beşbin yıl önce de. artık yazılı bir kayıt bulmamız için Avrupa'dan öteye gitmemiz gerekiyor.

İngiltere topraklarının bir bölümünün sular altında yattığını düşünmek bile insana garip gelir. Bu akışın en yüksek hızı günde yalnız 30 metre kadardı. Oysa. Fransa'da Ron buzulunun bugün hâlâ Cenevre gölünün üstünden. Ron ırmağının ansızın donmuş olması anlamına gelmez. Tam dört kez Avrupa'da buzul ve buz örtüleri oluşmuş. Bu buz çağlarının oluşumu. erozyon olayına zaman zaman dikkati çekmektedir. Norfolk kayalıkları denilen yerler. Yaz ortasında koca bir buzul New York'un güneyinde rahat rahat yüzebilir.miş oluruz. İşte bu çok yavaş değişimler süresince Avrupa'da ve daha başka yerlerde "insanlar" yaşamaktaydı. buzulların sağladığı örneği etkileştir . Her bir buzul çağının arasında da süresi bilinmeyen daha yumuşak iklimli bir çağ oluşmuştur. insanların Erek'te yerleşmeden önce. Ama böylesine koca bir buz adası bile. Avrupa'da buz ör tülerinin ilerleyişini ve sonra yok oluşunu görmüştür. İngiltere ve Kuzey Avrupa'nın büyük bir bölümü koca koca buz örtüleriyle kaplıydı. Ron buzulunun Liyon'a İskoçya buz örtülerinin Suffolk'a varması kaç yıl sürmüş olabilir. Bir buzul. süresi ve yok oluşunun kapsadığı zaman kavramı sayısız sıfırlarla anlatılabilecek nice rakamdan daha etkindir sanırım. Gerçekten büyük bir buz yığınını eritmek oldukça büyük çaba ister.için. Bir çok jeologa göre. Bu oluşum da bugün gözlerimizle seçemeyeceğimiz kadar yavaş olmuştur. bir küçücük tepenin çökmesi suyun toprağı kemirmesi. Alp'lerden ve Pirene dağlarından gelen buzullar Fransa'daki vadileri tümden kaplamıştı. kara köprüleriyle kıta Avrupa'sına bağlıdır. yukarda sözünü ettiğimiz tür buzul ve buz örtülerinin yanında çocuk oyuncağı kalır! Erime olayı öylesine uzun sürmüştür ki. Şimdi düşünün. insan gözüyle seçilemeyecek kadar azdır. insan türü. yeryüzünün düzeyinde karşılaştığı olayları anlamamız gerekir. Doğu Anglia ve Kuzey Almanya ovalarından akıp giden koca buz örtüleri hiç de böylesine bir hızla ilerlememişlerdi. yayılmış ve tam dört kez de gözle görülemeyecek kadar yavaş yavaş ve azar azar eriyip kaybolmuştur. 1/1000 ölçekli bir haritada bile görülemez. sonradan kopup ayrılmıştır. bir yazdan bir yaza oluşan fark. Bu buz yataklarının erimesi de herhalde çok yavaş olmuştu. çoğunlukla daha da yavaştı. pleistosen çağında dört belirgin Buz Çağı sürmüştür. Söz gelişi.land'da bu tür buz örtüleri bugün günde iki üç santim ancak ilerler. Bu buzulların ve buz örtülerinin oluşumu ve yayılması akıl almayacak kadar uzun bir zaman sürmüş olmalı. bunları da ele alırsak. İngiltere'de buz yatakları İskoçya'dan ve bazen de İskandinavya'dan gelir ve güneye iner oradan İrlanda'ya ve bugünkü Cambridge'c kadar uzanırdı. Buz Çağı süresince aynı yavaşlıkta çok daha başka gelişimler de olmuştur. Edinburgh kenti çevresinde buzun kalınlığı 300 metreyi geçerdi. işte bu sürede de bu topraklarda insanlar yaşamaktaydı. Antartika'da bu hız yılda beş yüz metre kadardır. İngiltere. gerçekte buzul Alp'lerden Liyon düzeyine kadar akmaktaydı. bir zamanlar sular 33 . Ron vadisinden Liyon'a dek uzadığı görülebilir. Yarım yüzyılda oluşan erozyon öylesine küçüktür ki. Grön. donmuş bir ırmak değildir. tarih başlamadan çok önce. Arada bir kıyıda bir toprak kayması. Ron buzulunun Liyon'a dek uzanması. doğu İngiltere'nin büyük bir bölümü sular altındaydı. bir buz ırmağıdır. Irmakların oluşturduğu delta'larda toprağın genişlemesi de aynı ağırlıkta sürer gider. Tüm vadileri ve tepeleri kaplardı. Pleistosen çağının başlangıcında.

altında kalan kara parçalarının kalıntılarıdır. domuz. Eski Taş Çağı öylesine uzundu ki bunu. Bronz Çağı ve Demir Çağı. Eski Taş Çağı. Tüm bölgelerde de çeşitli çağlar aynı biçimde birbirini izler. Şimdi de bu "çağ" kavramının anlamı konusunda bir iki söz söyleyelim. Ama bu çağlar bütün dünyada aynı zamanda başlayıp aynı zamanda sona ermiş değildir. pirinç ya da mısır ekmeye. Bu ülkeler. bu kitabı.Ö. Mezolitik Çağ eski Taş Çağındaki yaşam türünün bir devamı sayıldığına göre. koyun ya da hindi üretmeye başlamıştır sanmayın. çeşitli yöreler arasındaki farklılık çok önemlidir. İngiltere ya da Almanya'da ise ilk etkileri tam üç bin ya da üçbin beş yüz yıl sonra. "çağlar"ı evrensel zaman ölçüleriyle tanımlamak. ondan önce yükselme süreci de aynı yavaşlıktaydı. Mısır ve Mezopotamya tam bin yıldır bronz çağını yaşamaktaydı. Oysa Yeni Taş Çağını başlatan neolitik devrim. Kaptan Cook varıncaya dek sürmüştü. Buz Çağı sona erdikten çok sonra neolitik devrimden etkilenmiştir. araya bir Mezolitik Çağ katarak pleistosen ve paleolitik çağlar arasında bir ayırım yaparlar. Dünya tarihinde bir an gelip de cennetten bir borozan öttürülmüş ve o anda Çin'den Peru'ya kadar her bir avcı silahlarını ve tuzaklarını bir yana atıp. bugün ne denli yavaşsa o çağlarda da o denli yavaştı. Danimarka'da Yeni Taş Çağı. bir de Mezolitik çağ ekleyerek daha çok karmaşık duruma sokmak gereksizdir. kesin süreler olarak düşünülmemelidir. oysa aynı sürede İngilizler Endüstri Devriminin en parlak yıllarını yaşamaktaydı. İngiltere ve genel olarak Avrupa'nın kuzey batısındaki ülkelerin buzul süresi kalıntıları bağlanmıştır. Ama bu çağın sona ermesi bakımından. Maori'ler hâlâ cilalı taş aletler kullanıyor ve neolitik bir ekonomi uyguluyorlardı. Ekonomik açıdan. Pleistosen çağı sona erdiği vakit bu kara köprüsü belki hâlâ vardı. bazı yörelerdeki uzunluklarını kavramak açısından önemlidir. Tam tersine. ansızın buğday. Bir çok arkeologlar. jeolojik pleistosen çağından çok sonra fakat yerel olarak Yeni Taş Çağının başlangıcından çok önceye ait olan kalıntılar Mezolitik Çağa atfedilir. 34 . O sıralarda Avustralya'nın ekonomisi hâlâ "paleolitik' ti. Herhangi bir yörede -diyelim Kuzey İngiltere ya da Mısır'da. Avustralya'nın ortasında ve Kuzey Kutbu bölgesinde bugüne dek sürüp gelmiştir. Bu köprüyü yok eden batma süreci bugün de sürüp gitmektedir. jeologların zaman süreçleri gibi.her bir çağ gerçeklen belirli bir zaman süresini kapsar. Arkeolojik "çağlar"uı niteliklerini anımsamak. Böylece. Buz örtüleri yok olduğu vakit henüz bu alan yeniden sular altında kalmamıştı. Okuyucunun kafası daha önceden bu bilgilerle dolu değilse. Mezolitik Çağa. daha öncc belirttiğimiz ekonomik anlamda. diyelim M.Ö. Yeni Taş Çağı. jeologların pleistosen çağıyla eşdeğerde evrensel bir süre saymak yerinde olur. İngiltere'de Yeni Taş Çağı başladığı vakit. bundan sonraki bölümleri daha fazla güçleştirmeye engel olur. O çağlarda Thames ırmağı Rhine ırmağına bağlanır ve Kuzey Buz Denizine akardı. Eski Taş Çağı. Yeni Zelanda'da ise.2500 yıllarında duyulmuştur. İngiltere'yi kıta Avrupasma birleştirmiş ve Kuzey Denizi havzasını zamanla kurutmuştur. Bu anlatılanlar. Bu birikimler. arkeologların "çağ" dediği sürelerin ne denli uzun olduğunu göstermek amacıyla okuyucuya sunulmuştur. 15000 yılından öncc sona ermemişti. yavaş yavaş yeryüzü kabuğunun aynı yavaşlıkta yükselmesiyle birleşince. M. tam 7000 yıl önce Mısır ve Mezopotamya'da başlamıştır. İşte bu örnek de pleistosen çağının akıl almaz uzunluğunu kanıtlar.

"insanın ilkel koşullarından" günümüze aktarılan bir miras gözüyle bakmak haksızlık olur. ama okuyucu kendi coşkusunun yanılgısına kapılmamalıdır. benzeri bir ekonomik gelişme düzeyindeki çağdaş insanlarla aynı sosyal ve geleneksel kurallara uydukları. Bazı etnograflar Avustralya'nın nesnel kültürü. hatta tıpatıp eştir diyebiliriz. Eski çöplük 35 . evlilik düzeni ve akrabalık ilişkileri konusunda çok karmaşık kurallar uygular. büyü ve din törenleri için çok abartmalı hatta bazen çok acılı uygulamalara girişirler. bir zamanlar sürdürdükleri sanatı elden bırakmış olsalar gerek. Bu insanlar. arkeoloji biliminin kesinlikle suskun olduğu çağlar konusunda yaşayan örnekler elde etmiş oluruz. gelenekleri ve inançlarını inceleyip. Avustralya çevresinde kendilerine besin ve barınak sağlamaya yeterli olan çok basit araç ve donatımla yetinmişlerdir. Sürüldükleri yeni ve elverişsiz topraklarda. ancak onların düşünceleri başka yollardan ilerlemiş ve uygulamalı bilimler ve aritmetik gibi aynı pratik sonuçlara varmalarını sağlamamış. bu çok önceki atalarımızın teknik ve becerileri konusunda bize çok anlamlı ipuçları sağlanabilir. Üstelik. hatta sanat yapıtları bazen Avrupa'da buz çağında yaşamış olan Au. Bunların somut donatımı. törenler ve inançlara. Daha da öteye giderek. Gerçi Güney Afrika'daki Buşmenler. Bantu'lar gibi daha güçlü insanlar tarafından kıt ve yoksul bölgelere itilmiş insanlardır.000 yıl öncesinin Taş Çağı insanlarına neden maletmeli? Arunta'lar kendi çevrelerine uyumlu bir somut kültür yarattıkları vakit. Eski Dünya insanlarından edinilmiş düşün ve örneklere rastladıklarını kabul etmektedirler. Eskimo'ların yaşantılarını inceleyerek Buz Çağında Avrupa'daki insanların nasıl yaşadıklarını anlayabiliriz. Taş Çağı ekonomisinden öte bir gelişme göstermemişlerdir. Yoksa bunların düşünsel gelişmeleri de aynı noktada donmuş kalmış mıdır? Arunta'lar. Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşamış olan Eski Taş Çağı avcılarının araçlarıyla aynı teknik düzeyde. Güney Afrika'daki Buşmen'ler. atalar ve ruhlar konusunda karmaşık ve tutarsız inançlar taşırlar. bu yabanların örgütleri.rignacian'lar ya da Magdelen'lcrin araç ve yapıtlarına çok benzer.Son bir uyarı yerinde olacaktır. tıpkı bizim kendi kültürel atalarımız gibi düşünmeye devam etmiş olmalıdır. totem'ler (hayvanlar. bir zamanlar edinmiş oldukları kültürleri tümden yitirmişe benzerler. Bu tür düşün ve uygulamaları 20. aynı inançları taşıdıkları ya da aile bağlarını aynı biçimde düzenledikleri anlamına gelmez. sosyal örgütlenmesi ve dini konularında. sanki hepsi birden durup düşünmüş gibi bir varsayıma neden kapılmalı? Onlar. Oysa Arunta'lar. Bu girişim gerçekten çok çekicidir. Çünkü bu kabilelerin ekonomik yaşamı ve somut kültürü. ticaret yoluyla son 5000 yıldır dünyanın en uzak yerlerine kadar ulaşan uygarlıklarla da etkilenmiş olmaları gerekir. Bu da.000 yıl önce yaşadıkları bir aşamada donmuş kalmıştır. 6000 ya da 20. Çağdaş yaban insanların biraz önce Taş Çağını yaşadıklarından söz etmiştik. Amerika'nın Kuzeyindeki Eskimolar ve Avustralya'nın ortasındaki Aruntlar. Başka çok ilkel kabileler de. Bu çağdaş yabanların aletlerini nasıl yaptıklarının ve kullanımlarının incelenmesi sonucu. Bu tür sosyal kurallar.000 yıl önce Avrupa veya Yakın Doğu'da yaşayan insanların. Avrupalıların 10. Buz Çağındaki Avrupa insanlarıyla aynı biçimde besinlerini sağlarlar. Ama kullandıkları aletler. tam tersine onları bugün bizim batıl inançlar çıkmazı dediğimiz yöne çevirmiştir. daha gelişik.

İlk aletler anlaşılan tahta. ilk Buz Çağının da öncesinden. Bu kitapta. Bu tür aletlerden pek az şey öğrenilebilir. Böylesine insanlar. Oysa. Bugün ilkel olan kabilelerin çok eski insan türlerinin yansıması olduğu inancı abartma olur. Beyni ve sinir sisteminin sağladığı el ve göz bağlantısının ince dengesiyle aletleri yapar. Tahtadan yapılanlar çoktan yok olmuşlardır. gerçek nesneler. bu parçalar kırılıp yontularak ele uygun biçime getirilir. bilginlerin çoğunluğunca kabul edilir. insanlar yalnızca aletleri biçimlendirmekle kalmıyorlardı. Derileri kazımak için kullanılan aletlerin bazıları. BÖLÜM BESĠN TOPLAYICILAR Arkeologlara göre. kemik ya da taş parçalarıydı. kesici aletler olarak biçimlendirilmiş olan sert taş parçalarım arekologlar ayırt edebilmişlerdir. yontucu. ama bu sonuç kesinlikle kanıtlanamamıştı^ 36 . Bu aletlerin ne amaçla yapılmış olduğu ancak bir varsayımdan öteye gitmez. Pekin yakınında Çuku-tiyen mağarasında bunun kesin kanıtları bulunmuştur. İngiltere'nin doğusunda ve başka yerlerde daha gelişik aletler bulunmuştur ama bunlarla "insan" iskeletleri arasında kesin bir bağ kurulmamıştır. biz ancak bunların sonuçlarını. besin ve barınak edinmek için. İnsan. Hayvan derilerinin ve postların bir hayli "işlenmesi" gerekiyordu. çağdaş yabanların düşün ve yaşamlarını. İlk taş aletler de doğal olarak (don ya da sıcaklar veya ırmak yataklarında yuvarlanarak) parçalananlardan ayırt edilememiştir. insanın dünyada türeyişini yaptığı aletler be lirler. "Pekin insanı"nın vc artık yaşamayan hayvanların taşıl kalıntıları sıra. Bu tür aletlerin insan tarafından biçimlendirilmiş olması bugüne dek tartışılırsa da. Tarih öncesi insanlarının düşünleri ve inançları kuşkusuz bitmiş. Pleistosen çağlarının ilk başlarında "insan"ların var olduğu. yoksuldur. bu nedenle arkeologlar nedense bu kaba saba aletlere "kazıyıcılar" derler. daha sonra hiç kalıntısına rastlanmamış çanak çömlek yapmaktaydı. Sosyal kurumlar ve dinsel inançlar da zamanla yozlaşmış olmalı. taştan aletler yaptıkları ve ateş yakabildikleri kesinlikle bilinmektedir. ancak insana benzer bir yaratığın. bir cila ekleme amacıyla kullanıldığı vakit geçerli sayılır. bu nedenle çağdaş yabanlar giysi ve barınak olarak bu derileri biçimlendirmek için çeşitli aletler kullanırlar. beceriyle. yalnız arkeoloji biliminin ilgilendiği eski insanların yaşamlarının yorumunda kullanacağız. kavurs ya da başka taşlardan kaba saba biçimlendirilmiş parçalar ve ateşe tutulmuş olduğu kuşkusuz sayılan kemik parçaları bulunmuştur. IV. fizyolojik donatımındaki eksikleri aletlerle tamamlar. Aynı çağın jeolojik kalıntıları arasında. yapılar ve işlemlere bir tek. ilk taş aletlere çok benzer. bunları giysi sağlamak için de kullanıyorlardı. az çok sivriltilirdi. Buna göre. Ama bu örnekler. kendi gereksinmelerine uyacak biçimde taşları biçimlendirdiği anlaşılmaktadır. arkeologun eliyle bulup çıkardığı kalıntılara dayanarak görüp anlayabiliyoruz. Buşmen'lerin ataları.kalıntılarından öğrendiğimize göre. yok olmuştur. Bu mağarada. sıyırıcı. ilkel değil.

İnsan yanma denen şaşırtıcı süreci. hem delici. hangi taşların alet yapımına elverişli olduğunu ve bunların nasıl yontulabileceğini yavaş yavaş öğrenmiştir. Ateş yakmasını öğrenmek. kendini geliştirmeye yönelmiştir. Yanan çalı çırpının içine koca bir kütük atılınca alevlerin büyümesi. Bu oluşumun insanda ne gibi izlenimler bıraktığı bugün bilinemez. İnsanın. İnsan artık bilinçli olarak yaratıcıydı. ateşi "yerse" ne olacağını. Bu töreler.İlk aletlerin pek çok amaca hizmet ettiği varsayımını kabul ede biliriz. Ateş yakmak için kullanılan yöntemlerin çeşitliliği. ısı denen gizli gücü yalnızca yönetmekle kalmıyor. iki tahta parçasının sürtüşmesiyle. bilmesi gerekirdi. bilinmez. hem bıçak hem de kazıma aleti olarak kullanılmış olmalı. Ateş yakmak ne zaman öğrenildi. İnsan. çok büyük önem taşır. alet üretiminin tekniğini iyice kavradıktan sonra her bir iş için ayrı bir alet yapmayı başarabilirdi. Bir çift tahta parçası. taşıyarak ve kullanarak insan başka hayvanların davranışından devrimsel bir başkalaşma göstermiştir. Ama ateşi alevlendirerek ya da közleştirerek. bunu yaratabiliyordu. hiç sönmemesi gereken kutsal alevlere törel olarak bir çok kişi bekçilik ederdi. yontmak için iki çakmak taşını birbirine sürterek deneyebilir. çakmak taşı. ottaşı. ilk toplumlar bir bilimsel gelenek oluşturmak zorundaydılar. insanın çevreye tutsaklıktan kurtuluşunun ilk belirtisi olmalı. İlk başta. mağaralara sığınabilmiştir. Bunun belirtileri de alet yapımıyla ateşin kullanılmasıdır. Çağdaş dünyanın çeşitli yörelerinde sürtme yönteminin çeşitli biçimleri kullanılmaktaydı. Alet yapımında. eski yazında bundan söz edilmiştir. Ateşin kullanımı. Roma'daki Vesta gibi. Ateş başka yaban yaratıkları korkutup kaçırmıştır. Tarihte ilk kez bir doğa yaratığı doğanın büyük güçlerinden birine yön verebilmiştir. ya da bir kamışa hava üfleyip sıkıştırarak elde ediyordu. okuyucu dilerse. Yemek pişirilince. hem de çağdaş yabanlarda vardır. bu bilginin insanların birbirlerinden tümden ayrı olarak dünyanın dört bir yanında yaşadıkları zamana dek. insanın o zamana dek fazla işletilmeyen beynine güçlü bir dürtü sağlamış olmalı. Alevler aydınlık sağlayınca. soğuk gecelere dayanabilmiş. ateşin etkilerini öğrenmesi. yapılabilen ilk yassı taş aletler hem yontucu. İlk insanlar. Bu bile bir bilgi. bunların nerede bulunabildiğini ve nasıl işlendiğini belleyip başkalarına bu bilgiyi iletmek gerekliydi. bilgi dağarcığına yeni parçalar eklemekteydi. en uygun taşların hangileri olduğunu. güneş ışığıyla devinmek zorunluğundan da sıyrılmıştır. bu töre hem ilk insanlarda. İnsanlığını kanıtlamış. gözlem ve deneye dayanan kıyaslama gerektirir. Ateşle ısınınca. çiğ sindirilemeyen yiyeceklerden besin sağlanabilmiştir. ya da kantaşına sürterek. insanın ateş yakmayı öğrenmesinden önceki süreden kalmış olmalıdır. İnsan. Ateşi söndürmeden sürdürürken. son Buz Çağında Avrupa'da uygulanmaktaydı. İlk tür. hem rende. Ateş kullanımıyla insan çok büyiik bir fizik güce ve çok belirgin kimyasal değişikliklere başat olmuştur. Kuşkusuz. bir hiçten bir yaşam 37 . kütüğün kül ve duman oluşu. vb. yani insan tarihinde oldukça yakın zamanlarda edinildiğini gösterir. çakmak taşını demir. İlk doğal madde olan çakmak taşı bile kolayca biçimlendirilebilen bir nesne değildir. ilk başta insan yıldırım düşmesiyle ya da başka doğal yoldan oluşan ateşi sürdürmüş olmalı. ottaş sürtüştürerek alev oluşturmak. Yabanlar. böylece ılımlı hatta arktik bölgelere girebilmiştir. sınırlı iklimlere göre devinmek zorundan kurtulmuş.

Ender bir olayken çok büyük etki yaratmış olmalı. İnsan kadar zayıf ve kısır donatılmış bir yaratık. Bazı yörelerde de ana parça ele alınmış. yontarak bu parça alet haline getirilmiştir. Avrupa'da son Buz Çağı baş gösterene dek durum böyleydi. Burada yaşayanlar Hoıno sapiens türünden ya da bu türün atalarından olabilir. topraktan kökler ve kök bitkiler çıkardıkları sanılır. Buz Çağında pul üreticileri kendi yörelerinden çıkmaya. yumurta topladıkları. Çekirdek endüstrisi ise Güney Hindistan. gökyüzünün zaman göstergelerini anlaması zorunluydu. Ayrıca. Doğaya başat olan gücünü kanıtlıyor. Kaş Dağı ve Himalaya'ların kuzeyinde kalan bölgelerde görülür. Hayvan avlama. İngiltere. Fransa ve Suriye'ye. insan herhalde kendini büyük bir yaratıcı. uygun taş çıkıntılarını ana gövdeden ayırıp bunları yontarak alet yapmayı başarmışlardır. Sözcüğün çağdaş Avrupa anlamıyla. Bazı yörelerde. nesneleri kendi dileğine göre biçimlendiriyordu. Bu bilgileri edinir ve aktarırken atalarımız bilimin temelini atmışlardır. Balkan Kafkas Dağları. Alp. böyle olunca bu ana parça ya da çekirdek. Çekirdek endüstrisi ise aynı Buz çağında güneye çekildi. ancak bunun ne tür olduğu bugün bilinmemektedir. oradan da sonunda Afrika'ya ilerlediler. insanın ay ve yıldızların çıkışı ve batışını ve bunların hayvansal ve bitkisel oluşumlarla kıyaslanmasını yapması gerekliydi. Suriye ve Filistin. ilk besini olan koca koca hayvanları bir başına avlayamazdı. Sonuç. meyva. Genellikle pul endüstrisi Avrupa'nın kuzey bölgelerinde. bazıları da dallardan barınak yapardı. Neyle geçindikleri bilinmez. Oysa insan bir tahta parçasından ya da bir taştan alet yaparken de büyük bir yaratıcıydı. Bunun da henüz kesin bir kanıtı yoktur. botanik. Bazıları mağaralara sığınır. İnsanların geçim için işbirliği yaptıkları ve birlikte çalıştıkları varsayımına da varabiliriz. bize ya da bizim atalarımız oldukları sanılan yaratıklara hiç benzememektedir. Bu başkalık taş işlemesinde. avlanma geleneği denen toplumsal bilgi dağarcığını oluştururdu. balık ve kertenkele avladıkları. Hayvan avında başarılı olmak için avı uzun süreler gözlemek gerekirdi. bunların nerede bulunacağını da bilmeliydi. Arkeologlar bu işleme pul endüstrisi derler. Bu arada taş aletlerin yapımında. iki ayrı "insan" grubunun gelenek farklılığını gösterir. iklim yumuşayınca gene kuzeye döndü. Bunda başarılı olmak için. jeoloji ve zooloji bilgisi yaşam için şarttı. İlk insanlar için bile bir hayli yüklü gökbilim (astronomi). alet yapımcıları.yaratmaya benzer. hayvan postlarından giysi yaptıkları da sanılır. Pul endüstrisiyle bağlantılı olarak bulunan iskeletler. daha önce de belirtildiği gibi. İlk pleistosen "insanlar"ınuı kalıntılarından edinilen bilgiler bu kadarcıktır. bölgesel çalışma yöntemlerinde bir kaç değişiklik olmuştur. Bu iki ayrı geleneğin 38 . ayrı üretim geleneğine sahip insanlar yanyana yaşamaya başladılar. bitki ve yumurta toplama işlerinin zamanını da bilmek gerekiyordu. bu denli kesin olmasa da. Fransa ve İngiltere'de görülmüştür. aile bireyinden öte bir sosyal örgütün kurulması gerekliydi. esas aleti oluşturmuştur buna da çekirdek endüstrisi denilir. alet yapımında en elverişli taşların hangileri olduğunu. Ve. tüm Afrika ve İspanya. kendi toprakları donmaya başladığından. Bu ilk insanların yaban hayvanları ve kuş tuttukları. İnsanların böylesine göçü sonucu. Besleyici ve zehirleyici bitkilerin ayırımı da uzun deneylerle öğrenilmiş ve toplumsal geleneğe katılmış olmalı. yaradan olarak görmüştür.

ölenler yeni bir yaşama geçeceklerdi. Ölüler özenle gömülmekten öte. Ayaklarını sürterek yürürler. Fiziksel açıdan Neandertal türüne aittirler. Son buz Çağı yaklaşırken. koca kutup hayvanlarını tuzağa düşürmekte uzmanlaşmışlardı .diyelim basit bir tahminle 200. Soğuktan barınmak için mağaralarda yaşadıklarından. bunlar pul üretiminden yanaydı. Tam tersine tek bir kişi günde üç dört alet yapmış ya da yitirmiş olabilir. Böylesine koca hayvanlar tek tek avcılar ya da küçük aileler tarafından tutulamazdı. sanki soğuktan korunmaları amacıyla. Avlanma gruplarını örgütleyebilecek kadar konuşabiliyorlardı. oldukça tutuk bir konuşmaları vardı. Pleistosen çağının başlangıcında ya da ortalarında. Ölüm dehşetiyle karşılaşınca. Bazılarında başın altına destek olarak bir taş konulmuş ve toprağın basıncından korumak için de çevresine taşlar dizilmiştir.000 yıl öncesi için kayda değer ayrıntılar eklenilebilmektedir. ocağın yanma kazılırdı. Çeneleri yoktu. orada parçalarlardı. tüylü gergedanlar tutarken. korkunç. ekonomik amaçla işbirliği yapan daha büyük sosyal birimlerin ticaretiydi. insan düşününün beklenmedik ve ekonomik olmayan yönlerde eyleme yöneldiğini kanıtlar. Azizler Kilisesinde (La Chapelle aux Saints). Sinanlhropos ile Hoıno sapiens gibi bambaşka iki türün arasında bir bağlantı olabileceğini düşünmek güçtür. Musteriyan'lar avcıydılar. insan benzeri maymunla r gibi küçük bir gruptu. Böylesine eski çağlarda rastlanan bu hazin ve boş çabalar. baş gövdeden ayrılmış ve mezarda ayrı bir yere konulmuştur.000 yıl özetlenmiştir! İşte bu uzun süreden günümüze dokuz on kırık dökük iskeletle sayısız alet kalmıştır. mağaranın zeminine kazılmış ayrı ayrı mezarlarda pek çok iskelet bulunmuştur. Mamot avcılığı. Piramitler ve Tac Mahal gibi büyük mimari yapıtları esinleyecekti. hayvansal bir görünümdeydiler. Birinde de. Fransa'da onu aşkın Neandertal iskelet bulunmuştur. gözlerinin üstünde koca bir kemik çıkıntısı alın geriye eğikti. başlarını dik tutamazlardı. Güney Afrika'da ise. bir çok yerde toprağın altından kucak kucak alet çıkar. bunları öldürdükten sonra sürükleyerek mağaraların ağzına getirir. Son sayfalarda insan tarihinin beşte dördü . Bizim bugün bulup topladığımız bu aletler tam 200. Bu töre ve töreler. Ama ilk pleistosen aletlerin böylesine bolluğu o çağlarda nüfusun çok olduğu sonucunu vermez. Üretim açısından. tıpkı çağdaş. Bede ni korumak için büyük özen gösterilmiştir. Dünya yaşamının tümden sona ereceğine inanamıyorlardı. daha eski insanlara oranla bunların yaşantıları hakkında çok daha fazla bilgi edinilebilmiştir. Musteriyan (Muosterian) denilen "insan" grupları Avrupa'da belirgin oldu. 39 .birleşimine değin belirtiler varsa da. Şimdiye kadar anlatılan bu belli belirsiz tanımlara ancak bundan 50. bu yaşamda da onlara aletleri ve besin gerekecekti. bunlar kendi gruplarının yaşadığı mağaralara özel bir biçimde gömülmüştür. Sen ve başka ırmakların dibinden toplanmış aletlerle doludur. ilkel duyguları bu korkuya kapılmış ve bu hayvan görünümündeki yaratıklar düşsel düşünmeye başlamıştır. herhalde insan ailesi. Ekonomik açıdan. Mezara alet ve kemikli et konulurdu. İngiliz ve Fransız müzelerinin mahzenleri Thames. mezarlar da.000 yıl süreyle yapılmıştır. bu tür bugün yaşamamaktadır.mamotlar. Ama dil kaslarının bağlantı yerlerinden anlayabildiğimiz kadarıyla. Tarih açısından Musteriyan'ların en ilginç yanı cenaze töreleriydi.

yani başarısızlıklar düpedüz umursanmazdı. ölümün bir belirtisini. Büyü. Bu ılık ara süresinde kendi türümüzden olan insanlar. Yukarı Paleolitik üretim denilen üretimleri ise. Avrupa arkeoloji kayıtlarına göre. çeşitli kültür gruplarına ayrılır. Acaba Musteriyan'lar. bir süre. Belki de ısının bir yaşam koşulu olduğu sonucuna varmışlardı: Ölüm ısının yokluğuydu. İşte böylece. yay ve mızrak atıcı gibi basit mekanik araçlar da bulmuşlar. dilediği amaca varıp varmadığını görmek isterdi. Yukarda belirttiğim görüşler. işte büyü işlemiyle bilimsel deneyin farkı da budur. bu insanın cesedi bugün morgda bulunsa. insan bu ürkütücü çevrede kendisine yardımcı olacak hiçbir şeyi unutmamaya çabalar.Mezarların ocak yakınına yapılmasından başka bir sonuç daha çıkarabiliriz. Kültür ve ırk grupları arasında kesin bir bağımlılık kurulamamıştır. umuda daha çok sarılır. aynı zamanda. çağdaş bir bilginin de Mustcryan'ların yaptığını yapabileceği görüşüdür. sanat v. bu deneyi üst üste yeniledikten sonra. diyelim yaşamın akla uygun bir anlatımıdır. öleni ısıta rak gidermeyi umuyorlar mıydı? Eğer öyleyse. Onların kapıldığı yanılgı ise. İnsanın büyüden yardım umması. hemen elinin altındaki açıklamaları kabullenir ve dört elle sarılır. Doğa da yabancı ve gizsel göründükçe. Musteriyanların ve daha sonraki insanların cenaze törenleri ve mezarları konusunda akla yakın gelen anlatımlar bulunabilir. O zaman bu yoksunluk giderilince yaşam geri gelebilirdi. ancak bilgin bir iki deney yapıp. her birinin kendine özgü taş işçiliği. Arkeoloji açısından. Yukarı Paleolitik grupların tümü de. olumsuz durumlar. Başka bir deyimle. yanıldıklarını kabul etmeyişleridir: çünkü Mustcriyan'lar ve onlardan sonra gelenler oldukça yakın zamanlara dek mezarlarda ateş yakma törelerini sürdürmüşlerdir. Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'daki Neandertal "insan" artık yok olmuştur. böylece silah fırlatmakta insan kaslarını tamamlayıcı donatım edinmişlerdi. Ama bu görüşlere derin ve araştırıcı bir çözümlemeye yellenilmeden varılmıştır. Yaşamla sıcaklık arasında bir bağlantı kurmuş olmaları gerekir. Bir kaç bin yıl sonra. Sibirya'daki küçük heykelcikler. Çaresizliği çoğaldıkça. aynı zamanda daha büyük bir bilgi birikimi ve daha yaygın 40 . kemik ve fildişini de ustalıkla işleyebiliyorlardı. günümüzün insanından ayırtedilemez. dünyada belirmiştir. nesnel yargının yerini umut ve korku alırdı. İnsan düşünceden nefret ettiği için. daha önce türemiş olan insan türlerine oranla çevreleriyle başa çıkabilmek için çok daha iyi donatılmıştı. Musteriyan'ların yukarda anlatılan amaçlarla hareket etmiş oldukları kanıtlanamaz. öte yandan da. Musteryan'lar ise törelerini inanç nedeniyle yapmışlardır. ölüm gibi dehşet ve korku duygularının altında yüklendiği çaresizlik oranında artar. hatta alet yapan aletler de üretmekteydiler. Sonuçlar değerlendirilirken. bilimi yanlış uygulamaya başlamışlardı. o zaman onlar da büyüye yönelmişler. Yalnızca Avrupa' da fiziksel açıdan en az dört çeşit ırk ayırtedilebilir. yerini çağdaş insan almıştır. kendi türümüzün üç ayrı bölümüne özgü saç ve kıl biçimleri göstermektedir. Avrupa'nın buz iklimi biraz yumuşamıştı.b. güce çıkan kestirme yoldur. gelenekleri vardır. Burada tartışmaya çalıştığımız görüş. Taş kadar. Böylesine çeşitli yeni aletlerin kullanımı yalnızca gelişik teknik beceri değil. Belirli kullanımlar için ayrı ayrı aletler yapmayı öğrenmişlerdi. ve onların ya da çağdaş büyücülerin aynı biçimde inançlar taşıdıkları da söylenemez.

bilimsel uygulama kanıtlamaktadır. kışları Tuna vadisi ya da Pontik steplerde otlarlar. Rus arkeologlarının bulgularına göre. Filler. Bunun insanın yarattığı ilk makine olduğunu söyleyebiliriz. sürülerin gidip gelme alışkanlıklarına değin sağlam bilgi gerekliydi. sonra gene yazlan geldikleri yere dönerlerdi. Nesnel açıdan. Kendim Yaratan İnsan F:4 41 49 . sığırlar. tepeleri buz kaplı dağlarla. Orinyak' lar.nimci güç kuşkusuz insan kasıdır. kuzey geyikleri. Avrupa çevresi. Bu elverişli çevreyi akıllıca kullanmasını bilen Orinyak'lar (Aurignacien) ve onlardan sonra gelen Magdalenler burada gelişmiş. Av böylesine bol olup. Fransa'nın ortalarında daha da elverişli koşullar vardı.v. İlk devi. buz örtülerinin oluşturduğu ve hayvanların ilerlemelerine engel olan noktalarda kamp kurarlardı.v altındaki koca koca çöplük kalıntılarıyla hâlâ kolayca belirlenebilmckte. bu araç mızrak fırlatma aletiyle yaydır. Piedmost'ta bini aşkın filin kemik kalıntıları bulunmuştur. Bugün Güney Amerika'da olduğu gibi o çağlarda da Dordogne. Kiev yakınında Mezine'de. Yay yalnızca Fransa'daki Orinyak'lara özgüdür denilemez. Avusturya'nın güneyinde Willendorfda ve başka yerlerde. Bunlara evsiz barksız göçebeler denilemez. geçim için insanların kendi yiyeceklerini kendi avlamalarını öngören bir ekono minin de yabana atılmaması gerektiğine işaret edebilir. bu avcılar yarı yere gömük evler yapmakta da çok başarılı olmuşlardır. besinden yana güven sağlayınca. /ö. Piedmostian avcılar. sürülerin geçtikleri yerlerde. yeterince donatılmış olan avcılara çok elverişli bir alandı. bu evler grup grup mahalle ve köylere ayrılmıştı. Vezere ve başka ırmaklarda sürülerle somon balığı bulunurdu. atlar ve başka yenebilir hayvanlar otlarlardı. İştahlı bir nüfus için yeterli besin vardı. ama yay gerilince bu güç ağır ağır artar. Kireçli ovalarda filler. öküzler. bilmediğimiz atalarından edindikleri geleneklere kendi bilgilerini de katarak geniş bir kültür yaşamı yaratabilmişlerdir 1 . geyikler. çoğalmış ve zengin bir kültür yaratmıştır. tıpkı Kolombiya'da geçen yüzyılda yaşayan insanlar gibi. kamp alanlarının ustaca seçimi de bu bilginin elverişli biçimde uygulandığını göstermektedir.sa'daki Magdalen'lcre kısaca değinmek gibi bu görüşü açıklamaya yeterli olacaktır. Moravia'da Prerau yakınında Piedmost'da.dir. bu topraktan her bahar bitki fışkırırdı. yayın bükülmcsiylc enerji birikimi 1 Orinyak dcııcn kültürün gerçek te üç değişik kültürden oluştuğ u artık bilinmekte dir ama bu kitabın kapsamı açısından bu ay ırım ve karmaşıklığ a girmiyoruz. Rusya ve Orta Avrupa'daki ovalar açık tundralar ya da steplerdi. en ilgi çekici buluşları. bu kalıntılar fil eti sağlamakta avcıların başarısını kanıtlamaktadır. İspanya'da çağdaş insanlarca da kullanılmıştır. Ama et sağlayabilmek için bir hayli kalabalık grupların verimli işbirliği. Her yıl bu sürüler Rusya ve Sibirya'daki yaz otlaklarından göçer. Vadinin kenarları uygun barınak sağlayan irili ufaklı sayısız mağaralarla doluydu. onlar da "paleolitik' bir ekonomi sürdürmekteydiler ama son derecede süslü ahşap evlerde otururlardı. Doğu ve Orta Avrupa'daki Picdmostian'lar ile Fran. Kamp alanları. Çok soğuk olmakla beraber. Her yaz esen sert rüzgarlar buzullar ve buz örtülerinin üzerini sıyırıp geçer ve bu ovaları ince bir tozla (löss) kaplardı. Böylesine bir varsıllık. yaban sığırları ve yaban atları bu ovalarda otlardı. birer mekanik araç sahibi oluşlarıdır.

Fransız mağaralarındaki resimlerle izlenebilir. Eğer bunların ticareti yapılmışsa. daha ciddi ve ekonomik bir amacı vardı. mağaraların duvarlarına kabartma heykeller yaparlar. Akdeniz'de bulunan deniz kabukları. Bu da belki ilk önce Magdalen döneminde icat edilmiştir ve bugün hâlâ Avustralya'da yerliler tarafından ve Eskimo'larca kullanılmaktadır. Mızrak atıcısı ise. Belki de ilkel bir ticaret aracılığıyla buralara gelmiştir. belki de nedeni bol bol avlanmış olmalarıdır. gün ışığı girmeyen kireç taşı mağaraların en kuytu köşelerine yapılırdı. En eski örnekler. Neyse. Ama büyü nedeniyle değeri olan bu kabuklar birer gereksinme değil birer süs ve lüks aracıdır. ama sadece bu zevk için resim ya da heykel yapmadı. Fransa'nın ortasındaki mağaralarda da görülmüştür. öğrendiklerinin geleneklerini de kendileri kurdular. Resimleri yaparken de sanatçı çok uygunsuz durumlara girerdi. Resimler genellikle. mevsimlerin dikkatle izlenmiş olduğunu. Özellikle mağara resim ve kazıları için bu geçerlidir. 42 . Bu insanlar fil ve sığır gibi iri hayvanları yakalayabilecek kadar büyük gruplar halinde yaşamış olmalılar. Yukarı Paleolitik kültürlerin en şaşırtıcı ve ünlü yanı da avcıların sanatsal eylemleridir. Çoğu kez bu ürünler gerçek sanat değeri taşır. gerçek sanat yapıtları olarak bakardı. ya da taş veya kaya üzerine kazılmış. Bu çağda ne Fransa ne de başka yerlerde besin sağlamak için bitki üretildiği veya hayvan yetiştirildiğine değin bir belirtiye rastlanmamıştır. Ama kendi kendine yeterlilik ayrı yaşamak anlamına gelmez. Resim çizme gücünün gelişmesi. bu nedenle bunları yalnızca iki boyutla belirtmek güçtür. çağdaş bilim için resim.dalen döneminin sonlarına doğru da yaban filleri yok oldu. çağdaş yabancıların yaşamlarına bakarak da anlayabililiyoruz. oltayla balık tutmasını ve başı çıkarılıp değiştirilebilen mızraklarla da balık avlamasını biliyorlardı. profil çizgilerdir. besin toplama ve hiç değilse Magdalen döneminde. Çağdaş sanatçı Roger Fry mağaralardaki bu ürünlere merakla değil. parmağın çamura batırılmasıyla çizilmiştir. Nasıl örgütlendikleri ise bugün bilinmemektedir. Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki. yani kâğıt üze rinde uzaklık ve derinlik gösterme becerisi öğretilir. Orinyak dönemine ait olduğu söylenen. Oriııyak'ların ve onların sanatsal atalarının çocukluklarında resim kitapları yoktu. kaldıraç ilkesine dayanarak gene insan kol kaslarının ürettiği gücü artırır. Sanatçı kuşkusuz bunları yapmaktan hoşlanıyordu. balık avlamaya dayanmaktaydı. Mag. Bazılarımıza da durumu tersine çevirme. Ekonomi avlanma. yazı kadar önemlidir. Paleolitik heykeller ve resimler yalnızca gizsel "sanatsal güdülerin bir anlatımı değildir. Av etlerinin korunması ve bulunması için. Magdalen'ler bundan baş ka. tüylü gergedanlar yok olmuşlardı. Magdalen döneminde ressam derinlik belirtmek için resimleri gölgelendirmeyi öğrenmiştir.olur ve bir anda bırakınca da oku fırlatır. tavanlarına da çeşitli manzaralar kazırlardı. bu düz resimlerde nesneleri tanımayı öğreniriz. perspektif veya ayrıntı hiç umursanmamıştır. Onlar düz bir düzey üzerinde nesnelerin doğru olarak resimlerini yapmayı kendi kendilerine öğrenmeleri gerekmişti. Çocukluğumuzdan düz resimleri biliriz. bu ticaret o grubun ekonomisinde büyük rol oynamamıştır. Nesneleri üç boyutta gördüğümüzü unutma yalım. Taş ya da fildişine yuvarlak şekiller kazırlar. yahut sadece kömürle çizilmiştir. kilden hayvan modelleri yaparlar silahları belirli motiflerle süslerler. Orİnyak döneminde. hatta bir miktar pers pektif de başarılmıştır.

Ressam anlaşılan resimlerini canlı yapabilmek için çok uğraşırdı. Üstelik kısık.sırt üstü yatar ya da daracık bir geçitte arkadaşlarının omuzuna tünerdi. taş parçalarına çizilmiş eskizler vardır. yapma bir ışıkta çalışırdı: mağaralarda gerçekten taş lambalar bulunmuştur. Resimlerin hemen hemen tümü. yakıt olarak yağ. hayvanların. aslına çok uygun birer portresiydi. Elimizde deneme resimleri. fitil olarak da yosun kullanılmış olmalı. bunlar mağaranın duvarına çizilecek olan gerçek sanat yapıtının ön 43 .

sığırın göğsüne saplanmış bir ok da eklerdi. Aynı biçimde Avustralya'daki Arunta'lar ve diğer çağdaş ■i Ġspanya'nın güneydoğusundan TaĢ devrine ait bir resimden ok ve yay 44 . Başarıyı güven altına almak için sanatçı bazen (ama ender olarak) sığır resmine. dışarda da avcıların vurup yiyebileceği canlı bir sığır bulunurdu. mağara sanatının bir büyü amacı vardı.çalışmalarıydı. önce bomboş olan duvarda bir sığır belirmiştir! Bilimsel olmayan kafalara göre böylesine bir yaratıcılığın. üstelik bu karşılık yalnızca görülmez. Bu nedenle Orinyak ve Magdalen sanatı. Bu gözlemlerden anlaşılacağı gibi. Ressam boş duvara resmini çizer. kabilenin besini olan hayvanların sağlanması amacını güt mekteydi. yenilebilirdi de! Ressam duvara sığır resmi çizince. bir de bakarsınız. amaç açısından pratik bir sanattı. Sanatsal üretim gerçekte bir yaratma eylemidir. dış dünyada bir karşılığı bulunmalıdır.

Kadınların doğurgan güçleri bu taşların içinde olduğuna. bu gücün kabileye av ve bitki sağlamakta yardımcı olacağına inanılırdı. Bu da. Böyle olunca da saygınlık ve yetki sahibiydiler. Bir Aruna şöyle yanıt verebilir: "Bu törenler. kişisel her bir ayrıntıyı. Şu ya da bu geyik yerine. Sanatçılar gerçi uzmandı ama gene de grubun avcılık eylemlerinin dışında tutulmazlardı. bazı taşlarda ise. Dordognc'da bulunan Lcmeuil gibi. Hayvanların gerçek boyutlarında ve çeşitli biçimlerde çizilmiş olan bu resimler. Magdalen ve Orinyak sanatı somuttur. güç erişilen bir kuytu köşede. yaralı bir sığır resminde. tıpkı ekip biçmek gibi. Piedmost ve daha ender olarak Orinyak yöre lerinde taş ya da fildişindcn oyulmuş küçük kadın heykelciklerine rastlanmıştır. zaten ancak bir avcı gözüyle yakından hayvanı izleyen ve tanıyan insanlarca başarılabilirdi. o çağ hayvanlarının. İspanya'nın doğusundaki resimler daha sonraki bir döneme ama belirgin bir sosyal geleneğe aittir. Bu taşlar. Magdalen döneminden kalma büyülü bir resmin önünde gençlerin bacak ve kalça izlerine rastlanmıştır. genel olarak geyik veya insan resimleridir. çeşitli zamanlarda ge yikleri 45 . Bu da Magdalenlerin soyut düşünceden yoksun oldukları anlamına gelmez. Buz Çağından sonra resimler oldukça tutucu bir türe yönelmişti. Hatta. bir sanat okulunun resim defterleri olabilir. Son olarak da. ok saplanmış olarak çizilmiştir. Yalnızca. Öte yandan. çakıl taşları üzerinde resim denemelerine rastlanmıştır. Bunun anlamını kendileri de farketseler "besin avcıları" deyimine hemen karşı çıkarlar. bugün yaban kabilelerindeki erginlik törenlerini anımsatır. Ressam artık canlı bir geyiğin portresini yapmak ya da resmi canlı bir geyiğe benzetmek amacında değildir. Üstelik artık somut düşünmeye de alışmıştır. bir kaç fırça darbesiyle ve en az çizgiyle bir geyik resmi ortaya çıkarmak ister. Genellenmiş hiçbir yanları yoktur.besin avcıları yenir hayvan ve bitkilerin bollaşması için danslar ve başka törenler düzenlerler. tek tek portreleridir. Genellikle bedenler çok düzdür ve seks organları abartılmıştır. besin sağlayan hayvanların ne denli incelenmiş olduklarını gösterir. Çizgilerinin aslına uygunluğu. Hayvan fizyolojisi hakkında bilgileri de vardı. Her ne olursa olsun sanatçı iyi yetiştirilmiş bir uzman olsa ge rek. o çağ insanlarının zooloji bilgilerinin düzeyini gösterme açısından bir değeri olduğunu da belirtelim. sanki usta eliyle yapılmış düzeltmeler de vardır. Yukarı Paleolitik sanatın. bu görevleri için özel olarak yetiştirilmişlerdi. kalp. Öte yandan. genel olarak geyik kavramını edinmiştir. tıpatıp benzeyen bir geyik resmi kadar bir iki çizgiyle belirtilen geyik resminin aynı düzeyde etken olduğunu da öğrenmiştir. düşüncelerinin elden geldiğince somut olduğunu gösterir. empresyonist resimlerdir ve şu ya da bu geyik ya da insan değil de.pan mağarasında. Magdalen'lcr kuşkusuz modern zoolog gibi bu türleri tanırdı. Resimler hayvanların. kuşkusuz." Resimler. ama yüz hemen hemen bomboştur. gerçek dünyada geyik sayısını arttırmak için. Montes. çünkü bu deyim onları besin üreticilerinden ayırmış olur. onların örgütlerinde bu durum geçerliydi. hatta balık ve geyiklerin bile kaç tür oldukları anlaşılabilir. Paleolitik sanatın diğer ürünleri de büyü sayılabilir ama amaç ve kullanımları başkaydı. başka büyü törenleriyle de ilgiliydi. Hiç değilse kalbin önemini biliyorlardı. belirli konumlarda. Sanatçı-büyücüler uzmandı. bu resimler daha cansız ve daha az kişiseldir. gerekli bitkilerin bolca yetişmesi için yapılır. Resimlerden.

Bunu sayıyla anlatmak gerekirse. Ama bu düşünceyi kanıtlayacak bir belge henüz ortaya çıkmış değildir. insanın ya da insana benzer yaratıkların yeryüzünde eylemde oldukları süreye oranla çok kısadır diyebiliriz. devrimsel olarak nitelendirebiliriz. doğa ile işbirliği sonucu doğaya başat olmanın yollarını bulmuştur. oysa ondan sonraki süre de en az 250. etkenleri ağır ağır birikmiştir. ancak yirminci yüzyılda. en genc l. Eski Taş Çağında. kök ve ağaçları geliştirmeye 46 . insanı besin kaynağına başat kılmıştır. Bölümdeki ölçeklerimize göre. Buz Çağının bitiminden hemen sonra insanın (daha doğrusu bazı toplumların) çevresine davranışı köklü bir değişiklik geçirmiş. Oysa neolitik devrimin başlangıcı ve yeni ekonominin yaratılması. "Besin toplama" deyimi altında çeşitli yaşama türlerinin toplandığına ancak bu deyimle yanlış anlamlara da sapılabileceğine işaret edilmiştir. sığır. Arkalarında böylesine görkemli anıtlar bırakmamış olan başka insanlar da. fil. Avrupa'daki Magdalen'ler tarafından gerçekleştirilmiş değildir. Bunların arasında bazılarını. ama bulduğunu daha iyi sağlamak. Yukarda anlatılanlar.leşmiş biçimi simgeleştirmiştir. İnsan. tek geçim yolu besin toplamak ve avlanmaktı. Ne bulduysa onunla yetinmiştir. yeni Pleistosen döneminde. insan gelişimini göstermektedir. Buz Çağından bu yana geçen süre. bu değişim tüm insan türü için devrimsel yenilikler yaratmıştır.birbirlerinden ayıran özellikleri bir yana bırakarak. Burada anlatılanlarla. sağladıktan sonra da seçmek için çeşitli yöntemler getirmiştir. Doğa'ya karşı davranışında hiçbir değişiklik yapmamıştır. İnsan ekip biçmeye. av ve besin toplama ekonomisiyle elde edilebilen bolluk. incelik ve nüfus yoğunluğuna biraz ışık tutmaya çalışılmıştır. jeolojinin pleistosen çağında. at ve geyikler Fransa'dan göçiip gitmişler. İnsan ekonomisini tümden değiştiren i lk devrim. İnsanın başat oluşu yavaş yavaş süregelmiş. V. BÖLÜM NEOLĠTĠK DEVRĠM Buz Çağının uçsuz bucaksız süresince insan. Magdalen'ler başarılarını özel bir çevreye başarıyla uyum sağlamış olmalarına borçludurlar. bitki yetiştirmeye. Fransa'daki Magdalcn kültürü bu upuzun sürenin en parlak başarısıdır. I. Bugüne dek arkeoloji bilimin bulgularına göre. bu hayvanların avlanmasına dayalı olan kültür de yok olmuştur. Elimizdeki bilgilere göre. Eski Taş Çağında. seçmesini bilerek yenilebilir ot. Buz Çağı geçip de. Buz sonrası dönemin en çok on beş bin yıl sürdüğü sanılır. Hatta belki de Avrupa'daki Orinyak ve Magdalen avcıların zamanında bile başka kıtalarda başka insanlar bitki üretmeye ve hayvan yetiştirmeye başlamışlardı. Profesör Menghin ve başkaları bu tür düşünmeye yönelmişlerdir. "besin üretici" denen yeni bir ekonomi yaratmışlardır.000 yıldır. stepleri ve tundraları ormanlar kaplayınca. pek kusursuz olmasa da.

Anadolu ve Hint uygarlıkları. Bugünkü yetişme biçimi aldatıcı olabilir. PiNeolitik Çapalar rinç. Gerçi bu uğraşı buğday yetiştirmek kadar çok çaba istemez ama daha uzun sürer. Bu nedenle. ekin olgunlaşırken otların ayıklanması. Kırım'da. Bu iki aşama birbirine yakından bağlantılıdır. ekinin biçilmesi için de toplumun tümü birlikte çalışır. arpa. Germik. biz burada birinci görüşü ele alacağız. tahıla yönelik ekonomiler üzerine kurulmuştu. Akdeniz havzası. tohumlar kolayca saklanıp barındırılabilir. bu türden çok daha üstün bir tahıl elde edilebilir. Buğdayın atası olan iki yaban otu bilinmektedir: gernik ve triticum dicoc. çok daha genişlemesine incelenmiştir. Bazılarına. ekim yoluyla sağlam bir besin türü sağlayabilir. Ekimden hemen önce ve sonra. bu sürede de başka uğraşılara yönelebilirler. mısır. Bazı bilginlere göre. tarih öncesi çağlarda Orta Avrupa'da üretilirdi. üretilerek. Bugün bile pek çok kabile. bilinçle ya da rastlantı olarak aşılanma yapılması sonucu yaban ot tohumlarına oranla beslenme gücü çok daha yüksek bitkiler elde edilmiştir. düşük kaliteli bir buğdayın atasıdır. akdarı. Ama bu ekimde. 47 .cum. Pek ender olarak bazı bilginler de. tohum için en iyi bitkinin seçimiyle. özellikle Alman tarih okuluna göre de.başlamıştır. triticum dicoccum kiiçük. tarım başladığı çağlardan bu yana iklim çok değişmiştir. tarlaların hiç bakım istemediği süreler vardır. Oysa pirinç yetiştirenler bundan yoksundur. Ekini yetiştirenlerin bol bol boş vakti olıır. Bu uygarlıkların tarihi. evcil hiçbir hayvanı olmadan ekin yetiştirerek geçinir. Tarlanın hazırlanması ve ekilmesi kuşkusuz büyük çaba ister. Konumuzu daha iyi aydınlatabilmek amacıyla. Karşılığında besin. Bu çabalar mevsimliktir. tarlaların gözlenmesi gerekir. barınak ve bakım sağlayarak bazı hayvanları evcilleştirmeyi ve kendine bağlamayı da başarmıştır. Örta Avrupa'da ve Orta Çin'de başat olan ekonomi yüzyıllarca çiftçilik olmuştur. ama biz dikkatimizi buğday ve arpa ya dayalı ekonomilere çevireceğiz. Her neyse. bazıları da hayvanları evcilleştirmekteydi. kısaca bunlara değineceğiz. yerelması. gerekse arpa. Mısır. Anadolu'da ve Kafkaslarda. yaban otlarının evcilleştirilmiş tür lerdir. en önemlisi de ekim için gerekli işçilik çok vakit almaz. bazı insan grupları ekin yetiştirirken. Gerek buğday. Bu bitkilerin sağladığı besin gücü yüksektir. arkeologların bulgularına göre en eski çiftçiler evcil hayvanlarla değil yalnızca çiftçilikle ve b elki de biraz avlanarak geçimlerini sağlamışlardır.birine Balkanlarda. Anadolu ve Batı Avrupa'da üretilen en eski buğday türüdür ve bugün de hâlâ yetiştirilmektedir. ekin yetiştirme döneminden önce uzun süre otlak ve çayırlardan beslenme süresinin yer aldığını söyler. öbürüne Filistin ve belki İran'da rastlanır. bu türün atası bilinmemektedir. öbür uygarlıklara karşın. verim oldukça yüksektir. Ama bugün bize dek varan yüce bir kültür birikimine en çok katkıda bulunan uygarlıklarda ekonominin temelinde buğday ve arpa vardır. buğday. hâlâ da Anadolu'da yetiştirilir. Ama günümüzün ekmeğinde kullanılan buğday genellikle üçüncü bir türdendir (Triticum vıılgare). Her ikisi de yaban otu olarak dağlık alanlarda yetişir . Pek çok bitki. ekin yetiştirme hayvan beslemeden daha eskidir. bitki çoğrafyası ile iklime bağlıdır. başka varsayımlarla konuya eğilen Vavilov buğday üretiminin başlangıç yeri olarak Afganistan ve Kuzey Batı Çin'i öne sürmektedir. tatlı patates bugün bile pek çok insanı beslemeye yeterlidir.

Anadolu'da. erişebildiği kaynaklara sayı bakımından uyduğu görülmektedir. tümü de aynı zamanda başlamış ve M. Birinci çavlandan Kahirc'ye kadar uzanan Nil vadisinde gelişmiş köylerle bezeli dizi dizi yerler vardır. gerek besin bitkilerinin kaynağı kuruyacaktı. Bu nedenle yeni ekonomiyle birlikte nüfusun da artmış olması olasılığı yüksektir. Kafkasya'da. Oysa küçücük çocuklar bile tohum ekmekte. yenilebilir kökler ve böğürtlen gibi bitkilerin nüfusu sınırlamış olduğu bir gerçektir. Aile kilerine katkıda bulunacak yaşa gelinceye dek bunların beslenmesi gerekir. Mezopo tamya. Filistin'de. Besin toplayan topluluklar.av hayvanları. kalabalık köylerle çevrili olduğu anlaşılan kıyılara rastlanır. Filistin'de barınak olarak kullanılan mağara kalıntılarında orak ile ilk devrimle ilgili olmayıp besin toplama ekonomisine özgü bazı alellcr bulunduğundan. büyücüler ne derse desin. İran ve Afganistan'da ve Türkistan'da bu türe rastlanmıştır. Çocuklar da ekonomik açıdan yararlı olmaya başlamışlardır . bir tek özekte ya da bir çok yerde mi yapıldığı bugüne dek bilinememektedir. Türkistan. bulabildikleri besin maddeleriyle sınırlıydılar . Kuzey Afrika'da Marma rika'da. çocuk yük olur. Besin üretimi ekonomisinin başlangıcı. Avcılara. ansızın. Gerçekten de toplama ve avlanma uğraşıları geliştirildikçe. Bazı yörelerde. Besin kaynağını arttırmak için daha çok tohum ekmek. Arpanın yaban ataları da dağ otlarıdır. Ekimin nerede başladığı. balık. Beslenecek ağız arttıkça. 3000 48 . ekecek el de çoğalır. Ama bu aletler binlerce yıl süresince birikmiş olduğundan belki de çok seyrek bir nüfusa işaret etmektedir. Nüfusun hızla artmış olduğunu arkeologlar saptamışlardır. Fayum çukurunu bir zamanlar doldurmuş olan gölün çevresinde bol sayıda Eski Taş Çağı aletlerinin bulunmuş olması gerçekten ilginçtir. bir noktadan sonra gerek av hayvanları. kuşları kurtları kovmakta yararlı olabilir. Bu mağaralarda yaşayanların (bunlara Natufian'lar denilir) başka yörelerdeki daha gelişik gruplardan bazı kültür unsurları edinmiş geri kabileler oldukları. Sonra. Koyıın ve sığır sürülerine kızlı erkekli çocuklar bakabilir. bir devrim olarak ilgili herkesi etkilemiş olmalıdır. Vavilov'un yöntemlerine göre de arpa üretimi özekleri Etiyopya ve Güneydoğu Asya'dır.Ö. daha geniş alanları ekime açmak gerekir.Belki Germik ile bilinmeyen bir otun aşılanmasından oluşmuştur. Avcı nüfusun. İran ve Hindistan'da bulunan en eski buğday tohumları bu türdendir. bu da nüfus eğrisinde görülebilir. kendi ekonomilerini henüz örgütlendirmemiş bulundukları da söylenebilir. Gerçi beklenilen bu nüfus artışını kanıtlayıcı "nüfus istatistikleri" yoktu. insan çabası arttıramazdı. tahıl üretiminin Filistin yakınlarında başlamış olduğu savı ileri sürülmektedir. Bu kaynağı. Ama bu nüfus artışının gerçekleştiği varsayımı da kabul edilebilir. önccieri boş ya da çok ıssız olan alanların birdenbire kalabalıklaşması ancak böyle yorumlanabilir. buradaki halkın da çiftçilikle uğraştığı bellidir.

Öteden beri çiftçinin yerleşik yaşamına karşıt olarak "evsiz barksız avcı"nın göçebe yaşamı gösterilir. kıyı boyunca ya da ırmakların yanı başındaki göllerin kıyılarında avcı ve balıkçıların yerleşme alanlarını buluyoruz. bu kanıtların yöneldiği sonuç da belirgindir.yıllarına dek ağır ağır gelişmiştir. Bu ilk ya da "neolitik" devrimin doğurduğu diğer sonuçlara daha sonra değineceğiz. Mezarlardan anlaşıldığına göre. bir kaç bin yıllık sürelerde birikmiş olabilir. bir iki yüzyıl içinde. Bunların da kayıkla İspanya'dan Orkney'i dönerek ve Kuzey Denizini aşarak geldikleri düşünülürse. ilk gelen göçmen nüfusunun kabarık olmadığı düşünülebilir.kendi türümüz gerçekten hızla artmaya başlamıştır. Ancak ilk devrimin ardından -ama hemen ardından. uydurmadır. Eski Taş Çağına ait tüm iskeletlerin sayısından birkaç yüz kat fazladır. yalnızca ertesi yıl yeniden ekilir. Derken. süslii halta lüks tahta evlerle bezeli yerleşik köyler vardı. gübrelenmez. Bu durumda. Toprak sürülmez. nüfus kalabalık değildi. çok iri taşlardan yapılmış mezarlarla bezenmeye başlamıştır. Son olarak şunu da belirtelim: Avrupa'da Yeni Taş Çağına bağlanılan iskeletlerin sayısı. Buz Çağından sonra.dı. Öte yandan. aradan bir kaç mevsim geçince verim gözle görülür biçimde düşer. önce Danimarka. hemen ardından da Güney İsveç. gerçekten de bazılarında 200 iskelet bulunmuştur.len'ler de kuşkusuz kuşaklar boyunca aynı mağaralarda barınmışlar . bu koca mezarların mimarı olan ilk çiftçilerin ilk göçmenler olduğu da söylenebilir. o zaman da. Çok geçmeden. Şimdilik bu konuyu burda keselim. yerleşme alanına yakın topraklar tümden 49 . diyebiliriz. çapa ya da sopayla kazmak. dcrli toplu. Bunun üzerine yeni bir toprak parçası temizlenir. Bugün bile Asya. tohumu ekmek. geçen yüzyılda. Buz Çağında Fransa'da yaşayan Magda. ormandaki kumluk düzlüklerde de aynı duruma rastlarız. Bu karşıtlık gerçekdışıdır. ancak seyrek bir nüfusa aittir. Kuzey Almanya ve Hollanda. Gene de Avrupa'da Yeni Taş Çağı 2000 yılı aşkın bir süreyi kaplamıştır . Afrika ve Güney Amerika'da ekim yapmak demek çalılıkta ya da ormanda bir parça toprağı bulup temizlemek. bu toprak da verimsizleşinceye dek bu yöntem yenilenir. Kuzey Avrupa'nın ormanlık ovalarını ele alalım. bazı ekim türleri de ekicileri bir çeşil göçebe yaşamına zorlar. Pasifik kıyılarındaki kara ve deniz avcısı kabilelerin yaşamından. sonra da ürünü kaldırmak demektir. Demek ki o sıralarda nüfus artışı çok hızlı olmuştur. birkaç göçmen ailesi tüm üyeleriyle yol olmuştur ya da tarım olanakları aramak amacıyla kuzeydeki doğa kaynaklarını ince lemek için yola çıkan göçmen kafilelerindeki yaşlı avcılar ölmüştür ve bu mezarlar yapılmıştır.bu da Eski Taş Çağının süresinin yüzde birinden azdır! Kanıt üstüne kanıt yığmak gereksizdir. Bu bölgelerde. Bu yörelerden toplanan kalıntılar. Böylesine mezarlıklar yapmak için büyük güç gerekirdi. Tarıma başlamakla yerleşik bir yaşam türü seçmek birbirine ka rıştırılmamalıdır.

Şimdi kıraç ya da çöl olan topraklar şeridinde. ılımlı kuzey ormanlarıyla. Ev eşyaları. kolayca taşınacak kadar basittir. hasadı beklemeye koyulurlardı. çölde yaşayan Araplar taze taze akan çamurlara hemen arpa tohumu eker. göçebelikle bağdaşamayacak gelişim ve rahatlık aramasın. Göçebe bahçe kültürü en ilkel ekim türü olmakla beraber. Bugün de Assam'da Ncgas'lar. otura otura kendiliğinden yıkılacak duruma gelmiştir. Sinai Dağının tepesinde fırtına koptu mu. Alman kabilelerinin her an yerleşme alanlarını değiştirmeye hazır olduklarını yazar. yeni toprak da getirirdi. Nil ırmağının her güz ardında bıraktığı çamurda akdarı tohumlan dağılır. Sel suları dağ yamaçlarından akarken topladıkları kalıntıla rla sarı ve çamurlu bir hal alır. Amazon havzasında Boro'lar gibi pirinç ekicileri arasında. tarımın en basit biçimidir. ekicinin artık göçebe olması gerekmez. çölün kısır kumlan ve kuru kayalarının ortasında cennet gibi yükselir. kaçmak. tarih öncesi çağlarda Alp'lerin kuzeyinde Avrupa'da baştan başa bu yöntem sürdü gitti. Gerçekte bu çözüm güzeldir. toprak böylece her yıl yenilenmiş ve gübrelenmiş olur. 50 . hatta Sudan'da buğday ekicileri arasında da bu yöntem geçerlidir. bu yol daha kolay sayılırdı. Evleri derme çatına olduğundan. ne de en eski türdür. bu çamur yol boyunca toprağa çöker ve böylece bol bol çamur katmanı oluşur. bizim çağımızın başlangıcına dek sürmüş de olabilir: coğrafya bilgini Stra bon. çoğunlukla çapa ekimi ya da bahçe kültürü denir. Bu topraklarda.kıraçlaşır. nüfus kısıtlanır. Bu kuru bölgede. El Ariş vadisinden aşağı seller de aktı mı. Seller böylesine kullanılınca. belirli sürelerde yataklarından taşan ırmakların vadilerindedir. Üstelik bir kaç yılda bir ormanın bir başka yerini söküp temizlemek de çekilir iş değildi ama yeni bir çözüm bulmaktansa. başka yörelere yerleşir. İki ekin arasında sel olduğu sürece. ekinlerin üremesi için belirsiz yağmurların sağlayamadığı ıslaklık. Bir yıl önceki ekinin topraktan çekip aldığı kimyasal maddeler bu çamurun içinde vardır. yıllar yılı aynı toprak parçasını ekebilir. Yukarda anlatılan. İş buraya varınca insanlar yola düşer. çünkü ekilebilir olan yer ne olsa sınırlıdır. sonra filiz salardı. Doğu Sudan'da Hadcndoa'da. Bununla başa çıkmanın en kolay yolu. Doğal sulama koşulları altında. sel artıklarıyla sağlanır. yeter ki bol bol ekilir toprak bulunsun ve ekiciler. Her neyse. Bazı Alman kabileleri arasında. İşte böylece. Çok geçmeden bu ekicilere Doğa bir sorun yöneltmiştir: Toprağın kıraçlaşması sorunu. başka yörelere gitmektir. kolayca yenileri yapılır. Yatak düzlenip de sular daha yavaş akmaya başlayınca. ne en basit. koca ırmaklar ve sel sularının ağzında biriken kumlu çamurlar. tropiklerin büyük ormanları arasında ekime en elverişli topraklar çoğunlukla ovalardaki tepelerden akıp gelen toprak birikimleriyle. yalnız ekini sulamakla kalmaz. Oysa boşuna çabadır.

Bu ekonomi "neolitik" çağın özelliğidir. Bu hızlı yayılım. çünkü buğday ve arpanın yaban ataları Balkanların kuzeyine düşen bölgelerde yoktu. Avrupa'ya gelince. Besin olarak beslenen hayvanların sayısı çok değildi. Mısır'daki en eski tarım köyleri kadar eski olmasa da onlara yakın bir tarihe dek uzanan sayısız tarımsal köylerin kalıntılarıyla doludur. Etiyopya ovasında muson yağmurlarıyla kabaran Nil. Perry'nin tarımın başlangıcı olarak Mısır topraklarını göstermesi kuşkusuz yalnızca bir kuramdır ve daha önce belirttiğimiz gibi. Besin üretiminin nasıl çıktığı ve geliştiği. sık ormanlar ve içinde barınan gergedanlarla başka korkunç hayvanlar gezinirdi. Doğal durumunda. Bu nedenle Perry'nin savı. Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da yağmurlar şimdikinden daha boldu. kavurucu sıcaklar geçtikten sonra gelir. temel endüstri. tarıma geçmeden önce. karışık çiftçiliktir. bir dizi bataklıktan oluşurdu. Nil'in düzenli ve güvenilir taşması nedeniyle. Öte yandan. Tuna havzasından Belçika ve Almanya'ya göçedenler tarafından tanıtılmış olmalı. Nil Vadisi. Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da arkeologların incelediği en eski. her güz düzenli biçimde taşar ve yatağını aşar. Gerçekten de tahıl ekiciliğin nerede ve nasıl başladığını araştırmaya değmez. Nil Vadisine en eski tarımcılar yerleştiği vakit. karışık çiftliğe nasıl dönüştüğünü araştırmak daha elverişlidir. koyun. ancak göçebe bahçe kültürüyle gerçekleşebilmiştir.Bu tür tarım. besin olarak yaban buğdayı ve arpasını kullanmış olmaları gerekir. tahıl üretimi herhalde ilk kez Afrika'dan Batı Avrupa'ya yayılan çapa ekicileriyle. tahıl ekimi için çok elverişli bir bölgedir. keçi ve 51 . sulama en eski tarım yöntemidir. Tahıl yetiştirme düşünü kuşkusuz çabuk yayıldı. böylece yeni filizlenen bitkileri söküp götürmez. tarım yörelerinin hemen hemen tümünde. Avrupa. Özellikle Nil Vadisi. yer yer de. Kuzey Suriye Irak ve İran ovası. tarımın Filistin kaynaklı olduğu savı kadar bile kanıtı yoktur. örgütlenmiş büyükçe bir toplumun işidir. bu nedenle de ekin üretmek için tek yol sulama olamazdı. Perry'nin görüşüne göre. Sel. Bu tohumlardan bir avucu Nil sellerinin getirdiği çamurlara serpildi mi. insanların bilinçli olarak tohum ekip büyümesini bekledikleri yolundadır. ekilmiş tüm tahılların ataları iirer. Nil Vadisinin ender koşulları altında gelişen bir yöntemin. ancak buğday ve arpanın atası olan ya ban bitkilerinin yerel olduğu bölgelerde gerçekleşebilmiştir. çok başka ve daha az elverişli olan İran ve Mezopotamya'ya yayılmış olmasının nedenlerini anlamak güçtür. Mısır'da tarım hiç de basit değildi. Anlaşılan Nil sellerine dayanan tarım. tahıl üretiminin yanı sıra besin olarak hayvan da yetiştirilmekteydi. boynuzlu hayvanlar. Besin toplayıcıların. Doğal sulama da böylece tüm tarım yöntemlerinin başlangıcı olur. Bu alanı ekilebilir topraklar durumuna getirmek için önce bataklıkları kurutmak ve tehlikeli hayvanları uzaklaştırmak gerekirdi. çaba ekiciliğinden sonra gelmiş ve bu türden gelişmiştir. Böylesine bir girişim de ancak elverişli aletlerle donatılmış.

Boynuzlu hayvanlar bol otluk ister ama iyi sulanan steplerde. doğal olarak sulanan vadilerde hatta çok sık olmayan ormanlarda bile yaşayabilir. uryal koyunlarının yeri ise daha doğuda. besin üretimi ekonomisinin kurulduğu dönem aynı zamanda ilk çiftçilerin belirdiği ve yaban atalarımızın tahıl yetiştirip evcil hayvan ürettiği yarı tropik bölgelerde iklim krizinin baş gösterdiği dönemdir. koyun ve keçiler de tümden çöl olmadıkça kurak topraklarda da yaşayabilir. aynı nedenlerle avcılar bile derelere ve vadilere sık sık uğramaktadır. kaplan ve kurtların saldırısına uğrar. Yaban koyunları da aynı uzantıda ama üç ayrı tür olarak yaşamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi. Yaban keçileri herhalde Avrupa ile Asya'yı ayıran dağlar boyunca yaşamış olmalı.domuz. üretici artık yarı aç koyunların ve yaban öküzlerinin ekin alanlarına girmesine 52 . her iki tür de dağlık yöreleri sever. Kuşkusuz. Türkistan. Çok kurak bölgelerde yağmurun biraz azalması bile çok olumsuz sonuçlar verir. artık nüfus durumuna düşer. Çayır ve otlakların yerini. bu değişiklik ansızın olmadı. Oysa muflon koyunu Mezopotamya'daki en eski anıtlarda bile uryal koyunuyla birlikte görülür. giderek türleri azalan hayvanlara da bir şeyler vermesi gerekir: ekin kalıntıları hayvanlar için elverişli bir otlak olabilir. Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasını sulayan sağanaklar Avrupa'nın üzerine kaydı. Himalaya'lara dek yayılmışlardır. yağışlar iki iiç yıl azalınca. Ama bu gerçek yaban koyunlarının Afrika'da görülmeyişi nedeniyle Mısır' ın karma çiftçiliğinin başladığı yer olabileceği sanısını zayıflatır. Bu tehlikeler insanlara da yöneliktir. Avrupa buz örtülerinin erimesi ve bunların üzerindeki yüksek basınç ya da antisiklon'ların kasılması sonucu Atlantik'ten gelen ve yağmur taşıyan düşük basınç kuzeye yöneldi. Muflon koyunları Akdenizdeki adalarda ve Türkiye'den Batı İran'a dek Yakın Doğu'da üremiştir. özellikle kümes hayvanları eklenmiştir. Domuzlar bataklık ya da ormanlık toprak sever. giderek azalan dere lere ve su birikintilerine. Artık hem avcı hem de av kuraklık tehlikesine karşı güç birleştirmiştir. Avcı aynı zamanda hayvan iireticisiyse. yer yer vadilerle bezeli uçsuz bucaksız çöller alır. daha doğuda da Orta Asya topraklarında argal koyunları yaşamıştır. Yılda otuz santimlik bir yağmurla rahatça yaşayabilen bir kaç hayvan türü. belki Pirene'lerden ya da hiç değilse Balkan'lardan doğuya. İlk başta. seyrek olan kuraklık sertleşti ve daha uzun sürdü. Daha sonraki çağlarda ya da başka ülkelerde bu hayvanlara başkaları. aslan. vahalara üşüşür ama alanlarda et yiyicilerin. Ekin kaldırıldıktan sonra. Ot yiyici hayvanlar besin ve su bulabilmek için. çünkü onlar da su ardında vahalara yönelmiştir. Afrika'da yaban koyunu yoktu. en eski Avrupa koyunları da öyle. En eski Mısır koyunu uryal türi'ındendi. Afganistan ve Pencap'taydı. Kuraklık baş gösterdi. Hububat yetiştirme uğraşısının beşiği olan bölgelerde bugünkü çiftlik hayvanlarımızın atalarının yaban olarak yetiştikleri okuyucunun dikkatinden kaçmayacaktır.

Bunlar insanlara bağlı kaldılar ve ardlarından gittiler. En iyi süt veren hayvanlara ilişilmemiş. dişili erkekli. İnsan. yalnızca uysal ve yumuşak başlı değil. Gerek bu gerekse bilmediğimiz nice başka deneyler başarısız olmuştur. Bilgiye dayanarak davranışlarını yürütür. Bu hayvanlar başka yerlere kaçamayacak kadar zayıf. kesip yenemeyecek kadar da cılızdır. Kuraklığın. diğer buzağı. bunları yiyecek aslan ve kurtları kovabilir. İlk başla cvcilleştirilmiş hayvanlar anlaşılan besin olarak. bu hayvanların huyunu suyunu inceleyebilir. Bu sonuç. İşte. İyi bir rastlantı olarak. 3000 dolaylarında Mısırlılar antilop ve geyik sürüleri beslemişlerdir. Ama öğrenildiği an da süt temel bir besin maddesi olmuştur. keçi ve domuz da vardı. seçenekli üreticiliğe de başlamış demektir. besin ve su gereksinmelerini de öğrenir. Oysa insan. kuşkusuz tarih öncesi avcıları da. İşte seçenek gene uygulanmıştır. Hayvanların sağılması ise. bu yaşama özgü iklim özelliklerinin sürüp gitmesiyle ve uygun hayvanların avcı insanların barınak yerlerine gelmeleriyle gerçekleşebilirdi. beslen di. Kuşkusuz çeşitli hayvan türleri üzerinde denemeler yapılmıştır. düşman hayvanları korkutsun diye köpeği kendi barınağından kovmamış. Aynı zamanda da bu yeni olanaklarla hayvanların alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini yakından izleyebilir. buzağı ve oğlağın süt emişini yakından izlemesiyle başlamış olmalı. kendi yiyecek artıklarını da vermiştir. Üstelik bu besin. tam tersine onları uygun otlak ve sulak yerlere götürür ve et yiyici hayvanlara karşı korur. hoşlandıkları için ya da tören amacıyla yaban hayvan yavruları beslemeye alışıktır.karışmaz. hatta artan besiniyle onları besleyebilir. üretici yalnızca yaban hayvalarının yavrularını değil. Bugün avcılar. kolayca yakalanacak av niteliğinde okluğunu anladığı an. insanın kuzu. kuzu ve 53 . hayvan evcilleştirmeye başlamış demektir. Yeniden ekim vakti gelince. Buna karşılık bu hayvanlar da evcilleşip. büyüklü küçüklü her çeşit hayvan sürülerini kendi barınak çevresine sokmuştur. böylece evcillcşlirilemeyen yabanları seçmez. hayvanları kovup sürmez. M. En sessiz ve uysal boğayı ya da koçu öldürmeye başladığı vakit.Ö. Asya'nın kurak alanlarında inek. Hayvanları gereksiz yere kor kutmamayı. en genç ve en evcilini öldürmemeyi öğrenecekti. Başka kullanımlar daha sonra bulundu. Bundan sonra artık bu et birikimini dikkatle ve aşırılığa kaçmadan kullanmayı öğrenmesi gerekiyordu. insana yakın yaşamaya alışır. aynı zamanda insana bağlı hayvan sürülerinin beslenmesi de böyle başlamış olmalıdır. sığır. daha yumuşakbaşlıları yeğler. yani sermayeyi yemeden sağlanabilmekteydi. gübrenin değeri ergeç öğrenilmiştir. koyun. böylesine artması sonucu. Böylesine yan evcil çeşit çeşit hayvanların. hayvanı öldürmeden. Böylece hayvanların üreme süreçlerini. Belki de otlak olarak kullanılan toprakların ekime daha elverişli olduğu sonradan anlaşılmış.

Böyle olunca da toplumda belirli kişilerin sürüleri dağlara götürmesi. Salt kırsal ekonomi bilinen bir yaşam türüdür. kuzey-batı Himalaya'lar gibi yörelerde. toplumun bir kesiti hayvanlarıyla birlikte yazın dağlara göçer.Ö. çadırların asıldığı sırıkların da ardlarında iz bırakacak kadar derin çukurlara kazılması gerekmezdi. insan ekonomisinde ikinci devrim inceleni rken sözü edilecektir. Tarlalara ve evlere bakmak için pek az kişi geride kalır. toplumun bundan başka bir iş görmesi gerekmez. Hayvan yemi olarak özel ekim yapılıp ürün biriktirilir. M. yaban hayvanlarından koruması. Yakın Doğu ve Avrupa'daki neolitik yerleşme alanlarındaki temel ekonomiyi nnlayacaksak. Oysa Mezopotamya'da bu tarihten çok önce koyunlar yünleri için üretilmekleydi. Beslenen hayvanların sayısı azsa. 3000 yıllarından sonra bile Mısırlılar yünü bilmiyorlardı. Ağaçlar ve çalılar kesilip. Bu çobanlar yanlarında buğday. bunlara özel bakını ister. Yün. salt kırsal ekonomi başlar. kütüklere ya da taş.oğlaklara oranla bunlar beslenmiştir. İran ve Anadolu'da. başka mevsimlerde de yerleşme alanının çevresindeki otlaklarda otlatılır. tuğla duvarlara bağlanan çadırlarda yaşamışlardır. arpa ve başka donatımı da birlikte götürmesi zorunlu olur. Deri kap kaçak ne yazık ki kalıcı değildir. Basit üretimin temel nitelikleri daha önce belirtildi. İrmak vadilerinde. hayvanlara otlak sağlamak için özel çayırlıklar açılır ve sulanır. Ama sürüler belirli bir sayıyı aşınca. Deriden kaplar ve sepetler kullanmışlar. Akdenizde. Koyunlar ve sığır sürüleri baharda dağlara çıkarılır. seçenekli üretimin yapma bir ürünüdür. Orta Asya'daki Moğollar bunun en güzel örnekleridir. daha önce anlatılanlar geçerlidir: hayvanlar ekin toplandıktan sonra tarlada. ya da post dövülerek kullanılmıştır. Asya' da pek çok insan bu tür bir yaşam içindedir: Arap yarımadasındaki Bedeviler. ekimin çok az yer tuttuğu. böylece kumaşlar dokunmuş. Bazı ender durumlarda da. (Tahta 54 . İşte bu noktadan sonra. araç çekmek için hayvanın koşulması çok daha sonraları başlamıştır ve daha ilerde. sapan sürmek. odak yerinin genişletilmesi gerekebilir. Daha sonraları da koyun ve keçilerin postları değer kazanmıştır. toplumun büyük bir bölümü sıcağın kasıp kavurduğu vadiden kalkıp sürüleriyle birlikte daha serin olan dağlık bölgelere çıkar. arkeologlara ipucu sağlayacak pek az iz bırakmışlardır. Bu kırsal kişiler. Birkaç çocuk ve gence de hayvanların bakımı verildi mi. bu hayvanları sağması gerekir. Bu tür yaşamın ne denli eski olduğu bilinmez. söz gelişi İran. kışın karla kaplı olan dağlar yazın çok elverişli birer otlaktır. Oysa sıcak ve kurak ülkelerde. mağaralarda değil. Yük taşımak. bu özellikleri hayvan üretimiyle birlikte yeniden gözden geçirmeliyiz. ya da kuru mevsimde yiyecek bulmaları için hayvanlar çok uzak yerlere götürülür. Kuzey Afrika. Belki daha önce bitki saplarına uygulanan yöntem bu postlara uygulanmış. Doğu Sudan'ın bazı yöreleri.

balık avcılığı hâlâ büyük bir endüstridir ve insanların büyük çoğunluğunun sofrasına katkıda bulunur. Besin üretiminin. yerleşik köylülere bağımlı olur. bizde olduğu gibi geleneksel bir spor durumuna gelmiştir. Bugün avcılık varlıklı kişiler için bir spordan öteye gitmiyorsa. bitki toplayıcılığı. Besin üretim ekonomisinin iki ayrı yönü daha ilgiye değer. gerçi bu gelişigüzel bir ekimdir. süt ancak bir ek sağlamaktaydı. balık. En basit biçimiyle bile. Bir yandan önceden düşünmek tasarlamak ve artırmayı. meyva. Hasadı saklamak kolaydır. Değişik türlerin nasıl birleştirildiği daha önce açıklandı. üretim artığı birikimi için bir olanak ve bir amaçtır. Besin toplama uğraşısının ekonomik önemi daha sonraları yitirilmiştir. besin toplama düzeni ile ekin yetiştirme ve hayvan besleme düzeni eşit düzeydeydi. biriktirilmeli. buğday. Çeşitli "Ekim" türleri birleştirilebilir. İkinci devrimden sonra. Arkeoloji kayıtları Mısır ve İran'da ilk kez neolitik toplumları ortaya çıkardığı vakit. ya da balıkçılık gibi. efendileri avcılık gibi ciddî işler ardınday. Ekin. hayvan üretimi insana. Ekinler saklanmalı. hayvan ve kuş avı.) Salt kırsal insanların tarih öncesi yerleşme alanlarının saptana . aradan beş bin yıl geçse de sırığın açtığı çukuru tanıyabilir. yaşamları için temel unsurlardır. karınca yumurtası gibi yiyeceklere. ama kendi ekin yetiştirmeyen kırsal göçebeler her zaman. karışık çiftçilik için hayvan üretimi eşit bir ortak durumundadır. balık avcılığı. türlü geçim türlerini kapsaması gibi. sümüklüböcek. böğürtlen. Her hasadın bir bölümü de ertesi yıla tohumluk olarak ayrılmalıdır. biçilir biçilmez tüketilmemelidir. Belki de.maması bu tür insanların yaşamadığına kanıt değildir. fındık. tıpkı ekim gibi besinine başat olma olanağını vermiştir. "Üretim" kavramının. birleşik çiftçilik de bu iki ayrı yaşam kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır.çüriir ama çağdaş arkeoloji. İlk başta hayvan. "Tarihsel okul"un savma göre. yıl boyunca idare edilmelidir. bir özel endüstri olmuştur. bu sav pek de yabana atılamaz. salt kırsal ekonomi ile salt çapa ekonomisi ilk başta ayrı ayrı sürdürülmüştür. Av eti. besin toplayıcılıktan hemen sonra gelmediği de unutulmamalıdır. ama hayvan besimine karşı davranış belirgindir. besin üretimi. bağımsız ve önemli bir endüstri durumuna ancak yavaş yavaş gelebilmiştir. öbür göçebelerin tutsağı olsa da. Oysa Forde salt kırsal ekonominin sürekli olamayacağını savunmuştur. öte yandan da saklamak için 55 . Besin üreten ekonomide.ken. Ekiciler. "karışık çiftçilik" de aynı eşit çeşitliliği kapsar. Ekim. ilk ekimi kadınlar yapmışlardır. toplumun içinde belirli kişilerce veya ekonomik açıdan tarımsal uygarlığa bağlı olan bağımsız toplumlarca yürütülen bir uzmanlık dalı. ekonomik açıdan. fıstık. Besin üreten ekonomide somut uygulamaların ne denli çeşitli olduğu asla unutulmamalıdır. kuş. besin toplayan grup için temel eylemlerdi. Bugün kırsal kabilelerin çoğu ekin yetiştirirler. Kaynağı ne olursa olsun. arpa.

gerçekte sürekli bir süreç olan yaşamda geçici süreleri tek tek ayırmıştır. Daha önce belirtildiği biçimde. belki kendi türlerinin en eskileridir. Bu ekonomik yeterlilik ilişkisiz ve bağlantısız. Özellikle sıcak iklimlerde hayvanın öldürülmeden sağ saklanması ve ekinin korunması. hatta birbirine çok yakın alanlar için. Buzağılar ve öbür yavrular saklanmalı. Çizilen resim. Toplumu oluşturan bireyler yani ev halkı gerekli aletleri araçları ve silahları üretir. kuraklık ve kötü ürün olasılıklarında bir önlem sağlar. evrensel tarih sahnesinde. "neolitik" ekonomisinin. Hemen yambaşındaki hammaddelerle basit araç ve aletleri kendi yapar. tam anlatılan biçimde gerçekleşmiş olmayabilir. başka başka toplumları bir araya getirmiştir. çağdaş 'yabanlardan alman örnekler ve belirli arkeolojik yörelerde varılan sonuçlara dayanılarak ortaya çıkarılmıştır. bir toplumlar dizisi olarak düşünülmelidir. Fayıım ve Delta 56 . çağdaş uygarlığa doğru atılmış bir adım olduğunu doğrulamaya yeterlidir. bu varsayım kanıtlanamaz. ilkel bir ticaret için bir temel olur ve böylelikle de ikinci devrime yol açar. Ambarlar çok önemlidir. takas ya da alışverişle başka bir toplumdan mal ithal ederek o topluma bağımlı olmak zorunda değildir. Burada örneklenen ekonomik gelişmenin düzeyi. kendi kendine de yeterlidir. Aynı biçimde. başka vahaların avcılarının yolları birleşmiş olabilir. Ekonomi. Çöl boyunca bir av gezisi süresinde. Kendi besinini toplayan bir toplum. Fayum'daki neolitik köyler. Yukarda sözü edilen basit besin toplama ekonomisi bir soyutlamadır. Sonunda. bundan başka. düzenli ve sık olmasa da. Bunların her biri. Sürülerini yaz otlaklarına götürürken. yinelenen ilişkilerle birbirlerine bağlantılıydı. içi hasır sepetle ya da hasır örtülerle kaplı silolar bugüne dek kalmış en önemli ve büyük yapılardır. Ekin ve sürülerin verimi çok geçmeden toplumun temel gereksinmesini aşar. Neolitik dünya. Bu köylerde. süt sağılmalı ve sürünün üremesine katkıda bulunmalıdır. Tek başına arkeoloji bilimi bile.ambarlık yer ayırmayı gerektirir. Oysa tarih öncesi çağlar için. basit besin üreten eko nomilerde küçük farklılıklar. Benzeri durumların pek çok alanlarda aynı anda var olduklarına kısaca değinmiştik. hatta ev olarak kullanılan barınaklardan çok daha büyük de olabilir. kopuk bir yaşantı gerektirmez. bir köyün çobanları başka köylerin çobanlarıyla karşılaşır. örneğin Orta Mısır'da Tasa. oraya buraya serpilmiş. Bu düşünler benimsenince. besin toplayıcılara oranla besin üreticiler için üretim ve üretim artığı birikimi çok daha kolay olur. Böylece biriktirilen üretim artıkları topluma kötü mevsimleri geçiştirir. kuru mevsimi güçlükle atlatan sürüler de hiçbir ayırım yapılmaksızın öldürülüp yenilmemelidir. ayrık gruplar değil. Gereği olan tüm besini kendi üretir ve toplar. çok daha kolaydır. Fakat arkeoloji biliminin şimdilik yapabildiği şey. çeşitli grupların besin edinmek için aynı anda izledikleri çeşitli yöntemler. budunbetimcilcrin (etnografların) gözlemler sonucu edinilen bilgilerle.

koyun. Aşağı Tuna vadisinde. göçebe bahçe kültürü yaygındı. Aynı ekonomi İspanya'dan Batı Avrupa'ya. kendi özel sanat ve cenaze törenleri vardır. Çok daha sonraları da İspanya'da. İngi ltere ya da Belçika'da basit besin toplama ekonomisinin en güzel örnekleri. Neolitik Çinliler ise yalnızca domuz beslerdi. Çağdaş yaban insanları. Nil vadisinde. Demek ki. Fayum'da ve Delta'nın yanıbaşında o çağın yerleşme alanlarında bol bol bulunurdu. neolitik uygarlık diye bir şey yoktu. Tuna havzasında gernik. Çeşitli ırk bileşiminde insan grupları. Batı Çin'de saptanan benzeri toplumlar da çok daha eski olmasalar gerek. Neolitik Mısırlılar arasında. Gene. Fayum'da eski bir gölün kenarında. Batı Avrupa'da sığır. Kuzey Suriye'nin yağmur kuşağında. Ukranya ve Besarabya'nın Kara Toprak kuşağında. Suriye ve Türkistan'da da ekmeklik buğday. Orta Avrupa'nın lös topraklarında. Ukranya ve Batı Çin'de ılımlı olan tüm bu iklimlerde. Hele Mısır'la Orta Avrupa arasında benzer olayların aynı anda oluştuğunu savlamak kesinlikle yanlış olur. silahları ve süsleri. güneş takvimiyle. Tesalya'da ve Yunanistan'ın diğer kara bölgelerinde yerleştiğini görüyoruz. kap kaçakları.ile Kuzey Suriye için bile böyledir. Girit ve Tesalya'da ise en eski yerleşme alanlarınının bile sürekli olduğu anlaşılmaktadır. aşağı yukarı. Tasa'da sığır ve koyun kemikleri bo l bol bulunmuştur ama hiç bir domuz kalıntısı yoktur. Danimarka. Kaptan Cook M.Ö. hâlâ aynı düzeyde yaşamaktaydılar! Arkeoloji biliminin saptadığı basit besin üreticilerinin her bir grubu çok belirgin farklarla birbirlerinden ayrılırlar. Kuzey Almanya ve İsveç'te çok daha sonraları belirmiştir . batı Avrupa'da.S. Anadolu ovalarında. Macaristan ovasında ve sonra Orta Avrupa'da lös denilen verimli toprakların sık ormanlarla kaplı olmadığı alanlarda yer yer rastlıyoruz.Mısır'da. Delta'nın batı kıyısında. Aynı ekonominin çok daha sonra Girit'le. Güney İngiltere ve Belçika'ya yayılmıştır. Arkeologlar bunları şaşılacak kadar çok "kültür" çeşitlerine ayırır. tahıl yetiştirmekle hiç değilse aynı düzeyde tutulurdu. Asur'da. Bundan başka yetiştirilen tahıl da başkaydı . 7000 yıl önce. Yeni Zelanda'daki Maori'ler. Örneğin. aynı ekonomik düzeyi örneklemek için. Oysa bu hayvan. domuz beslemek ve avcılık. Tasa'da. Batı ve Kuzey Avrupa'da triticum dicoccum. 2000 yılından önce varamamıştır buralara. değişik iklim ve toprak koşulları 57 . XVIII. Halep ve Musul arasında ve İran ovasının yamaçlarında yukarda sözü edilen temel ekonomi düz eyinde yaşayan insanlara değin kanıtlar bulmuştur. Temel ekonomi uygulamaları bile gruptan gruba değişir. Her birinin kendine özgü aletleri. aşağı yukarı Mısır'daki bu tür ekonomiden. otuz yüzyıl sonraya aittir. av hayvanlarının ise daha da azdı. özellikle seçmiş bulunuyoruz. yüzyılda ayak bastığında. besin kaynağı olarak evcil hayvanların ilk başta önemi çok azdı.belki M. Arkeologlar. Orta Avrupa'nın lös topraklarında.

Sonunda düzensiz de olsa bir ticaret oluşmuş. deniz. Madenciler herhalde madenle çalışmadıkları zamanlarda bitki üretmiş ve hayvan yetiştirmişlerdir. Neolitik kültürleri böylesine belirgin biçimde ayıran başkalıklar ekonominin ayrıcalıkları ve her bir toplumun kendine yeterliliği nede niyle şaşırtıcı olmamalı. neolitik çağlarda insanların alışverişi pek ender 58 . neolitik ekonomi çerçevesi içinde bile. bir toplumdan bir topluma düşünler aktarılmış. vazoların süslü biçimleri. Birbirine çok benzer neolitik gruplar ayrıntılarıyla incelenecek olursa -örneğin Orta Avrupa lös topraklarında yaşamış olan insanlara bakılırsa. gruplar arası uzmanlaşmaya yol açmış olabilir. birbirlerine verip aldıkları eşyalarla kanıtlanmıştır. taşlan daha büyük bir pazara ihraç ettikleri kuşkusuzdu. diyelim kendi köyünün dışında bir eş bulma isteği (ekzogami) gibi nedenlerle gerçekleşmiş olabilir. Bohemya'dan Güney Almanya'ya kadar tüm neolitik mağaralarda bulunmuştur.belki de tam ekonomik yeterliliğe hiçbir yerde ulaşılamamıştı. Oysa. İngiltere. Ender olarak da. Ama üretimi yalnızca kendileri için yapmadıkları. bu bağımsız gelişimlerin her yerde aynı sonuçları doğuracağını savlayabilir. bu tür ticaretin o toplumun ekonomik yaşamında etken olmamasıdır. daha önce yaşamış olan ve daha da seyrek yerleşme alanlarında yaşamını kuran avcı toplulukların ilkel alışverişine borçludur. arkeologlar tarafından.altında yaşamlarını sürdürürken. Her bir grup komşularından ekonomik açıdan bağımsız bulunduğu için. Önemli olan. Belçik a ve Fransa'da arkeologlar neolitik taş ocakları bulmuşlardır. birbirinden ayrık gruplar arasında alışveriş ve haberleşme daha düzenli bir "ticaret"e ve. bu grupların birbirinden giderek artan biçimde farklı çoğaldıkları görülebilir. bunun tam tersi gerçekten gözetilmiş olabilir. Ancak çok dik kafalı gelişimciler. süsleme işleri ve benzeri yapımlarda. birbirlerine ziyaret sonucu. Gene de. Bu yoldan. Ama gene de bu tür alış veriş insanın gelişmesi için çok büyük önem taşımıştır.. alınıp verilen bu eşyalar bir bakıma lüks eşyalardı. orman ya da sık ormanlı dağların engeli karşısında. böylece eşyalar ve mallar uzun yollar aşmıştır. daha önce sözünü ettiğimiz gibi. "Neolitik uygarlık" yayılmasını biraz da. aynı temel düşünleri edinmişler ve bunları çeşitli çevrelere çeşitli biçimlerde uygulamışlardı. Böylece Fayum gölü kıyısında bulunan deniz kabukları hem Akdenizden hem de Kızıldenizden taşınmıştır diyebiliriz. Böylesine bir kopukluk kendi sanat ve zanaatını. yabancı eşyalar birbirleriyle kıyaslanmış ve gerçekte kültür alışverişi ve bileşimi başlamıştır. Birbirine yakın grupların her yerde birbirleriyle ilişkileri olduğu gerçeği. Spon. Gene de tümden birbirlerinden kopuk oldukları söylenemez . Akdeniz midyesinin kabuğundan yapılmış bilezikler.dilus gaederopı. onlardan tümden kopuk yaşıyabiliyordu. Bu tür alışveriş çobanların ve avcıların. gerekli nesneler değildi.sürekli ayrılıkların varlığı. kendi tür kurumlarını diğerlerinden bağımsız olarak geliştiriyordu.

yukarda anlatılan ekonomi o sıralarda ulaşılmış en yüksek ekonomik düzeyi belirtmez. Avrupa'nın dışında ise. En önemli ortak yönleri tahta işçiliği. Belki de bahçe kazılırken. Yalnız Akdeniz çevresindeki verimli topraklarda bu alışveriş hızlı ve yaygın olabilmiştir. Fayum Gölü ve Asur'da Arpaçiya'nın en alt düzeylerinde. Bir çok ortak yanın daha az soyut olduğunu anlıyoruz. besin üretimi ilk kez göze batar biçimde geliştiği vakit. Böylece. İnsanlar artık kereste işiyle uğraşmak zorundaydılar. söz gelişi. Demek ik yontulmuş taş balta. Gene de ortak uygulama yanlarının farklılıkları umursanmayabilir ve genel özelliklerin bir çok "neolitik" toplumlar için or tak olduğu kabul edilebilir. Tasa. Daha başka yerlerde ve çok daha sonraki zamanlarda aynı temel ekonomik yapıya sahip toplumların yaşamış olduğunu görüyoruz. "neolitik çağ" M. bunlar da cilalanarak keskinleşti rilmiştir. şimdi ağaçsız olan alanlarda ağaç yetişmekteydi. pek çok besin toplayıcılar. Neolitik aletin özelliği kenarının yontularak keskinleştirilmesidir Bu yeni teknik taş üzerinde tahıl öğütülürken gözlenilmiş ve bulunmuş olabilir. Avustralya'daki Arborijin'ler de yontulmuş taş balta kullanmışlardır. Bu dürtüye bir tepi olarak "cilâlı taş balta" yapılmıştı. Aynı sürelerde Avrupa'da. belki de tahılı oraklarla biçen Filistinli Natufiyan'larda ise. "Neolitik uygarlık" deyimi ise tehlikeli bir tanımlamadır. Bir sopaya yerleştirilip balta ya da keser yapılırdı. bitkiyi. kap kaçak yapımı ve dokuma endüstrisidir. bunların tümü de aşağı yukarı aynı ekonomi k düzeydeydi. sık dokulu bir taştan kesilmiş iri bir dilimdi. Gerçi neolotik baltalar hemen hemen hep basit besin üreticilerinin en eski yerleşme alanlarında bulunmuştur ama kullanımının yeni ekonominin bir sonucu olduğu kesin değildir. çiftçiliğin herhangi bir belirtisine rastlanmadan çok önceki sürelerde bulunmuştur. 6000 ile M. Yontularak keskinlcştirilen taş balta ve keserler Kuzey Avrupa ormanlarında yaşayan ve besin için ne hayvan ne de bitki üreten insanların yerleşme alanlarında bulunmuştur.bir ucu keskin bir kenar oluşturacak biçimde yontulmuştu. derken bu taşın bir ucu kumlu toprağa sürtülünce kesinleşmiştir. Balta türü aletleri. Yontulmuş taş tahta. Buz Çağının tundraları ve steplerinin yerini ormanlar almıştı. balta yoktu.bir olaydı. kırılan bir taş parçası bir tahtaya takılıp bir tür çapa ortaya çıkarılmıştır. Daha eski arkeologlar için "neolitik çağ"ın belirtisi olan bu alet. buradaki 59 . çok çeşitli kültür grupları için geçerlidir. Öte yandan. Tümünde de ortak pek çok ekonomik yön buluyoruz.S. Kuzey Afrika ve Yakın Doğu'da bugünkünden çok yağmur yağmaktaydı. düşün alışverişi ise çok yavaş ilerlemekteydi. Baltık Denizi kıyılarında.Ö. Eski Taş Çağı'nın daha önceki dönemlerinde görülen yontulmuş taş ya da sert çakmak taşından yapılan "el baltası"nın gelişmiş türü değildir. Neolitik devriminin belirgin olduğu çağda. Eski Taş Çağının daha sonraki döneminde balta benzeri aletler yoktu. Bu türler de domuz ve boynuzdan yapılmıştır. 1800 yılları arasında sürmüş olmalıdır.

taş balta. o zaman da nesne plastikliğini tümden yitirir. Belki de nesne ve değişmezlik konularında derin düşünler esinlemiştir. besin üreten ekonominin oluşumundan daha önce bulunmuş olabilir. suyu çok gelirse dağılır. çömlek ondan sonra fırınlanır. daha sonraki bu tür başarılar için çok önemli bir ön koşuldu. İçinde çok iri parçalar varsa. Yoğurulabilen.) Gerçekten de toprak kap kaçak. usulca güneşte ya da ateş başında kurutulur. sürekli olarak bu biçimde kalması için "yakmak"tır (yani 600°C üstünde bir ısıda tutmaktır. kimyasal açıdan birleşince. Özü oluşturan su. Ama öbür buluşlar gibi. katı çömlekler nasıl aynı nesne olabilirdi? Ateşe sokulan çömlek girerken ne biçimse çıktığında da o biçimdir.) İlk insanlar için nesnenin niteliğindeki bu değişim. bir kaç vuruşta zedelenmeyen sert bir aletti. Çömlekçinin sanatının özü. başka buluşlarla da bağlantılıdır. Çömlek yapımı demek. Kili yoğurmak için ıslatmak gerekir. Kil parçası. az önce sözü edilen kimyasal değişimi bulmak. ama ıslak hamur ateşe konunca çatlar. Nerede kullanılmış olursa olsun. Kenya'da Eski Taş Çağından olduğu sanılan küçük çömlek parçaları bu olasılığı düşündürmektedir. plastik nitelikli kille sert. tümden plastiktir. kil parçası katılaşır. kolaylıkla biçim almaz ve kullanışlı bir çömlek 60 . (Bu kaplar Filistinli Natfiyan'lar tarafından kullanılmaktaydı. ama rengi değişmiştir ve dokusu bambaşkadır. Neolitik toplumların ortak özelliğinin kap kaçak yapımı olduğu anlaşılmaktadır. bu değişime başat olmak ve bunu kullanmak demektir. su geçirmemesi için kille sıvalı bir sepetin rastlantıyla yanması sonucu bulunmuştur. Odun kesmeye ve biçimlendirmeye yarıyordu. Kili hamurlaştırmak için eklenen su. Sapan. Belki de. kimyacının çömlekçi kiline verdiği adla aluminyum hidrat silikat'tan ısıtma yoluyla bazı su motozanlarının (moleküllerinin) çıkarılmasıdır. kil parçasını istediği biçimde yoğurup.anlamıyla kendine yeterli besin üretimine sahip neolitik ekonominin kesin bir kanıtı sayılamaz. tekerlek. ıslakken. özellikle vurulup kırılmadıkça biçimini saklar. çamur ya da tozun taşa dönüşümü gizsel bir işlem olmalı. güncel yaşama uygulanması. Bu yeni endüstrinin insan düşünü ve bilimin başlangıcı açısından önemi büyüktür. Neolitik yerleşme alanları genellikle kırık çömlek parçalarıyla bezelidir. Bu yöntemin özü. Marangozluk başlamıştı. sal ve tahta evlerin yapımı için balta ve keser gerekir. ister ıslak ister kuru olsun. sağlam kenarlı. kuruyunca da un gibi olur. ancak 600 derecenin üstünde buharlaşarak çıkar. Büyük çapta çömlek yapımı ancak Neolitik çağda başlamıştır. Çömlek yapımında insan kimyasal değişimi belki de bilinçli olarak ilk kez kullanmıştır. Kilin seçilip hazırlanması da gerekir. sıcağa dayanan ve su tutabilen kapların önemini artırmış olmalı. Taş baltanın yapımı. Tahılın hazırlanması ve depolanması.

eklenmelidir. bir yandan da fırınlanmadan ötürüdür. kıpkırmızı bir çömlek yaratabilir. al ve sıcak çömleğe sızan isinden. Söz gelişi. okside olup al ferik oksidi oluşturur. Çömlek steakken havaya açıksa. Bunu önlemek için pürtüklü bir nesne . biçimlerken parmaklara yapışır ve fırınlanırken çatlar. kısaca bir "maya" . Doğal ateşin dumanlı alev oluşturduğu daha ılımlı bölgelerde boyalı çömlek yapımı çok daha sonraları başlamıştır. demir tozlan azalır. Koyu renk. Öte yandan kilin içinde kaba nesneler yoksa. Bunlardan ancak pek azını yukarda belirttik. Unutmayın. çentilnıiş hasır. Daha kuru iklimlerde al ve toprak rengi çömlekler üretilebilir. Bir çok belirgin yöntem ve süreçlerin kavranması. Okuyucuyu sıkma pahasına da olsa bir özellikten söz edeceğiz. çömleğin rengini etkilemiştir. Böylece çömlekçi bu etkileri bilinçli olarak nasıl yapabileceğini ya da çömleği daha da güzelleştirmek için nasıl kullanabileceğini öğrenir. Oysa fırınlanma süresinde. çömleğin üstünü. çünkü ferozo ferik oksit karadır. rengi de değişir. bitmemiş bir çömleğe uygulanan renk. kara ya da pis boz renkli çömlekler yapılabilirdi. Renk değişimi bir yandan nesnenin içindeki yabancı maddelerden. çömlek sanatı oldukça karmaşık bir uğraşıydı. Çömleğin biçimlendirilmesi sanıldığı kadar basit değildir. Dikenli Akdeniz ya da çöl bitkilerinden yakılan ateş kolaylıkla açık pembe ya da yeşilimsi çömlekler oluşturur. kilin içindeki karbondan da oluşabilir. Çoğunluk kilde demir oksidi vardır.yapılamaz. Yapılan resimlerin iyice belirgin olması için yeni bir buluş gerekliydi çömleğin 900 ya da 1000 derece ısıya yerleştirilmesi ve alevlerden uzak tutulması için özellikle yapılmış bir fırın bu sorunu çözümlerdi. yanan kömürle çevriliyse. ufalanmış taş ya da deniz kabuğu. al bir renk alır çünkü demir. Bu beceri en önce Yakın Doğu'da gerçekleştirilmiştir. nice buluşların uygulanmasını gerektiriyordu. Çömlek boyamak basit bir sanat değildir. İlk neolitik toplumlarda böyle bir araç görülmemiştir. sağlanabilen kil ve yakıt türü. Böylesine özel hazırlanmış kili. demir oksidi bol ince bir kat özel kille kaplayıp. bitmiş ürünün üzerindeki renkten çok ayrıdır. Çok 61 . Sanatçının önceden fırınlanmış çömleğin nc biçim ve renk alacağını kestirmesi gerekir. Sert nesnelerin oluşmasını önlemek için bir yıkama yöntemi bulmak gereklidir. bu değişimleri öğrenip çömleği güzelleştirmek için uygulamıştır. Fırının Orta ve Batı Avrupa'da kullanımı ise Demir Çağıyla başlar. süsleme yapmak için bir fırçayla çeşitli biçimlerde çömleğin üstüne sürebilir. veya daha sıcakken çömleğin üzerine özellikle sürülen yağ ya da gübreden olabilir. çömlek de boz rengi olur. bu aksak yanma süresinde gazlar çıkar. Çoğunluk kil türleri. sulak yörelerde bol dumanlı odun ateşinde pişirilince. İnsan. Demek ki en ilkel ve genel biçimiyle de. İlk başta yerel koşullar.kum. Bu da hammaddenin içindeki bitkisel ya da organik yabancı nesnelerden ya da ateşin. Fırınlanırken kilin yalnızca fiziksel yoğunluğu değil.

kullanımına başlanan bu yeni nesne nedeniyle. fırınlanmaya hazır açık bir tabak ya da tas elde edilmiş olur. kadınlar da köklü değişikliklere kuşkuyla bakarlar. uzun süren bir yöntemdir. soğuğa ve güneşe karşı korunmak için işlenmiş deri ya da yaprak giysilerle rekabete başlamıştı. Bu benzerliği pekiştirmek için "deri şarap torbası" ya da sepetin örgüsü çoğunlukla resim olarak çömleğin üstüne çizilir ve boyanırdı. "Yaratıcılık". insan dilediğince bu hamuru yoğurabilirdi. Oysa taş ya da kemikten bir alet yaparken nesnenin biçimi ve boyutuyla sınırlıydı. bilinen bir şeye benzemelidir. Keten ve daha sonraları yünden dokunan giysiler. Bu nedenle ilk çömlekler. Kil hamur iyice plastikti. derilerden sepel ve hasırdan. Ama daha büyük bir kap. Fayum gölü üzerinde yaşayan neolitik köylüler çoktan keten kullanmaktaydı. Yaratılan nesne. Mısır ve Yakın Doğu'nun en eski neolitik köylerinin kalıntılarında dokuma endüstrisinin belirtilerini görüyoruz. Biri alta konur. Başka bir tür keten de Asya'da bulunup üretilmiştir. bu kabın özellikle yapımı gerekir. öbürü üstüne yerleştirilir ve bu böylece sürüp giderdi. oldukça ıslak ve yumuşak olmalıdır. Bu.küçük çömlekler kuşkusuz. boşlukta işlemez. 62 . En önce uygun bir nesne. Hamurunu biçimlendirir. Çömlek yapımı insan yaratıcılığının önemli bir ürünüydü. ikinci kat ancak bundan sonra eklenir. Tüm bitkiler arasında bu bitkiyi seçip. Kuruyunca kalıp çıkarılır. Oysa çömlekçinin işinde böyle bir sınır yoktur. Böylece tutucu ev kadını. Dokuma için de çok daha başka çetrefil buluş ve yaratışlar gerekliydi. yepyeni bir bilimsel bilgi dizisi uygulanmalıydı. eklemlerin sertliği ve dayanıklılığını umursamadan dileğincc hamuruna yeni parçalar ekler. Ya da kil hamur kolaylıkla açık bir sepet ya da tas biçimi bir kalıba kolaylıkla sıvanabilir. Ama bir halka yerine yerleştirildi mi. Büyük bir çömleğin yapımı günlerce sürebilir. İndideki çömlek becerisinden alınan örnekler bu görüşü kanıtlar. uzun iplik sağlayacak lifli bir madde bulunmalıydı. artık kuruyup biraz da sertleşmesini beklememiz gerekir. Avrupa türü keten neolitik çağlarda İsviçre'de üretilip kullanılmıştır. Çömlekçinin yaratma özgürlüğü ilk başta tam uygulanamamıştı. bu nesneyi ancak parçalar kopararak biçimlendirebilirdi. bir yumak çamurdan hamur açar gibi yoğrulup biçimlendirilebilir. başka nesnelerden. insan düşününe girmesi demektir. tahıl yetiştirirken bunu da üretime katmış olmaları gerekir. çarpıcı bir değişikliğe uğramaktan kurtulmuş oluyordu. istenen çapta kil halkalar hazırlanırdı. Çömlek sanatının yapıcı niteliği insan düşününde tepki yarattı. Üstelik çömlekler genellikle kadınlarca yapılırdı. su kabağından. Düş. olmayan bir biçimin elle yaratma süreci yinelenerek. Neolitik Avrupa ve Asya'da bu işlem genellikle çevirme yöntemiyle yapılırdı. Halkalar yerleştirildiği vakit. diyelim dar boyunlu bir testi gerekince artık böylesine ilkel yöntemler yeterli olamaz. hatta insan kafatasından yapılan kapların benzeriydi. Çömleğin dibi yoğrulduktan sonra.

Dokuma endüstrisi yalnızca keten. aynı zamanda belirli türlerde hayvanların ve belirli bitkilerin üretilmesini de gerektirir. Kuşaklar boyunca bilgi ve beceriler babadan oğula aktarılmıştır. taş ya da çömlekten yapılmış küçük diskler ipin ucuna ağırlık olarak takılırdı.bu bilginin içinde doğa bilgisi. Ayrıca.Ö. Ekimci. her bir zanaatın sürdürülmesi. pamuk ve yün gibi özel nesneler konusunda bilgi gerektirmekle kalmaz. Genç çömlekçi uygun kili nerede bulup nasıl seçeceğini. zanaat geleneğinin bir parçasını oluşturur. kendini ona benzetir. Ancak çok özel koşullar altında dokuma ürünlerinden ya da kullanılan tahta aletlerden kalıntılar günümüze dek gelebilmiştir. Örnek ve öğüt yoluyla babadan oğula. ipliği bükmek için bir araç gereklidir. Bunların her biri ve tümü uygulamalı bilime dayanır. kimya da vardır diyebiliriz. M. onu yakından izler. ev kadını çömleğinin yapımı ve fırınlanması için evine kapanmaz. Neolitik çağlarda uygulamalı bilim. Çağdaş yabanların yöntemlerine bakacak olursak. Seçenekli üretme yoluyla yünü bol koyunlar üretilmeden önce. Tarih öncesi çağlarda da bir neolitik köyde bulunan tüm kap 63 . nasıl temizleyeceğini. İşte böylece bir hayli dolgun zanaat bilgi ve töreleri oluşur . Ağırşak denilen. su ve mayanın ne ölçüde katılacağını ve daha buna benzer nice bilgileri edinmesi gerekir. söz gelişi. ister gerçek ister büyü olsun. minik uçan tekerleklere benzeyen bu küçük nesneler arkeologlar için dokuma endüstrisinin varlığını kanıtlayan araçlardır. Uğraşı kamusaldır. tohumun ne zaman ekileceğini. en verimli ekilebilir toprağın hangisi olduğunu. Zorunlu başka buluşlar arasında.Başka nesneler de denenmiş olmalı. kuralları da toplumsal deneyin sonuçlarıdır. kumaş yapımı için koyun ve keçi postu kullanmış olmalılar çünkü. bugün çıraklık yöntemi dediğimiz yöntemle genç kuşaklara aktarılırdı. söyleşirler ve bilgi alıp verirler. Kız çocuk. Neolitik zanaat ve endüstrisi olarak oluşmuştur. Çağdaş Afrika köyünde. yararsız büyü diyebileceğimiz bazı yöntemlerle birleştirildiğini görürüz. Köyün tüm kadınları birlikte çalışırlar. Birbirlerine yardım da ederler. Sözü edilen tüm endüstriler bahçecilikten dokumaya dek tüm uğraşılar ancak deney birikimleri ve bu deneylerden varılan sonuçların uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. kıl dokunabilir. Oysa zanaat ge lenekleri kişisel değil. Daha önce belirtildiği gibi aynı sürelerde Mezopotamya'da yün kullanılmaktaydı. Toplum üyelerinin deney ve bilgisi sürekli olarak biriktirilirdi. ayrıca söz yoluyla da anasından uyarılar ve öğütler edinir. 3000 yılından hemen sonra İndüs vadisinde pamuk yetiştirildiği kuşkusuzdur. jeoloji. pek çok geçerli varsayımların. toplumsal geleneklerdir. anadan kıza aktarılır. sürekli olarak genişleyen pratik bilim bilgisi ile yönlenmiştir. filizlerin ottan nasıl ayırtedileceğini ve daha nice nice ayrıntıyı bilmek zorundadır. anasına çömlek yapımında yardımcı olurken. İşte bu kurallar kümesi.

Bütün bunlardan anlaşıldığına göre toplumsal eylemlerin denkleştirilmesi ve yönetilmesi için bir sosyal örgütlenme vardı. "Neolitik yaşam"ın kooperatif eylemlerinin dışa dönük anlatımı sosyal ve politik kurumlar olmuştur. Bu örgütün ne tür olduğunu hiç bir zaman kesinlikle öğrenemeyeceğiz. bir örneklik yansıtır. Bir kaç eski yerleşme alanından edinilen gözlemlere evrensel geçerlilik yüklenemez.) Bahçe ekiminin çağdaş temsilcileri arasında köyün bölünmesi yönelimi etnografların dikkatini çekmişti. inançlar ve kuramlar şaşırtıcı biçimde gerçek uygulamanın ardında kalmıştır. inanç ve batıl inançlardan oluşan ama az çok anlaşılabilir yasa ve yasaklar oluşturulurdu. gerek Batı Avrupa'da neolitik köylerdeki barınaklar. Bugünün yaban kabilelerinde gözlenen örgütler ve törenler 6000 yıl önce benzeri ekonomik düzeye varmış olan başka yaban kabilelerin politik ve düşün yaşamına ipucu sağlayamaz. toplumsal geleneğin damgasını taşır. Bu değişim kuruluşları da. romanlığa yakın yerde kurulduğundan tarlaya ulaşmak için uzun uzun yol yürümek de gerekmezdi.kaçak yeknesak bir benzerlik. gelişigüzel yayılmamış. Ormanda düzlük açmak. yalnızca bir kaç genel ilke ve düşünün çeşitli uygulamaları vardır. Salt neolitik çağda sosyal örgütün etken birimi genellikle çok küçüktü. işbirliğinin yarattığı çaba olmaksızın yaşayamazdı. kapitalist düzeyin biçimine bakılarak kestirilemez. Yeni köy. Kuşkusuz bu tür kurumlar büyü . dini de biçimlendirmiştir. Kanal açmak.sel-dinsel kurallarla güçlendirilir. Hiç birinde yirmiyi aşkın mezar bulunmamıştır. Gerek Mısır. 64 . Daha önce de savlandığı gibi "neolitik uygarlık" diye bir şey yoktur. taban hayvanlarına ya da sellere karşı evleri korumak da toplumsal sorumluluklardı. (Kuşkusuz o yerleşme alanının ne süre kullanıldığı ya da her bir mezarlıkta kaç kuşağın gömüldüğünü bilmiyoruz. Genellikle bu ayrılma uygun olurdu yeter ki bol toprak bulunsun. Neolitik ekonomiye neyin uygun olduğu varsayımını tarihsel gerçeğe uydurmak gereksizdir: Ondokuzuncu yüzyılda İngiliz anayasası ile İngiliz protestan dininin kesin biçimi. Ama neolitik örgütlerin ve inançların ne biçim olduğu kesinlikle bilinememektedir. bataklık kurutmak gibi ağır işler ortak çaba gerektirir. belli bir düzene göre yerleştirilmişti. Bazı gençler eşlerini yanlarına katıp başka bir yerde yeni bir köy kurmak için ayrılırlar. O çağ için oldukça gelişkin sayılan tipik bir Tcsalya köyii 100 ile 45 metrelik bir alanı. çünkü eski köylerde. Neolitik devrim sonucu ve yeni zanaatler nedeniyle edinilen ve uygulanan bilgiler nedeniyle insanın yepyeni güçlere başat oluşu. ilk yerleşen köylüler yakın topraklan ilk baştan kaparlardı. Neolitik ekonomi tüm olarak. insan görüş ve düşününü etkilemiş olmalı. Ama bir varsayım uygun düşebilir. Kurumlar. ya da topu topu dört dönümlük bir yöreyi kaplardı! Orta Avrupa'da pek çok neolitik mezarlık iııcc ince araştırılmıştır. Neolitik çağlarda toprak kıtlığı yoktu. böylece yaşlıların başatlığından kurtulurlar. Kişisellik değil.

Boğaz tokluğuna yaşamı sürdüren düzenden en küçük bir sapma grubun tümünü tehlikeye düşürebilir. güneş. Çeşitli aşamalarında besin toplayıcıların ve avcıların sosyal kurumları ve biiyüsel-din. bir kurbanı unutmak gibi yollarla gizsel güçleri öfkelendirmek tıpkı file atılan okun ucunu zehirlemeyi unutmak kadar tehlikeli olabilir. sıkı sıkıya bağlanılan batıl inançların varlığı. Sağlam. o sıralarda Doğu'da geliştirilmiş inançların yansıması olduğu savunulabilir. Kuraklık. "Neolitik politika" ve "neolitik din" den söz etmeye yellenmeyeceğiz. Bu köylülerin baş vuracağı dünya pazarları yoktu. Üstelik bir töreni atlamak. bu insanların politik ve dinsel yaşamlarının da aynı durgunlukta sürdüğüne değin bir kanıt yoktur. sosyal değişme ve bu değişime yol açan bilimsel ilerlemeye büyük engeldir. ikinci devrimin bir çok somut başarılarını benimsedikleri kesinlikle belirgindir. Diyelim Afrika'da çapa çiftçileri yüzyıllardır demir kullanmaktadır. "Neolitik devrim" bir felâket değil bir süreçti. ikinci devrim güçlü ve derin büyüsel-dinscl inançlar uyandırmıştır. bu nedenle bir bölgedeki kötü hava koşulları bir başka bölgenin üretim artığıyla giderilemezdi. kar fırtınası. Ekinler. Ama yeni ekonomik düzene daha uygun yeni sistem ya da sistemlerin yerleşmesi daha çok zaman alacaktır. uyum sağlanmalıydı. Belki de katı ideolojilerin ve kök salmış kurum ve örgütlerin bulunmayışı nedeniyle kendi kendine yeterli ekonomilerden endüstri ve ticaret kentlerine varan hızlı gelişme 2000 yıldan kısa bir sürede gerçekleşebilmiştir. Bazı bilginler bu tür inançların izlerine Avustralya ve Amerika'da besin toplayıcı arborijin'ler arasında da yaygın olduğunu söylerler. kendine yeterli köylülerin küçücük grupları için yaşam hâlâ çok güvencesizdi. İlk devrimden sonra bile. Bunlarla başa çıkılmalı ya da boyun eğmeli.Bugün yaban kabileler hâlâ geçimlerini 6000 yıl öncenin "neolitik" yöntemleriyle sağlamak istiyorlarsa. Açlıkla karşı karşıya gelen bir toplum değişikliği göze alamaz. açlık demekti. Hâlâ besin kaynaklan çok sınırlıydı. ilerde belirtileceği gibi. Tam tersine. Böyle bir düşün ya da örgütlenmenin var olmadığı da düşünülebilir. Ambarlarında topladıkları besin de çok azdı. İlerde göreceğimiz gibi. gökgürültüsü ve kasırga getiren güçlere bağlı olduğu bilincini taşıyacaktı. Kendine yeterli köylü toplumu kuşkusuz yağmur. Batı ve Kuzey Avrupa'da neolitik insanların yaptıkları mezarlardan.sel düşünleri kuşkusuz değişmekteydi. kümes hayvanları aynı felaketten etkilenirdi. dünya çapında etkileri olmuştur. dolu fırtınası. ekonomileri hiç etkilenmediği halde. Bazı insanların. Beş bin yıl. ikinci devrimin etkilerinin Avustralya'ya bile sızması için yeterli bir süredir. O zamana dek de ikinci devrim çoktan başlamış olacaktır. daha sonraki devrimlerin. Oysa bu güçler güvenilmezdi. korkunçtu. Bir toplumda bu tür tepkiye karşı direniş de o toplumun ekonomik güvencesiyle ters orantılıdır. sarsılmaz kurumların. sürüler. 65 .

Belki de ilk devrim. ya yerleşme alanına yakın mezarlıklarda bir arada 66 . Eski Taş Çağında ölülere verilen önem. kutsal kralla. ikinci devrimin yaygınlaştığı ve o çağın düşünlerinin yayıldığı zamanlara rastlar. Do. ama bunlar savaş silahları mıydı. Bölgelerin işareti kabilenin markasıydı. ikinci devrimin yönelimine karşı tepki göstermişlerdir.ğu'da ekonomi gevşeyip kaymaya başladığı vakit. Bir çok neolitik gruplardan. bu inanç yaşam korkusuna karşı insanlara bir rahatlık vermeye başlar. Ama bu da kesin değildir. ölü gömüldüğüne değin bir ize rastlanmamıştır. bir kaç düşüne burada yer verebiliriz. Şahin kenti (Hierakonpolis) gibi adlar taşımışlardır. Belki de neolitik ekonomiye uygun yeni örgüt ve inanç düzeni. Bundan sonra da. Nil Vadisi'nde tote. Bu tür kabile düzenine bugün basit besin toplayıcıları arasında sık rastlanır. tüm neolitik toplumların totemik kabilelerden oluştuğu sonucuna varılamaz. Batı ve Kuzeybatı Avrupa'da görülen büyük mezarlar ise. Birçok kurumun eski düzenden devir alınmış olması doğaldır. Ama genellikle ölüler oyulmuş mağaralara yerleştirilir. Bu tür büyü ve töreler kesinlikle yerleşince. Normalden daha büyük evlere Avrupa'daki neolitik köylerde rastlanmıştır ama bunlar varsıl evlerden çok kamu yapıları. uluslararası ekonominin kurulmasına engel olacaktır. büyük olasılıkla bu düşünlerden esinlenmiştir. Daha sonraki neolitik köylerin bu tür kabilelere ait yerleşme alanları olduğu anlaşılmaktadır. üst düzeyde birine ait olduğunu belli eden mezarlar ya da saray denilebilecek yapılar bulunmamıştır. bunların politik sonuçlannı kurcalarken. belki de neolitik çağların gerçek kalıntılarıdır. Fil kenti. avcıların büyülerine karşı kuşku uyandırır. tarih öncesi çağlarda bile bu markalar vazolarda görülmüştür. Pasifik Adalarından gelenler için bekâr evleri olabilir. nasıl olsa ikinci devrimin yaygınlaşması gecikecektir. ilk neolitik mezarlıklar ya da köylerde bir ize rastlanmamıştır. yoksa yalnızca av aletleri miydi? Kadınların topluma besin sağlama çabalarına katılımlarının giderek artması da kadının toplumdaki sosyal konumunu yükseltmiş olmalıdır. kulübeler. ya da uyumu sağlamak için bir tören bir kez bulundu mu. Başkanlık konusunda.nn ve ataların ruhlarının güçleri. ikinci devrimi müjdeleyen başka kuşku uyandırıcı düşünler ve yeni buluşlar baş göstermeye başlamıştı.dinsel görüşlere gelince. Savaş belirtilerine de rastlanmamıştır. Neolitik çağlarda varolan ya da sürekli olamayan kurumların neler olduğuna değin ipuçları elde edilmiştir.Tehlikeyi uzaklaştırmak için bir büyü. yeni çağda daha da artmış olabilir. Tarih çağlarında bu köyler yerleşme alanları olduğu anlaşılmaktadır.artık gerçek bilimin gelişmesine ve kentler arası. ama bundan. kök salmış inançlar -diyelim astroloji tutkusu. Göze batacak biçimde gösterişli. anlaşılan bu adlar yerel kabilenin totem' lerine göre verilmiştir. Neolitik mezarlarda ve barınaklarda silahlara rastlanmıştır. Neolitik toplumları bir arada tutan büyüsel . Tarih çağlarında bu köyler bazı bölgelerin başkentleri olmuş. henüz kurulmamıştı ve yerleşmemişti.mik kabilelerin yaşamlarını sürdürdüğüne değin dolaylı kanıtlar bulunmuştur. Bazen bu kurumlar.

politik güce varan birer yoldu. ataların gömüldüğü topraklar. besin ve içki dolu kaplar ve süs eşyaları katılırdı. Bunlara çoğunlukla "ana tanrıçalar" denilir. Tarih öncesi çağlarda Mısır'da. Sonraki çağlarda bu törenler. Oysa tohumun yeşermeden ve çoğalmadan ölmesi gerekirdi. "Ekim kralı" büyü yoluyla ölümsüzlüğe ulaştığım savlaya. Tarih çağlarında bu resimler mezarın duvarlarına yapılırdı. Ama benzeri heykeller. her yıl gizsel biçimde toplumun besin kaynağının fışkırdığı yerlerdir. Ata ruhlarının. Ölülerin yanına çoğunlukla aletler ve silahlar. Bu tür gözlemler. Bir kez tohumu simgeleyen bir insan. Bu büyü törenleri.bilirdi. Kuzey bölgelerinde. tarih çağlarında da sık sık yinelenmiştir. güneşe göre saptanır. taştan oyma küçük kadın heykellerine rastlanmıştır. başarısı da işlerin zamanında yapılmasını gerektirir. güneş 67 . Tarımsal işlemler temelde mevsimlere bağlıdır. Oysa artık. zamanın. tarım. Eski Taş Çağının yerleşme alanlarında. güneşin değişimi mevsimlere ışık tutacak kadar belirgindir. oysa neolitik çağda gerçekliğine inanılarak uygulanırdı. tohumların yeşermesine katkıda bulunduğuna inanmış olmaları gerekir. bulutsuz gökyüzünde her zaman görülebilen yıldızlar. Böylesine bir titizlik. Bunların birleşmesi toprağın üretkenliğini. çok daha eski çağlara ulaşan. Mevsimler avcılara yol gösteren ay takvimiyle değil. ata ruhlarına karşı davranışları yansıtır. Yerini bir genç alırdı. mevsimlerin daha yakından gözlenmesini.rilmesi. Yoksa karnından tohumların filizlendiği toprak. Belki de büttin bunlar. kilden biçimlendirilmiş olarak neolitik yerleşme yerlerinde ve mezarlarda da görülmüştür. tanrıları simgeleyen bir "kral" ile bir "kraliçe"nin evlenmesi kutlanırdı. Bu yörelerde. zorlardı. yani yılın daha kesin bölümlere ayrılmasını gerektirmiş olabilirdi. efsanelerin ardına gizlenirdi. mezar kaplarına hayvan ve eşya resimleri yapılırdı.tutulur ya da her eve yakın bir yere tek tek mezarlar kazılırdı. güneşin devinimi daha az belirgindir. İşte o zaman dinsel bir başkan olarak dinsel görkeme bürünebilirdi. seks organları çok belirgin. Oysa tropik bölgelerde. Bütün bunlardan başka. gelecek mevsime meyvelerini vermesi umudunu yalnızca simgelemez. Belki bunlar da Eski Taş Çağı avcılarınca mağaralara ve kayalara yapılan resimlerle aynı anlam ve amacı taşırdı. onun da yetişen ürünü simgelemesi ve sonunda tohum olarak toprakta öldürülmesi gerekirdi. Üretim güçlerini yöneltmek ya da onlara yardımcı olmak amacıyla yapılan törenler ve büyüler neolitik çağlarda daha da büyük bir önem kazanmış olabilir. Yazılan yazılardan da ölülerin bu resimlerdeki hizmetlerden yararlanacakları umudu anlaşılır. erkeğin işlevini yakından tanıdığı kadına mı benzetilirdi? Eski Doğu uygarlığında belirli zamanlarda büyük görkemle "kut sal düğün". güneşin mevsimleri yöneltmesini kesinlikle saptar ve güneşe dinsel bir konum sağlar. "Ekim kralı" olarak öldürülür ve gömülürdü. tohumun yeniden doğumu ve ölümünün dramatik simgeleşti.

pek kesin de olmasa. Nil ve Ganj ırmaklarının arasında. Neolitik çağlarda güneş ve yıldız tanrıları bu yoldan ortaya çıkmış olabilir.Ö. Tek bir olay gibi anlatılması gerekir. yazı. VI. Böylece kendini kentsel yaşama hazırlamış. o sonuca varan aşamalar doğrusal gözlemin dışında kalır. yelkenli kayığı bulmuş. Galilco'ya dek tarihin hiçbir döneminde bilgi gelişimi böylesine çabıık. soluk kesecek bir hızla birbirini izlemiştir. gelişim çok yavaş yürümüştür. kısaca bilgi ve salt bilimin aktarılması için yeni yollar gerektiren bir uygarlığın yolunu açmıştır. Nil taşkınını bu yıldızın yaptığına inanılır. Mezopotamya'da Tanrı simgesi. Zaman bağlantısıyla rastlantı bağlantısı birbirine karıştırılır. 6000 ile 3000 yılları arasında. yan endüstri ve dış ticaretle ek geçim kaynağı sağlayan. sapanı. 68 . tekerlekli arabayı. giineş takvimini oluşturmaya başlamıştır. bir yıldızdı. BÖLÜM ĠKĠNCĠ DEVRĠMĠN BAġLANGICI Yukarıda anlatılan neolitik devrim. Bu değişime yol açan olayların bazıları. insan ala ve yele gem vurmasını öğrenmiştir. tarih öncesi çağların kayıtlarında görülebilir. Astroloji bu tür karmaşıklıkların ürünüdür. uzun bir sürecin doruk noktasıdır. İkinci bir devrim. sayı. Yıldızları böylesine izleyip işlerini yürüten insanlar zamanla onların dünyadaki olayları etkilediklerine inanmaya başlar. Nil taştığı vakit çevrede ak yıldız görüldüğü için. Olay yeri. kendi kendine yeterli küçücük köyleri. düzenli biçimde Devlet örgütüne sahip kalabalık kentler durumuna getirmiştir. Gerçekte insanın din ve tanrı kavramını o çağlarda ne kadar geliştirmiş olduğunu bilemiyoruz. Yıldızların gökyüzünden belli biçimler aldıkları zaman ekinin ekileceği. çünkü arkeoloji bilimi ancak sonuçları saptar. yarı verimli toprakların oluşturduğu kuşaktır. ölçü birimlerini geliştirmiş. büyük buluşlar böylesine sık olmamıştır. İkinci devrimden sonra geliştirilip benimsenen düşünleri birinci devrimin düşünlerinden ayırmak çok güçtür. bakım cevherini arıtmayı ve madenlerin fiziksel niteliklerini öğrenmiştir. Oysa ilk devrimden önceki bin yıl süresinde. başka biçimlerde bir araya geldikleri vakit de yağmur yağıp ekinle ri olgunlaştıracağı deneyle öğrenilir.yılını saptamak ve bölmek için çok açık seçik bir araç sağlar. M. halta ikinci devrimle Çağdaş Endüstri Devrimi arasındaki dört bin yıl süresinde. Burada devrim yaratan buluşlar.

kalabalık işçi kitlelerinin birleşik çabalarını gerektiriyordu. Arada yer yer kayalıklar ya da kumlu toprak kıyıları vardı. tüm topraklar neolitik toplumlarla bezenmişti. Besin veriminin artması demek. Dicle ve Fırat ırmaklarının ana kanalları arasında koca bataklıklar uzanırdı. bir sorun vardı. neolitik dönem öncesinden kalma ekonomiler. tarlaları.kalabalık insan ve hayvan sürülerinin gereksinmelerini karşılayacak. Belki de yer yer avcı.rülmeliydi. kcntleşinceye dek. canla genişletilmek zorundaydı. tarih başlangıcında Sümer denilen ülkede. Yıllık selleriyle hem su hem toprak sağlayan Nil Irmağı. Toplum büyüdükçe. tıpkı şimdi olduğu gibi. kıyılarda sel sularının taşması önlenmeli. toprağı hazırlama işinin güç ve yorucu olması demekti. balıkçı grupları. Sonra. Böylesine ağır işler ve engellerle bir avuç insan baş edemezdi. Nil ve Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak boyunca İran ovasına ve Indüs vadisine dek. büyümüştür.Neolitik devrim sonucu. yakın yörelerde sömürge sayılabilecek yeni alanlar edinilmiştir ama köyün kendisi. Bu topraklar üzerinde. alın teriyle. büyük kültür ayrılıkları bulunduğunu düşünebiliriz. Sürekli su kaynakları . bu doğal vadilerin verimli işlenmesi. Aşağı Mezopotamya'da. oysa steplerin öte yanında. kanla. En elverişli yerler tarih çağlarına dek sürekli olarak kullanılmıştır. ama birkaç ortak yanlan vardır. dikenler temizlenmeli. Temizlenmesi. Bir avuç yaşanabilir ve ekilebilir toprak. dev boyu kamışlar ve bunların arasında hurma ve palmiye ağaçlarıyla kaplıydı. dizi dizi bataklık ve kamışlı ormanlardı. Oysa selin vardığı vadi gibi. arındırılması çetin işti: bataklıklar. sonraları kcnlleşen köy alanlarına çevirmişlerdir. içinde dolanan yaban hayvanları öldü. böylesine bir çabayla yaratılan tarlalardan kimse isteye rek ayrılamazdı. ayrılmak için bir gerek de yoktu. ancak yakın zamanlarda ırmağın Basra Körfezinden taşıdığı topraklarla bu alanlar biraz yükselmişti. Halk yerleşiktir. Bu toplumların hiçbirini doğrudan doğruya saplayamıyoruz.azalmaktaydı. Bunlar bile zanaat. Bataklık. Bir alanın sürekli yerleşim yeri olarak kullanılmasına etken olan coğrafî ve ekonomik unsurlar kolayca tahmin edilebilir. Böylesine güçlükle elde edilen toprak. bahçeleri sulayarak seyrek yağışları tamamlayacak ırmaklar ve kaynaklar . giderek kuraklaşan bir bölgede yeğlenen yöreler gerçekten sınırlıydı. Irmak her yıl bereketini yenilediğinden. güvenceli ve bereketli bir geçim kaynağıydı. En önce. sel düzeyinin üstü kızgın yaz ve soğuk 69 . göçebe hayvan sürücüleri ve göçebe ckimcilerin de yer yer buralarda yaşadığı varsayımını benimseyebiliriz. toprak elverdikçe. kanallar kurutulmalı. arkeologlar dikkatlerini daha yerleşik toplumlara. Buralarda hayvan yaşamı sürekliydi. sanat ve genel ekonomi açısından büyük farklılıklar gösterir. İlk devrimin etkisiyle insanlar çoğaldıkça bu tür kaynaklar ender ve değerli varlıklar olmaya başlamıştı. kutsaldı.

Bir toplumun çalışan nüfusu daha 70 . İnsanları ve hayvanları sellerden korumak için sel sularının erişemeyeceği yükseklikte setler yapmışlardır. Sermayenin verimini ve kendi çabalarını kolay kolay elden çıkarmaya razı olamazlardı. Kahire'nin yukarısındaki dar vadiye karşın. toplumun yararı için oluşturulurdu. kendi alanlarını genişletmek. bol bol hurma. Yakın Doğu'da baştan başa. Oysa toprağı böylesine ayıran Tanrı değil. Toplumun gücü. kupkuru ve kısırdı. Bu sermaye insanları toprağa bağlamıştı. Yaban kuşları. bu iki nesnenin ayırımıdır. Demek ki. ama buralarda bile sulama ve kurutma kanalları gibi sürekli gelişmeler gerekmişti. kanatlı hayvanlar. Böylesine uğraşıyla yarattıkları tarlalara böylesine çetin çabayla korudukları evlerine elbette çok bağlı olacaklardı. Uğraşılarının ödülü. oysa kanallarda çalışırken doğ rudan doğruya. ilk Sümer'lilcr olmuştur. bunlar da bu yörelerin çekiciliğini artırmıştı. Tarlaları sulamak. artık üretim besinlerin birikiminden oluşan bir sermaye gereksindiriyordu. Sümer'in o çağdaki durumunu öğrenebiliyoruz .tam bir kaos. öylesine bir yöre ki. bu sermaye toplumun çabasıyla. Kamış ormanlarını ilk kez açmışlar. örneğin Suriye ve İran vadilerinde koşullar böylesine olumlu değildi. İlk Sünıcrliler Dicle Fırat deltasını yaşamaya uygun bir alan durumuna getirmek için insan üstü çaba göstermişlerdir. Sümer'de doğal koşullar büyük bir topluma daha elverişliydi ve giderek büyüyen örgütlenmiş bir sosyal işbirliği gerektiriyordu. yedikleri besini üretmiyorlardı. "Dünyanın Yaratılışı"nın önemli bir unsuru. bataklığı kurutmak için kanallar kazmışlardır. araların daki kanalları işlemişlerdir. Bu ilk çabaların çetinliği Sümer'lilerin geleneklerinde sürüp gitmiştir. ekim ve barınak için toprak genişletilebilirdi. eıı elverişli yöreler emekle elde edilmişti. suların taşıdığı çamurun üstüne birbirine çapraz dizilen kamışlarla bir çeşit balkon kurularak yapılmıştır. Kanalları kurutmak için çalışan işçilerin beslenmesi gerekliydi. temizlenmemiş bataklığın ortasında yeni yerler aramaktan daha kolaydı. Tev. Yukarı Mısır'a oranla. Üstelik ilk yerleşme yerlerinden ve temizledikleri ilk bataklık alanlardan başlayıp. Elbirliğiyle kurutma kanalları büyütülebilir. Yeni yerleşme yerleri bulmak için bu yörelerden ayrılmayacaklardı. Daha sonra yüce Babil kentinin yükseleceği toprakların gerçekten yaratılması gerekiyordu. kuruttukları bataklık alanlarda bereketli ekin ve sürüleri için sürekli otlak yerleri olmuştur. suyla toprağın sınırı hâlâ karışık. balıklar belli hurma ve palmiye ağaçlarının arasında barınırdı.kış boyunca. Nüfusun artması. İnsan gücünden oluşan sermaye bu topraklara katılmıştı. Yakın bölgelerde. tek bir kişinin gücünün çok üstündeydi. Tevrat'ta adı geçen Ekek kentinin tarih öncesi başlangıç yöresi. Nil Delta'sında da herhalde aynı koşullar sürmekteydi. Bu işlerin tümü de işbirlikli (kolektif) uğraşılardı ve toplumun bütününü yararlandırıyordu.rattan. bataklık köyleri için olumlu bir unsurdu.

buğday ya da arpa tarlası sahibinden daha çok toprağa bağlar. doğrulara yöneltebilir. Gençler. köyün kentleşmesine yol açıyordu. Kuşkusuz bu. yaşlılara baş kaldırıp başka köyler kurmaya gidemez. boyun eğmeyenlere karşı yasaklar koyar. bataklık ve çöl olan çevreyi ekilebilir ve yaşanabilir topraklara çevirme gereksinmesini doğurarak. kendi yaptığını. zeytin ve başka meyvalar eklenmiştir. iistü çamurla sıvalı kamış duvarlarla yetinirdi. Böylesine sürekli ekim. Tarih öncesi çağlarda başlamış olduğu kuşkusuzdur.palmiyeleri bulunan topraklar. Suriye ya da Mezopotamya'da tuğla yapımı başladı. Irmak vadisinde ya da başka bir vahada toplumlar bu tür yaşam nedeniyle üyelerinin arasında sıkı birlik yaratmak için ender bir güce sahiptir. Sümer'de ya da Suriye'de yaban hurma . Yakın Doğu'da insanları yerleşikliğe yönelten bir başka unsur da çiftçinin yiyecek çeşidinin artması olmuştur: arpa ve mısır ununa artık hurma. mey. etkin güçle de donatılmış olur. yalnızca soyut yetkiyle değil. Yağmur tüm insanlara eşit yağar. zeytin ağacı ya da üzüm bağı. yeni alanlar bulma amacıyla. Meyvalarını yemek için ağaçların yakınına yerleşmek. Sonuçlan apaçık bellidir. Öyleyse toplum. Yerleşik yaşam. tarlaları sulayan kanalları kapatabilir. Bu tiir meyvalar hem besleyicidir. Ekilen tohıım bir kaç ay sonra ekin verir ama her bir ekim yılda bir kez hasat sağlar.va ağaçları her yıl meyva verir. Böylesine bir birikim. beğendiğine. İlk Mısır çiftçileri. toplumun yaptığı kanallardan geçerek tarlalara ulaşır. barınaklarda yaşarlardı. Sosyal irade bir başkan ya da bir kral aracılığıyla anlatım bulunca. ama ondan sonra belki bir yüzyıl meyva verir. tahıl tarlasından çok başka tür bir varlıktır.ları toplamayı ağaç budamayı. aşılamayı ve suni gübrelemeyi öğrenmesi zorunlu olmuştur. yepyeni bir bahçe tekniği gerektirir. Toplum yabancıların suya erişmesine engel olabilir. ama gelgeldim sulama suları. Bu tuğlaların yapımı için. Bahçe üreticisi. Bu eğitimin aşamaları bilinmemektedir.Ö. İlk Süıncr'liler kamış yığınlarının üstüne taze kamışlar ya da örtüler serer. hiç meyva vermez. doğru. çünkü vahanın ötesi susuz çöllerdir. Böylece koşullar nedeniyle toplum dayanışması sağlanır. gözbebeği ağaçları kadar. Hurma bahçesi. hem de saklanması ve taşınması kolaydır. M. 3000 yılından çok önce de. Mcy. toprağa kök salmıştır.çaktı. iyilere. dört beş yıl. ama ağaç taşınamaz.vacılık ve bağcılığın başlangıcı ancak sanıyla bulunabilmektedir. Hurma ağacı. besin üretim artığına gereksinme de arta . ya da her yıl o yöreye dönmek gerekir. bu baş.hırslı olmaya başladıkça. yerleşme alanı olarak yeğlenirdi. İlk önce ağaçlardan toplanılırdı. barınakların geliştirilmesine etken olmuş ve mimariye yol açmıştır. incir. samanla karışık çamur tahta 71 . Çok geçmeden Afrika'da çamurdan ya da kerpiçten evler yapıldı. Çok geçmeden meyva ağaçlan ve bağlar yetiştirilmeye başlanır. İnsanların nıeyva. kuşkusuz sahibini. beğenmediğinden esirger.

En eski tarihsel öykülerde bunlardan söz edilir. Böylesine bir bağımlılık da bugün belirgin biçimde sürdürülmektedir. Kendine yeterli ekonomik düzenin kırılmasının kanıtı. Avrupa'da neolitik toplumlara oranla. avcı ve sürücüler arasında alış veriş ve bağlantı kolayca başladı. Göçebe Arap deveciler. özgür yapım ve anıtsal mimariye olanak sağlamıştır. tarih öncesi mezarlarda ve köylerde giderek artan sayıda ithal ürünü bulunmasıdır. veya bahçe ürünleriyle değiştirebiliyorlardı. Aynı köylere ait daha sonraki mezarlarda bu silahların bulunmaması. Eski tuğlalar tam bir eşkenar biçiminde olmamakla beraber. Tuğla yığını düz kenarlı yığınların oylum ölçüsünün en güzel örneğidir. tıpkı çömleğin biçimine karar verircesine. tuğla da insanın eline. bu karmaşık mekanik çözümü bulabildiler. Daha sonraki Mısır mezarlarında ilk 72 . artık nesnenin niteliği yüzünden bir biçim ya da boyut sınırlaması yoktur. tuğla mimarisi uygulamalı matematik bilimine de büyük bir katkıda bulunmuş oldu. Basınç ve ağırlık kuramlarının bulunmasından binlerce yıl önce. öte yanda balıkçı. avcılar. Mısır'daki neolitik köylerde çoktan bulunmuştur. bu nedenle de daha önceleri başlamış olduğu sanılabilir. Sümer ya da Asur'da bazı kişiler kamış kulübenin tünel biçimi tavanını kopye ederken. anıt boyunda olabilir. Tuğlaları ne biçim bir araya getireceğine. edindikleri besinleri buğday. Bu yatkınlıkları bu bölgede çeşitli ekonomik düzenlerin uygulanmasına olanak sağlamıştır. elbirliğiyle ortaya çıkan işbirlikli (kolektif) bir yapıdır. silahları kendileriyle birlikte gömülürdü. Çiftçi top lumlar kendi tüketimlerinden fazla ürünü kolayca yetiştiıilebiliyorlardı. tahıl ve başka ürünleri yerleşik toplumlardan edinirler. arpa karşılığı verirlerdi. yerleşik çiftçilerin varlıklı köyleri arasında yer yer balıkçılar. daha önceki yapı biçimlerinin benzeri olmuştur. insanın kendisi karar verecektir. Böylece bir yanda çiftçi köylerle. Kızıl Deniz ve Akdeniz bölgelerinden deniz hayvanları kabukları. gerçek kemer yapmayı becerdiler. Bu arada. Bu tür ekonomik bağlantıların kesinlikle ne zaman başladığı bilinmez. En eski Mısır çiftçileri aynı zamanda avcıydı. takas yoluyla ekin artıklarına karşı av eti edinmiş olmalıdırlar. Çömlekçilik gibi. Yakın Doğu'da ırmak vadileri ve vahalarda yerleşen varlıklı çiftçiler. kendi kendilerine yeterli ekonomik düzenlerinden ayrılmaya daha yatkındı. Artık ürünü balık ya da av etiyle. Artık barınak bir kişinin yapımı değil. köylülerin kendileri avlanacakları yerde. yığındaki tuğla sayısı üç kenardaki tuğlaların sayısının çarpımıyla bulunabiliyordu. Gene çömlekçilikte olduğu gibi. Ortaya çıkarılan ürün.kalıplara dökülüp güneşte kurutulurdu. atalarının yaptığı işleme uymayıp. yarı bahçeci ve çiftçilerin yerleşmiş olması gerekir. ilk tuğla yapılar. özgür anlatım aracı sağlamıştır. Daha yoksul göçebeler de. Daha önce de belirtildiği gibi. Bu buluş.

ama çok geçmeden bunun yanılgısı anlaşılmış ve bunlar gerekli nesneler olarak kabul edilmiştir. gereksinmeydi. Susa'da bulunmuştur. Sümer ve Mısır'a böylece ithal edilen sakız ve değerli taşlar. istenirdi. Yeşil renk. önceleri gereksiz süs eşyaları sanılmıştır. Bu nedenle boyanın hazırlanması törescldi. başarı. keseler süslerle bezeliydi. Yabancı ürünlerin böylesine uzun yollardan taşınmasının nedeni ancak Doğuda. Kuzey Suriye'de ve Asur'da. Böylece göçebelerle çiftçiler arasında ilişki kurulmuştur. Bu açıdan bunlar lüks değil. Kabuk. Değerli taşların büyü ve gizsel gücü eski yazılarda sık sık belirtilir ve bu eski düşünler Avrupa'da bile Orta Çağlar boyunca sürüp gitmiştir. sıcakta sineklerin taşıdığı göz mikroplarına karşı dezenfektan görevini yapardı. Deniz salyangozunun kabuğu kadın seks organının dışına (vulva) benzer. Mısırlılar göz kapaklarını boyamak için malaşit taşı kullanırlardı. gizsel bir yanı olduğuna inanılırdı. uzun yaşam. lapis lazııli ise herhalde İran ovasından gelmiş olmalı. bu kabuklar Afrika ve Asya'nın bazı yerlerinde para yerine geçer oldu. Bu kabuğu süs eşyası olarak takmak doğurganlık getirdi. varlık. gizsel gücü. daha sonraları da ametistler ve firuzeler. yerleşik tarım köylülerinden başka bol sayıda gezegen halkın da bulunması olabilir. taşın içindeki bakır karbonat da. Bu taş süslü deri torbalarda taşınır. güneşin parlaklığından gözleri korur. çok geçmeden de lapis lazııli ve firuze ortaya çıkmıştır. paletler de hayvan biçiminde oyulurdu. bir uğur ve süs eşyası oluverdi. opal. Afganistan'dan ya da Etiyopya'dan. Böylesine değerlenince.. çocuk edinmek için de aranır. Hindistan ya da Kafkaslar'dan getirildiği sanılan amazonit boncuklarıyla birlikte. tıpkı bizde tütün içme alışkanlığının doğurduğu nice ürünler gibi. Malaşit taşına. gittikçe artan sayılarda görülmüştür. Her neyse. Yerli altın ve akik. Böylece mücevher yalnızca süs olarak değil.öncelcri yeşil malaşit taşı ve reçine. obsit.tümünün de büyüsel. reçina Suriye ya da Güney Arap yarımadasının ormanlık dağlarından. içlerindeki gizsel güçlerden dolayı değer kazanmıştı. en eski yerleşme alanlarında bulunmuştur. lav taşı Ege Bölgesinde Milas'dan Arap yarımadasından. çok geçmeden bunun çevresine daha nice boyalar ve ürünler eklendi. Öbür "ithal" ürünleri için de durum aynıydı . kantaşı gibi çölün renkli taşları ile firuze ve lapis gibi daha ender bulunan taşlar. Sümer'de olduğu kadar eski çağlarda ithal edilmeye başlamıştı. madenciliğe de yol açılmıştır.. İthal malı yabancı ürünler de çok eski çağlarda. Türkistan'da Anau'da ve Dicle'nin doğusunda Elam'da. ya da içindeki mana için önem verirlerdi. ticaret böylece başlamış. Sümer'de obsit. hayvan biçiminde yontulmuş paletler üzerinde çentilirdi. Ama Mısır'lılara göre bu etkiler gizscldi. sonraları lacivert taş {lapis lazııli) ve saydam lay taşı (obsiden). 73 . yalnızca güzel olduklarından değil. Malaşit taşı Sinai'den ya da Nubya'nın Doğu Çöllerinden.

üstlerine kazınmış olan resim bu yumuşak maddeye geçirilebiliyordu. Böylece muska yapma alışkanlığı başladı. Sonuç bir büyü işlemiydi. Tarlasının verimini artırmak kendi bahtını açmak amacıyla. boğanın gücüne de erişmiş olurdu. bakır karbonatıdır. Kazılı taş artık mühür olmuştur. o mana'nın biçiminde yontulursa. resmi kazınıp değeri artırılabilirdi. Böylece mühürlemek varlıkların korunması ve mülkiyetin saptanması anlamına gelirdi. Bir kabın üstü kille kapatılır ve üstüne mühür basılırsa. Perry'nin savı biraz abartmalı sayılsa bile. Daha sonraki tarihlerde. Kazılı taşların mühür olarak kullanımına. Perry savlamıştır. üstüne bir nesnenin. onların ardında koşmaya yol açmış olsa gerek. Mücevhercilik ve taş yontma gibi yepyeni ve güç bir sanat gelişti. biraz bakır bulaşmış 74 . Yazı bulununca. Firuze. dünya çapında altın. Göçebeler için de bu taşlar. Ama çok geçmeden ikisi birbirine karışmış ve kullanımı kesin bir sınırla ayrılamaz olmuştur. Asur'daki en eski yerleşme alanlarında rastlanmıştır.Nesnenin içindeki gizsel güç. değerli taş. köylü kendi tahılı ve mcyvasının bir bölümünü çöldeki göçebelere vermeye razı oluyordu. amber ve benzeri sözde büyüsel nesnelerin eski Mısır'lılar tarafından dünyanın dört bir yanında aranmaya başlandığını W. ya da örneğin gamalı haç gibi gizsel bir simgenin. En eski düzenli ticaretin önemli bir aracını bu boncukların oluşturduğu söylenebilir. sahibi yalnızca göğün berraklığına değil. Girit'ten Türkistan'a kadar Doğu'da tüm eski kültürlerde yaygın bir uğraşı oldu. Diyelim bir firuze bir boğa biçiminde oyulursa. taş ve kabuk aramak çok önemli ve geçerli sonuçlar doğurmuş. mühür imzanın yerini alacaktır. Eski çağlarda mühür Fırat'tan Iran boyunca doğuya doğru gitmiştir. Mavi fayans herhalde tarih çağlarından çok önce bulunmuş olmalı. Budunbetimcilcrin (Etnografların) tabu koymak dedikleri işlem budur. daha da artardı. başka çekiciliği olmayan bölgelerde araştırma yapılmasına yol açmıştır. J. Böylesine bir olay. Köylü topluİlıkların ekonomik kopukluğunu kırmak için güçlü bir unsur olmuştur. Üstelik yoğrulabilirdi.biz buna bugün sentetik firuze diyebiliriz. kabın içindeki madde bu mühürle korunmuş olur. Bu büyü nesnelerinin yüksek değeri. Artık büyü ve giz bu yumuşak maddeye işlenmiştir. tarım ürünleri elde etmek için takasta kullanılacak taşınabilir nesnelerdi. Bu tür kazınmış boncukların özel bir yeteneği vardı: yumuşak kil üzerine bastırılınca. bu tür nesneler. Sert taşları boncuk ve muska yapmak için yontmak ve biçimlendirmek. Bir başka unsur da çok önemlidir: malaşit taşı. Taşı bir muska biçiminde oymaktansa. Mühür kırılınca. ama güneş ve alkali'nin bir çeşit büyüyle firuze rengi aldığına inanılırdı . Firuze yerine geçerdi. Yeni yeni cilaların bulunmasına yol açtı. labıı kırılmış olmakta ve büyü cezaları gerekmektedir. İçinde bulunduğu sanılan gizsel nitelikler nedeniyle altın. uygarlığın yayılmasında önemli bir unsur olmuştu. muska ise Mısır'da ve Akdeniz kıyılarında kullanılmıştır.

ateşi yüzeyde bir madene yakın yakıverir ve böylelikle bakırı arıtmış olurdu. Kalıba istenilen miktarda bakır dökülebilir. Ya da. Metalürji iki gurup buluş gerektirmiştir: (1) bakır sıcakken iste nilen biçimde dökümü yapılabilir bir madendir. taş ya da elyaf gibi. sonra ince şeritler yapılmış ve kesilmiştir. kesilerek. kalıbın büyüklüğüdür. rastlantıyla arıtılmış boncuk boncuk bakır görülmüştür. dövülerek ve bükülerek işlenmiştir. Kalıplar da çömlekçi kilinden yapılabilir. eritilcbilmesi ve dökümünün yapılabilmesidir. Onların işlemleri. kemik. pek ender de olsa. 75 . Eritilebildiği için de. Ama bu eşyalar. iğnelere. Madenin gerçek üstünlüğü. Taştan bir balta başı. Tarih öncesi çağda bir Mısırlı. kemik ya da taş işçisi gibi maddenin boyutu ve biçimi ile sınırlı değildir. bazı tür saydam taş ya da toprağın odun ateşine tutularak ısıtılmasıyla elde edilebilir. Büyük Göller bölgesinde. Kristof Kolomb'dan önce Kızılderililer. maden durumunda bulunabilir. Amerika'da. Bu madeni üstün bir taş türü olarak görmüşler. bunları yontup biçimlendirerek yapılabilir. Bakırın bu tiirlü arıtılmasına çok kez rastlanmış olunabilir ama bunun öneminin hemen farkına varılmamıştır. Gerçekten de bakır. Fakat eritme ye ve dökümünü yapmaya hiç yeltenmemişlerdir. metalürji buluşuna yönele. ya da mızrak ucu ya da kemik bir mızrak ancak esas maddeden parçalar kesip. ikinci devrimde en başat unsur olan madencilik. çömlekçi kilinin özelliklerinin bazılarını içerir. Bu buluş güç bir iş değildi.alüminyum fosfatıdır. endüstriyel amaçlarla bakır kullanmışlardır. Böyle olunca da. mızrak başlarına rastlanmıştır. bu nedenle Eski Dünya'da olduğu kadar Amerika'da yerli bakır üretimin gelişmesine yardımcı olamamıştır. gece ateş yakarken. hatta bakır üzerine dövme işleri bile yapmışlardır. Eritilmiş bakır ise tümden yumuşaktır ve istenilen biçime uydurulabilir. bakır madeninin özelliklerinin farkedilip işlendiğine değin bir belirti taşımaz. Usta dilediği biçimde bir kalıba bakırı döker ve soğuttuğu vakit de kalıbın biçimini alacağını bilir. değerli taş arayan biri. Çok eski Mısır mezarlarında ara sıra küçük bakır eşyalara. Bakır işleyen usta. Kısacası. firuze ve diğer renkli taşlar ararken insanlar kendiliklerinden maden bulunan alanlara sık sık gitmişler ve bakır cevheri ellemişlerdir. bu tür büyüsel düşünlerin dolaylı bir sonucundan doğmuş olabilir. Katanga bölgesinde. (2) bu kızılımsı. Bakır çekiçle vurularak ince çubuklar haline getirilmiş. Bu da ilk baştan bakır cevherlerinin azalmasından olabilir. rastlantıyla. Zencilerin açıkta yaktığı ateşler sonucu.memiştir. Boyutta tek sınır. Her ikisi de bakır cevheriyle ilgilidir: bu cevherlerin pek çoğu pırıl pırıl olduğundan herhalde gizsel sayılırdı. Malaşit. ocağındaki sönmemiş küllü ateşe diyelim bir malaşit taşı düşürebilir ve bakırın boncuk boncuk aktığını görmüş olabilirdi. ama soğuyunca sertleşir ve kenarı taş gibi katı olabilir. sert maden.

Bir yanı düz bir eşya yapmak için kullanılan kalıp kolayca biçimlendirilebilir. gizsel görünmüş olmalıydı. Mezopotamya'da çok ilginç bir buluş olan cire perçine yöntemi uygulanmaktaydı. M. Gerçek uğraşı. metalürji başlamıştır. uygulamalı bilimin yepyeni bir türüdür -bu bilgiler çağdaş kimya ve 76 . Üstelik dövülüp biçime sokulabilir. sonra gene sert duruma getirilmesi şaşırtıcı bir olaydı. Örneğin. törpü ya da zımparayla düzeltilmelidir Kuşkusuz. Bundan başka. Bu da fırın gereksindirir. Uzun tecrübeler ve sayısız deneylerle bir zanaat geliştirilir. kalıp ki lden yapılır. nesnenin çeşitli aşamalarda değişimini gözöntindc tutarak. sonra üstüne kil kaplanır. kil ısıtılır. Döküm işi.Öte yandan. Alevin üstüne hava akımının gelmesini sağlayacak yeni bir aracın bulunması zorunluydu. En önemlisi. Bu nedenle de. döküm işleminin ne denli çetin olduğunu alatma . İşte bu olayda. her iki parça da eş olmalı ve birbirine bağlanmalı ya da kenetlenmelidir. katı madenin. bu işlemin yürütülmesi için çeşitli yeni buluşlar gerekliydi. düşün biçimlerini yeniden ayarlamak demekti. sıcakken böylesine yumuşak olan maden soğutulduğu vakit taş ya da kemik kadar sert ve bu nesneler kadar keskin ve ince bir alet oluşturabilir. Bakırı eritmek için aşağı yukarı 1200°C yüksekliğinde bir ısı gerekir. oysa bakır balta yeniden eritilip dökülebilir ve bu işlem çok kez yinelenebilir.ya yeterlidir. eriyik madenin kalıba yapışmaması ve okside olmaması için çok dikkat gerekir. böylece çömlek olur. bu üstünlükler larke. içine eritilmiş maden dökülür. Bundan başka. Bu uğraşı. hava kabarcıklarının oluşma tehlikesi vardır. insan fiziksel değişme denilen çok ilginç bir değişimi oluşturmaktadır. yapılan yeni balta eskisinden farksız olur. 3000 yıllarında. dökümü yapılan nesne çekiçle. istenilen biçime getirilir. Oysa keskin bir kama yapmak ve her iki yanını kavisli biçimlendirmek çetindir. Bu bir kaç söz. büyiiscl. bundan sonra içindeki boşluğa maden akıtılır. bu da dökümü zayıflatır ve bozar. en sonra da kil kalıp kırılır. demircinin çok geniş ve ayrıntılı endüstri törelerine sahip olması gerekir. mum modelinin biçimindeki maden ortaya çıkar. Çeşitli fırınlar ve maşaların bulunması gerekliydi. taş ya da kemikten daha dayanıklıdır. Böylesine bir âlet için iki parçalık bir kalıp kullanılmalıdır. Körük bu işi çözümlerdi ama bu alet de M.Ö. bu arada mum eriyip akar. çok sert kullanılınca aşınır ve işe yaramayacak biçimde yontulur. İstenilen aletin modeli önceden mumdan yapılır. eritilmiş maden durumuna gel mesi. kalıp gerektirir. kapta eritilen bakır ile döküm yoluyla biçimlendirilen bakırın aynı nesne olduğunu kavramak ilk önceleri çok çetin bir iş olmalıydı. Ham bakırın biçimsiz yığını. Oysa bunu sezinlemek.dildiği vakit gerçekten maden işlemeciliği. nesnelere değin ne gibi düşünleri varsa bunları bu yeni duruma göre. Kapalı kalıpta. 1600 yılına dek bulunamamıştı. İşte. Taş balta.Ö. bir sayfalık yazıyla anlatılamayacak kadar uzun ve güçtür. ayarlaması gerekmiştir. Sert.

Oysa anlamı bundan da ötedir. ancak çiftçilerin üretim artığı ile geçinir. Mezopotamya'da yer yer demir cevheri arıtılmıştır. insan hangi çeşit taşın. Bir toplum. bunun akıl alır anlatımı ancak çağdaş kimya yoluyla yapılabilir. Bu törelerin aktarılışı. metalürji en eski uzmanlık dalıdır. cevheri. Ama ilk insanlar için ne denli şaşırtıcı bir oluşum! Cevher. ekonomik bağımsızlıktan vazgeçilmiş olması anlamına gelir.Ö.Ö. insanlar artık bilinçli olarak. demircilik genellikle uzmanların işidir. Kısa bir süre sonra. bilgisi daha büyük uzmanlık gerektirirdi. Sonunda. 1400 yıllarında 77 .mistlcrin (simyacıların) nesne değişikliğine değgin anlatımları sürüp gitmiştir. Bakır her yerde bulunmaz.ği öğrenilince. M. alke. madene hiç mi hiç benzemez. Bu iki maden M. bugün bizlerin unuttuğu çeşitli büyülerle bağdaştırılması gerekirdi. Alev alev kömürle karşılaşınca uğradığı değişiklik bir çeşit mucizedir . ancak besin üretim artığıyla bir metalürji uzmanı besleye bilir. Madeni cevherinden çıkarma işleminin bilimsel ve ekonomik yönleri belki de maden işçiliğinden de daha çetindir. Çağdaş yabanlar arasında. 3000 yıllarından biraz öncelerine ait meteorik demir Mısır mezarlarında bulunmuştur. çömlckçininkine oranla daha çetrefildi ve daha çok dikkat isterdi. Ama demircinin uğraşısı. 3000 yıllarında Mezopotamya'da kullanılmıştır. tarım işlerinin arasında evde yapılabildiği kuşkuludur.kuşkusuz bir nesnel değişiklik. Besin üretiminden ayrı tutulan uzman. Demek ki. O ana dek de. Madenin endüstride kullanımı bu nedenle işçiliğin uzmanlaşması ve toplumun üretiminin normal gereksinmesini aşmasının bir belirtisidir. çömlekçi törelerinin yayılmasından farklı değildir. Mısır'da tarih öncesi mezarlarda gümüş ve kurşun bulunmuştur. Bakır cevheri. karbonla ısıtıldığı vakit bakır sağladığını bilecek kadar pratik kimya öğrenmişti. maden işçiliği her zaman tam gün süren bir uzmanlık dalı olmuştur. Uygun taş. Maden işçiliğinin. Pek çok deney başarısız olmuştur. neolitik çiftçilerin yeğlediği topraklar ve lös ovalarında değil.fizik dallarına aktarılmıştır. ormanlık ve taşlık alanlarda bulunur. Çiftçi toplumların pek azının kendi toprağında bakır bulunmuştur. Endüstriyel düzeyde demirin arıtılması ve işlenmesi ancak M. çeşit çeşit taşları arayıp. Ama. madenin evdeki üretimi aşan artık üretim karşısında edinilmesi gerekmiştir.ama o çağlarda. büyücülük dışında. Bir kez madenin değeri ve bazı taşların madene dönüştiirülebildi. alkemistin kuramı ne olursa olsun. her yerde bulunamazdı.Ö. genellikle sert kayalarda damarlar halinde oluşmuş kristal ya da toz minerallerdir. biiyiik çoğunluğu bu madeni ya da cevheri ithal etmek zorundaydı. Cevherin bakıra dönüşmesi basit bir kimyasal değişimdir. daha önce de belirtildiği gibi. deneyler yaparak uygun taşları ve cevherleri bulmaya çalışmıştır. maddenin tümden bir başka madde oluşudur bu! Aynı maddenin bu süreçte sürüp gittiğini kavramak herhalde çok güç olmuştur. ama bu arama sürecinde başka madenler bulunmuştur.

Çıkartılan ilk bakır cevherleri anlaşılan üst düzeylerde bulunuyordu. yukarda belirtilen üstünlükleri abartılmamalı. Arıtma sanatı da kolay değildir. Maden kuyularının duvarlarını ve damını tutmak için destek vc keresle kullanma yöntemleri bulundu. Madencilerin besin üreticisi olmaları olanak dışıydı. Bilgili madcncilik. 4000 yıllarından hemen sonra Doğuda geniş çapta öğrenilmiş olmalı. bu katlanılmaz 78 . Oysa madenin taşın yerini alması uzun sürmüştür. daha derindeki cevherler genellikle sülfid'lerdir. Taş aletlerin en büyük sakıncası çabuk aşınnıasıdır. 1000 yıllarında. madenleri tanımak için dış belirtilerini öğrenmiş ve işlemek için çeşitli teknikleri edinmiş olmaları gerekirdi. bir tür alev gereklidir. madencilerin. yıkanarak kayadan ayrılması ve yüzeye çıkartılması gerekiyordu. demir ustasına oranla çok daha geniş ve 'erin bir bilgi sahibi olmaları zorunluydu. taş çapalar ekici için yeterliydi.Ö. aıııa taşın bol olduğu yerlerde bu aletler kolaylıkla yenilenir.gerçekleşmiştir. okside olmaları için en önce açıkta ısıtılmaları. bugün bu işlerden anlamayan kimselerin hayranlıkla bakacağı ama denemeye yeltcnc meycccği dii yde bir bilim uygulanmaklaydı. Metalürji. Cevherin. ısınan yüzeylere su atmayı öğrenmişti.Ö. Oysa M. bunlar üretimlerini kendileri tüketen çiftçilerin ürettikleri besine dayanmak zorundaydılar. Gerçi çabuk aşınır. daha sonra arıtılmaları gerekir. taş aletler de ekini biçmek. madencilik biliminin nasıl kurulup geliştiğine değgin hiçbir kayıt yoktur. Büyük çapta üretin. kırılması. bakır gibi açık fırında ısıtılırsa. Değişik tiirde cevherleri sınıflandırmış olmaları. 3000 yıllarından hemen sonra Sümer ve Indiis vadisi madencileri kalayı biliyorlardı. deriyi biçimlendirmek hatta yiin kırpmak için yeterliydi. Toprağı çapalanıak için. için irin yapımı bir buluş olarak oluşturulmalıdır. zaman da kıt değilse. Demek ki. Ama hammaddesi yakında bolca bulunursa. bunları sık sık yenilemesi gerekirdi ama. Taş balta odun kesmek için. maden işçiliğinden de daha uzmanlık isteyen bir uğraşı olmalıydı. sırıkları biçimlendirir. İnsanlar daha sonra yer altındaki damarları araştırmaya ve madenciliğe yöneldiler. ancak arada bir uygun bir taş bulup yeniden balta yapmak gerekir. Bu bilgi de ancak deneyle ve sonuçlan ka--şılaştırmakla biriktirilebilirdi. bu maden de döküm işlemini kolaylaştırmak için bakırla birlikte kullanılıyordu. Taş balta ağaç keser. kayık yapar ve bu işleri bak» balta kadar çabuk tamamlar. Ancak üst düzeylerde bulunan bakır. sert kayaları parçalamak için karşılarında ateş yakıp. bu da kolay bir işti. o çağda yaban sayılan Avrupa'da bile. Ne yazık ki. Başka madenler başka işlemler gereksindirir. arıtıcıların. M. Dökümde olduğu gibi. Örneğin kurşun. Bakır madencisi. buhar olur gider.Ö. maden arayıcıların. kömürle ısıtılarak arılılabilir. Madenin.dır. M. Anlaşılan bir zamanlar üst düzeylerde bol maden bulunmaktaydı oysa çağdaş jeolojik araştırmalardan çok önce tükenmişti.

hâlâ çapalarla küçük tarlalar sürülmekteydi. hâlâ Japonya'da kullanılan türden çekme çapa. kralların ccn. Bu da hayvanın koşumu ve rüzgârdan yararlanılması demekti. çağdaş makineleşmenin ön koşuluna varılmıştı. Açık çöllerde ve steplerde.uı çok daha önceleri. Artık küçük tarlanın yerini büyük çiftlik almıştır. bir erkek. daha çok besin ve çoğalan nüfus demektir. ikinci devrenin ön koşullarını oluşturmuş ve bu devrimden önce başarılmıştır. bu yarı kurak bölgelerde. ya da geçen yüzyılda Hebrid tarafından kullanılan ayak sapanı ilk modelleri sağlamış olabilir. Tekerleğin nasıl bulunduğu yolunda kolaylıkla bir sanıya varılabilir. Karma çiftçilerin ise severek mal karşılığı verebilecekleri henüz evcilleştirdikleri sürüleri vardı. Liğli toprakta uygun taşlar bulunmadığın dan. kuşkusuz. Yakın Doğu.artık içten güdümlü motör. Kendi vücudunu daha kaba işlerden kurtarmayı öğrenmiştir . Oysa Almanya'da M. Artık ekim işlerinde erkekler kadınların yerini almışlardır. Ur'da. en önce sapanın bulunması gerekiyordu . bugün ilkel avcı kabilelerinin çadır ve eşyalarını kamptan kampa taşımak için kullandıkları kızaklara benzer türden araçlar öküzlere çeklirilmckteydi. ilk kez kendi kaslarıyla sağlanamayan güçlere başat olduğunu. tıpkı mailenin bulunması ve metalürji biliminin geliştirilmesi gibi. öküz arabaları ve kızaklarından daha eski olabilir. ama bu konuda güvenilir verileri bulmak güçtür.) M.T-vlerini mezarlara götürmek için hâlâ kullanılmaktaydı Oysa o yıllar-. Aynı zamanda mekanik ve fizik dallarının yeni ilkelerini öğrenmektedir. 3000 yıllarında öküzle çekilen kızaklar. insanın doğa güçlerinden yararlanmasının ilk deneyleridir. Mısır ve Ege'de.O. buhar kazanı ve mekanik denizciliğin yolunu tutmuştur. Bunda başarılı olunca. Sapanla sürülen toprağın altındaki verimli maddeler yüzeye çıkar. elektrik motörü. Bu buluşlar da. taşıtta kullanılınca. 2000 yıllarına dek. daha gelişik taşıt yöntemleri bulunmalıydı. karada taşıta devrim getiren yo» bir buluşla kızaklarda büyük değişiklik yapılmıştı. Tekerlek.tarih öncesi Mısır'lıların uzun saplı çapası. hatta bu güçle i yönelttiğini farketmiştir.Ö. Tarih öncesi marangozluğun tacı denebilecek tekerlek bulunmuş. Bu isteğin karşılanması için de. Tahta eşyalar dayanıklı 79 . bir kadının çapayla sürebileceğinden çok daha büyük bir alanı işleyebilirdi. tarihten çok önce başlamış ve tamamlanmıştı. ancak bu koşullar altında daha yeni ve dayanaklı bir malzemeye ve bu nedenle madene gereksinme duyulmuştur. verimli topraklar köklerin ulaşamayacağı kadar derinlere inerdi. Bu devrimin ne zaman oluştuğu da bilinmez. ama. (Sığır ve koyunlardan çok önce köpekler insana alıştığından. Öküz ve eşeklerin koşumu ve rüzgârın gücünün kullanılabilmesi. Belki ilk kez öküze sapan sürdürülmüştür. kızağı bir çeşit arabaya dönüştürmüş oldu ve böylece lokomotif ve otomobilin ataları doğdu. köpek kızakları. Bu da daha çok ekin.bir sakınca değildir. İki öküz ve bir sapanla.

Eski Mısır'da sapan sürme. ancak çömlek ya da taş gibi dayanıklı maddelere yaptıkları resimlerden edinebiliriz. Mısır'lılar M. Tekerlek dingili üzerinde tek parça olarak dönerdi. bu yıllarda da Asya'dan Hiksos'ların istilasıyla kullanmak zorunda kalmışlardı. en az beş yüzyıl sonra da. Bu resimlerin de kusurlu ve tek yanlı kanıtı ancak şu varsayımları sağlayabilir: Sümer sanatında.Ö.Ö.olmadığından. arkeolojik kayıtlar M. 80 . Elam. 1650 yıllarına dek kullanmamışlardı. Mezopotamya ve Suriye'de tekerlekli arabalar. çevresine lastik olarak. Türkistan'da da aynı yıllara rastlar. Girit ve Asya'da bulunmuştur. M. hatta savaş arabalarına ġekil 5 . 3500 yıllarında rastlanır. Kuzey Suriye'de bu daha da eskidir. bu aracı.Ö. 3000 yıllarında bile Sümer'lilerin kullandıkları arabaların tekerlekleri birbirine bağlantılı üç parça tahtadan yapılmıştı. 3000 yıllarında ise. arabalara rastlanmıştır. arkeologlar tahtadan yapılmış eşyalar hakkında gerekli bilgiyi. deri geçirilmiş. İlk tekerlekli araçlar kuşkusuz kaba saba eşyalardı.Ö. tekerlekli araçların resimlerine M. 2500 yılına kadar gittiği vakit. Günümüzde. M. dingil de arabanın gövdesinin altına deri bağlarla tutturulurdu. süt sağma ve çapalaına rastlanmıştır. Sind'de köylerde kullanılan öküz arabaları aynı biçimdir. Öte yandan.Ö. üstüne bakır çiviler çakılmıştı. Endüs vadisinde.

2000 yıllarında Babil ile Anadolu arasında mallar genellikle eşek sırtında taşınmaktaydı. Çömlekçiler artık birer uzmandır. Sümer anıtlarında araba çeken bir tür katır görülmüştür.Tekerlek yalnızca taşıma işlerine devrim getirmekle kalmamış.Ö. tekerleği çevirince. tekerlekli arabadan çok önce kullanılmaya başlamıştır. Hayvan gücünün taşıtta kullanımının tek örneği arabalar değildir. Oysa Mısır'da. İmalat makinelerine ilk kez bu dalda tekerlek eklenmiştir. araba taşımasına oranla. Her neyse. çömlekçi.Ö. 1000 yıllarına dek ata binildiğine değin bir kanıta rastlanmamıştır. çömlekçi çarkı. Eldeki kanıtlara göre. Yatay bir tekerleğin ortasına çamur koyup.Ö. artık toplumsal ürün artığından paylarına düşeni alarak yaptıkları ürünü vermek düzeyinden çıkmışlardır. Bu hayvanların gerçekte ne oldukları gerçi tartışma götürür. işçilikte uzmanlaşma açısından bir adım daha atılmış oldu. çarkla yapılan çömlekler. 3500 yıllarında imalat endüstrisinde de uygulanmaya başlamıştır. M. Bunlar gene de kesin kanıtlar sayılamaz. 1650 yıllarında götürülmüştür. tekerlekli araçlar kadar eskidir.e endüstridir. Etnografı bilimine göre.Ö. gerçi buna inanmak biraz güçtür. M. herhalde yük hayvanı olarak. M. Böylece tekerleğin seramik endüstrisine girişiyle. 500 yıllarına dek çömlekçi çarkı kullanılmaktaydı. Yakın Doğu'da M. Forde'a göre at da ilk önceleri süt sağmak ve binmek için cvcil leştirilmişti. bu yörede yetiştirilmiş olması gerekir. O yıllardan bu yana Yakın Doğu'da en yaygın yük hayvanı eşek olmuştur. haberleşme hızlanmış ve mal taşımı büyük çapta kolaylaşmıştır. Üstelik yaptığı daha düzgün olmuştur.Ö. M. Bu tür taşım.Ö. Frankfort gibi bazı 81 .Ö. O tarihlerde evcil eşeklerin Mısır' da yaşadığı saptanmıştır. 2000 yıllarında at olduğu kuşkusuzdur. Bu konuda küçük bir açıklama gereklidir. elle bir kaç günde yapamayacağı işi bir kaç dakikada yapmayı başarabilmiştir. Daha erken tarihte. Alplerin kuzeyinde. 3000 yıllarından çok önce. tekerlekli arabalar. eski çağlarda da bu düzen geçerliydi. her zaman bu ikisi birlikte yürümemiştir. Çömlekçilik ilk mckaniz.Ö.Ö. arkeolojik kayıtlarda daha giiç kanıtlanır. oysa çarkla yapılan çömlek erkeklere özgü bir ticaret alanıdır. Eşek. Avr upa'da. insan da hayvana binebilir. Bu hayvanlar Mezopotamya'da sapan sürmek için de kullanılmaktaydı. Yakın Doğu ve Hindistan'da. 2500 yıllarına ait çok kaba saba eğer örnekleri bir yana. bugün basit düzeyde yaşayan insanlar arasında elle yapılan çömlekler evde kadınlar için bir uğraşıdır. Öküz ya da başka hayvanlarla çekilen arabaların kullanılmasıyla. İndüs vadisinde M. çarkla çevrilen çömleklerden en az bir kaç yüzyıl daha eskidir. Kuzeydoğu Afrika hayvanıdır ve M. Tekerleğin ilk iki kullanımı birbirinden bağımsız olarak gelişmiş olabilir. Eşya hayvanın sırtına yüklenebilir. oradan da Mısır'a Hiksos'lar tarafından M. Ama hep savaş arabalarına bağlı çekim hayvanları olarak kullanılmışlardır. Bu nedenle de bu zanaat değişmiştir. M. 3000 yıllarında ya da daha önceleri. Girit'te ise.

çoğunluk bunların Asya yaban eşeği olduğunda diretirler. bu bölümde ele alınan zaman sürecinin kapsamını aşmakla beraber. ayrıca. atla ulaşım.bilginler resimlerdeki bu hayvanların at olduğunu ileri sürer. Daha az kanıt bulunmakla birlikte. Bir başka olasılık daha anımsanmalıdır: Deve ve hecinler M. Yukarda sayılan sanat. bunlar öküz ve eşek arabalarının erişemeyeceği hız ve mesafelere ulaşarak. Eğer bu tür insanlar varsa. deniz yoluyla da Doğulu insanlar doğal kaynaklarını ve ayrı ayrı edindikleri deneyleri birleştirmeye yönelmişlerdir.Ö. yöntem ve süreçler. Doğu insanları böylece.Ö. Bunların yaygınlaşması ise pratik bilgilerin bir araya getirilmesi demektir. Bu hızlanma.Ö. Gene de. haberleşme ve ulaşımın alanını ve hızını büyük çapta artırmış olmalı. çöl engeli aşılabilir. deney birikimlerinden doğan bilgi ve uygulamaların dışa dönük anlatımlarıdır. Hilzheimer ve Wolley de dahil. Yelkenliler ise M. Bu bilgi uygulanmadan önce. denizde yollarını bulabilmek için yeterince topog. 3500 yıllarından biraz sonraya dek Mısır'da bulunmamıştır. diğerlerine göre bu katırdır. Sümcr'lilerin ve tüm öbür eski savaş arabalarında kullanılan takımlar. bul unanlar da Nil bölgesine yabancı türdendir. kırkı aşkın kürekçi tarafından çekilen kayıkların resimlerini taşır. ikinci devrimin tamamlanması ve yeni tür bir eko nomi ve toplumun kurulması için gerekli biçimde doğaya teknik açıdan başat olabilmişlerdir.rali ve astronomi bilgisi de edinmişlerdir. Ağaçtan oyulan kayıklar ve deri kayıklar ilk devrimden önce balıkçılar tarafından kullanılmış olmalıdır. tekne yapmayı ve yelken çekmeyi öğrenmişlerdir). 3000 yıllarından önce evcilleştirilmiş olabilir. 82 . Bu kayıkların ortasına doğru kamaraya benzer bir yer de vardır. çöller de artık denizler gibi nüfus özeklerinin arasında bağlantı alanları sayılabilir. gene de ikinci devrim süresinden önce ele alınabilir: çoktan at ulaşımını öğrenmiş ve kullanan insanlar vardı. Tarih öncesi Mısır vazolarının üstündeki resimler papirüs yığınlarının birbirine bağlanmasıyla yapılan. en son yelkenlilerin doğu Akdeniz'de gezindiği kesindir. 3000 yıllarında. Karada olduğu gibi. Bu arada şunu da söylemek gerekir. Yukarda anlatılan karayolu ulaşımında gelişmelere paralel olarak deniz ulaşımında da gelişmeler kaydedilmiştir. düşün ve buluş alışverişini gerçekleştirmiş olabilirler. Böylece insanlar deniz ulaşımındaki mekanik güçlükleri aşmasını başarmışlardır (kısacası. M. Deve olunca. daha eski çağlarda öküzü arabaya koşmak için kullanılan türden esinlenerek yapılmıştır. Öküzler ile katırlar arasındaki doğal farklılık nedeniyle de bu eski takımlar atlara çok ağır ve kaba geliyordu ve verimi kesiyo rdu. aynı tür deniz ulaşımının Hint Okyanusunda da geçerli olduğu söylenebilir. Atların evcilleştirilmesi. Ama bu konuda kanıtlar daha da kıttır. araya başka unsurlar girmiştir.

bunun için de ne çileler çekmiştir. Belirtilen gelişmeler de. sanat ve din alanındaki değişiklikler. yeni düşünlerin ya yılması kolaylaşır. Herhangi bir toplum. bu tür göçlerin kanıtları vardır ve bu göçler sonucu insan ekonomisi gelişmiştir. bu alandaki ekonomilerin farklılığı üzerinde duruldu. çünkü kurulu toplumların katı kuralları yıkılır. okuyucuya yalnızca şunu belirtelim. Oysa böylesine bir anlatım arkeolojik gerçeklere ters düşer. insan için ekin. sürekli ve pürüzsüz gelişimler gibi sıralandı. Daha fazlasına neden katlanmalı? Gerçekten de değişiklik tehlikeli olabilir. geleneksel kurallar ve yasaklarla anlatımını bulur. ya da onların yerini alır. Bu biçim de. uygun biçimde yapılmasına dayanır. veya onlara başat olur. Bu tür değişiklikler genellikle yeni insanların istilası ya da sızması sonucu. Bu uyumda başarı gösterdiği oranda da. halkının besin için tümden Doğa'ya bağlı olduğu bölgelerde bu özellikle geçerlidir. varlığını artırmak için nice beceriler edinmiş. İran. yaşamını sürdürmek için çevresine uymak zorundadır. toplumun tüm üyelerini içeren kesin bir eylem ve davranış biçimi saptar. ya da silah zoruyla girip zorla elde ederler. bu inanç. ekini öldürüp. doğunun tarih öncesi çağlarını kaydeden kitaplar da insanların bu tür göçlerini betimlemek ve izlemek amacını güder. buralarda yaşayan insanlar için ölüm demektir. Bu bölgelere "İsrail çocukları" gibi ömür boyu. Kuraklık ve seller nedeniyle. gerekli işin. bazan de çok şiddetli. neden değişiklik istesin? Doğa'dan yararlanmak için. acı değişiklikler olmuştur. Böylece step halkı. göçler ve istilalar sonucu olmalıdır. hayvanları otlatacak çayırları kurutacağından. daha önceki bölümlerde tek bir parça gibi ele alındı. Açlık korkusu. İstila yoluyla "kültürlerin çarpışması" sonucu. arada bir de dinlcncbiliyorsa. Günlük yaşam olaylarının çeşitli törenlerle kutlanması ve yaşanması gibi. büyüsel-dinsel inançlar ve korkularla ke. sosyal kuruluşlar. Basit donatılmış toplumlarda. toplum tutuculuğa yönelir. çömlekçilik ve mimaride. köklü. 83 . bu kurallardan ayrılanlar cezalandırılır. insanları. yetiştirdiği besinle geçinebiliyor. uygun ideolojiyle sağlamlaştırılır. Ani bir kuraklık. geleneksel kurallar da büyüscl güçlerle korunur. Yerleşen ekonomi . Doğunun arkeoloji kayıtlarında yansıyan nesnel kültür. Bir grup insan. Kendi toprağının doğal kaynaklarını araştırarak ve kullanarak yaşar. sanat ve cenaze törenlerinde. boğaz tokluğuna hizmet koşuluyla yerleşebilirler. yaşam gerekli zamanda. açık bölgelerde kuşkusuz göç yapılacaktır.sinleştirilir. Mezopotamya ve Suriye'deki yerleşme alanlarında ve Mısır'daki mezarlarda bulunan verilere göre. hayvan için otlak bulunan ırma k vadisine itecektir. Bu noktada.Nil ile Ganj arasındaki uçsuz bucaksız alan. yerli nüfusun topluca yerinden edildiğine tanıklık eder. vadi halkıyla karışır.

Örneğin. Oysa göçle gelen toplum. Bunlar kolaylıkla insan üstü güçlerin işe el koyması olarak yorumlanabilirdi. bugünkü basit toplumlarda çok büyüktür. Ya da. kamuoyu değişikliğe karşı çıkardı. vakitsiz bir fırtına. bu güçler alışılagelmiş davranış kurallarının dışına çıkıldığı için öc almak amacıyla işe el koymuş olabilirlerdi. onlar da kendi çevrelerine uyumlu bir ekonomik düzen kurmuşlardır. daha az dayanıklı olduğu için. çiftçilere oranla daha çok et yerler. Kurulu düzenden en küçük bir ayrılma. Toprak gene de meyva verir. kuşattıkları bölgenin yerli insanlarının kurum ve inançlarının yerini alır. Bu nedenle de çakmak taşına. toplumun tümünü tehlikeye düşürebilirdi. kendi topraklarında kolaylıkla bulunabilen lapis lazuli taşı olmadan edemezler. oysa topal kadınların çapası yerine erkeklerin sapanıyla sürülmüştür. Belki bıçak yapımı için obsid taşına değer verirler. iki tür düşün ve inanç yanyana ve birbirleriyle çelişerek sürdürülür. En gelişik toplumlarda bile erişilen uyum ve değişiklik pek küçük olmalı. Eski çevrelerindeki yaşam için gerekli olan önerileri. Yeni gelenler başka koşullar altında yetişmiştir. Sellerin yetersiz ya da çok oluşu. eski yerleşik toplumla karışırsa. Bu nedenle herhangi bir yenilik tehlikeli olabilirdi. Eski çağlarda Doğu'da da böyle olsa gerek. yedekleri kıttı. Böylece yeni gelenlerle. Yeni gelenler kendi örgütlerini ve kendi ideolojilerini de birlikte getirirler. fazla önem vermezler. kuramsal olarak böylesine cezalara yol açabilirdi. Böylece iki tür davranış. böcek salgını ve hastalığı. eski isteklere yenileri katılmış olur. Bir de bakarlar ki. güvenli ve etken sayılan davranışlardan en küçük bir sapma. 84 .Kurulu sosyal örgütleri ve ekonomik düzeni bağdaştıran ve sürdüren batıl inançların gücü. çünkü kaynaklan sınırlı. bu inançlardan şu veya bu nedenle ayrılmak hiç de öyle tehlikeli değilmiş. yasakları ve törenleri. Oysa başa gelen felaketler büyüseldi ve bugün bile önden hesaplanamaz. Eski topluma oranla çok farklı ya da tamamlayıcı gereksinmeleri vardı. bu kendine yeterli ve çekingen tutuculuk yerinden oynardı. iki tür örgüt. hayvan üreticiyseler.

taşıt işlerinde. Bu tür "soylu sınıf' genellikle bir oligarşi (takımerki) demektir. Nil Vadisi ya da Mezopotamya'daki çiftçiler kolaylıkla bu gerek li üretim artığını edinebilirlerdi. kendi besin sağlamayan üyelerin geçimi için besin üretimi artığı bulunmasıyla gerçekleşebilir. Varlık birikimi sağlayanların istila sonucu yerleşen soylular olduğuna dcğiıı pek belli belirsiz belirtiler vardır. Doğu Afrika' da çok basit biçimde bugüne dek sürdürülmektedir. ilk üreticiler olan köylülerden azdır. eski çağlarda yaygındı. gerçekte bu birikim dinsel saygınlık ve yerel sosyal gelenekler sonucu oluşmuştur. Oysa toprak ağaları. kendi ailesinin gereksinmesinden öte üretim yapmak için kendini zorlar. fazla çaba göstererek lüks yaşamaktansa. Bundan başka. kendi gereksinmelerinin çok üstünde ürün alırlar. kötü mevsimler için gereksinmelerinin üstünde üretim yaparlardı. Sümer kentinde varlık birikimini yöneten. imalat ürünü yapan işçileri beslemek için. verimi artıran işlerde. çiftçi bir toplumun toprağını kuşatıp alır. ortaçağda Avrupa'da çok görülen bir yöntemdi. Bu bildik bir yöntemdir. Bu yeni "efendileri" için belki de kendine ayırdığından fazlasını vermek zorundadır. Bu doğal tembelliği yenmenin bir yolu kuşkusuz başka bir ülkeyi zor kullanarak almak. hayvan üreticisi bir kabile. bu köylülerden. bir bölümünü de dış ticaret için kullanırlar. İmalat ürünlerini de bu toprak ağalan kullanırlar. yerel olarak bulunmayan hammaddelerin takası için de üretim artığı ge reklidir. toplumsal üretim artığının nasıl biriktiğini ya da yönellildijJİııi bilmiyoruz. ye rel bir tanrıydı (daha doğrusu tanrının atadığı rahiplerdi). Bu da ancak. buna karşılık da çiftlik ürünlerinden pay alır. Ama gerekli sermaye birikimi ve yoğunlaşmasının tümden istila sonucu olduğuna değin kesin kanıt da yoktur. Diyelim. basit yaşamı yeğlediği savlanır. En eski Hiııl kcııl İn in de. bunlar çiftçilerin sırtından geçinirler. Mısır'da bu yoğun birikim. Mezopotamya'da. ' II . hatta onları başka düşmanlardan korur. Sermaye birikimi için toplumun bir bölümünün besin sağlama işinden ayrılarak. Bu birikimin sosyal amaçlarla kullanılması için yoğunlaşması gerekirdi. Ama bu tür istilâyı ikinci devrimin bir ön koşulu sayan kuramlara da kuşkuyla bakmak gerekir. Varlık artığının birikimi için cn etkin araç askerî istilâdır. Gerçekten de. ticarette ve yönetimde çalışması gerekir. köylüleri toprakta uğraşı için bırakır. kısaca istilâdır. ilk önceleri istila sonucuydu. Ama neden daha fazlasını yapsınlar? İnsanın gerçekte tembel bir yaratık olduğu. ikinci endüstrilerde. üyelerin sayısı. Köylü de bu yüzden. İkinci devrimin gerçekleşmesi için besin maddesi olarak sermaye birikiminin gerekli olduğu kuşkusuzdur.İkinci devrimin başarılması için gerekli olan birleşik sermayenin gerçekleştiği de ileri sürülmüştür. Böylece "toprak ağalan". Bu üretim artığının fazlasını. yeni toprak soyluları ürer.

çabuk kırılabilir taşa üstünlüğü savaşta belli olmuştu. bu da sosyal gelenekten tümden bir kopmaya tanıklık eder. Oysa bu oluşuma da barışsal yoldan varıldığı pek sanılmaz. Ayrıca. Bu surlar büyük olasılıkla düşman insanlara karşı yapılmıştı. Tutsaklar. madene karşı talebi artırıyordu. Bu tür hırsızlara karşı ekin ve sürülerin korunması. sakıncası büyüktür. Hayvan yüzerken taş bıçak kırıtırsa bir sakıncası olmaz. ya da onlara başat olmuştur. Tutsakların tek kaynağı savaş değildi. Oysa düşmanla diş dişe savaşırken kırılırsa. eski endüstrinin temeli ve sermaye birikiminde etken bir araç olmuştu. ayrılmaz bir parçasıydı. bir tür savaşa girişilmiştir diyebiliriz. bu sonuca zorla. Kuşkusuz. Kuraklık yüzünden başka yörelerden topluca gelen göçmenler de. toplumsal ekonominin tarla ekimi ve hayvan be sini kadar. Bu savaşa Elliot Smith ve Perry karşı çıkmışlardır. Kısacası. ilk yerleşme alanları -örneğin Susa. insan öldüren araçları. insanların kendi yetiştirdikleri ürünler kadar besleyiciydi. hayvanların evcilleştirilmesine benzetilebilir. savaş büyük bir buluşa yol açmıştı . onlar da saygınlık ve yetki kazanıyordu. Yeniden düşmanı öldürmek yerine onu tutsak ediyorlardı. Toplumun daha yoksul ya da daha zayıf üyeleri ve başka toplumların sürgünleri boğaz tokluğu na. savaş. sonunda ülkenin baş yöneticisi ya da kralı olmasına yol açılıyordu. Kısaca. ama savaş silahlarını av silahlarından. hayvan öldürenden ayırmak güçtür. Demek ki yeni insanlar gelip daha öncekilerin yerini almış. Her şeyden önce.insanlar da hayvanlar gibi eveilleştirilebilirdi. üstelik arkeolojik verilerle savaş kanıtlamak kolay değildir. En önemlisi. tarih çağının başlangıcında. küçük ve geçici de olsa savaş vardı diyebiliriz. vadi ve vahalara. daha öncekinden çok farklı bir düzen. bunların geçici olarak güç kazanmasına. Mezopotamya'da bulunan en eski resimli kayıtlarda (mühürlerde) resimlerle gösterilmiştir ve sahneleri kadar eskidir. ama başı boş yaban hayvanlarına ya da. Böylece savaş önderlerin belirlenmesine. Ayrıca. önemi açısından. yaşamı karşılığı çalışıyordu. Köylülerden çalınan ekin ve hayvanlar. yaşam boyunca. Öyleyse. Devrimden daha önceki zamanlara ait silahlar mezarlarda ve yerleşme alanlarında bulunmuştur. yani savaşla varılmış olmalı. tutsak da.kesinlikle bir tür surla korunmaktaydı. Bu buluş.Arkeolojik kayıtların ipucu sağladığı ve barışsal gelişime engel olan diğer seçenekler daha iyi kanıtlanmıştır. varlıklı kişilere hizmet edebilirlerdi. tutsaklık düzeni. Biz köyün bulunduğu alanda. para ya da emek 99 . Öyleyse. Savaşın ekonomik etki ve sonuçları da vardı. ikinci devrim gerçekleşmeden önce. Bakır ya da bronzun. üstün kişilerin cesaret ve liderlik gösterisinde bulunmalarına olanak sağlıyor. göçebe veya yerinden edilmiş insanların saldırılarına karşı da yapılmış olabilirdi. varlıklı yerleşik köylüler tarafından bu tür saldırılara karşı örgütlenmiş savunma olduğu da bir gerçektir. mimari ve eşya kalıntıları bulabiliyoruz.

İkinci devrimden sonra. toplumun elbirliğiyle besin bulma çabalarına katılamadan. "İsrail çocukları" bu koşullarla Mısır'a göçen tek Asya kabilesi değildir. bir ülkeyi ele geçirmek değildi.. sel. ilk üreticilerin artık üretimiyle beslendikleridir. tarihte nice krallar edindikleri nimetleri biiyücülüktc yatan geçmişlerine borçuludurlar. Başka yollardan tutsak edinme yolları çağdaş barbar ve yaban insanlar arasında görülmüş ve yazılı kayıtlardan öğrenilmiştir. savaş ve kıtlık. Tahta varan tek yol. İlk devrim. başkanlar ve hatta krallara bir göz atmalıyız. Tutsakların dışında. Demek ki Mısır'da da evrimden önce de krallar vardı.. bağımsız hanedanın geleneğini sürdürmekteydi. Bu birleşme. deprem. Aynı sonuca. muskalarla iyi güçleri yandaş etmeye. insanlar hâlâ yağmur. kentlere işçi bulmakta en etken araç olmuştur. fırtına ve benzeri doğal afetlere karşı çaresizdi. artık üretim üzerinde hak savlayan ilk toplum üyesi olmuştur. kentsel yaşam başlamadan öncc. güneşin bilinmez. Sümer geleneklerinden de varabiliriz. Yukarı ve Aşağı Mısır. ekonomik başarı. Büyücü fiziksel eylemle topluma katkıda bulunmadan. Hâlâ törenlerde. ya da bir Devlet yapısında çalışanların kaçı ücrct karşılığı çalışan "özgür" işçiler. hemen büyük 100 . arkeoloji kayıtlarına göre. Büyücünün değneği. hatta en önemlisi büyüscl-din. ya da kaçı topluma olan zorunlu borçlarından dolayı çalıştırılmaktaydı? İlk çağlara değin tek bildiğimiz şey. büyüyü ortadan kaldırmamıştı. Bir tapınak. çalışmayı sürdüren her bir işçinin. krallık asasının ilk tohumudur.sel saygınlıkla aynı görkeme ulaşılabilinirdi. Büyü yoluyla bu unsurlara başat olduğunu kanıtlayan biri ortaya çıktı mı. Gene anımsatalım. değişken koşullarına bağlıydı. Yukarı Mısır başkanı Firavun Mene'in yönetiminde birleşene dek iki ayrı. hâlâ kuraklık. Mısır'lılar. O sıralarda yapılan büyük kamu yapıları ve çeşitli sanat yapıtları için kalabalık işçi kitleleri çalıştırılırdı. Mısır'da ikinci devrimin gerçekleşmesine rastlar. Kısacası. başkanlığa ya da krallığa giden yol açılmıştı.karşılığı yerleştirilebilirdi. bir de mutlu ve üstün sınıflara. kötüleri uzaklaştırmaya çabalıyordu. Bu işçilerin yaşam düzeylerini tanımlamak güçtür. kaçı acıma karşılığı çalıştırılan insanlardı. lam tersine.

bu ay takvimi olurdu. eski çağlarda. bu bilgiyi verebilmek aynı zamanda doğa üstü bir gücün kanıtı sayılırdı. dünyanın. Bu sonuca bile. tarım işlemlerinin başlaması için işaret verilirdi. böyle bir değişikliğe karşılık daha çok sert olabilirdi. yılın uzunluğunu bilmek. gerekli olan. güneş çevresinde yıllık döngüsünün bir işlevidir gerçekte güney batı muson rüzgârlarının Etiyopya dağlarında patlamasına bağlıdır. Elli yıl süren gözlemler sonucu. Akyıldızı (Siriyüs) gözlüyorlardı. Bu yıldız. bu yanlışın yıllar boyu birikimi.yani. Yöneticiler bu yanlışı gidermenin de yolunu buldular. Oysa gerçekte. ama artık resmi takvimi değiştirmek için çok geçti. tarım işlerinde yaramaz olmuştur. güneş takvimine göre her yıl aynı güne rastlar. güneşle bağlantılı olarak yükselişini gözleyip. ama bir yüzyıl sonra. herhalde Mısır'ın Menes yönetimi altında birleştirildiği sıralarda. sözde büyüsel güçlerle insanların kendilerini toplumun gözünde ne denli büyüttüklerine örnekler saymaya gerek yok. sel başladı mı. Ne zaman başlayacağını önden hesaplamak ve hazırlık yapması için köylülere haber vermek. 365 gün olduğu saptanabilir. ilk ayın yirmibeşinci gününe rastlamaya başladı. yazılı kayıtlar olmaksızın nasıl ulaşılabildiği şaşırtıcıdır. Yılbaşı. Akyıl. Sel.saygınlık ve yetki kazanıyordu. Kahire'nin bulunduğu enlemde. ama bu bölümü bir büyük buluştan söz ederek kapatalım: bu buluş güneş takvimidir . güneş takvimine uymaz. gökyüzünde en son görülebilen yıldızdır. takvim kullansalar bile. Mısır. bu nedenle de çiftçilere. Bu hesaba göre. Akyıldızın güneşle bağımlı doğuşuna rastlar- 101 ġekil 6 . buna göre Yılbaşı. Mısırlıların güneş yılını günlere ayırarak saptayabilmesi ve güneş ve ay yıllarını karşılaştırabilmek için de bir çeşit yapay takvim uydurmaları gerekiyordu.di. her biri otuz altı günlük on aya bölünmüştü. ilk başta sel vaktine rastlardı. bu sanı büyük bir kesinlikle yapılabilir.Sümerlilerin savaĢ arabası . altı saate yakın bir sürelik hesap yanlışı vardı. Basit insanlar. sel mevsiminde gündoğuşu tüm yıldızları karartırken. Demek ki. dünyanın güneş çevresindeki yolculuklarında herhangi bir yere aynı anda ulaşır . bir selle bir yıl sonraki sel arasındaki sürenin en kesin bir hesapla. Seli önceden bilmek için. Oysa ay takvimi. Nil vadisinde çiftçilik tümüyle yıllık sellere bağlıdır. Eski toplumlarda. her yıl da bu takvime beş gün eklenirdi. tarım işlemlerine girişmenin zamanı geldi demektir. selin oluştuğu günden bir yıl sonrasını hesaplayıp o günü saptamaktır. güneş takvimi değil. Böylece resmi takvim sürdürüldü. yeni bir takvim ortaya çıkarıldı.bir kurama göre de Mısır'da devlet yetkisinin önemli kaynaklarından biri olmuştur. takvimi gerçek mevsimlerin tümden dışına atmıştır. 1961 yıl Akyıldız sürelerini benimsedi. bu takvime göre 365 günlük bir yıl. basit insanlar için güç anlaşılır bir ayrıntıydı. Bu buluş matematiksel astronomi (gökbilim) için bir zaferdir ve bilimin olayları önceden saptayabilmesinin ilk kanıtıdır. Mısır'lılar da bunun dışında değildi. sanıda bulunmakla etken olmak arasındaki fark. Kuşkusuz.dızın.

Güneş yılının saptanması ve buna göre resmi bir takvimin geliştirilmesi. bu arada bizim kullandığımız takvimin öncüsüdür. tıpkı Babil'de ve başka yerlerde olduğu gibi. ekine başat oluşlarını kanıtlıyorlardı. yani takvimin düzenlenmesine borçlu oldukları da bir savdır. Bu bilgiyle. geleceği önceden saptayabilen bilim uygulamasına. Bu da ilginç bir savdır. sel vaktinin yaklaştığını Akyıldızın doğuşuyla saptadıklarını bu bilgiyi yalnızca kendilerinin kullanabilmesi için saklamış da olabilir ler. Gerçekte. Kendi güç ve yetkilerini. tüm Avrupa güneş takvimlerinin. Hatta Firavunlar daha da ileri giderek. Mısır'lıların geliştirdiği bu takvim. Firavunlar fellahlara sel vaktini önceden haber verebiliyorlar ve mevsimlere. bilim tarihi açısından büyük önem taşır. 102 .Mısır kralları. takvimin düzenlenmesiyle yakından ilgiliydiler.

VIII.Uygarlığın beĢiği olan alanlar.ġekil 7 . BÖLÜM 102 .

ırmakların yakınındaki bataklıkların kurutulması. bu koca koca yiğli ovalar ve ırmak boyu düzlük alanlarda. Toprak verimli olduğundan. Sümer daha da kötü durumdaydı. gerekli malları rahatça ithal edebiliyorlardı. astronomi (gökbilim). bunlardan yararlanan halkın büyük bir düzen içinde çaba göstermesini gerektiriyordu. çeşitli toplumlar yaşamaktaydı.avcılar ve balıkçılar. topluma çok etken ve düzenleyici bir silah sağlıyordu. Mısır'a oranla. yerel koşullara göre çeşitli ekonomileri olduğu düşünülebilir . 3000 yıllarına gelindiğinde. zooloji ve botanik gibi nice bilimsel bilgiler ve tarım. gerekli hammaddeler kıttı. bu malları getiren tüccar ve taşıt işçileriyle. gerekli hammaddeleri sağlamak için de Mısır. yerleşme alanlarını korumak için sosyal örgütleri birleştirmek ve ekonomik yöntemi bir özekte toplamak gerekiyordu. Doğu Akdeniz çevresinde ve daha da doğuya. Sümer ve İndüs havzasında yaşayanlar bir tür düzenli ticaret ya da takas yöntemi kurmak zorundaydılar. Yerel tek kereste türü. Hindistan'a doğru tüm kıraç topraklarda. kimya. Sind ve Pcncap'ta da. arkeologların Mısır.Ö. hurma palmiye ağacından yapılırdı. uygar yaşam için çok önemli olan başka hammaddelerden yoksundur. Bunların ardında da rahipler. tarlaları sulamak. Sind ve Pencap'ta olmuştur. Gene. üstelik Nil kıyılarında bol bol bulunan seri taş da bulunmazdı. kendi kendine yeterli toplumlar ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeye boyun eğiyorlardı.Ö. bilimsel gerçekleri de yer yer içeren büyüsel inançlardan oluşan gelenekler. Bu alanlarda bol ve aksamayan su kaynaklan. balta başı yapılabilir sert çakıl taşlan bile pek enderdi. Bakır cevheri yoktu. daha önce de belirtildiği gibi. görenekler ve bilgiler biriktirmişlerdi. ormanların temizlenmesi ve ondan sonra da kanalların ve bentlerin bakımı. Sümer'de olduğu gibi. Aynı zamanda. bundan önceki bölümlerde sözü edilen buluşlarla insanlık uygarlığını geliştirmişlerdir. Bu alanlarda yer altında bulunup 103 . toprağı sel sularından kurutmak. profesyonel askerler vc çeşitli işçil er vardır. nüfus alabildiğine genişleyebiliyordu. Mezopotamya ve İndüs vadisi için çizdikleri resim basit çiftçilerden oluşan küçük toplumlar değil. Çok geçmeden de götürülüp getirilen malları koruyacak askerler. taştan. jeoloji (yerbilim). Daha önce sözü ed ilen ticaret ve insan eylemleri sonucu bu bilimler. metalürji ve mimarlık gibi uygulamalı uğraşı bilgileriyle. Ve işte böylece. toplumsal örgütlerin katılığı yumuşatılıyor. Öte yandan. liğli topraklarda ve bataklık alanlarda. Nil Vadisi de yapı için keresteden. daha enderdi ve daha güç bulunurdu. İndus ırmağı kıyılarında. Böylesine besini bol olan vadi alanlar. Bu toplumların. göçebe ekimciler ve sürücüler ve yerleşik çiftçiler. yaban ellere dağılmış başka kabileleri de ekleyebiliriz.KENTSEL BÖLÜM M. Daha ilk başlardan beri Sümerliler alet kesimi için Kafkas obsid taşını ya da benzeri tür taşları ithal etmek zorundaydılar. sellerle yenilenen verimli topraklar bol bol besin sağladığından. makine tekniği. tümü de artık besin üretim işinden uzaklaşmıştır. Ayrı ayrı. teknik bilgiler ve inaçlar çok geniş alanlara yayılmakta. Köylünün kendi ürettiği besinden artan bölüm yalnızca gerekli mallarla değişmekle kalmıyor. giderek çetrefılleşen alışverişleri kaybedecek yazıcılar. gelen mallan kullanıma hazırlayan zenaatçıların da bu artık üretimle geçinmesi gerekiyordu. Bu son gelişme en çok Nil vadisinin alçak yataklarında. Artık M. 4000 yıllarında. İşte bu insanlar. Ama buna karşılık ekonomik yeterlilik elden gidiyor ve yeni bir ekonomik yapı oluşuyordu. Dicle ve Fırat arasındaki liğli topraklarda. Bunlara bir de daha uzakta. topografya. prensler. yapılarda kullanılabilir taşlar ise. çatışma ve çelişmeleri çözümleyecek resmi görevliler de gerekecektir. Aynı zamanda yerel grupların ayrıcalıkları giderili yor. beceri ve bilgi biriktirilmekteydi. maden cevherlerinden ve büyü taşlarından yoksundu. yazıcılar vc memurlar ile sayısız uzman zanaatçılar. Üstelik. çapa ekimcileri. sulama işi. çeşitli meslek ve sınıfları içeren devletlerdir.

kuşkusuz bu eşyaları üreten ekonomideki değişikliğin yansımasıdır. Somut açıdan. politik ve dinsel yöntemlerin de ayrıntıları göze batar derecede değişikli. bu mezar. Ekonomik alanda ikinci devrimin sonuçları Mısır. Bu kalıntılardan toplanan basit eşyalar. İnsan eyleminin her türünde böyle başkalıklar bulunabilir. Opis. varlığı artmaktadır. Bu değişiklikle birlikte nüfus da artacaktır. tapınaklar. Sümer'de her bir yörede. büyük bir nüfus artışına da yol açmıştır. Örneğin Sind'de Mohenko. bulunduğu vakit bile 700 cenaze kalıntısı hâlâ belirgindi tarih öncesi hiçbir mezarda bu kadar büyük bir sayıya rastlanmamıştır. geçimini kendi başlarına hiç mi hiç sağlayamazlardı. alan olarak. ortak dil. Yeni kentler. çok daha büyüktür ve çok daha kalabalık bir nüfusu barındırabilir. Böylece 1. saraylar ve atölyeler ilgi çekmektedir.çıkarılan en ilginç eşyalar artık tarım ve av aletleriyle diğer ev yapımı mallar değil. daha sonraki aşamalar kuzeyde. besin üreten bir toplumda. kentsel mezarlar. Kiş. silahlar. Arkeologların bulduğu eşyalarda görülen bu değişiklik. Eridu. tapınak eşyaları. Kalıcı yapılar olarak da. Bu yapay tepeciklerin ilk on beş metrelik bölümü kamış ve kerpiç evlerin kalıntılarıdır. Oysa. Sümer ve Mısır çömlekleri de birbirinden çok farklıdır. 104 . Eşııunna ve Ma ri'de izlenebilir. Mezopotamya'da devrimin çeşitli aşamalarını. Bu nedenle devrim somut biçimde genelleştirilerek anlatılamaz. Kendine yeterli besin üreticilikten. Rahipler. Yalnız ekonomik yapının değil. köylerin birbiri ardına çökmesi ve sonradan yerlerine yenilerinin yapılması sonucu. Erck'teki kazılarda ortaya çıkan gerçekler. yaşamına neolitik çiftçiler köyü olarak başladı. memurlar. bu sınıflar da kendine yeterli. Fırat kıyılarında ve İndüs'te başka başka biçimlerdeydi. krallar ve memurlara ayrılan anıtsal türrbeler de bulunmuştur. Ur'da "Kral mezarları" denilen mezarlık. Hint. Her bölgede demirciler aynı kimyasal maddeleri aynı basit yöntemlerle işleyip günlük gereksinmeler için aletler ve silahlar yapmaktaydı.Nil'de. oysa çömlekçilik zanaatı bu üç yörede de aynıydı. Mezopotamya ve Hindistan'da aynıydı. giderek daha çok maden kullanımı. Bunların içinde ender olarak değil günlük yaşamda kullanılır türden garip eşyalar ve süsler bulunmaktadır. Larsa ve Şuruppak'da. Akad. geniş caddeler ve dar ara sokaklar boyunca düzenle dizilmiş. uzmanlaşmış imalat ve dış ticarete dayalı bir ekonomiye dönüşüm. zanaatçılar ve askerler yeni sınıflar oluşturmaktadır. Ur. ama bu benzerlik soyut bir benzerlikti.lümüıı başlarında anlatıldığı gibi. Erek. Ama yaptıkları eşyalar -baltalar. bıçaklar. Arkeologlar. iki katlı evler vardı. Bu farklılık arkeolojik nesnelere da yansır. içerdikleri ya da yanı başlarında yerleşik köylere oranla. nüfusun da çoğaldığına tanıklık etmektedir. Bölümün başında tanımlandığı biçimde bir devrim oluşmuştur. Çemdet Nasr. bu kullanım da üç yüzyılı aşmamıştır (Bazı bilginlere göre bu sürenin yarısı daha doğrudur).daro iki kilometre karelik bir alana yayılmıştı. örneğin Sümer. Lagaş. hele avcılar arasında. Köy büyümekte. ama henüz köydür. anıtsal mezarlar. çömlekçi çarkının kullanılmaya başlanması ve başka örnekler bir önceki bölümde özetlenen gelişmeyi kanıtlar. ekonomik yöntemler. halkın pek küçük bir kesinrnce kullanılmıştır. büyük mezarlıklar. kulübe ve çiftlikevleri yerine. daha geniş bir alanda. Birinci bö . hançerler ve mızrak başlan. güneyde bir çok değişik yörede izleyebilir. sonuçlar her bir alanda çok belirgin biçimde farklıydı. din ve toplumsal örgütlenmede de görülür. Arkeologların kanıtları bu savı doğrulamaya yeterlidir. bu özellik. çarkla yapılan kaplar. eştir. diğer yörelerde olanlara da örnek sayılabilir. Nil boyunca tarih öncesi çağlardan beri sürüp giden köy mezarlıklarından başka. mücevherler vc uzmanlaşmış zanaatçılar tarafından bol miktarda üretilen nesnelerdir. Erek. yalnızca benzer değil. tüccarlar. bataklık ova düzeyinin üstünde tepecikler oluştu. Bundan başka. her bir bölgede çizdiği yön tek tek ele alınmalıdır. yalnızca varlığın arttığına değil. ilk başta ve sonlarda.

Bu. bu yörede yaşayan toplum. çağının zemin düzeyinden on mletre kadar yükseliyordu. bu varlık da bir rahipler örgütünce yönetilmiştir. Ama böylesine anıtların yapımı. bu toplumda örgütlenmiş işçiler. yoksa Tanrı durup dururken hesap sorabilir. bayırda iş görmekten kurtulmuşlardır. gerçek artık varlığını tanrıya adamış. Bunlar besin üreticiliğinden uzaklaştırılırken. yanyana. kısaca büyü törenlerini büsbütün karmaşık bir hale getirerek. İşte bu sıralarda muhasebecilik. büyük vc disiplinli işçiler ve zanaatçılar gereksindirmiştir. Demek ki. işçi ve besinden başka şeyler de gerektirir. Kuşkusuz. Toprağın bol verimi ve çiftçilerin koyu dinsel inançları sonunda. bu işle görevli kişiye büyük ve yepyeni görevler yiikleycceklir. Buna göre. uzmanlaşmış endüstriler ve ilkel de olsa. ziggurat'ın çamuru kurumadan. Oysa. ilk tapmaklar da bir grup rahip nedeniyle yapılmıştır. di ziler halinde çamura sokulmuştu. tapınak ya da tapınak gruplarının temelleri ortaya çıkar. Böylece. Dağın tepesinde. ticaret ve taşıt yöntemi vardı. tapınağın koca hazinesinin yönelimi. onlar da tanrının yeryüzündeki varlıklarını içtenlikle artırmış. düzen ve dikkatl e yöneltilmiştir. Yapay dağın ve tapınakların kurulması. tapınakların planları da geliştirilmiştir. büyücüler. bu Sümer tapınaklarının kaçınılmaz bir parçası olan kademeli kale ya da "ziggu. yazılı belgelerle açıklanacaktır: belki çeşitli armağan ve kurbanların ve bunların kullanımının bir kaydını tutmak gerekecektir.Sonra. Demek ki.rat"dır. tanrısal yetkileri benimsemiş ve doğal olarak da çayırda. neolitik köylerde. İlk ziggurat. kuruma işlemi bittikten ve tapınak tamamlandıktan sonra da. kentsel düzeyde gelişmiş. Bu uzlaşma geliştirilirken. kutsal başkan herhalde. yuvarlacık gamzeler gibi tapınağı süslerdi. Bu parçalar. Erek'te bulunan ilk tapınaktan anlaşıldığına göre. Bunlar kan ter içinde çalışmanın. besin stoku da onun yönetimi altındaydı. Bu çanaklar kururken düzeyin birleşik kalmasına yardımcı olduğu gibi. Dağın sarp yamaçlarında payandalar. bu rahipler de yöneticilere tanrının hazinesinden bol bol ödenek vermişlerdir. Diğer büyük Sümer kentlerinin bulunduğu yerlerde ortaya çıkarılan kalıntılar da aynı çağlarda aynı kültür düzeyinde uygarlıkların varlığını göstermiştir. Böylesine düşlenen tanrı. bu gücü tanrının kullarından birinin yapmış olması gerekir. üstünde mühre benzer bir kazıntı ve sayı olduğundan kuşku bulunmayan işaretler vardır. herhalde yeryüzünde kendine temsilci ve yorumcular bulmakta güçlük çekmemiştir. bir de tanrıların gökyüzünden inmeleri için merdiven vardı. Özellikle yöneltici bir güç bulunmuş olması gerekir. Gerçekten de ziggurat tapınağında bir yazıt bulunmuştur. rahip biçiminde ortaya çıkmış. elle yoğrulmuş çamur tuğlaların aralarına kat kat katran sürülerek yapılmıştır. tanrı buyruğuyla halka özgü olduğunu anlatmışlar. hatta yazı da başlamıştır. İşte bu noktadan başlayarak kentsel 105 . sözde doğa güçleriyle bu güçleri simgeleyenler arasında bir uzlaşma yaratılmasını sağlamışlardır. gerçekten anıtsal yapıların. Erek tek değildi. malzemenin toplanıp taşınması. kerpiç ve duvarları beyaz badanalı küçücük bir tapınak. Gelgeldim. binlerce çömlek ve tuğla yapımı. küçücük kulübelerin duvarları ve ocakları yerine. İşin bütünü dikkatle planlanmıştır: Yapay dağın her bir köşesi. Tanrı ancak toplum iradesiyle var olabildiğine göre. ortak bir artık üretim stokundan beslenmiş olmaları gerekir. hiç değilse besin maddelerinden oluşan ganimetlerden yararlanmaktaydı. bunların arasında da girintiler vardı. üstü de 1000 metre kareye yakındı. Hemen yakında da yapay bir dağ yükselir. bir süre sonra. dünyanın en eski hesap yazıtıdır. tıpkı tarih sonrası kralların tapınak planlarının kendilerine bir düşte açıklandığını söylemeleri gibi. Tüm yazılı belgelerde görüldüğü üzere. ilk tarih çağlarında olduğu gibi. Bu görev lerin neler olduğu. Kimin? Belki de bu yapılar hangi başkan ya da "tanrı" onuruna ve görkemine adanıyorsa. dört yöne. bu çabalarına karşı da tanrının gelirinin küçücük bir parçasını kendilerine ayırmışlardır. bu girinti ve çıkıntılar binlerce çanak çömlek parçasıyla güçlendirilmişti. Alt bölümlere çok daha görkemli tapınaklar yapılmıştı. bundan sonra Sümer tapınak hesapları gelir.

bronzu Sümcrlilerin bulmuş olduğu anlamına gelmez. bıçaklar. gelişen teknik beceriler. en azından dört kez yeniden yapılmıştır. Marangoz. uçları siyah. dövme ve telkari işçiliğiyle süslü püslü takılar üretiyorlardı. gümüş ve lapis lazuli ithal edilip kullanıldığına göre. Kuşkusuz bu aletleri çalacak profesyonel müzisyenler vardı.tuğla duvara yerleştirilmiştir.uygarlık sürekli olarak izlenebilir ve bu yönelim yazılı tarih denen aydınlığın insanlık üstünde parlaması anına kadar sürer. Tarih çağlarının başııı.da. Her bir tapınak. işaretler yalnızca resimlerden oluşmaktadır. üstüne hayvan şekilleri konulmuş levhalar almıştır. Böylece diğer ustalardan çok önce. varlık artmış. özellikle Cemdet Nasr'da çok iyi bilinmekteydi. araba ve sedirin yanı sıra. Artık bu yörede kurşun. Teknik becerinin gelişikliğini. fırınlanmış kilden koni biçiminde parçalar yerleştirilmiş. kayık. Oysa. muhasebesini tutmak da güçleştiğin den. Heykeltraşlar. böylece yazılı kayıtlar hem kendi aralarında. delgiler. Daha sonraları bunların yerini taş ya da deniz kabuklarından kesilip. hatta siyah mermerden vazolar ve küçük heykeller yontabiliyordu. çekicin ve dökümün ustasıydı ve usta bir kalıpçılıkla belki de cire pcrdııe yöntemini kullanmaktaydı. uğraş geleneklerine ve yeni uygulamalı bilimsel buluşlara dayanıyordu. M. Herhalde içinde kalay bulunan bakır cevheri arıtılırken ya da arıtma işlemine kazayla kalay karışması sonucu rastlantıyla bulunmuş olmalı. altmışlar ve yüzler için belirgin rakamlar vardır. karşılaştırma yöntemiyle gelirli bir kaynaktan sağlanan bakır cevherinin üstünlüğünü farkedebilirdi. Tapınağın iç duvarları ilk başta kilden yapılmış hayvan biçimleriyle süslenirdi. katran kalıbı üstüne yerleştirilmiş büyük çapta hayvan grupları. Tanrının gelirleri arttıkça. İlk ziggurat'ın duvarlarına çakılan çanakların yerine. Bu gelişim. bir öncekinden daha büyük olmuştur. Bakırcı. mengene ve iğneler. Bu uğraşılarını kolaylaştırmak için de muhasebe kuralları ve geometri kuramları geliştirmek zorundaydılar. bronz dediğimiz. hem de kendilerinden sonra gelenlerce anlaşılabilecekti. baltalar. ama artık somut eşyalara tıpatıp benzemeyen. daha derin bir uygulamalı kimya bilgisi ve jeoloji bilgisi gelişmiş. Bunlar. Artık muhasebe yazıtlarında düzenli biçimde işaretler ve rakamlar vardır. keskiler. oyma kalemleri. Bu incelik ve lüksün nedeni yalnızca varlık birikimi ve artan uzmanlaşma olamazdı. incecik zincirler. Sümer demircilerinin ince döküm işi yalnızca bakırla becerilemezdi. kilden biçimlendirilmiş şekillerin yerini almıştır. Kuyumcular artık tel ve lehim yapabiliyorlar. Bundan sonraki aşamada. Akad'da (Kuzey Babil'de). işçilikte uzmanlığın geliştirilmesi ve ticaretin büyümesidir. daha nice başka aletler yapabilmişlerdi. arp ve lir yapıyordu. döküm ya da dövme bakırdan. Bu ancak. Tarih çağının başlarında. Çözümlemede gerçekten bu alaşımın kullanıldığı ortaya çıkmıştır. sırlı eşyalar ve küçük savaş arabalarının yapımından anlıyoruz. Erek tapınağı tamir götürmez duruma gelmiş. çivi. 3000 yıllarından çok sonraları. kırmızı ve beyaza boyanmıştır. sık sık tekrarlanan başka işaretler de vardır. özel aletler. daha düzenli ve yaygın bir ticaret başlamıştı. bu müzik aletleri. Bu gözlem sonucu. ancak çeşitli kaynaklardan "bakır" sağlayan kentsel bir toplum. Kuyumcular artık en sert taşları delebiliyor ve üstüne mühür kazıyorlardı.Ö. kireçtaşı. mezarlarda kral ailesinden gelen sahiplerinin yanında yer alırdı. Buradaki öykü varlık birikimi. Birimler. çünkü aynı yıllarda Hindistan'da da kullanılmaktaydı. testereler. kil konilerden oluşan mozaikin yerini kara katran üstüne kakılan sedef ve akik taşlar almıştır. anlaşılan bunlar artık alışılagelmiş anlamlar edin miştir. Erek'te yeni tapınak yapımının üçüncü aşaması. rahip yöneticiler yeni bir yazı ve rakam düzeni geliştirmek zo runda kaldılar. kalay ve bakır alaşımıyla yapılabilirdi. katrana yapıştırılan. üstünlüğü doğuran ek madde 7 . örneğin hesap denkleştirmesi görülür. Ur'daki kral mezarları bu işlem ve yönelimi çok güzel örnekler. Bu da. mozaik desenler olıışlııracak biçimde çamur . Yazıtlarda basit aritmetik formüller. onlar.

İşte Mezopotamya'da ikinci devrimin aşamaları böyle oluşmuş. Doğuda. Bundan başka bu kervanlarla taşınan yalnızca yeni buluşların ürünü olan mallar değil. Ustalar. Ama bu yıllardan bir süre sonra saydam cam örneklerine rastlanmıştır. birbirlerinden 200 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Dicle ve İndüs ırmakları arasında uluslararası ticaretin varlığının kanıtıdır. ehil işçi gerçekten devingendi. ikinci devrim artık Mısır ve Hindistan'da yürümekteydi. Nil ve İndüs üzerindeki başka kentlerle ticaret ilişkileri kurmuştu. 1300 yıllarında demir endüstride kullanılmaya başlamıştır.Ö. gerekse yolda çeşitli durak yerlerinde. O çağın bir başka buluşu da saydam camdır. Elli. M. çoğunlukla Basra Körfezinin güneyinde Amman'dan gelirdi. cevherinden arıtılmış madenden yapılmıştır. Büyük deniz kabukları Basra Körfezinden ve Umman Denizinden sağlanırdı. İkinci devrimin yarattığı yeni uzman zanaatçı sınıfı artık besin üretim işinden özgürdü. Bir çok Mezopotamya kentinde. Bunlar. beceri ve bilgilerini daha iyi koşullarla uygulayacakları büyük özeklere giderlerdi. etnolojik ve polilik alanlarda geçerli değildi. varış yerinde mallan teslim alıp yerine geri gönderilecek başka mallar yüklerler. ya da. Zigana'lardan. 3000 yıllarında Mezopotamya'ya da tanıtılmıştı. belki de diğer sırlı işler arasında.ayrılıp. Bu. Bu hançer. arada bir. alaşım bilinçli olarak yapılmış olabilir. uğraşıları nedeniyle en çok nerede para ederlerse oraya gönderilirlerdi. bu geleneksel bir gerçekti. Gümüş ve kurşun da herhalde. Ticaret yalnızca hammaddeyle sınırlı değildi. hiç de Sümer özelliği göstermeyen mühürler. altmış yıl önce nasıl Oporto. Gerçeklen de. eğer tutsaksalar. herhalde Ur ve Kiş'de yerleşmiş Hint tüccarları vardı. bu eşyalar genellikle Sind ve Pencab'a özgüdür. ama Mezopotamya'da değil de. düşünlerin. tuz çölleri ve iki vadiyi ayıran güç alanları aşan kervanların ya da her iki ırmağın denize ulaştığı yerde. Bu koşullar altında yapılan ticaret gerçekte bir kültür alışverişi. Nedeni ne olursa olsun. meteorik demirden ya da doğal tellürik demirden değil. Bakır. Tüccarların temsilcileri. Ancak M. Anadolu'da kullanılmıştır.Ö. Artık. İstanbul ve Şangay'da İngiliz tüccarları varsa. Sümerliler tarafından bulunmuştur ve kuşkusuz tümü de alkalin silikatların özelliğine bağlıdır. kuşkusuz ekonomik birikim ve bilimsel ve teknik ilerlemenin organik sürecinde çeşitli anlardı. halta kap kaçak bulunmuştur. Lapis'in Arganistan' dan edinildiği sanılır. belki de Akdeniz kıyılarında Lübnan'dan gelmekteydi. kervanlar ve tekneler uzun uzun dururlardı. Gerek son durakta. Tek bir deney sonucu yapılmış da olabilir. Bir kent özeğinde yapılan endüstri ürünleri. bu 109 . bir başka kentin pazarlarında satılmaktaydı. insanlardı da. boncuklar. Oysa bu süreklilik. bu zanaat M. Sümer kentleri. Tarih öncesinde Mısırlılar sırlı taş ve fayans yapıyorlardı. Kereste herhalde yağmuru bol dağlardan. Bronz ancak bilinçli kıyaslama ve deneyler sonucu bulunabilirdi. teknik yöntemlerin hızla yayılmasına yol açmıştır. zanaatçılar ve buluşları yapan kişiler de taşınırdı. 2500 yıllarından sonra büyük bir ihracat özeği olan Anadolu'nun Toros dağlarından getirtilmekteydi. bu arada da malı getirenleri ağırlarlardı. Doğuda bu tür ticaret hiçbir zaman balyalar dolusu eşyanın bir yerden bir yere taşınması demek değildir. daha önceki çağlarda pek umursanmayan ticaret işlerinin yaygınlaştığı ve düzene girdiği anlaşılır.Ö. Engebeli meralar. bu nedenle topraktan da kopmuştu. Çeşitli aşamalar. denizin sığ kıyılarında güçlükle ilerleyen teknelerin bu malları taşıdığı düşünülebilir. endüstriyel ve ekonomik sonuçları da insanın nesnel kültürünü böyle etkilemişti. ama bu buluşun ardının izlendiğine değin bir kanıt yoktur. Belki kendi kabile bağlarından ve yerel devletten de kopmuşlardı. bu devingenlik ve gezegenlik. Deney yapıldığının bir başka kanıtı da aynı çağa ait kliçük demir bir hançerdir. herhalde ihracatçı ülkenin sömürgecileri. Liğli topraklara tümden yabancı olan maddelerin böylesine büyük çapta bu alanlara ithalinden. uluslararası çapta yaygınlaşmasını gerçekleştiren bir yoldu. nerede kârlı iş bulurlarsa oraya gidebilirler.

Örneğin. ortak dini. böyle olunca da arlan gelirlerin yönetimi günden güne güçleşti. Babil'dcki büyük E-Sagila tapınağını yaparak kanıtlamıştır. büyüsel güçlere başat olan bir tanrıyı simgelemeye başlar. Neolitik çiftçiler genellikle sırt üstü yattıkları biçimde gömülürlerdi. karmaşık iş alışverişlerini kaydetmek için daha elverişli yöntemler aramaya koyuldular. Yöneticiler. rahipler de yerlerini korumuşlardır. tanrısı ortaya çıkmıştır. zaman zaman engellendiğine değin belirtiler vardır. Her neyse. dizleri çenelerine değecek biçimde yatırılarak gömülürlerdi. yazılı kayıtlar anlaşıldığı vakit. Daha sonraki grupta taştan vazgeçilmiş. toplum artık toplu iradesini. ülkenin sahibi. Erek'tcki dördüncü tapınak dizisi yapıldığı vakit. Zamanla. Tapınak. ortak dili vardır ve tümü arasında ekonomik bağlar kurulmuştur. cenaze töreninde kurban edilmiş pek çok insan iskeleti bulunmuştur. yani kent tanrısının ve diğer tanrıların tapınaklarını içeren bir kaledir. artık tarih öncesi çağlar için arkeoloji biliminin bulgularına. Mezopotamya'da bulunan en eski okunabilir belge. Mimarlıkta bazı değişiklikler de. on beş ya da yirmi kent devletine bölünmüştür. temelin kireç taşı bloklar üstüne yapıldığını gösterir. Tâ M. Tapınak işleri. teknik ilerlemenin dışında başka aşamaları kanıtlar. 323 yılında bile Makedonyalı İskender Asya fatihliğini. Ur'da bulunan kırsal me. Her bir kentin özeği kutsal temenos. Oldukça büyük sorunlar doğuran bu ırk farklılıkları kesinlikle tanımlanamaz.zarlanndaki iskeletler ölülerin. bu yapay kişide birleştirmiştir. ama yeni kral ya da kuşatmayı başaran yeni kahraman hiç vakit geçirmeden dindarlığını ve gücünü kanıtlamak için yeni tapınaklar yapmış ve bunlara yeni gelir kaynaklan sağlamıştır.nü gösterir. cenaze törenleri değişmişti. öbür toplumsal yapıların başma ne gelirse gelsin. Tanrılar ve tapınaklar da bu krizi atlatmıştır. Erek' teki ikinci tapınak grubu. her biri politik açıdan bağımsızdır. bir yanı düz. liğ topraklı ova için çok yabancı ve garip bir nesnedir. Babil'de bulunan yazılı kayıtlar hanedanın sık sık değişliğini ve yabancıların ülkeyi sık sık kuşattığını belirler. Sümer ve Akad'daki sosyal ve ekonomik örgütler konusunda açık bilgiler verir. Oysa son dönem tapınaklar. İnsanın yöneltmeye çalıştığı büyüsel güç artık ulaşılması gereken bir tanrı olarak kişilendirilmiştir. belki de kuşatım ve istila yoluyla. toplu umul ve korkularını. tohumu ve büyüsel verimi simgele mek yerine.Ö. genellikle uyurlarmış gibi gömüldıığü. bu ev de kent tapınağıydı. Babil'de iki ayrı dil grubunun başat olduğunu görürüz: Halkın bir bölümü Sümer dili konuşmakta. bir de yazılı kanıtlar eklenmiş oldu. Akad dili İbranice ve Arapçaya benzer ama Sümer dilinden tümden ayrıdır. sadece kendi iş arkadaşlarıyla hemen kendilerinden sonra gelenler değil. rahiplerden bir örgütü vardı. daha önceleri tohumun doğuşu ve ölümü. Ülke. Sonunda. bu oyunun oyuncuları. 3000 yıllarından hemen sonra. Tanrı. yerine fırınlanmış tuğla kullanılmıştır.birikim ve ilerleyişin. ekim ve ekin biçme törenlerle anlatılır. (Cemdet Nasr'da görüldüğü gibi) ölüler. çağdaş bilginler de bu yazıları okuyabildiler. Tarih başlamadan önce. öbür yanı yuvarlak. Sonunda öyle bir yazı yöntemi buldular ki. tüm bu aşamalarda sürüp gittiğinden.Ö. yeni gelen insanlarla. Erek'te ve diğer kentlerde tarih öncesi tapınakların sürekli olarak yeniden yapımı. büyüsel güçlerin kişisel simgesidir diyebiliriz. ama tümünün ortak nesnel kültürü. Kültür aşamasının üçüncüsünde. Bundan sonraki çağlar için de bu gerçek geçerlidir. gerçekten bir konaktı. daha da varsıllaştı. yazılı metinler. her tanrının yeryüzünde bir evi vardır. Bu felaket anlarında tapınaklar da yağma edilmiş ya da yıkılmış olabilir. Nesnel kültürün sürekliliği bu nedenle aksamış değildir. Bu madde. dinsel örgütlerin ve bunların sürekli yaşatılan geleneklerinin somut kanıtıdır. rahiplerin tuttuğu tapınak gelirleri 110 . Bunun yorumu da. M. dışardan istila yoluyla gelenlerin Sümcrlilere öğrettiği yeni mimarlık yöntemlerinin yansıması yolundadır. garip biçimli tuğlalardan yapılmıştır. kral mezarlarının çevresinde ise. öbürleri de bir Sami dili olan Akad dilini konuşmaktadır. insandan uşakları. bu yoldan ekinin iyi olması umulurdu. tarihin daha sonra da yinelediği gibi.

Kendi endüstrileri için aynı hammaddeleri. ilk oyuncuların hazin sonundan. komşularına egemen olmaktır. Bu başbuğ kendini. tanrının vekili. arpa ya da altın öndelik (avans) verirdi. bu işlev. Kuşkusuz tanrının vekilleri bu görevi gününde anımsatır. Bazı anıtların üstünde. tanrı da ülkenin baş kapitalisti. tapınaklar yapmışlar. çalıştırdığı biracılar. tanrı ekicilere borç olarak tohum ya da sapan sürecck hayvan verirdi.Ö. Oysa bu tanrı. Üstelik insanlar üzerinde tanrının geçici güç ve yetkisinden büyük bir pay da koparmıştır. Siimerdeki yukarda belirttiğimiz ekonomik gelişmeyi betimler. Hiç kuşkusuz. kent . uygar yaşam için de ortak kaynaklardan aynı lüks nesnelere gereksinir. Bundan sonraki bölümde anlatılan ikinci devrimin bilimsel sonuçlan bu yazıtlara dayanılarak çözümlenmiştir. devrimin yarattığı "düşmanlıklar" nedeniyle. ödünç alandan borcunu geri vermesini istediği gibi. Sivil yönetici ve askerî kumandanın nesnel gücüne sahiptir. ama aynı zamanda da hiç çekinmeden "kral" ilan eder. Sümer toplumunun gelişmesinde önemli ekonomik işlevi vardır. Cemdet Nasr'da bulunan resim-yazılı yazıtlar. Ama kendini. komşu kentlerin savaşlarına vc bu savaşları geçici olarak durduran barış anlaşmalarına değindir. Tapınak büyük bankadır. "çıkar çelişkilerine düşen sınıfların. dokumacılar ve diğer işçilere ücret öder. aynı ırmakların suyunu kullandıkları için. aynı dış ticaret kaynaklarından getirteceklerinden haliyle ticaret rekabeti başgöstereeektir. Üstelik ordunun ekonomik işlevi de vardır. boş ve anlamsız çatışmalar sonucu kendi kendilerini tüketmeleri ne engel olmaktır. Bu tür teşekkür paylarına bugün faiz deriz." Ülkenin ekonomik gereksinmelerini karşılamak için. tohumu simgeledikleri için kurban edilip gömülmekten. birleşmesi gereken ekonomik yöntemin. 111 . tapınaktaki faiz payını bir hayli yüksek bulabilirsiniz. ayrı politik yöntemlere bağlı olması. Bu kayıtlara göre tapınak yalnızca kentin dinsel yaşamının özeği değil. nice savaşlara yol açmıştır. Çeşitli bağımsız kentler arasında. İlk krallar ekonomik eylemleriyle övünürler . toprak ve su haklan konusunda anlaşmazlıklar çıkacaktır. Bu gücün yararlarından biri de. Terziler. Sonunda. Çok eski belgelere göre. bu oyunun bir çok bölümlerinde tanrı rolünü oynayacaktır. yaşamı için ikiz ırmaklarının suyuna. Halkının dindarlığı sayesinde edindiği varlığı. En eski tapınak arşivlerindeki kayıtlara göre. hatta önceden teşekkür payının adını da koyarlardı. tarlalarını kiralardı. Tapınak hesaplarından sonra en eski yazıtlar.hesabıdır. tapınağı banka yapan ekonomik düzen anlaşılan tarih öncesi çağların çok eski yıllarına dek uzanır. çevredeki steplerde dolaşan göçebelerin ve dağdan inen yaban kabilelerin saldırısından korumaktır. Erek'teki en eski tapınakta bulunan resimli alçıtaşı yazıt. kuşkusuz. bugün okuyabildiğimiz yazıtların öncüleridir. rahipler. Devlet gücünün "özel teşebbüse" yardımcı olacağından da söz edilir. gezgin tüccarlara buğday. başbuğ ya da kral. üstüne bir de teşekkür payı koymasını beklerdi.kanallar açmışlar. her kentte. toplumun en varlıklı üyesidir.devletlere oranla ekonomik gerçeklere çok daha uygun bir politik düzen yaratılacaktır. M. Aşağı Mezopotamya. Kent başbuğunun amacı. müzisyenler. 3000 yıllarında. gerçekten "toplumun içinden çıkmış. büyük alçakgönüllülükle. Gerçekten de. Belki de kişileştirilmiş tanrı rolünü oynayan adam budur. aynı zamanda sermaye birikiminin çekirdeğidir. besin ve gerçek varlık olarak sermaye birikimini hızlandırmıştır. tanrı buyruğu olan planlan tuğlacılara ya da başka deyimle doğramacılara ve mimarlara verirken poz poz resimleri bile çizilidir." Bütün bunlara karşın. Daha sonraki yazıtlar. Suriye'den kereste. Artık devlet. halka iyiden iyiye baskı d a yapmamaktadır. kendini toplumun üstüne çıkarmış ve toplumdan kopmuştur. halka açıktır. askerler böylesine edinilen artık üretimle beslenmektedir. Umman'dan bakır ve granit ithal etmişlerdir. Tanrı. Tanrıyı büyük kapitalist ve toprak ağası. kurtarmıştır. lekne ustaları. Dindar değilseniz. tanrının yanısıra bir de geçici başbuğ ortaya çıkmıştır. kralın.

oldukça tahminlere dayanan bir anlatımı ele alalım: Tarih öncesi köylerde. taklid edildi. Sargon'un Babil'i birleştirmesinden tam beş yüzyıl önce gerçekleşmiştir. daha becerikli insanların büyüsüne sığınmak gereğini duymuştur. bu yeni düzen de ekonomik gerçeklere daha uygundu. ancak Yukarı Mısır kralı Mcnes'in Delta'yı ele geçirmesiyle gerçekleşmiştir. 1800 yıllarında politik bir gerçek olabildi ve ortak bir başkente. Tarih açısından. arkeolojik kalıntılar üzerinde somut kayıtlar okuyannyoruz. altın ve baharat gibi lüks eşyaları ve büyü araçlarıydı. değerli taşlar. bazıları da ekinlerin verimini. Nil vadisi. Nil sellerinin önceden hesaplanması olanağı edinilince. Artık kent devlet. iyi kötü. tıpkı geçen yüzyılda başat olan Nilotik kabile başkanları gibi. demek ki ikinci devrim. Kuşkusuz. içinden çıktığı toplumun çok üstünde bir konuma yerleştiren bir kralın elindeydi. ço ğunlukla malaşit taşı.Ö. büyü yoluyla 114 . Bunların büyü gücü. Bu birleşme olayı. izleyicilerini büyü sayesinde fiziksel etkenlere bağışık olduğuna inandırabilirse. Fırat vc Dicle ovalarına oranla daha doğal bir ekonomik birimdir. bu iki alanın tek bir krallık altında toplanması demektir. ancak M. Mısır krallığının nasıl kurulduğuna değin. coğrafya açısından. politik birleşme. yarattıkları fiziksel güçle ölçülürdü. toplum tanrısının tapınağında değil de. Babil. tüm Babil'i içeren bir imparatorluk kıırdıı. Üstelik Mısır. her iki bölge için de. takvime ve Babil kralı Hammurabi yönetiminde sürekli bir hükümete kavuştu. üstelik fazla yaşlanmadan da öldürülüp.Bu acımasız çarpışmaların. Bu başarısı. Böylece ekonomik yöntemi değiştirebilecek kaynaklar. kendilerinin tahta çıkışlarını simgeleyen anıtlar bırakmamışlardır. bu nedenle de birleşmeye yönelik doğal unsurlar daha elverişlidir. oluşan isyanlar dışında bu yönetim yaklaşık olarak bir yii/yıl siırdii. bu anlattığımız türden büyücü . bu yazgıdan kurtulabilirdi. Başkan. Mısır'ın birleşmesi ve yardımcı endüstri ve ticaret ile besin üretimine dayalı bir devletin kurulması. ortak yasalara. gerçekten de Babil'liler yalnızca maden kullandıkları vakit. sürekli bir sonucu olamadı. Menes'in atalarından biri. Artık kendi özel büyülerinin yararsız olduğunu gören köylülerin çoğunluğu. Nil Vadisi boyunca mezarlarının kalıntılarına rastladığımız. bir ara büyücüler sınıfının egemenliğine girmiştir. ikinci ekonomik devrimle aynı zaman a rastlar. iki Mısır'ın birleşmesi. krallığın kuruluşunu. Yukarı Mısır'ın daracık vadisiyle. besin toplayıcı kabileler. Özellikle yerli sert taş. Bir de takvim düzenlenip. sulama kanallarını tıkayıp suyu kesme yoluyla daha da perçinleştirilmiştir. kendini. Sargon dediğimi/ Sâmi ırkından hakanı. Bu da ancak büyü amacıyla bu garip nesnelere büyük değer verecek ve aynı zamanda bu isteklerini karşılayacak çapta artık varlık biriktircbilecek yeni bir sınıfın oluşmasıyla gerçekleşebilirdi. böylesine yapmacık bir etkenlik kendiliğinden kanıtlanmıştır. yerlerine daha genç ve dinç birinin geçirilmesi gerekirdi. aynı çağda oluşmuştur diyebiliriz. Aşağı Mısır'ın geniş. Bu maddelere gereksinme büyük çaplara eriştiği vakit dış ticaretin örgütlenmesi ve imalat endüstrilerinde uzmanlığa geçiş zorunlu olmuştur. Mısır'da. Mezopotamya'ya oranla.hakanların gücü ve yetkisi kısa sürmüştür. kendine yeterli. açık Delta'sı arasındaki ayrıcalık çok büyüktür. Bu yoldan elde edinilen yetki ve güç. dışardan ithalata daha az bağlıdır. Bu nedenle de.Ö. 2500 yıllarına ya da daha sonralara dek. izlendi. daha sonraki yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle kurmak zorundayız. ülke devletinin içeriği olmuştu. Ayrıca. Gerçekten. Mısır'lı çiftçiler daha bin yıl taş aletler kullanmaya devam etmişlerdir. hava koşullarını ve Nil sellerini etkiledikleri izlenimini bırakmışlardır. endüstri açısından madenlere büyük bir gereksinme duyurmuyordu. M. Mcnes'in ataları Sümer'deki tarih öncesi gibi. bunun yerine devrimin izlediği yönü. Ancak çok varlıklı ve becerikli başkanlar gerekli törenleri yapabilirdi. daha sonraları Ur vc diğer kentlerin krallarınca. Mısır'a ithal edilen mallar. Akad'ın.

Mısır'ın birleşmesi. mezarda zevk alabileceğine. yalnız uydurma yakıştırmalarla halkının itaatini kazanmış değildi. ölünün. belirli zamanlarda. Belki de.tıpkı ekilen tohum gibi. Aynı amaçla. yaşamı süresince sağladığı iyilikleri. uçsuz bucaksız kaynaklara ve varlıklara kon du: bir yandan kuşattığı yerlerden ganimetler topluyordu. yerlerini oğulları ya da kardeşleri alırdı. Mezopotamya'nın küçük tanrıları gibi. Hanedandan bir firavun. krallar da ölür. Gelirlerinin bir bölümü gerçekten verimli girişimlere yatırılmıştı. biraz önce betimlenen. 115 . Krala gelince. Bu yoğun varlık. Oysa. tüm firavunlar. Mısır'lılara verim ve varlık simgeliyor olmalıydı. Menes fetih yoluyla. birleştirilen krallık. Bu dış ticaretin baş amacı kuşkusuz lüks eşyalar.. Menes ve ondan sonra gelen Firavunlar. mezardan da aktarabileceğine inanırlardı. takvim gibi. Horus'un zaferiydi. Delta'nın gücünü edinmeye başlamışlardır. Bu ölçek ve kayıtlar. Sed festivali denen bir tören düzenlerler. gerçek yaşamda olduğu gibi besin. Firavun. Bu tören. Her neyse.. devlet memurları yönetiminde Yukarı Nil'e geziler düzenlenir. kralın. Gerek Mısır endüstrisinin. hem de çiftçilere yardımcı olmuştur. firavunun askerlerinin eşliğinde zaman zaman çölü aşarlardı. Nil nedeniyle. bu nedenle şahin tüm öbür ongunlardan üstündü. bu başarı artık Şahin kabilesinin başkanında toplanmıştı. Mısır kralları güçlerini. Biblos'a giderek gemiler de Devlet tarafından ticaret maddeleriyle donatılırdı. Oysa kutsal kral kavramı. gene kralın kurduğu Devlet örgütü etken bir süreklilik sağlamaktaydı. bu önemli tanrı da. süs eşyalarına gereği olduğunu sanırlardı.oysa köylüler ve işçiler hâlâ tarlalarda taş araçlar kullanırlardı. ölümsüzlüğü yolundaki çelişkili düşünlerden doğardı. kaynağı olan ölümsüzlüğü korumak için kullanılmaktaydı. kralın atadığı memurlar ve bunların konumları. ülkesine refah sağlayarak kazanmıştı. Hanedanda firavun artık Güneşin Çocuğudur. Bu güç. sürekli olarak yeni törenler ve yeni betimler yaratılarak perçinlenmekteydi. büyücü başkan. buna büyü yoluyla ulaşabileceğine inanırdı. bunun son örneği Delta'nın ele geçirilişiydi. simgesi ölümünden kalkar. kutsal firavun. kendini aynı zamanda kabilenin ongunu (totemi) olan ve tüm kabile üyelerinin kendi ataları sandıkları hayvan ya da başka bir maddeyle eşleştirmek istiyordu. yeni bir sulama kanalının "ilk yosunlarını" kesmişti. gücünü. Bu amaçla devlet tarafından donatılmış araştırıcı ekipler. Hatta hanedanın değiştiği bile olmuştur. öte yandan da kuramsal olarak tek sahibi. Hanedanın kurulmasıyla başkentin Yukarı Mısır'da Abidos'dan. bu Bölüm'ün başlarında anlatılan tarım festivallerine benzerdi. gerekse ccnazc törenleri için kullanılan hammaddelerin parasal kaynağı firavunun gelirleriydi. Kuzey Suriye'den sedir ağacı ve reçine getirtmek için aynı yöntem uygulandı. III. büyü yoluyla yeniden gençliğine kavuşmuştur . biiyü araçları ya da savaş donatımı getirmek içindi . ülkenin varsıllığını sağlayan büyü gücü.borçluydular. bir yandan somut zaferlere -örneğin rakip ve düşman başkanların yenilgisine. öncelikle vergilerin saptanması için kullanılmıştı. dönüşte altın ve baharat getirilirdi. Kuşkusuz. sözde ölüm ve dirilme yoluyla gençliklerini yenilerlerdi.gençleşebileceğini savlamıştı. Tarih öncesi çağlarda. Sel sularını engellemek için girişimde bulunduğundan da söz edilmiştir. kap kaçak. kabilelerinin ongusu olan ve Horus denen şahinle eşleştirilmişti. o da yeryüzünde hoşlandığı her şeyden. hem vergi toplayıcılara. tebasına somut yararlar sağlayarak edinmişti. bir bakıma. Nilomelre denilen ve Nil'in yüksekliğini ölçen bir alet bulunmuştu. Eski Krallıkta. Tarih çağlarında ise. bu olumlu güçle eşleşmiştir. II. Öte yandan da bu güç. Öbürleri artık ikinci sınıf ya da yerel tanrılar düzeyine düşmüşlerdi. V. Oysa başka kabilelerin başka başka si mgeleri vardı. firavunun tanrısal yetkisi. Mısırlılar her zaman ölümden sonra yaşamın sürdürüldüğüne içtenlikle inanırlardı. Yetkisini. krallarının. Bakır ve göktaşı Sina'da çıkarılırdı. Kuşkusuz. Menes yönetiminde. gerçekte ise feodal başkanı bulunduğu ülkesinden sürekli gelir sağlıyordu.

2000 yıllarına dek. ilkel üretimden ayırtıldıkları için. kap kaçak. tuğla ve keresteden yapılmış minik saraylardı. arkeolojik kayıtlardan anlaşıldığına göre.Ö. kral mezar odasının yanındaki odalara gömülürdü ve herhalde efendilerini yalnız bırakmamak için öldürülürlerdi. Bu üretim artığı da anlaşılan sedir ağacı. Delta. Sümer'lilerin hâla yoksun bulunduğu gerçek yararlar sağlardı. Menes'in ülkeyi yönelimine geçirmesinden sonra oluşan büyük varlık ve nüfus artışı. Bunlar yeni türeyen sınıflara. kuşkusuz sınır ve su hakkı çatışmaları olurdu. sürekli olarak çalıştırılan sınır karakolları aracılığıyla. bakır. firuze ve diğer yerli ya da yabancı değerli malzemeden büyük bir ustalıkla yapılırdı. firavunun topladığı artık üretim gelirleriyle bedeli ödenmek üzere. Bu işçiler ve ustalar. batıda Libya'lıların.fetih yoluyla elde edilen ganimetler ve halkın teşekkür için ödedikleri de bir yandan sürüp giderdi. bunlar sedir ağacından. Mühür ve tahta yazıtlarda. çünkü arkeoloji kayıtlarında ekonomik başarılar ve bilimsel buluşla ancak büyü amacıyla kullanımları açısından görülebilir. ithal malı lüks eşyaların çoğalması. özenle yapılmış kaplar içinde yağ. kralın topladığı üretim artığı besin ve diğer ürünlerle beslenirdi ya da ücretleri böyle ödenirdi . bu olumsuz çelişkileri başarabilmişlerdir. firavunlar öncesi dönemlerin basit toprak mezarlarında yalnızca ev yapısı eşyalar bulunmuştur. Mısır konusundaki kayıtlar tümüyle mezarlar ve içindeki eşyalara dayanır. akik. çağımıza dek sürüp gitmiştir. askerler. Gene de. Mısır'ın Ncmes yönetiminde birleştirilmesi (I. bir yazı yönteminin. taşıyıcılar. Mezarlar çeşitli eşyalar. Bunlar her an için verimli vadi topraklarına saldırıya hazırdı. ilkel de olsa. Mısır halkına. altın. Eski Krallık güçlü olduğu sürece. tuğla ve kalasların taşınması ve mezarların yapımı için çok sayıda işçi kullanılmış olması gerekir. düzenli bir savunma yönteminin örgütlendiğini belirtir. uygarlığın ve bilimin gelişmesi için gerekli malzeme getirilmekteydi. Tek bir ırmağın kıyısına sıralanmış olan dizi dizi köylerde. 5000 yılından 3000 yıllarına dek. bakır. obsid taşı. silahlar. Mezarlara kazılı yazılardan anlaşıldığına 116 . İçte barışı sağlamanın yanı sıra. Nil Vadisinin her iki yanındaki kıraç ovalarda yoksul çiftçilerle avcılar. En önemlisi. çoktan başlamış olduğunu gösterir. kral. ölenlerin yakınlarının dua etmeleri ve mezara getirilen armağanların yerleştirilmesi için toprak düzeyinde. bu mezarlarda daha sonraki mezarların çok basit öncü modellerini görebiliriz. Birleşmede etken olan ordu. M. obsid taşı. Mezar yapımında küçük gelişmeler. ırmak boyunca baskı yapmaktaydılar. zanaatçılar ve yazıcılara. kralın yönetimi süresindeki önemli olayları kaydeden yazılardan. Hanedan).Ö. doğuda bedevilerin saldırılarına açıktı. kaymak taşı. hububat ve başka besin ürünleriyle doluydu. ticaret aracılığıyla. arada bir bakır eşyal ar ve fayans boncukların bulunması da. mühür kazıcı. ülkeyi yabancı saldırılarından da korumuşlardır.inişti. Gerçi bu önlemlere ilişkin garip ilkeleri açıklamak güçtür. yeni geçim kaynakları sağlardı. Ayrıca. Mezarlara yerleştirilen ince yapılı eşyalar da ancak çok iyi yetiştirilmiş marangoz. kumlara kazılmış büyük çukurların dibine kurulmuş. oldukça seyrek bir yerleşme düzeni içinde yaşardı. akik gibi bol bol kullanılan yabancı ürünleri ithal için harcanırdı. Menes ve ondan sonra gelen firavunlar. Abidos'taki kral mezarları. tüccarlar. bu tür gerçekçi önlemlerle oluşmuştur. Abidos yakınında anıtsal mezarların yapımıyla simgelenir. tuvalet malzemesi ve süs eşyalarıyla bezenirdi. Hâlâ göçebe ekiciler aşamasında yaşayan Nubian'lar sürekli olarak. Gerçekten Mısır tarihinde. Yukarı Mısır'a doğru. kuyumcu ustalarca yapılırdı. Mezar çukurlarının kazılması. Depo odaları. İlk yazılı belgeler Nil Vadisine açılan yollarda. taş kesici. M. VI. denizciler. çamur tuğlasından yapılmış küçük yapılar da bulunurdu. hükümetin zayıf olduğu dönemlerde bu tür çatışmalar. bira. bölümde anlatılan ilerlemeler ve buluşların birer örneğidir.askerler madenî silâhlarla donatıl. demirci. birleşme gerçekleştikten sonra bu tür saldırganlara karşı kullanılmaya başlandı. Uşaklar ve memurlar.

bu ölçülerde yanılgı iki santimi gcçnıezmiş! Mısır işçiliğindeki titizlik ve kesinlik. Kahire'nin yukarısında Giza'ya getirilir. Hanedandan günümüze ulaşmıştır. Piramidin dibinin tam bir dörtgen olması. Daha önceleri papirüs sütunları arasında asılan renkli kamış kilimlerin yerine. yazıcılarla. daha yararlı işlere de uygulanabilen bilimsel buluşlar esinlemiş. mimarlar. Zoser döneminde. Mısır'daki III. Artık IV. Hanedan sırasında bile rastlanır. tünel ya da maden galerisi açarken karşılaşılan sorunların bir benzerini çözmeleri gerekirdi). Hanedan döneminden sonra mezarlar kayalardan oyulmaya başlandı. duvarcılar ve taşıyıcılara yiyecek. Hanedan döneminde yapıya daha sürekli dayanıklılık sağlamak için çamur tuğla yerine taş kullanılmaya başlandı. Çağdaş uzmanlara göre.bu yöntem. Herodot'a göre. galeriler planlamak zorundaydılar (kısaca. mumyacılık gelişti. Oysa piramit çapında bir anıtın. Geometri formülleri ve ön hesaplar olmadan böylesine bir yapı gerçekleştirilemez. Hanedan döneminde. yalnız taş işinde tam on yıl süreyle 100. yönetmeyi öğrenmesi. yapı işlerini planlamak ve yürütmekten ve başka işlevlerden sorumlu özel memurlar da vardı. Yunanistan yoluyla. Hanedandan firavun Keops bunları gerçek piramit düzeyine getirmeyi başardı. Örneğin. firavunun gelirleriyle taşçılar. Piramit için gerekli olan. Hanedanlardan önceki dönemlerde. Nil'in doğu yakasında Tura'dan yüklenir. Nil boyunca güneye.000 işçi çalışmış. Bunlar gerçek "özgür işçiler" olmamakla beraber. kral ölülerinin korunması olduğu anlaşılır. Ancak Mısır'dakilcrin baş görevinin. bu sayede insan anatomisine değin pek çok bilgi oluştu ve birikti. bir yanının 775 3/4 ayak olması gerekirdi. sonra koca koca taş parçalarını işçilere taşımak. Mısır'ın birleşmesi. bu nedenle de mumyacı diye yeni bir meslek sınıfı doğdu. Çamur tuğlalarından örülmüş dehliz ağızlarına II. yapının gerekli anlamlar yüklenmesine özen gösterilmişti.aynı yönde geliştirilmiştir. Anlaşılan Mısır'lıların ölüler konusundaki garip inançları. Bu tür işlerin yapımı çok büyük bir işçi gücü gerektirirdi. Aynı firavunun yönetim süresinde. IV. daha sonra da ırmak düzeyinden 30-40 metre yükseklikte bir ovaya çıkartılırdı. Hanedan döneminde ise (kireçtaşından) gerçek kemerlerin yapımı öğrenilmiş ve gerçekleştirilmiştir. tıpkı Sümer'deki kentsel devrimde olduğu gibi. Gerçekten bu biçim yapılarda büyük matematik bilgisi gerekir. Toprak üstündeki anıtlar -küçük tapınaklar ve cenaze töreni yapıları. Artan gelirler ve daha sonraki dönemlerin yeni bilimsel buluşları da aynı amaçla kullanılmıştır. artık taştan yapılan mastaba'lar (mezarların üzerindeki küçük tapınaklar) büyütülmüş. sonradan piramit adı verdiğimiz merdivenli yapılara dönüşmüştü. yaklaşık 350 tona varan ağırlıkta koca koca kireçtaşı ya da granit parçaları.yanılgı . ölünün vücudunun kalıcı olması tutkusuyla. Gerekli olan yalnızca işçi değildi: mimarların da bu koca işçi gücünü uyumlu çalıştırmayı. İşçilerin çoğu herhalde iş başında ölürdü. Kralın son dinlenme yerine daha da büyük güvence sağlamak amacıyla III. bütününü hiç bir zaman göremeyecekleri karmaşık dehlizler. bitmek tükenmek bilmeyen bir sabra ve üst üste yinelenen deney . ölüler mezara 117 . kralın gelirlerini toplamak ve yönetmekle görevli. Üstelik. III. aynı yeni sınıfları ve yeni meslekleri yaratmıştır. içecek barınak sağlanırdı. piramidin eğri duvarının hesaplanmasına ayrılmıştır. Günümü ze dek gelen matematik kayıtları bu varsayımı doğrular. çukurlar. yerleştirmek gibi mekanik sorunların çözümünün içinden çıkmaları gerekiyordu. Taş işçileri böylece en sert kayaları en ilkel aletlerle oymayı öğrendiler. Bir zamanlar kralın dünya yüzündeki sarayına destek olan papirüs kamışlarının yerini. III.göre. bu kayıtlarda dizi dizi problem. ama gene de bu tür varlık dağıtımı sayesinde nüfus hayli çoğalmıştır. bunlara benzetilerek yapılan sırlı taşlar kullanıldı. gerçek boyutuyla önceden planlanması ve dikkatle ölçülmesi gerekirdi.deney döngüsüne dayanır. kaldırmak. kırılmaz taş sütunlar aldı .

Bu resimlerde belirtilen ekonomik birim. Eski Krallığın son günlerinde günlük yaşam ve ekonomik örgütlenmeye değin bize bilgi sağlayan en iyi kaynaktır. kent değil. yeryüzünde alıştığı eşyalara ve hizmetlere gereksinme duyacaktır. Ayrıca. İşte Eski Krallıkta yapılan heykel ve kabartmalardaki inanılmaz gerçekçilik bundan ötürüdür. sürü sürenler. Etken olmaları için tıpatıp benzemeleri zorunluydu. cesetlerin çürümesi önlenememiştir. ölülerin etleri ve saçları bozulmadan kalabilirdi. daima mal karşılığı (aynı) olarak ödedikleri kira ya ġekil 8 . Çiftlikte. Ölünün içi rahatlasın diye. Hanedan'da başlanmıştı ama sonraları daha düzenli biçimde sürdürülmüştür. hayvan ya da balık avlayanlar görülür. Bunların da büyü yoluyla "canlandırılması" gerekirdi. çölün kuru kumlarıyla örtülünce. köylülerin. daha çok ortaçağ konaklarını andıran koca bir çiftliktir. Ölen. Ölünün sürekli olarak kalması için bir başka yol da bir benzerini tahtadan ya da taştan yapmaktı .Eski Krallıktan Bir Mezara ÇizilmiĢ Kuyumcu Atölyesini Gösteren Resim 123 . Bu resimler. kâhya gözetiminde köylüler çalışır. Devrimden sonra tahta ya da sedir ağacı tabutlara konulup. yapılı mezerlara gömülünce. Böylece. Çizilen resimlerde tarlada çalışanlar.özüne benzer bir portre yaratmak. Böylelikle mumyalamak ve bir takım büyüler yapmak uğraşısı giderek gelişti. yalnızca mezara eşya ve armağanlar konulmakla kalınmamış. Bu işleme IV.gömülüp. ayrılan bu varlık ve kaynakların resimleri mezarın duvarlarına çizilirdi. öbür dünyada. bu armağanların sürekli olarak sürdürülmesi için gelir getiren varlıklar bu amaca ayrılmıştır.

Bu yöntemle. aynı ayrıcalıklar. ortaya çok belirgin biçimde çıkardı. nüfus üzerinde Mezopotamya kent lerindeki etkinin eşini yaratmıştır. Orada da ikinci devrim. ne de bunun tersi gerçektir.netleyişi resimlerde betimlenir. kuyumcu atölyeleri de içerirdi. Mısır'ın politik birleşimiyle. varlıklı tüccar ların ve memurların koca koca evleri. Ne Mısır uygarlığı Sümer'in bir yansımasıdır. Indüs vadisinde de yazılı belgeler arkeologların bulgularını des. Gene de.Ö. köyler vardır ve kendi başına işlevini sürdürebilir.toplum. uzman işçi ve aşamalı sınıflar içeren. Mısır ve Sümer'de oluşan devrimle aynı çağlara rastlamış olmalı. kâhyanın elinde kırbaçla dc. yakından inceleyince. Gerçekte. bu konak toplumda çalışan ve yaşayan ustalara gerekli hammadde sağlanmakta ve çiftliğin artık üretimi alınmaktadır. Başkalık yalnızca çeşitli uğraşıların ürünlerinde değildir. ötekinde tek bir hakana aittir. Mısır Devleti denilen daha büyük bireyden kopmuş değildir. kâhyaların ustaları verilen malzemeyi tartışı ve yazıcıların da verilen tutarı kaydedişi resimlerde görülür. Mısır'da oluşan bu devrim. Evler çoğunlukla fırınlanmış tuğladan yapılırdı ve en azından iki katlıydı. yeniden yapımlarında da aynı düzenin saklandığı anlaşılmaktadır. bu birim firavunun öz malı olan krallıktır. her iki yöntemin çok farklı olduğunu görüyoruz. tam tersine. Alan olarak her biri iki kilometre kareye yaklaşmış"olmalıdır.tekleyebilseydi. demirci atölyeleri. çiftçilik ve avcılık yoluyla besin üretimi aynı düzeyde sayılmıştı. temeli de etkilemektedir: varlık birikimi birinde rahiplerin işidir. Yapıların arasında dükkân ve fabrikalar. hiç değilse M. zanaatçı ve taşıt işçilerinin toplu 124 .çiftlikler ya da kentler. Mısır'da. bu devleltcn ayrıldı mı yaşamını sürdürmez. ya da kendine yeterli köylü çiftçi toplumlarına dönüşür. Sümer'de ekonomik birim kenttir. önceden titizlikle saptanmış planlara göre yapıldığı. marangozhane. 2500 yıllarında doruğuna varmıştı. kendine yeterli bir birime benzer. Oysa bu ekonomik varlık yalnızca tarımsal değildi. Gene burada da. bölümleri olan konak . Nil Vadisinde yeni bir ekonomik düzen belirmiş. çevresinde tarlalar. Caddeler ve sokakların.da ücretleri getirişleri. soyut ve genel benzerliklerin arasında. yazıcının bir papirüse her köylünün ne getirdiğini yazışı getirilenin yeterli olduğunu. Bu konak . O yıllarda Sind ve Pencap'ta büyük kentler kurulmuştu. Gerçi bu çağa ait kalıntılar yoktur ama gerçek kentlerin varlığını biliyoruz. bu düzene göre imalat ve ticaretle. çömlek tezgâhları. Konutlarda bir kanalizasyon yöntemi de vardı. Aynı biçimde yazı ve matematiğin gelişimi de eş zamanlara rastlar.

bir de yazıcı memurlar sınıfının bulunmuş olması gerekir. Varlıklı ve yoksul diye kabaca bir sınıf ayrımının belirtilerini görüyoruz. tek yanlı bir bağımlılık kuramıyla izah edilemez. Arap denizinde çalışan balıkçıların bile bir katkısı olmaktaydı. herhalde Hindistan'da da öyle olsa gerek. hatta daha da uzaklarda. çünkü kurutulmuş balık da ithal edilirdi. kuyumcular tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. bambaşka bir konudur. düşün ve insan alışverişi sürüp gitmiştir. M. belediye işlerinin düzgün yürütüldüğünü ve kararların uygulanmasını sağlayacak yeterli görevlilerin bulunduğunu gösterir. kentlerin oluştuğu basit köyler ve daha iri kasabalar hâlâ belirlenememiştir. ama toplumsal katmanların en üstünde bir kral mı. Hollanda birbirine çok benzeyen bilim. Mezopo tamya'nın tarih öncesi köylerinde bulunmuştur. sıralar.barınakları ayırdedilebilir. Himalaya'Iardan ithal edilen sedir ağacı ve çok uzak yaylalardan getirtilen madenler ve değerli taşlar sağlamakla kalmazdı. Bir yazı yöntemi ve rakamlar. Gerek yapılar. organik bir gelişimle oluşabilir. yerel toprağın içinde köklenmiş. yeni tür tekneler. kökeni Mezopotamya'da sanılan bir çok eşyalar ve özellikler.Oysa. çömlekçiler. gerekse saraylar öylesine belir sizdir ki. bakırcılar. 2500 yıllarında aynı tür uygarlık İndüs'ün ağzından. Çağdaş bir benzetme gerekirse. bir tanrı mı bulunduğunu bilemiyoruz. üstelik bu bölgeler arasında çok eski ilişki ve alışveriş düşünülürse. oysa bu yeknesaklığa eş bir politik birliğin varlığına değin bir kanıt yoktur. Bu olayların birbirinden bağımsız oluştuğuna inanmak güçtür. Devrimden kısa bir süre sonra.Nil'de ilk kez görülmüştür. yukarılara. Kentsel zanaatçılar da. Kentsel uygarlık yalnızca bir özekten bir başkasına taşınıp yerleştirilmiş olamaz. onlar da aynı yol ve izde kendi deneylerini sürdürmekteydiler ve zamanı gelin ce kendilerince katkıda bulundular. -örneğin silindir biçimi mühürler. Bulucistan dağlarında. Fransa. Oysa Çin'de. Avrupa kapitalistlerinin Afrika ya da Hindistan'da kurdukları mekanik endüstri ve fabrika üretimi. Tâ uzaklarda. Ovadaki kentler. kültür ve ticaret geleneklerine sahipti. Her bir bölgede. ayrıca ölçü düzeni de bulunduğundan. devrim aynı bilimsel buluşlara dayanmış ve topluma aynı toplumsal sınıfların eklenmesiyle sonuçlanmıştır. bu kentlerde üretilen mallar. tâ uzaklarda. bazı sanatsal motifler. varlıkları bile kuşku götürür. dikkatle incelediğimiz vakit farkettiğimiz ayrıcalıklar. İngiltere. Endüstri Devriminden çok önceleri. gerekse içinde bulunan eşyaların usta ve uzman zanaatçılarca.Ö. Bir tür alışverişin sürmekte olduğu bellidir. Sayısı kuşkusuz çok olan bu sınıfların tümünün. taşkesiciler. aradaki gümrük engellerine karşın. İyi bir örnek seçebilmek için. ama öbür ülkeler İngilizlerin mekanik buluşlarını ya da ekonomik örgütünü yalnızca taklit etmediler. kentte ya da çevre köylerinde oturan köylülerin ürettiği besinlerin artık üretimiyle geçindiği tahmin edilir. Kalıntılarda gerek tapınaklar. tuğlacılar. mal. endüstri için gerekli olan liğli topraklarda bulunmayan hammaddenin takasında kullanılmak üzere artık üretim sağlamak zorundaydılar. Savşalara. bu üretim yönteminin. demiryollarının yapımı. marangozlar. İndüs uygarlığının tarih öncesi çağları bilinmez. hatta Rusya'da Batı örneklerine göre fabrikaların kurulması. Hatta sermaye biriki minin hangi kökenden oluştuğu da kesin değildir. tepelere dek uzanıyordu. bunların Avrupalı ve Amerikalı yöneticiler ve teknisyenlerle yürütülmesi. Sokakların düzeni. Atlantik Okyanusu'nun her iki yanındaki ülkelerde oluşumunu düşünebiliriz. Amerika. ancak her bir bölgede. bağlantı kurmamak daha da zorlaşır. Hint imalat ürünleri Sümer'e ithal edilmiştir. geçerli bir örnek sağlayamaz. mazgallı tuğla yapılar. Kanalları temizlemek için devlet memurları gerekliydi. Gerçi Devrimin dümeni İngiltere'nin elindeydi. Mısır'ın birleşmesi sıralarında. Biraz önce sözü edilen devrimler Mısır ve Sümer'de aşağı yukarı aynı yıllarda oluşmuştur. 125 . pcncap vadilerine.

Üstelik bu mallardan daha fazla üretmeye yöneltilmeleri de gerekiyordu. böylece maden. ikinci özeklerdeki kentsel ekonomi. oysa bu düzen olmaksızın bu yeni nüfus ya açlıktan ölecek. Anadolu'ya. Kuşkusuz. Asir. aynı zamanda muska. hem de yeni sınıf farklarının doğmasına yol açmış oluyordu. besin üretiminden salıverilme leri zorunluydu. giderek yaygınlaşa. yalnızca ekonomik yapı ve bunun temelindeki bilim benimsenmekle kalmamış. Bunu karşılamak için. malların bulunduğu yerlere yerleşmiş olan insanlar. (Beyrut yakınında) Biblos limanından yüklerlerdi. Sümer ve Hindistan birbirinden tümden ayrı ve bağlantısız değildi. Sedir ağacını Suriye'nin kuzeyinde. mezar. pek çok uygarlık unsuru. Babil ve İndüs vadisinin sınırlarına yakın yerlere -Girit ve Yunan Adalarına. Bunlar da VI. bir tür koruyucu yönetim de kurmuş olabilirler.rak yinelenmiştir. maden çıkartmak ve taşımak için. Bölümde anlatılan alışverişe katılmışlar. bu artık varlıktan pay istemeye başladılar. balıkçılık ve yerel çiftçilikle erişilemeyecek. Liğ topraklı ovaların uygarlığı. taştan bir 126 . Sümer'lil er ve Hint'lilere takas yoluyla verebilmek için kendi gereksinmelerinden daha çok üretmek ya da onlara rehberlik. tıpkı Batı kapitalizminin sömürgelere ve ekonomik açıdan bağımlı olan başka ülkelere yayılması gibi. Artık endüstri maddelerine sahip olanlara yeni geçim yolları açılmış oluyordu. hamallık. devrimden önce Mısır. ama bu yeni varlıkla yeni bir nüfus beslenebildi. Biblos'un sağlayabileceği hammaddelere karşı talebi büyük çapta artırmak oldu. kendine yeterli besin üreticilerin endüstri uzmanlığı ve dış ticarete dönüştüğü gözlenilmiştir.sonra daha uzaklara. Gerçekte. Önce. ilişki kurmuşlardı. Oysa istenilen bu mallar pek ender olarak boş. Bu gelenek. madeni bol dağlarda yaşayan ailelerin geçimini sağlayabilirdi. Tümünün de. yepyeni bir geçim biçimi sağlıyordu. Biblos halkının eline. birinci özeklerin düzeniyle esinlenmiş. işçilik yapmak zorundaydılar. bu önemli ticarete göz kulak olmak için limana yerleştiler. İran ve Bulucistan'a. Yerli halka. Devrimin Mısır'daki etkisi. dışardan ithal edilen hammaddelere bağlıydı. Mısır'daki artık varlığı paylaşmak olanağı geçti. Lübnan'dan alır. Hammaddelerin bu yeni alıcıları. İkinci devrim kuşkusuz mal ve düşün alışverişiyle yaygınlaşmıştır. tekne. ve eşya yapımı için bol miktarda sedir ağacı istiyordu. hatta zorlanmıştır. mühür. Yunan Yarımadasına. taklit edilmiştir. harf gibi yapay ürünler de. Mısır. Bu süreç. bu liman halkının Mısır'ın varlık ve refahına ne denli büyük katkıda bulunduğunu gösterir. Suriye. ancak bu ailelerin de. Mısır'lı tüccarlar ve devlet memurları. Yeni kentlerde. Mısır'lılar. ya da başka yörelere göçecekti. artık varlığın bir bölümü bu gerekli ithal mallarını karşılamak için kullanılırdı. Kentte. sahipsiz alanlarda bulunurdu. ikinci devrimden önce Mısır'la. ikinci ve üçüncü derecede önemli öğelerde. Yeni ekonomi bu üç önemli özekte kurulduktan sonra. Biblos'da bulunan ve Mısır'ın Menes tarafından birleştirilmesinden önceki yıllara dek giden Mısır ürünleri. Nil. baharat ya da değerli taşlar gibi ürünleri Mısırlılar. Bu nedenle. yabancı bir pazara mal üreterek sağlıyordu. Bundan yararlanmak için de endüstride uzmanlaşmak gerekliydi. İşte gözlenilen benzerliğin anlatımı budur. birbirine katkısı olan ortak kültür geleneği vardı. Bunun kaçınılmaz olduğunu göstermek güç değil dir.Demek ki. büyüyen bir kentin yönetimini. tıpkı İngiliz tüccarlarının Oporto'da temsilci bulundurmaları gibi. kendine yeterli balıkçılar ve çiftçilerdi. ekonomik yeterliliği yitirmek demekti. bu alanlarda küçük köylerin kentlere. Yeni edinilen bu varlık. Bunu kabullenmek ise. Güney Rusya'ya geçti. gelirlerin kullanımını öğrettiler. Fırat ve İndüs bölgelerindeki önemli özeklerden öğrenilip. düşün ve zanaatçı alışverişiyle sürdürülüp geliştirilmekteydi. ikinci derecede önemli özeklere de yayıldı. yerel besin üretimi durdurulmadı. kereste. böylelikle hem nüfusun artmasına. Liğli ovalardaki endüstri üretim artığı. Biblos artık refahını. belki Mezopotamya ile de. sürekli mal. Bu liman halkı anlaşılan.

Firavunun ordularının koruması gerekti. çok daha yavaş geliştirilmiştir. Çok geçmeden. çömlekçi çarkı. kent oldu. kendi yerel geleneklerini sakladılar. Biblos uygarlığı gibi. takas yoluyla bu yöreden maden ve başka yerli ürünler alındığını öğreniyoruz. Yeni ekonomik durumun gereksinmelerini karşılamak amacıyla Mezopotamya yöntemleri benimsemiştir. Malları damgalamak. Bazı toplumlar bu yeni ekonominin ve ürünlerinin yararlarını anlayamayacak kadar geriydi ve beceriksizdi. Oysa genellikle ev yapısı eşyaları kullanmakla yetinirler. ne uygarlık yaygınlaştı ne de yeni kentsel özekler kuruldu. akik benzeri lüks malları kullanmaya başladılar. dinde. neolitik düzen içinde de varsıllaşmalardı. belgeleri imzalamak için silindir biçimi mühür burada da kullanılmaya başlanmıştır. yerinde olduğu kadar giizel olmadı. Çok geçmeden. Örneğin. kendi kaynaklarına dayanarak. bu yörelerin dilinde yazabilmek için. Kapadokya uygarlığı da kendi yerel özelliklerini yitirmiştir. Bir kaç yüz yıl sonra da. evde kadınlar tarafından yapılan bir eşya olmaktan çıkmış. İş böyle olunca da. Sümerlilerin hammaddeleri ithal ettikleri alanlarda Elamit'ler gibi ilerici toplumlar yaşıyordu. Bu lüks eşyalara yeterince istek duymadıklarından. 2500 yıllarından hemen sonra. kendi ekonomilerini kentsel devrimin düzeyine çıkardılar ve çoğaldılar. nesnel kültürde saldırgan uluslarla boy ölçüşebilmek için.bil'de modası geçtikten sonra. Biblos halkı Mısırlıların buluşlarını benimseyip uyguladılar. yerli malı. alçakgönüllü bir rahatlık içinde mutlu yaşarlardı.Ö. ne de endüstri ürünleri ilginç değildi. hiç değiştirilmeden kullanılmıştır. II. başka zanaatlerde. mimaride. Bunlar da teker lekli araba. Anlaşılan. Babil yazısında değişiklik yapılmıştır. Biblos uygarlığı pek taşra işi kaldı. çanak çömlek. Köylüler için. endüstri ve ticarete dayanan kentlere dönüşmüştür. Anadolu'nun ortasında Kapadokya'da yeni bir kentsel uygarlığın gelişmesine yol açmıştır. bahçelerini alt üst etmesi de canlarını sıkıyordu. çömlekçilikte. bin yıl değiştirme diler. besin üretimine katkısı bulunmayan madencilerin seçimini sağlıyordu. Çoğunlukla ikinci devrim zorla yaygınlaştırılmış. gümüş ve kurşun da. Mısır'a oranla. Ama. Bunun 127 . Başka yörelerden de esinlenmiş olabilirler. Belki sonunda Sümerli tüccarlara karşı çıkıp. bunları edinmek hevesiyle Mısır' lılar için bakır üretmek de işlerine gelmiyordu. Mısır uygarlığının bir ben zetisi değildi. Aynı biçimde Toros Dağlarından Mezopotaya'ya ithal edilen bakır. Mısır'lılar yazılarını zamanla geliştirmişlerdi. Madenlerle Mısır'dan gönderilen işçiler çalıştırıldı. 2500 yıllarında bu yörelerdeki yerli halk neolitik ekonomi düzeyini aşmamıştı. işe silah karışınca. M. eğitildiler. incelik ve gelişiklik oldu. ikinci önemde yeni bir özek. bin yıl. üstelik kervanların bağ. Oysa Biblos uygarlığı. bu işçileri göçebelere karşı. ticarete akıl erdirebilmek için. Biblos halkı. oysa Biblos halkı. yepyeni bir ekonomi oluverdiler. Benzetilen incelikler. Maden artık genel bir ürün olmuştur. oraya ulaşmak için de kervanlar başka benzeri yerlerden geçerdi. Bu yolculuklardan etkilenen toplumlar genellikle bol sulak topraklarda yaşarlardı. Mezopotamya'nın artık varlığı. bu uygarlık kurbanları. ithal malı altın. tüccarların yazışmalarından. aynı biçimde. Gene kazılardan anladığımıza göre. uzmanlarca çarkta üretilmektedir. sürülerini otlatan göçebeler için ne tahıl. giysilerde. Mezopotaya'ya oranla. Öte yandan. Mısır yazısını öğrendi. emperyalizm gücüyle benimsettirilmiştir. Bazı yörelerde. daha önceki firavunlar zamanından kalma yazılarım.tapınak yapıldı.Ö. Örneğin yerel mühürler. Asur'lu tüccarların maden cevheri ticareti için bura lara yerleştiğini okuyoruz. Mısır'dan göçen zanaatçılar bu tapınağı süsledilcr. Hanedan'dan sonra. küçük köyler. Sina yörelerinde avlanan. benimsenen unsurlar. kap kaçak yeterliydi. el yapısı taş aletler. Mısır'dan benzetiyle aktarılan şey. Babil'in endüstri ürünlerine karşılık. Gene. Köyleri. kervanlarına da saldırmışlardır. başka bölgelerin mallarına pazar sağlayan. Sümer kentlerinin gereksindiği bol kereste ve madeni sağlamaya yanaşmıyorlardı. "pis bedevileri eliyle vuran" firavun resimleri Sina kayalarına kazıldı. M. Bu durumlarda. Ba.

Tapınak. Ninevc'yi kurar. bu nedenle. hammadde sağlamak. Oysa M. kendi yöntemleriyle. hiç değilse Sümer türü dinsel heykellerle bezenmişti. çünkü. ilkel ama kalabalık bir işçi kitlesi beslenmiştir.ansızın maden kullanmaya başladılar. Kendi kültürlerini hiçbir zaman yitirmcmişlerdi. ama bizim yukarda anlattığımız türden saldırılar da olabilir. Kızılderililerin ok ve 128 . Bu savaşlar belki de dağda yaşayan yoksulların. ayrıca akik dağından söz edilir. kendilerinin "kent kurucusu" olduğu savını ileri sürebilirler. Varlıklı halk. İncil'de yer alan şu sözlerde gerçek payı vardır: "Asur gider. aşağı Mezopotamya'da pek güzel işleyen sosyal örgütleri ortadan kaldırmak için hiçbir dürtü yoktu. Kuşku suz sargon madeni bol Elam bölgesini ele geçirmiş. bu nedenle de ithal mallarına güvenmek zorunda kalmadılar. tekerlek ve başka araçları benimseyip kullanmıştı. orada yerleşmiş maden tüccarlarını desteklemek için Kapadokya'ya çağırmışından. Sümer ve Akad kentleri Elamit'lere ve başka "barbar" komşularına karşı savaş açmıştır. Artık akik. Aynı dönemde Babil yazısı ve başka yöntemler Asur'da tanıtılmıştı. Bazen bu fetihler. bugün tarihsel Asur kentleri dediğimiz yöreler de ilk tapınakları Akad'lar (Nineve) ya da Sümerliler yapmıştı. Şinar'dan (Sümer'den) öteye. Sargon'un torunu İştar tapınağını kurmuştur. kentsel uygarlığın zorla yerleştirilmesi. Bu step bölgelerinde düzenli yağmur yağardı. arada bir de akik. Cîiimüş Dağları (Toros) ve Sedir Ormanları (? Lübnan) sözleriyle açık saçık belirlenir. sonra ülkesinin alanlarını Yukarı deniz'den (Akdeniz ya da Gaspian) Aşağı Deniz'e (Basra Körfezi) uzatmış.ne kadar da Sümerli bir kumandanın istilasıyla gerçekleştiği bilinmez. gerçi onlardan önce küçük kentler varsa da. bu köyler küçük kentler ya da kasabalara dönüştü. 3000 yıllarına dek ekonomik bağımsızlıklarını korudular. Bu emperyalizmin saldırılarına başarıyla karşı koymak ya da tehlikelerini gidermek için. kuşkusuz. metalürjiden yana öğretmenlerinin kimler olduğu artık bellidir. ticaret yollarını korumak amacıyla. büyük bir olasılıkla Sümer sömürge edinmeden önce.C). M. tapınak varlık birikimi ve endüstri gelişimi için kalıcı bir özektir. Bu süreç. bunun ekonomik amaçları ise pek açıktır. o yörede yapılan dizi dizi tapınakların ilkidir. Halk yerleşik köylere dağılmıştı. kalabalıktı.belki de Sargon çağında. Üstelik Akad'lı Sar. ikinci devrimi yalnızca fetih yoluyla yaymadı. bununla. Asur köylerinde de sürdürülmüş olabilir. cezalandırmak için karşılıkta bulunmuş. varsıl ovalara saldırılarıdır.. Nineve de. maden ve başka mallara yeni talep doğmuştur. zaman zaman da Asur gibi yeni devletlerin başkenti oldular. tutsak da olsa. Saygon yönetiminde. bir kaçı da daha başarılı komşularca ele geçirilir. belki de biraz daha önceleri. Süıııerliler de.gon. taş alet ve silahlarla yetindiler. önlemler almışlardır. Kendi yazılarında da amacı. 3000 yıllarından sonra . ikinci bir kültür yayma özeği durumuna girmiştir.Ö. ikinci devrimin tanış başka belirtileri de bir bir görünmeye başlar. kereste. Sümer'de olduğu gibi. bir ekonomik devrimi simgeler. Bu." Asur halkı Babil'den gelmemişti. Asur'da. Yapımı ve süslenmesi için. sınırları içine almıştır. Suriye de.üzerine. Babil'i birleştirerek. Tüm alet ve silahları Sümer türüydü. Çok eski yazılara göre. 3000 yıllarından çok önceleri. üretim artığı harcanmış. Kendine yeterlik böylesine elden çıkarılınca. Akad kökenli olduğu kolaylıkla savlanan kentler bile uzun süre sömürge ya da bağımlı ülke olarak kalmamıştır. bu nedenle birer başkaldırı özeği olarak varlıklarını sürdürdüler. Nineve'de (Musul'un karşısı). Asur da. Hiç olmazsa M. çevredeki bölgelere saldırı ve kuşatma dü zenlemişti. Sargon ve kendinden sonra gelenler. Daha sonra bir yazıtta Sargon'uıı ele geçirdiği alanlar arasında bir "kalay ülkesinden söz edilir. Burada devrimin ne kadar Sargon'un. bunları bugün Kürt köylerine benzetebiliriz. böylece Babil'in ekonomik açıdan gereksindiği bölgeleri. Daha sonraki belgelerde.Ö. böyle ce kendine yeterli köylerin endüstri ve ticaret kentlerine dönüştürülmesi sonucunu yaratmıştır. Çok geçmeden bazı kasabacıklar genişleyip kcntleşir. saldırganların kültürünü bir bakıma alıp sindirmek gerekiyordu. altın ve bakır gibi nesneleri ithal ediyordu. Ekonomik emperyalizm.

yayları Avrupalıların ateşli silahlarına karşı ne denli etkisizse, taş silahlar da Babil ordularının bronz silahlarına karşı o denli uygunsuzdu. Bağımsızlıklarını başarıyla savunmak için, o güne dek neolitik donatımlarıyla yetinen insanlar artık maden silahlar edinmek zorundaydılar. Bu da hem metalürji öğrenmek, hem de ekonomilerini bunun gereksinmesine uydurmak demekti. Babil'de üretilen balta, mızrak, miğfer gibi eşyaları satın almak ya da çalmak yeterli olmazdı: kendi içlerinden üretici yetiştirecek demircileri ele geçirmeleri ve kaçırmaları gerekliydi; artık besin üretmeleri, bu yeni zanaatçıları beslemek ve hammadde edinmek için bu üretimin artığını kullanmaları zorunluydu; istedikleri malları düzenli biçimde sağlamak amacıyla ticareti örgütlcndirmeliy- diler. Kısaca, ikinci devrime boyun eğmeleri kentsel ekonomiyi benimsemeleri gerekiyordu. Asur'da metalürjinin ve ilkel bir kent yaşamının başlangıcı böyle yorumlanabilir. Yalnız Asur'da değil, Sümer ticaret yollarının yakınına düşen ve Sargon'un saldırılarına açık olan tüm bölgelerde - Kuzey Suriye'de, Luristan'da ve Elam'da - M.Ö. 3000 yıllarında metalürji özeklerinin ortaya çıktığını, Sümer türlerinin benzetiyle uygulandığını ve çoğunlukla yerel yeğlemelerle değiştirilip uyumlandığını görürüz. Sümer ticareti ve bu ticaretin esinlediği eperyalizm, metalürjiyi ve bunun gereği olan ekonomiyi tanıtıp yaygınlaştırmaktaydı. M.Ö. 3000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında Girit'te ve Yunan yarımadasında, Çanakkale'de, Truva'da, Kafkasların kuzeyinde, Anadolu'da, Filistin ve Suriye'de, İran'da ve Bulucistan'da bronz kullanan uygarlıklar kurulmuştu. Bu uygarlıkların tümünün kendine özgü özellikleri vardır, ama tümünde de Mısır, Sümer ya da İndüs havzası veya ikinci derecedeki özeklerin ürünlerine benzer ürünler yapıldığı ve uygarlığın çekirdeğinin daha önceki uygarlıklarda vatlığı artık kuşku götürmez. Bu ikinci ve üçüncü uygarlıklar özgün değildir; daha eski özeklerden öğrendikleri gelenekler, düşünler ve yöntemlerin benimsenmesi sonucu oluşmuştur. Bu etkilenme mekanizmasının izi çoğunlukla yitirilmiştir. Bundan önceki sayfalar, bu etki ve yayma mekanizmasının nasıl işlediğini bir bakıma açıklamaktadır. İkinci devrim yerleşir yer leşmez, yayılmak zorundaydı. Her köy de, bir kez kentleşti mi, artık devrimi yayacak yeni bir özek oluyordu. M.Ö. 1500 yılından önce yeni endüstri yapısı, İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ulaşmıştı. Aradan beş yüzyıl geçmeden de İskandinavya ve Sibirya'ya varmaktaydı. Oysa, bu yayılma sürecinde, kültür hor tutulmuştu. Yeni bir teknik öğrenenler, bunu hoyratça kullanmaya yönelirler; ustalık, kuşaklar boyunca çalışma ve disiplin gerektirir. Üstelik, daha üstün bir uygarlık, tümüyle benimsenip sindirilemez: bu uygarlığı alan insanlar, yeni kültür donatımı içinden gereksindikleri ve sindirebilecekleri bir kaç unsuru seçerler. Örneğin, yazıyı öğrenmeden ya da yazının gerekli olduğu ticaret örgütünü kurmadan, metalürji öğrenilebilir ve silah yapımı için yeterince hammadde edinilebilir. İşte bu nedenle ortaya çeşitli uygarlık düzeyleri çıkar, uygarlığın kökeni olan özeklerin ölçütlerinden sapılır. Bu değişik düzeylerdeki uygarlıklar, ilk özeklerin çevresine, bölgeler biçiminde sıralanır. M.Ö. 2500 yıllarında, Minos halkı Girit'te kentlerde yaşamakta, endüstri ve ticaretle geçinmekteydi. Mısır ve Suriye'nin artık varlığından kâr sağlamaya öylesine kararlıydılar ki, verimli bir karış toprağı bulunmayan küçücük bir adaya, uygun bir liman sağlayabilsin diye, bir kent bile kurdular. Doğrudan doğruya Suriye'den, ya da Suriye aracılığıyla Mısır ve Sümer'den çeşitli teknik donatım araçları edindiler. Daha önceleri de, yağ kaplarını ve mal balyalarını işaretlemek için mührü öğrenmiş ve kullanmaya başlamışlardı. İlk yerli mühürler oldukça kaba sabaydı. Daha sonraları hesap tutabilmek için çok hantal, resimli bir yazı türü de geliştirdiler. Maden arıtıp işlerlerdi. Sümer türü, ortası delikli balta taşı kullandılar. Ama ilk Minos maden aletleri, benzet ildikleri modellere oranla pek hantal ve kabaydı. Önceleri tekerlekli araba kullanılırdı, ama çömlekçi çarkı bilinmezdi.

129

Yunan yarımadasındaki Yunan halkı, Giritlilerden çok sonra kentleştiler, ticaret ve endüstriye de daha az bağımlıydılar. Kendi mühürlerini yapmadılar, belki de nedeni ticaretin küçük olması ve bu tür bir araç gerektirmemesiydi. Kuşkusuz, yazı yazmasını da bilmiyorlardı. Alet yapımında, taş, hâlâ bakırla el ele gidiyordu; maden silahlar da Minos benzetişiydi. M.Ö. 2000 yıllarında, daha sonraları Avusturya - Macaristan İmparatorluğu olan kuzey Balkanlarda yaşayan barbarlar, silah ve süs eşyası yapımında bazen de alet yapımında henüz maden kullanmaya başlamışlardı. Kendine yeterli, köy toplumları olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Ne yazıya, ne de mühre gereksinimleri vardı. Yunanistan'dan ve Truva'dan metalürji öğrenmişlerdi, ama ustalarından daha çok gerilerdeydiler. Kuzeydeki komşularıysa, hâlâ neolitik çağı yaşıyordu! VIII. BÖLÜM

ĠNSAN BĠLGĠSĠNDE DEVRĠM
Buraya dek anlatılan ekonomik devrim, ancak Sümcrliler, Mısırlılar ve Hintlilerin, kuşaktan kuşağa iletilmiş deney ve uygulamalı bilim birikimi oluşturdukları için gerçekleşebilmiştir. Devrim, deneylerin aktarılması için yeni yöntemlere, bilginin örgütlenmesi için yepyeni yollara ve çok daha salt bilimlere yol açmıştır. Devrim için gerekli olan bilgiler, uğraşı gelenekleri, sözlü öğütler ve örneklerle aktarılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Yazının ve matematiğin başlangcı, ölçülerin uyarhlığı, devrimle aynı zamana rastlar. Bu bir raslantı değildir. Yeni ekonominin gereksinmeleri, bu buluşları doğurmuştur.
Gördüğümüz gibi, Sümer'de, ekonomik örgütü değiştirmek için gerekli olan kaynaklar tapınaklarda toplanmış ve rahiplere yönetil miştir. Yöneticiler birbirinden kopuk kişiler değil, sürekliliği olan kuruluşlardı; tapmaklar da ayrık birim değillerdi, ilk tarih çağlarında, pek çok Sümer kentinde aynı tanrıya adanmış tapınaklar bulunmuş tur. Bu tapmakl arda tapınılan tanrılar, yerel tanrılar değildi, hiç olmazsa, yalnızca yerel tanrılardan oluşmuyordu; buradaki tanrılar tüm ülkenin ortak tanrılarıydı, tıpkı pek çok Hristiyan kilisesinin, çeşitli azizlere adanması gibi. Belki rahipler de bir tek kente bağ lı olmayıp, ortaçağ papazları gibi, "cennet krallığından" uluslararası vatandaşlık hakkına sahipti. Tüm ülkede aynı tanrıların başat olması, Sümer'de (vc sonraları Babil'dc) nesnel kültürün bütünlüğünün din sel - siyasal karşılığıdır. Sümer tapınaklarının, daha önce de anlattığımı/, gibi, büyük hay van sürülerini, yüksek gelirleri içeren koca koca çiftlikleri vc çeşitli varlıkları vardı. Halka avans ve borç vererek, varlığını daha da artırırdı. Bu gelirleri yöneten rahipler, kutsal efe ndilerine hesap vermek zorundaydılar, ayrıca malı mülkü koruyup, artırmaları da gerekirdi. İnsanlar tarihinde eşine rastlanmamış bir sorunla karşı karşıyaydılar; o güne dek böylesine büyük bir varlık tek bireyin yönetim ve denetimi altına girmemişti. Rahip , Tanrının alış verişinin, kazancının izini yitir memek için rahip kendi belleğine güvenemezdi. Ne de, kendi özel buluşları, örneğin mendiline düğüm atmak, yeterli

olabilirdi. Rahip, kişi olarak kalımsızdı; her insan gibi ölecekti, oysa üyesi olduğu kuruluş hizmet ettiği tanrı gibi, ölümsüzdü. Efendisine borçlar ödenmeden, rahip ölebilirdi, oysa bir başka rahip bu alacakları toplayabil- meliydi. Tanrının vekili, bu nedenle, kime, kaç kap tohum verdiğini, hangi türden kaç koyunu hangi çobana teslim etliğini bilmeliydi. Üstelik bu kayıtlar öyle tutulmalıydı ki, yalnızca yazan rahip değil,

130

tüm rahipler okuyup anlamalı ve tanrının işlerinin yolunda gitmesini sağlamalıydı. Kısacası, sosyal bir yöntem olan yazı, kökende tapınak hesaplarını tutmak için geliştirilmiştir. Okuyucular anımsayacaklar, Erek'teki ilk tapınak, köyün kentleşmesine tanıklık ettiği gibi, bu tapınakta bir de ilkel bir hesap yazıtı bulunmuştu. Yazıtın üstündeki simgeler, yazı yöntemi değilse de, hiç olmazsa bir sayı anlatımı içeriyordu. Daha sonraları (ama M.Ö. 3000 yıllarından sonra değil) hesap kayıtlı kil yazıtlar yalnızca Erek'de değil, Cemdet Nasr ve başka yörelerde de bulunmuştur. Rahip, kile harfler ve sayılar kazımıştır. Harller genellikle bir çeşit stenografi türü resimlerdir - bir kavanoz, öküz başı, iki üçgen ve buna benzer şeyler. Bu nedenle bu yazıya, resim yazı denmiştir. Resimleri görünce, neyi simgelediklerini anlarsınız. Buna karşın, gene de bazıları genelleştirilmiştir. Diyelim toplum, bir çok işaret arasın dan, boğayı anlatmak için bir tanesini seçmiştir. Üstelik bu işaretlerin çoğu yalnızca resmi çizilen eşyayı veya nesneyi anlatmakla kalmaz: kavanoz, içi su kadar dolu kavanoz demektir - kısacası, bir ölçü birimidir. Bu tür işaretler, bir düşünü anlattıklarından, bunlara ideog- ram denilir, değeri de ideografik'tir (matematik simgelerimiz olan + , -,x,: ideogram örnekleridir.) Ayrıca, belirli bir nesneyi anlatmayan işaretler de vardır. Bu ide- ogramların anlamı, gencllcşmiştir. Rahip, çeşitli koyunları bir kaç fırça darbesiyle anlatmaktan haklı olarak bezmiştir. Bu nedenle, muf- lon, uryal, koç, iğdiş, marya türleri için ayrı işaretler uydurmuştur. Bu işaretler, tek tek rahiplerin bilinçli buluşlarıdır. Ama örgüt bunu kabul etmeli, toplum da yararlı bulmalıdır. Hesaplar özel belgeler olmadığından, işaretler de yalnızca anım- satıcı simge olmaktan öte anlam taşıdığından, kullanılan yazı yönteminin göreneksel olması ve genelleşmesi gerekirdi. Toplumun bir işaretler yasası geliştirip kabul etmesi zamanı gelmişti. Elimizde bu çağlara ait işaretler listesi ve hesaplar vardır. Tüm yöneticilere de bu kuralları tanıtılması zorunluydu. Bu tanıtma sürecine biz bugün oku ma yazma öğrenmek deriz. (Kısacası, biz okuma yazma öğrenirken, öbür insanlarca kabul edilip benimsenen 29 yakıştırma işaretin ne tür ses çıkarması gerektiğini belleriz.) O çağlarda da herhalde yazıcılar için okullar vardı. Yer altında bulunan işaret listeleri belki de o çağın okul kitaplarıydı. Ayrıca, aynı işaretler hem Sümer'ler Erek kentinde, hem de Akat'da Cemdet Nasr'da kullanıldığından, herhalde çeşitli kentler arasında öğrenciler ve öğretmenler gider gelirdi. Yazı yöntemi belirli bir tapınak örgütüne özgü olmayıp, Sümer toplumunun tümü tarafından benimsenmişti. Şurupak (Fara)da bulunan büyük bir yazıt koleksiyonundan anlaşıldığına göre, Sümer yazısı tarih çağının başlangıcında, M.Ö. 3000 yılından sonra geliştirilmiştir. Bu belgeler yalnızca tapmak hesaplarıyla okul kitapları olarak kullanılan işaret listeleridir. Bu sonuncularda, işaretler konuya göre gruplandırılmıştır: örneğin, çeşitli balık türleri, ard arda sıralanmıştır. Her bir işaretten sonra da, bu işareti bulup yakıştıran rahibin adı eklenirdi.
Artık işaretler oldukça görencksellcşmişlir. Resimler öylesine basitleştirilmiş ve kısaltılmıştır ki, anlattığı nesneye benzemekten uzaklaşmıştır. Üstelik işaretler artık, düşünler ve nesnelerin yanı sıra, sesleri de simgelemektedir; ideogram yerine foııogram olmuşlardır.

Bir örnek verelim: İki çizgili bir yuvarlak işareti sakallı bir kafa, ya da Sümercc ka, yani surat sözcüğü anlamına gelirdi. Artık bu işaret kafa ya da suratla hiçbir ilişkisi olmadan yalnızca ka hecesini ifade edebilirdi. Uygun fonetik anlamdaki işaretleri seçip bir araya getirerek sözcükler hecelencbilirdi - böylece özel isimler, ya da resimlerle anlatılamayan eylemler yazılabilirdi. (Gerçekte, yukarıdaki işaret, Sümer dilinde

131

İşaretler. Bu nedenle kullanılan ideogramlara saptayıcı denilir. anlamına gelen dug. çeşitli yabancı dillere uyacak biçimde değiştirilmiştir.) Anlaşılan Sümerliler ve Babil'liler bu konuda fazla güçlük çekmezler di. ideografik değerleriyle (ses yerine nesne ya da kavram anlatımı için) kullanılmaya da devam elli. Sümer harflerinin Sâmî adlarını yazmak için kullanımı. gıtg. Resim-işaretler. tahta parçalarına işlenmiş hesaplar. daha sonra da Ur-nammu ve başka seslere çevrilmiştir. Sâmı ırkından yurttaşlarının. yazı tarihini. Bu hiyeroglif yazıya ek olarak. anlaşma ve işaret listelerinden başka belgeler de bulunmuştur . her biri bir sessiz harftir (sesli harfler yazılmazdı). Mısır yazıcıları çok geçmeden. daha sonraları (Anadolu'da) Hititçe. İşaretler. sonraları barış anlaşmaları. ideogra. Menes döneminde bile bir çok resim . Bu gerçekten. daha dayanıklı malzemelere yazmaya başlamışlardır. Farsça gibi. kendi başlarına. ancak yazı yazmakta bir hayli ilerledikten sonra. çünkü hiçbir yerde sanat başlangıç noktasına kadar izlenemez. çok daha çabuk yazılabilen. büyüler ve yasalar olmuştur. sosyal kurallara uymaktaydı. şekiller. Bu alfabeyle her sözcük yazılabilirdi. Böylece yazının ve kent yaşamının gelişimini adım adım biliyoruz." Bazı harfler ideogram niteliklerini yitirmemişlerdir. bu tür harfler genel olarak kullanılmıştır. ama çağdaş bilginler için Sümer adlarını Avrupa alfabesine uydurmak hayli güçtür. envanterler ve kısa olay öyküleri bulunmuştur. M.Ö.nirdi. Akatların dilini yazmak için de kullanılmıştır. enim sözcükleri için de kullanılabilirdi. ve II.işaretlerin salt fonetik değeri vardı. ya da en eskileri için. "bağırmak". Sümerliler mutlu bir rastlantıyla yazı yazmak için kil kullandıklarından ve belgelerini fırınlayarak dayanıklı duruma getirdiklerinden. Hanedan mezarlarında. Yazı giderek daha da basitleştirilmiştir. Çok geçmeden Mısır' lılar bir alfabe geliştirmişlerdir: yirmi dört işaret kabul edilmiştir. çünkü aynı işaret Sümer dilinde bile bir çok sözcüğü ve bir çok sesi ifade eder. tek bir ideograrnla belirtilmek yerine hecele. Sümer yazısının bulunmasına yol açan gereksinmeleri anlıyoruz. resim gibi çizilmek yerine. sözcükler de. Artık bir işaret birden çok kavram için kullanılmaktadır.miştir. (Kafkasya'da) Van. Dünyada en eski yazılı belgelerin hesaplar ve sözcükler olması rastlantı değildir. Mısır yazısı sürecinde. "sözcük". Salt resim yazısı artık çoktan geçmiştir. Sümcrliler tarafından bulunan yazı. Ur-nina sözcüğü değiştirilip Ur-nanşe. Yazılar çivi biçimi izler olduğundan. 2500'den önce bile. Başka hiçbir yerde yazının pratik ekonomik kökeni bulunamaz. bu klasik Babil yazısına çivi yazısı denir. hem kavramın Sümer dilindeki karşılığını hem de bu sözcüğün Samî dilindeki karşılığının seslerini anlatmak için yazılmaktadır. Sümer resim yazısından daha gerçekçi olmakla beraber.Ö. İlk kralların adları ve ünvanları yazılırken. Ur-engur. Oysa sonuç karmaşık olmuştur. (Gerçekte bu karmaşıklık daha da ileri gider. hesap.bunlar ilk önceleri adlar ve ünvan. Bir sözcük fonetik olarak hecelendiği vakit bile çoğunlukla okuyucuya ne tür bir sözcük amaçlandığının anlatılması için bir de ideogram eklenirdi.lar. dua ve tarih metinleri.fik niteliğinin fonetik işaretlere dönüşmesini hızlandırmıştır. bazı resimler "canlanırdı. yuvarlak çizgilerin kullanıldığı (hiyeratik denilen) bir yazı 132 . 3000 yılından sonra. en eski Sümer belgelerine oranla çok gelişiktir.nikçe. Başka insanlar herhalde yazılarını dayanıksız malzeme üzerine yazmışlar. bu yazının resim yazısı olması gerekir. oysa ideogramlardan hiçbir zaman vazgeçilme. Elimize geçebilen en eski Mısır belgeleri vazolar ve mühürler üstüne işlenmiş adlar ve Unvanlardır."konuşmak". Mezopotamya'daki ilk başlangıcından sonraki yıllara dek izleyebiliyoruz. M. 2950 yıllarında) bu yöntem. Abidos'da I. anlaşılabilir resimler olduğuna göre. Ama artık bu yıllarda (3000. Çağımızın başlangıç yıllarına dek kullanılmış. işaretler yumuşak kil üzerine çivi biçimi bir kalemle kazınırdı.

Biz çağdaş insanlar için bu yazılar önemlidir çünkü bunların aracılığıyla kültür alalarımızın düşünlerinin derinliklerine inebiliyoruz. büyü ve batıl inançların temsilcisi olarak değil. henüz doğmamış yeni kuşaklara aktarabilir. Mısırlı ve Minoslu yazıcılar gibi. Doğu tarihinde. Sümer yazısı ilk başta rahiplerce bulunmuş ve kullanılmıştır. Girit'te Mınos'lular M. İlk Sümer ve Mısır yazıları. Okuryazarlık bu nedenle. kökenle ilgili değildi. bunlar da Nil boyunca yazının oluşturulmasını esinleyen nedenlere bir ipucu sağlayamaz. harflerin sayısı beş yüzü bulurdu. örgütlenmiş. Yazıcılar. okunmayan yazılardır. Nil sularının yüksekliği ve buna dayanarak yapılan sanılar herhalde yazılırdı. bilimi yer ve zaman sınırının üstüne yücelten araçtır. tıpkı Ortaçağ memurları gibi. Yazdıkları. dokumacılık ya da savaşmak gibi. her yerde kentsel ekonominin gereksinmeleri sonucu doğmuştur. Günümüze dek bozulmadan kalabilen en eski Mısır yazın belgeleri. gerçi öğrencilerin nasıl seçtikleri de bilinmez. tıpkı metalürji. oysa bu araştırmayı eylemlerinin kalıntılarına bakarak yürütmeye çalışacaktır. İndüs yazısı konusunda bir şey söylenemez. Oysa Sümer rahipleri. öylesine çok ideogram ve saptama simgeleri içerirdi ki. varsıllık ve üst düzeyde konum edinme yolu olarak değer kazanmıştı. bu adlar. gerçekte. Yazın gizlerine girmek için çok az kişide yeterince vakit ve beceri vardı. onlar da yazıyı ilk önceleri büyü ya da dua aracı olarak değil. Sümerde olduğu gibi. yayın aracı olarak değil. Bu sınıf. insan bilgisinin aktarılmasında yepyeni bir devrim yaratmasıdır. gerçekçi ticaret ve iş yönetmenliği amacıyla gereksinmişlerdir. çivi yazısında 600 ile 1000 arasında harf vardı.re. çok uzaktaki kişilc. yönetimin pratik gerekleri için bulunmuştur. Bu koşullar altında yazı gerçekten güç ve büyük uzmanlık isteyen. Tam 2000 yıl süren basitleştirme sürecinden son ra bile. bilginin kapısını açan bir anahtar olarak değil.oluşturdular. Bu arada şunu da belirtel im. Sümer'de olduğu gibi. Daha sonraki 133 . Gerçekte yazı yazmak bir uğraşıydı. günümüze dek kalan belgeler hesap yazıtları ya da envarterdir. Ama "okuyucu" sınıfının çok küçük bir azınlık olduğu. Yazı aracılığıyla insan. Ama bu uğraşı sahibine yüksek konum ve ilerleme. İlk yazıların bu yüce görevdeki payı abartılmamalıdır. Üst konumda devlet memurları olarak yazıcılardan söz edilir. ünvanlar ve tarih özetleridir. bir zamanlar betimlediği nesne tanınmaz duruma gelmiştir. kalabalığın okur yazar olmadığı varsayımını kabul edebiliriz. en önce bu sayısız işaretleri ezberlemek ve bileşimleri için hayli çetrefil kuralları bellemek gerekirdi. dünyasal bir varlığın yöneticileri olarak yazıyı bulmuş ve geliştirmişlerdir. yazgıcıları. uzun çıraklık sürecinden geçmeyi gerektiren bir sanattı. Daha sonraki mezar resimlerinde. başka memurlar ve üstleri tarafından. Okula giriş. düşünleri anlatamayacak kaba saba işaretlerdi. en eski hanedanların sürecinde başlar. okuma yazma öğrenmeleri zorunludur. kiracı ve çobanların ödedikleri kira ya da teşekkür ücretlerini harıl harıl yazarken görüyoruz. yazıcılar oldukça sınırlı bir sınıftı. bunların da sosyal bir kursla uymaları gereklidir. mühür ya da bakır yazıtlara kazılmış. yazı. bunlarda alfabe niteliği de bulunmakla beraber. Yazı. Okur yazar olmak için. yazı sanatı. Anlaşılan. sürekli kamu hizmeti gören devlet memurlarıdır. deneylerini ölümsi'ızleşlirebilir. Yazının uygulanması. soylulukla. 2000 yıllarından önce bir tür yazı geliştirmişlerdir. Mısır hiyeroglif ve hiyeratif yazılarına gelince. Yazının bulunuşu (burada anlatıldığı üzere) gerçeklen iıısan gelişmesinde önemli bir aşamayı simgeler. ve en sonunda. dünyasal bir tanrı olan büyük efendilerince de okunup anlaşılabilmelidir. Okuma.C). Atölyeleri betimleyen resimlerde. yazıcılar. Yazının gerçek önemi. çünkü günümüze dek gelen belgeler. Bu yazının harfleri artık öylesine basitleştirilmiştir ki. güç ve varlık getirme umudu sağlardı. hiçbir zaman bir kast olmadı. ambardan çıkarılıp zanaatçılara verilen malzemeleri kaydetmektedir. ancak çok uzun okul döneminden geçilerek varılabilen gizsel bir yetenekti.

Ö. eski Krallık döneminde (M. Yukarda kabaca çevirisi verilen metinden. bitkindir. Doğudaki bilgili kişiler. Böylesi ne hecelenen sözcüklerin elbette bir mana'sı olmalıydı. tıp. İşte bu yüzden dc bu dallar. bir daha oraya dönmek istemez. yok mu? İşte artık seni. fırınının başında çalışırken gördüm. Elinde eğe tutan. "Maden işçisini. artık emir veren odur. çünkü beden işçiliği küçümsenirdi. meslek gelenekleri yazıya dökülmemiş ve kitap biçimine sokulmamıştı. astroloji.Ö. Tezgâh başındaki dokumacının işi. toprak çapalayandan daha çok iç çeker. Gerçekte kral lar. Yeryüzünden göçüp gitmiş bir insanın. yazı. kürek çeken elden ayıran tılsım bu olacaktır. ağır beden işinden kurtulmuştur. bu davranış Sümer'de neyse. çalışan zanaatçılar ve çiftçilere karşın. Böylesine güçlükle yazılan ve böylesine güçlükle sökülen sözcüklerin de elbet kendilerince bir yetkileri olacaktı. Böylece bu konular. burada belirtilen düşünler sanırız yalnızca Nil Vadisine ve bu yazıtların çağına özgü değildir. İşığı görmek için gözcülere somun somun ekmek verir. yazıcılar "yukarı sınıfa aittir. tâ Hammurabi (M. Yazıcı.. rahipler. Akşam boş kaldı mı. bu ilerlemeyi de olsa olsa zanaatçılar ve tarımcılar kendi başlarına yapmışlardır. doğal olarak gerçek yaşam dan koptu. Kokusu. tezgâha da sırt çevirmiştir. Oysa kentsel toplumun sınıflandırılmasında. Bunlar babadan oğııla öğütler biçimindedir ama bugün bir çiftçi. bir soluk temiz hava alamaz. çok eğlendirici Mısır belgeleri vardır. Mısır'da.. tarlası odun. Taşçı. 2000 yılından sonra pek savruk beceriksizce kopya edilmiş tir. zanaatçılara ve işçilere karşıttır. cerrahlık ve tıp konusunda yazılan kitaplar. kendini ağır işten koru ve saygın bir konuma yerleş. yüksek öğrenimle endüstri kesiminde işçi olmak arasında bir seçim yapacak olan oğluna da pek farklı şeyler söylemeyecektir. 2400'den önce). işinin çoğunu bitirdiği vakit. Orta Çağlardaki okulcular gibi. balıkçılara. gece bile ışığını yakar (çalışmak için). kadından da bitiktir.Ö. dizi karnına yapışmıştır.. doğa yerine kitaplara yönelmeyi yeğlerdi. "Sen yazıyı yüreğine yerleştir. kol gücünü aşan bir çabayla çalışır (? fazla mesai mi?). bunlarda yazıcının saygınlığı ve seçkinliğinden. Oysa matematik. yazıcılar birinci gruptandır. Yeni Krallık çağından kalmış. her sert taşta iş arar. Oysa işçilikle uygulamalı bilimleri hor gören. Bu bölümlenmede. döşeği eğedir.." Bu öğütlerde belirtilen ilerleme olanakları. memurluk ve kuramsal bilimlere saygınlık veren davranış kentsel yaşamın çok eski çağlarına dek uzanır. daha önceki çağlarda ya da başka ülkelerde bu kadar belirgin olmayabilir. kokmuş balığınkindcn dc beterdi. soylular ve generaller. alşimi (simya).. ancak okuma yazma denilen gizsel dünyaya ayak atabilmiş bir avuç insan için bilgin bilimleri oluştururdu. Bir sözcüğün yazıyla ölümsüzleşmesindc doğa üstü bir yöntem sezmiş olmaları gerekir. matematik. 1800 dolaylarında) ya da Akad'lı Sargon (2350) zamanından kitaplar edinip kütüphanelerine yerleştirmeye can atarlardı. yazı "saygın" bir uğraşıdır. parmakları timsaha dönmüştü. artık sapana da. M.çağlardan bir Mısır yazını örneği verelim. kil yazıttan ya da papirüs demetinden hâlâ seslenip konuşabilmesi kuşkusuz büyiiseldi. artık kolları tutmaz. nesnel gelişme daha çok teknikte ilerleme sonucu olmuştur. Elinde yazıcının yazıtı var mı. kimya ve jeoloji gibi uygulamalı bilimler dc aynı biçimde üstün bilimler değildi. Mısır'da da odur. Okula giren öğrenci.. köylülere. 134 . ama metalürji ve marangozluk değil dir. cerrahlık. saygın bir uğraşıdır. zanaatçı ya da çiftçinin çilesinden çok söz edilir. falcılık gibi bilimler ve sözde bilimler bir çok bilimsel inceleme yazılarına konu edilmiştir. yerleştir ki. 800 ile 600 yılları arasında Asur'un yeni türeyen kralları. İşle bu nedenle. ikinci devrimin toplumu sınıflara ayırmış olduğu ve bu sınıfları giderek kesinleştirdiği anlaşılır. Botanik. Tarih öncesi çağlarda.

tanınmış bir kitabın sadık bir kopyası diye yapardı. Bu kitap Kral Auser'in otuz üçüncü hükümdarlık yılında. Öğretim için de.tik) Akat dili oldu. Mısır'da bile. kral Nemare (M. Bazıları astroloji. takvimleri ve aritmetik. bugün bizim çarpım tablosu ve faiz tablosuna benzetilebilen çeşitli tablolar vardır. Gerçi bu işi insan ve doğa üstü nimetler edinmek umuduyla yapıyorlardı ama bu uğraşı bilginlere bilginin örgütlenmesi ve araştırma konularında eğitim sağlamış oldu. Bugün çağdaş bilim adamlarının kısaca "bilimsel" dedikleri "matematik" ve "tıp" konulu papirüsler ve yazıtlar herhalde bu okullarda hazırlanır ve kullanılırdı. kendi çağlarından. yazıcı okulları. ortaçağ okulları da bu işi Latince yapmışlardır. Kendinden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için. Herhalde ülkenin eski tanrılarının hâlâ Sümer duasından anladıklarına inanıyorlardı. Sümer geleneğinde eğitilmekteydiler. Her neyse. Kuşkusuz bunlar hesaplama 135 . Yayımcı da kitabının reklâmını "yeni ve düzeltilmiş baskı" olarak değil. aktarılacak bilginin örgütlenmesi ve yöntcmleştirilmesi gerekliydi. Bu kopyayı çıkartan yazıcı Ahmoz' dur. nasıl aktarıldığını ve başarıldığını inceleyip öğrenebiliriz. muhasebe hesapları ve takvimler de mate matik bilimine o denli bağlıydı. hatta belki de alşimi (simya) bile okurdu. tapınak okulları Siimerce öğretecek. Demek ki. Metal cüruf ve döküm ne denli kimyayla ilgiliyse. astronomi (gökbilim) gibi dalların uygulamalarım da ekleyebiliriz. Her birinden. çünkü bunlarda da rakam ve sözcükler kayıtlıdır. Biraz önce yerdiğimiz "bilgiçlik" davranışı. eski Siimcr ilahilerinin doğru söylenebilnıesi ve eski metinleri toplamak ve düzenlemek amacıyla. Bunlara biz yapı planlarını. Üstelik dinsel dil de Sümer dili olarak kaldı. "bilimsel" diye nitelenen yazılarda. Bunlardan başka. gramer kitapları ve sözcükler yazdılar." Ebers Tıp Papirüsündeki araştırmalardan birinin başlığı da şöyledir: "Kral Usafayis (I. bizim bugün araştırma enstitüleri dediğimiz türden bir işlev yürütürlerdi. Üstelik bize de Sümerce okuyabilme olanağını sağlamıştır. görkemli Piramit çağına dek uzanan eski geleneklere karşı duyulan büyük hayranlık. daha sonraki kuşakları.Ö. tıpkı ortaçağda Avrupa'daki Latince gibi. ya da son buluşları içermesi için değil. öğrencilerine bir de "yüksek öğrenim" sağlamaları ve güncel işlerle hiç mi hiç ilişkisi ve gerçek yararı olmayan konuları öğretmeleri gerekiyordu. üstelik eski büyü güçleri de ancak Sümer diliyle yürütülebilirdi. muhasebeci ya da metalürji uzmanının işine ne düzeyde bilimsel bilgi uyguladığını anlayabiliriz. Yapı ve tarla planları. özellikle Mezopotamya'da öğrenimin yöntem içinde örgütlenmesini sağlamıştır. kendi ana dilleri ne olursa olsun. Bu bilgiye bir tür "kuramsal araştırma" katmak için öğretmenlik konumu yeni olanaklar sağlıyordu. İşte bu öğrenim ve inceleme sürecinde. Okuma yazma öğretmekten öte. eski çağlarda öğrenimin nasıl örgütlendiğini. okunanın anlaşılması. Oysa saygın eski kitaplar Sümer diliyle yazılmıştı. Sonunda 1800 yıllarında Sümer ve Akad'ı birleştiren Birinci Babil Hanedanı kökende Samî ırkındandı. tıp. Tapınaktaki rahipler de. geometri. kitaba güncelliği. çalışmalarını Sümcrce yürütecekti. 1800-1850) zamanında yazılmış eski bir kitaba tıpatıp uygun olarak yazılmıştır. Bu kaynaklardan. Rind Matematik Papirüsünün üstünde şöyle yazar: "Doğayı için için araştırma ve var olan herşeyi öğrenmenin kuralları. bugüne oranla ortaçağ dili kadar uzak ve ilgisiz bir dili ve yazıları incelemeye yöneltmiştir. eskiliği için değer verirlerdi.Mısır ve Babil'li öğrenciler. "tarih öncesi çağları araştıran arkeolog" için öbür bulgulardan farksızdır. Sümer dili öldü. yazıcının matematik de bilmesi gerekirdi. cerrahlık. Hanedan'dan) döneminde Anubis'in ayağının dibindeki bir sandıkta bulunan eski yazıyla yazılmış Hastalıkları Tedavi Kitabı". Bu nedenle krallığın resmi dili Samı (Semi. tarih öncesi Sümer çağlarındaki konumlarını koruduklarından. Her iki ülkede de yazıcının eğitimi yazma ve okumayla sınırlanmış değildi.

ağırlık gibi açılardan birbiriyle kıyaslamak demekti. işi nasıl yapacağı kendisine gösterilir. Aynı biçimde. salt arkeoloji biliminin. avuç. amaç açısından. Bu metinler. Oysa bunlar. Üstelik. kuşkusuz devrimle başlamamıştır. oysa günümüzde. Matematik metinleri. gerek Mısır gerek Babil'de. böylece kişisel ölçü birimleri olmuştur. İlk başta standartlar tek tek doğal nesnelerdi: parmak. hatta günümüzdeki meslek dergileri yerini tutmuştur. hem de çok sayıda işçinin işbirliğini gerektiren toplumsal işçilikte. belirtilerin özetini. alışverişte çuvalların büyüklük farkları haksızlıklar doğurabilirdi. kumsalda yatan omurganın yanına götürüp ölçmek çok güç olurdu. genel kuramları ve belli bir dalın yöntemlerini anlatma amacını güden çağdaş ders kitaplarına hiç benzemez. bir ölçek olarak kullanılabilirdi. sonra da. hatta falcılıkta belir li sorunların çözümü için kullanılırdı. bir çuval arpa. Ölçmek demek. genişlik. Demek ki. Okuyucuya. hatta belli bir buluş ya da genellemeyi açıklayan meslekî makalelere de benzemezler. Oysa hem kesinlik için. zanaatlarla ilgisi çok daha yakındı. yeni bilgiler de aktaramaz. bunlar da matematik bilgisinin düzeyini o denli aydınlatır. gereğinde ustası yanlışlarını düzeltir. belirli toplama işlemlerinin nasıl yapıldığını gösterir. standard (tek biçim) ölçüler. ticarette. matematik ya da tıp öğrencisine sağlanan öğretim türü. tıp ve astrolojinin amacı. öğretimli bilimlerle uygulamalı bilimler ya da zanaat arasında gerçek bir ayrıcalık yoktu. Tıp metinleri için de aynı şey söylenebilir. örneğin uygulamalı kimya bilgisine ne denli ışık tutarsa. bilimsel bilginin aktarılmasında kullanılan gerçek araçlardır. mühendislik öğretiminin çıraklıktan temel ayrıcalığı budur. ustasını çalışırken gözler. Ölçü. Kazılarda bulunan örnekler "okullar"da kullanılmak için düzenlenmiştir ama. teşhis çözümünü. tarım mevsimlerinin saptanmasında. örneğin üniversitelerde. kentsel devrimin ekonomik gereksin melerinden doğmuştur. Oysa endüstri işlemleri karmaşıklaştıkça. Bunlar da herhalde bir öğreticinin sözlü anlatımlarına bir çeşit ek olarak kullanılırdı. Bu dallar. gerçekte metalürji ya da dokumacı çıraklarına sağlanan öğretim türünden başka değildi. baltaya takılabilir. Bugün hastane stajında öğrencinin tuttuğu notlara benzetebiliriz. Bunlar okul kitapları. kesilen her bir tahtayı. uygulama bilim örnekleri olarak kullanabilecekleri türden değildir. Çırak. Çarpma tabloları tıpkı fırınlar ve ocaklar gibi işlev görürler. iş kolaylaşırdı. ustasının denetiminde aynı işi kendi yapar. yapımda. nesneleri uzunluk. İlk başta takılacak ya da bağlanacak nesneler birbirleriyle karşılaştırılarak ölçülürdü. kişisel ölçekler yetersiz kalır. Diyelim. ne de balla başı. her halde öğretmeninin işi yapışını gözlerdi. bu öğretimin. zanaatçıların kendi uğraşılarında kullandıkları araçlara çok benzerler. Mısır ve Babil toplumlarının belirli gereksinmelerini karşılamaktı. Ölçü olmadan ne ip yaya gerilcbilir. tıpkı yazı gibi. bilinen hastalıkların tedavisinde. her işçinin kolu aynı uzunlukta olamaz. ardından da önerileri içerir. Tekne yaparken. sonra da tahtaları şu kadar kol boyu diye keserse. Ama tek başına bu tür örnekler. kol. Matematik. Eski çağlarda Doğu'da kuramsal bilimlerin. Ölçülerin standart olmaları 136 . omurgayı usta kendi koluna göre ölçer. rakam yöntemi. Tapınak örgütlerinin iş alışverişi ve gelirlerin yönetimi. sayı sayma kuralları gereksindirmiştir. Alışverişte. daha önceden genel ilkeler ve soyut kuramlarla desteklendiğine değin bir kayıt bulamıyoruz. konuyu yeni öğrenmeye başlayan bir acemiyi yeni yöntemler açısından aydınlatamayacağı gibi. Mısır ve Babil'de matematik.araçlarıdır. Bulunan öbür metinler ise. Bu belgeler. Bunlar herhalde sözlü öğretime yardımcı olarak kullanılırdı. her bir parçayı belli bir ölçeğe göre ölçmek daha elverişli oldu. Kazılarda bulunan arkeolojik bulgular. yazıcılık öğrencisi ya da hekimlik öğrencisi de. çeşitli gerçek sorunların çözümlerini içerir. Elimizdeki metinlerden. başvuru kitapları.

tarla "şu kadar" tohum gereksindiren bir alandı. Bu nedenle de Mısırlılar bazen. bir başka ülkede tanınıyor ve benimseniyordu. vb. Toplumun uzunluk ölçekleri. ölçülerin de toplumsal kullanımla onaylanması gerekir. yeni bir aracın. düşünü uzunluk üstünde toplamak için bezin rengi. örneğin gez (dirsekten parmak ucuna dek mesafe). Erek ve cemdet Nasr'da bulunan en eski hesap yazıtlarında sayılar görülür. gerçi bugün bazı yaban kabileler ancak beşe dek sayabilirler. Çok geçmeden çeşitli uzunluk. büyük miktarları kaydetmek için yeni bir yöntem bulmak zorundaydılar. Petrie haklıysa. toplum bir parmak. sürüdeki koyunların sayısı. Tarlaya. mavi gökler onu hiç ilgilendirmezdi. devrimden çok önceye rastlar. insanlar gerçek nesneleri saflaştırmaktaydı . Onların soyutlamaları. pratik uygulamalarıyla ve ilgileriyle sınırlıydı. deseni. 0 = 10. Oysa Sümer tapınağının ya da Mısır fi ravunlarının büyük gelirlerini bu yöntemle saptamak. Tüm ölçme işlevi. aynı işaretin yinelenmesiyle ifade edilirdi. ama gene eski adları kullanılıyordu. Tartı işi ise. bundan sonra artık bir sopaya işaretlenebilirdi. terazinin bulunmasını gerektirmiştir. birden ona kadar sayıların ayrı isimler taşıdığı ondalık (desimal) yöntemi yaygınlaşmıştır. Benimsenen standartlara göre ölçmek. Gerek Sümer'de gerekse Mısır'da. Sözcükler ve harfler gibi. hacim. bu rakamların değerleri şöyledir: B = 1. Hanedana dek simgeler kullanılmıştır. Bölümde devrimin çizdiği yolu izleyen çeşitli toplumlar. Mezopotamya'nın içinde bile ayrıcalıklar bulunması. Mısır'da. tarlasına kaç tohum ekme gereğiydi. bir karış. tarih öncesi çağların Mısır mezarlarında ağırlık yerini tutan nesneler bulunmuştur. VII. bağımsız kentlerin kendi standartlarını saptamalarından ileri gelmiştir. bir çuval arpanın ağırlığı da maden ya da taş ağırlıklarla saptanabilirdi. tıpkı yazı gibi. Eski Sümer alan ölçüleri. Oysa ticaret yeterince uluslararası bir niteliğe erişmiş ti. Devrimden sonra Mısır. Her iki ülkede. dokumadaki ipliklerin sırası ve buna benzer şeyler. 9 sayısına dek. Petrie'ye göre. D = 60. ağırlık için de kullanılırdı. şu kadar "boş alan" kapsar gözüyle bakmazdı. bir sopanın yanma kazılan çentiklerle saptanabilirdi. ölçüler de kurallara dayanmıştır. Olabilir. kullandıkları birimlere değişik değerler saptadılar. İşte önce Sümer'liler 137 . Diyelim bez ölçerken. her iki "tablo"daki en küçük ölçü se ya da arpaydı. Rahipler ve memurlar. Oysa başka kentlerde bulunan ve herhalde daha sonraki yıllara ait olan metinlerde. Kısacası. bir torba kavramlarına belirli ölçüler tanımalıydı. Mezopotamya ve Hindistan'da başka başka ölçü yöntemleri buluyoruz. bir ülkenin standart ölçüleri. olacak iş değildi. karışın bir kaç katı olarak kabul edildi.tutulan balık sayısı. en eski insan toplumlarına dek uzanması gerekir. Paleolitik avcının ya da neolitik çobanın bellemek istediği sayılar da. Mezopotamya'da bu yöntem başka türlü gelişmiştir. hatta Hindistan'da (sonraları Girit'te) büyük rakamları kaydetmek için kullanılan kurallar aynıydı. Bu ölçülerin kullanımında. Eski çağ toplumlarının sonsuz uzunluk ya da boşlukla ilgilendiği sanılmasın. demek ki Sümerlilerin "kare ölçüsü" ilk başta bir tohum ölçüşüydü. Anlaşılan insanlar en önce parmaklarıyla saymaya başlamışlardır. Bunun sonucu olarak da. Sümerlilerin ilgilendikleri konu. dokusu dikkate alınmaz. terazinin bulunması ve ağırlıkların standart olması.gerekiyordu. demek ki. soyut düşünme gereksindirir. O = 600. ilk yazıların tüm örneklerinden de eski ve sayı yöntemi içeren belgeler bulunmuştur. her neyse. Bundan sonra 10 sayısı ve 10 sayısının çarpımları için başka bir simge kullanılır ve sayılar böyle çoğaltılırdı. tek tek nesnelerin ölçül . Demek ki. I.mesinden çok daha soyut bir iştir. Birimler. Ekilemeyen çöller. Sayı saymanın ise. bir avuç. kendi yerli ölçülerinin yerine Babil ağırlık ölçülerini kullanabiliyorlardı. İşte bu süreç sonunda "salt miktar" ve "Öklid boşluğu" kavramına varır. ağırlık gibi ölçülerin birbirlerine matematiksel bağlantıları bulunması benimsendi.

Kuşkusuz. 'Ben askerlere emir veren yazıcıyım. Büyük işçi grupları. uygarlıkları süresince kullanılan ve altmışlık (seksagcsimal) yöntemi budur. kentsel devrimin toplum yaşamına getirdiği sorunlar ve değişiklikler. Bu tür sorunlar. bazı kesirleri belirtmek için "ayrı işaretler" doğmuştur. yalnızca en basit matematik işlemleri göstermektedir. hem de Mısır yazısında. ama hiç birinin bir şeyden anladığı yok. "Sen. duvarlara uyması için her bir taşuı ne boyutta kesileceğini bilmeliydi. eni 55 kiibil. basit aritmetikte de. dersin ki: 'Haydi. Mısır'da olduğu gibi basitleştirilmiştir. Bu metinde konuşan. generallerden gerekli tuğlalar islendi. yaptığı işin niteliğine göre saptamak gerekiyordu. Hem Sümer. Ticaret. Toplamlar. Tarla alanları ise. yani resim yazılı hesap yazıtlar. Derler ki: 'Sen akıllı bir yazıcı 138 . askerlerin kumanyasını sorarsın.' İşini bırakırsın. içinde 120 bölme olacak. Oysa. şimdi de yazıcılar bir araya gelmişler. Bunun için de yamaçtaki toprak yığınlarının ya da pira mitlerin hacmi. her bir işçinin ücretini. Yazıcı. Tapınak. askerlerin başında. piramitlerin yapımında ölçülerde çok dikkatli ve kesin olmak gerekliydi. basit rakamların yanına başka bir işaret kondu mu. Bir Sümer tanrısına her gün bol bol bira armağan edilirdi. gerçek koyun ve insanları saymaktadır. biranın sertlik derecesi kullanıla kullanıla alışılagelmiş bir orandı. ortaklıkla yürütülüyordu. buna göre 15 parmak bir karış. zamanla rakamların biçimi. yapının ne kadar süreceği önceden bilinmeliydi. duvarcı ustası da. zeki bir yazıcısın. Hepsi sana güvenirler. Bir depo yapılacak.sonra da Babil'Iiler tarafından. bunlar için önceden hazırlık yapmak gerekiyordu. 2 karış bir yarım kol boyu ederdi ve bu böyle giderdi. gözcü de biracıya. koca kamu yapılarında bir arada çalışıyorlardı. kuyu duvarındaki tuğlanın sayısı. kilo kesiri olarak gram kullanıldığı gibi. biçimi silindir ya da koni olan depolarda saklanıyordu. Belki bu uygulamadan da. her bira yapımında ne kadar arpa vereceğini hesaplamalıydı. İşçi grupları içinde. biraz önce anlatıldığı gibi. "doğa birimler"in kesin değerleri vardı. gözlemciler ve gelir toplayıcıları da bu depolarda ne kadar tahıl saklanabildiğim bilmeliydi. Sümer kurallarında da. maya ve bira yapımı için ne kadar arpa verilmesi gerektiğini bilmek isterdi. Elimizde olan en eski "matematik belgeleri". M. Bir koyunun sekizde biri. kesirlerin yerine belli adlar kullanılırdı. beceriksizliğinden ölürü bir rakibi kınamaktadır: "Dersin ki. Ölçüler ele alındığı vakit. ya da bir adamın sekizde beşi bir anlam taşımaz. ortaklar da paylarına göre ne kadar kâr alacaklarını hesaplayabilmek istiyorlardı. Buğday ve arpa. sana öğretme görevi de batta düşer. uzunluğa 730 kiibil. Mısır batıl inançlarına göre. 120Ü yıllarından bir papirüste bir yazıcı tarafından anlatılır. arpa ölçüsü ya da testi testi biralar kayıtlıdır. toplama ve çıkarmayla bulunmuştur. O işareti 1 bur (yâni 18 gan demekti. hesapla. tarlanın iki yanının ürünü olarak belirtilmiştir. daha gelişkin bir matematik yöntemi gerektiriyordu. hesaplanmalıydı. bölmeler kamış ve kirişle desteklenecek.' Sana kazman için bir sarnıç gösterilmiş. lira kesiri olarak kuruş. Bu koşullar altında kesirler ortaya çıkmaz.Ö. ağırlık ya da uzunluk ölçüsü ifade edildiği anlaşılırdı: böylece Sümerde D işareti bir gan. Gelir bana. Toplanması gereken besin ve hammadde hesaplanmalı... Ama bu basitleştirme yöntemi Babil'de şaşırtıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu yazıtlarda koyun sayısı.

5 ile 3 toplanınca (kuşkusuz önceleri bir bir sayılarak varılan) sonuç 8 olduğuna göre. Onlara güç gelen işlemler. saymak. bir rakam düzeni bulmaktı. Ama. İçinde. hesaplama için bir mekanizma bulmalıydılar. devrimin bu sonucu da bugünkü uygarlığımızın temelini oluşturmuştur. onların bulduğu. üstelik bu sorunlar tümden devrimin ürünüydü. daha önce bulunmuş sonuçları kısaltmak ve ezberlemek demekti. her biri 50 kiibit yüksekliğinde bölmeler vardır. Çarpma ise. Her şeyden önce. eni de 20 kiibittir. ama buradaki güldürü unsuru da budur. söyle bize.. kentsel devrimin tarihte ilk kez görülen türde olayları ve sorunları nedeniyle.sın. dostum!. yollarını bulmaya çalışıyorlardı. Daha önce de belirtildiği gibi. Şimdi hesapla bakalım. ne kadar tuğla gerekli?" "Sana şöyle de derler: 'efendinin anıtının altında duran ve Kızıl Dağdan getirilen.) İşte Mısır ve Babil'de bulunan matematik metinlerde çözümüne çalışılan sorunlar bu türdendi. bizim için çocuk oyuncağıdır. Onlar çarpılacak sayıları birbirlerine eklerdi. İlk adım. Sandık yerde dururken 30 kiibit boyundadır. Öbür sonuçlar gibi. Anlaşılan Mısırlılar bu sonucu. bu biçimde açıklanan problem çözümlenemez. Yunanlılar ve Arapların da bize ilettiği yöntemleri artık iyice biliyoruz. Okulda bunun 15 ettiğini öğreniriz. 12x2) = 24 olduğunu biliyorlardı ve bu işlemi bir örnekle gösterelim.tansa bunu anımsamak daha kolaydı. toplamanın daha da kısaltılmış biçimidir.liyordu.. Toplama ve çıkartma ise. Mısır ve Sümer rakamları bu işlemleri kolayca yazılı olarak gösterebi.14 x 80' in hesaplanmasını şöyle yaparlardı: 1 12 80 2 24 80 1 4 48 0 0 96 8 16 2 0 4 32 0 Toplanı 1120 Toplam 144 139 . küçük şeylerdi. çünkü biz. 3 tane 5 sayısını toplamak demekti. çağdaş ölçeklerle yargılamak haksızlık olur. bunu altı saatte kaç işçi boşaltır!" (Kuşkusuz. pek azı bugünün ilkokul çocuğunu düşündürür. yabancı bir alanda. Oysa 12 + 12 (yani. Mısırlılar 12 x 12 ve . Problemlerin çoğu pek önemsiz. Bundan sonra da ikinci adım hesaplama tekniğini geliştirmekti. böylece konuşma dilindeki sayı adlarından kurtulabilirlerdi. Gerçekten de Sümer ve Mısır yazıcıları. 5000 yıl önce yaşamış olan yazıcıları. Haydi. ezberlenmesi gereken bir sayı olarak kaydetmemişlerdi. 5 ile 3 sayılarının çarpımı. Çözümlemeye çalıştıkları sorunlar yepyeniydi. daha önce bunlarla karşılaşmamışlardı. kum dolu sandığı boşalt.

1. Bölmede işlem tersine çevrilmiştir. Aynı zamanda. yukarda anlatılan ondalık işaretiyle iş basitleştirilmiştir. sonunda kesirlerle uğraşmalarını gerektirmiş!ir. Ama çarpan.40 gibi çok yüksek görünen sayıları da içerir (kuşkusuz tiimü de altmışlık rakam yöntemiyle gösterilmiştir).Ö. Mısır'a oranla dış ticarete daha çok bağlıdır. tabloların düzenlenmesi. yazıcıların karşılaştıkları pratik sorunlar. 20. Kare. tüm tam sayılarla. Bu nedenle aynı zamanda. küp ve başka üsler. 26. Coğrafya konumu nedeniyle ticaret yollarının tam kavşağındadır. 15 ve hatta 44. bölme tabloları olarak da kullanılabilirdi. böleni iki katına çıkarır. Daha sonra ikinci sütundaki karşı rakamları toplarsınız. bellemek ya da gereğinde bakmak için yazmışlardı. İkinci örnekte. bu yeni yöntem kuşkusuz hız kazandırmıştır. Mısırlılar ve Babilliler için bu sayılar tümden bir yenilikti. Oysa M. kesirleri parmaklarıyla ya da hesap tah. kökler. İnsan. çarpıcı.) Sümerlilerin de ilk başta benzer bir "toplama" yöntemi kullanmış oldukları sanılır. yarısını alır. sonra her iki larafı da. hatla kumanyanın işçiler arasında bölünmesi gibi basil işler bile. işi çok basitleştiren ve kolaylaştıran bir araç bulmuşlardı. tıpkı bizim çarpma tablosu gibi düzenlenmiştir. yâni bir bir sayılarak varılan sonuçların kaydedilmesi de. küp kökü vb. Mezopotamya. oysa Mısır çok daha ayrıktır. Elimizdeki yazıtlarda. Mısır kesir rakamlarına göre 1/2 ve 1/4 şöyle yazılırdı: 2 ve 4. aşağıda belirtileceği gibi. tâ ki ikinci sütunundaki sayılar bölünen sayısına varsın. Büyük çapta dış ticaret işlerinin yürütülmesinde. bu arada ilk sütundaki tüm sayıları ve kesirleri işaretler. 19'u. 30 ve 50 ile çarpılmış ve sonuçlar. 2000 yıllarından önce. tablolar da günümüze dek kalmıştır. ilgili satırların başına da işaret koyarsınız. tüm sayıları olduğu gibi. Tarih öncesi çağlard an bu yana. Babil'de ticaretin büyük önem taşımasının aritmetik yönteminin basitleştirilmesinde büyük payı olsa gerek. Böyle somut biçimde düşüniilemcyen sayılar için 140 . sonra işaretlenen sayıları toplar. birinci sıra çarpılacak sayının toplamına ulaşıncaya kadar bir kat büyütürsünüz. Böylece hesaplanmada.(Çarpılacak sayıın hizasına 1 yazarsınız. Babilliler bugünkü biçimiyle çarpmayı biliyorlardı. ilkokul çağımızda kesirlerle ne denli bunaldığımızı anımsayalım. tapınak okullarının "araştırma örgütleri" taralından başarılmıştır. Anlaşılan. Bunıın ııe demek olduğunu anlamak için. 8'e bölmek için işe şöyle girişilirdi (Mısırlılar buna. Sayarak buldukları sonuçları.tasıyla gösteremez. Demek günümüze dek gelen tablolar gibi bir çarpma tabloları vardı. "19'a varmak için 8'i hesaplamak" derlerdi: (Burada yazıcı.

25 kesiri. 2000 yıllarında artık 20 için de. Hep bu sayıları. 1 ile 60 arasındaki sayıların eşdeğer karşılıklarını gösteren tablolar 2 3 hazırladılar: 0 5 12 3 2 6 10 0 8 7. 30 vb. ama hâlâ '0' ve için bir işaretleri yoktu ve hâlâ altmışlık bir yöntem kullanıyorlardı. Rakam yönteminin yetersiz olması da.Ö. Bu tablolar. "işleme ayrıntıları" da tabloya eklidir. bölünen sayının 2. 2000 yıllarında kesirleri iyice anlamalarını sağlamıştır. Babillilcr de. 1/3 ve 2/3 için özel işaretler vardı. çok güç olan bölme işini basitleştirmişti. Bu yüzden Mısır' lılar bu kesirleri hiç yazmamışlardır. sıfır dahil. Bu rakam yazma yöntemi. 5x1. Mısırlılar kesirlerin. Bunun nedeni de oldukça ilkel hesap yöntemleriydi. M. (Kuşkusuz 1/2. İşte onlar da altmışlık kesirleri tıpkı lam sayı gibi kullanıyorlardı. Babil'de rakam yönteminin değiştirilmesi Babilli matematikçilerin M. bu da bizim (/) işaretimize benzetilebilir. bölünecek sayı 1 olmak üzere. Ne değerde olduğu ise. Mısırlılar. kesirlerin toplamı olarak. bölen sayının da 3'dcn 101' e dek tek sayılar olması kaydıyla. Bizim yöntemimizde 5 x 10. Çünkü kesirleri tıpkı bizim "ondalık" (desimal) sayıları anlatımımız gibi ifade ediyorlardı: 1/5 kesiri. tüm kesirlerin çözümünü veriyordu.Ö. 5/10 sayılarını ifade etmek için hep aynı 5 rakamı kullanılır. Bu nedenle rakamlar konusunda ancak rasyonel alanında usta olabildiler. 4 5 1 141 . Örneklerimizi sıralayalım: 2/5 = 1/3 + 1/15 (ya da Mısır rakamlarıyla. koyalım). 25 oluyordu vb. Mısır yönteminde bölme. 12 olarak yazılıyordu (Babillilcrde bulunmayan işareli için biz. tam sayıların parçası olarak ele alınır. 20/60 için de. ya da 7/10 yazmak çok güç olacaktır. öbürlerine oranla konumuna göre değiştiği artık anlaşılabilmişti. 3 + 15) ve 7/10 = 2/3 +1/30. bölen sayının üstüne bir işaret koyarak kesirleri belirtirlerdi. Rakamların yazılışı basitleştirilince. bölünen sayı 1 olmak üzere. Bu yöntemle 2/5. tam sayılarla aynı kurallara uyduklarını pek kavrayamamışlardı. diğer rakamlara oranla konumuna ve ondalık ayırımına bağlıdır. yani lam bölünebilir sayı olarak yazmışlardır.bir işaret yöntemi gerekliydi. « işaretini kullanmaya başlamışlardı. bu sürecin uzun kullanımına neden olmuştur. bir sayının değerinin. Rind Papirüs destesi bu tabloyu verir. ancak bu diziye 2/3 katılmıştır.

oysa tapınaklarca astroloji çok önemliydi.. ya da "karşılığını bulun" gibi deyimler için eski Sümer deyimlerini kullanırlardı. Babil metinleri. Altmışlık kesirler yöntemin ve bununla ilgili olarak geliştirilen yeni yöntemler. Matematiğin bir bilim olması için kesin bir özel dili olmalıydı. Yeni hesap yöntemlerini öğretmek ve uygulamak amacıyla.örneğin 60/7 gibi? O zaman ne yapılabileceği kesin değildir. 142 . Sami dili konuşmalarına karşı. mimari ve mühendislik sorunlarının çözümü ile faiz ve ana para hesaplan için kullanılmıştır. Peki. Öte yandan. ya eş değer karşılığı kesin bir sayı ol mazsa . Daha sonraları. deyimler daha az değişkendir ama tam olarak saptanmamıştır.Artık bundan sonra 5 ile bölmek yerine. Çeşitli işlemler için kullanılan sözcükler tek heceliydi ve bir tek çivi yazısı işaretiyle ifade edilirdi.. kuşkusuz tapınak okullarının başarısıdır. Babillilcr. çeşitli işlemler için genel ve standart deyimler kabul etmek yararlı olacaktı. M. hesap yapmayı hızc Dövme Formülünü gösteren çizgi landıracak bir matematiksel simgeleme yaratma yolundaydılar. ilk metinlerde. Rind Papirüs'iinde toplama. 2000'dcn sonra çok kesin bir terminoloji kullanmıştır. Ama bunun gizlerini farketmek ve uygulamak. çıkarma gibi kavramlar için çeşitli adlar kullanılmıştır.Ö. Her bir işlemi anlatacak terimlerin seçimi de okulların göreviydi. ancak bin yıl sonra astronomi (gökbilim) hesaplarına uygulanmıştır. Bu yöntem de zaten bu okullara ve bu okullar için kulanılan "matematik metinleri"ne özgüdür. 5'i 4' le çarp anlamına "4'ü 5 kez hesapla" denirdi. Moskova Papiriıs'ünde. Bu deyimlerin tanımlanması ise sosyal bir işlevdir. rakamlardaki rastlantı sonucu değişikliklerden doğmuştur. Anlaşılan yeni matematik. bu sayının eş değeriyle: 12 ile çarpardınız (12/60).". ile çarpın". Ama. Gerçekten de Babillilcr.

Oysa Mısır'da bile. Ekilecek tohum miktarı için. daha çok Sümer deyimleri ve ideogramları kullanılır oldu. Her iki deyişle de matematik düşününün ne denli somut olduğu görülür. dörtgen biçiminde bir tarlanın alanı. bu deyimlerin ikinci anlamları olan "baş sallamak".Sonunda. Yeni Krallık döneminde bile. Daha sonraki belgelerde. Bunlar. öbür iki kenarın toplamının yan: i ile çarpılmayla bulunurdu. "her 1 kolboyu. Mısırlılar bunda uzunluk anlatımı kullanırlardı. Oysa bu tür tahminler ve değerlendirmelerde çok kesin olmak zorunlu değildi. bir dağın eğikliğinde olduğu gibi. kısaca dikdörtgenin alanını ölçmek için doğru formül kullanmaktaydılar." Babillilcr bunu daha açık seçik belirtirler. iki bitişik kenarın toplamının. hecelenmek yerine. Sümer dili de giderek tarihe karıştıkça. hayli soyut simgeler durumuna geldi. örneğin +. ideogramlar bazen matematik simgeleri olarak kullanılıyordu. Çok kenarlı tarlalar. yukarda gördüğümüz gibi. Üçgen biçiminde bir tarla için. Oran kavramı için kullanılan deyimler oldukça garipti. Gerçekte her bir yükseklik ölçüsü olarak kol boyuna 5-1/25 palm biçiyorlardı. eş kenarsız dörtgenlerin alanı çeşitli ortalamalarla hesaplanmıştır. çoğunlukla bitişik kenarların çarpımlarının ortalaması alınırdı. piramidin yanları konusunda "eğik" ya da devrik kenardan söz ederler. dörtgen ya da ı çgen parçalara ayrılır. 31)00 yıllarından önce bile.Ö. M. gitgide. örneğin 5 -1/25 palm gibi. ya da "ayrılmak" gibi kavramlardan koparak. gerçek ideogramlardır. tarlaların alanının saptanması gerekliydi. ne verim alınabileceğini kestirmekle yetinirdi. Mısır metinlerinde sık sık. Rind Papirüs'ünde bir çift bacak. (Bugünkü aritmetik ve geometri simgelerimiz. geometrik ilişkiler konusunda da bilgi gerektiriyordu. örneğin 10'da 1 olarak ifade edebiliriz. teknik sözcüklerin çoğu. ideogram'larla anlatılır oldu. ayakların yönüne göre. vergi toplayıcı da beş aşağı beş yukarı. 1 eğrik ölçüsü" olarak alınırdı (bu da hep GAR olarak hesaplanırdı). + ya da .) Zaman geçtikçe. Kentsel ekonominin koşulları. x. ya da bizim anlatımımızla "AE/ED diyebiliriz. Bunu. iki kenarın 143 . yapılan anlaşmalarda. alanları böyle ölçülürdü. gözeticiye yalnızca kaba taslak bir hesap yeterliydi . ED ise bir uzunluk birimi. yani bir kol boyudur. > kuşkusuz.anlamına gelir. Sümcrliler tarlaların alanını her iki kenarın birlikte hesaplanmasıyla bulunurlardı. Mısır'da.

uzunluğu toplanır.Babil tarla planı. yarısı alınır. sonra üçüncü kenarın yarısı ile çarpı lır 144 .Ģekil 10 .

çünkü din. sonra vazgeçilmiştir.. bunun nedeninin bilgisizlik mi.Ö. Küçük Yıl. İ. olduğu gibi kabullenilirse.Sözü geçen bu belgeler genellikle.Ö. bu göksel varlıkların gözlcmlenmesiyle anlaşılabileceğine inanmaya başladılar. göksel olayların düzeni ve bu olayların dünya olaylarıyla bağlantısı çok geçmeden farkedilmiş olmalı. Bu çalışmalar artık Devlet örgütünce desteklenmekte. hem haklı olarak tarım işlerinin ve bunlarla ilgili festivallerin düzenlenmesi için. takvimin düzeltilmesi için kullanılan çeyrek yıldır. Kral Hammurabi'nin yazışmalarında (M. Ay takvimi. Ama gerçek yıl. geçerliydi. görevi yeni ayı gözlemek olan memurların raporlarını okuruz. Yeni ay. Uzunlukları kenarlarına yazılırdı. tarım işlemlerine ışık tutmak için hâlâ gerek liydi. Akyıldızın doğuşuyla saptanır. Mısırlıların. tarlaların planlarını da içerirlerdi." İlk sözü edilen yıl. 2000 yıllarında yazılmış bir yazıda şöyle denir: Yılın başlangıcındaki şölen. hem de astroloji falıyla uğraşmak amacıyla. Kentsel devrimden sonra. kendi geleceklerini ve durumlarını etkileyen krallıklar döneminde bu takvimi düzeltmek için uğraşılmış. Bu göksel varlıkların devinimlcriyle ekin zamanı ya da sellerin yaklaştığı anlaşılır anlaşılmaz insanlar. Tarım işlerini düzenlemekte kullanılamazdı. tarım festivalleriylc 145 . ama planlar bir ölçeğe göre çizilmezdi. her nedense. Ayların başlangıcı bile gözlenerek saptanırdı. takvimdeki belirsiz resmi yıldır. Büyük Yılın ve Küçük Yılın şöleni. Bu takvimi geliştirme çabalan ilk hanedanlar döneminde sürdürülmüş ama sonra. gökbilimle. astronomi (gökbilim) hâlâ. Yeni yıl. Mısır ya da Babil'de tarlaların gözetimi sonucu geliştiğine değin kuramın bir kanıtı bulunmadığını böylece görmüş olduk. kuşkusuz toplumun dinsel yaşamında tam bir kargaşalık yaratabilirdi. olsa olsa bizim artıkyıl ilkesi gibi. Başka olayların da. Genellikle 10 ve 35' nci enlemlerde gökyüzünün berrak olmasından da yararlanılarak. 2900 yıllarında. yeni zanaatın ürünü olan araçlarla donatılmakta ve sonuçlar yazılmaktaydı.Ö. M. Babil'de gökyüzünün düzenli gözetimi hâlâ zorunluydu. astronomları kuşkusuz iyi birer gözlemci olarak eğitilmişler ve gerçekten de bu konuda şaşırtıcı beceride birer uzman olmuşlardı. ancak bu memurlar ayın çıktığını krala bildirdikleri vakit. ne idüğü belirsiz resmi yılla birlikte benimsenmişti. belli belirsiz resmî yıl ile birlikte benimsenmişti. ya yeteneksizlikten ya da papazların karşıtlığından. Yeni Yılın. Geometri biliminin. kralın gökbilimcileri. Çünkü Babilliler resmi amaçlarla bir güneş takvimi düzenlememişlerdi ve hep 354 günlük ay yılını gözetirlerdi. cayılmıştı. yoksa dinsel karşıtlık mı olduğu da bilinmez. eski ay takvimiyle güneş takvi mini bağdaştırmak için yeni bir takvim düzenledikleri de gerçektir. Ama bu takvim yanılgı doluydu. başlardı. Mısır'da insanlar deniz yolculuğu ve tarım gereksinmeleri için gökyüzündeki varlıkları incelemek zorundaydılar. Ama gerçek yıl. Büyük yıl da belki 1461 yıllık Sotik devredir.. Mısır'da gökbilim. Böylesine bir görev yüklenince. Bu can sıkıcı ve çelişkili takvim hesabının çözümü devlet memurlarına ve sonunda Güneş rahiplerine bırakılmıştı. 1800 dolaylarında).

böylece yılın tüm mevsimlerinde gecenin bölümleri doğru olarak saptanmış. Ölçtükleri "saatlerin mevsime bağlı eşitsizlikleri nedeniyle durum daha da karışırdı. yani dik bir çubuğun gölgesi kullanılırdı. Babillilcre gelince. Zaman ölçüleri. Resmi yıla ne zaman bir ay ekleneceğinin kararı krala bırakılmıştı. Oysa bu bölmeler ve ölçüler. belirli boyutlarda ve aşamalı kaplardan ya da kaplara su akıtılarak saptanırdı. Babil'de gnonıon. Bu ilginç yazı. ama elimizde hiçbir örnek yoktur. günlük yaşam için de gerekliydi. Gün ışığını ve karanlığın her birini on iki eşit saate (mevsim saati) bölmüşlerdir. aynı zamanda belirli bir amaç uğruna yapılan bilinçli deneyler sonucu bulunabilirdi. 146 . bu da yıldızların gözlenmesiyle saptanırdı. daha önceki kuşaklardan devralınan gözlemlerin varlığını ve kullanımını kanıtlamaktadır. her iki ülkede de su saatleri kullanılırdı. kış gecelerinin yaz gecelerine oranının 12'ye 14 oranına benzediğini bulmuş olduğunu anlıyoruz. Gündüz saatlerini ölçmek için. durağan nesnelerin gölgelerinin devinimini kullanırladı. Daha önceki örneklerde. gerek Mısır'da. ama bunun belirli bir yöntemi de yoklu. 1557 ve 1541 yılları arasında bir gelişme kaydedildi. Fabrikalarda ve çiftliklerde çalışmak için. Amenemhat adında üst düzeyde bir memurun kitabesinden. büyük bir olasılıkla değişik kalınlıkta çıkışların eklenmesiyle ayarlanırdı. Gecenin bölümleri için. onlar da gündüz ve geceyi. hem de batıl inançlar açısından gözlenirdi. Bu gözlemleri. M. hem güncel yaşam için. bilime dönüştürmek için zaman bölümlerini standart duruma getirmek ve bunları ölçecek aletleri yapmak zorunluydu. yani dünyanın dönüşünün tam sürecini on iki çift saate (bini) bölmüşlerdi. kentsel bir uygarlıkta. daha önceki yazılardan. iki ya da daha fazla. Böylece. küp biçimi bir parçanın gölgesinin kalınlığı kullanılır. Mısırlılar ancak bu tür bölmeyi kabul etmişlerdir. bu bölümler kuşkusuz mevsimlere göre değişiyordu. Her iki yöntemde de. belirli bir yöntemle.bağlantılıydı. Mısır'da suyun ağır ağır akıtıldığı kap koni biçimindeydi. Gökbilimciler. gerekse Babil'de. Elimize geçebilen Mısır giineş saatlerinde (Yeni Krallık ve daha sonraki dönemler). Bu yöntemin bu işle görevli olmayan bir memur tarafından bulunması ve kendisinin de bununla övünmesi ayrıca ilginçtir. çünkü ancak duvarları parabolik eğiklikte olan bir kaptan su eşit uzaklıklardan eşit zamanlarda alçalır. giineş yılının karşılığını anlaşılan biliyorlardı ama gene Mısır'da olduğu gibi. günün ve gecenin eşit parçalara bölünmesi daha yararlı olacaktı. bu nedenle hiçbir zaman doğru ve kesin sonuç sağlayamamıştır. Anlaşılan Amenemhat boş vakitlerinde gelişigüzel araştırmalar yapmaktaydı. O zaman krala t ek çıkışlı bir saat yapmış. Belirli zamanlarda bir ay eklenerek düzeltilirdi. göksel varlıkların devinimleri. İlk başta "saatler". Bu. Kral da herhalde gökbilimcilerin önerilerine göre karar verirdi. güneşin konumu umursanmamıştır. oniki sayısı anlaşılan yılın on iki ayından esinlenilerek saptanmıştı.Ö.

Anlaşılan tören. belki yaz gündönümünü belirtmek için. bu yöntemi alaya almışlardır. Yalak olarak. yıldızların listesini yaptılar ve yıldızları burçlara ayırdılar. 2000 dolaylarından önce. firavun "ip çekme" diye adlandırılan bir tören yapardı. Daha önce sözü edilen matematik yazılındaki problemler bu saatin iniş çıkışıyla ilgilidir. göksel varlıkların belli belirsiz düzenleriyle bile ilgiliydiler ve matematiksel gökbilim için veri toplamaktaydılar. lahit kapaklarında gösterilenden 147 . ama göksel ekvalor'da yerleşik burç) karanlıkla gün doğumu arasındaki kısa yaz saatlerinde doğar ve 18 ile 19. Senmut'un lahdi bir tür planetoryum resmiyle süslendiriimişti. 18 ve 19. 6 ve 7. kapağın içine Ölülerin saatin kaç olduğunu anlamaları için bu saatlerin resmi yapılırdı! Kapak otuz altı dikey sütuna bölünür. lahit kapakları. Yıldızların yaklaşan devinimini gözledim. Gözlerimi Ayı burcuna çevirdim. Ölçme ipini Tanrıça Sa.cu sütunlardaki konumlara yerleştirilir.fekhabui ile aldım. her biri bir onluk. Mevsim değişikliklerine göre saati ayarlamak gereksizdi. Tapınağının yanlarını gözlüyorum. Bu çabanın başarısı Büyük Piramit'le kanıtlanabilir.ci kutular arasında. Bunlar lahitlerden anlaşılmaktadır.Babil su saatleri silindir biçimindeydi. edinilen bilgi de anlaşılan daha ilk yıllarda uygulama alanı bulmuştu. yani on günlük bir haftayı simgeler. Kutup çevresindeki yıldızlar özel bir ilgi gereksindiriyordu. Oysa Asur çağından kalma bir yazıtta bini'ların (çift saatlerin) ay be ay saatlere dönüştürülmesi için bir tablo vardır. on iki gece saatini temsil etmek üzere 12 kutu vardı. Firavunun bu törende söyledikleri günümüze dek saklanmıştır: "Çekicin sapıyla kazığı tuttum. Yüzümü yıldızların yönüne çevirdim. Mısırlıların köşegen ilkesine dayanan yıldız saatleri ya da takvimleri üzerinde deney yapmaktaydılar. İşte zamanı gösteren araç ve saat orada. beş artık günü umursamadığından. Bu resmin açıkladığı gökbilim. bir tapınağın açılışıyla ilgilidir. mevsim saatlerinin farklı uzunlukları ve öbür unsurlar doğru saptanamazdı. Mısırlılar göklerin haritasını çizdiler. Yukarda sözü edilen amaçlardan esinlenerek ve donatımdan yararlanılarak. gökbilimci olmadıklarından.cu sütunlar arasında.Ö. Gene de. Beş yüzyıl sonra. Bu tür tablolar. tapınağının yanlarını gözledim. gece yarısını simgelemek üzere bir çizgi çizilidir. M. Gözüm Ayıdaydı. Bu piramidin kenarları gerçek kuzey noktasından ancak birkaç metre kaymıştır! Boylamın kesinlikle saptanması için. daha çok gözlem gerektiği kuşkusuzdur. Mısırlıların bilgileri ve bu bilgiyi nasıl uyguladıklarına değin ipucu sağlar. Saati saptayarak vakti hesapladım. Bizim "kutup yıldızı"nın karşılığı olan bir yıldızın doruğa çıkmasıyla boylamın saptanmasına çalışılmaktadır. "Dekan"lar (On iki burcun işlevini gören. Doğulu gökbilimciler. Lahit süsleyicıleri. Köşegenin öbür sütunlarındaki bölümlerde yinelenir. bir bölme bulunurdu. Eski Krallıkta.

pek farklı değildir. Kutbu belirtmek için pek çok çift delik vardır. Bu da günün eşitliği zamanının gezilemesini (ekinoks presesyonu) göstermek için olsa gerek. Teb enlemi, kutbun yüksekliği olarak kabul edilmiştir. Bu mezar anıtları, Mısır gökbilimi için elimizdeki lek kaynaktır, çünkü gökbilim metinleri henüz bulunmamıştır. Bunlar kuşkusuz yüzyıllar boyunca sürdürülen gözlemleri ve bunların sonuçlarını içerir. Oysa, karmakarışık hesapların yardımıyla önbilgi varsayımına ulaşabilecek matematiksel gökbilim konusunda hiçbir ipucu sağlayamamaktadır. Mısır'dan ay tutulmasına değin elimizde hiçbir kayıt yoktur. Gerçekten de ayın ve gezegenlerin devinimine pek ilgi duyulmuşa benzemez, belki bunun nedeni çok eski çağlarda aya dayanmayan bir takvimin benimsenmesi, devlet dini olarak güneş tanrısına büyük önem verilmesidir. Babil'de de yıldızlar, Mısır'da olduğu gibi, büyük dikkatle haritada gösterilmişti. Zodyak da (burçlar kuşağı) bu haritanın öz noktasıydı. Ama ay takvimi ve gökbilim varsayımları, gökbilimcinin dikkatini özellikle aya, gezegenlere, ay tutulmasına ve yıldız tutulmasına yöneltmiştir. Bu oluşumların dikkatle gözlemini ve gerçeğe uyarak kaydedilmesi, Babillilere, gözle kolay kolay seçilemeyen gerçekleri öğretmiştir. Örneğin, M.Ö. 2000 yıllarından hemen sonra, Venüs'ün yaklaşık olarak sekiz yılda tam beş kez ufukta aynı noktaya döndüğü saptanmıştır. Tam bir yıl sonra Babilliler gökbilimde matematik uygulamaya başlamışlar ve çok geçmeden bu konuda hesap yapmaya ve ön bilgiler sağlamaya başlamışlardır. Matematiksel astronomi bu kitabın kapsamı dışındadır - yoksa yalnızca bunu anlatmak için birçok bölüm yazmak gerekirdi. Gene de, tıpkı Mısır'da olduğu gibi, tüm araştırmanın, yanlış gökbilim amaçlan uğruna yapıldığını da belirtmek gerekir. Gene de bu çalışmalar, gerek Yunan gerekse çağdaş gökbilimin dayanağı olan çok kesin ve doğru veriler sağlamıştır. Hastalıkların tedavisi için, kentsel devrimden yüzyıllar önce çaba harcanmış olmalı. Bugün çağdaş yabanlar arasında olduğu gibi, herhalde o çağlarda da tıp kuramının özü büyüydü, bu nedenle hekimlik de büyülerden oluşmaktaydı; I. Bölümde anlatılan paleolitik cenaze törenleri bu varsayıma ışık tutar. Gene de, merhemler, damlalar ve ovmalarla gerçekten etkin olan bazı tedavi yöntemleri bulunmuştur. Büyü uzmanları toplumda yüksek bir konuma erişir erişmez, iyileştirme sanatını hemen tekellerine almışlardır. İkinci devrimden sonra, Mezopotamya'da doktorların aynı zamanda rahipler olduğunu görüyoruz. Mısır'da da, dinsel görevle tedavi yöntemleri arasında yakın ilişki vardı. Tıp kroniklerinde (vakayı name) lerde adı geçen ilk kişi Imhotep'ti, o da Kral Zoser'in mimarıydı, oysa daha sonraları İyileştirme Tanrısı oldu. Sümer ve Mısır hekimleri, memur olduklarında, gözlemlerini, astrologlar gibi, yazıya dökmüşlerdir. Nil vadisinde, daha III. Hanedan çağlarında tıp kitaplarından söz edilir. Bu kitaplardan M.Ö. 2000 yıllarına ait örnekler günümüze dek gelmiştir. Mezopotamya'da kazılardan çıkarılan tı p

148

metinleri M.Ö. 1000 yıllarından sonra yazılmıştır, ama bazıları belki bin yıl önceleri yazılmış yazıtların kopyalarıdır. Her iki ülkede de, günümüze dek erişen tıp metinleri, vak'a kitapları {üründendir. Anatomi ya da fizyoloji konusunda hiçbir araştırma metni elimize geçmemiştir. Oysa, mumyacılık nedeniyle, özellikle Mısırlıların insan anatomisi konusunda geniş bilgileri olması gerekir. Gene de, vücuttaki çeşitli organlar konusundaki hiyeroglif işaretleri, insan anatomisi değil, hayvan anatomisine değindir. "Yürek" işareti öküz yüreğidir, raiıim ise inek rahmidir. Demek ki Mısır' da tıp konusundaki yazılar, mumya döneminden çok eskilere dayanır. Gerçekte de, mumyacılık çok belirgin ve büyük uzmanlık isteyen bir uğraşı olmakla beraber, tıp alanını pek az etkilemiştir. Gerçi kalp, damar sisteminin özeği kabul edilmişti ama fizyoloji konusundaki metinlerde belirtilen bilgi pek ilkeldir. Aynı durum Babil tıp metinleri için de geçerlidir. Asur metinlerinde bile, organların işlevleri çoğu kez yanlış anlaşılmıştır; safra kesesinden hiç söz edilmez; sinirler liflerden ayırt edilmiştir. Gerçek Mısır, gerekse Mezopotamya'da, hastalık şeytanın ya da daha az belirgin biiyüsel güçlerin işi olarak bilinirdi. Tıp bu nedenle, çeşitli törenlerle bu kötü ruhların uzaklaştırılmasından ibaretti. Oysa bu eylemler, çoğunlukla bazı merhem ya da başka ilaçların uygulanmasını içerirdi. İlaç ne kadar tatsız olursa, şeytan o denli çabuk giderdi. İnsan ve hayvan dışkıları çoğunlukla önerilirdi. İlaç tadının kötü olması gereği, hastalığın şeytandan geldiği inancını kanıtlar ve en eski tıp metinlerinde de bu inanca rastlanır! Aynı kuram, kötü ruhun atılması için kuvvetli müshiller önerirdi. Mısır ve Babil hekimleri, bu kurama inandıkları için, hastalığın objektif nedenlerini incelcmeye ya da vücut organlarının işlevlerini sistemli olarak araştırmaya heveslenmezlcrdi. Kurama inanç, rahiplik kon umuyla korunmaktaydı, bu nedenle bu inancın doğruluğunu araştırmak ihanetti, dolayısıyle günahtı. Tıp kitaplarının bir tanrıya özgü olduğu savı, "tıp bilgisini, doğa üstü kökenden gelen ve insan gözlemi dışında kalan bir alan" durumuna sokmuştur. Bu nedenle, bir kaç yararlı ilacın bulunması ve bazı çok belirgin fizyolojik gerçeklerin bilinmesi dışında, Doğu'da tıp dalına fazla değer verilmemesi doğaldır. Cerrahlığın durumu başkaydı, bu uğraşı bir din dalından çok bir zanaat sayılırdı. Cerrah, çok belirgin fiziksel nedenlerle oluşan yaraları ve sakatlıkları gidermekte görevliydi. Böylece de, cerrahlar, hekimlere oranla büyü düşünlerinden daha özgürdü, ve kuşkusuz daha özgün ve bilimseldi. Hammurabi yasasında (M.Ö. 1800) cerrahlara bir ücret saptanmıştır (2 ilâ 10 şekel, oysa bir makina ustasının yıllık ücreti 8 şckcl- di); başarısız ameliyatlar için de ceza verilirdi. Ama elimizde Mezopotamya'dan hiçbir cerrahlık metni yoktur. Bunun nedeni cerrahlığın bir zanaat oluşu, zanaatçıların bilgi birikimlerinin ise yazıya döki'ılmc- yişi midir? Elimizde, Mısır'dan Edvvin Smith Papiriis'ü denilen çok değerli bir araştırma yazısı vardır. Bugünkü durumuyla bu yazı M.Ö. 2000 yıllarının

149

başlarına aittir, oysa Breasted'a göre bu yazı, çok daha eski, Piramit Çağında yazılmış (M.Ö. 2500) bir yazının kopyasıdır. Buna göre de, cerrahlığın büyüsel unsurlardan özgiir olduğu, öznel olmayan gözlemlere dayandığı ve tedavi için yalnız nesnel çarelere ve elle iyileştirme yöntemlerine dayandığı yolundaki kanımızı güçlendirmektedir. Tıp metinleri gibi, bu da gerçek vakaların bir araya getirilmesiyle oluşmuştur, ama Mısır tıp papirüslerinin tam tersine, anlatılan vakalar sistemli bir biçimde düzenlenmiştir. Hastalanan uzva göre grup- İandırılmıştır, bu uzuvlar sıralanırken baştan başlayıp ayaklara doğru gidilir; bu yöntem Asur tıp yazılarında, hatta ortaçağ araştırmalarında da izlenmiştir. Her bir vakada önce yaranın bölümlendirilmesi yapılır, sonra muayene sonuçları belirtilir, gereğinde elle yoklanarak muayene edildiği anlatılır, sonra teşhis açıklanır, en sonunda da tedavi için nelerin gerektiği sıralanır. En şaşırtıcı yönü de, iyileşmeycccği saptanan on dört vaka da ayrı ayrı anlatılmıştır, bunlara "tedavi edilmeyecek vaka" denilmiştir. Cerrahların tedaviye yanaşmayacakları vakaların da yazıda yer alması, eski çağlardaki yazılarda rastlanmamış biçimde bilgi umursamazlığını yansıtmaktadır. Breastcd bu papirüslere, "doğal bilim dalında, bugüne dek elimize geçen en eski gözlemler" der ve yazarını da "ilk doğa bilimcisi" olarak niteler. Böylesine bir betimleme, gözlemlerin ilgisizliğini abartmaktadır. Bir vakanın iyileşmez türden olduğunu bilmek kuşkusuz önemliydi, özellikle Babil'de başarısız ameliyatlar ölümle ya da sürekli sakatlıkla sonuçlanınca, bunun cezası ölümdü. Gene de kaydedilen gözlemler çok ilginçtir. Boyun omurlarının birinin yerinden oynatılması sonucu felç oluşacağı ve seks organının sertleşeceği de belirtilmiştir. Aşağıdaki bölüm burada örnek olarak verilmeye değer. "Kafatasında ve başın derisi altında eziklik konusunda neler yapılacağı; kafatasında eziklik olan bir adamı muayene edersiniz... Ve eğer, eritilmiş bakırdaki gibi buruşukluklar varsa ve parmağınızın altında, bebek başındaki gibi yumuşak yerler elinize geliyorsa ve bu alanlarda zonklama duymuyorsanız... Bu duruma "tedavi edilemez vaka deyiniz." Bu, beynin çok güzel ve doğru bir anlatımıdır. Bu gözlemler mumyalama sürecinde farkedilemez, ancak yaralı asker ya da işçinin dikkatle ve bilgiyle incelemesi sonucu görülebilir. Bu inceleme, Mısır cerrahlığı konusunda olumlu bir izlenim bırakmaktadır. Oysa, Breasted'ın savı doğruysa ve bu inceleme çok eskilere, Piramit Çağına dayanıyorsa, Mısır'da cerrahlık da diğer öğretim bilimleriyle aynı hazin durumdaydı diyebiliriz. M.Ö. 2500 yıllarından sonra herhangi bir il erleme kaydedildiği yolunda bir belirti de yoktur. İncelemenin bilinmeyen yazarının belirttiği bilgilerden sonra bir gelişme de olmamıştır, ancak "eskilerin bilgileri" büyük özenle kopya edilmiştir. Kuşkusuz, daha sonraki tıp papirüslerindeki saçmalıklar, o çağın cerrahlığı konusunda bir kanıt olarak kullanılamaz, ama herhangi bir ilerleme kaydedildiğine değin de bir belirti bulunmamıştır.

150

Mısırlılar Girit reçetelerini kabul. 151 . Bu konuyu kanıtlayacak ya da yalanlaya cak bir belge henüz elimize geçmemiştir. bu nedenle de kesin sonuçlar sağlamaz. Mısırlı matematikçiler. Ama çok sonraları. Mısır ve Babil'de "bilimsel yazılar" konusunda umulan hızla gelişme genellikle rastlanmaz. Hindistan'ın. bilginin bir kaynakta toplandığı. Mısır tıp papirüsünde bir Girit tedavi yönteminden söz edilmiştir. deyimlerini ya da kesir kavramlarını değiştirmeden. astrolog ve büyücünün gidip geldiği. çeşitli saraylar arasında hekim. Babil matematiğinin gelişmesine katkıda bulunduğu da bir olasılıktır. Babil'in çivi yazısı ise tüm ülkelerde benimsenmişti. Bilimin yaygınlaşması bu alanlarda durmamıştır. bunların içeriği olan düşünler de birlikte yayılmış olsa gerek.Yazının bulunması ve bilgi aktarılmasında devrim yaratılmasın dan sonra. Mısır kaynaklarına da büyük çapta baş vurmuşlardır. Suriye ve Mezopotamya başkentlerinde. Araplar tarafından Hindistan'dan aktarılmıştır. Sanskritçe tören yazıları. Tüm Doğu krallıklarının resmî dili Akad diliydi.Ö. kendi yazı yöntemlerini. M. İki bin yıl sonra. Babillilerin geometri formüllerinden çok şey öğreııebilmişlcrdir. Bundan da düşün alışverişinde bulunulduğu ve bilimlerin temel yapısının etkilendiği varsayımını çıkarabiliriz. daha önceki Bölümlerde değinilen biçimde. 1350 dolaylarında (Tel el Amarna'da bulunan) Mısır Dış İşleri arşivlerinde.Ö. üçgenleri ve dörtgenleri çevreleyen daireler. Anadolu. Elimizdeki belgeler gerçekten pek sudandır. Mısır Firavunları ve Hitit kralları bu yazıyı yazdırmak ve kendi memurlarını eğitmek için Babilli yazıcılar getirtmiş olmalıdır. Yunanlılar. bir yüzyıl sonra da bu alışverişe Boğazköy'deki Hititlilerin katıldığı belirtilmiştir. bin yıl sonra da olduğu gibi. Ebers Papirüsü de Biblos'dan bir Asya reçetesi içerir. Örneğin. Dış İşleri Dairesindeki belgeler de bu yaygınlaşmanın bir sonucudur. Ayrıca. Babil ve Mısır biliminin sonuçları Ege'de çoktan tanınıyor ve biliniyordu. bilginler özgürce gidip gelmekteydi. İndüs kentlerinin süsleme sanatı. Karanlık Çağlardan çıkmadan çok önceleri. Matematik. 1500 yıllarından hemen sonra Mısır. Demek ki. geometrinin yaygın uygulamasının tanıklarıdır. Babil ve Mısır kavramları en eski Fenike belgelerinde de yansır. 2500 yıllarında "geometri kavramlarının varlığını kanıtlar. sonradan yaygınlaştırıldığı ve öğretim bilimlerini etkilediği konusunda kanıt sağlamakladır. daha önce belirttiğimiz karamsarlıkta haklıyız. pergelle çizilen. astronomi (gökbilim) ve tıp kuşkusuz biçimlenmiş ve gerek Mısır gerekse Babil'de genel bir çizgide gelişmiştir. bugün kullandığımız 0 rakamı. Dil ve yazıyla. M. Özellikle Hititliler Babil biliminin sonuçlarını öğrenip uygulamak için ellerinden geleni yapmışlar. Demek ki. yazılı kaynaklar. M. Öte yandan. Minoslular da bilgiden yana Nil'den çok şey aktarmışlardır.Ö. Gerçekten de. Bu arada. kentsel uygarlık ve yazının bu ilk üç özeği daha sonraları Yunanlıların geliştirip bize aktardığı bilimsel geleneğin oluşumuna sürekli katkıda bulunmuştur.lenmişlerse.

çoğalmasını kolaylaştırarak insanlık türünün biyolojik esenliğini artırmıştır. Oysa gerçekte kesin bir fark yoktur. Tedavi ya da gökbilim gibi dine bağlanılan zanaatlar ise. tuğla. Bunun kanıtı da. DĠN VE BĠLĠM ÜZERĠNE BĠR KAÇ SÖZ Birinci bölümde. kişisel olmayan güçlerin doğrudan doğruya yönetildiği din ile büyüyü ayıralım. kısaca. bilimsel değerden arınmıştır. Bir köken kuramı olarak da. büyü süreci konusunda basit ve ussal açıklamalar yapmak da uygun görülmüştür. tutar. Büyücünün davranışı ise.un anlattık. Mantık sürecinin. bakır üretimi ve kullanımı. tanrıları büyü yoluyla uzlaştırmak. Öte yandan. ne de Mısırlı büyücüler.Biri. M. büyüye inandığı için büyü yapar ve sonucun ne olacağını görmek için bekler. oldukça yoksul ve cahil toplumlar. Bilimin" ilk başla uygulanan zanaatlardan doğduğunu ya da bu uğraşılarla eş olduğunu uzun u/. yelkenli. Toplum büyünün geçerliliğine inanmıştır. IX. sapan. büyücülük konusunda ussal ve tutarlı bir kuram oluşturamamışlardır.BÜYÜ. Bilim dalında şu uygulamalardan daha önce söz ettik: kanallar yöntemiyle yapay sulama. 152 . Demek ki ne çağdaş hekimler. . doğrudan doğruya büyüyen ya da dinden oluşmadığı açık seçik bellidir.Ö. bahçecilik ve mcyvacılık. bunu kanıtlamaya çalışmak akla bile gelmez. Bu yalnızca bir köken kuramıdır ve büyücünün amaçlarını betimleme savında değildir. Törenlerin çoğu. tekerlekli araçlar. Daha kolay bir anlatım için. mayalama. daha önce belirtilen. onlara yardımcı olmak amacını güderdi. tıpkı bilimsel bir deneyden esinlenmişcesine düzenlenen bir büyü töreninden söz etmiştik. ne paleolitik sanatçı büyücüler. BÖLÜM GELĠġĠMĠN HIZLANMASI VE YAVAġLAMASI Kentsel devrimden önce. hayvanın koşumu. bu tür dinde de güçler kişiselleşlirilmiştir. davranış tutarsızlıklarıdır. Örneğin nice tiyatro türü törenlerin ve tanrılara sunulan yiyecek ve içeceğin anlamı bu inançtan doğar. deneyci bilginin lam karşıtıdır. bunlar doğrudan doğruya. Bilimin. bu nedenle çıkarcılık ve pohpohçulukla kolayca etkilenebilirdi. ya da dolaylı olarak milyonlarca insanın gönencini etkilemiş ve gözle görülür biçimde. çağdaş bir laboratuar düzenine göre sıralandığını söylemiş değiliz. insanın gelişimine çok önemli katkılarda bulunmuştur. ama büyünün kökeni konusunda Tylor ve Frazer'in savlarını benimsiyoruz. çağdaş yabanların incelenmesiyle varılan sonuçlarla bağdaşıktır. 3000 yıllarından önceki iki bin yıllık sürede uygulamalı bilimlerde öylesine buluşlar olmuştur ki.

2000 dolaylarında). endüstri düzeyinde demirin arıtılması için ekonomik sayılabilen bir yöntem (M. mühür. gökbilim ve kimya buluşlarını da bir yana bırakabiliriz. o günlere dek duyulmadık bir toplumdan. Hitit İmparatorluğundan çıkmıştır. Yukarda belirtilen on beş katkıyla boy ölçüşebilecek dört başarıdan söz edebiliriz: Babil'de geliştirilen "ondalık sayılar" (M. "Ondalık sayılar" aracılığıyla. Ama Babil yazısıyla birlikte bu ondalık hesabı da söndü. aynı zamanda bu varlığın tanrılar ya da kralların. Kentlere bol bol temiz su taşıyan su yolları. kesirli miktarlarla doğru hesap yapabildiler ve matematiksel gökbilimi kurdular.Ö. 700). Babil'liler. devrimden önce kullanılan yöntemlerin biraz daha geliştirilmesi sayıldığından. Demir arıtımının ekonomik yapımı demir aletleri öylesine ucuzlattı ki.devrimin ilk başlarında . insanlığın gelişimine katkıları yönünden. yalnızca gerçek varlığın salt birikimiyle değil. Daha önceki ve daha sonraki gelişmelerle karşılaştırılınca. rakam ve bronz. üstelik bilgi birikimi ve aktarılması için yepyeni araçlar edinmişti. Asur Kralı Senııaçcrib tarafından kendi başkentine su getirmek için yaptırılmıştır.güneş takvimi. Ama ilk kemer. Alfabe. kentlere su vermek için kemerli su yolları (M. bir de bunlara yakın küçük bir sınıfın elinde yoğunlaşmasıyla 153 . Oysa en büyük buluş. Babil ve bunlara kültür açısından bağımlı olan ülkeler. düş kırıcıdır. devrim aracılığıyla uçsuz bucaksız kaynaklarla donatılmıştı. varlıklı ve uzun süreler den beri uygar olan Babil ve Mısır toplumlarından değil. sonraları büyüsel nitelikten sıyrılarak Yunan bilimine içerilmiştir. Anımsayacaksınız. 1300). Oysa Doğudaki toplumlar. Demek ki.kemer. 2600 ile (>000 arası . ikinci devrim.Ö. bu aletler artık herkesçe orman temizle mek ve bataklık kurutma işlerinde kullanılabildi. burada konu dışı bırakılabilir.Ö. bu yeni âletler. bunlar. böylece yazın yaygınlaşmıştır. kentsel devrimi başlatan ve bu devrimin ilk meyvalarını toplayan toplumların malı değildir.S: 1590 yıllarında "ondalık" rakamları esinleyen altmışlık kesirler devanı etti. Aynı nedenle Doğu'da bazı tıp. ve . Fenike'nin oldukça genç ticaret kentlerinde başarılmıştır. devrim. M.diyelim M. yazı. kent halkı arasında ölüm oranını düşürmüş ve böylece insanlığa büyük bir katkı sağlamıştır. devrimin bu toplumların içinde yarattığı iç çelişmeler olabilir. önceleri insanların yaşayamadığı geniş alanları tarıma açabildi ve böylece nüfus büyük çapta arttı. okur yazarlığı herkese ulaştırmış. 1400). Teknelere durağan bir dümen takılması ya da çömleklerin sırlanması gibi teknik geliştiriler. Bu açıdan bakınca. gerçek alfabetik bir yazı (M. daha önceki gelişmelerin yavaşladığı ve durduğu bir süreçtir. yeni bir hızlı gelişme çağını değil.Ö. Daha ılımlı iklimlerde. Mısır. sırlama. bu dört buluştan ikisi. Yazının bu devrimsel basitleştirme işlevi de eski öğrenim özeklerinde değil. On beş büyük buluşla güçlenmiş olan toplumların topu topu iki önemli buluşundan söz edebiliyoruz.insanın gelişimine bu önemde pek az şey katmıştır. Gelişimin bu denli durdurulmasının bir nedeni. Devrimden sonraki iki bin yıl . gene de.Ö.

kamu yararına Devlet tarafından yapılan işler ve bayındırlık işleriyle belki gelişmişlerdi. Biyolojik standartlar açısından. görkemli kral lahitleriylc. boğaz tokluğuna çalışıyordu ve gerçekten köle durumundaydı. Toplum. Mısır'ın koca. çobanlar. gerçek üreticilerin üretim yöntemlerine getirdikleri yeniliklerle oluşmuştu. yavaşlatır. Mısır'lı babanın öğüdünü haklı gösterecek duruma gelmişlerdi. bu gerçek. Ama bu da. Ama bu artık üretimden paylarına düşen pek azdı. halta köle durumuna düşüyorlardı. Tam tersine. İlk üreticiler . VIII. Devrimden önce gelişme. köle işçilerin rekabeti karşısında onlar da aynı düzeye itilmişler. Yeni uzman zanaatçılar ve işçiler grubu ise kuşkusuz devrimin yarattığı artık üretimle geçimlerini sağlıyorlardı. öbürlerine gelince. her neyse. Mısır Firavunu işe ilk başta büyücülükle başlamış olabilir. balıkçılar . belki de artık kaynakların oluşturulması ve bunların etken toplumsal kullanıma yöneltilmesi için gerekliydi.krallar.çiftçiler. rahipler. Yeni türeyen yönetici sınıflar ise kendi güçlerini giderek zayıflayan batıl inançların sömürüsüne borçluydular. Sümer'de devrimden ilk yararlananlar da tapınak rahipleri olmuştur. Yeni artık üretimin en büyük payı. sınıf ayrılıklarına yol açmış olsa bile. sonunda tanrı olduğunu savlamış ve vaktinin çoğunu büyü yapmakla ve büyüsel törenlerle geçirmiştir. bu ülkede de bir kral türediği vakit. 154 . sınıflara ayrılmıştı. rahipler ve memurlardan oluşan "yönetici sınıfa karşılık köylüler ve işçilerden oluşan bir "aşağı sınıf vardı. gene Devletin sağladığı güvenlik önlemleriyle belki rahat etmişlerdi. Bu tür bir varlık yoğunlaşması. Oysa devrim sonucu. Krallar. Bu yeni zanaatçıların oranı bilinmeyen bir bölümü. özel kişilerin basit. Oysa. arkeologlarca bulunan. "aşağı sınıflar" düzeyine indirilmişti. bir avuç insan . firavunlardan önceki çağlarda mezarlar ve neolitik köylerdeki kulübeler eşitlik gösterir. demek ki o çağlarda toplumda eşitlik vardı. bölümde örneklediği miz. gece gündüz. halk kalabalığının ekonomik açıdan alçalmasıyla sonuçlandı. böylece de insanları derin ve doğru düşünmenin çetin yoluna sapmaktan alıkoyarlardı. bu tür sınıf farklarının gelişmeyi hızlandıracağı anlamına gelmez. deneylerle yanılgıları kanıtlanan türlü umutlan desteklemeye ve beslemeye uğraşırlardı. küçük mezarları ve İndüs'te tüccarların lüks evleriyle.taralından alakonuluyordu. mazur görülebilir. bunların akrabaları ve yakınları . kendini tanrıyla bağlantılı saymış ve törenlerde tanrı kişiliğine bürünmüştür. Ne olursa olsun.oluşmuştur. sonunda. her türlü yeniliğe karşı olan batıl inançların direnci karşısında gerçekleştirilmişti. Ama bu yeni varlıkta onların somut payları pek küçüktü ve toplumsal açıdan giderek kiracı. Bu tür akrabalıklar takınan yöneticilerden ussal bilimi desteklemeleri kuşkusuz beklenemez. zanaatçıların barınaklarıdır. önceleri verimli vc yararlı buluşları getiren gerçek üreticiler. üstelik bu yenilikler. Aradaki büyük uçurumun tanıkları. kentsel devrimin sonuçlan.

Gelişmede devrimsel aşamaların pek çoğu .ilk önceleri "işçilere vakit kazandıran araçlar" olarak belirmiştir. Oysa artık yeni yöneticilerin elinde. maden aletler . batıl inançlarla yüklü vatandaşlarından ve savaşta alınan tutsaklardan oluşan koca koca işçi orduları vardı. yelken. "işçilere vakit kazandıran araçlar"ı umursadıkları yoktu.örneğin hayvanların koşumu. 155 .Üstelik bu tür yöneticiler yeni buluşları özendirmeye hiç yanaşmazlardı.

"altın çağ"dan çok önce başlamıştır. Oysa. Gerekli ithal malları herhalde önceleri üretim artıklarının karşılıklı alışverişiyle sağlanırdı. kentsel devrim nedeniyle.Aynı zamanda. ticaret ve endüstriye ayak uydurmak için çoktan örgütlenmiş olan kentlerde. Mısır ve Babil toplumları. 16. Hitit' lere. kendilerini örnek aldıkları için. Gördüğümüz gibi. gelişme açısından. onları salt kitap öğretimine yöneltiyor. daha sonra kurulan çeşitli devletlere. Doğu'nun bilimsel gelenekleri yepyeni bir ruhla bir değişimden geçmekteydi. kentsel devrimle varsıllaşan Mısır'lılar ve Sümer' lilere bu türlü edinilen ithal mallan yetmiyordu. başka toplumların yerleştiği bölgelerden hammadde ve başka maddeleri ithal etmek zorundaydı. Eski Doğu uygarlıkları. kazanılan varlık. umutsuz bir çelişkiye düşmüşlerdi.1 . toprak sahibi soyluların varlığıyla dengeliydi. yazıcılar ve bilgili kişilerden oluşan ycııi orta sınıf. çoğunlukla batıl inançlara yönelikti ve sonuç sağlayan uygulamalı bilimlerden kopmuştu. Böylece devrimin yol açtığı yeni bilimler. Tek bir politik ve ekonomik sistemde birleştikleri vakit bile. Uygulamalı bilimlerin geliştirilmesi aşağı sınıflara kalmıştı. Üstelik bu "bilgiç" kişilerin özel çıkarları. yönetici sınıfların umursamadığı teknik gelişmeler değil. Aşağılanma durumundan kurtulmanın yolu. altın çağda göstermelik bir demokrasi ancak mutlu bir azınlığa yarıyordu. Asur'lulara Pers'lere ve Makedonyalılara da sıçradı. boş inançların sürdürülmesinde yöneticilere yardımcıydılar. Gerçekte bunlar "kutsal hizmette mcmurlar"dı vc bu nedenle. Bilgi uğraşıları "saygın" sayılırdı ve yönetici sınıfına varmak için elverişli bir yoldu. Yunan' lıların uygulamalı ve kuramsal bilimde yaratıcı çalışmaları. ama henüz yeterince varlık birikimi oluşmamıştı. yaşayan dünyada deney ve gözlem yoluyla öğrenme yöntemine sırt çevirtiyordu. Bu çelişki. ne de Babil. Bu sıralarda. üstelik basit bir alfabe yazısı da öğrenimi büyük halk kalabalığına açık tutmaktaydı. Ancak Minos-Miken uygarlığı yıkıldıktan sonra ve Yunanistan henüz karanlık çağlardan çıkarken. yukarda anlatılan iç çelişkilere ek olarak bir de dış çelişkilere uğramıştı. yönetici sınıfa sıkı sıkı bağlıydı. kendine yeterli değildi. ne Nil Vadisi. bu azınlık da yabancıların ve işçilerin emeğine ve bağımlı devletlerin ödedikleri ücretlere dayanarak geçiniyordu. olsa olsa "kilise örgütü"nü desteklemekte orta sınıfa katılmaktı. Böylece.

Onlar da mal şevkini hızlandırmak ve düzene sokmak için zor kullanmaya başladılar; tüccar kervanlarının açtığı yolların ardından ordular ilerledi. Sonunda bu kaynakları kendi ülkelerine eklemek için ihracatçı ülkeleri kuşatıp almaya çalıştılar. Sümer kentlerinin yöneticileri, komşu kentleri yönetimleri altına alarak Babil'in coğrafî birleşimine politik bir biçim verdikleri gibi, başat oldukları alanları yaymak amacıyla, ekonomilerinin düzenli yürümesi için gerekli olan bölgeleri de kendi ülkelerine katmayı amaçladılar. Böylece emperyalist fetihler yolunu tuttular. Akat'lı Sargon'un M.Ö. 2500'de kurduğu imparatorluk, tarihte bilinen ilk emperyalist saldırının başarılı sonucudur. imparatorun, bilinçli ekonomik hesaplardan esinlendiğine değin bir kanıt yoktur. Ama saldırıları ve başarıları bu sonucu sağlamıştır. Sargon'un imparatorluğu, geçici olmakla beraber, tüm Doğu emperyalizmine örnek olmuştur. Eski Çağlarda Doğu ulusları arasında Sargon'un başarıları bir ilke, kendi de romantik bir kahraman durumuna getirilmiştir. İmparatorluğunun parçalanmasından bin yıl sonra, başarılarını öven şiirler eski Dünya'da elden ele dolaşıyordu. Bu tür yazılardan çeşitli parçalar Tel el Amarna'da Mısır Başkentinde ve Hitit Başkenti Boğazköy'de yapılan kazılarda bulunmuştur. Sargon, kendinden sonra gelenlere bir örnek, izlenecek bir tutum olmuştu; önce Ur, daha sonra Babil kralları, M.Ö. 1600 yıllarından sonra Mısırlılar, Hititler ve Asurlular, Lidyalılar, Persler ve Makedonyalılar bu yolu izlediler. Bu birbiri ardına sıralanan, kısa ömürlü imparatorluklar kuşkusuz insanın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Süreçlerinde, büyük alanlarda iç barış ve varlık birikimi için de güvence sağladılar. Büyük endüstri özeklerine yeterli ham madde kaynaklan getirdiler. Kentsel devrimin ekonomik yararlarını ve bununla el ele giden uygulamalı bilimlerdeki ilerlemeyi başka ülkelere de yaydılar. İmparatorluğun süreci için gerekli olan haberleşme yolları, aynı zamanda kültür ve bilgi yayılmasına yaradı. İşte bu yoldan, M.Ö. on beşinci ve on dördüncü yüzyıllarda, bilginler ülkeden ülkeye gidip gelebilmişler ve bin yıl sonra Yunan hekimleri ve coğrafyacıları Babil ve Susa'ya gidebilmişlerdir. İmparatorluğun generalleri, ele geçirilen toprakların botanik ve zoolojik durumunu kendileri incelemişler, anayurda dönünce de gözlemlerini yazmışlardır. Böylece bilgi birikmiş ve yazıya dökülmüştür. Oysa bu imparatorlukların istikrarsızlığı, bir iç çelişkinin varlığını gösterir; tutsak ulusların sürekli başkaldırıları, yukarda sözü edilen yararlardan onların ne denli pay aldıklarını, hatla bu yararların gerçek değerini ortaya koyar. Belki yararlar, sakıncaları aşıyordu. Gerçekle Sargon'un imparatorluğu gibi düzenler, yarattıkları varlıktan çok daha fazlasını yok etmiştir. Doğu'lu bir imparatorun yazılı övgüsünde, kendi yurduna getirdiği, hayvan, maden, mücevher ve lutsak ganimetleri konu edilir. Bu tür zorbalıklar sonucu, tüm insanlara açık olan varlık tutarı artmış değildir. Olsa ols a, var olan kaynakların yeniden dağılımı yapılmış, gizli saklı tutulan varlıklar da ortaya çıkartılmıştır. Bu fetihlerin ve ganimetlerin anlamı, daha yoksul toplumların varlığını alıp, bunları zaten bolluk içinde yüzen saraylara aktarmak olmuştur.

162

Bundan sonra da artık imparatorun amacı, kuşattığı insanlardan düzenli biçimde bir haraç almaktır. Genellikle bu biçim kurulan imparatorluklar birer haraç toplama makinesiydi. İmparatorluk, baş eğmede ya da vergi ödemede herhangi bir aksama olduğu vakit, kullarının işlerine karışırdı. Ancak haraç miktarı artacaksa, kullarının refahı ve iyi yönetilmesiyle ilgilenirdi. Doğu krallıkları savaşla oluşur, savaşla yaşamını sürdürür, sonunda savaşla yiterdi. Savaş, kuşkusuz barışçı yollarda da kullanılabilecek, pek çok yeni buluşlara yol açmıştır; bundan önceki bölümde, savaş gereksinme lerinin matematikçileri bile etkilediğini gördük. Uygarlığın başarılarını barbarlara karşı savunmak ve bu başarıların yararlarını yaymak için askerler gerekliydi; ama ne yazık ki bunda bile başarılı olamadılar. Sürekli ordu ve askerî donatım bulundurmalarına karşın, Sümer ve Akat devletleri, daha az varlıklı ve daha az uygar insanların saldırılarını püskürtemediler. Sargon'un imparatorluğu Gut'ların saldırısı karşısnda yıkıldı, bundan sonra da topraklarda sırasıyla Ehm'lar, Hitit'ler, Kasit'ler, Sur'lar, Met'ler, Pers'ler ve Makedonyalılar başat oldu. Eski ve Yeni krallıklar döneminde, orduların kol gezmesi ve görkemli sınır savunması, Nil Vadisini kuşatımdan kurtaramadı. Yeni imparatorluk, sınırlarını ilerleterek korumaya yöneldi. Filistin, Libya ve imparatorluk ordusunda "uygar savaş" yöntemlerinde eğitilmiş diğer barbar ulusların saldırıları karşısında dayanamadı. Bundan sonra Nil Vadisine Libya'lılar, Nubya'lılar, Asur'lular, Pers'ler ve Makedonyalılar yerleşti. İşte silâhlara durmamacasına para akıtmanın, ve "en iyi savunmanın saldırı olduğu" yolundaki düşüncenin sonucu bu oldu. Uygarlaştırıcı bir güç olarak militarizmin geçmişi karanlık ve başarısızdır. Emperyalist saldırılara karşı koymak için barbarlar uygarlığın bazı unsurlarını, örneğin metalürji bilimini öğrenip benimsemeye yöneldiler. Çoğunlukla, daha yüksek uygarlıklardan, ancak savunma güçlerini artırıcı unsurları aldılar. Bu savunma araçları da hemen uygarlığın emperyalist öncülerine çevrildi. Sargon'un ve onun benzeticilerinin "uygarlaştırma seferleri" de böylece barbarların uygarlık özeklerine saldırmalarıyla sonuçlandı. Her bir saldırı, insanları yok etti, varlıkları yıktı ve sonuç olarak da, geçici bir süre için, gelişim saatinin kollarını geriye çevirdi. Gelişimin böylesine duraklaması, belki bir bakıma bu nedenlere dayanır. Kentsel devrimden sonraki sürenin, örgütlenmiş savaşlarla dolu olduğu, hem yazılı belgelerle, hem de arkeoloji kazılarında bulunan silahların bolluğu ve önemiyle kanıtlanmaktadır. Devrimden önce savaş araç ve silahlan pek önemsizdi. Ve işte tam o sıralarda gelişim hızla sürmekteydi. Örgütlü savaş, gelişmeyi hızlandırmak için gerekli olsaydı, gerçek, yukarda anlatılanın tam tersi olurdu.

163

Giderek daha çok sayıda insanın savaşta öldürülmesi de, insan türünün çoğalmasına katkıda bulunmuştur diyemeyiz. Oysa, gelişmenin en son ölçeği de budur. Anlaşılan, insan, uğraşılarının daha ilk başından beri, insana özgü yeteneklerini yalnızca gerçek dünyada kullandığı önemli aletlerin yapımına değil, aynı zamanda bu âletlerin etken olacağı gerçek üstü güçleri düşlemeye yöneltmiştir. Kısaca; yetilerini doğal süreçleri anlamaya ve kullanmaya ve gerçek dünyayı düşsel varlıklarla bezemeye yöneltmiştir; bunları kendi simgelerine göre düşlemiş ve bunlarla uzlaşmaya ya da bu güçlere başat olmaya çalışmıştır. Bilimle batıl inançları aynı anda oluşturmaya uğraşmıştır. İnsanlar, oluşturdukları batıl inançlar ve düşledikleri yapma varlıkların yardımıyla, herhalde çevrelerinde daha rahat ve güvenceli yaşayabiliyor, yaşama daha kolaylıkla katlanabiliyorlardı. Oysa boş umutların ve büyüyle dinin esinlediği düşsel kestirme yollar, insanı, Doğa'yı anlayarak Doğa'ya başat olmak gibi çetin bir yoldan alakoy- muştur. Büyü, bilimden daha kolaydı, tıpkı işkencenin, kanıt toplayıp yargılamaktan daha kolay olduğu gibi. Din ve büyü, sosyal örgütlenmenin giderek yükselen aşamalarına destek olmuştur. Ne yazık ki, bu destek yapıyı kösteklemiş ve sürekli bir yapının oluşturulmasını önlemiştir. Hatta, gerçek yapının çürüyüp yıkıldığını gizleyecek yapay bir örtü yerine geçmiştir. Bilimin oluşturduğu kentsel devrim, büyüyle sömürülmüştür. Çiftçilerin ve zanaatçıların başarılarından yararlanan, rahiplerle krallar olmuştur. Böylece bilim değil, büyü tahta geçmiş ve tapınağın gücüne erişmiştir. Güzel bir yapının görünmez desteklerinden yakınmak ne derece boşsa, geçmişin batıl inançlarını yermek de o denli yersizdir. İnsanın, "sınıf - öncesi" toplumundan başlayıp da, henüz hiçbir yerde gerçekleşmemiş, sınıfsız bir cennetin görkemine neden erişemediğini sormak saflık olur. Belki de sözünü ettiğimiz çelişkiler ve çatışmalar, gelişmenin yolunu açan unsurlar olmuştur. Ne olursa olsun, bu olaylar tarihin gerçekleridir. Bunları beğenmiyorsak, gelişme olmamış demek değildir, sadece ne gerçekleri, ne gelişmeyi, ne de insanı anlamamışız demektir. Batıl inançları da, baskı yöntem ve örgütlerini de insan yapmıştır; bilimi de, üretim araçlarını da insan yapmıştır. Her ikisinde de insan kendi anlatımını, kendini bulmuştur; her iki yönde de insanı insan yapan insandır. Bu kitapta "ırk" sözcüğüne değinilmedi. Özellikle, tarımın ilerlemesi, devletlerin kurulması ya da bilimin gelişmesi konu edilirken, kısa da olsa, bunları oluşturan insanların kalıtım yoluyla edindikleri özel fizyolojik niteliklere hiç dokunulmadı. Bazı genel görüşlere göre insanlarda doğuştan "liderlik yeteneği" bulunurmuş, sözde bir "Nordik ırk" varmış. Öyleyse Babil'de matematik alanındaki ilerlemeyi de Sü- merliler ya da Sâmiler doğuştan var olan "matematik yeteneği" yoluyla "izah" edebiliriz. (Bazı çok ciddi kitaplarda bil e "Mısırlıların konusundaki dehaları" gibi sözlere rastlanır.) Ama bu tür anlatım hiç de bilimsel olmaz. Gerçekte bu tür bir söz, Sümerlilerin gerçekte iyi

164

çevreye karşı kendiliğinden oluşan tepkiler. ve bilimsel amaçlardan saparak. inancımızı yineleyebiliriz: "insanı insan yapan. Ya da. Çabamız. İşte ırk psikolojisi bilimi. insan dışı unsurların yarattığı değişiklikler de değildi. durağan ve değişmez değildir. toplumun tarihinin biçimlendirdiği toplumsal geleneklerdir. Gelenek.Ö. Bu başarılara varılmamasının nedeni. Yetenekler. bu ortalama davranışı inccler. Sözünü ettiğimiz uyumlar. iki toplumun üyelerinin davranış ayrılıklarının bu iki toplumun farklı tarihlerinden doğduğu görülür. bazı toplumların. yetenekleri değişmez duruma getiremez. insanların yaşaması. Demek ki. belirli sınırlar içinde insanı." KRONOLOJĠ KONUSUNDA BĠRKAÇ SÖZ M. her insanda bulunan insana özgü yeteneklerini kullanarak nasıl devlet kurdukları ve matematiksel bilimlere ulaştıklarını göstermek olmuştur. hesap yapma yönteminde onlara beceri sağlayan bir özellik aşılandığı gibi karmaşık ve uydurma bir açıklamaya başvurabiliriz. Her toplum. yalnızca Nil vadisi ile Fırat-Dicle ovasının farklılığı ya da sinir sistemlerindeki kalıtımsal ayrılıklarla değil. Oysa gelenek. Çevre de. bu tür davranışın doğuştan var olmadığını gördük. tohum plazmasında. uydurma ataların tohumlarından kalıtım yoluyla Sümerlilerin beyinlerine aktarılıp. çevrelerine uyum sağlamak için. varsıllaşması ve çoğalması için gerekliydi. 3000 yıllarından öncesine değin tarihler ancak birer sanıdır ve pek ender olarak verilmiştir. bilinmeyen. dış güçler yüzünden tüm toplumların itildiği uyumlar da değildir. Bu kitapta. gerek Mısır. Devlet örgütü ve matematik. biçimlendirir. toplumsal geleneklerle koşullandırılır. anlatmaya çalıştığımız başarılar. sözünü ettiğimiz uyum oluşmuştur. Bazı koşullarda. Karmaşıklığa mantık süsü veren deyimlerden ve temelsiz varsayımlardan bu kitapta kaçınılmıştır. toplum. sürekli olarak değişir. belirli toplumlarca enine boyuna düşünülüp. Ancak sonraki bin yıla. bu konuda her toplumun kendine özgü bir tarihi vardır. insandır. ama aynı güçte bir başka gerçek de. zanaat ve uygulamalı bilimlerde kendi bilgi birikimini gerçekleştirmiştir. Tohum plazmasında. Öte yandan. insan -dışı unsurların oluşturduğu bir değişiklik sonucu bu başarılara varılmamıştı. "doğuştan var olan yeteneklerden sözeder. gelenekleri insanların yaptığıdır. daha da derin bir seziyle. İşte bu kuralların ve bilimin belirli çevrelere uygulanması sonucu. bu iki toplumun değişik tarihiyle açıklanabilir. Topluca incelendiği vakit. kendi tarih sürecinde kendi davranışları için geleneksel kurallar oluşturmuş. yeni koşullara ayak uydurduğu sürece.muhasebeciler olduğunu söylemenin süslü püslü bir yolu olmaktan ileri gidemez. davranışlarını yönelterek. Toplum üyelerinin genel davranışını saptayan. uğraşılıp gerçekleştirilmiştir. gerekse 165 . Mısır ve Sümer arasındaki politik örgütlenme ve matematik tekniği konusundaki ayrılıklar. insan toplumlarınca yaratıldığından ve insanca ve ussal yollardan aktarıldığından.

Bu iki ülke için genellikle kısa kronoloji denilen bir yöntem geliştirdim: Mısır için Scharff tarafından önerilen Berlin yönteminin kısaltmalarını kabul ettim.Mezopotamya için. Mısır için. Breasted. politik açıdan hanedanlara ayırma konusunda. Mısır için. Mezopotamya için Conenau ya da Woolley'nin verdiği tarihlerden aynı biçimde sapar. parlak çağları. Tarihi. Her iki ülke için de kullanılan tarihlerin doğru olduğundan yana oldukça güvenliyim. Tüm tarihler. Aşağıdaki tablo bu deyim ve tarihlerin kullanımını açıklamaktadır. Bu kitaptaki tarihler. Orta ve Yeni Krallıklar olarak ayıran çağdaş görüş benimsenmiştir. Bu kitapta kısa ya da uzun kronolojinin kullanımı tartışmanın özü açısından farketmez. her ülke için yerel çözümcülerden yararlanılmıştır. 166 . hem de Mezopotamya için aynı yöntem benimsensin. çeşitli kronoloji yöntemleri uygulanır. yuvarlak rakamlar olarak verilmiştir. yeter ki hem Mısır. Eski. Mezopotamya için de Siney Smith ve Franfort' un yöntemlerini izledim. Hail ya da Peet tarafından verilen tarihlerden 200 ile 450 yıl arasında bir değişiklik gösterir.

Hanedan l. Mısır'da I—II. 167 .Ö.MISIR VE MEZOPOTAMYA İÇİN KRONOLOJİ TABLOSU MISIR Tarih öncesi Tasya Badarya Amratya Gerze Semain I-II. Woolley'e göre İlk Hanedanın başlangıcı İ.Babil Hanedanı (Hamurabi) 3000Tarih önces i (i) 3000- 2800 (3) 28002500 ORTA KRALLIK 2500 ( 1) 2500 .Hanedan 2000 2000. Cemdet Nasr'ın. Hanedanla çağdaş olması çok olasıdır.Hanedan 1750 al Ubaid Uruk Cemdet Nasr Contcnau'ya göre Akad'lı Sargon 2750 yıllarında yaşamıştır.XII.VII-XI.(2 > 2400 2400 - 2000 2000 -W 1750 2500. Haneda n ESKİ (Piramitler) KRALLIK V-VI.Hanedan III. ama Uruk'un bir bölümünü de bu süre içine katar.Hanedan Hanedan IV. isin. MEZOPOTAMYA İlk Hanedan Akad Hanedanı (Ur. vb. 3400 veya daha öncedir.

1750 - 1600 XIII-XVII. Hanedan (Hiksos dahil) YEN İ KRALLIK Kasit Hanedanı 1100 1600- 1750 1150 168 .

169 . Zab arasındaki ügen.COĞRAFYA KONUSUNDA NOTLAR Mısır.Samara'nın güneyinde Fırat ile Dicle arasındaki bölge. Kahi. ilk çağlayandan Akdenize dek uzanan Nil vadisidir. Mezopotamya. içerdiği ülkeler: Asur . kuzeyindeki alan ise Aşağı Mısır'dır. Divaniye'nin kuzeyi ve Divaniye'nin güneyinde Sümer. Babil .yaklaşık olarak Dicle ile Musul yakınında.re'nin güneyindeki alan yaklaşık olarak Yukarı Mısır. Şu bölümlere ayrılır: Akad. bugünkü Irak olarak kabul edilir.

3200 yılından sonra yaşamış olamaz. . 3400 yıllarında yaşamıştır. Meyer'e göre ise. İ.Ö.(1) Breasted'e göre. I. Hanedan'ııı kurucusu. Bu noktadan sonra tarihlerde genellikle görüş birliği vardır.

(4) Son zamanlarda bulunan metinler.Hlammurabi'nin 1800 yıllarında tahta çıkmış olduğunu kanıtlamaktadır. .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->