P. 1
Elcin-Secilmis Eserleri v Cild Az

Elcin-Secilmis Eserleri v Cild Az

|Views: 6|Likes:
Yayınlayan: Kerem Gürgensuyu

More info:

Published by: Kerem Gürgensuyu on Nov 07, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

Seçilmiş əsərləri

5

1

Redaktor: Dilsuz

ELÇIN E46 «Seçilmiş əsərləri» (10 cilddə), V-ci cild. Bakı, «ÇINAR-ÇAP» nəşriyyatı, 2005, – 494 səh.

E 4702060200
122

© «ÇINAR-ÇAP», 2005

2

ROMANLAR

3

ÖLÜM HÖKMÜ

4

1 GƏLƏCƏYƏ DOĞRU Axşam düşmüşdü, Bakının aşağısından – Xəzər tərəfdən yüngül bir yaz mehi əsirdi və həmin meh o aprel axşamı Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindəki xartut, əncir, gilas ağaclarının təzə-tər yarpaqlarını güclə eşidiləcək bir xışıltıyla səsləndirirdi, o xışıltı həyətə yayılırdı və elə bil ki, o böyük həyətin həmin anlardakı müvəqqəti sakitliyinə, kimsəsizliyinə bir məhrəmlik gətirirdi. Əlbəttə, Gicbəsər o yarpaq xışıltısını eşidirdi, amma ağaclara tərəf baxmırdı; qarovulçu Əflatunun köşkünün damında dal ayaqlarını altına yığıb, qabaq ayaqlarını irəli uzadıb, o yüngül yaz mehinin əsdiyi səmtə – axşamüstü uzaqda qaralmağa başlayan dənizə tərəf baxırdı. Qarovulçu Əflatunun köşkünün damından üzüaşağı bütün Bakı görünürdü – Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı şəhərin dağlıq hissəsində idi – və o vaxt ki, gecə düşəcəkdi, o görünən binaların, küçələrin, dənizkənarı bulvarın işıqları yanacaqdı, onda Bakının bu görünüşü dünyanın ən böyük möcüzəsi olacaqdı, sirlərlə dolu naməlum bir aləmə çevriləcəkdi və yenə də neçənci gecə olacaqdı ki, Gicbəsər gizlincə qarovulçu Əflatunun köşkünün damına qalxıb, beləcə çöməlib gözlərini sirlərlə dolu o naməlum aləmdən çəkməyəcəkdi, o işıqlar bir-bir sönənəcən baxacaqdı, gecəyarısı Qəbiristanlıq Idarəsinə gəlib-gedən maşınlara, girib-çıxan, ora-bura vurnuxan adamlara fikir verməyəcəkdi, qaranlıq çökmüş Bakıda o uzaq və naməlum binaların, küçələrin, oradakı insanların və itlərin qoxusunu duymağa çalışacaqdı. Son günlərin bütün gecələri belə keçirdi. Amma bu gün dama tez qalxmışdı; bəlkə də gecəyə kimi elə beləcə burada qalacaqdı, bəlkə də düşüb gedib fırlanıb, gecə təzədən bura qalxacaqdı... Hər halda, bu axşam nəsə əvvəlki axşamlara oxşamırdı, bu axşam Gicbəsər daha artıq narahat idi, düzdü, gözlərini şəhərə zilləmişdi, başqa heç nəyə fikir vermirdi, amma hərdənbir diksinirdi, elə bil ki, nə barədəsə fikirləşirdi və fikirləri onu diksindirirdi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında Gicbəsərə fikir verən yox idi; hərgah fikir verən (və başa düşən adam!) olsaydı, görərdi ki, bu itə nəsə olub, əvvəllər həyətdə sülənən it deyil və ümumiyyətlə, axır vaxtlar nəsə gözə az dəyir; fikir verən (və başa düşən adam!) olsaydı, görərdi ki, bu itin qara və həmişə qəmgin gözlərində nəsə elə bir ifadə yaranıb ki, bu ifadə təkcə yemək axtarmaq, təpikdən qorunmaq, soyuqda isti yer, istidə sərin yer axtarmaq qayğılarından xəbər vermir... Gicbəsərin bütün ömrü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında keçmişdi. Taleyi bu iti necə gətirib bu qəbiristanlığa çıxarmışdı – bunu heç kim bilmirdi və təbii ki, heç kim bu barədə düşünmürdü; amma Gicbəsəri Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətində ilk dəfə görən adam Əbdül Qafarzadə olmuşdu. Onda – Gicbəsər üçün çox-çox uzaq bir zamanda – çiskinli bir sentyabr səhəri idi və o payız çiskinində Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı ağacların xəzan sarısında qəmdən, qüssədən, ömrün sonu ümidsizliyindən əsər-əlamət yox idi, elə bil ki, o 5

payız çiskini həmin qəmi, qüssəni, ömrün sonu ümidsizliyini yuyub aparmışdı və o narın çiskin Əbdül Qafarzadənin sifətinə dəydikcə, elə bil, kişinin bütün içinə bir qayğısızlıq, nikbinlik yayılırdı, özünü sağlam, gümrah hiss edirdi və bu hiss həmin payız səhəri Əbdül Qafarzadəni nəsə yaxşı bir iş görməyə, kimisə sevindirməyə, kiməsə bir xeyir verməyə (həm də gözlənilməz bir xeyir!) səsləyirdi. Belə vaxtlarda Əbdül Qafaqzadə dünyanın bütün bəd işlərini, pis əməllərini, saxta oyunlarını, riyakarlığı, ikiüzlülüyü, pozğunluğu – hər şeyi yaddan çıxarırdı (hər halda, kişiyə belə gəlirdi) və elə bil ki, bu adamın bütün içi, fikri-zikri də o payız çiskini kimi, tərtəmiz olurdu, paklaşırdı. O çiskinli sentyabr səhəri daxilindən baş qaldırmış o coşğun nikbinlik və xeyirxahlıq hissləri içində Əbdül Qafarzadə əllərini adəti üzrə arxasında birləşdirib geniş sinəsini daha da irəli verdi, üzünü yuxarı tutub bomboz payız səmasına baxdı, narın çiskin çeşməyinin şüşələrinə səpələndi və belə bir narın damcılı şüşə arxasından dünyaya baxmaq da o dəm Əbdül Qafarzadəyə ləzzət verdi, hətta Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının dəmir darvazasının bala qapısından Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə girəndə qarovolçu Əflatunu görəndə də, bu balacaboylu, arıq, sir-sifəti günün altında, tozun-torpağın içində illərdən bəri yanıb qaralmış, balaca, yaşıl gözləri həmişə səksəkə içində oynayan adam – qarovolçu Əflatun da Əbdül Qafarzadənin gözünə dünyanın gözəl bir məxluqu, qüsursuz bir bəndəsi kimi göründü, düzü, Əbdül Qafarzadənin özünün də qarovulçu Əflatunu beləcə görməyinə gülməyi tutdu, amma, hər halda, həyat gözəl idi və Əbdül Qafarzadə də bu gözəl həyatın sahiblərindən biri idi. Qarovulçu Əflatun köşkünün balaca pəncərəsindən Əbdül Qafarzadəni görən kimi, o saat bayıra sıçradı və çevik addımlarla özünü kişiyə tez yetirmək istədi; qarovulçu Əflatun Əbdül Qafarzadəyə o qədər bələd olmuşdu ki, lap uzaqda qaraltısını da görəndə sövq-təbii duyurdu ki, kişinin kefi kökdü, yoxsa qanı qaradı; müdirin qanı qara olanda, qarovulçu Əflatun çalışırdı ki, hörmətini, ehtiramını, səcdəsini kənardan-kənara bildirsin, amma hiss edəndə ki, müdirin kefi kökdü (yəni bu o deyən şeydi ki, qarovulçu Əflatun əlavə pul qoparda bilərdi, gözlənilmədən əlavə bir imtiyaz əldə edərdi), yaxınlaşıb hal-əhval tuturdu, yeri düşsəydi sözü fırladıb gətirib Xıdırın üstünə çıxarırdı, Xıdıra rəhmət oxuyurdu, bir balaca ağlamsınıb və gözlərini yerə dikib Xıdırın belə bir gözəl zəmanəni görmədiyinə dönə-dönə təəssüfünü bildirirdi və Əbdül Qafarzadənin o gözəl ovqatının maddi bəhrələrini görürdü. O payız səhəri də yəqin belə olacaqdı, amma birdən-birə hardan peyda oldusa, balaca bir küçük sərçə kimi civildəyə-civildəyə qarovulçu Əflatunun ayaqlarına dolaşdı, az qaldı ayaqlarının altında qalsın və qarovulçu Əflatun ayağı ilə o balaca küçüyü bir kənara itələdi ki, bu gözəl payız səhəri fürsəti əldən verməsin, özünü növbəti məqsədinə çatdırsın. Çiskinin altında qəhvəyi-qara tükləri islanmış küçük, qarovulçu Əflatunun ayağı ilə təmasdan sonra, cır və nazik səsi ilə zingildədi və Əbdül Qafarzadə narazılıqla başını buladı. Qarovulçu Əflatun, əlbəttə, bu narazılığı o saat hiss etdi və dayandı, bir müdirə, bir də qəflətən peyda olmuş o küçüyə baxdı, bilmədi ki, nə eləsin. Əbdül Qafarzadə: – Götür onu gətir bura, – dedi.

6

o ümid də dünyanın vecinə deyildi və Əbdül Qafarzadə o dəm küçüyə baxa-baxa fikirləşirdi ki. nəslini davam etdirir? Davam edən bu nəslin nə mənası var? Əbdül Qafarzadənin hərdən belə bir fəlsəfəyə qapılması var idi. o kişinin tapşırığına layiq olsun. həyatında aldığı ilk təpik idi. amma. ümidlə gəlmişdi. bu it balası küçük oldu. eşitsə. ümid var idi. Əbdül Qafarzadə qara paltosunun cibindən dəsmal çıxarıb çeşməyinin şüşələrini sildi. o küçüyü o saat ehmalca qucağına aldı və müdirin qabağına yüyürdü. küçüyə o yeməkləri verirdi və o cür qulluq edirdi ki. qarovulçu Əflatunun qucağından boylanıb Əbdül Qafarzadəyə baxırdı və həmin küçük baxışlarında bir etibar. təbiət niyə onu yaradırdı? Təpikləri yesin. 7 . amma o etibar da. Əbdül Qafaqzadə görsə. bu dəfə Əbdül Qafarzadənin kefi köklüyündən qazanan o olmadı.Qarovulçu Əflatun dünyada ən çox sevdiyi bir varlıq kimi. bu dünyada kim. Küçük. kolbasa. – dedi və iri sümüklü uzun barmağı ilə qarovulçu köşkünü göstərdi. işdi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında və ümumiyyətlə. qarovulçu Əflatunun qucağından çıxıb Əbdül Qafarzadənin qucağına gəlmək istəyirdi. qarovulçu Əflatunun köşkündə bu adamla birlikdə yaşamağa başladı. əlbəttə. it tumarlayırdı və küçük də o sazaq payız səhəri bir neçə günlük həyatında ilk dəfə insan əlinin (iri əllərin) hərarətini hiss etdi və bu – Əbdül Qafarzadənin hər şeyi görən boz gözlərindən yayınmadı. çünki yenicə gəldiyi dünyanın işlərindən xəbərsiz idi. diqqətlə küçüyə baxdı. pişikdən mühafizə edirdilər. Qarovulçu Əflatun sidq-ürəkdən heyfsilənə-heyfsilənə fikirləşdi ki.. iri əlləri ilə yaş tüklərini tumarladı. – Əbdül Qafarzadə yenə küçüyün başını tumarladı. sosiska alırdı. bu küçük dünyanın beləcə vecinə deyildi. sonra da acından ölsün? Nə olsun axı? Nə olsun ki. hətta bəzən pirojna alıb gətirirdi və Qəbiristanlıq Idarəsinin işçilərinin yanında küçüyə yedizdirirdi. cani-dildən bu küçüyə qulluq eləsin – Əbdül Qafaqzadə verdiyi tapşırığı yadından çıxaran adam deyildi və qarovulçu Əflatun da bunu yaxşı bilirdi. o ümiddən əsər-əlamət də qalmayacaq (Əbdül Qafarzadə buna əmin idi) və nə üçün belə olmalıydı? Bir halda ki. ilk dəfə idi ki. qəbiristanlıqda gərək it-pişik olmasın və Mirzəibi də. bu balaca varlığı irəlidə nələr gözləyir? Nə qədər təpik yeyəcək? Bir azdan gözlərindəki o. – Baş üstə! – Yaxşı bax buna!. başa düşmüşdü ki. sonra küçüyü qarovulçu Əflatundan aldı. elə bil. kimdir. Qəhvəyi-qara tükləri bədəninə yapışmış o küçük hardan gəlib Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına çıxmışdı? Qəbiristanlığın ərazisində it yox idi və ümumiyyətlə. yəqin ki. qucağına it alırdı. qarovulçu Əflatunun o təpiyi də. Bu küçük dünyaya beləcə bir etibarla. o küçük Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında. bu adam ömründə ilk dəfə idi ki. O küçük. gülümsədi və Qəbiristanlıq Idarəsinin ikimərtəbəli binasına tərəf getdi. etibardan. Qarovulçu Əflatun hər gün küçük üçün bir qutu süd alıb gətirirdi.. Ağakərim də bunu bildikləri üçün. Əbdül Qafarzadə bu fikirdə idi ki. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığını itdən. qarovulçu Əflatun hirsindən küçüyü asfaltın üstünə çırpmaq istədi. küçüyü qarovulçu Əflatuna qaytarıb: – Bunu özünlə bir yerdə saxla!. Vasili də. bir sözlə. hətta Əbdül Qafarzadə idarənin binasına girəndən sonra. o saat da özünü ələ aldı: o boyda kişi bu küçüyü ona tapşırmışdı və qarovulçu Əflatunun da borcu idi ki. Həmin çiskinli payız səhərindən sonra.

qumarbazları qarşılayırdı. nigaran qalırdı: məsələ burasında deyildi ki. itə qulluq etmək. yola salırdı və köşkə girib qazandığı manatlıqları. Hər gecə taksilər gəlib Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının darvazası ağzında dayandıqca. Qarovulçu Əflatun hər gün səhər də.. amma o iy gündən-günə artırdı və qarovulçu Əflatunun köşkünə girəndə. hərdənbir darvazanın yanında ayaq saxlayırdı və o zaman qarovulçu Əflatun küçük qucağında.. həyətdə heç nə eləmirdi. nə qədər şirin sözlər deyib heyvanı tovlamaq istəyirdisə də. məsələ onda idi ki. az qala. kolbasa. elə bil ki. havası dəyişsin. küçüyün. öz ünvanına qəbul edirdi və həmin anlarda dünyanın ən xoşbəxt adamı olurdu. iy çəkilsin. incitməyə cəsarət etmirdi: Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında hasarın da. marmelad. əllilikləri. asfaltın da qulağı var idi və hər hansı bir xəbər o saat gəlib Əbdül Qafarzadənin qulağına çata bilərdi. amma tək olanda da. hər gün səhər tezdən o iti qucağına alıb müdirin yolunu gözləmək qarovulçu Əflatunu o qədər bıkdırmışdı ki. lap gecənin yarısı da hirslənəndə küçüyü vurmağa. bütün bu köşk əməliyyatları bir təklik.) paylara ayıranda. hürməyə başlayırdı və qarovulçu Əflatunun gecə həyatının beləcə şıdırğı və məsuliyyətli çağlarında bu küçük hürüşünə adət eləmək mümkün deyildi. Ürəyində küçüyü ən pis küçə söyüşləri ilə söyə-söyə köşkü silib süpürürdü. it sidiyini təmizləyə-təmizləyə fikirləşirdi ki. elə bil ki. şahidsizlik tələb edirdi. belə çağlarda bu küçüyün hürməyə başlaması tamam bir dilxorçuluq gətirirdi. bir şey çıxmırdı. ümumi pulları (onluqları. üçlükləri. sosiska. küçük başlayırdı mədəsini boşaltmağa. pirojna yeyə-yeyə gözgörəti böyüyürdü və bu küçüyün yüksək qəyyumundan xəbərdar olan Qəbiristanlıq Idarəsinin işçiləri hərdənbir ona dondurma. iyirmibeşlikləri. qarovulçu Əflatun qaça-qaça araq dalınca gedib-gəlirdi.Qarovulçu Əflatun hər səhər küçüyü qucağına alıb köşkün yanında dayanırdı və Əbdül Qafarzadənin avtobusdan düşüb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gəlməyini gözləyirdi. dəlisi tuturdu. odur ki. o darısqal köşkdə itlə birlikdə yaşamaq. darvazanın da.. çalışırdı ki. Əbdül Qafarzadə də iri əli ilə küçüyün başını. həm də gözəl parçası idi və qarovulçu Əflatun illərdən bəri buna öyrəşmişdi. hətta bəzən çarpayının üstündə o it nəcisini. beşlikləri cibindən çıxarıb səliqə-sahmana salanda. tələsik müdirin qabağına yüyürürdü. Qarovulçu Əflatun küçüyə deyilən bu «Malades» sözünü. narahat hisslər keçirirdi.. hər dəfə qarovulçu Əflatunun ürəyi döyünürdü. elə ki. bu gecə haqq-hesabları yalnız qarovulçu Əflatuna aid idi. daha doğrusu. bu dünyada Əbdül Qafarzadənin xoş münasibət göstərdiyi küçük olmaq Əflatun olmaqdan yaxşıdı. yəni yalnız bu adamın həyatının bir parçası idi. Əbdül Qafarzadə hər səhər də o küçüyə gülümsəyirdi. cini qalxırdı.. qarovulçu Əflatun nədənsə. yoxsa Əbdül Qafarzadə?). Küçük boyuna. Küçük süd içə-içə. Məsələ burasında idi ki. gecə də küçüyü həyətə gəzdirməyə çıxarırdı və bu it balası it. balacalığına görə deyildi. xarici peçenye də verirdilər və bütün bu gedişat 8 . qarovulçu Əflatun nə qədər əlləşirdisə də. balaca qapısını açıq qoyurdu ki. belini sığallayıb: – Malades! – deyirdi. köşkə qayıdırdılar. ya da sidiyini axıtmağa və həmin anlarda qarovulçu Əflatun köşkün döşəməsindən. bu dünyada kim güclü adam idi – Brejnev. ürəyində küçüklə düşmən idi. hətta yüzlükləri!. it ayaqyolusuna girirdin. Əbdül Qafarzadənin gözlərinə dünyanın ən xoşbəxt adamı kimi görünsün. kimdənsə qorxurdu– yox (və başqa cür də ola bilməzdi: Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının Əbdül Qafarzadə kimi bir sahibi var idi və hələ yoxlamaq lazım idi ki.

küçük hələ köşkdə yaşayırdı və yeməyi. Əflatun. Qarovulçu Əflatun bu barədə Mirzəibidən. hər halda. rəhbərlərdən kimsə ölmüşdü. bunu gedib Əbdül Qafarzadənin özündən soruşmaq olmazdı. Ağakərim də çiynini çəkdi və heç biri bu işə qarışmadı. ömrünün axırına kimi də görməyəcəkdi!). get car çək e!. sosiskasına əvvəlki kimi fikir vermirdi. Həmin dəfn mərasimində Əbdül Qafarzadə camaatın arasında (elə bil ki. o dəfn mərasimində Əbdül Qafarzadənin dediyi sözləri yadına salanda həmişə az qalırdı ki. Ağakərimdən məsləhət almaq istədi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı bu küçüyü gələcəkdə dünyanın ən xoşbəxt itinin taleyi gözləyir. ələmin. Küçüyün ərköyün çağları keçmişdə qalmışdı. dəhşətin özü idi. Bundan sonra çox naməlum və qarovulçu Əflatunu o naməlumluq içində çaşbaş salan bir vəziyyət əmələ gəlmişdi: qarovulçu Əflatun bilmirdi ki. indi özünü ələ alıb hər gün işə çıxırdı. yaxşısı bu idi ki. elə bil ki. çeşməyinin arxasından boz gözləri ilə qarovulçu Əflatuna baxan.. qarovulçu Əflatun daha küçüyün südünə. isti yeri var idi. O cavan. kolbasasına. işgəncələrin şahidi olmuş. soyuqda.» Və özünün hiss-həyəcanları təbiətən çox aşıbdaşan olmasa da. içməyi. küçüyü daha beləcə pişvaza çıxarmaq lazım deyilmiş. qarovulçu Əflatunun tükləri biz-biz olsun. Düzdü. O dəfn mərasimini. Düz üç aydan artıq beləcə davam etdi. yağışda-qarda da boynuna ip salıb həyətin aşağı başındakı akasiya ağacına bağlayırdı və qarnını boşaltmayınca köşkə gətirmirdi. amma Mirzəibi də. bunun özü igidlik idi və qarovulçu Əflatun da bunu belə qiymətləndirirdi. çünki Əbdül Qafarzadə ilə bağlı o işdə ki. Günlər də beləcə keçirdi. xırda yaşıl gözləriylə məhkum taleləri yola salmış. Vasili də. qulağını çəkib zingildədirdi.. amma müdir küçüyə fikir verməmişdi. dünyada çox iztirabların.. amma. Vasilidən. Səhərlər Əbdül Qafarzadə işə gələndə qarovulçu Əflatun daha küçüyü qucağına alıb pişvaza çıxmırdı və Əbdül Qafarzadə də daha o küçüklə maraqlanmırdı. yoxsa necə olsun? Əlbəttə. Hətta bir-iki dəfə küçük özü Əbdül Qafarzadəni həyətdə görüb kişinin dalınca düşmüşdü. böyük bir matəm nümayişi idi) dayanmış qarovulçu Əflatunu gördü və qəflətən qışqırdı: «– Alə. amma bu dəfə Əbdül Qafarzadə küçüyə baxmadı. De ki. boz gözləri ilə çeşməyinin ardından qarovulçu Əflatunun gözlərinin içinə baxdı və o baxışların altında kürəyinin arasını soyuq tər basan qarovulçu Əflatun başa düşdü ki. sonra şıdırğı payız yağışı yağan bir dekabr günü – altı il bundan əvvəl – müdirin cavan və sağlam idmançı oğlu birdən-birə rəhmətə getdi.ondan xəbər verirdi ki. öz artıqlarını itin qabağına atırdı. Əbdül Qafarzadə bir müddət işə gəlmədi və nəhayət... o sağlam idmançı oğlunun qəfil ölümüylə Əbdül Qafarzadəyə elə bir zərbə dəymişdi ki. o sözləri deyən insan deyildi. kim olsaydı bu zərbəyə dözə bilməzdi və bu gözəl insan ki.. oğlunun ölümündən keçən neçənci günsə avtobusdan düşüb ilk dəfə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının darvazasının bala qapısından içəri girdi. birdən-birə qırılmış həyat yollarını çox görmüş (və özü də evlər yıxmış) qarovulçu Əflatun o vaxta qədər o sifətdə. Qəbiristanlıq 9 . hərdən acığı tutanda ayağı ilə itələyirdi. Həmin fəlakətdən sonra. Qarovulçu Əflatun yenə də küçüyü qucağına alıb tələsik köşkün qabağına çıxdı. yoxsa qovsun. dərdin. düşmənlərin dediyi başıma gəldi!.. o baxışda adam görməmişdi (və yəqin ki. həmin işə qarışmayasan. bu it küçüyünü əvvəlki tək bəsləsin. səhv eləyib. naməlumluq var idi. nə eləsin..

elə qıy vururdu ki. arıq adamın yadına düşürdü. Qarovulçu Əflatunun oğlu Kolxoz. fırladıb axırda gətirib adicə qarovulçu etmişdi (halbuki maarif müdiri ola bilərdi. arvadın hətta qalın qış paltosunu da arxadan qabardan. Qəbiristanlıq Idarəsində əyilib döşəməni süpürəndə.Idarəsinin işçiləri də Əbdül Qafarzadənin daha bu küçüyə fikir vermədiyini bilirdilər (buranın sabit bir ənənəsi var idi: müdirin xarici aləmə münasibətindəki kiçicik təfərrüat da gözdən yayınmırdı) və əvvəlki kimi küçüyə dondurma. lap az bir müddətdən sonra Kolxoza maşın ala biləcəyinə baxmayaraq. Əlbəttə.. köşkün balaca pəncərəsindən həyətə baxan qarovulçu Əflatun fikirləşirdi ki. hər halda. köşkdən çıxıb darvazanın qabağında dayandı və süpürgəçi Nastya gəlib yanından ötmək istəyəndə rusca: – Damoy idyoş? – soruşdu. yeridikcə hər tərəfi ayrı-ayrılıqda oynayan iri dalı.. süpürgəçi Nastyaya da əmr etmək imkanı yox idi. Hər dəfə qış gələndə əyninə geydiyi göy paltosunun bütün düymələrini bağlamış. amma lırt deyildi) arvadın yaşı əllini keçmişdi.. amma külək təsir edirdi. onda birdən-birə süpürgəçi Nastya gəlib bu cüssəsiz. müştəri az olanda da qazanc az olacaq. həyat onu barmağında fırladıb. azaldırdı). Külək elə güclü əsirdi. Sonra elə bir gün gəldi ki. Onda küləkli bir gün idi və axşam təzəcə düşmüşdü. amma. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı ölüm mərasimləri qurtarmışdı. Həyət-bacada heç kim yox idi. yuyanda paltarının yaxasından dərin arası görünən iri döşləri qarovulçu Əflatunun gözlərinin qabağına gəlirdi və həmin məqamlarda Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında qazandığı pullara. özünə güzəran qazanmışdı. Süpürgəçi Nastya küləkdən üzünü yanpörtü tutub: 10 . qoca çağlarında da olsa.. amma canı hələ sulu idi. balaca adam eləmişdi və indi qarovulçu Əflatunun heç olmasa. belə küləkli-yağışlı. onu gətirib Əbdül Qafarzadə kimi bir nəhəngə ürcah eləmişdi. daha da artırırdı. alkaqolik əri ölmüş. boynuna dolamış bu kök (kök idi. Qəbiristanlıq Idarəsinin işçiləri getmişdi və buranın gecə həyatı da hələ başlamamışdı.. marmelad. qarovulçu Əflatun özünü heç cürə saxlaya bilmədi və böyrünə bir təpik ilişdirib o küçüyü köşkdən qovdu. Həmin küləkli axşam qarovulçu Əflatun köşkün kiçik pəncərəsindən üzü küləyə tərəf gələn süpürgəçi Nastyanın göy paltosunun üstündən belə açıq-aşkar hiss olunan yoğun baldırlarına baxa-baxa udqundu. əksinə.. Həyətə baxa-baxa küləyin qarasınca deyinən qarovulçu Əflatun Qəbiristanlıq Idarəsindən çıxan süpürgəçi Nastyanı gördü.). atasının boyun olduğu «Jiquli» maşınını səbrsizliklə gözləyirdi. külək beləcə davam eləsə. qızı bir azərbaycanlı gülsatana ərə gedib Moskvaya köçmüşdü. Əbdül Qafarzadə kimi bir adamın ona xüsusi mərhəmət göstərməsinə. qazanc az olanda da qayğı artacaq. bu gecə müştəri az olacaq (yağış müştəriyə təsir eləmirdi. kişinin ürəyindən bir qüssə keçirdi. qalın yun şalını başına. O vaxtlar ki. tale üzünə gülmüşdü.. peçenye verən yox idi. hətta raykom katibi də ola bilərdi!. Süpürgəçi Nastya idarədən həmişə sonuncu çıxırdı. oğlunu əsgər aparmışdılar və indi Əfqanıstanda «düşmənlərə» qarşı vuruşurdu və bütün bu təfsilatı qarovulçu Əflatun yaxşı bilirdi. qarlıboranlı qış gecələrində Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının müştəriləri az olurdu və qarovulçu Əflatun hələ müharibə vaxtından qalmış kürkünə bürünüb köşkə güclə sığışmış dəmir çarpayıda uzanırdı.

– Tı eşo na çto-to sposoben? – və süpürgəçi Nastya bərkdən güldü. qarovulçu Əflatunun ardınca köşkün açıq qapısından içəri girdi.. amma eyni zamanda.... qəribə bir durğunluq var idi və o durğunluq içində qarovulçu Əflatun özü həyəcanla (ilk dəfə qadın görəcək yeniyetmə həyəcanı ilə) döyünən ürəyinin səsini eşidirdi. hətta Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı da. boynunu irəli uzadıb süpürgəçi Nastyaya və qarovulçu Əflatuna hürürdü.. Süpürgəçi Nastya. – Idyom da!. paltosunun. sağlam arvadın beləcə gülməyindən ürəkləndi və bu dəfə süpürgəçi Nastyanın göy paltosunun qolundan yapışmağa cürət etdi. paltarının altında o cürə can gizlətmiş süpürgəçi Nastyadan başqa dünyada heç nə və heç kim yoxdur. Əbdül Qafarzadənin özü də (!!) yaddan çıxmışdı və qarovulçu Əflatunun bütün içinə həyəcanlı. – Idyom tuda..– A kuda je eşo? – soruşdu. araq da. – Kəs!. əlbəttə. qarovulçu Əflatuna elə gəlirdi ki.. xoş bir sərbəstlik hakim kəsilmişdi. Küçük daha bərkdən hürməyə başladı. – A çto delat? Takova sudba!.. sonra o balaca köşkə. o küləkli axşamda belə bir təklif gözləmirdi və açıq-aşkar bir maraqla boyca özündən xeyli kiçik olan qarovulçu Əflatuna. süpürgəçi Nastyanı ayıltdı. sonra yenə qarovulçu Əflatuna baxdı. Göy palto süpürgəçi Nastyanın bədəninə kip oturduğu üçün o düymələr çox çətin açılırdı və bir yuxarı düyməni açınca qarovulçu Əflatunun barmaqları gizildədi. Idyom!. Süpürgəçi Nastya gözlərindəki o maraqla və diqqətlə qarovulçu Əflatuna baxdı və qarovulçu Əflatunun yanınca köşkə tərəf addımladı. Ikinci gözlənilməz hadisə isə o oldu ki. Ladna da. – Şto doma? Adna da doma! – Qarovulçu Əflatun yenə udqundu.... dörd ayağını da hikkəylə qarovulçu Əflatunun illərdən bəri rəngi solmuş və çirkli adyalının üstünə basıb. bir balaca da dartdı: – Idyom da!.. titrəyən barmaqlarını süpürgəçi Nastyanın göy paltosunun yaxasından çəkdi və nədənsə pıçıltıyla: – Kəs!. Nikto ne vidit. bircə gün insan ömrü yaşayacaqdı.... – Kəs demədim sənə!? – Qarovulçu Əflatun iki əlini də uzadıb küçüyü qamarlamaq istədi. çarpayının üstündə idi. – dedi və həyəcandan titrəyən barmaqları ilə süpürgəçi Nastyanın göy paltosunun düymələrini açmaq istədi. hədiyyə də yaddan çıxdı və arvad yuxarıdan aşağı bu qoca və cansız kişiyə baxıb bərkdən gülə-gülə: 11 . amma it çarpayının yuxarı başına qaçdı. Darısqal köşkün içində küləyin o vıyıltısıyla bərabər. daha bərkdən hürməyə başladı. Və bu vaxt o küçük gözlənilmədən hürməyə başladı.. Padarka toje dam da tebe. Idyom!. Qarovulçu Əflatun.. elə bil ki. bu dəm bu darısqal və gözəl köşkdən başqa..... Vodka toje yest.. heç olmasa. görünür. amma o düymələrin hamısı açılacaqdı və arvadı qocalıb əldən düşmüş qarovulçu Əflatun da bu dünyada. – dedi. küçüyün eləcə hirslə hürməyi. üzünün ağı çirkdən bozarmış yastığın üstünə çıxıb köşkün küncünə qısıldı və əvvəlkindən daha hirsli. bu iti də yaddan çıxarmışdı və küçüyün beləcə hürməyi onu səksəndirdi. udquna-udquna: – Snimay da palto.. Xoroşo budet. – Qarovulçu Əflatun əli ilə köşkü göstərdi. Qarovulçu Əflatun bu yekəpər.

qarovulçu Əflatun birdən-birə (əlbəttə. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında insanlarla zarafat eləmək olmaz. Dünya belədi də.. haçansa bu küçüyü ona tapşırmışdı və indi itin beləcə yiyəsizliyinə hirsi tuta bilərdi (onda da qarovulçu Əflatun Aşqabad batan kimi batardı!). ərik. gicbəsərin biridi!. ürəyində!) Əbdül Qafarzadəni söyməyə başladı. nar ağacları çiçək açmışdı – Əbdül Qafarzadə Qəbiristanlıq Idarəsinə gələndə hardansa birdən-birə peyda olub həyətin ortasında dayanmış o küçüyü gördü. amma Əbdül Qafarzadə onu tanıdı: – Həmin küçükdü? – soruşdu. amma nə olsun. gözlərindəki o etibardan. atası hambal Orduxan da. onda da yaz gəlmişdi və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı alça. qarovulçu Əflatun içindən coşub gələn bir nifrətlə əlini atıb küçüyün boynunun dərisindən yapışdı və heyvanı qaldırıb zərblə köşkün döşəməsinə çırpdı.. zaraza!. Qarovulçu Əflatun udquna-udquna və ürəyi hələ də həyacanla döyünə-döyünə köşkün balaca pəncərəsindən süpürgəçi Nastyanın ardınca baxdı və elə ki.. Əbdül Qafarzadə uzun müddətdi küçüyü görmürdü. özünün naxaləf olmadığını nəzərə çatdırmaq üçün kişinin qeydinə qaldı: – Fikir vermə. Və həmin gündən də o itin adı Gicbəsər qaldı. hər şey bir qarın çörəklə ölçülmürdü ki.. Qarovulçu Əflatun nigarançılıqla itə baxa-baxa bilmədi ki. Bütün qısa ömründə insan təpiyini ilk dəfə beləcə yeyən küçük quyruğunu qısıb zingildəyə-zingildəyə o köşkdən uzağa qaçdı.O adı nədir. Əbdülün o qardaşı Xıdır da əclafın biri idi.. Itə də yaxşılıq yoxdu bu dünyada!. Qarovulçu Əflatun küçüyün qarasına bərkdən küçə söyüşləri söyə-söyə köşkün qapısını bağladı və həmin küləkli axşamın üçüncü gözlənilməz hadisəsi də bu oldu ki... Əbdülün özü də əclafın biridi. şey.. it də Əbdül Qafarzadəni tanıdı və kimsəsiz bir günə düşdüyünə görə kişini günahlandırdı. süpürgəçi Nastya Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının darvazasından çıxıb gözdən itdi. Bir dəfə – həmin hadisədən üç-dörd ay sonra. ümumiyyətlə... Əbdül Qafarzadə qarovulçu Əflatuna çörək vermişdi. küçük böyümüşdü. Düzdü.. elə həmin anda da sinəsinə bir təpik ilişdirib iti köşkün açıq qapısından bayıra tulladı. Əbdül Qafarzadəni beləcə söyürdü – düzdü. 12 . birinci dəfəydi ki. nə desin. özü-özü ilə danışdı: – Necə yazıq idi. Əbdül Qafarzadə yavaşdan qarovulçu Əflatunla yox. amma. amma bu yerdə axmaq it özü qarovulçu Əflatunun köməyinə gəldi– boynunu irəli uzadıb hirslə Əbdül Qafarzadəyə tərəf hürməyə başladı. gilənar. əşşi. Əbdül Qafarzadənin it naxələfliyi ilə bağlı bu fikirlərindən ürəkləndi və belə bir məqamda o itdən fərqli surətdə. ümiddən əsər-əlamət yox idi. amma ürəyi soyumurdu. dəyişmişdi. bütün nəsilləri də əclaf idi və qarovulçu Əflatun elə söydükcə söyürdü. soruşmurdu. elə bil ki. indi gör nə olub. Qarovulçu Əflatun. hasarın dibindəki kolluğa girib heç vaxt hiss etmədiyi dəhşətli bir qorxu ilə köşkün açıq qapısına tərəf baxdı: küçüyün bütün bədəni uçunurdu və yəqin o küçük elə həmin andan da başa düşdü ki.– Tı je ne mojeş spravlyatsya daje s sobakoy! – dedi və o darısqal köşkdə geri çönüb göy paltosunun altından iri dalının yanlarını qarovulçu Əflatunun yarımca metrliyində oynada-oynada eşiyə çıxdı. hər halda. bərkdən yox.

Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından kənardakı o aləm başdan-başa sirlərlə dolu idi.. Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə giribçıxan gecə qonaqlarına.. Mirzəibinin. amma bu dünyadan kənarda sirlərlə dolu naməlum bir dünya da var idi və bu son günlər ərzində o naməlum dünya Gicbəsəri özünə çəkirdi. Əbdül Qafarzadənin o itdən üzü dönmüşdü. qancıqlarla şırvanmışdı (bu qancıqlar özləri gəlib Gicbəsəri tapırdılar). Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı idarənin həyətinə bir sakitlik çökdü. Ağakərimin. Gicbəsər Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yaşamaq istəmirdi. damın üstündə çöməlib gecəni gözlədi və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının gecə həyatına – tez-tez taksilərin gəlib-getməsinə. daşa basırdılar. cürbəcür tapşırıqlar verməyinə. Vasilinin adamları bir-bir çağırmağına.. Bayaq. bununla da elə bil ki.. Gicbəsər daha Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yaşaya bilmirdi. mollalar. Amma Gicbəsər daha burada qalmaq istəmirdi.Düzdü.. həmin bu aprel gecəsi Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında qarovulçu Əflatunun köşkünün damından Bakının o gecə mənzərəsinə baxırdı və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından kənardakı o naməlum aləmin işıqları artıq bir-bir sönürdü. amma bu.. Bakının işıqları yavaş-yavaş tamam sönürdü. . Sonra səhər açılmağa başladı. yıxılıbdurmağına.. Gicbəsər gözünü açıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığını. dilənçilər qəbiristanlıqdan çıxıb gedəcəkdi. amma onu qovmaq barədə heç bir xüsusi tapşırıq verməmişdi və Gicbəsər də həmin vaxtdan Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında sülənirdi. Bu it indiyə qədər heç vaxt Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının geniş ərazisini tərk etməmişdi. qarovulçu Əflatunun köşkünün yanında ayaq saxlayıb sol qılçını qaldırdı və sidiyini köşkün daş divarına boşaltdı. bir azdan işçilər gələcəkdi. amma Gicbəsər yerindən tərpənmirdi. yəni bütün bu illər boyunca içində yaşadığı öz dünyasını beləcə görmüşdü. Gicbəsərə isə burada adət etmişdilər və bu iti söyürdülər. amma Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından qovmurdular. təsadüfən buralara gəlib çıxan itlərlə görüşmüşdü.. O naməlum. O vaxtlardan altı-yeddi il keçmişdi. yəni bir neçə saat bundan əvvəl Gicbəsər damdan düşüb getmədi.. təkcə qarovulçu Əflatuna yox. qarovulçu Əflatunun yüyürə-yüyürə müştəriləri qarşılamasına və yola salmasına. günorta keçəcəkdi.. Və Gicbəsər o aprel günü sübh tezdən damdan aşağı düşdü. çünkü başqa itləri buradan qovurdular. səhər ötüb. qəbirqazan alkaqoliklər.. Və Gicbəsər indi.. yeri düşəndə təpikləyirdilər. o sirli aləm Gicbəsəri özünə çəkirdi. amma heç vaxt buralardan kənara çıxmamışdı və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında tək ömür sürmüşdü. ayrı-ayrı keflənmiş adamların hay-küyünə. dəfn mərasimləri sona yetəcəkdi. axşamüstü idarənin də işi qurtaracaqdı və gecə həyatına hazırlıq başlayacaqdı. müvəqqəti bir sakitlik idi və Gicbəsər burasını çox gözəl bilirdi. elə-beləcə baxırdı. bütün Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına «əlvida» dedi və qulaqlarını qısıb özünün yeni 13 . yəni bu üç nəfərin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı bu gecə həyatının təşkilati işləri ilə məşğul olmaqlarına – heç nəyə fikir vermədən bütün gecəni Bakının o mənzərəsinə tamaşa etdi. Gicbəsərin burada həmişə bir qarın yeməyi var idi: gecə məclislərindən qalan artıqlar Gicbəsərə gen-bol bəs eləyirdi.

həmin aprel səhəri açıldı. bu cavan adamın. ümumiyyətlə. fərqi yox idi. kimisi öz evindən un gətirirdi. yazıq Xədicə arvadı bu gün saat neçədə qaldırmaq. uşaqlar çörək dalınca Ağabalanın dükanına qaçdılar. bircə anın içində bütün məhəlləyə yayılırdı. başsağlığına gəlib-gedənləri yola salmaq üçün bazardan çay. çoxluq içində qısa boyu. qəbiristanda yer tapmaq. yeni dünyasına – naməlum bir gələcəyə doğru qaça-qaça Qəbiristanlıq Idarəsinin darvazasından çıxdı. səhər. həyəcanlanırdı. dırnağını çeynəyir. bütün bu ətrafda nə hadisə baş verirdisə. həyətə toplaşmış məhəllə kişilərinə baxırdı. sübh tezdən məhəllənin qapıları cırıldadı. şəkər gətirirdi. kimisi yağ gətirirdi. ya gündüz. nə eləsin. halva çalmaq.həyatına. üş-bir söhbət eləyə-eləyə cənazəni məscidə aparıb yumaq. 2 «ƏZIZIMIN CƏFASI» ROMANI Elə ki. gecə yerinə girirdi. darağa yatmayan pırpızaqlı qara və cod saçları camaatın diqqətini daha artıq cəlb edir. pəncərələri. millət dərdi 14 . adamlar çox olan yerdə özünü naqolay hiss edirdi və həmişə də tələbəyə elə gəlirdi ki. tünlüklə. O balaca həyətin yuxarı başında. üçotaqlı evinin qabağındakı balaca həyətə yığışmağa başladılar. Tələbə Murad İldırımlı sağ əlinin baş barmağının dırnağını çeynəyə-çeynəyə. o saat da bütün məhəlləyə xəbər yayıldı: gecə Xədicə arvad rəhmətə gedib və həmişə belə bəd xəbərli vaxtlarda olduğu kimi. qapıları. sonra birdən yadına düşürdü ki. bir bəhanə ilə uzaqlaşıb çıxıb getmək istəyirdi və sonra elə ki. küçəyə düzülmüş qənbərlər bir-birinə xəbər verirdi və nə olurdusa. qazan. qənd. mərhumun fərsiz oğlu Siçan Balaniyaza xəbər vermək və sairə bu sayaq məsələləri müzakirə edirdi. yaxud redaksiyalarda. arvadlar qara kəlağayılarını tələm-tələsik başlarına salıb Xədicə arvadın evinə getdilər. ölüm kağızını almaq. limon almaq. tələbə Murad İldırımlının və Xosrov müəllimin kirayədə qaldıqları otaqları). bir balaca donqar beli. o balaca üç otağı (o cümlədən. qələbəliklə arası yox idi. Adamlar bir-bir o balaca həyətə doluşduqca Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin dördüncü kursunda təhsil alan tələbə Murad İldırımlı sentyabrın 1-dən bu tərəfə səkkiz ay yaşadığı bu məhəllənin gözə görünməyən teleqram sisteminə məəttəl qalırdı – elə bil ki. camaat həyətlərdəki ayaqyoluna girib-çıxmağa başladı. ədəbi müzakirələrdə toplaşmış cavan yazıçıların (xüsusən də həmişə odlu-alovlu danışan. gecə. kişilər yavaş səslə iki-bir. evlərin divarları. artırmanı silib-süpürüb sahmana salırdı. günorta ya axşam bir-biri ilə canı-dildən söhbət edən. Arvadlar ağlaya-ağlaya evə girib-çıxırdı. elə ki. ayaqyolunun yanında altı daşla hörülmüş bir krant var idi və tələbə Murad İldırımlı indi həmin krantın yanında dayanıb bilmirdi ki. yuxa bişirmək üçün tədarük görürdü. məhəllədəki dalanların. tez əlini ağzından çəkirdi. kobud sifəti. həmişə özlərini tamam sərbəst bilən o adamların – şəhərdə yaşayan tələbə oğlanların (xüsusən də aralarında qız olanda). belə anlarda tələbə Murad İldırımlının ürəyi sıxılırdı. qab-qacaq gətirirdi. həyət adamları bir-birilə salamlaşdı. Yazıçılar Ittifaqındakı cürbəcür görüşlərdə. kişilər də yazıq Xədicə arvadın birmərtəbəli. tas. çayniklər su ilə doldurulub qazın üstünə qoyuldu.

mənəvi dostluq edirdi. ona nəsib olmayan (və yəqin ki. tələbə Murad İldırımlıya elə gəlirdi ki. yaşadıqları arvadlardan danışan (və yaxud gopa basan) tələbələrin. öz mənasızlığını. yaraşıqlı. həmişə bu cavan adamla birgə olurdu. səni mən yetirmişəm. kitab oxumaq. ədəbiyyat həvəskarlarının yanından gözə görünmədən uzaqlaşıb getməyinin xəcaləti soyuq tər gətirirdi. ağladırdı – gecənin yarısı tək-tənha yerində uzanıb. jurnalları izləyən. ölsə. cismani hiss edirdi və belə anlarda nənəsinin o səsi əbədi bir həsrətin səsinə çevrilirdi və o həsrət kənd həsrəti. kino-teatrlarda baxmağa layiq bir film olmurdu (detektivlərdən. hind filmlərindən zəhləsi gedirdi. ağlına da gəlmirdi ki. o yazıq Xədicə arvad. heç vaxt da nəsib olmayacaq!) bir aləmdə – cəmi on addım aralıda bir-birinin əlindən tutmuş. qayğısız və sərbəst gəzişən. barmaqları qələm tutmaqdan bezirdi. yalnız tələbə Murad İldırımlıya məxsus olan o hisslər aləminin öz məxsusi kövrəkiyi. teatra. iyirmi yeddi yaşına baxmayaraq. həmin qızın çılpaq döşlərini görmüşdü. amma. nə də bir arvadla yaşayıb. səni mən boya-başa çatdırmışam. o səsdə tələbə üçün taleyin əbədi bir məhkumluğu da var idi: mən sənin nənənin səsiyəm. tələbə Murad İldırımlı eyni zamanda. hamının gözündən uzaq ağacların. dəblə geyinmiş oğlanla qız görürdü. az qala. nəmişliyi. səsini boğa-boğa ağlayırdı. deməli. onda axşamçağı dənizkənarı bulvara çıxırdı. sovet filmlərindən də ancaq elələrinə baxırdı ki. kədər kimi. arzu kimi. Tələbə o səsi sevirdi. amma sən bax bu gözəl bulvarda həmişə beləcə tək olmağa.çəkən Səlim Bədbin kimi cavan yazıçıların!). universitetdə dərslər başlayırdı və həmişə ora-bura tələsən. təkcə on dörd-on beş il bundan əvvəl o gözəl dağlardan axan çayın kənarında kəndli bir arvadın öz qızını çimizdirəndə. çəmən. ümumiyyətlə. bu dünyada tamam artıq bir adam olduğunu o balaca otağın daş divarları arasına sığışmayan bir əlacsızlığa çevirirdi və tələbə Murad İldırımlını.. sonra səhər açılırdı. dağ.. darıxırdı. o səs. o qapıbir kirayənişin Xosrov müəllim eşitməsin deyə. sevinc kimi. məxsusi dəyanəti var idi və elə ki. eyni zamanda. mətbuatda onları tənqid edirdilər – hərgah tənqid edirdilərsə. əlbəttə. cidd-cəhdlə bütün mühazirələri yazan bu qaradinməz adamın – tələbə Murad İldırımlının beləcə çətin gecələri olur və həmin Murad İldırımlı indiyə qədər də nə bir qızla gəzib. mən o gözəl dağların. bir yerə yığışanda gəzdikləri qızlardan. indiyə qədər lüt arvad görməyib. meşə. təmizliyi. qızlar yalnız xəyal aləmində idi və illər ötdükcə tələbə Murad İldırımlı o xəyal aləmində həmin qızlarla artıq cismani yox. elə bil. gözləri mətbəə şriftlərinin qara rəngindən. dekorativ kolların arası ilə gedirdi və elə ki. – əlbəttə. O çətin gecələrin dünyada başqa heç bir kimsəyə yox. yaxud qol-qola girmiş. içində nəsə bir işıqlı şey var idi. səhərdənaxşama qədər kitab oxuyan. kitabxanada məşğul olmaq istəmirdi. hərdənbir konsertə həmişə tək gedərdi). tələbə Murad İldırımlının içinə hopmuş məkansız bir hiss idi. meşələrin səsiyəm. dar-düdtəkliyi isə daha artıq. əvvəlcə nənəsinin səsini eşidirdi və ümumiyyətlə. O zaman ki. həmişə olduğu kimi. qəzetləri. teatra gedib.). Bakıya gələndən sonra. özünün ətrafındakı qaranlığı. məxsusi təskinliyi. beləcə 15 . beləcə yöndəmsiz. imtahanlara hazırlaşmaq. beletajda da oturmağa həvəsi olmurdu (kinoya. işığı da görürdü. iyirmi yeddi yaşa yaraşmayan o kövrəklik baş qaldırırdı. haçansa öləcəkdi və o ölüm hissi kənddə kitabxanaçı işlədiyi vaxtlarda onun ürəyini çox qısmışdı– yenə nənəsinin səsini eşidər – o səsdə onun üçün o dərəcədə bir doğmalıq var idi və əslində. o oğlanla qızın qarşısında açılmış sonsuz bir genişliyi. xüsusən. çay həsrəti deyildi. bu iyirmi yeddi il ərzində heç gizlincə də lüt arvada baxmaq imkanı olmayıb.

Peyğəmbər daha həsrət dolu o gözlərin kədərinə dözə bilmədi: «Ya Allah! – dedi. sizi zəlil edərsə. cığır-bağır sala-sala bir dəstə oğlan uşağı çimirdi. ünvanını öyrənib imzasız məktub yazmaq istəyirdi. o imzasız məktubda oğlanı ifşa etmək istəyirdi. ondan sonra kim sizə köməklik edə bilər?» Tələbə bu fikirdə idi ki. 16 . Allah sizə yardım edərsə. o oğlan şikəstlikdən xilas olub. Ayaqları şikəst olan bir oğlan uşağı isə göldə çimə bilmirdi. həmin oğlanla öpüşən qızı gizlin izləmək istəyirdi. barlarda yeyib-içməkdən hələ də başları ağrıya-ağrıya gəzdikləri. həyətində atalarının puluna alınmış bahalı siqaretlər çəkə-çəkə. o pıqqıldayan bulaqların. heç kim ona kömək edə bilməyəcəkdi. kafelərdə. rus dilində o kitabdan istifadə etmək üçün xüsusi icazə lazım idi və tələbə çox böyük çətinliklərlə həmin icazəni ala bilmişdi. amma niyə belə olmuşdu. Inqilabdan sonra Azərbaycan dilində Quran nəşr edilməmişdi. heç kim sizə qalib gələ bilməz. Bəzən də qızla qol-qola gedən.. uşaqlarla birlikdə atılıb-düşür. baxırdı. beləcə gözəgəlimsiz olmağa məcbursan. ayrı-ayrı ayələri yaxşı başa düşsün deyə özü üçün Azərbaycan dilinə tərcümə edirdi. Quran «Ali-Imran» surəsi»ndə deyirdi: «Əgər.utancaq. iki gün belə keçdi. necə ki. gecənin yarısına qədər restoranlarda.. Allah onu beləcə zəlil etmişdi. Nənəsi belə bir əfsanə danışırdı (bəlkə heç əfsanə deyildi?) və o əfsanə heç vaxt tələbənin yadından çıxmırdı: Peyğəmbər hər gün səhər-səhər bir gölün yanından keçirdi. özü özüylə çarpışmalıydı.» Tələbə bəzən həmin yaraşıqlı. səbəbsiz cəza yoxdur. öpüşən oğlanı tanıyırdı (ümumiyyətlə. müasir hərəkətli bulvarda gəzişən camaatı vecinə almayan oğlanla qızın qucaqlaşıb öpüşdüyünü görəndə addımlarının sürətini artırırdı və o qucaqlaşmaqdan. ümidsizlik gətirirdi. şırıldayan çayların kənarında da beləcə vecsiz və mənasız bir məxluq idin.. indi isə hərdənbir M. nə üçün onu belə bir yöndəmdə dünyaya gətirmişdi. həmişə özü öz içində. o gözəl dağların. müasir geyimli. Həmin göldə atılıb düşə-düşə. Allah ona kömək eləməmişdisə.. qamışları kəsib bir-bir ucunu yondu və gölə baş vurub o qamışları suyun dibinə basdırmağa başladı ki. iti ucları bir azdan gəlib gölə atılacaq uşaqların başına-qarnına batsın. Nə üçün o uşağı eləcə şikəst yaratdın?» Allah: «– Sən mənim ədalətimə şübhə etdin?» – soruşdu.). buna görə də kitabxanalarda yox idi. görüşdükləri qızlar haqqında əxlaqsız söhbətlər eləyən tələbələrdən olurdu və o zaman Murad İldırımlının bədbinliyi. həsrət dolu qəmli gözlərini göldə çimən oğlanlara zilləyirdi.. baxırdı. özü özünü içəridən yeməliydi? Görünür nə isə var idi..F. Səhərisi gün peyğəmbər gördü ki.. Bir gün belə keçdi. meşələrin qoynunda. amma onu heç kim tanımırdı və belə bir birtərəfli tanışlığın özü də həmişə bədbinlik. uşaqlarla birlikdə göldə çimir. əgər. Allah onu zəlil etmişdi və buna görə də bütün ömrü də belə keçəcəkdi. qucaqlaşan. nə üçün onu bu geniş dünyada məhkum yaratmışdı.. o hansı günahın sahibi idi ki.. Bakıda yaşadığı az qala bu dörd ildə tələbə Murad İldırımlı çox adamı tanıyırdı.. Peyğəmbər dedi: «Ya Allah! Bağışla məni. o öpüşməkdən qaçıb qurtarmaq istəyirdi. universitetin arakəsmələrində... həmin oğlan səhər tezdən gölə gəldi. yox.Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasında akademik Kraçkovskinin tərcüməsində Quranı oxuyurdu... həyatdan küskünlüyü ədavətə çevrilirdi. üçüncü gün peyğəmbər gördü ki. Quran da deyir ki. Tələbə Murad İldırımlı əvvəllər tez-tez. gözləri gülür və o həsrət yox olub.

o yerlərin ki. amma iyirmi il kolxozda hesabdar işləyib varlanmış bir kişiyə ərə getmişdi və o vaxtdan da uşağı nənəsi saxlamışdı. Bakı soyuqqanlığı içində. qonşu kənddə dul. yorğunluqlarından daha addım ata bilmirdilər. doğmalıq da var idi. bu dünya var idi. o dağlarda.. tələbə Murad İldırımlı lap uşaq olan vaxtlar atası dünyanın yaddan çıxardığı o kənddəki yaşamaq qayğılarından. əlbəttə. elə ki. orada tələbə Murad İldırımlının təkliyini həmin dağlardan. bəlkə əsl həqiqət öləndən sonra açılacaq? Axı. tüstüsü. yəni diri insanların fikrinə görə belə idi. biçilib. çaylarda. meşələrdən savayı heç kim görmürdü və bu. gözəl şahzadə qızlarla. kim bilir. nə qədər ki. əlbəttə. qaniçən şahlarla.) əlindən cana gəlib günlərin bir gözəl günündə cavan arvadını da. Süleyman peyğəmbərlə görüşdürürdü. Düzdür. Xruşşovun hətta eşşək saxlamaq üçün də təyin etdiyi böyük vergilərin (həmin vergiyə görə dərə-təpə sahibsiz eşşəklərlə dolmuşdu!. samovara köz salanda. nə qədər ki. bu cavan adam belə fikirləşirdi). tənhalığın qüssəsinə bürünürdü. o meşələrin səsi idi. danışırdı və tələbə kəndin kitabxanasında işlədiyi illərdə heç ağlına da gətirməzdi ki. o qədər də nənəsinin o səsi onunla birgə olacaqdı. körpə oğlunu da atıb Rusiyaya getmişdi və o vaxtdan bəri də ondan bir xəbər yox idi. özünün varlığı ilə bağlı tələbənin keçirdiyi xəcalət hissini bir az yumşaldırdı. 17 . tələbə Murad İldırımlıya elə gəlirdi ki. asfaltı içində o söhbətlər birdən-birə yadına düşəcək. cinlərlə danışan quşlarla. əsl məsələ bunda idi ki (hər halda. divlərlə. çılpaq sıldırım qayaların. istər-istəməz. nənəsi lap ulu babalardan qalmış balaca cürdəkdə gətirdiyi və hərdənbir o dağdağanın altına gəlib yerini dəyişə-dəyişə bütün gün ərzində kölgədə saxladığı sudan töküb bir-iki ovuc üzünə vururdu. xəyal o balaca uşağı götürüb dünyanın ən möcüzəli məmləkətlərinə aparırdı. öləndən sonra da nənəsinin səsini eşidəcək. eybəcər. igid və ədalətli şahzadələrlə. igid şahzadələr də o nağılların. amma biz az keçirdi və hər şey yenə də əvvəlki təkliyin. o çayların. hər şey beləcə oyun olsun. çaylardan. sacda yuxa bişirəndə. bir də heç vaxt geri qayıtmayacaq o gözəl uşaqlıq çağlarında. ətəkləri yay-qış ağappaq qar içində olan Babadağın. axırda yaşaya bilmədikləri üçün. onun üçün doğrudan da o dağların. gələcək tələbə də nənəsinin böyrünə düşürdü. anası bir müddət ərini gözləmiş. məsəllərin danışıldığı vaxtda qalacaq. həyətbacadan pencər yığanda da o möcüzəli dünyanın əhvalatlarından elə hey danışırdı. Hər halda. indiki tələbə (bəs sabahkı kim: kənd müəllimi? rayon qəzetinin ədəbi işçisi? təzədən kənd kitabxanaçısı? ya kim?) Murad Idırımlı bu dünyada yaşayacaqdı.. O dağların döşündə. amma daha möcüzəli məmləkətlərdən xəbər verməyəcək. bunun özü də şərti bir həqiqət idi. dərzi daşınıb aparılmış kolxoz zəmisində başaq eləməyə gedirdilər və ta gün günorta yerinə qalxana qədər orda-burda yerə tökülmüş buğda sünbüllərini xaşaya yığırdılar. Nənəsi sübh tezdən yerindən qalxıb. nənəsinin səsi.. gələcək tələbənin fantaziyası zirvələri.sürətli addımlarla gedə-gedə fikrində imzasız məktubun mətnini yazırdı. sərinləyirdi. arasından şırhaşır dəli çaylar axan yarğanların qoynuna sığışmırdı. əslində. yadına düşəcək. gözəl şahzadə qızlar da. gün qızırdı. xaşasını götürürdü. onda Murad həmişə nənəsinin tumanının böyründə olurdu və nənəsi un tapıb təndirə çörək yapanda. gedib biçilmiş o kolxoz zəmisinin ortasındakı tənha dağdağan ağacının kölgəsində otururdular. Məsələ yalnız bunda deyildi ki. həmin o danışıqlar beləcə beynində həkk olub qalıb. ola bilməzdi ki. amma öləndən sonra hər şey bitir. çünki tələbənin qayğılardan uzaq uşaqlığı o yerlərdə keçmişdi və bu. Bakı benzini. onun ürəyində hərarətli bir iz qoymuşdu. o zamanlar ki. meşələrdə.

. getdi çıxdı Qaf dağının təpəsinə. iki-üç göy soğan çıxarırdı və nəvəsiylə birlikdə yavaş-yavaş gəvələyirdilər.. daxmada oturmuşduq. ya da məni öldür ki. o gözəl şahzadə qızların.nəvəsinin də əlinə bir az su tökürdü və gələcək tələbə də o qızmar gündə gözəl bir sərinlik hiss eləyirdi. bax. həzrət Mikayıl bir uzunqulaqla birlikdə peyda oldu.. Bundan sonra o kişi də. birdən göy guruldadı. bir durdular. – O daxmada daha yaşaya bilmirik. nə olub? Arvad cavab verdi ki. Həyatımız cəhənnəm əzabıdı. o gözəl sərin yel nənəsinin danışdığı o uzaq (və yaxın) möcüzəli dünyadan əsir. Qaf dağı bilirsən nətər dağdı? Bizim. – dedi. elə hey deyinirdi. o eşşək də daxmadadı. Geri qayıdanda gördü ki. Bir-birinin qarnına bitişib yatırdılar gecələr. yenə yollandı getdi çıxdı Qaf dağının təpəsinə. Qəribə idi. dedi ki. o igid şahzadə oğlanların. belə də yaşamaq olar? Belə də həyat olar? Axırda kişi tab gətirmədi. nə olub? Arvad ağlaya-ağlaya cavab verdi ki. yenə əllərini göyə tutub: «– Ya Allah. tufan qopdu. canım qurtarsın. nənəsi mürgüləməyə başlayırdı. arvad oturub daxmanın qabağında.. o vaxt ki. onların o on uşağı da həmin o daxmada ömürlərinin axırına qədər şad-xürrəm yaşadılar. Ya bizə bir genişlik ver.. elə ki. Qaf dağının yanında heş nədi. bir də bir arvadıydı. talelərindən də çox razı qaldılar.» Kişi bu sözləri deyəndən sonra göy guruldadı. ildırım çaxdı. quşların dilini bilən o ağ saçlı. – dedi. Həmin gündən o kişi də. Bu qədər külfətin hamısı bir balaca daxmada yaşayırdı. Evə qayıdandan sonra nənəsi artırmada palaz açırdı. ya da məni öldür ki. Bir kişiydi. Deyinirdi ki. Kişi çıxdı Qaf dağının təpəsinə. ağ saqqallı Süleyman peyğəmbərin yanına gedirdi. bu da bizim ruzimiz. xaşadakı sünbülləri palazın üstünə töküb toxmaqla döyürdü. Arvad da bir tərəfdən gecə-gündüz kişiyə aman vermirdi. Daxmada oturub-durmağa yer yoxuydu. Kişi soruşdu ki. dünyada elə dağlar var... amma gələcək tələbə eləcə o tənha dağdağanın kölgəsində otururdu və səhərdən bəri nənəsinin danışdığı o möcüzəli aləmə. darısqallıq içində eşşək bir tərəfdən. sonra da dəni ələyirdi və danışırdı. anadan əmdikləri süd burunlarından gəldi. Qayıdanda gördü ki. birdən göy guruldadı. dizlərinə döyür. sərin bir yel qalxırdı və o zamanlar o uşağa elə gəlirdi ki. oturmuşduq daxmada. arvad da. onda gələcək tələbə Murad İldırımlıya ən qəribə gələni bu olmuşdu ki. eşşəklə bir yatdılar. Kişi başa düşdü ki.. hər tərəfdən 18 . Nənəsi yenə də durub başaq eləyirdi.. bu uzunqulaq da sizinlə bir yerdə bu daxmada yaşasın. o arvad da. elə sevinmək sevinirlər ki. tufan qopdu. sonra nənəsi özüylə gətirdiyi dağarcıqdan bir acıtmalı çörək. dam yarıldı. indi odu. dam yarıldı. canım qurtarsın. gəl görəsən. yenə ildırım çaxdı. Soruşdu ki. arvadın da gecə-gündüz deyinməyi bir tərəfdən.» Yenə göy guruldadı. ildırım çaxdı.. o arvad da. mən yaşayıram.. onların o on uşağı da həmin daxmada həzrət Mikayılın gətirdiyi o eşşəklə bir yerdə yaşadılar. Allah-taala belə buyurub ki.. ildırım çaxdı. həzrət Mikayıl qurban olduğum gəlib eşşəyi geri apardı... on uşaqları varıydı. sən demə. danışırdı. Allah onun sözlərini eşitdi. Bir müddət beləcə ömür sürdülər. Tələbənin yadına gəlir.– Ya bizi bu uzunqulaqdan xilas elə.. sonra xəlbirlə samanı yelə sovururdu. nənəsi artırmada palazın qabağında bardaş qurub dən ələyə-ələyə bu əhvalatı danışmışdı... uşaqlar da daxmanın qabağına yığışıb toy-bayram eləyirlər. saçlarını yolur. Axırda kişi dözmədi.. tufan qopdu və kişi yenə də başa düşdü ki. O. bu dağlar var e. əllərini göyə qaldırıb: «– Ya Allah. sonra da nənəsi arxasını dağdağan ağacının gövdəsinə söykəyib mürgüləyirdi. Allah onu eşitdi. çünki belə yaşamaq olmaz ki.

dırnağını çeynəyir. qaşıq. istəklərinə. Burada. arvadı gərək çalışıb köhnə qəbiristanlıqda. Düzdür. o dağlar da. orada güc-bəla ilə o rəhmətliyə yer almaq müyəssər olurdu ki. Uşaqlar. böyümüşdü.kəndlərini əhatə etmiş. tələbənin öz həyatı. amma Xədicə arvad oruc tutan. həmişəki qayğıları içində gün keçirmişdi.. düyü də.. bu bədbəxtin yəqin ki. mənasız görünürdü ki. amma yata bilmədiyi bir gecə çağı. həmişəki qayğıları ilə səhəri açmışdı. göyərti də. elə bil. həmişəki qayğıları və sabahkı ümidləri ilə yerinə girib yatmışdı və o ümidlər də. yazıq Xədicə arvadın ehsanında əti çörəkçi Ağabala öz boynuna götürürdü. tələbə Murad İldırımlı üçün bir təskinlik oldu.. başı qarlı o uca zirvələr. sıx meşəli o böyük dağlar. qocalmışdı. onun da xəbəri yox idi. ona görə həmişə dırnağını gəmirir. məhəllədə həmişə belə hallarda olduğu kimi. belə bir iş məhəllə kişilərinə yaraşmazdı. bax. Xədicə arvad olmuşdu və bu gecə də o Xədicə arvad dünyadan köçüb getmişdi. qayğısı. nəlbəki. hətta keçirdiyi o çətin gecələr də. Sonra illər keçdi. Bir nəfər ölü kağızı almağa getdi. Yazıq Xədicə arvadın atasının.. Sonra məhəllədə yaşayan Molla Əsadulla gəldi. hər tərəfi bürümüş bir qüssənin içinə girirdi və məsələ yalnız Xədicə arvadın köçüb getməyində deyildi. bu yazıq Xədicə arvadın bu evində birdən-birə gəlib yadına düşdü və o əhvalat. qayğılarına da bələd olmuşdu və indi o istəklər. Az qala səkkiz ay kirayənişin yaşadığı müddət ərzində tələbə.. yəhudisi bir-birinə qarışmış qəbiristanlıqlarda torpağa tapşırmaq düz olmazdı. bir başqasını da Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına göndərdilər ki. Tələbə 19 . kürsü düzürdü. tez əlini ağzından çəkdi. bu gün həmişəlik yox olub getmişdi: haçansa dünyaya bir çağa gəlmişdi. Dünən Xədicə arvadın özü bu məhəllə adamlarından biri idi..Sonra çörəkçi Ağabala vaxt tapıb həyətə samovar gətirdi (çünki məhəllədə ən böyük samovar çörəkçi Ağabalagildə idi) və tələsik də dükana qayıtdı. qəbir qazdırsın. Tələbə Murad İldırımlının yadına düşdü ki. elə bil. Universitetdə tələbə qızlar öz aralarında zarafat eləyirdilər ki. təəccüblü bir şey yox idi. – dedi. turşu da beləcə alınacaqdı və o yazıq Xədicə arvadın ehsanı məhəlləyə layiq olacaqdı. babasının harada (Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında idi. hər şey yaddan çıxıb getdi. xristianı. . heç nə danışmırdı. amma krantın yanında dayanmış tələbə Murad İldırımlı bunu fikirləşdikcə. namaz qılan bir adam idi və onu aparıb təzə salınmış.. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer almağın müsibət bir iş olduğunu məhəllə kişiləri yaxşı bilirdi.. ədviyyat da. amma harada? Hansı yerdə?) dəfn olunmağından indi daha məhəllə camaatının xəbəri yox idi və Siçan Balaniyaz da əfəlin biri idi və yəqin ki. arzusu.. o qəbirlər itibbatmışdı. meşələr də həmin cılızlığın. oturmaq üçün kətil. burada. qəndqabı gətirdi. Xədicə arvadın gündəlik güzəranına da. əlbəttə. kişilər arasında vəzifələr bölündü və Xosrov müəllim də həmişəki kimi. elə bil ki. hətta nənəsinin səsi də. dəfn-mərasimlə bağlı tapşırıqlarını verdi. o çılpaq sıldırım qayalar onların yanında bir heçdi. qarnında qurd var. yəni Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında dəfn eləyəydilər. mənasızlığın içində itib-batırdı. müsəlmanı. qayğılar o qədər cılız. həyət qapısından çıxa-çıxa: – Ət dalıyca adam göndərmişəm. o qayğılar da. birtəhər eləsin yer alsın. öz istəyi. qəribədir. kölgə idi. kişilərin arasında dolaşırdı... qadınlar stəkan. onun atasını.. babasını həmin qəbiristanlıqda dəfn eləmiş olsunlar və o rəhmətliklərin yanında bir qəbir qazdırılsın. cavanlar öz evlərindən miz gətirib həyətə düzürdü. bu o deyən söz idi ki. evə qalxıb cənazə olan otağa girdi.

bir ünsiyyət gətirirdi. mən nə bilim. Əlbəttə. bizimkilər də şofer olurlar.. Stəkan sınmasın deyə içinə yapışqanla kağız yapışdırmışdı və o kağızı o qədər qalın eləmişdi ki. Xosrov müəllim də. əksinə... üstünə nazik döşəkcə saldığı balaca taxta kətildə oturub küçədən keçənlərə. Isti tumla dolu torbanın yanında bir-birinin içində düzülmüş kağız torbacıqlar olurdu. bude. tələbə Murad İldırımlı verirdi.. Xədicə arvad üç gündən-dörd gündən bir gedib Təzə bazardan kilo ilə tum alıb gətirirdi. ikinci dəfə yazılı ədəbiyyat imtahanından «5» almışdı... həyətin küçə qapısı ağzında. özü gedib pul verib qəzet almırdı və elə ki. hətta gəlib tələbə yatan otağa da çatırdı. Murad İldırımlının bu söhbətlərdən xəbəri yox idi.. Sən də ağıllısan.. Xədicə arvad tumu o torbacıqlara töküb verirdi və həmin torbacıqları düzəltmək üçün qəzeti. adətən. eləcə də dinməzcə öz otağına qayıtdı və o krant da damcılamağına davam etdi. amma bir gün Xosrov müəllim hardansa tapdığı yekə bir kəlbətinlə bu krantı düzəltmək istəyəndə o yazıq Xədicə arvad dedi: «– A-a-a. Nə çıxar – oxumaqdan çıxar!... çətin məqamlarda o krant səsi. Malades!. amma var gücü ilə çalışırdı ki. yox.. səliqə ilə kəsib torbacıq düzəldirdi və arvadın kefi açıq-aşkar kökəlirdi: «– Süzdən xoşum gəlir!. dırnağını necə çeynəyir. – Süz kəndçilər ağıllı olursuz!. Bakıdakı bu tələbəlik hansı əzab-əziyyətin bahasına başa gəlib və hansı əzab-əziyyətlə də davam edir. o yazıq Xədicə arvad bilmirdi ki. qıznan-zadnan da aron yoxdu!.. dırnağını çeynəmək adətindən yaxa qurtarsın. ürəyi qurdludu. Süzdən xoşum gəlir!.. onda o krantın damcılamağı lap aydın eşidilirdi. səhərlər avtobus çox basabas olduğu üçün qəzetləri günorta dərsdən qayıdanda oxuyurdu. hər gün səhər universitetə gedəndə təzə qəzetləri alırdı. nə qədər küçədə oturmaq olar. gecə-gündüz oxuyursan. şifahidən isə «2» almışdı. amma hərdən heç özü də bilmirdi ki. bax. yüz əlli qram əvəzinə. buralara bir sakitlik çökürdü. Oxuginə!. ürəyindədi. day nə olurlar... Qoy səs gəlsin də.» Əlbəttə. məhəllə uşaqlarına yüz əlli qramlıq stəkanı on qəpiyə tum satırdı. mən tək qalıram burda.. Siz çıxıb gedirsüz..oğlanlar isə deyirdilər ki. oxunmuş qəzetləri kirayənişindən alırdı. elə bil.. – deyirdi.. səs olmiyəndə də. Xədicə arvadın o sözlərindən sonra. cibinə tökmək istəmirdi. iki il dalbadal Bakıya gəlib ali məktəbə qəbul imtahanı vermişdi və hər dəfə də kəsilib geri qayıtmışdı: birinci dəfə yazılı ədəbiyyat imtahanından «4» almışdı.. Rayonnan gəlib oxuyub adam olursuz.» Xosrov müəllim necə dinməzcə o krantı düzəltmək istəyirdisə.. bunun beləliyinə baxmayın. kim ki. adamın ürəyi partdıyır axı!... Qıznan-zadnan da işivüz olmur sizün!. Nöş əl vurursan kranta? Qoy axsın da. avtobusda oxuya bilmədiklərini isə otağında oxuyurdu və bütün bu müddət ərzində Xədicə arvad səbrlə qəzetləri gözləyirdi. o yazıq Xədicə arvad da yatırdı. əli necə ağzına gedib. bəzən yatmağa qoymurdu. amma qəribə idi... amma 20 . qurd bunun qarnında deyil. oturub semiçka satıram. mənimki başıbatmış da getdi siçantutan oldu!. evdə tumu qovururdu. bütün məhəllə yatırdı. Bisavaddığın axırı mənim kimidi. şifahidən yenə də «2». Həyətdəki krantdan gecə-gündüz həmişə damcı-damcı su axırdı və o zaman ki. Bəlkə bilirdi? Gələcək tələbə Murad İldırımlı kənddə məktəbi qurtarandan sonra. Əvvəllər krantın eləcə damcılamağı tələbəni əsəbiləşdirirdi.. yüz qramı güclə tuturdu. Ətağanın cəddiyçün. araq içmirsən. fikir verirəm sənə. birinci dəfə şifahidən imtahan zamanı bütün suallara cavab verdi.. krantın damcılamağı daha gecələr tələbə Murad İldırımlını əsəbiləşdirmirdi. paxılın biridi..

. yəni bu kolxoz sədri uzun müddət ştat cədvəlində kitabxanaçının əvəzinə də qol çəkib maaşı öz cibinə qoyurdu və kitabxanaçı vəzifəsi yalnız ştat cədvəlində olduğu üçün. ancaq cavabların xoşuma gəldi! Sən yaxşı ədəbiyyatçı olacaqsan! Get bir il də hazırlaş. Mütləq gəl! Mühakimələrin xoşuma gəldi!. çıxışları yazmaq üçün (özü cümlə yaza bilmirdi.müəllim ona heç qulaq asmırdı.. jurnalı oxudu. səhhətinin zəifliyinə görə onu əsgər də aparmadılar. orada kitabxana düzəltməyə başladı. əslində isə kolxoz idarəsinin anbarı kimi istifadə edilən zirzəminin bir küncünü nazik taxta arakəsməyə alıb. müəllim soruşdu: – «Əzizimin cəfası» romanını kim yazıb? Murad İldırımlının belə bir romandan xəbəri yox idi. daha doğrusu. – Sənnən yaxşı ədəbiyyatçı olacaq!. dostum!. ölkənin başqa şəhərləri ilə məktublaşması da artırdı. amma o dahi şəxsin böyük oğlunun və kiçik qızının. kitabxana da yox idi. doğrudan-doğruya kitab.IKP-nin XXV Qurultayının nümayəndəsi idi. cürbəcür rayon və respublika təşkilatlarına bir ucdan məktublar. – dedi.. dörd dəfə Lenin ordeni almışdı. təbii ki. hərdən rayon mərkəzində təntənəli iclaslara gedəndə bütün ordenlərini. «Əzizimin cəfası» romanını da tapmadı. amma illər keçdikcə.) sulanırdı və elə ki. düzdür. teztez iclaslarda çıxış etmək. Kənddə kolxoz sədri Sosialist Əməyi Qəhrəmanı idi. ordenlərinin sayı artdıqca Bakıyla. yəni rayon və respublika səviyyəsindəki hesabatlarda kitabxana kimi qeydiyyatdan keçən. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi üzvlüyünə namizəd olmuşdu. amma gecə-gündüz oxudu və ikinci il Bakıya gəlib növbəti qəbul imtahanında yazıdan «5» aldı. Muradın cavablarını təsdiq edirdi və gələcək tələbə cavabları qurtaran kimi: – «Çox gözəl!.. Sov. amma tələbə Murad İldırımlı o domba gözləri hələ də hərdənbir xatırlayırdı. jurnal yığdı. yəni kağız üzərində yalandan məlumat vermək üçün yox. gələcək tələbə bir də düz beş il Bakıya ayaq basmadı. boyunun kiçikliyinə. əlinə keçən kitabı... qəzeti. əsərlərini oxumuşdu. ümumiyyətlə. medallarını döşünə taxırdı və o zaman metalın ağırlığından az qalırdı pencəyinin yaxaları cırılsın. « – Sənnən yaxşı ədəbiyyatçı olacaq!. tez-tez əsnəyirdi və əsnədikcə də o müəllimin cod və qalın qaşlarının altından baxan domba gözləri (neçə illər keçmişdi. Muradın başının üstündən auditoriyaya tərəf baxıb rusca bərkdən: «– Sleduyuşi!» – çağırdı. səhər tezdən olduğu üçün. kənddə kitabxanaçı işlədi.» O getməklə. buna görə də həmin məktubları. şifahidən imtahan verəndə yenə də sualların hamısını danışdı və Murad danışdıqca cavan bir adam olan müəllim berialin sürtdüyü qara saçlarını tez-tez daraqla geriyə daraya-daraya və gülümsəyə-gülümsəyə razılıqla başını tərpədirdi.. qəzet.. bu roman haqqında heç harada bir məlumat da tapmadı. uşaqlarından heç birinin adını bilmirdi. bu adam. tələbnamələr yazıb kitabxananın fonduna həqiqətən. Murad İldırımlı kəndə qayıdıb bir il yenidən hazırlaşdı. xahişnamələr. Nitq mədəniyyətin hələ inkişaf eləməyib.. bir də kiçik qızının adı nədir?» Murad İldırımlı yenə gözlərini döyüb susdu. qəzetlərə müsahibələr vermək lazım gəlirdi. adı kitabxana olan. ona görə də gözlərini döyüb qaldı və müəllim eləcə əsnəyə-əsnəyə yaxşıca bir «2» yazdı. gələcək tələbə bütün sualların cavabını söylədi.) əlində qələm tutmağı bacaran bir adam lazım idi və kənddə də bu sahədə gələcək tələbə Murad 21 . Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı. Indi de görüm dahi rus şairi Aleksandr Serqeyeviç Puşkinin böyük oğlunun adı nədir. gəl. azərbaycanca imtahan götürməyinə baxmayaraq. çünki Aleksandr Serqeyeviç Puşkinin dahi rus şairi olduğunu yaxşı bilirdi.

indi də aspiranturanı bitirmək üzrəydi. qoca anası öləndə iki günlük kəndə gəlmiş Əsgər adlı həmkəndlisi günlərin bir günündə gələcək tələbəyə demişdi: « – Instuta girmək istəyirsən. gizlincə gedib girmişdi kişinin evinə və akvariuma işəmişdi.. çünki o. elə bilirdi ki. Pulu verəcəm prafessıra. özü elə mənim kimi kəndçinin biridi.. oxuyub adam olub!. o qalınqaş müəllimin domba gözləri.İldırımlıdan irəlidə olan yox idi – sədr kitabxanaçı vəzifəsinin maaşından keçdi və Muradı kitabxanaçı adı ilə işə götürdü... ə? Bunun qiyməti on iki min manatdı!. ali məktəbə qəbul olunmaq üçün imtahan verməyəcək.. balıqların da hamısı ölmüşdü. bax. Danışım onnan. Azərbaycan KP MK-nın işçiləri tərəfindən redaktə olub düzəldilirdi) yazayaza kitabxanaçılıq edirdi və özünün belə bir kitabxanaçı taleyi ilə barışmışdı. raykom işçiləri tərəfindən. verəcək öz ministirinə! Ministir gözünə döndüyüm neynəyəcək? O da öz payını götürüb qalanını verəcək sekadakı böyüklərə. o neynəyəcək? Üstünnən bir az götürüb. Bakıdakı təntənəli iclaslarda olurdusa. sədrin daha dörd uşağı Bakıda ali məktəblərə daxil oldu və onların o ali məktəblərə necə daxil olduqlarında gizli bir şey yox idi.. O puldan mənə heç bir bozbaş haqqı da qalmayacaq!. Bildin?! Elə yer var ki. nənəyin deyirlər qədimnən qızılı qalıb. bu dünyanın Allah tərəfindən yaradılmış məhkumlar zümrəsinə daxildir. Gözünü niyə bərəldirsən. ə? Oturmısız bu dağların döşündə. Akvarium düzəldib xırda çay balıqları saxlayan və bu barədə rayon qəzetinə elmi məqalə yazmış zoologiya müəlliminə hirsi tutduğu üçün. mənnən də dostdu. O neynəyəcək? O da üstünnən bir az götürüb verəcək öz böyüyünə. Murad bir yay günü birdən-birə pal-paltarını. Bu kənddən çıxıb Bakıda milisioner işləyən və bir də iyirmi beş ildən sonra. Adı prafessırdı e. ver. hər halda. Kolxoz sədrinin Muradla oxuyan oğlu zırramanın biriydi. oxumaqları məni lüt elədi!. kağız-kuğuzunu köhnə 22 . qəzet və jurnallar kimi. verəcək özündən yuxarıdakına. amma bütün bunlara baxmayaraq. hərdən çağırır. gir instuta!. dünyadan xəbəriniz yoxdu. onlar da özlərinkin götürüb artığını ötürəcək haraya? Moskvaya! Başa düşdün. ə? Belə olmasa. sədrin o kiçik gədəsi girən yer! Sənin elə yerlərlə nə işin?. bu uşaqların instituta girməyləri. verim ona. o cavan müəllimin gülümsəməyi də əldəqayırma taxta rəflərə düzdüyü təzə kitablar. Anamın ruhu şad olsun deyən.» Murad İldırımlı və ümumiyyətlə.» Gələcək tələbə Murad İldırımlı dünyanın belə işlərindən xəbərdar idi.. Bir prafessır qonşum var. instutda işləyir. Özünün də bu işlərdə səriştəsi var.. kəndin camaatına yaxşılıq eləmək istəyirəm!. sədr özü hərdən dərindən köks ötürüb həyatdan şikayət edirdi: « – Ə. sən öl. elə-belə hara baş götürüb gedirsən Bakıya? Elə-belə instut olar. gedib kabab bişirirəm ona. instituta girdi və Murad İldırımlı onun dədəsinə mirzəlik elədiyi müddət ərzində də institutu bitirdi. heç bir nəticəsi olmayacaq. lap əlli min manatdı!. bir də heç vaxt Bakıya getməyəcək. bunları nəzəri cəhətdən bilirdi. sədrin həmin zırrama oğlu məktəbi qurtaran kimi. Murad İldırımlı sədrin məktublarını və çıxışlarını (bu çıxışlar rayon mərkəzində olurdusa. bu hökumətin işləri heç vaxt düz getməz!. O neynəyəcək? O da sənin o pulunun üstündən götürəcək. bunun mənası yoxdur. Ode. çünki gələcək tələbə başa düşürdü ki.. dağların döşündəki o kənd milisioner Əsgərin dediyi qədər də dünyadan xəbərsiz deyildi. on iki min ver... hərdən anbardakı o kitabxanaya daxil olurdu. O oğlandan sonra.

Xədicə arvad üç gündən. əti tələbəyə döydürürdü. Murad İldırımlı avqustun cırhacır istisində Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə qəbul imtahanı verdi və ilk növbədə özü üçün gözlənilmədən universitetə daxil oldu və o vaxtdan etibarən də dördüncü il idi ki. heç belə bir roman yoxdur. əntiqə küftə-bozbaş olıcek! Sən də yeyəcəksən! Yaxçı döy!. Gələcək tələbə bütün bu müddət ərzində «Əzizimin cəfası» romanını nə qədər axtarmışdısa da. bir həftə yataqxanada qaldı..çamadanına yığıb sədrə də bir söz demədən Bakıya getdi.. xudbinin biridi?.» Tələbə.. özü isə hər ay aldığı qırx manat təqaüdlə yaşayırdı. yataqxana adamı deyil və bu qərara gəlmişdi ki. özüm döyüm əti? Yaxçı döy! Ay malades!. alıb yeməzdi. özünə iş axtardı. qardaşlarının.. ayın başında aldığı yetmiş manatı da eləcə gətirib ev kirayəsi kimi Xədicə arvada (yazıq Xədicə arvad. o saat götürüb kötüyün üstünə atırdı) deyirdi: «– Allaha qurban olum. nə olar!. çünki heç kimin belə bir əsərdən xəbəri yox idi və axırda başa düşmüşdü ki. tələbələr yatırdı. kirayənişinə heç nə vermirdi. Sən olmasaydun. gözləyirdi. bir gecə də evdə qalacaqdı. nə yaxçı oldu yetirdi səni mənə!. vayvayım qalıb!. bişirirdi. amma xasiyyətini də. Nöş vermirəm? Bəsdi də səhərdən axşameycən çaynan çörək yedün. Nanə qurusu-zad da tökəciyəm üstünə. hətta yataqxananın ümumi hamamında da hamı ilə birlikdə çimmirdi. tələbə Murad İldırımlının xasiyyəti elə idi ki. dörd gündən-bir gedib bazardan özü üçün yarım kilo qoyun əti alırdı və evə gəlib tələbə kirayənişininə: «–Qurban olum sənə! – deyirdi. Sən də adam balasısan axı!. sənə də verəciyəm. sonra gəlib çimirdi. onunla bir otaqda qalan oğlanlar rahat nəfəs almışdı– tələbə Murad İldırımlı çətin adam idi. axırda Bayıl tərəfdə şəxsi avtomobillər saxlanan dayanacaqda gecə gözətçisi işinə düzəldi – bir gecə gözətçilik edəcəkdi.... neynərdim mən başıküllü? Güc qalıb bəyəm ki. qohum-əqrəbasının və dostlarının adlarını əzbərləmişdi. çünki arvad heç nə təklif 23 . özü də başa düşmüşdü ki. Bakıda tələbəlik edirdi.» Yazıq Xədicə arvad bu cür deyirdi. tələbələr də. Xədicə arvadın otağına girib palazın üstündə bardaş qururdu və köhnə dəhrəni əlinə alıb kötükdə ət döyürdü.. yoxsa paxılın. lap əntiqəsindən!. hikkəsini də göstərməyə ehtiyac olmurdu. Həmişə tək olurdu.. Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasına məktublar yazmışdısa da. küftəbozbaşın gözəl iyi otaqlara yayılırdı. düzdü. amma sonra hamısını özü yeyirdi.. hayhayım gedib. – Qoca arvadam. dahi rus şairi Aleksandr Serqeyeviç Puşkinin isə bütün uşaqlarının. Azərbaycan Yazıçılar Ittifaqına. döyə bilmirəm əti. əsəbiliyi ilə yataqxanadakı tələbələrin zəhləsini tökmüşdü (bəzisinin hətta nifrətini qazanmışdı və bunu özü yaxşı bilirdi). Üç il universitetin yataqxanasında qalmışdı. Xədicə arvad küftə-bozbaşı təklif eləsəydi də. ya. qəlbi açıqdı.) verirdi. döyginə də. bacılarının. M. ümumiyyətlə. Yay tətilini bitirib kənddən qayıdandan sonra. şəstinə sığışdırmazdı. məlum olmurdu ki. Küftə-bozbaç bişiriciyəm. yaxçı yerinnən vericiyəm sənə e. tapa bilməmişdi. Malades! Sən də gərək ev xörəyi yiyəsən... bunun ürəyi təmizdi. Xədicə arvad da tələbənin yanında oturub diqqətlə ətə baxa-baxa (kənara – kötüyün altına saldığı ağ süfrəyə bir tikə sıçrayanda. yoxsa doğrudan da qurdla doludu. nəvələrinin. yataqxanadan getsin. ya yox? Ətağanın cəddiyçün.F.. qaradinməzliyi ilə. günaşırı Bayıla gedib gecələr maşınların qarovulunu çəkirdi. Gəl kömək elə mənə.. xüsusən. ayda da yetmiş manat pul alacaqdı: soraqlaşa-soraqlaşa gəlib Xədicə arvadın bu evini tapdı və düz səkkizinci ay idi ki.

yazıq Xədicə arvadın təziyəsini müftə yola verəcəkdi və şübhəsiz ki. hər şey təzədən başlayırdı. Yazıq Xədicə arvad mal əti yemirdi. insanın yazıqlığı və qəddarlığı. əlindəki qara mina təsbehi (Kərbaladan gətirilmiş bu təsbehləri Bakının Quba meydanında alverçilər satırdılar və çörəkçi Ağabala onlardan birini alıb oğlunun əsgərlikdən sağsalamat qayıtmağı münasibətilə Molla Əsədullaya nəzir vermişdi) aramla çevirirdi və bir söz demirdi. küçə qapısının qabağında oturub müştəri gözlədiyi vaxtlar hərdənbir tumu da dənələyib dırnağıyla didişdirirdi.. əlbəttə. məhəllə adamı olduğu üçün. Və nə yaxşı ki.. sonra. hamısını damağıyla çeynəyirdi.. Həyətdə yan-yana düzülmüş mizlərin üstünə məhəllə arvadlarının öz evlərindən gətirdikləri süfrələr salınmışdı. Iki-üç gündən sonra. etibarı və vəfasızlığı. yoxsa yox. heç nədən utanmayaraq. Bəzən tələbə Murad İldırımlı bütün bu hisslər aləmini təsvir etmək istəyirdi. Həmin gecələr ki. . yazıq Xədicə arvadın ağzında bir dənə də diş yox idi və nə yeyirdisə. həmişə qoyun əti alırdı və həmişə də küftə-bozbaş bişirirdi. Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasına (vaxtı ilə kənddən dalbadal məktublar yazdığı kitabxanaya) gedib Jan Jak Russonun «Etirafnamə»sini təzədən oxumağa başlayırdı.. tələbəyə belə gəlirdi) və öz daxili aləminin timsalında insanı dərk eləməyə çalışırdı. belə məqamlarda həyətdəki o krantdan eləcə su damcılayırdı. getməyəni miz arxasında əyləşmişdi. dünyadakı ümid və ümidsizlik onu elə bir qaranlığa aparıb çıxarırdı ki. Sifətini xatırlaya bilmədiyi atası barədə düşünürdü. bu balaca otaq onun bütün içini sıxan mənəvi bir məhbəsə çevrilirdi. birdən-birə Xədicə arvad barədə fikirləşməyə başlayırdı. illər boyu üzünü görmədiyi anası barədə fikirləşirdi və haçansa bu adamların bir gecəlik yaxınlığının iyirmi yeddi ildən sonra onun simasında Xədicə arvadın evindəki bu dörd divar arasında beləcə əzab çəkməyi tələbəyə dünyanın ən mənasız bir işi kimi görünürdü. insan xisləti barədə fikirləşirdi və axırda gəlib özünün üstünə çıxırdı. amma etirafnamə yazılmırdı və bunun əvəzində tələbə Murad İldırımlı M.. amma səhərdən bəri krantın yanında dayanıb öz kiçikliyini və lazımsızlığını hiss eləyən Murad İldırımlıya elə gəlirdi ki. Molla Əsədullanın susmağının. hansı bir izahatçünsə həvəs qalmırdı.. kişilərdən işə gedəni getmişdi (bir hovur işdən icazə alıb qayıdacaqdılar ki. amansız hisslər bu cavan adamın bütün əsəblərini çılpaqlaşdırırdı. qaşqabağının səbəbi ömürləri boyu bir 24 . ümumiyyətlə. Yəqin ona görə ki. barmaqlarının arasında əzib ağzına qoyurdu. heç kimdən pul almayacaqdı. riyakarlığı və sadəlövhlüyü. insan gözəldir. bu ata-ana-tələbə üçbucağında o qədər mənasızlıq var idi ki. özünün timsalında insan xislətini heç nədən çəkinməyərək.. Bugünkü dəfn mərasimində Molla Əsədulla. Xədicə arvadın yetmiş manata kirayə verdiyi bu balaca otaqda hava çatışmırdı. mizin başında isə Molla Əsədulla oturmuşdu. çılpaq göstərmək istəyirdi və bu yazı bir etirafnamə olmalıydı və o etirafnamənin birinci cümləsi həmişə beynində dolaşırdı: «Sənə eşq olsun..eləmirdi. tamam kənar bir adamın gözləri ilə özünə baxırdı (hər halda.. ürəyinin incəliyi və qəlbinin qaralığı. çünki mal əti yeyəndə qarnı pozulurdu.. tələbə Murad İldırımlı yerinə girirdi və çox həssas. vərəqləri tamam köhnəlib nimdaşlamış kiçik ölçülü Quranı qabağına qoymuşdu. Etirafnamə həmin gözəl insana müraciətlə yazılmalı idi və axırda oxucu özü nəticə çıxarmalı idi ki.F. ey gözəl insan!.». tələbə təzədən ət döyürdü və Xədicə arvad da həmin sözləri yenidən deyirdi. mərhumun dəfnində iştirak etsinlər). hansı bir qanunauyğunluq.. arvadın qırxı çıxanacan hər cümə axşamı başqa dəfn mərasimlərindən macal tapıb bu həyətə baş çəkəcəkdi.

çünki necə kəsilib. yuxarıdan da mismarla vurulub bərkidilmiş ikinci tayının uzun və paslı mıxlarını dartıb çıxartmağa başladı və bu zaman krantın yanında dayanıb baxan tələbə Murad İldırımlıya elə gəldi ki. yas məclisləri üçün. köpey oğlu!. bir adamın yaralı barmağına işəməz.. hə? Goruva apareceysən? O qədər pulu var. nə yaduva gəlməz e. hər halda. Molla Əsədulla qaşqabaqlı da olsa... boğazını gəmirib aparmışdı.. onun həyətinə girmişdi. Canavar da bilmişdi ki. nə vaxtıydı ki. yağı isə talonla adambaşına yarım kilo (sonuncu dəfə 7 Noyabr bayramı münasibətilə yağı adambaşına bir kilo vermişdilər). mürdəşir onun üzünü yusun. itini aparmışdı.. Həyətin küçə qapısı açıldı və çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən qayıtmış oğlu ağappaq tənzifə bükülmüş bir qucaq ət gətirib Xədicə xalanın evinə qaldırdı. kaş elə bunun...) Xədicə arvad tələbənin gətirdiyi qəzetlərdən kiçik torbacıqlar düzəldə-düzəldə demişdi: «– Bilirsən. Itin boğazı zəncirli idi.. Onda Bakıya bir qar yağmışdı ki. O canavar o iti aparanecən. ay tələbə. elənçinə qar heç vaxt olmamışdı ya.. Bakıda əti talonla adambaşına bir kilo verirdilər.. sən heç onda dünyada yoxuydun!. cəmi üç-dörd gün bundan əvvəl idi!. ay zaraza. heç olmasa. sənin yaduva gəlməz. müharibə bir-iki iliydi qurtarmışdı.məhəllədə yaşadıqları Xədicə arvadın ölümü deyil... amma belə.. pul qazanır. zaraza səhərdən axşameycən Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındadı. hökumət dükanlarından ət almaq da asan məsələ deyildi. tısbağa yumurtasının paraşokunu gətirirdilər!. yağdan da çox korluq çəkirdi. heç vaxt! Özü də acdığıydı də.. ömrünün bir gününü müftə yola salacaqdı. Bir neçə cavan əlinə kəlbətin. amma. arvadı «əl-rəhmanla». çünki Molla Əsədulla gəlib bu həyətdə oturub mərhumun qarşısında son borcunu verirdi və bu da o demək idi ki. yazıq Xədicə arvadı həyatla. bu mollanın özünü apareydi!. Gecə bizim mələyə canavar gəlmişdi.. bu yas məclisinin pulsuz olmasıdır. çörəkçi Ağabala bu əti baha qiymətə – kilosu 10 manata əldən aldırmışdı. Bilirsən bu köpey oğlu Molla Əsədulla dava vaxtı camaatdan mamileynən nə qədər pul yığdı? Nə qədər daş-qaş yığdı?! Neynirsən. necə saxlanmağı məlum olmayan ağırlaşmış və çirkli-paslı hökumət ətindən qoca arvadın ehsanını vermək nə məhəlləyə yaraşardı. tər tökə-tökə dartıb çıxarırlar. mağul amerikalılar.. qızlarınnan. təzə ət tapılmalı və alınmalıydı. Məhəllə cavanlarının çoxu sürücü işləyirdi və o cavan sürücülərdən biri yük maşınını həyətin küçə qapısının ağzında saxladı. çünki Xədicə arvad o paslı millərdən hələ də əl çəkmək istəmir. yeməyə bir şey-mey yoxuydu. o cavanlar qapı tayının mıxlarını yox. 25 . Day o da yoxuydu. Məhəllə camaatı ətdən də. O Molla Əsədulla var a. yerin altında da olsaydı və bir dəvə qiymətinə başa gəlsəydi də (məhəllənin çörəkçi Ağabala kimi imkanlı adamlarının köməyi ilə). Müharibə vaxtı. Əlbəttə. bax. Özündən başqa. Molla Əsədullada olar!.» Indi həmin Molla Əsədulla Xədicə arvadın yasında mizin başında oturmuşdu və bu gün qazanc dalınca Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına getməyəcəkdi. Xədicə arvadın ruhu gərək şad olaydı. bu qədər pulu. itin bədənini aparmışdı. Girmişdi Molla Əsədullanın həyətinə. ancaq indi də. başı qalmışdı həyətdə. Bir dəfə (dünyanın işinə bax. bu dünya ilə bağlayan paslı dəmir milləri dartıb çıxarırlar və beləcə əziyyətlə. hörmət-izzətlə qaldıracaqdılar. hələ o tərəfi bir yana qalsın ki. çəkic alıb həyət qapısının uzun-uzun illərdən bəri aşağıdan da. oğlannarınnan başqa. nə də ki. çörəkçi Ağabalanın özünün adına-sanına. qanıqara da olsa. nə olsa o acdıqda.

. hesabla tələbə Murad İldırımlı bir yüngüllük hiss etməliydi. əziz dostum Murad İldırımlı. həmin bu göyümtül adyal gecələr onun özünün üstünə örtdüyü adyaldı. Əlbəttə. boğuq səsiylə: – Orda nöş durmusan. ölümü əllərinlə beləcə müayinə et. sən çəkil. gəl beləcə əlinlə ölümü hiss elə. küçəyə yayıldı və hamı da məhəllədəki kirayənişinin acizliyinin. Indi ona elə gəlirdi ki. kömək elə. özünü ələ ala bilmirdi. tualetə getmək kimi. yəni tale deyirdi ki. başqaları kimi sən də. dərs buraxırdı) tələbə Murad İldırımlı həyətin küçə qapısı ağzında dayanıb yenə də bilmirdi ki. tələbənin özünü bürümüşdülər və tələbə öz bədəninin dərisində o adyalın nimdaşlığını hiss edirdi. bircə anın içində tələbəni soyuq tər basdı.. Molla Əsədulla əvvəllər də hərdənbir məhəllədə gözünə 26 . məscidə gedəcəkdi. onu səsləyən Molla Əsədulla deyildi. dizləri əsirdi və ən dəhşətlisi bu idi ki. bir-iki addım atdı və elə bil ki. tale idi.. yararsızlığının şahidi oldu. elə bil ki. həyatın hər üzünə hazır adamdı və Xədicə arvadın o cansız qılçı da həyatın su içmək. ağır bir yuxu içində Xosrov müəllimin səsini eşitdi: – Çəkil sən. həyətin küçə qapısını taybatay açdılar.. Tələbə Murad İldırımlının əli ömründə heç vaxt meyitə dəyməmişdi və indi adyalın altından Xədicə arvadın boşalmış cansız qılçını əlinin içində hiss etdikdə tələbəyə elə gəldi ki. alə? – dedi. çörək yemək. bu məhəllə camaatının arasında təpədəndırnağacan bir biabırçılıq içindədi. bir halda ki. ürəksizliyinə nifrət edəedə Xədicə arvadın o göyümtül adyala bükülmüş cənazəsindən tutub başqa məhəllə cavanları ilə bərabər.Cavanlar nəhayət ki.. amma həmin dəm bu cavan adamın içində Xosrov müəllimə qarşı bir kin-küdurət baş qaldırmışdı: tələbə özünü məcbur edəcəkdi.. bu həyətdə. evə toplaşmış məhəllə arvadları daha ağlamırdı və bu gün universitetə dərsə getməyən (dördillik tələbəlik həyatında birinci dəfə idi ki. bir parçası. nə eləsin. Xosrov müəllim qupquru quruyub qaxac olmuş barmaqları ilə tələbə Murad İldırımlını kənara elədi. aparun məscidə!. bütün acizliyini. yararsızlığını bir daha ona göstərmək istəyirdi. bax. gəl. Xədicə arvadın ölü qılçı. özləri də (o cümlədən. özü özünə sübut edəcəkdi ki. məscidə aparıb yudurtsunlar. Tələbə öz acizliyinə. zəhmət çək. krant damcı-damcı axırdı. Və tələbə burasını da yalnız indi bütün dəhşəti ilə başa düşdü ki. Tələbə Murad İldırımlıya elə gəldi ki. özün özünə qapanıb böyük-böyük fikirləşmək asan şeydir.. bir hissəsidir. sarıtdırsınlar və bu vaxt Molla Əsədulla gözlənilmədən üzünü tələbə Murad İldırımlıya tərəf tutdu. gəl. bu göyümtül adyalla da. cənazəni yük maşınına qaldırdılar. soyuq tərini duyur. Xosrov müəllimə minnətdar olmalıydı.. Xədicə arvadı bükməmişdilər. cənazəni başqaları ilə birlikdə aparıb maşına qoyacaqdı. təzə doğulmuş uşağı qucağına almaq kimi. onun da bütün içinə bir ölüm yayırdı. Həyətdəki mizin arxasında oturmuş kişilər isə yavaşdan bir-birləri ilə söhbət edirdilər. həmin dəm tələbə Murad İldırımlıya elə gəlirdi ki. gözlərini yerə dikib ürəyi döyünə-döyünə cənazəyə yaxınlaşdı və Xədicə arvadın ayaq tərəfindən yapışdı. bütün həyət onun necə bir vəziyyətə düşdüyünü görür. Tələbə özünü məcbur edəcəkdi ki. – Gəl... sənin iyirmi yeddi yaşın var.. özü Xədicə arvadın cənazəsindən yapışdı və məhəllə cavanları ilə birlikdə həyətdən çıxdı. elə bil. Xosrov müəllim) yük maşınına mindilər və maşın yerindən tərpəndi. o. Molla Əsədullanın o boğuq səsi bütün həyətə. tələbə özünü məcbur edə bilmirdi. sonra yazıq Xədicə arvadın göyümtül nimdaş adyala bükülmüş cənazəsini həyətə çıxartdılar ki. Qoy mən aparım. onda.

sonra aparıb qəbiristanlıqda torpağa tapşıracaqdılar.. hər halda.. Molla Əsədullanın bu sualı bir yüngüllük gətirdi.. min il bundan sonra isə (əgər insan atom bombalarının və raketlərin köməyi ilə özünü məhv eləməsə!) eyni fikir bir başqasının ağlına gələcək – dünya dəyişəcək. Kişilərdən biri: – Uşaqlar gedib dalıyca. Bu sözləri deyən məhəllə kişilərindən heç biri gülmürdü. elə bil. əlbəttə.. – gələr indilərdə.. Belə fikirləşən. molla əminin dodaqları bir balaca qaçdı.... istehzanı açıq-aşkar hiss etdi: ölənlər gedirdi. tamam başqa bir dünya olacaq. Tələbə gəlib aşağı başda – mizin arxasında əyləşdi və mollanın bu sakit dəvəti (elə bil. həyat isə davam edəcəkdi. – Başı qarışıqdı də kişinin. ömründə başqa bir yerə getməmişdi və o yazıq bir daha bu həyətdə. amma tələbə bu sözlərdəki yüngül zarafatı. O yazıq Xədicə arvadı mürdəşir indi məsciddə yuyurdu. o meşələr də elə-eləcə qalırdı. necə adam idi – tələbənin bundan xəbəri yox idi. bir az rahat nəfəs aldılar və səhərdən bəri bu həyətə çökmüş təziyə ovqatı. amma bu sadə fikir həmişə insanın hisslərinə təsir edəcək– tələbənin fikrincə məhz belə olacaqdı. amma. doğrudan da nə olmuşdu ki?.. sağ qalanlar necə yaşamışdılarsa. biri pis 27 . eləcə də yaşayacaqdılar. yəqin ki. bu həyət-bacadan başqa. amma dünyanın beləcə bir əlacsızlığı bu sadə fikri həmişə özü ilə nəsillərdən nəsillərə ötürürdü. bunu görən. bu gün bu həyətdə bu barədə tələbə fikirləşirdi.. Tələbə fikirləşdi ki. Xədicə arvad deyirdi: «– Camaatın on uşağı olur. amma bu həyət-baca haçansa sökülənəcən. utandıracaq. Çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən qayıtmış oğlu ehsan ətini gətirib evə qoyandan sonra həyətdə oturmuşdu. sonra onlar da həyatlarını başa vuracaqdılar. Miz arxasında oturmuş məhəllə kişiləri də. – Siçan basıb da şəhəri.. dağılanacan Xədicə arvadsız da necə vardısa. idarələrdə tələ qurub. davam edəcəkdi. üzünü Molla Əsədullaya tərəf tutub: – Neyləsin?– dedi. əlbəttə. Xədicə arvadın oğlu Siçan Balaniyaz Səhiyyə Nazirliyinin Respublika SanitarEpidemioloji Stansiyasında işləyirdi və sənəti evlərdə... bu küçədə görünməyəcəkdi. eləcə qalacaqdı və indi Murad İldırımlı da o dağların qoynunda deyildi. Xədicə arvadın əri müharibədə həlak olmuşdu və nəçiydi.. zəhər verib. sonra kəfənə sarıyacaqdılar. o gözəl meşələri xatırladı. amma o dağlar da. daxili gərginlik azaldı. tək tələbə deyildi (və tələbə burasını çox gözəl başa düşürdü!). amma Siçan Balaniyazı tanıyırdı... – Sonra sol əli ilə ağappaq saqqalını sığalladı və yalnız bundan sonra tələbə gördü ki. əlbəttə. – Gəl otur.dəyən bu kirayənişin oğlana baxdı və tələbəyə elə gəldi ki. bütün bunlar. molla bu saat onu camaatın yanında məzəmmət edəcək. məlum məsələdir. kişilərin sakit söhbəti tələbəyə də sirayət etdi (axı. Sonra yadına düşdü ki. siçanlarla mübarizə aparmaq idi. tez barmağını ağzından çəkdi. heç nə olmayıb!. elə bil. – dedi. Yazıq Xədicə arvad ömründə o gözəl dağları. həyat isə öz qaydasıyla davam edirdi. qəribədir... özü özüylə danışdı: – Bu Siçan nöş gəlib çıxmadı belə?.. o meşələri görməmişdi. amma Molla Əsədulla həmin boğuq səsiylə: – Ayaq üstə nöş durmusan? – dedi.) və tələbə Murad İldırımlı birdən-birə o gözəl dağları.). dırnağını çeynəyir. Molla Əsədulla sağ əlində çevirdiyi təsbehə baxa-baxa boğuq səsiylə.

. Neynirəm pulu? Tək canımdı də. Pisdi.. o birisi yaxçı olur. «– Yaxçıdı hələ mənimki gəlib üstümə düşmür ki. otağın qapısını bərk-bərk bağlayırdı. yəqin qorxur ki. gecədən. Gedib bir dənə rus matişkəsi alıb. Xədicə arvadın oğlu sifətdən də siçana oxşayır və o vaxtlar ki.. pulgirin biridi və çox xəsisdir..» Xədicə arvad belə deyirdi. jurnaldan bezikib-yorulub işığı keçirirdi. balaca taxta kətili ilə.. Hitlerin ciyəri yansın. yaxud bir-birinə toxunan dəmir pulların cingiltisini eşidirdi. oturub pul sayır– tum satanda. Ode.. yandı da. yarısı boşalmış tum torbasını götürüb evə qayıdırdı. kağız torbacıqlar düzəldəndə də. 70 manat tələbədən ev kirayəsi alırdı. uşaqları da rusca danışdırır.. tələbə Murad İldırımlı nə üçünsə belə təsəvvür edirdi ki. əsasən. Atasını bunun. siçan tutur.. acından ölmiyəciyəm ki. getdi. siçan tutmağnan oturub uşaqlarını dolandırır də. qara və uzun burnunun ucu həmişə yaş olurdu.. balaca.» Arvad bu sözləri tələbədən artıq özü özünə deyirdi. özü də gündə gəlib düşür yazıq arvadın canına ki.. bir də özüməm də.. fərli çıxır. bir dənədi də. əynində palto.. hardan versin. arvadı oldu onunçun mənnən əziz.. Mənimki. tum satırdı. Neynəsin e. ya göydən tökülsün?. nə qədərsə pensiya alırdı. uşaqlarının anasıdı də... fərsiz çıxanda. – Neçə manat? Hesablayıram pullarını. bu o demək idi ki.. Bilirəm 28 . məhəllədə hamının «Siçan Balaniyaz» adlandırdıqları bu adamı görməmişdi... hər halda. tüklü sifəti əzik şlyapasının altından güclə görünürdü. öldü davada. It oğlu. nolsun. gecələr otağının qapısını açıq qoyduğuna görə. Neynirəm pulu!..» Hərdən tələbəyə elə gəlirdi ki. elə ki... bir yerdə yaşadıqlarına görə.. mən də ki. kitabdan.. bəlkə də Xədicə arvad heç belə şeylər fikirləşmirdi. əslində.. bu arvad. Mən bəxtiqaranın də bir oğlu oldu də.olanda. boynunda şərf. Indi sovet hökumətində kim ölür acınnan? Hərə bir cürə başını girriyir də.. pul yoxdu məndə. «– Ayda neçə manat verirsən anama?– soruşurdu. Mənnən də pul istəmir... amma tələbə Murad İldırımlı bu səkkiz ayda açıqaşkar görmüşdü ki. yerinə girib işığı keçirirdi (amma otağın qapısını bağlamırdı).. Bir quru canımdı. qaranlıq düşürdü. yaxçıdı.. amma gözləri işım-işım işıldayırdı. gəlib onu soyarlar. pul verginən mənə. boş-bekar olanda da otağın qapısını açıq qoyub elə hey öz-özünə danışırdı. bilir yoxdu də məndə. Qorxur pul istəyərəm onnan. sakitlikdən qorxurdu – nəydi? «–Getdi girdi arvadının evinə. çətin və tənha gecələrində yuxuda. qəhbənin birini. neyniyim?. bilmir begəm?. pul verginən mənə. Arvadı tatardı. necə ki.. başında əzik şlyapa bir siçan içəri girirdi. Bəlkə də belə deyildi.. Tək qala bilmirdi. Nöşün ki. Gəlmir yanıma də görürsən? Ayda-ildə bir dəfə gəlir. xırda pul verirdilər və bəzən tələbə o bağlı qapı arxasından yerə düşən. fağır. boyat küftə yeyəndə də. ya qarabasma zamanı bəzən qapı döyülürdü. tələbə də qəzetdən.. balalarını dolandırır də. ay oğraş? Pul yağış-zaddı beyəm ki. nazik uzun bığları titrəyirdi.. Xosrov müəllimin də otağının qapısının açar deşiyindən görünən işıq sönürdü. tək başıma böyütdüm bunu semiçka sata-sata. Nə qədər ki. əri II Dünya müharibəsində həlak olduğu üçün.. rusca heç nə bilmirəm... Fağır. o yazıq kor Əminənin oğlu. tum qovuranda da. öz otağının qapısını həmişə açıq qoyurdu. amma elə ki. yazığı götürüb apardılar davaya.. bir tərəfdən də ki... hərdən tələbə Murad İldırımlıya belə gəlirdi. atası da ələ özü kimi əclafıydı. amma. 70 manat Xosrov müəllimdən alırdı. Xədicə arvad bu pul söhbətini bir tərəfdən də öz cavan kirayənişininə (elə Xosrov müəllimə də) eşitdirir. Xədicə arvad öz-özünə danışıb yorulurdu.

– gödəkboylu.» – dedi. elə bilirdi ki. sonra Xədicə arvad heyrət və qorxu dolu gözləriylə oğluna baxdı. xoş gəlmisən. Xədicə arvad ayağa qalxdı və kötüyün üstündə yenicə döyülməyə başlamış təzə qoyun ətinə nigaran bir nəzər saldı.. siçovulun. Xədicə siçan o açıq qapıdan indicə gəlib onun yerinə girəcək.. Siçovulu iyirminci mərtəbədə salıblar zaxoda.» Tələbə o əzik şlyapalı siçanla üzbəüz dayanıb bu sözlərə qulaq asa-asa qorxurdu ki. anası uşaqları xəbər aldı. – Siz eşitmürsüz. elə bil.... siçanın qabağını almaq olar? Əl-əlbət belədir!.. Balaniyaz cavab verdi ki. Balaniyazın səsi siçan civiltisinə yox. anası arvadını xəbər aldı və bu zaman Balaniyaz birdən-birə gözlərini otağın qapısının kənarında döşəmənin dibinə dikib: «– O deşiyi tutmaq lazımdı! Əl-əlbət! –dedi. ağəz e!. həyətin o küçə qapısının dili var idi və başqa heç kimin yox. – Gəlibələmirəm begəm?.. oxşamır? Əh. həyətin küçə qapısı cırıltıyla açıldı və o cırıltı eşidilən kimi.harda gizdədir.. arvad qorxurdu ki. «–A-a-a.. Xədicə arvad ikinci taxta kətildə əyləşdi.. kulok düzəldirəm. Bilirsən nə yaxçı kömək ələyir mənə?. əlində dəhrə özünü çox naqolay hiss etdi. – Sənnən nə əcəb?». sonra Balaniyaz: «–Siçandır e. O da siçandı də!. Balaniyazla birinci görüş məqamında ət kötüyünün arxasında. amma Xədicə arvad qoymadı (oğlu ilə təkbətək qalmaq istəmirdi)... – dedi. Neçə verirsən? Başa düşmədin? Xədicə anamdı də. Balaniyazın gözlərini dikdiyi səmtə baxdılar və orada güclə sezilən bir deşik gördülər.. göygözlü və balaca boyu ilə uyuşmayan iri və ucları iti qulaqları.. Palazın üstündə bardaş qurub oturmuş tələbə. bu sükutu pozmağa ürək eləmirdi. qarabasmanın təsiri altında olurdu. Amma bir gün axşamçağı tələbə Murad İldırımlı Xədicə arvadın otağında oturub dəhrə ilə ət döyürdü.. dolu. ya mürgüdən oyanırdı.. Balaniyaz gəlib bu ətə şərik çıxacaq. yaxşıdırlar. – Italyada təcrübə ələyiblər. Balaniyaz diqqətlə nəyəsə qulaq asırdı və bir müddət beləcə sükut içində oturdular. – dedi. – Sən siçovulun canına bax e.. Anamdı də Xədicə..» Balaniyaz göy gözlərini siçan deşiyindən çəkib məzəmmətlə anasına baxdı: «– O öz yerində. çuşka də!. – Toçnu siçandı!. – Italyada zaxodun təmizliyinə bax.. Ordan siçan gəlir!» Xədicə arvad da..» Elə bil ki. birdən özü də siçan olar və tərləyirdi. dəhrə tələbənin əlində qalmışdı. tələbə Murad İldırımlı da. suyu da çəkiblər üstünnən.».. əl-əlbət! Bilirsən nolub? Siçovul birinci mərtəbədən diri çıxıb!» Xədicə arvad bu əhvalatı başqa cürə başa düşdü: «–Pay atonan! – dedi. Rayonnan gələnlərin hamısı çuşka olur!. – dedi və gülümsədi. tələbə Murad İldırımlı isə xəcalət təri tökə-tökə ət döyməyinə davam etdi və Xədicə arvad: «–Bilirsən nə yaxçı oğlandı bu tələbə? – dedi. Indi də ət alıb gətirib. Balaniyaz otaqdakı üç taxta kətildən birində əyləşdi. Öləndən sonra götürəcəyəm. Sən necəsən e?» Balaniyaz cavab verdi ki. pişik səsinə oxşayırdı və ümumiyyətlə..» Sonra Balaniyaz yenə diqqətlə 29 . Balaniyaz: «– Nöşün? – dedi. girdəsifətli. pişiyə oxşayırdı. o qorxu içində yuxudan. Qəzet alır gətirir mənə. amma ayağa qalxmağa macal tapmadı. Xədicə arvad: «– A-a-a.. çuşka ki. Balaniyaz açıq-aşkar bir qürur hissi ilə: «– Əh. məhz Balaniyazın gəldiyini Xədicə arvada xəbər verirdi. Tələbə Murad İldırımlı ayağa qalxıb otaqdan çıxmaq istədi.. istər-istəməz. Balaniyaz siçana yox. bir müddət o yuxunun. – dedi..» Xədicə arvad. Bizdə heç siçan olmazdı axı. hə? – yenə diqqətlə qulaq asdı. yaxşıyam. Balaniyaz içəri girdi və Balaniyaz onu beləcə kötük arxasında. əli dəhrəli gördü.. xörək bişiriceyəm onunçun!. Xədicə arvad dedi: «– Balaniyaz gəldi.

Xədicə arvadın cənazəsini məsciddən gətirdilər və o yazığı yük maşınından düşürüb evə qaldıranda məhəllə arvadları yenə də ağlaşmağa başladı. çünki onlarla bir şey çeynəmək mümkün deyildi). diqqətlə həyətin küncünəbucağına baxmağa başladı. Bunun atasının da.. diqqətlə qulaq asdı. tələbəni tək qoyub qaçdı. Nöş bu siçantutan oldu?. siçandan əti ürpəşirdi. Molla Əsədulla dodaqaltı pıçıldaya-pıçıldaya Quran oxuyurdu və hər səhifəni oxuyub qurtarandan sonra barmağını dodağına çəkib səhifəni çevirirdi. protez dişlərini gecə çıxarıb stəkanın içində suya qoyduğu üçün (günortalar da çörək yeyəndə o dişləri çıxarırdı. arıq.otağın o baş-bu başına baxdı... Qoy onu yesin. mizin arxasında oturdu və həmişəki kimi sükut içində məhəllə kişilərini bir-bir nəzərdən keçirdi. yəni əvvəllər də haçansa bir dəfə 30 . . Son qəmüvüz olsun!... tükləri tökülmüş bir siçandı və Xosrov siçan bərkdən ağlaya-ağlaya Balaniyaz pişiyin ayaqlarına yıxılmışdı: «– Mənim gözü yolda olan balalarım var!. hərdənbir yuxuda damaqlarını marçıldadırdı və o rahat nəfəs də. Xosrov müəllim də siçandı– uzun.. mən..» Və elə həmin gecə tələbə Murad İldırımlının qapısını eləcə palto geyinmiş.. eləcə şlyapa qoymuş boz bir pişik döydü və şlyapasının yanlarından da pırtlayıb çıxmış yekə və tüklü qulaqları şəklənmiş o pişik siçan axtarırdı. seyrək dişləri Balaniyaz pişiyin qorxusundan bir-birinə dəyirdi və nənəsi nazik səsi titrəyətitrəyə Xosrov siçanı göstərib tələbəyə deyirdi: «– Qoy onu yesin!. amma anasından heç nə istəmədi və qəflətən gəldiyi kimi. Bəs. elə bil ki.» Sonra siçan nənəsi nəvəsini gözləmədi. bu balaca otağın divarları arasında bir həzinlik içində özünü dünyanın ən unudulmuş bir kimsəsi bildi və ona elə gəldi ki. – dedi. Balaniyaz özü məhəllə kişilərinə başsağlığı verməyə başladı. o meşələr də başdan-başa siçan deşiklərinə dönmüşdülər və tələbə Murad İldırımlının nənəsi də siçan idi.. O zaman o biri otağın açıq qapısından Xədicə arvadın rahat və qayğısız nəfəsi eşidilirdi.... bu kimə oxşadı belənçinə.. o marçıltı da. Xosrov müəllim gəlib tələbə Murad İldırımlının yanında. Iş adamıyam da. Xədicə arvad torbacıqlardan artıq qalmış qəzet parçalarını bürmələyib oğlunun göstərdiyi həmin deşiyə pərçim eləyə-eləyə və son dərəcə dərin bir pərişanlıq içində: «– Ağəz. Əl-əlbət!. Həyətin yuxarı başındakı o krant isə elə hey damcılayırdı və krant eləcə damcı-damcı axdıqca tələbəyə elə gəlirdi ki.» O gözəl dağlar da. Allah rəhmət eləsin! Əl-əlbət işimiz çoxdu yaman!. Sonra Siçan Balaniyaz gəlib çıxdı və hamı ona başsağlığı vermək əvəzinə.. ağəz?. sovruğunun tər iyini hiss edəedə... bir-iki dəfə gözucu tələbənin qabağındakı ətə nəzər saldı. sonra məlum oldu ki. Və həmin gecə tələbə Murad İldırımlı tərin içində yuxudan oyanandan sonra səhərə kimi yata bilmədi. real həyatda yaşamağı isə – yalandır. Allah rəhmət eləsin!. fağırın. bu cavan adam balıncının. Allah səbr versin!. qəflətən də durub getdi və Balaniyaz çıxıb gedəndən sonra. o pişiyin göy gözləri siçan hərisliyi ilə işıldayıb yanırdı.. bütün bunların hamısı əvvəllər də haçansa olub. həmin qeyri-real həyatın səsi idi. həqiqət indicə gördükləridir. həyətdə damcılayan krantın səsinə qulaq asa-asa qaranlıqda... sonra gözlərini Molla Əsədullaya dikdi.. Və Balaniyaz da keçib mizin arxasında əyləşdi. biz qaçaq.. tələbə qapını açandan və pişik içəri girəndən sonra Murad İldırımlı başa düşdü ki.. üzrxahlıq etdi: – Allah rəhmət eləsin!. – mən həmişə siçannan qorxmuşam. eləcə şərf taxmış. Obyektə getmişdik.. özü siçandır və indi pişik onun özünü kötüyün üstündə dəhrə ilə döyəcək. Gecikdim. indi ikinci dəfə təkrardır..

.. xüsusən. Günəşliyə və ilaxır kənar-bucaq yaşayış yerlərinə köçmüş adamlar bir-bir həyətə girdi. gediş-gəliş kəsilirdi və Xədicə arvad tum kisəsini balaca taxta kətilin küçə qapısının ağzından götürüb evə qayıdırdı. Oxumağın axırı yaxçı olur də. ancaq day sənün kimi yox də. Molla Əsədulla da ikinci dəfəydi ki. Çoxdan e-e-e. 8-ci kilometrə. Xədicə arvadın matəm məclisini aparırdı və əvvəlki o yas məclisi zamanı da krant bax beləcə damcılayırdı... bu gün bu həyətdə belə bir yas məclisi qurulacaq. iş saatı qurtarırdı. ekzisentalistlərin yaradıcılığına bir o qədər dərindən bələd olmasa da. o arvadın cəsədini gecələr tələbənin üstünə saldığı o göyümtül adyala bükürdülər. universitetdəki və Yazıçılar Ittifaqındakı ədəbi dərnək üzvləri ilə qızğın ədəbi mübahisəyə girişən. Ev verdilər əntiqə. Musabəyov qəsəbəsinə. Xosrov müəllim otağına girib qapısını həmişəki kimi. məhəllənin adamları evlərinə çəkilirdilər.. Tələbə də öz otağında oturub kitab oxuyurdu. Balaniyaz ikinci dəfə gəlib məhəllə kişilərinə beləcə başsağlığı verirdi.. arvadlar evə qalxdı. buna görə də təbiəti etibarilə höcət olan. dünən axşam heç kimin ağlına gəlməzdi ki. tələbənin də. amma tələbə öz qapısını Xosrov müəllim kimi açarla bağlaya bilmirdi. sonra təzə ev alıb Bakının mikrorayonlarına. tələbə də durub qapını açmalı olurdu (Xosrov müəllim kimi qaradinməz adamın isə qapısını döyməyə cəsarət etmirdi). həmin müəllimin ««Şən həyat» kolxozunda» romanını oxumuşdu və tələbənin fikrincə o cür yazıçıların qalın-qalın romanları Azərbaycan ədəbiyyatına yalnız üzüqaralıq gətirirdi. Yaxçı eləyirsən!. nöşün ki. Məhəllənin simsiz teleqrafı öz işini görmüşdü: vaxtıyla bu məhəllədə yaşayan. qaranlıq düşəndən sonra isə tamam bomboş qalırdı. ikinci dəfəydi ki. Dünən tum satmaqdan qayıdanda yenə tələbəni öz otağında kitab oxuyan gördü: «–Sənnən qabaqkı da (Murad İldırımlıdan əvvəl beş il bu otaqda kirayənişin olub. Xədicə arvadın cənazəsi isə öz otağında qoyulmuşdu. Yarımdəstə Mürşüd deyirdilər.. Xədicə arvadı məsciddən ikinci dəfə gətirirdilər. Elə ki. Özüm görmüşəm onun kitabını. Sən alayı şeysən. əlbəttə. Tələbə Murad İldırımlı barmağını tez ağzından çəkdi ki. onların təəssübünü çəkən. Dünən də belə olmuşdu... dırnaqlarını çeynəməsin. qəzetdə şəkilləri çıxırdı. institutu bitirib öz rayonlarına qayıtmış oğlanı nəzərdə tuturdu) kitab oxuyanıydı. çünki Xədicə arvad min bir bəhanə ilə gəlib qapını döyürdü. Avropa modernistlərinin. Molla Əsədulla mürdəşir üzünü yumuşun həyətində Mürşüd Gülcahani yaşayırdı. köçdü getdi burdan.. Xosrov müəllimin də otaqları arvadlarla doldu. əvvəllər də burada belə bir yas məclisi qurulub. tələbənin qabağına) çay düzdülər. bazara gedəndə göyü yarım dəstə alıb gətirirdi.. sərbəst şeri müdafiə edən. Mürşüd Gülcahanidən də xəbərdar idi. bu küçə də boşalırdı. Əhmədliyə.. dünən hər şey krantın o yeknəsəq damcılarının müşayiəti ilə daimi (sanki daim!) bir eynilik içində idi.» Tələbə Azərbaycanda adını yazıçı qoyub yazanların hamısından xəbərdar olduğu kimi. açarla bağlamışdı. işinin çoxluğu üçün üzrxahlıq edirdi.. kişilər birbiri ilə görüşüb. Əlbəttə. saxlayırdım. uşaqlar məktəbdən qayıdırdılar.. Ode.. Sonra kitab yazdı. amma. kulok düzəltmirdim onnan. Məhəllənin yeniyetmə oğlanları (onlar da bu gün məhəllədəki yasa görə məktəbə getməmişdilər) mizin arxasında əyləşmiş kişilərin qabağına (o cümlədən. birdən-birə başqa tələbələrlə. adamlar işdən çıxıb gedib evlərinə çatırdılar.Xədicə arvad ölüb. bir-birinə başsağlığı verib mizin arxasında əyləşdi. Yevgeni 31 . bu barədə Xədicə arvadla mübahisəyə girişməyin mənası yox idi. bilmirəm hara qoydum sonra. böyük adam oldu.

ayda 70 manata Xədicə arvadın kirayənişinidir.. sonra köşkdə qəzet satıb.. bəzən gecələr yuxuda ağlayır.. amma Xədicə arvad təəccübünü gizlətmirdi və ümumiyyətlə. – Bir dəfə yayda Kislavodskiyə getmişdi. A. 32 . o dünyanın eyni aqibətli. başqası verəcəkdi).. dibi ağarmış.. düzdü. daha doğrusu.» Əlbəttə. Xosrov müəllim evdə olmayan vaxtlarda hərdən Xədicə arvad deyirdi: «–Xosrov müəllim veteran trudadı e!. daha doğrusu. Yəqin pulu var də. səsini yavaşıdıb: «Bu nöş indidən qapını bağlayıb?» – soruşdu. o özü eynilə Xosrov müəllim kimi bir adam olacaq. əsəbiləşib yarımçıq çıxıb gedən Murad İldırımlı özünü məcbur etdi və Xədicə arvadın bədii zövqünün fərqinə varmadı. hətta birdən-birə tələbəyə dedi ki. guya ki. B. tələbənin otağının qabağından keçəndə Xosrov müəllimin bağlı qapısına tərəf işarə etdi. dəsmalla qurulayıb yerinə qoydu.. ayda Xədicə arvada 70 manat pul verməyəcəkdi (o verməyəcəkdi. heç Xədicə arvad da gecələr ağlamağını ona deməmişdi. amma sonra başa düşmüşdü və bu barədə Xosrov müəllimin özünə heç nə deməmişdi.Axmadulinanın bəzi şerlərini rus dilində əzbər bilən və girişdiyi mübahisələrin axırını gözləməyib.. amma bu uzun. Xosrov müəllimlə bir evdə yaşayırdı. Sonra Xədicə arvad öz otağına getdi. az qala pıçıltıyla: «– Sən bunun beləliyinə baxmaginə e. Xosrov müəllim qapısını həmişə beləcə bağlamır.. bu da belə qaragündü də!. o saat da durub (və yenə də danışa-danışa) tələbə Murad İldırımlı ilə Xosrov müəllimin otaqlarının arasındakı balaca mətbəxdə boşqabı yudu. çox təmizkar olduğu üçün. Nöşün gedib hökumətdən ev istəmir bu?. tək canıdı. Xosrov müəllim ev alsaydı.. – dedi. əvvəlcə başa düşməmişdi ki... eyni qəlibdən çıxmış adamları zümrəsinə daxildirlər. sir-sifətlərinin müxtəlifliyinə baxmayaraq.. Xədicə arvad öz otağında oturub danışa-danışa boyat küftəsini yedi. bu adam əvvəllər məktəbdə rus dilindən dərs deyib. yaşlarının. bəlkə Xosrov müəllimin özünün heç xəbəri yox idi ki. üstü xoruz pipiyi kimi qıpqırmızı qızarmış saçlarına köhnə (amma tərtəmiz) çit yaylılığının altından sığal çəkə-çəkə. Tələbə Murad İldırımlı səkkiz aya yaxın idi ki. Xosrov müəllimin qapalı həyatı hərdən tələbəni də düşündürürdü və bəzən tələbəyə elə gəlirdi ki.. yəni bəzən tələbəyə elə gəlirdi ki. arıq kişi o qədər dinməz-söyləməz bir adam idi ki.. xeyli qovrulmuş tum qaldığı üçün. illər keçəcək. sonra da pensiyaya çıxıb. Sonra Xədicə arvad səsini daha da yavaşıdıb: «– Gecə durub su başına çıxanda..Yevtuşenkonun. oturub danışa-danışa qəzetdən təzə torbacıqlar düzəltdi. Xınasının vaxtı keçdiyi üçün.... – dedi. gecənin yarısı bu nə səsdir belə. nazik dərili və qırışmış sifətiylə gülümsəyə-gülümsəyə deyirdi. Ancaq ölsə yazığın işi pis olıcek. bir uşağı-zadı da yoxdu.. Xosrov müəllim də.Voznesenskinin.. Xədicə arvad Muxtar Xudavəndə kimi qəzetdə ədəbiyyat şöbəsinin müdiri deyildi (illərdən bəri kötük kimi bitib o şöbədə qalmamışdı!) və Xədicə arvadın bədii zövqünün Azərbaycan ədəbiyyatının taleyinə dəxli yox idi. Özünün pulu var görəsən? Hə?» Xədicə arvad bu sualı açıq-aşkar bir maraqla verdi və tələbə Murad İldırımlıdan bir cavab eşitməyəndən sonra lap yavaş səslə. Xosrov müəllimin hərdən gecələr yuxuda ağlamağını tələbə də eşitmişdi. amma təkcə onu bilirdi ki..» Bu sözləri yazıq Xədicə arvad dünən deyirdi. arıq. – Ölsə bunun xərcini kim çəkəcək? Mağul. Fağır. görürəm ki. boylarının. bu fağır ağlayır yuxuda. müştərilərin get-gedə azaldığından şikayət etdi. öz evi yoxdur və uzun müddətdir ki. təzə tum qovurmadı.

Mogilevets yoldaşlar Azərbaycan paytaxtına Lenin ordeninin təqdim olunması 33 . Sov. Sov. amma dünən gecə o adamla özü arasında qəribə bir doğmalıq hiss etdi: həmin keçmiş kirayənişin də beş il bu otaqda. Çernenko və onlarla birlikdə Sov. bir ovuc tum götürüb çırtlasın və səkkiz ay ərzində Xədicə arvad birinci (və sonuncu) dəfəydi ki. amma Murad İldırımlı Bakıda keçirdiyi dörd illik tələbəlik dövründə başa düşmüşdü ki. elə bil ki. Aleksandrov. həmin göyümtül adyalı üstünə saldı və birdən-birə ondan əvvəl bu otaqda yaşamış adam barədə fikirləşməyə başladı. Tələbə Murad İldırımlı da işığı keçirib yerinə girdi. bütün Sovet Ittifaqında hünər burasındadır ki. sənin kimilər bütün zamanlarda və bütün ölkələrdə. amma bir halda ki.M. hərənin bu dünyada öz yeri var.IKP Mərkəzi təftiş komissiyasının üzvü.M. bax. tum torbasını ağzınacan doldurdu. deməli. sabahın (yəni bu günün) hazırlığını gördü. bu dörd divar arasında yaşamışdı. bu göyümtül adyalı salmışdı. Əlbəttə. çünki onlarla (və səninlə!) heyvan arasında heç bir fərq olmayıb. üstünə şübhəsiz ki. IKP MK Baş katibinin köməkçisi A. Məsələ burasında idi ki. təbii ki.U. bir daha qalxmasın!) və otağının da qapısını həmişəki kimi açıq qoydu. sonra adəti üzrə bayır qapısının kilidini yoxladı. tualetə getdi.istəyir. tələbəyə tum təklif edirdi. IKP MK beynəlxalq informasiya şöbəsi müdirinin birinci müavini V. SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri L. Tələbə. IKP MK üzvlüyünə namizəd. əllərini. tumdan imtina etdi.IKP MK katibi K. universiteti bitirdikdən sonra Bakıda qala bilməmişdi. Xədicə arvad da həmişəki səliqəsi ilə təzə torbacıqları bir-brinin içinə yığdı. amma sən o olmayan. IKP MK-nın Baş katibi. bir sözlə. o vaxt ki.I. gəlsin.. o da gətirib ayda 70 manat Xədicə arvada pul vermişdi. üzünü həyətdəki krantda sabunla tərtəmiz yuyub gəlib yerinə girdi (ki. – ibtidai icma dövründən tutmuş.. bu gün insanlar elə bir dövrdə və elə bir ölkədə yaşayırlar ki. çıxıb öz kəndlərinə getmişdi.Y. bu divarlara baxmışdı. tələbə Murad İldırımlı ilk növbədə özü üçün gözlənilmədən universitetə daxil olmuşdu və dərslər də yenicə başlamışdı – 1978-ci ilin sentyabr ayında – Sov. indi Azərbaycanda və ümumiyyətlə. Sov. Murad İldırımlı o adamı görməmişdi. o yazılmamış romanı oxumağı bacarmalı idin və tələbə Murad İldırımlı buna qəti əmin olmuşdu ki. hərdən gecələr eləcə tələbənin gözlərinin qabağına gələn o əl Leonid İliç Brejnevin əli idi və tələbə dörd il bundan əvvəl Leonid İliç Brejnevin özünü yox.Brejnev. Tələbə Murad İldırımlı gecələr həmişə belə bədbin ictimai fikirlərə qapılanda birdən-birə qaranlıq içindən bir əl çıxıb gəlib gözlərinin qabağında dayanırdı və o əlin barmaqlarının güclə sezilən hərəkəti. olmayan romanı oxuyasan! «Əzizimin cəfası» romanı yox idi. bu əlin kölgəsində heyvan kimi ömür sürüb qara torpağa qarışıblar. axıra qədər də «Əzizimin cəfası» romanını tapa bilməmişdi. Sov. dahi rus şairi Aleksandr Serqeyeviç Puşkinin qohum-əqrəbasının adını əzbərləmişdi.. əlini görmüşdü. bu günə qədər və min il bundan sonraya qədər! – amma sən o qədər vecsiz və lazımsız bir məxluqsan ki. Sov. Falin. krantın damcılamağına qulaq asmışdı. gecələr beləcə bu tavana. hərdən Xosrov müəllimin gecələr yuxuda ağlamağını eşitmişdi. Sov.. belə bir adda roman yox idi. o yazılmamış romanı oxuya bilməsən sənin işlərin heç vaxt düz getməyəcək. nahaq yerə təqsiri zəmanənin və ölkənin boynuna yıxırsan. IKP MK işlər müdirinin müavini M. rişxəndlə deyirdi: ay axmaq tələbə. gecələr bu dəmir çarpayıda uzanmışdı. IKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd. Bəlkə o keçmiş kirayənişin də illərlə «Əzizimin cəfası» romanını axtarmışdı. həmişə belə olub və həmişə də belə olacaq.

Pavlov. L. bütün bunlar hələ sabahkı günlərin işi idi. təsərrüfat və mədəniyyət quruculuğunda şəhər zəhmətkeşlərinin qazandıqları müvəffəqiyyətlərə görə Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi və L. xarici ticarət nazirinin müavini Y. A. bu dəfəki Lenin ordenini də respublikanın bayrağına şəxsən L. IKP XXV qurultayı qərarlarının həyata keçirilməsində Azərbaycan SSR zəhmətkeşlərinin qazandıqları böyük müvəffəqiyyətlərə. tələbə Murad İldırımlı həqiqətən də dünyanın bir çox işlərindən bixəbər (milisioner Əsgər düz deyirdi!) o uzaq (və gözəl!) dağların qoynundan gəlib Bakıda tələbəlik həyatına başlamışdı və həmin gün dilsiz-ağızsız birinci kurs tələbəsi olduğu üçün. L. Brejnev Kremldə oturur.I.N.I. 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində faşist işğalçıları üzərində qələbəyə böyük köməyinə. IKP MK üzvləri G. onda isə 1978-ci il sentyabrın 20-si idi və cəmi iyirmi gün idi ki.E.Brejnev yoldaşın partiya və dövlət rəhbərləri tərəfindən Moskvadan Bakıya yola salınmasını xəbər vermişdi. IKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd P. M. siqaret almağa pulu olmayan (buna görə də o adları əzbərləyən!) tələbələr cavab verirdi.S. siqaret də çəkmirdi. Nə isə. Paputin. IKP MK Siyasi Bürosunun üzvlərindən. birinci dəfə 1970-ci ildə.L. Brejnev yoldaş Bakıya üçüncü dəfə gələcək. Sov.V. Sov. «dvoynik» i olur və guya.K. guya. familini əzbər bilirdi. Pelşe. Bu. M. sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalına dair onuncu beşillik tapşırıqlarının vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsinə görə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə. Sviqun. yollar naziri I. Sukanov.IKP MK katibləri I. D.Y. IKP MK katiblərindən. A.münasibətilə Bakıya gəlmişdilər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasında və möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə.M. Universitet tələbələri arasında belə bir oyun var idi: bir nəfər Sov. yəni həqiqi L. Sov. vəzifələrini 34 . K.Brejnev yoldaş bu yüksək mükafatı Bakının bayrağına şəxsən sancacaqdı. Brejnev yoldaş taxacaqdı. IKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri V. Georqadze.I.A. Dolgix. Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi və guya. K. amma demək olar ki. adətən. Bu suallara dəqiq cavabları. Sov. Brejnev yola salmışdılar. bir də ki.V.S. Çurbanov. Indi universitetdə tələbələr danışırdı ki. Q. L. Suslov.F. Rusakov. K. oxşarı gələcəkdi. SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Bakı şəhəri inqilabi hərəkatda.N. onun əlinə böyük bir transparant verib sübh tezdən başqa tələbələrlə birlikdə Bakı dəmiryol vağzalına göndərmişdilər. Brejnev. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 50 illiyi münasibətilə gəlmişdi. IKP MK üzvlüyünə namizədlər M. – tələbə Murad İldırımlı isə komsomol fəalı deyildi..I.Brejnev yoldaş Moskvadan qatarla yola düşmüşdü və bütün qəzetlər L. rəhbərin dili söz tutmur və belə bir kökdə rəhbər Bakıya üçüncü dəfə necə gələcəkdi? Universitetdə tələbələr danışırdılar ki. vəzifəsini dəqiq deyirdisə. hər gün televiziya ilə göstərilən cürbəcür təltiflər zamanı hamı görürdü ki..M.I. Sov.I.V. Y.I. V. atasının adını.T. IKP Mərkəzi təftiş komissiyasının üzvləri A. Demiçev.I.I. V. Bakıya da özü yox.Qrişin. Boqolyubov. Kosıgin. Baş katibi və SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədrini Sov. Ustinov. fotolar dərc etmişdi. L.P. yaxud SSRI Nazirlər Soveti Sədrinin müavinlərindən birinin familini deyirdi və kim ki. S. bu famil sahibinin adını və atasının adını. başqa yerlərə gedən isə onun oxşarı. Blatov. Brejnev yoldaşın Bakıya ikinci səfəri idi. komsomol fəalları. Kapitonov.V. amma bütün rəhbərlərin adını. üzvlüyə namizədlərdən. bir dənə siqaret udurdu. Sov.I. bu yaxınlarda xalq təsərrüfatını inkişaf etdirmək haqqında Sov.Pavlovski.Q. Zimyanin. Mazurov.

şərbət. Hava soyuq və küləkli olduğu üçün. onu əsəbiləşdirirdi. IKP MK Siyasi Bürosunun üzvlərinin və üzvlüyə namizədlərin şəkillərini. yoxsa Boris Nikolayeviç Ponomoryov?) gəlib həqiqi cavabı Murad İldırımlıdan öyrənirdilər. iri ağ hərflərlə qırmızı çit parçaların üstünə yazılmış bu şüarları – «Doğma Sovet Ittifaqı Kommunist Partiyasına eşq olsun!». ona elə gəlirdi ki. L. əslində. Sov. nazik milli geyimli qızlar elə üşüyürdülər ki. Vağzalın ətrafındakı hündür binaların eyvanlarından. həqiqət içində.I. armud tutmuş qızlarla. əncir.Brejnevin şəkilləri də o dəm elə bil ki.Brejnev yoldaşı gətirəcək qatar isə gəlmək bilmirdi. O uzaq dağların qoynundan onda hələ lap təzəcə gəlib Bakının o dəmiryol vağzalına düşmüş bu cavan adam o yaraşıqlı qızların qarşısında. onun Siyasi Bürosunun dinamik və məqsədyönlü təşkilatçılıq və siyasi işinin. üzüm. milis nəfərləriylə dolu idi və gecədən vağzalda hazırlıq işləri gördükləri üçün yuxusuzluqdan gözləri qızarmış bir o qədər də cavan olmayan komsomol işçiləri. Tələbə Murad İldırımlının əlindəki transparantda yazılmışdı: «Əziz Leonid İliç! Bizim xoşbəxtliyimiz üçün əsl atalıq qayğınıza görə Azərbaycan tələbələri sizə dərin təşəkkür və minnətdarlığını bildirir!» və dəqiqələr ötdükcə. SSRI-nin və Azərbaycan SSR-in kiçik bayraqlarını tutmuş oktyabratlarla. özünü günahkar hesab edirdi və qızların o yüngül ipək paltarda eləcə üşüm-üşüm üşüməkləri tələbənin mənliyinə toxunurdu.I. Lenin rəhbərlik prinsiplərinin və əsl sosialist demokratiyasının carçısı. sovet adamlarının rifahı naminə yorulmaz coşğun fəaliyyəti üçün Leonid İliç Brejnevə minnətdarıq!». yəni adi insanlar arasında. aşağı vəzifəli partiya işçiləri canfəşanlıqla orabura qaçırdı. əlində tutduğu o transparantın xəcalətindən özünü bir mikrob kiçikliyi və heçliyi içində hiss edə-edə o milli geyimli və üşüyən qızlara baxırdı. əziz Leonid İliç Brejnevin yorulmaz nəzəri və əməli fəaliyyətinin nəticəsidir!» – Bakının raykomları çəkdirib yazdırmayıb. səbrsizliklə qatarın gəlib çıxmağını gözləyirdi və Murad İldırımlının gözləri hərdənbir rəhbərin qalın qaşlarına sataşanda. adi həyatda deyil və bütün bu şəkilləri. şagirdlərin. bu transparantın ağırlığı daha da artırdı. şüarlar. özüylə isə. sülh uğrunda yorulmaz mübariz. Həmin sentyabr səhəri Bakı dəmiryol vağzalı əllərində Sov. əyinlərinə Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərin gəlişi münasibətilə xüsusi tikdirdiyi milli geyimlər geymiş və əllərindəki iri nimçələrdə paxlava. şəkərbura. Boris Nikandroviç Ponomoryov. tələbələrin. «Yer üzündə sülh naminə. bu qədər adamı vağzala raykomlar yığmayıb. ağ köynəkli pionerlərlə. komsomol fəalları.IKP MK-nın Baş katibi. SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri. «Vətənimizin xalqlarının sarsılmaz dostluğu var olsun!». «Qazanılmış misilsiz nailiyyətlərimiz partiyanın Mərkəzi Komitəsinin. onun paxıllığı ilə yozurdular. saatlar bir-birini əvəz etdikcə. aşağı 35 .bütöv və dəqiq sadalayırdı və bir-birləri ilə mərcləşmiş tələbələr bəzən höcət edəndə (misal üçün. gül-çiçək tutmuş qırmızı qalstuklu. transparantlar tutmuş tələbələrlə. bütün bunları tarix özü edib və tarix özünün hansı bir mərhələsinisə lentə alır. ağ köynəkli pionerlər və oktyabratlar. Tələbələr Murad İldırımlının rəhbərlərin adını və vəzifəsini belə yaxşı bilməyini də. divarlarından. komsomol işçilərinin əllərində tutduğu transparantlardan baxan L. maraqsız adam olduğu üçün heç vaxt mərcləşmirdilər. elə bil ki. dişləri-dişlərinə dəyirdi və tələbə Murad İldırımlı bu nəhəng izdiham arasında.

əvvəlcədən planlaşdırılmış yerdə dayanmadı. Murad İldırımlı lap səkinin kənarında dayanmışdı. ə? Bu boyda zırıltını görmürsən? Bizə də qrajdanski paltar geyindiriblər ki. IKP MK Siyasi Bürosunun üzvlərinin. üzvlüyə namizədlərin şəkillərini. bə nətər oldu gəldin girdin instuta?» – Və milisioner Əsgər tənə ilə başını bulaya-bulaya uzaqlaşıb izdihamın içində yox oldu. su içmir. – Pulu yoxuydu.Brejnev buradan keçib V. ondan irəlidə heç kim yox idi. yəni onlar adi insanlar kimi. görünür. tualetə getmirlər. Brejnevin dörd tərəfi də bürümüş. K. rəhbər küçədən keçəndə onu uca səslə. rəhbəri axryanat eləyək!. birdən-birə yüz dəfə artmış şəkillərinə isə sirayət etməmişdi və rəhbər o şəkillərdə qalın qaşlarının altından təmkinlə Bakı dəmiryol vağzalında baş verən bu tarixi hadisəyə baxırdı. Tələbələrə tapşırılmışdı ki. yəni. xalq çalğı alətlərindən ibarət böyük nəfəsli orkestrin üzvləri L. misal üçün.I. əvvəlki canfəşanlıqları hiss olunmurdu.Brejnevi də.. transparantlar. göz-qulaq olaq. Milisioner Əsgər əyninə adi vətəndaş paltarı geyinmişdi və tələbəni görən kimi.. Vağzaldakı bu çaxnaşma. elə bil. yaxud partiya komitəsinə çağırıb komsomol bürosunun üzvü təyin edə bilərdilər!).. L. L. onlarla gəlmiş başqa adamları da görə bilmədi və həmin dəm tələbəyə elə gəlirdi ki. səsi zilə qalxmış qara zurnanın müşayiəti ilə hərəkətə gəlmiş kölgələrdən ibarət bir multfilmə baxır. qoşun hissələrinin nümayəndələri ilə birlikdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin və Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin təntənəli iclasına gedəcəkdi. bu həyəcan L.I. ara qarışdı və həmin yerdən uzaqda dayanmış tələbə Murad İldırımlı həyəcanlanmış izdahamın arasından L. Tələbə Murad İldırımlıya elə gəlirdi ki.Çernenkonu da. rəhbərlər. qatar gəlib çıxdı. əmək kollektivlərinin. şüarlara baxmayaraq.I. gəlib çıxdı. rektorluğa. qıpqırmızı transparantlara. çörək yemir. bu da o deyən söz idi ki. Tələbələrdən kim özünü daha çox nikbin göstərə bilsəydi. adi insanlar deyil. qatar gələndən sonra.Lenin adına Sarayda Bakı şəhərinə Vətənin yüksək mükafatının təqdim olunması münasibətilə partiya.I. Iki gündən sonra. onun işi bir o qədər yaxşı ola bilərdi.vəzifəli partiya işçiləri yenə ora-bura qaçsalar da. Həmin gün tələbələri sübh tezdən universitetin binasının qabağında «Kommunist» küçəsinin hər iki tərəfi boyunca səkiyə toplamışdılar. Brejnev yoldaşı gətirən qatar.I. rəhbəri ürəkdən və vəcdlə alqışlasaydı. Günorta L.Brejnevin vaqonuna tərəf qaçışdı. gələcəkdə təyinatını Bakıya ala bilərdi. sonra 36 .I. komsomol işinə keçərdi. Brejnevin vaqonu bir az irəlidə qaldı. Rəhbəri qarşılamağa gəlmiş rəsmi adamlar. amma. doğrudan da. Bu vaxt qəribə bir görüş baş verdi: tələbə adamları aralaya-aralaya yanından ötən kəndçisi milisioner Əsgərlə üz-üzə gəldi. qaşlarını dartıb ayaq saxladı: «– Bayramın mübarək olsun!» Tələbə əvvəlcə başa düşmədi: «– Hansı bayram?» «–Nətər yanı hansı bayram. sifətini tələbənin sifətinə az qala bitişdirib «– Bə deyirdin nənəmin pulu yoxdu.I. ə?..» Milisioner Əsgər Murad İldırımlının ali məktəbə qəbul olunmağından xəbərdar imiş.I.. şüarlar vermişdilər. əllərində gözəl nemətlər tutmuş milli geyimli qızlar. hərəyə ayrı-ayrı alqışlar əzbərlətmişdilər və onda iş belə gətirmişdi ki. yenə əllərinə Sov. nəhayət ki. həmin cavanı fakültə (hətta universitet!) komsomol bürosunun üzvü seçə bilərdilər (yəni.U. sovet təşkilatlarının. nikbincəsinə alqışlasınlar. – dedi. 1978-ci il sentyabrın 22-də isə tələbə Murad İldırımlı L.Brejnevin sağ əlini gördü. vağzala toplaşmış adamların cürbəcür rəngli paltarlar geyinməyinə.

hov çəkmiş beynini dinc buraxmırdı. Tələbə yuxuya getmək istəyirdi və o əl qaranlıq içində yavaş-yavaş uzaqlaşırdı. Bəzən tələbə Murad İldırımlı özü özünə nifrət edirdi ki.Brejnev yoldaş gəlir və doğrudan da. barmaqlarının dırnağı var idi. başqalarını gətirər. adi insanlarda olduğu kimi. günün altında bir az qaralmışdı. komsomol işçilərini.I. insanlara bu qədər kin bəsləmək olmaz. formalarını dəyişib adi vətəndaş paltarı geymiş hərbi məktəb dinləyicilərini və milis nəfərlərini. tüksüz idi – hər halda. sizi aparar. insanları da dartıb özünlə heçliyə aparmaq istəyirsən. Allah buna qadirdir».. sizə əzab vermək Allahın nəyinə lazımdır? Allah şükrə qiymət verən və hər şeyi biləndir». tək özünün yox. sağ əlini maşının pəncərəsindən çölə çıxarıb onu alqışlamağa toplaşmış Bakı zəhmətkeşlərini (yəni tələbələri. bütün qohum-əqrəbasının! Küçənin yuxarı başında alqış sədaları qopdu və tələbə Murad İldırımlı başa düşdü ki. Belə anlarda tələbə yer üzündəki bütün insanlara nifrət edirdi. amma birdən-birə qıpqırmızı bir transparantdan yapışıb təzədən gözlərinin qabağına gəlirdi və hər dəfə də o qırmızı transparantlarda iri hərflərlə əldə edilmiş xoşbəxt həyat haqqında cürbəcür şüarlar yazılırdı və tələbə nə qədər eləyirdisə də. Quran «Nisa surəsi» ndə deyirdi: «Ey insanlar! Əgər O istərsə. Həyətdəki krantın damcılamağı aydın eşidilirdi. beş barmağı var idi.Brejnev oturmuşdu. buna görə də əzab içində yaşayırsan. sən özün bir heç olduğun üçün. amma o damcı səsiylə bərabər. nəsə qeyri-adi bir səs də eşidilirdi və tələbə rəhbərin əlinin təqibindən hələ əməlli-başlı qurtara bilməmiş. Rəhbərin əli adi insan əli idi. tələbə yerində uzanıb dünyanın buz soyuqluğunu hiss edirdi.. elə o dəqiqə qara maşınlar bir-birinin ardınca tələbənin burnunun qabağından ötüb keçdi. amma əti boşalmışdı. yaşayışı dəyişər. yerində nə qədər o tərəf-bu tərəfə çönürdüsə də.partiya işinə keçərdi. o zaman bu cavan adamın içindən dəli bir ehtiras baş qaldırırdı: bütün insanlar yox olaydı. çox umursan. özü də..) salamlayırdı və tələbə Murad İldırımlı o dəm rəhbərin özünü görməyə macal tapmadı. lazım bilərsə. çox istəyirsən. o sentyabr səhəri tələbə Murad İldırımlı bir anın ərzində o əli o cürə görmüşdü və aradan keçən bu qədər müddətə baxmayaraq. buna bir səbəb olarsa. hətta tələbənin tükləri 37 .. Həmin maşınlardan ən irisinin və yaraşıqlısının (möhtəşəm bir maşın!) içində L. bir müddət o qeyri-adi səsə qulaq asdı və birdən-birə dərk elədi ki. rəhbərin əli o qırmızı transparantlarla birlikdə bu cavan adamın gecəyarısı elə bil ki. insanları məhv edər. bəşəriyyətin bütün tarixi pozulaydı və yer üzündə yeni bir məxluqat yaranaydı. şöbə müdirlərini. insan əvəzinə başqa bir məxluqat yaradar və o gecələr ki. yalnız əlini gördü. rəhbərin əli hərdənbir tələbənin gözlərinin qabağında dayanırdı və dünən gecə – yazıq Xədicə arvadın həyatının son gecəsi də elə oldu.. Həmin aprel gecəsi (yəni dünən) tələbə Murad İldırımlı göyümtül adyalı (bax. tamam çılpaq. Sən özün layiq olmadığın halda. bu göyümtül adyalı) üstündən bir kənara atdı və qalxıb yerində oturdu.I. bu səs– xırıltıdır və xırıltı Xədicə arvadın otağından gəlir. aşağı vəzifəli partiya işçilərini – raykom təlimatçılarını.. o küləkli havada «Kommunist» küçəsində eləcə ayaq üstə dayanmaqlarına daha az qalıb. deyəsən. elə Quranın həmin surəsində belə bir ayə də var: «Əgər siz şükr edən və iman gətirən olarsınızsa. L. bir az ətli idi. Yəni Allah istərsə. daha doğrusu. Və gələcəkdə də işləri düzələrdi.

. Xosrov müəllim işığı yandırdı və tələbə Murad İldırımlı bu səkkiz ay müddətində birinci dəfə Xədicə arvadı yatağında gördü: yorğanı sinəsinəcən üstünə çəkmiş Xədicə arvad boynunu yana büküb gözlərini qırpmadan qapının aşağısına tərəf baxırdı. sakitlik içində o xırıltıyla bərabər. Xosrov müəllim irəlidə. bir müddət də qulaq asdı.. Balaniyaz. rəhbərin həmin əlidir.. sonra arvadın göz qapaqlarını bağladı. acgözlüyünü də. – Bir söz eşitmişəm axı. Molla Əsədulla Quranı büküb səliqə ilə qarşısına qoymuşdu və gözlərini əlində çevirdiyi təsbehə dikib bir söz demirdi. – Əl-əlbət çoxdur. öz otağının qapısını itələyib açdı.» – dedi. daha dünyadan heç nə ummayan bir əlacsızlıq duydu. yazıq Xədicə arvadın ağappaq. sonra qaranlıqda Xosrov müəllimin qapısına tərəf baxdı. Xədicə arvadı boğurlar və Xədicə arvadı boğan. xırda gül naxışlı balıncını bulamış o köpük kimi ət ürpəşdirən bir şey var idi.. Xosrov müəllimin bu sakitliyində dünyanın hər üzünü görmüş bir təcrübə. hətta tələbəyə elə gəldi ki. təzədən Xədicə arvadın otağına gəldi (tələbə çalışırdı ki. – soruşdu. belə bir məqamda çox sakitcəsinə: «– Gedək geyinək. yatağın o təmizliyi o gecəyarısı Xədicə arvadın özünün təmizliyindən xəbər verdi.. balaqları uzun göy trusiklə (bu göy trusiki – «işdan»ı hələ kənddə kitabxanaçı işlədiyi vaxtlar almışdı) gəlib kişinin qabağında dayandığını başa düşdü.. Elə ki. Sonra tamam ayıldı və yerindən dik atıldı... bilirsən nə qədərdi. tələbə bircə anın içində bu arvadın xəsisliyini də. o yataqda o qədər sadəlik və təmizlik var idi ki.. o köhnə dəyirman var e. donmuş sifətinə baxmasın).ürpəşdi. Xosrov müəllimin o gülümsəməyində Xədicə arvadın ağappaq gecə köynəyini.. gah da şiddətlənirdi və tələbə. özünün əyninə şalvar geymədiyini. ikisi də geyindi. Xosrov müəllim işığı yandırdı. o dəyirman day işdiyə bilmir.. molla əmi?.. söküb 38 . nəfəsini dərmədən diqqətlə qulaq asdı: xırıltı gah kəsilirdi. sonra gözlərini təsbehdən çəkib Balaniyaza baxdı və həmin boğuq səsiylə: – Işlər çoxdu də deyirsən. barmaqlarının ucunda ehtiyatla addımlaya-addımlaya – elə bil... nazik.. qorxdu. arvadın ağzından ağ köpük axıb boğazına. Ancaq deyirlər ki. ikiüzlülüyünü də yadından çıxardı. qapını açdı və tələbə yalnız Xosrov müəllimi ağ tuman-köynəkdə görəndən sonra.. ağ gecə köynəyinin yaxasına. tələbə də onun ardınca Xədicə arvadın otağına girdilər. Qapının döyülməyilə Xosrov müəllimin hövlnak: «– Kimdi?» – soruşmağı bir oldu. day gücü çatmır bu boyda şəhərin çörəyini çatdursun. Xədicə arvad Balaniyazın göstərdiyi o siçan deşiyinə baxır. o xırda gül naxışlı balınc üzü o qədər təmiz idi.. Balaniyaz ?. xırda gül naxışlı balıncına tökülmüşdü. onu bağlamaq olmaz.. O ağ gecə köynəyi. «Xaqani» küçəsində. Balaniyaz da gözlərini həyətin kənar-bucağından çəkib: – Əh.» – dedi və tələbə.. Xədicə arvad daha xırıldamırdı. çünki bir anlıq ona elə gəldi ki.. kimisə yuxudan oyatmağa qorxurdu– Xosrov müəllimin qapısının qabağına gəldi. Xosrov müəllim yuxarıdan aşağı diqqətlə tələbə Murad İldırımlıya baxıb (bayaq da beləcə bir diqqətlə Xədicə arvada baxmışdı) birdən-birə gülümsədi: «– Qapını döyəndə məni yaman qorxutdun. əyri və tüklü qılçaları çılpaq halda. Xosrov müəllim nikeli parıltıdan düşmüş köhnə dəmir çarpayıya yaxınlaşıb diqqətlə ev sahibəsinə baxdı.. nöşün ki. Deyirlər ki.. – dedi. öz ürəyinin də döyüntüsünü eşitdi. .

«Əzizimin cəfası» romanını oxumamışdı və heç vaxt da oxumayacaqdı. o dəyirmanda elə siçovullar var ki. Düzdü. bağlasalar a. pişiklər qorxurlar onnardan. çünki onun o romanı oxumağa ehtiyacı yox idi. o məhəllə kişilərinin arasında tələbə belə hiss edirdi. orda o qədər siçovul. ya söksələr o dəyirmanı. Qəbiristanlığa gedənlər isə belə bir pis xəbərlə geri qayıtdılar ki. o çölün düzünə. Balaniyaz Xədicə arvada oxşamırdı. Tələbə Murad İldırımlı Balaniyaza baxırdı... vayna eləmək çox ağır bir məsələdi. Balaniyaz. əslində. hətta bir balaca lovğalıqla: – Mənnən arxeyin olginə! – dedi. Molla Əsədulla: – Pay atonan! Alə. görəndə qaçıb gizlənirlər. dədə-baba qəbiristanlığında ölüsünü basdırsın? – Alə. o həyətdə. əlbəttə.. siçan var ki. yazıq Xədicə arvadın evinin pəncərəsindən həyətə boylandı və belə bir məqamda abır-həyanı yaddan çıxarıb oğluna tərəf qışqırdı: – Alə. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer yoxdu və yazıq Xədicə arvadı orada dəfn etmək mümkün olmayacaq. amma Balaniyaz. bütün şəhəri basar. var. – Onnardan yer almaq olar?. onu təzə qəbiristanlığa aparsaq a.. xoşbəxt adam idi. Molla Əsədulla: – Mən süzə dedim də!. yəni ömrünü siçanlarla mübarizəyə həsr etmiş bu adam o romanı oxuya bilməməyinin əzabını çəkmirdi. o aprel günü. alə. belə də xarabaxana olar? Dünyada hansı ölkədə adam yer tapmır ki. bunnarnan mübarizə aparmaq. Bu xəbər gedib məhəllə arvadlarına da çatdı və Xədicə arvadın evinə toplaşmış arvadlar təzədən kövrəlib ağlamağa başladılar. kişi döyülsüz süz? Bu arvada nöş yer tapmırsız orda? Çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən qayıtmış oğlu bu qədər kişinin içində anasının ö cürə qışqırmağından və bu cürə sözlər deməyindən daha artıq pərt oldu və gözləriylə qəzəb qığılcımı saça-saça: 39 .dağıtmaq olmaz. – dedi. Balaniyaz isə eyni ciddiliklə. – Neyniyək? Aparıb qoca arvadı çöldə basdıraq? – Alə... – dedi. nöşün ki.. Orda. sən özünnən muğayat ol!. belə də iş olar? Ölümüzü basdırmağa yer tapmırıq.. – Əl-əlbət ələdi! Bu siçovul-siçan ki. belə də hökumət olar? Bu vaxt çörəkçi Ağabalanın arvadı. Kişilərin sifətində bayaqkı o təbəssümdən əsər-əlamət qalmamışdı: – Alə. amma o dəqiqələrdə Balaniyazda eynilə anasının yatağındakı o xırda gül naxışlı balıncın. yenə gözlərini əlində çevirdiyi təsbehə dikdi və yalnız bundan sonra mollanın da sifətindən yüngül bir təbəssüm keçdi.. o ağ gecə köynəyinin sadəliyi və təmizliyi var idi və elə bunun özündə də Siçan Balaniyaz tələbə Murad İldırımlıdan artıq bir məxluq idi– hər halda. Balaniyaz: – Ələdi.. – dedi. bilirsən ruhu necə qarğış eliyəcək bizə?! – Alə.. bu xəbər? Molla Əsədulla bu sözləri çox ciddi deyirdi. amma bu sözlərdən sonra Balaniyazdan başqa məhəllə kişilərinin hamısının sifətinə yenə bir təbəssüm qondu və hamı da həmin təbəssümlə Balaniyaza baxdı.

Sən onnarı tanımırsan.. o balaca taxta kətil də. Balaniyaz tələsik Molla Əsədullanın sözlərini təsdiq etdi: – Bəli!.. Çörəkçi Ağabalanın oğlu hirslə yerindən qalxdı. – dedi. çünki hamı bilirdi ki. – bunnan.. – dedi. Təkcə Balaniyaz Xosrov müəllimə baxmırdı. Xosrov müəllim məhəllə kişilərinin baxışları altında özünü... – Sən onnarın ciyərinə bıçaq soxa bilərsən? – Nöş soxmuram? Lap başlarını da kəsərəm! Molla Əsədulla sağ əli ilə təsbeh çevirə-çevirə sol əlini havada yellədi: – Ay-hay. Molla Əsədulla Xosrov müəllimin bu baxışını tutdu və tələbə Murad İldırımlıya müraciətlə: – O arvad sənin xətrüvü ələ çox istəyirdi ki!.. elə bil ki. bala. Orda mənim ağzıma baxan kimdi? Alə.. rus dilindən dərs deyib və indinin özündə də həmişə qəzet oxuyur. – Otur. Ya gərək maya qoyasan.. belə idi!. rusca-zadcada ki... Siçan Balaniyaz yenə də gözləri ilə həyətin künc-bucağını axtarırdı. Molla Əsədulla təzədən üzünü çörəkçi Ağabalanın oğluna tutdu: – Sən otur.. – Nöş bacarmır? Istəsə.. bu uzun.. Əl-əlbət. Molla Əsədulla: – Görürsən? – dedi. Ya da ki... Mətbuatdan-zaddan bir az görürsən ki. – Ya da ki. Birdən-birə o yazıq Xədicə arvadın tum kisəsi tələbənin yadına düşdü və tələbə fikirləşdi ki..... sənün xətrüvü bunnan. yəqin bir neçə gündən sonra Balaniyaz o kisədəki tumu aparıb evdə uşaqlarına verəcək və uşaqlar da o tumu ləzzətlə çırtlayacaqlar. Molla Əsədulla çörəkçi Ağabalanın oğluna baxdı: – Alə.. gözləriylə həyətin küncbucağını axtarırdı. alə? Istəsin də. – Gedib soxasan bıçağı oradakilərin ciyərlərinə. otur... sonra açıq-aşkar bir hirslə Balaniyaza baxdı. – Molla Əsədulla gözlərini bir-bir məhəllə kişilərinin sifətində gəzdirib Xosrov müəllimdə saxladı. Xədicə arvadın özü də yalnız bu həyətin. danışan olsun. Molla Əsədullanın bu sözlərindən sonra. – dedi və dərhal da səsi mülayimləşdi.. – Molla Əsədulla əli ilə Siçan Balaniyaza işarə etdi. nə Allah tanıyırlar... Onnarnan hərbə-zorba danışmaq olmaz.. daha artıq naqolay hiss etdi və o da öz növbəsində tələbəyə baxdı. heç olmasa.. onnarda müsəlmançılıqzad qalıb begəm? Yenə. eyni zamanda başını tərpədə-tərpədə Molla Əsədullanın da sözlərini təsdiq edirdi: – Əl-əlbət!. – O arvad.. buldozerlər bütün bu məhəlləni də söküb-dağıdacaq. – dedi. heç nənələrini yadlarına da salmayacaqlar. çəkinirlər.. bacarar. Allah kərimdi. O tum kisəsi də.. bu qapı-bacanın yadında qalacaq və bir vaxt gələcək ki..– Sən öləsən!– dedi.. ya da gərək adamın olsun. – Qoy bunnar getsin. amma Molla Əsədulla həmişəki təmkininə yaraşmayan bir sərtliklə: – Otur!. məhəllə kişilərinin hamısı başlarını çevirib Xosrov müəllimə baxdı. – Savaddı adam sən! – Yox e-e-e. Allah ona rəhmət eləsün... tanımadıqları adam olsun. az istəmirdi... Əl-əlbət!.. bir az belə savaddı-zaddı danışasan onnarnan. 40 . nə də hökumət. – Bəs nöş istəmir. Onnarnan bu boyda Sovet hökuməti bacarmır. arıq və qaradinməz adam əvvəllər müəllimlik edib..

xəfif bir hərarət gətirdi. tökürdü pambığı. dünyaya baxırdı. bütün həyatı. Yat!». mənfi emosiyalar bir-birini əvəz edirdi. bütün əzab-əziyyəti ona yaşayışın özü kimi mənasız görünürdü. milyard-milyard da insanlar köçüb. üzü gülsün. sinəsini qabartdı. həmin gününü başdan-başa qayğıların içində keçirirdi. o hərarətin həmin incəliyində. elə təmizdi ki. amma bu dəfə 41 . tamam təmizlik. O gecə filosofu əməllərə qiymət verirdi. qollarını geniş açıb. bilmirdi. hətta qış zamanı sübh tezdən hələ hava qaranlıq olanda da onun üçün o qaranlığın tutqunu – ürək sıxanı və aydını – ürək açanı var idi. hər halda. hətta Əbdül Qafarzadə ilə bir otaqda da yatmırdı və bütün bu altı ildə gecələr Qaratel nə çəkirdi. Əbdül Qafarzadə hər gecə yerinə girib yuxuya getməzdən əvvəl. daha doğrusu.. «– Yat. bircə dənə də olsun. ürəkaçan şey olmurdu ki. bədbinləşirdi ki. o biri tərəf görünəcək. bəzən Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi ki. elə bil. bütün içini. elə bil. heç yaşamaq istəmirdi.Və həmin aprel günü tələbə Murad İldırımlı ilə Xosrov müəllim Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına getdilər ki. qayğı yox idi. paklıq və sağlamlıq içindədi. adəti üzrə sübh tezdən yuxudan duranda ilk növbədə bayırın işığını görürdü. amma yata bilmirdi və çox zaman həmin gecə filosofu açırdı sandığı. amma. dünyanın beləcə əlacsız işlərindən o qədər sarsılıb. səhər ilə gecə arasındakı ömür isə həmişəki minvalı ilə davam edirdi. bunu bir Allah bilirdi. nə də sonuncusan. Həmin aprel günü sübh tezdən gözlərini açanda Əbdül Qafarzadə qışdan sonra ilk dəfə günəşin istisini hiss etdi və pəncərənin şüşəsindən süzülüb gələn və lap güclə duyulan o günəş istisi bütün içinə incə. içindən bir filosof baş qaldırırdı. dünyanın bütün mənasızlığını görürdü. bütün bədən üzvlərini tərtəmiz yuyublar. Qaratel nəinki əriylə bir çarpayıda. hamamdadı və o filosof da onu soyundurur.. ciyər dolusu nəfəs aldı. hərəkətlərə qiymət verirdi. sözlərə. sonra gözlərini qıyıb yenə də bayırın o təmiz. gün başlayırdı və həmin filosof unudulurdu. şüşə kimi bu tərəfdən baxsan. xəfifliyində elə bil ki. hiss edirdi və belə vaxtlar Əbdül Qafarzadə özü öz köməksizliyindən. ürəyi açılsın. Sən nə birinci. doğrusu. bir uşaq təbəssümü var idi və Əbdül Qafarzadəyə elə gəldi ki. bu belə idi. bayırın rəngini görürdü və həmin rəng çox zaman bu adamın bütün gününün rənginə çevrilirdi. Uşaq bu dünyadan köçəndən sonra düz altı il idi ki. yaddan çıxırdı. Sənin kimi milyard-milyard insanlar gəlib bu dünyaya. çarpayıda gözünü açıb bayırın rəngini tutqun görürdü və elə olurdu ki. sonra da pəncərədən görünən rəngdə bir səhər açılırdı. Əbdül Qafarzadə görürdü. – Başını yorma. bir də gecə yatmaq üçün yerinə girəndə qayıdıb gəlirdi. tamam soyundurub çılpaq eləyir. sonra yavaş-yavaş mürgü içində əriyib yox olurdu. yazıq Xədicə arvadı orada dəfn eləməkdən ötrü yer alsınlar. Bunu bəlkə də özünə təlqin etmişdi. bir-birinin üstündən geydiyi paltarları bir-birinin üstündən də onun əynindən çıxarır. 3 ƏBDÜL QAFARZADƏ Əbdül Qafarzadənin çarpayısı yataq otağının küçə pəncərəsi ilə üzbəüz idi və o. bir də ki. dünyada heç bir dərd-sər yox idi. o ilıq işığına baxmaq istədi. – deyirdi.

amma Əbdül Qafarzadə burada bir dənə də olsun qədim qəbir daşı tapmamışdı. dünyanı bilibtanımış bir nurlu insan olurdu. əlbəttə. dükan müdiri də. qədim qəbiristanlıqdır.. onda hə. amma həqiqət nədir? Bir şey ki. qəssab da insan idi və uşaqlarını dolandırmalı idi. Qədimdə piranə bir adam olurdu. heykəl də qoydurur. deyəsən. guya.birdən-birə idarədəki kabineti yadına düşdü və o kabinetin pəncərələrindən görünən qəbir daşları gözünün qabağına gəldi və tanış bir sarsıntı ilə Əbdül Qafarzadənin bütün varlığı üşüdü. Görəsən. Indiki kimi deyil ki. həqiqətdir də. Mədəniyyət 42 . əslində. haçansa Əbdül Qafarzadənin də qəbrinin üstündə bir şey olacaqdı? Uşaq qalsaydı. məqbərələr təmir olunurdu. o rəhmətliklərə bir abidə qoyublar. Əlbəttə. raykom katibi olub. raykom katibi də. camaat məqbərə tikirdi. Şeyx Nizami kimi. bu fikirdə təzə bir şey yoxdu. pirə çevirirdi o alicənab şəxsin qəbrini. O rəhmətlik Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlunun sümükləri çürüsə də. pullu olub. hər halda. Deyirdilər ki. Əbdül Qafarzadə həmişə çalışırdı ki.. hətta Elmlər Akademiyasına da məktub yazmışdı. qəbrinin üstündəki heykəldə əlində kitab xəyala dalıb. çünki. dünyanın ən qəmli.. Ömər qəbir daşı düzəltdirəndi? Yenə Sevil sağ olsun. Əbdül Qafarzadə nə raykom katibinin. xüsusən. bütün həyatında misal üçün. Qaratel əvvəlki Qaratel olaydı. çürüməsə də. olmasa da. ayrı-ayrı tarixi qəbir daşları. Əbdül Qafarzadə özü də bilirdi ki.. məlum məsələdir. bu fikir. ölüsünün qəbrinin üstünü təmtəraqla götürdür. qəbirləri itib-batıb. məlum məsələdir. bəlkə ondan da əvvəl dəfn olunmuş şəxslər olub. hər kim olubsa. Qəbiristanlıq Idarəsinin müdiri idi. yox. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. kimin pulu var. camaat bu qəbiristanlığa niyə belə bir ad qoyub? Qəbiristanlıq Sulu dərə deyilən yerin yuxarısındakı dikdirdə idi. heç olmasa. Həmin qəbiristanlığa camaat arasında Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı deyirdilər və Əbdül Qafarzadə həmişə fikirləşirdi ki. bütün bunların mənası olsa da.. o xəfif hərarət çirkab içində boğulub yox oldu. dükan müdiri olub. bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında dəfn edilmiş ilk şəxs də elə o rəhmətlik imiş. şair olurdu. Amma indi o adamın qəbri başdan-başa mərmər içindədi ki. qəbiristanlıqların tarixi layiqincə öyrənilməlidir. bəxtləri də onda gətirib ki. bu nahaq dünyada hərə özünə bir gün qazanmalı idi. Amma heykələ layiq adam olub? Baxıb görəcəksən ki. ya qəssab olub. Əbdül Qafarzadə bu barədə yuxarı təşkilatlara. olardı. kədərli yerində işləyir. əslində. Düzdür. haqq dünyasına köçəndən sonra pullarına yiyə duranların qeyrəti çatıb. alim olurdu. müsəlman dininə görə. deməli. Düzdü. bir dənə də kitab oxumayan bir qəssab. bu fikri başından tez çıxarsın. adamı əsəbiləşdirirdi. torpağa qarışsın. hətta bəzən sarsıdırdı. nə də qəssabın əleyhinə idi. nə mənası var idi? O rəhmətlik Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlu ki. Ya da ki. 1913-cü ildə dünyanı tərk etmişdi və indi onun üçün nə fərqi var ki. neçə illər idi ki. Ən qədim qəbir 1913-cü ildə rəhmətə getmiş Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlunun qəbri idi. əlbəttə.. Əbdül Qafarzadənin beyni iti işləyirdi və hərgah insanlar iki yerə ayrılırdılarsa – ürəklə yaşayan adamlar və beyinlə yaşayan adamlar – Əbdül Qafarzadə daha artıq dərəcədə beyinlə yaşayan bir adam idi və belə bədbin məqamlarda da beyin sövq-təbii onun köməyinə çatırdı. qəbir gərək itib yox olsun. amma. amma Əbdül Qafarzadə bunu daxilən qəbul edə bilmirdi ki. nə dükan müdirinin. qəbrinin üstündə yazılı daş qalıb? O rəhmətliyin indi sümükləri də çürüyüb.

P. «Jiquli»ni də üç-dörd dəfə vurmuşdu. – deyirdi. hiddətlənirdi. Qaratelin etirazlarına baxmayaraq. rəngi yenə də ağappaq ağarmışdı. Əbdül. Bundan əvvəl onlara «Jiquli» almışdı. sonra isə birdən-birə qəbir daşları gəlib durdu gözlərinin qabağında. misal üçün ayaqqabı fabrikinə çevrilmişdi. mətbəxə keçib həmişəki kimi çayniki qazın üstünə qoymazdan əvvəl. əvvəlcədən nəsə hiss etdi. amma Əbdül Qafarzadənin gözündən heç nə yayınmırdı və o dərhal başa düşürdü ki. işə gecikirsən. bu qəbiristanlıqların tarixi öyrənilməli idi. gəl görəsən və Əbdül Qafarzadə (yerindən qalxıb əl-üzünü yumuşdu) həmin yaz səhəri qonaq otağındakı divanda uzanmış Qaratelin ayaqlarını ovuşdura-ovuşdura bu barədə fikirləşirdi. Orduxan altı il bundan əvvəl üçcə günün içində heyif olub getmişdi.. gedib Qaratelə baş çəkdi. Qaratel: – Lazım deyil. amma sübh tezdən ki. camaat üçün daha əziz olurdu (camaat küçədən keçəndə baxırdı. amma Əbdül Qafarzadə indi də istifadə olunan şəhər qəbiristanlıqlarını nəzərdə tuturdu. hörmətsizlikdən deyirdi. Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi M. 43 . qazıntı işləri aparırdılar. amma qəbiristanlıqların tarixi bir kompleks şəklində öyrənilmirdi. ya məscid. Ömər pianoçu idi və Əbdül Qafarzadə həmin aprel səhəri Qaratelin ayaqlarını ovuşdura-ovuşdura Ömərin nazik. elə bil. çünki onun xoşuna gəlirdi ki. Qaratel geyinib qonaq otağındakı divanda uzanmışdı. Bu səhər də o qəbiristanlıq görümündən sonra. gözünü açıb o gözəl aprel günəşinin hərarətini hiss etdi. başını bulayırdı. əvvəlcə işə gedib baş çəksin. Yaxşı ki. bundan sonra qanıqaralıq lap elə səhərdən başladı. babalarının xatirələrini danışırdı. indi orqan musiqisi üçün uyğunlaşdırılmışdı. üşüm-üşüm üşüyürdü və Əbdül Qafarzadə yenə də hər şeyi (hətta müşavirəni də) yaddan çıxarıb arvadını ovuşdurdu. yeganə övladı idi. dəfn olunanların kağız-kuğuzu arxivlərə göndərilir. – Əbdül Qafarzadə isə Qaratelin sözlərinə fikir vermirdi. sonra evdən çıxsın. Bu gün Rayon Icraiyyə Komitəsinin sədri Fərid Kazımlı Kommunal Təsərrüfatı Idarəsi işçilərinin yarımillik planların yerinə yetirilməsinin vəziyyətinə həsr olunmuş müşavirəsini çağırmışdı. o. bədəni buz kimi soyumuşdu. Sevil Əbdül və Qaratel Qafarzadələrin kiçik qızı idi. evin içində geydiyi kişi corablarının (Əbdülün corablarının) üstündən arvadının ayaqlarını ovuşdururdu. Bir həftə bundan əvvəl Sevilin iyirmi səkkiz yaşı tamam oldu və Əbdül Qafarzadə bu münasibətlə qızına «Qaz-24» avtomobili bağışladı. atalarının.. ədalətsizlikdən. Qaratel özünü pis hiss edəndə bunu ərindən gizlətmək istəyirdi. get. indi yazı-pozu işləri aparılır. Sevilə zəng eləyib çağırdı və indi də kişi corablarının üstündən arvadının ayaqlarını ovxalaya-ovxalaya Sevili gözləyirdi ki. daha doğrusu. çay dəmləyib içirtdi. fəaliyyət göstərən kilsə. Qəribli də müşavirənin işində iştirak edəcəkdi (bunu dünən Fərid Kazımlı özü zəng eləyib Əbdül Qafarzadəyə xəbər vermişdi) və Əbdül Qafarzadə istəyirdi ki. uzun barmaqlarını gözlərinin qabağına gətirdi. nəinki işləyən.). arvadın halı yenə də xarabdı. Arxeoloqlar qədim qəbiristanlıqlar aşkar eləyirdilər. Müşavirə səhər saat 10-da başlayacaqdı. o kilsələr ki. amma Ömər şəhərdə maşın sürəndə özünü itirirdi. Qəribə idi. çünki böyük uşaqları oğlan idi.. sonra müşavirəyə getsin. Sevildən iki yaş böyük idi. gülümsədi. Qəbiristanlıq da o cür.Nazirliyi bəzi qəbiristanlıqlarda bərpa işləri aparırdı. amma arxivlər də bir gündədi ki.. yəni indi yeganə övladı idi. yaxud o məscidlər ki.

» – demişdi və uşağın da adını qoymuşdular Əbdül (təkcə elə «Əbdül» olsaydı. əslində. o yazıq..). Düzdür. amma Sevil dediyindən dönməmişdi.. hərçənd bu iki royalın arasında yazmaq da asan iş deyildi.. amma Sevil zirək qız idi. Sevil özü çalan deyildi.qızının ərinin beləcə zərif və yaraşıqlı barmaqları var. yoxsa bu qədər çalmağa dözmək mümkün olmazdı.. bu balaca musiqiçini o royalın arxasından ayırsaydı. Əbdül Qafarzadə Sevilgilə Bakının. soyuqqanlı idi. içməsin. «Ya xoçu. mərkəzində. ağıllı idi... iki hamamlı və iki də tualetli. Ömər belə şeylərin bir o qədər də qədrini bilən deyildi. daha cəld idi. o nakam Orduxan da: «– Pust kak xoçet. amma indiyə kimi Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında dörd konsert vermişdi: simfonik orkestrlə birlikdə Motsartın reminor və Qaydnın remojor konsertlərini çalmışdı. Sevil gecikirdi. ikimətbəxli. Ömərin isə professor kimi konservatoriyada xüsusi sinfi var idi... təzə bir ad qoyaq». Indi «Jiquli» olmuşdu Ömərin şəxsən özünün maşını. doktorluq dissertasiyasını da bitirməyinə lap az qalmışdı. hərçənd özü kitab nəşr etdirmək istəyəndə dovşan kimi qaçıb gəlirdi qudasının – Əbdül Qafarzadənin yanına. namizədlik dissertasiyasını yazmışdı. səhərdən-axşama kimi bütün fikrizikri pianonun yanında idi və Əbdül Qafarzadə bəzən sidq-ürəkdən məəttəl qalırdı ki. çtobı on bıl kak papa. Düzdü. Sevil konservatoriyada dosent işləyirdi. Əbdül Qafarzadə bu işdə qızına kömək eləyirdi. nə oyuncaq bilirdi. Ömərin atası Mürşüd Gülcahani səfehin biri idi (özünü yazıçı hesab edirdi. bu isə elə hey çalışırdı. əvvəlcə üçotaqlı mənzil tikdirmişdi. yazan idi. demək olar ki. elə hey çalsın və buna görə də Əbdül Qafarzadə nəvəsi üçün ayrıca bir royal almışdı. Ömərin babasili var idi və indi kefi nə qədər istəyirdi. onsuz da. amma. çünki Sevil Ömərdən daha diqqətli. tak i delayet. səbr olar. – demişdi. çünki Sevilgilin səkkiz yaşlı oğlanları – Əbdül az qalmışdı Öməri də ötüb keçsin.. adamda nə qədər həvəs olar. Ömər mənzilin bir başında öz royalında çalırdı. balaca Əbdül də ikinci sinifdə oxuyurdu. Əbdül Qafarzadə nə qədər eləmişdi. Yaxşı ki. «Qaz 24»ü isə Sevil sürürdü. videomaqnitafon bilirdi. 44 . təkcə babasının (yəni Əbdül babasının) gəlişi ayırardı – qapının zəngi vurulub arakəsmədən babasının səsi gələn kimi. nə televizor. daha doğrusu.. Yaxşı ki. Səkkiz yaşında uşaq. müdafiə də etmişdi. indi təkcə öz qələmiylə dissertasiya yazan kimdi? Ömər də bəyəm öz gücünə konservatoriyada professor olmuşdu? Yalnız səfeh Mürşüd Gülcahani bu cürə fikirləşə bilər. məktəbdən (Bülbül adına xüsusi musiqi məktəbində oxuyurdu) qayıdan kimi portfeli bir tərəfə tullayıb keçirdi royalın arxasına. geniş eyvanları dənizə baxan beşotaqlı kooperativ mənzil tikdirmişdi. yeməsin. sonra onların qonşuluğundakı ikiotaqlı mənzildə yaşayan ailəni üçotaqlı bir mənzilə köçürtdü və Sevilgilin mənzili oldu beşotaqlı. «– Köhnə addı. olmamışdı. yəni bu mənada ki. bıl paxoj na papu. yenə dərd yarı idi. Gəl uşağa yaxşı. Sevil də musiqişünas idi. otururdu tualetdə. amma it dəftərində adı yox idi. durub qaçırdı kişinin üstünə və Əbdül Qafarzadə onlardan çıxıb gedənəcən uşaq onun yanında otururdu.. yorulmaq bilmirdi. nə çalmağından asılı olmayaraq..» – demişdi. V konçe konçov ona mat. Sevil oğluna atasının adını qoymuşdu. balaca Əbdül də bu biri başında öz royalında. insan nə qədər məşq eləyər. Indi Sevilgilin səhərdən axşamacan piano səsi eşidən qonşularının işi lap çətinə düşmüşdü. çoxdan dəbdən düşüb.

yox. ürəyi.. ürəyinin ağrısını.. əlimin istisi keçsin bədəninə? Qaratel eləcə yorğun-yorğun. SSRI-nin ən yaxşı həkimlərinə göstərə bilərdi. çəkisi olan bir şey görürdü (yaratdığı şəraitin. Əbdül Qafarzadənin tanışlarının-filanın köməyi ilə yaradılmış istedad deyildi) və bu. Allah Orduxana rəhmət eləsin.– dedi və Qaratelin ayaq barmaqlarının ucunu ovmağa başladı.«Əbdüləli» idi. heç həkim Bronşteyni də yaxına buraxmırdı. – dedi. nəvəsini qucağına az götürsün. o vaxtlara ki. amma özü bilirdi. Əbdül Qafarzadənin daxilini bir fəxarət hissi ilə.. Bu uşaq qəribə uşaq idi.. Əbdül Qafarzadə arvadının bu cür baxışına dözə bilmirdi. Özü bildiyini bilirdi.. – Nigaran qalma mənnən.. get. Qaratel həkimdən qorxmurdu. belə idi. hiss etmirdi («Dəmir kimi kişidir» – deyirdilər). özü özünü məzəmmət eləməyə başlayırdı. həqiqətən. Uşaq işin-gücün buraxıb indi başıalovlu gələcək. qızıgilə az getsin. «Əbdüləli Qafarzadə» və Sevil də tərslik eləyib uşağın adını elə beləcə qoymuşdu). nəsə ələ gələn. Yaxşıyam day. müalicə olunmağa heç cürə razılıq vermirdi.. çünki həmişə heç nədən bir şey düzəldən bu adam indi öz zəhmətinin müqabilində həmişəki kimi boşluq yox. uşaq xəstələnər. – Heç nə olmaz.. kişini bərk-bərk qucaqlayırdı və belə anlarda Əbdül Qafarzadə bütün cismi ilə hiss edirdi ki.. balaca uşaq idi və rəhmətlik anası da ona beləcə baxırdı. yorğunluğu bədənindən çıxır. dərdli-dərdli gülümsədi: – Yox. bəzən kişini lap kövrəldirdi də. çünki Əbdül Qafarzadənin adı pasportda «Əbdüləli» idi. çünki Qaratel həkimə getməyə. o doğmalığı Əbdül Qafarzadə bu dünyada ancaq uşaq vaxtı anasının gözlərində görmüşdü. Əbdül Qafarzadənin yorğunluğunu. çəkdiyi xərcin müqabilində nəvəsinin istedadı dayanırdı). ürəyi qüssə ilə dolurdu... təkcə o mənada yox ki. Bütün bunlar hamısı əsəblərin gərginliyindən idi. Əbdül Qafarzadə həmişəki ciddiliyi ilə: – Bəsdi!. elə bil. Buna görə də Əbdül Qafarzadə çalışırdı ki.. Orduxandan sonra Qarateldə heç bir həvəs.. heç bir maraq 45 . uşaq babasını həddən artıq çox istədiyi üçün. amma onda gərək Qaratelin əlini-qolunu bağlayıb aparaydı. qəribə uşaq idi. əlacsızlıq idi və keçib getmək bilmirdi. Əlbəttə. ona elə gəlirdi ki.. bu balaca məxluqda anadangəlmə böyük musiqi istedadı var idi (bu. başqaları bəlkə də bunu görmürdü. kişini dəhşət basırdı. Əbdül Qafarzadə arvadının ayaqlarını ovxalaya-ovxalaya: – Bərk eləmirəm? – soruşdu.. Orduxandan sonra Əbdül Qafarzadənin əsəbləri xarab olmuşdu (əslinə baxsan sıradan çıxan təkcə Qaratel yazıq deyildi.. Qaratelin baxışındakı o məhrəmliyi... Əbdül Qafarzadə Qarateli Moskvaya apara bilərdi. Sevili də nahaq çağırdın. – Incitmirəm? Qaratel ərinə baxdı və dərdli-dərdli gülümsədi: – Yox. nəvəsi hələ lap balaca ikən Əbdül Qafarzadə onlara gedəndə uşaq atılırdı babasının qucağına. işıqlı bir təbəssümlə doldururdu. Vallah yaxşıyam. bütün dərdini-sərini öz zərif..– Bəlkə corabı çıxarım ayağından.). onun ölümü bir ürək dolusu dərd idi. qorxurdu ki. xatirələr kişini əlinə alıb uzaqlara aparırdı. amma az gedəndə də darıxırdı. lazım deyil. çəkisizlik içinə düşürdü.. Qaratel: – Sən işdən avara olma. köməksiz canına çəkir və doğrusu..

professorun yanına tək getməyə. Mürsəlbəyli Əbdül Qafarzadəni gülə-gülə qarşıladı. yavaşyavaş rahat nəfəs almağa başladı: – Bir dərman-zad lazım deyil? Heç nə atmayım? – Heç bir dərman lazım deyil. müharibədən sonra Bakıda məskən salmış yəhudi bir həkim idi.. o şəvə kimi qapqara cavanlıq rəngini çox pis vəziyyətdə qoyurdu). yapon aparatlarında. qudası ilə Mürsəlbəyli yerliydi. Səhəri gün Mürşüd Gülcahaniylə birlikdə professor Mürsəlbəylinin qəbuluna getdi. 46 . içindəki həmin nigarançılıq. öskürürdü və təxminən on gün bundan əvvəl evlərinin yaxınlığındakı poliklinikada işləyən və uzun illərdən bəri Qafarzadələr ailəsinə tibbi xidmət göstərən həkim Bronşteynin yanına getdi. Əbdül Qafarzadə ürəyini bürümüş o nigarançılıqdan sonra. Əbdül Qafarzadə: – Axı... sonra da Əbdül Qafarzadəyə məsləhət bildi ki. Əbdül Qafarzadənin içinə dolmuş o nigarançılığı daha da artırdı. ürəyin də nə istəyir iç.qalmamışdı. o gəlmişdi. Əbdül Qafarzadə kimi bir adam belə. sövq-təbii: «Işə düşdük də. qoyacağı diaqnozu tək eşitməyə ürək eləməmişdi. professor? – soruşdu. özünü yaxşı bir mütəxəssisə göstərsin. vasitəçi tapmağa ehtiyacı yox idi. Bu yaxınlarda Əbdül Qafarzadənin özü həkimə (bu səfeh Mürşüd Gülcahaninin bir professor yerlisi var. Poliklinikadan çıxanda həkim Bronşteynin cibinə bir dənə əllilik qoydu. yaşamağın daha heç bir mənası yox idi. yox. hətta bir təlaş gördü. yaxınıydı. işi o yerə gətirib çıxarmışdı ki. az qala. Bronşteyn vaxtilə Vilnüsdə tibbi təhsil almış. bu adam başına və nazik bığına qapqara rəng qoyurdu və həmişə həkim Bronşteyni görəndə Əbdül Qafarzadəni gülmək tuturdu (bəzən tük uzandığı üçün Bronşteynin saçının və bığının dibi ağappaq olurdu və belə bir çallıq. ona görə ki. rentgen həkimi ilə birlikdə ona baxdı. Əbdül Qafarzadə professorun yanına Mürşüd Gülcahani ilə birlikdə ona görə getməmişdi ki. Axır vaxtlar hərdənbir ürəyi təngnəfəs olurdu. axırı ki. Professor Mürsəlbəyli Mürşüd Gülcahani ilə bir kənddən idi. Professor Mürsəlbəyli gödək barmaqlı. bir saat müayinə etdi və gülə-gülə də yola saldı. Həkim Bronşteyn Əbdül Qafarzadəni diqqətlə müayinə etdi. birdən-birə göz-görəti qocalıb əldən düşmüş bu qadın üçün həyatın. sonra qoluna girib məcburən rentgen kabinəsinə apardı. başı çox qəzavü-qədər çəkmiş. əlinə düşdün. məktəbi bir yerdə bitirmişdilər və vaxtıyla Sevilin elçiliyinə də Bakının hörmətli adamlarından biri kimi. elə qəti etiraz edib götürmədi ki. Mürsəlbəyli.» – fikirləşdi və ürəyindən çox xoşagəlməz bir nigarançılıq keçdi. doğrusu. Əbdül Qafarzadə adamları gözlərindən oxumağı bacarırdı və bu dəfə də həkim Bronşteynin gözlərində bir ürkəklik. məndə nə var. – Bəs yeməyim. Yaşı yetmişi keçməyinə baxmayaraq. bu.. içməyim necə? – Ürəyin nə istəyir ye. tüklü əlini tərtəmiz qırxılmış dolu və çopur sifətinə çəkdi. yoğun dırnaqlı. bir də heç vaxt həkimə getməyəcək. amma həkim Bronşteyn pulu geri qaytardı. vəssalam. Əbdül Qafarzadənin bu cür yaxınlığa. özündən razı halda: – Sənin kimi kişidə nə ola bilər? – dedi və bərkdən güldü. Həkimin ki. onun yanına) getmişdi və bundan sonra da özünə söz vermişdi ki.

Axşam Əbdül Qafarzadə professor Mürsəlbəylinin evinə böyük bir ağ balıq da göndərdi və alverçilərin Xəzərdən gizlin tutub gətirdikləri o böyük ağ balıq professor Mürsəlbəylinin evinə gedəndə. Otuz iki ilə yaxın idi ki. söz deyil... açıq-aşkarda var-dövlət saxlamağın əleyhinə idi. Lap az qalıb e. qurtardı. dünən həkim Bronşteynin yanına getdiyi vaxtdan bəri birinci dəfə gülümsədi: otuz il idi ki.. Mürşüd Gülcahaninin mədəsində yara var idi və otuz il idi ki.. Bu nəyə lazımdı? – dedi və bu sözləri elə ifadə ilə dedi ki... bığını gözünün qabağına gətirib yenə də gülümsədi: yazıq həkim Bronşteyn. professor. gedib o qara torpaqda onun yanında olmağıma. elə bil ki. – Nədi? – Nə deyirsən? – Nəyə nə deyirəm? – O kövrəklik keçib getdi və Əbdül Qafarzadə yenə də arvadına baxdı. çünki düzdü.. – dedi və birdən-birə həkim Bronşteynin şəvə kimi qapqara rəng qoyulmuş.. yox idi (əvvəllər var idi... adam kimi yeyib-içmək üzünə həsrət idi. amma illər birbirini əvəz etdikcə. Az qalıb day balamın yanına köçməyimə. Fəxri Fərmanlar.Nəyimə lazımdı e. Əbdül Qafarzadədə bu qorxu hissi demək olar ki. Əbdül Qafarzadə həmin ağappaq nişastalı xalatın döş cibinə üç dənə şaxşax yüzlük basdı. – Ağzını xeyirliyə aç. bir ayağım orda. Qaratel ilə Əbdül Qafarzadə bir yerdə yaşayırdılar və bu otuz iki ildə Qaratel ərinin səsinin də bütün çalarlarını öyrənmişdi və bu dəfə də başa düşdü ki. – Əbdül. təşəkkür edirdi. Əbdül Qafarzadə: – Sənin üçün halaldı. balamın yanında.. bu bədbəxt oğlu bədbəxt. dəmir kimi bir şeydir. Əbdül Qafarzadə evdə.Mürşüd Gülcahani gizlətməyə çalışdığı bir həsədlə Əbdül Qafarzadəyə baxdı və Əbdül Qafarzadə qudasının gözlərindəki o gizli həsədi o saat gördü. – Qoy qalsın evdə. Qaratel divanın aşağısında yanpörtü oturub onun ayaqlarını ovxalayan ərinə baxdı: – Əbdül. köynəyini də çıxarıb əyninə ağappaq nişastalı xalat geymişdi və xalatın yaxasından tüklü sinəsi görünürdü.. yox. görərlər. mənim? Bir ayağım burdadı. deyildi. Gödəkboylu professor Mürsəlbəyli təkcə pencəyini yox.. ona görə yox ki. – Əbdül Qafarzadə bunu dedi. əslində. bəzən də dibinin ağı görünən saçını.. qorxurdu birdən işi çətinə düşər. əslində.. Əbdül Qafarzadə beyinlə yaşayan adamlardandı. gəlib yoxlayarlar. Qəbiristanlıq Idarəsində Qırmızı Bayraqlar.. amma üzünü tələsik yana çevirdi. amma ürək də ürəkdi və bu dəm birdən-birə Əbdül Qafarzadənin gözləri əməlli-başlı doldu. – Mücrünü bağışlayım Sevilə. o üç söz «Qoy qalsın evdə».. – Nədi? – Istəyirəm o mücrümü elə indidən verim Sevilə.. 47 . Əbdül. professor Mürsəlbəyli: – Bay. Əbdül Qafarzadənin ürəyindəki o nigarançılığı də birdəfəlik özü ilə götürüb apardı...

düzdü. filan əlyazması Axund Məhəmmədəli Ağadan qalıb. amma bu vaxt avtobus gəldi və o avtobus Əbdül Qafarzadəni yenə də həyatın. elmli bir adam idi. başqa qədim əlyazmalarını da Respublika Əlyazmaları Fonduna bağışladı. alicənab. qızların şalvar geyib siqaret çəkməsi bu adamı tamam əsəbiləşdirib özündən çıxarırdı. özü əfəlin biri idi. hərçənd. özündən sonra təkcə qədim əlyazmaları. demək olardı ki. xüsusən. Ömərin atası Mürşüd Gülcahani hər nə idi. O mücrüyə Əbdül Qafarzadənin uzun illərdən bəri Qaratelə aldığı üzüklər. hətta bəziləri buna fikir verib təəccüb də edirdilər ki. O mücrüdəki ləl-cəvahirat isə. həm də Qaratelin və uşaqların xətrinə elədi: qoy. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı Qəbiristanlıq Idarəsinin də illik planı var idi və illər bir-birini əvəz etdikcə bu plan 48 . bilərziklər yığılmışdı və haçansa. uzaqbaşı. amma hamı elə bilirdi ki. Əbdül Qafarzadənin kostyumu heç köhnəlmir. video ilə. boyunbağılar. döşlərini gözünün qabağına gətirdi. qalan altı Quranı da. alverçilərdən. adı yazıçı idi. Allah o kişiyə rəhmət eləsin. hətta elektrik çaynikindən də zəhləsi gedirdi. geyimi. hansı bir tədqiqatdasa uşaqların babasının. buna ehtiyac yox idi. Axund Məhəmmədəli Ağa vaxtilə bütün Bakıda məşhur seyid. bircə dənə də olsun müasir zinət yox idi. mükəmməl təhsil görmüş ruhani bir adam idi və elə bir şəxsdən bu cürə ləl-cəvahiratın miras qalmasında təəccüblü bir şey yox idi. ulu babasının adı çəkilsin. təyyarə ilə.. dəllallardan almışdı və ümumiyyətlə. Onun öz şəxsi maşını yox idi və Bakıda heç vaxt taksiyə minmirdi. Rozanın balıq kimi sürüşkən bədənini. heç olmasa. maqnitafonla arası yox idi. cariliyinə qaytardı. Təkcə Qaratelin o mücrüsü evdə idi. ağappaq dolu baldırlarını. Əbdül Qafarzadə o vaxt– iyirmi il əvvəl bunu həm o rəhmətliyin xətrinə elədi. çünki çox təmiz. Sevilə bağışladığı «Qaz-24»ü də Mürşüd Gülcahaninin adına almışdı.Təşəkkürnamələr artdıqca o qorxu hissi də yox olub gedirdi). amma təptəzə qalır. avtobusa minib elə birbaşa Rayon Icraiyyə Komitəsinə getsin. necə deyərlər. quda idi!). kişinin cəmi bircə kostyumu var. bir az da nağd pul var idi. Bundan başqa. bir də ki. cavanların ədası. müxtəlif xətlərlə yazılmış əlyazmalarında yeddi Quran qalmışdı.buna görə də eyni rəngli. Əbdül Qafarzadə öz təbiəti etibarilə müasir adam deyildi. amma Əbdül Qafarzadə hər il Mürşüd Gülcahaninin bir kitabını nəşr elətdirirdi (hər halda. hansı bir jurnaldasa. ona görə ki. dəyişik geysin. 135 manat aylıq maaş alan ailə başçısının camaatın gözü qabağında taksiyə minməyinə heç bir ehtiyac yoxdur. antikvar idi. Onlar sənətkar idilər. yazsınlar. bütün bu ləl-cəvahir Qaratelə atası Axund Məhəmmədəli Ağadan qalıb. Əbdül Qafarzadə avtobus gözləyə-gözləyə o gözəl yaz günəşinin hərarətini təzədən hiss etməyə başladı və hətta birdən-birə Rozanı xatırladı.. Sevilgil ayrı məsələ. hər gün də o bircə kostyumda gəzir. bir il hər gün əynində olur. Sevil gəlib çıxanda daha saat 10-a işləyirdi və Əbdül Qafarzadə evdən çıxıb avtobus dayanacağına gəldi ki. Sovet hökumətində yazıçıya kim nə deyəcəkdi? Əbdül Qafarzadə təmiz. Əbdül Qafarzadə özündə yalnız bir nüsxə Quran saxladı. Əbdül Qafarzadə onların hamısını ayrı-ayrı zərgərlərdən. kolxoz həyatından romanlar yazırdı. musiqisi. eyni biçimli bir kostyumdan dördünü-beşini birdən alırdı ki. doğrudan da. çünki Əbdül Qafarzadə bu fikirdə idi ki. səliqəli geyinməyi xoşlayırdı. sırğalar. Əhaliyə xidmət edən hər bir müəssisə kimi.

Əbdül Qafarzadə o sexi əməlli-başlı fabrikə çevirmişdi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında hər gün orta hesabla 8 ilə 15 arası ölü dəfn edilirdi və hökumətin qoyduğu o ucuz qiymətlə o boyda planı doldurmaq mümkün deyildi. orkestri də. amma Əbdül Qafarzadə bunu hesabatda 25 dəfn mərasimi kimi qeyd elətdirirdi. bir sözlə. demək olar ki. ağır idi. bir gündə cəmi beş dəfn mərasimi keçirilirdi. tabutla dəfn eləmək 41 manat 50 qəpik. qəbiristanlıqda hara atırdılar və Qəbiristanlıq Idarəsinin işçiləri də onları təzədən yığıb sexə gətirirdi. illik planı da həmişə 4-5 min manat artıqlaması ilə yerinə yetirirdi. zurnaçı və iki nəfər də xanəndə – əsas etibarilə Bakı yaxınlığındakı Abşeron kəndlərində toylara gedirdi və hər toydan da Əbdül Qafarzadəyə çatacaq məbləği gətirib ya Vasiliyə. klarnetçi. 1981-ci ildə 28 min də üstünə gəldi. ilin sonuna yaxın bəzən elə olurdu ki. çamadanı. qapı dəstəyi. plan oldu 458 min manat. ya da Ağakərimə verirdi).da artırdı. iri palto düymələri. ölü ünvanları yazdırırdı və dövlətin də kassasına pulu öz cibindən keçirirdi. imkanı olmayanlar isə dəfn mərasimini musiqisiz keçirirdi (Qəbiristanlıq Idarəsinin orkestri isə – tarçı. amma. özündən ölü adları. əslində. cürbəcür daraqlar istehsal edirdi. dəfn mərasimləri ilə bağlı rəqəmləri şişirtsin. 1982-ci il üçün illik plan birdən-birə 140 min artırıldı və oldu düz 598 min manat. mafə 27 manat 42 qəpiyə. Misal üçün – Əbdül Qafarzadə bütün bu rəqəmlərin hamısını əzbər bilirdi və ümumiyyətlə. əslində. küləyin altında çox qalanları ayda bir dəfə təzədən rəngləyirdilər və təzə əklillər kimi camaata satırdılar. yer almaq üçün vəsiqə 44 qəpik. bəzədilmiş tabutla 46 manat 92 qəpik idi. camaat ölüsünü mafə ilə aparıb dəfn elətdirirdi. Düzdü. bütün il boyu 30-40 əklil tamam kifayət edirdi – dəmir dözümlü material idi. sex. Pribaltikadan gətirtdiyi texnika və s. haqq-hesab işlərində Əbdül Qafarzadənin beyni kompüter kimi işləyirdi: öz şəxsi gəliri ayrıca. Xüsusən. əlbəttə. hər il 49 . dövlət gəliri ayrıca – 1980-cı ildə illik plan 430 min manat idi. Lakin planı doldurmaq üçün bunlar da azlıq edirdi və Əbdül Qafarzadə məcbur olurdu ki. ya Mirzəibiyə. 1984-cü il üçün illik plan qalxmışdı 770 min manata. Indi sex əklil əvəzinə çamadan. heç kim dəvət etmirdi. orkestr isə 54 manat 78 qəpiyə idi. çünki dəmir əklil alan ölü yiyələri o əklilləri heç bilmirdilər ki. Qəbirin birinin qazılması 4 manat 42 qəpik idi. diş fırçası. Əbdül Qafarzadə planı doldurmaqdan ötrü ölü sahiblərinə satmaq üçün nazik dəmirdən əklillər qayıran kiçik bir sex açmışdı və həmin rəngli dəmir əklilləri məcburi olaraq ölü yiyələrinə satırdı. sənədlərə görə. istifadə edilmirdi. diş fırçasını və palto düymələrini əklillərdən qənaət edilmiş qalıqların hesabına buraxır və bu məmulatın kiçik bir qismini (rəsmi sənədlərdə göstərilən material qalıqlarının verdiyi imkan müqabilində) rəsmi müqavilə bağladığı ticarət müəssisəsinin vasitəsilə plan hesabına dövlət kassasına keçirirdi. kamançaçı. o sex indi. Adət-ənənəyə görə tabutdan. ayaqqabı geyinmək üçün dabançəkən. yağışın. guya. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı bir o qədər də böyük qəbiristanlıq deyildi və bu qədər planı vermək. vanna asılqanı. əslində. daha əklil düzəltmirdi. asılqan. Əbdül Qafarzadə bu məhsulların da bəzisini qeydiyyatdan keçirmişdi. uzun sözün qısası. dəf çalan. Istifadəyə verilən maşının (katafalkın) saatı 3 manat 15 qəpiyə. gündə 815 arası (dəfn olunanların sayı qədər) əklil istehsal edirdi və bu qədər də əklil satırdı. sabunqabı. qəbirin üstündə yazı lövhəsi 1 manat 87 qəpik idi. imkanı olan öz ölüsünü basdırmaq mərasiminə məşhur sənətkarları dəvət edirdi. müasir avadanlıq.

otuz ildir ki. xitabət kürsüsünə qalxıb fikirlərini söyləyirdi (hərçənd yaxşı bilirdi ki. əvəzinə ortaya başqa bir xeyirli iş çıxırdı. Təşəkkürnamələr üçün ayrıca bir guşə yaratmışdı. plan hesabına dövlət kassasına keçiriləcəkdi. Rostov vilayətində ticarətlə bağlı Əbdül Qafarzadənin nüfuzlu və işgüzar tanışları var idi (Gürcüstanla Ermənistana isə elə Azərbaycan kimi baxırdı). az qala. qruppa ilə çəkilmiş fotoşəkillərdən ötrü müxtəlif ölçülü ayrıca (yəni dövlət üçün nəzərdə tutduğunu) haşiyələr düzəltdirib. planı artıqlaması ilə yerinə yetirməyim. Müəyyən olunmuş planlar yerinə yetirilməlidir və bu barədə heç bir söhbət ola bilməz. Fəxri Fərmanlardan. Fəxri fərmanlar. Əbdül Qafarzadənin belə işlərdə xüsusi duyumu var idi və indi də duyumu ona deyirdi ki. əslində. o da özü idi. üçüncü yerləri tuturdu (təkcə elə həmkarlar təşkilatından iyirmidən çox təşəkkürnamə almışdı) və Qəbiristanlıq Idarəsində bütün bu keçici Qırmızı Bayraqlar. başqa Qafqaz əyalətlərində. pulunu köçürmə yolu ilə ucuz qiymətə onlara satacaqdı və bu rəsmi pul da. çünki bütün yer üzündə ən çox etibar elədiyi bir adam var idisə. heç kim planı azaltmayacaqdı və əslində. bu haşiyələr yaxşı gəlir gətirəcək. dediyi fikirləri havaya püfləyir – elə yaxşısı da bu idi!). çox yaxşı. yuxarı təşkilatlara verilən hesabatlarda qabaqcıllar arasında nümunə göstəriləcəkdi. kommunal-məişət müəssisələrinin yarışında mükafata layiq birinci. daraqlar kimi daha da genişləndirmək olardı: Dağıstanda. gümüş suyuna çəkilmiş haşiyələrə saldırmışdı. xüsusən. işgüzarlıq amilinə çevrilirdi. ikinci. amma buna baxmayaraq. – Yoldaşlar! Planları yerinə yetirmək bizim hər birimizin təxirəsalınmaz vəzifəsidir. rəhbər təsərrüfat işlərində işləyirəm. əlbəttə. Əbdül Qafarzadə bu cür danışıqları işin başında duran adamlarla aparırdı. yaxın gələcəkdə bu cür haşiyələri kütləvi surətdə istehsal etmək istəyirdi. bir dəfə də olmayıb ki. hər dəfə Qəbiristanlıq Idarəsinin illik planı artırılanda əsl təsərrüfatçı bir adam kimi. üstəlik də Qəbiristanlıq Idarəsi qənaət etdiyi üçün mükafatlandırılacaqdı.. Mən. Həmin günəşli aprel səhəri Rayon Icraiyyə Komitəsindəki müşavirədə də Əbdül Qafarzadə söz istəyib xitabət kürsüsünə qalxdı. 50 . diş fırçaları. Sexdə düzəldilən həmin haşiyələr Əbdül Qafarzadənin xoşuna gəlirdi və o. hətta univermaq müdirləri səviyyəsinə enmirdi və bütün əməliyyatın təşkilini də öz üzərinə götürürdü. tutmurdu. pulun qiymətini və qədrini bilən bir nəfər kimi. Haşiyələri də gizli istehsal etməyəcəkdi. cürbəcür Fəxri fərmanlar alırdı. onunun ticarət rəhbərliyi ilə sövdələşə bilsə. məktəblərlə müqavilə bağlayacaqdı. kənd yerlərində elə haşiyələr yaxşı gedəcəkdi. Düzdü. heç olmasa. iclaslarda. Əbdül Qafarzadədə sövq-təbii bir etiraz baş qaldırırdı və yeri gələndə özünü saxlaya bilmirdi. planın artırılması onun üçün. dükan müdirləri. şəxsi bir təşəbbüskarlıq. ailələrdəki cavanların əsgərlikdən göndərdikləri fotoşəkilləri o haşiyələrə salıb evin divarından asmaq üçün. hər dəfə illik plan artırılanda Əbdül Qafarzadənin düşünüb gördüyü tədbirlər nəticəsində onun öz şəxsi qazancı da qat-qat artıq dərəcədə artırdı. Sövdə tuturdu.keçici Qırmızı Bayraq. Fəxri fərmanları. fabriklərlə. zavodlarla.. divardan asdırmışdı. böyüdülmüş ailəvi fotoşəkilləri. ailə başçısının böyüdülmüş fotoşəklini. iri rayonlardan. Təşəkkürnamələri öz əklil sexində düzəldilmiş. Sonralar o haşiyələrin də satışını çamadanlar.

narahat olurdu. təcrübəli..Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi M. – Amma onu demək istəyirəm ki. amma ürəyində fikirləşdi ki. Adi etikanı da gözləmirlər. – Sonra yenə üzünü zala tutdu. vicdanlı bir təsərrüfat işçisi kimi. lap açıq-aşkar qocalıram. gündəliklə bağlı şöbələrə yeni tapşırıqlarını verdi. Sözümün canı var. hörmətimiz var.Qəribli. indi isə on ikiyə işləyirdi və belə məlum olurdu ki. Neyləmək lazımdı? Əlbəttə. Əbdül Qafarzadə də birinci katibə baxdı. Bu dəfə Əbdül Qafarzadənin sözünü Rayon Icraiyyə Komitəsinin sədri Fərid Kazımlı kəsdi: – Bəs. əlbəttə. yoxsa yox. özünüzü tərifləməyin. onlar bu qurultunu eşidirlər. Əbdül Qafarzadənin sözünü kəsdi: – Bunları biz bilirik. planı artıqlaması ilə yerinə yetirməkdən ötrü gərək çox adam dəfn eləyəsən. – Qəbiristanlıq Idarəsinin müdiriyəm. bacısı. Anası. çıxış edənin sözünü kəsməsi əxlaqdan kənar hesab olunurdu.P. Onsuz da. – heç birinizin ora işi düşməsin. Sizə də qabaqcıl. bibisi. mən kommunistəm. çünki 218 nəfər az adam ölüb. əlbəttə. insafla baxaq. xalası. yuxusu olan bu altmış beş yaşlı adam. Amma indi gəlin məsələyə bir az. başqalarına nümunə göstəririk. tələsik özünü bu müşavirəyə çatdırdı. dəfn işləri ilə məşğul olan idarələrə adi iqtisadi meyarları tətbiq etmək olmaz. – Düz iyirmi beş ilə yaxındır ki. Odur ki. Bu belə. doğrudan da. sevinmək lazımdı. necə olsun. dayısı. oğlu. rəyasət heyətində yanında oturmuş rayon rəhbərlərinə baxırdı ki. rəyasət heyətində oturmuş rəhbər işçilər təəccüblə Fərid Kazımlıya baxdılar. biz sizi tərifləyirik. Amma mən özümü tərifləmirəm. Amma necə sevinəsən? Bəs plan? Axı. tələsik raykoma getdi. Mən hörmətli yoldaş birinci katibin burada olmasından istifadə edib bu barədə sizin qarşınızda söz verirəm. görsün. çox gözəl bilirdi və yəqin elə buna görə də yavaş-yavaş qızarırdı. qiymətinizə görə də çox sağ olun.. Fərid Kazımlı da bunu. yoldaş Qafarzadə. özlərini eşitməzliyə vururdular. Əbdül Qafarzadə eyni təmkin və ciddiliklə: – Mənim xüsusi bir təklifim yoxdu. rayon rəhbərləri isə. yoldaş müdir. mən. acından bu adamın qarnı quruldayırdı və o. – dedi.. birinci katib Yaşıllaşdırma Idarəsinə gedənəcən yenə də çörək yeməyə vaxt tapmayacaqdı. Keçən il bizim qəbiristanlıqda inişilə nisbətən 218 nəfər az adam dəfn olunub. planı artıqlaması ilə yerinə yetirəcəyik. çünki birinci katibin iştirak etdiyi iclasda başqa rəhbər işçilərin replika verməsi. Hörmətinizə görə də. deyəsən. yoldaş Kazımlı. nə bilim. Birinci katib isə yuxulu gözləri ilə zala baxa-baxa heç bir hərəkət eləmədi. yoldaşlar. sonra saatına baxdı: səhər yerindən duranda çay-çörək yeməyə vaxtı olmadı. yoldaş katib. saat on ikidə isə Rayon Yaşıllaşdırma Idarəsinin müşavirəsinə getməli idi (bu idarəni mərkəzi qəzetdə tənqid eləmişdilər). necə deyim. günün ikinci yarısı keçirəcəyi büro iclasının gündəliyini bir də gözdən keçirdi. müşavirədə iştirak edirdi və həmişə yorğun.. başı ilə təsdiq etdi və dedi: – Mən sizi lap yaxşı başa düşürəm. yüksək də qiymətləndiririk. Birinci katib zala baxıb yorğun gözləri ilə gülümsədi. Bizim də planımız var və canımızı qoyub yenə də həmişəki kimi. nə təklif eləyirsiniz? Plansız təsərrüfat olar? Zala pıçıpıçı düşdü. əmisi ölmüş 51 . Birinci katib gözünü saatdan çəkib yenə də Əbdül Qafarzadəyə baxdı: – Məni düzgün başa düşün.

mən planın əleyhinə çıxmıram. – Yox. 52 . yoldaş katib. kimsə. həm bu hissi keçirir. Sonra birinci katib üzünü Əbdül Qafarzadəyə tərəf çevirdi: – Davam edin.. M. qulaq asın. bu sözləri deyən. buradan nə nəticə çıxır? Fikir verirsiz? Mənzillərin yaxşı təmir olunması üçün ötrü. palçıq. misal üçün. necə deyərlər. Bütün bunlar planın artırılması ilə bağlı məsələlərdir. ya da ki. beş-on ştatdan ibarət kiçik bir yol təmiri sexi açaq. eyni zamanda tanımadığıbilmədiyi bir kimsənin də mənzilinin təmirinə kömək eləyir. Birinci katibin sifətindəki bu ifadə bircə anın içində yarandı və Fərid Kazımlı kimi hündürboylu. Kələ-kötür. Misal üçün. Mən onun əleyhinə çıxıram ki. dediyi bu sözlərə təəccüb edirdi və dünyanın faniliyi müqabilində bütün ciddi-cəhdlərin mənasızlığını fikirləşirdi. qəbiristanlıqdakı yol insanı ən son mənzilə aparan yoldur. nitq söylədiyi yerdəcə Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi ki.adamların hesabına. kimsə tamam başqa bir adamdır. qoy başqa dərd-sərimizi də deyim. yoldaşlar.. idarələrin. bir halda ki. o biri gərək maşını qəbiristanlığın axırına qədər dal-dala versin. əzələli idmançı bədəninə sahib olan bir adam o baxışların müqabilində bir göz qırpımında kiçildi. qalxmışam. danışan.. Indi mən deyim. cığır nə gündədir? Bərbaddan da bərbad. nə də mənəvi ehtiyacı var.P. heç özünün də xəbəri yoxdur ki. hansı sürücünün zoru güclüdü. Nə qədər demək olar?! Nə qədər yuxarı təşkilatlara bu barədə yazmaq olar?! Heç nə istəmirik. ərimənin şahidi oldu. elə bil ki. o biri hissəsi isə bu nitqə. Bunun böyük rəmzi mənası var. demək olar ki. çala-çuxur. sonuncu yol. əlini düyünləyib xitabət kürsüsünə döyəcləyə-döyəcləyə özü öz dediklərini təsdiq eləyən adam o deyil. Insanlar son mənzilə abad yolla getməlidirlər. enlikürəkli. bir sıra sahələrin. ən başlıcası isə bütün zal bu kiçilmənin. – dedi. darısqal.Qəriblinin bu baxışında qocalığın və yorğunluğun hələ məğlub edə bilmədiyi bir hökmranlıq. Fərid Kazımlı yenə də özünü saxlaya bilmədi və yenə də Əbdül Qafarzadənin sözünü kəsdi: – Deməli. hansı insafdandı? Axı. məişət xidmətinin maddi ehtiyacı olan sahələrinə ayırır... Bizim cəmiyyətimiz isə. söhbət hamam təsərrüfatından. siz planın əleyhinə çıxırsınız? Bu. əbəttə. hamısını bizdən alır və kommunal təsərrüfatının. mən bu hörmətli xitabət kürsüsünə.. əridi. Söhbət qəbiristanlıqdan gedir. –. bizim idarənin spesifikası nəzərə alınmır. Amma. ürək ağrısının hesabına planı artırmaq nə dərəcədə bizim ideologiyamızla düz gəlir? Hansı vicdandan. zalda tanış sifətlər görən. amiranəlik. həm də nitqinə davam edirdi. insanlar da çox ölməlidir ki. onların göz yaşının. elə özümüzə icazə versinlər. beləcə zala baxan. lap ağ oldu və birinci katib üzünü çevirib yanında oturmuş Fərid Kazımlıya baxdı. Deməli. Əbdül Qafarzadə daimi təmkini və ciddiliyi ilə: – Çox sağ olun. Qəbiristanlığın ortasında iki maşın qabaq-qabağa gəlsə. Bəs bizim qəbiristanlıqdakı yol. eyni zamanda. dünyada ən humanist cəmiyyətdir və bizim cəmiyyətimizin göz yaşları hesabına başa gələn bir şeyə nə maddi. az qaldı yox olsun. atasını dəfn eləyirsə. Maliyyə Nazirliyi qəbiristanlıqlardan gələn gəlirlərin. Yoldaşlar. yoldaş Qafarzadə. o cümlədən. Bəzən bu cür iclaslarda xitabət kürsüsündəcə. dəlləkxanalardan getmir. mənzillərin təmirinə. beynin bir hissəsi nitq edirdi. yoldaşlar. əzizləri onları plan hesabına dəfn eləsin? O biri tərəfdən də belə çıxır ki. Bu heç adicə etikaya sığışmır. siz də. qəzəb var idi.

Brejnev dostumuz gəldi.» – dedi. «–Necə olacaq?» – «Necə olacaq? Necə lazımdı. işləyir. Onda. gələcək naminə çarı taxtdan saldılar.. indi dili söz tutmur. qaldı kommunizmdə fəhlənin acından qarnının quruldamağına. həmin işıqlı gələcək naminə öz zümrələrindən ayrıldı. gecəgündüz keçirilən təntənəli iclaslarda gələcək naminə Brejnevin adına əvvəlcədən hazırlanmış məktublar qəbul edilir. Gələcək üçün yaşayırıq. iyirmi ildən sonra kommunizm qurulacaq (yəni belə çıxırdı ki. ya xitabət kürsüsündən. Bir dənə də olsun ekskavatorumuz yoxdur. kommunizm olanda nə olar?!»).. görəcəksən ki. Orasını da deyim ki... amma gələcək naminə işləmək davam etdi və Xruşşov bütün dünyaya car çəkdi ki. Yaxşı yadındadı. biz gələcək üçün işləyirik.. bədbəxt işləyən camaat!) özü üçün yox.yollarımızı düzəldək. axmaq kəndlilər işlərini-güclərini buraxıb gələcək naminə mübarizə apardı. elə də olacaq. gələcək naminə raportlar verir. day kommunizmdir. onda Qaratel soruşdu: «Yəni doğrudan kommunizm olacaq?» Əbdül Qafarzadə: – «Əlbəttə.. ya da rəsmi adamlarla söhbət zamanı bu sözləri deyəndə daxilən həzz alırdı. indiyəcən qəbiristanlıqda hər işi əllə görürük. O ki. medal qalmadı. əlimizdən gələni əsirgəməyək. Bir dənə də olsun kompressorumuz yoxdu. onların da yolu pisdir. Əbdül Qafarzadə indi kommunizmdə yaşamalıydı. yoldaşlar. bilmir. yazıb əlinə verdikləri kağızı da oxuya bilmir. ya əmək veteranı kimi. külüngdü.. evdə çörək gözləyən ac balalarının güzəranını daha da ağırlaşdırdı. adam başa düşə bilmir. Hər şey gələcək naminə. gələcək naminə planlar doldurulur. o gələcək iyirmi ildən sonra gələcək.. Xruşşov iyirmi ildən sonra kommunizm yaranacağını elan etdi. Gələcək naminə sürgünlərə getdilər. Müharibə zamanı milyon-milyon cavan o gələcək naminə canını qurban verdi. pionerlərlə görüşəndə. bu sözlər onun özünün özü ilə gözəl bir zarafatı idi. o zaman ki.. Stalin gələcək naminə özü də gecə-gündüz işlədi. o məktubları düzəldənlər və oxuyanlar yox. Qaraqum çöllərində güllələndi. işləyir. yaşasın belə kommunizm. – Bir sözlə.. hər il təmir eləyək. özü nişan. lap gedək başqa qəbiristanlıqlara da köməklik göstərək.. oxuyanda da cürbəcür elə səslər çıxarır ki. Bir dənə də olsun buldozerimiz yoxdu. – Və indicə deyəcəyi sözlərin daxilində doğurduğu gizli istehza çeşməyin arxasından baxan boz gözlərinin dibinə güclə seziləcək bir işartı verdi. həbsxanalara doldurdu və bu da işıqlı gələcək naminə idi. yoldaşlar. hamı (yəni o raportları... vedrədi. Televizor da deyəcək ki. bədbəxt oğlu bədbəxt nə deyir? Amma camaat yenə həmin gələcək naminə işləyir. Yazıq fəhlə qardaşımızdı. Şairlər də şerlər yazacaq ki. amma o gələcək gəlib çıxmaq bilmir ki.. Radio da deyəcək ki. hansı texniki inqilabdan danışırıq? Nə isə. qəzetlər yazıb: daha kommunizmdir. tez də çəkilib getdi və əlbəttə. Bu – Əbdül Qafarzadənin sevimli sözləri idi və hər dəfə. Xruşşov Stalinin cəsədini mavzoleydən çıxartdırdı. Dvoryanlar. onu deyirəm ki.). o qədər artıq kalori qəbul etdi ki. qırdı camaatı.. Inqilabçılar gələcək naminə canlarından keçdi.. Beldi. adam həyatı keçirmədi (deyirlər Kremldə də üstünə şinel salıb meşin divanda yatırmış. Bəs o gələcək nə vaxt gələcək? 53 . bəylər. yaxşı yaşaması üçün işləyir. adamın qarnı quruldayar də. fəhlələr. qorxunu-ürkünü götürdü (ona görə də indi bu boyda ölkədə bu cürə özbaşınalıq yaranıb!). gələcək naminə vərəm tutub Sibir tayqalarında qurda-quşa yem oldular. gələcək nəsillərin rifahı üçün. bəs. Iyirmi ildən sonra səhər yerindən duracaqsan.. bilin və agah olun: day kommunizmdə yaşayırıq. heç kimin o istehzadan xəbəri olmadı. başuva dönüm sənin.. camaatı da işlətdi gələcək naminə. orden. hamısını taxdı döşünə.

Qəribli kimi!) balaca hakimi-mütləqlərdən tutmuş lap yuxarılaracan rüşvətlərlə alınır.. o – trolleybus parkının rəisinə. həmin yüzdə bir qəpiyi vur milyona. rəis özündən böyüyünə. rüşvət belə ayaq alıb yeriyir. öz işini gör. bir cürə hərəkət edib. Əslində. hökuməti də. haradan istəyirsən və hara istəyirsən. medallar da. Masştabla fikirləşir. yuxuya getməzdən əvvəl dünyanın işləri barədə və o cümlədən. deputatlıq da rayon ölçülü bu cür (M.. Sovet Ittifaqında fəhlədən tutmuş partiya işçilərinə qədər. pul qazanırdılar..ölməyi) dünyanın ən axmaq və mənasız bir işi hesab edirdi və hərdən gecələr.. briqadir bir az böyüyünə verirdi. Quldarlıq dövründə də belə olmayıb. ezamiyyətə getmək. hər şeyi necə dəqiq bilir. bundan artıq ictimai əxlaq pozğunluğu ola bilməz. buna söz ola bilməz. sonra daha iki çıxış oldu. Ən yaxşısı şübhəsiz ki. elədikləri də ancaq özləri üçün idi: trolleybus sürücüsü hökuməti aldadıb bilet pulunu özü üçün qazanırdı və o puldan öz briqadirinə də verirdi. öz fikirlərini səlis ifadə edir. vur trilyarda. Indi Brejnevin vaxtında ki. Əbdül Qafarzadə həmin günəşli aprel səhəri Rayon Icraiyyə Komitəsindəki müşavirədə çıxışını gələcəklə başa vurub xitabət kürsüsündən aşağı düşdü.. Bakı sakinlərinin təəssübünü çəkir. quruluşu da beləcə ələ salırsa və camaat – əksəriyyəti partiyaçıdır. Hamıdan əvvəl Əbdül Qafarzadənin özü gözəl bilirdi ki. Bütün bunları fikirləşəndə Əbdül Qafarzadə az qalırdı Sovet Ittifaqının təəssübünü çəksin. vur milyarda.. Xruşşovun da ipinin üstünə odun yığmalı deyildi – bu da məlum məsələdi. bir cürə fikirləşib. Sonra gülümsəyirdi: eybi yox. bu xitabət kürsüsündən partiyanı da.P. – dedi. başa düşürsüz. Əbdül Qafarzadə işin içində olan. insan ki. necə nağıllar yaradıb.. pul qopardan adamların azı altmış faizi kapitalist ölkələrində acından ölərdi. – Belə baxsan kiçik bir təsərrüfatın rəhbəridir. bu sistem də eləcə bir gələcək məfhumu yaradıb və o məfhumun köməyi ilə yüz milyonlarla əhalini idarə edir. qədim Romada da belə şey görünməyib. kənd sovetindən tutmuş partiya qurultaylarınacan bütün ölkə miqyasında keçirilən iclaslar teatr tamaşalarına çevrilib (çıxış edənlər də – artistlərə!). ordenlər.. gələcəkdə hər şey düzələcək. xalqın interesini güdür. gülümsəyib başını bulayırdı: «– Pay atonan. çünki bu adamlar burada heç nə eləməyib maaş alırdılar. həmin gələcək barədə fikirləşəndə bu adam belə bir qərara gəlirdi ki. bu Brejnev idi: təriflə. o da bir az yuxarıya və o trolleybus biletindən qəpiyin yüzdə biri də olsa. xitabət kürsülərindən isə bunun tamam əksini demək.. təsərrüfat rəhbərlərindən tutmuş şairlərə və alimlərə qədər hökumətdən maaş alan. sonra saat on ikiyə az qaldığı üçün birinci katib qalxıb özü maşavirənin işinə yekun vurdu və bir o qədər çıxış eləyənlərin içində təkcə Əbdül Qafarzadənin çıxışının üzərində dayandı: – Görürsünüz. neçə manat eləyir? Stalin cəllad idi– əlbəttə. 54 . buna ancaq Sovet Ittifaqı dözə bilər. Allahın yanına. əsatirlər yaradıb. əslində. ən başlıcası isə.. mətbuatda bunun tamam əksini yazmaq – heç bir cəmiyyətdə bu dərəcədə bir riyakarlıq olmayıb və Əbdül Qafarzadə fikirləşəndə həmin riyakarlığı o qədər canlı təsəvvür edirdi ki. gedib çıxırdı lap yuxarılara. Buna görə də əhali heç nəyə inanmır və cəmiyyət də buna görə bu qədər pozulub. Lakin iqtisadi problemlərdən tutmuş vətəndaşlıq problemlərinəcən. billah.Əbdül Qafarzadə o mücərrəd gələcək naminə işləməyi (. qonaqlığa getmək olub. yalançı əmək raportları bütün dünyanı başına götürüb. işdən baş çıxaran təcrübəli bir adam idi və buna görə də tamam əmin idi ki. az qala.. yoldaşlar. vallah.». komsomolçudur!– da beləcə əl vurursa..

– Lakin. Axırda da lap gül elədi: – Yoldaş Qafarzadə düz deyir. elə bil ki. Əbdül Qafarzadə yazı mizinin üstündəki təzə qəzetlərə baxdı. Əbdül 55 . uzan. Elə bilirsiniz mən bilmirəm? Bilirəm. xeyirxah tərzdə danışan ağsaqqal adamın əvəzinə indi Fərid Kazımlıya tamam qəddar bir adam baxırdı. müdrik deyir. Iclas qurtaran kimi. lakin əlinizdə kağız olmayanda adam başa düşmür ki. bütün planlar (bu sözləri də deyəndə barmağını üç-dörd dəfə xitabət kürsüsünə vurdu və təkrar etdi: «–Bütün planlar!») artıqlaması ilə yerinə yetirilməlidir ki.. Sizin çoxunuz danışdı burda. – məntiq məntiq yerində. dedi ki. günortaya nə bişirsin. az qaldı tamam yox olsun. işlə yaşayır. amma bircə gün də qəzetsiz dayana bilməzdi (bir də ki. – onun sözünü kəsmə!. hamısı yaxşı bilirdi. bayaqdan nəsihətlər verən. sonra da onlara baxan zaldakılar əl çalmağa başladılar. Sevil də gedib konservatoriyaya.masştabla. uzaq başı iki yüz qram araq içərdi. lazım bildiyi göstərişlər verdi. Cavanlar çoxdu bu zalda. – Birinci katib bu sözlərin təsirini daha da artırmaqdan ötrü barmağını üç-dörd dəfə xitabət kürsüsünə vurdu və əvvəlcə rəyasət heyətində oturanlar. Bax beləcə. sonra da soruşdu ki. Kazımlı. amma kabinetinə girən kimi (gözləmə otağında da tösmərək bir oğlanla arıq və əcaib bir kişi. özüm gəlib bir şey düzəldərəm. istirahət elə. Bütün siqnallar gəlib çatır mənə. fırlanıb. yaxşıdır. bilir nə edir və kiminçün edir. Əbdül Qafarzadənin Rayon Icraiyyə Komitəsindən çıxıb Qəbiristanlıq Idarəsinə gəlməyi heç qırx dəqiqə çəkmədi. deyəsən. bu zalda oturanların demək olar ki. əridi... ərisə də bu.. işdən başı çıxır. katibə qız (Idarədə katibə ştatı yox idi. Fərid Kazımlı nə qədər kiçilsə də. işə canı yanır. amma. plan isə plan yerində. Əbdül Qafarzadə acıqlandı ki. Sizin çoxunuzu qoymuşuq rəhbər işə.. Birinci katib planın vacibliyi barədə danışdı. Rayon Icraiyyə Komitəsinin sədri Fərid Kazımlı yoldaşın katibəsi Ayna xanım zəng eləyib. lakin çoxunuzun öz işinizdən xəbəriniz yoxdur. yoldaş Qafarzadə. Gələcək naminə hər birimiz əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. narkotik bir maddə kimi. Bu adam siqaret çəkmirdi. – birinci katib bu dəfə də üzünü zalda oturmuş Əbdül Qafarzadəyə tutdu. müvəqqəti balacalaşmadı – zalda əyləşənlərin işi dolanıb. rayon bütün göstəricilər üzrə sosializm yarışının qalibi olsun. yenə də gəlib Fərid Kazımlıdan keçirdi.). zala toplaşmış bütün təsərrüfat rəhbərlərinə planların artıqlaması ilə yerinə yetiriməsi üçün var qüvvələrini səfərbərliyə almaqlarını tapşırdı. Fərid Kazımlı yenə göz-görəti kiçildi.. buna baxmayaraq. Sən də.. Dəstəyi Qaratel özü götürdü. onu gözləyirdi. heç nə bişirmək lazım deyil. bax. öyrənin bu təcrübəli təsərrüfat işçisindən. sədr sizi çağırır. Əbdül Qafarzadə elə Rayon Icraiyyə Komitəsinin binasının birinci mərtəbəsindən evə zəng elədi ki. Qəzet. qəbirqazandı – işə götürmüşdü) xəbər verdi ki. tarixi kitabları çox xoşlayırdı). bu qızı fəhlə ştatı ilə – guya. ona görə ki. görsün Qaratel necədir. – birinci katib üzünü Fərid Kazımlıya tutdu və yenə də bircə anın içində birinci katibin sifətinin ifadəsi dəyişdi. Amma Qafarzadənin danışığında dəmir məntiqə fikir verdiniz? Niyə belədir? Ona görə ki. tez-tez saatına baxabaxa (və qarnı quruldaya-quruldaya. öyrənin Qafarzadədən. Bu da sənin gələcəyin. içkiyə aludə deyildi – hərdənbir kefinə düşəndə yüz-yüz əlli.) geridə qalanlara xəbərdarlıq etdi və çıxışını bu sözlərlə qurtardı ki. nə deyirsiniz.

sonra da lap professor eləyər. ora gəlib-gedənlərin hamısı bilirdi ki. kişi məşğuldur. sonra Rayon Icraiyyə Komitəsinə getdi. – Instituta da qoyar səni. işə avtobusla gəlibgedir. Əbdül Qafarzadə içəri girəndə sədr geniş mizin arxasında oturmuşdu və «Azərbaycan gəncləri» qəzetini iki səhifə boyu açıb qarşısında tutmuşdu. əgər istəsə.. bax mizin arxasındakı o geniş açılmış qəzeti və o barmaqları beləcə 56 . Amma o gözəl katibə qız nahaq qızarırdı. heç kimlə işi yoxdur. adi adamdı.. Əbdül Qafarzadənin on gündə bu qıza heç əməlli-başlı baxmağa vaxtı olmamışdı. həmin günəşli aprel günü Əbdül Qafarzadənin qəzetinin vaxtı keçirdi. çalışıb onun rəğbətini qazanmalıdır. «Literaturnaya qazeta»da. Məktəbi bitirdikdən sonra bir neçə il instituta girə bilməmiş və gəlib qəbiristanlıqda katibə işləməyə məcbur olmuş bu gözəl cavan qız ürəyində Əbdül Qafarzadədən həm qorxurdu. bircə günün içində yerlə yeksan elətdirər. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının yanındakı Sulu dərənin suyunu bir günün içində boşaldar.Qafarzadənin gündəlik həyatına daxil olmuşdu və qəzetlərin oxunuşu da xüsusi bir rituala çevrilmişdi: günorta təxminən on iki ilə bir arası – yəni indiki vaxt – yazı mizinin arxasına keçirdi. Əbdül Qafarzadə kimdir və əlbəttə. – Gözləyir sizi. Bakının girəcəyindəki o Qurd qapısı dikdiri ki var. sonra rus dilində – bir-bir götürüb oxumağa başlayırdı. Indi Əbdül Qafarzadə də fikirləşdi ki. geyim-keçimi də. həm də bütün içinə qəribə bir maraq çökmüşdü: baxırsan. Qəbiristanlıq Idarəsində işə başlamışdı və bu on gün müddətində qızı yaxşı başa salmışdılar ki. amma buna baxmayaraq. amma Ayna xanım – ömrünün son on beş ilini yalnız Fərid Kazımlı ilə işləyən. Qafarzadə. Qafarzadə (bu qadın da sədr kimi tabelikdə işləyən adamları yalnız famili ilə çağırırdı). mizin arxasında yalnız geniş açılmış qəzet və Fərid Kazımlının qəzeti hər iki tərəfindən tutmuş iri və ətli barmaqları görünürdü. – demişdi. amma o gülüşdə gizli bir kin-küdurət var idi.. Bədurə xanım bu sözləri deyib gülmüşdü.» Düzdü. özü də birinci səhifədən yox. qəzet oxuyur və ona mane olmaq olmaz. aspiranturaya da düzəldər. – Və Ayna xanımın sədrin kabinetinə girməyi ilə çıxmağı bir oldu. pencəyinin döş cibinə zərf qoydu. Iyirmi ildən artıq bu idarədə makinaçı işləyən Bədurə xanım isə üç gün bundan əvvəl Əbdül Qafarzadənin kabinetinə işarə edərək «– Çalış.. gözlərini mizin üstündəki təzə qəzetlərdən çəkib katibə qıza baxdı. Nə isə. sonuncu səhifədən oxumağa başlayırdı və bütün sahələrə həsr olunmuş yazıları oxuyurdu və bu vaxt Qəbiristanlıq Idarəsində işləyənlərin. düzdü. Bəzən qəzetlərdə gülməli. keçin. Əbdül Qafarzadə yenə də avtobusa minib əvvəlcə evə getdi.. səliqəlidi. əcaib-qəraib fotolar çap edib altında yazırlar: «Bunun mənası nədi?» Xüsusən. çeşməyini dəyişirdi. çünki o dəm Əbdül Qafarzadənin təbəssümünün bu qıza heç bir dəxli yox idi və ümumiyyətlə. indi. Fərid Kazımlı bir-bir rəhbər vəzifələri dəyişdikcə o da öz işini dəyişib (Fərid Kazımlının idarə maşınının sürücüsü də belə idi) hər yerdə ona katibəlik eləyən bu yaşlı və təcrübəli qadın Əbdül Qafarzadəni görən kimi: – Bir dəqiqə dayanın. həmişə eyni bir ardıcıllıqla düzdüyü qəzetləri – əvvəlcə Azərbaycan dilində. amma on gündü əynində elə eyni kostyumdu. Beş-altı nəfər sədrin qəbulunu gözləyirdi. Əbdül Qafarzadə istəsə... qız artıq bilirdi ki.. gülümsədi və o cavan katibə qız Əbdül Qafarzadənin təbəssümünü özü bildiyi kimi yozdu və qızardı: o cavan katibə cəmi on gün idi ki.

Əbdül Qafarzadə yenə də gülümsəyib: – Elətdirməzsən. Dəmir məntiqə nə deyəsən? Buldozer istəyirsən. – Salam. çünki Əbdül Qafarzadənin Mərkəzi Komitədə də. elədi... qəzeti aşağı saldı və böyük. yalan deyirdilər – bilmirdi. bürokratlar. – Salam Allah kəlamıdı... bir buldozer versinlər sənə. deməyin ki. – Mən də indi bir buldozer verdirsəm sənə.. bunun mənası nədi? Əbdül Qafarzadə gülümsədi. Qafarzadə belədi. əriyib yox olmuş adam deyildi. zavod işləyir. 57 .çəkib göndərəsən qəzetə ki.. – Bayaq katib dedi də. yoldaş Kazımlı! Sədr qəzetin arxasından: – Bayaq salamlaşmadıq?– soruşdu. yoxdu də. bu Əbdül Qafarzadənin kimlərəsə bağışladığı üzük indi Leonid İliç Breynevin qızı Qalinanın barmağındadır. qəbirqazanların da ştatını minimuma qədər ixtisar elətdirim? Hə? Əlbəttə.. Sabah da biri soruşanda. buldozer yollayarlar sizə. Görmürdün. yaraşıqlı çeşməyinin arxasından zəndlə Əbdül Qafarzadəyə baxdı: – Allaha çox inanırsan? – Mənim inanıb-inanmamağımdan nə asılıdı.. qarnı elə guruldayırdı. hər halda. çünki o üzüyün elə bir yüksək uçuşu müqabilində Fərid Kazımlı çox kiçik adam idi. tükü tükdən seçirdi və bilirdi ki. heç bir şəxsi maddi marağım yoxdu mənim. deyəcəksən ki. O üzük hardan gedib o barmağa girib – Fərid Kazımlı bunu bilimirdi. qəbirqazanları texnika ilə əvəz etmək istəyirəm. Əbdül Qafarzadə istəsə onun özünü bu sədrlik kreslosundan aşırar. katib elətdirər! Tapşırar. əmr eləyim.. hə? Əbdül Qafarzadə xüsusi dəvət gözləmədi və mizə yaxın kürsüdə sədrlə üzbəüz oturdu.. yoxsa da. necə olar? – Verdirməssən! – Niyə? – Çünki dünyagörmüş adamsan.. işdən qovdurar. var. Fərid Kazımlı daha dözə bilmədi. onda nə demaqoqluq edirsən? Yəni ki. tam əzəməti ilə görünmürdü və ən başlıcası isə. Fərid Kazımlı bu kabinetdə bayaq birinci katibin baxışları altında kiçilmiş. amma. amma. Moskvada da mükəmməl adamları və dostları var idi. bax. bunu Fərid Kazımlı özü də çox yaxşı başa düşürdü. laqeydlər verməyiblər. – Mən elətdirmərəm.. deyirdilər). Fərid Kazımlı belə işlərdə uşaq deyildi. yoldaşlar. – Bəs. – dedi. Əbdül Qafarzadənin yanında da bu kabinetə layiq şəkildə. hər halda. elə bil. Hə? Indi necədi. yoldaş Kazımlı? Varsa.. hə?. – Texnika istəyirsən? Buldozer. çünki özü bunun mənasını yaxşı bilirdi. Rayon Icraiyyə Komitəsinin iclas protokollarına baxın. orda yadından çıxır. kompressor da! Katibin bir sözünü kim iki eləyəcək? – Katib tapşırandı bu on ildə tapşıraydı də! Burda deyirsən. Deyirdilər ki (doğru deyirdilər. mən həmişə texnika istəmişəm. gedin. hə? Əbdül Qafarzadə gülümsədi və yenə də cavab vermədi.

dovşan-zadıq? Əbdül Qafarzadə bu sözləri yalnız katibin qarasına demirdi. ancaq. – Beləsiyçün nə dost? – O boyda hörmət elədin ona!. diş həkimi Nəcəf Ağayeviçin o çil-çil kürən sifəti. çünki haçansa yəqin ki... giriş üçün bir söz tapmayıb (bir də ki. diş həkimi Nəcəf Ağayeviçin çil-çil kürən sifəti. elə bil.. Fərid Kazımlı bu sözdən.. Buna bir dəniz hörmət elə. məqsədəuyğun ki. bir dəqiqənin içində başını kəsib tullayar.. deyəsən. Fərid Kazımlı açıq-aşkar həyacanlı idi. xoruz pipiyi kimi qıpqırmızı saçı. səhər tezdən yanına çağırdı və nəsə təcili bir iş olduğunu başa düşən Əbdül Qafarzadə səhər tezdən Rayon Icraiyyə Komitəsinə getdi.. kirpikləri yenə də gəldi durdu kişinin gözlərinin qabağında. hesab elədi. qoca kişidi də. başa düşmürsən.. – Pişik keçdi aranızdan? Fərid Kazımlı iki qoluyla da mizin üstünə dirsəklənib nazik çənəsini əllərinin arasına aldı və Əbdül Qafarzadənin boz gözlərinə baxdı. o qıpqırmızı saçı. elə bil ki. Əbdül Qafarzadəni görən kimi: «– Gəl əyləş!. çünki. bu kiçik sükut ərzində Əbdül Qafarzadə hər şeyi beynində götür-qoy edir. özü də qazdan ayıqdı!. Əbdül Qafarzadə ilə söhbətdə girişə nə ehtiyac var idi?) birbaşa mətləbə keçdi: «– Kişiyə qızıl lazımdır!» – Əbdül Qafarzadə iri çeşməyini gözünün üstündə düzəltdi və diqqətlə Fərid Kazımlıya baxdı: «– Hansl kişiyə?» «– Katibə də. uşaqsan!. qaşı. sonra Əbdül Qafarzadə birdənbirə o keçmiş hadisəni xatırladı... Qəribliyə!» Araya kiçik bir sükut çökdü və Fərid Kazımlı yaxşı başa düşürdü ki. mənə gedib.. (hələlik bilməmişdi.Qəriblinin başına nə oyun açıb. onsuz da. qaşı. Bayaq gördün mənə necə baxdı? Köhnə qurddu! – Qurddu.» – dedi. qurd. nə oldu? – dedi. bu sözlərdə Fərid Kazımlının özünə də növbəti bir xəbərdarlıq var idi. qurddu.. o cümlədən. çənəsini əllərinin üstündən qaldırdı. Bəs biz nəyik. sonra kürəyini qalın və yumşaq kreslosunun söykənəcəyinə söykəyib əlini yellədi: – Əşşi..P. Əbdül Qafarzadə yenə də gülümsədi. heç uf da deməz! Belə baxırsan. Əbdül Qafarzadə həmin qazdan ayıq adamın – Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi hörmətli M. ..). bəlkə də heç bilməyəcəkdi. qurd olsun da. kirpiyi gəlib gözlərinin qabağında dayandı və kişi gülümsəyə-gülümsəyə: – Bəs dost idiniz katiblə. – Sonra zəngi basıb Ayna xanımı çağırdı: «– Heç kimi içəri buraxma!» – Ayna xanım bu tapşırığa təəccüb etdi. səhərdən axşama kimi qarnı quruldayır. əslində. Fərid Kazımlı da bilməmişdi ki.. bir balaca səksənən kimi oldu. çünki Fərid 58 . birbaşa sədrin kabinetinə keçdi.– Sən onu hələ yaxşı tanımırsan. Bu hadisə bir neçə il bundan əvvəl olmuşdu və aradan keçən müddət ərzində heç kim. Bu hörmət qanandı? Ağlın. biləcəkdi. Əbdül Qafarzadə yanında olanda içəri heç kimi buraxmırdı. Fərid Kazımlı yəqin ki. O zaman Fərid Kazımlının özü telefonla Əbdül Qafarzadənin evinə zəng çaldı. bu boz gözlərə diqqətlə baxanda Fərid Kazımlı həmişə nəsə narahat olurdu və bu dəfə də gözlərini qarşısında oturmuş bu adamın boz (və soyuq! Hətta gülümsəməyinə baxmayaraq da soyuq!) gözlərindən çəkdi: – Bununla dost olmaq olar? – dedi. sən də elə danışırsan.

» Fərid Kazımlı: «–Yaxşı. pusqudan sıçrayırdı. Amma – Əbdül Qafarzadənin boz gözləri gülümsədi – bu işləri hələ bilmək olmaz. daha doğrusu. Bilmirsən. – yaxşı tanıyır səni!. söz-söhbət olmayacaq da! – dedi. heç vaxt pusqudan çıxmırdı. Mirzəibinin çoxdankı müştərisi idi. niyə məni seçib? Elə indi də fikirləşirəm. əvvəlcə bu söhbətdən şübhələndim. ucuz olsun. Fikirləşdim ki.. amma bu bir şakər idi. deyir də. həkim Nəcəf Ağayeviç. M. – mən deyəcəyəm ona. kanalizasiya belə gəldi. qaz kəməri belə getdi. Qəriblinin adını verməzdi. – Fərid Kazımlı qollarını açdı: «–Çox bahadı!. Mənim də sənnən başqa gümanım gələn bir adam yoxdu.Qəribliyə min manat yox.. istəyirəm onu qızıla çevirim. Bunun day nəyi bahadı?. sonra xəbər eləyərəm». Əbdül Qafarzadənin şübhə yeri qalmasın: «–Dünən çağırmışdı məni. hər şey. – dedi. Fərid Kazımlı hər bir qızıl onluğun qiymətini M. beş-altı dəfə təkrar elədi ki.Kazımlının fikrincə.. Əbdül Qafarzadə: «– Ona görə səni seçib ki. eyni zamanda. – dedi. – dedi. – dedi. Fərid Kazımlı başa düşürdü ki.» «– Birini neçədən istəyir?» Fərid Kazımlı: «– Qiymətini. odur ki.. amma o xəstələrin və protez sahiblərinin çoxunun xəbəri yox idi ki. Səhərisi gün Fərid Kazımlı xəbər verdi ki. gətirib onun üstünə çıxartdı ki.» Fərid Kazımlı: «– Bilmirəm. Əlbəttə.P. hər şeyi açıq və olduğu kimi danışdı ki. gizlətməyin nə mənası var idi. qocalmışam. hazır deyildisə.. birinci dəfə deyildi ki.» – dedi. Fərid Kazımlının söylədiyi kimi olmuşdu. vəssalam. Fərid Kazımlı həqiqəti deyirdi. adamın cibində bir qara qəpik də qalmır!.. Fərid Kazımlının da əldə edəcəkləri o pula ehtiyacları yox idi.P.» Yəqin ki. nə də bu mənim adamımdı!. Düzdü. xüsusən də ağzında protez gəzdirən bir çox sakinlərinin arasında böyük nüfuzu var idi. işdən getmək üçün ərizə verəcəyəm.. yoxsa bu qızılları Fərid Kazımlı özü üçün istəyirdisə... heç kim heç nə bilməyəcək. bir az pulum var. tamam arxayınçılığıydısa. nəsə xoşuna gəlmirdisə. küçələri qaydaya salmaq lazımdı. Başqası üçün də istəsəydi. – Hər nə isə... özün bilirsən. tanış olurdular. şikar tam hazırıydısa. oyun idi. xəsisin biridi.. gözəl bir diş həkimi idi və Bakının.P. pensiyaya çıxmaq istəyirəm. Əbdül Qafarzadənin beyni belə işlərdə pusquda dayanmış ağıllı və yırtıcı bir canavar idi. Qorxuram razı olmasın. bütün varım-yoxum budu! Yalançının atasına lənət! Soyanda elə soyur ki. bəlkə də lap xəstəlik.. iki yüz əlli dənə onluq qızıl istəyir.. Diş həkimi Nəcəf Ağayeviç Əbdül Qafarzadənin. həqiqətən. – qiyməti deyərəm özünə.. Sözdü. Ordan-burdan söhbət elədi. həqiqətən.. əmması varıydısa.. Düzü. ərizə verəndi o?! Sonra da yavaş-yavaş fırlatdı-fırlatdı. Nə mən bunun adamıyam. Bu işi başqa adama etibar eləyə bilmərəm. mən nə bilim. Əbdül Qafarzadənin də.. aşağısı min iki yüz manat deyəcək...» Sonra bu sözlərin bir az həddən artıq kobud səsləndiyini hiss edib əlavə etdi: «– Etibar edir sənə!. bu pulun hər min manatının azı iki yüz manatını Əbdül Qafarzadə özünə götürəcək və Əbdül Qafarzadə də bilirdi ki... gərək mənə kömək eləyəsən!.. pulum azdı.» Əbdül Qafarzadə: « – Bunun elə beş yüz manatı qarantiyadır ki... M. Yox. Özün bilirsən!. uzun 59 . bu kürən və naməlum yaşlı kök adam. dişi xəstələnmiş. çünki bunun heç bir mənası yox idi.» Əbdül Qafarzadə boz gözlərini eləcə Fərid Kazımlının gözlərindən çəkməyərək: «– Biri min manata düzələr. yorulmuşam... aramız elə açıq deyil bununla. ildə üç-dörd dəfə hörmət eləyirəm ona. sonra da başladı ki.Qəribli deyilən qiymətə razıdır. Nə isə..

eləcə də xalqlar dostluğu sahəsində əldə edilmiş misilsiz nailiyyətlərdən gedirdi. şüşələrdən bircə gecənin içində şüşəbənd düzəltdirdi və dördüncü mərtəbədəki o şüşəbəndin küçəyə baxan hissəsində iri və yaraşıqlı qırmızı hərflərlə: Sov. həmin eyvanı həmişə külək tuturdu və küləyin əlindən hətta yayda da eyvana çıxıb hava almaq. Leonid İliç Brejnevin marşal paltarında. maddi-mədəni quruculuğun hər bir sahəsində. Lenin mükafatlarıyla. o cümlədən. tanışlıq da. Azərbaycan Respublikası da Sov. görüşlərin bu cür ruh yüksəkliyi ilə dolu coşğun bir çağında həkim Nəcəf Ağayeviçin yeganə qayğısı Bakının havası nisbətən təmiz olan dağlıq hissəsindəki mənzilinin küçəyə baxan böyük eyvanını şüşəbənd elətdirməkdən ibarət idi. Bir şüşəbənd məsələsindən ötrü yüksək rütbəli şəxslərə müraciət etmək ayıb idi.Brejnevin əsərlərini oxuyurdu (buna görə də SSRI Ali Soveti Rəyasət Heyəti tərəfindən Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldü!).I. saysız-hesabsız orden və medal lentləri ilə dolu böyük şəklini (bu şəkli də Azərbaycan Rəssamlar Ittifaqının Bədii Fondunda əvvəlcədən sifariş verib. şairlər keçici Qırmızı bayraqlar haqqında uzun və əsl bayram təntənəsinə layiq şerlər yazırdı.illərdir ki.rüşvət də kömək eləmirdi. hər yerdə söhbət iqtisadiyyatın. yerinə düşməzdi. Belə bir vaxtda. gizlin qızıl alveriylə də məşğuldur və bu sahədə də müştərilər arasında böyük nüfuz sahibidir. Həkim Nəcəf Ağayeviç usta çağırıb bir-iki dəfə bu eyvanı şüşəbənd eləməyə cəhd göstərmişdi. təntənəli iclasların. fəxri adlara layiq görülürdü. IKP-nın XXVI Qurultayına hazırlaşırdı. demək olar ki. Ümumiyyətlə. kiçik rütbəli şəxslər isə yüksək rütbəli şəxslərin qorxusundan icazə verə bilmirdilər. təkcə o onmərtəbəli binanın yox.U. xitabət kürsüləri. mümkün deyildi.Çernenko ilə birlikdə 1978-ci ilin sentyabr ayında Bakıya gələrkən Azərbaycan paytaxtına Lenin ordeni təqdim olunmasına həsr edilmiş təntənəli iclasda dediyi və bütün Sovet Ittifaqına səs salan sözləri: Şiroko şaqayet Azerbaydjan! 60 . mətbuatın. təsərrüfatın. Məsələ burasında idi ki.I. IKP-nin XXVI qurultayına eşq olsun! – sözlərini yazdırdı. nərd oynamaq. həyatın da hər üzünə hazır bir usta idi. amma axşam milis idarəsindən gəlib sökmüşdülər. IKP MK-nın yenicə seçilmiş katibi K. Günlərin bir günü həkim Nəcəf Ağayeviç dörd-beş usta çağırıb əvvəldən hazırlatdığı taxtalardan. döşü Qızıl ulduzlarla. binanı tikəndə Bakının küləyini nəzərə almamışdılar. bir sözlə. Brejnevin Sov. gözəl artist Vyaçeslav Tixonov hər axşam Mərkəzi televiziyada özünəməxsus bir sənətkarlıqla L. hamı mükafatlandırılırdı. şüşəbənd salınsaydı. amma o eyvanı şüşəbənd eləmək üçün də heç cürə icazə almaq mümkün deyildi (guya. radio və televiziya Leonid İliç Brejnevin atalıq qayğısından danışırdı. O vaxtlar bütün ölkə. iş gəlib elə bir nöqtəyə dirənmişdi ki. həkim Nəcəf Ağayeviç çox diribaş adam idi və evində işlətdiyi alman diş qurğusunun qarşısında inamla dayandığı kimi. çəkdirib evə gətirmişdi) o şüarın üstündən asdırdı və bununla da kifayətlənməyib L. çay içmək. yeni salınmış bütün o yeni prospektin arxitekturası pozulurdu). qəzetlər.

Qonşular. mənzillərə işıq düşmürdü və Nəcəf Ağayeviç bu fürsətdən istifadə edib öz eyvanına vurduğu şüarları. istratil stolko deneq!». vasitəçi həmişə Mirzəibi olmuşdu. Siyasi Büroya. düzdü. ən firavan həyatlardan birini sürürdü.. amma. ərinin gözəl köməkçisi olmaqla bərabər. nə də yuxarı təşkilatlarda heç kim çürət eləyib gəlib bu şüşəbəndi sökə bilmədi. L. amma qonşulardan fərqli olaraq. Fərid Kazımlı ilə həmin qızıl söhbətindən sonra. bu iş tamamilə Mirzəibinin öhdəsinə düşürdü. belə də olmalı idi– Mirzəibi həkim Nəcəf Ağayeviçlə danışdı. O zaman Nadejda Fyodorovna özünü saxlaya bilməyib başını bulaya-bulaya tənə ilə ərinə dedi: «– Im vsem to oboşlos besplatno! A tı. hətta xüsusi ehtiyac hiss edəndə Leninin mavzoleyinə («Əziz Vladimir İliç! Sən ölməmisən. indi onun mənzilinə işıq düşürdü və Nadejda Fyodorovna da təskinliyi bunda tapırdı. ya rəsmi sənəti.I. Rayon Icraiyyə Komitəsi növbədənkənar iclasında xüsusi qərar qəbul edib. bu işdən çox razı qalmışdılar. nə rayon Icraiyyə Komitəsində. özü heç vaxt bilavasitə Nəcəf Ağayeviçlə əlaqəyə girməmişdi.bundan sonra nə milis idarəsində. Nadejda Fyodorovna gözəl diş texniki. çünki Əbdül Qafarzadəyə qızıl lazım olanda özü heç vaxt həkim Nəcəf Ağayeviçgilə getməzdi. lazım olanda. Nadejda Fyodorovna ağappaq idi. deməli. təcili surətdə o onmərtəbəli binanın bütün küçə eyvanlarını şüşəbəndə çevirdi. ər-arvadlıqdan əvvəl əkiz bacı-qardaş olmuşdular. bilirdi ki. amma bu adamlar bir-birilərini o qədər sevir və başa düşürdülər ki. sən bizim üçün daima canlısan! Buna görə də beynəlmiləl ailəmiz adından sənə müraciət edirik.I. o qədər Leonid İliç Brejnevin şəkillərini asmışdılar ki. şüşəbənd Nəcəf Ağayeviçə pulla başa gəlmişdi. gözəl də çay dəmləyirdi və Əbdül Qafarzadə üstünə tərtəmiz süfrə salınmış. həkim Nəcəf Ağayeviçə sifariş göndərsin.Brejnevə. yəni həkimliyi ilə bağlı xarici ləvazimat və aparatura uğrunda mübarizə aparanda və s. binanın görkəmi memarlıq baxımından korlanmasın deyə. xüsusi olaraq. elə bil.IKP MK-ya.) azərbaycanlı Nəcəf Ağayeviç bu cəhəti xalqlar dostluğuna nümunə kimi. hili yox idi) bir-iki qurtum aldı. şirniyyatlı girdə mizin arxasında oturub o gözəl çaydan (hayıf ki. hətta Nəcəf Ağayeviçdən zəhləsi gedənlərin də ürəklərində bu kürən adama bir minnətdarlıq hissi baş qaldırmışdı. Mirzəibi təəccüb etdi. amma Rayon Icraiyyə Komitəsinin göstərişi və Evlər Idarəsinin ciddi-cəhdi ilə o yeni şüşəbəndlərə o qədər şüarlar vurmuşdular. Azərbaycan KP MKya. Əbdül Qafarzadə Qəbiristanlıq Idarəsinə gedib Mirzəibini yanına çağırdı və tapşırdı ki. gözəl diş texniki Nadejda Fyodorovna rus idi və hökumətdən bir şey qopartmaq istəyəndə (ya işləmək üçün əlverişli poliklinika tələb edəndə. hamının.Brejnevin şəklini gecələr xəlvətcə bir-bir çıxartdı.») şikayət teleqramları vururdu və sonsuz olduqları üçün iki nəfərdən ibarət bu ailə Bakıda. durak. Əbdül Qafarzadə belə lazım bilirdisə. buna baxmayaraq.– rus dilində (bunu da iri qırmızı hərflərlə elə həmin Bədii Fondda yazdırmışdı) şüşəbəndin yan tərəfindən asdırdı. ölkəni bürümüş bu təntənə içində belə bir adamın ilişməsi ehtimalı sıfra bərabərdir. axşam bir yerdə həkimin evinə gedəcəklər. Əbdül Qafarzadə həkim Nəcəf Ağayeviç tərəfdən arxayın idi. sifətdən bir-birilərinə bənzəməsələr də. olsun ki. Sov. vəzifəli yoldaşların nəzərinə çatdırırdı. gümüş çəngəl-bıçaq düzülmüş meyvəli. Düzdü. Nəcəf Ağayeviç isə qıpqırmızı idi. heç kim də bunun fərqinə varmadı. ya növbədənkənar avtomobil almaq istəyəndə. L. sonra armudu stəkanı nəlbəkiyə qoydu və «– Mənə iki yüz əlli dənə qızıl onluq lazımdır» – dedi. 61 . əlbəttə. axşam Əbdül Qafarzadə ilə birlikdə o gözəl şüşəbəndli mənzilə getdilər.. dünyanın işlərindən baş çıxara bilir və indiki zamanda. Həkim Nəcəf Ağayeviçin arvadı. bu kürən adam ehtiyatlı. tədbirlidir.

amma bunun daha Əbdül Qafarzadəyə dəxli yox idi. ona görə özü gəlib. bir sellofan torba həmin qəlp sikkələr. – dedi. Həkim Nəcəf Ağayeviç gözlərini Nadejda Fyodorovnadan çəkib Əbdül Qafarzadəyə baxdı: «– Çətin işdir.P. iki yüz əlli qəlp sikkəni əsl Nikolay onluğu kimi Fərid Kazımlıya təqdim etdi. Qəribliyə bir sellofan torba dolusu bomba verirdi.») və Əbdül Qafarzadə Fərid Kazımlıdan aldığı iki yüz əlli min manat pulun (Fərid Kazımlı.. Həkim Nəcəf Ağayeviç arvadının dəmlədiyi çayı həmişəki ləzzətlə içə-içə: «– Iki yüz əlli dənə onluq?» – soruşdu.Əlbəttə. çünki o saat başa düşdü ki. taparam. yəni Əbdül Qafarzadə ilə münasibətləri korlamaq heç vəchlə onların xeyrinə ola bilməzdi (şəxsən bu evə gəlməyi də. – dedi. Əbdül Qafarzadənin simasında elə bir düşmən qazanacaqdı ki. iki yüz əllisi də falşivi olsun.. belə bir adamla. hərgah bu xahişi rədd etsəydi. kimə çatdığını bilirdilər.» Əbdül Qafarzadə: «Çox sağ ol.. həkim Nəcəf Ağayeviçin də. Nəcəf Ağayeviç isə bu əməliyyatdan cəmi on min manat pul qazandı (qəlp sikkələri qırx min manata düzəltdirmişdi). Bəlkə də xəbəri olacaqdı və o bomba 62 . xəbərdarlıq idi!) və belə bir adamın bilavasitə özünün bu işə girişməyi Nəcəf Ağayeviç üçün təhlükəsizliyi təmin edirdi.» «– Nə?» – Çay az qaldı həkim Nəcəf Ağayeviçin boğazında qalsın.. . – Mən belə şeyləri yaddan çıxarmıram».P... əslində. çox qızıl istəyirmiş..Qəriblinin də o bombadan xəbəri olmayacaqdı. yaxşı sənətkar tapacağam. lazımi adamlarla danışacağam. söhbət nəsə əsaslı bir məsələdən gedir. – Yalnız sizin xahişinizi yerinə yetirəcəyəm.. həkim... – dedi. görəsən. Nəcəf Ağayeviç bu dəfə Əbdül Qafarzadənin özünün gələcəyini eşidəndə başa düşdü ki. qat-qat artıq idi: Əbdül Qafarzadənin dostları sırasına keçirdi və Bakıda canavar kimi burun-buruna dayanmış rəqiblərinin arasında rahat bir ömür sürəcəkdi. bomba idi. – Ancaq. iki nəfərdən ibarət bu kiçik ailə (beynəlmiləl ailə olsa da) həmişəki rahatlığı ilə yaşaya bilməyəcəkdi– bu. adicə olaraq Fərid Kazımlı heç özü də bilmədən M. bəlkə heç M.Qəriblidən nə qədər almışdı: üç yüz min? Yoxsa bir az da çox?) əlli min manatını həkim Nəcəf Ağayeviçə verdi və təxminən on gündən sonra. Əlbəttə. əslində. Mirzəibinin o işə qarışmağa səlahiyyəti çatmır. gün kimi aydın bir həqiqət idi.. həqiqətən. amma bu əməliyyatın qiyməti onun üçün.P. Özüm sizdən heç nə götürmərəm..» – dedi.. M. Əbdül Qafarzadə həmin əməliyyatdan nəqd iki yüz min manat mənfəət əldə etdi. Bunun heç Fərid Kazımlıya da dəxli yox idi.» Əbdül Qafarzadə: «–Bilirəm. iki yüz əlli dənə onluq.. Nəcəf Ağayeviç dərindən nəfəs aldı: «–Yalnız sizə dərin hörmətim olduğu üçün. Deməli. Nəcəf Ağayeviç o girdə mizin arxasında üzbəüz oturduğu Nadejda Fyodorovnaya baxdı: əlbəttə. haçansa partlayacaqdı. söhbət elə bir işdən gedir ki.Əbdül Qafarzadə «– Hə.... bu qızılın. Nadejda Fyodorovnanın da Bakıda bilmədiyi şey yox idi və hərdən qızıl alverini Mirzəibi ilə eləsələr də. «– Falşivi?» – Əbdül Qafarzadə boz gözlərini həkim Nəcəf Ağayeviçin gözlərindən çəkməyərək başının hərəkəti ilə sözlərini təsdiq edə-edə həmişəki sakitliyi ilə dedi: «– Iki yüz əllisi də falşivi olsun». Iki yüz əlli qəlp qızıl onluğun hamısını bir yerdə əlli min manata sövdələşdilər (Nəcəf Ağayeviç: «–Mənim özümə heç nə lazım deyil.. o qəlp sikkələri həqiqi qızıl bilib ömrünün axırınacan istisinə qızınacaqdı. Mirzəibi səsini çıxartmadı. yəqin ki. bir növ.

– Bağışla.partlayacaqdı? Partlayacaqdı və əlbəttə. – Mübarək olsun! – Indi Moskvaya gedirlər. Qurddu. mənə Nikolay onluğu əvəzinə.. qıpqırmızı saçı... kimə deyəcəkdi ki. bundan sonrası Əbdül Qafarzadənin yox. iki yüz əlli dənə Nikolay onluğu almaq istəyirdin.. – Ayağa qalxdı və pencəyinin döş cibindən indicə evdə hazırladığı zərfi çıxarıb mizin üstündə sədrin qabağına qoydu... bu dəfə bir-iki gün gecikdirdim... svadebni puteşestviyaya. – Axşam zəng eləyib sənə deyərəm ki. hansı mehmanxanaya düşsünlər. çünki M.P. kirpiyi Əbdül Qafarzadənin gözlərinin qabağından çəkildi və kişi Fərid Kazımlı ilə söhbətə qayıtdı: – Qurddu deyirsən? – Bəs nədi? Görmürdün..P. ay yoldaş birinci katib? Hər halda. – sizin içinizdə baş çıxarmaq. – dedi. mən özümü necə straxavat eləyim? Hə? Bunu heç fikirləşmisən? Əbdül Qafarzadə daha gülümsəmədi. həmişə tutulurdu. – Sağ-salamat gedib-qayıtsınlar! – Moskvada qastinisa məsələsinə kömək eləyə bilərsən? – Nə vaxt gedirlər? – Sabah. həmişəki ciddi ifadə ilə: – Bunu gərək sən özün fikirləşəsən də.. məni. amma. o vaxt deyirdi ki. qurd. – dedi... Bəs... iki yüz əlli dənə qəlp onluq veriblər?. Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibini aldadıblar. başuva dönüm sənin – dedi. partlamamışdı. Əbdül Qafarzadənin açıq-aşkar hiss elədiyi bir gileylə: – Özün də aya-ilə dönmüsən. Qəribli kimə gedib şikayət edəcəkdi. Sən hər tərəfdən özünü straxavat eləyirsən. Sədr zərfə baxdı. biz nəyik.P.Həmin aprel günü bu hadisə artıq keçmiş zamanların hadisəsi idi və o bomba hələ ki. Qəriblinin özünün qayğısı idi... işim yaman çoxdu.. sonra mizin orta yeşiyini çəkdi və zərfi götürüb yeşiyə qoydu. M. rəhbər işçini. – Şirin şeydi. Gedə bilərəm? – Bir sözüm vardı sənə. diş həkimi Nəcəf Ağayeviçin çil-çil kürən sifəti. çünki Fərid Kazımlı özü də vəzifə sahibi idi və indi onun qəbul otağında oturub qəbul gözləyən bir çox insanın müqəddəratı bu adamın əlində idi. – Bu sözlərin özü də ikibaşlı idi.. oğlunu evləndirib axı. – Baldızım. Gedə bilərəm? – Get də.. Bəs nə oldu? – Vəzifə şirin şeydi də. Rayon Icraiyyə Komitəsinin sədri: – Vallah. Hardan idi səndə bu qədər pul ki.. Qəriblinin özünü infarkt edib öldürəcəkdi. M. ərizə verib gedəcəyəm. sağ-salamat qalmaq çətin işdi. – Fərid Kazımlı vəzifəcə özündən qat-qat aşağı olan Əbdül Qafarzadədən bir şey xahiş edəndə. dovşan-zadıq? Bu açıq-aşkar hədə-qorxudan Fərid Kazımlı da öz payını götürməli idi... Bəs. qaşı.. heç başımı qaşımağa vaxt tapmıram..... . vallah. 63 . köhnə partiya üzvünü. qoy olsun də. çətinlik çəkirdi. onda fason eləməsin. Əbdül Qafarzadə bayaqkı sözlərini təkrar etməyi lazım bildi: – Qurddu.

. yöndəmsiz və yanındakı ilə ayaqlaşmaqdan ötrü. Xosrov müəllimlə birlikdə Qəbiristanlıq Idarəsində oturub müdiri gözləyəgözləyə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı barədə fikirləşirdi. hamısının damı qırdandı. Nə imkanın varsa. Biri arıq. bu balaca gözləmə otağının havası da cürbəcür qazlardan yox. yüyürən bu iki nəfəri – bu cavanı və qocanı nimdaş əyin-başlarının kasıbçılığı eyniləşdirirdi.. başqa adama demirəm... Bakının o köhnə məhəllələrində binalar ki. Bu da bir xəbərdarlıq idi. bu şəhərin soyuqqanlığı. Qoy açım o sexi. ona eləcə təsir etmişdi. elə. min manat pul var idi. tələbəyə elə gəlirdi ki. sənə deyirəm. elə hey harasa tələsən adamların çoxluğu. həm qəbiristanlıqda abadlıq olsun. çox yaxşı olar.. Zərfdə. avtobuslardakı. Uzağa getmirəm heç. bax. Hələ ki. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının da böyüklüyü. basa-bas Murad İldırımlını necə sarsıtmışdısa. Mən onların təmirinə başlasam.. – dedi. mən də skleroz olmağa başlayıram. Bütün qəbiristanlıq bomboş idi və Xosrov müəllimlə tələbə Murad İldırımlı Qəbiristanlıq Idarəsinin yerini heç kimdən soruşa bilmirdilər.. sifətində. Fərid Kazımlı bunu yaxşı başa düşürdü və Əbdül Qafarzadənin də sözdə yox.. Qırçı. həm də ki. 64 .. təmir elətdirə bilmirlər. day demək olar ki. yoxdu şəhərdə. 4 QANUNLA ZARAFAT ELƏMƏK OLMAZ Murad İldırımlı dörd illik tələbəliyi ərzində yalnız bir dəfə şəhər qəbiristanlığına gəlmişdi (onda «Hər şey keçib gedir. həm planı yaxşı verək. payızda. Həmin aprel günü isə tələbə. həqiqətdə imkanlarını yaxşı bilirdi. bir-birini tanımayan.Əbdül Qafarzadə kabinetdən çıxmaq istəyəndə... az qala.. sədrə tərəf gəldi: – Deyəsən. Əbdül Qafarzadə sədrin kabinetindən çıxdı. sayıb qurtarmaq olmaz. necə təsir etmişdisə. Sənin də işlərin yaxşı olar. Xosrov müəllimlə avtobusdan Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının aşağı başında düşmüşdülər və qəbirlərin arası ilə də xeyli yol getdilər. o biri gödək. bitirəndən sonra birinci dəfə kənddən çıxıb gəlib Bakını görmüşdü. Əbdül Qafarzadə təkrar etdi: – Kömək elə. kiçicik qəbir daşlarından ibarətdir. uzun və iri addımlı. yan-yana düzülmüş və ucubucağı görünməyən qəbir daşlarının lal sükutu indi onu eləcə sarsıtmışdı. var e. trolleybuslardakı.» adlı bir hekayə yazırdı – indiyə qədər Muxtar Xudavəndənin yeşiyindədi. bilirsən nə olar? Bu pulu. birdən ayaq saxladı. Onuncu sinfi ki.. kömək elə. o zaman bu şəhərin böyüklüyü. Fərid Kazımlı yaraşıqlı çeşməyinin arxasından yenə də zəndlə Əbdül Qafarzadəyə baxdı və: – Baxarıq. belə ucsuz-bucaqsız görməmişdi. yol çəkmək üçün asfalt sexi açım. həmişəki kimi.. bir küncdə dayanıb hansı bir dəfn mərasimini isə müşahidə etmişdi və o zaman qəbiristanlığı belə nəhəng. Qəbiristanlıq Idarəsinin yolunu tanımadıqları üçün.. Sayı-hesabı yoxdur o cür binaların.. – buna görə də qəbiristanlığı görmək lazım idi). Sən elə elə ki. ikisinin də baxışında. qışda da damları su buraxır.

amma birdən-birə tələbənin bütün bədənindən bir qorxu hissi keçdi: tələbəyə elə gəldi ki. içəriləri tamam boş idi. Gözəl və cavan katibə qızın qarşısındakı taxta mizin üstündə cəmi bir dənə qıpqırmızı telefon var idi və o telefon tez-tez zəng çaldıqca katibə dəstəyi götürüb hələ yeniyetməlik cırlığını saxlamış səsiylə tutuquşu kimi üç kəlmədən ibarət cavab verirdi: – Yoldaş Qafarzadə yoxdur..hərəkətlərində bir köməksizlik. məhəllə kişilərini.. uşaqların. o tünd göy şalvarın adda-budda palçığa. şlyapa başında gözləmə otağının lap küncündəki kürsüdə oturub əllərini dizlərinin üstündə birləşdirmişdi. – Yoldaş Qafarzadə yoxdur. yalnız öz hissləri. Şirinin isə iri gözlərinin rəngi uzaq və əbədi bir keçmişdə qalmış o nigarançılığa qara bir rəng çəkmişdi. daha yox olub getmişdi. əlacsızlıq. oğlanların. o uzun qara plaş özözünə hərəkət edirdi.. Xosrov müəllim Qəbiristanlıq Idarəsinin yolunu indicə bu qəbir daşlarından soruşacaq. Xosrov müəllimin uzun qara plaşının.. qızların şəkillərinə baxdıqca. elə bir təəssürat yaranırdı ki. 65 . Xosrov müəllim həmişəki kimi. əslində.. bir oxşarlıq var idi. o ayaqqabılar.). öz iztirabları yox. bütün dünya.. o qara ayaqqıbılar. o saysız-hesabsız qəbir daşlarına həkk olunmuş qocaların. bu cür soyuq şəkillərdən ibarətdir və özü də. o dəm tələbə üçün yalnız öz yaşayışı. elə bil ki. böyürlərinə səliqə ilə yamaq tikilmiş qara ayaqqabılarının.. kişilərin. tələbəyə elə gəlirdi ki. toza-torpağa bulaşmış balaqları. cavanların.. tünd göy şalvarının. onlar canlı insan əynində deyildilər. bütün həyat tamam lazımsız bir şey görünürdü. elə bil. böyrəkləri xəstə olduğu üçün gözlərinin altı torba bağlamış bir qadın başını aşağı salıb makinada sürətlə yazırdı və makina dillərinin o sürətli səsi gəldikcə. amma daha yaşlaşmış. çox gözəl olmuş. içərisi boş o balaqlar. Qəbirlərin arası ilə dolaşdıqca.. o plaş tələbə Murad İldırımlının təsəvvüründə eləcə bir sürətlə də qəbirlərin arasında dolaşmağa davam edirdi. Sonra tələbə tələsik sağ əlini ağzından çəkdi ki. – Yoldaş Qafarzadə yoxdur. məhəllə arvadlarını sevindirməyinin də heç bir mənası yoxdur və ümumiyyətlə. orada o yazıq Xədicə arvad üçün yer götürməyinin.. köhnə yaşıl şlyapasının içində indi o arıq vücud. sonra tələbəyə nəzər salırdı. yəni tələbə Murad İldırımlı da bu cür bir şəkildir və indi gedib Qəbiristanlıq Idarəsini tapmağının da.. sükut edirdi. elə bil. bu balaca gözləmə otağının bütün künc-bucağını döyəcləyir. qadınların.. Qəbiristanlıq müdirinin kabinetinin qarşısındakı balaca gözləmə otağında vaxtıyla. baş barmağının dırnağını çeynəməsin. acizlik var idi və bu da onları o bomboş Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında daha artıq miskin göstərirdi və bu dəm onların o miskinliyi ilə o qəbirlərin də arasında. görünür. təzədən başını çap elədiyi vərəqənin üzərinə əyirdi və onda makina dillərinin sürəti daha da artırdı. makinanın dilləri yalnız o ağ vərəqə dəymir. öz düşüncələri.. Xosrov müəllim özü isə plaş əynində... Makinaçı qadın barmaqlarının sürətini dayandırmadan hərdənbir gözlərini makinadan çəkib Xosrov müəllimə baxırdı.. hərdənbir barmaqlarını sındırırdı və qımıldanmadan gözlərini müdirin otağının içi pambıq doldurulmuş qəhvəyi meşin qapısına zilləmişdi (.

. bu yaşlı adamın beləcə kölgə kimi dolaşmağına..) üstünə salınıb.. sonra yenə gözlərini o qəhvəyi meşin qapıya zilləyirdi.. Bayaq gəlib kabinetinə girməyi ilə təzədən çıxıb getməyi bir oldu və tələbə ilə Xosrov müəllim macal tapıb müdirin yanına gedə bilmədilər. onun yerinə bir başqası olsaydı. güman ki. Bu gözəl və cavan katibə qız hər dəfə Qafarzadənin familini çəkəndə Xosrov müəllim gözlərini müdirin meşin qapısından çəkib telefona baxırdı. Xosrov müəllimdə tələbənin hələ özü üçün ayırd edə bilmədiyi nəsə elə bir cəhət vardı ki. küçə qapısının ağzına toplaşmış məhəllə kişiləri. bazarlaşacaqdı və yazıq Xədicə arvad üçün bir yer düzəldəcəkdi. Qəbiristanlıq Idarəsində kimisə tapıb danışacaqdı. tabutdan. Indi müdirin qayıdıb gəlməyini gözləyirdilər. hətta o makinaçı qadın da. Tələbə döşəməyə salınmış o köhnə xalçaya baxırdı və ona elə gəlirdi ki. o cavan katibə qız da. bir azdan yenə də gedib Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı qəbirlərində uzanacaqdılar. hərdən elə bil ki.» – deyib heç üzünə də baxmırdılar. amma qəribə idi... meyitdən. makinanın o yeknəsəq səsiylə. oturub makinada nəsə yazan. tutqun boz rəngli divarları və eləcə də boz rəngli taxta tavanı ilə də gözə çarpan. nəyə görəsə o meşin qapı ilə. Hərdən telefonla nəsə deyirdilər.. O telefonun qıpqırmızı rəngi elə bil ki. Xosrov müəllim isə sükutla yalnız tələbəni müşayiət edirdi.. Tələbənin ürəyi qısılırdı.. ağzını açıb bir kəlmə söz demirdi və belə anlarda tələbə birdən-birə daxilən Xosrov müəllimə qarşı qəzəblənib coşurdu. ona uzun müddət hirslənmək mümkün deyildi və tələbənin içini dolduran o 66 . vaxt isə gedirdi və yazıq Xədicə arvadın həyətinə. bayaq Xədicə arvadın göyümtül adyala sərilmiş cansız qılçı indi bu xalçanın altında idi və ümumiyyətlə. güclə seziləcək bir təbəssümlə (istehza idi? paxıllıq idi? xəbislik idi? ya nə idi?) gülümsəyirdi. diqqəti cəlb edən bir təzad təşkil edirdi. Xosrov müəllimin cınqırını çəkmədən kürsüdə oturub gözlərini müdirin qapısına dikməyi ilə. ümumiyyətlə. zəng eləyən. Müdir içəridə yox idi. Tələbə başa düşürdü ki. tələbə isə Qəbiristanlıq Idarəsində heç kimlə danışa bilmədi. bu balaca gözləmə otağının döşəməsinə sərilmiş köhnə xalça ilə də. Bilmirəm. Xədicə arvadın evində vurnuxan məhəllə arvadları yəqin Qəbiristanlıq Idarəsinin yox. bu xalça illərdən bəri dəfn olunmağa aparılan meyitlərin (özü də kimsəsiz meyitlərin. kimə yaxınlaşırdısa: «– Bilmirəm. köhnəlib və indi daha yararsız olduğu üçün gətirilib bura salınıb və tələbə ayaqlarının altındakı o xalçada bir lırtlıq hiss etdi. beləcə süzülüb. yoldaş Qafarzadəni axtaran bayaq araları ilə dolaşdıqları o qəbir daşlarıdı. elə bil ki. telefon zənglərinə cavab verən meyitlər idi. bu qədər oturub müdiri gözləməyəcəkdi. tələbə ilə Xosrov müəllimin qarasına deyinə-deyinə onların yolunu gözləyirdi.Katibə qız telefon zənginin səsini azaltmışdı və o qırmızı aparat hər dəfə ciyildədikcə tələbəyə elə gəlirdi ki. istər-istəməz. tələbə Murad İldırımlı üçün bu balaca gözləmə otağındakı bütün əşyalarda bir qəbir soyuqluğu var idi.. Xosrov müəllimin barmaqları hərdən bərk şaqqıldayırdı və həmin anlarda tələbə Murad İldırımlı o nazik. əfəlliyinə hirslənirdi. uzun tüklü və qırışlı barmaqlara baxırdı – bu barmaqlar özləri də döşəməyə salınmış bu köhnə xalça kimi. katibə qız hiss olunan bir ciddi-cəhdlə deyilənləri blaknota yazırdı və belə vaxtlarda makinaçı qadın katibə qıza baxırdı. qəbirdən xəbər verirdi.

Gedün təzə qəbiristanlıqda basdurun. Xosrov müəllim də bunun şahidi idi. Xosrov müəllimə sınayıcı bir nəzər saldı. Müdir nə katibə qıza. gedün. heç kim bir-birilə heç nə danışmırdı.. – Gəl görüm. O rus oğlan təmiz azərbaycanca danışırdı. Makinaçı qadın bayaqkı təbəssümüylə gülümsədi. müdiri gözləyirdilər. elə bil. gəlib müdiri soruşurdu və bu cavan qız da hər dəfə onu görəndə ayağa qalxırdı... Mayor: – Salam Əbdül Orduxanoviç... nə makinaçı qadına.. nə ayağa qalxmış tələbə Murad İldırımlıya.. öz acizliyinin şahidi yalnız özü deyildi. – dedi və yalnız bu sözlərdən sonra iri göy gözlərini fəhlələrdən çəkib tələbəyə baxdı.. Qız yenə də ayağa qalxdı və: – Xeyr.» – deyədeyə hamı tələbəylə Xosrov müəllimi başdan eləyirdi. görünür.. Aşağı başda zeytunnarın yanında bir yer elədim bəlkə.. nə də eləcə küncdəki yerində oturmuş Xosrov müəllimə baxdı. «–Bilmirəm. Gedib baxarsuz. Qəbiristanlıq Idarəsinin bu balaca gözləmə otağından kənardakı həyatı qarışqa yuvasında qaynayan bir həyata bənzəyirdi.. o milis mayorunun paqonları bu cavan qızı eləcə yerindən qaldıran maqnit kimi bir şey idi. yaşıl şlyapalı bu arıq və uzun kişi də bura nə üçün gəliblər və nə istəyirlər..... – dedi. gözləmə otağının ortasından keçib kabinetinə girdi. birdən-birə bərkidi. danuşun oniynən.. – dedi. hamı ora-bura tələsirdi. sonra: «– Bizdə yer yoxdur.. bu dəfə də tələbə Murad İldırımlı sıxılırdı ki. Qiyməti dörd yüz manat olacek».. Oniynən danuşun. Bu kök milis mayoru üçüncü dəfə idi ki.. – Zeytunluqda da yer yoxdu.» Tələbə yenə nəsə mızıldadı.. qara qiyafəli. – dedi. çiyinləri qalxdı. o kök mayorun da lırt bədəni. tələbə də. – dedi. – Bəlkə bir yer tapdım sizə. amma o rus oğlan daha ona qulaq asmadı və daşyonan fəhlələrə göstərişlərini verməyə başladı. Müdir çeşməyinin altından diqqətlə mayora baxdı: – Sən də burdasan? – dedi. heç kim qulaq asmaq istəmirdi ki. Ən maraqlısı isə bu oldu ki.» – dedi.. 67 .qəzəb birdən-birə də soyuyurdu. Bilmirəm.. Hamı nəyləsə məşğul idi. Indi neçə saat idi ki. Vasilidi də.. Nəhayət. Tələbənin cibində heç dörd yüz qəpik də yox idi və o iri göy gözlü rus oğlan bunu o saat başa düşdü: « – Yer yoxdu. mayor da onun ardınca içəri girdi və qapını bağladı. hər iki əlində ağzınacan palçıqla dolu iki vedrə aparan bir fəhlə Qəbiristanlıq Idarəsinin yuxarı tərəfində dayanıb daşyonan fəhlələrə nəsə göstərişlər verən bir rus oğlanı göstərib: «– Ode... qarnı nisbətən balacalaşdı... iri göy gözlərini daşyonan fəhlələrdən çəkməyərək tələbənin tələm-tələsik dediklərinə qulaq asdı. bu da dünyagörmüş o makinaçı qadının gözlərindən yayınmırdı. Milis mayoru yenə də geri dönüb bu balaca gözləmə otağından çıxmaq istəyəndə müdir həyət qapısından içəri girdi və yerində oturmağa macal tapmamış katibə qız bədənini mil kimi tarım çəkib dayandı. Həddən artıq kök.. hələ gəlməyib. yanaqları alma kimi qıpqırmızı və hamar bir milis mayoru yenə də içəri girib katibə qızdan: – Əbdül Orduxanoviç gəlmədi? – soruşdu. dodaqlarına eləcə bir təbəssüm gətirirdi.

– Yer istəyirik də.. – dedi... – Bəs. Müdir daha təəcüblə yox.. Gedin. – Bu da. ya nə eləsin. Bir də gördün... Hamımız öləcəyik də.. milis mayoruna baxdı və: 68 .. – Basdır də. pırpızaq saçlı. Bəs məndən nə istəyirsən? – Yer istəyirik də....Tələbə içi pambıqla doldurulmuş o qəhvəyi rəngli meşin qapıya baxdı. beləcə birbaşa dediyi sözlərə. lap yaxşı də.. Lazımdı ki. Arvadı basdırmaq üçün yer.. – deyə cavab verdi və bu cavab salam almaqdan daha artıq. Bu vaxt makinaçı qadın başını çap elədiyi vərəqin üstündən qaldırıb: – Siz də gedin sözünüzü deyin. – Acıqlanar axı.. yəni nə istəyirsiniz və özbaşına nə üçün bu otağa soxulmusunuz? Tələbə tələsə-tələsə: – Bizim.. Tələbə: – Salam.. elə bil ki. istəyirik... Xosrov müəllim də onun ardınca qapını açıb müdirin kabinetinə girdilər və qarşısında oturmuş milis mayoruna nəsə deyən müdir təəccüblə onlara baxdı. Bəs bu kimdi belə? – Müdir Xosrov müəllimə tərəf işarə etdi. Ölüb. Ev sahibəsidi. maraqla bu balacaboylu. Bu da mənimlə kirayənişindi.. Bəs məndən nə istəyirsən?.. onu burada basdıraq...... tələbə irəlidə. – Bizim. Tələbə hirslə və ürəyi döyünə-döyünə müdirə yox. təzədən yerində otursun. qoy girsinlər içəri. sual idi... Müdir: – Əleykümə..... Sizdən xahiş edirik. Hökumət idarəsindəki biabırçılıqları açıb tökmək lazımdı. – Sonra yerində qurcalanan katibə qıza baxdı: – Işin olmasın. qarabəniz sifətinin cizgiləri kobud oğlana baxa-baxa: – Onu basdırmaq lazımdı? – soruşdu... mən yer bölənəm?. – Yer var!. Xosrov müəllim ayağa qalxdı. burda yer yoxdur.. Tələbə milis mayoruna baxdı və fikirləşdi ki. Tələbə bilmirdi ki. – Bala.. Hökumət gül kimi təzə qəbiristanlıq açıb. Xosrov müəllim daha artıq bir cəhdlə barmaqlarını sındırırdı. Gözəl və cavan katibə qız gözlərini döyə-döyə makinaçı qadına baxdı. başuva dönüm sənin. Onu burda basdırmaq.. – Mən yer bölən döyüləm.. – dedi...... – O birisi bizim sahə müvəkkilidir.. Qoca arvad vəfat edib... Allah rəhmət eləsin. Xosrov müəllimin qiyafəsinə gülümsədi. aparın o rəhmətliyi orda basdırın də.. – Bəli..... Dörd saatdı gözləyirlər burda. sonra da Xosrov müəllimə baxdı.. iki saat oturdu içəridə. lap elə bu müdirin özünü mayorun yanında ifşa etmək lazımdı.. bu yerdə axıra qədər mübarizə aparmaq lazımdı.. ya da ki. – dedi.. – Balam. – Heç nə olmaz. – Ölən anondu? – Yox... Yer. Yer üçün bizdən pul istəyirlər!. pulsuz yer olar?– Müdir bu dəfə Xosrov müəllimi təpədən dırnağacan süzdü və ya tələbənin beləcə ehtirasla.. Kim yapışıb qalacaq bu dünyada?...........

amma tələbənin qolunu buraxmadı. bir neçə an üzüaşağı. Mayor sol əli ilə darvazanın bala qapısını açdı və sağ əli ilə tələbəni zərblə dişarı itələyib: – Bir də səni buralarda görməyim!– dedi. özü də onunla birlikdə həyətə çıxdı və eyni sürətli addımlarla tələbəni həyətin ortasındakı darvazaya sarı dartdı. öz kiçikliyinin xəcalətini çəkirdi. Xosrov müəllim də Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindən çıxdı. – dedi. Sovet Ittifaqında belə qanunsuzluq eləmək olmaz. Xosrov müəllim də əllərini qara plaşının ciblərinə soxub sürətlə onların ardınca gedirdi. tələbə heç bir tərəfə çevrilə bilmirdi. amma müdir daha onun cavabını gözləmədi – maraq itmişdi – və bu uzunsifət çeşməkli kişinin sifətinin ifadəsi gözgörəti dəyişdi... – Dörd yüz manat! – Sən rüşvətə qarşı mübarizə aparırsan? Tələbə bilmədi ki. – Get ölünlə məşğul ol!Vaxtım yoxdu! Müdirin sözləri. astadan. – dedi. amma eyni sərt ifadə ilə: – Dur Məmmədov. Tələbə – müşahidə qabiliyyəti olan bu cavan adam – indiyə kimi heç vaxt heç kimdə Xosrov müəllimin gözlərindəki qədər bir ağrı görməmişdi.... yerdən qaldırıb özüylə birlikdə kabinetdən çıxartdı. – Rüşvət? – Müdir də milis mayoruna baxdı və bu dəfə açıq-aşkar bir ləzzətlə gülümsədi. – Milis mayoru bir əli ilə tələbə Murad İldırımlını. – Qanunsuzluqdu!. heç nə deyə bilmirdi. bu suala necə cavab versin.... yaş gözlərindən axıb dodaqlarına çatanda və Murad İldırımlı o göz yaşının şor təmini ağzında hiss edəndə daha da için-için ağladı. tələbə udquna-udquna: – Qanunsuzluqdu bu!. səsini boğmağa çalışa-çalışa ağlamağa başladı. Bizdən rüşvət istəyirlər! – dedi. 5 69 . ürəyi uçunurdu. amma bu vaxt qarşıda oturub gözlərini naməlum bir nöqtəyə zilləmiş Xosrov müəllimə baxdı və Xosrov müəllimin gözlərində elə bir ağrı gördü ki. mayorun sürətli addımları müqabilində. içini bürümüş xəcalət hissi yox olub getdi. dünyanın işləri birdən-birə tələbə Murad İldırımlının bütün içini bir etiraz. Milis mayoru o dəqiqə ayağa qalxdı. qaça-qaça gedirdi və hirs onu boğduğu üçün. tələbənin qolundan yapışdı və tələbə milis mayorunun barmaqlarında bu kök adamın lırt bədəninə yaraşmayan bir polad möhkəmliyi hiss etdi. burnunu çəkə-çəkə. . sərt bir tərzdə: – Get. – Ola bilməz. tələbə ilə yanaşı addımladılar və birdən-birə tələbə daha heç cür özünü saxlaya bilmədi. az qala. bir üsyan ehtirası ilə doldurmuşdu və əsəbdən tələbənin çənəsi əsirdi.– Yox e!.. Xosrov müəllim isə eləcə sükut içində tələbə ilə yanaşı addımlayırdı. az qala. – Gəl!. hətta qışqıra da bilmirdi. – Dörd yüz manat pul istədilər bizdən! – Tələbə ürəkləndi və o rəqəmi bir də təkrar etdi. dur Sovet Ittifaqının qanununu göstər buna!– dedi. cəld yaxınlaşıb. Müdir milis mayoruna baxdı. Mayor qolundan yapışıb elə dartırdı ki... sürətli addımlarla gözləri bərələ qalmış katibə qızın yanından ötüb gözləmə otağının həyət qapısını açdı. Avtobus gəlib çıxanda və onlar iş vaxtının sonu olmadığı üçün boş avtobusa minəndə tələbə Murad İldırımlı daha sakitləşmişdi və indi yenə də öz acizliyinin. sifətinin ifadəsi və ümumiyyətlə. Gəl!.

yoğun boğazını uzadıb qart səsiylə bir də banlayandan sonra. heç birini yerdə qoymurdu. danışmağına adət etmişdilər.. haqlı olduğunu görürdü. demək olar ki. O böyük xoruz armud ağacının üstündən faytonçu Ovanesə çəpəki və acıqlı bir nəzər saldı və qaqqıldaya-qaqqıldaya həyətə atıldı. uzun yolqabağı güc toplayırdı. özü də. elə bil. harasa şikayət etmək ixtiyarı yox idi). o gözəl Hadrut – Şuşa yolunun bir hissəsinə çevrilmiş Ovaneslə axşamdan vədələşmişdi ki. o deyən söz idi ki. Şuşa ilə Hadrut arasında sərnişinmüştərilər daşıyan. ərizələri 70 . Amerikaya gedir!. üçüncüsünün səsini almışdılar (bu. heç kimlə işi olmayan. xahiş edirdilər ki. sıldırım qayalar kimi. Yüz cürə dərdi-səri olan adamlar – birinin qohumunu nahaq yerə həbs etmişdilər. sübh tezdən gəlib onu götürsün. faytonçu Ovanes oturduğu yerdə qurcalandı. – Sonra faytonçu Ovanes öz-özünə deyindi: – Ara musurman qonşu kəndə gedəndə də evdən elə ayrılır. yoldaş Rıkova. günün ikinci yarısı Şuşadan sərnişin götürüb təzədən Hadruta qayıdan faytonçu Ovanes Xosrov müəllimin həyət darvazasının qabağında beləcə vaxt itirməyindən dilxor olmuşdu və yenə də özözünə deyinirdi: – Bunlarla doqovaritsa eləmək düzgün deyil. Qaba və güclü caynaqları ilə qoca armudun budağından yapışmış o zəhmli xoruz yenə qart səsiylə boğazını arıtladı və təzədən banlamağa macal tapmamış faytonçu Ovanes həyət tərəfə bir də qışqırdı: – Ara. Ara. maariflə məşğul bu adam sakitliyi. faytonçu Ovanesin öz-özünə beləcə deyinməyinə. Hadrut orta məktəbində rus dilindən dərs deyən Xosrov müəllim 1929-cu ilin bir yaz səhəri Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarlığının Şuşada keçirəcəyi biraylıq seminara gedirdi və otuz il idi ki.. o cümlədən də faytonçu Ovanesin hörmətini qazanmışdı. sinəsini irəli verib. yoldaş Buxarinə şikayət ərizələri yazsın və Xosrov müəllim də bu xahişlərin.. Beləcə deyinməyinə baxmayaraq. xeyirxahlığı. məzhəb haqqı!. əlində tutduğu yüyəni oynadaoynada və qurumuş böyürtkən kollarından salınmış çəpərin üstündən həmin rəngbərəng xoruza da baxa-baxa həyətə tərəf qışqırdı: – Gün günortanı keçdi ki. arıq. o zəhmli böyük xoruz qaz boğazı kimi. tez elə də!. mədəniyyəti ilə Hadrut camaatının. onun hansı bir səsvermədəsə iştirak etmək. başını dik tutub eləcə narazılıqla da qaqqıldaya-qaqqıldaya toyuqların arası ilə ora-bura gəzişməyə başladı.. Sübh tezdən Hadrutdan Şuşaya çıxan və adətən. uzunboylu.. günorta gəldi!. elə bil ki. sürgün edirdilər və sairə – Xosrov müəllimin yanına köməyə gəlirdilər. ara uçitel!. söz-söhbəti də dolama yoxuşlar kimi. o adamın ki. Ara. Ovanes Xosrov müəllimin xətrini istəyirdi. o birinin həyətyanı sahəsini düzgün müsadirə etməmişdilər. meşələr kimi.TONQAL Həyətdəki qoca armud ağacının budağına qonmuş o rəngbərəng. faytonu da. Xosrov müəllim rus dilində onların adından yoldaş Stalinə. camaatı heç nəyin üstündə tuturdular. bütün fikri-zikri məktəblə. səsi alınmış şəxs cəmiyyətdən kənar edilirdi.. əlindən gələni əsirgəmirdi. uçitel!. Faytona qoşulmuş o qoşa atın ikisi də başını aşağı salıb dincəlirdi. o atlar da özlərindən əvvəlki atlar kimi.

Faytonçu Ovanes də elə buna görə. Tiflisdən və Yerevandan da mütəxəssislər gələcəkdi və Xosrov müəllim Şuşaya həvəslə gedirdi. sonra bir-birinin ardınca Xosrov müəllimin üç uşağı evdən çıxdı. əvvəlcə əlində kiçik çamadan tutmuş Xosrov müəllim içəridən çıxdı. elə ilk növbədə müəllimin borcu idi. cürbəcür gözəl şorabaları. amma. bu hörmətə görə razılıq verərək gəlib Xosrov müəllimi evlərinin qabağından götürürdü. Xosrov müəllimin də xətrini istəyirdilər. hətta diri qoyunu.I. ikincisi də zəmanə mürəkkəb idi. həmişə ailəsilə birlikdə getmişdi və bu uşaqlar da. uşaqları da. savadı olmadığı üçün həmin ərizələrin altından da barmaq basmışdı. Xosrov müəllimin fikrinə görə.. üçü də oğlan idi: altı yaşında Cəfər. Şuşada milli məktəblərdə rus dilinin tədrisi üzrə çağırılan o seminara təkcə Bakıdan yox. – dedi..Rıkovun adına yazdırıb. amma. o cavan gəlinin də evin kişisini necə bir ürəklə yola saldıqlarına tamaşa eləyəndə. Faytonçu Ovanes çəpərin üstündən Xosrov müəllimi görəndə səbri tamam tükənmiş halda öz-özünə: – Ara. Xosrov müəllimdən yol pulu almayacaq. o birini isə SSRI Xalq Komissarları Sovetinin sədri A. o bir aylıq Şuşa seminarı xəbəri gələndən bu tərəfə. çünki Xosrov müəllim elə faytonçu Ovanesin özü üçün də rus dilində bir neçə müftə şikayət ərizəsi yazmışdı: rayon hökuməti kişinin faytonunu əlindən almaq istəyirdi və faytonçu Ovanes sonuncu ərizələrdən birini Azərbaycan SSR Mərkəzi Icraiyyə Komitəsinin sədri Q. dörd yaşında Aslan. o balaca uşaqların da. Xosrov müəllimin üç uşağı var idi. Şirin də ona o qədər öyrəşmişdilər ki. eyni zamanda. ikiyerli açıq faytona ikinci adam da götürməyəcək ki.də havayı yazırdı. amma sonra fikrindən daşındı: harda qalacaqdılar? 71 . düz bir ay müddətində Xosrov müəllim özü evdə olmayacaqdı. ürəyində bir nigarançılıq da var idi: uşaqlar Şirinlə birlikdə bu bir ayı Hadrutda tək qalacaqdı. indiyə qədər Xosrov müəllim həmişə ailəsi ilə bir yerdə olmuşdu və hara getmişdisə (əslində. ömrünü yollarda keçirmiş bu adamın hirsi o saat soyudu. bir tərəfdən də qıtlıq. iki yaşında Azər və indi bu üç uşağın üçü də ömürlərində birinci dəfə atalarını harasa yola salırdılar. məndən səbr deyən şey yoxdu ki!. yoxsa ki.. Nəhayət ki. yumurtanı. sonra da Xosrov müəllimin cavan arvadı Şirin çıxdı.. Faytonçu Ovanes burasını da fikirləşmişdi ki. kolbasını. Düzdü. yeni həyat qurulurdu və bu quruculuq dövründə nahaq incidilənlər olurdu– o adamlara kömək eləmək də. motalı.Musabəyovun. bir həftəydi ki. camaat pis yaşayırdı. Xosrov müəllimin yeri rahat olsun. bir tərəfdən çekistlər. Moskvadan da. Hətta Xosrov müəllim əvvəlcə fikirləşmişdi ki. dünya da ki. Allaxa şükür!. bir də ki. hər halda. məzhəb haqqı. ermənilərin gətirdiyi toyuğu. azərbaycanlıların gətirdiyi kərə yağını. hətta özü öz qarasına deyinməyə başladı: – Ara. əti. getməli elə bir yerləri də yox idi). Şirini də özü ilə götürüb Şuşaya aparsın (kaş elə aparaydı!). Xosrov müəllimgilin yaşadığı o balaca birmərtəbəli evin qapısı açıldı. tut arağını geri qaytarırdı. Hadrut camaatı hörmətcil və istiqanlı camaat idi. çox pis yaşayırdı və belə bir məqamda camaatın ruzisinə şərik çıxmaq müəllimə yaraşmazdı. Xosrov müəllimi yola salmağa hazırlaşırdılar. pul almırdı. müəllim əvvəla gərək özü təmizliyin timsalı olaydı. qarışıq. həmişə bazar başında dayanıb faytona sərnişin mindirirdi. heç nə götürmürdü. amma o balaca uşaqları görəndə. bir tərəfdən bu kolxoz əhvalatı.

Indi hər il onlarla (hətta yüzlərlə!) məktəb açılırdı. yağını – müəllimə hörmət edirdilər. Bəlkə Xosrov müəllimə sonralar belə gəlirdi?. Şirin də. belə bir təhlükəni isə Xosrov müəllim artıq nəinki hiss edirdi.. amma sonralar – xeyli vaxt keçəndən sonra. – dedi. uçitel!. – Bunu deyən iki yaşlı Azər idi.. iki yaşlı Azər.. savad almağa başlayırdı və bütün bunlar. – Ata.. – Ata. iki yaşlı Azər də Şirinlə birlikdə Xosrov müəllimi yola salmaq üçün eləcə həyətə çıxdılar. bir də ki.. istək idi ki. Şirinin iri. Fayton tərpənəndə Şirin o faytonun ardınca bir dolu parç su atdı (amma o su o ailə üçün sayalı olmadı) və Ovanes də: – Allax saxlasın dığaları. o vida – əslində əbədi bir ayrılıqdı və bu adamlar – Xosrov müəllimlə altı yaşlı Cəfər. bütün bunlar Xosrov müəllimin əslində hələ lap gənclik çağlarından ürəyində gəzdirdiyi arzu. əlbəttə. Şirinin gözlərinin rəngi o nigarançılığa keçmişdi. gözəl işlər idi.. nadan müəllimlər yetişməyə başlamışdı. ağlamaq istəməsi gözlərinin qabağına gəlirdi. uşaqlar ellikcə məktəbə getməyə. Şirin gülümsəyirdi. – Sağ ol. qüvvətli ayaqlarını hirshikkə ilə irəli ata-ata həyətin ortasında o baş-bu başa gedirdi və toyuqlar da xoruzun nədənsə narazı qaldığını hiss edib. bir də ki. maarif məsələlərilə bağlı kəsir cəhətlər barədə düşünürdü.. qəndini. əyani şəkildə görürdü. sağ ol!. qara gözlərindəki o ifadə. amma burada.. Azərbaycan məktəblərində rus dilinin tədrisi ilə bağlı mülahizələrini götür-qoy edirdi və ümumiyyətlə.. Uşaqlar səs-küy salmışdılar: – Ata. Ovanes!.. hərəsi bir tərəfə çəkilmişdi..Yeddi il bundan əvvəl evləndikləri vaxtdan bəri birinci dəfə gedəcəyi bu səfərdən qabaq Xosrov müəllim uşaqların bir aylıq ununu.. tez gəl!. tapırdı – alıb evə qoydu və 1929-cu ilin həmin yaz səhəri altı yaşlı Cəfər də. xoruzla rastlaşmaq istəmirdi. o nigarançılığa qara bir rəng çəkmişdi. keyfiyyət aşağı düşməməliydi. dörd yaşlı Aslan. Şirin bir daha heç vaxt görüşməyəcəklər?. çiçəyinə baxa-baxa Hadrutdan uzaqlaşan Xosrov müəllim sabahdan Şuşada işə başlayacaq seminar barədə fikirləşirdi. çox ciddi bir məqam var idi və o məqama ehtiyatla yanaşılmalıydı: kəmiyyət keyfiyyətə təsir etməməli idi. başqa söz deyə bilmirdi və balaca əlləri ilə şalvarın balağının üstündən atasının qılçını qucaqlamışdı. O böyük xoruz qart səsiylə qaqqıldaya-qaqqıldaya. indi həyata keçirdi. Ata. Ya sonradan ona belə gəlirdi?. dörd yaşlı Aslan da. o son görüşdə bir nigarançılıq var idi və bu nigarançılıq yalnız səfərqabağı nigarançılıq deyildi. yavaş-yavaş əsl müəllimləri üstələyirdilər və bunun axırı hara gedib çıxacaqdı? 72 . – O gün olsun toylarında oynayaq!. Hər halda. Kimin ağlına gələ bilərdi ki. Aslanın dodağının qaçması. Xosrov müəllimin fikrinə görə. Xosrov müəllim də.düyüsünü. Cəfər böyük idi və Cəfər hətta o dəm fəxr edirdi ki. qurtarmaq bilməyən tənha gecələr boyunca Xosrov müəllim həmişə bu son görüşü xatırlayanda. amma Şirinin o gülümsəyən gözlərində nəsə bir nigarançılıq var idi və elə bil ki. hətta Aslan da əvvəlcədən nəsə hiss eləyirdilər. ilk növbədə... Fayton Hadrutdan çıxıb Şuşaya tərəf üz tutdu və o yaz çağı yolun hər iki tərəfində o oyanmış torpağın gülünə.. elə bil.. atası belə uzaq (Hadrut ilə Şuşanın arası 41 km idi) səfərə gedir.

yəni 1920-ci ildə artıq cavan bir müəllim idi. özü də sappasağ! Xudyakov doxtur çox nerviçat eləyir!. maariflə. gələcəkdə o ağac sına bilərdi. Hadrutun yaşıl ağacları. ayağı sınmışdı da.. işgüzar idi. mərkəzi mətbuata kiçik məqalələr yazır. elm. amma «Necə oxumaq?» – məsələsi indi naşı əllərə düşmüşdü.. təbii qol-budaq atsın. – Ayrapet yazıq da öldü də. M. uçitel!. Qazaxda seminariyanı bitirmişdi və o vaxtdan bəri də Hadrutdakı məktəbdə rus dilindən dərs deyirdi.I. bu adam təbiəti etibarilə çox sadə və mülayim olsa da maarif məsələlərində təşəbbüskar.. sağlam adamıydı. – Dəllək Ayrapet? – Ha!. o Şuşa yolunda olduğu kimi yaşayırdı.Xosrov müəllim rus dilinin əhəmiyyətini çox böyük hesab edirdi və Azərbaycan məktəblərində rus dilinin tədrisinə xüsusi fikir verilməli idi. bildin? Xosrov müəllim diksindi və sonralar Bakıda. rus dilinin tədrisi ilə bağlı cürbəcür məsələlər qaldırırdı və həmin məsələlər çox zaman rayon rəhbərlərinin xoşuna gəlmirdi. valideynlər gələcəkdə uşaqlarını rus dilini yaxşı öyrənməkdən ötrü rus məktəblərinə verməyəydilər. bu cür inkişaf edirdi.. gələcəkdə rus dilini bilməyən adam şikəst olacaqdı. Ayrapet uje dördüncü adamdı öldü balnisada. – Nə vaxt? – Dünən geca... gələcəkdə elə də olacaqdı və məsələ burasında idi ki. qırmızı kirəmit damları arxada qaldı. o biri tərəfdən də rus məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisinə eyni dərəcədə ciddi fikir vermək lazım idi və bu dil öyrənmə qarşılıqlı əlaqədə olmalı idi – ağacın ucunu yalnız bir tərəfə əysəydilər... Sibirdə. həmin dəm. indiki o bünövrənin hazırlanması Xosrov müəllimin xoşuna gəlmirdi və bu barədə Şuşa seminarında danışacaqdı.Xudyakov Hadrut xəstəxanasının baş həkimiydi və Xosrov müəllim dünən məktəbdə də xəstəxanayla bağlı nəsə narahat bir söhbət eşitmişdi:bir palatada 73 . yol boyu. elə eləmək lazım idi ki.. Xosrov müəllim əsrin yaşıdı idi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda.. mədəniyyət. Özü də bütün bunların bünövrəsi indi necə qoyulacaqdısa. rus dili Azərbaycan üçün bütün dünyaya açılan bir pəncərə olacaqdı və buna görə də Azərbaycan məktəblərində rus dilinin tədrisini elə bir səviyyəyə qaldırmaq lazım idi ki.Lenin «Oxumaq. yəni dəllək Ayrapetin – yanaqlarından qan daman o sağlam adamın ölüm xəbərini eşidəndə. təzədən Bakıda hər dəfə faytondakı o söhbəti xatırlayanda Xosrov müəllim həmin diksintini hiss edirdi. Xudyakov doxtur yaman nerviçat eləyir. təhsilini davam etdirmək. o gözəl güllərin-çiçəklərin də üstünə birdən-birə nəsə qara bir kölgə çökdü. damı padçinit eləyəndə yıxıldı da. Şirinin gözlərindəki o qara nigarançılığın kölgəsi.N. – dedi. Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmaq istəyirdi və ümumiyyətlə. – Ara.. xüsusi dərsliklər yazılmalı idi. Ovanes başını arxaya çevirdi: – Uçitel.. Mənnən qonşudu da evi! Bütün günü balnisadadı. xüsusən.. elə bil. təcrübəli müəllim hesab olunurdu. V. o yüngül diksintidəki nigarançılıq anını elə o vaxt – 1929-cu ilin o yaz çağında. sənaye ki. Sonralar Ovaneslə olan o söhbəti xatırlayanda Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki.. oxumaq və yenə də oxumaq!» – demişdi.. o ağac təbii ucalsın. balnisada yatdığı heç bir xafta olmadı. Cəmi 29 yaşı olmağına baxmayaraq.

Bu da. Hadrutun girəcəyində qara bir bayraq asıldı. silah hazırlaması və silahın özü heç zaman – hətta Hadrut hadisəsindən çox-çox illər keçəndən sonra da – ona Hadrutdakı məktəb binasının o otağındakı kimi miskin görünməmişdi. Əlbəttə. Saratovdan professor Zilberin dəstəsinə köməyə gəlmiş professor Suknev də. bax. Ovanesin faytonu Xosrov müəllimi o nigarançılıqla birlikdə eləcə Şuşaya apardı və düz üç gündən sonra. professor Lev Aleksandroviç Zilber. Moskvadan xüsusi gəlmiş bakterioloq həkim Vera Nikolayevna da. Hadrut bağlandı. silahın əleyhinə olmuşdu.. pəncərənin taxta sürahısına düzülmüşdü və professor Zilber həmkarlarının mülahizələrinə qulaq asa-asa hərdən bu sxemlərə. Rostovdan gəlmiş həkim Tinker də. deməli.) insanı. eyni zamanda. hər şeydən əvvəl. dördüncüsü. acınaqlı idi və insan xislətindəki anormallıqdan – bu söz professor Zilberin beynində xüsusi vurğu ilə ötüb keçirdi – xəbər verirdi: bir tərəfdən taun (vəba! xərçəng! cüzam!. professor Zilber də. divardan cürbəcür tüfəng. zəhərli qazlar hazırlayırdı. 74 . sabahkı günün tədbirlər planını hazırlayırdı. Moskvada SSRI Xalq Səhiyyə Komissarlığının Mikrobiologiya Institutunda şöbə müdiri işləyən professor Zilber bir neçə ay bundan əvvəl Azərbaycan SSR Xalq Səhiyyə Komissarlığının dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişdi və indi Bakıda Mikrobiologiya Institutunun direktoru vəzifəsində işləyirdi. bir tərəfdən də insanlar özləri bir-birini məhv etmək üçün beləcə tüfənglər. gözəl yerlərindən və əbədiliyindən xəbər verirdi. bir küncə əleyhqazlar yığılmışdı.. Bayaq həyətdəki o nigarançılıq. əleyhqazlara. qapıları kip qapandı. təzədən Xosrov müəllimin içinə doldu və bu gözəl təbiət ilə. Əlbəttə. bir tərəfdən bütün bunlardan necə istifadə etmək öyrədilirdi. tapança sxemləri asılmışdı. boş güllə gilizləri əyani dərs vəsaiti kimi. onun təcrübəli köməkçisi Yelena Ivanovna Vostruxova da. zərərsizləşdirmək istəyirdilər.. həkim idi... Uzaqdan görünən dağların isə başı qardan ağappaq idi və o dağlar Hadrutun girəcəyində asılmış o qara bayrağın müqabilində dünyanın təmiz işlərindən. o sərin yaz səhəri Şuşaya qalxan dağ yolunun o səfası ilə həmin nigarançılıq heç cürə uyuşmurdu. gecə-gündüz işləyən. amma insanın bir-birini öldürməsi. Hadrutun küçələri bomboş boşaldı. Taun qəddar. elə bil. bakterioloji dəstənin başqa üzvləri də müşahidələrini bir-birləri ilə bölüşürdülər. tapancalar icad edirdi. öldürücü bakteriyalar yetişdirirdi. Professor Lev Aleksandroviç Zilberin başçılığı ilə Bakıdan Hadruta gəlmiş və taunla gecə-gündüz ölüm-dirim mübarizəsinə başlamış bakterioloji dəstə hər axşam Hadrut məktəbinin (məktəbdə dərslər kəsilmişdi) binasındakı ən böyük sinif otağında yığışırdı. Hadrutda tapılmış taun epidemiyası o əbədiliyin yanında zərrənin heç milyardda biri də deyildi. evlərin pəncərələri. hiyləgər bir düşmən idi.dalbadal üç cavan adam ölmüşdü. minlərlə insan həyatının müqəddaratı həll olunurdu. Bu dəm bütün bu silah qorxulu yox. amma o «heç»də yüzlərlə. beləcə məhv edirdi. bir heç idi. Həmin sinif otağında əvvəllər hərbi dərs keçilirdi. patoloqanatom professor Şirokoqorov da. bir tərəfdən də bunlardan necə qorunmaq öyrədilirdi. gediş-gəliş kəsildi (Ovanes də faytonu ilə birlikdə Hadrutda qaldı). yorulub əldən düşmüş. həmişə qırğının. işləyən və işləyən bu adamlar isə o adamcıl düşməni vəhşi bir heyvan kimi tutub dəmir qəfəsə salmaq. Azərbaycan Tibb Institutunda mikrobiologiya kafedrasına müdir seçilmişdi. gün ərzində görülən işlərə yekun vururdu. güllələrə baxırdı.

Xudyakovun özü tauna tutulur. Professor Zilber tələsik geyinib evdən çıxdı. elə bil ki. Professor Zilber Hadruta gələn kimi. Hadrutda taun epidemiyası başlamışdır və professor Zilber həmin gecə bir neçə saatın içində təşkil etdiyi bakterioloji dəstə ilə birlikdə səhər saat 6-da qatarla Bakıdan çıxdı. telefonla həkim Marqolinin xidmət etdiyi hərbi hissəyə zəng çaldı və bütün bunları Marqolin özü telefonla söylədi. dəllək Ayrapet) taundan yoluxub bir-birinin ardınca ölürlər. sonra feldşer. hərbçilərlə bilavasitə təması tamam kəsir. belə bir səksəkə ilə gecənin sakitliyini pozdu... əvvəlcə o cavan oğlanla bir palatada yatan xəstələr (o cümlədən. Narodnıy komissar prosit vas nemedlenno priyexat k nemu. ətrafındakı adamlara yox. ona görə yox ki. Xalq Səhiyyə komissarının göndərdiyi maşına mindi və əslində. özü özünə təskinlik vermək üçün tez-tez deyirdi: «– No. Bakterioloji dəstənin təşkil edilməsində əlindən gələni əsirgəməyən. Həyəcanlı bir kişi səsi heç dəstəyi qaldıranın kim olduğunu belə soruşmadan aşkar duyulan azərbaycanlı ləhcəsi ilə. çtob na naşem zameçatelnom zemle zavelas takaya qadost!». professor Zilber bu cür gecə zənglərini az eşitməmişdi. bu gözlənilməz Hadrut səfəri də elə o vaxtdan başladı. professor Zilberin təcili xahişləri ilə gecəyarısı şəxsən özü məşğul olan Azərbaycan SSR Xalq Səhiyyə komissarı. o gözə-görünməz kələ-kötürlük də o gecə çağı dünyanın bəd əməllərindən. Həkim Xudyakov xəstələnəndə xəstəxanadan Hadrutun yaxınlığında yerləşən hərbi hissənin həkimi Lev Marqolinə müraciət edirlər və taunu həkim Marqolin müəyyən edir. həmkarlarına da artıq tamam aydın idi: tauna tutulmuş ilk xəstə yaxındakı erməni kəndindən cavan bir oğlan olur və Hadrut xəstəxanasının baş həkimi M. Maşina uje vıslana. amma təmiz rus dilində dedi: – Qovorit sekretar narodnoqo komissara zdravooxraneniya. ona görə ki. taundan həlak oldu. bu. eto i ne çuma. Professor Zilber yuxulu-yuxulu əlini uzadıb telefonun dəstəyini götürdü və hələ zəng edənin səsini eşitmədən sövq-təbii hiss etdi ki. qara olduğu üçün otağın qaranlığı içində görünməyən o telefon dəstəyində elə bir qeyri-təbii ağırlıq.N. adi telefon zəngi deyil. o ağırlıq da.. Xudyakov o cavan oğlanı krupoz iltihabı diaqnozu ilə ümumi palataya qoyur və bundan sonra da taun Hadrutda fironluq eləməyə başlayır. hərbi hissədə yaşadığı otağa heç kimi buraxmır. Təəssüf ki. Bu adamın – hərbi həkim Marqolinin cəmi iyirmi dörd yaşı var idi və xəstəliyini hiss edən kimi. vozmojno. pis işlərindən xəbər verirdi.Üç gün qabaq – Ovanesin faytonu Xosrov müəllimi o gözəl dağ yolu ilə Şuşaya apardığı gün – gecə saat ikidə telefonun həmin gecənin sakitliyində daha artıq səksəkə ilə. Bir neçə gündən sonra həkim Marqolin də xəstələndi və professor Zilberin bütün ciddicəhdinə baxmayaraq. təşvişlə cingildəyən zəngi professor Zilberi yuxudan oyatdı. o saat da Bakıya teleqram vurur. amma taun hələ heç kimin ağlına gəlmir. Ne mojet bıt. hərbi həkim Marqolin yanılmış olsun. Marqolin yanılmamışdı və Hadrutda taun epidemiyasının necə yayılması professor Zilberə də. otağından eşiyə çıxmır və iki gündən 75 . əli ilə duyduğu elə bir qeyri-təbii kələ-kötürlük var idi ki. sanitar və nəhayət.. Və professor Zilber qatarla Hadruta gələ-gələ yol boyu komissarın o sözlərini xatırlayırdı və çox istəyirdi ki. Marqolin familyalı bir nəfər hərbi həkim Xalq Səhiyyə Komissarlığına təcili teleqram vurmuşdu ki.

ikincisi Azərbaycan Mərkəzi Icraiyyə Komitəsinin nümayəndəsi. məlumat vərəqələrini doldurmağa. o yetmiş dərəcəli tut arağı adamı dəli eləməsin. gecə otağın qapısını qıfılla bağlayır. cədvəllər. Gedirəm ki. başqalarını yoluxdurmayım. Əlvida. Hadrutda professor Zilberin də. Sosialist cəmiyyətinin nikbin və sağlam qurucuları kimi. Lev Marqolin. Yelena Ivanovna Vostruxovanın da. Bütün bu ehtiyat tədbirlərinə baxmayaraq.» Professor Zilber heç vaxt yadından çıxmayacaq bu məktubu oxuduqca. Baş Siyasi Idarənin müvəkkili isə – bu adamın adı Murad İldırımlı idi – əksinə. eyni zamanda. Baş Siyasi Idarənin müvəkkili isə bakterioloji dəstə ilə birlikdə Hadrutda idi. çünki bilirəm.. başqa cürə mümkün deyil. Bakıdan Hadruta daha üç nəfər gəlmişdi: bunlardan biri Azərbaycan SSR Xalq Səhiyyə Komissarlığının. zərfi götürürdü. özü isə əllialtmış metr aralı çəkilirdi. Stansiyada qalan nümayəndələr bütün bu müddət ərzində professor Zilberdən ardı-arası kəsilməyən cürbəcür arayışlar. ya da vaqonda yazdıqları əmrləri yerə qoyurdu ki. nə qədər adamın bədəninə tauna qarşı zərdab yeridən. Stansiyadakı vaqonda yaşayan nümayəndələr bir dəfə də olsun Hadruta ayaq basmamışdılar və professor Zilberlə atlı vasitəsilə əlaqə saxlayırdılar: həmin atlı içi kağız-kuğuz dolu zərfləri gətirib vaqonun qabağında yerə qoyurdu. sakit ölüm. yaxşı da yemək lazım idi ki. 76 . hərbi hissədən çıxıb qızdırma içində təkbaşına Hadruta.sonra. ya qışqırıb həmin atlıya yeni tapşırıqlar verirdi. nümayəndələrdən biri əlinə əlcək geyib vaqondan düşürdü. meyitlərin qəsəbədən kənarda ayrılmış sahəyə daşınmasına xüsusi nəzarət edən. «Çeka» taun məsələləri ilə məşğuldu. izahatlar tələb edirdilər və bütün günü taunlu xəstələrin səhhəti. həkim Marqolinin həyatının son dəqiqələri gözlərinin qabağına gəldi: belə bir adam.5 dərəcədir. ordan çıxanda da hamı bilirdi ki. səhərdən axşama kimi. Hərarətim 39. xəstəliyin şiddətləndiyini görəndə. həmin xəstələrin ev-eşiyinin dezinfeksiyası ilə məşğul olan xəstələrlə əlaqə saxlamış adamları qəsəbənin başqa sakinlərindən təcrid edən. köməkçiləri də həmin nümayəndələr üçün izahatlar yazmağa.. bu cür məktubu yazmağa (və o yazılanları həyata keçirməyə!) qüdrəti çatan həkim Marqolin ölüm anlarında tez-tez gözlərini açıb: «– Ana!. Bu zərfin içindəki. Həkim Marqolinin özü ilə bağlı gördüyü tədbirlərin nəticəsində taun hərbi hissədə yayılmadı və onun ölümündən bir gün sonra hərbi hissənin komandiri professor Zilberə bir zərf göndərdi. bakterioloji dəstənin başqa üzvlərinin də qayğısı yalnız taun qayğısı deyildi.. salamat qalın. professor Suknevin də. professor Zilberin yanına gəlir. xəstəliyin gedişatına dair mənasız cədvəllər tərtib etməyə məcbur olurdular. müxtəlif bakterioloji tədqiqatlar aparan professor Zilber də. atlı aparıb professor Zilberə tapşırsın. professor Şirakoqorovun da. bütün günü bakterioloji dəstə ilə olurdu və Hadruta gəldiyi ilk gündən belinə mindiyi boz ürgəni çapa-çapa burdan vurub. Bakterioloji dəstə ilə bərabər. həkim Marqolinin yazdığı son məktub idi: «Əziz yoldaşlar! Deyəsən. üçüncüsü isə Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin müvəkkili idi və bunlardan ikisi Hadruta gəlməmiş və təxminən on kilometr aralıdakı stansiyada ayrıca vaqonda qalmışdı. Ana!. Xankəndindən gətirdikləri gözəl tut arağı içirdilər və əlbəttə. başlanır.. Buradan gedirəm ki. dezinfeksiya üçün.» – deyə qışqırırdı.

tauna da ancaq bu qüvvə qalib gələ bilərdi. Nəhayət. Professor Zilberin etirazı. ancaq xalq düşmənlərinin nəyə qadir olduğunu bilimirsiniz! Bütün bunlar kulakların işidir! Bütün bunların arxasında ingilislər dayanıb! Hadrutdakı taun təbii fəlakət deyil. gecə yarısı Murad İldırımlının müşayiəti ilə nöyüt lampasının işığında taundan ölmüş adamların qəbrini açdırmağa və meyitləri müayinə etməyə məcbur oldu.Təxminən otuz yaşlarında olan Murad İldırımlının sarışın və yaraşıqlı sifəti. ağlını itirəcək Hadrut camaatı bu adamı adicə olaraq «Çeka» çağırırdı: «– Çeka çağırır!» «– Çeka səni soruşurdu!» «– Çeka düşmən tutub! Taunu düşmənlər yayıb Hadrutda!» «– Çeka indicə çapıb getdi!» Hələ yoluxmamış. heç bir şeyi nəzərdən qaçırmamağa çalışırdı. yerinə yetirildikdən sonra) meyit görmüşdü. o biri tərəfdən də professor Zilberin bu adama yazığı gəlirdi. düşmənlər taundan ölmüş meyitlərin qəbrini açır. az qala. Bəzən professor Zilber xəstələri müayinə edərkən. göy gözləri. alınmış məlumata görə. elə bil. uzun boyu. bakterioloji analizlər apararkən Murad İldırımlı gəlib onların yanında dayanırdı. Əlbəttə. bədən üzvlərini kəsib camaatın içində xəstəliyi yayırlar. meyitlərin arasında olsa da. bir varlıq vardısa. hətta taun da «Çeka»ya heç nə edə bilməz. sinfi təxribatdır! – deyib fikrindən dönmürdü. heç nədən qorxmurdular – nə inqilabdan əvvəl. amma Baş Siyasi Idarənin müvəkkili: – Siz gözəl professorsunuz. səhərdən axşamacan xəstələrin. Müvəkkil qəti surətdə əmin idi və bunu dəfələrlə professor Zilberə bildirmişdi ki. çünki nə zərdab qəbul edirdi. əmin idi ki. Professor Zilber Murad İldırımlını başa salmağa çalışdıqca hiss edirdi ki. yenidən güc toplayırdı. nə də inqilabdan sonra. ürəyi bulanırdı. amma gözünü kənara çəkmirdi. o da «Çeka» idi. şumal bədəni var idi və tamam bir əlacsızlıq içində. amma o gecəyarısı Hadrut yaxınlığındakı o qəbirlərdən çıxarılan meyitlər dəhşətli xəstəlikdən ölmüş (və bunu ingilis casusları. elə iy verirdilər ki. qolçomaqların barmağı var. 77 . professor Zilber camaat xəbər tutmasın deyə. elmi dəlilləri bu adamı heç cürə fikrindən yayındıra bilmirdi və günlərin bir ağır günündə Murad İldırımlı həyəcanla professor Zilberin yanına gəlib bildirdi ki. müvəkkilin şübhələri daha da artır və o hətta professor Zilberin özündən də şübhələnməyə başlayır. bu. özü ilə bağlı heç bir təhlükəsizlik tədbiri görmürdü. professor Zilberin meyitləri müayinə etməsinə baxırdı. Murad İldırımlı yorulmaq bilmirdi və professor Zilber yorulub əldən düşdüyü vaxtlarda yuxusuzluqdan qızarmış gözləriylə hərdən bu adama baxanda. Bu yerlərdə Baş Siyasi Idarədən (əvvəllər isə Fövqəladə Komissiyadan) qorxan kimi. salamat qalmış camaat taunun qarşısında heyvani bir qorxu hissi keçirirdi və camaatın gözündə tauna qalib gələ biləcək bir adam. kulaklar eləmişdilər!) adamlar idi və indi elə çürümüş vəziyyətdə idilər. nə əlcək geyib tənzif taxırdı. dəhşətli və ağlasığmaz bir xəbər idi. müvəkkilin başı gicəllənirdi. yoldaş Zilber. elə bil ki. taunu Hadruta düşmənlər gətirib. Müvəkkil yalnız döyüş meydanlarında və zəhmətkeş xalqın təəssübünü çəkən ədalətli edam hökmləri yerinə yetirilərkən (daha doğrusu. diqqətlə baxırdı və bunun özündə də bir nəzarət var idi. bu işdə xarici agenturanın və onların yerli əlaltılarının.

qəbirdən çıxarılan dördüncü meyitin – bu. Taundan həlak olanlar isə yalnız və yalnız Hadrut camaatı və yaxın üç erməni kəndinin sakinləri idi. demək olar ki. əksinqilabçılar yayıb. qəbri açıb döş qəfəsini zədələmişdilər. Professor Zilber neçə gün Hadrutda bir yerdə olduqları bu adamın – Murad İldırımlının yorulmazlığına. casuslardan. elə bil ki. çənəsi-çənəsinə dəyə-dəyə meyitlərə baxarkən. yaymaq üçün müəyyən miqdarda hüceyrələr götürürsə. Professor Zilber nöyüt lampasının işığında o bıçaq yarasını diqqətlə müayinə etdi: heç bir şübhə yox idi ki.. meyitləri çıxarıb kəsirsə. adamsız. daşnaklardan. Professor Zilber nə elmi ədəbiyyatda belə şey oxumuşdu. daşnaklar. professor Zilberin müayinəsinə nəzarət edərkən o gecə çağı müvəkkilin ürəyində düşmənlərə qarşı elə bir qəzəb yarandı ki. Həmin gecə hamını. Həmin gecə başqa bir neçə meyitdə də bu cür bıçaq yaraları tapıldı və o meyitlərin. meyitlərin bıçaqla zədələnməsi. həmin müsavatçılardan.çünki zəhmətkeş xalqın düşmənlərinin heç bir əməli onu qorxuda bilməzdi! Hətta özünü saxlaya bilməyib bir az kənarda qusmağa başlayanda da gözlərini meyitdən və professor Zilberin əlcəkli əllərindən çəkmirdi. insan qüvvəsindən xaric olan bir işgüzarlığının nəticəsində Hadrutdakı taun fironluğunun sona yetməyinə az qalacaqdı və o zaman tamam təsadüfən professor Zilberə aydın olacaqdı ki.. nə də ömründə belə bir hadisəyə təsadüf etmişdi və o gecə yarısı qarın nahiyəsi kəsilmiş növbəti meyiti müayinə edə-edə heç nə başa düşə bilmirdi. doğrudan da. ya da qarın nahiyəsi zədələnmişdi. eyni zamanda. hərgah bu düşmən yüksək ixtisaslı mütəxəssis deyildisə. kin-küdurət hiss etməmişdi. ilk növbədə onun özü özünü ölümə məhkum edirdi. taunlu meyitləri kəsərkən mütləq özü də yoluxmalı idi. bir neçəsi mütləq ölənlərin arasında olmalı idi. tanınmayan. bilinməyən. Hərgah bu. Bütün bunların arxasında ingilislər dayanıb! Zəhmətkeş xalqların qəddar düşməni beynəlxalq kapitalizm dayanıb!») inana bilmirdi. cəsurluğuna hörmət edirdi. əlbəttə. axı. kollektivləşdirmənin qəti əleyhdarları olan yerli kulaklar. Müvəkkilin fərziyyəsinə görə bu alçaq işlə məşğul olanlar Iran. monarxçılardan. Türkiyə sərhədini keçib gəlmiş müsavatçı millətçilər. belə idisə. bakterioloji dəstənin. bəzi qəbirlərin açılması. Sonra yenə də gəlib professorun yanında dayandı və birdən-birə hiss etdiyi soyuqdan əsə-əsə. ingilis casusları. Hərgah düşmən gəlib bu qəbirləri açırsa. monarxist ünsürlər. beş gün bundan əvvəl taundan həlak olmuş faytonçu Ovanes kişinin meyiti idi– döş qəfəsində bıçaq yarası tapıldı. gəlmələrdən. ilk növbədə isə professor Zilberi və onun həmkarlarını sarsıdan. eyni zamanda. 78 . hamısı meyitlərdən yoluxub taundan həlak olublar. hamısında ya döş qəfəsi. türkəçarəçilər də öz üsulları ilə tauna qarşı gizli mübarizə aparırmışlar və bu mübarizə onlara baha başa gəlib. meyit basdırılandan sonra. qonşu rayonlardan gizlincə Hadruta gəlmiş xalq düşmənləri idi. taun həmin bıçaqdan qorxub çəkiləcəkmiş. yeni həyatın. camaat ailə-ailə taundan gedirdi. əksinə. əksinqilaba və xalq düşmənlərinə qarşı bu uzun illərin amansız mübarizəsində heç vaxt bu dərəcədə qəzəb. heç olmasa. müvəkkilin sözlərinə də («Taunu zəhmətkeş xalqın arasında kulaklar. amma onun kor-koranə nifrətdən doğan fantastik fikirlərini də qəbul edə bilmirdi. Bir müddət keçəcəkdi. O biri tərəfdən isə qəbirlərin açılması. hətta taundan da daha artıq dəhşətə gətirən hadisə bu oldu ki. yerli türkəçarəçilərin əməli imiş – guya. bir neçə taunlu meyitin bıçaqla zədələnməsi göz qabağında idi. həlak olmalı idi. qohumsuz meyit yox idi.

Xəstəlik olan rayon ordu ilə əhatə olunmalıdır ki. Görünür. o cümlədən. Iclas qurtardıqdan sonra.Həmin gecə nöyüt lampasının zəif işığında professor Zilber meyitlərin hansı bədən üzvündən və nə həcmdə hüceyrələr qoparıldığını müayinə edə bilmirdi. Xlorpikrin – taun zamanı ən yaxşı dezinfeksiya vasitələrindən biridir: taun mikrobunu. son günlər yalnız və yalnız taunla məşğul olduğu üçün. səhər açılanda– Zilberin yaşadığı o kiçik məktəb sinfinin pəncərəsindən başı qarlı dağlar təzəcə görünməyə başlayanda Bakıdan Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin teleqramı gəldi. hərtərəfli müzakirə edildi və təsdiq olundu. misal üçün. ayaqqabıyacan tam geyim komplekti göndərilməlidir. bitləri. Əyindən çıxarılmış paltarın hamısı həmin şəxslərin öz evində qalmalıdır. bu qaradinməz adamın təklifləri ilə bağlı heç bir etirazlarını bildirmirdilər. Bu əməliyyat ciddi nəzarət altında olmalıdır ki. Epidemiya baş vermiş rayona həkim-gigiyena dəstələri göndərilməlidir. Xalq Komissarları Sovetinin sədri bəzən Hadrutda tauna qarşı mübarizə ilə əlaqədar ayrı-ayrı məsələlər barədə bir-birləri ilə mübahisə etsələr də. 2. Professor Zilber səhər saat beşdə gəlib Hadrutda qaldığı otağa çatdı. onlar bütün binaları. Əlbəttə. taun. Epidemiya yayılmış əraziyə kimyəvi dəstələr göndərilməlidir ki. başqa komissarlar. heç kim təzə paltarına taunlu paltarın mikrobunu keçirməsin. kimsə taunu yoluxdura biləcək bir şeyi kənara çıxara bilməsin. yerində o tərəf-bu tərəfə çevrildi. birdən-birə professor Zilberə elə gəldi ki. gəmiriciləri məhv edir və beləliklə. göndərilmiş paltarlarla geyindirilməli və evlərindən çadırlara köçürülməlidirlər. 79 . Mir Cəfər Bağırovun girdə çeşmək şüşələrinin arxasından baxan gözlərində də bir taun zəhmi var. ömründə. Baş Siyasi Idarə rəisi az danışsa da. amma professor Zilber burasına da fikir vermişdi ki. heç vaxt gülümsəməmiş. professoru geniş məlumat vermək və xüsusi tədbirlər planı hazırlamaq üçün təcili Bakıya çağırırdılar. 4. nə deyirdisə. təcili tədbir görmək lazım idi. 6. Evlərdən çadırlara köçürülmə zamanı taunlu xəstələrlə birinci dərəcəli və ikinci dərəcəli təmasda olan şəxslərin hamısının təcrid edilməsi təmin olunsun. 7. 5. Bütün rayon əhalisi üçün isti çadırlar və alt paltarlarından tutmuş üst paltarına. amma elə bu bıçaq təmasının özü kifayət idi ki. infeksiyanın insana keçməsinin qarşısını alır. Plan bundan ibarət idi: 1. arxası üstə çarpayıya sərildi. professor Zilber otaqdan çıxmaq istərkən Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin rəisi Mir Cəfər Bağırov onun qarşısında dayandı və bir neçə an zəndlə professorun gözlərinin içinə baxdı. bu bəd əməllə məşğul olan adamın paltarına keçsin. Bütün meyitlər yandırılmalıdır. dodaqlarından heç vaxt təbəssüm qaçmamış ciddi adam indicə qurtaran iclasda çox az danışırdı. tikintiləri xlorpikrinlə dezinfeksiya etsinlər. elə bil ki. Azərbaycan çekistlərinin sınanmış rəhbəri Mir Cəfər Bağırovun iştirakı ilə Xalq Komissarları Sovetinin xüsusi iclasında diqqətlə. Bütün əhali çılpaq soyundurulmalı. parça isə taun mikroblarının inkişafı və yayılması üçün gözəl münbit bir zəmin idi. dərhal qəbul olunurdu. Baş Siyasi Idarə müvəkkilinin Bakıya göndərdiyi məlumat öz işini görmüşdü. Elə yolda ikən professor Zilber yeddi bənddən ibarət plan hazırladı və həmin plan Bakıda Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin rəisi. 3. amma heç on dəqiqə də yata bilmədi. Bu qaraqabaq.

Hadrutla bağlı ətraf rayonlarda cürbəcür şayiələr gəzirdi və Şuşaya da xəbər yayılmışdı ki. mı sledim za vsem xodom sobıtiy! A vas mı toje xoroşo znayem! Imeyte eto v vidu! I ne zabıvayte konsperasiyu! Konsperasiya obyazatelna! Professor Zilber nəsə demək istədi. elə bil. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetindəki həmin iclasdan sonra.Professor Zilber keçirdiyi bu xoşagəlməz hissdən və bənzətmədən diksindi. Xosrov müəllimin bütün fikri-zikri seminarın gedişatında idi və əvvəlcə bu şayiələrə fikir vermirdi:düşmənləri ifşa etmək indi adi bir iş idi və bundan ötrü bütün rayonu bağlamaq. yorğun idi. Mir Cəfər Bağırovun girdə çeşmək şüşələrinin arxasından baxan gözlərindəki o taun zəhmi bu adama etiraz etməyə.. iki yaşında düşmən ifşa olunmamışdı. altı yaşında. kollektivləşməyə qarşı ziyançılıq işləri ilə məşğul imişlər və guya indi onların bütün rayon üzrə istintaqı gedir. Xosrov müəllimin ürəyində sızıltısını bütün ömrü boyu unutmadığı bir nigarançılıq baç 80 . Hadrutdakı taun epidemiyasını gizlin saxlamaq üçün.. başlarını vaqon pəncərəsindən çıxarıb bir-birilərinə macal vermədən onun üstünə qışqırmağa başladılar. Xosrov müəllim daha Şuşada bazar başında faytonçu Ovanesi görmədi.. Professor Zilberə tapşırmışdılar ki. yəni konsperasiya məqsədilə Bakıya göndərdiyi bütün rəsmi xəbərlərdə. taunun qorxusundan vaqondan çıxmağa (yaxud professor Zilberi vaqona çağırmağa) cürət eləməyərək. Xosrov müəllimin Hadrutda düşmən kimi ifşa ediləsi bir adamı yox idi. boş söz idi. dörd yaşlı Aslan idi. arayışlardakı «taun» sözü «filiz»lə əvəz edilsin və bir dəfə professor Zilber nümayəndələrə göndərdiyi növbəti arayışda nəzərdən qaçırıb «taun» sözünü yazanda. bəzən bu söz onu çaşdırırdı və yorğunluq-arğınlıq içində bir məlumatı iki dəfə. nümayəndələr onu stansiyaya çağırdılar: professor Zilber ayaq üstə vaqonun qabağında dayandı. adicə olaraq boş-boşuna danışmağa və mübahisə etməyə vaxtı və həvəsi yox idi. stansiyadakı nümayəndələr də tələb edirdilər ki. Mir Cəfər Bağırov isə kobud barmağı ilə hədələyə-hədələyə o bir neçə anlıq sükutu pozdu: – Smotrite. Şirin idi və Azərbaycanda doqquz il idi Sovet hakimiyyəti qurulmuşdu.. iki yaşlı Azər idi. məlumatlarda (qeyri-rəsmi. hətta az qaldı ki. Iş o yerə gəlib çatmışdı ki. hətta üç dəfə yazmalı olurdu. professor. bu adama cavab qaytarmağa imkan vermirdi. o tərəflərə heç kimi buraxmırlar və deyirdilər bu. Hadrutdan nigaran idi və ora tez qayıtmaq istəyirdi. Xalq Səhiyyə Komissarlığının və Mərkəzi Icraiyyə Komitəsinin nümayəndələri isə. altı yaşlı Cəfər idi. Hadrutu bağlayıblar. elə ki. professor Zilberi düşmən və təxribatçı elan etsinlər. onun girdə çeşmək şüşələrinin arxasından baxan gözlərini. amma heç nə demədi və yalnız ona görə yox ki. hələ ki. yəni şəxsi məktublaşmada isə bu barədə bir söz demək qəti qadağan idi!) «taun» sözünü «filiz» sözü ilə (rusca «ruda» sözü ilə) əvəz etsin və Hadrutdakı o cəhənnəm əzabı içində bu «filiz» sözünün mənasızlığı və məntiqsizliyi də professor Zilberi bir tərəfdən təngidirdi. ona görə də yox ki. dörd yaşında. əlbəttə. dərhal Hadruta qayıdan professor Zilber Mir Cəfər Bağırovla o cürə üzbəüz dayanmağını hərdənbir yadına salırdı. elə bil. belə bir adam hakimiyyət başına keçə. Hadrutda bir dəstə düşmən ifşa olunub. Hadrutla bütün əlaqələr doğrudan da kəsildi.. vay o günə ki. hətta boş söz olmasaydı da. yenidən görürdü və öz-özünə fikirləşirdi ki.. bir də ki. həm də ona görə ki. guya ona görə idi ki. Amma elə ki.

Səhər tezdən Şuşadan çıxıb yoldakı faytonlara. yaxınları. prepodayu russkiy yazık! Sprosite lyuboqo qartrudtsa! Vse znayut menya! Pozvonite v ispolkom. atlıları.qaldırdı və həmin nigarançılıq onu seminarın işini yarımçıq buraxmağa. amma bu mürəkkəb dövrün. Xosrov müəllim bunu bilmirdi və çox dərin bir nigarançılıq keçirirdi. Xosrov müəllim yalnız baş verə biləcək siyasi hadisələr barədə düşünürdü... tamam itirmiş Xosrov müəllim yolu bağlamış yolbəndin o tərəfində qızıl əsgərlərdən birinə yaxınlaşıb nəsə deyən Qırmızı Yaqubu gördü. ya uçitel.. Qırmızı Yaqubun sifətinin rəngi.. bu faciənin əsl dəhşəti o zaman onun heç ağlına gəlmirdi. – Ya je tam jivu! Tam moya semya. təbii fəlakət. heç bir icazə almadan Hadruta qayıtmağa məcbur etdi. arvadı qalıb və heç kim onu Hadruta buraxmaya bilməz. amma onun o nigarançılığı.. misal üçün. doğmaları Hadrutda olan nigaran adamların içindən keçib qızıl əsgərlərə yaxınlaşdı. Xosrov müəllim Qırmızı Yaqubu görəndə. pozvonite rukovoditelyam rayona. yolun ortasına. əslində. vse menya znayut! – Nelzya!. kənarlarına doluşmuş. yanğın.. Hadrutdakı hadisələr barədə bir söz demək qəti qadağan olunub (heç o cavan qızıl əsgərlərin də çoxunun Hadrutda. bütün bunların ona dəxli yoxdu. atların.. arabalara minə-minə axşamüstü gəlib Hadrut yaxınlıqlarına çıxan Xosrov müəllim uzaqdan yamac boyu yolu kəsmiş qızıl əsgərləri gördü. Xosrov müəllim hələ bilmirdi ki. eşşəklərin arasına yığışmış. bütün Hadrut onu tanıyır. zəlzələ. milliyətcə əsasən rus olan qızıl əsgərlər ancaq bir sözlə cavab verdilər: – Nelzya!. çiyni xurcunlu piyada adamları saxlayıb geri qaytarırdılar. bu amansız zəmanənin özündə belə. bədəncə zəif bir adam idi. bu cavan qızıl əsgərlərə Hadruta gəlmək istəyən adamlarla söhbət etmək. faytonların. narahatlığı Hadrut müsibətinin yanında bir heç idi. heç ağlına da gəlmirdi. necə bir faciənin içindədi. arabaları. rəislərini soruşdu və nə dedisə də. moya jena! – Nelzya!. elə bil ki. həqiqətən. Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki. moi deti. bu uşaqların anasının başına nə gələ bilərdi? Qəribə idi. arabaların. qızıl əsgərlər Hadruta getmək istəyən faytonları. – No poçemu? Poçemu nelzya? V çyem priçina? Mojet moqu bıt poleznım? Ya je prepodavatel russkoqo yazıka! – Nelzya!. Qırmızı Yaqub oldu və həmin 1929-cu ildə Hadrut qəsəbə sovetində katib işləyirdi. V Qadrut nelzya!. o zaman Xosrov müəllim bilmirdi ki. o axşamçağı gözlərinə işıq gəldi. inqilabdan əvvəl bütün bu tərəflərin məşhur nalbəndi idi. dostları. nə isə çox ciddi bir hadisə olmuşdu. V Qadrut nelzya!. az qala.. nə baş verdiyindən xəbərləri yox idi). Amma nə isə baş vermişdi.. onun Hadrutda üç uşağı. dörd yaşında. Əlbəttə. – Poçemu? Poçemu nelzya? Xot obyasnite! – Nelzya!. – Posluşayte. – Yaqub yoldaş! Yaqub yoldaş! 81 . altı yaşında.düzdü. iki yaşında uşağın. özünü necə təqdim etdisə də. sonra zəhmətkeş sinfin nümayəndəsi kimi partiyaya keçdi. solğun idi və ümumiyyətlə. Bu axşam evlərinə çatmağına ümidini.

elə həmin dəqiqə Xosrov müəllimin içindəki o nigarançılıq dəhşətli bir qorxu hissinə çevrildi. bu.. başqalaşmışdı. bu bolşeviki də qəhər boğurdu. bu saat buraxmasa. Hadrutda taundan həlak olanların hamısını tanıyırdı və yaxşı bilirdi ki. ailəm var! Heç bilirsən nə danışırsan?!– Xosrov müəllim iki əli ilə yolbəndin üstündən Qırmızı Yaqubun şinelinin yaxasından yapışdı.. get.. ürəyi ən bəd bir xəbər ərəfəsində şiddətlə döyünməyə başladı və Xosrov müəllim sonralar da uzun ömrü boyu Qırmızı Yaqubla həmin üzbəüz məqamı xatırlayanda. – Və Qırmızı Yaqub daha o axşamüstü. getməli yer deyil Hadrut!. – Yoxdu. hədəqəsindən çıxacaq gözlərinə baxa bilmədi. yenə heç nə bilmirdi və o dəhşətli xəbərin ərəfəsində idi. qaç buralardan! Bir də ömründə heç vaxt bu tərəflərə gəlmə!. yox. Uçiteləm!. Qırmızı Yaqub o cavan qızıl əsgərdən ayrılıb yolbəndin yanına gəldi və Xosrov müəllimlə üzbəüz dayandı: – Niyə tanımıram! – dedi və Xosrov müəllim Qırmızı Yaqubun səsində dünyanın ən dərin bir kədərini hiss etdi və bax. mənim orda. – mənim orda üç balam var. Yaqub yoldaş! Tanımadın məni? Xosrov müəlliməm də!. silkələməyə başladı və silkələdikcə də o şinelin içindəki bədənin cansızlığını. ailəm var. o cümlədən də Qırmızı Yaquba tapşırıq belə idi ki. arxaya çevrilib yorğun addımlarla yolbəndin yanından uzaqlaşdı. Xosrov müəllimin oğlanlarının üçü də. şərfini çənəsinin üstündən aşağı çəkdi: – Mənəm də. amma o şübhəli baxışlar daha Qırmızı Yaqubun vecinə deyildi və ayaqları onu cəhənnəmin içinə – Hadruta sürüyürdü.. yox. o dəhşətin sualı idi. – Soruşma. az qala. taun haqqında bir kəlmə də söz demək olmazdı və Qırmızı Yaqubun gəlib bu yolbəndin arxasından Xosrov müəllimlə danışmağının özü də təlimatı pozmaq idi.. düşmən-zad əhvalatı deyildi. uçitel. bunun üstündə onu güllələyə bilərdilər. sənin daha orda heç kimin yoxdu!. çəlimsizliyinə baxmayaraq. Xosrov müəllimin böyüyüb.. a kişi?! Mənim orda üç balam var. yenə də əvvəlki adi nalbənd olmuşdu. arvadı da dalbadal həlak olublar.Qırmızı Yaqub Xosrov müəllimə tərəf baxdı. ürəyi eləcə şiddətlə döyünürdü.. uçitel. indicə yolbəndin yanında Hadruta gəlmək istəyənlərdən biri ilə danışdığını görmüşdü.. Hadrutun bütün aktivinə. soruşma. – Tanıdın? Bəs niyə buraxdırmırsan məni? – Getmə. uçitel. 82 . uçitel. bu adam ölə bilər – əlləri süst yanına düşdü və tamam ümidsiz bir səslə: – Axı.. – Niyə?– Bu sualı Xosrov müəllim vermədi. amiranə danışan. özünü yeni hökumətin inanılmış nümayəndəsi hesab eləyən bu adam indi. hətta Xosrov müəllimə elə gəldi ki. elə bil ki. Qızıl əsgərlərin komandirlərindən biri şübhə ilə Qırmızı Yaquba tərəf baxırdı və bu adamın təlimatı pozub. yüngüllüyünü hiss etdi. Xosrov müəllim kepkasını yuxarı qaldırdı.. Qırmızı Yaqub işin içində idi. Qırmızı Yaqubun səsi də dəyişmişdi və cansızlığına.. – Nə olub axı?! – Başını götür. – Sən nə danışırsan. amma Qırmızı Yaqub Xosrov müəllimi beləcə yolbəndin ardında qoyub gedə bilmirdi. elə bil ki. bu – ərəfəsində olduğu o dəhşətin səsi idi... – təkrar etdi...

Alov get-gedə qızışdıqca birdən həkim Xudyakovun əli yavaş-yavaş qalxmağa başladı. o tonqala baxa-baxa bir insan kimi iztirab çəkirdi. qayğısı. o cəsəd sahiblərinin – dünənəcən. birdən-birə qırıldı. dünyanın günah işlərinə bir xəbərdarlıq da var idi və uzaqdan o tonqala baxan yerli partiya və komsomol fəalları arasında bir sıra vəzifəli adamların (bir-birlərindən xəbərsiz!) bütün içini qəribə bir hiss bürümüşdü. məhəbbəti. virusoloq. mikrobioloq sayılan. bədəninin bütün hüceyrələrini zəbt etmiş o yuxu istəyinə necə dözür. bu saat yıxılacaq və yatacaq və o yuxudan heç vaxt oyanmayacaq. qorxu ilə mütəəssirliyin. amma o dəm o əlin eləcə yavaş-yavaş qalxmasında. elə bil ki. hətta ağlamağa. tamam unutduqları!) adamları xatırlamağa başladılar və onlar indi bir peşmançılıq hissi keçirirdi. isti şiddətləndikcə əzələlər yığışır və həkim Xudyakovun qolu da buna görə yavaş-yavaş qalxır. daha doğrusu. hörməti və nifrəti idi və cəmi otuz beş yaşına baxmayaraq. ürəkləri döyünə-döyünə o dəhşətli tonqala tamaşa eləyən yerli partiya və komsomol fəalları həkim Xudyakovu o saat tanıdı. nəyisə etiraf etməyə. gözütox. peşmançılıq hissi keçirmək istəyirdilər. ayaq üstündə güclə dayanırdı. yaşayan insanların bir də bu yer üzündə heç zaman təkrar olunmayacaq. elə bil ki. tonqala baxan o adamlar başa düşürdülər ki. o bir qalaq meyitin üstündə birinci olması. gecənin xəncər kimi kəsən sazağında uzaq məsafədən də istisi get-gedə daha artıq hiss olunan o ocaq şöləsinin gətirdiyi sonsuz kədər hissindən qıyılırdı. artıq təcrübəli immunoloq.Bakıdan yenicə qayıtmış professor Lev Aleksandroviç Zilber həmin gecə o qədər yorğun idi ki. tonqala düşdü. bəlkə də bu – əslində – qorxu hissi idi. beləcə bir qara gündə beləcə bir tonqalda yanmaq qorxusu. nə zamansa nahaq incitdikləri (və elə bil ki. komsomolçuları da az müalicə etməmişdi və indi bu adamın özünün tonqalda beləcə yanması. Faytonçu Ovanesin qapıbir qonşusu olan bu xeyirxah. ümumiyyətlə. Sonra həkim Xudyakovun qolu. professor Zilberin yuxusu qaçırdı və o dəm onun gözləri yuxusuzluqdan. Silahlı qızıl əsgərlərin keşiyi altında o ocaqda həyatla beləcə vidalaşan yalnız cansız cəsədlər deyildi. Eyni zamanda. vahiməsini daha da artırırdı. Bu adamlar birdən-birə haçansa gördükləri (və heç vaxt fərqinə varmadıqları!) haqsız işlərini. qapqara şam kimi qaranlığını əridib bütün ətrafa şölə saçdıqca. elə bil ki. bu alovun işığı gecənin.. Odundan və meyitlərdən ibarət o nəhəng ocağın alovu get-gedə artdıqca. elə bil ki. hərdən ona elə gəlirdi ki. hətta bu günəcən nəfəs alan. xoşsifət. həyatın bəd üzü ilə tez-tez rastlaşan (və gələcəkdə də tez-tez rastlaşacaq) professor Lev Aleksandroviç Zilber gecəni qara şam kimi əridən o tonqalın qarşısında. peşmançılığın qarışığı. elə bil ki. Odunların üstünə qalanmış meyitlərin ən yuxarısındakı həkim Xudyakovun cəsədi idi və tonqalın alovu şölələndikcə bir kənarda dayanıb həyəcandan dizləri əsə-əsə.. 83 . o gecə o tonqalın qorxusunu. sevinc və kədəri idi. ziyalı adam partiya işçilərini. taun bütün dünyanı hədələyirdi. əlbəttə. yorğunluqdan yox. yalnız onlara məxsus hiss-həyəcanları idi. aman istəməyə daxili bir ehtiyac duyurdular. bu yuxu hissi uzun müddət əzab-əziyyət içində susuzluqdan yanmış bir adamın birdən-birə suya rast gəlməsinə və həmin sudan içdikcə içməsinə. o əlin o cürə qalxmasında. doymaq bilməməsinə bənzəyirdi və buna görə də professor Zilber özü də təəccüb edirdi ki. nəyisə boyunlarına almağa. bir hədə var idi.

tonqaldan gələn yanıq ət və sümük qoxusu onların ürəyini bulandırırdı. elə bil ki. kulaklar. çox ölümlər görmüş. ona görə yox ki.. çırtaçırtla arxada yanan o tonqaldan ləzzət alırlar. çünki taun amansızlığından dəli olmaq dərəcəsinə çatmış Hadrut camaatı bir tərəfdən də yaxınlarının. səhərin açılacağından. sövq-təbii arxalarını tonqala tərəf çevirmişdi. sinfi mübarizənin davam etdiyindən. Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin səlahiyyətli müvəkkili bütün şüuru ilə başa düşürdü. iztirabların şahidi olmuş. sanitarlar. qorxaqlıq edir. çılpaq aparırdı və özü də sıçrayıb o çılpaq atlardan birinin belinə minirdi. tonqalı mühafizə edirdilər və qaranlığa baxırdılar ki. fəhlə və kəndli sinfinin quduz düşmənləri haradasa öz qara əməllərinin – Sovet hökuməti ilə mübarizələrini davam etdirməkdən ötrü gətirib Hadruta saldıqları taun epidemiyasının bəhrəsindən. çırtıldayan. eyni zamanda. amma professor Zilberin fikrincə Hadrut camaatının qalanını xilas etmək üçün.. O əlli nəfər qızıl əsgər sözü bir yerə qoymadan. camaatın bu tonqaldan xəbəri olmasın. o nə üçün bunu xatırladı? Əlindən gələn yüyən iyinə görə? Axı. ağciyərlik edir. arxasını tonqala çevirdi. o tonqala baxmırdı. uzaq və ümidsiz bir istək baş qaldırdı: neçə illərdən bəri yadına salmadığı (yadına salmağa vaxtı olmadığı)... atları bulağa yəhərsizyüyənsiz. bu tərəflərə yaxınlaşan başqa adam olmasın. bax. yaxın. həkimlər. amma bərkdə-boşda bərkimiş. elə bilirlər ki. casuslar.O tonqalı qalamaq üçün Hadrutun təxminən altı kilometrliyində elə bir çüxur yer seçmişdilər ki. Müvəkkilin ürəyində yenə də birdən-birə qəribə – doğma. amma o tonqala baxa bilmirdi və buna görə də özü özünü bağışlaya bilmirdi: indi heç şübhəsiz ki.. ünyetməz bir keçmişə apardı. qeyri-təbii işıldayan xəstə gözlərini axıra qədər o tonqala baxmağa məcbur edə bilmədi və o cavan qızıl əsgərlər kimi. ona görə ki. o tonqal. tamam unutduğu o Nurlu bulağın buz kimi suyundan bir ovuc götürüb üzünə vurmaq istədi.. Səlahiyyətli müvəkkil cod dərili əli ilə üz-gözünü ovuşdurdu. əzizlərinin beləcə yandırılmasına dözə bilməzdi. günəşin çıxacağından. Murad İldırımlı da sanitarlar. bakterioloqlar kimi. O tonqaldan təxminən altmış-yetmiş metr aralıda dayanmış əlli nəfər əli tüfəngli qızıl əsgər. səhərdən axşama kimi boz ürgənin belində olduğu üçün. hətta odunlar da yanıb çırtıltı saldıqca o cavan qızıl əsgərlərə elə gəlirdi ki. özü özü ilə nə qədər mübarizə apardısa da. hətta sövq-təbii cod dərili əlini 84 .. Qəribə idi.. bu tonqalın şöləsi Hadrutda və ətraf kəndlərdə görünməsin. taunun Hadrut ərazisindən kənara yayılmaması üçün belə bir tonqal – taunun özü kimi amansız bir tonqal vacib idi. amma çekist Murad İldırımlı həmin tonqala baxa bilmir. tonqala baxa bilmirdilər. yeniyetmə bir oğlan idi və indi Hadrutdan çox-çox uzaqlarda – Babadağın ətəklərində qalmış bir kənddə səhərin gözü açılmamış atları kəndin aşağı başındakı buz kimi soyuq Nurlu bulağa suvarmağa aparırdı. bu adamın əlindən yüyən iyi gəlirdi və indi yalnız bu yüyən iyi ətrafı bürümüş o tonqal qoxusu içində həyatın davam etdiyindən. dərk edirdi ki. bakterioloji dəstənin üzvləri bir-birlərindən iki addım. bunu başa düşürdü. dərk edirdi. məqsədlərinə nail olublar. düşmənin gözünün içinə axıra qədər dik baxmaq lazımdır və taun da düşmən idi. Kremlin qülləsindəki qırmızı bayrağın dalğalanmağından və həmişə də dalğalanacağından xəbər verirdi və bu zaman əlindən gələn o yüyən iyi birdən-birə Baş Siyasi Idarənin səlahiyyətli müvəkkilini əlçatmaz. taunun nəticəsi idi və o tonqalın şölələrinə baxmağı bacarmaq lazımdır. o vaxtlara ki. atışıb-vuruşmuş bu adam həmin anlarda daxilən nə qədər çalışdısa da. üç addım aralı durub tonqalın başına dövrə vurmuşdular. səs salan insan sümükləridir.

çünki bu ağır mübarizə illərində ailə qurmağa vaxt qalmadı və əslində. amma bunun nə mənası var idi? Gələcəyin o azad və xoşbəxt uşaqları inqilabın övladları olacaqdılar. amma keçmiş heç zaman geri qayıtmır və o günlər də əbədi bir keçmişdə qalmışdı. amma. hər halda. xəstələnmiş. nəvə-nəticələri də həmin yeni cəmiyyətin üzvləri olacaqdı və o zaman onların o xoşbəxtliyində.. bir ovuc su götürsün. onların özü idi.. anasını qucaqlamaq istədi. azərbaycanlı idi. boz ürgəni də (Hadrutda mal-qara da. çünki Murad İldırımlının özü elə Inqilab demək idi. Həmin anlarda Murad İldırımlı əlindən gələn o yüyən iyində o uzaq Babadağın ətəklərində qalmış o kənddəki evlərinin doğmalığı var idi və bu adam yenə də uşaqlıq çağlarında – həyət-bacada tumançaq atılıb-düşdüyü vaxtlarda olduğu kimi. belorus idi və onların hamısı yeni bir cəmiyyət qururdu. qoyunlar da. əlbəttə. xəstəxanada qurtaracaqdı. tatar. Inqilab yüzlərlə. azad həyatında Murad İldırmlının da. eşşəklər də adam kimi qırılırdı) təcrid etmişdi. Bir də heç zaman həmişəki kasıbçılığı içində o kənddə güzəran keçirən atasının sonu görünməyən qayğılarla dolu gözlərinə baxa bilməyəcəkdi. indi eləcə utancaq.. heç kimlə bilavasitə əlaqə saxlamırdı. Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin səlahiyyətli müvəkkili Murad İldırımlı iki gün idi ki.. taundan 85 . Bir də heç zaman o kənddə qocalıb əldən düşmüş anası ilə qabaq-qənşər oturmayacaqdı. müvəkkil hər şeyi qət etmişdi və hər şey bu gün qurtaracaqdı! Müvəkkil yataqda uzanıb can verməyəcəkdi. atasının haçansa ömründə bir dəfə şəhərə gedib qayıdanda gətirdiyi rəngbərəng saçaqlı kağızlara bükülmüş uzun konfetləri sevinə-sevinə və acgözlüklə cibinə yığmaq istədi. gürcü. atlar... gələcəyin o azad və xoşbəxt uşaqları onun adının Murad... barışsa da. bu isə elə Murad İldırımlının övladları olmaq demək idi. Murad İldırımlı bir də heç zaman o uzaq Babadağın ətəklərində qalmış o kəndi görməyəcəkdi. qoy lap kiçicik olsun. minlərlə murad ildırımlıların əməli idi.. Murad İldırımlıdan bu dünyada heç kim qalmayacaqdı. o qoca və qayğılı kişi ilə birlikdə. tauna tutulmuşdu və bunu özündən başqa heç kim bilmirdi. hamı ilə uzaqdan-uzağa. tez əli ilə burnunu qapadı ki. buna inanmaq istəmirdi. o minlərlə murad ildırımlılar rus idi. gələcəkdə artıq qurulub başa çatmış o yeni cəmiyyətin bütün üzvləri onların – o minlərlə murad ildırımlıların övladı olacaqdı. o cavan qızın adı Züleyxa idi. yüyənin iyi gəlsin. müvəkkil heç kimə yaxın durmurdu. Iki gün idi ki. eləcə dilsiz-ağızsız o kənd qızının – Züleyxanın uşaqları. xəstələnmişdi və bu xəstəliyin nə ilə qurtaracağını gözəl bilirdi. ukraynalı. nəsə bir payı olacaqdı. barışmasa da. amma inansa da.üzündən çəkdi ki. buna təəssüf etmək də düzgün deyildi: gələcəyin bütün azad və xoşbəxt uşaqları onun övladları olacaqdı.. onların o qayğısız. Hələ neçə gün belə davam edəcəkdi? Iki gün? Üç gün? Sonra? Sonrası. hətta professor Zilberin də bundan xəbəri yox idi. Murad İldırımlının qardaşları da o uzaq Babadağın ətəyindəki kənddən çıxıb hərə bir tərəfə dağılmışdı və o kənddə o qarı ilə. Əlbəttə. özbək. amma yenə də o tonqalın qoxusunu hiss etdi. boz ürgənin belindən danışırdı. İllər keçəcəkdi. bir də Murad İldırımlının on dörd-on beş yaşlarında bir bacısı qalmışdı. belə çətin və məsuliyyətli bir zamanda taunun onu üstələdiyi ilə heç cürə barışmaq istəmirdi.. inanmasa da.. yəni onların həyatı. familiyasının isə İldırımlı olduğunu bilməyəcəkdilər. Yox. Müvəkkil xəstəliyini o saat başa düşmüşdü. özünü də. lap zərrə qədər olsun.

. o tonqalın kənarında özü qərara aldığı kimi.. amma taunun qamarladığı beyninə indi (və ümumiyyətlə. həyatının son saatlarını yaşayan Murad İldırımlının bütün bədəni qızdırma içində yanırdı. Bir də ki.. o da mübarizəni sona kimi davam etdirə bilmədi. bu qurbağa qurultusu təbiətin səsi deyildi. it aya hürən kimi. ataları. sel kimi. 86 . qardaşları. bakterioloji dəstənin başqa üzvləri də. Cavan qızıl əsgərlər gəlib burada dövrə vurmazdan əvvəl aldıqları təlimata əsasən. tonqalın yerini beləcə dəqiq haradan öyrənmişdilər? – bunu sonralar da nə professor Zilber. Amma bunun fərqi yox idi. rəngləri. Səs ancaq tonqaldan gəlirdi:odunlar çıqqaçıq yanırdı və hər dəfə də ocaqdan gələn bu səs o cavan qızıl əsgərlərin kürəyini üşüdürdü. işgəncədən əyilib tanınmaz olmuş sifətlərini işıqlandıranda.. rayon rəhbərliyi də. Həmin sazaqlı gecədə. axışıb bura gələcəyindən. taleyin səsi idi. bax bundan qorxurdu– camaatın bu tonqaldan xəbər tutacağından. Uğuldayan o camaat gəlib tamam yaxınlaşdıqda. onlara yenə də elə gəlirdi ki. Düzdü. bir təəssüf hissi var idi: düşmənlərlə. arvadları. bakterioloqların. elə bil ki. qızıl əsgərlərin komandanlığı da.) yalnız dəhşətli bir qəzəb hakim idi: düşmənə qarşı qəzəb. əlbəttə. Tonqalın alovu o gecəyarısı sükut içində dövrə vurub dayanmış sanitarların.. uşaqları. həkimlərin. qasırğa kimi bir təbiət hadisəsi idi.. əslində. uşaqlar necə xəbər tutmuşdular.). O Hadrut camaatı – ərləri. Gələcək kommunizmin idi!. bu dəqiqə. düşməndən aman istəmək demək idi.. bakterioloji dəstənin üzvlərinin. hərəkət edən o insan qaraltıları qaranlıqdan seçiləndə tonqalı dövrəyə almış rayon rəhbərlərinin. fəhlə və kəndli hakimiyyəti qalib hakimiyyət idi. tonqala hücum çəkəcəyindən. milis işçilərinin arasında da səs-küy düşdü və qızıl əsgərlər havaya güllə atmağa başladılar. ayın və tonqalın işığı onların ağrıdan. tüfəngləri çiyinlərindən aldılar və o tüfənglərin lüləsini yuxarı tutub qaranlıqdan gələn və get-gedə tükürpədən bir sürətlə artan uğultu ilə qarşı-qarşıya hazır dayandılar. bacıları tonqalda yanan o yaşlılar. banditlərlə atışmalarda qurban getmiş bir çox silah dostları kimi. bəlkə də bu. cavanlar. o ocaq yerindən təxminən yüz əlli metr aralıda axan kiçik dağ çayı tərəfdən qurbağaların qurultusu eşidilirdi. arxada yanan o tonqalın özündən də qat-qat artıq bir dəhşətlə üz-üzə gələcəklər. Professor Zilber də. çox adam həbs edildi (o zaman Hadrutdakı o həbslər taundan az iş görmürdü və taundan az qorxunc deyildi.aman istəməyəcəkdi. qeyri-təbiilik var idi. elə bil ki. quruluşları bir-birindən tamam seçilən o sifətlər indi eyni bir kədər içində donub qalmışdı. Vladimir İliç Lenin beş il bundan əvvəl vəfat etmişdi.. qurbağaların qurultusunu da batırdı və bayaqdan bəri o tonqalın şöləsi və səsi altında əzab çəkən qızıl əsgərlərə elə gəldi ki. iztirabdan. amma bunun da fərqi yox idi. bir də. anaları. Qurbağaların o gecəki qurultusunda tonqalın ətrafında dövrə vurub dayanmış o adamların çoxunun heç vaxt yadından çıxmayacaq bir soyuqluq.. nə də bu hadisənin istintaqını aparan orqanlar heç cürə başa düşə bilmədilər. Gecənin qaranlığından axıb gələn o uğultu tonqalın səsini də. qurbağalar da o gecəyarısı birdən-birə beləcə peyda olmuş nəhəng tonqala quruldayırdılar. kommunizm qurulacaqdı!. rəhbər rayon işçilərinin sifətini işıqlandırmışdı və yaşları. heç bir tauna baxmayaraq. çünki taundan aman istəmək. səs çıxaran – yanan sümüklər. Bu vaxt uzaqdan bir uğultu get-gedə tonqala tərəf yaxınlaşmağa başladı. gələcək – Vladimir İliç Leninin idi!. sanitarların. yanan saçlardır. bir sövq-təbii idi.

. qışqırmağa. bu da sövq-təbii idi. qızıl əsgərlərin arasından buraxılıb tonqala tərəf qaçmaq istədi. mikrobioloqlar. adamlar onların əllərindən. yerə sərilənlərin üstündən keçib özlərini o tonqala yetirəcəklər. məşəl kimi yanan o yoğun və uzun odunu iki əli ilə yuxarı qaldırıb (bu xəstə adama o güc haradan gəldi?!) başının üstündə fırlada-fırlada o uğuldayan camaatın üstünə hücum çəkdi. Tonqal işığında dəli gözləri yerindən oynayan adamların qışqırtısı. qollarından. lüləsi ilə camaatı itələyirdi. əsgərlər bir-birilərinə kömək edə-edə və yavaş-yavaş geriyə çəkilə-çəkilə tüfəngin qundağı ilə. elə bil ki. hər şey bitdi: bu adamlardan ikisi. 87 .. yalnız bir qorxu – taunun yayılması qorxusu var idi.. o məşəl bütün bu adamların sonuncu gücünü əlindən aldı. camaat birdən-birə ayılmağa başladı. o tonqala yaxın buraxmaq olmazdı. yanan o meyitlər bu diri adamların balaları idi. heç kim ona məhəl qoymurdu. elə edirdi ki. adamlar hərəkətsiz dayandı. indi bu adamları gülləyə tutsan da. vururdu. Məşəl kimi yanan o iri odun zərblə bir-neçə nəfərə dəyib onları yerə sərdi və həmin dəm Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarənin səlahiyyətli müvəkkili elə bir qeyri-insani səslə bağırırdı ki və başının üstündə fırlatdığı o məşəldən qaranlığın içində elə bir dəhşət yağırdı ki. toxunacaqdılar. bunu təsəvvürünə gətirən professor Zilberin tükləri qabardı. səs-küy yavaş-yavaş azaldı. camaatı başa salmağa çalışırdı. virusoloqlar. tamam ağlını itirib dəli olmuş Hadrut camaatı heç nəyə baxmırdı. görünür. az qaldı paltarını deşsin. tüfənglərin qundağından yapışırdı. bu axının qarşısında həlak olacaqlarını heç ağıllarına da gətirmirdilər. amma heç kim onun səsini eşitmirdi. bakterioloji dəstənin bütün başqa üzvləri də – heç kim özü barədə fikirləşmirdi. Qızıl əsgərlər elə hey havaya güllə atırdılar.Sel kimi uğuldaya-uğuldaya gələn o adamları nəyin bahasına olursa-olsun. danışmağa. Bu zaman həmin uğultu ilə qızıl əsgərlərin üz-üzə gəldiyi dəqiqədən etibarən tapançasını çıxarıb ora-bura qaça-qaça (hətta belə bir məqamda da adamlara yaxın durmurdu. bu da təbiət hadisəsi kimi bir şey idi. o dəli ehtirasın qarşısını ala bilmirdi.. hələ yanmamış meyitləri dartıb tonqaldan çıxarmaq. tonqalı söndürmək istəyəcəkdilər. amma o gecə. tonqala tərəf qaçdı və tonqaldan iri bir odun dartıb çıxardı. heç bir qüvvə o dəli həyəcanın.. elə bil. üçü o tonqaldakı meyitlərə toxunsa (əlbəttə. fəryadı içində professor Zilber də. Professor Lev Aleksandroviç Zilber otuz beş illik ömrü ərzində heç vaxt hiss etmədiyi bir ümidsizlik içində başa düşdü ki. heç kimlə toqquşmasın. Professor Zilber irəli çıxmağa. özləri unudulub getmişdi. elə bil. özlərinin ayaq altında qalacaqlarını. kimisi özünü yerə atıb üz-gözünü torpağa sürtə-sürtə ağladı.). o tonqalla təmasdan sonra nəticə elə ola bilərdi ki. sanitarlar üçün. adamlar isə daha «Çeka»nı belə tanımırdı və tanımaq da istəmirdi) havaya dalbadal güllə atan Murad İldırımlı birdən-birə tapançasını yerə çırpdı. Qızıl əsgərlər daha havaya güllə ata bilmirdilər. kimisi dizləri üstə çöküb tamam bir taqətsizlik içində susdu. başa düşdü ki. əzizləri idi. elə bil ki.. həmin günlər ərzində özləri yox olmuşdu. amma camaat bunun da fərqinə varmadı və qızıl əsgərlərə hücum çəkdi. taun onların hamısına yoluxacaqdı və bu adamlar da həlak olacaqdı. çünki neçə gündən bəri Hadrutda taunla vuruşan bu həkimlər. qızıl əsgərlərin arasından keçib camaatın arasına girdi.

bunu ifadə etmək mümkün deyildi (illər keçəcəkdi. elə bir dəli ağrı-acı var idi ki. o ağrı-acının yanında zəifləmişdi.. tərsliyini və sərtliyini də bağışlamışdı. Tonqal eləcə çıqqaçıqla yanırdı. Professor Zilber taqətsiz düşüb qalmış o adamlara baxırdı. çünki o uğultudan. amma közü qıpqırmızı qızaran odunu iki əlilə də tonqala tulladı. təsirini itirmişdi.). kənara çəkilib yol verən qızıl əsgərlərin.. həmin səkkiz-on dəqiqənin içində birdən-birə böyümüşdülər. – pıçıldadı.. dayanmışdı? – yox. insan hələ iki ayağı üstə gəzən bir varlıq deyildi. hələ «homo sapiyens»dən əvvəlki dövrlər idi. elə bil ki. sonra elə bil ki. elə bil ki.. qüvvə verəcəkdi (elə dərdlər var ki. o zamana ki. 88 . elə bil ki.. «Çeka» da birdənbirə taqətdən düşdü. camaatla o çarpışmadan sonra. amma tonqalın o səsi cavan qızıl əsgərlərə daha əvvəlki kimi təsir etmirdi. o adam it kimi dörd ayaq – dizlərinin və əllərinin üstündə durmuşdu və alışıb yanan gözlərilə tonqala baxırdı və içindən elə it zingiltisinə də bənzər bir səs çıxırdı. bunu heç nə ilə müqayisə etmək olmazdı. inkivizisiya işgəncələri onun yanında bir heçdir və bu işgəncələrə dözmək lazımdır). o uğultudan. araya çökmüş bu sükut müvəkkili qamarlayıb səsini batırdı. Dərd dizləri və əlləri üzərində dayanmış o adamın simasında insanı lap əvvələ.. Elə bil ki. Professor Zilber dizlərinin və əllərinin üstündə durmuş adamın tonqalın işığında görünən görkəmini. elə bil ki. bərkimişdilər. o gecənin özünün matəm səsi idi. insan hələ heyvandan seçilmirdi. hətta vəcdlə yad edəcəkdi). bir də ki. Professor Zilber o dəqiqələrdə müvəkkilin kobudluğunu da. elə bakterioloji dəstənin üzvlərini də ayaq altında qalmaqdan. ölümdən qurtarmışdı. həmin gecə adama daha heç nə təsir edə bilməzdi. dalğa-dalğa bütün bu ətrafa yayılıb. o səs-küydən. müvəkkil bütün bu adamları xilas etmişdi və əslində. tapançasını yerdən götürdü. o adamı isə həmişə də beləcə bir minnətdarlıqla. sonra da eləcə ayağı ayağına dolaşa-dolaşa geri qayıtdı. Hadrut camaatının arasından keçib uzaqlaşdı və qaranlıqda tamam görünməz oldu. tonqalın həmin çıqqıltısı o dərdin. amma birdən-birə professor Zilberin gözləri qızıl əsgərlərdən bir az aralıda dayanmış bir nəfərə sataşdı. Professor Zilber sarsıntı içində: – Kto tot nesçastnıy?..Yavaş-yavaş yalnız Murad İldırımlının o vəhşi bağırtısı eşidilirdi. həmin iztirabı cismən hiss edirdi və o dəqiqələrdə professor Zilber Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin səlahiyyətli müvəkkilinə elə bir minnətdarlıq hissləri keçirirdi ki. ayağı ayağına dolaşa-dolaşa tonqala tərəf qayıdıb sönmüş (o məşəlin də. bütün bu ətrafı sarsıtmış o həyəcandan qorxub susmuşdular və indi yenə də quruldamağa başladılar və o kiçik dağ çayından gələn qurbağa qurultusu o gecənin özünün iztirab səsi. hətta sonralar – bir neçə ildən sonra xalq düşməni kimi həbs edildiyi və işgəncələrə məruz qaldığı vaxtlarda da Hadrutun altı kilometrliyindəki o tonqalın kənarında dizlərinin və əllərinin üstündə durmuş bu adamı yadına salacaqdı və dünyada daha böyük dərdlərin mövcud olması professora o inkivizisiya işgəncələrinə dözməyə. sifətini heç vaxt yadından çıxarmayacaqdı.. lap bünövrəyə çəkib aparmışdı. taqəti qurtarmışdı. indi taqətsiz düşüb qalmış o Hadrut camaatının tonqalın işığında parıldayan gözlərində elə bir dərd. kiçilmişdi. o adamların iztirabları o gecə professor Zilberin bütün içindən keçib gedirdi. hər şeydən şübhələnməsini də.. Qurbağalar da.

bütün Hadrut ərazisini – dağı.. onu qovurdular.. axşamüstü yolbəndin yanında Qırmızı Yaqubla söhbətdən sonra. – Kak ptitsa. sözləri tapmaqda çətinlik çəkirdi. bakterioloji dəstə də – hamı bu yerdən çıxıb getmişdi. – Qırmızı Yaqub həm rus dilini pis bildiyi üçün. o gecəyarısı o tonqal eləcə yandı.. onları tonqala tərəf buraxmamağa çalışan Qırmızı Yaqub indi professor Zilberin yanında dayanmışdı və hələ də tövşüyə-tövşüyə dəsmalla üz-gözünün tərini silirdi. dırnaqları ilə daşdan. o dərmanlanmış və qapıpəncərəsi bağlanmış ev də. Tri sına.. o yerləri yenə də gecənin qaranlığı aldı və o qaranlıq içində yalnız tonqalın zəif közü qızarırdı. qırıq-qırıq it kimi zingildəyən o adamı gördü və tanıdı. Qırmızı Yaqub doğrudan da başa düşə bilmirdi ki. qızıl əsgərlər də... həm də o adamın yamandan da yaman halına yandığı üçün.. Hadrut camaatı da.... – Tot çelovek.. və elə bil ki. torpaqdan yapışayapışa təpəyə. amma yenə də qaçırdı. o daşdan bu daşın üstünə atılırdı.. söndü. xırıltılı bir səslə.. ay işığında rəngbərəng lələkləri hələ də şövqünü itirməmiş o ölü xoruz da. buraxmırdılar. zəiflədi. – A kak oçutilsya zdes? Kak prorvalsya v Qadrut? – Ne znayu.. Hadruta necə girmişdi. evlərinin dərmanlanmış bağlı qapılarını. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra doqquz il ərzində başqalarını ağladan bu adam indi özü uşaq kimi içini çəkə-çəkə ağlamağa başladı. Indi bu yerlər tamam bomboş idi.. dağa qalxırdı.. o yanan tonqal da..... tutub saxlamaq istəyirdilər. Sam zdes ne bıl.Bayaqdan bəri qızıl əsgərlərlə birlikdə Hadrut camaatının qabağını kəsməyə. amma qızıl əsgərlərin o mühasirəsini necə keçməyi yadında deyildi. o dağılan həyəcan o tonqal qoxusunu da yavaş-yavaş buralardan çəkib aparırdı. tüfəngin qundağı ilə vururdular. armud ağacının dibində ölüb qalmış o xoruzu (görünür. dərəni. adamlara qoşulub o tonqalın üstünə necə getmişdi? O boş həyət də. sonra o alov zəiflədi. Xosrov müəllim – bu bədbəxt oğlu bədbəxt uçitel – necə gəlib buralara çıxmışdı? Buralara gələndə niyə başına bir daş düşüb o bədbəxti öldürməmişdi? Neçə-neçə illərdən sonra da Xosrov müəllimin özü də yadına sala bilmirdi ki. dalğa-dalğa bu ətrafa yayılan o həyəcan da dağılmışdı. – Uçitel. o bomboş həyətlərinə necə gedib çıxmışdı. – Və Qırmızı Yaqubun gözləri doldu.... buralara tamam bir sakitlik çökmüşdü. Tri malenkix sına paqibli!. malenkix-malenkix.. meşəni – hər yeri dövrəyə almışdı və belə bir mühasirədən keçib gəlmək mümkün deyildi.. bir nəfərin iki əlilə başının üstündə fırlatdığı o məşəl də Xosrov müəllimin yadında idi və uzun ömrü boyu da heç vaxt yadından çıxmırdı..... ağacların arasında dolanırdı.. dizləri və ayaqları üstə dayanıb işıldayan gözlərini tonqala zilləyib. Xosrov müəllim bura necə gəlib çıxıb? Qızıl əsgərlər təkcə yolların qabağını kəsməmişdi. özünü o dərədən bu dərəyə vururdu.. professor Zilberin baxdığı səmtə baxdı. 89 . Bircə o yadında idi ki. bu həyətdə ən axırıncı o xoruz ölmüşdü) necə görmüşdü. professor Zilberin boğuq və həyəcandan titrəyən pıçıltısını eşitdi. kolların içinə girirdi. Russkiy yazık dayot v şkole. Jena toje poqib...

. o qoxu çoxalırdı və boz ürgə fınxırıb başını geri dartırdı. taqətsiz halda yerində oynayırdı... Azərbaycan SSR Baş Siyasi Idarəsinin səlahiyyətli müvəkkili Murad İldırımlı boz ürgəni ardınca çəkə-çəkə... sonra günlər ötəcəkdi. amma buraxıla bilmirdi.. və o zaman Murad İldırımlı həyatda olmayacaqdı. bir də Züleyxa adında cavan bir qız qaldı.. amma Hadrutun özü də. sahibinin onu son mənzilə çəkdiyini hiss edirdi. o kənddə bir qarı qaldı. amma Murad İldırımlı yüyəni darta-darta boz ürgəni ardınca aparırdı.. irəliləmək istəmirdi. təzə yanan ət iyi yayıldı. yağış yağacaqdı. nəvələrinin idi. ay işığında başının qarı güclə sezilən o uzaq dağların. Murad İldırımlı bunu bilirdi və boz ürgə də. və o zaman o tonqal yerinin izi-sorağı da qalmayacaqdı. o tonqal yerində güllər. bir azdan səhər aşılacaqdı. sosializm qələbə çalacaqdı. 90 . fərəhini. o güllərin... kommunizm qurulacaqdı. o yerlərdə. görünməyən meşələrin. elə bil ki....təkcə o kiçik dağ çayı axan tərəfdən qurbağaların qurultusu eşidilirdi və indi o qurbağa qurultusunda qeyri-təbii bir şey yox idi. sonra böyrü üstə yerə sərildi. ayağı ayağına dolaşa-dolaşa adda-budda közü qızaran o tonqala tərəf gedirdi və bu adam həmin Gələcəyin sevincini.. tonqala tərəf bu taqətsiz yerişin son yeriş olduğunu. kəndləri də başdan-başa elektrikləşdiriləcəkdi. Bütün ətrafa təzə ütülən tük. sonra sağ əlində tutduğu tapançanı qaldırdı və atəş açıb boz ürgənin gicgahından vurdu. Gəlib lap közün kənarında dayandılar və boz ürgə istidən boynunu kənara çəkirdi. Səlahiyyətli müvəkkil yüyəni sol əlinin biləyinə dolaya-dolaya boz ürgəni özünə lap yaxınlaşdırdı və atın o iri və narahat.. qar yağacaqdı.. əksinə.. iri gözləri uzaq bir nöqtəyə zillənib dondu. O güllə səsindən sonra bir anlıq susmuş qurbağalar yenə də quruldamağa başladı. Boz ürgə də xəstələnmişdi. gələcək o cavan qızın idi. Babadağın ətəyindəki o uzaq kənddə də gecələr qurbağalar belə quruldayardı. təbiətin səsi idi... bu kəndlər traktorlarla və başqa kənd təsərrüfatı texnikası ilə təchiz ediləcəkdi. amma boz ürgə daha başını çəkə bilmədi. Əvvəlcə atın qabaq ayaqları büküldü. çiçəklərin arasında oynayacaqdı...... çiçəklər açacaqdı. azad zəhmətkeş balaları.. elə o kiçik dağ çayının özünün səsi idi. sahibinin əlindən buraxılmaq istəyirdi.. sifətinin bir tərəfi qıpqırmızı qızaran közlərin üstünə düşdü.. qayğıların yorub əldən saldığı qoca bir kişi qaldı... elə bil ki. illər bir-birini əvəz edəcəkdi. nigaran gözlərinə baxdı.. və o zaman bütün bu iztirabların hamısı həmişəlik bir keçmişdə qalacaqdı.. gələcək o cavan qızın uşaqlarının. həmin Keçmişin ağrısını. Get-gedə o tonqal yerindən gələn isti artırdı. bütün dünya proletariatı azad olacaqdı. başını uzatdı. acısını da eyni vaxtda ürəyində hiss edirdi.. amma qızdırmanın içində yanan səlahiyyətli müvəkkil yüyəni əlindən buraxmırdı. kapital dünyası məhv ediləcəkdi..

Moskvada yeni kitabı çıxmışdı: «Konets Xazı» («Xazanın sonu»). Bakıya köçdü. o tonqalın istisindən yanırdı və daha buna dözmək mümkün deyildi. it kimi zingildəyən bu adama nə isə eləmək. adamlara heç vaxt sağalmayacaq beləcə yaralar vurursa. iki yaşlı Azərdən xəbər verirdi. professor Zilber Hadrutdan getdi və bir müddətdən sonra Xosrov müəllim də Hadrutda qalmadı (qala bilmədi! Hadrutda hər şey altı yaşlı Cəfərdən. Lev Aleksandroviç Zilber bu adama baxırdı və elə bil ki. Üç gündən sonra. bu hiss onu tərk etmirdi. arıq. ümumiyyətlə. Qalxıb xəstəxanadakı iş otağına gəldi. Bəzən yuxuda görürdü. adamları bu cür amansızcasına bədbəxt edirsə. Hadrut xəstəxanasında olduğu kimi. əlindəki axırıncı közərən odunu o təzə tonqala tulladı (daha kifayət idi). Professor Zilberin kiçik qardaşı Veniamin Kaverin gənc yazıçı idi. boz ürgənin üstünə yığmağa başladı və Hadrutun altı kilometrliyindəki həmin yerdə səhərə yaxın təzədən kiçik bir tonqal alovlandı. ona elə gəlirdi ki. O ikinci güllə səsindən sonra da susmuş qurbağalar təzədən quruldadı. hələ yanıb qurtarmamış. o tonqaldan deyirdi. uvidevşeqo i perejivşeqo ad. Səlahiyyətli müvəkkilin əlləri də. nə isə bağışlamaq. Professor Zilber gətirib o kitabı Xosrov müəllimə bağışladı.. həmin kitabı açıb ağ üz səhifəsinə bircə an da fikirləşmədən avtoqraf yazdı: «Çeloveku. amma professor Zilber üç gün bundan əvvəl o tonqalın işığında dizlərinin və əllərinin üstündə durub xırıltılı səsi ilə qırıq-qırıq. sonra hər şey bitdi. Çarpayıda uzanmış bu uzun. Qəribə idi. dörd yaşlı Aslandan. cəmi bircə an o dəhşətli isti içində tapança lüləsinin gicgahındakı sərinini hiss etdi. o sağlam idi. eləcə dinməz-söyləməz bir-birlərinə baxırdılar. 6 DAR DALANDA 91 . taun adamları bu cür aparırsa. düz otuz yeddi ildən sonra – 1966-cı ilin noyabr günlərindən birində qəzetlərdə çap olunmuş nekroloqlarda akademik Lev Aleksandroviç Zilberin şəklini gördü. yadigar vermək istəyirdi. Lev Zilber». özünü günahkar hesab edirdi. Taun epidemiyası yox ediləndən sonra. təqsirkar odur– professor Zilberdir. tapançanı qoburundan çıxarıb öz gicgahına dirədi. Hadruta gəldiyi gündən etibarən.. Səlahiyyətli müvəkkil bircə an. Və professor Zilber o kitabı özü ilə Hadruta gətirmişdi. Bakı məktəblərindən birində işə düzəldi və bütün ömrü boyu daha heç vaxt professor Zilberi görmədi.. qəti bir sıçrayışla özünü tonqala atdı və elə o anda da tapançanın tətiyini çəkdi. Mizin arxasına keçib əyləşdi. bir də ki.Səlahiyyətli müvəkkil tapançanı qoburuna basdı.). Şirindən xəbər verirdi. gözlərindən əzab-əziyyət tökülən adamda taun tapılmamışdı. sifəti də indi hərarətdən yox. dərindən bir nəfəs aldı. közərən odun parçalarını dartıb tonqaldan çıxartdı. Hadrut xəstəxanasının profilaktika hissəsində yatan adamları müayinə edən professor Lev Aleksandroviç Zilber Xosrov müəllimin çarpayısının yanında oturanda bu adamı dərhal tanıdı..

o maşın səsinin özündə də bir yumşaqlıq. sonra qulaqlarını şəklədi. Gicbəsər bu qoxunun adını. başını balaca yana çöndərib dar dalanın girəcəyinə tərəf baxdı. demək olar ki. qarşısındakı göyümtül divara baxdı. az qala. bəzən bir başında ölü basdırılırdı. ahəstə gəlirdi. çünki Gicbəsər uzun illərin təcrübəsindən yaxşı bilirdi: bu qoxu olan yerdə nə desən mümkündü – səni tumarlayarlar. adamsız. Hərdən Gicbəsər Qəbiristanlıq Idarəsinin hay-küyündən. bu qısa və dar dalandakı həmin sakitlik. hərdən günün müxtəlif çağlarında – səhər. ehtiyatlı və diqqətli olmağa çağırırdı. beləcə rahat uzanıb mürgüləyə bilmirdi və bu dəfə də qaçıb o ölü sükutdan canını qurtarırdı. o dəmir darvaza kimi. səliqəli və yay kimi isti o aprel günündə kölgəli idi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı böyük idi. sayı-hesabı 92 . amma illər ərzində Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yaxşı bələd olduğu bu qoxu iti həmişə sayıqlığa. elə bil ki. Güclə seziləcək əhəng iyi. o biri başında müxtəlif şəkilli. axşam. rahatlıq və təmizlik həmişə olmuşdu – min il bundan əvvəl də belə idi və min il bundan sonra da belə olacaqdı. bu rahatlıq və təmizlik iki günlük didərginlikdən sonra.Divarlarına təzəcə göyümtül əhəng çəkilmiş bu dalan ensiz. Bu dar dalanın sakitliyi Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının dərinliklərindəki qəbiristanlıq sakitliyindən seçilirdimi? Gicbəsər bunu hiss edirdimi. sonrakı vəziyyətlərin gedişatını bütün təfərrüatlarına qədər müşahidə etmişdi. yaxud axşamüstü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına daşınan yeşik-yeşik araq şüşələrini ömrünün. rahatlıq və təmizlik içində Gicbəsər birdən-birə spirt iyi hiss etdi. yəni təzədən Qəbiristanlıq Idarəsindəki o insanların arasına gəlirdi. fərqinə varırdımı? Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının idarə səs-küyündən. belə bir gedişat Gicbəsər üçün Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında gündə gördüyü o adamlar kimi. müxtəlif ölçülü. yəni elə bil ki. həm Azərbaycan milli musiqi alətlərində) nəzir və sədəqə yığan gərgin dilənçi fəaliyyətindən başqa. o gözəl sakitlik. bura rahat və təmiz idi. sürətlə yox. bir mülayimlik vardı. matəm musiqisindən (həm Avropa çalğı alətlərində. amma orada da çox dayana bilmirdi. Gicbəsər sübh tezdən. Gicbəsər. Gicbəsər gözlərini açdı. həmişə beləcə kip örtülü olmuşdu və heç zaman açılmayacaqdı. divara bitişik basdırılmış elektrik dirəyinin dibində. vurulan təpiklərdən. elə bil ki. atılan daşlardan qaçıb gedib o ölü sükutun içinə girirdi. Gicbəsər Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından çıxdığı iki gün ərzində Bakının dağlıq məhəllələrini dolaşa-dolaşa gəlib bu balaca və sakit dalana çıxmışdı. köhnə-təzə qəbir daşlarının üzərində o ölü sükut hakim kəsilirdi və o zaman o qəbir daşlarının müxtəlifliyi tamam itib gedirdi. həmin ölü sükut qəbir daşlarının hamısını eyniləşdirirdi. gecə qəbir daşları arasına çökmüş ölü bir sükut da var idi. günorta. rahatlığın və təmizliyin daimiliyindən xəbər verirdi. qarovulçu Əflatunun o köşkü kimi. bu sakitlik. dəfn mərasimlərindən. gecə həyatından. hər günündə görmüşdü və insanların o şüşələrdəki mayeni içməklərini. gecə həyatından. bahalı-ucuz. yəni spirt iyi olduğunu bilmirdi. matəm musiqisi çalınırdısa. dalanda. öpərlər və birdən-birə də təpiklə vurub qabırğanı sındırarlar. itin ürəyincə idi. molla səsindən. gecələr Qəbiristanlıq Idarəsinə gəlib gedən o maşınlar kimi. qənbər döşənmiş ensiz küçədə ötən o maşınların səsi də o aprel günü bu dalana hay-küylə. dalana tünd sarı rəngli üç həyət qapısı açılırdı və tünd sarı rəngli o üç həyət qapısı da. asfaltda qarnıüstə uzanmışdı və itin qara gözləri mürgü döyürdü. gediş-gəlişindən. bu dar dalandakı sakitliyin. Əlbəttə.

. Arıq kişi iməkləyə-iməkləyə gəlib itlə üzbəüz. amma it buna dözürdü. hiss olunurdu. elə bil ki.. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı insanların arasında keçirdiyi o uzun illər boyu bu itdə. hətta doğmalıq əmələ gətirdi. yolunda candan keçər-r-rəm. bəd işləri əvvəlcədən hiss etmək sövq-təbiisi yaranmışdı və indi yəqin ki. yolunda. həmin yazıqlıq. elektrik dirəyinin dibində uzanıb bu dalanın sakitliyi və rahatlığı içində. Bir nəfər dar dalanın qabağında dayandı və əynində toza-torpağa bulaşmış göy şalvar.. narahat olmadı və yalnız o adam dalanın içinə doğru gəlməyə başlayanda ayağa qalxdı.. o qoxu olmasaydı. dirəyin dibində uzanıb qara gözlərini ona zilləmiş iti gördü. Dur-r-rma. uzansın... Arıq kişi gözlərini. it.. sevgilim!. həm də təəccübləndi: – A-a-a. qolları tüklü bu arıq kişi əlini dalanın küncünə dirəyib bir az yerində yırğalandı. bayaqdan bəri Gicbəsər bu dar dalanda. buradakı insanlardan spirt iyinə bənzər heç bir qoxu gəlmirdi. yaxası açıq. uzun dırnaqlarının arası qapqara çirklə dolmuş barmaqlarını nə vaxtdan bəri qırxmadığı çal saqqallı sifətində gəzdirdi: – Bilir-r-sən.. özünü bir az da irəli verdi... xüsusilə. Kişi dirəyın dibində. – Dur-r-rma. amma bu adiliyə baxmayaraq. necə deyib: yolunda 93 . elə bil ki. dasan?. həm bir az sevindi. belə söz deməyiblər-r-! Vahid gör-r-rür-r-sən. o günorta çağı. sonra özü birdən-birə dizləri üstə asfalta çökdü və iməkləyə-iməkləyə Gicbəsərə tərəf gəlməyə başladı. o qoxu özü ilə birlikdə ehtiyat və sayıqlıq gətirirdi.. Vahid deyib ki.. – O adam ayaq saxladı. adamları əvvəlcədən tanımaq. Bu adamın bütün vücudundan tünd spirt iyi gəlirdi və bu iy Gicbəsəri təngidirdi. Spirt iyi bu dar dalanda.. Yəqin ki. Sən də. əksinə. elə bil ki. Proşu da tebya.. qara gözlərini bu arıq kişinin rəngini itirmiş və sulanmış gözlərinin içinə zillədi.. çünki çənəsini tumarlayan o əlin mehribanlığı o qoxunun acısından qat-qat artıq idi. Uzan. düymələrinin çoxu qırılmış qara köynək və tamam çirklənib əldən düşmüş qəhvəyi pencək olan. bu mehriban əl də beləcə onun çənəsini tumarlamayacaqdı... burnunun suyunu əli ilə silib. sinəsi.. iməkləyə-iməkləyə gələn bu adamdan bəd bir hərəkət duymadı və ürküb qaçmadı. it qalxmasın. amma o adamların nəfəsini duyurdu. Gicbəsər başını geri çəkmədi. it kənara çəkilmədi. adi bir şey olmuşdu. çünki buradakı evlərdən... elə bil. Mənə deməyiblər-r-e.. bəlkə də bu it başa düşürdü ki. Gör-r-rür-r-rsən?. tünd sarı qapılar arxasındakı o görünməz adamların mehribanlığını da duyurdu. bu adam ağlayır və bu adam yazığın biridir. sonra dalana baxdı. bur. Gicbəsər o tünd sarı qapıların arxasında yaşayan adamları görmürdü. sümüyü çıxmış kürəklərini dirəyə dirədi. o dar dalanda o adamla Gicbəsər arasında bir yaxınlıq. Vahid nə deyib? – soruşdu.... – Vahid. sonra axıb gedən dumanlı gözlərini qıyıb küçənin aşağısına – yuxarısına baxdı. amma qəribəydi. elə bil ki. bu sözlər o dar dalanda çox məhrəmanə səsləndi. itin yanında oturdu. bu adamın işləri yaxşı deyil. əli ilə də işarə etdi ki. ayaqlarını uzatdı və eləcə ağlaya-ağlaya əlini uzadıb itin çənəsini tumarladı. lap burun-buruna dayandı və qəflətən ağlamağa başladı.... kişinin spirtli nəfəsi düz Gicbəsərin burnuna vururdu. çünki Gicbəsər səksənmədi..bilinməyən o qəbir daşları kimi. mətbəxlərindən gələn iyi hiss edirdi və bu mətbəx qoxusunun özündə də Gicbəsərin alışmadığı bir təmizlik var idi.. başa düşürdü ki.

.. it olmaq istəyirr-rəm!.. zaman keçdikcə çox uzaqlarda qaldı və indi o dar dalanda. – Sağ əlində tutduğu şüşədən bir qurtum da içdi. bilirsən?..... Gicbəsər bu adamın dediyi sözlərin mənasını başa düşmürdü..evimdə saxlayacağam.... Mən istəyir-r-rəm ki.. elə belə də olmalıymış. o təmizliyini Gicbəsər üçün daha da artırdı.. bu dar dalanın o rahatlığını. – Arıq kişi yenə də ağlamağa başladı.. Maşında gəzdir-r-cəyəm. əksinə. sənnən bir yer-r-rdə küçələrdə. evim var? Dvar-r-resdi!. Düzdü. Bilir-r-sən.. qırmızı çaxırı qurtum-qurtum içməyə başladı.. it olmaq istəyir-r-rəm!.... Ancaq mən də. bu it heç zaman belə bir mehribançılıq içində olmamışdı....... əlini qəhvəyi pencəyinin döş cibinə saldı. it olsaydım..... it onun dediklərini başa düşməliymiş). Hansında istəsən gəzdir-r-rəcəyəm. – Və o arıq kişi də it kimi hürməyə başladı və onun eləcə hürməyi.. On dənə..... it doğmadı də məni!. Hə?.......... tapacaqlar-r-r. hamısını ver-r-rəcəm sənə!.. amma bu sözlərin deyilişində it üçün gözəl bir musiqi var idi və o gözəl musiqi dar dalandakı bu gözəl sakitliyi. bir dolu şüşə çıxarıb yenə də eyni nigarançılıq və narahatlıqla dalanın girəcəyinə baxdı. It yaxşıdı!.... sənə necə baxacam?. sevgilim.. e. – Vahid bilir-r-sən.. narahatlıq dolan rəngsiz gözləriylə o dar dalanın girəcəyinə tərəf baxdı və əmin olandan sonra ki. insanlar-r-rda vəfa yoxdu. Səni apar-r-rıb. Şoferlərim də var-r-r e!... – Məni.candan.. Dost olar-r-dıq özümüzçün.... çox əclafdı... Adamlar çox.... Qoy bur-r-ra!. It olmaq adam olmaqdan..... elə bil.. it doğaydı də. Səniynən dost olardım...əclafdı. Mənim qar-r-daşım sənsən..... Deyib ki.... Əlbəttə. Hər şey alacam sənə!. səni... nəvaziş hər şeyi üstələyirdi. bu sərt qoxu dar dalanın o ehtiyatlığı və sakitliyi ilə bir o qədər də uyuşmurdu. Əclafdı də insanlar-r-r!.... heç bir təhlükə yoxdur.. gəzər-r-dim. xüsusən... bir-r-r yer-r-rdə yeyərr-rdik doxturs-r-ski kolbasanı!. köpək qızı anam. Bax . yüz dəfə yaxşıdı!. lap küçük vaxtlarından isti və iri bir insan əlinin hərarəti uzun müddət Gicbəsərlə birgə oldu. it olam.... rahatlığı müşayiət edirdi və it çənəsini o arıq kişinin qılçına elə qoymuşdu ki. Anam pisiydi də. yüz dəfə... heç vaxt başını bu mehriban qılçın üstündən qaldırmayacaqdı... nə deyib? Vahid e!. Kişi yenə gözlərini sildi və birdən-birə dibinə bir nigarançılıq.. It olaydım da gər-r-rək mən!... çənəsini o arıq kişinin qılçına qoymuş 94 .. It olar-r-dım. gətir-r-rəcəyəm. mənimçün. – It.. Doxtur-r-rski kolbasa.. keçər-r-rəm.. Ancaq bilir-r-sən.. səni.. əclaf döyüləm!. mən it olmaq istəyir-r-rəm!. o sakitliyi də pozmadı. Ancaq mən.. qulaqlarının altını qaşımağa başladı.... Iki kilo!Ver-r-rəcəm sənə... O sakit. Arıq kişi itin bu hərəkətini adicə bir şey kimi qəbul edib (elə bil. it bu adama baxdı. Əliağa Vahid.. amma bu adamın itin başını tumarlayan.. Arıq kişi əlini dizinə vurdu: – Bur-r-ra qoy başını.. baxdı və birdən dizlərini büküb qarnı üstə yerə çöməldi və çənəsini arıq kişinin qılçının üstünə qoyub gözləri ilə altdan yuxarı ona baxdı. qulaqlarının altını qaşıyan əlindəki mehribanlıq.. – It olmaq istəyir-r-rəm... Bilir-rrsən necə. elə bil ki. sonra çirkli dırnaqları ilə şüşənin ağzını açıb şirin..... gər-r-rək anam. dünyanın bütün pis qoxularını bir kənara atırdı və görünür..belə!... o sakitliyin davamı oldu. insanlar-r-rda. sol əli ilə Gicbəsərin başını tumarlamağa... şüşədən gələn o qoxu güclə hiss olunan o gözəl əhəng qoxusunu yox eləyirdi. həmişə beləcə qalacaqdı. rahat və təmiz dalanda dünyanın qəribə bir hadisəsi baş verdi.. Sənə həmişə yemək. Spirt iyi. maşınım var-r-r. Istəyir-r-rsən.

sonra qadın əlini uzadıb dirəyin dibində oturmuş arıq kişini göstərə-göstərə cır səsiylə qışqırdı: – Vot on. özü də ayaq üstə dura bilmədi..») adamın sifətinə zərblə bir təpik vurdu və bu zərbə o qədər güclü oldu ki. Qadın: 95 . çaşıb qalmışdı və yalnız indi özünə gəlirdi. elə bil ki.. Spryatalsya zdes da. həyəcandan titrəyə-titrəyə tez-tez pıçıldamağa başladı: – It olmaq istəyir-r-rəm!. ikinci dəfə təpik atdı və Gicbəsər bütün ömründə birinci dəfə dişləri ilə insan qıçından yapışdı. – Qde kurva?! Qde vino?. Ubyom!. amma onun ətrafına fırlana-fırlana var gücüylə hürürdü. – Skaji qde vino?.. düzdü..It olmaq istəyir-r-rəm!. Uzun kişi yenə də ayağını qaldırıb dirəyin dibindəki o arıq kişini vurmaq istədi və bu vaxt Gicbəsər bütün içindən axıb gələn bir hirslə bərkdən hürməyə başladı. kurva?! O iki nəfərin dirəyə tərəf yüyürməyiylə bütün bu dar dalanın başdan-başa spirt iyiylə dolması bir oldu və o iki nəfər dirəyin dibində oturmuş o adamın başının üstünü elə sürətlə aldılar ki. – dedi. Qadın yerə sərilmiş dostuna məhəl qoymadı və iki əliylə dirəyin dibində oturub üzünü qapamış arıq kişinin pırpızaqlı çal saçlarından yapışdı: – Ubejat xotel da? Pederas!. Yerə sərilmiş uzun kişi də ayağa qalxdı. arxası üstə yerə sərildi. ay əclaf?! Məni aldatmaq olar?. sifətindən qan axan o arıq kişinin başını dirəyə döyəcləyə-döyəcləyə: – Qde vino?– qışqırırdı. təpik atdı. – deyib iki əliylə də sifətini tutdu və parçalanmış dodaqlarından axan qan barmaqlarının arasından süzülməyə başladı. hə?! Tək içmək istəyirsən. Bu vaxt dalanın girəcəyində iki nəfər – bir kişi və bir qadın – göründü və ikisi də ayaq saxlayıb yerlərində səndirləyə-səndirləyə dar dalanın içinə tərəf baxdı. Qde vino? – və o bədbəxtin başını dirəyə döyəcləməyə başladı. It olmaq istəyir-r-rəm!. Iy iyə qarışdı və bunu birinci hiss edən Gicbəsər oldu. sövq-təbii bir hərəkətlə sağ əlindəki yarımçıq şüşəni qəhvəyi pencəyinin döş cibinə soxdu. harasa uzaqlara qayıdırdı. uzun kişiyə yaxınlaşmırdı.Gicbəsər... lap cıqqılı küçüklük dövrünə qayıdırdı və çoxdan unudulmuş o hərarətin xatirəsini duyurdu... onlardan biri – uzun kişi dirəyin dibində oturmuş (və titrəyə-titrəyə elə hey pıçıldayan: «–It olmaq istəyir-r-rəm!.. elə bil ki. Ubyom tebya!. it bayaqdan bəri.. Qadın isə sakitləşmək bilmirdi. pederas!. It olmaq istəyir-r-rəm!.. amma ayağı itə dəymədi. Kurva!. bu yazıq heç tərpənməyə də macal tapmadı. Qadın: – Paşol!– qışqırdı və o bədbəxtin saçlarını buraxıb itin üstünə qaçdı. nigarançılıqla başını qaldırıb dalanın girəcəyinə nəzər saldı və arıq kişi də itin nigarançılığını o saat duydu və birdən-birə heyvani bir qorxu çəkən rəngsiz gözləriylə küçəyə tərəf baxdı. Dirəyin dibində oturub əsə-əsə elə hey pıçıldayan o arıq kişi: – Vay!.. çirkli dırnaqlarını qıpqırmızı qızartdı.. təpiyin nə olduğunu yaxşı bildiyi üçün... uzun kişi isə azərbaycanca: – Oğraş!... Qadın rus idi və rusca danışırdı. – Bizi aldadıb qaçmaq istədin. həmin iki nəfər bir göz qırpımında dirəyin yanına çatan kimi.

adam döyül ki.. – Vur bu qəhbəni!.. aralarında kişi xeylağı yox idi. üçü də birdən açıldı və kiçikli-böyüklü bir dəstə adam o qapılardan dar dalana çıxdı. Dalana dolmuş arvad-uşağın arasında on dörd-on beş yaşlarında... çünki bu məhəllədə kişilərin hər səs-küydən ötrü dalana. ört bu qəhbənin üstünü də!.. vurun e. küçəyə çıxmağı ayıb sayılırdı.. – Ay qəhbə!. – Bu birisinin ağzını partdadıblar!. qov buları!.. – Tfu sənə!. – Vay.. – Vay-vay-vay!.. elə bil ki. köpəy uşağı!. – Ağəz. – Pyaniskələrdi!. Gicbəsər ağzında qan tamını hiss etdi..– Oy!. una. bu dar dalan min il bundan əvvəl də belə bir haray-həşir içində olmuşdu və min il bundan sonra da belə olacaqdı.... uşaqlar da elə bir hay-küy saldılar ki. – Ay qancıq. – Tez elə!. durun!. 96 . bir-birləriylə sözləşiblərmiş kimi. – Ağəz. – Durun. arvadın topuğunu buraxdı və kənara çəkilib daha da bərkdən hürməyə başladı. Bir dəstə ayaq. amma Gicbəsər. vaxtsız solub əldən düşmüş bədəni. – Pyaniskə köpək oğlu!. – Ağəz. trusik gey də!. – Tfu sənə. – Al!.. bığ yerinin tükləri qaralmağa başlamış kök bir oğlan da var idi və dalana çıxan kimi həmin oğlanın gözləri o saat yerə yıxılmış o qadının çılpaq ayaqlarının arasını aldı. – Al!. Bu adamların hamısı arvadlar və uşaqlar idi. bunnar!. – Ağəz. o dar dalanın təzəcə əhənglənmiş divarlarına hopurdu.. bu vaxtlarda o dar dalanın camaatı nahar hazırlamaqla məşğul olurdu– arvadların əli döyülmüş ətə. damarları şişmiş boğazlardan çıxan səslər.. – Vur bunnarı!. buna bax e. həmişə bu divarlarda qalacaqdı və bu adamlarla birlikdə o divarlar da qışqırırdı: – Əclaf oğlu əclaf!. Görünür.. bir dəstə əl o üç nəfərin – dodaqları partlamış o adamın... arvadın topuğunu ağzından buraxmadı və onsuz da. O vaxt ki. az qala. elə bil ki. kişiyə yaraşmazdı. yağa bulaşmışdı və əllərini döşlüklərinə silə-silə bu arvadlar da. köpək uşağı.! – Tfu sənə!. o uzun kişinin və topuğundan qan axan o qadının üstünə cumdu. ayaq üstə güclə dayanan o qadın arxası üstə yerə yıxıldı.. bunnarı. – Ağəz. Tünd sarı rəngli o üç həyət qapısı. elə bil. qancıq!. göbəyinəcən çılpaq qaldı.... trusik geyməyib e. – qışqırdı və ayağını dartdı. bu qancığa bax e!.. donunun ətəkləri yuxarı qalxdı və əyninə alt paltarı geymədiyi üçün. – Ala!..

bu dar dalanın göyümtülə çalan əhəngli divarları hələ də guruldayırdı. 7 QONAQLIQ 97 . oğraş oğlu. qorxurdu.Gicbəsər o dar dalanın küncünə qısılıb mırıldaya-mırıldaya gözlərinin qabağında atılan bu təpiklərə. sonra da səndirləyə-səndirləyə o qadın qaçdı və o qadın başını götürüb qaçanda həyətdən çıxmış həmin on dörd-on beş yaşlarında kök oğlan dar dalandakı o basırıqdan istifadə edib əlini donun üstündən arvadın paçalarının arasına basdı. Dar dalandan qaçıb birinci canını qurtaran. amma bu vaxt o kök oğlan Gicbəsəri gördü və bayaqkı qapazın ağrısının. o dar dalanın divarlarının haray-həşirinə qulaq asırdı və bu dəm itin qəhvəyi-qara tükləri pişik tükü kimi qabarmışdı. Gicbəsər başa düşdü ki. eləcə də birdən-birə hamı həyətlərə girdi. sən neynirsən?! – qışqırdı. it bu adamların arasından qaçıb o dar dalandan uzaqlaşa bilmirdi. o tünd sarı qapılar da yenə kip örtüldü. – Bir də gələcəksən bura. o uzun kişi oldu. sınmasın.. amma elə bil ki. quyruğunu buladı və it asta addımlarla çıxıb getmək istədi. oğlanın bu hərəkətini anası o saat gördü və hirsindən yanıb yaxıla-yaxıla: – Ədə. Gicbəsər var gücü ilə o dar dalandan uzaqlaşmaq istəyirdi. tfu sənə!. hə?. yenə də birdən-birə eləcə açıldı. kip örtülmüş o tünd sarı rəngli qapılar arxada qaldı. pərtliyinin hirsini itin üstünə tökdü: – Paşol atsuda!.. bu saat ağır bir zərbə alacaq və irəli sıçrayıb iti addımlarla qaçıb getmək istədi.. vurulan yumruqlara. acısının.. Gicbəsər başını aşağı saldı. amma oğlanın zərblə atdığı o qənbər dalandan çıxhaçıxda Gicbəsərin qabırğalarının altına dəydi və it bu zərbədən zingildəyəzingildəyə küçə ilə üzüaşağı qaçmağa başladı. – Al!... qulaqları yatdı. – Ay əclaf!. Gicbəsər daha mırıldamırdı. O üç nəfər başını götürüb qaçmışdı.. – Ay qancıq. Divarları təzəcə əhənglənmiş o dar dalan. o on dörd-on beş yaşlı kök oğlan susmuşdu. oğraş!. sonra dodaqları partlamış arıq kişi qaça bildi (bütün bu müddət ərzində sifətinin qanına bulaşmış sağ əliylə qəhvəyi pencəyinin üstündən çaxır şüşəsini tutmuşdu ki.. dalanın dibinə qısılmış Gicbəsər. – Kül sənin başuva!– Və oğlunun yay qabağı ülgüclə təzəcə dibindən qırxılmış başına yağlı bir qapaz çəkdi və o qapazın səsi bu dar dalandakı hay-küyün son sədası oldu: o üç tünd sarı qapı birdən-birə necə açılmışdısa. çəkilən sillələrə baxırdı. o adamların. – Al!. bir də ki. – Bu da azdı sənə. Dar dalanda təkcə o on dörd-on beş yaşlı kök oğlan qalmışdı. bu qədər camaat birdən-birə necə dalana tökülmüşdülərsə. əyilib tökülməsin). həyətdən çıxmış adamlar daha hay-küy salmırdı. Və oğlan əyilib yerdən kiçik bir qənbər götürdü.

ümumiyyətlə. hər şey qaydasında olacaq. bu narahatlıq Firuzə xanıma da keçmişdi və Firuzə xanımın «sən darıxma... qızını da o qədər tələsdirirdi ki. – Çörək az deyil? – Yox. elə bil. – dedi. xüsusən. Ələsgər müəllim Firuzə xanımın tərləmiş sifətinə baxa-baxa gülümsədi: özü evdə-eşikdə o qədər səbrsiz adam idi ki. uzun sözün qısası.. – dedi. o təmizlik əməllərin bundan sonrakı salehliyindən deyirdi və Ələsgər müəllim mətbəxdə divardan asılıb altına da girdə tas qoyulmuş əlüzyuyanda həmin coşğunluq. ağ günlərindən xəbər verirdi. Ələsgər müəllim bu gün axşamkı qonaqlığın narahatlığını keçirirdi. əksinə. – Bir şey almaq lazım deyil ki? Firuzə xanım plovu dədə-babadan qalmış mis qazanda «kerosinka»nın üstünə – dəmə qoya-qoya: – Yox ey. çox cəld idi.. hər şey düzələcək. Sən darıxma. hətta – nə qədər ağlasığmaz olsa da – bir hərarət gətirmişdi (qar və hərarət!).. dostların. bir ruh yüksəkliyi. bu səbrsizlik. Firuzə xanıma kömək eləsin – bir həftə idi ki. darıxırdı. daha dünyanın qara yox. elə bil ki. həmin gözəl ovqatla əllərini tərtəmiz yuyub: – Gətir o toyuqları bura. bilirdi ki. mən doğrayım!– dedi. hər şeyi vaxtlı-vaxtında hazırlayacaqdı. amma yenə də narahatlıq keçirirdi. soyutma toyuqlar bir tərəfə yığılmışdı. bir də Arzu – Kislovodska gedəndə arvadını da.. binaların damını. məişətdə bir o qədər narahat. qatarın tərpənməyinə hələ üç saat qalmış vağzala yollanırdılar. qonaqlar Arzunun şərəfinə sağlıqlar deyəcəkdi. Bakının küçələrini. hər tərəfi bürümüş o tərtəmiz qar ağlığı Ələsgər müəllimin bütün içinə bir coşğunluq. Firuzə xanım gözəl bir süfrə açacaq. yeyib-içəcəkdilər. Firuzə xanım... yox. darıxan adam idi. birdən-birə həmin gün bütün gecəni qar yağmışdı. hər il yayda üçü də bir yerdə – yəni Ələsgər müəllim. Sən narahat olma. o biri «kerosinka»nın üstündə yarpaq dolması bişirdi. bu gözlənilməz soyuq həmişə rahatlığı. amma bu gözəl qar lap vaxtında yağmışdı. Ələsgər müəllimin dünən Kömürçü meydanında bir səlyanlıdan alıb 98 . Bu gün də məktəbdən tez qayıtmışdı ki. Ələsgər müəllimin arvadı Firuzə xanım qaynar düyünü aşsüzənə boşaldaboşalda və ətli sifətini də düyünün buğundan yan tutub tez-tez nəfəs ala-ala: – Sən darıxma. Firuzə xanım düz deyirdi və Ələsgər müəllim özü də bunu çox yaxşı bilirdi: işdə. amma indi «kerosinka»nın birində plov dəmdə idi. hər şey var. eyvanını. – sən darıxma.1939-cu ilin qış günlərindən biri idi və havalar uzun müddət mülayim keçəndən sonra. – Sən narahat olma.. həmişəki kimi gözəl bir məclis keçəcəkdi – bütün bunları bilirdi.. əslində. o qış günü qarın o tərtəmiz ağlığı. misal üçün. istini xoşlayan Ələsgər müəllimi nəinki narazı salmışdı. narahat etmişdi. hər şey qaydasında olacaq. gediş-gəlişin az olduğu yuxarı məhəllələri (Ələsgər müəllimin ikiotaqlı. o ağlıq. kök və ilk baxışda ağır adam görünsə də. tanışların arasında nə qədər təmkinliydisə.. mətbəxli mənzili Bakının dağlıq hissəsindəki belə məhəllələrdən birindəki birmərtəbəli kiçik binada idi) qar basmışdı və qəribə idi. sən narahat olma» sözləri indi daha çox özünün narahatlığını göstərirdi. evdə.. çünki həddən artıq kök olduğu üçün tez-tez tərləyən Firuzə xanım qonaqlıqqabağı lap əldən düşürdü.

. bütün söhbətlər. qalanlar da Qubada yaşayırdılar və Bakıya da demək olar ki. Bakıda təzəcə məktəb müdiri təyin olunmuşdu.. konsertə. Professor Fazil Ziya da Ələsgər müəllimin xüsusi dəvəti ilə əvvəllər bu qonaqlıqlarda iştirak edərdi... – deyərdi.. daha evdən az çıxırdı və qış vaxtı Arzunun qonaqlığına gələ bimirdi. albuxara qurusu gətirirdilər və Firuzə xanım o gözəl xuruşun hamısını yığıb hər il keçirtdikləri bu yeganə qonaqlıq üçün saxlayırdı. gilənar. Arzu atasıyla birlikdə Qliyerin «Şah Sənəm» operasına. hələ keçən əsrdə Istanbul Universitetində təhsil almış və Bakıda uşaqdan böyüyəcən hamının tanıyıb hörmət etdiyi professor Fazil Ziyadan xeyirli məsləhətlər aldı. belə bir gözəl gündə bu sayaq şeylər barədə fikirləşmək lazım deyil. qış vaxtı isə qoz.. müayinə etdiyi adamlara xəstəliklərindən asılı olmayaraq: «– Tez-tez teatra gedin!. Ələsgər müəllimlə Firuzə xanımın düz səkkiz il uşağı olmadı. bütün oyunlar. Nə isə. hələ beş yaşı tamam olmamış. Firuzə xanım elə o vaxt da beləcə kök idi və Ələsgər müəllimin də kök arvadlardan xoşu gəlirdi. tut. rəhmətlik Qəzənfər kişi həmin məktəbdə təsərrüfat işləri üzrə müdir müavini idi. Qəribə ziyalı bir adam idi. – Amma az yeyin. bir də ki. – deyərdi. Arzu çox gözəl və ağıllı bir uşaq idi. hamısını elədi.» Sonralar professor Fazil Ziya çox qocaldığı üçün (yaşı səksəni keçmişdi). hələ XIX əsrdə Türkiyədə təhsil aldığı üçün türk casusu və azğın pantürkist elan edildi. armuddan. Firuzə xanımın qohumları uzaqda – Naxçıvanda yaşayırdılar və ildə-ayda bir dəfə o qohumlardan kiminsə yolu Bakıya düşürdü.. fındıq. Ələsgər müəllimin isə elə bir yaxın qohumu qalmamışdı. bəzən nəinki Firuzə xanım. Keçən il Fazil Ziya xalq düşməni kimi ifşa olundu. Firuzə xanımın isə iyirmi altı yaşı var idi və Firuzə xanımın atası. Azərbaycan Dram Teatrında «Otello»ya. hətta Ələsgər müəllimin özü də narahat olurdu. sovet Azərbaycanında faşizm ideyalarının təbliğində günahlandırıldı və həbs olunub güllələndi..gətirdiyi iki dənə Kür xəşəmi tavada qızardılmışdı – mətbəx isə sərin idi və Firuzə xanım da əvvəlkilərə nisbətən az tərləyirdi. 1929-cu ilin qışında bir qızları dünyaya gəldi və Ələsgər müəllim o qızın adını Arzu qoydu və həmin vaxtdan da hər il qışda. gəlmirdilər. yay vaxtı Ələsgər müəllimgilə Ordubad şəftəlisindən. Ələsgər müəllim. nəhayət. kinoya. küçədə gəzəndə həmişə özözünə xalq mahnılarını dodaqaltı zümzümə edərdi. gavalıdan pay gətirirdi və anası kimi kök olan Arzu bu meyvələrin hamısını yeyib qurtarırdı. evlərinə başqa bir adam gələndə özlərini naqolay hiss edirdilər. Ələsgər müəllimlə Firuzə xanım 1921-ci ildə evlənmişdilər. uşağı dəniz kənarında gəzməyə çıxarırdı. Azərbaycan əlifbasını da. Rus Dram 99 . amma. rus əlifbasını da öyrənmişdi və o vaxtdan da hər iki dildə yazılmış kitablar Arzu üçün hər şey idi. Arzu o qədər oxuyurdu ki. buna görə də Ələsgər müəllim hər dəfə Arzunun anadan olduğu gün özü şəxsən professor Fazil Ziyanın evinə gedib kişiyə bir dəstə qızılgül təqdim edirdi. ərik. Arzunun anadan olduğu gündə Ələsgər müəllimgilin evində gözəl bir qonaqlıq keçirilirdi. badam ləpəsi. Firuzə xanım türkəçarə qalmadı. Ələsgər müəllimgilə adam az-az gəlib-gedirdi və üç nəfərdən ibarət bu ailə bir-birinə o qədər öyrənmişdi. bu uşaq kitabı kəşf etmişdi və başa düşmüşdü ki. hətta böyüklərin söhbətləri də kitabın yanında heç nədir. o vaxt Ələsgər müəllimin otuz bir yaşı var idi. – plov yeyin!.. ərikdən. beləcə bir üçlük onlar üçün o qədər öyrəncəli olmuşdu ki. teatra aparırdı. bütün oyuncaqlar.

Allah qoysa (Ələsgər müəllim ürəyində Allaha inanan adam idi və məktəbdə bunu. kök və canlı olsa da. RSFSR-in əməkdar artisti Darya Spirişevskayanın konsertlərində olmuşdu. o vergi. uşaq idi. doğrudan da. tədricən yetişməyi yaxşı idi. siz diri. Arzu yaxşıca iştahla yesə də. sirkdə Alli-vad attraksionuna baxmışdı. hər halda. ya doqquzuncu (lap onuncu) siniflərdən birində oxuya bilərdi. 1937-ci il gəldi. Kaqanoviçin 50 yaşı tamam olanda. Arzu. hətta bir dəfə Firuzə xanımı da məcbur edib evdən çıxartdı və ömürlərində birinci dəfə üçü də bir yerdə – Ələsgər müəllim. «– Mənim. ekstern imtahanlar isə. Əlibaba müəllim demişkən. Ələsgər müəllimin fikrinə görə. ən azı. – deyirdi. qoy onda ekstern imtahanları versin. Keçən il L. Kaqanoviç adına kitabxanaya abunə yazılmışdı və bir ucdan həmin kitabxanadakı kitabları oxuyub sona çatmaqla məşğul idi. Arzu indi dördüncü sinifdə oxuyurdu. Arzu. Ələsgər Babazadə inqilabdan əvvəl Bakının neft çıxarılan fəhlə rayonlarında – Ramanada. vergi!» Əlbəttə. – belə şeyləri əvvəldən hiss eləməyimə söz yoxdur. bunun müəllimləri olmuşuq! Baxarsız. müdafiə etsin. amma səkkizinci. bu cür sözsöhbətləri isə Ələsgər müəllim heç vaxt xoşlamamışdı. Sabunçuda yeni açılmış ibtidai məktəblərdə müəllimlik 100 .M. Arzu məktəbi bitirib instituta girəcəkdi.Teatrında «Anna Karenina»ya. Arzunun da imzası var idi. Iyirmi ildir müəlliməm. «Ryui Blaz» a getmişdi. birdən-birə lap doktor olsun – bunlar gələcəyin işi idi. Sovet Ittifaqı Qəhrəmanı. bunlar hamısı çox gözəl idi. Əlbəttə. amma Ələsgər müəllim bunu istəmirdi:birinci ona görə ki. əlbəttə. Kitabxananın şanlı sovet Arktika tədqiqatçısı. M. ordenli Arakişvilinin. vergidi. birdən-birə üçüncü. amma elə ki. o həvəs ki. bu uşaqda var idi. heç kim onun əlindən almayacaqdı. gələcəyin işi idi. Firuzə xanım – operaya baxdılar.beşinci kursa keçsin. qoy uşaq kimi də böyüsün. upravdomam! Bununki adicə istedad-zad deyil. Arzu da həmin məktəbdə oxuyurdu və öz qızının sinifləri beləcə dalbadal adlaması xoşagəlməz söz-söhbətə səbəb olardı. qəhrəmana alovlu pioner salamı da yetirilirdi və o beş pionerin arasında Arzu da var idi. Mən indiyəcən hansı şagirdə nə diaqnoz qoymuşam. Suraxanıda. onda mən heç nə bilmirəm! Onda mən müəllim deyiləm. görərsiz. Arzu ekstern imtahan verib səkkizinci. Gürcüstanın xalq artisti. – deyirdi. ikincisi də ona görə ki. mən ölü. Arzunun bəstəkar Çişkonun «Potyomkin zirehli gəmisi» operasından çox xoşu gəlirdi. heç kimə bildirmirdi). kitabxana müdiriyyətinin yoldaş Stalinin ən yaxın silahdaşlarından birinə göndərdiyi təbrik məktubunda fəal oxucu kimi. uşaq idi və birdən-birə beləcə ağır yükün altına girməyinə ehtiyac yox idi. Ələsgər müəllim özü məktəb müdiri idi. Bu uşaq böyük alim olacaq! Onda. namizəd yox. Üzeyir Hacıbəyovun «Koroğlu» operası tamaşaya qoyuldu. amma Arzu üçün kitabın yerini heç nə vermirdi və bir az böyüyəndən sonra Arzu özü evlərindən dörd tin aşağıda açılmış L. ayda üç dəfə Ələsgər müəllimlə birlikdə gedib o operaya tamaşa edirdi. SSRI Ali Sovetinin deputatı Ivan Dmitriyeviç Papaninə göndərdiyi təbrik məktubunda da (bu stalinçi qəhrəmanın da 50 yaşı tamam olurdu) alovlu bolşevik salamı. beş dəfə gedib bu operaya baxmışdı. doqquzuncu sinfin riyaziyyat məsələlərini asanlıqla həll edirdi və məktəbin ciddi. Azərbaycanın Sofya Kovalevskayası olmasa. – biz hamımız fəxr edəcəyik ki. savadlı riyaziyyat müəllimi Əlibaba müəllim Arzunu «Sofya Kovalevskaya»– deyə çağırırdı. elə də olub! Əgər Arzu. alovlu komsomol salamı yetirənlərlə bərabər.

uzun müddət Azərbaycan mətbuatında çalışmış. siniflərinin divar qəzetini 101 .. sonra qonşulardan kimsə xəbər verdi və orqan işçiləri Əvəz bəyi öz evindəki paltar dolabının içindən çıxartdı. məlum oldu ki.. arvadı məktəbə ərizə yazdı. Bakının isə elə məktəbləri var idi ki. sonra baxıb görürdün ki. madmuazel!. Əvəz bəy itib. pioner təşkilatının birgə iclasında. Bakı maarif işçiləri arasında ağsaqqal hesab olunurdu. Fərid Şirinli hekayələr yazırdı. Rayon Partiya Komitəsində şöbə müdiri işləyən Cümşüdlünün iştirakı ilə xalq düşməni kimi ifşa etdilər.. Elə buna görə də ötən 37–38-ci illər fırtınası Ələsgər müəllimin müdir işlədiyi məktəbdən cəmi iki nəfər adam aparmışdı: əsrin əvvəllərində Sarbon Universitetini əla qiymətlərlə bitirmiş.etmişdi və düz on səkkiz il idi ki.. arvadı Əvəz bəyi doqquz ay paltar dolabının içində gizlədib saxlayıb.» – deyirdi. amma xalq düşməni çıxıb həbs olunduğuna görə iki il Arzunun məclisində yox idi. amma bu barədə rəsmi bir məlumat yox idi). yaşı hələ əllini ötməsə də. birdən-birə yoxa çıxdı. heç kimlə işi olmayan. Bakıda məktəb müdiri. imkanı olanda yaxşılıq eləyən bu adam. Əvəz bəy düz səkkiz il dalbadal Arzunun anadan olduğu günlərdəki məclislərdə iştirak etmişdi. terrorçuluqla məşğul olan ingilis casusu kimi də həbsə aldılar və güllələdilər. ara-sıra mətbuatda çap olunurdu. onları müdafiə edirdi... müəllimlərinin əlli faizi.. Azərbaycan dilinin yeni qrammatikasını yazmış. altmış.. sonradan öz doğma xalqına xidmət etmək məqsədilə Bakıya qayıtmış.» – dedi. başının üstünü qara dumanlar alır. hörmət və nüfuz sahibi idi. cəmi ikicə nəfər xalq düşməni ifşa olunub həbs edilmişdi (deyirdilər ki. o gözəl kitabları xatırlayıb birdən-birə: – «– Əvəz baba yoxdu. yeri gəldi-gəlmədi. həm də coğrafiya müəllimi idi.. Hüqonun. elə onların da oduna yandı. rayon partiya komitələrinin plenumlarında o rəqəmləri xitabət kürsülərindən fəxrlə sadalayırdılar. yazıq. Ələsgər müəllimin dili gəlmədi ki. bir də ki.. Stendalın əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və inqilabdan sonra orta məktəbdə fransız dili müəllimi işləyən bitərəf Əvəz bəy Muğanlinski.. ikisi də güllələnib. inişilki qonaqlıqda da yəqin ki.. Arzu məktəbdə «Pavlik morozovçular dəstəsi»nin fəal üzvü idi. Mikayıl Müşfiqlə dost idi. Molyerin. gətirdiyi hədiyyələri – gözəl kitablar tapıb gətirirdi– həmişə özü Arzuya təqdim edirdi və: «–Je vu felisit. guya. Qonaqlıq qurtarandan sonra Ələsgər müəllim evin içində. pıçıltıyla Arzuya dedi: «– Sən daha Əvəz babanın adını çəkmə. Moskvada Qızıl Professuranı qurtarıb gəlmiş cavan ədəbiyyat müəllimi.. üç-dörd yaşındakı hadisələri xatırlayırdı. o rəqəmlərlə o cür fəxr eləyən həmin məktəb müdirinin. hətta yetmiş faizi xalq düşməni elan olunmuşdu və həmin məktəbin müdirləri. odur ki: «– Belə məsləhətdi. az qala. Ələsgər müəllimin müdir işlədiyi məktəbdə. Əvəz bəy də. komsomol komitəsinin. Əvəz bəyi məktəbdə partiya təşkilatının. milisə ərizə yazdı ki.» Arzu təəccüblə: «– Niyə?» – soruşdu. yeni partkom verdi. Ömrü boyu siyasətə qarışmayan (indinin özündə də bitərəf idi). Əvvəldən hiss eləmişdi ki.. düz doqquz ay Əvəz bəydən xəbər çıxmadı. həmin partiya təşkilatı katibinin özü xalq düşməni kimi ifşa olundu və gələn dəfə elə həmin xitabət kürsüsündən bu məlumatı yeni müdir. o itib– bu itib. həmişə hamını yola verməyə çalışan.» – dedi. bir müddət həmin universitetdə saxladılıb dərs demiş. partiyaçı Fərid Şirinli – vəssalam. Moskvada Əli Nazimlə bir yerdə oxumuşdu. partiya təşkilatı katibləri Bakıda keçirilən maarif müşavirələrində. Arzunun çox iti yaddaşı var idi. Əvəz bəyin düşmən olduğunu evində də təkrar etsin.

bu necə ölkədir. o gözəl məscid. yerlə-yeksan eləmək. onları məktəbə bərpa edəcəkdi (ikisini artıq bərpa etmək üzrə idi) və ümumiyyətlə. Hansını deyəsən? Yaxşı. çünki xalq düşmənlərinin uşaqları idi. insanın başını da toyuğun başı kimi. Məsələ müsəlmanlıqda. ərəb əlifbası ilə kitab oxuyurdu. Ələsgər müəllimin müdir 102 . Marks belə demişdi?! Engels belə demişdi?! Lenin belə demişdi?! Nə isə..çıxarırdı. Bunların etiqadı şeytanadı!.. deyək ki. ay adını yeni həyat qurucusu qoyub.. bunların mayasında dağıtmaq. kor qoymaq. Bibiheybətdəki o gözəl məscidi ki. çünki o əlyazmaları təbii ki.. komsomol iclaslarında bacı-bacıdan casusluq edir.. Maştağadakı o qədim məscid də elə. nə demədisə. Ələsgər müəllimin məktəbində həmin iki müəllimdən başqa. Vaqifdi!. Ələsgər müəllim bunları fikirləşirdi və fikirləşdikcə də bu təmkinli adam həmişə öz-özünə əsəbiləşirdi. deməli. siz də ki. Qəbiristanlıqda da bəd əməl axtarırlar. xristianlıqda deyildi. kilsələr dağıdılır. Islamla qanlı-bıçaqsınız. ocaqları söndürmək var idi.). ay vicdansızlar. Tək kitabdı bəyəm? Bunlar daşlarla da düşmənçilik edirlər. arvad ərindən partiya təşkilatına şikayət yazır. amma yerdə qalan səkkiz uşaqla bağlı Ələsgər müəllim gözdə-qulaqda idi. Xudaya?! Bu necə zəmanədir. Oğul atanı satır. oxuyurdu – onu xalq düşməni kimi ifşa edirdilər. bütün içi qapqara qanla dolurdu... onda da üzə bilərlər. ay əclaflar. amma Arzu. məktəbdən çıxarılmışdı. yaxşı.. panislamistsən. Füzulidi. bu qədər qorxu olub?!. dini təbliğ edirsən (kimə başa salasan ki.. qatı burjua millətçiçisən. cəmi on doqquz nəfər yuxarı sinif şagirdi komsomoldan xaric edilmiş. sökmək. bu. məscidlər müsəlmanınkıdı. ora da əl atırlar. Firuzə xanım Arzuya nə dedi. kitabxanada oturub heç kimin köməyi olmadan özü həmin divar qəzeti üçün Hüseyn Cavidi pionerlərin düşməni kimi ifşa edən baş məqalə yazmışdı. qız anadan imtina edir. onlara kömək etmək mümkün deyildi. hərgah evində ərəb əlifbası ilə kitab varsa. pantürkistsən (ən dəhşətli ittiham bu idi – pantürkist!).. qardaş qardaşı ifşa edir. ərəb əlifbası ilə məktub yazırdı– o əlifba ilə ki. məscidlər dağıdılır. adam baxanda onun yaraşığına mat qalırdı. bəs. Azərbaycanda nə qədər tarixi məscidlər dağıdıldı?. Bu on doqquz uşaqdan on biri heç. hər halda.. Ələsgər müəllim Füzulinin və Vaqifin şerlərindən ibarət iki qədim əlyazmasını da həmin zirzəmidə gizlətmişdi. yaxud sən Müsavatın agentisən. ay nankorlar. ara bir balaca sakitləşən kimi. haçan istəsələr. onda Bakının ən gözəl yerindəki o nəhəng Aleksandr kilsəsinin niyə daşını daş üstündə qoymadınız. hansı məmləkətdə belə şey olub.. bu bədbəxt xalq min il idi yazırdı.. orada da məqbərələri dağıdırlar. Dünyanın ən günahsız yeri qəbiristanlıqdı.. həyatı dağıdanlar.... uşaq idi və bir müddət Ələsgər müəllimdən əl çəkmədi: «– Niyə belə məsləhətdi?». hansı dövrdə bu qədər günahsız qan axıdılıb. ərəb əlifbasında idi. yerlə-yeksan elədilər. bunun axırı nə olacaqdı. bu suallar kəsildi. bu necə quruluşdur?! Insan başı ilə toyuq başının fərqi yoxdur. adam gecə arvadıyla da danışanda siyasi səhv buraxmaqdan ehtiyat edir. Şəkidəki o qədim. Indi o adam ki. uçurub yox elədiniz?. amma Ələsgər müəllim ehtiyat üçün Əvəz bəyin bağışladığı o kitabları evinin zirzəmisində gizlətdi və Arzu bir daha o gözəl kitabları görmədi və heç vaxt da Əvəz bəyin adını çəkmədi. Bu işlər barədə beləcə fikirləşmək də düz deyildi (adam özüözündən ehtiyat edirdi).. uçurub dağıtdılar. sən mollasan.. axır ki.

Vaxtilə tramvaysürən olmuş bu adam 1936-cı ilin avqustunda Moskvada «Trotskiçi – zinovyevçi terrorçuluq mərkəzi»nin məhkəməsi başlayandan və qəzetlər Zinovyevin. Əflatun müəllim. o 103 . siyasi sayıqlığımızı itirməyək də! Hər tərəf. Əflatun müəllim məktəbdə xalq düşməni kimi ifşa etmək üçün kimisə qaralayanda. Ələsgər müəllim isə 1890-cı il təvəllüdlü idi– amma heç kim bunun fərqinə varmırdı və heç kim də bu barədə Ələsgər müəllimdən bir söz soruçmurdu. yoxsa yox?). uşaqlıqları bir yerdə keçib. Ələsgər müəllim. Ələsgər müəllimgilin məktəbindən uzaqlaşıb getmişdi. Ələsgər müəllimə hörmət edirdilər. bütün iclaslarda çıxış edirdi. şey. söhbət şəxsən Mir Cəfər Bağırov yoldaşdan gedirdi. hə. Mir Cəfər Bağırov yoldaş Ələsgər müəllimi şəxsən tanıyır. yerinə təzələri gəlirdi– xəbəri var idi və heç kim bu söhbətin dərininə getməsə də (kim gedib Mir Cədər Bağırov yoldaşdan soruşacaqdı ki. Əflatun müəllim böyük sayıqlıq göstərərək elə həmin 36-cı ildə Bakı Tramvay Parkında iki nəfər tramvaysürən yoldaşını trotskiçi. guya.nədi ki. tələsmə. məktəb partiya təşkilatının katibi idi. şəxsən dahi rəhbər Stalin yoldaşa qarşı qatı düşmənçilik fəaliyyətini ifşa edəndən sonra. o yerə burun soxmaq məsləhət deyildi. Ələsgər müəllim sənin uşaqlıq dostundu.» Ələsgər müəllimin bu sözləri açıq-aşkar Əflatun müəllimin ürəyinə yayılırdı və dili böyük olduğu üçün kələ-kötür danışan Əflatun müəllim: «– Bunlar hamısı belədi e. Ələsgər müəllimin təsərrüfat işləri üzrə müavini. Ələsgər müəllim qubalı idi. bir azdan xalq düşməni kimi ifşa olunurdu. bir nəfər konduktoru isə zinovyevçi kimi ifşa etmişdi və o vaxtdan da fəal ictimai fəaliyyətini davam etdirirdi. bərayi-ehtiyat. maskalanmış xalq düşmənidi də! Elə bilirsən bunları tutmağnan qurtarandı?!! Baxırsan ki. bu azğınlaşmış alçaqların böyük sovet xalqına. humanist adamsan. partiya sıralarına daxil olmuşdu. Əlbəttə. xalq düşmənlərinin əhatəsində həmişə sayıq olmağa çağırırdı.olduğu məktəb Bakının başqa məktəblərinə. Kamenyevin. ay Əflatun müəllim. belə bir şayiə gəzirdi ki. xalq düşmənlərini. xeyirxahsan. müəllim deyildi. amma Ələsgər müəllimin yanında işi keçmirdi. axı.bir halda ki. hər halda. artistdi də. təkcə məktəb partiya təşkilatı katibi Əflatun müəllim idi. material toplamağa başlayanda. cəncəl adamlar yox idi. Ələsgər müəllim Azərbaycan bolşeviklərinin rəhbəri Mir Cəfər Bağırov yoldaşdan altı yaş böyük idi– Mir Cəfər Bağırov yoldaş 1896-cı ildə anadan olmuşdu. 37-38-ci illərdə hər iki aydan bir dəyişən maarif rəhbərliyinin də – yeni maarif müdirləri gəlirdi. işıqlı leninizm ideyalarına. Əflatun müəllimin boynuna qoyurdu: «– Sən. on dörd digər müttəhimin qanlı cinayətlərini. Məsələ burasında idi ki. indi Allaha şükür ki. – Ancaq biz gərək. bu şayiələrdən raykomun da. vay Əflatun müəllimin müdir olduğu məktəbin halına. o adı nədi. əslində. guya. casusları axtarıb tapmağa və ifşa etməyə xüsusi həvəsi var idi. o da keçib başqa məktəbdə müdir olub. 1936-cı ildə raykomdan göndərilmişdi.. partiya iclasından tutmuş pioner toplanışlarına qədər.– deyirdi. amma.. hamıya yaxşılıq eləmək istəyirsən. Düzdü. Ələsgər müəllim təmkinlə işə qarışırdı. o adı nədi. Əflatun müəllim böyük oğlunun adını Stalinin kollektivləşdirmə siyasətinin şərəfinə Kolxoz qoymuşdu və fikirlərini bir o qədər də dəqiq ifadə edə bilmədiyinə baxmayaraq.. şey. başqa idarə və müəssisələrinə nisbətən çox sakit yer idi. Düzdü. yəni Azərbaycan K(b)P MK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırov yoldaşın yerlisi idi və Ələsgər müəllim özü bu barədə bir kəlmə deməsə də. eyni zamanda..

hətta. Əflatun müəllim. hamısını başa düşürəm!.... onları da ki. adamın dili də gəlmir desin. qaniçəndi!. qoy bir baxaq.. Ələsgər müəllim! Axı. şey. Ələsgər müəllim!.» Əlbəttə... şey... dini təbliğ edir!» Ələsgər müəllim nə qədər təmkinli və ağayanə adam olsa da. – Menj. bu yaxşı fikirdi... Svoluşlar!. düz deyirsən. pıçıltıyla danışırdı. düz deyirsən. Bunu bağışlamaq olar bizə?! Adımızı da bolşevik qoymuşuq!.. bu sualları! Haqları da var də. hətta. az qala.. Qorkini... hətta əziz atamız Stalin yoldaşı öldürmək istəyirlərmiş. şey. şey. Nolar bitərəf olanda? Özün bilirsən ki. Əflatun müəllim. Əflatun müəllim.. o adı nədi.. Ancaq tələsmə. ancaq biz düşmən ifşa etmirik!.I.. biz bolşevikik! Bəs hanı bizim.. şey. özü də bizsiz. o adı nədi.. Əflatun müəllim!... o adı nədi. ancaq bir də görürsən ki. «–Yox e. adamlar bir-biriylə. Kaqanoviçi. 1938-ci ilin mart ayının əvvəllərində N. Əflatun müəllim də son ümid kimi Ələsgər müəllimə təsir etmək üçün. plana əl atırdı: – «– Kolxozçu planı doldurmasa nə olar.. – deyirdi. dövlət planlarını artıqlamasıyla doldurur. şey. Rakovskini.» Ələsgər müəllim əlini bu balaca. mən bitərəf bolşevikəm! Amma sənin kimi xeyirxah bir adam gərək belə işlərdə tələsməsin. Prokuror Vışinski Buxarinlə Rıkovdan başqa o biri satqın düşmənləri – Krestinskini. Təzə Piri söksünlər! Təzə Pir dayanıb camaatın gözü qabağında. Molotovu. şey. Ələsgər müəllim yoldaş Stalinin yaxın silahdaşı və tələbəsi Mir Cəfər Bağırov yoldaşın yerlisi və deyilənə görə uşaqlıq dostu olmasaydı. Xocayevi və başqalarını qəzet səhifələri boyunca bir-bir dindirirdi.Rıkovun və başqalarının başçılığı ilə «Sağçı-trotskiçi blok»un cinayət işi haqqında SSRI prokuroru A. şey.» «– Düzdü. – Əflatun müəllim bu familiyanı yaxşı yadında saxlaya bilmirdi. Voroşilovu. Kirovu. Ələsgər müəllim.» Suda boğulan. 104 . biz ifşa eləməmişik. O zaman Bakıda qəribə bir təzad yaranmışdı: küçələrdə. – Əflatun müəllim açıq-aşkar bir həsəddən yana-yana: – O adı nədi.I. qatı xalq düşmənidi. saman çöpünə əl atan kimi. – deyirdi. raykomda mənə verirlər e.» Təxminən bir il bundan əvvəl. Menjiskini. kolxoza. yaxşı deyirsən. cansız adamın çiyninə qoyurdu: «Düz sözə nə deyəsən? Düz deyirsən. raykomda da mənnən. – onda gəlün bizim məktəb.. şey. o adı nədi şey. hə? Bax. Bu svoluşların işlərini. Buxarinin.. amma sən tələsmə. o adı nədi. öz aralarında yenilərini tapıb ifşa edirdilər və Əflatun müəllim də deyirdi: «–Görürsüz bu maskalanmış düşmənləri. Ay siz öləsiz!.. evlərdə. ürəyində bu Əflatun müəllimin atasının goruna söyürdü və udquna-udquna deyirdi: «– Hə. sağçı-trotskiçi casusları lənətləyirdilər.. Qorkinin yazıq oğlunu bu şpiyonlar gör necə öldürüblər!. bir biçsin. Çernovu.. kolxozçu... yuxarılar özü ifşa eləyib! Cəmi iki nəfər e..... Məktəbdə cəmi iki nəfər xalq düşməni kimi ifşa olunub. Kuybışevi. o adı nədi. yüz ölçsün. tələb eləyirlər!... – camaat birdən-birə on dənə düşmən ifşa eləyir e!. Cəmi iki nəfər. Ələsgər müəllim. Mic. Rezonqoltsı. Ikramovu... A.adı nədi. ilk növbədə. o adı nədi.. görək.Vışinskinin ittihamnaməsi qəzetlərdə çap olundu və bundan sonra mərkəzi qəzetlər hər gün iki-üç səhifələrini həmin məhkəmə prosesinə həsr edirdi. Əflatun müəllim böyük bir həvəslə.. Ülvi Rəcəbdi..» Əflatun müəllim tamam ümidsiz bir halda: «– Onda. Ancaq sən hələ tələsmə. sayıq dayanmışıq keşikdə! Svoluşlar! Ancaq.. Mej. amma iclaslarda xitabət kürsüsünə qalxan adamlar guruldayırdılar.» «– Başa düşürəm. Qoymarıq!. axı. şey. Biz. Bax. o adı nədi. məsələ qaldırsın. siyasi sayıqlığımız? Axı. elə onun özünü ifşa edərdi. o adı nədi. Ələsgər müəllim.

» Əflatun müəllim «raykom» deyəndə. raportlarla Əflatun müəllimin başını qatırdı. yoldaş Cümşüdlünün yanında olanda çəkinə-çəkinə Ələsgər müəllimin liberallığından söz salmaq istədi. gör gəlib kimdən pıçıldayır raykomun qulağına?! Maymaq oğlu. istəyirsən provakasiya eləyəsən?! O qədər ifşa eləməyə adam var.. o adı nədi.. amma təbii ki... «– Bəs raykom. Abbas Mirzə Şərifzadəyə. o adı nədi. Deyirlər niyə xalq düşməni ifşa etmirsən ?!» «– Raykomda da hamısı alicənab adamlardı də. pionerlər dərs əlaçısı və yeni nəslin siyasi cəhətdən sayıq nümayəndəsi kimi yoldaş Stalinə raport verirdilər. «Izharinifrət» mitinqləri məktəbin idman zalında keçirilirdi və çıxış edən müəllimlər. hamısı sənin kimi təmiz adamlardı də!. pionerdən çıxarılmasın deyə. tələsmə. yoldaş Cümşüdlü raykomda kadrlar şöbəsinin müdiri idi. yoldaş Cümşüdlünü nəzərdə tuturdu. ifşa elə!» Əflatun müəllim. Ələsgər müəllim. atam belə əclafdı!. bir biç!. Məktəbdə oxuyan şagirdlərin valideynlərindən kimsə xalq düşməni kimi ifşa olunanda da idman zalında beləcə «izhari-nifrət» mitinqləri təşkil olunurdu və bəzən həmin mitinqlərdə məktəbdən qovulmasın. məktəbin özündə isə heç kimi ifşa etməyə qoymurdu: «–Sən tələsmə. Ələsgər müəllimin dediyi bu sözlərin özü düşmən sözləridir.. Bir dəfə Əflatun müəllim raykomda. bu mitinqlərdə müəllimlərin hamısı. hamısı xeyirxah. Əlindən – g. ay Əflatun müəllim. şey.» Cümşüdlü: «–Qoymur? – dedi. yoldaş Stalinə həsr olunmuş... komsomoldan. Əflatun müəllim fikirləşirdi ki. kimlərlə tanışlığını bilirdi.. «Nina» mətbəəsi ilə bağlı apardığı gizli işdən. bəs raykom ?! Məndən. pazordu!» Ələsgər müəllim məktəbdə mitinqlər keçirirdi. misal üçün.. kollektivdə xalq düşməni tap. – Əsl komsomolçu (yaxud pioner)belə olar! Görürsən. Əflatun müəllim. şey. bu bizimçün. Əflatun müəllim. cürbəcür tədbirlər fikirləşib tapırdı.ündən bir iş gəlmir. siyasi sayıqlığı yayındırmaq deməkdir. – deyirdi. 1907-ci ilin sentyabrında Bakıda vəhşicəsinə öldürülmüş bolşevik Xanlar Səfərəliyevin dəfnində nitq söyləməsindən bəhs edən səhnəciklər göstərirdilər və Ələsgər müəllim bu mitinqlərlə. o da Ələsgər müəllimin haralı olduğunu. Ələsgər müəllim! Biz isə.. Ələsgər müəllim. Əflatun müəllimə baxırdı: «– Sən tələsmə. amma yoldaş Cümşüdlü o saat keçmiş tramvay sürücüsünün sözünü yarımçıq kəsib üstünə qışqırdı: «– Məni provakasiyaya çəkmək istəyirsən?! Məndən söz almaq istəyirsən?! Sənin kimilərini mən çox görmüşəm!. maymaq! Get. Mən elə bilirəm ki. Moskvada məhkəməsi gedən «Solçu-trotskiçi blok» üzvlərini lənətləyirdi. şey.. tədbirlərlə. amma nə etmək olar?. misal üçün. sonuncu dəfə cəhd göstərdi: «Qoymur axı. Kobanın Bakıdakı fəaliyyətindən. şagird özü həbs edilmiş valideynini lənətləyirdi: «Mən bilmirdim ki.məktəbdə hələ bir dənə də buxarinçini. əslində. yüz ölç. ilk növbədə. tələb edirlər axı!... əclaf rıkovçunu ifşa eləməmişik!. xüsusən. Əhməd Cavada. o adı nədi...» Belə məqamlarda Əflatun müəllimin siyasi keşikdə dayanmaq ehtirası lap coşurdu və valideynlərini lənətləyən bu cür şagirdlərə qulaq asdıqca: «– Malades!». Salman Mümtaza.» Bu cür tədbirlərdən ən geniş yayılmışı «izhari-nifrət» mitinqləri idi.. dayanmışıq bir kənarda!» Ələsgər müəllim bir dünya dərd dolu gözlərini o şagirdlərdən çəkib. adlarının siyahısı bitmək bilməyən bir çox başqalarına nifrətlərini izhar edirdilər. – Onda sənin özünü ifşa eləyərik xalq düşməni kimi!» 105 . şagirdlər mətbuatda ifşa olunan tanınmış xalq düşmənlərinə.» – deyirdi. tədbirlərdə komsomolçular.. Armud vaxtında dəyər.

Bununla da raykomda Ələsgər müəllim barədə söhbət birdəfəlik qurtardı və Əflatun müəllim üçün göydəndüşmə bir bəxşeyiş oldu ki. Arzunun on yaşı tamam olurdu və məktəbdə ikinci növbədə oxuduğu üçün. Xıdır müəllimi də özünə yaxın çəkirdi. 106 . hətta.. hər halda. Azərbaycanı tanıyırdı. Indi məktəbdə sakitlik idi. Ələsgər müəllimin müdir olduğu o məktəbdən uzaq ol. zəmanənin üzü qara olsun. o cümlədən. Düzdü. düzələcəyindən xəbər verirdi. N. işıq ucu görünməyə başlayırdı (təki olaydı!) və həmin qış günü hər tətəfi bürümüş o qarın tərtəmiz ağlığı da. burnunun aşağısında ensiz qara bığı olan. dünyanın işləri. elə bil. ziyalı bir adam idi. ikiniz də gəlin. belə bir təyinat Cümşüdlünün də ürəyindən idi.P.I. əyninə həmişə «Stalinskaya forma» geyən bu adama deyirdi ki.. yeməkdən sonra çay dəstgahı başlayanda hər şey əlinin altında olsun. ÜK(b)P MK-nın və SSRI Xalq Komissarları Sovetinin 18 noyabr tarixli qərarı çıxmışdı və bu qərarda istintaq zamanı qanunsuz hərəkətlərə yol verildiyi göstərilirdi. hələ dərsdən qayıtmamışdı. – dedi və soruşdu: – Xosrov müəllim arvadıyla gələcək? – Hə. bu cür hərəkətlər qəti qadağan olunurdu. xalqın fikrincə yoldaş Stalin onların təəssübünü çəkdiyi üçün. Beriya yoldaş da Stalinin yaxın silahdaşı... Ələsgər müəllimin köməyi ilə («– Əflatun müəllim artıq yetişmiş yoldaşdır! Onu irəli çəkmək lazımdır. elə də ola bilər. Beriya SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarı təyin olunmuşdu və L. deyəsən. yəqin arvadıyla gələcək. kök. daha arxada qalırdı. Cümşüdlüyə ağız açdı. bitərfləri irəli çəkirdilər. Indi L. Demişəm ki. Nə isə.. Firidun müəllim sakit.. Əflatun müəllimin yerinə Firidun müəllimi məktəbdə partiya təşkilatı katibi seçdilər. etibar etdiyi adam idi. yavaş-yavaş sakitləşirdi. Firuzə xanım əllərini yuyub hansı qohumununsa bir ay bundan əvvəl Ordubaddan pay gətirdiyi qoz ləpəsini. 37 ilə 38in Ələsgər müəllim üçün o dəhşətli. – Uşaq yaxşı geyinib? Bayır soyuqdu yaman.. darıxma. təzə idman müəllimi Xıdır müəllim hərdənbir siyasi mövzulara girişirdi. gedib raykomda əlaqədar adamlara. bu gün də Xıdır müəllimi Arzunun ad gününə dəvət etmişdi. həqiqətən. çünki təcrübəsi və son illərdə cərəyan altındakı çılpaq elektrik məftili kimi həssaslaşmış fəhmi gödəkboylu.P. Firuzə xanım: – Lap yaxşı geyinib. Zəhmətkeş təbəqənin nümayəndəsidi! Ona ayrıca bir məktəb etibar edin!» – deyirdi. Ələsgər müəllim süfrəyə düzmək üçün soyutma toyuqları doğraya-doğraya boşqablara yığırdı. ərik qurusunu səliqə ilə nəlbəkilərə yığırdı ki. Bakıda işləmişdi. düşər-düşməzi olar..Yejov işdən götürülmüşdü. amma Ələsgər müəllim yavaş-yavaş Xıdır müəllimə də təsir göstərirdi. əslində. nə edəydi. axırı nail oldu ki. dünyanın. o anlaşılmaz və qorxulu fırtınası. on beş ildən artıq partiya stajı var idi və Ələsgər müəllimlə birlikdə məktəbin sakitliyi keşiyində dayanmışdı və ikisi də əsas işlə məşğul idilər: uşaqların tədrisi ilə. çünki Ələsgər müəllim əməlli-başlı çalışdı. inandığı. deyəsən.) başqa bir məktəbə müdir təyin edildi. belə də. Bitərəflərin hörməti qalxmışdı. amma başqalarını zibilə salırdı. bir sözlə. Bakı camaatı bu qərara dərhal «Stalin qərarı» adı vermişdi və Bakı camaatının və ümumiyyətlə. öz canını qurtarırdı. deyəsən. günahsız adamları müdafiə etdiyi üçün bu qərarı qəbul etdirmişdi.

siyasi fəlakət yox.. yeddi il idi ki. amma bu uzunboylu. Xosrov müəllim əsrin yaşıdı idi. guya. Xosrov müəllim ağzını açıb kimdənsə nəsə soruşsun. nəfəs aldığı hava ilə nəfəs alırıq. kişi əzab çəkir və ümumiyyətlə. hərəkətlərində də.. heç olmasa. əlbəttə. – bu yazıqdan düşmən olar? Görmürsən qaragünün biridi. Deyirdilər ki. bir şeyi tərifləsin. düz otuz doqquz yaşı vardı.. Xosrov müəllim tamam dinməz-söyləməz adam idi.. şey. sosializmin təntənəsi içindəyik. Xosrov müəllimin baxışında da. Xosrov müəllim bir az havalıdı. Ələsgər müəllim. iti sümüklü uzun burnu və nazik boğazında da eynilə burnuna oxşayan uzun hülqumu var idi və Xosrov müəllim hər dəfə udqunanda.. çünki nə Xosrov müəllim bu barədə bir söz deyirdi. nəyin dərdini çəkir o. o adı nədi. arıq adamın gözlərinin kənarları dərin qırışlarla dolu idi. elə bil. Məktəbdə deyirdilər ki.. dərd çəkir!. bu arıq. amma bu. o adı nədi. hələ havalı olmaqdan xəbər vermirdi. bir ağrı var idi. ya bir dəfə bir şeydən şikayət eləsin. guya.. o uzun hülqum qalxıb-endikcə adama elə gəlirdi ki. bir gün görər!. çünki ürək elə bir şeydir ki. adama elə gəlirdi ki. təbii fəlakət olub (bu. Insandı də. bəzən görürdün ki. nə də Ələsgər müəllim. sən Allah? – Təki elə olsun! Fağır adamdı. iki-üç dəfə partiya iclasında onun məsələsini müzakirə etmək istəmişdi. haçansa dəlixanada yatıb müalicə olunub.. uzun adam öz içində kiminləsə danışır. harada görəcəyəm?. bu barədə bir söz soruşmurdu: bir halda ki. Ələsgər müəllimin müdir olduğu məktəbdə rus dili dərsi deyirdi və bu yeddi ildə Ələsgər müəllim bir dəfə də görməmişdi ki. aydın məsələdir ki. özü nəsə bir söhbət başlasın. indiki zəmanədə bir az qəribə səslənirdi. dərdin-sərin içindədi?. haçansa Xosrov müəllimin başına böyük fəlakət gəlib. hərənin yüz cürə dərdi-səri var. düzdü. söz deyən deyil... çünki adamlar. hətta qolunun tükləri də ağarmışdı. guya. amma Ələsgər müəllim Xosrov müəllimdə havalı bir cəhət hiss etməmişdi. başına gələn o fəlakətdən (təbii fəlakətdən!. müraciətlərə cavab verirdi və dinməzcə oturub söhbətlərə qulaq asırdı. elə 107 . Əflatun müəllim Xosrov müəllimi qaralamışdı. heç kimin başqasının ürəyinə girməyə ixtiyarı yox idi.. getdi. hansısa tamam başqa bir aləmin içindədi. təkcə öz yiyəsinə məxsusdur. o dərdi təzələməyin nə mənası vardı? Ələsgər müəllim bu fikirdə idi ki. rəngi də ağarırdı. ancaq bu. o adı nədi. girməyə cəhd göstərmək lazım deyil. yay vaxtı köynəyinin açıq yaxasından görünən sinəsinin tükləri. o təbəssümündə də bir əzabkeşlik. guya. onun ürəyinə.» «–Elə məsələ də bundadı də. onun. amma Ələsgər müəllim bundan da duyuq düşmüşdü. özü də bu. heç nə eşitmir. elə bil ki. imkan verməmişdi: «– Ay Əflatun müəllim. kişinin ürəyində dərdi var idi. Torpağı sanı yaşasın. təkcə saçları yox. kədərini ictimai işlərdən üstün tutur? Biz bu cür xoşbəxt həyat qurmuşuq. heç nə görmür. yoldaş Stalinlə bir dövrdə yaşayırıq.– Sən də görməmisən də arvadını? – Yox. əlbəttə.. Firuzə xanım başını yırğalaya-yırğalaya gülümsədi: – Yaxşı adamdı Xosrov müəllim. təbii fəlakəti yadırğamışdılar). istəyir – başqasının qarşısında özü açılır. şey. xasiyyəti rəhmətlik dədəmin xasiyyətinə oxşayır: dindirməsən. Elə deyil. hə? Nəyin? Niyə öz şəxsi. istəmir – qurtardı. hətta ildə-ayda bir dəfə gülümsəyirdisə. bütün ailəsi məhv olub – Ələsgər müəllim bu barədə dəqiq bir şey bilmirdi. şey. Yaxşı elədi evləndi. yox. Bəlkə elə sosializmin təntənəsinin dərdini çəkir.. hə?!» «– Yox. – demişdi.) sonra.

. ömrünü Ələsgər müəllimin rahatlığına və Arzunun böyüməsinə həsr etsə də. o adı nədi. onun. şey. nolub?!» Ələsgər müəllim bu adamdan heç bir xeyir xəbər gözləmirdi və həmin dəfə də nigarançılıqla: «– Nə olub. köynəyi. çox tərifləyib». o adı nədi. Elə bil ki. Əflatun müəllimin humanistliyini. ya.. şey. o yarpaqda həyat aləməti deyilən bir şey yox idi və o yarpağın didilib torpağa qarışmağına lap az qalmışdı. tərifləyib də.. şey. təmkinlə. incə qəlbli insan olmasını boynuna qoya-qoya o qara dumanları Xosrov müəllimin də başının üstündən dağıdırdı. hə. o adı nədi. «Azərbaycan piyaneri». çox sağ olsun də». bəli. Əflatun müəllim.» Ələsgər 108 . var. şalvarı ütülü olurdu. – dedi. Ələsgər müəllim. qarlı-yağışlı günlərdə o ayaqqabının üstündən qaloş geyirdi. – Tərifləyib.. bir dostu. hərənin bir xasiyyəti olur. – deyirdi. «– Hə. Ələsgər müəllim yavaş-yavaş danışırdı. əri ilə bir çarpayıda yuxuya getməzdən əvvəl. müxbir gəlib. Kişiylə uşaqlıq dostu olublar də.deyil. Ələsgər müəllim.» Onda Ələsgər müəllim kimi zəmanədən hər şey gözləyən bir adam da.. şey. Xosrov müəllim Ələsgər müəllimin təsəvvüründə susuzluqdan saralıb-solub qurumaqda olan bir dənə uzun saplaqlı yarpaq idi ki. zinovyevçidi! Gözlərindən görürəm!» Ələsgər müəllim asta-asta. o adı nədi. şey. məntiqinə mat qaldı. Əflatun müəllim?»– soruşdu. amma deyirlər. yay-qış geydiyi qara ayaqqabısını da həmişə tərtəmiz silirdi. elə bil. Ələsgər müəllim də gözəl. şey. yəqin ki. həmişə məktəbdəki hadisələrdən xəbərdar olurdu. bəli. o adı nədi. – dedi.. Əflatun müəllim həvəskar bir balıqçı idi. elə bil. bu. kostyumu da çox geyilməyinə baxmayaraq. gecə-gündüz xırda-xuruş balıq axtarırdı. vaxtlı-vaxtında da məktəbdən gedirdi. dabanı gedəndə təzə daban vurdururdu. əsl xalq düşməni Ələsgər müəllimin özüdür. yaxçı eləyib deyirsüz ki. Arzunun qonaqlıqlarında cəmi ikicə dəfə üzünü gördüyü Əflatun müəllimin qarasına qarğış edirdi: «– O tramvay sürəni görüm elə tarmvay altında qalsın!. dəqiq adam idi. yaxın tanışı yox idi. qurumuş o saplaq torpaqdan su aldı. siyasi sayıqlığımızı yatırmaq istəyib. Həmişə belə vaxtlarda olduğu kimi Əflatun müəllim fikirləşirdi ki. gözünün qabağındakı bu iri balığı – Ələsgər müəllimi qarmağa keçirib sudan çıxartmaq xoşbəxtliyindən məhrum idi. düymələri tikili. – bu. Bir dəfə Əflatun müəllim özünü tələm-tələsik Ələsgər müəllimin müdir otağına dürtdü: «– Xəbərün var. iri. orda işləyənə nə deyirlər. onlar da ələ keçmirdi. amma iki ay bundan əvvəl birdən-birə o yarpaq göyərməyə başladı. corabı həmişə təmiz olurdu. şey. vaxtlı-vaxtında məktəbə gəlirdi. Əflatun müəllimin mühakiməsinə. Əflatun müəllimin bu sözlərinə. özü yuyurdu. Əflatun müəllim tələsdiyi üçün daha tez-tez çaşa-çaşa: «– O qəzet var e.» Əflatun müəllim geri çəkilmək istəmirdi: «– Inanın mənə. – adı nədi. Xosrov müəllim də.. elədir ki. ya da o. şey. Firuzə xanım işləməsə də. sən özün insan psixologiyasının gözəl bilicisisən.» Ələsgər müəllim təəccüblə: «– Tərifləyib deyirsən?» – soruşdu. hə. adı nədi. Xosrov müəllim göz-görəti dəyişdi. hə? Mən bilirəm ki. şey. bizim məktəbi tərifləyib!. ürəyini boşaldırdı və Firuzə xanım da həmin gün məktəbdə nə baş verdiyini bilirdi.. yerlisidir. gözünün kənarlarındakı o qırışlar da bir balaca açılmağa başlamışdı və o vaxt dünyanın ən gözlənilməz bir xəbəri Ələsgər müəllimə ləzzət verdi: Xosrov müəllim evlənmişdi. səliqə-səhmanlı idi. trotskiçidir. məktəbdə də heç kimlə yaxınlıq etmirdi. Xosrov müəllim tək yaşayırdı. bu da belə adamdı də. Ələsgər müəllim: «–Yaxşı də. Xosrov müəllim tərifləyib bizim məktəbi? Bəlkə bizim o adı nədi. gizlin. şey düşmən hiyləsidir!. «– O adı nədi.. kök bir balıq idi və o balıqçı.

.. bu pəncərənin qabağında dayanıb özünə izah edə bilmədiyi bir narahatlıq keçirirdi.. qızını da sürgün eləyiblər Qazaxıstana.» Arzunun on yaşı tamam olan həmin qış günü Firuzə xanım qoz ləpəsini. keçən ilin axırlarında Əflatun müəllim məktəbdən getdi.müəllim: «–Əşşi. niyə elə deyirsən?.. Xıdır müəllimi Əflatun müəllimin zəmanəti və təkidi ilə işə götürmüşdülər və Ələsgər müəllim buna bir də ona görə razı olmuşdu ki. dəhşət olmayanda nədi?. 37-ci ilin yanvarında Bakıda dəhşətli qar qasırğası oldu və Ələsgər müəllim ömründə helə bir qasırğa görməmişdi. bax. bizdə paltosunu çıxarıb asanda görmüşəm.. – priliçnidi e.. deyirdi. Ələsgər müəllimin yeni idman müəllimi Xıdır müəllimdən gözü su içmirdi.» Ələsgər müəllim dərindən nəfəs alıb: «– Yat. heç olmasa. vallah. ərik qurusunu nəlbəkilərə yığıb qurtardı və hələ də səliqə ilə soyutma toyuqları doğrayan Ələsgər müəllimə dedi: – Təki Xosrov müəllimin arvadı özünə layiq olaydı. amma. istəyinə layiq fizkultirnikdi.» – deyirdi. Hər halda. Xosrov müəllim hər il qışda Arzunun ad gününə gəlirdi. Özü də boynuna alıb ki. başı nələr çəkib.. Elə ki.. bədbəxtin arvadını.. ay Ələsgər?» «– Helə danışırlar... ingilis şpiyonudu. zəmanə çətin zəmanədi». Yoldaş Stalinin o adı nədi. sonrakı dəhşətləri əvvəlcədən xəbər verirmiş. o adı nədi. o gözəl qış axşamı Ələsgər müəllimin ürəyi belə deyirdi.. Abırlı-həyalı adamdı.. belə bir hörmət.. adamdı də. Ələsgər müəllim. uşaq deyillər ki? – O yazıq. dinib-danışmırdı. ləzzət eləmişdi. gələcəyi quranlardandır! Bulvardakı vışkadan paraşutdan atdanıb!» Xosrov müəllimin birdən-birə evlənməsi isə (özü də belə bir zəmanədə!) Firuzə xanıma da əri kimi. onları ifşa etmək yolunda çox cənfəşanlıq göstərməsin. heç olmasa. şey. Hava tez qaraldı və o qaranlıqda da bayırın qarı elə-eləcə tərtəmiz bir ağlıq içində idi. gözəl bir sakitlikdən xəbər verirdi.. Bütün ailəsi qırılıb bu bədbəxtin. əsl biz deyən! Sportu onun kimi bilən yoxdu. o..». Iki il bundan əvvəlki o qasırğa zamanı yaxşı yadındadı. elə bil ki. Ələsgər məllim. Dəhşətdi e. Gör o ağsaqqal kişinin başına nə oyun açıblar də. – deyirdi. Firuzə xanım doluxsunurdu: «– Yazıq Əvəz bəy. niyə olmasın? Bəyənib ərə gedibsə. priliçni. O bədbəxt oğlu. amma Firuzə xanımın ondan xoşu gəlirdi.. Sən demə. bir-iki yüz qram araq içirdi. belə bir xidmət müqabilində Əflatun müəllim də məktəbdə xalq düşmənləri axtarıb. Firuzə xanımın hirsi soyumurdu: «– O cürə adamı görüm qara torpağın içinə girsin!. 37-nin yanvarındakı o qasırğa adicə təbiət hadisəsi deyilmiş. gecələr Ələsgər müəllimə: «–Vallah. Fransada olub. insandı. yaxşı olar. – Layiq olar də.. o da Ələsgər müəllimin sözünü eşitsin. şey.. tapmaq. fağır.» Ələsgər müəllim daha da yavaşdan pıçıldayırdı: «– Onda təqsir yoxdu. fransız şpiyonu eləyəydilər onu.. Allah bilir. paltosunun düymələrini özü tikirdi. Qəribə idi. Əflatun müəllim Xıdırı tərifləyə-tərifləyə deyirdi: «Bir fizkultirnikdi ki. – Yat. Gələcəyi. uşaqları var. Düzdü... Indi. nə bilim. Başqaları bəs adam deyil?! Başqalarının uşağı yoxdur?!. bir gün görər.. 109 . Ələsgər müəllimin yaxşı yadındaydı. yaxşı adamdı bu Xostov müəllim. o adı nədi şey. amma indi qaranlıq içində parıldayan o qar. üç-dörd loxma çörək yeyirdi. Firuzə xanımın da qarğış eləməyə adamı qalmadı. hələ Firuzə xanımın qarğışına layiq bir iş görməmişdi..

– Bəs. Ələsgər müəllim təslim olmaq istəmirdi: – Axı. Arzunun bu sözlərində. bəstəkar bizim gözümüzə kül üfürüb. – Ələsgər müəllimin ürəyi bir balaca döyündü. Üzeyir Hacıbəyov «Koroğlu» nu ona görə yazıb ki. bir hərəkət gəldi. təkcə pioner qalstukunu hər gün özü ütüləyirdi. düzdü. – Koroğlu xanlara qarşı vuruşub. qoy Arzu özü öz haqqını tələb 110 . Indi başa düşürəm. Mən çıxararam. Qoy elə belə də olsun. biz də qulaq asaq də. Koroğlu gərək qolçomaqlara qarşı mübarizə aparaydı. Ələsgər müəllim təəccüblə: – Bizi? – soruşdu. o operadan xoşun gəlirdi. Arzuya dil yetirmək çətin məsələ idi. sonra. Hansı vacibdir? «Koroğlu» operası gərək müasir mövzuda olaydı..– dedi. Pavlik Morozov? – O da qəhrəmandı. Arzu mətbəxdə olmağı. Sizə deməyə sözlərim var. mən bir söz demirəm ki. ona görə ki. – dedi. əleyhinə deyiləm. – Bəs. dünyanı tutub qalmayacaq ki. babasını da ifşa edib. – Koroğlu qəhrəman olub. – Hə! «Koroğlu» operasını da tənqid edəcəyəm. Qız uşağıdır. Qoy beləcə diribaş olsun. elə bil. – sən müasir mövzunun əleyhinəsən? – Yox. nəsə kəşf edibmiş kimi: – Ata. Ələsgər müəllim: – Tarix bəyəm bizim deyil?– soruşdu. Baş məqalədə sizi tənqid eləyəcəyəm. cürbəcür fikirlər irəli sürürdü. məni də dartıb aparmışdın ora? – Nolar? Əvvəllər xoşum gəlirdi. kitab oxumadığı.Arzu məktəbdən gəldi. Bəstəkarı da çağıracağıq ki. Kitabxanada pioner disputu keçirəcəyik. Indi xan. hər mövzunun öz yeri var! Arzu bir neçə an susdu. bu işi hətta anasına da etibar etmirdi. Arzu ilə bərabər. xalqın azadlığı uğrunda xanlarla. paltarını dəyişdi. siz də baxarsız. Firuzə xanım: – A-a-a. dərslərini öyrənmədiyi boş vaxtlarında elə hey danışırdı. hətta birdən-birə Əflatun müəllim gəlib Ələsgər müəllimin yadına düşdü və Ələsgər müəllim gülümsəyib başını buladı: zəmanə uşağıdı də. Hətta atasını da. pioner qalstukunu təzədən ütüləyib boynuna taxdı və həmişə olduğu kimi. müasir mövzuda yazmasın! Bəstəkar müasir mövzudan qaçıb. padşah yoxdur. – O sözləri elə ağızla de. təşəbbüslər göstərirdi və elə həmin qış günü də Ələsgər müəllimlə Firuzə xanıma yeni bir xəbər verdi: – Bundan sonra evdə həftədə bir dəfə divar qəzeti çıxaracağam! Firuzə xanım: – A-a-a. sultanlarla döyüşə girib. evə bir canlanma. O opera gərək kolxoz həyatından olaydı. nəticə çıxarsın. Ələsgər müəllim ömrü boyu onun yanında olmayacaq ki. suallarında nəsə xoşagəlməz bir şey var idi. – Evdə də divar qəzeti olar? – Olar. – dedi. onları divar qəzetinə yazacağam. – Yox. Pavlik Morozov isə qolçomaqlara qarşı vuruşub. Ələsgər müəllim bu xəbərə lap məəətəl qaldı.. – Qurtardı-getdi. ev işlərinə kömək eləməyi xoşlamırdı. Mən bu barədə məruzə eləyəcəyəm. günlərin bir günü köçüb gedəcək bu dünyadan.

məhəbbətlə.» Əlbəttə.. həmin dəm. nikbinliklə doldururdu. . gözlərini kitab dolabının yuxarı tərəfindən asılmış o böyük fotoplakatdan çəkdi: eybi yox. Bu. amma. Patefonun üstünə bərkidilmiş kiçik dəmir lövhəcikdə yazılmışdı: «Markizovoy Qele ot vojdya partii I. Sənə ən doğma olan adam? Arzu böyük. Arzunun ən gözəl xəyallarından biri idi. Belə olmasa. ən xoşbəxt sovet qızı idi. Əflatun müəllim kimi nadürüstlərin əhatəsində yaşamaq çətin olcaqdı.. ana da yox idi. Stalin baba da o balaca qızı bağrına basmışdı.. özü Stalin babaya gül dəstəsi verirdi. 1939-cu ilin o qış günü o balaca qız – Engelsina (Gelya) Markizova Qazaxıstanda sürgündə idi. 111 . qırmızı hərflərlə yazmışdı: Stalin. əlbəttə.. bu bəxtəvər qızın adı Gelya Markizovadır və Arzu bu fotoşəkli o qədər çox istəyirdi ki. ata da yox idi. plakatlar satılan mağazadan bunu alıb gətirib evdə beləcə divardan asmışdı.eləməyi bacarsın.. qırmızı hərflərlə yazmışdı: Stalin 2. Arzu səliqə ilə öz kitablarını yığdığı kiçik dolabının yuxarı tərəfindən divara vurdğu böyük fotonu göstərib dedi: – Onun balacasından alıb divar qəzetinin ortasına yapışdaracağam. Stalina 27. indi ki.. Arzu zəmanə uşağı idi. Buryat Muxtar Respublikasını yaradanlardan biri Ərdan Markizovu – 1937-ci ilin dekabrında xalq düşməni kimi ifşa etmişdilər və yapon casusu kimi güllələmişdilər. zəmanə Əflatun müəllim kimi adamlar yetişdirib. amma Arzu üçün bu az idi. Ən çox sevdiyin insan? Arzu böyük. Ələsgər müəllim bunu başa düşürdü.Arzunun xəbəri yox idi ki. qoy belə də olsun. Gelya Markizova. hətta Gelya Markizovaya paxıllıq da eləmirdi. düzdü. Ələsgər müəllim o fotoşəkilə baxdı və bir söz demədi. Arzunun çox sevdiyi və par-par parıldayan nikel çərçivəyə saldığı bu fotoplakat Stalin baba ilə balaca bir qızın şəkli idi: Kremldəki qəbul zamanı o balaca qız Stalin babaya bir dəstə gül verib onu qucaqlamışdı.. qoy.. təkcə Kremldəki həmin qəbul zamanı Stalin babanın Gelyaya bağışladığı gözəl bir patefon onlarla birlikdə idi. qəzetin daimi materialı olacaq.. Arzu haradasa oxumuşdu ki. özü Stalin babanı qucaqlayıb öpürdü və bu. Ələsgər müəllim bu fotoplakatı məktəbdəki bütün sinif otaqlarına vurdurmuşdu. Ələsgər müəllimin də bundan xəbəri yox idi. O sorğu-anketi Arzugilin məktəbdəki pioner baş dəstə rəhbəri paylamışdı və Arzu da gətirib o beş sualdan ibarət anketi evdə doldurmuşdu: 1.1. Amma həmişə belə məqamlarda kişinin ürəyindən nəsə nisgilə bənzər bir hiss keçirdi və həmişə də Arzunun üç-dörd ay bundan əvvəl doldurduğu anketi yadına salırdı. Arzu həmin adamlarla danışmağı bacarsın. Gelyanın anasını da həbs etmişdilər və o balaca qız özündən iki yaş böyük qardaşı Vladilenlə birlikdə tək qalmışdı. belə olmalıydı.36 q. nəyə görəsə qanı qaralırdı. hərdən gözünü yumub o fotoda Gelya Markizovanın yerində özünü təsəvvür edirdi. Stalin babanın da.V. ikisi də gülürdü və nə vaxtki Arzunun kimə isə hirsi tuturdu. onda o şəkli gözlərinin qabağına gətirirdi. Bütün bunlar düz idi. O balaca buryat qızının atasını – Buryat Monqol Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi.. o balaca qızın da gülən gözləri Arzunun ürəyini sevinclə.

Ələsgər müəllim bu adda yazıçı tanımırdı. Siyasi şüuru çox inkişaf edib. insanın quruluşu bir-birinin eyni idi. Mikayıl Müşfiqə. ikisi də bir zəmanədə yaşayırdı – Əflatun müəllim də. Ələsgər müəllim o anketi alıb baxdı və: – Yaxşıdır. təbiət də. yenə səhnədir. Çünki onlar sovet pionerlərinin xoşbəxt həyatını məhv etmək istəyirdilər!!! Bu üç nida işarəsini də Arzu qırmızı qələmlə yazmışdı.. tamaşa qurtaracaq. Ən çox sevdiyin ədəbi qəhrəman? Arzu bu dəfə mürəkkəblə yazmışdı: Pavlik Morozov. beşinci sinifdə oxuyan pionerlərin o anketi doldurmaq növbəsi idi.. o bığlı da o balaca qızla həmin şəkli səhnədə çəkdirib və haçansa pərdə bağlanacaq... ikisinin də əlində eyni ixtiyar var idi. Yəni doğrudan qurtaracaq?. Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə. Ruhulla Axundova və bütün başqa alçaq faşistlərə. haçansa bugünkü günlərə görə adamlardan hesabat tələb elədilər və o vaxt Əflatun müəllim kimilər.. Dezdemonanın yatdığı çarpayıya tərəf yaxınlaşırdı və bu zaman adamın tükləri biz-biz olurdu.3. dünyada hər şey ola bilər (və olur!). Ələsgər müəllim anketi qızına qaytardı və birdən-birə Abbas Mirzə Şərifzadənin ifasında Otellonu yadına saldı. Ələsgər müəllim. Pioner baş dəstə rəhbəri sevincək gəlib bu xəbəri Ələsgər müəllimə çatdırmışdı (pionerlər sizin qızınızla fəxr edə bilər. iki gözü. Ən çox sevdiyin yazıçı? Arzu yenə mürəkkəblə yazmışdı: Vitali Qubaryov. Ülvi Rəcəbə. 4. ola bilər. təbiətlər beləcə müxtəlif çıxırdı? Ürək bir olan kimi. Hərdən Ələsgər müəllimə elə gəlirdi ki. birinin təbiəti o cürə ziyankarlıqla dolu olurdu. Nəriman Nərimanova. Firidun müəllim də. Kimə nifrət edirsən? Arzu böyük. Ələsgər müəllim fikirləşirdi ki. amma necə olurdu ki. – dedi. çünki atası ilə anasını Stalin babadan artıq tutub. Sonralar maraqlandı və öyrəndi ki... Abbas Mirzə Şərifzadəyə. xeyirxahlıq da bir olaydı də. bir ürəyi var idi.. Ələsgər müəllim o pioner iclasından xəbərdar idi və orasını da bilirdi ki. amma necə olurdu ki. atasının fikrini bilsin. həmin kitab Arzunun stolüstü kitabı idi. iki əli. Arzu da bu anketi səhnədə doldurur. ikisi də insan idi. Məktəbdə altıncı sinifdə oxuyan bir oğlan iki-üç gün əvvəl bu anketin birinci sualının cavabını Stalin yazmışdı. amma ikinci sualın cavabvında isə Atam Əsədulla və anam Fatma yazmışdı və pionerlər təcili iclas çağırıb pioner baş dəstə rəhbərinin iştirakı ilə o oğlanı ifşa etmişdilər. Arzu bu sorğu-anketi doldurandan sonra Ələsgər müəllimə verdi ki. həmin oğlanı əsas ifşa edənlərdən biri Arzu olub. Çətin! Həmin qarlı qış axşamı birinci Firidun müəllim arvadı ilə gəldi və son vaxtlar hər dəfə Firidun müəllimi görəndə Ələsgər müəllim dərindən rahat bir nəfəs alırdı.. bir də gördün ki. amma qoz boyda bir qəhər gəlib boğazına pərçim oldu. yəni ikisi də məktəbdə partiya təşkilatının katibi idi. bu adam 1932-ci ildə pioner Pavlik Morozovun öldürülməsi ilə bağlı istintaq işində iştirak edib və «Odin iz odinnatsati» adlı bir kitab yazıb ki. Abbas Mirzə Şərifzadə – Otello əlində yanan şam tutub qaranlıq səhnəyə çıxırdı. 5.) Indi. qara hərflərlə yazmışdı: Hüseyn Cavidə. bütün bu hadisələr səhnədə baş verir. o birisinin isə ürəyi xeyirxahlıqla döyünürdü? Bütün insanların iki ayağı.. raykomdakı Cümşüdlü kimilər yəqin hər 112 ..

hələ xalq düşməni kimi ifşa olunmamışdı) dodaqaltı deyinirdi: utanmasan. idmançıların hamısının adını.. mənim işim əladır. enlikürəkli. necə getməyindən heç kimin xəbəri olmayan bu adam. elə bil ki. bədən tərbiyəsi birinci yerdə idi. Biz belə demişdik bəyəm?!». familini əzbər bilirdi.. Xıdır müəllim üçün. yeyib qurtara bilmirik! Heç nədən bir şey bişirir. Allah bilir. indi hardadı. hələ heç biri ərə getməmişdi. hərə bir söz danışır. elə bil. əzginiş işləri xoşlamayan Əvəz bəy (o vaxtlar ki. işlər əladır. hər halda. nə iş gəlib başına. kimisə ifşa etmək həvəsi – ikinci yerdə. Kələntər müəllim deyirdi: «–Əşşi. Sonra Xıdır müəllim tək gəldi. Xıdır müəllim. adicə olaraq. Əflatun müəllimin tayı deyil. Bayramlar münasibəti ilə məktəbdəki təntənəli gecələrdə. buna nə eləsin? Zəmanə sənin üçün. on yaşı tamam olur. bir də içki barədə Əlibaba müəllimə bir söz demədi. Dünya bina olandan bəri Əhrimənlə Hörmüz nahaq yerə həmişə bir-biri ilə vuruşmayıblar ki? Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu barədə yazmışdı də. arvadı evdar qadın idi və o boyda ailə təkcə Kələntər müəllimin maaşına baxırdı. – dedi. siyasətin boynuna yıxacaqlar.. bu məktəbdə işləyirdi. oynamağa nə var ki?. bu dəfə özü ilə birlikdə bayırdakı o qarın sevincini. sağlambədənli adama baxa-baxa fikirləşirdi ki. özü Əhrimənin qurbanı oldu. Xosrov müəllim arvadı ilə gəlib çıxdı və həmişə necə gəlib. dərslərini bilməklə yanaşı. vəssalam. Hamı. ixtisasını yaxşı bilirdi. yaxşı da idmançı olsun. 1919-cu ildən partiyanın üzvü olan Əlibaba müəllim də düz on səkkiz il idi ki. gələcək yubileylərini isə bütün elmi ictimaiyyət qeyd edəcək! Görərsiz! Düzdü. idman dərsini də uşaqlara yaxşı keçirdi. Ələsgər müəllim cəld yerindən qalxıb. amma araq içməyi bir az həddindən artıq xoşlayırdı. yeddi qızı var idi. yeddi qız atası olanda nə olar? Bizim arvad yarımca kilo ətdən o qədər çoxlu. Sonra Əlibaba müəllim tək gəldi: – Bizim Sofya Kovalevskayamızın bu gün ilk yubileyidi. bir diləyini də bildirdi ki. neçə vaxtıydı ki. zəmanə. buna görə də dedi: «–Vurmayım. Kələntər müəllim kimyadan dərs deyirdi. amma sən. hətta qonaqlığın səbəbkarı və həmin məqamda qonaqlıqdan daha artıq.. amma bu Xıdır müəllim idmanla çox maraqlanan adam idi. Ələsgər müəllim bu ucaboylu. tox oldu. Qarın da ki. yox. baməzə və nikbin bir adam idi. kabinetin bağlı qapısını təzədən yoxladı və o vaxtdan sonra. evdə çıxaracağı divar 113 . Deməli. cürbəcür rəqəmlər söyləyirdi.şeyi zəmanənin. yuxarı sinif şagirdləri musiqi çalanda. sağlamlığını da içəri gətirdi. – Indi bunu ancaq biz qeyd edirik.. özü də dadlı xörək bişirir ki. çünki əvvəldən bəxtim gətirib. Arzu belə ağıllı olmaqla. Əflatun müəllim üçün dünyada adam ifşa eləməkdən maraqlı bir şey yox idi. şəxsən sən öz əlinlə kiminsə ölümünə qol çəkmisənsə (günahsızın! fağırın! ailə başçısının!). ümumiyyətlə. indi də özünü bir balaca düzəldib gəlmişdi. Hələ Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulmazdan əvvəl. Arzunu çox səmimi təbrik etdi. kimyanı da uşaqlara yaxşı öyrədəcəksən». Nəhayət. – dedi. Bir dəfə Ələsgər müəllim Əlibaba müəllimi kabinetinə çağırıb: «Vurmağı bir az azalt». idman da istehsalatdı. Əlibaba müəllim çox ciddi müəllim və ciddi adam idi. «Məşədi Ibad»ı rus dilinə tərcümə etmək istəyirdi. deməli. Ələsgər müəllimlə bir-birilərini yaxşı tanıyırdılar və bir-birilərinə etibarları var idi. hər halda. nə eləyim? Görmürsən nə qayırırlar bu köpək uşağı. şərait yaradıb. dövrün. Bir azdan Kələntər müəllimlə arvadı gəldi. Kələntər müəllim o saat ortaya çıxıb oynayırdı və kişinin camaatın içində beləcə süzə-süzə oynamağını.

təzə arvadının da hərəkətlərində. təkcə Arzu mizin arxasında oturub diqqətlə Xosrov müəllimlə arvadına baxırdı və Ələsgər müəllimə elə gəlirdi ki. məclisdəkilərin hamısının birinci dəfə bir yerdə gördükləri bu ərarvada qanı qaynamışdı. necə vardısa. eləcə də göz qabağında idi. o ağ saçlara.. Xosrov müəllimin təzə arvadı otuz beş yaşlarında.qəzetinin eşqi ilə yaşayan Arzu da maraq və diqqətlə Xosrov müəllimə və Xosrov müəllimin təzə həyat yoldaşına baxırdı. bu təzə ər-arvadın keçirdikləri gözəl gecələrin bütün gün ərzindəki davamı idi və irəlidə onları yeni bir gecə gözləyirdi. o paslı qab birdən-birə itib yox olmuşdu. səsi də dəyişmişdi və bu səsdə də bir gümrahlıq.. gimnastikanı çox sevdiyi üçün. Ələsgər müəllimlə Firuzə xanım qonaqların hamısını girdə mizin arxasında yerbəyer elədi. Xosrov 114 . elə bil. Həmişə idmançı qadınlarla görüşən. dinməzdanışmaz gəzib-dolanan Xosrov müəllimlə bugünkü Xosrov müəllim arasında elə bir fərq vardı ki. Xosrov müəllim tamam cavanlaşmışdı. amma o gümrahlıq da. başa düşmək üçün. dinməz-söyləməz Xosrov müəllimdi. Xosrov müəllimin gözlərindəki o sevinci. bu baxışlardakı o açıq-aşkar məhəbbəti. azadlığa çıxmışdı. hamıya yaxşı bir söz demək istəyirdi və hərdən də arvadına elə baxırdı ki. gözlərinin ətrafındakı o dərin qırışlara. bir şövq var idi. bu adam həmin məlul. həyat eşqini də əvvəlki Xosrov müəllimin simasında paslı bir qabın içinə yığmışdın və indi o əvvəlki Xosrov müəllim yox idi. o xoşbəxtliyi bir kişi kimi hiss edirdi. bax. belə işlərdə mükəmməl səriştəsi olduğu üçün. elə bil. sevinci görmək. o süfrəsi dolu mizin arxasında əyləşmiş o adamlar da – Arzu ilə birlikdə düz on bir nəfər idi – o qar təmizliyi ilə nəfəs alırdılar. elə bil ki. ən yaxşı yerlərdə Xosrov müəllimlə arvadını oturtdu və ümumiyyətlə. Firuzə xanım da təcrübəli arvad idi. yaraşıqlı. xoşbəxtlikdən xəbər verirdi və bu. Xosrov müəllimin də. gimnast qadınlarla yaxınlıq edən Xıdır müəllimin ürəyində birdən-birə idman növləriylə (hətta gimnastika ilə!) məşğul olmayan. amma o açıq-saçıqlıq arsızlıqdan yox. qonaqlıq Arzunun yox. amma ən maraqlısı bu idi ki.. o qədər həkimə getmişdi ki. Xıdır müəllim kimi belə işlərdə səriştəli olmaq. o şövq də. heç inanmaq olmurdu ki. Xosrov müəllimin arvadı da həyəcanlı idi (çünki xoşbəxt idi!). evdə çıxaracağı o divar qəzetində tənqid etmək üçün material toplayır. Ələsgər müəllimgilin o balaca otağında. Xosrov müəllimin özü tamam dəyişmişdi. bədənində əzələ olmayan. bu bədəndəki ehtirasdan xəbər verirdi. gözlərində bir eşqlə. bu evdə və bu qonaqların arasında Xosrov müəllimgilə elə bir münasibət vardı ki. qeyri-idmançı bir qadına güclü meyl yarandı. Bayırdakı o gözəl qar isə təzədən yağmağa başlamışdı və elə bil ki. bilmədiyi şey yox idi və Firuzə xanım Xosrov müəllimin təzə arvadının da gözlərində açıq-saçıq bir məhəbbət görürdü. Xosrov müəllimin bu arvadı kimi. heç vacib də deyildi. o şövqü də. o gümrahlığı. onların şərəfinədi. Firuzə xanımın xoşuna gəldi. təbəssümlərində elə bir uşaq sadəliyi. elə bil ki. elə bir açıq-aşkar vəfadarlıq vardı ki və illərlə qaraqabaq. Arzu Xosrov müəllimlə arvadını. dolu bədənli. o həyat eşqi də açılmışdı. Xosrov müəllim hamıya gülümsəyirdi. ağ bənizli bir qadın idi. xüsusən. bu baxışlar. nazik boğazının qalxıb-enən o iti hülqumuna baxmayaraq.. Xıdır müəllim bir balaca həsəd aparmağa başlasa da. elə hey gülümsəyirdi. uşaqları olmayan vaxtlar o qədər türkəçarə etmişdi. istəklə işıldayan elə ifadə vardı ki. qıpqırmızı yanaqları bu bədənin sağlamlığından.

müəllimlə arvadı həmişəki eyniliyə öyrəşmiş bu balaca otağa bir yenilik gətirmişdi və bu yenilik, elə bil ki, bayırdakı o qar kimi, bu dəm bu balaca otaqdakı adamların bütün qayğılarının, bütün dərd-sərlərinin üstünü örtmüşdü. Xıdır müəllim yalnız idman yarışlarına baxanda həyəcanlanan, qəmgin olan, yaxud ruh yüksəkliyi keçirən bir adam idi, amma o qış gecəsi, Ələsgər müəllimgilin o otağında, elə bil ki, Xosrov müəllimlə arvadının həyəcanı, xoşbəxtliyi ona da sirayət etmişdi və Xıdır müəllim də nəsə gözəl bir iş görmək, nəsə fərəhli bir söz demək istəyirdi. Hamı bir ağızdan Kələntər müəllimi masabəyi seçdi və Kələntər müəllim: – Qədəhləri doldurun, – deyib xüsusi bir şövqlə ayağa qalxdı, konyakla dolu qədəhini əlinə alıb (Kələntər müəllim məclislərdə həmişə konyak içirdi, çünki maaşı az və ailəsi böyük olduğu üçün, özü konyak ala bilmirdi), Arzuya baxa-baxa ilk söz demək istədi, amma bu zaman birdən-birə Xıdır müəllim də ayağa qalxdı, qollarının, pencəyinin üstündən də hiss olunan əzəmətli əzələlərini oynatdı: – Bir dəqiqə! Bir dəqiqə, əziz dostlar!– Xıdır müəllim içinə araq süzdüyü iri qədəhi yuxarı qaldırdı. – Icazə verin bu gözəl gündə ilk sözü mən deyim. Mən bir söz deyim, ondan sonra Kələntər müəllim nə qədər istəyir söz desin! Ürəyimdə sözüm var mənim, əziz dostlar! Gəlin bu gözəl axşamda bu ilk qədəhləri atamız və rəhbərimiz, əziz Stalin yoldaşın sağlığına içək! Yaşasın, min il yaşasın Iosif Vissarionoviç Stalin! Tarixin ən müdrik adamıdır yoldaş Stalin! Təsadüfi deyil ki, yoldaş Stalin 72 dil bilir!– Xıdır müəllim bu sözləri deyən kimi, arağın insan orqanizminə pis təsir etdiyini yaxşı bilsə də, qədəhi başına çəkdi və arağın hamısını içdi, sonra qədəhi ağzı üstə çevirib mizə qoydu, yəni ki, baxın, dibində bircə qram da qalmayıb. Məclisə bir anlıq sükut çökdü, sonra Ələsgər müəllim cəld ayağa qalxdı: – Gözəl sağlıqdır!– dedi. – Qalxın ayağa, dostlar! Xıdır müəllim ürəyimizdən xəbər verdi! Əziz Stalin yoldaşın sağlığına! Hamı, hətta Arzu da, arvadlar da ayağa qalxdı və başqa vaxt bütün məclis boyu heç yarım qədəh araq içməyən Ələsgər müəllim bu sağlığa əlindəki dolu qədəhi axıracan içdi. Kələntər müəllim də, Əlibaba müəllim də, Firidun müəllim də qədəhləri dibinəcən içdilər. Xosrov müəllim arvadının qulağına pıçıldadı: – Sənin sağlığına!.. – və o da qədəhi axıracan içdi. Hamı yerində əyləşdi. Xıdır müəllimin dediyi sağlıqdan sonra, məclisin əvvəlki ovqatı, elə bil ki, itmişdi və heç kim danışmırdı, çəngəl-bıçaqların səsində bir nigarançılıq var idi; təkcə Xıdır müəllimin kefi kök idi, dediyi sağlıq özünün xoşuna gəlmişdi, özünə ləzzət vermişdi və bayaq Ələsgər müəllimin mətbəxdə doğradığı soyutma toyuğun budunu iştahla yeyə-yeyə bütün içində bir fəxarət hiss edirdi. Xosrov müəllimin arvadının adı Gülzar idi, uşaq bağçasında tərbiyəçi işləyirdi və Xosrov müəllim dünyanın ən qəribə bir təsadüfü nəticəsində Gülzar xanımla tapışandan sonra elə bil ki, illərdən bəri dəmir çərçivəyə salınmış bütün hissləri, bütün düşüncələri azadlığa çıxmışdı. Hadrutdan sonra Xosrov müəllim nəinki hansı bir xoşbəxtliyisə arzulayırdı, hətta belə bir arzuya iddiası da yox idi, amma elə ki, Gülzar xanım birdən-birə, tamamilə, gözlənilmədən onun həyatının bir parçasına çevrildi, məlum oldu ki, əslində, Xosrov müəllimin bütün hiss-həyəcanı, bütün bədəni belə bir xoşbəxtliyin, belə bir məhəbbətin həsrətində imiş. Hadrut və

115

Hadrutdan sonrakı illər Xosrov müəllimi o qədər əzmişdi, o qədər yormuş, incitmişdi ki, indi həmin yorğunluğun, həmin acının yavaş-yavaş bədənindən çıxmasını, az qala, cismani hiss edirdi. Gülzar xanım yeddi ildən sonra uşağı olmadığı üçün, kişi bərbərxanasında dəllək işləyən birinci ərindən ayrılmışdı (o dəlləyin indi ikinci arvadından dörd uşağı vardı) və uşaq bağçasında tərbiyəçi işləsə də, əslində, səliqə-səhmanlı ev-eşik saxlamaqdan ötrü, ərdən ötrü yarandığı üçün, bütün fikrini-zikrini, bədənini çuğlayan qızğın hissləri öz içində boğa-boğa düz yeddi il tək yaşamışdı, bu müddətdə bu yaraşıqlı, ətli-qanlı qadına tamah salan çox olmuşdu, amma Gülzar xanım o adamların heç birini yaxına buraxmamışdı, hisslərin əlində yanıb-yaxılsa da, həyasından keçməmişdi və birinci əri o dəlləkdən sonra heç bir kişi ilə bir yastığa baş qoymamışdı. Qonşuluqda yaşayan Xosrov müəllim də birdən-birə, tamamilə, gözlənilmədən Gülzar xanımın həyatına daxil olmuşdi və tək yaşadığı o yeddi ilin xəyalları, şirin yuxuları bu iki ayda Gülzar xanım üçün həqiqətə çevrilmişdi. Xosrov müəllim ev yiyəsi və kişi idi, eyni zamanda, Xosrov müəllim – bu uzunboylu, ağsaçlı adam – Gülzar xanım üçün, elə bil ki, həm də övlad idi: bu iki ayda Gülzar xanım Xosrov müəllimə əri və övladı kimi xidmət edirdi. Xosrov müəllim əlini mizin altında Gülzar xanımın ağappaq və dolu əlinin üstünə qoydu; əlbəttə, bunu heç kim görmədi, amma Gülzar xanımın qırmızı yanaqları daha da pörtdü və bu qadında birdən-birə dəli ehtiras yarandı ki, indicə ərini qucaqlayıb bağrına bassın; gicgahı nəbz kimi vurmağa başladı və özünü güclə saxladı, əlini isə Xosrov müəllimin quru, amma hərarətli əlinin altından çəkmədi. Məclisin gərginliyi yavaş-yavaş ötüb keçirdi və Kələntər müəllim yenə də ayağa qalxdı, yenə də içinə konyak süzdüyü qədəhi əlinə götürdü, amma altdan yuxarı Kələntər müəllimə baxan Xıdır müəllim bu dəfə də birdən-birə ayağa qalxdı: – Əziz dostlar!– dedi. – Tamadadan min dəfə üzr istəyirəm ki, onu afsaytda qoyuram. Ancaq ürəyimə bir gözəl sağlıq gəlib ki, onu da bu gözəl məclisdə mən deməliyəm! Bu qədəhləri qaldıraq yoldaş Stalinin yaxın silahdaşı və tələbəsi, Azərbaycan bolşeviklərinin sevimli rəhbəri, Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qayğıkeş atası, əziz Mir Cəfər Bağırov yoldaşın sağlığına! Yaşasın, min yaşasın yoldaş Mir Cəfər Bağırov! Yenə də məclisə bir anlıq sükut çökdü, amma bu dəfə Xıdır müəllim qədəhi o saat başına çəkmədi, nə isə hiss edib dayandı, bir-bir mizin arxasındakı adamlara baxdı. Xosrov müəllim heç vəchlə əlini mizin altında Gülzar xanımın əlinin üstündən çəkmək istəmirdi, amma birdən-birə, tamamilə, gözlənilmədən, tamamilə, qəflətən Xosrov müəllimə elə gəldi ki, yenə də Hadrutdakı o tonqalı görür, hətta o tonqalın istisini hiss etdi, bu isti, Gülzarın əlinin hərarətini çəkib Xosrov müəllimin ovucundan çıxartdı; bu həmin tonqalın istisi idi ki, illərdən bəri gecə yatdığı çarpayıda da, gündüzlər dərs dediyi sinif otağında da Xosrov müəllimi təqib etmişdi və bu məclisdə oturanlardan heç kimin, hətta, Gülzarın da o təqibdən, o təqibin ağrısından-acısından xəbəri yox idi. Xıdır müəllimin indicə dediyi sağlıq Xosrov müəllimin Gülzarla birlikdə bu iki aylıq həyatına o qədər yad idi, Gülzarla birlikdə, əslində, ilk dəfə cəmiyyət içinə çıxdığı bu məclisdəki hisslərinə, həyəcanına o qədər yabançı idi ki, heç özü də bilmədi ki, birdən-birə necə ayağa qalxdı və Xıdır müəllimə baxa-baxa əsəbdən titrəyən bir səslə:

116

– Mir Cəfər Bağırov yoldaş bizim rəhbərimizdi, düzdü, – dedi. – Amma niyə qoymursuz səhərdən bəri bu gözəl qızın – Xosrov müəllim uzun qolunu qaldırıb barmağı ilə Arzunu göstərdi – sağlığına içək, bu gözəl qızı təbrik edək. Bu dəfə o balaca otağa elə dərin bir sükut çökdü ki, məclisdəkilərin, o cümlədən də Xıdır müəllimin gözləri elə bərələ qaldı ki, özündən asılı olmayaraq, Xosrov müəllimin dizləri titrəməyə başladı, nə dediyini, necə bir iş gördüyünü, elə bil ki, indi başa düşdü və həmin məqamda ilk özünə gələn adam yenə də Ələsgər müəllim oldu, tələsik ayağa qalxdı: – Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Xosrov müəllim, – dedi və həyəcandan udqundu. – Arzu qaçmır ki, buradakı özümüzünküdü, sağlığına da içəcəyik, təbrik də edəcəyik. Ancaq bu qədəhləri qaldıraq Xıdır müəllim deyən sağlığa. Doğrusu, bizi qabaqladı Xıdır müəllim, yaxşı da elədi... hamımızın ürəyindən dedi, sənin də ürəyindən dedi, Xosrov müəllim. Sağ olsun yoldaş Mir Cəfər Bağırov, onun sağlığına. O böyük insan başımızın üstündən əskik olmasın, həmişə bizə bu cür müdrik rəhbər olsun. Həmişə bizə yol göstərsin! Mizin arxasında əyləşənlər yenə də bir nəfər kimi ayağa qalxıb qədəhləri başlarına çəkdilər və Xosrov müəllim də birdən-birə titrəməyə başlamış əlini uzadıb mizin üstündəki qədəhi götürdü, arağı Mir Cəfər Bağırov yoldaşın sağlığına içdi. Xosrov müəllim başa düşmüşdü ki, səhv edib, bağışlanmaz bir səhv buraxıb və bu səhv ona çox baha başa gələ bilər. Gülzarı ondan ayıra bilər və Xosrov müəllim ölməyə hazır idi, amma yenə də tək yaşamaq istəmirdi, bu iki ayın istisinin yenə də həmişəlik bir keçmişdə qalmasını istəmirdi. Bundan sonra məclis heç cürə əvvəlki həvəsi, əvvəlki şövqü bərpa edə bilmədi; mizin arxasında əyləşən qonaqlar, elə Ələsgər müəllim də, Firuzə xanım da tez-tez ürkək nəzərlərlə Xıdır müəllimə tərəf baxırdı: Xıdır müəllim qaş-qabağını sallayıb papiros çəkirdi və heç kimə baxmır, heç bir söz demirdi. Xosrov müəllimin bütün içindən dəhşətli bir qorxu hissi baş qaldırmışdı və o tonqalın istisi, elə bil ki, bədəninin tüklərini ütürdü, elə bil ki, o bir nəfərin iki əlilə də başı üstündə fırlatdığı o məşəl indicə bütün sir-sifətini yandıracaqdı və Xosrov müəllim yenə də udqunduqca, uzun və ucu iti hülqumu enib-qalxdıqca adama elə gəlirdi ki, bu adam başdan-başa əzab-əziyyət içindədi. Təkcə Gülzar xanım, elə bil ki, heç nə başa düşmürdü (və yəqin elə doğrudan da belə idi!), eləcə gülümsəyirdi, eləcə məhəbbət, nəvaziş dolu nəzərlərlə ərinə baxırdı, sonra Gülzar xanım özü əlini mizin altında Xosrov müəllimin əlinin üstünə qoydu, amma Xosrov müəllim daha o əlin hərarətini hiss etmədi. Ələsgər müəllim dedi: – Indi Arzudan xahiş edək bir şer oxusun! Arzu özünün beləcə ad günlərində təzə əzbərlədiyi şerlər oxuyurdu və bu şerlər siyasi-ictimai mövzularda olurdu, çünki Arzu siyasi-ictimai mövzulu şerləri xoşlayırdı; həmin qış axşamı da ayağa qalxıb əllərini arxasına qoydu, ütülənmiş qırmızı ipək qalstuklu sinəsini irəli verdi və hər bir sözü xüsusi vurğu ilə tələffüz edə-edə şer dedi:
Bəşər dühasının sönməz ulduzu, Əziz rəhbərimiz, atamız Stalin! Ürəyimiz, sevgimizin sonsuzu Bil ki, əzəl gündən sənindir, sənin! Ey bütün ellərin şöhrəti, şanı,

117

Aparırsan bizi zəfərlərə sən! Əməlin qərq edib nura cahanı! Bir nəğmə çağlayır mənim sinəmdən: Eşq olsun Stalinə! Yaşasın Stalin! Həyatın mənası, Məzmunudur o!

Arzu şeri deyib qurtaran kimi, hamı əl çaldı və Ələsgər müəllim fürsətdən istifadə edib Xıdır müəllimə baxa-baxa bir daha yoldaş Stalinin şərəfinə sağlıq dedi və yenə də hamı, o cümlədən, Xosrov müəllim ayağa qalxıb qədəhləri dibinəcən içdilər. Arzu isə indi rus dilində bir şer söyləmək istəyirdi. Bu şeri keçən il «Oqonyok» jurnalında oxuyub əzbərləmişdi, oradakı bir parça, xüsusilə, xoşuna gəlirdi və Arzu yenə də hər sözü xüsusi vurğu ilə tələffüz edə-edə dedi: – Osip Kolıçev. «Priqlaşeniye k pesne». Otrıvok iz stixotvoreniya.
Vı bıli vçera Bezımennı, Sedaya zurna Suleymana, Djambula Sedaya dombra... Tak poyte je Stalinu Slavu Stixami, Podobnımi splavu Zolota i serebra!..

Yenə hamı əl çaldı və Ələsgər müəllim fikirləşdi ki, görəsən, yenə də qalxıb Stalin yoldaşın sağlığına içsinlər, yoxsa yox? Yox, lazım deyildi, bu lap ağ olardı və Ələsgər müəllim qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözü də çıxarardı. Əlbəttə, Arzunun bu cür şerlər əzbərləməyi, əslində, Ələsgər müəllimin ürəyincə deyildi, amma nə etmək olardı, Arzu zəmanə uşağı idi və bu axşam Arzunun bu iki şeri söyləməyi lap yerinə düşdü; Xıdır müəllim, hər halda, tamam eşşək deyildi, qoy başa düşsün, görsün ki, məktəb müdirinin ailəsi necə ideyalıdır və Xosrov müəllimin bayaqkı hərəkəti də təsadüfi bir şeydir. Əvvəlcə, o vaxtlar ki, Əvəz bəy hələ ingilis casusu və terrorçu kimi ifşa olunmamışdı, belə ad günlərindən birində Arzu əllərini arxasında tutub, sinəsini qabağa verib (onda hələ pioner deyildi) əziz Stalin baba haqqında əvvəlcə Azərbaycan dilində, sonra da rus dilində şerlər deyəndə Əvəz bəy (Ələsgər müəllimin yanında oturmuşdu) dodaqaltı pıçıldadı: «–Yaxşı ki, fransız dilində də belə şerlər demir». Onda Ələsgər müəllim özünü eşitməzliyə vurdu, amma bir müddət ürəyi nigarançılıqla döyündü, diqqətlə mizin arxasında oturanlara, xüsusən, Əflatun müəllimə baxdı –yox, Əvəz bəyin o pıçıltısını heç kim eşitməmişdi və Əflatun müəllim də içib keflənmişdi, dünya da vecinə deyildi. Bu hadisə o vaxt olmuşdu – üç il bundan əvvəl, o vaxt heç kim Əvəz bəyin pıçıltısını eşitməmişdi, amma buna baxmayaraq, Əvəz bəy indi həyatda yox idi. Əvəz bəy güllələnmişdi və güllələnəndən sonra da məktəbdəki iclaslarda, mitinqlərdə, «izhari-nifrət» yığıncaqlarında hamı, o cümlədən, Ələsgər müəllim Əvəz bəyin adını çəkir, onu dönə-dönə ifşa edir, sayıq olmağa, maskalanmış xalq düşmənlərini görməyə çağırırdı. Pıçıltını eşitmək vacib deyildi, bəzən Ələsgər müəllimə elə gəlirdi ki, əlaqədar orqanlar uzaqdan-uzağa adamın ürəyinə də girir, düşüncəsini də oxuyur və 118

həmin vaxtlar Ələsgər müəllimin bütün əhvalı pozulurdu, güclə özünü ələ alırdı, Əflatun müəllimi tovlaya-tovlaya, qoltuğuna verə-verə, pişim-pişimlə məktəbdə camaatı yola verirdi. Arzunun on yaşı tamam olduğu həmin qarlı qış axşamı Xıdır müəllim eləcə papiros çəkir, hərdənbir araq içir, danışmır və fikirləşirdi. Xıdır müəllim dünyanın işləri barədə, insanların naşükürlüyü barədə, qeyrətsizliyi, vicdansızlığı barədə fikirləşirdi. Inqilabdan əvvəl biz nə idik? Heç nə, bir nəfər də fərli idmançımız yox idi. Bu boyda Azərbaycanda beş-altı dənə pəhləvan var idi, beş-altı dənə də ağırlıq qaldıran, vəssalam! Onlar da primitiviydi, beynəlxalq arenaya çıxmamışdılar. Bakının cəmi-cümlətani ikicə dənə idman klubu var idi: «Sokol», bir də ki, «Unitas», vəssalam. Elə Rusiyanın özündə nə var idi? Bircə Poddubnıydı, bir də ki, Zaikin də, başqa nə varıydı. Yoldaş Stalin ölkədə bədən tərbiyəsini bu cür inkişaf elətdirdi!.. Indi ölkədə altmış minə (minə!) qədər bədən tərbiyəsi kollektivi var, idmançıların sayı beş milyona yaxındı, minə qədər idman zalı var, stadionların sayı üç yüzü (üç yüzü e!) ötüb! Daha nə istəyirsiz, ay qeyrətsizlər?! Sovet gimnastları Antverpendə Üçüncü Fəhlə Olimpiadasında iştirak etdi! Bu qədər yüksəlişi görməmək olar? Kim eləyib bizim bu yüksəlişimizi? Yoldaş Stalin! Bəs Azərbaycanda kim eləyib bunları? Yoldaş Mir Cəfər Bağırov! Gimnastika, yüngül atletika, basketbol, voleybol... Inqilabdan əvvəl varıydı bunlar? Allahın topu yox idi, cındır əsgiləri basırdılar girdə torbanın içinə, ağzını tikirdilər, guya ki, topdu, Kömürçü meydanında futbol oynayırdılar... Bəs indi necə olur ki, adını da müəllim qoymusan, yeni nəsil tərbiyə edirsən, ay Xosrov müəllim, adamın dili də gəlmir sənə müqəddəs sovet müəllimi sözünü desin! – o boyda kişinin, o boyda rəhbərin sağlığına içmirsən? Üzdən baxırsan ki, fağırın biridi, amma, əslində, vələdüznanın cövhəridi bu Xosrov müəllim. Görmürsən zaraza, gedib özünə necə arvad tapıb alıb? Arvad deyil, balıqdı köpək qızı!.. Xıdır müəllim nifrət dolu nəzərlərlə Xosrov müəllimə baxdı və Xosrov müəllim də bu baxışların altında ağappaq ağardı, hiss etdi ki, kiçilir, tamam balacalaşır və dünyanın hər üzünü görmüş bu adam Xıdır müəllimin həmin baxışları altında az qaldı ağlasın. Xosrov müəllim sövq-təbii hiss edirdi: elə bir səhv buraxıb ki, bunun axırı mütləq pis qurtaracaq; iki aydı ki, Xosrov müəllim hər dəfə evdən çıxıb məktəbə gedəndə (məktəbdən başqa bir yerə getmirdi) Gülzarla bir yerdə yatdıqları çarpayıdakı döşəyin, balıncın o mehriban, o sevimli istisini də özü ilə aparırdı, sinifdə uşaqlara dərs keçirdi, amma boynunun ardında, kürəyində o istini hiss edirdi, o balınc istisi də, o döşək istisi də, əslində, Gülzar xanımın sim kimi tarım çəkilmiş, dolu və hamar bədəninin istisi idi və Arzunun on yaşının tamam oduğu həmin qış axşamı Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki, o istini güclə onun bədənindən, hisslərindən dartıb çıxarırlar. Kələntər müəllim bir az içəndən sonra, dostluqdan, etibardan, vəfadan, səmimilikdən, xeyirxahlıqdan gözəl sözlər dedi. Füzulidən və Seyid Əzim Şirvanidən müdrik misallar söylədi, Ələsgər müəllim məclisin siyasi səviyyəsini qaldırmağa çalışa-çalışa bir bəhanə tapıb yenidən Mir Cəfər Bağırov yoldaşın şərəfinə sağlıq dedi (və mizin arxasındakıların hamısı ayağa qalxıb qədəhlərini dibinəcən boşaltdılar), sonra Bakı ilə, Azərbaycan bolşevikləri ilə xüsusi bağlı olduqları üçün, yoldaş Stalinin yaxın silahdaşlarından və şagirdlərindən yoldaş Anastas Ivanoviç Mikoyanın və yoldaş Lavrenti Pavloviç Beriyanın şərəfinə sağlıq

119

dedi, mizin arxasında əyləşənlərin də hamısının haqqında ayrı-ayrılıqda sağlıqlar deyildi (bircə Xosrov müəllim və Gülzar xanım haqqında heç kim, o cümlədən, Ələsgər müəllim də cəsarət edib sağlıq demədi), hətta Firidun müəllim iki-üç xalq mahnısı da oxudu, amma bütün bunlara baxmayaraq, məclisdəki o gizli, o üstüörtülü gərginlik axıradək davam etdi. Təkcə Gülzar xanım dünyadan xəbərsiz idi, hətta sağlıqlarına söz deyilmədiyi də bu qadına təsir etməmişdi, eləcə mehribanlıqla, eləcə səmimiyyətlə hamının üzünə gülümsəyirdi, eləcə məhəbbət dolu gözləriylə Xosrov müəllimə baxırdı və Gülzar xanımın iri, qara gözlərinin dərininə çökmüş və o iri qara gözləri işım-işım işıldadan o xoşbəxtlik, o səadət də bütün məclis boyu o qadınla birgə oldu. Xıdır müəllim isə bütün idmançı iradəsini toplayıb özünü məcbur etdi ki, məclisin axırına qədər otursun və hamı ilə birlikdə bu mizin arxasından qalxsın, yoxsa belə çıxardı ki, Xıdır müəllim meydandan qaçır; yox, Xıdır müəllim meydandan qaçmayacaqdı, çünki rəqibin qarşısından geri çəkilmək, güzəştə getmək Xıdır müəllimin idmançı təbiətinə zidd idi, bu adamlar hələ Xıdır müəllimi yaxşı tanımırdılar. Gecə qonaqlar dağılandan sonra, Ələsgər müəllim, elə bil ki, bütün məclis boyu oynadığı roldan çıxa bilmirdi, şəstlə Arzudan soruşdu: – Hə, necə oldu? Gördün sənin yubileyini necə keçirtdik?! Arzu başı ilə təsdiq edə-edə: – Hə, yaxşı oldu, – dedi. – Ancaq divar qəzetində Xosrov müəllimi də tənqid edəcəyəm. Ələsgər müəllim hiss etdi ki, qızarır: – Niyə? – Bəs görmədin? – Nəyi? – Stalin babanın sevimli şagirdi Mir Cəfər Bağırovun sağlığına içmədi! Həmişə təmkinli Ələsgər müəllim o qədər yanıb-yaxıldı ki, özünü saxlaya bilmədi, əməlli-başlı hirsləndi: – Ay qız, sən necə adamsan? Bəs, o sənin sağlığına içmək istəyirdi də! – Nolsun? Sən özün dedin ki, mənim sağlığıma həmişə içmək olar. Ancaq rəhbərlərin sağlığına birinci içmək lazımdır. Sən də bir şeyi düz eləmədin. – Mən? Mən nəyi düzgün eləmədim? – Sən dedin ki, Arzu özümüzünküdür, onun sağlığına sonra içərik. Belə çıxır ki, rəhbərlər özümüzünkü deyil... Ələsgər müəllimin matı-qutu qurudu: – Mənim daha sənə heç bir sözüm yoxdur... – Nədi? Düz demirəm? Rəhbərlər özümüzünkü deyil? Ələsgər müəllim özünü ələ aldı: – Özümüzünküdü, əlbəttə... Ola bilsin ki, mən fikrimi düzgün çatdırmamışam. Amma sən də Xosrov müəllimi düz başa düşməmisən. Xosrov müəllim o cürə demək istəmirdi... – Bəs necə demək istəyirdi? – Istəyirdi ki... Bilirsən, elə şeylər var ki, sən hələ balacasan, başa düşmürsən... – Başa düşmürəm? – Başa düşmürsən... Sən ağıllı qızsan, amma elə şeylər var ki... – Çox yaxşı. Onda bizim divar qəzetimizdə sən mənə cavab yazarsan!

120

– Belə şeyləri yazmaq olmaz. – Niyə? Ələsgər müəllim gəlib qızının yanında oturdu, Arzunu öpdü, Arzunun xoşladığı maraqlı hadisələrdən danışmağa başladı, Arzunun fikrini yayındırmaq istədi, Firuzə xanım (fikrində Xıdır müəllimin yeddi arxa dönənini söyə-söyə) mətbəxdə çəngəl-bıçağı, boşqabları yuyub quruladıqca, Ələsgər müəllim Arzuya xoş sözlər dedi və birdən-birə özü də hiss etdi ki, o qarlı qış gecəsi qızına yaltaqlanır... Səhəri gün o qar yenə də hər tərəfi eləcə bürümüşdü, amma o qarın ağlığı, elə bil ki, dünən axşamkı təmizliyini itirmişdi və Ələsgər müəllimə elə gəlirdi ki, qarın o ağlığı nəsə gözəgörünməz bir çirkabla örtülüb; elə bil ki, o qar irin idi, nazik pərdəsini partladıb ətrafı batıracaqdı. Ələsgər müəllim gecəni çox narahat keçirmişdi, çarpayıda uzanıb hər iyirmiotuz dəqiqəlik mürgüdən, yüngül yuxudan sonra diksinib, ayılıb özünə ürək-dirək vermişdi: «Heç nə olmaz. Nə olacaq axı? Lap gözəl qonaqlıq keçdi. Bir söz idi dedi də... Sonrası yaxşı oldu, hər şeyi yuyub apardı. Dördgözün (Mir Cəfər Bağırov eynək taxdığı üçün camaat hərdən öz-özünə fikirləşəndə, ən yaxın, ən etibarlı adamla o tərəf-bu tərəfə baxa-baxa pıçıltıyla danışanda onu belə adlandırırdı: dördgöz) sağlığına iki dəfə içildi... heç nə olmaz...» və Ələsgər müəllim səhər qalxıb o soyuq havada mətbəxdəki əlüzyuyanın altında möhkəmcə yuyundu (soyuq havalarda heç vaxt belə yuyunmazdı), o soyuq su, elə bil, kişiyə bir toxtaqlıq, bir təpər verdi, amma evdən çıxıb ayağının altındakı qarı xırçıldada-xırçıldada məktəbə yaxınlaşdıqca, o nigarançılıq yenə də artmağa başladı. Məktəbdə Ələsgər müəllimin müdir otağına birinci girən adam Kələntər müəllim oldu və Kələntər müəllim o səhər çağı dünyanın ən qayğılı adamlarından biri idi. – Yaxşı məclis keçirdik. O gün olsun ki, Arzu balanın iyirmi illiyini keçirək! – Çox sağ ol... – Firuzə xanımın da süfrəsinə söz ola bilməz. – Hə. – Ələsgər müəllim gülümsədi, amma ürəyi daha artıq bir narahatlıqla döyündü, çünki Ələsgər müəllim gözlərindən görürdü ki, Kələntər müəllim də çox nigaran bir gecə keçirib. – Çox yaxşı keçdi məclis... – Kələntər müəllim gözlərini Ələsgər müəllimin gözlərindən yayındırdı. – Ancaq... bu zalım oğlu zalım Xosrov müəllimin başına Allah bir az ağıl qoysun... – Fikir vermə, keçdi, getdi... Bu barədə nə qədər az söhbət olsa, bir elə yaxşıdı... Guya ki, heç nə olmayıb, üstünü vurma!.. – Mən harda vuracağam üstünü? – Və birdən-birə o əhli-kef, o zarafatcıl, nikbin Kələntər müəllimin dodaqları tutrədi. – Qorxuram!.. – dedi. – Qorxuram!.. Yeddi qızın atasıyam... Ələsgər müəllim həmişə müdir otağındakı mizin üstündə olan qalın şüşə qrafindən stəkana su töküb Kələntər müəllimə yaxınlaşdı və suyu Kələntər müəllimə uzatdı: – Sakit ol, əşşi!.. Nə olacaq sənə? Sənə nə dəxli var? Qazan qaynasa, o bədbəxt oğlu Xosrovun başında qaynayacaq də... – Deyirsən mənə dəxli yoxdu? – Əlbəttə!

121

– Bəs sənə? Ələsgər müəllim təəccüb etdi və ürəyi daha şiddətlə vurmağa başladı: – Mənə? Mən də sənin kimi. Mənə də dəxli yoxdu!.. – Axı, sənin evində olub!.. – Nə olsun? Suyu içəndən sonra bir az özünə gəlmiş Kələntər müəllim çiynini çəkdi, sonra söruşdu: – Necə bilirsən, o köpək oğlu Xıdır gedib xəbər verəcək? – Köhnə bakılı olduğu üçün Bakı sakinlərinin çoxunu tanıyan Kələntər müəllim: – Bunlar, – dedi, – Xıdırgil nəsillikcə pis adam olublar!.. Bunun atası hambal Orduxan, deyirlər, bir kasa bozbaşdan ötrü hazırmış bütün Bakını satsın!.. Ələsgər müəllim bir söz demədi; əslində, bu kabinetə girən kimi, Xıdır müəllimi çağırmaq istədi, amma çağırmadı, fikirləşdi ki, «qarğa, məndə qoz var» olar. Xıdır müəllim olanda nə olar, o da adamdı, o da başa düşə bilər ki, başqalarını bədbəxt eləmək olmaz, ailələri var, uşaqları var, onları didərgin salmaq olmaz. Kələntər müəllimdən sonra, Firidun müəllim həyəcanla kabinetə girdi: – Bu əclafı görürsən?! Ələsgər müəllim, əlbəttə, bilirdi ki, söhbət kimdən gedir, amma Firidun müəllim həmişə ədəb-ərkanla danışan mədəni bir adam idi və onun beləcə həyəcanlanması, beləcə söyməsi Ələsgər müəllimin, onsuz da, pozulmuş əsəblərini daha da gərginləşdirdi: – Kimi söyürsən? Nolub axı, sizə? Kimi deyirsən? – Necə kimi? Xıdırı! Indicə yaxınlaşıb məndən soruşur ki, dünənki hadisəni bu gün partbüronun iclasına qoyacaqsan, yoxsa yox? Özü də elə-belə soruşmur e, hədəylə soruşur... Ələsgər müəllim özünü saxlaya bilmədi: – Bay sənin imanına tüpürüm!.. – Sən də belə adamı məclisə çağırırsan... – Sizə görə çağırırdım də!.. Deyirdim ki, bu imansızın sizlərdə işi olmasın!.. Mən nə bilim ki, Allah Xosrovun ağlını başından alıb? Nə bilim, qanadıma baxmışdım? Firidun müəllim kabinetdən çıxanda Ələsgər müəllim birdən-birə Əvəz bəyi xatırladı, daha doğrusu, Əvəz bəyin arvadını, qızını yadına saldı; indi Əvəz bəyə nə vardı ki, bu dünyaya bir gün gələn bir gün də köçəsi idi, dərd o arvadın, o qızın dərdi idi, xalq düşməninin ailəsi kimi, evsiz-eşiksiz didərgin düşmüşdülər, bax, bu yerdə deyiblər ki, vay qalanın halına... O tək arvad, o tək qız indi Qazaxıstanın o çöllərində nə eləyirdilər, hansı müsibətin içindəydilər?.. Indi bu nə işiydi belə, bu nə oyunuydu Xosrov çıxartdı?.. Taleyin işidi-nədi?.. Əlibaba müəllim içəri girdi: – Salam. – Salam. – Nə var, nə yox? – Nə olacaq? Sağlığın... – Bilirsən nə var? Dünən içməyimə baxma, araq tutmurdu məni. Bütün gecəni fikirləşmişəm. Iyirmi ilin partiyaçısıyam! Uşaq döyüləm mən! Sinəmi qabağa verib

122

Xosrovu müdafiə edəcəyəm! Mən hələ bolşevik vicdanımı itirməmişəm! Amma çoxları itirib! Çoxları çoxdan itirib!.. Mən... – Əşşi, hələ bir dayan görək də... – Ələsgər müəllim başa düşdü ki, Əlibaba müəllim də bütün gecəni özünə toxtaqlıq verib. – Nə olub? – Necə nə olub, a kişi, yatmısan? Bütün məktəb soruşur ki, dünən Ələsgər müəllimgildə nə hadisə baş verib helə? Xıdır yayıb hamıya... Kimi görür, deyir ki, baxarsız, nə oyun açacağam o uzun biqeyrətin, Xosrovu deyir, başına!.. Ələsgər müəllim yenə də özünü saxlaya bilmədi: – Nə alçağıymış, ə, bu? – Həyəcandan Ələsgər müəllimin bütün içi əsirdi, özü də öz ürəyinin tıppıltısını eşidirdi və elə bil ki, bu dəm o uzaq Qazaxıstan çöllərindəki Əvəz bəyin arvadıyla qızı deyildi, Firuzə xanımla Arzu idi. Ələsgər müəllim yaşadığı illərin qorxusunu heç vaxt bu qədər dərindən hiss etməmişdi, fəlakəti bu qədər yaxında duymamışdı. Qazaxıstanın o kimsəsiz çöllərində, o qar çovğununun içində, şikara baxan canavar gözləri kimi, çılğın kişi gözlərinin, şəhvətli baxışlarının altında iki nəfər kök ana-balanın – Firuzənin və Arzunun güzəranı Ələsgər müəllim üçün o qədər gerçək göründü ki, kişinin ürəyi bulandı, alnını soyuq tər bürüdü, mədəsindən sancı tutdu. Ələsgər müəllim təcrübəli adam idi, özünü ələ almağı bacarırdı, ən çətin məqamlarda da tədbirlə hərəkət edirdi, amma həmin qış səhəri məktəbdə on səkkiz il əyləşdiyi o müdir otağında Ələsgər müəllim uşaq kimi tamam bir ümidsizlik içində batırdı. Bir müddət otağa heç kim girmədi, amma bütün o müddət ərzində Ələsgər müəllimə elə gəldi ki, kimsə qapının arxasında dayanıb, ürəyi döyünə-döyünə içəri girməyə cəsarət etmir; beləydisə də, belə deyildisə də, qapı açıldı, Xosrov müəllim içəri girdi, eləcə qapının ağzında dayandı. Ələsgər müəllim başdan-ayağa bir yazıqlıq içində olan bu uzun, arıq adama baxdı: dünənki şövqdən, dünənki xoşbəxtlikdən əsər-əlamət yox idi və elə bil ki, Xosrov müəllim əvvəlkilərə, yəni Gülzarla tapışmadığı vaxtlara nisbətən də daha artıq bir qaragünlük içində idi. Ələsgər müəllimə elə gəldi ki, Xosrov müəllimin o ağ saçları da, əslində, bu gecə ağarıb və elə bil ki, Ələsgər müəllim Xosrov müəllimə yox, sonu lap yaxın olan əlacsız bir xəstəyə baxır, hətta bir anlıq, cəmi bircə anlıq Ələsgər müəllimə elə gəldi ki, Xosrov müəllim tabutun içində uzanıb və o tabutu indi gətirib qapının ağzında dik qoyublar; kişi özü gözünün qabağına gələn bu görümdən diksinib ayağa qalxdı və gəlib Xosrov müəllimlə üzbəüz dayandı. – Əşşi, – dedi Ələsgər müəllim, – sənə nə olacaqdı o... o... – Ələsgər müəllim bu yerdə özünü saxladı, ürək eləyib ONU (dördgözü) söymədi, – onun sağlığına içsəydin? Hə? Istəmirsən, ürəyində başqa sağlığa iç də, sənin ürəyinə girən var?! Uşaqsan sən, hə? Bu qədər müddətdi sən bu zırıltını görmürsən? Hə? Indi də sarını udmusan!.. Xosrov müəllim udquna-udquna, nazik boğazının uzun və iti hülqumu yuxarıaşağı qalxıb düşə-düşə: – Bilmirəm, – dedi, – vallah, bilmirəm necə oldu o sözlər ağzımdan çıxdı... Sizi də pis vəziyyətdə qoydum... Mən cəhənnəm, qorxuram sizə də söz gələ... Ələsgər müəllim bu dəfə əməlli-başlı səksəndi: – Bizə niyə? Biz nə etmişik ki?.. Xosrov müəllim:

123

– Nə bilim... – dedi. – Adamın ürəyinə hər şey gəlir... Bu vaxt kabinetin qapısı açıldı və gözlərindən qəzəb yağan Xıdır müəllim içəri girmək istədi, amma Ələsgər müəllimi Xosrov müəllimlə üzbəüz dayanmış görüb qapını bərk (nümayişkarcasına!) örtdü. – Bunu görmürdün orda sən, ay bədbəxt oğlu? – soruşdu. Ələsgər müəllim qapıdan gözünü çəkib yenə də Xosrov müəllimə baxa-baxa açıq-aşkar bir ümidsizliklə: – Bunu görmürdün orda sən, ay bədbəxt oğlu?– soruşdu. –Başına söz qəhətiydi sənin? Özün də təzə-təzə bədliyin daşını atmısan, təzə ailə qurmusan!.. Xosrov müəllim səhərə kimi yatmamışdı; qonaqlıqdan evlərinə gələndə əvvəlcə soyunub yerlərinə girdilər, tramvayla gəldikləri üçün soyuğa düşmüşdülər və bayırın o soyuğundan sonra dünyanın işlərindən xəbəri olmayan Gülzar xanım çarpayıda Xosrov müəllimi hamar dərili, dolu və isti qucağına basdı və o hamar dəri, o isti, o mehriban bədən Xosrov müəllimə hər şeyi unutdurdu, belə istinin, belə mehribanlığın içində Xosrov müəllimin iki aydan bəri davam edib gələn və bayaqkı məclisdə birdən-birə, az qala, tamam uzaqlaşıb getmiş o xoşbəxtliyi, elə bil, yenə də geri qayıtdı və o xoşbəxtlik məqamlarında Xosrov müəllim üçün dünyada nə Xıdır müəllim, nə Mir Cəfər Bağırov, nə də onun qorxusu var idi; Gülzarın tək-tənha yaşadığı o yeddi il ərzində öz içində əlbəyaxa olduğu, boğduğu hisslər indi hər dəfə təzə bir eşqlə qarşısını almaq istəmədiyi bir ehtirasla coşurdu və bütün bu iki ay ərzində onlar həmin eşqlə, həmin ehtirasla yaşayırdılar və həmin qarlı qış gecəsi də belə oldu, sonra Gülzar tamam taqətdən düşüb gözəl bir yuxu ilə yatdı və Xosrov müəllim iki ay bundan əvvələ qədər illərdən bəri tənha yaşadığı o balaca otağın qaranlığı içində lap başqa bir dünyanın – iki ay bundan əvvələ qədər Xosrov müəllim üçün səsçatmaz, ünyetməz bir dünyanın sirri, əfsanəsi kimi alaqaranlıqda Gülzarın ağ və dolu qollarına, iri və hərarətli döşlərinə baxdıqca birdən-birə yadına saldı ki, dünyada Xıdır müəllim var, dünyada Mir Cəfər Bağırov var və dünyada Xıdır müəllimlə Mir Cəfər Bağırov arasında – bu uzun məsafədə – get-gedə böyüyən, biri o birisindən uca elə adamlar (və o qədər adamlar!) var ki, Xosrov müəllim kimilərinin minini birdən büküb-bürmələyib maye azotun içinə basar, heç «uf» da deməz və o maye azotun soyuğu, elə bil ki, birdən-birə Xosrov müəllimin nəzərlərində Gülzarın isti bədənini buza çevirdi və indi o hamarlıq da buz hamarlığı idi. Xosrov müəllim səhərə kimi çarpayıda oturdu və həmin maye azot soyuğu içində ikisinin – Gülzarla Xosrov müəllimin arasına soxulmaq istəyən fəlakəti bir varlıq kimi hiss etdi. Hardasa uzaqlarda yanan o tonqalın şölələri də isti yox, həmin maye azot kimi, soyuq saçırdı... Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki, səhər açılacaq və o yenə də Ovanesin faytonuna minib YENIDƏN evdən çıxacaq, o gedər-qayıtmaz səfəri YENIDƏN başlayacaq, uşaqlar yenə də həmin o səhərdə olduğu kimi, səs-küy salacaq: – «Ata, sağ ol!..» – Bunu Cəfər deyəcək... – «Ata, tez gəl!..» – bunu Aslan deyəcək... – «Ata... Ata...» – bunu da iki yaşlı Azər deyəcək və Şirin bir dolu parç suyu yenidən onun ardınca atacaq və sonra Şirin də, altı yaşlı Cəfər də, dörd yaşlı Aslan da, iki yaşlı Azər də yenidən məhv olacaqlar, onu yenidən Hadruta buraxmayacaqlar və o tonqal yenidən alışıb yanacaq.

124

Xosrov müəllim çarpayıdan qalxmaq istədi, gedib əl-üzünü yumaq, bir az sakitləşmək istədi, amma kiçicik bir hərəkət də edəndə o gecəyarısı ona elə gəlirdi ki, Ovanesin faytonunda Şuşaya gedir, bu hərəkət də ona görədir ki, fayton yırğalayır və Şuşaya aparıb çıxaran o dağ yolu indi qapqara bir rəngə bürünmüşdü və Xosrov müəllim bu qara rəngi o qədər gerçək hiss edirdi ki, elə bil, indicə bu qara rəng bir şirə kimi, üz-gözünə, bədəninə yapışacaqdı və ən dəhşətlisi bu idi ki, Xosrov müəllimə o anlarda elə gəlirdi, elə bil, bu qara rəng indicə Gülzarın da o ağappaq bədənini bürüyəcəkdi. O gecə çağı çarpayıda oturmuş Xosrov müəllimin içindən eynilə o tonqalın kənarında olduğu kimi, bir zarıltı baş qaldırmağa başladı, daha doğrusu, bu səs insan zarıltısından daha artıq, bir zingiltini xatırladırdı və o zingilti get-gedə artırdı, amma bu vaxt deyəsən, Gülzar da Xosrov müəllimin içindən baş qaldırmış o səsi yuxuda eşitdi və... gülümsədi. Xosrov müəllim otağın qaranlığı içində Gülzarın sifətindəki o təbəssümü açıqaşkar hiss etdi. Gülzar yerində qurcalandı, qollarını daha da geniş açıb, Xosrov müəllimə tərəf çöndü. Gülzar ağappaq qollarını yastıq boyu uzatmışdı və qoltuğunun yumşaq tükləri də qaranlıq içində seçilirdi, döşünün biri ipək gecəköynəyinin yaxasından çölə çıxmışdı və Xosrov müəllim yenə də birdən-birə o döşlərin hərarətini hiss etməyə başladı, bu hiss, elə bil ki, onun içinə nəsə bir ilıqlıq gətirdi və həmin zingiltini kəsdi. Xosrov müəllim özünün başına gələcək müsibətdən qorxmurdu – müsibətdə onun üçün qorxulu bir şey yox idi – Xosrov müəllim Gülzar hisslərinin, Gülzar rəftarının bu iki aya dolmuş hərarətinin, istisinin donmağını, eləcə maye azota çevrilməyini istəmirdi. Sonra Xosrov müəllim Ələsgər müəllimi yadına saldı, Kələntər müəllimi yadına saldı, Əlibaba müəllimi yadına saldı, firidun müəllimi yadına saldı, bu adamların ailələri barədə fikirləşdi, Firuzə xanımı, Arzunu gözlərinin qabağına gətirdi və başa düşdü: elə bir səhv edib ki və bu səhvin nəticəsi elə ola bilər ki, Kələntər müəllimin yeddi qızından tutmuş Arzuyacan hamı küçələrə tökülər... Ələsgər müəllim gözlərini qapının ağzında dayanmış Xosrov müəllimdən çəkib mizə tərəf yaxınlaşdı, yenə Xosrov müəllimə nəsə demək istədi, amma demədi, təkcə əlini yellədi və köksünü ötürdü; elə bil, Xosrov müəllimin saçları doğrudan da bu bir gecənin içində ağarıb. Xosrov müəllim getdi. Ələsgər müəllim kabinetin məktəb həyətinə baxan pəncərəsinə yaxınlaşdı. Pəncərənin taxta sürahısına irili-xırdalı saxsı dibçəklər düzülmüşdü və o dibçəklərdə cürbəcür güllər bitmişdi, bu güllərin cürbəcür rəngi var idi və o rənglərin hamısı – qırmızısı da, sarısı da, bənövşəyisi də, yaşılı da indi Ələsgər müəllim üçün dünyanın dərdli, kədərli işlərindən xəbər verirdi... Bu gözəl gülləri Firuzə xanım bəsləyib, yetişdirib Arzu ilə məktəbə, bu otağa göndərmişdi və bu gözəl, bu zərif güllərin, çiçəklərin, əlbəttə, dünyadan xəbəri yox idi, bu gözəl, bu zərif güllər bilmirdi ki, bəzən insan nə günə düşür, bəzən insan ürəyində nələr çəkir, vicdan necə ağlayır... Ələsgər müəllim hiss etdi ki, kabinetin qapısı açıldı, amma geri çevrilmədi, bir müddət eləcə güllərə baxdı və bu otuz ilin müəlliminə birdən elə gəldi ki, kimsə onun kürəyini nişan alıb, indicə atacaq, güllə, indicə onun kürəyini deşəcək, o güllə

125

həmin mərtəbə tramvaysürən əflatunlar üçün əlçatmaz bir priz yüksəkliyində olaydı. Xıdır hücuma keçməli idi. tramvaysürən Əflatun müəllim idi. hamının qabağında protest elədi. Xıdır müəllimin atası Orduxan inqilabdan əvvəl və inqilabın ilk illərində Bakının məşhur hamballarından biri idi və bəzən hətta tərsanələrdə gəmilərə yük daşıtdıran sahibkarlar. Ancaq hələ hər şey irəlidə idi. məqsədə doğru hücuma keçməli idi və bu məşqdən sonra. onsuz da. dallarını güclə çəkən o xəstə-xüstə müəllimlərin. daha buna heç bir söz ola bilməz. istəyir basketol. ondan artıq bir şəxsiyyət olmayacaqdı. amma tramvaysürənliyində də qalacaqdı. Buna daha Ələsgər müəllimin yağlı dili də kömək eləyə bilməz. nə olur-olsun. Xıdır gör nə günə qalmışdı ki. Və Xıdır cəmiyyəti düşmənlərdən təmizləyəcəkdi. heç kim ona kömək etməyəcəkdi və indiyəcən Xıdır nəyə nail olmuşdusa. Bəs. Xıdır müəllim də narahat. tramvaysürən Əflatun indi məktəb müdiri idi. belə düşmənə kim kömək eləyə bilər? Bəs. Xıdır müəllim nə vaxta qədər dayanıb gözləyəcəkdi? Hücuma keçmək lazım idi. yüksək də mərtəbələrə qalxır. O boyda kişinin sağlığına içmək istəmədi. Xıdır hələ çox aza nail olmuşdu.keçib Firuzəyə dəyəcək. Idmançıların hamısını tanıyır. Xıdır gərək özü özünü o mərtəbəyə qaldıra biləydi ki. böyük oyunlar başlamalı idi.. Xosrov müəllim kimilərini ifşa edir. Xıdırın biliyi. – hücuma keçməsə. satqın adamlar barədə düşünürdü. həyəcanlı bir gecə keçirmişdi. haçan göstərəcək? Xıdır özünü göstərə bilməsə heç zaman bədən tərbiyəsi sahəsində rəhbər işdə olmayacaq. həm də Xıdır müəllim fikirləşirdi. hətta Ələsgər müəllim kürəyində o güllənin göynəyən yarasını duydu və sərt hərəkətlə geri çevrildi. həddən artıq sağlam və güclü olan bu adamın bədəninə daha artıq bir güc verdi. Xıdır? Xıdırın nəyi əskikdir? Özü də zəhmətkeş ailəsindən çıxıb! Kim Azərbaycan idmanına Xıdırdan yaxşı rəhbərlik edə bilər? Idmanı beş barmağı kimi bilir. Ancaq Xıdırı heç kim tanımır. Xıdırın qabiliyyəti tək özünə yox. uzununa heç iki metr də hoppana bilməyən küt şagirdlərin içində itibbatacaq. bütün Azərbaycan idmanına lazım idi və Xıdır özü hərəkət eləməliydi.. o uzaq yolu qarın altında piyada getdi: bu cür piyada getmək həm bədənə xeyir idi. Düzdü. bu vicdansız Xosrovun ifşası Xıdır üçün məşq olmalı idi. qarın içi ilə addımlarını daha möhkəm. qələbə qazana bilər? Heç bir komanda! Bir qara qəpiyə də dəyməyən adamlar görürsən ki. bu qeyrətsiz. ona kömək əlini uzadan yeganə adam. Xıdır müəllim qapının ağzında dayanıb qəzəbli nəzərlərlə Ələsgər müəllimə baxırdı. Xıdır indi də özünü göstərə bilməsə. amma fərqi yox idi. Evləri şəhərin Bayıl tərəfində idi və dünən gecə Ələsgər müəllimgildən çıxanda tramvaya minmədi. Xıdırın böyük vəzifələrdə heç kimi yox idi. elə bil. daha iti atdı və gəlib evə çatanda Əbdülü həmişəki kimi oyaq gördü. sayıqlıq edir. Arzuya dəyəcək. əfsanəvi hambal Dadaşdan da artıq tuturdular. o qətiyyət. Cəmiyyəti Xosrov müəllim kimi satqınlardan təmizləmək lazım idi. Çünki Xıdır həyatdan geri qalır.. öz gücünə eləmişdi. hücuma keçir. Xıdırın qorxmazlığı. tramvaysürən Əflatun lap nazir də ola bilərdi.. Özü də dayanıb gözləmək olmazdı. Əbdülün anadan olduğu il – 1929-cu 126 . Xıdır Azərbaycan idmanına rəhbərlik edəcəkdi! O qarlı qış gecəsi Xıdır müəllimin içində elə bir qətiyyət yarandı ki. Xosrov müəllim açıq-aşkar düşməndir. ömrünün axırına qədər o əbləh məktəbdə. Görmədin. hücuma! Hansı komanda – istəyir futbol olsun. Əbdül həmişəki kimi qardaşının yolunu gözləyirdi. şirkətlər hambal Orduxanı Bakının ən məşhur hambalı.

– o cür düşməni qanad altına almaq olmaz! Ancaq siz onu qanad altına alırsız! Elə bilirsiz dünən başa düşmədim ki. Vaxt var idi ki.ilin bir yay günü Kömürçü meydanında yüz iyirmi kilo soğan kisəsinin altında hambal Orduxanın ürəyi birdən-birə partlamışdı. Inişil tutub basdılar əclafı. siz niyə təzədən Mir Cəfər Bağırov yoldaşın haqqında sağlıq dediz? Ona görə ki. müalicə etdiyi xəstələrə deyirdi ki. Əbdül böyük qardaşını adicə olaraq çox istəmirdi. öz güclərinə hansı yüksəkliyə qalxıblar! Xıdır hücuma keçəcəkdi! Xıdır öz istədiyini dartıb həyatın boğazından çıxaracaqdı. onunla fəxr edirdi. Bəlkə lap yoldaş Stalinin özü Xıdırı tanıyacaqdı. əlbəttə. xəyallar aləmində şirin bir gecə keçirmişdi və indi müdir otağının qapısı ağzında dayanıb qəzəblə Ələsgər müəllimə baxa-baxa: – Ələsgər müəllim. «Krasnıy sport» qəzetində çap olundu. Əbdülün əsl adı Əbdüləli idi. sən 2 metr 01 santimetr hündürlüyə atdana bilərdin?! Ona görə də indi adını nifrətlə çəkirlər. Bu Xosrov müəllimi isə stadiona çıxartsan. yeni stadionlar tikdi.. Bəlkə. rinqdə də həmişə açıq vuruşmuşam. xalq düşməni çıxdı! Yoldaş Stalinə nankor çıxdı! Ay əclaf. amma hamı onu Əbdül çağırırdı və bütün bu illər ərzində Xıdır Əbdülə həm atalıq eləmişdi. Xıdır sayıq olacaqdı. Ancaq nə oldu? Əclaf. – dedi.. tez-tez teatra getmək heç onun özünün karına gəlmədi. Mixail Ivanoviç Kalinin Kremldə Xıdır Qafarzadəyə bədən tərbiyəsi sahəsində görkəmli xidmətlərinə görə orden təqdim etdi və Mixail Ivanoviç Kalinin Kremldə Xıdırın əlini sıxdığı məqamda çəkilmiş fotoşəkil Sovet Ittifaqının bütün qəzetlərində.). Nikolay Kovtun!. istədiyinə nail olacaqdı və həmin gecə çarpayıda uzanıb yalnız səhərə yaxın yuxuya getməzdən əvvəl Xıdır müəllim o qarlı qış soyuğunda adamın canını qızdıran bir xəyal aləmində Azərbaycan idmanına rəhbərlik etdi. getdi!. kiçik qardaşı özündən də qat-qat uca mərtəbələrə qalxsın. sonra Xıdır müəllimin anası vəfat etmişdi və Xıdır müəllim kiçik qardaşı Əbdüllə tək qalmışdı. tribunada partiya və sovet rəhbərləri ilə bir yerdə dayanıb idmançıların paradını qəbul etdi. yoldaş Stalinə xain çıxırdılar (o ki qaldı bu düşmən Xosrov müəllim ola!. o düşmənə qəyyumçuluq eləməyin! Özünüzə pis olar! Mən bu işi belə qoymayacağam! Lap Mir Cəfər Bağırov yoldaşın özünün qəbulunacan gedib çıxacağam! Xıdır Qafarzadə otaqdan çıxdı və qapını da ardınca çırpdı.. idmançıların arasında da elə əclaflar var idi ki. həm də analıq.. hətta ən məşhur idmançıların da maskasını sifətindən dartıb çıxaracaqdı. Xıdır müəllim belə narahat və eyni zamanda... o cümlədən. 127 . tez-tez teatra gedin!. Yazıq professor Fazil Ziya müayinə etdiyi adamlara. çünki yoldaş Stalin idmançıları çox sevir! Düzdü.. qürurlanırdı və Xıdır elə eləməliydi ki. yoldaş Stalin olmasaydı. dünya rekordçusu olmuşdu! «Krasnıy sport» da şəkli çıxırdı!. Ode. Kovtunun adı çəkiləndə Xıdırın ürəyi sevinclə dolurdu. o düşmənin hərəkətini ört-basdır eləmək istəyirdiz! Belə zaşitaya keçməklə mənim vicdanımı susdura bilməzsiz! Mən açıq adamam.. yeni komandalar yaratdı. ancaq elədiyi qələtə bax!. yeni idmançılar yetişdirdi. 2 metrdən hündürə atdanmışdı. Məsləhət görürəm sizə ki.... qoy hamı görsün ki. Yazıq gözəl insan... heç bir metr də hündürlüyə atdana bilməz. idmançıları yoldaş Stalinin adına layiq tərbiyə edəcəkdi. hambal Orduxanın oğlanları heç kimin köməyi olmadan. böyük xitabət kürsülərindən nitqlər dedi.. hətta. çünki Kovtun birinci sovet idmançısıydı ki.

Qabaqlamaq lazım idi. Ələsgər müəllim dibçəkdəki o gözəl......Ələsgər müəllim ən dərin bir pərişanlıq içində idi. Özü çatdırmasaydı. o daimiliyi isə.. Dənizin genişliyi. doğrudan da.. dayanacaqlarda tramvay gözləyən 128 . bu nigarançılığı yalnız qorxu hissi. Orqanlara yox.... dənizkənarı bulvar və dənizin özü buradan yaxşı görünürdü və Mir Cəfər Bağırov səhərdən gecənin yarısına kimi – həddən artıq işləyib yorulanda. ürəyi döyünə-döyünə mizə yaxınlaşdı.. titrəyən əli ilə telefonun dəstəyini götürdü. bəzən bu pəncərənin qarşısına keçib dənizə baxmağı xoşlayırdı. o şəhvətli kişi baxışları altında o köməksiz iki nəfəri. buna Ələsgər müəllimin daha heç şübhəsi yox idi və onda. həmin anlarda bir azdan görəcəyi işin nigarançılığı içində idi. kompaniyaların... Mir Cəfər Bağırov isə iş olan yerdə sakit dayana bilmirdi və buna görə də çox zaman yuxusuz olurdu. çöllərə düşəcəkdi. Özü deməliydi. Cümşüdlüyə. Başqa əlac yox idi.. Xosrov müəllimin dünənki hərəkətini şeytanlayacaqdı. özünə kömək etməliydi. sakitləşdirirdi. Bakının bütün aşağı hissəsi. Orqanlara məlumatı Ələsgər müəllim özü çatdırmalı idi.. Özü çatdırmalı idi.. səhərlər isə tezdən durmağı uşaqlıq çağlarından adət etmişdi. Xosrova kömək etmək mümkün deyildi. ona kömək eləmək mümkün deyildi. yaz çağları. Bu köpək oğlu Xıdır Qafarzadəni qabaqlamaq lazım idi. eyni zamanda həmin anlarda dəhşətli bir nigarançılıq bu adamın bütün varlığını didib dağıdırdı. Firuzəyə.. sürətlə hadisələrdən hadisələrə adlaması. O köpək oğlunu qabaqlamaq lazım idi. Raykoma. xüsusən.. Ələsgər müəllim. küçələrlə ora-bura gedən. uzaqdan-uzağa bir dinclik gətirirdi. Xosrov onsuz da məhkum idi.. iş də çox idi.. dənizin bu pəncərədən görünən o genişliyi. o qar çovğununun içində. və onda. o ana-balanı – Firuzə ilə Arzunu gördü. gedib lazımi orqanlara xəbər verəcəkdi. elə bil ki. Mir Cəfər Bağırov da işdə olurdu – lap gecə saat birdə də Stalin zənf eləyə bilərdi. Özü. əksinə. bu əsəbi adamın yuxusuzluğuna da təsir edirdi.... az qala.. görünür.. əməliyyatların biri qurtarmamış o birisinin başlanması.. Xosrovun hərəkətini Ələsgər müəllim özü xəbər verməli idi. o təmkini..... o biri müəllimləri də Xosrov müəllimə qata bilərdilər.. vahimə yaratmamışdı. Və Ələsgər müəllim gözlərini o dərdli güllərdən çəkib tamam taqətsiz halda..... Amma həmin qış axşamı Mir Cəfər Bağırov Xəzərə yox.... Xıdır müəllim. o zərif güllərə baxa-baxa yenə də Qazaxıstanın o kimsəsiz çöllərində.. Yox. Yoxsa Ələsgər müəllimi də dinc buraxmayacaqdılar və o zaman Firuzə ilə Arzu. Arzuya kömək etməliydi. 8 QƏBUL Həmin günün axşamı saat 9 radələrində Azərbaycan K(b) P MK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırov iş otağında pəncərənin qarşısında dayanıb şəhərə baxırdı.. iş qurtarmaq bilmirdi. Yoldaş Stalinin iş saatı. təmkini və daimiliyi ilə Mir Cəfər Bağırovun yaşadığı və işlədiyi gündəlik həyatın tələsikliyi... təbii ki. günortadan başlayıb gecənin yarısına kimi davam edirdi və bütün bu müddət ərzində. bu təzad onu qıcıqlandırmaq əvəzinə. Tələsmək lazım idi. bu alçaq Xıdırın xəbərçiliyndən sonra.. Ələsgər müəllimi də. əsəb gərginliyi və yorğunluğu arasında elə bir qəribə təzad var idi ki. o birilərinə kömək etməliydi. əlbəttə..

Allah bilir. eyni zamanda Mir Cəfər Bağırov demək idi və Mir Cəfər Bağırov başqalarından da özünə eyni sədaqətli xidməti tələb edirdi. çünki insanın təbiətində nankorluq var idi. Mir Cəfər Bağırov burasını da yaxşı bilirdi ki. Siyasi büronun başqa üzvləri də bilirdi. bu adamların arası ilə harasa tələsmək. bu adamların arasında olsaydı. bu görünən küçələrlə. bu dəqiqələrdə Mir Cəfər Bağırovun eynəkli gözləri onları müşayiət edir. sədaqətli xidmət isə. karandaşların şaqqıltısı yenə də bu iş otağının sükutunu pozdu. indi o özü də adi bir bəndə kimi. onların neçəsini tanıyardı. pambıq planı da artıqlamasıyla dolmayacaqdı. çünki insanlar öz təbiəti etibarilə rahatbazdılar. partiyanın sıraları da düşmənlərdən təmizlənməyəcəkdi. hazırına nazirdilər. bax. kimisi qaçacaqdı. məruzələr– neft planı da yerinə yetirilməyəcəkdi. yoldan ötən maşınların. adi bir bəndə olmaq və adi bir bəndə kimi də. bir təlaş hissi keçəcəkdi – bunu dəqiq bilirdi. Partiya da. 129 . ya da elə bu otaqdakı o mizin arxasında əyləşəndə hərdən diqqətlə vəzifəli və vəzifəsiz adamlara baxırdı və bu adamlar sir-sifətdən nə qədər müxtəlif olsalar da. indi yox. Azərbaycanda isə partiya da. kimisi xorla salam verəcəkdi. harasa getmək istədi. nə də saysız-hesabsız nitqlər. belə olardı. buna görə də çox zaman əlində bir dəstə karandaş olurdu və iri əllərini bu karandaşlara sürtdükcə ekzemanın qaşıntısını sakitləşdirirdi. kimisi yerində quruyub qalacaqdı. bu adamlar məhz ondan qorxurlar. damları örtmüş. heç bir başqa münasibət qorxunun yaratdığı sədaqəti yarada bilməzdi. sonra gözlərini o adamlardan çəkib dənizə tərəf baxdı. on altı-on yeddi il bundan əvvəl olsaydı. nə ideyalılıq. ölkənin mənafeyi yoldaş Stalinin marağı və yoldaş Stalinin mənafeyi demək idi və Mir Cəfər Bağırov yoldaş Stalinə sədaqətlə xidmət edirdi. dövrün böyük işlərini də görmək mümkün olmayacaqdı. heç ağlına da gəlmirdi ki. Mir Cəfər Bağırov boş xəyallara dalan. qorxu hissi olmadan mümkün deyildi. küçələrin kənarına. amma həmin qorxu hissi olmasaydı– Mir Cəfər Bağırov buna qəti əmin idi – zamanın. kimisi də. rəyasət heyətində oturanda. müşavirələrdə. Beriya da. amma həmin qış axşamı birdən-birə bu adamın ürəyindən həsrətə bənzər bir hiss keçdi. Dənizin qaraltısı. amma bu ötəri hiss də keçib getdi və Mir Cəfər Bağırov yenə də iri əllərini karandaşlara sürtdü.adamlara baxırdı və o adamların. hətta ölgün görünürdü və Mir Cəfər Bağırov yenə də adamlara baxdı və fikrindən keçirdi ki. kobud dodaqlarından bir təbəssüm qaçırtdı və vaxtından xeyli əvvəl ahıllaşmış qırx üç yaşlı bu adam iki əli arasında tutduğu bir dəstə karandaşı şaqqıldada-şaqqıldada bir-birinə sürtdü. səkilərin dibinə yığılmış qarın zəif ağartısı o sakit qış axşamında ora-bura gedən paltolu. iclaslarda. bir təlaş hissi var idi. indi isə bu adamlar Mir Cəfər Bağırovu o saat tanıyacaqdı. onun əllərində ekzema xəstəliyi var idi. respublika da yoldaş Stalinlə birlikdə. romantik hisslərə qapılan adam deyildi. papaqlı adamların. tramvayın. Sovet Ittifaqı da Mir Cəfər Bağırov üçün yoldaş Stalin demək idi. bunu yoldaş Stalin də bilirdi. neçəsiylə salamlaşardı. onun gözündən heç nə yayınmırdı. bəlkə lap hal-əhval tutardı. partiyanın marağı. binaların qar basmış damlarını nəzərdən keçirdi. nə edəcəkdi. əlbəttə. qorxmasaydılar nə şüarlar köməyə gələcəkdi. tək-tük faytonun hərəkəti müqabilində çox durğun. Mir Cəfər Bağırov adamların gözünün dərininə çökmüş o qorxunu görürdü və ümumiyyətlə. əlbəttə. Bu fikir Mir Cəfər Bağırovun qalın. Heç bir ideyalılıq. amma hamının da ürəyindən bir qorxu. onların hamısının gözünün dərinində bir qorxu.

bütün bunların hamısı qəzetlərdə çap olunacaqdı. adı Ələsgər (famili nə idi? Gözlərini qıyıb bir an fikirləşdi və parlaq hafizəsi o saat həmin oğlanın familini minlərlə tanış famillərin arasından dartıb çıxartdı: Babazadə). Əvvəl bu portretin yerində yoldaş Stalinin yağlı boya ilə işlənmiş təmtəraqlı bir şəkli asılmışdı. yəni 1939-cu ilin marında keçiriləcəyi elan olunmuşdu və bütün ölkə qurultaya hazırlaşırdı. amma yazı mizi ilə üzbəüz divardan asılmış yoldaş Stalinin böyük şəklinin qabağında ayaq saxladı və şəklə baxdı. dəyişmək üçün nəyi vardısa. bayramvari mücərrəd bir şey idi – çıxış edənlər yoldaş Stalini tərifləyəcəkdi. Uşaq vaxtlarında Qubada. günün hadisələri haqqında məlumat verəcəkdi. işləmək və işləmək idi. sonra da gərək ki. Həmişəki kimi. yeni öhdəliklər qəbul edəcəkdilər. ona elə gəldi ki. qəbul otağında doqquzun tamam olmağını gözləyirdi). hə. «svodka» nı göstərəcəkdi. qəbul öz ardıcıllığı ilə keçəcəkdi. papaqlı kiçik kuklalar idi və o hərəkət də kuklaların hərəkəti idi. sonrasından daha xəbəri yox idi. müəllim oldu. əldə edilmiş böyük nailiyyətlərdən. saat ona on beş dəqiqə qalmış isə «Azneft»in yeni rəhbərliyini çağırtdırmışdı (onlar da yəqin elə indidən gəlib qəbul otağında gözləyirdilər) – Poskrebışev Moskvadan zəng çalıb bildirmişdi ki. elə bil ki. qonşuluqlarında özündən beş-altı yaş böyük bir oğlan var idi. yoldaş Stalinin sadəliyini xüsusi nəzərə çatdırırdı. Conatan Sviftin «Qulliver» romanı idi və 1939-vu ilin həmin sakit qış axşamı iş otağının pəncərəsindən küçədəki adamlara baxan Mir Cəfər Bağırov birdən-birə o kitabı xatırladı. axşam respublikanın Xalq Daxili Işlər Komissarını çağırmışdı və düz saat doqquz tamamda Komissar kabinetə girəcəkdi (yəqin indi gəlib. əslində. şən və qayğısız həyatdan danışacaqdı. rus dilində idi və çox xoşuna gəldiyi üçün balaca Mir Cəfər o kitabı iki dəfə oxudu.Partiyanın XVIII qurultayının bu ilin. bir sözlə. Küçədəki o adamlar bu pəncərədən çox kiçik görünürdü və onların ora-bura yeriməyi. təklif etdi. amma Mir Cəfər Bağırov üçün qurultay daha artıq işləmək. demək olar ki. hərəkətləri də buradan. dartıb kitabı onun əlindən aldı və Mir Cəfər Bağırovun indiki kimi yadına gəlirdi: həyətlərindəki alma bağının bir küncünə qısılıb hirsindən ağladı. liliputlar ölkəsinə düşüb və pəncərədən görünən bu adamların da hamısı liliputlardır. çox kitab oxuyan oğlan idi. sonra Komissar qovluğu qoltuğuna vurub gedəcəkdi. Küçədə ora–bura gedən o adamlar üçün qurultay. gülməli görünürdü. Qoz ağacından enli çərçivəyə salınmış bu şəkil rəssam R. Ələsgər Babazadə. bir dəfə həmin Ələsgər Babazadədən bir kitab götürdü. həmişə beləcə sakit günlərdə olduğu kimi. Yenə də iri əlləri arasındakı karandaşları oynatdı və divardan asılmış böyük saata baxdı: saat doqquza yeddi dəqiqə qalırdı. eyni zamanda yoldaş Stalinin baxışlarında səliqə 130 . amma Ələsgər Babazadə vermədi. Mir Cəfər Bağırov pəncərənin qarşısından çəkilib yazı mizinin arxasına keçmək istədi. əmək adamları qurultay şərəfinə planları artıqlaması ilə yerinə yetirmələri barədə raport verəcəkdilər. ancaq qurultaya hazırlıq işləri ilə məşğul idi. sabah səhər (yəni ki. Qulliver kimi. sonra özündə saxlamaq istədi. Maloletkovanın karandaşla çəkdiyi portretin reproduksiyası idi və Mir Cəfər Bağırov bu portreti iş otağında yenicə asdırmışdı. az qala. suallara cavab verəcəkdi. göstərişlər alacaqdı. Mir Cəfər Bağırov da Azərbaycan K(b) P-nin XV qurultayının fevralın 25-də keçiriləcəyini elan etmişdi və bütün bu son günlər. günorta saat on bir radələrində) Mir Cəfər Bağırov «Azneft»dəki işlərin vəziyyəti barədə telefonla yoldaş Stalinə məlumat verməlidir. amma Maloletkovanın əsərində ağla qaradan başqa heç nə yox idi və bu. paltolu.

bir əzəmət var idi. sovet işçilərini bir-bir yadlarına salmışdılar. gözlərinin bu ifadəsini heç vaxt görməmişdi. Ümumiyyətlə. Bu portret. bağında dəfələrlə yoldaş Stalinlə birlikdə nahar eləyən Mir Cəfər Bağırov rəhbərin portretdəki bu təbəssümünü. amma ağ boşluq içində qalın qara hərflərlə təsvir edilmiş o imzada bir monumentallıq var idi. Mir Cəfər Bağırov gözlərini yoldaş Stalinin portretindən çəkdi. belə təsadüflər çox olurdu: Lavrenti Beriya ilə Mir Cəfər Bağırov çox zaman eyni cür düşünürdü. oxşayırdı. özünü tənha hiss etmək üçün onun nə vaxtı. Beriya yoldaş Stalinlə bağlı onun özünün ürəyindəki hissləri duymuşdu. şəkildəki yoldaş Stalin yaraşıqlı idi. dodaqlarındkı o yalançı təbəssümə baxmayaraq yenə də bu adamın.ilə arxaya daranmış qalın qara saçlarında. göstərişlərinə. siyasi ehtirasını qızışdırmaq üçün yoldaş Stalin bayraq idi və bu bayrağı həmişə uca tutmaq lazım idi. həqiqətən. ona görə ki.. yoldaş Stalinə oxşamırdı.. «Stalinskaya forma»nın yalnız yaxası görünürdü. Stalin» imzası yazılmışdı. ya yoldaş Stalinin bağında oturub nahar eləməklərindən asılı olmayaraq. Gürcüstan K(b)P MK-nın birinci katibi işləyirdi) gecənin yarısına kimi oturub söhbət etmişdilər. rəhbər. saatlarla yoldaş Stalinlə söhbət edən. saçının. bığının rəngi kürən yox. eşmə qara bığında bir nəhənglik. bəşəriyyətin tarixində heç bir təkrarı olmayan. keçən günləri xatırlamışdılar. Bir dəfə Moskvada (beləcə bir qış günü idi) MK-nın qonaq otağında Beriya ilə (onda Beriya hələ Moskvaya köçməmişdi. müəllimin içində hamıdan gizlin saxlanılan dəhşətli bir tənhalıq oturub. ya yoldaş Stalinin iş otağındakı müşavirələrdən. Bakıda yaşayanda camaat ona «Gürcü Yusif» deyirdi və Mir Cəfər Bağırov bütün 131 . bu hissi keçirirdi. ömründə heç kimə deyə bilməyəcəyi sözləri Mir Cəfər Bağırova demişdi: «– A tı znaeş. bütün ölkəni qaldırmaq üçün. neçə illər ərzində dəfələrlə yoldaş Stalinlə görüşən. elə bil. eyni hisslər keçirirdi. daha doğrusu. amma buradakı yoldaş Stalin əsl yoldaş Stalin deyildi. xalq düşmənlərini ifşa edib sonuncusunun da axırına çıxmaq üçün. mühakimələrinə. Mir Cəfər Bağırov əlləri arasındakı karandaşları oynada-oynada çeşməyinin girdə şüşələri arxasından gözlərini bir müddət yoldaş Stalinin şəklinə zillədi və rəssamın uydurmasına – yoldaş Stalinin gözlərindəki o yalançı ifadəyə. qara idi. ya zarafatlarına həmişəki diqqətlə qulaq asarkən birdən-birə Mir Cəfər Bağırova elə gəlirdi ki. yəni yoldaş Stalinin daxilində bir tənhalıq hiss etdi. yazı mizinin arxasına keçməzdən əvvəl yenə də pəncərəyə ötəri bir nəzər saldı: təkcə Azərbaycan yox. milyonların ruhunu qaldırmaq. Hələ inqilabdan əvvəl yoldaş Stalin – Koba Bakıda gizlin inqilabi fəaliyyət göstərəndə. partiya. fikir mübadiləsi aparmışdılar və o zaman Beriya yoldaş Stalin barədə yəqin ki. Azərbaycan rəssamları isə Mir Cəfər Bağırovun şəkillərini çox vaxt həyatda olduğu kimi çəkirdi və bu onun xoşuna gəlmirdi. Mir Cəfər Bağırov heç vaxt özünü tənha hiss etmirdi. çünki. əslində. amma hər dəfə yoldaş Stalinlə görüşəndə – iclasdan.» Bu sözləri eşidəndə Mir Cəfər Bağırov diksinmişdi. yoldaş Stalinin xalqı işıqlı sabaha səsləyən gözlərində mehriban bir işıltı var idi. Moskvada evində. daha doğrusu. misli görünməmiş bu böyük rəhbərin. Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasında birgə işlədikləri vaxtdan tanıdıqları adamları. Portretin aşağısında isə sadəcə «I. nə də həvəsi var idi. bu – rəssamın uydurması idi. ona görə yox ki. ved on v suşnosti odinokiy çelovek. ya təkbətək söhbətdən. amma yaxşı uydurması idi. Mir Djafar. Yoldaş Stalinin ya nitqlərinə.

amma bu təbliğatın nəticəsində Koba Bakı camaatının arasında daha da məşhurlaşdı. məqsədi idi. Menşeviklər heç vaxt xalqa yaxınlaşa bilməmişdilər. yazdırmaq. bolşevizmin yaradıcısı və rəhbəri kimi onun rolunu. onu tərifləyirdilər.. Mir Cəfər Bağırovun qarşısıalınmaz. Lavrenti. «Özünün «Zaqafqaziya bolşevik təşkilatlarının tarixinə dair» adlı qiymətli əsərində fövqəladə qüvvət və parlaqlıqla yoldaş Stalinin Zaqafqaziyada inqilabi fəaliyyətini. çünki xalqı tanımırdılar. hətta Lavrentinin özünün də gözünə soxmaq lazım idi. Komissar daha səbr edə bilmədi. Mir Cəfər Bağırovun qəbul otağında oturmuşdu və gözlərini divardan asılmış saatdan çəkmirdi.. bütün Azərbaycan və Azərbaycan xalqına başucalığı gətirdi və bundan istifadə etmək lazım idi.. «Koba» gürcücə «əla» demək idi və Kobanın adı ilə bağlı bütün işlər də əla görülməli idi. Bakıdakı fəaliyyətini yaxşı işıqlandırıb. Bütün Azərbaycan yenicə Komissar təyin olunmuş bu adamdan qorxurdu. düz idi: yoldaş Stalin polad idi.. Amma bütün bunlar az idi. həqiqətən. Koba qoçudu. Bu sözləri 30-cu illərin lap əvvəllərindəki çıxışlrından birində demişdi. yoldaş Stalinin Bakı fəaliyyətini daha qabarıq yazmaq. Axmaq menşeviklər başa düşmürdülər ki. Gəlib bu mərtəbəyə çatıb. Hələ Inqilabdan əvvəl Bakıda axmaq intelligent menşeviklər təbliğat aparırdılar ki. saat doqquza üç dəqiqə qaldı. yəni Stalin çağıranlardan biri oldu və bu da. Kobanın Bakı ilə beləcə bağlılığı təkcə Bakıya yox. lap çağadır. amma bu adamın özü qat-qat artıq dərəcədə Mir Cəfər Bağırovdan qorxurdu və hər gün də bu kabinetin qapısı ağzında dayananda həmin 132 . Yoldaş Stalin demişdi: «V Tiflise eşyo bıl revolyutsionnım mladentsem i tolko v Baku dostiq stepeni uçenika mirovoy revolyutsii»..Bakını başdan-başa həmin gürcü Yusifin – yoldaş Stalinin memorial muzeyinə çevirmək istəyirdi – bu. Lavrenti bu nəşrlərlə xüsusi fəxr edirdi və onları qonaqlarına göstərməkdən zövq alırdı. quldur kimi qələmə verəndə. yoldaş Stalini «çudesnıy qruzin» adlandırdı və onu «Stalnıy». əslində. Lavrentinin 1935-ci ildə Tbilisi partiya təşkilatı fəallarının yığıncağında söylədiyi məruzə idi və aradan keçən bu üç il yarımda 15 dildə 40 dəfə nəşr olunmuşdu. elə bil. indi isə yoldaş Stalin həmin «dünya inqilabının» müəllimi və rəhbəri idi.. əlbəttə. əslində. təbliğ etmək və bunu başqalarının. Bu kitab Azərbaycanda da 99 min nüsxə ilə – indiyəcən görünməmiş bir tirajla nəşr edilmişdi və Mir Cəfər Bağırov «Bakı və Azərbaycan bolşevik təşkilatları tarixindən» adlı yenicə çap olunmuş öz kitabında Beriyanın əsərini yüksək qiymətləndirmişdi. ehtiraslı bir istəyi. çünki insan gücə tabedi. əllərini saçına çəkdi və gəlib qapının ağzında dayandı. coşğun. Lenin. amma hələ də sevinəndə uşaq kimi sevinir. ayağa qalxıb əynindəki formanı düzəltdi. xalqın psixolojisindən xəbərsizdilər. əla polad. Lavrenti «Zaqafqaziya bolşevik təşkilatları tarixinin məsələsinə dair» kitabında Kobanın Zaqafqaziyadakı və xüsusən. Leninlə birlikdə yeni tipli mübariz proletar partiyasını yaratmasını təsvir etmiş Lavrenti Pavloviç Beriya – yoldaş Stalinin sınanmış şagirdi və davamçısı partiyamız və dövlətimiz qarşısında müstəsna xidmətə malikdir». Bu kitab. amma adi polad yox. Həmin dəqiqələrdə Azərbaycan SSR Xalq Daxili Işlər Komissarı. Kobanı qoçu kimi. elə ki.

Mir Cəfər Bağırovu yaxşı tanıdığı üçün. adicə olaraq səliqə və ciddi-cəhdlə həmin əmrləri yerinə yetirirdi. «Azneft»in yeni rəisi. o bir dəstə karandaş da qabağında idi. – Icazə olar? Mir Cəfər Bağırov öz yerində oturmuşdu və qalın barmaqlarını bir-birinə keçirib mizin üstünə dirsəklənmişdi. Mir Cəfər Abbasoviç. Komissar isə o zamanlar orqanlarda sıravi işçi işləyirdi. – dedi. qəbul otağında üzərinə eyni biçimli. haçansa yoldaş Stalin də öləcək və o vaxt yəqin yoldaş Stalinin də cənazəsi Lenin kimi. başını tərpətdi– bu hərəkət həm salam almaq. sadiq xidmətinə görə vəzifədən-vəzifəyə keçirildi. hər dəfə birinci katibin qəbulunda olanda özünü ən ağlasığmaz suallara hazırlayırdı. Komissar mizin qarşısındakı kürsülərdən birinin yanına gəlib ayaq üstə dayandı. cəmi bir ay bundan əvvəl Bağırovun təqdimatı və Beriyanın razılığı ilə Azərbaycan SSR Xalq Daxili Işlər Komissarı təyin edildi. qəbul otağının bir küncündə oturmuşdular və Mir Cəfər Bağırovun qəbulunu gözləyən bu adamlar burada Komissarı gördükdə. yəni ki. qovluq harasa yox ola bilərdi. sonralar Azərbaycan Baş Siyasi Idarəsinin rəisi idi. şüşə sarfakanqın altında olacaq. Komissar kürsüdə əyləşdi və qovluğu qabağına qoyub açdı. Komissarın özünü necə yığışdırdığını gözaltı müşahidə etdikdə. o vaxtlardan ki. yavaş-yavaş yoldaş Bağırovun.). qara rəngli çoxlu telefonlar düzülmüş mizin arxasında əyləşmiş katib-köməkçi başının hərəkəti ilə işarə etdi. Mir Cəfər Bağırov: – Otur. Komissara baxdı və soruşdu: – Bayırda hava soyuqdur? Komissar sövq-təbii qarşısındakı qovluğun içindəki kağızlara baxdı və elə bil ki. trestlərin rəisləri hərəsinin əlində bir qovluq. yeni müavinlər («Azneft»in əvvəlki rəhbərliyi xalq düşmənləri kimi ifşa olunub güllələnmişdilər). yeni baş mühəndisi. cəmi bircə an bərkdən döyündü. Düz saat doqquz tamam olan kimi. gözlənilmədən beynindən keçən bu fikri Komissar da duydu və Mir Cəfər Bağırov gözlərini yoldaş Stalinin şəklindən çəkib. hətta ona elə gəldi ki..qorxu hissi onun bütün içini bürüyürdü. cavabdeh olduqları sahələr üzrə rəqəmləri ürəklərində dönə-dönə əzbərləyirdilər. indi də əynindəki formanın bağlanmış düymələrini yenidən bir-bir yoxlaya-yoxlaya fikrən özünü qarşıdakı söhbətə hazırlayırdı. Mir Cəfər Bağırov Azərbaycan çekistlərinə rəhbərlik edirdi. – dedi. Komissar onun dəli xasiyyətinə bələd idi. içəri keçmək olar və Komissar sonuncu dəfə özünü düzəltdi. Mir Cəfər Bağırov yuxusuzluqdan və yorğunluqdan qızarmış gözlərini Komissardan çəkib yenə də üzbəüz divardan asılmış həmin şəklə baxdı. verilən əmrlər barədə heç bir mülahizə yürütmürdü. Komissar. partiya işində çalışdı və nəhayət. yalnız bundan sonra Mir Cəfər Bağırovun bu dəfəki sualının bu qovluqdakı 133 . özünü xüsusi bir ciddi-cəhdlə səfərbərliyə almağa sövq edirdi. sonra qapını açıb içəri girdi və rus dilində: – Salam. qoltuğundakı qovluğu yoxladı (guya ki. kabinetin tavanından sallanmış sadə çilçırağın işığı şəklin üzərindəki şüşəyə düşüb onu parıldadırdı və bu zaman Mir Cəfər Bağırov bəlkə də ömründə ilk dəfə fikirləşdi ki.. amma heç bir söz demədən Mir Cəfər Bağırovun nə ilə maraqlanacağını. nədən başlayacağını gözlədi... daha artıq vahimələnirdilər. Mir Cəfər Bağırov özü bu qəfil fikirdən səksəndi və onun sağlam ürəyi bir an. həm də içəri dəvət etmək idi. eləcə də iyirminci illərin əvvəllərində Bağırovun rəhbərliyi altında Azərbaycanda işləmiş Beriyanın diqqətini cəlb etdi. Mir Cəfər Bağırovu iyirminci illərin əvvəllərindən tanıyırdı.

Komissar birinci katibin qəbulunda olduğu vaxtlar bir neçə dəfə Mir Cəfər Bağırovun yoldaş Stalinlə telefon söhbətlərinin şahidi olmuşdu. kövrəkliyi ətrafındakılardan gizlətmək. kövrəklik yox idi və hərdənbir görünən o sentimentallıq. qışın o oğlan çağında Mir Cəfər Bağırovun bilavasitə göstərişi və nəzarəti ilə inzibati orqanların işçiləri yunçuluqla məşğul olan rayonları kənd-kənd gəzib. yoldaş Stalinlə böyük bir ehtiramla danışırdı. amma lap qısaca bir müddət keçirdi və Komissar yanıldığını başa düşürdü. amma eyni zamanda. bu danışıqda bir məhrəmlik. sonra komissar. gözlərindəki qəzəbi və soyuğu Komissar heç cürə unuda bilmirdi.kağızlara dəxli olmadığını başa düşdü və bu sadə sualdan çaş-baş qaldı– Mir Cəfər Bağırov həmişə yalnız bilavasitə işdən danışardı və tabeliyində olan adamların hava haqqındakı fikirləri onu qətiyyən maraqlandırmırdı. Yox. hərəkətin təsirini çoxgedişli və dəqiq hesablayan bir şahmatçının beyni kimi işləyirdi. yəni bütün ömrü. həm də şəxsi sadiqliyi yüksək qiymətləndirilən bir adam idi. daimi bir oyunçu idi. Mir Cəfər Bağırov mənasız suallar verən. amma eyni zamanda. sərtliyiylə özü özünü təsdiq etmək istəyir. Həmin müşavirədən sonra. ürəyində bir nigarançılıq baş qaldırdı. partiya xadimi deyidi. bu adamda heç bir sentimentallıq. kövrəkliyə yer yox idi – hər halda. Bir dəfə Azərbaycanda qışın sərt keçdiyi vaxtlardan biri idi. sonra yenə müavin işləyən Markaryanı 134 . amma nə cavab verəcəyini bilmədi və ümumiyyətlə. Mir Cəfər Bağırovun ürəyində heç bir nazikliyə. bu sualın nə üçün verildiyini başa düşmədi. ayağa qalxdı. döşəyini çarpayısından dartıb çıxarıb yununu müsadirə etdilər və respublikanın yun planı da eləcə doldu. Mir Cəfər Bağırov hər hansı bir dəqiqə dünyanın ən gözlənilməz hərəkətini edə bilərdi və Komissar bunu da yaxşı bilirdi. hisslərlə yaşayan adam deyildi – Komissar bunu yaxşı bilirdi. – dedi.C. incəliyə.Bağırova töhmət vermişdi və bundan düz on beş il sonra isə Mir Cəfər Bağırov respublika maarif naziri Məmməd Cuvarlinskini və kinofoto sənayesi idarəsinin rəisi Qulam Sultanovu şəxsən özü güllələmişdi. həyatı ilə bu oyunun içindəydi. bir yaxınlıq var idi. Mir Cəfər Bağırovun beyni hər bir sözün. Əlbəttə. Respublikada yun üzrə planı yerinə yetirmək heç cürə mümkün olmadı və o zaman öz kabinetində – bax. bu kabinetdə çağırdığı müşavirədə Mir Cəfər Bağırovun necə qışqırdığını və onun sifətinin bəlkə də ən ibtidai insanlara məxsus (bir-birləri ilə ölüm-dirim vuruşuna çıxdıqları zaman) ifadəsini. camaatın yorğanını. amma Mir Cəfər Bağırov Komissarın cavabını gözləmədi və: – Sən də maşında gəzirsən.. kövrək adamdır və var gücü ilə o sentimentallığı. Düzdür. Mir Cəfər Bağırov yoldaş Stalin üçün adi rəhbər. sonra üzbəüz divardakı şəklə işarə edib: – Necə şəkildi? – soruşdu. qəddarlığıyla. Fərq burasında idi ki. Mir Cəfər Bağırov. amma Mir Cəfər Bağırov fasiləsiz olaraq bütün sutka ərzində. ildə-ayda bir dəfə elə anlar. şahmatçı yalnız oyun zamanı. şahmat taxtasının arxasında əyləşdiyi vaxtlar həmin hesablamaları aparırdı.. Komissarın bu barədə fikri tamam qəti idi. kövrəklik əlamətlərinin özü də qəsdən göstərilirdi. Mir Cəfər Bağırov ürəyinin ən dərin bir guşəsində sentimental. məqamlar olurdu və Komissara elə gəlirdi ki. Hələ 1922-ci ildə Partiya sıralarının təmizlənməsi üzrə Qafqaz Ölkə Komissiyası siyasi dustaqları şəxsən döydüyünə görə M. Mir Cəfər Bağırov bəzən kefinə düşəndə Azərbaycan SSR Daxili Işlər Komissarının müavini. Komissar başını çevirib yoldaş Stalinin divardan asılmış şəklinə baxdı və istəristəməz.

Komissar daimi bir gərginlik içində idi. sağ eserlər. millətçilər. o zaman siyasi dustaqları dəmir buxovlarla aparanda Koba qışqırmışdı: «– Niçeqo. həbsdən. Inqilabdan hələ xeyli əvvəl – 1909-cu ildə yoldaş Stalin Bakıda. bu işləri məntiqi bir ardıcıllığa düzmək çətin idi və lap əvvəldən. əsrin əvvəllərində yoldaş Stalinin yaxın dostu Stepan Şaumyan həbs olunanda onu Bakı milyonçusu Şibayevin xahişi ilə qubernator özü azad etmişdi. bolşevizm ideyalarını təbliğ edirdi. Amma necə? Bunu yalnız Koba. lap cavanlığından yoldaş Stalin bir sirr içində idi. sümükləri də çürümüş Şibayev bilirdi. Onda yoldaş Stalin demişdi: «Protiv partiynoqo protivnika vsyo dozvoleno!» Düzdü. Koba Bakı qoçuları ilə tez dil tapdı.... Azərbaycanda partiya – Mir Cəfər Bağırov demək idi. esperantonu öyrənirdi. Gələcək – yəni bu gün. görüm necə qaçır!. bir o qədər artıq canfəşanlıqla ifşa edirdi. Koba inqilabi vərəqələri gizlincə onun mətbəəsində çap edirdi!.. çünki gələcəyin yeganə dilinə inanırdı. niçeqo! Eti kandalı nam eşyo priqodyatsya!» Komissar tez-tez o dəmir buxovların buz soyuğunu öz boynunda hiss edirdi. birləşin!» – bu şüar hər yerdə yazılırdı. sol eserler. sonra eserlər Bayıl həbsxanasında Orconikidzeni təkləyib nöyüt iyi verənəcən döymüşdülər. guya. həbs edirdi.. amma yoldaş Stalinin o zaman Bayıl həbsxanasında dediyi o sözlər bu gün. Koba Voloqdadan qaçıb yenə Bakıya qayıtdı (indi sürgündən qaçan olsun. Bu günün isə yeganə dili esperanto yox. Bakı qoçuları ilə birlikdə menşeviklərin gözünün odunu aldı. Bir müddət Orconikidze də yoldaş Stalinlə bərabər Bayıl həbsxanasında yatmışdı və bir dəfə siyasi mübahisə üstündə Kobanın işarəsi ilə yumruq vurub. qətldən qorxan Komissarın özü o yeganə dili ciddi-cəhdlə həyata tətbiq edənlərdən biri idi. çünki yoldaş Stalinin (partiyanın!) işlərindən baş açmaq. menşeviklər. çünki Mir Cəfər Bağırovun özü də yoldaş Stalin üçün belə bir sədaqət sahibi idi. bir də ki.. amma bu. siyasi müzakirələr aparırdı. bütün qəzetlər o şüarla çap olunurdu. tovarişi. tsennıy pyos» deyə çağırırdı və hamıdan da belə bir sədaqət tələb edirdi.). demokratlar. eser İliko Karzevadzenin ağzını partlatmışdı. «Partiya əleyhdarına qarşı bütün vasitələrdən istifadə etmək olar!» – bu şüar isə heç yerdə yazılmırdı. Bakı qoçuları... Bayıl həbsxanasında o zaman 1500 dustaq var idi – canilər. «Bütün ölkələrin proletarları. Yoldaş Stalin Bayıl həbsxanasında siyasi dustaqlarla qızğın mübahisələrə girişirdi. Belə deyirdilər ki. oğrular. bir də ki. polkovnik Martınov isə bir ildən sonra Balaxanı neft mədənlərində Kobanın gizləndiyi daxmanı tapdı və onu 1908-ci ildə Voloqdaya sürgünə göndərdi. menşeviklər. Bayıl həbsxanasında 38 nömrəli kamerada dustaq yatmışdı.. 135 . həbslər və qətllər idi və həmin ifşadan. Şibayevi isə belə bir xahişə Koba məcbur etmişdi. söz idi.«moy vernıy.. amma əməl idi.. Bakı erməniləri hələ indiyə qədər danışırdılar ki. qətlə yetirirdi. əslində. Axmaq Martınov!. Partiya isə – yoldaş Stalin demək idi. 1907-ci ildə Sibirdə sürgündən qaçıb Bakıya gələn Kobanın üç qorxulu rəqibi var idi: Bakı polismeysteri polkovnik Martınov (köhnə tanış idi– əvvəllər Tiflis polisinin rəisi idi və Kobanı birinci dəfə Sibirə o sürgün etmişdi). Komissar nə qədər çox qorxurdusa. partiyanın əsas şüarı idi. Bayıl həbsxanası XDIK -nın indiki zirzəmilərinə bənzəmirdi. bir də bütün Zaqafqaziyadan və Orta Asiyadan gətirilmiş siyasi dustaqlar: bolşeviklər. ifşalar. əyyaşlar. orada dustaqlar sərbəst gəzişirdi. Marksın və Leninin əsərlərini oxuyurdu.

. Yaqoda isə gəncliyində aptekçi idi. Onun çürümüş qarantiyaları məhv oldu. keçən ilin dekabr ayının əvvəllərində isə Yejov SSRI Xalq Daxili Işləri Komissarı vəzifəsindən azad edildi. özü özünün sabahkı gününə əmin deyildi. bu menşevik SSRI prokuroru olub Yaqodanı qatillikdə ittiham etdi– buna görə də Komissar hər şey gözləyirdi. Yaqoda nə qədər xalq düşmənini ifşa etmişdi. zaman göstərdi ki. köhnə Bakı bolşeviklərinin köməyinə çatmırdı..Bütün bunları inqilabi fəaliyyət üstündə Bayıl həbsxanasında yatmış köhnə Bakı bolşevikləri yaxşı xatırlayırdı və indi xalq düşməni olmadıqlarını sübuta yetirmək üçün işgəncələr zamanı orqan işçilərinə. Komissar. Hansı məzhəbə qulluq etdiyi məlum deyildi və işə bax ki. Yejovun da axırına az qalıb. Hər şey məlum idi. Yejov kim idi? Iyirminci illərdə Nikolay Ivanoviç Yejovu kim tanıyırdı? Heç kim! Haradasa Qazaxıstanda hansı bir işdəsə işləyirdi. Leninin vəfatının 15-ci ildönümü münasibətilə Böyük Teatrdakı matəm iclasına gələnlərin arasında yoldaş Stalinlə. Yaqoda adında adam olmamışdı. O. o cümlədən. sonra məlum olmuşdu ki.. Andrey Yanuaryeviç Vışınskini yaxşı tanıyırdı.. Amma nə olsun? Yoldaş Stalin ilk SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarı vəzifəsinə Yaqodanı təyin etmişdi. Yaqodadan sonra Komissara elə gəlirdi ki. HenrixYaqoda da 1936-cı ildə Xalq Daxili 136 . amma bu. Yaqoda və onun alçaq cinayətkar fəaliyyəti ifşa olundu. Lakin onun ümidləri burada da özünü doğrultmadı. Məhkəmədə Vışinski Yaqodanı Nikolay Ivanoviç Yejovu tədricən zəhərləməkdə ittiham etdi və Yaqoda da bunu boynuna aldı. Komissarın özünə danışırdılar. Indi Yejov yalnız su nəqliyyatı komissarı idi – dünyanın bundan gülməli bir işi ola bilməzdi. amma Komissar cəmi il yarım bundan əvvəl Kalininin imzaladığı fərmanla «Dövlət Təhlükəsizliyi Baş Komissarı» rütbəsi almış Yejovun başının üstündəki qara buludları görürdü. Yejov da daimi deyil. Düzdü. Komissar özü dörd-beş il bundan əvvəl hansı bir sıravi çekistisə tərifləmək istəyəndə «– Əsl yaqodaçıdır!» – deyirdi. ən qəddar xalq düşmənlərindən biri elə Yaqodanın özüdür. yoldaş Stalinin ən layiqli davamçılarından biri olan Nikolay Ivanoviç Yejovun rəhbərlik etdiyi əsl bolşevik kəşfiyyatı tərəfindən ifşa olundu». Bir neçə ay bundan əvvəl Yejovu eyni zamanda su nəqliyyatı komissarı təyin edəndə Komissarın dalağı sancmışdı. bu cür etirafların imzalanmasında özü az iştirak etməmişdi. Vışınski məhkəmədə demişdi: «Göründüyü kimi. Komissar elə-beləcə ayaq üstə dura-dura və gözlərini də yoldaş Stalinin şəklinə zilləyə-zilləyə bunu fikirləşib udqundu.. özü də xain Yaqodanın təşkil etdiyi və sovet dövlətinin mənafeyinə qarşı yönəltdiyi satqın kəşfiyyat tərəfindən yox.. çıxdı getdi işinin dalınca. başqa rəhbərlərlə bərabər. yerinə Lavrenti Pavloviç Beriya təyin olundu. ifşa olunmayacağına əmin olan bir qatildir. elə bil. Yaqoda adi qatil deyil. hamısı xalq düşməni kimi ifşa olunub güllələnirdi. Yejov daimidir. nə qədər maskalanmış qolçomaqları cəzasına yetirmişdi. hələ inqilabdan əvvəl Bakıdakı boşboğaz vəkillərdən biri idi. Yaqoda düşmən çıxdı. Komissar – milliyətcə rus olan bu adam – ilk gənclik çağlarında Bayıl tərəfdə dəllək işləmişdi. amma indi belə məlum olur ki. Yejov hələ yoldaş Stalinlə birgə fəxri rəyasət heyətinə seçilirdi. Yejov da vardı. güllələdilər. indi. Komissar bu cür etirafların qiymətini yaxşı bilirdi. Henrix Qriqoriyeviç Yaqodanın adı gələndə adam özünü yığışdırırdı. sovet cəmiyyətinə nə qədər yabançı adamın – yüz minlərin səsini almışdı.

Bağırovun özü də bir müddət ÜIK(b)P MK-da işləmişdi. Hər şey qalsın bir tərəfə. bir neçə dəfə onun qəbulunda olmuşdu (hər dəfə də qəbul sona yetəndə Yejov tapşırmışdı: «– Peredayte moy bolşevitskiy privet tovarişu Baqirovu!» Yejov hələ ÜIK (b) P MK-da kadrlar şöbəsinə rəhbərlik etdiyi vaxtlardan M. adamın gözünə o qədər böyük görünürdü ki. amma o valyuta Rubensin.. Onda çekistlərin iyirmi illiyi münasibətilə Moskvada.C. Düzdü.. həqiqət idi və Komissar bunu bilirdi (Mir Cəfər Bağırov da bunu bilirdi. Böyük Teatrdakı təntənəli iclasda Yejov yoldaş Stalinlə.Mikoyan idi. əlbəttə. Rembrantın əsərlərinin həqiqi qiyməti müqabilində bir heç idi və ən başlıcası isə o əsərlər həmişəlik SSRI-dən çıxarılırdı. Bautsun.. Mikoyanla. Kaqanoviçlə. o qara qiyafə dünyanın qara işlərindən xəbər verirdi. Bəli. SSRI Xalq Xarici Ticarət komissarı Mikoyanı yalana yox. bütün Iraq neft kompaniyalarını əlinə almış milyonçu Qalust Gülbenkyan heç kimin xəbəri olmayan gizli alış-veriş nəticəsində öz şəxsi kolleksiyası üçün Leninqrad Ermitajından Rubensin. Yejovun özünü tərifləsin. Böyük Teatrın səhnəsinə sığışmırdı. bu.I.). Yejov. Qalust Gülbenkyan Q.Pyatkovun sədrlik etdiyi SSRI Dövlət Bankına müəyyən miqdarda valyuta keçirmişdi. Mikoyan. köhnə tanışı. təkcə elə bu kifayət idi ki.. az qala. əlbəttə. M. Dmitrovla. usta idi və bu sahədə ona çatan olmazdı. Yejov ehtiyatlı olmalıdır. A. Xoze Diasla birlikdə zala daxi oldu. qısa bir müddət Xalq Rabitə komissarı (!) işləmişdi. Nikolay Ivanoviç Yejovun qılıncının dalı. Bağırova xüsusi hörmətin ifadəsi idi. Rusiyanı mənən qarət edirdi.Işlər Komissarı vəzifəsindən gedəndən sonra. Yejov özü öz daimiliyinə inanmışdı. müşavirələrdə çox görmüşdü. Andreyevlə.. görünür. onda hələ Kosiorla Çubar da xalq düşməni kimi ifşa edilməmişdilər və onlar da rəyasət heyətində idi. A.). Iosif Vissarionoviç Stalin deyildi. Mikoyanın tərcümeyi-halından və gördüyü işlərin hamısından xəbərdar idi. bu gün insanları güllələmək üçün yalan lazım idi. Xruşşovla. amma Komissarın 1937-ci ilin dekabrında gördüyü Yejov heç vaxt yadından çıxmırdı. Onda məruzəni nə üçün Yejov özü eləmədi? Boyu balaca idi və Böyük Teatrın səhnəsindəki xitabət kürsüsündən görünməyəcəkdi.C. əlbəttə. Rembrandtın. Yejov elə bil ki. balacaboylu. Komissar Böyük Teatrın parterində oturub səhnəyə baxırdı.. o. Jdanovla. Kalininlə. Təriflər söyləməkdə Mikoyan.. Vattonun.I. yoldaş Stalin boyda olurdu və o vaxt Komissar birdən-birə fikirləşdi ki. qabağı nə qədər kəssəydi də. örnək göstərmişdi. Hələ dördbeş il bundan əvvəl ÜIK(b) P-nın XVII qurultayındakı– «qaliblər qurultayı»ndakı! – qısa çıxışında Mikoyan düz 30 dəfə yoldaş Stalinin adını çəkib onu tərifləmişdi. Bağırovu şəxsən tanıyırdı və göndərilən bu salamlar. əslində. Bulqaninlə. Yejova həqiqi cinayət lazım deyil.. həqiqətə əsaslanıb xalq düşməni kimi güllələyəsən: Anastas Mikoyan elə bir əlverişli şərait yaratmışdı və vasitəçilik etmişdi ki. Nikolay Ivanoviç Yejovu müxtəlif iclaslarda. Yejov həqiqət üstündə adam güllələmir. amma Komissar orasını da yaxşı bilirdi ki. Molotovla. Voroşilovla. Terborxun. Anastas 137 . amma istər-istəməz tez-tez gözlərini Yejova zilləyirdi. Həmin təntənəli iclasda məruzəçi Yejov yox. ona görə? Yoxsa ona görə məruzəni Mikoyana tapşırmışdılar ki. amma o zaman elə Yejov olmaq da az deyildi. Düzdü. Komissar. yoldaş Stalinə baxırdı. amma.... əsasən.C..Mikoyanın əynində boğazına qədər düymələnmiş «Stalin köynəyi» var idi və o köynək də Mikoyanın bığı və saçı kimi qapqara idi. M. Lankranın bir çox əsərlərini almışdı.

Bəs. Komissarın içindən bir etiraz baş qaldırırdı. Yoldaş Yejov çekistlərə sosializmə.. Indi də Beriya gəlib. o milli təəssübkeşliyi boğub yox edirdi. daimi idi? Indi hamı. çox müəmmalı oldu və Komissar hərdən bu barədə də fikirləşirdi.. Beriya özü necə. Beriya ilə əlaqədar nəsə ciddi bir hadisə baş verəcək. hətta 1925-ci ildə vəfat etmiş.Axundovu. S. bir qucaq valyuta bəhanəsi ilə Rusiyanın mənəvi sərvətlərini milyonçu yerlisinə ötürdüyünü bilirdi. dörd gündən sonra Beriya SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarı təyin edildi. çünki bizim cəza orqanlarının başında stalinçi xalq komissarı yoldaş Yejov dayanmışdır. amma zəmanənin qorxusu o dəqiqə o daxili üsyanı.. O. gözəl çekistlərin özəyini təşkil etmişdir. Belə işlər barəsində fikirləşəndə bəzən bir rus adamı kimi.M. ilk deputatlar namizəd 138 . XDIK-ı işçilərinin əsas özəyinə bolşevikcəsinə qayğı göstərmiş. sınanmış stalinçi Lavrenti Pavloviç Beriya Zaqafqaziyada dəstəbazlığın və atamançılığın ifşasında. bax.. Buna görə də bu gün bütün XDIK və ilk növbədə yoldaş Yejov sovet xalqlarının sevimliləridir». Kirovun xaincəsinə öldürülməsinin dörd illiyi münasibətilə Azərbaycan KP Bakı komitəsinin xüsusi plenumu çağırılmışdı və Mir Cəfər Bağırov həmin plenumdakı məruzəsində xalq düşmənlərini – R.Qarayevi.Mikoyan isə həmin yalanları quraşdıranlardan və həmin yalanlardan istifadə edənlərdən biri idi. doğrudan da.. dibi zülmət qaranlıq olan uçurumun lap kənarındadır və barmaqla itələsələr izi-tozu qalmayacaq. onları Dzerjinski ruhunda. Mir Cəfər Bağırov mətləbə dəxli olmayan söz danışan adam deyildi və Komissar o zaman sövq-təbii ilə hiss etdi ki. Yaqodanı da güllələdilər. qəbri Qızıl Meydanda. əslində..R.M. Yaqodadan əvvəl Birləşmiş Dövlət Siyasi Idarəsinin rəisi V. Bir ay bundan sonraya qədər.. Mir Cəfər Bağırov da Beriyanı tərifləyirdi. Əfəndiyevi. yəqin yoldaş Stalin də Mikoyanın Gülbenkyanla əlaqəsindən xəbərdar idi. Yejov da. Dzerjinskinin özünün də ölümü. amma nə olsun? Bəyəm Yejovu hamı. belə görünür ki. bizim partiyamızın ruhunda tərbiyə etmişdir ki. Ə.. bu gecə Dövlət Təhlükəsizliyi Baş Komissarının müqəddəratı həll olunurdu? Yakov Xristoforoviç Peters – Dzerjinskinin vaxtında Fövqəladə Komissiyanın sədri idi. Yoldaş Yejov XDIK-da əsl sovet kəşfiyyatçılarının. Keçən il dekabrın əvvəllərində S. bizim xalqımıza alovlu məhəbbət və düşmənlərə nifrət təlqin etmişdir. Hələlik belə idi. eləcə də bütün trotskiçi-buxarinçi.. Əlbəttə. Menjinskinin də ölümü başdan-ayağa bir sirri-xuda idi. burjua-millətçi qatillərin darmadağın edlməsində müstəsna rola malikdir». Leninin mavzoleyinin yanında olan Nəriman Nərimanovu yenidən ifşa etdi və birdən-birə ilk baxışda heç bir dəxli olmadan dedi: «Bir sıra illər Zaqafqaziya partiya təşkilatlarına rəhbərlik etmiş. Anastas Ivanoviç Mikoyan o zaman Böyük Teatrda dedi: «Xalq Daxili Işlər Komissarlığı xalq düşmənlərinə qarşı yoldaş Stalinin öyrətdiyi kimi mübarizə aparır.. yoxsa elə sabaha qədər? Bəlkə elə. Həmin «sevimli Yejov» indi Su Nəqliyyatı komissarı idi. bütün çekist ordusunu daha da yüksəklərə qaldırsın. o cümlədən də Mir Cəfər Bağırov tərifləmirdi? Keçən il Azərbaycan SSR Ali Soveti təsis edildi. amma yoldaş Stalin üçün Mikoyanı öz yanında həmişə gözükölgəli saxlamaq və Mikoyandan istədiyi kimi istifadə etmək Rusiyanın mənən talan olunmasından artıq və vacib idi. keçən il xalq düşməni kimi güllələdilər.

. Bakı partiya komitəsinin birinci katibi idi. yoldaş Stalinin də. Beriya haqqında nələr var idi? Bunu yəqin ki. daha böyük vəzifəyə aparmayacaqdı. heç Molotovun. yoldaş Stalinin icraçısı olmaqla bərabər. Mir Cəfər Bağırovu Beriya kimi Moskvaya. amma nə qədər qəribə olsa da. orden alsınlar. Beriyanı tanıyan adamlar çox idi: düzdü. nə qədər istəsəydi. ifadələr qalırdı və bu kağızdakı faktlarla mübarizədə də Azərbaycanda ən etibarlı bir adam lazım idi. Nəhayət. Yeni il qabağı Moskvaya qayıdanda Bakının arxivlərindən axtarıb seçib götürdüyü qovluq-qovluq sənədləri də özü ilə apardı. Mir Cəfər Bağırov onlardan razı qalsın. deputat seçilsinlər. Azərbaycanda yoldaş Stalin daha artıq dərəcədə Mir Cəfər Bağırovun qorxusuna təriflənirdi. amma arxivlər qalırdı. Ən başlıcası isə. Kirov kimi. Komissar Bakıda arxivlərdən itirilən sənədlərin taleyini yaxşı bilirdi. Bütün Azərbaycan 37-38-dən sonra Mir Cəfər Bağırovun əlində idi. Azərbaycan Iranla.N. azərbaycanlıların Sovet Azərbaycanında yaşayanlardan üç dəfə artıq hissəsi Cənubi Azərbaycanda. Azərbaycanda Bakı partiya təşkilatı SSRI-nin ən nüfuzlu partiya təşkilatlarından biri idi.M. həm də hakimi-mütləq idi (xozyain!). daha heç kim heç vaxt bilməyəcəkdi. Voroşilovun haqqında o cür sözlər yazılmırdı. Əlbəttə. Iranın tərkibində qalmışdı. Beriyanın da fəaliyyətinin böyük bir hissəsi Azərbaycanla bağlı idi. Azərbaycan 139 . buna görə də bu respublikada yoldaş Stalinin ən etibarlı adamı rəhbər olmalı idi. Beriya SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarı təyin edildikdən bir neçə gün sonra V.göstəriləndə yoldaş Stalindən sonra ən tərifli sözlər Yejovun haqqında deyilirdi. yoldaş Stalindən sonra ikinci bir lider yetişdirməməli idi (Kirovun yetişməsində Bakı proletariatının. onların böyük bir qismi 37-38-də Mir Cəfər Bağırovun şəxsi rəhbərliyi və fəaliyyəti nəticəsində xalq düşməni kimi ifşa olunub güllələndi. bu hüququ ona yoldaş Stalin vermişdi. yoldaş Stalinin özünün də Mir Cəfər Bağırova ehtiyacı var idi: bütün Azərbaycan Mir Cəfər Bağırovdan qorxurdu və bu dəhşətli qorxu hissinə görə də hamı yoldaş Stalini sevməyə məcbur idi. Bakı proletariatı Leninqraddan sonra ölkədə ən güclü inqilabi ənənələrə malik fəhlə sinfi sayılırdı və buna görə də burada etibarlı adam olmalıydı. Yoldaş Stalin yəqin ki. böyük rolu olmuşdu). eyni zamanda. Mikayıl Müşfiqin də aqibəti onların gözünün qabağında idi. amma bu adicə MK üzvü. qəzetlərdə Yejovun haqqında elə tərifli sözlər yazılırdı ki. Azərbaycanda da daimi ancaq Mir Cəfər Bağırov idi. çünki xalq düşməni kim ifşa olunmuş Hüseyn Cavidin də. yoldaş Stalinin ovucunda idi. Türkiyə ilə sərhəddə idi. Kaqanoviçin. O sənədlərdə yoldaş Stalin haqqında. Azərbaycanda isə o. əlbəttə. Azərbaycan şairləri yoldaş Stalini tərifləməkdə bir-biri ilə bəhsə girirdi ki. Ölkənin tarixinin bu qızğın çağında Bakı proletariatı S. ovucunu sıxa bilərdi (və sıxırdı!). daimi ancaq yoldaş Stalin idi. amma Mir Cəfər Bağırov rəqib deyildi və yəqin ki. o özü də heç vaxt Moskvaya işləməyə getmək istəməzdi: Moskvada o yalnız icraçı olacaqdı. Merkulovu özünə birinci müavin elədi və yenə də bir neçə gündən sonra Merkulov Mir Cəfər Bağırovun şəxsi qonağı kimi Bakıya gəldi. Yox. Mir Cəfər Bağırovun diqqətini cəlb etsinlər. Mir Cəfər Bağırov ÜIK(b) P MK-nın adicə üzvü idi. Mikoyanın. Bakıda yoldaş Stalini. Azərbaycanın sahibi idi (partiya. sovet işçiləri Mir Cəfər Bağırovu öz aralarında elə beləcə də çağırırdılar: xozyain!). bu ixtiyarı. Mir Cəfər Bağırovun özü də 37-38-dən sonrakı bütün yüksək vəzifəli partiya və dövlət xadimləri kimi.. Mir Cəfər Bağırov yalnız Azərbaycan K(b) P MK -nın birinci katibi yox. eyni zamanda.

Mir Cəfər Bağırov sessiyadakı çıxışında dedi: «–Yoldaş Stalin demişdir – kadrlar hər şeyi həll edir. turizmin də. narkoma yustitsii. o tıxac həmin şüşənin ağzında elə pərçim olub oturmuşdu ki. Xalq Ədliyyə Komissarlığının rəhbərliyi özünə qarşı böyük təşəbbüskarlıq və ciddi münasibət tələb edir. Yoldaş Stalin lazım olanda Mir Cəfər Bağırovdan Ittifaq miqyasında da istifadə edirdi və Mir Cəfər Bağırovun yoldaş Stalinlə. eləcə də yoldaş Krılenkonun rəhbərlik etdiyi komissarlığın işinə qeyri-ciddi münasibətilə barışa bilmirəm. yoldaş Krılenko özünü daha artıq dərəcədə kim hesab edir. eyni zamanda. çünki yoldaş Stalinin haçansa o tıxacı dartıb o şüşənin ağzından çıxartmağa heç bir mülahizə. Azərbaycan bir böyük şüşənin içinə doldurulmuş hava idisə. Mən inanıram ki. hər halda. mətbuatda dərc edilən fotomontajlarda yoldaş Stalin bir günəşə bənzədilirdi.tarixində saray şairləri şahları. ilk növbədə isə yoldaş Stalinin özünə lazım deyildi. çox bilməyin isə aqibəti onun gözünün qabağında idi. onun çox bildiyini Mir Cəfər Bağırov da yaxşı bilir və Mir Cəfər Bağırov belə şeyləri qulaqardına vuran. alpinizmin də. Komissar ilk gənclik çağlarında dəllək olsa da. əvəzinə yeni bir tıxac pərçim eləyənə kimi. yetişdirmək. əbədi yalnız yoldaş Stalin idi. Baqirova vpolne obyektivnoy. nə qədər cəmi bircə ayda Azərbaycan sovet poeziyası yoldaş Stalini tərifləyirdi. o cümlədən. indi bütün vaxtını şahmat oyununa həsr edir. çox pisdir. burada isə Mir Cəfər Bağırov idi. hətta Siyasi Büro üzvləri ondan ehtiyat edirdilər. onu dartıb çıxarandan sonra. Əgər əvvəllər yoldaş Krılenko vaxtının əsas hissəsini turizmə və alpinizmə sərf edirdisə. özümüz üçün aydınlaşdırmalıyıq ki. Mən bizim ölkəmizdə idmanın bütün növlərinin. axırı Ədliyyə komissarı üçün çox pis qurtardı. amma SSRI Ali Sovetinin ilk sessiyasında Mir Cəfər Bağırov Krılenkoya elə hücum çəkdi ki. Kadrları diqqətlə seçmək. bütün bunları bilirdi və burasını da yaxşı başa düşürdü ki. hamı bilirdi ki. Lakin mən Xalq Ədliyyə Komissarlığı kimi mühüm bir komissarlığın işində və rəhbərliyində kiçicik zəifləmə ilə belə. söhbət kimdən gedir və yoldaş Krılenkonun simasında kimi görürük – alpinisti. Krılenko. bir də ki. Komissar bilirdi ki. Beriya ilə xüsusi yaxınlığını bildikləri üçün. Yoldaş Krılenko bu məsələlərlə məşğul olmur. yoldaş Molotov Xalq Soveti Komissarlarının yeni heyətini Ali Sovetə təqdim etdikdə bunu nəzərə alacaq».. irəli çəkmək və yeni kadrlar hazırlamaq Xalq Ədliyyə Komissarlığının bilavasitə vəzifəsidir. na nedostatki. hətta öz çıxışında Mir Cəfər Bağırova xüsusi istinad etdi. Cəmi il yarım bundan əvvəl. SSRI Ali Sovetinin ilk deputatlarını Mir Cəfər Bağırovun üslubunda güldürdü: «Nelzya ne priznat reç tov. indisə. hökmdarları o qədər tərifləməmişdilər ki. amma ədliyyə komissarı kimi o. üstünü də surqucladığı tıxac idi və bu tıxac əbədi idi. heç bir ehtiyac yox idi. yoxsa ədliyyə komissarını? Bilmirəm. o zamankı SSRI Xalq Ədliyyə komissarı Nikolay Vasilyeviç Krılenko nüfuzlu bir adam idi. ne tolko. bu isə heç kimə. On ukazal v otnoşeniye tov.. Ittifaq komissarları. sovet ədliyyəsi sahəsində böyük nəzəriyyəçidir. çox bilir. o Leninin yaxın silahdaşıdır. Molotov bunu nəinki nəzərə aldı. Mir Cəfər Bağırov yoldaş Stalinin bu şüşənin ağzına tıxadığı. no i na 140 . gələcəyin maddi və mənəvi qələbələrinə doğru irəliləyirdi. şahmatın da inkişaf etdirilməsinin böyük tərəfdarıyam. Azərbaycan isə iki əllərini də o günəşə doğru uzadıb. yaddan çıxaran adam deyil. Bəli. Biz. təbiəti etibarilə küt adam deyildi. ətrafa hava yayılacaqdı.

Pyatakov və Preobrajenski ilə birlikdə sovet hökumətinin. Komissar burasını da yaxşı bilirdi ki.. o cümlədən. Hələ də ayaq üstə dayanıb yoldaş Stalinin divardan asılmış şəklinə baxan Komissar bütün bunlardan xəbərdar idi və ürəyi də nigarançılıqla dolu idi. Bağırovu tanımayanların və yaxud tanımaq istəməyənlərin. Mir Cəfər Bağırovla bir yerdə işləyən yüzlərlə partiya və dövlət xadimlərinin. Postışevin – çoxlarının xalq düşməni kimi ifşa olunmasında Mir Cəfər Bağırov müstəsna rol oynayıb: Bakıda Mir Cəfər Bağırovun əmri ilə həbs edilən xalq düşmənləri öz ifadələrində terrorçuluq məqsədilə bu adamlarla əlbir olduqlarını göstərirdilər. elə bilirdi ki. Aleksandr İliç Yeqorov hələ 1923-cü ildə Qafqaz Qızıl Ordusuna başçılıq elədiyi vaxtlardan Mir Cəfər Bağırovla düz gəlmirdi.. düz bir il bundan əvvəl – 1938-in əvvəllərində. – Yaxşı şəkildir! – Otur! Komissar yerində oturdu. Hamı ürəyi xəstə olduğu üçün həyatdan vaxtsız getmiş Orconikedzenin– yoldaş Stalinin ən yaxın silahdaşının. Kosiorun. Sovet Ittifaqı marşalı idi. Marşal Yeqorov. şəxsən yoldaş Stalinin əleyhinə qəsddə iştirak edib – yazıq bütün bunların hamısını boynuna aldı. Maşınla gəzmək söhbəti. şair Hüseyn Caviddən tutmuş. Sonralar onların münasibəti açıq ədavətə çevrildi və keçən il bilavasitə Mir Cəfər Bağırovun iştirakı ilə Zaqafqaziya hərbi hissəsinin komandiri A. turizma i şaxmatnoqo dela». Mir Cəfər Bağırov bu ifadələrin əsasında yazdığı gizli məktubları birbaşa yoldaş Stalinin özünə göndərirdi. «Azərbaycan kontrevolyusion nasionalist mərkəz»ə.. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əks-inqilabçılara – «Azərbaycan kontrevolyusion burjua – nasionalist təşkilat»a. Yeqorovu xalq düşməni kimi ifşa etdilər və güllələdilər. 36-nın əvvəllərində Azərbaycanda ifşa edilən xalq düşmənlərindən. Rudzutakın. Sessiyadan sonra lap qısa bir müddət keçdi. keçmiş ədliyyə komissarını ittiham etdilər ki. Bağırova yuxarıdan aşağı baxanların aqibəti də Komissarın gözlərinin qabağında idi. məhkəmə cəmi 20 dəqiqə çəkdi və Krılenkonu güllələdilər. professor Çobanzadəyəcən Azərbaycanda on minlərlə xalq düşmənlərinin. amma Komissar bunu da yaxşı bilirdi ki. yanvar idi.. hələ inqilabdan əvvəl partiya sıralarına soxulmuş yüzlərlə düşmənin ifşasında və onların aradan qaldırılmasında Mir Cəfər Bağırovun yaxın silahdaşlarından biri olan bu adam hələ də yoldaş Stalinin şəkli ilə bağlı sualın mənası barədə fikirləşirdi. gözləri ayağının altını görmürdü. Indi hara baxırsan Orconikidzenin şəklidir.. bu ifadələrdə göstərilirdi ki. – dedi.. koqda on qovoril nasçot alpinizma. Eyxelin.. Mir Cəfər Bağırov Komissarın ağarmış sifətinə baxa-baxa gülümsədi və: – Yaxşı şəkildir.polojitelnıye storonı. Bağırovla kəllə-kəlləyə gəlmək olar.I.. bilavasitə Yejovun əmri ilə bu şahmat həvəskarını – Krılenkonu həbs etdilər.. Mir Cəfər Abbasoviç! – dedi. Həmin ifadələrin alınmasında Mir Cəfər Bağırovun əmri ilə Komissar özü bilavasitə iştirak etmişdi.. Buxarin. Moskvada yaradılmış Mərkəz rəhbərlik edir və həmin Mərkəzin də başçısı Orconikidzedir. gərək ki... O tərəfdən də hava haqqında sual. Mir Cəfər Bağırovun əmri ilə Orconikidzenin əleyhinə ifadələr alınırdı. 141 . mətin bolşevikin xatirəsini əziz tutur. Komissar udqundu və: – Bəli. hələ 35-də.

Lavruşa Beriyanı (Lavrenti Pavloviçi) öz yanına gətirdi.P.. zəhləsi gedən adamların çoxunu Komissarın əli ilə o biri dünyaya göndərmişdi. Bir ildən sonra Moskvaya getdi. gecə əmr verib tutdururdu– Komissar dəfələrlə bunun şahidi və iştirakçısı olmuşdu. bax.. Bütün bu hadisələrin hamısı Komissarın gözlərinin qarşısında baş vermişdi. hər dəfə özü də ora enməyə qorxurdu. Beriya özü şəxsən Komissarı tanıyırdı. əlbəttə. Nə isə. O biri dünya gözəl bir dünyadı. Komissar bu barədə fikirləşəndə o zirzəminin qəbir rütubətini bütün ruhu və vücudu ilə hiss edirdi) sənədlərin də hamısını Moskvaya aparmışdı. Azərbaycanın indiki xalq düşmənləri kimi ifşa olunmuş rəhbərləri yoldaş Mir Cəfər Bağırovu inzibati orqanlardan uzaqlaşdırmaq istədilər.... Beriya Bağırovun rəhbərliyi altında Sovet hakimiyyətinin düşmənlərinə qarşı mübarizədə özünü göstərə bildi. heç fikirləşmək də düz deyildi. o dərin guşə qədər də dərin bir təəssüf hissi var idi. sağlığına qədəh qaldırdığı. Mir Cəfər Bağırov axşam oturub birlikdə piti yediyi. hələ Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmazdan əvvəl Beriya Bakıda Azərbaycan Demokratik Respublikasının – Müsavat hökumətinin əks-kəşfiyyat xəfiyyə idarəsində xidmət edib və yəqin ki. iştirakçısı olmuşdu və bütün bu müddət ərzində yoldaş Bağırova sədaqətlə xidmət etmişdi. Zaqafqaziya Su Təsərrüfatı Idarəsinin rəisliyinə məsləhət gördülər. ona görə də Azərbaycan Xalq Daxili Işlər komissarı təyin olunmuşdu və yoldaş Bağırov öz şəxsi düşmənlərinin. sonra özünə müavin etdi. bu barədə nəinki danışmaq. buradakı «seçildi» sözü idi. bu etibar Bağırovla Beriya arasındakı dostluğun müqabilində heç nə idi – Komissar bunu da yaxşı bilirdi və həmişə də yadında saxlayırdı. amma bu tanışlıq. əvvəlcə Azərbaycan Fövqəladə Komissiyası məxfi operativ hissə rəisi..Komissar bilirdi ki. ÜIK(b) P MK-da işləməyə başladı və artıq ÜIK(b)P Zaqafqaziya Ölkə komitəsinin birinci katibi olmuş L. marksizm– leninizm kurslarında oxudu. Düzdü. Beriya yoldaş Stalinlə Bağırov arasında ünsiyyət yaratdı.. Mir Cəfər Bağırovla Beriyanın dostluğu o vaxtdan – onuncu illərin sonlarından başlamışdı və 1921-ci ilin fevralında Bağırov Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədri təyin olunan kimi. 1927-ci ildəki. hələ də dustaqxanalarda istintaq altında yatan və xalq düşməni olduqlarını boyunlarına alan adamlardan birini onun üzünə durquzmaq. partiyanın gizli tapşırığı ilə bu işə girib.. gələcəkdə birlikdə görəcəkləri işlər barədə söhbət etdiyi adamı. Bu bir sirrixuda idi və artıq heç zaman aydınlaşmayacaqdı: Merkulov Müsavat dövrü ilə bağlı Bakıdakı bir zirzəmidə saxlanan (Komissar bir neçə dəfə o zirzəmidə olmuşdu və Merkulov gedəndən sonra bunun qorxusunu xüsusi çəkirdi.. Komissarın ürəyinin ən dərin guşələrində. Merkulovun Bakıya gizli səfəri ilə Mir Cəfər Bağırov şəxsən özü məşğul oldu. o dərinlikdə ki. onda Mir Cəfər Bağırov da öz növbəsində Beriyanın köməyi ilə iki ildən sonra adı dəyişmiş köhnə vəzifəsinə qayıtdı – yenidən Azərbaycan Dövlət Siyasi Idarəsinin rəisi oldu.. cəhənnəm əzabı bu dünyadadı. 1933-cü ilin sonunda Mir Cəfər Bağırov Azərbaycan K(b) P MK-nın və Bakı komitəsinin birinci katibi seçildi və ən gülməlisi də. Komissar bilirdi ki (və beləcə çox bilməyi hərdən Komissarın özünü dəhşətə gətirirdi!. 142 .. Bağırovun təkidi və xasiyyətnaməsi ilə Gürcüstün Fövqəladə Komissiyasına keçdi. orada. Komissar bu hadisələrin müşayiətçisi yox. Komissarın özünü ifşa etmək Mir Cəfər Bağırov üçün bir stəkan su içmək kimi bir şeydir. yarı sözdən Bağırovu başa düşmüşdü.)... ona etibar edirdi.

telefonla onun sağlığına badə qaldırırdı.... zənn edirəm ki. o uzaq və uzaq olduğu qədər də xoşbəxt – hayıf. Indi hansı bir gözəl Avropa ölkəsindəsə (Fransada. bir-birinə arxa olması yalnız həmin dostluğun (həqiqi dostluğun!) nəticəsi ola bilməzdi.. Gecənin yarısı tumanını batırmayacaqdı ki. Mir Cəfər Bağırovu Zaqafqaziya Su Təsərrüfatı Idarəsinin rəisi təyin etmişdilər. bəlkə də dəllək salonu yox. qorxusu yox.. lap restoranı var idi. Moskvaya – Beriyanın evinə zəng çalırdı. çünki Almaniyada da Hitler var idi. bir tərəfdən də asta-asta yüngül. həqiqi dostluq idi. ürküsü yox. onda görək necədir halın?. Isveçdə. Beriya SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarı təyin olunandan sonra. Kardonun o tərəfində rahatca oturub çaxır içə-içə Bağırovu söymək (hətta yoldaş Stalini də!) asandır. nə deyir? Ona nə var ki.... Nə arvadının aqibətindən qorxur. indi də 39 başlayıb..) kiçik bir dəllək salonu var idi. Əlbəttə. Hər halda.. Məhəmməd Əmin indi. amma gəl özün bu qazanın içində qayna. intim (!) bir musiqi çalınaydı. kardonun o tərəfində. ora da başdan-ayağı siyasət ocağı idi. orada yaşayan axmaqlar o xoşbəxtliyi başa düşmürlər – adada – Islandiyada. Nə isə. bu cəhənnəmdən uzaq olaydı. Isveçrədə. bir kiçicik restoran yarımqaranlığında bir küncdə oturub müştərilərinə tamaşa edə bilərdi. görəsən. Indi qorxusuz-ürküsüz bir ölkədə. indi Bağırovun adamları gəlib onu aparacaq və onun səsi də işgəncədən it kimi zingildəyən o dustaqların səsinə qatışacaq. bir-birinin əlindən tutması. qayğısız. Uşaqlarının taleyindən də nigaran deyil. Ora yox. Zaqafqaziya çaylarının suları Azərbaycan oğullarının qanına bulaşmış əllərini yuyub təmizləməkdə ona kömək edəcəkdir. Mir Cəfər Bağırov ilə Lavrenti Pavloviç Beriya dost idilər. Yox. ilk tədbirlərdən biri də budur ki.. çekistlər arasında belə şayiə gəzirdi və uzun illərin təcrübəsi nəticəsində Komissarın qulaqları ən qısadalğalı radio antennası kimi bir şeyə çevrilmişdi: kiçicik şayiələri də o saat tuturdu.. nə də bacısının. yaxud Almaniyada.... münasibətləri. çekistlərin yaşadığı binanın bütün sonuncu mərtəbəsini – yeddi otaqlı böyük mənzili Mir Cəfər Bağırova verir: Moskvaya gələndə mehmanxanada yox. nə anasının... bəzən də gülə-gülə və onun o gülüşü şaxta kimi adamı yandırırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu sözləri hələ on-on bir il bundan əvvəl demişdi. özü də bu yalançı dostluq. qorxu-ürkü idi. Krapotkin küçəsində. Komissar bunu da bilirdi ki. Almaniya yox.. öz mənzilində qalsın.. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu sözlərini Mir Cəfər Bağırov özü bir neçə dəfə misal gətirmişdi– bəzən qəzəblə.».. siyasət xətrinə dostluq yox.Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulanda o da gərək o ağıllı adamlara qoşulub qaçıb çıxıb gedəydi... amma bu həqiqətlə bərabər. Mir Cəfər Bağırov hərdənbir məclislərdə konyak içib bir az keflənəndə birdən Beriyanı yadına salırdı: «– Qde moy Lavrenti?» – deyirdi.. əvvəllər Tiflisə. Moskvada. 38 də irəlidə idi. indi isə. O zaman ki. hələ 37 də.. başqa bir səbəb də 143 .. onda keçmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının başçısı və Müsavat Partiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mühacirətdə olduğu dövrdə Türkiyə mətbuatında yazmışdı: «Azərbaycan xalqının cəlladı Bağırovu Su Təsərrüfatına başçı qoymuşlar. bunlar elə adamlardı və taleyin hökmü ilə elə bir yüksək mərtəbədə dayanmışdılar ki.. MK-nın qonaq evində yox..

. Yuvelian Davıdoviç Sumbatov-Topuridze həmin 1937-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Daxili Işlər komissarı idi və saçını həmişə ülgüclə dibindən qırxdıran – elə bil ki. qarpız kimi girdə başında ömründə tük bitməyib – bu adam Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduğu 1920-ci ildən etibarən Mir Cəfər Bağırovun əlinin altında 144 . Mir Cəfər Bağırov. yoldaş Stalinin Molotov kimi.... Kaqanoviç. bu iş xüsusi əhəmiyyətə malik idi. ifadə Moskvaya göndəriləcəkdi. Beriya özü də Bağırovdan qorxur və Beriya istəsəydi də Bağırovu məhv edə bilməzdi. Əlbəttə.. Əlbəttə. SSRI Xalq Daxili Işlər Komissarlığında Mir Cəfər Bağırova xüsusi hörmətin şahidi olurdu. Mir Cəfər Bağırov bu işi şəxsən Sumbatov-Topuridzeyə tapşırmışdı və Komissar yaxşı bilirdi ki.. Mir Cəfər Bağırov kabinetin pəncərəsi qarşısında ayaq saxladı. hər gün görüşdüyü partiya işçisi idi və xalq düşməni kimi ifşa olunmuşdu. yoldaş Stalinə görə. Bəli. Mir Cəfər Bağırov hər hansı bir işi Sumbatov-Topuridzeyə – uzun müddət Azərbaycanda orqanlarda rəhbər işlərdə işləyib. yoldaş Stalinə qarşı terrorçu planların hazırlanmasında iştirak etdiyini imzalamalı idi. Kalinin.. çünki Bağırov. bəzən lap yaltaqlanırdılar. lap elə həmin Ostaşko kimi. adətən. deməli. qiymətləndirdiyi adam idi və buna heç bir şəkk-şübhə yox idi. Mikoyan kimi. Ostaşko Rudzutakın. Bağırova şəxsi xidmət göstərən ən yaxın və iş bacaran bir adama. əsəbiləşəndə var-gəl edirdi.. iri əlləri arasındakı karandaşları bir-birinə sürtdü və o karandaşlar şaqqıldadıqca. amma sevimlisi idi. Mir Cəfər Bağırov bircə dəqiqənin içində Komissarın illərdən bəri göstərdiyi sədaqəti. Mir Cəfər Bağırovun yaxından tanıdığı... Mir Cəfər Bağırov mizin üstündəki karandaşları yenə də ovcuna yığdı və yerindən qalxıb otaqda var-gəl eləməyə başladı və onun bu hərəkəti Komissarın bütün içini yeyən şübhələrini daha da artırdı: Mir Cəfər Bağırov. Komissar istintaq altında yatan (hələlik yatan. hətta iclas vaxtı rəyasət heyətində oturanda da bəzən yoldaş Stalin kimi durub gəzinirdi. adı yoldaş Stalinin ən yaxın silahdaşları və şagirdləri sırasında çəkilən Lavrenti Pavloviç Beriyanı cücərtdi. müəssisələrin divarlarından asılmış. qol-budaq atmaqdan ötrü onu qüdrətli (və fəhmli!) bir aqronoma – yoldaş Stalinə təhvil verdi. belə idi işlər. yoldaş Stalinin əlində Beriyanın özünə qarşı saxladığı bir kart idi. bəslədi və gələcəkdə daha artıq. daha vüsətli inkişaf etməkdən. Voroşilov. yoldaş Stalinin Mir Cəfər Bağırova münasibətinə görə. Beriyanı – indi pensie taxdığı gözləri ilə bütün Sovet Ittifaqına baxan irili-xırdalı şəkilləri yoldaş Stalinin şəkilləri ilə yanaşı. xidməti unuda bilərdi və o zaman hər şey qurtarardı. Bağırov Beriya haqqında çox bilirdi və Bağırovun Beriya haqqında belə çox bildiyini yoldaş Stalin bilirdi... Komissar daha artıq bir nigarançılıqla gözaltı yoldaş Stalinin divardan asılmış şəklinə nəzər saldı. sonra yenə arxasını ona tərəf çevirmiş Mir Cəfər Bağırova baxdı. Beriyanın yaxın dostuna tapşırırsa. Mir Cəfər Bağırov qayğıkeş bir bağban kimi. Aydın məsələdir. daha doğrusu. onlarla əlbir olduğunu.var idi və Komissar bunu aşkar hiss edirdi: əslində.) minlərlə xalq düşmənindən birinə çevrilərdi. Postışevin və Kosiorun əleyhinə ifadə verməli idi. hətta Bağırova yaxın adam olduğu üçün Komissarın özünə də hörmət edirdilər. Andreyev. Komissar hər dəfə Moskvada olanda. Jdanov kimi (indi isə Beriya kimi!) yaxın əsabəsi deyildi. elə bil ki. az qala. idarələrin. Ostaşko Bakı partiya komitəsinin keçmiş katibi.

Mir Cəfər Bağırov Azərbaycanın hökmdarı idi. yoldaş Stalindən başqa. amma əli uzun idi.. Ostaşko kabinetə girən Mir Cəfər Bağırovu görən kimi özünü onun qabağında yerə atdı.. Mir Cəfər Bağırovla Komissar (onda hələ komissar deyildi) gecə saat on ikidə Sumbatov-Topuridzenin kabinetinə girəndə Ostaşko orada idi. na soratnikov tovarişa Stalina. lazım olanda gedib Moskvaya da çatırdı və onun üçün. Kak xoroşo çto vı prişli. ayaqları əsirdi. Ostaşko imzaladığı ifadəsindən imtina etmişdi.. açıq-aşkar bir narazılıqla Sumbatov-Topuridzeyə baxdı. imza atanda özündə olmadığını demişdi. tovariş Baqirov. amma bir gündən sonra.. Eto ujas. Vı ne mojete sebe daje predstavit. Ostaşko milliyyətcə rus idi.işləmişdi.. xırıltılı bir səslə: «– Kak xoroşo çto vı prişli. komsomol fəallarının sıralarını trotskiçi və digər əksinqilabi elementlərdən tələb olunan bir fəallıqla təmizləmirlər!» – deyə canfəşanlıq edirdi. U menya vımoqayut priznaniye v kontrrevolyutsennıx prestupleniyax. 145 . Beriyadan başqa ayrı bir nüfuz sahibi yox idi. SSRI Ali Sovetinin ilk deputatlarından biri olan bu dazbaş adam Ostaşkonu şəxsən dindirmişdi və nəhayət. vaxtı ilə tez-tez görüşdüyü. lakin öz aralarında. birlikdə Bakı zəhmətkeşlərinin bayram nümayişlərini qəbul etdiyi bu adam iyirmi üç günün içində o qədər dəyişmişdi ki. Tovariş Baqirov. bir də ki. Pomoqite. komsomolda axtarmırlar və buna görə də düşmənlə mübarizəni lazımi dərəcədə sərt aparmırlar. rəhbər partiya işçisi idi və buna görə də onun verəcəyi ifadənin xüsusi əhəmiyyəti var idi. əlləri. hətta rəhbəri – hamı ona yoldaş Stalinin varisi kimi baxırdı – 1937-ci ildəki məruzələrindən birində: «Bizim bir sıra yoldaşlar trotskiçiləri – xalq düşmənlərini hər yerdə axtarırlar. Pomoqite.... Komissar əvvəlcə Ostoşkonu tanımadı. 1927-ci ildə Azərbaycan K(b) P MK-nın o zamankı katibi Əliheydər Qarayevin (indi xalq düşməni kimi ifşa olunub güllələnmişdi) təkidi ilə Mir Cəfər Bağırov Azərbaycan Fövqəladə Komissiyasının sədrliyindən götürülüb. Mir Cəfər Bağırovun köməyi və bilavasitə iştirakı ilə Kosarevin özünü tutub xalq düşməni kimi ifşa etdilər və güllələdilər. Sumbatov-Topuridze də prokuror Vışınski kimi. Iki nəfər çekist Ostaşkonun qollarından yapışıb sürüyə-sürüyə qonşu otağa apardı və oradan bir müddət Ostaşkonun heyvan kimi anqırtısı eşidildi. amma bu sözləri deməyindən heç bir il keçməmiş. Zaqafqaziya Su Təsərrüfatı rəisi təyin edildikdə. Sovet komsomolunun Aleksandr Kosarev kimi dünənə qədər adlı-sanlı başçısı. tovariş Baqirov. Razve naşa sovetskaya kontrrazvedka. Kakoy je ya kontrrevolyutsioner? Kak xoroşo çto vı prişli.. Vı je znayete menya. Tovariş Baqirov. Kak xoroşo çto vı prişli. pravitelstva. amma 1929-cu ildə Mir Cəfər Bağırov yenidən Azərbaycan Baş Siyasi Idarəsinin sədri təyin edildi və dərhal da Sumbatov-Topuridzeni orqanlara qaytardı. köhnə menşevik idi. ifadə imzalanmışdı.... onu ilk baxışdan tanımaq mümkün deyildi: üz-gözü şişib qançır bağlamışdı. Tut fabrikuyet dela na rukovoditeley partii. Sumbatov-Topuridzeni də orqanlardan kənar etdilər. Səhəri gün Sumbatov-Topuridze yenidən imzalanmış ifadəni Mir Cəfər Bağırovun mizinin üstünə qoydu və Ostoşko da daha bu ifadədən imtina etmədi. Vı niçeqo ne znayete o koşmarax v NKVD.» O zaman Mir Cəfər Bağırovun sifətindən Komissarın canına üşütmə salan bir təbəssüm keçdi və Mir Cəfər Bağırov təpiyi ilə vurub Ostaşkonu özündən uzaqlaşdırdı. partlamış dodaqları açıq qalmışdı. əslində.

bu məlumatı lap axıra saxlamışdı. sonra. Ayna Sultanova isə güllələnəndə: «–Stalinin adı ilə ölürəm» – demişdi.. Dadaş Bünyadzadə. Bu kağızdakı məlumat bilavasitə Mir Cəfər Bağırovun özünə aid idi və Komissar. SSRI Mərkəzi Icraiyyə Komitəsi sədrinin – «ümumittifaq ağsaqqalı» M. Əliheydər Qarayev. Məmməd Cuvarlı və başqa keçmiş partiya.Kalininin müavini Sultan Məcid Əfəndiyevi isə Mir Cəfər Bağırovun orqanlarındakı ən yaxın silahdaşlarından. Döyülüb ağzı-gözü qana bulaşmış o qoca arvadın Bayıl həbsxanasında qışqıra-qışqıra: «Ay Allah. respublikada müxtəlif komissarlıqlara rəhbərlik etmiş Həmid Sultanovu da (onların hamısı inqilabdan əvvəl partiyanın üzvləri idi) tutdurub güllələtmişdi və nəhayət. yoxsa yox?. Mir Cəfər Bağırov yenidən öz yazı mizinin arxasına qayıtdı və: – Hə. burnunun altında ensiz. əlbəttə. Vaxtıyla iclaslarda görünəndə hamının ayağa qalxıb əl çaldıqları (indi hamı ayağa qalxıb Mir Cəfər Bağırova əl çalırdı!) bu nüfuzlu adamların – Azərbaycanın keçmiş partiya və dövlət rəhbərlərinin istintaq zamanı döyülüb nə günə düşdüyünü Komissar öz gözləri ilə görmüşdü. öz süd anasını – Qəzənfərgilin anasını da həbs elətdirib Bayıl həbsxanasına saldırmışdı.. Mir Cəfərə bu döşümdən verdiyim südü haram elə! Onu dünya işığına həsrət qoy!» – deyə qarğış yağdırmağını da Komissara çatdırmışdılar. Hüseyn Rəhmanov. ZSFSR Mərkəzi Icraiyyə Komitəsi sədrlərindən biri. «prezident». sovet hökumətinin əleyhinə terrorçuluqla məşğul olduqlarını və Azərbaycan bolşeviklərinin sınanmış rəhbəri yoldaş Mir Cəfər Bağırov haqqında düşünülmüş iftira söylədiklərini etiraf edirdilər.. sonralar – Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Sultan 146 . kameradakı dəmir çarpayının altına girirdi və onu oradan çıxarıb növbəti istintaqa aparmaq müsibət olurdu. həmin xalq düşmənləri taqsırlarını boyunlarına alırdılar. Komissar burasını da bilirdi ki.. Azərbaycan SSR Xalq Ədliyyə Komissarı Ayna Sultanovanı da. yoldaş Stalinə arxalanırdı.. Zaqafqaziya Xalq Komissarları Sovetinin sədri Qəzənfər Musabəyov səs eşidən kimi. Qəzənfərin bacısı.Indi bu qış axşamı Mir Cəfər Bağırovun qarşısında oturmuş Komissar qətiyyən şübhə etmirdi ki. – dedi. 37-38-ci illərdə xalq düşməni kimi ifşa olunub güllələnmiş Ruhulla Axundov.. Mir Cəfər Bağırov təkcə Qəzənfər Musabəyovu tutdurmamışdı.. Qəzənfər Musabəyov. inandığı adamlardan biri – Borşev və «Boksyor» ləqəbli müstəntiq Musatov dindirirdi və vurduğu hər zərbədən sonra «Boksyor» ləzzətlə soruşurdu: «–Hə. qovluğun içindəki ən sonuncu vərəqi dartıb çıxartdı. Ostaşkoya vurduğu o təpikdən birini də onun sifətinə endirə bilər. amma qalın bığına da dən düşmüş birinci katib. – Təzə nə var? Komissar həyəcandan açıq-aşkar titrəyən barmaqları ilə özündən asılı olmayaraq. Həmid Sultanov. boynuna alırsan terrorçuluğunu. Elə bilirdi Bağırovun əlindən qurtara biləcək.. Bakıda birlikdə gizli fəaliyyət aparmışdılar. dövlət rəhbərləri istintaqın ilk çağlarında Mir Cəfər Bağırov haqqında iftiralar söyləyirdilər və həmin iftiralar bu kabinetdə verilən məlumatlarda ilkin olaraq söylənirdi (şahidsiz söylənirdi!). Azərbaycan Mərkəzi Icraiyyə Komitəsinin sədri.» Sadəlövh Sultan Məcid. Sultan Məcid Əfəndiyev. Aynanın əri. gicgahının tükləri ağarmış. vaxtilə Qəzənfər Musabəyovgillə Mir Cəfər Bağırovgil Qubada qonşuluqda yaşamışdılar və Qəzənfərin anası öz çağası ilə – Qəzənfərlə bərabər. Yoldaş Stalinlə 1907-ci ildən tanış idi.. Ayna Sultanova. Mir Cəfəri də döşləriylə əmizdirmişdi. əslində.

məktublar ünvana yetişdi. 147 .Məcid Moskvada Şərq Xalqları Kommunist Təşkilatları Mərkəzi Bürosu sədrinin müavini idi və yenə də yoldaş Stalinlə birgə işləyirdilər.. – Kimdir? Komissar gözlərini kağızdan çəkməyərək: – Müəllimdir. – Xosrov Ələkbərli. Komissar əlindəki kağıza baxa-baxa udqundu və: – Bu gün bir nəfər. Sultan Məcidi burjua millətçisi və terrorçu kimi güllələdilər.Krupskaya xüsusi olaraq yoldaş Stalinin yanına getdi və bütün bunların nəticəsi o oldu ki. Mir Cəfər Bağırov isə kefinin kök vaxtlarında Kalinini «Keçisaqqal» deyə çağırırdı.. Mir Cəfər Bağırov birdən-birə gülümsədi: – Nədi. – Bu cür düşmənlər idi də. rast gələndə də məhbuslar bu adı ehtiramla çəkirdilər. – Hardandır? – Əsli Hadrutdandır. Mir Cəfər Bağırov çeşməyinin girdə şüşələri arxasından diqqətlə Komissara baxdı və sidq-ürəkdən təəccüb etdi.. çıxıb getdi işinin dalınca. – dedi. Indi həbs edilən xalq düşmənlərinin ifadəsində Mir Cəfər Bağırovun adına rast gəlmək olmurdu. 37–38 daha qurtarmışdı. bir nəfər xalq düşməni həbs edilib. daha Qəzənfər Musabəyov. onlar barədə qaldırılan cinayət işinin əsassız olduğunu yoldaş Mir Cəfər Bağırova çatdırmağı xahiş edirdilər. Bugünkü məlumat isə bir az başqa cürə idi. yox.Krupskaya ilə görüşüb söhbət etdi. Zivər xanım köhnə tanışları N. xalq düşməni kimi həbs olunub.. Hadrutda taunu yayan. Mir Cəfər Bağırov Sultan Məcidi sıxışdırmağa başladı.. Mir Cəfər Bağırov eləcə gülümsəyə-gülümsəyə o bir dəstə karandaşı yenə də iri əllərinin arasına alıb. Məktəb müdirinin qızının ad günündə. – dedi. arvadı Zivər xanımın vasitəsilə Moskvaya göndərdi.. – Kim çatdırıb? – Bu gün məktəb müdirinin özü zəng eləyib rayon partiya komitəsinə xəbər verib.. Sizi. söyüb məni?– soruşdu.. – Mir Cəfər Bağırov ayağa qalxıb kabinetdə var-gəl eləməyə başladı və bu adamın kobud cizgili sifətində bayaqkı təbəssümdən əsər-əlamət qalmamışdı. – Harada olub bu əhvalat? – Dünən axşam. Komissar tələsik: – Yox. Elə ki.. N.. bir-birinə sürtdü. özü indi Bakıda yaşayır. – dedi.. – Hadrutdan? – Bəli. bu sadəlövh qoca yoldaş Stalinə və Kalininə məktublar yazdı.. Sadəlövh qoca.. yaxud Sultan Məcid Əfəndiyev kimi tanınmış və nüfuzlu adamlar qalmamışdı. Komissar bu naqolay vəziyyəti hiss etdi və nəsə demək istədi. Kalinin öz canının hayında idi və imkan tapanda da.. amma cümləsini dəqiq qura bilmədi: – Sizlə.. – Sizin sağlığınıza içməkdən imtina edib. ailələri sürgünə göndərilmişdi.... tapmayanda da yoldaş Stalinə yaltaqlanırdı. yəni nə olsun ki. Kalininə ümid edirdi. onların hamısı cəzasına çatıb ləğv edilmişdi.

Mir Cəfər Abbasoviç. Mir Cəfər Abbasoviç. Mir Cəfər Bağırov heç vaxt özünü tənha hiss etmirdi. 148 . bağışlanmaq haqqında müraciət etməyə ixtiyarı yox idi. amma o xoş təsirdə bir nisgil var idi və həyətdəki alma bağının bir küncünə qısılıb hirsindən ağlayan o uşaq. kağızların arasından çıxırdı. Düzdü. söhbət indicə təriflədiyi adamdan getmirdi.. Firidun müəllim də..Bu dəfə karandaşların şaqqıltısı. Əlibaba müəllim də və Xıdır müəllimin özü də bir-bir evlərində yuxudan oyadılıb terrorçu kimi həbs olundu və ailələri bir daha o adamları görmədi. elə bil ki.. terrorçuları evinə yığır?– soruşdu. – Komissar məktəb müdirinin Mir Cəfər Bağırovla yerli olduğunu da qeyd etməyi lazım bildi (məlumat üçün bu kabinetə girməmişdən əvvəl burada adı çəkiləcək adamlarla bağlı bütün göstəriciləri öyrənirdi): – Əsli qubalıdır.. Mir Cəfər Abbasoviç? Famili Babazadədir. onların müdafiə olunmağa. eləcə də Beriyanın Azərbaycandakı şəxsi düşmənlərinin hamısı terrorçu kimi güllələnmişdi. Mir Cəfər Bağırov ayaq saxladı: – Nə? – Famili Babazadədir.. kimsə birdən-birə Mir Cəfər Bağırovun yadına düşür. amma hərdən uşaqlıq çağlarını xatırlayanda bütün içinə bir həsrət yayılırdı və illər keçdikcə bu həsrət də artırdı: o gözəl. Yoldaşlar onu çox yaxşı xarakterizə edirlər. Mir Cəfər Abbasoviç. eləcə də gözlənilmədən həmin adamın adı pırtlayıb bu cür qovluqların. – dedi. Məsələ burasında idi ki. ya gecə isə. – O kimdir? – Məktəb müdiri. Kələntər müəllim də. daha da bərkdən gəldi və hələ də özü ilə bağlı şübhələrdən yaxa qurtarmamış Komissar susub Mir Cəfər Bağırovun növbəti sualını gözlədi. Yenə birdən-birə o uzaq uşaqlıq çağları yada düşdü.. çünki əbədi bir keçmişdə qalmışdı.. Qəribə idi. Mir Cəfər Bağırovun orqanlarda işləyən yaxın silahdaşlarından biri – Atakişiyev. Komissar üçün hər şey aydın idi: məktəb müdiri terrorçu kimi güllələnməli idi. məktəb müdiri işləyir. Mir Cəfər Bağırov soruşdu: – Ələsgər Babazadə? – Bəli. neçənci hadisəydi ki. tabeliyində olan əməliyyat işçilərindən həmişə tələb edirdi: «– Dayte v priznaniyax kusoçek terrora. elə bil ki. – Komissar gözünü kağızdan çəkib Mir Cəfər Bağırova baxdı və başa düşdü ki. . Mir Cəfər Bağırov təzədən yazı mizinin arxasına keçdi və hər dəfə Komissarı üşüdən soyuq ifadə ilə: – O necə məktəb müdiridir ki. yoldaş Bağırov bu adamı tanıyır. 1 dekabr 1934-cü il qanununa görə terrorçuluqda təqsirləndirilən adamlar dərhal güllələnirdi. Mir Cəfər Bağırovun «Azneft»in rəhbərləri ilə hələ də müşavirə apardığı vaxt Ələsgər müəllim də. Komissar dərhal: – Düzdür. Həmin gecə saat bir ilə iki arası.» Mir Cəfər Bağırovun. «Qulliverin səyahəti» kitabının bütün bu illər ərzində unudulub getməmiş xoş təsirini yenidən hiss etdi.. axşam. o qayğısız uşaqlıq çağları bir də heç vaxt geri qayıtmayacaqdı. Iyirmi ilə yaxındır ki. Mir Cəfər Bağırovun gözlərinin qabağına gəldi.

idi!). o Şairin. Düzdü. Bu Bir Nəfərin danışığı dolaşıq idi. Azneftdə mühəndisdi. istədiyin vaxt əlini uzadıb toxunacağın ağacdan o qədər uzaqda idi ki. üzgözünün qanını silirdilər. həmin şübhəyə («Yalandan döyüblər ki. Bu kamera dünyadan. oxşar ensiz. Filosof və Dilçi. ağzı görünmürdü və o 149 . şəxsən yoldaş Stalinin əleyhinə birgə mübarizə apardıqları adamların adını tələb edirdilər və onları tanımadıqları. yerində uzanıb gözlərini çeşməyinin girdə şüşəsi arxasından tavana zilləyirdi.. onlara elə gəlirdi ki. Mir Cəfər Bağırova bu qədər oxşayan bir adam heç vaxt həqiqi məhbus ola bilməzdi. bu dərəcədə Mir Cəfər Bağırova oxşayır. Onlardan Sovet hökumətinin. Folklorçu. istədiyin vaxt başını qaldırıb baxa biləcəyin göydən. Istintaq isə hər gün. Bunun sövqtəbii bir səbəbi bəlkə də onda idi ki.. oxşar çənə. sözündən gah belə çıxırdı ki. yaxud Redaktorun. sifətlərinin quruluşu oxşar. amma onların hamısını birləşdirəcək bir məfhum var idi: xalq düşməni!) bu Bir Nəfərə kömək edirdilər. onun yanında sözünü. onun həqiqi məhbusluğuna inanmırdılar. kameradakılar Bir Nəfərə də kömək eləməyə çalışırdılar. onu taxtına uzadırdılar. Dramaturq idi. hər halda. o Dramaturqun. amma cod tüklü bığ. – Nəşriyyat müdiri idi. yəni hara istəsən gedə biləcəyin küçələrdən. gah belə çıxırdı ki. məhbuslar (??? – bu adamların hüquqi vəziyyəti müəyyən deyildi. bunun vasitəsilə bizdən söz alsınlar. Keşlə həbsxanasında gedən istintaq onun şəxsiyyətini tamam sındırmamışdı və kamera yoldaşlarının şübhəsini hiss edib bununla barışmışdı. kamerada bəraət almağa çalışmırdı.. partiya işçisidi. hərdən yersiz suallar versə də. Kitabxanaçı idi.») baxmayaraq. söhbətini kəsirdi. hətta oxşar girdə şüşəli çeşmək. təzədən kameraya gətiriləndən sonra da.. Qızıl Orduda siyasi işçidi (daha doğrusu. kameradakı adamlar (məhbuslar?!) gecə-gündüz hər hansı bir vaxt istintaqa çağırıla bilərdilər və çağırılırdılar da. görünür. gah da belə çıxırdı ki. bir də Bir Nəfər.9 «OLUM. Xosrov müəllim idi. Redaktor idi. Istintaq zamanı onu çox döyəndə. qalan on bir nəfər o Bir Nəfərə etibar etmirdi. elə bil ki. döşəməsinə. and-aman eləmirdi. amma gecə. Bir Nəfərin istintaq zamanı aldığı yaralar da onları inandırmaq üçündür.. buranın sement divarlarına. tavanına bir quyu ümidsizliyi hopmuşdu. Məktəb müdiri idi. ondan çəkinirdi.. o quyu o qədər dərin idi ki. Bir Nəfər sifətdən Mir Cəfər Bağırova oxşayırdı: eynilə bir boyda. onlar kim idi: məhbus? istintaq altında yatan? cinayətdə şübhələnən şəxs? şahid? – məlum deyildi.. dörd professor idi – Ədəbiyyatşünas. Mir Cəfər Bağırova qarşı qəsddə iştirak etdiklərini boyunlarına qoyurdular. YA ÖLÜM?» Bakının qərb tərəfində yerləşən Keşlə həbsxanasında bir kamerada on iki nəfər idi: Şair idi. Kitabxanaçının taleyini bölüşə bilməzdi. daima davam edirdi. Şair bu Bir Nəfəri kamerada ilk dəfə görəndə diksinmişdi və öz-özünə fikirləşmişdi ki. oxşar burun. daha doğrusu. sutka məfhumu yox idi. O Bir Nəfər çaşbaş danışsa da. hansı qurd ürəyi yemiş bunu tutub xalq düşməni kimi bu kameraya soxmağa cürət edib?. bilmədikləri adlardan ibarət siyahıların altına qol çəkməyə məcbur etmək istəyirdilər (və çəkdirirdilər!). çünki burada gün. bu ki. ya gündüz istintaqa çağrılıb.

kiməsə nəyisə başa salmaq üçün yox. elə bil. Məhbus var idi ki. Ələsgər müəllimin də. Xosrov müəllimin cinayət işi tələsik güllələnmiş o terrorçular dəstəsindən ayrı düşmüşdü və ümumiyyətlə. Cümşüdlünün hər gün gəlib məktəbdəki o «izhari-nifrət» 150 . Elə ki. Qəribədir. nəhayət ki. Amma bu kamerada da dünya kimi. bu quyu dibindən kənardakı həyatda – o yerdə ki. istintaqa aparırdılar. hətta belə bir dəli ümid var idi ki. Xıdır müəllimin də güllələndiyini. daha insan deyildilər. bunu təsdiq etmək üçün kameraya salınmışdın. bir tərəfdən boşalırdı. nəcisi şalvarını bulayırdı və onu qollarından yapışıb bağırda-bağırda. hətta ağlasığmaz. bu. ayağa qalxırdı. Firidun müəllim də. ya o dəstəni yadından çıxarmışdı. Xosrov müəllim hələ də istintaq altında idi. çünki sən xalq düşməni idin və sən bunu inkar etmək. – Yaşasın yoldaş Stalin! O kameradakı məhbuslar.. o terrorçu müəllimlərə lənətlər yağdırılmasını. bu. düzdü. çünki Xosrov müəllimin özünün o terrorçular dəstəsindən xəbəri yox idi. Xıdır müəllimin özü də həbs olunub terrorçu kimi tələsik güllələndikləri halda.. ürəyini boşaltmağa məqam tapırdı və bəlkə də ömründə dilinə gətirmədiyi ən pis küçə söyüşləri ilə keşikçilərə hücum edirdi və süpürləşə-süpürləşə üç-dörd nəfər köməkləşib onu kameradan çıxarırdı. bəlkə də azad edirdilər. qapı açılırdı. deməli. qurma yay ilə hərəkət edən mexanizmə çevrilirdi. heç olmasa. Firidun müəllimin də. dəhşət idi.quyunun dibindən başını qaldırıb lap ölənə qədər bağırsaydın da səni eşidən olmayacaqdı. Kələntər müəllim də. o qədər tutulan var idi ki. nəfəs almaq. heç bir əmr verilmirdi. bir tərəfdən dolur. Xosrov müəllim o yazıqlardan bir neçə saat əvvəl.. bu barədə heç nə demirdi və o zaman Xosrov müəllim üçün burada təəccüblü bir şey yox idi. bu o demək idi ki. – deyirdilər. Məhbus da var idi ki. yalnız familiya çağırılırdı və daha heç nə əlavə edilmirdi. ayağından yapışıb buraxmaq istəmirdi. Kələntər müəllimin də. Familiyanı çağırıb: – Şeyləri götür!– deyirdilərsə. deməli. doğrudan da. Əlibaba müəllim də. dinməz kameradan çıxırdı. istədiyin vaxt tramvaya minə bilərsən. tək həbs olunmuşdu və zəmanə elə zəmanə idi. familiyanı çağırıb heç nə əlavə etmirdilərsə. görünür. təqsirkar olmadığını deyirdi. istədiyin vaxt sahilə gedib dənizin səsinə qulaq asa bilərsən.. orada bəzən qəribə. hətta sidiyi. heç bir məntiqlə uyuşmayan hadisələr baş verirdi və o ağlasığmaz hadisələrdən biri də bu idi ki. Məhbus bunu bilirdi. elə bir dəhşət idi ki. hər halda. Əlibaba müəllimin də. quyunun o dibi də o dəhşətin yanında. məhbusu güllələnməyə aparırlar. məhbusu hara isə aparırdılar. Məhbus da var idi ki. Elə ki. ağlamaq. Bu kameradan. lal olurdu. familiyanı çağırıb: – Istintaqa. dinməz ayağa qalxırdı. Xosrov müəllim adi xalq düşməni idi. özünü yerə çırpırdı. amma insanlar kimi o məhbuslar da müxtəlif idilər. istədiyin vaxt suyu qızdırıb çimə bilərsən. kameradakı o biri məhbusların əlindən. elə bil. bax. söyürdü. həmin o Keşlə həbsxanasında yatdığı günlərdə məktəbdə dalbadal «izhari-nifrət» mitinqlərinin keçirilməsini. bir gəldi-gedərilik var idi. Ələsgər müəllim də. bir müddət susub (bəlkə hələ də nəyəsə ümid edib?!): – Mənim vicdanım təmizdir!– deyirdi. müstəntiq Ələkbərovun ya o güllələnmiş terrorçular dəstəsindən xəbəri yox idi. istintaq zamanı müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov Xosrov müəllimi terrorçu kimi ittiham etmirdi. inildəmək üçün yararlı bir yer idi. qışqırırdı. sürüyə-sürüyə kameradan çıxarırdılar.

Folklorçu da. «dünən»siz.. işgəncə vermişdilər ki. bəlkə qəddar pantürkist idi (bəlkə elə hamısından idi?) və bunları boynuna almaq istəmirdi?– elə bil. o qədim əlyazmalarını yandırmasını bilmirdi. həmişə on üç məhbus olurdu (bu kameranın norması belə idi) və dünənə kimi («dünən» məfhumu bu kamerada «bu gün» və «sabah» məfhumları kimi. familiyasını çağırdılar və daha heç nə demədilər. onu ifşa etməsini. o Bir Nəfər də cırıltısına heç cürə alışa bilmədikləri bir nigarançılıqla qapıya tərəf baxdılar: indi kimin familiyasını çağıracaqdılar və familiyadan sonra nə deyəcəkdilər (deyəcəkdilərmi?)? Amma heç kimin familini çağırmadılar.. Qapı açıldı və Şair də. 151 . Ədəbiyyatşünasa. sonra bu kameraya gətirmişdilər və o adamı o qədər döymuşdülər. amma o bədbəxt oğlunu ayaqlarından tutub sürüyə-sürüyə apardılar.) bu kamerada da on üç məhbus var idi. «bu gün»süz və «sabah»sız idi. Kamerada. Ədəbiyyatşünas da. Kameraya on üçüncü yeni məhbusu gətirəcəkdilər və kamera heç zaman qurtarmaq bilməyən bir ümidlə o on üçüncü məhbusu gözləyirdi – o on üçüncü məhbus bu quyu dibindən kənardakı o uzaq həyatdan nəsə yeni bir xəbər gətirə bilərdi. Nəşriyyat müdirinə. qəzet kimi bir şey idi və gətirəcəyi xəbərlər saysız-hesabsız məhkəmə iclaslarından. sonra təzədən Dramaturqa baxdı və qançır olub şişmiş göz qapaqlarının altından gülümsədi. Filosof da. o quyunun dibində nəsə kiçicik bir nur səpələyən işıqdan da bəhs edə bilərdi. iki nəfər keşikçi on üçüncü yeni məhbusu qollarından tutub sürüyə-sürüyə bir kisə torpaq kimi kameranın ortasında sementin üstünə atdılar və həmin cırıltıyla da qapını örtdülər. kamerada qalmaq istəyirdi... yaxınlaşıb onu qaldırmaq. Folklorçuya.) elə bil ki. o on üçüncü məhbus da həmişə kameraya gətirilən axırıncı dustaq olurdu. o məhbus isə özünü yerə atdı. hər dəfə kameraya salınan o on üçüncü məhbus (adamlar dövrə vururdu.mitinqlərində iştirak etməsini. qurtarmaq bilməyən xalq düşmənlərini ifşa edən yığıncaqlardan. Kitabxanaçı da. yaxud maskalanmış müsavatçı idi.. Filosofa. dırnaqları ilə kameranın sement döşəməsini qaşıyıb. böyük yazıçı. Məktəb müdirinə. böyük alim. Dramaturqa. tamam şərti idi. «izhari-nifrət» mitinqlərindən savayı. amma dünən gecə on üçüncü o məhbusu – xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri idi və istintaq zamanı qışqırmaqdan səsi batmışdı. Redaktora. Xosrov müəllim də. Dilçi də. Arzunun hər gün xitabət kürsüsünə qalxıb Ələsgər müəllimin iç üzünü açmasını. dəyişirdi. əslində. ona kömək eləmək istəyən Şairə. heç inildəməyə də halı yox idi. qıfılını çəkib bağladılar və addımlarının əks-sədası həbsxananın dəhlizindən bütün kameralara yayıla-yayıla getdilər. əvvəlcə istintaqa aparıb. Dilçiyə. Xosrov müəllimə və o Bir Nəfərə baxdı. Dramaturq da. Məktəb müdiri də. Nəşriyyat müdiri də. – ingilis casusu idi? yoxsa buxarinçi idi? bəlkə trotskiçi. özü də pis apardılar. Kitabxanaçıya.. Redaktor da. qabaqcıl təsərrüfatçı sayılan və sayı tükənməyən. dünənə qədər rəhbər sayılan. burada zaman vahidi eyni idi.. görünür. nədənsə yapışmaq. O on üçüncü məhbusu. batmış səsiylə çığıra-çığıra.. atasının zirzəmidə gizlətdiyi o kitabları tapıb əşyayi-dəlil kimi «Pavlik Morozovçular dəstəsi»nə təhvil verməsini və bütün dəstə üzvləri ilə birlikdə vaxtıyla Əvəz bəyin bağışladığı o kitabları.

Danimarkadakı Elsioner qəsrindən tutub gətirib bura atmışdılar. əsl familiyası. gecə yatanda qollarını geniş açan Gülzarı da – hər şeyi unutmaq.. bəs yerdə qalan o saysız-hesabsız xalq düşmənlərini ifşa etməyə necə vaxt tapırlar? – Hə. Belə bir son istənilməzmi?. dörd yaşlı Aslanı da.. – deyirdi. ölmək... iki yaşlı Azəri də. elə bil ki. orta əsrlərdən. Nəşriyyat müdirinə..Bu adamın sifəti elə bir gündə idi ki. təkcə bir onun barəsində bu qədər məlumat toplayırlar.. Şuşaya gedən o faytonun ardınca bir dolu parç su atan Şirini də... yumruğun altında yadlaşmışdı. elə bil ki.. Şair onu tanıdı və həyəcanla: – Hamletdir!.. amma bu sifət həm tanış idi. Folklorçuya. Və bir müddətdən sonra. sonra hər biri kiçicik bir çəllək kimi ətli barmaqlarını bir-bir mizin üstündə oynada-oynada soruşurdu: – Hadrutda rus dilində ərizələr yazmağını boynuna alırsan? Müstəntiq Ələkbərov Xosrov müəllimin bütün tərcümeyi-halına bələd idi və Xosrov müəllim təəccüb edirdi ki. Yer üzündən qaldırmaq. Kitabxanaçıya.. yaranmışların nəsibi olan minlərlə əzabları bir yuxu ilə bitirmək. tavanını da dəlib keçəcək bir səslə Cəfər Cabbarlının tərcüməsində öz şah monoloqunu söyləməyə başladı: – Olum. boynuna alırsan də ki. Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov tez-tez ətli dodaqlarını yalayırdı və istintaq otağında kiçik yazı mizinin üstündəki elektrik lampasının işığını düz Xosrov müəllimin gözlərinin içinə salıb: – Deməli. doğrudan da.. uymaq. onu tanımaq mümkün deyildi. hətta sement döşəməsini. o tonqalı da.. ya ölüm. Dilçiyə.. amma buna baxmayaraq. bütün həyatını. . yalnız Hamletə qulaq asmaq. Ədəbiyyatşünasa. onun şişib qançır-qançır göyərmiş simasına. Hamlet o kamerada o monoloqu söylədikcə. hər şeyi – altı yaşlı Cəfəri də. yenə də bir-bir Şairə. yox idi. yalnız Hamletin o monoloqu ilə yaşamaq istəyirdi. bir şövq gəldi və o ayağa qalxmaq istədi. Hamletdir!. belə. Filosofa. Xosrov müəllim heç cürə özü ilə bacarmırdı. Budur məsələ! Hankı daha şərəflidir? Düşmən qəzanın bu ağır toqaqlarına dayanmaq və ya fəna silabinin coşğun dalğalarına qarşı qoyub onu qorutmaq. əzmək.. çox ah-nalələr eşitmiş o kameranın belə yəqin ki. Məktəb müdirinə. unutmaq istəyirdi. elə bil ki... yerində dizlərinin üstündə oturdu. – Hamletdir! Yavaş olun! Yavaş qaldırın! Bu. yenə də müstəntiq Ələkbərovla üz-üzə gətirirdi.. Bakının qərb hissəsindəki Keşlə həbsxanasının o kamerasında hamının yadından çıxdı. nə də Xıdır müəllimlər. amma Xosrov müəllim heç nəyi unuda bilmirdi və fikir dəli bir ehtirasla onu istintaqda keçirdiyi saatlara çəkirdi. dünyada nə Əflatun müəllimlər. bu adama elə bil ki. o on üçüncü məhbusu. həm də təpiyin. Redaktora. bütün taleyini yadından çıxarmaq istəyirdi. divarlarına həmişəlik hopacaq. bütün dünyanı. bu adamlar ki. Dramaturqa. Bu kameradakılar da o on üçüncü məhbusu yalnız indi tanıdı. amma ayağa qalxa bilmədi. hardansa bir qüvvə.. birdən-birə bir işıq gəldi və Hamlet çox məhbuslar görmüş. Xosrov müəllimə və o Bir Nəfərə – tamaşaçılarına baxdı. yalnız Hamlet var idi. bu qədər. Azərbaycanda bütün xalqın sevə-sevə Hamlet adlandırdığı (səhnədə Hamletin unudulmaz surətini yaratdığı üçün) o artistin əsl adı. Hamlet yerində dikəldi. Qəlbin iztirablarını. o ölü xoruzu da. – qışqırdı. Hadrutda rus dilində ərizələr yazırdın? 152 .

Xosrov müəllim udqunurdu, gur işığa görə heç nə görməyən gözlərini yumurdu, yenə udqunurdu, uzun hülqumu nazik boğazında enib-qalxırdı, başı ilə dediklərini təsdiq edə-edə: – Yazırdım... – deyirdi. Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov Xosrov müəllimin bu etirafından ləzzət alırdı, ətli dodaqlarını yalaya-yalaya, üçqat buxağını qaşıya-qaşıya bərayi-ehtiyat bir də soruşurdu: – Deməli, yazırdın? – Yazırdım... – Kimə yazırdın? – Camaat gəlib xahiş edirdi, mən də yazırdım... – Yox, yox, bir dəqiqə!.. – Müstəntiq Ələkbərov ətir iyi verən yumşaq və ətli barmağını Xosrov müəllimin uzun burnunun qabağında saxlayırdı. – Bir dəqiqə dayan!.. Bilirsən ki, məni azdırmaq mümkün deyil! Mən Ələkbərovam, başa düşdün? Müstəntiq Ələkbərov! Başa düşdün, yoxsa yox?! – Və müstəntiq Ələkbərov qadın kimi gülürdü. – Mən səndən soruşuram ki, o ərizələri kimin adına yazırdın? Sualıma cavab ver! – Rəhbərlərin adına... Müstəntiq Ələkbərov ciddiləşirdi və elə bil ki, bir sıçrayışla qarşısındakını məhv edəcəkdi, soruşurdu: – Buxarinin adına yazırdın? – Nə bilim?.. – Hə, yoxsa yox? – Bəlkə də... – Bəlkəni əkiblər, əvəzinə noxud bitib! – Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov çiyinlərini ata-ata gülürdü.– «Bəlkə» olmaz! Hə, yoxsa yox?! Cavab ver! – Ola bilər! – Deməli, hə! Rıkovun da adına ərizə yazırdın? – Rıkov Xalq Komissarları Sovetinin sədri idi də... – Aha! Deməli, yazırdın! – Camaat xahiş edirdi... Hərənin bir dərdi-səri var idi... Xahiş edirdilər, mən də hökumətin sədrinə yazırdım də... – Bax, belə... Gör nə açılır iç üzün sənin? Adamı belə danışdırarlar! Müstəntiq Ələkbərovdan heç nə gizlətmək mümkün deyil!.. Deməli, Buxarindən, Rıkovdan kömək istəyirdin, hə? Zəhmətkeşlər arasında təbliğat aparırdın ki, Buxarin, Rıkov sizə kömək edəcək, hə? Cavab ver, hə? Xosrov müəllim susurdu, arıq boğazının uzun hülqumu enib-qalxırdı, birdən deyirdi: – Axı... Axı, yoldaş Stalinin də adına ərizələr yazırdım! Ən çox yoldaş Stalinin adına yazırdım! Yoldaş Stalinin adı hər dəfə belə anlarda Keşlə həbsxanasındakı o istintaq otağına gərgin bir sükut gətirirdi və o sükut içində Xosrov müəllim müstəntiq Ələkbərovun mütəkkə kimi yoğun bədənində ürəyinin, elə bil ki, birdən-birə narahat döyüntüsünü eşidirdi. O sükut davam edirdi, müstəntiq Ələkbərov nə deyəcəyini bilmirdi və qəflətən Xosrov müəllimin üzünə tüpürürdü.. – Əclaf oğlu, əclaf! Məni provakasiyaya çəkmək istəyirsən?!

153

O bir lopa tüpürcək Xosrov müəllimin üzündən süzülüb dizlərinə qoyduğu əlinin üstünə tökülürdü... – Ölmək... Uymaq... Uymaq?.. Bəlkə də röyalar görmək? Budur, işdə məsələnin çətin yeri... Həyatın boranları keçdikdən sonra bu ölüm yuxusunda biz nələr görəcəyik? Budur yolun keçidini kəsdirən, budur bizi uzun həyatın sürüntülərinə məcbur edən!.. Buna görədir ki, fəlakət bu qədər sürəklidir... O fəlakət, elə bil ki, Hamleti yenidən titrətdi və eyni zamanda, Hamletə daxili bir güc gəldi, Hamlet yerindən tərpəndi, dırnaqları gömgöy qançır bağlamış yalın ayaqlarını kameranın sement döşəməsinə qoydu, taxtın üstündən qalxdı və o dəm Hamletin sifətindəki o yaralar görünmürdü, o dəm gözlərinə gəlmiş işıq sifətinə yayılmışdı və həmin işıqlı gözləri ilə bir-bir Şairə, Dramaturqa, Ədəbiyyatşünasa, Folklorçuya, Filosofa, Dilçiyə, Nəşriyyat müdirinə, Məktəb müdirinə, Kitabxanaçıya, Redaktora, Xosrov müəllimə və o Bir Nəfərə baxdı, Hamletin o işıqlı gözləri elə bil ki, o quyunun dibində o adamların ürəyinə ilıq, hətta isti bir şüa saçdı, eyni zamanda, o ürəkləri qəhərlə doldurdu, o qəhər onların boğazına pərçim olub qaldı. – Yoxsa dünyanın bu zülm fəsadına, hökmranların təkəbbürünə, güclülərin təhqirinə qaytarılmış, tapdanmış bir eşqin acı iztirablarına, qanunların boşluğuna, hakimlərin utanmazlığına, rəzillərin xidmətlərinə qarşı coşan nifrətlərə kim dayanmaq istərdi? Halbuki bir xəncər bizi bunların hamısından əbədilik qurtara bilər!.. ... Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov ətli dodaqlarını yalayırdı, üçqat buxağını qaşıyırdı və ətli barmaqları ilə kiçik yazı mizinin üstündə qarşısına qoyduğu kitabı vərəqləyirdi. Bu, Veniamin Kaverinin «Konets xazı» kitabı idi, Xosrov müəllimi evdən aparanda axtarış zamanı Hadrutdan (həyatının Hadrut parçasından!) o yeganə yadigarı müsadirə etmişdilər və indi istintaq zamanı həmin kitab onun əksinqilabi fəaliyyəti ilə bağlı əşyayi-dəlil idi. – Deməli, belə... Bu kitab sənindir, hə? – Bəli... – Əlbəttə, sənindir!.. Bunu necə danasan. Hə? – Mən danmıram ki... – Dana da bilməzsən! – Bəli... Mənimdir, mənim kitabımdır, danmıram... – Istintaqa kömək eləmək istəyirsən, ona görə danmırsan? Xeyr!.. – Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov ətir iyi verən barmağını Xosrov müəllimin gözlərinin qabağına gətirib hədələyirdi. – Xeyr! Ona görə boynuna alırsan ki, başqa əlacın yoxdur!.. Müstəntiq Ələkbərov səni divara dirəyib!.. Oxumusan bu kitabı? – Bəli... – Neçə dəfə oxumusan? – Bir dəfə... – Düzünü de! – Düzünü deyirəm də... – Sən dedin, müstəntiq Ələkbərov da inandı, hə? Cəmi bir dəfə oxumusan, hə? – Bəli... – Danmaq istəyirsən, hə? Istintaqı səhv yola yönəltmək istəyirsən? Baxarıq!.. Hardandı səndə bu kitab?

154

– Bağışlayıblar... – Kim bağışlayıb? – Professor Zilber... Bu kitab onun qardaşının kitabıdır... Professor Zilber Hadrutda bağışlayıb mənə... – Yəhudidir? – Bilmirəm... – Deməli, bilmirsən, hə?.. Yaxşı... «Çeloveku uvidevşeqo i perejivşeqo ad.» Bunu sənə yazıb də? – Bəli... – Bu yazını da ki, sən oxumusan? – Hansı yazını? – «Çeloveku uvidevşeqo i perejivşeqo ad.» – Əlbəttə, oxumuşam... – Bax, belə!.. Deməli, xalq sosializm qurur, amma sən cəhənnəmdə yaşayırsan də?! Sovet Ittifaqı, Sovet Azərbaycanı sənin üçün cəhənnəmdir, hə? Cavab ver, tez cavab ver! Hə, yoxsa, yox? Fikirləşmə! Cavab ver! – Yox... O vaxt Hadrutda taun epidemiyası var idi... – Bəlkə elə yəhudilərə qoşulub o epidemiyanı sən özün yaymısan Hadrutda, hə? – O adam Hadrutu taundan qurtardı... – Xosrov müəllim bu sözləri söyləyəndə professor Zilberin sifəti gözlərinin qabağına gəldi, elə bil ki, professor Zilber yenə də Hadrut xəstəxanasında olduğu kimi, gəlib Xosrov müəllimin çarpayısının kənarında oturmuşdu... Müstəntiq Ələkbərov mizin üstündəki elektrik lampasının işığını Xosrov müəllimin gözlərinə salmışdı, amma Xosrov müəllim bu dəm o Keşlə həbsxanasının istintaq otağında o gur işıqla yox, professor Zilberlə üz-üzə oturmuşdu və professor Zilber yenə də tauna qarşı mübarizə aparırdı, çünki professor Zilber səhv etmişdi, professor Zilber elə bilirdi ki, tauna qalib gəlib, amma taun davam edirdi... Və Xosrov müəllimin xəbəri yox idi ki, professor Zilber də xalq düşməni kimi həbs olunub, xəbəri yox idi ki, bu – artıq professor Zilberin Hadrutdan sonrakı həyatında ikinci həbsdir: birinci dəfə 1934-də həbs edildi, ikinci dəfə (yəni indi...) yaz-yay gənə ensefalitinin virusunu kəşf etdikdən sonra həbs edildi və sonralar – 1940-cı ildə hələ bir dəfə də həbs ediləcəkdi... Əlbəttə, Xosrov müəllim falabaxan deyildi və bütün bunlardan xəbərsiz idi. Xosrov müəllim bilmirdi, amma müstəntiq Ələkbərov professor Zilberin xalq düşməni kimi həbs olunduğunu bilirdi və dilini qalın dodaqlarına çəkə-çəkə: – Elə bilirsən heç nədən xəbərimiz yoxdur?.. – deyirdi. – Neçə dəfə oxumusan bu kitabı, boynuna al?! Neçə dəfə?.. – Bir dəfə oxumuşam... Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov yenə bir an susurdu və yenə də birdən-birə Xosrov müəllimin üzünə tüpürürdü: – Əclaf oğlu, əclaf! Istintaqı azdırmaq istəyirsən? Svoloç!.. Xosrov müəllimin sifəti elə bil ki, zibil yeşiyi idi, müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov hirslənib tüpürmək istəyəndə, ora tüpürürdü. – Acı həyatın ağır cəbrini nifrət və göz yaşlarıyla kim daşımaq istərdi? Yalnız bir qorxu... Orada nə olacaqdır?.. Orada... O bilinməz vadidə ki, oradan bu vaxta

155

qədər kimsə qayıtmamışdır... Iradə sarsılır və bizi bilinməz bir aləmə atılmaqdansa acı iztirablara dayanmağa məcbur edir. Qorxaq fikrin müdhiş etirafı, qəti bir iradənin iti boyası, təfəkküratın zülmətinə qarşı solur. Düşündükcə tələsik həyəcanların cəsarəti sönür... Fikir işə keçməyir... Sus, Ofeliya! Gözəl pəri, öz dualarında mənim də günahlarımı xatırlat... Artist məhbus idi, tamaşaçılar məhbus idi, yalnız Şekspir bütün dövrlərin Şekspiri idi, Şekspir əbədi bir azadlıq içində idi, onun üçün keçilməz divar, aşılmaz sərhəd yox idi və müstəntiq ələkbərovların tüpürcəkləri arasından da, Hamletin bədənindəki o qançırların gömgöylüyü içində də Şekspir o quyunun dibinə gəlib çıxa bilirdi... Sonra Hamlet gülümsədi, gülümsəyə-gülümsəyə yerində səndirlədi, amma yıxılmadı, özünü saxlaya bildi, əlini uzadıb, guya ki, tamaşaçılardan bir dəstə gül aldı, o gül dəstəsini iylədi, sinəsinə sıxdı və dedi: – Bu, mənim səhnədə aldığım sonuncu gül dəstəsidir!.. Hamlet yerinə tərəf addım atmaq istəyəndə dizi büküldü, üzü üstə sementin üstünə yıxıldı, burnu, dodaqları partladı, qan ağzının suyuna qarışıb sementə yayıldı. Şair cəld onun qolundan tutub qaldırdı və Hamlet bu cavan Şairə baxa-baxa, elə bil ki, o monoloqunun davamını söylədi: – Əlini məndən çək, zavallı!.. Məgər sən mənim kim olduğunu bilmirsənmi? Mən xalqın düşməniyəm, mən terrorçuyam, mən casusam!.. Əlini çək, yoxsa bir xəstəlik kimi, sənə də yoluxar!.. Əlini çək, Şair!.. Ah, zavallı!.. Yoxsa artıq sənə də yoluxub bu xəstəlik?.. Hamletin gözündəki o işıq artıq Danimarka şahzadəsinin yox, qızdırmalı xəstə bir təfəkkürün işıltısı idi. Şair, Hamleti öz yerində uzatdı. Elə bir sükut çökdü ki, Keşlə həbsxanasındakı o kamerada heç zaman belə bir sükut olmamışdı. Nə qədər keçdi? Bir saat? Üç saat? Beş saat? Sonra qapının qıfılı yenə də cingildədi, qapı yenə də cırıldadı və Hamletin familiyasını çağırdılar, daha heç nə əlavə etmədilər. Hamletin durub getməyə taqəti yox idi, iki keşikçi onun qoltuğundan yapışdı və ayaqları sementin üstü ilə sürünə-sürünə Hamleti apardılar. Hamlet bir kəlmə də söz demədi, sonuncu tamaşaçıları ilə vidalaşmadı. Bəlkə də Hamlet heç bilmirdi ki, hara gedir... Yenə qapı cırıldadı, qıfıl bağlandı. O kameraya yenə sükut çökdü və həmin sükut içində Filosof pıçıldadı: – Görəsən, Lenin sağ qalsaydı, indi onu da həbs edərdilər?.. Bu pıçıltını kameradakıların hamısı eşitdi, amma daha heç kim qorxmadı; qorxmadı ki, bu pıçıltını keşikçilər də eşidər... Və ömrünü marksizmə həsr etmiş Filosofun aylardan bəri Keşlə həbsxanasındakı o kamerada hovlanmış qızdırmalı zehni dəqiq cizgilərlə, aydın rənglərlə Marksın, Engelsin simasını onun gözlərinin qarşısında canlandırdı və Filosofa elə gəldi ki, Marks da, Engels də, onunla birlikdə Keşlə həbsxanasındakı o kamerada məhbusdur, yəni tamamilə hüquqsuz, dünyanın hər hansı bir qanunqaydasından kənar edilmiş, tamam bir ümidsizlik və kimsəsizlik içində olan məxluqdur, Marksa, Engelsə də Hamletə verdikləri kimi, işgəncə verirlər – dişlərini

156

sındırırlar, dırnaqlarının altına iynə yeridirlər, təpiklə vurub qabırğalarını sındırırlar, partlamış dodaqlarının qanı saqqallarından süzülüb axır... Müstəntiq Məmmədağa Ələkbərov Marksın, Engelsin də üzünə tüpürür, onlardan da tələb edir ki, yapon-alman casusları olduqlarını boyunlarına alsınlar, trotskiçi, pantürkist, müsavatçı olduqlarını, yoldaş Mir Cəfər Bağırovu öldürmək istədiklərini, bilavasitə yoldaş Stalinə qarşı çevrilmiş terrorçu sui-qəsddə iştirak etdiklərini boyunlarına alsınlar... və Filosofun qızdırmalı zehni qızmar bir günəş altında Karl Marksı, Fridrix Engelsi ağappaq əhəng çəkilmiş daş bir hasarın qarşısında gördü, ikisinin də kürəyi o ağappaq hasara söykənmişdi, ağappaq köynəkləri cırılmışdı və çılpaq sinələri güllə gözləyirdi, Filosof tüfəngləri görmürdü, amma bilirdi ki, o çılpaq sinələrə tüfənglər tuşlanıb... və Filosof o görünməyən tüfənglərin sahiblərinə qışqırmaq istəyirdi ki, bunlar Marksdır, Engelsdir, bunları güllələmək olmaz, bunları güllələməyin, amma səsini çıxara bilmirdi, qorxurdu: tutub özünü güllələyərdilər... və atəş açılmazdan əvvəl Marks da, Engels də sinələrini daha da irəli verdilər, son güclərini toplayıb əllərini irəli uzatdılar: «– Yaşasın yoldaş Stalin!..» qışqırdılar... yaşasın yoldaş Stalin!.. yaşasın yoldaş Stalin!.. yaşasın yoldaş Stalin!.. yaşasın yoldaş Stalin!.. ....... ....... sonra o görünməz tüfənglərin tətiyi çəkildi, Marksın da, Engelsin də sinəsindən qan fışqırdı... sonra Marks da, Engels də yox oldu, görünməz oldu... və o ağappaq daş divardakı iri qan ləkələri qızmar günəş altında qıpqırmızı parıldadı... Və həmin gecə Xosrov müəllim heç vaxt yuxusuna girməyən bir adamı Keşlə həbsxanasındakı o kamerada yuxuda gördü. Xosrov müəllim bütün ömründə Mir Cəfər Bağırovu cəmi bir dəfə görmüşdü: 1935-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasda; raykomdan Cümşüdlü məktəbə üç dəvətnamə göndərmişdi və Ələsgər müəllim o dəvətnamələrdən birini Xosrov müəllimə verməyi məsləhət bilmişdi. O, iclasda böyük zalın axırıncı cərgəsində oturmuşdu, Mir Cəfər Bağırov isə səhnədəki rəyasət heyətində əyləşmişdi, amma tez-tez qəzetlərdə, jurnallarda şəklini gördüyü üçün Azərbaycanda hamıya elə gəlirdi ki, Mir Cəfər Bağırovu yaxından görüb. Və Keşlə həbsxanasındakı həmin gecə Xosrov müəllim Mir Cəfər Bağırovu yuxusunda gördü: Mir Cəfər Bağırovun sifəti bir zülmət içindən, elə bil ki, dərin, çox dərin bir quyunun dibindən çıxdı, sürətlə yaxınlaşdı və o sifət Xosrov müəllimin qarşısında dayandı. Xosrov müəllim bu sifətə baxdı, girdə çeşmək şüşələrinin arxasından ona zillənmiş o gözlərə baxdı və elə yuxunun içində Xosrov müəllimin bütün bədənini soyuq bir tər bürüdü, çünki Mir Cəfər Bağırovun girdə çeşmək şüşələrinin arxasından zillənmiş gözlərində on il bundan əvvəl Hadrutun dörd

157

kilometrliyində yanan o tonqalın şöləsi var idi və o şölə taun saçırdı. Xosrov müəllim əllərini irəli tutub, üzünü kənara çevirib o taundan qorunmaq istəyirdi, qaçmaq istəyirdi, amma üzünü hara çevirirdisə də, əllərini nə qədər irəli uzadıb itələmək, özündən uzaqlaşdırmaq istəyirdisə də, girdə çeşmək şüşələrinin arxasından zillənmiş o gözlər ondan əl çəkmirdi, o gözlərin saçdığı taun qapqara mazut kimi Xosrov müəllimin sifətinə, yaxasına yayılırdı və bu zaman uzaqdan elə bil ki, diridiri o tonqalda yanan altı yaşlı Cəfərin, dörd yaşlı Aslanın, iki yaşlı Azərin qışqırtısı eşidildi və o qışqırtını eşidən Şirin də tonqalda yana-yana canavar kimi uladı... – Sən taunsan! Taunsan! Taunsan! Taunsan! Sən taunsan! – Xosrov müəllim o gecəyarısı Keşlə həbsxanasındakı o kamerada o Bir Nəfərin yaxasından yapışıb silkələyirdi və var gücü ilə bağırırdı, o Bir Nəfəri – Mir Cəfər Bağırovu didib dağıtmaq, parçalamaq istəyirdi: – Taun! Taun! Sən taunsan! Taun! Beləcə qeyri-insani cığırtıyla yuxudan oyadılmış o Bir Nəfərin, elə bil ki, səsi batmışdı, bir söz deyə bilmirdi, yaxasını Xosrov müəllimin qaxac, taxta kimi qupquru əllərindən qurtara bilmirdi və az qalırdı boğulsun. – Taun! Taun! Taun! – Xosrov müəllim dəli kimi qışqırırdı. Yuxudan oyanıb özünü yetirmiş Şair, Xosrov müəllimi qucaqladı, Xosrov müəllimi kənara çəkməyə çalışdı, amma cavan Şairin buna gücü çatmırdı, Xosrov müəllim isə heç cürə özünə gələ bilmirdi və soyuq tər axan nazik boğazının damarları şişə-şişə həmin qeyri-insani səslə qışqırırdı: – Taun!.. Taun!.. Taun!.. Xosrov müəllim Bir Nəfəri boğmaq, öldürmək istəyirdi, Şair onunla bacara bilmirdi, sonra Filosof, Redaktor köməyə gəldi və üçü bir yerdə Bir Nəfərin yaxasını Xosrov müəllimin əlindən aldı, Xosrov müəllimi çəkə-çəkə yerinə gətirdi. Xosrov müəllim tövşüyürdü, ürəyi elə çırpınırdı, elə bil, doğrudan da, indicə sinəsini deşib çıxacaqdı və Xosrov müəllim yavaş-yavaş özünə gəlirdi. Yerindən necə qalxmışdı, o Bir Nəfəri Mir Cəfər Bağırov bilib üstünə necə getmişdi?– yadında deyildi... Sonra kameraya sakitlik çökdü və o sakitlik içində birdən-birə o Bir Nəfər uşaq kimi hönkürə-hönkürə ağlamağa başladı. – Bəs SIZ məndən nə istəyirsiniz? SIZ, SIZ axı, SIZ niyə məni incidirsiz?.. Sonra günlərin bir günündə yenə qapının qıfılı cingildədi, qapı yenə cırıldayacırıldaya açıldı, Xosrov müəllimin familiyasını çağırdılar və: – Şeyləri götür, – dedilər, Xosrov müəllimi təxribatçılıqda təqsirləndirib ona on il həbs cəzası kəsdilər, Sibirə, Tomsk vilayətinin Kolpaşevo rayonuna, vaxtilə yoldaş Stalinin sürgün olunduğu Narıma göndərdilər. Iosif Vissarionoviç Stalin inqilabdan əvvəl Narımda sürgündə olmuşdu, indi isə Iosif Vissarionoviç Stalinin tutduğu adamları Narıma göndərirdilər. I. V. Stalini 1912-ci ilin yayında Peterburqda həbs edib iyulun axırlarında siyasi dustaq kimi «Kolpaşeve» gəmisi ilə Tomsk şəhərindən Narıma göndərmişdilər. O zaman Tomskda polis idarəsi «Iosif Vissarionoviç Cuqaşvilinin 1912-ci il iyun ayının 8-dən etibarən, açıq polis nəzarəti altında 3 il müddətində Narıma sürgün edilməsi haqqında» yeni bir gizli iş açmışdı. Yoldaş Stalin kəndli Yakov Aqafonoviç Alekseyevin Poloy gölünün sahilindəki balaca taxta evində yaşadı və elə həmin il sentyabrın 1-də Tümenə gedən gəmi ilə Narımdan qaçdı.

158

mən buxarinçiyəm.. Bəs. Xosrov müəllimin Narımda gördüyü ilk tanış adam Qırmızı Yaqub oldu. terrorçu və casus kimi güllələnmişdilər. Bu adam heç arıqlamamışdı.. Xosrov müəllim əsgi-üsgü ilə yumaq kimi qalın sarınmış əllərini əllərinə vuravura yerində hərəkət edən Qırmızı Yaquba baxdı.Yoldaş Stalindən başqa da bir çox bolşeviklər Narımda sürgündə olmuşdular və yoldaş Stalin o bolşeviklərin köməyi ilə qaçmışdı. tatar. çeçen. Sibir nədir ki. bir-birilərinə bənzəyirdilər. xasiyyətcə də. Qırmızı Yaqubu da o Ob çayının sahilində Məmmədağa Ələkbərov müsəlman qaydası ilə torpağa tapşırdı və başqa azərbaycanlı. O uzaq Sibir torpağında Xosrov müəllimin çox gözlənilməz görüşləri oldu. Məmmədağa Ələkbərovu müşahidə edirdi. tauna qalib gəlmişik. amma hərdən Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki. Böyük Oktyabr inqilabının qələbəsindən sonra yüksək partiya və dövlət işlərində işləmiş və 1937-38-ci illərdə xalq düşməni. Buxarinçi nə eləyir?. Məmmədağa Ələkbərov sürgündə ölən müsəlman dustaqların dəfnində mollalıq edirdi və belə bir xidmətə görə hər dustaq öz yemək payından kəsib Məmmədağa Ələkbərova verirdi. Qırmızı Yaqub qırx beş dərəcə şaxtada üz-gözünü bürümüş əsgi-üsgünün altından güclə eşidilən səsiylə: – Dedilər ki. elə bil ki. şaxtanın içində Qırmızı Yaqubla yox. tanımadımı? – Xosrov müəllim bunu bilmədi və özü də bu barədə heç nə demədi və heç nə soruşmadı. diqqətlə baxanda. onlara.. amma o gözlənilməz görüşlərdən ən unudulmazı 1947-ci ilin yay günlərindən birində Ob çayının (Iosif Vissarionoviç Stalin 1912-ci ilin sentyabrında qayığa minib bu çayla sürgündən qaçmışdı) sahilində baş verdi: Xosrov müəllim Tümen vilayətindən gətirilən siyasi dustaqların arasında Məmmədağa Ələkbərovu gördü. guya. hətta Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki.. Bu sual sonralar da Xosrov müəllimin yadından çıxmırdı. heç nə demədi. xarici görkəm etibarilə və yəqin ki. biz səninnən taun görmüşük.. ləzgi.... – dedi. belinə 15 il basıb Sibirə göndərirlər?. Lenin öləndən sonra altı il Sovet hökumətinə başçılıq etmiş Aleksey Ivanoviç Rıkov. Nə eləyir ki. Sibirə necə gəlib çıxıb?. 159 . özü özü ilə danışdı: – Yəni qalib dəldiz tauna?. məllim.. bu adam da siyasi dustaq idi. sonra. 1899-cu ildən partiyanın üzvü Aleksandr Vasilyeviç Şotman. o buzun. o uzaq Sibir torpağında. Eybi yox.... amma nəsə başqa bir iy gəlirdi və Xosrov müəllim heç cürə müəyyən edə bilmirdi ki. bu adamla Mir Cəfər Bağırov qətiyyən bir-birinə oxşamasalar da. əslində. Ayrı-ayrı vaxtlarda inqilabi fəaliyyətlərinə görə II Nikolay polisinin Narıma sürgün etdiyi bolşeviklərdən 1898ci ildən partiyanın üzvü. özbək. biz səninnən. onlarla başqaları dəfələrlə Narımda sürgündən qaçmışdı... bu nə iyidir. elə Narımın özündə inqilabi fəaliyyət göstərmişdi. Mir Cəfər Bağırov özünü gizlətməkdən ötrü dönüb Məmmədağa Ələkbərov olub... uçitel. heç başa salmadılar ki. – Ancaq zalım uşağı. yenə də 1899-cu ildən partiyanın üzvü Veniamin Davıdoviç Veqman.. əkiz qardaşlar kimi.. Məmmədağa Ələkbərov Xosrov müəllimi tanıdımı. şəxsiyyətlərinin miqyasına görə də başqa-başqa insan tipləri olsalar da. Məmmədağa Ələkbərovdan daha ətir iyi gəlmirdi. Xosrov müəllim bir küncdə oturub beləcə diqqətlə Məmmədağa Ələkbərova baxırdı. məllim. buxarinçi nə deməkdir. qazax.

hasarlara qısıla-qısıla gecə gəlib dənizkənarı bulvarla üzbəüz böyük binalardan birinin həyətinə girdi. inquş. Gicbəsər də həmin qırmızıya baxırdı. Bir dəfə – altmışıncı illərin ortalarında – Xosrov müəllim Bakıya gəlmiş Gülzarla görüşdü və az qala.. o yük altında çənəsi zindan kimi. Xosrov müəllim o qarlı qış günü tutulub gedəndən sonra Gülzar onunla əlaqə saxlamamışdı (yəqin ki. hiddətdən qızarmış gözlərdən. gözlərini də yola dikib Xosrov müəllimi gözləməmişdi və bir nəfər dərbəndli sürücüyə ərə gedib Dərbəndə köçmüşdü. 1956-cı ilin payızında Bakıya qayıtdı. bir müddət o binanın divarının dibində dayanıb qulaq asdı. səmimi görüşdən sonra bu iki nəfər bir də heç vaxt bir-birini görmədi. elə bil ki. balkar. parçalanmışdı və o balıqların qıpqırmızı qanı suyun üzünə çıxmışdı. vurulan təpiklərdən.). əzirdi. iki yaxın qohum görüşürdü və o qısa.. Gicbəsərin zədələnmiş boğazının qanı boynunun çirkli qəhvəyi-qara tüklərində qaysaq bağlamışdı və o zədənin ağrısı gecədən bəri itin bütün bədənindən keçirdi. qaraçay. qaçmaq. elə bil ki. otuz illik ayrılıqdan sonra o qısa görüş qoca bir arvadla qoca bir kişinin səmimi görüşü idi. Xosrov müəllim də öz yemək payının bir hissəsini ayırıb Məmmədağa Ələkbərova verdi. Bakının bütün ərazisini öz aralarında bölüşdürmüş kimsəsiz məhəllə itlərindən gizlənə-gizlənə.. əlaqə saxlaya bilməmişdi. elə bil ki. elə bil ki. axtarıb yeməyə nəsə tapmaq əzab əziyyətini əvvəlcədən hiss edirdi və elə bil ki. qəzet köşkündə oturub qəzetjurnal satmağa başladı. sayı-hesabı qurtarmaq bilməyən maşınlardan.. Xosrov müəllim düz on yeddi ildən sonra. atılan daşlardan («– Paşol!». amma daha müəllimlik etmədi. motosikletlərdən qoruna-qoruna. qırğız dustaqlar kimi. «– Sürük burdan!») xəbər verirdi və dənizkənarı bulvarda qarnı üstə kol dibində uzanıb çənəsini qabaq pəncələrinə söykəmiş Gicbəsər hələ tam açılmamış yuxulu gözlərini kolun yarpaqları arasından o üfüq və dəniz qırmızısına zilləyib baxırdı. trolleybuslardan.qabardin. Gicbəsər səksəkə içində yatdığı o bir neçə saat gecə ərzində tez-tez gözlərini açıb qaranlığa baxmış və indi o qaranlıq qırmızıya çevrilmişdi. 160 . bir-birindən xəbəri olmadı. divarlara. Dünən Gicbəsər Bakının bu it üçün tamamilə yad küçələrini dolaşa-dolaşa. qabaq pəncələrinin üstünə pərçim olmuşdu. bütün ömrü boyu təzə. kin-küdurətdən. 10 DAN YERININ ŞƏFƏQLƏRI Həmin gün dənizin üzərində üfüq xətti boyunca qıpqırmızı bir səhər açılırdı və dan yerinin o qırmızısı Xəzərin suyunu da qıpqırmızı qızartmışdı. yerimək. suyun altında sürü-sürü balıqlar yaralanmışdı. bəraət aldı. Qəribə idi. qanlı ət həsrətində olmuş Gicbəsər üçün o sübh çağı üfüqün və dənizin o qırmızısında nəsə xoşagəlməz bir cəhət vardı. gizlənmək. kiçicik tərpənəndə ağrı daha da artırdı və Gicbəsər dan yerinin o qırmızısına baxabaxa bir azdan ayağa qalxmaq. bir azdan iti gözləyən o əzab-əziyyətin ağır yükü indidən Gicbəsəri sıxırdı. tacik. o dan qırmızısı o əlçatmaz təzə ət parçasından yox. avtobuslardan.

doğranmış soyutma yumurta qalığıydı. o tərəf-bu tərəfə baxdı. neçə gün idi ki. başını yerdən qaldırmayaraq hərdənbir gözləriylə altdan yuxarı açıq-aşkar bir minnətdarlıqla qapısı cırıldayan o eyvana tərəf baxırdı. tələsik bir acgözlüklə o gözəl artıqları təpişdirə-təpişdirə yeməyə başladı: bir az kolbasa qırıqlarıydı. Gicbəsər isə əlləri paydan çıxmış o pişiklərə məhəl qoymadan gözəl ətri gələn bükməni tələsik həyətin divar dibinə gətirdi və ağzının suyu axaaxa. bağlarından. həyətlərindən. qabaq pəncələrinin köməyi ilə o bükmənin kağızını didişdirib cırdı. səfilliyi. əlində qəzet bükməsi tutmuş bir qadın eyvana çıxıb həyətə tərəf boylandı. bu həyətin asfaltına. 161 . cırıltı gələn səmtə baxdı: yuxarı mərtəbədəki binalardan birinin həyətə baxan eyvan qapısı cırıldayacırıldaya açıldı. bəzi yerlərdə hətta əti üstündə qalmış çolpa sümükləri idi.. seyrəlməyə başlamış dişləri ilə o çolpa sümüklərini tələsik mədəsinə ötürdükcə Gicbəsər hiss edirdi ki. taqətsizliyini yəqin ki. eləcə bir biganəlik içində dayanıb baxmaqlarından yəqin Gicbəsər başa düşmüşdü ki. ondan qorxmurdular və hətta elə bil ki. heç nə yeyə bilməmişdi və həmin günlərin yorğunluğu. indicə yediklərinin asfalt üstündəki yerini yalayırdı. Gicbəsəri ürkütsün və it başını aşağı sallayıb balaca qara gözləriylə diqqətlə baxa-baxa asta addımlarla zibil yeşiklərinə tərəf getdi. Bu vaxt bir cırıltı səsi o gecə çağı həyətin futbol müşayiətli sakitliyini pozdu və Gicbəsər o saat ayaq saxlayıb başını binaya tərəf çevirdi. laxlamış. yumurta qalıqlarını da daha yeyib qurtarmışdı və indi qəzet parçalarını iyləyirdi. demək olar ki. didərginliyi daha o aclığa dözə bilmirdi. Düzdü. Gicbəsərin üstünə cumub o nemətləri qaçırtmaq istəyirdilər. nəsə yağlı xörəklərə dəymiş o gözəl xörəklərin ətrini və tamını özündə saxlamış çörək parçaları idi. amma Gicbəsər nəsə tapmalı idi. kinlə baxırdılar. amma Gicbəsər o kolbasa qırıqlarını da. o gecənin qaranlığında. sümükləri də. taybatay açıq bu həyət darvazasının həyətinə Bakının başqa böyük-kiçik binalarından. Bağlama şappıltı ilə zibil yeşiklərinin yanında asfaltın üstünə düşdü və Gicbəsər cavan vaxtlarındakı bir cəldlik və ehtirasla üç böyük sıçrayışa özünü o Allah payına yetirdi və qəzet bükməsini yerdən qapdı. həyətin yuxarı başındakı zibil yeşiklərinin üstünə çıxmış üç-dörd pişikdən savayı başqa ins-cins yox idi və bir sözlə. Pişiklər əvvəllər heç vaxt görmədikləri bu itin qocalığını və ən əsası isə. Gicbəsər binadan gələn bu səsdə qorxulu bir şey hiss etmədi. Pişiklər hirslə fışıldayıb kənara çəkildilər. itin gözlərinə də işıq gəlirdi. başa düşmüşdülər. meydanlarından fərqli olaraq. hər halda. nəsə yeməli idi. amma. elə bil ki. elə bir şey hopmamışdı ki. dişlənmiş.. amma bütün bunlar az idi (görünür. ikinəfərlik məclisin artığı idi). hərdən sakitlik çökürdü və futbol şərhçisinin tələsik danışığı eşidilirdi. bədəninə bir qüvvə gəlir. qığırdaqları. çünki Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından çıxdığı o səhərdən sonra.havanın qoxusunu yoxladı: bütün bina televizorla futbol oyununa baxırdı və hərdən bütün bina birdən səs salırdı. heç kəs olmadığını və görmədiyini yəqin edib qəzet bükməsini zibil yeşiklərinə tərəf tulazladı. sınmış. çörək. Gicbəsər. Pişiklər Gicbəsərin beş-altı addımlığında dayanmışdılar və birdən-birə peyda olmuş bu naməlum itin divar dibində gözəl qoxusunu duyduqları o gözəl nemətləri təpişdirməyinə baxırdılar – acıqla. içi zibillə dolu dəmir yeşiklərin üstünə qalxmış o pişiklərin hərəkətsizliyindən. bu böyük binanın divarına. orada yeməli bir şey yoxdu.

Gicbəsər isə artıq həyətdən çıxıb bayaqkı o dəhşətli qorxunun qovduğu bir sürətlə o böyük bina ilə dənizkənarı bulvarın arasındakı geniş prospekti keçirdi. bu zingilti o iri. həmin eyvanın qapısı yenə cırıltıyla açıldı və bu dəfə qadın yox. hədəqəsindən çıxan və yerdən-göydən imdad uman gözlərini o böyük binanın yuxarı mərtəbələrinə (cırıldayan qapılı o eyvana tərəf!) dikib bütün gücünü toplayıb bir dəfə də (yəqin ki. doğulan küçüklərin əksəriyyətinin atası da o idi. bax. möcüzəydi. Qara itin bədənində müxtəlif cinsli itlərin qanı qaynayırdı və son on-on beş nəsil boyu bu müxtəlif qanlar bir-birinə qarışıb Qara iti dünyaya gətirmişdi və elə bil ki. Bu. həmin böyük binada yaşayan və o aprel gecəsi televizorun qabağında oturub futbola baxan adamların bəzisi yerlərindən qalxıb pəncərələrdən həyətə tərəf boylandılar. Qara itin hirsini-hiddətini lap artırdı – it daha da bərkdən və acıqlı hürdü. böyük.. ürküsüz idi və o küyün özü də indi dünyanın birdənbirə beləcə gözlənilməz Allah payından xəbər verirdi. Gicbəsər üçün o qədər doğma səsləndi ki. hirsli bir səslə o eyvana tərəf hürdü. çolpanı. Eyvandan ikinci bir kartof atıldı. maşınlara fikir verməyən bu iti vurmasın deyə. o kolbasanı. Ağrının və o qəfil həmlənin xofundan Gicbəsər elə zingildədi ki. Gicbəsər eləcə qəzet qırıqlarını iyləyirdi. asfaltın üstünü yalayırdı və o pişiklərin birdən-birə necə qaçıb aradan çıxmağından xəbəri olmadı. Deyəsən. Yuxarı mərtəbədən zərblə atılmış o iri kartof isə Qara itin böyrünə dəydi və hikkədən yerə-göyə sığışmayan Qara it Gicbəsərin boğazını buraxıb başını yuxarı qaldırdı və yoğun. köməksiz bir fəryadla səsləndi ki. qara itin hirsli və qorxunc hənirtisi müqabilində o qədər yazıq. amma o küyün Gicbəsərə dəxli yox idi. bayaq həyətə Gicbəsər üçün Allah payı atılmışdı. əyləci basırdılar və maşın əyləclərinin o tükürpədici səsi Gicbəsəri. 162 . O aprel gecəsi həyətə yayılan o «Poşol!» sözü. amma o kartof Qara itə dəyməsə də. iy duymaq. elə bil ki. başının ağası idi və bu ətrafdakı bütün küçə qancıqlarının da əsl sahibi. yumurtanı yemiş kiçik məclis əhlinin biri idi) və səbətə yığılmış kartoflardan bir yekəsini götürüb zərblə itlərə tərəf atdı: – Poşol!. elə bil ki. Prospektin hər iki tərəfi ilə şütüyən maşınların sürücüləri boynundan qan axan və tövşüyə-tövşüyə başını götürüb qaçan. bu Qara it şəhərin küçələrində son on-on beş nəsil boyu kimsəsiz əcdadlarının çəkdikləri əzab-əziyyətlərin hayıfını almaq üçün (kimdən və nədən?!) bu dünyaya gəlmişdi. itin boğulub sönməkdə. cavan və sağlam qara erkək it bütün bu ətrafda yaşayan itlərin gözünün qorxusu. hənirti eşitmək qabiliyyəti də korşalmışdı və hər şeyi o zaman başa düşdü ki. Gicbəsərin o qəzet bükməsindəki nemətlərdən sonra. yenə qol vurdular və o böyük bina yenə də sevinclə bir hay çəkdi və Qara itin hürməyi binanın o hayına qarışdı. az qala. hər bir naməlum it Qara itin düşməni idi və bu əraziyə. dağılmaqda olan beynində bir ümid yarandı. kişi eyvana çıxdı (yəqin ki. bu qaranlıq gecə kimi qapqara bir it sonuncu həmlələrlə atılıb iti dişləri ilə Gicbəsərin boqazından yapışdı. nə idi? – o eyvandan ki. Bakının bu hissəsinə ayaq basmamalı idi. Gicbəsər boğulurdu və bərəlib. o küy qorxusuz. artıq gec idi. qol vurmuşdular). sonuncu dəfə!) həmin dəhşətli fəryadla zingildədi.Bina birdən küy saldı (görünür. bütün ömrü boyu eşitdiyindən fərqli olaraq. Bu iri.

o böyük binaya tərəf nəzər salmaq istəyirdi.. Gicbəsərin boğazının ağrısını bütün bədəninə yayırdı. qalxmaq lazımdır. artıq vaxtdır. elə bil. cavan. təkərlərin. amma qalxmırdı. It gözlərini o qırmızıdan çəkib heç bir hərəkət etmədən.. keçib bulvara girəndən sonra özünü sıx bitmiş zeytun ağaclarının arasına verdi və bir an ayaq saxlayıb dərindən nəfəsini dərə-dərə arxaya – o böyük binaya tərəf baxdı: o cavan. elə bir ağrı var idi ki. bulvardakı asfaltdan isə küçələrdəki maşın. Gicbəsər boynundan axan qanın istisini hiss edirdi və o yaranın yeri nəbz kimi vururdu. güclü it gəlib Gicbəsəri burada tapa bilərdi. elə bil ki. rezin. çayın o coşğunluğu – sürətlə ötən o maşınlar Gicbəsəri bayaqkı o dəhşətli qorxudan xilas etmişdi və indi də Gicbəsəri qoruyurdu. bütün bulvar bomboş idi. tərpənmədən Bakının dağlıq hissəsinə sarı baxdı. içindəki nigarançılığı. 163 . benzin. Dəniz də qapqara bir qaranlıq içində idi və göz baxdıqca uzanan bu genişliyin beləcə kimsəsizliyi. bu itin bütün bədənində elə bir taqətsizlik... dəmirin iyini duyması bir oldu və Gicbəsərin içində ilişib qalmış o nigarançılıq daha artıq bir həyəcanla baş qaldırdı. çənəsini qabaq pəncələrinin üstünə dirəyib yuxulu qara gözləri ilə eləcə o qırmızıya baxırdı. Gicbəsər nəfəsini dərdi. o sağlam. amma hələ də dərindən ləhləyə-ləhləyə zeytun ağaclarının arasından keçib üstü səliqə ilə qayçılanmış kollardan birinin arxasından bulvara baxdı: asfalt salınmış uzun və geniş sahil boyunca heç kəs yox idi. Sübh tezdən işə başlamış Bakı Sanitariya Idarəsinin furqonlu maşını dənizkənarı bulvara girib hələ su buraxılmamış fəvvarənin yanında dayandı və əyinlərinə ağ xalat geymiş iki nəfər maşından düşüb diqqətlə o tərəf-bu tərəfə baxmağa başladı... arxayın bir yer tapmaq. arxadan isə – o zeytun ağaclarından o tərəfə o böyük bina ilə bulvarın arasındakı prospektdə orabura ötən maşınların səsi gəlirdi və o maşınların işığı da hərdən zeytunların arasından keçib kolun dibinə zəif bir işıq salırdı. amma başını arxaya da çevirmirdi – kiçicik bir hərəkət belə. kənarlarının yarpaqları səliqə ilə qayçılanmış o kolun dibindən o qırmızıya baxırdı və yəqin başa düşürdü ki.. yemək tapmaq lazımdır. yağ iyi gəlmirdi. Gicbəsərin qulaqları özündən asılı olmayaraq şəkləndi və itin o sübh çağı birdən-birə bulvara girmiş maşının səsini eşitməsi ilə.daha artıq qovurdu və it o prospekti. o tərəflərə ki. Bir müddət gözlərini o tərəflərə dikdi və bu dəm itin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı tərəflərə baxan gözlərində bir biganəlik vardı. o geniş prospekt Gicbəsərin ömründə heç vaxt görmədiyi coşğun bir çay idi və Gicbəsər o çayı keçib canını qurtarmışdı.. Irəlidən külək əsmədiyi üçün dənizin sakit uğultusu eşidilirdi.. Gicbəsərin gözlərinə daha artıq bir kədər gətirdi və it elə həmin kolun dibində torpağın üstünə çökdü. Gicbəsər heç olmasa. benzinin. o sağlam Qara itin səsisəmiri gəlmirdi. başını arxaya çevirmək. Və indi beləcə qıpqırmızı bir səhər açılırdı. Gicbəsər bütün gecəni burada keçirmişdi və indi üstünün. orada Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı olmalıydı. Maşının sürücüsü sinəsini sükana dirəyib gərnəşdi və əsnəyəəsnəyə deyindi: – Bu vaxt itlər də yatıb!. çünki butün gecə ərzində o Qara itin xofu Gicbəsərin içində olmuşdu. Qara it isə çayın o biri tərəfində qalmışdı. amma Gicbəsər daha bunların fərqində deyildi. nəhayət ki. maşın qorxusunu üstələmişdi.

Bu adamlar şəhəri quduz və xəstə itlərdən təmizləməli idilər. gözə görünməsin. amma bu iki nəfərin o gülünc instruksiyaya əməl etməyə (yəni itlərin xəstəliyini müəyyənləşdirməyə) nə vaxtları.. ayaqları qanrıldı və o Qara it hərəkətsiz qaldı. ayaqları büküldü və it böyrü üstə qarnından. Əlitüfəngli sanitar diqqətlə o dekorativ kola tərəf baxırdı və itin hansı səmtə yatdığını müəyyənləşdirmək istəyirdi. Özünü gözəl bir hədiyyə kimi güllə qabağına verən o Qara it sanitarların bu səhərki siftəsi idi və bəxtləri beləcə gətirsəydi bugünkü planlarını yerinə yetirəcəkdilər. odur ki. elə bil ki. başı aşağı düşdü. tüfəngi çiyninə keçirdi. belə bir məqamda başa düşdü ki. görünür. qılçının ağrısını unutdurmuşdu. amma əlitüfəngli o sanitar. sinəsindən axan qanın içinə sərildi. O tüfəngli sanitarda. budaqların arasından həmin maşını da. biri qabaq ayaqlarından. şəhərdən cürbəcür epidemiyalar yayılmasın. başını isə kolun dibindən çəkmədi. sonra uzanmış itin beli gərildi. sıx zeytunluq başlayırdı və imkan tapıb o ağaclığa atılmaq və buralardan qaçıb qurtarmaq lazım idi.. ümumiyyətlə. səs çıxarmaq olmaz. amma bu vaxt gözlənilməz bir hadisə baş verdi: görünür. xüsusi bir sövq-təbii yaranmışdı. yəni instruksiya belə idi. Gicbəsər kolun ardından bütün bunların hamısını görürdü və bu hadisənin gözlənilməzliyi. Gicbəsər arxa ayaqlarını qaldırdı. amma elə qaçıb getmək lazımdır ki.Maşından düşmüş o iki nəfər sanitardan birinin əlində tüfəng var idi. sanitarlar kimsəsiz küçə itlərinin daldalana biləcəyi yerləri gəzəcəkdilər. Atəşin boğuq səsi dənizə. təzədən yerə sinib. o sağlam Qara it bir göz qırpımında zeytunların arasından sıçrayıb asfalta çıxdı və irəli qaçıb həmişəki hikkəsi. o biri arxa ayaqlarından yapışıb Qara iti qaldırdılar və furqona tərəf apardılar. sanitarlar furqonun qapısını açıb Qara itin 164 . yarpaqların. sonra zarımağa çevrildi. xalatının cibindən yekə göy əlcəklər çıxarıb əllərinə geydi. az qala. yalnız xəstə yox. itə boğazının. sürünəsürünə ikinci kolun arxasına keçdi. düz Gicbəsərin arxa tərəfdən dibinə uzandığı o dekorativ kola tərəf yeriməyə başladı. Ikinci sanitar da həmkarının ardınca gəlirdi. sonra da ağrı hiss etdi. bulvara. plan it cəsədi tələb edirdi. it axtaracaqdılar. Qara it yerində yırğalandı. maşınların hələ tək-tük ötdüyü o geniş prospektə yayıldı və elə həmin anda da Gicbəsər arxa qılçının yuxarı hissəsinin kənarında əvvəlcə bir zərbə. Gicbəsər o kolun ardından. Atəş açan sanitar. Gicbəsər səsini çıxarmayıb baxırdı və elə ki. Dalbadal açılan iki boğuq atəş səsinin yüngül əks-sədası yenə də ətrafa yayıldı və o qara itin acıqlı hürüşü əvvəlcə zingiltiyə. Qara itin ayaqları bir-iki an havada çapaladı. ikinci sanitar da eyni yekə əlcəkləri cibindən çıxarıb əllərinə geydi və hər iki sanitar o axmaq Qara itə yaxınlaşdı. təmizlik olsun deyə. qabaqlarına çıxan kimsəsiz küçə itlərini vuracaqdılar və bu minval ilə şəhərdə təmizlik işləri aparacaqdılar. yaxınlaşan sanitarları da görürdü və bu it yəqin hiss edirdi ki. Bu ikinci koldan sonra. yoğun və acıqlı səsi ilə sanitarların üstünə hürməyə başladı. uzun müddətdən bəri bu işlə məşğul olduğu üçün. nəsə bəd bir əməl hazırlanır və buralardan qaçıb getmək lazımdır. nə də həvəsləri var idi. onlar üçün hər hansı kimsəsiz küçə iti quduz və xəstə idi. itin kolun ardından donbalmış arxa hissəsinin qəhvəyi qara tüklərini o saat gördü və tüfəngi sinəsinə sıxıb tətiyi çəkdi. amma it zingildəmədi. Gicbəsərin izinə düşmüş və sübh tezdən xəlvətcə ona yaxınlaşmaqda olan o cavan.

amma – insan. yaltaqlanırdı ki. heç olmasa.. Əbdül Qafarzadənin bu cür miskin adamları görməyə gözü yox idi. dondurma sexi.. gör nə qədər eləyir!. Axmaqlar!.cəsədini içəri atdılar. Dan yerinin o qırmızısı yavaş-yavaş çəkilib gedirdi və Bakıda yeni gün başlayırdı. o axmağın qolundan yapışıb göstərdi ona həmin qanunları.. gedib yuxarılarda işini düzəltsin. – dedi.. Könlündən rayon milis şöbəsinin rəisliyi keçir.. Biri tösmərək oğlan idi. keramika fabriki.. eyhamlarla (birbaşa deməyə ürək eləmirdi) Əbdül Qafarzadə üçün pul təklif edirdi ki.. Əvvəllər Əbdül Qafarzadə Mirzəibinin. naşükürdür– indi özünü daha sahə müvəkkilliyinə sığışdırmırdı. Məmmədov da adam 165 . Acın biri idi. qayış sexi.. burada sahə müvəkkili olandan sonra özünü düzəldib – ərazisində nə qədər istəyirsən kababxana. itin hansı istiqamətdə qaçıb canını qurtardığını düzgün müəyyən etdi və sidqürəkdən təəssüflənə-təəssüflənə: – Qaçıb getdi əclaf!.. əlbəttə. xüsusilə.. dükan. qanundan dəm vururlar. o birisi şalban kimi arıq və uzun bir tip idi (bayaq iclasdan qayıdanda da gözləmə otağında gördüyü bunlar idi). ölüləri üçün yer istəyirdilər və rüşvət əleyhinə mübarizə aparırdılar. yaxud Daxili Işlər Nazirliyinin özündə ağız açsın. amma indi Məmmədovun özü yeri düşəndə Mirzəibiyə. axır vaxtlar Əbdül Qafarzadəyə. Hər halda. Bu tösmərək axmaq da Sovet Ittifaqının qanunlarını köməyə çağırırdı və Sovet Ittifaqındakı qanun keşikçisi mayor Məmmədov da.. yaxud Vasilinin vasitəsilə hərdənbir Məmmədova cib xərcliyi verirdi. əfəl və mənasız məxluqat olduqları üçün ciblərində də bir qəpik olmur və buna görə də ədalət uğrunda mübarizə aparırlar. Tüfəngli sanitar da başını çevirib əvvəlcə o kola. Tüfəngsiz sanitar bayaqkı dekorativ kola tərəf baxıb: – Bəs o birisi nə oldu? – soruşdu. Nə isə. hələlik. Ağakərimə işarələr vururdu. elə beşcə yüz manat alsa. Sürücü növbəti dəfə əsnəyib motoru işə saldı və yenə də deyindi: – Katafalkada işləmək bundan yaxşıdı!... pivəxanalar. 11 ƏBDÜL QAFARZADƏ Həmin aprel günü Əbdül Qafarzadə ikinci dəfə Rayon Icraiyyə Komitəsinin binasından çıxıb trolleybusla Qəbiristanlıq Idarəsinə gələndən sonra iki nəfər içəri girib bir balaca qanını qaraltdı. sonra zeytunluğa tərəf baxdı. Ağakərimin. Ikisi də maşına mindi. Sonra o furqonlu maşın yerindən tərpəndi. Gicbəsər cəld sıçrayışlarla özünü zeytunluğa verdi və ağrılarına baxmayaraq var gücü ilə qaçıb bu yerlərdən uzaqlaşdı. kişi gedib Bakı Şəhər Milis Idarəsində.. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı neçə ildən bəri sahə müvəkkili işləyən milis mayoru Məmmədovun ərazisinə daxil idi və o bu işə gələndə baş leytenant idi.. qəsdən burada idi. onu irəli çəksinlər. acından ölmür. rəis müavini olmaq istəyir. Vasiliyə.. Ayda hər birindən çox yox. It ölüsü daşıyıram. Əbdül Qafarzadənin sayəsində indi mayor olmuşdu. elə bil.

Əlbəttə. Qaratel dilinə. iyirmi iki il bundan əvvəl birinci dəfə Əbdül Qafarzadə ilə tanış olanda beləcə çox çaşbaş qalmışdı. Əlbəttə. qız gah əlində tutduğu o əzik manatlara. o cavan.. bəzi xahişlər. adicə qəbirqazanlar kimi. Əbdül Qafarzadə icazə vermişdi ki. raportlar. cibindən iki dənə əzik manatlıq çıxartdı və bu adam da nahar zamanı adicə qəbirqazanlar kimi. Bədurə ilə yaxşıca bir söhbət eləmək lazımdı. dünyanın beləcə qəribə işləri o cavan katibə qızın ağlına haradan gələ bilərdi? 166 .qıpqırmızı boyadığı dodaqlarından bir təbəssüm keçdi. Odur.). bugünkü qəzetləri rahat oxumaq olar. xüsusən. ya da ki.idi və özünü oda-közə vurub adam kimi yaşamaq istəyirdi. Əbdül Qafarzadənin verdiyi iki əzik-üzük manata baxabaxa çaşbaş qalmışdı: bu kişi ki. amma indi sakitcə öz küncündə oturub dissertasiya çap edirdi. bu qız səhlənkarlıq eləmişdi və o iki nəfəri icazəsiz içəri buraxmışdı. Əbdül Qafarzadə kimi bir adam niyə nahar üçün pendir-çörək istəyir? Niyə Bakının gözəl kababxanalarından (bu kababxanalardan biri elə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının yanında idi və «Əlvida» adlı həmin kababxananın da əsl sahibi Əbdül Qafarzadə idi) özü üçün yemək gətirtmir? Bunun səbəblərindən biri çox sadə idi: Əbdül Qafarzadə indi burada əməlli-başlı nahar eləsəydi. Bir də ki. – Əbdül Qafarzadə buna qətiyyən şübhə etmirdi – o iki nəfəri bura katibə qız yox. Azərbaycanlı belədir də. iştahla yeyəcəkdi və Qarateli də məcbur edəcəkdi ki. Indi isə bərk acımışdı və təzə katibə qızı çağırıb çörək və pendir almaqdan ötrü mağazaya göndərdi. iyirmi ildən artıq Qəbiristanlıq Idarəsində işləyən bu arvada belə gəlirdi!) və buna görə də öz küncündə oturub makinadakı yazısını davam etdirə-etdirə təzə katibə qıza baxdı. gah da Əbdül Qafarzadənin indicə kabinetə girib ardınca örtdüyü içi pambıq dolu qəhvəyi meşin qapıya baxırdı. Əbdül Qafarzadənin də cikinə-bikinə bələd idi (hər halda.. getgedə ağlını itirən Bədurə buraxmışdı. o gözəl katibə qızın haradan ağlına gələ bilərdi ki.. heç nə vurmurdu. amma Əbdül Qafarzadə cavan və gözəl qızları xoşlayırdı və o səhlənkarlıq üstündə hissə qapılıb bu qızı qovmağın hələ vaxtı deyildi. Bədurə xanım da iyirmi iki il bundan əvvəl bu idarəyə gələndə. Idarə işi olmayanda (bu Idarədə isə makinaçı işi çox az idi – əsas etibarilə Əbdül Qafarzadənin yuxarı təşkilatlara göndərdiyi arayışlar. ümumiyyətlə. gedib evdə xörək hazırlayacaqdı (əgər Qaratel yenə də sözə baxmayıb ağrıya-ağrıya özü kişinin işdən qayıtması üçün xörək hazırlamayıbsa). Əbdül Qafarzadə ona kömək edəcəkdi. vəssalam) Bədurə xanım öz müştərilərinin işini yazsın və Bədurə xanım da bir ucdan cürbəcür – ədəbiyyatdan tutmuş fəlsəfəyəcən – dissertasiyaları makinada yazmaqla məşğul idi. başlarını da aşağı salıb işlərini görürlər. Əbdül Qafarzadə isə səhlənkarlığı. Hər halda. bunu heç kim görməsə də (bəlkə heç Bədurənin özü də indi bu fikirdə deyil!. işdə səhlənkarlığı xoşlamırdı. Bədurə öz qocalığı ilə heç cürə barışa bilmirdi və indiyə qədər də Əbdül Qafarzadəni qısqanırdı.. Əbdül Qafarzadə yaxşı görürdü. işdən sonra isə. Cavanlıqlarında bəyəm Əbdül Qafarzadə ilə az oyundan çıxmışdılar?. Amma indi Əbdül Qafarzadə bir az pendir-çörək yeyəcəkdi. Nə isə. camaat bunun haqqında bu qədər danışır.. Axır ki. Ola bilsin ki... dükan pendiri ilə dükan çörəyi yeyəcəkdi.. bu təzə qızın məsələsi isə gələcəyin işidi. mühasib Yevdakiya Stanislavovna. evə gedəndə daha çörək yeyə bilməyəcəkdi və o da evdə çörək yeməyəndə. indinin yox. bir az yesin. kassir Marqarita Iosifovna. O gözəl katibə qız. indi qocalıblar. amma hələ qəti qərara almamışdı. Makinaçı Bədurə xanım bu Qəbiristanlıq Idarəsinin də.

təkcə bir-iki alkoqolik keflənib kiçik otağın döşəməsində yatırdı. bu üç nəfərin əlində idi. onlar bir-birlərinə qətiyyən mane olmurdular. üç otaqlı. gülümsədi. bu morqda həyat qaynamağa başlayırdı. Burun da tamam başqa-başqa adamlar idi. əsasən. özbaşına şəriki idi. bir qohumluq var idi. gecə yarıya çatırdı. morqda araq alveri gedirdi. alkoqolik qəbirqazanlar və onların Qəbiristanlıq Idarəsinin ştatında olmayan başqa alkoqolik dostları morqa su çəkmişdilər. Bu üç nəfərin – Mirzəibinin. Bütün bu işləri alkoqolik qəbirqazanlar və onların alkoqolik dostları görürdülər. günortanın beləcə tələsikliyindən sonra qollarını geniş açıb ləzzətlə gərnəşdi. sonra da. nə Mirzəibi Qəbiristanlıq Idarəsinin ocaqxanasında barmağını bir işə vurmuşdu. yaxud da taksidə gəlmiş müştəri üçün qəbiristanlığın qarovulçusu Əflatun həvəslə morqa qaçırdı. qarlı-çovğunlu gecələrdə burada arağın qiyməti qızdırmalı xəstənin qoltuğundakı termometrin civəsi kimi. ocaqxanadan qaz çəkmişdilər. üçü də bir nəfər kimi kişiyə xidmət edirdilər. Fərid Kazımlı da. araq şüşəsinin hər biri üçqat. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətində kiçik morq binası var idi və bu birmərtəbəli. Bir neçə il bundan əvvəl üç yox. qəbirqazan vəzifəsində işləyən Vasili Mitrofanovun. Ağakərimin Əbdül Qafarzadəyə xidmətlərində elə bir səliqə-səhman var idi. əksinə. bir də ki. dörd nəfər 167 . birdən-birə Burunu xatırladı və səhərin o narahatlığından. Əlbəttə. yükdaşıyanı (belə bir ştat da var idi. Burun isə bu adamların. nədənsə. tabutu maşından düşürdüb qəbirə aparmalı idi). amma o dəm Əbdül Qafarzadə üçün bu iki adamın arasında nəsə bir yaxınlıq. Liviyada tərcüməçi. çilingəri. etibarlı adamları idi. amma elə ki. axşam düşürdü və xüsusən. nə Ağakərim çilingərlik edirdi. adam olmurdu. Qəbiristanlıq Idarəsinin bənnası. çünki öz sahiblərini yaxşı tanıyırdılar.Əbdül Qafarzadə kabinetində öz mizinin arxasına keçib qəzetləri oxumağa başlayanda. necə deyərlər. Elmlər Akademiyasında elmi işçi işləmişdi və təxminən on il bundan əvvəl Əbdül Qafarzadə onu ocaqçı vəzifəsinə götürmüşdü). kim olduğunu bilirdilər. bayaq Fərid Kazımlının qəzetin arxasında gizlənməyini yadına saldı. Məsələ burasında idi ki. gündüz həyatı da. beşqat bahasına. Vasilinin. gecələr şəhərdə ərzaq dükanları. öz aralarında da elə bir işgüzar münasibət yaranmışdı ki. Misirdə. çilingər Ağakərimin. məhrəm müştərilər özləri maşından düşüb morqa tərəf gedirdi. elə ki. nə də Vasili Mitrofanov qəbir qazırdı. bu üç nəfər isə Əbdül Qafarzadənin nəzarətçiləri. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının təkcə gecə yox. ağ əhənglə ağardılmış binada heç vaxt ölü olmurdu (kim gəlib öz ölüsünü basdırmamışdan əvvəl morqa qoyacaqdı?). restoranlar bağlanandan sonra. Gündüzlər morqda demək olar ki. döşəməsi və divarları ağ kaşı ilə hörülmüş otaqlar qışın oğlan çağında da istidən tərləyirdi. maşınlar gəlib Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinin örtülü darvazası qabağında dayanırdı. bəzən bundan da artıq qiymətə satılırdı (baxırdı müştəriyə və havaya. Gecələr morqda gedən bu alverin öz sistemi yaranmışdı və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı bu gecə həyatının müqəddəratı. iş düzəldənləri. qazancı Əbdül Qafarzadənin Qəbiristanlıq Idarəsindəki üç nəfər yaxın adamının əlində idi: ocaqçı Mirzəibinin (bu adam universitetin şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişdi. soba qurmuşdular və o soba elə yanırdı ki. cəmiyyətdə tamam başqa-başqa mövqe tutmuşdular. o saat yuxarı qalxırdı). dülgəri. qeyri-rəsmi.

nəsə bəd bir iş tutmuşdu.. qohumlarına yad olmuş bu adamlar.. Işi isə alkoqoliklər görürdü. Burun). Mirzəibi də. amma kim tərəfindən öldürüldüyünü tamam dəqiq bilirdilər. əsasən. kişinin xasiyyətinin bəzi cəhətləri bu adamlara da keçmişdi: kasıb-kusubda işin olmasın. taksi sürücülərindən tutmuş alkoqoliklərəcən hamı ilə Əbdül Qafarzadənin adından o danışırdı. Morqun ikinci və ən böyük otağı qumarxana idi. Bu araqları Mirzəibi. Ağakərim. Qəbiristanlığın işçiləri. sərt və kobud adam idi. Alyoşanı yoldan çıxartdı. dükandan yox. aşıq. Vasili də bədbəxt Alyoşanın nə üstündə öldürüldüyünü dəqiq bilmirdilər. Vasili Mitrofanov isə. nə də Ağakərim indiyə kimi də o bədbəxt Alyoşanın günahını dəqiq bilmirdi) və Alyoşanı dənizdən tapdılar: gecə güllə ilə dənizkənarı bulvarda vurub dənizə tullamışdılar. nərd oynayırdı. Qəbiristanlıq Idarəsinin əsas işçi qüvvəsi alkoqoliklər idi. Əbdül Qafarzadəni satmışdı (nə Vasili. əslində. Bundan başqa. amma elə ki. Vasili ölü sahibləri ilə danışıq aparırdı. Ağakərim də. Qəbiristanlıq Idarəsinin ayrı işçilərinin də burada öz şəxsi araqlarını saxlayıb satmaq ixtiyarı var idi. yuxarısı isə 300-350 manat (bəzən hətta 400 olurdu). əsasən. Işçilər bu araqları. amma günlərin bir günündə şeytan. ölü sahiblərindən pay götürürdülər və hərə də öz arağını tanıyırdı. şəxsi alış-veriş idi. Mirzəibi. çünki uzun illərdən bəri Əbdül Qafarzadənin əlinin altında işlədikləri üçün. 168 . ucuz qiymətə ayrı-ayrı şəxslərdən götürürdü – araqlar əldəqayırma idi). Rostovdan. bir növ şəxsi mülkiyyət. qoy necə bilirlər. maaş almırdılar. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı nizam-intizam işləri də ona baxırdı və «Əlvida» kababxanasına da o nəzarət edirdi. Ailələrindən ayrılmış. bəzi müştəriləri. Bu üç nəfər qəbiristanlığa gəlmiş ölü sahibinin imkanını o saat hiss edirdi və həmin imkandan asılı olaraq da pul tələb edirdilər – aşağısı yüz manat. taksi sürücüləri (xüsusən. zər atırdı.. Ağakərim.. qalan qismi isə ştatda deyildi. Tiflisdən. Lap dibdəki üçüncü kiçik otaqda isə içmiş alkoqoliklər. bu hələ ancaq qəbir qazmaq əməliyyatı idi. Ümumi işlərdən başqa bu üç nəfərin hərəsinin öz müəyyən xidmət sahəsi var idi: Mirzəibi Əbdül Qafarzadənin pul məsələlərinə baxırdı. başlarından vur. Bu adamların bir qismi qəbirqazan ştatında idi. dostlarına. Irəvandan buranın sorağını eşidib. tanış tapıb gələn oyunçular (xırda oyunçular) həmin otaqda kart.idilər (dördüncü nəfər indi adını da çəkməyə cürət etmədikləri Quba yəhudisi Alyoşa idi) və dördü də Əbdül Qafarzadənin ən yaxın adamları idi. Işçilərin bu xırda alveri morqda mərkəzləşdirilmiş araq satışının müqabilində. öz hesabını bilirdi. Vasili günorta adam göndərib xüsusi dükanlardan aldırırdı (dükan müdirləri isə araqları dövlətdən yox. süpürgəçi Nastyadan tutmuş hərdənbir makinaçı Bədurə xanıma qədər qəbiristanlıq işçilərinin və alkoqoliklərin bu xırda alverinə göz yumurdu. Ağakərim qolugüclü. Ağakərim də. Hətta bəzən alkoqolik qəbirqazanlar da qırsaqqız olub ölü sahiblərindən qopardıqları və hamısını içə bilmədikləri bir-iki şüşə arağı həmin otaqda saxlayıb satırdılar. şəhərin başqa yerlərindən. qudurdular. Morqun otaqlarından birinə araq yığılırdı. bəzən keflənib qalmış müştərilər yıxılıb yatırdı. nə Mirzəibi. külək isə cəsədini aparıb Zığ tərəfə çıxarmışdı. qəbrin birinin qazılmasının xərcini təyin edirdi. başlarını dolandırsınlar. Vasili də. Əbdül Qafarzadənin eşq-məhəbbət məsələlərinin həlli ilə məşğul olurdu. hətta Kislovodskdan. Tallinndən. Mirzəibi də.

hər dəfə Burun gələndə özü qollarını çırmalayıb gözəl özbək plovu bişirirdi və düz dörd il idi ki. taksi sürücüləri səhər iş vaxtlarını qurtarıb maşını qaraja sürməzdən əvvəl Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına baş çəkirdilər və onlara çatacaq məbləği də ya qarovulçu Əflatundan. hərgah müştəri özü buranı tanımırdısa. Ağakərimdən. ağıllı və tədbirli bir adam idi. pulu Əflatun müştəridən alıb morqa gedirdi. bu iki nəfərin arasında qarşılıqlı hörmət və etibar var idi: nə Burun aldığı nəşəni tərəzidə çəkib yoxlayırdı. Müəllim Sayzulla Mirzəmuhəmmədov on iki uşağın atası. arağın qiymətini Qəbiristanlıq Idarəsinin darvazası ağzındakı keşikdə oturan qarovulçu Əflatun deyirdi. gülərüz. maaşlar isə bir yerdə və bütün köpüyünə qədər Əbdül Qafarzadəyə verilirdi. oradan da Səmərqəndə uçurdu. orta məktəblərdə otuz ildən artıq fizika dərsi deyən müəllim Sayzulla Mirzəmuhəmmədovdan əla növlü nəşə alırdı. qırsaqqız olub ölü sahiblərindən bir arağın pulunu qoparırdılar. hər on manatdan 40 qəpik götürsün.yalnız iş cədvəlinə qol çəkirdilər. müştəriləri hörmətlə yola salan. Xüsusi cidd-cəhd göstərdiyi üçün hər on manatdan 30 qəpiyi də ayrıca qarovulçu Əflatunun payına düşürdü. dünyagörmüş. Bu adam hələ müharibədən əvvəl 169 . bir də ki. taksi sürücüsü əvvəlcə müştəridən özünə üç manat götürürdü. misal üçün arağın şüşəsi 25 manata. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına lap yaxından bələd olanlar bilirdilər ki. çünki Burun xəsis idi və qarovulçu Əflatun bu barədə çəkinə-çəkinə bir söz deyən kimi. nəşəni gətirən əsas adam Burundur. nə də müəllim Sayzulla Mirzəmuhəmmədov aldığı pulu sayardı. Düz dörd il idi ki. heç vaxt narazılıq. Mirzəibiyə məbləği isə Əbdül Qafarzadə özü müəyyən edirdi və lazım bildiyi vaxtlar onlara verirdi. məhəllədəki beş-altı cavanın vasitəsilə satdırırdı və yol xərcindən. 24 manat verirdi. qardaşı Gülbala ilə birlikdə iki aydan. Vasiliyə. gecələr morqda qarovulçu Əflatunun vasitəsilə ikiqat. inciklik olmurdu – yay-qış həmişə burnunu çəkə-çəkə araq dalınca qaçan. Burun. üç aydan bir Daşkəndə. üçqat baha qiymətə nəşə də almaq mümkündü və burasını da bilirdilər ki. çünki hər araqdan bir manat onun özünə çatırdı. heç olmasa. Alkoqoliklər qazdıqları hər qəbir üçün Ağakərimdən. taksi sürücülərini gülərüzlə qarşılayan qarovulçu Əflatun dəftərdə yalnız özünün başa düşəcəyi bir xətlə doğru-dürüst qeydlər aparırdı. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı o nəşə alverindən götürülən qazancdan Ağakərimə. Gecələr taksi sürücüləri – təxminən on-on iki adam– kefinə içmək düşmüş müştəriləri bura gətirirdilər. Mirzəibidən alırdılar. orta hesabla min manata üç min manat təmiz qazanc əldə edirdi. ağzından vururdu. Vasilidən – hansı onları çağırıb iş tapşırmışdısa – bir-iki manat alırdılar. ya da Vasilidən. Mirzəibidən. Qarovulçu Əflatun gecələr bura gələn taksi sürücülərini tanıyırdı və xüsusi dəftərində hesab aparırdı: hər alınan araq şüşəsindən 1 manat 50 qəpik taksi sürücüsünün payına düşürdü (müştəridən aldıqları 3 manatdan əlavə). buna Əbdül Qafarzadə özü icazə vermişdi və arağı qəzetə büküb gətirib müştəriyə ötürürdü. Bakıya qayıdıb o nəşəni beş-altı taksi sürücüsünün. Burun hər dəfə Səmərqənddən gətirdiyi nəşənin xeyli bir hissəsini gecələr Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında satdırırdı və həmin nəşə alverindən gələn qazancın hər on manatından dörd manatı qəbiristanlığın sahiblərinə (yəni dolayısı ilə Əbdül Qafarzadəyə) çatırdı. öz payını bir az artırsın. Bu haqq-hesabda hər şey dəqiq idi və demək olar ki. amma bu cəhdlərdən heç bir şey çıxmamışdı. Qarovulçu Əflatun bir neçə dəfə burnunu çəkə-çəkə cəhd eləmişdi ki. maşından düşmək istəmirdisə. vasitəçilərə verdiyi puldan əlavə.

çətin yaşanmış o uzun-uzadı illərdən sonra gəlib Əbdül Qafarzadəni tapmışdı və daha on ildən artıq idi ki. sözü ki. Vasilini də. Mirzəibini də kabinetinə çağırıb morqun gecə həyatını – qumarı da. buna ehtiyac yox idi və günlərin bir günündə Əbdül Qafarzadə Ağakərimi də. canla-başla kişiyə xidmət edirdi. Bakının ilk tramvay sürücülərindən biri olmuşdu.Əbdül Qafarzadəgilin məhəlləsində yaşamış. çünki bunun heç bir mənası yox idi. ya Vasili. Bu məbləğ də dəqiq hesablanırdı. Əbdül Qafarzadənin gizli casusları idi. bilavasitə Əbdül Qafarzadənin özü ilə bağlı heç kim heç nə sübut edə bilməzdi. Əlbəttə. hədələdi və bu adamların yalvarıb-yaxarmaqlarına baxmayaraq. Mirzəibi də ağızlarını açıb bir kəlmə söz deyə bilmədilər. orta məktəblərdən birinə təsərrüfat işləri üzrə müdir müavini və ilk partiya təşkilatı katibi göndərilmiş. ömründə heç vaxt onu aldatmayan fəhmi morqdakı bu gecə həyatını qəbul etmirdisə. bu araq alverinin. həyatın hər üzünü görmüşdü və nəhayət ki. dedi. o qədər razı idi ki. Vasili də. ya da Mirzəibi Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının gecə həyatından Əbdül Qafarzadəyə çatacaq bir həftəlik məbləği gətirib verirdi və bu məbləğ az olmurdu: qumarxanadakı kiçikliböyüklü bütün uduşun 7%-i yer sahibi kimi Əbdül Qafarzadəyə çatırdı. Burun gecələri taksidən çox. hətta mətbəədə linotipçi işləyən böyük oğlu Kolxoza «Jiquli» maşını almağa söz vermişdi. məktəbdə yeyintiyə yol verdiyi üçün partiyadan çıxarılmış. Əbdül Qafarzadə bunu o saat biləcəkdi– Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı qəbir daşları da. Mirzəibini də söyüb biabır elədi. morqdakı bu gecə həyatı Əbdül Qafarzadənin ürəyincə deyildi və gecə-gündüz həmişə oyaq olan fəhmi ona deyirdi ki. çünki Ağakərim də. amma burnu həddən artıq böyük olduğu üçün ləqəbinə çevrilmişdi. günorta. müharibə dövründə özünü axsaqlığa vura-vura çayçı işləmiş. on beş il həbsdə yatmış. Bütün bunlara baxmayaraq. amma. otuzuncu illərdə partiyaya keçmiş. dava qızışsın. başqa bir məktəbdə müdir işləmişdi. əsəblər gərginləşirdi. arağın da qazancının hər on manatından altı manatı ona verilirdi. Düzdü. Burunun əsl adı Soltanmurad idi. morqdakı qumarxanada keçirirdi və onun buradakı nüfuzu tamam sözsüz idi. Vasili də. sonra günün günorta çağı əmanət kassasını qarət etdiyinə görə yenidən on beş il həbsə məhkum olmuş və bu müddətin də on ilini yatıb çıxmış bu adam 170 . elə bil ki. Gözləri bərələ qalmış Ağakərim də. amma bundan sonra Əflatun müəllimin maarif sahəsindəki irəliləyişi dayanmışdı. bircə manat da səhv eləsələr (aldatmaqdan söhbət gedə bilməzdi!). həyatından da razı idi. amma Burun qoymurdu ki. qumarın. hər halda. Dava-mərəkə hərdənbir qumar gedən otaqda başlamaq istəyirdi. Mirzəibi də çox yaxşı bilirdilər ki. Əbdül Qafarzadə özü gecələr bir dəfə də olsun ayağını Qəbiristanlıq Idarəsinə basmamışdı və hər həftənin cümə günü ya Ağakərim. vaxtıyla Əbdül Qafarzadənin böyük qardaşı Xıdırla oturub-durmuşdu. bir sözlə. Burun bu xəbəri eşidəndə özündən çıxdı. Ağakərimi də. deməli. On səkkiz yaşındaikən adam öldürmüş. çünki burada bəzən ortalıqda oynanan pulun miqdarı 10-15 min manata qalxırdı.qurtardı. Əbdül Qafarzadə həmişə yüz ölçüb bir biçirdi. nəşəxorluğun əvvəl-axır zibili çıxacaq. Vasilini də. daha sonralar yüngül fırıldaq üstündə iki dəfə həbs olunmuş. nəşəni də qadağan elədi (araq alverini isə hələlik saxlamışdı). qardaşı Gülbala ilə birlikdə Əbdül Qafarzadənin kabinetinə girdi. burada ikinci bir söhbət ola bilməzdi.

Itə-qurda gərək ağız açasan ki. Burunun ürəyi az qalırdı sinəsindən qopub çıxsın və bu dəqiqə o öz doğma anasını da öldürərdi. əllərini bir-birinə sürtüb: – «Domal» bilirsən nədi?– soruşdu. qonşudan gəlməyib!. Burun özündən xeyli hündür və canlı qardaşını əli ilə kənara itələdi və düz Əbdül Qafarzadənin qabağına yeridi: – Bağlayırsan morqu. çünki bu dəm Soltanmurad Əbdül Qafarzadənin çeşməyin ardından diqqətlə baxan boz gözlərində elə bir soyuqluq hiss edirdi ki.Bakının bütün yuxarı məhəllələrində məşhur idi. uçunan Gülbala. iki doğma qardaşdı. amma indi yerindən tərpənə bilmirdi. hə? Əbdül Qafarzadə əlindəki qəzeti mizin üstünə qoydu. uşaqlaruva!. Qardaşlar təkcə taksi sürücüləri arasında yox. Buruna baxdı. QDR buraxır. Soltanmurad. bir yeşik göndərsin evə. yüz əlli kilo da çəkisi olan keçmiş boksçu idi və o da taksi sürürdü. bütün bədəni ilə hiss edirdi ki. – Özü də çətin tapılır. Burunun sədəf rəngli «Qaz24»ü də Bakının küçələrində öz sahibindən az məşhur deyildi. elə bil. milis işçilərinəcən camaatın arasında tanınan adamlar idi.. bu soyuq ömrünün çoxunu həbsxanalarda keçirmiş. Əbdül Qafarzadəyə tərəf yerimək istədi. o birisinin isə özü zırpı.. qardaşı Gülbalaya baxdı. amma onun taksidən götürdüyü qazanc Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı gecə həyatından götürdüyü qazancın heç onda biri də deyildi. ağzını açıb bir söz də deyə bilmirdi. yəni ki.. birdən özünə gəldi. ümumiyyətlə. amma birinin burnu o boyda. yumşaq kürsüdə oturub mizə dirsəklənmiş bu boz gözlü. Bax. Ağappaq ağarmış və hirsindən yerində. Əbdül Qafarzadə həmişəki kimi aram-aram: – Hardan biləsən? Evdə bişməyib. amma Burun gözlərini Əbdül Qafarzadədən çəkməyərək əli ilə qardaşını saxladı və təkcə: 171 . hə. kriminal aləmdə canavar hesab olunan bu adamın bütün içini birdən-birə üşütməyə başlamışdı. Paraşokdu. sonra başını tərpətdi.. şəhərin sex və restoran müdirlərindən tutmuş. Zaxodu-zadı yuyurlar onuynan. Burunun kiçik qardaşı Gülbala təxminən iki metr boyu. burnu adi burun. Soltanmurad təkcə duyğuları ilə yox. Burun hirsdən oynayan gözləri ilə Əbdül Qafarzadəyə baxa-baxa və dərisi qaralıb codlaşmış boğazının iri damarları şişə-şişə: – Bilirsən mən kiməm?! – qışqırdı. – dedi. sən öləsən. onu da ət maşınından keçirtdirib yedirdərəm arvaduva. dünyanın qəribə işləri var. bağlayıram və ürəyində də fikirləşdi ki. Əbdül Qafarzadə gözlərini qarşısında dayanmış əlli dörd-əlli beş yaşlı bu dəlisov adamdan çəkməyərək altındakı kürsünü düzəldib yerini rahatladı. Burun: – Yox! – qışqırdı. – səni elətdirərəm o cür paraşok! O yekə burunun var a. Əbdül Qafarzadə kabinetində tək idi və onda da indiki kimi qəzetləri beləcə dəstəçin yığıb oxumaqla məşğul idi. az qala. – Əbdül Qafarzadə diqqətlə Burunun gözlərinin içinə baxdı. qara qalstuklu. Həmin məhəllələrin «blatnoy» cavanları arasında ən etibarlı andlardan biri Burunun canı idi: «Soltanmurad canı!» Həbsdən qayıdandan sonra Burun taksi sürücüsü işləyirdi. eynəkli adam dediklərinin hamısını indicə yerinə yetirdə bilər. dirsəklərinin ikisini də mizin üstünə qoydu.

axşamüstü Burunun sürdüyü taksiyə dörd nəfər cavan oğlan oturdu.. o işin altından çıxa bilmir. Əbdül Qafarzadə isə boz gözləriylə çeşməyinin altından o qəzet bükülüsünə ötəri bir nəzər salıb: – Lazım deyil. hörmətini bildirsin və hədiyyə versin. Iki yüz milyondan çox sovet adamı necə. Iranda yaşayır. sonra da şalvarını çıxardıb çıxıb getdilər. – dedi.. Əlbəttə. Bakıdan bir az aralanmış maşını saxlatdırdı. Burun da elə!. elə bil. Onda Novruz bayramının ərəfəsiydi və həmin vaxtdan etibarən Burun bütün Novruz bayramlarında Əbdül Qafarzadəni hədiyyə ilə təbrik etməyə başladı. Əbdül qədeş! Məlum oldu ki. Əbdül Qafarzadə Ağakərimə tapşırdı və morqu hərəsindən ayı 70 manata altı tələbəyə – hər otaqda iki nəfər – kirayə verdilər. həmin rüsvayçılıq Əbdül Qafarzadəyə ləzzət vermişdi. Burun öz aləmində Əbdül Qafarzadədən intiqamını bu cür aldı. amma aradan təxminən iyirmi-iyirmi beş gün keçmiş köhnə «Inturist»in restoranında təsadüfən Vasili ilə rastlaşdı. Konstitusiya günü var. Novruzdan başqa bayram tanımır. Əbdül Qafarzadə ilə nəşə davası eləyən Burun indi onun yanında siqaret çəkməyə cəsarət etmirdi ki... – Bayramlarda təbrik eləyərsən. Həmin hadisədən sonra Burun daha Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında görünmədi. – deyə bildi. ürəyi darıxan vaxtlar yadına düşəndə kefi kökəlmişdi. Bu gözəl və ləzzətli iş o yerə gəlib çıxmışdı ki.. 1 May var. Mən yuxarıları təbrik eləyirəm. sonra sərt hərəkətlə geri dönüb qardaşını da ardınca çəkə-çəkə kabinetdən çıxdı. bəyəm? Burun sovet adamı döyül? 7 Noyabr var. dördü də Burunun üstünə düşüb onu huşunu itirənəcən döydülər. indi Burun çapalayır.. konyakdan yaşarmış sifətinə də bir dənə yağlı sillə şəkdi. amma günlərin bir günü Əbdül Qafarzadənin kabinetinin qapısı açıldı və Burun içəri girdi: – Mənə kömək elə. amma bu özünü elə aparır ki. Əbdül Qafarzadə bu restoran əhvalatından o saat xəbər tutdu və iki gündən sonra. Həmin axşamın səhəri o şalvarı bayraq kimi Burunun yaşadığı evin küçə qapısının üstündən asmışdılar və məhəllənin bütün cavanları.. özünü saxlaya bilməyib cavan qızın yanında (Vasili restorana növbəti cavan və gözəl bir qızla gəlmişdi) Vasilinin başına yarımçıq bir şüşə konyak boşaltdı. Bundan sonra Burun da. Əbdül Qafarzadə eləcə kömək əlini uzadandan sonra Burun əlində bir qəzet bükülüsü kişinin kabinetinə girdi ki. Gülbala da üç dəfə Əbdül Qafarzadəyə hücum etmək istəmişdilər. Xomeyninin bacısı oğludu. Uzaq kəndlərdən gəlib Bakıda 172 . arvad-uşaq – hamı küçədə asılmış o şalvarı görmüşdü.. Sonra bir müddət görünməmişdi. Get çatdır ona! Bundan sonra Burun Əbdül Qafarzadəni bütün bayramlarda təbrik edirdi və Əbdül Qafarzadə də o hədiyyələri gülümsəyə-gülümsəyə xüsusi bir ləzzətlə qəbul edirdi. Bir dəfə isə Əbdül Qafarzadə Ağakərimi yanına çağırtdırdı: – Novruz bayramından başqa bayram yoxdu. maşını Zuğulbaya tərəf sürdürdü.. hörmətsizlik olar. Və Əbdül Qafarzadə Buruna kömək elədi. Səmərqənddəki fizika müəllimi Sayzulla Mirzəmuhəmmədov Burunu elə aldadıb və Burunun başına elə bir iş açıb ki..– Baxarıq!. amma hər dəfə də elə bir rüsvayçılıqla geri çəkilmişdilər ki.

Allah sənin cibinə o adı nədir. Bütün bunlar Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının mətbəx söhbətləri idi.. Mirzəibi. dərindən köksünü ötürüb: «– Abdul vsex nas nadul. göy gözləri dolmuşdu. ayda dörd yüz manat Əbdül Qafarzadə üçün bir şey deyildi. yəni işdi-şayət. şey.» – demişdir. alandan sonra içi necə çıxacaq. bu qadınların bəzisi daha qocalmışdı... Makinaçı Bədurə xanımdan tutmuş baş mühasib Yevdokiya Stanislavovnayacan.. Əbdül Qafarzadə bu pulun 20 manatını qarovulçu Əflatuna verirdi (qarovulçu Əflatun da həmişə eyni sözlərlə o pulu alıb cibinə qoyurdu: «–Allah səni. min bərəkət versin!.»). Əbdül Qafarzadənin nəzərləri altında qıpqırmızı qızarıb pörtmüş o katibə qız heç bilmədi ki. Əlbəttə. Qəbiristanlıq Idarəsində işləyən qadınların. birdən-birə xəyala dalmışdı.. Bir dəfə fasilə zamanı qadınlar bir yerdə oturub evdən gətirdikləri naharı yedikləri zaman baş mühasib Yevdokiya Stanislavovna. cavabdeh Əflatun idi. Qəbiristanlıq Idarəsində işlədiyi bu on iki ildə həmin zəmanəti yüz faiz doğrultmuşdu. nədənsə. gülümsədi.. hamısı öz işlərinin gözəl mütəxəssisləri olmaqla bərabər. Kassir Marqarita Iosifovna isə baş mühasibin sözlərinə belə düzəliş vermişdi: «– Abdul vsyu Sovetskuyu vlast nadul!. həmişəki kimi– yəni cavan vaxtlarında olduqları kimi. əlbəttə. Tələbələr hər ay 420 manat pulu qarovulçu Əflatuna verirdilər (kirayənişinlərin məsuliyyəti qarovulçu Əflatunun boynunda idi. bu kirayənin üstü açılsaydı. sarışın. bu qadınları Əbdül Qafarzadə özü bir-bir seçib işə götürmüşdü. yer üzündəki adamlar Əbdül 173 . bu işdən xəbəri yox idi) və Əflatun da o pulu gətirib verirdi Əbdül Qafarzadəyə. elə bil. bir də ki. kabinetdən necə çıxdı. o adı nədi. Biz də sənin kölgəndə dolanırıq!. Vasili iş çox olanda həmin tələbələrə də alkoqoliklər kimi pulsuz qəbir qazdırırdılar. bazarda qarpıza. Həmin aprel günü Əbdül Qafarzadə əvvəlcə Fərid Kazımlının. eyni zamanda Əbdül Qafarzadə bu qıza elə baxırdı.. Düzdü.. sonra da Burunla qardaşını yadına saldı. yaraşıqlı və ilk baxışda sadəlövh görünən bu oğlan Əbdül Qafarzadənin bircə təbəssümündən. ömründə heç vaxt və heç kim ona beləcə açıq-saçıq baxmamışdı. sonra: – Vasilini çağır bura. həm də bir qadın kimi gözəl idilər.. amma hər şeydə gərək qaydaqanun və dəqiqlik olaydı. Əbdül Qafarzadə onları işdə saxlayırdı və həmişəki kimi də hörmət edirdi.. ya yemişə baxırdı ki. bu qadınların hər biri öz vaxtında Əbdül Qafarzadənin sevimli qadınları olmuşdu. qalanını özü götürürdü..» Nə isə.. Göygöz. – dedi. Əbdül Qafarzadə Vasili Mitrofanovu Rostovda yaşayan dostlarının zəmanəti ilə işə götürmüşdü və Vasili də qoca anası ilə birlikdə Rostovdan köçüb Bakıya gəldiyi.. arıq. Əbdül Qafarzadə böyük pullar qazandığı üçün. bircə baxışından kişinin nə istədiyini başa düşürdü və elə buna görə də Əbdül Qafarzadəyə bəlkə də ən yaxın adam idi (əlbəttə. amma buna baxmayaraq. qollarını geniş açıb ləzzətlə gərnəşdi.. zəngi basıb o cavan və gözəl katibə qızı çağırdı və katibə qız içəri girəndə Əbdül Qafarzadə on gündə birinci dəfə bu qızı təpədən-dırnağacan əməlli-başlı nəzərdən keçirdi. bizim başımızın üstündən əskik eləməsin!. ailə üzvlərindən başqa: ümumiyyətlə. Əbdül Qafarzadənin isə. kiçik məbləğlərdən imtina edən adam deyildi – hər məbləğin öz yeri və öz qiyməti var.. şey..texnikumda oxuyan bu tələbələr sakit adamlar idi və Ağakərim. demək olar ki.

. cürbəcür zəfər raportlarında. bütün ölkə indi səndən danışırdı! Vallah.Qafarzadə üçün iki yerə bölünürdü: ailə üzvləri. Sevil. yəni Qaratel.. özü də ki. Bakıdakı fahişələrlə işgüzar əlaqəyə girdi və gecələr Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gələn müştərilər araq. öz mənzilinə qayıdırdı – üç saatdan sonra. iki dəfə medal almışdı və indi Əbdül Qafarzadə onu ordenə təqdim etmək istəyirdi. Krasnodar və Rostov vilayətlərində işləyən pullu kolxoz sədrlərinin. rayon əmək qabaqcıllarının fəxri lövhəsinə vurdurmuşdu və ümumiyyətlə. sovxoz müdirlərinin. Soçidə. amma onu partiyaya keçirmişdi və bir müddətdən sonra Qəbiristanlıq Idarəsi ilk partiya təşkilatının katibi seçilmişdi – fəhlə. qabaqcıl bir fəhlə kimi. Əbdül Qafarzadə hərdənbir kefinin kök çağlarında gülə-gülə Vasiliyə deyirdi: «Hayıf adın qəbirqazandı də!. yaxud nəşə almaqdan başqa. yaxud üç həftədən sonra. tanış qızları vaxtaşırı Rostovdan Bakıya qonaq dəvət elədi. Vasiliyə müəyyən miqdarda (bu baxırdı fahişəyə və müştəriyə!) pul verib (bu pulun altmış faizi fahişəyə. eləcə də qonşu Gürcüstanın. gözəl rəngkarlıq əsərləri ilə xüsusi zövqlə bəzədiyi o ikiotaqlı mənzildə təkcə anası ilə bir yerdə yaşayırdı. məruzələrdə. Əbdül Qafarzadənin sədaqətə verdiyi qiymət idi.. balaca Əbdül (əvvəllər o yazıq Orduxan!. Əbdül Qafarzadə Vasilinin şəklini.. indi səni geroy eləmişdim.. Ömər. amma Vasilinin get-gedə qızışan bu fəaliyyəti uzun çəkmədi. özü ilə bir gecəlik fahişə apara bilərdi (fahişə əlavə olaraq müştəridən nə qoparacaqdı – bu onun öz işi idi və baxırdı həmin fahişənin səriştəsinə və bacarığına!). deputat da eləməmişdi. Dağıstanın rayonlarında. başqa işdə işləsəydin. kokainə keçmişdi və Vasili də onların qarasına deyinə-deyinə 174 . Yurmalada sanatoriyaya gedirdilər və qızlar da Vasilidən bir aylıq anaşalarını (bəziləri morfiyə. lap dəllək də olsaydın. Bakıya gələndə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının gündüz və gecə həyatına bələd olandan sonra buradakı əlverişli şəraiti o saat düzgün qiymətləndirə bildi və bir müddət əvvəlki peşəsindən istifadə etməyə başladı. qoca anasını da götürüb Bakıdakı saysız-hesabsız dostlarının birinin evinə gedirdi və yalnız Əbdül Qafarzadə sifariş göndərəndən sonra. qalan bütün insanlar). qırx faizi isə Vasiliyə çatırdı). səni lap deputat eləyərdim! Neyniyim? Qəbiristanlığın üzü qara olsun!. Əbdül Qafarzadə Vasiliyə Bakıda ikiotaqlı mənzil almağa kömək etmişdi və Vasili əntiqfiruş əşyalarla. Əbdül Qafarzadə Vasilini Sosialist Əməyi Qəhrəmanı eləməmişdi. doroqoy. Vasili bir daha Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına fahişə gətirmədi. Ermənistanın. həm də ki. amma Bakıda.). rayon səviyyəli rəhbər partiya və sovet işçilərinin müvəqqəti istifadəsinə verirdi. Bayıl tərəfdə yaşayan və anaşaya öyrənmiş bəzi cavan rus qızlarından istifadə etməyə başladı: həmin qızları anaşa ilə təmin edirdi və onları Azərbaycanın rayonlarında. rus– həm sarsılmaz xalqlar dostluğuna bir nümunə idi.. bir də ki. Bizdə qəbirqazana qiymət qoyan yoxdu..» Düzdü. O rayon xadimləri məzuniyyətə çıxıb Kislovodskda. Vasili Mitrofanov Rostovda bəzi vəzifəli və pullu adamların eyş-işrət məsələlərinin yüksək səviyyəli təşkili ilə özünə pul qazanırdı (və az da qazanmırdı!). hətta mətbuatda Vasilinin adı tez-tez nümunə çəkilirdi. Əbdül Qafarzadə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına fahişə gətirməyi və ümumiyyətlə. Vasilinin belə axmaq bir işlə məşğul olmağını qəti qadağan etdi. Hərdən o mənzil Əbdül Qafarzadəyə lazım olurdu və o zaman Vasili evin açarını gətirib verirdi Əbdül Qafarzadəyə.

göstərirdi və bəzən elə həmin qəzetlərin özündə Orta Asiyadan hansı bir Sosialist Əməyi Qəhrəmanı. radio-televiziya səhərdən axşamacan mənfur kapitalist ölkələrindəki mafiyadan yazırdı. çünki bütün sovet qəzetləri. təmkinləriylə (ağır oturub batman gəlirdilər!). bir də ki. qumardır və qumar oynayan kəs udmağı bacardığı kimi. Vasili bu qızlardan da haqq alırdı. Tallində. Pribaltika respublikalarından hansı bir görkəmli təsərrüfat rəhbərininsə haqqında təriflərlə dolu yazılar dərc edilirdi və bu həmin Sosialist Əməyi Qəhrəmanı. yaxud Rostov vilayətindən. kimisi sovet vətəndaşlığından çıxıb Israil adı ilə xaricə getmişdi və indi soraqları ABŞ-dan. başqa şəhərlərdə yaşayan bu adamlar sanballarına görə. Leninqradda.. həmişə öz yerini bilirdi. qəyyumlarına kef verirdilər. uduzmağı da bacarmalıdır. bunların pulları əvvəlkilərdən də artıqdır. yəni həmin ərazilərin bir partiya-sovet rəhbərliyi var idi. deyirdi. Soçidə. Əbdül Qafarzadəyə bu dərəcədə məhrəm adam olsa da. təzədən Bakıya qayıdırdılar. amma özləri bir qara qəpiyə dəyməzlər. Italiyadan. qızlar özləri də pis qazanmırdılar. həmin təsərrüfat rəhbəri olurdu ki. özünün ezamiyyət məsələlərini Vasiliyə həvalə edirdi.. narkotika alverini. Yurmalada sanatoriyalara yaxın gözəl evlərdə kirayə qalırdılar. siqareti arxasında gizlədirdi). kimisi öldürülmüşdü.anaşadan xeyli baha olan bu narkotikanı tapıb almağa məcbur olurdu) alırdılar. bu məhrəmlikdən sui-istifadə etmirdi. o rayon xadimlərinin hesabına Kislovodskda. yaxud Irəvanda. SSRI-nin başqa şəhərlərində yaşayan dostlara ehtiyac olanda.. işgüzar məsələlər həll eləmişdi. qumara (işgüzar məsələləri. Vasili. 175 . amma yeni nəsil tamam cırtqoz adamlardan ibarət idi. Irəvanda. o möhtərəm rayon xadimlərindən də. yəni yalnız pullarının çoxluğuna görə yox. kişi olan kəs işlərini gərək elə qursun. Əbdül Qafarzadə şəxsən onunla Odessada. fahişədən asılı olmasın: ümumiyyətlə. ya da ki. xırdaxuruş oğurluqla işləri olmazdı. fahişəliyi əllərinə almış həmin gizli rəhbərlik. yaxud Kislovodskda qumar oynamışdı. kişinin yanında siqaret də çəkmirdi (əlində siqaret olsaydı. amma qocalırdılar. iki məsələ ilə bağlı gedirdi: ya məhəbbət məsələlərinə görə. tədbirləriylə. özlərini aparmaqlarıyla Əbdül Qafarzadəyə bab idilər. çoxu ölmüşdü. bunlar belə idi. Əbdül Qafarzadə başqa şəhərlərə ezamiyyətə. əsasən. arvad qarışdı (özü də ki.. Vaxtıyla Moskvada. içki də içmirdi və Əbdül Qafarzadə də bunu yüksək qiymətləndirirdi. Bu yeni nəsil daha böyük əraziləri idarə edirdi. Əbdül Qafarzadə belə hesab edirdi ki. onları Bakıya dəvət edirdi). Yunanıstandan. burada yalnız Əbdül Qafarzadənin özünün intim işlərinin vasitəçisi və təşkilatçısı idi. Əlbəttə.. Çoxdan idi qumar oynamırdı və məsələ onda deyildi ki. elə Israilin özündən gəlirdi. Hərdən bu barədə fikirləşəndə Əbdül Qafarzadə öz-özünə gülümsəyirdi. sonuncu dəfə qumar toplantısına gedəndə (Riqaya yığışmışdılar) bir gecədə yüz on min manat nəqd pul uduzmuşdu – qumar. amma indi o dünyagörmüş kişilərin yerini ağzından süd iyi gələn adamlar tutub və düzdü. yüngül sənaye zavod fabriklərini. Bakıda həll edirdi. bəzən isə gizli rəhbərliklə rəsmi rəhbərlik arasında da yaxşı bir əlaqə yaranırdı. ticarəti. Tiflisdə. o işə ki. Daşkənddə. daha əvvəlki oyunçular yox idi. onda o işin axırı olmaz! Buna görə də Vasili Mitrofanov Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının işlərindən başqa. məsələ onda idi ki. kolxoz sədrininsə. fahişə!). AFRdən. köhnə dostlardan da salamat qalanlar (Əbdül Qafarzadə kimi!) az deyildi. əsasən. gədə-güdə deyildilər.. Türkiyədən. iaşə və məişət xidmətini. Əbdül Qafarzadəni görən kimi.

buna görə də seçdiyi rəhbərlik özünə bab olmalıdır!). əvvəlki kimi qalmışdı. ola bilər!). – dedi. pulun gücünə yüz faiz inanırdı. təəccüb etdi və təmiz Azərbaycan dilində (dil öyrənməyə. bir yerə yığışardılar və o zaman qumar da. bu yeni nəsil özünü aparır– düz deyildi. vilayətlərin. Vasili. hər halda. hər halda. xüsusi istedadaı var idi. Əbdül Qafarzadə dünyada heç nəyə inanmasa da.. xeyir gəlməz. kef məclisləri də. işgüzar əlaqələr isə. Düzdü. bu yeni nəslin də əlinin altında (!) professorlar. çünki əsas məqsəd başqa idi: bir-birilərinə fikir söyləyərdilər. aləmi qatışdırsın bir-birinə.. özlərinin nəşə çəkməsi. Bu cavan adamların gündəlik güzəranının zahiri cəhətləri: içdikləri viski də. çünki alan da çoxdur.. yazıçılar olurdu. dünyanın işlərini bilmək olmaz. qolundan tutub gəzdirirdilər. bəstəkarlar. o cür ki. gəmidə oturub gəmiçiyə bu qədər açıq-aşkar meydan oxumaq olmazdı və Əbdül Qafarzadənin fikrincə.. əslində. rəssamlar. yanlarında gəzdirdikləri qəhbələri ən son dəblə geyindirməkləri və qaş-daşla bəzəmələri də. başqa iş görürlər. amma şər deməsən. çünki dağıla bilər. amma belə görünür ki. əvvəlkindən asan qazanırlar. kefin özüdür.. respublikaların.Yeni nəslin həyat tərzi qətiyyən Əbdül Qafarzadənin xoşuna gəlmirdi və buna görə də daha qumara getmirdi. indiki bu professorların. Vasili içəri girəndə Əbdül Qafarzadə gözünü qəzetdən çəkib: – Moskvaynan danış.. məşhur həkimlər olurdu. bu vəzifə sahiblərinin özləri də cırlaşıblar və cırlaşmaqda da davam edirlər. azərbaycanca təmiz danışırdı) soruşdu: – Moskvaya gedirsiz. görkəmli artistlər. qəti düz deyildi! Əvvəllər Moskvadan tutmuş Xersonacan ölkənin cürbəcür şəhərləri ilə zəngləşərdilər. Düzdü. daha heç nədən çəkinməyib açıq-aşkar malikanələr tikdirməkləri. əlbəttə. inzibati orqan işçiləri nə qədər rüşvət alsalar da. görünür. amma. camaatın gözü qabağında şəxsi «Mersedes» lərində gəzməkləri də Əbdül Qafarzadənin ürəyincə deyildi. şəhərlərin rəhbərliyi. elə birisi də iş başına keçə bilərdi ki (buna Sovet Ittifaqı deyərlər – və tarix deyərlər!– nə desən. işlər lap Brejnevin vaxtından da yaxşı getsin (və Əbdül Qafarzadə. bu yeni nəsil nümayəndələri kimi. Əbdül Orduxanoviç? Əbdül Qafarzadə Fərid Kazımlının baldızı oğlunun qarasına üz-gözünü turşudub: 176 . morfi vurdurması da.. əvvəlki kişilər yox idi. Əbdül Qafarzadənin dəvəti ilə Bakıya köçəndən bircə il sonra.. eyş-işrət də.. bir bahənə olardı.. Tarix göstərir ki. hər dəfə restoranda yeyib-içəndən sonra xörəkpaylayanlara yüz manat. rüşvəti də çox verirlər. . adam heç nə başa düşmürdü. rəislər. Əvvəllər o kişilərin oturubdurduqları adamlar professorlar olurdu. Indi isə məqsəd qumarın özüdür. – Qastinisada iki nəfərlik yer lazımdı sabaha. çünki pulu çox qazanırlar. elə ola bilərdi ki. iki yüz manat artıq pul verməkləri də. əslində. elə belə də olacaq! Bir cəmiyyətdə ki. onu düzəltmək mümkün deyil. kömək əli uzadardılar. bu dərəcədə bir söz deyib. Brejnevdən sonra kim gələcəkdi? Əlbəttə. elə birisi gələ bilərdi ki. bir-birilərini öz işləri ilə tanış edərdilər və gələcək işgüzar görüşləri hazırlayardılar. Brejnevin ömrünün sonuna az qalıb. məsləhət verərdilər. Düzdü. iclaslarda danışanda da o qədər ağzını marçıldadırdı ki. Partiya və sovet işçiləri. Sovet Ittifaqında birinci şəxsin əxlaqından və əqidəsindən çox şey asılıdır. nazirlər var idi. amma iş burasında idi ki və Əbdül Qafarzadə günlər keçdikcə buna daha artıq dərəcədə əmin olurdu ki. əmin idi ki. bunun axırı yaxşı qurtarmasın.

dərdini-sərini götürüb apardı. Rozanın ağappaq. təzə duyğuları özü ilə aparmadı. dolu baldırları. beləcə aşiq vaxtlarında Əbdül Qafarzadə pula pul demir. amma o yaz təravətli təzə hissləri. canlı və həmişə isti. Mən gedə bilərəm. bilirdi ki. hərarətli döşləri başdan-başa bir xoşbəxtlik idi və bu xoşbəxtlik keçən yaz Əbdül Qafarzadə kimi bir adamın belə. hamar və sağlam bədəni. bu cavan adam Əbdül Qafarzadəyə xidmət etdiyi bütün bu müddət ərzində ilk dəfə az qaldı «xəyanət» yoluna düşsün. o yaz ab-havası xatirədə də təzə. köhnə üçmərtəbəli bir bina ilə üzbəüz əmanət kassasında işləyirdi. Əbdül Orduxanoviç? – soruşdu. axşam evdə olacağam. təzə duyğular baş qaldırdı. ən gözəl qadınlarından biri hesab olunurdu və onunla ilk dəfə Vasili özünün saysız-hesabsız məclislərindən birində tanış olmuşdu. daha gec olacaq. amma daha indiki Roza olmayacaq və Roza adamın ağlını başdan çıxarmağı bacarırdı. Əbdül Orduxanoviç? – Olsun də.. Vasili Əbdül Qafarzadənin zövqünə bələd idi və tamam əmin idi ki. daraqoy. – Əbdül Qafarzadə çeşməyini gözündən çıxarıb dəsmal ilə şüşəsini təmizləyə-təmizləyə yüngülcə gülümsədi. Vasili kabinetdən çıxdı. – dedi. o duyğular həmişəlik Əbdül Qafarzadə ilə qaldı və hərdən beləcə qəflətən yada düşürdü. təravətli qalmışdı və birdən-birə yada düşən o xatirələr yenə də o gözəl günlərdəki kimi. işvəsini o saat qiymətləndirmişdi və buna görə də onu özünə yox. əlbəttə. – tanış adamlar gedir. duydu. az qalmışdı ağlını başından çıxarsın. Rozanın gözəlliyi. Rozanın iyirmi səkkiz yaşı var idi. bütün qayğılarını. işvəsi o qədər təsirli idi ki. daraqoy. yəqin şövqünü. amma o Moskva söhbətindən sonra Vasilinin kabinetdən çıxması ilə otağa qəribə bir yaz ab-havası doldu və Əbdül Qafarzadə. amma heç nə başa düşməyəndə də sual verib belə şeyləri aydınlaşdırmaq Vasilinin xidmət üsuluna daxil deyildi. Əbdül Qafarzadə bu qadına bir könüldən min könülə aşiq olacaq və Vasili burasını da çox yaxşı bilirdi ki. zəng elə. kişinin içinə bir cavanlıq həvəsi gətirdi. Rozanın bədəni. Roza özü də yaxşı bilirdi ki.. ümumiyyətlə.– Yox. hətta üç ildən sonra. – Yox. Vasili. – Lyüks olsun. Düzdü. buna görə də həmişəki kimi: – Başqa bir şey lazım deyil. dingding dingildəyən. – Çox sağ olun. Rozanın əsl sevilməli vaxtıdı. Roza Səkkizinci kilometrdə. – Xalası ərinin pulu çoxdu. Əbdül Orduxanoviç? – Get məşğul ol. təzə hisslər. Əbdül Qafarzadəyə layiq bilmişdi. Roza indiki Roza olmayacaq.. 177 . əlbəttə. doğrudan da. Vasili Mitrofanovu yoldan çıxarmaq istədi. beş ildən sonra. o hisslər. tanıdı. Əbdül Qafarzadə Rozanı birinci dəfə görəndə bu qadının bədənini necə təsəvvür etmişdisə.. hərdən yada düşüb adamın qanını qaynadan o yaz çağlarında – iyirmi səkkiz yaşı var idi və ömründə çox qadınlar görmüş Əbdül Qafarzadə bilirdi ki. o unudulmaz. beş ildən sonra. hətta şeytan. yəni keçən yaz – o gözəl. elə bil ki. Vasili bu qadının gözəlliyini. indi ömrünün hansı çağıdır. mənə de. qarnının dərininə çəkilmiş göbəyi. o cür idi. həvəsini də saxlayacaq. gözəlliyini saxlayacaq. bu yaz ab-havasını o saat hiss etdi. – Baş üstə. Ancaq sənin sağlığın lazımdı. tanış-bilişlərinin arasında Bakının nəinki Səkkizinci kilometrdə. Rozanın o balıq kimi sürüşkən bədəni birdən-birə sürüşüb qucağından çıxdı. Əbdül Qafarzadənin bu sözlərindən heç nə başa düşmədi.

Əbdül Qafarzadə bu «xəyanət»dən xəbər tutar. heç restorana da getmədilər (ümumiyyətlə. sadəlövh. Roza kimsəsiz. narıncısı on iki. Roza Moskvanın lap mərkəzindəki o üçotaqlı lüks mehmanxana nömrəsində əyninə heç nə geymirdi. özünü məcbur etdi və «– Lənət şeytana!»– dedi. elə bil. təəssüratını yox. Əbdül Qafarzadəyə sədaqətlə xidmət göstərsin. Rozanın ən işıqlı. həmin Moskva səfərini də on beş günlük nəzərdə tutmuşdu və o on beş günün birinci beş günü gecəli-gündüzlü bütöv bir an – hisslərlə. o qədim dövrlərdən gəlib onun ömrünə daxil olub. həyat daha yaşanıb qurtarmaq üzrədir. bu qadınla Bakıda gizli və tələsik görüşmək istəmədi. təbiəti etibarilə xudmaniliyi xoşlamayan Əbdül Qafarzadənin restoranlarda oturmaqla arası yox idi və o beş gündə Roza heç imkan tapıb əmisi Asatura zəng də eləyə bilməmişdi). boş vaxtlarında qədim Assuriya haqqında çox kitablar oxumuş Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi. amma Vasili bircə anlıq belə təsəvvür edəndə ki. cavan olmağına baxmayaraq. Əbdül Qafarzadədən qoparılacaq qazancı bu qadınla yarıbayarı bölərdi və əlbəttə. hil çeynəyə-çeynəyə (Əbdül Qafarzadənin hil iyindən xoşu gəlirdi) otaqlarda çılpaq gəzirdi və çarpayıda uzanıb. canında hələ bu qədər gənclik ehtirası var imiş. səmimi hisslərinin. daş-qaşla o dəqiqələrdə Roza ilə öyündüyü kimi. həyəcanlarının rənginə çevrilirdi və həmin vaxtlar Rozaya elə gəlirdi ki. Roza Əbdül Qafarzadəni bir yeniyetmə oğlan kimi. Əbdül Qafarzadənin bütün ömründə əldə etdiyi ən qiymətli şəxsi əmlak idi. o Rozalı günlər otuz il bundan əvvəlki hisslərin. Bəzən elə bil ki. Roza milliyətcə aysor idi və elə anlar olurdu ki. həyəcanların özlərini qaytarıb gətirdi. həmişəki kimi. sarısı. o karandaşların qırmızısı. ən hərarətli uşaqlıq xatirələrindən biri və bəlkə də birincisi Asatur əmisinin ildə-iki ildə bir dəfə Moskvadan Bakıya gələndə ona hədiyyə gətirdiyi iri bir qutu rəngli karandaşlar idi. heç hansı bir ziynətlə. elə bil. o hisslərin. çəhrayısı. nə də Roza o üçotaqlı lüks nömrədən çıxdılar. 178 . Roza ilə kişinin arasında sadiq bir vasitəçi olsun. amma Vasili çox çətinliklə də olsa. on dörd yaşlı bir qız uşağının – Roza üçün həmişəlik bir keçmişdə qalmış təmiz. həmin anlarda Roza. Əbdül Qafarzadə istədiyi vaxt Sovet Ittifaqının istədiyi şəhərinə istədiyi müddətə ezamiyyət götürürdü. bu ehtiraslı qadına baxmaqdan doymayan Əbdül Qafarzadə heç vaxt heç hansı pulla. xüsusən. kişini təzədən yeni bir həyata qaytardı. razı olardı. qazanc da həmişəkindən çox olardı (çünki Vasili Mitrofanov Əbdül Qafarzadəni xərcə salmağın ən incə yollarını belə yaxşı bilirdi və Rozanın köməyi ilə bu yollardan gizlincə istifadə edərdi). sonra Roza Moskvaya gəldi. amma keçən yaz Moskvadakı o Rozalı günlər. öyünməmişdi. həyəcanlarla dolu nəhəng bir an kimi ötüb keçdi. on üç. qürur hissi keçirməmişdi. həyəcanların yalnız xatirəsini. sonra da Əbdül Qafarzadə gəldi və Əbdül Qafarzadə heç vaxt ağlına da gətirə bilməzdi ki. Əbdül Qafarzadə Rozanı görəndən sonra. təzədən ayıltmışdı. Son vaxtlar. yaşılı. həmin beş gündə nə Əbdül Qafarzadə. tək adam idi və Vasilinin təklifinə yəqin ki. iri qara gözləri işım-işım işıldayan bu qadın Bakıdakı əmanət kassalarının birindən yox. yaxud kresloda oturub bu sağlam. yazıq Orduxandan sonra Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi ki.Vasili Roza ilə əlbir ola bilərdi. dünyanın çox üzünü görmüş və görmədikləri barədə də nəzəri təsəvvürü olan bu adamın bütün içi uçum-uçum uçunurdu və həmin qorxu hissi Vasilini məcbur etdi ki. bu dəfə də. əvvəlcə Vasili Moskvaya gedib hazırlıq gördü.

elə bil. yüz ilin ağacıydı. sim kimi tarım çəkilmiş bədəninin müqabilində özü özünün yekə və tüklü qarnından. Əbdül Qafarzadə heç vaxt o lüks nömrədə çılpaq gəzmirdi. – dedi və bu sözləri elə yanıqlı. Rozanın anası qonşuluqda yaşayan dul azərbaycanlı bərbərə ərə gedəndən sonra. çəhrayının. 179 . sarının. çarpayıdan qalxan kimi. Vasili də həmin mehmanxanadakı nömrələrdən birində qalırdı və hər gün bir dəfə səhər.. eləcə də hər il ad günündə Rozaya təbrik açıqcaları göndərirdi və Asatur əmi bütün dünyada yeganə adam idi ki. bunu demişdi və özü öz sözlərindən nigaran qalmışdı. əmisi SSRI Ticarət Nazirliyində işləyir. görünür. şövqlə. narıncının işıltısında qəribə bir mütəəssirlik. Bakıya gəlmirdi. Asatur əmi Moskvada tramvay sürürdü və doğma qardaşı. amma Moskvadakı o yaz günlərində Əbdül Qafarzadənin ürəyi də. amma bütün bayramlarda – Yeni ildə. kişinin səsini heç vaxt beləcə mütəəssir eşitməmişdi. danışıqlar aparanda və Roza bu gözəl Moskva səfərinə razılıq verəndə o qırmızının. on üç-on dörd il idi ki. gəlib vanna otağında Rozanı iri Çin məhrabasına bürüyüb qucağına alırdı. yəni Rozanın atası vəfat edəndən. ürəyi kamança istədi. Əbdül Orduxanoviç?» Əbdül Qafarzadəyə nə lazım olacaqdı? – keçənilki o gözəl yaz günlərində. həyəcanları kimi. Roza Moskvada Asatur əmiyə mütləq zəng etmək. təzədən çiçəkləmişdi və kişi dünyanın bütün dərdini-sərini unutmuşdu. özü özünün yaşından həyalanırdı. əyninə paltar geyirdi. 7 Noyabrda. heç bir şeyi lazım deyildi. Əbdül Qafarzadə onunla birlikdə duşun altına da girmirdi. çünki Əbdül Qafarzadə dünyadakı rozalara və qeyri-rozalara yaxşı bələd olduğu üçün. Roza yalan deyir və öz kefini pozmamaq üçün dərininə getmədi. utanmışdı. ehtirasla çağırmağına baxmayaraq. məhəbbət işlərinin bütün incəliklərinə yaxşı bələd olan Rozanın gülə-gülə. Vasili. narıncının o mütəəssir işıltısı bir gecə vaxtı yenə də xatirələrə dolmuşdu və həmin xatirələrdə Asatur əminin siması Rozanın o uşaqlıq hissləri.. o üçotaqlı lüks nömrədə Rozadan başqa Əbdül Qafarzadəyə dünyanın heç bir ləl-cəvahiratı. Rozaya beləcə təbrik açıqcaları göndərirdi. Amma Roza nahaq yerə nigaran qalırdı. hətta göz yaşı var və belə anlarda Rozanın özünün gözləri dolurdu.. Rozadan fərqli olaraq. Rozanın o ağappaq. sövq-təbii ilə o saat başa düşdü ki. Vasya. amma həmin beşinci günün axşamı Vasili zəng eləyəndə Əbdül Qafarzadə: – Ürəyimə kamança düşüb.birdən-birə xatirələri bürümüş o qırmızının. amma Asatur əminin tramvaysürən olduğunu deməmişdi. yaşılın. amma. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulması münasibətilə 28 Apreldə. hər halda. bir dəfə də axşam zəng eləyirdi: «– Bir şey lazım deyil. kədərli vaxtlarında kamançaya qulaq asardı.. bu gözəl qadın həyatının indi beləcə çiçəkləyən bir çağında heç bir səbəb olmadan için-için ağlamaq istəyirdi. demişdi ki. evinə getmək istəyirdi və bu barədə Əbdül Qafarzadəyə də demişdi. paklıqdan xəbər verirdi. onunla tanış olmaq istəyərdi.. 1 Mayda. Əbdül Qafarzadə heç özü də bilmədi necə oldu ki. sarının.. adətən.. o yaşılın. Vasili Mitrofanov Əbdül Qafarzadənin adından Roza ilə. elə ürəkdən dedi ki. çünki birdən Əbdül Qafarzadə Ticarət Nazirliyində işləyən o adamı görmək istəyərdi. hətta eşq aləminə. bir təmizlikdən. qəmli. çəhrayının. çarpayıya aparırdı. 8 Martda. O beş gündə o üçotaqlı nömrədən dişardakı həyatı təkcə Vasili Mitrofanovun zəngləri yada salırdı.. ürəkdə nəsə varmış. onunla görüşmək. necə deyərlər.

yanında uzanmış bu kişi 180 .. həqiqətən. gözlənilməz. doğrusu. məhrəmanə səsləndi ki. hətta o yad. Vnukova aeroportundan taksini birbaşa Moskva Mərkəzi Bazarına sürdürdü. eyni zamanda. bu mahnını rəhmətlik Xıdır çox xoşlayırdı və indiki kimi Əbdül Qafarzadənin yadında idi: Xıdır qışın soyuğunda da həyətlərindəki krantdan axan buz kimi suyun altında yuyuna-yuyuna «Sarı bülbül»ü oxuyurdu – «Sarı bülbül» həmənki «Sarı bülbül» idi. tarixin səsçatmazlığından. oyun havalarını çaldı. «Kəsmə şikəstə»nin bu sədaları ilə Rozanın o iri qara gözləri. eyni zamanda. dünyanın qədim çağlarından. bu çalğıdan həzz aldılar. bu doğmalıq qan doğmalığı deyildi. sonra Əbdül Qafarzadə əlini pencəyinin döş cibinə saldı. bura mehmanxana nömrəsi yox. – dedi. kamançanın bu səsiylə. ürəkdən sevməyə başlayıb. Sonra Əhməd Şirkərim Azərbaycan xalq mahnılarını. Xıdır isə çoxdan haqq dünyasında idi və elə bil ki. yəni ki. axırda «Kəsmə şikəstə» çaldı və Əhməd Şirkərim gözlərini yumub kamanın simlər üstündəki get-gəli ilə həmahəng başını yırğalayayırğalaya o «Kəsmə şikəstə»ni çaldlqca Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi ki. bu yekə və tüklü qarınlı. o mehmanxana nömrəsinə qəribə bir sükut çökdü və bu sükutun özündə də bir qədimlik var idi. Əbdül Qafarzadənin musiqini beləcə qiymətləndirməsindən vəcdə gəlmiş Əhməd Şirkərim ayağa qalxdı. Əhməd Şirkərim «Kəsmə şikəstə»ni çalıb qurtarandan sonra. o «Segah» Moskvadakı o mehmanxana nömrəsində o qədər sirli.. O şax yüzlüklərdən. Əhməd Şirkərim kamançanı köklədi. elə həmin axşam Əhməd Şirkərimi o üşotaqlı lüks nömrəyə gətirdi və Əbdül Qafarzadə ilə Roza da səliqə ilə geyinib Əhməd Şirkərimin çalğısına qulaq asdı. Əbdül Qafarzadənin ürəyini sızıldadan bu xatirələri kamançanın diliylə söyləyirdi – Əbdül Qafarzadənin gözləri yaşardı. təzədən harada isə həzin-həzin çalmağa başladı. Roza yuxuya gedə-gedə elə təsəvvür etdi ki. o çalğının uzaq səsi sakitlik içindən süzülüb gəldi. təzədən muğamata qayıtdı. Əhməd Şirkərim də bundan xəbərdar idi. o ağappaq tarım bədəni arasında bir doğmalıq var. vaxt.Vasili səhər tezdən Bakıya uçdu və axşam reysi ilə məşhur kamança çalan Əhməd Şirkərimlə birlikdə Moskvaya qayıtdı. öz evidi. o səsçatmaz ünyetməzliyə getmişdi. sonra Əbdül Qafarzadənin xahişi ilə «Sarı bülbül» çaldı. ünyetməzliyindən xəbər verirdi və Əbdül Qafarzadə də gözlərini yumub kamançanı dinləyə-dinləyə o qədimlərə. kamança ilə birlikdə Bakıdan gətirdiyi skripkasını qoburdan çıxartdı. həmişəki kimi. həmin anlarda Rozaya elə gəlirdi ki. O gecə çarpayıda Əbdül Qafarzadənin böyrünə qısılıb yuxuya gedən Roza o üçotaqlı lüks nömrənin sakitliyi və qaranlğı içində kişinin ürəyinin döyüntüsünü aydınca eşidirdi və o döyüntüdə heç vaxt duymadığı bir doğmalıq duyurdu. birdən-birə bu dərəcədə doğma olmuş kamança da. Vasili özündən razı halda Əhməd Şirkərimə baxdı və başını tərpətdi. elə bil. zaman doğmalığıydı.. gəlib Rozanın qarşısında dayandı və yenə də gözlərini yumub Rozaya ithaf etdiyi «Oçi çernıe» çaldı. gözlərini yumdu və əvvəlcə bir «Segah» çaldı və o «Segah»ı o qədər ürəkdən çaldı ki. kamançanı sevməyən. gördün də.. Timsah dərisindən tikilmiş və az qala otuz ildən bəri cibində gəzdirdiyi iri portmanesini çıxartdı və Əhməd Şirkərimin qabağına on dənə yüzlük sayıb: – Halal olsun. yaşlı kişini. abşeronlu gülsatanlardan Roza üçün bir qucaq qönçə qızılgüllər aldı. muğamatı da başa düşməyən Vasili ilə Roza da.

. Sevil skazala. – Zdravstvuyte. o rəqəmin qədimliyi. – Ciddidi vəziyyəti? – Çto? – Soruşuram ciddidi vəziyyəti.. ağırdı. keçirdiyi hiss-həyəcanlar bir uşaq oyunudur.də onun əridi. dyadya Abdul. zəng Bakıdandır. bura gəldiyi birinci gün Bakıya zəng eləyib. MƏŞƏDI MIRZƏ MIR ABDULLA MƏŞƏDI MIR MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU Və əmanət kassasının pəncərəsindən o yazıya baxanda həmişə Rozaya elə gəlirdi ki.. yəni Mürşüd Gülcahaninin arvadından gedir və ürəyi sakit oldu. arxayınçılıq duyğusu o cavan qadının bütün bədəninə bir sakitlik. – Balam. Danışan Ömər idi. – Mama xəstələnib. tələsik yerindən qalxıb telefonun dəstəyini götürdü. çarpayıda yox. Əbdül Qafarzadə tələsik soyuq su ilə əl-üzünü yuyub geyinməyə başladı. Indi o üçotaqlı lüks nömrədə yuxuya getməzdən əvvəl Əbdül Qafarzadənin tüklü sinəsini yüngülcə tumarladıqca Roza elə bilirdi ki.. söhbət Ömərin öz anasından.. ailə mehribanlığı hiss etdi və tamam yuxuya getməzdən əvvəl Əbdül Qafarzadənin tüklü sinəsini yüngülcə tumarladı. Roza bir ər-arvadlıq doğmalığı. dyadya Abdul. nömrəsini Qaratelə vermişdi (başqa şəhərlərdə olanda həmişə belə edirdi). Qaratel mama xəstələnib. – Mənim anam yox e. nə qədər çalışdısa da özünü ələ alsın. o qədimliyin içindədi. Yuxudan oyanmış Roza əlini qaldırıb başının üstündəki branı yandırdı və qalxıb çarpayıda oturdu. rahat nəfəs aldı. bu etibarsız dünyada yalnız o qədimliyə etibar etmək. Ona oçen boitsya. çtob ya pozvonil vam. Eto Omar qovorit.). sağlam adamıydı. dəstəyi aparatın üstünə atdı. Bakıda nəsə olub. arxalanmaq olar və belə bir etibar hissi. bütün bədəni uçunmağa başladı (Orduxanın ölümü onu qəfil ölümlərdən beləcə qorxutmuşdu.. Bakıda. Necəsiz? – Nə olub? – Çto? – Nə olub. Biz də gəlmişik bura. sənin anan yazıq. Moskvadakı bu altı gündə bütün içini bürümüş o yaz təravəti də bircə anın içində çıxıb getdi işinin dalınca. rahatlıq gətirirdi. mümkün olmadı və daha heç nə soruşmayıb. O Roza xoşbəxtliyi də.. 181 . Əbdül Qafarzadənin birdən-birə bir uşaq kimi. hər ehtimala qarşı.. Səkkizinci kilometrdə Rozanın işlədiyi əmanət kassası ilə üzbəüz köhnə üçmərtəbəli binanın üçüncü mərtəbəsində. dyadya Abdul.. Amma elə həmin gecə telefon zəng çaldı və telefonun səsindən Əbdül Qafarzadə başa düşdü ki. Məşədi Mirzə ömrünün həmin uzaqlığı müqabilində özünün. soruşuram. adyal sinəsindən sürüşüb baldırlarının üstünə düşdü və indi Rozanın branın işığında görünən döşləri də adi qadın döşləri idi. ağırdı? – Hə. Sizin kvartiradan danışırıq.. küçə pəncərələrinin yuxarısı ilə damın arasında daşdan belə bir yazı yonulmuşdu: 1867. Əbdül Qafarzadə elə başa düşdü ki. yəni Rozanın yaşadığı həyat. a to ya ne bespokoil bı vas.

amma əvvəllər tez-tez. Bayaqdan bəri susub heç nə deməyən Roza birdən-birə pişik kimi yerindən sıçradı.. o şax yüzlikləri bir-bir yerdən yığıb götürməli oldu. sonra əlini pencəyinin döş cibinə saldı. – Bəs mən? – Sən nə qədər istəyirsən. timsah dərili o yekə portmaneni cibindən çıxartdı. – Hara? – Bakıya. o vaxtdan bir daha Roza ilə yaxınlıq eləməsələr də (Əbdül Qafarzadə təkrarı xoşlamırdı). amma Rozanın o gecəki hərəkəti. O qızların sifəti 182 .– Çto sluçilos? – Mən gedəsi oldum. Get. deyirdin o kişinin adı? Hə. hətta fikirləşirdi ki. Rozaya aldığı su samuru xəzindən şubanın. sidq-ürəkdən bu cavan qadının xoşbəxt olmağını istəyirdi. tapşırdı ki. nədi. Asatur. gələcəkdə ixtisaslı iqtisadçı olsun. mirvari boyunbağının. get onu gör. hətta indinin özündə – əsrin təqvimi səksəni adlayandan sonra da hərdənbir o qızları yuxuda görürdü. üç min manat pul götürüb televizorun üstünə qoydu və hələ də yuxulu gözləri ilə ona baxan Rozaya dedi: – Bu sənindi. istəmirdi ki. aşağı düşüb mehmanxananın birinci mərtəbəsində onu gözləsin.. qızıl bilərziyin. pis əllərə düşsün. Əbdül Qafarzadə pencəyini geyinə-geyinə özü zəng eləyib Vasilini yuxudan durquzdu. Roza gözlərini qıyıb diqqətlə Əbdül Qafarzadəyə baxdı: – Nə? – Bu pul sənindi. bəlkə Rozanı Vasiliyə alsın. yayda onu Vasilinin vasitəçiliyi ilə Xalq Təsərrüfatı Institutunun qiyabi şöbəsinə qəbul elətdirdi ki. 12 GÖRÜŞ Xosrov müəllim həyatda heç vaxt Kələntər müəllimin qızlarını görməmişdi. iyirmi dörd nəfərlik yapon servizinin müqabilində üç min manat pul bir heç idi. amma hələ qəti qərara gəlməmişdi.. gəz-dolan burda. o unudulmaz Moskva yazından sonra Əbdül Qafarzadə tez-tez Roza barədə fikirləşirdi. Roza.. Əbdül Qafarzadə elə həmin gecə Bakıya uçdu. «Mən kiməm bəyəm səninçün? Mənə pul verirsən?» – sözləri Əbdül Qafarzadənin o qədər xoşuna gəlmişdi ki. o gözəl. Vasya da burda qalacaq. televizorun qabağına atıldı və o üç min manat pulu televizorun üstündən qapıb yerə çırpdı: – Mən kiməm bəyəm səninçün? Mənə pul verirsən? Za usluqu?. ümumiyyətlə. brilyant üzük və sırğa komplektinin.. əlbəttə.. get-gedə gec-gec. O üç min manat isə eləcə o lüks nömrənin döşəməsinə səpilib qaldı və Əbdül Qafarzadə çıxıb gedəndən sonra Roza. səni Bakıya gətirəcək. Roza gələcəkdə daha artıq pozulsun. haçan istəsən. Əlbəttə..

. işlər əladır. Kimsə. Xosrov müəllim sonuncu dəfə qatara 1956-cı ildə Tomsk vilayətindən Bakıya qayıdanda minmişdi.. – o rəngbərəng ölü xoruzu görmüşdü. avqust ayı idi.. günlərlə beləcə bir ümumi vaqonun pəncərəsi qarşısında oturub bir-birini əvəz edən yol mənzərələrinə baxmışdı.. amma o qızların sayı nə qədər çox olsaydı da. tək canımıydı..) sifətinə baxmışdı. əslində bu. bir dəniz əmələ gətirirdi və Xosrov müəllim yuxuda qorxurdu ki..» Və Arzu o sözləri deyəndən sonra.yox idi. Kələntər müəllimin isə. sonra təqaüdə çıxdı). elə bilirdi ki. ağlamaqdı.. – deyirdi. daha doğrusu. dilənçi qorxub qaçırdı... vəssalam. heç cürə özü ilə bacara bilmirdi. mənim işim əladır.. Xosrov müəllim bir müddət harada dilənçi. Xosrov müəllimin yuxuda gördüyü qızların sayı çox olurdu. mənə nə vardı e. onlar Kələntər müəllimin o yeddi qızı idi. bunu Bakıya gələndən sonra öyrəndi. səfil arvad görürdü.. Hadrutun altı kilometrliyində yanan o tonqala baxmışdı. əslində. amma Xosrov müəllim bilirdi ki. Kələntər müəllimin qızlarıdı. Bakının isti vaxtlarıydı.. Xosrov müəllimin həyatda heç üzlərini də görmədiyi o qızlar idi. Deməli.) Xosrov müəllimə də toxtaqlıq verirdi: «– Su aydınlıqdı. tox oldu. Və Kələntər müəllim gülürdü. amma Xosrov müəllim yuxuda bilirdi ki. Heç nədən bir şey bişirir. Kələntər müəllim də yox olurdu və Xosrov müəllim bilirdi ki. Xosrov müəllim bilirdi ki.» Düzdü. gözlərindən axan su sel kimi. amma. illərdən bəri yığdığı iki yüz manatın üstünə qoydu və «Bakı – Kislovodsk» qatarında ümumi vaqona bilet alıb axşamçağı Bakıdan çıxdı. yazığın yeddi qızı qalmışdı. o dənizin də suyu çoxalıb doğrudan-doğruya adamı boğurdu. küçələrdən keçirdi. yeddi qız atası olanda nə olar? Bizim arvad yarımca kilo ətdən o qədər çoxlu. bu qızlar Kələntər müəllimin qızlarıdı və Kələntər müəllimin o qızları bir ucdan ağlayırdılar. tələsmədən Xıdır müəllimin (onda hələ Xıdır müəllimin on yeddi il əvvəl– 1939-cu ilin həmin qış günlərindən birində güllələndiyini bilmirdi. Kələntər müəllimin arvadı idi– aradan keçən bu uzun illər ərzində Xosrov müəllim o arvadın sifətini yadından çıxarmışdı – tez-tez o qızlara da. Kələntər müəllimə də bütün bunları yuxuda görən (və yuxuda da bilən ki.. o sifətin bütün cizgilərini bir-bir gözlərinin qabağından keçirmişdi. başa 183 .) yayda istirahət eləməyə getdi.. Qarın da ki. amma bunu bilə-bilə də o dənizdə batmaqdan qorxurdu. Xosrov müəllim poçtdan məzuniyyət pulunu aldı (köşkdə işlədiyinin sonuncu ili idi. o qayıq yox olurdu. o mənzərələrin heç birini görməmişdi. o dənizdə boğulub ölər. Su aydınlıqdı. kimyanı da uşaqlara yaxşı öyrədəcəksən». dayanıb o dilənçi. çox güman ki. özü də batar və o qızlar da elə hey ağlayırdı. sifətləri iki-üçqat tül arxasında idi. Onda Arzu Xosrov müəllimə demişdi: «– Əşşi. çünki Kələntər müəllimin də gözlərindən axan yaş o qayığı doldururdu. özü də dadlı xörək bişirir ki. Onda yetmişinci illərin sonu idi və Xədicə arvad düz deyirdi: Xosrov müəllim uzun ömründə birinci dəfə (və belə görünür ki.. elə bil ki. Hadruta aparan yolu kəsmiş yolbəndin yanında dayanan Qırmızı Yaqubu görmüşdü. yenə də Xıdır müəllimi tanımaq. Ovanesin Şuşaya qalxan faytonunu görmüşdü.. sonra yenə də qorxurdu ki. Deməli. sonuncu dəfə. o arvadla Kələntər müəllim arasında bir oxşarlıq tapmaq istəyirdi və o qədər baxırdı ki. – Çünki əvvəldən baxtım gətirib. yeyib qurtara bilmirik. Kələntər müəllim batdı o dənizdə. bunlar yuxudur. o səfil arvada baxırdı. səbrlə. gülmək deyil. Kələntər müəllim isə balaca bir qayıqda oturub o dənizdə üzürdü: «– Əşşi... bütün bunlar yuxudu.

. özünə yudurdaciyəm!– Sonra dırnağı ilə dişlərini qurdaladığı əlini Xosrov müəllimə tərəf uzatdı....... Xosrov müəllim bilirdi ki.. bu qadını hardansa yaxşı tanıyır.. yaşlı bir qadın olan bələdçi öz kupesində oturub o cırhacır bürküdə yekə bir duzlu xiyarı əlinə alıb xırçaxırç yeyə-yeyə köhnə bir kitab oxuyurdu və heç başını da qaldırmadan: – Davay. o kütlə sıxılırdı.. o ümumi vaqonun pəncərəsi qarşısında oturduğu günlər də keçmişdə qalmışdı və illər bir-birini əvəz etdikcə Hadrutun altı kilometrliyində qalanmış o tonqal da. əsgini verəcəyəm əlinə. Davay.. amma çox kök. bir kütlə əmələ gətirirdi və bəzən elə olurdu ki. Xosrov müəllim vaqonun içinə keçib yerini tapdı (yenə pəncərənin kənarında idi). sıxılırdı. çünki on yeddi illik ayrılıqdan sonra Bakıya gedən o qatarda. bu bələdçi qadını hardan tanıyır? Və elə ki. amma kim olduğunu heç cürə yadına sala bilmirdi. – Proxodi. amma içindən nəsə pis. o ümumi vaqonun pəncərəsindən baxa-baxa Xıdır müəllim haqqında fikirləşəndə birdən-birə müstəntiq Məmmədağa Ələkbərovun sifəti gəlib qonurdu şüşəyə. – Kim tualetdə biyabırçılıq eləsə. Bələdçi qadın bütün vaqon eşitsin deyə bərkdən: – Tualeti təmiz saxlayın!– qışqırdı. müstəntiq Məmmədağa Ələkbərovdu. bəs. bəd bir hiss əvvəlcədən baş qaldırmağa başladı. Xıdır müəllim Xıdır müəllim yox. dünya yaşadıqca elə Xosrov müəllim də yaşayacaqdı. bileti bələdçiyə göstərib yerini soruşmaq istədi. – deyib bərkdən güldü və soruşdu: – Məni tanımadın? Xosrov müəllim bu kök. bu qadını yaxşı tanıyır. güləndə dodağının kənarlarından əprimiş metal dişləri görünən qadına baxırdı.. elə ki.. sərnişinlərin biletlərini yoxlayayoxlaya gəlib Xosrov müəllimin qabağında dayandı. qatar yola düşdü. Bələdçi qadın Xosrov müəllimin biletini alıb baxdı: – Fiktivni döyül ki?. amma ölmürdü. sıxılırdı. Tomsk vilayətindən gələn o qatar da. balaca əl çamadanını taxta oturacağın altına qoydu və ümumi vaqonun cürbəcür iylər qarışmış ağır və həddən artıq isti havasıyla nəfəs ala-ala fikirləşdi ki. səni güllələməyiblər?! Hardan xortdamısan sən belə?. soyutma yumurta. kolbasa.. Niçeqo sebe!. kişi lap əmin oldu ki. – Davay tez elə! Bileti ver görüm! Xosrov müəllim əlində hazır tutduğu bileti bələdçi qadına uzatdı. soğan. ürəyi partlamırdı və belə məlum olurdu ki. indicə öləcək. o ümumi vaqonun tər qoxusuna. bir qoz boyda olub Xosrov müəllimin boğazında ilişib qalırdı və o cür vaxtlarda kişiyə elə gəlirdi ki. adda-budda ağarmış saçları sir-sifətinə tökülmüş. amma kim olduğunu heç cürə yadına sala bilmirdi. bir az keçəndən sonra o kök bələdçi qadın sağ əlini şəhadət barmağının uzun dırnağı ilə dişlərinin arasında qalmış duzlu xiyar qırıntılarını təmizləyə-təmizləyə. Narımın o soyuğu da – hər şey bir-birinə qarışırdı. bu 184 . – A kişi.. Xosrov məllimsən sən? – soruşdu. gözləri əməlli-başlı bir maraqla işıldadı.. indicə ürəyi partlayacaq.düşmək istəmişdi və hərdən ona elə gəlmişdi ki. lap yaxından tanıyır. Həmin avqust axşamı Xosrov müəllim Kislovodska gedən qatarın ümumi vaqonuna qalxdı. amma o bələdçi qadın bileti götürmək əvəzinə. Ələsgər müəllimin evindəki o qonaqlıq da.. sarımsaq qoxusuna qarışıb az qaldı kişinin ürəyini bulandırsın. sürətlə gedən vaqonun işığında diqqətlə Xosrov müəllimə baxdı və birdən: – A-a-a. – deyirdi.

ağzından spirt iyi gəldi... Yaduva gəlir?. – Atanda!. sərnişinlər oturduqları yerdə yavaşyavaş yatmağa başladı.. səs-küy də kəsildi. Xosrov müəllim haradansa uzaqlardan yenicə doğulmuş bir çağanın cığırtısını eşidirdi. – Və bu kök bələdçi qadın da susdu.. birdən-birə nəsə çox uzaqlara getdi.. yaxşı qalmısan vallah!... sonra dedi:– Je vu felisit. tanıyırdı. kimisi narahat bir yuxu ilə yatmış o sərnişinlərə baxdı.) yenə də gəlib dayandı Xosrov müəllimin qabağında və iri döşlərinin lifçiyinin kənarları görünən açıq sinəsinin tərini əlindəki yaş dəsmalla silə-silə: – Niyə yatmırsan. çoxdan güllələyiblər səni. Milsianer qonşu vaqondadı! Sonra işıq da yandı.... – Tanımadın?. Arzuyəm də.. – çox şey yadıma düşdü. Mən elə bilirdim. Bələdçi qadın (Arzu!) yenə də güldü: – Elə əvvəlki kimi danışıb-eləyən döyülsən. mənə nə vardı e. beynində...... – Yatmaqdan yaxşı şey var dünyada? Həsrətəm mən doyunca yatmağa. – Əlivi çək!.. hərgah Gülzar sağıydısa. hə?.. bilirdi ki.... Ələsgər müəllimin qızı!. o gecə vaxtı.. o bəd hiss gəlib yenə də Xosrov müəllimin boğazına dirənmişdi və kişi udqunduqca nazik boğazının uzun hülqumu eləcə enib-qalxırdı.. bu qadın kimdir... Arzu dərindən əsnədi. heç nəyi xatırlamırdı. Hardan gəldin çıxdın e. – dedi. boyunlarını büküb kimisi şirin. O çağa isə çığırırdı. gözləri sulandı və əsnəyəəsnəyə də: – Səni gördüm. yazığın yeddi qızı qalmışdı! Və həmin də gecədən sonra.qadını. Sonra gecənin bir aləmi o bələdçi qadın (Arzu!. sonra qatar Dərbənd stansiyasından keçdi və əlbəttə. kişinin alnından süzülən tər gəlib burnunun ucundan sallanırdı.. indi sümüylərin də çürüyüb!. əlbəttə. Kələntər məllimin isə. ay Xosrov məllim?. – Yenə əsnədi və yenə də əsnəyə-əsnəyə həmin sözləri dedi:– Əşşi. və o pis. Xosrov müəllim eləcə udqunurdu və heç nə demirdi.Vay səni!. heç üzlərini görmədiyi Kələntər müəllimin o yeddi qızı Xosrov müəllimin yuxusuna girməyə başladı və Xosrov müəllim o eyni 185 ... amiranə və xırıltılı səsi eşidildi: – Oğurluq eləməyin a!. madmuazel. sonra dizinə düşüb parusin şalvarının balağına yaş ləkə salırdı.. sonra Arzuya baxdı və heç nə demədi.. hisslərində hər şey bir-birinə qarışmışdı və o qarışıqlıq içində ən gözlənilməzi bu idi ki. Xosrov müəllim Dərbənddən keçən o qatarın apardığı sərnişinlərin arasındadı. – Pojarnı!.. Niyə yatmırsan sən? Xosrov müəllim gözlərini qaranlıq pəncərə şüşəsindən çəkib çiyinlərini birbirlərinə söykəmiş. Bu vaxt vaqonun işığı söndü və sərnişinlər hay-küy saldı: – Sapojnik!... tək canımıydı!. – dedi. bilirdi.. Kim idi o çağa? Cəfər idi? Aslan idi? Azər idi? Yoxsa elə bu Arzu idi? Kim idi?. amma kim idi bu qadın?. Bələdçi qadın: – Mənəm də!. sən bu vaqona?.. Ancaq. heç ağlına da gəlməzdi ki. – dedi.. Qəribə idi. hər şey Xosrov müəllimin yadında idi və eyni zamanda. Və o hay-küy içində o bələdçi qadının (Arzunun!) bu vaqonun əsl sahibi kimi..

damdan damcı-damcı çirkli su tökülürdü. sonra payız başladı və Xosrov müəllim nəsə o ilki payızı çox pis keçirdi. nəyidisə. evdə də çox narahat idi. O zaman səhər tezdən ki... hətta professor Fazil Ziya gəlib Xosrov müəllimlə yanaşı oturdu. sonra o arıq. beynindəki bir yumaq kütlənin içinə dolmuşdu. dam ilə üçüncü mərtəbədəki pəncərələri arasında daşdan yonulmuş və indi güclə sezilən bir yazı var idi: 1867. Gülzarın bir sürücüyə gedib Dərbəndə köçməyi kimi. o skamyalar. eyvan sürahılarının taxtasının rəngi quruyub tökülmüşdü və qar əridiyinə görə o sürahılardan. O üçmərtəbə köhnə binanın daş divarları qapqara qaralmışdı. pəncərələrin. Sonra qış başladı. O binanın lap yuxarısında. ağaclar kimi adət etdilər.. qatar gəlib dayanmışdı Kislovodskda. Arzu dünyaya gəlmişdi və aradan keçən bu müddət ərzində heç dəyişməmişdi.. Bakıya bir-iki günlük qar yağdı. baş vermişdi. Xosrov müəllim Kislovodskdakı o sakit bağçada diqqətlə professor Fazil Ziyaya baxırdı. kiloyarım alma aldı.... Xosrov müəllimin ömrünün bir hissəsi idi. Xosrov müəllim Kislovodskda bir ay qaldı. Kislovodskın o gözəl havasından sonra Bakının hisli-paslı havasına təzədən öyrəşə bilmirdi. sonra uzaqdan gələn o çağa çığırtısı altı yaşlı Cəfərin. Xosrov müəllim professor Fazil Ziyanı bir-iki dəfə Ələsgər müəllimin o qonaqlıqlarında görmüşdü və o vaxtdan bəri bu adamı birinci dəfə yadına gətirirdi. bəzən gecə təngnəfəs olub yuxudan ayılırdı və səhərə kimi yerində oturub yata bilmirdi. o bağçaya gəlibgedən cavanlar hərdən öz-özünə danışan o uzun.. Arzu ünvanını yazıb Xosrov müəllimə vermişdi və Xosrov müəllim də o vaxtdan o ünvanı cibində gəzdirmişdi və indi də Səkkizinci kilometrdə avtobusdan düşüb o ünvanı soraqlaşasoraqlaşa gəlib üçmərtəbəli köhnə bir bina ilə üzbəüz dayandı. MƏŞƏDI MIRZƏ MIR ABDULLA MƏŞƏDI MIR MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU Bu bina Xosrov müəllimdən otuz üç yaş böyük idi və Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlu adlı o şəxsin tikdirdiyi bu bina o vaxtdan 186 . hər gün müftə «Narzan» içdi. o yuxu da Hadrutun altı kilometrliyində yanan o tonqal kimi.. həqiqətən. bir kilo da narıngi alıb avtobusa mindi və Səkkizinci kilometrə yollandı. yollar göstərmişdi. bu adam məsləhətlər vermişdi.. iki yaşlı Azərin səsinə çevrildi və professor Fazil Ziya da birdən-birə oldu professor Lev Aleksandroviç Zilber. O bir ay ərzində Kislovodskdakı o bağçada oynayan uşaqlar. dörd yaşlı Aslanın. hər gün gəlib o bağçada oturdu və bir gün yenə də hardansa uzaqlardan gələn o çağa çığırtısını eşitdi və Xosrov müəllimə elə gəldi ki... amma o nə o bağda oynayan uşaqlar. elə bil.yuxuya o qədər öyrənmişdi ki. müstəntiq Məmmədağa Ələkbərovun o tüpürcəkləri kimi. Xosrov müəllimin o bir ay ərzində Kislovodskdakı o sakit bağçada belə görüşləri tez-tez olurdu. arıq qocaya da oradakı skamyalar kimi. sonra əriməyə başladı və qarın əridiyi o günlərdən birində– bir bazar günü idi– Xosrov müəllim bazara getdi. kirayə qaldığı evin yaxınlığında sakit bir bağça var idi. kiloyarım gözəl ətri gələn heyva aldı. o çağanı üsulluca ana bətnindən çıxaran professor Fazil Ziyanı gördü. o ağaclar da eləcə o baxçada qaldı. uzun qoca yox oldu. Xosrov müəllim Bakıya qayıtdı. çöldə də. nə də o bağa gəlib-gedən cavanlar bunun fərqinə vardı.

uzun illər boyu yaşadığı ömür. bu toyuq zılının. tanış gəlirdi və fikirləşirdi ki. tapa bilməyib dəhlizdə yerə qoydu. əslində. – Xoş gəlmisən!. başını dik tutub sərrast addımlarla şax gəzməyi gözlərinin qabağına gəldi. Arzu kənara çəkildi. hətta Xosrov müəllimin tükü ürpəşdi. Arzu bir əlində içində vermişelli sup qalığı olan boşqab tutmuşdu. amma bu zaman Arzu özü toyuqların qarasına deyinə-deyinə qapını açdı: – Bunnar necə acgöz heyvandı belə. – O qədər yemək verirəm bunnara ki. çünki ona elə gəldi ki.. əlindəki kağız torbacıq üçün bir yer axtardı. Arzu: – Bu saat!. mən bunu hardan tanıyıram?. Qapının sol tərəfində. Ümumiyyətlə. qaqqıldamağa. darısqal dəhlizdə Arzunun tuluq kimi şişman və lırt bədəninə toxuna-toxuna ayaqqabılarının üstündən geydiyi qaloşlarını çıxartdı.. yerdəki. Xosrov müəllimin belə bir xəbərsizliyindən Ələsgər müəllimin ruhu yəqin ki.. ruh deyilən bir şey vardısa. başını yana tutdu və çox qəribədir.. zibilin iyi o əldəqayırma hindən yox. ay kişi? Səni görəndə qorxuram e. aclıqdan çıxmışdılar. əslində.. astarı üzündən baha başa gəlir!. paltosunu soyunmağa başladı. yəni ona elə gəlirdi ki. Qoy bunu verim o acgözlərə.. Xosrov müəllim içəri girdi. 1939-cu ilin o qış günü onları Xıdır müəllimin şeytançılığı ilə tutmuşdular və Xosrov müəllim heç vaxt bilməyəcəkdi ki. O hindəki zir-zibildən elə kəskin bir iy gəlirdi ki. bir-birlərinə macal vermədən. elə bil. həmin bina ilə tanışdır. o bina da adam idi. Xosrov müəllim. özünə bir o qədər də təskinlik tapmırdı. Ancaq yumurtaları dadlı olur şoqəriblərin.. illərdən bəri pas atmış dəmir torla çəpərə almışdılar və çirkli qar suyunda islanmış o taxta-tuxtanın arasında on-on beş toyuq Xosrov müəllimi görən kimi. ölü dirilib. – Sən hardan gəlib çıxmısan bura. əzələləri oynayan bədənindən gəlir. ay çinədanları yırtılmışlar?! – Və Arzu qarşısında dayanmış Xosrov müəllimi görəndə bir balaca duruxdu. hətta elə bil səksəndi. Xosrov müəllim həyətə girdi və birinci mərtəbədəki yeddi nömrəli qapının ağzında dayandı... indi ikinci dəfədir ömür sürür.da beləcə lal-dinməz dayanıb dünyanın işlərinə tamaşa edirdi və o dəm Xosrov müəllimə elə gəldi ki. doğrudan da. – dedi. 187 . Xosrov müəllim əlini qaldırıb 7 nömrəli qapını döymək istədi.. ay balam?! Indicə çörək vermədim sizə. elə bil. o biri əli ilə evdə geydiyi.. onu hardansa tanıyır.. çiyinləri süzülmüş göy rəngli köhnə bələdçi köynəyinin yaxasını bağlaya-bağlaya: – Keç. elə həmin anda da Xıdır müəllim Xosrov müəllimin yadına düşdü. vermişellərin. – A-a-a. kartof qırıntısının bir qismi ilişib dəmir torda qaldı və Stavropoldan gəlmiş o toyuqlar o çirkli-qış günü. istəristəməz.. yəni elə bil ki. çəpərin içindəki o kiçik sahədə bir-birlərinə toxuna-toxuna ora-bura qaçışmağa başladı. – dedi. – Tələsik həyətə çıxıb boşqabdakı sup qalığını dəmir tordan toyuqlara atdı. Xıdır müəllimin sağlam bədəni. ikinci ömürüdür. keç içəri! – dedi. Xosrov müəllim elə bilirdi (və buna yüz faiz əmindi!) ki.. bunnarı bir-bir Stavropoldan alıb gətirmişəm.. onları Ələsgər müəllimin verdiyi məlumata görə həbs etmişdilər və hərgah dünyada... tordakı o sup qalığını dimdikləməyə başladılar. Xıdır müəllimin o sağlam. haçansa bir dəfə də bu dünyada yaşayıb. hərdən Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki.. asfaltın üstündə üç dənə taxta yeşikdən hinə oxşayan bir şey düzəltmişdilər.

zapasın-zadun yoxdu sənin!. indicə bu qadının sifətindəki o təbəssüm həm onun özününkü idi. – Dayan. amma budəfəki gülüşü başqa idi... Sofya cəmi qırx bir il yaşadı. lazım deyil. krantı açıb tələsik əllərini. gəl görək!.. Bəs səni necə oldu güllələmədilər? Birdən stukaç-zad olarsan a?!.. Saratovdan almışam.... heç qırx il keçməyib. anam rəhmətlik Ordubaddan gəlmiş ləpə qoyardı stolun üstünə?. bankanı gətirib Xosrov müəllimin qabağına qoydu... heç ölmək fikrim də yoxdu!.» – Yaxşı sveji çay var. Özü də ucuz.Arzu içəri keçib əlindəki çirkli boşqabı dəhlizdəki krantın altındakı başqa çirkli boşqabların. amma mən əllini keçmişəm. – Xosrov müəllim əyləşmək istədi.. – Və birdən Arzu yenə də güldü... 188 . elə bil ki. «Əziz dostlar! Tamadadan min dəfə üzr istəyirəm ki. qazanın üstünə qoydu. stəkanları çayla doldurub gətirdi.. girdə mizin arxasındakı taxta kürsülərdən birini çəkib yer göstərdi. nə yox?. – Yaxşı mürəbbədi. rəngini itirib açılmış göy gözlərindən çəkdi. nə var. – Əlibaba məllim yadıva gəlir? Mənə deyirdi ki.. hə? Nə qırx il.. Xosrov müəllim gözlərini Arzunun sulanmış və elə bil ki. yarım litrlik bankada yarımçıq alma mürəbbəsi götürdü.. – Otur burda. – Yadıva gəlir. – Yox. güldükcə ətli buxağı sinəsinə yayılan bu arvadın əprimiş metal dişləri göründü. sonra Arzu yenə də güldü: – Vay səni.. – Sonra gedib dəhlizin başında yanan qaz plitəsinin üstündən çayniki götürdü. bizimkilər kimi oğru döyüllər!. Xosrov müəllim bir söz demirdi. onu afsaytda qoyuram.. qoy çay gətirim sənə! – Arzu ayağa qalxıb divanın yanındakı dolabın gözünü açdı. Ancaq ürəyimə bir gözəl sağlq gəlib ki.. az qala.. söykənəcəyində dəmir yayları hiss olunan köhnə divanın üstündən kiçik və girdə bir döşəkçə götürdü... Sofya Kovalevskaya olacayam. Öldürsə məni... iki dənə stəkan-nəlbəki götürdü. Ay səni!. – Və dolabın elə həmin gözündən də iki dənə çay qaşığı gətirdi. basmadüymələrlə otağın divarına sancılmış fotoşəkillərə. tavana qədər üst-üstə qalanmış kitablara baxdı. – Arzu bərkdən güldü və gözlərinin altı torba bağlamış.. altıva sal. qoy qaşıq da gətirim. Arzunun isə sifətindəki o təbəssüm hələ keçib getməmişdi. sonra əllərini sövq-təbii bir-iki dəfə evdə geydiyi köhnə bələdçi yubkasının ətəyinə sildi: – Gəl e. döşəkçə verim.. Bir müddət heç biri bir söz demədi. Xosrov müəllimin altına basdı və özü də gəlib kişiylə üzbəüz oturdu. Bir danış görək də. qırxdan da artıq!. həm də kiminsə bir başqa adamın (bir başqa Arzunun!) təbəssümü gəlib qonmuşdu üzünə. suplu dodaqlarını yudu.. elə hey udqunurdu. taxta sümüklərivi kəsəcək. onu da bu gözəl məclisdə mən deməliyəm!. Dayan. divardakı mismardan asılmış məhrəba ilə tələsik də qurulandı. – Və Xosrov müəllimlə birlikdə o darısqal dəhlizdən otağa keçdi.. – dedi. – dedi.. Elə bil. – Qupqurusan. – Necə lazım deyil?.. – Iç. – Çox yaxşı iş görmüsən gəlmisən!. Orda xalturit eləmirlər. – Elə əvvəlki adamsan a!. Xosrov məllim!. uzun hülqumu nazik boğazında enib-qalxırdı və bayırdakı o hinin iyi dəhlizdən keçib otağa da gəlirdi. Oturacaqsan. biri ilə alma mürəbbəsindən götürüb Xosrov müəllimin stəkanına saldı. Niçeqo sebe!. o toyuqların acgözlüyü öldürəcək!. divanın yanındakı küncdə iki dənə yanaşı kürsünün üstündə. Arzu oturacağında.Oxuyuram özümçün gözəl-gözəl kitabları!. Nolsun e.

...... qəhbə!. – dedi. gorbagor oldu. qonşular onnan fərlidir?.. amma 20 yaş verərdin.. – Arzu gülə-gülə Xosrov müəllimə baxdı.Arzu yenə də bərkdən güldü və Arzunun o əprimiş metal dişləri. Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki. Arzu: 189 . Məktəbdə «izhari-nifrət» mitinqlərində gəlib mənə əl çalırdı. Sonra guya bizə yazığı gəlirdi. çay da. əyyaşın.. hə?– Arzu bu dəfə lap bərkdən. atasına oxşamır.. sən gəlmisən bura ki. Görmürsən. – Eh.. Yaxşı ki. hayhayım gedib. Iç.. Bəs kim qulluq eləyir sənə? Bəlkə məni alasan. indicə stəkanı əlindən yerə salacaq.. guya ki. Və ümumiyyətlə. guya bu toyuqlar həyəti batırırlar. heç ağzıvı açıb bir kəlmə söz deməyəsən?.. gözünə təpirdi məni. çayıvı iç. Saratovdan almışam. onlara!. yerə töküləcək. Cəhənnəmə yazsınlar! Belə şeylər mənə kar eləməz!. – Eşidirsən o toyuqların səsini? Vay. bu stəkanın içindəki heç çay deyil. – A kişi.. bayırdakı hindən gələn o qoxunu fotodakı həmin oğlanlar da hiss edirlər. şəkillərə baxırsan. bunun atası o oğraş idi.. öləndə heç üstünə gələn də olmadı! Özünün arvad-uşağı vardı.. kimsəsizin birisən!. – Sən danışmırsan. lap ürəkdən güldü. nədənsə kişiyə elə gəlirdi ki. qatarların getdiyi uzaq-uzaq yollardan və o uzaq-uzaq yollar boyunca yaşayan milyon-milyon gəldi-gedər insanın hərəsinin öz taleyindən deyirdi.. vayvayım qalıb!. Ancaq arvadı çatlağın biri çıxdı. doymaq bilmirdi köpək oğlu!.. anamı dəlləkxanaya süpürgəçi düzəltdi.. Kök idim də. Qonşuların yanında mənim saçımı yolurdu. anam ölən kimi. gəlib tapdı məni.. elə bil ki. neynirsən məni.. Pozğunun biri idi!.. sifətində yazılıb ki. – Bunu görürsən.. Arzu sözünü kəsib diqqətlə qulaq asdı və o sakitlik içində həyətdəki toyuqların qaqqıltısı aydın eşidilirdi.. bu. müharibənin axırlarında. Qonşular da bir tərəfdən milisə şikayət yazırlar ki.. mən danışım də.. Doymaq bilmirlər ki!..... ikisini də qovdum yanımdan! Əh... bunun atası Cümşüdlüdü.. Özün təksən? Təksən də.. Ər-arvad. oğraş! Göydən düşmüşdüm də əlinə. mənim nəyimə baxasan?. Arzu ayağa qalxıb o şəkillərə yaxınlaşdı: – Üçü də oğlanlarımdı!. O vaxtdan elə gözü varıymış məndə köpək oğlunun.. Divardan asılmış o şəkillərdən bir-birinə oxşamayan oğlanlar Xosrov müəllimə baxırdı və o dəm Xosrov müəllimə elə gəlirdi ki.. məni nümunə göstərirdi. toyuqlara atılan o sup qalığı kimi bir şeydi. Məndə sağ yer qoymamışdı. Hə. Əntiqə mürəbbədir. bu... Yaxşı. vaxtından əvvəl yetişmişdim!. Yadıva gəlir? Raykomda işləyirdi... MƏŞƏDI MIRZƏ MIR ABDULLA MƏŞƏDI MIR MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU – dünyanın ölüm-itimindən xəbər verirdi. o alma mürəbbəsi də mizin üstünə. Bunu görürsən.. heç olmasa. şüşələr sınacaq. 15-16 yaşım var idi.. üçmərtəbəli binanın yuxarısındakı o yazı kimi: 1867. Xosrov müəllim stəkanı ehtiyatla qaldırıb çayı içməyə başladı. Mən də burada olmayanda həyətin uşaqları gəlib yumurtalarını oğurlayırlar... hə də.. çayıvı iç!. ayrıca da bir ev kirayə eləyib məni saxlayırdı.. bunların qarnına şiş girsin! Indicə bir boşqab sup verdim e. pozğunun biri idi oğraş!.

Mənnən qalırdı. ikisi də sir-sifətdən xalis rusdu. amma sonra həyətdəki o hindən gələn qoxunun içində əriyib yox oldu.. Əclaf gəlib hər dəfə aləmi qatır birbirinə!. onu da bu gözəl məclisdə mən deməliyəm!. əsgərlikdən sonra da elə qaldı orda. ayağımı sıxdı... 190 .. arvadı da aldı orda.. bizim evi aldılar. əlçatmaz. səni suda verəcəyəm.. modnı geyinən qəhbələrdən biridi!. Şəklini asmışam burdan də. elə bil. Özünü sırıyıb bu axmağa!... – Onda mürəbbə ye! – Istəmirəm. – Yaxşı mürəbbədi e! Saratovda pis şey satmırlar. özüm yenə küçələrə düşüm?. – dedi.. məni qorxudur ki... Arvadı da. Əfəl olmasa.. ancaq iki otaqdı. Bəs sənin o arvadın nə oldu? Təzə almışdın e!. Arzu gəlib yenə də Xosrov müəllimlə üzbəüz oturdu və Xosrov müəllimin içib qurtardığı boş stəkana işarə edib: – Yenə çay gətirim sənə? – soruşdu.. ancaq zay çıxdı.. – dedi və divardakı fotoşəkildən baxan ikinci oğlunu göstərdi.. deyəsən. nə var. hə? Düzdü.. Bu əclafa atamın adını qoymuşdum. şəkillərini göndərmişdilər. bizim yanımızda. görmüşəm bəyəm? Yolum heç düşməyib Barnaula. Ancaq ürəyimə bir gözəl sağlıq gəlib ki. Keçən il mənə pasılka göndərmişdilər.. – Barnaulda yaşayır. yaxşı adamdı. çıxıb gedirdim. rəhmətə gedib. indiyə qədər tamam yaddan çıxmış.. Əsgəriydi orda. amma birdən-birə. sağ ol.. – əclafın biri çıxdı!... özündən böyükdü yaşda. Iki də uşaqları var. Xosrov müəllim: – Yox. Hələ ki.. Piyaniskalıq eləyirdilər. Bu ev də onunkuydu. Sonra da bir assori qızına aşiq oldu. bu. Bunun arvadı rusdu.. gedib milsianer işləməz ki!. istəsə. pravadnikiydi o da. Rostovda satdım getdi. arvadı öləndən sonra ona ərə getdim.. ev qalırdı bunun ixtiyarına.. tutdular yazığı ki. ancaq hayıf.. Rozadı adı. Yüz oyundan çıxırdı burda. anamla məni də atdılar küçəyə... O vaxta qədər orda-burda qalırdım. Nə bilim..– Hə.. ode. Oğlanlarımın arasında fərlisi elə budu. qaz da var. Bunu assori qəhbəsinə verim...» – Evim pis döyül. üçüncü oğlumdu.. Xosrov müəllim cavab vermədi. Hə?!. su da var. Pravadnik adamam. Neynim?.. Tualet də həyətdədi.. bilirsən nə qədər pul qazanar?.. elə bil ki.. «Əziz dostlar! Tamadadan min dəfə üzr istəyirəm ki. köçüb gəlib yığışdım bura.. Adı da Gülzarıydı. qumar oynayırdılar. qovdum evdən! Indi içib keflənəndə gəlir əclaf. çox sağ ol. kalidorda da.. stansiyalarda xırda alver eləyir. Kim alacaqdı onu? Ancaq bu axmaqla zaksa getdilər.. belə bir şəhər? Barnaul! Milsianerdi orda... atası da elə milsianer idi.... görürsən. Elə türmədə də öldü yazıq. Bu da ki. Özü yaxşı kafelşikdi. ünyetməz bir uzaqlıqda qalmış Gülzarın qucağının istisini duydu və o hərarət o çirkli qış günü Xosrov müəllimin sümüklərinə nəsə bir ilıqlıq gətirmək istədi. bir də bir ayaqqabı. eşitmisən. oğlumdu. tanıyıram. yadımdadı. Atamdan sonra axı. içində konfet varıydı.. kuxnam yoxdu.. Yaxşı ayaqqabıydı. onu afsaytda qoyuram. gözünü çıxarmaq istəyirdi. Ələsgər idi adı... amma əfəldir. Atası pis adam döyüldü. – Arzu əlini üçüncü oğlunun fotosuna tərəf elə uzatdı ki. o qəhbənin evində qalır. Mən sənə ev verərəm? Ay sən öləsən! Ancaq neyniyim?..... nə var... Alıb o qəhbəni bura gətirmək istəyirdi. orada sberkassada işləyir.. evin yarısı mənimdi!.

hə səni? Yadıma gəlir... Gətirim? – Yox..» Toyuqlar lap bərkdən qaqqıldamağa başladı... elə bil. – Bir az meyvədi. Arzu dəhlizin döşəməsindəki o kağız torbaçığı göstərərək: – O nədi elə? – soruşdu... o cür arvadlar kişisiz qala bilməz!.– Gözləmədi. sağlığına da içəcəyik... – Bəs mən sənə nə bağışlayım? – Arzu. vurarsan! Hə? Yoxsa. indi qapı açılacaq.. day... yaxşıca başıvı yuyum sənin. – Hə? Nə bağışlayım? – Sağ ol. gözlərini darısqal dəhlizdə ora-bura gəzdirdi. təbrik də edəcəyik.... «Niyə qoymursuz səhərdən bəri bu gözəl qızın sağlığına içək. – dedi. Səni göndərmiyəceyəm mağazaya araq dalınca!. Aldadıblar da məni! Stavropolda bunların qarnını necə doldururmuşlar?.. – Arzu güldü. bu gözəl qızı təbrik edək?» «Bir dəqiqə.. Arzu: – Bilirlər ki. – Bu qədər acgöz heyvan görməmişəm.. yaxşı da elədi... sənə gətirmişəm. əyilib qaloşunu geydi. – Yüz qram da araq verərəm sənə.. – dedi. Hamımızın ürəyindən dedi. – Nə oldu? – Mən gedim. qoy sənə bir sup bişirim! – Yox. sənin də ürəyindən dedi. – Nə çox sağ ol e?. O çaydanın qapağı elə-eləcə titrəyirdi. Xosrov müəllim! Arzu qaçmır ki.. burdadı.. bizi qabaqladı Xıdır müəllim.. araq da içə bilmirsən. indiki kimi görürəm onu. elə bil. bir yaxşıca istirahət elə!. Xosrov müəllim ayağa qalxdı... birinci dəfə görürmüş kimi. Arzu deyəsən axtardığını tapdı: 191 . bir dəqiqə. Özümdə var e!.. çox sağ ol. Varonejdən əntiqə göbələk qurusu almışam. Onda. sağ ol.. niyə belə tez gedirsən? Qoy bir su qızdırım.. – Qorxma e!... elə qocalmısan.. – Yox. hə? Nə deyirsən? – Yox. Ancaq bu qədəhləri qaldıraq Xıdır müəllim deyən sağlığa! Doğrusu.. – Neynəsin e.. Dəhlizin yuxarı başındakı qaz plitəsinin üstündə çaydanın suyu qaynayırdı və qapağını titrədirdi... papağını qoydu. yazıq? Kişisiz çətin olur də. Xosrov müəllim!. Xosrov müəllim: – Sağ ol. özümüzünküdü. Axırda mənim özümü də yeyəcəklər!. sonra paltosunu geyinməyə başladı və Arzu da o darısqal dəhlizdə Xosrov müəllimlə üzbəüz dayanmışdı. köhnə bələdçi köynəyinin dəqiqədə-bir açılan yaxasını düymələyirdi. – Niyə? Otur də. Xosrov müəllim dəhlizə keçdi. hə? Tək adamsan. Yanaqları od tutub yanırdı.

. get-gedə lap qışqıra-qışqıra şer söyləyən Arzunun xırıltılı səsi də Xosrov müəllimi müşayiət etdi. və o çirkli qış gecəsi də Xosrov müəllim Kələntər müəllimin o yeddi qızını yuxuda gördü. Və Xosrov müəllim o üçmərtəbəli binanın həyətindən uzaqlaşdı. bilirsən sənə nə bağışlayacağam? Bax!.. o qoxu da yox oldu. və o qızların gözlərindən axan su sel kimi küçələrdən axırdı...– Hə. Hindən gələn o qoxu adamın beynini deşirdi. Kələntər müəllimin bu yeddi qızının arasındadı. o qayıqların heç bir imdad yeri yox idi.... Sonra üstündə 1867... siçanlar zirzəmidə çağanı yeyən kimi. Toyuqlar daha da bərkdən qaqqıldadı.. toyuqlar doğrudan da o arvadı yeyərlər.. və həmişə Kələntər müəllimin o yeddi qızını yuxuda görürdü. sərrast tələffüz edə-edə. toyuqlar da o üçmərtəbəli binada.... 7 nömrəli mənzildə yaşayan o bələdçi arvadı isə heç vaxt yuxuda görmədi. 7 nömrəli mənzildə yaşayan o kök arvadı eləcə yeyərlər. Djambula sedaya dombra..... və o səs də kəsildi. o solğun işıltı da həmin əprimiş metal dişlərin işıltısıdı. Tak poyte je Stalinu slavu Stixami. o qayıqlar batacaqdı. o on yaşlı çoxbilmiş əlaçı qız da. MƏŞƏDI MIRZƏ MIR ABDULLA MƏŞƏDI MIR MƏMMƏDHÜSEYN OĞLU yazılmış o köhnə üçmərtəbəli bina da.. açıq qapının ağzında dayanıb bərkdən. o bina ilə üzbəüz əmanət kassası da arxada qaldı. və o dənizdə həmin əprimiş metal dişlərin işıltısı altında qayıqlar üzürdü... və o qızlar bir ucdan ağlayırdılar.. əslində. bir dəniz əmələ gətirirdi. Xosrov müəllim qapını açıb həyətə çıxdı... amma bir müddət hinin o qoxusu da... amma hərdən qorxurdu ki..... o üçmərtəbəli binada.. və hərdən o çağa eləcə qışqırırdı.... podobnımi splavu Zolota i serebra!.. amma elə yuxudaca Xosrov müəllim bilirdi ki... xüsusi ahənglə bərkdən söyləməyə başladı: Vı bıli vçera bezımennı.. özü görünmür. – Sonra xırıltılı səsiylə sözləri eynilə qırx il bundan əvvəlki kimi... amma o da o yuxunun içindədi. 192 . Sedaya zurna Suleymana.

) keçirməyinə baxmayaraq. aramla gedirdi... amma o aylı-ulduzlu erkən yaz gecəsinin 193 .. Gicbəsər neçə gün idi ki. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı torpaq sahələri nəzərə almasan. yabançılıq var idi. böyük küçələr. xüsusi sahələri idi və bu yerlərdə hər bağ da hərənin öz qalası idi. Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlu adının bu uzunluğuna müqabil uzun da bir ömür sürə bilmişdimi?. bu sakitlik Gicbəsərin bütün içinə bir arxayınçılıq gətirmişdi və Gicbəsər bu həndəvərdə başqa bir it iyi də duymurdu. O gecəyarısı Gicbəsərin dişində balaca quzu budu tutub getdiyi o asfalt yol Abşeronun dənizkənarı kəndlərindən birindəki bağlararası yol idi və bu yolun hər iki tərəfi dəmir torlarla çəpərə alınmışdı. o qəbristanlığın tarixi elə bu şəxsin qəbri ilə başlayır. 13 QUZU BUDU Gecə dərinləşdikcə yollarda maşınlar azalırdı. asfalt yollar beləcə ən sakit.. bütün ömrünü asfalt üzərində (Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətində. və Xosrov müəllim səksəni keçəndən sonra da. hər iki tərəfdəki evlərin. Gicbəsərin yaralı ayağı ağrıyırdı. sürətsiz olsa da. bu dəmir torlar. ulduzlarda idi. bir-birini əvəz edən Bakı kəndlərindən ötmüşdü və ayaqları bu iti hara aparırdısa.. o qayıqda üzürdü. Gicbəsər yalnız asfaltdan çıxanda. zədələnmiş boğazı get-gedə daha artıq göynəyirdi. amma axsaya-axsaya sürətlə addımlayırdı. bunda ibtidaidəngəlmə nəsə bir sövq-təbiilik var idi. başını tərpədə bilmirdi. çünki hər iki tərəf Bakı sakinlərinin bağları. batmaq istəmirdi. Düzdü. əlbəttə. amma yollar daha tamam maşınsız idi. yaşamaq istəyirdi. Gicbəsərin qaçmağa taqəti yox idi.. maşınsız. torpağa.. Gicbəsər bu əti yeyəcəkdi. bu dəmir tor çəpərlər haradasa qurtaracaqdı və Gicbəsər də yoldan çıxıb rahatca o kiçik quzu budunu yeyəcəkdi. o aydınlıq gecədə uzanıb gedən o asfalt yolda və ümumiyyətlə. elə bil ki. daş hasarlarla tikilmişdi. amma elə indidən itin dişlərinin arasından axan su adda-budda asfalta tökülürdü. böyük binalar. torpağın üstündə olanda özünü sərbəst hiss edirdi və görünür. dişindəki bu soyuq budu tez yemək istəyirdi. Sakit olsa da. ora da gedirdi.. o böyük şəhəri arxada qoymuşdu. böyük həyətlər arxada qalmışdı və Gicbəsər bu müddət ərzində zavodların yanından. görəsən. həyətlərin də işığı yanmırdı və o dəm o gecənin işığı təkcə ayda.. daş hasarlar da qurtarmaq bilmirdi ki. bu dəmir torlar qurtaran kimi. Gicbəsər çox ac idi. gözünü açıb gördüyü bütün asfalt yollarda Gicbəsər üçün bir yadlıq..Xosrov müəllim də Kələntər müəllim kimi.. asfaltın üstünə bir əmin-amanlıq çökməyə başlayırdı və Abşerona gəlmiş yazın ab-havası get-gedə aşkar hiss olunurdu və həmin aprel gecəsi dişində kiçik bir quzu budu tutmuş Gicbəsər asfalt yol boyu axsaya-axsaya daha qaçmırdı. neft buruqlarının arasından keçib. Xosrov müəllimin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı qəbirlərdən xəbəri yox idi və bilmirdi ki. amma Gicbəsərin ağzında olan hissə yavaş-yavaş qızmışdı və bu daş hasarlar. yerli itlərin təqibindən qaçıb. ən səssiz vaxtlarında da Gicbəsər üçün gizli bir qorxu mənbəyi idi. Ət çox soyuq idi. it yoldan çıxsın.

dana ətini. Nəcəf Ağayeviç o şaqqanın yuxarı hissəsini – qabırğaları. Məsələ burasında idi ki. elə bil ki. Nəcəf Ağayeviç gəlib sellofana bükülmüş əti soyuducudan çıxartdı. nəhayət ki.. həmin anlarda bir məlhəm kimi. Bu ər-arvadın heç bir qohumu. Mojet proydet zapax. doğrudan da. Qoyun ətini Nəcəf Ağayeviç üçün rayonlardan. gecə bağda qalırdılar. qolu yeyib qurtarmışdı.. amma Nəcəf Ağayeviç hər ehtimala qarşı: – Seyças vımyu. Nəcəf Ağayeviçlə Nadejda Fyodorovna bu şənbə Bakıda Musiqili Komediya Teatrında Offenbaxın «Gözəl Yelena» operettasının ilk tamaşasına getdikləri üçün. Nadejda Fyodorovna daxilən yenə də Offenbaxın operettasına qayıtmışdı və bu yaraşıqlı qadından çıxmayan bir səxavətlə: 194 . evə girəndə Nadejda Fyodorovna adəti üzrə birinci növbədə fin soyuducusunun içinə baxdı və tamaşa etdikləri operettanın o gözəl təsirindən hələ də çıxmadığı üçün üzgözünü xüsusi bir nifrətlə turşudub: – Oy!. illərdən bəri – o zamandan ki. hətta bəzən dalbadal mal əti yeyəndə zəiflədiyini hiss edirdi. yəni xəstələri nəğd verəcəkləri puldan əlavə. Nəcəf Ağayeviç hər şənbə günü Nadejda Fyodorovna ilə birlikdə «Jiquli» maşınlarına minib Bakıdan 35 kilometr aralıdakı bağlarına gəlirdilər. xalqlar dostluğunu əsas tutub Azərbaycan KP MKya. toyuğu. elə bil ki. qoyun əti Nəcəf Ağayeviçə. şəhərdəki saysız-hesabsız işlərini daha cəld və daha artıq bir şövqlə görürdü və qoyun əti yediyi günlərdə gecələr Nadejda Fyodorovna da ərindən razı qalırdı. Moskvaya.sakitliyi. təmir olunmuş gözəl üçotaqlı bina ilə birlikdə hökumətdən kirayəyə götürmüşdü – bura bir nəfər də ayaq basmamışdı. mən azərbaycanlı.. – Tvoya ta baranina ujasno vanyayet!. bağa gecə gəlib çıxdılar və dəmir qapılarının saysız qıfıllarını açdıqdan sonra. gərgin əməkdən sonra istirahət etməyə yerimiz yoxdur!»). (nəhayət!). bu bağda istirahət edirdilər. Nəcəf Ağayeviç isə qoyun ətini xoşlayırdı. hərc-mərcliyindən.Brejnevə yazdlığı ərizələrdən («Beynəlmiləl ailə qurmuşuq. elə bil.. hərdənbir pay gətirirdilər. Nadejda Fyodorovnanın qoyun əti ilə arası yox idi. Sov. fitnə-fəsadından çox uzaq olan bir ada kimi. bazar günü axşam sərini təzədən Bakıya qayıdırdılar. Bakının ətraf kəndlərindən gəlmiş müştəriləri. qüvvət verirdi. təzə ağ balığı üstün tuturdu və buna görə də bu ər-arvad heç vaxt qoyun əti almırdı. Bu körpə quzu şaqqasını da keçən həftə pay gətirmişdilər. bu kiçik budu isə yeməyə macal tapmamışdı və o bud keçən bazar günündən bağdakı soyuducuda qalıb ağırlaşmışdı. həyat yoldaşım isə rusdur. bu bağı. Nəcəf Ağayeviç bağa telefon da çəkdirmişdi və bu beynəlmiləl ailə hər şənbə.. yağsız çoşka ətini. burnuna tutub iylədi – ət. ağırlaşmışdı. heç kim onları narahat edə bilmirdi. Nəcəf Ağayeviç beynəlmiləl ailəsini. Gicbəsərin dişində apardığı o balaca quzu budu. hinduşkanı.I. şəxsən L. bazar günü dünyanın bütün alış-verişindən. şəhər partiya komitəsinəcən hər yerə giribçıxmasından sonra. tanış-bilişi bu bağı tanımırdı. əbədi bir toxluğa və əbədi bir rahatlığa doğru gedirdi.IKP MK-ya.– dedi. Nadejda Fyodorovnanın rayon Icraiyyə Komitəsindən tutmuş. diş həkimi Nəcəf Ağayeviçin soyuducusundan çıxmışdı. itin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından çıxdığı vaxtdan bəri keçən bütün günlərinin əzab-əziyyətinin üstünə yayılırdı və Gicbəsər o asfalt yolla..

Nəcəf Ağayeviç əlində tutduğu o kiçik quzu buduna baxdı.. boynu sızıldadığı üçün güclə addımlayan bu it. yaralanmış qılçı ağrıdığı. elə bil ki. Nəcəf Ağayeviçin bağı bağların arası ilə dənizə gedən əsas asfalt yolun kənarında idi və o böyük xartut ağacının yanından qaçıb bu yola düşmüş Gicbəsər addımlarını yavaşıtmışdı. üç metrlik daş hasara aldığı həyətdən də çıxdı və əti bağın dəmir darvazası ilə üzbəüz ucalmış xartut ağacının dibinə qoydu – qurd-quş götürüb aparacaqdı. qatmaqarışıqlığın da içində indi nəsə bir ilıqlıq. qrafoman və əqidəsiz Mürşüd Gülcahani kimilərinin.– Da bros tı etu baraninu!– dedi. və bütün bu görümlərin hamısı Gicbəsərin beynində bir dumana bürünmüşdü. hər ay Israildən içi pal-paltarla dolu bağlamalar gətirdən alverçidən (daimi müştərisindən) aldığı enli və uzun donunun balaqları çətir kimi hava ilə doldu. heç bir bəd əməl ola bilməzdi. hansı bir başqa itinsə. Irəlidə gedən «Jiquli»də dörd nəfər əyləşmişdi: maşının sahibi və sürücüsü gənc nasir Səlim Bədbin. gənc nasir... Maşının işığı göründü. – Çto uvideli tvoi dikari v baranine. haçansa ağappaq bir qancığın onun dalına düşməsini. öz şəxsi mənafelərini güdən. elə bil. Abşerondakı o aydınlıq gecədə. O əti o böyük xartut ağacının dibindən tapan isə Gicbəsər oldu və taqəti qalmadığı. o aydınlıq aprel gecəsi həyatının yaxşı məqamlarını itin yadına salırdı: haradasa. o böyük xartutun kötüyündən bir qüvvə də aldı. hardasa. Nəcəf Ağayeviç dərindən köksünü ötürüb evə qayıtdı: o gözəl operettadan sonra kefi qalxmış Nadejda Fyodorovnanı hələ gecə də razı salmaq lazım idi. çovğununda isti bir yerdə yatmasını. ne kak ne poymu?. adını gənc şair. ya qeyri-varlığınsa o əti ağzından qapacağından qorxa-qorxa qulaqlarını qısıb axsaya-axsaya qaçdı. bir-birinə qarışmışdı. həmin gecə sakitliyi içindəki yaxınlaşan o səs Gicbəsərə heç bir bəd əməldən xəbər vermədi. Səlim Bədbin nəşriyyatda redaktor işləyirdi və bu «Jiquli»ni də iki ildən bəri qaytarıb qurtara bilmədiyi borc pulla almışdı ki. . o maşının ardınca ikinci bir maşın da döngəni buruldu və Gicbəsər sürətini bir az artırıb yolun kənarına çəkildi. Aziat tı vsyo je. azaldırdı. o ətlə bərabər. Nəcəf Ağayeviçin dəmir darvazası tərəflərdən uzaqlaşdı. elə bil ki. əməkdar incəsənət xadimi Ərəstun Bozdağlı. amma o dumanın da. otuz il qəzetlərdə ədəbiyyat şöbələrinə müdirlik edib qarınlarının marağını və təəssübünü Azərbaycan bədii ədəbiyyatının marağına və təəssübünə çevirmiş Muxtar Xudavəndə kimilərinin.. hansı bir başqa varlığın.. arxada da iki nəfər gənc şair. Və bu vaxt Gicbəsər uzaqdan gələn maşının iyini duydu. a. boğazının ağrısını da. o quzu budunun ağzında saxladığı isinmiş hissəsi. səsini eşitdi və qəribədir. evdən çıxdı. dənizə gedən o yolda heç bir pis iş. Səlim Bədbinin bədii nailiyyətlərinə paxıllıq edən bəzi başqa həmqələmlərin gözünə girsin. haçansa – çox-çox uzaqda qalmış vaxtlarda tumarlanmasını. əzazil və nadan Islamzadə kimilərinin. sonra Nadejda Fyodorovnaya baxdı və arvadının o gözəl ovqatını pozmasın deyə.. Səlim Bədbin ac qarnına 195 . gənc tənqidçi qoyub vətənin və millətin yox. haradasa. qabaqda onunla yanaşı oturmuş tanınmış şair. nəşriyyat müdiri. mülayimlik hiss edirdi (indicə yeyəcəyi o quzu buduna görə?) və həmin hiss Gicbəsərin ayağının ağrısını da.. Gicbəsəri diksindirmədi. aziat!. haçansa bayırın soyuğunda.. təşvişə salmadı. o əti ağzına alan kimi... – Və Nadejda Fyodorovna gözəl Yelenanın ariyasını zümzümə edə-edə otaqda dövrə vurdu.

o zaman daha Əbdül Qafarzadələr olmayacaq. canlı adam hər dəfə də havanı dərindən ciyərinə çəkib deyirdi: – Tarixi bir qonaqlıq oldu. Əməkdar incəsənət xadimi Ərəstun Bozdağlı yenə də gənc qələm dostunun solğun bənizinə baxdı: – Deməli. ayıqlığını tamam itirməmişdi və təəccüblə Səlim Bədbinin o aydınlıq gecədə daha da zəif və solğun görünən sifətinə baxa-baxa: – Kimin üzünə dedin. Mürşüd Gülcahani yetmişi keçib. indi sümüyü çürüyürdü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında.sükan arxasında oturanda da maşını elə şəstlə sürürdü ki. lakin xəsis. oğlunun toyunda. – Əbdül Qafarzadənin? Bayaqdan bəri arxada oturub hıçqıra-hıçqıra sükut edən gənc dost: – Onun üzünə desəydi. – dedi. – Bu millətin də oyanan vaxtı olacaq. – dedi. Ikinci kitabının nəşri uğrunda illərdən bəri apardığı mübarizə Səlim Bədbinin əsəblərini tamam korlamışdı və gənc nasir bütün içindən axıb gələn bir hiddətlə sükanı sıxa-sıxa: – Eybi yoxdu. – Bir dəfə üzünə dedim. – Necə tanımıram. – dedi.. – Bizdə ən böyük vəzifə Əbdül Qafarzadənin qohumu olmaqdı. dünən nəşriyyatın mühasibatından pul almış Səlim Bədbin bu gün dostlarını və həmişə gənclərlə yaxınlıq eləyən. az qala. «Jiquli»nin bütün pəncərələrini açdırsa da. Ərəstun Bozdağlı gözlərini Səlim Bədbinin solğun sifətindən çəkib əzəmətli başını arxaya çevirdi. igid? Dabbaqda gönünə bələdəm. bütün ömründə bizi bircə dəfə qonaq edib. kababxanadakı məclisdən sonra.. Söhbət Mürşüd Gülcahanidən düşəndə Səlim Bədbin özünü saxlaya bilmirdi və bu dəfə də nifrətlə üz-gözünü türşudub: – Həmin toya görə indi Islamzadə ona yaltaqlanır. yoğun səsi ilə bərkdən və acı-acı güldü. qələmi ilə millətin qeyrətini çəkməyə çalışan Səlim Bədbinin nəhayət ki. Tanıyırsız də onu.. Mürşüd Gülcahani kimi naftalin iyi verən soxulcanlar hiddət və qeyzlərindən bilmirdilər nə eləsinlər.. qoçaq? – soruşdu. On il Allahın hər verən günü gecələr üç uşağı və arvadı yatandan sonra. birotaqlı mənzilinin mətbəxində. tanınmış şair Ərəstun Bozdağlı həmin tarixi məclisdə çox içsə də. səhərə kimi işləyə-işləyə özünü ədəbiyyata həsr edən. arxadan gələn «Jiquli»də də Səlim Bədbinin dostlarından üç nəfər cavan qələm əhli əyləşmişdi. ikinci hekayələr kitabı çapdan çıxmışdı və qabaqcıl cavanları gözü götürməyən. onların yazısından bir şey başa düşməyən mühafizəkar müdir Islamzadənin müqavilədə o kitabın qonorarını ən aşağı məbləğlə müəyyənləşdirdiyinə baxmayaraq. o da ki.. igid.. əməkdar incəsənət xadimi şair Ərəstun Bozdağlıya hava çatışmırdı və bu yekəpər. Onda Əbdül Qafarzadələrin də üzünə tüpürəcəyik. hər halda. Əməkdar incəsənət xadimi. külək sürətlə gedən maşının içində qıy vursa da. «Pravda» qəzetinin baş məqalələrinə oxşayır. Xəsis və quru. dörd-beş saat o kababxanada oturub qoyun və ağ balıq kababı yeyəyeyə yeni kitabı əməlli-başlı yumuşdular və həmin aylı-ulduzlu şənbə gecəsi dəniz sahilinə gedib Xəzərin mənzərəsinə tamaşa etmək istəyirdilər.. Ərəstun məllim? Qəbiristanlığın direktorudur. igid? 196 . Zalım oğlu.. gənclərlə oturub-duran Əməkdar incəsənət xadimi şair Ərəstun Bozdağlını Abşerondakı gözəl kababxanalardan birinə dəvət etmişdi.

. Gicbəsər onu qovan o maşının qorxusunu. kolxozçu ətidir o. nəyisə qabaqcadan hiss edib... daş hasarların arasından bir imdad yeri. Gənc nasir Səlim Bədbin iki əli ilə də sükanı sıxıb.. – Camaat əti talonla yeyir. Arxada oturanlar isə.. maşının qazını artırıb iti təqib edirdi. nədənsə ürküb sürətini artırdı.. iti eləcə sürətlə.. – Itdi. Səlim Bədbin bayaqkı hiddətdən sonra əmələ gəlmiş bir ikrah hissi ilə: – Camaat yeməyə ət tapmır. nəhayət ki. həyatını və ağzındakı əti xilas etmək üçün... fürsət düşdüyü üçün ədəbiyyat. – Qov... ustad. – dedi. Səlim Bədbin maşının sürətini artırıb asfaltın üstü ilə iti qovmağa başladı və it yolun sağına-soluna tərəf atıla-atıla qaçıb qurtarmaq üçün.. – Qov onu. Ərəstun Bozdağlı nəhəng qolunu irəli uzadıb: – Bu it də Mürşüd Gülcahani kimi hərisdi. – Qov. – Fəhlə ətidir. Maşın asfaltın üstündə vurnuxduqca Ərəstun Bozdağlı başı şüşəyə dəyməsin deyə. adını gənc yazıçı qoyub paxıllıq edənlərdən. bunun ağzındakı ətə bax.. O zaman yalnız millətini sevən insanlar yaşayacaq. Gicbəsər..– Xeyr.. O gün gələcək. – Qov. amma yaralı ayağına. – Yox. çaqqal. – Hə.. qaçmağa başladı... hə. – Səlim Boran..... qoçaq. çaqqaldı. taqətsizliyinə baxmayaraq.. bir sığınacaq axtarırdı. özünü yolun sağına. dəhşəti 197 .. gələcək.. elə bil ki.. əzəmətli əllərini qabağa dirəyib: – Sən Bədbin yox.. Mütləq gələcək.. dəhşətini bütün varlığı ilə hiss edirdi. daş hasarlar qurtarmaq bilmirdi.. Bədbəxt millət... .. Maşında oturanlar birdən-birə qabaqlarında peyda olmuş bu heyvanı tanımadılar: – Canavar.. əqidəsiz Mürşüd Gülcahani və məşhur müftəxor Muxtar Xudavəndə kimilərindən.. xeyr. amma bütün bu cəhdlərin hamısı boş idi – dəmir torlar. – dedi. sükanı sürətlə sağa-sola fırladıb. millət oyanacaq.. – Yazıq millət.. itdi.. – Qov. – Zəhmətkeş ətidir o.. dəmir tor çəpərlərin. Boransan. soluna atan itdən çəkmirdi və qışqırırdı: – Qov onu. – Ət aparır... elə bil.. eləcə dəli kimi qaçmağa məcbur edən yalnız o maşının qorxusu. bu qovhaqovla nəşriyyat müdiri Islamzadədən... – və bu sözləri deyə-deyə gənc nasir Səlim Bədbin kövrəldi (millətdən söhbət düşəndə həmişə beləcə kövrəlirdi). ustad.. mənəviyyat və millət məsələlərindən canlarını qurtarıb açıq-aşkar bir ovçu ehtirası ilə gözlərini irəlidə qaçan. dediqodu ilə məşğul olanlardan intiqam alırdı. – dedi. o gözəl məclisin xumarından ayılıb... elə bil ki.. zədəli boğazına.. Maşının işığı yaxınlaşdıqca Gicbəsər nəsə daha artıq həyəcanlanmağa başladı və bu işıq itin üstünə düşəndə.

. o balaca quzu budu da indi bu itin özünün bədəninin bir hissəsi idi. sən müftə? – Qov.. motorların və əyləclərin tükürpədən səsindən maşınlardan gələn dəli qışqır-bağırdan canını qurtarmaq istəyirdi. böyük darvazanın kənarındakı dəmir torda yenə bir yırtıq tapdı (xoşbəxtlikdən bu bağın yiyəsi həyət-bacaya yaxşı fikir vermirdi. biz əti talonla yeyirik... cızdı. Bu dəfə yolun sağ tərəfindəki dəmir torun aşağısında Gicbəsər bir yırtıq tapdı və bütün gücü ilə özünü o yırtığa təpdi. badam ağaclarının. xartut. daha hər şey. irəlidə gedən isə iti qabağa buraxmırdı və o şənbə gecəsi. elə bil. meynəliyin həmin gecə dincliyini pozdu.. iydə.alça. – Qov. ağzından çıxa-çıxa o həyətdə başqa bir it hiss etdi. elə bil ki. nar. Gicbəsər heç özü də hiss etmədi ki. – Qov..) və zəhmli hənirtisi yaxınlaşan o başqa it onu qamarlamamış özünü həmin yırtığa dürtüb eşiyə çıxdı.. bitib qurtarmaq bilməyən uzun bir dəmir və daş qəfəsə salmışdılar – bu qəfəs uzanırdı.. elə bil. gilənar. o başqa itin hənirtisi gələn kimi.. uzanırdı... cızdı. tüklərini yoldu... dəmir məftillər yenə də üz-gözünü.. – Qov onu. o aprel gecəsi Abşeronun göyündəki ayıulduzları da dağıtdı.. – Qov. ərik. Qov... Gicbəsər qaça-qaça özünü təzədən yolun sağ tərəfinə atanda gənc nasir Səlim Bədbin (Boran) iti keçdi və bu dəfə it iki maşının arasında qaldı.. ağzındakı kiçik quzu budu dəmir tora ilişib necə yerə düşdü. ürəyi az qalırdı o quzu budu ilə birlikdə ağzından çıxıb asfaltın üstünə düşsün. canı. Bura bağ həyəti idi və Gicbəsər ləhləyə-ləhləyə. Gicbəsəri. Gicbəsərin əngi elə sıxılmışdı ki və it ağzının o kipliyinə o qədər güc sərf etmişdi ki. bütün ömründə duymadığı bir dəhşət içində idi... it yırtıqdan keçib əncir ağaclarının arası ilə qaçdı və üzümlüyə girdi.... dişlərinin arasında sıxdığı o kiçik quzu budu da Gicbəsərin yadından çıxmışdı və Gicbəsər bu qovhaqovda.. – Qov. torun yırtılmış yerinin iti uclu məftilləri itin bədənini necə kəsdi. Asfalt yoldakı o iki maşının dibinəcən sıxılan əyləclərinin səsi bütün o ətrafdakı əncir. – Ay əclaf. sonu görünməyən. qanatdı. hətta o Qara itin onu boğazlamağı da indi bu dəhşətin yanında bir heç idi.deyildi. qanatdı. az qala. 198 . bəlkə də daha artıq dərəcədə ağzındakı o əti yerə sala biləcəyinin qorxusu idi. bədənini kəsdi.. Qov. – Qov. Abşerondakı o asfalt yolda Gicbəsər yəqin ki. – Qov onu. Gicbəsər iki maşının arasında qaçırdı və bu maşınlardan arxada gələni onu qovur. – Qov.. it daha nəfəs ala bilmirdi.. arxadan gələn ikinci «Jiquli» də işığı Gicbəsərin üstünə salmışdı və o maşında oturmuş cavan qələm əhli də ehtirasla qışqırırdı: – Qov onu..

bütün bədəni ağrıya-ağrıya. Əbdül Qafarzadə bu gün sübh tezdən gözünü açanda qışdan sonra birinci dəfə günəşin istisini hiss etdi. ömrün vəfasızlığından deyən bir şəhərcik idi və pəncərədən görünən bu saysız-hesabsız qəbirlərin başdaşları da həmin kədərli.. o dəhşətli qüvvələr ondan uzaqlaşdı. bir azdan gec olacaqdı. ayağa qalxmadı. bax. Gicbəsər indi qalxıb geri qayıtsaydı. həyatın mənasızlığından. bu çox xoşagəlməz bir hiss idi və Əbdül Qafarzadə çalışdı ki.Irəlidə isə dəniz uğuldayırdı və Gicbəsər dili ağzından çıxa-çıxa. amma Gicbəsər. əla dəmlədiyi hil qarışıq hind çayından iki armudu stəkan içəndən sonra. bütün dünyanı yadından çıxarmışdı. tamam fərəhsiz. kabinetdəki bu pəncərə yadına düşdü. yalnız dənizin səsini eşidirdi və bu uğultu özündən. nədənsə. bu hissi özündən uzaqlaşdırsın. elə bil. ləhləyələhləyə. bəlkə də həmin əti tapardı. o rənglənmiş saç və bığla. Artıq uzaqdakı o maşınların motoru yenidən işə düşdü və Gicbəsər get-gedə itib yox olan o motor səsini sona qədər eşitdi. göydəki o ayla. başqa itlər (elə həmin həyətdəki it) gəlib o quzu budunu tapacaqdı. tamam əlacsız bir dünyadan xəbər verən. Gicbəsər başa düşdü ki. sonra. başqa qurd-quş. Maşınların uzaqlaşıb itən o səsində indi bir təmkin. qəbiristanlıq tamam başqa bir dünyadan – təpədən dırnağacan kədərli. elə bil ki. yəni dənizdən savayı başqa heç nədən xəbər vermirdi. 14 ƏBDÜL QAFARZADƏ Əbdül Qafarzadə o aprel günü cavan katibə qızın dükandan alıb gətirdiyi pendir-çörəyi yeyəndən və Bədurə xanımın həmişəki kimi. elə bil ki. Gicbəsərə heç bir rahatlıq gətirmədi. böyrü üstə dəniz kənarındakı nəm qumun üstünə düşüb qaldı. həmin fərəhsiz və əlacsız şəhərciyin əbədi bir sükuta. ümumiyyətlə. kabinetindəki pəncərənin qabağında dayanıb buradan aşağı-yuxarı – bütöv mənzərəsi görünən Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına baxırdı. Düzdür. bir ruh yüksəkliyi var idi. hər şey Gicbəsərin dəniz kənarında beləcə düşüb qalmasına bağlı imiş.. Əbdül Qafarzadəyə elə gəldi ki. aşağı düşməyən eyni bir uğultuyla uğuldayırdı və bu uğultu elə bil ki. hətta doğmalıq var. o qorxulu. həkim Bronşteynin rənglənmiş saçı və bığı ilə professor Mürsəlbəylinin ağappaq nişastalı xalatı və tüklü sinəsi arasında nəsə bir yaxınlıq var və ən qəribəsi isə bu oldu ki. ulduzlarla heç uyuşmurdu. amma indi. bu qəbir daşları gözünün qabağına gəldi və səhər sübhdən günəşin gətirdiyi o təmizlik. hərəkətsizliyə qapanmış sakinləri idi. gizildəyə-gizildəyə dənizə tərəf getdi. həkim Bronşteyn ilə professor Mürsəlbəyli tamam başqa-başqa adamlar idi. Yüngülcə meh əsirdi. qəmli dünyadan. günəşin o hiss olunan şüalarında bir nikbinlik. o ətin ardınca getmədi və Gicbəsər elə bil ki. həmin dəm Əbdül Qafarzadəyə elə gəldi ki. bir aram var idi. amma bu – Gicbəsərin əzablarını qətiyyən azaltmadı.. Əlbəttə. amma yuxarı qalxmayan. O aprel gecəsi diş həkimi Nəcəf Ağayeviçin fin soyuducusundan çıxmış o balaca quzu budu da toza-torpağa batıb elə-eləcə o tor dəmir çəpərin yanında qalmışdı və əlbəttə. o nişastalı ağappaq xalat və tüklü sinə ilə bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı arasında da nəsə bir yaxınlıq. o 199 . təkcə qılçı və boğazı yox. dəniz dalğalı deyildi..

deməli. amma baş qaldırırdı və həmin ötərilik.hərarət. avtomat kimi. bir ehtiyaca çevrilmişdi. çeşməyi təzədən gözünə taxdı. həmin yüngüllük o hissə bir zəriflik. o qüssə də artmışdı. çox yüngül idi. Əbdül Qafarzadənin də içindən hərdən belə bir həvəs baş qaldırır ki. artmışdı. kədərli. Bədurə xanımın dünyasında Əbdül Qafarzadə. kin-kidurətlə Əbdül Qafarzadəni öz tənhalığının. öz böyük işlərini görüblər. qəbiristanlığı gəzsin. qəbiristanlıq dünyanın ən bədbin bir yeri idi. böyümüşdü. işə başlayırdı).bu adam Bədurə xanımın bütün həyatını məhv etmişdi (hər halda. həmişəki kimi. hətta qocalmağının yeganə təqsirkarı hesab edirdi). qayışbaldır adamın sutka ərzində nə vaxt yatmağı məlum deyildi. köməksizliyinin. nə üçün fikirləşib özünə dərd edirsən? Əbdül Qafarzadə dəsmalını çıxarıb çeşməyinin şüşələrini sildi. İllərdən bəri dillərinin üstündəki hərflər pozulub oxunmaz olmuş makinasında bu dəfə Bakının meyvə-tərəvəz köşklərinə meyvələrin maşınlarla daşınmasının iqtisadi məsələlərinə həsr olunmuş bir namizədlik dissertasiyası çap eləyən Bədurə xanım (bu makinada Bədurə xanımdan başqa heç kim heç nə çap edə bilmirdi) gözləmə otağından keçib həyətə adlayan Əbdül Qafarzadəyə baxdı. şairləri (Füzuli!). makinanın yazısız dilləri üzərində gəzən barmaqlarını saxlayıb bir anlıq qəhərlənirdi də (sonra barmaqlar yenə avtomat kimi. çəmənlikdə gəzsin və Bədurə xanım da Qəbiristanlıq Idarəsində işlədiyi bu uzun illər ərzində bilirdi ki. belədir. meşədə. Bədurə xanımın özünə belə gəlirdi və illər keçdikcə bu tək qadın daha artıq bir əlacsızlıqla. nə də sonuncu insandır və bir halda ki. necə deyərlər. az qala. Əbdül Qafarzadə olanda nə olar. o şey ki. bir xəfiflik gətirirdi. o da ata idi və o atanın balası bu qəbiristanlıqda yatırdı. bir çirkab içində yox olub getdi. səndən asılı deyil. amma bununla bərabər. onu görən kimi dik ayağa qalxan cavan katibə qızın yanından ötdü və Qəbiristanlıq Idarəsinin həyət qapısı ağzında dayanıb irəlidəki bütün yamac boyu torpağa döşənmiş qəbirləri gözdən keçirdi. həmin mənasızlıq barədə heç fikirləşmək də düzgün deyil. ürəyinin lap dərinlərində hərdən bu adamla bağlı nəsə doğma bir hiss də baş qaldırırdı. kişi yenə qəbiristanlığı gəzməyə gedir.. Belə məqamlarda Bədurə xanımın Əbdül Qafarzadəyə yazığı gəlirdi. bulvarda gəzməyə çıxsın. həyatın mənasızlığının bir ümidsizlik gətirdiyi belə anlarda Əbdül Qafarzadə çalışırdı təskinliyi onda tapsın ki. daha artıq bir ədavətlə. elə bil ki. dünyaya gəlmiş və bir gün də dünyadan köçəcək nə birinci. əslində. həmin aprel günü də qarovulçu Əflatun burnunu çəkə-çəkə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının həyətində ora-bura girib çıxırdı və qapının ağzında 200 . dövlət adamları (Lenin!) həyatın bu mənasızlığı müqabilində ruhdan düşməyiblər. qüssəli bir həvəsdir. nəfəs alınası havaya. bu hiss çox ötəri olurdu. əlbəttə. amma bununla belə. elə bil ki. Qarovulçu Əflatun Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına elə öyrənmişdi ki. belə idi. hətta. yeyiləsi çörəyə dönmüşdü və elə bil ki. sonra qalın və tüklü barmaqları ilə boz gözlərinin ətarafını ovxaladı. bir sümük olan arıq. dünyanın böyük-böyük alimləri (Ibn Sina!). günah idi və dünyanın faniliyinin.. iri çeşməyinin arxasında fikrə dalmış boz gözlərini görəndə başa düşdü ki. özü də bu. bir dəri. Axır vaxtlar kişidəki bu həvəs. sərkərdələri (Napoleon!). yaxud dağda. amma çox diribaş. bir halda ki. kimsəsizliyinin. o kədər. dəhşətli bir adam idi. gündüzlərini də gəlib burada keçirirdi və bu kiçik boylu. əllərini arxasında birləşdirib sinəsini qabağa verdi və fikirli-fikirli kabinetdən çıxdı. qəbiristanlığa çirkab bir şey kimi baxmaq da. adamda bəzən bir həvəs əmələ gəlir ki.

Əbdül Qafarzadə bu şayiəni dəqiqləşdirmək üçün. Birdən-birə xərçəng xəstəliyindən öldü (xərçəng tapmasaydı. Bunun bir anası vardı. Əbdül Qafarzadəyə pis təsir edərdi. bax. dəhşətli bir cəza idi və onlardakı o heyvani qorxu hissini də həmin cəza yaratmışdı. bilsələr də. amma deyirdilər.. buna dözə bilmirdilər. araq müştərilərini gözləyə-gözləyə hərdən köşkə yaxınlaşırdı. bişirirdi. tapşırırdı ki. yuyurdu. Alkoqoliklər beləcə cəza alanda qarovulçu Əflatun bütün sutka ərzində bayırda qalırdı. taksiləri. köpək oğlu!» – deyirdi. Şayiə gəzirdi ki. təkcə alkoqolik qəbirqazanlardan başqa. o adı nədir. yumruğuna dözərdilər. amma bu adamdan. gözünü açandan məhəllədə Əflatunu elə beləcə görmüşdü – bu adam qocalmırdı və bunlar nəsillikcə beləcə çox yaşayan. – Bu adı nədi. guya.. çünki qarovulçu Əflatun nə qədər iyrənc məxluq olsa da. fotoqraf Əbülfəzdən tutmuş makinaçı Bədurə xanıma kimi. nə olmuşdu?.. ayaqyolu iyi verən köşkə girib yenə də alkoqoliklərin qarasına eləcə deyinədeyinə təmizlik işləri aparırdı. yadlarında saxlamırdılar.) it ola-ola bu köşkü bu alçaq alkoqoliklər kimi. qəzəblənəndə Əbdül Qafarzadə çilingər Ağakərimi çağırırdı.. amma Əbdül Qafarzadə onları eşşək kimi döydürəndən sonra. çünki hərdənbir nədən ötrüsə alkoqoliklərə acığı tutanda. Nə desən olar. Alkoqolik qəbirqazanlar çilingər Ağakərimin zindan kimi ağır təpiyinə. dili ağzında böyük olduğu üçün kələ-kötür danışa-danışa: – Salaməleyküm.. qalan camaat isə – dülgərdən. heyvani bir vahimə ilə qorxurdular.. ikisi hələ də ər gözləyən qızlarının. Heç vaxtıyla bu köşkdə qalan Gicbəsər də (bu it axır günlər gözə dəymirdi – itmişdi.. yəni güllələnməyə məhkum olunmuşları bu gedib həbsxanada güllələyir və xüsusi maaş alır. guya o arvadın ağrılarını sakitləşdirmək üçün aptekdən verilən narkotik dərmanları bu əclaf Əflatun anasına vermirmiş. beləcə batırmırdı. bu. 201 . başqa sözlər də deyirdilər. Əflatundan heç nə soruşmamışdı.. hələ indi də yaşayardı) və deyirdilər ki. əlbəttə. baha qiymətə narkomanlara satırmış.. yəni Əbdül Qafarzadədən dəhşətli dərəcədə. nəvələrinin yanında da göz-görəti fəxr edirdi). beləcə qıvraqdılar. mənə görə qulluğun? Bir şey-zad lazımdı? Qarovulçu Əflatun bütün Qəbiristanlıq Idarəsində yeganə adam idi ki. şey. qapını qıfılla bağladırdı.dayanmış Əbdül Qafarzadəni görən kimi. sutka tamam olandan və alkoqolik azad ediləndən sonra. başqa yerlərdən də öyrənməmişdi (istəsəydi. amma civə kimiydi. Əbdül Qafarzadəni adı ilə çağırırdı (və bununla təkcə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yox. şey. kişinin üstünə yüyürdü. oğlu Kolxozun və üçü ərə getmiş. soyuq havalarda gecələr darvaza boyu ora-bura yüyürə-yüyürə (yağış yağanda isə işlər lap pis olurdu). Xıdırla dost olmuşdu və doğrudan da məlum olsaydı ki. evdə arvadının.. Bəlkə də elə-belə deyirdilər. alkoqolik qəbirqazanlar Əbdül Qafarzadənin heç adını da bilmirdilər. bu qarovulçu Əflatundan nə desən çıxar. Əbdül Qafarzadə qarşısında dayanıb qulluq gözləyən bu balaca adama baxdı. içəridə zarıldayan alkoqolikin qarasına: «– Öl. canı çıxsa yaxşıdır. Əflatun cəlladdır. alkoqolikləri yerə yıxdırıb yaxşıca döydürürdü. süpürürdü. yalan sözlər idi bəlkə? Adamın adı çıxınca. bənnadan. ölmüşdü. bu Əflatun cəlladdı. bir sutka ərzində onlara bircə qram da araq verməsinlər (heç su da verməsinlər) və alkoqolik qəbirqazanlar. hamı kişiyə «Əbdül Orduxanoviç» – deyə müraciət edirdi. kim bilir.. Əbdül!– dedi. qarovulçu Əflatunun köşkünə saldırırdı. öyrənə bilərdi). bir yerdə dayanmaq bilmirdi. bu müsibət bir işgəncə idi. yaşı yüzdən keçmişdi.

sifəti heç zaman qarovulçu Əflatunun yadından çıxmırdı. amma o yara sağalmırdı.. amma bu balaca adam.. Əflatun iclaslarda Mir Cəfər Bağırovu çox görmüşdü. elə bil. Xıdır indi qırx ildən artıqdır ki. Xıdır ilə Əflatunun münasibətləri yaxşı idi. – Yox. hətta Orduxan bu dünyadan köçəndən sonra. Bakıdakı bütün iclaslara gedirdi. bax. Əbdül yem olmasın. dünyada yoxdu. Xıdır bir dəfə də Əbdülü papiros çəkmək üstündə beləcə döymüşdü.. Xıdır istəyirdi ki. civə kimi bir şeydi. dünyadı.. o sifətdə elə bir daxili soyuqluq vardı ki.Onda Əflatun tramvay sürürdü. bu adamdan da vaxtilə Mir Cəfər Bağırovdan qorxduğundan az qorxmurdu. Doğrudan gözəl vaxtlar idi. «o adı nədi. birdən-birə partiyaya keçəndən. Qarovulçu Əflatun bir müddət eləcə dayanıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına tərəf gedən Əbdül Qafarzadənin ardınca baxdı. ömrünün axırına kimi Əflatuna çörək verəcəkdi. Hər dəfə Xıdır yadına düşəndə Əbdül Qafarzadənin ürəyində. eləcədi. adamın bədəninə üşütmə salırdı. elə bil. həmin daxili soyuğu. – Əbdül Qafarzadə bu sözləri dedi və fikirləşdi ki. Bir dəfə – 1939-cu ilin yazı idi. burnunu çəkə-çəkə.. bu həsəd hissi tamam sidq-ürəkdəndir. Əflatun. doğrudan da. yadına düşəndə. həyatdan da razıdır. heç nə lazım deyil.» – deyə-deyə burdan vurub ordan çıxır. var – beşdə alacağı yox. hamı Əflatundan qorxub çəkinirdi və Əflatun da partiyanın yolunda canını qoymuşdu. Əbdül güclü olsun.. o gözəl vaxtlarda ki. Əbdülgil də məhəllənin uşaqları ilə qaçıb gedib o tramvaya minirdilər. gedə-gedə tramvaydan atılırdılar və bir dəfə Əflatun bunu Xıdıra xəbər vermişdi və yazıq Xıdır. 202 . vəssalam. bu balaca adam. indi də o sillələrin. əksinə. o gözlərdə. yeyən olsun. sağlam olsun. beləcə yaxından üzbəüz dayananda onu Mir Cəfər Bağırova oxşadırdı və təbiət qarovulçu Əflatuna zəngin hisslər bəxş etməsə də. Əbdül Qafarzadənin də baxışlarında. münasibətləri çox yaxşı olsa da. bu işin üstündə Əbdülü o qədər döymüşdü ki. Əbdül Qafarzadənin hərdənbir beləcə «balaca adam» lara həsəd aparmağı var idi və ona elə gəlirdi ki. qalın dodaqlarının təbəssümündə hiss edirdi. əlləşib-köməkləşib Xıdırı həmin məktəbə idman müəllimi düzəltmişdi və Əbdül Qafarzadə bunu heç vaxt yadından çıxartmayacaqdı. bu canavar dünyada Əbdüldən çəkinsinlər. Əbdül Qafarzadənin ürəyində Orduxanın o dəhşətli yarası ilə bir yerdə Xıdırın da yarası öz yerində qalırdı – Orduxanın o dəhşətli yarası Əbdül Qafarzadənin ürəyində Xıdırın yarasını yox etməmişdi. Xıdır istəyirdi ki. Bakı maarif işçilərinin filarmoniyanın binasında keçirilən siyasi yığıncağında filarmoniyanın qapısından içəri girən Mir Cəfər Bağırov dəhliz boyu hər iki tərəfdən divar dibinə çəkilib heykəl kimi dayanmış adamlarla görüşəndə Əflatunla da əl tutuşmuşdu və Mir Cəfər Bağırovun çeşməyin altındam baxan gözləri. qəpik-quruşunu qazanır. illər keçirdi. tuncdan tökülmüş Xıdırın yanında balaca Əflatun həmişə kiçiklik etmişdi. bu Əflatun necə vardısa... şey. o təpiklərin yerini hiss edirdi. Və qarovulçu Əflatun Əbdül Qafarzadə ilə də. tramvay sürməyi buraxıb məktəbdə müdir müavini işləməyə başlayandan sonra da o pis zəmanədə Əflatun Xıdırın yanında qudurmamışdı. Yazıq Xıdır gərək indi sağ olaydı. onda. əslində. qoy yaşasın. təptəzə yara yeri ağrıyırdı. hərgah dünyada. Nə olar. onda verəcəyi. çox sağ ol.. əslində. partiya fəalı idi. bu Əflatun dünyanın elə ən xoşbəxt adamıdı ki.. bədəni. xoşbəxtlik deyilən bir şey varsa. Allah ona min kərə rəhmət eləsin. ailəsini dolandırır.

amma hiss edirdi ki. kimisi əlindəki siqareti gizlədirdi. Əbdülü də daha artıq xoşbəxt edəcək. O qalın yorğan evdə tək idi və Xıdır o qalın yorğanı Əbdülə vermişdi. Xıdır məktəb müdirinin qızının ad gününə getmişdi. Əbdülə bir şüşə limonad. lazım bilmirdisə Əbdülün sual verməyi hörmətsizlik olardı. – Yat. o «Sarı bülbül» Xıdırın bəxtsiz taleyi üçün çalınırdı. özünə bir qrafin pivə almışdı. bir inam var idi və balaca Əbdül onda o qalın yorğanın altında Xıdırın dediyi o «əntiqə» sözünün ürəyə yayılan. Çox soyuq olanda adyalın üstündən paltosunu salırdı. əla» – deyirdi. fitlə «Sarı bülbül» çalırdı (indi də hər dəfə «Sarı bülbül» çalınanda. Əbdül yatmayacaq. iki qardaş mizin arxasında oturub çörək yedilər. idmanla bağlı nədənsə gedir. bu dəfə nəsə daha böyük bir iş olacaq və o böyük iş Xıdırı da. nəsə olub və bu «nəsə» xeyirliyədir. Sənin üçün də əntiqə olacaq. kefinin kök çağlarında olduğu kimi. Əflatun. böyük qardaşının həyəcanını o saat duyurdu.. soyunub yerinə girdi. Xıdır hərdən baş barmağını qaldırıb özündən. Xıdırla baqlı bütün hissləri açıq elektrik xətti kimi həssas idi. yat!» Xıdır o sözləri elə dedi ki. hətta yorğandöşəyin içinə bir nəvaziş gətirən təsiri ilə yuxuya getdi. bu iki qardaş arasında böyük-kiçiklik var idi. xoş. amma bilirdi ki. mülayim. Xıdırı o qədər istəyirdi ki. Bizimki hələ bunnan sonradı. bu dəfə söhbət idmandan getmir. Həmin qış gecəsi Əbdül yenə də qalın yorğanın altında idi. Xıdır o məktəbdə satqın adamların. otağın qaranlığında Əbdülün də yatmadığını hiss etdi: «– Sən niyə yatmırsan?» – soruşdu. amma səhərə kimi yata bilmədi. «– Yat» – dedi. amma mizin arxasında Xıdırla üzbəüz oturub o gözəl ət qızartmasını yedikcə o on yaşlı balaca oğlan başa düşürdü ki. Əbdül heç nə soruşmurdu. Əbdül bunu bilirdi və orada nəsə bir hadisə baş vermişdi. xatırladıqca o dadı ağzında hiss edirdi). amma yata bilmirdi. az qala. soğanla qoyun əti qızartmışdı ( Xıdırın bişirdiyi o sonuncu xörəyin. alçaqların qurbanı oldu və 1939-cu ilin o qarlı qış gecəsi üç nəfərin qapını döyərək içəri girib Xıdırı aparmaqları bütün təfərrüatı ilə Əbdül Qafarzadənin yadında idi. Əntiqə günlər hələ bunnan sonradı. Əvvəlcə Əbdülə elə gəlirdi ki. çünki Əbdül Xıdıra o qədər öyrənmişdi ki. Xıdır daha da böyüyəcək. Xıdırın işləri yaxşı olacaq. iyirmi yaş kiçik olan qardaşına göstəriridi «– Əla olacaq işlər. bu nə hadisədir. – dedi. çünki bir-birlərini çox istəsələr də. Ikinci növbədə oxuyan Əbdül qonaqlığın səhəri məktəbdən qayıdanda Xıdır evdə idi. Və qonaqlıqdan qayıtdığı o gecə Xıdır: « – Yat. Həmin qış gecəsi Əbdül qalın yorğanın altında yatmaq istəyirdi. oxunurdu). çünki Əbdül dünənki gecədən hiss etmişdi ki. Əbdül bilmirdi ki. kimisi danışığını kəsirdi – işçilərinə fikir vermədən.. Xıdırı kaş o məktəbə heç düzəltməyəydi. lazım bilirdisə Xıdır özü deyəcəkdi. Bu «nəsə» dünən gecə olmuşdu. Xıdır qonaqlıqdan gec gəldi. oxunanda Əbdül Qafarzadənin bütün daxili aləmi riqqətə gəlirdi və hər dəfə elə bil ki. o işçiləri heç görmədən Idarədən uzaqlaşdı. Xıdırın işləri yaxşı olacaq. özü qışda da üstünə adyal salırdı. bu elə bir «nəsə»dir ki. Hər şey əla olacaq. söhbət hansısa bir idman yarışından. o sözlərdə də Xıdırın bədənindəki əzələlər kimi bir güc.Əbdül Qafarzadə eləcə fikirli-fikirli Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindən çıxıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının içinə girdi və onu görəndə özlərini yığışdıran – kimisi gülməyini saxlayırdı.. o ət qızartmasının dadı indiyə kimi Əbdül Qafarzadənin yadında idi. yox. O qalın yorğan 203 ..

O on yaşlı uşaq o saat başa düşmüşdü ki. bir qarnı tox. Amma əziz Stalin baba canavardır – bunu o balaca axmaq hardan biləydi?. o üç nəfər içəri girdi.. hərəkətindəki. təkcə soyuqdan qorumurdu. bütün bunlardan nə yazıq Orduxanın xəbəri vardı. güclə xatırladığı anasından qalmışdı və o yorğanın ən gözəl. Əlbəttə. Amma o çirkli gölməçələr də. əslində. – dedi. çünki o aprel günü əllərini arxasında birləşdirib. özündən başqa bir köməyi. ) O onluq lampanın işığında Xıdırın sifətində elə bir mehribanlıq vardı. Əbdül o arxayınçılığa baxmayaraq ağlamağa başladı. hər bir adam öz taleyini öz çiyinlərində daşımağı bacarmalı idi. Küçədə maşının çırpılan qapısının səsi eşidildi. Əbdül sakitləşdi.. nə də balaca Əbdülün xəbəri vardı.. bir dayağı olmayacaq. öz maşınını həmişəlik o oğlana bağışlayıb. bütün bunlar Əbdül Qafarzadənin həyatının qisməti idi və bütün bu acı xatirələr yalnız ona məxsus idi. Xıdırla bu cür hörmətsiz rəftarı o on yaşlı uşağı çaşdırıb mat qoymuşdu və həmin uşaq yalnız o vaxt özünə gəldi ki. Hər şey keçib gedir və bütün bunlar da həmişəlik bir keçmişdə qalmışdı. axşamüstü mizin arxasında oturub yedikləri o gözəl qızartmadan sonra. Əbdül qalın yorğanı üstündən bir tərəfə atıb ayağa sıçradı. sonra maşın yerindən tərpəndi və o maşının səsi içində apardığı Xıdırla birlikdə Əbdülgilin evindən uzaqlaşdı. dəli kimi qışqırdı və o zaman Xıdır arxaya çevrilib otaqda yanan onluq nöyüt lampasının işığında Əbdülə baxdı.. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına nəsə kiçicik bir həyat əlaməti gətirirdi. sinəsini qabağa verərək asta-asta addımlayan Əbdül Qafarzadə qəbiristanlıqda heç zaman duymadığı bir quruluq hiss 204 . sonra da Xıdırı qabaqlarına qatıb apardılar.. o qalın yorğanla Əbdülü elə bil ki.. yorğan-döşəkdən qalxmış yuxulu Xıdıra geyinməyi əmr elədilər. nə Sevilin xəbəri vardı.. o maşın Xıdırı. bir yoxluğa apardı. danışığındakı soyuqluqdan. ən şirin cəhəti o idi ki. bu doğmalıq o üç nəfərin sifətindəki. yadlıqdan o qədər seçilirdi ki. dünyanın buz kimi üşüdən işlərindən.Əbdülün üzünü görmədiyi atasından. Xıdır onu özünə qıymırdı. o üç nəfər Xıdırı otaqdan çıxarır. Xıdırın o sözlərindən sonra Əbdülün ürəyinə bir arxayınlıq gəldi. o palçıq da qəribə idi. ümumiyyətlə. «Qorxma. bu üç nəfər xeyir işdən ötrü gəlməyiblər və qorxudan daha çox anlaşılmaz bir təəccüb. 1939-cu ilin o qarlı qış gecəsi o on yaşlı uşağın ağlına gələ bilməzdi ki. indən belə qocalıb əldən düşmüş bibisinin himayəsində bir qarnı ac. – qayıdacağam». Sonra qapı döyüldü. o on yaşlı uşağın ağlına gələ bilməzdi ki. bəd əməllərindən qoruyurdu. çünki Xıdır kimi güclü adama kim nə edə bilərdi? (Bu balaca axmaq – Əbdül – o zaman Stalin baba haqqında ancaq gözəl nağıllar eşitmişdi: Stalin baba yetmiş iki dil bilir. Xıdırın hərdənbir baş barmağını qaldırıb dediyi o «əla» lardan sonra bu üç nəfərin gecəyarısı bu cür gözlənilməz gəlişi. kimsəsiz və köməksiz böyüyəcək. dodaqlarındakı təbəssümdə elə bir doğmalıq vardı ki və bu mehribanlıq. Bu azad və xoşbəxt ölkədə özü özünə bir gün ağlayacaq. adda-budda xırda gölməçələr var idi. həmişəlik apardı. Stalin baba sovet idmançılarının dostudur – bunu yazıq Xıdır tez-tez deyirdi – Stalin baba Kursk vağzalında bir yetim oğlanı ac görüb ağlayıb. palçıq idi. heyrət hissi o uşağın kiçik varlığını bürümüşdü: dünən gecəki o gözəl «əntiqə» sözündən sonra. bu dəm elə bil ki. Iki gün əvvəl yağış yağmışdı və qəbiristanlığın içi ilə gedən yeganə asfalt yolun hər iki tərəfindəki torpaq hələ də qurumamışdı.

mövhumat isə nadanlıq və cəhalətdir. axşamlar boş vaxtlarında (o vaxtlar ki. qanıb-qandırmazın biri idi. dadaş. Allah bilir. indicə süzülüb asfaltın üstünə töküləcəkdi. kişinin ağzında da bir quruluq var idi və bu quruluq da öz növbəsində. bu dəm kişinin bədəni də. bu adamın mollalardan xoşu gəlmirdi. elə bil ki. düşüncələrə. bu adamların hamısı haqqında məlumatı var idi və o cümlədən. qulağını qumdan təmizləsin. elə bil ki. duzsuzun. Birdən-birə baş qaldırmış bu quruluq hissi o qədər gücləndi ki.. yarızarafat salamını ciddi qəbul etdi (başa düşürdü ki. əksəriyyəti fırıldaqçı idi. düşüncələr də. qupquru quma dönmüşdü. bu quruluq hissi Əbdül Qafarzadənin həmişəki təmkininə güc gəldi. yerə töküləcəkdi. Bu quruluq hissi. belə adamlarla zarafatın axırı onun üçün yaxşı qurtarmaz) və bu salama tam dəstgahı ilə cavab verdi: – Əleyküm əs-salam və rəhmətullahi və bərəkətühü!1. çünki indi əsl mollaları barmaqla saymaq olardı. qəhvəyi rəngli Buxara papağını başından götürüb bulağın daş sürahısının üstünə qoymuşdu və tələsmədən əl-üzünü yuyurdu. Əbdül Qafarzadə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı dəfn mərasimlərində iştirak edib pul qazanan mollalarla şəxsən tanış olmasa da. guya. xüsusən. yəni Qəbiristanlıq Idarəsinin müdirinin Bakının çox mükəmməl kişilərindən biri olduğunu yaxşı bilirdi. indicə tökülüb dağılacaqdı. kişi sürətlə addımlaya-addımlaya. mövhumat başqa şeydir: din – ciddi məsələdir. axır vaxtlar dinlə çox maraqlanırdı.) və Molla Əsədulla uzaqdan-uzağa da olsa. qəbiristanlıqdan qalxıb Əbdül Qafarzadənin özünün bədəninə keçmişdi. buna görə də Əbdül Qafarzadənin yarıistehzalı. Iki gün bundan əvvəl Molla Əsədulla bu bulağın qabağında idi. Əbdül Qafarzadənin qudası (deyirdilər ki. qum saatındakı kimi. elə bil. Əbdül Qafarzadənin gəldiyini görəndə dərhal suyun yanından kənara çəkildi və qız əli kimi zərif əlləri ilə ağappaq qısa saqqalını sığalladı. bu adamın. yolun kənarında düzəltdirdiyi bulağa tərəf gəldi. evdə ikisi olurdu – Qaratellə Əbdül Qafarzadə və Qaratel də taqətsiz halda divanda uzanıb gözlərini yumurdu) kresloda oturub özü dəmlədiyi hil qarışıq hind çayından içə-içə dini kitablar oxuyurdu və hər dəfə də bu qərara gəlirdi ki.. elə bil. iki stəkan çay içdiyinə baxmayaraq. Əbdül Qafarzadəyə elə gəldi. az qala qaça-qaça üç il bundan əvvəl qəbiristanlığın ortasında. qulaqları. Əbdül Qafarzadə. bu bulağın başında Molla Əsədullaya tamam-kəmal bir salam verdi: – Əs-səlami əleyküm. bu qəbir daşları da. o necə yazıçı olub. din başqa şeydir. indi bulağın qabağında onunla üzbəüz dayanmış bu 205 .edirdi. bax. Iki gün bundan əvvəl Əbdül Qafarzadə. saçı da o qupquru qumla dolub və kişi az qaldı əlini arxasından çəkib saçını. yazıçıdır) Mürşüd Gülcahani bir müddət Molla Əsədullagilin həyətində yaşamışdı (faytonçu Əliməmmədin – çoxdan rəhmətə gedib – qızı Ədiləni almışdı və öz evi olmadığı üçün Əliməmmədgildə qalırdı. Qafarzadələrin ailəsinə bələd idi. pul qazanırdı. içinə dolmuşdu. o xatirələrdə qupquru qum olub o qəbir daşları kimi. gözləri də. fikirlərə. burnu. Əbdüll Qafarzadənin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gəlib-gedən mollaların heç biri ilə xüsusi tanışlığı yox idi və ümumiyyətlə. Molla Əsədulla yaxınlıq eləməsə də. iç-ciyəri də qupquru qum idi. molla dayı. xatirələrə keçirdi və indicə o fikirlər.

buna görə də həmin istehzasını – zarafatını davam etdirdi: – Riba nə deməkdir. dadaş. Əsədulla o vaxtlar papaq tikən idi.S. boyunbağısını müamilə ilə girov götürüb və o dörd ildə – 1941 ilə 1945 arasında bir padşah xəzinəsi qızıl yığıb. Quranı bilirdi. Uşaqlarına bir qarın çörək almaqdan ötrü sonuncu üzüyünü gətirib yüksək faizlə Əsədullanın yanında girov qoyan arvadların çoxu sonradan pul tapıb gəlib o nişan üzüyünü. oğulları. dadaş və nəinki riba özü qadağandır. dadaş. Molla Əsədulla yenə yaxşı idi.. borcun faizi. Qurandan sitatlar gətirirdi. dadaş!. yaxud anasından. bilərziyi. Qəbiristanlıq Idarəsində işləyən ocaqçı Mirzəibiyə satdığı (əsasən. molla dayı? Molla Əsədulla nə diksindi. «Allah alış-verişi halal. indi beləcə mömin bəndə olub mollalıq edən bu adam – Molla Əsədulla. hətta bir nəfər keçmiş sirk artisti. nənəsindən qalmış yeganə qızıl boyunbağını. nə də gözünü qırpdı. Belədir. mollalığa sonralar başladı. bir müəllim ədası ilə Əbdül Qafarzadənin sualına cavab verdi: – Ribanın mənası müamilə deməkdir.. qızıl saatını. dadaş? – dedi. ataları. Bir başqa ayədə də deyilir ki. yazılıb. Əbdül Qafarzadə iki gün bundan əvvəl boz gözlərini qıyıb çeşməyinin üstündən düz Molla Əsədullanın gözlərinin içinə baxdı və: – Bizim bu qəbiristanlığa gələn mollaları tanıyırsan? – soruşdu. molla dayı. düzdü. o şeyə ki. əksinə. Molla Əsədulla: – Niyə tanımıram. əlbəttə! Bəs necə yazılmayıb? Quranda deyilir ki. uşaqların sonuncu qızıl üzüyünü. Xruşşovun vaxtında. «riba» sözünü izah edəndə heç utanıb-qızarmırdı. heç olmasa. öldürülən. əslində heç Qurandan xəbərləri də yox idi: həbsxanadan çıxmış keçmiş dələduzlar. yəni ki. vaxtilə elmi ateizmdən mühazirələr oxuyan keçmiş müəllimlər. sədəqəsi verilmiş malın isə bərəkətini artırar». lotereya. dadaş. – Əlbəttə. sələmçilik. yəni ki. Riba qadağandır. hərdənbir – oğlanlarını evləndirəndə. Molla Əsədulla mollalıqdan çoxlu pul qazanmağına baxmayaraq. – Hamısını? 206 . bu qızılları Mirzəibinin vasitəsilə Molla Əsədulladan Əbdül Qafarzadə alırdı. itkin düşən arvadların. ya qızlarını ərə verəndə – yığdığı o qızıllardan xırım-xırım satırdı və Molla Əsədullanın heç xəbəri də yox idi ki. indi bu qəbiristanlığa elə lotu mollalar gəlib gedirdi ki.. o da qadağandır. müharibənin bütün dörd ilinin dördünü də ərləri. sırğanı Əsədulladan geri götürə bilmirdi və bütün o varidat qalırdı papaqçı Əsədullaya. ona satırdı) qızılların hamısı gəlib çatırdı Əbdül Qafarzadəyə. yəni Quranda bir şey yazılıb bu barədə? – Əlbəttə. eyni zamanda dünaynın ən qəribə məxluqu idi: Əbdül Qafarzadə yaxşı bilirdi ki. Bizim indiki dilimiznən desək.Molla Əsədullanın da hansı yuvanın quşu olduğunu yaxşı bilirdi. – Bay? Başıva dönüm sənin. dadaş. tanıyıram. sələm almağı isə haram etmişdir». qardaşları cəbhədə vuruşan. müharibədən xeyli keçmiş – N. doğrudan da.. Cəmi məxluqatın əşrəfi olan insan. «Allah sələmlə qazanılan malın bərəkıtini məhv edər. amma hər halda.. ribanın kiçik bir ünsürü var. yaxud ata-babadan qalmış o qızıl saatı. misal üçün.

. Bu da Əbdül Qafarzadədi. qumu malaya çevirdi (dəfn mərasimi zamanı qəbirlərin üstünü.. o quruluq hissinə də bir nəmlik gətirdi. o qumu yuyub apardı.» Sonra nə deyəcəkdilər? Gör fikir onu hara aparıb çıxartdı. amma Molla Əsədulla da köhnə qurd idi. – Çoxunu tanıyıram. doğmalıq hissinin ürəyində özünə yer tapmış çöküntüsü də. fotoqraf Əbülfəzin birdən-birə beləcə peyda olması və onların şəklini çəkməsi iki gün bundan əvvəl Əbdül Qafarzadəyə pis təsir etdi. – dedi.. Əbdül Qafarzadə həmişə birdən-birə qəflətən doğan bu cür suallardan qaçırdı və bu dəfə də tələsik fikirləşdi ki. deyəsən... Bu vaxt hardansa birdən-birə fotoqraf Əbülfəz peyda oldu. belə mala ilə hamarlayırdılar). Əbdül Qafarzadə. şəkil çəkdirməyi xoşlamırdı. deməli. sonra nə deyəcəklər? – Nə deyəcəklər?. qəbirlərdən birinin içindən çıxdı və o saat da fotoaparatı gözünün qabağına tutub bulağın yanında Əbdül Qafarzadə ilə Molla Əsədullanın şəklini çəkdi: – Çox gözəl dayanmışdız.. uşaqlarını da. ümumiyyətlə. gələcəkdəki yoxluğu hiss edirdi: haçansa kimsə bu şəklə baxıb deyəcək: «–Bu. beləcə üzə deməyi vardı. rəyinə bir genişlik gətirdi və kişi elə bil.. Molla Əsədulladır.. yavaş-yavaş yox olub gedirdi. həmin qəbiristanlığın müdiri idi. Əbdül Qafarzadə indicə verəcəyi suala əvvəlcədən gülümsədi. bir vaxtlar Bakıda Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı var idi.. heç gözünü də qırpmadı və əlini narın və ipək kimi yumşaq ağ saqqalına çəkib: – Mən hələ ölənəcən. əclafın. Hə. bir balaca özünə gəldi. elə bil. əsl bədii foto olacaq! Bir azdan gətirib sizə verəcəyəm! Molla Əsədullanın o ikibaşlı sözlərindən sonra. çeşməyini tələsik gözündən çıxartdı. indi yəqin sümükləri də çürüyüb qəbirdə!. Sonra. şəkil çəkdirdiyi anlarda. mollalar açıq-aşkar qudurub.. Əbdül Qafarzadənin fikrinə. nəyinsə intiqamını alırdı və soruşdu: – Sən öləndə bu mollalardan hansı gəlib sənin üstündə yasin oxuyacaq? Əbdül Qafarzadənin hərdən sözü beləcə şax. çünki bu sualla. bax.. sonra. elə bil ki. sonra nə deyəcəklər? Iki gün bundan əvvəlki o görüşü niyə indi beləcə yadına saldı? Həmin aprel günü Əbdül Qafarzadə az qala qaça-qaça özünü bu bulağa yetirdi. neçə il idi ki. yaxşı bilirdi ki. Hərgah Molla Əsədulla bu mollaların çoxunu tanıyırdısa. elə bil.. Əbdül Qafarzadəgilin qonşuluğunda bir 207 . Molla Əsədulladan kiminsə. professor Mürsəlbəylinin ağappaq nişastalı xalatı və tüklü sinəsi ilə bu qəbir daşları arasındakı yaxınlıq. düzdü.– Çoxunu! – Molla Əsədulla bu sual-cavabların mənasını başa düşməsə də – müdir onun biliyini yoxlayırdı. ovcunu su ilə doldurub üç-dörd dəfə üzünə çırpdı. nədi? – səbrlə və ciddi cavab verirdi. – özüm çox adamın üstündə yasin oxuyacağam!. Əbdül Orduxanoviç. gələcəyin təəssüfünü. yaş əlini boynuna-boğazına çəkdi. bayaqkı o gözlənilməz (və xoşagəlməz) hissin – həkim Bronşteynin rənglənmiş saçı və bığı ilə. alçağın biri idi. dadaş. Gorbagor olsun! Yetim-yesirin puluyla bəslədi özünü də. elə bil ki. indi keşişlər də mollalardan geri qalmırdı. Bulağın suyu elə bil ki. Ancaq. bunların hamısı lotu-potudur..

. Əbdül Qafarzadə isə qara torpağa qarışmış olardı. kefinə düşəndə iki dənə. bu mollaların (Molla Əsədulla qarışıq) dərsini vermək lazımdı. verməzdilər. bir naxış..keşiş yaşayırdı. onları daha artıq sıxmaq lazımdı. kim də bu pulu vermək istəmədi. elə ola bilərdi ki. ictimaiyyətə yad ünsürlərə qarşı yaxşı mübarizə aparırsan! Mollalar bunu yaxşı bilirdi və belə bir soyğunçuluğa görə ürəklərində həm hökuməti. molla gəlirdi və bulaqdan uzaqlaşıb qəbiristanlığın içinə doğru gedən Əbdül Qafarzadə fikirləşdi ki. bir də ayaqlarını bura bassınlar.) alacaq. arvada oxşayan alçaq gizlincə bir «Jiquli» almışdı (hökumətdən də pensiya alırdı). sağ adam Əbdül Qafarzadə idi və bunun özündə də.. otuz manat. otuz il bundan əvvəl olduğu kimi. bu. Bu əldəqayırma mollalar... Mollaların hər birinin hər həftə verdikləri o iyirmi manat. o naxışı. otuz manat (hələlik. Ağakərim Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının daimi dilənçilərindən də həftədə on beş manat pul yığırdı. Dilənçilərin də vergisini mollalar kimi həftədə otuz manata qaldırmaq lazım idi!.. yer pulu idi. bir növ. Indi əllərini arxasında birləşdirib. amma o kədərli təəssüf hissi ilə bərabər. amma belə deyildi. Dilənçiləri də sıxmaq lazım idi. mollaları yaddan çıxarmamışdı və bu işi çilingər Ağakərimə tapşırmışdı. bir bəxt var idi. qoymazdı ki. onlardan biri əvvəllər– inzibati orqanlarda işləmiş Məmmədağa Ələkbərov adlı. Molla Əsədulladan) hər birindən həftədə iyirmi manat yox. kədərli bir təəssüb hissi doğururdu. Çilingər Ağakərim hər bazar günü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gəlib-gedən mollaların (təxminən on beş molla idi) hər birindən iyirmi manat pul alırdı və hamısını bir yerə yığıb bazar ertəsi işə gələn Əbdül Qafarzadəyə verirdi. bir ruh yüksəkliyi də hiss etdi: o yaxın və uzaq tanışlar. iyirmi il. bu dəm Əbdül Qafarzadə birdən-birə nəsə bir nikbinlik. Bayaqkı o quruluq hissi keçib getmişdi və Əbdül Qafarzadə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı qəbirlərin arası ilə addımladıqca başdaşlarına həkk olunmuş şəkillərdə bəzən tanış sifətlər görürdü. səhərdən axşamacan araq içib qarımış bacısı ilə söyüşürdü. bundan sonra bu lotu-potu mollaların (o cümlədən. həm də Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının sahiblərini söyə-söyə pulu Ağakərimə verirdilər. gözü tanış adlara sataşırdı – bu adamlardan kiminləsə yaxın. indi də belə oldu. Əbdül Qafarzadə də kefinə düşəndə o pulun üstündən bir dənə. Ağakərim də onları Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından qovardı. əlbəttə. Mollalar kimə şikayət edəcəkdilər? Heç biri rəsmi molla kimi məsciddə qeyd olunmamışdı. o bəxti bəzi vaxtlar Əbdül Qafarzadə az qala cismani hiss 208 . sağ və salamat idi. indi bu adamlardan biri beləcə gəzərdi. görünür. lap sıxıb sularını çıxarmaq lazımdır. sonrasına hələ baxacaq. kim idi bu əldəqayırma mollaların şikayətinə baxan? Gedib hökumətə şikayət edəcəkdilər. hətta bəzən üç dənə iyirmibeşlik götürüb Ağakərimin cibinə basırdı. amma dilənçilər də qudurmuşdular və Əbdül Qafarzadənin eşitdiyinə görə... kiminləsə uzaq tanış idi və indi onların hamısı torpağa tapşırılmışdı. Əbdül Qafarzadə həmişə qəti bir qərara gələndə özünü yüngül hiss edirdi. Əbdül Qafarzadə. Düzdü. elə sümsük it kimi bir şey idilər və həftədə gətirib o otuz manatı verməkdən başqa əlacları yox idi. sinəsini qabağa verə-verə qəbirlərin arası ilə gedən Əbdül Qafarzadə tamam qət etdi ki. amma Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına keşiş gəlmirdi. əlbəttə. əslində.. it kimi qovduracaq buralardan. heç tanış da olmayan bütün bu adamlar indi torpağın altında idi. amma Əbdül Qafarzadə on il. hökumət də Qəbiristanlıq Idarəsinin müdirinə bir dənə təzə Fəxri Fərman verəcəkdi ki.

Bu qəbiristanlıq köhnə olduğu üçün. Bu ölü sahiblərinin xərci də az çıxırdı. cığırlara bələd idi. kasıb adamlar yaşayırdı. hamısını tanıyırıdı. ya Mirzəibinin. yuxarılarla əlaqəsi olmayan. tək-tük hallarda isə Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi M. burada yeri yox idi. əlbəttə. surəti saxlanır. ya Mirzəibi ilə. qalan vaxtlar isə mühasibat öz işini yalnız Ağakərimin. çünki özü bilavasitə pul haqq-hesabı eləmirdi. amma hər halda. ya da Vasilinin göstərişlərinə əsasən. Əbdül Qafarzadə də Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı təzəli-köhnəli bütün qəbirlərin. Bakı sakinləri şəhərin mərkəzində. sovet sədri şəhərin. ya da Vasili 209 . o naxış. əli pulla oynayan başqa adamlara qismət olurdu. analarının heç vaxt ölməyəcəyinə. indi keçirdiyi bu hiss. bəzi uşaqların özlərinin.P. Əslində. Qəbiristanlığın mərkəzində basırıq olmayan geniş bir sahəni isə Əbdül Qafarzadə vəzifəli adamların qohum-əqrəbası üçün saxlamışdı və bu sayaq ölülər üçün qəbir yerini Fərid Kazımlı zəng çalıb sifariş verirdi. Bayaqkı o quruluq hissindən sonra. dalanlarını. Qəbiristanlıq Idarəsininm mühasibatı yalnız bu zaman – vəzifəli şəxslərin ölüləri dəfn olunarkən bilavasitə ölü sahiblərindən qəbir yeri üçün.. onları yenə də ya Ağakərimin. hansı xidmət göstərilirdisə mühasibatda dövlət pereskurantı ilə pulu alınıb qəbzi verilirdi. amma o adamların ki. hörmətli adamlar isə bilavasitə Əbdül Qafarzadənin özünə müraciət edirdilər. planı doldurmaq üçün gündəlik nə qədər qəbz lazımıydısa. qohumunun vəzifəsinin yüksəkliyinə. binalarını tanıdığı kimi. lap dəhşətli günləri də olmuşdu. Əbdül Qafarzadə bu adamlara qəbir yeri götürməyə icazə verəndən sonra. qəsəbənin bütün küçələrini. rahat yollu (yəni o yeganə asfalt yolun kənarlarında) su kəmərinin yaxınlığındakı qəbir yerlərinin qiymətini çox baha müəyyən eləmişdi və bu yerlər. dənizə yaxın yerlərdə mənzil alıb yaşamaq istədikləri kimi. xərcləri beşqat. qəbirlərarası torpaq yollara. özünə bir qəpik də pul götürmürdü. ya Mirzəibi. Hər bir yaxşı. əsasən. həmişə yaşayacaqlarına inam hissinə bənzəyirdi və Əbdül Qafarzadə özü də ürəyinin hansı bir dərin nöqtəsində isə bunu başa düşürdü. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında ölülərini basdırmaq üçün yer almaq istəyən adamlar ya Ağakərimlə. qururdu. bəzən lap onqat artıq çıxırdı. Qəribli özü zəng edirdi – bu baxırdı ölmüş adamın yaxınının. Əbdül Qafarzadə qəbiristanlıqda görümlü yerdə olan. ölünü dəfn etmək çox çətin iş idi. işgüzar mer.. müştəridədir) və hər ayın axırında da baş mühasib Yevdokiya Stanislavovna maaşdan əlavə yenə də ya Ağakərim. panel binaları bir-birindən seçilməyən mikrorayonlar idi və o mikrorayonlarda yalnız köməksiz. düzdü. mağaza və restoran müdirlərinə. əsli isə cırılıb tullanırdı (guya ki. təzə salınmış o səliqəli-səhmanlı qəbiristanlıq isə elə bil ki. ya da Vasilinin üstünə göndərirdi. bələdiyyə rəisi. xidmət üçün pul alıb qəbz verirdi. sahəsi bitib-tükəndiyi üçün burada yer götürmək. ya Mirzəibinin. sayılan. Əbdül Qafarzadənin çətin günləri olmuşdu. ya atalarının. Təzə salınmış sadə və səliqəli qəbiristanlıq şəhərdən xeyli uzaqda idi və o qəbiristanlığın şəhər sakinləri arasında heç bir qiyməti-hörməti yox idi. yazılıb mühasibat dəftərində qeydiyyatdan keçirilirdi. bu ölülər qanunla dəfn olunurdu.edirdi. o bəxt həmişə onun taleyinin üstündə idi və həmişə də belə olacaqdı – Əbdül Qafarzadə buna tamam inanırdı. ya da Vasili ilə danışıqlar aparırdı. demək olar ki. Bəzi ölülərin burada ata-baba sahəsi var idi və onları gətirib həmin sahədə dəfn edirdilər. amma o dərin nöqtəyə enmək istəmirdi. ölülərini də Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında dəfn etmək istəyirdilər. adətən. Əbdül Qafarzadə vəzifəli adamların ölülərinə verilən qəbir yerindən ötrü.

ayaqları onu hara aparır. bütün qəbiristanlığa baxdı: bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı bir xəzinə idi. əncir ağacı. çəkdi də.vasitəsilə Əbdül Qafarzadədən 500 manat. bu qəbirlər Qəbiristanlıq Idarəsində heç bir qeydiyyatdan keçmirdi. maşın alandan sonra özlərinə qəbir yeri də götürürdülər. Bəzi adamlar isə hələ sağ ikən özləri üçün Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer götürürdülər... hətta özlərinə heykəl də qoydururdular. ruh yüksəkliyində yavaş-yavaş bir nigarançılıq əmələ gəlirdi və yarımca saatın içində bu cür müxtəlif ovqatlara düşməyi onu yorurdu. özləri də həftədə bir-iki dəfə gəlib gələcək qəbirlərinin yanındakı o ağacları. o gül-çiçəyi sulayırdılar. iyirmi qat baha qiymətə alırdılar (həmin pula birotaqlı kooperativ mənzil tikdirmək olardı) və əlbəttə. ətrafında söyüd.. təsərrüfatı barədə fikirləşməyə başladı. nar.. kürəkənlərinin pullarına Əbdül Qafarzadədən həmin yeri on beş. Bu adamlar.. kassir Marqarita Iosifovna isə 300 manat pul alırdı. gəlib o bulağın üstünə çıxdı və Molla Əsədulla ilə birlikdə şəklini çəkdi? Niyə gəlib o şəkli çəkdi? Yəni bunun bir mənası var? Çəkdi. hətta boş qəbrin üstündə günbəz tikdirirdilər. Əbdül Qafarzadə bir anlıq ayaq saxlayıb başını daha da qaldırdı və yalnız ətrafındakı qəbirlərə yox.. Əbdül Qafarzadə fikrini yayındırmaqdan ötrü öz işi barədə. Heç ton olmasın. gül-çiçək əkirdilər. Əbdül Qafarzadə əllərini eləcə arxasında birləşdirib. özü də yalnız məcazi mənada yox.) necə oldu ki... Bir ton qızıl.. həmin aprel günü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı qəbirlərin arası ilə gedən Əbdül Qafarzadə bir fotosoyuqluğu. ömrünün sonunu yaşayan qocalar idi. qəbri qazdırıb hördürürdülər. yığsaydın. sinəsini irəli verib. Hər halda. ya da oğullarının.. yeni sahələr kimi camaata verdirirdi. o köhnə qəbirlərdən çıxan sür-sümükləri isə alkoqoliklər dərin qazdıqları quyuya tullayırdılar. yaxud alverə qurşanıb birdən-birə pul qazanan (və s. Iki gün bundan əvvəl o fotoqraf Əbülfəz (o əclafı buralardan qovmaq lazımdır!. bağ. Lap əlli kiloqram olsun. burada torpağın altında nə qədər qızıl diş protezləri var idi. əsasən.. 210 . indicə bu adamın içində baş qaldırmış o nikbinlikdə. yüz kiloqram olsun. bir fotocansızlığı hiss etdi və həmişə belə məqamlarda olduğu kimi. elə həqiqi mənada xəzinə idi.. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında üstünü ot-alaq basmış. daha heç kimin ziyarət etmədiyi xeyli miqdarda köhnə qəbirlər var idi və Əbdül Qafarzadə bəzən həmin qəbirləri də təzədən qazdırıb.) qırx beş-əlli yaşlarında cavan və sağlam adamlar da ev. axmaq hesab edirdi. əlbəttə. yəqin ki. unudulmuş.. ya öz pullarına. Əbdül Qafarzadə bu cür adamlar üçün qəbir yerinin qiymətini xüsusi qaldırırdı və ürəyində bu adamların hamısını. amma axır vaxtlar yavaş-yavaş bir dəb əmələ gəlirdi: sex açıb dövlətin müəssisəsini əslində öz şəxsi gəlir mənbəyinə çevirən. tonqan az eləməzdi. Bu əməliyyat illərdən bəri elə qurulub qaydasına düşmüşdü ki. hər şey Bədurə xanımın 50 yaşının tamam olması münasibətilə Əbdül Qafarzadənin hədiyyə alıb bu qadına bağışladığı yapon qol saatı kimi dəqiq işləyirdi (Bədurə xanımın 50 yaşının tamam olmasını isə Əbdül Qafarzadədən başqa Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında heç kim bilmirdi – Bədurə xanım bunu faciəli bir sirr kimi gizlədirdi). qəbirlərin arası ilə asta-asta addımlayıb gedirdi və özü də yaxşı bilirdi ki.

bu fikir Əbdül Qafarzadəyə rahatlıq vermirdi və kişi bütün həyatında. niyə hər dəqiqədə bir ovqata düşür. Kim biləcəkdi. nə isə kiçicik bir təskinlik idi. O vaxt Əbdül Qafarzadə özü bu yeri seçmişdi. bilirdi ki. Bakının ən görkəmli – Babəkin. nə mənası var? Əbdül Qafarzadə dəfələrlə özü özünün bu sualına cavab verirdi ki.). tamam havayı qızıldan!) keçmək də düzgün deyildi. Son üç ildə bu fikir itirdi. 1913-cü ildə bu dünyadan getmiş və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında torpağa tapşırılmış o Məşədi Mirzə Mir Abdulla Məşədi Mir Məmmədhüseyn oğlu arasında heç bir fərq yox idi. o abidənin yüz illərlə ömrü olsun.. bu yerin axar-baxarlı olması. heç bir mənası və heç bir əhəmiyyəti yoxdur! Amma yenə də qəti qərara gələ bilmirdi. meyitlərin. Kimin xəbəri olacaqdı? Heç kimin. Əlbəttə. bütün başqa qəbirlərdən seçilsin. o təpəcəyin arxa tərəfi Sulu dərə idi. Əbdül Qafarzadənin içindən keçdi: bu torpağın altında onun öz balası da yatır və onun balasının da qızıl dişləri var idi. heç vaxt üstü açılmazdı – hər halda.. kef elə.. bütün fəaliyyətində ilk dəfə qəti bir qərara gələ bilmirdi və bundan əzab çəkirdi. indi o qızıl diş protezlərinin onlar üçün nə əhəmiyyəti. o günahsız məxluqa layiq olsun. açılsaydı da. yüz ölçüb bir biçdiyi üçün. bilirdi ki. o rəhmətliklərin ki. böyük mükafatlar almış – heykəltəraşlarını. sonra da qəbrin üstünü əvvəlki qaydasında düzəldəcəkdilər... kiçik bir təpəciyin üstündə idi. ayaqları onu hara aparır. amma o biri tərəfdən də baxanda. – amma Əbdül Qafarzadə bu əməliyyatı elə tədbirlə keçirə bilərdi ki. istəyirdi burada elə bir abidə ucaltsın ki. Düz altı il bundan əvvəl o soyuq dekabr günü Orduxanı da burada. həmin qəbir dünyadan nakam getmiş o gözəl. eşidəcəkdi? Heç kim. hər dəfə ürəyinə saplağına qədər xəncər soxan o dəli hiss bir ildırım kimi. yenə də təzədən pırtlayıb çıxırdı və Əbdül Qafarzadə hər bir yeni ideyasını həyata keçirməzdən əvvəl hərtərəfli hazırlıq gördüyü üçün. başına dönüm sənin. qarşıda bütün qəbiristanlıq.. dünyada gor eşməkdən murdar bir iş ola bilməzdi.. Əbdül Qafarzadə əvvəlcə Orduxanın qəbrini elə düzəltdirmək istəyirdi ki. elə bil ki. yəqin elə gecə ikən... lap gedib Moskvadan məşhur 211 .. Bilirdi.. əvvəllər isə Stalinin heykəllərinə görə yüksək adlar.. Əbdül Qafarzadə elə Mirzəibinin özünə tapşırardı ki.. Leninin. batırdı.Nə vardı ki. Yenə o dözülməz. gecə düşəndən sonra gəlib qəbirləri açacaqdılar.. Düz üç il idi ki. ikisi də haqq dünyasında idi.. arxitektorlarını bu işə cəlb etsin. bu qədər qızıldan (havayı.. indi az qala sümükləri də çürüyür (heç çürüməsin! nə fərqi var? Dünən ölən adamla. iki alkoqolikə tapşıracaqdı. bu da əvəzində sənin üçün bir pud qızıl! Qalan ömrünün sonuna kimi ye iç. o yazığın qəbri çəkir onu. skeletlərin çənəsini götürüb protezləri çıxaracaqdılar. bilirdi ki. bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında dəfn eləmişdilər və Orduxanın qəbri qəbiristanlığın yuxarı hissəsinin qurtaracağında. iki ili yat. Kirovun. Koroğlunun. elə yuxuda ikən o yazığın qəbri sövq-təbii onu özünə çəkirmiş və sübh tezdən birdən-birə ovqatının o cür təlx olması da yəqin elə həmin sövq-təbiinin nəticəsi idi. Azərbaycanda indiyə qədər belə hadisə olmamışdı – Əbdül Qafarzadə bunu dəqiq bilirdi və elə buna görə də Cinayət Məcəlləsinin 231-ci maddəsində belə bir işdən ötrü cəmi 2 il həbs cəzası nəzərdə tutulurdu. hətta həmişə kabinetindəki seyfdə saxladığı Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsini götürüb baxmışdı da. qəbiristanlıqdan aşağıda isə bütün şəhər görünürdü. Pudlarla qızılın müqabilində cəmi 2 il həbs – bu lap gülməli idi. Hərgah bu işin üstü açılsaydı da. get. axı.

çiçəkləri. Ağakərim də. o narı sulayırdılar. irili-xırdalı adi çay daşları gətirtmişdi və Əbdül Qafarzadə bu altı ildə bura o qədər gəlmişdi ki. şəxsən ya Ağakərim.. o nar ağacının yanında ağ mərmərdən sinə daşı. o ağ mərmərin. güllər. o çəhrayı qraniti dəsmal ilə tər-təmiz silib par-par parıldadırdılar. mərmər yox. Sevil də. ən azı. Mirzəibi də bunu Əbdül Qafarzadənin qarşısında özlərinin mənəvi borcları bilirdilər və Əbdül Qafarzadə də hər dəfə bura gələndə bunu görürdü. altıncı il idi keçirdi. o biçilmiç təzə tər otun ətri. Ağakərimin belə bir sədaqəti. təzə-tər otların üstünü eyni ölçüdə biçirdilər. Orduxanın qəbri sadə. Sevil atasından xahiş etmişdi və qəbir sahəsini kvadrata almış o qısa hasar üçün mişar daşı yox. çarhovuzun yanında hələ qol-qanaq açmamış sütül bir söyüd ağacı... burada hökuməti də. ələm var idi. dərk edirdi ki. səliqəli və yaraşıqlı idi. şərait var idi. Qəbiristanlıq Idarəsinin başqa işçiləri yox. payızda ovuc dolusu iri-iri bar gətirən nar ağacı. bir az aşağıda yayda qıpqırmızı güllər açan. o ağ mərməri. Türkiyə. amma ürək bunu heç vəchlə qəbul eləmirdi. bu geniş qəbir sahəsini səliqə ilə kvadrata almış qısa daş hasarın dişarını da silib süpürürdülər. Sovet Ittifaqı qəribə bir ölkə idi. doğmalıq var idi. hasar hörülmüş o çay daşlarını da bir-bir tanıyırdı. başqa məsələ. ehtiyatlı olmaq lazım idi – dünyada hələ heç kim ehtiyatdan zərər çəkməmişdi. Kapitalist ölkəsi olsaydı.sovet sənətkarlarını bu işdən ötrü Bakıya gətirsin. həftədə bir dəfə. camaatın diqqətini cəlb edəcəkdi. dəsmalını cibindən çıxarıb çeşməyinin şüşələrini sildi. bu iş bir növ rituala çevrilmişdi.. söz-söhbətə səbəb olacaqdı. bu işi hər gün – qışın qarında-çovğununda da. bu ağ mərmər daşın altındakı onun balasıdır. çəhrayı qranitdən başdaşı və üstündə də yazı: QAFARZADƏ ORDUXAN ƏBDÜLƏLI OĞLU (1951-1976) Hər dəfə çəhrayı qranitin üstündə həkk olunmuş bu yazını oxuyanda Əbdül Qafarzadənin bütün bədəni uçunurdu. onun şüuru. əlbəttə. amma kişi heç cürə bu yazıya alışa bilmirdi. yasda da və əlbəttə. torpağın üstündəki təzə süpürgə izi. kiçik bir çarhovuz. ya Mirzəibi. elə bil ki. Hər gün. ayda 135 manat maaş alan bir adamın camaatın gözü qabağında öz oğlu üçün o cür cəh-cəlallı bir qəbir düzəltdirməyi düzgün deyildi.. toyda da deyəcəkdilər. əlbəttə. çox 212 . çiçəklər. ya da Vasili gəlib Orduxanın qəbrinin ətrafındakı gülləri. camaatı da aldada-aldada nə qədər istəsən şəxsi varidat qazanmağa imkan. yayın cəhənnəm istisində də gəlib görürdülər. elə bil ki. bu çəhrayı qranitin. yenidən çeşməyi gözunə taxdı və indi o çeşməyin tərtəmiz şüşələrinin arxasından baxan o boz gözlərdə bir dünya dərd. Iran olsaydı. Sevilin zövqündə bir qız zərifliyi var idi və Orduxanın qəbrində də o qız zərifliyi hiss olunurdu. vəfadarlığı az qalırdı Əbdül Qafarzadəni kövrəltsin və bəzən kövrəldirdi də. amma yavaş-yavaş həmin istək soyudu və Əbdül Qafarzadənin həmişə ayıq olan zehni bu dəfə də o ehtiraslı atalıq hissini üstələdi. Vasili də. belə məqamlarda kişinin uçum-uçum uçunan ürəyinə bir təpər gətirirdi... amma o varidatı açıq xərcləməyə imkan yox idi. Hər halda. o cür dəmdəstgahlı qəbir. o sütül söyüd ağacını. bu qız zərifliyi ilə Orduxanın taleyi arasında bir yaxınlıq... o çəhrayı qranitin eləcə tərtəmizliyi. Mirzəibinin.. iki dəfə. Vasilinin. Yaşıllıq. Həmin aprel günü Əbdül Qafarzadə yenə də o çəhrayı qranitlə üzbəüz dayandı.

deyəsən. bura onun qəbridir. amma həyat da öz işini görürdü. illər keçəcəkdi. Orduxanın səsini. daha evə sağ qayıtmayacaqdı. anasının.» Orduxanla bağlı əlli ildən sonrakı o danışıq elə bil ki. əlli il bundan sonra öz gələcək törəmələrinin Orduxanın o saralıb-solmuş şəklinə baxa-baxa dedikləri sözləri eşitdi: «– Ana. dünyaya gələn yeni Qafarzadələr isə.zaman da balaca Əbdüllə birlikdə maşını sürüb bura gəlirdi.» Qaratelin taqəti yox idi ki. Orduxanın saralıb solmuş şəkilləri yəqin ki. o zaman o söyüd. günahsız. ağaclar da adamlara oxşayır: bax. Orduxandan da Xıdır kimi. balaca Əbdül Orduxanı daha tamam yadından çıxartmışdı. Qaratel hərdən için-için. Əbdül Qafarzadə istəmirdi ki. bu qəbir də onlar üçün müqəddəs bir yerdir. elə bil ki. o qızlarla birlikdə qəbrə gedəcəkdi. – Pust on vseqda pomnit yeqo. – deyirdi. qadınların xatirələrində qalmışdı. qeyrətli bacı idi. Dünyada nə qədər ev var. kobud. 213 . köhnə ailə albomlarında qalacaqdı və həmin aprel günü o ağ mərmərlə. təkcə özü atasının.. babası üçün də həddən artıq əziz bir adam olub. yaxşı övlad idi. atası bu dolmuş gözləri görsün və ürəyi daha artıq sıxılsın: sağ olsun. amma Orduxanın özünün sifətini. Orduxan anası üçün də. ölümü apararsız onun yanına. yəni Sevilin törəmələri (onların famili nə olacaqdı? Allah bilir. döyənəkli bir ovuc olub Əbdül Qafarzadənin ürəyini sıxdı və kişi fikirləşdi ki. papa. Qaratel bircə dəfə də bura gəlsə idi. Əbdül Qafarzadənin özünə oxşayacaq. bir faciəsi var. səssiz-səssiz ağlaya-ağlaya: «– Eybi yoxdur.... Orduxan özüdür. bu vaxtından uşağın ürəyi qısılsın. – deyirdi. dava-qırğın salsın. vaxt heç nəyə baxmırdı... gəzdiyi qızların. bu hiss kişinin içinə bir havasızlıq gətirdi və Əbdül Qafarzadə özünü ələ alıb bu hissi uzaqlaşdırmaq istədi. heç nə qalmamışdı bu dünyada. Kənardan baxanda nə var ki?. Orduxanın xatirəsi o dostlarla.. balaca Əbdül qəbiristanlığa gəlsin.. hər şey vaxta baxsa da. Orduxan adında bir dayısı olub... mənim nənəmin qardaşıdı. amma vaxt gələcək bu söyüd də qol-budaq açacaq və o zaman bu söyüd daha Orduxana oxşamayacaq.. özü bura gəlsin. Sevil də. qara torpaq zülməti hiss etdi. – dirimi buraxmırsız balamın yanına. belə?» « – Nə bilim. çünki ikisi də yaxşı bilirdi. istəmirdi ki. o çəhrayı qranitlə üzbəüz dayanmış Əbdül Qafarzadə elə bil ki.Balaca Əbdülün famili Gülcahani idi və Əbdül Qafarzadə bunu da daxilən heç cürə qəbul edə bilmirdi) Orduxan barədə heç nə bilməyəcəkdilər. bacısının xatirələrində qalmışdı. bu kimdi. təmiz. nəsillər bir-birini əvəz edəcəkdi. yəqin dostlarının... bu hissdən qaçmaq istədi və Qarateli yadına saldı. amma Sevil « – Net. çünki Orduxan öləndə balaca Əbdülün cəmi iki yaşı var idi. Bu gözlənilməz müqayisə kişini diksindirdi və bu dəfə Əbdül Qafarzadə o çəhrayı qranitin üstündə yazılmış o ƏBDÜLƏLI sözündə qara torpaq nəmliyi. yəni bilirdi ki.. bu sütül söyüd. bir də ki. Əbdül Qafarzadə də. Qarateli buralara qoymurdu. köməksiz. hərəsinin də bir dərdi. Pust znayet kem on bıl dlya nas!..» – və Sevil dolmuş gözlərini gizlədirdi.. Orduxanın gülüşünü tamam yaddan çıxarmışdı. təkcə adamlar adamlara oxşamır. nənəsi üçün də.

amma ayaqları onu bu ağ mərmərin. Nikolay Romanov taleyinin ağrısı. yoxsa öz gününə? Bu dəm saqqallı bir adamın tanış siması. amma o 27 dekabr gününün. heç kimin də xəbəri olmayacaqdı. o bəbəksiz gözlərlə birlikdə çəhrayı qranitin üzərində yavaş-yavaş əriyib yox oldu. əlbəttə. heç Allahın da xəbəri yox idi. qoymazdı. keçmiş imperator II Nikolay və o sarı da qızıl sarısı idi – II Nikolayın bu dəm çəhrayı qranitdən baxan siması qızıl onluğun. bu ağrı. başqa bir dərdli adam tapıb. bu altı ildə o qədər özü öz içində ağlayıb ki. o sapsarı baxışların sahibi Nikolay Romanov idi. Heç vəchlə o dəhşətli. O sapsarı baxış elə bil ki.. Hə?» Sonra o sapsarı sima yenə də dondu. bu sirdən dünyada heç kimin xəbəri yox idi və əlbəttə. o çəhrayı qranitə baxa-baxa fikirləşdi ki. o qara günün. yaşayacaqdı. bu sözlər elə bil ki. Əbdül Qafarzadə heç vəchlə o saqqallı kişinin o sapsarı baxışları ilə beləcə üz-üzə dayanmaq istəmirdi. o sapsarı bəbəksiz gözlər heç nə görmədi. bu. o amansız. dəhşətli bir ələmi var idi.. Oğluna ağlayıb. Əlbəttə.. nə yox?» Əbdül Qafarzadə bu sözləri aydın eşitdi. heç hara baxmadı və o sarı sima. o qəbiristanlıq sakitliyi içində. bütün bədəninin nəmi çəkilib və bayaqkı o quruluq hissi də elə buna görə yaranmışdı. elə bil ki. Qaratelin o dəli fəryadı da. amma o səsdə bu dünyanın dəhşətli bir ağrısı. tamam başqa bir keyfiyyətdə idi. qızıl beşliyin üstündəki sifət idi və elə bil. qaraşın. əslində. bu işdən. Altı il bundan əvvəl. qışın o oğlan çağında Bakıda şıdırğı bir payız yağışı yağırdı və həmin o yağışın səsi indiyə qədər Əbdül Qafarzadənin yadından çıxmamışdı və nə qədər ki. yenidən onu qocaldacaq. elə bil. O saqqallı adam. qalın çeşməkli adama daha da zəndlə baxdı və soruşdu: «– Nə var. o ağ mərmərə. elə bil. görünür. heç vaxt yadından çıxmayacaqdı. yenidən onu öldürəcək.. güclü bir maqnit kimi Əbdül Qafarzadənin bütün içini çəkib çıxarırdı və belə anlar Əbdül Qafarzadə. Əbdül Qafarzadənin dərdini bölüşdü: «– Hər şey var. donub qalmış o sapsarı sifəti birdən -birə titrədi. bu çəhrayı qranitin yanına dartıb gətirəndə bilirdi ki. xüsusi bir inilti. yağış yağışdı. bu dəhşətli xatirə yenidən gəlib gözlərinin qabağından keçəcək. Yox. amma eyni zamanda o səs Əbdül Qafarzadənin də halına acıyırdı: «– Nə var. II Nikolayın özünün içindən tökülüb gəlirdi. Sevilin o 214 . nə yox?» Sonra o sapsarı sima ən dərin bir təəssüf hissi ilə ən yaxın bir həmdərd kimi. birdən-birə o çəhrayı qranitə həkk olundu və o saqqallı kişi o aprel günü qəbiristanlıqda Əbdül Qafarzadəyə elə baxırdı ki. hər şey bununla qurtaracaq. o yağışlı qış gecəsini xatırlamaq istəmirdi.. o cəllad günün yağışının şırıltısında Əbdül Qafarzadənin ürəyinə hopmuş xüsusi bir ahəng. doğrudan da. həlak olsun. heç nə yoxdu. tərpəndi və II Nikolay qarşısında dayanmış bu hündürboylu. az qalırdı ki. amma bütün o gizli işlər içində bu adamın elə bir sirri var idi ki.. tamam başqa bir dünyadan gəlirdi. Əbdül Qafarzadənin gizli işləri çox idi. o aprel günündə II Nikolayın hissiz-həyəcansız. ümidsizlik var idi. bu dərd. sapsarı şəkli. ələmi idi. dünyanın bir dərdli adamı nəhayət ki. çünki xəbəri olsaydı.Əbdül Qafarzadə. iri sümüklü. o 27 dekabr günü.

restoran müdirinin də. dekabrın 28-də isə bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında. alnına belə yazılıbmış: qrip oldu.. O dəfn mərasimində Əbdül Qafarzadənin saysız-hesabsız tanışlarından (təkcə Azərbaycanın yox. yaraşığı. amma sonra fikrini dəyişdi – Orduxan partiya işində işləməli idi. SSRI -nin bir çox şəhərlərindən də gəlmişdilər və şəxsən gələ bilməyən tanışlar. amma o sadəlövhlükdə bir kövrəklik. Vaxtilə Xıdırın idmana həvəsi. çıxıb gedirdilər və Əbdül Qafarzadə dəqiq bilirdi ki. daha doğrusu. bu yerdə Orduxanı dəfn elədilər. qripin fəsadı böyrəklərinə verdi və heç kim uşağı xilas edə bilmədi. amma o dəfn gününün heç bir təfərrüatı Əbdül Qafarzadənin yadında deyildi. ordan-burdan söhbət edib çay içirdilər. Ağakərim də. Bakının az qala bütün cavanları da iştirak edirdi. Ağakərim də Yeni ili qeyd eləmirdilər. raykomun birinci katibi olmalı idi (özü də Bakı rayonlarından birinin!). qohumun. Sov. ordenlər. Mirzəibi də. Orduxan bircə həftənin içində getdi. Mirzəibi də. elə bil. deyirdi ki. gör fələk nə sayır?. çünki Sovet Ittifaqında raykom katibindən yaxşı vəzifə yox idi. buna görə də universiteti bitirdikdən sonra uşağı aspiranturada saxlatdırdı ki.. o vaxtdan Vasili də. hərə öz evinə gedir. Dekabrın 27-də vəfat etdi (o vaxtdan nə Əbdül Qafarzadə. yeyib-içib məclis keçirmir)....hönkürtüləri də. o şıdırğı yağış şırıltısının həmin xüsusi ahəngi. gözəl qızların. çünki Əbdül Qafarzadə o dəfn mərasiminə qədər dünyanın ən dəhşətli bir gecəsini keçirmişdi. dostlar isə öz adlarından başsağlığı vermək üçün nümayəndələr göndərmişdilər) savayı. izzət də öz yerində: deputat. «məni prokuror elə!». çalmağa məcbur idi. sadəlövh görünürdü. qoy əvvəlcə müdafiə eləsin. 215 . prokuror olsun (yazıq Orduxanın görkəmi. Azərbaycanın yığma voleybol komandasında oynayırdı. üç dəfə SSRI yığma komandasında oynamışdı və xəstəliyindən üç-dörd gün əvvəl yenə də Moskvadan teleqram almışdı ki. univermaq müdirinin də hamısının bir yerdə qazandığı raykom katibinin qazancının yanında bir heç idi. hər il dekabrın 27-dən yanvarın 2-nə kimi yeddi gün Ömər evdə. Vasili də. Əbdül Qafarzadə oğlunu Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinə qoymuşdu ki. IKP MK-nın gül kimi sanatoriyaları. bax. Hətta Vasili ilə Mirzəibinin təcili uçub bir günün ərzində Moskvadan gətirdikləri akademik Ivan Sergeyeviç Frolovski də Orduxanı müayinə edib rentgen şəkillərinə baxaraq: «– K sojeleniyu uje pozdno. royalda Şopenin və Skryabinin fortepiano üçün qəmli pyeslərini çalırdı. dekabrın 31-də axşam Əbdül Qafarzadənin evinə gəlirdilər. əlbəttə. o əzizliyin davamı idi. bir əzizlik var idi və Orduxanın beləcə məşhur idmançı olmağı Əbdül Qafarzadə üçün elə bil ki. onu SSRI yığma komandasının məşqlərinə dəvət edirlər.» – dedi və elə həmin gün də Vasili ilə Mirzəibi akademiki təyyarə ilə Moskvaya yola saldı. nə də Sevilgil Yeni ili bayram eləmirdilər və Sevilgildə ənənə belə idi ki. qadınların ağlamaqdan qızarmış gözlərində o dəm əbədi görünən bir matəm var idi. həmin iniltisi. Orduxan həm də gözəl idmançı idi (əsl idmançı!). o kövrəkliyin. tanış-bilişin o ağlayışı da bir tərəfə idi. o bədbəxtin görünür. 25 yaşlı Orduxan Bakının ən sayılan hörmətli oğlanlarından biri idi və Qaratel tanınmaz-bilinməz qızların zənginin əlindən az qalırdı qayçını götürüb telefon xəttini kəssin – Orduxan Bakının gözəl qızlarının sevdiyi oğlan idi. sex müdirinin də. qripdən getdi. Hörmət.. maşın. sürücü– nökər. Sən saydığını say. idmanla bağlı arzuları indi Əbdül Qafarzadəyə.. ümidsizliyi bir tərəfə idi.

. professor.... elə bil ki. adətən. Özünü öldürən Qarateli palataya buraxmadı.. Boyus. akademiki lap yaxşı hörmətlə Moskvaya yola salsınlar (bu o deyən söz idi ki. ən savadlı mollalardan birini sabah üçün ehtiyatda saxlasın.Frolovski dərindən köksünü ötürüb: «– Ne pamojet. o əlin söylədikləri də həmişə Əbdül Qafarzadə ilə birgə idi və birgə də olacaqdı – hər halda.Dekabrın 26-da günorta Binə aeroportundan birbaşa xəstəxanaya. dost-tanışlara sifarişlər.» – dedi. həyəcanların üstünə su səpirdi. Bütün iyirmi altı illik ömrü ərzində Orduxan yəqin ilk dəfə idi ki. Orduxanı layiqincə dəfn eləmək lazım idi.» dedi və çarpayının kənarında balasının yanında oturmuş Əbdül Qafarzadə hiss etdi ki. Əbdül Qafarzadə boz gözlərini diqqətlıə akademik I. fələyin qarşısında tamam gücsüzlüyün əlindən elə oyanmışdı ki. yoldaşlarıyla da.S. Əbdül Qafarzadə Vasiliyə və Mirzəibiyə tapşırdı ki. yəni dekabrın 27-sinin bütün təfərrüatı Əbdül Qafarzadənin yadında idi. atasının əlini buraxmadı..S. Ağakərimin vasitəsilə evə göndərtdi və Sevilə də tapşırdı ki. Orduxanın cənazəsini qonaq otağındakı mizin üstünə qoymuşdular. iztirablarından sonra.» – pıçıldadı..Frolovskiyə zilləyib dedi: «– Ya moqu ustroit yeqo daje v kremlyovskuyu bolnitsu. qara kürünün. diksinib gözlərini açdı.» – deyəndən sonra Əbdül Qafarzadə başa düşdü ki. Yağış həmin 27 dekabr günü başladı. Səhər saat 8-ə düz on beş dəqiqə qalmış Orduxan atasının qollarının üstündə son dəfə nəfəsini dərdi və gedər-gəlməzə uçdu. sonra evə gətirdilər və o günün. elə bil ki. qohum-əqrəbaya xəbər göndərdi.» I.» – sözləri o ölüm xofunun ifadəsi idi və həmin dəqiqədən də Orduxan gözlərini yumsa da.. Əbdül Qafarzadə isə çeşməyinin altında gözlərini yumdu. çto seqodnişniy den posledniy den yeqo jizni. ölürəm axı. Şeyxülislamın evinə adam göndərdi ki. beyin bəzən dərddən alovlanıb yanmaq istəyən hisslərin. həkimlər.. Orduxanın cənazəsini xəstəxanadan əvvəlcə Təzə pir məscidinə apardılar.. royaldan tutmuş televizoracan otaqdakı bütün əşyaları boşaltmışdılar və o qırx kvadrarmetrlik otaqda hər tərəfə xalı-gəbə döşəmişdilər. məktəbi və universiteti rus dilində oxusa da. tapşırıqlar verdi.. Səhər saat 5 ərəfəsində Orduxan. evdə də. fələk Orduxanı aparır və həmin dəqiqədən də son günlərin əzab-əziyyətindən. qızlarla da.. həmin 27 dekabr günü Əbdül Qafarzadənin beyni əlacsızlığın. Orduxanın gözləri doldu. konyakın miqdarını və həcmini əvvəlcədən danışılandan da xeyli artıq eləmək lazım idi). Orduxan üçün xüsusi ayrılmış palataya gələn (Vasili və Mirzəibinin müşayiəti ilə) akademik Ivan Sergeyeviç Frolovski: «– K sojeleniyu uje pozdno. yuyub kəfənə bükdülər. evə başsağlığı verməyə gələn saysız-hesabsız adamları da sonralar bəzən gözlərini yumub bir-bir xatırlaya bilirdi (o vaxtdan keçən müddət ərzində o adamların da bir qismi indi bu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yatırdı).. soyuğu da. oğlu ölümdən qorxur. «– Heç hara getmə. saat kimi dəqiq işləyirdi. bu son məqamda Azərbaycan dilində «–Ay ata.. kişinin beynində qəribə bir aydınlıq yarandı: taledən qaçmaq mümkün deyildi. dörd divar boyunca da kürsülər 216 . akademikə veriləcək nəğd pulun. Əbdül Qafarzadə belə hesab edirdi).. Səhər saat 8-ə işləmiş Orduxan birdən yerindən dikəldi. Əbdül Qafarzadənin əlindən yapışdı: «– Heç hara getmə. şəfqət bacıları gəlib xəstə ilə məşğul olanda da əlini atasının əlindən ayırmadı (o əlin istisi də. atasını beləcə köməksiz görürdü. özü isə bütün günü və gecəni Orduxanın çarpayısının kənarında oturdu. daha heç bir möcüzə baş verməyəcək. həmişə rus dilində danışsa da. anasının yanında olsun.

Əbdül Qafarzadə o vaxt iyirmi ildən artıq idi ki.. elə bil. gedib hərbi hissədən nəhəng bir çadır alıb gətirdilər. elə də eləyəcəkdi (elə də elədi!). qət etdi ki. arvadların qonşu otaqdan gələn vay-şivənini də eşitmədi. kişinin görünməyən o göz yaşları bir sövq-təbii ilə o xatirələrə dolurdu. o dəm Əbdül Qafarzadənin hissləri beyninin nəzarəti altında idi. Mürşüd Gülcahani. Ağakərim. hələ qurumamış. qoy çığır-bağır salsınlar ki. yeganə oğlunu əsl müsəlman qaydasıyla. vay-şivəni kişilər oturan otaqda da aydınca eşidilirdi və Əbdül Qafarzadəyə başsağlığı vermək üçün gələn dəmir kimi möhkəm kişilərin də gözlərini yaşardırdı. Əbdül Qafarzadə hiss edirdi ki.. daha doğrusu. bütün bu xatirələrin. başsağlığı vermək üçün gələn saysız-hesabsız kişilər. Sov. elə-eləcə xatirələrə dalsın. içinə işıq çəkdilər. Gəlib-gedənlərin sayı gecəyə yaxın seyrəlməyə başladı. Orduxanın dostları o qış gününün get-gedə bərkiyən şıdırğı yağışına baxmayaraq. çay içməmişdi və gecə saat bir radələrində cənazə qoyulmuş o böyük otağın 217 . cavanlıq çağları Əbdül Qafarzadənin gözlərinin qabağından keçməyə başladı: gözünün qabağına gələn o görümlər suyun içində idi.». beynində nəsə bir qərar yaranıb və yeganə oğlunun cənazəsinin yanında oturmuş bu adam var qüvvəsi ilə çalışırdı ki.Frolovski deyəndə ki: «– K sojeleniyu uje pozdno.. miz gətirib çadıra düzdülər və özləri də səhərə kimi həmin çadırda oturdular. tez-tez o biri otağa keçib Qaratelə sakitləşdirici iynələr vuran həkim Bronşteyn. Şeyxülislamın şəxsən göndərdiyi və Bakının məşhur savadlı mollalarından biri olan doxsan yaşlı Axund Fətulla Ağa cənazənin baş tərəfində. Əbdül Qafarzadə bütün gün ərzində bir tikə də çörək yeməmişdi. bir qat yaranıb. Qoy nə deyirlər-desinlər. həyətdə qurdular. yaş fotoşəkillər idi və o su təkcə eşikdə yağan o yağışdan axıb gələn xatirələrə dolmamışdı – heç kim Əbdül Qafarzadənin göz yaşlarını görmürdü (çünki yox idi!).. soba yandırdılar. o qata enməsin. IKP-nin üzvü idi (1956-cı ildə şəxsiyyətə pərəstiş ifşa olunandan. Xıdır günahsız güllələnmiş şəxs kimi bəraət alandan sonra. Yağış başlayandan sonra. «əl-rəhman»la götürəcək. amma buna baxmayaraq. bütün uşaqlıq. həmin 27 dekabr günü Axund Fətulla Ağa həlim səsiylə əzbərdən Quran oxuduqca. Orduxanın cavan dostları o kürsülərdə otururdular. çünki əslində həmin qərarın nə olduğunu bilirdi və özü özünün çıxardığı o qərardan qorxurdu. bircə qurtum da su. başa düşəndə ki. Mirzəibi. daha heç bir möcüzə baş verməyəcək. bu hörmət xüsusi də qiymətləndiriləcəkdi!) evinə getməyib gecəni cənazənin yanında oturmuş Axund Fətulla Ağa. Əbdül Qafarzadə o yağışın səsinə qulaq asmağa başladı və yavaş-yavaş Axund Fətulla Ağanın səsini də.düzmüşdülər. dostlar. bütün dünyada təkcə o yağışın səsi idi.. partiya üzvlüyü ilə dindarlıq bir araya sığmaz. Vasili. yeniyetməlik. Ömər. vəssalam. belə bir məqamda heç nədən çəkinməyəcək. Əbdül Qafarzadə isə cənazənin yanında əyləşmişdilər. bütün bu iztirabların arxasında beynində nəsə bir lay. qonşuluqdakı məktəbdən xeylaq kürsü.. necə qət etmişdisə. otaqda təkcə yaxın adamlar qaldı: bəzi qohumlar. xüsusi hörmət əlaməti olaraq (aydındı ki.S. beynindəki o laya. daha heç bir səs yox idi dünyada və o yağış səsinin müşayiəti ilə Orduxanın anadan olduğu gündən başlamış qollarının üstündə can verdiyi vaxtacan. Qadınlar o biri otaqda oturmuşdular və onların ağlayışı. elə bil ki. partiyaya keçmişdi və indi iyirmi beş illik partiya stajı var idi). amma akademik I.

Əbdül Qafarzadə həmin rəfin arxasındakı nazik sellofan bağlamaları çıxartdı və həmin bağlamaları qucağında tutub bir müddət yenə də hərəkətsiz dayandı. əyilib kişinin qulağına pıçıldadı: – Get bir stəkan çay iç. özü belə düşünürdü) və mənzilində saxladığı bu ehtiyat Əbdül Qafarzadəyə rahatlıq vermirdi. sonra cəld və qəti hərəkətlə yuxarıdan üçüncü rəfin şüşələrini açdı. dinin (o cümlədən.. hətta Qaratelin də xəbəri yox idi. qudası onu başa düşmədi və ümumiyyətlə. Bu – qara günün varidatı idi. həmin rəfdəki tarixə. təkrarən pıçıldadı: – Get bir stəkan çay iç. Əbdül Qafarzadə isə ayağa qalxdı. nəyəsə qulaq asırdı.. otaqda oturanların xeylaq seyrəldiyini gördü və ərkiçatan adam kimi yerindən qalxdı. Bağlamalarda 500000 (beş yüz min) manat pul. onu heş tanımadı da. Sabah da bütün günü ayaq üstə olacaqsan. içində 500000 manat pul olan bağlamanı götürüb rəflərin arasında əvvəlki yerinə atdı. bir tikə çörək ye. yağışın bayırdan gələn şırıltısına qulaq asdı. sonra işığı yandırıb.. əslində. xristian və yəhudi dinlərinin də) şərhlərinə aid kitabları bir-bir çıxarıb Qaratelin güzgülü tualet mizinin üstünə yığdı. əlli adda da ləl-cəvahirat var idi: brilyant üzük və sırğalar. yazıçının yuxusu qaçdı. mürgü döyən Mürşüd Gülcahani gözünü açıb təzədən ətrafa baxdı.. bütün qohumluqları ərzində Mürşüd Gülcahaninin bu adama ilk (və sonuncu!) dəfə yazığı gəldi. Əbdül Qafarzadə qucağındakı sellofan bağlamaları çarpayıya tökdü. qışqırmaqdan səsi batmış Qaratel elə hey inildəyirdi) qabağından keçib yataq otağına girdi və qapını ardıyca açarla bağladı – Əbdül Qafarzadəgilin beşotaqlı mənzilində hər otağın qapısının da ayrıca açarı var idi. bəzisini oxuyardı və bu rəfləri də üç-dörd il bundan əvvəl usta çağırıb öz layihəsi ilə divarın içinə saldırmışdı. 100000 (yüz min) dollar. cənazənin yanında oturub boz gözlərini çeşməyinin arxasından naməlum bir nöqtəyə zilləmiş Əbdül Qafarzadəyə yaxınlaşdı. özünü ələ alırdı. Belə olmaz axı. Əbdül Qafarzadə yuxuya getməzdən əvvəl bəzən onları varaqlayardı. daha bir söz deməyib küncdəki kürsüsünə tərəf qayıtdı. dünyanın işlərinə etibarı olmayan Əbdül Qafarzadənin ehtiyatı idi (hər halda. etibarsız bir yer kimi görünürdü. daş-qaşla bəzədilmiş boyunbağılar.. Əbdül Qafarzadə boz gözlərini o naməlum nöqtədən çəkdi. əlli ədəd qızıl Nikolay beşliyi.. çarpayıların arasından keçdi. Ayaq üstə hərəkətsiz dayandı.bir küncündə oturub özündən asılı olmayaraq. əlli ədəd (Əbdül Qafarzadə bütün bu rəqəmləri dəqiq bilirdi) qızıl Nikolay onluğu. bilərziklər. o böyük otaqdan çıxdı. tumbanın üstündəki ortası çəllək kimi şişman büllur güldanı götürdü və səliqə ilə 218 . divara vurulmuş kitab rəflərinin qarşısında dayandı. o yerin o etibarsızlığı həmişə kişini səksəkə içində saxlayırdı. həmin üçüncü rəfin arxasındakı o gizli yer həmişə Əbdül Qafarzadəyə. qadınlar oturan otağın (ağlamaqdan. Həmin üçüncü rəfin arxasındakı o sellofan bağlamalardan heç kimin. sonra iki əli ilə boş rəfin kənarlarından yapışıb sərt bir hərəkətlə özünə tərəf çəkdi və rəf divarın içindən çıxdı. yaxud nəfəsini dərirdi. Əbdül Qafarzadə elə-eləcə Mürşüd Gülcahaniyə baxdı və birdən gülümsədi və oğlunun cənazəsi yanında oturmuş qudasının o gecəki həmin təbəssümündən Mürşüd Gülcahaninin kürəyinə bir üşütmə düşdü. başını çöndərib Mürşüd Gülcahaniyə baxdı və həmin an yazıçı Mürşüd Gülcahaniyə elə gəldi ki. bir tikə çörək ye.. Bu həmin kitablar idi ki. elə bil..

amma eyni zamanda. yataq otağından çıxdı. bu – qarşısıalınmaz bir ehtiras idi. amma bu dəfə bu dəli ehtirası üstələyə bildi və ovcundakı qızılı elə-eləcə büllur güldanın içinə boşaltdı. o şıdırğı yağış şırıltısının müşayiəti ilə həmin qızıllara baxmaq. ehtiyatla qapını açdı. ürəyinin döyüntüsü bütün otaqlara yayılıb. bu ehtirası heç cürə boğmaq mümkün deyildi. ağır və iri güldanı bərk-bərk böyrünə sıxıb qaranlıq pilləkənləri aşağı düşdü. Həyət qaranlıq və adamsız idi. büllur güldanı bu sellofanlara səridi. ləl-cəvahiratı bir-bir gülqabının içinə yığmağa başladı və sonuncu bağlamanı gülqabının içinə pərçim eləyəndə Əbdül Qafarzadənin bütün içindən dəli bir ehtiras baş qaldırdı: əli ilə hiss edirdi ki. sol əli ilə bağlamadakı qızıl Nikolay beşliklərinin bir qismini ehtiyatla ovcuna boşaltdı. qızıl Nikolay beşlikləridir və Əbdül Qafarzadə o gecə yarısı. sonra o sellofanla güldanın ağzını örtdü. Əbdül Qafarzadəyə elə gəlirdi ki. güldanı sellofanların üstündən o köynəyə bükdü və o böyük bağlamanı sağ əli ilə böyrünə sıxıb qətiyyət və eyni zamanda. valyuta dükanından aldığı fransız gecə köynəyi idi – dolabdan götürüb. Əbdül Qafarzadə sinədolusu nəfəs aldı. qızılları. yenə də uşaq vaxtlarındakı kimi o qalın yorğanın altındadır və o nəvaziş də həmin yorğanın içindəki nəvazişdir. Qaratelin iniltisi eşidilməz oldu. ona elə gəldi ki. soyuqqanlıqla. özü ilə bir sərinlik gətirdi. paltosunu cəld əyninə geydi. qəflətən dərin bir sükut çökdü. hər tərəfi o şıdırğı yağışın şırıltısı bürüdü və yağışın o səsi. Qaratelin inildədiyi otağın. Həmin sonuncu sellofanın içində qalmış qızıl beşlikləri də tələsik büllur güldana boşaltdı. yalnız II Nikolayın o sapsarı. sonra elə bil ki. həmin kiçik qızıl sikkələri gözü ilə görmək istədi. ip ilə bərk-bərk bağladı (elə bil. içinə mürəbbə yığılmış balonun ağzını bağlayırdı). Qaratelin həmişəki kimi. ovcunda qalmış sonuncu sikkəni işığa tərəf yuxarı tutub diqqətlə baxdı – bu dəm Əbdül Qafarzadə üçün dünyada heç kim və heç nə yox idi. kişi nəfəsini dərib qapıya tərəf baxdı. bayırdakı o şıdırğı yağışın şırıltısı da eşidilməz oldu və Əbdül Qafarzadə o dərin sükutun yaratdığı daxili bir çəkisizlik içində titrəyən barmaqları ilə o sonuncu bağlamanın ipini ehtiyatla açmağa başladı. qəribə bir zəriflik. Kişi ovcunu tərpətmədən (qorxurdu ki. güldana pərçim edib doldurduğu bütün o qızılı təzədən saymaq istədi. elə bil ki. elə bil ki. həm də o qalın yorğan Əbdül Qafarzadəni hamıdan. Qızıl Nikolay beşlikləri bir yerdə ağır idi. donmuş siması var idi. Orduxanın yoldaşları. Əbdül Qafarzadə sağ əlinin ovcunu qarnının üstündə tutub. ağlasığan və sığmayan bütün qüvvələrdən qoruyurdu. şlyapasını başına qoydu və üçüncü mərtəbədəki mənzilindən çıxdı. cavanlar hamısı çadırın içinə yığılmışdılar və çadırdan gələn işıq həyət boyu bir-birinin yanında dayanmış 219 .sellofana bükülüb iplə bağlanmış həmin bağlamaları – dolları. əvvəlcədən yüz dəfə məşq edibmiş kimi. sürətlə görən Əbdül Qafarzadənin birdən-birə ürəyi şiddətlə döyünməyə başladı. sonra əlinə keçən bir köynəyi – bu. təzə köynəklərin sellofanını cırıb çıxartdı. hətta nəvaziş var idi. Bütün bu dəqiqəyəcən hər bir işi. ayrı-ayrılıqda o qızıl sikkələrdə qəribə bir yüngüllük. paltar dolabını açıb həmişə üst gözdə saxlanılan təzə dəyişiklərin. sonra boş mətbəxin qabağından keçib girişdəki asılqandan paltosunu götürdü. bu sonuncu bağlamanın içindəki. qızıl sikkələr yerə dağılar) başını aşağı əyib qalın çeşməyinin ardından o Nikolay beşliklərinə baxırdı və həmin gecə yenə də bu adamın içindən dəli bir ehtiras baş qaldırdı: o bir ovuc qızıl beşlikləri və ümumiyyətlə. hər şeydən.

Kakoy dojd a?! – deyib maşınını üzüyuxarı. marağından alışıb yanacaqdı. qarşıdan gələn iri bir maşın faralarının işığı o şıdırğı yağışı yararaq Əbdül Qafarzadənin üstünə düşdü və Əbdül Qafarzadənin sövq-təbii ilk istəyi bu oldu ki. o böyük və ağır güldanı böyrünə sıxmış Əbdül Qafarzadə gecənin o çağında. Buralarda günün günorta çağı da heç kim olmurdu. hərarət bütün daxilini bişirirdi. o. lazım gəlsə. o maşını saxlamaq lazım idi. sürücü rus idi. Əbdül Qafarzadə zibil maşınını Qəbiristanlıq Idarəsinin yox. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının arxa tərəfində.. Yaxşı ki. Mirzəibinin.maşınları – Orduxanın dostlarının. Hər halda. belə də olacaqdı. sorğu-suala başlayacaqdı. azərbaycanlı. bu.. elə bil. sonra cibindən bir dənə onluq çıxarıb əvvəl başdan sürücüyə verdi və həmin zibil maşınını Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına tərəf sürdürdü. əksinə. Əbdül Qafarzadə o iri maşının sürücüsünün gözü ilə özü özünü uzaqdan gördü: gecənin yarısı. amma bu rus sürücü qırmızı onluğu cibinə basdı. Nəhayət ki. ayaqlarını islatmışdı. ya erməni olsaydı. birbaşa Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına tərəf sürdü. topuğa qədər palçığa bata-bata qəbiristanlığa girdi və o zibil maşınının səsi sürətlə uzaqlaşa-uzaqlaşa (sürücü o qırmızı onluğa baxmayaraq yəqin bu yerlərdən və bu sərnişindən tez uzaqlaşmaq istəyirdi) yağışın şırıltısı içində eşidilməz olanacan köhnə bir qəbrin yanındakı hündür küknar 220 . təkcə: – Çert!. elə bil. vəssalam. Yağış Əbdül Qafarzadənin bütün üst-başını. çünki taksi sürücüləri onu tanıya bilərdilər. o bağlamanı qucağına aldı. qohum-əqrabanın. o şıdırğı yağışın altında qara paltolu. Ağakərimin maşınlarını güclə işıqlandırırdı. tərləmişdi və bütün içi buğlanırdı. bu külək ona kömək eləmək üçün beləcə əsir. qaçıb həmin işıqdan gizlənsin – ona görə yox ki. o işıq bütün bu gecə əməliyyatına yad və yabançı idi. Əbdül Qafarzadənin həyata keçirməyə başladığı bu əməliyyatla işıq bir-birinə tamam zidd idi. Bu dəm Əbdül Qafarzadə özü də hiss edirdi ki. Bu adamın dəqiq işləyən beyni yenə də bütün hissləri. Vasilinin. o yağışın. küləyin içində. bu yağış da ona kömək eləmək üçün beləcə şıdırğı yağır. köhnə torpaq yolun yanında saxlatdı. Əbdül Qafarzadə qaranlıq ağaclığın arası ilə sürətlə addımlayıb həyətdən çıxdı və eləcə sürətli addımlarla da öz küçələrindən uzaqlaşdı. zibil maşınıdır.. amma hərdənbir yanından ötən taksiləri saxlamırdı. nə də o qış küləyinin soyuğunu hiss edirdi. həyəcanları üstələdi. sürücünü öldürməyə hazırdır – heç bir tərəddüd keçirməz və öldürər. o ki. taledən isə qaçmaq mümkün deyil. amma həmin dəm bu adam nə yağışın. qorxurdu. az qala. Əbdül Qafarzadə dayandı. ona görə ki. qala belə bir yağışlı-çovğunlu qış kecəsi və həmin anda Əbdül Qafarzadə fikirləşdi ki. gecənin yarısı bu zibil maşını Bakının küçələrində nə eləyirdi? Allah bilirdi. qara şlyapalı hündür bir kişi böyrünə bir bağlama sıxıb bomboş küçə ilə sürətlə addımlayır. sağ əli ilə bağlamanı qaldırıb bərk-bərk sinəsinə sıxdı və sol əlini qaldırdı. Külək yağışı Əbdül Qafarzadənin sifətinə çırpırdı. Zibil maşınından düşüb... eyni zamanda. yağışın altında. Əbdül Qafarzadə qalxıb kabinkada oturaraq əli ilə üz-gözünün suyunu sildi. Bakı küçələrinin adamsızlığı içində qətiyyən qorxu və tərəddüd hissi keçirmirdi – qərara almışdı. Maşın gəlib qabağında dayananda Əbdül Qafarzadə gördü ki. qızdırma içində idi. bu – taledi.

ürəyində bir nigarançılıq var idi. mişar daşlarının arasındakı suvaq hələ qurumamışdı və Əbdül Qafarzadə aşağı çöməlib açarlardan ən uzunu ilə qəbrin aşağısına döşənmiş mişar daşlarının arasını sürətlə qazıb-qaşımağa başladı. sonra yenə əli ilə üz-gözünün suyunu sildi. bütün ətrafda heç kimin olmadığını dəqiq elədi və sürətlə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının yuxarı hissəsinə. o talvar yağışın qabağını tamam ala bilmədiyi üçün. Qəbrin aşağısını da. elə bil ki. Əbdül Qafarzadə açarla qazır. Əbdül Qafarzadə bunu başa düşürdü. Əbdül Qafarzadə hər addımına bələd olduğu qəbiristanlığın içi ilə palçığa bata-bata o təpəciyin yanına gəlib çıxdı və torpaq sürüşkən olduğu üçün az qala iməkləyəiməkləyə təpəciyə qalxdı. bu dəm o həndəvərdə heç kim yox idi və heç kim də gəlib o bağlamanı oradan qaçıra bilməzdi (hətta bayaq o küknar ağacının altında xüsusi dayandı ki. lazım olacaq.. indi bütün Bakıda heç kimin var-dövləti beləcə etibarlı bir yerdə saxlanmırdı. hərçənd o rus sürücü görkəmindən əfəlin birinə oxşayırdı). sonra eşib çıxartdığı torpaqla da basa-basa o bağlamanın üstündən deşiyin ağzını örtüb hamarladı. sonra birdən-birə yağışın yuyub təmizlədiyi o küknar ağacının iyini hiss etdi. Orduxanın cənazəsini xəstəxanadan Təzə Pir məscidinə aparanda Əbdül Qafarzadə Mirzəibiyə. o təpəciyə tərəf addımladı. açarla. Bu yer Əbdül Qafarzadənin şəxsi ehtiyatı idi. cəmi bircə an indicə qonaq otağındakı mizin üstündə qoyub gəldiyi o cənazəni xatırladı. amma hava rütubət olduğu üçün. ona elə gəlirdi ki. sonra əlini paltosunun cibinə salıb həmişə özü ilə gəzdirdiyi açarları (mənzilin. bu adamı daha da tələsdirdi və o iyirmi dəqiqənin ərzində qəbrin aşağısından iki mişardaşı çıxartdı. bu yeri Əbdül Qafarzadədən başqa dünyada heç bir kimsə bilməyəcəkdi və yəqin ki. fəhmi kişiyə deyirdi ki. amma buna baxmayaraq. barmaqlarını mişar daşlarının arasına salıb suvağı çıxarır və heç nə barədə fikirləşmirdi. Təpəciyin üstündə qəbri qazıb qurtarmışdılar və axşam yağış başladığını görüb orada tələsik bir talvar da düzəltmişdilər ki. kabinetin və seyfin açarlarını) çıxartdı və təzə qəbrin içinə girdi.. mişar daşlarını öz yerinə qoydu. yağış təzə qəbri korlamasın. Ağakərimə bu yeri nişan vermişdi və oğlunun qəbrini burada qazdırmağı tapşırmışdı. təkcə tez-tez qəbrin kənarına qoyduğu o böyük bağlamaya baxırdı. ayağa qalxıb bir-iki ovuc torpaqla qəbrin aşağısını tamam hamarladı. çıxartdığı qırıntılarını torpaqla qarışıq mişar daşlarının arasına yeritdi. zibil maşınının çıxıb getməyini gözləri ilə görsün. Vasiliyə. O yağışlı qış gecəsi qara gün üçün saxlanmış o varidat Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında beləcə basdırıldı. saxla. qəbirdən çıxıb kənarda yenə də aşağı çöməldi. barmaqları ilə o iki mişar daşın altında təxminən yarım metr dərinliyində. əlini uzadıb qəbrin içində ayaqlarının izini də palçıqla hamarladı. ürəyindəki o nigarançılıq bütün ətrafı basıb-bürümüş o şıdırğı yağışın altında. nə də dəmir parçası sataşdı. elə bil. amma o qaranlıq içində gözünə nə taxta. əlbəttə. növbəti dəfə həmin yerə baxanda o bağlamanı orada görməyəcək. 221 . kənarlarını də mişar daşlarıyla səliqə ilə hörmüşdülər. buranı ən mötəbər vəzifə sahiblərinin də qohumlarından gizlətmişdi. diqqətlə ətrafa baxdı.ağacının altında dayanıb gözlədi. əlindəki o bağlamanı qazılmış qəbrin kənarına yığılmış torpağın üstünə qoydu. qəbrin kənarına qoyduğu büllur güldanı götürüb ehtiyatla həmin deşiyin içinə soxdu. Bu iy ölü yerinə gətirilən əklillərin iyinə bənzəyirdi və Əbdül Qafarzadə bir an. o bağlama enində bir deşik açdı.

yaş sifətinin rənginə və ifadəsinə baxanda yerində donub qaldı: ömrünün az qala qırx ilini yazıçılığa həsr etmiş Mürşüd müəllim ömründə bu görkəmdə.... bütün bu əməliyyat başa çatdı və yalnız bundan sonra. hətta ürəyində qudasının qarasına deyinirdi də ki. Əbdül Qafarzadə yağışın altında əsgiyə dönmüş şlyapasını. şalvarının. corabının yaşını hiss etdi və birdən-birə bu adamın bütün içindən fəvvarə kimi bir hönkürtü qopdu. cənazənin yanında oturaq. Əbdül Qafarzadə mənzilin açıq qapısından içəri girəndə Mürşüd Gülcahani tualetdən çıxırdı. əllərini yanında uzatdı. evdə deyilmiş.. özü gedib yatıb. maykasının..Hər şey qurtardı. ayaqqabıları ilə o gözəl Təbriz gəbəsinin üstünə çıxmağa cürət eləmədi və sidq-ürəkdən gələn həzin və asta bir səslə: – Belə olmaz.» Qonaq otağında qoyub gəldiyi o cənazə də indi Əbdül Qafarzadənin gözlərinin qabağında idi və bu adam o təzə qəbrin kənarında həm dünyadan getmiş və sabah bu qara torpağa tapşırılacaq oğlu üçün ağlayırdı. biz isə məcburuq ki. kürəyini qəbrin içindən çıxarılmış torpağa söykədi (sabah o torpağı Orduxanın cənazəsi üstünə tökəcəkdilər).. Yeganə təskinlik o idi ki. – dedi. Mürşüd müəllim bayaqdan elə bilirdi ki. Amma. özünü ələ al. suyu tökülən bu soyuq paltonu. Təzə qazılmış qəbrin kənarından gələn o hönkürtü yağışın şırıltısına qarışıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının Sulu dərəyə yaxın hissəsinə yayılmışdı və elə bil ki. tumanının. Əbdül Qafarzadə qəbrin kənarında oturub nəfəsini dərdi. Mürşüd Gülcahani arakəsməyə göz gəzdirdi ki. Əbdül Qafarzadə yenə də özünü kənardan gördü. sinəsindən dağlanmış yağ kimi. hər şey yenə də üç-dörd saat bundan əvvəlki kimi idi. sən demə. həmin yağışlı qış gecəsi öz vəziyyətinin bütün dəhşətini dərk edirdi. bütün varlığının cızdağını çıxaran bir inilti qopdu: «– Bu nə gündü mən düşmüşəm. arakəsmədə rastlaşdılar və yazıçı qudasını beləcə suyun-palçığın içində görəndə. bunu heç kim bilməyəcəkdi və o dəhşətin yeganə şahidi Əbdül Qafarzadə özü idi. o gecə çağı o hönkürtü həmin yağışın və həmin gecənin özünün hönkürtüsü idi. ay qardaş. əlindəkiləri boş bir kürsünün üstünə atıb Əbdül Qafarzadənin ardınca yataq otağına tərəf getdi. səhərə kimi bu otaqda. Əbdül Qafarzadə gedib yataq otağında yatıb. ay Allah?!. çadırdan gələn işıq da eləcə maşınların üstünə düşmüşdü və Əbdül Qafarzadə yenə də qaranlıq ağaclıqdan keçib üçüncü mərtəbəyə qalxdı. Həyət dayanmaq bilməyən yağışın altında eləcə bomboş idi. şlyapanı hara qoysun. otağın düz ortasında. həm də öz gününə. suyu axan palçıqlı paltosunu çıxarıb Mürşüd Gülcahaninin üstünə atdı və ardınca arakəsmənin parket döşəməsində iri ayaqqabılarının palçıqlı izlərini sala-sala birbaşa yataq otağına keçdi. köynəyinin.. palçıqlı ayaqqabıları ilə hələ inqilabdan əvvəl toxunmuş və təravətini olduğu kimi saxlamış gözəl Təbriz gəbəsinin üstündə dayanmışdı.. Özünü öldürmək istəyirmiş. gözlərinin yaşı sir-sifətində hələ də qurumamış yağışa qarışdı.. nəhayət. 222 . Əbdül Qafarzadə evə gəlib çatanda səhər saat 5-ə az qalırdı.. Mürşüd Gülcahani bir-iki addım irəli atıb dayandı. bu sifətdə adam görməmişdi( özü də ki. pencəyinin. bu adam Əbdül Qafarzadə idi!). yəni onun beyni bu məqamda da tam dəqiqliyi ilə işləyirdi. nədir?. Mürşüd Gülcahani yataq otağına girəndə Əbdül Qafarzadə arxası qapıya tərəf. paltosunun..

Əbdül Qafarzadə geri çöndü və yenə də əlləri eləcə arxasında asta addımlarla o təpəcikdən aşağı endi.... Əbdül Qafarzadə üzüaşağı gələ-gələ o çəhrayı qranitin üzərindəki ƏBDÜLƏLI 223 . dodaqlarını tərpədibgülümsəyir.Əbdül Qafarzadə sərt hərəkətlə üzünü arxaya çöndərdi.. düzdü. təkcə oğluna görə gəlmirsən bura!..... amma..... Kişi özü də hiss edirdi ki. ürək də dəmirdən deyildi və bütün bu iztirabları beləcə ürəyinin içinə salanda dözmürdü. təkcə oğluna görə gəlmirsən bura!. o çəhrayı qranitlə üzbəüz dayanmış. . hər dəfə oğlunun qəbrinə gəlib-gedəndə yüz il qocalır. qıpqırmızı qızarmış və qapaqları da qızarıb şişmiş gözlərindən nifrət və qəzəb yağa-yağa Mürşüd Gülcahaniyə baxdı.. amma həmin yağışın səsi indiyəcən Əbdül Qafarzadənin yadından çıxmamışdı. ... yaş balaqları tamam palçığa batmış şalvarıyla birlikdə özünü üzüqoylu çarpayının üstünə atdı... boğuq bir səslə bağırdı: – Itil burdan! Itil! Itil..Indi o qara gecədən altı il keçmişdi... o yağışın kişinin ürəyində hopub qalmış xüsusi ahəngi də....... əllərini arxasında birləşdirib çeşməyinin ardından baxan boz gözlərini QAFARZADƏ ORDUXAN ƏBDÜLƏLI OĞLU (1951 – 1976) sözlərinə dikmiş Əbdül Qafarzadənin ürəyində həyəcanla və bütün varlığını yandırıb-yaxan inamsızlıq hissi ilə dolu bir istək var idi: heç olmasa......... yataq otağından çıxdı.. elə bil ki.... Əbdül Qafarzadənin bədəninə bir üşütmə gətirirdi.. Mürşüd Gülcahani ürəyi uçuna-uçuna.... Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının ensiz torpaq cığırları ilə Qəbiristanlıq Idarəsinə tərəf yollandı. özü özünü əmin etsin ki. və II Nikolayın da sapsarı donmuş sifəti təzədən o çəhrayı qranitin üzərinə həkk olunurdu və II Nikolayın o sapsarı donmuş sifəti birdən-birə adamın tükünü ürpərdən bir ifadə ilə gülümsəyirdi – elə bil ki... təkcə oğluna görə gəlmirsən bura!.... dizləri əsə-əsə.. ............ palçıqlı ayaqqabılarıyla...... hər halda. təkcə oğluna görə gəlmirsən bura!.... dözməzdi.. Yox. bəzən də dibdə qalmış çöküntü kimi...... meyit üzünü. bir müddət keçir və hər şey yenə də öz qaydasına düşürdü... amma belə məqamlarda.. iniltisi də bütün bu altı il ərzində onunla birgə olmuşdu – bəzən açıq-aşkar....... dedim sənə! – Sonra yaş pencəyiylə..... Həmin aprel günü o ağ mərmərlə. .. o yaş alt paltarının soyuğu da hərdən yada düşəndə.. bu adamın içinə bir şeytan girirdi və təngnəfəs ola-ola nəbz kimi elə hey vururdu.. o yaş kostyumun... hər dəfə yalnız (yalnız və yalnız!) oğluna görə bu qəbri ziyarət edir.. təkcə oğluna görə gəlmirsən bura!..

bunu insan şüuru da dərk edir: «Bizi doğru yola yönəlt!» Bəs. insan özü özünü o yoldan sapındırmağı xahiş edir. həyəcanlar yavaş-yavaş sakitləşməyə başladı. əslində. cəmi bircə dəfə verilmiş bu ömrü beləcə iztirablarla. əvvəlki qarovulçulardan yadigar qalmış köhnə «kerosinka»nın istisi o köşkə bənzər yerə kifayət edirdi. məgər hər şey Allahın əlində deyilmi? Quranın ki «Bəqərə surəsi»ndə insana müraciətlə deyilir: 224 . özünə işgəncə verə-verə yaşamaq düzgün deyildi.sözlərini xatırladı və bu dəfə kişinin daxilini bəlkə də həmin dəqiqəyəcən heç vaxt duymadığı bir vahimə bürüdü. Tələbə Murad İldırımlı gecəni Bayıldakı şəxsi maşın dayanacağında keçirdi. Cəza gününün sahibidir. bu istək insanın bütün içindən axıb gəlir. bir an ayaq saxladı. Tələbə o uzaq ulduzlara baxırdı və düşünürdü. hər halda. istər-istəməz. kişinin içində bir sakitlik yaranmağa başladı. tələbə taxta kətildə oturub əyin-başının üstündən yenə də əvvəlki qarovulçulardan yadigar qalmış. yaşdan idi. nə idi? Öz tarixinin hansı bir məqamında isə insan çox sadə və eyni zamanda. Tələbə tamam sakit idi və o köşkəbənzər yerin boş gözlüyündən o aprel gecəsinin zülmətinə tamaşa edirdi: yer ilə göyün zülməti bir-birinə qarışmışdı və lap dərinliklərdə o qaranlıq içində güclə sezilən bir-iki ulduz görünürdü. çənin içindən çıxıb aydınlaşdı. belə olmazdı. O hisslər. ona elə gəldi ki. hətta gözlərinin qabağına haçansa hansı bir qəbir daşınınsa üzərində yazılacaq QAFARZADƏ ƏBDULƏLI ORDUXAN OĞLU (1929 – ?) sözləri gəldi. amma. nə üçün Allah həmişə hamını doğru yola yönəltmir və nə üçün əyri yol da mövcuddur ki. o ömür özüözlüyündə bir əbədiyyət idi və həmin əbədiyyəti yaşamağı bacarmaq lazımdır.. Yox. dumanın. əvvəli və sonu var idi. belə bir inamı və istəyi ilə başlayırdı: «Rəhm edən. Əvvəlki qarovulçular meyvə-tərəvəz daşımaq üçün işlədilən taxta yeşikləri söküb daldalanmaq üçün burada köşkə bənzər bir şey düzəltmişdilər və qış arxada qaldığı üçün tələbə gecələr burada daha dəhşətli soyuq içində olmurdu. Əbdül Qafarzadə Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə girib öz kabinetinə tərəf getdi. Əbdül Qafarzadənin beyni yenə də. adda-budda didilib sökülüb cındıra dönmüş yun şala bürünərək ayaqlarının yanında yanan o «kerosinka»nın istisini hiss edirdi. su səpib söndürdü və nəhayət ki. 15 HƏR ŞEY KEÇIB GEDIR. baş qaldırmış o vahimənin üstünə közmüş kimi. Ancaq Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik. ürəyi bulanır. bağışlayan Allahın adı ilə (başlayıram). Quranın elə birinci «Fatihə surəsi» insanın belə bir müraciəti. bircə dəfə verilmiş o ömrün. (Allah) rəhm edən. beləcə içini yeyə-yeyə. başı gicəllənir. Bizi doğru yola yönəlt!» Bunu insan özü istəyir. dəqiq işləməyə başladı. elə bil ki.. onu soyuq tər basdı. düzdü. dünyanın ən müdrik bir həqiqətini dərk edib: adam bir dəfə yaşayır və bir dəfə. bağışlayandır.

yəni Qiyamət günündə.. Qiyamət günündə həmin günahların əvəzi veriləcək. Allah hər şeyə qadirdir!» Bir halda ki. Əlbəttə. yəqin elə belədir. çünki. bəs. o yazıq Xədicə arvadı torpağa tapşırmaq üçün yer ala bilməyiblər. o zaman heç cəhənnəmə də ehtiyac olmaz. baldan bir pay gətirib Muxtar Xudavəndənin evinin qapısını döyəydin.. amma bunun mətləbə dəxli yox idi. O hekayələr isə heç harada çap olunmurdu (indiyə qədər bir yazısı da dərc edilməmişdi!).«Məgər sən bilmirsən ki. ya heç vaxt həyatda görmədiyi. pis əməl olmaz və hamı cənnətlik olar. toyuqdan. pis əməlin mövcudluğuna imkan verir? Yalnız ona görə ki. əyri yol da mövcuddur və Allah nə üçün belə bir mövcudluğu qəbul edir. nə də ayıq qalırdı. Bəs. xəyalların. kinküdurətin əzabından canını qurtarmaq üçün durub M. adildir. ingilis dilini öyrənməyə çalışırdı və hekayələr yazırdı. nə üçün o həmin əyri yolları doğru yollara çevirmək üçün bir dəfə «OL!» demir? Axı. göylərin və yerlərin səltənəti Allaha məxsusdur və Allah da Quranın dəfələrlə yazdığı kimi. illərlə qəzetlərin. dərsdən sonra evə qayıdırdı. belə bir qadirlik var... yaxşı əmələ qarşı yaxşı əvəz verilməz.. bununla barışır? Yenə də «Bəqərə surəsi»ndə deyilirdi: «Göyləri və yeri icad edən (yoxdan yaradan) Odur. tələbə cavab verə bilmirdi ki. o da olar». nə üçün bu səltənətdə doğru yolla bərabər. Günaşırı Bayıldakı o şəxsi dayanacaqda qarovul çəkdiyi gecələr tələbə Murad İldırımlı üçün ayıqlıqla yuxu arasında keçirdi. nə yata bilirdi. pis əmələ qarşı pis əvəz. tələbəni yorurdu və elə ki.. bu əziyyətin səbəbi ayda gətirib sənə 70 manat verməkdən ibarətdir. Yuxusuzluqdan tələbənin gözləri yumulurdu.. öz otağında dəmir çarpayıda uzanıb o göyümtül adyalı üstünə çəkirdi. Cəza günündə. ya da ki. Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanasına gedirdi. amma təsəvvür etdiyi erotik görümlər universitetdə bir yerdə oxuduqları qızların simasında gözlərinin qabağına gəlirdi və bütün görümlərin. belədir. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman. nə üçün O kiminsə pis əmələ yardım göstərməyinə və ümumiyyətlə. ya gərək tapşırılaydın.. mürgü içində zehni işləyirdi. sessiya imtahanlarına hazırlaşırdı. Yəqin. hətta marqarin yağı alıb kəndə aparırdılar. gəlib Bakıdan ucuz hökumət pendiri. – Nöş əziyyət çəkirsən sən belə. jurnalların Muxtar Xudavəndə kimi ədəbiyyat şöbəsi müdirlərinin mizlərinin gözündə yatıb qalırdı.. gah də tələbəyə 225 . motaldan. indi kənddəkilər özləri yeməyə bir şey tapmırdılar.. ya qatmaqarışıq bir xəyal aləminə qapılırdı. günah işlədən insanlar cəzalanacaq? Bəlkə tələbə bütün bunları öz insan ağlı ilə fikirləşir və mahiyyətdən xəbəri yoxdur? Yəqin elə belədir. göylərin və yerin səltənəti (hökmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin Ondan başqa bir haminiz və yardımçınız yoxdur?» Bir halda ki. məhəllə camaatı narazılıqla gah Xosrov müəllimə. o yazıq Xədicə arvad kirayənişininə baxıb: «– Anan ölsün sənün. ya gərək pul tapıb bir-iki dəfə restorana aparaydın. gərək kənddən ətdən. bədii əsərlər oxuyurdu. Quranın «Nisa surəsi»ndə deyilirdi: «Yaxşı əmələ yardım göstərən şəxsə ondan (o işin savabından) bir hissə. bir halda ki. pis əmələ yardım göstərənə isə ondan (o işin günahından) bir pay veriləcəkdir.. tələbə birbaşa universitetə gedirdi. bu nə gündü düşmüsən belə?! – deyirdi.. ona (o işə və ya şeyə) «OL!» deyər (fövran). nə üçün. heç cürə yuxuya gedə bilmirdi. ay fağır? Nöş canuva cəfa eləyirsən belə?!» Əlbəttə. amma elə ki. Dünən Xosrov müəllimlə birlikdə Tulkü Gəldi Qəbiristanlığından qayıdanda və məlum olanda ki. köhnə qəzetjurnalları vərəqləyirdi. Düzdü. ümumiyyətlə. bəs. F. səhər açılırdı. Muxtar Xudavəndə havayı yerə hekayə çap etmirdi. belə olsa.

Məhəllə camaatı məsləhətləşib bu qərara gəldi ki. elə bil ki. – Gərək elə əvvəldən belənçinə ələyəydik!.baxa-baxa bir-biri ilə pıçıldaşdı. əlbəttə. dünyadakı pis-pis adamların qarasına qarğış eləyən məhəllə arvadlarına baxa-baxa tələbə başa düşdü ki. bəlkə də elə bu qətl naminə təkcə Bakıya yox. Xədicə arvadın cənazəsinin üstünə düzsünlər.. Molla Əsədullanın o sözlərinin də.. Məsələ yalnız o müdirdə deyildi. öldürməsə. meyit sabaha kimi ağırlaşmasın. o mömin arvadı aparıb Bakı Şəhər Sovetinin çöllü-biyabanda açdığı Təzə Qəbiristanlıqda basdırmaq günah bir işdir və məhəlləyə yaraşmaz. hesabla daha artıq dərəcədə milis mayoru Məmmədovu öldürməli idi. çünki Tülkü Gəldi Qəbiristanlığındakı o təhqirə görə. nədə idi? – tələbə bunu özü üçün dəqiqləşdirə bilmirdi. amma müdiri öldürəcəkdi və o anlarda 226 . hətta lal sükut içində dayanmış Xosrov müəllimin gözlərində hələ də keçib getmək bilməyən o ağrının da daha tələbə Murad İldırımlı üçün heç bir təsiri və mənası yox idi. hər şey tam dəqiqliyi ilə qət edilmişdi: Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının müdiri qətlə yetirilməliydi və tələbə bütün varlığıyla hiss edirdi ki. elə günorta oturduğu yerdə oturmuş Balaniyaz. o miskin kənddən də elə bu qətldən ötrü Bakıya gəlib. o qoca arvadı. Xədicə arvadı dədə-baba qəbiristanlığında dəfn eləmək lazım idi.. sol əlini havada yellədi. amma o adam ölməli idi və bu qətli məhz tələbə Murad İldırımlı yerinə yetirməli idi... mərhuməyə torpaq ayırsınlar və bu gün daha keçdi. belə də olacaq. çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən təzə qayıtmış oğlu dodaqaltı söyüş söyə-söyə yerində qurcalandı və həmin anlarda tələbə Murad İldırımlı başa düşdü ki. bu qətl yolunda həlak olub. – Bu sözləri də Molla Əsədulla dedi. iyirmi yeddi illik ömrünün ən məsul dəqiqələrini yaşayır. ay-hay. Istintaqda. kinlə onlara baxıb təsbehinin dənələrini daha artıq bir sürətlə çevirə-çevirə bu dəfə də gözlərini Balaniyaza zillədi. gözlərindəki o ədavətin də. arvadı sabah Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında dəfn etsinlər. əslində. bütün bu hadisələrdən qat-qat uca. dünyaya gəlib və o yazıq Xədicə arvad elə bu qətl naminə vəfat edib. Molla Əsədulla özünü saxlaya bilmədi. yəni tələbə Murad İldırımlı bu həyatda yaşaya bilməyəcək. bu adamı nə üçün öldürdüyünün səbəbini izah edə bilməyəcəkdi. o çeşməkli və dəhşətli adamı öldürəcək. bir-biri ilə məsləhətləşən məhəllə kişilərinə. sonra Molla Əsədulla belə bir məsləhət verdi ki. çünki birdən-birə heç vaxt bu dərəcədə hiss etmədiyi bir qətiyyət bu cavan adamın bütün varlığına hakim kəsildi: tələbə Murad İldırımlı Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının müdirini öldürməli idi və öldürəcəkdi! Həmin dəqiqələrdə bir-biri ilə pıçıldaşan.. bütün təqsirlər Xosrov müəllimlə bu yöndəmsiz tələbə kirayənişindəymiş kimi. yəni yalnız onun şəxsiyyətində deyildi – tələbə bu adamı bütün ömründə birinci dəfə görürdü – məsələ onda idi ki. ali bir məqamda idi və iti gözlərini artıq qaranlıq düşmüş həyətin günc-bucağında gəzdirirdi. hətta tələbəyə elə gəldi ki.. dörd il bundan əvvəl uzaq dağların qoynundakı o kimsəsiz. hərgah belə eləməsə. yəni ki. cavab verə bilməyəcəkdi. məhəllədə pul yığmaq lazımdır və o pulu aparıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının sahiblərinə vermək lazımdır ki. özü. yox. elə bu qətl naminə dörd il Bakıda tələbəlik edib. Xədicə arvad vəfat etməyib. Çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən təzə qayıtmış oğlu tələsik quru buz dalınca getdi ki. ümumiyyətlə. Day bunnarı da əliboş ora göndərmiyəydik!. həyətə toplaşmış məhəllə camaatının pıçhapıçı da..

hətta. Sən gedib oradan necə yer alacaqsan. – Səni oğlunnan çox istəyirdi. Əl-əlbət!. elə bil ki. sonra tələbəni başdan ayağacan süzdü. Belə yer alanuydun. səhər tezdən yenə ora gedəcək və mütləq yer alacaq. pul yığmaq lazım deyil. çünki o yazılmamış romanın müəllifi elə Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının həmin müdirinin özüdür. inamla danışması. vaxtıyla məhəllədə kirayənişin olmuş bir beləsi indi Mərkəzi Komitədə işləyirdi və dəniz kənarında beşotaqlı mənzili var idi.. Süz ağıllı olursuz!. arxayınlıqla. Bir də ki. əvvəlinci elə gərək Molla Əsədullanın özü pul verəydi.. Rayondan gəlmiş bu cavan adamın. insanları «Əzizimin cəfası» romanını oxutmağa məcbur edir.. Balaniyaza da təsir etdi və Balaniyaz gözlərini həyətin künc-bucağından çəkib heyran-heyran tələbəyə baxdı və özünü saxlaya bilməyib: – Molodçik! – dedi... bu yöndəmsiz kirayənişinin beləcə bir qətiyyəti Molla Əsədullanı da. Bu qədər adamın içində onu bu dərəcədə kiçildən. gələcəkləri qərardan xəbərdar olmağa çalışan məhəllə arvadları da ərlərinin artıq xərcə düşməyəcəkləri üçün açıq-aşkar bir fərəhlə tələbə Murad İldırımlıya baxa-baxa səhər Molla Əsədullanın dediyi sözləri təkrar eləməyə başladılar: – O rəhmətlik arvad sənün xətrüvü o qədərnə çox istəyirdi ki!. qətiyyətlə bir də təkrar etdi ki.... sabah səhər Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında Xədicə arvad üçün mütləq yer götürəcək. 227 . deyəsən. şübhəyə saldı və kişi pul yığmaq məsələsini daha təkid etmədi. Xosrov müəllim isə eləcə lal sükut içində tələbəyə baxırdı. vallah!. alaydun də! Avara ələmə camaatı!. – Allah sənün canuvu sağ eləsin!. Həmişə sıxılan. – Allah sənün kimi oxumuşları bizim başımızın üstünnən əskik eləməsin!. gözlərinin ifadəsi ilə. tələbənin miskinliyini bir daha məhəllə camaatına göstərdi və dedi: – Nəlbəki boyda boyun var sənün!.. O yazıq Xədicə arvadın evinin həyətə baxan pəncərəsindən – tələbənin kirayənişin qaldığı otağın pəncərəsindən gözlərini həyətə dikmiş və kişilərin görəcəkləri tədbirdən. həyəcanlanan bu yöndəmsiz kirayənişinin birdən-birə belə bir sakitliklə. alçaldan həmin sözlər o dəm tələbə Murad İldırımlıya qətiyyən təsir etmədi və eyni sakitliklə.. müdir həmin adamdır. dodaqlarının acı bir rişxəndlə dolu təbəssümü ilə. Molla Əsədulla bu dəfə açıq-aşkar bir nifrətlə Balaniyaza baxdı. sabah Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında mütləq yer verəcəklər. Balaniyaz da başını tərpədə-tərpədə məhəllə arvadlarının dediklərini təkrar edirdi: – Əl-əlbət belədür!.. heç zaman bu dərəcədə (və ümumiyyətlə!) hiss etmədiyi bir sakitlik və qətilik içində məhəllə kişilərini inandırmağa çalışdı ki. ilk baxışda bu cürə nəzərə çarpmayan adamlardan nə desən gözləmək mümkündü. cəmiyyətdəki həmin qüvvədir ki.tələbəyə elə gəlirdi ki..... görünür. əgər pul yığsaydı. Tələbə Murad İldırımlı sözləri heç zaman bu cür tələffüz etmədiyi bir səlistliklə deyə-deyə. hə?!. daha doğrusu. molla bilirdi ki.

amma yerişlərindən.. etiraz etməyə macal tapmırdı. cibində nəsə murdar bir şey gəzdirir və o murdar şey içinə girəcək. axşamüstü məhəllədə birdən-birə bütün varlığına hakim kəsilmiş o qətiyyət.. hirs və pərtlik onu boğurdu.. bəzən qaranlıqda onların sifətlərini. Həmin maşın dayanacaqdakı başqa maşınların arasında dayanırdı. sonra həmin üçlükləri. özü isə. amma o dayanacaq qoxusunda daha heç bir həyəcanlı və sirli şey yox idi və məsələ bunda deyildi ki.. qadın olmurdu. çıxıb getmişdi). yaxud kişiylə qadın maşından çıxmırdı və lap sakitlik olanda tələbə həmin maşından gələn səsləri eşidirdi. bu. Ürəyi döyünə-döyünə köşkdəki gözlüyə bənzər açıqlıqdan o kişiyə. amma bu hiss tez də keçib gedirdi. qadınlar da olurdu. qadına baxan tələbə o saat müəyyən edirdi ki. Tələbə Bayıldakı bu şəxsi avtomobil dayanacağının iyini buraya iki-üç tin qalmış hiss edirdi və əvvəllər benzin. beş manat pul basırdı və belə hallar o qədər sürətlə baş verirdi. hər dəfə həyəcanlanırdı. oğrun-oğrun maşınların arasından keçib qarovulçu köşkünün yanından ötürdülər və qaranlıqda gözdən itirdilər. ya da ki. iri sümüklü bir qadın da var idi (deyirdilər guya hardasa Mənzil Istismar Idarəsinin rəisidir) o qadın bura hərdənbir cavan oğlanlar gətirirdi. hərəkətlərindən bunu o saat müəyyən edirdi (hər halda. yanlarında oturmuş və maşının pəncərəsindən görünüb tanınmasınlar deyə çox zaman sifətlərini gizlətməyə çalışan qızlar. tələbə də həyəcandan boğula-boğula addımlarının sürətini daha da artırmış. pul qazanan fahişədir (onların bir qismini axşamlar şəhərdə «Azərbaycan» kinoteatrının qabağında görmüşdü. Sonra o maşın ya təzədən dayanacaqdan çıxıb gedirdi və bir muddətdən sonra yenə qayıdırdı. nə eləsin. məsələ onda idi ki... köşkün əldəqayırma qapısını açıb heç bir söz demədən tələbənin cibinə üç manat. içindəkilər çıxırdı. tələbə özündən çıxmağa. o qoxu «kerosinka»dan gələn nöyüt iyindən fərqlənirdi. hətta bir-iki dəfə tələbəyə göz vurub sataşmışdılar da. yoxsa gizli məhəbbət qurbanlarıdı. beşliyi uzun müddət eləcə cibində gəzdirirdi. kişilərdən başqa. bilmirdi ki. Tələbə indi də o dayanacaq qoxusunu hiss edirdi. Şəxsi maşın sahibləri arasında orta yaşlarında.). geyimlərini aydın görmürdü. o qıza. tələbəyə belə gəlirdi.. yağ. çünki bəzən gecələr dayanacağa gələn maşınlarda maşın sahiblərindən – sürücü oğlanlardan. Bayıl tərəfin həmin gecə qaranlığı və sakitliyi içində əriyib yox olurdu. dəmirqarışıq bu dayanacaq qoxusunda tələbəni hərdən həyəcanlandıran sirli bir gecə ovqatı olurdu. gecənin qaranlığı. Bu cür vaxtlar bəzən şəxsi maşın sahibi qadını irəli ötürürdü. amma oğlanla qız. tələbəyə elə gəlirdi ki. sakitliyi ilə. hündür. Indi o köşkə bənzər yerdə şala bürünüb taxta kətilin üstündə oturmuş tələbəyə elə gəlirdi ki. pencəyinin döş cibində gizlətdiyi o uzun çörək bıçağının soyuğu hərdən bu «kerosinka»nın istisini kəsir və o zaman tələbə bıçağın o buz soyuğunu bütün bədəni ilə hiss edirdi.Tələbə məhəllədən çıxıb Bayıldakı şəxsi maşın dayanacağına gələndə yolda avtobusdan düşüb Bayıl tərəfə gedən marşrutla ikinci dəfə avtobusa minməzdən əvvəl təsərrüfat malları dükanına girdi və iki günlük yemək-içməyinin pulunu verib bir manat doxsan qəpiyə uzun və iti bir çörək bıçağı aldı. dayanacağın qoxusu ilə o qədər həmahəng olurdu ki. elə bil 228 . amma səsini çıxartmırdı. daha içində qız. bütün içini murdarlayacaq.. Əvvəllər həmin üçlüyü. maşın eləcə dayanacaqda qalırdı. beşlikləri aparıb Bakının Təzə Pir məscidinin ətrafındakı küçələrdə oturmuş dilənçilərə verməyə başladı. həmin aprel gecəsi Bayıldakı o şəxsi maşın dayanacağında heç kim yox idi.

ağsaçlı.. elə bil ki..ki... bir zərrə belə nəmi qalmamışdı. –.....tülkü gəldi!... o dünyanın hisslərinə. daha o izdihamın arasında heç kimi tanımaq mümkün deyildi... elə bil.... kövrəlmirdi.. amma hamı onu təqib edirdi..tülkü gəldi!...tülkü gəldi!. tələbə Murad İldırımlının bütün dünyasını dəyişmişdi.... –. ucubucağı görünməyən bir kütlə bu kürən-sarımtıl işıq altında çığır-bağır sala-sala tülkünü axtarırdı.. hamı qışqırırdı... Qarabasma idi?. sinəsinə tökülmüşdü və Xədicə arvad da tülkünün ardınca qaçırdı.. gənc yazıçı Səlim Bədbin... bir dəridən ibarət idi. –.... 229 .. və Xosrov müəllim yanpörtü çiynini dirəyib Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı müdirinin otağının içi pambıqla dolu meşin qapısını tutub saxlamışdı.. milis mayoru Məmmədov. içəri izdihamla dolu idi.. və tələbənin beyni bu sözləri pıçıldamağa başladı: tülkü burdadı!..tülkü gəldi!.. tülkü burdadı!... uçurdu. çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən qayıtmış oğlu. Tülkünü təqib edənlər də.. –.. içəridə o qədər insan var idi ki. ağsaqqallı Süleyman peyğəmbər.. qaçmırdı. –.. o saysız-hesabsız izdiham lal oldu və hərəkətsiz dayandı.. –.. Hamı tülkünün ardınca qaçırdı.tülkü gəldi!. Mənzil Istismar Idarəsinin rəisi qadın.. bir sümükdən. birdən-birə bir sükut çökdü. Yuxu idi?.... içəridəkilər də – hamı bir-birinə qarışdı. bax!.tülkü gəldi!.tülkü gəldi!. və Xədicə arvad da küpəgirən qarı kimi...... haçansa divara vurulmuş və illərdən bəri qurumaq bilməyən suvaq indi birdən-birə qupquru qurumuşdu.. –...... milisioner Əsgər. tülkü burdadı!. hamı tülkünün ardınca qaçırdı və hamının üstünə par-par parıldayan kürən-sarımtıl bir işıq düşmüşdü. Yalnız əyninə keşiş paltarına bənzər bir libas geymiş Əbdül Qafarzadə ortada dayanıb yoğun bir səslə Sovet Ittifaqının himnini oxuyurdu və Əbdül Qafarzadənin başının çevrəsində par-par parıldayan kürən-sarımtıl rəngli qövsi-müqəddəs var idi... o meşin qapı da kürən-sarımtıl tülkü rəngində idi...... Əməkdar incəsənət xadimi Ərəstun Bozdağlı. Xədicə arvad uçurdu. –.. heç kimin sifəti yox idi.. –.... ədəbiyyat şöbəsinin müdiri Muxtar Xudavəndə..... daha əvvəllərdə olduğu kimi. Sonrakı nə idi? Mürgü idi?.. görümlərinə. əsəbiləşmirdi. vaxtı ötmüş xınadan qıpqırmızı qızarmış saçları pırpızlaşıb çiyinlərinə. bax!. Molla Əsədulla. Balaniyaz. tülkü gəldi!.. bütün çalarlarına elə bir sərtlik gətirmişdi ki..tülkü gəldi!. o kürən-sarımtıl tülkü rəngli meşin qapı taybatay açıldı.. tülkü özü görünmürdü... dəqiqədə-bir həyəçanlanmırdı...

. 230 . onların gözləri bir-birinin içinə baxdı və yalnız bu dəm tələbə fikirləşdi ki. Romanov..... Kirilenko. Əbdül Qafarzadə də indi «Beynəlmiləl» oxuyurdu.... O gözəl və cavan katibə qız isə yenə də tez-tez o qıpqırmızı telefonun dəstəyini qaldırıb: – Yoldaş Qafarzadə yoxdur!.. əlbəttə.Səhər tələbə Murad İldırımlı Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gələndə və Qəbiristanlıq Idarəsinin darvazasından içəri keçəndə. Çernenko.... Qrişin.. gözləmə otağının həyət qapısına zilləmişdi.. elə bil ki. – deyirdi və telefon zəngi əvvəlki kimi astadan civildəsə də.. tələbə indi bu balaca gözləmə otağında da birdən-birə bir işgüzarlıq hiss etdi.. Qromıko. və hər tərəf Leonid İliç Brejnevin şəkilləri ilə dolu idi və bu şəkillərin də hamısı kürən-sarımtıl rəngdə idi. bəs o yazıq Xədicə arvad üçün qəbir yerini kim alacaq və məhəllə camaatı o arvadı gətirib burada necə dəfn edəcək? Xosrov müəllim tələbəyə baxa-baxa tez-tez udqunurdu və udqunduqca da nazik boğazının ucu – iti.. nə də Xosrov müəllimə və indicə içəri girən tələbəyə fikir verirdi.. uzun hülqumu qalxıb-enirdi.... Tixonov.. çünki bu cavan və inadkar adamın içindəki o qətiyyət bütün bu uzun gecə ərzində zərrə də olsun azalmamışdı: Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının müdirini öldürməli idi və bu gün öldürəcəkdi. şlyapa başında.. daha qəbir daşlarından xəbər vermirdi. özünü təhqir olunmuş.. dünən oturduğu yerdə – gözləmə otağının küncündəki kürsüdə oturmuşdu və bu dəfə gözlərini müdirin içi pambıq dolu qəhvəyi meşin qapısına yox. sonra hamı bir yerdə – heç kimi sifətdən tanımaq mümkün olmayan bütün bu izdiham L.. amma əvvəlkilər kimi. Makinaçı qadın dünənki kimi... Hələ gəlməyib!. bədənini tarım tutdu və ağzını marçıldada-marçıldada Əbdül Qafarzadənin bayaqkı keşiş səsiylə «Beynəlmiləl» oxumağa başladı. . tutalım müdiri öldürdü (və öldürəcəkdi!). kipriklərinin dibi şişib qızarmış... Pelşe. qırmızı çit üstündə. sonra Leonid İliç Brejnev əlini kürən-sarımtıl rəngli saçlarına çəkdi. I.. əksinə. dünən milis mayorunun onu buradan itələyib qovmasını bütün təfərrüatı ilə yadına saldı. Şerbitski. Andropov. bu arvadın gözlərinin altı daha artıq torbalanmışdı.. Tələbə müdirin gözləmə otağının qapısını açıb içəri girdi və dünən axşamdan bəri ilk dəfə ürəyi həyəcanla və bir az da nigarançılıqla döyündü: Xosrov müəllim plaş əynində... hamısı kürənsarımtıl rəngdə idi: Suslov..IKP-nin XXV qurultayının tarixi qərarlarını həyata keçirək!» «Sovet Ittifaqı Kommunist Partiyasının leninçi Mərkəzi Komitəsinə eşq olsun!».. Kunayev.Hər tərəf qırmızı transparantlar idi.. Brejnevlə birlikdə «Beynəlmiləl» oxudu. rəhbərin maşının pəncərəsindən çıxan əli göründü.. öz yerində oturub makinanın dillərini döyəcləyirdi. alçaldılmış hiss etmədi. və Siyasi Büro üzvlərinin də şəkilləri bir-birindən seçilmirdi. həyəcanlanmadı. Ustinov. bütün gecəni yatmayıb ağlamışdı və indi başını bir an da olsun makinanın üstündən qaldırmırdı... iri ağ hərflərlə yazılmış şüarlar idi: «On birinci beşilliyin planlarını rəşadətlə yerinə yetirək!» «Yaşasın sovet xalqlarının sarsılmaz dostluğu!» «Sov. nə cavan katibə qıza baxıb dünənki kimi güclə seziləcək bir təbəssümlə gülümsəyirdi.. açıq-aşkar tələbəni gözləyirdi və tələbə içəri girən kimi.

yer üzündəki bütün insanlar. bir yüngüllük gətirdi və dünən axşamdan bu tərəfə ilk dəfə tələbədə bir şübhə oyandı: Qəbiristanlıq Idarəsinin müdirini. amma axı. Tələbə içəri girdiyi kimi. amma bir insanın. Tələbə Murad İldırımlı isə Allah deyildi! 231 . bu tərəddüdlər içində tələbə.. – Yoldaş Qafarzadə yoxdur!. bıçağı o biri insanın ürəyinin başına sancmağa haqqı varmı? Insan bu sualı minilliklər boyu verirdi və minilliklər boyu da öldürürdü. öldürə biləcəkdimi? Daha doğrusu. gözəgörünməz dalğalar kimi. içindəki o ağırlığı da əritdi. suala cavab vermək əvəzinə öldürürdü. şübhəsiz ki. insan öldürsün? Tələbə Allah deyildi! Insanın ölüm hökmünü yalnız Allah verə bilərdi! Allahın səlahiyyətinə şərik çıxmaq olardımı? Quran yazırdı: «Allah ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Allaha şərik qoşan (şərik çıxan) şəxs. nisbi qüvvələr idi. tələbə Murad İldırımlının içinə də sirayət etdi.. Bundan başqalarını isə istədiyi şəxsə bağışlar. Bu nə idi? Tələbə öz miskinliyinə. «pis insan» əslində nisbi məfhumlar idi. sevinmirdi? O. qorxmur. – Yoldaş Qafarzadə yoxdur!. Nə üçün? O da anasının qarnından çıxmamışdı? O da bu hava ilə nəfəs almırdı? Onun uşaqları yox idi? O da ağrı-acı hiss etmirdi. Həmin aprel səhəri göyün üzündə kiçicik bir bulud da yox idi və günəşin Qəbiristanlıq Idarəsinin üstünə düşmüş şüalarında elə bir təmizlik var idi ki.. hər halda. Nə üçün? Qorxurdu? Bu qorxu haradan gəlmişdi birdən-birə? Bəs.. o təmizlik dünən tələbə üçün bütün bu ətrafda hökm sürən meyit ab-havasını tamam yuyub. elə bil ki. insan idi!. səssiz-səmirsiz də içəridən çıxdı. tələbə kim idi ki.. bir az da beləcə qapı ağzında dayansa. bu cavan adamın içində birdən-birə dözülməz istisi adamın nəfəsini kəsən buxar qaynadı və o buxar indicə sinəsini dağıdıb dişara çıxacaq. – Yoldaş Qafarzadə yoxdur!... o tələsik tapşırıqların.. Əbdül Qafarzadə də insan deyildi. həyatında birinci dəfə idi ki. öz qorxaqlığına bəraət qazandırmaq istəyirdi? Yalançı fəlsəfəyə qapılırdı? Yox.Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindəki o qarışqa qaynaşmasının. Onsuz da.. o tələsik itaətlərin həyəcanı. elə bil ki. tələbə hiss edirdi ki. bu. öldürə bilər (və bəlkə də öldürəcək!).. Axı... öz daxili məhkəməsi ona haqq versin ki.. Xeyirlə Şər də nisbi məfhumlar. haqq yolundan çox uzaq olan bir azğınlığa düşmüşdür». bütün canlılar ölümə məhkum idi və «yaxşı insan». bu balaca gözləmə otağının havası ilə bir az da nəfəs alsa. «yaxşı quruluş» və «pis quruluş» da nisbi idi və ümumiyyətlə. əridib yox eləmişdi və bu açıq havada o gün şüalarının təmizliyi. qətiyyətsizliyinin pərtliyini çəkmirdi. birdən-birə oyanmış bu şübhələr. həqiqətən.. bir insan – tələbə Murad İldırımlı başqa bir insanı – müdiri öldürə bilərmi? öldürməlidirmi? buna haqqı varmı? Qəribə idi. Xosrov müəllim də yerindən qalxıb tələbənin ardınca Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə çıxdı. tələbə Murad İldırımlı Allah deyildi! Amma. özü özünə nifrət etmirdi ki.. əlbəttə. qorxaqlıq deyil. Xosrov müəllim gözləri ilə nə deyirdi elə? Elə bil ki. qərara aldın! Bıçağı cibinə qoydun! Indi isə qorxursan! Çünki qorxaqsan! Çünki miskin və mənasız bir məxluqsan! Yox.. ürəyi partlayacaq. özünü tənə etmirdi. insan idi. Tələbəyə elə gəldi ki. bu balaca gözləmə otağına dolmuşdu. öz qorxaqlığının.

.. amma hekayən işıqlıdı. heç kim onu görməsin və heç vaxt onu tapmasın. haçansa bu qəbiristanlıqdakı məna açılsaydı. yazımı çap eləyin! Afərin!. – Hə.Onlar Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə qayıdanda. ay səni!. o həmlədən ki. – kişinin haqqında. adamın yerə baxanı. amma bu qəbir daşları dünənki kimi soyuq deyildi və bütün buralara hakim kəsilmiş o lal sükut da dünənki kimi müdhiş deyildi. o yazıq Xədicə arvadın qəbir yeri məsələsi düzələcək. Xosrov müəllim dinməzcə dayanıb gah tələbəyə baxırdı. adını qoyardım «Kəpənəklərə həsr edilmiş ömür. tələbə Murad İldırımlı nəyə görəsə inanırdı ki. Dəqiqədə-bir. deyim sənə. xoşuna gəlir? Addan çox şey asılıdı! Mən. Əbdül Qafarzadəni deyirəm. Nurlu bulağın yüngül şırıltısında da hiss etmədiyi bir müdriklik. çiçəyin nə üçün açmasının. bir məna hiss edirdi və elə bil ki.. – Hə. özüm oxudum! Sənnən bir şey çıxacaq! Özün qaraqabaqsan.o qurbağalar da eləcə quruldayırdı. hə!. – Hekayən yaxşı hekayədi!. elə bir yerdə gizlətsin ki. bu gün o saysız-hesabsız qəbir daşlarının lal sükutunda tələbənin heç vaxt heç harada – o uzaq dağların. Kəpənək saxlayır. – Yox.. o geniş düzlərin sakitliyində və yalqızlığında da. indi tələbənin o pusqudan. hə!. hə!... bax. gah Muxtar Xudavəndəyə baxırdı.. onun haqqında «Kommunist» qəzeti üçün oçerk yazıram. kəpənək saxlayır.» – Hə.. Vaxt tapdım.. ... o təhlükədən xəbəri yox idi. Anektodu bir az tanışdı.. tələbə ilə Xosrov müəllim yaxınlaşanda gözləmə otağının qapısı açıldı. oxudum! Heç kim mənnən xahiş eləməmişdi. o zaman yaşayışın da sirri açılardı. hansı bir möcüzəsə baş verəcək və Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer alıb məhəlləyə qayıdacaqlar və doğrudan da.. yerin... Dağ boyda 232 . Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının içinə girmişdi və dünənki kimi.. tələbəni hansı bir qəfil həmlədənsə qorumaq istəyirdi. deyim sənə.. deyim sənə. əksinə. elə bil.... .. – Muxtar Xudavəndə sağ əlinin baş barmağı ilə çiyninin üstündən arxanı – gözləmə otağını göstərdi.. qəribə idi. düzdü!. . Adı nədi? – «Hər şey keçib gedir..Tələbə Murad İldırımlı özü də hiss etmədən Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindən çıxmışdı... deyim sənə.. diqqətlə qulaq asırdı və tez-tez udqunurdu. Xosrov müəllim tələbədən bir addım arxada gedirdi və elə cidd-cəhdlə addımlayırdı ki. amma özü yaxşı hekayədi! Kəpənəklərlə oturub-durur!. hə? Balıqlarla məşğuldu. insanın nə üçün dünyaya gəlməsinin. narahat bir azadlıq içində hiss edirdi və indi daxilində bir istək var idi: cibindəki o soyuq bıçağı elə bir yerə atsın. Sənnən xoşum gəlir. Qırmızı balıqlar saxlayır. qəbir daşlarının arası ilə dolaşırdı. özünü redaksiyaya dürtmürsən ki. deyim sənə.. hə?! Nə isə. tələbə Murad İldırımlını da görən kimi tanıdı: – Sən buralarda nə gəzirsən? – Sonra nəsə yadına düşdü. Amma mən sənin yerində olsaydım. udqunduqca da uzun hulqumu eləcə qalxıb-enirdi... işlənmiş mövzudu.» Necədi. göyün. bütün kainatın sirri açılardı... Muxtar Xudavəndə həyətə çıxdı. suyun lal axanı.. Tələbə Murad İldırımlı isə o dəm o saysız-hesabsız qəbir daşları arasında özünü Bakıya gəldiyi bu dörd ildə heç zaman duymadığı narahat bir sərbəstlik. o sıx meşələrin.o gecəyarısı o tonqal isə eləcə yanırdı...

bir başqası yox. o arvada heç kim kömək eləməyəcək. gəl məni oxu desin! Muxtar Xudavəndənin kefi açıq-aşkar yuxarı idi və tələbə «bu adamı heç vaxt bu cür həvəsli.. tələbə indi özü öz üzünə tüpürürdü.. kolxozda işləmir e. əslində Təzə Pirin ətrafında oturan o dilənçilər kimi yalvarır və tələbə özü öz sözlərinə mat qalırdı. təmənnasız kömək eləyəndi. Muxtar müəllim kömək əlini uzatsın. Muxtar Xudavəndə mudirin – oçerkinin gələcək qəhrəmanının otağından cibiboş çıxmamışdı. indi də o yazıq arvadın ölüsünə kömək eləməliydi. Məhəllədə hamı oturub tələbəni gözləyirdi və hamı tələbənin üzünə tüpürəcəkdi və o tüpürcəkləri üzündən silmək üçün.... Muxtar müəllim fağır-füqəraya əl tutan adamdı. özü özünü bu cür alçaldırdı və yalvardıqca da ikinci bir duyğuyla fikirləşirdi ki. deməli... yaltaqlanırdı.. tələbə bir də heç vaxt heç nə barədə Muxtar müəllimdən bir xahiş etməyəcək.. Tələbə bu sözləri deyirdi və özü də başa düşürdü ki. həqiqətən. deyim sənə. hamı deyir ki. Muxtar müəllim savab qazanacaqdı..kişidi! Əmək veteranıdı! Dörd ordeni var. oradakı o sərbəstliyi. hamı Muxtar müəllimi tərifləyir. Bizim sizdən xahişimiz var. Muxtar müəllim kömək eləsin. tələbə ömrü boyu Muxtar müəllimə dua eləyəcəkdi. Eynilə dilənçi kimi yalvarırdı. xeyirxahdı. medalları var! Özü də.. bütün ləyaqət hissi yox olub getmişdi. ağ yalan deyirdi. rekorddu! Indi. əlbəttə. Muxtar müəllim kömək eləməsəydi. məhəllə camaatının pulu yoxdu. Muxtar müəllim kömək eləməsə. əlbəttə. hər yerdən qovulmalıydı. uşaqları xoşbəxt olacaqdı. 233 .. o arvadı basdıra bilmirdilər. Onu demirəm. düz etmişdi. oçerkə gərək elə bir ad qoyasan ki. Biz. o sözləri deyə-deyə öz yazıqlığına. birdən-birə (ən başlıcası isə özü üçün gözlənilmədən) belə bir miskinliyi üzə çıxmışdı.. Və tələbə heç özü də gözləmədiyi bir tələsikliklə xahiş etməyə başladı ki. Muxtar Xudavəndiyə yalvarırdı. Muxtar müəllim hamıya kömək eləmişdi. oxucunu çağırsın. Tələbə heç vaxt bu cür alçalmamışdı.. ona heç kim kömək eləməyəcəkdi. Mən. kasıbdılar. onu buradan iti qovan kimi qovmuşdu. bütün cavanlar Muxtar müəllimin təmizliyindən danışır. bu cür çox danışan görməmişdi. görünür. mövzusuna layiq olsun. deyim sənə. – Bilirsiz. dünyadan qovulmalıydı.. «biz» salmısan? Imkan tapan kimi çap eləyəcəyəm hekayəni! Imkan tapanda. dünən milis mayoru Məmmədov.. dünyanın ən lazımsız bir varlığı idi. bu böyük dünyada beləcə kiçikliyi tələbənin gözlərini doldururdu və dolmuş gözləriylə də yalvarmağını davam edirdi. o yazıq arvadın bu dünyada heç kimi yoxdu. müdirlə danışsın. öz miskinliyinə nifrət edirdi və beləcə köməksizliyi. bayaq qəbiristanlıqda hiss etdiyi o müdriklik. ilk dəfə idi ki. – Yox. o yazıq Xədicə arvad üçün burada qəbir yeri götürə bilsinlər. qəbiristanlıqda işləyir! Burada əmək veteranı olmaq bilirsən nə deməkdi?! Altı dəfə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanını alıb! Altı dəfə e. bir halda ki. Muxtar Xudavəndə daha ayrılmaq istəyirdi: – Nə «mən». bu yaxşılıq yerdə qalmazdı. qalmışdı öz daxmasında... azadlığı – hər şey. tələbə kimi adamlar təkcə buradan yox.

Həmişə sir-sifətindən zəhrimar yağan (elə bil ki. xeyirxahlığının qədrini bilməmişdi. çekist idi... hər şey keçib gedir. hətta özünü bir az itirmiş halda gah tələbəyə.. həyatdan getmək qorxusu ilə yaşayır? Hər şey keçib gedir.. sübh tezdən çılpaq atın belinə sıçrayıb kəndin aşağı başındakı Nurlu bulağa suvarmağa aparmasından və bu zaman kənd qızlarının nəvəsinə də nakam getmiş. dünyada özündən sonra heç bir yadigarı qalmamış qardaşının adını qoymuşdu: Murad. təkcə nənəsi uzun qış gecələri odunsuzluqdan sönən ocağın soyuğunda həmişə ürək dolusu qardaşından danışardı.. əslində.) və indi heç bir yerdə onun adını çəkmirdilər (o qədər eləcə qurban gedənlər olmuşdu ki.. ürəyi o qədər həyəcanla döyünürdü ki. Eybi yox.. Yüngül bir meh əsdi və tələbə o yüngül mehi. Indi gəlib kabinetinə...)... əksinə.. öd kisəsiydi!) bu cavan adam – tələbə Murad İldırımlı indi arvad kimi yalvarışlarıyla elə bir həmləyə keçmişdi ki..... Bu həyat necə şeydi?.. – Muxtar Xudavəndə bu sözləri dedi və gözləmə otağının qapısını açıb yenidən geri qayıtdı. üşüyərək belini qısmışdı. Həmin hekayəni keçən ilin payızında yazmışdı və qəribə idi.. Kefi kökdü.. dünyaya ardı-arası kəsilməyən adamlar gəlir və bütün ömürləri boyu da. iyirminci illərdə Hadrutda həlak olmuşdu (necə həlak olmuşdu? – tələbə bunu bilmirdi. sonra təzədən yazmışdı.. yalnız sifəti ilə.. Bir yerdə gəldik. ..... daldada onun haqqında ağızlarına gələni demişdilər.. Muxtar Xudavəndə bərəlmiş gözləriylə.. gedim görüm neynirəm.. paltarının altından bütün bədəni ilə hiss etdi.. elə bil.. canavar vurmağından. Nə üçün insan bu cür bir həyatdan əl çəkə bilmirdi. arıq. – Yaxşı da. Muxtar Xudavəndə o həmlənin qabağında dayana bilmədi. sonra yenə də pozmuşdu.. Bu da keçib gedəcək.. Qoy gedim kişiylə danışım. və o qurbağalar da eləcə quruldayırdı.... 234 . cınqırığını da çıxarmadan tələbənin yalvarışlarına qulaq asırdı və diqqətlə tələbənin üzünə baxırdı. Tələbənin Züleyxa nənəsinin Murad İldırımlı adında bir böyük qardaşı olmuşdu. Xosrov müəllim də döyüntünün səsini eşidirdi.. gah da bu uzun.. Eybi yox. inqilabçı idi.. Yaxşı. deyim sizə.. hamısının təntənəli yubileyini keçirmək mümkün deyildi.Xosrov müəllim əllərini qara plaşının ciblərinə soxub və bü cür mülayim havada elə bil ki. Siz burda durun. yaramazlar.. heç vaxt Muxtar Xudavəndənin mənəvi təmizliyindən danışmamışdı. . Bu günlər də keçib gedəcək. onu o sırtıq Ərəstun Bozdağlıdan da artıq müftəxor bilmişdilər. yəqin banditlərlə mübarizədə vuruşmuşdu.o gecə yarısı o tonqal isə eləcə yanırdı. düz iyirmi altı il ədəbiyyat şöbəsinin müdiri işlədiyi müddətdə heç bir gənc yazıçı ona bu cür sözlər deməmişdi. qardaşının igidliyindən. bir şaqqa ət pay gətirəndə.. əbədi bir uzaqlıqda qalacaq və indiki kimi tələbəyə əzab verməyəcək.. Bu həyat nə olan şeydi ki.. ağzını açıb bir kəlmə deməyən adama baxırdı.. onların hamısı haqqında kitab yazmaq. üç qoyunun hörmətini tələb eləmişdilər. elə bil. sonra dəxli olmadığı üçün pozmuşdu.. əlləri ilə yox. heç bir dəxli olmadan nənəsinin qardaşının xatirəsinə həsr etmişdi: «INQILAB YOLUNDA CANINDAN KEÇMIŞ MURAD ILDIRIMLININ XATIRƏSINƏ» – hekayənin yuxarısına belə bir ithaf yazmışdı.

yağışa tamaşa eləmək istədi. ikisi qız (Aytən və Zəhra – lap kiçik qızına anasının adını qoymuşdu). canlı idi. sübh tezdən işə başlayan trolleybusların səsini azaltmaq üçün ikiqat küçə pəncərələrini kip örtmüşdülər və buna görə də yağışın səsini eşitmədi. ağlasığmaz işləri barədə fikirləşə-fikirləşə hiss etdi ki. astaca yerindən qalxıb küçəyə baxmaq. dünyanın gözəl işlərindən xəbər verirdi və dünyanın gözəl kəpənəklərinin rəngini xatırladırdı. harda görmüşdü? – bilmirdi.. elmlər namizədi idi. Zoologiya Institutunda baş elmi işçi işləyirdi. hətta əsəbiləşdirən hər şey indi gözəl və əvəzedilməz idi. beşinci mikrorayonda üçotaqlı mənzili.. o gecə sakitliyi içində Tahirənin hərdən dərindən nəfəs alması da. ən başlıcası isə. Maşınların. hətta gecənin yarısı hərdənbir küçədən keçən maşınların kip örtülmüş ikiqat pəncərənin arxasından nisbətən zəif eşidilən səsi də ləzzət verirdi. eşikdə yağan yağışın şövqünü duya-duya öz-özünə gülümsəyirdi. dörd uşağı – iki oğlan (Adil və Kamil). varanda da onu qıcıqlandıran. heç kimin heç vaxt inanmayacağı hadisə isə srağagündən dünənə keçən gecə başladı. üstündəki yun adyalın yumşaqlığı və istisi içində gözlərini yumub həmin sayrışan nar qırmızısına. yumşaltmışdı və o sarı yarpaqlar çiskin içində. bu nə işdi belə və yəqin ki. atasının adı Yusif. elə bil ki.. qaranlıq içində işıldaya-işıldaya gülürdü və adamın içinə bir hərarət. o qıpqırmızı narlar da işım-işım işıldayırdı. yəqin məəttəl qalardı və fikirləşərdi ki. işım-işım işıldayırdı və o xəzan yarpaqlarının arasındakı iri narları da yağış tərtəmiz yumuşdu. sarısı gözlərinin qabağına gəldi. bir sevinc gətirirdi.Hər şey keçib gedir. həmin sakit. famili isə Əhmədli idi və Məlik Yusif oğlu Əhmədlinin qırx yaşı var idi. yaz günəşinin altındaydı. Haçansa gördüyü həmin nar ağacı indiki kimi gözlərinin qarşısında idi: çiskinli bir payız günü idi (payızın sonları idi). bayaqkı sualını bir də təkrar edərdi: « – Sənə nə olub?» O yenə də gülümsədi. yadına gəlmirdi və əslində. yağış o nar ağacının sapsarı yarpaqlarını tərtəmiz yumuşdu. həmişə üstünə saldığı yun adyalın bugecəki yumşaqlığı və istisi də. o xəzan yarpaqlarının qırmızısı. yağış yağır. yuxulu payız gecəsi heç vaxt fərqinə varmadığı. Həmin ağlasığmaz. amma birdən-birə haçansa gördüyü o iri narların. amma o kip örtülmüş pəncərələrdən belə o payız yağışının qoxusu birdən-birə yataq otağına doldu və həmin yağış qoxusunu həmin dəqiqə də duydu. Onun adı Məlik.. çaydanı su ilə doldurub plitənin 235 . avtobusların.. görəsən. Bu hadisəni kimə danışmaq olar? Buna kim inanar? Srağagün adi günlərdən (kimin ağlına nə gələrdi!) biri idi: səhər tezdən yerindən qalxıb mətbəxdəki qaz plitəsini yandırdı. Bunu nə vaxt görmüşdü. ömründə duymadığı bir rahatlıq içində idi və bu dəm hər şey ona ləzzət verirdi: həmişəki çarpayısının indiyəcən fikir vermədiyi genbolluğu da. evli idi. o sarı da həmin dəm elə bil. «Jiquli» maşını və evinin cəmi üç kilometrliyində qarajı var idi. yuxulu payız gecəsi üstünə saldığı yun adyalın yumşaqlığından və istisindən ləzzət ala-ala və elə hey dünyanın qəribə. o qırmızı da. Tahirə qəflətən işığı yandırıb ərinin gecənin yarısı yerində uzanıb beləcə özözünə gülümsəməyini görsəydi. xəzan sarısına baxa-baxa. Həmin sakit. nəfəsi ilə ciyərinə çəkdi və Tahirə oyanmasın deyə.. heç bu barədə fikirləşmirdi də.

bu xəbər hamının qanını qaraltdı. çünki Ibrahim (o da baş elmi işçi idi) institutda işləyən yeganə adam idi ki. Son xəbərlərin axırında diktor maraqlı bir məlumat verdi: – Bütün dünyada ən tənha ağac Böyük Səhranın Terer vahəsində bitən palmadır.üstünə qoydu. təzə çörək alıb evə qayıtdı. o birinin evi bu başında. Nə isə. həmin palmaya ən yaxın ağac onun 1000 kilometrliyindədir. nəfəsi çatmırdı. bu yaraşıqlı. sonra işə sürdü. kağız-kuğuzlarına da baxdı ki. uşaqlar da durmuşdu. Tahirə çayı dəmləmişdi. Adil və Aytən Tahirənin dərs dediyi məktəbdə oxuyurdular və Tahirə onlarla avtobusa minib məktəbə getdi. xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdu. gah böyründə. – dedi. Həmin yazıq Əminənin. Məlik Əhmədli də həmişəki kimi. Məlik Əhmədli buterbrodu (pendir-çörək idi) portfelinə qoydu. nə də yeməyinə-içməyinə fikir verirdi və günlərin bir qəmgin günündə . özü yadından çıxmışdı. amma qollarının.ötən yazın son günləri idi – az qaldı infarkt olsun. amma institutun işi də həmişəki qayda ilə davam etdi və Məlik Əhmədli Əminənin dəfninə çatmaq üçün günün ikinci yarısı işdən tez çıxdı. yazıq beş-altı ay idi ki. müdafiə banketlərinə. Bundan sonra Tahirə də qorxdu. Bərk külək əsirdi. ərinin buterbrodunu da yaddan çıxmasın deyə. əslində. əzab-əziyyətdən qurtarıb. hərdən ürəyi döyünürdü. onun üçün səhər idmanı idi. Son zamanlar özünü nisbətən yaxşı hiss edirdi. Zəhranı maşına mindirib bağçaya apardı (Kamil ikinci növbədə oxuyurdu və məktəbə özü gedəcəkdi). bayram nümayişlərinə. çünki tanış-biliş minirdi maşına. özü də qorxdu və sağlamlığına fikir verməyə başladı. bir sözlə.. mərasim (məclis. Ibrahimin arvadı yazıq Əminə axırı ki. sonra maşını qaraja sürdü. «Jiquli»ni qarajdan çıxarıb əvvəlcə həmişəki kimi. yuyundu.. Nə isə. təzyiqi qalxdı. Zəhranı da vaxtından əvvəl bağçadan götürüb evə apardı. sonra mətbəxdə divardan asılmış radionu yandırıb son xəbərlərə qulaq asa-asa uşaqlarla birlikdə səhər naharı elədi. çünki başı kəpənəklərə o qədər qarışmışdı ki.) qurtarandan sonra bu adamları gərək bir-bir aparıb evlərinə qoyaydın – birinin evi şəhərin o başında. üç kilometri tez-tez addımlaya-addımlaya qaraja getdi. indi səhər tezdən bu üç kilometr yolu tez-tez piyada getmək. mehriban adamın heç qırx yaşı tamam olmamışdı. nə idman edirdi. amma Məlik Əhmədli avtobusa minmədi (evlərindən qaraja avtobusla cəmi bir dayanacaq yol idi).. qılçalarının oynaqları ağrıyırdı. yas yerlərinə (eləcə də müdafiə banketlərinə. kəpənəklərə həsr edilmiş oturaq həyat Məlik Əhmədlini vaxtsız qocaltmağa başlamışdı. nümayiş. gecə vəfat edib və bu gün onu dəfn edəcəklər. gah ürəyində sancılar olurdu. həmişə hər yerə arvadı ilə birlikdə gələrdi (təntənəli iclaslara. iclas.) maşınla getmirdi. Işdə məlum oldu ki. Tahirə çayın axırıncı qurtumunu içə-içə: – Yazıq palma. çörək dükanına sürdü. Əlbəttə. əvvəlcədən hazırlayıb yazı mizinin üstünə qoymuşdu. 236 . nə piyada gəzirdi.. üzünü qırxdı. maşını qaraja salıb bağladı və avtobusa minib Ibrahimgilə getdi. yas yerlərinə) və buna görə də institutda işləyənlərin çoxu Əminəni tanıyırdı. Əminənin ölümü hamıya ağır təsir etdi. geyinib evdən çıxdı. yaddan çıxan bir şey olmasın. institut işçilərinin uşaqlarının toy məclisinə və s. ömründə ilk dəfə xəstəxanaya düşdü və iyirmi gün xəstəxanada yatdı. Tahirə də.

yəqin ki. elə bil ki. Məlik Əhmədli o yazığı yaxından tanımırdı. Ibrahimgilin evi Bakının kənarlarındakı köhnə məhəllələrdən birində. kəpənək ömrü kimi bir şey idi. çünki Zəhra kəpənəyin qurdunun yediyi Məxməri çiçəklər təkcə o dağlarda bitirdi. qohumların. o dəm o keçib gedən qatarların səsi. elə gizlənirdi ki. o ətli-qanlı. ünyetməzlikdən xəbər verirdi və həmin uzaqlığın. bunlar hamısı artıq sona yetdi və Məlik Əhmədli fikirləşdi ki. gülərüz cavan qadını gözlərinin qabağına gətirdi və doğrusu. yaxşı günü də olub. bəlkə nəsə də görüb. ikimərtəbəli bir binada idi. insan ömrü ilə iki günlük kəpənək ömrü arasında heç bir fərq yoxdur. Yazıq Əminənin cənazəsini həyətə çıxardılar və Ibrahimin qapıbir qonşusu tarzən Abdulla tarı sinəsinə sıxıb gözlərini yumdu və yanıqlı bir «Segah» çalmağa başladı. bir münasibət var idi. Məsələ burasında idi ki. kəpənəklər özlərinə elə yer seçirdi. elə bil ki. Əminəni. Külək get-gedə daha da bərkiyirdi və Abşeronda bu cür küləklər şiddətlənəndə bəzən taxtapuşları götürüb aparırdı. salamat qalırdı və Məlik Əhmədli bunu fikirləşib gülümsədi. düz on səkkiz il idi ki. əslində. qəribə idi. heçə dönməyi Məlik Əhmədlini sarsıtdı. Ibrahimgilin evinin arxa tərəfindən keçən elektrik qatarlarının səsi arasında nəsə bir yaxınlıq. o kövrək kəpənəklərə heç nə edə bilmirdi. bundan xəbər tuturdu. arvadların hönkürtüsü. Zəhra. o zərif. O yazıq Əminə dünyada nə gördü? Kim bilir. Məlik Əhmədli Yer kürəsində indiyədək məlum olmayan bir kəpənək növü kəşf etmişdi və həmin gözəl kəpənəyə rəhmətlik anasının və kiçik qızının adını qoymuşdu. həmişə çətinə düşəndə. Məlik Əhmədli universiteti bitirdikdən sonra. Külək az qalırdı nəhəng brezent çadırı qoparıb aparsın və dörd-beş oğlan brezenti məftil ilə dəmir dayaqlara bərkidirdi və Məlik Əhmədli də qabağına gətirib qoyduqları isti çaya limon salıb içə-içə həmin oğlanlara baxırdı. çox dərindən həyəcanlandı. yaxınların vay-şivəni bir-birinə qarışdı. elə bil. o cavan. yekə-yekə ağacları gövdəsindən sındırırdı. əlbəttə. işi düz gətirməyəndə kəpənəklər. yazıq Ibrahim də arvadının cənazəsindən bir az kənarda dayanıb qıpqırmızı qızarmış 237 . ömrünü lepidopteroqluğa həsr etmişdi. yəni bu o deyən söz idi ki. qanı qaralanda. Məlik Əhmədli düz on səkkiz il idi kəpənəkləri öyrənməklə məşğul idi və bu müddət ərzində Zəhra kimi bir kəpənəyi dünya entomologiya elminə bəxş etmişdi. əslində. bəlkə məhəbbəti də olub. həyətdə çadır qurmuşdular və Məlik Əhmədli çadıra girib tanımadığı adamların arasında oturdu. o gözəl qadının birdən-birə beləcə yox olmağı. amma o yüngül kəpənəklərə. Ibrahimgilin evinin arxa tərəfindən elektrik qatarları keçirdi və indi də arabir o qatarların səsi gəlirdi. brezenti bərkitmirlər. sevinci də olub. ünyetməzliyin müqabilində insan ömrü. ürəyi bərkdən döyünməyə başladı. kökündən dartıb çıxarırdı. Məlik Əhmədliyə elə gəldi ki. Səhər radiodan eşitdiyi o tənha palma birdən-birə Məlik Əhmədlinin yadına düşdü və həmin palma tənhalığının miqyası ilə. bəlkə elə öz ərini sevirmiş. hava da xeyli soyumuşdu və Məlik Əhmədli haçansa bir dəfə – deyəsən. amma hər halda. bu oğlanlar. Zəhra kəpənək bu boyda yer üzündə təkcə Ismayıllı dağlarında yaşayırdı. köməyə gəlirdi. bir uzaqlıqdan. Ibrahimlə yazıq Əminənin toylarının 10 illik yubileyi idi – gəldiyi evi axtarıb tapanacan əməlli-başlı üşüdü.Külək lap bərkimiş. məftillə Əminə adında cavan bir qadının ömrünün sonunu düyünləyirlər.

qohum-əqrəbanın hönkürtusü. onda da həmin məclisdə tarzən Abdulla tar çalırdı. yeyib-içirdilər və deyib-gülən. Izdiham küçəyə çıxdı və üç-dörd yüz metr irəlidə dayanmış maşınlara tərəf getdi. Institutda təsərrüfat işlərinə baxan Uzun Cəfərqulu adamları aralaya-aralaya Məlik Əhmədliyə yaxınlaşdı və heç vaxt açılmayan boğuq səsi ilə: – Maşınlasan? – soruşdu. O vaxt ki. professor Fazilzadə idi. amma xəstəxanadan sonra siqareti tərgitmişdi və cibində siqaret yox idi. sonra yaxın adamlar Əminənin cənazəsini çiyinlərinə qaldırıb irəli düşdü. elektrik qatarından narazı halda başını buladı. o gülərüz qadın tamam torpağa qarışacaqdı. paltar sərilən iri taxta sancaqlarla o örtüyü dörd tərəfdən də tabutun qıraqlarına bərkitmişdilər və Məlik Əhmədli də tabutun kənarlarındakı o iri taxta sancaqlara baxa-baxa həyətin bir kənarında dayanmışdı. həyətə toplaşan camaat başını qaldırıb evin arxa tərəfinə baxdı. dost-tanış da maşınlara minəcəkdi. o gözəl Zəhra kəpənəyin yüngüllüyü.. çiyinləri titrəyə-titrəyə ağladı. Ibrahim də siqareti tullayıb əlləri ilə üzünü qapadı. bir qismi də bir-birini yeyir və Əminə də həmin torpağa qarışacaqdı. – Gördün də yazıq Ibrahimin başına nə iş gəldi? – Beləcə. Yenə də arxa tərəfdən keçib gedən elektrik qatarının səsi gəldi və o səs qısa bir müddət Abdullanın çaldığı tarın səsini üstələdi. yer üzündəki bütün insanlar həmin torpağa qarışacaqdı. elə bil ki. Küçədə elektrik qatarlarının səsi nəinki eşidilirdi. əlbəttə. ötüb keçəndə hətta yeri bir az titrədirdi də və Məlik Əhmədli ötüb keçən o elektrik qatarının hərəkətini bu dəfə. Cənazənin üstünə yaşıl ipək örtük salmışdılar və külək götürüb aparmasın deyə. təəssüflə Məlik Əhmədliyə müraciət edən. Bir azdan Əminənin cənazəsi torpağa tapşırılacaqdı və bir müddətdən sonra o cavan. həyətə toplaşmış camaat da cənazənin ardınca getdi. Burada tabutu – o yazıq Əminənin cənazəsini maşına qoyacaqdılar. bir qismi bitkilərin kökünü yeyir. Məlik Əhmədli «yox» mənasında başını buladı və Uzun Cəfərqulu da bir söz deməyib açıq-aşkar narazılıqla ora-bura baxa-baxa. Yerin üz qatındakı torpağın tək elə bircə kvadratmetrində mindən artıq həşərat. arvadların. sonra səs ötüb getdi və camaat yenə də cənazəyə baxdı. vay-şivəni daha da artdı. Məlik Əhmədligil Ibrahimlə yazıq Əminənin toyunun 10 illik yubileyinə gəlmişdilər. Məlik Əhmədlinin də ürəyinə nəsə kiçik bir yüngüllük gətirdi. qəbiristanlığa gedib Əminəni torpağa təhvil verəcəkdi. deyibgülürdülər. adamları aralaya-aralaya başqa maşınlı bir kəs axtarmağa başladı. Abdulla o yanıqlı «Segah»ı çalıb qurtardı. bütün sinirləri ilə hiss etdi. institutun şöbə müdiri. necə deyərlər.. bir qismi çürüntüləri yeyir. Məlik Əhmədli küləkdən üşüyə-üşüyə bütün bunları fikirləşib bir siqaret yandırmaq istədi. cücülərin bir qismi bitkini yeyir. 238 . – Maşını gətirmisən? – Yox. o yaraşıqlı. Yer üzündəki həşəratların isə ən gözəli. cücü yaşayır və bu həşəratın. kəpənəklər idi və kəpənəklərin də içərisindəki ən gözəl kəpənək Zəhra kəpənək idi.gözlərini yerə dikmişdi və titrəyən barmaqları arasındakı siqareti sumürə-sümürə tüstünü ciyərinə çəkirdi. yeyib-içən adamlardan biri də o yazıq Əminənin özü idi.

– Maşının var. Ibrahim də həmin üstü açıq yük maşınına qalxıb cənazənin ətrafında ayaq üstə dayandılar. amma hər dəfə belə yerlərə gəlmək lazım olanda maşını xarab olurdu. sonra gözəl Zəhra kəpənəyi kəşf etdi. yaxın kişi qohumlar. Kəpənəklər qatardan qorxmurdu. Musa Bağırlı da yüngül maşın tapa bilməmişdi. relsin üstünə qonurdu. başının hissəciklərinə baxdı və o zaman Məlik Əhmədli özü özünə dünyanın ən miskin. o cümlədən. – bu külək də o yazıq ölənin baxtındandı e!. avtobusa minib qəbristanlığa gəlmişdi və indi bir əli ilə Məlik Əhmədlinin qolundan tutdu. cəmi bircə an Məlik Əhmədliyə elə gəldi ki. – Sonra Məlik Əhmədlinin qolunu buraxıb iki əlilə də başındakı şlyapanı lap gözlərinin üstünəcən aşağı basdı. Altı-yeddi il bundan əvvəl. qanadlarının. Ə. o biri əli ilə də başındakı şlyapanın kənarından yapışdı ki. kəpənək yenə də yüngülcə qalxıb bayaqkı yerinə qonurdu və Məlik Əhmədli cənazənin ardınca gedəgedə bir anlıq təsəvvüründə göz işlədikcə uzanıb gedən dəmir yolu relsinin üstünə qonmuş o ağappaq kəpənəyi gördü. ən bədbəxt bir adamı kimi göründü. ayaqlarının. tanımıram. Və az qalırdı ki. bu həyat nə mənasızdı!. Cənazəni içinə xalça-gəbə döşənmiş açıq yük maşınına qoydular. – Ə. ayrı-ayrı şəkillərdə.Professor Fazilzadə də qalın şüşəli çeşməyinin arxasından izdihama baxa-baxa uzaqlaşdı. yaxşı bir karbürator ustası tanımırsan? Məlik Əhmədli qəbiristanlıqda daha artıq üşüyə-üşüyə başını buladı. camaatla birlikdə avtobusda oturub qəbiristanlığa getmir. min dəfə böyüdülmüş kəpənək gözlərinə. hətta o gözəl kəpənəklər də əbədi bir keçmişdə qalacaq. ə? – Bunu da baş elmi işçi Musa Bağırlı soruşdu. 239 . amma bir neçə gündən sonra həmin hisslər tamam keçib getdi. yuyulmuş paltarları sərmək üçün işlədilən iri taxta sancaqları qoparıb yaşıl ipək örtüyü tabutun üstündən aparsın. – dedi. ona elə gəldi ki. yüngül maşın tapmayanlar xüsusi sifarişlə gəlmiş avtobusa mindi və bu dəfə də cənazə aparan maşın irəli düşdü. Məlik Əhmədli avtobus pəncərəsindən küçənin aşağı başında Ibrahimgilin evinə sarı baxdı. iki-üç kişi örtüyü tabutun üstündə güclə saxlayırdı. Məlik Əhmədli başını buladı və Musa Bağırlı da tələsik uzaqlaşdı. günlərin bir günündə laboratoriyada oturub yenicə izinə düşdüyü kəpənəyi (gələcəyin gözəl Zəhra kəpənəyini!) öyrəndiyi vaxt birdənbirə bütün ömrü özünə boş və mənasız göründü. ünyetməz bir uzaqlığa yola düşür və bu yol onu tənha palma ağacına çatdıracaq və hər şey.. Adamların bir qismi yüngül maşınlara mindi.. Küləyin əlinlən hərə bir tərəfdə daldalanıb dayanmışdı. Külək qəbristanlıqda lap fironluq edirdi.. boynunun. həmin elektrik qatarına minib əlçatmaz. dünyada kəpənəklə məşğul olmaqdan əbləh bir iş yoxdur. yəni ki. vaqonlar sürətlə kəpənəyin başının üstündən keçib gedirdi. molla da. amma bircə an.. külək aparmasın və: – Ə. Musanın özünün də maşını var idi. sxemlərdə yüz dəfə. qalan maşınlar da onun ardınca qəbirirstanlığa tərəf tərpəndi. qatar lap bir metrliyə gəlib çatanda yüngülcə yerindən qalxıb relslərin arasındakı taxtaya qonurdu. – Ə. mənimkinin karbüratoru buraxdı. vicdan haqqı. Iri kağızlara tikilib laboratoriyanın divarlarından asılmış quru kəpənəklərə. o evin arxasından keçən elektrik qatarlarının səsi daha eşidilmirdi. Camaat maşınların yanında dayandı.

ikimərtəbəli binanın üstündən uçub qaranlıqda yox oldu. azalmışdı. o heyrətamiz görüş olmayacaqdı?. Burada təəccüblü. on ikinin yarısına ancaq gedib çıxacaqdı. amma o dəm Ibrahimin qıpqırmızı qızarmış gözlərində o qədər dərd. Camaat yenə də eyni minvalla maşınlara doluşdu və hamı geri qayıdıb Ibrahimgilin evinin qabağına yığışdı. Məlik Əhmədli getmək istəyirdi. brezent çadırın boş yerlərini şappıldadırdı. yaxud xüsusi mənası olan nə vardı ki. gecə saat on birə. camaatla bir yerdə çıxıb getsəydi. bəlkə heç o ağlasığmaz hadisə də baş verməyəcəkdi. küçədə dayanmaq mümkün deyildi. cəld heyvanların ağlına məəttəl qalırdı. dinozavrlar zamanının nəhəng kəpənəyi kimi. elə bil. sonra o boyda brezent çadırı təzədən göyə qaldırdı və çadır elə bil ki. vaxtı da. elə bil ki. amma bayaq yaşıl ipək örtüyü dörd tərəfdən də tabutun üstündə tutub saxlamış o taxta sancaqlar heç cürə yadından çıxmırdı. sabah yuyub həmin taxta sancaqlarla zivədən asacaqdılar və burada qeyritəbii nə var ki? Mağarda söhbət elə gətirib çıxardı ki. amma Ibrahim qoymadı: – Məni tək buraxmayın. hətta üşüməyi də. o taxta sancaqlar da yəqin ki. bu dəfə də dovşanlardan elə maraqlı şeylər danışırdı ki. Bu zaman külək birdən-birə elə qıy vurdu ki. qısa bir müddətə olsa da. dovşanlarla məşğul idi və bütün bu müddət ərzində yorulmadan yeni dovşan cinsi yetişdirmək üzərində çalışırdı. amma mağarda oturanlar Ibrahimə elə diqqətlə qulaq asırdılar ki. elə bil. həmin gecə Məlik Əhmədli Ibrahimgildə ləngiməsəydi. dərdini yadından çıxarmışdı və Məlik Əhmədli də Ibrahimin sözünü kəsib onu yenidən öz dərdli dünyasına qaytarmaq istəmirdi. adam bu uzunqulaq. Ibrahim də hamını həyətdəki mağarda qurulmuş məclisə dəvət edirdi. üşüyürdü. evlərinə də buradan xeyli yol idi. 240 . Ibrahim iyirmi beş ildən artıqdı ki. bu vıyıltı içində elektrik qatarlarının güclə eşidilən səsi də daha Məlik Əhmədlini narahat etmirdi. tarixə qədərki dövrlərin. ürəyində nəsə bir narahatlıq var idi.Əminəni torpağa tapşırdılar. bir-iki gün keçəcəkdi. brezent çadırı bir göz qırpımında məftillərdən qoparıb göyə qaldırdı və aparıb Ibrahimgilin ikimərtəbəli binalarına çırpdı. Məlik Əhmədli də evə qayıtmaq istəyirdi. yaşıl ipək örtüklə.. xalı-gəbə ilə birlikdə evə qayıtmışdı. amma əksəriyyət üzrxahlıq edib gedirdi və həyətə ən yaxın adamlar girirdi. yenə paltarlar yuyulacaqdı və yuyulmuş paltarlar həmin sancaqlarla zivədən asılacaqdı. Ibrahim də elə ürəkdən danışırdı ki. Kim bilir. yaxud prokatdan götürməyiblərsə) ola bilsin ki. kədər var idi ki. həmişə olduğu kimi. Məlik Əhmədliyə təsir edirdi? Mağarda Məlik Əhmədligilin qarşısındakı mizin üstünə ağ süfrə salınmışdı və elə bu süfrənin özünü də (əgər qonşudan. çünki yenə də üşüməyə başlamışdı. Adamlar bir-bir Ibrahimə yaxınlaşıb başsağlığı verirdi... Ibrahim qızarmış gözlərini. bu küləyi də yaddan çıxarmışdılar. yəqin ki. Hava tamam qaralmışdı və külək də elə şiddətlənmişdi ki. Külək elə qıy vururdu ki. mağarın dəmir qurğusunu tir-tir titrədirdi. ağrıdığı üçün hərdən kip-kip qırpa-qırpa dovşanlardan danışmağa başladı və Ibrahim. küləyin beləcə qıy vurmağı da. – dedi və Məlik Əhmədli də həyətə girib mağarda oturdu.

sifətinin quruluşu üçbucağa bənzəyirdi. təskinlik vermək vaxtı deyildi. sifarişlə idi?) tramvay gəlib düz tinin ucunda dayandı. tinin qabağındakı küçədən tramvay yolu keçir və elə bu vaxt. qapısı açıldı və Məlik Əhmədli də tramvaya mindi. elə bil. Bayaq küləyin birdən-birə qaldırıb divara çırpdığı. Son on beş-iyirmi ildə tramvaya minmədiyi üçün və ümumiyyətlə. Məlik Əhmədli kepkasını gözünün üstünə çəkib boynunu bədəninə qısmışdı və çətinliklə nəfəs ala-ala üzü küləyə gedirdi. heç vaxt. sürücü qapısının pəncərəsindən isə tramvay sürücüsünün başının ardı görünürdü. hər halda. o cür kobud və eybəcər kəpənək ola bilməzdi. sifarişlə (bəlkə elə doğrudan. həmin heyrətamiz hadisənin başlanğıcı hələ irəlidə idi. Tramvayın içi bomboş idi. kiminin şərfini boğazından çıxardı. bu sərnişin haçansa – qırxıncı-əllinci 241 . bu alçaqboylu. özü də bilmədən binanın arxa tərəfinə sarı getdi. kimi aşağı tərəfə dağılışdı və Məlik Əhmədli də bu yerlərə yaxşı bələd olmadığı üçün. külqabını yerə çırpdı.Külək mağarda uzun mizin üstündəki çay stəkanlarını. ağ süfrəni uçurub mağarın dəmir qurğularına ilişdirdi. qeyri-təbii bir görkəmi var idi. naziksümüklü adamın qəribə. o cür nəhəng. hətta tarixə qədərki dövrdə də o cür kəpənək olmamışdı və heç vaxt da olmayacaqdı. saxlayasan. çənəsi çox nazik. Srağagünün bütün təfərrüatı bundan ibarət idi. yox. Tramvayın həmin yeganə sərnişini gözlərini pəncərə şüşəsindən çəkib diqqətlə Məlik Əhmədliyə baxdı və Məlik Əhmədli bu adamın gözlərində çox dərin bir narahatlıq. Bakının əsas hissələrində daha tramvay olmadığı üçün. saqqalının tükləri çox sıx olduğuna görə. kürsüləri aşırdı. çünki o cür ağır. avtobus dayanacağı hansı tərəfdədi. Tramvayın hara getdiyini bilmirdi. tərtəmiz qırxılsa da. təbii ki. o yerə ki. oradan elektrik qatarları keçirdi. amma həmin ağlasığmaz görüş. yalnız bircə sərnişin vaqonun yuxarı tərəfində pəncərənin yanında oturub şüşənin arxasından ora-bura baxırdı. nə də bir adam gedirdi ki. Ibrahimgilin binasının arxa tərəfindəki küçə tamam bom-boş idi və həmin küçənin aşağı hissəsində dəmir yolu gedirdi. bütün sifətini. soruşasan ki. hətta. vahiməyə bürüyürdü. Məlik Əhmədlinin. uzaqbaşı bilet pulunu sürücüyə verəcək. daha Ibrahimlə sağollaşmaq. Küçədən nə bir maşın keçirdi ki. uzaqbaşı taksiyə minə bilərdi. qonşular özlərini güclə öz qapılarına yetirdilər. amma sonra başa düşdü ki. elə bil. Məlik Əhmədli o yeganə sərnişindən üç-dörd skamya aşağıda oturdu və fikirləşdi ki. bilet vəsiqəsi yox idi və tramvayın içində də bilet almağın qaydasını və qiymətini bilmirdi. qənd-qabını. heç olmasa. paltarı da qəribə idi. qayğı oxudu və ümumiyyətlə. elektrik qatarları buradan keçirdi. işıq söndü və ağız deyəni qulaq eşitmədi. kimi həyətdən çıxıb yuxarı tərəfə. nədənsə. yerində rahatlanıb dərindən nəfəs aldı. yaxud trolleybusa. dəmiryoluna gəlib çıxıb. amma. əlini plaşının yaxasından içəri salıb üstündən sinəsinin sol tərəfini ovxaladı – nəsə ürəyi sancırdı və bu sancı Məlik Əhmədlinin bütün bədənini qəribə bir qorxuya. nigarançılıq. Məlik Əhmədli beləcə çətinliklə qarşıdakı tinə çatdı və birdən ona elə gəldi ki. kiminin papağını apardı. sonra da damların üstündən uçurduğu o brezent çadır Məlik Əhmədlinin yadına düşdü. hətta boğazını da gömgöy göyərtmişdi. şəhərə tərəf gedirdi və Məlik Əhmədli irəlidəki böyük küçələrdən birində düşüb beşinci mikrorayona gedən avtobusa. alnı isə geniş idi.

. qalstuku təzədən əyninə geymiş. Məlik Əhmədlinin fikirləşməyə. – dedi. Bu adam kim idi. gözbağlayıcı idi. Niyə? Məlik Əhmədli belə başa düşdü ki. Mən kəpənək deyiləm!.. heyrət etməyə... əlbəttə. ürəyi şiddətlə vurmağa başlayır. lakin ən qəribəsi onun dediyi sözlər idi.. sirk artisti idi. Oldu! Siz insansız! Bütün bu qəribəliklərə baxmayaraq. sərnişin bu dəfə də özü özü ilə danışır və fikirləşdi ki. bu adam – ömründə görmədiyi.. Həmin adamın səsində açıq-aşkar bir məzlumluq.. bu.. hətta təəccüblənməyə. çünki bu dəm. baxdı və birdən xalis bir qorxu ilə: – Məndə işiniz olmasın!. Məlik Əhmədli bütün bu əhvalatdan əməlli-başlı xoflana-xoflana və ürəyi də şiddətlə döyünə-döyünə: 242 .. – dedi – Nə bilim? – Və hiss etdi ki. kəpənəklər barədə fikirləşmirdi və bir də ki. Sərnişin elə tələsik danışırdı ki. tanımadığı bu adam Məlik Əhmədli ilə kəpənəklərin yaxınlığını hardan bilirdi? Bu qəribə sərnişin: – Getməliyəm mən? – soruşdu – Necə bilirsiniz?. boğazına bağlamışdı. Sərnişin eyni tələsikliklə: – Yaxşı! Yaxşı! – dedi.. bu adam nəsə ruhi xəstədir.. görünür... Ola bilər!. kimsə başqa bir adam da var. şərfi. Mən yanılmışam! Hə. harasa tələsirdi və eyni zamanda. – Hə.. Onda deyin! Tez deyin!. durub onun yanına gəlmədi. sərnişinin sözləri Məlik Əhmədliyə gülməli göründü və gülümsəyib: – Bəs siz kimsiniz? – soruşdü. Vaxtım yoxdur!. – Siz insansız!.. Ola bilər!.. tramvay vaqonunun zəif işığında da par-par parıldayan qara rezin qaloşu da ayaqqabısının üstündən ayağına keçirmişdi. ürkəklik var idi. doğrudan da. durmaq və gəlmək deyildi. Xeyr!. eləcə birdən-birə öz yerində yox oldu və Məlik Əhmədli ilə üzbəüz oturdu. Sərnişin elə bil ki. Sərnişin elə bil ki. yəni 1986-cı ildə yuxudan ayılıb həmin köhnə dəbli makintoju. amma. kimdənsə çəkinirdi. amma bu zaman həmin sərnişinin birdən-birə onunla üzbəüz oturduğunu gördü.. Məlik Əhmədliyə baxdı. tramvay əvvəlki kimi bomboş idi və Məlik Əhmədli: – Mənim sizinlə nə işim? – dedi. yəni. – Hə!. Kimdir?. – Xeyr!.. bəlkə. Məlik Əhmədli təəccüblə: – Mənimləsiz? – soruşdu və tramvayda o tərəf-bu tərəfə baxdı ki. Məlik Əhmədli bu sözlərə lap mat qaldı. elə bil.. yaxud narazılığını bildirməyə vaxtı qalmırdı və bu dəfə də çiyinlərini çəkib: – Bilmirəm. nə idi? Necə oldu bir göz qırpımında Məlik Əhmədliylə üzbəüz oturdu? – Yox!. – dedi – Məndə işiniz olmasın!.illərdə – yuxuya getmişdi və indi. O qəribə sərnişin: – Yox! Yox!. Insansız!. Sözləri elə tez-tez deyirdi ki. bu sualı eşitmədi və – Insansız!... Getməliyəm? Hə?. sonra birdən-birə zəndlə Məlik Əhmədliyə baxdı və: – Nə kəpənək? – soruşdu.. axı. – dedi. ümumiyyətlə.

Tez!. bir tərəfdən də açıq-aşkar yalvarış hiss olunurdu.. Tez deyin!. Mən tələsirəm!. Deyin!. Iki arzunuzu deyin! Tez eləyin! Tələsirəm!.. Sərnişin: – Bəs ikincisi? Bəs ikincisi? – soruşdu... Deyin!. Deyin!. bu tələsiklik onun özünün xəstə təfəkkürünün məhsulu idi? Yox.. Min il yaşamaq istəyirəm. Axı. amma burasını tam aydınlığı ilə hiss edirdi.. naməlumluq yoxdur. nazik çənəsinə baxa-baxa başa düşdü ki. bir dənə də kəpənək kəşf etmək istəyirəm.. Istəyinizi! Istəyinizi deyin!. Iki arzunuzu deyin!. bu duyğu.– Nə deyim? – soruşdu və mindikləri tramvay vaqonunda sürücünün qapısına tərəf baxdı: qapının şüşəsində sürücünün başının ardı görünürdü və ətrafda hər şey öz həmişəki adiliyində idi.. Ikinci istəyinizi deyin!. bu sərnişin kim idi... mütləq nəsə deməlidi və bu görüş adi görüş deyildi. özü ilə bir sakitlik gətirdi. – dedi – Yox.. doğrudan da. Sərnişin: – Deyin!. Mənim vaxtım qurtarır!... Məlik Əhmədli qarşısında oturmuş bu narahat sərnişinin ürkək-ürkək... şeytan idi – Məlik Əhmədli bunu bilmirdi. fikirləşməyə qətiyyən vaxt qalmırdı və bu zaman elə bil ki. – Deyin!.. bu qəribə sözlər... amma bu zaman birdən-birə ürəyi bərk sancdı. – Tez eləyin!. heç bir duman yoxdur. sövq-təbii əlini ürəyinin üstünə qoydu və heç özü də gözləmədiyi halda: – Çox yaşamaq istəyirəm. real bir aləm idi.. Tələsirəm axı!. Bir. Tez eləyin!. Ikincisini də deyin!. hərdənbir zəng çalıb relslərin üstü ilə taqqataraq gedən bu tramvayın içinə girdi. Sərnişin. bu tramvay da real idi. – Tez eləyin. bayırın o küləyini yardı... axı. Deyin!.. min il. bəlkə başqa bir planetdən uçub gəlmişdi. mən sizin istəyinizi. – Dəqiq deyin! Dəqiq! Dəqiq! Deyin! Neçə il? Məlik Əhmədli: – Yüz. Tələsirəm!.... Bəlkə Məlik Əhmədlinin özünün psixikası xarab olmuşdu və bütün bu oyun. duyurdu ki... gözəl Zəhra kəpənək. iki istəyinizi yerinə yetirməliyəm!.. axı!. Mən onları yerinə yetirməliyəm!. Məlik Əhmədli: 243 . hətta bir səksəkə içində baxan iri qara gözlərinə. Sərnişinin danışığının sürəti Məlik Əhmədliyə də sirayət etmişdi və bu sürətin müqabilində.. iki istəyinizi. Məlik Əhmədli Zəhra kəpənəyin yüngüllüyünü hiss etdi. onun payına dünyanın ən qəribə bir qisməti düşüb.. şüşədən başının ardı görünən o sürücü də real adamdır və Məlik Əhmədli hər şeyi dəqiq görür. Tez deyin!. Deyin istəyinizi!.. iki. Get-gedə sərnişin daha artıq tələsirdi və sözləri də daha artıq bir sürətlə deyirdi. – dedi. tələsik: – Neçə il? – soruşdu. Deyin! Məlik Əhmədli ağzını açırdı desin ki. zərifliyini... – Deyin!..... bəlkə cin idi. – dedi və onun bir az xırıltılı səsində bir tərəfdən hökm.. – Tez eləyin!. bu. lap gəlib Məlik Əhmədlinin həyəcandan titrəyən əlinin üstünə qondu. elə bil. enli alnına. elə bil ki. axı. bu qəribə görüş. incəliyini duydu və bu hiss.. Tez! Mən tələsirəm. elektron maşın idi. Yox! Iki.. Tez eləyin!.. Hə? Yox!.

onlar da hər şeyi real hesab edirlər. – dedi və doğrudan da. Şiddətli külək əsən o payız gecəsi Bakının beşinci mikrorayona qalxan küçələri bomboş idi və həmin bomboş küçələrdən keçərək evinə gedən Məlik 244 . Yox!. sərnişinin ayaqları yerdən üzülüb. Yox.. alnını ovuşdurdu və bu zaman birdən-birə onun ürəyinin döyüntüsü kəsildi. özü öz cismində o gözəl Zəhra kəpənəyin yüngüllüyünü duydu.. heç bir normal təfəkkür bu tramvay görüşünü qəbul edə bilməzdi və Məlik Əhmədli fikirləşdi ki. amma heç vaxt bilməyəcəkdi ki. bədəninin qanı dəyişir və həmin təzə qanın istisini duydu. nə işi vardısa. görəcəkdi. beləcə rahat və sinədolusu nəfəs almamışdı. Məlik Əhmədli yerindən qalxıb hərəkət etmək. avtobusa. ağlasığmaz idi. sonra çətir kimi yuxarı qalxdı. beləcə yüngül hiss etməmişdi. ona elə gəldi ki. yüngülcə – lap o Zəhra kəpənək kimi! – Məlik Əhmədliyə toxundu. əvvəlcə sol əli ilə tramvayın əltutanından yapışdı və Məlik Əhmədli açıq-aşkar bir dəqiqliklə gördü ki. axı. daha artıq bir şövq gətirdi və Məlik Əhmədli beşinci mikrorayona aparıb çıxaran uzaq bir yolu pay-piyada getməyə başladı. Məlik Əhmədliyə elə gəldi ki. sonra Məlik Əhmədli gözlərini sərnişinin asılı ayaqlarından çəkib sifətinə baxmaq istəyəndə sərnişin artıq tramvayda yox idi. O sürücü iş vaxtını qurtarıb öz evinə gedəcəkdi. yuxudan oyanmaq üçün. Bu duyğu da indicə baş vermiş görüş kimi. Mən getməliyəm!.. ağlı. Birinci istəyiniz yerinə yetdi! Hə? Oldu! Yerinə yetdi!. Həmin gecə Bakının nisbətən geniş küçələrindən birində tramvaydan düşəndən sonra heç bir trolleybusa. taqqataraq gedən bu tramvay kimi. dəlilər də özləri bilmirlər ki. Ikincisi də olsun!. neçə illər idi ki. indi də özünü eləcə hiss edir.. neçə illər idi ki. sonra. Məlik Əhmədli əli ilə alnının soyuq tərini sildi. tramvay biletinin pulunu təkcə elə peysəri görünən o sürücüyə verməyi də yadından çıxardı. Qolunun. Məlik Əhmədlini soyuq tər basmışdı. onun hissləri bu görüşü qəbul edirdi. axı. bir sözlə.– Daha ikincisi yoxdur. taksiyə minmədi və Abşeronda qopmuş bu şiddətli külək də Məlik Əhmədlinin həvəsini azaltmadı.. tullanmaq istədi. bu külək. bədənində bir kəpənək yüngüllüyü var.. Vaxt yoxdur!. elə bil. o boş tramvayın içində Məlik Əhmədli qəflətən başa düşdü ki. bütün bədəni birdən-birə cavanlaşıb. heyrətamiz. bu isti bütün bədəninə bir hərarət gətirdi. əksinə. qaçmaq. özünü ayıltmaq üçün.. tramvayın içində yanan bu zəif elektrik işığı kimi. bu. onun başına heç bir fikir girmirdi. elə bil ki. – Olsun!.. bütün bunlar qarabasma deyil. oynaqlarının ağrısı yox oldu. səhərdən bəri yerində əyləşib tramvay sürən o sürücü kimi. elə bil. dəlidirlər. hətta elə bil ki. Ikincini sabah deyərsiz! Axşam saat doqquzda! Gözləyəcəyəm sizi!.. Tez eləyin! Mən işimi-gücümü atıb ancaq sizinlə məşğul ola bilmərəm ki!. O gecəyarısı. həmişəki kimi. Tez eləyin!. normal ağla sığışan iş deyildi. zəkası isə bunu heç cürə qəbul edə bilmirdi ki. axı. bayırda əsən o külək kimi. bütün bədənini beləcə qıvraq. həmişəki kimi yeyəcəkdi.. haçansa onun sürdüyü tramvayda dünyanın ən möcüzəli bir görüşü baş verib. Ikinci istək də olmalıdır!. həqiqətdir: bax. Sərnişin sürətlə bu sözləri deyib eyni sürətlə də ayağa durdu... yatacaqdı. çünki bu günə qədər əbədi bir keçmişdə qalmış o uzaq illərdə – on yeddi-on səkkiz yaşlarında özünü necə hiss edirdisə. axı. qılçının.

siqareti pencəyinin ətəkləri arasında yandırdı və dərin bir qullab vurub tüstünü ciyərlərinə çəkdi. anadan olduğu dəqiqədən etibarən. – Nə olub?» Tahirəyə nə cavab verəcəkdi? Belə bir gecədə yalan danışmaq istəmirdi. dünya entomologiya elminə Zəhra kimi bir kəpənək bəxş etmiş Məlik Əhmədli burasını da çox gözəl başa düşürdü ki. külək söndürməsin deyə. camaat səhər tezdən durub işə gedəcəkdi və Məlik Əhmədli bu yatmış binalara baxa-baxa yer üzərindəki bütün insanların gündəlik həyatında. min il yaşayacağını nəinki təfəkküründə dərk etmişdi. o dəm gizli bir xəzinə idi və həmin xəzinə.. demək olar ki. hər şeyi – paxıllığı da. plaşını çıxarıb mətbəx kürsüsünün üstünə atdı. elə bil ki. namərdliyi də. güzəranında indiyədək heç vaxt hiss etmədiyi bir tələsiklik duydu. elə bu dəmin özündə həmin tələsiklik bu yatmış binaların üstünü alıb pusquda dayanmışdı. amma bunu da istəmirdi ki. yalnız Məlik Əhmədliyə məxsus idi. Bu sirr. nankorluğu da. amma bu soyuqluğun özü də bir sağlamlıq ovqatı gətirirdi və həmin ovqat içində gözəl Zəhra kəpənək yenə də Məlik Əhmədlinin yadına düşdü. qaz plitəsinin yanındakı kibriti götürüb həyət eyvanına çıxdı. ağlasığmaz işinə indi tamam inanmışdı. bəs həqiqəti necə deyəydi? Mətbəxin işığını söndürüb yataq otağına keçdi. gülümsədi. hamısı sönmüşdü. yeri soyuq idi. onu beləcə paypiyada gedən görüb həmin sirdən xəbər tutardı. vəfasızlığı da – hər şeyi o tələsiklik əmələ gətirirdi. öz sənətini ürəkdən sevən lepidopteroloq. bu min ildə hələ nə qədər gözəl kəpənəklər kəşf olunacaqdı. elə bil ki..Əhmədli dünyanın beləcə heyrətamiz. özünü saxlaya bilməyib ağlaya-ağlaya çığır-bağır salardı: «– Uşaqlarımı yetim qoymaq istəyirsən mənim?!» Tahirə nə biləydi.. Insan ömrü o qədər qısa idi ki. Külək qıy çəkib vıyıldayırdı və bu külək vıyıltısı o dəm dünyanın əbədiliyindən və bu əbədiliyin özünün müqabilində belə. duyurdu və qırx yaşlı elmlər namizədi. Əlbəttə. az qalardı ürəyi getsin. xəsisliyi də. 245 . indi küçədə kimsə olsaydı. yerinə girdi və o saat da yatdı. Yeni tikilmiş mikrorayon binalarının pəncərələrinin. yırtıcı bir heyvan öz şikarını gözləyirdi. hardan ağlına gələydi. Məlik Əhmədli mətbəxə keçdi. üstəlik də siqareti beləcə sümürüb tüstünü ciyərlərinə çəkdiyini görsəydi. bax. Məlik Əhmədli eyvandan içəri qayıtdı: belə bir gecədə yatmaq istəmirdi. amma bu dəhşətli tələsiklik var idi və əslində. tələsirdi və əslində. bunu cismən hiss edir.. çünki Məlik Əhmədliyə elə gəlirdi ki. – O yazığı dəfn elədiz? – soruşdu və verdiyi suala cavab gözləməyib yataq otağına getdi. Tahirə oyanıb gəlib «–Niyə yatmırsan? – soruşsun. müdrikliyindən. yuxulu-yuxulu qapını açıb: – Nə gec qayıtdın? – dedi. Tahirə də əynində gecə köynəyi. min ilin genişliyindən. Tahirə indi ərinin beləcə yüngül pencəkdə eyvana çıxdığını. Bəlkə də insanların çoxunun bu tələsiklikdən xəbəri yox idi. insanları yataqdan çıxarıb öz ritminə salacaqdı. təmkinindən xəbər verirdi. indi küçələr beləcə bomboşdur. səssizcə soyunub yerinə girdi. bu min il əhvalatına heç kim heç vaxt inanmayacaq. mətbəx dolabının yuxarı gözündən hərdənbir evinə gələn qonaqlar üçün saxladığı siqaretdən birini götürdü. fikirləşmək və gözləmək üçün insanların vaxtı çatışmırdı. Məlik Əhmədli bir yeniyetmə çevikliyi ilə pilləkənləri birnəfəsə qalxıb evə girəndə uşaqlar çoxdan yatmışdı. bu bir sirr olub həmişə ürəyində qalacaq və yaxşı ki. səhərin gözü açılan kimi hücum edəcəkdi.

hələ özümə bir ev də tikim!.. cücülərin də səsini. Ovçulardan biri o birinə dedi: – Belə rəvayət eləyirlər ki. qanadlarını yığdı.Əlbəttə. O gözəl kəpənək günəşin istisindən ləzzət ala-ala. . güllər. Zəhra kəpənəyin gözləri ilə gördü. tamamilə. Bir gün camaat Musaya tənə edir: «– Niyə özünə bir ev tikmirsən?» Musa əleyhissəlam belə cavab verir: «– Mənim nə ömrüm var ki. göyümtül güllərin. elə bil ki. birdən-birə Məlik Əhmədlini o uzaq gələcəyin xofu basdı. bax.» Ikinci ovçu ürəkdən gələn bir təəssüflə: – Elədir.. nə uşaqlar olacaqdı. Zəhra kəpənəyin duyğuları ilə hiss etdi. bu böyük alim dünyanın ən böyük möcüzəsidir. amma nə Tahirə olacaqdı. – Atalar yaxşı deyib. qəhvəyi. ya bəlkə neçə milyard nəsli dünyaya gəlib gedəcəkdi. Ovçular ömrün qısalığı üçün ah çəkdi.. Düzdü. bənövşəyi. O gözəl kəpənək təkcə bülbülün. Tahirə də narahat idi. o ovçuların kənardakı lalə ləçəyinə qonub qanadlarını yığmış o gözəl kəpənəkdən xəbəri olmadı. nə professor Fazilzadənin.. canlı bir gələcəklə ünsiyyətdə olacaqlar. Iki ovçu gəlib o gözəl kəpənəyin yanında. çəməndəki sarı. – dedi. bütün xırda böcəklərin də. Yer üzündə heç kim bilmirdi ki.. o yaz çağı çəmənin rənglərini eləcə güldürən günəş şüaları da həmin nəğməni oxuyurdu. çiçəklərin.. bu cavan adam. əlçatmaz.. Lalə ləçəyinə qonmuş o gözəl kəpənək ovçuların ardınca baxdı-baxdı və: – Naşükür insanlar.. beş yüz ildən sonra – onu göstərib deyəcəklər ki. amma gələcəkdə – yüz ildən.Külək yataq otağındakı pəncərənin şüşəsini titrədirdi. çəmənin səsinə qulaq asdı. nə də Yazıq Ibrahimin bundan xəbəri var idi və onlardan heç kim və ümumiyyətlə. o çəmən nəğməsini təkcə quşlar. bir az nəfəslərini dərsinlər və əlbəttə. nə Musa Bağırlının. sonra yenə də Zəhra kəpənək onun gözlərinin qabağına gəldi: bu min ildə Zəhra kəpənəyin neçə milyon. cücülər yox. çəməndə oturdu ki. nə Uzun Cəfərqulunun.. ünyetməz bir uzaqlıqda qalmışdı.. O zaman heç kim olmayacaqdı. sabahdan canlı bir tarixlə.. gah bu böyrü üstə. minillik ömür müqabilində. o mənzərə içində kiçicik bir hadisəni. nəğməsini eşidirdi və elə bil ki. – dedi. elə bil. bu dünyada cəmi üç gün yaşayacaqdı və o üç günlük ömrün iki günü artıq həmin kəpənək üçün əbədi bir keçmişdə. əslində. sonra ayağa qalxdı və yollarına davam etdi.. sapı çox qısa.. narıncı.. Çarpayının soyuğu Məlik Əhmədlinin içinə sirayət etdi və bayaq qəbiristanlıqdakı kimi üşüdü. iki yüz ildən. onun beş yüz yaşı var! Yeddi yüz. gah o böyrü üstə çönürdü və Məlik Əhmədli qaranlıqda ağ bənizi güclə sezilən Tahirəyə baxa-baxa fikirləşdi ki. böcəklər. öz çarpayısında uzanmış Məlik Əhmədli qəflətən. bir göz 246 . təkcə cırcıramanın yox.. ya da bəlkə o gözəl Zəhra kəpənəyin nəsli tamam kəsiləcəkdi və həmin gecəyarısı beşinci mikrorayondakı evinin yataq otağında. dörd yüz il ömür sürmüş Musa peyğəmbər əleyhissəlam Turi-Sina dağının yaxınlığında bir daxmada yaşayırmış. otlar da oxuyurdu. səkkiz yüz yaşı var! Və elə bil. yəni yalnız gələcəyin insanları olacaqdı. O gözəl kəpənəyin cəmi üç günlük ömrü var idi. . çiçəklər də. yamyaşıl otların rəngindən sevinə-sevinə uçub gələrək qırmızı bir lalənin zərif ləçəyinə qondu. birdən-birə təsəvvüründə yaranmış bir mənzərəni. ömür bir iynədir. bunu heç kim bilməyəcək.

adi insandır. Tahirə hansı qayğıdan belə narahatdır? Birdən-birə adi adamların bütün qayğıları. Aytən.. ürəyi bayaq tramvaydakından daha artıq bir sürətlə döyünməyə başladı və Məlik Əhmədli yerindən qalxıb soyuq çarpayısında oturdu. Kamil də. Tahirə niyə narahatdır. Aytən də. başqaları. çünki Adil də... elə bil. həyəcandan titrəyən barmaqları arasına aldı və sümürdü. amma o özü elə hey yaşayacaq. bir çatışmazlığı yoxdur. sağlamlaşmış bədəni belə həmin həyəcana dözə bilmirdi. sonra o uşaqların uşaqları. çünki bu qədər insanı axıra qədər yadda saxlamaq yəqin ki. o ki. qurtarmır və Məlik Əhmədlinin ürəyi darıxdı. eləcə bomboş. amma o həmin taxta sancaqlar kimi qalacaq. qalacaq. tuneldən çıxmaq istəyir. çünki ona elə gəldi ki. çox uzaq bir keçmişdə qalacaq. Yazıq Ibrahim də bir gün bu dünyadan köçəcək. o bomboş küçələr. əslində. Beşinci mikrorayon binalarının bütün pəncərələri qaranlıq idi və bu dəm o qaranlıq pəncərə şüşələrinin arxasında yatmış adamların heç birinin xəbəri yox idi ki. insanlar gəlib-gedəcək. o özü də həmin taxta sancaqlar kimi bir şeydir. həmin minillik ömrün yoludur. siqareti plaşın ətəkləri arasında yandırıb eynilə Ibrahim kimi. uşaqları da yaddan çıxaracaq. sonra dünyadakı bir çox yad adamların. Zəhra dünyadan köçəcək. dovşanlarla kimsə – bir başqa alim məşğul olacaq.. daha yataq otağında dayana bilmədi. uşaqları bir-bir. sonra başqaları. sonra Adil. sonra onların uşaqları. altmış ildən. amma bu uzun tunel qurtarmır ki. dəhşətli bir xəyanət işləmişdi. əhəmiyyətsiz göründü. çünki insanlar Əminə kimi gəldi-gedərdi. qaranlıq onu qovur. baba olacaq. bütün narahatlığı Məlik Əhmədli üçün kiçik. Məlik Əhmədli o qədər həyəcanlanmışdı ki. Kamili Aytənlə dəyişik salacaq. ehmallıca otaqdan çıxıb mətbəxə gəldi. qaranlıq bir tunelə girib qaçır. başqaları. sonra o alim də köçəcək. Bayaq tramvaydan düşəndən sonra beşinci mikrorayona tərəf getdiyi o bomboş küçələr yadına düşdü və Məlik Əhmədliyə elə gəldi ki. 247 . onun bircə anın içində cavanlaşmış. tənha.. adbaad gözlərinin qabağına gətirəndə və fikirləşəndə ki.qırpımlıq vaxtdan sonra Tahirə dünyada olmayacaq. yaxud Zəhranı Adillə çaşdıracaq. Məlik Əhmədli isə qalacaq və haçansa yəqin bu adamları yadından da çıxaracaq. Zəhra da dünyada olmayacaq.. ulu baba olacaq. çox qısa bir müddətdən sonra – əlli ildən. hətta bu Musa Bağırlı da bu dünyadan gedəcək.. Kamil. Suçlu bir hiss Məlik Əhmədlinin bütün içini ələ almışdı. professor Fazilzadə də. Zəhra da uzaq. Uzun Cəfərqulu da gedəcək. naşükürlüyün ifadəsi kimi göründü. qaçır.. tanımadığıbilmədiyi kəslərin canlı soy kökü olacaq. nəfəsi tıncıxdı. Məlik Əhmədlinin bir-bir o qaranlıq pəncərələri gəzən gözləri həsrətlə doludur. Tahirə yenə yerində vurnuxdu. Aytən də. Məlik Əhmədlinin ürəyi az qalırdı sinəsindən qopub çıxsın və o. lap yüz ildən sonra Adil də. mətbəx dolabının yuxarı gözündən yenə bir siqaret çıxarıb bayaqdan kürsünün üstündə atılıb qalmış plaşı elə gecə pijamasının üstündən əyninə geydi və həyət eyvanına çıxdı... Məlik Əhmədliyə elə gəldi ki. Kamil də. Əminənin cənazəsinin üstündəki yaşıl ipək örtüyə sancılmış taxta sancaqlar Məlik Əhmədlinin gözlərinin qabağına gəldi və Məlik Əhmədli gözlərini yumub alnını ovuşdurdu. kimsəsiz. o tərəf-bu tərəfə çöndü və Məlik Əhmədli qaranlıq içində diqqətlə arvadına baxdı: Tahirə nəyin nigarançılığını çəkir. mümkün deyil və yəqin ki.

Musa Bağırlının maşınının yanında saxladı (Musanın maşınının karbüratoru. maşını yox idi. Məlik Əhmədli onu laboratoriyanın texniki işçilərinə etibar edə bilməzdi. Məlik Əhmədli. dünən Ibrahimgilin həyətində. bilirdi ki. fikrinə-xəyalına hopmuşdu. nəsə hiss etmişdi. elə bil ki. qopmuş qıçları mikroskop altında elə dəqiqliklə yapışdırıb bitişdirdi ki. Zəhranı bağçaya apardı. Bütün mikrorayonu bürümüş həmin gecə qaranlığı Məlik Əhmədlinin ürəyini daha artıq sıxdı. sonra Zəhra ilə birlikdə həyətə düşdü. ağlamaq tutsun. yox.). bir qisminin qanadı sınmış. tərtəmiz şəffaf suyu özünə çəkən kimi. buna görə də hər şeyi əvvəldən axıra kimi özü etdi. uzaq bir səfərə çıxır və o səfər dünyanın tanınmaz-bilinməz yerlərinədir. Həmin gecəni səhərə kimi yata bilmədi və əlbəttə. əvvəlcə gedib Zəhranı bağçadan götürdü. Məlik Əhmədli: – Heç nə. az qaldı onu lap uşaqlıq dövrlərindəki kimi. bütün günü həmin qurudulmuş kəpənəklərin bərpası ilə məşğul oldu. amma. demək olar ki. Institutdan çıxıb «Jiquli»yə mindi. hər halda. elə bil. laboratoriyanın divarlarından asmışdı. Tahirə deyəsən. yazıq Əminənin cənazəsi üstündə tarzən Abdullanın çaldığı o «Segah» uzaqlardan süzülüb gəlib laboratoriyada eşidilirdi. qəribə idi. – Heç nə. bu yuxusuz gecədən heç kimin xəbəri olmadı. görünür. Məlik Əhmədli evdən çıxanda özünü sakit hiss edirdi (hətta özü də beləcə sakitliyinə təəccüb edirdi). – dedi və çayla pendir-çörək yeyə-yeyə mətbəxin eyvana açılan qapısının şüşəsindən bayıra baxdı: külək gecəkinə nisbətən xeyli azalmışdı. maşını institutun həyətində. Və bütün bu müddət ərzində. Musa Bağırlı artıq çıxıb getmişdi. Gecə külək Məlik Əhmədlinin işlədiyi laboratoriyanın pəncərəsinin gözlüyünü vurub açmışdı və ağ kağızlara (düzdü – o ağ kağızlar illərdən bəri saralmışdı) tikib laboratoriyanın divarlarından asılmış quru kəpənəkləri yerə tökmüşdü – quru kəpənəklərin bir qismi əzilmiş. basma kağız mürəkkəbi. evə apardı. qarajdan gətirib qapının ağzında saxladığı «Jiquli»yə mindi. Məlik Əhmədli özünə belə izah edə bilmədiyi bir sövq-təbiiliklə hiss 248 . amma bu sakitliklə bərabər. oturub uşaqlarla birlikdə nahar elədi və Tahirə yenə də zəndlə ərinə baxıb: – Sənə nə olub? – soruşdu. Məlik Əhmədli. səhər tezdən zəndlə ərinin sifətinə baxdı və: – Sənə nə olub? – soruşdu. Məlik Əhmədlinin özünün içindən axıb gəlir... o özü də yavaş-yavaş həmin uzaq və tənha palma ağacına çevrilir. Iş vaxtı axıra çatanda Məlik Əhmədli də quru kəpənəkləri tamam bərpa edib qurtarmış. onun ürəyində elə bir hiss vardı ki. sınmış qanadları. pis əməlindən xəbəri olmayan adam həmin quru kəpənəklərə baxanda heç nə hiss etməzdi.Yenə o uzaq səhradakı tənha palma Məlik Əhmədlinin yadına düşdü və ona elə gəldi ki. sonra da instituta getdi. əlbəttə. Bu elə zərif bərpaçılıq işi idi ki. ayağı qopmuşdu. gecəykən öz-özünə düzəlmişdi. mürəkkəbi yox. elə bil. Axşam saat doqquza işləmişdi və dünənki sərnişinlə görüş yerini müəyyən etməsələr də. küləyin bu bəd işindən. o «Segah» institutun həndəvərində çalınmır və güclə süzülüb gələn o tar səsi dünənki günün zəif əks-sədasıdı. o «Segah» da Məlik Əhmədlinin bütün bədəninə.

.. elə bil ki. heyrətlənməyə vaxtı qalmadı: – Niyə gecikirsiz. görünür. həm də bircə anın içində baş verdi: «Jiquli»nin qapısı açılmadı. dünən gecə getdiyi küçəni tapdı və maşını həmin küçə ilə üzüyuxarı.. elə bil.. burnunu çəkdi və: – Deyin!. tamam kəsdi.. Həmin yeri maşınla tapmaq bir o qədər də asan olmadı. Tez eləyin!. Məlik Əhmədlinin ürəyi yenə də şiddətlə döyünürdü və o sərnişin də indi dünyanın ən məzlum adamına oxşayırdı. Məlik Əhmədlinin ürəyinin döyüntüsü azaldı.. Özün gəl. maşın sürərkən də. Deyirlər ki.... Ola bilər!.. Sərnişin eyni tələsikliklə makintojunun cibindən kiçik «Biseptol» paketi çıxartdı. min dəfə özözünə təkrar etmişdi: – Mənim. – Və o sərnişin dünən tramvayda olduğu kimi. Hə!. Tez eləyin!... baş aç də!. Mənim vaxtım yoxdur!. Tez eləyin!. iri qara gözlərinin ifadəsi və işıltısı da – hər şey dünənki kimi idi. – Yaxşı!.. sonra bayaq maşına girdiyi kimi yox.. dünənki birinci istəyimi ləğv edəsiniz! Araya dərin bir sükut çökdü və həmin sükut içində soyuqlamış sərnişinin teztez burnunu çəkməyi eşidilirdi.. – Çox çətindi!. burnunu çəkdi.. belə.... Məlik Əhmədli gəlib tramvay dayanacağına çatanda saat ona iki dəqiqə işləyirdi və hər şey çox gözlənilməz oldu... Məlik Əhmədlinin yanında oturdu və həmin dəqiqə də o qədər tez-tələsik deyinməyə başladı ki. Sərnişinin üçbucağa oxşayan sifəti də. Oldu!. geyimi də. Bilmirəm!. maşından düşdü. axı? Nə üçün?. tramvay dayanacağına tərəf sürdü. – Mən getdim!. sonra əlinin. Tez eləyin!. Məlik Əhmədli «Jiquli» ilə iki dəfə dövrə vurub Ibrahimgilin evinin qabağından ötdü. öskürə-öskürə «Jiquli»nin qapısını açdı. baş aç!. soyuq dəymiş adi adamlar kimi burnunu çəkə-çəkə. dünənki tramvay dayanacağındadır. Mən bütün vaxtımı sizə həsr edə bilmərəm ki!.. yorğun addımlarla tramvay yolu boyunca uzaqlaşıb gözdən itdi və o sərnişin uzaqlaşdıqca. elə bil. Çox!. Deyin!.. Məlik Əhmədli bütün gün ərzində – laboratoriyada qurumuş kəpənəkləri bərpa edərkən də. Işim çoxdur!. – dedi. – Deyin istəyinizi!.. Məlik Əhmədlinin yenə də təəccüb etməyə. nəhayət. Bakının ən az adamlı yerlərindən biri idi və indi də. görüş yeri dəmir yolunun qarşısındakı tinin ucunda. Mənim işlərim var axı!. amma dünənki sərnişin qabaq oturacaqda. bütün bu tərəflərdə heç kim yox idi. – Sərnişin bu dəfə. Insandan baş açmaq çətin məsələdir!. Oldu!. elə bil ki.... küləyin tamam zəifləməsinə baxmayaraq. təkcə səsi.. bir-iki dəfə öskürdü. Yaxşı!. Gözləyə bilmirəm mən!. bütün bədəninə bir rahatlıq gəldi. sonra o sərnişinin yadına düşdü ki. azı.. qaranlıqda gözdən itdikcə Məlik Əhmədli bütün bədənində bir dəyişmə hiss edirdi. o 249 . evdə nahar vaxtı da daima bu gecə görüşünü gözlərinin qabağına gətirmişdi və indi sərnişinə deyəcəyi sözləri. Işim çoxdur!. yüngülcə Məlik Əhmədliyə toxundu. Özün gəl!... daha artıq xırıldayırdı və burnunun ucundan da bir damla su sallanmışdı... axırıncı həbi paketdən qoparıb tələsik uddu... Çox!.. – dedi.edirdi ki. Gəl. özü özü ilə danışırdı.. Həmişə deyirəm!.. bilmirdi nə eləsin. Buralar.. tələsir. qanını dəyişirdilər və bu dəyişməni duyduqca. Mən deyirəm!. ayağının oynaqlarındakı o gözəl. tamam özünü itirmişdi. Mənim ikinci istəyim odur ki.

İllər keçəcəkdi. dünyanın ən sadə və ən müdrik sözlərini deyib: . – dedi. bu xatirə də tamam keçmişlərdən uzun-uzun illərin arxasında qalacaqdı və Məlik Əhmədlinin yadigar saxladığı o «Biseptol» paketi həmişə bu xatirənin həqiqiliyini... net xuda. başuva dönüm sənin.. çox-çox əsrlər bundan əvvəl qədim filosof. – Mən də deyirəm. qaldırıb baxdı: işlənib qurtarmış adi dərman paketi idi. – Gedin! Gözləyir sizi. o gözəl və cavan katibə qızın və qızarıb şişmiş gözlərini eləcə çap elədiyi kağıza dikmiş makinaçı qadının yanından ötüb... özü üçün sübut edəcəkdi. Xosrov müəllim arxada müdirin kabinetinə addımladılar.. əslində. – Kişiynən danışdım. tələbə Murad İldırımlıya yox. Humanist bir insandır... sovet qanunlarını gördün? Tələbə cavab vermədi. o sevimli ağrılar geri qayıtdı və Məlik Əhmədli burasını da hiss etdi ki. bu qəzetlərdə yazılan döyül e. görəsən. o boyda vücudu var.Hər şey keçib gedir.əziz. gedin yanına! Xudahafiz.. sizsiz? – soruşdu.. . amma ürəyi yuxadan da nazikdir!. Muxtar Xudavəndə gözləmə otağının qapısını açıb özündən son dərəcə razı halda yuxarıdan aşağı tələbəyə baxdı və: – Keçin içəri. xəzan sarısı dünyanın ən gözəl kəpənəklərinin rənginə bənzəyirdi. mən tələsirəm. bax. sovet qanunundan dəm vurmağın axırı dünənki kimi olur! Gördün ki?! Qanun. O dəm Məlik Əhmədlinin bütün varlığında həmişə ürək sancısına da. yaxşı epizod olacaq! Sözümü yerə salmadı! Amma. oçerkin bir epizodu eləyəcəyəm. . ömrüm boyu bu minnətin altından çıxa bilməyəcəyəm! – Bu son sözləri deyəndə Muxtar Xudavəndə. deyim sənə. başuva 250 . Məlik Əhmədli iki günün küləyindən sonra o gecə yarısı Bakıya yağan payız yağışının qoxusunu hiss edə-edə fikirləşdi ki... Hər şey keçib gedir. «Biseptol-480». bunnar kimdi belə? – Sonra çeşməyinin arxasından baxan boz gözlərini zəndlə tələbəyə zillədi.. Boyun oldu ki... bez dobra! Elə yaxşı oldu! Deyim sənə. deyim sənə. – Nə oldu. Bax.. Müdirin boz gözləri gülümsədi: – Day bir də qanunbazlıq eləməyəcəksən ki? Tələbə cavab vermədi. Və bu zaman Məlik Əhmədli qabaq oturacaqda qalmış boş «Biseptol» paketini gördü.. Rus demişkən. kömək eləyəcək! Elə onun bu humanizmini də. içi pambıqla doldurulmuş qəhvəyi meşin qapını açdılar. bu heyrətamiz əhvalat da artıq keçmişin xatirəsi idi. tələbə irəlidə. O. Məlik Əhmədli də dünyanın xoşbəxt adamlarından biri idi. Və bu ağlasığmaz..Tahirə bu dəfə tamam rahat yatmışdı. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığının müdiri mizin arxasında oturub mətbəə iyi verən təzə qəzetləri oxuyurdu və içəri girənləri görüb: – Hə. Xosrov müəllimə baxdı. oynaqlarındakı o ağrıya da çox səmimi. Tələbə ilə Xosrov müəllim gözləmə otağından girib. nədənsə. ürəyi bir balaca sancdı. deyim sənə. çarpayısında uzanıb əllərini başının altında çarpazlamışdı və gözlərinin qabağına gələn həmin nar qırmızısı. heç olmasa. – Hə!. onun bu hərəkəti boynuma elə minnət qoyur ki. hətta çox ərkyana bir minnətdarlıq var idi.

taxta barmaqlar Əbdül Qafarzadənin boğazından qopdu və Xosrov müəllim səndirləyə-səndirləyə dal-dala getdi. Xosrov müəllimin qızdırmalı adamlar kimi işıldayan gözləri böyüyüb az qalmışdı hədəqəsindən çıxsın və dayanmaq bilmədən var gücü ilə qışqırırdı: 251 . – Bu kimdi belə dedin? Əlbəttə. katibə qız qaçıb kabinetə girdilər və ikisi də çığırbağır sala-sala. Əbdül Qafarzadə dünənki kimi soruşdu: – Atondu? Tələbə yenə cavab vermədi. Əbdül Qafarzadə ayağa qalxa bildi. Səs-küyə makinaçı qadın. amma Xosrov müəllimin taxta barmaqları Əbdül Qafarzadənin yoğun boğazından qopmurdu. Makinaçı qadın üzünü tələbəyə tutub çığırdı: – Nə dayanmısan balqabaq kimi?! Gəl kömək elə də! Görmürsən öldürür?! Tələbə də Xosrov müəllimin qara plaşından yapışıb dartmağa başladı. boğduqca da gicgahlarının. Xosrov müəllim var gücü ilə sıxırdı və var gücü ilə də qışqırırdı: – Taun! Taun! Taun!.. – Taunsan sən! Taun! Tanıdım mən səni! Taun! Taun! Taunsan sən!. tələbə yerində quruyub nə edəcəyini və nə deyəcəyini bilmirdi...dönüm! Qanun – adamdır! Bax.. nə Əbdül Qafarzadənin ağlına gələrdi ki. mənəm qanun! – Əbdül Qafarzadə sağ əlinin uzun barmağını öz sinəsinə tuşladı və bu adamdan çıxmayan bir açıqlıqla təkrar etdi: – Mənəm qanun! – Sonra Xosrov müəllimə baxdı. yumruqları ilə qara plaşın içindəki sür-sümüyü döyəcləməyə başladı. kürəyi zərblə divara dəydi. Xosrov müəllim isə qopmurdu. heyvani bir ehtirasla Əbdül Qafarzadənin üstünə atıldı və hər iki əlinin arıq və uzun barmaqları ilə kişinin yoğun boynundan yapışıb var gücü ilə boğmağa başladı. – Taun! Taun! Taun!. arıq boğazının damarları şişə-şişə qışqırmağa başladı: – Sənsən! Bütün müsibətləri başımıza açan sənsən! Məni öldürən sənsən! O tonqalı sən qalamışdın! Sən taunsan! Taun! Taun! Taun!. Əbdül Qafarzadə xırıldaya-xırıldaya Xosrov müəllimin barmaqlarından yapışdı. dartıb boğazından qoparmaq istədi. sağ əlinin pəncəsi ilə Xosrov müəllimin sinəsinə zərbə endirdi və o zərbə elə güclü oldu ki. boz gözləri ilə çeşməyinin arxasından diqqətlə ona baxan bu adam bədən tərbiyəsi müəllimi həmin Xıdır Qafarzadənin doğma qardaşıdır – onların ikisi də bunu bilmirdi. Nəhayət. nə də Xosrov müəllimin ağlına gələrdi ki. Xosrov müəllimin isə barmaqları qopmaq bilmirdi. indi sükut içində qarşısında dayanmış və gözləri indi nəsə xəstə bir işıltıyla işıldayan bu arıq və uzun kişi vaxtıyla – çox-çox illər bundan əvvəl Xıdırla bir məktəbdə işləmişdi və Xıdırla birlikdə həbs olunmuşdu. Və bu dəfə dünyanın ən gözlənilməz bir hadisəsi baş verdi: Xosrov müəllim yaşına və cansızlığına yaraşmayan bir cəldliklə. – Ninarmalnı! – Sonra sol əli ilə qıpqırmızı qızarmış boğazını ovxaladı. Bütün bu gözlənilməz hadisə o qədər qəflətən baş verdi ki. Əbdül Qafarzadə: – Əclaf! – dedi.

sonra yenə alkoqolikləri söyməyə başladı.. o gün gördüm ki. xırıldayaxırıldaya öskürdükcə qan yaxasına.. dayanacaqlarda toplaşıb troleybus. o qurbağalar da eləcə quruldayırdı. dizləri titrədi və taqətsiz halda özünü güclə kürsünün üstünə salıb oturdu və bu zaman ağzından qan açıldı. özü də afərin desin! Neqodyay! Bədurə xanım tələsik gözləmə otağından bir stəkan soyuq su gətirdi və Əbdül Qafarzadə hirslə stəkanı arvadın əlindən alıb iri qurtumlarla içməyə başladı və birdən-birə bərkdən öskürdü. Taun!. .. maşallah. üzlərinə tüpürə-tüpürə içəri buraxmırdı. elə sənin kitablarındı. Əbdül Qafarzadə az qalırdı boğulsun... – iş-güc qoyur ki.. zəng eləyib: «– Nə var. kimi maraqla... Taun!. onun ardınca qaçan gödəkboy... 16 MÜRŞÜD GÜLCAHANI Ömründə mənə zəng eləyən deyil. yöndəmsiz oğlana baxırdı və yəqin hamı fikirləşirdi ki. ay Mürşüd. – Eybi yox!.. Küçədən ötənlər. avtobus gözləyənlər – kimi təəccüblə... başuva dönüm sənin!. Tələbə də Xosrov müəllimin ardınça qaça-qaça Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətindən çıxdı və hələ bundan sonra da bir müddət Xosrov müəllimin get-gedə uzaqlaşan səsi eşidildi: – Taun!. . kimi də ləzzətlə gülümsəyə-gülümsəyə iti addımlarla qışqıra-qışqıra gedən bu köhnə qara plaşlı... Qarovulçu Əflatun Qəbiristanlıq Idarəsinin darvazası qabağında ayaq üstə dayana bilməyən üç nəfər – iki kişi və bir qadın – alkoqoliki söyə-söyə. Kişi qan qusur!. – Və beləcə qışqıra-qışqıra da kabinetdən gözləmə otağına. boz gözlərindən dəhşətli bir qəzəb yağa yağa: – Əclaf! – deyirdi. Qarovulçu Əflatun üzünü alkoqoliklərdən çəkib. gözləmə otağından Qəbiristanlıq Idarəsinin həyətinə çıxdı. – dedi. Əbdül Qafarzadə isə hələ də öz kabinetində ayaq üstə dayanıb qızarmış və o taxta barmaqların yeri ağrıyan boğazını ovxalaya-ovxalaya..... – qışqıra-qışqıra baş alıb getdi. – dedim... Bakının küçələrində yenə də dəliyə rast gəliblər. Xosrov müəllim eləcə: – Taun! Taun! Taun! – deyə qışqıra-qışqıra gedirdi.» Guya ki. Amma bir az istirahət elə. – Taun! Taun! Taun!. Fəxrimizsən də!. « – Taun! Taun! Taun!» – deyə qışqıra-qışqıra darvazanın bala qapısından adlayıb küçəyə çıxan uzun və arıq kişiyə baxdı. oğraşın dalına bir paz soxdurum ki.. 252 . ay Mürşüd məllim? Heç görükmürsən. Su ağzından sıçrayıb ətrafa yayıldı.. məni görməkdən ötrü gözünün ucu axır...» « – Əşşi. mizin üstündəki təzə qəzetlər də qıpqırmızı qızardı.. uzun və arıq adama. Hara baxırsan. Bədurə xanım bərkdən qışqırdı: «Vaxsey!.. – bəsdi bu qədər yazdın-pozdun da. .– Taun! Taun! Taun!. mizin üstünə töküldü. nə yox.. o gecə yarısı o tonqal isə eləcə yanırdı. öskürəyi get-gedə artdı... O Muxtar Xudavəndənin.. bu tərəflərdən qovurdu (bunlar həmin iki kişi və həmin qadın idi ki. bu işə çox təəccüb etdi. iki gün bundan əvvəl Dar dalanda Gicbəsərlə görüşmüşdülər və indi fəhmləri onları dartıb Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına gətirmişdi). o tonqal yanırdı. «– Sağlığın.. yanırdı.

böyük-böyük yazıçılar əlindən qan ağlayırdı (elə indi də ağlayır!). Incimə e. var. çağırdı məni. Hərdən görürsən ki. özünüz özünüzü çap eləyirsiniz. nəşriyyat müdiri hara. deyirəm.. qızımı institutda filan müəllim kəsib. – Abdulçik zanimaetsə!» Özü də yanımızda oturub başlayır kitab oxumağa. istedadlar qalıb bir tərəfdə. mən də. əliəyrinin biridir. Bizim nəşriyyatın müdiri Islamzadə ki. sən Allah. nə abır-həya bilir. içim. heç olmasa. gördüm ki. o Ömər binəva Əbdül Qafarzadənin bu atbalaxanım qızına rast gəldi. bununla. demirəm. Bakıda bilməyən yoxdur! Lakin nə edəsən. Bizdə adını cavan yazıçı qoymuş sırtığın biri var. lakin vicdanım haqqı. hər dəfə «Abdulçik» eşidəndə. – Lap elə üzümə beləcə deyirdi vicdansız. sən də kommunistsən.. Mürşüd Gülcahani.. mənim kimi adamı. Gedib otururam. Neyləyim. lakin əlac nədir. day. Yazıların da. 253 . Sənnən bir kommunist kimi danışıram!» Yalançının atasına lənət! Səndən kommunist olar. nə yaşa baxır. ay riyakar?! Işə bax də. istəyirsən sənin kitabını buraxım. çölüm yandırır. daha mənim üzüm gəlmir (səndə üz varıydı ki. o Islamzadə ilə bu Qafarzadə canbir qəlbdirlər. deyərlər özünüz özünüzü çap eləyirsiniz? Hə? Noldu bəs sənin kommunistliyin. Neyləyim. Viranə qalsın belə vəzifə! Mən boyda adamın gedib oğlumun – yeganə ovladımın evində bir stəkan çay içməyə ixtiyarı yoxdur. seyrək dişlərinin arasından tüpürcək sıçrada-sıçrada: « – Yaxşı deyil! – deyirdi. ən böyük vəzifə Əbdül Qafarzadənin qohumu olmaqdı. bunu da ki. fırıldaqdı. bəs niyə qorxmursan ki. Ömər yazıq cıqqırığını çıxartmağa qorxur. zəmanə pis zəmanədir.. bütün Bakıya məlumdur. o da keçir mətləbə. sarı. mənim kimi yazıçını belələrinə möhtac eləyir. Bir qırmızı sifəti var ki. elə ki. gözləyirəm görüm sözünün canı nədi. Uşağa da bunun adını qoyublar. üzümə hırıldaya-hırıldaya deyir ki. bilirsən də. yenə beş ildən-bir kitabımı buraxırdı. bu. çönüb oldu başqa adam.. yalandan hal-əhval tutdu. – Çıxanda da gözlərinə döndüyüm tənqidçilər başlayırlar bizi tənqid eləməyə ki. Azərbaycanda ən böyük vəzifə nazir-zad deyil. gəlməsin?!). Mən də gəlib deyirəm. Islamzadə Qafarzadəyə yaltaqlanır. lakin iyirmi ildir o boyda nəşriyyata rəhbərlik eləyir. heç olmasa. yoxsa Əbdül Qafarzadə olmaz axı. bununla qohum olduq. de Əbdül qardaşımıza. utanıb-qızarmır. bir də buralara gəlmə!» Lakin. Indi bəs nə olub. Sonra deyəcəklər ki. bu Əbdül Qafarzadəylə qohum oldum (Allah kəssin belə qohumluğu!). – Özün nəşriyyatda redaktor işləyirsən. çünki ikisi də bir yuvanın quşudur. o saat bunun o atbalaxanım qızı: « – Tixo. nəşriyyatlar Mürşüd Gülcahaninin romanını çap eləyir. elə ki. Qafarzadədən çəkinir. elə ki. vicdansız onu da buraxmayacaqdı. Nə deyəsən bu vicdansıza? Eh. hamısı boş şeydir. ay alçaq?! Əxlaq pozğunusan. Islamzadəni deyirəm.canına bax!» Gərək mütləq bir işarə vursun. bunun dostudu. alan olmur. Bir dəfə düz gözlərimin içinə dedi: « – Bilirsən nə var. bir balaca sancsın. Mürşüd müəllim (əvvəllər mənə müəllim-zad deməzdi. vicdansız). – deyir. Mürşüd müəllim. o boyda Islamzadə ki. özü də tamahkarın. elə-eləcə Mürşüd deyərdi. sonra da durub çıxıb gedirəm evimə. hər il kitabımı salır plana. özümü alçaldıram. adı Səlim Bədbindir (bir adam ki. ay vicdansız. özümü də nəşriyyatda pisikdirəcəkdi. camaatı cəlb eləmir.. rüşvətlə kitab buraxırsan. qəbiristanlıq müdiri hara. Allaha şükür. mən də ona. dərd yarıdı! Hamısı cuhudların yazdıqlarıdı. Kitab da bir kitab ola. rüşvətxorsan. Əvvəllər heç beş ildə bir dəfə mənim kitabımı plana salmırdı. öz nazirindən elə çəkinmir ki. onda nəşriyyatdan işdən çıx. daha ondan nə gözləyəsən?). deyəcəkdim bunları üzünə. qızı tapşırsın. bilirəm axı. Özü də dünyanın işinə bax ki. məlul-məlul mənə baxır. təxəllüsünü «Bədbin» qoysun.

bəlkə də elə aldadır.. camaatın içində mənə deyir: «– Mürşüd müəllim. bunu görür: «–Dedulya!» – deyib cumur üstünə. o ifritədən nə desən çıxar. siz özünüz hökumətdən bir ulduz alıb taxaydınız döşünüzə! Nəvəniz də fəxr eləyərdi ki. Mən boyda yazıçı ömrümdə bircə dəfə Bolqarıstanda turist olmuşam. Işi-peşəsi camaatın arvadını əlindən almaq idi. Əbdül Iraq konsulunun «Mersedes»ini mənim adıma alıb – beləcə mənim adımdan o qədər istifadə edir ki. ifritə!. dəyişdirib Qafarzadə eləmək istəyir. lakin elə ki. ona görə: «Moy papa oçen muzıkalnıy çelovek! Mı vse v neqo poşli!. heç uşaq da məni vecinə almır. ulduz çıxarıb taxım döşümə. Kimə deyəsən?. aldım qucağıma. incə qəlblidi. lakin bunun o Orduxan oğlu Hindistandan vurub ABŞ-dan çıxırdı. mən doqquz – Türkiyədə idi. babası başqa yazıçılar kimi.» Özü də çox mənalı-mənalı deyirdi. Öməri hər üzünə aldada bilər. elə bil. voleyboldu – nədi. geroydur! Heç Allahın medalı da yoxunuzdur! Ona görə də heç kim tanımır sizi!» Uşağın əlindən dartıb götürüb apardı o biri otağa. Əbdül Qafarzadəgili deyirəm. Mənim daxili aləmimdə lirik hisslər baş qaldırdı. indi mənim kimi adamlara. ay ifritə! Nə gedib Moskvada oturub redaktorları qonaq edirəm. atasında görür. həftə səkkiz.. yəni Əbdül Qafarzadəyə çəkib. düz demir.... Cavan oğlanıydı. balası. Bir həftənin içində qripdən getdi. Üçüncüsü də. mənə heç nə demədi. Bunların da. Ömər bizdən gizlədir. məni görəndə heç oturduğu yerdən tərpənmir də. bunlardan nə desən çıxar.. guya. lakin arvadbazın biriydi. başıaşağı. verim sənə!. Deyir. Dedim: « – Bax. bu ölkəni yaratdı! Bir də ki.. göydə ulduzlar bərq vururdu. Axşam idi. üzüyola. oğulun da pozğunluğunu.» Uşaq ağzını açmağa macal tapmamış. Braziliyada idi. bir oğlu varıydı Orduxan adında. bu uşaq ki.. gəlinivi gördüm. onnan oynayırdı. Bir dəfə uşağın saqqızını oğurladım. lakin bunu Əbdül Qafarzadənin qızı hardan başa düşsün? Uşağın istedadını da Ömərdə görmür. o da maşını Bakının küçələrində 100-lə sürürdü. başıma bir vedrə qaynar su tökürlər.. deyəsən. Soruşacağam harda gördün? Nə bilim nə deyəcək? Allah bilir. çalğıya bu qədər meyl göstərir.. özü də idmançı idi. cəzalandırdı onları. romantika nədir?! Ikinci budur ki. mənim kimi sənətkarlara qiymət qoyan kimdir? Brejnev deyiləm ki. daha kimə nə deyəsən? O Stalin ki. nə də MK-da dostum. əlimi salım torbaya.. Mürşüd əmi. atasının qızıdır! Soruşacağam sən hardan tanıyırsan mənim gəlinimi. ucuzluğa getmədim. niyə məni heç kim tanımır?! Özüm təvazökaram. oturduq pəncərənin qabağında. heç özümün də xəbərim olmur – vermişdi oğluna.. Düzdür. nə burdan onlara başqaları kimi ərməğanlar göndərirəm. Gül kimi tərtəmiz. camaatın arvadına sataşmaq idi. Stalin boyda bir dahini gorbagor eləyələr. nə bilim nə cavab verəcək?! Üstündən keçdim. düşüb bu canavarların cənginə. mən 254 . Əbdül onu yığma komandaya saldırmışdı. Uşağa da istədim romantika aşılayım. Bu atbalaxanım. tanışım var! Öz vicdanımla və istedadımla yazıram! Lakin indi kimdi vicdana və istedada qiymət qoyan?! Bir ölkədə ki. fağır uşaqdı. I Abdulçik toje!» Uşağın familini də. Yazıq Ömər. o ulduzları görürsən? O ulduzlardan hansını istəyirsən.. guya. o saat ifritə anası çımxırdı: « – Yaxşı olardı ki. Əbdül Qafarzadənin qızı nə bilir ki. atanın da. göydən götürüm. Yaponiyada idi. babasına... harda görüb.. Yazıq Ömər. bir dəfə də Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanını almışam. dörd dənə medalım var.. Iş o yerə çatıb ki. Görmürsən gözlərindən cin yağır? O gün o sırtıq Səlim Bədbin nəşriyyatda. Olsun sənin ulduzun!. Ifritədir də. çünki göydə Allah gördü bu ədalətsizliyi.vicdan haqqı. Mən də daha camaatın içində ucundan tutub. Uşaqda nə təqsir var?..

Səmədbəylidi. Mən də deyirəm görəsən nə olub? Vallah. Güldü. nədi?» «– Mürsəlbəylini deyirsən bəlkə?» «– Hə. Bu Əbdül Qafarzadə ki. lakin budəfəki gülməyində nəsə bir sınıqlıq var idi. Orduxan öləndən sonra. – dedi. Lakin sən bu Əbdülün öz canından qorxmağına bax də... mənə görə səndən pul almaz.. Əbdül də oxuyub başa düşə. lap hazırdı.. Nə isə. yox. Altı ildi arvadı ölür.. buna nə olub belə? « – Sən hara. bütün Bakı onun gözəlliyindən danışırdı.. nədi. özünə bir söz deyib.. yəqin indi bu da bir fırıldaqdı. Bu Əbdül onu tovlayıb öz yanına apardı... Bu qədər müddətdə birinci dəfəydi mənə belə söz deyirdi.. əslində. quda olanda nə olar. toyuğun budunu sümüyüylə bir yerdə yeyir. «– Əşşi. – dedi. at kimi də sağlamdı!. mən də məcburam ki. özümü ona göstərim». özü də demaqoqun biridi.. zarafat deyildi.» Mən də onun o zarafatına guya ki. Çoxdan tanıyıram onu. yazaram. Kimə deyəsən?.ateistəm. Dünən həkim Bronşteynin yanına getmişdim.. 255 . Sonra da. lakin mənim o zarafatım da. cəzalandırır. mən də professoram: sənin oğlun da...» Qulaqlarıma inanmadım. lakin görünür. – Mürsəlbəyli.. nədi. qorxutdun məni.. ay Mürşüd!. Yəni ki.. sənin kitablarındı».. ondan sonra di gəl də. « – O sənin bir dostun var e. heç vecinə deyil. xəsisin biridi!» O da güldü. oldu. «– Buyur» – dedim.. « – Yox. lakin qorxuram. o saat tutdum. elə demaqoqluqla da gəlib o mərtəbəyə çatıb. professor.. Harayhəşirçinin biridi. Yeni il ərəfəsində ölmüşdü. həqiqət idi. Yəhudi ki. tək-tənha qaldı. Başımda onun ölməyi haqqında bir roman var. deyirəm Əbdülə ki. zarafatla cavab verdim: «– Əşşi. makinada o yazsın. həkim Bronşteyn də bunların ev həkimidi. Uşaqlara ev almaqla. səliqəli yazır. tərifləyirlər.» Şahların saray həkimi olan kimi.» «– Hansı professor?» – soruşdum. guya ki. Danışığınızadını da bilən deyil. – dedi. – qırx ildi canımı qoymuşam elmin yolunda. mənə görə nəşr eləyirlər sənin kitablarını. lakin həkim Bronşteyn ki. «– Mürşüd. Şüursuz həyatın axırı belədi də. Fikirləşdim ki. lap kiçik bir işdə də görürsən ki. Bir-iki ay bundan qabaq küçədə rastlaşmışıq.. sənə bir işim düşüb. Bədurə yaxşı çap eləyir. Hə. – elə. xəsisin biridi. lakin. yaxşı həkimdi. aşnası elədi.. özümü bir yaxşı mütəxəssisə göstərim. mən də. Əbdül Qafarzadənin sayəsində Ömər olub konservatoriyada professor. Tanıyıram... zarafat eləyir.. «–Hara baxırsan. yeddi gün səhərdən axşamacan pianinoda ölü havaları çalsın. Lakin daha oxuya bilməyəcək. At kimi sağlam adamdı.. həkim hara.. – nə böyük işdi. – dedim. o səfeh arvad da bədbəxt oldu. Mən də yaxşı cavab verdim. Bədurə. « – Gedək də... məsləhət gördü ki. Yazıçıyam axı. yazıçıyam axı. dedim: «–Yazıçının gərək kitabı olsun də!» Güldü.. deməli.» Neyləyim. Ömərgilə də on beş gündə bir dəfə gəlib o baxır. yəni mənim o gəlinim hər il Yeni ildə yazıq Öməri məcbur eləyir ki. çox diqqətlə.. ürəyindəkiləri deyir: « – O qudavın deyirlər o qədər pulu var! Bir az da versin sənə də. o atbalaxanım qız... mənə baxıb gülür: «– Mürşüd. hansı bir qüvvəsə var.. yəni bunun da mənə işi düşə bilər?. ay Əbdül. – axı. bir şey yoxdu. düşüb əl-ayağa. özümün də xoşuma gəldi. əslində. Azərbaycanlı psixologiyasıdı də.. Mürsəlbəyli bizim kəndlidi.. belə lap möhkəm cavab verdim. ay Əbdül?» – dedim. qırx ildi elə bu əzik şlyapada gəzirsən. Əhmədbəylidi. naqqalın biridi. o gün zəng eləyib deyir ki. təzə romanımı istəyirəm verəm ki. Özünə bir şlyapa alasan.» Yəni sataşır ki. lakin yenə də sınıq güldü – yazıçıyam də!. xəsislik yaman şeydi... oturub qələmə almaq lazımdı.. yəhudidi. Nə isə. Deyir ki. mənim gözümdən şey yayınar? Bunun o üzdəniraq idarəsində bir makinaçı var. belə danışım də. əllinci illərdə redaksiyada işləyirdi. maşın almaqla deyil ki.. – deyir. ərə getmədi. Istəyirəm bir səninlə gedək.. özünü göstərir. var...

Indi belə qorxuya düşmüşdü. incimə məndən!. səxavətlisən. mən dəqiq bir şey bilmirəm. O vaxt ki. Bu da bütün günü oturmuşdu oğlunun cənazəsinin yanında. arvadbazlığından Qaratelin xəbəri yoxdu. həftə səkkiz. zalım. görüşdülər. Görüşüb getdik. ustad!. professor olmaqnan deyil. Oğluvun qayınanası olanda. gərək gördüyümü deyim. hal-əhval tutdular. kefli idi. «– Sizinçün yazıram də. bir bədən varıydı ki. Mürsəlbəyli də. lakin elə üzünə də möhkəm dedim. gecə adamın yuxusuna girirdi)... odur ki. Bədurədən bıqdığı vaxtdan bəri. Düzdü. pul nəyinə lazımdı onun? Əbdül elə bilir ki.. Əbdül o qədər canının hayında idi ki. Bədurədən əl çəkdiyi. ay bisavad. üzünə vurmadım. Qaratelin özü də elə az aşın duzu deyildi. O vaxt Ömərin elçiliyinə gedəndə bu Mürsəlbəylini də tapıb aparmışdım ki. boğazının yoğun yerinə salıb toyda məhəbbət haqqında uzun bir şer oxudu. adam ol. zəngləşib dərdləşirlər. bu Əbdülü... ustad. mənim ürəyimdə intiqamıydı-nəyidi. hörmətli olsun. Ona məhəbbət şeri düşmür.. indiki kimi yadımdadı.. canavardı də.. yaman boz gözləri var. ateist olsam da.. yaman yağış yağırdı. lakin oğlu ölən günü gözündən bir damcı da yaş axmadı.. ustad. pulun yoxdu? Bir elə kitabın çıxır. bekara adamdı. doğrusu.» – dedim. Toydan sonra bir dəfə nəşriyyatda ona rast gəldim. mən doqquz. şirin şeydi də. oğlu öləndən sonra düşdü. bir kəlmə də dinib-danışmırdı. arsızın biridi axı. mənə zəng eləyib şer istəyirdi. yəni ki. həmin Bədurə ilə Qaratel cici-bacıdırlar. sıxıb şirəsini çıxarmısan (onda bir gözəllik.» Adını şair qoyub. Gecənin bir aləmi birdən-birə ayağa qalxıb otaqdan 256 . day demir ki.... lakin belə bir hadisə olmuşdu: Ömərgilin toyuna o şair Ərəstun Bozdağlını da çağırmışdım. indi qocalıb heydən düşüb. zad nədir? Əsər oxuyansan sən? Əsər başa düşənsən?» Ürəyimdə dedim.. bir təlaş vardı ki. Nə olacaq.. «– Toydan iki gün sonra... məndən pul almayanda kasıb düşəcək Bədurə? Tək adamdı də. onu. lakin Mürsəlbəylinin yanında o canavar gözlərində bir məlulluq vardı. Nə isə. ay vicdansız. lakin camaatın arasında tanınır də. Bu Əbdül Qafarzadə camaata ağıl dərsi verir. cənazəni hələ basdırmamışdılar. nolar. mən verim!» Sən ki. ustad. bu Əbdül də taqətsiz dəvə kimi düşdü onun dalınca. bir hiss yarandı. Bir dəfə Ədilə (mənim arvadım) özü bunun şahidi olub. telefonda ağlayırlar. özü heyvandı də. heç özüm də bilmirəm necə yarandı.. bir-birinin dalınca romanlar yazır. – dedi. Hə. – dedim. can doğrudan da. Mən də oturdum Mürsəlbəylinin kabinetində. Əbdül xahiş elədi ki. qoy çax-çuxunu eləyib özünü dolandırsın. düşdü qabağa. Nə isə. yoxundu pul. Düzdü. elə o Bədurənin özünü dolandır də. Bunu. mənə dedi ki. Ərəstun Bozdağlı da həmişəki kimi. Kişiyə ikinci dıxaniye gəlib!» Ürəyimdə: «– Sən nə bilirsən. bizi gülə-gülə qarşıladı. maşallah. bir yerdə gedək Mürsəlbəylinin yanına. – Roman nədir. oxu. ömrümdə belə təlaş içində görməmişdim. nənəm yaşındadı. Sıxıb. oğlunun qayınanası yaman şorgözdü. bu söhbətə qarışmadı. lakin özünün heç ağlına da gəlmir ki. Allaha pis getməsin. tanış idilər. sarısını udmuşdu. belə ki. canavar gözünə oxşayır. mən yazıçıyam axı.. adam deyil ki. ətdən olan divara etibar yoxdu. Nə eləyirsə.yaxşı deyil. Mürsəlbəyli iki daşın arasında mənə sataşdı: «– Mürşüd Gülcahani də ki. amma təzə-tər çiçəklər üçün. Mürsəlbəyli porsuğa oxşayır. canavar. Bədurə hamısını bir-bir zəng çalıb Qaratelə danışır. özündən də müştəbehdir. – Telefonumu tapıb. Ərəstun Bozdağlı qaynar bulaqdı. dolandır özün də. başladım onları gözləməyə. bunun oğlu ölmüşdü. Deyir: «– Apar başqa makinaçıya ver romanını. Gözlərini görmürsən?! Lakin bir hadisə yadıma düşür. heç kimə fikir vermirdi. belə pul paylayansan. Əbdül olanda nolar. hər şey gizlin qalır.. getdilər yapon aparatlarında müayinə keçirməyə.

Lotu-potunun işi keçir indi. yazdığını nəinki çap eləyirlər. Əsl sovet mükafatları Stalin mükafatlarıydı ki. O kişinin vaxtında belələrinin ixtiyarı nə idi. heç nə olmayıb. palçığın içində idi. axırda spisat eləyib yandırsınlar. lap Allahın bacısı oğlu ol! Sən mənə ziyan vurursan. Təhqir elədi məni. dərsliyə ondan parçalar saldılar. ən dəhşətlisi də budur ki. Mənim başım çox çəkib.. arakəsməyə çıxanda bir də gördüm ki. gedib yatıb – bundan nə desən gözləmək olar. Indi müsbət qəhrəmanlardan əsər yazan yazıçının özünə mənfi qəhrəman kimi baxırlar! Stalinin vaxtında belə şeylər ola bilərdi? Adamın atasını yandırardılar. Əbdül Qafarzadə olanda nə olar. Səlim Bədbin. ona baxan kimi. müsbət qəhrəmanlar qalır bir tərəfdə. hərc-mərclikdir. bəzən hökumət özü bunlara mükafat da verir!. çünki indi əsl sənətkarın qədrini bilən. çap eləmirəm. yoxsa eləməz. neyləyim.. lakin mənimki həmişə gətirmir!. – deyir. adamın döşündə bərq vururdu!. Kapitalist deyir ki. camaatın içində bağıra-bağıra: «– Bizim yazıçıların çoxu. mən də məcburam udum da bütün təhqirləri. vəssalam. deyirəm. ay alçaq. lakin indi də yadıma düşəndə tüklərim biz-biz olur. mənfi qəhrəmanlar yaradırlar. Lakin indi nə eləyəsən? Biri sovet adamına qara yaxır. altı ildi keçib. onu rüşvətxor kimi göstərir. Istədim deyəm ki. gəlmədi. Yazıçıyam də. iş o yerə çatıb ki.. – kapitalist ölkələrində olsaydılar. Redaksiyalarda məni çox incidiblər. özünü öldürməyə gedibmiş. sırtıq ki. Mən neyləyim ki. Doğrusu. erməni dilinə 257 . həyatımıza qara yaxırlar. rus dilinə tərcümə olunub. ««Şən həyat» kolxozunda» romanımı onda yazmışdım. lakin qeyrəti çatmayıb. heç yerlərində izləri də qalmazdı. olmazın çirkabına baş vurur. Islamzadə kimiləri üçün sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. elə bil. oğlunun cənazəsini qoyub gedib yatar. Mənim kitablarımı bu Əbdül Qafarzadəyə görə nəşr eləyir. Az qala. Mən də alacaqdım də. yazığım gəldi ona. Stalindən sonra sovet sənətinin atasını yandırıblar. Gedib ürək-dirək vermək istədim. vicdansız. Mir Cəfər Bağırov o romanın adını məruzəsində qeyd elədi. lap az qalmışdı. Gecənin yarısıydı. bir sözlə.. sonra da tökülüb qalsın mağazalarda. istədim ki. hətta tərifləyib göyə qaldırırlar.. Səhəri özümü o yerə qoydum ki.. bu girdi içəri. Təpədən dırnağacan suyun. əsl sənətkara qiymət verən yoxdur. hər şeyi başa düşdüm. əsərimizi çap eləmirlər.. Özlərinə tanış-biliş axtarmayacaqdılar ki. Bu cür ziyankarlığa ancaq Sovet hökuməti dözür.çıxdı. sovet hökumətinin əleyhinə əsərlər yazırlar. sən yazıçı döyülsən! Lap istəyirsən kiminsə qohumu yox. Mən elə başa düşdüm ki. özü də mənə baxır. sifəti də elə bil ki.. əliəyrilərdən. sən bizim hökumətin qeyrətini çəkirsən? Yazdıqlarının hamısı rüşvətxorlardan. əvvəlcə jurnallar buraxır. Axı. meyit sifətiydi. onu görəndə qorxdum. nə mənası var? Doğrusu budur ki. başa düşdüm ki. tualetə getmişdim. mənfilərdəndi! Lakin bir söz demədim. bunu onun sifətindən oxudum. uddum. Xeyli keçdi. mən səni niyə çap eləyim?» Bu sözləri deyir. Iki ilin içində üç dəfə çap elədilər. sonra kitabları çıxır.. cınqırıqlarını çəksinlər? Vallah. O gün bizdə işləyən o cavan yazıçı. Kimdi onları çap eləyən? Mərkəzi Komitəyə şikayət yaza bilməyəcəkdilər ki. Mənə elə qışqırdı ki. bunları taxtabiti kimi elə sıxardı ki. bizim sovet ədəbiyyatına həyatımızın işıqlı cəhətlərini vəsf edən bu cür əsərlər lazımdır! Bütün mətbuat mənim romanımdan yazırdı.. anadan əmdikləri süd burunlarından gələrdi! Mir Cəfər Bağırov bilirsən neyləyərdi bunları? Baş barmağıyla. dedi ki. bunların da həmin əsərlərini çap eləyirlər. özünü bir az toxdatsın. Moskvada nəşr edildi. bezdarnı əsərlərini çap elətdirsinlər.. Lakin neyləyəsən. öldürə bilməyib özünü. acından ölərdilər. lakin birdən-birə it kimi üstümə hürdü. başlarına bir oyun açardılar ki. qapı açıldı.

gəlib çıxdılar... müharibədə polkovnikin biriydi. cavab verirlər: «– Igid kişilər o hünərli atları çapıb getdilər!. məndə nə var.. təbiət özü rəmzi eynilik yaradıb: Lenin də İliç idi. ellə sürün!.. sözdü! Nə etmək olar.. BMT-də ayaqqabısını çıxarıb xitabət kürsüsünü döyəclədi?! Gör kimlər gəldi tutdu Stalinin yerini?! Görməli günlərimiz varıymış!.. Məşədi Ibadı da rəhmətlik Mirzəağa oynayır. lənətə gəlmiş. Ərəstun Bozdağlı kimisinə fəxri ad verirlər. «Məşədi Ibad»a baxır. O boyda kişini!.. Brejnev də İliçdir! Düzdür. Dəyişib deyəndə xaraba qalıb. ««Şən həyat» kolxozunda» romanı konfliktsizlik nəzəriyyəsinin bariz nümunəsidir. həmişə də sevəcək! Brejnevi kimdi ürəkdən istəyən. Mənim mükafatım da çıxıb getdi işinin dalınca. – «Axı. beş dənə qəhrəmanlıq ulduzu taxıb.. elə bil. Bu hələ bir yana... Neyləyim? Yorğana bürün. Stalin mükafatına təqdim edildi. Gədə-güdə zəmanəsidi indi!. mən bu sözləri dedim. hamısı onun döşündədi. onun o boz gözlərində bir təntənə varıydı: yəni ki. zalım oğlu. Nə isə... əvvəlcə Siyasi Büroya namizəd seçdilər. Əbdülün sifətinin rəngi göz-görəti dəyişməyə başladı. hə. ye. Xruşşovu ki demirəm. güllələdilər. hanı onlar?»... ona hər şey yaraşırdı. Xalqın sözü var: biri soruşur: «– O hünərli atlara nə oldu. sən 258 . dünyada bundan fağır adam yoxdu.. Mir Cəfər Bağırovu da Stalin öləndən sonra. bir azdan əsl kommunistləri tutub güllələyəcəklər... üstünə də düşdülər ki. yəqin generalissmus da olacaq. Ode.) irəli uzadıb.. lakin kim bilmir ki. Leninçi rəhbərlik stilinin bariz nümayəndəsi!. partiyanı ləğv eləmək istəyirdi! Görmədin. üç-dörd ay keçəndən sonra da işdən çıxartdılar. nə olsun? Iosif Vissarionoviç bığının bir tükünü tərpətsəydi. ruslar o boyda Semyon Babayevskinin indi heç adını da çəkmirlər?... Indi antisovetçiklər moddadı. xalq sevir Stalini. Nə isə. O cür romanı o vaxtdan bəri bir dəfə də olsun təzədən nəşr eləmədilər. professor?» – soruşdu. lakin nə olsun e. iki sıra düzüb. amma adam baxanda elə bilirdi ki. amma mən öz romanımı nəşr elətdirməkdən ötrü Əbdülə dayı deyirəm. Bir saatdan çox oturub gözlədim Mürsəlbəyliynən Əbdülü. daha sinəsində bir sıraya sığışmır.. görürdüm ki... məhkəmə elədilər.. elə bil. bütün təriflərin hamısı elə-belə.tərcümə edildi.. ətli əlini tərpədə-tərpədə: «– Heç bir dərman lazım deyil!» – dedi. cəmi iki dənə qəhrəman ulduzu var idi döşündə.. indi özünə «Qələbə» ordeni verib. yeməyim-içməyim necə?» «–Ürəyin nə istəyir.. ay canım?. Mürsəlbəyli yoğun qarnını qabağa verib: «– Sənin kimi kişidə nə ola bilər?!» – dedi. axırı ki. marşal olub (ay Allah. – Bütün için şüşə kimi tərtəmizdi! Nümunəvi!» «– Bir dərman-zad lazım deyil? Heç nə atmayım?» Mürsəlbəyli gödək qolunu (bu gödək qollarıyla. zəmanəmizin böyük dövlət xadimi. vallah. mən neyləyim axı. elə də bərkdən güldü ki. var. Lakin mənim baxtımdan Stalin öldü. deməklə qurtaran deyil. Dünya dəyişib. özü də elə soruşdu. görürsən də. Əbdülün sifəti ağappaq ağarmışdı. Brejnev kimisinin mini yox olardı! Camaat bilmir bunu? Lap yaxşı bilir. mən də o gün partiya iclasında onu o ki. iç!» Mürsəlbəyli bu sözləri deyəndə. təriflədim. Mürşüd Gülcahani. tutdular.. aləmi batırdı getdi! Antisovetçikin biri idi.. ürəyin nə istəyir. Hətta dedim ki. ürəyi də tıp-tıp içindədi..» Stalin elə bir adam idi ki. dünyanın işlərinə bax də. görmürsən. «– Bəs. «Əməkdar incəsənət xadimi» olur.. Brejnev təsadüfi adamdı?. bu gödək barmaqlarıynan necə cərrahlıq eləyir. Brejnev indi döşünü qursağına qədər orden-medalla doldurub. gözlərindəki o təşviş də yavaş-yavaş yayındı.. Əbdül mənə baxdı. Mənimki əvvəldən gətirmir. bu elə bir dərddi ki. «– Yəni heç bir şey yoxdu məndə?» Mürsəlbəyli: «– Heç bir şey! – dedi.. Sülh uğrunda sarsılmaz mübariz. doğrudan da Stalinin ölən günləridir!). göyün üzündə nə qədər ulduz var.

«– Sənə vacib sözüm var. o rəhmətlik faytonçu Əliməmməd də ətiacının biri idi. – dedi. «– Bilirsən nə var... heç bir əlacı yoxdu.. Bircə saatın içində mənim iki aylıq maşımı. daha sınıqlıq-zad yoxuydu bu gülüşdə «– Yaxşı. Belə-belə işlər. salam-məleyk qurtardı!. – Adını da yazıçı qoymusan!. orada redaktor işləyirəm). Professora bax də.. Otuz beş ildir ki. deyinir. Mənim iki aylıq maaşımı. axırda mədəm də oldu beləcə yara.. «– Bəs.» – dedi və güldü. Mürsəlbəyli yalandan: « – Bay!. Faytonçu Əliməmmədin qızıdı də. Mürsəlbəyli indi çıxarıb üç yüz manatı verəcək ki. elə bil. görüşdük. Ayrıldıq. – sən də yaman vasvasıymışsan e!. məndən də utanmır e. bayaq mənə zəng eləyib təlaş içində bura gələn adam deyildi.. Əbdül Qafarzadə. «– Gələrsən. «– Necə yəni xarabdı?» – soruşdum.» Elə bil. eləcə də yeyib-içəçəyəm.. dözür bu zırıltıya! Nə isə. deyinir. o Səlim Bədbinin sözü olmasın. deyinir. Ay canım. Lakin nə üç yüz manat? Mənimlə ağızucu sağollaşıb.. Sovet hökumətidi ki. Mürsəlbəylidən ayrıldıq. xərçəngsən. a kişi? Yaponların aparatına söz yoxdu! Ağ ciyərini xərçəng basıb.» «– Bir azdan ağrısı başlayacaq. bağda ərik qurtardı. Xərçəngin ən pisindəndi». O üç yüz manat mənim düz iki aylıq maaşımdı. adamın xoşbəxt olmağı üçün iki şərt vacibdir: bir işə gedəndə həvəslə getsin. – gedirəm bulvara hava almağa. düz ikicə ayımın zəhmət haqqıdı.. Ədilə də ki. elə bil. Nə eləyəsən. nəşriyyatdan lap zəhləm gedir (otuz ildən artıqdır. əxlaqsız arvad təzə kişi ilə yaxınlıqdan əvvəl naz eləyir. pəhrizini gözləyəsən. – dedim.. Gülcahani. Lakin mənim.. qayınatam olanda nə olar. onu da indiyə qədər necəydisə. Mürsəlbəylidi.. lakin elə hey deyinir.» – dedi.. billah. cəmi də bir ay-iki ay ömrün qalıb?» «– Bəlkə səhv eləyirsən?» «– Nə səhv. çırtlayır. Deyəydim ki. xudahafiz! Get təzə romanını yaz.. – Sənin qudanın işləri xarabdı». o əclaf Islamzadə mənim kitablarımı nəşr eləməyə başlayana qədər. Ömərə xəbər verərəm. Bu nəyə lazımdı?.. Sən də gəl «Kukla teatrı»nın qabağına». Yazıq əzabla öləcək!» Fikirləşdim ki.. Elə dedi ki.. gör gəlib nə vəziyyətə düşmüşük də.. – o saat saydım – üç dənə şax-şax yüzlük çıxarıb Mürsəlbəylinin xalatının cibinə basdı. Işə bax. apar qaytar özünə. həmişəki gülüşüylə güldü. «– Əşşi.. lakin mənim kefim nə istəyir.. eşidərsən». Mən obyektiv adamam. mən də getdim nəşriyyata. Doğrusu. Əbdül yekə əlini şalvarının cibinə soxub üç dənə – yazıçıyam axı. o getdi qəbiristanlığa. Geyinib getdim. üstündən bir əxlaqsızcasına naz da eləyir!. vallah. Mürşüd? – dedi. telefon zəng çaldı. tumdu. Bağda ərik var idi. üzr istəyirəm.» «– Day demə!. hər tərəfə metastaz verib. bir də evə qayıdanda həvəslə qayıtsın. gör halallıqdan kim danışır də!. Bizim nəşriyyatda işləyən o sırtıq gədənin. xəstəxanadan çıxdıq.. gördüm ki. özü də halallıqdan dəm vurur!.. çatdırar Əbdülün 259 . Nə isə. O vaxtlar yavanlıq olmadığı üçün. mənim gözümdən heç nə yayınmaz. cərrahiyyə-zad kömək eləməz.. Dəstəyi də asdı. Axşam nəsə gözlənilməz bir hadisə baş verdi (kimin ağlına gələrdi?): bir də gördüm ki. qıvraqdı!. o qədər çörəklə turşu-şoraba yedim ki. vicdansız!. mədəm də məni bu cür harın adamların yanında xəcil eləyir. doğrusu. «– Xeyir ola?» – soruşdum. məhəttəl qaldım. günorta dedin heç nəyi yoxdu?» – soruşdum.. Əbdül də: «– Sənin üçün halaldır.. professor!» – dedi. «– Axı. gərək hər gün yemək-içməyini.. – dedi. əlimə gələn puldu. vergiləri çıxandan sonra... çıxıb getdi dəniz kənarında hava almağa. pis adam deyil. Böyük adamlardan kimsə deyib ki. «– Qudan xərçəngdi!» – dedi.otuz ildi yazvasan. On illərlə mən o maaşa baxmışam. bununla qohum olana qədər. salam-məleyk var idi. cibinə basır.. sir-sifətində bir dəyişiklik yoxdu. «– Nə deyəydim bəs? – dedi. dəstəyi götürdüm.. professora!.. Heç olmasa.

ateistəm. Buna görə də 9 ədəd OVX-14 markalı aqreqat hazırlayıblar. Təkcə «Göytəpə kolxozu»nda yox. Qəbiristanlıqda şəkil çəkib. gətirməyəcək də. Doğrusu. tanıyıram. Kolxoza sadə ad qoymuşam.. alıblar. Buradakı qəbir daşlarının o eyniliyində. Yazıq Ömər.. onu behiştə göndərsin. deyirəm də.. Pambıq məhsulunun 70 min tonunu maşınlarla yığmağı qərara alıblar.. sonra da satacaq Ömərə. Orda-burda da pul gizlədib yəqin. Bir sözlə. Qərara alıblar ki. Mənim nə borcuma?. fırıldağın biridi. yana-yana: – Vay. Birdən yadıma düşdü. nə avadanlıq lazımdı. Işə bir bax. onlar kimə qalacaq? 17 KAK DELA? Xədicə arvadı Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yox. nəsə bir qüvvə var ki. olsun ki. Ədiləgilin dədə-baba evi Bakının yuxarı məhəllələrindən birinin həyətində idi... Allahdan təvəqqe edəcək ki... qoca tülküdü.. behiştə getmək istəyənə bax. yan-yana düzülüşündə bir yetimlik. quruluşları da bir-birinə bənzəyən qəbir daşları göz işlədikcə bütün bu ətrafı bürümüşdü və bu az müddətdə Bakıdan xeyli aralıdakı o Təzə qəbiristanlıq elə böyümüşdü ki.. ay canım. Axı. o Molla Əsədulla da. Gününü Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında keçirir.. Qafarzadə öləndən sonra da bunların əsarətindən qurtarmayacaq. Dünyadı də. O qəbiristanlıqda bir fotoqraf var.. O həyətdə Molla Əsədullla adında bir dələduz yaşayırdı. avaranın biridi!. kimsəsizlik var idi və çörəkçi Ağabalanın arvadı özünü saxlaya bilməyib ağlamsındı: – Yazıq Xədicə xala. təvəqqe eləyənə bax. Əbdül Qafarzadənin də dəfn mərasimində şəkillər çəkəcək yəqin.arvadına. bütün rayonda pambıq yığımına ciddi hazırlıq işləri gedir. mən müasir yazıçıyam – ictimai problemlər mənasında. – Ağəz. dünyanın heç bir şəhəri o cürə sürətlə böyüyə bilməzdi. indi təmtəraqlı adlar keçmir: «Göytəpə kolxozu» Bu kolxozda 1400 hektar pambıq becərirlər.. qızına.. 260 .. belə cəzalandırır də. ölü yiyələrinə sırıyır. bura lap mikrorayondu ki! Hələ illərin istisinə-soyuğuna düşməmiş və ölçüləri də. vay!. Islamzadə o romanı nəşr edəcək? Mənimki. düzdü.. Pambıqyığan maşınları təmir eləyib qurtarıblar. işgüzar. Vallah. dərman tədarük ediblər.... yenilikçi bir kolxoz sədrinin fəaliyyətindən bəhs edir. öz işləridi. Çoxlu təzə maşın alıblar. Əbdül Qafarzadə də ölə bilərmiş. ümumi sayı 880-dir. Nikbin. hələ indiyə qədər bu kolxoz sədri kimi sanballı müsbət qəhrəman surəti yaratmamışam. Tərs kimi. lakin görünür. Təzə qəbiristanlığı görürdü.. qiyamət bir əsər olacaq... hətta bəzi səhvləri də olacaq. bünövrədən gətirməyib.. gəlib onun üstündə yasin oxuyacaq. bunun 90 faizini maşınlarla toplasınlar. – dedi. Lakin bu Əbdül öləndən sonra. vay. Əbülfəzdi -nədi adı. Bakıdan xeyli aralıdakı Təzə qəbiristanlıqda dəfn elədilər və çörəkçi Ağabalanın arvadı birinci dəfəydi ki. Bax də. çatdırmaz... əlimdəki roman da yarımçıqdı. Indi də hərdən görürəm onu. Bitkilərin yarpağını rayonda ilk dəfə yerüstü aparatların qüvvəsiylə tökürlər. qəbir yerlərinin eyni ölçüdə xırda bostan sahələri kimi. Əbdül Qafarzadə öləcək. qabaqlar redaksiyalarda işləyirdi.

bəs.. əvvəllər belə şeylər olmayıb!.. hədə-qorxu ilə kifayətlənirdi. O təmtəraq ki. daha üstəlik. o da 8-ci kilometr qəsəbəsində notarius işləyirdi və Xədicə arvadın yasına da heç gəlməmişdi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer tapılmamışdı... Təzə qəbiristanlıq söhbətini yaxına buraxmayan. çörəkçi Ağabalanın əsgərlikdən təzə qayıtmış oğlu kimi. o. bir halda ki. Xosrov muallim. Xruşşov əyninə yaxası naxışlı Ukrayna köynəyi geyib iki əliylə də tutduğu nəlbəkidən xortuldada-xortuldada çay içirdi. arvadlar da daha nə kirayənişin tələbəyə... olsa-olsa.. indi ələyirlər. bu qədər məxluq basdırıblar. Məhəllə camaatı – kişilər də. qəbirsannıqdı də!. Əlbəttə. tapşırmaq həll edirdi. dünya dəyişdikcə məhəllə istəsə də... məhəllə daha o kola girə bilmirdi.. Xruşşov da Bakıdan xeyli aralıdakı bu Təzə qəbiristanlıqda dəfn olunub və birbirinə bənzəyən o qəbirlərdən biri də N. Xədicə arvadı gətirib burada dəfn eləyirdilər.. S. amma yerinə yetirməməyi – Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında yer almağı bacarmadıqlarına görə acıqla baxmırdılar. məhəllə kasıb idi. arvadı aparıb dədə-baba qəbiristanlığında torpağa tapşırsınlar.. Müsəlman qəbri gərək torpaqdan seçilməsin. yaxud ki.. Xədicə arvadı gətirib Təzə qəbiristanlıqda dəfn eləyirdilər. məhəllə sövq-təbii hiss etdi ki. daha bu mərasimi isbatdan çıxarmaq lazım deyildi. məqbərə də onunkidi!. «– Zdravstvuyte.. Dünya dəyişirdi.. – Burda ki. – Nöşün pis deyirsən. bunu üzə vursa da. o yazıq Xədicə arvadın qəbri. məhəllənin isə elə bir adamı yox idi.Bu vaxt maraqlı bir hadisə baş verdi: iki gündən bəri ağlayan.. istəməsə də. Indi müqəddəslik yoxdu ki. qəbrinin üstündə məqbərə tikəcəkdilər? Hər halda. bir alimi-üləma köçərdi dünyadan. torpaqdan seçilməyəcəkdi. day!.» Xədicə arvadı basdırdıqları o aprel axşamı Xosrov müəllimə elə gəldi ki... Kak dela?» «– Niçeqo. Daha doğrusu. əlbəttə.. Xruşşovundur. S. yazıq Xədicə arvadın meyitini köhnə qəbiristanlıqda – məhəllə camaatının dədə-babasının dəfn olunduğu Tülkü Gəldi Qəbiristanlığında torpağa tapşırmaq istəyən. söz verib. öz acizliyi ilə barışırdı. Nolub e. Nikita Serqeeviç!. olacağa çarə yox idi. Xruşşovu yuxuda görmüşdü. bura?. sonra gözlərini qaldırıb camaatın başı üstündən Təzə qəbiristanlığa baxdı və birdənbirə iki-üç il bundan əvvəl – təxminən 1978 – 1979-cu illərdə gördüyü və o vaxtdan bəri yadından çıxmayan bir yuxunu xatırladı: onda N. daha nəzərləri ilə məzəmmət etmirdilər.. – dedi.. Tələbə fikirləşirdi ki. da. bir halda ki. yanıqsılanmaq lazım deyildi. vurmasa. adam döyüllərdi begəm?. olsun ki. Indi hər şeyi pul həll edirdi.. Molla Əsədullanın özünün necə. qoca mömin arvadın ruhuna yaraşdırmayan məhəllə arvadları birdən-birə çörəkçi Ağabalanın arvadının üstünə çımxırmağa başladılar: – A-a-a. indi hər şeyi tanışlıq. Müqəddəs bir şəxs ölərdi. bundan sonra daha ölülərinin üzü bu tərəfədir – bu Təzə qəbiristanlıq tərəfə. məhəllənin isə pulu yox idi. məhəllənin gücü çatmamışdı ki. Kimin pulu var. vəssalam!. sonraların işidi. Dünya get-gedə elə bir kola çevrilirdi ki. qəbir gərək torpağa qarışsın. Onsuz da son vaxtlar illər ötdükcə. ən böyük vəzifə sahibi Molla Əsədullanın qardaşı oğlu idi ki.... Molla Əsədulla da arvadların arasından ötüb təzə qazılmış qəbrə tərəf gedəgedə: – Əslində. – müsəlmançılıqda qəbirin üstü gərək torpaqla bərabər olsun. N. A kak vaşi dela?» «– Toje niçeqo.. nə də bu keçmiş rus dili müəlliminə yarıtmadıqlarına görə. Xosrov müəllim əllərini qara plaşının ciblərinə soxub yeni qazılmış qəbrin aşağı tərəfində məhəllə kişilərinin arasında dayanmışdı və hələlik içi boş qəbrə baxırdı.. onda məqbərə tikərdilər.» «– A-a-a!. 261 .. ağəz. dünya dəyişmişdi və o aprel axşamı ki.. S.

məhəllənin yeniyetmələri bozbaş kasalarını. Məlik Əhmədli doğrudan da. uzun bir ömür sona yetəcəkdi və hərgah bu qəbiristanlıqda dəfn olunacaqdısa.. o özü. Ələlbət. haçansa – üç gündən sonramı. ağ xalatlar isə öz növbəsində professor Lev Aleksandroviç Zilberi gözlərinin qabağına gətirdi və Xosrov müəllimə elə gəldi ki. son vaxtlar Xosrov müəllim nə qədər öz dünyasına qapılsa da və bəzən oradan çox çətinliklə ayrılsa da. hərgah cənnət və cəhənnəm də boş bir əfsanə idisə və heç kim cəhənnəm odunda yanıb öz cəzasını almayacaqdısa. indi gizlənmişdilər. onda yaşayışın mənası nə idi və Xosrov müəllim səksən illik bir ömrün əzablarına nə üçün dözmüşdü. nəsə bəd bir xəbər eşidəcək. Amma o biri dünyada Xosrov müəllimin ruhu mütləq altı yaşlı Cəfərlə. bu adamların çoxunu sifətdən tanıyırdı...Yazıq Xədicə arvadı Təzə qəbiristanlıqda torpağa tapşırıb axşam qaranlığı geri qayıdandan sonra. elə bil ki. həyatda var idi və doğrudan da o qəribə sərnişinlə görüşmüşdü və elə bil ki. bu ömür nə üçün bu qədər uzanmışdı? Molla Əsədulla qəbrin baş tərəfində dayanıb Quran oxuyurdu və molla oxuduqca tələbə Murad İldırımlı bir-bir ətrafdakı məhəllə kişilərinə baxırdı. çox istəyirdi!. Xədicə arvadın oğlu bu dəfə siçan axtarmir. müştəri axtarırmış. 262 . bu adamlar buradan getsin. Tələbə də qalxıb Balaniyazın arxasınca həyətin yuxarı başına. pul. Sabahdan çıx burdan! Satıciyəm buranı! Əl-əlbət. yəni Xosrov müəllim burada dəfn olunacaq (hərgah morqda sahibsiz qalmasa və sümükləri çıxarılıb təbabəti öyrənən gələcək həkimlər üçün dərs vəsaitinə çevrilməsə. çünki başqa cürə ola bilməzdi. Balaniyaz dünən də siçan axtarmırmış. həyətin künc-bucağına baxa-baxa: – Sən. Əlbəttə. Sonra Balaniyaz həyətdəki süfrə arxasında oturub dinməzcə çay içən Xosrov müəllimə tərəf işarə etdi: – Ona da sən de. xüsusən.. professor Zilber də burada dəfn olunmamışlar və yəqin ki. gözləyirdilər ki. göyərtinin.. əlacsızlığından xəbər verəcəkdi. iki ildən sonramı. hərgah o dünyadakı o görüş də olmayacaqdısa... onda tələbə başa düşdü ki. professor Zilber də bu Təzə qəbiristanlıqda dəfn olunub. başa düşürdü ki. çünki bu yer üzündə Xosrov müəllimin özündən savayı heç kimi yox idi).Təzə qəbir daşlarının eyniliyi. yox. yuxanın. bilmək istəyir ki.. çay gətirməyə başladı.. mənasızmı (çox güman ki.. qızıl axtarır.. – dedi.. çox güman ki. . – Nolar sən deyəndə? Anam elə çox istəyirdi səni ki!. De ki. – sən day özüvə başqa yer tap!. həmişə nəsə axtaran iti gözlərinin güclə seziləcək işarəsi ilə Murad İldırımlını çağırdı. o zaman onun da qəbir daşı bu saysız-hesabsız qəbir daşları kimi. dörd yaşlı Aslanla.. bu Təzə qəbiristanlıqda o Zəhra kəpənək kimi çoxlu kəpənəklər uçuşmuşdu. arvadların çaldığı halva düzdü... hərgah o dünya da yox idisə. süfrəyə qənd. ayaqyolunun kənarındakı o damcılayan kranta tərəf getdi və orada üz-üzə dayandılar. Xədicə arvad varidatını harada gizlədib?... mənasız. təmizliyi yenə də birdən-birə ağ xalatları Xosrov müəllimin yadına saldı. məhəllə kişiləri həyətdə ehsan süfrəsinin arxasında oturub arvadların bişirdiyi bozbaşı yedikləri vaxt Balaniyazın gözləri yenə də həyətin kənar-bucaqlarında gəzirdi. amma bir qismini də tanımırdı və o dəm tələbəyə elə gəlirdi ki.. Xruşşov da. amma tələbə Murad İldırımlıya elə gəldi ki. çörəyin qalanını yığışdırdı. Məlik Əhmədli də bu adamların arasındadı. təzədən uçuşmağa başlasınlar.). elə məhz belə də olacaqdı. Xosrov müəllim öləcəkdi və mənalımı. sabahdan çıxsın burdan! – Balaniyaz birinci dəfə tələbənin gözlərinə baxdı.. uje dünən müştəri tapmışam!.. iki yaşlı Azərlə görüşəcəkdi. dünyanın yetimliyindən.. Balaniyaz birdən-birə ayağa qalxdı. pendirin. Balaniyaz yenə də qarşısındakı bu gödəkboy kirayənişinə yox. Elə ki.

göy. Dəniz bomboş idi. bir azdan tamam yox oldu – qövsi-qüzeh də birdən-birə dövrə vurduğu kimi. Kiçicik hərəkət belə. tələbəyə belə gəlirdi və hətta tələbə. sahilə cuman dalğalar ağappaq köpüklənmişdi və Giçbəsər qara gözlərini dənizin və topa-topa axan buludların bozluğu içində o ağlığa dikmişdi. Uzaqda bir-iki dəfə şimşək çaxdı. o balaca mətbəxin də bütün künc-bucağını axtaracaqdı. qərb tərəfdə isə günəşin altında qırmızımtıl rəng aldı. taxtaları da. Bəs sabah? Quran deyirdi: «Ey iman gətirənlər! Səbr və ibadət etməklə – Allahdan kömək diləyin.. o dalğaların da köpüyü ağappaq idi və Abşeron sahilindəki həmin aprel axşamı bütün bu rənglərin hamısında bir qüssə var idi. uzun kətillərlə vidalaşırdı. onların dostudur». Xosrov müəllim necə olacaqdı? O da bu gecə burada qalacaqdı. Bir müddət beləcə davam etdi. 18 INTIHAR Axşam düşhadüş idi və o aprel axşamı kimsəsiz çimərlikdəki talvarların. Bəs. o gün işığına sevinib parıldayırdı. elə bil ki. qərbə tərəf axan topa-topa yaz buludlarının arasından hərdən bu yerlərə gün işığı düşürdü və o zaman o rəngbərəng brezent də. 263 . birdən-birə də o kimsəsiz çimərliklə. islanmış rəngbərəng çətirlərlə. o ağappaq dalğalarla vidalaşdı. bir hissəsi isə ağ idi. bir həzinlik yaydı getdi. Sonra da bu evi satacaqdı. dəmir dirəkləri. Dənizin o dalğaları həmin qəmginlik. qırmızı yavaş-yavaş buludların arasında. bu bomboş çimərliklə. bunu artıq gözləriylə görürdü: Balaniyaz özü siçovul idi və o siçovul ora-bura qaça-qaça bütün buraları axtaracaqdı. Çünki Allah səbr edənlərlədir.. amma o şimşəyin səsi gəlib bu bomboş çimərliyə çatmadı. Qövsi-qüzeh özü ilə bu kimsəsiz sahilə bir sevinc gətirdi. Sonra yağış birdən-birə başladığı kimi. talvarlarla. bu itin bütün bədəninə bir ağrı yayırdı. Gicbəsər yerində dikəldi. sarı. Bomboş çimərliyin yuxarı hissəsindəki qayalığın önündə dal ayaqları üstə çöməlib qabaq ayaqlarını qumluğa dirəmiş Gicbəsər gözlərini o ağappaq dalğalardan çəkdi və qövsi-qüzehə baxdı. döşəmənin. itin qara gözləri də o qəfil qövsi-qüzeh kimi. talvarların və uzun kətillərin rəngbərəng dəmir dirəkləri. elə bil. elə bil. sarı. sonra o yaşıl. sonra Gicbəsər başını aşağı salıb geri döndü və asta addımlarla qayaların arasından keçib çimərlikdən uzaqlaşdı. iri və rəngbərəng brezent çətirlər yağışın altında tamam islanmışdı. elə bil. göy. uzun kətillərin qışdan sonra hələ də rəngini itirməmiş rəngbərəng taxtaları. Tələbə Murad İldırımlının bu gecə yatmağa yeri var idi. Çimərliyin düz qarşısında üfüq xəttindən qalxmış o qövsi-qüzeh buludların arası ilə dövrə vurub buralardan xeyli uzaqlarda yenə də üfüq xəttində qurtarırdı.. o qayalarla. qırmızı rəngi get-gedə lap aydınlaşdı. tavanın köhnə taxtalarını qaldıracaqdı və anasının qızıllarını axtaracaqdı – hər halda. elə bil. bu dənizlə. amma o ağrıya baxmayaraq Gicbəsər bir-iki addım irəlilədi. yəni iki gecəlik aqibəti məlum idi. həzinlik içində ağlığından. buludların bir hissəsi qırmızımtıl. sahilə çırpılan o dalğalara baxırdı. o balaca arakəsmənin. sabah da Bayıldakı şəxsi maşın dayanacağında qalacaqdı. divarları qarış-qarış taqqıldadacaqdı. əriməyə başladı.Balaniyaz yazıq Xədicə arvadın o otaqlarının da. birdən-birə də kəsdi və uzaqda güclə sezilən üfüq xəttindən buludların arası ilə yavaş-yavaş qövsi-qüzeh görünməyə başladı və o qövsi-qüzehin yaşıl. özündən sonra isə bir qəmginlik. buludlar da ağappaq ağardı və o ağ buludlar yavaş-yavaş seyrəlməyə başladı. buludlara verdi..

Gicbəsər. o benzin də. Gicbəsər qayalığın üst tərəfində.Çimərliyin də. Qarşıdakı qumsal dikdirin o tərəfindən dəmir yolu keçirdi və get-gedə dənizdən uzaqlaşan o dəmir yolunun sal dirəkləri mazuta bulaşmışdı. Gicbəsər başını qabaq ayaqlarının arasından aşağı əyib. Küçüklər Gicbəsəri 264 . Bakı tərəfin işıqları yavaş-yavaş sayrışmağa başlamışdı və orada Gicbəsər üçün heç bir naməlumluq yox idi. bu itin o uzaq sayrışan işıqlara baxan qara gözlərində indi tamam bir biganəlik var idi. yaş burunlarında. Gicbəsər ayaqüstə dayana bilmirdi. zərbələrdən. amma Gicbəsər nə çöməldi. küçüklər başa düşdü ki. sonra başını qaldırıb gözlərini yavaş-yavaş uzaq işıqları görünən Bakı səmtinə dikdi və Gicbəsərin Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı tərəflərə baxan gözlərində bir qüssə var idi (həsrət yox. yeriyəndə də. məftillərlə cızılmış sir-sifəti göynəyəgöynəyə dikdirin üstünə qalxdı və oradan ətrafa baxdı. sonra görüb quma bata-bata. dəmir iyi. dodaqlarında yapışıb qaldı. ya gərək yerə çömələydi. qayaların arasından bir az yoxuş qalxdığı üçün ləhləyirdi və qabırğaları sayılan arıq böyürləri havadan teztez dolub boşalırdı. küçüklərin o etibarını. qəfil hücumlardan. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığı da o tərəflərdə idi və əlbəttə. canını dişinə tutub birtəhər gedib yenidən Tülkü Gəldi Qəbiristanlığına çıxa bilərdi – üç günəmi. xüsusən. relslər yağlı idi və Gicbəsər eləcə asta addımlarla küçüklərdən uzaqlaşdı. o yağışdan sonra təmizlik. Küçüklərdən biri burnunu Gicbəsərin burnuna dirədi. Tülkü Gəldi Qəbiristanlığından çıxdığı müddətdə o qədər zəifləmişdi ki. ümidini duyurdu. o böyük itin ardınca getmək lazım deyil. dəmir də sürətdən. daha da artmışdı. bu itin bədəni o qədər yaralı idi ki. ayaq üstə dayananda da ağrıyırdı. qayalığın da ab-havasında təmizlik var idi. Gicbəsər başını aşağı salıb. qarnının altında vurnuxdular. Küçüklər başdan-başa bir etibar. Gicbəsər gözlərini Bakı səmtindən çəkdi və yenə də qabaq ayaqlarının arasından qarnının altında vurnuxan küçüklərə baxdı. bütün bədəni ağrıya-ağrıya. əlbəttə. gedib ora çıxardı. Küçüklər də dayanıb gözlərini yumdu və qum sifətlərinə dəydi. Uzaqlarda yenə də səssiz şimşək çaxdı. əmcək axtarırdılar və altdan yuxarı Gicbəsərin qarnını iyləyə-iyləyə. qıçlarına dırmaşmaq istədilər. həmlələrdən. küçüklər isə yaxınlaşırdı və bu zaman Gicbəsər bir anlığa dayanıb arxa ayaqları ilə küçüklərin üstünə qum sıçratdı. elə bil. Küçüklərin gözləri təzə açılmışdı və onlar Gicbəsəri əvvəlcə hiss edib. o mazut iyinə. irəlidən isə benzin iyi. daha irəli. burnunu Gicbəsərin burnuna dirədi və Gicbəsər bu iki küçüyün təmiz nəfəsini hiss etdi. özünə yer axtara-axtara nəhayət ki. asta addımlarla irəliyə getməyə başladı. It yan-yörəsini iylədi və kənardakı tənha akasiya ağacına tərəf baxdı: ağacın dibində iki körpə küçük bir-birinə ilişə-ilişə ora-bura vurnuxurdu və bu küçüklərin tükü də eynilə Gicbəsərinki kimi. hər halda. dəmir iyinə doğru getdi. Boynunun əzələləri çox ağrısa da. ikinci küçük də vurnuxavurnuxa. qarnının altında vurnuxan küçüklərə baxdı. təhlükədən xəbər verirdi və Gicbəsər də indi o təhlükəyə doğru gedirdi. bir-birlərinə ilişə-ilişə o tərəf-bu tərəfə vurnuxurdular. beş günəmi. qəhvəyi-qara idi. qumluqda ayaq saxladı. amma bacarmadı. ya da uzanaydı. qüssə). mazut iyi gəlirdi. sonra Gicbəsər addımlarını yeyinlətmək istədi. bir ümid içində idilər. Küçüklərin ikisi də Gicbəsərin ardınca getdi və bir az beləcə getdilər. mazut da. nə də uzandı. sürüşə-sürüşə bu böyük itin yanına qaçdılar. amma it biganə gözlərini o uzaq işıqlardan çəkdi və akasiya ağacının altına qayıdıb orada əvvəlki tək vurnuxan o iki küçüyə baxdı.

Gicbəsər ayağa qalxdı. özünü o fəhminin ixtiyarına buraxmırdı. küçələrin üstündə böyüyəcəyini əvvəlcədən hiss etdi. daş hasarların ətrafında. elə bil. amma relslərin arasından kənara çıxmadı. elə bil ki. amma nə arxaya baxırdı. dörd ayağı üstə dura bilməyib dikdirin başında yerə çöməldi. o küçüklərin dəmir tor çəpərlərin. Arxadan gələn qatar sürətlə yaxınlaşırdı və Gicbəsər o sürəti indi daha cismani hiss edirdi. amma it relslərin arasından kənara çıxmırdı. yalnız qatarın səsi bütün bu ətrafa yayıldı. sonra lap bir qarışlığında hiss etdi və sonra hər şey bitdi. Qatar sürətlə bu yerlərdən keçdi. 265 . Bu yerlərə sakitlik çökdü. ümidsizliyə bürüyürdü. amma Gicbəsər relslərdən kənara çıxmırdı və başını aşağı salıb eləcə irəliləyirdi. indicə dəhşətli bir zərbə alacaq və itin bütün fəhmi onu dartıb kənara atmaq istəyirdi. Gicbəsər relslərin titrəyişini hiss etdi. daha doğrusu. o tənha akasiya ağacını da arxada qoydu. uzanıb gedən o yağlı-mazutlu dəmir yolunu da. həmin uzaq işıqları da. dikdirdən düşüb dəmir yoluna çıxdı. sonra həmin hərarətin həmişəlik itib gedəcəyini. sonra o hisslər bir-birinə qarışdı və hər şeyi dəhşətli. Sonra qatar uzaqlaşıb gözdən itdi. elə bil. hərarətli bir əlin o küçükləri tumarlayacağını. hansı bir zərbədənsə sövqtəbii qorunmaq istəyirdi. relslərin tən ortası ilə irəliləməyə başladı. dözülməz bir aclıq. gecə düşdükcə. çınqıldan isə təzədən dirəyin üstünə pəncəsini qoyduqda itin bütün əzələləri. Giçbəsər hiss edirdi ki. Qatarın sürəti təkcə relsləri yox. qaranlığa qarışdı. relslərin arasına girib eləcə astaca-astaca getməyə başladı. elə bil. şəffaf bir duman kimi. dikdirin üstündən sonuncu dəfə uzaqlarda sayrışan o Bakı işıqlarına tərəf baxdı və başını aşağı saldı. qayalığı da. yazıqlığa. Başqa heç bir səs eşidilmədi. nə də relslərin arasından çıxırdı. yaralarının üstü qaysaq bağlamış dərisi dözülməz bir ağrı ilə ağrıyırdı. dözülməz bir susuzluq əvəz etdi. o sal şalban parçalarını da titrətməyə başlamışdı və Gicbəsərin ürəyi də eləcə bir sürətlə döyünürdü. uzaqdan sürətlə gələn təkərlərin səsini relslərdən eşitdi və it başını daha da aşağı saldı.görmürdülər və bir-birini iyləyə-iyləyə təzəcə gözlərini açdıqları bu dünyanı öyrənirdilər. şərqdən isə ay çıxırdı və o aylı-günəşli aprel axşamı qumsal dikdirin başında çöməlmiş Gicbəsərin gözlərindəki qüssə. bayaqkı o qövsi-qüzeh kimi əridi. əksinə. o qara gözlərin də ifadəsi itdi. Gicbəsərin qara gözlərinə yenə də birdən-birə dərin bir qüssə çökdü. Qərb tərəfdə getdikcə qırmızısını tamam itirən buludların altında günəş batırdı. It o sürəti lap yaxınlığında duydu. acizliyə. Akasiyanın altındakı küçüklər bir-birini iyləyə-iyləyə sərçə kimi civildəyirdilər və o civilti dənizdən gələn uğultu müqabilində o qədər zəif idi ki. amma Gicbəsər bütün varlığını zorlayıb o fəhmini boğurdu. gözlərindəki o qüssə (həmişəki qüssə!) daha da artdı və itin qılçaları titrədi. haçansa yekə. dözülməz bir ağrı. dikdirin hər iki tərəfini – o qumluğu. asfalt yolların. bədəninin ağrısına baxmayaraq addımlarını gücü çatınca dəqiq atmağa. Relslərin arası ilə yerimək çətin idi – relslərin bərkidildiyi mazutlu sal dirəklərin arası çınqılla doldurulmuşdu və hər dəfə dirəkdən çınqıla.

.Günəş tamam batmışdı və qərbə axan buludların arasından hərdənbir ay görünürdü. 1984 – 1988. 266 . Gicbəsərin bir yığın qanlı sür-sümükdən və qəhvəyi-qara tüklərdən ibarət cəsədi relslərin arasında qalmışdı.. Uzaqlarda yenə səssiz bir şimşək çaxdı.

İLYAS ƏFƏNDİYEV: ŞƏXSİYYƏTİ VƏ SƏNƏTİ (Sənədli romandan fraqmentlər) 267 .

bəlkə də. İlyas Əfəndiyevin ulu babası Xoca Əhməd Əfəndi XVIII yüzilin sonlarında Ərzurumun Kars mahalından gəlib Qarabağda. Bütünlükdə. ziyalı bir tacir kimi bütün Füzuli və ümumiyyətlə. savadlı və nüfuzlu din xadimləri olublar. 90-cı illərin əvvəllərində yazdığı bir sıra xatirə-esselərdə. sonralar isə. ticarətə meyl edib və gənc yaşlarından etibarən. o. Qarabağın içində isə – Füzuliyə. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığını mən səkkizinci «Qarabağnamə» hesab edirəm». amma bir cəhət də həqiqət idi: keçmiş həmişə İlyas Əfəndiyevin içində idi. İlyas Əfəndiyev ən dəruni hisslər ilə Azərbaycana. İlyas Əfəndiyevin «Geriyə baxma. güman ki.. onu əhatə edən adamların xarakterini verə bilmək bacarığı adama elə təsir edirdi ki. xüsusən. özün bütün vaxt. Azərbaycanın içində – Qarabağa. Qarabağ elatının etnoqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından zəngin bir mənbədir. onunla birlikdə onun o uşaqlıq dövrünə getmisən. avtobioqrafik əsərlərdir və o romanlarda. zaman qanunlarını pozub. O. nişan vuran bir adam idi. orada evlənib. İlyas Əfəndiyev 1993-cü ildə uşaqlıq çağlarını xatırlayaraq yazırdı: «Mənim dünyada fərəhləndiyim. üç cümlə ilə uşaqlıq dövrünün koloritini. hərdən uşaqlıq illəri haqqında danışdığı xatirələr. o xatirələrdəki etnoqrafik detalların zənginliyi. «Axund Molla Şükürün cənnət bağı necə oldu?»da həyatının ilkin mərhələləri. çünki belə deyildi. islamşünas alim kimi məşhurlaşıb və onun nəsli «Əfəndi uşağı» kimi hörmət və nüfuz qazanıb. orada öldürülmüş çar palkovniki Koryaginin şərəfinə «Qaryagin» adlandırılıb) rayonunun Saracıq deyilən obasında yurd salıb. Şuşada heç bir cıdırda məğlub olmaması. Qarabağ camaatının hörmətini qazanıb. gələcəklə yaşayan bir adam idi və onun yaradıcılığındakı daimi yenilik meyli də. həmişə onunla birlikdə idi. at çapan. elə buradan gəlirdi. öz nəsil-nəcabətinə bağlı bir adam idi və onun. İlyas Əfəndiyev keçmişlə yaşayırdı. elə bil. geniş əlaqələrə malik. Mən deyə bilmərəm ki. o dövrün mənəvi dəyərlərinə ehtiramı. ümumiyyətlə. indiki Füzuli (o zamankı Qarabulaq. xalqımızın yaxın keçmişdəki güzəranının. «Çovğunlu bir qış günündə». «Əfəndi uşağı» Xoca Əhməd Əfəndidən gələn dini ənənə