P. 1
Cocuk Edebiyyati II Kitab

Cocuk Edebiyyati II Kitab

5.0

|Views: 10,281|Likes:
Yayınlayan: Qafqazlife QU
Children Conference Book II TÜRK XALQLARI EDEBÌYYATI (II): BEYNELXALQ UŞAQ EDEBÌYYATI KONQRESÌ MAKALELERİ TAM METİN
Children Conference Book II TÜRK XALQLARI EDEBÌYYATI (II): BEYNELXALQ UŞAQ EDEBÌYYATI KONQRESÌ MAKALELERİ TAM METİN

More info:

Published by: Qafqazlife QU on Jun 23, 2009
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Sections

MATERÝALLAR

Qafqaz Universiteti

Bakı, 13-15 noyabr 2008

Çaõ ÖyrŠtim ÝþlŠtmŠlŠri
QAFQAZ UNÝVERSÝTETÝ

TÜRKSOY - TÜRK KÜLTÜR VE
SANATLARI ORTAK YÖNETÝMÝ

TÜRKÝYE YAZARLAR
BÝRLÝÐÝ

AZéRBAYCAN

BÝRLÝYÝ

YAZIÇILAR

Qızıl Sponsorlar

AZERSUN HOLDÝNQ

TEXNÝKABANK

KAYNAK KÜLTÜR
YAYIN GRUBU

BANK ASYA

ASYA KATILIM BANKASI A.Þ.

Platin Sponsor

MATERÝALLAR

2-ci kitab

www.qafqaz.edu.az

2-ci kitab

MATERÝALLAR

II KÝTAB

Bakı, 13-15 noyabr 2008

MATERÝ ALLAR

II KÝTAB

KONQRESİN HƏMSƏDRLƏRİ

Prof. Dr. Ahmet Saniç Anar İbrahim Ülvi Yavuz Düsen KASEİNOV

Qafqaz Universitetinin Azərbaycan Yazıçılar Türkiye Yazarlar Birliği TÜRKSOY – Türk Kültür ve
rektoru Birliyinin s
ədri Yönetim Kurulu Sanatları Ortak Yönetimi
Genel Ba
şkanı Genel Müdürü

KONQRESİN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Prof. Dr.Ömer OKUMUŞ
Prof. Dr. Akif HÜSEYNLİ
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
Dos. Məmmədəli BABAŞLI
Dr. Erdal KARAMAN
Dr. Ömer BAYRAM
Dr. Ahmet ÖKSÜZ
Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ
Dr. Saim ARI
Dr. Muharrem KAPLAN
Dr. Nərminə ƏLİYEVA
Dr. Alexsandr MAGİLL
Dr. Ətrabə GÜL

Dr. Kənan BƏŞİROV
Dr. İslam HÜSEYNOV
Serap MAGİLL
Pərvanə BAYRAM
Seyran QAYIBOV
Bayram GÜNDOĞDU
Səriyyə GÜNDOĞDU
Setter DURMAZ
Nilay TATARİ
İbrahim KURT
Ali BEREKET
Dursun ÇALIŞKAN
Səbuhi BAYRAMOV

Qafar OCAQLI
Kəmalə YILMAZ
Zabitə TEYMURLU
Firuzə ERGUVAN
Mənsurə KAZIMLI
İsa ÖZKAN
Seyfi AĞIREL
Şeyda SÜLEYMANOVA
Yazıçı Mustafa OĞUZ
Şair Qəşəm NƏCƏFZADƏ
Naşir Meryem AKBAL

KONQRESİN ELMİ HEYƏTİ

Akademik Bəkir NƏBİYEV
Akademik Nizami CƏFƏROV
Az. Yaz. Birliyi sədri Anar
Prof. Ömer OKUMUŞ
Prof. Akif HÜSEYNLİ
Prof. Əjdər AĞAYEV
Prof. Mustafa ÖZKAN
Prof. İbrahim CANAN
Prof. Yavuz AKPINAR
Prof. Nazan BEKİROĞLU
Prof. Emine GÜRSOY-NASKALİ
Prof. Cihan OKUYUCU
Prof. Ali Fuat BİLKAN
Prof. Muhammet YELTEN

Prof. Musa DUMAN
Prof. Fatih ANDI
Prof. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Mehmet KARA
Prof. Zahid QARALOV
Prof. Rəfael HÜSEYNOV
Prof. Qara NAMAZOV
Prof. Şahin XƏLİLLİ
Prof. Danday İSKAKAL
Prof. Tölegen TEBEGENOV
Prof. Qadir Əli KONKOBAYEV
Prof. Tayupolot SADEKOV
Dos. Oğuz KARAKARTAL
Dos. Məmmədəli BABAŞLI

Dos. İbrahim KIBRIS
Dos. M. Muhsin KALKIŞIM
Dos. Rıdvan CANIM
Dos. Erdoğan BOZ
Dos. Hüseyin ÖZCAN
Dos. Alim KAHRAMAN
Dr. Erdal KARAMAN
Dr. Ömer BAYRAM
Dr. Kənan BƏŞİROV
Dr. Muharrem KAPLAN
Dr. Reşit HAYLAMAZ

Qırğ. Yaz. Bir. Səd.

Sultan OMURALIYEV
Şair Gökhan AKÇİÇEK

KONQRESİN KATİBLİYİ

Dr. Erdal KARAMAN, Dr. Nərminə ƏLİYEVA, Dr. Kənan BƏŞİROV

EDİTÖR

Dr. Muharrem KAPLAN

DİZAYN

Sahib KAZIMOV

Kitab, Qafqaz Universiteti Dizayn və Nəşriyyat İşləri Şöbəsində yığılaraq çapa hazırlanmışdır.
Copyright
© Qafqaz University
Baku - 2008

TÜRK XALQLARI éDéBÌYYATI (II):

BEYNéLXALQ UÅAQ éDéBÌYYATI KONQRESÌ

YEKUN BƏYANATI

iv

KONQRES YEKUN BƏYANATI

Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Konqresinin
Hörm
ətli İştirakçıları,

Bu gün üç günlük bir elm bayramını, fikir və sənət ziyafətini başa çatdırdıq. İndi sizin əsəriniz olan bu üç
göz
əl günü müzakirə etmək üçün qarşınızdayıq.
Böyük
 bir məmnuniyyətlə ifadə etməliyik ki, konfransımızda gözlədiyimizdən daha çox məruzəçi iştirak
etdi.
 Bu münasibətlə də bizi şərəfləndirən bütün iştirakçılara:
‐  8 fərqli ölkənin 58 universitetindən təşrif buyuran siz möhtərəm elm xadimlərinə,
‐  Hörmətli yazıçılarımıza və nəşriyyatçılarımıza,
‐  İştiraklarıyla bu məclisə eyni zamanda bir sənət və fikir ziyafəti çeşnisi verən Azərbaycan və Türkiyə
Yazarlar Birliyi ilə Türksoya,
‐  Təşviq və himayələri ilə belə bir proqram üçün bizlərə cəsarət verən Azərbaycan hökuməti vəzifəli

şəxslərinə,

‐  Konfransa maliyə dəstəyi verən hörmətli sponsorlarımıza və ələlxüsus Bank Asya, Texnika Bank,
Azersun
 Holdinq ve Kaynak Yayın Qrupuna,
‐  Və nəhayət konfransımızı ictimaiyyət qarşısında işıqlandıran mətbuat işçilərinə səmimi qəlbdən təşəkkür

edirik.

Bildiyiniz kimi, konfransımız 13.11.2008 tarixində saat 11.30da Filarmoniya sarayındakı rəsmi ılışla
ba
şladı. ılış məruzələrindən sonra hörmətli sənətkar Prof. İlhan Özkeçeci möhtəşəm konserti ilə konfran
sımızı şənləndirdi. İlhan bəyə təşəkkür edirik. Belə proqramlarda vaxtın bir hissəsinin gəzintiyə ayrılması
ənənəsinə sadiq qalaraq biz də yeməkdən sonra günün geriyə qalan hissəsini Şəhidlər Xiyabanını və Bakının
dig
ər görməli yerlərini ehtiva edən şəhər gəzintisi üçün nəzərdə tutmuşuq.
Konfrans
ın əsas hissəsi cümə və şənbə günləri oldu. Bu iki gün boyunca məruzə mövzularına görə qrup
laşdırılmış 6 salonda təxminən 175 məruzə dinlənildi. Başlıq “Uşaq ədəbiyyatı olmaqla bərabər toplantıların
t
əhsildən nəşriyyata və uşaq təhsilinə qədər olduqça geniş bir dairədə cərəyan etdiyi, şübhəsiz, diqqətinizi
ç
əkmişdir. Sahəyə aid mövzuların heç birini istisna etmədən, mövzunu bütün cəhətləriylə dəyərləndirmək və
tablonun bütününü görə bilmək istəyi bizi belə bir cəhdə sövq etdi. Ümid edirik ki, fərqli elm sahəsi mütəxəs
sislərinin bir araya gəlməsi nəticəsində müxtəlif əməkdaşlıq imkanları meydana gələcəkdir. Biz universitet
əllimləri, təkcə nəzəriyyəçi deyilik, təhsil işçisi sifəti ilə işin mətbəxi və tətbiqi ilə də əlaqədarıq. Bu baxım
dan, təhsillə əlaqədar məruzələr də toplantımıza ayrı bir hava və rəng vermişdir. Bütün bu məruzələr əvvəl
b
əyan etdiyimiz kimi sizlərə çap olunmuş halda da təqdim edilmişdir və ediləcəkdir. Hələlik çapa hazır vəziy
yətdəki məruzələri bir cilddə toplayıb sizlərə təqdim edirik. Sahibləri tərəfindən təshihə ehtiyacı olan digər
m
əruzələr də lazımi düzəlişlər edildikdən sonra nəşr olunaraq qısa müddət ərzində ünvanlarınıza göndəri
ləcəkdir.

Şübhəsiz ki, bu konfransın faydası sadəcə məruzələrlə məhdudlaşmamışdır. Qurulan dostluqlar və gələcək
əməkdaşlıq imkanları işin görünməyən hissəsini təşkil edir. Bizlər də bu müddət ərzində sizlərlə gözəl şeylər
payla
şdıq, sarsılmaz dostluqlar və münasibətlər qurduq. Bu dostluqların konfransın sona çatmasıyla bitməyə‐
cəyinə ümid edirik. Bunu da ifadə etmək istəyrik ki, universitetimizin buradakı varlıq səbəbi sizlərsiniz. İrəlidə
yolu Bakıya şən bütün həmkarlarımızın Qafqaz Universitetini ikinci evi olaraq qəbul etməsinə və çəkin
mədən qapısını çalmasına inanırıq. Bundan əlavə bir az hava dəyişikliyi və qardaş bir ölkəyə xidmət etmək
ist
əyən həmkarlarımızla birlikdə işləmək bizi şad edərdi.
Konfrans
ımız iştirakçlardan və konfrans heyətindən gələn təklifləri əsas alaraq aşağıdakı xüsusları qeyd edir:
1.
Türk Dünyası universitetlərinin pedaqoji fakultələrində uşaq ədəbiyyatı kafedralarına yer verilməsinə,
2.
Filologiya fakultələrində isə uşaq ədəbiyyatına lazımi qədər saat ayrılmasına,

v

3. Pedaqoji dərsləri arasında uşaq ədəbiyyatı dərslərinə də yer verilməsinə,
4.
Türk dünyasına aid ortaq bir uşaq ədəbiyyatı tarixinin yazılmasına,
5.
Türk dünyasını əhatə edən bir uşaq ədəbiyyatı jurnalının nəşr edilməsi, eyni əhatədə bir antologiya
haz
ırlanması və halhazırdakı uşaq jurnallarında da digər türk xalqlarına aid mətnlərə də yer verilməsinə,
6.
Hər il dünya uşaq kitabları həftəsində türk dünyasının müxtəlif mərkəzlərində türk dünyası uşaq nəşrləri
s
ərgisinin keçirilməsinə,
7.
Uşaq ədəbiyyatı konfransının hər 3 ildə bir təkrarlanmasına və bu təkrarlarda mövzuyla əlaqədar
mülahiz
ələrlə bərabər problemlərin həlli ilə bağlı təklif və tövsiyələrin verilməsinin də faydalı olacağına,
8.
Xüsusilə, televiziya və dövri mətbuat ilə ədəbiyyat və filmlərdə yer alan və insani keyfiyyətləri yoxedici
mahiyy
ətdəki şiddət ünsürlərinin təsirindən uşaqların qoruna bilməsi məqsədilə ailə‐məktəb və rəsmi
qurumlar
 arasında çoxistiqamətli bir tədbirlər planının hazırlanması üçün lazımi elmi və fikri bazisin
meydana
 gətirilməsinə diqqət çəkilməsinə,
9.
Qaspıralı İsmayıl bəyin də idealı olan “Türk dünyasının dil birliyi” məsələsinin əhəmiyyətli olduğuna və
dil birliyinə aparan yolun könül birliyindən keçdiyinə, dil birliyində əlifbadakı ortaq hərflərin önəminə və
hələ latın əlifbasına keçməmiş türk xalqlarının 34 hərfli ortaq türk əlifbasını əsas almasının bu birliyə
böyük köməklik göstərəcəyi qənaətinə yekdilliklə qərar verilmişdir.
Şair deyir ki, “Təkrar mülaqi oluruz bəzmi‐əzəldə”. Biz yenidən görüşün bəzmi‐əzələ qalmaması və yaxın
g
ələcəkdə yeni konfranslarda görüşmək ümidi ilə hamınıza universitetimiz və konfrans tərtib heyəti adından
ehtiram
 və təşəkkürlərimizi bildiririk.

Konfrans Tərtib Heyəti
ad
ından

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ

vi

KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ

Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi’nin
De
ğerli Katılımcıları,

Bu gün üç günlük bir bilgi şöleninin, fikir ve sanat ziyafetinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sizin
eseriniz
 olan bu üç güzel günün toplu bir değerlendirmesini yapmak üzere huzurunuzda bulunuyoruz.
Büyük
 bir memnuniyetle ifade etmeliyiz ki Kongremiz, iştirakçi sayısı bakımından bizim başlangıçtaki
hedeflerimizi
 de hayli aşan bir katılımla gerçekleşti. Dolayısıyla hemen sözlerimizin başında bize bu onuru
ba
ğışlayan bütün iştirakçilere ve bu meyanda;
‐  8 ayrı ülkenin 58 üniversitesinden teşrif eden siz değerli bilim adamlarına,
‐ Değerli yazarlarımıza ve yayıncılarımıza,
‐ Katkılarıyla bu toplantıya aynı zamanda bir sanat ve fikir ziyafeti çeşnisi veren Azerbaycan ve Türkiye
Yazarlar
 Birlikleri ile Türksoy’a,
‐ Teşvik ve himayeleriyle böyle bir organizasyon için bizlere cesaret veren Azerbaycan hükümeti

yetkililerine,

‐ Kongrenin mali yükünü paylaşan değerli sponsorlarımıza ve bilhassa Bank Asya, Teknika Bank, Azersun
Holding
 ve Kaynak Yayın Grubuna,
‐ Ve nihayet çalışmalarımızı kamuoyuna mal eden değerli medya mensuplarına en derin şükranlarımızı

sunmak isteriz.

Başından beri toplantıyı takip edenlerin malumu olduğu üzere Kongremiz 13.11.2008 Perşembe günü saat
11.30’de
 Filarmoni Sarayındaki resmi ılışla başladı. ılış tebliğlerinden hemen sonra değerli sanatkar Prof.
İlhan Özkeçeci nefis konseriyle Kongremize renk kattı. Kendisine teşekkür ediyoruz… Böyle organizasyonlarda
vaktin
 bir kısmının gezilere tahsisi geleneğine uyarak biz de yemek sonrasında günün geri kalan kısmını
şehitlik ve diğer önemli bazı mekanları kapsayan bir şehir gezisi tertip etmiş bulunuyoruz.
Kongrenin
 asıl yükünü Cuma ve Cumartesi günleri çekti. Bu iki gün boyunca ilgilileri bir araya getirme
prensibine
 göre tahsis edilmiş 6 salonda toplam 175 civarında tebliğ dinledik. Başlığı Çocuk Edebiyatı olmakla
birlikte
 oturumların eğitimden yayıncılığa, oradan çocuk eğitimine kadar oldukça geniş bir yelpazede cereyan
etti
ği şüphesiz dikkatinizi çekmiştir. Alana ait konuların hiçbirini dışarıda bırakmadan konuyu bütün ıla
rıyla ele almak ve tablonun bütününü görebilmek gayreti bizi böyle bir tutuma sevk etti. Umuyoruz ki farklı
disiplin mensuplarının bir araya gelişinden, çok farklı işbirliği imkanları ortaya çıkacaktır. Biz üniversite
hocalar
ı, sadece teorisyen değiliz, eğitimci sıfatıyla işin mutfağı ve pratik boyutuyla da ilgiliyiz. Bu bakımdan
e
ğitimle ilgili tebliğler de toplantımıza ayrı bir çeşni ve renk katmıştır. Bütün bu tebliğler başta va’d ettiğimiz
gibi
 sizlere basılı olarak da takdim edilmiştir ve edilecektir. Şimdilik basılabilecek durumdaki tebliğleri tek ciltte
toplay
ıp sizlere takdim ediyoruz. Sahipleri tarafından tashihe muhtaç olan diğer tebliğler de gerekli düzeltme
lerden sonra basılarak en kısa zamanda adreslerinize gönderilecektir.
Şüphesiz bir toplantının faydası sadece sunulan tebliğlerle de sınırlı değildir. Kalıcı dostluklar ve müstak
bel işbirliği imkanları işin görünmeyen kısımlarını teşkil eder.
Bizler
 de bu süre boyunca sizlerle bir çok güzelliği paylaştık, kalıcı dostluklar ve münasebetler kurduk. Bu
dostluklar
ın toplantının bitimiyle sona ermeyeceğini ümid ediyoruz. Şunu da ifade etmek isteriz ki üniversi
temizin buradaki varlık sebebi sizlersiniz. İleride yolu Bakü’ye şecek bütün meslektaşlarımızın Kafkas
Üniversitesi’ni
 ikinci evi olarak kabul etmesini ve o rahatlıkla kapısını çalmasını ümid ve temenni ederiz.
Bunun
 da ötesinde biraz hava değişikliği ve kardeş bir ülkeye hizmet etmek isteyen meslektaşlarımızla birlikte
çal
ışmaktan da ayrıca onur duyarız.
Kongremiz,
 katılımcılardan ve Kongre heyetinden gelen teklifleri esas alarak aşağıdaki hususları benim

semiş bulunmaktadır:

vii

1. Türk Dünyası üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde Çocuk Edebiyatı anabilim dallarına yer verilmesine,
2.
 Filoloji Fakültelerinde ise Çocuk Edebiyatına yeterli ölçüde kredi tahsisine,
3.
 Öğretmenlik formasyon dersleri arasında Çocuk Edebiyatı derslerine de yer verilmesine,
4.
 Türk dünyasına ait ortak bir Çocuk Edebiyatı tarihinin yazılmasına,
5.
 Türk dünyasının tamamını kapsayan bir Çocuk Edebiyatı Dergisinin çıkarılması, aynı kapsamda bir
antoloji
 hazırlanması ve mevcut çocuk dergilerinde de diğer Türk halklarına ait metinlere yer verilmesine,
6.
 Her yıl Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda Türk dünyasının farklı bir merkezinde Türk Dünyası Çocuk
Yay
ınları Fuarı düzenlenmesine,
7.
 Çocuk Edebiyatı Kongresi’nin her 3 yılda bir tekrarlanmasına ve bu tekrarlarda konuyla ilgili tespitler
yan
ında problemlerin halliyle ilgili önerilerin getirilmesinin de faydalı olacağına,
8.
 Özellikle yazılı ve görsel medya ile edebiyat ve sinema eserlerinde yer alan ve temel insani değerleri yok
edici
 mahiyetteki şiddet olgusunun etkilerinden çocukların korunabilmesi amacıyla aileokul ve resmi
kurumlar
 arasında çok yönlü bir tedbirler paketinin oluşturulabilmesi için gerekli ilmi ve fikri zeminin
meydana
 getirilmesine dikkat çekilmesine,
9.
 Gaspıralı’nın da ideali olan “Türk dünyasının dil birliği” meselesinin önemli olduğuna ve dil birliğine
giden
 yolun gönül birliğinden geçtiğine, dil birliğinde alfabede yer alan ortak karakterlerin önemine ve
henüz
 Latin alfabesine geçmemiş Türk halklarının 34 harfli ortak Türk alfabesini esas almasının bu birliğe
büyük
 katkı sağlayacağı hususuna ittifakla karar vermiştir.
Şair; Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde, diyor. Biz, yeniden mülakatın bezmi ezele kalmaması ve yakın
gelecekte
 yeni toplantılarda bir araya gelmek ümidiyle hepinize üniversitemiz ve Kongre Tertip Heyeti adına
sayg
ı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Kongre Tertip Heyeti
Ad
ına

Prof. Dr. Ömer OKUMUŞ

viii

CHAIRMANʹS CONCLUSION

Dear participants of International children’s literature congress,

We have come to the end of our knowledge, opinion, and art festival. We are here to evaluate these three

days now.

I can declare with great pleasure that we have a greater number of participants than we expected. For this
reason
 we would like to express our gratitude to the participants and to the following:
‐ the scientists from 58 universities of 8 countries,
‐ authors and publishers,
‐ Azerbaijan and Turkish Writers Association and Türksoy,
‐ Azerbaijani authorities for their support,
‐ our sponsors, especially Bank Asya, Teknika Bank, Azersun Holding, and  Kaynak Publishing Group,
‐ media and press.
Congress
 officially started in Philharmonic Palace on Thursday 13.11.2008, at 11.30. After opening
speeches
 Prof. Dr. İlhan  Özkeçeci gave a concert. In the afternoon we took our guests to sightseeing Baku.
Friday
 and Saturday were the busiest days. There were about 175 papers in 6 different halls. The congress
title
 is Children’s Literature but the papers are about various areas such as education, publication, and pedagogy.
We
 wanted to include all subjects related to the area. We hope that different cooperation opportunities will be
possible
 among different disciplines. We are not just theorists, but interested in practice also. For this reason we
appreciated
 the papers about education as well. These papers were and will be published also. We provide you the
first
 volume for the time being. The rest will be published and sent to you as soon as possible.
Future
 friendships and cooperation opportunities are also advantages besides published papers at a
meeting.
 We would like to prolong our friendships in the future. We would like you to see Qafqaz University as
your
 own home in Baku, if you visit Azerbaijan again in the future.  Besides we will be happy to work together
with
 you also.

The following matters are adopted in accordance with the suggestions of participants and Congress

Committee:

1. Departments of Children’s Education should be founded in Turkish world universities.
2.
Children’s Literature should be taught at Philology Faculties,
3.
Children’s Literature lessons should be taught among pedagogical formation lessons,
4.
A common Children’s Literature history belonging to Turkish world should be written,
5.
A common Children’s Literature Journal should be published, an anthology should be prepared, and
various
 Turkish peoples’ texts should be published in existing child journals,
6.
Turkish World Children Publications Fair should be organized each year during World Children Books

Week.

7. Children’s Literature Congress should be repeated in every three year,
8.
A cooperation should be held in order to prevent children from violence in written and visual media,
9.
Gaspıralı’s idea, “Turkish world language unity” is important, and in language unity the common
letters
 in alphabets are important, and Turkish peoples who have not accepted Latin alphabet yet
should
 take 34letter Turkish alphabet into consideration.
A
 poet says we meet in eternity, but we wish we will meet you again in near future at different meetings
and
 offer you our gratitude and respect on behalf of our University and Congress Arrangement Committee.

ix

İİÇÇİİNNDDƏƏKKİİLLƏƏRR

KONQRESİN YEKUN BƏYANATI

iii

UŞAQ VƏ ƏDƏBİYYAT

1

ŞİDDETİN ESTETİZE EDİLMESİ VE ÇOCUK: TARTIŞMAYA
AÇILARAK DE
ĞERSİZLEŞTİRİLEN DEĞERLER

Prof. Dr. Nazan BEKİROĞLU

612

İBRAHİM ALÂATTİN GÖVSA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİ

Yard.Doç. Dr. A. Mecit CANATAK

615

TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK EDEBİYATI

Öğr. Gör. Alaattin ŞAHİN

622

ÇOCUK YAZARI - EMİN ABİD

Ali Şamil Hüseyin oğlu

626

KARS YÖRESİNDEN ÇOCUK EDEBİYATI ÖRNEKLERİ VE YAZARLARI

Öğr. Gör. Berna ÜRÜN

632

ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDE ÇOCUK TİYATROLARININ YERİ VE ÖNEMİ

Arş. Gör. Buket DEDEOĞLU, Arş. Gör. Banu ÖZDEMİR

636

KAZAK ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞME YOLLARI

Prof. Dr. Danday İSKAKOV

639

UŞAQ ƏDƏBİYYATINDA FANTASTİKADAN REALLIĞA

Prof. Dr. Əjdər AĞAYEV, Öğr. Gör. İbrahim KURT

643

MİZAH VE ÇOCUK

Erbay KÜCET

645

XANIMANA ƏLİBƏYLİ YARADICILIĞININ BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Dr. Ətrabə GÜL

647

TÜRKİYE ÇOCUK EDEBİYATINDA ŞİİR VE NEDEN ÇOCUKLAR İÇİN YAZDIM

Gökhan AKÇİÇEK

650

MÜASİR UŞAQ ƏDƏBİYYATININ PROBLEMLƏRİ

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

653

WHITHER THE AGE OF INNOCENCE?: THE IMAGE OF
‘OTHER’ IN OMER SEYFETTIN’S STORIES FOR CHILDREN

Guldeniz KIBRIS

660

EDEBİYATINDA ÇOCUK ROMANLARI VE MUZAFFER İZGÜ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

664

У.С. АРБАТЛЫНЫНЪ "ЧОДЖУКЪЛАРА АРКЪАДАШ" ДЕРСЛИГИНЕ ДАИР

Исмаил АСАНОГЪЛУ Керим

668

ÇOCUK EDEBİYATINDA ŞİİR VE DAĞLARCA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI

671

AZERBAYCANLI ŞAİR NEBİ XEZRİ’NİN ŞİİRLERİNDE
ÇOCUK VE GELECEK NES
İL ALGILAMASI

Yrd. Doç. Dr. Mitat DURMUŞ

678

ÇOCUKLARDA KİŞİLİK VE MANEVİYATIN GELİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN
CAH
İT ZARİFOĞLU’NUN MASALLARI VE ÇOCUK ŞİİRLERİ

Dr. Özlem FEDAİ

684

x

MİKAYIL MÜŞFİK’İN ÇOCUK ŞİİRLERİ

Dr. Pervane BAYRAM

690

ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИ: АНЪАНА, ВОРИСИЙЛИК ВА ИЗЛАНИШ

Раҳматулла БАРАКАЕВ

696

ÇOCUK RUHLU ŞAİR YA DA ÇOCUKLARIN ŞAİRİ GÖKHAN AKÇİÇEK
(HAYATI, SANATI VE ESERLER
İ)

Yrd. Doç. Dr. Salih OKUMUŞ

700

M.AKİF’İN ÇOCUĞA PEDAGOG VE PSİKOLOG OLARAK YAKLAŞIMI

Öğr. Gör. Seriyye GÜNDOĞDU

710

UŞAQ ƏDƏBİYYATIMIZIN PROBLEMLƏRİ

Sərvaz HÜSEYNOĞLU

713

UŞAQ DÜNYASI VƏ UŞAQ ƏDƏBİYYATI

Bəhram ƏSƏDİ

716

GÜNEY AZƏRBAYCANDA UŞAQ ƏDƏBİYYATI İLƏ BAĞLI ÇƏTİNLİKLƏR !

Həsən RAŞİDİ

718

UŞAQ VƏ DİL

721

TÜRK AZERİ ATASÖZLERİNDE ÇOCUK VE EĞİTİMİ

Dr. Ahmet ÖKSÜZ

722

ÇOCUKLAR ÖZEN İSTER

Dr. Ali Osman SOLMAZ, Dr. Tuncay BÖLER

727

AZERBAYCAN’DA ÇOCUKLARA VERİLEN İSİMLER

Dr. Erdal KARAMAN

731

UŞAQ ŞEİRİNDƏ YAMSILAMALAR

Dr. İslam HÜSEYNOV

737

UŞAQ VƏ KLASSİK ƏDƏBİYYAT

743

NÂBÎ’NİN HAYRİYYE’SİNDE OĞLU EBU’L-HAYR MEHMET ÇELEBİ’YE ÖĞÜTLERİ

Dr. Hikmet ATİK

744

SEYYİD AZİM ŞİRVANÎ: BİR ŞAİR VE BİR EĞİTİMCİ

Yrd. Doç. Dr. Ömer BAYRAM

750

SEYYİD AZİM ŞİRVANİ’NİN ÇOCUKLARA
YÖNEL
İK İLMÎ FAALİYETLERİ

Öğr. Gör. Setter DURMAZ

755

UŞAQ ƏDƏBİYYATINDA ÇAĞDAŞ TƏMAYÜLLƏR

763

“DEDE KORKUT”: BİR MENTOR

Yrd. Doç. Dr. Aysun ERGİNER

764

KIZ ÇOCUKLARININ SİYASAL SÜRECE KATILIMINDA
ÇOCUK EDEB
İYATININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Öğr. Gör. Uğur Arif BÖLEK, Öğr. Gör. Berrin BÖLEK

769

ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATINDA YENİ KONULAR VE YENİ YÖNELİMLER

Yrd. Doç. Dr. Medine SİVRİ

773

ÇOCUKLARIN SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE
NASREDD
İN HOCA FIKRALARININ ROLÜ

Öğr. Gör. Uğur Arif BÖLEK, Öğr. Gör. Berrin BÖLEK

778

xi

UŞAQ VƏ FOLKLOR

783

TEKERLEMELİ BİR ÇOCUK OYUNUNUN VARYANTLARI VE
KÖKEN
İ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: “İSTANBUL’UN PARKI”

Arş. Gör. Abdulselam ARVAS

784

MUĞLA ÇOCUK FOLKLORUNDA OYUN VE OYUNUN İŞLEVİ

Yard. Doç. Dr. Ali Abbas ÇINAR

790

TÜRK VE İNGİLİZ NİNNİLERİNDE ÇOCUK DÜNYASININ TASVİRİ

Öğr. Gör. Ali BEREKET, Öğr. Gör. Serap MAGILL

797

ÇOCUK EDEBİYATINDA NİNNİLERİN YERİ VE
İGNAS KUNOŞ’UN 1925’TE DERLEDİĞİ İLK TÜRKÇE NİNNİLER

Prof. Dr. Ali ÇELİK

801

UŞAQ FOLKLORU: RİTUAL VƏ JANRIN BƏZİ PRAQMATİK ASPEKTLƏRİ

Doç. Dr. Ağaverdi XƏLİL

805

TAPMACALARDA MİFOLOJİ MOTİVLƏR

f.e.n. dos. Avtandil AĞBABA

809

ORTAK ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN
B
İLMECENİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI

Arş. Gör. Ayhan KARAKAŞ

813

ÇOCUK EĞİTİMİNDE FOLKLOR/HALKBİLİMİNDEN YARARLANMA ÜZERİNE

Yrd. Doç. Dr. Birol AZAR

817

MÂNİLERİN ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE YERİ

Arş. Gör. Buket DEDEOĞLU, Arş. Gör. Banu ÖZDEMİR

825

NOQAY XALQ NAĞILLARININ (ERTENGİ`LƏRİN) TƏSNİFATI VƏ
İTİN PİŞİYİ SEVMƏMƏSİİLƏ “NOQAY və ŞEYTAN” NAĞILLARININ MƏTNİ

Əhməd ƏHMƏDOV

828

AYPARA KİTABI AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI İLƏ

Fəridə SÜLEYMANİ (AYTƏKİN)

835

KIRSAL ALANDA ÇOCUKLAR İÇIN KULLANILAN EL
SANATLARI ÜRÜNLERI: TÜRKIYE (AKDENIZ BÖLGESI) ÖRNE
ĞI

Yrd. Doç. Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU, Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN, Prof. Dr. Gürsel DELLAL

837

S.S. AHUNDOV’UN ÇOCUKLAR İÇİN YAZDIĞI “QORXULU NAĞILLAR”İN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Zabitə TEYMURLU, Lalə QASIMOVA

841

TÜRK HALKLARININ MASALLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Doç. Dr. Makbule MUHARREMOVA

845

İMAN ƏSASLARI BAXIMINDAN AZƏRBAYCAN ATALAR SÖZLƏRİ

f.e.n. Dos. Məmmədəli BABAŞLI

848

BATTAL GAZİ DESTANINDAN ÇOCUKLAR İÇİN ALINACAK ÖĞÜTLER

Öğr. Gör. Mehmet TURMUŞ

856

UNUTTURULAN TÜRK DİYARI REVAN’A AİT HİKÂYELER VE
BU H
İKÂYELERDEKİ ANA MOTİFLER

Mintez ŞİMŞEK

858

TÜRK HALK OYUNLARININ ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ EĞİTSEL İŞLEVLERİ

Arş. Gör. Neslihan ERTURAL, Arş. Gör. M.Serkan ERTURAL

860

TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE HÜVDİ (NİNNİ) GELENEĞİ

Yard. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR

866

KAŞGARLI’DAN ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER

Öğr. Gör. Seyran GAYIBOV

871

xii

UŞAQ VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR

877

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ AÇISINDAN ÇOCUK
EDEB
İYATIMIZDAKİ TERMİNOLOJİ VE ÖNEMİ

Doç.Dr. Abdurrahim GÜZEL

878

DÎNÎ VE AHLÂKÎ DEĞERLER AÇISINDAN ÇOCUK KLASİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. İbrahim TURAN

886

DİNÎ ÇOCUK EDEBİYATI VE İLÂHİYAT PROGRAMLARI

Prof. Dr. Talat SAKALLI

893

UŞAQ MƏTBUATI

897

MEHMET ŞEMSEDDİN’İN ÇOCUK DERGİCİLİĞİ ÜZERİNE

Doç. Dr. Aziz KILINÇ, Fatih TANRIKULU

898

BİR ÇOCUK DERGİSİ OLARAK GONCA

Murat KAYA

909

İLK UŞАQ JURNАLI «DƏBİSTАN» VƏ ОNUN DİL TƏCRÜBƏSİ

f.е.n. Sеvdа SАDIQОVА

915

UŞAQ SƏSLİ, GÖRÜNTÜLÜ VƏ DÖVRİ NƏŞRLƏRİ

921

TÜRKİYE’DE ÇOCUK KİTAPLARININ GELİŞİMİ

Yrd. Doç. Dr. Ebru Hasibe TANJU

922

UŞAQ ƏDƏBİYYATININ TƏRCÜMƏSİ - KİM NƏYİ KİMLƏR ÜÇÜN TƏRCÜMƏ EDİR ?

f.e.n. Nərminə ƏLİYEVA

929

UŞAQ KİTABLARININ NƏŞRƏ HAZIRLANMA PRİNSİPLƏRİ

Dr. Vüsalə MUSALI

933

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUK KİTAPLARINDA
B
İÇİMSELLİK (METİN, DİL VE RESİMLEME)

Öğr. Gör. Münevver Can YAŞAR, Yrd. Dr. Zeliha G. YAZICI

936

UŞAQ TƏLİM VƏ TƏRBİYƏSİ

941

İMAM GAZZALÎ'NİN “EY OĞUL” ADLI ESERİ VE ÇOCUK EĞİTİMİNDEKİ YERİ

Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE

942

UŞAQ ƏDƏBİYYATINDA ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Öğr. Gör. İbrahim KURT

947

ANADİLİ ÖNEMİ, EĞİTİMİ-ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ İLİŞKİSİ

Yrd. Doç. Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU

951

İTAAT KÜLTÜRÜ KAZANDIRMA ARACI OLARAK HİKÂYE VE MASALLAR:
“II. ME
ŞRUTİYET DÖNEMİ ÇOCUK DERGİCİLİĞİ ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

955

B. VAHABZADƏYƏ GÖRƏ CƏMİYYƏTİN FORMALAŞMASINDA
U
ŞAQLARA VERİLƏN TƏLİM-TƏRBİYƏNİN ÖNƏMİ

Öğr. Gör. Bayram GÜNDOĞDU

960

UŞAQ ƏDƏBİYYATININ TƏDRİSİNDƏ KOMPÜTER TƏLİM
PROQRAMLARINDAN
İSTİFADƏNİN YOLLARI

Öğr. Gör. Etibar SEYİDZADƏ

964

xiii

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE ÇOCUK KİTAPLARI

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

969

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK KİTAPLARININ DİL ÖĞRETİMİ
ARACI OLARAK KULLANILMASI

Yrd. Doç Dr. Hülya YAZICI OKUYAN

977

EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN ÇOCUK EDEBİYATI

Öğr. Gör. Dr. Kelime ERDAL

981

KAFLI’NIN MAKALELERİNDE ÇOCUK VE EĞİTİM

Dr. Muharrem KAPLAN

989

PSİKOLOJİK AÇIDAN ÖLÜM OLAYININ ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİSİ VE “ÖLÜM EĞİTİMİ

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

992

ÇOCUĞUN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASINDA EBEVEYNİN ROLÜ VE MESULİYETİ

Osman KAPLAN

999

DEDE KORKUT DESTANININ SOSYAL BECERİLER AÇISINDAN ANALİZİ

Yrd. Doç. Dr. Rukiye ŞAHİN, Saadet Demirbağ BOLAT, Süleyman ÇİFCİ

1004

0–6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ

Öğr. Gör. Salih SAVAŞ

1008

ÇOCUKLARA TEMEL DEĞERLERİ KAZANDIRMANIN ÖNEMİ

Yard. Doç. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

1012

ƏLLİFLƏR İNDEKSİ

1021

xiv

TÜRK XALQLARI éDéBÌYYATI (II):

BEYNéLXALQ UÅAQ éDéBÌYYATI KONQRESÌ

- II K Ì T A B -

UŞAQ VƏ ƏDƏBİYYAT

612

ŞİDDETİN ESTETİZE EDİLMESİ VE ÇOCUK: TARTIŞMAYA
AÇILARAK DE
ĞERSİZLEŞTİRİLEN DEĞERLER

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->