P. 1
Kütle Ölçümü

Kütle Ölçümü

|Views: 36|Likes:
Yayınlayan: Cemal Sanli

More info:

Published by: Cemal Sanli on Sep 09, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

Sections

 • GİRİŞ
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-1
 • 1. KÜTLE ÖLÇÜMÜ
 • 1.1. Kütle ve Ağırlık
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1
 • 1.1.1. Brüt Ağırlık
 • 1.1.2. Net Ağırlık
 • 1.1.3. Dara
 • 1.2. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları
 • 1.2.1. Hassas Terazi
 • 1.2.2. Analitik Terazi
 • 1.3. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • 1.4. Terazilerin Temizliği ve Bakımı
 • UYGULAMA FAALİYETİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • ÖĞRENME FAALİYETİ-2
 • 2. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM
 • 2.1. Uluslararası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi
 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2
 • 2.1.1. CGS Birim Sistemi
 • 2.1.2. Uluslararası Birim Sistemi (SI)
 • 2.1.3. MKS Birim Sistemi
 • 2.1.4. Diğer Birim Sistemleri
 • 2.2. Belirli Miktarda Madde Tartımı
 • MODÜL DEĞERLENDİRME
 • CEVAP ANAHTARLARI
 • KAYNAKÇA

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KÜTLE ÖLÇÜMÜ

Ankara, 2012

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

 

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3 1. KÜTLE ÖLÇÜMÜ............................................................................................................... 3 1.1. Kütle ve Ağırlık ............................................................................................................ 3 1.1.1. Brüt Ağırlık............................................................................................................ 4 1.1.2. Net Ağırlık ............................................................................................................. 4 1.1.3. Dara ....................................................................................................................... 4 1.2. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları.................................................................... 6 1.2.1. Hassas Terazi ......................................................................................................... 7 1.2.2. Analitik Terazi ....................................................................................................... 7 1.3. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .................................................. 8 1.4. Terazilerin Temizliği ve Bakımı ................................................................................... 9 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 14 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 16 2. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM ...................................................... 16 2.1. Uluslararası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi......................................................... 16 2.1.1. CGS Birim Sistemi .............................................................................................. 17 2.1.2. Uluslararası Birim Sistemi (SI) ........................................................................... 17 2.1.3. MKS Birim Sistemi ............................................................................................. 18 2.1.4. Diğer Birim Sistemleri ......................................................................................... 20 2.2. Belirli Miktarda Madde Tartımı .................................................................................. 24 UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 31 MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 33 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 35 KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 36

i

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
ALAN DAL MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE ÖN KOŞUL YETERLİK Kimya Teknolojisi Alan Ortak Kütle Ölçümü Bu modül belirli bir miktardaki maddeyi tartabilme, bir maddeden belirli miktarda tartım alabilme ile ilgili bilgilerin verildiği bir öğrenme materyalidir. 40/24 Bu modülün ön koşulu yoktur. Kütle ölçümü yapmak Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında maddelerden tartım işlemi yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Belirli bir miktardaki maddeyi tartabileceksiniz. 2. Bir maddeden belirli miktarda tartım alabileceksiniz. Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, atölye, teknoloji sınıfı, bireysel öğrenme ortamları vb. Donanım: Analitik terazi, tartılacak madde, spatül, tartı kabı Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ii

Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü hızla ilerlemektedir. Evrende yer kaplayan ve kütlesi olan her şey madde olarak tanımlanmaktadır. Bu modül ile kazandığınız yeterliği bundan sonraki modüllerde sık sık kullanacağınızı unutmayınız.GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci. Bu modülle kütle ölçümünde kullanılan teknolojik cihazları tanıyacaksınız. Kütle Ölçümü modülü ile kütle kavramının ne olduğunu ve madde miktarlarının karşılaştırılmasında ne gibi ölçü sistemlerinin kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Bu modülle ölçü sistemlerine uygun olarak belirli miktardaki maddenin tartımını yapabilecek ve bir maddeden belirli miktarda tartım alabileceksiniz. 1 .

2 .

Eski çağlardan beri insanlar madde miktarlarının karşılaştırılmasında tartının güvenli bir yol olduğuna inanmışlardır. Fransa’nın Sevres kentindeki Uluslararası Ağırlık ve Ölçmeler Bürosu’nda saklanmaktadır. yüzyıl ortalarında başlatılan çalışmalar 1793 yılında tamamlanmış ve referans ağırlık olarak +4 °C'deki 1dm3 (1 litre) suyun ağırlığının kabul edilmesiyle metrik sistemin temelini oluşturan ilk doğal ve evrensel ifade şekli ortaya çıkmıştır. Bu standarttan kıyaslama ile yapılan çok hassas kopyalar. Kütle ve Ağırlık Kütle. ARAŞTIRMA   Kütle ve ağırlık kavramlarını araştırarak aralarındaki ilişkiyi açıklayınız. 1.1. okka. maddenin değişmez miktarıdır. Bu nedenle bilinçli ya da bilinçsiz olarak kütle ve ağırlık kavramları birbiri yerine 3 . Böyle olunca uluslararası ortak amaca hizmet edebilmek için uluslararası birimleri kullanma gereği doğmuştur. Arşiv kilogram. Eşit kollu teraziyle kütleleri karşılaştırılan cisimlerin ağırlıkları da karşılaştırılmış olur. 1799 yılında daha pratik bir kullanım sağlamak amacı ile ağırlık biriminin platin ve iridyum alaşımından imal edilen bir referans kütle standardına aktarılması kararlaştırılmıştır. Sanayide kütle ölçümünde kullanılan cihazları araştırınız. Diğer bir deyişle kütle. Kütlenin ölçülmesinde belirli bir büyüklük seçip diğerleri ile karşılaştırmak gerekir. İlk zamanlar her mil let kendine göre tartı birimleri seçmiştir. bir maddenin değişmez kimliği ve özündeki niceliklerin ölçüsüdür.ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak belirli bir miktardaki maddeyi tartabileceksiniz. “m” sembolü ile gösterilir. Cisimlerin kütleleri hassas teraziler yardımıyla bu kopyalarla kıyaslanarak 2 / 108 hassasiyetle ölçülebilir. Kütle standartlarını oluşturmak için 17. Mısır’da tarih öncesi bir mezarda 7000 yıllık olduğu sanılan oyma taştan küçük bir kollu teraziyle kireç taşından yapılmış taş kütleler bulmuşlardır. dirhem bunlardan sayılabilir. dünyanın her yanındaki standart laboratuvarlarına gönderilmiştir. Arkeologlar. KÜTLE ÖLÇÜMÜ 1. Bu yeni ağırlık referans standardı da Fransa Cumhuriyeti'nin arşivlerinde korunduğundan ismi “Arşiv Kilogram” olarak adlandırılmıştır. Yapılan kazılarda bunlara ait örnekler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan batman.

(W: ağırlık. Bir cismin kütlesi her yerde aynı olduğundan cismi hareketlendirmek için ister dünya üzerinde bir sürtünmesiz yatay yüzey üzerinde olsun.78 m/s2 olan başka bir yerde aynı kütleli cismin ağırlığı 9. Hesaplama yapılırken verilerin aynı birimden olmasına dikkat edilmelidir. Yine g= 9.1. Net Ağırlık Cismin tek başına tartımı sonucu elde edilen kendi miktarına denir. Farklı birimlerde değerler verildiyse uygun olan birime mutlaka çevrilmelidir. 1. Ağırlığın büyüklüğü “Paund. Newton” gibi kuvvet birimleriyle ölçülür.3.78 N olur. Kimya laboratuvarlarında tartım ile belirlenen nicelik için kütle terimi tercih edilmelidir. Ağırlık hesaplamalarında kullanılan brüt ağırlık. Bu vektörün yönü. Bir cismin ağırlığı.80 m/s2 olan bir yerde ağırlığı 9.1.2.1.g’dir. g: yer çekimi ivmesi) Dünya üzerinde farklı yerlerde g’nin değeri değiştiğinden m kütleli bir cismin ağırlığı da dünya üzerinde farklı yerlerde farklı değerlere sahip olur. net ağırlık ve dara terimlerinin iyi bilinmesi gerekir. Net ağırlığı bulmak için. isterse yer çekiminin olmadığı bir yerde olsun cismin üzerine aynı kuvveti etki ettirmek gerekir.kullanılabilmektedir. Örnek: Kabıyla birlikte tartılan bir kavanoz pekmezin brüt kütlesi 1250 gram. Kütle çekim etkisinin yok olduğu yerlerde bir cismin ağırlığı sıfır olmakla beraber cismin kütlesi her yerde aynıdır. Dara Boş kabın veya ambalajın kütlesine dara denir. Kütle ölçümünde ilk iş kabın darasını almaktır. Böylece 1 kg kütleli bir cismin g=9.80 N’dir. Yeryüzünde aynı yerde bulunan cisimlerin kütleleri eşitse ağırlıkları da eşittir. Brüt Ağırlık Cismin bulunduğu kap veya ambalajıyla birlikte tartımı sonucu ölçülen kütleye brüt ağırlık denir. Ağırlık ile kütle arasındaki bağıntı W= m. Yer çekimi etkisinde bulunmayan bir uzay gemisinde büyük bir kurşun bloku (W=0) kaldırmak sorun değildir fakat bir astronot. bloku (m≠0) tekmelemek isterse zorlanacaktır. kütle çekim kuvvetinin yönü ile aynıdır. 1. m: kütle. kavanozun kütlesi 250 gram ise pekmezin net kütlesi ne kadardır? 4 .1. dünyanın cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Ağırlık bir kuvvet olup vektörel bir büyüklüktür. 1. Net ağırlık = Brüt ağırlık – Dara bağıntısı kullanılır.

Çözüm Brüt kütle = 1250 g Dara=250 g Net kütle = Brüt kütle -Dara Net kütle = 1250-250 =1000 gramdır. Örnek Bir kutu kesme şeker 1 kg’dır. Örnek 3 varil petrolün brüt ağırlığı 321 kg’dır. Darası 50 gram olan kutuda 100 adet poşet çay bulunduğuna göre 5 poşet çayın net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Brüt ağırlık= 500 g Dara = 50 gram Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 500-50=450 gram ( 100 adet poşet çay) 5 .385 gramdır. Bir varilin darası 8. Kesme şeker kutusu 41 gram olduğuna göre 3 tane kesme şekerin net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Brüt ağırlık= 1 kg=1000 g Dara= 41 g Net ağırlık=? Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 1000 g – 41g=959 g (200 tane kesme şeker için) 200 tane şeker 959 g ise 1 tane şeker 959/200= 4. 3 tane şeker 4.6 kg olduğuna göre 1 varil petrolün net ağırlığı kaç kg’dır? Çözüm 3 varil petrol brüt ağırlığı 321 kg ise 1 varil petrolün brüt ağırlığı= 321/3=107 kg 1 varilin darası 8.795 g’dır.6 kg ise Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Bir varil petrolün net ağırlığı= 107 – 8.4 kg’dır. Bir kutuda 200 adet şeker bulunmaktadır.795 x3=14. Örnek Bir çay kutusu 500 gramdır.6=98.

2 + 0. YOL 100 adet poşet çayın net ağırlığı 450 g ise 1 poşet çayın net ağırlığı 450/100=4. iki adet 2 gramlık. YOL 100 adet poşet çay 5 adet poşet çay X= 450 x 5 / 100=22. bir elektromanyetik devreden elektrik akımı geçirerek oluşturulan bir manyetik kuvvettir. teraziyle kütle ölçme işlemlerine de tartma denir. yer çekimi ivmesinden bağımsızdır. Elektronik tartıda dengeleme kuvveti. tartı kabının kütlesinin ölçülmesi için bir adet 20 gramlık. Bu ek akımın büyüklüğü. 5 adet poşet çay 4. Eskiden pek çok alanda sıklıkla kullanılan eşit kollu teraziler artık yerini elektronik terazilere bırakmıştır. Tartı kabına tartılacak maddeyi koyduktan sonra diğer kefedeki gramların hepsini almış ve ölçüm için bir adet 20 gramlık. bir adet 50 miligramlık ağırlık kullanmıştır. 6 . ölçülecek kütle bilinen kütlelerle kıyaslanarak yapılır.450 = 2.100 =24. Tartılacak cisim kefeye konulduğunda başlangıç tartım koşulu bozulur. Denge koşulunu yeniden sağlamak için elektromanyetik devreden ek bir elektrik akımı geçirilmelidir. iki adet 200 miligramlık. II.2.200 – 21. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan alete terazi. bir adet 1 gramlık.050 = 21. Bu tartı sisteminde yer çekimi kuvveti her iki kefeye de aynı şiddette etki ettiğinden tartı.5x 5= 22. Önce terazi kefesinde bir cisim yokken başlangıç tartım koşulu sağlanır.75 g 450 g ise x g’dır. Örnek Kimya laboratuvarında eşit kollu teraziyle tartım yapan bir öğrenci. hassas ve analitik teraziler olarak anılan elektronik terazilerdir.450 g Brüt ağırlık= 20 + 2 x 2 + 2 x 0.5 g’dır. 1.200 g Net ağırlık= Brüt ağırlık – Dara Net ağırlık = 24. Eşit kollu terazide tartma.5 gramdır.I. iki adet 100 miligramlık kullandığına göre tartı kabına konan maddenin net ağırlığı kaç gramdır? Çözüm Dara= 20 + 1 + 2 x 0. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge sağlanır.5 gramdır. Yani eşit kollu teraziyle tartı dünya. Eşit kollu terazilerde orta noktasında bir bıçak sırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. ay ve diğer gezegenlerde yapılsa da aynı sonuçlar alınır. Günümüzde laboratuvarlarda en çok görülen terazi türü.

Laboratuvarlarda kullanılan teraziler. 1. Işıklı rakamlar bu kütleyi belirterek okumada kolaylık sağlar. 7 . hassas terazi ve analitik teraziler olmak üzere iki grupta incelenir. iki kefeli teraziler olmak üzere çeşitli gruplarda incelenebilir.1 mg ve 0. Resim 1. dijital ve analog veya tek kefeli. Nitel Analitik Kimya Laboratuvar’ları için hassas teraziler yeterlidir. nicel analitik kimya laboratuarlarında) kullanılır. 0.tartılacak cismin kütlesi ile orantılıdır ve terazi üzerinde görülen bir kütle okunmasına dönüşür. Günümüzde kullanılan elektronik teraziler. Kabinin üst ve yanlarında açılabilen kapakları vardır. Hassas Terazi Hassas teraziler 0. Bu terazilerde hava akımını önlemek amacıyla kefenin etrafında koruyucu kabin bulunmaktadır. Doğru ve hassas tartım alabilme. Bunlar. İki kefeli eşit kollu veya tek kefeli olabilir. Analitik Terazi Analitik teraziler.001 mg ve daha duyarlı tartım yapabilen terazilerdir. Tek kefeli ve elektronik olanlarda kütleyi doğrudan doğruya okumak mümkündür.2.1. yapılan analizlerin sonucunu doğrudan etkiler.2. çok duyarlık gerektirmeyen işlemler için kullanılan terazilerdir. genellikle elektriksiz terazilerdir.2. Tek kefeli teraziler ise analog (mekanik) veya dijital (elektronik) olabilir.1: Hassas terazi 1. çalışma prensiplerine ve özelliklerine göre elektrikle veya elektriksiz çalışabilen teraziler. Analitik teraziler. kuyumcularda kullanılır. tartılacak madde de öteki kefeye konur. ilaç ve kimya sanayinde. Analitik kimya laboratuvarlarındaki en önemli gereçlerden biri terazidir. Çok hassas tartımlar gerektiren işlerde (örneğin.01 mg duyarlıkta tartım yapabilen. laboratuarlarda. Bunlardan çift kefeli terazilerde ayrı bir kutuda bu lunan gramlar kefelerden birine.

Terazinin konumu gelişigüzel değiştirilmemeli. Tartım yapılmadan önce ortamdaki herhangi bir hava sirkülasyonu (açık cam. Terazi.2: Analitik terazi 1. korozif maddeler bulundurmayacak bir oda seçilmelidir. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tartım işleminin doğru sonuç vermesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir:             Terazinin konumu belirlenirken nemsiz. ani ve sert yüklemeler yapılmamalı.).) durdurulmalıdır. Terazi kalibrasyonu belli aralıklarla kontrol edilmelidir (Bu işlem sorumlu kişiler tarafından yapılmalıdır. Bozuk olması durumunda laboratuvar sorumlusundan yardım istenmelidir.). Terazi kullanılmadığında üzerinde ağırlık bırakılmamalıdır. Terazi içinde mutlaka kurutucu bulundurulmalıdır (Bu amaçla nem çekici olarak genellikle susuz CaCl2 kullanılır.Resim 1. esnemeyen. Terazi yüzeyinin tartım öncesi temiz olması ve tartımdan sonra da temizlenmesi gerekir. düz ve sarsıntısız bir zemin üzerinde çalıştırılmalıdır. direk gün ışığına maruz kalmamalı. Hassas tartımların alındığı analitik terazilerin kefesine fazla kuvvet uygulanmamalı.3. maksimum tartım sınırının aşılmamasına özen gösterilmelidir. Çok sıcak ve çok soğuk örneklerin tartılmasından kaçınılmalıdır. gerekli durumlarda laboratuvar sorumlusundan yardım istenmelidir. klima vb. su terazisinin ayarı mutlaka kontrol edilmeli eğer dengesi bozuksa ayak döndürülerek ayarlama yapılmalıdır. Deney ve analiz süresince aynı terazi kullanılmalıdır. 8 . sert. Terazilerin.

4. Aşındırıcı. Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım ile ilgili talimatlara uyulmalıdır. Her kullanımdan sonra temiz bırakılmalı ve belli aralıklarla sorumlu kişilerce bakımları yapılmalıdır.1. maddenin dökülüp saçılmamasına özen gösterilmelidir. korozif maddelerle temizlik yapılmamalı. Temizleme için iyi bir fırça ve yumuşak bez kullanılmalı. Kullanım esnasında dikkatli olunmalı. Kefe suyla yıkanabilir.      İşleme başlamadan önce ilk olarak cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli. Temizlik ve bakım sırasında. Temizlik yapılırken terazi kefesi yavaşça yerinden kaldırılarak bir fırça veya hafif nemlendirilmiş yumuşak bez yardımıyla kefenin altı. Terazilerin Temizliği ve Bakımı Elektronik teraziler çok hassas ve pahalı cihazlardır. Bu nedenle alınacak tartımların güvenilirliği ve terazinin uzun ömürlü olması için temizliği ve bakımı büyük önem taşır. cihazın çevresi ve kasası temizlenmelidir. Ancak yerine takılmadan önce iyice kurutulmalıdır. 9 . Kefeye el ile basınç uygulanmamalı.

tartılacak madde İşlem Basamakları  Teraziyi düz bir zemine yerleştiriniz. 10 . esnemeyen. düz ve sarsıntısız bir zemin üzerinde çalıştırınız.  Terazinizi sert.  Terazi ayak vidalarını döndürerek ayarlayınız. Öneriler  Laboratuvar önlüğünüzü giyerek çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Su terazisine kontrol ediniz. Kullanılacak araç ve gereçler: Terazi.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Belirli bir miktardaki maddeyi tartınız. bakarak terazinin dengesini  Su terazisinin ayarını mutlaka kontrol ediniz.  Dengede değilse ayak vidaları yardımıyla dengeye getiriniz.

11 .  Çalıştığınız cihazın çok hassas olduğunu unutmayınız.  Gösterge sıfırlanmadan yapmayınız.  Acele etmeyiniz.  Kullandığınız kabın veya kâğıdın terazinin diğer kısımlarına değmemesine dikkat ediniz.  Terazinin yan camını kapatarak terazinin ekranından ağırlığı okuyarak kaydediniz.  Tartacağınız maddeyi kefeye koyarken dikkatli olunuz.  Terazinin yan camını açarak tartılacak maddeyi terazinin kefesine koyunuz. işlem  Tartım için kullanılacak kâğıdın darasını alınız.  Olabilecek hava sirkülasyonunu önlemek için kapakları mutlaka kapatınız. Teraziyi açınız.  Göstergenin sıfırlanmasını bekleyiniz.  Terazi kapağını uzun süre açık bırakmayınız.  Gösterge sabitlenmeden okumayınız.

 Kullanılan malzemelerin temizliğine dikkat ediniz.  Tartılan maddelere çıplak elle dokunmayınız.  İşlem basamakları ve aldığınız notlardan faydalanarak raporunuzu hazırlayınız.  Teraziyi kapatınız.  Tartılan maddeyi kefeden alınız.  Temizleme işleminde fırça kullanınız.  Teraziyi temizlerken terazi kefesine baskı uygulamayınız.  Terazi fişini çekmeyiniz. 12 .  Rapor yazınız.  Cihazın güç düğmesini kapatınız.  Cihaz ve çevresini temizleyiniz. Okuduğunuz değeri kaydediniz.  Malzemeleri temizleyiniz.  Terazinin kapaklarını uzun süre açık tutmayınız.

4. 6. 9. 2. 10. 14. 12. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 13. Değerlendirme Ölçütleri İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi? Teraziyi düz bir zemine yerleştirdiniz mi? Su terazisine bakarak terazinin dengesini kontrol ettiniz mi? Dengede değilse ayak vidaları yardımıyla dengeye getirdiniz mi? Teraziyi açtınız mı? Göstergenin sıfırlanmasını beklediniz mi? Terazi yan camını açarak tartılacak maddeyi terazinin kefesine koydunuz mu? Terazi yan camını kapatarak terazinin ekranından ağırlığını okuyarak kaydettiniz mi? Teraziyi kapattınız mı? Tartılan maddeyi kefeden aldınız mı? Cihazı güç düğmesinden kapattınız mı? Cihaz ve çevresini temizlediniz mi? Malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? Raporunuzu yazdınız mı? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 3. 8.KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet. 13 . 1. 5. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 11. 7.

60 g. D) Temizliği 0. C) Kefesine el ile basınç uygulanmamalı.55 g gelmektedir. B) Temizleme için iyi bir fırça ve yumuşak bez kullanılmalı. 4.001.44 B) 8.01 – 0.6 kilogramdır. 5.00001 Terazilerin temizliğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A) İşleme başlamadan önce ilk olarak cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.2 Aşağıdakilerden hangisi analitik terazinin duyarlılığını belirtmektedir? A) 1 – 0.1 B) 0. 1.95 Bir teneke içindeki tuzun brüt tartımı 8. darası 3.95 D) 10. 2. Buna göre suyun net ağırlığı kaç gramdır? A) 7. +4 °C sıcaklıkta 1 dm3 (1 litre) hacimli saf suyun kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 g B) 1 kg C) 1 cg D) 1 hg 2 kg elma ile 4000 gram elma.0. Kişinin taşıdığı yük kaç gramdır? A) 8000 B) 8500 C) 9000 D) 9500 Bir piknometre boşken 25.2 C) 7.95 B) 8.95 C) 9. 3.5 kg olan sepete konarak taşınıyor.1 .0. Teneke darası 840 gram olduğuna göre tuzun net tartımı kaç kilogramdır? A) 9. 20 oC’de su ile dolu iken 35. 14 . 6.001 D) 0.1 molarlık HNO3 ile yapılmalı.76 D) 9.01 C) 0.

Genellikle terazi içinde konulan kurutucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Susuz CaCl2 B) Susuz CaCO3 C) Susuz CaH2 D) Susuz CaC2O2 Hassas teraziler için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Duyarlılık aralığı 0. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 10.1 mg . Bir kutu kesme şeker bir kilogramdır. B) Kefesinin etrafında koruyucu kabin bulunur.01 mg’dır.1925 B) 2.0. Kesme şeker kutusu 41 gram olduğuna göre 3 tane kesme şekerin net tartımı kaç gramdır? A) 7. Bir kutuda 400 adet kesme şeker bulunur. 15 . Teraziler neyi ölçer? A) Hacim B) Uzunluk C) Basınç D) Kütle 9. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.1063 D) 6. C) Çok duyarlık gerektiren işlemler için kullanılan terazilerdir. D) Nicel analitik kimya laboratuvarları için hassas teraziler yeterlidir.7.1987 8.3975 C) 7.

Bir özel isme 16 . Birim adlarının ve sembollerinin yazılışı konusunda birliği sağlayıcı uluslararası kurallar vardır.. CGS mutlak birimler sistemi. Kelvin’in adını anmak üzere tanımlanan sıcaklık birimi kelvin (K) . Çünkü bütün büyüklükler kütle. Her bir büyüklük için diğerlerinden apayrı bir birim tanımlamaya da gerek yoktur. Bilimin gelişmesine katkıda bulunmuş bir bilim adamını anmak için tanımlanan birimin adı olan kelime. MKS mutlak birimler sistemi ve uluslararası birim sistemidir (SI). ARAŞTIRMA   Uluslararası birim sistemini ve birimlerin birbirine dönüşümlerini araştırınız. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM 2. uzunluk (veya teknikte kuvvet) ve zamanın bi r fonksiyonu olarak ortaya çıktığından bunlara ait birimlerle ifade edilebilir.ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak bir maddeden belirli miktarda tartım yapabileceksiniz. Bu büyüklüklere temel büyüklükler denir.1. 2. Bu karışıklık.gibi. Her büyüklük. Ancak bu birimin kısaltılmış işareti mutlaka büyük harfle belirtilir. Ulusların kullandığı birimler çok çeşitliydi hatta çoğu bilimsel tanımdan yoksundu. çok eski zamanlardan beri uluslarca kullanılmıştır. anılan bilimcinin adıyla karışmasını önlemek amacıyla küçük harfle başlayarak yazılır. Sözgelimi. ölçü sayısı ve birim olmak üzere iki kısımdan oluşur (Vektörel büyüklüklerde ölçü sayısı ve birimi ile birlikte doğrultu ve yönünün de bilinmesi gerekir). Uluslararası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi Bir cismin kütlesini ve uzunluğunu sadece sayı olarak vermek hiçbir şey ifade etmez... bilimin anlaşılmasını ve gelişmesini zorlaştırmaktaydı. Birim sistemlerinden uluslararası anlaşmalarla kabul edilen ve en çok kullanılan üç tanesi. Uluslararası birim sistemi dışında kalan ancak ülkemiz sanayi kuruluşlarında kullanılan birimler nelerdir? Araştırınız. Birimler. uluslararası anlaşmalarla önlenmiştir. Temel büyüklüklerden türetilen büyüklüklere de türetilmiş büyüklükler denir. Bu durum.. Newton’un adını anmak üzere tanımlanan kuvvet birimi newton (N). Sayının yanında birimi verildiğinde ancak bir anlamı olur.

MKS mutlak birimler sistemini kapsar. Bu üç temel kavram için temel birim olarak santimetre (cm).1: CGS mutlak birimler sistemi 2.1. Ancak gelişen bilim ve teknoloji ile yerini giderek SI birim sistemine bırakmıştır. santimetre (cm).bağlı olmaksızın tanımlanan birim adları ve bunların işaretleri küçük harfle yazılır. Söz gelimi.2: Uluslararası birim sistemi(SI) 17 . gram (g) ve saniye (s) kabul edildiğinden santimetre. Uluslararası Birim Sistemi (SI) Uluslararası Ölçüler Konferansı’nın 1971’de yaptığı toplantıda en temel büyüklüklerden (uzunluk. 2. CGS Birim Sistemi Uzunluk. kütle. gram (g) gibi.2. A K mol cd m2 m3 m/s N J Temel Türetilmiş Tablo 2. SI birim sistemi en önemli birim sistemidir.1. Büyüklük Adı Uzunluk Kütle Zaman Elektrik akımı Termodinamik sıcaklık Madde miktarı Işık şiddeti Yüzey Hacim Hız Kuvvet Enerji Birim Sembolü l m t i T n I A V Ѵ F E Adı metre kilogram saniye amper kelvin mole candela metrekare metreküp metre/saniye newton joule Sembolü m kg sn. Birim Adı Sembolü Uzunluk santimetre cm Temel Kütle gram g Zaman saniye sn. kütle ve zaman temel kavramları üzerine kurulmuştur. zaman) başka dört temel büyüklüğün daha birimlerini içine alan uluslararası birim sistemi tanımlanmıştır. gram. saniye veya kısaca CGS sistemi adını alır. Uluslararası birim sistemi. Yüzey santimetrekare cm2 Hacim santimetreküp cm3 Türetilmiş Hız santimetre/saniye cm/s Kuvvet dyne dyn Enerji erg erg Büyüklük Tablo 2.1.

) Joule (J) Newton (N) Amper (A) N/cm2 Tablo 2. Büyüklük Temel Uzunluk Kütle Zaman Yüzey Hacim Hız Kuvvet Enerji Birim Adı metre kilogram saniye metrekare metreküp metre/saniye newton joule Sembolü m kg sn.) Joule (J) Newton (N) Amper (A) Pascal (Pa) Santimetre (cm) Metre (m) Kelvin (K) Saniye (sn. Elektrikte akım şiddeti de temel kavramlar arasına girer.) Erg Dyne Esu/s bar Kelvin (K) Saniye (sn. MKS ve SI birim sistemlerinin karşılaştırılması 18 .3: MKS mutlak birimler sistemi Birim Kütle Uzunluk Sıcaklık Zaman Enerji. zaman için saniye (sn. kütle ve zamandır. İş Kuvvet Akım Basınç Sembol m l. kütle için kilogram (kg).) ve akım için amper (A) kabul edildiğinden kısaca MKS veya MKSA sistemi olarak bilinir.2.1. MKS Birim Sistemi Bu sistemde temel kavramlar yine uzunluk. Aşağıda MKS birim sistemlerinin birimleri gösterilmiştir. d T t E. Temel birimler olarak uzunluk için metre (m).4: CGS. W F I P MKS CGS SI Kilogram (kg) Kilogram (kg) Gram (g) Metre (m) Kelvin (K) Saniye (sn. m2 m3 m/s N J Türetilmiş Tablo 2.3.

000 000 001 kg Kg 103 kg 102 kg 1 kg 10-1 kg 10-2 kg 10-3 kg 10-4 kg 10-5 kg 10-6 kg 10-9 kg Tablo 2.000 1 kg 0.000 001 0.1 kg 0.01 g = 0.Birimin Adı Ton Kental Kilogram Hektogram Dekagram Gram Desigram Santigram Miligram *Mikrogram Birimin Simgesi t q kg hg dag g dg cg mg µg 1 Birim İçin 1t 1q 1kg 1hg 1 dag 1g 1 dg 1 cg 1 mg 1 µg Kg 1000 kg 100 kg 1 kg 0.5:Kütle temel biriminin üst ve alt katları Kütle ölçüsü birimleri onar onar büyür.01 kg 0.1 dag = 0.001 kg 0.000 001 kg 0. onar onar küçülür. Ön ek ismi Sembol Alt Katlar mikro mili santi desi deka hekto kilo mega μ m c d da h k M 1010-3 10-2 10-1 10+1 10+2 10+3 10+6 6 Çarpan 0.1 g = 0.001kg = 0. 1g 1g 1g 1 dag 1 hg 1 kg 1t = 10 dg = 100 cg = 1000 mg = 10 g = 100 g = 1000 g = 1000 kg 1 dg 1 cg 1 mg 1g 1g 1g 1 kg = 0.000 01 kg 0.001 g = 0.6: Birimlerin az ve çok katları 19 .01 0.001 t Aşağıda SI birim sisteminde birimlerin alt ve üst katları aşağıda verilmiştir.1 10 100 1000 1000 000 Üst katlar Tablo 2.001 0.01 hg = 0.

ülkemizde bazı sanayi alanlarında farklı bir ağırlık ölçü birimi olarak pound kullanılır. 1 atm=14. 642 g = ? kg 1.2 .068 atm. 1 ons= 1/16 lb = 28. PSI pound/ inç2 olarak basıncı gösterir.172. Ülkemizde bazı sanayi alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.10 -3 g 2.gram gibi) dur.1. 1 psi = 0. PSI Basınç. Örneğin.42 lb kaç gramdır? Çözüm: 1 lb 14. uluslararası sistemde (SI) N/cm² (Newton per square inch)’dir. 0. maddenin belirli bir yüzeyine etki eden kuvvet olarak tanımlanır.55 kg =1550 g 2172 μg =2.6959 psi =10 N/cm²=1 Bar 20 .4. Diğer Birim Sistemleri SI birim sistemi dışında da şartlara bağlı olarak değişik birimler kullanılabilir. İngiliz ağırlık ölçü birimi olup sembolü lb’dir.1. Pounddan daha küçük ağırlık birimi ise 'ounce' (ons .2 lb 454 g ise xg x = 14. Libre olarak da adlandırılır.68 g Örnek: 248 lb gelen katı kaç kg’ dır? Çözüm: 1 lb 248 lb 0. İngiliz sisteminde birimi psi (pounds per square inch). 642 kg 1.592 kg 2.454 kg ise x kg x = 248.55 kg = ? g 2172 μg = ? g Çözüm 642g = 0.1.4.Örnek: Aşağıdaki kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. 454 = 644.454 kg = 454 g Örnek: 1.454= 112.349 g 1 pound (lb) = 0.

Mühendislik ölçülerinde 3" ile gösterildiğinde bunun manası 3 inç’tir. Puroların çapı birçok ülkede inç ile ifade edilmektedir. 1 inç 2. Örneğin.7 = bar 147 / 14. bir inç başparmak genişliğini ifade eder. Alan hesaplarında yarda kare.4. Floppy disketlerin genişliği. İnç İnch 'parmak' anlamına gelir. Boruların çapları. uzunluk değeri 0. Çözüm 1 bar yaklaşık olarak 14.9144 m' ye eşit olan "uluslararası yarda"dır.54 = 3 inç’tir. Metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde bile bazı durumlarda inç kullanılmaktadır.54=7.1.7 psi’dir.08333 font (1 foot 12 inç’tir. Örnek: 7.62 cm X X= 7. Genelde mesafeleri ifade etmek için kullanılır.7 = 10 bar 2. Yarda Bir uzunluk ölçüsü birimidir.62/2.54 cm 1 inç ise 7. 1 inç yaklaşık 0. Uzunluk değeri sistemden sisteme değişebilir. Uzunluk değeri sistemden sisteme değişebilir.62 cm’dir.3937 uluslararası inç’tir.3. Gramofon plakları. Alan hesaplamalarında inç kare.62 cm uzunluğundaki Mg şeridinin boyu kaç inç’tir? Çözüm 2.) ye eşittir. PSI / 14.).1. 1 yarda 3 ayak ya da 36 inç’tir. Bisiklet ve otomobil lastiklerinin çapları. Bu ölçünün değeri ise otomatik olarak 3x2.Örnek: Basınç göstergesinde okunan değer 147 PSI’dır. Bu basınç değerinin bar olarak karşılığını bulunuz. 1 inç yaklaşık 0. hacim hesaplamalarında ise inç küp adını alır.       Televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları.02778 yardaya (1 yarda 36 inç’tir).2.4.54 santimetre (1 santimetre yaklaşık 0. Bugün en büyük sıklıkta kullanılan yarda. 2. 21 . Bazı durumlarda inç (") çift kesme işaretiyle gösterilir. hacim hesaplamalarında ise yarda küp adını alır. İnç’in uluslararası standart sembolü in'dir.

Dolayısıyla. 1 fit 0.1 uluslararası yarda.0254 0. Buna göre laboratuvar kaç m’dir? Çözüm Aşağıdaki tablo size uzunluk birimlerindeki dönüşümler hakkında özet bir bilgi verecektir: 1 metre 1 inç 1 yarda 1 ayak metre 1 0.) 36 inç’e 0. Ayak (Fit) Ayak.0936 uluslararası yardadır.2808 0. 3 ayağa (1 ayak yardanın üçte biridir.3048 inç 39.9144 metreye (1 metre yaklaşık 1.48 cm Örnek: Laboratuvarın uzunluğu 8 ayak olarak ölçülmüştür.     0.3333 ayak 3.3048 metreye eşit (30. İngiliz birim sisteminde kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimidir.0833 3 1 Tablo 2.3 yarda kaç cm ve kaç inç’tir? Çözüm 2.9144 metre olarak tanımladılar. 12 inç’e eşittir.1. 1 yarda.9144 0.0936 0.48 cm) hâle geldi. 1 ayak (fit) = 0. Örnek: 0.5 kulaca (1 kulaç 2 yardadır. 1 yarda'nın uzunluğunu 0.). İngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri. Fit.3048 m = 30. 3 fite eşit olup 1 fit.4. (ft) veya bazen (') şeklinde kısaltılır.7: Uzunluk birimleri arasındaki dönüşümler 22 .4.) eşittir.02778 1 0.37 1 36 12 yarda 1. Yaklaşık 1 metrenin üçte biri uzunluktadır.

yakut gibi değerli taşların ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılan ölçü birimidir.00 troy ons Örnek: 5 ons (oz) kaç gramdır? Çözüm: 2.4.1 gram = 1.54345 l şeklinde verilebilir. Metrik birimler cinsinden bir galon değeri. Bir Amerikan galonu su +4°C’de 8. değişik ülkelerde kullanılmakta ve her bir ülkede farklı kütlelere tekabül etmektedir.200 gram olarak kabul edilmiş ve metrik karat olarak adlandırılmıştır.1.5.349 gram = 1. safir gibi değerli taşlar ve yarı değerli taşlar için de kullanılmaktadır.7. genellikle gümüş. Karat Karat elmasın kütle veya ağırlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü birimidir. altın ve platin gibi değerli metallerin veya elmas. İngiliz galonu 277.2.1 g.349 g gelmektedir. Ons Ons. Karat birimi önceleri sadece elmaslar için kullanılıyor olsa da günümüzde yakut. zümrüt. Ons.785 kg ağırlık çeker.78543 l. normal ons (oz) 28. 1.00 gram = 0.345 pound (1 pound=453.46 inç3 e eşit bir hacim tutar. Örnek: 86 karatlık kaşıkçı elması kaç gramdır? Çözüm 2.00 ons (oz) 31. Galon Galon bir sıvı hacim ölçü birimi olup çoğunlukla akaryakıt vb.4. Karat. troy ons ve normal ons olmak üzere iki farklı şekilde kullanılmaktadır.4.60 g) veya 3.6. sıvı maddelerin taşımacılığında kullanılır. Amerikan galonu 231 inç3. 1907 yılında 0. bir Amerikan galonu: 3. 23 .1. Troy ons 31. bir İngiliz galonu: 4.1.035 ons (oz) 28.

20462 1 0.4286. Kapak açılır. Cihaz göstergesinin sıfırlaması beklenir. Açma kapama düğmesi (on-off) ile açılır. Göstergenin sıfırlaması beklenir. 10+3 karat 4998. laboratuvarlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 3. Madde.2. Kapak kapatılır. Göstergenin sabitlenmesi beklenir.10-3 3. 8: Kütle birimleri arasındaki dönüşümler Tablodaki dönüşümlere örnekler: 1 kg = 2.0625 lb = 437. 10-3 1000 lb 2.62 ons (oz) 35. tartı kabı ile dışarı alınır.10-2 35274 grain 15432 7000 437.79 = 45.10-3 2204. Aşırı madde koymamak için gösterge izlenir.48 l benzin kullanılır.Örnek: Bir şirket kullanmak üzere haftalık 3 galon benzin alıyor.10-5 0.432 15432. Cihaz kapağı açılır. Eğer madde istenilen miktarı aşmışsa kapak açılarak spatülle (kefeye baskı uygulamadan) madde istenilen miktara getirilir (Terazi içine madde dökülmemesine özen gösterilmelidir.5274.) Çözüm Bir ayda 4 hafta vardır.79 l’dir. Cihaz ve çevresi temiz olarak terk edilir.10-4 2.0625 1. Gösterge sabitlendikten sonra dara (tare) düğmesine basılır.20462. Haftalık 3 galon kullanıldığına göre bir ayda 4.5 grain 2. 24 . Belirli Miktarda Madde Tartımı Belirli miktarda madde tartımı.02835 6.85026 0. Eğer madde istenilen miktara ulaşmamışsa madde ilavesine devam edilir. Bu nedenle doğru ve güvenilir tartım almak için aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat etmek gerekir. Cihaz güç düğmesinden kapatılır. 1 Amerikan galonu yaklaşık 3.             Terazinin ayaklarının zemine tam olarak oturduğu kontrol edilir. Terazi kapağı kapatılır.274 16 1 2.3 = 12 galon benzin kullanılır. Temiz ve kuru bir spatülle azar azar istenilen madde tartı kabı içine konur.). Kapak kapatılır. Terazi fişi prize takılarak güç düğmesi ile elektrik bağlantısı sağlanır.2857. Temiz bir kâğıt ya da tartı kabı kefenin ortasına konur. Aşağıdaki tablo size ağırlık birimlerindeki dönüşümler hakkında özet bir bilgi verecektir: 1 kg 1 lb 1 ons 1 grain 1 karat 1g 1 ton kg 1 0.99885026 - Tablo 2.20462 lb 1 ons = 0.32393 1 4.10-3 1. Buna göre 12.45359 0.48.2.5 1 15. Bu şirketin aylık benzin kullanımı kaç litredir? (İşlemlerinizi Amerikan galonu üzerinden yapınız.

Öneriler  İş önlüğünüzü giyiniz. 25 .  Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  Terazi ayaklarını döndürerek ayarlayınız. tartı kabı. maskenizi ve eldiveninizi takınız.  Teraziye enerji girişini sağlayınız.UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Bir maddeden belirli miktarda tartım alınız.  Teraziyi ayarlayınız. spatül İşlem Basamakları  Teraziyi düz bir zemine yerleştiriniz. Kullanılan araç ve gereçler: Terazi.  Su terazisinin ayarını mutlaka kontrol ediniz.  Terazi fişini prize takarken dikkatli olunuz. tartılacak madde.

 Tartı kabını ya da temiz bir kâğıdı kefenin ortasına koyunuz.  Terazi kapağını uzun süre açık bırakmayınız.  Çalıştığınız cihazın çok hassas olduğunu unutmayınız. 26 . Teraziyi açınız.  Göstergenin sıfırlamasını bekleyiniz.  Gösterge sıfırlanmadan işlem yapmayınız.  Terazinin yan camını açınız.  Kullandığınız kabın veya kâğıdın terazinin diğer kısımlarına değmemesine dikkat ediniz.

 Bir yandan göstergeyi kontrol ediniz. Gösterge sabitlendikten sonra tare düğmesine basarak göstergeyi sıfırlayınız.  Gösterge sabitlenmeden okuma yapmayınız.  Maddenin etrafa saçılmamasına özen gösteriniz.  Göstergenin sabitlenmesini bekleyiniz.  Tartılacak maddeyi. spatülle azar azar tartı kabı içine ekleyiniz.  Terazi yan camını kapatınız.  Gösterge sıfırlanmadan işlem yapmayınız.  Maddeyi ekleme işlemini küçük vuruşlarla yapınız.  Olabilecek hava sirkülasyonunu önlemek için kapakları mutlaka kapatınız. 27 .

 Yan camları uzun süre açık tutmayınız.  Kefeye yapılan baskı.  Yan camları açınız.  İstenilen değere ulaşıldığında teraziyi kapatınız.  Kapakları kapatarak istenilen değere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol ediniz.  Dikkatli olunuz. 28 .  Maddenin etrafa dağılmamasına dikkat ediniz.  İşleminizi kısa sürede bitirmeye çalışınız. terazi kefesine baskı uygulamadan ve maddeyi dökmeden alınız. terazinin kalibrasyonunu ve hassasiyetini bozabilir.  Dikkatli çalışınız. İstenilen miktar aşılmışsa spatül yardımıyla.  İstenilen miktardan az ise ilaveye devam ediniz.

 Terazi fişini çekmeyiniz.  Cihazın güç düğmesini kapatınız.  Teraziyi temizlerken terazi kefesine baskı uygulamayınız.  Temizleme işleminde fırça  Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim kullanınız. 29 .  Tartım miktarı hesaplayınız. ile magnezyum miktarını  Dolu krozenin tartımını not ediniz.  İşlem basamakları ve aldığınız notlardan faydalanarak  Raporunuzu teslim ediniz. ediniz.  Tartı kabındaki maddelere çıplak elle dokunmayınız. tartı kabı dışına alınız.  Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. Maddeyi. raporunuzu hazırlayınız.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 14. Değerlendirme Ölçütleri İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi? Teraziyi düz bir zemine yerleştirdiniz mi? Teraziyi ayaklarını döndürerek ayarladınız mı? Teraziye enerji girişini sağladınız mı? Teraziyi açtınız mı? Göstergenin sıfırlamasını beklediniz mi? Terazinin yan camını açtınız mı? Tartı kabını ya da temiz bir kâğıdı kefenin ortasına koydunuz mu? Gösterge sabitlendikten sonra tare düğmesine basarak göstergeyi sıfırladınız mı? Tartılacak maddeyi spatülle azar azar tartı kabı içine eklediniz mi? Terazi yan camını kapattınız mı? Göstergenin sabitlenmesini beklediniz mi? İstenilen miktar aşıldıysa spatül yardımıyla terazi kefesine baskı uygulamadan ve maddeyi dökmeden aldınız mı? İstenilen miktardan az ise ilaveye devam ettiniz mi? İstenilen değere ulaşıldığında teraziyi kapattınız mı? Yan camları açtınız mı? Maddeyi. 5. kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 6. 9. 12. 4. 2. 10.KONTROL LİSTESİ Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet. 7. tartı kabının dışına aldınız mı? Cihazın güç düğmesini kapattınız mı? Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? Raporunuzu teslim ettiniz mi? Evet Hayır DEĞERLENDİRME Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 17. 1. 30 . 11. 8. 3. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 19. 18. 16. 20. 13. 15.

01 kg kaç gramdır? A) 0. 5.763 B) 7.63 C) 76.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 3.3 D) 7630 0. 31 .1 g B) 1 g C) 10 g D) 100 g Hangi birim sisteminde kütle birimi gramdır? A) MKS B) CGS C) SI D) Hiçbiri Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? A) 1000 g = 1 kg B) 1000 kg = 1 t C) 100g = 0.1 kg D) 1000μg = 1 g 763 miligram kaç gramdır? A) 0. 6. 1. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine göre temel bir büyüklük değildir? A) Zaman B) Uzunluk C) Kütle D) Hız Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine göre türetilmiş bir büyüklüktür? A) Hız B) Kuvvet C) Hacim D) Hepsi 0. 4. 7.08 kilogram kaç gramdır? A) 8 B) 80 C) 800 D) 8000 2.

VE DEĞERLENDİRME 32 .2046 B) 4. C) Cihaz açılır açılmaz tartılacak madde konur.286 3 kg kaç pounddur? A) 2. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. B) Açma kapama düğmesi (on-off) ile açılır. D) Cihaz ve çevresi temiz olarak terk edilir.86 D) 2. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.5 inç kaç santimetredir? A) 1. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.4092 C) 6.143 B) 11.8184 Terazinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Terazinin ayaklarının zemine tam oturmalıdır. 9.43 C) 22. 10. 4.6138 D) 8.8.

8 B) 293. Gravimetrik bir tayinde krozenin boş kütlesi 21. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sistemine ait değildir? A) gram B) metre C) saniye D) amper Uluslararası birim sistemine aşağıdakilerden hangisidir? A) G B) Kg C) Mol D) lb Kilogram ne birimidir? A) Uzunluk B) Kütle C) Hacim D) Alan 0.4 D) 327.6 2.2 C) 310.94 g C) 44.94g B) 2. Her varilin darası 8. Analiz sonunda ise içinde katı madde bulunan kroze 23.MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.194 g 3 varil petrolün bürüt tartımı 319 kilogramdır. 33 .50 g olarak tartılmıştır.01 kg kaç gramdır? A) 0.44 g geldiğine göre katı miktarı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1. (SI) göre madde miktarının sembolü 5. 1. 3.6 kilogram olduğuna göre petrolün net tartımı kaç kilogramdır? A) 344. 6.94 g D) 0.1 g B) 1 g C) 10 g D) 100 g 4.

uluslararası ölçüm birim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) CGS B) MKS C) SI D) MKF 8. 10. 9. Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçü birimidir? A) Yarda B) Karat C) Ons D) Galon Psi aşağıdakilerden hangisinin ölçüm birimidir? A) Ağırlık B) Hacim C) Uzunluk D) Basınç Aşağıdakilerden hangisi kütle ölçüm birimidir? A) Yarda B) Pound C) İnç D) Günümüzde. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 34 .7. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D C C D D A A C D ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D C B D A B B C C MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A C B C D D B C 35 .

Kimya 9 Ders Kitabı. 2001. Ankara. Devlet Kitapları. 2006. Robert RESNİCK. 36 . İstanbul. Arkadaş Yayınları. Palme Yayıncılık. . Geoffrey HERRİNG. 2005. Analitik Kimya Laboratuvarı Nitel Bölüm. KARACA Faruk. Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamaları. Paşa Yayıncılık. William S. HARWOOD. HALLİDAY David. Şahinde DEMİRCİ. Ali USANMAZ. DEMİR Mustafa. Fiziğin Temelleri. PETRUCCİ Ralph H. F. Analitik ve Sınayi Kimya Laboratuvarı. 1991. Ankara. Ankara.KAYNAKÇA KAYNAKÇA      DEMİR Mustafa. Ankara. Ostim Mesleki Eğitim Merkezi. 2004.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->