P. 1
egtbilgitek

egtbilgitek

|Views: 10|Likes:
Yayınlayan: Dzuneis Nureski

More info:

Published by: Dzuneis Nureski on Aug 24, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE DERS NOTLARI

HAZIRLAYAN Öğr.Gör. Mehmet KARAHAN

Malatya, 2001

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: Teknoloji Tarihi
Teknolojinin Tanımı, Kapsamı, Önemi Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler Endüstri Devrimi ve teknolojik Gelişmeler Zamanımızda Teknolojinin Durumu

II. BÖLÜM: Bilişim Kavramları
Veri ve Bilgi Bilişim Bilgi Teknolojileri Bilgi Paylaşımı Bilgi Toplumu

III. BÖLÜM: Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri ve Sosyal Yapı
Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi Toplumunda Ekonomik Sistem Bilgi Toplumunda Kültürel ve Politik Sistem Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye

IV. BÖLÜM: Eğitimde Bilgi Teknolojileri
Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu/Olumsuz Etkileri Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Eğitim

V. BÖLÜM: İnternet Kullanım Alanları
e-mail Web Chat FTP e-ticaret ve Bankacılık Değişik İnternet Uygulamaları (Reklam, Dayanışma, Askeri, Siyasi vs.)

2

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

VI. BÖLÜM: Eğitim Ortamlarında İnternet’ten Yararlanma
Temel Kavramlar İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları Web Destekli Eğitim Çalışmaları

VII. BÖLÜM: İnternet’in Birey ve Sosyal Yaşama Etkileri
Birey Üzerindeki Etkileri Toplum Üzerindeki Etkileri İnternet’in Türkiye’deki Durumu İnternet Etiği

3

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan I. Tarihsel Süreç İçerisinde Teknolojik Gelişmeler 4. Teknolojinin Tanımı Kapsamı Önemi 2. Teknolojinin Nitelikleri ve İşlevleri 3. Endüstri Devrimi ve Teknolojik Gelişmeler 5. BÖLÜM: TEKNOLOJİ TARİHİ 1. Zamanımızda Teknolojinin Durumu 4 .

Tek başına hiçbir anlam ifade etmez.2. Bilim adamlar sürekli olarak yeni bilgiler üretmek konusunda çaba harcamaktadırlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. sürekli olarak hayatı daha kolay kılmıştır. Düşünebilme yeteneğinde olan insan.Bu nedenle üretilen her yeni bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağının. Önemli olan üretilmiş 5 . ancak nasıl ve neden oluştuğu bilinmeyen olayları açıklamak mümkün hale gelmektedir. hem yeni bilgilerin üretilmesini zorunlu kılmakta hem de kolaylaştırmaktadır. 1. geliştirmiş ve kullanıma hazır hale getirmiştir. Bu canlılar içerisinde insan. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren. Çünkü bir olayın oluş mekanizmasını açıklamak. insanın. 1. TEKNOLOJİNİN TANIMI KAPSAMI VE ÖNEMİ 1.1. hazır bilgilerin insanlığın hizmetine 1.Kullanıma sunulmasıdır.Bilgilerin üretilmesi 2. Hergelen gün hayatı daha da kolaylaştıracak bir aracı. Bu sayede birçok olayın gerçek sebebi ortaya çıkmakta ve olayın meydana gelmesi için gerekli şartların neler olduğu belirlenmektedir.1. bu özelliğini dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren kullanmaya başlamıştır. Bilgilerin Üretilmesi Hayatı kolaylaştırmak amacıyla herhangi bir araç ya da gerecin ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle bilgilerin üretilmesi gerekmektedir. insanların düşünce alanlarını genişletmektedir. Bu aşamalar sırası ile. İnsan. insanın kişisel merakını gidermeye yönelik bir uğraşıdır. Ancak bu bilgiden ne şekilde yararlanılacağı.Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi 3. Yeni bilgilerin üretilmesi insanlara yeni ufuklar açmakta. Üretilen Bilgilerin Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi Bilim adamları tarafından üretilen bilgiler çoğu zaman bir olayın neden ve nasıl olduğu üzerin-de durur. bu bilginin insanlığın hangi sorununu çözmede etkili olacağı. hayatında karşılaştığı hangi olayın.1. düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır. bu bilgi sayesinde daha kolay hale geleceği konusunda herhangi bir şey söylemez. Tüm düşünce gücünü bu yönde yoğunlaştıran insan. gereci bulmuş. Teknolojinin Tanımı Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır. Üretilen yeni bilgiler sayesinde insanların çevre-sinde sürekli olarak oluşan.1. sürekli olarak hayatını daha rahat ve daha kolay devam ettirebilmenin yollarını aramıştır. Düşünce uf-kuğun çok fazla genişlemesi ise hayatı daha kolay kılabilecek unsurların neler olabileceğinin daha kolaylıkla ortaya konulması sonucunu doğurmaktadır. Üretilen her yeni bilgi. yani bilginin insanlığın hizmetine nasıl verileceğinin de araştırılması gerekir. Hayat nasıl daha kolay hale getirilir? Bu sorunun cevabı ancak üç farklı aşamadan geçilerek verilebilmektedir. olayın oluş gerekçelerini ortaya koyar. Bilgi üretme işlemi bilimin göreve olarak algılanmaktadır.

o günün teknolojisi veya endüstrisindeki yetersizliklerden dolayı kullanılamayan bilgiler. Bazı durumlarda ise üretilen bilgi. Çünkü bilimin ürettiği bilgiden yararlanarak teknolojinin ortaya koyduğu bir hizmetin. İşte bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağının bilinmesi. "bir sıvı içerisine batırılan bir cisim. Ancak bilim. Endüstri.1. daha kolay yasayabilmesini sağlayan önemli bir işlev yerine getirilmiştir. ya teknoloji ya da endüstri aşamasında uygun yöntemler bulunamadığı için. ilk bulunduğu anda. teknoloji ve endüstride sürekli olarak gelişmeler olmaktadır. Buna göre üretilen bir bilginin. bu bilgi ile gemilerin yapılabileceği ortaya konmuştur. teknoloji teriminin genellikle bilimin üretmiş olduğu bilgilerin. sadece bildi olarak kalır. Kullanıma Hazır Bilgilerin İnsanlığın Hizmetine Sunulması Kullanıma hazır bilgiler. bilimin ürettiği bilgilerin insanlığın hizmetine sunulması teknolojinin konusudur. daha kolay ve daha iyi yaşamalarını sağlamak için yeterli değildir. insanlığın hizmetine sunulabilmektedir. üretilen bilgi iki aşamadan geçerek insanlığın hizmetine verilir. bunun yollarının araştırılması. teknolojik olarak ortaya konan bir bilginin düzenli şekilde insanlığın hizmetine verilmesi için gerekli faaliyetlerin tümüdür. üretilmesinden itibaren insanlığın hizmetine sunulmasına kadar geçirdiği aşamaları. 0 halde üretilen bir bilgi. insanlık tarafından kullanılabilir hale getirilmesi ile ilgili olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sözgelimi.Bu ise endüstrinin ilgi alanıdır. ancak bu bilgiden insanlığın nasıl yararlanacağını belirtmemektedir. düzenli bir şekilde üretilmesi ve insanlığın hizmetine verilmesi gereklidir. hizmeti sürekli bir şekilde üretmek için organize olur ve in-sanlığın hizmetine sunar. insanların daha rahat ve kolay yaşamaları için yeterli midir? İnsanlığın hizmetine verilmeye hazır hale getirilen bilgi. Oysa yukarıda ifade edilen bilgiler üzerinde çalışarak. Elde edilen bu bilgiler günün teknolojik imkanlarına bağlı olarak kullanıma sunulmaktadır. çoğu zaman insanların daha rahat.3. o bilgiden nasıl yararlanılacağının ortaya konmasıdır.O halde endüstri.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olan bilginin in-sanlığın kullanabileceği bir hale getirilmesi. o bilginin insanlığın hizmetinde nasıl kullanılacağı ve o bilgi ile insan hayatının nasıl kolaylaştırılabileceği üzerinde durur. 0 halde teknoloji. bilgiler üretilmektedir. bilim alanındaki çalışmalar süreklilik göstermekte. herhangi bir bilgiden ne şekilde yararlanılacağı. Bu gelişmelerin sonucunda. 1. 6 . batırıldığı cismin yoğunluğuna bağlı olarak kendi hacmi kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir" seklinde ortaya konan bir bilgi. şu şekilde şema tize etmek mümkündür: Buraya kadar verilen bilgilerden. Bu nedenle. Yine bu bilgi sayesinde deniz taşımacılığı geliştirilmiştir. Böylece. insanlığın hizmetine verilemeden. Böylece insanlığın daha rahat. insanlığın hizmetine sunulabilir hale gelmektedir. bu hali ile sadece olayın mekanizmasını açıklamakta. üretildikten çok daha sonra kullanışlı hale getirilerek.

İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılar. yararlandığı her konunun bir teknolojisi bulunmaktadır. özlemi hayatını daha kolaylaştıracak tekniklerin bulunup. 0 halde insanın uğraştığı. Bu nedenle teknoloji yasamın kendisidir. o konunun teknolojisi olarak belirtilmektedir. Kapsamı. Barınmaya ilişkin uğraşılardır. Ya da bir başka anlatımda "teknolojinin kapsamı insan yaşamı ile ilgili faaliyetlerin bütünüdür. İnsanın hizmetine sunulmuş bulunan her mal ve hizmetin mutlaka bir üretim tekniği vardır. hangi aşamalardan sonra hizmete sunulmuş olabileceğini tartışmış. sonuçta herhangi bir şekilde insanlığın hizmetine verilmektedir. giyim teknolojisi. hamur teknolojisi. görünürde insanın yaşaması için mutlak gerekli uğraşılar olmamakla birlikte. Beslenmeye ilişkin uğraşılar b. 2. çoğunlukla çözüm bulduğu alanla ilgili olarak isimlendirilmektedir. uygulamaya konul-ması yönündedir. ekmek teknolojisi. barınma teknolojisi. Bazı durumlarda da o çok sınırlı alanla ilgili olan uygulamalar." Çevrenizde bulunan teknoloji ürünlerini gözden geçiriniz. dinleme ve eğlenmeye ilişkin uğraşılar olarak ele almak mümkündür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Bu bakımdan teknoloji oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılan ise. insan yaşamı ile sınırlıdır. Bu 7 .İnsanın yaşamı boyunca bütün çabası. Giyinmeye ilişkin uğraşılar c. Dinlenme ve eğlenmeye yönelik uğraşılar. Teknolojinin Önemi Teknoloji doğrudan doğruya insan ile ilgilidir kavramdır. bilgisayar teknolojisi gibi.3. Çünkü in-sanlık dünya üzerinde bulunan her şeyden yararlanmaya çalışmaktadır. 1.2. Teknoloji insan yaşamının bütün evrelerini kapsamaktadır. gibi. Genel bir terim olan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan teknoloji. İnsanın yaşamında daha rahat. Beslenme teknolojisi. her dönemde mutlaka var olmuştur. gayreti. iplik teknolojisi.İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olmayan uğraşılar. Örneğin. Bir insanın yaşamının bütün evrelerinde yararlandığı her türlü mal ve hizmet mutlaka bir teknoloji ürünüdür. İnsanın yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşıları: a. Dolayısı ile herhangi bir konuda üretilen her bilgi. Bu üretim tekniğine bağlı olarak mal ve hizmetlerin üretilme yöntemi de o konunun teknolojisini oluşturmaktadır. Teknolojinin Kapsamı Kısaca bir bilginin insanlığın hizmetine verilebilecek bir mal ya da hizmet haline getirilmesine ilişkin çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilen teknolojinin kapsamı çok geniştir. daha kolay ve daha iyi yaşamayı sağlayabilmek uğraşlarını başlıca iki ana konuda toplamak mümkündür: 1.

söz konusu ihtiyaç daha kolay bir şekilde giderilebilir hale gelmektedir. insanin sürekli olarak meşgul olduğu bu uğraşıları. İlk insan beslenmesi için gerekli olan besin maddelerini avlanmak. insanin ilk var olduğu andan itibaren çeşitli yollarla giderilmeye çalışılmış ve giderilmiştir. onun hizmetine sunulmuştur. daha kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ortamı daha uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Beslenme b. ya da doğada kendiliğinden yetişen besin maddelerini toplamak suretiyle gidermeye çalışmıştır. Sözgelimi. sabit kalmaktadır. onun beslenme ihtiyacıdır. tüm yaşamı boyunca ve sürekli olarak. İşte bu nedenle. Yine ayni ihtiyacın gelecekte giderilme biçimi de günümüzde giderilme biçiminden mutlaka çok farklı olacaktır. Bu uğraşılar insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar bütünüdür. ilk insanın besin maddelerini. ya da çelik çomak gibi çok basit araç ve gereçleri kullanarak oyun oynarlarken. O halde esas olarak insanın giderilmesi gereken temel ihtiyacı değişmemekte. Ancak bu ihtiyacın giderilme biçimi hergelen gün değişmekte. Ancak bu uğraşın yerine 8 . İşte teknoloji. Ayni ihtiyaçların günümüzde giderilme biçimi. insanın yaşamını devam ettirebilmesi için bir zorunluluktur. 0 halde insan. Dinlenme ve eğlenme gibi uğraşılarla meşgul olmaktadır. Bu durum ihtiyacın giderilme biçimi değiştirilerek. dinlenme ve eğlenme uğraşının yerine getirilmesidir. Burada da yapılan temel işlev. günümüz insanı ayni işlemi son derece modern fırınlarda yerine getirmektedir. Giyinme c. dinlenme ve eğlenme ihtiyacının giderilmesi için en başta yapılan islerden birisi oyundur. Teknolojinin. yine her dönemde üzerinde en fazla durulan uğraşılardır. Söz konusu bu uğraşılar sürekli olarak vardır. insanın temel ihtiyaçlarından birisi. Bu ihtiyaçların giderilmesi. insanın varlığı ile ortaya çıkan ve insanın bulunduğu her yerde mutlaka bulunan uğraşılardır. Teknolojinin gelişmesi sonucu ise. insanin beslenme ihtiyacının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişiklikle-re ilişkin olarak verilen bu örnekleri çoğaltmak ve diğer alanlara ilişkin olarak da birçok örnek vermek mümkündür. a.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan uğraşılar. söz konusu bu ihtiyaçlar. Örneğin. Bir başka anlatımla. günümüzün modern toplumlarında bilgisayar ile oynamaktadırlar. geçmişte giderilme biçiminden oldukça farklıdır. ya da ortam daha uygun hale getirilerek sağlanmaktadır. İşte bu farkı teknoloji sağlamıştır. tüketebileceği şekle getirmek için ocaklardan yararlanırken. Bu ise teknoloji sayesinde olmaktadır. besin maddeleri kontrollü bir şekilde üretilmeye başlanmış ve insanın kolaylıkla elde edebileceği şekilde. Çünkü bunlar. İnsan beslenme ihtiyacını gidermek için bir uğraş vermek zorundadır. Gelecekte de var olacaktır. Teknolojik gelişmelerin yeterli olmadığı bir toplumda. Yine sözgelimi. Bu farklılığı da teknoloji sağlayacaktır. Bu nedenle bu uğraşıları da insanin yaşaması için mutlak gerekli olan uğraşılardan ayırt etmeden incelemek daha doğrudur. o ihtiyacın giderilmesi için ortam daha uygun bir hale getirilmektedir. çocuklar aşık kemiği. Barınma d.

O halde insanın yaşamı süresince mutlaka yerine getirdiği temel uğraşıları vardır. insanlığın hizmetine sunmuştur. Bunların geçmişteki biçimleri ile bugün arasında kıyaslama yaparak. İnsan. dünya üzerinde var olduğu ilk andan itibaren yaşamını daha rahat. Teknolojinin Gerekliliği İnsanın daha rahat yaşama isteği. Teknolojinin. 1. iste bu uğraşıların daha kolay. İnsan yaşamının her döneminde karşılaştığı sorunları çözmek için uğraşmıştır. Bu amaçla insan daha rahat yaşabilmek için çevresinde bulunan her türlü maddeden yararlanma yollarını aramış. daha düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için uygun ortam hazırlamaktadır. renklenmiş ve çeşni kazanmıştır. Bu canlılar içerisinde insan düşünebilme yeteneği ile diğerlerinden ayrılmaktadır.4. insan bu temel uğraşılarını herhangi bir şekilde yerine getirmektedir. Aslında bir başka yönü ile konuya yaklaşıldığında yeni üretim teknikleri geliştirme zorunluluktan doğ-muştur. Ayrıca bu uğraşıları renkli. daha çok teknolojinin konusu olarak algılan-maktadır. Bu suretle teknoloji. Teknoloji aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmektedir? 9 . üretilen bilgileri kullanıma hazır hale getirmiş. 1. örnekler düşününüz. tartışınız. Değerlendirme Soruları Cevaplandıramadığımız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. daha düzenli hale getir-menin yollarını aramış ve bulmuştur. kullanıma hazır hale getirilen bilgileri. bilgi üretmiş. 2. yaşadığı çevreyi kontrol altına almaya çalışmıştır. Bu amaçla. insanların yaşamlarında sürekli olarak yerine getirdikleri. 3. dolayısı ile bu uğraşıların insanlara yük olmadan yerine getirilmesini sağlamaktadır. kolaylaşmış. Teknoloji. onu arayışlara sürüklemiştir. Yani önce sorun ortaya çıkmış bu sorunun çözümü için uğraşılmış böylece yeni bir teknik ortaya çıkmış ve teknoloji gelmiştir. Bu yeni sorunun çözümü için yeniden uğraşılmış ve böylelikle teknoloji sürekli yenilerek gelişmiş güzelleşmiştir. Bu uğraşıların daha rahat bir ortamda. insanin temel ihtiyaçlarının giderilme biçiminde meydana getirdiği değişikliklere ilişkin. 1. güzelleşerek mükemmele doğru gidecektir. giyinme 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan getirilme biçimi teknoloji sayesinde çok değişmiş. 0 halde teknoloji gelişerek. daha kolaylıkla yerine getirilmesi için ortam hazırlamaktadır. beslenme 2. 1. eğlenme ve dinlenme gibi uğraşıların gideriliş biçimini değiştirmektedir. barınma 4. Bu uğraş sonucunda yeni üretim teknikleri geliştirmiştir. İnsanın yaşamını iyileştirmeye yönelik olduğu için de çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Dünya üzerinde çok değişik tür ve sayıda canlı yaşamaktadır. Üretilen bilgilerin kullanıma hazır hale getirilmesi. daha rahat. Her yeni çözüm mutlaka yeni bir sorunu da beraberinde getirmiştir. değişik ve seçenekli olarak insanların hizmetine sunmakta. düşünebilme yeteneği sayesin-de.

Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından birisi değildir? A) Dinlenme B) Beslenme C) Barınma D) Giyinme 3. insanlığın hizmetine verilmesi için seri üretim yapabilmek amacıyla kurulmuş organizasyon : Üretilen bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili 10 . C) insanların ihtiyaçlarını gideriş biçimini değiştirmektedir D) insanların ihtiyaçlarını değiştirmektedir 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan A) insanların ihtiyaçlarını gidermektedir B) İnsanların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. endüstri ise kullanıma hazır hale getirilmesine ilişkin uğraşılarla ilgilidir. Sözlük Ve Kavram Dizini Teknoloji uğraşıların bütünü Endüstri : Kullanıma hazır hale getirilmiş bilgilerin. endüstri ise sen üretimine ilişkin uğraşlarla ilgilidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi teknoloji ile endüstri arasındaki farkı ortaya koymaktadır? A) Teknoloji ve endüstri aynı kavramın değişik ifade ediliş şeklidir. endüstri ise bilgiyi kullanır. C) Teknoloji bir bilginin seri üretimine. B)Teknoloji bir bilginin kullanıma hazır hale getirilmesine. D) Teknoloji bilgi üretir.

İnsan tarafından meydana getirilir ve insanın hizmetine sunulur. bilimsel esaslar doğrultusunda disiplinli olarak kullanması. İnsanın olduğu her yerde teknoloji vardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. Teknolojinin çok yönlü niteliklerini tanımak suretiyle teknolojiyi anlamak kolaylaşır. makine üretebilmesi. alet.Çok yönlü nitelikleri vardır. Günümüzde teknoloji terimi ile aşağıda belirtilen tanımlar anlatılmak istenmektedir: 1. Teknoloji hangi kaynaklardan yararlanarak gelişir? Teknoloji gelişmesini sürdürürken.1. Teknoloji bir ülkenin kaynağıdır. Teknoloji insanla başlamakta ve sürekli olarak in-sanın yaşamını daha kolay hale getirmek yönünde gelişmektedir. insanın yaşamını kolaylaştırmaya dönüktür. İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla materyal. malzeme ve insan kaynaklarını. Bu tanımlardan da görüldüğü gibi teknoloji doğrudan doğruya insanı ilgilendiren bir kavramdır. TEKNOLOJİNİN NİTELİKLERİ VE İŞLEVLERİ Teknolojinin Nitelikleri Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin Sanat Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin İşlevleri İnsana Kolaylık Sağlama Yaşama Düzeyini Yükseltme Toplumu Bütünleştirme Verimlilik Karar Verme Boş Zamanları Değerlendirme Değer Kazandırma Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 2. bilgi ve yeteneklerini kullanması. 2. insan 2. Teknolojinin Nitelikleri Teknoloji. materyal 11 . 1. İnsanın yaşamını ve çevresini değiştirmek amacıyla.

Bugünkü yaşam kolaylığı doğrudan doğruya üretilen bu aletlere bağlıdır. yaşamı daha kolay hale getirmiştir. Böylece şekillendirilen taşlar ve ağaçlar kullanılarak. doğada kendiliğinden bulunan düzgün taşlar kullanılarak düzgün olmayan taşlar yontulmuştur. Bu suretle. kazma. "Alet işler.1. değiştirmiş. Mehmet Karahan O halde teknolojinin niteliklerini söz konusu bu dört ölçüte göre incelemek mümkündür. Doğada bulunan her türlü materyali. Ürettiği materyali yaşamını kolaylaştırmaya dönük olarak kullandığı gibi.İnsanı. İnsanın. İlk insan yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çok basit bir alet geliştirmiştir. Teknolojinin başlangıcı insanın kendisinin başlangıcıdır. alet ve materyal üreterek teknolojiyi geliştirmiş ve bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. taşlar kolaylıkla kırılmış. Düşünebilme yeteneği sayesinde insan. Yaşamı sürdürebilmesi için birçok şeye ihtiyacı vardır. yaşamının herhangi bir aşamasında kullanır. taşlara. yeni başka materyallerin üretilmesinde de kullanmıştır.1. 12 . böylelikle yaşamı daha kolay hale getirme. Bu nedenle materyal üretmiştir.1. diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği düşünebilme yeteneğidir. insanın bilgi. yaşamı daha kolay kılabilecek önlemleri olmaktadır. Bu aletler kullanılarak ağaçlar kesilmiş. barınaklar yapılmış ve yaşam daha kolay. Sözgelimi. sürekliliği olan bir işlevdir. yaşam insanlar için her geçen gün daha kolay hale gelmektedir. Böylece sürekli olarak bir önceki alet yardımı ile daha komplike. Yontulan bu taşlara şekil verilmiş ve bu taşlardan balyoz. Teknoloji insanın olduğu yerde. her gün yeni aletler üretilmekte ve bu aletler yardımı ile başka aletler yapıl-maktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri 3.sürekli olarak yaşadığı ortamı ve çevresini yenilemiş. ağaçlara kolaylıkla istenen şekiller verilmiştir. bilim 4.Teknolojinin Materyal Kaynağına Dayalı Nitelikleri insan sosyal bir varlıktır. İnsan. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirebilmekte. Bir alet üretme ve üretilen bu aletler yardımı ile yeni bir alet üretme. Günümüzün teknolojisinde de yaşamı kolaylaştırmaya yönelik. Söz konusu bu aletlerin olmadığı bir ortamda. Sonuçta ise günümüzün teknolojik düzeyine erişilmiştir. yaşadığı ortamı ve çevresini kaynakların başında neler gelmektedir? değiştirebilmesinde yararlandığı 2. Daha sonra bu alet yardımı ile daha komplike aletler yapılmıştır. sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. Teknolojinin İnsan Kaynağına Dayalı Nitelikleri Teknolojinin temel kaynağı insandır. yaşamı kolaylaştırmaya dönük bir işlev görmesi hemen hemen olanaksızdır. taşıma araçları. Bunu yapa-bilmek için de başvurduğu kaynakların başında alet ve materyal üretme gelmektedir. el öğünür" atasözümüz bu durumu en açık bir biçimde açıklamaktadır. insan için vardır. 2. Böylelikle teknoloji sürekli olarak ilerlemekte. çekiç gibi aletler üretilmiştir. daha fonksiyonel ve yaşamı daha kolay hale getiren aletler üretilmiştir.2. beceri derecesi ne kadar yüksek olursa olsun. daha güvenli bir hale getirilmiştir.

2. doğada kendiliğinden bulunan taş. Bu amaçla doğada bulduğu her şeyi kullanmıştır. dünya üzerinde görüldüğü ilk andan itibaren. bu olaylardan kendi isteği doğrultusunda yararlanmıştır. diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme yeteneğine sahip olduğu için. Sözgelimi bilimin başlı başına bir kurum olarak ortaya çıktığı on sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen sure içerisinde . Yani insanlar. yaşadığı ortamı ve çevresini değiştirmeye çalışmıştır. kerpiç.Pusulaların kullanıldığı gemi .1. On sekizinci yüzyıla gelinceye kadar geçen süre içerisinde meydana gelen teknolojik gelişmelerin. İlk anlarda doğada gördüğü bir çok olaydan etkilenmiş ve bu olayların oluş sebeplerini bilmeden. yaşamını devam ettirir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insan materyal üretmede özellikle doğal kaynakları kullanmıştır. teknoloji büyük bir aşama kaydetmiştir. her geçen gün yeni materyaller üretilmekte ve barınak yapmak amacıyla kullanılan materyallerin kaliteleri artırılmaktadır.3. teknoloji bir önceki bölümde anlatılan bilim -teknoloji-endüstri sürecine bağlı kalmaksızın gelmiştir. Zamanla söz konusu bu doğal materyaller kalite ve kantite bakımından yeterli olmayınca.Matbaa . yanılma yolu ile elde ettiği bilgileri kullanarak ihtiyaçlarını karşılamış ve yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir. Sözgelimi. Bu nedenle.Rüzgar ve su gücünden yararlanma . Bu suretle yaşamı kendisi için daha kolay hale getirmiştir.Porselen ve cam üretim 13 . yıllarca tekerleğin neden çok daha az bir kuvvetle çok daha fazla yük taşıdığını ya da tulumbanın nasıl olup da suyu emerek yukarılara çıkardığını açıklayamamışlar.Ulaşım . çimento gibi değişik materyaller üretilmiş ve barınaklar bu materyaller kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. insan yaşamına çok büyük kolaylıklar getiren bu teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapabilmiştir. İnsan. sınama. yaşamını devam ettirmeye ve neslini sürdürmeye alışmıştır. toprak gibi doğal materyalleri kullanmıştır. Ancak. ya da sınama yanılma yolu ile teknoloji ortaya çıkmıştır ancak kullanılan teknolojinin bilimsel açıklaması çok sonraları yapılabilmiştir. tuğla. ama bu teknolojiyi kullanarak yaşamlarını kolaylaştırmışlardır. henüz bilimsel çalışmalar başlamadan önce. briket. dünya üzerinde bulunan diğer tüm canlılar gibi.Zamanla doğal kaynaklar kalite veya kantite (miktar) bakımından yeterli olmayınca. bilimle çok az ilişkisi olmuştur. Sözgelimi tekerleğin ve emme basma tulum-banin bulunu§u oldukça eskidir. doğal kaynaklar yardımıyla yapay materyaller üretmiştir. Yine teknolojik gelişmelere bağlı olarak. Doğal olaylar. ilk insan barınak yapmak amacıyla. Yani bu zamana kadar. ağaç. Ancak. İnsanın ihtiyacı olan her alan için materyal üretmenin söz konusu olduğunu ve bu konunun teknolojinin önemli bir niteliği olduğunu belirtmek gerekir. Teknolojinin Bilim Kaynağına Dayalı Nitelikleri İnsan. neslini sürdürürken.

Teknoloji hangi yüzyılda bilimin uygulama alanı olmuştur? 2. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiş. Ancak şunu da belirtmekte yarar vardır: Teknoloji sadece bilimin uygulanmasıyla gelişmemektedir. bir çok buluşun çok kısa bir zaman sonra uygulamaya konmasını mümkün hale getirmiştir.fonksiyonel . Teknoloji. Bu nedenle bilim adamları teknolojik problemlerle daha fazla ilgilenmekte ve teknik elemanlar da bilime daha fazla önem vermektedirler. çok büyük gelişme göstermiş ve insanlığın ya$amini kolaylaştırma işlevleri. ve 20.Değeri kendi içerisinde saklıdır.4. Kullanılan. radyo için 35 radar için 15.endüstri sureci normal yoluna girmiştir. Teknoloji de yaratıcılığa dayalı bir olaydır. Bugün bilim ve teknoloji günlük yaşantımızın temelini oluşturmaktadır. insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için. Sanat kendi başına bir sondur. Sanat doğayı zaman ve uzay faktörlerini dikkate olarak düzenler. Günümüzde bilim ve teknoloji bütünleşmiştir.teknoloji. Ancak on sekizinci yüzyılın sonlarında teknoloji bilimin uygulama alanı olmuştur. Düşüncenin estetik unsurları da ihtiva edecek bir şekilde yansıtılmasıdır. 19. televizyon için 12 ve nihayet transistor için ise 5 yıl olmuştur.Barınak üretim teknolojileri gibi bir çok teknoloji kullanılmıştır. insanlığın hizmetine verilen ve onun ya§amini kolaylaştıran bu teknolojilerin. yüzyıllar da ise teknolojinin gelişmesinde bilimin çok büyük katkıları olmuştur. kalite ve kantite bakımından hızla yükselmiştir. . insanin yaratıcı gücünü kullanarak eser ortaya çıkarmasıdır. Günümüzün bilimi ise yarının teknolojisi haline gelmektedir. Böylece bilimsel çalışmaların daha fazla ve daha verimli yapılabilmesi için ortam hazırlanmıştır. Bilim daha üst düzeye erişmek için mevcut teknolojiden yararlanmaktadır. Bu nedenle bilim ve teknoloji ile yaşamayı öğrenmek bir zorunluluktur. teknolojide yeni gelişmelere imkan verdiği gibi. Bilim teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışması bulu§ ile uygulama arasında geçen zamanı kısaltmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Teknoloji de insanin yaratıcı gücüne bağlıdır ve insanin yaratıcı gücünü geliştirir. Buluş ile uygulama arasında geçen surenin kısaltılması. teknolojide oluşan yenilikler de bilimsel çalışmaları yönlendirmektedir. bu rakam telefon için 56. Sözgelimi fotoğraf bulunduktan 112 yıl sonra uygulamaya geçilirken. Teknolojik olarak ortaya çıkarılan eser.ekonomik 14 . Bilimsel çalışmalar teknolojiye uygulanarak. kendi alanında da kendisini daha ileriye götürecek buluşlar yapmaktadır. Yani etkileşim tek yönlü değil iki yönlü olmaktadır. bilimsel olarak açıklamaları çok sonraları yapıldıktan sonra söz konusu bu teknolojiler çok kısa zamanda. Teknolojinin Sanat Kaynaşma Dayalı Nitelikleri Sanat insanin yaratıcı gücüne dayalı bir olaydır. Bir kurum olarak bilim teknolojiden binlerce yıl sonra olu§mu§tur.İplik üretim Mehmet Karahan . Teknoloji bilime bilimsel buluş yapabilmesi için materyal ve malzeme sağlamaktadır. Teknoloji.1. Yani ancak bu tarihte bir önceki bolümde anlatılan bilim . adeta bir bütünün ayrılmaz iki par^asi haline gelmiştir.

Yaşama Düzeyini Yükseltme Teknolojinin gelişmesi ile insanların yaşam düzeyleri yükselir. Teknoloji insan tarafından insan için üretilir. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. Toplumda yaşayan bireylerin iş bulmalarını sağlar. Teknoloji sayesinde insanlar günlük yaşamlarında yapmak zorunda oldukları veya yaptıkları bir çok işi makineler ile yaparlar. Teknolojinin kaynağı insandır. Bilim ve teknolojinin birbirine dayalı olarak çalışmasının önemi nedir? 2.2. 2.2. Sanatın ortaya koyduğu kuralları kullanır. Bu durum doğrudan doğruya yaşam düzeyi ile ilgilidir.1. Yeni iş kolları ortaya çıkarır.3. 2. Toplumu bütünleştirme Teknoloji. Bu suretle teknolojik olarak ortaya konan urunun fonksiyonel ve ekonomik olma özelliği yanında estetik olması da sağlanmış olur. Teknolojik ürünler insanin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretilir. İnsanların kullandığı adale gücü miktarını en aza indirir. "teknolojinin gelişmesine paralel olarak artar. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Teknolojinin İşlevleri Teknoloji insanla birlikte başlar. hemen her evde fırınlı ocak varken teknolojik gelişmelerin çok yüksek olmadığı ülkelerde evlerde bulunan fırınlı ocak şayisi azalmak-tadır. Mehmet Karahan Teknolojinin ortaya çıkardığı eserde olması arzu edilen estetik olma öğesi doğrudan doğruya teknolojinin sanat kaynağına dayalıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri . Sözgelimi teknolojik gelişmelerin yüksek olduğu ileri sanayi ülkelerinde. Günümüzde insan ihtiyaçlarını teknoloji aracılığı ile karşılamaktadır. Yine sahip olunan bu urunu kullanma sıklığı da yaşam düzeyi yükseldikçe artmaktadır.2. Bu surete insanin yaşamı kolaylaşır. teknolojik gelişmenin az. Sözgelimi teknolojik gelişmenin yüksek olduğu bir yörede insanlar ulaşımlarını otomobiller ile sağlarken. Bu yüzden teknolojik gelişmelerin fazla olduğu ülkelerde yaşam düzeyi oldukça yüksektir. Teknoloji. 2.2. İnsanların daha fazla mekanik güç kullanmalarını sağlar. İnsanın yaşamını daha kolay hale getirmek amacıyla üretilen teknoloji bazı işlevler kazanmıştır. insan yaşamında gerekli olan her alan ile ilgilidir. teknolojik ürünlere sahip olma ve sahip olunan teknolojik ürünleri kullanım sıklığını etkiler.estetik olmalıdır. Teknolojinin ana gayesi insanın yaşamını daha kolay hale getirmektir. Mekanik güç kullanımı oranı.2. İnsana Kolaylık Sağlama Teknolojinin ana amacı insanin yaşamını kolaylaştırmaktır. ürettiği eseri tasarlamada ona biçim vermede sanattan yararlanır. Teknolojik gelişmelerin yüksekliği. İnsanin yaşamı suresince yararlandığı alanlardan birisi de ulaşım alanıdır. İnsanın kendisine ayıracak daha çok zamanı kalır. işsizliği önler. Teknolojik gelişmelerin çok fazla olduğu ülkelerde hem teknolojik ürünlere sahip olma hem de sahip olunan teknolojik ürünleri kullanma sıklığı artar. Ulaşım alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile insanların bir yerden diğer bir yere gitmeleri 15 . Teknoloji insanlara yeni ufaklar apar.Teknoloji sayesinde insanlar daha insancıl olurlar. dolayısı ile yaşam düzeyinin düşük olduğu bir yörede ula§im yaya olarak sağlanır.

kaynaşmaları ortaya çıkmıştır. ya da sevinçli bir olayla herkes ayni anda sevinmektedir. Bu suretle değişik bölgelerde yaşayan insanların birbirleri ile doğrudan temasa geçmeleri. 2. orada çıkan en son bir yayını elde etmek. teknolojik ürünler. teknoloji.5. Günümüzde ileri teknoloji ürünü olan. Böylelikle üzücü bir olayla herkes ayni anda üzülmekte. 2. Çevrenizde ve dünyadaki olaylar hakkında sizi bilgilendiren kitle iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerin boyutlarını tartışınız. teleks. Bu saye-de dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen bir olay önemine göre. Telefon. Teknoloji sayesinde insanların bir arada. teknoloji sayesinde iş alanlarında uzmanlaşma ve iş bolumu yapma sayesinde bir iş kolunda çalışan bireyler sadece belli bir işin en iyi bir şekilde yapılabilmesi için iş akış alanları yapılmıştır. olu§undan hemen birkaç dakika sonra televizyon sayesinde dünyanın her tarafına yayılmaktadır.2. faks gibi modern haberleşme cihazlarında son yıllarda yapılan teknolojik gelişmeler sonucunda dünyanın her hangi bir yöresi ile haberleşmek. bireyin nasıl davranması gerektiği konusunda karar üreten bilgisayarlar kullanılmaya başlanmıştır. Böylece olayın olduğu yere çok uzakta bulunan birisi bile televizyon sayesinde haberdar olmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucunda bir çok konuda insanın bizzat kendisi yerine. Karar Verme Teknolojik gelişmeler sonucunda gelinen aşama ile.6. Bu suretle toplumlar birbirlerinin yapılan hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Yine kitle iletişim araçlarında görülen bir diğer teknolojik gelişme. Tüm bunlar iş kolların da verimliliği artıran unsur olmuşlardır. Bu bütünleştirme ise teknoloji sayesinde olmaktadır.4.2. uydu kanallarının yardımı ile yapılan televizyon yayınlarıdır. bölgeleri ve nihayet ulusları kendi aralarında yarışmaya zorlamaktadır. insanin en önemli özelliği olan düşünme işlevi de bu amaç için özel olarak geliştirilmiş bilgisayarlara bırakılmaya başlanmıştır. birbirlerine bağımlı olarak. Bütün bu gelişmeler toplumu ve giderek toplumları bütünleştirmeye yöneliktir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kolaylaştırmaktadır. Bir yarışta başarılı olabilmenin ön şartı ise. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler hatta dünya çok küçülmüştür. Teknoloji sayesinde gelişmiş bulunan kitle iletişim araçları ile toplum ve hatta giderek toplumlar bütünleşmektedir.Teknolojinin asil amacı insanin daha rahat yaşamasını sağlamak olduğundan. birbirlerinin işlerini tamamlayarak en verimli bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. belirli değişkenleri dikkate alarak karar vermektedirler. kuruluşları.2. 2. Zamanı Değerlendirme Teknoloji sayesinde insanin çalışma süresi kısalmıştır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sonucunda bir çok konu dünya çapında bilgisayar ağı içerisine alınmıştır. bilgi alış verişi sağlamak. Verimlilik Teknoloji iş yaşamında karşılıklı ilişkileri artırarak bireyleri. onun daha önce adale gücü ile 16 . insanların en önemli işlerinden birisi olan karar verme işlerini de yerine getirmeye hazırlanmaktadır. o konuda uzman olmaktır Bu nedenle. ya da buradan herhangi bir yayını göndermek artık çocuk oyuncağı haline gelmiştir.

Ancak. Teknoloji bir ülkenin temel kaynağıdır. İşte teknolojinin bir üründe uyguladığı her durum değiştirme olayı sonunda o ürünün değeri artmaktadır. Ekonomik dilde buna değer kazandırma denmektedir. Özet Teknoloji insanin yaşamını kolaylaştırmaya dönük faaliyetler bütünüdür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapmış olduğu bir çok iş mekanik ya da elektronik olarak yapılabilir duruma gelmiştir.5 kg buğday kullanılmasına rağmen. buğdaydan pasta yapılmakla buğdaya kazandırılan değer çok daha fazladır. Değer Kazandırma Teknolojinin sahip olduğu önemli işlerden birisi de değer kazandırmasıdır. Çünkü çok kaliteli 1 kg un elde etmek için yaklaşık olarak 1. Bunun sonucunda da bireyin çalışma suresi kısalmış buna karşılık boş zamanı artmıştır. Birey daha az enerji sarfı ile da-ha verimli olarak. materyal 3. bu iş için uygulanan teknolojik sistemim aynı ürüne ikinci bir kez değer kazandırılmaktadır.5 kg buğdaydan çok daha pahalı olmaktadır.2. undan. 2. Bugün teknoloji bireyin hem iş hayatında ve hem de boş saatlerini değerlendirmede önemli bir yer tutmaktadır. İnsanin olduğu her yerde teknoloji vardır. bilim 4. 1. Boş vakitleri değerlendirmek için binlerce çeşit ürün üretilmektedir. 17 . Böylece o ürünü insan daha kolay kullanabileceği bir şekle sokmaktadır. sanat kaynaklarından yararlanmaktadır. Değer kazandırma olayı teknolojik bilgi üstünlüğü ile orantılıdır. Bu gelişmeyi sağlarken de. Bu teknolojik işlem soncunda buğdaya bir değer kazandırılmaktadır. un haline getirilmektedir. her zaman çok kaliteli 1 kg unun fiyatı 1. Sözgelimi buğday bir urundur. Daima ekmek. Teknoloji herhangi bir urunun durumunu değiştirmektedir. Teknoloji insan tarafından. un da buğdaydan daha pahalıdır. insan 2. Aradaki fiyat farkı teknolojik işlemden kaynaklanmaktadır. Ayni örnek devam ettirilirse. Sözgelimi buğdaydan un ve ekmek yapılabileceği gibi. buğdaydan un ve pasta yapmak daha fazla teknik bilgi isteyen bir işlemdir. Teknolojik bir işlem sonucunda buğdayın durumu değiştirilerek buğday. unun durumu değiştirilerek ekmek yapılmakta. Teknoloji bireyde önce ilgi uyandırmakta ve daha sonra bu ilgiye uygun araçlar üretmektedir. Günümüzde bireyin boş vakitleri değerlendirmesi ayrı bir endüstri kolu haline gelmiştir. insan için üretilir ve insanin hizmetine sunulur Teknoloji insanin yaşamını daha kolay hale getirmek için sürekli olarak gelişmektedir. 0 halde bir ürüne çok fazla değer kazandırabilmek için çok üstün teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ürüne kazandırılan değer de o oranda yüksek olmaktadır.7. Teknolojik bilgi ne kadar yüksek olur ise ürünün durumu da o kadar fazla beceri isteyen bir ürüne dönüştürülmektedir. ayni zaman zarfında eskiye oranla çok daha fazla iş üretir duruma gelmiştir.

Verimlilik 5. Yaşama Düzeyini Yükseltme 3. Teknolojik gelişmeler aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanmaz? C) Bilim B)Endüstri D) İnsana kolaylık 3. Değer Kazandırma Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Bu işlevleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik olarak ortaya çıkacak bir eserde olması gereken özelliklerden birisi değildir? A) Fonksiyonel olma B) Ekonomik olma A) İnsan A) Verimlilik sağlama B) Sanat C) Estetik olma D)Verimli olma 2. keyfiyet. materyal. Toplumu Bütünleştirme 4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsan. bilim ve sanat kaynaklarından yararlanarak sürekli olarak gelişen teknoloji bazı işlevler yerine getirmektedir. kalite. : Nitelik : Miktar : Bir nesnenin gördüğü iş. Nitelik bu Kalite Kantite İşlev : Bir şeyin sayılabilen. 1. vasıf. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin işlevlerinden birisi değildir? B)Bilimi kullanma C) Karar verme Sözlük Ve Kavram Dizini Nicelik miktar. iş görme yetisi. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. : Varlıklar arasında bulunan ve nicelikle ilgisi olmayan ayrımları şu ya da bakıma göre oluşturan durum. İnsana kolaylık sağlama 2. Boş Zamanları Değerlendirme 7. 18 . ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu. mahiyet. Karar Verme 6.

diğer canlılar. İnsan yavrusu.1. hangi koşullarda yaptığıdır. teknolojinin insan tarafından. Alet yapmak insanin kendine özgü özelliklerinden ileri gelmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. yaşamlarını devam ettirebilmek ipin vücut yapılarını değiştirirler. İnsanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. İnsan Ve Doğa Bundan önceki ünitelerde teknolojinin insan ile başladığı insanin olduğu her yerde teknolojinin olduğu. barınmak. kendilerini doğaya uydurmaya çalışır. doğadaki diğer canlıların yavruları arasında en aciz olanıdır. plan yapar ve ortaya koyduğu bu düşünceleri uygular. Dünya üzerinde yaşayan canlılar arasında sadece insan alışkanlıklarını yeni hayat şartlarına uydurmak yeteneğine sahiptir. İnsan. giyinmek kısaca yaşamını devam ettirebilmek için silah.İşte insan ile diğer canlılar arasındaki en önemli fark budur. İnsan ve Doğa • Yontma Taş Devri • Cilalı Taş Devri • Bronz Devri • Demir Devri • Feodal Donem SÜREÇ İÇERİSİNDE TEKNOLOJİK • Coğrafi Keşifler ve Etkileri • Özet • Değerlendirme Sorulan • Kavram Dizini • Yararlanılacak Kaynaklar 3. Buna karşılık dünya üzerinde yaşayan diğer canlılar ise değişen hayat şartlarına karşın. Ancak insan hangi tarihte ortaya çıkarsa çıksın. insan kendini savunmak. TARİHSEL GELİŞMELER • Canlılar. yaşamını devam ettirebilmek işin alet yapmıştır. tarihsel süreç içerisinde ne gibi bir gelişme gösterdiğini anlayabilmek için. alet. beslenmek. insanin gelişim surecini incelemek gerekir. İnsani diğer çalılılardan ayıran önemli özelliklerinden bir başkası da kişisel bakımdan biyolojik olarak gelişmesinin gecikmesidir. insan için üretildiği ve insanin hizmetine verildiği belirtilmiş idi. doğayı kendisine uydurmaya çalışırken. İnsan. Vücut yapılarını değiştirmeyi başaramadıkları zaman ise yok olurlar. Teknolojik gelişim bakımından önemli olan ilk insanin hangi aleti. insanin önemli vasıflarından olan yürüme. konuşma yetenekleri doğumdan çok sonra ortaya çıkar ve olgunlaşır. doğayı kendisine nasıl uydurmaya çalışmıştır? İnsan doğa ile olan uyumsuzluğunu kendi geliştirdiği araçlar ile gidermeye çalışır. 19 . İnsanin dünya üzerinde görülmesiyle başlayan teknolojinin. Canlılar.

İnsan yavrusu uzun yıllar ebeveyninin koruması altında kalmaya ve sürekli bakıma muhtaçtır. Daha sonra alet yapımında kullanılan organlar. İnsanin diğer canlılara göre daha korumasız oluşu. Çünkü dilin özünde sınıflandırma. Ancak. istikrarlı bir aile kurumu kurmuştur. Her tipten aletin. beyinle birlikte koordineli olarak çalışabilme yeteneğini kazanmıştır. onun yaşamını devam ettirmesi için bazı aletler geliştirmesini gerekli kılmıştır. Bir taş balta. Diğer canlılar da bazı sesler çıkarabilmek yeteneğindedir. Bu sure içerisinde mutlak bir bakim ve korumaya muhtaçtır. yaşam biçiminin ortaya konmasında çevreden çok fazla yararlanılmıştır. topluluk içinde yaşadığı ve çok gelişmiş bir beyin yapısına sahip olduğu için çıkarmış olduğu bazı seslere özel anlamlar vermiştir. Dil. sosyal gelenek formlarının değişmesine bağlıdır. göçlerle veya diğer temaslarla esas yapısını hiç değiştirmemiştir. İnsan yavrusunun büyüyüp. derecelendirme. Kültürel benzerliklerin ve bir ölçü de kültürel zenginleşmenin bir nedeni de bu ilkel teknoloji transferidir. İnsanin ilk buluşlar. mızrak veya avlanma düzeni çok yavaş ilerleyen bir gelişme surecinin sonun-da ortaya çıkmıştır. Yine bu aletlerin yapılması sırasında kullanılan organlar. yaşamı için gerekli olan aletleri yapabilir duruma gelmiştir. insan.İnsan yavrusu doğadaki diğer canlılar arasında en acili olduğu. Ancak insan. dil sayesinde olmuştur. Onu bu aciz ve savunmasız durumunda tabiata karşı koruyacak. Böylece insan. kendi kendine yeterim hale gelebilmesi için çok uzun yılların geçmesi gerekir.Alet yapmak için düşünce yoğunlaşmış ve gelişmiştir. ustalık ve beceriye ihtiyaç göstermektedir.kültür tipleri kadar çok farklılık göstermiştir. çok basit görünmesine rağmen. İnsan. gelişmesi çok uzun yıllar aldığı için. Avcı toplulukların. gelişebilmesi. karşılaştırma vardır. Bulunan ve geliştirilen aletlerin bulundukları yörede bir kuşaktan diğerine aktarılması ise.Teknoloji transfer etmelerine rağmen. gruplar arasında yaşamış ve diğer canlılara oranla daha fazla sosyal ilişkiler oluşturmuştur. Bu formlardan biri olan dil. Göçler çeşitli buluşların yapılmasını ye karma aletlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yine bu nedenle insan. Bu suretle soyut kavramlar ortaya çıkarmak mümkündür. özellikle eller hassaslaşmış ve bir çok fonksiyonu yerine getirebilir duruma gelmiştir. teknik ilerleme sınırlarına varıldığında tam bir kültürel kaynaşma olmaması. her bağımsız toplulukta ayrı gelişmiş. bakacak bir sosyal gruba ihtiyaç gösterir. neden gruplar arasında ve diğer canlılara göre daha facia sosyal ilişkiler kurarak yaşar? 20 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnsanin kendi kendisini besleyebilmesi ve üreme yeteneğinin gelişmesi ipin yılların geçmesi gerekir. Bu koruma ve bakim suresince insanin beyinsel gelişmesi sürekli olarak devam eder. Bu sosyal grup ailedir. belli bir kültür içinde veya bölgede hemen ayni şekilde yapılıp kullanılması bu çok yavaş ilerleyen gelişmenin bir kanıtıdır. besleyecek. Böylece diller ortaya çıkmış ve diller akil yürütmeyi geliştirmiştir. Çevrenin özellikleri alet ve işlemlerdeki değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Böylece insan diğer canlılar arasından mükemmel beyin yapısına sahip olur.

olmuşlardır. Bu donemde tarım. yay. Beyni geliştikçe daha iyi beslenmesine ve daha rahat yaşamasına imkan verecek buluşları yapmıştır. Bu donemde insanlar taş uçlu mızrak. kemik. Dördüncü buzul çağının bitmesiyle yontma taç devrinin (Paleolithic) insanlarının en üst teknolojisi ortaya çıkmıştır. Jetlerin yapılış şekline bakılarak yontma taş devri olarak adlandırılan bu devir jeoloji devirlerinden Pleistocene dönemine denk gelmektedir.1. iğne. Bronz Devri Teknolojinin hızla gelişmesi. Cılalı Taş Devri Gelişme devam etmiş ve avcılık. Bu donemde insanların ulaştığı en yüksek taş donemi. Yine bu arada av ölülerini gömme gibi vesilelerle törenler yapmışlar ve duvar resimleri. ağaç. özellikle çakmaktaşları olmuştur. Av bölgelerinde mevsimlik siteler kurabilmekte ve banmakların yapımında deri. çiğ eti çok miktarda yiyemeyen ve iyi sindiremeyen insan. o güne kadar üretimde kullanılan araç-gerecin yapıldığı taşı yetersiz kılmıştır. soğuklarda giyebilecek elbiseler yapabilmekte idiler. Bunun sonucunda beyin ve sinir sistemi daha iyi gelişmiştir. hayvancılığın önemi azaltılarak. Bu kültürlerin ilk aşaması yontma taş devridir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. Pleistocene donemi bir milyon yıldan fazla surmuş bu donem boyunca dünya dört büyük buzul çağı yaşamıştır. Neolithic donemin karakteristik unsuru köylerin oluşmasıdır.1. bu istikrarsız donemde yontma taş kültürü ile büyük bir sınav vermiş ve sınavı baban ile atlatarak yok olmaktan kurtulmuştur. keskinliği devam ettirilemiyor.2. Bu önemli bir gelişmendir. iplik. tahta ve deriler de ilk kullanılan hammaddeler. hayvancılık önem kazanmıştır. Köyler sonradan uygarlığa adini 3. heykelciler. Üretim fazlası insanlığın sanata eğilmelerine yol açmış böylece sanatsal çalışmalar önemli bir olgu olarak insanlığın gündemine girmiştir. Neolithic donem uygarlık diye adlandırılan donemin temel öğelerine sahiptir. tabiatta serbest olarak bulunan çeşitli taşlar. 3. esneklik gösteremiyor. İyi gıda ve düzenli hayat şartları nüfusun çoğalmasına ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yol açmıştır. ok. Bundan başka kemik. pişmiş eti hem daha çok yemiş hem daha kolay sindirmiştir. cilalı taş devri (Neolithic) olarak bilinmektedir. Bu durumda söz konusu özelliklere sahip bir hammadde olarak bakır bulunmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.3. Yontma Taş Devrı İlk insan kültürlerinin temel hammaddesi.1. insan. kınlınca bir daha işe yaramıyordu. Beslenme konusunda en büyük teknolojik gelişme ise avların pişirilerek yenmesi olmuştur. sus eşyaları gibi sanat eserleri ortaya koymuşlardır.1. yaşam tarım ve hayvancılığa dayandırılmıştır. Bu donemde ekonomi tükettiğinden fazlasını üretebilir bir düzeye erişmiştir. 21 . çünkü taşa istenilen şekil verilemiyor. Taama dayalı ilk toplumlar dokuz bin yıl önce belirmiştir. ip kullanmakta idiler.

araziye uygulanması. Madencilik ve dokumculuk yeni ve önemli bir iş kolu olarak ortaya çıktı. biyoloji ve coğrafya bilimlerinin temeli sayılabilecek ilk sistematik bilgiler de bu donemde ortaya çıkmıştır. Ekmek yapmak ve gıdaları pişirmek & Seramik malzemeleri pişirmek. Bu büyük yapıların gerçekleşmesi önemli mühendislik ve yöneticilik sorunlarının çözümün gerekli kildi. Ocağın ısıtmadan başka iki önemli fonksiyonu daha vardı.tapınaklar. kimya. Bu durum kapalı fırınların bulunup geliştirilmesini zorunlu kildi. büyük yapılar meydana getirmeye başladı. talan. Bu donemde ısı. Söz konusu bu bilimlerin ortaya çıkarak. ay. tarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla astronomi ortaya çıkmıştır. Bu zorunluluk astronomi biliminin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. tarım ve inşaat teknolojilerinin devreye girmesi. Özellikle sulama kanalları bu toplumlarda çok fazla önem kazandı. Silahların etkinliği arttı kılıç bronz çağının urunu bir silah olarak ortaya çıktı. Her meslek grubunda in-sanlar daha şok ve daha kaliteli ürünler vermeye başladılar. yollar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Erimiş bakir istenilen kalıba dökülebiliyor ve istenen geçil verilebiliyordu.Yine tarıma dayalı yerleşik toplulukların. kaleler. ekmek ve seramik yapımına uygulandı.Şehir devletlerinin alt yapıları. Bunları yapmak ve devam ettirmek ekonomik yaşamın vazgeçilmez bir gereği oldu. Ancak bakir çok yumuşak olduğundan taşlardan yapılmış aletler kullanılmaya devam ediliyordu. Böylece ilk kez sen üretim. güneş ve yıldızların hareketlerinin incelenme-si ve bu hareketlerden sonuçlar çıkarılması hava hareketlerinin takip edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Maden eğritme-karıştırma teknikleri.kanallar. esir alma. Tahmin mevsimlere bağlı olması nedeniyle. Binlerce insanin verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli yönetim ve denicim esasları ise yazı ve aritmetik sayesinde kurulabilmiştir. gümüş ve altın gibi metallerde ergitildi ve çeşitli alaşımlar elde edildi. toprak ele geçirme gibi faaliyetler bir ekonomik faaliyet olarak gelişti. Bronz çağının önemli teknolojik gelişmelerinden birisi de bayındırlık faaliyetleri alanında oldu. Tip. kurşun. Ancak açık ocaklarda isi elde ediliyor. Ancak bu donemde söz konusu bu metaller bilinmesine rağmen bronz. vb. 1100-1200°C arasında isi veren yeni fırınlarda sadece bakırın yanında kalay. Ayrıca tekrar eritilip kullanılabiliyor ve hiç ziyan olmuyordu. bu teknolojilerin gereği olarak binlerce insanin çalıştırılmasını gündeme getirmiştir. kullanışlılığından dolayı her alanda çok fazla kullanıldı. Aritmetik ise yazıdan çok daha önce ortaya çıktı. Buna bağlı olarak savaş ve savaşa bağlı olarak ganimet. hamur pişirilen çömlekler dayanıksız oluyordu. koruklu-kapalı fırında isi elde etme teknikleri sayesinde mümkün olmuştur. 1. 22 . kral mezarları. açık ocaklarda odun yakarak elde edilmekte idi. Ölçüm ve planların yapılması. özellikle geometrinin geliştirilmesini zorunlu kildi. Bronz dolaylı veba dolaysız olarak bütün sektörlerde verimi arttırdı. Saraylar. Bakir metalürji ekmek ve çömlek pişirmenin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıktı.

1. bütün bunları yapamayanlar ise sadece emeklerini ortaya koyarak çalışmışlardır. hesaplamayı. silahların kalitesini miktarını ve çeşidini arttırdı. tarım ve marangozluk aletlerinin iyileşmesi ile her turlu tarım urunu orman. ticareti. hayat tarzı üzerinde çok önemli bir etki yaratmıştır. yönetimi bilenler egemen olmuşlar.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Böylece toplumlarda bilimi. Bilimi.Demir pulluklar sayesinde aluvyal toprakların dışında çok geniş bir arazi tarıma açılmıştır. çok yavaş fakat uzun donemde önemli ekonomik etkileri olan teknik ilerlemeler meydana gelmiştir. Demir baltanın icadı ile. 23 . Demir Devri Demirin teknolojik yaşamda yaygınlaşmasının ilk etkileri tarımla görülmüştür. Bu çağda düşünce metodu ve yazı dili ana hatlarıyla belirmiş. Bu teknik durgunluk döneminde demirin özellikleri ve kullanım şekli iyice belirlenmiştir. 2700-600 yıllan arasındaki donemi kapsayan bu teknik durgunluk döneminde Avrupa-. hangi bilimlerin. durgunluk dönemini aşacak stratejik icatların tohumları atılmış ve birikim meydana getirmiştir. bütün metal aralar ayni formu muhafaza etmektedirler. Demir teknolojisinin gelişmesinin ne tur etkileri olmuştur? Demir teknolojisinin gelişmesi. Bronz çağındaki gelişmeler. demir çağı adi verilen donem ile aşılmıştır. yönetimi bilen ile bütün bunları bilmeyen iki değişik sınıf ortaya çıkmıştır. ticareti. hangi zorunluluklarla ortaya çıkmasına neden olmuştur? 3. özellikle demir üretiminde kullanılan odun kömürü elde etmek amacıyla ormanların kesilmesi hızlanmış. önemli iyileştirme yapılmıştır.2. tahta günlük yaşama girmiştir. Bu donemde üretimin esasları henüz tüm anlamı ile bilimsel bir platform oturtulmadığı için zamanla üretime yabancılaşma olgusu gündeme gelmiş ve uzun bir donem bilim ve teknolojide bir duraklama sureci yaşanmıştır.ürünü bollaştı. 3. Böylece söz konusu teknik durgunluk donemi. yazıyı hesaplamayı.4. Bu nedeni gemilerin demir teknolojisinin bir yan urunu olduğunu söylemek mümkündür. M. İcatların yaşandığı donemin 500 yıl kadar surmuş olmasına rağmen hemen bunun arkasından gelen teknik durgunluk donemi yaklaşık 2000 yıl kadar devam etmiştir. Feodal Dönem Bin yıldan daha uzun suren Avrupa’daki Feodal ortaçağda. dan uzak doğuya kadar büyük bir bölgede. Ancak bu durgunluk döneminde. Demir. yazıyı. bilgi alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.6. Bunun en büyük nedeni ise enerji kaynaklarının insan ve hayvan enerjisiyle sinirli kalmasıdır. Bu önemli teknik ilerlemeleri başlıca iki grupta toplamak mümkündür. Ancak teknolojik alanda koklu değişmeler olmamıştır. Demir çağında teknolojide gerçek anlamda önemli etkileri görülen icatlar değil. Marangozluk aletlerinin iyileşmesi ve çivilerin kullanıma girmesi daha büyük ve daha iyi tekne-lerin yapılmasını mümkün kıldı böylece denizcilik çok gelişti.

Yine bu arada öküzden daha güçlü olan at da tarımda kullanılmaya başlanmıştır. Tarım Tekniklerinde Meydana Gelen İlerlemeler Feodal tarımda meydana gelen değişmeler başlı başına büyük bir çığır açmıştır. Yine bu donemde yeni ürünler Güney ve Kuzey Avrupa ya girmiştir. çekici. Kuzey Avrupa toprakları tarıma açılmıştır.S. iklim ve toprak özellikleri dolayısı ile. Yüzyılda Roma'da su değirmenleri bulundu. ayrıca Asya ve Afrika'ya oldukça yakın bir konumda olmuşlardır. XI. Avrupa’nın bu oransal az gelişmişliği XVI. yüzyıllarda meydana gelen ve çeşitli alanlarda bir çok örneklerle zenginleştirilebilecek örneklere rağmen Bati toplumları. ila III. bilim ve teknik alanlardaki gelişmelere harcamışlardır. İtalya gibi akarsuları fazla olmayan ve akarsu rejimi düzgün sayılmayan Akdeniz kıyısı ülkelerde yel değirmenleri daha kullanışlı olmuştur. ayni zamanda demir. Bu toprakların. daha belirgin olarak da XV. tarımdaki diğer teknik ilerleme unsurları ile birleştirilerek tarımsal verim artışında önemli bir başarı sağlanmıştır. yüzyıldan başlayarak hızla değişmeye başlamıştır. İlk kez M. Rönesans hareketinin ana felsefesi nedir? 24 . Bunu yaparken zenginliklerini devam ettirmek ve arttırmak amacını gütmüşlerdir. biçki makinesi ve koruk olarak da kullanılmıştır. Daha sonra sürekli rüzgar alan Hollanda kıyılarında yel değirmeni teknolojisi her alana sokularak bu teknolojinin fiziki sınırlarına varılmıştır. yüzyılda Perslere varan yel değirmenleri de ayni devreler içerisinde yaygınlaştı. Coğrafi Keşifler Ve Etkileri Savaş tekniklerinin gelişmesi feodal üretim biçiminin dağılmasında önemli rol oynamıştır. taş. Ancak su değirmenleri XI. Doğudaki toplumların her bakımdan gerisinde bulunmaktadır. yüzyıla kadar ekonomik bir yaygınlığa ulaşamadı. Ekonomilerini tamamen ticarete dayayan bu şehirler ticari zenginliklerini fikir. Su değirmenlerine ek olarak kökeni VII.2. sanat.2. Pirinç ve narenciye Sicilya ve İspanya’da bağcılık şarapçılık ise kuzey bölgelerde yaygınlaşmıştır. yüzyılda İngiltere’de 5600 kadar su değirmeni olduğu sanılmaktadır. Çeşitli tip ve büyüklükteki değirmenler sadece tarımda değil.1. Bu suretle toprakların daha derin kazılması ve yeni toprakların tarıma açılması.Demirin tarımda pulluk gibi tarım araçlarında daha çok kullanılması ile Akdeniz bölgesindeki klasik ikili rotasyon terkedilmiş yerine üçlü rotasyon ilkesi getirilmiştir.Şehir devletlerinin tarihsel süreç içerisinde yüklendiği rollerin de bu konuda önemli etkileri olmuştur. Bu doneme kadar başlıca enerji kaynağı insan ve hayvan gücü idi. Demirin tarımda kullanılması ile hangi teknikler gelişmiştir? 3. Venedik ve Cenova benzeri şehirler Akdeniz’in Avrupa içleriyle en uygun bağlantı noktalarında kurulmuşlar. Enerji Kaynaklarında Meydana Gelen Teknik ilerlemeler Bunlar su ve yel değirmenleridir. Ancak X-XIII.2. 3. yüzyıldan itibaren.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. II. Nadas yaygınlaşmıştır. Orta çağın bitimi sayılan Rönesans sadece Avrupa’nın ortaya çıkan ekonomik dinamizminin değil ayni zamanda bundan sonraki birikimlerin de başlangıcı olmuştur. derin kazan yeni bir cins pulluğun üretimi zorunlu hale gelmiştir.3.

Bu etmenler kapitalizmin gelişmesini sağlayan önemli sonuçlar ortaya çıkardı. birbiri arkasına gelen büyük bilimcilerin çalışmaları ile modern bilimler ortaya çıktı. ülkeye yerleşecek kalifiye iş gücü teşvik edildi. Keşiflerin bir sonucu olarak büyük miktarda kıymetli maden Avrupa'ya getirildi Avrupa'ya getirilen bu kıymetli madenler. Bunun sonucunda XVI ve XVII. Bu olaylar dizisi büyük coğrafi keşiflerdir. Ancak bu sebeplerin en önemlileri şunlardır. 1. paraya ve pazara ihtiyaç duyulması. Akdeniz havzası ve Asya karayollarının Türkler ve/veya Müslümanlar tarafında Hıristiyan Avrupalılara kapatılması nedeniyle Hindistan'a gitmek için başka bir yola ihtiyaç duyulması. 3. yüzyıl başlarında Avustralya hariç bütün kıtalar. yüzyıllarda Rönesansçın meydana getirdiği kültür temeli üstünde. Burjuva sınıfı.teknik yeniliklerin önemi ve kısa zamanda endüstriye uygulanmasının gereği üzerinde durdular. Bu sorunların çözümü için harcanan gayretler 25 . Merkantilistler ulaşım. Diğer yan ve yukarda belirtilen temel sebeplerin zorlamaları sonucunda coğrafi keşifler hızlandı ve XVI.Bu zenginleşme isteği o tarihler de dünyanın çehresini ve kuvvetler dengesini değiştiren bir seri olaya sebep olmuştur. Büyük keşifler ve onun getirdiği yenilikler sonucu artan talep ve deniz ticareti bazı teknolojik sorunlar ortaya çıkardı. ekonomik her ülkede merkantilistler. Teknik ilerlemenin önemini kavrayan İngiliz ve Fransız Merkantilistlerin etkisiyle. Bu bilim akademi ve okulları ile birlikte planlı araştırma ve araştırmanın bilimsel yöntemlerle teknolojik sorunlara yöneltilmesi problemi gündeme geldi. bütün kıta Avrupa'sında ve İngiltere’de çeşitli adlar ve değişiklikler taşıdı.Burjuva sınıfı adı altında yeni bir sosyal sınıf oluştu. dolayısı ile yeni pazarlar ve yeni mallar üretildi. Gemicilik ve denizcilik tekniklerinde okyanuslara açılabilecek düzeyde ilerlemelerin meydana gelmesi. 2. ortaya çıkan milli devletler ve sömürge ticareti. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlayan dünya deniz ticareti ve artan sosyal talebin bir türevi olarak. Büyük coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasında birçok sebep etkili olmuştur. adalar ve başlıca su yolları keşfedildi.icadın. çeşitli disiplinler. Avrupa'da. ilk bilim akademileri. Kalifiye işgücünün dışarıya göç etmesi hukuki kayıtlara bağlandı. madencilik gibi bir çok alanda deneysel bilimlerin gelişmesini ve uygulamaları teşvik ettiler. Bilim alanında tam anlamıyla bir patlama meydana geldi. Modern bilimler XV. XVI.Yine bu donemde teknoloji transferi ve beyin göçü olayının varlığı da ilk defa saptandı ve önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaya çalışıldı. Buna bağlı olarak bankacılık gelişti. Bu gelişmeyi hazırlayan ve hızlandıran birçok birikimler meydana geldi. hızla gelişme durumunda kalan bazı teknikler yönünde ve onları destekleyecek biçimde ilerlemeye başladı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Rönesans hareketinin ana felsefesi. Bilimde meydana gelen bu patlama da şüphesiz kendiliğinden ve tesadüfen ortaya çıkmadı. Yeni toprak parçalan. yüzyılda önemli bir fiyat enflasyonu ortaya çıkardı. zenginleşme motifini ve bu hayata donuk yaşama düzenini yaymak. Ancak bir çok noktalar ortak bir ekonomi politikası. hakli göstermek ve bunun yollarını araştırmaktır. bilim ve teknik yüksekokulları kuruldu. Avrupa'da görülen ekonomik gelişme sonucunda daha fazla mala.

yol. tablo ve seyrüsefer teknikleri konulanında belirdi. 3. Böylece insanlık tarihi boyunca yontma taş.İlk kullandığı hammadde taş olmuştur. Artan Deniz Ticaretinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar Bu sorunlar daha çok. Açık denizde seyre sefer. sosyoekonomik gelişmeye paralel olarak ilerlemeye başladı.fizik. Bilim ile teknoloji giderek daha fazla artan bir oranda işbirliği içerisine girdiler ve sorunları karşılıklı olarak çözmeye başladılar. med cezir hareketleri ile magnetik sapmaları hesap edecek harita. Deniz Savaşlarının Getirdiği Sorunlar Ticaret yollarının ve pazarların korunması sürekli donanmalar ve ordular meydana getirmeyi zorunlu kildi. kanal inşa etmek için haritalar yapmak. Artan demir talebini karşılamak için daha derin kuyular açmak. yönünü doğrulukla saptayabilmek. Ayrıca bu gemilere savaş silahı olarak topların monte edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Savaş tekneleri de ticaret gemilerinin karşılaştığı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. bu gemilerin açık denizde yerini.kimya ve biyolojideki gelişmelerden yararlandı. maden ve meteoroloji kimya alanındaki gelişmeleri zorunlu kıldı. İnsanlık adına endüstri devrimi dediğimiz bir çağa girdi Coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına neden olan sebeplerin en önemlilerini ve bu keşiflerin sonuçlarını sıralayınız? Özet İlk insanin ortaya çıkış tarihi üzerinde kesin bir yargıda bulunmak oldukça zordur. 7. denizlerde kullanabilmek için temel trigonometrik problemlerini çözmek gerekir. Bunlardan başka gemi. demiri bulmuş ve bu madenleri kullanarak yaşamı işin gerekli olan aletleri üretmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan teknolojide yeni ve önemli aşamaları meydana getirdi. trigonometri. madenlerin yerlerini belirlemek ipin ayrıntılı coğrafya atlasları çizmek.3. Bu sorunları şu üç başlık altında toplamak mümkündür: 3. açık denizlere dayanıklı. demir gibi devirlerden geçilmiştir.3. kültürü geliştikçe ve gereklilikler onu zorladıkça bakırı. Her donemde teknoloji bir öncekine göre daha ustun bir hale gelmiştir. Daha tesirli ve isabetli toplar için gerekli bilgiler bilimi zorladı ve birçok matematiksel problemin çözümünü olanaklı kildi. Daha sonraları bilgisi. astronomi ve kartografça. kuyulara hava vermek. cilalı taş. bronzu. bronz. daha fazla sayıda ve daha büyük toplara ihtiyaç duyulması demir talebini çok artırdı. Bu etkileşim sonucunda hem bilimde hem de teknolojide büyük ilerleme ve gelişmeler meydana geldi.Tıp ve tarım.1. topçuluk ve balistik fizik ve matematik. Madencilikte Ortaya Çıkan Teknolojik Sorunlar Gemi inşaatında kullanılan demir miktarının artması. Ancak insan. Gelişen teknolojiye ve ihtiyaçlara bağlı olarak sosyal 26 .Taşı önce yontarak daha sonra taşı birbiri üzerine vurarak ve daha kaliteli ürünler elde etmiştir. daha verimli ergitme usulleri geliştirmek gerekti. Böylece temel bilimler.2. manevra yeteneği fazla gemiler inşa edebilmek. kuyulardaki suyu çekmek. dünya üzerinde görüldüğü andan itibaren alet edevat yapmaya ve bu suretle yaşamını kolaylaştırmaya başlamıştır. Alet yapmak amacı ile önceleri çevresinde bulduğu maddelerden yararlanmıştır.3.

1. Coğrafi keşiflerin insanlık tarihine çok önemli etkileri olmuş ve bunun sonucunda teknolojide çok büyük endüstri devrimi meydana gelmiştir. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.Aşağıdakilerden hangisi insanin özelliklerinden birisi değildir? A) İnsan doğayı kontrol etmeye çalışır B) Insan yavrusu doğadaki canlılar arasında en aciz olanıdır C) Insan zor doğa koşulları karşısında fiziki bünyesini değiştirmez biyolojik olarak erken gelişir 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan düzen ve ekonomik yapı da şekillenmiştir. ekonomik düşünce yöntemi olarak kendini gösteren düşünce Merkantilist : Merkantilizm görüşüne ilgi duyan kimse 27 .Feodal üretim biçiminin dağılmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi yoktur? A) Savaş teknikleri B) Şehir devletlerinin yüklendikleri roller D) Hepsi C) Feodal üretim biçiminin modasının geçmesi Sözlük Ve Kavram Dizini Poloeolithic devir : Yontma taş devri Neolithic devir : Cilalı taş devri Merkantilizm : Avrupa'da ortak bir ekonomi politikası. Köylerin kurulması aşağıdaki dönemlerin hangisinin karakteristiğidir? A) Yontma taş devri C) Bronz devri B)Cilalı taş devri D)Demir devri D) İnsan 3. Sosyal yapı ve ekonomik düzen zorlaması ile büyük coğrafi keşifler yapılmıştır. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz.

sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçiş sureci.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Sosyoekonomik alanda 3. Tarım ve zanaata dayalı üretim yapan insan ilk kez 18. Endüstri Devrimi Sanayi devrimi olarak da bilinir. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. Bu olay toplumlarda tam bir şok etkisi yapmış.ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Endüstri Devrimi Endüstrinin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler Yeni Makinaların Derinleşmesi Ortaya Çıkması Fabrikaların Kurulması. Daha sonra bu seri üretim organizasyonu diğer ülkelere yayılmıştır.1. İngiliz ekonomist Arnold Toynbee'nin. yüzyılda İngiltere'de o güne dek el sanatları çerçevesinde elle yapmış olduğu ürünleri. kerelerce arttırmıştır. Endüstri devrimi terimi daha önce bazı Fransız yazarlarınca kullanılmış olmakla birlikte. 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşanan ekonomik dönüşümü. insanlık tarihinde endüstri devrimi olarak bilinmektedir. 28 . seri olarak üretmek amacıyla organize olmuştur.İş Bölümünün Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri Devriminin Aşamaları Özet Değerlendirme Soruları Kavram Dizini 4. Bu nedenle tam bir devrim niteliğinde görülen bu olay endüstri devrimi olarak nitelendirilmiştir. Endüstri devrimi hangi olgularda değişimler meydana getirmiştir? Endüstri devrimi: 1. Kültürel alanda değişimler meydana getirmiştir. Endüstriyi. bu sözcüklerle anlatmasından sonra günlük dile girmiş ve zamanla anlamı genişlemiştir. üretim biçimini alışılmış kalıpların tamamen dışına çıkarmış ve üretim hacimcini birdenbire.Teknoloji alanında 2. herhangi bir teknolojinin seri üretim yapmak amacıyla organize olmuş şekli olarak tanımlamak mümkündür.

yüzyılda demire olan talep. Bu konudaki uzun ve yorucu çalışmaların sonucunda 18. Demir ve çeliğe olan talebin artmasını coğrafi keşifler ve ulusal devletlerin ortaya çıkmasına bağlamak mümkündür. ilk akla gelen yakıt taş kömürü oldu ve taş kömürünün kullanılabilmesi için çalışmalar başladı. Endüstri devrimi ile birlikte hem tüketimde kullanılan hammaddenin cinsi değişti ve özellikle demir ve çelik stratejik öneme haiz ham maddeler oldular.2. zanaatkarlar tarafından. Yine tarımı daha iyi ve kolay yapabilmek için gerekli her turlu araç ve gereç de el sanatları çerçevesinde. 1525 yılında tüm Avrupa’nın demir üretimi 100 bin ton kadardı. 29 . Endüstri Devriminin Teknolojik Alanda Meydana Getirdiği Değişiklikler Endüstri devriminin teknolojik alanda meydana getirdiği değişiklikleri altı ana başlık altında incelemek mümkündür. Demir üretiminde en büyük sıkıntı. üretimde bir darboğaz yaratmış ve zamanın üretim teknolojisi ile talebi karşılayacak demiri üretmek son derece zorlaşmış idi. yüzyıl başında taş kömürü kok kömürü haline getirildi ve demir üretiminde kullanılmaya başlanarak iyi kalite demir elde edilmeye başlandı. Bilgi henüz bilim aşamasında idi ve teknolojik olarak kullanılmamış idi. kömür madenlerinin bulunduğu bölgelere kaydı. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Ancak demir üretiminde ve tüketiminde asil büyük sıçrama endüstri devrimi ile olmuştur. 4. sinirli miktarda üretilmekte idi. İngiltere’de yeni demir fırınlarının kurulması yasaklandı. Gerçi taş kömürünün demiri erittiği teorik olarak bilinmekte idi. Bu nedenle demiri ergitmek için çok fazla oduna ve odun kömürüne ihtiyaç duyulmakta idi. Ancak uygulamada büyük zorluklar vardı. Ancak demire olan talebin artması ormanların hızla tahrip olmasına ve odun fiyatlarının aşırı yükselmesine neden oldu. Demir sanayi giderek çökmeğe başladı. Temel Maddelerde Meydana Gelen Değişiklikler Endüstri devriminin başlamasına kadar toplumlar tam toplumu karakteri göstermekte idiler. Bu gelişmeye paralel olarak demir endüstrisi ormanlık bölgelerden. Orta çağın bir kaç bin tonluk üretimi ile kıyaslanırsa 100-180 bin tonluk üretimler çok büyük rakamlardır. demiri ergitecek miktarda odun bulamamaktan kaynaklanıyordu. Bunu sağlamak içinde demir üretimi ormanlık bölgelerde yoğunlaşmışçı.1. Fakat henüz endüstri devrimine gelmeden 17. hem de tüketimde kullanılan demir ve çeliğin miktarı kerelerce arttı. 18.2. Ancak bu yüzyılda aşırı bir talep olunca mevcut teknolojik imkanlarla üretimi karşılamak imkansız hale geldi. Yakıt ve Mekanik Güç Üretiminde Meydana Gelen Değişiklikler 18.2. 0 güne kadar şartlarda zorlamadığı için bu bilginin teknolojik olarak kullanılabilmesi üzerinde çalışılmamıştı. 1700 yıllarında ise tüm Avrupa’nın üretimi ancak 145 ila 180 bin ton kadar olmuştur. Ancak şartların zorlaması ile demir üretiminde yeni alternatif bir yakıt aranmaya başlanınca. Bunun üzerine demiri ergitmek için bir başka madde aranmaya başlandı. 4. Bu nedenle yaygın olarak tüketilen maddeler de tarımda kullanılan maddeler idi. yüzyıl başına kadar demir odun kömürü ile ergitilmekte idi.2. Bu dar-boğazı aşmak için alternatif enerji kaynaklan aramaya başlandı.

Daha sonra güçlü körükler ve fırınlar kurarak demir üretiminde başarılı sonuçlar elde etmiştir. 1769 da patentini aldığı çift hareketli buhar makinasinın üretimi ile bu konudaki teknoloji son derece iyileşmiş ve bu marinalar fabrika sisteminin güç kaynağı haline gelmiştir. elektrik enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamıştır. hayvan gücü veya akarsu gücü ile çalışan depolar veya mekanik pompaların yapmış olduğu su tahliyesi yetersiz kalmaya başlamıştır. 1677 de yine bir Alman olan Blauenstein İngiltere’de bir fırın kurmuş ve patent almıştır. Ancak bu değişimde yine talep zorlamasının sonunda olmuştur. Dolayısıyla İngilizlerin hem deniz ticaretinde kullandıkları gemiler hem de ticaret filolarını korumak için kurduklar donanmalar için bol miktarda demire ihtiyaçları vardır. Newcomen'in ürettiği makine üzerinde en önemli iyileştirmeyi Humprey Patter gerçekleştirmiştir. Bu zorunluluğun sonunda da buhar makinaları bulunarak sorun çözümlenmiştir. Bu doğal kaynaklardan yararlanabilmek. Üstelik taş kömürü kullanarak demir elde etmeye çalışan Almanlar bile bu çalışmalarını Alman-yaverine Ingilterede gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Demir üretimi bu asırda İngiltere’de gelişmiştir. kömür talebinin artması da buhar makinaları teknolojisinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çünkü o yıllarda deniz ticaretine İngilizler hakimdir. Buhar makinalarının bulunmasında vakum ve pnomatik bilgilerden yararlanılmıştır. yeterince işleyebilmek için kömür dışında enerji kaynaklanma da ihtiyaç duyulmuş ve bu zorlama petrol. Daha sonra Newcomen haraketIi parçaları olan daha verimli bir buhar makinesi yapmıştır. Sturtevant 1612 de demirin kömürle ergitilmesi konusunda çalışmış ancak. 0 çağda demir İngilizler için stratejik bir maddedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Demirin kömürle ergitilmesi için çalışmalarda bulunan kişilerin başında Alman asilli Sturtevant gelmektedir. Endüstri devrimi ile üretim artışı çok fazlalaşmış. seri üretim başlamış ve bunun gereği olarak da doğal kaynaklardan yararlanma çok fazlalaşmıştır. Demire olan talebin artması ile İngiltere’nin 16 yüzyılda yaklaşık 200 bin ton civarında olan kömür üretimi. Nihayet J. yararlanabileceği bir hale getirilmiştir. 18. Örneğin. Buhar makinesi üretiminde ilk başarılı sonucu Savery elde etmiştir. insanin daha rahat yaşama arzusu burada yaşanmış bir tarih örneği olarak görülmektedir. Buna karşılık hem demir cevheri hem de taşkömürü yatakları bakımından daha uygun bir durumda olan Almanya'da gelişmemiştir. Böylece o güne kadar sadece bilgi olarak bilinen bu bilgiler. Bu yeni enerji kaynaklarını 30 . Abraham Darby 1709 da kok kömürü ile demir üretimine başlamıştır. Yokluğu veya kıtlığı ekonomiyi zor durumda bırakacaktır. Maden kuyularındaki suyu boşaltabilmek için yeni bir teknolojinin kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. kok kömürü elde edebilmek konusunda başarılı olamamıştır. Yine daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi bir teknolojik gelişme beraberinde bir başka teknolojik gelişmeyi de getirmiş ya da zorunlu kıldırmıştır.Vatt'in 1764 de tasarlayıp. Daha önceki bolümde teknolojinin gelişme nedeni olarak anlatılan. Yine aynı yüzyılda İngiliz Dudley bu konuda oldukça ileri çalışmalar yapmıştır. demir talebinin artışı odun kömürünün yerine kok kömürünün kullanılmasını zorunlu kalırken. yüzyılda 3 milyon tonu geçmiştir. insanin kullanacağı. Çünkü bu kadar çok üretim düzeyinde o güne kadar insan gücü. Bu zorlama demir teknolojisinin burada gelişmesinin başlıca nedeni olmuştur. Bu üretim düzeyi maden kuyularını su basması sorununu ağırlaştırmıştır.

Pamuklu ürünler her yerde. Üretim teknikleri vasıfsız işçileri ve hatta çocukları bile istihdam edebilecek şekilde geliştirildi. Bağlı olarak refah arttı. Bu durum üretim teknolojilerini de etkiledi. Pamuk üretiminde yeterli işgücü sağlanamamaya başlandı. 20.urun değişikliği meydana geldi. Hammaddenin tamamı ithal edilip. İngiltere'de ürün teknolojisini değiştirdi.2. dolayısı ile ilk fabrika sisteminin ortaya çıktığı sektör olarak büyük bir önem kazandı. sentetik liflerin de pamuk üreticilerini etkilemesi sonucunu ortaya çıkardı. yüzyıl sonunda söz konusu bu doğal güç kaynaklan da yeterli olmamaya başladı. Dünya siyasetinde yeni dengeler meydana geldi. Tekstil makinalarında geleneksel olarak kullanılan insan gücünden başka. Bu durum hammadde olarak pamuğa olan talebi artırdı. Öte yandan milli devletler düzenli ordularına üniforma giydirmeye başladılar. İnsanlar giyimlerine daha fazla önem verir oldular. Bu nedenle yünlü yerine pamuklu tekstil endüstrisi hakim durumuna geçti. Tekstil sektöründe hammadde olarak pamuk girdi ve yunun yerini aldı.3. içten yanmalı motorlar gibi yeni güç kaynakları üretilmiş ve insanlığın hizmetine verilmiştir. Ülkelerin ekonomilerinde tarım yerine endüstri önem kazanmaya başladı. iş gücünü sanayi merkezlerine çektiler. Bu durum daha önce pamuk üreticilerinin yun üreticilerini etkilediği gibi. elektrik motorları. 18. hayvan gücü gibi yeni güç kaynaklan da kullanılmaya başlandı. ilk modern endüstriyel kütle üretiminin. Verimlilik çok fazla arttı. Bunun sonucunda da pamuk üretiminde mekanizasyon teknolojileri geliştirildi. On sekizinci yüzyılda tekstil sektöründe ortaya çıkan üretim teknolojisi. Bu etki 19 yüzyılda güçlendi. Pamukların. Bu durum tekstilde yeniden bir teknolojik değişme meydana getirdi. Pamuklu tekstil endüstrisi çok fazla gelişti ve yaygınlaştı. su gücü. Endüstri devrimi ile doğal kaynaklardan yararlanma arasındaki ilişkiyi açıklayınız? 4. Yün İngiltere'nin geleneksel dokuma maddesi idi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kullanabilmek için elektrik türbinleri. üretimin büyük bir bolumu ihraç edilmeye başlandığında. yeni tekstil makinalarının bulunup ortaya çıkarılmasını sağladı. Bu nedenle tekstil. ağırlıklı olarak kullanılmaya başlandı. Hammadde olarak sentetik lif. düzenli ve büyük ölçekli marinalara ihtiyaç duyuldu ve buhar makinaları tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Geleneksel olarak İngiltere’de tekstil sektörü yun dokumacılığına dayanmakta idi. sadece soğuk iklimlerin giyeceği olarak tüketilmektedir. Toplumda yaşayan bireylerin gelir düzeyleri yükseldi. yüzyıla gelindiğinde tekstil teknolojisinde yeni bir. yünlülerin yerini alması talep yapılarını değiştirdi. Böylece İngiltere dünya piyasalarına açıldı. Bunun sonucunda tekstil alanında bir dizi mekanik buluş ortaya çıktı. Bunun sonucunda toplumların tekstil ürünlerine olan ihtiyaçları arttı. Tekstil ürünlerine karşı olan çok hızlı talep artışı. 31 . Bu zorlama öncelikle tekstil endüstrisinin gelişmesini sağladı. Ancak yüne karşı olan talep sınırlı kaldığından. her durumda kullanılmaktaydı. buna karşılık pamuklu ürünlere karşı talep çok fazladır. Yeni makinelerin Ortaya Çıkması Endüstri devriminin başlaması ile ihtiyaçlar çoğaldı ve çeşitlendi. Bunun üzerine tüm fabrikayı çalıştırabilecek.

fabrikasyon sistemi içerisine geçmesine neden oldu ve ilk fabrikalar kuruldu. Tekstilde görülen bu mekanik icatlar ilkel de olsa mevcut üretim düzenini sarsmaya başlamış. beliril parçalara bölerek birbirlerinden bağımsız ailelere. Bu talebi karşılayabilmek işçin ev üretiminin yeni-den organize olması gerekiyordu.2. İpekli dokumacılık 17.yüzyıl başlarında Hollandalı göçmenlerin İngiltere’ye getirmiş oldukları dokuma tezgahlan. yüzyıl sonlarında Fransız zanaatkarlar tarafından İngiltere ye getirildi. gerekse görüntüsü ile içinde bulunduğu zamanın görkemli bir tesisi idi. ailelerin iş gücü ve ustalığına göre vermekte idi. Böylece büyük endüstrinin nehir kenarlarında ve kırda gelişip yaygınlaşmasının ilk temeli atılmış oldu. Lifleri hazırlama Bitirme aşamalarıdır. Fabrika. nasıl iplik çekileceği bilinmiyordu. Fabrikaya buhar gücü uygulandı. Bu durum tekstil teknolojisinin ev üretimi biçiminden çıkıp. İngiltere’nin ilk fabrikası İtalyan tasarımlarından yararlanılarak John Lombe ve kardeşi tarafından 1717 de Derby yakınlarındaki Dervent ırmağı üzerinde küçük bir ada da kuruldu. Fabrika 170 metre uzunluğunda ve 6 katli idi. Bunlar: a. Bu sistemin esasini oturuculuk oluşturuyordu. Çok büyük bir. tekstil endüstrisinde ilk yenilikler olmuştur.Yine 17. Fabrikaların Kurulması. artan talebi karşılayabilmek için yeniden organize olmaya bunun için de sermayeye ihtiyaç vardı. 0 günün şartlarında bu teknolojiyi İtalyanlar biliyorlardı. Lonca sisteminin dışında kalan aile endüstrisi ise. piyasa büyümüştür. Daha sonra bu üretimleri toplayarak büyük bir üretim merkezinde son işlemleri yaptırmakta idi. 18. Fakat ipek kozasından. Hammadde bakımından ipek de aynen pamukta olduğu gibi dışarıya bağlı idi. tekstil loncaları tarafından reddedilmiştir. tekstile karşı olan talep artmış. Lifleri eğirme (iplik yapma) c. gizlice resimlerini çizdi ve bu resimleri maceralı bir şekilde Ingilterede kaçırdı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tekstilde kullanılan hammadde turu ne olursa olsun dört temel üretim aşaması bulunmaktadır. Üretim projesi içerisinde etkin bir urun üretmiyordu. çok pahalı olduğu için bu makinaları edinip kullanamamıştır.4. çünkü fabrikanın üretimi yanlış belirlenme§ti. Yine bu yıllarda adına aile endüstrisi denen bir üretim sistemi geliştirildi. gerek inşaat teknolojisi. İşveren belli bir işi. Ancak ipek kozası ithal etmek. yüzyıla kadar dünyanın her yerinde ve her gelişmişlik düzeyinde tekstil teknolojisi çok küçük değişiklikler ile ayni idi. ipek iplik ithal etmekten çok daha ucuzdu. b. bükme tezgaha vardı ve uçsuz işçi çalışıyordu. Oysa üretici giderek fiyatlan artan üretim araçlarını ve ana girdileri karşılayamıyordu. Endüstri devrimi neden ilk kez tekstil alanında gelişmiştir? 4. Üretimi devam ettirmek. İşbölümünün Derinleşmesi İlk tekstil makinaları. Fabrika sisteminin ilk örnekleri ipeklide ortaya çıktı. Böylece tarihin ilk önemli casusluğu gerçekleşti. Ancak Dervent'te kurulan bu fabrika endüstri devriminin başlatıcısı olamadı. Dervent'te kurulan ipek ipliği fabrikası motor gücünü akarsudan alıyordu. 32 . 1598de William Lee örgü makinesini icad etmiştir. sadece ilk oncusu oldu. Dokuma d. 1716 yılında John Lombe İtalya’ya giderek bu makinaları gizlice gördü.

5 milyon Libreye. Bu sistem sadece tekstilde değil. Paul ipliği eğirmek için bir iplik eğirme makinesi geliştirdiler. 1785 yılında Cartwright makineli dokuma tezgaha için patent aldı. Hem dokumaların enlerinin artması hem dokuma hızının yükselmesi ipliğe olan talebi artırdı. Ancak hiçbir zaman dokuma projesini oluşturan teknoloji bir bütünlük kazanmamıştır. talebi karşılayamamaya başladı. Bu amaçla 1738 de Wyattve L. Bu durumda tekstil endüstrisinde darboğaz iplik üretiminden dokuma üretimine geçti. Pamuklu dokuma tüm tekstili bir endüstri devrimine sokmuştur. Küçük işletmeler talep azalmasının ve işsizliğin ilk şoklarını karşılayan birer tampon görevi üstlenmişlerdir. hammadde hazırlama kumaş ve iplik boyama. 1799 da 43. Ancak bu makine çok başarılı olamadı 1769 da Arkwright ve 1770deHargreaves tarafından iplik eğirme makin alan geliştirildi. yüzyılın ilk mekanik icadları. Çünkü dokuma tezgahlan hala su ve insan gücü ile çalışıyordu ve üretim kapasitesi sinirli idi. Ancak aile endüstrisi sisteminde üretim çok daha kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Bu teknolojik 33 . Aileler tüm yaşamlarını tekstile bağlamışlardı. iplik üretiminin artırılması için yeni teknolojiler aranmaya başlandı. çünkü bu donemde aile üretimi çok yaygındır ve yünlü en çok üretilen tekstil urunudur. yünlüde aile üretiminin verimini yükseltmek için yapılmıştır. diğerinin önüne geçmiştir. Böylece kömür madenlerindeki suyu dışarı çıkarmak amacıyla icad edilen buhar makinasinın. Hem üretim teknolojisinde hem de urun teknolojisinde önemli gelişmeler meydana geldi. Bu olgu daha sonraları ana sanayi. bitim işlemlerinde mekanizasyon sayesinde üretim artışı. Bu durum endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirildi. özellikle pamuklu dokuma sanayice uygulanması ile çok büyük miktarlarda pamuk işlenerek tüketime sunulmaya başlandı. Özellikle tarım. Büyük talep değişmelerine kolaylıkla dayanamaz. Örneğin 1700 de bir milyon Libre olan pamuk ithalatı 1785 de Cart-wright'in makinesi devreye girdikten hemen sonra. Talep çok daraldığında aileler devre dışına çıkarılmaktadır. Bu marinalar sayesinde pamuklu dokumacılığın iplik taleplerine cevap verebilir duruma gelindi. Uçan mekik dokumacının verimini en az bir misli yükseltti ve daha enli dokumaların yapılmasına olanak sağladı. esas ya da yan gelir durumunda idi. daha ustun ve yeni ürünler ortaya çıktı. diğer üretim kollarında da görülmüştür. Bu yüzyılın ilk önemli icadı John Koly tarafından 1733 de icad edilen uçan mekiktir.5 milyon Libreye çıktı. iplik üretiminde meydana gelen artış yüzünden üretilen bu ipliklerin tamamını doku-ya bilecek dokuma tezgahlarının üretilmesi için çalışmalar başladı. yan sanayi şeklini almıştır.5 kat arttı. 1779 da Samuel Cromp-ton yeni bir iplik makinesi geliştirdi. Eğer fabrika varsa sadece üretim ile yekinilmektedir. tekstil fabrikalarına. Pamukçu dokuma miktarlarındaki artıların yanılıra iplik ve kumaş niteliğinde önemli gelişmeler. Bilinen iplik tekno-lobisi ile yapılan üretim. 1802 de 60. bir dokuma teknolojisi. Aile endüstrisi sistemi fabrika sistemine göre daha esnek bir yapıdadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ancak bu sistem homojen değildi. Bu yeni makine ile iplik üretiminde verim öncekilere göre 8. 1789 da 32. Ancak bu sistemden çıkarak fabrika sistemine geçen ilk üretim kolu pamuklu dokuma olmuştur. 18. Bir iplik teknolojisi. Bunun üzerine İngiltere’de pamuk ithalatı çok büyük sıçramalar gösterdi. Fabrika belirli bir asgari üretim yapmak zorundadır.

endüstri işbirliğinin sıkıştırılması olmuştur. Endüstri devriminin başlangıcında teknik ilerlemenin oluşumuna dolaylı yoldan katkıda bulunan pozitif bilimler doğrudan doğruya üretim ile ilişki kurmuşlardır. sıkıntı. teknolojik olarak ortaya konan bir?ok buluşlar da bilimsel teorilerin başlangıçları olmuşlardır. gelişmenin olmak mümkün değildir. Graham Bell telefonu icat etti. teknoloji dallarından mezun olanların oranı yükselmeye başlandı. Çünkü zorlama. Büyük üniversitelerin bilim dallarından mezun olanların oranlan düşerken.5. Bir çok alanda ilerlemeler görüldü.3. 34 . 19. Haberleşme konularına ağırlık verildi. 4. Bu suretle son derece kalifiye elemanlar ile hiçbir teknik niteliği olmayan işçiler fabrika sistemi içerisinde bir araya getirilmekte ve üretim yapılabilmektedir. açıklayınız? 4. Böylece bilim adamı teknolog ilişkileri geleneksel üniversite muhitlerinde değil. Kurulan bu ilişki mühendislik sayesinde gerçekleştirilmiştir. Endüstri devriminin ilk aşaması olarak değerlendirilen gelişmeleri özetleyiniz. Buna bağlı olarak ulaşım araçları. sanayi ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmaya başladı. yüzyıldan itibaren karşılıklı etkileşmenin birçok örnekleri ortaya konmuştur. bunun sonucunda da bilim ve teknoloji arasındaki işbirliği daha kuşetli bir hale gelmiştir. Böylece "bilim bilmek teknoloji yapmak içindir" sözü geçerliliğini yitirmiştir. 20. Watt ve diğer birçok önemli mucidi. teknoloji. ulaşım araçlarının gelişmesini zorunlu kildi. 4. endüstri devriminden daha önce başlayan bilim devriminin sonuçlarıdır. yüzyılın ikinci yarısında ise bilime dayalı endüstrilerde bilimsel araştırma faaliyetleri üretim faaliyetlerinin bir kolu haline gelmiştir. Haberleşme daha kolay bir hale geldi. Bilimler pratik sorunlara cevap ararlarken. Bu ilerleme madde başlıkları halinde şu şekildi sıralamak mümkündür. yüzyılın sonlarına doğru pazar ve üretim imkanları daha da genişlemiş. 18.6. sorunun olmadığı bir yerde ilerlemenin.2. İnsanların refah düzeyleri yükseldi.Bu iş birliğinin ilk ve önemli örneğini veren mucit Watt olmuştur. Bu durum ülkeler içerisinde ve ülkeler arasında ticaret hacminin artmışına yol açtı. yeni yollar yapıldı. Aile endüstrisi denilen sistem daha sonra hangi sanayi şekillerine dönüşmüştür. Böylece haberleşmeye hız kazandırıldı. Endüstri Devriminin Diğer Etkileri Endüstri devriminin etkileri sadece endüstri ile sinirli olarak kalmadı ve yaşamın diğer dallarına da yansıdı. Ulaşım ve iletişim Araçlarında Meydana Gelen Değişiklikler Üretim teknolojisinin gelişmesi üretilen malların miktar ve çeşitlerini arttırdı. Bilim Teknoloji İşbirliğinin Kuvvetlenmesi Endüstri devriminin en önemli işlevlerinden birisi de bilim. Buna bağlı olarak insanların daha fazla mal tüketme istekleri ve yetenekleri arttı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan dengesizdik aslında teknolojik ilerlemenin dinamiğidir.2. Buhar makinesinin mucidi olan Watt bilimden yararlanan bir mekanisyendi. Ticaret hacminin artması. endüstri devrimi sırasında ve daha sonraki a§amalarda et-kilerken bilimsel buluşlar ve gelişmeler.

Psikolojik değişimler yaşandı.4. Otorite kullanımında yeni dengeler oluştu. Nüfus daha ağırlıklı olarak kentlerde yaşamaya başladı. Toplumların yaşamına sendika. 0 güne kadar geçerli olan birçok değer yargılan değişime uğradı. Bu konularda oncu olduğunu bilen İngiltere makine. 16401648 yılları arasında yaşanan ekonomik gelişmeler de esnek bir kamu maliyesi ve ekonomik sistemi ortaya çıkarmış idi. Bu durum devletlerin politikalarına yansıdı. lokavt. Fabrika disipliline bagli makine oparatorleri hali-ne geldiler. Kentlerin nüfusları ve önemleri arttı. Otorite kullanımında söz sahibi olmak konusunda mücadele vermeye başladı. d. Bu şartlar endüstri devriminde İngiltere'nin oncu bir rol almasını sağladı. Kültürel değişiklikler: Çok kapsamlı kültürel bir dönüşüm gerçekleşti. b. Tarımsal uğraşların yoğun olarak yapıldığı kırsal kesimlerden endüstrilerin yoğunlaştığı yörelere doğru bir göç olayı yaşandı. verim've örgütlenme bilgisinin artmasına.Tarım alanındaki gelişmeler: Endüstri devrimi sayesinde bulunan yeni üretim teknolojisi ve urun teknolojisi sayesinde tarımsal verim artışı sağlandı. daha az kuruluş sermaye-si gerektiren daha geniş bir tüketim pazan olan ve ilk yatırımını daha çabuk amorti edebilen hafif sanayide. Yerine yeni değer yargıları oluştu ve gelişti. doğal kaynaklardan yararlanma ve doğaya egemen olma konularında kendisine daha çok güvenmeye başladı. Birinci endüstri devrimi. demir üretimi. Bu suretle tarım dışında kalan da-ha büyük bir nüfusun daha iyi beslenebilmesi imkanı ortaya çıktı. demir yollan gibi ağır sanayi kuruldu. özellikle de tekstilde başladı. El aletleri ile çalişan zanaatkar olmaktan çiktilar. Bu temeller üzerinde. sermaye ve nitelikçi işgücü birikimine yol açtı. Insan. Servet dağılımından daha geniş kesimler pay almaya başladı. Adına işçi sınıfı denen yeni bir sosyal tabaka oluştu. Daha çok İngiltere ile sinirli kalmıştır. İngiliz endüstri devriminde marinalaşma ve fabrika sistemine geçiş. ortadan kalktı. 1760-1830 yılları arasındaki donemi kapsar. Tüketim ekonomisi oluştu. Tüketim giderek ulusların yaşamında daha önemli bir unsur haline geldi.Toplumsal değişiklikler: Endüstri devrimi ile birlikte tarımın önemi azalmaya başladı.İşçi sınıfı harareti gelişti. Tarımda çalışan aile şayisi azaldı. nitelikçi işçi ve üretim teknikleri ihracatını yasakladı. Artan endüstri üretimi karşısında serler kaynağı olarak toprağın önemi azaldı. Ancak bazı İngiliz işadamları yurtdışında daha karlı yatırımlar 35 . Tarım sektöründe çalışan insan sayısı da buna paralel olarak azaldı. grev. Çok kapsamlı toplumsal değişimler yaşandı. Bir önceki yüzyılın tarım devrimi kentsel büyümeyi ve ucuz işgücü depolarının oluşmasını sağlamıştır. iş güvenliği gibi yeni kavramlar girdi. Endüstri Devriminin Aşamaları Endüstri devrimini birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere başlıca iki aşamada incelemek mümkündür. İşleriyle ilişkileri degişti. 4. c. Böylelikle endüstride çalışabilecek işgücü yaratıldı. Ekonomik değişiklikler: Endüstri devrimi ile milletlerin refah düzeyleri arttı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan a. Ulusların ekonomileri toprak mülkiyetine bağlı olmaktan çıkıp endüstriye bağlı bir hale gelmeye başladı. Daha sonra teknolojik buluşlar ve sektörde üretimin tümüyle yenilenmesine. makine yapımı. Bireylerde tüketim bilinci yerleşmeye başladı. İşçiler yeni ve birbirlerinden farklı beceriler kazandilar. Uluslararası ticaret hacmi büyüdü.

Ülkemizde ise endüstrileşme Cumhuriyetle birlikte hız kazandı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yapabileceklerini fark ettiler. Sanayi toplumlarının ihtiyaçlarını karşılamak için hükümetler sosyal refah ve sosyal devlet kavramlarına yöneldiler. 1807 yılında William ve John Cockerill adındaki iki İngiliz Liege'de atölyeler kurarak endüstri devrimini Belçika'ya taşıdılar. 1-teknoloji alanindaki değişiklikler 2. 19. Alman-ya büyük demir ve kömür yatırımlarına sahip olmasına rağmen. Böylece Avrupa da ilk endüstri devrimi Belçika'da başladı ve aynen İngiltere’de olduğu gibi temelinde demir. Temel maddeler bakımından daha önce kullanılmayan doğal ve sentetik birçok kaynaktan yararlanılmaya başlandı. sanayicin ve makine üretiminin ağırlık kazandığı bir ekonomiye geçişi simgeler. yüzyılın sonunda Almanya çelik üretiminde Ingiltereyi geride bıraktı. Makine araç ve gereçlerde çok büyük gelişmeler oldu. üretim birimlerinin hisse senetlerini satın almalar nedeni ile mülkiyet oransal olarak yaygınlaştı. Örneğin.Çok önemli bir olay olan endüstri devrimi toplumların yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. İkinci endüstri devrimi: Yeni endüstri devrimi de denilmektedir. Bir çok Avrupa ülkesinde ekonominin temeli bazı sektörler kamulaştırıldı. siyasal bakımdan birliğini sağlayamadığı için endüstri devrimine çok geç. Buna rağmen 1948'e gelindiğinde Fransa bir endüstri ülkesi konumunu kazanabildi. Ancak 20 yüzyılda daha belirgin olarak görülmeye başlanma§tir. Üretim araçlarının mülkiyetinde önemli değişimler görüldü.sosyoekonomik alandaki değişiklikler 36 . Bilgisayarlar etkin olarak üretime katildi. ve Cumhuriyetin ilanından itibaren geçen 60 yıl içerisinde çok önemli yol aldı. ancak 1870 yılından sonra başlayabildi. Almanya'ya benzer biçimde 19 ve 20. Endüstri devrimi ilk kez İngiltere de ortaya çıkmış ve buradan diğer ülkelere yayılmıştır. Endüstri devriminin toplumların yapısında meydana getirdiği değişiklikleri. Ayni şekilde Japonya'da Meici restorasyonunun sağladığı siyasal ön şartlara dayanarak önemli bir başarı gösterdi ve endüstri devrimini başaran ilk Asya ülkesi oldu. Yine bazı Avrupalı iş adamları da İngiliz üretim bilgisini kendi ülkelerine çekmek için çaba harcamaya başladılar. Bireylerin ve sigorta şirketlerinin. yeni buluşları ve yatırımları önledi. Fransız devrimi ve onu izleyen Napeleon döneminin siyasal belirsizlikleri. kömür ve tekstil vardı. Endüstri devrimi sanayi devrimi olarak da bilinmektedir. Daha hafif metaller yeni alaşımlar. 1917 ihtilalinden sonra Rusya endüstri devrimi konusunda önemli ba§anlar elde etti. plastik gibi yeni sentetik ürünler ve yeni enerji kaynaklan kullanılmaya başlandı. Kuramsal düzeyde bazı değişiklikler oldu. Kimya sanayiinde dünyada ilk sıralara yerleşti. Önemli ölçüde birinci endüstri devrimi ile birleşmektedir. 20. Ancak Almanyanin endüstri üretimi çok büyük bir hızla arttı. Endüstri devrimi Fransa'da daha yavaş ve daha eksik oldu. Tarıma ve zanaatlara dayalı bir ekonomiden. Diğer Avrupa ülkeleri endüstri devrimi konusunda daha da gerilerde kaldılar. Tam otomatik fabrikalar ortaya çıktı. yüzyıllarda Amerika Birleşik Devletleri sanayisi çok güçlendi ve Avrupa’yı çok gerilerde bıraktı. yüzyıl ortalarında Çin ve Hindistan gibi ülkelerde endüstri devrimi konusunda önemli yol alanlar.

ulaşım ve iletişim araçlarında 6. Endüstri devrimi ilk kez hangi alanda gelişmişim? 3. iş bölümünün derinleştirilmesinde 5. Endüstri devrimi bundan başka. teknoloji işbirliğinin kuvvetlenmesinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir. 1-temel Maddelerde 2.yakıt ve mekanik güç üretiminde 3. tarım alanında ekonomi alanında.fabrikaların kurulmasında. toplumsal alanda kültür alanda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Endüstri devriminin etkileri aşağıdaki alanlardan hangisinde hissedilmiştir? C) Kültürel D)Hepsi 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 3. A) Teknoloji A) Tekstil C) Kimya A) Almanya Devletleri Sözlük Ve Kavram Dizini Endüstri Zanaat Stratejik Patent ithalat İhracat : Sanayi : El emeği ile yapılan üretim ü : Hayati öneme hazir : Yeni bir bulgu ya da tek elden yapılması istenen bir iş için verilen belge : Diş alim : Diş satım B) Sosyoekonomik B)Ağır sanayi D) Metallurji B) Fransa C)İngiltere D) Amerika Birleşik bulunuz. Endüstri devrimi ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır? 37 .bilim. Endüstri devriminin birinci ve ikinci endüstri devrimi olmak üzere iki aşaması bulunmaktadır Değerlendirme Soruları Aşağıdaki sorulana doğru cevaplarını sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.kültürel alandaki değişiklikler olarak üç grupta toplamak mümkündür.yeni makinaların ortaya çıkmasında 4. Cevaplandıramadığınız 1. Endüstri devrimi teknolojik alanda.

Böylece modern teknolojinin en önemli buluşu haline gelen elektronik teknolojisinin temeli atılmıştır.1961'de Vostok I ile ilk insanlı uzay uçuşu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede elektroniğin uygulama alanları çok genişlemiş. bilimsel araştırmaların ve giderek günlük yaşamın ayrılmaz parçalan haline gelmişlerdir. Teknolojinin yirminci yüzyılda gelişmesini 1945'e kadar olan gelişmeler ve 1945'den günümüze kadar olan geçme-ter olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür.Yüzyılda Teknolojinin Durumu Yirminci yüzyılda teknoloji çok büyük bir hızla gelişmiştir.1. nükleer çağın başlangıcı olarak kabul etmek mümkündür. 20. daha sonraki yıllarda tümleşik devre geliştirilmiş bu sayede çok yaygın olarak çok küçük boyutlarda üretilebilen mikroişlemciler. 1903'de ilk uçak uçurulmuş daha sonra uçaklara gaz türbinleri eklenerek jet uçağı haline dönüştürülmüştür. 1943 yılında antibiyotik keşfedilmiş ve böylece sağlık alanında çok önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Uçak teknolojisinde görülen çok hızlı gelişmeler sayesinde 1960'li yıllarda ses den hızlı uçabilen uçakların üretimi mümkün kılınmıştır. Bilgisayar teknolojisinde. 1901'de radyo. Otomasyon. 5. 1907'de elektronik lamba geliştirilmiştir. İnsanlık tarihinde ilk kez atom bombasının kullanılmış olduğu 1945 yılını.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. 1. 1913'de petrolün ilenmesinde kraking yöntemi bulunmuş ve plastik. 1928'de penisilin.1900-1945 Döneminde Görülen Başlıca Teknolojik Gelişmeler Bu donemde öncelikle birincil enerji kaynaklarının kullanımı azaltılmış yerine ikincil enerji kaynaklarının kullanımı artmıştır.1945'den Günümüze Teknolojik Değişmeler Bu donemdeki gelişmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 1947'de transistor bulunmuştur. Transistorun bulunması en çok bilgisayar teknolojisini etkilemiştir.1. Günümüzde çok büyük bir ivme kazanan teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir. 1966'da Lunik I ile aya insansız ilk 38 . elektronik cihazların kaliteleri artmış ve ebatları oldukça küçülmüştür. 1895'de X ışınlarının bulunmasıyla başlayan radyoaktiviteye ilişkin buluşlar serisi 1938'de çekirdek bölünmesinin bulunması ile nükleer donemin yolunu açmıştır. yapay kauçuk ve yapay elyaf üretimi hızla artmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi çok büyük miktarlara ulaşmıştır. bilgisayar teknolojisinin yaşantının başta üretim olmak üzere her aşamasına soktuğu ürünler olmuşlardır.Bu sayede 20.1.1957'de Sputnik I ile uzayçagi başlamiştir. Transistorun keşfi elektroniğin her alanını çok yakından etkilemiştir. Yüzyılda haberleşme ve iletişim alanına damga vuracak olan radar ve televizyon gelişmiştir.1. ZAMANIMIZDA TEKNOLOJİNİN DURUMU İçindekiler Zamanımızda Teknolojinin Durumu Enerji Türünde Meydana Gelen Değişmeler Makinaların Kontrol Sisteminde Meydana Gelen Değişmeler Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya çıkan Değişmeler Özet Kavram Dizini Yararlanılacak Kaynaklar 5. robotlar.

Fakat bütün bu zorluklara rağmen ikincil enerji kaynağı ulaşım sektörüne de girmiştir ikincil enerjinin bu sektörde kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. modern sistemde. Birincil enerji olarak tanımlanan kömürün kullanımı azalırken. oradan da elektrik enerjisiyle hareket sağlayan trenlere geçilmiştir. Önceleri oldukları şekilleri ile kullanılan birincil enerji kaynaklan daha sonra ikincil enerji kaynağı olarak isimlendirilen elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaya başlandı. Bu donemde birincil enerji kaynaklarının kullanıldığı sistemlerde hala bulunmaktadır. elektrik enerjisi ile karşılanacak şekilde sistemler değiştirildi. Apollo II uzay araci ile aya ilk kez ayak basan insan olmuştur. bagli oldukları diğer makinalara hareket sağlarken. içinde yaşadığımız yüzyılın ortalarında kömür 39 . endüstride kullanılan tüm enerji ihtiyacı. uçak veya dozer. Bu değişimi açık bir şekilde trenlerde görmek mümkündür. Bu konudaki ilk örneklerde hali hazırda elde edilmiş olup. Bu sistem-lere günümüzde daha çok ulaştırma alanında rastlanmaktadır. bu elektrik enerjisini hararet enerjisi haline getirerek hareketini sağlayan trenler. Yirminci yüzyılda buhar makinesi yerini içten patlamalı motorlara bırakmıştır. doğal gaz.2. bu konudaki tipik örneklerdir. Günümüzde kömür artık birincil enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi üretiminde_kullanılmaya başlanmıştır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yumuşak iniş yapılmıştır. Daha önce su. Bu asırda görülen en önemli ve bir o kadar da tartışmalı teknolojik gelişmelerden birisi de genetik mühendislik alanında olmuştur. Elektrik enerjisi üretim teknolojisinin gelişmesi ile. Sözgelimi elektrikçi trenler. dizel motorlu hareket sağlayan dizel lokomotiflere. jeotermal ve su enerjisi giderek artan oranlarda kullanılmaya başlandı. bu elektrik enerjisini kullanarak hareketi sağlayan otomobillerin ilk örnekleri kullanılmaya başlanmıştır. tüm birincil enerji kaynaklan. yaygın olarak kullanılabilmesi için ileri düzeyde çalışmalar devam etmektedir. Bu makinalar temelde birincil enerji kaynağını kullanmaktadırlar. Uzay teknolojisinde görülen gelişmeler 1981 de uzay mekiğinin geliştirilmesi ile yeni bir boyut kazanmıştır. Uzay teknolojisinde görülen bu başarılar gezegenlere yönelen insansız uçuşlarla devam etmiş 1969 Nesil Armstrang. Ancak ulaştırma alanında kullanılan kamyon. ya da kömür ısısı ile elde edilen buharın hareket ettirdiği makinalar. elektrik enerjisi ile fabrikada bulunan her turlu makineyi hareket ettirmede kullanılmaya başlandı. bir sistem olmaktan çok birer makinadirlar. hareket enerjisine çevirerek trenleri hareket ettiren buharlı lokomotiflerden. nükleer yakıt. Elektronik teknolojisinin temeli kabul edilen buluşlar Transistorun bulunması en çok hangi teknolojiyi etkilemiştir? hangileridir? 5. ya da kendi dizel motoruyla elektrik enerjisi verip. Yine güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip. yine birincil enerji kaynaklan olan petrol. otomobil. Kömür enerjisi ile üretilen sudan. Çünkü ikincil bir enerji kaynağı ile ulaşım sektörünü hareket ettirmek oldukça zordur. Enerji Türünde Meydana Gelen Degişmeler Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme enerji alanında yaşanmıştır. Karayolu ulaşımında ise petrol türevlerini kullanarak hareket enerjisi sağlayan içten yanmalı motorlar hali hazırda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu konuda da elektrik enerjisi kullanımı ile hareket sağlayacak otomobiller üzerinde çalışmalar devam etmektedir. gücü doğrudan doğruya makineyi çevirirken.

Çünkü buhar makinasinın modern gereklere cevap vermesi mümkün değildir. insan ve hayvan gücünün yerine. pişirme işlerinde kullanılan ocaklara kadar her turlu makinenin hareketini sağlayan enerji kaynağıdır. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. ayni zamanda endüstrinin üretimini de etkilemiştir. elektrik enerjisinin böylece vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmesi.3. kullanıldıktan sonra herhangi bir artık bırakmayan bir enerjidir. kendi teknolojisinin son sınırına varmıştır. Yukarıda sayılan bu özelliklerden dolayı elektrik enerjisinin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. buhar makinesi veya benzeri bir başka enerji kaynağı kullanılarak bu aletleri bu kadar küçültmek. Germekte elektrik enerjisi olmasıydı. Böylece elektrik enerjisi doğrudan doğruya birincil enerjiyi hareket enerjisi haline çeviren makinalarda ve modern iş makinalarında yaygın olarak kullanılan. birincil enerji kaynağı olarak petrolün kullanımını yaygınlaştırmıştır. birincil enerji kaynağı olarak yeniden önem kazanmaya başlamiştir. Günümüzde evlerde kullanılan her turlu makine elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. 3. Böylece günümüz teknolojisinde standart enerji kaynağı elektrik enerjisi olmuştur. Elektrik enerjisi sayesinde çok sayıda makine veya üretim sistemi ayni anda merkezi bir komuta ile işletilip kontrol edilebilir hale gelmiştir.Makinaların Kontrol Sistemınde Meydana Gelen Değişmeler 1760-1840 yılları arasında İngiltere’de yaşayan ve bir dizi teknolojik gelişmeye ve buna bagli olarak da ekonomik değişmeye yol açan ve adına birinci endüstri devrimi denilen olaylar dizisi-nine. sadece endüstride enerji kullanımını etkilemekle kalmamış. daha çok ve çeşitli iş yapacak biçimde tasarlanmasına olanak sağlamıştır. Elektrik enerjisi daha çok makinenin. Evlerde temizlikte kullanılan çamaşır. kullanımı kolay. hiçbir zaman buhar makinesi geri gelmemiştir. Eğer elektrik enerjisi olmasa idi. Sözgelimi dayanıklı tüketim mallan olarak bilinen ve aslında her birisi birer özel ev aleti olan pek çok makine elektrik enerjisi ile çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Belirli bir donem için görevini yapmış ve misyonunu tamamlamıştır. Üzerinde her turlu iyileştirmenin yapılmış olmasına rağmen düşük basınçlı buhar makinesi. en büyük özelliklerinden birisinin. buhar veya mekanik gücü koyması olmuş idi. 1974yilinda dünyada ya§anan büyük petrol şokundan sonra kömür. her eve taşımak ve evde ekonomik olarak kullanımını sağlamak imkansız olurdu. Elektrik enerjisinin kullanımı hangi özelliklerden dolayı hızla yaygınlaşmıştır? 5. bulaşık makinalarından. çok kolaylıkla sabit mekanlara taşınarak her an kullanıma hazir halde bulundurulabilir 4. dayanıklı tüketim mallarının bu derece çeşitlenmesi ve yaygınlaşması mümkün olamaz idi. Elektrik enerjisi kaynağının kullanımı elektrikli diş fırçası yapımına kadar yaygınlaştırılmış ve çeşitlendirilmiştir. 1. 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üretiminde meydana gelen oransal bir fiyat yükselmesi.Çünkü elektrik enerjisi. kirliliği olmayan. dayanıklı tüketim malları endüstrisi de olmazdı demek mümkündür. Ancak. 40 .

Bilgisayar teknolojisinin ürettiği ürünlerin kullanımı giderek daha kolaylaşmakta ve kullanım alanı süratle yaygınlaşmaktadır. Klasik ya da modern endüstrilerde demir enerji üretimi makine yapımı. Günümüzde elektronik kontrol toplumsal ve ekonomik hayatin çeşitli kesimlerinde farklı düzeylerde gelişmiş durumdadır. cep hesap makinalarından oluşan binlerce elektronik tüketim malı da elektronik endüstrisinin son ürünlerini oluşturmaktadır. önce telgraf ve telefon haberleşmesi olarak bir hizmet sektörü niteliğinde ortaya çıkmıştır. Daha ilerdeki çağlarda belki de uçuncu endüstri devriminin en önlemli özelliklerinden birisi olarak. pikap ve benzeri araçlar ile. ileri endüstri toplumu olmanın göstergesi olarak da günümüzde elektronik ürünlerin tüm sektörlerde kullanılma oranlan alınmalıdır. Ayni zamanda elektronik ürünlerden azami yararlanma oranıdır. Böylece elektroniğin temelleri atılmıştır. Radyo ve televizyon alıcılarından teyp. Kullanım oranı kavramı ile anlatılmak istenen sadece elektronik ürünlerin kul animin artması anlamında değildir. Telsiz telgrafın yaygınlaşıp radyo biçiminde bir tüketim malı haline gelmesi ile aynı bir işkolu olmuştur. bilim ve araştırma amacıyla yapılmış binlerce elektronik aleti kapsamaktadır. 50 yılı biraz geçen tarihi içerisinde dünya elektronik endüstrisi en hızlı gelişen dallardan birisi olmuştur. Bu gelişmenin sağlanabilmesi bu yüzyılda elektronik alanında çok büyük ilerlemelerin meydana gelmesiyle başlamiştir. geleneksel teknolojiler kadar yaygındır. Zamanca gelişerek yaygınlaşmış ve bilgisayarlara uygulanması ile de otomatik kontrol mekanizmaları olarak her türlü marinada mutlak bulunan ve kontrol görevini yapan üniteler olarak yerlerini almışlardır. Transistorun bulunması özellikle bilgisayar teknolojisini çok fazla etkilemiştir. Elektronik sanayicin bir yan kolu olarak ortaya çıkan ve günümüzde başlı başına bir endüstri kolu haline gelen bilgisayar teknolojisi ve endüstrisi halen dünyada en hızlı gelişen bir daldır Bu endüstri kolu her yıl bir önceki yıldan yüzde elli daha ileri gitmektedir. Bu oran ise doğrudan doğruya elektronik sistemlerin daha çok makineyi kontrol ederek veya yöneterek. elektronik sermaye malları vardır. Elektronik teknolojisi büyük ölçüde çok disiplinli ve elektrik teknolojisine göre çok daha fazla araştırma yoğun bir alandır. Elektronik. endüstriyel kontrol test Araçlarını. Elektronik sermaye malları elektronik seri işleme cihazlarını. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde endüstri öncesi toplumlardan endüstrileşmenin ilk basamaklarında bulunan ekonomilere kadar. Hali hazırda yaşayan ve gelecekte yaşanacak olan sibernetik çağın temelinde. Bundan kırk yıl sonra 1947'de transistor bulunmuş ve elektronik sanayi bir anda çok büyük bir gelişme göstermiştir. 41 . İlk kez 1907 yılında elektronik lamba geliştirilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Yirminci yüzyıl da başlayan ve adına ikinci sanayi devrimi denen olaylar dizisinin ise en önemli özelliklerinden birisi endüstride elle kontrolün yerine elektronik kontrolü koymuş olmasıdır. tüm faaliyetlerin ve kararların insan yapısı sistemler tarafından yerine getirileceği bir çağ öngörülmekte ve bu çağa şimdiden sibernetik çağ denmektedir. elektrik teknolojisinin içerisinde. elektronik tüketim mallarının kullanımı ve montaj turu üretimi. dijital ve analog bilgisayarları. o ülkenin endüstrileşme ölçütünü veren önemli göstergeler olarak alınmaktadır.

Tarımdan günlük hayata.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan çok daha fazla insanin makine başında onu kontrol etmek amacıyla beklemesinin önüne geçilmesi ile ilgilidir. bir mikroskobik elektronik devreler üretim teknolojisine gelinmiştir. işlem bilgisayar ortamında değerlendirilerek. CAD programlan yardımı ile özellikle makine tasarımlarında önemli başarılar elde edilmektedir. verilen parçaların geliştirilmesini ve bazı testlere karşı durumlarını bilgisayar ortamında kontrol ederek sonucu kısa zamanda bildirmektedir. CAD. yeni sistemlerin ve yeni işlemlerin tasarımlarını yapmak. CAM (Computer Aided Manufacture = Bilgisayar Destekli Üretim). Endüstriyel robotların bazı hizmet dalları ile. yaygınlaşmasını sağlamıştır. bazı malların üretiminde kullanılması önümüzdeki yüzyılda ölçüleri şimdiden bilinmeyecek bir yaygınlığa ulaşabilir. kısa bir zamanda verilmektedir. Düşük ürün hacmi. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar CAD (Computer Aided Design) (Bilgisayar Destekli Tasarım) olarak bilinmekte ve uygulanmaktadır. içinde bulunan bu üretim aşamasında urunun hacmi son derece küçük ve maliyet de o oranda düşüktür. örneğin ev işlerine ve eğitime kadar her alanda robotlar görev alabilirler.Bu etkilerden biri endüstriyel üretim ölçülerini büyütme yönünde olmuştur.elektrik motoru ve enerjinin endüstriye uygulanmasının ortaya çıkardığı etkilerdir. Günümüzde. düşük ürün maliyeti mikro işlemcilerin her alana girmesine neden olmuştur. Aslında CAD. ya da kuyruk parçasının üretilerek. rüzgar tünelinde test edilmesine gerek kalmadan sanki bu parça gerçekte üretilmiş ve rüzgar tünelinde test edilmiş gibi. Daha da önemlisi bu araçlar yardımıyla yeni ürünlerin. Gerçi bu konuda henüz hala bir başarı kazanılmamıştır. Bundan otuz yıl önce 30-50 bin ton/yıl optimal kapasite ile çalişan petrol kimya ve evde kullanılan eşyaların çeşitlenmesini. Bunun sonucunda büyük ölçüde mekanik işlemlere dayanan modern üretim ünitelerinin optimal ölçüleri giderek büyümektedir. gelecekte insanların yaşamında bugünkünden daha fazla ve aktif rol yükleneceğidir. bu mikro sistemler ile düşünce üretmek mümkündür. yani endüstriyel robotların kullanımından sonra başlamıştır. Öte yandan makinelerin tek tek ve makine grubu olarak iş görme kapasiteleri ve hızları da elektronik alanındaki gelişmelere bağlı olarak çok fazla artmıştır. Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli etkileri nelerdir? Günümüzde elektronik sanayisinin en önemli özelliği. sonuç çok ekonomik olarak.Bu kadar küçülmüş ucuzlaşmış ve artık bir ara urun haline gelmiş olan bu mallar binlerce makine veya makine sistemini kontrol edebilme yeteneğindedirler. surecinden. Ancak gelişmeler yakın bir gelecekte bu konuda da başarı kazanılacağını göstermektedir. Camiin doğal bir sonucudur. bilgisayarlar. Ancak bu konuda şimdiden varsayımlarda bulunmak yanıltıcı olabilir.Bunun 42 . büyük bir computer bir kibrit kutusu büyüklüğünde üretebilen. Bu suretle örneğin bir uçağın kanat. Bu konuda hazırlanmış bilgisayar programlarına işlevleri verilen çeşitli parçaların çiziminden sonra. Fakat bilinen gerçek elektronik alanının bir kolu olarak ortaya çıkan bilgisayar teknolojisinin.Elektronik komutaların sağladığı kolaylıklar nedeni ile daha çok makine daha az insanla kontrol edilebilir ve çalışabilir hale gelmiştir.

Teknolojinin Geliştirilmesinde Ortaya Çıkan Değişmeler Yirminci yüz yılın en önemli özelliklerinden biriside teknolojinin ortaya konulmasında görülen değişmeler olmuştur. İlk prototipleri olarak makineağır. Böylece makineler yaptıkları işe ve niteliklere göre.CAM’ların iş yapma yetenek ve hızları mekanik kontrolden daha fazladır.Öte yandan esnek olmayan sadece belirli işlemleri tekrarlayan mekanik kontrol yerine giderek bilgisayar kontrollü makineler veya makine sistemleri geçmektedir. Elektronikteki gelişmelerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan sonuçları özetleyiniz? 4.Bu yy en çok elektronik ile ilgili faaliyetlerde bulunan firmaların araştırma geliştirme faaliyetlerine önem verdikleri ve bu üniteleri düzenli ayırdıkları fonlarla sürekli olarak canlı tuttukları anlaşılmaktadır. Elektronikteki gelişmelerin diğer endüstriyel sektördeki yeniliklerin fabrika sistemine uygulanması ile ortaya çıkan bir diğer sonuçta bazı üretim mallarının küçülmesi yönünde olmuştur. 1.pahalı.Böylece çok yetenekli bazı makineler küçük imalathaneler bu anda ekonomik olmuşlardır.Bu amaçla araştırma geliştirme birimleri kurulmuş ve buralarda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar bekletilmeksizin uygulamaya alınmıştır. 43 .Örneğin klasik akan band sisteminde bir motor gövdesinin üzerindeki çeşitli işlemler.Dayanaklı üretim makineleri Elektrik endüstrisinin özellikleri ve kullanım kaynağı elktronik alanın kontrol edebilme rahatlığı sonunda makinelerin boyutları küçültüldü.Üretim makineleri 2.CAM’ler yaygınlaştıkça üretim miktarı ve hızıda daha büyütecek yönde etki yapacaklardır.İşlevleri her ortamda en ekonomik bir şekilde yapılabilir hale getirildi.Bu yüzyılda araştırma geliştirme faaliyetlerinede fazla önem verilmiş ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmaya başlamıştır.sırasıyla ayrı ayrı tezgahlarda ayrı işçiler için proglanmış makineler veya makine grubu bütün işlemleri daha az işçiyle ve daha hızlı yapabilmektedir.Örneğin bir dikiş makinesinin bir evin ya da tek başına çalışan bir terzinin hizmetine girebilmesi için üstün teknoloji ile donatılarak verilmesi gibi.ancak fabrika ve maden ocaklarına büyük işletmelere kurulan tesisat techizat ve diğer yatırım malları şeklinde idi. Firmalar kurmuş oldukları bu araştırma geliştirme ünitelerine her yıl belli miktarlarda finansal kaynak ayırmışlardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sonucunda da özellikle metal işleyen alanlar da üretim ölçüleri büyümüştür.Böylece çok üstün teknoloji kullanan imalathaneler ortaya çıkmıştır.hacimli.Elektronik endüstrisinin araştırma geliştirmeye harcadığı para kendisine gelişerek geri dönmüş bu durumda da araştırma geliştirmeye ayırılan ödenek arttırılmıştır.

Elektronik alanında götürülen bu gelişme bilgisayar teknolojisini etkilemiştir.Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No DPT 1922 OIK. Cambridge University Press.7. 3.Bilim Araştırma Teknoloji V. Beş Yıllık Kalkınma Planı ihtisas Komisyonu Raporu. 1988. Elektronik komuta cihazları birçok makineye bağlanmıştır. 1981.E. G.TURKCAN. ISBN 0521 22855. Değerlendirme Soruları Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. 19 1990.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Özet Mehmet Karahan Yirminci yüzyılın en önemli teknolojik gelişmesi elektronik alanında olmuştur.Yayın No: 151.C. Birçok endüstri firması. 248 p. 301-237 5. araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ayırmışlar ve bu suretle teknolojinin hızla gelişmesine olanak sağlamışlardır. T. 1.Bilim Araştırma Teknoloji V. özellikle elektronik alanında çalışan birçok firma. Bu sayede makinelerin kontrolü insandan çıkmış elektronik devrelere geçmiştir. Teknolojinin Ekonomi Politiği Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 2. 1983 s. Yirminci yüzyılda en yaygın olarak kullanılan enerji turu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kömür B)Elektrik C) Hidrolik C) Füzyon 2. Ekonomi Fakultesi Yayın No: 1981/1 258 s.BASALLA. Yirminci yüzyılda özellikle elektronik alanında görülen çok süratli gelişmenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu dalın yeni olması verilmesi D) Hiçbirisi B)Araştırma geliştirmeye önem C) Bu konuda çok fazla çalışılması Kaynaklar 1. aşağıdakilerden hangisinde olmuştur? A) Elektronik B)Makine C) Metalürji D) Tekstil 3. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Planlama Teşkilatı Yayın No: DPT. 4. 44 . The Evolution of Technology. Yirminci yüzyılda görülen bir önemli değişiklik de teknolojinin üretiliş biçiminde ortaya çıkmıştır. Cevaplandıramadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz. C. Yirminci yüzyılda en önemli teknolojik gelişme. 6.

1982 Bilim ve Teknoloji.5 45 . 180s.DOGAN H.Eğitimde Bilgi Teknolojileri 1922 O. Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yayın No: 203.K. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi No: 128.YAZICIOGLU Y.2S. Sevinç Matbaası Ankara 251 S. 9. 237-301 Mehmet Karahan 7. 8.DALGIÇ T.I. 1983. S. 1990. 1983 Teknoloji Eğitimi. Teknoloji ve Endüstri Eğitimi" Araştırma Aylık Bilim ve Teknoloji Dergisi C.24Aralik1990S.

Bilişim 3.Bilgi Paylaşımı 4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2.Bilgi Toplumu 46 .Veri ve Bilgi 2. BÖLÜM : BİLİŞİM KAVRAMLARI 1.

Örneğin. temsil eden. tesadüfi olmayan. Genellikle “veri” ve “bilgi” kelimeleri yanlış olarak eş anlamlı olarak kullanılır. yani bilgiye dönüşürler. Elde edilen bu bilgi insanlar tarafından karar vermek amacıyla kullanılır. Veri Hammadde Aktif değil (yoruma açık değil) Değişik kaynaklardan toplanmış Bilgi Sonuç Aktif (yoruma açık) Veriden dönüştürülmüş Tablo 1 : Veri ve Bilginin Karşılaştırılması Bilginin ham maddesi olan veri. eylemleri. bir araştırma amacıyla yapılan ankette elde edilen materyal veridir. Veri kavramı. Bu gösterimler sayısal veya alfanümerik karakterler ya da semboller olabileceği gibi çeşitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diğer tüm grafik gösterimler şeklinde de olabilir. Veriler bilgiye dönüştürülürken hem insan aklı hem de bilgisayar verileri seçen ve onları anlamlı bilgiye dönüştüren birer işlemci vazifesi görür. Tablo 1’de verilen karşılaştırmalı tablo veri ve bilgi arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Verilerin bilgisayar tarafından bilgiye dönüştürülmesinden sonra karar vericiler için temin edilen bazı bilgi türleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Gerçekte bu iki kelime arasında önemli bir fark vardır. olguları vs. Daha sonra çeşitli istatistiksel testlere tabi tutulan bu verilerden elde edilen sonuçlar bilgidir. Veri bilginin ham maddesidir. Veri ve Bilgi İşlenmemiş ham bilgi de denilen veri “data” karşılığı olarak kullanılan ve “datum” söcüğünün çoğulu olan bir kavramdır. miktarları. gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimidir. rast gele bir araya gelmemiş bulunan sembollerden oluşan bir grup olarakta tanımlanır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Dönüşüm Türleri Veriler Veri Toplama Analiz Saklama Sunum Bilgi Türleri Raporlar Yeni Dosyalar Grafiksel Gösterimler Tablo 2 : Verilerin Tabi Tutulduğu İşlemler ve Üretilen Sonuçlar 47 . çeşitli durumların. Veriler çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra hem anlam hem de değer kazanır. Veri genellikle analiz edilebilecek ya da daha ileri işlemler için kullanılabilecek ham bilgi olarak bilinmektedir.

Sayı dizisi halindeki form içindeki bilgiyi kolayca yakaladık. dizisi için sorabiliriz.3. 6. Uzayın derinlerine. dizisi için “bir önceki sıfır bloğundaki sıfırlardan bir fazla sıfır” genellemesi ile bir sonraki sayının 1 olmasına karar verebiliriz. 3. 3. Aynı soruyu DNA kodlarında kullanarak A. oluşturulan enformasyon kararlara ilişkin faktörlerdeki belirsizliği azaltarak belli bir davranış değişikliğine neden olmalıdır. bir zekâya bir mesaj göndermeye çalışsak gene aynı elektromanyetik dalgaları kullanacağız. Biz gözümüz. S. 1. bir öncekini takip eden tam sayıdır” genellemesi yapılabilir ve bir sonraki sayıya 6 olarak karar verilebilir. 7. 0. algılanır oluyor. 48 . Bunun cevabı yoktur. 0. 0. Bu veriler. kısaca düzenli ve kullanılabilir veriler olarak tanımlanabilir. 1. T. 2.1. Örneğin. G. T. 0. Düz bir çizgiyi ele alalım. Bunların enformasyon haline gelebilmesi için. Benzer şekilde 1. Bu çizgiye bakıp bazı anlamlar çıkarabiliriz. Bu çizgi belki bir ölünün kalp atışlarını. S. 0. ya da borsada hiç alım satımı olmayan bir hisse senedini gösterebilir. 5. o da içinde bir takım düzensizliklerin olduğudur. Eğer karşımızdaki. 9. Şimdi birde bir sürü salınım yapan kırık çizgiler kümesini düşünelim. 0. 5. duyulur. 1. Enformasyon. G. Düzen-Düzensizlik-Kaos Formun bir tek özelliği olacaktır. dizisini ne takip eder? Bu daha zor bir sorudur. Bir noktadan sonra çizgimizin içindeki bilgi anlamsızlaşmaya başlayacaktır. 1. S. işlenerek bir anlam taşıması gerekir. dizisini takip eden ne olmalıdır ” gibi sorular orta öğretim için sık karşılaşılan sorulardandır. ve G sembollerinin bir dizisi için sorabiliriz. Karşı tarafın elinde sadece içinde bir bilgi olduğu düşünülen bir form vardır. 4. T. sıcaklık değişimini gösteriyor olabilir. Enformasyon. Ya da benzer soruyu rast gele sayılardan oluşan 1. 0. T. rast gele sayılar tablosu enformasyondur. Burada “bir sonraki sayı. Bunda bilgi vardır ama çok azdır. kulağımız ile bunları algılayamıyoruz ama elimize bir radyo. bir televizyon gibi bir araç alınca birden bire daha önce varlığından bile haberdar olmadığımız mesajlar bize görünür. anlamlı bir biçimde işlenmiş verilerdir. çoğunlukla sahip olunan bilgi olarak kullanılmaktadır. enformasyonu kullanacak yöneticinin bu günkü ve gelecekteki kararları için gerçek bir değer taşıyan.2. A. T. 1. A. 1. tam o sırada bizim kullandığımız bandı dinliyorsa mesajımızı alacak. Enformasyon (information) Enformasyon. anlamlı hale dönüştürülmüş veridir. Mesajı almak aslında işin basit yanı olacaktır tıpkı bizim bilmediğimiz bir dilde yayın yapan bir radyoyu dinleyip anlamaya çalışmamız gibi. Şimdi çizgimizin salınımlarını rast gele olarak arttıralım. sayılar veri iken. 2. 2. veriler tek başına bir anlam taşımazlar. “1. 2. 8.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Birincisi. Örneğin kalpte bir ritim bozukluğunu görebiliriz. İkincisi. ya da beyin işlevlerini. 0. Bu atan bir kalbin. S. Enformasyonun iki önemli özelliği bulunmaktadır. G. Bilgi Nerede Olabilir? Etrafımızdaki her şeyin bir çeşit bilgi taşıdığını hiç düşündünüz mü? Oturduğunuz odanın içinde belki de binlerce radyo yayını var. 0.

sizin için bir değeri yoktur. Ancak sizin ne Nambiya’da paranız vardır. kulağınıza veya başka herhangi bir duyum organize gelen ileti. fazla düzen ile aşırı düzensizlik arasında bir yerdedir. Veriyi işlemek.6. sizde bir durum veya konum değişikliğine neden oluyorsa. bir telefon rehberinde yer alan iletiler bilgi değildir. Bu durumda ilginç noktalar yakalamak olasıdır. ondan yararlanmasını bilmek umulduğu kadar kolay gerçekleşmez. bu takdirde ortada bilgi sayılabilecek bir ileti yoktur. yeni bilgi oluşturmak. aşırı düzen veya aşırı düzensizliği sevmez. 49 . nede bu para birimine ilginiz. Gazetede Namibya parasının değerinin %0. bu size bir değer aktarımıdır ve aktarılan değeri içeren iletinin adı da bilgidir. Eğer gözünüze. Bilgi değildir. Dolayısıyla bu iletinin. Bilgi. Sonsuz ölçüdeki bilgi içinden ise yarar olana erişim üstesinden kolay gelinemeyen büyük bir sorun. Eğer ileti herhangi bir değer değişimine neden olmuyorsa. Örneğin. gözlem veya düşünce paketine verilen addır. Bir durumu eksiksiz tanımlama ya da eksiksiz kopyalama için gerekli şeyi bilgi olarak tanımlayalım.5. ‘varlıklarda değer değişimine neden olan iletiye denir. Bu bir iletidir. düzensizlikle bir ilgisi olduğunu anladık. Bunların bilgi olabilmesi için. nelere demiyoruz? Bilgi. ilanlar. Her gün gazetelerde yer alan haberler. bilgi değildir. Peki bilgi nedir? Bilgiyi nasıl tanımlıyoruz? Bilgi bu kadar önemli? Nelere bilgi diyoruz.4. Bilgi Nedir? Bilginin. Etkileşimli ortamlarda oluştuğu anda bilgisayara aktarılan bilgi sürekli olarak kendiliğinden artmakta ve sonsuz ölçülere varmakta. Kendi ortamındaki bilgiye hakim olmayanın. Bizim buradaki tanımımız biraz haberleşme anlamındadır.3 arttığını okudunuz. 1. Henüz elindeki bilgiyi kullanmasını bilmeyene eriştiği bilginin pek bir yararı olmaz.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Özet olarak bilgi. Bilgi Devrimi Gelecek bin yılın görünebilir her yerinde bilgi olacak. değer değişimine neden olması şarttır. 1. rakamlar veya diğer iletiler. Bilgi geleceğin hakimi. İleti. çünkü her şeyden önce değerini bilemez. bir varlıktan ötekine aktarılan’ veri. değer içermemektedir. Bir iletinin bilgi olabilmesi için. İşimize gerçekten gerekli olan ve bize yarayacak bilgi öncelikle kendi yakın çevremizde oluşur. İleti (message). Bilgi güncelleşmeli her zaman en son durumu gösterir biçimde tutulmalı. erişebildiği sonsuz oylumdaki bilgi karşısında ezilmeyip hazıra konması olası değil. 1. Değişen Bilgi Kavramı • • • • • • • • • Artık gelişen olanaklarının elvermesiyle bilgi bölünmeden ortaklaşa paylaşılabilmekte. Sizin hareketlerinizi veya sahip olduğunuz varlıkların değerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor veya etkilemiyordur. Peki ama bilgi nedir? Bilginin değişik tanımları olabilir. O halde bu veri size aktarılan basit bir iletidir. alan kişide bir değer değişimine neden olması şarttır. Sizde bir değer değişimine neden olmuyordur. bilgi değildir. Genelde sanıldığının tersine hazır bilgi pek bir işe yaramaz.

en hızlı şekilde kulaktan kulağa yayılıyordur. “Hava parçalı bulutlu olacak” belkide sizin için daha anlamlı bir bilgidir.7. 1. Size “Yarın İzmir’de güneş doğacak” bilgisi verilse pek de yararlı bir bilgi almış olmazsınız. zaman ve emek alan bir işlemdi. içinde taşıdıkları bilgi miktarına göre bir sıralama yaparsak beklenti ile bilginin değeri arasında bir paralellik açıkça görülür. Kullandığımız alfabe bunun en güzel örneğidir. Ama “Yarın İzmir’de 50 cm kar yağacak” tam anlamı ile beklenmedik bir bilgidir. Bu rakamlarla bütün tam sayıları gösterebiliriz. Bilgi Nasıl Ölçülür? Örneğin varsayalım ki yarın İzmir’e gideceksiniz.ürettikleri veya sahip oldukları bilgiyi aktardılar. geçerliği olmayan bilginin kullanımı yarardan çok zarar getirir. seri üretim başladı.9. Peki Neden Bilgi Devrimi? Yüzyıllardır bilgi. sonlu sayıda sembollerden oluşan bir sembol alfabesi ile sayılar gibi sonsuz sayıda niceliği gösterebilmektir. İnsanlar birbirlerine yazıyla. Bilgi. Bu düşünceyi biraz daha ileri götürüp “Her zaman beklenen durumda bilgi yoktur” diyebiliriz. 1. bu konuda çok sistemli bir yaklaşımımız olursa güncel. Basılı bilgi aktarma yöntemi keşfedildi. Burada önemli olan. Ancak her üretilen bilginin. Yazı ile yayılan bilgi yavaş gidiyordu. hareketlerini. medya değiştirdi ve basılı ortama geçti. doğal hızla toplum içinde dolaştı ve belirli bir tabana yayıldı. vereninde durumunu. Matbaa ile birlikte ileti aktarma hızı arttı. Bu kadar az sayıda sembol kullanarak her şeyi anlatabilmek ilginç değil mi? İsterseniz. Bu. 50 .8. Bu haberler. konumunu değiştirir. sözle veya diğer iletim metotlarıyla. insanoğlunun tekelinde değildir. Sonra matbaa icat edildi. beklediğiniz bir durumdur. Bilginin Gösterilmesi Bilgi bir takım sembollerle gösterilir. 1. Bu şekilde bilgi. Bu bilgi teknolojisinde yazının icadından sonraki en önemli gelişmeydi ve yine bir devrim yaratacak nitelikteydi. içinde bulundukları konum ve durumu. hep aldıkları bilgi sonucu değiştirirler. Geçersiz bilgiyi ayırt etmek neredeyse olanaksız. Tüm varlıklar. Bilgi. Bu yüzden fiziki uzaklıklar. Bilgi kavramı konusunda algılamamız yeterli değilse bilgiden yararlanma da söz konusu olamaz. Çünkü yazıların üretimi elle yapılıyordu.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • Mehmet Karahan Güncel olmayan bilginin geçerliliği çabuk ortadan kalkar. alfabeyi on rakam ekleyerek genişletelim. Böylece ileti. üretildiği noktadan aktarıldığı noktaya iletimi. dolayısıyla geçerli tutabiliriz. zaman kısıtlamaları gibi nedenlerle bilginin yayılması kolay olmadı. ileti paketleri biçiminde doğal yollarla aktarıldı. zaten bildiğiniz.”Yarın dolar kuru azalacak” gibi beklenmeyen durumlarda daha fazladır. “Yarın dolar kuru artacak” gibi beklenen durumlarda bilgi daha azdır. Yakın çevremizde yalın veriler üzerinde en temel sayılacak işlemleri oluşturmadan bilgi üretimi başlayamaz ve verimlilik sağlanamaz. sadece bilgiyi alanın konumunu değil. Bilgi eğer çok değerli ise. Türkçe’de 29 harf kullanarak bütün duygu ve düşüncelerimizi anlatabiliyoruz. ancak kendi denetimimiz altındaki bilgiyi eğer çok özen gösterirsek.

çok daha hızlı ve verimli karar üreteceklerdir. Her dizayn mühendisi üretimin bir parçasının (görev) sorumluluğunu alır ve onun bütünü ile uyumlu şekilde çalışmasını garantileyecek dizaynlar üretir. Uzman yöneticiler.Karar üretiminin artması. önce Rönesans devrini yaşamış. Böylece karar üretiminde büyük bir patlama yaşanacaktır. kas gücünün yerine geçmiştir. Biz bunu bilmeden zaten yapıyoruz. uzman yöneticidir (operatör). Onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılın işçi sınıfının (workers) yerini gelecekte uzman yöneticiler alacaktır. yirminci yüzyılda bilgi çağına ulaşmıştır. insanları tarihin başlangıcına getirdiği kabul ediliyorsa matbaanın icadının da insanları yeni çağa getirdiği düşünülür. Bunun paralelinde işlenecek kaynakların artması ve üretim talebininde genişlemesi gerekmiştir. Bu sınıf da. Bu kişilerin her biri aslında birer karar operatörüdür.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Nasıl yazının icadının. kreatif direktör. 51 .10.Karar altına alınacak kaynaklar artacak ve karar üretim talebide genişleyecektir. O da aynı şekilde bir uzman yöneticidir. bilim ve teknolojinin gelişmesine tanık olmuş. anında verilmektedir. Dolayısıyla bilgi devrimi. Tıpkı bir zamanlar sanayileşme ile birlikte iş üretiminde yaşanan patlama gibi. Halen bu durum gerek mali ve türev piyasalarda. O subrutinin uzman bir operatörüdür. Bazen bu kısaltmalar daha da ileri gidip “Lütfen cevap verin” yerine LCV olarak kısaltıyoruz. Dizayn sektöründe durum farklı değildir. 1. Burada da aynı durum söz konusudur. Buhar gücü. ellerindeki bilgi teknolojisi araçlarını kullanarak. yani uzman yönetici. montaj uzmanı. Bilgi Ekonomisi Günümüzde. Karar mekanizmasında görev bölümü (tasking) yapılması artacak ve ortaya ‘kalifiye uzman yöneticiler’ (qualified operators) çıkacaktır. Örneğin birisine gideceğimiz zaman “Eğer gelemezsem haber veririm” diyerek sadece beklenmeyen durumu iletip. Böylece iş bölümünü (division of labor) artırarak. İş üretiminin artması insanoğlunun refah düzeyininde artmasına neden olmuştur. Matbaanın icadından sonra insanlık. refah düzeyinin artmasına neden olacaktır. Mali ve türev piyasalarda kararlar çok seri şekilde. geliştirilen makineler ve diğer mekanik araçlar sayesinde. kendi pozisyonunun. beklenen durumu iletmeme kuralını kullanıyoruz ya da çok acelemiz olduğunda “Beni lütfen karşılar mısın” yerine “Beni karşıla” şeklinde kısaltmalar kullanıyoruz. en az ama yeterli bilgiyi karşı tarafa aktarmak önem kazanmaktadır. Bunun için karar işlemi görevlere (task) bölünmekte ve her bir karar uzmanı kendi sahasının. önümüzdeki yüzyıllarda adını işçi sınıfı kadar çok sık duyacağımız yeni bir sınıf tanımının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Reklam ajansında çalışan bir art direktör. üretimi katlayan bir faktör olmuş ve dünya bilgi devrimi ile tanışmıştır. film yapımında çalışan bir yönetmen yardımcısı. sonra buhar gücünden doğan sanayileşme devrimini yaşayıp. senarist hepsi birer uzman yöneticidir. kendi portföyünün yöneticisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılım piyasasında da aynı şekilde her bir yazılım uzmanı kendisine seçtiği bir subrutin bölgesinde kod geliştirmektedir. gerek yazılım ve eğlence piyasalarında görülmektedir.

2. Eğer yanlış olan bilgiyi alan kişi doğru olduğuna inanırsa. Dağıtılmış Bilişim Dizgesi • • • • Donanım. Bu durum. Bilginin Özellikleri • • • • • • Bilgi sistemi açısından bilgilerin önemli önemli olan bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. mevcut olan bilgilere yenilerini ekler veya onları düzeltebilir. Kullanım ilkelerinin birliği bakımından bir bütün olarak işlev gören bilişim dizgesi. Düzeltici olması : Bilgi. alan için tamamen yeni ve önemli olabilir. bununla birlikte Donanım ve yazılım uyumluluğu. Miktarın artması : Bilgi. Bilişim Bilişim. bir iletişim ağındaki bilgi gönderiminin hızı ve etkinliği ya da doğru gönderim ve iletimi ile ilgili kuramdır. özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimidir. Bilişim Dizgesi Belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye onanabilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve veriler topluluğudur. Kurulacak bilgi sisteminin değerlendirilmesinde verilen bu özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 52 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. Doğruluk veya yanlışlık : Bilgi gerçek olabilir ya da olmayabilir. eski veya yanlış bilgileri düzeltebilir.3. 2. 2. Bilişim Kuramı Kullanılan iletişim kanalı türüne göre. ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin.1. yazılım ve veri kaynaklarının örgütsel yapıya uygun biçimde dağılmış birçok merkezde ayrı ayrı odaklaştığı. onun etkisi bilginin doğru olması ile aynıdır. 2. insanoğlunun teknik.2. bilgiyi alanın bilginin doğruluğu üzerindeki güven duygusunu arttırması açısından önemlidir. Yenilik : Bilgi.11. Veri yapılarının biçimsel özdeşliği. Doğrulayıcılık : Yeni gelen bilgi varolan bilgiyi tastik edebilir.

koordinasyon. karar vermesine destek olur. envanter planlaması. sayışım. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Eğitim bugün yaşamımızın her alanında sanayide. Komuta ve Kontrol Bilişim Sistemi Kontrol ve komuta amaçlı askeri otoritelere destek olan bilişim sistemi. kredi kararları ve fabrikadaki malzemenin akışı gibi temel aktivitelerini ve işlemlerini izler. üretim.7. 2.4. 2. hem de bilgi aktaran bir süreçtir. tıpta. stok denetim. Eğitim hem beceri kazandıran. 2. • Stratejik seviye sistemleri : Tepe yöneticilerin firma içi ve dış çevredeki stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. işlenmesi ve kazanılan bilginin dağıtılması için ilişkili parçaların oluşturduğu küme olarak tanımlanabilir. • İşlemsel seviye sistemleri : Organizasyonun satışları.8. bir organizasyonda karar verme. Bilişim Sistemleri Bilişim sistemleri. saklanması.10. vb. örneğin personel. tüm alt dizgeler arasında eşgüdüm ve uyumun tasarım aşamasından başlanarak sağlandığı. Bilişim Sistemleri Tipleri Farklı organizasyonel seviyelerde servis veren dört tip bilişim sistemi vardır. gibi işlevleri yerine getirmek üzere hastane ve sağlık kuruluşlarında uygulanan otomasyon sistemidir. • Bilgi seviye sistemleri : Organizasyondaki veri işçilerini ve bilgileri destekler. kontrol. bir örgütün yönetimi ile ilgili tüm verileri kapsamı içine alacak biçimde.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2. Hastane Bilişim Sistemi Hastane personeli arasında iletişim.6. ticarette. Tümleşik Bilişim Dizgesi Özellikle yönetim bilişim dizgesi (YBD) kavramı ile ilgili olarak. psikolojide ve öteki bilim dallarının tümünde yer almasından dolayı önemi gittikçe artmaktadır. Yönetim Bilişim Dizgesi Bir örgütün yönetimi ile ilgili veri kaynaklarını bir dizge bütünlüğü içinde toplayıp örgütün gündelik işlerine bilgi işlem desteği sağlayan. satış. kontrolüne. • Yönetim seviye sistemleri : Orta kademe yöneticilerin olayları izlemesine.9. Bilişim çağını yaşadığımız bu dönemde eğitimin temel amacı bireylere bilişim toplumunun gerektirdiği 53 . 2. özellikle türlü düzeylerdeki yönetim katlarına taktik ve stratejik kararlarını başarılı kılacak nitelikte sürekli bilgi akıtmayı amaçlayan bilişim dizgesidir. kan analizi vb.5. 2. 2. istatiksel analiz. para depozitleri. genellikle merkezcil ve örgütün üst yönetimine sağlanabilecek stratejik desteğe özellikle önem veren bilişim dizgesidir. analiz ve canlandırma konularına destek olmak amacıyla verinin toplanması.

a) Türk Bilişim Vakfının Hedefleri • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Biriliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması. toplanması. 54 . Bilgisayarın eğitimde en geniş kullanım alanı. 3. bilgisayar destekli eğitimdir. Eğitimde bilgisayar uygun koşullarda kullanıldığı zaman etkili olur. Bilgisayar destekli eğitim programlarında kullanılan bir diğer yöntemde benzetim yöntemidir. bilgiyi kullanması kısacası bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu programların tek başına kullanımı söz konusu değildir. içinde yaşadığı çağa uyum sağlayacak ve toplumun beklentilerini karşılayacak davranışlara sahip bireyler yetiştirmektir. Bilgi tenolojilerinde insan. Bilişim Çağı Günümüzdeki teknolojik gelişmeler yeni bir çağı yani bilişim çağını oluşturmaktadır. olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Özellikle iletişim ağlarıyla bilginin taşınması ve paylaşılması bunun bir sonucudur. Bilgi teknolojilerinin amacı. Bunun için nitelikli öğretmen ve yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Doğal olarak günümüzde bu da bilgisayar ve internetle mümkün olmaktadır. bilgiyi düzenleme. kendilerini sürekli yenilemekte ve bilişim çağına ayak uydurmaya çalışmaktadır. bu programların eğitimi destekleyici ve yardımcı olduğudur. Bilişim çağının insanları. Burada bilgisayar normal eğitim sürecinde öğrencilere verimesi gereken beceeri. işlenmesi. Bilgi teknolojilerinde araç gereç önemli değil insan önemlidir. bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi sunmayla mümkün olmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan bir başka program türü de eğitici oyunladır. Bilgi Teknolojileri Bilginin yaratılması. yayılması. Bu yöntemle hazırlanmış programlar öğrencinin gerçek yaşamını seçilmiş yönleri üzerinde yoğunlaşabilmelerini sağlamaktadır. özellikle bilgisayardır. varlığını sürdürebilmesi için bilgiye ulaşması. Bu çağın en önemli özelliği bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. Burada bilgisayar ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan nitelikleri kazandırmaktır. Bu eğitimde en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesine ve alıştırma yapılmasına dayananlardır. korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. 2. yeniden elde edilmesi. Bu program türleriyle öğrenci belli bir sonuca yol açan olayı veya kişiyi bulabilmek için çeşitli olasılıkları düşünerek. Bu da bilgiye ulaşma. Yani maddi ürün yerine bilgi üretiminin önem kazanmasıdır.11. kavram veya olayları öğretmede bir araç olarak kullanılır. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde aktarılmaktadır ama öğretmen insan değil bilgisayar olunca durum çok farklı olmaktadır. Bilişim toplumunda bireyleri yetiştirmede kullanılan en büyük yardımcı. Burada unutulmaması gereken şey. biriktirilmesi.

telefon. Yazılm evlerini uluslararası kalite standartları ile yazılım geliştirme metodolojileri ve araçları kullanmaları yönünde özendirmek. bilgisayar vb. bunları duyurmak ve izlemek. Projenin Kapsamı : Proje kapsamında yukarıdaki noktaları içeren bir raporun hazırlanması ve bunun kamuoyuna duyurulması yer almaktadır. b) Türk Bilişim Vakfının Stratejileri • • • • • • • • • • • Strateji ve politikalar üretmek. TBV ‘nın vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak. Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda bilişim sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek. İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların. bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak. Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması. sayılarıyla ).Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • • • • Mehmet Karahan Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması (2000 yılına kadar Ulusal Birey Kayıt Sisteminin hayata geçmesi). 55 . Nitelikli bilgi kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalalar üretip. kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi. c) Türk Bilişim Vakfının Projeleri Projenin Adı : Bilgisayar Destekli Eğitim Raporu Projenin Amacı : MEB tarafından yürütülen ve eğitimde bilgisayardan yararlanılması amacıyla okullara bilgisayar laboratuarı kurulmasını amaçlayan proje için ilgililere yol göstermek. Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek. Türkiyenin bilişim alt yapısını geliştirecek çözümler üretmek. Siyasi partilerin seçim beyannameleri ve programlarına girmesi istenilen görüşleri bir çalışma dokümanı haline getirerek sunmak. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanın da köprü görevini üstlenmek ve AB ‘nin bu konuda iş ortağı olmak. İletişim hizmetlerinin özelleştirilmesi ve rekabete açılması için çaba harcamak. Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin. Bilişim Hukukunun. Yazılı ve sözlü basının bilişim konusuna ilgisini çekmek . yanlışlıklara dikkat çekmek ve kamu oyunu bilinçlendirmek. toplumun bilgisayar okuryazarlığının arttırılması (Ölçüm : Kişi başına düşen TV. Türk Hukuk Sistemi içinde yer alması için çalışmalar yapmak. Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli alt yapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması). Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak alt yapının oluşturulması.

bu konudaki gelişmeleri doğru algılayıp okuyuculara aktarması zor olmaktadır. Seminerlerde katılımcılara konuyla ilgili seminer notları dağıtılacaktır. Hem her seminerin sonunda hem de tüm seminerler tamamlandıktan sonra sınav yapılacak ve başarılı olanlara sertifika verilecektir. internette entegre şekilde gelişmeye ve girdilerini internetten alır ürünlerini sunar halde işlemeye başlamıştır. Bilişimin teknik bir konu olması nedeniyle basın mensuplarının. 4. Bu hızla gelişim süreciyle birlikte bilgiye ulaşmaya ve bilgi paylaşımına ilişkin bir çok uygulama. Bilgi Paylaşımı Çağımızda teknolojik açıdan gelişmiş toplumlara bakıldığında. ağları ve özellikle gelişen internet olanakları sayesinde. bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede bilgiye ulaşmanın en etkili ve akılcı yolu haline gelmiştir. ticaret ve işbirlikleri yapabilme imkanına kavuşacaklardır. Bunun doğal sonucu olarak işletmeler bilgiye en kısa zamanda ve daha ucuz erişmenin yollarını aramaya başlamışlardır. özel bir bilgisi ve eğitimi yoksa. Bu proje ile bilişim sektörüyle ilgilenen basın mensubu arkadaşlarımızın bilişim konusundaki bilgilerini arttırmak amaçlanmaktadır Projenin Kapsamı : Proje arka arkaya verilecek bir dizi seminerlerden oluşmaktadır. İnternette Bilgi Paylaşımı Günümüzde yaşamın her alanında. Oluşturulan Bilgi Hizmetleri Dairesi tarafından yapılan projeler ve çalışmalar sonuçlandığında. Bunun yanında Türkiye’nin yurt dışında daha etkin tanıtımına katkıda bulunmak ve yabancı yatırımcıları da ülkemize çekmek amacıyla. Bu çalışmalardan birisi de. Ahmet ŞİMŞEK (Koç Üniversitesi). işletmelerimiz uluslararası rekabet ortamında daha bilinçli ve bilgili olarak yatırım. üretim. internet servisleri de kurulmaya başlanmıştır. Artık “bilgi toplumu” terimi günlük hayatta sık kullanılmaya başlanmış ve yöneticiler karar mekanizmalarının içerisine bilgi teknolojisini de ekleme ihtiyacı duymaya başlamışlardır. bilgiye ulaşmak ve dolaşımını sağlamak tüm sistemlerin işleyebilmesi için ön koşul olarak ortaya çıkmştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sonucu oluşan bilgi. bilgi teknolojisinin de küreselleşme sürecinde entegrasyonun en etkili yolu. Seminerler bilişim sektöründeki firmaların konusunda uzman elemanları tarafından verilecektir. bilgi teknolojisi kullanılarak oluşturulan bilgi ağları sayesinde. bilginin paylaşımı çok hale gelmiştir. Ekonomik faaliyetlerin tüm dünyada küreselleştiği günümüzde.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Projenin Yöneticisi : Dr. tümünde bilginin toplanması ve duyurulmasına yönelik merkezlerin kurulmuş olduğu görülür. uluslararası ticaretin boyutlarını genişletmiştir. Öyleki. Bilişim konusunun geniş kesimlere yayılmasında yazılı ve görsel basının önemi yatsınamaz. Proje Yöneticisi : Tuncer ÜNEY (TBV Projeler Koordinatörü). zaman ve emek maliyetlerinin azalması. Ülkemizde de dünyadaki bu gelişmelerin dışında kalmamak için en yakın zamanda başlanmıştır. 4. özel sektörün yasal en üst düzey temsilcisi TOBB bünyesinde “Bilgi Hizmetleri Dairesi” kurulmasıdır. her sektörde 56 .1. Projenin Adı : Basın Bilişim Okulu Projenin Amacı : Projenin amacı basında bilişim konusunda uzman gazeteci yetiştirmek. Bu işleyişin en doğru ve kısa sürede gerçekleşmesi için internet teknolojisi çok kısa sürede önem kazanmış ve artık günlük yaşamdan.

hızlı ve eksiksiz olarak ulaştırılması. Sanal bir kütüphane genelde çok yetersiz olan okul kütüphanelerine iyi bir alternatif olacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan internet teknolojisinin kullanılmasıdır. tekbiçimliliğin sağlanması için tek çözüm olmamıştır. kendileri arasında paylaşma ve gerektiğinde eğitmenleri ile bire bir iletişim kurma imkanları sunuyor. Bibliyografik kayıtların oluşturulması. Bu gelişmelere paralel olarak bilginin paylaşılması sürecinde artık geleneksel eğitim şekileri yerine web tabanlı eğitim olanaklarının geçmesi kaçınılmazdır. her ülkede ulusal kataloglama bürolarının oluşturulması ve kullanılan kataloglama kurallarında standartlaşmanın sağlanması ile gerçekleşebilir. Bu noktada. Kataloglamada uluslararası standartlaşmanın sağlanması için ilk şart olarak belirlediğimiz ulusal kataloglama bürolarının kurulması. gereksinim duyanlara doğru. öğrencilerin istedikleri her konuda derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanıyor. Ülkemizde eğitim problemleri göz önüne alındığında. ilk adım olarak öğrenci ve öğretmenlere bilgi paylaşımı imkânı sunacak platformlar oluşturulabilir. yayınların bibliyografik denetiminde tam bir başarı sağlanmasına bağlıdır. Bunun çözümü için tüm ulusal kataloglama bürolarının aynı kataloglama kuralını kullanmaları gereklidir. 4. ülkenin pek çok yerinde temel eğitim araçları konusunda bile sıkıntılar yaşanırken. Bilgi toplumunun kaçınılmaz kıldığı bu gelişim.3. bilgilerin paylaşılması ve ürünlerin pazarlanması anlamında interneti en üstün araç olarak kulanmayı gerekli kılmaktadır. 4. interneti eğitim sistemimiz içerisinde etkin şekilde kullanmanın yollarını aramamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu bağlamda özellikle bilgisayar teknolojisine yönelik eğitimleri yine bilgisayar teknolojisiyle entegre edilmesinin sağlanacağı internete dayalı eğitim modelleri yaygın eğitim sürecinde en iyi ve etkili sonuca ulaşılmasını sağlayacaktır. Aksine. ancak nispeten yeterli donanımla birlikte internet bağlantısına da sahip olan okul sayısıda hiç de az değil. Üstelik öğrenci ve öğretmenler bu hizmetlere evlerindeki ya da internet cafe’lerdeki bilgisayarlardan da ulaşabilirler (Chip Mart 2001 sayısı). Bu başarı ise. eğitim konusunda oldukça önemli imkanlar sunuyor. kuruldukları ilk yıllarda her büronun ayrı kataloglama kuralı kullanması standartlaşmayı engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu yatırımların fayda sağlayacak şekilde kullanılmaları eğitim standardının yükseltilmesi büyük önem taşıyor. Bilgi Paylaşımında Sanal Okul İnternet. Tek biçimde oluşturulan kayıtlar da makine ile okunabilirliği ve katalog fişlerindeki standartlaşmayı gerçekleştirecektir. Bunun yanında zengin bilgi kaynakları. Etkileşimli iletişim öğrencilere katılımcı olarak derslerde yer alma. Bigi nerede üretilirse üretilsin kataloglanmasında aynı kuralların uygulanması ve kataloglama büroları arasındaki işbirliğinin sağlanması sonucunda bilgiye erşim daha kolay olacaktır. Bilginin kayıt edilmesinde aynı kuralların kullanılması uluslararası düzeyde tek biçimliliği sağlayacaktır. eğitimde internetten bahsetmenin anlamsız olduğu düşünülebilir.2. Fiziksel engelleri ortadan kaldırarak öğrencileri interneet üzerinde sanal bir ortamda bir araya getirerek ve katılan herkesin aynı kalitede eğitim almasını sağlamak mümkün. Bibliyografik Denetim ve Kataloglama Bilginin. Örneğin. 57 . girdilerin temini.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan avrenselleştirilmesi ve belirli standartların geliştirilmesi. Çalışmalar yüzyılımızın başlarında biraz daha gelişerek uluslararası düzeye ulaştı. elektronik bilgi kaynaklarının varlığı ve tüm bu organizasyonların kütüphane içinde yerleştirilmesi şeklinde açıklanabilir. Bilgi Paylaşımında Kütüphaneler ve Elektronik Bilgi Kaynakları Kütüphanecilerin görevi kullanıcılarına bilgiyi erişebilir kılmaktır. 4. tartışma listeleri ya da yayıncısının ev sayfasında izlenebilirler. Çünkü son zamanlarda kütüphane bütçesine ek mali yükler gelmiştir. kütüphane dermelerini oluşturmaktadır artık. Eskiden elle tutulabilir somut bilgi kaynakları varken şimdi yalnızca bilgisayar ekranlarından izleyebildiğimiz ama elle tutamadığımız bilgi kaynakları herkesce bilinen bir olgudur ve kullanımı hıla yaygınlaşmaktadır. Bibliyografik denetimin temeli olan yayınların kontrolü ve onlara erişim için gerekli temel öge bilgi taşıyıcısının en kısa ve en açık yoldan nitelenmesidir. Yine bu şekilde. Evrensel Bibliyografik Denetimin gerçekleşmesi ise. hep bilgiye erişim ve kullanımı içindir. kütüphaneler yeni teknolojik olanaklar sayesinde. bir yayının kataloglanmasında yer. Bu nedenle derme geliştirme çalışmaları değişik bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmaların ilk adımı kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesidir. standartlaşma ilk önce bölgesel ve ulusal boyutlarda yapılmaya çalışıldı. 58 . Gelen bu ekonomik yüklerin nedenleri. Tüm bu ekonomik yüklere karşı. web siteleri. basılı ya da diğer formatlarda toplayacağı bilgi kaynaklarının neler olacağına yol gösteren politika metinleri hazırlamaya başlamışlardır.4. Kayıt edilmiş bilgiye erişim isteği Evrensel Bibliyografik Denetimin gerekliliğini daha açık ortaya koymuştur. zaman ve katalogcular açısından farklılıklar olsa bile. Kataloglama işlemleri çok pahalıya mal olamakta ve uzun zaman almaktadır. Kataloglama ilke ve kurallarının belirlenmesi ile işlemlerde standartlaşma sağlanarak gereksiz tekrarlar önlenir. Ulsal düzeydeki başarıların kendi sınırları içinde kalması bibliyografik denetimin evrenselliğine ve gerçekleşmesine gölge düşürür. Kütüphaneciler ve öteki ilgililer kataloglamanın maliyetini düşürmek ve zamanı kısaltmak için çalışmalar yapmışlardır. ulusal düzeydeki çalışmaların başarısına bağlıdır. Artık günümüzde kataloglama bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmekte ve fiş kataloglarının yerini bilgisayar bellekleri başlamaktadır. kurmuş oldukları iş birliği projeleri ile kullanıcılarına diğer kütüphanelerde bulunan bilgi kaynaklarını sunma olanağı bulmuşlardır. Dolayısı ile bunun planlanması kütüphanecilerin temel görevlerinden biridir. Yalnız kütüphanede tüm metaryalleri alabilmeleri olanaksızdır. yeni yazılı metinleri oluşturulmaya başlanmıştır. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun erişilebildiği kadarıyla tüm kütüphane materyalleri. Dolayısıyla kütüphane derme geliştirme politikalarının geleneksel şekli değişmiş. işlemler sırasında aynı kuralların uygulanması ile aynı sonuca ulaşım sağlanacaktır. Kataloglamada. Bu bilgi kaynakları yerel kütüphanelerde ya da kampüs ortamında bir bilgisayarın ana belleğine aktarılabilirler. Kütüphane dermeleri son zamanlarda büyük değişiklikler göstermiştir. Hatta uzaktan erişim ile elde edilip kullanılabilir. Nitelenmenin temelini ise kataloglama oluşturur. artan bilgi miktarı nedeniyle daha fazla kaynağın satın alınması zorunluluğu. Hatta kendi kullanıcılarının bile tüm gereksinimlarini karşılayamazlar. Bunun için kütüphaneler elektronik.

Bazen bilginin işlenmesinde. Dr. “kontrol devrimi” gibi terimler çoğu zaman “bilgi toplumu” terimi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. İnternet’te bilgiye ulaşılmasını.Diğer bir ifade ile bilgi.alınıp satılan. bilgi toplumunda da ekonomi bilgiye dayalıdır. yeni teknolojik gelişmelere uyarlanmış şekli olarak görülebilir. bazen de bir ülkedeki Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) kaçta kaçının bilgi sektöründen geldiğine ya da bilgi ile ilgili işlerde çalışan insan gücünün toplam iş gücüne oranına bakılarak ekonomik ya da mesleki ağırlıklı tanımlar yapılmaktadır.Öte yandan “bilgi toplumu” terimini herkes farklı tanımlamaktadır. bilginin el değiştirilmesini alınıp satılmasını kolaylaştırmıştır.1. Bilgi Toplumunun Doğuşu Günümüzdeki bilgi toplumu tartışmaları. Bilgi toplumuna gelinmesinde en önemli iki faktör bilgisayarlar ve İnternet’tir.Bazı kimseler ağların “zamanı ve mekânı sıkıştırmak” suretiyle hızlı veri iletişimine olanak sağladığına dikkât çekerek bilgi toplumu terimini mekânsal (spatial) açıdan tanımlamakta. büyük ölçüde.İnternet üzerinden uzaktan eğitim ortaya çıkmıştır. aslında sanayi toplumlarının bir ileri aşamasını temsil etmektedir. Kimilerine göre bugün bilgi toplumu olarak adlandırılan oluşum. politikacılar bürokratlar arasında da çok gündemde olan bilgi toplumu kavramı.Bilgisayarlar bilgili yaygın olarak depolanmasını ve işlenmesini. el değiştiren. “ postmodernizm”.2. olsa olsa bir derece 59 . Bilgi toplumunda eğitim bilgisayar desteklidir.üretilen. ikinci dünya savaşı sonrasında yaygınlaşan sanayi toplumu tartışmalarının. kullanılan.kamuoyunda sadece sosyal bilimciler arasında değil iş adamları. Ekonomisi Bilgiye Dayalı Olan Bir Toplumdur”. Selâhattin Kurul Bilişim toplumunu şöyle açıklıyor: “Bilgi Toplumu.Yurttaşlar ağ üzerinden görüşlerini bildirerek karar mekanizmalarına katılır. Kısacası “Bilgi Toplumu.” 5. Bilgi Toplumu İle İlgili Değişik Tanımlamalar Günümüzde “sanayi ötesi toplum”. bazıları da eskiye oranla giderek artan toplumsal dolaşımdaki bilgi miktarını göz önünde bulundurarak kültürel ağırlıklı tanımlara yönelmektedirler (webster. üzerinde herkesin anlaşmaya vardığı. tüketilen en önemli ve topluma damgasını vuran bir değer haline gelmiştir. Yaşamda Zaman ve Mekân Sınırlarını Kaldırmıştır. “sibernetik kapitalizm”.Nasıl ki tarım toplumunun ekonomisi tarıma. 1996).Bir çok iş kolunda iş yerine gitmeden evden İnternet üzerinden çalışılır. Özetle bireylerin günlük yaşamlarında bilgi ve iletişim teknolojileri önemli bir yer tutar .Yine ağ üzerinden bankaya gitmeden oradaki işlemler yapılır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Alışveriş büyük oranda İnternet üzeriden evden çıkmadan dünyanın her yerinden yapılır. Bilgi Toplumu 5. TBV Yürütme Kurulu üyesi Prof. depolanmasında ve dağıtımında son yüzyılda meydana gelen teknolojik gelişmeler ön plana çıkarılarak bilgisayar ve iletişim teknolojisi (bilgi teknolojisi) ağırlıklı bir bilgi toplumu tanımı yapılmakta. Bu yaklaşıma göre sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki fark bir nitelik farkı değil. sanayi toplumunun ekonomisi sanayie dayalıdır. sınırları belirli bir tanıma kavuşturulmuş değildir.

Sanayi toplumu ile.Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. Bilişim Teknolojisi Sayesinde Bilgi Üretimi Önem Kazanacaktır. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir.3. sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi.-Sonuçta ekonomik yapı sanayi toplumunun mübadele ekonomisinden. Sanayi toplumunda ekonomik yapı. -Pazara yönelik mal üretimi için sermaye birikimi. Yeni teknolojik gelişmeler.-Bilişim teknolojisine dayalı olarak kullanıcının üretilebildiği bilgi aktarma ve bilginin birikimi sağlanmaktadır. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi.sanayi devrimi gibi geçmişle bağlantılarını kopartan köklü bir dönüşüm olarak değil. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 5. sanayi toplumundaki temsilî demokrasi yerine. gerek üretim gerekse tüketim faaliyetleri için. toplumsal hayatın bütününü kökten değiştirecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün değildir. sanayi devrimindeki gibi. bilgi ve sistematik bilgi üretilmektedir.”denmektedir. -İşbölümüne dayalı üretimde uzmanlaşma ve –Üretim ve tüketimin. Oysa ki. Bilgi toplumunda. bilgi toplumunda bu yapı değişmektedir:-Maddî mallar yerine. Sanayi maddî mallar kullanımı yerine.sistemleri oluşturacaktır.İngiltere’de bu görüşün öncülüğünü yapan Rosenbrock ve arkadaşlarının hazırladıkları bir rapora göre “günümüzde önemli teknolojik gelişmeler görülmekle birlikte bu değişikliklerin.Bilgi toplumunda.-Birikmiş bilginin sinercik etkisi. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için. İletişim-ağ sistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması. bilişim teknolojisine dayalı iletişim ağ. bireysel keyfîlik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır. ileri dönemde ise bilişimsel bilgiye kayma durumundadır. sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi.Sanayi toplumunun pozitif biliminde olmuş olayların açıklaması yapılırken. yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. sanayie kayan girdi ağırlığı. iletişim ağları içinde taşınabilir. Kısacası. Bilişimsel bilgi. bilgi toplumunun sinercik ekonomisine dönüşmektedir. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. olsa olsa mevcut toplumsal ve iktisadî yapıda var olan bazı eğilimlerin ivme kazanması olarak değerlendirilebilir. Bilgi toplumunun iletişim altyapısı. bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Bilgi Toplumunun Özellikleri Temel özelliklerinden birisi. doğal girdilerden (topraktan). bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı daha da hızlandırmaktadır. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. bilişimsel ve sistematiğe bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir.sistemlerinden oluşacaktır. Sanayi toplumunda fabrika üretimi. sanayi toplumunda ön planda olan “maddî” ürünler yerine bilgi toplumunda. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi. belli merkezlere bağlı nokta-ağ sistemi ve ağ. Bilişimsel bilgi.bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek. katılımcı 60 . sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan farkıdır.Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. “Fabrika” ve “konut” olarak ayrılmış birimlerde gerçekleştirilmesi ve bu yüzden kuruluş ve yerleşim yerlerinin birbirinden ayrılması gibi unsurlarca belirlenmekteydi. bilgi üretiminin. Böylece emek. Fabrikaların yerini. öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

demokrasiye geçilirken, katılımcı sadece vatandaş katılımı ile oluşan gönüllü kuruluşlar düzeyinde değil, çok farklı düzeylerde gerçekleşeceği dikkâte alınmalıdır. Sanayi toplumunun mekânik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddî üretimi yerine, bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bilgi üretimi geçmektedir. Sanayi toplumunun mekânik teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken; bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. Sanayi toplumunun maddî malları fabrikalarda üretilirken, bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. Sanayi toplumu, yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken; bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir.

5.4. Bilgi Toplumunda Entegre Sosyo Ekonomik Geliştirme Alt Süreçleri a) Bütünleşme Süreci
Bilgi toplumunda, bilgi teknolojisinin bilişimin altyapısının gelişmesi, bilgi aktarım ve akısının hızlanmasıyla bilgi sektörünün ekonominin en güçlü sektörü durumunda dönüşmesinin sosyoekonomik bütünleşmeyi hızlandırması beklenmelidir. Çünkü iletişim ve ulaşımdaki inanılmaz gelişmeler, piyasaların (mal, hizmet piyasaları; bilgi,sermaye para ve işgücü piyasaları) yalnızca bölge veya ülke çapında değil, dünya çapında bütünleştirerek küreselleşme sürecini doğurmuştur. Diğer yandan iletişim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, yerel değer ve özelliklere önem kazandırmaktadır. İletişim ve kitlesel haberleşmedeki dev yenilikler “kültürel bütünleşme” yi yalnızca ulusal değil yine uluslararası boyutta etkilemektedir. Böylece bilgi toplumuna ulaşmış dünyanın değer ve normlarının, modernleşme süreci olarak, çok daha kolay bir biçimde gelişmekte olan ülkelere aktarımı ve bu yolla küresel bütünleşmeye yönelim artacaktır. Ayrıca, bilgi toplumunun sağladığı bilgi akısı, bireylerin daha hızlı bilgiye ulaşabilmesi ve politik ve ekonomik güç yoğunlaşmasını azaltırken, katılımcılık ve çoğulculuğu artıran bir bütünleşme süreci yaratmaktadır. Yine çoğulcu ve katılımcı özelliği ile sınıfsal ve bölgesel farkların azalmasına, zaman süreci içinde katkıda bulunarak sosyal bütünleşmeye de hizmet etmektedir.Bilgi toplumunda, ülke ve bölgeler daha çeşitlenmiş yerel özellikler göstermesine karşın, artık sosyal sınıf ve ideolojilere dayalı keskin bir kutuplaşma yaşanmayacaktır.

b) Yığılma Ekonomileri
Bilgi toplumunda, bir yandan iletişim ve ulaşımda sağlanan hız ve benzeri üstünlükleri; diğer yandan bilişim ağına erdem ile girebilmenin yarattığı fırsatlar ile büyük yığılma merkezlerinde olumsuz dışsal ekonomiler gibi maliyet artırıcı unsurların varlığı, yığılma sürecinin sanayi toplumundaki belirleyici konumunun kısmen kaybolmasına neden olmaktadır. Ancak, yığılma merkezlerindeki yoğun talebin yol açtığı yüksek talep potansiyeli nedeniyle, yığılma merkezlerinin yakın çevresi ve banliyöleri önem kazanacaktır. Bu olgu, şehirleşme yapısı ve sürecini de aynı şekilde etkileme şansına sahip olacaktır.

c) Entegre Gelişme Yayılma ve Genişleme Süreçleri

61

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumu; sosyoekonomik gelişmenin mekânda yaygınlaşması ve genişlemesine hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Bununla bölgesel dengesizlikler azalmakta ve mekânsal bütünleşme hızlanmaktadır. Ancak bu sürecin, bilgi toplumunun ilk döneminden çok olgunluk döneminde daha etkili olması söz konusudur. Bilgi toplumunda bilgi teknolojilerinin yarattığı küreselleşme sonucu boyutunu genişletmiştir. Bilgi toplumunun mekân boyutu ulusal ekonomi ile sınırlı değildir. Bölgesel bloklar ve Dünya Ekonomisi yeni mekânsal birimler olarak dikkâte alınmalıdır. Bu durumda ekonomik karar birimlere dört düzeyde karşımıza çıkmaktadır: Ulusal düzeyde; bölgesel bloklar düzeyinde; küresel düzeyde ve uluslar arası veya çokuluslu şirketler düzeyinde.

d) Entegre Gelişmede Yoğunlaşma Süreci
Sanayi toplumunda sosyoekonomik gelişmenin yoğunlaşmasını, teknik yenilikler ve organize bilginin yığılma merkezlerinden derinlik kazanması, yani eski teknolojilerin bırakılarak sürekli yeni ve üstün teknolojilere geçiş süreci olarak tanımlamıştık. Bu nedenle, bilgi toplumunda entegre gelişmenin yoğunluk kazanması, firmaların yenilikçi uygulamalar için esneklik derecesinin yüksekliğine bağlıdır. Bunun için büyük yığılma merkezinde olmak değil, uluslararası rekabete ve sürekli yenilenmeye açık olmak, yenilikçi olmak gerekmektedir.

e) Entegre Gelişmede Sanayileşme Süreci
Her ne kadar, bilgi toplumunun şekillenişi, yapılanışı ve sosyoekonomik gelişmenin dinamizmi bilgi sektöründen kaynaklanıyorsa da sanayi sektörü bilgi toplumunun yine önemli bir sektörü olarak kalacaktır. Bilgi toplumunun değiştirdiği organizasyon içinde, sanayicinin bütünleşme durumu, yatay ve dikey bütünleşmesi, sektördeki rekabet yapısı gibi unsurları önemli olacaktır. Çünkü bilişim destekli olmakla birlikte, ihraç edilen ürünleri çoğu sanayi ürünü olarak önemini koruyacaktır.

f) Entegre Gelişmede Şehirleşme Süreci ve Göçler
Bilgi toplumunda bu süreç, bilgi ve iletişim ağının şehirler dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması ve uydu kentlerden ana merkezlere ulaşımın bir sorun olmaktan çıkması nedeniyle, şehirlerden çevreye doğru yönelen bir yayılma ve genişleme sürecine dönüşecektir. Böylece gerek kuruluş yerleri, gerekse yerleşim yerleri, büyük şehirlerin dışına, daha optimal büyüklükteki şehirlere doğru bir kayma gösterecektir. Büyük şehirlerin cazibe merkezi olması önemini yitirecektir. Ancak yenilik ve bilgi merkezlerinin yoğunlaştığı şehirler çekiciliğini koruyacaktır ve hatta arttıracaktır.

g) Entegre Gelişmede Yatırım Süreci

62

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Bilgi toplumunda, maddi üretim ve sermaye değil, bilgi üretimi esas olacaktır. Bilginin kaynağı ile bilimsel düşünce, bilişim teknolojisi, bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı olarak gerçekleşecektir. Böylece sanayi toplumunun “Yatırım Humması” yerini bilgi toplumunun bilgi üretmeye yönelik “yenilik hummasına” bırakacaktır. Böylece büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil; yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. Bilişim altyapısının ülke içinde yaygınlaştırılması açısından olduğu kadar dış dünya ile bağlantılarının sağlanmasına yönelik “kamusal yatırımlar” kalkınma sürecinin önemli belirleyenlerinden birisi olmaya devam edecektir. Çünkü bilgi toplumunu sürükleyici gücü olan yenilikler, üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

h) Entegre Gelişmede Bilgi, Yenilik ve Bunların Yayılması Süreci
Teknolojinin belirleyici rolüne rağmen, sanayi toplumunun ana karakteri sermaye birikimi ve yatırımlara dayalı sanayileşme olmuştur. Oysa bilgi toplumunda bilginin birikimine dayalı yenilik süreci önem kazanırken yenilikler sürekli üretilmektedir. Ayrıca yeniliklerin merkezi büyük şehirler değildir. Daha çok üniversite kentleridir. Bilgi toplumunda yeni teknolojilerin yarattığı dönüşüm, yüksek verimliliği artışları sağlamaktadır. Açıkçası, verimlilik artışlarının kaynağı yeniliklerdir: Yeniliklerin kaynağı ise, teknolojide, örgütlenmede, yönetimde yetirilen yeni fikirlerdir. Bilgi toplumunda yeniliklerin hızlanması yanında, yeniliklerin ortaya çıktığı ortam, rekabet ve küreselleşme gerçeği ile tamamlamaktadır. Bilgi toplumunda yaşanan küreselleşmenin ağırlıklı olarak taşıyıcısı uluslararası düzeyde faaliyette bulunan şirketlerle, çokuluslu şirketlerdir.

i) Entegre Gelişmede Büyüme Süreci
Sanayi toplumunda büyüme, milli gelirde artış olarak tanımlanırken büyümenin belirleyenleri olarak temel üretim faktörleri olan sermaye iş gücü ve teknik ilerleme dikkâte alınmıştır. Sanayi toplumundaki üretim, maddî üretime dayanırken, temel girdi olarak sermayenin ağırlığı ön plana çıkmıştır. Bu nedenle yatırımlar büyümenin temel kaynağı olarak ele alınmıştır. Oysa ki, bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi, temel çıktı da bilgidir. Bilgi toplumunda, ulusal bilgi düzeyindeki artışı büyüme olarak tanımlama durumundayız. Bu tür bir büyümenin temel kaynağı yenilik; yeniliğin kaynağı da rekabet olacaktır. Yeniliğe motive edilmiş, kendini kanıtlamak isteyen kişiler arası rekabet yenilik ve bilginin ana kaynağı olacaktır. Bilişim teknolojisine dayalı olarak üretilen bilgi, sanayi toplumunun sermayesi gibi kıt değildir. Bu yüzden bilgi üretiminde ölçeğe göre azalan getiri değil; aksine ölçeğe göre artan getiri söz konusudur.

5.5. Bilgi Toplumunda Üniversitelerin Rolü ve Bilgi Hizmetleri
Bilgi toplumunda en önemli görev üstlenen kurumlardan birisi, belki de birincisi üniversitelerdir. Çünkü üniversiteler bilgi ekonomisinin “hammadde” si olan bilginin üretiminde ve dağıtımında sorumlu temel kurumlardır. Bilgi teknolojisi diğer bütün kurumları olduğu gibi üniversiteleri de kökten bir biçimde etkilemektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar üniversitelerimizdeki çoğu öğrenci ve öğretim üyesinin

63

özel sektör. kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör. orta ve uzun vadeli ihtiyacını makro ölçekte belirlemek Avrupa düzeyinde tanımlanan e-Avrupa amaçlarına ve ölçütlerine uygun bir şekilde her vatandaşın. elektronik ticaret vb. bilgi teknolojinin üniversiteler üzerindeki etkisi daha kolay anlaşılabilir. uygulanması çalışmalarında ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması. öneri ve katkıları ile gereken stratejinin belirlenmesi ve bu stratejilere uygun olarak hükümetçe saptanan politikaların uygulanmasına özel yetki ve sorumluluğu olan bir bakanlığın oluşturulması. sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortaklaşa saptamak. bilginin halk yararına kullanımı. her işin ve yönetimin bilgi çağına girebilmesi için gereken bilgi altyapısını yaratmak. halkın ve toplumun aleyhine olacak şekilde kullanımının önlenmesi. kamu yönetiminde açıklık ve saydamlık. kurum ve kuruluşları ile bilgi çağına girerken küresel rekabette üstünlük sağlanması ve insanlarımızın yaşam düzeyinin yükseltilmesi. eğitsel. bilgi altyapısı. bilginin bireyin. ekonomik. Türkiye’de bilgi toplumu oluşturulması için kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşları ve akademik kesimin de görüş. bilginin üretimi. 5. ulusal bilgi güvenliği. gereken çalışmaların düzenlenmesi ve izlenme ve yönlendirilmesi. sosyal ve kültürel alandaki gelişimleri ve değişimleri sağlayabilmek için gereken yeniden yapılanmaları ilgili bakanlıklar. üniversitelerde sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ortamı yaratılması. evin ve okulun. b) Görevleri: • • Türkiye’nin bilgi ve bilgi teknolojilerine olan kısa. bilginin paylaşımı. Türk toplumunun bilgi toplumuna geçebilmesi için politik. kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlemektedir. Bilgi Topumu Bakanlığı Kuruluş Çalışmaları ve Görevleri a) Kuruluş Amacı: Türkiye’nin birey. Türkiye’de bilgi toplumu. ülke düzeyinde halkın bilgiye adil ölçülerle ve kısıtsız.6. devletin vatandaşa verdiği hizmetin daha etkin hale getirilmesi. yerleşik demokrasinin temel koşulları olan yönetimdeki açıklık ve saydamlığı yeterince yaratılıp alınan kararlarda vatandaşın daha etkin katılımının ve katkısının sağlanması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yabancı olduğu İnternet teknolojisinin günümüz eğitim ve araştırma dünyasındaki yerini ve önemini düşünecek olursak. Türkiye’de bilgi. bilgi sistemi. bilgi teknolojileri ve bilgi toplumu alanında kamu. konular ile ilgili yasal ve teknik alt yapıların oluşturulması. amacıyla Bilgi Toplumu Bakanlığının kurulmasını sağlamak. ucuz ve kolay erişebilmesi için gereken düzenlemelerin ve özendirmelerin yapılması. • • 64 . toplumunun her bireyindeki potansiyelin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gereken bilgi alt yapısının oluşturulması. teknolojik. bilgi okuryazarı bir Türk toplumu oluşturmak.

Kaynaklar 1. Geçmişteki gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler ayrımını andırır şekilde daha şimdiden bilgi fakiri/zengini denilen yeni bir tür ayrımcılık ile karşı karşıyayız. paylaşılmasında. Tarım ve sanayi toplumlarında insan gücünü harekete geçiren ve bu gücü daha verimli kullanan insanoğlu. Harcar . (1998) . Özet olarak. Bir ülkede bilgi toplumunun yaratılması. Benzer bir şekilde. Böylesi bir değişim ve gelişim toplumlar ve bireyler için yeni fırsatlar yarattığı kadar yeni riskleri de beraberinde taşımaktadır. Dikkat edilecek olursa. Erdoğan . bilgi toplumunda da güç.. (1994) . 5. kısacası bilginin yönetiminde uzmanlık gerekmektedir. Mehmet . Bilgi toplumunda bilginin toplanmasında. Malatya . işlenmesinde. Daha şimdiden “bilgi toplumu” deyimiyle sanayi toplumunun ötesine geçen ve teknolojide gelişmiş toplumlar tanımlanır olmuştur. s. paylaşan veya yayan bir kimlik kazanabilmesiyle mümkündür.1-2.105. Karahan . 65 .166. bilgi çağına. (1989) . 3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan c) Bakanlığın Oluşumundaki Genel Gerekçe: Bilindiği gibi tüm dünya tarım çağı ve sanayi çağının ardından yeni bir çağa. bu teknolojilerden doğrudan yarar sağlayabilen bireylerle oluşturulabilir. sorgulayan. Bu tür bir uzmanlık mevcut bilgilerden yararlanarak yeni bilgiler üretilmesini. bu teknolojileri kolaylıkla kullanabilen. Bilgisayar Eğitimine Giriş . bilgi sahip olanların elinde olacaktır denilebilir.1999 . Böylesi bir ayrım ülkeler olduğu kadar tüm ülkelerdeki bireyler için de söz konusudur. (1989) . Gerekli bilgileri mümkün olan en kısa sürede üreten. s. Kaya . girmekte ve önemli bir değişim ve dönüşüme uğramaktadır. s. Davis ve Botkin . yeni teknolojiler geliştirilmesini ve böylece bilgi toplumunda ekonomik gelişmenin sürdürülmesini kolaylaştıracaktır. düzenlenmesinde. s. bu bilgileri “bilim-teknoloji-üretim” çevrimini daha hızlı döndürmek için kullanan toplumlar bilgi çağında “güçlü” olacaklardır. tarım ve sanayi toplumlarında kimin “güçlü” olduğu insan gücü kaynağını kimin en verimli biçimde kullandığıyla yakından ilgilidir. 4. kullanıma sunulmasında.. kullanan. Bilgi üretimi ve kullanımındaki artan hız ve boyut yanında bilgi teknolojileri araçları dediğimiz bilgisayar ve bilgi iletişim araçlarındaki hızlı gelişim tüm toplumları hatta bireyleri yakında etkilemektedir.107.55.s. ülke bireylerinin günlük yaşamlarının her aşamasında bilgiyi üreten. 2. bilgi toplumunda da bilginin gücünü harekete geçirmek ve bu kaynaktan en verimli bir şekilde yaralanmak zorundadır. Böyle bir toplum ancak bilgi ve bilgi teknolojilerinin önemini benimsemiş.

Cherly Weiner. Peter Kelman Nacny Roberts Thomas F. Dr.Gory. Bingöl. İnternet Eğitimine Giriş . Kubbealtı Yayıncılık.ankara. Arbak . Malatya .tr/servisler/sozluk/ 15.tr:80/rectorate/tez/data/d-atilgan/1. URL Adresi: http://www.tr/~toreci/yazil. Virgina 1983./Elektrik. O’Shea Thim John Self. (1999).hun. Using a Microcomputer in the Classroom Reston Publishing Company.73.html 11.tr/turkish/main/frame_projeler. Virgina. Digital Devlet Semineri. URL Adresi: http://www. Snyder Daniel H.html URL Adresi: 13. Türkiye Bilişim Vakfı’nın Vizyonu. Hasan. Pretice Hall Inc. 18. 7. (14 Mart http://www.3. Ankara Üniversitesinde Yayınlanan Tezlerden Alınmıştır. (1995) . http://www.edu.tbv.tr/dptweb/ekutup96/ cobanh/biltop. 16.htm#3pppp 2000).tr/ 14. Töreci.html 12. Haluk. 1984. 19.html 8.tbv. ODTÜ /Hizmetler/Bilgi İşlem Daire Bşk. URL Adresi: 9.16-21. s. (Chip Mart 2001)“Sanal Okul. Ersin (Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü) URL Adresi: http://ata. Prf. s.com 10.odtu. Türk Bilişim Vakfının Projeleri ve Hedefleri URL Adresi: http://www. Inc.digitaldevlet.dpt.org. Gerçek Eğitim” 21.bidb. Elektronik ve Bilgisayar Terimleri Sözlüğü URL Adresi: http://www.zqwyx. (1996). Virginnc. 17. Pratical Gude to Computers in Education. Ruth A.gov. Addison Wesley Publishing Company Inc. Learning and Teaching With Computers. URL Adresi: http://www. 20. Coburn. Mehmet.org. Bilter. Watt.F. Peter. My Students us Computers Reston Publishing Company Inc. Bevery.com/sss. (2001) . Türk Bilişim Vakfı’nın Bilişim Std.tbv. 1982.edu. Yayın Koordinatörü Sungurtekin. Gökun .cs. Hunter. Çoban. ZQWYX İnternet Publishing Inc URL Adresi: http://www. Karahan.htm 66 . Türk Bilişim Vakfının Devam Eden Projeleri.Camuse.edu. 1983. g.org.(çeviri).tr/turkish/main/frame_projeler.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6.

sayı:16. “Bilişim Tolumuna Doğru” (Bilişim/Ekim 1994.tubitak.14-16). URL Adresi: http://inet-tr. F.. Prf. Bilgi Toplumunda Türkiye. 67 . Ankara. Ersin. Hüsnü.3. 24..tr/basin/basn-5-haziran. Stratejik Ülke..tr:80/inetcont3/kutuphan. 26. s.org.htm 23. “Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”. Yıldızdoğan. sayı:55. “Bilişim Toplumuna Adım Atarken” (Bilişim/Mart 1998.[Basın Bidirisi] URL Adresi: http://www. Ulusoy. s. Türkiye İş Bankası Yayınları. Dr.41-46). Erkan. 25. Eczacıbaşı. Töreci. M.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 22.gov. 1993.pdf. (1998).tuena. s. F.

Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri 2. Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 5. Bilgi Toplumunda Sosyal Yapi 3. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 68 . Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapi 4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 3 BİLGİ TOPLUMUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve SOSYAL YAPI 1.

belli merkezlere bağlı nokta-ağ-sistemi ve ağ-sistemlerinden oluşacaktır. insan emeğinin bilişim teknolojisi ile artan ölçüde ikamesi ve tamamlayıcılık alanlarının daralması sonucunda üretilmiş (programlanmış) bilimsel bilginin ağırlığı daha da artacaktır. Fabrikaların yerini. bilişim teknolojisi sistemi içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır. nitelikli işgücü ön plana çıkmakla birlikte. Kısacası. bu ağ. Böylece bilgi toplumunun sürükleyici gücü bilişim teknolojisinin ürünü olan bilgidir. sanayiye kayan girdi ağırlığı. Bilişimsel bilgi. gerek üretim. bilgi toplumunun bilişimsel bilgisi. sürekli üretilebilmesi ve artış göstermesi. Küreselleşme sürecinde. Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri Bilişim teknolojisine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunun temel özellikleri burada burgulanmaya çalışacaktır. Bilişimsel bilgi. ileri dönemde ise bilişimse bilgiye koyma durumundadır. bilgi toplumunun bilişim teknolojisi ile geleceğin öngörüsü içinde. İletişim-ağsistemlerinin hem data banklara ve araştırma merkezlerine hem de bireysel bilgisayarlara bağlı olması. Bilgi toplumunun ilk döneminde. Sanayi toplumunun maddi mallar kullanımı yerine. bilgi üretiminin. iletişim ağ-sistemleri alacaktır. bilgisayar sistemleri içinde bilimsel yöntem ve süreçler içinde işlenip elde edildiği için. sanayi toplumundaki temsili demokrasi yerine. yoğun bilişimsel bilgi kullanımı gündeme gelecektir. Böylece emek. bilgi ve iletişim teknolojisinin yarattığı ortam içinde ekonomik faaliyet küreselleşme (globelleşme) eğilimine girdi. Sanayi toplumundaki bazı örgütlenmelerin. gerekse tüketim faaliyetleri için. aşırı boyutlarda hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır. bilgi toplumunun ilk döneminde nitelikli insana. bireysel keyfilik ve saptırmalardan daha uzak olması nedeniyle daha objektif (nesnel) bir içeriğe sahip olacaktır. Bilgi toplumundan. katılımcı demokrasiye geçilecektir. girdilerin temini ve çıktıların pazarlanması için gündeme gelen piyasalar artık dünya çağında düşünülmektedir. bilgi toplumunda. Bilgi toplumunda. hem bilgi toplumundaki üretim sürecinin temel girdisi. sanayi toplumunda ön planda olan “maddi” ürünler yerine. Sanayi toplumunda fabrika üretimi öncelikle ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik ve onlara hitap ederken. doğal girdilerden (topraktan). Bilgi toplumunun iletişim alt yapısı. bilimsel ve sistematik bilgi üretmektedir. Bilgi toplumunda. bilişim teknolojisi sayesinde bilgi üretimi önem kazanacaktır. Bilgi toplumunda bilginin temel özellikleri. bilişimsel ve sistematize bilgi ve teknolojinin kitlesel üretimi gerçekleştirilecektir. Kurulan iletişim ağı ile bilgiye ulaşım. hem de tüketim sürecinin en önemli girdisi olacaktır. araştırma merkezlerine. Biz buna kısaca “bilişimsel bilgi” diyebiliriz. bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme eğilimlerini beraberinde getirdi. bilişim teknolojisine dayalı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 1. İletişim sistemlerinin ülke sınırlarını küçültmesi. bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükseldi. sermaye ve toprağı ikame edebilmesi şeklinde özetlenebilir. örneğin 69 . sermaye ve doğal kaynak şeklindeki diğer klasik üretim faktörlerini önemli ölçüde ikame etmektedir. bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile emek. Sanayi toplumunun pozitif biliminde “olmuş” olayların açıklaması yapılırken. bilgi teknolojileri içinde geleceğe yönelik işlenmiş bilgidir. data banklara bağlı olmaktadır. Sanayi toplumu ile. Temel özelliklerinden birisi. Bunu için bir “iletişim ağı alt yapısı” gerekli olup. iletişim ağları içinde taşınabilir.

Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem 2. bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak üretilmektedir. fiziksel emeği ikame ederken. Moslow’dan beri dikkate alınan. Sosyal Yapı Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken. Sanayi toplumunun maddi malları fabrikalarda üretilirken. 2. Sanayi toplumunun mekanik teknolojisi. bilgi toplumunun mekanik teknolojisi. Sanayi toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddi üretimi yerine bilgi toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bili üretimi geçmektedir. bilgi kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir.1. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sendikaların içerik ve fonksiyonunun değişeceği düşünülmektedir. fiziksel emeği ikame ederken. Tablo 1’de görüldüğü gibi. ihtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde 70 . Ancak yok olacaklarını varsaymak pek kolay değildir. Sanayi toplumu.

71 . Meslek sahibinin. sanayi toplumunda olduğu gibi. bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. Oysa bilgi toplumunda. öğrenilmiş bir mesleğin sürdürülmesi yerine. meslek sahibinin mesleki bilgisini sürekli yenilemesi gerekecektir. sanayi toplumuna göre. Kariyere dayalı. bireyin kendini kanıtlamak. gelecekteki amaçları gerçekleştirmesi “hedefe kilitlenmeler” şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. Pratik bilgi mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır. özellikler. çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. meslekteki hızlı teknolojik gelişmenin etkisinde kalacaktır. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. ortak. insanın kendini kanıtlaması. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. Ancak. Çatışmaların çözümü için. bilgi üretiminin devamlılığını sağlayan rekabet yarışı şeklinde olması beklenmelidir. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan. Bu nedenle bireyin duygusal tatmininin sağlandığı bir aile yapısı veya yaşama birlikteliği devamlılığını sürdürecektir. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. kendini yenileme ve değişen teknolojiye uyum sağlama ve amaçlarını başarma yeteneğine bağlı olacaktır. Yoğun bilgi üretimi. Bireyin. rekabet yarışı içinde olmadığı. Ancak sosyal gruplar arası zıtlaşma. yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. sanayi toplumunun meslek yapısında daha farklı bir meslek yapısı oluşması söz konusudur. Meslete başarı. Ancak insanoğlu. pratik bilgiden çok. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır. uzmanlık. geleceğe yönelik olacaktır. olmuş olayların açıklanmasına yönelik olmaktan çok. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir. sosyal. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültüre ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız. İnsanların kendini kanıtlama yarışının. bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme (feed forward) şeklinde işleyecektir. meslek rolleri. Geleceğe yönelik bilgi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yer alan. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. Çıkar çatışmasında çok. sanayi toplumunun sınıf çatışması düzeylerine hiçbir zaman ulaşmayacaktır. duygusal tatmin bulduğu bir sıcak ortama ihtiyaç duyacaktır. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak daha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. küçük gönüllü kuruluşların yarattığı sosyal grupların oluşturduğu alt kültürlerden yansıyan gerilimlerin yaşanması ve bireysel teröre başvuran kişi ve grupların her zaman sosyal sorunlar yaratmaya devam etmesi beklenmelidir. Meslek sahibi için okul ve üniversite. Bilgi toplumunda. Ayrıca bilgi toplumunda bireylerin meslek rolleri de değişime uğrayacaktır. Bu sosyal grupların. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir. yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan.

sosyo-ekonomik gelişmenin çevreye yayılması nüfusun belli büyük şehirlerde ve yığılma merkezlerinde toplanmasına sebep olmuştur. 2. Zira buralar. şehirlerin dış çevresine doğru kaymasına yol açacaktır. bilgi teknolojilerinin sağladığı yeni fırsatlar. Bilgi ve iletişim ağının şehirlerin dışına veya küçük yerleşim birimlerine de götürülebilir olması şehirlerden çevreye doğru yönelen yayılma ve genişlemeye etki edecektir. Kuruluş yeri belirlenmesinde yeterli ve nitelikli bilgi ağına girebilme ve tüketiciyle bağlantı kurabilmesi öncelikli kriterler olacağı gibi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Çalışanların çoğunluğu sağlık. bölüşüm kaynak dağılımı ve bilgi aktarımı fonksiyonları. gibi diğer faktörlere çok bağlı olmadan sürükleyici rol oynayabileceklerdir. sanayi. Yerleşim yerlerinin belirlenmesinde bilgi. Bilgi toplumunda ideal kuruluş ve yerleşim yeri kavramları köklü değişime uğrayacaktır. büyük şehirlerin eski mahalleri daha niteliksiz çevre nedeniyle düşük gelir gruplarının yerleşim yeri olarak ön plana çıkacaktır. Böylece kitle iletişim araçlarını ve bilgi merkezlerini kontrol eden yerleşim merkezleri ön planda olacaktır. sanayi toplumundan farklı bir yapılaşma gösterecektir. eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edeceklerdir. Mesela. Bilgi toplumu.ağı altyapısı önem kazanacaktır. hizmet ve nüfus burada hızla yoğunlaşma göstermiştir. doğal. Böylece gerek kuruluş da gerekse yerleşimde büyük şehirler yerine daha optimal büyüklükteki şehirler tercih edilecektir. Sanayi toplumunda. sağlıklı çevreye yönelme gibi eğilimler yerleşim yerlerinin. nüfus vs. Türkiye’de İstanbul ve çevresi ana yığılma merkezi olmuş. Ulaşım ağındaki hızlı ve güvenli yenilikler. personel. nüfusun “Hareket Serbestisi”ni genişletirken. Bilgi toplumunda araştırma merkezleri ve üniversitelerin yoğunlaştığı yerleşim yerlerinin daha geniş istihdam yaratması nedeniyle göçlerin bu türdeki şehirlere yönelmesi söz konusu olacaktır. Oysa bilgi toplumunda bir yanda üretimin evlerde gerçekleştirilebilecek olması ve çevreyi daha az kirleteceği.2. sanayi. eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirmesi. öncelikle yığılma merkezi dışında. sanayilerin kuruluşlarını yoğunlaştığı yerler. tarım. maddi. şehirleşme deseninin oluşumunda. arkasında iş gücü ve nüfusu da çekerek büyük sanayi şehirlerinin doğmasına yol açmıştı. hizmetler ve bilgi sektörlerinde yapılacak üretim. büyük şehirlerin gürültü. Sanayi toplumunda. diğer yandan iletişim teknolojisinin yaratacağı fırsatlar sebebiyle ekonomik faaliyetler belli kuruluş yerlerinde kümelenmekten çok iletişim ağı sisteminde yoğunlaşacaklardır. bilişim ve kurumsal altyapıları içinde ve sanayi toplumundakinden farklı bir mekanda gerçekleşecektir. Gelecekte niteliksiz iş gücü daha düşük gelir seviyesine sahip olacağından. Bilgi toplumunda. bilgi teknolojisinin her türlü avantajından yararlanmakla birlikte. yığılma merkezlerinin 72 . Yenilikçi bilgi sektörünün yoğunlaştığı merkezler. tüketim. fakat yakınındaki yerleşim ve kuruluş yerlerini daha avantajlı konuma getirecektir. kirlilik gibi etkileri de önemli olumsuz kriterler olarak ön plana çıkacaktır. Bilgi toplumunda büyük şehirlerin cazibe merkezi olması kısmen önemini yitirecektir. Yerleşim Şekli Bilgi toplumunda.

hatta ondan da önemli olarak yeni bilgi üreten yenilikçi merkezler olacaktır. Söz konusu başarı rekabeti şeklinde olacak ve yalnız yerel seviyede değil global seviyede gerçekleşecektir. Bilgi toplumunda maddi malların üretimi yerine bilgiye dayalı üretimin ön plana çıkacağı. yeni üretim ilişkileri ve yeni sosyal yapıları ile yoğun olarak bilginin üretildiği ekonomik sistem olarak ortaya çıkacaktır. insanın sağlık ve niteliğinin geliştirilmesine. insanın gelecekteki amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çabaları bilişim teknolojisinin imkanları ile sürekli bilgi üretirken. öğrenme ve diğer yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılar yapacaktır. tüm dünyanın potansiyellerine ulaşabilme şansını getirecektir. Diğer yandan bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler. Bunlar. Bu sebeple ekonomik faaliyetlerde bölgesel gelişmeler dikkate alınmalıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan olumsuz yönlerinden etkilenmeyeceklerdir. global seviyede ve uluslararası veya çokuluslu şirketler seviyesinde olacaktır. Bilgi Toplumunda Ekonomik Yapı 3. Bilgi toplumunda bireyleri ve girişimcileri bilgi üretmeye yönelten temel motivasyon. kıtlaşan doğal kaynakları ikame ederek sanayi toplumunun dünyadaki tahribatını önleyecektir. yerel mekanın potansiyelleri ile sınırlı kalmak yerine. sistemin temel özelliği yenilikler olacaktır. Sanayi sektörünün ürettiği ürünlerde yapay maddelerin artması sebebiyle sanayi ürünleri daha hafifi daha ucuz ve daha dayanıklı olarak üretilecektir.1. Ekonomik sistem ismini bu özellikten alarak “Yenilikçi Piyasa Ekonomisi” alacaktır. daha yaratıcı sürekli yenilenmelere fırsat veren esnek üretim sistemine geçilmektedir. Sanayi toplumunun yarı becerili insan yığınının ürettiği standartlaşmış ürünlerden uzaklaşılmakta. 73 . Bu durumda ekonomik kara birimleri dört seviyede karşımıza çıkacaktır. 3. Ekonomik Sistem Bilgi toplumu yeni meslek yapıları. Hizmet sektörü içinde yer alan sağlık ve eğitim gibi alanlarda köklü değişimler yapacak olan bilişim teknolojileri. Sanayi toplumunda ekonomik yapı pazara yönelik mal üretimi sermaye birikimi iş bölümü arz talep ilkesi ve rekabet gibi unsurlarca belirlenmektedir. bölgesel bloklar seviyesinde. Bu merkezler sanayi yanında. bunun yerini çok amaçlı robotlarının kullanıldığı. ulusal seviyede. insani sermayesinin esas kaynak olacağı. Bilgi sektörünün getirdikleri yeniliklerle üretilen “yapay” yeni materyaller. Bilgi toplumunda üretimin ağırlığı araştırma merkezlerinde yoğunlaşmakta birlikte bilişim ağına bağlanarak evlerden üretime katılmak daha kolay olacaktır. Bilgi sektöründeki gelişmelere paralel olarak tarım sanayi ve hizmet endüstrilerindeki üretimlerde de gelişmeler olacaktır. Bilgi toplumunda yer kavramı mili ekonomi ile sınırlı olmayacaktır. birlikte üretim ve kaynakta paylaşımın olacağı toplumsal yararı gözetmenin önemli olacağı gibi temel özellikler ekonomik yapıyı oluşturacaktır. kendine gerçekleştirmeye yönelik başarı olacaktır. Bilgi toplumu. Bilgi toplumunun getirdiği globalleşme hareketi yerleşim boyutunu genişletecektir.

bilgi ve bilişime dayalı gelişme sürecinde daha gerçekleştirme şansını yakayıp. iletişim kursları. Bilgi toplumunda gelişmeler ilerledikçe bugünkü haberleşme ve basın yayın endüstrilerinde bir durgunluk olacaktır. bilimsel bilgi endüstrileri. muhasebeciler. yazarlar Baskı. Halkla ilişkiler Bilgisayar merkezleri. Bu dört alt endüstriden bilgi ve bilimsel bilgi endüstrileri geleceğin anahtar endüstrileri olacaktır. sermaye ve finansmandan kısmen bilgiye kaydırarak.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Tarım sanayi ve hizmet endüstrilerini etkileyen ve geleceğin önde gelen endüstrisi olacak bilgi tabanlı endüstriler yada diğer adıyla dördüncü endüstri kabaca dört ana endüstri grubuna ayrılacaktır. Gelişme ve Sanayileşme Sanayi toplumu olmanın aşamalarını tamamlamış ülkeler kolay biçimde bilgi toplumuna geçmiş ve geçebilmektedir. terminal Ekipmanı Avukatlar. bilgi makinaları. Dördüncü endüstri (bilgi tabanlı endüstriler) Gazete-reklam endüstrileri İletişims el bilgi Özel olarak iletilen bilgi Bilgi projesi ve hizmet Basın-yayın endüstrileri Bilgi makinaları endüstrileri Özel olarak iletilen bilimsel Bilimsel Bilgi Araştırma geliştirme Eğitim endüstrileri Gazete-reklam endüstrileri Araştırmacılar. Bunlar bilgi endüstrileri. Software evleri Baskı makinaları. danışmanlar Tasarımcılar Bilgi depoları. Az gelişmiş ülkelerin bilgi toplumuna geçmeleri ancak kalkınma stratejilerinde önceliği. 74 . ciltleme Gazeteler. bilgisayar. reklamcılık. dizgileme. Bilimsel bilgi endüstrileri grubuna giren eğitim araştırma-geliştirme faaliyetleri bilgi toplumunun temeli olacaktır. sanat endüstrileri ve etik endüstrilerdir. Henüz sanayileşmemiş ülkelerinin bilgi toplumuna geçişlerinde ise sıkıntılar çıkmaktadır. gazete ajanları. bu şansı iyi kullanabilen ülkelerin bilgi toplumuna giden yolu aşabilme şansı olacaktır.2. seminerler 3. araştırma enstitüleri Okullar.

Bu gelişmelere bağlı olarak büyümeyi ve kalkınmayı sağlayan esas faktör yatırımlar yoluyla gerçekleşen sermaye birikimi değil. Yani sanayi sektörü. Bilgi toplumunda. Halen bilgi toplumu olma yolundaki ABD’de 1970-1990 yılları arasında açılan iş alanları %90’ı bilgiiletişim sektöründe gerçekleşmektedir. Girişimcilik Bilgi toplumuna geçiş aşamasında olunan bugünlerde kişisel ve bilgiye dayalı girişimcilik hızla gerçekleşmektedir. Girişimcilik kişilerin farklı bir özelliğini yansıtır. ulusal bilgi seviyesinde artış büyüme olarak tanımlanırken bu tür büyümenin temel kaynağı yenilik. bilgi sektöründe karlılığa yönelik özel yatırımlardan oluşacaktır. Aynı yılan verilerinde Türkiye’de bu oran %15’dir. Tüm gelişmeler bilgi sektörü ve bilişim. altyapısı lokomotif görevi yapacaktır. ayrıca yeni malzeme üreten sanayilerin canlanması beklenmelidir. 3. Bilgi toplumu olma yolundaki gelişmiş ülkelerde 1991 verilerine göre22-24 yaş grubundaki gençlerin ABD’de %76’sı. Eğer böyle yapılırsa ekonomik güçler halinde de gelmesi de mümkündür. temel çıktıda bilgi olacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin terk ettikleri eski teknolojileri almaya dayalı sanayileşme stratejileri yerine bilgi toplumu ve bilgi teknolojilerinin dinamizmini canlandırıcı “yenilikçi strateji” ye geçmeleri ve bu amaçla politikalar geliştirme ye yönelmeleri gerekmektedir. 75 . 3. Bilgi toplumunun sürükleyici gücü olan yenilikler. bilgisayar. üniversite ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirileceğinden eğitim yatırımları sürekli artacaktır. Japonya’da %31’inin Yüksek öğrenime devam ettiği bilinmektedir. Yatırımlar ve Büyüme Bilgi toplumunda maddi üretim ve sermaye değil. bilişim alt yapısını oluşturmaya yönelik daha çok kamu ağırlıklı yatırımlarla. yenilikler yoluyla üretilen bilişimsel bilgi olacaktır. Bilgi toplumunda iletişim araçları üreten sanayilerle.3. Bilginin kaynağı ise bilimsel düşünce. bilgi toplumunda önemli bir sektör olarak devam edecektir. bilişim teknolojisi bilişim alt yapısı ve bilgi sektörüne bağlı gerçekleşmektedir. Sanayi toplumunda tarımın önemi azalmasına rağmen tarıma dayalı sanayinin geliştiği gibi. Bilgi toplumunun yatırımları. Bilgi toplumunda temel girdi bilgi olduğu gibi. yazılım programları ve mikro elektroniğe yönelik sanayilerin. Bunun doğal sonucu bilgi toplumunda ekonomik eğitim seviyesi yüksek olacaktır. bilgi üretimi esas olacaktır. Eğlence ve boş zamanı değerlendirmeye yönelik elektronik aletler. bilgi toplumunda da bilgiye dayalı sanayi gerçekleşecektir. Yenilikçilik farkı hizmet yada işler için yeni fırsatları elde etmek için kullanıldıkları bir alet gibidir. Ancak bu özellik sadece kişisel bir hususiyet olmayıp öğrenme ile kazanılabilen bir özelliktir.4. Almanya’da ^36’sı. Böylece sanayi toplumunun yatırım humması yerini bilgi toplumunda yenilik üretmeye yönelik yenilik hummasına bırakacaktır. robotlar ve diğer yeni malzemelerin üretimi ön plana çıkacaktır. yeniliğin temel kaynağı da başarı rekabeti şeklinde olacaktır.

Yenilikçi girişimcilikte kullanılan bilgi. Geleceğe yönelik bilgi. bilişim teknolojisi içinde daha adil ve nesnel çözüm seçenekleri gündeme gelebilecektir. 4. Bilgi toplumu bu açıdan sanayi toplumdan daha örgütlü ve daha kalıtımcı olacaktır. Meslek sahibi için okul ve üniversite. pratik bilgiden çok. eğlence ve dinlenmeye yönelik hizmet üretilen alanlarda yeni istihdam olanakları elde edecektir. ekonomik ve politik açılardan artma göstermesi beklenmelidir . yeteneklerini geliştirmesi ve kendini gerçekleştirmesi ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. bilgi toplumunda bilgi üretiminin etkisi daha çok ileri besleme şeklinde işleyecektir. Yoğun bilgi üretimi. yeteneğini geliştirme ve kendini gerçekleştirme aracı olacaktır. çıkar uzlaşması ile gerçek ve gelecekteki ortak amaçları gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar ön plana çıkacaktır. Oysa bilgi toplumunda. Çalışanların çoğunluğu sağlık. bireyin kendini kanıtlamak. Bu tür bir birincil sosyal grup ötesinde. ortak özellikler.ha da güçlenmesi söz konusu olacaktır. Toplumsal bütünleşme düzeyinin. eğitim ve araştırma hizmetleri ile boş zaman değerlendirilmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Girişimciliğin amaçlı bir şekilde yenilik kaynaklarını araştırmaya ihtiyacı vardır. değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu örgüt ve birliklerin ikincil sosyal gruplar olarak da. Bilgi Toplumunda Sosyal Sistem Bilgi toplumunda bireysel ve bireye ilişkin değerlerin daha da gelişmesi beklenmelidir. Bilgi Toplumunda Kültürel Ve Politik Sistem 4. İhtiyaç hiyerarşisinin en tepesinde yer alan. Bireyin gelecekteki amaçları gerçekleşmesi "hedefe kilitlenmesi" şeklinde temel motivasyon olarak ön plana çıkacaktır. insanın kendini kanıtlaması. sanayi toplumunda olduğu gibi. soyut düzeydeki bilimsel bilgiyi kullanabilmenin yöntem ve tekniklerine yönelecektir. olmuş olayların açıklamasına yönelik olmaktan çok. Pratik bilgi. örgütlenmiş gruplar olarak sivil yaşamda ağırlıkları ve etkinlikleri belirleyici olacaktır. maddi ürünler sorun olmaktan çıkacak. Bireyin tutum ve davranışlarını gelecek beklentileri belirleyeceği için. Başka bir ifadeyle bilişim sisteminden geçerek elde edilmiş bilgi ön plana çıkacaktır. toplumda uzlaşma arayışları diğer yandan. Çıkar çatışmasından çok. bilgi üretimi insanların kendini kanıtlama. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları bilgi toplumunda karşılanabilecektir. iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin yoğun bir şekilde kullanımı ile elde edilecek ve değerlendirilecektir. daha az çatışmacı bir ortam yaratacaktır. Çatışmaların çözümü için. Bilişimsel bilgiye verilen önem ve değer ile bilimsel bilginin nesnelliği bir yandan.1. 76 . yeteneğini geliştirmek ve gerçekleştirmek için koyduğu amaçların gerçekleştirilmesi şeklinde olacaktır. geleceğe yönelik olacaktır. sosyal. sanayi toplumuna göre. Bilgi toplumunda insanlar istedikleri bilgiye ulaşabilecekleri için yenilikçi girişimcilik yaygınlaşacaktır. mesleki uygulamada sürekli yenilenen bilgilerden oluşacaktır. Bu sosyal grupların. Sanayi toplumunda zorunlu ve kültürel ihtiyaçları maddi yoldan karşılamaktayız.

belli amaçlar için bir araya gelmiş sosyal gruplar.temsili-demokrasiye bırakmıştı. Parlamenter temsili demokraside katılım. Bilgi Toplumunda Kültürel Sistem Sanayi toplumu. yürütme ve yargı şeklindeki kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter. Bilgi toplumunun devlet örgütünde çalışanların sayısı azalacak. Birleşmiş Milletler' in yeni bir yapı ve işleyiş kazanmasına yol açacağı gibi. Politik ve ekonomik gücün yerine.katılım ve bilgi gücü geçecektir. katılımcılık ve örgütlenme. kural ve davranışlara karşı bireyin özgürlüğünü korumak bir gereklilik olmuştur. norm.3. Bireyi sınırlandıran ve bağımlı kılan değer.ulusal" düzeyde gerçekleşmiştir Oysa bilgi toplumundaki katılımı yerel düzeyde gerçekleşecektir. bugüne göre azalacaktır. Kanunun ürettiği politik kamusal mallar ( idari hizmetler) ile ekonomik kamusal bilgi aktarımı. eşitlik ve adalet ihtiyacı gündeme gelmiştir. yerel birim ve örgütlerin katılımı ile katılımcı demokrasiye dönüşecektir.odalar vb. Uluslar üstü ve uluslar arası örgütlerin. yoğun ve kolay olarak devreye sokulabilecektir. Ayrıca katılım. bireyin özgürleşmesinden yola çıkmasına karşın.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Bilgi toplumunda yaşanan yerelleşme ve katılımın yanında bilişim sisteminden elde edilebilen kamusal hizmetlerin artması. sayı.Geleneksel toplumun mutlakıyetçi kralları. Bu durum politik ve sosyal düzeyde katılımcılığı sınırlandırmıştır. politik gücün kullanımının yerelleşerek katılımcılığa yönelmesine neden olacaktır . geniş ölçüde organizasyon. bugünkü bakanlıkların etkisini. Bu durum merkezi bürokrasiyi küçültecektir. işlev. Ortak amaçlı yerel örgütlerin.işveren şeklinde sürdürmüştür. 4. 77 .) şeklindeki örgütlenme (organizasyon) devrimi bilgi toplumunda. kitle örgütleri ve birliklerin temsilcilerinin katılımı ile değişime uğrayacaktır. Yerelleşmiş düzeydeki seçim ve kalıtım mekanizması. merkezi bürokrasinin yükünün önemli bir kesimi yerel birimlere ve örgütlere aktarılırken. Şimdiden yaşanan birlikler (dernekler. Bakanların politik gücü.2. kitle örgütleri ve birliklerin katılımı ile yaygınlaşacaktır. işçi . teknik uzmanlığa dayalı bir kontrol merkezine dönüştürecektir. bilişip altyapı donanımından doğrudan elde edilebilecek ve kırtasiyecilik belli ölçüde sona erecektir.serfler şeklindeki sınıflı yapısını. Bu olgu küreselleşme sürecinde. yapı ve kurumlaşması toplum düzeyinde (ulusal düzeyde) gerçekleşmiştir. Yerelleşen. bloklar şeklindeki bölgesel örgütlenmelerin de ön plana çıkmasına neden olacaktır. politikada doğrudan veya dolaylı belirleyici olacaktır. iletişim teknolojisinin yarattığı olanaklar içinde küreselleşmeye yönelecektir. Ancak. daha çok "merkezi. Bilgi Toplumunda Politik Sistem Kişilerde amaçların önem kazanması gibi. bilişim teknolojisi sayesinde daha sık. Klasik parti yapısı ve merkezi parlamentonun bileşimi ve işleyişi. diğer önemli bir kesimi de bilişimi sistemi ve bilgi bankalarından. doğrudan ulaşılabilir duruma gelecektir. bilişim sistemi içindeki bilginin kötüye kullanımına ilişkin yeni suç ve ceza sistemleri gelişecektir. ve etkinlik açısından önemleri giderek artış gösterecektir. sanayi toplumunda yerini ulusal meclisler ile yasama. sendikalar. Sanayi toplumunun bu yapısı. Merkezi bürokrasideki yapısal değişim klasik rüşvet olaylarının bir kesimini ortadan kaldıracaktır. Geleneksel toplumun asiller . Toplumdaki refah ve maddi kaynakların dengesiz dağılımına karşı. paralel örgütlerle dünya çapında iletişim ve etkileşim bağlantısı olacaktır.

Değer yargılarında çeşitleşme ve çoğulculaşma. Bu okuldaki öğrenciler için bir yunus ya da balina görmek çok olağan. bilgi toplumunun geleceğe ve amaçlara yönelik olması ve bu yönelimleri bilgisayar tasarım modelleri ve benzetim modelleri ile "olmayan " alana yöneltmesi. “Splash” adı verilen bu balina. Hedef Düzey Teknoloji Okulu Kaliforniya’daki Richard Henry Dana İlkokulu. 9 metre uzunluğunda.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Toplumdaki belirsizlik ve kavga . Maddi değerlerden. Burada sanat. hoşgörü. sosyal grupla bütünleşen bireye yönelim ağırlık kazanacaktır. gerekse bireyin daha gevşek düzeylerde ulus ve küre ile bütünleşmesi de ağırlık kazanacaktır. Yarısı taş. Ayrıca toplum yapısının kalıtımcı ve çoğulcu olması. fosilin restorasyon işleminin başlaması için izin verdiler. Fen derslerine ağırlık veren bu okul. kısa bir süre önce hiç beklenmedik bir balina ortaya çıktı. Açlık ve yoksulluğa karşı mücadele. 4-9 milyon yaşında bir balina. Ancak. gerek sosyal grup. yakındaki bir inşaat alanında bulundu. Paleontologlar. kültürde çeşitlenme. balina iskeletinin kendilerine hediye edilmesinden çok mutlu olduklarını. öğrencilere zengin öğrenme ortamı yaratacağını belirtiyor. Pasifik’in buz mavisi rengindeki sularında değil. güvenlik ihtiyacını doğurmuştur. 4. bilgi ve insancıl değerlere olan yoğun yönelim. hayal gücünün yarattığı. çoğu kez mutlakçı ve zıtlaşmacı olmuştur. Maddi değerler üzerine kurulan ahlak anlayışı ve normlardan maddi olmayan değerlere yönelim gündeme gelecektir. sanayi toplumunun kültürü bir anlamda bir tepki kültürü olmuştur. Zıtlaşmacı konum ve yapılar.4. Okulun teknoloji kaynakları öğretmeni. 4. yapay algılamalar dünyasında insanlara hoş vakitler geçirmesine hizmet edecektir. Çünkü insanlar arsındaki çatışmada zıtlaşmaların çoğu. zaten şimdi de başlanmış olan " post . Adeta yaşamlarının doğal bir parçası. zihinsel geliştirmenin yol açtığı yeni ufuklar içinde. kültür ve sanatta.modern" dönemi gündeme getirecektir. toplumun değerler sistemini değiştirecektir. balina iskeletinin tamam olduğunu belirttiklerini ve çok nadir bulunan bu örneğin. grupsal değerler ön plana çıkacaktır. okulun bahçesinde yatıyor. engin Pasifik okyanusuna tepeden bakan bir okul. refah amacını ön plana çıkarmıştır. bilgi toplumunda grupsal değerler ve inançlar yaygınlık kazanacaktır. İnşaat işçileri tarafından bulunan balina iskeleti. yarısı toprakla kaplı. okyanus ve getirdiği doğal zenginliklerle. Richard Henry Dana İlkokulu’na hediye edildi. bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. dini ve ahlaki değerlere de yeni boyutların gelmesi söz konusu olacaktır. insanın boş zaman değerlendirmesinde önemli bir yere sahip olacaktır.5 metre 78 . Bilgi toplumunda. bilgi toplumunun değer ve davranış kalıplarını şekillendirecektir. Bu nedenle. Yapay algılamalar dünyası. Yalnız bu balina. Ancak. öğrenciler için yaşayan bir laboratuar niteliği taşıyor. paleontologların. Zıt kutuplarda oluşan kültür kalıpları. Sanayi toplumunun ulusal veya sınıfsal değerleri karşısında. Oysa bilgi toplumu. Yaklaşık 5000 kg ağırlığındaki fosil. çoğunluk ve katılımın daha kolay elde edilebilir oluğu bir kültürel ortamı getirecektir. toplumsal dinamiğin olumsuz yönde kullanımına yol açmıştır. Diğer yandan. hoşgörü ve katılımı yaygınlaştıracaktır. Gönüllü kuruluşlar ve örgütlerin geliştirdiği ortak değerler. uzlaşma. belirli testleri yaptıktan sonra öğrencilere. Ulus veya sınıfla bütünleşen bireyden.

balina anatomisi. Internet’i. Richard Henry Dana İlkokulunda. kültürel bilgiler. dijital kameralarını. Buldukları kemik parçacıklarını adlandırıyor ve gruplandırıyorlar. Paleontologlar okula gelerek seminerler veriyor ve öğrencilere yöntemleri anlatıyorlar. üç yıl gibi bir süre devam edecek olan balinanın restorasyonunda. İspanyolca ve teknoloji dilleri. Ayrıca. deniz biyologu ya da paleontolog olma hayalleri kuruyor. Daha sonra. paleontoloji ve deniz biyolojisi gibi derslere entegre etmeye çalışıyor. kendileri için anlamlı olan bir süre bu heyecanı paylaşıyor ve geleceği düşünüyorlar. Splash. Okulda. video kameralarını kullanarak verileri kaydediyorlar. Splash laboratuarında öğrenilen derslerden biri. depremler. fosilden çok bir çamur toprak yığınına benziyor. jeolojik zaman. yanardağlarla ilgili bilgiler. verileri çeşitli şekillerde kaydediyorlar. Splash laboratuarına döndüklerinde. küçük aletlerle fosilin kemiklerini temizleyerek ortaya çıkardıkça. Splash laboratuarındaki aktiviteler öğrencilerin İngilizcelerini de geliştirmeye yardımcı oluyor. çocuklar. Okulda.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan genişliğindeki balina iskeleti. 79 . bu sitenin İspanyolca olması nedeniyle İspanya. tamamıyla öğrenciler tarafından hazırlanmış ve yönetiliyor. Ayrıca. çocukların geleceğine ışık tutacak olan bu üç dil. ayrıca ABD’de federal hükümetten de fon alıyor. şu anda bilim adamı. VCR’lar. öğrenmesi gereken üç dil var: İngilizce. topladıkları bilgileri kullanarak. Ayrıca. bilimsel çalışmalar ve yaparak öğrenmeye de çok önem veriliyor. bütün dünyadan. çeşitli CD-ROM’ları ve multimedya (çoklu ortam) sunuları kullanarak. bir taraftan fosili restore ederken diğer taraftan da bilimsel sözcükleri öğreniyor ve İngilizcelerini geliştiriyorlar. okulun iki dilde yapılan (İngilizce ve İspanyolca) diğer web sitesinde de yer alıyor. hazırladıkları Splash web sitesine de aktarıyorlar. Balinaların beslenme alışkanlıklarından. bilgileri. yavaş yavaş şekil alıyor. Splash aktiviteleri. her geçen gün. iyi bir şekilde öğretilirken. Fosil restorasyonunu belgelemek için öğrenciler bir web sitesi geliştirdiler. öğrenciler. öğrencilerin çoğunun birinci dili İspanyolca olduğu için ayrıca. Çocuklar. Okulun bulunduğu bölgede. göç davranışlarına kadar pek çok bilginin yerleştirildiği site. Ayrıca. Çocukların birçoğu. Paleontoloji. Tabii. bu siteye bağlanan öğrencilerle paylaşılıyor. coğrafya. çocukların. çalışma alanına kadar getirdikleri Apple eMate taşınabilir bilgisayarları. Fakat. sanat ürünleri yer alıyor. Ve asılında. Pasifik kıyıları ile ilgili diğer bilgiler. Meksika ve Filipinlerden de çocuklar bu siteye bağlanıyor. Sonra. sitede Kaliforniya ile ilgili tarih. Burada. Splash’i eski ve yeni balinalar. lazer disk oynatıcılar ve Internet bağlantılı bir bilgisayara bağlı 30 inçlik bir monitör de bulunuyor. Bir ilkokulda ilk defa kurulmuş bir paleontoloji laboratuarı olan “Splash Laboratuarı”. Bu web sitesinde de. fosili restore etme süreçlerini yaşarken. 30 iMac’in yer aldığı bir bilgisayar laboratuarının tam yanında yer alan Splash laboratuarında. Öğrenciler. dia şovları. multimedya sunular ve videolar hazırlıyorlar. fen bilgisi öğretmeni Robin Davis.

Doğaya teslim olmak yerine. teknolojik değişim girdisi olarak gündeme gelen “düşünce kalıpları ve dünya görüşünün” bir boyutuyla değişimi yeterlidir. Göçebelikten gelen Türk insanı ise. Batı uygarlığı. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Türkiye 5. Buna karşın. Oysa Türk toplumu. Türk toplumunun davranış kalıpları açısından önemli olan ve dünya görüşünü bütünleyen bir noktaya daha değinmekte yarar vardır. İşte bu durum. norm. bilişim teknolojisinin yeni olanakları ile hızla gerçekleştirilirse. ekonomik. düşünce biçimleri. Gördüğünü duyup. yaratıcılık peşinde koşma ve başarı rekabetine yönelme olmadığını görürüz. Bunların içinden. Sanayi toplumunda teknoloji üretmek. doğaya egemen olma yönünde teknoloji üretmeye yönelmeyip gelişmiş ülkelerden. üretmeye değil. Bu teknolojik gecikmenin temelinde. Doğanın nimetleri ile yetinirken. tüm kültür değerlerini aniden değiştirmek zorunda değildir. Teknoloji üretmek. stratejik bir öneme sahiptir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kültürel Gecikme Türk toplumunun teknoloji üretmeyişinin. Arap ve çöl kültüründe insan. Bu yüzden bizim insanımız var olanı gözlemekle yetinen bir gözlemcidir(empristtir).Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. hissetmesi önemlidir. kültürel gecikmeye neden olur. ne de bilgi toplumunun teknolojisini kendisi üretmektedir.1 Bilgi Toplumu Olma Yolunda Teknolojik Gelişmeler Türkiye’nin sanayileşme sürecinde baktığımızda yarı sanayileşmiş bir toplum olduğu. doğanın nimetlerinden yaralanma kültürü bir üst aşamadır. Pratik zekası 80 . Ancak toplumsal gelişmede insan. teknoloji ile doğaya egemen olma ve doğayı değiştirme uğraşı içindedir. 5. doğanın sunduğu fırsatlardan yararlanmaya yöneliktir. bu alandaki düşüncede bir yenilenme teknoloji üretmedeki temel darboğazımızı hızla kaldıracaktır. değer. dünya görüşü bilimselleştirici bir eğitim ve kültür politikası. Ancak doğayı değiştirmeye yönelmediği için teknolojiyi üretemez. insanlara geçmiş kuşaktan miras kalan. doğanın sunduğu nimetlerle yetinmiştir. doğaya teslim olmuştur. ondan yaralanmıştır. bir kültür gecikmesi yatmaktadır. Oysa Türkiye’de. doğaya. yenilik getirmek demektir. yani fiziksel çevreye egemen olmak demektir. Gözlem onun için önemlidir. hazır bulduğu teknolojiyi ithal edip. Türk insanının. Teknolojik değişmeden kültürel değişmeye uzanan yolda. sanayileşmeyi ithal teknoloji ile bugünkü aşamasına ulaştırdığı ve bilişim teknolojisinin de ithal teknoloji olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu amaçla sürekli yeni teknolojiler üretmektedir. örneğin . yani teknolojik gecikmenin temelinde kültürel gecikme(cultural lag) yatmaktadır. sosyal ve politik unsurlar daha hızlı değişirken. Görmediğini de düşünemez ve bu yüzden yaratıcı değildir. dünya görüşü ve davranış kalıplarını kapsar. Oysa Türk toplumunda yenilik peşinde. Kültürel alan. ne sanayi toplumunun. İnsanoğlu sahip olduğu kültür normlarından kolay kolay vazgeçemez. bu unsur ayrıca .2.

Kültürel alandaki gecikme. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Ekonomik Sistemi Türkiye’de de gerek serbest. 81 . yenilikçi ve rekabetçi piyasa ekonomisini olgunlaştırma yönünde. Bilgi toplumunda. rekabetçi düşünce rekabetçi mantık ve uygulama yeterli olmaktan çok uzaktır. yine söz konusu. yeteneğin engellenmesi yanında. Ancak bilişim teknolojisinin olanaklarının. ancak ilişki toplumu olabilmiştir. rekabet ve yeniliklere yönelebilmesi için. toplumu yöneten ve yönlendiren kesimlerin. Bu nedenle toplumda başarı motivasyonu. insanların ve yenilikçiliği ön palanda olacaktır. Bu yüzden Türk toplumu başarı toplumu değil. düşüncede bir yenileme(koantum sıçraması) ile kırılırken. bilgi toplumu olma yolunda önemli engellerdir. bağımlılık ve fırsatçılık yerine. partilerdeki kişi egemenliği bu durumun politik alana yansımasıdır. Her ne kadar bilişim devriminin karşı etkisi bu yapıyı sarsıyorsa da hızla bilgi toplumuna geçebilmek için önemli bir engel oluşturmaktadır. fırsatçılık ve bağımlılığa dayalı ilişkilerde geçerliliğini sürdürmektedir. Örneğin. bilgi toplumunun bilişim teknolojileri toplumu bu yönde kökten etkileyecektir. değer. Türkiye’de girişimciliğin önemli ölçüde tüccarlık düzeyinde kalması. 5. norm. davranış ve kültür kalıbının yönetim alanına yansımasıdır. gerekse sosyalleşmiş bir piyasa ekonomisinin bazı unsurları bulunmaktadır. Bununla birlikte piyasa sisteminin etkinliği sağlayacak rekabet süreci. çalışma. Oysa değinilen yapı. Türkiye kültür ve teknolojik gecikmeyi kapatabilmek için. sanayi toplumunda daha büyük ve hızlı etki yaratan teknolojiler ve olanaklar sunmaktadır. Bu nedenle. uygun eğitim ve kültür politikaları yanında etkin bir rekabet politikasının hızla uygulamaya aktarılması gereklidir. Bu alanda toplumu.3. insanların üretmekten çok. Bu nedenle bilgi toplumu olma yolundaki gelişme bu uygun olmayan yapıdan olumsuz olarak etkilenecektir. Hata Türkiye’de bağımlı insan ilişkileri içinde. gerekse söz konusu noktaların uzantısı olarak yenilikçi ve yaratıcı kişiliğin olmayışı. Bu yapı bilgi toplumu ile taban tabana zıt bir yapıdadır. Bununla birlikte. üretkenlik.başarı ve üretime dayanmak yerine. ancak yenilik ve yaratıcılığı sınırlıdır. rekabet ve başarı motivasyonlarının topluma kazandırılması teknoloji üretmenin yollarını açabilecektir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan üstün. İş yerindeki kişi egemenliği(özel ya da kamu hiç fark etmez). kişi egemenliği nedeniyle insanı ve yeteneği harcayan bir mekanizma işlenmiştir. bilgi toplumu için uygun olmaktan uzaktır. yaratıcılık. Örneğin. Gerek piyasa ekonomisinin merkezi ekseni olan rekabetin ve bağımsız insan kişiliğinin yeterli yaygınlıkta olmayışı. yukarıda değinildiği yönde daha bilim bazlı bir düşünce kalıbına yönlendirmesi için bilinçli politikaların hızla uygulamaya aktarılması gerekli olacaktır. ticarete yönelmesi bundandır. bilimsel düşünce ile çalışma. bu yönüyle bilgi toplumuna uyum programı geliştirmeli ve hızla uygulamaya aktarılmalıdır.

Yalnızca fırsatçılık ve bağımlı insan tipinin olduğu bir ortamda. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Politik Sistemi Sosyal yapımızdaki. Türkiye’de bilişimci girişimciliği geliştirmek için. “ilişkiye dayalı”. aldığı topraklardaki feodal yapıyı kırarken serflere özgürlük getirmiştir. yeniliğe. frenleyici ve köreltici bir eğitim sistemi egemendir. Oysa ki bilgi toplumunun katılımcı demokrasisi ortak çıkar ve değerlere sahip sosyal grupların örgütlü katılımı ile gerçekleştirmektedir. Sınıf egemenliği organize bir sistem yaratır. ilke. Bilgi toplumu ile geçmişteki Türk toplumunun en büyük paralelliği bu noktada yatmaktadır. yaratıcılığa güdülemek yerine. Ancak Türkiye dıştan ithal edilen teknolojilerin etkisiyle de bilgi toplumu ile karşı karşıya gelmiştir. ilkelere ve sistemlere uyan bir kurumlaşma (kurumsak altyapı) politikası oluşturulması gereklidir. Toplumda bireyi. ne de küresel rekabet süreci yaratılabilir. kural. örgütlü toplum olmayı ve sistematik olmayı engellemekle. başarıya. aşiret reisi. yasa ve sistemden çok. Bu nedenle hızlı bir yayılma göstermiştir. yeni bir girişimci tipi yetiştirme yönündeki eğitim ve 82 . Sınıf egemenliği yerine.4. Ülkemizde insanın yeteneğini geliştirici olmaktan çok. Sınıf egemenliğine sahip olmayan Osmanlı. kurallara. Bu nedenle. Aynı neden. Türk toplumunda kişi egemenliği. milli şeflik ve parti başkanlarında gözlenen davranış kalıpları. bey ve padişah gibi kurumlaşmalar ile Cumhuriyetten sonrada.5. 5. hatta kural ve ilkelere dayalı uzun dönemli palan ve düşünce geliştirmeyi önlemektedir. Türk toplumunun geçmişteki sınıfsız yapısı ile yüzeysel olarak çakışmaktadır. ne bilişimci girişimcilik. Aksi durumda. üstünlüğü geçici olmuştur. aşırı uzmanlaşmış ve iş bölümüne gitmiş bilgi toplumunun örgütlenme ve işleyişini gerçekleştiremeyiz. kişilere ve dolayısıyla keyfiliğe dayalı olarak. ağırlıklı biçimde kişisel girişimcilik ile yatırımcı girişimciliğin özelliklerini taşımaktadır. kişi ve aile egemenlikleri ile bireysel bağımlılıkların bilgi toplumu açısından avantaj ve avantajsızlıkları söz konusudur. başarıya dayalı rekabet toplumu olmaktan çok.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. Bilgi toplumunun sınıfsız yapıya doğru yönelmesi. toplumumuzda kişi egemenliğinin geçerli olduğunu gösterir. kişi(veya ailesi) egemenliğinin yol açtığı temel özellikler söz konusudur. girişimcilik açısından bireysel. toplumsal yapıyı oluşturur. Sınıf egemenliği yerine. bireysel emirlere. Böylece toplumumuz. bilgi toplumunun örgütlü yapısını yaratacak. teknoloji üretmekten yoksun olduğu için. Ancak kendi geleneksel toplum yapısı. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’de Girişimcilik Türkiye’nin ekonomik yapısının gelişme düzeyi. sosyal ilişki geliştirmeye ve bağımlılığa güdülemektir. Bilişim teknolojisinin olanaklarından yararlanarak. yatırımcı ve manager tipi girişimciliğin yan yana ve bazen de iç içe birlikte var olduğunu gösterir. Egemen sınıfın kuralları. Bu nedenle. halk deyimi ile “torpil” ve çıkar ilişkisine dayalı bir yapı sergilemektedir. Çünkü ülkemizde var olan “kişiye bağımlılık” bireyin yeteneğini açığa çıkarma ve geliştirme şansını azaltmaktadır. Türk girişimciliği bugün. ne bilgi toplumu.

girişimci gelişmeden bilgi toplumunu kurmamız zordur. 1994’de bu sektördeki satışların 200 bini aşacağı tahmin ediliyordu. İsviçre’de 580. Türkiye teknoloji açığını kapatabilmek için kültürel gecikme ile birlikte bilişimci girişimcilikteki gecikmeyi de birlikte aşmak zorundadır. özellikle telekomünikasyonda son 10 yılda hızlı bir atılım gerçekleşmiştir. kişi başına bilişim harcamasıdır. Ülkemizde halen 116 kişiye bir bilgisayar düşmektedir. Türkiye’deki toplam bilgisayar donatımı satışlarının %30-35’ini çok kullanıcılı sistemler oluşturmaktadır. Türkiye sadece binde 5’ini ayırabilmiştir. Buna karşı Türkiye’de son yılların en canlı pazarı kişisel bilgisayar sektörü olmuştur. 1992 yılı itibariyle bu gösterge ABD ve Japonya gibi ülkelerde 400. bilgi toplumuna taşımakta. bundan böyle az gelişmişliğin en belirgin göstergesi olarak değerlendirilecektir. bilişimci. 5. 5. Buna bağlı olarak özellikle bankalar hızlı bir bilgisayarlaşma yaşamışlardır. Türkiye’de binde 5-6 olan bu oran süratle arttırılmalıdır. Gelişmiş ülkeler. Başarı rekabetine yeniliğe ve yaratıcılığa dayalı bir toplumun temel değer ve motiflerini topluma kazandırıcı bir eğitim ve kültür politikası ile topluma başarı yeteneğini teşvik edici kurumsal politikalar gereklidir. İspanya’da 110 dolar düzeyinde iken. Ayrıca Türk insanının. milli gelirlerinin %5 -%6 dolayında bir oranını bilişim harcamalarına ayırırken. Türkiye’nin toplam bilgisayar donanımındaki ilk on sıradaki kuruluşun 9 ’u bankadır. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikası Bilgi toplumuna geçişin temel göstergelerinden birisi. Yakın bir gelecekte tümüyle değişecek dünyaya başka türlü ayak uydurmak olanaksızdır. Gerçi son yıllarda bilişim sektöründe %30’lara varan büyüme hızları gerçekleşmiştir. Türkiye’de 1992’de 103 bin dolayında olan kişisel bilgisayar satışını 1993’te 150-180 bin düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. bilişim devriminin gerçekleşmesini sağlayıcı bir strateji oluşturup. bu stratejinin uygulanması için yeni programları gün geçirmeden uygulamaya koymalıdır. Aksi takdirde gelecek kuşaklarla olan sorumluluğumuzu yerine getirmemiş oluruz. Bu değişim başlamıştır ve hızla evrimleşmektedir. Bilgi Toplumu Olma Yolunda Türkiye’nin Kalkınma Stratejisi Ülkemiz bilgi toplumu olmak istiyorsa. bilişimci girişimcilerin özel bir yeri olacağı unutulmamalıdır. Ülkeyi. bilgi toplumunun ön koşullarını hazırlayıcı diğer sosyo-kültürel politikalara önem vermemiz kaçınılmazdır. bilgi toplumunun getirdiği sınırsız olanaklarla birleştirecek ve buluşturacak bir yenileme stratejisi süratle uygulamaya konulmalıdır. yükselme arzusu ve dinamizmini. Bu politikaları oluşturmadan. Gecikme kabul etmeyen bu değişimde geri kalmak.7. Türkiye’de sadece 10 dolar olarak hesaplanmıştır. Ancak son ekonomik krizin bu satışları olumsuz etkilemesi ve bu yüzden söz konusu ilk tahminlerin aşağı çekilmesi kaçınılmaz olacaktır. 83 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretim kadar. Diğer yandan Türkiye iletişim sektöründe.6. Sanayileşmiş ülkeler milli gelirlerinin %3’ünü bilişim harcamasına ayırırken. ilerleme.

İ.Ü. I.htm 9. “Sosyal Piyasa Ekonomisi”.B. “Ekonomi Sosyolojisi”.bilkent.tr/koseyazisi/bilgitoplumu. İstanbul 2. H (1987-c). 3. H (1991). (1990). (2001).tr/kamp/yil4/gelin-latin1. Bilgi toplumunu dönüşüm tercihinin gerekliliği ve bu amaçla yapılması gerekenler vurgulanmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan DPT’nin 1998 yılında yayınlanan “bilim-Araştırma-Teknoloji Ana Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu” bilim ve teknolojideki gecikmeleri ayrıntılı olarak ele almaktadır.html 7. (Basın Bildirisi. “Sosyo Ekonomik Gelişme”. url: http://www. K.F. Erkan. rekabetçi ve yenilikçi.D.html 8. İzmir 4.imed.E. Türkiye İş bankası Yayınları. Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi.H (1987).tripod. “Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Türkiye’nin Kalkınma Politikası”. Erkan. Mimarlık Fakültesi. eğitim. Hüsnü Erkan. “İnternet Eğitimine Giriş”.”Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme”.H (1987-a). Ankara 84 . Sf:15-20.Ulusal Bölge Planlama Kongresi. Türkiye’deki bilim ve teknoloji politikasının yenilenmesi yepyeni bir arayış. (1994). araştırma kurumlarının geliştirilmesi ile bilim politikası hedeflerinin belirlenmesi esas amaçlar olarak ortaya konmuştur. url: http://www. Kamunun mevcut araştırma kurumları ile üniversiteler.tbd. daha kapsamlı politikalar içinde konuya yaklaşılmalıdır. Bu politikaları ile bağdaştıran entegre stratejiler belirlenmelidir. (31 Ağustos-1 Eylül 1987). “Bilgi TeknolojisininYerleştirilmesi”. Adeneur Vakfı.İ. Alper Matbaası. İzmir 5. Erkan .Türkiye İş Bankası.htm 6. kalite ve rekabetin geliştirilmesi. Karahan Mehmet. url: http://www. ülkede bilim ve teknoloji planlamasının yapılması.org. (1998). verimlilik. Malatya 10. Kılıçbay Ahmet. Kaynaklar: 1. yeni bir arayış ve yaklaşım içinde.T. Ankara Yayınları 13.Ü. çalışma ve başarıyı ödüllendiren.tr/bil_der/dir_1999/sayi_72/html/makale_4. Yayını.org. yenilikçi kültür politikaları ve motivasyonlar oluşturarak. bilim ve kültür politikaları oluşturulmalıdır. yeni bir dünya görüşü. Kültür Yayınları 11. DPT Özel İhtisas Komisyon Raporu. “Politika ve Ekonomi”. url: http://members.İzmir Erkan . Bilgi Toplumunda Türkiye: Stratejik Ülke.İ.edu.com/~bahadirakin/bilgitop.1999) 12.

Eğitimde Bilgisayar Kullanımı 3. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 4. Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanımı 5. BÖLÜM: EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullan ımın ın Eğitime Katkıları) 1. Eğitimde Teknolojik Gelişmeler 2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 85 .

günümüzde diğer sistemlerin yanında bilginin iletimindeki hızı ve çok yönlü işlevselliği nedeniyle günümüzün vazgeçilemez teknolojisi olmuştur.1996. Bu sistemler içerisinde bilgisayar teknolojisi.genelde eğitimi. Çünkü eğitim sürecinin boyutlarının ve aşamalarının sistematik olarak çerçevesinin çizildiği program geliştirme sürecinde eğitimin yürütülmesi basamağını oluşturarak eğitsel hedeflerin kazanılmasını sağlamada görev almaktadır. ağ sistemlerine bağlanabilmesi) dünya ülkelerini biri birlerine yakınlaştırmıştır (Göktaş. eğitim teknolojisinin kuram ve uygulama bütünlüğü içerisinde öğretme-öğrenme süreciyle ilgili sorunlara sistematik biçimde yaklaşarak. bu sistemlerin televizyondan uyduya ve bilgisayara kadar çok çeşitli boyutlarda insan yaşamına girdiği görülür.. Burada dikkat edilmesi veya üzerinde durulması gereken nokta. Bu gelişim süresince kısaca kültürleme ve kültürlenme süreci olarak tanımlanan eğitim lokomotif görevini üstlenmiştir. öğretimi programlama ve insan gücü alanların olmak üzere beş ana kategoride toplanabilir(Alkan. 1995 .s.1. Kamera ve daha sayılabilecek birçok ek donanımlar ile çok yönlü kullanıma olanak sağlaması yanında.s. tanımda belirtilen işlevsel biçimde yapılaştırmayı gerçekleştirmeye çalışmış olmasıdır.17)şeklide tanımlanmaktadır.57) Yeni teknolojilerin eğitim sürecinde yerini alması veya yansımasında Eğitim Teknolojisi disiplini temel ve önemli bir rol üstlenmiştir denilebilir. teknolojinin ayrım noktalarının belirlenmesini güçleştirmeye başlamıştır(Demirel ve diğerleri.1 EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Bilgisayar Kullanımının Eğitime Katkıları) 4. yeni teknolojik sistemler. Bu kategorilendirme içerisinde yeni teknolojik sistemlere bakıldığında. ağırlıklı olarak eğitim amaçlı geliştirilmemiş olmasına karşın..1 Eğitimde Teknolojik Gelişmeler İnsanların daha çağdaş bir ortamda yaşama beklentisi teknolojideki hızlı gelişmeyi de beraberinde getirmiştir.1995. Bilgi toplumunun oluşumunda temel rolü olan yeni teknolojiler bilgisayar ve haberleşme-iletişim teknolojileri ise hızlı bir şekilde birbirleri ile bütünleşerek tümleşik yapılar oluşturarak.. eğitim orytamları. Temelde bilgisayarların yapısına entegre edilerek oluşturulan yeni ve farklı işlevsel boyutları olan bilgi teknolojileri (Video disk gösterici. s. 86 .124. Temel hedefi eğitimi etkili verimli kılma yanında yeni olanaklar ile seçenekler üretmek olan eğitim teknolojisi “.1987.. Günümüzde eğitim teknolojisi alanında. işlevini yerine getirmeye yönelik gelişmeler.5).”(Alkan. 1994. Günümüze kadar gelişerek gelen teknolojik gelişim süreci içerisinde teknoloji. Temelde nasıl öğretelim?sorusuna yanıt arayan Eğitim Teknolojisi disiplininin özellikle ortam boyutu daha çağdaş ve sınırları genişleyen bir boyut kazanmıştır.2).Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 4. özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme yada eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılması. Modem. Şimşek.öğretme-öğrenme süreçleri. eğitim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir. günümüzde bu anlayış yavaş değişim göstermeye başlamıştır. s. Eğitim sürecinin bir ürünü olarak da değerlendirilebilecek teknolojik gelişim aynı zamanda eğitim sürecinin de yapısını değiştirmiş. s.

yapılan çeşitli değerlendirmeler. söz konusu teknolojilerin bulunduğu noktanın ve buna verilen önemin haklılığı ortaya konulmuş olur. 7-11). onu işlevsel. s. Çünkü. E-Mail gibi teknolojileri sayabiliriz. 1993. 15). Günümüzün çağdaş teknolojilerini oluşturan yeni bilgi teknolojilerinin. her ne kadar eğitim sürecindeki önemi ve işlevi büyükse de “. Öğretmenlerin eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojilere karşı yaklaşımları nasıldır? 1. Dördüncü rasyonalite ise. Burada öğretmen.. Belirtilen sorunlardan hareketle araştırmanın temel problem cümlesini “Eğitimde yeni teknolojilerin özellikleri ve öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. 87 . ss. 147-160). Video. bilgisayar uygulamalarının bütünleştirerek eğitimde verimliliği sağlamaktır. Becker’de eğitimde bilgisayarlaşma için dört temel rasyonalite tanımlanmaktadır. İkincisi. Üçüncüsü. bilgi teknolojilerini yönetecek ve öğrenciyle bilgi teknolojileri arasındaki bağlantıyı gerçekleştirecek önemli bir işleve sahiptir. İnternet. eğitimde yeni teknolojilerin daha verimli ve aktif kullanımı için gerekli yapılanmaların sağlanması açısından önem ve gereklilik göstermektedir.1. Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Eğitsel Özellikleri Eğitimde yaygın olarak kullanılan ve gittikçe de yaygınlaşmaya başlayan yeni teknolojiler çerçevesi içerisinde Televizyon.. Öğretmenlerin.gelecekte yüksek eğitim ve sonraki kariyerde başarı sağlayabilmek için ön gereklidir. eğitimde kullanılan yeni teknolojilerin eğitsel özelliklerini ve öğretmenlerin bu teknolojilere karşı olan yaklaşımlarını genel olarak ortaya koymak genel amacından hareketle aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 1.eğitime anlam ve ruh veren. kültürel perspektif açısından bakarak yarının bilgisayar okur-yazar toplumlarına katılabilmek için temel ihtiyaç olarak gösterilmesidir. Bilgisayar. Eğitimde yaygın olarak kullanılan yeni teknolojiler ve bunların eğitsel özellikleri nelerdir? 2. Bu doğrultuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. gerek programlara aktif katılımlarını ve gerekse okullarda aktif hale getirilmeye çalışılan bilgi teknolojilerinin disiplinlerin öğretiminde aktif kullanımlarını sağlamak için öncelikle öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı olan yaklaşımlarının ve değişen öğretmen profilinin değişik boyutlarıyla ortaya konulması gerekmektedir. ancak araştırmaların bütün olarak incelenip ulaşılan sonuçların değerlendirilerek eğitimde yeni teknolojilere karşı olan öğretmen yaklaşımlarının ve profilinin ortaya konulması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgi teknolojilerinin belirtilen ve benzeri fonksiyonları dikkate alındığında. Etkileşimli Video. programlama veya gerçek bilgisayar programları kullanmanın akli yetenekleri geliştirdiği inancı yönündeki düşüncedir (Cavalier and Reeves. 1995. teknolojinin sunmuş olduğu olanakların eğitim sürecinde etkili ve işlevsel olarak işe koşulmasının yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Hızal. ss. etkili ve verimli kılan temel unsur öğretmendir” (Alkan ve Hacıoğlu.1993. Birincisi. Bu araştırmada.

çoklu ortam ve telekonferans (Şimşek. • • • • • Öğretmenin yeni bilgilerden haberdar olması. 1995) gibi temel işlevleri yerine getirerek eğitsel sürece katkı sağlamaktadır. Çeşitli ek donanım bağlanmasına açık olan bilgisayarlar bu sayede çok amaçlı işlevselliğini sürdürmektedir.2 88 . 1995. Bilgisayar Bilgi teknolojilerinin her gün biraz daha gelişip yaygınlaşmalarında önemli yeri olan bilgisayarlar. açık lise. Şekil. Eğitim hizmetlerinde niteliği yükseltme (Alkan.2. birçok yeni bilgi teknolojisinin oluşumunda ana öğe olmaktadır. TV’ ni bu eğitsel katkılarına karşılık her ne kadar tüm sınıf ortamlarına koyma açısından maliyetin yüksek olması programa müdahale olanağı tanımaması gibi olumsuz yönleri olsa da özellikle öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri ve gelişmeleri izleyerek çağdaş bir bakış açısına sahip olmalarında önemli bir görev aldığı gerçektir. Eğitim hizmetlerinde maliyeti düşürme. 1. veri bankası. s. Açık üniversite. denilebilir. etkileşimsel televizyon.1. Eğitsel mekanlardan tasarruf sağlama.1.1 olanağı sunmaktadır. Televizyon Teknolojik gelişim sürecinin ivme kazanmasında belki de temel kabul edebileceğimiz TV dünyasının hatta evrenin sınıf ortamına taşınmasında etkili olmakla birlikte ev ve iş yerlerinin hatta ulaşım araçlarının da eğitim amaçlı bir sınıf ortamına dönüştürülmesine öncü olmuştur denilebilir. Tümleşik teknolojileri ise etkileşimsel video. 1. Bu teknolojilerden eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlayan teknoloji örnekleri kısaca tanıtılarak eğitsel özellikleri tanıtılmıştır. tele-üniversite gibi uygulamalarla geniş kitlelere eğitim Şekil. TV’ nin eğitsel amaçlı kullanımıyla birlikte. Temel eğitimin çözümünde seçenek olması. Burada yalın teknolojiler kapsamında bilgisayar.1. uydu televizyon. robot. bilgisayar ağı.89) sistemleri yer almaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Belirtilen teknolojiler değişik özellikleri dikkate alınarak değişik alan uzmanları tarafından sınıflandırılmakla beraber bu sınıflandırmalardan Şimşek(1995)’in Lee ve Barta (1994)’dan aktardığı biçimiyle yalın teknolojiler ve tümleşik teknolojiler araştırmanın amacına uygunluğu nedeniyle dikkate alınmıştır. video ve televizyon yer almaktadır.

2. hareketli gerçek görüntü filmleri vb. Özellikle öğretimin bireyselleşmesinde katkı sağlayan bu teknolojinin eğitsel katkılarını Körnes (1991) aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Ancak hemen belirtelim ki bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi yeni oluşturulan yazılımların eski teknolojiler tarafından desteklenmeyerek yeni teknolojileri gerektirmesi maliyetin artmasına eğitim sürecinde sürekli ve etkili kullanımını sınırlayabilmektedir. Etkileşimli Video Bilgisayar ve video disk göstericisinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan yeni bir teknolojidir. • • • Öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması.1. piyasada niteliksiz ve eğitsel özellikleri konusunda yetersizlikleri olan yazılımların oluşmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bilgisayarların eğitsel ortamlarda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve gerekli öğretmen eğitimi konusunda nitelik ve nicelik olarak tartışmalar ve eleştiriler söz konusu ise de. olanakları sunarak öğrenmeyi daha kısa ve etkili biçimde gerçekleştirme. Ayrıca mikrofon ve video kamera aracılı ile bireysel çalışmaların oluşturulmasına ve etkileşimin sağlanmasına olanak tanıması bu teknolojinin eğitsel ortamlarda önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı yaşantılar kazandırması. İyi hazırlanmış eğitsel yazılımlarında bireyler. kendi öğrenmelerinde aktif yer alabilirler. Eğitilenler konuyu istediği zaman aynı şekilde tekrarlama olanağına sahiptir. Çünkü mevcut araştırmalarda incelendiğinde bilgisayarların. • gibi olanakların sunduğu söylenebilir. Video diskteki görüntüyü ekrana taşıyarak klavye ve mause ile programa müdahale olanağı tanır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Eğitim sürecine damgasını vuran ve yaygınlaştırılması konusunda büyük projeler ve çalışmalara girişilen bilgisayarlar özellikle etkili eğitsel yazılımların hazırlanmasıyla öğretme-öğrenme sürecine önemli katkılar sağladığı. Gerek öğrencinin kendisini ve gerekse öğretmenin öğrencinin öğrenme düzeyini takip olanağı tanıması. • • • • Bireyin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanır. Verilen eğitim kalitesi her zaman ve her yerde aynıdır. Diğer taraftan eğitsel yazılım hazırlanması konusunda uzman eleman yetersizliği ve yazılım şirketlerinin eğitsel yazılım standartları olmasına karşın bunları dikkate almadan yalnızca bilgisayar uzmanlarına dayalı olarak yazılım hazırlamaya çalışmalı. 1. bilgisayarlaşma sürecinin eğitsel ortamlarda yerini alma süreci hızla devam etmektedir. yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Yazılımlar aracılı ile öğrenilen konuya özgü resim. 89 . animasyon.

Dünyanın değişik yerlerindeki meslektaşları ile veya ilgi alanlarıyla ilgili kişi. İnternet ile yalnızca bölgesel düzeyde değil.1. Dolayısıyla konu eğitsel olarak ele alındığında. öğrencilerin öğrenmelerini takip etmelerine olanak tanır. Öğretmenlerin. Eğitim kademesinde rolü olan herkesin kendini yenilemesine olanak tanıması. Her ne kadar eğitsel amaçlı olarak istenilen düzeyde bir yaygınlık sağlanamamışsa da. müzik. Öğretmenlerin eğitimde kullanılan yeni teknolojilere karşı olan yaklaşımları 90 .4. Değişik bilgelerde gerçekleşen konferanslara aktif ve görüntülü olarak katılabilmeleri. Özellikle kendi WEB sayfalarına hazırlamada teknolojinin getirdiği kolaylıklar ile yaratıcılığı ve paylaşımcılığı arttırması. Uzaktan eğitim olanaklarına sahip olmaları. Başta olmak üzere daha sıralanabilecek birçok olanak sunmaktadır. grafik gibi olanaklar konunun özelliği doğrultusunda verilebilir. Cep telefonlarına mesaj gönderme olanağı tanıması. Gelişmeleri anında ve hızlı şekilde takip edebilmeleri. • • • • • • • • • Öğretmen ve öğrencilerin araştırmalarında geniş olanaklar sunması. kurum ve kuruluşlarla iletişim olanaklarına sahip olmaları. bu yöndeki çalışmalar umut vericidir. ses.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • Mehmet Karahan Hareket. Görüldüğü üzere bilgi teknolojileri çeşitli sınırlılıklarına rağmen sağladığı geniş olanaklar sayesinde eğitimde önemli ve haklı bir yer edinmiştir. İnternet İnternet çok sayıda bilgisayarın birbirine bağlı olduğu büyük bir bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir. Bilgi yanında beceri ve davranış kazandırma olanağı tanır (ss. E-mail aracılıyla anında posta ve dosya transferine olanak tanıması. 1. Ancak tüm bu avantajları yanında ağ sistemindeki yetersizlikler. Belirtilen eğitsel yararlar yanında kaliteli bir yazılım hazırlamadaki yetersizlikler her ne kadar maliyetlerde düşme olsa da yine de sistemin eğitsel ortamlarda yoğun olarak kullanılması için yüksek maliyete sahip olması bu teknolojinin istenilen düzeyde ve eğitsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasına engel oluşturmaktadır. 121-126). internet kullanımı karşılığındaki ücretleri (her ne kadar düşük tutulmaya çalışılsa da) getirdiği mali yük ve alt yapı gereği internet ‘in kullanım olanaklarını da sınırladığı söylenebilir. Günümüzde çok amaçlı olarak her yerde ve düzeyde kullanılan internet özellikle eğitim açısından hızla yaygınlaşmakla beraber sunduğu olanaklarla da vazgeçilemez teknoloji haline gelmiştir denilebilir. dünya ile bütünleşmek ve dünyanın hemen her yerindeki (Ağa bağlı olması halinde) bilgi. teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber mevcut teknolojinin belirli sınırlılıklar doğurmasıyla teknolojiyi belirli aralıklarla yenileme gereği. kurum ve kuruluşlara hatta kişilere ve bunların özel çalışmalarına ulaşmak mümkündür. resim.

bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde görüş belirtmişlerdir. yeni teknolojiler kapsamında yer alan bilgisayar teknolojisinin çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. her ne kadar bilgi teknolojilerinin yer aldığı eğitsel ortamların iletişimi 91 . denilebilir. Diğer taraftan Evans (1995) tarafından yapılan bir araştırmada sınıf öğretmeni ve yöneticilerin formatör öğretmenlerin çalışmalarını destek oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar genel hatlarıyla incelendiğinde. yeni girmeye başlamış olup daha az sayıda görülmektedir. Özellikle genç öğretmenlerin bilgi teknolojilerine karşı daha olumlu yaklaşım sergilemeleri bu öğretmenlerin yeni teknolojileri eğitsel ortamlarda daha aktif kullanabilecekleri yönünde olumlu bir profil çizeceklerinin göstergesi olarak düşünülebilir. Ayrıca. öğretmenlerin teknolojiden uzaklaşmasında bir etken olmuştur denilebilir. Aynı araştırmada. sergilenen teknoloji korkusu gerek öğretmenlerin ve gerekse teknolojinin aktif kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum ise eğitim geleceği açısından sevindiricidir. bu teknolojinin eğitim ortamlarında yerini almasına engel teşkil etmiş ve konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını olumsuz yönde etkilemiştir . Dolayısıyla bilgisayar dışındaki bilgi teknolojileri eğitim ortamlarına yeni. Diğer sistemleri oluşturmak için ek donanıma ihtiyaç vardır ve beraberinde maliyeti de getirmektedir. Diğer taraftan. öğretmenlerin beşte dördünden fazlasının bilgisayar sahibi olmak istediklerini belirtmeleri bilgisayar karşı ve dolayısıyla yeni teknolojiye karşı olan açıklığın veya olumlu yaklaşımın bir göstergesi olarak düşünülebilir. Gerçi son zamanlarda donanım maliyetlerinin düşmesi bu sayının artmasında etkili olmakla beraber gerekli ve istenen nitelikte yazılım üretilmemesi ve teknolojideki hızlı değişim araştırmaların ağırlıklı olarak ve eğitim ortamlarına ilk giren bilgi teknolojisi olarak bilgisayarlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. bilgisayar destekli eğitimin başlamasını istemektedirler. Mevcut yapıdaki olumlu yaklaşıma karşı. Bu durum yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında ve etkili kullanılmasında öğretmenlerin özveri içerisinde çalıştıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mevcut araştırmalar öğretmenlerin yeni teknolojiye karşı olumlu yaklaşım sergiledikleri bu yöndeki çalışmaları ve çabaları destekledikleri söylenebilir. Çünkü gerek etkileşimli video ve gerekse ağ sistemlerinin oluşturulabilmesi için gerekli olan ana öğe bilgisayardır. bilgisayar diğer bilgi teknolojilerin oluşumunda ana öğe olmasından kaynaklanmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğretme-öğrenme sürecinde önemli rol oynayan öğretmenlerin yeni teknolojilere karşı sergiledikleri yaklaşım mutlak surette eğitsel ortamlara yansıyacağı düşüncesinden hareketle çeşitli bilimsel düzeyde araştırmalar yapılmıştır. teknoloji konusunda birçok öğretmenden bir adım önde olması. Araştırmanın bu bölümde yapılan bir çok araştırma sonuçlarına yer verilmiş ve bu sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi yüksek öğrencilerin bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarından aktif olarak evlerinde de yararlanabilmeleri sonucunda. Diğer taraftan internet ‘in yaygın kullanımına rağmen getirdikleri ek maliyet ve donanım. Bunun nedeni. Hızal (1989) tarafından yapılan araştırmada öğretmenler.

İnternet aracılığı ile üniversiteler değişik eğitim çalışmalarında bulunmaktadırlar. Bunlardan birisi Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı dır. çeşitli dersler için öğretim yazıları geliştirilmiştir. ilköğretim okullarında da 1998 yılında 2000 dolayında bilgisayar bulunmaktadır. öğretmen artık öğrenciyi zorlayan değil yer. Görülen o ki. öğrenci edilgen durumdan öte karşılıklı etkileşimin ve öğretmenin kılavuzluk ettiği bir yapıya doğru gelişimin söz konusu olduğu. Bu vakıf. Bunların yanı sıra. kendini daha çok ve hızlı şekilde yenilemesi gereken bir yapı içerisindedir. Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü Türkiye’de eğitim teknolojisiyle ilgili çalışmaların başlangıcının Cumhuriyetin ilk yılları olmasına karşılık.rom üretimi çalışmaları başlamıştır. Devlet Planlama Teşkilatı nca hazırlanan kalkınma planları ile Türkiye Bilim ve Araştırma 92 . 1789 sayılı milli eğitim temel kanunu ile altıncı ve yedinci beş yıllık kalkınma planlarında her tür ve düzeydeki okullarda eğitimde niteliğin verimliğin arttırılması için eğitim teknolojisinin olanaklarından yararlanması gereği vurgulanmıştır. eğitim teknolojisinin gelişiminin yavaş ve güç olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri sırasında çağın en iyi teknolojileriyle donatılmış ortamlarının sağlanılması ve bunun gelişimler doğrultusunda sürekli değişkenlik göstermesi gerekmektedir. yayınların yapıldığı hizmet içi eğitim programların uygulandığı ve bilgi teknolojilerin en çok kullanıldığı eğitim kurumlarıdır. Eğitim teknolojiyle ilgili çalışmalar 1980‘ li yıllara dek büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıp gerçekleştirilmiştir. düşünülebilir. Ülkemizde son yıllarda ulusal bilgi alt yapısını oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verilmektedir. daha doğrusu göstermek durumunda olduğu söylenebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan artırdığı yönünde bulgular olsa da geleneksel yapıdan kaynaklanan “öğretmen her şeyi bilir” mantığının henüz aşılamamış olması ve teknolojideki baş döndürücü hız öğretmenlerin bir noktadan sonra teknolojiyi takip edememelerine neden olduğu. yer öğrenci karşısında zorlanan. 1. Üniversiteler internet’ e bağlanarak öğretim elemanları ile öğrenciler bilgisayar ağından yararlanmaya başlamışlardır. Eğitimde yeni teknolojileri eğitsel amaçlı kullanılabilmesi için gerekli yazılımların uzmanlar tarafından hazırlanarak öğretme-öğrenme ortamlarına kazandırılması gerekmektedir. ayrıca öğretmenin daha çağdaş bir profil sergilediği veya çaba gösterdiği. Öğretmen-öğrenci iletişimi boyutunda ve öğretme-öğrenme ortamında öğretmen etken. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarına yeni bilgi teknolojilerinin girmesi bilgisayar destekli eğitim projesi ile 1984 yılında olmuştur. Orta öğretim kurumlarında 1991 yılında 8000 dolayında bilgisayar. Örgün eğitim kurumları dışında çeşitli kuruluşlarda ülkemizde teknoloji kullanımına yaygınlaştırmak amacıyla etkinlikler bulunmaktadır. Ayrıca. Üniversiteler eğitim teknolojisiyle ilgili araştırmaların yapıldığı. Bu proje kapsamında ilköğretim ve orta öğretim okullarının bilgisayar donanımı sağlanmış ve bilgisayar kullanımı konusunda öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim programları düzenleştirilmiştir. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle eğitimde yeni teknolojilerin aktif olarak kullanılabilmesi için.2 . cd . bilgisayar okuryazarlığı ve internetten yararlanma konularında eğitim programları düzenlemektedir.

yoksa tamamlayıcısı mı olacak?İşte bu soruya bir yanıt bulmak gerekiyor. bilgisayar programcıları tarafından yazılmış komutların kontrolü altında işlem yapmak sureti ile verileri alıp daha sonraki kullanım için saklayabilen ve 93 .2 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Günümüzde. teknoloji ile başa çıkmaya (!)çalışırken eğitim ikinci plana düşmüş oluyor. dünyadaki ülkelerin çoğu eğitim sistemlerinde önemli yenilemeler yapmaya çalışıyor. 2. Bilgisayar eğitim programlarının özünü mü oluşturacak. Günümüzde pek çok ülke eğitim sistemini bilgisayarlarla destekleme yönünde çalışmalar yapıyor. ABD de bilgisayarları eğitime sokma konusunda öncü ülkelerden biri bu nedenle ABD’ nin deneyimleri bilgisayarın eğitime girmesi aşamalarını.”Ya da “program yazmak sorun çözme becerilerini arttırıyor. Bu açılardan bilgisayarların okuldaki işlevini ayrıntılı bir biçimde sorgulanması gerekir. California Üniversitesi’nden Alfred Bork teknolojinin ABD’nin eğitim sisteminde kullanılması ile ilgili aşamaları bu bakış açısıyla gözden geçirmiş. kullanılmadığı görülebilir. Bu aşamada bilgisayarların okula hangi amaçla sokulduğunun sorgulanması gerekiyor. Bu aşamada en önemli konu ise bilgisayarları eğitimde nasıl kullanacağımızla ilgili ilkeleri belirlemek. bilgisayarların okulda yalnızca bilgisayar okur yazarlığı amacıyla kullanılmasına yol açar.”haydi okulumuzu bilgisayarlarla donatalım”gibi bir yaklaşım sonucunda okula alınan çok sayıda bilgisayarın öğretim/öğrenme sürecine katkısını hangi yönde olacağını kestirmek güç değil. bilgisayarların okula girmesi ile çok harika işler yapabileceği düşüncesi ile çok sayıda donanım alıyorlar. Ancak bilgisayarları. bu aşamalar sırasında yapılabilecek yanlışları ve yaşanacak sorunları tarihsel bir sıralama ile gösterebiliyor. Öğrencilere program yazmayı öğretip öğretmemenin ne yarar getireceği de bu konunun dikkatle geçirilmesi gereken yönlerden biri.1. bilgisayarın öğretim amacıyla nasıl kullanılabileceği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan öğretmenlerin ve yöneticilerin tutumundan kaynaklanan bir durumdur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kurumunun uzun dönemli araştırma planlarında bunu görmek olanaklıdır. Çok yüksek maliyetlerle alınan bilgisayarların okulda bir yerlerde tozlandığı. Donanımlar alındıktan sonra “herkesin gelecekte program yazması gerekebilir”. etkili kullanmanın yollarını kimsenin bilmemesi nedeni ile. Alfred Bork’a göre. program yazarsa bilgisayarları anlayabilir.Bir kimse ancak. Eğitim sisteminde yenilemelere gidilen ülkemizde de bilgisayarların eğitimde kullanılmasından sıkça edilmeye başlandı. Bununla ilgili olarak birçok üniversite Türk Üniversite ve Araştırma Kurumları ağı (TÜVAKA) ile BİTNET’ e bağlanmış ve öteki ülkelerden veri elde etme olanağına sahip olmuşlardır. Bu. Bu noktada “eğitimde sınırlı bir etkinlikle kullanılacaksa bilgisayar almanın gereği var mı? Sorusunu sormak gerekiyor.başlangıçta okullar. Bu gibi tutumlar. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) de üniversitelere ve araştırma kurumlarına bilgi ve belge sağlayan önemli bir kuruluştur.1. Bu yenilemelerde de en büyük rolü bilgisayarlara veriyorlar. Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar.”Gibi düşüncelerle öğrencilere program yazmak öğretiliyor. 4.

daki okul ve sınıf yapısına uygun değildi. bazen teknoloji kullanılmaktan korkuluyor. Bilgisayarlar iş dünyasında ve sanayide etkili bir biçimde kullanıyor. yarattığı ya da yayımladığı bir ortam olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bazen yukarıdaki durumda olduğu gibi teknolojinin kabul edilmesi güç oluyor.yy.Forcier.bunlarda melez bilgisayarlardır. Karatahtadan Bilgisayara Bundan 142 yıl önce. bazen de kabul edilse bile teknoloji hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasından ötürü etkili bir biçimde kullanılamıyor. Dijital bilgisayarlar dijital işlemlere uyarlanmışken analog bilgisayarlar fiziksel nicelikleri ölçer. da öğrenciler yaşlara göre ayrılmış sınıflarda eğitim görmeye başladığında. Öğrenci. Bu konunun en önemli yönlerinden biridir. 94 . öğretmenlerin bu yeni teknolojiden korkması yada onu kullanmayı bilmemesinden kaynaklanmıyordu. Karatahta. Ancak. bu çocuklara küçük gruplar halinde ilgileniyordu. Bu kullanım nerede ise bir devrim niteliğini taşıyor. Bilgisayarların ancak bu bakış açısıyla yola çıkıldığında. y. Sözü edilen araç ne televizyon ne de bilgisayar. öğretme/öğrenme uygulamalarında yararlanabilecek bir araç olduğuna inanılıyor.üzerinde işlem yaptığı. Çünkü. Karatahta örneğinde olduğu gibi yeni bir teknolojinin uygulanmaya başlanması yada önceden varolan bir teknolojinin yeni bir alanda uygulanmaya başlanması sırasında bu tür sorunların yaşanması söz konusu olabiliyor. eğitimde kullanılması düşünülen yeni bir teknoloji tanıtılırken şu ifadeler kullanılıyordu: Bu araç. günümüzdeki tartışmalar da en çok bu konuda yoğunlaşıyor. göze ve kulağa seslenir. yalnızca bir araç olduğunun ve kullanıcının bilgiyi aldığı. karatahtada yaşamımızdaki yerini aldı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan insanlar tarafından müdahaleye gerek kalmadan veriler üzerinde aritmetik ve mantık işlemleri icra edebilen elektronik bir cihazdır. Bunun için dikkati toplama alışkanlığını doğal yoldan geliştirir. Günümüzde ise bilgisayarların eğitimdeki yenilenme hareketlerinde önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. 2. bir değişme gerekiyor. Bilgisayarlar eğitimde nasıl kullanılmalı? Bu konuda.y. bilgisayar yazılımlarının okul yönetiminde. Oysa 1855’ de öğretmenlere ilk tanıtıldığı sıralarda pek de kabul görmemişti.değiştirdiği. öğretiminde/öğrenmede ve eğitim araştırmalarında kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu teknoloji 19. Öncelikle bilgisayarın. 20. Kabul görmeyişinin nedeni. Hem ölçen hem de hesap yapan bilgisayarlarda vardır. depoladığı. Ayrıca pek çok eğitimci bilgisayarın eğitime plansız olarak girmesinin yarardan çok zarar getireceğine inanıyor. o dönemde karma yaş uygulaması vardı ve sınıftaki 5-17 yaş arasındaki çocuklar birlikte eğitim görüyordu. Bilgisayarların eğitimde kullanımından ne anlaşıldığı bu noktada önem kazanıyor. Bildiğimiz karatahtadan başka bir şey değil. bilgisayarların eğitimde kullanılmasının gündemde olduğu bu günlerde bilgisayarları da bu tip sorunlar bekliyor. İşte. verilmek isteneni anlamadığı zaman. Öğretmen. her yenilenme hareketinin gerektirdiği gibi öncelikle bakış açılarında bir yenilenme. İnsan emeği ile sonuçlandırılması çok uzun zaman alan kimi karmaşık soruları. veriler ışığında çok kısa zamanda çözebilir. Richard G.2. günümüzde de sınıfta etkin bir biçimde kullanılıyor. öğretmene konuyu genişleterek anlatma ve daha anlaşılır hale getirme olanağı yaratabilir. eğitim uzmanlarının önemli uyarıları var.

bu yöntem. belli bir konunun öğrenimi açısından destekleyici. ilk önce kullanılanlardan birisidir. benzetim. 2. Belli alanlarda anlama ve öğrenme süreci. otomatik hale getirmesini gerektirir. yeni öğrenilen kavramların uygulanmasına ve önceden öğrenilmiş olanların pekiştirilmesine kolaylık sağlıyor. Ayrıca alıştırma ve uygulamalar. soru bankası oluşturma ve sınav hazırlama ile öğretim materyalin planlanması amaçlarıyla kullanılabiliyor. Bu konulara değinmemizin nedeni. Günümüzde okullarda en çok kabul gören ve ev yaygın biçimde yapılan uygulama budur. 2. Öğretmen odaklı öğretim yönteminde bilgisayar. öğrencilerin süreçleri ve içerdikleri kavramları daha iyi anlamaları için verileri analiz edebilmeleri istenir. öğrenci kavramlarla ilk kez karşılaşacağında bile kullanılabiliyor. Öğrenme ve Uygulama Bilgisayara dayalı öğretim yöntemleri arasında. Bilgisayarlar gelişi güzel kullanıldığında.envanter. kitaplarda yer 95 . veri üretme. Örneğin. istatistiğe.1. bilgisayarın yaptığı işleri farkında olma ve işlevsel olarak kullanma şeklinde tanımlanıyor.2.3. hatta fiziğe değin pek çok alanda. bazı temel beceri ve bilgilerin öğretilmesinde yararlı olabilir.3. Bu nitelikteki bilgi ve beceri kazanarak. Bu yöntemleri beş ana başlık altında toplayabiliriz: öğrenme ve uygulama. iletişim kütüphanenin kitap dağıtımı ve halka açık kütüphane katalogu düzenleme amaçlarıyla bilgisayar kullanılabiliyor. Bilgisayar okuryazarlığı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Okul yönetiminde. kişinin öncelikle bazı bilgi ve beceri kazanarak otomatik hale getirmesini gerektirir. Geleneksel olarak bu iş. öğretmen odaklı öğretim ve öğrenci odaklı öğrenme amaçlarıyla bilgisayar kullanımı gerçekleştirilebiliyor. bilgisayar okuryazarlığı kazandırma.3. geçmişte çeşitli başarılar kazanmıştır ve eğer doğru biçimde uygulanırsa. öğretimde bilgisayarların kullanımındaki çeşitli yöntemler üzerinde duracağız. oyun.bilgisayar destekli öğretim. Bir öğrenciye bir öğretmenin ders vermesine benzer biçimde hazırlanmış yazılımlar ise. Bilgisayarların öğretimde kullanılabileceği çeşitli tollar vardır. Bu nitelikteki bilgi ve becerilerin kazanılmasında öğrenmede becerilerin kazanılmasında. bütçe. sosyolojik araştırma yöntemleri öğretilirken öğrencilerin temel kavramlar konusundaki bilgilerini verilerini analiz ederek ve yorumlayarak test etmesi istenir. yardımcı olmayabilirler. özellikle bilgisayarların özel yeteneklerinin uygulamasını görmek isteyenlerce verilmesine rağmen. bilgisayarın araç olarak kullanılması. Bu yöntemlerin her biri. gelecekte daha başarılı biçimde uygulanabilir. geleneksel bazı öğretim yöntemlerinin haksız yere hor görülmesi ve yeni yaklaşımlar konusunda aşırı istek gösterilmesi olgusudur. veri işleme ve bilgi düzeltme işlevlerini kullanarak. Bilgisayar destekli öğretim. Veri Üretimi Antropolojiden sosyolojiye. siyaset bilimine. 2. öğrenci kayıtları. öğrenme ve uygulama ideal bir yöntemdir. Öğretim ve öğrenme konusunda. öğrenme kurumlarına uygun biçimde uygulanıyor. Öğretimde Bilgisayarlar Nasıl Kullanılabilir? Öğretimde bilgisayarların nasıl kullanılabileceği konusundaki bu kısa özette.

Bilgisayarın Araç Olarak Kullanılması Bilgisayarların yukarıda sözü edilen kullanımları. 2. Titrasyon. muhasebeciler ve öteki meslek sahipleri günlük işlerinde bilgisayar kullanmaktadır. Oyun Bilgisayar oyunları pek çok alanda üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırma amacıyla kullanılabilir.3. bilgisayar destekli eğitimdir. 2. Veri üretiminde. bilgisayarların problem çözümünde kullanımını çok kolaylaştıran programların geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yöntemde bilgisayarlar normal eğitim çerçevesinde öğrencilere verilmesi gereken beceri kavram veya olayları öğretmede bir araç kullanılmaktadır.3. kişisel bilgisayarların yaygın biçimde kullanılabilmesi ve daha büyük sistemlerle terminaller kanalıyla bağlantı kurulabilmesi. bilgisayarların var olan eğitim sisteminin amaçlarını uygun biçimde belirlenmiş ders programları doğrultusunda yardımcı araç olarak kullanımı söz konusudur. bilgisayarlar verilerin doğruluğunun araştırıldığı bir veri arşivi veya veri bankası olarak görev yaparlar. 96 . belli bir eğitim amacına uygun olarak hazırlanmış bilgisayar programlarının varlığına bağlıdır. Ancak. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmasını öğrenmeleri göreli olarak güç bir işti. belirli miktarda ekleyerek. Böyle bir programı uygulayan öğrenci. şimdiye kadar anlattıklarımızdan daha da önemli bir biçimi vardır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan alan. Bilgisayarların kullanımı. Eğitimde bilgisayar kullanımının. Bilgisayar destekli eğitimde (Computer Assisted Learning ). Titrasyon öğreten bir program bu konuda örnek olarak verilebilir. Bu yöntem bilgisayarın doğrudan araç olarak kullanımıdır. Bazen vermek istediğimiz kavram ve beceriyi. öğrencilerin derslerde bilgisayar kullanmalarını istemeleri giderek yaygınlaştırmaktadır. Öğrencilerde kendi işlerini yaparken bilgisayar kullanmayı öğrenmelidir. Benzetim Benzetim pek çok açıdan veri üretimine benzer. Bu programlar için “oyun” sözlüğünün seçimi bu sözcüğün pek çok kişide çağrıştırdığı olumsuz anlam nedeniyle şansız bir seçimdir. mühendisler. “gerçek” titrasyon yapmadığını ancak “gerçek “ için gerekli olan beceriyi kazandığının farkındadır. 2. öğrencinin daha geniş bir veri setiyle çalışmasına olanak sağlar. Bilim adamları. Yakın zamana kadar. bilgisayarın sadece sınırlı bir örnek sağlamaya yaradığı kullanıcılar tarafından açıkca bilinir. Öğretmenleri. 2. göreli olarak çok küçük çaplı veri setleri ile yapılır. Benzetimde ise. Genelde Bilgisayar Öğretimi Bilgisayarların eğitimde en geniş kullanım alanı.4. öğrencinin fen derslerinde bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri bir yıl veya daha fazla zaman yer alıyor.4.3. Genelde. kişinin belli bir karışıma araç olarak kullanıldığı maddeden. renk değişimi veya elektrik ölçümü ile belirlenecek reaksiyon gerçekleşinceye değin devam eden dinamik bir süreçtir.5.3. Verilerin gerçeklere uygunluğu beklenmez. araştırmacıların bu konuya eğilimleri yenidir. bunları içeren oyunlarla öğretebiliriz. Çok sayıda eğitim amaçlı bilgisayar oyununun geliştirilmiş olmasına karşın. öğrenci sonuca ulaşabilmek amacıyla bilgisayarla diyaloga girmektedir.

Ardından bilgisayar teknolojisinin harikalar yaratan ürünü "mikrobilgisayar" piyasaya çıktı ve insanların 97 . 4. öğrenci yanlış yanıt verdiğinde veya aynı tip yanlışları tekrarladığında. Bu tip programlar genellikle belli bir konunun öğrenciye aktarılması. zor” olarak öğrenciye üç seçenek sunulmakta böylece öğrenci programın düzeyini kendi saptayabilmekte veya saptamayı öğretmen yapmaktadır. yanıtlar seçenekli olarak öğrenciye verilmekte ve program boyunca öğrenciyle kurulan diyalog çok sınırlı olmaktadır. çeşitli sinyaller. örgütleme biçimlerini bir anda rafa kaldırdı. Bu yöntemle hazırlanan programların soru yanıt olarak sürüp gittiği bu nedenle sıkıcı olduğu ve öğrencinin dikkatinin kolayca dağıtılabildiği gibi eleştiriler vardır. veri saklama ve veri akımı yöntemlerini belirledi. bu programların eğitimi destekleyici yardımcı unsurlar olduğudur. Bu nedenlerle de.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Bilgisayar destekli eğitimde. Büro dünyasının alışılmış iş yapma yöntemlerini. konuya ilişkin kısa açıklamalar tekrarlanarak verilebiliyor. Belki de öğrenciler sıkıcı kötü biçimde hazırlanmış programları düzeltecektir. Anacak bu eleştirilerin kaynağı program yapımcılarının eğitime bağlarının zayıflılığı veya tersine eğitimcilerin iyi programcılar olmayışıdır. orta. programı öğrencinin verebileceği yanıtları içerecek biçimde düzenleyebilmektir. öğrencilerin sınırlı sayıda olası yanıt vermeye yönlendirdiği bu nedenle de konunun derinliğine öğrenilmesi engellendiği yolunda eleştiriler bulunmaktadır. Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Olumlu Olumsuz Etkileri 3. Çağdaş dünyanın veri üretme. Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programlar belli bir konunun.1. Ama öğretmen. insan değil de bilgisayar olduğu için durum çok farklı olmakta elbette. Öğrencinin verdiği yanıta bağlı olarak da.1. Böylesi programları ise mikrobilgisayarlar için hazırlamak güç olduğu kadar olası yanıtları saptayabilmek için de uzun süreli bir alan çalışması gerekmektedir. Özellikle batılı toplumlar. bilgisayar teknolojisinde gerçekleştirilen atılımların etkilerini çok daha yoğun ve yaygın bir biçimde yaşıyor. Örneğin bir çarpma programında “kolay. Bilgisayar üretiminin çehresini baştan başa değiştirdi. Müzik. doğru yanıt vermeyi özenleştirici yan unsurlarla bu tip programlar daha çekici hale getiriliyor. bir öğretmen tarafından öğrenciye teke tek ilişki içinde öğretilmesi biçiminde hazırlanabilmekte. okuma. Eğitimde tek başlarına kullanılmaları söz konusu değildir. ancak sorular sınırlı cevap olasılığını içerecek şekilde saptanmaktadır. heceleme veya öteki temel beceri konularında öğrencilerin bilgilerinin yeniden gözden geçirmelerine ve çok ve çok sayıda alıştırma yapmalarına olanak veren programlar en çok kullanılan türlerdir. Matematik. bu sakınca ortadan kalkacaktır. Bu yöntemle hazırlanan programlardan öğrenciler kendi bilgi düzeyleri değerlendirerek programın işleyiş düzenini kendileri seçebilmektedir. ardından konuya ilişkin sorular sorulması biçiminde düzenlenmekte.3. en yaygın olarak kullanılan programlar belli bir konunun gözden geçirilmesinde ve alıştırma yapılmasında dayananlardır. Bilgisayar kültürünün okullarda yaygınlaştırılmasıyla da. Bu tip programlarda en önemli nokta. Olumsuz Etkileri Bilgisayar teknolojisinde sağlanan hızlı gelişmeler tüm yaşantımızı etkileyecek boyutlara ulaştı. Unutulmaması gereken şey. Bu tip programların. bilgisayar konuya ilişkin bilgi vermeye daha başka sorular sormaya devam etmektedir. Bu tip programların özellikle belli bir konuya giriş veya konunun gözden geçirilmesi amacıyla kullanımları daha yararlı olacaktır. Programlarda.

Şiddete yönelik bilgisayar oyunlarının. "kişisel bilgisayarlar" kavramları da gündelik konuşma dilimizde yerini aldı. Çoğunlukla coca cola ve sandviçtir. Okullardaki eğitim. temel aldığı yazılı kültür yıpranacak ve zamanla yok olacaktır. boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını da alt üst etti ve bilgisayarlar olumlu/olumsuz etkileri ile yaşamımıza hızla yerleşti. Yazılım üreten bir şirketten tam geliştirilmiş paket program biçiminde ders malzemesi satın alınabilse de. gelişmiş batı toplumunun zaten toplumdan. Bilgisayarlar zamanla ucuzladı. ayakta. Yaygınlaşan bilgisayar kullanımı yoluyla. bilgisayarların eğitimde kullanımını doğrudan etkiliyor. Sonuçta ise okulların dayandığı. Testler ve alıştırmalı öğretim 98 . "Ev bilgisayarları". gerekli yazılımları ya da bilgisayar programlarını bulma ve geliştirme güçlükleridir. Bilgisayar.4 Bilgisayarların eğitim üzerindeki dolaylı/dolaysız etkilerinin yönü. saatlerce ekran karşısında. böylece sağlanan program her sınıfa ya da her eğitim programına uygun olmayabilir. Yorgunluktan bitkin düşünceye dek. Bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve dergilere dayalı kültüre ayıracak zamanı azaltacaktır. Toplumda bilgisayar kullanımının yaygınlaşması. Böylece bilgisayarlar ev eşyaları arasına girerek kendini hayatımıza kabul ettirdi."İçe kapanık. bilgisayar başında. Bilgisayar çağında yalnızlığını ancak ekranla paylaşan. şiddete hayran çocukların yetişmesine neden olacaktır. bu kopuşun. eğilimine sürüklüyor. Tuşlar üzerindeki parmakları. toplum ilişkileriyle sorunlarına yabancılaşan yeni bir tür insan üretildiğinden korkulmakta. Uyku oda yalnızca birkaç saatliğine ve bilgisayara en yakın köşeye bitkin düşmektir. bu yalnızlaşmanın. Günümüzde. Bu son gelişme insanların eğlenme. bilgisayar oyunları karşısında çekiciliğini yitirecek ve çocuklarda olumsuz bir tutum oluşturacaktır. niteliği ise henüz tartışma konusu. bilgisayara daha çok zaman ayırma olgusu kitap ve kültüre dayalı zamanı azaltacaktır. Bazılarına göre. Onlarda en basit yiyecekler olan fastfoodlar. Şekil. Bilgisayarın öğretim amacıyla kullanımında önemli sorunlardan biride. içe kapalı bilgisayar tutkulularını bir bilim adamı şöyle resimliyor. giderek daha çok kopma. kumarbazın zarları yakalamasına benzer ihtiras ve coşkuda. ancak getirilirse farkında olunmadan yenilir. Görüldüğü gibi günümüz bilgisayarları. çağdaş gençliğin uyuşturucu tutkusu gibi görüyor. bireyci bencilliğin bir aracı olarak görülmekte.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan günlük yaşamını etkilemeye başladı. Bilgisayarın eğitim üzerinde olumsuz etkileri olacağını savunanlar şöyle başlıyorlar:Yaygın biçimde bilgisayar kullanımı hesap yapma yeteneğini köreltecektir. içe çevrilmiş gözleriyle. karmakarışık görünüşleriyle yığınla zeki genç. daha kolay elde edilebilir hale geldi. Yiyecek unutulmuştur. Bilgisayar masasına dayanmış ucunda uzanan kollar. daha bir bencilleşme. bilgisayar teknolojisinin eğitimi ve konuları belli bir derecede ve belli bir biçimde mutlak etkileyeceği tartışmasız bir gerçek olarak kabul ediliyor artık. daha bir yalnızlaşma. eğitimi dolaylı olarak etkilerken. Sonra yine bilgisayara. Eğitimin bu gelişmenin dışında kalması düşünülemezdi. parmakları ateşleyecekmiş gibi gergin. Bilgisayar çağının yabancılaştırdığı. ilişkilerden ve iletişimden kopmuş insanı.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

için genel bir çerçeveyi içeren ve gerekli ayrıntıların sonradan okul ya da öğretmence eklenebileceği hazır çerçeve programlar edinmekte olanaklıdır. Bu sistemin sakıncası ise; her derste testlerin ve soruların hep aynı kalıbı incelemesi sonucu öğretimin gereğinden çok yinelemeli ve sıkıcı olmasıdır. Yazılım eğitim kurumlarında geliştirilebilir, yani okul ya da öğretmenler kendilerine özgü gereksinimlere tümüyle uyacak programlar üretebilirler. Ancak bu da pahalı ve zaman alıcıdır, ayrıca eldeki programlama becerisi yetersiz kalabilir. Gerçekte sözü edilen olumsuz etkiler bilgisayar da değil, onları kullanım biçimlerinden bilgisayara bakış açısının yanlışlığından kaynaklandığı unutulmamalıdır

3.2. Olumlu Etkiler
Günümüzde bir yandan bilgisayarlı toplumun tehlikeleri, insanı insandan uzaklaştıran olumsuzlukları, ilişkileri mekanikleştiren özü tartışılırken, bir yandan da bilgisayarlı eğitime geçme yarışının sürdürüldüğü gözden kaçmamalı. Bilgisayarın en yoğun, en yaygın kullanıldığı alanların başında da eğitim ve okullar yer alıyor. Kullanışlı mikrobilgisayarların gelişmesiyle ilkokullardan üniversitelere her aşamadaki okullarda, hatta okul öncesi programlarda, bilgisayarlı uygulamalar yaygınlaştı. Çünkü eğitimde kullanılan bilgisayarın, bir takım yenilikler ve kolaylıklar getireceğinin farkına varıldı. Böylece 1960'larda bilgisayarlar eğitimde ilk defa kullanılmaya başlandı. Öğretim bilgisayarları temel olarak iki biçimde kullanılabilir. Bilgisayar ya öğrenciye doğrudan doğruya veri sağlar, ya da öğrencinin kavramasını denetleyen bir öğretmen rolü üstlenir. Bilgisayar öğretmen rolüne programlanmışsa, öğrenciye bir soru yöneltir, öğrenci sorunun yanıtını bilgisayara geçirir ve hemen yanıtın karşılığını alır. Yanıt doğru ise, öğrenci daha çetin problemlere yöneltilir. Yanıt yanlış ise, çeşitli bilgisayar mesajları işlemdeki yanlışı belirtir ve öğrenci bu alanda ustalık kazanıncaya dek program daha karmaşık soruları atlar. Böylece öğrencinin başkalarının etki ve sıkıntısından kurtularak konuyu kavraması sağlanır. Faydalarının bir diğer yönü ise; öğrencinin teke tek etkileşim sağladıkları gibi, verilen yanıtların hemen karşılık getirebilmeleridir. Bununla öğrencilerin kendi kavrama hızlarıyla ilerlemeleri sağlanır. Özellikle bol alıştırma gerektiren konularda öğretmenlerin derslik çalışmalarında harcadıkları zamanı azaltarak öğrencilere daha çok bireysel zaman ayırmalarına imkan verirler. Bilgisayar programı, öğrencilerin öğrenme sürecindeki sorunu saptamak amacıyla kullanılacak kapasitededirler. Sorun bir defa belirlendikten sonrada çalışma sorunla alana kaydırılır. Ayrıca bilgisayarın sağladığı yakınlık ve bireysel ilgiden ötürü kimi öğrenciler, herkesin içinde yanlış yanlış yanıt vermenin ya da bir konuyu sınıf arkadaşlarından geç kavramanın sıkıntısından kurtulmuş olurlar. Bilgisayarın eğitimdeki yerinden bahsederken, gözardı edilmemesi gereken bir konuda insan etkileşimleridir. Bunun yok edilmemesi gerekiyor. Bilgisayarın uluslar arası ağlarla biribiri ile bağlantılı olması, insanlarla etkileşimi arttırmaya katkıda bulunabilirler. Buna örnek olabilecek uygulamalardan biri Teksas'taki bir okulda öğrenciler üzerinde yapılmış. Bu öğrenciler Almanya Emden'deki bir lisenin öğrencilerine Nazi döneminin nasıl olduğunu sormuşlar. Almanya'daki öğrenciler büyük babalarıyla konuşarak onların Nazi dönemine ilişkin anılarını bilgisayar yardımıyla iletmişler. Bu öğrenme deneyimi Teksas'taki
99

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

öğrencilerin Nazi döneminden kitaptan okumaya kıyasla daha çok etkilenmelerini sağlamış. Bu örneğin benzerleri başka konularda da uygulamaya konulabilir. Fransızca veya İngilizce gibi yabancı dil derslerinde bu dilleri konuşan insanlarla iletişime geçilebilme yoluna gidilebilir. Sanat derslerinde grafik, desen ve yeni görüntüler yaratmada kullanabilme olanaklarından yararlanabilir. Uluslar arası ağlar, Öğrencilere etkileşim olanağı sağlama yanında, öğretmenlere de çok sayıda kaynak elde etme olanağı sunuyor. Eğitimciler, bilgisayarın öğrencinin etkinliğini arttırdığını ve etkileşime açık olması nedeniyle geliştirici olduğunu belirtiyorlar. Yani öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarına fırsat doğuyor. Elbette ki öğrenciler yalnızca verilenleri alan bireyler değil, aynı zamanda bilginin yaratıcıları olduğu unutulmamalıdır. Bir hesaba göre insan beyninin 10-10 birim bilgi depolamaya ve işlemeye müsait olduğu, fakat genelde bunun ancak %20'sinin kullanıldığı söyleniyor. O halde halen uygulanmakta olan klasik eğitim sistemleri ile insanı bilgi ile yüklemek için sarf edilen 20-30 yılın kısaltılması için bilgisayarlardan yararlanılabilir. Bu suretle insanın daha uzun süre üretici olabilmesi mümkün olabilir. Kim bilir bu yolla düşünsel kabiliyetin daha büyük bir kısmından yararlanma yolu açılabilir. Bunları yaparken her şeyi bilgisayardan bekleyerek beyin jimnastiğinin azalması tehlikesi hatırdan çıkarılmamalıdır.

4.1.4. Bilişim Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması 4.1. Teknoloji Nedir?
Yaşamın çeşitli alanlardaki üretim süreçlerinin, girdi ve çıktı evreleri arasında kullanılan tekniklerin, gereçlerin, makinelerin ve yöntemlerin amaca en uygun en ekonomik biçimde değerlendirilmesi. Teknik bilim, mühendislik bilimleri yada üretim süreçlerinin bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Dar anlamda ise çeşitli tekniklerin inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilimdir. Bir sanat yada bir bilimde kullanılan yöntemler bütününe teknik denir; tekniklerin tümü ise teknoloji diye adlandırılır. Teknoloji terimi ayrıca bir sanayi dalında, belirli ürünlerin yapımı için gerekli araçların, işleme yöntemlerini incelemesini belirtir. Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan takımların, işleme usullerini ve metotlarını incelenmesi. Bilimlere, sanatlara ve mesleklere has teknik terimlerin tümü.

4.2. Bilgi Teknolojileri Nedir?
Bilgi teknolojisini bilginin yaratılması, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması, korunması ve bunlara yardımcı olan araçlar olarak tanımlayabiliriz. Bunlar her alan için geçerlidir. Burada araç gereç değil insanın önemi ve bu teknolojiyi oluşturmak için belirlenen hedefler vurgulanmaktadır. Karmaşık ve yarışmacı bir dünyanın üyesi olan insan yaşamda kalmak ve varlığını sürdürebilmek için önemli nitelik ve nicelikte bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma kısacası bilgiye sahip olma gereksinimi içerisindedir. İnsanın bu gereksinmesini gidermede en önemli sorun, bilginin nasıl elde edileceği, nasıl dağıtılacağı ve nasıl saklanacağıdır. Buda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Günümüzde gereksinmemiz olan bilgi üretmek, toplamak, depolamak ve dağıtmak için bir çok teknoloji geliştirilmiştir. bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
100

Eğitimde Bilgi Teknolojileri • • •

Mehmet Karahan

Bilginin elde edilmesinde, dağıtılmasında video kamera, kaset çalar, televizyon, uydu sistemleri Bilginin depolanmasında optik diskler, elektronik arşivlerle veri tabanı programları Bilginin işlenmesinde bilgisayarlar

Teknolojilerde hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan en önemli ürün kuşkusuz bilgisayarlardır. Ancak bize bilgiyi ulaştıran, bilgiyi iyi kullanmamıza yardım eden tüm öteki araçlara, teknolojilerde bilgi teknolojilerinin kapsamına girer. İnsanlar arasında haberleşmeyi sağlamaya yönelik olan iletişim teknolojileri günümüzde oldukça çeşitlidir. Bunlara matbaanın bulunuşundan başlayarak düzenli posta sistemlerinden, telefon ve telgrafa, televizyon, radyo, sinema gibi araçlara dek birçok örnek verebiliriz. Kimi iletişim araçları yalnız yazılı sembollere olanak verirken , kimileri ses ile birlikte görüntünün iletilmesine olanak vermektedir. Yazılı sembollerin iletilmesinde kullanılan iletişim teknolojileri matbaayla gelişmeye başlamış zaman içerisinde posta hizmetlerine yönelik telgraf gibi araçlar üretilmiştir. Sesin iletimi için gramofon, telefon, telsiz, radyo gibi araçlar üretilmiştir. Görüntü ve sesin birlikte iletmede de televizyon, video gibi araçlar ön plana çıkmıştır. İletişim araçlarının gelişimini kronolojik olarak incelediğimizde, yeni teknolojilerin daha çok sayıda duyu organına seslenmediklerine ve daha etkili olduklarını görüyoruz. İletişim teknolojisini bilgisayar teknolojilerinin katılmasıyla önemli niteliksel sıçramalar olmuştur., bilgi teknolojilerinin kullanımı da hızlanmıştır. İletişim teknolojisiyle bu gelişmeler bireyleri edilgen bir alıcı olmaktan çıkarmış ortama katmıştır. Bu özellikte de eğitim süreci açısından çok büyük öneme sahiptir.

4.3.Bilgi Teknolojileri ve Eğitim
İnsanoğlu varoluşundan bu yana bilgi üretmekte ve dağıtmaktadır. Geçmişte bilginin dağıtılmasında güvercinden, dumandan, mors alfabesine dek bir çok araç kullanılmıştır. Gerçekte bunların tümü bilgi teknolojisi örnekleridir. Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep telefonları gibi araçlar almıştır. Ancak unutmamak gerekir ki artık yalnızca bilgisayarlara değil, iletişim ağları, çoklu ortamlar, elektronik haberleşmeye dayalıdır. Eski teknoloji ile yeni teknoloji arasında temel fark bilginin dağıtımındaki hızdır. Yeni teknolojilerin sağladığı yüksek hız bilgi miktarının artmasına da yol açmıştır. Bütün bu değişimler mikro elektronik teknolojinin büyümesinin sonucudur. Başka bir deyişle, bilginin elde edilmesinde ve kullanımında mekanik araçlardan elektronik araçlara geçiş yapılmıştır. Eğitim yaşamımızın her alanında, sanayide, orduda, ticarette, tıpta, psikolojide ve öteki bilim dalların tümünde yer almaktadır. Eğitim, hem beceri kazandıran hem de bilgi aktarılan bir süreçtir ve bu süreçte bilginin dağıtımı temel olmaktadır. Genelde bilgi teknolojileri, özellikle de bilgisayarlar, öğretme ve öğrenme sürecinde yardımcı araç olarak işlev görmektedir. Eğitim kurumları, toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren kurumlardır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları, teknolojik gelişmeleri de izlemek, bu teknolojileri de kullanmak ve bunların nasıl kullanıldığını öğrenmekle
101

temel kültürel becerilerin kazandırıldığı kurumlar olarak kabul edilmektedir. Öğretmenler öteki destek gereçlerini kullandıkları gibi bilgisayarı da öğretimde kullanabilmelidir.4. Avusturya eğitim sisteminde teknolojik gelişmelerin izlenmesine ve bunların öğretimde kullanılmasına önem verilmektedir. öğrencileri bilgi çağına uygun. Modern insan değişime ayak uydurmak. Öğretmenler de kılavuzlar yardımıyla derslerle yazılımlar arasında ilişki kurmada önerilen yöntem. Bu nedenle de. Bunun için Almanya. • Genel eğitim içinde yeni bilgi teknolojileri de yer almalıdır. • • Öğretme-öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerinin etkilerinin büyük ölçüde öğretmene bağlı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca eğitim yaratıcı ve yenilikçi düşünmeyi de öğretmelidir. eğitimcilere ve özellikle öğretmenlere ışık tutması amacıyla Avrupa ülkelerinde ilköğretim kurumlarına yönelik olarak neler yapıldığını incelemekte yarar vardır. Bunun için hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kullanmaları için hazırlanmış kılavuzlar kullanılmıştır. Bilgisayarların evrensel bir araç olacağına inanılmalıdır. İlköğretim bunlar içerisinde özel bir yere sahiptir. Bu tartışma ve araştırma sonuçlarına dayanarak ilköğretim kurumlarının programlarında yeni teknolojilerinin öğretimine önem verilmiştir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yükümlüdür. Böyle bir eğitim çocukları temel bilgisayar teknolojilerinde uzmanlaştırmak yerine onların bu teknolojilerin tüm bilimler için gerekli olduğunu anlamalarını sağlamalıdır. bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak geliştirmelidir. Bu ilkeleri şöyle özetleyebiliriz. Daha açık bir deyişle eğitim kurumlarının toplumun gereksinmeleri doğrultusunda. Öğrenciler bu kılavuzlar yardımıyla bilgisayar kullanarak yazılı bilgilere. Gelecekte her öğrenci yeni bilgi teknolojilerinden yararlanarak eğitim almalıdır. grafiklere ve görüntülere serbestçe ulaşabilmiştirler. teknik ve araçları kullanmışlardır. Daha çok bu teknolojiler okulda 102 . İngiltere’deki uygulamalara ana çizgisiyle bakalım. Belçika. Uygulama sonunda bilgisayarın belirli bir süre öğretimde kullanılmasının yararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Almanya’da ilköğretim okulları. Bir çok Avrupa ülkesinde yeni bilgi teknolojilerinin hangi amaçlarla. özel yaşamında ve meslek yaşamında kendini geliştirmek zorundadır. nasıl ve hangi yoğunlukta öğretilmesi tartışma ve araştırma konusu olmuştur. Yeni bilgi teknolojilerinin iyi bir öğretmenin yerini tutamayacağı bilinmemektedir. Avrupa Ülkelerinde Bilgi Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılması Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde bütün eğitim basamaklarında yeni bilgi teknolojilerinin öğretilmesine ve kullanılmasına yer verilmektedir. Danimarka. 4. Eğitim temel becerileri kazandırmalı ve geliştirmelidir. Bu amaçla bütün okullarda uyulması için bazı ilkeler belirlenmiştir. bu ülkede yeni bilgi teknolojilerinin ilköğretimde öğretilmesi ve kullanılması konusunda büyük bir titizlik gösterilmektedir. Türk eğitim sisteminde yeni bilgi teknolojileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara.

O nedenle eğitim uzmanlarına öğretmenleri yeni bilgi teknolojilerinin nitelikleri ve seçimi konularında bilgilendirme görevi verilmiştir. Başta bilişim teknolojileri olmak üzere tüm teknolojik gelişmelerden yararlanarak eğitim yeniden organize edilmelidir. sorgulayan. kaydedilmesi. değiştirilmesi ve Veri tabanı sistemlerini de içeren değişik kaynaklardan bilgiler sunulması ve bu bilgilerin eleştirel olarak değerlendirilmesi. yerel iletişim ağı destekli eğitim ve video eğitimi) potansiyel öğrenci kitlesinin ilgi ve yeteneklerine en uygun bilginin. uygun olan öteki kaynakların kullanılarak çevresel değişkenlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Çizim . Belçika’da ilköğretimde çocuklara kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin düzeyinin sürekli olarak arttırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda eğitimi daha etkili kılmada yani bilgi teknolojilerinden yaralanmanın birincil önem taşıdığı kabul edilmektedir.5. kişisel bilgisayar destekli eğitim. edilmesi. bilgisayar kullanmanın olanaklarını. tasarım gibi estetik etkinliklerde bilgi teknolojisi sistemlerine uygun biçimde kullanılması. ulaşılması. Gerçek yada imgesel bir durumun bilgisayarla sunumunun açıklanması. Aynı zamanda yine bu dersle.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan öğretmene ve öğrencilere yardımcı araçlar olarak görülmekte ve değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Teknoloji destekli eğitim. Danimarka’da bilgi teknolojisi dersi. İngiltere’de eğitimin temel işlevi. yüy yüze eğitimde dahil en uygun 103 . çocuklara ve gençlere ilgileri doğrultusunda yetiştirme ve mutlu bir yaşam geçirme olanağı sağlamaktadır. Bilgi teknolojisi dersinde şu etkinliklere yer verilmektedir: • • • • • • • Uygun olan her yerde çocuklara bilgi teknolojisi ile ilgili düşünce ve bilgilerin aktarılması. Bilgilerin elde yorumlanması. Diğer taraftan eğitimimiz içerik olarak da ele alınarak ezberden uzak. Tamamen tahtaya ve ders kitabına dayalı eğitimde öğretmenlerin yeterince etkili olmadıklarına inanılmaktadır. 4.Teknoloji Destekli Eğitim Eğitimde yapı değişikliği sağlanarak problemimizin sadece bina ve araç olmadığı bilinci tüm ulusumuzca kabul edilerek çağdaş eğitim için bilinçli bir kamuoyu yaratılmalıdır. Bilgi teknolojisinin yanında. Bilgi teknolojisi kullanımı ile ilgili etik konuların ve kimi sosyal değişimlerin ele alınıp tartışılması. etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmede alt yapı kazanmaktadır. çocukların bilgisayar kullanarak sorun çözmeyi denemesine ve sorun çözmeyi görmesini sağlamaktadır. (CD-ROM’ a dayalı eğitim. araştıran bir neslin yaratıcısı olarak düşünülmelidir. Çocukların ve gençlerin gelecekte mutlu bireyler olarak yaşamalarında da eğitimde bilgi teknolojilerini kullanmanın son derece önemli olduğuna inanılmaktadır. çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanan.

sezgilerinden.1. iyi bir bilgilendirme ve kontrol sağlaması tasarımcının en çok dikkate alınması gereken etkenlerdendir(Altun-Zarak. Ekran tasarımını önemli ölçüde etkileyen etmenlerden biri. Örneğin üniversitelerde yoğunlaşmaktadır: yeni bilgi ortamının oluşturulması 3 aşamada 1. özellikle soyut düşünce ve kavramları anlamada daha iyi sonuç sağlamaktır. Dolayısıyla sunulacak olan materyalin özelliğine bağlı olarak farklı bir sistem veya farklı bir yapıda materyal kullanmak mümkündür. Ara yüzeylerin somut ve görünebilir olması. sadece tasarımcı. görsel olanlara oranla not almak daha kolaydır. yüksek performanslı mikrobilgisayarlar geliştirilmesi.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yöntem ve tekniklerle en kısa süre içinde en etkili öğrenme olanaklarıyla verildiği bir eğitim sistemidir. esnek bir yapı içermesi. Gagne(1978)’ye göre resimler uzun süreli belleği harekete geçirmekte ve gerçekçi dramatik sunumlarla tutum değişikliğini etkileyebilmektedir. video görüntüleri bazı öğrenme durumları için oldukça etkili olabilmektedir. Elektronik ortamda sunulan bilgi kullanılan sistemin yapısına bağlıdır. 4. Kullanıcının ara yüzeyi birkaç dakika içinde kavrayıp çözebileceği varsayılmaktadır. Birçok durumda tasarımcı kendi kişisel deneyiminden.1999). Bilgisayarların öğretim için kullanılması eğitim ile tümleştirilmesidir. Flagg(1990) ‘a göre kullanıcıya dost bir program. Reinhardt(1987)bilişsel öğrenmenin bilgisayar ekranından etkileşimli metin okumu yöntemiyle daha iyi gerçekleştiğini video görüntülerinin ise daha çok duyuşsal öğrenme alanında etkili olduğunu bulmuştur. Diğer yandan. Bu nedenle de. Örneğin. geri bildirim sağlaması. Gerçekte kullanımı karmaşık veya zor olan bir program öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. bilişsel öğrenmede 104 .5. Üniversite bilgisayar ağına bağlanacak kullanımı kolay. Öğretimde Destek Amaçlı Geliştirilen Yazılımların Önemi ve Materyal Hazırlanışında Dikkat Edilecek Konular Öğretimde destek amacıyla geliştirilen yazılım ürünlerinin genelde bu alanda uzman olmayan kişilerce üretilmesi veya sadece programcı. sadece eğitimci tarafından üretilmesi. psikolog veya eğitimcinin bir araya gelerek birlikte ürettikleri yazılımlar mevcut değildir. Diğer bir deyişle öğrenci pasif bir alıcı durumundan öğrenme süresince aktif olarak katıldığından öğrenmenin daha iyi olacağı eğitimcilerce de kabul edilen bir gerçektir. Henüz uzman programcı. tasarımcı. üstün grafik yetenekli.. Konuşma yöntemi materyallere oranla soyut iletişim için daha etkili.1. Birçok araştırmaya göre. öğrencinin bir kerede işleyebileceği bilgi miktarının sınırlı olmasıdır. öğrencinin programı nasıl kullanacağından ziyade içerik üzerinde yoğunlaşmasına olanak sağlar. ortaya konulan ürünün niteliğinde olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Zaman paylaşımlı sistemler yerine mikrobilgisayar ağlarını içeren veri paylaşımlı bilgisayar ağlarını gerçekleştirilmesi 2. Ders Materyali Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı 5. işitsel sistemlerde. basitlik ve uyumluluk ilkelerine uygun olması. Ancak birçok programda kullanıcı sorunlarla karşılaşmaktadır. etkili bir yönlendirme sağlaması. 3. Dolayısıyla bu alandaki araştırmalar daha az stresli ara yüzeyler yaratmaya yöneliktir. mevcut teknoloji ve ortamdan yararlanmaktadır.

Araştırmalar ayrıca. Kısaca bilgisayarın eğitimde başarılı kullanımından. gibi psikolojik nitelikler dikkate alınmamaktadır.sunulan bilgilerin birbiriyle ilişkili olmasına ve sunumun öğrencinin dikkatini çekebilmek amacıyla uyarıcı öğe kullanma yarışına girmemesine dikkat etmek gerekir. Anglin ve Stevens(1987) ileri yaştaki öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada düzyazı+resim sunulan öğrencilerin son test başarı puanlarının sadece düz yazı sunumlara oranla çok daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Menü veya giriş sayfası öğrenciye öğrenme amaçlarını başarmasını sağlayacak bilgi içermektedir. geliştirmeli ve düzenlemelidir. Diğer bir görsel materyal kullanım tarzı ise farklı şekildeki görüntüleri birlikte kullanmaktır. simetri ve planlama stilinin tutarlılığını gösterecek şekilde seçmeli.. Bilgisayar ortamın materyal hazırlama konusunda çeşitli deneyimler yaşayan Yıldız (1999) anlam bütünlüğü içinde anlatılması gerektiğini söylemiştir. özellikle çocuklarda düz yazı alakalı resimlerin. düz yazıyı hatırlama üzerine pozitif bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. okuma yazmadan fen bilgilerine. Bunu gerçekleştirmek için de tasarımcı bilgiyi süreklilik.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bilgisayar ortamında sunulacak metin ve grafiklerin kelime ve sembollerle sunulması daha verimli iken. öğrenme kapasitesini arttırabilmektedir. Öğretmenlerinde bu yüzden öğrencileri değerlendirmede zorlandıkları görülmüş. Amaç öğrencilerimizin daha iyi ve eşit bir eğitim alabilecekleri. resim gibi eklemeler yaparak öğretmenlerin gözünü boyamaya çalışmışlardır. çizgiler veya diğer grafiksel semboller kullanılarak başarı sağlanabilir. Resim(hareketli veya hareketsiz) ve metni birlikte içeren çalışmalardan bilgisayar kullanımı sayesinde yazı. farklı yazı biçimleri. 105 . video görüntüleri daha çok ses geri bildirimi veya öğrencide bir tutum değişikliği hedefleniyorsa tercih edilmelidir. Farklı medya ürünlerini birleştirip bir arada sunmak öğrencinin öğrenme kapasitesini arttırmada etkili olabilmektedir. bazı öğrenciler sırf hoş gözüksün diye projelerine ses. dikkat çekme. Bu tür düzenlemelerde renkler. öğrenme stratejileri. her ekrandaki ana başlıklarda uyumlu ve doğru olmalıdır. etkili ve yeterli şekilde sunması gerekir. müzikten sanata kadar olabilecek katkılarına örnekler vermeye çalışılmalıdır. video veya tümünün birlikte kullanımı konusu gündeme gelmiştir. bilgilerini paylaşabilecekleri demokratik bir ortam yaratmaktır. Sunulan materyaller anlamlı olmalıdır ayrıca özetleme bir daha gözden geçirme ve son testler uygulanarak sunulan bilginin kısa süreli bellekte kalması ve gerektiğinde erişilmesi sağlanabilir. Hareketsiz ekranlar ayrı birer sayfa olarak ve her sayfa bir mesaj veya bir düşünce içerecek şekilde düzenlenebilir. öğrenmeye teşvik edici. Menüler hatırlamayı kolaylaştırmak amacı ile başlıklar içermeli. Ülkemizde geliştirilen yazılım programlarında genellikle ders kitaplarından alınan bilgiler doğrudan bilgisayar ortamına yansıtılmakta öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi. aynı konu ile ilgili görsel ve işitsel bilgi içeren materyalleri birlikte kullanmak. özümseme. grafik. Bununla birlikte.. Tasarlanan programın özellikle içeriğinin öğrenmeyi kolaylaştırma. zihinde tutma ve tekrar kullanıma açık şekilde düzenlenmesi ve mutlaka bilgiyi uyarıcı. güdüleme. Örneğin. Farklı formlardaki bilgiler birlikte kullanıldığında .

Piksellerin sayısı projektörün gösterebileceği satır ve 106 .3. Ayrıca bu çalışmada.1. tarayıcıdan (scanner) bilgilerinin aktarılması gibi yararlı becerilerinde kazandırılması amaçlandırmıştır.3. Projektör alırken nelere dikkat edilmeli? Şekil: ……. Öğretmen yetiştirmekle görevli eğitim fakültelerimizin bu ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerde elemanlar yetiştirmesi asıl vazifeleri olması gerekir. yazıcı. 5. Ne kadar çok piksel varsa. video kayıtlarının aktarımı. Son olarak çalışmalar bittiğinde öğrencilere meslek hayatlarında yararlanmaları için CD’ye kayıt edilerek kendilerine verilmektedir. ses kayıt cihazlarının ana makine üzerinde ortak kullanımı mümkün olmuştur. yine bu ağ sayesinde tarayıcı. detaylı ve güzel bir görüntü sağlanır.1. bilgisayar ortamına ses ve video görüntülerinin aktarımı. Ders Materyali Hazırlamada Gerekli Araç Gereçler 5.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. o kadar temiz. öğrencilerinin daha fazla dikkatlerini toplayabileceklerini materyaller hazırlamak amacı ile bilgisayar ortamında yapılabilen ayrıca her yerde kolaylıkla bulabilecekleri bir sunu programı seçilmiştir. Çözünürlüğü anlamak Çözünürlük denildiğinde. Ders Materyalleri Hazırlamada Bilgisayar Kullanımı ve Yazımı Geliştirme Uygulama Projesi Öğrenme kalitesini öğrenci başarısını arttırmak ve etkin bir öğrenme ortamının sağlanmasına yönelik olarak yazılım hazırlama çalışmaları için gerekli insan kaynaklarına ihtiyaç giderek artmaktadır. bilgi paylaşımı sağlanmış. Projenin ikinci ayağında ise öğrencilerin yaptıkları bu sunu çalışmalarının internet üzerinde bir web sayfasında gösterimi sağlanarak bilginin maksimum paylaşımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. datashow. dijital görüntüyü oluşturacak küçük noktacıklar olan piksellerin sayısı anlaşılmalıdır.1. Çalışmalarımız sırasında sınıfımızdaki 20 adet bilgisayarımız yerel ağ bağlantısı ile birbirlerine bağlanmış. Bu amaçla üniversitelerimizde verilen bilgisayar uygulamaları derslerinde öğretmen adayı öğrencilerimize ileride mesleki çalışmalarında en büyük yardımcı olabilecek.2.3. 5. öğrencilerin dosya alışverişi. Tüm bilgisayarlarımızda internet bağlantısı bulunduğundan gerekli bilgilerin çalışmalara da eklenmesi de mümkün olmuştur. öğrencilerine konularını anlatırken daha yararlı ve etkin bir şekilde anlatabilmelerini sağlayan materyaller hazırlayabilecekleri (çoklu ortamda). öğretmen adaylarına sunu hazırlarken ders sırasında eğitim teknolojilerini yakından ilgilendiren tepegöz.

Sonuçta SVGA çözünürlük 172800 piksel gibi oldukça büyük bir görüntü farkı doğurur. Projekte ettiğiniz görüntünün mümkün olan en iyi kalitede olmasını istersiniz. Eğer Şekil. VGA çözünürlükte 640 sütuna karşılık 480 satır mevcuttur ve toplamda 307200 piksel görüntüyü oluşturur. projektörünüzün ekrana aktaracağı görüntüden bir miktar fedakarlık ederek çok hafif. CAD-CAM çizimleri. projektör seçiminde en büyük faktör ağırlık olacaktır. artistik grafik çalışmaları kritik grafik gösterimlerinde ihtiyacınız olan şey paranızın satın alacağı en iyi projektördür.8 107 . Karşılaştırma yapabilmek için.7 projektörünüz bir konferans ya da toplantı odasında tavana asılı olarak kullanılıyorsa ağırlık sizin için satın almada daha geri sıralara düşer ve görüntü kalitesi. Günümüzde pek çok netebook tipi bilgisayar SVGA ekranlara sahiptir. kontrast ve renk gibi detaylar daha ön plana çıkar. arasında büyük bir kalite ve detay farkı oluşmasına neden olur.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan sütunu ifade eder. bu projektörle birlikte kullanacağınız bilgisayarın çözünürlüğü ile doğrudan ilişkilidir.2. Bu da perdede oluşan görüntünün monitörünüzdeki görüntüyle.1. Diğer bir taraftan ise projektör ihtiyacınız. Bu projektörler SVGA ya da XGA görüntüleri özel metotlarla VGA standardına düşürmek suretiyle gösterirler. medikal resimler. Taşınabilirlik ve Ağırlık Eğer seyahat ediyorsanız.1. Şekil.3Parlaklık Prezentasyonların (sunum) çoğunda dinleyiciler kolaylıkla not alabilsin ve konuşmacının yüzünü görebilsinler diye odanın ışıkları mümkün olduğu kadar açık tutulur. 4 kg.3. parlaklık. Örneğin SVGA 800*600 çözünürlük 800 piksel dikey kolon. Standart projektörler düşük maliyetli olabilmesi için VGA standardında üretilmişlerdir. SVGA bir projektör VGA çözünürlüğünde çalışan bir projektörden çok daha kaliteli bir görüntüyü projeksiyon perdesine aktarma özelliğine sahiptir. Eğer çok sık seyahat ediyorsanız. 5. mimari tasarımlar. Fakat ihtiyacınıza en iyi şekilde cevap verecek projektörü her zaman doğru seçemeyebilirsiniz. 5. Diğer bir taraftan işimiz mühendislik. civarında bir projektör sahibi olabilirsiniz.3. 600 piksel yatay satırdan oluştuğunu ifade eder ve toplamda 480000 piksel vardır. clip artları ve fotoğrafları göstermek için çok yüksek güçte ve pahalı bir projektöre ihtiyacınız yoktur. Bazı üretici firmalar 97 modelleri içerisinde gerçekten çok hafif ve mükemmel görüntü kalitesine sahip projektörler üretmişlerdir. Eğer sadece bilgisayarda hazırladığınız slayt showları. Böyle bir durumda projektörün parlaklığı önemli bir kriter olur.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Parlaklık ANSI Lümen (American National Standart Institute) birimiyle ifade edilir. Fakat akılda tutulması gereken önemli bir nokta vardır. Pek çok üretici firma ANS sorularını kendinize sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu sorunların cevabını kendiniz verin. Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen doğru olarak renk adreslemesi yapmadığını, pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.4. Contrast (Zıtlık,Kontrast)
Parlaklık ve çözünürlük tek başlarına,projektörlerde her şeyi ifade etmezler.Görüntünün gerçekçi ve askına uygun olabilmesi açısından projektörün görüntü kalitesinin belirleyici özelliklerinden biri olan kontrast ,en parlak ve en karanlık bölgeler arasındaki renk farklılıklarının oranıdır.İyi projektörler ekran üzerinde en az 100/1 oranında kontrasa sahiplerdir. Fakat kontrast bazen yanıltıcı olabilir.Odanın içine birazcık ışık girse,projeksiyon perdesi üzerinde kontrast oranı düşer.Projektör tercihi yaparken kontrast oranı en az 100/1 olan projektörü tercih etmelisiniz.Projektörünüzü kullanırken odanın ışıklarını mümkün olan en karanlık seviyede tutmanız,projeksiyon perdesi üzerine düşen görüntünün kalitesine birebir katkıda bulunur.

5.3.1.5. Renk
Projektör seçilirken,satıcılar projektörlerin renklerini abartarak anlatırlar.Renk canlı bir tanıtım seyrederken karar vermemizde önemli bir rol oynayacak ana faktörlerdendir.Projekte edilen görüntü ile bilgisayarınızın ekrandaki rengi karşılaştırarak fikir sahibi olmaya çalışın ve kendinize iki görüntünün benzer olup olmadığını sorun veya görüntünün olması gerektiği gibi mi ekrana yansıdığı sorularını kendinize sorun ve bu soruların cevabını kendiniz verin.Bu basit karşılaştırma doğru projektörü seçmenize yardımcı olacaktır. Kaç tane projektörün gerçekte tamamen renk adreslemesi yapmadığını,pembe tonlarını sarı ve portakal rengine yakın gösterdiğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.

5.3.1.6. Görüntü Kalitesi
Görüntü kalitesi hakkında fikir sahibi olabilmek için ekran üzerindeki görüntüye bakarak kendinize bazı sorular sormanız gerekir. Görüntü olması gereken gibi dikdörtgen mi? Görüntünün merkezinde ve köşelerinde aynı anda metlik sağlanabiliyor mu? Görüntünün üzerindeki renklerde kayma ve/veya renkler arasındaki farklardan dolayı bantlaşma var mı? Görüntünün herhangi bir yerinde hotspot (ışık kaynağının en belirgin olarak görüntüyü etkilediği yer) var mı? Görüntünün köşelerinde piksellerden kaynaklanan boşluklar var mı? Görüntü net ve keskin mi? Veya görüntüde gölgelenme var mı?

108

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Şekil.10

Mehmet Karahan

Diğer bir yaklaşımla projektör siyah bir görüntü verirken ekranın tamamı siyah mı? Bunu diğer renkler için de deneyin. Görüntü kalitesini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, ne tip bir video, grafik ve renk sinyali gönderdiği veya projektör tarafından ekrana aktarıldığıdır. Tüm bunlar projektörünüzün görüntü kalitesini test ederken önemli rol oynarlar. Fakat tüm bunlar sizin projektörünüzün tek başına çalışmadığını göstermez. Onu en az birkaç kez değişik ortamlarda test etmenizde fayda vardır.

5.3.1.7. Projeksiyon Perdesinin Görüntü Boyu
Görüntü boyu denince, projeksiyon perdesi üzerindeki görüntünün köseden köseye en büyük ve en küçük ölçüsü anlaşılmalıdır.

5.3.1.8. Perde Arkasından Gösterebilme Özelliği
Projektörün sabit bir pozisyonda özel projeksiyon perdesinin gösterebilme özelliğine sahip olup olmadığı araştırılmalıdır. arkasından

5.3.1.9. Anında Bilgisayar ve Video Sinyallerini Kabul Etme Özelliği
Anında video ve bilgisayar sinyallerini kabul etme özelliği denince projektörünüzün kaç çeşit farklı giriş konvektörüne ve kaç değişik tipte sinyali anında kilitleme özelliğine sahip olduğunu anlamak gerekir. Örneğin projektörünüze aynı anda bir notebook bilgisayar, bir masa üstü bilgisayar ve iki tane video kaynağı bağlamak isterseniz, sizin de projektörünüzün yalnızca bir bilgisayar ve bir video kaynağı bağlamaya imkanı varsa ne yapardınız? Tek çareniz bilgisayarlardan ve videolardan ısı bitenin kablosunu çıkarıp yerine yenisini takmaktır.

5.3.1.10. Multi Sistem Olma Özelliği
Var olan video sinyal tipleri 4 tanedir. NTSC, SVIDEO (American), PAL ve SECAM (Avrupa) standardı olup tüm dünyaca bu standartların çeşitli versiyonları kullanılır. Sizin projektörünüzün tüm bu standartları gösterebiliyor olması gerekir.

5.3.1.11. Kablosuz Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda aleti basit ve kullanımı kolay mı? Kontroller ekran üzerindeyse mönü seçenekleri anlaşılır mı? Sunumlarınızı uzaktan kumanda üzerinden kontrol

109

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

edebiliyor musunuz? (bilgisayarınıza uzaktan kumanda ile müdahale edebiliyor musunuz?)

5.3.1.12. Tavana Asılma Özelliği
Bir toplantı salonu hazırlıyorsanız projektörünüzü tavana asmanız gerekebilir. Bu durumda seçtiğiniz projektörün görüntüyü baş aşağı gösterebilme özelliği olması gerekir. Pek çok projektör bu özelliğe sahiptir.

5.3.1.13. Üniversal Güç Kaynakları
Üniversal güç kaynağı denince projektörün değişik elektrik gerilimlerinde herhangi bir ara çeviriciye ihtiyaç duymadan otomatik olarak kendisini ayarlayabilmelidir. Örneğin, Amerika’da 110 volt ve Avrupa’da 220 volt gerilimle otomatik olarak çalışabilmelidir.

5.3.1.14. Fiyat
Son olarak fakat en son kriter olmamakla beraber projektörün fiyatı önemli bir faktördür. Projektörlerin fiyatları bir projektör için 1000$’dan 100.000$’a kadar değişmektedir. Projektörlerin çoğu 5000$’dan 40.000$’a kadar olan bir fiyat aralığı içinde satılmaktadır. Bizim önerdiğimiz özelliklerde ultra hafif, parlaklık ve kullanım kolaylığı üzerine odaklanmış bir projektör 6000$-9000$ arasında satılmaktadır. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki ne kadar para öderseniz o denli iyi projektöre sahip olursunuz. Ödediğiniz para direkt olarak elde edeceğiniz görüntünün kalitesine, projektörün ışık gücüne ve yüksek çözünürlüğüne (XGA) sahip sahip olmanızı sağlayacaktır. Bu arada seçim sonrasında; satış sonrası işletme maliyetleri, lamba değiştirme maliyeti, tamir ve bakım giderleri unutulmaması gereken önemli noktalardandır. Genelde en büyük işletme giderleri lamba değiştirmeye harcanan paradır. Ufak tip projektörlerde 40 saat çalışan 25$ değerinde halojen lambalar kullanılır. Yeni üretilen projektörlerde ise 3000 saat çalışan 500$ ile 700$ arasında değişen civa buharlı lambalar kullanılmaktadır. İşletme giderleri düşünüldüğünde halojen lambaları aslında hiç de ekonomik olmadığı görülmektedir. Ayrıca halojen lamba kullanılan projektörlerin görüntülerinin sarı tonlarda olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. DLP projektör lambaları da halojen lambalardan farklı değildir. DLP projektörlerde kullanılan pek çok metal buharlı lambanın en fazla 250- 400 saat arasında çalıştığı bilinmektedir. Ve aradan geçen zaman içerisinde parlaklık seviyesi gözle görülür bir şekilde 150 saat içerisinde düşer. Bir de projektörünüzün lambası kullanıcı tarafından değiştirilebilen tipte değilse servis merkezinde değiştirmeniz gerekecektir. Buda size ekstra bir maliyet getirecektir. Projektörler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: www.symbol.com.tr/haberler/lcd vp.htm www.mkn. itu.edu. tr/ht/salonlar.html www. mkn. İtu. edu. tr/t-tsalon. Htm. Tepegözler hakkında bilgi alabileceğimiz adresler: web. ttnet. net. tr/ users/MBAKAN/transparan. htm

110

3. Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Virgina.. Doç. Şimşek. Alişan. 11. 1984.org/Publications/JRCE/jrce28. 13-14 Nisan 1991.iste. No: 1021. 159-178. Eğitim Teknolojisine Giriş .30-33 13. Genişletilmiş Altıncı Baskı. 1991. “Yazılımın Tasarım Standartlarının Bilgisayar Ortamında Öğrenmeye Etkisi”. B. M.1995.1994 15. Emin. Eğitimde Arayışlar 1. 10. Gory Ruth A. Kamuran Eğitim teknolojisi ve Öğretim. C:5(1).”Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Eğitim ve Ders Yazılımlarının Rolü”. 1991. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri Metinleri. "Eğitimde Teknolojik Gelişmeler" Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Nurettin. Akkoyunlu BUKET (1998). 2.html 14. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gürol. M.net/~myildiz/Presentation2. Çilenti.html) . Aksoy. Eskişehir 16. Nurettin Şimşek ve Deniz Deryakulu. Ankara. ODTÜ Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı. “Eğitimde Bilgisayar Kullanımı” URL Adresi: http://home. No:11.(1999). 6. Fırat Üniversitesi Dergisi . “Eğitim Aracı Olarak Bilgisayar İlişkin Öğretmen Görüş ve Tutumları”. (Türkiye’de Eğitim Teknolojisinin Görünümü). Ankara: 1994. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.”İnternet’ in Öğretim Sürecinde Kullanımı”. Bitter G. 178-183 9. 111 . 5. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Kaptan.” Bilgisayar Kursundan Geçen Öğretmenlerin Bir Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara İlişkin Tutumları”. İstanbul 17.1. s.. Keser. Evans.ss.att. Cevat. Bilgisayar (Dergi) Sayı 155. Hızal. Aylin GÖRGÜN BARAN (1998) “Bilgisayar Kullanımının Türkiye Eğitim Kurumu Üzerindeki Etkileri” Bilişim Dergisi Ankara. Mehmet. Using a Microcomputer in the Classroom. Akkoyunlu. ınc. 1988 4. Eğitim Teknolojisi Ders Notları. Erden. 1989. Ö. Türkiye Bileşim Derneği Dergisi (1983). İstanbul:Özel Kültür Okulları Eğitim – Araştırma – Geliştirme Merkezi. Dr. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). ss. B. Akkoyunlu Buket. 1995. Yıldız. Akkoyunlu.1989. 7782 12. 7. Ankara: Önder Matbaacılık. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Camuse. Hafize.. Tunç BALMAN "Öğretim Ortamında Etkileşimli Uç Kullanımı". Anadolu Üniversitesi Yayınları.(1999). Alkan. Reston Publishing Company. Demirel. Melda (1999). s. F.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1. 1995. 8. Mellisa-Andris (www.

Inc.36 24.Önümüzdeki Yol. Malatya 112 .html_ 29. Akpınar. "Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bilgi Toplumunda İnsan Nitelikleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri. Eğitimde Bilgi Teknolojileri SempozyumuBildiri Özetleri. Prenticehall Inc. Eralp-Zavrak. Peter. Watt. Daniel H. Asan.s. Nancy Roberts. Murat (1999). Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildirileri. Eğitimde Bilgisayar Kullanımı: Bir EğitimcininTecrübeleri URL adresi: _ HYPERLINK http://home.43 26.145 25. Thim. My students Us Computers reston Publishing Company Inc. Practical Gude to Computers in Education. Coburn. "Öğretim Teknolojisinde Görsel Materyal Kullanım Örnekleri" Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları. 1999. Virgina 1983 20. Yavuz. Hunter.att. Peter Kelman.s. Arkadaş Yayınevi.Bursa. Bill (1999). Ankara s.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 18. Eskişehir.F. 1983 21.203-210 22.html __http://home. "Bilişim Teknolojileri ve Eğitim".s.(1999) Bilgisayar Eğitimine Giriş. "Avrupa Ülkerinde Yeni Bilgi Teknolojilerinin İlköretimde Kullanılması".29 27. s. Çağdaş Eğitimde Yeni Tennolojiler. Kaya. Addison-Wesley Publishing Company. Kazandır Bekir (1999). Ankara. Zeki (1998). John Self.s. Beverly. Bursa. 19. Cherly Weiner. S.13 28. Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Özetleri. Altun.net/myildiz/Presentation2.att. Lerning and Teaching with Computers. Kademe Okullarında Okumakta olan Hayat Bilgisi Dersini Destekleyici Bir EğitimYazılımı Tasarımı ve Geliştirilmesi". Servet (1999). Yıldız Melda (1999).141-153 23. KARAHAN Mehmet. O'Shea. No: 1021. Aşkın (1999) "İlköğretim 1. Bursa. Ankara. "Kimya üğretiminde Bir İzlence tasarımı Çalışması ve Değerlendirmesi. Gates. 1982. Bayram.net/myildiz/Presentation2. Thomas F. Snyder.

BÖLÜM INTERNET KULLANIM ALANLARI 1-E-MAİL 2-WEB 3-CHAT 4-FTP 5-E-TİCARET VE BANKACILIK 6-DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALRI 113 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.

FTP.1. HTML ile dokümanlar oluştururken.1. birçok materyal bulunabilir. görüntü vb. isimlendirilmiş şeması.1.1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.3 Http(Heypertext Transfer Protokol) Çok yönlü metin transfer iletişim kuralları ve http istemci/sunucu etkileşimlerini sağlar. diğer programlama dilerinde olduğu gibi mantıksal ünitelerden oluşur. 2. metin sayfalarına belirli taglar yerleştirerek HTML dokümanlarını hazırlayan bir işaretleme dilidir.1. Bir evrensel kaynak konumlandırıcı (URI) vasıtasıyla şifrelenebilir.. Genel olarak üç parçadan oluşur.1. FTP veya WAIS sunucularını bulmak için kullanılır. kişi. internet üzerinde dağıtılıp hizmete sunulmasını sağlamak için düşünüldü.istanbul. <. İnternette sayfası olan hemen hemen bütün kuruluş. HTML bir metin dokümanının mantıksal organizasyonunu belirlemek için tasarlandı. Kaynakları sunan makinanın adı 3. ses. 5. Çok yönlü metin dokümanlarının hızlı bir şekilde tasarlanıp.> karakterleri ile sınırlanan birimler içerisinde yazılmalarıdır. Gopher. 5.. HTML dokümanlarının diğer dokümanlardan farkı. Bu komutlara özel olarak tag denir.edu.1. bir dosyanın hangi makinede nasıl bulunacağını gösterir. 114 .WEB 5. Diğer internet araçları.exe 5. sayfaları web formatındadır. HTML komutlardan oluşur. 5.5 URL(Universal Resource Identifier) Kaynaklar Web’de kullanılabilirdir. Kaynağın yolu ile birlikte adı. Bu sayfalara çok yönlü metin bağlantıları ve kullanıcıları etkileşimleri eklenebilir. WWW’de adreslenmiş internet kaynaklarına erişimimizi sağlar. 1.WAIS veya Gopher gibi http de bir istemci sunucu iletişimi kurallarıdır.2 URL (Unıform Resource Locators) URL üniform kaynak konumlandırıcı anlamındadır.4 Html(Hypertext Markup Language) WWW’ deki çok yönlü metin dökümanlarının yazıldığı.tr/pub/internet/winzip.1. Örneğin.1.1.1.1. URL.1 İnternet İle İlgili Terimler 5. Yeni bir internet iletişim kuralıdır. organizasyon vb. şirket. Kaynaklara Erişimde kullanılan mekanizmanı. Örnek ftp://ftp. Tim Bernes-Lee tarafından CERN’de geliştirildi ve Mosaic tarayıcısı tarafından popüler hale getirildi. Bu formattaki sayfalarsa resim.2 Html’ye Giriş HTML.1. İnternet sunucu kaynağının nerede olduğunu bulan ve nasıl belirleneceğini tespit eden bir şemadır.1 World Wide Web (www) İnternetteki birçok bilgi www formatındaki bilgilerden oluşur. 5.

..1 Html Elemanı HTML..1.. Kullanımı: <Body>.8 Font Elemanı Yazılacak yazının büyüklüğünü.2.1. HTML dokümanı içerisindeki tüm paragrafları listeler ve diğer elemanları içerir... Head elemanı içerisinde bulunması zorunlu tek eleman Title elemanıdır. satır kesici elemandır..1..</P> 5..2...9 Br Elemanı Paragrafın yeni bir satırdan başlanmasını sağlamak için kullanılan.</Head> 5.2. Kullanımı: <Tr> 115 . bu bilgi dokümanın bir parçası gibi Web tarayıcısından görünemez..2. Bu eleman.1. Ayrıca bu eleman. en dıştaki elemandır.6 P Elemanı Bir paragraf metninin başlangıcıdır.</H1> 5.</Title> 5.2.</Font> 5.2.10 Tr Elemanı Bir satırın sonu ve diğer satırın başını belirlemek için kullanılır. 5.1..</Hr> 5.1.. rengini ayarlamak için kullanılır...... Kullanımı: <Head>.2. Kullanımı: <Font size=5>.2 Head Elemanı Dokümanın içeriği hakkında bilgi verir. metin bir HTML dokümanı olduğunda işaret eder. Web sayfasını gösteren programa HTML dilinin versiyonunu belirtir.. Paragrafın başlangıcını işaretler..1. Her dokümanın bir title bloğu olmalıdır.2... Kullanımı: <P>..2.1...7 Hr Elemanı İstenilen özelliklerde yatay çizgi çizmek için kullanılır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.. Kullanımı: <Hr>. Kullanımı: <Title>..3 Title Elemanı Dokümanın başlığı belirlenir.. Kullanımı: <H1>. Normal Font büyüklüğü 3’tür. Bu eleman sayfanın üst başlığını belirler...1.4 Body Elemanı Bu eleman.. Kullanımı: <Br> 5.</Body> 5.5 Hn Elemanı H1 ile H6 arasındadır.1...2.. H1 en büyük H6 ise en küçük fontlu başlıktır.

2.1.1...1. Meta Elemanı Diğer.1......2.2. Kullanımı: <U>...13. Kullanımı: <Meta> 5.. Bu kutudan open file (dosya aç) 116 . bir blok tekstin italik yazı tipinde yazılmasını sağlamak için kullanılır.12. I Elemanı I elemanı.16 A Elemanı Sayfamıza hypertext linkleri eklemek için kullanılır.. Sayfamızı kaydettikten sonra görüntüsünü web tarayıcısı kullanırken Open (aç) seçeneğini seçtiğimiz takdirde.15 Img Elemanı Sayfamıza resim eklemek için kullanılır.14. Bu satırlara çift tıklandığında linklere ulaşılabilir. Dokümanı indekslemek ve kataloglamak amaçlı kullanım için olanak sağlar. Kullanımı: <Img src= “Dosya adı”> 5. U Elemanı Belirlenen bir blokun altı çizgili yazılması için kullanılır.</I> 5. mesela internet explorer’da bir diyalog kutusu ile karşılaşırız. Kullanımı: <A href= “bağlanacak link adı”> çift tıklayınız(link bağlanacak satır) </A> Örnek Bir Web Sayfasının Html Kodu İle Yapılması { { { {   Bu kodları yazı editörümüzde yazdıktan sonra sayfamızı uzantısı html veya htm olarak kaydetmemiz gerekir.1.2....2.2. Code Elemanı Bir programlama dilinden alınmış satırları.1. kullanılır.</U> 5. Kullanımı: <I>. Kullanımı: <Code>.11. link eklenen satırlar parlaktır. HTML dokümanı içerisinde belirtmek için kullanılır. Head elemanları içerisinde tanımlanamayan meta-bilgiyi koymak için kullanılan bir elemandır.</Code> 5..Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.

Nestscape de ise görünüm (view) menüsünden kaynak sayfa (page source) tıklanır.2. 117 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan seçeneğini tıklayıp HTML dokümanımızın nerede ise onu bulup seçmemiz gerekmektedir.3 Explorer’da Açılan Html Dokümanı Bu sayfa not defterinde html taglarıyla yazdığımız sayfanın explorerdaki görüntüsüdür. Şekil 2. Bu sayfayı diğer yazı editörlerinde de (wordpad. Sayfamızın html dilindeki halini görmek için internet explorerda görünüm (view) menüsünün altındaki kaynak tıklanır.2 Explorer’da Html dokümanını açmak Sayfamızın İnternet Explorer’daki görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Şekil 2. word gibi) rahatlıkla html kodlarını yazarak hazırlayabiliriz. Sayfamızın adresini yazarak sayfamızı açabiliriz.2.

118 . HTML ve ön görünüm adını taşıyan üç panel ile karşılaşırız. Programı çalıştırdığınızda normal.3 Microsoft Frontpage İle Web Tasarımı Frontpage programı.1.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5.1 Yeni Bir Web Oluşturmak Yeni bir web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web seçeneklerini takip ederek boş bir web veya web sihirbazını kullanarak içerisinde sayfalar olan bir web oluşturabilirsiniz.1 Frontpage Express Editörünün Görüntüsü 5.3. 5. Custumer support web seçeneği ile müşteri hizmetlerini yönetebileceğiniz bir web sayfası hazırlayabiliriz. 4. isterse menüleri veya kısayol butonlarını kullanarak web sayfası hazırlamaya olanak sağlayan bir yazılımdır. File ⇒ New ⇒ Web seçeneğinin altındaki şu sihirbazlardan yararlanabiliriz. Project web sihirbazı ile ise Frontpage tarafından hazırlanan sayfalar koleksiyonundan oluşan bir projeyi. Corporate presence wizard seçeneği ile ise bir firmanın tanıtımı amacı ile oluşturulacak web için kullanılan bir seçenektir. Şekil 2. 7. 2. Discussion web wizard seçeneği ile tartışma sitesi hazırlamamızı sağlar.3. ister HTML kodu yazarak. amacınız doğrultusunda düzenlememizi sağlar. Empty web seçeneği ile amacınıza göre belirleyeceğiniz boş bir web sayfası hazırlamamızı sağlar. 6. Personal web size özel bir site oluşturmak için bu seçenek kullanılır. daha önceden hazırlanan bir sitenin sayfalarını Front page ortamına taşımamızı sağlar. Microsoft Frontpage 2000 programı ile gelen yeniliklerin en önemlisi web sayfaları sihirbazıdır.1. 1. Import web wizard seçeneği ile ise. 3.

2010 yılına kadar. İnternetin ticari ürünleri satmada kullanımı. e-ticaret ile ilgili konularda 20 milyon yeni iş olanağı yaratılacağı tahmin edilmektedir (EU Summit. Başka bir görüşe göre ise e-ticaret. htm ve iki alt klasörden oluşan alt yapıyı hazırlayacaktır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. güvenli kredi kartı kullanımı. Elektronik iletişim teknolojileri ticari hayatta aslında uzun yıllardır (1980'lerden beri) kullanılmaktadır. POS terminalleri. Portekiz). İnternet üzerinde dönen ekonomi her geçen gün artmaktadır. kullanıcılar ve müşterilerin elektronik ticarete güvenlerinin artması (kişisel bilgilerin güvenliği. Avrupa Topluluğu. Zaten internet asıl gelişimini (patlamasını) ticari kullanımı artmaya başladıktan sonra yaşamaya başlamıştır. geleneksel ticari faaliyetlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş/düzenlenmiş yasa ve kuralların elektronik ticari pazara da hitap eder hale gelmesi. ya HTML kodu yazarak ya da normal paneli üzerine başlıklar.ELEKTRONİK TİCARET VE BANKACILIK 5. 1998'den sonra.1. sadece internet üzerinden sattıkları servislerle birer büyük şirket şekline gelmeleri.Ülkemizde de.3. elektronik ticaret için oluşturulan bilgi/iletişim altyapısının geliştirilmesi.2. ok butonuna tıklanır. elektronik ticaretten alınacak verimin arttırılması gibi unsurlar göz önünde tutulmakta ve bu konularda hükümet politikalarına yön verecek kararlar alınmaktadır.1. Yahoo gibi örneklerin 1-2 yıl içerisinde. elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart-smart card-. ilk başta "belki olabilir" türünden ve süslü web sayfalarından oluşan birtakım denemelerden ibaretti. internet'in yaygınlaşması ile birlikte. ayrıca kurumlara ve 119 . Avrupa Topluluğu bünyesinde. elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak tanımlanmaktadır. 1999 yılında Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmada (http://www. birden bu denemeleri ve hayalleri gerçeğe dönüştürüverdi. OECD.Bu ve benzeri örnekler ve açıklamalara baktığımızda. ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışları içermektedir. Amazon. Lizbon. bazı büyük alışveriş merkezleri İnternet üzerinde satış mağazaları açmışlar. Frontpage sadece index. Sonuçta. htm üzerini çift tıklayarak. Yapmanız gereken tek şey. 5.com. resimler veya elemanlar yerleştirerek web sayfanızın girişini hazırlayabiliriz. globalleşen dünyada e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz.1 One Web Page (Bir Sayfalık Web Oluşturmak) Bir sayfadan oluşan web oluşturmak için File ⇒ New ⇒ Web ⇒ one page web seçeneklerini takip edip. her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi. internet üzerinden yapılan elektronik ticaretin globalleşmesi ve sağlıklı bir yapıda gelişmesi konusunda 1990'lı yılların sonlarından beri stratejik toplantılar yapmakta ve ortak eylem planları geliştirmeye çalışmaktadırlar. E-Ticaret Nedir? E-Ticaret için verilebilecek tek bir tanım yoktur. faks gibi) kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır. müşteri haklarının korunması vb). dijital ekonomi.gov ) internet ekonomisinin (ucuz girdi ve iş gücü. Hatta. Tıklamadan önce liste kutusundan diskte bir konum belirlenir. internetin e-ticaret için kullanılması çok yenidir (1997'lerden beri). Dixons. Mart 2000. web ve eposta uygulamalarının e-ticaretin doğal mekanı haline geldiğini söyleyebiliriz. az maliyet vb sebebiyle) enflasyon oranının azaltılmasında rol oynadığı saptanmıştır. ABD gibi ekonomiler.ecommerce. Bu çalışmalarda. Ancak. E-Ticaret yoluyla oluşan ekonomi de. index. elektronik fon transferi -EFT-. Ama. e-ticaret (ECommerce).2. Bazı görüşlere göre.

haber öbekleri) kullanarak. elektronik fon transferi gibi kavramlara iş hayati pek de yabancı değil. ortaklar arasındaki ilişkiler. Basın ve bankacılık alanlarında. yeni iş bağlantı yazışmaları ve benzeri her şey elektronik ortamda gerçekleşir (e-posta kullanarak. Kredi kartları. Elektronik posta yoluyla çok hızlı haberleşme yapılabilmekte. 5. faks ve data haberleşme sistemleri kullanarak vb). internet üzerinde sunulan senkron ve asenkron tartışma ortamları yoluyla çalışılan bilgisayar ve mesafeden bağımsız çalışma grupları oluşturulabilmektedir. E-iş büyük oranda. e-iş ilişkilerinin yürütülebilmesi için gerekli iletişim imkanlarına sahiptir. para akışının önemli bir kısmi kredi 120 . internet ortamı. yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek hizmet. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve web'in bilgi aktarmada kullanılan ortak bir ara birim olmasıyla. sanal proje grupları yoluyla. pazarlama/reklam vb gibi konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. e-mail. Ayrıca. satış öncesi ve sonrası servis. internet haberleşme araçlarını (web bilgi sayfaları. e-iş bağlantılarının doğal uzantısı. Kısaca. e-ticaret alanında da yatırımlarını (2000'lerin başlarında) hızlandırmışlardır. İletişimde bilgilerin güvenliği de. net bir para akışı vardır. E-İş ve E-Ticaret arasındaki farklar nelerdir? E-iş.2. akilli kart uygulamaları.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bireysel girişimcilere elektronik dükkan (e-dükkan) kiralayan servis sağlayıcılar ortaya çıkmaya başlamıştır. aranılan bir konuda iş yapan firmalara web arama araçları kullanarak erişilebilmektedir. grup posta haberleşme araçları (liste servisleri). web. erişilebilecek insan kitlesi ticaret yapılmaya değer boyutlara ulaşmıştır. Modern haberleşme imkanları zaten e-iş ve e-ticarette kullanılıyordu. insanlarla tanışma ve iş yapma mekanıdır. Zaten günlük hayatımızda da. E-ticaret ise.2 E-İş Nedir? E-İş (E-Business).3 İnternet İmkanlari. Yani. konularında öncü niteliği olan bazı kuruluşlar. kendi ticari yöntemlerini kendisi oluşturmuştur. ticari kazanç sağlamak (para akışı. bir iş ortamının parçaları olan müşteriler. satış ve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak üretimde ve her türlü iş prosesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak gibi konularda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içerir. reklam. E-İş sonunda illa ki bir para akışı olmayabilir. Elektronik ortamda (büyük çapta İnternet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. her türlü iş bağlantıları ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesini tarifleyen bir kavramdır. E-ticaret sonucunda. 5. potansiyel müşterileri elde tutmak. çeşitli güvenli haberleşme protokolleri ve güvenlik sistemleri kullanarak sağlanabilmektedir.2. ödeme yapılması vb gibi imkanlar klasik anlamdan daha farklı boyutlara gelmiştir. işçiler. e-ticaret) olarak düşünülmelidir. Ancak. Altyapı internet protokolleriyle sağlanırken. Gerçekten E-İş Ve E-Ticaret Yapmak İçin Yeterli Mi? İnternet. potansiyel müşterilerle ilişkiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede işinizi geliştirmek.

web.5.2.Günümüzde çok bankada şube yapısında client/server PC tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır ancak bu tür sistemlerin işletme masrafları çok yüksektir. Mevcut iş imkanları büyüyecektir. pazar payları düşecek ve kimseyle iş yapamaz hale geleceklerdir. Bu belli oldu. Bu. Yeni bankacılık enstrümanları imkanı sunar Artan bireysel işlemlerin operasyonel masrafını azaltır Müşteri veritabanı oluşturma imkanı verir Banka imajını artırıcı unsurdur 5. (I) kolay pazar bulma (II) hızlı bilgi erişimi (III) geniş ölçekli pazarlar (IV) kolay. Çünkü e-iş ve e-ticaret modelleri şirketlerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir. işlerini geliştirmede ve kar etmede.1 Internet Hizmetleri Bankacılığa Neler Katar? Bire-bir iletişim imkanı sağlar Kişiselleştirme ile müşteriye önemli olduğunu hissettirebilir sistemlerinizin ek fonksiyonlar getirir. yeni iş bağlantıları kurmada çok zorlanacaklardır. Ayrıca. satış öncesi ve sonrası destek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullanılabilecektir. Bu yeni pazar. Global ekonominin geleceği. İş verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılacaktır. İnternet'in sunduğu en önemli teknolojik girdi world wide web (www. 5. hızlı ve ucuz iletişim (V) yeni iş imkanları (VI) kolay destek imkanları gibi konuları özellikle ön plana çıkarmaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan kartları yoluyla olmaktadır. 121 .1 Şubeleri WEB tabanlı sistemlere terfi ettirebilir Elektronik bankacılık sistemimiz banka sistemi ile entegrasyon sağlandıktan sonra şubelerde arayüz olarak kullanılabilmektedir. e-ticaret söz konusu olduğunda. iş dünyasıyla olan etkileşim artacaktır. Global olarak. Ticaret ve iş ilişkilerinde elektronik ortamların ve özellikle internet teknolojilerinin kullanılmasıyla. güvenli veri iletimi ile birleştirildiğinde.2. Ticari işletmeler böyle bir ortamda yer almak zorundadırlar. Neden E-Ticaret? Buna İhtiyacım Var Mı? Bana Yararı Olacak mı? E-ticaret konusuna tüm iş çevrelerinin dikkat etmesi ve bunu ciddiye almaları gerekir.5. Yakın gelecekte. PC ayarlarındaki kullanıcı sorunları.2. Yoksa. 5. e-posta kullanmayan ticari kuruluşlar muhakkak ki. e-ticaret için gereken çok kullanışlı ve ucuz bir ortam ortaya çıkmaktadır. müşterilere ve daha geniş kitlelere kolayca ulaşılabilecektir.4. E-Ticaret.1. işletmelerin karlılığını arttırmaktadır. Şimdi. uzmanların tahmininden 2-3 kat daha hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır. 2000'li yıllarda. İnternet. iletişim teknolojilerinin sağladığı hız. karşımızda internet var. ürün tanıtım. artı e-ekonomidedir. Halen pazarlanan ürünlerin satışı daha kolaylaşacak ve reklam. hayatlarının önemli bir kısmında internet kullanan yüz milyonlarca insandan oluşmaktadır ve burada herhangi bir coğrafi sınır da yoktur.2.5 Bankacilikta İnternet 5. bilgisayar okuryazarı olan ve internet kullanan herkesin kullanabildiği standart bir bilgiye erişim ortamı sunmaktadır. web) dir. global olarak. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla. Uluslararası pazarlara kolayca ulaşabilme imkanı olacaktır. e-dükkanı olmayan. ucuzluk ve güven pazarlama stratejileriyle birleştiğinde.

birincisi klasik host çözümüdür ancak pahalı ve açık olmayan bir yöntemdir. Kampanya Bilgileri. ikincisi WEB tabanlı çözümlerdir. Internet bankacılığının amacı para çekme ve yatırma hariç tüm bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden dünyanın her yerinden yapılmasıdır Bilgi Alma işlemleri Mevduat ve repo oranları. Bizce şube personelinin önünde sadece bir browser çalıştıran cihaz olmalıdır ve bilgi işlem personeli yanlızca bu browser’ı çalışır vaziyette tutmalıdır. kur bilgileri. Kaç Tane Şifre Alınabilir ? Bireysel müşterilerimiz sadece bir Şifre alabilir. Buna rağmen bu tarz sistemlerin çalışır vaziyette tutulması için önemli personel kaynağı ayrılması gerekmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeni versiyon yazılımların dağıtılması ve kullanıcıların müdahale imkanlarının kısıtlanması için bir çok pahalı tedbirlerin alınması zorunlu olmuştur. Bu zor problemin iki çözümü var .2. kurum faturası ödemeleri.2 İnternet Bankacılığı İnternet bankacılığında bankaların internet şubesi ile bankacılık hizmetlerinden yararlanmanız için zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyor.. TCMB Kur Bilgileri. Bireysel Kredi Faiz Oranları. Başvurular İçin Neler Gerekli Kimlik bilgileri ve hesap numaranız başvuru için yeterlidir.Bu tip cihazlar ve webbank ile sahip olma maliyetlerinizi en az dörtte bir oranında düşürebilirsiniz 5. Kesin Satış Oranları. kesin satış oranları bireyse Mevduat ve Repo Oranları. Kur Bilgileri. Başka hesaplara havale ve EFT işlemlerine ait dekontları.. TCMB kur bilgileri. disket sürücüsüz ve browser üzerinde yüklü cihazlar ucuz olarak bulunabilmektedir. 122 . Dekont Alınabilir Mi ? İnternet Şubesinde gerçekleştirdiğiniz kredi Kartı ödemeleri.5. takip eden 1 iş günü ile 3 ay sonrasına kadar alabilirsiniz.Bu da bir PC’ yi ayakta tutmaktan son derece kolaydır. kaldı ki artık disksiz. Hiçbir özel yazılım ve donanıma ihtiyacınız olmadan internet şubesinde işlem yapabilirsiniz.

internette reklamı yapılan Markaların daha çabuk fark edilmesini sağlamış ve televizyon-basın reklamcılığından daha etkili olmaya başlamıştır.2. 123 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 5. internet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artmasıyla.1.5.3.1 İnternet Ve Reklam Dünya’da ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan İnternet teknolojisinin bir getirisi olan İnternet’te reklam hayatımıza girmiş ve gün geçtikçe önem kazanmaya başlamıştır. Markaların tek amacı hedef kitlelerine en etkili ve en hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. DEĞİŞİK İNTERNET UYGULAMALARI 5. Etibank’ın İnternet şubesinin giriş sayfası 5.3. Şekil 5.5. Yalnız daha önceden başvurup bir kullanıcı adı ve şifre almanız gerekir. Etibank’ın Ana Web Sayfası Eti bank ana web sayfasından İnternet şubesine tıklarız gelen sayfada İnternet işlemlerinizi yapabilirsiz. İnternet reklamcılığı.

2001 yılında ise bu rakam 825 milyon dolara ulaşacak. 5. 3. İnternet'in en ilginç yönlerinden birisi.2.3. Türkiye'nin onlıne reklam harcamaları 2000 yılında 9 milyon dolar.1 turk.internet.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6. IBS Pazar Araştırmaları Hizmetlerinin Türkiye'nin 7 ilinde. Türkiye'de İnternet reklamcılığının günlük yaşama girmesi. Merrill Lynch'in tespitlerine göre.3. özellikle genç. 12 yaş üzeri 1500 kişi üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarına göre: 1. Günümüzde internet kullanıcılarının.1. gerekse dünyada henüz potansiyelini tam olarak kullanamıyor.com web sayfasındaki bir reklam 5.3. onlıne reklam harcama rakamları farklılık göstermekte. internet kullanıcıları arasında televizyon seyretme oranı da oldukça düşük. Nitekim. 9 milyar dolara ulaştı.com şirketlerinin büyümeleri. İnternet alanında yaşanan hızlı ve etkin gelişme. reklamları da bu alana kaydırmakta. gerek ülkemizde. televizyon bu rakama 13 yılda ulaşabildi. Bu araştırmadan da görüldüğü üzere ülkemizde İnternet kullanımı henüz yeni yeni patlıyor. Ankete katılanların % 11 ise bilgisayarıhem evde hem ofiste kullanıyor. Bu özellik.1. Ankete katılanların % 15'i bilgisayarı sadece ofislerinde kullanılıyor ve bunların da % 77'si İnternet'e bağlanıyor.1. internet reklam pazarı çok gelişecek asıl patlamanın henüz yaşanmadığını belirten uzmanlar. Türkiye'de ise internet reklamlarının 8 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. diğer mecralar karsısında birçok üstünlüğünün olmasına rağmen. birçokları için bir çıkış noktası olabilir. Ankete katılanların % 38'i bilgisayarı evlerinde kullanıyor ve bunların % 85'i İnternet'e bağlanıyor. eğitim ve gelir düzeyinin ise orta ve üstü kesimden olması. 2. Dünyada onlıne reklam harcamaları 2000 yılında bütün dalgalanmalara rağmen. dünyada 200 milyon Türkiye'de ise yaklaşık 3 milyon kullanıcıya ulaştı. ISP ve dot.1 İnternet Reklamcılığına Genel Bakış İnternet 5 yıl gibi çok kısa bir zaman içinde. İnternet reklamcılığının etkinliğini arttırıyor. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. Oysa.1. 1997 yılından itibaren gelişmiş ülkelerde televizyon seyretme oranı düşüyor. gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanma koşuluyla.1.2 Türkiye'deki Onlıne Reklam Uygulamaları İnternet büyük bir hızla günlük yaşama girmesine. Bu nedenle. 5. maliyetlerin çok yüksek olmamasından dolayı herkesin aynı kulvarda bu yarışa başlayabilmesi. Cedit Suisse'e göre. Rakamlarla İnternet Reklamcılığı Çeşitli araştırma şirketlerinin ülkemizde yaptığı çalışmalarda. yapılan araştırmalara göre. onlıne reklamlarda da izlenmekte. Çeşitli araştırma gruplarının verilerini toplamaya çalıştık. Türkiye'de onlıne reklam harcaması: (Cedit Suisse) 1999 yılında 5 milyon dolar 124 . daha bunların ısınma turları olduğu görüşünde birleşiyor.

Dünyada onlıne reklam harcamaları: (Merrill Lynch) 2000 yılında: 9 milyar dolar 2005 yılında: 54 milyar dolar Türkiye'nin toplam reklam harcaması(TV. Hangi yaş. bilgi eksikliğinin azaldığı yeni ekonomi kuralları içinde. İlk başlarda. önceden keşfedenler ise yol alacak.2. satın alınacak ancak 1 veya 2 site vardı. ISP ve DOT. cinsiyet ve diğer özelliklere göre hedef kitlelerine ulaştırıyor. rasyonel davranışlar ister istemez ön plana geçecek. Reklamın anında satışa dönüşebileceği tek mecra. Televizyon reklamları. Türkiye'de yüzde 56 gibi yüksek bir oranla banner… 5. 24 saat kesintisiz reklamın alması kaçınılmaz görülüyor. gelişmeleri ve yeni yatırımları için gerekli olan harcamaların kısıtlanmama koşuluyla. Reklam üstüne tıklayan kullanıcıya. Güncellemek her saniye mümkün ve geri dönüşüyle birlikte sonuçlar en hızlı şekilde ölçülebiliyor. Nitekim. en çok onlıne reklam tüketim malları alanında veriliyor. İki yıl içinde onlıne reklamlar açısından çok 125 .1. tıklayıp tıklamadığnı kesin olarak görebilir. 365 gün. firmalara yüksek maliyetler getirmekte. İletişim sektörü ile finans sektörü. Firmalar istedikleri mesajı. tekelci güçlerin. yüzde 19 ile onlıne reklam verenler arasında bulunuyor. İnternet reklamlarının sağladığı en büyük avantajlardan birisi. kullanıcı istediği an istediği bilgiye ulaşabilir ve istediği kadar zamanı orada harcayabilir. İnternet ortamının getirdiği avantajları. Yüksek karların. Oysa. Medya dahil): 1 milyar dolar Türkiye'de onlıne reklam harcaması: 2000 yılında: 5 milyon dolar 2005 yılında: 100 milyon dolar IAB'in 2000 yılı içinde yaptığı araştırmaya göre. Şimdiye kadar gelişmiş en iyi ve etkili direk pazarlama aracı. internet reklam pazarı çok gelişecek. analiz edebilme özelliği tanıyor. Örneğin dergideki veya televizyondaki bir reklamı. anında hedef kitlede geri dönüşüm yaratıp etkiyi ve ihtiyaçları izleyip. eğitim ve meslek grubuna gittiği belli olmayan basın. 5. kalite ve fiyat karsılaştırması yapacağı internet ortamında.Reklam pazarının neden İnternet'e yöneldiğini söyle özetleyebiliriz: İnternet'te reklam 365 gün 24 saat ihtiyaca cevap veriyor.2. Hedef kitleye ulaşma ve sağladığı diğer özellikler düşünülürse maliyeti diğer mecralarla kıyaslandığında çok düşük. hedef kitlenin izleyip izlemediğini tespit etmek mümkün değil. firmalar için büyük önem taşıyan tanıtım ve reklamları da etkisi altına aldı.COM şirketlerinin büyümeleri.2.1. hedef kitleye en ucuz maliyetler ile ulaşması. Tüketiciyle birebir iletişim imkanı sağlıyor. Onlıne Reklamda Etkinlik Yeni ekonomi kuralları. En önemli getirisi ise. anında reklamın izlenme oranlarının takip edilebilmesi. radyo ve televizyon reklamlarının yerini. Böylece. hedef kitlesi belli. Medya reklamları ise yüzde 6 gibi çok düşük bir paya sahip.3. şirketler ister istemez onlıne reklamlara kayacak. 2 yıl gibi çok yakın bir geçmişe sahip.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 2000 yılında 9 milyon dolar 2001 yılında 75 milyon dolar 2002 yılında 120 milyon dolar 2003 yılında 200 milyon dolar 2004 yılında 450 milyon dolar 2005 yılında 825 milyon dolar Merrill Lynch'in tespitlerine göre.3 İnternet Reklamcılığının Mevcut Sorunları Türkiye'de internet reklamcığı. Türkiye'de yüksek bant genişliğinin altyapısının tamamlanmasıyla. anında satın alma olanağı tanıyor. Kullanılabilecek 3 boyutlu grafik ve animasyon teknikleri ile çok daha fazla ilgi ve cazibe uyandırıyor.3. En çok tercih edilen internet reklamı ise. herkesin rahatlıkla her ürün hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacağı. İnternet üzerinde reklamlarda kişilerin reklamı görüp görmediğini. istenen yaş. Hedef kitleye ulaşım en yüksek seviyede seyrediyor.

2. 18 Kasım 1999 tarihinde açılan ve her gün daha da güzelleşen Gümüştepe köyünün sayfasında misafir defterinden resim arşivine kadar birçok bölüm bulunuyor 126 . Gurbette yaşayan birçok aile internet üzerinden yakınlarıyla haberleşiyor. El yordamı ile ilerliyor. Reklam alımları genelde 3 aylık yapılıyor. söyle özetlemek mümkün: 1. Türkiye'de ise az sayıda. Yani. gelişmeler Batılı ülkeler ile kıyaslandığında. 5. internet kullanıcı sayısının bile tam olarak bilinmediği ülkemizde o kadar da yanlış bir tez değil. Ancak. kampanyanın verimini tespit edemiyor. spesifik değil.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan şey değişti. 3. Yeterli araştırmalar ve hedef kitle bilgileri yok. görüntüleme ve click sayısı olarak minimize edildiği halde. Bunlardan ilgilendiğimiz alandaki web sayfasına girerek çalışmalarını öğrenir. bir aylık olarak topluca alınıyor. koşulacak uzun bir yol bulunuyor. Aslında. Uzun vadeli reklam alım-satımında sorunlar yaşanıyor. üye olabilirsiniz ve ilgilendiğiniz haberleri öğrenmiş olursunuz. Çok site var ancak çoğu genel popülasyona yönelik siteler. Böylece hedef kitleye daha rahat ulaşmak mümkün. reklam verenler. Ölçüm teknikleri. Mevcut sorunları. Avrupa'da haftalık ve günlük olarak rakkaslara ulaşılıyor. Bu sorun nedeniyle. ve dünyanın bir anda bu haberi öğrenip dayanışma ve yardımlaşmasını gerçekleştirir. Aşağıda internet deki birkaç dayanışma kampanyası sıralanmıştır.Hamit HANCI Türkiye trafik Güvenliği Vakfı başkanı) • Kosava Yardım kampanyası[kampanya bildirisi][ana sayfa] (iş bankası) Köyümün Web’i de var! Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyü internetteki web sayfasıyla ilgi topluyor. ama kullanmıyorlar. "ölçümlemenin yetersizliği ve güvensizliği" gösteriliyor. • Erozyonla mücadele kampanyaları[Türkiye çöl olmasın] [meşe palamudu dikme] (TEMA) • Demiryolumu geri istiyorum[Kampanya bildirisi] [Ana sayfa] (Dr.İnternet bir ülkedeki doğal afeti hızlı bir şekilde ulaştırır. Bu. Yurtdışında içerik siteleri çok fazla sayıda. Türkiye'de profilleşme makineleri tam olarak çalışmaya başlamadı. İnternet reklamlarında eleştirilen en önemli unsur olarak. 4. İnternet deki bir çok dergi gazete sitelerinden dayanışma ve yardımlaşma haberlerine ulaşırız. Dünyada çok profesyonel olarak kime ulaşıldığı görülebiliyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesine Gümüştepe (eski adı Yapaltun) köyünün internetteki sitesi sayesinde köylüler dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar birbirleri ile haberleşebiliyorlar. Oysa. faaliyetlerine katılabilir. birçok içerik sitesinin bu olanağı var. Oysa. bu rakkaslara bile sağlıklı olarak ulaşmak mümkün değil.3. Kampanya başarısını ölçümlemede sorunlar yaşanıyor. Türkiye'de rakkaslar.2 İnternet’in Dayanışmada Kullanımı İnternet de birçok sosyal dayanışma yardımlaşma vakfı ve dernekleri vardır. 5. simdi portal değil de spesifik siteler daha gündemde.

1980'ın ortasında Commercial İnternet Xchange (CIX) grubu bu ana şebekeden geçmeden kendi şebekelerinden ticari data akımı servisini sunmaya başladılar. İnternet'in oluşması ve gelişmesinde çoğu fonu ve desteği sağlamıştır. Ticari baskılar sonucu NSF ana şebeke kontrol undan vazgeçmek zorunda kaldı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gurbetteki bu köyün insanları web sitelerini ziyaret ederek hasretlerini Giderip dayanışma içinde oluyorlar. TCP= transmisyon kontrol protokolü) Berkeley biçimi dahil.3 İnternetin Askeriyede Kullanımı İnternet 1969'da Amerikan Savunma bakanlığında savaş iletişiminde gelişmeyi sağlama amacıyla Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) adıyla başladı. DARPA bugünkü.3. kullanılması sadece belli kişi ve kurumlara sınırlı ve internetin parçası olmayan Defense Data Network (DDN)(Savunma data şebekesi) yoluyla global iletişimini yapmaktadır. Sonradan Savunma (Defense) adı da önüne eklenerek DARPANET oldu. İnternet'in bazı kısımları ve internetin parçası olmayan. İnternet'i National Science Foundation (NSF)(Milli Bilim Kurumu) yürütüyordu ve internet şebekesinin üst halkasından ticari trafiğin geçmesi taraftarı değildi. Savunma bakanlığı bugün MİLNET.1 Tema Vakfının Ana Web Sayfası TEMA Vakfının projelerinde: 1-çevre eğitimi 2-kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme 3-Mera ıslahı proje çalışmaları 4-köy kent projeleri yer 5-Ağaçlandırma projelei 5. Şekil 6. Neti kullanım sadece savunma sektörüyle iş yapan dev firmalar (IBM.2. Lockheed gibi) özel sektörün kullanımına açıktı. UNIX ve TCP\IP'nin (IP=internet protokol. 127 .

Genel konulardan gerekli bilgileri alabilir basın açıklamalarını öğrenirsiniz. Tatbikat süresince her üç ülkenin deniz kuvvetleri. İsrail sahilleri açıklarında uluslar arası sularda 17 Ocak 2001 tarihinde icra edilmiştir. müşterek çalışma ve işbirliğini geliştirmek suretiyle. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Deniz Kuvvetlerine bağlı unsurları ile katıldıkları. olası arama ve kurtarma harekatında daha etkili ve süratli insani yardım faaliyetlerinin uygulamasını 128 . insani yardım amaçlı bir arama kurtarma tatbikatıdır.3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil 6. Türkiye.1 Türk Silahlı Kuvvetleri Ana Web Sayfası Türk silahlı kuvvetleri web sayfasından kuvvet komutanlıklarına ulaşabilir. Yapılan tatbikatları öğrenirsiniz. Reliant Mermaid-III Tatbikatı.

3.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 5. İnternet Sayfaların Hazırlama Sanatı . Şti.internet.etibank. March 15.tr/css/bolum11/bolum11.4. Beta Yayın Evi İstanbul 2000 3.html 9-Türk Silahlı Kuvvetleri.net/reklam. Reliant Mermaid III Tatbikatı http://www.com/eticaret/reklam/arastirma.Türk İnternet’inde Reklam Uygulamaları http://turk.tr/internet2.bahcesehir. Ltd. İnternet Bankacılığı http://www.4 İnterntern’tin Siyasi Kullanımı Şekil 6. İnternet 2000 Türkmen Yayın Evi.tsk.tr. İstanbul 2000 2-Adem Karahoca .eng.htm 129 .com.dk/zaman_gumhaber.htm 5.dites.Eti Bank Yayınları. Toplum Yayınları http://www.1 Siyasi partilere ve siyasetçilerimize ulaşacağımız bir web sayfası Kaynaklar 1-İhsan Karagül & Zeydin Pala.Dijital Bilgisayar Sistemleri San.html 7-Türk internet.htm 6-Gülden Tozkoparan .shtml 8-Gümüş tepe Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği.mil. http://www. Tic.Bahçeşehir Üniversitesi .html#eticaret 4.gumustepe.tr/genelkumay/tatbikatlar/reliant. 1999 Yayınları. İnternet Hizmetleri Bankacılığa Ne Katar.edu.tr/bireysel.com. Bilgi Teknolojileri Ve İnternet Çokça Sorulan Sorular Bolum11:E-Ticaret http://www. İnternet ve Reklam http://www.

Bilişimin Temel Kavramlari 2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları 3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları 130 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan BÖLÜM 6 EGITIM ORTAMLARINDA INTERNETTEN YARARLANMA 1.

bilgisayarın nasıl çalıştığını ve bilgisayarlar neler yapılabileceğini bilmek demektir. * Ortaöğretim ve Liselerde Bilgisayar Okuryazarlığı: İlköğretim okullarında. Bilgisayarı kullanmaktan çok bilgisayarın yapısı. mevcut yeniden - Haftalık ders dağılım çizelgesi. Bilgisayar biliminin öğrenilmesine yönelik programların güncelleştirilmesi programların düzenlenmesi gerekmektedir. bilgisayarın ne olduğu. Bilgi teknolojileri eğitim yönetiminin kullanılmasıyla öğrenciler bilgisayar farkındalığı kazanabilirler. Avrupa toplumu 2001 yılı sonuna kadar bütün okullar İnternete bağlanacak. programlama dillerinin ve bilgisayarın önemini içeren seçmeli dersler verilmektedir. Bilgisayar farkındalığı bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 6. EĞİTİM ORTAMLARINDA İNTERNETTEN YARARLANMA 6. bilgisayarla ilgili temel kavramların neler olduğu. programlama mantığının. bilgisayar tarihini. programlar arası şekil birliği sağlanmalı. yy’da artık normal okuryazarlık kadar önemli bir hale gelmiştir. Örneğin. nasıl çalıştığı. kullanım biçimleri topluma ve günlük yaşama etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır. b) Bilgisayar Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı bir insanın artık klasikleşmiş bir takım işler için kullanabilmesi ve bilgisayar teknolojisi kullanım diğer sistemleri kullanmayı kolayca kavrayabilmesidir. Ortaöğretimde bilgisayar bilimlerinin öğretilmesi ön plandadır. bilgisayarda temel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Programların. 2002 yılı sonuna kadar da bilgisayar okuryazarı olmayan hiçbir öğretmen kalmayacak şeklinde bir hedef belirlemişlerdir.1 Bilişimin Temel Kavramları a) Bilgisayar Farkındalığı Bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır. Bu çalışmaların daha verimli ve başarılı olması için. üniversiteye gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu bu konuda 131 . Çağdaş toplumlar bilgisayar okuryazarlık oranını geliştirmede büyük çabalar sarf etmektedir. bilgisayarın topluma etkisi ile ilgili bilgileri kapsayan bilgisayar okuryazarlığı programına hazırlanmış ve kurs programı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur. * Üniversitelerde Bilgisayar Okuryazarlığı: Ülkemizde henüz ortaöğretimde bilgisayar okuryazarlığı geniş kitlelere yayılmadığından. Bilgisayar okuryazarlığı 21. bu programların yaygın olarak uygulanabilmesi için donanım eklenmelidir. Bilgisayar farkındalığı. Bilgisayar okuryazarı olan bir birey kişisel bilgisayarını kolaylıkla kullanabilir. Lise ve dengi okul mezunu öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olarak okulu bitirmeleri.

bilgisayar okuryazarlığının tamamlayıcısıdır. 21. İnternet ve bilgisayar teknolojisinin temel kavramları bilir ve bu bilgi denizinde boğulmaz. Fakat motorun nasıl çalıştığını gösteren bir animasyon göstererek birkaç dakika içinde her şeyi açık ve net olarak anlatmak mümkündür. Okul öncesi ve sonrası bireylere dikkat gelişimi kazandırır. yani üniversitelerin değişik bölümlerinden seçilmiş öğretim üyelerinin temel bilgisayar bilimleri konularında düzenlenecek kurslarla eğitilmesi. Bilgisayar ile yapılan işlerin “anlayarak” yapılması ve bilginin “yorumlanması” evrenini içerir. Bu tür programlar kullanıcıya birebir etkileşim imkanı vererek motivasyonu artırır ve konuları aktarmak da çok güçlüdür. Bilgisayar destekli eğitimin faydalarından bahsetmek gerekirse. sanal kütüphanelerin her geçen gün önemini artırdığı günümüzde bilgi teknolojileri okuryazarlığı eğitimde “olmazsa olmaz” öneme sahiptir. e) Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar ilk kez kullanılmaya başlandığı 1960 lardan bu yana eğitim alanında önemli bir yer kazanmıştır. Uzakta Eğitim. Bilgisayar okuryazarlığını hızlı ve etkisi bir şekilde artırabilmek için iki seçenek önerilmektedir. Bilgi kaynaklarının önemli bir kısmının İnternet üzerinde olduğu. yy. Bilgi okuryazarları olan bir insan. - c) Bilgi Okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığı. Bilgi teknolojileri okuryazarlığı ilk. Bu nedenle üniversite ve yüksek okullarda yaygın bilgisayar okuryazarlığının önemle ihtiyaç görülmektedir. orta ve yüksek öğretim kurumlarında eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak gerekli altyapı oldukça zayıftır. kendi branşların uyarlanmış bilgisayar kullanımının öğretilmesi. Eğiticilerin Eğitimi. onu özümseyip kullanan ve yorumlayıp sonuç üreten insanların ön planda olacağı “bilgi devri” olacaktır. yani üniversite ve yüksek okullarda. İnternet çok fazla bilgi barındırır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan eğitilmemiş durumdadır. Bilgiye erişimin çok kolaylaşması onu iyi anlamayı ve özümseyerek kullanmayı da beraberinde getirir. d) Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığının toplamıdır. Örneğin klasik yaklaşımda öğrenciye bir motorun nasıl çalıştığını öğretmek zordur. yeni teknolojiyle donatılmış telekonferans düzeni olan sınıflar oluşturularak uzaktan eğitim olanaklarının yaygın bir şekilde kullanılmasının sağlanması. aradığı bilgiyi en hızlı bulan. Günümüzde çoklu ortam teknikleri ile çok güçlü ve farklı formatlarda eğitim paketleri üretmek mümkündür. 132 .

nin faydalarını kısaca özetlemek gerekirse. Bilgisayar destekli sıralanmaktadır.E önemini yitirmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ekrandaki olaylar bireyi kendine çekerek ona dalgınlık. B. göz zihin aynı anda çalışabilir. Çok değişik mekanlardaki öğrenciler değişik mekanlardaki uzmanlara ve ders konularına ulaşmak istemektedir. sıkıntı dikkatinin dağılması gibi istenmeyen durumları yaşama şansı vermez. Öyleyse bilgisayar destekli eğitimdeki çalışma şeklini değiştirmek gerekir. zihinde kalıcılık sağlar.D. eğitimin şimdiye kadar uygulanan biçimleri şöyle Tekrar ve alıştırmalar Öğrenciye çeşitli yönlerden destekleme Benzetim programları ile çalıştırma Etkileşimli açıklama Veri bankası olarak kullanma Verileri çekici bir şekilde gösterme Etkileşimli canlı kitap Uzman sistemler ve yapay zeka Bilgisayar uygulamalı ve değerlendirmeli testler Bilgisayar yönlendirmeli öğrenme B. Bireyin konuyu kavrayabilmesine yardımcı olur. Bunu W.D. Bu da bireyin kolay unutmasını engeller.T.E ile bilgisayar desteği olmayan eğitim ortamlarında öğrenme sonuçlarını karşılaştıran ve dünyanın değişik yerlerinde yapılan yüzlerce araştırmada bilgisayar destekli eğitim çalışması lehine anlamlı bir fark bulunamamıştır.D. Artık amaç bilgilere en hızlı yoldan talebe özel biçimde sadece öğrencilere değil geniş topluluklara ulaştırmak olmuştur. Tüm bu faydalarına rağmen kendini anlatamamış olan B. 133 . Örneğin el. Enternet ve İnternet teknolojilerinin geliştiği günümüzde B. Bir konuyu en iyi şekilde sadece bir kişiden değil alt konuları en iyi bilenin birçok uzmanın bilgilerinin bir araya getirilmesiyle öğrenmek mümkün kılınmıştır. Geleneksel hocasınıf-ders kavramları da bu doğrultuda değişim göstermektedir. f) Web Tabanlı Eğitim Bilgi miktarının ve bilgiye ulaşması gerekenlerin sayısının çığ gibi artması eğitimde rekabete yol açmıştır.D.E.E ler genellikle yoğun yönlendirmeler içerirler ve fazla “birey odaklıdırlar. - Bunun gibi daha birçok fayda sayılabilir. Bireye birçok işi aynı anda yapabilme becerisi kazandırır.E verilen eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından uzman eğitim kurumlarının en büyük destekleyicilerinden biridir.

Öğretmeninize e-posta yoluyla ulaşabilir 24 saat içinde karşılık alabilirsiniz. not alma ve uzmanlarla katılımcılar arasında düzenlenen soru cevap seanslarıdır. Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninize ilişkin bilgi edinebilirsiniz. Ağ üzerinde eğitim yapma sadece öğrencilerin değil öğretmenlerinde izole yani zor durumda kalmalarını engelliyor. Eğitim tam zamanında ve daha kolay ulaşılabilir bir şekilde verilmesi mümkün olabilecektir. Çünkü tüm öğrenciler ağda işbirliği içinde bulunuyor. tıpatıp aynısı sınıflar İş sırasında eğitim yapmak mümkün olacak bu konuda zamandan tasarruf sağlanacaktır. İnternet bilgisayar ağlarının ağıdır. paylaşıyor isterse katılabiliyor. düzenlenen bir elektronik toplantıya katılım sağlanabilir. Web tabanlı eğitim modellerinin iletişimsel unsurları taşıma formları.T. W. h) İnternet Destekli Eğitim Teknoloji artık geleneksel metin kitaplarının önüne geçilmesini mümkün kılıyor. okulları.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Seyahat masrafları ve seyahat süresince oluşan üretim kaybı ortadan kalkmış olacaktır.E katılımcıların yüz yüze eğitime katılanlardan daha çok bilgi sahibi oldukları üstelik bunun % 30 daha hızlı gerçekleştiği belirlenmiştir. araştırma merkezlerini. içine alıyor. Sanal fakat gerçeğinin oluşturulabilecektir. evinizde. Sanal sınıf ortamında da tıpkı gerçek sınıflarda olduğu gibi öğretmenimize ve sınıf arkadaşlarımıza ulaşmamış mümkündür. işyerinizde. g) Sanal Sınıflar Sanal sınıf haftalık dersleri. Eskiden bilgisayar destekli eğitimin sosyal aktiviteyi azalttığı hatta kestiği söyleniyordu oysa şimdi İnternette sürekli ilişki ve haberleşme var. örneğin dünyanın her yerinden. tatilde bilgisayarla İnternete sağlanabileceğiniz her yerde günün ve gecenin dilediğiniz her saatinde alabileceğiniz bir sınıftır.sürekli büyüyor ağları. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki web tabanlı eğitimin sınıf içinde öğretmenle yüz yüze yapılan zamana ve mekana bağlı bir eğitimle kıyaslanması halinde. 134 . Her sanal sınıfta 20 ile 30 arasında öğrenci bulunur. İnternet destekli eğitim başlıyor. kütüphaneleri. Bireyi birçok siteye haber ve tartışma gruplarına email vasıtasıyla yeni bilgi ve projelere ulaşıyor. Bilgisayar ağlarının gelişmesi ve sınıflara girmesiyle bilgisayar destekli eğitimin yeni bir safhası. İnternet destekli eğitimde işbirliği içinde öğrenme gerekiyor.

uzaktan eğitimi gören kişilerin yüz yüze eğitim gören kişiler kadar öğrenip öğrenmediklerini sorguluyor. Eğitimde kaliteli oluşturulması. 18. İnternet ve Uzaktan Eğitim. Uzaktan Eğitim Projesi. s. Günümüzde artık eğitimin ülkenin genel gelişmesindeki yeri değil. politik ve sosyal gelişmede temeli oluşturan yapı taşıdır. Değişik eğitim modellerinin fayda ve zararları karşılaştırmakta zaman zaman pilot uygulamalarla sonuçlar gözlenebilmekte ve gerçek uygulamalara dönüşmektedir. farklı binalardan. 1999. öğrenciler iletişim yolunun imkanına bağlı olarak evlerden. uzaktan eğitim. psikologlar. i) İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları * İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Avantajları İnternete dayalı eğitimin avantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Geleceğin Eğitiminde Uzaktan Eğitim Yöntemi. ve ileri düzeyde bir standardın 135 . farklı şehirlerden ve hatta farklı ülkelerden eğitime katılabilirler. doğru metot ve teknoloji kullanıldığı. kırtasiye ve bürokratik giderlerin düşürülmesi. sanal sınıflar. 3-4): Kurumlar ve bölgeler arasında belirli bir dengenin sağlanıp. eğitimciler ve uzmanlar eğitimin çeşitli modeler üzerinde çalışma ve araştırmalarını halen sürdürmektedir. eğitimin nasıl daha iyi verileceği tartışılmaktadır. Sosyologlar. eğitimci ile öğrencilerin aynı mekanda olmadan gerçekleştirildikleri eğitimdir. sanal kütüphaneler veri tabanları oluşturulmuştur. Tanımlanacak olursa. fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi Basım. * Hangi Teknoloji En İyisidir? Uzaktan eğitimde en belirleyici role teknoloji sahip olmasına rağmen. Uzaktan eğitim uygulaması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. öğrenciler arasındaki iletişim sağlandığı ve öğretmenden öğrenciye erişim olduğu sürece uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğunu göstermiştir. 1999. bir amaç bir çok teknolojik medyanın bir arada kullanılması gerekir. Eğitimci bir uçta ders verirken.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternetin eğitimde kullanılmasıyla. ı) İnternet Destekli Öğretim (IDO) * Uzaktan Eğitim Nedir? Eğitim bir ülkenin ekonomik. sanal dershaneler. 1997. s. Bu modeled eğitimci ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurulur. s. Araştırma sonuçları. İTÜ. * Uzaktan Eğitim Yararlı mıdır? Birçok eğitimci. Etkili ve başarılı bir uzaktan eğitim yolu. 1. hangi teknolojinin kullanılacağına karar verilmeden önce öğrencinin ihtiyaçları ve öğretilecek materyalin gerektirdiklerini göz önünde bulundurmasından geçer. Bu sistematik yaklaşımın bir sonucu olarak. eğitimciler teknolojinin iletilmesi üzerinde değil öğretimsel sonuçlar üzerinde yoğunlaşmalıdır.

olmayan düşünce ortamında Öğretmen ve öğrencilerin İnternet tabanlı eğitim araçlarının kullanımındaki bilgi eksiklikleri ile öğretmenlerin pedagojik açıdan eğitim materyallerinin hazırlanması konularında yetersiz kalmaları. Öğrenmenin bireyselleşip. Başaran ve Tulu. 1999. Akılda tutma seviyesinin artırılması.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Ders. 3-4): Öğretmenlerin doğrusal olduğunu unutmaları. s. 1999. öğrenci-öğrenci) çok yönlü bir haberleşmenin sağlanması Farklı kuruluşlardaki öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliğine yönelmeleri sonucunda.. kurs ve benzeri eğitim materyallerinin aktarımında minimum maliyet ile maksimum çıktıya ulaşılması. etkin bir eğitim desteği sağlanması. Sadece metin tipinde bir sunumdan öte aktarma ses. - - 136 . lerinin dahil edilebilmesi. 1999 s. Zamanın daha etkin yönetimi. 4. Geleneksel sınıf ortamında soru soramayan veya grup içinde katılım yetisine ulaşamayan adayların elektronik ortamda özgüven kazanmaları. İletişim ve bilgi temelli bağlantılara bağımlı olunduğundan. renk. Bilgilerin kolaylıkla ve etkililikle değiştirilmesi. 6. konferans. animasyon. İnternet ve uzaktan Eğitim. s. Taraflar arasında (öğrenci-öğretmen. Eğiticinin teknik destek elemanına ihtiyaç duyması. seminer. 1999. s. vb. - - - *İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitimin Dezavantajları İnternet’e dayalı eğitimin dezavantajları ile ilgili olarak aşağıdakiler sıralanabilir (Distance Education and self-learning. 5. Bilgi ve belgelerin herkesin kullanımına açık olması. bireyin grup baskısından kurtulması sonucunda bireysel öğrenme sorumluluğu ve yaratıcı özgürlüğün doğması. ulaşım olanaklarının herhangi bir sebeple değişmesi veya internek olanaklarının iyileştirilmemesi sonrasında iletişimde etkinsizlik Öğrencilerin esastan çok teknoloji üzerine yoğunlaşmaları. Kontrol edilebilir ve veritabanı oluşturulması. Demiray. interaktiflik.

öğrencilere yönergeler. 137 . Bu ders içinde bilgisayar becerileri bir araç olarak kullanılmakta. normal konulu bir ders olmasıdır. senaryolarda bulunması gereken öğeler. alma. Dloba Learn. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için sınırlılık oluşturması. kaynak adresleri ve okulların birbiriyle nasıl ilişki kurmaları gerektiğini ve birlikte çalışma yöntemleri kapanacaktır. Beceri ve tutma davranışların gerçekleşmesinde etkili olamama. arama motorlarını kullanma gibi temel işlevler bilinmelidir. cevap verme. Net Days. Aile yaşantısını olumsuz etkileyebilme. İnternet proje çalışması için İnternete bağlanma. Öğrenciler proje çalışmaları sırasında elektronik posta (e-mail) ile diğer insanlarla iletişim kurabilecekler.2 Web Destekli Eğitim Çalışmaları a) Eğitimde İnternet Projeleri İnternete bağlı bir sınıf ya da labaratuvar kullanma imkanına sahip ve İnterneti ders ortamı içinde eğitici anlamda kullanmak isteyen öğretmenler bu eğitimde Web Quest. İnterneti kullanma gibi temel becerilerin olması gerekir. proje ve araştırmalara yönlendirilerek İnternet araştırma kaynağı ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılabilir. fikir alışverişinde bulunabilir. başkalarına yollama gibi haberleşme ile ilgili temel beceriler olmalı İnternet üzerinden bilgi arama. diğer okullardaki / bölgelerdeki / ülkelerdeki yaşıtlarıyla bireysel ya da grub olarak elektronik posta aracılığıyla projeler yürütebilir. İnternet erişimi için e-mail programları ve bilgi tarayıcı programlar tanınmalı ve e-mail yollama. İnternet üzerinden araştırılarak bulunacak bilgilerde ek öğrenme malzemesi olarak algılanmaktadır. - 6. Bu yolla öğrenciler veri toplama ve analiz becerilerini geliştirebilirler. World Links gibi senaryosu önceden belirlenmiş İnternet projelerinin okul ve öğretmen tarafından nasıl planlanacağı.Eğitimde Bilgi Teknolojileri - Mehmet Karahan Çalışan öğrencilerin dinlenme veya eğlence zamanlarının alması veya grup birlikteliğinin sağlayabileceği sosyal ortamları doğuramaması sonucunda oluşabilecek yalnızlık ve uyumsuzluk. Eğitim kurumları Web sitelerini geliştirerek öğrencilerinin proje çalışmalarını geniş bir kitleye sunabilme olanağı yaratmaya çalışmaktadırlar. İnternet adreslerinin özellikleri. Öğrenciler diğer sınıf ya da okulda yapılan projelere de elektronik posta aracılığıyla projeler katılabilirler. Öğrenciler ödev. Bu uygulamada önemli olan bilgisayar dersi değil. Bu şekilde öğrencilerin hem bilgiye hem de bilgiyi ve teknolojiyi kullanma becerileri gelişecektir.

Ancak bu uygulamaların yöntemi de şu ana kadar ki formel öğretmen eğitim programlarında yer almamıştır. sorumluluk Küresel perspektifleri anlama Tek doğru olmadığını kavrama Kendi kültürünü anlatabilme tanıtabilme Karşılaştırma yoluyla kendi kültürünü daha iyi anlama Geçmişi anlayarak geleceği kurgulayabilme Üretken olma ve dünyaya yararlı bilgiler sunabilme * Öğretmenin Ne Yapması Gerekir? Öğretmen rolü bu senaryolar içerisinde daha esnek. Bu öğrenme ortamlarında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştiğidir. zamanı verimli kullanma Değerli bilgiyi değersiz bilgiden ayırma Ekip çalışması. * İnternet Projeleri Hangi Becerileri Geliştirir. * İnternet Projeleri Hangi Eğitim Düzeylerinde Uygulanır? 138 . İnternet temel kullanımı Araştırma becerileri Problem çözme Soru sorma Sorunları gerçek hayatla ilişkilendirme Çözümleri kurgulama Bilgi tasarımı ve sunumu Kendini iyi ifade etme İletişim ve dil becerileri Diğer kültürlerle iletişim Diğerleri ile birlikte çalışma İş vermek. “Proje Tabanlı Öğrenme Modeli ve İnternet Projeleri” gibi eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. karar verme. yeni şekillerde ifade etme ve yeniden yaratma becerileri gelişmektedir. organizasyon becerileri. bilgiyi aktarıcı olmak yerine birlikte öğrenen ve ol gösterici olmalıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Öğrenciler proje çalışmaları ile bilgiyi harmanlama. Hangi Eğitim Hedeflerine Yöneliktir? Bilgisayar okuryazarlığı. (Belki yeni açılmış olan Bilgi ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri bunun dışında tutulabilir) Bu yüzden hizmet için öğretmen eğitimi programları ile öğretmenlere “Eğitimde İnternetin temel kullanımı”. “Eğitimde İnternet projeleri”. işi bitirmek.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan İnternet projeleri okul öncesinden başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar her düzeyde uygulanabilir. Erol Altaca Dersanesi’nin ardından MEF de sanal dersane yarışına hazırlıklarına başladı. Aslında bu tamamen öğretmenin yaratıcılığına bağlıdır. tutum ve davranış içeren eğitsel hedefler İnternet projeleri içinde bütünleşik olarak ya da birbiriyle ilişkilendirilmiş olarak kullanılabilirler ki ve bu da eğitimin ve öğrenme süreçlerinin kalitesini artırır. kendi puanı. bilgisayarla İnternete bağlanabilecekleri her yerde günün. Bilgisayar ve İnternetin yaşamın vazgeçilmez parçalarından birisi olmaya başlamasıyla sınavlara öğrenci hazırlayan dersaneler de sanal dersane yarışına girdiler. tatilde. * İnternet Projeleri Müfratadata Uygun mudur? Evet uygundur. İnternet projeleri dersin konularının İnternet becerilerini araç olarak kullandırtabilen yeni senaryolar halinde düzenlenmesiyle mümkün olabilir. b) Sanal Dersaneler Sanal dersnaler öğrencileri sınavlara hazırlamayı amaçlayan ve sınav için gerekli bilgilere evlerinde. öğrenciye.tr 139 . Ancak müfredatın belirlediği birden fazla konu ve beceri. Sanal dersaneler. önceki dönemlere ait interaktif deneme testleri. MEF Dersanesi ile Digi Türk’ün ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan MEF Digital ile üniversite adalarına televizyondan interakif ÖSS hazırlık eğitimi veriliyor. Eğitim paketlerinde otuz bin sorudan oluşan soru bankası.gent. Ancak bu yapının gelecek olan İnternet Projelerinin yapılması ile olacaktır. evinden tüm dersleri takip etme olanağı veriyor. * Sınıfta iyi bir altyapı ve İnternet bağlantısı yeterli midir? Sınıfta sorunsuz çalışan esnek ve verimli bir altyapının sağlanmış olması başarılı network ve İnternet uygulamaları için önemli bir ön şarttır. Yaratıcı ve yararlı İnternet Projeleri kurgulayabilmek için müfredatın dışına çıkmak gerekmez. gecenin diledikleri saatlerde ulaşmalarını sağlayan sanal ortamlarıdır.digiturk. tercihleri arasından hangisini kazanacağını gösteren ÖSS. sıralamasını. simülasyonu ve kişiye özel analiz raporlarıhbulunuyor http: //www.

Sanal eğitim ortamları sayesinde kişi.) masrafların olmaması bakımından) olması gibi etkenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda geleneksel eğitimin yerini alacağını söyleyebiliriz. ÖSS eğitim programına üye olan herkese özel olarak bir şifre tahsis ediliyor. sanal kütüphaneler ve sanal dersaneler gittikçe yaygınlaşmaktadır. giyim. Barracuda adındaki uydu anteni sistemi ile alınıyor ve üniversite adayları da dersleri görüntülü olarak evindeki bilgisayarlardan takip ediyor.1 Adaylara hizmetler Web sitesi aracılığıyla ulaştırılıyor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Şekil. hatta iş yerinden etkinliklerine yazı veya söz ile katılabilmektedir. Günümüz sanal üniversiteler. bireye yaşamının bir döneminde. çevrin içi derslerde devam zorunluluğunun olmaması. bu işlevi üstlenmiş kurumlar aracılığıyla. 140 . yiyecek vb. tüm dikkatlerini derse yoğunlaştırabilmelerini. yaş ve sosyal sınıf farklılıkların ortadan kalkması. Sanal eğitim ortamlarında cinsiyet. Bu şifreyi aday bulunduğu herhangi bir yerden de kullanabiliyor. c) Web Destekli Eğitim Örnekleri * İDE-A Nedir? Örgün eğitim. Eğitimde bilginin paylaşımı esas olduğundan dolayı klasik anlamda belki de en fazla yüzlerce kişiye ulaşabilirken İnternet sayesinde milyonlarca kişiye seslenmek imkanı vardır. evinden. Dersler Erol Altaca Dersanesi’ndeki özel bir sınıfta anlatılırken. öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini. Dexar’ın yer vericisinden uyduya ulaştırılıyor. Uyduyla aktarılan görüntüler. çoklu ortam nesneleriyle zenginleştirilmiş ders materyalinin kullanılabilmesi. bürosundan. bilgi kazandırmak ve bilgilerini sistematize etmesini öğretmek olarak tanımlanabilir. derslerin görüntüleri. zaman sınırlamaların kalkması ve her şeyden zayide ucuz (yol.

Bu programlarda. sıkılmadan öğrenmenizi sağlayacaktır. karşılıklı devrim yaratmış bilinen bütün eğitim yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesini dayatmaya başlamıştır. İDE-A (İnternete Dayalı Eğitim – Asenkron) öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. 141 . insanlık tarihinde görülmedik bir hıza ulaşmasıdır. Çağdaş ülkelerde hızla gelişen İnternete dayalı eğitimin ülkemizdeki öncülüğünü ODTÜ yapıyor. bilgiyi güncelleştirmenin önemini vazgeçilmez kılar. yaygın eğitim yöntemlerinin. Şekil. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları. İDE-A ‘da verilmekte olan derslerden daha iyi yararlanmak için verilen önerilere uyulmalıdır. istediğiniz yerde. Bilgi işlem alanındaki gelişmeler ve özellikle İnternete dayalı asenkron eğitim. eğitimin sürekli kılınmasını gerektirmektedir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Günümüz dünyasının en temel özelliklerinden biri bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin. Ancak örgün eğitimin yaşam boyu sürmesi düşünülemez. Çözümü yine teknoloji alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Bu iki alan arasındaki çelişki. istediğiniz ortamda öğrenme süresini istediğiniz gibi düzenleyerek istediğiniz kadar tekrar ederek gerekli gördüğünüz konuları tartışmak olanağına sahip olacaksınız. var olan bilginin hızla eskimesi demektir ki. dersler için kullanılan arayüzün işleyişinden bir miktar bahsetmek gerekir. dersleri istediğiniz zaman. konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle. ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının İnternet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. Bu. Bu programların en özel yanı.2 * İDE-A Nasıl İşler? İDE-A programında derslerin nasıl işlendiğine geçmeden önce.

Tartışma Grubu 142 . Ev Ödevi Belirli aralıklarla verilen ev ödevlerini öğrencilerin sınanmasına olanak sağlamaktadır. bir haftayı ilgilendiren maddeler vardır. Bunun yanında alıştırmalar. Önce çalışmak istediğiniz haftayı sağ kısımdan seçerek o haftaya geçin. Ders Bu başlık altında. anlatılan konula ilgili animasyonlar ve şekiller yardımıyla anlamayı kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Ayrıca anlatılan konula ilgili daha spesifik ve daha ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz İnternet adreslerine linkleri de yine konu anlatımı sırasında görebilirsiniz. Ders sayfasının dizaynı. Bilgisayar ortamının sağladığı olanaklar kullanılarak. Alıştırmalar Her hafta anlatılan konuyla ilgili verilen alıştırmalarla. bunlar. Sol kısımda. Alıştırmalar. Böylece verilen bilgileri daha bilinçli olarak çalışma imkanına sahip olacaksınız. içinde bulunduğunuz konu anlatımını bulacaksınız burada anlatımlar kısa ve öz olarak sunulmuştur. Ayrıca öğrendiklerini uygulama şansını bulmaları açısından da oldukça faydalı olmaktadır. Okuma ödevi. Ders. Ev ödevi. haftalar arasında geçişi sağlayan sağ kısım ve içeriğin bulunduğu orta kısımdır. Şu andan itibaren bu hafta ile ilgili alt maddelere sol kısımdaki linkler vasıtasıyla erişebilirsiniz. çalışırken rahatsız olmanızı engelleyici ve anlatılan konuyla ilgili tüm ek bilgilere en kolay şekilde ulaşabileceğiniz bir biçimde düşünülmüştür. Tartışma grubu Haftanın Amacı Öğrencilerin ilk olarak bakması gereken yer Haftanın Amacı’dır. Bunlar haftanın içinde dolaşmayı sağlayan sol kısım. Haftanın amacı. öğrencinin konuyu ne kadar anladığını kendi kendine sınaması hedeflenmiştir. burada o hafta anlatılan konunun niteliği ve bu konunun sonunda öğrencilerden beklenilenleri bulacaksınız. konunun zihinlerde daha iyi oturtmasını da sağlamaktadır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Ders sayfası 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Maddeleridir.

000’nin üzerinde yetişmiş eleman gereksinimi bulunmaktadır. Verilen ODTÜ sertifikasının bilgi teknolojileri alanında eleman gereksinimi olan bazı şirketler tarafından kabul göreceği basına yansımıştır.000’nin üzerindeki yetişmiş eleman gereksinimini karşılamaya katkıda bulunmaktır. Yapılan sınavlar sonucunda. Bu projeyle. Bu sertifikaya sahip kişiler bu şirketlerde eleman açığı bulunduğu takdirde tercih edileceklerdir. Bilgisayar dünyasında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. dünyadaki bilgi kaynaklarından 143 . Programda. Sertifika bu derslerin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından İnternet üzerinden yürütülen program sonunda verildiğini de belgelemektedir. 9 dersten de başarılı olan katılımcılar Bilgi Teknolojileri Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Buna hak kazanan kişi İDE-A / BTSP çerçevesinde Bilgisayar Mühendisliği’nin 9 temel dersini izlemiş ve sınavlarında başarılı olmuş demektir. Dönem sonunda katılımcılar yüz yüze dersler ve sınavlar için ODTÜ’ye davet edilmektedirler. gereksinimlere göre standartlar ve yeni yazılım araçları ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da bir meslek 24 ayda eskirken ABD de 18 ayda eskimektedir. * Sanal Okul Nedir? Türkiye Bilişim Vakfı.000 civarındadır. Türkiye’de bilgi teknolojileri alanında 75. konular etrafında tartışma ortamlarının doğmasıdır.000 nin üzerinde bulunmaktadır. BTSP’nin amacı Türkiye’deki bilgi teknolojileri alanındaki 75. Halen bir işte çalışıyor veya kendi işinizin sahibi iseniz BTSP size sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmasında ve rekabetçi piyasa ve iş koşullarında daha başarılı olmanızda yararlı olacaktır. her dönemde iki derk olmak üzere toplam dokuz ders verilmektedir. Bu nedenle böyle bir öğretimin önemi büyüktür. BTSP değerlendirmesi sonunda başarılı olan katılımcılara ODTÜ tarafından resmi bir sertifika verilecektir. İyi bir yaşam standardı ve işsiz kalmamak için yaşam boyu eğitim mutlaka gereklidir. Benzer sorun yurtdışında da bulunmaktadır. Burada öğrenciler derste anlayamadıkları konuları veya sormak istedikleri soruları öğretim üyelerine veya diğer öğrencilere sorabiliyorlar. * Bilgi Teknolojileri Sertifika Proframı (BTSP) Nedir? OTDÜ’nün İnternet üzerinden verdiği ilk sertifika programıdır. Her yıl yeni programlama dilleri. Bu alanda çalışanlar sözü edilen baş döndürücü gelişmeleri zorlukla izlemektedirler. Çeşitli boyutlarda evrim geçirmektedir. Sorulan sorulara öğretim üyeleri ve ders asistanlarının yanında tüm öğrenciler cevap verebilirler. BTSP. Sanal-Okul projesini. yeni yazılım geliştirme paradigmaları. Ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır. Örneğin ABD de işsizlik oranı %8 olmasına rağmen BT alanındaki yetişmiş eleman açığı 346. BTSP yaşam boyu öğrenme gereksinimini karşılamak için de önemli bir fırsattır. Dersler Bilgisayar Mühendisliğinin temel derslerinden seçilmiştir. 4 dönemden oluşan ve yaklaşık olarak 9 ay süren bir sertifika programıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Dersle ilgili en önemli sayfalardan biri Tartışma Grubu’dur. öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi çağdaş eğitim olanaklarına kavuşturmak ve Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişinin temellerini atmak amacıyla tasarladı. Avrupa’da ise bu açık 300. Bunun en güzel yanı.

bilgilerini sınayarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan yeni bir model tanımlıyor. Edilgen bir eğitim sistemi yerine. konuya hakim eğitmenler tarafından üretilir. Tüketiciler de . Her modül. kendi başına dinamik bir sanal ortamdır. Geliştirilmesinin 3 yıl sürmesi ve toplam maliyetinin 3 milyon dolar civarında tutması beklenen bu büyük çaplı projenin desteklenmesinde. bu ve bunu destekleyen modüllerden aynı kavramı kullanan başka ders konularının anlatımında da faydalanılabilir. Modüller. Kısacası Sanal-okul öğrencilere ve öğretmenlere bilgi çağına adım atma imkanı sunuyor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan da yararlanılarak İnternet üzerinde Türkçe dev bir bilgi havuzu oluşturuluyor. * Projenin Kapsamı Sanal-Okul’un temelinde. Şekil. Söz konusu modüller her sınıf ve ders için yaratılabilir. üzerinde bu pulları gördükleri ürünleri tercih ediyorlar. uygulamaya yönelik bir yöntem sunuyor. Sanal-Okul projesine kaynak yaratmak amacıyla kapsamlı bir kampanya başlamıştır. Sanal-Okul’da bu senaryolar. gerekse kendi başlarına görerek. sorgulayan ve etken bir öğrenme ortamı yaratıyor. Sanalokul alışılmış eğitim sisteminin aksine ezberden uzak. bundan sonra “modül” diye adlandıracağımız küçük ve birbirinden bağımsız uygulamalar ve bunların ders içinde kullanımlarına yönelik senaryolar yer alır. Bu proje. 144 . deneyerek keşfetmelerine.3 * Kampanyanın Amacı Türkiye Bilişim Vakfı. Bu kampanya çerçevesinde Sanal-Okul’a destek vermek isteyen sponsor firmalar. toplumsal sorumluluk sahibi şirketler ve bilinçli tüketici önemli rol üstleniyorlar. “sarkaç modülü” tek başına “sarkaç” kavramının öğretiminde kullanılabileceği gibi. basit ve göreceli olarak kolaylıkla üretilebilmelerine karşın. öğrencilerin gerek öğretmenleriyle. ülkemiz çocuklarının eğitiminde reform niteliği taşıyan bu projeye katkıda bulunmak için. Burada önemli olan ilginç ders senaryolarının yaratılmasıdır. Örneğin. bir araya geldiklerinde son derece etkili olabilirler. ürünlerine “Sanal-Okul’u Destekliyoruz” pulları yapıştırıyor. üretip geliştiren. bu pullar için TBV’na bağışta bulunuyorlar.

Sanal-Okul. havacilik ve uzay bilimleri. turizm. Yabancı dil de hazırlanmış ve okullarımızda ders akışlarına kolaylıkla entegre edilebilecek bu modüller yerelleştirilerek. spor.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Söz konusu modüller. Sanal-Okul’da yer alacak modül sayısı başlangıçta 2500’den fazla olacaktır. bankacilik ve finans. tip. Antropoloji. genis bir konu yelpazesinde yayinlanmakta olan dergileri kullanima sunmaktadir. muhendislik. bilim ve teknoloji. tuketici egitimi. reklamcilik.eoe.edu. 145 . kriminoloji.org) tarafından temin edilmiştir. tarim.4 *Academic Search Elite Akademik birimler icin tasarlanmis bu veri tabani. din. dil. biyoloji. insan kaynaklari. matematik. 6. tarih. mesleki egitim. uluslararasi hukuk veri tabaninin icerdigi bazi konulardir. hobiler. kimya. arkeoloji. müfredatımıza uygun eğitsel modüller yaratmayı hedeflemektedir. deniz bilimleri. kadin ve cocuklar. Ancak asıl hedef. sitenin ilk Türkçe içeriği oluşturulacaktır.3 İnternet Üzerinden Bilgiye Erişim Yolları b)Veri tabanları:İnönü ünüversitesi’nin web sayfasından belli başlı veritanlarına ulaşmakmümkün http://www. felsefe. ekonomi. Modüllerin ve uygulama senaryolarının üretilmesinde yönlendirici olarak bir akademik danışmanlar grubu. ithal öğelerle eğitimden çok.tr/?menu=library&sub=dbase Şekil.inonu. Türkiye’nin kendi modüllerini üreteceği bir altyapıya kavuşturulmasıdır. siyasal bilimler. halkla iliskiler. oluşturulma aşamasındadır. egitim. bilgisayar. ticaret. dunya haberleri. projeye katkıda bulunmak isteyen “modül yazarlarıyla” işbirliği yaparak. iletisim ve medya. ilk aşamada TBV’nin yurtdışında işbirliği yaptığı diğer bir sivil toplum örgütü EOE (www.

Harvard Business Review. Taranabilir sema. Bu dergilerin 980 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir.com'dan" saglanan imaj / fotograf veri tabanina ulasabilir. • • • • • • • • Mehmet Karahan 2715 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. Veri tabaninda yer alan tam metin dergilerden 250 den fazlasinin tum haklari EBSCO tarafindan alinmistir ve baska bir veri tabaninda yer alamazlar. The New York Times ve The Cristian Science Monitor gazetelerini okuyabilirsiniz *Business Source Premier: Business Source Premier. 1. Bu dergilerin 958 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. isletme. Taranabilir sema. ekonomi. 980 hakemli dergi iceren veri tabanimizdaki dergilerin buyuk bir kismi.7 milyondan fazla sirket bilgisine Dun and Bradstreet ile eriseceksiniz Wall Street Journal. 1. • • • • • • • 2790 derginin 1984'den gunumuze indeks ve ozetcelerini tarayabilirsiniz. Business Source Premier veri tabaninda .7 milyondan fazla sirket kaydi iceren Dun & Bradstreet bilgilerini bulabilir. bankacilik. Economic Intelligence Unit tarafindan uretilen Country Report’lara ve WEFA tarafindan uretilen Country Monitor’lara erisebilirsiniz 146 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Academic Search Elite veri tabaninda . 1732 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz. Bu dergilerin 1732 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. Pek cok dergi 1990 yilindan itibaren tam metin verilmektedir. 2260 adet FULL TEXT ( tam metin ) dergiyi ekraninizdan eski sayilari dahil okuyabilirsiniz. Fortune. Business Week. Journal of Management ve Academy of Management Review bu veri tabaninda yer alan temel dergilerden sadece bir kac tanesidir. Forbes. Bu dergilerin 641 adedi hakemli ( peer review ) dergilerdir. muhasebe. finans. Veri tabaninda ayni zamanda EIU ( Economic Intelligence Unit ) tarafindan yayinlanan Country Reports'lara ve WEFA tarafindan yayinlanan Country Monitors'lere de ulasmak mumkundur. 1990 yilina kadar geriye donuk olarak kullanima sunulmaktadir. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz. Sadece EBSCOhost yazilimi ile goruntulenebilen "Archive Photo" ve "MapQuest. American Banker. ve iliskili disiplinlerdeki 2796 dergiyi kullanima sunmaktadir. grafik ile ASCII ve PDF ve Page Image olarak dergileri goruntuleyebilirsiniz.

hedeflerini ve kapsamını şöyle açıklıyor.sakarya. . tek bir merkezi kütüphane çerçevesi içinde örgütlenmesi ve yürütülmesi esastır. .5 147 . . merkez kampüsün bulunduğu yerleşim alanı dışındaki diğer kampüsler için birer bağlı birim kütüphanesi kurulabilir. Kuruluş Şekli -Üniversite'deki kütüphane hizmetlerinin.Eğitimde Bilgi Teknolojileri • Mehmet Karahan WALL STREET terimlerini aciklayan sozluk ve bu terimler ile taranabilme ozelligi… c)Dijital kütüphaneler: Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sanal kütüphane alanında yapmış oldukları çalışmaların amaçlarını .kutuphane. http://www. Bölümler ve daha alt düzeydeki birimler için ayrı ayrı kütüphaneler kurulamaz.Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların.edu. Üniversitenin eğitim ve öğretimini desteklemek ve araştırma. Teknik hizmetleri merkezi kütüphaneden yürütülmek şartıyla.Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya hitap edecek şekilde kurum içi ve dışında hizmet verir. öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ve hizmet veren kurumlardır.Kütüphaneler. . Kuruluş Amaçları 1.Gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.Üniversite kütüphanecilik bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarının yürütülmesine yardımcı olur. Üniversite kütüphaneleri bu amacı gerçekleştirmek üzere.tr/ Şekil. üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenler.

Satınalma işlermlerinin Üniversite’nin gelişme politikası doğrultusunda merkez ve bağlı birimler arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Arabul ana sayfasındaki kategorileri ve onların altındaki alt kategorileri kullanarak arama yapabilirsiniz. -Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak. Ya da herhangi bir Arabul sayfasındaki arama kutusunun içine aradığınız konu ile ilgili kelimeleri girerek Arabul veritabanında bu konu ile ilgili kaydedilmiş olan sitelere direkt olarak ulaşabilirsiniz. .Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için.Bibliyografya. programlaması ve yönetimi Domi Bilisim Teknolojileri A.Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve yıl sonunda Rektörlüğe sunmak. tüm hizmetlerinden dolayı Genel Sekreter’e karşı sorumludur. Şube Müdürlüğünden alınan önerilere göre bağlı birimlerin de ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak Başkanlık bütçesi halinde Rektörlüğe sunmak.Başkanlığın bütçesini hazırlamak.Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak. . a) Arama motorları: Arama motorlarına örnek olarak ara-bul ‘u işleyelim *Ara-bul: Arabul. eğitim programları düzenlemek. Arabul`da aradığınız sitelere ulaşmak için iki farklı yol izleyebilirsiniz.Ş.Daire Başkanı. . yeterli kadroyu oluşturup.Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak. Türkçe ve diğer dillerde yazılmış Türkiye ile ilgili tüm web sitelerini veritabanına kaydetmektir. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak. . İsterseniz. iş bölümü ve personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini yapmak. . vb. 148 . tez kataloğu. .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri Mehmet Karahan .Merkez ve birim kütüphanelerinin eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak. . Hedefi. tarafından yapılan. Türkiye`nin en kapsamlı kategorik dizinidir. .

editörlerimiz tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra veritabanına eklenen sitelerin sadece web adreslerini. Eklediğiniz siteler.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan http://www.6 Arabul`da halihazırda yer almayan ve eklenmesinde yarar gördüğünüz siteleri. "Sitenizi Ekleyin" bölümüne girerek bize iletin. hem kullanıcıların daha hızlı araştırma yapmalarını sağlar. Arabul. Böylece.asp Şekil. 149 . hem de "full text" aramalarda çokça karşılaşılan bir problem olan "bulunan sayfaların pek çoğunun ilgisiz konularda olma" ihtimalini azaltır. açıklamalarını ve anahtar kelimelerini saklar. tarafımızdan yapılacak olan gerekli incelemeden sonra. başlıklarını. en kısa zamanda Arabul'da yerlerini alacaklardır.com/arayuz/4570/Default.arabul.

BÖLÜM İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKiLERi 1)Birey Üzerindeki Etkisi 2)Toplum Üzerindeki Etkisi 3)İnternetin Türkiyedeki Durumu 4)İnternet Etiği 150 .Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7.

İNTERNETİN BİREY VE SOSYAL YAŞAMA ETKİSİ 7. Sosyal Etkisi 7.1.İnternet küresel dünyanın büyük oranda temsil ettiği bir platformdur. ekonomik.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 7. Bu değişme yalnızca Türkçe’ye özgü değildir. İnternet bilgi paylaşım ağıdır. iletişim. İnternet dil kullanım biçimlerini nasıl değiştirmiştir?İnternet üzerinde insanlar iletişim kurmak için farklı araçlar kullanmaktadır. Bunlardan en önemlileri:web. 151 .2. Art zamanlı iletişim araçlarından olan web sayfaları:dil ile resmi.chat’tir. bazıları ise bire-çok. Psikolojik Etkisi Sahip olduğumuz kısıtlı zamanı tek bir uğraşla doldurmak yerine mümkün olduğunca çeşitlendirmek bireysel iletişim açısından daha faydalıdır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dilin kullanım biçimlerinde değişiklikler oldu. sosyal ve siyasal farklılıkları kaynaştırarak insanlığın hizmetine sunmaktadır. hareketli görüntüyü ve sesi birbirine yaklaştırmıştır. hemen herkes tarafından kullanılabilmekte ve kullanıcılar sınırsız bir olanağa kavuşmaktadırlar.3. İnternetin başta eğitim. İnsanlar arasında iletişim sağlamak amacı ile kullanılan bu araçlar. çoka-çok iletişimi olanaklı kılmaktadır. ideolojik. bilginin kullanımı ve paylaşımındaki eşitlikçilik. problem bu noktada başlar. kuralları ve araçlarıyla insan zihnindeki sınırlara bile meydan okumaktadır. Bunlardan bazıları eş zamanlı.3 Birey Üzerindeki Etkisi Yaşamımıza giren bir konu olarak internet aslında çok geniş bir kavrama sahiptir. yaratıcılık olmak üzere çeşitli alanlarda yaraları olduğu herkes tarafından bilinmektedir. bazıları art zamanlı iletişim sağlar. taşıdıkları özelliklere göre dil üzerinde etkili olmaktadırlar. İnternetin bireyler üzerindeki psikolojik etkisi kısaca:İnsana doğal bir muhatap olması ve insanı-insandan uzaklaştırması biçiminde açıklanabilir. Artık kendine özgü kelimeleri.1. Bilgisayarınızı zevkle kullanıyorsanız bir problem yok ama onu arkadaşınız yerine koymak zorundaysanız.2. Bütün diller internet ile ortaya çıkan yeni dilsel kullanım biçimlerinin etkisi altındadır. İçinde bulunduğumuz bu süre içinde her ne kadar kapsamını ve sınırlarını çok somut olarak bilmesek de. Modern çağın bir gereği olan bilgisayar ve internet kişilerin yaşamına girmeğe başladı. İnternet ve Dil Kullanımı: Bildiğimiz gibi dil insanlarla iletişim kurmada kullandığımız en önemli araçtır. Ancak bilgisayar ve internet kullanımı kişiler için olumlu ve olumsuz etkileri vardır.3.3. Bu ağda bilgisayar ortamına aktarılan her türlü veri. 7.email. Bilgi paylaşımı ve tüketiminin internet gibi bir ortam sayesinde kolayca gerçekleşebilmesi yeni bir siyasal ve sosyal topluluğunda oluşmasına olanak sağlamıştır. 7. toplumsal kaosları ve toplumlar arası kültürel.

iletişimin eş zamanlı gerçekleşmesi ve konuşma dili ile anma yazı aracılığı ile sürdürülmesi değişik dil kullanım şekillerinin içiçe girmesine yol açmaktadır. Çünkü meydana gelen değişmeler dilsel biçimlerle ilgilidir.2. Ayrıca. Sohbet etmek yada söyleşmenin açık karşılığı “oturup 152 . aradaki farkı daha kolay anlayacağımız acıktır. İnternet bilgilenme hakkı açısından eğitimine bağlı olarak bireyler için hem yeni bir olanak hem de dezavantaj olabilir. yani duyguların bu araçlarla aktarılmaması kullanıcıları yeni araçlar aramaya itmiştir. Kullanıcıların anonim kalabilmesi. Böylece ulusal dillere internetin dili olan ingilizceden birçok sözcük ve değiş biçimleri katılmaktadır. Yani daha çok konuşma dilinin yazı ile ifade edilmesine ilişkin sorunlardır.3. vurgu. Bilgilenme Hakkı: Bilgilenme hakkı dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan herbir bireyin varlığını koruma ve geliştirmede zorunlu olarak gereksimim duyduğu bilgiye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşma hakkıdır. Bu nedenle yeni biçimler oluşmaktadır.3. birbirleri hakkında fazla bir bilgiye sahip olmamaları gibi hususlar dil kullanımını değiştirmektedir. soruları hızla çözmek bir yana bilgilenme hakkı açısından bazı sorunların kaynağı olabilecektir. Bunun sonucunda. İntenette sohbeti yazışma ve internette sohbet etme biçimidir eterlendirmeden önce geleneksel anlamdaki sohbet üzerinde düşünürsek. Yüzyüze iletişim sırasında dil iletişiminin ayrılmaz bir parçası olan:mimik.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan E-mail ise.jest.2. Araştırmaya dayalı bir eğitim yapısı ile ezber-tek kitaba –öğretmene dayalı eğitim yapısı içinde internetin bilgilenme hakkına ilişkin işlevi farklı olacaktır. birbirlerini görmemeleri. çok kısa sürede iletişim kurulmasını sağlaması açısından metinlerdeki biçimsel yapıları tamamen değişikliğe uğratmıştır. Küreselleşmeye bağlı olarak zaman ve mekan kavramlarımızda değişmeler meydana gelmiş ve iletişim kurduğumuz çevre farklılaşmıştır. internet. Chat’te dilsel kullanım biçimlerini tamamen değişikliğe uğratmıştır. Chat bilgisayar ortamında bir tür etkileşimli yazışma şekli ve internette sohbet etme biçimidir. Bu da dilde küreselleşmeye yol açan bir nedendir. yazılı dile çok kısa süre içerisinde argo. ahenk gibi araçlar yazılı internet ortamında eksik kalışı. günlük dil ve bölgesel dillere ait özellikler katılmıştır. internet dilinede aynen aktarılmış ve internetin belkide en yaygın kullanım biçimi olan etkinliğin adı haline gelmiştir. Ayrıca internet ile küreselleşme hızlandığı için iletişim de küreselleşmektedir. 7. ama bunlar dilde yapısal düzeyde değişikliğe yol açacak düzeyde değildir. 7.3. Bütün bu gelişmeler sonucunda sorulması gereken soru şudur:Bu gelişmeler dilde yapısal değişikliklere yol açar mı? Bence bu soruya hayır diye yanıtlaya biliriz.2. Chat’in Sosyal Etkisi: İnternetin dil üzerindeki etkilerinde ele aldığımız chat’in bireyler üzerindeki etkisi biraz daha açmak gerekirse: chat sohbet etmek anlamında ingilizce bir sözcüktür. Eğitim sistemi ile ilgili ön koşulların sağlanmadığı bir ülkede.

ideal zamandan söz edilemez. ancak söz konusu olan chat yapmaksa. istediği kılığa girebilir. bu tanışıklılık yanılsaması içinde bu sanal sohbeti gerçeklettirebilirler. oysa elektronik ortamda sohbet etmenin temel koşulu monitör kullanmaktır.4. Artık geçmiş ve gelecek kavramları internet kullanımı sırasında pek anlam taşımaz. 7. Konuşan ve dinleyenin yerini. Bu şekli ile sohbet dolaysız bir iletişim şeklidir. söze mimik ve jestlerini de katarak sohbeti renklendirip. Peki. Görülüyor ki 153 . Daha önce tanışmış olmak sohbettin içeriği hakkında bir ipucu verdiği gibi. Kullanıcı gündelik yaşamındaki zamana ilişkin sınırlılıklardan bağımsızlaşmıştır.3. Bilgisayar ortamında sohbet ise. Mesafenin azlığı. Bunlar: Sohbette katılanların yüz yüze olarak aynı mekanı paylaşması Önceki bir zaman diliminde tanışıklıkları olması Sohbetti anlamlı kılacak ortak yanların bulunmasıdır.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan karşılıklı konuşmak” tır. diğer bir nedeni de internetteki veri akışının sürekliliği ve bu sürekliliğin belli bir periyoda bağlı olmamasıdır. bunlara karşın chat yapmanın kitleler için özendirici yanı nedir? Acaba insanlar çevrelerinde merhaba diyecek insan mı bulamıyorlar. Bunun bir nedeni zaman ve mekan farlılıklarını önemsizleştiren bir bilgi ağı olarak. Tanımından da yola çıkılarak geleneksel sohbettin üç temel koşulu olduğu ileri sürülebilir. Bu durum gerçektende çok trajik bir çelişkiyi gözler önüne sermektir. her bir veriyi zamandan bağımsız olarak kullanıcıya iletmesidir. Birbirlerinin hiç tanımayan ve hatta tanımayacak olan insanlar bile. yazan ve okuyanın aldığı aradaki ilişkiyi yalnızca monitörlerde belirtilen standart harf dizileri ile gerçekleşir. konularında sınırını aşarı yukarı belirler. Bunu başka bir yönden ele alırsak: chat sırasında kullanıcının kişisel bir sınırlığı yoktur. yani herkes herkesi “oynayabilir” taklit edebilir. Bu durum aynı zamanda sohbettin gerçeklik zemininde oluşturmaktadır. Zaman Kavramı Açısından İnternet: Önce zamanın kısa bir tanımını yapalım. gerekli vurguyu sağlar. yoksa bir anlamda kendilerinden arınma olanağımı insanları rahatlatan? Uzaklık kavramı internet kullanıcıları için hiçbir anlamı ifade etmez. bu kez insanlar evrelerindeki sayısız olanağı görmezden gelerek önlerine pek çok elektronik donanım ve kilometrelerce mesafe koyarlar.2. Bir internet kullanıcısı için veriye erişim aşamasında. Zaman nedir? Toplumsal gelişmenin belli bir basamağından itibaren olayların akış içindeki yerlerini tayın edebilmek için insanları öğrenmek zorunda olduğu bir araç olarak tanımlayabiliriz. Chat geleneksel sohbetin temel koşulu olan tanışıklılığı da ortadan kaldırmaktadır. Gerçek anlamda sohbet için dolaysız bir iletişim demiştik. Yani öz benliğinden sürede olsa kişi soyutlanabilir. İnternetin en belirleyici özelliği modern insanın zaman kavrayışına belli notalarda hitap etmesidir. Çünkü internetin en önemli özelliği. Monitör bu hali ile sohbetti dolaylı hale getirir. gerçekte tam bir kör döngüsüdür. istenen her şeye her yerden ve her zaman erişime olanak tanımasıyken. Diğer bir deyişle internet kullanımı sırasında kullanıcı tarihselliğinden ayrılır.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yaşamı güdüleyen ve organize eden bir kavram olarak zamana verilen değerin içerimi.2 3) Mesleki Dağılım 35 30 25 20 15 10 5 0 öğrenci mühendis diğer meslekler ŞEKİL1. Türkiye’de internet kullanıcılarının profilini çıkarmak için MagNet tarafından bir anket yapıldı.3 4)Öğrenim durumu 154 . internet kullanımı sırasında önemini yitirmektedir.1 2) En çok kullanılan servisler 100 80 60 40 20 0 SERVİSLER WEB POSTA ŞEKİL1. 560 internet kullanıcısının katılımı ile gercekleştirilen ankette göre: 1) Kişilerin internet kullanma amacı 40 35 30 25 20 15 10 5 0 İŞ BİLGİ HOBİ EĞLENCE HABERLEŞM E AKADEMİK İNTERNETİ Şekil1.

4 7.3. Bilgisayar dolandırılıcığı suçları.” Tanımdan da anlaşılacağı gibi: suçlunun hedefi kendine veya bir başkasına mal. gibi kullanımlar insanın sosyal yaşamını etkileyebilecek unsurlardır. kişiler arası mesafe.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan 80 70 60 50 40 30 20 10 0 y. Bu şekilde insanlar kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekler ve kısa zamanlarını daha verimli değerlendirebileceklerdir.4. kazanç yada mağdura ciddi kayıplar vermektir.3. Kişisel Hakların Korunması İnternette işlenen şuçlar Emniyet Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu BilişimŞuçlar Raporunda kişi hakları ihlali şöyle açıklanmaktadır: “Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanarak verilerin alınması.4. 7. Yüz yüze insan ilişkileri azalacak bu nedenle de bir bakıma robotlaşan insanlar türeyebileceklerdir. Özellikle e-ticaret ve git gide daha fazla şirketin ürünlerini Web’e sokmaları ile tüketiciler adil ve güvenilir internet etkileşimini talep etmeye başladılar.4.1. Siteler geniş 155 . yaş. Öte yandan internet. kişilerin sosyal yaşamlarında hem olumlu hem olumsuz etkilere sahiptir. Gerçek dünyadan farklı bir ortamda sanal dünyada insanlar arası ilişkiler değişmektedir. suçların modern bilgisayar teknolojilerini ağ sistemlerinin avantajlarını değerlendirmeleri yoluyla klasik dolandırıcılık biçimlerinden farlılık gösterir. Ticarete Etkisi 7. kültür ve benzeri gibi gerçek dünyada önemli olabilecek pek çok özelliği de ortadan kaldırmaktadır. Yerinden alış-veriş. yerinden bankacılık hatta işe gitmeden evden çalışma vb.okul lise diğer öğrenim ŞEKİL1. Toplum Üzerindeki Etkisi Yaygın bir görüşe göre internet. ırk.1. Sanal Market İnternet en iyi ürünleri en iyi fiyatlarla bulabileceğiniz değerli bir kaynak olabilir. 7. Ancak bütün bu kolaylıklar insanları bilgisayar bağımlısı yapacaktır. Psikologlar tarafından yapılan bilgisayarın duyuları körelttiği konusunda çalışmalar devam etmektedir. cinsiyet.1. değiştirilmesi ve silinmesi yolu ile kendine yada başkasına yasadışı ekonomik menfaat sağlamak için zarar verme.

kitaplar. gibi ürünlere yayılıyor.com.tr/satgayri.3.4. 1960’lı yıllarda Amerika birleşik Devletleri’nde yeni bir ekonomik güç ortaya çıktı. Buna karşılık internette sayfa asmak yıllık 150-250 dolar civarında ve sayfaları tasarımını da yaptırarak asmak yine yılık baz da 300-500 dolar aralığında (sayfa adedi ve tasarımı zorluğuna bağlı ) www.htm 7.2. Reklam Sektörü Ekonomi ile ilgili bir dergide bir yıl boyunca reklam bulundurmak 24 bin dolardan başlayan ve 100 bin dolarlara kadar ulaşan rakamların telaffuz edilmesi demektir.1 7. İşte internet üzerinde pazarlama bu noktada önem kazanmakta. 156 . purolar. seyahat acentalarını ezip geçebilecek bir kamyon gibi artık internet üzerinde uçak ve otel rezervasyonlarından otomobil kiralamaya kadar seyehat için gerekli olan herşeyi bir acentaya gerek duymadan yapabilirsiniz. http://shop. Medyanın ve reklamların da etkisiyle gittikçe daha bilinçli tüketici ise alışverişin daha çok kendi kontrolünde olmasını istemekte. satıcı ve alıcı arasındaki işini tehdit etmeye başladı. Kapı kapı gezerek pazarlama yapan satıcılar direk olarak tüketicinin evinin salonunda pazarlama yaptıkları. donanımlar.1.4. 1990’lı yılların başında teknoloji. onlara anında deneme olanakları sundukları ve birebir konuşmanın bütün tekniklerini kullandıkları için başarılı oldular.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bir katagori yelpazesini kapsayıp yazılımlar.telmar.com. Çünkü tüketici Web üzerinden satın almak isteği ürün hakkında istemediği kadar fazla bilgiye bir tuş dokunuşuyla ulaşabiliyor.tr ŞEKİL 2. Seyahat Acentaları İnternet. şaraplar.1.egenet.

www.com ŞEKİL 2.dünyaturu.4. Ancak bu konuda hala aşılmayan teknik sorunlar 157 .4. Üsküdar’da ev kiralamak için artık Üsküdar’a gidip sokak sokak gezmek ya da o yöredeki emlakçıları dolaşmak yerine “Ev KiralayanlarÜsküdar”sayfalarına girmeleri yeterli. Yazılı Basın İnternetin tehdit oluşturabileceği diğer bir sektör ise sürekli yayıncılıktır.com 7.hurriyet.5. www. Direk üreticiden o marka ile ilgili ayrıntılı bilgiler alarak bunu rakip marka ile çok kolaylıkla karşılaştırabilmektedir.4.1. bir tuşa basarak ulaşılan listelerine terk etmekte. cebinizde 20-30 bin dolar koyarak internet üzerinden yayın yapabilirsiniz. Oto Galerileri Oto galerileri artık internette.1. semtlerde servis veren emlak büroları yerini.7.tofas.com.emlax. www. Görsel Basın Yazılı basını bekleyen sorunların çok benzeri görsel basın içinde geçerlidir.com 7. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir ISS ile anlaşmak ve tabiki yazacak konunuzun bulunması. Artık milyonlarca dolarlık matbalara. Büyük emlak ofisleri yavaş yavaş internette yerini alırken. haftalık. artık evini kiralamak ya da satmak isteyenlerin.1.4. Tüketici istediği markanın istediği modelini internet üzerinde bulabiliyor. Mehmet Karahan 7. Sadece yazı ile değil istenirse fotograf. aylık ya da yıllık yayın yapabilirsiniz.2 7.yönetecek müdürlere. sorunlara çare bulacak teknik personellere gerek duymadan internet üzerinden günlük. bunları sığdıracak binalara. internet üzerinde.1. Bir televizyon şirketi kurup işletmek yerine.6. video film yada ses ile de tanıtım yapılabilir. Emlakçılar Tehlike çanlarının çaldığı diğer bir meslek dalı ise emlakçılık.4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri www.

9. Ancak sürmenize imkan yoktur. bazı grupları kendi listelerinden çıkarabilir. Daha el altında Daha hızlı Bilgiye ulaşmak Ürünü bulmak kolay Fiyatları kıyaslamak kolay 24 saat alış-veriş Satıcıyla uğraşmak yok Daha ucuz Daha eğlenceli 7. Usenet Usenet ( dünya çapında çoklu tartışma ve iletişim platformu) dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcılarının binlerce değişik konuda yazdığı görüş ve düşüncelerini anlatan yazılar ile haberlerden oluşan bir tartışma ortamıdır. Genelde Usenette ticari amaçlı mesajlar verilmez. Usenet bir kuruluş değildir.2. Bir çok işletmeci.newusers news://news.1. Ayrıca her Usenet yerel sorumlusu kendi domainlerini kontrol eder. dokunmak ve denemek için kullanmaktır. Usenet hakkında daha fazla bilgi için: news://news.com 7.answers news://news. Neden Sanal Alışveriş Kaliforniya’da yapılan araştırma sonucunda internet kuşllanıcılarının sanal alış-veriş yapma sebepleri sırasıyla şu şekildedir.4.4.cnn.newuser.questions 158 . Usenette gönderilen bir yazı dolayısıyla hakkında dava açılan. Usenet üzerindeki haber akışını kimse kontrol edemez.1. Örneğin beğendiğiniz bir arabanın test sürüşlerini izleyebilirsiniz.4. satıcıların ve aracı kuruluşların konuşma tekniklerini kullanarak tüketiciyi etkiledikleri ve ürünün daha kolay hale getirtiklerine inanmaktadır. Bunların da en kısa sürede çözülerek görsel basının internete kayması mümkün . hapse giren para cezasına çarptırılan insanların sayısı sürekli artmaktadır. 7. Ticarette İnternetin Eksikleri İnternetin pazarlamada kullanıcısına sunmayacağı tek hizmet ellemek.announce. www.8. Ancak yerel Usenet servis sağlayıcıları bünyelerinde bulundukları grup sayılarını kontrol edebilir.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan bulunmakta.

7.4.org olan derneği daha yakından tanımak için sitesine göz atmanız yeterli. Özellikle ticari kuruluşların interneti kullanmaya başlamaları ile birlikte internette güvenlik probleminin çözümü için ciddi çalışmalar yapıldı yakın zamanda Web üzerinden iletilen her türlü bilginin yeni şifreleme teknikleri ve çok yüksek hızlı hatlar sayesinde yeteri seviyede güvenli olacağını söyleyebiliriz.com adresinden mail yollayabiliriz. Bu klube üye olmak için internette ki formu doldurup yollamamız yeterli.3. kullanıcı şifreleri banka kredi kart numaraları ve benzeri gizlilik içeren bilgileri şu an için internet üzerinden serbestçe göndermeyin. Ardından psychaq. İnternet Ne Kadar Güvenli İnternetin şu an için çok fazla güvenli olduğu söylenemez.pancoke ve dail Black grupları sahne aldı. İnternette Arama Kurtarma Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşayalı daha iki yıl bile olmadı ama hala koskoca İstanbul’da 23 kişilik bir sivil savunma örgütümüz var. yine de. Örneğin AKA. İnternette Bit Pazarı 159 .3 7.5. İngiliz sivil savunma örgütünün desteği ile varlığını sürdürebiliyor. Bağımsız arama kurtarma örgütleri de güçlükle ayakta durabiliyor.edu Mehmet Karahan ŞEKİL2.Eğitimde Bilgi Teknolojileri e-mailto://listserv@american.4.4.aka-arama. İlk İnternet Konseri 13 Ocak’ta İstanbul Üniversitesi rock kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk “Gorage Party’si” olan rock konseri sponsor site olan raptiye. Ayrıca bu örgüte aka-arama@hotmail. arama kurtarma araştırma derneği. Ancak.6. 7.comdan canlı yayınlanarak aynı zamanda ülkemizde yayınlanan ilk internet konseri oldu.4.4. Önce sahneye kurban çıktı. Web adresi www. 7. Nadiren de olsa kişisel iletiler ve postaların kötü amaçlı profesyonel kişiler tarafından illegal (kanun dışı ) yollarla ele geçirilebilir.

isteyen ziyaretçiler giriş yapıyor isteyenler de satış yapabiliyor.com adlı bir mail grubundan hepsi birbiriyle haberleşiyor. bu yüzden sanatçılara ulaşabileceğimiz etkileşi.1 Parmaklarımızın Ucundaki Dünya Bilgisayarlı yaşamın tüm dünya için oldukça yeni olduğu söylenebilir. Artık internet sayesinde tüm gelişmeleri sıcağı sıcağına takip eder olduk. Çünkü müzik sektörünün en güçlü plak şirketlerinden Sony Müzik’in sitesi yayına başladı. Artık hesaplarımızı tutan . İnternette sörf yapıp.klubün amacı işsizlerin gelişmelerden çabuk haberdar olmasını. Çünkü işsizler klubü@groups.sonymuzik.doktorların tıp konusundaki sohbetlerini çağrıştıran yeni ve farklı bir dili konuşmak zorunda.7. notlarımızı kaydeden. Kulubün haberleşme açısından da hiçbir eksiği yok.mli bir ortam hazırlamış.com. Bu yeni dil. sıkıldığımızda bizimle oyun oynayan ve yaşamın içindeki 160 . Siteden sony müzike ulaştıracağınız tüm sorular kısa sürede yanıtlanıyor. günlük yaşama önlenemez bir hızla giriyor ve yerleşiyor. raporlarımızı hazırlayan.com/issizler klubüolan sitede bütün işlerin birleşmesi amaçlanıyor. müzikteki son gelişmeleri takip etmek bundan sonra daha da kolaylaşacak. Web’de www.4.Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Gençlerin başarılı çalışmalarına bir örnek daha. dayanışmasını ve işsizlikten bir an önce kurtulmasını sağlamak.1. Sony Müzik yetkilileri internetin bilgi transferinde ve iletişiminde en etkin yol olduğunu düşünüyor. Adresi www. Hızlandı ve karmaşıklaştı. Bugün bir bilgisayar edinmek isteyenler .com. 7. İnternette İşsizler Klubü İşsizler de sanal alemde örgütlendiler.1 İNTERNETİN TÜRKİYE’DEKİ DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ 7. 7.4. Tripod’da yapılmış amotör bir site çatır çatır ikinci el bilgisayarları satıyor. İlk üretilen bilgisayardan bugüne sistem oldukça güçlendi. 7.tr adresini tuşlayarak ulaşabileceğiniz bu site.8.geocities. Sony müzik sitesindeki yerli veya yabancı tüm sanatçılarla en doğru bilgi ve gelişmeleri birinci ağızdan sizlere duyuruyor. Yıdızların Sanal Adresi Eskiden müzik piyasasını takip etmek ne kadar da zordu.tripod. Sitenin adresi levkilen.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

herşeye kolaylık ve güven getiren yakın bir dostumuz var. Ancak bu dost, kimi zaman bizi kendine tutsak edip dış dünyadan ayırabiliyor; bizi yalnızlığa da sürükleyebiliyor... 1990’lar, bilgisayarlara yeni bir özellik kazandırdı. Artık bilgisayarlar bizleri kendi içlerine kapatan bir makine yerine, bizi dünyaya bağlayan bir iletişim santrali haline geliyorlar. Bütün bunlar ise, bilgisayarların arkasındaki kablolara eklenen yeni bir kablo ile gerçekleştiriliyor. Bilgisayarlarımızı diğer bilgisayarlar veri tabanlarına bağlayan karmaşık bir sistemin evinizdeki uzantısı olan bu kablo, evin telefon girişine, oradan telefon santraline ve sonra da tüm dünyaya açılıyor. Bilgisayarlarımızı uzak noktalara bağlayan bu yeni sistemin adı “İNTERNET” ....

7.1.2. İnternet Nedir ?
a) İnternet aynı dili konuşan ya da diğer bir deyişle aynı iletişim kurallarını kullanan ağların bir toplamıdır. (Alan kılavuzu Stephon Nelson) b) İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi taşıyıcısı, bir ön modeldir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli etmeni, taşıyıcısı, kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek ve toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişime zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan, bir çalışma ortamı haberleşme ortamı büyük, canlı, dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir haberleşme ortamı, her vatandaşın kendi radyo ve televizyonunu kurabileceği bir yayın ortamı, tüm dünyaya hitap eden bir tanıtım ve pazarlama ortamı, iş bağlantılarının kurulabileceği, alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerinin vatandaşa ucuz etkin ve 24 saat sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. c) İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu,dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet insanların her geçen gün gittikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnterneti bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. İnternete bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz : İnternet, • 1997 sonu itibariyle 100.000.000 ’u aşkın insanın kendi arasında etkileştiği, bilgi değiş-tokuşu yapabildiği ve kendi yazısız kuralları olan büyük bir topluluktur. Bu, internetin sosyal yönüdür. • Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir. • 1997 sonu itibariyle 20.000.000’u aşkın bilgisayarın bağlı olduğu çok büyük bir bilgisayar ve iletişim ağıdır. • Kişilerin değişik konularda fikirlerinin serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran bir demokrasi platformudur.

161

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

• Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları günlük gazete servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır. Tüm bu tanımlamaların arakesitinde yer alan ise “Bilgiye ulaşım ve onu paylaşım, sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım”dır. • Sonuç olarak internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. İnternet farklı bir ortam, farklı bir uzay. Kendi yazılı olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka bir uzay. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar, yeni uğraşlar getiren bir şey. Hayatımızı etkiliyor. Hem de çok fazla bir biçimde.

7.1.3 Türkiye İnternetinin Bir Durum Değerlendirilmesi
İnternet sanayi toplumundan bilişim toplumuna geçişin habercisi, taşıyıcısı bir ön modelidir. İnternet bilimsel ve teknolojik gelişmenin önemli bir etmeni, taşıyıcısı kendisi sürekli değişen, bilgi teknolojilerini değiştiren, giderek toplumu ve yaşamın tüm boyutlarını değişmeye zorlayan bir teknolojiler kümesidir. Zaman ve mekan farklarını azaltan bir çalışma ortamı, haberleşme ortamı, büyük canlı dağınık bir kütüphane, esnek ve yetenekli bir çalışma ortamı, her vatandaşın kendi radyo, gazete ve televizyonu kurabileceği bir yayın ortamı tüm dünyaya hitap eden bir dağıtım ve pazarlama ortamı. İş bağlantılarının kurulabileceği alım satımın yapılabileceği bir elektronik ticaret ve iş ortamıdır. Nüfustan vergiye kamu hizmetlerini vatandaşa ucuz, etkin ve 24 saat sunulabileceği, ilkokuldan üniversiteye meslek içi ve sürekli eğitimin sunulabileceği bir eğitim ortamı. Koruyucu sağlık hizmetlerinden uzman hekime erişime kadar sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir hizmet ortamıdır. Katılımcı demokrasinin gelişeceği toplumsal denetim ve saydam mekanizmaların hayat bulacağı yeni teknolojik olanakları da internet sunmaktadır. İnternette geç kalmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. İnternet en basitinden çağdaş matbaadır. Dünyanın pek çok ülkesinde internet, ulusal bir plan kapsamında stratejik bir konu olarak ele alınmış eylem planları yapılmış, kamu özel sektör üniversiteler ve sivil toplum örgütleri beraberinde bunları hayata geçirme çabasında epey yol alınmıştır. Dünya internetinde 40 milyon civarında bilgisayar, 150-200 milyon kullanıcı, 3.5 milyon web, 2 milyon kurum, 30 bin haber gurubu, 90 bin posta listesi, 25 bin sohbet kanalı vardır. Türkiye de ise 40 bin civarında bilgisayar, 150-200 bin kullanıcı, 5 bin civarında web, 300 bin kullanıcı vardır. Türkiye’de ki toplam internete bağlı bilgisayar sayısı İndiana Eyaleti k12 (ilk,orta,lise) bilgisayar sayısından az. Türkiye interneti 6 yaşını doldurmak üzeredir. Bu altı yıl çok sancılı olmuştur. Son yıllara kadar ulusal sahiplenme kaygısı ve çabası olmamıştır. İnternetle ilgili taraflar kısa vadeli bakışla bir işbirliği çabasına girmemişler ve sonucunda ulus olarak ortak aklımızı oluşturamamış durumdayız.

162

Eğitimde Bilgi Teknolojileri

Mehmet Karahan

Türkiye internetteki gelişmelerin çok dışında değil ama biz takipte zorlanıyoruz. Treni kaçırmadık ama farkı kapatamıyoruz. Çok ciddi boyutta insan gücü açığımız var. Üniversitelerimiz, değişen eğilimleri göz önüne alıp programlarında esneklik yapacak esnekliğe sahip değil. Bu konuyu sahiplene kurumumuz yok. İnternete ulus olarak yatırım yapmıyoruz. İnternet konusundaki master planımız, eylem planımız olmadığı gibi deneysel projelerimiz bile yok. Gelişmiş üniversitelerimizde bile bu konularda çalışan bir avuç insanımız var. Üniversitelerimizi bile interntete tamamen taşıyamadık. Üniversiteler için ulusal bilgisayarlaşma hedefleri ve planlarımız yok. Alan adını alan 80K12 okulumuz ve 400’e yakın bilgisayar var. Milli Eğitim Bakanlığımız henüz kendini internete bağlayamadı. Okulların bilgisayarlaşması ve internetli eğitim konusunda ulusal hiçbir doküman üretemedik, üzerinde anlaşılan hiçbir model yok ve kayda değer deneysel boyutta bile hiçbir projemiz yok. Ulus olarak bilgisayar destekli eğitimde henüz öğrenme sürecine giremedik. Son zamanlarda TUENA, İnternet Üst Kurulu Elektronik Ticaret ve Koordinasyan Kurulu, Kamunet Üst Kurulu, TOBB Sektör Kurulu ve TBMM Bilgi teknolojileri grubu olumlu gelişmelerdir. TUENA Türkiye enformasyon ana planı çalışması yakında bitecektir. Ülkenin bir mastır plan gereksinimi duyması tabiki sevindiricidir. Bu planı tartışmak, geliştirmek, sahip çıkmak ve bir eylem planı ortaya çıkarmak hepimizin görevidir. Türk Telekom’un yeterince yatırım yapamaması ağır bürokratik yapısı internet konusundaki deneyimsizliği, zikzakları hatalı kararları ile interneti engellediği görüntüsü oluşmuştur. Türk Telekom son bir yılda SDH, TDM, ISDN, 800 hatlar için yatırım yapmış, Ttnet ihalesini gerçekleştirmiştir. Tt’nin internet ve PSTN için yatırım yapması gerekir. Şayet TT, bir A.Ş. olarak görülüyorsa, kendi kazandığı para ile, karlı gördüğü yatırımları yapabilmektedir. Şayet TT, bir KIT olarak görülüyorsa, Türkiye’nin geleceği için stratejik konumda olan iletişim ve internet alt yapısı için yatırım yapılmalıdır. Kaldı ki internet hizmeti temel bir kamu hizmeti olmaktadır. Teknolojik gelişmeler internetin yayılması için yeni olanaklar sunmaktadır. Kablo Tv üzerinden erişim, kablosuz erişim, xDLS, internet Tv ve direkt Pe şu anda gündemde olanları. Bunları biran önce hayata geçirmeliyiz. İnternet Üst Kurulu, diyalog ve hoş görü ortamında, bir çözüm üretme mekanizması, bir hakem kurulu olarakta çalışabilir. Ulaştırma Bakanlığının önderliği bu anlamda çok önemlidir. İnternetin öne çıkardığı birkaç kavram, saydamlık, katılımcılık ve sivil toplum örgütleridir. Saydamlık ve katılımcılık, zaten internetsiz hayata geçmesi zor kavramlardır.

7.1.4 İnternetin Ülkemizdeki Ticari Boyutu
Dünyadaki kullanıma paralel olarak, internet ve ticaret olgusu boyutu ülkemizde de popüler olmaya başlamıştır. 1997 ortalarından itibaren birçok banka, müşterilerine hizmet üzerinden kişisel bankacılık servisleri vermeye başlamıştır. Öte yandan, 1996 sonlarından itibaren birçok günlük gazete ve derginin (aynı baskısı olmasa bile) internet üzerinden yayınladığını görüyoruz. 1997 sonlarına doğru deneme amaçlıda olsa, bazı popüler alış-veriş imkanlarını yavaş yavaş müşterilerine açmaktadır. Diğer bir popüler dal da internet üzerinden radyo ve Tv yayıncılığı. Hat hızlar şu an fazla

163

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan yeterli olmasa da. Bu kuralları bilme ve bunlara uyma kullanıcının sorumluluğudur. 164 . İnternet ya da kısaca net. günlük gazetelerin yayınlarını internet üzerinden verebilme çabaları.aynı dönemde. Kulanıcı ağdaki her bir servise ulaştığında yaptığı işlerden sorumludur. vb gibi kuruluşlarda. Fakat bir yerde izin verilen bir hareket başka bir ağda yasaklanmış olabilir. İlk ODTÜ’te bağlanmıştır. DIE.millet vekillerimizin bazılarının artık e-mail de kullanmaya başlaması ve insanların artık “internet” varlığından haberdar olmaları hep olumlu kilometre taşlarıdır. hatta herbirinde ayarı protokollere sahip binlerce irili ufaklı ağların toplamıdır.2 İnternet Etiği Ağ üzerindeki her kullanıcının.net. Kullanıcı sayısı ve kullanım oranları artıkça özellikle reklam gelirlerinin hatırı sayılır oranlarda artmasını bekleyebiliriz. TT. bir çok şirket bu konuda ciddi atılımlar yapmaktadır.tr servis sağlayıcılarında bir kullanıcı numarası üzerinden dial-up türü bağlantılarla bazı özel kuruluşlar veözel şahışlarla internet hizmeti vermeye çalışmıştır. siyasi partilerin internete bağlanma çalışmarı. Ülkemizde internet kamu oyunun her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi oldukça sevindirici bir gelişmedir. 7.İstanbul’dan İTÜ ve Boğaziçi üniv. 7. henüz tamamlanmamıştır.servis.Her ağın kendine ait sorumlulukları ve kuralları vardır. MTA. Gösterilebilir.net. Televizyon/radyo programlarının e-mail adreslerini. büyük bir üzüntüyle söylemek gerekirse. bu ağdaki sorumlular tarafından her zaman izlenebilecek şekilde tasarlanmıştır.servisleri ve sistemleri kullanmaları konusundaki sorumlulukları fark etmeleri önemlidir.Sonraları internet servisi alan özel kuruluşların sayısı her geçen gün artmıştır.Ayrıca Tübitak. başka bilgisayar ağlarına erişmemize izin verilmiş olabilir. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye internet alt yapısı ve gelişimi ile ilgili planların/yatırımların/hedeflerin siyasal parti ve hükümet programlarına girmesi hepimizin ortak dileğidir.1.tr ve servis2. kamu kuruluşları arasından.TRNET çatısı altında. Ağ üzerindeki izin verilmiş işlemler. tek bir ağ değildir.5 Türkiye’de Hangi Kuruluşlar İnternete Bağlıdır Türkiye’deki ulusal internet alt yapısı. ODTÜ üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır. Bir ağ kulanıcısı olarak.www servislerini ilan etmeleri.

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Mehmet Karahan Kaynaklar 1) İnternet nedir?. Alan Klavuzu 2) İnternetle ilgili bilgi.Bilim ve Teknik Dergileri 6) Prof.Dr.Mustafa Akgül “Türkiye İnterneti Durum değerlendirmesi” Popüler Bilim Şubat 1999 4) Doç. Stephon NELSON.Mustafa Akgül. Ateşman Ender (Hacettepe Üniversitesi) İnternet ve Dil Kullanımı 9) Arş.kampüs.com/turkce/help 3) Doç.Sezer Ebru ve Doç.Dr.Dr.Dr.Yılmaz Bülent (Hacettepe Üniversitesi) Bilgilenme Hakkı Eğitim ve İnternet 8) Doç.Gör.URL Adresi:www.Dr.Tuncer Nilüfer (Hacettepe Üniversitesi) İnternet kullanımı 7) Dç. Popüler Bilim Mayıs 1999 5) İnternet hakkında genel bilgi.dr. “Türkiye İnterneti 6 Yaşında”.Hayri Sever (Hacettepe Üniversitesi) Bilgi Erişim Sisteminde Türkçe 10) Net-Life Dergisi “Mart Sayısı” 165 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->