P. 1
29301062 Teknik Resim i Ders Notu

29301062 Teknik Resim i Ders Notu

|Views: 183|Likes:
Yayınlayan: Kerem İnan

More info:

Published by: Kerem İnan on Jul 26, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

a

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

       

MKM103 TEKNİK RESİM – I
DERS NOTU VE UYGULAMALARI
           

   

 

Akın Oğuz KAPTI 
            [ Ş i r k e  t a d  r e s i n i y a z ı n ]   2011-2012    

Sayfa 1

ÖNSÖZ

Makinelerin veya bir makineyi oluşturan elemanların teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri, yazıyla ya da sözle anlatılmalarına kıyasla çok daha elverişli olan, anlaşılırlığı ve teknik elemanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir yöntemdir. Teknik resim, makine mühendisliği alanında faaliyet gösteren teknik elemanlar arasında iletişim kurulmasını ve bilgi aktarımını sağlayan, bir makine parçasının şeklinin, boyutlarının, toleranslarının, iç yapısının, imalat özelliklerinin, ait olduğu bütün içindeki yerinin ve fonksiyonunun, standart gösterim biçimleri ve işaretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Konuşma dillerindeki dil bilgisi kuralları ve kelimelerde olduğu gibi, teknik resim kuralları da zaman içerisinde olgunlaşıp gelişerek bugünkü durumuna gelmiştir. Kafasında tasarladığı bir makineyi veya o makineyi oluşturan bir elemanı teknik resimle ifade etmek, ya da bir başkası tarafından oluşturulmuş teknik resmi okuyabilmek, makine mühendisleri için en temel gereksinimlerden birisidir. Bu derste, teknik resim bilgisi ve çizim yapabilme-okuyabilme becerisi öğrencilere kazandırılarak bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Bilgisayar kullanımı, son yirmi yılda sürekli artan oranlarda, birçok alana olduğu gibi teknik resim alanına da vazgeçilmez biçimde nüfuz etmiş bulunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak, makine mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde teknik resim eğitiminde klasik yöntemler terk edilip, eğitim aracı olarak bilgisayar kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bunun sayısız olumlu sonuçlarının yanı sıra önemli bir de olumsuz etkisinin söz konusu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, teknik resim eğitiminin verildiği birinci yılın sonunda, kullanılmakta olan bilgisayar programını çok iyi öğrendikleri ve bu programa ilişkin iyi bir kullanım becerisi edindikleri, ancak asıl edinilmesi gereken teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisinin yeterince edinilemediği, bilgisayar kullanma becerisinin bu derste bir araç olduğunun unutulup amaç durumuna getirildiği ve hatta öğrenciler arasında dersin isminin Teknik Resim dersi olmaktan çıkıp Bilgisayar dersine dönüştüğü gözlemlenmektedir. Bu son derece olumsuz bir durumdur. Bu olumsuzluğu gidermek ve dersin öncelikli konuları olan teknik resim çizme-okuma bilgi ve becerisini öğrencilere daha iyi kazandırabilmek üzere, teknik resmin temel prensiplerini içeren bu doküman, makine mühendisliği bölümünün Teknik Resim-I dersi için ders notu olarak hazırlanmıştır. Doküman içinde, perspektif resimler, perspektif resimlerden görünüş çıkarma, görünüş tamamlama, görünüşlerden perspektif resim çıkarma, kesit alma, ölçülendirme ve çizimde bilgisayar kullanımı becerisi kazandırmaya yönelik olmak üzere çok sayıda uygulamaya yer verilmiştir.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 2

İÇİNDEKİLER

1.

GİRİŞ 1.1. Resim Kâğıtları 1.2. Çizgi Tipleri 1.2.1. Ana (Görünür) Çizgiler 1.2.2. Eksen Çizgileri 1.2.3. Görünmez Çizgiler 1.2.4. Yardımcı Çizgiler 1.2.5. Kesit Düzlemi Çizgileri 1.3. Ölçek 1.4. Perspektif Resimler 1.5. Görünüşler (İzdüşümler)

7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 14 18 18 19 19 19 21
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2.

GÖRÜNÜŞ ÇEŞİTLERİ 2.1. Tek Görünüşle İfade Edilen Parçalar 2.2. İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar 2.3. Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar 2.4. Ortak Görünüşlü Parçalar 2.5. Görünüşlerin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

3.

PERSPEKTİFTEN GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA
Uygulama 1 Uygulama 2 Uygulama 3 Uygulama 4 Uygulama 5 Uygulama 6 Uygulama 7 Uygulama 8 Uygulama 9 Uygulama 10 Uygulama 11

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 3

1.4. İKİ GÖRÜNÜŞTEN ÜÇÜNCÜ GÖRÜNÜŞÜN ELDE EDİLMESİ Uygulama 12 Uygulama 13 Uygulama 14 Uygulama 15 Uygulama 16 Uygulama 17 Uygulama 18 Uygulama 19 Uygulama 20 Uygulama 21 Uygulama 22 Uygulama 23 Uygulama 24 Uygulama 25 İki Görünüşten Üçüncü Görünüşün Elde Edilmesi İçin Ek Uygulamalar 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 5.2. Ölçü Okuma Uygulamaları Uygulama 26 Uygulama 27 Uygulama 28 Uygulama 29 Uygulama 30 Uygulama 31 47 47 51 51 52 53 54 55 56 6. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA VE ÖLÇÜLENDİRME UYGULAMALARI Uygulama 32 Uygulama 33 Uygulama 34 Uygulama 35 Uygulama 36 Uygulama 37 Uygulama 38 Uygulama 39 Uygulama 40 Uygulama 41 Uygulama 42 Uygulama 43 Uygulama 44 58 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 4 . ÖLÇÜLENDİRME 5. Ölçülendirme Kuralları 5.

Uygulama 45 Uygulama 46 Uygulama 47 Uygulama 48 Uygulama 49 Uygulama 50 Uygulama 51 Uygulama 52 72 73 74 75 76 77 78 79 7.1.3.1.1. Makine Elemanlarının Kesitleri 80 83 84 85 86 87 89 89 90 91 91 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 8.6.7.1. KESİT UYGULAMALARI Uygulama 53 Uygulama 54 Uygulama 55 Uygulama 56 Uygulama 57 Uygulama 58 Uygulama 59 Uygulama 60 Uygulama 61 Uygulama 62 Uygulama 63 Uygulama 64 Uygulama 65 Uygulama 66 Uygulama 67 Uygulama 68 Uygulama 69 Uygulama 70 Uygulama 71 Uygulama 72 Uygulama 73 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 5 . KESİT RESİMLER 7. Yarım Kesit 7. Kısmi Kesit 7.2. Profil Kesit 7. Kademeli Kesit 7.1.4. Tam Kesit 7.1.1.1. Döndürülmüş Kesit 7.1.5. Kesit Görünüş Çeşitleri 7.

9. SİLİNDİRİK-SİMETRİK PARÇALARIN KESİT UYGULAMALARI Uygulama 74 Uygulama 75 Uygulama 76 Uygulama 77 Uygulama 78 Uygulama 79 Uygulama 80 Uygulama 81 Uygulama 82 Uygulama 83 109 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 10. BİLGİSAYARDA ÇİZİM UYGULAMALARI Uygulama 84 Uygulama 85 Uygulama 86 Uygulama 87 Uygulama 88 Uygulama 89 Uygulama 90 Uygulama 91 Uygulama 92 Uygulama 93 Uygulama 94 Uygulama 95 Uygulama 96 Uygulama 97 Uygulama 98 Uygulama 99 Uygulama 100 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 123 124 124 KAYNAKÇA 125 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 6 .

ölçek. Bu ders kapsamında. hareket etmeden de bir şeyler anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri içeren bir iletişim aracı olarak ortaya çıkmıştır. dekorasyon. anlatılmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmasına yardımcı olmuştur. o ülkelerde konuşulan lisan bilinmeden de okunabilir. Teknik resim. Küp. boyutlarına. teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisini kazandırmak üzere. birbirleri ile iletişim kurma ihtiyacını hissetmiştir. yukarıda sayılan konularla bağlantılı olarak çok sayıda uygulama yapmak suretiyle. tasarım ve üretiminin yapılması planlanan bir makine parçası için. çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir. toleranslar. Bunun yerine teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri. Ancak. hangi dili konuşuyor olursa olsun. kesit resim. yüzey özelliklerine ve malzemesine ait tüm bilgileri içeren bir şekildir. yüzey özellikleri. bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan bir resim türü olarak. Ancak insanlar. parçaya ait tüm özelliklerin daha kolay anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlayan çok daha elverişli bir yöntemdir. Teknik resim. standart geometrik cisimler yazılı veya sözlü olarak anlatılabilirler. inşaat mühendisliği.1. Makine mühendisliği. Uluslar arası standartlara uygun olarak çizilmiş bir teknik resim dünyanın her yerinde kolaylıkla okunur ve anlaşılır. Dilleri birbirinden çok farklı olan ülkelerde çizilen teknik resimler. çizgi. kompleks bir makinenin ya da bu makinayı oluşturan elemanların yazıyla veya sözle anlatılmaları elverişli bir ifede şekli değildir. görünüş (izdüşüm). fonksiyonel özelliklerinin ve ait olduğu bütün içindeki yerinin. Teknik alanda eğitim görmüş kişiler arasında bir anlaşma dili olarak işlev görmektedir. ifadelere bütünlük katan ve konuşmadan. belirli kurallar ve standart gösterim şekilleri gözetilerek çizilen ve bahse konu makine parçasının şekline. İnsanlar arasında iletişim. prizma. iç yapısına. teknik resmi bilen başka bir kişiyle dünyanın her yerinde rahatlıkla iletişim kurabilir. teknik resmin kural ve yöntemlerinin anlatılması hedeflenmektedir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 7 . kroki. duygularını ve düşüncelerini başkalarına ifade edebilmek için sadece bu iki iletişim aracıyla yetinmemiştir. standart gösterim biçimleri ve işaretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Teknik resmi bilen kişiler. her meslek grubunun kendi gereksinimlerine uygun olarak. teknik resim çiziminde bilgisayar kullanımı vb. teknik resmin temel kuralları ve yöntemleri çerçevesinde çizilen teknik resimlere büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. silindir vb. teknik elemanlar arasında iletişim kurulmasını ve bilgi aktarımını sağlayan. perspektif resim. Bu birliği sağlamak için ISO ve ona bağlı TSE standartlarından yararlanılmaktadır. ölçülendirme. küre. Bu resimleri çizebilmek ve okuyabilmek için. konuşmayla ve hareketlerle gerçekleşmektedir. boyutsal. bir makine parçasının şekilsel. toleranslarına. GİRİŞ: İnsanlar var olduğundan beri. Bu resimler serbest elle. Teknik resim. mobilya sektörü vb. Konuşma dillerinde olduğu gibi resim kuralları da zaman içerisinde olgunlaşıp gelişerek bugünkü durumuna gelmiştir. Resim. üretimin doğru ve seri olarak yapılabilmesi için. mimarlık. tesisatçılık. bu alanda dünyada kabul edilmiş çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen kişilerce çizilir ve okunurlar. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekmektedir. meslek gruplarında. bu iki iletişim aracını destekleyen. Resmin tamamlayıcısı olan yazı. elektrik mühendisliği. yazı.

Resim Kâ K ğıtları: Tekn nik resimde. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a8 . . Dosy yalama için n ayrılan kısmın zaman için nde aşınıp yırtılmama ası için bur raya bir ka arton yapıştırılmalıdır. her r seferinde A0 kâğıdının iki katı a alınarak sıra asıyla 2A0. Daha büyük b paftal lar için. A2. 841x1189 8 m mm ebatlar rındaki A0 0 kâğıdından başlar. . l Bu kâğıt. Bunu un için. A3 ve v daha büy yük olan re esim kâğıtla arı. A4. . t Şek kil: 2 A3 ve üzeri ü resim kâ âğıtlarının katl lanması [2]. 6A0 kâğıtl ları elde edi ilir. Resim m kâğıtlarının katlama biçimleri Şekil: 2’de gösterilmi g ştir. s alanı 1 m2 ve boyutlar b ının oranı 1:2 21/2 olan. A5 ve e A6 kâ k ğıtları eld de edilir.1. Bunla ar içinde en n yayg gın kullanıla an A4 kâğıdının boyutl ları 210x297 7 mm ve A3 3 kâğıdının boyutları ise 297x420 0 mm dir. her sefer rin de ikiye bölünerek sırasıyla A A1. enine ola arak 190 mm m lik kat t yerle erinden ve boyuna b olar rak ise 297 mm lik kat t yerlerinden n katlama işlemi yapılır. Şekil: 1 A0 ve v diğer resim m kağıtlarının olu o şumu. sonuçta a A4 boyutl larına gelec cek şekilde katlanırlar. Katlama a işlem minden sonr ra resim ka ağıdının ba aşlık (antet) ) kısmı en üste gelme elidir. .1. Bu seri. 4A0. TSE taraf fından da ka abul edilen standart (A A) serisi res sim kâğıtlar rı kullanılır. A3. . Ad dı geçen resim kâğıtları Şekil: 1’de e görülmek ktedir. 20 0 mm dosy yalama pay yı bırakaca ak şekilde.

2.1. Makine parçaları genellikle dönel-simetrik olduğundan silindirik detaylar fazladır ve eksen çizgileri sıklıkla kullanılırlar. taşıma ve vida dişi çizgileri.1. ince ve kesikli/noktalı olarak çizilen çizgilerdir. Ana (Görünür) Çizgiler: Ana (görünür) çizgiler. eliptik detayları. Kesit düzlemi çizgileri. Dönel simetrisi olan bir makine parçası çiziminde en önemli çizgi ana simetri eksenini gösteren eksen çizgisidir ve çizime bu çizgiden başlanmalıdır.2. 1.5 ve 0.35 0. silindirik. Bunlar 1. ve bunlara ilaveten simetriklik özelliğini ifade eden. Çizgi Kalınlığı(Line weight) Çizgi Tipi (Line Type) 1. Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri ve çizgi kalınlıkları Tablo: 1’de verilmiştir. Bir görünüşün en dış hatlarının ana çizgilerle çizilmesi gerektiği ve bu çizgilerin bir kapalı alan oluşturacağı açıktır.35 0. Birisi diğerine göre. A4 resim kâğıdı için kullanılacak olan çizgi kalınlıkları koyu olarak belirtilmiştir. çizgi kalınlıkları ve kullanım yerleri. 0. tarama.7 0. Ancak. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 9 . • Eksen çizgileri ait oldukları detayların sınırında bitirilmezler ve bir miktar (3~5 mm) dışarıya taşırılırlar.2 mm kalınlıkta çizilirler. ya da daha üsttedir.5 0. • Çizgilerin boyu 10~15 mm olmalı ve aralarına nokta konulmalıdır.7 0.5 0. Görünmeyen kenarlar. yani bakış doğrultusunda kağıt düzleminden size doğru uzanmaktadır.7 A2 A3 0.35 A5 A6 0.5 0. Çizgi Tipleri: Resmi çizilen makine parçasının farklı özellikteki resim bileşenlerini ifade etmek üzere farklı tip ve kalınlıklardaki standart çizgiler kullanılmaktadır.0 A0 A1 0. Tablo: 1 Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri.5 0. Farklı büyüklükteki resimler için geçerli olmak üzere dört çizgi grubu vardır.25 0.5 Görünen kenarlar. dişli çark bölüm daireleri.0 0. 1.35 0.2 0.5 A4 0. parçanın görünen kenarlarını ifade eden sürekli/kalın çizgilerdir. 0. Eksenler. en dış hatların oluşturduğu kapalı alan içinde başka ana çizgiler de varsa. Bu iki durumdan hangisinin söz konusu olduğu diğer görünüşle birlikte değerlendirilerek belirlenir.2 0.5 mm kalınlıkta çizilirler. küresel.2.18 0.35 mm lik kalınlık gruplarıdır.7. Eksen Çizgileri: Eksen çizgileri dairesel.18 Kullanım yeri 1 2 3 4 5 Ana (görünür) çizgi (Continuous line) Eksen çizgisi (Center line) Görünmez çizgi (Hidden line) Yardımcı çizgi (Continuous line) Kesit düzlemi çizgisi (Center line) 1. bu iç ana çizgilerin oluşturduğu bibirine komşu kapalı alanlar arasında kot farkı var ve bu alanlar aynı düzlemde değiller demektir.18 0. ya daha derindedir.35 0. çerçeveler.0.2 0. Eksen çizgilerin çizilmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir: • A4 çizimlerinde eksen çizgileri 0. Ölçülendirme.35 0.2. A4 çizimlerinde 0.

kesme düzleminin nereden geçirildiği. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 10 . Bu çizgilerin kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir: • Görünmez çizgilerde çizgi kalınlığı 0.2. • Herhangi bir görünüşteki. birbirine paralel yatay veya düşey yardımcı çizgiler olarak bilgi taşıma çizgilerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. • İki görünmez çizgi bir köşe oluşturacak şekilde birleşiyorsa arada boşluk bırakılmaz. kesit görünüşe komşu görünüşte gösterilmelidir.35 mm dir. Kalın çizgiler üzerine.• Silindirik parçaların üç görünüşü çizildiğinde bunların birisi dairesel görünüş olarak.2. Resimler. • İki görünmez çizgi aralarında küçük bir boşlukla paralel olarak ortaya çıkıyorsa. özellikle kesit resimlerde. Bir ana çizgide sonlanıyorsa boşluk bırakılmaz. Dairesel görünüşte her tepe noktasından (0o. vidalar ve benzeri makine elemanlarında diş dibi çizgileri. kesit görünüşün olduğu tarafı işaret eden oklar ilave edilir. komşu görünüşte aynı doğrultudaki bir eksen çizgisiyle çakışmalıdır. Yardımcı Çizgiler: Yardımcı çizgiler. Kesit Düzlemi Çizgileri: Kesit resimlerde. A4 çizimlerinde 0. gerekli olmadıkça kullanılmamalıdırlar.2 mm kalınlıkta çizilirler. Dikdörtgensel görünüşte ise sadece simetri eksenini ifade eden boyuna eksen çizilmelidir. 1. 90o. yardımcı unsurları ifade eden sürekli/ince çizgilerdir.3. diğer ikisi ise dikdörtgensel görünüş olarak ortaya çıkar.4. 1. ölçü çizgileri. bilgi taşıma çizgileri bu sınıfta yer alan çizgi türleridir. ölçü çizgisine kadar eksen çizgisi formu bozulmadan uzatılmalıdır. • Kesikli çizgilerin boyu 4 mm ve aradaki boşluk 1 mm dir.2. 180o. Ancak. Bunun sağlanması için. • Eksen çizgileri ölçü sınır çizgisi olarak ta kullanılabilirler. • Görünmez çizgiler farklı çizgilerle üst üste çakıştığında eksen çizgisini ve yardımcı çizgileri yok eder. herhangi bir eksen çizgisi. Görünmez çizgiler resmin anlaşılmasını güçleştirdikleri için. kullanılan taşıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden kaldırılmalıdır. ilk ve son çizgileri kalın olarak (0. Dikdörtgensel görünüşler (simetriyi bozan ilave detayların olmaması durumunda) birbirinin aynısıdır ve birbirlerine göre 90o dönmüş olarak çizilirler. • Görünmez çizgi bir ana çizginin devamı olarak ortaya çıkıyorsa arada boşluk olmalıdır.5. Bu çizgi. bu iki çizgiye ait boşluklar karşılıklı olarak gelmelidir. 270o) bir eksen çizgisi geçirilmelidir. serbest el çizgileri. ana çizgi tarafından ise yok edilirler. Görünmez Çizgiler: Cismin arka veya iç tarafında kaldığı için dıştan bakıldığında görülemeyen kenarları teknik resimde kesikli çizgilerle gösterilirler. Bu amaç için kesit düzlemi çizgisi kullanılır. bu durumda. Bilgi taşıma çizgisi dışında yukarıda ismi sayılan tüm çizgiler resimde kalırlar. Ölçü sınır çizgileri. Parçaya ait herhangi bir detay tüm görünüşlerde aynı yatay veya düşey doğrultuda olmalıdır. tarama çizgileri. bilgi taşıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden silinirler. 1. mümkün olduğunca taşıma çizgisi kullanılmadan çizilmeye çalışılmalı.5 mm) çizilen bir eksen çizgisidir.

Konik perspektifte cisimler göze göründükleri gibi uzaklaştıkça küçülen tarzda çizilirler. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 11 . Paralel perspektif çizim yöntemlerinden en yaygın olarak izometrik perspektif çizim yöntemi kullanılır. 1:200. Bu bölge resmin yan tarafında daha büyük bir ölçekle yeniden çizilir. 10:1. Büyütme ve küçültmeler için kullanılan standart ölçek değerleri şu şekildedir: Büyütmeler için: 2:1. Şekil: 3 Üzerinde dairesel detaylar bulunan kübik bir parçanın izometrik perspektifi. İzometrik perspektifte. bu cisim önce düşey eksen etrafında 45o ve daha sonra da yatay eksen etrafında 35o döndürülerek çizilir. Bu durumda cismin ayrıtları sağa ve sola doğru yatay eksenle 30o lik açı yaparlar. Teknik resimde kullanılan paralel perspektif çizim yöntemlerinin sınıflandırılması ve bu yöntemlerin özellikleri Şekil: 4’de verilmiştir. Cismin birbirine paralel olan ayrıtları resimde paralel çizilmez. Perspektif resim çizimi için geliştirilmiş pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemle bir kübik bir cisim çizmek istendiğinde. çizim kolaylığı sağlamak için resimde gerçek boyutlarında çizilirler. 200:1. Perspektif Resimler: Parçanın her üç boyutuna ilişkin olarak da bilgi veren resimlere perspektif resimler adı verilmektedir. 1:50.4. 1:5. Z harfleri kullanılarak belirtilir. Bu durumda ilgili kısım dairesel bir eksen çizgisi içine alınarak ve X. 100:1. Cismin boyutları olduğundan daha küçük görünse de. 1:100. 50:1. 1:500. 500:1. 1:10.3. 5:1. • Ölçek kullanılarak çizilen resimlere konulan ölçülerde parçanın gerçek boyutu yazılır. resmi çizilen parçanın gerçek boyutlarına oranına ölçek adı verilir. Şekil: 3’de kübik bir parçanın izometrik perspektifi görülmektedir. delikler ve radüsler (köşe yuvarlatmaları) gibi dairesel formlar elipse dönüşürler ve elips komutuyla çizilirler. 1.1. 1:1000 Ölçek kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir: • Açıların çiziminde ölçek kullanılmaz. 1:20. Y. Bu perspektif çizim yöntemi mimarlar ve ressamlar tarafından kullanılır. 20:1. 1000:1 Küçültmeler için: 1:2. Ölçek: Teknik resim çizilirken kullanılan boyutların. Bu yöntemler ilk olarak konik ve paralel olarak ayrılmaktadırlar. Çizim yapılırken parçanın gerçek boyutları kullanılıyorsa resmin ölçeği 1:1 dir. • Parçanın kısmi bir ayrıntısını daha iyi gösterebilmek için kısmi ölçek kullanılabilir.

duvarları aynalardan oluşan kübik bir odanın merkezinde. Odanın duvarlarının küp açılımını verecek şekilde açılmasıyla.5. solyansağyan ve üst-alt görünüşler olarak isimlendirilirler. Epürün oluşumu ve standart altı görünüş Şekil:5’de görülmektedir. üzerinde bu görünüşlerin yer aldığı epür elde edilir. bir düzlem üzerine izdüşürülen görüntüsüne o cismin izdüşümü ya da görünüşü adı verilir. Standart görünüşler. yardımcı görünüşlerle de desteklenebilir ve kullanılabilecek görünüş sayısı artırılabilir. ve cismin ayrıtları odanın köşegenlerine paralel olacak şekilde bulunması durumunda. Çoğunlukla ÖN+SOLYAN+ÜST görünüşlerden oluşan standart üçlü setin kullanımı yeterli olmaktadır. ön-arka. Görünüşler (İzdüşümler): Teknik resimde üç boyutlu makine parçalarının ifade edilmesi için iki boyutlu görünüşlerden (izdüşümlerden) yararlanılır. her biri odanın bir duvarına aksetmiş şekilde cisme ait standart altı görünüş elde edilir. Ancak gereksiz görünüş kullanımından kaçınılmalıdır.Şekil: 4 Paralel perspektif çizme yöntemleri. Standart altı görünüş. Bir cismin. Görünüşleri çizilecek cismin. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 12 . Parçanın eksiksiz ifade edilmesi için ihtiyaç duyulan en az görünüş sayısı ve bunların hangi görünüşler olması gerektiği dikkatlice belirlenmelidir. 1.

ön görü ünüşün altın na çizilir. Daha a sonra ön nden bakıla arak ön görünüş epür rün merkez zine çizilir. • Pa arçaya altta an bakılarak k alt görünü üş elde edil lir. Görü ünüşler çizil lirken öncel likle parçan nın hangi ko onumunun ön ö görünüş o olacağına karar k verilir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 13 . ön n görünüşün n soluna çizilir. Şekil: 6 Görünüşlerin oluşturulması [5]. . şu şekilde e harek ket edilir: • Pa arçaya soldan bakılara ak solyan gö örünüş elde e edilir. ön görünü g şün s sağına çizil lir.Şek kil: 5 Epürün n oluşumu ve standart altı görünü g ş [5]. • Pa arçaya arka adan bakıla arak arka görünü g ş eld de edilir. • Pa arçaya üstte en bakılarak k üst görün nüş elde edi ilir. ön n görünüşün n sağına ya a da soluna a çi izilir. Bu aşama adan sonra a parça anın konum munda değişiklik yapılmaz ve Şekil: 6’da da gösteri ildiği gibi. • Pa arçaya sağd dan bakılara ak sağyan görünü g ş eld de edilir. ön görün nüşün üstün ne çizilir.

bölge resimleri denir. Ayrıca yatay düzlemin 90º MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 14 . Bu düzlemler üst üste geldiğinden 2. Şekil: 7 İzdüşüm düzlemleri [3]. ISO-A Metodu)” denir. bölgede bulundurulan parçaların çizilen görünüşlerine 1.2. ve 4. bölge olarak isimlendirilirler. bu noktadan çıkan ışınların birbirine göre konumuna (konik-paralel) ve ışınların izdüşüm düzlemine geliş durumuna (dik veya eğik) bağlı olarak ortaya çıkan farklı izdüşüm metotları vardır. Birbirini kesen alın ve yatay düzlemleri uzayda dört bölge meydana getirirler. Görünüşlerin çizilmesi için alın izdüşüme önden. bölgede yatay düzlemiyle alın düzlemi üst üste gelecek şekilde çakışmış olur. Görünüşü çizilecek parça. 2. İzdüşüm kurallarına göre belli yerlerde. 1. yatay izdüşüme ise üstten bakış doğrultuları alınır. görünüş çıkarmak için izdüşüm kurallarını iyi bilmek ve uygulamak gerekir. GÖRÜNÜŞ ÇEŞİTLERİ: Bir cismin. görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise izdüşüm metodu denir. Şekil 8’de kapalı alın ve yatay izdüşüm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın eşlenik dik izdüşüm kurallarına göre iki görünüşünün çizilmesi görülmektedir. ve 4. Amerika. bölgede çizilen resimlere. İngiltere ve bazı ülkeler bu resimleri kullanır. Bunlar 1. İzdüşüm düzlemleri. Bu düzlemler Düşey Düzlem (Alın Düzlemi) ve Yatay Düzlem olarak isimlendirilirler. perspektif olarak çizilen ve birbirini dik açıyla kesen biri yatay diğeri dikey iki ana düzlemden meydana gelir. bakan kişinin gözlem noktasıyla izdüşüm düzlemi arasında bulundurulur. Avrupa resim metodunda (ISO-E) kullanılan izdüşüm düzlemleri saydam değildir. 3 ve 4. bir düzlem üzerine ışınların etkiyle düşürülen görüntüsüne o cismin izdüşümü. İzdüşümü meydana getiren bakış noktasının yerine. Ülkemizde. Bu resim çizme metoduna “Üçüncü İzdüşüm Metodu (Amerikan. bölge resimleri kullanılır. konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş izdüşümlere “Görünüş” denir. İzdüşüm düzlemlerinin açılarak epür haline getirilmesi için alın düzlemi sabit tutularak yatay düzlemi saatin hareket yönünde 90º döndürülür. 3. Tanımdan da anlaşılacağı gibi. Avrupa’da ve pek çok ülkede 1. Döndürme sonucunda 2. ISO-E Metodu)” denir. Şekil 7’de görüldüğü gibi. Bu resim çizme metoduna “Birinci İzdüşüm Metodu (Avrupa. bölgeler kullanılamaz. Böylece görünüş (izdüşüm). parçanın arkasındaki izdüşüm düzleminde meydana gelir. bölge resimleri denir. 3.

Bakış üst doğrultusuna göre elde edilen üstten görünüşü “Yatay” (Y) düzlemine çizilmiş olup epürde alt tarafta bulunmaktadır. Kapalı izdüşüm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakış ön doğrultusuna göre elde edilen önden görünüşü “Alın” (A) düzlemine çizilmiş olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 15 . Teknik resimlerin hangi resim metoduna (ISO-E veya ISO-A) göre çizildiğini göstermek için kesik koninin iki görünüşü kullanılır. Şekil: 8 Görünüşlerin oluşturulması [3].açılarak epürün elde edilişi gösterilmiştir. Şekil 9’da kesik koninin “Birinci İzdüşüm Metodu”na göre çizilmiş görünüşleri ve antet (yazı alanı) çizelgesinde gösterilecek ISO-E resim metodunun sembolü verilmiştir. Şekil: 9 Kesik koni gösterimi [3]. Resimlerde antet çizelgesi üzerinde gösterilecek işaretin (sembolün) büyüklüğü resimde kullanılan yazının harf yüksekliği cinsinden verilen oranlarda olmalıdır.

Cismin görülebilmesi için düzlemler saydam kabul edilir. bölge düzlemleri kullanılır. Antet çizelgesinde gösterilecek olan ISO-A resim metodunun sembolü şeklin sağ alt kısmında yer alan şekildir. Böylece izdüşüm düzlemlerinin arkasında kalan cisim görülebilir. Şekil 10’da kapalı biçimde alın ve yatay izdüşüm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın eşlenik dik izdüşüm kurallarına göre iki görünüşünün çizilmesi ve yatay düzlemin 90º açılarak epürün elde edilişi gösterilmiştir. Bakış doğrultuları izdüşüm düzlemlerinin arkasında bulunur. Bakış üst doğrultusuna göre elde edilen üstten görünüşü “Yatay” (Y) düzlemine çizilmiş olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. Kapalı izdüşüm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakış ön doğrultusuna göre elde edilen önden görünüşü “Alın” (A) düzlemine çizilmiş olup epürde alt tarafta bulunmaktadır.Üçüncü izdüşüm metodunda ise 3. Şekil: 10 Görünüşlerin oluşturulması [3]. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 16 . Şekil: 11 Kesik koni gösterimi [3]. Şekil 11’de kesik koninin “Üçüncü İzdüşüm Metodu”na göre çizilmiş görünüşleri verilmiştir.

Şekilde bir cisim. Bu küp Şekil 12’deki gibi öndeki ilk ayrıtından açıldığında altı temel izdüşüm düzleminin epürü elde edilir. Küpü meydana getiren düzlemler sonradan açılarak altı görünüşün epürü ortaya çıkarılmıştır.Ülkemizde 1. Böylece küpün içerisindeki cismin altı izdüşüm düzlemi üzerindeki görünüşleri elde edilmiştir. b bakışı ile yatay (Y) izdüşüm düzlemine üstten görünüş (önden görünüşün altına). f bakışı ile A1 izdüşüm düzlemine arkadan görünüş (soldan görünüşün sağına veya sağdan görünüşün soluna) çizilir. Saydam kabul edilen küpün yüzeylerine dik olacak şekilde altı farklı yönden bakılmıştır. Görünüşlerin yerleri düzenlenirken esas görünüşten (ön görünüş) başlanır. ayrıca diklik ve paralellik özelliği taşıyan başka düzlemler de alınırsa. Buna göre: a bakışı ile alın (A) izdüşüm düzlemine önden (esas) görünüş. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 17 . bir küp meydana gelir. bölgede verilen izdüşüm düzlemlerine bitişik. d bakışı ile P1 izdüşüm düzlemine sağdan görünüş (önden görünüşün üstüne). Şekil: 12 Altı görünüş [3]. c bakışı ile profil (P) izdüşüm düzlemine soldan görünüş (önden görünüşün sağına). bölgeye göre teknik resim çizimleri yapıldığından bundan sonra açıklanacak olan görünüşlerle ilgili konular “Birinci İzdüşüm (ISO-E) Metodu” dikkate alınarak anlatılacaktır. e bakışı ile Y1 izdüşüm düzlemine alttan görünüş (önden görünüşün soluna). 1. bölgede meydana getirilen küpün içerisine yerleştirilmiştir. 1.

kürelerde (SØ veya SR). Ön görünüş esas alınacak ilk görünüştür. Bu görünüşler: Alın (A) izdüşüm düzlemine çizilen önden (esas) görünüş. Parçaların üzerindeki bu geometrik girinti ve çıkıntıların işlem çokluğuna veya özelliklerine göre görünüş sayısı belirlenir. Cisimleri teknik resimle anlatırken gerekli ve yeterli sayıda görünüşleri çizilerek ayrıntıların tekrarından kaçınılmış olunur. Bu parçaların üçüncü boyutları ölçülendirme sırasında çeşitli açıklamalar ve sembollerle gösterilir. profillerde ise (L. koni.2. küre ve kare kesitli prizma gibi parçalar ile bazı profiller bir görünüşle anlatılabilir.). sol tarafta perspektif resmi verilen parçayı en iyi şekilde anlatabilen görünüşlerin önden ve soldan görünüşler olduğunu söyleyebiliriz.. çeşitli geometrik şekillerin birleşmesi veya çıkarılmasıyla meydana gelmiştir. I. Bazı parçaların çizimi içinse (eğik yüzeyleri bulunan parçalar gibi) altı görünüşe ilave olarak yardımcı görünüşlere ihtiyaç duyulabilir.. Bu parçanın ifade edilebilmesi için önden ve yandan görünüşlerinin çizilmesi yeterlidir. Yatay (Y) izdüşüm düzlemine çizilen üstten görünüş ve Profil (P) izdüşüm düzlemine çizilen soldan görünüşlerdir. İki görünüşle ifade edilen parçalarda görünüş seçimi önemlidir. Sağ tarafta perspektif resmi verilen parçanın ise önden ve üstten görünüşleri çizilip soldan görünüşü çizilmeseydi yan görünüş yanlış anlamaya sebep olabilecekti. W.) işaret ve sembolleri kullanılır. T. vidalarda (M. Silindir ve koni gibi geometrik cisimlerde çap (Ø).Bazı parçalar (silindirik ve sac parçalar gibi) tek görünüşle de anlatılabilirler. Parçalar. Bunun yerine önden ve üstten görünüşleri çizilseydi yandan görünüşteki profil biçimi eksik olacaktı ve parça tam ifade edilemeyecekti. genellikle üç görünüşü çizilerek ifade edilirler. İki görünüş için önden ve üstten görünüşler seçilebildiği gibi önden veya soldan görünüşlerde çizilebilir. Bazı parçaların görünüşlerinde ortak şekiller olabileceği dikkate alınmalıdır. U.1. Ts. Buradaki şeklin üstten görünüşünün çizilmemesi parçanın anlatımında bir eksiklik oluşturmaz. 2. teknik resim kuralları dahilinde. silindir. Tek görünüşle ifade edilebilen parçanın sadece ön görünüşü çizilerek cismin karakteristik özellikleri anlatılmış olur. Tr. Tek Görünüşle İfade Edilen Parçalar: Makine parçaları. Şekil 13 incelediğinde. Kalınlığı değişmeyen parçalar (sac vb. Bu durumu önlemek için yanlış anlamaya neden olabilecek görünüş seçimlerinden kaçınmalıdır. İki Görünüşle İfade Edilen Parçalar: Genellikle basit parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünüş yeterlidir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 18 . 2. Buradan da anlaşılacağı gibi görünüş sayısı parçayı en iyi ifade edebilecek şekilde belirlenir. Şekil: 13 İki görünüşle ifade edilen parçalar [3]. kalınlığı aynı olan parçalarda (t). kare tabanlı prizma gibi cisimlerde kare (□). Yv)..

Bu tür iki görünüşün verildiği ve farklı üçüncü görünüşün çizilebildiği parçalara “Ortak Görünüşlü Parçalar” denir. Şekil 15’teki 1. 2. Üç Görünüşle İfade Edilen Parçalar: Karışık şekilli makine parçalarını anlatabilmek için iki görünüş yeterli olmayabilir. 2. parçanın önden ve üstten görünüşlerine göre.3. Görünüşlerin Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar: • Perspektifi verilen parçayı en iyi ifade edebilecek ön görünüşü çizmek için ön bakış yönü seçilir. Bunu önlemek için çizilen görünüşlerin birbirinden farklı parçalara ait olmayacak şekilde seçilmesi gerekir. Ön bakış yönünde görülen yüzeyler.5. yandan görünüşünün farklı şekillerde çizilebileceği örneklerle verilmiştir. Burada görünüşlerden biri eksik olursa parçanın anlatımında eksiklik ve belirsizlik ortaya çıkacaktır. Ortak Görünüşlü Parçalar: Çizilen görünüşlerin eksik veya yanlış seçilmesi üretilmesi istenen parçanın gerçek özelliklerinin ifade edilememesine neden olur. Şekil: 15 Ortak görünüşlü parçalar [3].4. çizimde kolaylık olması amacıyla. Parçanın görünüşlerle anlatımında belirsizlikler olduğu zaman görünüş sayısı arttırılır. renkli veya kurşun kalemle taranabilir. Şekil: 14 Üç görünüşle ifade edilen parçalar [3]. Ön bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek ön görünüş tamamlanmış olur (Şekil 16a). MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 19 . Bu durum imalat hatalarına yol açar. Parçanın üst görünüşü çizilmemiş olsaydı parça üzerindeki ayakların biçimleri farklı olabilirdi.2. Şekil 14’de perspektifi ve üç görünüşü çizilmiş bir parça görülmektedir.

• Görünüşlerin hepsi birbirini tam olarak karşılamalıdır. Üstten bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek üstten görünüş elde edilir (Şekil 16b). ölçülendirme yapılacağı da dikkate alınarak makul bir değer belirlendikten sonra bu değerin tüm görünüşler arasında aynı olması sağlanmalıdır. ön görünüşte kullanılan renkten veya tarama şeklinden farklı taranabilir. ön ve üst görünüşte kullanılan renklerden veya tarama şekillerinden farklı taranabilir. Böylece perspektifi verilen bir parçanın üç görünüşü çizilmiş olur (Şekil 16c).• Perspektife üstten bakıldığında görülen yüzeyler. Böylece ön. Şekil 17’de bir görünüşten diğerine taşıma çizgileri kullanılarak nasıl bilgi taşındığına ilişkin bir örnek görülmektedir. Ön görünüşle beraber diğerlerinden hangilerinin kullanılacağı önceden dikkatlice belirlenmelidir. üst ve sol yandan görünüşte görülen yüzeyler ayırt edilmiş olur. Şekil: 17 Yardımcı taşıma çizgilerinin kullanımı[2]. Ancak çizim tamamlandıktan sonra bu yardımcı çizgiler kaldırılmalıdır. • Perspektife sol yandan bakıldığında görülen yüzeyler. parçanın herhangi bir ayrıntısından çıkarılacak yardımcı çizgi tüm görünüşlerde aynı ayrıntıya karşılık gelmelidir. Sol yan bakış yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek soldan görünüş tamamlanmış olur. • Tüm görünüşlerin ön görünüşe göre konumları belirlidir. • Ön görünüş her zaman merkezde yer alır. • Görünüşler arasında yardımcı çizgiler kullanılabilir. değiştirilemez. Yani. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 20 . Böylece ön ve üst görünüşte görülen yüzeyler ayırt edilmiş olur. • Görünüşler arasındaki mesafe için. Bazı durumlarda bir görünüşten diğerine bilgi taşımak için yardımcı çizgi kullanımı gerekebilir. Şekil: 16 Görünüşlerin oluşturulması [3].

Perspektif resimler üzerindeki harfleri görünüşlerdeki ilgili yüzeyler üzerine yazınız. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 21 . PERSPEKTİF RESİMDEN GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA UYGULAMALARI: Uygulama 1: Aşağıda izometrik perspektifleri verilen üç parçanın ön. solyan ve üst görünüşleri eksiksiz olarak çizilmiştir.3.

Hangi görünüşün ü hangi parçaya p ait t olduğunu belirleyerek tabloyu u doldu urunuz. . MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 22 . sol yan ve üst görünüşler gruplar r halin nde verilmi iştir.Uygu ulama 2: Pe erspektif resimleri veri ilen altı parç çaya ait ön.

Uygulama 3: Perspektif resimleri verilen üç parçaya ait verilmeyen görünüşleri çiziniz ve eksik bırakılmış olan çizgileri tamamlayınız. Görünüşler arasındaki mesafe herzaman aynı kalmalıdır. aynı yatay ya da düşey doğrultu üzerinde olmalıdır. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 23 . İpucu: Çizilecek görünüşler ve görünüşlerdeki tüm detaylar tam olarak bibirini karşılamalı.

Uygu ulama 4: İzometrik perspektif p r resimleri verilen 10 adet parçan nın ön. soly yan ve üst t görün nüşlerini be elirlenen ala anlara çizini iz [1]. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 24 .

Diğer e üç görün nüşün her biri b ise (yan ni arka. soly yan ve üst görünüşler r kulla anılar. yine pa arçanın 180 0 dönmüş olarak o çiziliyor olmasın ndan dolayı. standa art set olara ak genellik kle ön. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 25 . F: : Arka görün nüş) çiziniz z. Bu u parçanın di d ğer üç gö örünüşünü (D: ( Sağyan n görün nüş. B: : Solyan görünüş. sağyan ve alt t görünüşle er). standart t o görün nüş setinde eki karşılıklar k ına göre e parça 180 döndürü ülerek çizil ldiği için. görünmez z çizgi iye dönüşec cektir. Standar rt görünüşle erin iç bölü ümlerindeki i o görün nür çizgiler r de. tam olarak k stand dart görünü üşlerin tersi olarak orta aya çıkacak ktır. E: Alt görünüş.Uygu ulama 5: Aşağıda per rspektif res smi verilen parçanın üç ü görünüşü (A: Ön görünü g ş. İpuc cu: Altı gö örünüş içind den. C: Üst gö örünüş) çizilmiştir.

a: İzometrik perspektif resmi verilen parçanın ön.Uygulama 6.b: İzometrik perspektif resmi verilen parçanın ön. solyan ve üst görünüşlerini. solyan ve üst görünüşlerini. Uygulama 6. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 26 . verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz. verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz.

solyan ve üst görünüşlerini. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 27 . Uygulama 7.b: Eğik perspektif resmi verilen parçanın ön.a: Eğik perspektif resmi verilen parçanın ön. verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz. verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz.Uygulama 7. solyan ve üst görünüşlerini.

solyan ve üst görünüşlerini.Uygulama 8: Perspektif resmi verilen parçanın ön. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 28 . verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz.

solyan ve üst görünüşlerini. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 29 .Uygulama 9: Perspektif resmi verilen parçanın ön. verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 30 .Uygulama 10: Perspektif resmi verilen parçanın ön. verilen ipuçlarından yararlanarak çiziniz. solyan ve üst görünüşlerini.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 31 .Uygulama 11: Aşağıdaki tabloda 15 adet parçanın perspektif resimleri ve görünüşleri verilmiştir. Bu görünüşlerin nasıl elde edildiklerini inceleyiniz [2].

Görünüşler arasındaki mesafe aynı olmalıdır. 1. 4. bunlardan hangilerinin resimde kalacağı ve hangilerinin resimden kaldırılacağı belirlenmelidir. parçanın genişliğine ve derinliğine ait ayrıtların ise sağa ve sola doru. eksik olan üçüncü görünüşü zihinde canlandırmak daha kolay olacaktır. mevcut görünüşlerden ölçülerek çizilir. İzometrik perspektif. parçanın yüksekliğine ait ayrıtların düşey olarak. Adım . izometrik perspektif çizim kuralları uygulanarak birbirine eklendiklerinde. görünmez çizgi mi. Bu yorumlamalar yapılırken teknik resim prensipleri hatırda tutulmalıdır. İKİ GÖRÜNÜŞTEN ÜÇÜNCÜ GÖRÜNÜŞÜN ELDE EDİLMESİ Verilen iki görünüşten yararlanarak. mevcut görünüşlerdeki detayların yatay ve düşey paralel yardımcı çizgilerle yeni çizilen görünüşün (birinci adımda oluşturulmuş olan) çizim alanına taşınırlar. yandaki şekilde de görüldüğü gibi.Görünüşlerin Oluşturulması: Buraya kadar olan aşamalar silik bir şekilde. Ancak. Üç boyutlu düşünebilme yeteneğini kazanmak. İç ana çizgilerle oluşan bibirine komşu kapalı alanlar arasında kot farkı var ve bu alanlar aynı düzlemde değiller demektir. yatayla 30o açı yapacak şekilde çizilmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Görünüşler ortaya çıktıktan sonra tüm yardımcı çizgiler resimden silinir ve diğer çizgiler koyulaştırılarak resim tamamlanır. Parçanın eldeki bilinen görünüşleri. Adım . yoksa eksen çizgisi mi olacakları da belirlenmelidir. Bu prensiplere göre.Taşınan Detayların Yorumlanması: Yardımcı çizgilerle taşınan detaylar tet tek yorumlanarak. 2. ikinci aşamada yapılması gereken şey. Görünüşler tam olarak birbirlerini karşılamalıdır.4. resimde kalacak olan çizgilerin ana (görünür) çizgi mi. bir görünüşteki nokta komşu görünüşte çizgiye. 3. bu en dış hatların oluşturduğu kapalı alan içinde başka ana çizgiler de varsa bunun anlamı şudur. iki boyutlu çizimlerden üç boyutlu görünüme geçebilmek. Yani aynı yatay veya düşey doğrultuda çizilmelidir. Ayrıca. bir görünüşteki çizgi ise komşu görünüşte yüzeye tekabül eder. Bu konudaki diğer yaklaşım ise. bu görünüşlerin ait olduğu parçanın üç boyutlu bir cisim olarak zihinde canlandırılması ve bunun ardından da eksik olan üçüncü görünüşün algılanması (ve çizilmesi) teknik resmin okunmasıdır.Görünüşlerdeki Detayların Taşınması: Parçaya ait herhangi bir detay tüm görünüşlerde aynı yatay veya düşey doğrultuda olmalıdır. önce eldeki iki görünüşten yararlanarak parçanın izometrik perspektifini çizmek ve daha sonra da perspektiften yararlanarak üçüncü görünüşü çizmek şeklindedir.Çalışma Alanının Sınırlarının Belirlenmesi: Eksik olan görünüşün çizileceği dikdörtgensel alanın ayrıtlarından her biri. Adım . Herhangi bir parçanın bilinen iki görünüşünden yola çıkarak parçayı algılamak ve üçüncü görünüşü elde etmek (yani resmi okumak). perspektiften yola çıkarak görünüşleri elde etmeye nazaran daha zor bir işlemdir. kalem bastırılmadan yapılmalıdır. Bu durumlardan hangisinin söz konusu olduğu diğer görünüşle birlikte değerlendirilerek belirlenir. ve iki görünüşten üçüncü görünüşü elde edebilmek için. Adım . kağıt düzleminden bakış doğrultusunda size doğru uzanmaktadır. Birisi diğerine göre ya daha derindedir ya da daha üsttedir. Dolayısıyla. aşağıda verilen işlem sırası çerçevesinde basitten zora doğru çok sayıda uygulama yapmak gerekmektedir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 32 . Bir görünüşün en dış hatlarının ana (görünür) çizgilerle çizilmesi gerektiği ve bu çizgilerin bir kapalı alan oluşturacağı açıktır.

Uygulama 12: ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçanın ÜST görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

İzometrik perspektif çizim kurallarını verilen iki görünüşe (ön ve solyan görünüşler) uygulayarak parçaya ait izometrik perspektifi çiziniz.

[Şirket adresini yazın]

Sayfa 33

Uygulama 13: ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

İzometrik perspektif çizim kurallarını verilen iki görünüşe (ön ve üst görünüşler) uygulayarak parçaya ait izometrik perspektifi çiziniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 34

Uygulama 14: ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçanın ÜST görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

Uygulama 15: ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçanın ÜST görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 35

Uygulama 16: SOLYAN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın ÖN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. Uygulama 17: SOLYAN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın ÖN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 36 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 37 . Uygulama 19: ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.Uygulama 18: ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 38 .Uygulama 20: ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. Uygulama 21: ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz.

Uygulama 23: (T) profilden kesilerek elde edilmiş olan ve aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. haddeleme veya ekstrüzyon yöntemiyle üretilen. Üst görünüşte eksik bırakılan çizgileri tamamlayınız. üniform kesite sahip parçalardır. T Profil. Tüm profil boyunca kesit geometrisi ve ölçüleri sabittir. Z Profil).Uygulama 22: (T) profilden kesilerek elde edilmiş olan ve aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. I Profil. U Profil. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 39 . H profil. Kesit geometrisinin benzerlik gösterdiği harflerle isimlendirilirler (L Profil. Üst görünüşte eksik bırakılan çizgileri tamamlayınız. İpucu: Profiller.

Uygulama 25: (U) profilden kesilerek elde edilmiş olan ve aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 40 .Uygulama 24: (L) profilden kesilerek elde eilmiş olan ve aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü ve izometrik perspektifini çiziniz. Üst görünüşte eksik bırakılan çizgileri tamamlayınız. Üst görünüşte eksik bırakılan çizgileri tamamlayınız.

1 2 3 4 5 6 7 8 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 41 .İki Görünüşten Üçüncü Görünüşün Elde Edilmesi İçin Ek Uygulamalar [8]: Aşağıda ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçaların ÜST görünüşlerini çiziniz.

Aşağıda ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçaların ÜST görünüşlerini çiziniz. 9 10 11 12 13 14 15 16 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 42 .

Aşağıda ÖN ve SOLYAN görünüşleri verilen parçaların ÜST görünüşlerini çiziniz. 17 18 19 20 21 22 23 24 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 43 .

25 26 27 28 29 30 31 32 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 44 .Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçaların SOLYAN görünüşlerini çiziniz.

33 34 35 36 37 38 39 40 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 45 .Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçaların SOLYAN görünüşlerini çiziniz.

Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşleri verilen parçaların SOLYAN görünüşlerini çiziniz. 41 42 43 44 45 46 47 48 MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 46 .

Ancak ölçülendirme yapılırken aşağıda belirtilen pek çok hususa dikkat etmek gerekmektedir: • Ölçülendirmede kullanılan tüm çizgiler yardımcı çizgilerdir. Her iki durumda da ölçü çizgisine paralel ve çizgi ortalanarak yazılmalıdır. bu boyutlara ait toleranslar. Bir çizimin tamamında ok boyutu sabit kalmalıdır. parça malzemesi ve parça adedi gibi bilgiler de resim üzerinde gösterilmelidir. • Ölçülerin yazılmasında 75o eğimli norm yazı kullanılır. uçlarında oklar bulunan ölçü çizgisi (dimension line) yerleştirilir. A4 çizimlerinde ok boyutu (arrow size) 3 olarak alınabilir. Adı geçen ölçülendirme bileşenleri Şekil 18’de gösterilmiştir. • Ölçü çizgilerinin görünüşlere ve birbirlerine uzaklıkları yazı yüksekliğinin (text height) 2 katı kadar olmalıdır.5. 5. • Sınır çizgileri ölçü çizgisini 1-2 mm geçecek şekilde uzatılmalıdırlar. Şekil: 18 Ölçülendirme bileşenleri [4]. Ölçü değeri ise (dimension) ölçü çizgisi üzerine yazılır. ok yüksekliğinin 3 katı olmalıdır. • Ölçü değeri. • Ok boyu. A4 çizimlerinde yazı yüksekliği 3 olarak alınabilir. Ölçülendirme Kuralları: Ölçülendirmenin genel mantığı yukarıda anlatıldığı gibi oldukça basittir. Bu çizgiler arasına. ÖLÇÜLENDİRME: Teknik resimde parçanın şekli görünüşlerle ifade edildikten sonra. yüzey kalitesi ve diğer yüzey özellikleri. yatay ölçülerde ölçü çizgisinin üstüne ve düşey ölçülerde ise ölçü çizgisinin soluna yazılır. Ölçülendirilecek kenar iki tane sınır çizgisiyle (extension line) belirtilir. Bu ilave bilgilerin verilmesi işlemine ölçülendirme adı verilir. parçanın boyutları. geometrik kalite özellikleri.1. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 47 .

• Ölçü okları hiçbir şekilde resmin herhangi bir ana çizgisine temas edemez. • Sınır çizgileri iki görünüşü birleştirmemeli. zorunlu olmadıkça resim üzerinde ölçü verilmemelidir. ölçüler bu kenara göre verilir. Şekil: 19 Sınır çizgileri ölçü çizgisini kesmemelidir. Şekil: 20 Temel kenar yöntemi. Eksen çizgileri de yine iki görünüşü birleştirmemeli ve resmin sınırlarında sonlanmayıp 5 mm kadar dışarıya taşmalıdır. • Resmi çizilen parçanın imalatı ya da ait olduğu bütün içindeki fonksiyonu açısından kritik öneme sahip bir kenarı varsa. verilen ölçü sadece bir görünüşe ait olmalıdır. Sınır çizgileri ise zorunlu olmadıkça birbirlerini kesmemelidir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 48 . bu durumlarda ölçü değerlerinin karışmaması ya da eksen üzerine gelmemesi için sağa-sola kaydırılabilirler. küçük olan ölçü resme daha yakın olmalıdır.Çok sayıda paralel ölçü varsa ya da eksen çizgisi geçiyorsa. • Görünmez çizgilerden ölçü verilmez. Şekil 19’da görüldüğü gibi. Bunu sağlamak üzere. • Ölçü çizgileri hiçbir şekilde birbirini kesemez. Şekil 20’de gösterilen bu uygulamaya temel kenar yöntemi denir. • Ölçüler resmin dışında yer almalı.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 49 . Şekil: 22 2 Zincirlem me ölçülendirm me. d Şekil: 21 Temel eksen e yöntemi i. • A Adı geçen yö öntemler ay ynı anda da kullanılabil lirleri. öl lçülerin bir doğru boyu unca yan ya ana sıralanm ması şeklind dedir. Şekil: 23 2 Karma ölç çülendirme [1 1]. Şek kil 21’de gö österilen bu u uy ygulamaya temel t eksen n yöntemi denir. ölçülerin parça eksenine göre g verilm mesidir. Şekil l 22 2’de gösteri ilen bu uygu ulamaya zin ncirleme ölçülendirme e denir. d Bu örnekte ö tem mel kenar ve e zincirlem me ölçü yön ntemleri bir r ar rada kullanılmıştır.• D Diğer bir yö öntem. Şekil l 23’de gösterilen bu uygulamaya u a ka arma ölçül lendirme denir. • D Diğer bir yön ntem ise.

(Şekil: 24) Şekil: 24 Ölçü oku yerine içi dolu dairelerin kollanılması. Zorunlu durumlarda ölçü değerinin yazılacağı yerdeki tarama çizgileri silinmelidir. 4. oklar 180o döndürülerek sınır çizgilerinin dışına konulabilirler. (°) için (%%d) ve (±) için (%%p) tuşlanmalıdır. • Açı ölçülendirmelerinde sınır çizgileri açı merkezini gösterecek şekilde konulur ve ölçü çizgisi ise açıyla eş merkezli bir yay parçası olarak konulur. • Bir ölçü en iyi göründüğü görünüşte verilmelidir. Ok yerine 1 mm çaplı içi dolu daireler de (donut) kullanılabilir. • Görünüşler arasında ölçü tekrarından sakınılmalıdır. • Silindirik formlara ait çap ölçüleri dairesel görünüşte değil dikdörtgen görünüşte verilmelidir. Kaynak [1. (∅) için (%%c). • Makine parçasının imalatı sırasında kendiliğinden oluşan detaylarda ölçülendirme yapılmaz. • Taranan alanda ölçülendirme yapılmamalıdır. Ancak eksen çizgisi özelliklerini korumalıdırlar. • Ölçüler görünüşlere mümkün olduğunca eşit dağıtılmalıdır. (Şekil: 20. • Ölçülendirmede mümkün olan en az sayıda ölçü kullanılmalıdır. • Bir ölçü iki görünüşü ilgilendiriyorsa bu iki görünüş arasındaki alanda verilmelidir. olmayan diğer okun aslında var olduğu ve simetri çizgisine temas etmekte olduğu düşünülür. 5] MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 50 . • Çap ölçülerinde (∅). Bu görünüşte yarıçap ölçülendirilmesi yapılmaz. Bilgisayarda çizim yapılırken bu işaretleri elde etmek üzere. 21) • Yer darlığı nedeniyle iki okun sınır çizgileri arasına sığdırılamadığı durumlarda.• Eksen çizgileri sınır çizgisi olarak kullanılabilirler. açı ölçülerinde (°) ve tolerans verilirken (±) işaretleri kullanılır. • Yarım kesitlerde iç çap ölçü çizgileri tek okla verilir. 2. yarıçap ölçülerinde (R). Bu durumda.

2. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 51 .5. Ölçü Okuma Uygulamaları: Uygulama 26: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız.

Uygulama 27: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 52 .

Uygulama 28: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 53 .

Uygulama 29: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 54 .

Uygulama 30: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 55 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 56 .Uygulama 31: Üç görünüşü ve ölçüleri verilen parçanın izometrik perspektifini tamamlayınız ve harflerle gösterilen ölçülerin değerlerini belirleyerek tabloya yazınız.

26~31. Uygulamaların Çözümleri: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 57 .

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA VE ÖLÇÜLENDİRME UYGULAMALARI: Uygulama 32: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN.6. kurşun kalemle ve kalemi bastırmadan çizimin ana hatları ortaya çıkarıldıktan sonra koyulaştırma yapılması. standart çizgi tipi ve kalınlıklarına ve diğer çizim kurallarına uyulması çizim kalitesini artıracaktır.) [Şirket adresini yazın] Sayfa 58 . (Çizim yapılırken. SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. çift gönye kullanarak çizgilerin paralel ya da dik olmalarının sağlanması.

Adım: Sırasıyla a. Bu işlemin uygulanışı üç adım halinde aşağıda açıklanmıştır: 1. parçanın görünüşlerinin çizilmesinde. bir parçanın eğik bir düzlemden kesilmesi durumunda. perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN. parçanın standart geometrik özelliği bozulacağından. yardımcı çizgiler kullanılarak bir görünüşten diğerine bilgi taşıma işleminin yoğun olarak kullanılması gerekmektedir. Bu uygulamada olduğu gibi. b.Uygulama 33: Katı modeli. SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:2 ölçeğinde çiziniz. Bir görünüşten diğerine bilgi taşımak için yardımcı çizgiler kullanılır. kesme düzleminin parçanın ayrıtlarını kestiği 1 ~ 10 noktaları belirlenir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 59 . c ve d yardımcı çizgileri çizilerek.

l. j. 1’ ~ 10’ noktaları bulunarak. h. kesme işleminden dolayı parçaya eklenen ilave detayları ifade eden görünür ve görünmez ayrıtlar çizilir. m ve n yardımcı çizgileri çizilerek. e f. i. g. k. Adım: Görünüşler ortaya çıktıktan sonra bilgi taşımak için kullanılan yardımcı çizgiler resimden kaldırılmalı ve kesilen yüzeyler taranmalıdır. 3. Adım: Yerleri belirlenen bu 10 noktadan.2. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 60 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 61 .Uygulama 34: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çizerek ve ölçülendiriniz.

Uygulama 35: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 62 .

Uygulama 36: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN. SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 63 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 64 .Uygulama 37: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

Uygulama 38: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 65

Uygulama 39: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN, SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 66

Uygulama 40: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN, SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 67

Uygulama 41: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 68 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 69 .Uygulama 42: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

Uygulama 43: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 70 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 71 .Uygulama 44: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN. SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 72 .Uygulama 45: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN. SOLYAN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

Uygulama 46: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 73 .

Uygulama 47: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 74 .

Uygulama 48: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN ve ÜST görünüşlerini 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 75 .

Parçanın perspektif resmini çiziniz.Uygulama 49: Verilen solyan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ön görünüşü elde ediniz. Perspektif Resim: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 76 .

Uygulama 50: Verilen solyan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ön görünüşü elde ediniz. Parçanın perspektif resmini çiziniz. Perspektif Resim: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 77 .

Parçanın perspektif resmini çiziniz.Uygulama 51: Verilen solyan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ön görünüşü elde ediniz. Perspektif Resim: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 78 .

Perspektif Resim: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 79 .Uygulama 52: Verilen solyan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ön görünüşü elde ediniz. Parçanın perspektif resmini çiziniz.

Bunun için. makine parçalarının iç kısımlarına ait ayrıntıların resimde belirtilebilmesi ve görünüşlerin görünmeyen kenarları ifade eden kesikli çizgilerden arındırılarak sadeleştirilmesi için uygulanır.7. Şekil: 26 Kesit alma işleminin görünmez çizgileri görünür hale getirmesi [4]. diğerleri yanlıştır [4]. KESİT RESİMLER: Kesit alma işlemi. Şekil: 25 Kesit alma işlemi [4]. Şekil: 27 Soldaki çizim doğru. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 80 . parçanın hayali bir kesme düzleminden kesilerek ikiye ayrıldığı varsayılır. Şekil 26 ve 27’de kesit alma işleminin resmi görünmez çizgilerden nasıl arındırdığı görülmektedir. Bu iki parçadan bakış yönüne göre önde kalan parça atılır ve diğer parçanın görünüşü çizilir. Şekil 25’de görüldüğü gibi. Elde edilen resim bir kesit resimdir.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 81 . Şekil: 28 Tarama desenleri ve ifade ettikleri malzemeler [4]. Bu desenler. B-B. Şekil 29’da olduğu gibi. tarama deseni ile taranan alanı sınırlayan ana çizgiler birbirine paralel ya da dik olmamalıdırlar. Bu çizgi. desen ölçeği (scale) ve taranacak alan seçilerek işlem gerçekleştirilir. Tarama desenlerinin yönleri birbirine komşu yüzeylerde 90o yön değiştirmelidir. kesit resmi gösterecek yönde konulan oklarla. Bu çizginin kalın olan uçlarına. kesme düzlemi çizgisiyle kesit resme komşu olan bir görünüşte belirtilmelidir. • Kesilen yüzeyler bir tarama deseni seçilerek taranırlar. parça malzemesi hakkında da bilgi verirler. Bu komut çalıştırıldığında sırasıyla tarama deseni (hatch pattern). desen çizgilerinin açısı (angle). Şekil 28’de görüldüğü gibi. Tarama çizgileri yardımcı çizgi sınıfına dahildir.Kesit resimler çizilirken şu hususlara dikkat edilmelidir: • Parçanın hangi düzlemden kesildiği. şekil de görüldüğü gibi A-A. • Şekil: 29 Tarama deseninin yönü [4]. • Tarama işlemi tarama hatch komutu ile yapılmaktadır. uçları ana çizgi formunda olan bir eksen çizgisidir. Makine parçalarında. … şeklinde isimlendirme yapılır. Birçok farklı tarama deseni mevcuttur. demir esaslı malzemeleri ve genel amaçlı kullanımı ifade eden Ansi31 deseni kullanılmaktadır. C-C.

perde gibi destek elemanları ve mil. pim. vida. payanda. Şekil: 31 Geniş alanlarda kenara yakın bölgelerin taranması yeterlidir [4]. rulmanların yuvarlanma elemanları gibi makine elemanları kesme düzlemi üzerinde olsalar bile kesilmemiş kabul edilirler ve taranmazlar. perçin. Bu nedenle. Zorunlu hallerde. • Kesit alındığında daha önce görünmeyen iç kenarlar artık görünür hale gelecektir. • Sac levha ve conta gibi parçaların kesit yüzeyleri taranamayacak kadar dar olduğundan tamamen siyaha boyanır (tarama deseni olarak solid seçilir). Şekil 32’de görüldüğü gibi. perno.• Kesit alma işlemi resmi görünmez çizgilerden kurtarmak için yapılmaktadır. Şekil: 30 Kesit alma işleminden sonra iç ayrıtların çizilmesi unutulmamalıdır [1]. Şekil 27 ve 30’da görüldüğü gibi. bu kenarların ana çizgilerle çizilmeleri gerekmektedir. cıvata. Şekil: 32 Taranan alanda ölçülendirme yapılırsa tarama çizgisi silinmelidir [4]. Şekil 31’de görüldüğü gibi. kama. • Taranan alan üzerinde ölçülendirme yapılmamalıdır. kesit alma işleminden sonra kesit resimde hala görünmez çizgi kalıyorsa bu çizgiler. • Takviye duvarı. sadece kenarlara yakın bölgelerin taranması yeterlidir. ölçü değerinin üzerine geldiği tarama çizgileri silinmelidir. • Taranacak alan çok büyük ise bu alanın tamamını taramak yerine. Şekil 27’de görüldüğü gibi resimden kaldırılırlar. somun. muylu. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 82 .

döndürülmüş kesit ve profil kesit olarak sayabiliriz. kesit düzleminin sayısı ve parçanın hangi kısımlarını kestiği esas alınarak belirlenir. kısmi kesit. Bunları tam kesit.7. yarım kesit. Kesit Görünüş Çeşitleri: Kesit görünüş çeşitleri. Buna göre kesit resimler altı farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. kademeli kesit.1. Şekil 33’te kesit görünüş çeşitleri verilmektedir. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 83 . Şekil: 33 Kesit görünüş çeşitleri [3].

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 84 .7. Tam Kesit: Kesme düzlemi parçanın ana ekseninden geçirilerek parça ikiye bölünüyor ve parçalardan birisi atılıp diğeri çiziliyorsa bu bir tam kesittir. Şekil: 34 Tam kesit örneği [1].1.1. Şekil 34’de böyle bir kesit örneği görülmektedir.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 85 . (Parçanın yarısı kesilip çıkarılıyorsa tam kesit. Bu tür kesit resimler.2. simetri eksenine göre sağ veya alt tarafı kesit olarak diğer tarafı ise normal görünüş olarak çiziliyorsa bu bir yarım kesittir. görünüşün yarısında parçanın iç tarafına ait detayları. Yarım Kesit: Parçanın ¼ lük kısmı kesilip çıkarılıyor ve geriye kalan parça. Şekil 35 ve 36’da böyle bir kesit örneği görülmektedir. sol veya üst tarafında ise dış kısım hakkında fikir sahibi olunur. Cismin üzerinde bulunan simetri ekseninden kesildiği varsayılarak görünüşün sağ veya alt tarafında iç kısım.1. çeyreği kesilip çıkarılıyorsa yarım kesittir.) Şekil: 35 Yarım kesit uygulaması [3]. diğer yarısında ise dış tarafına ait detayları anlatan kesit resimlerdir.7.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 86 .Şekil: 36 Ta am ve yarım kesitlere k bir ör rnek [1]. Bu B kesit dü üzlemi belli i bir merkez ze göre dön ndürülerek p parçaya ait eğik kısım izdüşüm düzle emlerine paralel p kon numa getir rilir. Aç A ılı konum mda bulunan n parçanın belirli bir bölümündek b ki eksen üze erinde kesit t düzle emi alınır. Şekil 37 3 ve 38’d de döndürü ülmüş kesi it örnekleri i görül lmektedir.3 3. Döndürü ülmüş Kesi it: Kesm me düzlemi i dışında kalan k bir ayr a ıntının kesme k düzl lemi üzerin ne döndürü ülerek kesit t resim mde ifade edilmesi uygulamas u ıdır. Karşı izdüşüm m düzlemin ne taşınan n dönd dürülmüş bö ölümün kesi it görünüşü çizilir. 7.1. Şekil: 37 Dön ndürülmüş-kad demeli kesit örne ö ği [1].

Şekil: 38 Döndürülmüş-kademeli kesit örneği [3]. Kesit bölgesi ince bir serbest el çizgisiyle belirtilir ve taranır. Şekil 39 ve 40’da böyle bir kesit örneği görülmektedir. 7. ince sürekli çizgiyle ve serbest olarak rastgele çizilen bir çizgidir. Serbest el çizgisi belirli bir geometrisi olmayan.1. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 87 . Kısmi Kesit: Bölgesel ayrıntıları göstermek için sadece o bölgede alınan kesite kısmi kesit adı verilir. Bu çizgi. bilgisayarda çizim yapılırken spline veya sketch komutları kullanılarak çizilir.4.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 88 . Şekil: 40 Kısm mi kesit uygu ulamasına bir örnek ö [3].Şekil: 39 Kısm mi kesit uygu ulamasına bir örnek ö [1].

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 89 . Kırılma yerleri eksen çizgisiyle ya da serbest el çizgisiyle gösterilirler.6. Bu uygulama profil kesit ismiyle anılır. Şekil: 42 “L” profilin kesit resminin ön görünüşü üzerinde çizilmesi. Şekil 41’de böyle bir kesit örneği görülmektedir. Şekil 42 ve 43’de profil kesit örnekleri görülmektedir.1.5. kırılarak çizilebilirler. Ayrıca bu tip uzun parçalar. resim alanını daha verimli kullanabilmek için. Böyle parçaların kesitleri de aynı görünüş üzerinde belirtilir. Şekil: 41 Kademeli kesit örnekleri [1].7.1. 7. Profil Kesit: Üniform kesite sahip parçalar tek görünüşle ifade edilebilirler. Kademeli Kesit: Daha fazla ayrıntıyı kesit resme taşıyabilmek için kesme düzleminin bir kırık çizgi boyunca geçirildiği uygulama biçimidir.

zincir r bakla aları. makar ralar. Makine Elemanlar rının Kesitl leri: Bazı makine pa arçaları. cıvatalar. 7. kamalar r. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 90 . . rulman nlar. rondelalar. somunlar. Şekil: e 44 Mak kine parçalarından n kesit alınmas n ı [3].7 7. . pimler.1. takv viye kanatları. kes sit görünüşe anlam kaz zandırmak için kesilse e dahi kesilm memiş gibi i düşünülerek ü tara anmazlar. dişler vb. miller r. kasnak kollar k ı.Şekil: : 43 Profil ke esit örneği [1]. Şekil 44’de görüldüğü gibi. perçinle er. makine e elemanları boylamasına n kesildikl lerinde taran nmazlar.

KESİT UYGULAM U MALARI: Uygu ulama 53: Yarım ke esit alınmış perspekti if resmi ve e ölçüleri verilen pa arçanın ÖN N görün nüşünü TAM M KESİT olarak o 1:2 ölçe ö ğinde çiz ziniz ve ölç çülendiriniz.8. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 91 . .

Uygulama 54: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 92 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 93 . Uygulama 56: Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın SOLYAN görünüşünü TAM KESİT olarak çiziniz.Uygulama 55: Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın SOLYAN görünüşünü TAM KESİT olarak çiziniz [1].

Uygulama 57: Aşağıda SOLYAN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın ÖN görünüşünü KADEMELİ KESİT olarak çiziniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 94 . Uygulama 58: Aşağıda SOLYAN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak çiziniz.

Uygulama 59: Aşağıda ÖN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın SOLYAN görünüşünü TAM KESİT olarak çiziniz. Uygulama 60: Aşağıda SOLYAN ve ÜST görünüşü verilmiş olan parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak çiziniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 95 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 96 .Uygu ulama 61: Perspektif resmi ve öl lçüleri veril len parçanın ÜST görü ünüşünü TA AM KESİT olara ak 1:1 ölçeğinde çiziniz z ve ölçülen ndiriniz.

Uygu ulama 62: Perspektif resmi r ve ölçüleri verile en parçanın ÖN ve ÜS ST görünüşlerini l TAM M KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve e ölçülendiri iniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 97 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 98 .Uygulama 63: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

Uygu ulama 64: Perspektif resmi ve ölçüleri ö veri ilen parçanın ÖN görü ünüşünü TA AM KESİT olara ak 1:1 ölçeğinde çiziniz z ve ölçülen ndiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa a 99 .

Uygulama 65: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN görünüşünü KADEMELİ KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 100 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 101 .Uygulama 66: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü TAM KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

Uygulama 67: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın SOLYAN görünüşünü KADEMELİ KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 102

Uygulama 68: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 103

Uygulama 69: Perspektif resmi ve ölçüleri verilen parçanın ÖN görünüşünü TAM KESİT olarak 1:1 ölçeğinde çiziniz ve ölçülendiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I

Sayfa 104

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 105 .Uygu ulama 70: Perspektif resmi ve ölçüleri ö veri ilen parçanın ÖN görü ünüşünü TA AM KESİT olara ak 1:1 ölçeğinde çiziniz z ve ölçülen ndiriniz.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 106 . İzometrik perspektif çizim kurallarını verilen iki görünüşe (ön ve solyan görünüşler) uygulayarak parçaya ait izometrik perspektifi çiziniz. Parçanın perspektif resmini çıkarınız.Uygulama 71: Verilen sol yan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ÖN görünüşü KADEMELİ KESİT olarak çiziniz.

Parçanın perspektif resmini çıkarınız. İzometrik perspektif çizim kurallarını verilen iki görünüşe (ön ve solyan görünüşler) uygulayarak parçaya ait izometrik perspektifi çiziniz.Uygulama 72: Verilen sol yan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ÖN görünüşü TAM KESİT olarak çiziniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 107 .

İzometrik perspektif çizim kurallarını verilen iki görünüşe (ön ve solyan görünüşler) uygulayarak parçaya ait izometrik perspektifi çiziniz.Uygulama 73: Verilen sol yan ve üst görünüşlerden yararlanarak eksik olan ÖN görünüşü TAM KESİT olarak çiziniz. SİLİNDİRİK-SİMETRİK PARÇALARIN KESİT UYGULAMALARI: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 108 . Parçanın perspektif resmini çıkarınız. 9.

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 109 .Uygulama 74: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilen silindirik-simetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz.

Uygulama 75: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilen silindirik-simetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 110 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 111 .Uygulama 76: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilen silindirik-simetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki SOLYAN görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz.

Uygulama 77: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilen silindirik-simetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 112 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 113 .Uygulama 78: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilen silindirik-simetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki SOLYAN görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz.

Uygulama 79: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilmiş olan silindiriksimetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 114 .

MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 115 .Uygulama 80: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilmiş olan silindiriksimetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz.

Uygulama 81: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilmiş olan silindiriksimetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 116 .

Uygulama 82: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilmiş olan silindiriksimetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 117 .

Uygulama 83: Yarım kesit alınmış perspektif resmi ve ölçüleri verilmiş olan silindiriksimetrik makine parçasının TAM KESİT durumdaki ÜST görünüşünü 1:1 ölçeğinde çizerek ölçülendiriniz. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 118 .

BİLGİSAYARDA ÇİZİM UYGULAMALARI: Uygulama 84: Uygulama 85: Uygulama 86: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 119 .10.

Uygulama 87: Uygulama 88: Uygulama 89: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 120 .

Uygulama 90: Uygulama 91: Uygulama 92: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 121 .

Uygulama 93: Uygulama 94: Uygulama 95: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 122 .

Uygulama 96: Uygulama 97: Uygulama 98: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 123 .

Uygulama 99: Uygulama 100: MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 124 .

Birsen Yayınevi. 2010.tr/indextr. “Teknik Resim”. M.html [4] Helsel. 1998. N. R. Abdullayev. [8] Abdulla. [2] Bağcı. “Engineering Drawing and Design”. Ankara. Albany. West Publishing company. Ankara. A.meb. Y. G. Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası. 1982.G. “Engineering Graphics and Design”. [5] Lamit. C.gov... Delmar Publishers Inc. İzmir. Singapore. İstanbul. 1997. Bağcı. Kitto.. [6] Kalameja. [7] Gediktaş. “Teknik Resim”. Barış Yayınları. Fakülteler Kitabevi. Temel Bilgiler ve Uygulamalar”. 1992...KAYNAKÇA [1] Karagöz. “Uygulamalı Teknik Çizim”. L. “The Autocad Tutor For Engineering Graphics”.. M. Özdaş. “Teknik Resim... Minneapolis.. 1992.J. McGraw-Hill International Editions. MKM103 TEKNİK RESİM-I Sayfa 125 .L.megep. [3] http://www... Seçkin Yayınevi. J. K..

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->