www.ismek.

org

0212 531 01 41

İSMEK, ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri, sergileri, seminerleri, konferansları, sempozyum ve söyleşilerinin yanı sıra yayınları ile de alanında önemli bir boşluğu dolduruyor. Özellikle sanat alanında hazırlanan kitaplar, ilgililerin beğenisini topluyor ve kısa sürede tükeniyor. Daha önce yayınlanmış olan tüm İSMEK kitapları www. ismek.org adresinin ‘Yayınlar’ bölümünden pdf formatında bilgisayara indirilebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir kültür hizmeti olan ve sanatseverlerin ücretsiz olarak ulaşabildikleri yayınların muhteva ve teknik hazırlığı İSMEK Yayın Editörlüğü tarafından kurum bünyesinde gerçekleştiriliyor. İSMEK yayınları, alanında kaynak olma özelliği taşıyor ve konuyla ilgili yeteri kadar yayın bulunmaması sebebiyle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun talep görüyor. İSMEK’in çıkardığı kitaplara zamanında ulaşmak isteyen sanatseverlerin İSMEK web sitesini düzenli takip ederek, tükenmeden evvel bizzat başvurması gerekiyor. İSMEK’teki bazı sanat ve meslek eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgilerin bulunduğu branş kitapları, düzenlenen sempozyumlarda sunulan tebliğlerin yayınlandığı kitaplar, yarışma, sergi ve satış katalogları, eğitim verilen branşları tanıtan rehberler, kursiyerlerin ve usta öğreticilerin eserlerinden oluşan albümler, desen kitapları ve zengin sanat içeriği ile el sanatları dergileri İSMEK’in yayınları arasında bulunuyor. İSMEK yayınlarının içerik ve teknik hazırlıklarının kurum bünyesinde gerçekleştirilmesi, hem zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar sağlıyor.
BAZI İSMEK YAYINLARI 1. İSMEK EL SANATLARI DERGİSİ 1-2-3-4-5-6 2. İSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ 1-2-3-4 3. İSMEK DESEN KİTABI 1-2-3-4 4. YETİŞKİN EĞİTİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 1-2 5. TÜRK KİTAP SANATLARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 6. BRANŞ REHBERİ 2004-2005-2006-2007-2008 7. MODELİSTLİK KİTABI 1-2-3 8. EBRU İLE ESMA’ÜL HÜSNA KİTABI 9. İSMEK PRESTİJ ÜRÜNLERİ SATIŞ KATALOĞU 10. SAVAŞ VE KADIN KONULU SERGİ KATALOĞU 11. 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL KONULU YARIŞMA KATALOĞU 12. MEVLANA YARIŞMASI ÜRÜNLERİ 13. ÇOCUK GELİŞİMİ, EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI 14. TEMEL UD EĞİTİMİ 15. EBRU SANATI BRANŞ KİTABI 16. HAT SANATI TARİHÇE, MALZEME VE ÖRNEKLER

Kütüphaneler İSMEK’le Zenginleșiyor
Ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile göz dolduran İSMEK, yayın dünyasına sağladığı katkılarla da adından söz ettiriyor. İSMEK, hazırlıkları İSMEK Yayın Editörlüğü bünyesinde gerçekleştirilen dergi, kitap, albüm ve katalog gibi eserlerle İstanbulluları bilgilendiriyor ve onlara sanat dünyasının farklı lezzetlerini tattırıyor. Yoğun ilgi nedeniyle tükenen İSMEK yayınları www.ismek.org sitesinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Belediyeler, yerinden yönetimin en iyi örgütlenmiș, bireylere en yakın yerel yönetim birimidir. İstanbul Büyükșehir Belediyemiz de eğitimin önemine binaen kurduğu İSMEK’i șehrin her köșesine yaymayı misyon edinmiș, ücretsiz eğitim olanakları ile bireylere geleceklerini elde etme fırsatı sunmuștur. İSMEK, halka açık sanat ve meslek eğitimi veren kurs merkezlerinin yanı sıra toplumun bütün kesimlerine hizmet götürmektedir. Huzurevlerindeki yașlılar, cezaevlerindeki mahkumlar ve tüm özürlüler, sosyal sorumluluk gereği ilgi alanımız içerisindeki toplum kesimleridir. İstanbullular, bir sanat dalını öğrenmek, yeni beceriler kazanmak, meslek edinmek, iș yeri açmak, boș zamanlarını değerlendirmek, gelir elde etmek, çevre edinmek, sosyal yașamda daha aktif olmak gibi pek çok sebep ile yetișkin eğitimi faaliyetlerine gittikçe artan oranda ilgi göstermektedirler. İBB’nin “sosyal belediyecilik” anlayıșı çerçevesinde yürüttüğü İSMEK projesi, gerek kursiyer sayısı gerekse kurs merkezi ve branș çeșitliliği açısından ulusal ve uluslararası arenada bașarılı bir tablo çizmektedir. Bu yılki hedefimiz; İstanbul’un mahallelerine kadar götürdüğümüz bu hizmetten daha çok insanımızın faydalanması olacaktır. Evlerdeki atıl iș gücünün istihdama ve emeğe dönüștürülmesi ile sosyal rehabilitenin sağlanması noktasında İSMEK Bülten’de yer alan yașam hikayelerinin hepsi tek tek inceleme ve araștırma konusudur. İSMEK’in tüm faaliyetleri insan odaklıdır, psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. açılardan insana fayda sağlama amaçlıdır. Bu faydayı yașamına yansıtabilmiș İstanbulluların diğer bireyleri de teșvik etmesini temenni ediyor, eğitimle aydınlanacak mutlu yarınlar diliyorum...

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında bireylerin en çok ihtiyaç duydukları konuların bașında eğitim gelmektedir. Hızla yașanan küreselleșme daha çok bilgiyi kullanılır hale getirmiș, her konuda donanımlı ve vasıflı bireylere ihtiyaç duyulmuștur. Eğitim düzeyi ile ekonomik refah arasında doğru orantılı ilișki göz önüne alındığında; gelișen ve değișen dünya koșulları eğitimli, güçlü ve nitelikli bireylerin yașam alanlarını genișletmiș, buna ayak uyduramayan bireyleri ise toplumsal ve ekonomik yönden kısıtlamıștır.

İSMEK Rekorlara
İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI İSMEK HABER BÜLTENİ SAHİBİ Mahmut DOĞAN
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Bașkanı

Doymuyor

4
İSMEK Geleceğe Gülümsemek Demek

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mehmet DOĞAN
İBB Eğitim Müdürü

6
İSMEK’te Herkes Aradığını Buluyor

GENEL KOORDİNATÖR Güven ÇALIȘKAN
İSMEK Genel Koordinatörü

GENEL YAYIN YÖNETMENİ Muhammet ALTINTAȘ
İSMEK Yayın Editörü

8
Abdi İpekçi’de İSMEK Coșkusu

YAZI İŞLERİ Dilek CAN Ayșe KOYUNCU Tuna KUZUCAN TEKNİK YAPIM İSMEK YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ GRAFİK TASARIM - UYGULAMA Muhammet Kerem MENTEȘ FOTOĞRAFLAR Nebi URGANCI TASHİH Neva OLUT Hatice GÖZLEMECİ BASKI TAKİP Abdurrahman TAȘKALE BASKI Express Basım Evi ORGANİZASYON Etkin Eğitim Organizasyon İSMEK BÜLTENİ İSTANBUL BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ’NİN BİR KÜLTÜR HİZMETİ OLUP, ÜCRETSİZDİR ADRES İskenderpașa Mah. Ahmediye Cad. Hacı Salih Efendi Sok. No: 6 Fatih - İstanbul Tel: 0212 531 01 41 e-mail: ismek@ismek.org www.ismek.org

12
İSMEK Uluslararası Bir Kurum Haline Geldi

16
Șampiyon Tenisçi İSMEK’le Yeniden Doğdu Ruhsal Hastalıkların İlacı El Sanatları

18
El Emeği İle Üç Çocuğunu Üniversitede Okuttu

20

23
Huriye Teyze Kazanmanın Gururunu Yașıyor İBB’den Hayatı Kolaylaștıran Hizmetler Bir Değil Birkaç İș Birden Buldu Seminer ve Söyleșilerimize Yoğun Katılım

47

48

50

53

Kursiyerlerimizden Göz Kamaștıran 11. Genel Sergi

İSMEK Dünyaya Model Oluyor

24
Protokol Hediyelerindeki Gizli İmza: İSMEK Atölye Ekmeklerini Çivi ve Telden Çıkarıyorlar

10
Ziyaretçi Defteri

27
İSMEKlilerden Müzisyenleri Sevindirecek Keșif

28

36
İSMEK Sessiz Dünyamın Sesi Oldu

30
İSMEK İBB’nin En Önemli Hizmetlerinden Biridir Bir Çift Göz Olmadan da Görülebilir Dünya

39
Çakıl Tașları Tuvalde Dile Geliyor

32
“Saya Merasa Seang Dengan Adanya İSMEK”

38

40
İSMEK’le Yelkenler Fora

42
İstanbul İSMEK’le Form Tutuyor Hospitalitiy 4. İstanbul Projesine İSMEK Desteği

41
İstanbul Așığı Bir Rus

44
Sergilerimizle Adımızı Dünyaya Duyurduk

52

43
Meslek Edinmek İçin İSMEK

60
İSMEK’ten 2. Yetișkin Eğitimi Sempozyumu El Sanatları Tüm Yönleriyle İSMEK’te Ele Alındı İstanbul 2010’a İSMEK Katkısı Bolulu Așçı İSMEK’te Yemek Kursu Alıyor Kütüphaneler İSMEK’le Zenginleșiyor

46

54

56

58

63

64

İSMEK Rekorlara Doymuyor
İSMEK, 218 kurs merkezindeki 123 farklı branşta ve her biri alanlarında uzman 2 bini aşkın usta öğreticisiyle 2008 – 2009 eğitim öğretim yılına başladı. Bu yıl 230 bin İstanbulluya eğitim vermeyi hedefleyen İSMEK, dönem sonunda 810.000 İstanbulluya ücretsiz sanat ve meslek eğitimi vererek yeni bir rekora imza atacak. Böylelikle 13 yılda eğitim verilen 810.000 kursiyerin 740.000’ine Sayın Kadir Topbaş’ın belediye başkanlığı döneminde ulaşılmış olacak.

1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 kurs merkezinde 141 kursiyerle çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), 2008-2009 eğitim ve öğretim döneminde 315 bini aşan ön kayıt başvurusu aldı. İSMEK, şu anda İstanbul’un 38 ilçesindeki 218 kurs merkezinde, 123 branşta, 2 bine yakın usta öğreticisiyle kursiyerlerine ücretsiz eğitim veriyor. Verdiği ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle dünya çapında bir model olarak kabul edilen İSMEK, asıl atılımını Sayın Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldığı 2004-2005 eğitim yılından itibaren gerçekleştirdi. Bu başarı hiç şüphesiz Sayın Kadir Topbaş’ın eğitime fevkalade önem vermesinden kaynaklanıyor. “Eğitim bizim olmazsa olmazımızdır. Nasıl ki hayatın tasarrufu yoksa eğitimin de tasarrufu yoktur” diyen Başkan Kadir Topbaş’ın göreve geldiğinde 15 milyon nüfuslu bir kent olan İstanbul’da İSMEK’in hizmet verdiği toplam kursiyer sayısı 70 bindi. Başkan Topbaş, ekibinden programlı bir şekilde, sağlıklı bir büyümeyi ve gelişmeyi esas alarak, İSMEK projesinin planlamasının yapılmasını istedi. 1996’dan 2004 yılına kadarki sürede 70 bin olan kursiyer sayısı, son dört buçuk yılın rakamlarının da eklenmesiyle 800 bini aştı. İSMEK, 2008-2009 eğitim ve öğretim döneminde 315 bini aşan ön kayıt başvurusu aldı. Bu kursiyerlerden 230 binine eğitim vermeyi planlıyor. 2003-2004 yılında 75 olan kurs merkezlerinin sayısı son dört buçuk yılda neredeyse 3 kat artarak 218’e yükselirken, 65 olan branş sayısı ise ikiye katlanarak 123’e ulaştı. İSMEK kısa sürede elde ettiği bu başarıyla alanında kırılması zor bir rekora imza atmış oldu. İSMEK’ler, sadece bir eğitim kurumu olmaktan öte, kursiyerlerin sosyal hayata adaptasyonunu sağlayan birer rehabilitasyon merkezi işlevini de yürütüyor. İSMEK’lerde mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra Türk İslam sanatları, bağlama ve halk oyunları gibi unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlere de sahip çıkılıyor. Diğer yandan ise çağın gerekliliği olan bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, İngilizce gibi kurslara da yer veriliyor. Bu arada İSMEK’lerde sağlık ve spor alanlarındaki eğitimler de göz ardı edilmiyor. İSMEK, doğrudan eğitim çalışmaları yanında, eğitim sürecini destekleyici mahiyette, halk seminerleri, yerel sergiler, konulu sergiler, genel sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, geziler, yarışmalar, yayın faaliyetleri gibi çok sayıda çalışmaya da ücretsiz olarak imza atıyor.

2003 - 2004 yılında 75 olan kurs merkezlerinin sayısı Sayın Kadir Topbaş’ın göreve gelmesiyle son dört buçuk yılda neredeyse 3 kat artarak 218’e yükselirken, 65 olan branş sayısı ise ikiye katlanarak 123’e ulaştı. İSMEK kısa sürede elde ettiği bu başarıyla alanında kırılması zor bir rekora imza atmış oldu.

357.000

İSMEK’i İstanbul’un bașındaki isimle konuștuk. Bașkanımız yoğun mesaisi arasında sağolsun bizleri kırmadı. İște, verdiği büyük destekle İSMEK’i İstanbul’un mahallelerine kadar yayan İstanbul Büyükșehir Belediye Bașkanı Sayın Kadir Topbaș’ın ağzından İSMEK…

Sayın Başkanım, İstanbullular İSMEK’e çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Verdiğiniz büyük destekle İSMEK her geçen gün büyüyor. Öncelikle İSMEK’le ilgili düşüncelerinizi alsak… İlk evvela İSMEK için Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı bu başarılı projeyi biz sürdürüyoruz. 1996 yılından 2008 yılına kadar 580 binlere ulaşan kursiyer sayısı ve İstanbul’un her noktasında faaliyet gösteren kursları, bizim açımızdan memnuniyet verici. Üzüldüğüm nokta ise tüm müracaatlara cevap veremeyişimiz… Göreve başladığım ilk yılda 40 bin kursiyere ulaşmayı hedeflemiştik. Ertesi yıl 100 bin dedik. Sonra 150 bin yeterli zannettik. Ama kursiyer sayımız 190 binleri buldu. Geçen yıl 200 bine yakın kursiyere hizmet verdik. Bu yıl ise 230 bin diyoruz. İSMEK, dünya ölçeğinde baktığımızda rekorlar kitabına girecek bir kurum haline geliyor. Hedefimiz; İstanbul’un ma-

hallelerine kadar götürdüğümüz bu hizmetten daha çok insanımızın faydalanması… Zannedersek İSMEK kurs merkezleri insanların sadece hobi edinmek için geldikleri mekanlar olmanın ötesinde önemli amaçlara da hizmet ediyor. Kısaca bunlardan bahsedebilir miyiz? İSMEK’e bu kadar büyük destek vermenizin amacı nedir? Bu kurslardaki amacımız, insanımızın bir noktada sosyal rehabilitesini sağlamak. Burada kurulan ilişkiler; toplumsal barışa, birbirine tahammül etmeye, insanların sevgi ve hoşgörüyle hareket etmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca evlerdeki atıl iş gücünü istihdama ve emeğe dönüştürme konusuna katkıda bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü kursiyerlerimizden bazılarının işyerleri kurduklarını, hatta ihracata dahi yöneldiklerini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Uzakdoğu, Japonya, Hindistan ve buna benzer ülkelerin kalkınmanın

bir yolu olarak evlerdeki atıl iş gücünü devreye soktuklarını gördük. Biz de bunu hazırlamaya çalışıyoruz. Satış noktaları oluşturmak ve insanlarımızın edindikleri bu yeni bilgi ve becerilerini kendi ekonomik güçlerine katmalarına fırsat vermek istiyoruz. İSMEK ailesine iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Yeni eğitim döneminde tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Eğitim veren hocalarımıza ve idarecilerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar büyük hedefler konularak sürdürülen çalışmalarda başarıyı yakalamak çok kolay değildir... Sayın başkanım son olarak İSMEK’i tek cümle ile özetlemenizi rica etsek… İSMEK’leri geleceğe adım, geleceği kucaklamak, geleceğe gülümsemek olarak görüyorum.

İSMEK’te Herkes Aradığını Buluyor
El sanatlarından mesleki teknik eğitimlere, bilgisayardan dil eğitimlerine, müzikten spor eğitimlerine ve sosyal/kültürel eğitimlere kadar sekiz ana dalda, 123 branşta ücretsiz eğitimler sunan İSMEK, her yaştan, cinsiyetten, meslekten ve gelir grubundan insana hitap ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan İSMEK, İstanbulluların yoğun taleplerini karşılamak için çok farklı alanlarda eğitim veriyor. İSMEK; kursiyerlerinin içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkaran, geliştirmesine yardımcı olarak özgüven aşılayan, üretici konuma getiren, rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, sosyal bir çevre edinmesini ve dostluklar kurmasını sağlayan bir ortam sunarak geleceğe umutla bakan fertler yetiştirmeye gayret ediyor. İSMEK kursları, birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşıyor. Eğitimlere katılanlar, İstanbul’un kozmopolit yapısının küçük bir mozaiğini oluşturuyor. İstanbul’un şehir merkezlerinden kenar mahallelerine kadar uzanan bu kurslarda 16-80 yaş arası binlerce insan kurs hizmeti alıyor; kültürel paylaşım ve değerler alışverişi gerçekleşiyor. Sayıları artık 200 binleri geçen İSMEK kursiyerleri arasında; okuma yazma bilmeyenler, örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar, herhangi bir örgün eğitimi tamamlamış olanlar, yaşlı ve emekliler, işsizler, özel ve kamu kurumlarında çalışanlar vb. pek çok kesimden İstanbullular bulunuyor. İSMEK, özürlüler, mahkumlar, yaşlılar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine de ulaşıyor. Ortak hedef olan “üretim” doğrultusunda hareket eden vatandaşlar, bu sayede hem madden hem manen büyük kazanımlara sahip oluyor. Kursiyerlerin İSMEK’i tercih etme sebepleri de çeşitlilik arz ediyor. Geçtiğimiz yıl eğitim alan 199 bin 325 kursiyerin %32’si kendini geliştirmek, %27’si boş vakitlerini değerlendirmek, %19’u yeni bir meslek edinmek, % 10’u bir sanat ve meslek branşında eğitim görmek, %6’sı mesleğinde ilerlemek, % 3,5’u aile bütçesine katkı sağlamak, %1,5’u arkadaş ve çevre edinmek, % 1’i iş kurmak için İSMEK kurslarına devam ettiklerini ifade ediyor. İSMEK kursiyerleri aldıkları eğitimler neticesinde yalnızlıklarından kurtulduklarını, kendileriyle barışık hale geldiklerini, sosyalleştiklerini, psikolojik gerilimlerinden uzaklaştıklarını, paylaşmanın güzelliğini tattıklarını, aile bütçesine katkıda bulunmanın ve gelir elde etmenin rahatlığını yaşadıklarını belirtiyorlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları İSMEK kurs merkezleri, birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşıyor. Eğitimlere katılanlar, İstanbul’un kozmopolit yapısının küçük bir mozaiğini oluşturuyor. İstanbul’un şehir merkezlerinden kenar mahallelerine kadar uzanan bu kurslarda 16-80 yaş arası binlerce insan kurs hizmeti alıyor; kültürel paylaşım ve değerler alışverişi gerçekleşiyor.

İSMEK’te eğitim verilen 123 branş arasında “bahçıvanlık” da bulunuyor.

İSMEK Dünyaya Model Oluyor
Yetişkin eğitimi alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla pek çok dünya ülkesinin dikkatini çeken İSMEK’i bugüne kadar, Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Tunus, Bosna Hersek, Suriye, Fas, Etiyopya, Dağıstan ve Kazakistan’dan gelen heyetler ziyaret etmişti. Son olarak Endonezya, Bahreyn, Finlandiya ve Pakistan’dan gelen eğitim heyetleri İSMEK’in faaliyetlerini yerinde inceleyerek, İSMEK çalışmalarına ve kurslarda üretilen eserlere hayranlıklarını dile getirdi.

İSMEK, gerek ulaştığı branş ve kursiyer sayısı gerekse eğitim sürecini destekleyici faaliyetleri ile ülke içinde ve dışında pek çok kuruma model oluyor. Ülkemizde il ve ilçe belediyeleri tarafından örnek alınan İSMEK’in başarısı uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar, Bosna Hersek, Almanya, Suriye, Fas, Etiyopya, Dağıstan, Suudi Arabistan, Tunus, Hollanda, Kazakistan heyetleri, İSMEK’i ziyaret eden ülkelerdi. İSMEK’e son olarak, Endonezya, Bahreyn, Finlandiya ve Pakistan heyetleri ziyaret gerçekleştirdi. İSMEK’i ve çalışmalarını incelemek için Endonezya’dan Eğitim Yöneticisi Erman Syamsuddin ve beraberindeki heyet ziyarette bulundu. Heyete ziyaretlerinde, İBB Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Yücel, İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan ve İSMEK yetkilileri eşlik etti. Ziyaret sonrası, Erman Syamsuddin; İSMEK’ten çok etkilendiğini ifade ederek, “Temaslarım sırasında Endonezya için, ülkem için, sıcacık bir eğitim ateşi gözlerimde belirdi. Endonezya’da İSMEK modelini hayata geçirebiliriz” şeklinde konuştu. Bir diğer ziyaret, İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan ve İSMEK yetkililerinin eşliğinde, Bahreyn Krallığı’ndan Eğitim Genel Sekreteri Jassim Redha Hussain, Bahreyn Krallığı Eğitim Danışmanı Tareq Taha Al-Shaikh ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirildi. İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan, insan merkezli uygulamalı eğitim sistemine dayanan İSMEK’in; tanışma, kaynaşma, dayanışma ve işbirliğine verdiği önemi konuklara anlattı. Bahreyn Krallığı Heyeti, 2010 Kültür Başkenti İstanbul’a hayranlıklarının İSMEK ziyaretiyle doruğa çıktığını ve “bu sistemi nasıl ülkemizde uygulayabiliriz?” sorusunu birbirlerine sorduklarını ifade ettiler. İSMEK’i ayrıca Avrupa Birliği mesleki eğitim ve işbirliği çalışmaları çerçevesinde, Finlandiya Turku Bölgesi Yetişkin Eğitim Merkezi yöneticileri ve AB Koordinatörü Pirkko Kuhmonen’dan oluşan Finlandiya Eğitim Heyeti ziyaret etti. Heyete, İSMEK Yayın Editörü Muhammet Altıntaş ve İSMEK Genel Koordinatör Danışmanı Nuray Sever eşlik etti. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Orhan Albayrak’ın da katıldığı ziyarette Finlandiya heyeti, yetkililere İSMEK hakkında sorular yöneltti ve sürekli not aldı. Heyet başkanı Pirkko Kuhmonen, “Burası kocaman bir aile, yüzde 79’u kadınlardan oluşan bir sanat ve meslek eğitim merkezi, mutluluğa atılan bir adım…” sözleriyle duygularını ve İSMEK’e bakış açısını dile getirdi.

İSMEK’i son olarak Pakistan Karaçi Belediyesi Meclis Üyeleri ve Karaçi Belediyesi Eğitim Heyeti ziyaret etti. Heyette, Pakistan Karaçi Belediyesi Kız Orta Okullarını İzleme Komitesi Başkanı İmran Ahmed Khan, Karaçi Belediyesi Erkek Orta Okullarını İzleme Komitesi Başkanı İmran Yousuf Zai ve Karaçi Belediyesi Meclis Üyesi Ahsan Ahmed Siddiqui yer aldı. İSMEK ziyaretlerinde Pakistan heyetine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Mehmet Doğan ve İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan eşlik etti.

Abdi İpekçi’de İSMEK Coșkusu

İSMEK, 2008-2009 eğitim yılına, 27 Ekim’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen görkemli bir törenle ‘merhaba’ dedi. Büyük coşkunun yaşandığı açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Toplumlar, karşılaştıkları zorlukları yetişmiş insan gücüyle aşabilirler. Bu sebeple günümüzde ulusların en büyük serveti, sahip oldukları yetişmiş insan gücüdür” dedi.

İSMEK kurs yöneticileri, usta öğreticileri ve binlerce kursiyerin katılımıyla gerçekleşen 2008-2009 eğitim yılı açılış töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, İstanbul Valisi Muammer Güler’in eşi Neval Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Yaman hazır bulundu. İSMEK ailesi İstanbul’un en büyük kapalı spor salonu olan Abdi İpekçi’yi hınca hınç doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Başkan Kadir Topbaş, 1996 yılında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanlığı döneminde temelini

attığı İSMEK’in, aynı ruhla gelişerek bugün bir halk üniversitesine dönüştüğünü söyledi. İstanbul’un 38 ilçesine yayılmış 218 kurs merkeziyle yeni eğitim yılına hazır olan İSMEK’te bu yıl 123 branşta binlerce İstanbulluya eğitim verileceğini kaydeden Başkan Topbaş, “Açılışını yaptığımız yeni eğitim dönemimizde, 172 bin kişi birinci ders kaydını yaptırdı. Bunlardan 58 bini, yıllardan beri bir seçenek olarak tanıdığımız ikinci ders kaydını da yaptırdı. Böylece bu eğitim–öğretim yılı için toplam 230 bin kayıt aldık” dedi. “En Büyük Servet Yetişmiş İş Gücüdür” Almanya’nın, II. Dünya Savaşı sonrasında harap olmuş bir ülkeyken,

ilkokul düzeyinde mesleğe yönlendirme yaparak kısa sürede meslek sahibi birçok insan yetiştirdiğini anlatan Kadir Topbaş, bu yöntemin Almanya’yı kısa zamanda gelişmiş ülkeler arasına soktuğunu ifade etti. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın belediye başkanlığında hayata geçirilen İSMEK projesinde, Almanya’daki bu kalkınma modelinin örnek alındığını belirten Başkan Topbaş, İSMEK’in yetişmiş insan sayısını artıran bir kurum olduğunun altını çizdi. Başkan Topbaş, “Ulusların rekabetçi üstünlüğü, ulaşılan ekonomik refahla ve maddi servetle değil; sahip oldukları ve hükmettikleri bilgi ile ölçülmektedir. Bu bilgiyi üreten ve kullanıma geçirense nitelikli, eğitilmiş insan gücüdür.

Toplumlar, karşılaştıkları zorlukları yetişmiş insan gücüyle aşabilirler. Bu sebeple günümüzde ulusların en büyük serveti, sahip oldukları yetişmiş insan gücüdür. Vatandaşlar İSMEK’le bir yandan kendilerini geliştirirken diğer yandan da pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici haline geliyorlar. Sorunları olanlar hayatla yeniden bağ kuruyorlar. Kent hayatında yeni dostlar, yeni dayanaklar buluyorlar. Bu sayede topluma karşı hissettikleri dışlanmışlık duygusu, yerini mensubiyet hislerine bırakıyor. Cezaevi ve huzurevi sakinleri gibi desteğe ihtiyacı olan grupların sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Böylece bu insanları yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Topbaş, konuşmasının sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer ve İstanbul AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Yaman’a çalışmalarından ötürü birer teşekkür plaketi verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, İstanbul’da bulunan tüm belde ve ilçe belediye başkanları adına Başkan Topbaş’a teşekkür plaketi ile bir demet çiçek sundu. İSMEK Ailesi Konserle Coşup, Hediyelerle Sevindi Sunuculuğunu Cüneyt Şen’in üstlendiği açılış programında, İSMEK ailesi, İstanbul Kent Orkestrası ve Şevval Sam konserleriyle eğlendi. İlk olarak sahne alan Kent Orkestrası, enstrümantal eserler ve yabancı şarkılara

da yer verdikleri mini konserle Abdi İpekçi’yi dolduran binlerce İSMEKliyi coşturdu. Daha sonra sahne alan Şevval Sam ise iki bölüm halinde gerçekleştirdiği konserinde, Türkiye’nin değişik yörelerinden türküler seslendirdi. Zaman zaman İSMEK kursiyerlerinin de türküleri söylerken sanatçıya eşlik ettiği açılış programı, tam bir kutlama havasında geçti. Açılış programına katılan kursiyerleri bekleyen bir diğer sürpriz ise hediye çekilişi oldu. Yapılan çekilişle, tam 121 kursiyere nakış setinden LCD ekran bilgisayara kadar çeşitli hediyeler verildi. Şanslı kursiyerlerin belirlenmesi için yapılan çekilişi Başkan Topbaş ve eşi Özleyiş Hanım ile Ata Özer gerçekleştirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata ÖZER:

İSMEK Uluslararası Bir Kurum Haline Geldi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, İSMEK’in toplum hayatına büyük katkılar sağladığını ve toplumsal alanda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Özer, “İSMEK, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasındaki işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleşebildiğinin güzel bir örneğidir. Sadece bu yıl 230 bin kişilik dev bir eğitim ordusuna sahip. Başkanıma sesleniyorum; Ne mutlu size ki böyle bir orduya sahipsiniz ve iyi ki varsınız” dedi.

İSMEK’in 27 Ekim tarihinde Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 20082009 eğitim yılı açılış törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer de katıldı. Burada bir konuşma yapan Ata Özer, İSMEK’e övgüler yağdırdı. İSMEK’in bir marka olduğunu belirten Ata Özer, “İSMEK, uluslararası boyutta kendisinden her geçen gün daha çok söz ettiren bir kurum haline geldi” dedi. Eğitim ve öğretimin insan hayatı boyunca sürdüğünü vurgulayan Özer, “Hayat boyu öğrenmenin giderek daha önem kazandığı, insanımızın her konum ve alanda eğitim desteği almasının gerekli olduğu günümüzde, sürekli göç alan megakent İstanbul’da bu ihtiyacın karşılanmasındaki sorumluluğumuzun farkındayız. İSMEK, yerel yönetimlerle kamu kurumları arasındaki işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleşebildiğinin güzel bir örneğidir.” şeklinde görüşlerini dile getirdi. “İSMEK Toplumun Mutluluğuna Katkı Sağlıyor” İSMEK kurslarının toplum hayatında önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizen Özer, bu kursların aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılmasına da katkı sağladığını söyledi. Özer, “Bir yaygın eğitim faaliyeti olan İSMEK, yediden yetmişyediye ihtiyaç duyulan müzik, spor, yabancı dil, bilgisayar, Türk-İslam sanatları, el sanatları gibi sosyal ve kültürel kurslarla her alanda ücretsiz hayat boyu öğrenme imkanı sunmaktadır. Çalışmalar sonunda başarılı katılımcılara sertifika verilmektedir. Bu kurslar, insanımıza boş zamanlarının değerlendirilmesi yanında moral, motivasyon ve kendine güven kazandırır. Meslek öğrenerek üretim yapanlar, iş hayatına atılarak bütçelerine ekonomik destek sağlamaktadır. Bu da mutlu fert ve ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmaktadır.” dedi. “İyi ki Varsın İSMEK” İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, İSMEK faaliyetlerinin hizmet sunanlar için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra hizmet alanlara da modern ortamlarda sanat ve kültür faaliyetleri alma imkanı sağladığını dile getirdi. Eğitim yöneticileri olarak yerel yönetimleri eğitimin yanında ve içinde görmekten mutluluk duyduklarını da kaydeden Özer, “Tahminime göre İstanbul’da 2,5 milyon öğrenci var. Ancak saygıdeğer İstanbul Belediye Başkanımız sadece bu yıl 230 bin öğrenciye daha sahip olmuş. Sayın başkanımıza sesleniyorum; Ne mutlu size ki böyle bir orduya sahipsiniz ve iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

“Hayat boyu öğrenmenin giderek daha önem kazandığı, insanımızın her konum ve alanda eğitim desteği almasının gerekli olduğu günümüzde, sürekli göç alan megakent İstanbul’da bu ihtiyacın karşılanmasındaki sorumluluğumuzun farkındayız. Bu kurslar, insanımıza boş zamanlarının değerlendirilmesi yanında moral, motivasyon ve kendine güven kazandırır. Meslek öğrenerek üretim yapanlar, iş hayatına atılarak bütçelerine ekonomik destek sağlamaktadır. Bu da mutlu fert ve ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmaktadır.”

Șampiyon Tenisçi İSMEK’le Yeniden Doğdu
Ulusal ve uluslararası derecelere sahip bir tenisçi, balerin ve modacı olan Handan Ilıkkan ile annesi Selma Ilıkkan’ın hayatı, geçirdikleri bir trafik kazasıyla altüst olur. Bir zamanların başarılı sporcusu artık rutin hareketlerini dahi yapamaz haldedir. 2005 yılında İSMEK Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi’ne başvuran Ilıkkan, bu sayede yaşama tutunur. Yeniden eski günlerine dönen sporcu artık tenis oynayabiliyor, hatta İSMEK’lerde ders vermek istiyor.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası arenada dereceler almış ilk kadın tenisçisi Handan Ilıkkan 1971 yılında 11 yaşında iken Yıldız İstanbul Tenis Şampiyonu oldu. 1973’te Türkiye Gençler Şampiyonluğu’nu, 1976’da da Türkiye Büyükler Şampiyonluğu’nu elde etti ve aynı yıl Balkan üçüncülüğünü kazandı. Ancak annesiyle geçirdikleri ağır bir trafik kazası tüm yaşamlarını değiştirdi… Anne Selma Ilıkkan’ın sol omzunun yerine platin takıldı, eski şampiyon Handan Hanım ise boynunu dahi hareket ettiremez hale geldi. Uzun süren tedaviler bitmek bilmiyordu. Kendilerini kimsenin gelip geçmediği ıssızlıkta unutulmuş hissediyorlardı. Hayatları başarılarla dolu anne kıza, birilerinin ‘iyilik’ taşıması, elinden tutup kaldırması ve onları hayatın içine çekmesi gerekiyordu. Anne kız 2005 yılında bir yakınlarının yönlendirmesi ile İSMEK Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırdı. Onları bir aile ortamı sıcaklığında karşılayan kurs idarecileri kursiyer adaylarının başarılarla dolu hayatlarını ve yaşadıklarını tüm ayrıntısıyla dinleyerek, şampiyon tenisçi için özel bir program hazırlattı. İSMEK kurs idarecileri, başarılı sporcu ile tanışmalarını ve sonrasını şöyle anlatıyor; “Handan Hanım daha önceden bale yapan, tenis oynayan çok yetenekli bir hanımefendi. Öyle ki teniste uluslararası pek çok başarısı var. Yaşadıkları üzücü kazadan sonra, tekrar spora dönmek istemiş, bize başvurdu. Biz de tekrar tenis oynayabilmesine yönelik bir program uyguladık. Normalde haftada 2 gün olan eğitimlerimizi özel izin alarak hafta içi her gün 2 saate çıkardık. Anne kız 3 yıldır neredeyse her sabah düzenli olarak çalışmalara geldiler ve hala da devam ediyorlar. Büyük aşama kaydettik. Bu muhteşem bir azim öyküsüdür.”

İSMEK ile yaşamı değişen başarılı sporcu Handan Ilıkkan geçirdikleri tarafik kazasını hatırlamak bile istemiyor. “İSMEK beni rehabilite etti” diyen Handan Hanım, “Kazadan sonra önceden yaptığım birçok şeyi ya yapamıyor ya da yapmak içimden gelmiyordu. Üç yıl önce, Büyükçekmece İSMEK Spor Eğitim Merkezi’ne geldim. Çok nezih, çok temiz ve modern cihazlarla donatılmış bir spor salonuyla karşılaştım. Ve üstelik de ücretsizdi. O zaman ayda 300-400 YTL verip bir spor salonuna gidebilmem imkansızdı. O dönemlerden geçip bu hale gelmek kolay iş değil. Bu süreçte İSMEK bana çok yardımcı oldu. Özgüvenim yerine geldi. Şimdi İSMEK sayesinde tekrar tenis oynayabiliyorum. Annem ise yaptığı kültür fizik hareketleriyle şu an çok sağlıklı.” diyor. 1981’de tenis hocalığına başlayan Handan Hanım, ‘Türkiye’nin ilk kadın tenis hocası’ sıfatına da sahip, ayrıca modacı kimliği ile de ön planda… On parmağında on marifet olan Handan Ilıkkan’ın İSMEK ile ilgili gerçekleştirmek istediği projeleri de var. Başarılı sporcu, “İSMEK’te tenis kursu vermek istiyorum. Bu konuda yetenekli ve istekli çok sayıda İstanbullu var. Eminim kurslar yoğun ilgi görecektir. Ayrıca modacı kimliğimle de İSMEK’in sosyal bir projesi için moda defilesi hazırlamak istiyorum” diyor.

Handan Ilıkkan, “ Çok nezih, çok temiz ve modern cihazlarla donatılmış bir spor salonuyla karşılaştım. Ve üstelik de ücretsizdi. O zaman ayda 300-400 YTL verip bir spor salonuna gidebilmem imkansızdı. O dönemlerden geçip bu hale gelmek kolay iş değil. Bu süreçte İSMEK bana çok yardımcı oldu. Özgüvenim yerine geldi. Şimdi İSMEK sayesinde tekrar tenis oynayabiliyorum. Annem ise yaptığı kültür fizik hareketleriyle şu an çok sağlıklı.” diyor.

İSMEK kadar başarılı bir projenin daha çok insana ulaşması gerektiğini, bu sayede yaşamın kıyısında olan pek çok insanın kazanılabileceğini ifade eden Selma Ilıkkan ise “72 yaşındayım ancak kendimi çok daha genç ve dinç hissediyorum. İSMEK’le tanışdığımız günden bu yana pek çok güzel açılım yakaladık. Bizlere ücretsiz ve kaliteli spor hizmeti sunan İSMEK’e gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuşuyor.

Ruhsal Hastalıkların İlacı El Sanatları
Sağlık Bakanlığı ve İSMEK işbirliği ile 2006 yılından bu yana Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ruhsal bozukluğu olan hastalara ‘uğraşı terapisi’ uygulanıyor. Bu sayede hızla iyileşme sürecine giren hastalar bir yandan da meslek edinerek hayatlarına daha emin adımlarla devam ediyorlar. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Medaim Yanık ile hastanede verilen İSMEK eğitimlerini konuştuk.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesindeki hastaların rehabilite edilmeleri amacıyla İSMEK’in de katkılarıyla ‘psikiyatrik rehabilitasyon’ uygulamasına başlandı. Rehabilitasyon merkezinde, hastaların sosyal hayata hazırlanması için, aralarında İSMEK usta öğreticilerinin de bulunduğu eğitmenler tarafından el sanatları kurslarından halk oyunlarına, çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. İSMEK’le etkileşimli olarak yürütülen bu çalışmayı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Medaim Yanık ile konuştuk. Psikiyatrik rehabilitasyon nedir ve niçin ihtiyaç duyulur? Türkiye’de rehabilitasyon sadece fiziksel özürlüler içinmiş gibi algılanıyor. Halbuki psikiyatrik rehabilitasyona alışmamız gerekiyor. Psikiyatrik rehabilitasyon, meşguliyet terapilerini de içine alan geniş bir kavramdır. Ağır ruhsal hastalıklar üç boyutta kişiye zarar veriyor. Bunlardan ilki kendi iç dünyasında yaşadığı yoğun düşünsel-duygusal karmaşa ve bu karmaşanın davranışlara yansıması. İkincisi, bunun sonucu olarak diğer insanlarla ilişkilerin bozulması ve en önemlisi de öğrenciyse eğitimini tamamlayamaması ya da meslek sahibiyse mesleklerini yapmakta zorlanması. Çoğunlukla da bu tür hastalarımız, özellikle şizofreni gibi ağır hastalar, meslek edinme döneminde olduğu için henüz bir meslekleri de olmuyor. O zaman bizim ilaç tedavisinin yanında mutlaka hastanın bu ihtiyaçlarını da dikkate alan psikiyatrik rehabilitasyonu vermemiz lazım. Hastane olarak bizim 30 yıldır kronik servislerimiz var. Hastalara kendilerine bakma, otobüse binme gibi gündelik davranışları kazandırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Mesela şizofreni hastalarına selamlaşmayı, bir alışveriş merkezine gidip nasıl işlem yapacağını ve kişisel bakımı öğretmek dahi gerekebiliyor. Çünkü bu hastalık gerçekten yetenekleri köreltebiliyor. Uğraşı terapilerinin tedavi edici etkisi var mıdır? Uğraşı terapistleriyle gerçekleştirilen rehabilitasyonun hastaları tedavi edici etkisi bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar mevcuttur. Örneğin 2003 yılında yapılan bir araştırmada hastaların bir grubuna yalnızca ilaç tedavisi, diğer gruba ise ilaç tedavisi ve rehabilitasyon birlikte uygulanmıştır. Araştırma sonunda ilaç tedavisi uygulanan gruba nispeten ilaç ve rehabilitasyon uygulanan grubun daha çok iyileşme gösterdiği ortaya çıkmıştır.

“İSMEK’le birlikte yürüttüğümüz proje, büyük kitlelerin ruh sağlığı açısından çok önemli bir projedir. Genç ve işsiz insanlara bir meşguliyet vermek, onlara kimlik kazandırmak ve bir grubun içerisine dahil etmek, büyük kitlelerde ruh sağlığını koruyucu bir fonksiyon üstlenir. Ruh sağlığı alanında zorluklar yaşamış insanlarda el işi tedavisi, rehabilitasyonun çok önemli parçalarından biridir. Bu konunun psikiyatri kurumlarında da giderek kurumsallaşacağına inanıyorum.”
Hasta eğer bir uğraşa yönelirse bu onun ruh sağlığına nasıl etki eder? Herhangi bir şeyle uğraşmış olmak, ona emek vermiş olmak, bir insanın ruh sağlığı için koruyucu, geliştirici bir etki yapar. Mesela rahatlık duygusu sağlayabilir. Bir kişi eğer saldırgansa, bir işle uğraştığında rahatlayabilir ve bu saldırganlığı azaltabilir. Veya aşırı enerjik bir kişiyi bir şeyle uğraştırırsanız enerji oraya kanalize olur ve yatıştırıcı etki sağlayabilir. Bazen de bir iletişim yöntemi olur. Size hiçbir şey anlatmayan hasta, resim yaparak kendini ifade edebilir. Hele başarılı oldukları bir alan yakalayabilirseniz, duygularını ifade etmesinde çok önemli bir kanal açmış olursunuz. Ayrıca tamamen iç dünyasına yoğunlaşmaktan ziyade dış dünya için de bir şey yapmasına yol açarsınız. Çünkü ruhsal hastalıklarda iç dünya bir çıkmazdır. O yüzden iç zihnin karmaşasından dış dünya uğraşısına dönmek gerekir. Aynı zamanda bu türden aktiviteler bir toplulukla beraber yapıldığı için insan ilişkilerini geliştirir. Bu da ruh sağlığı için önemli bir adımdır. Psikiyatrik rehabilitasyonda el sanatlarının önemi ve bu noktada İSMEK’in projedeki rolü nedir? Ruhsal hastalıklar insanların yeteneklerini zayıflatıyor. Düşüncelerini, dikkatlerini, konsantre olmalarını uzun vadede bozuyor. En önemlisi motivasyon kaynaklarını köreltiyor. Bir şey yapma, eyleme geçme duygusunu yok ediyor. İşte meşguliyet terapilerinin, rehabilitasyonun devreye girdiği en önemli noktalardan bir tanesi bu. El terapileri büyük oranda meşguliyet sağlıyor. Fakat daha da önemlisi el sanatları sayesinde hastalara meşguliyetin de ötesinde sürekli olarak az da olsa para kazanacakları bir alan oluşturuyoruz. Çünkü ruhsal hastalıklarda nihai amacımız kendi başına yeten, bağımsız olarak yaşayan ve hayatını kazanan bireyler elde etmek. Samimiyetle söylüyorum; İSMEK’le birlikte yürüttüğümüz proje, büyük kitlelerin ruh sağlığı açısından çok önemli bir projedir. Genç ve işsiz insanlara bir meşguliyet vermek, onlara kimlik kazandırmak ve bir grubun

içerisine dahil etmek, büyük kitlelerde ruh sağlığını koruyucu bir fonksiyon üstlenir. Ruh sağlığı alanında zorluklar yaşamış insanların el işi tedavisi rehabilitasyonun çok önemli parçalarından biridir. Bu konunun psikiyatri kurumlarında da giderek kurumsallaşacağına inanıyorum. Psikiyatrik rehabilitasyon kimler tarafından uygulanıyor? Türkiye’de şu anda “uğraşı terapisti” unvanı taşıyan personelin yetiştirildiği bir okul ya da kurum yok. Bu noktada İSMEK’ten veya halk eğitim merkezlerinden destek alıyoruz. Bu kurumlardan gelen usta öğreticileri, kendi içimizde usta-çırak ilişkisi ile yoğurup bu alandaki açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ama amaçlardan bir tanesi, psikiyatrik rehabilitasyonda “uğraşı terapisti” diyebileceğimiz dalı geliştirmek. Psikiyatrik rehabilitasyon konusunda ülkemizdeki son durum ve yapılmak istenenlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında rehabilitasyon konusu, psikiyatri kliniklerinde çok eski bir gelenektir. Avrupa büyük oranda bu işi tamamlamış durumda. Türkiye’de ise 1960’lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Faruk Bayülken döneminde çok büyük uğraş atölyeleri kurulmuş ve büyük oranda da ilerleme kaydedilmiştir. O dönemde Paşabahçe’nin bütün paketleme işleri ve bazı firmaların elektrik bağlantı malzemeleri bu hastanede tedavi gören hastalarca yapılmıştır. Sürekliliği sağlanamayan bu çalışmalar uzunca bir aradan sonra 2005 yılından itibaren yeniden başlatıldı. Rehabilitasyon birimlerimizi yeniden kurduk ve o dönemde kullanılan binayı geri aldık. Şu anda orada rehabilitasyon amaçlı uğraşılarla ilgili birimlerimiz mevcut. Ancak özellikle ruh sağlığı alanındaki el sanatlarını biraz daha ilerletmemiz ve kurumsallaştırmamız, özellikle hastaların gelir kazanacağı daha organize, daha sanayiye yönelik bir işe dönüştürmemiz lazım. Örneğin Hollanda’da 5 profesyonel tarafından işletilen bin 500 metrekarelik bir atölyede 150 şizofren hasta, ikinci el malzemelerin dönüşümünü sağlıyor. İkinci el mobilya veya elektronik eşyalar bu atölyede yenileniyor ve hemen karşısındaki mağazada satışı yapılıyor. Kazancın bir kısmı da hastalara veriliyor. Artık bizim de bu tip organize işler yapmamız gerek.

“İSMEK’le tanıștığım zaman, neredeyse kafayı üșütecek haldeydim. İSMEK bana öyle bir kapı açtı ki, adeta yeniden doğdum. Çok teșekkür ederim. Alın terimle çocuklarımın geleceğini kurdum. Çok mutluyum. İyi ki İSMEK’e gelmișim.”

Gönül Çelik, İSMEK’ten aldığı eğitimleri kazanca dönüştüren binlerce fedakâr anneden biri. Gönül Hanım, 1962 yılında Kars’ta doğar, henüz beş yaşında iken ailesi ile İstanbul’a göç eder. İstanbul’da mutlu bir evlik yapan Gönül Hanım, canından çok sevdiği üç çocuk dünyaya getirir. 2003 yılında Çelik ailesinin üç çocuğu da ÖSS’ye girer. Sınav sonuç belgelerini evlerinin bahçesinde postacının elinden alan Gönül Hanım o anki duygularını şöyle anlatıyor; “Nasıl heyecanlıydım bilemezsiniz. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Ellerim titreye titreye zarfları açtım. Büyük oğlum, inşaat mühendisliğini, diğer oğlum iktisat fakültesini, kızım ise İngilizce öğretmenliğini kazanmıştı. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum.” Gönül Hanım çocuklarının başarılarından dolayı çok mutludur ama diğer taraftan da ne yapacağını bilemez haldedir. Çünkü çocuklarının kazandığı üniversiteler, Kayseri, Yozgat ve Edirne şehirlerindedir. Bu masrafı Gönül Hanım ve eşinin karşılaması mümkün değildir. Gönül Hanım para kazanıp çocuklarını okutmalıdır. Ama nasıl? Gönül Hanım içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor; “Eşimden habersiz gizli gizli iş arıyordum. Çocuklarım aç mı tok mu diye yemek bile boğazımdan geçmiyordu. Aklım hep onlardaydı. İş ararken, İSMEK Ümraniye İstiklal Mahallesi Kurs Merkezi’ni gördüm. Bir eğitim alırsam daha rahat iş bulabilirim diye düşündüm.” İSMEK’ten aldığı dikiş nakış eğitiminin ardından Gönül Hanım’ın Ümraniye’de bir binanın alt katında bayan terzisi açar. Eşi ilk başta dükkan açma fikrine sıcak bakmasa da hanımının azim ve gayreti, sonunda onu da ikna eder. Küçük bir dükkan Çelik ailesinin umudu olmuştur. Sabah erkenden dükkanı açmaya gelen Gönül Hanım, dükkanın kapısını kapatıp perdeyi çeker. Dükkanın içi de dışarısı kadar tenha ve sessizdir. Hayırlı paralar kazanmak için dua ettikten sonra, aldığı ilk sipariş olan elbiseyi dikmeye başlar. Gönül anne, dört yıl boyunca her sabah dua ile dükkanını açar. O minicik dükkan, üç çocuğunun en güzel şekilde okumasına yardımcı olur, çocuklar okullarından başarılı bir şekilde mezun olurlar. Mezuniyet günü giydikleri kıyafetleri de Gönül Hanım kendi elleriyle diker. Fedakar anne Gönül Hanım İSMEK hakkında düşüncelerini şöyle anlatıyor; “İSMEK’le tanıştığım zaman, neredeyse kafayı üşütecek haldeydim. İSMEK bana öyle bir kapı açtı ki, adeta yeniden doğdum. Çok teşekkür ederim. Alın terimle çocuklarımın geleceğini kurdum. Çok mutluyum. İyi ki İSMEK’e gelmişim.”

El Emeği İle Üç Çocuğunu Üniversitede Okuttu
Gönül Çelik, üniversiteyi kazanan üç çocuğunu okutabilmek için çalışmak, eşine katkıda bulunmak zorundadır. Gönül Hanım, çaresiz bir şekilde iş ararken tanıştığı İSMEK Ümraniye İstiklal Mahallesi Kurs Merkezi’nde dikiş nakış branşında aldığı ücretsiz eğitim sayesinde Ümraniye’de bayan terzisi açar. El emeği göz nuru ile para kazanan Gönül Hanım üç çocuğunu da başarılı şekilde okullarından mezun edinceye kadar okutur.

Kursiyerlerimizden Göz Kamaștıran 11. Genel Sergi

Dünyanın en büyük el sanatları sergisi olarak dikkat çeken ve bu yıl on birincisi düzenlenen İSMEK Genel Sergisi, İstanbul Feshane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İSMEK’in 2007-2008 eğitim dönemindeki 199 bin kursiyerinin ürünlerinden oluşan ve dokuz gün devam eden sergi, binlerce İstanbullunun akınına uğradı. Sunduğu hizmetler ve başarılı çalışmalarıyla İstanbullulardan tam not almayı başaran İSMEK’in düzenlediği 11. Genel Sergi, sanat camiasından da hayli ilgi gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) tarafından eğitim verilen kursiyerlerin ürettiği el emeği eserlerin yer aldığı İSMEK 11. Genel Sergisi, 9 Haziran’da Feshane Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. İSMEK’in 2007-2008 eğitim dönemindeki 199 bin kursiyerinin en nadide çalışmalarının yer aldığı sergi açılışına Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Vali Muammer Güler ve eşi Neval Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eşi Hülya Cerrah, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, birçok ilçe ve belde belediye başkanı ile binlerce İstanbullu katıldı. Protokol konuklarının toplu halde kurdele kesmelerinin ardından Türk Sanat Müziği yorumcusu Muazzez Ersoy da İstanbullular için bir konser verdi. İSMEK Tüm Dünyaya Model Oldu Sergi açılışında alanı dolduran binlerce kursiyer ve İstanbulluya hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, topluma, aileye ve bireye en yakın yerel yönetim birimi olan belediyelerin, günümüzde gittikçe ağırlaşan yaşam koşullarının da bir gereği olarak “sosyal belediyecilik” anlayışı çerçevesinde pek çok faydalı çalışmaya imza attıklarını söyledi. İSMEK projesinin, 1996 yılında Başbakan Erdoğan’ın

Belediye Başkanlığı döneminde başlatıldığını hatırlatan Başkan Topbaş, İSMEK’in, tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirtti. Topbaş, “Yetişkin eğitiminde ülke çapında öncü olan İSMEK projesi, dünya ülkeleri tarafından da dikkatle ve hayranlıkla izlenmektedir. Bu ülke temsilcileri İSMEK’in kurumsal yapısını, sistem ve işleyişini inceleyerek, kendi ülkeleri için model almaktadır” dedi. Başkan Topbaş, İSMEK’lerin dünyanın en büyük sorunu olan işsizlikle mücadele ettiğini de vurguladı. Bu bağlamda İSMEK kursiyerlerinin ürettikleri ürünleri açtıkları merkezde satışa sunduklarını anlatan Başkan Topbaş, bu ürünlerin pazar paylarını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Geçmişteki Ahilik Teşkilatının Bugünkü Karşılığı; İSMEK Açılışta söz alan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İSMEK’lerde yakalanan başarı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kutladı. İSMEK gibi uygulamaların tarihte de bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, Osmanlı’daki Ahilik teşkilatını örnek gösterdi. İSMEK’te meslek ve sanat öğrenen insanların aldıkları bilgilerle bağımsız bir iş kurabilmenin altyapısını oluşturduğunu söyledi. Yazıcı, bu eğitimin iş bulabilmeyi de kolaylaştırdığını kaydetti.

İstanbul Valisi Muammer Güler de İSMEK’in, dünyanın en büyük yaygın eğitim projesi olduğunu belirterek, devletin birinci önceliğinin eğitim ve öğretim olduğunu kaydetti. İSMEK Başarısını Sergileriyle Perçinliyor İSMEK 11. Genel Sergisi’nde; ebru, çini, minyatür, rölyef, iğne oyası, ahşap boyama gibi el sanatları eserlerinin yanı sıra Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Müziği konserleri, şiir ve piyano dinletileri ile söyleşiler de yer aldı. Sergide ayrıca ebru, resim, takı tasarımı gibi branşlarda eğitmenler ve kursiyerler tarafından çeşitli performanslar sunuldu. İSMEK Genel Sergisi’nde ünlü isimler ve alanlarında uzman kişiler de İstanbullularla buluştu. Sanatçı Nükhet Duru ve tasarımcı Muammer Ketenci söyleşilerinin yanı sıra diyetisyen Aysen Çolak “Sağlıklı Beslenme ve Diyet”, Prof. Dr. Devrim Erbil “Sanatta ve Yaşamda Renk”, kişisel gelişim uzmanı Münir Arıkan “Nitelikli Kariyer Sırları” ve güzellik uzmanı Sevil Pınar “Güzellik Hissettiğinizdir” konulu seminerler düzenledi. İSMEK, başarıyla tamamlanan 11. Genel Sergisi sayesinde adını duyurmanın yanı sıra İstanbulluların el sanatlarına olan ilgisini uyandırmak adına da önemli bir misyonu yerine getirdi.

Protokol Hediyelerindeki Gizli İmza: İSMEK Atölye
Başta İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth olmak üzere, dış devlet temsilcileri ve sanatçılara devlet erkanı tarafından hediye edilen birçok eserde, Türk-İslam Sanatları ve el sanatlarının ustalıkla uygulandığı İSMEK Atölye’nin imzası yer alıyor.

Geleneksel Türk–İslam sanatları ile el sanatlarının usta ellerde işlenerek kıymetli birer eser haline getirildiği İSMEK Atölye, ilk olarak 2003 yılının Mayıs ayında Bayrampaşa’da açıldı. 2005 yılında ise tarihi bir binanın restore edilmesinin ardından buram buram tarih kokan ve fethin kumandanının ismini taşıyan semte; Fatih’e taşındı. İSMEK Atölye’de şu anda çini, tezhip, minyatür, porselen boyama, cam boyama, ahşap boyama, mefruşat, makine nakışı ve el nakışı branşlarında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Protokol Hediyeleri İSMEK Atölye’den İSMEK Atölye içerisinde bulunan mefruşat ve kurdele nakışı atölyesinde çeşitli desenlerin hassasiyetle işlendiği kutu kaplamalar, kırlentler, boncuk işleri, kurdele nakışı panolar ve sehpa örtüleri hemen göze çarpıyor. Çoğunluğu sipariş olan bu eserlerin satışı da yapılıyor. İSMEK Atölye, nişan ve kına gecesi merasimleri için hazırlık yapanlar ve özel günler için özel hediyeler vermek isteyenlerin ilgi odağı olmuş durumda. Keselerde 5 YTL’den başlayan fiyatlar, özel tığlarla yapılan boncuk işlerinde 250 YTL’ye kadar çıkıyor. Atölye, 2008 yılında sipariş üzerine 6 bin adet kese üretmiş. Başta İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth olmak üzere çok sayıda devlet başkanı, uluslararası heyet ve sanatçıya, devlet erkanımız tarafından hediye edilen pek çok eserde İSMEK Atölye’nin imzası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş tarafından, 2007 yılının Kasım ayında İstanbul ziyaretleri sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e verilen lale motifli vazo da İSMEK Atölye’nin başarılı bir çalışmasıydı. Şu anda atölyede, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek bir fuara, Kraliçe Elizabeth ve sanatçı Gülben Ergen’e hediye edilen eserlerin aynılarının hazırlanması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor. İSMEK Atölye Prestij Eserler Satış Kataloğu’na 0212 5310141 numaralı telefonu arayarak ya da www.ismek.org internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekmeklerini Çivi ve Telden Çıkarıyorlar
İSMEK’ten filografi eğitimi alan kursiyerler Üsküdar’da satış atölyesi açtı. “Hayal bitti mi hayat biter” diyen Saim Devrilmez’in öğrencileri artık çivi ve telden para kazanıyor. “İSMEK’in meyvesi” dedikleri atölyelerine her sabah koşa koşa geliyorlar.

Filografi sanatına yıllarını veren Saim Devrilmez, 2005 yılında İSMEK’te usta öğretici olarak filografi dersleri vermeye başladı. Saim Hoca’nın bazı öğrencileri bu eğitimler sonrasında İSMEK’te ve benzer eğitim kurumlarında usta öğretici olarak işe başlarken, kimi de atölye açarak eserlerini üretme ve pazarlama fırsatı buldu. Saim Hoca’nın İSMEK’te öğrencisi olan; Gül Oruç, Numan Kanar ve Ahu Köksel, “Hayal bitti mi hayat biter” diyen Saim Hoca’nın teşvikiyle Üsküdar’da bir filografi atölyesi açtı. Saim Hoca’nın atölye hakkında görüşleri şöyle; “İSMEK eğitimleri sayesinde filografi sanatının yaşaması ve öğrencilerimin eserlerini satıp para kazanmaları beni çok mutlu ediyor. Bu sanat İSMEK sayesinde benimle mezara gitmekten kurtuldu. Tebessümle gelip, tebessümle çalıştıkları bir işleri oldu.’’ Saim Hoca’nın ilk öğrencilerinden olan Gül Oruç, “2006 yılında İSMEK’le tanıştım. İlk olarak hocamın yaptığı eserleri gördüm. Çok etkilendim. İlk başta ben yapabilir miyim diye tereddüt ettim. Fakat İSMEK’in ücretsiz kurslarına kayıt yaptırdığımda bu endişemin yersiz olduğunu anladım. Filografi sanatı aile yaşantıma çok olumlu yansıdı. Mesela 14 yaşında bir oğlum var, ilk filografi panosunu onunla birlikte yaptık. Beraber hiç bu kadar güzel vakit geçirmemiştik. Hocamızın teşviki ile İSMEK’te yakaladığımız aile ortamını buraya taşıdık. Şimdi oğlumun eğitim masraflarını ben karşılayabiliyorum. Çok mutluyum.” diyor. İSMEK’te Saim Hoca’nın en azimli öğrencisi, yüksek lisans mezunu, geçimini yazarlık yaparak sağlayan Numan Kanar. Kanar, hocasıyla tanışmasını ve açtıkları atölyeyi şöyle anlatıyor; “İSMEK kurslarına fotoğrafçılık branşına kayıt olmak için gittim. Ümraniye İstiklal Mahallesi Kurs Merkezi’nde, Saim Hoca’nın yapmış olduğu filografi panosunu duvarda asılı gördüm. İnanılmaz etkilendim, çok güzel bir çalışmaydı. İSMEK kurs idarecisi bu ilgimi fark etti. ‘İsterseniz filografi hocası Saim Bey’le sizi tanıştırayım’ dedi. Saim Hoca’yla tanıştık. Kendisine derslerine katılmak istediğimi söyledim. Saim Hoca da, ‘Seni dersime bir şartla kabul ederim’ dedi. Saim Hoca’nın şartı, ‘Beni bu alanda geçmek için çok çalışacağına söz verirsen.’ oldu. Mükemmel bir insan ve çok usta bir sanatçı ile tanışmıştım. Kursta derslere düzenli olarak katıldım. İSMEK’in bize sunduğu eğitim ve sıcak aile ortamı sayesinde çok güzel eserler ortaya çıkardık. Filografi işlerimiz çoğalınca, hem bir mekanımız hem de satış yapabileceğimiz bir dükkanımız olsun istedik. Saim Hocamız bizi yüreklendirdi ve bu atölyeyi açtık. Tebessüm etmek için açtığımız

bu mekanda hiç de azımsanmayacak paralar kazanıyoruz. Filografi sanatı ile İSMEK olmasa tanışamazdım, teşekkürler İSMEK. ’’ Ahu Köksel ise Bursa’da evlenip İstanbul’a yerleşen bir ev hanımı. Ahu Hanım ilk olarak eşinin isteği ile İSMEK Osmanlı mutfağı kursuna gitmeye başlar ve filografi dersi alan arkadaşları olur. Ahu Hanım, “Gül Hanım’la İSMEK kurslarına gidip gelirken arkadaş olduk. Gül Hanım filografi branşında eğitim alıyordu, çalışma yaparken arada bir yanına uğruyordum. Çıkardığı eserler çok hoşuma gitti ama tel, çivi, çekiç bana göre değil diye düşündüm. Gül Hanım beni yapabileceğim konusunda cesaretlendirdi. İSMEK’in filografi branşına ben de kayıt yaptırdım. İSMEK’le içimdeki cevheri keşfettim. İlk çalışmam bir yelkenli panosu oldu. Eşimin denizci kuzenine yelkenli panoyu satıp ilk paramı kazandım.” şeklinde konuşuyor. Saim Hoca’nın diğer öğrencileri de Üsküdar’da filografi atölyesinde ça-

lışma ve üretme imkanı bulabiliyor. Atölye sadece üç kişiyle sınırlı değil. Gelen hiç kimseyi geri çevirmiyorlar. İSMEK’te öğrendikleri paylaşma kültürünü buraya da taşımayı bilmiş kursiyerler. Saim Hoca’nın ‘en yetenekli öğrencim’ dediği Yasemin Tunç da bu atölyede çalışmalarına devam ediyor. Yasemin Hanım filografi atölyesini şöyle anlatıyor; “Saim Hoca’nın güler yüzü ile bu sanatı öğrendim. Sesli bir uğraş ama beni inanılmaz dinlendiriyor. İSMEK’te yaptığım panolardan otuz tanesini sattım. Arkadaşlarım, akrabalarım hâlâ sipariş veriyorlar. İSMEK’te bulduğumuz aile ortamını arkadaşlarımız buraya taşıdı. Ortam çok güzel. Koşa koşa buraya geliyorum. Hem dinlenip hem para kazanıyorum.” Saim Hoca’nın öğrencilerinden Nihal Kırtkırtoğlu da atölyenin müdavimlerinden; “Biri 12 yaşında biri de 18 aylık iki kızım var. Ev işleri, çocukların bakımı derken kendime hiç vakit ayıramadığımı fark ettim. Arkadaşlarımın tavsiyesi ile İSMEK’te Saim Hoca’dan

filografi dersleri aldım. Şimdi arkadaşlarımızın açtığı filografi atölyesine geliyorum. Çocuklarımı ihmal etmeden, üretebiliyor, ürettiğimi kazanca dönüştürebiliyorum. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. Teşekkürler İSMEK.” Filografi: Filografi sanatında; sunta, bez, tel ya da naylon ip, ucu kıvrılmış tığ ve çivi kullanılan malzemelerdir. İstenilen model fotokopi ile büyütülür. Sonra kadife ya da deri olarak seçilen yüzeye konulur, desen üzerinden çiviler çakılır. Çiviler paslanmaması için yaldızlanır. Ardından altta kalan model kağıt iğne ile temizlenir. Teller önce dolgu sonra istenilen şekilde çivilerin arasından geçirilir. Çivilerin arasından telin geçirilmesi ile objelere estetik görünüm kazandırılması işlemi olarak tanımlanan filografide, belli örgü teknikleri kullanılarak hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film karakterleri panolar haline getirilir. Ayrıntılı bilgi için www.ismek.org

İSMEKlilerden Müzisyenleri Sevindirecek Keșif
2005 yılından beri İSMEK Burhaniye Kurs Merkezi’nde bağlama dersleri veren usta öğretici M. Kazım Ünür, tıp fakültesi öğrencisi olan başarılı kursiyeri Hayati Özer ile müzisyenlere büyük kolaylık sağlayacak bir keşfe imza attı. Ünür’ün bu keşfiyle, artık bağlama ve tambur gibi sazlar da gitar gibi kolaylıkla akort edilebilecek. İSMEK olarak bu keşfi müzik severlerin takdirlerine sunuyoruz.

İSMEK Burhaniye Kurs Merkezi’nde 2005 yılından itibaren bağlama usta öğreticisi olarak görev yapan Kazım Ünür’ün müziğe ilgisi çocuk yaşta, gizlice ablasının mandolinini çalmasıyla başlar. Kazım Bey lise yıllarında da müzikten kopamaz, gitar ve bağlama çalar. İ.Ü Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kazanan Kazım Bey, eğitimine devam etmek için Urfa’dan İstanbul’a gelir. İstanbul Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu’na katılarak on yıl süresince TRT sanatçısı, konservatuar hocası ve İSMEK bağlama usta öğreticisi olan Orhan Dağlı ile çalışma fırsatı bulur. Müzik alanında kendisini yetiştiren Kazım Ünür, 2005 yılında İSMEK Burhaniye Kurs Merkezi’nde bağlama dersleri vermeye başlar. Öğrencileriyle kısa sürede kaynaşan Kazım Bey, şu anda bir taraftan öğrencilerine bağlama çalmayı gösterirken bir taraftan da birbirinden güzel türkülerimizi öğretir. Kazım Bey, öğrencileriyle müziğin her alanında sohbet etmeyi, onların duygu ve düşüncelerini dinlemeyi çok sever. Kazım Bey, yine böyle bir sohbet sırasında, bir keşfe imza atar. Kazım Bey bu keşfin oluşum sürecini şöyle anlatıyor; “Bir gün ders esnasında öğrencilerime bağlamada perde yerlerini anlatırken, kafamın içinde yıllardır yer edinen bir sorunu dile getirdim. Bağlamanın perdelerinin yarım komalık farklarla hesaplanması ve uygulanması standart bir şekilde olabilir mi?” Kazım Hoca’nın bu sorusunu dikkatlice dinleyenlerden biri de Hayati Özer’dir. Hayati, Elazığ’da doğup büyümüş, tıp tahsili yapmak için İstanbul’a gelmiş bir genç… Memleketinde bir türlü fırsat bulamadığı bağlama öğrenme isteğine, İSMEK sayesinde kavuşmuş. Hayati, Kazım Hoca’nın sorusu ve onda oluşturduğu çağrışımları şöyle anlatıyor; “Ben İSMEK Burhaniye Kurs Merkezi’ne kayıt yaptırmadan önce, müzik bilgim harfleri az çok tanıyan ilkokul öğrencisi kadardı. Koma nedir, oktav nedir, bilmezdim. Hocamız Türk Halk Müziği ile Batı Müziği arasındaki farkları anlatırken aralarında koma farkının olduğunu, batı enstrümanları 54’lük koma dizinine göre, Türk çalgılarının ise 53’lük koma dizinine göre bağlandığı için aralarında ciddi bir uyum problemi olduğunu, bunu aşmak için de bağlamalarımızı batı enstrümanları gibi 54’lük dizine çektiğimizi anlatmıştı. 54’lük dizine çekilse bile Türk Halk Müziği’ne has olan 6 ekstra perdeyi doğru şekilde bağlamanın keskin bir yönteminin olmadığını, bağlama ustalarının bunu yaparken kendilerine göre bir takım hesaplamalar yaptığını ama bunun doğru sesi vermediği için ustalar tarafından tekrar kulak yordamıyla yerinin değiştirilip düzeltilmeye çalışıldığından bahsetmişti. Bu sorunu Ka-

“Gecenin dördü olmuştu, çizimleri bitirdim ve bağlamanın üzerine yerleştirdiğim kağıda göre ayarlarımı yaptım. Sonuç harikaydı, her ses doğru çıkıyordu. Son zamanlarda hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde uykuya daldım.”
zım Hocamız ilk defa Orhan Dağlı’dan duymuş. Bu problemin matematiksel bir çözüm yolunun olabileceğini düşünmüş, birçok araştırma yapmış ama bir sonuç elde edememiş. Bizim de bu konuyu düşünmemizi istedi. Bu konu benim çok ilgimi çekti çünkü matematik böyle bir konuda çaresiz kalamazdı. Kendime göre bazı hesaplamalar yaptım. Hocama bahsettim, ilk çalışmalar doğru sonucu vermiyordu. Daha sonra frekans dizileri ile bir yerlere ulaşmaya çalıştım ama o da sonuca ulaştırmıyordu. Hocam bağlamada bir telin yarısının, uzun tele göre bir oktav ince ses verdiğinden bahsedince eksik noktalar tamamlandı. Bunun 2’nin kökleri ile çözülebileceğinden bahsettim hocama. Doğru hesabı tutturunca gerisi kendiliğinden geldi artık.“ Kazım Ünür, öğrencisiyle beraber kafa yorduğu problemde çözüme yaklaşır. Bağlamanın boyuna göre kestiği kağıda, denklemi tek tek tüm notalara uygular ve bir şema çizerek, bu şemayı bağlamaya oturtur. Kazım Bey o anı şöyle anlatıyor; “Gecenin dördü olmuştu, çizimleri bitirdim ve bağlamanın üzerine yerleştirdiğim kağıda göre ayarlarımı yaptım. Sonuç harikaydı, her ses doğru çıkıyordu. Son zamanlarda hiç olmadığı kadar mutlu ve huzurlu bir şekilde uykuya daldım.” Kazım Bey bu keşfi yaptıktan sonra Yansımalar Grubu’ndan tambur sanatçısı Birol Yayla ile görüşür; “Birol Bey’le bağlamaya hazırladığım bir şemanın benzerini tambur için hazırladık. İki tam ses arasındaki 9 küçük sesin her birine ‘koma’ denir. Bağlamada ana seslere ilave 6 koma ses kullanılır, ama tamburda onlarca koma ses var. Bunun için standart bir şablon tamburda daha önemli. Tamburun koma perdelerinin yerini tespit ettim. Bir şablon hazırladım. Birol Bey şablonu tamburunun üzerine koyup ayarlamalarını ona göre yaptı. Sonuç harika. Birol Yayla çok memnun oldu. Bazen 3 tamburla çalıştıklarını, ne kadar ayar yapsalar da farklılıklar çıkabildiğini artık böyle bir sorunlarının kalmadığını ifade etti. Bir sanatçıya faydalı olmak yıllarını müziğe vermiş biri olarak beni çok mutlu etti.” Kazım Bey, İSMEK sayesinde imza attığı bu keşiften, müziğe gönül veren bütün insanların faydalanmasını çok istiyor.

Özleyiș TOPBAȘ:

“İSMEK İBB’nin En Önemli Hizmetlerinden Biridir”
Eşine ve ‘dünyalar güzeli’ dediği şehrine aşık bir İstanbul hanımefendisi... Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü kısmen doğruluyor, şöyle ki; arkasında değil, İstanbul’u yöneten adamın yanındaki kadın kendisi... Nazik, sevecen, sempatik ve gözleri İstanbul’un dertlerini anlatırken dolu dolu kederli, güzelliklerinden bahsederken ışıl ışıl mavi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın değerli eşleri Özleyiş Topbaş Hanımefendi’den bahsediyoruz elbette ki...

Özleyiş Topbaş Hanımefendi ile fahri başkanlığını yürütmekte olduğu Çağlayan’daki Kadın Koordinasyon Merkezi’nde sıcacık bir söyleşi gerçekleştirdik. İstanbul gibi büyük bir metropolde başkan eşi olmanın nasıl olduğunu sorduk ilk evvela. “Zor” dedi beklediğimiz gibi, “Ancak aynı zamanda da keyifli. İnsanlara faydanızın dokunduğunu görmek, bu şehri ve insanlarını sevmek çok önemli, sevdiğimiz için de tüm bu zorlukları göz ardı ediyoruz belki...” Peki İstanbul nasıl bir şehir? diye sorunca; “İstanbul bir şehir değil aslında, başlı başına bir ülke. Türkiye’nin bütün yüzlerini taşıyor içinde. Ve bu yüzlerin sorunlarını, dertlerini... Bunlar birden oluşmadı tabii ki, o yüzden birden de çözülmeyecek. Ancak bilmiyorum objektif bakabiliyor muyum; Kadir Bey gerçekten çok iyi bir başkan. Hem İstanbul’u çok seviyor, hem mimar hem de sanat tarihi doktorası var. Eksikleri gidermek, sorunları çözmek konusunda donanımlı ve yetenekli olduğunu biliyorum.” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da zoru başardığını söyleyen bayan Topbaş, yeni yapılan yollar, kavşaklar, metrobüs gibi faaliyetler ile trafikte ciddi anlamda rahatlama yaşandığına dikkat çekti ve sadece bu alanda değil çevre düzenlemelerinden tarihsel dokunun korunmasına, yürütülen yardım faaliyetlerinden eğitimdeki hassasiyetlere kadar yüzlerce konuda başarılı projeler yürütüldüğünü ifade etti. Ve ekledi; “Elbette ki hayal ettiğimiz İstanbul bununla sınırlı değil. Çarpık yapılaşmanın, trafik sorunlarının tamamen aşıldığı, havasından emniyetine kadar sorunsuz, huzurlu bir İstanbul hedefimiz... Ve bu hedeflere ulaşmak için canla başla çalışılıyor.” “İBB kocaman bir aile...” şeklinde konuşan Özleyiş Hanım, sosyal faydaları açısından “Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), Özürlüler Merkezi, Darülacezeler, İSMEK, diğer bütün hizmet birimleri, hepsi bu ailenin birbirinden kıymetli üyeleri...” dedi ve fahri başkanlığını aşkla, şevkle yürüttüğü merkezinden bahsetti. “KKM’ye 7 ekiple başladık. 13’e çıktı sonra 35, sonra 50... Gıda ve giysi yardımları yapılıyordu ilk zamanlar ancak imkanlar kısıtlıydı. Boyama ve dönüşüm atölyesi, giysi atölyesi, dikiş atölyesi ile alanı genişlettik. Gelin odası hazırladık, genç kızlarımız buradan istedikleri gelinliği seçip, hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Kermesler düzenledik, gelir elde ettik. Eğitimler verdik. Geçen yıl başlattığımız bir eğitim var mesela bu yıl da devam ediyor; kasnakta boncuk işleme. Abiye kıyafet ve gelinlik yapımında kullanılıyor. Firmalardan gelen talepleri değerlendirdik. Bu eğitimi alıp başarılı olanları böylece işe yerleştirdik, evden ihracata yönlendirdik. Uyuşturucudan küresel ısınmaya kadar pek çok konuda seminer düzenledik. Gıda kuponları dağıttık, insanlarımı-

zın ihtiyaçları olan neyse onu sunmaya çalıştık. Gençlerimize burs vermek isteyenlere aracılık ettik. Çok kısa zamanda büyük işler gerçekleştirdik ve insani anlamda ciddi faydalar sağladık, sağlamaya devam etmekteyiz. İmkanlarımızdan yararlanmak isteyenler başvuruları sonrasında ekiplerimizce yapılan araştırmalara göre değerlendirilmekteler ve ihtiyaçlarına yönelik olarak yardımlar yapılmakta. Böyle bir faaliyetin içinde bulunmak çok önemli ve değerli. Bu sorumluluğu almaktan dolayı, hatta sizlere anlatırken bile büyük mutluluk duyuyorum.” KKM’ye mobilyadan kıyafet ve ayakkabıya kadar çöp olmayan bütün ikinci el eşyalar kabul ediliyor. Hatta

yardımlar bizzat yardımseverlerin evlerinden gidip alınıyor. Bize KKM’yi büyük bir heyecanla gezdiren bayan Topbaş, eşyaların merkeze gelişinden jelatinlenip kutulara koyulduğu ana kadar olan her aşamayı bizzat yerinde göstererek anlattı. “Öncelikle ikinci el eşyalar tasnif edilerek ayrılıyor, yıkama işlemi için makinelere atılıyor, sonraki işlem; ütüleme. Ardından temizlenen ve ütülenen giysiler katlanarak tek tek jelatinlere yerleştiriliyor, bedenlerine göre ayrılıyor ve yardım götürüleceğinde koli odasında kolileniyor.” Bebek kıyafetlerinin dizildiği ayrı bir oda dikkatimizi çekiyor, rengarenk bebek malzemeleri dolu odada bir firma tarafından bağışlanmış olan giysileri tek tek gösteriyor bize Özleyiş Hanım.

Dikiş atölyesinde ise sıfır ya da ikinci el kumaşlardan çarşaflar, klozet takımları, havlular, aklınıza mefruşat anlamında ne gelirse hepsi üretiliyor. Atölye, raflarındaki jelatinli ürünler ile tıpkı düzenli bir mağazayı andırıyor. KKM’de her genç kızın rüyası olan beyaz gelinlik sahibi olmak isteyenler için de genişçe bir oda ayrılmış. Dolapların içerisinde her zevke, her beğeniye uygun çeşit çeşit modellerde gelinlikler var. Ve bu gelinlikleri gururla taşıyan gelinlerin fotoğrafları aynada... Aynaya iliştirilmiş bu mutluluk fotoğraflarını gururla gösteriyor bayan Topbaş... Hatta İstanbul ile sınırlı kalmadıklarını Mardin’de, Artvin’de dikiş atölyeleri açtıklarını anlatıyor.

KKM’de her genç kızın rüyası olan beyaz gelinlik sahibi olmak isteyenler için de genişçe bir oda ayrılmış. Dolapların içerisinde her zevke, her beğeniye uygun çeşit çeşit modellerde gelinlikler var. Ve bu gelinlikleri gururla taşıyan gelinlerin fotoğrafları aynada... Aynaya iliştirilmiş bu mutluluk fotoğraflarını gururla gösteriyor bayan Topbaş... Hatta İstanbul ile sınırlı kalmadıklarını Mardin’de, Artvin’de dikiş atölyeleri açtıklarını anlatıyor.

Şüphesiz KKM’deki en ilginç mekan; boyama ve dönüşüm atölyesi... Yoğurt kabından tabure, teflon tencereden sehpa, tavadan ayna, gazoz kapaklarından çerçeve, tost makinesinden rahle, soda şişesi kırıklarından ayna, daha neler yok ki... Her objenin ayrı hikayesi ve egzantirik bir malzemesi var. Öyle güzel dekoratif süs aşyaları vücuda getirilmiş ki, insan ‘bu da ne işe yarayacak ki’ deyip attığı şeyler için hayıflanıyor. Özgün çizgilerde bayan Topbaş’ın fikirleri ve önerileri de etkili oluyor tabii ki. Bu farklı tasarımları görmek, yerinde incelemek ve satın almak için sizler de KKM’yi ziyaret edebilirsiniz. Konumuz insana yardım, hayatı güzelleştirmek, aydınlık bir gelecek sunmak ve İstanbul olunca konuşmamızın her yerinde İSMEK’in adı geçiyor. İşte İSMEK’lere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bayan Topbaş’ın sanat

hakkında, İSMEK hakkındaki düşündükleri ve hissetikleri; “Ben sanatın her alanını çok seviyorum. İSMEK ile kendimi sanata yakın hissediyorum. Seramik bir objeyi gönlünden geçen renklerle boyamak, ebru teknesinin başında o büyülü dünyalara dalmak... Hangi birini anlatsam ki... Vaktim olursa İSMEK’in resim kurslarına katılmayı çok isterim, yağlı boya tablolar ilgimi çekmiştir hep. Kızım İSMEK’in müdavimlerinden zaten. Modelistliği bitirdi, takıya gitti, şimdi ise dikiş eğitimi alıyor.” İSMEK’in bireyleri sosyalleştirme fonksiyonuna ısrarla vurguda bulunan Özleyiş Hanım, bir hatırasını anlatmadan geçemedi: “Eyüp’teki yerel sergiyi geziyor, kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerini inceliyordum ki yanıma bir bayan geldi. ‘Size çok teşekkür etmek istiyorum çünkü ben burada kendimi ifade etmeyi öğrendim’ dedi.

Benim nezdimde İSMEK’e, İBB’ye bir teşekkürdü bu. Gurur duydum. Başkanımızın bir sözü vardır; ‘İnsanlarımızın birbiriyle kaynaşabileceği ortak mekanların sayısını artırmalıyız’ der. Toplumsal barışa katkı noktasında mühim işlevlere sahip olan İSMEK bu anlamda İBB’nin en önemli hizmetlerinden biridir. İSMEK’te sadece kursiyerler değil, eğitimciler bile eğitiliyor. Nasıl daha iyiye gidebiliriz, verdiğimiz hizmeti nasıl mükemmel hale getirebiliriz diye yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu uzun soluklu bir koşu, bir süreç... İSMEK bu yolda kendinden emin ve doğru adımlarla ilerlemektedir. Ve inancımız odur ki; çok daha iyi yerlere gelecektir.” İSMEK’in diğer illere ve ülkelere model olmasının da büyük önem taşıdığının altını çizen bayan Topbaş, özellikle yabancı ülkelerden gelen temsilcilerin belediyenin bu tür hizmetlerinin ücret-

“Ben sanatın her alanını çok seviyorum. İSMEK ile kendimi sanata yakın hissediyorum. Vaktim olursa İSMEK’in resim kurslarına katılmayı çok isterim, yağlı boya tablolar ilgimi çekmiştir hep. Kızım İSMEK’in müdavimlerinden zaten.”

siz olduğunu duyduklarında şaşkınlığa düştüklerini anlattı. İSMEK kursiyerlerinin bu ücretsiz eğitimler sonrasında becerilerini kazanca dönüştürdüklerini gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade eden Özleyiş Hanım, “Kadınlarımızın ekonomik güçlerini elde etmeleri hem kendi gelecekleri hem de ülkenin geleceği açısından önemlidir, aydınlık günlerin habercisidir” dedi. İstanbulluları İSMEK’in eğitim hizmetlerinden sonuna kadar yararlanmaya davet eden Özleyiş Hanım söyleşimizi şöyle noktaladı; “Başkanım İSMEK’i çok güzel özetlemiş; ‘İSMEK geleceğe gülümsemek’ demiş, bunun üzerine söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. İSMEK’in insanlara kattıklarını, bu katkılarla geleceklerini aydınlattığını biliyoruz ve duyduğumuz mutluluk tarif edilemez. İstanbulluları saygıyla selamlıyorum...”

İSMEK’te nasıl daha iyiye gidebiliriz, verdiğimiz hizmeti nasıl mükemmel hale getirebiliriz diye yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu uzun soluklu bir koşu, bir süreç... İSMEK bu yolda kendinden emin ve doğru adımlarla ilerlemektedir. Ve inancımız odur ki; çok daha iyi yerlere gelecektir. ”
Bizler de yoğun programı arasında bizleri kırmayarak söyleşi teklifimizi kabul ettiği, latif sohbeti ile günümüzü aydınlattığı ve çalışmalarımıza verdiği büyük destek için Sayın Özleyiş Topbaş Hanımefendi’ye gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İSMEK’le Önyargılarımdan Kurtuldum
“Bir kurs hem ücretsiz olacak, hem de kaliteli olacak.. İnanın İSMEK’i tanımadan önce bu söze gülerdim. Hatta bu ücretsiz kursun bir belediye tarafından bu kadar kaliteli verileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Teşekkürler İBB ve teşekkürler İSMEK’te görevli tüm hizmet gönüllüleri...” (Gürkan BARAN)

Her Şehre Böyle Başkan Gerek
“Türkiye’nin 81 vilayetinde bu tür eğitim merkezleri olsa hiç şüphesiz dünya sıralamasında liste başından düşmeyiz. Yani demek istediğim mükemmel bir devlet oluruz. O yüzden her şehre böyle bir başkan ve ekibi gerekiyor demektir.” (Samet GENÇ)

İçimdeki Cevheri İSMEK’le Fark ettim
“Hazır giyim bölümünüzde bu yıl eğitim aldım. İğne tutmayı bile bilmediğim bir konu üzerinde sene sonunda gördüm ki içimde parlatılmamış bir cevher varmış. Bunun farkına vardıran sayın hocama sonsuz teşekkürler. Bana sabır göstererek hiç bıkmadan emeğini ve vaktini harcadığı için ve içimdeki potansiyelimi fark etmemi sağladığı için çok teşekkür ederim. Bu konuda içinde istek olan ama ‘yapamam’ diye düşünen arkadaşlar, kendilerini İSMEK’in ellerine emin bir şekilde bırakabilirler.” (Elife BATIR)

Tereddütle Başladım Buruk Ayrılıyorum
“Bu kadar memnun kalacağımı düşünmeden başladığım yemek bölümünden, bitirmiş olmanın verdiği buruklukla ayrılıyorum. Bizimle bilgilerini, tecrübesini paylaştığı için, bitmez tükenmez sorularımıza katlandığı ve bıkmadan cevapladığı için, sabrı ve güler yüzü için hocamıza teşekkür ediyorum.” (Arzu DARICI)

rkezi solfej eğitimi “Fındıkzade Müzik Me mdan, yöneticilerimden öğrencisiyim. Hocaları e memnunum. Kendim kısacası sistemden çok dayım. atın ve hizmetin farkın sunulmuş eşsiz fırs erlendirmeye Elimden geldiğince değ suz ek veren herkese son çalışıyorum. Em rum. İSMEK’i çok teşekkürlerimi sunuyo seviyorum. “ (Derya YAKAR)

İSMEK’le Geleceğe

Tohum Ektim

Hayallerim İSMEK’le Büyüdü
“Küçük hayallerle girdiğim İSMEK kursundan büyük hayallerle ayrılıyorum, bunun için sevgili hocama çok teşekkür ediyorum.” (Elis KAHRAMAN)

Maddi İmkanı Olmayanların Umudu İSMEK
“İSMEK’ler maddi imkanı olmayan insanların üstün hizmet anlayışı çerçevesinde istedikleri alanda eğitim alıp kendilerini geliştirebilecekleri merkezler. İBB’ye bu üstün hizmetinden dolayı teşekkür ederiz.” (Hafsa SOLAK)

Yarınlara Umutla

“İSMEK kursları eğ itim açısından güze l bir vazifeyi üstlenmiş durumda. Özellikl e eğitici annelik branşını tüm anne adaylarına ve çocuklarla iletişim kurmanın güzel yo llarını öğrenmek isteyen tüm ebeveyn ve ço cuk severlere tavsiye ed iyorum. Çocuklar biz lerin geleceği ve lütfen bu geleceğimizi bil inçli bir şekilde yetiştire lim. Bu bağlamda eğitici annelik kurslarını, yarınlara umutla ba kmak isteyenlere tavsiye ediyorum.” (S. KA ÇAN)

Bakmak İçin İSMEK

İyi ki İstanbul’a Taşınmışız Benim İçin Dönüm Noktası
“İSMEK’te muhasebe kursuna katıldım. Çok zevkli bir kurstu ve çok güzel şeyler öğrendik. Açıkçası başlamadan bedava verilen bir kursun bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Ama başladığım zaman bütün bu düşüncelerim silindi. Kursu başarıyla bitirdim. Simdi tek sorunum iş bulabilmek. O da olursa İSMEK benim için dönüm noktası olacak.” (Ülkü ESMER)
“2005 yılında Yalova’dan İstanbul’a taşındık. Bu çok pahalı şehirde hiçbir şey yapamam sanmıştım. Hemen bir İSMEK kursuna yazıldım. İyi ki yazılmışım; hem çok iyi bilgisayar kullanmayı öğrendim hem de sıcak dostluklar edindim. Bu sene de İngilizce kursuna gidiyorum. Bana İSMEK’te İngilizce kursunun kalitesiz olabileceğini söylediler. Hiç de öyle değil. Daha önce başka bir kursa gittim ama beğenmedim. İSMEK’te öğretmenimiz çok mükemmel ders veriyor. Teşekkürler İSMEK.” (Gülay SEZGİN)

EK “Ben 28 yaşında, mesleği olan ama yeni bir meslek edinmek ist eyen evli ve bir ço cuğu olan bir bayanım. Sitenizi ziyaret ett iğimde çok şaşırdım. Bu ka dar geniş çapta eğ itim veren, yelpazesi bu kadar geniş olan bir kursun olması beni sevindirdi ve umutl andırdı. Kursunuza kayıtlar başladığında katılm aya karar verdim. Umarı m yeni bir meslek sahibi olmama vesile olu r.” (Yeliz ORUÇ)

Yeni Bir Meslek

İçin İSM

52 Yaşında Teknolojiyle Tanıştım
“Aldığım bilgisayar eğitiminden çok memnun kaldım. Sevgili hocamız bilgisayarda öğrenmemiz gereken her şeyin üzerinden büyük bir özveriyle geçerek, bu hiç bilmediğimiz dünyanın kapılarını bize ardına kadar açtı. 52 yaşında teknolojiyle tanıştım. Bunu mümkün kılan özellikle İBB Başkanımıza ve hocama çok teşekkür ediyorum.” (Sevgi ATA)

Dil Öğrenmekle Kalmayıp Pratik de Kazandık
“Ben Eyüp Merkez’de İngilizce kursuna gidiyorum. Bugün Kariye Müzesi’ni ziyaret edip, turistlerle pratik yapma imkanı bulduk. Turistler bizi hoş karşıladığı gibi yardımcı olmak için de ellerinden geleni yaptılar. Her şey çok güzeldi. Onlarla iletişim kurmamız, kendimize olan güvenimizi yerine getirdi. Herkesin ücretsiz diye önyargılı baktığı kursumuzun ne kadar etkin ve sosyal faaliyetler içerdiğini, burada gerçekten eğitime ve iletişime önem verildiğini bilmeyen insanlara söylemekte fayda görüyorum.” (Didem ÜSTÜNOL)

İSM Rüyalarım

vardı. a amacım ir oyalanm i sahibi “Önceleri b üstünde bilg d acımın çok .U Ama bu am nızdan mezun oldum Rüyalarım k kursları olara rüyaydı. im için bir öyle. çalmak ben kleşti. Bilgisayar da iyle retme isteğ EK’le gerçe İSM bır ve öğ enlerimin sa ce ortaya Öğretm birleşin nme isteğim benim öğre ı.” çıkt güzel şeyler İN) RES (Ferhan Ü

EK’le Gerç

ekleşti

Yorulma İSMEK
“Ayakta alkışlanacak projelere imza attığınızı düşünüyorum. Objektif olarak söylemek gerekirse, değil belediye, site bazında hiçbir arena halk kültürüne, toplum değerlerine, toplumu toplum yapan özelliklere ve halkına meslek, ekmek verme idealine bu ülkede bu kadar yaklaşmamıştır. Sözün özü şu dur ki; itiraf edelim, bu güne kadar hiç bir bilişim ve medya platformu, İSMEK kadar çalışmadı. Daha uzun yıllar konuşulacağınızdan emin olabilirsiniz. Ben kendi adıma her zaman memnuniyetimi ve duyduğum sempatiyi dile getiriyorum. Yorulmamanız dileğiyle sevgiden önce saygıyla...”

Her Mahallede Bir Üniversite Açıldı
“Öncelikle böyle bir oluşumda emeği olan herkes sonsuz teşekkür ederim. Bana ilk şöyle söylenmişti, ‘Her mahallede bir üniversite açıldı. Senin haberin yok mu?’ yadırgamıştım. Ta ki kendim de bir kursa yazılana kadar. Bu halk, insana hizmet edeni her zaman takdir eder. Saygı ve hürmetlerimle...” (Oktay Bahadır EKŞİ)

İstanbullula

(Tuna ATA)

“Yaklaşık 6 yı ld branşlardaki ır İSMEK’in çeşitli ku İSMEK İstanb rslarına katıldım. Bence ul güzel şey. Am luların başına gelen en a olmayıp evin hâlâ bu güzellikten habe de ri bu güzel orta boş oturanlar var. Onlar ı ma davet ed iyorum. Pişm olmayacakla an r.” (Şengül ÖN CEL)

rın Başına G elen En Güzel Şe y

Mucize Gibi
“İBB’nin mucizelerinden biri de İSMEK çalışmasıdır. Ben çeşitli kurslarına katıldım, devam da edeceğim. Dünyada bir benzeri olmayan bu muhteşem sosyal çalışmayı yapanlara, başta Sayın Kadir Topbaş olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle.” (Daniş PURCAFER)

Teşekkürler İSMEK
“Teşekkürler İSMEK, bana 10 yıl sonra öğrenci olmayı hatırlattığın için ve sınav heyecanını tattırdığın için. Biz Türk kadınları nedense evlenince bütün geçmişimizi ve kariyerimizi unutup silik birer ev kadını olmaya yüz tutuyoruz. Fakat zaman o kadar acımasız ve öyle çabuk geçiyor ki. İnsan hiçbir anını boş geçirmemeli diye düşünürken aklıma İSMEK kursları geldi. Hem zamanım değerlenecek hem de yararlı şeyler öğrenecektim. Ama zamanla bu işi meslek edinip ondan para kazanacağımı düşünmemiştim. Bize bu azmi aşılayan hocama çok teşekkür ediyorum. O kapıdan girince kendimi bir aile ortamında hissetmemi sağlayan samimi yaklaşımlarıyla öğrenci, öğretmen ilişkilerini çok güzel bir çizgide koruyan hocalarıma teşekkürlerimi bir borç bilirim.”

iz Oldu “İSMEK, ev hanımlarına gösterdiği gü yüzü ve ilgis ler iyle göz bebekler hanımların vazgeçilmez i olmuştur. Si zlerin sayesi İSMEK’e ka nde tılan bütün herkes mesle sahibi olmuş k tur. İyi ki vars ınız.” (Sultan HA LLAÇOĞLU )

Vazgeçilm e

zim

(Şule LOKLAR)

Bir Çift Göz Olmadan da Görülebilir Dünya
Doğuştan görme özürlü Çetin Altınkaynak, ÖSS’ye girer, Gazi Edebiyat Fakültesi’ni kazanma başarısını gösterir. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden kaydını dahi yaptıramaz. Hayallerine bir süre ara vermek zorunda kalır. Umudunu kaybettiği bir anda İSMEK, O’nun umudu olur. İSMEK’te iyice öğrenir ki; bir çift göz olmadan da görülebilir dünya… Altınkaynak, İSMEK’ten aldığı Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu eğitimiyle hayallerine ulaşmakla kalmaz, her pazar 15:00’te, SEYR FM’de engellilerin sesi olur.

Görme özürlü olarak dünyaya gelen Çetin Altınkaynak, ilköğretimden başarılı bir şekilde mezun olur fakat özürlülerin gidebileceği bir lise olmadığı için mecburen Keçiören Farabi Lisesi’ne yazılır. Okuldaki tek engelli Çetin’dir. Çetin o yılları şöyle anlatıyor; “Küçüklükten beri hayallerimi, düşüncelerimi insanlarla paylaşmak beni mutlu ederdi. Kendime bir hedef koydum, üniversitede edebiyat bölümünü okumalıydım. ÖSS’ye başvuruda bulundum. Sınava nerede gireceğime dair kağıt bana ulaştığında, ÖSYM’ye dilekçe ile başvurup durumumu anlattım. Beni özel bir sınıfta, sınava aldılar. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazandım.” Çetin, Gazi Edebiyat Fakültesi’ni kazanmasına rağmen, maddi yetersizlikler nedeni ile kaydını yaptıramaz. Hayallerini ertelemek zorunda kalır, ta ki 2006 senesinde İstanbul’daki teyzesini ziyaret edene kadar. Çetin o günleri heyecanlı bir şekilde anlatıyor; “İstanbul’u göremesem de çok seviyordum, Ankara’dan İstanbul’a sık sık teyzemi ziyarete geliyordum. 2006 yazında yine teyzemi ziyaret ettim. Teyzem bana İstanbul’u gezdiriyor ve bir taraftan da göremediğim için ayrıntıları ile anlatıyordu. Bir gün Feshane’ye gittik, İSMEK’in sergisini gezdik. İSMEK kurs yetkilileri ile görüşme fırsatım oldu. Özürlülere verilen eğitimleri anlattılar, çok etkilendim.” Altınkaynak o yılları şöyle anlatıyor; “İSMEK’in Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu branşı için sınava gittim. 20 kişinin kabul edildiği kursa 130 kişi başvurmuştu ve tek engelli bendim. Sınav sonunda seçilen 20 kişinin arasında ben de vardım.“ İSMEK’teki eğitimlerde çok şey öğrenen Çetin, Seyr FM’de her pazar saat 15:00’te “Aşılan Engeller” programını hazırlayıp sunuyor. Her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiğini ifade eden Çetin; “Üzerimde çok büyük sorumluluk var. 10 YTL verip baston alamayan görme engelli arkadaşlarımdan tutun da, olimpiyatlarda şampiyon olan arkadaşlarıma kadar hepsinin sesi olmak istiyorum. Alanında uzman konuklarımla özürlüleri, özürlü ailelerini doğru yönlendirmeye çalışıyorum.“

İSMEK Sessiz Dünyamın Sesi Oldu
52 yaşındaki Ayşe Kaplan, doğuştan sağır ve dilsizdir. Önce annesini, sonra da babasını kaybeder. Yıllarca terzilik yapan Ayşe Hanım işleri durunca, tesadüfen önünden geçtiği İSMEK Sarıyer Yenimahalle Eğitim Merkezi’nin kapısını çalar. Burada şiş-dantel eğitimi alan Ayşe Hanım, bu eğitim neticesinde adeta hayata yeniden bağlanır ve kurduğu dostluklarla artık kendini kimsesiz hissetmez. Biter bitmez müşterisini bulan bir birinden güzel dantelleri sayesinde de kendi ayakları üzerinde durmayı başarır.

Ayşe Şifahan Kaplan, 1957 yılında Sarıyer’de dünyaya geldi. Masmavi boncuk boncuk gözleri, yüzünde tatlı bir gülümsemesi olan Ayşe bebek, ne onun için gözyaşı döküp ağlayan annesini duyabildi ne de “ağlama annecim ben böyle de mutluyum” diyebildi… Çünkü Ayşe, doğuştan sağır ve dilsizdi. Ayşe Hanım 18 yaşına geldiğinde annesini kaybetti. Daha sonrasında şu an hatırlamak bile istemediği bir evlilik yaptı. İki buçuk sene süren evliliğini bitirip, babasıyla birlikte yaşamaya başladı. 2000 yılında Ayşe babasını da kaybetti. O günleri Ayşe Hanım bize anlattı, nasıl mı kendi cümleleriyle, kağıdı kalemi aldı ve bizim için şunları yazdı; “Annemi de babamı da kaybettim. Çok yalnızdım, mutsuzdum. Uzun bir dönem çalışmadım. Sonra çalışıp para kazanmam gerekti, fakat yeteri kadar iş gelmiyordu. Canım sıkkındı, bildiğim tek iş kıyafet dikmekti. Sarıyer’de dolaşmaya çıktım. İSMEK Yenimahalle Kurs Merkezi’ne giren bayanları gördüm. Ben de girdim. Şiş-dantel yapanları gördüm, kurstakilere ben de kursa gelmek istediğimi yazarak ifade ettim, sonuna da kursa verecek param yok yazdım. Onlar da ücretsiz olduğunu yazdıklarında dünyalar benim oldu. Düşünsenize hem yeni arkadaşlarım olacaktı hem de dantel yapmayı öğrenirsem para kazanabilecektim.” Ayşe Hanım, şiş-dantel hocası Pınar Tekeli’nin en başarılı öğrencisi olur. Bir ay gibi kısa bir sürede birbirinden güzel danteller örer. İSMEK kurs yöneticilerinin ifadesiyle; “Ayşe Hanım’ın dantellerinin daha ütüden çıkar çıkmaz müşterisi hazırdır.” Ayşe Hanım, “İSMEK sizin için ne ifade ediyor?” diye kağıda yazdığımızda cevabını, gözlerimizin içine bakarak verdi. Parmaklarını birleştirip çok güzel manasına gelen işareti yaptı. Artık kimsesiz hissetmiyordu kendini. Kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmenin gururu gözlerinden okunuyordu.

Çakıl Tașları Tuvalde Dile Geliyor
Bir deniz kenarında ya da bir akarsu boyunda görebileceğimiz çakıl taşlarının sanat şaheseri tablolara dönüşebileceği hiç aklınıza gelir miydi? İSMEK’in “Çakıl Taşlarıyla Resim” branşına katılan kursiyerler, sabırla ilmek ilmek işledikleri duygularını, fırçalarla değil çakıl taşlarıyla tuvale döküyorlar.

Çakıl taşlarının süslemede kullanılması yaygın olsa da yalnızca çakıl taşları kullanılarak bir tablo oluşturmak sıkça kullanılan bir teknik değil. İSMEK, bu sanatın tanınması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak gayesiyle “Çakıl Taşlarıyla Resim” eğitimi veriyor. Kadıköy merkezde bulunan İSMEK binasında eğitimi devam eden branşın usta öğreticiliğini ise bu tekniği ustalıkla uygulayan Fehim İbrahimhakkıoğlu yapıyor. 40 yılı aşkın süredir çakıl taşlarını kullanarak doğa resimleri ve portrelerle sanatını icra eden İbrahimhakkıoğlu, artık bu alandaki tüm bilgi ve birikimlerini İSMEK kursiyerleriyle paylaşıyor. Haftada bir gün olarak yıl boyunca süren derslerde kursiyerler işe desen çalışmasıyla başlıyor. Ardından fon boyama uygulamaları yapılıyor. Son olarak da büyük emek ve sabır gerektiren çakıl taşı dizme safhasına geçiliyor. Zira, birkaç fırça darbesiyle ortaya çıkan renklerin, figürlerin çakıl taşlarıyla oluşturulması, tuvalde gölge ve derinlik oluşturulması maharet gerektirdiği kadar sabır ve zaman da istiyor.

İSMEK’le Yelkenler Fora
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, gemi modelciliğinin geliştirilmesi ve hobi olmanın dışında gelir elde edilebilir bir alan haline gelmesi amacıyla İSMEK, geçtiğimiz yıl gemi maket yapımı branşında eğitimlerini başlattı. İstanbulluların yoğun ilgisini çeken branşın kayıtları hemen doldu.

İSMEK verdiği geleneksel el sanatları eğitimlerinin yanı sıra İstanbullulara farklı sanat dallarında da eğitim alma fırsatı sunuyor. İSMEK’in Kadıköy Merkez kursunda geçtiğimiz yıl açılan gemi maketçiliği branşında kursiyerlere, haftada bir tam gün olmak üzere yıl boyunca toplam 250 ders saati eğitim veriliyor. Kursiyerler bu süre içerisinde önce gemicilik terimlerini öğreniyorlar. Ardından geminin bölümlerini tek tek tanıma imkanı buluyorlar. Daha sonra gemi maketi projeleri üzerinde çalışarak bilgi ediniyorlar. Teorik bilgilendirmenin sonunda kursiyerler artık maket yapımına başlayacak donanıma sahip oluyorlar. Bir eğitim yılının tamamlanmasıyla birlikte kursiyerler de ilk gemi maketlerini tamamlamış oluyorlar. Branş hocası Metin Kıral, ilk kez geçtiğimiz yıl açılan gemi maketçiliği kursunda katılımcıları Karadeniz tipi bir “çektirme tekne maketi” üzerinde çalıştırmış. Yeni eğitim dönemi sonunda ise kursiyerler 18. yüzyıla ait “kalyon” tipi 3 direkli bir tekne maketini tamamlamış olacaklar. Sadece Beyler Değil Hanımlar da İlgili Dünya genelinde erkeklerin hakim olduğu bir alan olan gemi maketçiliğine artık hanımlar da ilgi duyuyor. İSMEK’in gemi maketçiliği sınıflarında erkeklerin yanı sıra bayanları da görmek mümkün. İSMEK’li bayanlar genel kanının aksine eli tornavida tutan herkesin bu alanda başarılı olabileceğini de göstermiş oluyorlar. Siz de boş zamanlarınızı değerlendirirken ev ve ofisinizi yaptığınız gemi modelleriyle süslemenin keyfine varmak isterseniz ya da gelir elde etmek için farklı bir aktivite arıyorsanız, önümüzdeki eğitim yılında İSMEK’in gemi maketçiliği kurslarına katılabilirsiniz.

Eva Kurniasari, Endonezya’nın küçük bir kasabasında dünyaya gelir. Ailenin son çocuğu olan Eva, üniversitede muhasebe ve sekreterlik alanında eğitim alır. Ülkesi Endonezya’da, bir Türk vatandaşı olan Ahmet Gören’le tanışır. Ailesi Eva’nın evlenip, Endonezya’dan çok uzak diyarlara gitmesini istemez, evliliğe karşı çıkar. Fakat Endonezya’da yaşamak istediğini söyleyen Ahmet Bey, Eva’nın ailesini evliliğe ikna eder. 1994 yılında evlenirler. Arada bir Türkiye’ye gelseler de Endonezya’da yaşamlarını sürdürürler.

Saya Merasa Seang Dengan * Adanya İSMEK
*İSMEK’e Gelmekten Çok Memnun Oldum Endonezyalı Eva Kurniasari, 2003 yılında Endonezya’dan göç edip İstanbul’a yerleşir. İstanbul’da dört duvar arasında sıkışıp kaldığını hisseden Eva Hanım, 2005’te İSMEK’le tanışır. Bilgisayar, İngilizce ve mefruşat kurslarını bitirir. Endonezya Üniversitesi’nde muhasebe ve sekreterlik alanında eğitim alan Eva Hanım, çalışmak ister fakat önünde bir engel vardır. Türkçesi sekreterlik için yeterli olmayan Eva Hanım, azmi ve İSMEK’te aldığı diksiyon eğitimiyle bunun da üstesinden gelir…

Eva - Ahmet çiftinin çok mutlu giden evliliklerinde, iki de çocukları olur. Çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için 2003 yılında İstanbul’a yerleşmeye karar verirler. Endonezya’dan ayrılıp İstanbul’a yerleşirler. Eva Hanım, eşi Ahmet Bey’in desteğiyle, 2005 yılında İSMEK Kartal Soğanlık Kurs Merkezi’ne başvurur. İlk yıl İngilizce ve bilgisayar eğitimi alır. Ardından mefruşat kursuna devam eder. Eva Hanım, İSMEK’ten aldığı eğitimleri ekonomik kazanca dönüştürmek için Endonezya’daki mesleği olan sekreterliği yapmak ister. Ama Türkçesi sekreterlik için çok yetersiz kalır. Eva Hanım, bu sorunu çözmek için, geçen yıl İSMEK Kartal Soğanlık Kurs Merkezi’nde diksiyon kursuna katılır. Aldığı eğitim sayesinde, Türkçe’yi gayet akıcı bir şekilde kullanan Eva hanım, İSMEK’i şöyle anlatıyor; “Arkadaşlık, dostluk, sevgi… İSMEK denildiğinde bunlar geliyor aklıma. Türk misafirperverliği bir de. Ücretsiz ve çok kaliteli bir eğitim aldım. Bu eğitim sayesinde istediğim zaman çalışıp para kazanabilirim. Bu benim için çok önemli. Beni dinleyip çözümler sunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

İstanbul Așığı Bir Rus
12 yıldır İstanbul’da yaşayan Rus Anna Sencer, 2006 yılında İSMEK resim branşına kaydını yaptırır, 3 yıldır aksatmadan derslerine devam eder. Başarılı kursiyer, “İstanbul’da mutlu olduğum anları sakladım” dediği eserleriyle, bu güzel kente hem teşekkür ediyor hem de gönüllü turizm elçiliği yapıyor.

Anna, Rusya’nın Volgograd şehrinde dünyaya gelir. Rusya’da, inşaat sektöründe çalışan elektrik-elektronik mühendisi Selim Sencer ile tanışır. Anna ve Selim, 1996 yılında Rusya’da evlenir. Evlendikten sonra yaşamlarını Rusya’da sürdürmek isterler. Ancak Anna’nın bu düşüncesi, Selim Bey’in ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye geldiklerinde değişir. İstanbul’a ilk kez gelen Anna bu kente adeta aşık olur. İstanbul boğazının eşsiz güzelliğine ilk defa şahit olurken düşündüklerini şöyle anlatıyor başarılı kursiyer; “Kendimi günün yorgunluğuna salıvermişken, güneşin aksinde ilerleyen bir tekne gördüm. Boğazda nazlı nazlı süzülüyordu. Kâh kızıla çalan gümüşî renklerde eriyor, kâh bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkıyordu. Bu âhengi her zaman görebilme imkânım olmalıydı, burada yani İstanbul’da yaşamalıyım dedim kendi kendime.” Anna, doğup büyüdüğü toprakları, dilini dahi bilmediği İstanbula, tercih eder. Ve yaşamını yeni kararları doğrultusunda şekillendirmeye başlar. 2006 yılında İSMEK Maltepe Aydıntepe Murs Merkezi’nde resim branşına kayıt yaptırır. Küçüklüğünden beri karakalem çizimine merakı olan Anna, kısa zamanda birbirinden güzel çalışmalara imza atar. Eserlerinde İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerine yer veren Anna’nın dilinden İSMEK’i dinleyelim şimdi; “12 yıldır İstanbul’dayım ve burada çok mutluyum. Galata Kulesi, Ayasofya, Haydarpaşa, Topkapı Sarayı… Harikulade yerler. İlk defa görüyormuşum gibi, heyecanla tekrar tekrar baktığım yerleri ve beni mutlu eden anları İSMEK’ten aldığım eğitim sayesinde saklayabiliyorum.” Rus kursiyer Anna Sencer’in bu yıl İSMEK’te üçüncü senesi. Anna ilk günkü heyecanla resimlerini vücuda getiriyor. Anna’nın İSMEK tutkusunun bir sebebi de İSMEK’teki sıcak aile ortamı. İSMEK’te sosyal bir çevre edindiğini ve çok güçlü dostluklar kurduğunu anlatan kursiyer, “İSMEK bu açıdan da benim vazgeçilmezim” diyor.

İstanbul İSMEK’le Form Tutuyor
İstanbullular için sağlıklı yaşamın kapısı İSMEK Spor Eğitim Merkezleri’nde açılıyor. Geçtiğimiz yıl 22 bin 464 İstanbullunun faydalandığı merkezlerin sayısı, yoğun taleplere cevap verebilmek amacıyla açılan 4 yeni merkez ile 18’e ulaştı. Bu yıl 30 binden fazla İstanbullu, modern cihazlarla donatılan, alanında uzman hocaların eğitim verdiği spor eğitim merkezlerinde ücretsiz form tutacak.
İSMEK, İstanbulluların düzenli ve doğru spor yapabilmesi için, 2004-2005 eğitim döneminde, Spor Eğitim Merkezleri Projesi’ni hayata geçirdi. Bu merkezlerden ilki olan Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi, 2004-2005 eğitim döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş tarafından halkımızın hizmetine açıldı. Spor Eğitim Merkezleri ile İSMEK, İstanbulluların düzenli spor yaparak, kemik erimesi, çeşitli kanser türleri, şeker hastalığı, tansiyon, kalp-damar hastalıkları, kilo problemleri gibi sorunların önüne geçebilmesine yardımcı olmayı hedefliyor. İSMEK’in amaçlarından biri de Spor Merkezlerine gelen İstanbulluların günlük streslerden uzak, daha üretken ve verimli bir hayat sürebilmelerine katkıda bulunmak… Beş yıldan bu yana hizmet veren İSMEK Spor Eğitim Merkezleri, kısa zamanda İstanbulluların takdirini kazandı. Geçen yıl, masa tenisinden aerobik’e, step’ten fitness’a, body building’ten taekwando’ya kadar birçok spor dalında 22 bin 464 İstanbulluya eğitim veren İSMEK Spor Eğitim Merkezleri’ne bu yıl 4 yeni spor merkezi daha katıldı. Her biri gerekli modern donanıma sahip olan bu merkezlerin bu yıl 30 binden fazla İstanbulluya hizmet sunması hedefleniyor.

İSMEK SPOR EĞİTİM MERKEZLERİ
Bahçelievler Çalışlar Spor Eğitim Merkezi İzzettin Çalışlar Cad. Şair Orhan Sok. No:40/1 Çalışlar/ Bahçelievler Tel: 0212 555 30 33 Bahçelievler Yenibosna Spor Eğitim Merkezi Yıldırım Beyazıt Cad. No:94 Kat:5 Bilici İş Merkezi Yenibosna/ Bahçelievler Tel: 0212 552 96 04 Büyükçekmece Spor Eğitim Merkezi Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mah. Tuna İş Merk. E-5 Karayolu Üzeri Çatalca Tel: 0212 883 38 14 Kağıthane Çeliktepe Spor Eğitim Merkezi İsmet İnönü Cad. Buhara Sok. No:3-Kat:4 Tel: 0212 324 41 72 Kartal Hürriyet Mahallesi Spor Eğitim Merkezi Kartal Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Cad. Merkez Camii Yanı Kültür Merkezi Zemin Kat Tel: 0216 671 08 83 Küçükçekmece Sefaköy Spor Eğitim Merkezi Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Kocabıyık Sok. No:18 Küçükçekmece Tel: 0212 579 79 95 Küçükçekmece Yeşilova Spor Eğitim Merkezi Yeşilova Mah. Er Sok. No:2 Yeşilova / Küçükçekmece Tel: 0212 579 79 95 Maltepe Küçükyalı Spor Eğitim Merkezi Bağdat Mızrak Sok. Cenk Mızrak Pasajı No: 2/B Kat: 2 Küçükyalı Tel: 0216 417 33 04 Silivri Spor Eğitim Merkezi Silivri Piri Mehmet Paşa Mah. Mumhane Sok. No:24/2 Silivri Tel: 0212 728 77 44 Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi Mehmet Akif Mah. Gül Cad. No:17 Kat:3 Sultanbeyli Tel: 0216 398 22 81 Ümraniye İstiklal Mahallesi Spor Eğitim Merkezi Mithatpaşa Cad. No: 107 Ümraniye Tel: 0216 443 38 22 Üsküdar Bulgurlu Spor Eğitim Merkezi Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No:61 Tel: 0216 328 88 96 Tuzla Spor Eğitim Merkezi Yayla Mahallesi Çiğdem Sokak No:8/1 Yayla/ Tuzla Tel: 0216 395 84 81 Kartal Rahmanlar Spor Eğitim Merkezi Atalar Mah. Üsküdar Cad No:77 Rahmanlar İstasyon Yanı Tel: 0216 374 22 98 Yakacık Spor Eğitim Merkezi Çarşı Mah. Kartal Cad. No:2 Yakacık Kartal Tel: 0216 452 85 57 Beykent Spor Eğitim Merkezi Beykent Yavuz Sultan Selim Bulvarı Adnan Kahveci Mah. F210-23 C Gürpınar Beylikdüzü Spor Eğitim Merkezi İzmir Cad. Kiraz Sok. No:18 Bodrum Kat. Halk Bankası Altı Beylikdüzü Tel: 0212 852 33 13 Bakırköy Spor Eğitim Merkezi Zuhurat Baba Mah. Türk İş Cad. No:11 Bodrum Kat Bakırköy Tel: 0212 466 55 83

Meslek Edinmek İçin İSMEK
Halkla ilişkiler uzmanı olarak veda ettiği iş hayatına yıllar sonra İSMEK sayesinde kuaför ve makyöz olarak geri dönen iki çocuk annesi 35 yaşındaki Şule Loklar’ın İSMEK’le tanışması, hayatında yeni bir başlangıç olmuş.

Şule Loklar evlilikle birlikte kariyerine veda eden kadınlardan biri. Halkla ilişkiler uzmanı olarak veda ettiği iş hayatına yıllar sonra İSMEK sayesinde kuaför ve makyöz olarak geri dönen iki çocuk annesi 35 yaşındaki Şule Loklar’ın İSMEK’le tanışması, hayatında yeni bir başlangıç olmuş. Şule Loklar, çocuklarını büyüttükten sonra bir boşluğa düşünce İSMEK’in kuaförlük kursuna kaydolmuş. Şule Hanım sadece vakit geçirmek için değil, gerçekten bir meslek edinmek için tutmuş İSMEK’in yolunu. Bunu başarmak için de çok çalışmış. İSMEK’teki bir yıllık eğitimin ardından sertifikasını almış. Şule Hanım kursa devam ederken isteyen herkesin saçını ve makyajını ücret talep etmeden yapmış. Fakat sertifikasını aldıktan sonra bu şekilde devam etmek istememiş. “Neticede kuaförlüğü hobi olarak değil iş olarak görüyorum.” diyen Şule Hanım, son bir yıldır müşteri portföyünü hayli genişletmiş, “Zamanla kuaförlük yaptığım etrafta duyuldu. Şu anda birçok hanım beni tercih ediyor. Bu arada bir kuaför salonunda part time olarak işe başladım. Ayrıca televizyon programlarında kuaförlük ve makyözlük yapıyorum. Kendimi özellikle bu alanda geliştirmeye çalışıyorum.” şeklinde konuşan Şule Hanım İSMEK sayesinde meslek edinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Huriye Teyze Kazanmanın Gururunu Yașıyor
İki yıl önce İSMEK’in okuma-yazma kurslarına katılan, ardından kurdele nakışı ve takı tasarımı branşlarında eğitim alan Huriye teyze kocasının bir sözüne kırılarak Galata’daki satış şubemizin yolunu tuttu… Hayatında ilk defa para kazanan Huriye teyze, şimdi tüm kurs malzemelerini kendi el emeğiyle alıyor.

Bir kadın düşünün… Her daim eşinin arkasında, ona hem yar, hem de yardımcı… Çocuklarınaysa bitmek tükenmek bilmeyen şefkat ve sabırla dolu… Ve şimdi Huriye Akgün’ü resmedin düşüncenizde… Hepimizin anası, belki eşleri gibi o da. 66 yaşında buram buram Anadolu kokan Huriye teyzeyi İSMEK’in Üsküdar Burhaniye Kurs Merkezi’nde bulduk. “Yıllardır içimde bir hevesti okuyup yazabilmek. Harfleri çat pat tanıyordum. Ama okuyup yazamıyordum. 2 yıl önce İSMEK’in okuma-yazma kurslarına katıldım. Şimdi Allah’a şükür kendime yetecek kadar okumam yazmam var.” Böyle olmuş Huriye teyzenin İSMEK’le ilk tanışıklığı ve arkası da gelmiş elbet. Geçen yıl da kurdele nakışı için tutmuş İSMEK’in yolunu. Ardından takı tasarımıyla devam etmiş. “Ne Tatlı Oluyormuş Kendi Paranla Yemek” Yaptırmış yaptırmaya kaydını Huriye teyze ama gel zaman git zaman söylenmeye başlamış hayat arkadaşı, “Masraflı olmaya başladın sen” diye. Söylenmek de değil aslında, takılmış sadece. Ama alınacağı tutmuş işte Huriye teyzenin. “Ben de açtım sandığımı. Daha önce ördüğüm şalları, yelekleri çıkardım bir bir. Götürüp bıraktım satılsın diye İSMEK’in Galata’daki mağazasına. Parasıyla da kurs malzemelerimi aldım. Üstüne bir de yemek yedim. Ne tatlı oluyormuş kendi paranla yemek.” Huriye teyze, “Genç kadınlarımız, kızlarımız her şeyi kocalarından beklemesin. Bir çok imkan sunmuş belediye bizlere. Göndersinler çocuklarını okula, gelsinler onlar da buraya. Takıya gelsinler, mefruşata gelsinler, kuaförlüğe gelsinler. Eşlerine destek olmak için gelsinler. Kendilerini geliştirmek için gelsinler. Hiç mi birşeye hevesleri yok. Resime gelsinler, Hat’a gelsinler… Hangi birini sayayım?” diye genç kızlara sesleniyor…

153
Beyaz Masa İBB’nin her türlü konuda vatandaşları ilgili birimlere yönlendiren ve şikâyetlerine çözüm üreten birimidir. İletmek istediğiniz önerileri 1530 numaralı SMS hattından da ulaştırmanız mümkün.

153
Evde Sağlık Hizmetleri Sosyal güvencesi olmayan, yatağa bağımlı, yaşlı ve bakıma muhtaç, özürlü ve hamile tüm İstanbullular bu hizmetten yaralanabilir.

Doğalgaz Acil gaz kokusu Etrafta yoğun bir lmadan bu varsa paniğe kapı numarayı arayın. 0212 626 46 46

187

153
Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi
Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü İBB’nin doğal afet, yangın, göçük, kaza ve yaralanmalarda ilk tıbbi yardım hizmetlerini veren birimidir. 0212 521 71 00

Hızır Acil S

112
ervisi

İstanbullu hanımlar; hastalıkların erken tanısına yönelik koruyucu hekimlik hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Acil durumla rda 7 gün 24 sa at iş başında ki ambulanslı sağlık ekiple rini arayabilirsin iz.

BELNET (Bilgi Erişim Merkezi) Güvenli ve konforlu bir ortamda ücretsiz internet erişimi İBB ile bir telefon uzağınızda. 0212 455 16 67 www.ibbbelnet.org

KKM (Kadın Koordinasyon Merkezi) Tüm İstanbullu kadınların her konuda danışabileceği, aynı zamanda çeşitli yardım ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir merkez. 0212 444 00 93 www.ibbkkm.org

ici Şi kaye t Hat Bir tü tı k mi uğ etici olara k hak r ihlalin Hakla adınız? Tü k e rı Zab ıta Am etici bildir ebilirs irliği’n in 0212 e 513 7 iz. 0 85

Tüke t

DERSHANET (İnternet Dershanesi) İBB, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile üniversiteye hazırlananlar için sesli – görüntülü ders yayınları yaparak dershaneyi evinize getiriyor. www.dershanet.org

185
İSKİ la ilgili lizasyon ve kana İSKİ Su rinizi n şikayetle e bu telefonda rin yetkilile siniz. iletebilir

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Başıboş dolaşan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için ya da evcil hayvanlarınızla ilgili destek için bu numarayı arayabilirsiniz 0212 562 46 31

Cenaze Hizmetleri İBB sınırları içerisinde gerekli hallerde 24 saat hizmet alınabilen bir birim.

188

İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merke zi) İBB, kimsesiz ve ko runmaya muhtaç çocuklara kucak açarak onları haya ta hazırlıyor. 0216 393 68 86 e-mail: ismem@ ibb.gov.tr

İSÖM (İstanbul Özürlüler Merkezi) İBB, engellilere ücretsiz meslek kurslarıyla istihdamdan sosyal ve kültürel etkinliklere kadar bir çok konuda destek vermektedir. 0212 252 42 00 www.isom.com.tr
Gezici Sağ

Alo Moloz Hattı

153

eri Sağlık kuru mlarına ula şamayan kimseler iç in tıbbi don anıma sahip TIR’l ar iş başınd a.

lık Hizmetl

Çevreye kontrolsüz olarak dökülen molozların doğurduğu olumsuz sonuçlardan kurtulmak için bu numarayı arayabilirsiniz. 0212 521 01 01

Bir Değil Birkaç İș Birden Buldu
Öncesinde hiçbir mesleği olmayan Aygün Güneş, İSMEK’ten aldığı eğitimler sayesinde artık bir yazar ve iş kadını... Aygün Hanım yurt dışında yayınlanan Türk gazetelerinde yemek sayfaları hazırlamaya başladı. ‘Annemin Salata Tarifleri’ kitabını yayınladı. Şimdi ise ‘Salathane’ adını verdiği lokantasında İstanbullulara hizmet veriyor.

Aygün Güneş, 1963’de İstanbul’da hayata gözlerini açar. Bakırköy Lisesi’nden başarılı bir şekilde mezun olan Aygün Hanım’ı üniversite heyecanı sarar ancak dönemin sıkıntıları münasebetiyle ailesi üniversiteye gitmesine izin vermez. Aygün Hanım, 1982 yılında evlenir ve bir kızı olur. Bundan sonra bütün enerjisini mükemmel bir anne ve çok iyi bir eş olmak için harcar. Ancak 22 yıl mutlu bir şekilde süren evliliğini 2005 yılında noktalamak zorunda kalır. Eşinden ayrıldığında kendini büyük bir boşlukta hisseden Aygün Hanım o günleri şöyle anlatıyor; “Sudan çıkmış balık gibiydim. Elimden sadece üzülmek ve ağlamak geliyordu. Bir yanım çökmüştü ama bakmakla yükümlü olduğum hukuk fakültesi öğrencisi bir kızım vardı.” Maddi ve manevi olarak zor bir duruma düşen Aygün Hanım, bunun üstesinden nasıl geleceğini bilemez. Çalışıp para kazanacağı herhangi bir mesleği de yoktur. Aygün Hanım içinde bulunduğu zor durumu ve bulduğu çıkış yolunu şöyle özetliyor; “Artık toplum içinde konuşamadığımı, bunaldığımı hissediyordum. Para kazanabilecek bir meslek edinmeliydim. Küçüklükten beri yemekler ve hazırlanışları hakkında yazdığım yazılar aklıma geldi. Bu yönümü geliştirmek için, Kadıköy Sahrayıcedid Kurs Merkezi’nde diksiyon branşına kayıt yaptırdım. İSMEK’in aile ortamında özgüvenim yerine geldi. Yazılarımı hocalarımla düzeltip gazete ve dergilere yolladım.” Aygün Hanım, böylece İSMEK’ten aldığı ücretsiz eğitimle içindeki cevheri keşfeder. Londra’da yayınlanan Habernewspaper gazetesinin yemek köşesinde yazılar yazmaya başlar. “Aygün’ün Lezzet Dünyası” adlı köşesi ile hem para kazanır hem de içinde bulunduğu sıkıntılı günleri geride bırakır. Sevindirici haberler peşi sıra gelir. Belçika Zaman ve Avusturya Zaman gazetelerinin yemek köşeleri de Aygün Hanım’a emanettir. Hem yemek tarifleri verir hem de kendi üslubuyla sohbet havasında yazılar yazar. ‘Mide dostlarım’

Aygün Hanım, işleri bozulan abisi Nevzat Bey’i de yanına alır. İlk iş olarak Nevzat Bey’i İSMEK yemek kurslarına kayıt ettirir. Ve böylece bir başka insanın daha hayatı yön bulmak üzere İSMEK’in güvenli ellerine teslim edilir…
dediği insanlar onun yazılarına büyük ilgi gösterir. Bu ilginin farkına varan Elips Yayınevi, yemek kitabı yazması için Aygün Hanım’a teklifte bulunur. Teklifi kabul eden Aygün Hanım, çalışmalarına başlar. İlk iş olarak İSMEK fotoğrafçılık kursuna kayıt yaptırır. Çünkü kendi kitabının fotoğraflarını kendi çekmek ister. 2008 yılının Mart ayında ‘Annemin Salata Tarifleri’ adlı kitabı yayınlanır. Aygün Hanım, kitabının gelirini Türk Eğitim Vakfı ve lösemili çocuklara bağışlar. Aygün Hanım ekonomik olarak biraz olsun rahatlar ve kendine yeni hedefler koyar. İSMEK Suadiye Kurs Merkezi idarecilerinin yönlendirmesiyle, İSMEK Kadın Girişimciliği Destekleme Projesi yöneticilerinden Dilek Zeybek ile tanışır ve girişimcilik branşında eğitim almaya başlar. Dilek Hanım’ın teşviki ve doğru yönlendirmesi ile dükkan açmaya karar veren Aygün Hanım o dönemi anlatıyor; “Hiç aklımda yoktu. Düşünün bundan üç yıl öncesine kadar hiç bir şey yapmayan bir insandım ben. İSMEK’le tanışmamla hayatımda her şey olumlu yönde değişmeye başladı. Bir dükkan açmak için kolları sıvadım. Çok şirin bir yer buldum. Boşanma davasından gelen tazminat parasına, biraz kredi ve biraz da borç para ekleyip dükkanımı açtım. İsmini Dilek Hanım koydu; ‘Salathane’. O kadar mutluyum ki her şeyini ellerimle yaptığım, kızımla beni geçindirecek kimseye muhtaç etmeyecek bir işim var artık.” Salathane’de birbirinden güzel salatalar, kekler, poğaçalar, kurabiyeler, her şeyden önemlisi de Aygün Hanım’ın hoş sohbeti, güler yüzü var. Bağdat Caddesi’nin iki sokak üstündeki Salathane’ye mide dostları büyük ilgi gösterir. İşlere tek başına yetişemeyen Aygün Hanım, işleri bozulan abisi Nevzat Bey’i de yanına alır. İlk iş olarak Nevzat Bey’i İSMEK yemek kurslarına kayıt ettirir. Ve böylece bir başka insanın daha hayatı yön bulmak üzere İSMEK’in güvenli ellerine teslim edilir…

Hospitality 4 İstanbul Projesi’ne İSMEK Desteği
İSMEK, “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” etkinliklerine katkı olarak “Hospitality 4 İstanbul Projesi” kapsamında turizm sektöründeki profesyonel eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “Misafir Hizmetleri Görevlisi Yetiştirme Programı” düzenliyor. Başarılı kursiyerlere AB ülkelerinde geçerli sertifika verilecek olan program, gerekli nitelikleri taşıyan 17-25 yaş arası tüm İstanbullu gençlere açık.

Bilindiği üzere İstanbul, Avrupa Birliği tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti (AKB) ilan edildi. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış; Roma, Bizans ve Osmanlı’nın başkenti olmuş İstanbul için 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti süreci tarihi bir fırsat olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda İSMEK; İBB, Hollanda Mondriaan Eğitim Kurumu ve İstanbul’da turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla birlikte geliştirilen Hospitality 4 İstanbul Projesi’ne dahil oldu. Hospitality 4 İstanbul Projesi, kapsamlı bir faaliyetler bütünü. Projenin genel hedefi; Hospitality alanı için bir gün okul, dört gün iş şeklinde, pratik ve teorik bilgilerin dengeli olarak sunulduğu ve müşteri memnuniyeti odaklı “Çalışma Temelli Öğrenim Sistemi”nin İstanbul’a uyarlanması şeklinde özetlenebilir. Projenin özel hedefleri ise, 2010 Avrupa Kültür Başkenti sürecinde, misafir memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacıyla İBB öncülüğünde, Hospitality alanında kalifiye personel yetiştirilmesi, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli genç personel açığının kapatılmasına destek sağlanması ve gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılması olarak sıralanabilir. İSMEK, Hospitality 4 İstanbul Projesi kapsamında AKB süresince turizm sektöründeki profesyonel eleman ihtiyacını karşılamak ve mevcut açığı kapatmak amacıyla “Misafir Hizmetleri Görevlisi Yetiştirme Programı” yürütecek. Misafir Hizmetleri Görevlisi Yetiştirme Programı sonunda gençler, tüm AB ülkelerinde geçerli olacak sertifikalarını almaya hak kazanacaklar.

Çağdaş kentlilik bilincinin ve sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak İSMEK, kursiyerlerine ve personeline yönelik sosyal, kültürel, ailevi vb. konularda seminerler düzenliyor.

Seminer ve Söyleșilerimize Yoğun Katılım
İSMEK, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra kursiyerlere ve halka yönelik olarak bilgilendirme amaçlı seminerler düzenleyerek İstanbulluların çağdaş kentlilik bilinciyle hareket eden daha donanımlı bireyler haline gelmesine katkı sağlıyor.

İSMEK, 2007-2008 eğitim dönemi içerisinde birbirinden bağımsız onlarca konu üzerine toplam 60 bin kişiye seminer düzenledi. Bu seminerler kursiyerlere dönük ve halka açık olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirildi. 2007-2008 Yılı Seminerlerimizden Birkaçı İSMEK, her yıl Nisan ayının ilk haftası düzenlenen “Kanser Haftası” etkinlikleri kapsamında Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde ve Maltepe Belediyesi Kültür Merkezi’nde “Kanserde Erken Tanı” başlıklı seminerler gerçekleştirdi. İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle her hafta farklı bir kurs merkezinde “Tüketici Hakları” konulu seminerler düzenlendi. İSMEK ve Acıbadem Hastanesi işbirliğiyle “Tüp Bebek Tedavisinde Son Gelişmeler” konulu bir seminer gerçekleştirildi. İSMEK , İBB Avrupa Birliği İlişkileri Müdürlüğü ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nun İstanbul Ofisi olan Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM) ortaklığında “AB Kadınlar İçin Ne Demek?” konulu bir seminer tertip edildi. İSMEK Metro Söyleşileri Ayrıca İSMEK Taksim Metro Sergi ve Konferans Salonu’nda bir dizi söyleşi düzenlendi. Söyleşilerde ünlü tasarımcı Muammer Ketenci tasarıma ilgi duyan sanatseverlerle buluştu. Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan ile Adil Maviş, değişik tarihlerde İstanbullularla buluştu. Toplam 21 metro söyleşisinde 4 bin kişiye ulaşıldı.

İSMEK, yetișkin eğitiminin önemine dikkat çekmek amacıyla 2. Yetișkin Eğitimi Sempozyumu’nu gerçekleștirdi. “Küreselleșme ve Yerelleșme Çerçevesinde Yetișkin Eğitimi” konulu sempozyum, yurt içi ve yurt dıșından akademisyenlerin yanı sıra yetișkin eğitimi ile ilgili kurum temsilcilerinin de yoğun ilgisiyle karșılandı. Sempozyum bildirileri, kitap haline getirilerek ücretsiz olarak kamuoyu ile paylașıldı.

Dünya çapında bir yetişkin eğitimi projesi olarak gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), küreselleşme, yerelleşme ve yetişkin eğitimi kavramlarına dikkat çekmek amacıyla 10 Mayıs 2008 tarihinde 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu’nu düzenledi. Sempozyumda çeşitli üniversitelerden akademisyenler, yurt dışından temsilciler ve konuyla ilgili çeşitli kurum temsilcileri “Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi” konulu tebliğler sundu. Cemal Reşit Rey Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda, yetişkin eğitiminin önemi, yetişkin eğitimi ile ilgili çeşitli uygulamalar, bu konuyla ilgili bugüne kadar yapılan ve yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. “Yetişkin Eğitiminde Gönüllülük Esastır” Sempozyumun açılış konuşmasını İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet yaptı. Selamet konuşmasında “Eğitim, günümüzde yaş ve mekan sınırlaması olmadan devam etmesi

gereken bir süreçtir. Bütün dünyanın önemini fark ettiği yetişkin eğitiminde gönüllülük esastır” dedi. Daha sonra yetişkin eğitimi konusunda dünyanın önde gelen eğitimcilerinden biri olan ABD Georgia Athens Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sharan Merriam, “Küreselleşme Çerçevesinde Eğitimin Yerelleşmesi” konulu açılış bildirgesini sundu. Merriam, küreselleşmenin eğitim üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ön plana çıkarttığı sunumunda teknoloji ve iletişim çağı üzerine konuştu. 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu’nun ilk oturumu Prof. Dr. Rıfat Akçabol’un “Türkiye’de Yetişkin Eğitimi ve Sorunları” başlıklı konuşmasıyla başladı. Akçabol, konuşmasında Cumhuriyet döneminden günümüze eğitim çalışmaları ve bu konuda karşılaşılan sorunlara değindi. Ardından Doç Dr. Halis Yunus Ersöz “Yerel Yönetimlerde Değişim ve Yeni Belediyecilik Anlayışı” başlıklı konuşmasında yerel yönetimlerin tarihsel gelişimini özetleyerek günümüzdeki çağdaş yerel yönetim uygulamalarını anlattı. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Necmettin Yalçın tarafından yönetilen 2. oturumda ise konuşmacılar Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Doç. Dr. Hamza Ateş ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nohutçu, “21. Yüzyılda Yerel Yönetimler ve Yetişkin Eğitimi” başlığı altında yaptıkları araştırmaları dinleyicilerle paylaşarak yerel yönetimlerin eğitimde görev ve sorumluluklarının artırılması gerektiğinin altını çizdiler. İlk günün son oturumunda ise Prof. Dr. Rıfat Miser, Prof. Dr. Meral Uysal Tekin ve Doç. Dr. Ahmet Kavas “Kalkınma ve Yetişkin Eğitimi” konu başlığı altında kalkınmakta olan ülkelerde yetişkin eğitimi, gelişmiş ülkelerde yetişkin eğitimi ve yerel toplulukların eğitimi konularında bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ulaştığı sonuçlar üzerine konuşmalar yaptılar.

“Şehir Hayatına Uyumda Eğitim Şart” Sempozyumun 2. günü Prof. Dr. Cevat Geray’ın, “Belediyelerin Eğitim ve Kültür İşlevleri” başlıklı sunumuyla başladı. “Bir Yetişkin Eğitimi Modeli Olarak İSMEK Uygulaması” başlıklı 2. günün ilk oturumunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Daire Başkanı İlyas Çelikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, Prof. Dr. Sedat Murat ve ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu söz aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Mehmet Doğan, İSMEK’in kuruluşundan bu yana yapılan çalışmalar hakkındaki konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın “Eğitimde tasarruf yoktur” sözüyle başladı. Mehmet Doğan “1996 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından kurulan İSMEK, hızla gelişerek dünyanın çeşitli ülkelerinden bile dikkat çeken büyük bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Sayın Kadir Topbaş’ın belediye başkanlığı döneminde, kendisinin ‘Eğitimde tasarruf yoktur’ sözüyle yetişkin eğitimine gösterdiği büyük ilgi ve özen sonucunda, bugüne kadar İSMEK’ten eğitim alan kişi sayısı 580 bine ulaşmıştır” dedi. İSMEK’te, “Eğitimin yaşı olmaz” diyerek eğitim görmek isteyen her yaştan vatandaşın taleplerinin ücretsiz olarak karşılandığını da kaydeden Doğan, “İSMEK’te istihdama yönelik mesleki-teknik eğitimlerin yanı sıra, el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimleri, geleneksel Türk el sanatları eğitimleri, bilgisayar ve dil eğitimleri, sağlık-spor eğitimleri ve müzik eğitimleri veriliyor. İSMEK ayrıca mahkumlara, yaşlılara ve özürlülere de sağladığı eğitim imkanlarıyla insanların yaşamlarına farklı bir yön veriyor” şeklinde konuştu.

“DPT Olarak İSMEK’i Yakından Takip Ediyoruz” DPT Sosyal Politikalar Daire Başkanı İlyas Çelikoğlu da konuşmasında, İSMEK’in başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve eğitim modeli olarak desteklediklerini ifade etti. Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) Genel Müdürü İbrahim Uslu’nun, İSMEK hakkında yapılan araştırma sonuçlarını grafikler eşliğinde dinleyicilere aktardığı slayt gösterisi tüm katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sempozyumun son oturumunda ise Ankara, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep şehirlerinde yapılan yetişkin eğitimi uygulamaları anlatıldı. Ankara BELMEK / BELTEK adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ömer Öksüz, KOMEK adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M. Sait Karaçorlu, BUSMEK adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı ve GAMEK adına Gaziantep Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Muhtar Akyol, şehirlerinde yapılan yetişkin eğitimi uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar, İSMEK’in mükemmel bir örnek olduğunu, kendilerinin de yetişkin eğitimi konusunda öncü kurum olarak İSMEK’i inceleyerek çok şey öğrendiklerini kaydetti. Sempozyumun kapanış oturumunda ise yetişkin eğitimi konusunun önemine bir kez daha dikkat çekilerek, bu tür çalışmaların ülkemizin tüm yerel yönetimleri tarafından hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyum bildirileri, kitap haline getirilerek ücretsiz olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Ulaşamayanlar için ise kitap, İSMEK’in www. ismek.org web sitesinden pdf olarak indirilebiliyor.

El Sanatları Tüm Yönleriyle İSMEK’te Ele Alındı
Şimdiye kadar Kitap Sanatları ve Yetişkin Eğitimi Sempozyumları gibi pek çok akademik çalışmayla göz dolduran İSMEK, düzenlediği El Sanatları Sempozyumu ile başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. El sanatlarının çok geniş perspektifte irdelenmesine olanak tanıyan ve el sanatlarının gelişimine ışık tutması hedeflenen sempozyum, akademisyenler ve sanatçıların ilgisine mazhar oldu.

İSMEK’in 14 Haziran 2008 tarihinde Feshane Kültür Merkezi’nde düzenlediği El Sanatları Sempozyumu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Erol’un yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında İSMEK’lerin önemine vurgu yapan Erol, bu kurslarda eğitim alan kursiyerlerin geleceklerine İSMEK’le yön verdiklerini ve sanat hayatına önemli değerler kazandırdıklarını söyledi. Erol’un ardından açılış tebliğini sunmak üzere Prof. Dr. H. Örcün Barışta kürsüye çıktı. Barışta, “Ana Çizgileriyle Geçmişten Günümüze El Sanatları” başlıklı tebliğini katılımcılara sundu. Prof. Dr. H. Örcün Barışta’nın başkanlığını yürüttüğü birinci oturumda ilk sözü Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof Dr. Selçuk Mülayim aldı. Prof Dr. Selçuk Mülayim, “El Sanatlarının Kuramsal Arka Planı” başlıklı bildirisinde, “Sanat ve mesleği aynı çatı altında bir araya getirerek, bunu yüz binlerce insanı ilgilendirebilecek kurslara dönüştürmekteysek, böylesine kapsamlı bir projenin, estetik ve kuramsal desteğini önemsemek durumundayız” dedi. Ardından Topkapı Müzesi müdür vekili Hilmi Aydın, “El Sanatları ve Müzelerimiz” adlı bildirisini sundu. D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden Prof Dr. İsmail Öztürk’ün “Dünyada El Sanatları ve Türkiye’ye Yansımaları” konusunda katkı sağladığı ilk oturumda, İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan ise “Yerel Yönetimler ve Yetişkin Eğitimi Çerçevesinde El Sanatları Eğitimleri ve İSMEK Örneği” adlı bildirileriyle yer aldı. Doğan ayrıca İSMEK’i anlatan ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. El Sanatlarına Farklı Bir Bakış: Terapi “El Sanatları Eğitimi ve Fonksiyonları” konulu ikinci oturum, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Özkeçeci başkanlığında gerçekleşti. Bu oturumun ilk bildirisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Başkanı Yener Altuntaş’ın “El Sanatlarının Sorunları ve Çözümleri” oldu. Yrd. Doç Dr. Emine Karpuz, “El Sanatları Eğitimi Teknikleri, Problemleri, Yeni Metotlar” başlığı altında sunduğu bildirisinde akademik açıdan el sanatlarının mevcut sorunlarına değindi. Bu oturum Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Medaim Yanık’ın, “Yetişkin Eğitiminde El Sanatlarının Fonksiyonları ve Terapi Boyutu” başlıklı bildirisiyle kapandı.

Diğer İllerden de Temsilciler Katıldı “Yerel Yönetimler ve El Sanatları Eğitimi” konulu üçüncü oturum ise İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mahmut Doğan başkanlığında toplandı. Doğan konuşmasında, yerel yönetimlerin merkezi bütçeden aldıkları payın dünya ülkelerinde yüzde 25’lere varırken ülkemizde yüzde 5’ler civarında kaldığını dolayısıyla yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Bu oturumda, değişik illerden katılımcılar, kendi belediyelerince yürüttükleri kurslar hakkında bilgiler verdi. Bunlardan KAYMEK Genel Koordinatörü Canan Hançerlioğlu bildirisinde, “El sanatlarımızı koruyup gelecek kuşaklara aktarmada el sanatları ve beceri kursları büyük bir önem taşımaktadır. İşte Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu bilinçten, bu bakış açısından hareketle kısa adı KAYMEK olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Kursları’nı devreye sokmuştur” şeklinde konuştu.

ASMEK’i temsilen konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Köken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlerine ve ASMEK’in çalışmalarına vurgu yaparak, “İSMEK’ler, ASMEK’ler insanımıza modernleşmenin geçmişin inkarı, tarihsel mirasın reddi olmadığını, aksine, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini göstermiştir, gösterecektir de” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sadrettin Kütükçü ise Konya’nın kültürel ve sanatsal geçmişinin çok zengin olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürü İsmail Köse de, “Tarihin izlerini taşıyan ve bizi biz yapan en önemli değerlerden el sanatlarını korumak ve devam ettirmek yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanına girmektedir” dedi. Köse, OMEK başlığı altında yürütülen faaliyetleri anlattı.

Sanatkârlar da Seslerini Duyurdu Sempozyumun son oturumu, “Ustaların Gözüyle El Sanatları” idi. Dördüncü oturumun başkanlığını MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Aydın Uğurlu yaptı. Oturumun bildiri sahipleri ise kamuoyu tarafından tanınan sanatçılardan takı ustası Hüsamettin Yivlik, Kütahya’dan çini ustası Sıtkı Olçar, tespih ustası İmdat Kalaycı, filografi ustası Saim Devrilmez ve tombak ustası Sami Coşkun oldu. El Sanatları Sempozyumu bildirileri, daha önceki Yetişkin Eğitimi Sempozyumları ve Kitap Sanatları Sempozyumu’nda olduğu gibi hazırlıkları tamamlandıktan sonra kitap haline getirilerek ücretsiz olarak kamuoyu ile paylaşılacak. İSMEK’in yayınlarına elden ulaşamayanlar için ise kitaplarımız, İSMEK’in www. ismek.org web sitesinden pdf olarak indirilebiliyor.

İstanbul 2010’a İSMEK Katkısı
2007 Mevlana yılında Mevlana konulu yarışmalar düzenleyen İSMEK, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla 2008, 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan üç yıl boyunca branş yarışmalarını “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” başlığı altında yapmayı kararlaştırdı. Yarışmada İSMEK kursiyerleri, eşsiz sanat eserleri ortaya koyuyor.

İSMEK, kursiyerlerinin eğitim aldıkları branşlardaki bilgilerini pekiştirmek, ortaya koydukları ürünleri ödüllendirerek onları teşvik etmek, aile ve ülke ekonomisine madden, ilgili sektörlerdeki üretimlere ise fikren katkı sağlamak amacıyla çeşitli dallarda yarışmalar düzenliyor. Düzenlenen yarışmalara her branştan kursiyerler tarafından aktif katılım sağlanıyor. Ayrıca tüm İstanbullulara yönelik yarışmalar tertip eden İSMEK, çeşitli kurumlarla işbirliği halinde de bu faaliyetlerini başarıyla devam ettiriyor. 2007 Dünya Mevlana Yılı Kültür Bakanlığı’nın girişimleriyle UNESCO tarafından 2007 yılının “Dünya Mevlana Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla İSMEK o yıl, takı tasarımı, kırkyama, kurdele nakışı, makine nakışı, resim, ebru, tezhip, çini, minyatür ve hat branşlarında “Mevlana” konulu el sanatları yarışması düzenledi. Bu yarışma tüm İstanbullulara açık olarak gerçekleştirildi. İSMEK, bu yarışmayla İstanbulluların el sanatlarına olan ilgisini artırarak, sanatsal faaliyetlere katkıda bulunmalarını sağlamak, ekonomik destek vermek, “Dünya Mevlana Yılı” etkinlikleri kapsamında uluslararası bir tanıtım organizasyonunun yapı taşlarından birini oluşturmak ve Türkiye’nin dünyaya açılan gözü olarak renkli bir kültür mozaiği sunmayı hedefledi. Bu yarışma, “Dünya Mevlana Yılı” etkinliklerine katkı sağladığı gibi aynı zamanda İstanbullular arasında Mevlana’nın çağrısının özü olan “sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma”nın yayılmasında önemli fonksiyonlar icra etti. Yarışmada eserler uzman bir jüri tarafından değerlendirildi ve her branşta ilk dörde giren 40 kursiyere toplam 55 bin YTL. para ödülü verildi. Kursiyerler, ödüllerini ve teşekkür belgelerini İBB Başkanı Kadir Topbaş ile Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı olan eşi Özleyiş Topbaş’ın elinden aldı. Ayrıca yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserler “Mevlana Yarışması Ürünleri” adıyla kitap haline getirilerek, tüm İSMEK yayınları gibi sanatseverlere ücretsiz olarak sunuldu. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul İSMEK, geçtiğimiz yıllarda çeşitli konularda gerçekleştirdiği branş yarışmalarını 2008, 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan üç yıl boyunca “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” başlığı altında yapmayı kararlaştırdı. İSMEK bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz yıl, kırkyama, makine nakışı, resim, ebru, tezhip, çini, minyatür, hat, fotoğraf ve rölyef branşlarında, İSMEK kursiyerlerine açık olarak “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” konulu branş

yarışmaları düzenledi. Yarışmaya 670 kursiyer, 10 branşta 679 eserle başvurdu. Eserlerin her biri alanında söz sahibi profesyonel bir jüri tarafından titizlikle değerlendirilmesinin ardından dereceye girenler, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş, İstanbul Valisi Muammer Güler’in eşi Nevval Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Çakır, Çekmeköy Belediye Başkanı Sıdık Piraslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Müdürü Mehmet Doğan ve İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan katıldı.

İSMEK bu yıl da branş yarışmalarını, minyatür, hat, tezhip, ebru, çini, makine nakışı, mefruşat, kırkyama, resim ve fotoğraf branşlarında tüm İstanbullulara açık olarak düzenliyor. Yarışmaya katılacak ürünler, 06.04.2009 - 11.04.2009 tarihleri arasında Anadolu yakasında İSMEK Bölge Ofisi’ne (0216 310 12 08), Avrupa yakasında İSMEK Atölye’ye (0212 534 08 30) teslim edilecek. Hat, tezhip, minyatür dalında 1.’lere 3500 YTL, 2.’lere 2500 YTL, 3.’lere 2000 YTL; ebru, çini, makine nakışı, mefruşat, kırkyama, resim, fotoğraf dalında 1.’lere 2750 YTL, 2.’lere 2250 YTL, 3.’lere 2000 YTL, tüm branşlarda mansiyon alanlara ise 500’er YTL para ödülü takdim

edilecek. Ayrıntılı bilgiye www.ismek. org adresinden ulaşabilirsiniz. Bilindiği üzere İstanbul, Avrupa Birliği tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış; Roma, Bizans ve Osmanlı’nın başkenti olmuş İstanbul için 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti süreci tarihi bir fırsat olarak kabul ediliyor. İSMEK, üç yıl boyunca aynı temada düzenleyeceği yarışmalarla bu sürece katkıda bulunmayı hedefliyor. Üç yıl boyunca branş yarışmalarında başarılı olan eserlerin, 2010 yılında görkemli bir sergi ile sanatseverlerle buluşturulması hedefleniyor.

Sergilerimizle Adımızı Dünyaya Duyurduk

ABU DHABİ

MİLANO

MACEF Tasarım Fuarı

İSMEK, 2007-2008 eğitim dönemi içerisinde uluslararası bir dizi fuar ve sergiye katılarak tüm dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Kursiyerlerimizin geleneksel el sanatlarına ait özgün eserlerinin sergilendiği İSMEK stantları, tüm organizasyonlarda ilgiyi üzerine çekti. İSMEK İstanbul’u ve ülkemizi temsil etmenin onurunu yaşadı.

İSMEK, 18 – 21 Ocak 2008 tarihleri arasında Milano’da gerçekleşen MACEF Tasarım Fuarı’nda özel sergi ve show standıyla yer aldı. Fuarda İSMEK’i, İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mahmut Doğan ve İSMEK yöneticilerinin yer aldığı grup temsil etti. 84.’sü gerçekleştirilen MACEF Tasarım Fuarı dünyanın en büyük fuarlarından biri kabul ediliyor. Özellikle yabancı ziyaretçilerin, farklı tasarımlara dikkatini çekmeyi ve ekonomik anlamda uluslararası işbirliklerinin gerçekleşmesini hedefleyen fuara, farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin 200 firma katıldı. Dekorasyon ve tasarım alanında global anlamda bir etkileşimin yaşandığı günümüz dünyasında pek çok ülkenin kültürel özelliklerini yansıttığı stantların yer aldığı fuarda İSMEK, kendi standında Türk el sanatları eserlerinden oluşan sergisiyle dikkat çekti. İSMEK standında ebru sanatı uygulamalı gösterilerle ziyaretçilere tanıtıldı. Beğeniyle karşılanan el sanatı ürünleri inceleyen bazı firmalar sipariş talebinde bulundular. Üretim ve satışın gerçekleştiği İSMEK Sanat Evi’ne iletilen bu taleplerle İSMEK dünya çapında bir marka olma yolunda önemli bir adım daha attı. Abu Dhabi Yeni Dünya Tasarımları Fuarı İSMEK, Avrupa ve Ortadoğu’dan birçok ülkenin katılımıyla 30 Mart – 2 Nisan 2008 tarihleri arasında Abu Dhabi’de düzenlenen “Yeni Dünya Tasarımları” başlıklı Uluslararası İç Dekorasyon Fuarı’na katıldı. Mobilya, ev dekorasyonu ve özgün tasarımların yer aldığı fuarda makine nakışı, el nakışı, cam, takı ve Türk İslam sanatları eserlerinin sergilendiği İSMEK standı, fuar ziyaretçileri ve medya kuruluşları tarafından büyük ilgi gördü. İSMEK, Abu Dhabi Yeni Dünya Tasarımları Fuarı’nda İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan başkanlığında Muhammet Altıntaş, Esin Akdemir ve Fatma Özden’den oluşan dört kişilik bir ekiple temsil edildi. Abu Dhabi medyası fuardaki İSMEK standına büyük ilgi gösterdi ve İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan’la röportajlar yaptı. Mehmet Doğan yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın İSMEK’e çok büyük önem ve destek verdiğini belirterek, İSMEK’te binlerce İstanbulluya ücretsiz sanat ve meslek eğitimi hizmeti verdiklerini söyledi. Ayrıca bu tür fuarları geleneksel sanatlarımızın tanıtımı için önemsediklerini belirtti. Mehmet Doğan bu tür organizasyonlarda İSMEK ürünlerinin satışı ile kursiyerlerin

PARİS

BERLİN

gelir elde ettiğini ve iş dünyasıyla da önemli bağlantılar kurduklarını da vurguladı. İSMEK, Uluslararası İç Dekorasyon Fuarı’nda pek çok firmayla iş bağlantıları kurdu. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar İSMEK’le işbirliği yapma tekliflerinde bulundu. Bu firmalar arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren “Al İtaliah”, Dubai merkezli “Kens & Khalique”, Umman merkezli ev dekorasyon, mobilya ve el sanatları üretim ve satışı yapan “İbn Saif Trading”, Umman merkezli “United Furnitire”, Abu Dhabi merkezli “Al Shaleelah Palace”, Abu Dhabi merkezli “Al Nomas”, Londra merkezli “Alma”, Suudi Arabistan’dan “Europe Palace”, İtalya merkezli “Giuseppe Ceratelli” bulunuyordu. Firmalardan özellikle el nakışı ve makine nakışı branşlarında sipariş ve tasarım isteği alındı. Ayrıca parfüm şişesi, kese, deri tasarımları gibi dekoratif ürün sipariş bağlantıları gerçekleştirildi. Paris Kültürel El Sanatları Fuarı İSMEK 27 Nisan – 8 Mayıs 2008 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Kültürel El Sanatları Fuarı’nda açtığı stantla göz doldurdu. Kursiyerlerin el emeği göz nuru el sanatları tüm katılımcıların dikkatini çekti. Değişik ülkelerden fuara katılan sanatseverler İSMEK standında satışa sunulan eserlere yoğun ilgi gösterirken bu sayede Türk el sanatlarına ait birçok güzide eser dünyanın dört bir yanına ulaşmış oldu. Kültürel El Sanatları Fuarı’nda İSMEK’i Genel Koordinatör Yardımcıları Hikmet Erbesler ve Yusuf Kemal Civelek ile Genel Koordinatör Danışmanı Fatma Özden temsil etti. 15. Dünya Önde Gelen Şehirler Konferansı “İSMEK, Unesco’nun desteğiyle 6-8 Şubat 2008 tarihleri arasında Japonya’nın Sakai şehrinde düzenlenen İpek Yolu temalı ‘15. Dünya Önde Gelen Şehirler Konferansı’na katıldı. İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan ve İSMEK Genel Koordinatörü Güven Çalışkan’ın hazır bulunduğu konferans, sunumlar, müzakereler ve sergi sürecinde, İBB ve İSMEK, katılımcılardan büyük ilgi gördü. İBB Eğitim Müdürü Mehmet Doğan; konferansta ‘İpek Yolu - İstanbul - Geleneksel El Sanatlarımız’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İpek Yolu’nun üzerinde oturduğu öncü ve kadim şehirler olarak, tarihi mirasın bize yüklediği sorumluluk gereği bu konferansa katıldıklarını ifade eden Doğan, “Anadolu toprakları ve İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri çeşitli uygarlıkların doğup geliştiği bir yer olduğu gibi, Doğu

ile Batı arasında bir geçit ve köprü işlevi de görmüştür. Bu anlamıyla da İpek Yolu’nun minyatürü diyebileceğimiz İstanbul, ticaretin, kültürün, sanatın, ithalat ve ihracatın da merkezi olmuştur. İstanbul İpek Yolu’nun Batı’ya açılan ana kapısıdır” dedi. Geleneksel el sanatları branşlarının tanıtımlarının fotoğraflarıyla aktarıldığı sunumun yanı sıra, konferans süresince açık kalan ve minyatür, hat, tezhip, çini, takı gibi İSMEK eserlerinden oluşan bir sergi de tertip edildi. Konferansın ertesi günü gerçekleştirilen müzakerelerde ise tüm katılımcılardan olumlu tepkiler alındı. İstanbul ve İSMEK’i Japonya’da başarıyla temsil eden katılımcılarımıza, Japonya ve Unesco’dan teşekkür mesajları geldi.

SAKAİ

Bolulu Așçı İSMEK’te Yemek Kursu Alıyor
Bolulu Engin Eldemir, dedesinden babasına, babasından da kendisine geçen aşçılık mesleğini daha ileri götürmek için eşiyle birlikte İSMEK Tuzla Aydıntepe Kurs Merkezi’nde yemek branşında eğitim aldı. Engin Bey; “İSMEK kursu hem bana bilmediklerimi öğretti hem de ufkumu açtı” diyor.

Engin Eldemir, 1981 yılında, aşçıları ve birbirinden leziz yemekleri ile dünyaya nam salan Bolu’da dünyaya gelir. “Kendimi bildim bileli aşçıyım” diyen Engin Bey’e, babası Ahmet Bey sünnet töreninde kepçesini hediye eder. Bundan sonra kepçeyi elinden bir daha bırakmaz Engin Bey. Düğün yemeklerinde, sünnet yemeklerinde babasının en büyük yardımcısı olur. Eldemir Ailesi, 1992 yılında geldikleri Gebze’de bir fabrikanın yemekhanesini işletmeye başlar. Fabrika çalışanları, hem Bolulu lezzet ustalarının yemeklerinden hem de Fatma Hanım’ın gösterdiği anne şefkatinden çok memnun kalır. Anne Fatma Eldemir 16 yıldır işlettikleri yemekhaneyi şöyle anlatıyor; “Burayı kendi evimiz gibi benimsedik. Çok şükür, burada tam bir aile ortamı kurduk, 16 yıldır da devam ediyoruz. Buranın yemek listesi de alışverişi de benden sorulur.” Engin Eldemir 2005 yılında Ayten Hanım’la evlenir. İşlerini daha da büyütmek ve yeni şeyler öğrenmek isteyen Engin Bey, eşiyle birlikte İSMEK Tuzla Aydıntepe Kurs Merkezi yemek branşına kayıt olur. Engin ve Ayten Eldemir, her pazartesi ve cuma günü, Gebze’den İstanbul’a eğitim almak için gelirler. Engin Bey; “İSMEK kursu hem bana bilmediklerimi öğretti hem de ufkumu açtı. Mesela soğuk meze yapımını İSMEK’te öğrendim. Şimdi rahatlıkla istediğimde bir otelde aşçılık yapabilirim.” diyor.

İSMEK BRANŞ LİSTESİ
Mesleki Teknik Eğitim Bahçıvanlık Berberlik Eğitimi Bilgisayar Bakım-Onarım Bilgisayarlı Modelistlik Bilgisayarlı Stilistlik Cilt Bakımı Deri Hazır Giyim Diksiyon Eğitici Annelik Erkek Terziliği Ev Hizmetleri Ev Tekstili Fotoğrafçılık Misafir Hizmetleri Görevlisi Gazetecilik Girişimcilik Hazır Giyim Hukuk Sekreterliği İş Makineleri Formasyon Eğitimi Kitap Ciltçiliği Kuaförlük Moda - Tekstil Tasarımı Modelistlik Nikah Şekeri Yapımı On Parmak Klavye Osmanlı Mutfağı Otopark Görevlisi Eğitimi Pasta ve Bisküvi Yapımı Radyo Programcılığı ve Sunuculuğu Reklamcılık ve Tanıtım Restoran-Kafeterya İşletmeciliği Sahne Makyajı Servis Elemanı Sinema TV Soğuk Mutfak Stilistlik Tıp Sekreterliği Trikotaj Yaşlı ve Hasta Bakımı Yazı Atölyesi Yemek Yönetici Asistanlığı Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar İşletmenliği Grafikerlik Muhasebe Yardımcılığı Web Tasarımı Müzik Eğitimi El Sanatları Ahşap Boyama Ahşap Oymacılığı Cam Boyama Cam Süslemeciliği ve Porselen Boyama Çakıltaşıyla Resim Deri Aksesuarları Desen Tasarımı El Nakışı El Sanatları Ev Mefruşat Filografi Folyo Gemi Maket Yapımı Giyim Gümüş-Sim Örücülüğü İğne Oyası İpek Boyama (Batik) İpek Halı Dokuma Kırkyama Kumaş Boyama Kurdele Nakışı Makine Nakışı Mefruşat Mozaik Örücülük - Şiş Örücülüğü Resim Rölyef Seramik Suni Çiçek Yapımı Takı Tasarım Tel Kırma Telkari Vitray Yün Örücülüğü Türk İslam Sanatları Çini Ebru Hat Kalem işi Minyatür Sosyal ve Kültürel Eğitimler Benim Ailem Görme Engelliler-Bağımsız Haraket Sağlık Bilgisi İşitme Engelliler-İşaret Dili Kültür Başkenti İstanbul Okuma Yazma Protokol ve Görgü Kuralları Şehir ve Yaşam Türkçe Sağlık ve Spor Aerobik-Step Body Building-Fitness Dil Eğitimi Arapça İngilizce Osmanlıca Bağlama Batı Müziği Gitar Halk Oyunları Kabak Kemane Kanun Kaval Keman Klarnet Klasik Kemençe Ney Piyano Ritm Solfej Şan Tambur Türk Halk Müziği Türk Müziği Repetuarı Türk Sanat Müziği Ud Yan Flüt Yaylı Tambur Sedef işçiliği Tezhip

İSMEK KURS MERKEZLERİ
ARNAVUTKÖY Merkez 0212 597 89 74, Bolluca 0212 685 00 27, Boğazköy 0212 684 21 01, Tașoluk 0212 682 17 54, Hadımköy 0212 771 56 36, ATAȘEHİR Kayıșdağı 0216 313 35 07, Küçükbakkalköy 0216 572 39 40, Örnek Mah. 0216 470 46 85, AVCILAR Merkez 0212 591 74 99, Firuzköy 0212 423 42 95, Parseller 0212 694 70 66, BAĞCILAR Merkez - 1 0212 435 65 89, Merkez - 2 0212 434 05 26, Bağlar 0212 657 69 65, Barbaros 0212 657 75 11, Evren Mah. 0212 489 18 76, Fatih 0212 657 25 44, F.Çakmak 0212 434 22 84, Kazımkarabekir 0212 656 76 52, Sancaktepe 0212 434 30 75, Yavuzselim 0212 462 92 82, Yüzyıl 0212 429 24 51, BAHÇELİEVLER Merkez 0212 553 78 45, Çalıșlar 0212 504 35 92, Çalıșlar Spor Eğitim Merkezi 0212 555 30 33, Kocasinan 0212 657 67 65, Siyavușpașa 0212 641 40 06, Soğanlı 0212 502 62 90, Șirinevler 0212 652 37 81, Yenibosna 0212 451 75 06, Yenibosna Spor Eğitim Merkezi 0212 552 96 04, BAKIRKÖY Merkez 0212 561 34 39, Șenlikköy 0212 573 64 01, İncirli 0212 570 80 97, Osmaniye 0212 543 41 67, Cam Atölyesi 0212 543 05 42, Yeșilköy 0212 662 11 04, Yeni Mahalle 0212 466 55 93, Spor Eğitim Merkezi 0212 466 51 83, BAȘAKȘEHİR 4. Etap 0212 487 77 04, 2. Etap 0212 485 51 92, Altınșehir 0212 687 75 45, BAYRAMPAȘA Merkez 0212 612 42 21, Cevatpașa 0212 535 76 45, BEȘİKTAȘ Dikilitaș 0212 227 25 34, Ortaköy 0212 259 47 10, BEYKOZ Merkez 0216 425 13 21, Çavușbașı 0216 479 86 78, Kavacık 0216 465 46 78, Ortaçeșme 0216 323 93 43, BEYLİKDÜZÜ Merkez 0212 854 08 30, Spor Eğitim Merkezi 0212 852 33 13, Gürpınar 0212 880 20 70, Beykent Spor Eğitim Merkezi 0212 854 08 30, Yakuplu 0212 875 29 91, BEYOĞLU Okmeydanı 0212 297 22 23, Piyalepașa 0212 254 60 77, BÜYÜKÇEKMECE Merkez 0212 883 15 32, Spor Eğitim Merkezi 0212 883 38 14, Kumburgaz 0212 885 99 31, Tepecik 0212 861 13 90, ÇATALCA 0212 789 65 20, ÇEKMEKÖY Merkez 0216 642 42 33, Mimar Sinan 0216 640 24 63, Alemdar 0216 430 94 94, Ömerli 0216 435 73 72, ESENLER Atıșalanı 0212 431 77 87, Fatih Mah. 0212 610 85 30, Esenler Fevzi Çakmak 0212 611 87 33, Turgut Reis 0212 432 41 21, Üçyüzlü 0212 562 39 07, Cengiz Topel 0212 432 41 21, ESENYURT Haramidere 0212 853 47 03, İncirtepe 0212 596 33 18, Kıraç 0212 689 81 79, EYÜP Merkez 0212 615 19 54, Alibeyköy 0212 626 40 59, Alibeyköy Kültür Merkezi 0212 427 95 65, Kemerburgaz 0212 360 36 21, Rami 0212 563 38 53, Piriççi (Habipler) 0212 595 41 25, Sultan Center 0212 418 43 73, Yeșilpınar 0212 649 40 20, Esentepe 0212 427 49 16, Göktürk 0212 322 12 22, FATİH Yavuzselim 0212 491 01 24, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi 0212 516 88 49, Ensar Vakfı 0212 526 16 64, Küçük Ayasofya 0212 458 55 79, Fındıkzade Müzik Okulu 0212 531 04 48, Karagümrük 0212 621 79 53, Kocamustafapașa 0212 586 60 80, Özürlüler Merkezi 0212 631 53 64, Çukurbostan 0212 491 04 24, Eminönü 0212 516 88 49, G.O.PAȘA Beșyüzevler 0212 535 71 73, Karlıtepe 0212 417 03 07, Küçükköy 0212 535 23 99, Özürlüler Merkezi 0212 479 08 92, GÜNGÖREN Merkez 0212 436 00 34, Merter 0212 483 01 48, KADIKÖY Merkez 0216 345 16 95, Fikirtepe 0216 449 23 04, Hasanpașa Müzik Okulu 0216 414 05 59, Merdivenköy 0216 565 83 59, Suadiye 0216 463 02 70, Sahrayıcedit 0216 363 13 36, İSÖM 0216 337 12 90, KAĞITHANE Çeliktepe 0212 283 80 86, Çeliktepe Spor Eğitim Merkezi 0212 324 41 72, Gültepe Mah. 0212 280 33 87, Gürsel Mah. 0212 321 93 77, Hamidiye Mah. 0212 321 49 63, Hürriyet Mah. 0212 291 12 75, Sanayi 0212 284 96 85, Seyrantepe 0212 283 94 44, İSÖM 0212 320 59 70, KARTAL Merkez 0216 387 76 82, Atalar 0216 473 84 48, Hürriyet Mah. 0216 452 86 33, Hürriyet Mah. Spor Eğitim Merkezi 0216 671 08 83, Orhantepe 0216 383 71 95, Rahmanlar Spor Eğitim Merkezi 0216 374 22 98, Soğanlık 0216 452 86 34, Spor Tesisleri 0216 473 46 44, Topselviler 0216 473 75 15, Uğur Mumcu 0216 475 52 81, Yakacık 0216 452 83 57, Yakacık Spor Eğitim Merkezi 0216 452 85 57, K.ÇEKMECE Fatih Mah. 0212 424 62 10 Halkalı Atakent Kültür Merkezi 0212 693 60 55, Halkalı Merkez 0212 471 99 32, Halkalı Top. Konutları 0212 471 43 22, Kanarya 0212 425 87 58, M. Akif 0212 470 91 64, Sefaköy 0212 599 04 16, Sefaköy Spor Eğitim Merkezi 0212 579 79 95, Yeșilova 0212 579 29 02, Yeșilova Spor Eğitim Merkezi 0212 426 38 64, İSÖM 0212 580 08 84, MALTEPE Altıntepe 0216 519 94 89, Cevizli 0216 371 70 54, Fındıklı 0216 572 85 62, Küçükyalı 0216 417 87 11, Küçükyalı Spor Merkezi 0216 417 33 04, Zümrütevler 0216 457 13 38, PENDİK Merkez 0216 491 30 25, Dolayoba 0216 598 14 54, Esenyalı 0216 493 21 31, Kavakpınar 0216 596 26 95, Kaynarca 0216 596 51 15, Kurtköy 0216 378 27 75, Yeni Mah. 0216 390 33 67, Aydos 0216 307 85 57, İSÖM 0216 490 01 38, SANCAKTEPE Samandıra 0216 311 93 17, Sarıgazi 0216 622 10 90, Yenidoğan 0216 312 33 72, SARIYER Bahçeköy 0212 226 24 94, Fatih Sultan Mehmet 0212 229 09 66, Ferahevler 0212 223 04 14, Reșitpașa 0212 229 10 41, Yeni Mah. 0212 242 91 30, SİLİVRİ Merkez 0212 727 65 77, Selimpașa 0212 731 39 70, Spor Eğitim Merkezi 0212 728 77 44, Gümüșyaka 0212 721 36 64, SULTANBEYLİ Merkez 0216 419 26 10, Bosna Bulvarı 0216 669 04 00, Mehmet Akif Mah. 0216 496 36 88, Mehmet Akif Mah. Spor Eğitim Merkezi 0216 398 22 81, Uzundere 0216 496 28 42, İSÖM 0216 398 11 15, SULTANGAZİ Cebeci 0212 475 33 46, ȘİLE 0216 711 01 00, ȘİȘLİ Merkez 0212 210 64 63, Ayazağa 0212 289 20 24, Mecidiyeköy 0212 211 78 05, Gülbahar 0212 288 62 93, TUZLA Aydınlı 0216 393 47 42, Yayla Mah. 0216 395 84 81, Aydıntepe 0216 392 59 86, Orhanlı 0216 394 30 38, Spor Eğitim Merkezi 0216 395 84 81, Mimar Sinan Mah. 0216 423 62 15, ÜMRANİYE Merkez 0216 523 79 65, Atakent 0216 523 54 56, Dudullu 0216 365 01 37, Ihlamurkuyu 0216 365 07 39, İstiklal Mah. 0216 443 38 21, İstiklal Mah. Spor Eğitim Merkezi 0216 443 38 22, Özürlüler Merkezi 0216 443 38 20, ÜSKÜDAR Merkez 0216 310 12 85, Bulgurlu 0216 523 09 00, Bulgurlu Spor Eğitim Merkezi 0216 328 88 96, Burhaniye Münevver Ayașlı Kültür Merkezi 0216 318 05 20, Çengelköy 0216 422 73 50, Çengelköy Kültür Merkezi 0216 308 72 37, Doğancılar Türk İslam Sanatları Merkezi 0212 342 53 60, Mehmet Akif Mah. 0216 321 29 30, Güzeltepe Kültür Merkezi 0216 318 36 63, İcadiye 0216 532 31 96, Küplüce 0216 318 34 59, Ahmediye 0216 492 55 94, Türk İslam Sanatları Merkezi 0216 492 15 84, Ünalan 75. Yıl Kültür Merkezi 0216 317 77 18, Yavuztürk 0216 481 93 04, ZEYTİNBURNU Merkez-1 0212 547 01 13, Merkez-2 0212 664 13 26, Telsizler 0212 664 13 16, İSMEK YÖNETİM MERKEZİ 0212 531 01 41 Ayrıntılı bilgi : www.ismek.org