YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare . Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler. 16. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. atama ile getirilebilir.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre.) 8. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi.Ş. Sendika temsilcisi de. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir. vb. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır.2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. 1.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1.02.06. Az Tehlikelikeli 2. Bu sebepler . sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir. Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. Eski mevzuata göre NOKSEL. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir. 13.06. 10. 2. Ancak. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır. 30.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır. Tehlikeli 3. 7. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır. 6. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu. 12. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir.02. 9. 30.Ş.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 3. (Kaplama tesisleri vb. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi. Kanunun Getirileri : 5. 11.

daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. 14. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. Yasaya göre çevre. Bu sınırlar içindedir. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek. Öneri.02. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. 18. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması. 20. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max. İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 17. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir. 16.12. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir. İş sağlığı defteri 16.02. Ancak. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. Bu kişinin sadece Merkez’e değil. aynı kişinin hem İSG. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir. 15. oraları kontrol eden. Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için. Hendek fabrikası 450 kişi kadardır. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır.. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. Yasayla ilgili 29. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. Hendek için de.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. 21. 19. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır. Ayrıca. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. Kısacası.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş.

Ancak.2013 Rev-1 23.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . 25.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır. Ancak. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Aracın 16. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. 28. 29. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Yasada örneğin revir’in ne kadar. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Konu ucu açık kalmıştır. aynı zamanda aile kavramı. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. 22. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. Eğitim hususunda. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. (Oryantasyon eğitimleri. 31. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. 27.02. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. 24. Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur.) Cenk Bey. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup.02. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. 26. 21. ilk yardım eğitimleri vb. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. henüz düzenleme tam değildir.

6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 32. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. 35.02. bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır.) 33.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir.02. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. işverene rücu ediyor. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. SGK karşılıyor. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. Detam yetkilileri. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. 34. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak.

NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak.02. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.02. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. sistemin çalışır duruma getirilmesi. Vedat Bey. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup. 16. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful