YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

Bu sebepler . bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır.06.Ş. Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi.Ş. Eski mevzuata göre NOKSEL. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup.06. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. vb. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. (Kaplama tesisleri vb. 30.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Kanunun Getirileri : 5. 6.2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir. 12.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu.02. 7. atama ile getirilebilir. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi. Tehlikeli 3. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. Ancak. Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. 10.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 11. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir.2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare . 1. 3. Az Tehlikelikeli 2.) 8. 2.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. 9. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. Sendika temsilcisi de. 30. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre. 16.02. 13. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir.

14. 21. Yasayla ilgili 29. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. 17. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu.02. Bu sınırlar içindedir. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır. Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması. 16. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Hendek fabrikası 450 kişi kadardır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Öneri. Bu kişinin sadece Merkez’e değil. Yasaya göre çevre. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir. İş sağlığı defteri 16. İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek. 18. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir.02. aynı kişinin hem İSG. Ancak. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. 15. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır.12. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. 19. 20. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. Hendek için de. Ayrıca. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup.. Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. oraları kontrol eden. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. Kısacası. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak.

Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. (Oryantasyon eğitimleri. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. 21. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. Aracın 16. 29. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. 26. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. aynı zamanda aile kavramı. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . ilk yardım eğitimleri vb. Yasada örneğin revir’in ne kadar. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. Ancak. 22.) Cenk Bey. henüz düzenleme tam değildir. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir.02. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. 27. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup. Konu ucu açık kalmıştır. 31. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır. Ancak. 25. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. 28.2013 Rev-1 23. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. 24. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup.02. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. Eğitim hususunda. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir.

02. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. işverene rücu ediyor. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak. bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir. Detam yetkilileri.02. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. 32. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. SGK karşılıyor. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. 6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları).2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. 35. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır.) 33. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır. 34. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak.

bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş. Vedat Bey. 16.02. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır.02. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir. NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. sistemin çalışır duruma getirilmesi. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful