YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

(Kaplama tesisleri vb. 9. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. Ancak.02.Ş. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır.2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir. 12. Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. Sendika temsilcisi de.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Eski mevzuata göre NOKSEL. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise. 30. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. 3. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre. 6. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır. atama ile getirilebilir. 16. Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler.06. 10. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu.Ş.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. vb.06.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir. Tehlikeli 3. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. 2.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir. 13. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi. 1. 11. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. 7.2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare . İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir.02. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup. 30. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir.) 8. Az Tehlikelikeli 2. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. Kanunun Getirileri : 5. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi. Bu sebepler .

02. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Bu kişinin sadece Merkez’e değil.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. Yasayla ilgili 29.. 15. Öneri. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. 19. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir. 14. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. Bu sınırlar içindedir. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur.12.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek. 16. 20. aynı kişinin hem İSG. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir.02. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. 21. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Yasaya göre çevre. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır. Hendek fabrikası 450 kişi kadardır. Kısacası.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır. İş sağlığı defteri 16. Ayrıca. Hendek için de. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak. Ancak. oraları kontrol eden. Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max. 18. 17. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür.

bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. 24. aynı zamanda aile kavramı. 25. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması. Ancak. Eğitim hususunda. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. henüz düzenleme tam değildir. 29.) Cenk Bey. 27. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. 26. 28. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. (Oryantasyon eğitimleri. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur.2013 Rev-1 23. Ancak. 21. Yasada örneğin revir’in ne kadar. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir.02. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır. ilk yardım eğitimleri vb. Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. 22. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. 31. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir.02. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. Konu ucu açık kalmıştır. Aracın 16. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir.

35. bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı .2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. işverene rücu ediyor. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.02.02. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak. Detam yetkilileri.) 33. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir. 6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir. 34. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. SGK karşılıyor. 32. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir.

2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 .02. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir. NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir. sistemin çalışır duruma getirilmesi. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. Vedat Bey. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup.02. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup. 16.