YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

3. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. 2. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır. 12. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır.Ş. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Ancak. Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler. 10. Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. Tehlikeli 3. 30. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. Kanunun Getirileri : 5. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. 7.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir.06. Az Tehlikelikeli 2. 1. 9. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. (Kaplama tesisleri vb. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre.Ş.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi.) 8. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. 30. Bu sebepler . 13. 16. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu. 11. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir.2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Sendika temsilcisi de.2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare . Eski mevzuata göre NOKSEL. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. 6. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi.06.02. atama ile getirilebilir.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir.02. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. vb. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir. 18.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir.. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak. 20.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için. oraları kontrol eden. Ancak. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. Hendek fabrikası 450 kişi kadardır. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir. 15. 17. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Hendek için de. Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. Öneri. 21. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek.12.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. 19. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. 16. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. Kısacası. aynı kişinin hem İSG. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Yasaya göre çevre. Bu sınırlar içindedir.02. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. Bu kişinin sadece Merkez’e değil. 14. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir.02. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max. Yasayla ilgili 29. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Ayrıca. İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. İş sağlığı defteri 16. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır.

ilk yardım eğitimleri vb. Ancak.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. 24. aynı zamanda aile kavramı. 28. 27. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup.2013 Rev-1 23. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. 29. 22. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. 21. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . 26. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir. henüz düzenleme tam değildir.02. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. 25. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. Aracın 16. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Eğitim hususunda.02. 31. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir.) Cenk Bey. Yasada örneğin revir’in ne kadar. (Oryantasyon eğitimleri. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. Ancak. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. Konu ucu açık kalmıştır. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır.

34. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. 32. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. SGK karşılıyor.02. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir.02. 6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN.) 33. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak. işverene rücu ediyor. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. 35. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. Detam yetkilileri. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir.

Vedat Bey. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir.02. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. sistemin çalışır duruma getirilmesi. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. 16. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir.02. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful