YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. katılımcılar tarafından benimsenmiştir. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir. Kanunun Getirileri : 5. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir.02. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi. 6. 11. 2. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup. 12. Tehlikeli 3. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır.02. Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. 13. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. atama ile getirilebilir. 30. vb. 10.Ş.) 8. 30. Az Tehlikelikeli 2.Ş. (Kaplama tesisleri vb. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup.06. Eski mevzuata göre NOKSEL. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. 16. 3.2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare .2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir.06.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir. 1. Sendika temsilcisi de. 9. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi. 7. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir. Ancak. Bu sebepler .

hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. İş sağlığı defteri 16. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max.02.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir.. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak. Ayrıca. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. Bu sınırlar içindedir. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak. 20. Bu kişinin sadece Merkez’e değil.02.12. Yasaya göre çevre. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması. 17. aynı kişinin hem İSG. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. Öneri.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Hendek için de. 14.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Yasayla ilgili 29. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. 19. Kısacası. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. oraları kontrol eden. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. 15.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için. 18. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. 16. Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur. Hendek fabrikası 450 kişi kadardır. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş. İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. 21.

Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. (Oryantasyon eğitimleri. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. 24. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. bu kavram yasanın boş noktalarından biridir. ilk yardım eğitimleri vb.02. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. 29.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. Eğitim hususunda. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. Aracın 16.2013 Rev-1 23. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. 26. Ancak. Konu ucu açık kalmıştır. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup.) Cenk Bey. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması. 21. 22. 27. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır.02. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. Ancak. 25. henüz düzenleme tam değildir. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. Yasada örneğin revir’in ne kadar. 31. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. 28. aynı zamanda aile kavramı. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır.

Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır.02. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 35.02. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. işverene rücu ediyor.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . 32. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. 6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. 34. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). Detam yetkilileri. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. SGK karşılıyor. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak.) 33.

02. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde.02. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. Vedat Bey. NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. yasaya göre yapılacak iki önemli iş.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir. 16. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup. sistemin çalışır duruma getirilmesi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful