YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı yeri Toplantı zamanı Toplantı Konusu Raportör : : : : GENEL MÜDÜRLÜK 2.KAT TOPLANTI SALONU 16 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ, SAAT 10:00 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Emre GÜLEÇ

21.02.2013 Rev-1

Toplantı Gündemi “Özet – Amaç” : 4857 sayılı iş kanunu yerine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası yürürlüğe girmiş olup önceki yasa üzerinde önemli değişiklikler (Şirketlerin organizasyon yapısında değişiklikler uygulatacak etkide istenen önlemler ve yaptırımlar) gerçekleşmiştir. Bu sebep ile NOKSEL Genel Merkez’in de yeni yasa ile yürürlüğü girecek mevzuatın kavranması amacıyla NOKSEL danışman firması olan DETAM çağrılmıştır. Toplantıdan aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır; • Yeni mevzuat çerçevesinde yapılması gereken zorunluluklar ve/veya önceki süreçte uygulamada yapılması gereken değişikler ve düzeltmeler. • Fabrikalar’ın yıllar içerisinde edindiği tecrübeler gözönüne alınarak katılımcıların da katkısıyla fabrikalardaki mevcut organizasyonun gözden geçirilmesi ve mevzuatın uygulamasında eksikliklerin düzeltilmesi ile olası problemler öncesi önlem alınması. • Kısa veya orta vadede beklenen, şirkete yüksek katma değer katacak iddialı ve rekabetçi projeler öncesinde bu sürecin fırsata çevrilmesi, denetim ve yeterlilik kriterlerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği alanında konu yasa kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınması ve bu konuda etkin bir organizasyon yapısının kurulması. A Katılımcı Listesi DETAM :

A.1 İBRAHİM UĞUR A.2 HAKAN ŞAHİN B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 D. NOKSEL MERKEZ OFİS : VEDAT YALÇIN (Toplantı Kapanışında) CENK ATİK SUAT TUNÇ EMRE GÜLEÇ NOKSEL İSKENDERUN FABRİKASI : MEVLÜT ÖZER NAZIM CEYLAN NOKSEL HENDEK FABRİKASI :

D.1 NAMIK ÖNER D.2 FERHAT AYAS D.3 CUMHUR ERBUDAK

16.02.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı

Sayfa 1 / 6

02. Bu yasa ile çalışan temsilcisi (herkesi kapsayan bir temsilci) seçme/atama zorunluluğu ortaya çıkmıştır.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. Bu sebepler . Toplantıda yapılacak muhtemel oluşacak istenmeyecek seçim sonucu ile ilgili olası şüpheler. yeni yasal mevzuata göre İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu olarak adlandırılacaktır. atama ile getirilebilir. 2. sendika arasından bir kişi de çalışan temsilcisi seçilebilir.) 8. 7. Detam yetkililerin belirttiğine göre NACE kodlarına göre tanımlamalar değişebilir ve değişmesi büyük olasılıktır. Çalışan temsilcisi gizli oy-açık tasnif yoluyla seçilmelidir. Çalışan temsilcisi işçiler arasından seçilir. katılımcılar tarafından benimsenmiştir.06. Daha önce İskenderun’da 6331 sayılı yasaya göre ortaya çıkan durumlar ile bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. 30. işletmenin bulunduğu sınıfa göre yapılacaktır.06. 50 – 99 kişi arası için 2 kişi. Merkez ofisi Az Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Tehlikeli 3.2012 itibari ile geçirli olmak üzere bu yasa sanayiler için yürürlüğe girmiştir. vb.2013 itibari ile Merkez için de İş Sağlığı ve Güvenliği yapılanması gerekecektir. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A. ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer almakta iken yeni mevzuata göre TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Geçen zamanda 6331 sayılı yasayla ilgili yeni yönetmelikler yayınlamış olup.02. (Kaplama tesisleri vb. (Detam yetkililileri işçiler üzerinde yapacağı etkiyi gözönünde bulundurarak gizli oy – açık tasnif yöntemini tavsiye etmiş olup. Ancak. Eskiden kanunda “işçi” tabiri varken yeni kanunda bu tabir yerine “çalışan” tabiri kullanılmıştır. (2 ve 50 kişi arası için 1 kişi. NOKSEL ÇELİK BORU SANAYİ A.Öneri Başlangıç – Genel Kapsam : 1.Ş. dolayısıyla önlemler alınmalı ve şirket organizasyon şeması revize edilmelidir. 30. Detam yetkililerin yöntemi NOKSEL’in belirleyebileceğini belirtmesi üzerine giderilmiştir.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 2 / 6 4. bu toplantı boyunca DETAM kuruluşundan İbrahim Bey ve Hakan Bey rehberliğinde yapılması gereken faaliyetler ve önlemler istişare edilecektir. 1. 10. Daha önce yürürlükte olan 4857 sayılı yasaya göre Çevre. Çok Tehlikeli Risk değerlendirmeleri NACE kodlarından yola çıkılarak. 16. Şirketimizde uygulamada olan OHSAS 18001’e göre düzenlenmiş ÇİSİG kurulu. 13. 11. bu ihtimal dahilinde değilse ve uygulanamıyor ise. Kanuna göre işletmeler 3 ana sınıfa ayrılmaktadır. 6. 3. Sendika temsilcisi de.fabrikaları NACE koduna göre “Metal kıvırma” sınıfında yani TEHLİKELİ sınıfta yer almaktadır. Az Tehlikelikeli 2. Eski mevzuata göre NOKSEL. 12. İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece sanayi dalı için getilirilmişken 6331 numaralı yasa ile bu durum ofisler için de zaruri hale gelmiştir. Kanunun Getirileri : 5.Ş.2013 Rev-1 Bilgilendirme – İstişare . 9. Bu sebep ile kanun herkesi kapsamaktadır.) tam rakamlar ilerde daha detaylı çalışma yapılırken Detam tarafından verilecektir.

İskenderun fabrikası ise 200 kişi kadardır. artık Kalite Departmanından bir kişi hem Çevre ve İşçi Sağlığı Güvenliği ile ilgili hem de kalite ile ilgilenemez. 15. hem de Çevre Uzmanı olarak bildirilmesi mümkün değildir. Yasayla ilgili 29.. Bu iki bakanlık kendilerine bildirilen uzman listelerini paylaştıkları için. (Piyasa da A ve B sertifikası kişi sayısında açık olduğu farkedilerek bu yönetmelik eklenmiş. daha önce fabrikalarda uygulandığı üzere aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alınıyormuşcasına ayda 1 yapılması öngörülmüştür. Hendek fabrikası 450 kişi kadardır.2013 Rev-1 gözönünde bulundurulursa NOKSEL’in Çok Tehlikeli sınıfta yer almaması mantıklı gözükmemektedir. İş sağlığı defteri 16. Ayrıca. tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Ancak zaten kurulu sistemin bulunması ve maliyetler düşünüldüğünde Hendek ve İskenderun fabrikaları için mevcut organizasyonun geliştirilerek devam edilebileceğini belirten Detam yöneticilerinin önerisi üzerine fabrikalarda halihazırda eski organizasyon bulunduğu için ve bu organizasyon gelişime açık olduğu için tam zamanlı personelimiz ile devam etmemiz kaliteli ve daha az maliyetli olacağı göz önünde bulundurulmuş olup. Yeni yasa uyarınca işyerlerinde hem İSG Uzmanı hem de Çevre Uzmanı istihdam etme veya bu hizmetleri ayrı ayrı dışardan alma zorunluluğu bulunmaktadır. ya iş mekanizmasını kendiniz oluşturacaksınız ya da dışardan bir ekibe bu işi verebilirsiniz. Bu sorumlu için mecburi merkezdeki hizmet süresi aylık 500 dakikadır.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 3 / 6 . Fabrikalarda C sertifikalı çalışanlarımız zaten mevcuttur.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. 16. Merkezde ise ayrıca yarı zamanlı bir personel alınması. Yasaya göre çevre. 14. bu konularda dışardan bir personel ile destek sağlanması düşünülmektedir. 18. Bu sayede fabrikada mesleki körlük denilebilecek alışılmış yanlışların önüne geçilebilecektir. Kısacası. Bu uzmanlar çalışma bakanlığına ayrı. “Tehlikeli” sınıfında yer almamız sebebi ile İSG kurulu mevzuata göre 2 ayda 1 yapılabilir. katılımcılar tarafından öneri makul bulunmuştur. Bu kişinin sadece Merkez’e değil. çevre bakanlığına ayrı bildirilmektedir. Hendek için de. İskenderun için de bundan sonra 2 farklı defter tutulması gerekmektedir. Çevre’ye ayrı bir sorumlu ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ayrı bir sorumlu bakmalıdır. 20. 19. Mevcut durumda fabrikalarımız çevre Uzmanlığı hizmetini dışardan almaktadır. 500 kişi’ye kadar çalıştırılacak uzmanlar yarı zamanlı veya tam zamanlı olabilir. Kalite Bölümüne ayrı bir sorumlu. Bu süre zarfı içinde mevcut personel’in seviyesi yükseltilebilir.) Bu geçici durum 7 yıl süre ile geçerlidir.12. 750 kişi üzeri için tam zamanlı uzman bulundurulma zorunluluğu vardır. Yeni mevzuata göre her bölüm kendi ayaklarının üzerinde durmaktadır. Yasada Çevre ve İşçi Sağlığı – Güvenliği için max. 17. Merkez’de geçireceği bazı zamanlar yerine fabrikalara giderek.) Bu sistem henüz daha tam yerleşmemiştir. Yukarıda bahsedilen durum ışığında NOKSEL Fabrikaları yeni mevzuata ÇOK TEHLİKELİ sınıfındaymış gibi hazırlıklı olacak.02. 21. Ancak tüm bu sistem Kalite Departmanı altında toplanabilir. iş ve işçi sağlığı ve güvenliği konusunu 2 şekilde yönetebilirsiniz. Ancak. aynı kişinin hem İSG. tetkiklerde ve tavsiyelerde bulunan dışardan bakan bir göz olarak yararlı olacağı düşünülmektedir.2012 tarihli yönetmelik ile C sertifikasına sahip bir personel bütün iş yerlerine bakabilir. Öneri. Bu sınırlar içindedir. ancak TEHLİKELİ sınıfının getirilerinden yararlanacaktır. oraları kontrol eden.02.

bu kavram yasanın boş noktalarından biridir. 24. Konu ucu açık kalmıştır. Aksiyonlar ivedi uygulamaya geçilecek olup. bundan sadece mesleki eğitimlerin değil. Eğitim hususunda.02. bundan sonra da prosedür yazma işi başlayacaktır. aynı zamanda aile kavramı. kanunun gördüğü zaruri eğitimler zaten alınmaldır. henüz düzenleme tam değildir. 27. Hekimlerin ataması yapılmalıdır. kaç metrekare olacağına dair yasal tanımlamalar mevcuttur. Sağlık memurunun fabrikalarda vardiya sayısı kadar kalması gerekliliği vurgulanmıştır. Yasaya göre iş yeri hemşiresi kavramı getirilmiştir. 25. Bu tanımlamara göre İskenderun fabrikası revirinin standartları karşılamadığı belirtilmiştir. (Oryantasyon eğitimleri. Merkez için ise Hazirana kadar süre vardır. Bu da E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.2013 Rev-1 23. Yangın ve Tahliye Ekibi bulunması yasaya göre zorunludur. İskenderun fabrikası yetkilileri de önümüzdeki hafta içinde başvuruları bildireceklerini belirtmişlerdir. Bu tip konular Detam görevlilerin fabrikalara gidip analizleri ile netlik kazanacak olup. Şimdilik bu kavramı fabrikalarda bulunan sağlık memurunun karşıladığı belirtilmiştir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI ve İş kurulu defteri olmalıdır. Bu durumda çalışmalara şu şekilde devam edilmesi önerilmektedir. 21. ilk yardım eğitimleri vb. eğitim konusunun önemli olduğunu belirtmiş olup. Risk Değerlendirmesi fabrikada uygunsuzlukları ve uygunsuz davranışları (Çevre ve İSG yönetimi çerçevesinde yerine getirilmeyen hareketler) da kapsamalıdır. Detam yetkilileri İSG çalışmasının temelinin bir yasal zorunluluk olan Risk Değerlendirmesi çalışması olduğunu belirtmiş olup. 28. Hendek fabrikası bakanlığa atamaları bildirdiğini belirtmiştir. 31. Mart ayı içinde fabrika durum tespitlerinin yapılması. 3 tane sağlık memuru bulundurulması gerekmektedir. Bunun üzerine Detam yetkilileri daha önce NOKSEL fabrikada bir stres yönetimi eğitimi verdiklerini konu ile ilgili çalışanların oldukça ilgili olduklarını gözlemlediklerini belirtmişlerdir. Yasaya göre fabrikada 3 vardiya var ise. Bunların akabinde verilecek eğitimler belirlenmelidir. 26.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 4 / 6 . Hasta nakil aracı bulundurmak veya yakın bir sağlık kurumu ile anlaşma yapmak zorunludur. Detam yetkilileri sürecin E-Devlet üzerinden başvuruyla daha hızlı yüreyeceğini belirtmiştir. detaylara ilişkin konular fabrikalarda yapılacak olan toplantılarda gündeme getirilecektir. Bu defterler noter veya işkur tarafından onaylamalıdır. sonrasında yapılacak toplantı ile bulguların paylaşılması ve alınacak aksiyonların belirlenmesi yapılacaktır. Bu sebep ile E-Devlet üzerinden de başvuru yapılacaktır. Oryantasyon Eğitimi İlk Yardım Eğitimi Çalışan Temsilcisi Özel Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi Sağlık Eğitimi 30. Ancak. 22. bu konuya çok önem verdiklerini söylemişlerdir. Yasaya göre zorunlu eğitimler aşağıda belirtilmiştir . Ancak. Aracın 16. iletişim ve stres yönetimi gibi eğitimlerin alınmasının da yararlı olacağını belirtmiştir.) Cenk Bey.02. Yasada örneğin revir’in ne kadar. 29. Hendek ve İskenderun için bakanlığa uzman sözleşmelerinin bildirilmesi gerekmektedir.

2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı . bu kapsamda Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı dış kaynaklı olacaktır.02. 6) Fabrikalarımızda İSG mevzuatı uyarınce yukarıda özetlenen çalışmaların yapılması İskenderun’da Nazım CEYLAN. Bu kararlar katılımcıların da katkısı ile aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Çalışan Temsilcisinin ataması da E-Devlet üzerinden yapılabilir. 3) Fabrikalarımızda yasal zorunluluk olan İSG defterlerinin noter onaylı veya işkur onaylı olarak tutulması sağlanacaktır. Merkez ofiste bundan sonra 2 yasal defter tasdik ettirilerek tutulacak. üzerinde Noksel ve Ambulans amblemleri ile standartlara uygun belli bir aracın fabrika’da bulunmasının işçilerin güvenini ve moralini yükselteceğini belirtmiştirler. Merkez ve fabrikaları kapsayacak şekilde Genişletilmiş Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılabilir.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. • • 4 Mart İskenderun fabrika 11 Mart Hendek fabrika Sayfa 5 / 6 16. 4) Oluşturulması yasal zorunluluk olan İSG kurulu için fabrikalarımızda Çalışan Temsilcisi seçimi yapılacaktır. 5) Yasal Zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. Hendekte Ferhat AYAS’ın sorumluluğundadır.) 33. 35. Yasada böyle bir şey tanımlı olmamasına rağmen 6 ayda 1 dışardan katılım da sağlanarak.02.2013 Rev-1 standartları veya anlaşma yapılacak ise bununla ilgili standartlar yasada belirtilmiştir. bu seçimden sonra fabrikalarımızda ivedikle oluşturulacaktır. Detam yetkilileri. Türk Ceza Kanunu 86’dan 89’a kadar olan maddeler (İşveren ve/veya temsilcisinin taksirli suçları). 34. 2) Fabrikalarımızda Şubat sonuna kadar İSG Uzmanı ve Hekim bildirimleri E-Devlet üzerinden tamamlanacaktır. Buna göre NOKSEL aşağıdaki hukuki olaylarla karşılaşabilir. Detam Yetkilileri daha önce kendilerinden aldığımız İSG ölçüm hizmetlerini de ilgili yasa çerçevesinde şirketin kendi İSG Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Denetim işlemleri Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılmaktadır. işverene rücu ediyor. 7) NOKSEL Merkez ofisi için de Haziran 2013 sonu itibariyle İSG mevzuatı geçerlidir. Kararlar Toplantı yöneticisi Cenk Bey tarafından toplantı neticesinde alınan kararlar belirtilmiştir. SGK karşılıyor. 32. 8) Fabrikalarımızda Mevcut durumun tespit edilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların yerinde çözümlenmesi için DETAM yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir. 1) Öncelikle NOKSEL merkez ve fabrikalarını kapsayacak ve merkezden koordine edilecek bir İSG organizasyon yapısı düzenlenecek ve Genel Müdürlük onayına sunulacaktır. Borçlar Kanunu açısından işletmeye açılabilecek tazminat davaları Rücu Davaları (Bizim ülkemizde işleyen sistemde işveren’in kusurunu karşılayan bir sigorta bulunmamaktadır.

Bu sebep ile toplantı gündemini oluşturan bu yasal mevzuat ile uyuma geçilme sürecinin. 10) Fabrika ve Merkez organizasyon ve kurullarının yapılandırılmasının akabinde. 16.2013 Rev-1 9) Bu toplantılarda elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve yasal zorunluluk olan risk değerlendirmesi çalışmalarının planlanması amacıyla 18 Mart 2013 tarihinde Ankara’da DETAM yetkilileriyle bir araya gelinecektir. Vedat Bey. Hedef : Yasaya uyumu sağlayacak sistemin ivedi olarak kurularak. toplantı genel çerçevesi ve alınan kararlar Vedat Bey’e sunulmuştur. mali kıstaslar çerçevesinde de NOKSEL üst yönetiminin alınacak her türlü aksiyonu desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir. Dünya’nın değişen şartlarına ilk ayak uyduran şirketlerden biri olduğunu eskiden olduğu gibi bundan sonra da NOKSEL’in bu şekilde pozisyon alacağını belirtmiş olup. NOKSEL’in tecrübelerinden güç alan daha önce olduğu gibi bugün de ulusal ve uluslararası piyasada ve teknolojik değişimde hep önde yer aldığını/alacağını ve ülkemizde. mevcut kimi güçlü ve güçsüz taraflarımızı vurgulamış olup.2013 Yeni İSG Mevzuatı Değerlendirme Toplantısı Sayfa 6 / 6 . TANAP gibi prestijli ve katma değeri yüksek işlerin başlamasının yakın olduğunu belirtmiş olup. bu desteği sağlamak için şirketin hiçbir masraftan kaçınmayacağını belirtmiştir. bu sürecin NOKSEL için çok uygun bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu vurgulamıştır. Bir işletmenin yaşaması için kar etmesi gerektiğini belirtmiş olup.02. Toplantı Kapanışı Toplantının bu kısmına Vedat Bey de katılmış olup.02. yasaya göre yapılacak iki önemli iş. çağımızın ve geleceğimiz getirilerini özetleyerek. sistemin çalışır duruma getirilmesi. Bu komitelerde dışardan bir göz olarak bir DETAM İSG Uzmanının bulunması sağlanacaktır. gerçekleşme sürecinin kıyısında olduğumuz TANAP ve TANAP benzeri projelerin önyeterlilik sürecine de katkıda bulunacağını belirtmiş olup.YENİ İSG MEVZUATI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI 21. NOKSEL’in 25 yıllık işletme sürecinde geçmişten çıkarılan kimi tecrübeleri özetlemiş. konu ile ilgili NOKSEL’i destekleyen danışman firma yetkilililerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. • • Risk değerlendirme raporlarının hazırlanması ve Acil eylem planlarının yapılmasıdır 11) Risk değerlendirme raporları fabrikalarımızda Risk değerlendirme komiteleri tarafından hazırlanacaktır. ön eleme sürecinin NABUCCO ön eleme sürecine göre daha sıkı geçebilme ihtimalinin büyük olduğunu belirtmiştir.