P. 1
Yuksel Yapilarda Tesisat

Yuksel Yapilarda Tesisat

|Views: 172|Likes:
Yayınlayan: loginname400
Isısan Yuksel Yapilarda Tesisat
Isısan Yuksel Yapilarda Tesisat

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: loginname400 on Jun 30, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

••

YU KSEK YAPILARDA

TE SI SAT
Ponions of this publication translated by prmission from the ASliRAB publication "liVAC Design Guide for Tali Cmmercial Buildiog.s" � 200X American Soiety of
Bealog, Refrigeratiılg at d Air-Conditioniog Engineers, Ine. Translated and distributed by Isısan Isıtma ve Knına Sanayi A. Ş. ASlRAB asumes no responsibility for the
accuracy or the translarion. To purchase the English language editioo, contact ASHRAB, 1791 Tullie Circle, NB, Allaııta, GA 30329-2305 USA, www.ashrae.org
Bu yayının baJ blümleri, izinli olarak ASHRAB'nin .. Yüksek Ticari Binalar HVACTasanm Kılavuzu" adlı yayınından tercüme edilmiştir.� 200X American Society of lieating,
Rerrigeraıing and Air-Conditioning Eogineers, Ine. Tercüme ve dagıumı Isısan Isıtma ve Klima Sanayi A. Ş. tarafından yapılmaktadır. ASliRAB tercüıneoin ke.inliti hakkında
sorumluluk kabul etmez. Kılavuzun ingilizce versiyonunu almak için, ASliRAB ile irtibata geçiniz: 1791 Tullie Circle, NE, Atlaota, GA 30329-2305 USA, www.ashre.org
Yüksek Yapılarda Tesisat Kitabı'nın ilave notlada hazırladığımız 2.baskısını Isısan Yayınları içinde 29. kitap
olarak sizlere takdim ediyoruz.
Yüksek yapılara ilgi m, 1973 yılında Tokar AŞ' de Etap Otel 'in tes i sat proje müdürü olarak çalıştığı m dönemde
başladı. 1980 sonrasında her yıl ABD'deki ASHRAE toplantılarının yapıldığı farklı şehirlerde yüksek yapıları
inceleme şansım oldu. Sürekli yaptığımız araştırmalar ile bilgilerimizi geliştirdik.
Sadece son bir yılda yüksek yapılar ile ilgili dört seminer yaptık. B u seminerierin hazırlık çalışmalar ve
seminerlere katılan meslektaşlarımızın katkıları da bilgi olarak kitaba eklendi. Isısan'ın kurulduğu 1975
yılında tesisat taahhüdünü tamamlayıp, teslim ettiğimiz kullanıcılara sistemi nasıl kullanmaları gerektiğini
anlatırken, "Oda sıcaklığını 1 °C azaltırsanız yaklaşık olarak %1 O daha az yakıt yakarsınız" mesajını vermeye
başladık. Her yıl Ekim ayında havalar soğuduğunda veya kar yağdığında kullanıcıları arayıp bir şikayetleri
olup olmadığını sorduğumuzda: "Evde sıcaklık 2 4°C, atietle dolaşıyorum, çok memnunum" diyen insanlara:
" 20°C sıcaklıkta oturursanız yaklaşık %40 daha az yakıt yakarsınız. Oda sıcaklığı yüksek olunca hava kurur
ve grip olma riskiniz de artar." cümleleri ile Enerji Ekonomisi'nin önemini anlatmaya çalıştık. Enerjinin
doğru kullaı ve enerji ekonomisi hep gündemimizde oldu.
3E [Energy, Economy, Environment (Çevre)l Isısan'ın sloganıdır. Geçen yıl da "Sıfır Enerji Binaları"nı
hedef olarak koyduk. Bu yılki Frankfurt fuarının ana konulan: "Enerji tüketiminin azaltılması, alteratif
enerjiler ve hijyen"di. Avrupa enerji tüketimlerini çok ciddi oranda azaltmaya odaklanmış durumda.
Her insanın kafasında iki kurt vardır. Bunlardan biri "kızgın, şiddetten yana intikamcı," diğeri "sevgi dolu,
şefkatli ve olumlu." Bu i kr birbiriyle sürekli boğuşur. Sizce hangisi kazanır?
"Hangisini beslersek, o kazanır."
Isısan Ailesi olarak lesisat sektörünün daha başarılı olması için sü çaba hacıyoruz. Saygılı, terbiyeli, dürüst
ilgili ve bilgili olmak Isısan kalitesinin temelidir. Bilgiyi de her zaman sizlerle paylaştık. "lsısan Akademi"
artık kurumsallaştı.
Yüksek yapılar kavramı bir sistem optimizasyonu olup yüksek yapılarda hatalar tekrarlandığı için maliyeti de
yüksek olmaktadır. Burada kazanılacak her deneyim diğer yapılarda da kullanılmalıdır.
Klima sistemlerinin karşılaştırma tablosu kitabın önemli bölümlerinden biridir. Bu tabloda farklı kiterlerin
önemini ve sistemlerin bu kiteriere göre perfrmanslarını değerlendirmeye çalıştk. Karşılaştrma tablosu,
bilgiyi payla�mak ve geliştirmek için hazırlanmıştır. Tartışmaya açıktır. Eleştirilerinizi özel olarak rica ediyorum.
ASHARE HV AC Desing Guide for Tall Commercial B uildings kitabından bir kaç bölüm tercüme edildi ve
deneyimlerimizle harmanlanarak kitaba eklendi.
Yüksek yapılarda klima tesisatı, ofis ve konut olarak iki ayrı bölümde incelenmiştir. Isıtma, sıhhi tesisat ayrı
bölümler olarak kitpta yer aldı. Merkezi ve bireysel sistenıleri karşılaştırırken; merkezi sistemlerde özellikle
enerjiyi taşımanın maliyeti dikkate alınmalıdır. Her daireye ayrı kombi montajının yapıldığı bireysel sistemlerde,
genellikle arkadaki duvarı delip, kombi hermetik bacası dışarıya bağlanmaktadır. Bu durumda üst katiara
egzoz gazı girer ve iç hava kalitesi bozulur. Bu, az da olsa sürekli zehirleome anlamındadır. Ayrıca bina
cephesinde boya bozulması, çirkin görüntü, vb sakıncalar da vardır. Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi,
korobilerin bacası (açık ve hermetik tip) düşey olarak çatnın üzerine çıkartılmaktadır.
Yangın tesisatı bölümünü Prof.Dr. Abdurrahman K 1 hazırladı. Kendisine özel olarak teşekkür ederim.
Klima ile ilgili bölümlerin kontollerinde Sayın Erdin Boz çok yardımcı oldu, ve çok zaman ayırdı. Ayrıca
katkı da yaptı. Kendisine özel olarak teşekkür ediyorum. Sayın Eren Kalaft'a da deprem koruması bölümünü
hazırladığı için ıeşekkür ediyorum.
Sayın Emre Akay kitabın hazırlanmasında koordinatör olarak görev aldı ve ayrıca çok ciddi katkı yaptı.
Kendisiyle birlikte çalışmak çok keyifli oldu. Güler yüzlü değerli arkadaşıma teşekkür ediyorum.
Isısan Klima departmanı Sayın Turhan Karakaya liderliğinde kitabın büyük bölümünü hazırladı. Kendilerine
teşekkür ediyorum.
Isısan mühendis ve teknisyenlerinin üstün çabaları ile yine t bir t çalışması yapıldı. Sayın Seda Dalm ,
zg r Denizalp, Aras Mlc, Selınan Tarının, Mert Kalafto lu, G ne K k a l , Nurettin K k al , Y it
T ıner, Hakan elikel, Ai Aka , Bekr Ayd nsoy, Serdar zgi, Hasan eriha bu ta değerli üyeleridir.
Kendilerine teşekkür ediyorum.
Bu kitabın hazırlanmasında katkıları olan Prof. Dr. Aunet Ar soy, sevgili ortağım Sayın G khan zbek,
smail Can, Baycan Suna , Abdullah Bilgin, Celal O kutan, Oktar Atakr, U ur Ota ran, Tuncer K n k ,
Zeynep Akdilli, Kani Korkaz, Eser izer, Serdar G rb z, Din er Duduo lu, Fatih Kaluaınan, MelunetAras,
Edebiyat Öğretmenleri Nursel Hz ve Fa tma Ar soy kitabın iç tasanmmı yapan Tuncay zkn'a ve ayrıca bu
kitabı okuyarale eleştirilerinizi bize iletme nezaketini gösterecek meslektaşlaıza teşekkür ederim.
Eylül 2007
R knettin K k al
Makina Y.Mühendisi
..
GUNCEL ISISAN YA YlNLARI
Yüksek Yapılarda Tesisat
Enerji Ekonomisi
Isıtma Tesisatı
Klima Tesisatı
Doğal Gaz - LPG Tesisatı ve Bacalar
Güneş Enerjisi Tesisatı
Sıhhi Tesisat
Buhar Tesisatı
Mimarın Tesisat EI Kitabı
Isıtma Sistemlerindeki Gelişmeler ve
Yeni DIN 4701 Isı Kaybı Hesabı
Doğal Gaz El Kitabı
Villa Tesisatı
(2. baskı)
(2. baskı)
(5. baskı)
(3. baskı)
(5. baskı)
(2. baskı)
(2. baskı)
(4. baskı)
. . .
IÇINDEKILER
I. BÖLÜM
SAYFA
GENEL TANIMLAR . . . . . . . . . . . . . . 1 3
1.1. YÜKSEK y APlLAR İÇİN
GENEL TANIMLAR . .. .. .. .. .. . . 1 3
1.2. GENEL TEKNİK NOTLAR . .. .. . . 1 3
1.3. YÜKSEK YAPI NEDİR? .. .. .. .. . . 15
1.4. YÜKSEK YAPlLARDA
TESİSAT MÜHENDiSi İÇİN
ÖNEMLİ BİRKAÇ HEDEF .. .. .. .. 15
1. 4.1. BİNANIN SOOUTMA İHTİY AClNIN
EN AZA İNDİRiLMESi .. .. .. .. .. . . 15
1. 4.2. ISITMA İHTİY AClNIN
EN AZA İNDİRiLMESi .. .. .. .. .. . .15
1. 4.3. H V ALANDIRMA İHTİYACININ
EN AZA İNDİRiLMESi .. .. .. .. .. . .15
1. 4.4. ENERJİ VERİMLİLiGİNİN
YÜKSELTiLMESi .. .. .. .. .. .. .. . . 15
1. 4.5. DiGER HEDEFLER . .. .. .. .. .. .. . . 15
Il. BÖLÜM
. .
SIHID TESISAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.
2.5.1.
SAYFA
BORULAR, V ANALAR VE
FİTTİNGSLER . .. .. .. .. .. .. .. .. .4 3
BORU TESİSA T TASADA
DİKKAT EDiLMESi GEREKENLER .4 3
2.5.1.2. Genleşme ve Büzüşme .. .. .. ...... .4 3
2.6. YÜKSEK YAPI
SIHHİ TESİSATlNDA
PRATiK NOTLAR .. .. .. .. .. .. .. .4 3
m. BÖLÜM
S9GUTULMpŞ İÇME SUYU
SISTEMLERI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
IV. BÖLÜM
ISITMA TESISA Tl . .. .. .. .. .. .. .. .49
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
GENEL TANIMLAR .. .. .. .. .. .. .49
YÜKSEK YAPILAR .... .. .. ...... .49
Isı Kayıp ve Kazançları .. .. .. ...... .49
Çevre ve Çekirdek Zonları . .. .... .. .49
Yüksek Statik Basınç .... .. .. ...... .49
Isı Geri Kazanma ....... .... ....... 50
2.1.
2 . 1. ı.
GENEL KURALLAR . .. .. .. .. .. . . 16 4.2 YÜKSEK YAPILARDA
2.2.
2. 2.1.
2. 2.1.1.
2. 2.1.2.
2. 2.1.3.
2. 2.2.
2. 2.2.1.
2. 2.3.
2. 2.3.1.
2. 2.3.2.
2. 2.4.
2.3.
2. 3.1.
2. 3.1.1.
2. 3.1.2.
2. 3.2.
2. 3.3.
BASlNÇLANDIRMA VE BASINÇ
KADEMELERİ (ZONLAMA) . .. .. .. 17 4.2.1
TEMiZ SU TESİSATI .. .. .. .. .. .. 17
YÜKSEK YAPI UYGULAMALARI .. 2 2 4.3.
Örek 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2
Örek 2 (Water Tower Place) .. .. .. .. 2 2
Örek 3 (John Hancock Building) .. .. 2 2
KULLANMA SlCAK SUYU
TESİSATI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2
DikEdilmesi Gerer . .. .. .. .. 29
KENDİ KENDiNE AYAR YAPAN
ŞERİT ISITICI VE TEK BORULU
SlCAK SU DAGITIM SİSTEMİ . .. .. 29
Tek Borulu Sistemin İ Borulu
Sistemle Karşılaştırılması . .. .. .. .. .. 30
Avantajlar . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30
MERKEZ İÇME SUYU TESİSATI . .. 3 2
PİS SU TESİSATI .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2
GENEL TANIMLAR .. .. .. .. .. .. .. 3 2
Terminal Hız . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 2
Kolon Yön Değiştirmeleri . .. .. .. .. . . 3 2
PİS SU TESİSATININ
H V ALANDIRILMASI .. .. .. .. .. .. 38
ISLAK KOLONLAR .. .. .. .. .. .. .. 38
4.4.
4.4.1.
4.4.1.1.
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.3.1.
4.4.3. 2.
4.4.3. 3.
4.4.3.4.
4.4.3.5.
4.4.3.6.
4.4.4.
ISITMA TESİSATI .. .. .. .. .. .. .. . 50
YÜKSEK Y APILARLA İLGİLİ
TESİSAT NOTLARI .... .. .. ....... 50
YÜKSEK YAPILARlN
BACALARINDA ALlNACAK
ÖNLEMLER . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 3
ÇATI ISI MERKEZLERİ .. .... .. . 55
ÇATI ISI MERKEZLERİNİN
AV ANTAJLARI ....... .... ....... 56
Ka Dairesi Açısından . .. .. ....... 56
Baca Açısından .... .... .. .. ....... 56
Ka Açısında ....... .... ....... 56
Boru Tesisatı Açısından . .. .. ....... 57
SİSTEMİN DEZA V ANTAJLARI . ... 57
ÇATI ISI MERKEZLERİ İÇİN
TEKNİK ŞARTLAR .... .. .. ....... 57
Kazan Dairesi Yap ısıyla İlgili Şartlar . . 57
Kazantarla İlgili Şartlar .. .. .. .... .. . 75
Gaz Tesisatıyla İlgili Şartlar .. .... .. . 75
Sıcak Su Borularıyla İlgili Şartlar .. .. . 75
Diğer Ekipmanlarla İlgili Şartlar . .. .. . 75
Bacayla İlgili Şartlar .. .. .. .. .. .. .. . 76
ÇATI ISI MER
EKONOMİSİ .. .... .... .. .. ....... 76
4.4.4.1. Örek Yapı için Veriler ve
2.4. YAGMUR SUYU . .. .. .. .. .. .. .. . . 4 2 Karşılaştırma Bilgileri ....... ....... 76
5
4.4.4.2.
4.4.4.3.
4.5.
4.5. ı.
4.5. 1.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4.5.8.
4.5.9.
4.5.10.
4.5. ı I.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
6
SAYFA
Maliyet .......................... 77
Sonuç ........................... 77
ISITMA SİSTEMİNDE
ENERJİ EKONOMİSİ İÇİN
ÖNLEMLER .................... 77
KAP ASiTENİN DOGRU SEÇiLMESi
VE AŞIRI BÜYÜK
BOYUTLANDIRMADAN
(OVERSIZING) KAÇINMA ........ 77
Isı Kaybı Hesaplannda İklim Şartlan .. 77
KASKAD SİSTEM KULLANIMI .... 7 9
KENDİNDEN YOGUŞMALI
KAZANLARıN KULLANILMASI ... 8 2
ÜÇ ' AM GEÇİŞ Lİ KAZAN
KUL LANILMASI ................. 8 3
TÜRBÜLATÖRSÜZ KAZAN
KUL LANILMASI ................. 8 3
İKİ KAZANLI SİSTEMLERDE
ALıNABİLECEK ÖNLEMLER ...... 8 4
ODA SICAKLlGI AY AR
NOKTASININ DOGRU SEÇİMİ ..... 8 4
HASSAS ODA SICAKLIK
KONTROLÜ ..................... 89
KAZANLAR IN ÇALIŞMA YA
BAŞLAMA VE DURMA
SAATLERİNİN DIŞ HAVA
SICAKLIGINA GÖRE OTOMATİK
BELİRLENMESİ (AÇMA-KAPAMA
OPTİMİZASYONU) ............... 89
D URMA KAYIPLARININ
AZAL TILMASI .................. 89
TESİSATTAKİ DiGER KA YIPLARIN
AZAL TILMASI .................. 90
SlCAK HAVA İLE ISITMA ....... 90
ÜFLEME HA V ASI VE ODA İÇİ
HAVA DAGILIMI ................ 90
KLİMADA HANGi FAKTÖR
DAHA ÖNEMLİDİR? ............. 92
SAYFA
V. BÖLÜM
İÇ HAVA KALİTESİ
5.1.
5. 1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.1.1.
İÇ HAVA KALİTESİ ............. 93
İÇ HAVA KiRLETiCiLERİ ......... 93
Dolaylı Kirleticiler ................. 93
Malzeme Yapısının Emisyonlara
Etkisi ........................... 94
5.1. 1.1 .2. Dolaylı Kirlilik Kaynaklarının
5.1.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.1.3.
5.2.1.4.
5.2.1.5.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.3.1.
5.3.
5.3. ı.
5.3. 1.1.
5.3. 1.1. ı.
5.3.1.1.2.
5.3. 1.1.3.
5.3.1.1.4.
5.3. ı. 1.5.
5.3.1.1.6.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.2.4.
5.3.2.5.
5.3.3.
5.3.4.
Kontrol Yöntemleri ................ 94
Doğrudan Kirleticiler ............... 94
HAVA FİL TRASYON
SİSTEMLERİ ................... 96
FİLTRE TİPLERİ ................. 96
Elyaflı Malzemeden Filtreler ......... 96
Hareketli Tip Filtreler .............. 96
Elektrostatik Filtreler .............. 96
Karbon Esaslı Filtreler .............. 98
Metal FillTler .................... 98
FİLTRE VERİM TESTLERİ ........ 98
FİLTRE SINIFLAR I
VE VERİMLERİ .................. 98
Filtır e Kullanım Alanları ............ 99
HA V ALANDIRMA
SİSTEMLERİNDE İÇ HAVA
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI .. 10
HASTA BİNA SENDROMU (SBS) .. 10
İç Hava Kalitesini Bozan Hasta Bina
Sendromunun (SBS) Nedenleri ...... 10
Dahili Kaynaklı Kimya�al Kirleticiler . 10
Harici Kaynaklı Kimya�al Kirleticiler . 1 01
Biyolojik Kirleticiler .............. 1 O 1
Radon ve As best ................. 1 O 1
Mikroaerosoller .................. 1 01
Karbondioksit ................... 1 01
İÇ HAVA KALİTESİNİN
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
ÖNLEMLER .................... 1 Ol
Kirletici Madde Kaynağının
Ortadan Kaldırılması veya Değişimi .. 1 01
Havalandırma Oranını Arhrmak .... 102
Hava Temizleme ................. 102
Rutubete ve Yoğuşmaya Bağlı Küf ve
Mantar Gelişiminin Engellenmesi .... 102
Kişisel Havalandırma Yapmak ...... 102
İÇ HAVA KALİTESİNİN
ARTTIRILMASI İLE
ÇALIŞANLAR IN
PERFORMANSI İLİŞKİSİ ......... 103
İÇ HAVA KALİTESİNİN
iYiLEŞTiRiLMESi iLE
ENERJİ TASARRU
ARTTIRILM ASI ÇA TIŞMASI ..... 103
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.2.1.
5.5.3.
5.5.3.1.
5.5.4.
5.6.
5.7.
İÇ HAVA KALİTESİNİN
SAGLANMASI İÇİN
GEREKLİ HA V ALANDIRMA
MİKTARLARI VE
SAYFA
Dİ GER HUSUSLAR ............. 1 0 3
GEREKLİ H V ALANDIRMA
MTAA .................. 1 0 3
HV AC SİSTEMİNİN KENDİ
TEMiZLiG İ ..................... 1 06
İÇ ORTAM SICAKLlGI İLE
İÇ HAVA KALİTESİ İLİŞKİSİ ..... 1 07
HA V ALANDIRMADA
ENERJİ TASARRUFU ........... 107
DOAS
(Dedicated Outdoor Air Systems) .... 107
TALEP KONTROLLÜ
HAYALANDIRMA YAPILMASI ... 108
Örel .......................... 108
SAYFA
VI. BÖLÜM
KLİMA TESİSA Tl
6.1. GENEL NOTLAR .............. .1 1 3
6.1.1. MiMARi YERLEŞiM
ÖZELLİKLERİ ................. . l 1 3
6.1.2. YÜKSEK YAPILARDA H AC
SİSTEMİ PROJELENDİRMESiNDE
DİKKAT EDiLMESi GEREKEN
KONULAR .................... .1 1 4
6.1.3. Y ANGlN DAMPERLERİNİN
KULLANIMI ................... .J 14
6.1.4. YÜKSEK YAPILARDA OTOMATİK
KONTROL V BiNA OTOMASYON
6.2.
SİSTEMİ ...................... .J 14
OFİS OLARAK KULLANILAN
YÜKSEK YAPlLARDA
KLiMA SİSTEMLERİ ......... .1 1 5
CEPHE HAYALANDIRMASI ...... 108 6.2.1. TAM HA V ALI VAV SİSTEMLERİ .1 1 7
Doğal Havalandırma ve Free Cooling .109 6.2.1.1.
NIGHT PURGE + COOL DOWN ... 1 09 6.2.1.2.
VA V + Statik Isıtma Sistemi ........ 1 17
VA V + Statik Isıtma Sistemi
TAZE HAVAMİKTARI VE
BUNUN ASTlM VE ALERJİ
ÜZERİNE ETKİLERİ ........... 1 1 O
İÇ HAVA KALİTESİNİN
SAGLANMASI İÇİN
PROJELENDİRME, UYGULAMA,
CİHAZ SEÇİMİ VE İŞLETMEDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
KONULARA İLİŞKİN
GENEL NOTLAR ............... 1 1 O
6.2.1.2.1.
6.2.1.2.2.
6.2.1.2.3.
6.2.1.2.4.
6.2.1.2.5.
6.2.1.3.
6.2.1.4.
Uygulama Örekleri ............. .J 17
Uygulama Öreği 1: Sabancı Center .117
Uygulama Öreği 2 .............. .J 2 1
Uygulama Öreği 3 .............. .1 2 4
Uygulama Öreği 4 .............. .1 2 6
Uygulama Öreği 5 .............. .1 2 6
Fan Powered VA V Sistem ......... 1 2 6
Fan Powered VA V Sistem
Uygulama Örekleri ............. .1 2 8
6.2.1.4.1. Uygulama Öreği 1: Tekfen Tower . .1 2 8
6.2.1.4.2. Uygulama Öreği 2 .............. .1 34
6.2.1.5. Endüksiyon Kutulan ............. .1 34
6.2.1.6. Dış Zonlarda Statik Isıtma Yapılması .1 3 4
6.2.1.7. İç Zonlarda Statik Isıtınaya veya
VA V Kutusundan Isıtınaya
İhtiyaç Var mı? ................. .1 3 5
6.2.1.8. Düşük Sıcaı Havalı VA V
Sistemleri ....................... 1 3 5
6.2.2. HAVA - SU SİSTEMLERİ ....... .1 3 6
6.2.2.1. Uygulama Örekleri ............. .1 3 6
6.2.2.1.1. Uygulama Öreği 1:
Türkiye İş Bankası Kuleleri ........ 1 3 6
6.2.2.1.2. Uygulama Öreği 2:
Yapı Kredi Plaza D-Blok ......... .1 40
6.2.2.1.3. Uygulama Öreği 3 .............. .1 4 6
6.2.3. SULU (FAN COIL) SİSTEMLER .. .1 4 9
6.2.3.1. Uygulama Örekleri ............. .1 4 9
6.2.3.1.1. Uygulama Öreği 1: Akınerkez
Ofisler ( Borulu Fan Coil Sistem) .. 1 4 9
6.2.3.1.2. Uygulama Öreği 2: Kanyon . ..... .1 5 2
6.2.3.1.3. Uygulama Öreği 3 .............. .1 54
6.2.4. DÖŞEMEDEN HA V ALANDIRMA
SİSTEMLERİ .................. .160
7
6.2.4.1.
6.2.5.
6.2.5.1.
6.2.5.2.
6.2.6.
6.2.6.1.
6.2.6.1.1.
6.2.6.1.2.
6.2.6.1.3.
6.2.6.1.4.
6.2.6.2.
6.2.6.3.
6.2.6.3.1.
6.2.6.3.2.
6.2.6.3.3.
6.2.6.4.
6.2.6.4.1.
6.2.6.4.2.
6.2.6.4.3.
6.2.6.4.4.
SAYFA
Uyguılama Öreği: Yapı Kredi Bankası
Otomasyon Merkezi .............. 1 6 1
KANAL T ST ATİK ISITMA
(BiREYSEL SİSTEM) ............ 1 6 2
Kanal Tipi Klima İç Ünite Seçimi ... 1 6 6
Uyguılama Öreği:
Yüceler Mağazası İstoç ............ 170
DEGİŞKEN SOGUTUCU AKIŞKAN
DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ
(VRV) ......................... 1 75
Genel Özellikler .................. 1 75
VRV Sistemin Ortaya Çıkanlması ve
Geliştirilmesindeki Temel Nedenler .. 1 75
VRV Sistemde Kullanılan
İç Ünite Tipleri .................. 1 76
Branşman Kitleri (Refnet Joint) ve
Kolektörler (efnet Header) ........ 176
Kontrol Sistemi ve Kumanda
Seçenekleri ...................... 1 86
VRV Sistemlerin Çalışma Prensibi ... 187
VRV Sistemlerin Uygulama Alanlan .188
Merkezi Sistem Uygulamalar ....... 188
Kat Bazında Merkezi Sistem
Uyguılamatan .................... 189
Yüksek Bloklar .................. 190
Hava Soğutmalı VRV Sistemleri .... 191
Oda Sıcaklık Kontrolü,
Enerji Ekonomisi ................. 191
Dış Cephe Üzerinde Yer ihtiyacı .... 191
Minimum Yer İhtiyacı ............. 191
Kat Bazında Çözüm İmkanı,
Zonlama ........................ 192
6.2.6.4.5. Enerjinin Paylaşımı ............... 192
6.2.6.4.6. Arıza Durumunda Sistem Davranışı .. 192
6.2.6.4.7. Diversite Faktörü ................. 192
6.2.6.4.8. Taze Hava ihtiyacı ................ 193
6.2.6.4.9. Uyguılama Örekleri .............. 193
6.2.6.4.9.1. Uygulama Öeği I: Metrocity Ofisler .193
6.2.6.4.9.2.Ömek Sistem 2: Ha< Plaza ........... 2 01
6.2.6.5. Su Soğutmalı (Water Cooled)
VRV Sistemleri ................. 20 4
6.2.6.5.1. Su Soğutmalı VRV Tipleri ......... 20 4
6.2.6.5.2. Su Soğutmalı VRV Sisteminin
Uyguılama Alanları ............... 20 4
6.2.6.5.3. Su Soğutmalı VRV Isı Geri Kazanımlı
(Water Cooled Heat Recovery)
Sistemler ....................... 20 5
6.2.6.5.4. Oda Sıcaklık Kontrolü,
Enerji Ekonomisi ................. 208
6.2.6.5.5. Dış Cephe Üzerinde Yer ihtiyacı .... 208
6.2.6.5.6. Enerjinin Taşınması ............... 208
6.2.6.5.7. Kat Bazında Çözüm İmkanı,
Zonlama ........................ 208
6.2.6.5.8. Enerjinin Paylaşımı ............... 208
6.2.6.5.9. Arıza Durumunda Sistem Davranışı .. 208
8
SAYFA
6.2.6.5.1 O. Di versite Faktörü ................. 208
6.2.6.5.1 1. Defrost Faktörü .................. 208
6.2.6.5.1 2 . Ta Hava ihtiyacı ................ 208
6.2.6.5.1 3 . Uygulama Öreği: Koza Plaza ...... 2 1 3
6.2.7. ISI GERİ KAZANMLY
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.1.2.
6.3.1.3.
6.3.1.4.
6.3.1.5.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.3.1.
6.3.3.2.
6.3.3.3.
6.3.3.3.1.
6.3.3.3.2.
6.3.3.3.3
6.3.3.4
6.3.4.
6.3.4.1.
6.3.4.1.1.
6.3.4.1.2.
6.3.4.1.3.
6.3.4.1.4.
6.3.4.2.
HA V ALANDIR MA CİHAZLART ... 2 1 3
KONUT OLARAK KULLANILAN
YÜKSEK YAPlLARDA
KLİMA SİSTEMLERİ ........... 2 2 1
GENEL ........................ 2 2 1
Bina Cephesinde Yer ihtiyacı ve
Sistemin Bina Cephesine Olan Etkisi .. 2 2 1
Çevre Zon ve Çekirdek Zon Faktörü .. 2 2 1
Rüzgar Hızı ve Bina Cephesindeki
Basınç Etkisi .................... 2 2 1
Baca Etkisi ...................... 2 2 1
Enerji Ekonomisi ................. 2 2 2
ISITMA SİSTEMİ ................ 2 2 2
KLİMA ( HA V ALANDTRMA)
SİSTEMİ ....................... 2 2 4
Konutlarda Soğutma Kapasitesinin
Değişkenliği ve Enerjinin Payla�ımı .. 2 2 4
Havalandırma ihtiyacı ............. 2 2 6
Konutlarda Tavsiye Edilen
Taze Hava Miktarlan .............. 2 27
Avrupa Standartlan ............... 2 27
Amerikan (ASHRAE) Standartları
(Konutlarda Tavsiye Edilen
Taze Hava Miktarları) ............. 2 28
Sonuç .......................... 2 28
Konutlarda Klima Sisteminden
Beklentiler ...................... 2 28
YÜKSEK Y APTLARDA
KLİMA ALTERNATiFLERİ ....... 2 29
Mini Split + Statik Isıtma .......... 2 29
Enerji Ekonomisi ................. 2 30
Yer ihtiyacı ve Montaj Yeri Tespiti .. 2 3 1
Mini Split Sistem Yüksek Yapılı
Konutlar Uygulama Öekleri ....... 2 3 1
Taze Hava ihtiyacı ................ 2 3 4
M T veya SÜPER MUL Tİ
SİSTEMLER ................... 2 3 4
6.3.4.2.1. Enerji Ekonomisi ................. 2 3 4
6.3.4.2.2. Yer ihtiyacı ..................... 2 3 4
6.3.4.2.3. Kapasite Dağılım Faktörü
(Diversite Faktörü) ............... 2 3 4
6.3.4.2.4. Taze Hava ihtiyacı ................ 2 3 4
6.3.4.2.5. Örek Bir Konutta Sistem
Karşılaştırmalan ................. 2 4 1
6.3.4.3. HAVA KANALU SİSTEMLER .... 2 4 2
6.3.4.3.1. Yer Tipi Kanallı Split Cihazlar ...... 2 4 2
6.3.4.3.1.1. Uygulama Öreği: Trio Konutlan ..... 2 4 3
6.3.4.3.1.2. Konutlarda Yer Tipi Kaallı
İç Ünite Yerle�imi .................. 24
SAYFA
6.3.4.3.1.3.Gizli Tavan Tipi Cihazar ............ 248
6.3.4.4. Otel Odası Kliması ............... 250
6.3.4.5. FAN COlL SİSTEMLER .......... 255
6.3.4.5.1. İ Borulu Fan Coil ............... 256
6.3.4.5.2. İ Borulu Fan Coil ve Statik Isıta .. 258
6.3.4.5.3. Dr Borulu Fan Coil .............. 26 ı
6.3.4.5.4. ısıLJcı Yüzeyli Fan Coil
6.3.4.6 .
6.3.4.6 .ı.
6.3.4.7.
6.3.4.7.1.
(Kombine Sistem) ................ 273
Kat Klima Santrali Sistemi ......... 275
Uygulama Öreği: San Konaklar .... 277
Hava Soğutmalı VRV ............. 277
Uygulama Öreği:
Metrocity Residence .............. 277
6.3.4.8. Su Soğutmalı VRV ............... 277
VII. BÖLÜM
SOGUTULMUŞ SU
I�"ı�L�ıi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
7 .1. SOGUTULMUŞ SU
DEVRELERİNDE BASlNÇ ....... 285
7.2. SOGUTULMUŞ SU POMPALARI
VE DEVRELERİ ..... . . . . . . . . . . . 285
7 .2.1. PRİMER POMP AI SİSTEMLER ... 285
7.2.2. PRİMER VE SEKONDER
POMPALI SİSTEMLER ........... 287
7.3. SU SOGUTMA GRUPLARININ
YERİNİN ETKİSİ . . . . . . . . . . . . . . . 287
7.4. SOGUTULMUŞ SU
SİSTEMLERİNDE
7.5.
7.5.1.
7.6.
7.6 .1.
BASlNCIN AZAL TILMASI . . . . . . 287
BORU TESİSA Tl TASARIMINDA
DİKKAT EDiLMESi
GEREKENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
BORULARDAKi GENLEŞME VE
- -
296 BUZUŞME .................... .
SlCAKLlK DEGİŞİMLERİNİN
EKONOMİSİ ................... 296
ÖRNEK PROJE .................. 296
SAYFA
VIII. BÖLÜM
KLİMA SİST�ML�IİNİN
KAiŞILAŞTIIMASI . . . . . . . . . ... 297
8.1. KLiMA SİSTEM, EKiPMAN V
CİHAZ SEÇİMİ . . . . . . . . . . . . . . . . 298
8.ı. ı SİSTEM DÜZEYiNDE SEÇiM ..... 298
8.2 SEÇiM HEDEFLERİ . . . . . . . . . . . . 298
8.3 SİSTEM SEÇİMİNDE ÖNCELİK .299
8.4 KLiMA SİSTEMLERİ
KARŞlLAŞTlRMA TABLOLARI .30ı
A Performans . . .................. .304
A ı Havalandtrma Yeteneği ........... .304
A 2 Soğutma Konforu ............... .306
A 3 ı sıtma Konforu .................. .308
A 4 Mevsim Geçiş Kolaylığı ........... 310
A 5 iç Hava Kalitesi .................. 3ı2
A 6 Filtrasyon Yeteneği ve Hjyen ....... 3ı4
A 7 Merdiven Basınçlandtrma
(Yüksek Olmayan Yapılarda) ...... .3ı6
A 8 ısıtınada Oda Sıcaklık Kontrolü ..... 3 ı 8
A 9 Nem Alma; Nem Kontrolü;
Nem Verme ..................... 320
A ı O Soğutmada Oda Sıcaklık Kontrolü
(veya ZonJama) .................. 322
A ı ı Kışın Aynı Zamanda İç Zonda
Soğutma, Çevre Zonda Isıtma
ihtiyacını Karşılayabilme Yeteneği ... 324
A ı 2 Gürültü - Ses .................... 326
A ı 3 Aşırı İşletme Şartlarma Uygunluk .... 326
A ı4 Basınçtandırma .................. 328
B
B ı
B2
B3
B4
BS
B6
B7
BS
B9
İşletme Maliyeti ................ .330
Enerji Maliyeti .................. .330
Yıllık Verim (Yıllık Maliyet) ...... .332
İşletme Kolaylığı
( Operatör Gereksinimi) ............ 332
Aydınlatma Arınatürlerinden
Yayılan Isının Isıtma Sezonunda
Faydalı Kullanımı, Aydınlatma
Annatürlerinin Ö ........ . . . . . . 334
Ön Soğutma (Col Down)
Aydınlatma Arınatürlerinin Ö . . . . 336
Kar Yağarken Soğutma Kompresörleri
Çalıştınlıyor mu? ................ .338
ısı Geri Kazanımı ................ 340
Yüksek Hızlarda (veya Yüksek
Basınçlı) Hava Transferinin Maliyeti .342
Hava Kanallarınm ve Boruların
(Isı Yalıtımları da Dahil) Boruların ve
Soğutucu Akışkanın Toplam Maliyeti .344
9
B 10
B 11
B 12
B13
B 14
c
c 1
C2
C3
C4
es
D
DJ
D 2
D3
D4
DS
D6
D7
D8
E
E l
E 2
E 3
E4
ES
E6
E7
E8
E9
F
F l
ı o
SAYFA
Esneklik Çalışma Saatleri Dışında
(Gece, Hafta Sonu, Tatil Günleri vb) .344
Binadaki Katların Ayrı Ayrı Kulla
veya Her Katı Ayrı Kiralayabilme
(İşlete Masraflarını Paylaşım
Kolaylığı) ...................... .346
Seminer Salonu ve Toplantı Odalarının
Tesisatını Bağımsız Çalıştırabilme
Olanağı ........................ .348
Kapasite Kontol İa .......... .3SO
Isıtınada Kullandığı Yakıt, Enerji
Cinsi ve Maliyeti ................ .3SO
Sistem İlk Yatırım Maliyeti ...... .3S2
Sistem İlk Yatırım Maliyeti ........ .3S2
Kullanma Sıcak Suyu vb İhtiyaçlar İçin
Ayrıca Kalorifer Kazanına
İhtiyaç Var mı? ................. .3S2
Ekonomik Ömür ................ .3S4
Tesisat İçin Ayrılan Alan ve
Hacimierin Toplam Maliyeti ....... .3S4
Ömür Boyu Toplam Maliyet ....... .3S6
Servis - Bakım - Onarım ve İşletme .3S8
Filte Adedi Temizleme Sıklığı ve
Kolaylığı ...................... .3S8
Yaşam Mahalleri İçerisinde Servis
Gerektiren Elemanlar Var mı? ..... .360
Servis, Bakım Sıklığı ............. .360
Asma Tavan İçinden Geçen
Su Boruları (Su Kaçağı Riski ve
Asma Tavan Etkisi) .............. .362
Servis, Bakım, Onarım Maliyeti .... .36
İşletme Güvenirliği ve Arızanın Etkisi . .36
Yedekleme Yeteneği ............. .366
Genişleyebilme (Kapasite Arttırımı) . .366
Mimari ....................... .368
Mal Sahibi Yatırımı Nasıl
Değerlendirecek? ................ .368
Basit (Sade) Olan İyidir
"Simple is The Best" ............. .368
Asma Tavan İçinde Gerekli Olan
Net Yükseklik ihtiyacı ............ .370
Estetik, Görünüş ................ .370
Bina Cephesinde Yer ihtiyacı ...... .372
Döşemede Yer ihtiyacı ........... .374
Şaft Gereksinimi ................ .374
İç Dekorasyon Esnekliği .......... .376
Teraslarda veya Bina Dışında ve
Bina Cephesinde Yer ihtiyacı ...... .376
Planlama ve Montaj ............ .378
Enerji Tüketiminin Ölçülebilmesi ve
Paylaşımı ...................... .378
SAYFA
F 2 Bölgenin İklim Koşulları (Isıtma veya
Soğutma Öncelikli Sistem Seçimi) .. .380
F 3 Montaj Süresi ve Kolaylığı ........ .382
F 4 Kontrol İmkanı ................. .382
F 5 Kontrol Tipi .................... .384
F 6 Bina Yönetim Sistemine Uygunluk .. .384
F 7 Sistemin Kullanılabileceği
Kapasite Aralığı ................. .386
F 8 Standartiara Uygunluk ............ .386
G Emniyet ve Riskler (Sağlı vb) .... .388
G ı Sistemde Kullanılan Toplam Soğutucu
Akışkan Hacminin Yaşam Mahalleri
Hacmine Oranı .................. .388
G 2 (Yangın Emniyeti İçin) Duman
Tahliyesi Yeteneği (Duman Tahliyesi
İçin İlave Hava Kanalı ihtiyacı) ..... 390
G 3 Emniyet (Yangın, Patlama vs Riski) .. 392
G 4 Duman Kontolü ................. 392
H KONUT Uygulamalarına Uyguoluk
(Yüksek ve Alçak Bloklar) ....... .394
H ı Konutlarda Uygulanan Klima
Sistemlerinin Karşılaştırılması ...... 394
IX. BÖLÜM
DIŞ BASlNÇ ETKİSİ
(YIGILMA VE
TERS YIGILMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 97
9.1. YIGILMA ETKİSİNİN
TEORiK İNCELENMESİ ....... .397
9.2. YIGILMA ETKİSİNİN PRATiK
OLARAK İNCELENMESİ ...... .397
9.3. YIGILMA ETKİSİNİN
AZALTlMASI ................ .399
X. BÖLÜM
AYDlNLATMA
OTOMASYON SİSTEMİ . . . . . . . Aoı
10.1.
10.2.
ı 0.2. ı.
ıo.2.2.
ı0.2.3.
ı0.2.4.
ıo.2.S.
AYDlLATMA YÖNETİMİ ..... .4 01
AYDlNLATMA KONTROL
SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ ....... .4 01
LOKAL KONTROL ............. .406
ANAHTARLAR ................ .406
NETWORK ÜZERİNDEN
BiLGİSAYAR KONTROLÜ ...... .406
GÜN IŞIÖI DEDEKTÖRLERİ ..... .406
HAREKET DEDEKTÖRLERİ ..... .406
SAYFA
XI. BÖLÜM
DÜŞEY TAŞIMA
(ASANSÖRLER) . . . . . . . . . . . . . . . . . .407
11.1. SİSTEM ALTERNATiFLERİNİN
TEMELi ...................... .40 7
11.2. ALTERNATiF ASANSÜR
UYGULAMALARI ............. .408
ı 1 .2.ı. SÜPER YÜKSEK BİNALAR İÇİN
ÖZEL ÇÖZÜMLER .............. 409
ıı.2.1.1. Ara Lobi Kavramı ................ 409
ı 1 .2.ı.2. Çift - Kabin Kavramı .............. 409
11.3.
11.4.
ıı.4.1.
ı 1 .4.2.
SERViS ASANSÜRÜ ........... .409
DÜŞEY TAŞIMA İLE
MEKANİK TESİSAT İLGİSİ .... .409
ASANSÖR MEKANİK ODASI
SOGUTMASI ................... 409
ASANSÖR BACASI VE
MEKANİK ODASI
HAYALANDIRMASI ............ .4ıı
11.5. ACİL DURUM ASANSÜRÜ
(İTFAİYE ASANSÖRÜ) ......... .4ı2
ıı.5.1. YANGINA MÜDAHALE
ASANSÖRÜ TESİSA TLARI ...... .4ı2
XII. BÖLÜM
TESİSA TLARIN
SİSMİK KORUMASI ........... .4 1 3
12.1.
12.2.
ı2.2.1.
ı2.2.2.
ı2.2.3.
12.3.
ı2.3.1.
ı2.3.2.
12.4.
ı2.4.1.
GİRİŞ ........................ .4 1 3
TEMEL DEPREM BiLGİSİ ..... .4ı3
DEPREM NEDİR? .............. .4ı3
DEPREMİN BÜYÜKLÜGÜ V
ŞİDDETİ ...................... .4ı4
TÜRKİYE'NİN DEPREMSELLİGİ . .4ı5
TESİSATLARDA
DEPREM GÜVENLİGİ ......... .4ı6
TESİSATLARDAN KAYNAKLANAN
DEPREM HASARLARI .......... .4ı6
SİSMİK YÜKLERİN
HESAPLANMASI .............. .4ı9
TESİSATLARDA
SİSMİK KORUMA
UYGULAMALARI ............. .4 2 0
DÖŞEMEYE OTURAN
EKiPMANLAR ................. .4 2 0
ı2.4.2.
ı2.4.3.
ı2.4.4.
ı2.4.5.
ı2.4.6.
ı2.4.7.
ı2.4.8.
12.5.
ı2.5.1.
SAYFA
DUVARA BAGLI EKiPMANLAR . .4 2 6
TA V ANA ASlLI EKiPMANLAR .. .428
BORULAR .................... .430
HAVA KANALLARI ............ .43 5
ELEKTRiK TA V ALARI VE Dİ GER
HATLAR ...................... .439
KOLON BORULARI ............ .440
KAİDELER VE AT ALET
ŞASİLERİ ..................... .440
SİSMİK KORUMA YLA İLGİLİ
YÖNETMELİKLER ............ .448
ULUSLARARASI
YÖNETMELİKLER ............. .448
ı2.5.ı.ı. işlevsellik Performans
Seviyesi ....................... .448
ı2.5 .1.2. Hemen Kullanım Performans
Seviyesi ........................ .449
ı2.5.1.3. Can Güvenliği Performans
Seviyesi ....................... .449
ı2.5.1.4. Riski Azaltılmış Performans
Seviyesi ....................... .449
ı2.5.2. YEREL YÖNETMELİKLER ...... .450
ı2.5.3. ŞARTNAME HAZlRLAMA
ESASLARI .................... .450
XIII. BÖLÜM
KİMYASAL VE BİYOLOJİK
TERÖRE KARŞI
MEKANİK TESİSATTA
ALlNABİLECEK
ÖNLEMLER . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 4 5 1
13.1.
13.2.
ı3.2.1.
ı3.2.1.1.
ı3.2.1.2.
ı3.2.1.3.
ı3.2.1.4.
ı3.2.1.5.
ı3.2.2.
ı3.2.2.ı.
ı3.2.2.2.
ı3.2.2.3.
13.3.
ı3.3.1.
GİRİŞ ........................ .4 5 ı
BiYOLOJiK VE KİMYASAL
SALDIRI SiLAHLARI .......... .4 5 ı
BİYOLOJİK SiLAHLAR ......... .45 ı
Biyolojik Savaşın Tarihçesi ........ .45 ı
Şarbon (Antraks) ................ .45 ı
Veba (Yersinia Pestis) ............ .45 2
Botulinum Toksini ............... .45 2
Çiçek (Variola) ................. .45 2
KİMYASAL SiLAHLAR ......... .45 2
Organizmaya Giriş Yollan ........ .45 2
Penetrasyon Güçleri
(Malzemelerin İçinden
Geçebilme Gücü) ................ .45 3
Dekontaminasyon
(Zararlı Maddeleri Temizlemek) .... .45 3
HA V ALANDIRMA SİSTEMİ .... .4 5 3
HAVA ALlŞ AGIZLARI ......... .454
ll
1 3.3.2.
1 3.3.3.
1 3.3.4.
1 3.3.5.
13.4.
13.5.
SAYFA
HAVA DAMPERLERİ VE
ZEHİRLİ GAZ DEDEKTÖRLERİ .. .45 4
SALDIRININ ALGlLANMASI HALİ .45 4
KLiMA SANTRALLERİNDE
FİLTRE KULL ........... .45 4
HAVA KANALLARINDA
SIZDIIK ................ .459
SIHHİ TESİSA T ............... .459
KAZAN DAiRELERİ ........... .459
13.6. EGİTİM VE PLANLAMA ....... .459
XIV. BÖLÜM
LEJYONER
HASTALIGINA KARŞI
MEKANİK TESİSATTA
ALlNABİLECEK
(NLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
14.1
1 4.1.1
1 4.1.2
1 4.1.3
1 4.1 .4
1 4.1.5
1 4.1.6
1 4.1.7
LE.JYONER HASTALI Gl ....... .461
GİRİŞ ......................... .461
BiREYLERiN ETKİLENMESİ .... .462
TESİSATTA LEGIONELLA
BAKTERİSİ POTANSİYELİ OLAN
YERLER ....................... 463
KULLANMA SUYU SİSTEMLERİ .46
LEGIONELLA BAKTERİSİ
DEZENFEKSİYON
YÖNTEMLERİ ................. .464
SIHHİ TESİSATTA KULLANMA
SlCAK SUYU VE SİRKÜLASYON
SlCAKLIGININ YÜKSEK
SEÇiLMESi HALiNDEKİ
SAKıNCALAR ................. .466
SİSTEMLERDE LEGIONELLA
BASİ RİSKİ .............. .466
14.1.12 LEJYONER HASTALIGINA
KARŞI MEKANİK TESİSATTA
SAYFA
ALINASİLECEK ÖNLEMLER .... .470
14.1.12.1 Kullanma Suyu Tesisatı ........... .470
14.1.12.2 Soğutma Kuleleri ve Buharlaşmalı
Kondenseder ................... .475
14.1.12.3 Nemlendiriciler ................. .476
14.1.12.4 Klia Santalleri ve Pan Coiller .... .476
14.1.12.5 Direkt Buharlaşmalı Hava Soğutucular
(Evaporatif Soğutucular) .. . . . .. . . . .477
XV. BÖLÜM
YÜKSEK YAPlLARDA
YANGlN TESİSATI
BİNALARIN YANGlNDAN
KORUNMASI HAKKINDAKi
YÖNETMELİK TASLAGINDAN
YÜKSEK Y APILARLA
İLGİLİ KlSlMAR ... . ... . . . ... . . . .480
4.KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine
İlişkin Hususlar . . . . . . . . . . . . . . . . .480
6.KISIM: Duman Kontrol Sistemleri ....... .483
7.KISIM: Yangın Söndürme Sistemleri ..... .485
Bina Tehlike Sınıfandırması ..... .490
EK-1 a. Düşük Tehlike Kullanım Alanları .. .490
EK-1 b. Orta Tehlike Kullanım Alanları .... .490
EK-le. Yüksek Tehlike Kulla Alanları .. .490
KAYNAKLAR ......................... .491
BİRİM VE BÜYÜKLÜKLER ............. .492
SEMBOLLER .......................... .493
DENGE KABI BOYUTLARI ............. .494
EMNiYET VENTİLİ VE
GENLEŞME TÜPÜ ÖLÇÜLERİ .......... .495
1 4.1.7.1 Güneş Enerjisi ile Su Isıtma ÜRÜN KATALOGLARI ................. .496
Sistemlerinde ................... .466
1 4.1.7.2 Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde .... .466
1 4.1.7.3 Soğutma Kuleleri ve
Buharlaşmalı Kondenserlerde ...... .466
1 4.1.8 SOOUTMA KULELERİNDE
OPERASYON VE BAKlM ....... .468
1 4. 1.8.1 Bakım ......................... .468
14.1.8.2 Acil Dezenfeksiyon Prosedürü ..... .469
1 4.1.9 DiREKT BUHARLAŞMALI
HAVA SOÖUTUCULAR
(Evaporatif Soğutucular) .......... .469
1 4.1.10 NEMLENDİRİCİLER ............ .470
1 4.1.1 1 KLiMA SANTRALLERİ VE
PAN COILLER ................. .470
12
13
Yüksek yap›larda yüksek statik bas›nç nedeniyle di-
key zonlama gereksinimi oluflur. Önemli kriterler-
den olan bas›nç, yap›n›n kullan›m›na uygun zonla-
ma ile kontrol alt›na al›nabilir.
Yüksek yap›larda statik bas›nc›n yan›nda, rüzgar et-
kisi, baca etkisi, iç hava kalitesi, hava tafl›nmas›,
yang›n güvenli¤i, acil durum prosedürleri, deprem
önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama gereksi-
nimleri gibi konular da dikkate al›nmal›d›r. Yap›n›n
mimari tasar›m›nda tesisatla ilgili rezervasyonlar
üzerinde önemle durulmal›d›r.
Yüksek yap›larda her fleyin baflar›s› mekanik tesisata
ba¤l›d›r.
Yüksek yap›larda her metre oldukça pahal› oldu¤un-
dan en küçük bir yer kayb› bile olmamal›d›r. Tesisat
flaftlar›n›n mimari projedeki yeri, yerleflimi, boyutla-
r› ve kullan›m› çok özel bir dikkati gerektirir.
Yüksek yap›larda pencere aç›lmad›¤› için mekanik
havaland›rma hayati önem tafl›r.
Yüksek yap›larda yang›n güvenli¤i en büyük prob-
lemdir. Yang›n güvenli¤i konusunda hiçbir risk
al›nmaz. Her ilave edilen kat ayn› oranda yang›n ris-
kini art›r›r. Optimizasyon ve riski azaltma çabalar›
her türlü yap›da gerekli olmakla birlikte, yüksek ya-
p›larda sonuçlar› çok çarp›c›d›r. Optimizasyon tesi-
sat›n her aflamas›nda birinci önceliktedir. Optimi-
zasyonun sa¤lanmas›ndaki her küçük hata, yüksek
yaplarda katlarda tekrarlanarak sürece¤inden olufla-
bilecek, yer kayb›, yat›r›m maliyeti, enerji kay›plar›
çok büyük boyutlara ulafl›r. Ham petrol fiyatlar›nda-
ki h›zl› ve afl›r› yükselmenin de etkisi ile enerji tüke-
timinin sistem seçim kriterleri içinde çok önemli bir
kriter haline geldi¤i unutulmamal›d›r.
Yüksek yap›lar genelde ticari binalar olarak yap›l-
maktad›r. Gerek dekorasyon, gerekse de di¤er sis-
temler için önemli bedeller ödeyen firmalar, do¤al
olarak hacimlerde konforun en üst düzeyde olmas›-
n› talep etmektedir.
Firmalar›n genelde çok dinamik bir yap›ya sahip ol-
mas›, organizasyon flemalar›n›n ve yerleflimlerin s›k
s›k de¤iflmesine neden olmaktad›r. Çal›flanlar›n sa-
y›s› ve buna paralel olarak ayd›nlatma ve makina
gücü de¤iflebilmektedir.
Bütün bu nedenlerden dolay›, yüksek yap›larda
kullan›labilecek ›s›tma ve klima sistemleri çok es-
nek olmal›d›r.
Yüksek iflyeri ve konut yap›lar›nda benzerlikleri ya-
n›nda, farkl› ihtiyaçlar› dikkate al›nmal›d›r.
1.2. GENEL TEKN‹K NOTLAR
Yüksek yap›larda mekanik tesisat (›s›tma, so¤ut-
ma, havaland›rma, yang›n ve s›hhi tesisat) ve elek-
trik tesisat›n›n maliyeti, arsa hariç toplam inflaat
maliyetinin yaklafl›k %35’i kadard›r ve her zaman
%25’inden fazlad›r.
Binan›n kullan›m amac›na hitap eden mekanik ve
elektrik ekipmanlar›n›n kaplad›¤› alanlar ve tesisat
flaftlar› için de brüt bina alan›n›n yaklafl›k %7 - 10’u
aras›nda yere ihtiyaç vard›r.
Ayr›ca binan›n d›fl görünüflü ve bina çekirde¤i de bi-
nadaki sistemin seçiminden etkilenir.
Bu yüzden sistem seçiminde tüm tak›m (mal sahibi,
mimar, proje ve taahhüt firma yetkilileri) birlikte gö-
rev almal›d›r.
Yüksek yap›larda klima sistemi kurmak deyince ak-
la, sistem seçimi, monte edilen cihazlar›n detaylar›,
seçilen sistemin çal›flabilmesi için cihazlar›n monte
edilece¤i yerlerin belirlenmesi gibi konular gelir.
Gerekli olan HVAC sisteminin ve ilave ekipmanla-
r›n seçiminde minimumda afla¤›daki konular dik-
kate al›nmal›d›r:
- ‹mar durumu
- Mimari ve konstruktif s›n›rlamalar ve hedefler
- O dönemdeki ve gelecekteki potansiyel kullan›-
c›lar›n ihtiyaçlar›
- Kullan›c›lar›n beklentileri ve harici beklentiler
- Binan›n çevre ile iliflkisi
- Yaflam mahallerindeki akustik ortam
- Kullan›lacak enerjinin cinsi
- Enerji tüketimi
- Y›ll›k iflletme ve bak›m masraflar›
- Duman tahliye ve yang›ndan korunma ve sön-
dürme sistemleri
- Sismik ihtiyaçlar (uygulanabiliyorsa)
- Yat›r›m için gerekli olan sermayenin maliyeti
(finans maliyeti)
Ham petrol fiyatlar›ndaki h›zl› ve afl›r› yükselmenin
de etkisi ile enerji tüketimi sistem seçim kriterleri
içinde çok daha önemli bir kriter haline gelmifltir.
Dikkat edilecek hususlar listesi alçak bir bina için
haz›rland›¤›nda da bundan farkl› olmamaktad›r. Al-
ternatif sistemler yaratmak her zaman mümkün ol-
makla birlikte, yüksek binalarda alternatif sistemler,
alçak binalara göre daha limitlidir.
Seçilen her sistem ile binalar ›s›t›l›r ve so¤utulabilir.
Ancak önemli olan hangi sistemin binan›n iflletme
senaryosuna en uygun olaca¤›n›n belirlenmesidir.
Merkezi ve bireysel sistemlerden hangisinin daha
avantajl› olaca¤› mal sahibi ve mimar ile görüflülmelidir.
I. BÖLÜM
GENEL TANIMLAR
1.1. YÜKSEK YAPILAR ‹Ç‹N
GENEL TANIMLAR
14
fiekil 1.1 T‹P‹K B‹R OF‹S KATI KES‹T‹
15
1.3. YÜKSEK YAPI NED‹R ?
• S›hhi tesisat (kullanma so¤uk ve s›cak suyu tesi-
sat›) aç›s›ndan her 35 m yükseklik bir bas›nç zo-
nu olarak al›n›r.
• 15 kat›n üzerindeki yap›lar (~ 50 m ve daha faz-
la yükseklikte yap›lar) yüksek yap› kapsam› içi-
ne girer.
• Teorik olarak 75 m yükseklik afl›ld›¤›nda, tasar›m
kavramlar› ve tesisat sistemlerinin modifikasyo-
nu gerekmektedir.
• Amerika’da 20 kat ve daha çok katl› yap›lar
yüksek yap›lard›r.
Ofis yap›lar›nda kat yüksekli¤inin (döflemeden
döflemeye olan mesafenin) yaklafl›k 3,75 m civa-
r›nda oldu¤unu kabul edersek, 20 katl› binan›n
yüksekli¤inin de 75 m oldu¤u söylenebilir. Ofis
binalar› için kat yükseklikleri 3,70 - 4,10 m (dö-
flemeden döflemeye) öngörülmelidir.
• ASHRAE TL 9.12 (Technical Committae for
Tall Buildings) ise 91 m (300 feet) ve daha faz-
la yükseklikteki binalar› yüksek yap›lar olarak
kabul etmektedir.
• Bat› ülkelerinde yenilenen baz› standartlarda
ise 25 m’yi geçen her bina yüksek yap› olarak
görülmektedir.
Bu tan›m binalar›n yang›n güvenlik talepleri ba-
z›nda düflünülmüfl olup, temelde mant›kl›d›r.
• Yüksek yap›larda tipik bir ofis kesiti fiekil 1.1’de
verilmifltir.
1.4. YÜKSEK YAPILARDA
TES‹SAT MÜHEND‹S‹ ‹Ç‹N
ÖNEML‹ B‹RKAÇ HEDEF
1.4.1. B‹NANIN SO⁄UTMA ‹HT‹YACININ
EN AZA ‹ND‹R‹LMES‹
• Bina içinde ›s› yayan sistem ve cihazlar›n (Ayd›n-
latma, bilgisayar, faks, kesintisiz güç kaynaklar›,
buzdolaplar›, su so¤utucular vb) seçiminde enerji
tüketimleri ve ›s› yayma kapasiteleri olabildi¤i
kadar en düflük olanlar›n tercih edilmesi,
• Binan›n yönünün seçimi,
• Günefl kesiciler ve yans›t›c› cam yüzeylerin
kullan›lmas›,
• Enerjinin tafl›ma mesafesinin k›salt›lmas›,
• Enerjiyi tafl›ma s›ras›ndaki kay›plar›n (hava ka-
nal› ve borulardaki bas›nç kay›plar› dahil) en
aza indirilmesi,
• So¤uk enerjiyi üretmek ve tafl›mak için kullan›lan
pompa, fan, vb cihazlar olabildi¤i kadar yüksek
verimli seçilmelidir.
Sirkülatörler ve fanlar sürekli çal›flt›klar› için küçük
motor gücünde olsalar dahi y›ll›k enerji tüketimleri
çok yüksek olabilir.
1.4.2. ISITMA ‹HT‹YACININ
EN AZA ‹ND‹R‹LMES‹
• Is› yal›t›mlar›n›n ideal yap›lmas›,
• Is›tma sezonu daha uzun olan yörelerde yön tayini-
nin ›s›tmaya göre yap›lmas›,
• S›cak enerjinin üretilmesinde ve tafl›nmas›nda
yüksek verimli cihazlar›n kullan›lmas›,
• Gaz yak›t kullan›lacaksa; mutlaka yo¤uflmal› ka-
zanlar ve oransal brülörler (frekans kontrollü) kul-
lan›lmas› birkaç örnek olabilir.
1.4.3. HAVALANDIRMA ‹HT‹YACININ
EN AZA ‹ND‹R‹LMES‹
• Havay› kirleten kimyasal ve organik maddele-
rin bina içindeki yay›l›m›n›n en aza indirilmesi
hedeflenmelidir.
• Hal›, boya badana, ahflap vb eflyalar›n seçimin-
de en az kimyasal gaz ç›kartan modeller tercih
edilmelidir.
• Bina içindeki küf oluflumuna kesinlikle izin
verilmemelidir.
• Yüksek yap›larda yaflayanlar›n en çok havas›z-
l›ktan flikayetçi olduklar› unutulmamal›d›r. Do-
lay›s›yla havaland›rma ihtiyac›n›n en aza indi-
rilmesi “Taze hava miktar›n› azaltmak” olarak
al›nmamal›d›r.
• Yüksek yap›larda en çok karfl›lafl›lan sorun hava-
land›rma sisteminin yetersiz kalmas›d›r. Taze hava
ihtiyaçlar› belirlenirken, insan say›s› d›fl›nda, özel-
likle bilgisayar say›s› gibi iç hava kalitesini etkile-
yen faktörler de dikkate al›nmal›d›r.
• Ortama üflenen taze havan›n veya kar›fl›m havas›-
n›n ortam s›cakl›¤›ndan her zaman düflük olmas›
(statik ›s›tma varsa) havaland›rma ihtiyac›n› olum-
lu yönde destekleyecektir.
• Yüksek yap›larda taze hava miktarlar› belirlenir-
ken alt limitleri kullanmak yerine, daha yüksek
miktar›n seçilmesi önerilir.
1.4.4. ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹N‹N
YÜKSELT‹LMES‹
Enerji verimlili¤i en üst düzeyde hedeflenmelidir
(S›hhi tesisat, ›s›tma, klima, elektrik tesisatlar› dahil
tüm sistemlerde).
1.4.5. D‹⁄ER HEDEFLER
• ‹ç hava kalitesi
• Su tasarrufu
• Hidrolik ve havaland›rma sistemlerinin do¤ru
boyutland›r›lmas›
• Bina otomasyonu ve kontrol sistemleri
Ömür boyu (ya da uzun süreli) maliyet analizi te-
sisat mühendisleri için yüksek yap›lar›n projelen-
dirilmesi s›ras›nda göz önüne almalar› gereken di-
¤er önemli bafll›klard›r.
16
2.1. GENEL KURALLAR
Özel ihtiyaçlar d›fl›ndaki konfor yap›lar›nda afla¤›daki
kurallar uygulanabilir:
• Musluktaki akma bas›nc›: 8 - 10 mSS olmal›d›r.
Klozet arkas› rezervuar ve gömme rezervuar kulla-
n›lan binalarda 8 mSS akma bas›nc› idealdir. Bas
rezervuar veya özel armatür için (masaj, dufl vb)
akma bas›nc› 15 - 20 mSS de¤erine ulaflabilir, an-
cak her zaman armatür imalatç›s›n›n verdi¤i de¤er
kontrol edilmelidir.
• Tesisattaki kritik ekipmanlar›n yedekli olmas› gere-
kir ve bu kritik ekipmanlar mümkünse, acil elektrik
sistemine ba¤lanmal›d›r. Sistem bas›nc›n›n istenen
düzeyde tutulabilmesi için kullan›lacak yöntemin
iyi seçilmifl ve de¤erlendirilmifl olmas› gerekir
(Yang›n sistemi, hidrofor sistemi vb).
• Tesisatta statik bas›nçlar ve musluklar›n akma ba-
s›nçlar› alt ve üstten s›n›rl›d›r. Normal musluklarda
akma bas›nc› 1 bar (10 mSS) ve statik bas›nçlar alt
s›n›r 1 bar ve üst s›n›r 4 bar mertebelerinde olmal›-
d›r. Bas rezervuarlar ve flofbenlerde gerekli akma
bas›nçlar› daha yüksektir. Yüksek binalarda hidro-
for ç›k›fl›na mutlaka bas›nç sabitleyici monte edil-
melidir. Hidrofor alt ve üst bas›nç aral›¤›nda çal›fl›r-
ken, oluflacak bas›nç de¤ifliminin olumsuz etkilerini
(olumsuz konfor ve gereksiz su tüketimini) önlemek
için, bu önlem yararl› olacakt›r.
• So¤uk ve s›cak kullanma suyu sistemleri aras›nda
bas›nç dengelenmelidir. Aksi halde bataryalarda
önemli bas›nç farkl›l›klar› oluflur ve her iki sistem
aras›nda çapraz ak›fla veya s›cak su ile so¤uk su-
yun birbirine kar›flmas›na neden olabilir.
• Yüksek yap›larda montaj malzemeleri önem tafl›r.
Destek ve tespit sistemleri her türlü genleflme, titre-
flim vs gibi dinamik ve büyük yükseklik nedeniyle
oluflan statik yükleri karfl›layacak kapasitede olma-
l›d›r. Örne¤in 100 m uzunlukta su dolu 6” çap›nda
bir boru, yaklafl›k 3,5 ton a¤›rl›ktad›r. Dübeller, ke-
lepçeler vs buna göre seçilmelidir.
• Yüksek yap›larda yaflayacak insan say›s›n› tah-
min etmek ve cinsiyetlerine göre ay›r›p, planlama
yapmak gerekir. Bu durum özellikle toplant› ya-
p›lan salonlarda daha büyük sorunlar oluflturur.
Örne¤in bir kad›n haklar› toplant›s›nda kat›l›mc›-
lar›n %90’› kad›n iken, bir mühendisler toplant›-
s›nda kat›l›mc›lar›n %80’i erkektir. Bu durumda,
örne¤in tuvalet dizayn›nda esnek sistem olufltu-
rulmal›d›r. Mesela baz› kilitlenebilir kap›lar›
aç›p, kapayarak kad›n ve erkek tuvaletleri geçici
olarak birbirine dönüfltürülebilmelidir.
• Borulardaki h›zlar 2 m/s’nin alt›nda olmal›d›r.
Borulardaki h›zlar 3 m/s de¤erini geçerse afl›r›
ses oluflur.
• Her 10 kat (~ 35 m yükseklik) bir bas›nç kademe-
si olarak projelendirilmelidir. Zon yüksekli¤ini art-
t›rmak ve zon say›s›n› düflürmek için ana su depo-
sundan afla¤› do¤ru besleme yapan bir sistem seçil-
melidir. Üst depodan afla¤›ya do¤ru do¤al ak›fl ile
beslenen sistemlerde alt katlara do¤ru boru uzun-
lu¤u artt›kça boru bas›nç kayb› toplam› da artmak-
ta, ancak su deposundan itibaren statik bas›nç da
artt›¤›ndan uzak noktalarda kay›plar›ndan dolay›
olumsuz bir etki oluflmamaktad›r. Sonuç olarak
yukar›dan afla¤›ya da¤›t›m yap›lmas› halinde, 10
kat yükseklikteki zonda afla¤›dan yukar› da¤›t›ma
göre bir kat daha fazla yükseklikte bas›nç zonla-
mas› yap›labilir.
• Bas›nc›n fazla olmas› borulardaki h›z›n artmas›na
neden olur. Sonuçta ses, iflletme problemleri, ba-
k›m ve tamir giderleri artar. Afl›r› bas›nç ve h›z›n
do¤urdu¤u sorunlar:
- Ses,
- Afl›r› su sarfiyat›,
- Vana yataklar›nda ar›za,
- Afl›r› bas›nçl› suyun çarpma etkisi ile kullan›mda
yaratt›¤› rahats›zl›k,
- Sistem ve ekipmanlarda ömür azalmas›,
- Borularda afl›r› afl›nma,
- Su darbesi riski, bunun yaratt›¤› tahribat,
- Yüksek bas›nca dayan›kl› ekipman›n yüksek
maliyeti.
• Proje hesaplar›nda kullan›lacak akma bas›nc› de¤e-
ri armatür imalatç›s›ndan al›nmal›d›r. Bu durumda
tüm tesisat› yüksek akma bas›nc› de¤eri ile projelen-
dirmek yerine, yüksek bas›nc› gerektiren armatürle-
ri ayr› bir zon yapmak daha uygun olabilir. Bas re-
zervuar kullan›ld›¤› anda, so¤uk su kolonunda ba-
s›nç düfltü¤ü için, ayn› kolondan beslenen komflu
banyoda dufl veya lavabodan akan so¤uk suyun de-
bisi azal›p aniden s›cak su akabilir. Özellikle duflu
kullanan kifliler bu andaki su s›cakl›¤›n›n de¤iflimin-
den rahats›z olabilirler.
• So¤uk su da¤›t›m›n› yukardan afla¤›ya veya afla¤›-
dan yukar›ya do¤ru yapmak mümkündür. Ancak
özel nedenler d›fl›nda (mimari olanaklar vs) so¤uk
su da¤›t›m›n› yukar›dan afla¤›ya do¤ru yapmak da-
ha iyidir. Bu durumda alt katlara do¤ru artan boru
bas›nç kay›plar›, artan statik bas›nç ile fazlas›yla
karfl›lan›r. Üst ve alt katlar aras›ndaki bas›nç kay-
b›, (dolay›s›yla bas›nç fark›) alttan da¤›t›m siste-
mine göre daha az olur.
II. BÖLÜM
SIHH‹ TES‹SAT
17
2.1.1. BASINÇLANDIRMA VE
BASINÇ KADEMELER‹ (ZONLAMA)
• Düfley bas›nçland›rmada iki yöntem vard›r.Yüksek
bas›nçl› transfer pompalar› ve az say›da ara kat su
depolar› (toplamda bir veya iki adet) kullan›p, ara
zonlar bas›nç ayarlama vanalar› ile oluflturulur.
• Yaklafl›k her 10 kat için bir pompalama sistemi ve
bir su deposu ile çok say›da zon pompalar› ve ara kat
su depolar› ile bas›nçland›rma sistemi oluflturulur.
Bas›nçland›rma sistemlerinde iki yol izlenebilir:
- Transfer pompalar›na, yukar›daki su deposuna
monte edilen seviye flalterinden kumanda etmek.
- Hidrofor sistemi kullan›p depo dolumlar›nda fla-
tör kullanmak.
Her bina için zon say›s›n›n belirlenmesi çok önem-
li bir karard›r. Akma bas›nc›n› 10 mSS olarak ka-
bul edersek, kat yüksekli¤i 3 mSS olan binalarda
10 kat bir bas›nç zonu olarak planland›¤›nda statik
bas›nç (30 mSS) + akma bas›nc› (10 mSS) = 40
mSS de¤erine ulaflmakta ve ideal zonlama yap›l-
m›fl olmaktad›r. Her 13 kat bir bas›nç zonu olarak
planland›¤›ndaysa, 10 mSS + (13 kat x 3 m ) = 49
mSS izin verilen en yüksek bas›nç olan 50 mSS
de¤erine ulafl›lmaktad›r. Yani kat yüksekli¤i 3 m
olan binalarda ideal olarak her 10 kat bir bas›nç
zonu olarak projelendirilmelidir. fiartlar zorland›-
¤›nda bile en fazla 13 kat bir bas›nç zonu olarak
düflünülebilir.
2.2. TEM‹Z SU TES‹SATI
Yüksek yap›larda temiz su tesisat› tek zonlu veya tek
kademeli yap›l›rsa, alt katlardaki boru, donan›m, ar-
matürler ve cihazlar üzerinde çok yüksek bir statik ba-
s›nç etkisi olacakt›r. Bu bas›nç hem tesisat› daha paha-
l› hale getirecek, hem de iflletme problemleri yarata-
cakt›r. Baz› hallerdeyse, tesisat›n bu bas›nca dayan-
mas› zaten mümkün olmayacakt›r. Bu nedenle yüksek
yap› düfley do¤rultuda zonlara bölünür. Bu bölünme
ayn› zamanda ›s›tma, havaland›rma ve klima tesisat›
için de gereklidir. Dolay›s›yla tesisat aç›s›ndan her bir
düfley zonu besleyen cihazlar›n yerlefltirilece¤i mahal-
lere ihtiyaç vard›r. Her bir düfley zonu beslemek üze-
re, yüksek yap›da tesisat katlar› oluflturulur.
Örnek yüksek yap› fiekil 2.1’de görülmektedir.
Ana tesisat dairesi genellikle en alt bodrum katta
bulunur. Buradan ana yayvan yap› beslenir. Kule
katlar›ysa, biri bafllang›çta olmak üzere yeteri say›-
da oluflturulan tesisat katlar›ndan beslenir. Tesisat
katlar›n›n yaklafl›k her 20 katta bir (veya 60 m’de
bir) oluflturulmas› tavsiye edilir. Her tesisat kat›n-
dan afla¤› ve yukar› do¤rultuda 10’ar kat yükseklik-
te düfley zonlar beslenebilir. Buna göre düfley klima
zonu 20 kat, düfley s›hhi tesisat zonu 10 kat yüksek-
liktedir. Her 20 katta bir galeri kat› oluflturulmal›d›r.
S›hhi tesisat buralardan veya her 10 katta bir olufl-
turulacak s›hhi tesisat merkezlerinden beslenir.
Temiz su tesisat› düzenlenirken so¤uk su yukar›dan
afla¤› do¤ru besleniyorsa, s›cak su da yukar›dan afla¤›
beslenmelidir. So¤uk su afla¤›dan yukar› besleniyorsa,
paralel olarak s›cak su da afla¤›dan yukar› do¤ru besle-
nir. Bu sayede s›cak ve so¤uk su aras›nda bas›nç fark›
engellenir. Aksi takdirde bas›nç fark› nedeni ile s›cak
ve so¤uk su musluklarda birbirine kar›flacakt›r.
Yüksek yap›larda temiz su tesisat›nda ana problem,
flehir flebekesinden al›nan suyun katlara da¤›t›m›d›r.
Burada birinci problem bas›nçland›rma gere¤idir. fie-
hir flebeke bas›nc› 40 mSS civar›nda olup, ancak 6 - 7
kata kadar olan yap›lar›n beslenmesinde do¤rudan
kullan›labilir. Yüksek yap›lardaysa mutlaka hidrofor
sistemi kullanmak gerekir. ‹kinci büyük problemse, su
ak›tma yerlerindeki akma bas›nçlar› aras›ndaki büyük
farklard›r. Aralar›nda 20 kat fark olan iki musluk ak-
ma bas›nçlar› aras›nda, yaklafl›k 6 bar fark vard›r. Bu
durumda en alt kattaki musluklarda su sarfiyat› artt›¤›
gibi, su koçu olaylar› da artar. Ayr›ca conta ve s›zd›r-
mazl›k eleman› problemleri oluflur; bu nedenle bas›nç
fark›n›n makul ölçülerde kald›¤› düfley zonlar yarat›l-
mal›d›r. Bu uygulamada su depolanmas› mutlaka ge-
reklidir. Depolanmas› gerekli su miktar› büyük oldu-
¤u için betonarme depolar tercih edilir. Burada bir
baflka önlem de, suyun hijyenik olarak saklanmas›d›r.
Bu amaçla kullanma suyunun depolanmadan önce
kum filtresinden geçirilmesi tavsiye edilir. Bir di¤er
önlem ise, depo alt kotundan suyu emerek üstten f›s-
kiye fleklinde suyu püskürten bir resirkülasyon devre-
si oluflmaktad›r. Bu devrenin kendi tek ba¤›ms›z
pompas› olacakt›r. Böylece depoda suyun durgun kal-
madan hareket etmesi ve havalanmas› sa¤lan›r. Su de-
polar›n›n iç yüzeyinin beyaz renkli seramik (havuz se-
rami¤i) ile kaplanmas› hijyenik ve temiz bir ortam
sa¤layacakt›r. Örnek yüksek yap› için alternatif su de-
polama, hidrofor ve zonlama sistemleri s›ra ile üç fle-
kilde incelenmifltir. Alternatifler burada verilen 3 fle-
kille s›n›rl› de¤ildir. fiekil 2.2’de esas olarak alttan da-
¤›t›m prensibi uygulanm›flt›r. 5. bodrumdaki ana su
deposundan su, hidroforla üstündeki 10 kata ve 1. te-
sisat kat›ndaki depoya bas›lmaktad›r. Yüksek bas›nçl›
di¤er bir hidroforla ise su 2. tesisat kat›ndaki depoya
bas›lmaktad›r.
1. tesisat kat›nda bir depo ve iki hidrofor vard›r. Yük-
sek bas›nçl› birinci hidrofor üstteki ikinci 10 kata, bu-
na karfl›l›k alçak bas›nçl› ikinci hidrofor üstteki ilk 10
kata su basmaktad›r. ‹kinci tesisat kat›nda da bir depo
ve iki hidrofor vard›r. Bu hidroforlardan birincisinden
yine üstteki ikinci 10 kata su bas›l›r. Arada kalan 10
kat ise ikinci hidrofordan beslenir. Böylece bütün kat-
lar istenen bas›nçta su ile beslenir. Buna göre iki mus-
luk akma bas›nçlar› aras›ndaki fark 10 katla (~3 bar)
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ayr›ca hiçbir muslukta ve kullanma
18
yerinde yetersiz bas›nç söz konusu de¤ildir. Bas›nc›n
yetersiz oldu¤u yerlerde bas rezervuarlar› ve gazl› flof-
benleri çal›flt›rmak mümkün olamaz. fiekil 2.3’te yine
5. bodrumda bir ana depo bulunmaktad›r.
Bu ana depodan tek hidroforla su yukar› bas›lmakta-
d›r. Bu hidrofor en alttaki 10 kat› ve 1. tesisat kat›nda-
ki depoyu beslemektedir. 1. tesisat kat›ndaki depoya
iki hidrofor ba¤l›d›r.
Alçak bas›nçl› hidrofor ilk 10 kat›, yüksek bas›nçl›
ikinci hidrofor ise, ikinci 10 kat› ve 2. tesisat kat›ndaki
depoyu besler. 2. tesisat kat›ndan itibaren çözüm bir
öncekinin ayn›d›r. fiekil 2.4’te ise da¤›t›m kar›fl›k ya-
p›lmaktad›r. 1. tesisat kat›nda depo yoktur. Ana depo-
dan birinci hidroforla ilk 10 kat beslenmektedir. ‹kinci
hidrofor ise üçüncü 10 kata ve 2. tesisat kat›ndaki de-
poya su beslemektedir. Alttan itibaren ikinci 10 kat yu-
kar›dan gravite ile beslenmektedir. 2. tesisat kat›ndaki
depodan su hidroforla üstündeki ikinci 10 kata ve çat›-
daki depoya su basar. Aradaki 10 kat yine çat›dan yer
çekimi ile (do¤al ak›fl ile) beslenir.
fiekil 2.1. T‹P‹K TES‹SAT KATLARI PLANLAMASI
19
fiekil 2.2. T‹P‹K TEM‹Z SU ZONLAMASI-1
20
fiekil 2.3. T‹P‹K TEM‹Z SU ZONLAMASI-2
21
fiekil 2.4. T‹P‹K TEM‹Z SU ZONLAMASI-3
22
2.2.1. YÜKSEK YAPI UYGULAMALARI
2.2.1.1. Örnek 1
fiekil 2.5’te örnek bir so¤uk su da¤›t›m sisteminin fle-
matik olarak ak›fl diyagram› görülmektedir. Bu örnek-
te 81 normal kat ve 5 bodrum kattan oluflan 86 katl›
binada kullanma suyu için yukar›dan afla¤›ya da¤›t›m
sistemi uygulanm›flt›r ve ara kat depolar› en az say›da
kullan›lm›flt›r.
• 40 m
3
kapasiteli bir su deposu binan›n çat›s›na yer-
lefltirilmifltir. Çat›daki su deposu 80. kat ile 35. kat
aras›ndaki katlara su vermektedir.
• 60 m
3
kapasiteli bir baflka depo ise 40. kata
yerlefltirilmifltir.
Bu depo 34. kattan en alt kata kadar su besleme gö-
revini yapmaktad›r, ayn› zamanda 40. katta bulu-
nan ve çat›daki su deposuna su basan 2 pompa için
emifl tank› vazifesini görmektedir.
• Bodrumdaki iki pompan›n kapasitesi tüm binan›n
ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde seçilmifltir.
• 40. kattaki pompan›n kapasitesi ise, sadece binan›n üst
zonunun ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde seçilmifltir.
• Her pompa yükün 2/3’ünü karfl›layacak flekilde se-
çilmifltir; böylece çift çal›flan pompalardan bir ta-
nesi bozulsa bile di¤er pompa sistemi çal›flt›rmaya
devam edecektir. Pompalar ikiden fazla da seçile-
bilir (2 veya 3 as›l, 1 yedek pompa gibi).
• Binan›n ortas›na ve çat›s›na ara kat su depolar› yer-
lefltirerek oldukça yüksek olan bina, her biri yakla-
fl›k 165 m olan 2 parçaya bölünmüfltür. Binan›n tek
yar›s›n› incelemek yeterli olacakt›r; çünkü di¤er
yar›s› tamamen ayn› tarzdad›r.
• Ana afla¤› do¤ru besleyici kolon, su deposundan en
alt zonun en üst noktas›na kadar iner.
• Deponun alt›ndaki 2. zon için bas›nç yaklafl›k 48
mSS’dir. Bunun ve bunun alt›ndaki tüm zonlar›n
en düflük bas›nc› yaklafl›k 17 mSS’na (bas rezervu-
ar kullan›ld›¤› için) ve her kolonun taban›nda ise
48 mSS aflmayacak flekilde projelendirilmifltir. Ba-
s›nç ayar vanalar› bu amaçla kullan›lm›flt›r.
• Bas›nç düflürme istasyonundan sonra bir branflman
al›nm›fl ve zonun su ›s›t›c›s› için kullan›lm›flt›r.
• Is›t›c›larda sistem bas›nc› her zaman 20 mSS’n›n
alt›ndad›r ve bu s›cak su sirkülasyon pompalar›
için de geçerlidir.
• Bu sistemin güzelli¤i özel bir malzeme veya a¤›r
bir yap›ya ihtiyaç göstermemesidir. Bu uygulama-
da 48 mSS’den fazla bas›nca maruz kalan borular
sadece pompa at›fl hatlar› ve tanklardan ç›kan ana
kolondur.
2.2.1.2. Örnek 2 (Water Tower Place)
Water Tower Place binas›n›n (fiekil 2.6) oturulan yer-
leri ba¤›ms›z 4 bölüme ayr›lm›flt›r. Binan›n sahibi her
bölüme belli temel servisler verme sorumlulu¤unda-
d›r. Apartman daireleri kat mülkiyeti fleklindedir ve
burada yap›lan her hizmet (borular, pompalar, ›s›t›c›-
lar ve di¤er ekipmanlar, iflletme ve bak›m) kat mülki-
yeti sahiplerinin sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu yüzden,
su da¤›t›m sistemi binadaki tüm di¤er sistemlerden ta-
mamen ayr› olacak flekilde tasarlanmal›d›r. Bina sahi-
bi bodrumdaki tank doldurma pompalar›ndan, ara de-
polar ve borular›ndan, 32. kattaki makine dairesindeki
tanktan ve tanktan sayaç ç›k›fl›na kadar olan borudan
sorumludur. Sayaçtan sonra kat mülkiyeti nedeniyle,
apartman katlar› binan›n geriye kalan k›sm›ndan ayr›l-
m›flt›r ve bu bölümün tüm iflletme ve bak›m masrafla-
r› kolayl›kla ayr›labilir olmal›d›r. Otel kompleksi ve
büyük ma¤aza kirac›lar› için de kat mülkiyeti olan
apartmanlardaki usül geçerlidir. Su ak›fl diyagram› in-
celendi¤inde her birinin nas›l ayr›ld›¤› görülmektedir.
Ofis kompleksi, di¤er dükkan ve kirac›lar bina sahibi-
nin sorumlulu¤u alt›ndad›rlar ve temel bina olarak ad-
land›r›l›r. Böylece tüm bina; ana bina, 2 ayr› büyük
ma¤aza, otel ve ba¤›ms›z kat mülkiyetleri olarak ay-
r›lm›fl olur. Bu binada gravite tank› ve hidrofor sis-
temleri kullan›lm›flt›r. Binada farkl› kompleksleri
ay›rmak ve limitler dahilinde maksimum bas›nçlar el-
de etmek için zonlama yap›lm›flt›r. Hem yukar› besle-
me, hem de afla¤› besleme sistemleri kullan›lm›flt›r.
2.2.1.3. Örnek 3 (John Hancock Building)
fiekil 2.7’de baflka bir yüksek bina su da¤›t›m sistemi
yorum yap›lmadan gösterilmifltir. fiematik çizimler,
farkl› yaklafl›mlar› ve farkl› projelerde mühendislerin
çözümlerini göstermek amac›yla verilmifltir.
2.2.2. KULLANMA SICAK SUYU TES‹SATI
Yüksek yap› kullan›m biçimine göre kullanma s›cak su-
yu tesisat› da de¤iflir. Konut, otel vs gibi kullanma s›cak
suyu tüketiminin yo¤un oldu¤u uygulamalarda, merke-
zi boyler kullan›m› tavsiye edilir. Bu durumda temiz
so¤uk su tesisat›na paralel olarak merkezi kullanma s›-
cak suyu tesisat› çekilir. Sistem yine so¤uk su tesisat›-
na paralel olarak düfley zonlara bölünür ve bu zonlar te-
sisat katlar›nda bulunan boylerlerden beslenir. Yüksek
yap›larda kolon borular›n›n s›cakl›k etkisiyle uzamas›
önemli mertebelerdedir. Uzamay› almak üzere kolon-
larda kompansatör kullan›lmal›d›r. Boru içinde tesisat-
taki suyun genleflmesini karfl›lamak üzere ise kapal›
genleflme depolar› kullan›lmal›d›r. Genleflen suyun em-
niyet vanalar›ndan d›flar› akmas› uygun de¤ildir.
E¤er yüksek yap› ofis vb amaçl› yap›l›yor ise, bu du-
rumda kullanma s›cak suyu ihtiyac› s›n›rl›d›r. Bu tip
uygulamalarda lavabolarda s›cak su kullan›l›p, kulla-
n›lmayaca¤›na karar verilmelidir. Çay oca¤› ve mut-
faklar›n da ihtiyac› dikkate al›n›p merkezi s›cak su
(boyler) tesisi planlanmal›d›r. Kullanma s›cak suyu
ihtiyac› çok s›n›rl› olan yerlerde merkezi boyler yeri-
ne lokal s›cak su ›s›t›c›lar› tercih edilebilir. Genellikle
elektrikli flofbenler bu amaç için idealdir.
23
fiekil 2.5. TEM‹Z SU DA⁄ITIM S‹STEM‹ PRENS‹P fiEMASI
24
fiekil 2.6. WATER TOWER PLACE
25
fiekil 2.7. JOHN HANCOCK BUILDING
26
S›cak su da¤›t›m sistemi ekonominin özüdür. fiekil
2.8’de görülen tipik zon prensip flemas›nda, ›s›t›c›dan
ç›kan kolon afla¤› do¤ru düfley olarak iner ve banyo ve
tuvaletleri besler, en alt katta dönüfl yapar ve yukar›
do¤ru ç›karak ters taraftaki tuvaletleri besler ve bir ka-
pal› devre çizer. ‹lave bir sirkülasyon kolonuna ihtiyaç
yoktur ve sistemin dengelenme problemi yoktur. Bu
ideal uygulama birçok ofis binas›nda uygulanabilir.
Klasik her kolona sirkülasyon dönüfl borusu yap›lma-
s›na göre; 4 boru iki boruya indirilmifl olup, boru ›s›
izolasyonu ve fittings maliyetleri toplamda ~%40
azalt›lm›fl olur. Tesisat flaft boyutlar› da küçülmüfl ve
tesisat için kaybedilen yer en aza indirilmifltir. Ayr›ca,
daha dengeli bir sirkülasyon tesisat› yap›lm›flt›r fiekil
2.9 ve 10’da ise alt katta bulunan boylerden olabilecek
alternatif da¤›t›mlar gösterilmifltir.
fiekil 2.8. KULLANMA SICAK SUYU VE S‹RKÜLASYON DA⁄ITIM S‹STEM‹ - BOYLER ÜSTTE
27
fiekil 2.9. KULLANMA SICAK SUYU VE S‹RKÜLASYON DA⁄ITIM S‹STEM‹ - BOYLER ALTTA (Alternatif 1)
28
fiekil 2.10. KULLANMA SICAK SUYU VE S‹RKÜLASYON DA⁄ITIM S‹STEM‹ - BOYLER ALTTA (Alternatif 2)
29
2.2.2.1. Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Sistem bas›nç kay›plar› en az olacak flekilde
projelendirilmelidir.
• Her zon, di¤er zonlar ile ba¤lant›s› olmayan komp-
le sistem olarak düflünülmelidir.
• Her zonun kendine ait ›s›t›c›s› (boyler), s›cak su
da¤›t›m borular›, s›cak su sirkülasyon borular› ve
sirkülasyon pompalar› olmal›d›r.
• Ba¤lay›c› ekonomik bir gerekçe, inflaatsal bir so-
run (statik yük problemi gibi) veya yer problemi
gibi sorunlar olmad›kça, boylerin sistemin en üs-
tünde olmas› tercih edilmelidir. Çat›daki ›s›t›c›ya
ve sirkülasyon pompalar›na gelen bas›nç, bu
ekipmanlar›n bodrum katta olmalar› duruma göre
çok daha azd›r. Bir çok uygulamada bodrum kata
konulan boyler ve pompalar; bas›nca dayanabil-
mek için özel konstrüksiyona sahip olmak zorun-
dad›r ve bu yüzden yat›r›m maliyeti artmaktad›r.
• Yüksek noktalardan hava tahliyesinin yap›labil-
mesi için önlem al›nmal›d›r (Su ›s›n›nca içerisin-
deki eriyik haldeki hava ayr›fl›r ve üst noktalarda
toplan›r.).
• Kullanma s›cak suyu kolonu ile son tüketim yeri
aras›ndaki yatay uzunluk 12 m’den fazlaysa; sir-
külasyon borusu son noktaya monte edilmelidir.
Ayn› not küçük binalarda, boyler ve son tüketim
noktas› aras›ndaki mesafe için de geçerlidir.
• Kullanma s›cak suyu da¤›t›m sistemi:
- Kullanma so¤uk suyu üstten da¤›t›l›rsa; s›cak su
da üstten da¤›t›lmal›d›r. Ayn› flekilde kullanma
so¤uk suyu alttan da¤›t›ld›¤›ndan, s›cak su da alt-
tan da¤›t›lmal›d›r (Kullanma yerindeki kar›fl›mda
so¤uk ve s›cak su bas›nçlar›n›n eflit olmas›n› sa¤-
lamak için.).
- Boyler so¤uk su girifli devresine özel hijyenik ka-
pal› genleflme kab› konulmal›d›r. Böylece emni-
yet ventilinden su at›lmas› önlenmifl olur. Hijye-
nik kapal› genleflme kab›n›n, içindeki suyu sü-
rekli olarak hareketli k›lan özel bir ba¤lant›s› bu-
lunmaktad›r (fiekil 2.11).
2.2.3. KEND‹ KEND‹NE AYAR YAPAN
fiER‹T ISITICI VE TEK BORULU SICAK SU
DA⁄ITIM S‹STEM‹
Bu uygulamayla her zon için ayr› bir su ›s›t›c›s› flar-
t› elimine edilebilmekte ve tüm proje için tek boru-
lu s›cak su da¤›t›m sistemi ve merkezi su ›s›t›c›s›
kullan›labilmektedir.
Bu sistem sirkülasyon sistemine ihtiyaç duymamakta-
d›r. Bu amaçla lokal s›cakl›k flartlar›na göre, kapasite-
sini kendili¤inden ayarlayan elektrikli flerit ›s›t›c›lar›
gelifltirmifltir.
Is›t›c›n›n kalbi yar› iletken polimerdir. Bu flerit ›s›t›c›n›n
çekirde¤idir ve ›s›t›c›, bu çekirdekten ve flerit boyunca
fiekil 2.11. H‹JYEN‹K KAPALI GENLEfiME TANKI ‹Ç YAPISI
Kar›fl›m
Parças›
Özel Te
İÇ SİRKÜLASYONLU DEPOLAR
30
paralel olarak ilerleyen iki bak›r telden oluflur. Bak›r
teller ›s›t›c› eleman de¤ildir, tellerin tek görevi ›s›t›c›
boyunca polimer çekirdekte voltaj potansiyeli sa¤la-
makt›r. Çekirdek içersinde bir telden di¤erine geçen
elektrik ak›m› sayesinde ›s› elde edilir.
fierit ›s›t›c› uzunlu¤u boyunca borular ile temas ede-
cek flekilde monte edilmelidir. Polimer çekirdek, boru
taraf›ndan ›s›t›ld›¤›nda genifller ve iletken yollar mik-
roskopik olarak küçülür.
Çekirde¤in termal genifllemesi artan boru s›cakl›¤›yla
birlikte artt›¤› için, daha fazla elektriksel yol ayr›l›r ve
direnç artar; böylece sistem termal olarak stabil hale
gelene kadar ›s› kapasitesi azal›r. Boru s›cakl›¤› düfl-
tü¤ü zaman bu proses tam terse döner; çekirdek yeni
yollar yarat›r. ‹letken yollar›n say›s› artt›¤› için, elek-
trik ak›m›na karfl› direnç azal›r ve flerit ›s›t›c› ›s› üret-
meye bafllar.
Bu çekirde¤in moleküler haf›zas›n›n kendili¤inden
ayar karakteristi¤idir, boru boyunca her noktada çe-
kirdek ba¤›ms›z olarak termal de¤iflikliklere karfl›l›k
verir. Çal›flma esnas›nda kendili¤inden ayar yapan
›s›t›c› boru, üzerinde meydana gelen ›s› kayb›n› kar-
fl›lar ve böylece suyun s›cakl›¤›n› kaynaktan s›cak
su hatt›n›n sonuna kadar korur (›s› kayna¤› konvan-
siyonel ›s›t›c›).
Besleme hatt› üzerinde su s›cakl›¤› korundu¤u için
konvansiyonel sirkülasyon sistemine gerek yoktur.
Kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c›lar ticari yap› endüs-
trisi için oldukça yeni olmalar›na ra¤men, endüstri-
yel uygulamalarda boru içinde ak›flkanlar›n s›cakl›k-
lar›n› korumada oldukça yayg›n olarak kullan›lmak-
tad›r. Is›t›c›n›n yap›s› fiekil 2.12’de gösterilmifltir.
2.2.3.1. Tek Borulu Sistemin ‹ki Borulu Sistemle
Karfl›laflt›r›lmas›
Konvansiyonel s›cak su sistemleri; su ›s›t›c›s› (gerekli
oldu¤unda s›cak su depolama tank› ile beraber), besleme
borular›, sirkülasyon borular› ve sirkülasyon pompas›n-
dan oluflan iki borulu sistemlerdir. Kendili¤inden ayar
yapan ›s›t›c›ya sahip olan sistemlerse; su ›s›t›c›s› (gerek-
li oldu¤unda s›cak su depolama tank› ile beraber), besle-
me borular› ve ›s›t›c›dan oluflan tek borulu sistemlerdir.
Tek borulu sistemde su ›s›t›c›s›n›n (ve depolama tank›-
n›n) görevi iki borulu sistemdekinin ayn›s›d›r. Amaç,
so¤uk su beslemesini istenen sistem s›cakl›¤›na ulaflt›r-
makt›r. Her iki sistemde de ›s›t›c›lar›n kontrolü ayn›d›r.
So¤uk su sistem s›cakl›¤›na ç›kar›ld›¤›nda kendili¤in-
den ayar yapan ›s›t›c› su s›cakl›¤›n› besleme borusu bo-
yunca korur. Besleme borusu boyunca ›s› kayb›n›n oldu-
¤u noktalarda, kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› ›s› kayb›-
n› karfl›lar. Su s›cakl›¤› sürekli korundu¤u için sirkülas-
yon borular›na, ayar vanalar›na, sirkülasyon pompas›na
ve kontrol ekipmanlar›na gerek yoktur.
2.2.3.2. Avantajlar
• Düflük montaj maliyeti; Tüm sirkülasyon borular›-
n›n ve izolasyonlar›n›n, sirkülasyon kolon kontrol
vanalar›n›n ve ayar vanalar›n›n, sirkülasyon pom-
palar›n›n ve aksesuarlar›n›n kalkmas› sayesinde
montaj maliyetlerinin düflmesi tek borulu sistemle-
rin en aç›k avantajlar›ndan biridir.
• Düflük enerji tüketimi; Tek borulu sistemler iki bo-
rulu sistemlere göre daha az enerjiye ihtiyaç duy-
maktad›r. Sirkülasyon sisteminde, sirkülasyon bo-
rular›ndaki su sürekli olarak ›s› kaybeder, bu da
›s›t›c› taraf›ndan karfl›lan›r. Sirkülasyon pompas›-
n›n kullan›lmamas› da önemli bir enerji tasarrufu
etkenidir.
• Sistem tasar›m› kolayl›¤›; Tek borulu sistem kon-
vansiyonel çift borulu sisteme göre daha kolay ta-
sarlan›r. Seçilecek ve çizilecek boru say›s› daha
azd›r Kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› fleritler yük-
sek yap›lar›n s›cak su tasar›mlar›nda kullan›ld›kla-
r›nda çok büyük fayda sa¤lar. Örne¤in yüksek ba-
s›nçlardan kurtulmak için 3 dikey zondan oluflan
yüksek bir yap› oldu¤unu düflünelim. Konvansiyo-
nel bir tasar›mda her zon için ayr› bir su ›s›t›c›s›
monte edilmeli ve her zon sistem içinde birbirin-
den ayr› olmal›d›r. Konvansiyonel s›cak su siste-
minde, her zondan merkezi ›s›t›c›ya gelen bas›nç-
lar birbirinden farkl› oldu¤u için, merkezi sistem
tasarlamak mümkün de¤ildir. Tek borulu sistemde
sirkülasyon sistemi olmad›¤› için, fiekil 2.13’te gö-
rüldü¤ü gibi merkezi su ›s›t›c›s›na sahip merkezi
sistem tasar›m› yapmak mümkündür. Su ›s›t›c›s›
binan›n tepesinde bulunmal›d›r. Su ›s›t›c› e¤er bi-
nan›n zemin kat›nda bulunursa afl›r› yüksek ba-
s›nçlara maruz kal›r. fiekil 2.12. KEND‹NDEN AYARLI ISITICI DETAYI
31
fiekil 2.13. TEK BORULU MERKEZ‹ S‹STEM
32
2.2.4. MERKEZ ‹ÇME SUYU TES‹SATI
Ofis amaçl› yüksek yap›larda çay oca¤›nda ve içme
suyu p›narlar›nda içilebilir temiz su gereklidir.
Bu amaçla ba¤›ms›z merkezi bir sistem yap›lmas›
gerekir. Burada içilebilir temiz su kayna¤› iki türlü
oluflturulabilir.
- D›flardan Tankerlerle Besleme: Tanker ba¤lant›
a¤z›ndan su, paslanmaz çelik depoya al›n›r. De-
podan pompa veya hidroforla sisteme bas›lan su,
ince filtreden ve ultraviyole cihaz›ndan geçirilir.
- fiehir fiebekesinden Besleme: fiehir flebekesinden
gelen su önce ar›t›l›r. Bu amaçla su s›ra ile kum fil-
tresi, aktif karbon filtre, ince filtre ve ters osmoz
cihaz›ndan geçirilir. Paslanmaz çelik depoda topla-
n›r. Sisteme bas›lan su burada da ultraviole ciha-
z›ndan geçer.
Her iki sistemde de temiz içme suyu ayr› bir paslan-
maz çelik depoda depolan›r. Bu depodan al›nan su
hidroforla kullan›m yerlerine ayr› bir boru flebekesi
ile ulaflt›r›l›r.
Borulamada bak›r boru kullan›m› ve pompalamada
özel paslanmaz çelik veya eflde¤eri hijyenik pompa-
lar›n kullan›m› tercih edilmelidir. Bu sistemde düfley
do¤rultuda zonlama gerekir. Ara depolar›n da pas-
lanmaz çelik olmas› flartt›r. Temiz içme suyu tesisat›
mümkün oldu¤u kadar basit olmal› ve az armatür
kullan›lmal›d›r.
2.3. P‹S SU TES‹SATI
Yüksek yap›lar›n düfley pis su kolonlar›nda çok yük-
sek h›zlar›n oluflaca¤› düflünülür. Tesisat mühendisine
her zaman kolonun en alt›ndaki bu yüksek h›zlardan
nas›l korunaca¤› sorulur.
En alttaki fittingsleri patlamaya veya k›r›lmaya
karfl› nas›l koruyaca¤› sorulur. Halbuki yüksek h›z-
lara karfl› taban fittingslerini koruyacak özel ön-
lemlere gerek yoktur. Çünkü afl›r› yüksek h›zlar za-
ten oluflmamaktad›r.
2.3.1. GENEL TANIMLAR
2.3.1.1. Terminal H›z
Pis su tesisat›nda; yatay branflmandan kolona olan
su ak›fl h›z›na, kolon fittings tipine, kolon çap›na
ve üst katlardan kolona olan ak›fla ba¤l› olarak,
branflmandan kolona boflalan su ba¤lant› noktas›n-
da kolon kesitini tamamen doldurabilir veya dol-
durmayabilir.
Su kolona girer girmez 9,81 m/s
2
de¤erinde yer çeki-
mine ba¤l› bir ivme ile h›zlanmaya bafllar ve çok k›sa
bir mesafe içerisinde borunun iç çeperinde bir tabaka
oluflturur. Bu olay› içi bofl bir su silindirine benzetebi-
liriz. Bu, çekirde¤i hava olan, su tabakas› boru çepe-
rindeki sürtünme kuvveti yerçekimi kuvvetine eflit
olana kadar h›zlanmaya devam eder.
Sürtünme kuvveti h›z›n karesi ile orant›l›d›r. Böylece
ak›fla karfl› direnç h›zla artar.
Sürtünme kuvvetinin yer çekimi kuvvetine eflit ol-
du¤u noktada su filmi pratik olarak de¤iflmeyen bir
h›zla düflmeye devam edecektir. Bu ulafl›lan düfley
h›z “terminal h›z” olarak adland›r›l›r ve terminal h›-
za ulafl›m mesafesi “terminal mesafe” olarak adlan-
d›r›l›r. Terminal h›z ve mesafe afla¤›daki ba¤lant›-
larla bulunabilir:
Terminal h›z V
t
= 1,96 x ( q / d )
0,4
Terminal mesafe L
t
= 0,17 x V
t
2
q = Ak›flkan debisi (l / dakika) d = Kolon çap› (mm)
Bu terminal h›z›n yaklafl›k olarak 3,0 - 4,5 m/s oldu-
¤u ve girifl noktas›ndan 3,0 - 4,5 m uzakta ortaya ç›k-
t›¤› görülebilir.
100 katl› bir binan›n kolonunun en alt noktas›ndaki
suyun h›z›, 3 katl› bir binan›n kolonunun en alt nok-
tas›ndaki h›zdan sadece ihmal edilebilecek kadar
büyüktür.
Kolonlar›n çap› ve yüksekli¤ini s›n›rlamak için bilim-
sel bir sebep yoktur ve kolon düz olarak, ≈ 300 m ve-
ya daha uzun afla¤›ya do¤ru inebilir. “H›z freni” ola-
rak adland›r›lan önlemler tamamen gereksizdir ve hat-
ta tam tersine kolonda büyük pnömatik bas›nç dalga-
lanmalar›na sebep olur.
2.3.1.2. Kolon Yön De¤ifltirmeleri
Bir kolonda 45°C’den daha büyük bir aç› ile yön de-
¤ifltirme olursa problem yaflan›r. Düfleyden yataya
dönülen dirsekte, yatay boru giriflinde suyun ak›fl h›-
z›, bir yatay boruda üniform ak›fl flartlar›nda boru
kesitinin tam veya yar›m dolduran suyun ak›fl h›z›na
göre, çok daha fazlad›r.
Su dirsekteki dönüfl noktas›na ulaflt›¤›nda, orijinal
düfley ak›fl yönüne dik bir do¤rultuya döndürülür ve
yatay boruda birkaç çap uzunlu¤unda göreceli ola-
rak yüksek h›zl› ak›fl devam eder.
Yatay borunun e¤imi, suyun dirse¤e ulaflt›¤› andaki
düfley koldaki ak›fl h›z›n› devam ettirmeye yeterli ol-
mad›¤›ndan, yatay borudaki su ak›fl h›z› giderek aza-
l›r. Bu h›z azalmas›yla orant›l› olarak da, boru içinde-
ki suyun yüksekli¤i (kal›nl›¤›) artar.
Bu h›zdaki yavafl azalma ve buna karfl› gelen yatay
borudaki su yüksekli¤indeki art›fl kritik bir noktaya
ulaflana kadar devam eder.
Söz konusu kritik noktaya ulafl›ld›¤›nda suyun yük-
sekli¤i aniden artar. Yükseklikteki bu ani art›fla “Hid-
rolik s›çrama” ad› verilir (fiekil 2.14).
Hidrolik s›çraman›n oluflabilece¤i mesafe de¤iflken-
dir. Bu mesafe, girifl h›z›na, yatay boruda mevcut bu-
lunan su derinli¤ine, boru pürüzlülü¤üne, boru çap›-
na ve e¤ime ba¤l›d›r.
33
Hidrolik s›çrama hemen dirsek yak›n›nda olabilece¤i
gibi, dirsekten 10 kolon çap› kadar afla¤›da da olabi-
lir. Yatay ak›fl›n çap› kolondan daha büyük ise daha
az sݍrama olur.
Yatay ak›fl›n e¤imini artt›rmak da s›çramay› minimize
eder. Hidrolik s›çrama gerçekleflip ak›fl boru kesitini
doldurdu¤u zaman, boru tamamen dolu olarak ve bo-
ru üstüne do¤ru su ile birlikte sürüklenen büyük hava
kabarc›klar› ile beraber, akma e¤ilimi gösterir. Boru-
nun sürtünme direnci, h›z› (düzenli ak›fl flartlar›ndaki
h›za) yavafllatana kadar ak›fl kabararak devam eder.
Kolondaki 45°’den büyük her dönüfl binan›n her ka-
t›nda hidrolik s›çrama meydana getirebilir. Hidrolik
s›çrama meydana gelip de uygun bir havaland›rma
sa¤lanamam›flsa, s›çraman›n arkas›nda çok yüksek
pnömatik bas›nçlar meydana gelir.
Baz› olaylarda bu 25 mmSS mertebelerindeki yüksek
bas›nc›n kolon boyunca 12 m’ye kadar etkili oldu¤u
görülmüfltür. Üzerinde önemle durulmas› gereken ko-
nu, bu yüksek bas›nçlar›n sadece yeterli havaland›rma
sa¤lanmad›¤› durumlarda ortaya ç›kmas›d›r.
Hiçbir flekilde, bir dirse¤in üzerindeki katta bulunan
kullanma yerlerinin pis su giderleri, dirsek üst taraf›n-
da kalan kolona direkt olarak ba¤lanmamal›d›r. Bu
kullanma yerleri yatay boruya dirsekten en az 10 çap
kadar sonra ba¤lanmal› (fiekil 2.15) veya daha da iyisi,
fiekil 2.16’da görüldü¤ü gibi, tekrar düfleye dönüldü-
¤ünde düfley kolona dirsekten en az 600mm mesafede
ba¤lanmal›d›r.
fiekil 2.17’de kolon kaymas› halinde kolon boyutlan-
d›rmas› görülmektedir.
Yüksek yap›larda pis su tesisat›nda bina içinde ve
özellikle kolonlarda pik döküm mufsuz boru kullan-
mak, ses ve ömür aç›s›ndan tavsiye edilir. Pik boru da-
yan›kl›d›r. Yüksek yap›lardaki büyük düflüfl nedeniyle
dayan›kl›l›k ön plandad›r.
Bu bak›mdan pik boru tercih edilir. Mufsuz borular
ise h›zl› montaj ve bak›m onar›m kolayl›¤› avantaj›
yüzünden tercih edilir. fiekil 2.18’de flematik olarak
örnek bir yüksek yap› pis su tesisat› verilmifltir. Kana-
lizasyon seviyesi alt›ndaki bodrum kat pis sular› bir
pis su çukurunda toplan›p, pompa ile kanalizasyona
bas›lmaktad›r.
Bu pis su çukuru havaland›r›lmaktad›r. Kule bölü-
münde yard›mc› haval›k kolonlar› mevcut olup en
üstte bunlar birleflmektedir. Kesikli çizgiler haval›k
borular›n› göstermektedir. Ayr›ca katlardaki s›ra tu-
valetler bir yard›mc› haval›k borusu ile ana kolona
ba¤lanmaktad›r.
Yatay pis su borular›nda her dirsekten ve yatay ya da
düfley branflman ba¤lant›s›ndan sonra temizleme ka-
paklar› monte edilmelidir.
fiekil 2.14. YATAYA YÖN DE⁄‹fiT‹RMEDE H‹DROL‹K SIÇRAMA
34
fiekil 2.15. KAYMA HAL‹NDE YATAY HAT ÜZER‹NDEK‹
D‹REKT BA⁄LANTILAR ‹Ç‹N BORULAMA (Alternatif 1)
35
fiekil 2.16. KAYMA HAL‹NDE YATAY HAT ÜZER‹NDEK‹
D‹REKT BA⁄LANTILAR ‹Ç‹N BORULAMA (Alternatif 2)
36
fiekil 2.17. YATAY YER DE⁄‹fiT‹REN KOLON BOYUTLANDIRMASI
37
fiekil 2.18. ÖRNEK YÜKSEK YAPI P‹S SU TES‹SATI fiEMASI
38
2.3.2. P‹S SU TES‹SATININ HAVALANDIRILMASI
Yüksek yap›larda pis su tesisat›nda en önemli konu ha-
valand›rmad›r. Bu amaçla pis su kolonuna paralel yar-
d›mc› haval›k kolonu kullan›lmal›d›r. Çok katl› bir bi-
na için pis su havaland›rma borusu dizayn›nda biraz
daha önleyici tedbirlerin al›nmas› gerekir. Bu havalan-
d›rma borusunun ana amac› kat› at›klar›n boru içinde
oluflturdu¤u fazla bas›nç dalgalanmalar›n› gidermektir.
Suyun ak›fl›n›n bütün hidrolik kurallar›na uyulmas› gi-
bi, hava ak›fl› da bütün gaz kurallar›na uyar. Borunun
uzunluk ve çap›, s›hhi tesisatta oluflabilecek bas›nç dal-
galanmalar›n› sifon ba¤lant›lar›n›n sayesinde maksi-
mum ± 25 mm su sütunu oynama ile giderebilecek fle-
kilde dizayn edilmelidir. Su çok katl› bir binan›n s›hhi
tesisat sistemi içinde akarken, drenaj sistemi içinde ve
havaland›rma bacas› içinde sürekli bas›nç dalgalanma-
lar› meydana getirir. Ana drenaj sisteminin alt taraf›n-
da bulunan havaland›rma kolonundan yap›lan dallan-
malar her zaman bu dalgalanmalar› gidermez. Kesin
olarak belirlenmemifl sebeplerden dolay›, on veya daha
fazla kat ba¤lant›s›n› içeren pis su kolonlar›nda fazla
bas›nç dalgalanmalar› meydana gelmektedir. Pis su ko-
lonu içinden geçen bas›nc› çeflitli aral›klarla yerlefltiril-
mifl olan ç›k›fl haval›klar› ile dengelemek bunun için
çok büyük önem tafl›r. Binalardaki 10 veya daha fazla
kata hizmet veren kolonlar için en üstten bafllayarak
afla¤›ya do¤ru her 10 branflmanda bir ç›k›fl haval›k ba¤-
lant›s› yerlefltirilmelidir. Haval›¤›n alt ucu, kolonu
branflman ba¤lant›s›n›n alt›ndan al›nmal› ve üst uç k›s-
m›, kolona döflemeden en az›ndan 1 m üstünde ba¤lan-
mal›d›r. fiekil 2.19’da haval›klar›n kolon ba¤lant›s› ve
fiekil 2.20’de 10 veya daha fazla dallanma içeren ko-
lonlar›n haval›klar› gösterilmifltir.
a. Genleflme ve Büzüflme: Göz önünde tutulmas› ge-
reken bir baflka sorun ise kolonlar›n genleflmesi ve bü-
züflmesidir. Bugüne kadar s›cakl›k de¤ifliklikleri sebe-
biyle kolonlar›n genleflme veya büzüflmesinden mey-
dana gelen herhangi bir k›r›lma kay›tlara geçmemifltir.
Suyun ak›fl›n›n boru içinde sürekli olmay›fl›, s›cakl›k
de¤iflikliklerinden borunun olumsuz yönde etkilenme-
sini engellemektedir. Bir yüksek yap›da daha da
önemli ve tehlikeli olan ve daha çok üzerine gidilen
sorun, binan›n alt k›s›mlar›n›n k›salmas›d›r. Üst yap›-
n›n büyük a¤›rl›¤› nedeniyle alt katlardaki k›salman›n
60 katl› binada 50 mm kadar olabildi¤i gözlenmifltir.
Kalafatlara ara levhas› veya conta konulmas› yoluyla
bu tür problemler çözülmüfltür. Meydana gelebilecek
k›salma ve uzamalara karfl› önlem alabilmek için sta-
tik mühendisine dan›fl›lmal›d›r.
b. Sabun Köpü¤ü Bas›nc›: Köpürme yetene¤i olan de-
terjanlar›n bulafl›k makinas›, mutfak lavabosu gibi
yerlerde kullan›lmas›, yüksek yap›larda önemli prob-
lemler yaratm›flt›r. Bina içinde üst katlardan gelen at›k
su ak›fl› içinde deterjan oldu¤u zaman, köpük üreten
maddeler yo¤un flekilde kolon içinde su ve hava ile
kar›fl›r. Bu kar›fl›m› oluflturan köpükler kolon içinden
afla¤›ya do¤ru akar, drenaj sisteminin alt k›sm›nda
toplan›r ve 45°’nin üzerinde yön de¤ifltirme olan böl-
gelere yap›fl›r. Köpükten daha a¤›r olan s›v› at›klar kö-
pü¤ün aras›ndan bunlar› tafl›madan akar gider. At›k-
larla beraber tafl›nan hava, köpükleri s›k›flt›r›r ve onla-
r› uygun bir ç›k›fl yoluna tafl›nmaya zorlar.
Ç›k›fl yolu, binan›n ana drenaj hatt› veya buna ba¤l›
herhangi bir hat, havaland›rma ana kanal› veya bu ka-
nal›n dallar› olabilir. Bu ç›k›fl yolu konumuna ve bo-
yutlar›na ba¤l› olarak her zaman ak›fla elveriflli olma-
yabilir veya hidrolik s›çrama ile t›kanabilir.
Bu durumda köpük yüksek bas›nç yaratarak gereçle-
rin sifonlar›ndaki su yüksekli¤ini yener ve gereçlerden
köpük yükselir. Meydana gelen bu yüksek köpük ba-
s›nc› ayn› zamanda tesisat›n ba¤lant› ve ek yerlerinde
s›z›nt›lara yol açabilir. Yüksek köpük bas›nc› bölgele-
ri yatay ve düfley olarak yüzey normali ile 45°’den bü-
yük aç› yapan her hatta gerçekleflebilir.
Havaland›rma kolonlar›n›n ana hatlar› veya havalan-
d›rma kolonu dallar› yüksek bas›nçl› köpükler için ç›-
k›fl yolu teflkil edebilir. Bunlar genellikle boyut olarak
köpüklerin ak›fl›na karfl› yetersiz boyutlardad›r. Hava-
land›rma boru hatt›, boyutland›rma tablolar›, hava ak›fl
kapasitesi baz al›narak hesaplanm›flt›r ve bu tablolar
daha genifl olmas› istenilen köpük ak›fl›n› sa¤lamak
için gerekli olan de¤erleri göstermez.
Bu tablolara göre imal edilen havaland›rma boru hat-
lar› köpük ak›fl› için elveriflsiz olmakta ve sistem için
gerekli bas›nç ç›k›fl yolunun temini için yetersiz kal-
maktad›r. Eflit ak›m oranlar› ve bas›nç kay›plar› için
köpüklü su kullan›lan yerlerdeki havaland›rma borusu
çap› normal hava tahliye çap›na göre %20 ile %80
aras› daha fazla seçilmelidir.
Bulafl›k makinesi, çamafl›r makinesi, mutfak lavabosu
veya köpük üreten deterjanlar›n ba¤lant› noktalar›ndan
kolona ulaflmas› halinde, köpüklerin, köpük bas›nc›n›n
mevcut oldu¤u bölgeden, drenaj ve havaland›rma boru-
su alt ba¤lant›lar› veya ba¤lant› üst sapt›rmas›n› kullana-
rak tesisat›n baflka bölgelerine geçmesi engellenmelidir.
2.3.3. ISLAK KOLONLAR
Çok nadiren gerçekleflen bir olay olmas›na karfl›n e¤er
çok katl› bir ofis binas›n›n bütün katlar› binan›n proje
ve dizayn aflamas›nda kiralanm›fl ise ayarlamalar ona
göre yap›l›r. Ancak genellikle kirac›lar›n özellikleri ve
tesisat ihtiyaçlar› binan›n tasar›m aflamas›nda genelde
bilinmez. E¤er bafllang›çta gerekli öngörüler yap›lma-
m›fl ve rezervler b›rak›lmam›flsa bu gelecekte oluflacak
ihtiyaçlar› karfl›lamak için gereken hizmetin verilmesi-
ni aksatabilir. Bu problem “›slak kolonlar” olarak ad-
land›r›lan sistemin tesisata ba¤lanmas› ile çözülmüfltür.
Gelecekteki kirac›lar ve ilave gereçler için sa¤lanan
›slak kolonlar, bir pis su ve haval›k kolonu ile bunla-
r›n her katta kör tapa tak›lm›fl ba¤lant› uçlar›n› içerir.
39
fiekil 2.19. YATAY YER DE⁄‹fiT‹REN KOLONLARDA HAVALANDIRMA
40
fiekil 2.20. ON KATTAN YÜKSEK KOLONLAR ‹Ç‹N HAVALANDIRMA
41
fiekil 2.21. T‹P‹K ISLAK KOLONLAR
Ayr›ca her katta ucunda vana olan ç›k›fllar› içeren s›-
cak, so¤uk temiz su ve sirkülasyon suyu kolonlar› te-
min edilmelidir (fiekil 2.21). Afla¤›da belirtilen öneri-
ler kolonlar›n ve ç›k›fllar›n tatmin edici flekilde yerlefl-
tirilmesini ve boyutland›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r:
• Islak kolonlar yaklafl›k olarak s›hhi tesisat›n 4 - 5 m
a盤›nda veya gelecekte kullan›lmas› olas›l›¤› olan en
uzak gereçten en fazla 22 - 25 m yatay boru mesafe-
sinde bulunmal›d›r.
• Bir ›slak kolon da restoran› beslemek üzere
boyutland›r›lmal›d›r.
• S›cak su vanal› ç›k›fllar, branflman uzunlu¤u kolondan
veya ana hattan 15 m mesafeyi geçmeyecek flekilde
yerlefltirilmelidir. E¤er bu olanaks›zsa, branflman hat-
t›na sirkülasyon imkan› sa¤lanmal›d›r.
• Bas›nç düflürücü vanalar s›cak ve so¤uk su vana ç›-
k›fl›na statik bas›nc›n 48 mSS’nu geçti¤i durumlar-
da ba¤lanmal›d›r.
2.4. YA⁄MUR SUYU
Yüksek binalar için uygulanacak olan ya¤mur suyu
sistemi tasar›m› için üzerinde önemle durulmas› gere-
ken baz› noktalar vard›r. Bir çok binada yükseklik art-
t›kça daralan bir mimari vard›r. En üst çat›daki drenaj
gibi alt çat›larda da çat› drenaj› yap›lmal›d›r. Yüksek
çat›dan afla¤›ya do¤ru gerçekleflen kolondaki su ak›fl›
daha afla¤› bir çat›daki ak›fl› etkileyebilir. Bu olay ih-
tiyats›z bir tasar›mc› için problem yaratabilir. Yatay
dönüfl hatt›nda bulunan hava hidrolik s›çramadan do-
lay› s›k›fl›r ve afla¤› çat› drenaj›ndan bu yüksek bas›nç
alan›na olan her ba¤lant›da geriye do¤ru f›skiye flek-
linde bir su püskürtmesi oluflur. Ayn› oluflum ya¤mur
suyu bina drenajlar›n›n yüksek bas›nç bölgelerine
ba¤lant›lar›nda da meydana gelebilir. Düflük seviye-
deki bir drenaj›n yüksek bas›nç alan›n› boflaltma ola-
rak desteklemesi problemini ortadan kald›rmak için,
her düflük çat› veya alan drenaj›, yatay dönüfl hatt›n›n
en az 0,6 m alt›ndan olacak flekilde ba¤lanmal›d›r.
Birçok uygulamada, klima sistemlerinin so¤utma ku-
leleri veya su tanklar› çat›n›n tam üstüne veya yukar›-
s›na yerlefltirilir. Çat› drenajlar› bu aletlerden d›flar›
at›lan drenajlar› toplamak için de kullan›l›r. Bu flartlar
alt›nda çat› drenaj› ve ya¤mur kolonlar› bu ak›fl oran-
lar›n› karfl›layacak flekilde boyutland›r›lmal›d›r.
Çat› drenaj›na ba¤lant›da mutlaka bir genleflme eleman›
veya yatay kayma hatt› (offset) kullan›lmal›d›r. Burada
amaç olas› bir boru uzatmas› sonucu çat› drenaj›n›n yük-
selerek çat› su izolasyonunu bozmas›n› engellemektir.
Ya¤mur suyu tesisat›, boru tesisatlar› aras›nda en çok gen-
leflme daralma hareketine maruz kalan tesisatlardan biri-
dir, ancak en çok genleflen de¤ildir. Boru tesisat›n›n hare-
keti, iç ortama göre s›k s›k de¤ifliklik gösteren d›fl ortam
s›cakl›¤›na ba¤l›d›r. K›fl›n, düflük s›cakl›ktaki erimifl buz
ve kar suyu 21°C veya daha s›cak iç ortamda bulunan
drenaj hatt›na akar. Ya¤mur suyu boru tesisat› içinde
düflük s›cakl›kl› s›v› ak›fl› binan›n boru tesisat›n›n d›fl
taraf›nda yo¤uflmaya sebep olur. Bütün ya¤mur suyu
borular›n›n, yatay kayma hatlar›nda lekeli, kusurlu ta-
vanlar›n oluflumunu önlemek için; izole edilmesi tav-
siye edilir. Ya¤mur suyu sistemi yüksek yap›lar için
genelde bir standart taraf›ndan kapsanmal›d›r. Ancak
birçok standart konuyu kapsamaz ve yap›lan bu ihmal
kontrollü bir çat› ak›fl drenaj› tesisat›n›n yap›lmas›n›
ço¤u zaman engeller. E¤er çat› drenaj› standart kapsa-
m›na al›nmam›flsa yetkililerle kontrollü ak›fll› çat› dre-
naj›n› tart›flmak oldukça önemlidir.
Geleneksel çat› drenaj›na göre, bir çok uygulama için
kontrollü ak›fll› çat› drenaj›, bu sistemi tavsiye etmeyi ge-
rektirecek avantajlar içerir. Bina ne kadar yüksekse bu
yöntemlerin uygulamada sa¤layaca¤› ekonomik fayda o
kadar artar. Ekonomi, inflaatç› firma için en önemli s›rada
yer al›r. Fakat ekonomikli¤inden de önemlisi, kontrollü
çat› drenaj ak›fl sistemi, su kirlili¤i ve fliddetli ya¤›fllar so-
nucu meydana gelebilecek su bask›nlar› ile mücadele et-
menin en etkili yöntemidir. fliddetli ya¤murlar esnas›nda
kat› at›klar›n ar›t›lmas› görevini üstlenen sistemler ortaya
ç›kan art›fl miktar› ile bafl edemezler ve dolay›s›yla çok
büyük miktarlarda hiç bir ifllem görmemifl ham kat› at›k-
lar, su yollar›yla ülkenin göllerine ve denizlerine ak›t›l›r.
S›hhi tesisat ve la¤›m sistemlerinin mevcut oldu¤u yerler-
de kontrollü ak›fl sistemlerinin kullan›lmas› su bask›nlar›-
n› önlemek aç›s›ndan da önemlidir. Ya¤mur suyu sistem-
leri kullan›larak, fliddetli ya¤›fllar esnas›nda la¤›m kanal-
lar› içine giren ak›fl miktar› azalt›larak la¤›m at›klar›n›n
sistem d›fl› bölgelere tafl›nmas› önlenebilir.
Ya¤mur suyu tesisat›nda dikkat edilmesi gereken notlar
afla¤›da s›ralanm›flt›r.
• Ya¤mur tesisat› ayr› yap›lmal›d›r.
• Bina içersinden geçen ya¤mur suyu borular› üzeri-
ne testten sonra ›s› izolasyonu yap›lmal›d›r.
• K›fl›n so¤uk olan ya¤mur suyunun, boru üzerinde
oluflturabilece¤i yo¤uflmay› önlemek ve sesi azalt-
mak için ya¤mur suyu borular›n›n üzerine izolas-
yon yap›lmas› önerilir.
• Teras, çat› ve balkon süzgeçlerinden toplanan su
önce bir çamur tutucudan geçirilerek, ya¤mur top-
lama depolar›na ba¤lanabilir.
• Ya¤mur suyu buradan ya¤mur suyu kanalizasyonu-
na drenajla veya pompa ile verilebilir. Ayr›ca bu su,
bahçe sulama vs amaçlar› ile de kullan›labilir.
• Öte yandan garaj, kazan dairesi vb mahallerin yer
süzgeçleri ayr› bir tesisatla toplan›p, önce hidro-
karbon (benzin) ay›r›c›dan geçirilir ve sonra ya¤-
mur suyu drenaj›na ba¤lan›r.
• Ayr› bir ya¤mur suyu flebekesinin olmad›¤› yerler-
de ya¤mur suyu tesisat› en son noktada pis su hat-
t›na ba¤lanmadan önce sifonla (derin ve temizle-
nebilir bir sifonla) ba¤lanmal›d›r. Yaz›n koku ters
yönde ilerleyip s›z›nt› yapabilmektedir.
42
2.5. BORULAR, VANALAR VE
F‹TT‹NGSLER
Do¤ru malzeme seçimi yap›labilmesi aç›s›ndan, bo-
rular, vanalar ve fittingslerin iflletme bas›nçlar› belir-
lenmelidir. ABD’de çelik borularda, 250 mm çapa
kadar borulardaki et kal›nl›klar›n› gösteren standart
Schedule 40 boru’dur. 300 mm çaptan daha büyük
borular için kullan›lan standart borular›n et kal›nl›¤›
9,5 mm’dir. Farkl› boru çaplar› için izin verilen ba-
s›nç de¤erleri ASME yay›nlar›ndan ve boru üreticile-
rinin yay›nlar›ndan bulunabilir.
Kullan›lan vanalar›n proje gereklerini yerine getirip
getiremeyece¤i vana üreticilerinin teknik bilgilerin-
den kontrol edilmelidir.
Buhar sistemlerindeki kondens suyu borulamas› veya
kondenser su borulamas› gibi korozyonun göz önünde
bulundurulmas› gereken yerlerde daha yüksek et ka-
l›nl›¤› olan borular, bas›nç konusuyla ilgisi olmaks›z›n
kullan›labilir.
Çelik harici malzemelerde kullan›lmaktad›r. 100 mm
çap›n alt›ndaki borularda veya aç›k kondenser su boru-
lamas›nda, korozyon problemi yaflanabilecek yerlerde
genellikle bak›r tercih edilir. Bak›r boru kullan›m› na-
dir olmakla beraber bak›r boru demeti s›kça kullan›l›r.
Bak›r boru demeti kullan›m›n› s›n›rlayan ise, yüksek
iflletme bas›nçlar›nda dayanamayan ek yerleridir.
2.5.1. BORU TES‹SATI TASARIMINDA
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
Boru tesisat›n›n tasar›m› esnas›nda, binan›n çelik
konstrüksiyonu üzerinde etki eden, borulardaki gen-
leflme, büzüflme ve borulara etki eden statik ve dina-
mik yükler göz önüne al›nmal›d›r.
Bina infla edildikten sonra yap›lacak periyodik denet-
lemelere dayanarak binan›n konstrüksiyonunda dü-
zenlemeler yap›labilir ve boru tesisat› üzerine kom-
pansatörler, sabitleyiciler ve sismik emniyet eleman-
lar› yerlefltirilebilir.
Hava s›cakl›¤›ndaki de¤iflimlere veya pompalanan s›-
v›n›n s›cakl›¤›na ba¤l› olarak borular›n uzay›p k›sal-
mas›na ek olarak betonarme binalarda karfl›m›za bafl-
ka bir problem ç›kabilir.
Bu problem zamanla betonun büzülmesi ve bina iske-
letinin daralmas›d›r. Betonarme binalar zaman içinde
kat bafl›na 3 mm kadar büzülebilirler. Oldukça küçük
gözüken bu k›salma 70 katl› bir binada 225 mm’ye
ulaflmaktad›r.
Bu boru hatt› tesisat›n›n tasar›m› yap›l›rken, tasar›m-
c›n›n borular›n alt›na ve üstüne, sabit noktalar aras›na,
borular›n binan›n iskeletine göre yeterli esnekli¤i sa¤-
lamas› gerekti¤ini göstermektedir. Boru hatt› tasarla-
n›rken, inflaat mühendisinden betonun büzüflmesi so-
nucu borunun maruz kalabilece¤i daralma bilgisi al›-
narak tesisat ona göre yap›lmal›d›r.
2.5.1.2. Genleflme ve Büzüflme
Boru tesisat›n›n farkl› iflletme dönemlerindeki hare-
ketleri HVAC tasar›m mühendisi taraf›ndan önceden
tahmin edilmelidir. Bu analizde borular›n inflaat esna-
s›ndaki hareketi de dikkate al›nmal›d›r.
Borular›n hareketinin getirdi¤i yük önemli oldu¤un-
dan, borular›n hareketinin binan›n inflaat projesi yap›-
l›rken dikkate al›nmas› çok önemlidir.
‹nflaat esnas›nda bina ne ›s›t›l›p ne de so¤utulaca¤›n-
dan, borular çok fazla de¤iflen d›fl hava s›cakl›klar›na
maruz kalacaklar ve bu yüzden inflaat esnas›nda boru-
lar üzerinde s›k ve uzun süreli yüksek yükler olacakt›r.
HVAC tasar›m mühendisi, inflaat mühendisinin, boru-
lar›n binan›n çelik yap›s›ndan destek asl›¤› noktalarda
boru sisteminin oluflturdu¤u yükleri karfl›layacak bir
iskelet sistemi kurabilmesi için, ak›flkan dolu borula-
r›nda a¤›rl›¤›n› dikkate alarak, borularda beklenen sta-
tik ve dinamik yükleri vermelidir.
2.6. YÜKSEK YAPI SIHH‹ TES‹SATINDA
PRAT‹K NOTLAR
• Kullanma suyunun musluktan akma bas›nc› için
8 mSS uygun bir de¤erdir. Akma bas›nc› için
0,5 mSS ekonomik de¤er olarak al›nabilir. An-
cak hiçbir zaman 0,5 mSS’in alt›nda olmamal›-
d›r. 10 mSS (1 bar) de¤eri ise en üst kattaki ak›-
ma bas›nc› için al›nabilecek üst de¤erdir.
• Bofl rezervuar veya özel armatürler (masaj, dufl vb)
için ak›m bas›nc› 15 - 20 mSS olabilir. Bu tip ar-
matürler veya özel cihazlar (bulafl›k makinas›, su
so¤utucu vb) kullan›lacaksa kataloglar›nda öngö-
rülen bas›nç de¤erleri sa¤lanabilecek flekilde akma
bas›nc› belirlenmelidir.
• Bofl rezervuar vb daha yüksek su girifl bas›nc› ge-
reksinimi olan cihazlar ayn› hidrofor sistemine
ba¤lanacaksa olabildi¤i kadar düflük bas›nçta çal›-
flabilen tipleri tercih edilmelidir. Sistemdeki bas›nç
artt›kça di¤er armatürlerin su tüketimleri de arta-
cakt›r. Alt seviyelerde suyun borularda h›zl› akma-
s› nedeniyle (3 m/s afl›l›rsa) gürültü oluflabilir.
• At›k suyun kullan›labilece¤i sistemlerde ise at›k
suyun ar›t›lm›fl olmas›na ra¤men rezervuarlarda
beklemesi istenmeyen bir ortam oluflturabilir. Bu
nedenle at›k suyun de¤erlendirilece¤i sistemlerde
ayr› bir depolama ve bas›nçland›rma sistemi kulla-
n›p, bas rezervuarlar tercih edilmelidir.
• Yüksek yap›larda kullanma suyu tesisat› için her
35m yükseklik (~10 kat) bir bas›nç zonu olarak
belirlenmelidir.
• En alt kattaki musluktan akma bas›nc› ise mümkün
oldu¤unca 4 bar (40 mSS) de¤erini aflmamal›d›r.
En üst kattaki akma bas›nc›n› 0,5 mSS al›rsak ve
35 m statik yükseklik varsa en alt kattaki bas›nç
yaklafl›k 40mSS (4 bar) olacakt›r.
43
• Su da¤›t›m borular› afla¤›dan yukar› do¤ru yap›l›-
yor ise üst kata kadar olan bas›nç kay›plar› da (en
üst katta 0,5 mSS bas›nc› sa¤lamak için) eklenece-
¤inden alt seviyelerde akma bas›nc› 4 bar›n üzeri-
ne ç›kacakt›r.
Bu nedenle de su da¤›t›m›n›n yukar›dan afla¤›ya
yap›lmas› daha uygundur.
• Hidrofor kullan›lan sistemlerde hidroforlar alt ve
üst bas›nç aral›¤›nda çal›fl›r. Hidroforlar›n alt ve
üst bas›nç fark› yaklafl›k 1 - 2 bar’d›r.
Alt bas›nc›nda en üst katta istenilen su bas›nc› sa¤la-
nacak flekilde hidrofor seçilmelidir:
(statik bas›nç + boru kay›plar› + akma bas›nc›) =
hidrofor alt bas›nc›
• Ancak hidrofor bas›nc› üst de¤ere ulaflt›¤›nda bi-
nan›n alt katlar›nda afl›r› bas›nç oluflacakt›r.
- Hidrofor kullan›lan sistemlerde hidroforlar ç›k›-
fl›na bas›nç sabit tutucular monte edilerek, hidro-
forlar alt ve üst bas›nç aral›¤›nda çal›fl›rken boru-
lara giden suyun bas›nc› hidroforlar alt bas›nç
de¤erinde sabit tutulur.
Böylece istenmeyen su s›çramalar›, borularda-
ki yüksek ak›fl h›z›n›n oluflturaca¤› konfor bo-
zukluklar›, afl›r› su ve elektrik enerjisi tüketi-
mi önlenir.
- Alternatif sistem (belki de daha iyisi) her zon için
en üst kottaki kullanma yerinden yaklafl›k 10 m
daha yukar›da bir su deposu yapmak, bu depoya
bodrum kattaki depodan suyu pompalamak ve
da¤›t›m› yukar›dan afla¤›ya yapmakt›r.
- Her zon için ayr› bir su deposu yapmak yerine bi-
nan›n en üstüne (yine son kullanma yerinden
yaklafl›k 10 m daha yukar›ya) ortak bir su depo-
su yap›p ilk 35 m içindeki kullanma yerlerine bu
depo ç›k›fl›ndan da¤›tmak, daha alttaki içinde her
35 m için bas›nç düflürücüler ile ayr› zonlar olufl-
turmak da bir çözümdür.
• Yüksek binalarda pompalar üzerindeki a¤›rl›¤›
tafl›mak zorunda kal›r. Bunu engellemek için
özel tasar›ml› dik kasal› pompalar (fiekil 2.22)
kullan›larak borular›n a¤›rl›¤› direkt kaideye
verilebilir.
fiekil 2.22. D‹K KASALI POMPA DETAYI
44
ÏÏÏ. BÖLÜM
SOGUTULMUŞ İÇME SUYU SİSTEMLERİ
İşedileek olan bir binada her ne kadar su soğutucu­
l avantajları ve gerkeri kabul edilse d, bu
soğutuculaın mları ve montj planları binaın ke­
sin yerleşim planları yapılıncaya kadar belirlenemez.
Yerleşim planları, su soğutucuların ebatlarını ve özellik­
lerini belirlemede de önemli rol oynar. Yerleşim plala­
n merkezi su soğutma sistemleri veya tekil su soğutma
sistemleri nin seçilmesinde blirleyici faktördür.
Eğer binaın yereşim planı soğuk içme suyu sistemleri­
n birok katta alt at yerleştirilmesine imkan tanıyor
i, içme suyu soğutma sistemi olarak merkezi su soğut­
ma sistemlerinden taydala iaa a emeli­
d. Su kaynağı hattı aynı hat üzerindeki bir gup fıskiye­
yi besler ve dönüş hat1 bir bşka gup fıskiyeyi bsler ise
sistemin verimliliği artar. Bu amaçla geliştirilmiş örek
sistem uygulama Şc|/3.1.2.3.4'te sıra ile verilmiştir.
Bütün merkezi ünteler fıtre konulmalıdır.
Mezi bir sistemde, b sadece sistemin bll bir
pauygulaına rağmen t gerekli olduğu z­
m, eğer cihazlar et by bss ht kurul
ise t işlemi boynca sistemin hiçbir yerinden soğuk
su t em mümkün olamayacaktır. Bunun için merkezi su
so!TUtma sistemlerinde by pa'> hattı kullanılma<ına özen
gösterilmelidir. Binada kullaılacak su soğutucusu olaak
tekil su soğutucuları terih ediş ise, mimar, yereşim
plalarını gerçekle�tirirken çok büyük esnekliğe sahip
olacaktır. Ancak bunun dzavantj ı d daha fazla kompre­
sör ve soğuta gubuna ihtyaç duyulması olacar.
Mekanik su soğuta ünitel sayısıı aat için
uygun kapasiede seilmiş olan tek bir üt üç ayrı katta­
ki üç ayn fskiyeyi bslemek için kullanılabilir. Eğer ci­
ha orta kata yerleştirilmiş ise sirkülasyon pompası kulla­
nılması gerek.ıneyebir. Cihazdan fskiyeye kadar olan
maksimum uzaklık 5 metr ile sınırlanmalıdır.
..
ECiM Y0NÜ

PÜRJOR
� '` �

SIRKULASY POMPAS

,+ºc\/)

r
��
Şckil3.1. SOÖUTULMUŞ İÇME SUYU SİSTEMİ- ALTAN DOLAŞIMLI ÇEVRiM
45
.
46

RJOR
|o|V \0|J

_ �

-
-

-
f
-
-

-
ı


ı
f

t
'

r
'
'

'0|^ ouIdh|
.
| J '0U |UV|^o|
[bÌ0Uz;
NOT: SEKiLDE SADECE SiSTEMiN ANA ELEMANLARI GÖSTERiLMiŞTiR.
-
---- - - -- -
Şckil3.2. SOGUTULMUŞ İÇME SUYU SİSTEMİ- ÜSTTEN DOLAŞIMLI ÇEVRİM
iRKÜLASYON POMPASI
BRONZ) _
�ı
s
(
ECiM YÖNÜ

PÜRJÖR ¸

0-

- -
SOCUTMA GURUBU
-
l '
- -
-
l '
- -
-
l ¯
- -
-
l '
- -
-
l '
- -
-
l '
- -
-
l ¯
- -
-
l '
- -
-
l '
- -BALANS VANALARI
NOT: ŞEKiLDE SADECE SiSTEMiN ANA ELEMANLARI GÖSTERiLMiŞTiR.
Şcki/3.3. SOGUTULMUŞ İÇME SUYU SİSTEMİ- ÇOK KOLONLU ALTTAN DOLAŞıMLI ÇEVRiM
47
l
b^L^l` !^l^L^||

|u|JJI

|V !U
��
� 0 �- - -
'
-
- - -
|
-
- - -
1
-
- .. -
¯
-
- - -
'
-
ı
- - -
1
-
- - -
'
-
- - -
1
-
- - -
|
-
- - -
'
-
ı ı ı ı
��'0uV^ ou|uhu
-
ç|Ir|L^'!0U 'UV|^'|
b|
N01. ,|r`LU| '^U|L| '|'`'V`U ^U^ '||H^UL^|| o0'`'||LV`Ş'||.


'
|
1
¯
'
1
'
1
|
'
Şcku34 SCCUTUIMUŞİÇMSUYUSİSTEM ÇCKKCICNLUUSTENDCLAŞDIÇEVR
48
49
4.1. GENEL TANIMLAR
4.1.1. YÜKSEK YAPILAR
Yüksek yap›larda ›s›tma, havaland›rma, klima tesisat›
tasar›m›nda yüksek statik bas›nç, rüzgar etkisi, baca
etkisi, iç hava kalitesi, hava tafl›nmas›, yang›n güven-
li¤i, acil durum prosedürleri, deprem önlemleri, bina
yönetim sistemi ve zonlama gereksinimleri dikkate
al›nmak zorundad›r. Yap›n›n mimari tasar›m›nda tesi-
satla ilgili rezervasyonlar üzerinde önemle durulmal›-
d›r. Yüksek yap›larda tamamen haval› (özellikle VAV
kutulu), tamamen sulu (özellikle 2 veya 4 borulu fan
coil), hava+sulu (fan coil + VAV) ve de¤iflken so¤u-
tucu ak›flkan debili (Hava so¤utmal› VRV, su so¤ut-
mal› VRV) sistemler kullan›labilir.
Yüksek yap›larda sistem seçiminde ekonomik kriterler
ön plandad›r. Yat›r›m ve iflletme maliyetlerini optimi-
ze eden çözümler araflt›r›lmal›d›r. Bu tip uygulamalar-
da yap›lacak yanl›fll›klar büyük boyutlarda kaynak ve
zaman israf›na neden olur. Bu bölümde sadece ›s›tma
tesisat› üzerinde durulacak ve yüksek yap›larda uygu-
lanacak ›s›tma tesisat›n›n özellikleri tart›fl›lacakt›r.
4.1.1.1. Is› Kay›p ve Kazançlar›
Yüksek yap›lar genellikle çevrelerindeki yap›lar›n
aras›ndan tek bafllar›na yükselir ve korunmas›zd›r.
Yüksek yap›larda gölgeleme etkisi olmad›¤›ndan gü-
neflten olan ›s› kazanc› önemli mertebelerdedir. ‹kinci
önemli konu gün boyunca bu ›s› kazanc›n›n de¤erinin
güneflin konumuna göre de¤iflmesidir.
Yüksek yap›larda rüzgar etkisi ise çok önemli ikinci bir
faktördür. Rüzgar h›z› yerden olan yükseklikle birlikte
artar. Bu yüksek rüzgar h›z›na ba¤l› olarak binan›n rüz-
gar yönündeki cephesinde önemli bir pozitif bas›nç ve
aksi yönde önemli bir negatif bas›nç oluflur. Bina cep-
hesi aç›kl›klar›ndan s›zan hava çok fazlad›r. Is› kayb›
hesaplar›nda yükseklik etkisi göz önüne al›nmal›d›r.
Ayr›ca kalorifer kolonlar›nda afla¤› katlarda 90°C olan
su s›cakl›¤›, üst katlara ç›kt›¤›nda (kolonlarda ›s› yal›t›-
m› yoksa) 90°C olmayacakt›r. Bu amaçla DIN 4701 ye-
ni bask›s›nda detayl› bir hesap yöntemi verilmifltir.
Baca etkisi ise yüksek yap›lar›n bir baflka önemli özel-
li¤idir. So¤uk d›fl hava ve s›cak iç hava, yüksek yap›
merdiven kovan›nda ve di¤er dikey flaftlarda yukar›
do¤ru bir hava hareketi oluflturur. Aynen bacalarda ol-
du¤u gibi alt katlardan ve ana giriflten giren hava dü-
fley flaftlarda yukar› yükselir. Bu olay özellikle alt kat-
lar› ve ana giriflleri etkiler. Bu nedenle ana girifllere
döner kap› yap›lmas›, s›cak hava perdeleri uygulan-
mas› veya ekstra döflemeden ›s›tma veya s›cak hava
apareyleri kullan›lmas› önerilen önlemler aras›ndad›r.
4.1.1.2. Çevre ve Çekirdek Zonlar›
Yüksek yap›lar genellikle derinlemesine planlan›r. Buna
göre çevrede d›fla bakan hacimler ve ortada d›flar› ile hiç
iliflkisi olmayan çekirdek hacimleri ortaya ç›kar. Çevre
zonu genel olarak bina cephesinden itibaren 4 - 5 m kabul
edilebilir. Bu mesafe baz› hallerde 7 - 8 m de¤erine kadar
ç›kabilmektedir. Yüksek yap›lar›n en önemli özelliklerin-
den biri budur.
Çevre zonunda güneflin, d›fl hava s›cakl›¤›n›n ve rüzgar›n
etkilerine ba¤l› olarak sürekli de¤iflen bir ›s›l yük geçerli-
dir. Güneflin, d›fl hava s›cakl›¤›n›n ve rüzgar›n etkilerine
ba¤l› olarak hem so¤utma, hem de ›s›tma gerekmektedir.
K›fl›n ve ara mevsimlerde yöne, günün saatine ve günefl-
lenmeye ba¤l› olarak, çevre zonunun bir k›sm› ›s›t›l›rken,
di¤er k›s›mlar› so¤utulabilmektedir.
Çekirdek zonda ise yükler zamana ba¤l› olarak büyük
farkl›l›k göstermez ve sabittir. Bu sabit yük genellikle ya-
pay ayd›nlatmaya vs ba¤l› olan yüksek iç kazançlar ne-
deniyle yaz-k›fl so¤utma yönündedir. O halde yüksek ya-
p›lardaki ›s›tma tesisat› planlan›rken çevre zonlarla, iç
zon mutlaka birbirinden ayr›lmal› ve çok zonlu bir sistem
düflünülmelidir. Ancak binada katta tek hacim uygula-
mas› durumunda (örne¤in aç›k ofis) çevre/çekirdek zon
yük da¤›l›m› homojenleflebilir.
4.1.1.3. Yüksek Statik Bas›nç
Yüksek yap›larda s›cak su ile ›s›tma yap›ld›¤›nda büyük
bir statik bas›nç ortaya ç›kacakt›r. Is›tma sistemi içinde ba-
s›nca en duyarl› elemanlar kazanlar ve radyatörlerdir. Nor-
mal radyatör ve kazanlar, 4 ve 6 bar, özel siparifl edildi¤in-
de ise 10 bar bas›nca dayan›kl› olarak üretilir. Buna göre
bina yüksekli¤i 60 m'yi, baflka baz› faktörleri ve emniyet
pay› dikkate al›nd›¤›nda yaklafl›k 50 m’yi geçmemelidir.
Yüksekli¤i 50 m'yi aflan yap›larda ise sistemin düfley
do¤rultuda iki veya gerekirse daha fazla say›da zona ay-
r›lmas› gerekir. Sistemin ikiye bölünmesinde genellikle
ara tesisat kat› kullan›l›r. Pratik olarak yüksek yap›larda
her 20 kata bir galeri kat yap›l›r. Kalorifer 1. zon tesisa-
t›nda 20 kat yukar›ya do¤ru da¤›t›m yap›l›r. S›hhi tesi-
satta ise galeri kattaki 1. hidrofor sistemi 10 kat afla¤›ya,
2. hidrofor sistemi ise 10 kat yukar›ya su basar.
Kazan bodrumda veya özellikle do¤al gaz halinde çat›da
olabilir. Çat›daki kazan daireleri yüksek yap›larda, çok
uzun bacan›n yap›m maliyetinden ve tüm katlarda bacaya
ayr›lmas› gereken k›ymetli inflaat alan›ndan tasarruf sa¤-
lad›¤› için çok büyük avantaj yarat›r.
Ara tesisat kat›nda bir ›s› de¤ifltirici kullan›l›r. Kazanda
üretilen s›cak su ile bu ›s› de¤ifltirgecinde, yaklafl›k 5°C da-
ha düflük s›cakl›kta yine s›cak su elde edilir. Yüksek yap›-
daki kazanla ara tesisat kat› aras›ndaki daireler kazandan,
ara kattan sonraki dairelerse ›s› de¤ifltiricinden beslenir.
IV. BÖLÜM
ISITMA TES‹SATI
Yüksek yap›larda eflanjör kullan›ld›¤›nda, üç yolu
kontrol vanas› primer devreye konulmal›d›r. Böylece
bu vanan›n kireçlenme, bas›nç gibi etkilerden korun-
mas› mümkün olur.
Bas›nç zonlamas›n›n amaçlar›:
- Sistemin statik bas›nc›n› azaltmak,
- Alt/üst bas›nç fark›n› azaltmak,
- Ak›flkan debisini kontrol edebilmektir.
Ara tesisat katlar› en fazla 20 katta bir, yani yaklafl›k
maksimum 60 mSS (6 bar) bas›nç yaratacak flekilde
oluflturulmal›d›r.
Her bas›nç zonu; eflanjör, genleflme deposu, pompas›,
hidroforu, vb gibi ba¤›ms›z iflletme ve kumanda ele-
manlar›na sahip olmal›d›r.
4.1.1.4 Is› Geri Kazanma
Yüksek yap› ›s›tma ve so¤utma sistemleri ›s› geri kazan-
ma uygulamalar› aç›s›ndan genifl imkanlar yarat›r. Baz›
zonlar›n ›s›t›l›rken, baz›lar›n›n so¤utulmas› bu imkan› ya-
ratan ana etkendir. Bu konuda ASHRAE Handbook'lar›n-
da genifl uygulama örnekleri bulunmaktad›r. Yüksek ya-
p›larda uygulanabilecek ilginç bir fikir ayn› su devresine
ba¤l› su kaynakl› ›s› pompalar› ile ›s›tma ve so¤utman›n
yap›lmas›d›r. Bu su devresine, ayr›ca ihtiyaca göre devre-
ye girmek üzere, s›cak su kazan› ve su so¤utma kulesi
ba¤l›d›r. Ayn› zamanda ›s›tma ve so¤utma yapan ›s› pom-
palar›ndan so¤utma yapan› ortak su devresine ›s› verir-
ken, ›s›tma yapan ›s› pompas› ›s› çeker. Ortak devrede do-
laflan suyun s›cakl›¤›n› sabit tutabilmek için gerekli ilave
›s›tma, s›cak su kazan› ile karfl›lan›r.
Su kaynakl› ›s› pompalar›n, havay› ›s›t›p/so¤utulabile-
ce¤i gibi suyu ›s›t›p, so¤utan modelleri de mevcuttur.
Su kaynakl› ›s› pompalar› 472.000 Btu/h kapasitelere
kadar kullan›labilmektedir.
4.2 YÜKSEK YAPILARDA
ISITMA TES‹SATI
Yukar›daki tan›mlar özetlenirse afla¤›daki özellikler
ortaya ç›kmaktad›r:
• Yap›n›n çeflitli cephelerinde güneflten gün boyu
de¤iflen önemli ölçüde ›s› kazanc› vard›r.
• Rüzgar etkisine ba¤l› olarak, aç›labilen en küçük aral›k-
tan kontrol edilemeyen bir hava s›z›nt›s› söz konusudur.
• Bina içinde bulunan flaftlardan do¤al bir çekifl vard›r.
• Yapay ayd›nlatmaya ba¤l› olarak çekirdek bölge-
lerde önemli bir iç ›s› kazanc› vard›r.
Bu özellikler gözönüne al›nd›¤›nda,
- Çevre zonunda de¤iflikliklere çabuk cevap verecek
ve otomatik kontrole sahip h›zl› bir ›s›tma sistemi
düflünülmelidir. Bu anlamda çevre zonlar› için ör-
ne¤in döflemeden ›s›tma gibi ataleti fazla sistemler
düflünülmemelidir. Konvektör, panel radyatör, alü-
minyum radyatörler ve fan coil gibi su hacmi az
olan ›s›t›c›lar bu zonlar için en uygun çözümdür.
- Her hacimdeki ›s›t›c› ba¤›ms›z olarak kontrol
edilebilmelidir.
- Çevre zonunda aç›labilen pencereler kullan›lma-
mal›d›r. Bu nedenle ›s›tma ile birlikte mekanik
havaland›rma da yap›lmal› ve hacimlere gönderi-
len temiz hava oda s›cakl›¤›ndan 3 veya 4°C faz-
la s›cakl›¤a kadar santralde ›s›t›lmal›d›r.
- Çekirdek hacimleri için ›s›tma gerekmez. Sadece ha-
valand›rma yeterlidir. Gönderilen havan›n s›cakl›¤›
ayarlanarak iç ›s› kazançlar› kullan›labilir. Genellikle
verilen hava s›cakl›¤›n›n, oda s›cakl›¤›ndan 5°C da-
ha düflük olmas› yeterlidir. Ancak otomatik kontrol,
egzoz havas›ndan ald›¤› sonuca göre üfleme hava s›-
cakl›¤›n› 14°C'ye kadar düflürebilmektedir.
- Asl›nda yüksek yap›lar için en uygun sistem düz ›s›t-
ma ve havaland›rma yerine, klima tesisat› kullan›l-
mas›d›r. Çevre zonlar› için VAV veya fan coilli sulu
sistemler, çekirdek zonu için de klima santrali, hava
kanallar› ve da¤›t›c› menfezlerden oluflan sistemler
veya VAV sistem en uygunlar›d›r.
4.2.1 YÜKSEK YAPILARLA ‹LG‹L‹
TES‹SAT NOTLARI
a. Kazanlarda iflletme bas›nc›:
‹flletme Bas›nc› = (Kazan alt seviyesi ile tesisat›n en
üst seviyesi fark› + Pompa bas›nc›)
b. Boyler Kazan›: Boyleri besleyen kazan ayr› olmal›d›r.
Boyler ›s›tmas›nda genellikle daha yüksek s›cakl›kta ›s›t-
ma suyu gerekir. Ama günümüzdeki yak›t fiyatlar› dikka-
te al›nd›¤›nda bina ›s›tmas› ve boyler ›s›tmas› kazanlar›-
n›n her ikisinin de yo¤uflmal› tip olmas› ve mümkünse
kaskad sistem kullanmas› daha uygundur. Uygundan kast
edilen, kazanlar›n sat›nalma ve iflletme maliyeti, bak›m ve
servis maliyeti ve yak›t maliyetlerinin toplam›; yani ömür
boyu maliyeti en ekonomik olan sistemdir. Yo¤uflmal›
kazanlar ilk yat›r›m maliyetleri daha yüksek olmas›na
karfl›n, iflletme maliyetleri çok daha düflük oldu¤undan fi-
yat farklar› bir veya bir kaç y›lda amorti edilebilmesi ne-
deniyle (iflletme koflullar›na ba¤l› olarak) tercih edilir.
Ayr›ca yaz-k›fl bütün y›l çal›fl›r. E¤er boyler, ›s›tma kaza-
n›ndan beslenirse, kazan kapasitesi bina ›s›tmas› ve boy-
ler kapasitesini karfl›layacak flekilde yüksek olaca¤›ndan,
yaz›n kazan düflük kapasitede ve verimsiz çal›fl›r.
Ayn› zamanda ›s›tma sistemi d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤-
l› olarak de¤iflen farkl› s›cakl›kta su ile beslenmelidir.
Bu durumda boyler ba¤lant›s› için özel önlem al›nmas›
gerekir. Yüksek verimli kendinden yo¤uflmal› kazan kul-
lan›lan bir tesisatta, boyler için gerekli olan yüksek s›cak-
l›klar, yo¤uflma s›n›r›n›n üzerinde olaca¤›ndan, tek kazan
kullan›lmas› halinde tüm boyler çal›flmas› süresinde yo-
¤uflma olmayacak ve kazan verimi düflük olacakt›r.
Bina ve boyleri ayn› kazandan ›s›tmak gerekirse, 3 yol-
lu vana kullanarak iki farkl› s›cakl›kta su elde edilebilir.
Ancak boyler kazan›n› ay›rmak, yaz iflletmesi de dikka-
te al›nd›¤›nda genelde iflletmede daha ekonomiktir.
50
c. Boyler Yerleflimi ve Cinsi: Yüksek binalarda serpan-
tinli boyler kullan›lmal›d›r. Kalorifer bas›nc› 25 mSS'yi
geçince çift cidarl› boylerlerde çökme olabilir. Silindi-
rik kaplar›n içeriden gelen bas›nca dayan›kl›l›¤›, d›fltan
gelen bas›nca göre daha fazlad›r. Bu nedenle 6 bar ifl-
letme bas›nc›ndaki bir çift cidarl› boylerde kalorifer
devresi bas›nc› en fazla 2,5 bar olabilir. Boyler içerisin-
deki suyun boflalt›ld›¤› yerlerde, kalorifer devresi suyu
dolu ise, çift cidarl› boylerlerde çökmeler olur. Sonuçta
yüksek yap›larda serpantinli boyler kullan›lmal›d›r. Ay-
r›ca serpantinli boyler az yer kaplad›¤› ve ›s›nma süresi
daha k›sa oldu¤u için de avantajl› olacakt›r.
d. Pompa: Islak rotorlu pompalar›n maksimum kul-
lanma bas›nc› 60 mSS de¤erindedir. Bina yüksekli¤i
60 m'den (veya pompaya gelen statik bas›nç
6 bar'dan) fazla ise kullan›lacak bütün pompalar sfero
döküm olmal› ve santrifüj pompalarda mekanik sal-
mastra kullan›lmal›d›r.
e. Uzama: Yüksek yap›larda borularda s›cakl›k ve
uzun mesafeler nedeniyle uzama önemli mertebede-
dir. PVC borularda ise uzama çelik borular›n 7 kat›
mertebesindedir (fiekil 4.1). Yeni yap›lan binalarda ise
tesisat flaft›n›n bulunmas› ve plastik folyolu boru kul-
lan›lmas› nedeniyle borulardaki genleflme göz ard›
edilebilir. Kalorifer kolonlar›nda, sabit nokta yap›la-
cak yerler belirlenmelidir. Uzama miktar› 30 mm'yi
buldu¤unda bir boru kompansatör kullan›lmal›d›r.
Uzama miktar›, özel branflman ve esnek ba¤lant›lar
varsa en fazla 50 mm, klasik uygulamalarda ise 30
mm de¤erini aflt›¤›nda ikinci boru kompansatör kulla-
n›lmal›d›r. Bu amaçla özel olarak kalorifer tesisat› için
üretilen k›lavuzlu (yatakl›) kompansatörler söz konusu
tesisatta baflar› ile kullan›lmaktad›r (fiekil 4.2). 1 m bo-
ru 100°C s›cakl›k fark›nda yaklafl›k 1 mm uzad›¤›ndan,
branflmanlar da dikkate al›narak kompansatörlerin her
30 m'de bir konulmas› uygundur. Kompansatör kulla-
n›lam›yorsa, boruda Omega yap›larak da uzama al›na-
bilir. Omega (veya kompansatör) ilk ve son branflma-
n›n ortas›nda yap›lmal›d›r (fiekil 4.3). Alt kattan itiba-
ren kolonda ilk sabit nokta, bodrumdaki yatay boru
uzunlu¤unun yaklafl›k iki kat› bir mesafede teflkil edi-
lebilir. E¤er bir tek kompansatör veya omega kullan›-
lacaksa üst taraftaki sabit nokta sondan 3. veya 4. kat-
ta olabilir. Çat›daki haval›k borular› kolonlardan sonra
yaklafl›k 5 m yatay uzunlukta olmal›d›r. Radyatör
branflman borular› uzaman›n fazla oldu¤u noktalarda
en az 2,0 - 2,5 m yap›lmal›d›r. Duvar geçen branflman-
lardan kaç›n›lmal›, zorunlu ise duvar geçiflinde esnek
kovan kullan›lmal›d›r. En üst kat›n dönüfl kolonu ile
radyatör ç›k›fl ekseni aras›ndaki seviye fark› hesapla-
nan uzama de¤erinden yaklafl›k 2 cm daha fazla olma-
l›d›r. Yani pratik olarak 5 - 6 cm olmal›d›r. E¤er bu
sa¤lanam›yorsa, dönüfl kolonu üzerine bir parça ilave
edip üzerine pürjör tak›lmal›d›r (fiekil 4.4). Radyatör
branflman ba¤lant›lar› radyatöre direkt ba¤lanmamal›-
d›r. Aksi halde pirinç vanadan veya ek noktas›ndan ko-
par. Bu amaçla bir dirsek ve köfle radyatör vanas› kul-
lan›lmas›, branflman uzunlu¤unun 1 - 2 m olmas› ya-
rarl› olacakt›r (fiekil 4.5).
Kalorifer kolonlar›ndan duvar geçifllerinde,
- Esnek kovanlar oluflturulmal›,
- Bu sa¤lanam›yorsa branflmanlar duvar› geçmeden
önce yaklafl›k 2 m yatay ilerlemeli,
- Boru geçifllerinin olaca¤› duvarlarda korozyon riski
nedeniyle Ytong tipi kireç esasl› malzeme kullan›l-
mamal› veya borunun bu malzeme ile temas›n› ön-
leyecek özel kovan kullan›lmal›d›r.
Boru geçifl delikleri yine ayn› korozyon nedeni ile ke-
sinlikle alç› ile doldurulmamal›d›r. Kolonlar›n döfleme
geçifllerinde kovan kullan›lmal›d›r. Tesisat kesinlikle
kaynakl› yap›lmal›d›r. Fittings kolonlarda ve k›sa
branflmanlarda kullan›lmamal›d›r.
f. Is›t›c›: Döküm ve panel radyatörler 4 bar iflletme
bas›nc›na dayanacak flekilde üretilirler. Yüksek yap›-
lar için radyatör siparifl verirken 6 bar iflletme bas›n-
c›nda kullan›laca¤› sipariflte belirtilmelidir. 4 bar ve 6
bar radyatörlerin fiyatlar› ayn›d›r. Eflanjör kullan›lan
yüksek yap›larda da statik bas›nc›n 6 bar de¤erini geç-
memesi, özel bir nedenle bu de¤er afl›lacaksa, yüksek
bas›nca dayan›kl› Alurad veya benzeri ›s›t›c›lar kulla-
n›lmas› gerekir.
g. Yüksek statik bas›nçl› tesisatta kosva vana kullan-
maktan kaç›n›lmal›d›r (Boru uzamalar›nda zay›f nok-
ta oluflturdu¤u için). Bunun yerine bütün radyatörlere
dönüfl vanas› kullan›lmal›d›r. Kullan›lacak sürgülü va-
nalar PN 10 kalitesinde olmal›d›r.
51
fiekil 4.1. ÇEL‹K VE PLAST‹K BORULARDA
GENLEfiME M‹KTARI
52
fiekil 4.2. KILAVUZLU (YATAKLI) KOMPANSATÖRLER
fiekil 4.3. OMEGA (VEYA KOMPANSATÖR) YERLEfi‹M‹
4.3. YÜKSEK YAPILARIN
BACALARINDA ALINACAK
ÖNLEMLER
• Baca sistemi seçiminde kenetlenmeli sistemler
tercih edilmelidir.
Kaynakl› sistemlerde kaynak bölgelerinin s›cak-
tan etkilenmesi sebebiyle so¤uma esnas›nda gev-
rekleflme olur ve bu bölgelerde kritik durumlarda
çatlaklar meydana gelebilir. Baca gazlar› içerisin-
deki zehirli gazlar›n›n bu çatlaklardan s›zabilece-
¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Çok katl› bina-
larda kullan›lan çift cidarl› paslanmaz çelik baca-
lar›n ›s›l genleflmeleri dikkate al›nmal› ve bu gen-
leflmeleri absorbe etmek için baca sistemi üretici-
leri taraf›ndan, kalite kontrollü fabrika flartlar›nda
imal edilmifl genleflme elemanlar› kullan›lmal›d›r.
Çift cidarl› baca sistemi yaparken iç cidar› s›cak-
l›k de¤iflimlerini karfl›layacak flekilde d›fl cidar-
dan ba¤›ms›zca hareket edebilmelidir.
• Çok katl› binalarda düflük s›cakl›k kazan› kulla-
n›lmas› durumunda bacalar›n ç›k›fla yak›n k›s›m-
lar›nda yo¤uflma olabilir. Bunun önlenmesi için
ç›k›fla yak›n bölgeye konulacak bir fan ile s›cak-
l›k çi¤ noktas› alt›na düflmeden baca gazlar› d›-
flar› at›labilir. Di¤er bir yol ise yard›mc› hava
düzene¤i kullanmakt›r. Bu düzenek baca gaz›n›n
h›z›n› artt›rarak baca gazlar›n›n yo¤uflmadan d›-
flar› at›lmas›n› sa¤lar, kazan›n yanmad›¤› süre-
lerde havaland›rma yaparak baca içindeki ›slak-
l›¤› kurutma etkisi yapar ve yanman›n hava çe-
kiflindeki de¤iflimlerden etkilenmeden düzenli
olmas›n› da sa¤lar.
• Birden fazla kazan›n bulundu¤u ›s›tma istemlerinde
zorunlu kalmad›kça ayn› bacaya iki kazan ba¤lan-
mamal›d›r. Ba¤lanacaksa bunlar›n yak›tlar›n›n ve
brülörlerinin ayn› tip olmas›na dikkat edilmelidir.
• Bacan›n yo¤uflma olacak bölgelerine yo¤uflan su-
yun toplanarak drenaj edilece¤i kondens kolektör-
leri konulmal›d›r. Duman kanallar›nda fazla yön
de¤ifltirmeden kaç›n›lmal› ve mümkünse uzunluk-
lar› baca yüksekli¤inin maksimum 1/4'ü olmal›d›r.
Zorunlu haller d›fl›nda kanal baca ba¤lant›s› 135°
parçalarla yap›lmal›d›r. Her 30 m’de bir gözetle-
me/bak›m parças› konulmal›d›r.
• Binalarda bacalara paratoner tak›lmas› ve toprak-
lama hatt›n›n yap›lmas› gereklidir. Duman gaz› ve
kurum yanmas›n›n bina içinde yang›na sebebiyet
vermeyecek flekilde baca d›fl duvarlar›n›n ›s› yal›t›-
m› yap›lmal› ve baca bu yanmalardan etkilenme-
melidir. Bacalar bina içerisinde ç›kacak yang›nlara
karfl› dayan›kl› olmal› ve yang›n›n ›s› iletimi yo-
luyla di¤er katlara geçmesini engellemelidir. Çift
cidarl› bacalarda kullan›lan izolasyon malzemesi
yanmaz özellikte olmal›d›r. Baca yan›c› bir zemin
ya da tavan›n içinden geçti¤inde 50 mm'lik bir ser-
best hava aral›¤› korunmal› ve yang›n durdurucu
eleman kullan›lmal›d›r.
• Özellikle yüksek binalara bacan›n çat›ya son des-
te¤i 1,5 m aflacak flekilde yerlefltirilmesi gerekli ol-
du¤unda, bu uzatma ek bir destekle donat›lmal›d›r.
Bir germe teli kufla¤› kelepçelenmeli ve bu kufla¤a
rijit germeler, tercihen demir köflebentler ba¤lan-
mal› ve bölgedeki ortalama rüzgar h›z› kontrol
edilmelidir. Bacan›n çevresi, mimariye uygun bir
malzeme ile çevrilebilir.
53
fiekil 4.5. RADYATÖR BRANfiMAN BA⁄LANTISI
fiekil 4.4. KOLON ÜZER‹ PÜRJÖR
54
fiekil 4.8. ÇOKLU POMPA UYGULAMASI
fiekil 4.6. KL‹MA SANTRALLER‹ VE FAN COILLERDE ‹K‹ YOLLU VANA BA⁄LANTISI
fiekil 4.7. RADYATÖR BA⁄LANTISI
4.4. ÇATI ISI MERKEZLER‹
Bir yap›da kullan›lacak ›s›tma, so¤utma sistemi ve uy-
gun cihaz seçimleri, yap›n›n enerji etken bir yap› olma-
s›ndaki en önemli faktörlerden biridir. Sistem seçimle-
rinde yat›r›m maliyetlerinin yan›nda ömür boyu süren
iflletim maliyetlerinin analizlerinin de çok iyi flekilde
yap›lmas› gerekmektedir.
10 - 15 y›l önce kazan dairesi içinde afla¤›daki ekip-
manlar için yer b›rak›lmas› gündemde idi:
- Kazanlar
- Yak›t deposu
- Baca ve duman kanallar›
- Tesisat elemanlar› (pompa, boyler, eflanjör, su de-
posu, hidrofor, kolektörler vb)
- Kazan bak›c› odas›
Günümüzde ise yukar›da belirtilen ekipmanlar›n baz›-
lar› ayn› oranda önem göstermemektedir. Kat› ve s›v›
yak›tlar›n, düflük verimlilik, kirlilik, çevre kirlenmesi,
depolama, maliyet vb birçok nedenle yerlerini gaz ya-
k›tlara b›rakmas›, kazan ve kazan dairesi sistemlerinde
yeni uygulamalar›n yap›labilmesinin önünü açm›flt›r.
Do¤al gaz kullan›m› yak›t depolar›n› kazan dairelerin-
den ç›kar›rken, kazanlarla beraber gelifltirilen interaktif
otomatik kontrol panelleri ve s›n›rl› oranda olsa bile bi-
na otomasyon sistemleri, kazan bak›c› dairesinin orta-
dan kalkmas›n› sa¤lam›flt›r.
Do¤al gaz kullan›m› ayn› zamanda çat› ›s› merkezlerinin
daha s›k uygulanmas›n› da sa¤lam›flt›r. Bu uygulama ya-
p›n›n baca projelendirmesini kolaylaflt›rm›flt›r. Bina alt›
›s› merkezi uygulamalar›nda baca genelde binan›n çekir-
dek dedi¤imiz orta bölümünde planland›¤› için tüm bina
boyunca baca flaft› ve bu flaft›n içinde bacan›n özellikle
di¤er borular ile olan etkilefliminin minimuma indirilme-
si için baca izolasyonu gereksinimi ortaya ç›kmaktad›r.
Kazanlarda brülör devre d›fl› iken durma kay›plar› yak-
lafl›k %0,8 ila 1 aras›ndad›r. Bu kay›p kazan›n ba¤l› ol-
du¤u bacan›n do¤al çekifli ile kazan› so¤utmas›ndan do-
lay› oluflmaktad›r. Özellikle yüksek yap›larda ›s› gerek-
sinimi çoklu kazan sistemleri ile karfl›lanmaktad›r ve
kazanlar›n hepsi ayn› anda devrede olmamaktad›r. Çat›
kazan daireleri kazanlar›n durma kay›plar› aç›s›ndan
enerji tüketimini azaltan bir uygulamad›r.
Binalarda ›s› yal›t›m yönetmeli¤i, çat› ›s› merkezi ted-
birlerini belirtmifltir:
- Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate al›n-
mal›d›r (1.000 - 2.000 kg/m
2
).
- Çat›n›n alt›nda ve yan›ndaki mahallerde rahats›zl›k
verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli akustik
yal›t›m uygulanmal›d›r.
- Kazan dairesinden ç›k›fl için uygun merdiven yap›l-
mal›d›r. Kap› ve pencereler kaç›fl yönünde kilitsiz
ve kolay aç›labilecek flekilde düzenlenmelidir.
- Havaland›rma ve di¤er kriterler bina alt› ›s› merkez-
leri ile ayn› olmal›d›r.
Yak›t olarak fuel oil veya kömür kullan›m›nda ›s› mer-
kezinin çat›da oluflturulmas›nda en önemli sak›nca, ya-
k›t›n çat›ya tafl›nmas›, depolanmas› ve bu depolanma-
n›n getirdi¤i statik yüklerdir. Oysa do¤al gaz söz konu-
su oldu¤unda kazan dairelerini çat› kat›nda düzenle-
mek büyük avantajlar sa¤lamaktad›r. Özellikle %110
norm kullanma verimli duvar tipi 100 kW yo¤uflmal›
kazanlar ile oluflturulan kaskad sistemler ve atmosferik
brülörlü esnek döküm do¤al gaz kazanlar› ile çat› ›s›
merkezleri mutlaka birlikte düflünülmesi gerekli kav-
ramlar olarak eski ve yeni bütün yap›larda de¤erlendi-
rilmelidir. Bu yolla önemli ölçüde avantaj ve farkl›l›k
yaratmak mümkündür. Is›tma sistemlerinde yak›t tasa-
rufu aç›s›ndan radyatör, fan coil, klima santralleri gibi
›s›tma cihazlar›n›n giriflinde mutlaka iki yollu oransal
vana kullan›lmal›d›r (fiekil 4.6). Radyatör sistemlerin-
de termostatik vana ile çözülmelidir.
Ayr›ca radyatör dönüfllerinde reglaj ayar› yap›labilen
radyatör vanas› kullan›lmal›d›r.
Termostatik veya iki yollu vana kullan›m›ndan dolay›
sirkülasyon pompas›n›n Δp’ye göre çal›flan frekans kon-
trollü pompa olmas› daha do¤ru olur.
Kolonlu sistemlerde radyatörlerin ba¤lant›s›nda da e¤im-
lere özen gösterilmelidir (fiekil 4.7). Kolektörlü sistem-
lerde ise ayn› flekilde kolektör e¤imlerine bak›lmal›d›r.
Pompa seçiminde bir as›l bir yedek yerine, binan›n kul-
lan›m›na bakarak daha küçük debide çoklu pompa seç-
mek genellikle daha uygun olabilir (fiekil 4.8). Aksi
halde frekans kontrollü pompalar gücüne göre belli bir
debinin alt›na inemez. Bundan dolay› sistemde sesler
artar ve enerji tasarrufu istenilen düzeyde yap›lamaz.
Enerji tasarrufu ve konfor için, radyatör, fan coil ve hat-
ta klima santrallerinin zon pompalar›n›n alt›na üç yollu
kar›flt›r›c› motorlu vana konmal›d›r. Üç yollu, vana fre-
kans kontrollü pompan›n ve ›s›tma cihazlar›n›n giriflin-
deki iki yollu vanalar›n daha do¤ru çal›flmas›n› sa¤laya-
cak ve ihtiyaca göre su s›cakl›¤›n› ayarlayaca¤› için, bo-
rulardaki ›s› kay›plar› daha azalt›lm›fl olacakt›r.
En basit çat› ›s› merkezi uygulamas› (tek zonlu, d›fl ha-
va kompanzasyonlu çal›flan basit sistem) fiekil 4.9’da
gösterilmifltir. Çat› ›s› merkezi uygulamas›nda üstten
da¤›t›m alttan toplama sistemi ile boru maliyeti ve ›s›
kay›plar› azalmaktad›r. Sistem bas›nç da¤›l›m› dengeli
olarak çözülmüfltür.
Bina alt› ›s› merkezi uygulamas›ndaki gibi alttan da¤›-
t›m alttan toplama sistemi çok yap›lan bir uygulamad›r
(fiekil 4.10). Çat› ›s› merkezi uygulamas›nda bu sistem,
boru maliyeti ve ›s› kay›plar› aç›s›ndan dezavantajl›d›r.
Yükselen her kolonda haval›k yap›lmas› ve çat›da top-
lanmas› gerekmektedir. Sistem bas›nç da¤›l›m› denge-
sizdir. Bu dengesizlik kolon ve radyatör vanalar› ile ya-
p›lacak reglaj ayar› ile çözülebilir. Üç ve daha yüksek
katl› yap›larda vanalar ile yap›lacak reglaj dengeleme
sa¤lasa da, pratik olarak ses problemlerini beraberinde
getirmektedir ve önerilmemektedir.
55
Çat› ›s› merkezi uygulamas›nda üstten da¤›t›m üstten
toplama sistemi, boru maliyeti ve ›s› kay›plar› aç›s›n-
dan ortada kalan bir çözümdür (fiekil 4.11).
Sistem bas›nç da¤›l›m› dengesizdir. Bu dengesizlik
kolon ve radyatör vanalar› ile yap›lacak reglaj ayar› ile
çözülebilir.
Çat› ›s› merkezlerinde en önemli kriterlerden biri ses
seviyesidir. Kütüphanede hedeflenen ses seviyesinin
bile alt›nda olan ses seviyeleri nedeniyle yo¤uflmal›
kaskad sistemler bu ifl idealdir (fiekil 4.12).
Yer tipi kazan kullan›lacak ise düflük ses seviyesi ne-
deniyle atmosferik brülörlü esnek döküm kazanlar ter-
cih edilebilir (fiekil 4.13).
Günümüzde yo¤uflmal› kaskad kazanlar›n kapasiteleri
2.500 kW’a kadar ç›kabilmektedir. Bu yüzden atmos-
ferik brülörlü esnek kazanlar›n yerini almaktad›r. Da-
ha yüksek kapasitelerde ise üflemeli brülörlü kazanlar
kullan›lmaktad›r (fiekil 4.14).
Burada seçim yap›l›rken iflletme maliyeti göz önünde
tutularak mümkün mertebe yo¤uflmal› kazan seçilme-
ye çal›fl›lmal›d›r. Genel yap›lan uygulama kazanlar-
dan birinin yo¤uflmal›, di¤erinin yo¤uflmas›z olmas›
yönündedir. En önemli kriter olan ses seviyesini koru-
mak için ses yutucu kapa¤› olan pnömatik oransal brü-
lörler tercih edilmelidir (fiekil 4.15).
Pnömatik kontrollü oransal brülörler hem yak›t eko-
nomisi sa¤larken, hem de k›smi yüklerde kapasiteleri-
ni azaltt›klar›nda ses seviyelerini de düflürmektedir.
Çat› ›s› merkezlerinde bina yüksekli¤ine ba¤l› olarak
zonlama yapmak gerekebilir (fiekil 4.16).
Is› merkezinin çat›da oluflturulmas›, do¤al gaz kulla-
n›m› halinde teknik ve ekonomik avantajlar› yan›n-
da, bazen yap› kullan›m› aç›s›ndan da bir gereklilik
olabilmektedir.
Örne¤in,
- Bodrum katta park yeri veya çok amaçl› kullan›m sa-
has› kazanabilmek (Büyük marketlerde al›flverifl ala-
n›, tek aileli evlerde hobi odas›, jimnastik salonu vs),
- Yüksek zemin suyu seviyesi veya kayal›k temel
nedeniyle.
4.4.1. ÇATI ISI MERKEZLER‹N‹N
AVANTAJLARI
4.4.1.1. Kazan Dairesi Aç›s›ndan
• Bodrum kat› yap›lmas› mümkün olmayan yerlerde
ideal çözümü getirir.
• K›ymetli bodrum katlar›n› kazanmak mümkün
olur.
• Do¤al gaz için gerekli yüksek maliyetli havalan-
d›rma ve emniyet önlemlerinden ekonomi sa¤lan›r.
Herhangi bir gaz s›z›nt›s› riski ve beraberinde pat-
lama tehlikesi çat› kat›nda bulunmayacakt›r.
• Olas› bir gaz s›z›nt›s›, gaz havadan hafif oldu¤un-
dan yükselerek çat›daki havaland›rma bacas›ndan
d›flar› kaçaca¤› için binada tehlike yaratmayacakt›r.
Ayr›ca herhangi bir patlama halinde, çat›n›n kolayca
y›rt›larak bas›nc› yok etmesi sonucu, binada oturma
mahallerinde herhangi bir hasar yaratmayacakt›r.
• Do¤al gaz kullan›m›nda depolama gerekmedi¤in-
den, kazan dairesinde fazla yere gerek yoktur.
• Yak›t depolama için yat›r›ma ihtiyaç yoktur. Sadece
bir boru ile do¤al gaz›n çat›ya tafl›nmas› gerekir. Do-
¤al gaz havadan hafif oldu¤undan, bir bas›nç kullan›-
m›na bile gerek kalmaks›z›n kendili¤inden yükselir.
4.4.1.2. Baca Aç›s›ndan
• Kazanlar›n do¤al gaza dönüflümünde en büyük
problem kömüre göre gelifli güzel projelendirilmifl
ve kötü yap›lm›fl bacalardan kaynaklanmaktad›r.
Do¤al gazda baca gaz›nda bulunan yüksek su buha-
r› oran› nedeni ile bacada yo¤uflma olmaktad›r. Bu
yo¤uflan sular bacaya komflu duvarlardan isli kara
bir leke olarak yaflam mahallerine yans›makta ve is-
tenilmeyen bir durum yaratmaktad›r. Bunun önüne
geçilmesi için çok pahal› önlemler gerekir. Böyle
bir durumda bacan›n iptal edilerek, kazan dairesinin
çat›da düzenlenmesi basit ve pratik bir önlemdir.
• Yeni yap›lacak binalarda baca olmayacak, gerek ba-
ca maliyeti, gerekse kazan›lan inflaat alan› olarak
önemli bir avantaj sa¤layacakt›r.
• Baca çekiflindeki de¤iflmeler ve bodrumda kazan da-
irelerindeki havaland›rma cihazlar›n›n yanmaya et-
kileri (vakum etkisi) ortadan kalkacakt›r. Böylece
kazanda iflletme kolayl›¤› ve verim art›fl› elde edile-
cektir. Çekiflteki de¤iflmeler dolay›s› ile ortaya ç›kan
kötü yanma ve kurum problemleri olmayacakt›r.
• Durma s›ras›nda baca çekifli çok düflük olaca¤›ndan
kazanda daha az so¤uma olacakt›r.
• Bacan›n temizlik ve iflletme giderleri çok azalacakt›r.
• Yüksek binalarda olmas› gereken kaliteli, iyi izo-
lasyonlu bacalar›n fiyat› yaklafl›k olarak kazan fi-
yat›na efl de¤erdir (Çok yüksek yap›larda ise daha
yüksek olabilir.).
4.4.1.3. Kazan Aç›s›ndan
• Kazanda statik bas›nç olmayaca¤› için bütün uygu-
lamalarda (yüksek yap›larda bile) normal tip kazan
kullan›labilir.
• Bacada yo¤uflma problemi olmad›¤›ndan baca ga-
z› s›cakl›¤› düflürülebilir ve gaz yak›tl› sistemlerde
gerek yer tipi gerekse duvar tipi yo¤uflmal› kazan-
lar ile en yüksek verim de¤erlerine ç›k›labilir.
• Özellikle yo¤uflmal› kaskad sistem uygulamalar› ça-
t› ›s› merkezleri için idealdir. 2 m
2
alanda 800 kW
(yaklafl›k 700.000 kcal/h) kapasiteli bir ›s› merkezi
oluflturulmas› mümkündür. Statik yük olarak sorun-
suz, tafl›nmas› problemsiz, baca uygulamas› basit ve
çok verimli bir sistem kolayl›kla oluflturulabilir.
• Atmosferik brülörlü ve üflemeli brülörlü esnek dö-
küm kazanlar da çat› ›s› merkezleri için uygundur.
56
• Özellikle atmosferik brülörlü esnek döküm kazan-
larda sa¤lanmas› gereken baca çekifli çok düflüktür.
Ayr›ca esnek döküm kazanlar›n dilimli yap›lar› ça-
t› kazan dairesi kurulumunu, kazanlar›n çat›ya ta-
fl›nmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r.
4.4.1.4. Boru Tesisat› Aç›s›ndan
• Aç›k genleflme deposu kullan›lan sistemlerdeki
emniyet gidifl ve dönüfl borular› haberci borular› ve
bu borular›n bütün katlarda kaplad›¤› kay›p alandan
ekonomi sa¤lan›r. Bunlardan oluflan ›s› kayb› ve
aç›k genleflme deposundan emilen hava problemle-
ri ortadan kalkacakt›r. Çat› kat›ndaki ›s› merkezle-
rinde kapal› genleflme deposu kullan›l›r. Depo sis-
temin susuz kalmamas› için kazan›n üst seviyesin-
den daha yukar›ya monte edilir.
• Sistemin havas›n› almak kolaylafl›r.
• Kazanla birlikte pompa ve di¤er armatürler de dü-
flük bas›nç alt›nda çal›fl›r. Ayr›ca sistemde çat› ka-
t›nda klima ve havaland›rma santralleri de varsa bu
cihazlara olan tesisat ba¤lant›s› daha k›salacakt›r.
4.4.2. S‹STEM‹N DEZAVANTAJLARI
• Bu sistemin en önemli dezavantaj› kazan ve pompa
taraf›ndan yarat›lan sesin izole edilerek yap›ya geç-
mesinin önlenmesidir. Ancak konut ›s›tmas›nda kul-
lan›lan boruya tak›lan cinsten dolafl›m pompalar›nda
(›slak rotorlu pompalar) herhangi bir ses problemi
yoktur. Duvar tipi yo¤uflmal› kazanlar ile oluflturulan
kaskad sistemler ve atmosferik brülörlü kazanlar
kullan›l›rsa ses problemi hiç olmayacakt›r.
• Boru flebekesi üstten da¤›tma üstten toplama yap›ld›-
¤›nda boru maliyetleri de¤iflmez. Ancak iki kattan
daha yüksek yap›larda alttan da¤›tma alttan toplama
sistemi yap›l›rsa çat› ›s› merkezinden afla¤›ya inen
kolon yap›lacakt›r. Buna karfl›l›k emniyet gidifl ve
dönüfl borular›n›n kalkmas› bu ana kolonun maliye-
tini kompanse edecektir. Üstten da¤›t›m alttan topla-
ma genelde en ideal sistemdir.
• Kazan dairesi henüz kaba inflaat bitiminde tamamlan-
mal›d›r. Ayr›ca döfleme desteklenmelidir. 350 kW’a
kadar olan küçük kapasitelerde kazanlar mahya alt›n-
da, kirifl üzerine monte edildi¤inde genelde özel ön-
lemler gerekmeyecektir.
• Çat›da uygun boru geçifl delikleri b›rak›lmal›d›r.
• Çat› kat› yeterli yükseklikte olmal›d›r. Yo¤uflmal›
kaskad sistemlerde çat› kat› yüksekli¤i ba¤lay›c›
olmayabilir.
• Çat› ›s› merkezleriyle, bina alt›ndaki ›s› merkezi
karfl›laflt›rmas› Tablo 4.17’de verilmifltir.
• Yak›t ba¤lant›s›, elektrik kablosu ba¤lant›lar› ve ka-
zan so¤uk su ba¤lant›lar›n›n çat›ya kadar uzat›lmas›
ilave yat›r›m maliyeti getirir. çat› ›s› merkezlerinin
yat›r›m maliyeti, do¤al gazda daha ekonomiktir.
• Düflük su seviye kontrolü yap›lmal›d›r.
4.4.3. ÇATI ISI MERKEZLER‹ ‹Ç‹N
TEKN‹K fiARTLAR
4.4.3.1. Kazan Dairesi Yap›s›yla ‹lgili fiartlar
• Çat› kat›n›n ve tüm yap›n›n stati¤inde kazan daire-
sinin etkisi dikkate al›nmal›d›r.
Kazan›n iflletme a¤›rl›¤› esas olmakla birlikte, ge-
nelde 1.000 - 2.000 kg/m
2
’lik bir yük hesaplanma-
l›d›r. Çat›larda 2 - 4 m
3
hacimli su depolar›n›n ve
genleflme depolar›n›n monte edildi¤i düflünülürse,
toplam a¤›rl›¤› (su dahil) 4 tonu geçen kazanlar›n
monte edilece¤i yerlerde statik proje mutlaka kon-
trol edilmelidir.
• Uygulama üflemeli kazanlarla yap›l›rsa bir akus-
tik izolasyon seçilmelidir. Çat›n›n alt›ndaki veya
yan›ndaki katlara rahats›z edici gürültülerin geç-
memesi gerekmektedir. Bu yönde DIN 4109
''Yüksek yap›larda ses yal›t›m›'' esaslar› faydal›
bir kaynak olarak al›nabilir.
Çat› kazan dairelerinde düfley pencere aç›lmama-
s› akustik yönden faydal›d›r.
Sadece ›fl›k için çat› kaplamas› üzerinde ayd›nlat-
ma camlar› düflünülmelidir. Duvar tipi yo¤uflmal›
kazanlar ile oluflturulan kaskad sistemler ve at-
mosferik brülörlü kazanlar, ses problemi olmad›-
¤› için avantajl›d›r.
• Çelik kazanlar için ›s› merkezine komflu alanlar-
da kazan için uygun girifl deli¤i b›rak›lmal›d›r. Bu
gereksinim duvar tipi yo¤uflmal› kazanlar ve dök-
me dilimli kazanlar için bulunmamaktad›r.
• Do¤al gazl› büyük tesislerde (5.000 kW'dan büyük
tesisler) gaz sayac›, bas›nç düflürme, bas›nç besleme
istasyonu için ayr› bir oda yap›lmas› gerekir.
• Birkaç binay› birden besleyen tek çat› ›s› merkezi
kurulacaksa, bu merkez en yüksek binan›n tepe-
sinde olmal›d›r. Ancak her binan›n tepesine ba-
¤›ms›z kazan dairesi kurulmas› alternatifi daha iyi
çözümdür.
• Acil ç›k›fl için bir merdiven gereklidir. Is› merke-
zinin bütün kap›lar› ve pencereleri kaç›fl yönünde
kilitsiz ve kolay aç›labilen cinsten olmal›d›r.
Merdiven basamakl› ya da gemici merdiveni ti-
pinde sabit yap›lmal›d›r.
• Kazanlar›n oturmas› için titreflim izoleli kaideler
yap›lmal›d›r (Duvar tipi yo¤uflmal› kazanlar ile
oluflturulan kaskad sistemler ve atmosferik tip
brülörlü kazanlarda buna ihtiyaç yoktur.).
• Do¤al gaz besleme boru hatt› için bir boru flaf-
t› oluflturulmal›d›r. Bu flafta kontrol amac› ile
her kattan ulafl›labilmeli ve bu flaft havaland›-
r›lmal›d›r. Ya da merdiven bofllu¤undan, duva-
ra yak›n olarak çelik boru ile (do¤al gaz boru-
su) çekilmelidir.
• Kazan dairesinde havaland›rma aç›klar› hesab› ve
yap›m› için ilgili yerel gaz firmas›n›n flartnamesi
ve MMO 133 nolu yay›n› geçerlidir.
57
58

e
k
i
l

4
.
9
A
.
6
x
1
0
0

k
W

=

6
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L


Y
O

U

M
A
L
I

K
A
S
K
A
D

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
59
fiekil 4.9B. ÇATI ISI MERKEZ‹ - ÜSTTEN DA⁄ITIM, ALTTAN TOPLAMA (‹DEAL UYGULAMA)
60

e
k
i
l

4
.
1
0
.
6
x
1
0
0

k
W

=

6
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L


Y
O

U

M
A
L
I

K
A
S
K
A
D

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
61
fiekil 4.10. ÇATI ISI MERKEZ‹ - ALTTAN DA⁄ITIM, ALTTAN TOPLAMA (YAPILAB‹L‹R)
62

e
k
i
l

4
.
1
1
.
1
2
x
1
0
0

k
W

=

1
.
2
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L


Y
O

U

M
A
L
I

K
A
S
K
A
D

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
63
fiekil 4.11. ÇATI ISI MERKEZ‹ - ÜSTTEN DA⁄ITIM, ÜSTTEN TOPLAMA (R‹SKL‹ UYGULAMA)
64

e
k
i
l

4
.
1
2
.
1
2
x
1
0
0

k
W

=

1
.
2
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L


Y
O

U

M
A
L
I

K
A
S
K
A
D

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
65
fiekil 4.12. YO⁄UfiMALI KASKAD S‹STEM ‹LE ÇATI ISI MERKEZ‹ UYGULAMA ÖRNE⁄‹
66

e
k
i
l

4
.
1
3
.
2
x
3
7
5

k
W

=

7
5
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L


E
S
N
E
K

D
Ö
K
Ü
M

A
T
M
O
S
F
E
R

K

B
R
Ü
L
Ö
R
L
Ü

K
A
Z
A
N

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
67
fiekil 4.13. ÇATI ISI MERKEZ‹ - ATMOSFER‹K BRÜLÖRLÜ ESNEK DÖKÜM KAZAN
68

e
k
i
l

4
.
1
4
A
.
T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N
L
A
R

(
3

x

5
.
2
0
0

k
W

=

1
5
.
6
0
0

k
W
)
,

s
o
l
d
a
k
i

v
e

o
r
t
a
d
a
k
i

k
a
z
a
n
l
a
r

E
N
T
E
G
R
E

Y
O

U

M
A

E

A
N
J
Ö
R
L
Ü
,
B
R
Ü
L
Ö
R
L
E
R
:

K
U
R
U
M

Y
A
P
M
A
Y
A
N
,

O
R
A
N
S
A
L

T

P

(
K
a
z
a
n
l
a
r
n

ü
z
e
r
i
n
d
e
k
i

v
a
n
a
l
a
r
a

u
l
a

a
b
i
l
m
e
k

i
ç
i
n

y
a
p

l
a
n

s
e
r
v
i
s

p
l
a
t
f
o
r
m
u

ö
n
e
m
l
i

b
i
r

d
e
t
a
y
d

r
.
)
69

e
k
i
l

4
.
1
4
B
.
Ç
A
T
I

I
S
I

M
E
R
K
E
Z


-

Ü
F
L
E
M
E
L


B
R
Ü
L
Ö
R
L
Ü

K
A
Z
A
N
70

e
k
i
l

4
.
1
5
.
T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N
L
A
R

(
2
.
5
0
0

k
W

x

2
)

V
E

K
U
R
U
M

Y
A
P
M
A
Y
A
N

O
R
A
N
S
A
L

B
R
Ü
L
Ö
R
L
E
R
71
fiekil 4.16. ÇATI ISI MERKEZ‹ - ÜFLEMEL‹ BRÜLÖRLÜ KAZAN
72
Tablo 4.17. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ ‹LE B‹NA ALTINDAK‹ KAZAN DA‹RES‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI
Not: Bu karfl›laflt›rma tablosu konu hakk›ndaki bilgileri paylaflmak için haz›rlanm›flt›r. Tart›flmaya aç›kt›r.
73
Tablo 4.17. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ ‹LE B‹NA ALTINDAK‹ KAZAN DA‹RES‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI (Devam›)
Not: Bu karfl›laflt›rma tablosu konu hakk›ndaki bilgileri paylaflmak için haz›rlanm›flt›r. Tart›flmaya aç›kt›r.
74
Tablo 4.17. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ ‹LE B‹NA ALTINDAK‹ KAZAN DA‹RES‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI (Devam›)
Not: Bu karfl›laflt›rma tablosu konu hakk›ndaki bilgileri paylaflmak için haz›rlanm›flt›r. Tart›flmaya aç›kt›r.
75
4.4.3.2. Kazanlarla ‹lgili fiartlar
• Kazanlar için baca çekifline gereksinim duyulma-
mal›d›r. Bunun için yo¤uflmal› kaskad sistem, at-
mosferik brülörlü kazanlar veya kendinden sustu-
rucu kapa¤› olan brülörlü kazanlar kullan›lmal›d›r.
• Kazanlar›n tafl›nmas› ve yerlefltirilmesi kolay ol-
mal›d›r. Kazan mümkün oldu¤u kadar az yer
kaplamal›d›r.
• Kazan sessiz çal›flmal›d›r. Bunun için üflemeli
brülörlü kazan kullan›lacaksa, brülörleri akustik
özel bir kutu (kapak) içine al›nmal›d›r. Ya da ses-
siz çal›flt›¤› ve servis s›kl›¤› çok az oldu¤u için yo-
¤uflmal› kaskad sistem veya atmosferik brülörlü
kazanlar tercih edilmelidir.
4.4.3.3. Gaz Tesisat›yla ‹lgili fiartlar
• Gaz tesisat›n›n projelendirilmesi ve yap›m› ilgili
yerel gaz firmas›n›n flartnamesine uygun olmal›d›r.
• Bina ba¤lant›s› ve bas›nç ayar istasyonu, ya bina giri-
flinde veya ›s› merkezinde ayr› bir odada bulunmal›d›r.
• Gaz sayac› ›s› merkezindeki ayr› odada, binada
uygun bir yerde veya kazan dairesinde olmal›d›r.
• Gaz hatt›nda API normuna uygun do¤al gaz boru-
su ve dirsekleri kullan›lmal›d›r.
• DN 25'ten büyük çapl› borularda kaynakl› ba¤-
lant› kullan›lmal›d›r.
- Borular korozyona karfl› korunmal›d›r. 2 kat sül-
yen ve 2 kat ya¤l› boya ile boyanmal›d›r.
- Borular merdiven bofllu¤unda duvardan aç›kta
monte edilmeli veya havaland›r›lan ve her kat-
tan ulafl›labilen bir flafttan geçirilmelidir.Ancak
havaland›rma bacas›, çöp bacas› asansör bofllu-
¤u gibi boflluk ve flaftlardan geçirilemez.
- Borular›n bina d›fl›ndan geçirilmesi mümkün-
dür. Ancak bu durumda d›fl etkenlere karfl› ko-
runmaya al›nmal›d›r.
- Özellikle bina d›fl›ndan gecen borularda uzama-
ya karfl› önlem al›nmal› ve düfley boru uzunlu¤u
40 m'yi geçerse kompansatör kullan›lmal›d›r.
- Borular döflemeden geçerken mutlaka koruyucu
k›l›f veya ikinci boru içinden geçirilmelidir.
- Borular döflendikten sonra s›zd›rmazl›k testi
uygulanmal›d›r.
4.4.3.4. S›cak Su Borular›yla ‹lgili fiartlar
• En düflük maliyet; yatay borular döfleyerek, üst-
ten da¤›tma üstten toplama sisteminde (bir veya
iki katl› binalarda) söz konusudur. Buna karfl›l›k
en dengeli da¤›l›m, büyük çapl› bir ana kolonla
afla¤› inip, alttan da¤›tma üstten toplama yapan
sistemle elde edilir. Alttan da¤›tma alttan toplama
sistemde ise, gidifl ve dönüfl ana kolonu kazandan
ç›k›p direkt olarak bodruma inmeli, da¤›t›m bod-
rum tavan›ndan yap›lmal›d›r. Tesisat› mevcut bi-
nalar›n dönüflümünde bu sistem daha pratiktir.
• Boru geçiflleri ve kelepçe ba¤lant›lar› titreflime
karfl› izole edilmelidir.
• Duvar ve tavan delikleri, boru ba¤lant› yerleri sese
karfl› izole edilmelidir.
• Boru uzamalar›na karfl› önlem al›nmal›, gerekirse
kompansatör kullan›lmal›d›r veya omega yap›lmal›d›r.
• Kazandan ç›kan ana gidifl ve donufl borular› önce
yukar› ç›kmal›d›r. Böylece su kaça¤›nda kazan›n
boflalmas› önlenmifl olur.
• Kolon vanas› kullan›m› önerilebilir.
4.4.3.5. Di¤er Ekipmanlarla ‹lgili fiartlar
• Sirkülasyon pompas› gidifl hatt›na ba¤lanmal›d›r.
Pompa hesaplan›rken s›cak suyun afla¤› do¤ru olan
hareketi dolay›s› ile oluflan karfl› bas›nç dikkate
al›nmal›d›r. Afla¤›ya inen kalorifer kolonlar›nda bir
metre boruda 25 mmSS (gidifl dönüfl borular› oldu-
¤undan 2 x 25 = 50 mmSS/m) yo¤unluk fark› di-
renci pompa bas›nc›na eklenmelidir. Bu konu özel-
likle kapal› tesisat›n planlanmas›nda önemlidir.
Santrifüj pompalar›n girifl ve ç›k›fl›nda tesisata tit-
reflimin iletimini önlemek üzere titreflim absorberi
kullan›lmas› gerekir. Islak rotorlu pompalarda titre-
flim absorberi kullan›lmas›na ihtiyaç olmayacakt›r.
• Çat› ›s›tma merkezi uygulamalar›nda kapal› gen-
leflme depolar› kullan›lmas› daha uygundur. Ancak
kapal› genleflme deposunun alt kotu kazan seviye-
sinin üzerinde olmal›d›r. (su eksilmesinde kazanda
problem olmamas› için) Ayr›ca statik bas›nç ve
genleflme bas›nc› (yaklafl›k 2 mSS) toplam›na; rad-
yatör ve vanalar›n uygun olup olmad›¤› kontrol
edilmelidir. Aç›k genleflme kab› olan tesislerde ka-
zandaki düflük seviye emniyetine ilave olarak gen-
leflme kab›nda da düflük seviye emniyeti bulunma-
l›d›r. Minimum su seviyesi optik yolla veya sesle
uyarmal›d›r.
• Boru flebekesinde toplanan havan›n d›flar› at›lmas›
için kapal› sistemlerde tesisat›n en yüksek yerine
hava tüpü, hava alma vanas› ve otomatik hava at-
ma cihazlar› konulmal›d›r.
• Kazan dairesi d›fl›nda ç›k›fl kap›s›na yak›n bir teh-
like anahtar› konulmal›d›r. Yak›t kesme vanas›n›n
bulundu¤u yerle ilgili bir tabela as›lmal›d›r.
• Bacada yo¤uflan suyun al›nmas› tesisat›n boflalt›la-
bilmesi için süzgeç düflünülmelidir.
• Sistem otomatik kontrol ile çal›flt›r›lmal›d›r. Çat›-
ya ç›kmaya gerek kalmayacakt›r.
• Donma riski olan bölgelerde çat› aras›nda ›s› yal›-
t›m› çok iyi yap›lmal›d›r.
• Düflük su seviyesi emniyeti yap›lmal›d›r.
• Kapal› genleflme deposunun içindeki gaz bas›nc›
0,7 bar’›n alt›na düflürülmemelidir.
• Brülörlerde düflük bas›nçta çal›flma yetene¤i, çift
manyetik ventil, düflük bas›nç presostad› ve iyonizas-
yon ile kontrol yap›lmal›d›r (tam güvenlik sistemi).
76
4.4.3.6. Bacayla ‹lgili fiartlar
Baca DIN 4705 veya MMO yay›n No: 84'e göre bo-
yutland›r›lmal›d›r. Baca malzemesi olarak paslanmaz
çelik baca kullan›labilir. Duvar tipi yo¤uflmal› kazan-
lar ile oluflturulan kaskad sistemlerde her kazan için
bir baca oluflturulabilece¤i gibi, tüm kazanlar tek ba-
caya da ba¤lanabilir. ‹ki atmosferik brülörlü kazan ay-
n› bacaya ba¤lanabilir. Di¤er durumlarda her kazan
kendi ba¤›ms›z bacas›na ba¤lanmal›d›r.
4.4.4. ÇATI ISI MERKEZ‹N‹N EKONOM‹S‹
Bugün için çat› ›s› merkezinin üstünlüklerini ve geti-
risini say›sal olarak görmek yat›r›mc›lar aç›s›ndan da-
ha büyük önem tafl›maktad›r. Yüksekli¤i 50 m daha
yüksek olan binalarda kazan dairesini binan›n son ka-
t›na yapmak bodrum kata planlamaya göre çok daha
ucuz olmaktad›r. Söz konusu uygulamalarda avantaj
ve karl›l›klar› görebilmek için somut bir örnek al›nm›fl
ve bu örnek için yat›r›m maliyetleri hesaplanarak bod-
rum kattaki kazan dairesi ile, çat› kat›ndaki kazan da-
iresi aras›ndaki yat›r›m fark› belirlenmifltir. Buna göre
75 m yükseklikte bir yap›da inflaat ve tesisat yat›r›m
maliyetlerindeki azalman›n, kazan maliyetinin üzerin-
de oldu¤u görülmüfltür. Burada bina yüksekli¤i aç›s›n-
dan kritik de¤er 50 m olmaktad›r.
4.4.4.1. Örnek Yap› için Veriler ve
Karfl›laflt›rma Bilgileri
• Gerçekçi maliyet hesaplar›n›n yap›labilmesi ve iki
sistemin karfl›laflt›r›labilmesi için somut bir proje
seçilmifltir. Bu amaçla ‹stanbul'da kurulan bir top-
lu konut alan› içinde yer alan 75 m yükseklikte bir
yap› ele al›nm›flt›r. Bu yüksek yap› ›s›tma ve mer-
kezi kullanma s›cak suyu üretimi amac› ile s›cak
sulu bir ›s›tma sistemi düflünülmektedir. Yak›t ola-
rak do¤al gaz kullan›lacakt›r.
• Yap›lan hesaplara göre sistemin ›s›tma yükü
675.000 kcal/h, kullanma s›cak suyunu ›s›tma yü-
kü 425.000 kcal/h ve toplam yükü 1.100.000
kcal/h de¤erindedir. Bunu karfl›lamak üzere ›s›tma
için 8’li duvar tip yo¤uflmal› kaskad (8 x 100kW),
s›cak su için ise 5’li duvar tip yo¤uflmal› kaskad
(5 x 100 kW) 2 adet duvar tip yo¤uflmal› kaskad
kazan grubu kullan›lacakt›r. Is›tma sistemi afla¤›da
s›ralanan nedenler dolay› duvar tip yo¤uflmal› kas-
kad sistem olarak seçilmifltir:
- % 110 verim (çok daha az yak›t yakar)
- Çok daha az yer kayb›
- Tafl›ma kolayl›¤› ( iki kifli çok rahat tafl›yabilir)
- Çat› kat›nda statik aç›dan ek tedbir almaya gerek
olmamas› (70 kg/adet)
- Çok sessiz çal›flma
- %0 - 100 kapasite aral›¤›nda tam oransal kontrol
- Kazanlar›n birbirini yedeklemesi
- Bak›m kolayl›¤›
• Bina yüksekli¤i 75 m kritik bir de¤erdir. Böyle bir
yap›da ›s›tma sistemi düfley do¤rultuda iki zonlu
düflünülebilirdi. Ancak bu uygulamada binan›n alt
katlar› çarfl› üst katlar› konuttur. Çarfl› kazan daire-
si ayr› bir bölümdedir ve çat› kazan dairesi 60 m
yükseklikteki konut blo¤unu ›s›tacakt›r. Düfley
yönde tek zon mevcuttur.
• Is›tma tesisat›nda ›s›t›c› eleman olarak P55 pa-
nel radyatör kullan›lmakta olup, daire içlerinde
kolonlar›n görülmesi istenmedi¤inden, ana ko-
lonlarla beslenen radyatörlere borular daire için-
de döfleme alt›ndan geçerek oksijen bariyerli k›-
l›fl› boru ile ulaflmaktad›r Dolay›s›yla sistemde-
ki hava tahliyesi büyük önem kazanmaktad›r.
Yine özellikle bu nedenle kapal› genleflme kab›
kullan›lacakt›r.
• Kalorifer tesisat›nda statik su yüksekli¤i 50 m de-
¤erini aflt›¤› için, kazanlar›n bodruma yerleflmesi
halinde bir ›s› eflanjörü kullan›lmas› gerekecektir.
Kazanda üretilen 90/70°C mertebesinde olmas› ge-
rekti¤inden, ›s›tma s›cak suyu en fazla 85/65°C s›-
cakl›kta olacakt›r.
• Yüksek yap› dolay›s› ile bodrum kattaki bas›nca
maruz armatürler PN16 olmak zorunda kalacakt›r.
Ayr›ca statik bas›nca maruz ›s›tma sirkülasyon
pompalar› da çelik gövdeli PN16 seçilecektir.
• ‹ki sistem aras›nda maliyet ac›s›ndan en önemli
fark bacada ortaya ç›kmaktad›r. 8’li kaskad için
450mm, 5’li kaskad için de 400 mm iç çap›nda
paslanmaz çelik çift cidarl› izolasyonlu baca ge-
rekmektedir. Ayr›ca 1 adet de tek cidarl› paslan-
maz çelikten 400 mm çapl› havaland›rma bacas›
yap›lacakt›r.
• Bu üç baca bir flaft içinde oluflturulacakt›r. fiaf-
t›n ve duvarlar›n yap›m maliyeti hesaba dahil
edilecektir.
• Baca ile ilgili üçüncü maliyet ise her katta kaybe-
dilen inflaat alan›d›r. Buna göre bodrum katta ka-
zan dairesi yap›lmas› halinde baca maliyetini belir-
leyen unsurlar:
- 1 adet 400 mm ve 1 adet 450 mm çap›nda, 75 m
uzunluktaki çift cidarl› ve izolasyonlu paslanmaz
çelik baca ve aksesuarlar›
- 1 adet 400 mm çap›nda, 75 m uzunlukta tek ci-
darl› paslanmaz çelik baca ve aksesuarlar›
- fiaft için prekast duvar (d=100 mm) alan›,
F = 75 x 2 x (1,80 + 0,70 m) = 375 m
2
- ‹nflaat alan› kayb› ( 25 katta toplam) =
25 x (1,90 x 0,85 m) = 40 m
2
(Çat› ›s› merkezi yap›lmas› halindeki 2 adet kalori-
fer borusunun ve do¤al gaz borusunun oluflturaca-
¤› kay›p alan› düflünülerek hesaplanm›flt›r.)
• Kazan dairesi bodrum katta yap›lmas› halinde ila-
ve eflanjör ve ekipmanlar için (kaplad›¤› alan kadar
fazla) alana ihtiyaç vard›r.
77
• Bodrum katta havaland›rma ve emniyet yönünden
al›nacak önlemlerin getirece¤i inflaat ve tesisat ma-
liyetleri ile kaybedilecek alan maliyeti çat› ›s› mer-
kezine göre daha fazla olacakt›r.
• Bunlar›n d›fl›nda iki sistem aras›ndaki dikkate al›-
nabilecek farklar,
- Do¤al gaz borusundan gelen fark maliyet,
Do¤al gaz borusu fark uzunlu¤u
L = 65 m, D = 3'',
- Kalorifer borular›ndan gelen fark maliyet,
2 adet kalorifer borusu ve izolasyonu fark uzunlu¤u
L = 45 m, D = 5'',
- Kazan›n çat›ya tafl›nmas› ile ilgili fark maliyet.
• Sistem: S›cak sulu ›s›tma sistemi kazan dairesi-
nin bodrum katta olmas› halinde alttan da¤›t›m,
alttan toplama olacakt›r. Kazan dairesinin çat›da
olmas› halinde ise; çat›dan afla¤›ya iki boru ine-
cek ve alttan da¤›tma üstten toplama sistemi ya-
p›lacakt›r. Kalorifer kazan› çat›ya monte edildi-
¤inde ilave maliyet olarak 2 adet kalorifer boru-
su ve bir adet yukar›ya ç›kan do¤al gaz borusu
maliyete ilave olarak gelmektedir. Ancak yüksek
yap›larda kazan dairesinin bodrum kata yap›lma-
s› halinde kazan dairesi elemanlar›n›n maliyeti
çok fazla artmaktad›r.
4.4.4.2. Maliyet
Bu binada kazan dairesinin bodrum kat yerine çat› ka-
t›na yap›lmas› halinde oluflacak yaklafl›k fark maliyet-
leri Tablo 4.18’te verilmifltir.
4.4.4.3. Sonuç
Kazan dairelerinin çat› kat›nda çat› ›s› merkezinin
oluflturulmas›n›n çeflitli avantajlar› ve dezavantajla-
r› bulunmaktad›r.Yak›t olarak do¤al gaz kullan›lma-
s› halinde özellikle yüksek yap›larda çat› kazan da-
ireleri avantajl›d›r. Somut bir örnek üzerinde yap›-
lan hesaplara göre kazan dairesinin çat›da oluflturul-
mas› ile yat›r›m maliyetindeki tasarruf 92.000 EUR
mertebesindedir (Tablo 4.18) ve bu bedelin içine
bodrum kata monte edilecek kalorifer kazan›, brülör
ve otomatik kontrol sistemin maliyeti dahil de¤ildir.
Çat› ›s› merkezinde kullan›lacak yüksek teknoloji
ürünü 2 adet yo¤uflmal› kaskad sistemin otomatik
kontrol dahil toplam maliyeti ise yaklafl›k 55.000
EUR de¤erindedir. Buna göre kazan dairesinin çat›-
da oluflturulmas› halinde, bu örnekte tesisat ve infla-
at maliyetindeki düflmelerle kazanlar bedavaya gel-
mektedir. Bu aç›dan özellikle bina yüksekli¤i 50
m’yi geçen binalarda çat› kazan dairesi oluflturul-
mas› ile ilgili benzer bir hesab›n yap›larak, parasal
avantajlar›n görülmesinde ve kazan dairesi yerinin
buna göre belirlenmesi yararl› olacakt›r. Güvenlik
yönünden de çat› ›s› merkezinin avantajl› olabilece-
¤i unutulmamal›d›r.
4.5. ISITMA S‹STEM‹NDE ENERJ‹
EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N ÖNLEMLER
Yak›t fiyatlar› gün geçtikçe artmaktad›r. Enerji ma-
liyeti artt›kça ekonomik sistemler daha ön plana
ç›kmaktad›r.
Ülkemizde ›s›tma önemli bir enerji tüketim noktas›-
d›r. Is›tma sistemlerinde izolasyon, kazan tipinin ve
adetinin seçimi, sistem proje s›cakl›klar›n›n belir-
lenmesi gibi bir çok kriter göz önünde bulundurula-
rak enerji tasarrufu sa¤lanabilir. Kapasite büyüdük-
çe oranlar ayn› kalsa da bu kriterlerin parasal karfl›-
l›¤› büyümektedir.
Bu yaz›da özellikle büyük kapasitelerde enerji eko-
nomisi için kazan seçiminde yap›lmas› gerekenler
ve sistem iflletmesinde al›nabilecek önlemler üze-
rinde durulmufltur.
4.5.1. KAPAS‹TEN‹N DO⁄RU SEÇ‹LMES‹ VE
AfiIRI BÜYÜK BOYUTLANDIRMADAN
(OVERSIZING) KAÇINMA
Is›tma sistemlerinde kazan kapasitesini yüksek seç-
mek do¤ru de¤ildir. Genellikle hesaplardaki hata pay-
lar›, belirsizlikler ve kabuller nedeniyle emniyetli ta-
rafta kalmak üzere emniyet katsay›lar› kullanmak ve
kapasiteyi her ihtimale karfl› büyük seçmek mühendis-
likte uygulanan bir yöntemdir. Asl›nda her emniyet
katsay›s› hesaptaki yetersizli¤in bir iflaretidir.
Bir seçim veya tasar›mda hesap kabiliyeti ne kadar
iyi ise, seçilen veya tasarlanan sistem veya cihaz da
gerçek ihtiyaca o kadar yak›nd›r.
Gereksiz yere büyük seçilen kazan hem pahal› ola-
cak ve hem de genel olarak iflletme, bak›m ve yedek
parça maliyeti yükselecektir. Bu nedenle afl›r› bü-
yük cihaz ve sistem seçimlerinden mümkün oldu-
¤unca kaç›nmak gerekmektedir. Sistem tasar›m›nda
efl zaman veya diversite faktörleri, mümkün oldu¤u
kadar hesaplara dahil edilmelidir. ‹htiyac›n, konfo-
ru bozmadan minimum kapasiteyle karfl›lanmas› bir
tasar›m hedefi olmal›d›r.
Büyük kazan seçilirse, dur - kalk çal›flan brülörler-
de flalt say›s› (brülörün devreye girip ç›kma say›s›)
ve durma süresi artar. Brülörün her devreye giriflin-
deki eksik yanma kay›plar› ve durma s›ras›nda ka-
zandaki ›fl›n›m kay›plar› artar. Sonuçta bu da yak›t
tüketimini art›r›c› bir faktördür.
4.5.1.1. Is› Kayb› Hesaplar›nda ‹klim fiartlar›
Is› kayb› hesaplar›nda izlenen yöntem bir il veya böl-
ge için belirli bir d›fl hava s›cakl›¤›n›n ve bölgenin
rüzgarl› olup olmad›¤›, basit kabullerden ibarettir.
‹klim flartlar›n›n do¤ru bir yaklafl›m ile ›s› kayb› he-
saplar›na kat›lmas› ve kapasitenin belirlenece¤i uy-
gulama yerinin kullan›m karakteristi¤i (ev, ifl yeri,
okul, hastane vb) en iyi sistemin seçilmesi ve sistem
78
Tablo 4.18. ÇATI KAZAN DA‹RES‹ MAL‹YET‹ ‹LE B‹NA ALTINDAK‹ KAZAN DA‹RES‹N‹N
MAL‹YET‹N‹N B‹R ÖRNEKTE KARfiILAfiTIRILMASI
Not: Bu karfl›laflt›rma tablosu konu hakk›ndaki bilgileri paylaflmak için haz›rlanm›flt›r. Tart›flmaya aç›kt›r.
verimlili¤inin iyilefltirilmesinde en önemli faktörler-
dendir. Yak›t tüketimine etki eden esas faktör yak›c›
veya ›s›t›c›n›n y›ll›k verimi oldu¤undan, öncelikle
karfl›laflt›r›lacak çeflitli sistemler için y›ll›k ortalama
verim de¤eri belirlenmelidir. Bunu belirleyebilmek
için d›fl hava s›cakl›klar›n›n belirli s›cakl›k aral›kla-
r›nda y›lda kaç saat meydana geldi¤i ve kazanlar›n
bu de¤iflen d›fl hava koflullar›ndaki verim de¤erleri
bilinmelidir.
‹stanbul’da karakteristik bir y›lda d›fl hava s›cak-
l›klar›n›n saatlik de¤iflimi TTMD Türkiye ‹klim
Verileri projesinden al›nm›flt›r. Bu flehirdeki saat-
lik d›fl s›cakl›k de¤erlerinden yararlan›larak 1 Ekim
ve 31 May›s aras›nda belirli d›fl hava s›cakl›k band-
lar›nda kaç saat kal›nd›¤› say›lm›flt›r (4°C’lik s›-
cakl›k bandlar› kullan›lm›flt›r).
Her s›cakl›k aral›¤›, ortas›ndaki s›cakl›kla temsil
edilmektedir. Buna göre bu s›cakl›k aral›klar›nda
d›fl hava s›cakl›¤›n›n ›s›tma mevsimi boyunca kaç
saat tekrarlad›¤› say›lm›flt›r. Bu veriler ve örnek he-
sap Tablo 4.19’da görülebilir. Kendinden yo¤uflma-
l› kazanlar›n kullan›m› sayesinde yüksek verimlere
ç›kmak mümkündür. Bu kazanlar›n 40/30°C sis-
temlerde kullan›lmas› halinde norm kullanma veri-
mi %110 (alt ›s›l de¤ere göre tan›mlanan) de¤erine
kadar ç›k›labilir.
Halbuki ayn› verim de¤eri iyi kaliteli yo¤uflmas›z
kazanlarda (düflük s›cakl›k kazanlar›) %95 mertebe-
lerinde kalmaktad›r. Buna karfl›l›k dönüfl suyu s›-
cakl›¤› s›n›rlamal› standart kazanlarda norm kullan-
ma verim de¤eri %90’›n alt›nda kalmaktad›r. Buna
göre y›ll›k yak›t tüketimi aç›s›ndan en uygun koflul-
larda yo¤uflmal› kazanlarla düflük s›cakl›k kazanla-
r› aras›nda %15, yo¤uflmal› kazanlarla standart ka-
zanlar aras›nda %20 mertebesinde tasarruf söz ko-
nusudur. Bu tasarruf 65/50°C sistem tasarland›¤›n-
da çok daha fazla olacakt›r.
Bu veriler göz önünde tutuldu¤unda bina ›s›tmas› tasar-
lan›rken, kazanlardan en az›ndan birinin yo¤uflmal› se-
çilmesinin iflletme maliyetinde oldukça yüksek tasarruf-
lar sa¤layaca¤› görülmektedir. Toplam kapasiteye ba¤l›
olarak yo¤uflmal› kaskad sistem de tercih edilebilir.
4.5.2. KASKAD S‹STEM KULLANIMI
Tek döfleme tipi yo¤uflmal› kazan yerine, birden fazla
say›da duvar tipi yo¤uflmal› kazan›n paralel ba¤lana-
rak kaskad sistem oluflturulabilir (fiekil 4.20A ve B).
Kaskad sistemler, iflletme maliyetlerinde büyük tasar-
ruflar sa¤lad›klar› gibi, belirli kapasitelere kadar yat›-
r›m maliyeti aç›s›ndan daha ekonomik olabilmektedir.
Kaskad sistemde 25 cihaza kadar duvar tipi yo¤uflma-
l› kazan› birlikte çal›flt›rmak mümkündür.
Yo¤uflmal› duvar tipi kazanlardan oluflturulan kaskad
sistemlerin avantajlar› afla¤›daki s›ralanm›flt›r:
• Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir
ve bu brülörlerde hava ve yak›t birlikte oransal ola-
rak ayarlan›r. Modülasyonlu brülörü ve fan› ile ka-
pasiteyi kontrol eder.
• Oransal kontrol yan›nda ayn› zamanda s›ra kon-
trol avantaj›na da sahiptir. Böylece toplamda ka-
pasite %2 ile %100 aras›nda sürekli kontrol edile-
bilmektedir. %0 - 2 aras›nda ise oransal kapasite
kontrolü, pompa modülasyonu (pompa çal›flma
süresi kontrolü) yard›m›yla sa¤lan›r. Brülör mo-
dülasyonuna paralel gerçekleflen pompa modülas-
yonu sayesinde sistemde dolaflan su miktar›, dola-
y›s›yla da kay›plar azal›r, sürekli yüksek s›cakl›k
fark› (= düflük dönüfl suyu s›cakl›¤›) sa¤lanarak
yüksek verim elde edilir. Frekans kontrollü pom-
pa elektrik harcamas›n›n da azalmas›n› sa¤lar.
• Oda s›cakl›¤› kontrol hassasiyeti ± 0,1°C
de¤erindedir.
• Primer pompalar çok küçüktür. Dolay›s›yla elek-
trik tüketimi çok azd›r.
79
D›fl Hava
S›cakl›k
Aral›¤›
°C
15 … 11
11 … 7
7 … 3
3 … -1
-1 … -5
‹ç - D›fl Hava
S›cakl›k
Fark›
°C
7
11
15
19
23
Toplam
Süre
Saat
1.335
1.720
1.517
343
16
4.931
‹htiyac›n
Maksimum Yüke
Oran›
%
30
48
65
83
100
Is›tma Dönüfl Suyu
S›cakl›¤›
Yo¤uflmas›z Kazan Yo¤uflmal› Kazan
Teorik
°C
28
35
42
51
60
Verim
%
0,948
0,948
0,926
0,926
0,923
Toplam
Verim
%
1,072
1,050
1,026
0,995
0,975
Süre x
Verim
1.266
1.631
1.405
318
15
4.633
%94
Süre x
Verim
1.431
1.806
1.556
341
16
5.150
%104,5
‹zin
Verilen*
°C
50
50
50
51
60
Tablo 4.19. 75/60°C S‹STEMDE ‹STANBUL ‹Ç‹N ORTALAMA VER‹M DE⁄ERLER‹
* Yo¤uflmal› kazanda ›s›tma dönüfl suyu s›cakl›k s›n›r› olmad›¤› için aynen teorik s›cakl›k kullan›labilir. Ama yo¤uflmas›z kazanlar›n dönüfl suyu
s›cakl›¤› 50°C’nin alt›na inemedi¤i için kazan yüksek s›cakl›kta çal›fl›rken, istenen s›cakl›k üç yollu vana kontrolü ile sa¤lan›r.
Y›ll›k Ortalama Verim
80

e
k
i
l

4
.
2
0
A
.
8

x

1
0
0

k
W

=

8
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L

Y
O

U

M
A
L
I
K
A
S
K
A
D

S

S
T
E
M

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I
81

e
k
i
l

4
.
2
0
B
.
8

x

1
0
0

k
W

=

8
0
0

k
W

K
A
P
A
S

T
E
L

Y
O

U

M
A
L
I
K
A
S
K
A
D

S

S
T
E
M

T
E
S

S
A
T


E
M
A
S
I
• Yer kayb› çok azd›r.
• Gövdesi küçük oldu¤undan ›fl›n›m kayb› çok az-
d›r. Çok daha düflük boyut, yüzey alan› ve su hac-
mi sayesinde çok daha az bekleme-durma kay›p-
lar›na sahiptir.
• Tek zonlu ›s›tma sistemlerinde ve tek zon ›s›tma
+ boyler sistemlerinde kar›flt›r›c› 3 yollu vana ve
aksesuarlar›na ihtiyaç yoktur.
• Alev s›cakl›¤› çok düflüktür. Bu nedenle NOx emis-
yonlar› 20 mg/kWh de¤erinin alt›nda kalmaktad›r.
• Sistem sürekli yedeklidir.
• Hermetik baca ba¤lant›s› mümkün oldu¤undan,
baca ba¤lant›lar›nda avantaj sa¤lan›r. Her cihaz
ortak bacaya ba¤lanabildi¤i gibi, gerekli durumlar-
da tek tek baca ba¤lant›s› da yap›labilir.
• Cihazlar 24 saatte bir s›ra de¤ifltirir. Bu sayede tüm
cihazlar eflit zamanlarda çal›fl›r.
• Cihazlar›n su hacmi düflük oldu¤undan k›sa sü-
rede istenen gidifl suyu s›cakl›¤›na ulafl›r.
• Yanma fan yard›m› ile gerçeklefltirildi¤inden, ba-
can›n pozitif bas›nçl› dizayn edilmesi mümkündür.
Bu sayede daha küçük baca çaplar› hesaplamak
mümkündür.
• Hava - yak›t kar›fl›m› pnömatik olarak yap›ld›¤›n-
dan, baca çekiflinden etkilenmez. Mevsim de¤iflik-
liklerinde tekrar brülör ayar› gerekmez.
• Pnömatik brülör kontrolü sayesinde:
- Kazanda kurum oluflumu engellenir.
- Hava fazlal›¤›n›n gereksiz yere artmas› ve ve-
rimin düflmesi engellenir.
- Sürekli yüksek CO
2
oran› ve yüksek yo¤uflma
s›cakl›¤› yo¤uflma enerjisinden maksimum
oranda faydalanmay› sa¤lar.
- Yo¤uflma suyu asidik de¤ildir.
Bu sebepten nötralizasyon ünitesine gerek du-
yulmaz (Mg-Al-Si eflanjörlü tiplerde).
• Dönüfl suyu kontrolü ve yo¤uflma için önlem al-
maya gerek yoktur. ‹lk yat›r›m maliyeti düflüktür.
• Logamatic kontrol paneli sayesinde sistem kapasi-
tesine %100 uyabilen çok hassas kapasite kontrolü
(›s› üretimi) en yüksek verimli iflletmeyi sa¤lar.
Gere¤inden fazla ›s› üretilmez, brülör flalt say›s›
olabilecek en düflük seviyeye düfler, durma ve bek-
leme kay›plar› en aza iner.
4.5.3. KEND‹NDEN YO⁄UfiMALI
KAZANLARIN KULLANILMASI
Yo¤uflmal› kazanlar›,
• Kendinden yo¤uflmal›,
• Yo¤uflmas›z kazan + yo¤uflma ekonomizörü çö-
zümleri olarak ikiye ay›rmak mümkündür.
Ancak her iki çözüm aras›nda verim ve fiyat ola-
rak farklar bulunmaktad›r. Kendinden yo¤uflmal›
kazanlar›n önemli avantajlar› bulunmaktad›r:
• Yüksek Verim (fiekil 4.21)
• Çok daha az yer kayb›.
82
fiekil 4.21. KEND‹NDEN YO⁄UfiMALI KAZANLARIN
PROJE DÖNÜfi SUYU SICAKLI⁄I DE⁄ERLER‹NE BA⁄LI NORM KULLANMA VER‹MLER‹
• Daha düflük gövde kayb›.
• Türbülatör bulunmamas›.
• Nakliyenin daha ucuz ve kolay olmas›.
• Yatay ve düfley tafl›man›n daha kolay olmas›.
• Yo¤uflma eflanjörü için ayr›ca montaj gerektirmemesi.
• Beton kaidelerin daha küçük ve dolay›s›yla daha
ucuz olmas›.
1.200 kW kapasiteye kadar kendinden yo¤uflmal› ka-
zanlar üretilirken (fiekil 4.22), daha yüksek kapasite-
lerde ise entegre yo¤uflma eflanjörlü kazan tercih edi-
lebilir (fiekil 4.23A). ‹lave yo¤uflma eflanjörü kullan›-
m›na göre gene yer kazanc› olacakt›r (fiekil 4.23B).
4.5.4. ÜÇ TAM GEÇ‹fiL‹ KAZAN
KULLANILMASI (fiekil 4.24)
Sistem verimini oluflturan temellerin en önemlisi ka-
zan verimidir. Yüksek verimli kazanlar›n kullan›m› ya-
k›t tüketimini azaltacak en önemli kriterlerden biridir.
Teknoloji gelifltikçe kazan verimini yüksek tutmak
için bir çok teknik gelifltirilmifltir. Burada seçim ya-
p›l›rken dikkat edilmesi gereken nokta sadece kaza-
n›n veriminin yüksek olmas› de¤il, kazan›n bu yük-
sek verimi ömrü boyunca koruyabilir flekilde tasar-
lanm›fl olmas›d›r.
Üreticilerin yüksek verim için en çok kulland›klar›
yöntemlerden biri üç geçifltir.
Baca gazlar› kazan içinde üç defa suyun etraf›ndan
dolaflt›r›larak sahip olduklar› enerjiden maksimum
yararlanmak hedeflenmektedir.
Dikkat edilmesi gereken nokta kazan›n üç tam geçifl-
li olmas›d›r. By pass borulu olan kazanlar bazen üç
tam geçiflli borulu kazanlarla kar›flt›r›lmaktad›r. Ama
by pass geçiflli kazanlar›n baz› dezavantajlar› vard›r.
Öncelikle bu kazanlarda ikinci geçifl olarak kabul
edilen asl›nda by bass geçiflinde düflük ›s› transferi
olur. Çünkü duman borular›na göre genifl geçiflli olan
bu borunun as›l görevi ›s› transferi de¤il, yanma oda-
s›ndan baca gazlar›n› duman borular›na aktarmakt›r.
Bu da kapak s›cakl›¤›n› art›r›r. Zira baca gazlar› ha-
len s›cak durumdad›r.
Kazan bir de türbülatörlü ise, bu s›cakl›klar, türbü-
latörlerin kavrulmas›n› ve borulara yap›flmas›n› da
h›zland›racakt›r. Bu da bilindi¤i üzere, kazan boru-
lar›n›n t›kanarak, kal›c› olarak performans düflümü
anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla yüksek gözüken
kazan verimi bir süre sonra standart kazan verimle-
rine düflecektir.
Di¤er önemli bir nokta ise kazan›n kapasitesinde
kullan›lmas›d›r. Üretici firman›n verdi¤i de¤erlerin
üzerinde yüklenen kazanlarda da benzer problemler
görülmektedir. Bu yüzden kazanlar› üretici firma-
n›n önerdi¤i de¤erler d›fl›nda kullanmamak gerekir.
Günümüzde, globalleflen dünyam›zda her türlü ka-
zan›n gerçek de¤erlerine üretici firmas›n›n Internet
adresinden rahatl›kla ulafl›labilmektedir.
4.5.5. TÜRBÜLATÖRSÜZ KAZAN
KULLANILMASI
Çelik kazanlarda, duman borular›nda ›s› transferini ar-
t›rmak amac›yla paslanmaz çelik türbülatörler kullan›-
l›r. Türbülatörlerle boru içindeki ak›flta homojen bir
s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lan›r.
Genel olarak ›s› transferini, dolay›s›yla da verimi art›ran
türbülatörler, ›s›l kapasiteyle birlikte artan duman borusu
say›s› nedeniyle yüksek kapasitelerde efektif olmaktan
ç›kmaktad›r. Bu durumda kazan›n temizlik ve bak›m iflle-
mi zorlaflmakta ve yüksek maliyetli bir hale gelmektedir.
Türbülatörler, yo¤uflmaya izin verilmeyen kazanlar-
da yo¤uflmay› önlemek ve kazan maliyetini azalt-
mak için kullan›lmaktad›r.
Yeni seri kendinden yo¤uflmal› kazanlarda ise, tam
tersine, olabildi¤i kadar yo¤uflma olmas› istenmek-
tedir. Bu kazanlarda türbülatör kullan›lmad›¤› için
ömür boyu çok yüksek performans sa¤lanmaktad›r.
Yo¤uflmaya izin verilmeyen türbülatörsüz kazanlarda,
duman borular›n›n çaplar› biraz daha küçük seçilmekte ve
biraz daha fazla adette duman borusu kullan›lmaktad›r.
Böylece yo¤uflma olmadan yüksek verime ulafl›l-
makla birlikte, iflletmede duman borular›nda ak›fl
süreklili¤i sa¤lanmaktad›r. Borular›n t›kanma ve
kirlenme riski çok azald›¤› için, iflletmede çok daha
az temizlik ifllemi gerekmekte ve iflletme verimi da-
ha yüksek kalabilmektedir.
Yo¤uflmaya izin verilmeyen türbülatörlü kazanlarda,
gaz yak›t kullan›ld›¤›nda bile kirlenme riski bulunmak-
tad›r. Ayr›ca gaz yak›t kullan›ld›¤›nda türbülatörler bir
süre sonra duman borular›na kaynad›¤› için ç›kart›lma-
s› zorlaflmakta, hatta kopan türbülatörleri boru içerisin-
den ç›karmak için özel servis ifllemi gerekmektedir. Ol-
dukça güç olan bu ç›karma ifllemi gerçeklefltirilemeyin-
ce, türbülatörler boruyu t›kam›fl durumda b›rak›lmakta-
d›r. Bu durumda t›kal› borular›n yükü di¤er borulara ta-
fl›t›lmakta ve kazan›n iflletme dengesi bozulmaktad›r.
Türbülatörlü kazanlarda ›s› transferinin çok ciddi bir
k›sm› son geçiflte (türbülatörlerin oldu¤u borularda)
gerçekleflmektedir. Bunun sonucunda ön kapa¤a dönen
gazlar›n s›cakl›¤› türbülatörsüz kazanlara göre genellik-
le çok daha yüksek s›cakl›kta olmaktad›r. Bunun sonu-
cunda ön kapaktaki ›s› kay›plar› daha fazla olmaktad›r
(ön kapaktaki ›s› yal›t›m› çok iyi olsa bile).
Genel bir tan›m olarak; türbülatörlü kazanlarda son
borulara giren gaz s›cakl›¤› genellikle çok daha yük-
sektir. Bunun sonucunda:
• Ön kapaktaki ›s› kay›plar› artar.
• Borulara daha yüksek s›cakl›kta giren duman
gazlar› zaman içinde türbülatörlerin duman boru-
lar›na kaynamas›na neden olabilir ve borular blo-
ke olabilir, kazan verimi azal›r.
• Türbülatörlerde kurum birikmesi borular›n daha
k›sa sürede t›kanmas›na neden olabilir. Servis s›k-
l›¤› daha fazlad›r.
83
• Borulardaki kurumun temizlenebilmesi için tür-
bülatörler öne do¤ru çekilirken (e¤er türbülatör
boruya kaynamam›flsa) ya¤l› olan kurumu topla-
makiçin önlem al›nsa bile etraf›n kirlenmesine
neden olur. Oysa türbülatörsüz kazan borular›na
sokulan f›rça ile kurumu kazan›n arka taraf›na it-
mek ve içeriden almak biraz daha kolayd›r ve ka-
zan dairesinin daha az kirlenmesine neden olur.
Yani iflletme teknisyeni için daha rahat çal›flma
imkan› oluflur.
• Kazan temizli¤i için brülörü sökmeden servis ya-
pabilmek avantajd›r. Brülör kazan kapa¤› üzerinde
kapak ile birlikte aç›labiliyorsa servis daha kolay
ve güvenli yap›l›r. Servisin kolay yap›lmas› ifllet-
me verimlili¤ini de art›r›r.
Enerjinin çok pahal› oldu¤u ve giderek de artaca¤›
kayg›s›n› tafl›d›¤›m›z bir dönemde verimlili¤i etkile-
yen her detay de¤erlendirilmelidir.
Kazanlar›n durma kay›plar› (brülör çal›fl›rken veya
brülör durdu¤u halde kazan›n içinden s›cak su dolafl›r-
ken kazandan çevreye olan kay›plar) kazan kapasitesi
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok düflük kalabilir (yaklafl›k
%1 gibi). Ancak binalar›n ›s›tma sistemlerinde y›ll›k
kullan›lan ortalama kapasite, toplam kazan kapasitesi-
nin yaklafl›k %15 mertebelerindedir (iflletme flekline
ve kapasiteye göre de¤iflebilir). Kazan kapasitesine
göre %1 olan bir durma kayb› bile y›ll›k kullan›lan or-
talama kapasite ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 1/15 = %7 ka-
y›p olarak da de¤erlendirilebilir.
Sonuç olarak türbülatörlerin iflletme flartlar›n› güçlefl-
tirmesi, k›sa sürede t›kanarak verimde süreklili¤i en-
gellemesi, ya da bu nedenle söküldüklerinde baca ga-
z› s›cakl›¤›n›n çok artmas› nedeniyle bu tip kazanlar-
da ömür boyu yak›t maliyeti planlanandan çok yüksek
olmaktad›r.
Toplarlarsak, türbülatörlü kazanlar kötü, türbülatörsüz
kazanlar iyi anlam›nda bir de¤erlendirme do¤ru de¤il-
dir. Kazanlar›n y›ll›k verimleri öncelikle kazan kons-
trüksüyonu ve imalat kalitesi ile ilgilidir. Kazanlar›n
di¤er özelliklerine de bak›lmal›d›r. Burada anlat›lan
türbülatörlü kazan kullanan baz› tesislerde iflletimcile-
rin yaflad›klar› temel al›narak, türbülatörün olmad›¤›
kazanlar daha rahat iflletildi¤i fleklindedir. Konu tart›fl-
maya her zaman aç›kt›r.
Günümüzde ise zaten bu tart›flma da sona ermek üzere
kabul edilebilir. Çünkü yak›t fiyatlar›n›n 70 USD/varil
oldu¤u bugünlerde art›k ›s›tma kazanlar›n›n her kapa-
sitede yo¤uflmal› tip olmas›, brülörlerin de oransal ol-
mas› tercih edilmektedir. Yo¤uflmal› kazanlar da zaten
türbülatörsüz olarak imal edilmektedir.
4.5.6. ‹K‹ KAZANLI S‹STEMLERDE
ALINAB‹LECEK ÖNLEMLER
Yo¤uflmal› kazan sistemlerinde birden fazla (iki) ka-
zan olmas› halinde iki alternatiften söz edilebilir:
• ‹kisi de kendinden yo¤uflmal› tip
• Bir adedi kendinden yo¤uflmal› kazan, di¤eri dü-
flük s›cakl›k kazan›
Kazanlardan sadece biri yo¤uflmal› kazan oldu¤un-
da, bu kazan k›smi yüklerde tek bafl›na çal›fl›rken,
tam yükte ikinci kazan ile birlikte çal›flmaktad›r. Bu
çözümde, ikinci kazan›n daha ucuz yo¤uflmas›z ka-
zan olmas› yat›r›m maliyetlerini düflürmektedir. Bu-
na karfl›l›k y›ll›k yak›t tüketiminde ortaya ç›kacak
kay›p fazla olmayacakt›r.
Yo¤uflmal› kazan bu ikili sistemde ayn› kapasitede
olmas›na ra¤men, y›ll›k ›s›tma yükünün yaklafl›k
%86’s›n› karfl›lamaktad›r. Yo¤uflmas›z kazan ise an-
cak %14 yük karfl›lamaktad›r. Bu durumda, yo¤ufl-
mal› ve yo¤uflmas›z kazanlar aras›ndaki yukar›da he-
saplanan ve verilen fark›n amortisman süresi azala-
cakt›r. Eflit büyüklükte biri yo¤uflmal› di¤eri yo¤ufl-
mas›z iki kazanl› sistem için,
yaklafl›k fark›n amortisman süresi = Bir adet kendin-
den yo¤uflmal› kazan amortisman süresi x 0,5 / 0,86
olarak bulunabilir.
4.5.7. ODA SICAKLI⁄I AYAR NOKTASININ
DO⁄RU SEÇ‹M‹
Bir binan›n yak›t tüketimine etki eden en önemli
faktörlerden biri iç ortam s›cakl›k de¤eridir. ‹ç or-
tam s›cakl›¤› için genel kabul görmüfl standart bir
hesap s›cakl›k de¤eri vard›r. K›fl flartlar›nda bu iç s›-
cakl›k 20°C de¤erindedir.
‹flletme s›ras›nda ise bu iç ortam s›cakl›k de¤eri, ya-
k›t savurganl›¤›n›n en önemli noktas›d›r. Öncelikle;
bu s›cakl›k baflta kabul edildi¤i gibi 20°C ile s›n›rl›
tutulmaz ve kullan›c› taraf›ndan kontrol sistemi bu-
nun çok üzerinde de¤erlere ayarlan›r. Ayr›ca; bu s›-
cakl›k ›s›tma sistemi taraf›ndan istenilen de¤erde
kalacak biçimde kontrol edilemez ve çok yüksek de-
¤erlere ç›kar.
‹ç ortam s›cakl›¤›n›n 1°C art›fl›nda, farkl› koflullarda
yak›t tüketimi farkl› flekilde etkilenmektedir. ‹stan-
bul için bak›ld›¤›nda oda s›cakl›k ayar noktas›
20°C’den 21°C’ye ç›kar›ld›¤›nda yaklafl›k olarak %8
gibi bir art›fl söz konusu olmaktad›r. Bu yüzde kulla-
n›m süresine, binaya ve kazana ba¤l› olarak de¤ifle-
bilir. Ama sonuçta çok önemli bir nokta oldu¤unu
aç›kça görülmektedir.
So¤uk iklimlerde d›fl hava s›cakl›k de¤iflim aral›¤›
fazla oldu¤undan iç ortam s›cakl›k de¤ifliminin et-
kisi göreceli olarak daha az olmaktad›r. Buna karfl›-
l›k Antalya gibi d›fl hava s›cakl›¤›n›n fazla düflme-
di¤i bölgelerde iç ortam s›cakl›k de¤iflimleri daha
etkili olmaktad›r.
So¤uk bölgelerde 1°C de¤iflim, içle d›fl aras›ndaki s›-
cakl›k fark› yüksek oldu¤undan daha küçük bir oran
olmakla birlikte, ›s›tma süresi fazla oldu¤u için toplam
yak›t tüketimine olan etki yaklafl›k sabit kalmaktad›r.
84
85

e
k
i
l
4
.
2
2
.
K
E
N
D

N
D
E
N

Y
O

U

M
A
L
I

T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N

(
1
.
2
0
0

k
W
)
86

e
k
i
l

4
.
2
3
A
.
E
N
T
E
G
R
E

Y
O

U

M
A

E

A
N
J
Ö
R
L
Ü

T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N

(
2
.
5
0
0

k
W
)
87
fiekil 4.23B. ENTEGRE YO⁄UfiMA EfiANJÖRLÜ KAZANIN VE KLAS‹K KAZAN +
YO⁄UfiMA EfiANJÖRÜ S‹STEM‹N‹N YERLEfiT‹R‹LMES‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI
88

e
k
i
l

4
.
2
3
.
E
N
T
E
G
R
E

Y
O

U

M
A

E

A
N
J
Ö
R
L
Ü

T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N

(
8
.
2
0
0

k
W
)

K
U
R
U
M

Y
A
P
M
A
Y
A
N

O
R
A
N
S
A
L

B
R
Ü
L
Ö
R
89
Sonuç olarak,
• Oda s›cakl›¤›n› daha düflük seçmek ve iflletmede
bu düflük s›cakl›¤› sürekli ve yüksek hassasiyette
kontrol edebilecek kontrol sistemine sahip olmak,
yak›t ekonomisi sa¤lar.
• Odadaki havan›n s›cakl›¤› artt›kça, hava daha
fazla kurur. Havan›n neminin azalmas› solunumu
olumsuz etkiler ve grip olma riskini artt›r›r.
• Oda s›cakl›¤› artt›kça enfiltrasyon da artar.
4.5.8. HASSAS ODA SICAKLIK KONTROLÜ
Oda s›cakl›¤›n› kontrol eden termostat›n s›cakl›k di-
ferans› az olmal›d›r.
Aksi halde konfor için termostat ayar de¤eri, ulafl›-
lan en düflük s›cakl›k konfor de¤erinin alt›na inme-
yecek flekilde ayarlanaca¤›ndan, ortalama s›cakl›k
yükselir ve yak›t tüketimi artar.
Normal tip oda termostatlar›n›n s›cakl›k diferans›
yaklafl›k olarak ±1°C dir. 22°C oda s›cakl›¤›n› tercih
eden bir kullan›c›, termostat› 23°C s›cakl›¤a ayarlar,
oda s›cakl›¤› 22 - 24°C aras›nda de¤iflir.
Halbuki daha hassas kontrol kabiliyeti olan bir his-
sedici ve kazan kontrol sistemi kullan›ld›¤›nda dife-
rans› ±0,1°C hassasiyetle ayarlamak mümkündür.
Bu durumda oda s›cakl›¤› yaklafl›k olarak 22°C de-
¤erinde sabit kal›r.
Böylece oda s›cakl›¤›n›n 1°C indirmek mümkün
olur ve ‹stanbul için bu yaklafl›k %8 yak›t tasarrufu
ve daha iyi bir konfor sa¤lar.
4.5.9. KAZANLARIN ÇALIfiMAYA BAfiLAMA
VE DURMA SAATLER‹N‹N
DIfi HAVA SICAKLI⁄INA GÖRE
OTOMAT‹K BEL‹RLENMES‹
(AÇMA - KAPAMA OPT‹M‹ZASYONU)
Bu kontrol flekli geliflmifl bir kazan kontrol paneli ile
mümkündür. Bu tür geliflmifl bir panele ortam s›cak-
l›¤›n›n hangi saatte (örne¤in 08:30’da) kaç derece
istendi¤i (örne¤in 20°C) girilir. D›fl hava s›cakl›¤›-
n›n düflük oldu¤u günlerde panel kazan› daha erken
saatlerde, d›fl hava s›cakl›¤›n›n daha yüksek oldu¤u
günlerde ise kazan› daha geç saatlerde çal›flmaya
bafllat›r. Böylece gereksiz yak›t tüketimi önlenir.
Örne¤in d›fl hava s›cakl›¤› -3°C iken kazan saat
05:40’da; d›fl hava s›cakl›¤› 14°C iken saat 08:05’de
çal›flmaya bafllar.
Ayn› panel akflamlar› çal›flma saatinin bitiminden
önce kazan› durdurarak gereksiz yak›t tüketimini
önler. ‹ç ortam s›cakl›¤› çal›flma süresi sonuna kadar
konfor flartlar› alt›na düflmez. Ayr›ca haftan›n her
günü için ayr› saatler ve s›cakl›klar tan›mlanabilir.
Ayn› kontrol kullanma s›cak suyu için de yap›l›r.
Böylece istedi¤imiz saatte s›cak su haz›r olur ve
boyler ile sirkülasyon hatlar›nda meydana gelebile-
cek kay›plar minimuma indirilir.
4.5.10. DURMA KAYIPLARININ
AZALTILMASI
Kazanlarda kay›plar, baca kayb› ve so¤uma kayb› ola-
rak ikiye ayr›l›r. Baca kayb› do¤al olarak sadece brü-
lörün çal›flt›¤› sürelerde meydana gelmektedir.
So¤uma kayb› kazan›n, belli bir s›cakl›kta tutulmas› es-
nas›nda, yani kazan›n iflletme süresi boyunca oluflmakta-
d›r. Burada brülörün çal›flmas› veya durmas› önemli de-
¤ildir. So¤uma kayb› da kendi içinde ikiye ayr›lmaktad›r:
• Ifl›n›m kayb›: Brülörün çal›flt›¤› süredeki so¤u-
ma kayb›
• Durma kayb›: Brülörün çal›flmad›¤› süredeki so¤u-
ma kayb›
Kazan so¤uma kayb›, ›fl›n›m ve durma kayb›n›n
toplanmas› ile hesaplanmaktad›r. Örne¤in:
• Brülör devredeyken: Ifl›n›m kayb› %1,2
• Brülör devre d›fl›yken: Durma kayb› %0,8
Böylece kazan›n so¤uma kayb›n›n %2 oldu¤u
söylenebilir.
E¤er kay›plar yüzde olarak ifade edilirse, baca kayb›
ve ›fl›n›m kayb› sebebiyle meydana gelen yak›t harca-
mas› brülörün devrede oldu¤u zamanda olacakt›r. Ör-
ne¤in %7’lik bir baca kayb› ayn› zamanda %7’lik bir
yak›t kayb› anlam›na gelmektedir. Ifl›n›m kayb› için
de ayn› düflünce geçerlidir. Oysa durma kay›plar›nda
durum farkl›d›r. Yak›t kayb› durma süresine ba¤l›d›r.
E¤er durma yoksa, durma yak›t kayb› da olmayacakt›r.
Durma kayb› baca kayb›na göre daha azd›r. Kazan
gücü art›kça durma kayb› baca kayb›na göre daha da
azal›r; çünkü baca kayb› kazan gücünden ba¤›ms›zd›r.
Buna karfl›l›k durma kayb›, özgül kazan yüzeyi yani
kW kazan gücü bafl›na düflen kazan d›fl yüzeyi ile oran-
t›l› olarak azal›r. Kazan gücü büyüdükçe özgül kazan
yüzeyi de¤eri azal›r. Baca ve durma kay›plar› aras›nda-
ki oran 70 kW’ta 3 misli, 1.000 kW’ta 5 mislidir.
Eski tip kazanlarda durma kay›plar›, bu kazanlar›n ye-
tersiz ›s› yal›t›mlar› ve sürekli yüksek iflletme s›cakl›k-
lar› ile çal›flt›r›lmalar› sonucunda önem kazanm›flt›r.
Bu problemin eski tip kazanlarda brülör çal›flma sürele-
ri uzat›larak çözülebilece¤ine inan›lm›flt›r. Düflünülen
uzun brülör çal›flma sürelerinde brülör kapasitesini
azaltmak ve böylece brülör flalt say›s› çok düflük olan ve
durma kayb› hiç olmayan veya çok az olan bir sistem
düflünülmüfltür. Ancak durma kay›plar›n›n bu flekilde
azald›¤› düflünülürken ›fl›n›m kay›plar›n›n da artt›¤› unu-
tulmamal›d›r, sonuç toplamda daha da kötü ç›kabilir.
Di¤er taraftan eski tip kazanlarda so¤uma kay›plar›n›n,
tüm ›s›tma süresi içinde meydana gelmesinden dolay›,
baca kay›plar›ndan çok daha fazla oldu¤u bir gerçektir.
Örne¤in y›lda 1.500 saat çal›flan, 40 kW’lik eski bir ka-
zandan., %10 baca gaz› kayb› ve %3 so¤uma kayb› ol-
du¤unu varsayal›m. Bu kazan›n baca gaz› kayb›;
40 x 0,1 x 1.500 = 6.000 kWh/y›ld›r.
Oysa ayn› kazan›n tüm y›l boyunca so¤uma kayb›;
40 x 0,03 x 8.760 = 10.512 kWh/y›ld›r.
90
Yani bu tip eski kazanlarda so¤uma kayb›, baca gaz›
kayb›n›n yaklafl›k 1,5 - 2 kat› mertebesine kadar ulafla-
bilmektedir. Modern kazanlarda ise örne¤in oransal brü-
lör kullanarak baca gaz› kay›plar›n› azaltmak, durma ka-
y›plar›n› azaltmaktan daha etkilidir. Günümüzdeki mo-
dern tasar›ma sahip, kompakt, boyutlar› küçük, iyi ›s›
yal›t›ml› kazanlarda durma kay›plar› daha azd›r.
Buna ek olarak günümüzdeki bu modern kazanlarda dü-
flük s›cakl›k iflletmesi yaparak, kazanlar daha düflük s›-
cakl›klarda çal›flt›r›lmakta ve böylece de durma kay›pla-
r› azalt›lmaktad›r. Özellikle yo¤uflmal› kazanlarda bu
kay›plar çok daha azd›r. Yo¤uflmal› kazanlarda ›s›tma
sezonu boyunca, dönüfl suyu s›cakl›¤› ›s› ihtiyac›n›n kar-
fl›land›¤› sürenin yaklafl›k %90’›nda yo¤uflma s›n›r›n›n
alt›nda seyretmektedir. Bu sayede de kazan ve da¤›t›m
ile ilgili so¤utma kay›plar› %43 oran›nda azalmaktad›r.
Su hacmi daha düflük olan kompakt Ecostream kazan-
larda daha so¤uk olan su d›fl tarafa do¤ru yönlendirilir,
bu flekilde brülörün çal›flt›¤› ve çal›flmad›¤› durumlarda
kazan so¤uma kay›plar› en aza indirilmifltir.
Özellikle türbülatörsüz üç tam geçiflli çelik kazanlar
gibi tüm yan ve arka cidar› tamamen su ile çevrili
olan, 100 mm taflyünü kazan izolasyonuna ve 0,6 mm
alüminyum d›fl kaplamaya sahip olan kazanlarda dur-
ma ve ›fl›n›m kay›plar› minimize edilmifltir.
4.5.11. TES‹SATTAK‹ D‹⁄ER KAYIPLARIN
AZALTILMASI
Is›tma tesisatlar›n›n de¤iflmez parçalar›ndan olan ve
kullanma suyu ›s›tmas› için kullan›lan boylerlerde de
kay›plar›n az olmas› önemlidir. Bu yüzden boylerlerin
iyi izole edilmifl olmalar› gerekir. Serpantinli boyler-
lerde, serpantin mümkün oldu¤unca boylerin en alt›na
kadar inmeli, boylerde ölü zonlar b›rakmamal›d›r. Bu
sayede boylerin d›fl yüzey s›cakl›¤› daha düflük olacak
ve böylece ›s› kayb› da daha az olacakt›r. Primer dev-
renin d›flta oldu¤u çift cidarl› boylerlerde ise tam ter-
sine çok daha fazla ›s› kayb› vard›r.
Is›tma tesisatlar›ndaki borular›n ›s›t›lan hacimlerin
içinden geçti¤i durumlarda, borulardan mekana trans-
fer olan ›s›, kay›p olarak de¤erlendirilmez. Ancak te-
sisat borular› ›s›t›lmayan hacimlerden geçiyor ise, bu
borularda ›s› kayb› meydana gelecektir. Bu yüzden bu
tip borular izole edilmelidir.
Örne¤in DN65 çap›nda izolasyonsuz bir boruda, 10°C
ortam s›cakl›¤›nda 90/70 sistemde boru metresi bafl›na
180 W ›s› kayb› olacakt›r. Ayn› borunun, ayn› flartlarda,
50 mm cam yünü ile izole edilmesi sonucunda ise ›s›
kayb› borunun metresi bafl›na 25 W’a düflecektir. Bura-
da 50 mm izolasyon ile %85 bir tasarruf sa¤lanabilir.
‹zolasyon kal›nl›¤›n›n artmas› ile borudan olan ›s› kay-
b›n›n önlenmesi de¤eri do¤rusal de¤iflmez; dolay›s›yla
ekonomik izolasyon kal›nl›¤› belirlenmelidir. Alman
normlar›na göre örne¤in DN40 ile DN100 aras› çaplar-
da, izolasyonun yaklafl›k çap kal›nl›¤›nda olmas› istenir.
Borular d›fl›nda tesisatlardaki vanalar, flanfllar, pislik
tutucular ve çekvalflerden de ›s› kayb› meydana gel-
mektedir. Bu kay›plar›n önlenmesi için prefabrik izo-
lasyon malzemeleri veya özel olarak yap›lm›fl vana ku-
tular› kullan›labilir. Bu izolasyonlar›n kolayca söküle-
bilir olmas› iflletmedeki bak›mlarda kolayl›k sa¤laya-
cakt›r. Bu amaçla vana ceketleri kullan›labilir. Vana
ceketleri yan›c› de¤ildir; su, ya¤ gibi maddelere karfl›
dayan›kl›d›r, montaj ve bak›m esnas›nda kolayca sökü-
lüp tekrar tak›labilir. Bu sebeplerden dolay› pratiktir.
Vanalar›n ve flanfllar›n ›s› kayb› için eflde¤er boru uzun-
lu¤una bakmak gerekir. DN100’lük bir vana ve flanflla-
r›n›n 100°C boru s›cakl›¤›nda ›s› kayb› için eflde¤er bo-
ru uzunlu¤u yaklafl›k 10 metredir. Böylece bu vana ve
flanfllar›n›n izole edilmeleri durumda, 10°C oda s›cakl›-
¤›nda ›s› kayb›n›n yaklafl›k olarak 3000 W oldu¤unu bu-
labiliriz. Bu ›s› kayb›n›n bugünkü fiyatlarla karfl›l›¤›
7,5 Eurcenttir. Y›lda 1.500 saat ortalama çal›flma varsa-
y›m› ile bu vanadaki ›s› kayb› sebebiyle y›ll›k kay›p
11 EUR’dur (ki 1.500 saat çal›flma vana için çok düflük
bir de¤erdir. 3.000 saat de al›nabilir.). ‹zolasyon yap›l-
d›¤›nda bu kay›p y›lda 3,75 EUR mertebesine düflmek-
tedir. Yani bir vanada y›lda 7 EUR tasarruf yap›lmakta-
d›r. S›rf bu çapta tüm Türkiye’de milyonlarca vana ol-
du¤u düflünülürse, sadece bu çapta vanalar› izole ederek
milyonlarca EUR tasarruf yap›labilir. Bu çal›flma baflka
çapta vanalar, flanfllar, çekvalfler, pislik tutucular için
de yap›labilir. Toplamda bu flekilde ülkemizde yüz mil-
yonlarca EUR tasarruf potansiyeli bulunmaktad›r. Bu
sebeple boru hatlar›ndaki vana, flanfl, çekvalf ve pislik
tutucu benzeri ekipmanlar da izole edilmelidir.
4.6. SICAK HAVA ‹LE ISITMA
4.6.1. ÜFLEME HAVASI VE ODA ‹Ç‹
HAVA DA⁄ILIMI
Klima ve havaland›rma sistemlerinde flartland›r›lm›fl
havan›n odaya verilmesi ve oda içinde da¤›l›m›, çok
önemlidir. ‹stenilen miktarda ve istenilen flartlarda ha-
va odaya verilse bile, e¤er oda içine verilen havan›n
düzgün da¤›l›m› sa¤lanamazsa, beklenilen etki ger-
çekleflmez ve konfor oluflmaz. Bunun için:
• So¤utma ve havaland›rma için gerekli üfleme havas›,
- Ortama mümkün ise tavandan verilmelidir (Kon-
ser salonlar› vb yerlerde çok düflük h›zla alttan
üflenen özel sistemler ve özel uygulamalar da
vard›r.) (fiekil 4.25A).
- Üfleme havas›n›n s›cakl›¤›, oda s›cakl›¤›ndan
daha düflük olmal›d›r.
- Is›tma, cam önlerinden; radyatör vb elemanlarla
(statik ›s›tma) yap›lmal›d›r.
Böylece,
- Hava, ortama yaz - k›fl yüksek olmayan h›zlarda
üflenir. Ses, gürültü ve insanlar›n üzerinde hava
ak›m› oluflmaz. Daha konforlu ortam yarat›l›r.
91
- Taze hava veya kar›fl›m havas› (iç ve d›fl hava
kar›fl›m›) tavandan ve oda s›cakl›¤›n›n alt›nda
üflendi¤i için, egzoz menfezine by pass riski
önlenir; taze hava, ortamdaki havaya çok iyi ka-
r›fl›r ve daha verimli kullan›l›r.
- Statik ›s›tma (cam önlerinde radyatör vb ›s›t›c›-
lar) varsa, k›fl›n da ortama hava, oda s›cakl›¤›-
n›n biraz alt›ndaki s›cakl›kta üflenmelidir. Böy-
lece tavanda biriken (ayd›nlatmadan gelen, in-
sanlardan yükselen) ›s›dan yararlan›l›r ve enerji
tasarrufu sa¤lan›r.
- Özellikle de¤iflken hava debili ve hava kanall›
split klima sistemlerinde %10 - 20 oran›nda al›-
nan taze hava, %80 - 90 oran›ndaki iç hava ile
kar›flt›r›larak üflendi¤i için, kar›fl›m havas›n›
›s›tmaya ihtiyaç olmaz (‹stanbul, ‹zmir, Ankara
benzeri iklimlerde).
- Is› geri kazan›m› sa¤lan›rken, ilave bir enerji
de gerekmez. Çok iyi bir ekonomizör sistemi
gibi çal›fl›r.
• Is›tma ihtiyac› varsa, bunu s›cak hava ile karfl›la-
mak yerine, statik ›s›tma yap›lmal›d›r. “S›cak hava
üfleyerek ›s›tma yapmak kötü bir fikirdir”. Is›tma
ihtiyac›n› statik ›s›tma yapmadan, tavandan havay›
s›cak üfleyerek karfl›lamak istenirse (fiekil 4.25B):
- Daha yüksek oda s›cakl›¤›na ihtiyaç duyulur
(Hissedilen ortam s›cakl›¤› statik ›s›tmaya göre
daha düflük olur, hava hareketi de hissedilen s›-
cakl›¤› ayr›ca düflürür.).
- Bu nedenle daha fazla yak›t tüketilir.
- Oda havas›n› nemlendirme ihtiyac› artar (Oda s›-
cakl›¤› artt›kça hava daha fazla kurur.).
- Tavandaki s›cak havay› afla¤›ya indirmek için,
daha yüksek h›zla üflemek gerekir.
- Bu durumda hava sesi oluflabilir.
- Ortam havas›n› daha yüksek h›zla üflemek, fan
bas›nc›n›, dolay›s›yla elektrik tüketimini (az da
olsa) art›r›r.
- Havan›n egzoz menfezine do¤ru by pass riski da-
ha fazla olur.
- Havadan havaya ›s› geri kazan›m cihazlar›nda ila-
ve direnci yenmek için, taze hava ve egzoz devre-
lerinde daha büyük fan motorlar› kullan›l›r.
Bu motorlar, yaz k›fl sürekli taze hava temini ve
egzoz yapmak için çal›fl›rlar ve sürekli enerji
harcarlar.
D›fl ortamdaki havay› (özellikle ara mevsimler-
de) binaya oldu¤u gibi vermek daha uygun olsa
bile, hava bu cihazlardan geçmek zorundad›r ve
enerji tüketilir.
- Böyle durumlarda mümkün oldu¤u kadar by pass
damperleri kullan›lmal›d›r.
- Havadan havaya ›s› geri kazan›m cihazlar›, böl-
geye ba¤l› olarak, proje baz›nda incelenmelidir.
‹sveç ve Kanada’da çok yararl› oldu¤u kesin
olan havadan havaya ›s› geri kazan›m cihazlar›-
n›n, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya vb flehirlerde ne ka-
dar yararl› veya zararl› olduklar› da tart›fl›lmak-
tad›r. Bu konu proje baz›nda incelenmelidir.
• Statik ›s›tma ya da klima ile ›s›tma seçimi bir çok
kritere ba¤l›d›r. Standartlarda önerilenler afla¤›da
verilmifltir:
- E¤er ›s› kayb›, duvar›n her metre geniflli¤i için
1.476 Btu/h (429 Watt) de¤erini geçiyorsa, so-
¤uk havan›n afla¤› do¤ru ak›fl›n› engellemek için
pencere alt›na yerlefltirilen radyatör veya kon-
vektörle veya döfleme üzerinden üfleyen konvek-
törle alttan ›s›tma yap›lmal›d›r.
fiekil 4.25A. STAT‹K ISITMA YOK
(Hava tavandan s›cak (yaz›n so¤uk) üfleniyor.
K›fl›n so¤uk hava yerde hareket edebilir.
Oda içinde s›cakl›k da¤›l›m› homojen de¤il.)
fiekil 4.25B. STAT‹K ISITMA
(Radyatörler cam önünde.
Hava tavandan so¤uk üfleniyor.
Homojen ›s›tma sa¤lan›yor.)
92
- E¤er ›s› kayb› duvar›n her metresi için 820 - 1.476
Btu/h (238 - 429 Watt) aras›ndaysa, so¤uk hava-
n›n afla¤› do¤ru ak›fl›n› engellemek için yine, pen-
cere alt›na yerlefltirilen radyatör veya konvektörle
veya döfleme üzerinden üfleyen konvektörle alttan
›s›tma yap›lmas› do¤rudur.
Bu koflullarda hava üst kottan d›fl duvara bitiflik
yerlefltirilen tepe difüzörleriyle de verilebilir. Bu
çözümde hava direkt olarak afla¤›ya do¤ru, so¤u-
¤a maruz kalan duvar ve pencereleri bohçalaya-
cak flekilde üflenmelidir.
Yorum 1:
Ayn› difüzörlerden yaz›n da so¤uk havan›n verilece-
¤i unutulmamal›d›r. So¤uk hava a¤›r oldu¤u için,
afla¤›ya do¤ru çok h›zl› inerek rahats›zl›k verebilir.
- E¤er ›s› kayb› duvar›n her metresi için 820 Btu/h
(238 Watt)’dan azsa, yine pencere alt›na yerleflti-
rilen radyatör veya konvektörle veya döfleme
üzerinden üfleyen konvektörle alttan ›s›tma ya-
p›lmas› tavsiye edilir.
Ancak bu koflullarda hava d›fl duvara bitiflik veya
çok yak›n yerlefltirilen tepe difüzörleriyle de ve-
rilebilir. Hava bu çözümde d›fla bakan duvar/pen-
cereye do¤ru üflenir veya hem duvar/pencereye
do¤ru ve hem de a盤a do¤ru çift yönde üflenir.
Yorum 2:
Yaflan›lan hacimlerde: ›s›tman›n her zaman cam al-
t›ndan yap›lmas› (statik ›s›tma) tavsiye edilmektedir.
‹nsanlar›n k›sa süreler kald›¤› yerlerde: (fuaye,
girifl vb) ise;
Is› kayb› 429 Watt/m de¤erini afl›yorsa, alttan
›s›tma yap›lmal›d›r.
Is› kayb› 238 - 429 Watt/m de¤erleri aras›ndaysa
ve alttan ›s›tma yap›lam›yorsa, s›cak hava yuka-
r›dan özel difüzörler kullan›larak üflenebilir.
- Buna karfl›l›k so¤utma yukar›dan yap›lmal›d›r.
Duvar tipi so¤utucularla afla¤›dan yap›lan so¤ut-
ma ifllemleri, yaz klimas›nda konforsuzlu¤a ne-
den olmaktad›r. Bu so¤utuculardan ç›kan so¤uk
hava fazla yükselemeyerek geri düflmekte ve in-
sanlara çarparak üflütmekte ve hasta etmektedir.
Is›tma ve so¤utman›n birlikte tavandan yap›lma-
s› halinde ise; k›fl›n s›cak havay› afla¤› indirebil-
mek için menfez ç›k›fl h›zlar› art›r›lmak zorunda-
d›r. Bu durumda ses oluflur ve ayn› menfezden
yaz›n ç›kacak so¤utulmufl hava daha a¤›r oldu¤u
için, afla¤› h›zl› inerek konforu bozar.
4.6.2. KL‹MADA HANG‹ FAKTÖR
DAHA ÖNEML‹D‹R?
- Is›tma...?
- So¤utma...?
- Havaland›rma...?
Is›tma, so¤utma ve havaland›rma fonksiyonlar›n›n
çok iyi olmas›, toplam konforu belirler. Bu nedenle
her üç fonksiyonu da en iyi flekilde sa¤lamak zorun-
dad›r ve bu kofluldaki ekonomiden bahsedilebilir.
S›cak hava üfleyerek ›s›tma yapmak, konfor ve enerji
ekonomisi aç›s›ndan kötü bir fikirdir.
Is›tma ihtiyac› her zaman statik ›s›tma (radyatör vb)
ile yap›lmal›d›r. Daha konforlu ve daha ekonomik ifl-
letme sa¤lan›r.
• Havaland›rma ihtiyac› için gerekli hava (veya taze
hava iç hava kar›fl›m›):
- Tavandan üflenmeli,
- Üfleme havas› s›cakl›¤› (yaz - k›fl) oda s›cakl›¤›-
n›n alt›nda olmal›d›r.
Do¤al olarak yaflam mahallerinde tavan seviyesin-
deki havan›n s›cakl›¤› daha fazlad›r. Ayd›nlatma
armatürlerinden, insanlardan, bilgisayar, faks vb
cihazlardan ç›kan ›s› tavan seviyesindeki havan›n
daha s›cak olmas›na neden olur. Böylece taze ha-
vay› ›s›tmak için daha az enerji harcan›r.
• Kar›fl›m haval› sistemlerde statik ›s›tma yap›lmas›
halinde (VAV ve hava kanall› split sistemler), ofis
ve konutlarda taze hava dönüfl havas› kar›fl›m›n›
genellikle hiç ›s›tmadan tavan seviyesinden üfle-
mek genellikle yeterlidir ve ›s›tma mevsimindeki
en ekonomik ›s› geri kazan›m› sa¤lan›r.
- Taze hava, odadaki havaya daha iyi kar›fl›r ve
egzoz menfezinden by pass riski azal›r.
- Üfleme havas› ortama düflük h›zda verildi¤i için,
daha sessiz ve konforlu bir ortam oluflur.
- Sonuç olarak, statik ›s›tma yap›ld›¤›ndan taze ha-
vay› ›s›tmak için daha az enerji harcan›r.
• Is›tma merkezinden yaflam mahallerine s›cak suyu
pompalamak için harcanan elektrik enerjisi; ›s›tma
merkezindeki bir klima santral›ndan ayn› yaflam
mahalline s›cak hava göndermek için gerekli elek-
trik enerjisinden çok daha düflüktür.
• Ayn› hacim içindeki statik ›s›t›c›lar (radyatör vb)
elektrik tüketmez. Oysa bunlar›n yerine fanl› tip
›s›t›c›lar kullan›ld›¤›nda serpantinde ›s›nan havay›
odaya aktarmak için sürekli elektrik tüketilir.
Fanl› ›s›t›c›lar›n su taraf› direnci de, genellikle rad-
yatörlere göre daha fazla oldu¤u için, ›s›tma mer-
kezindeki pompalar daha fazla enerji tüketir.
• Statik ›s›t›c›lar, cam alt›na monte edildi¤inde da-
ha yayg›n olduklar› için, daha homojen ›s›tma ya-
parlar. Ancak fanl› ›s›t›c›lar da fabrika, depo vb
büyük hacimler için daha uygundur.
• Statik ›s›t›c›larda mekanik aksam (fan, motor vb)
olmad›¤› için:
- Sessizdir.
- Servis, bak›m gerekmez.
- Yedek parça (fan - motor, hava filtresi vb) ihti-
yac› oluflmaz.
• Statik ›s›t›c›lar kullan›ld›¤›nda filtre temizli¤i vb
nedenlerle yaflam mahallerine teknisyenlerin gir-
mesi ihtiyac› oluflmaz.
5.1. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹
‹ç hava kalitesi (Indoor Air Quality, IAQ) yaflanan ha-
cimlerde solunan havan›n temizli¤i ile ilgili olup, “ka-
liteli iç hava”, otoritelerce belirlenen zararl› deriflik
seviyelerinin üzerinde bilinen hiçbir kirletici madde
içermeyen ve bu havay› soluyan insanlar›n % 80’ in-
den fazlas›n›n havan›n kalitesi ile ilgili herhangi bir
rahats›zl›k hissetmedi¤i hava olarak tariflenmektedir.
‹nsanlar günde 20 - 30 kg hava teneffüs eder ve buna
karfl›l›k ancak yaklafl›k 1 kg kat›, 3 kg kadar da s›v›
besin tüketirler. Bu nedenle en az yediklerimiz ve iç-
tiklerimizle ilgili kalite standartlar› kadar tenefüs etti-
¤imiz havayla ilgili de kalite standartlar›na ihtiyac›-
m›z vard›r. Daha çok geliflmifl ülkelerde, insanlar gün-
lük ifl yaflam›na ve sosyal etkinliklere aktif olarak ka-
t›ld›¤›ndan, günün büyük bir dilimini (yaklafl›k
% 90’›) kapal› alanlarda geçirmek zorunda kalmakta-
d›rlar. ‹ç hacimlerde insan yo¤unlu¤unun da çok ola-
ca¤› göz önüne al›n›rsa, bu durumdan kaynakl› prob-
lemlerin olabilece¤i rahatl›kla söylenebilir. Ast›m ve
alerji son on y›lda çok ciddi oranda (iki kat›ndan faz-
la) artm›flt›r. Bu durum geliflmifl ülkelerdeki insanla-
r›n, özellikle çocuklar›n üçte birini etkilemektedir.
Gerçekte ast›m ve alerji eskiden beri var olmas›na ra¤-
men, günümüz yaflam›nda baz› kirleticiler bu reaksi-
yonlar› tetiklemektedir. Kimyasal gazlar (hal›dan, bo-
yadan, dolaptan ve eflyalardan sürekli olarak ç›kan
gazlar) ve organik maddeler (grip vb virüsler, mikro
organizmalar, mantar vb) ast›m ve alerjik rahats›zl›k-
lar› k›flk›rtmaktad›r. Bilgisayar, televizyon, faks maki-
nalar› vb cihazlar da kirlili¤i art›rmaktad›r. Çeflitli
mikroorganizmalar›n ve özellikle mantar›n iç mekan-
larda bir sa¤l›k riski oluflturdu¤u bilinmektedir.
‹ç mekanlarda söz konusu bir çok mikrobik problem ay-
n› zamanda nemle iliflkilidir. Son y›llarda yap›lan çal›fl-
malarda hasta bina sendromu (Sick Building Syndrome,
SBS) gibi kavramlar ortaya ç›km›fl ve iç hacimlerdeki
kirlilikten kaynaklanan hastal›klar teflhis edilmifltir.
Amerika’daki binalar›n %80 inde ASHRAE ‹ç Hava Ka-
litesi standard›n›n gereklerinin yerine getirilmedi¤i he-
saplanmaktad›r. Bu yaklafl›k 4,2 milyon bina, 69 milyon
çal›flan ve bilinmeyen say›da ziyaretçinin yetersiz iç ha-
vadan etkilendi¤i anlam›na gelmektedir. Konu ile ilgili
çal›flmalar buna paralel olarak artm›fl, bilimsel makaleler
yay›nlanm›fl, bilimsel toplant›lar yap›lm›fl ve yapt›r›m
gücü olan yeni standartlar ortaya ç›km›flt›r.
Bu standartlarda ASHRAE 62 - 89 konuyu en genifl
biçimde ele almaktad›r. Bu standard›n kurallar›n›n ör-
ne¤in enerji tasarrufu ilkeleri ile çat›flmas› en çok tar-
t›fl›lan konulardan biri olmufltur.
5.1.1. ‹Ç HAVA K‹RLET‹C‹LER‹
5.1.1.1. Dolayl› Kirleticiler
‹ç hava kalitesi sorunu dolayl› olarak yap› teknolojisin-
deki geliflmelerle ilgilidir. Öncelikle de¤iflen yap›
konstrüksiyonu ve kullan›lan maddeler kirlilik kayna-
¤› oluflturmaktad›r. Klasik beton, çelik, seramik malze-
meler bakteri üremesi için uygun de¤ildir. Ancak gü-
nümüz inflaat teknolojisinde kullan›lan inflaat malze-
meleri de¤iflmifltir. Bu malzemeler içinde ahflap, ka¤›t
gibi bakteri üremesine uygun malzemeler bulundu¤u
gibi, çeflitli zararl› gaz ve buhar yayan sentetik malze-
meler kullan›lmaya bafllam›flt›r. Klima sistemleri ye-
tersiz oldu¤unda ve istenilen biçimde iflletilmedikle-
rinde kendileri kirlilik kayna¤› oluflturmaktad›rlar. S›-
k› enerji tasarrufu önlemleri sonucunda kaliteli tip pen-
cere do¤ramalar›n›n kullan›lmaya bafllanmas› ile hava
s›zd›rmaz binalar yap›lmaktad›r. Yetersiz havaland›r-
ma sistemleri hastal›klara neden olmaktad›r. Yeni mal-
zemeler kullan›lsa bile, dikkatli ve bilinçli bir tasar›m
ve iflletme ile yeterli iç hava kalitesi sa¤lanabilir.
Son y›llarda bina malzemelerinden olan emisyonlar
ve ömür boyu kirleticiye maruz kalma sendromu kir-
letici kayna¤› olarak önem kazanm›flt›r. Buna karfl›-
l›k bina ömrü içinde, yeni bina malzeme ve ürünle-
rinden olan emisyonlar›n, binada yaflayanlar›n maruz
kald›¤› toplam kimyasal ve biyolojik kirletici dozuna
etkisinin önemi; yap› malzemelerinin kimyasal ve
biyolojik oluflumlara karfl› kaynak veya kuyu olufl-
turma performans›ndan çok daha azd›r. Periyodik te-
mizleme ve bak›m ürünlerinin, parlat›c›lar›n, cilala-
r›n ve yüzey bitirme malzemelerinin toplam maruz
kal›nan dozun belirlenmesinde, yeni bina malzeme-
sinin kendisinin etkisinden kaynaklanan emisyonlar-
dan çok daha önemli olabilir.
Bina malzeme ve ürünlerinin kullan›m aflamas›ndaki
emisyonlar›na iliflkin iç hava kalitesi yeteri kadar in-
celenip yay›nlanmam›flt›r. Pratik tecrübeler göstermifl-
tir ki iç havadaki kimyasal bileflenler, partiküller ve
di¤er tip kirliliklerin neden oldu¤u semptomlar 6 ay
ve daha uzun sürelerde maruz kalma sonucunda orta-
ya ç›kmaktad›r. ‹ç havadaki kimyasal kompozisyonu
etkileyen ana parametreleri d›fl hava miktar› ve kalite-
si, malzemelerden olan emisyonlar, insan aktiviteleri
(temizlik ve bak›m dahil) oluflturmaktad›r.
Yap›lan bir çal›flma için bir evin iç havas›nda bulu-
nan bütün bileflenlerin bina malzemesinden yay›lan
bileflenler olmas›, iç havada kirlili¤i yaratan ana kay-
na¤›n bina malzemesi oldu¤u flüphesini kuvvetlen-
dirmektedir. Ancak henüz hangi kimyasal bileflenle-
rin iç hava kalitesi flikayetlerini ortaya ç›kard›¤› tam
anlafl›lamam›flt›r.
93
V. BÖLÜM
‹Ç HAVA KAL‹TES‹
‹ç havadaki kirlili¤in (VOC) bir kayna¤› da yap› mal-
zemeleri olarak görülmektedir. Dolay›s›yla çal›flma-
lar; malzeme emisyonlar›, bu emisyonlar› etkileyen
parametreler ve buradan da bu emisyonlar›n s›n›rlan-
d›r›lmas› yönünde geliflmektedir. Böylece tüketiciyi
afl›r› emisyonlardan koruyacak yönetmelikler Avru-
pa’da oluflturulmufltur. WHO’ya göre bina malzeme-
lerinden yay›nlanan emisyonlar Tablo 5.1’deki gibi
toplanabilir.
Prensip olarak bütün bu gruplardan bileflenler iç ha-
vada mevcuttur. Fakat pratik olarak bütün hepsini ru-
tin testlerde belirlemek mümkün de¤ildir. Pratikte
daha çok VOC’lere bak›l›r. Ancak çok iyi bilinen ra-
hats›z edici hatta kanserojen bileflikler (örne¤in for-
maldehit gibi) bu grubun d›fl›na düfler. Hatta bu ölçü-
lebilen bileflenler d›fl›nda insan burnunun alg›lad›¤›
baflka bileflenler de bulunmaktad›r. Bu yüzden mal-
zeme emisyonlar›n›n hissetmeye dayanan belirlen-
mesi, grupland›rma ve markalama ifllemlerinin bir
parças› olmufltur.
Bütün bu ölçme, belirleme ve de¤erlendirme faaliyetle-
ri flimdiden düflük emisyonlu malzemelerin geliflmesiy-
le sonuçlanm›flt›r. Yay›nlanan çal›flmalar bu malzeme-
leri kullanman›n iyi sonuçlar verdi¤ini göstermektedir.
Kirleticilerin en önemli kaynaklar›ndan biri de bina
yap› malzemeleri yan›nda bina içindeki mobilyalar-
dan yay›lan gazlard›r. Yeni boyanan duvarlardan, hal›
kaplanan döflemelerden, mobilyalardan insanlar için
zararl› gazlar yay›l›r. Bunun önlenmesi için birinci
yöntem, filtre edilmifl taze d›fl hava ile yap›lan hava-
land›rmay› art›rmakt›r. Uzun süreli problemlerde kay-
na¤›n ortadan kald›r›lmas› düflünülebilir. Düflük kirle-
ticili bina ve mobilya seçildi¤inde bina içindeki kirli-
lik yükü azalt›labilmektedir.
Bu yöntem CEN CR 1752 taraf›ndan tavsiye edilmek-
tedir. Özellikle proje aflamas›nda ele al›n›rsa bu yön-
temin ilave maliyeti de olmayacakt›r. Bu yolla ofis bi-
nalar›nda üretkenlik %1,5 oran›nda art›r›labilir.
5.1.1.1.1. Malzeme Yap›s›n›n Emisyonlara Etkisi
Malzemelerden emisyon ifllemi iki ana mekanizmayla
karakterize edilir:
• Malzeme içinde difüzyon kontrollü kütle transferi
• Buharlaflma kontrollü yüzeyden emisyon
Kal›n malzemelerde difüzyon belirleyici faktördür,
emisyon yüzey üzerindeki hava h›z›ndan etkilenmez.
‹nce malzemelerde ise buharlaflma h›z› emisyonu kon-
trol eder, yüzeydeki hava h›z› etkilidir. Yap› malze-
meleri emisyon yapt›klar› gibi, havadaki gazlar› emici
özelli¤e de sahiptir. Yap› malzemelerinin iç hava ka-
litesine etkisinde malzemenin yay›n (emisyon) ve em-
me (absorpsiyon) gibi kimyasal özelliklerinin yan›n-
da, fiziksel koflullar›n da etkisi vard›r:
a. S›cakl›k Etkisi: Malzemede meydana gelen gaz ç›-
k›fl mekanizmas›na ba¤l› olarak s›cakl›¤›n artmas›, bir
çok aç›dan malzeme emisyonlar›n› etkiler.
b. Nem Etkisi: Bina, iç döfleme bitirilmeden önce
›s›t›larak veya kurutularak nem ortadan kald›r›lmal›-
d›r. Nemin bina malzemesi üzerine etkisi ço¤unluk-
la hidrotilitik ayr›flma reaksiyonlar›na ve böyle re-
aksiyonlardan oluflan bozunma ürünlerine ba¤l›d›r.
Ayn› zamanda nem, bina malzemeleri içinde veya
yüzeyinde mikroorganizmalar›n faaliyetleri aç›s›n-
dan da etkilidir.
5.1.1.1.2. Dolayl› Kirlilik Kaynaklar›n›n
Kontrol Yöntemleri
Yeni yap›lar›n tasar›m›nda daha az SBS problemi ya-
ratan malzemelerin kullan›m› önemli bir imkan olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu anlamda afla¤›daki liste
önerilebilir:
a. Formaldehit içeren ürünleri daha az kullan›lmal›d›r.
Bu ürünler aras›nda a¤aç paneller, sunta ve baz› ya-
p›flt›r›c›lar bulunmaktad›r.
b. Daha az vinil duvar kaplamas› kullan›lmal›d›r.
c. Sert a¤aç döflemelerde (parkelerde) su esasl› parlat-
ma cilas› kullan›lmal›d›r.
d. Linolyum veya seramik döfleme karolar› kullan›l-
mal›d›r.
e. Sentetik elyafl› hal› kullan›m›n› azalt›lmal›d›r.
f. Mümkün oldu¤u kadar do¤al elyafl› hal› kullan›l-
mal›d›r.
g. Poliüretan ›s› yal›t›m› d›fl cepheye uygulanmal› ve
araya buhar kesici konulmal›d›r.
h. Su bazl› boya kullan›lmal›d›r.
i. Sert yüzeyli tavan karosu kullan›lmal›d›r.
j. Formaldehit içermeyen mobilya seçilmelidir.
k. Daha az zararl› bileflik içeren yap›flt›r›c›lar kullan›l-
mal›d›r.
l. Formaldehit içeren malzemeler yerine katk›s›z cam
yünü ve kaya yünü izolasyon kullan›lmal›d›r.
5.1.1.2. Do¤rudan Kirleticiler
Hava kirleticileri, temel anlamda, bulunduklar› faza
göre kabaca üçe ayr›labilmektedir:
a. Tozlar, Tütsüler ve Dumanlar; Kat› tanecikleri
oluflturur, ancak duman ço¤u zaman s›v› parçac›klar
içermektedir.
b. Sis, Mist ve Dumanlar; S›v› tanecikler içermektedir.
c. Gazlar ve Buharlar; Genel s›n›flamaya göre tozlar,
rüzgar, volkan, deprem gibi do¤al kuvvetler ile veya
Tablo 5.1. WHO’YA GÖRE
B‹NA MALZEMELER‹NDEN
YAYILAN EM‹SYONLAR
94
95
ö¤ütme, parçalama vb gibi mekanik ifllemlerle orta-
ya ç›kan kat› parçac›klard›r ve 100 mm den büyük-
se toz olarak kabul edilmezler. Tozlar, mineral mad-
deler, metal, un, polen tüy gibi inorganik ve organik
maddelerden oluflabilir. Tütsü, kat› maddelerin içe-
risindeki buhar›n yo¤uflmas› ile ortaya ç›kan kat›
parçac›klard›r.
Metal buhar› örne¤inde oldu¤u gibi bu parçac›klar›n
boyutu 1 mm den küçüktür. Duman ise kat› ve/veya
s›v› parçac›klar içerir ve organik maddelerin tam yan-
mamas› ile ortaya ç›kar. Duman parçac›klar› de¤iflik
boyutlarda olur ancak muhtemel çap aral›¤› 0,1 - 0,3
mm de¤erindedir. Sigara duman› daha çok as›l› s›v›
taneciklerden oluflur ve tanecik çap aral›¤› 0,1 - 1,0
mm mertebesindedir. Ayr›ca sigara duman› çok çe-
flitli gaz ürünleri içerir.
Virüsler 0,003 - 0,060 mm boyutunda olmakla birlik-
te, ço¤u zaman koloniler veya baflka taneciklere yap›-
fl›k halde bulunur. Bakterilerin ço¤u 0,4 - 5,0 mm bo-
yutundad›r ve genellikle büyük taneciklerle iliflkilidir.
Mantar sporlar› ise 10 - 30 mm aral›¤›nda iken polen-
ler 10 - 100 mm boyutundad›r.
Mist, s›v›lar›n sprey hale getirilmesi ile oluflur. Bu ta-
neciklerin üzerine mikroorganizmalar yerleflirse (hap-
fl›r›kta oldu¤u gibi) önemli bir kirletici s›n›f oluflturur-
lar. Sis buhar›n›n yo¤uflmas› taneciklere göre çok da-
ha küçüktür, e¤er sis ve duman birlikte bir kar›fl›m
oluflturursa, buna smog ad› verilmektedir.
Buharlar ve gazlar ise do¤al veya yapay çeflitli kimya-
sal reaksiyonlar sonucu ortaya ç›kar ve ortamda gaz
halinde bulunurlar. Kirleticiler aras›nda yine son y›l-
larda giderek önem kazanan bir baflka eleman ise rad-
yoaktif kirleticilerdir. Özellikle topraktan yükselen
radyoaktif toprak gaz›na radon gaz› ad› verilmekte
olup bina temelinden iç hacimlere s›zar.
0,1 mm den küçük tanecikler gaz moleküllerine benzer
bir hareket tarz› gösterirler ve çökmezler. 0,1 - 1 mm
aras›ndaki taneciklerin çökme h›z› vard›r, bu tanecikler
alveollere yerleflirler, halbuki 8 - 10 mm den büyük ta-
necikler üst solunum yollar›nda tutulabilmektedirler.
‹ç hacimlerde sözkonusu olan çeflitli kirletici madde-
lerin cinsleri, kaynaklar›, seviyeleri ve iç ve d›fl çevre
konsantrasyonlar› aras›ndaki mertebeler Tablo 5.2’de
verildi¤i üzeredir.
Tablo 5.2. BAZI ‹Ç HAVA K‹RLET‹C‹LER‹N‹N KAYNAKLARI, DER‹fi‹KL‹KLER‹ VE
‹Ç / DIfi HAVA DER‹fi‹KL‹K ORANLARI
96
5.2 HAVA F‹LTRASYON S‹STEMLER‹
Hava filtrasyonu bina d›fl›ndan havan›n içeriye al›nd›-
¤› yerlerde, daha çok klima ve havaland›rma santralle-
ri içinde uygulan›r ve d›fl havan›n içerisindeki kirleti-
cilerin belirli oranlarda tutulmas› fleklinde özetlenebi-
lir. ‹ç hava kalitesinin sa¤lanmas›nda havan›n ne fle-
kilde ve hangi verimle filtre edildi¤i çok önemlidir.
Filtrelerin, havay› temizleyebilmek anlam›nda de¤iflik
ifllevlerde kullan›lan gerekli tipleri mevcuttur. Filtre-
lerin havay› temizleyememe noktas›na geldi¤inde de-
¤ifltirilmesi gerekmektedir.
Filtreler gereken ifllevleri karfl›layacak flekilde do¤ru
miktarda seçilmelidir ki yaratt›klar› bas›nç düflümü se-
bebiyle takviye fan› gibi bir ekstra ilk yat›r›m maliye-
tine ve iflletme s›ras›nda ki büyük enerji kay›plar›na
neden olmas›nlar.
5.2.1. F‹LTRE T‹PLER‹
Hava filtrelerinde toz toplama afla¤›daki befl mekaniz-
maya dayan›r:
a. Süzme: En kaba filtreleme süzme ile olur. Hava içe-
risindeki parçac›klar, kendi çaplar›ndan daha küçük
yüzey geçifllerinden geçerken bu deliklere tak›l›rlar.
Böylece hava da süzülür.
b. Do¤rudan Tutma: Ak›fl› takip edebilen küçüklükte-
ki taneciklerden ak›fl yolu üzerinde bulunan elyafa te-
mas edecek kadar yak›n olanlar, burada elyaf üzerin-
de tak›l›r.
c. Atalet Dolay›s›yla Birikme: Bir elyaf etraf›ndaki
ak›fl› takip edemeyecek kadar büyük ve yo¤un olan ta-
necikler ataletleri dolay›s›yla filtreye çarparak ortada
kal›rlar. Ancak hava h›z› yükseldikçe sürüklenme ve
z›plama hareketleri dolay›s›yla taneci¤in elyafa tutu-
nup kalma flans› azal›r.
d. Difüzyon: Çok küçük parçac›klar ayn› gaz mole-
külleri gibi ak›fl içinde rastgele hareket ederler, bu ha-
reket onlar›n elyaf üzerinde birikmesine yard›mc›
olur. Bu birikme ak›fl içinde tanecik konsantrasyonu
gradyan› oluflturur ve bu gradyan nedeni ile tanecikle-
rin difüzyonu h›zlan›r.
e. Elektrostatik Etki: Taneciklerin veya filtre malze-
mesinin statik elektrik yüklenmesi halinde, elektrosta-
tik kuvvetlerle taneciklerin ak›fl yüzeyine çekilmesi ve
burada tutunmas› sa¤lan›r.
5.2.1.1. Elyafl› Malzemeden Filtreler
Bu filtrelerde ana malzeme elyaft›r. Filtre üzerinde toz
biriktikçe bas›nç düflümü giderek artar. Bu üst de¤er-
de filtrenin temizlenmesi veya de¤ifltirilmesi gerek-
mektedir. Ancak temizlenen filtrelerde, temizleme
operasyonu, kirlili¤i bir miktar temizlerken ayn› za-
manda bir miktar da tozun kal›c› olarak elyaf yüzeyin-
de kalmas›na sebep oldu¤undan, filtrenin belirli peri-
yotlarla kesinlikle de¤ifltirilmesi gerekir.
Genel olarak iki tipte toplan›rlar:
a. Panel Filtreler: Kaba elyafl› yüksek poroziteli mal-
zemeden yap›lm›flt›r. Filtre malzemesi ya¤ gibi viskoz
bir madde ile kaplan›r. Kullan›lan malzemeler aras›n-
da cam yünü, bitkisel elyaf, metalik yünler vb say›la-
bilir. Tasar›m ak›fl h›zlar› 1 - 3 m/s mertebelerindedir,
bas›nç düflümü 200 Pa de¤erine ulafl›ncaya kadar kul-
lan›labilir, ancak 120 Pa de¤erinden sonra kirlendi¤i
söylenebilir.
b. Torbal› ve Geniflletilmifl Yüzeyli (HEPA) Kuru Tip
Filtreler: Rastgele düzenlenmifl elyafl› dokudan yap›l-
m›flt›r. Bu elyaf dokusu ak›fl yönünde V biçimi ve tor-
balar oluflturarak düzenlenmifltir, dolay›s›yla filtre
alan› monte edildi¤i serbest kesit alan›ndan çok daha
fazlad›r. Tasar›m ak›fl h›zlar› serbest kesitte 1 - 3 m/s,
filtre yüzeyinde 0,03 - 0,46 m/s mertebelerindedir, ba-
s›nç düflümü 300 - 450 Pa de¤erine ulafl›ncaya kadar
kullan›labilir, ancak 200 Pa de¤erinden sonra kirlen-
di¤i söylenebilir. Çok yüksek verimli HEPA (High
Efficiency Particle Arrestance) filtrelerde ise tasar›m
ak›fl h›z› serbest kesitte 1,3 m/s olmal›d›r, filtrenin ba-
s›nç düflümü ise 120 Pa de¤erinden bafllayarak 500 Pa
de¤erine ulaflabilir. Bu tip filtreler, daha çok temiz
oda uygulamalar›nda kullan›l›r. Ancak, HEPA filtre
önünde bir ya da daha fazla say›da ön filtre uygulama-
s› filtre ömrü aç›s›ndan flartt›r.
5.2.1.2. Hareketli Tip Filtreler
Bu filtreleri iki tip olarak gruplamak mümkündür.
Birinci tipte filtre tabakas› üstteki rulodan alttaki ru-
loya bir motor yard›m› ile sar›l›r. Böylece üzerinden
hava ak›m› geçen filtre tabakas› sürekli yenilenmifl
olur. Motorun hareketi bas›nç düflümü, ›fl›k geçirgen-
li¤i veya bir saat yard›m› ile kontrollü olarak gerçek-
lefltirilir. Rulo bitti¤inde at›larak yenisi tak›l›r. ‹kinci
tipte ise sürekli dönen ya¤l› bir filtre perdesi vard›r.
Alt merdane ya¤ banyosu içindedir. Filtre üzerinde
toplanan tozlar bu banyoda çözülür ve temizlenmifl
ve ya¤lanm›fl filtre yeniden hava ak›m› içerisinde dö-
ner. Hareketli tip filtreler düfley do¤rultuda çal›fl›r ve
2,5 m/s tasar›m h›z›nda 100 - 120 Pa sabit bas›nç dü-
flümüne sahiptirler.
5.2.1.3. Elektrostatik Filtreler (fiekil 5.3)
Bu filtreler, elektrostatik etki ile iyonize olmufl parça-
lar› serbest kesit alan›ndan geçifli s›ras›nda geçifl yü-
zeylerine çekerek tutunmalar›n› sa¤lar. Toplanan par-
çac›klar y›kama metodu ile yüzeyden uzaklaflt›r›l›r.
Özellikle küçük taneciklerin toplanmas› aç›s›ndan et-
kili olan bu filtrelerde düflük tasar›m h›zlar›nda (0,8 -
1,8 m/s) ortalama verim %98’e kadar ç›kabilmektedir.
Bu filtrelerin önüne hem ak›m› düzenlemek hem de
kaba tanecikleri tutmak için elyafl› malzemeden ön
filtre konur. Elektrostatik filtrenin montaj› fiekil 5.4’te
gösterilmifltir.
97
fiekil 5.4. ELEKTROSTAT‹K F‹LTRE MONTAJI
Not: Uygulamalar hava ›s›t›c› üzerinde gösterilmifltir. Kanal ve çat› tipi paket klimalarda da uygulanabilir.
fiekil 5.3. ELEKTROSTAT‹K F‹LTRE ÇALIfiMA PRENS‹B‹
98
5.2.1.4. Karbon Esasl› Filtreler
Karbon esasl› filtreler, içerisinde karbon molekülleri
bulunan matris dizilimli kartufllardan oluflur. Karbon
molekülleri kimyasal yap›lar› itibariyle zararl› ve ze-
hirli gazlar› kartufl geçifllerinde emerek doyma faz›na
yaklaflt›klar›ndan, daha çok koku tutucu özellikleri ile
tan›n›r. Ancak 40°C nin üzerindeki s›cakl›klarda ça-
l›flma performanslar› ciddi anlamda düfler. Karbon
molekülleri doyduktan sonra art›k daha fazla yabanc›
materyal tutamayacaklar›ndan yenisi ile de¤ifltirilir.
Tasar›m h›zlar› 2,0 - 2,3 m/s civar›nda olup, yaklafl›k
90 Pa sabit bas›nç düflümüne sahiptirler.
Geliflen teknoloji ile elyaf malzemeden yap›lm›fl filtre
yüzeylerine karbon molekülleri emdirilerek elyaf fil-
trelerin koku tutucu özellikleri artt›r›labilmektedir. Bu
filtrelerin s›cakl›k performanlar› 60°C ye kadar yük-
seltilmifl olup, aktif karbon filtre performans›na tam
olarak sahip de¤ildir. Y›kama metodu ile bir süre kul-
lan›labilirler ancak belli periyotlarla de¤ifltirilmeleri
gerekir. Tasar›m h›zlar› 2,0 - 2,5 m/s civar›nda olup,
yaklafl›k 30 - 450 Pa bas›nç düflümüne sahiptir.
5.2.1.5. Metal Filtreler
Metal filtreler alüminyum malzemeden elek biçimin-
de oluflturulmufllard›r. Elek oluflumunda gres ya¤› kul-
lan›l›r. Bu tip filtreler daha çok ya¤l› çözeltiye sahip
hava ak›m›nda özellikle davlumbaz egzoz sistemlerin-
de kullan›l›r. Y›kama metodu ile bir süre kullan›labi-
lirler ancak k›smen uzun periyotlarla de¤ifltirilmeleri
gerekir. Tasar›m h›zlar› 2 - 3 m/s civar›nda olup, yak-
lafl›k 60 - 500 Pa bas›nç düflümüne sahiptirler.
5.2.2. F‹LTRE VER‹M TESTLER‹
Filtreler ile ilgili ülkemizden en yayg›n olarak kullan›-
lan standartlar, DIN EN 779: 2003 ve DIN EN 1822 ile
ASHRAE Standartlar›d›r. Bu standartlar filtre tipleri,
kullan›m alanlar› ve verimleri ile temel düzenlemelere
sahiptir. Filtre verimlerinin belirlenmesinde ise AS-
HRAE’nin belirledi¤i dört farkl› verim testi vard›r ve
filtreler özelliklerine göre bu testlerin en az birine tabi
tutularak filtrelerin verim de¤erleri belirlenir:
a. Partikül Yakalama (Arrestance): ‹çerisinde farkl›
büyüklük ve tipte partikül içeren havan›n filtre üzerin-
den geçirilmesi ile filtre üzerinde kalan toz miktar›n›n
filtre edilmemifl havadaki toz miktar›na oran›n› göste-
ren verimdir.
b. Toz Lekesi Verimi (Dust Spot Efficiency): ‹çerisinde
farkl› büyüklük ve tipte partikül içeren havan›n filtre üze-
rinden geçirilmesi filtre üzerinde oluflan renk de¤iflikli¤i-
nin filtre edilmemifl havaya oran›n› gösteren verimdir.
c. Oransal / Nüfuz Etme Verimi (Fractional Efficiency
or Penetration): ‹çerisinde yaklafl›k ayn› büyüklük ve
tipte partikül içeren havan›n filtre üzerinden geçiril-
mesi ile filtrede tutulabilen partiküllerin filtre edilme-
mifl havadaki partiküllere oran›n› gösteren verimdir.
d. Partikül Büyüklü¤ü Verimi (Particle Size Efficiency):
Filtreden geçirilmifl hava ile filtre edilmemifl havadan
al›nan örneklerin de¤erlendirilip, partikül büyüklü¤ü-
ne göre verimin belirlenmesidir. Bunun, “arrestance”
metodundan farkl› olan özelli¤i, filtre veriminin, par-
tikül büyüklü¤üne göre de¤iflmesidir.
Bu dört yöntem aras›nda, en çok tercih edilen ve an›lan-
lar, partikül yakalama (arrestance) ve toz lekesi verimi
(dust spot efficiency) olarak belirtilen yöntemlerdir.
5.2.3. F‹LTRE SINIFLARI VE VER‹MLER‹
‹lgili uluslararas› standartlarca belirlenen filtre s›n›fla-
r› afla¤›daki gibi verilmifltir:
a. G1 s›n›f›ndan G4 s›n›f›na kadar olan ve genelde 'ka-
ba' filtre olarak tan›mlanan filtreler, partikül yakalama
(arrestance) verim testine tabi tutulur (DIN EN 779).
Bu test sonucunda, bu s›n›ftaki filtreler, ortalama sen-
tetik toz tutma verimlerine göre s›raland›r›l›r. Önemle
belirtilmelidir ki, bu s›n›ftaki filtreler için filtre veri-
minden bahsedilemez, ancak filtre partikül yakalama
veriminden bahsedilebilir.
b. F5 s›n›f›ndan F9 s›n›f›na kadar olan filtreler,
partikül büyüklü¤ü (particle size efficiency) verim
testine tabi tutulur, test sonucunda 0,4 mm büyük-
lü¤ündeki partiküllerin ortalama filtrasyon verim
de¤erleri baz al›n›r (DIN EN 779). Bu test sonu-
cunda, bu s›n›ftaki filtreler, ortalama 0.4 mm bü-
yüklü¤ündeki partiküllerin tutulabilme verimlili¤i-
ne göre s›raland›r›l›r.
c. H10 s›n›f›ndan H14 s›n›f›na kadar ve U15 s›n›f›n-
dan U17 s›n›f›na kadar olan ve HEPA ya da ULPA
olarak tan›mlanan filtreler, oransal/nüfuz etme verimi
Tablo 5.5. SINIFLARINA GÖRE F‹LTRE VER‹MLER‹
99
(fractional efficiency or penetration) testine tabi tutulur
(DIN EN 1822). Bu test sonucunda, bu s›n›ftaki filtre-
ler, en fazla nüfuz eden parçac›k büyüklü¤ü (most pe-
netrating particle size, MPPS) de¤erlerine göre s›ralan-
d›r›l›r. Yine önemle belirtilmelidir ki, bu s›n›ftaki fil-
treler için filtre veriminden bahsedilemez, ancak filtre
partikül yakalama veriminden bahsedilebilir.
Tablo 5.5’te filtrelere ait verim de¤erleri verilmifltir.
Ancak burada belirtilmesi gereken iki husus vard›r;
birincisi, piyasada filtre verimi olarak adland›r›lan
verim de¤erleri, iliflkili DIN standartlar›na göre be-
lirlenmifl ortalama partikül yakalama verimleridir,
örne¤in, F5 filtrenin %95 olarak belirtilen verimi,
asl›nda F5 filtrenin ortalama partikül yakalama ve-
rim de¤eridir, oysaki bu filtreye ait ortalama verim
DIN normlar›nca ortalama %50 mertebelerindedir.
‹kinci husus ise, ortalama partikül yakalama verimi
G2 den H10 filtreye kadar DIN EN 779’a göre he-
saplan›p belirtilir, H10 ve üst s›n›ftaki filtreler için
DIN 1822’ye göre hesaplan›p verilir, örnek olarak
H10 filtrenin ortalama partikül verimi DIN EN
1822’e göre %85 civar›nda iken, F7 filtrenin ortala-
ma partikül tutma verimi > %99 mertebelerindedir,
ancak bu F7 filtrenin H10 filtreden daha iyi bir fil-
trasyon özelli¤ine sahip oldu¤unu göstermez.
5.2.3.1. Filtre Kullan›m Alanlar›
Tablo 5.6’da klima santrali içinde kullan›lan filtrelerin
kullan›m alanlar›na göre s›n›fland›rmalar› verilmifltir.
Filtrelerin kullan›m alanlar›nda Tablo 5.6’daki bilgi-
ler ›fl›¤›nda klima santrali filtrasyon sistemi belirle-
nebilir. Ancak, iflletme giderleri gözetlenerek detay-
l› yap›lacak hesaplamalar konusunda her sistem için
ön kaba filtre kullan›m› di¤er filtrelerin ömrünü
uzatmak için tercih edilmelidir. Di¤er bir yaklafl›m-
la, aktif karbon filtre ya da elektrostatik filtreler ye-
rine, teknik anlamda k›s›tlamalar yok ise, kombinas-
yon filtre tercih edilebilir.
Tablo 5.6. F‹LTRE UYGULAMA ALANLARI
100
Kar›fl›m haval› klima santrallerinde taze hava kanal›-
na en az EU1 s›n›f›nda kaba filtre kullan›m› klima
santrali içindeki ön, ana ve son filtrelerin kullan›m
ömürlerini ciddi anlamda artt›rmaktad›r.
Biyolojik sald›r› ihtimali olan s›¤›nak, büyükelçilik
binalar› vb gibi yerlerde ise hava filtrasyon sistemleri
ciddi teknik süzgeçten geçirilmelidir.
Davlumbaz egzoz sistemlerinde piflirmeden kaynak-
l› ya¤ içeren egzoz havas›n›n fan motoru çeperine
yap›fl›p motor so¤utmas›n› engelleyerek motorun
yanmas›na sebep olaca¤› durumlardan kaç›nmak için
fan öncesinde metal ya¤ filtresi kullan›lmal› ve ayr›-
ca elektrik motoru harici havaland›rma düzene¤ine
sahip olmal›d›r.
5.3. HAVALANDIRMA S‹STEMLER‹NDE
‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N ARTTIRILMASI
5.3.1. HASTA B‹NA SENDROMU (SBS)
Hasta Bina Sendromu (SBS), görünür hiçbir hasta-
l›k nedeni olmayan bir binada, sakinlerin sadece bi-
nada geçirdikleri zamanla ba¤lant›l› olarak sa¤l›k
ve konfor flikayetleri olmas›na verilen isimdir. fii-
kayetçiler bina içinde belli bir oda veya zon içinde
bulunabilecekleri gibi, bina içine da¤›lm›fl da olabi-
lirler. Konu ile iliflkili bir baflka kavram ise, "Bina
Ba¤lant›l› Hastal›k" (BRS) kavram›d›r. Bu durum-
da, bina içerisinde teflhis edilen hastal›klar›n neden-
leri bellidir ve binan›n havaland›rma sisteminden
kaynaklanmaktad›r.
a. Hasta Bina Sendromu Göstergeleri: Bina sakinleri
birdenbire rahats›zl›klardan flikayet etmeye bafllarlar.
Bu flikayetler bafl a¤r›s›, yorgunluk, göz, burun veya
bo¤az rahats›zl›klar›, öksürük, kuru veya kafl›nt›l› bir
cilt, bafl dönmesi, mide bulant›s›, konsantrasyon bo-
zukluklar› ve kokuya karfl› afl›r› duyarl›l›k fleklinde
olabilir. Bu hastal›k belirtilerinin kayna¤› tam olarak
tan›mlanamam›flt›r.
fiikayetçilerin ço¤u binay› terk etmelerinden hemen
sonra rahatlad›klar›n› belirtmifllerdir.
b. Bina Ba¤lant›l› Hastal›k Göstergeleri: Bina sakin-
lerinin ço¤unlu¤unun öksürük, gö¤üs s›k›flmas›,
atefl, titreme ve kas a¤r›s› gibi flikayetleri görülmek-
tedir. Bu bulgular›n nedenleri klinik olarak tamamen
aç›klanabilir.
fiikayetçiler binay› terk etseler de iyileflmeleri belli bir
süre al›r.
5.3.1.1. ‹ç Hava Kalitesini Bozan
Hasta Bina Sendromunun (SBS) Nedenleri
‹ç hava kalitesini bozan ve kirlilik oluflturan zararl›
maddeleri ancak çeflitli gruplar alt›nda toplayarak ta-
n›mlamak mümkündür:
• Kimyasal gazlar (Badana, boya, hal›, dolaptaki tut-
kal vb kaynakl›d›r.)
• Solunan havadaki karbondioksit oran› (‹nsanlar›n
ve canl›lar›n solunumlar› yanma kaynakl›d›r.)
• Koku (‹nsan kaynakl›d›r.)
• Mikroorganizmalar (Çevre ve insan kaynakl›d›r.)
• Nem (Çevre ve piflirme gibi insan kaynakl›d›r.)
• Radon gaz› (Toprak kaynakl›d›r.)
• Organik buharlar (Kullan›lan eflya ve bina eleman-
lar› kaynakl›d›r.)
• Toz (Çevre ve kullan›lan eflya kaynakl›d›r.)
• Alerjen maddeler ve canl›lar (Çevre kaynakl›d›r.)
• Sigara duman› (‹nsan kaynakl›d›r.)
• Di¤er kaynaklar (Yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda ha-
va kalitesine etki eden daha pek çok faktör vard›r.
Bunlar içinde elektronik kirlenmeden, radyasyona
kadar pek çok faktör say›labilir.)
Bu ö¤eler bir arada etkili olabilir ve yetersiz s›cakl›k,
nem veya ›fl›¤›n yetersiz oldu¤u koflullarda di¤er un-
surlar›n zarar› artabilir.
5.3.1.1.1. Dahili Kaynakl› Kimyasal Kirleticiler
• Bir bina içerisindeki kirli havan›n kayna¤› ço¤u
zaman o binan›n içerisindedir.
• Bina içerisinde bulunan ve kullan›lan yap›flt›r›c›lar,
kaplama ve döflemeler, baz› ahflap ürünler, kopyala-
ma makineleri, böcek zehirleri, temizlik malzemele-
rinden yay›lan formaldehit de içeren uçucu organik
bileflenler hava kirlili¤ine sebep olan etmenlerdendir.
• Sigara duman›; yüksek oranda uçucu organik ve
di¤er toksit bileflenlerin ve de solunabilir parçac›k-
lar›n oluflumunda büyük katk›s› olan bir etmendir.
• Araflt›rmalar kanserojen olarak da bilinen baz›
uçucu organik bileflenlerin yüksek konsantrasyon-
da solunmas›n›n kronik ve akut sa¤l›k sorunlar›na
neden oldu¤unu göstermektedir. Düflük dereceden
orta derecelere kadar birçok uçucu organik madde
de akut reaksiyonlara neden olabilir.
• Dahili kirleticiler aç›s›ndan en önemli kaynaklardan
biri de mekanik havaland›rma sisteminin kendisidir.
Mekanik sistemlerdeki filtreler, izolasyon tabakala-
r›, temizlenmemifl hava kanallar›, s›zd›rmazl›k mal-
zemeleri, ba¤lant› elemanlar›, so¤utucu serpantin-
ler, yo¤uflma tavalar› ve nemlendiriciler kirletici
kaynaklar› olabilmektedir. Dolay›s›yla mekanik sis-
temin kendi temizli¤i en önemli konulardan biridir.
- Filtreler havay› temizlemek yerine kirletmeye bafl-
lad›¤›nda bunlar›n de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
Filtreler hassas olarak ve gerekti¤i kadar seçilme-
lidir. Yaratt›klar› bas›nç düflümü nedeniyle ömür
boyu büyük enerji kayb›na neden olurlar. Bu ne-
denle filtre seçiminde ömür maliyetini minimize
edilecek flekilde davranmal›d›r. Yani filtre üzerin-
den geçen hava h›zlar› olabildi¤i kadar azalt›lma-
l›d›r. Böylece filtreleme yetene¤i artar, fan moto-
runun enerji tüketimi azal›r, filtre temizli¤i daha
uzun aral›klarla yap›labilir.
101
- Is›tma ve so¤utma serpantinleri seçiminde de faz-
la bas›nç düflümü yaratmayacak kanatl› borular
kullan›lmas›na dikkat edilmelidir. Hava h›zlar›
1,44 m/s alt›nda tutularak damla tutucu kullan›-
m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Damla tutucunun kulla-
n›lmas›n›n gerekti¤i durumlarda da, eriflim kapa-
¤› üzerinden damla tutucunun belli periyotlarda
temizlenmesine özen gösterilmelidir.
- Drenaj tavalar› kirlenmenin en yo¤un oldu¤u yerler-
den biridir. Drenaj tavalar› paslanmaz çelik malze-
meden mamul, iyi e¤im verilmifl, tamamen drene
edilebilir, kolayca y›kanabilir ve so¤utma ve nem al-
ma bitti¤inde hemen kuruyan özellikte olmal›d›r.
- Sulu nemlendiriciler yerine buharl› nemlendirici-
ler kullan›lmal›d›r. Bu Legionella riskini önle-
mek için de yararl› olacakt›r.
- Bir klima santrali seçiminde ömür maliyetine ba-
k›lmal›d›r. 20 y›ll›k ömrü olan bir santralin veya
sistemin toplam maliyetinin yaklafl›k olarak
%25’i sat›n alma maliyeti, %10’u bak›m maliye-
ti ve %65’i elektrik enerjisi maliyetidir.
5.3.1.1.2. Harici Kaynakl› Kimyasal Kirleticiler
Bir binan›n taze hava olarak ald›¤› hava, çevredeki di-
¤er binalardan at›lan hava olabilir. Binalarda emifl
menfezlerinin, pencere ve aç›kl›klar›n yanl›fl yerleflti-
rilmesi; motorlu araçlar›n ve binalar›n (banyo ve mut-
faklardan kaynaklanan) egzoz gazlar›n›n, tesisatlardan
kaçan gazlar›n binaya kolayca girmesine sebep olur.
Bunun yan›nda çeflitli yanma ürünleri de binaya, ya-
k›nlardaki garajlardan girebilir.
5.3.1.1.3. Biyolojik Kirleticiler
Bakteri, küf, polen ve virüsler en genel biyolojik
kirleticilerdendir. Bu kirleticiler hava kanallar›,
nemlendiriciler veya drenaj tavas›nda biriken dur-
gun sularda ya da çat›, döfleme veya izolasyonda
toplanan sularda ço¤al›p büyüyebilir. Kimi zaman
da böcek veya kufl pislikleri de biyolojik kirlenmeye
neden olabilir. Öksürük, gö¤üs s›k›flmas›, yüksek
atefl, titreme, kas a¤r›s›, mide tahrifli, üst solunum
yolu t›kan›kl›¤›, alerjik tepkiler biyolojik kirleticile-
rin yol açt›¤› rahats›zl›klardand›r. Legionella bakte-
risi de bilindi¤i üzere Lejyoner hastal›¤›na ve atefle
neden olmaktad›r.
5.3.1.1.4. Radon ve Asbest
Radon gaz› do¤al radyoaktif bir gaz olup, topraktaki
radyoaktif uranyumun parçalanmas›ndan kaynakla-
n›r. Topraktan atmosfere yay›lan bu gaz normalde
d›fl havada zararl› deriflikli¤e ulaflamaz. Ancak s›z-
d›rmaz yap›larda topraktan iç ortama yay›lan gaz bu-
rada tutulursa zararl› olmaya bafllar. Hasta bina sen-
dromu ve bina ba¤lant›l› hastal›klar akut veya orta
dereceli sa¤l›k sorunlar›na neden olabilirken, radon
ve asbest vücuda al›nd›ktan uzun süre sonra zararl›
etkilerini gösterir. Bu iki madde bir binan›n iç hava
kalitesinin çok yönlü de¤erlendirilmesinde detayl›
olarak ele al›nmal›d›r.
5.3.1.1.5. Mikroaerosoller
Havadaki su zerrecikleri ve sis tek bafl›na zararl› sa-
y›lmaz. Ancak mikroplarla yüklendiklerinde bunlar›
uzak mesafelere tafl›yarak çok tehlikeli olur. Örne¤in
Lejyoner hastal›¤›n›n tek yay›lma yolu, bu flekildeki
su zerrecikleriyle tafl›nmalar› ve bu kirli zerrelerin
solunmas›d›r.
5.3.1.1.6. Karbondioksit
Karbonun tam yanmas›yla oluflur. Canl›lar›n solunu-
muyla ve yak›tlar›n yanmas›yla üretilir. 800 ppm üze-
rindeki afl›r› dozlarda insanlarda bafla¤r›s› ve yorgun-
luk yapar. Ancak havaland›rmayla giderilebilir.
5.3.2. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹ ‹Ç‹N ÖNLEMLER
Öncelikle kirlilik kaynaklar›n›n kontrolü ve azalt›l-
mas› gerekir. Örne¤in sigara içiminin yasaklanma-
s›, zararl› gazlar ç›karan hal› vs malzemelerin iç
hacimlerde kullan›lmamas› bu önlemler aras›nda
say›labilir.
Zararl› maddelerin kayna¤›nda yakalanmas›, ortama
kar›flmadan d›flar› at›lmas› prensibi, endüstriyel ha-
valand›rma ve mutfak havaland›rmas› gibi alanlarda
yayg›n olarak kullan›lan prensiplerdir. Bu gibi alan-
larda kirletici kaynaklar› belirlidir.
D›fl hava kullan›lmaks›z›n, iç ortamdaki havan›n
filtre edilmesi ve temizlenmesi yöntemi, kirletici
maddelerin çok fazla cinste ve say›da olmas› nede-
niyle tam baflar›yla kullan›lamamaktad›r. Ancak
geliflen bir sektördür. Özellikle d›fl hava kirliyse ve
bu kirli d›fl havayla havaland›rma yaparak iç hava-
n›n istenilen kalitede olmas› sa¤lanam›yorsa; iç ha-
va, temizleyici cihazlar üzerinden resirküle edil-
mek suretiyle temizlenebilir. Bu durumda d›fl hava
kullan›lmaz.
‹ç hava kalitesinin sa¤lanmas›nda günümüzde, hala
en yayg›n kullan›lan ve en etkin yöntem havaland›r-
mad›r. Yeterli miktarda taze havan›n iç mekanlara
verilmesiyle, içerideki hava kalitesi tatmin edici bir
düzeye getirilebilir.
5.3.2.1. Kirletici Madde Kayna¤›n›n
Ortadan Kald›r›lmas› veya De¤iflimi
Bu yöntem kirlilik kayna¤›n›n bilindi¤i ve kontrolü-
nün mümkün oldu¤u durumlarda iç hava kalitesiyle il-
gili sorunlar›n çözümlenmesinde oldukça etkilidir.
Örne¤in hal›lar toz depolar›d›r. Her bir gram toz yüz-
binlerce mantar sporu tafl›yabilir ve ayn› zamanda
mikrop ve a¤›r metal içerir.
102
Hal›lar ya çok iyi vakumlanmal›d›r veya yerine sert
yüzeyli kaplama malzemeleri kullan›lmal›d›r. Tozun
binaya girifli, kap›larda önlenmelidir. Binalara girifl-
te metal ›zgaral› çukurlardan oluflan paspaslar bulun-
mal›d›r. ‹ç tarafta ise nemli hal› paspas kullan›labilir.
‹ç ortamdaki tozlar› 2/3’ü d›flardan gelmektedir. Ha-
va filtrelerin periyodik olarak temizlenmesi veya de-
¤ifltirilmesi gerekir. Binan›n çelik tavan kaplamas›-
n›n de¤ifltirilmesi, sigara odalar›n›n izolasyonu, kir-
letici madde kayna¤›n›n d›flar›dan hava alacak flekil-
de yerlefltirilmesi, boyalar›n, yap›flt›r›c›, solvent ve
böcek zehirlerinin iyi havaland›r›lan (%100 egzoz
yap›lan) alanlarda depolanmas› ve bu zararl› madde-
lerin bina sakinlerinin binada olmad›¤› zaman dilim-
lerinde kullan›lmas› konu ile ilgili say›labilecek di-
¤er önlemlerdir. Binalar›n bak›m› yap›ld›ktan sonra
belli bir süre zehirli maddelerin etkisinin geçmesi
için binaya girilmemelidir.
5.3.2.2. Havaland›rma Oran›n› Artt›rmak
Bir binadaki kirlilik oran›n› düflürmek için havaland›r-
ma oranlar›n› ve hava da¤›t›m›n› artt›rmak genellikle
maliyeti çok yüksek bir ifllemdir. Ancak iç hava kali-
tesinin sa¤lanmas› aç›s›ndan havaland›rma kilit para-
metredir. Binalar›n havaland›rma sistemleri tasar›m›,
yerel bina standartlar›n› karfl›layabilecek flekilde ya-
p›lmal›d›r. Gerekti¤inde inisiyatif kullanarak standart-
lar›n üzerinde havaland›rma yap›lmas› öngörülebilir.
Binada kirletici madde kayna¤› çok kuvvetli oldu¤u
hallerde, yerel egzoz sistemi kirli havan›n at›lmas›
için çok önemlidir. Kirli havan›n belli bölgelerde yo-
¤un olarak toplanm›fl oldu¤u dinlenme, fotokopi ve
bask› odas› gibi odalarda yerel egzoz sistemi k›smen
de olsa kullan›labilir.
5.3.2.3. Hava Temizleme
Hava temizleme kaynak kontrolünde ek bir yöntem
olarak kullan›labilse de uygulanma alan› oldukça s›-
n›rl›d›r. Mutfak f›r›n› filtreleri gibi kat› veya s›v› par-
çac›k kontrolünde kullan›lan cihazlar ucuzdur, fakat
çok küçük parçac›klar›n tutulmas›nda yetersizdir. Çok
küçük parçac›klar›n tutulmas›nda kullan›labilecek
yüksek kapasiteli filtreler ise montaj ve iflletim aç›s›n-
dan oldukça pahal›d›r. Gaz faz›ndaki kirliliklerin tu-
tulmas›nda ise mekanik filtreler yetersizdir. Bu tarz
gaz faz›ndaki kirlilikler adsorbent tutucular kullan›la-
rak temizlenebilir; ancak bu cihazlar pahal›d›r ve çok
s›k de¤ifltirilmesi gereklidir.
5.3.2.4. Rutubete ve Yo¤uflmaya Ba¤l› Küf ve
Mantar Gelifliminin Engellenmesi
‹ç ortamda ba¤›l nem %60 de¤erinin alt›nda olmal›d›r.
Yüksek nem mikro organizma faaliyetlerini h›zla art›-
r›r. Bu organizmalar›n zararlar› sadece kendilerinden
kaynaklanmaz.
Ayn› zamanda yaratt›klar› reaksiyonlar sonucu gaz
kimyasallar ç›kmaya bafllar ve insanlar bu gazlardan
fliddetle etkilenirler. Mikroorganizmalar sadece insan-
lara de¤il ayn› zamanda yap› malzemelerine de zarar
verir ve onlar› bozar. Nemli yüzeylerde mantar ve küf
geliflebilir. Tipik nemli yüzeyler duvar iç yüzeyleri ve
yeni izole edilmemifl yap› yüzeyleri, hal›lar ve so¤uk
döflemelerdir. Yüksek yüzey nemlili¤i yo¤uflmay›
destekler. Özellikle so¤uk iklimlerle, s›cak ve nemli
iklimlerde bu sorun ciddi bir tehdit oluflturur.
Bunun için,
• Yüzeyler mantar ve küf oluflunuma karfl› temizlen-
meli ve dezenfekte edilmelidir.
• Yo¤uflmaya uygun bölgelerde yüzey s›cakl›klar›
art›r›lmal›d›r.
• Yo¤uflmaya müsait yerlerdeki nem düzeyi
azalt›lmal›d›r.
• Buharla veya silerek yap›lan hal› ve kumafl temiz-
liklerinden sonra hemen kurutma uygulanmal›d›r.
• Kirlenmifl malzemeyi at›p, yok etmek gerekir.
5.3.2.5. Kiflisel Havaland›rma Yapmak
Kiflisel havaland›rma endüstriyel alanda eskiden be-
ri uygulanmaktad›r. Ancak son y›llarda ofis gibi
alanlarda da kiflisel havaland›rma uygulamalar› bafl-
lam›flt›r. Burada havaland›rma sistemleri tamamen
veya k›smen bölgesellefltirilerek çal›flanlar›n kontro-
lüne b›rak›lmaktad›r. Kifliler kendi zonlar›ndaki ha-
valand›rma miktar›n›, yönünü ve hatta s›cakl›¤›n›
kontrol edebilmektedirler. Böylece lokal havaland›r-
mayla ›s›tma, so¤utma ve fan enerjisinden tasarruf
sa¤land›¤› gibi, yarat›lan mükemmel iç hava kalitesi
sayesinde çal›flma verimi de artmaktad›r. Çünkü iç
hava kalitesi ile çal›flanlar›n performans› aras›nda et-
kin bir iliflki vard›r.
Genel havaland›rmada odaya kifli bafl›na 10 l/s d›fl ha-
va temin edildi¤inde, bu havan›n sadece kifli bafl›na
0,1 l/s k›sm› yani %1’i teneffüs edilir. Geriye kalan
yani beslenen d›fl havan›n %99’u kullan›lmaz. Ayr›ca
havan›n teneffüs edilen %1’lik k›s›m tamamen temiz
de de¤ildir. Çünkü hava solunmadan önce kirletici
kaynaklardan gelen emisyonlarla belli oranda kirlenir.
Kiflisel havaland›rmada ise her bir bireyin soluma böl-
gesine küçük miktarlarda temiz hava temin edilir. Bu-
radaki amaç, ortamda bulunabilecek kirlilik kaynakla-
r›ndan en az etkilenmifl temiz havan›n, ortamla kar›fl-
madan do¤rudan sunulmas›d›r.
Ofis ortam›nda bu flekilde kiflisel havaland›rma masa
üzerindeki bilgisayar yan›nda bulunan bir menfezden
verilebilir. Kullan›c› do¤rudan jet menfezden üzerine
üflenen temiz, serin ve kuru havay› soluyabilecektir.
Hava düflük h›z ve türbülansta beslenir. Oda içinde
hava da¤›t›m› döfleme alt› kanallar ve döflemedeki
prizlere tak›lan esnek kanallarla üfleme menfezlerine
ulaflt›r›l›r.
103
5.3.3. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N
ARTTIRILMASI ‹LE
ÇALIfiANLARIN PERFORMANSI ‹L‹fiK‹S‹
Yeni yap›lan deneylerin sonuçlar› göstermifltir ki, taze
hava beslemesini art›rmak veya kirletici yüklerini
azaltmak yoluyla iç hava kalitesinin iyilefltirilmesi in-
san sa¤l›¤›, konforu ve üretkenli¤i üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
Hava kalitesinin ayn› zamanda çok ciddi ekonomik
boyutu bulunmaktad›r. Ofis binalar›nda bina ömrü bo-
yunca maliyetlere bak›ld›¤›nda;
• Ofislerde çal›flan personele ödenen ücretler toplam
maliyetin %92’sini,
• Binan›n iflletme maliyetleri %6’s›n›,
• Bina ilk yat›r›m maliyeti %2’sini oluflturmaktad›r.
Bu aç›dan insanlar›n ›s›l konforu ve üretkenli¤i esas
maliyet unsurudur. Uygun olmayan iç hava koflullar›
nedeniyle personel üretkenli¤inde kaybedilecek %6
pay, binan›n bütün enerji ve iflletim maliyetlerine efl-
de¤erdir. ‹ç hava kalitesinin önemi biraz da bu rakam-
lar›n alt›nda yatmaktad›r. Buradaki rakamlara klima
tesisat› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ofis binas› toplam ömür
boyu maliyeti içinde;
• Klima tesisat› ilk yat›r›m maliyetinin oran›
yaklafl›k %1,
• Klima tesisat› iflletme maliyeti oran› yaklafl›k
%1,5 mertebelerindedir.
• Yetersiz iç hava kalitesi nedeniyle klima tesisat›-
n›n oluflturabilece¤i (veya kazand›rabilece¤i) ücret
maliyeti oran› %6 mertebelerinde olabilmektedir.
Baflka bir çal›flmada ise, ABD ofis binalar›nda yap›lan
araflt›rmada mevcut yap›larda iç hava kalitesini art›r-
makla iliflkili toplam yat›r›m tutar› 87,9 milyar USD
ve bunun getirece¤i ilave y›ll›k iflletme maliyetlerinin
4,8 milyar USD oldu¤u; buna karfl›l›k iyilefltirilen sa¤-
l›k ve üretkenlik nedeniyle y›lda 62,7 milyar USD kar
edilebilece¤i hesaplanm›flt›r.
Bireysel s›cakl›k kontrolünün üretkenlik üzerine etki-
sinin incelendi¤i bir araflt›rmada, basit daktilo yazma
tipik ofis aktivitesi için, bireysel s›cakl›k kontrolünün
üretkenli¤i % 5,4 oran›nda art›rd›¤› ifade edilmekte-
dir. Ayn› çal›flmada ortalama nötr ortam s›cakl›¤›nda-
ki çal›flma performans›n›n, bu nötr s›cakl›ktan 5°C da-
ha fazla ortalama s›cakl›ktaki ortama göre %10 daha
fazla oldu¤u gösterilmifltir.
5.3.4. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N
‹Y‹LEfiT‹R‹LMES‹ ‹LE
ENERJ‹ TASARRUFUNUN
ARTTIRILMASI ÇATIfiMASI
‹ç hava kalitesinin artt›r›lmas› için al›nacak tüm ön-
lemler, daha iyi filtrasyon sistemleri ve daha çok te-
miz hava sa¤lanmas› olarak özetlenebilir. Ancak, bu
özetlemeye ulafl›rken ayn› zamanda ortam flartlar›n-
daki havan›n daha çok d›flar›ya at›lmas› sonucunda
enerji kayb› olacak, yüksek filtrasyon sistemleri için
de daha çok iflletme giderleri ortaya ç›kacakt›r. Bu
durum, do¤al olarak bu iki kavram aras›nda çat›flma-
ya yol açmaktad›r: ‹ç hava kalitesinin sa¤lanmas› m›
daha önemlidir; yoksa enerjinin bu kadar pahal› oldu-
¤u günümüzde enerji tasarrufu yapmak m› önemlidir?
Bu sorunun cevab› elbette ki, iki kavram›n da opti-
mum düzeyde iyilefltirilmesi olarak tan›mlanabilir. ‹ç
hava kalitesini artt›r›rken iflletme giderlerini korkutu-
cu anlamda etkilememek için al›nabilecek önlemler-
den baz›lar› afla¤›daki gibidir:
a. Is› Geri Kazan›m› Yap›lmas›: Do¤ru flekilde etüd
edilmifl ›s› geri kazan›m sistemleri egzoz edilecek ha-
van›n enerjisinin al›nacak d›fl havaya transfer edilme-
si sonucunda enerji tasarrufu gerçeklefltirilebilir.
b. Kombinasyon Filtrelerin Kullan›lmas›: Kombinas-
yon filtrelerin kullan›lmas› ile bir miktar hava kalite-
sinden ödün verilirken, iflletme giderleri düflürülebilir.
c. Serbest So¤utma (Free Cooling) Yap›lmas›: D›fl ha-
va s›cakl›¤›n›n uygun oldu¤u durumlarda, d›flar›daki
hava sadece filtre edilerek içeri verilebilir, böylelikle
yüksek oranda iflletme giderleri azalt›l›r.
d. CO
2
Sensörü Kullan›m›: ‹ç ortamda yaflayan insan-
lar›n sürekli olarak de¤iflkenlik gösterdi¤i al›flverifl
merkezi, tiyatrolar, konser salonlar› vb gibi yerlerde
CO
2
sensörü kullan›larak anl›k durumda içeride kaç
kiflinin oldu¤u bilgisi al›nabilir, böylelikle d›flar›dan
al›nacak taze havan›n miktar› ya da besleme / dönüfl
hava debileri de¤ifltirilebilir.
e. Havaland›rma Cihazlar›n›n Temizli¤i: Havaland›r-
ma cihazlar›n›n içindeki filtrelerin belirli periyotlarla
temizlenmesinin yan›nda, filtre harici di¤er elemanlar
da temizlenmeli, böylelikle cihaz içindeki kontami-
nasyon oluflumlar› engellenmelidir.
f. Havaland›rma Kanallar›n›n Temizli¤i: Kanal içe-
risinde aç›kl›klardan giren veya performans› düflen
filtrelerin görev yapamamas›ndan kaynaklanan kir-
lili¤in temizlenmesi için uzaktan kumandal› robot
temizleme sistemleri düflünülebilir. Bu robot belirli
aral›klarla kanal içlerini temizleyerek iç hava kalite-
sini artt›rabilir.
5.4. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N
SA⁄LANMASI ‹Ç‹N GEREKL‹
HAVALANDIRMA M‹KTARLARI VE
D‹⁄ER HUSUSLAR
5.4.1. GEREKL‹ HAVALANDIRMA
M‹KTARLARI
Hava kalitesi problemine neden olan parametrelerle il-
gili bir çal›flmada 529 sorunlu bina incelenmifltir. Bu
binalardaki hava kalitesi sorunlar›n›n kayna¤›, %53
oran›nda yetersiz havaland›rmaya ba¤l›d›r. %15 ora-
n›nda iç kirletici kaynaklar, %10 oran›nda d›fl kirletici
kaynaklar vb olarak s›ralama devam etmektedir.
104
‹ç hava kalitesi sorunu modern zamanlar›n problemidir
ve esas olarak yetersiz havaland›rmadan kaynaklanmak-
tad›r. Binalar›n do¤al olarak yeterince havaland›r›ld›¤›
Güney iklimlerindeki geleneksel yap›larda böyle bir so-
run karfl›m›za ç›kmamaktad›r. 1973 y›l›na kadar meka-
nik olarak havaland›r›lan modern ticari binalarda da bu
sorunla karfl›lafl›lmamaktad›r. 1973 deki petrol ambar-
gosundan sonra, binalardaki taze hava miktarlar› enerji
tasarrufu kayg›s›yla azalt›lm›flt›r. Ancak azalt›lan bu d›fl
hava miktarlar›n›n, hem konfor hem de sa¤l›k flartlar›n›
karfl›lamakta yetersiz kald›¤› görülmüfltür. ‹ç hava kalite-
si sorunlar› da bundan sonra gündeme gelmifltir.
Yetersiz havaland›rma, HVAC sistemlerinin verimsiz
çal›flmas›n›n bir sonucu olarak da karfl›m›za ç›kabilir.
E¤er bir binan›n klima sistemi havay› insanlara efektif
bir flekilde da¤›tam›yorsa, bu hasta bina sendromu olarak
karfl›m›za ç›kar. Minimum enerji tüketimiyle kabul edi-
lebilir bir iç hava kalitesine ulaflabilmek için ASHRAE
kifli bafl›na düflen d›fl hava miktar›n› bir standarda ba¤la-
m›flt›r. Ancak söz konusu havaland›rma de¤erleri hala
tart›fl›lmakta olan de¤erlerdir. Yeterli havaland›rmay›,
kaynaktan ba¤›ms›z olarak, her koflul için geçerli genel
de¤erlerle temin etmek mümkün de¤ildir.
fiekil 5.7’de görüldü¤ü gibi içeride belirli bir kimyasal›n
konsantrasyon limitini tutturmak için, kayna¤›n gücü
azald›kça gerekli havaland›rma önemli ölçüde azalmakta-
d›r. Dolay›s›yla binadaki kirletici kaynaklar› hakk›nda ye-
terli bilgi olmadan gerekli havaland›rma miktar›n›n stan-
dartlara göre gözü kapal› seçimi ço¤u kez fazla havalan-
d›rma veya yetersiz havaland›rma ile sonuçlanacakt›r.
Belki de havaland›rma miktarlar›, ayn› ›s› kayb› ve kazan-
c› hesaplar›nda yap›ld›¤› gibi, her bina için kaynak tan›-
m›na ba¤l› olarak hesaplanmal›d›r. Böyle bir hesap yön-
temi, kaynak tan›mlar› yap›lamad›¤› ve zararl› düzeyleri
belirlenemedi¤i için, günümüzde verilememektedir.
Buradan hareketle son y›llarda geliflen tekniklerden bi-
ri talep kontrollü havaland›rmad›r. Bu sistemde hava
fiekil 5.7. EM‹SYON KAYNA⁄I GÜCÜ
PARAMETRE OLMAK ÜZERE
ODA ‹Ç‹NDEK‹ K‹RLET‹C‹ YO⁄UNLU⁄UNUN
HAVALANDIRMAYLA DE⁄‹fi‹M‹
Tablo 5.8. ÇEfi‹TL‹ UYGULAMALAR ‹Ç‹N ASHRAE 62-2001 STANDARDI TARAFINDAN
TAVS‹YE ED‹LEN M‹N‹MUM DIfi HAVA M‹KTARLARI
105
kalite sensöründen veya CO
2
sensöründen kumanda
alan bir havaland›rma sistemi, ihtiyaç oldu¤unda ve ta-
lep geldi¤inde devreye girmektedir. Özellikle kafe, bar
gibi yo¤un havaland›rma gereken ve büyük havaland›r-
ma enerjisi tüketimi olan ve ayn› zamanda havaland›rma
ihtiyac›n›n gün boyunca de¤iflken oldu¤u yerlerde bu
sistemin uygulamas› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Bu sis-
temler konvansiyonel sistemlere göre enerji tüketiminde
%20 ile %50 oran›nda tasarruf sa¤layabilmektedir.
a. Kar›fl›k gaz (hava kalitesi) sensörleri daha ucuz ol-
du¤undan 1.000 m
3
/h ve üzerindeki havaland›rma de-
bilerinde uygundur. Bunlar, kötü kokular›, duman, bu-
har gibi kirletici gazlar› alg›lar. Lokanta, spor salonu
konferans salonu gibi uygulamalarda idealdir.
b. CO
2
sensörleri ise daha pahal› olup, 5.000 m
3
/h ve
üzeri debilerde ekonomik olmaya bafllar. Özellikle in-
san› alg›lad›¤›ndan, tiyatro, konser salonu gibi sigara
içilmeyen yerler için idealdir.
‹ç hava kalitesi ve havaland›rmayla ilgili konuyu en
genifl biçimde ilk ele alan standart ASHRAE 62 - 73
olmufltur. Bu standart 1973, 1981, 1989, 1999 y›llar›n-
da revize edilmifl ve son ASHRAE Standart 62 - 2001
yay›nlanm›flt›r. Bu standartta verilen taze hava mikta-
r› de¤erlerinden örnekler Tablo 5.8’de verilmifltir.
Avrupa da ise bu konuda bir standart yeni ortaya ç›k-
maktad›r. Son aflamas›na gelen EN 13779 “Ventilati-
on for Buildings - Performance Requirements for
Ventilation and Air Conditioning Systems” isimli AB
standard› yak›nda yürürlü¤e girecektir. Bu konuda
üye ülkelerdeki uygulamalar ve mevcut ulusal stan-
dartlar önemli farkl›l›klar içermektedir. EN 13779 bu
farkl›l›klar› gözeterek, belirli aral›klar ve kademeler
tan›mlamaktad›r. EN 13779 bu amaçla iç hava kalite-
sini dört gruba ay›rmaktad›r:
• IDA 1 : yüksek iç hava kalitesi,
• IDA 2 : orta iç hava kalitesi,
• IDA 4 : kabul edilebilir iç hava kalitesi,
• IDA 5 : düflük iç hava kalitesi,
olarak s›ralanabilir.
‹ç hava kalitesi ve konfordan söz ederken, öncelikle iç
hava bölgesi tan›mlanmal›d›r. Ölçümler ve gerekli ko-
flullar bu bölgede gerçeklefltirilmelidir.
Özellikle konfor koflullar› ancak “yaflam alan›” denilen
bölgede garanti alt›na al›n›r. Tablo 5.9’da EN 13779 tara-
f›ndan tan›mlanan yaflam alan›n›n boyutlar› verilmifltir.
‹ç hava kalitesinin kategorisinin belirlenebilmesi ve ölçül-
mesi için dolayl› ve dolays›z 5 yöntem tan›mlanm›flt›r.
Dolays›z yöntemler CO
2
seviyesinin veya belirli kirleti-
cilerin seviyelerinin ölçülmesine veya alg›lanan hava
kalitesinin s›n›fland›r›lmas›na dayanmaktad›r. Dolayl›
yöntemlerde ise kifli bafl›na veya kullan›m alan› bafl›na
temin edilen d›fl hava miktar›, yani havaland›rma mikta-
r›na bak›lmaktad›r. Afla¤›daki Tablo 5.10’da kifli bafl›na
havaland›rma miktar›na göre iç hava kalitesi kategorile-
rinin tan›mlar› verilmifltir. Burada belirli aral›klar tan›m-
lanmaktad›r. Bu aral›kta hangi de¤erin seçilece¤i ulusal
standartlara b›rak›lmaktad›r. Burada verilen havaland›r-
ma miktarlar› enerji tasarrufu amac›yla bir dönem k›s›-
lan havaland›rma miktarlar›na göre çok yüksektir.
Avrupa Standart›na dayanan Türk Standart›nda ise ha-
valand›rma miktarlar› bir aral›k olarak de¤il, bu aral›k
içinde seçilen bir de¤er olarak verilmifltir. Birkaç de-
¤er ise aral›¤›n içinde kalmamaktad›r. Türk standard›
de¤erleri Tablo 5.11’de verilmifltir.
Tablo 5.9. EN 13779 UYARINCA TANIMLANAN
YAfiAM ALANI BOYUTLARI
Tablo 5.10. EN 13779
K‹fi‹ BAfiINA TAZE HAVA M‹KTARLARI
Tablo 5.11. TÜRK STANDARTLARINA GÖRE
K‹fi‹ BAfiINA TAZE HAVA M‹KTARLARI
106
Kifli bafl›na taze hava miktarlar›n›n belirlendi¤i bir
tablo oldu¤u gibi ayn› zamanda hacimlerin kullan›m
fleklerine de göre gerekli hava de¤iflim katsay›lar› ta-
n›mlanm›flt›r (Tablo 5.12).
EN 13779 standard›na esas olan genifl kapsaml› bir
çal›flmada:
• Kifli bafl›na 10 l/s de¤erinin alt limit olmas› ve bu
havaland›rma miktar›n›n art›r›lmas› halinde flika-
yetlerin azald›¤›,
• 20 l/s kifli havaland›rman›n emniyetli ve iyi bir de-
¤er oldu¤u ortaya konulmufltur.
Söz konusu çal›flma bir literatür araflt›rmas›na dayan-
maktad›r. 30.000 denek içeren 20 çal›flman›n sonuçla-
r› dikkate al›nm›flt›r.
Do¤al olarak bina cinsine ve kirleticilerin yo¤unlu-
¤una ba¤l› olarak tatminkar de¤erler farkl›l›k gös-
termektedir.
Ancak 20 l/s de¤eri, çal›flmalar›n çok büyük k›sm›nda,
uygulamadan ba¤›ms›z biçimde, tamamen yeterli bir
de¤er olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
5.4.2. HVAC S‹STEM‹N‹N KEND‹ TEM‹ZL‹⁄‹
6 farkl› binada d›fl havan›n, besleme havas›n›n ve iç
havan›n alg›lanan kalitesinin ölçüldü¤ü bir araflt›r-
mada, 5 binada d›fl hava ile besleme havas› kalitesi
aras›nda iki misline varan çok ciddi farklar ölçül-
müfltür. Aradaki fark d›fl taze havan›n klima siste-
minde kirlenmesinden kaynaklanmaktad›r. Baz› hal-
lerde klima sistemindeki kirlenme, iç kaynaklardan
olan kirlenmeden daha fazlad›r. Klima sistemindeki
kirlenmede 3 ana kaynak bulunmaktad›r. Bunlardan
birincisi filtrelerdir. Bir di¤er önemli kaynak kanal-
lard›r ve üçüncü kaynak ise klima santrallerinde so-
¤utma serpantini gibi yo¤uflman›n oldu¤u yüzeyler-
dir. Klima sisteminin bu etkisi dolay›s›yla iç hava
kalitesi ana çal›flma konular›ndan biri de HVAC sis-
teminin kendi temizli¤idir. HVAC sistemlerinin ye-
ni bak›m yönetmeliklerini oluflturmak, belirli
HVAC sistem bileflenlerinin temizlik tan›mlar›n›
yapmak üzere bir Avrupa projesi ve çal›flma grubu
oluflturulmufltur.
Tablo 5.12. TAVS‹YE ED‹LEN SAATTEK‹ HAVA DE⁄‹fi‹M KATSAYILARI
107
Bu konuda mevcut en kapsaml› standart “Havalan-
d›rma ve klima sistemlerinin hijyenik standard›” ad›-
n› tafl›yan VDI 6022 K›s›m 1 - 3 standard›d›r.
HVAC sistem bileflenleri içinde en önemlilerinden bi-
ri yukar›da ifade edildi¤i gibi kanallard›r. Kanal top-
lam yüzey alan› tipik uygulamalarda bina döfleme ala-
n›n›n %10’u mertebelerine ulafl›r. Kanallardaki toz
yükünün tan›m›, temizleme yöntemleri ve bunlar›n et-
kinli¤i genifl ölçüde çal›fl›lmaktad›r. Kanallardaki toz
ölçüm yöntemleri, aralar›ndaki farklar ve temizli¤in
ölçüsü Tablo 5.13’te verilmifltir. Kanallar›n temizli¤i
için VDI 6022 K›s›m 1 de “süpürge temizli¤i” tan›m›
getirilmifltir. Bu de¤er 4 g/m2 gibi bir temizlik stan-
dard›n› ifade etmektedir. Yeni VDI 6022 K›s›m 3 ka-
nallarda Tablo 5.13’te düflük standart de¤erinin üze-
rinde toz olufltu¤unda, temizli¤i flart koflmaktad›r. Te-
mizlikten sonra toz konsantrasyon de¤eri orta standart
de¤erinin üzerine ç›kmal›d›r.
5.4.3. ‹Ç ORTAM SICAKLI⁄I ‹LE
‹Ç HAVA KAL‹TES‹ ‹L‹fiK‹S‹
Hava s›cakl›¤› ve nem oran›n›n yüksek olmas›, daha
fazla hasta bina sendromuna neden olmaktad›r. Yük-
sek nemin insan sa¤l›¤›na olan negatif etkisi daha iyi
bilinmektedir. Rutubet ayr›ca bir çok mikroorganiz-
man›n geliflebilmesine olanak sa¤lar. Nemli yüzeyler
mikroplar›n geliflmesi için en uygun ortamlard›r. Ha-
va insanlara so¤uk ve kuru sunulmal›d›r. Böyle bir ha-
van›n alg›lanan kalitesi yüksek olmaktad›r. So¤uk ve
kuru hava kaliteyi art›r›rken, gerekli havaland›rma
miktar›n› da düflürmektedir. Yüksek s›cakl›¤›n iç hava
kalitesine ve insan sa¤l›¤›na etkisi incelenirse, sen-
drom say›s› ve s›cakl›k aras›ndaki ba¤›nt› 20°C ile
26°C aras›ndaki iç s›cakl›k aral›¤›nda lineere yak›nd›r.
Bir baflka çal›flmaya göre de hastal›k riski iç ortam s›-
cakl›klar› 20 - 21°C üzerine ç›k›nca artmaktad›r. Bu-
nun üzerinde s›cakl›¤›n her 1°C art›fl› hastal›k riskini
%10 - 20 art›rmaktad›r.
S›cakl›¤›n artmas› ayn› zamanda alg›lanan iç hava kali-
tesini de düflürmektedir. Ayn› iç hava, s›cakl›k düfltükçe
daha temiz hava olarak alg›lanmaktad›r. ‹ç s›cakl›¤›
artmas› insan performans›n›n da azalmas›na neden ol-
maktad›r. ‹ç s›cakl›¤›n 20°C’den 24°C’ye ç›kmas› ha-
linde, daktilo ile yazma h›z› olarak ölçülen çal›flma
performans› %18 - 49 aras›nda azalmaktad›r.
5.5. HAVALANDIRMADA
ENERJ‹ TASARRUFU
5.5.1. DOAS (Dedicated Outdoor Air Systems)
Tam haval› sistemlerde özellikle VAV sistemlerinde iç
hava kalitesi standartlar›n›n gere¤i olan havaland›rma
miktarlar›n›, bütün hacimlerde ve sürekli sa¤lamak
mümkün olamamaktad›r. ‹ç hava kalitesi - konfor iki-
lemine bir çözüm olarak DOAS fikri ortaya at›lm›flt›r.
Özel atanm›fl d›fl hava sisteminde (DOAS) d›fl hava te-
mini, ba¤›ms›z bir sistemle gerçeklefltirilmektedir. D›-
flar›dan iç mahallerin ihtiyac› olan ve standartlarla belir-
lenen miktarlarda d›fl hava, bir taze hava santralinden
geçirilip, hacimlere ihtiyac› ölçüsünde da¤›t›lmaktad›r.
Bu taze hava, ayn› zamanda taze hava santralinde flart-
land›r›lmaktad›r. Santralde %100 taze hava filtre edilip
kurutulmakta ve iç ortam s›cakl›¤›n›n alt›nda so¤uk ola-
rak iç hacimlere beslenmektedir. Beslenen taze hava, iç
hacimlerdeki gizli ›s› yükünü tamamen alacak flekilde
kuru olarak verilmektedir. Hava so¤uk olarak üflendi-
¤inden ayn› zamanda bir miktar duyulur ›s› kazanc›n›
da karfl›lamaktad›r. Paralel olarak çal›flan ve %100 iç
hava kullanan herhangi klima sisteminde ise binan›n
duyulur ›s› yükü karfl›lanmaktad›r. Klima sistemi olarak
fan coil, VAV, panel (statik) so¤utma ve ›s›tma, ›s›
pompas› gibi bir sistem kullan›labilir. Sonuç olarak sis-
tem tan›m› afla¤›daki gibi özetlenebilir:
• Ba¤›ms›z ve ayr› %100 taze haval› havaland›rma
sistemi,
• Havaland›rma havas›n› iç gizli ›s› kazanc›n› tama-
men karfl›layacak flekilde kuru besleme (Besleme
havas› çi¤ noktas› s›cakl›¤› 7°C),
• Havaland›rma havas›n› iç ›s› kaynaklar›n›n bu-
lundu¤u ofis binalar›, okullar gibi yerlerde yaz-
k›fl ortam s›cakl›¤›ndan daha so¤uk üfleme (13°C
mertebesinde),
Tablo 5.13. KANALLARDAK‹ TOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLER‹,
ARALARINDAK‹ FARKLAR VE TEM‹ZL‹⁄‹N ÖLÇÜSÜ
108
• Sistemin duyulur ›s› yükünün geri kalan›n› (yak-
lafl›k %70’i) paralel çal›flan bir klima sistemiyle
karfl›lama.
Bu sistem, hem iç hava kalitesi hem de konforu birlik-
te sa¤layan mükemmel özellikte ve gelecekteki klima
sistemi olarak tan›mlanabilir.
Nem alma için nem al›c› maddeler veya so¤utma ser-
pantinleri kullan›labilir. Nem al›c› maddelerle olufl-
turulan sistemler, çi¤ noktas› s›cakl›¤›n›n 4°C alt›n-
da oldu¤u uygulamalar için daha iyi sonuçlar ver-
mekte ve bu bölgede tercih edilmektedirler. Çi¤ nok-
tas› s›cakl›¤› 4°C üstünde oldu¤unda so¤utucu yü-
zeylerde nem almak daha uygundur.
So¤utucu yüzey olarak ise su so¤utmal› serpantinler
tercih edilmelidir.
DX serpantinlerin bu amaçla kullan›lmas›nda hijyen,
ekonomi ve kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan dezavantaj-
lar vard›r. DX serpantinlerde k›smi yüklerde kom-
presörün durup kalkmas› gerekir. K›smi yükte nem
alma kapasitesi azalacak ve tam tersine “off” konu-
munda serpantin yüzeyleri nemlendirici gibi çal›fla-
cakt›r. Ucuz tarifeden elektrik kullan›m imkan› orta-
dan kalkacakt›r.
D›flar›dan al›nan taze havan›n flartland›r›lmas›nda, ›s›
geri kazanma cihazlar› kullan›labilir. Bu geri kazanma
cihazlar› duyulur ›s› geri kazanma ve gizli ›s› geri ka-
zanma (antalpi tekerle¤i) biçimde olabilir.
5.5.2. TALEP KONTROLLÜ
HAVALANDIRMA YAPILMASI
Havaland›rmada iç hava kalitesini bozmadan enerji
tasarrufu sa¤lamak üzere son y›llarda geliflen teknik-
lerden biri, talep kontrollü havaland›rmad›r.
Bu sistemde, hava kalite sensöründen veya CO
2
sen-
söründen kumanda alan bir havaland›rma sistemi,
ihtiyaç oldu¤unda ve talep geldi¤inde devreye gir-
mektedir. Özellikle kafe, bar gibi kirletici kayna¤›
insan olan ve yo¤un havaland›rma gereken ve büyük
havaland›rma enerjisi tüketimi olan ve ayn› zaman-
da havaland›rma ihtiyac›n›n gün boyunca de¤iflken
oldu¤u yerlerde bu sistemin uygulamas› giderek
yayg›nlaflmaktad›r.
Bu sistemler konvansiyonel sistemlere göre enerji tüke-
timinde %20 - 50 oran›nda tasarruf sa¤layabilmektedir.
a. Kar›fl›k gaz (hava kalitesi) sensörleri daha ucuz
oldu¤undan 1.000 m
3
/h ve üzerindeki havaland›r-
ma debilerinde uygundur. Bunlar, kötü kokular›,
duman, buhar gibi kirletici gazlar› alg›lar. Lokanta,
spor salonu, konferans salonu gibi uygulamalarda
idealdir.
b. CO
2
sensörleri ise daha pahal› olup, 5.000 m
3
/h ve
üzeri debilerde ekonomik olmaya bafllar. Özellikle in-
san› alg›lad›¤›ndan, tiyatro, konser salonu gibi sigara
içilmeyen yerler için idealdir.
Kontrollü enerji tasarrufu, klima santralinde taze ha-
van›n ›s›t›lmas› ve so¤utulmas› için harcanan enerji-
den olmaktad›r.
Ayr›ca taze hava santrallerinde de¤iflken debili uy-
gun fanlar kullan›l›rsa, fanda tüketilen elektrik ener-
jisinden tasarruf edilir. Çeflitli uygulamalar için veri-
len tasarruf potansiyeli Tablo 5.14’te verilmifltir.
5.5.2.1. Örnek
Kontrollü havaland›rma ile yap›lacak tasarrufa ör-
nek olarak pik yükte %100 doluluk oran›nda d›flar›-
dan al›nan taze hava miktar› = 6.000 m
3
/h olan bir
ofis uygulamas› verilmifltir.
Bu uygulamada iç mekana yerlefltirilen bir CO
2
sen-
sörüyle insan yo¤unlu¤u sürekli kontrol edilmekte
ve klima santralinde taze hava miktar› buna göre be-
lirlenmekte, yani içerideki insan yo¤unlu¤u azald›k-
ça, d›flar›dan al›nan taze hava miktar› da ayn› oran-
da azalt›lmaktad›r.
Santralde kullan›lan fan debileri sabittir ve hava de-
bileri klapelerle kontrol edilmektedir. Taze hava
azald›kça, taze hava damperi kapan›rken iç hava
damperi aç›lmaktad›r. ‹stanbul için gün içi s›cakl›k
de¤erleri ve kabul edilen doluluk miktarlar› uyar›nca
klimayla ilgili hesaplanan veriler afla¤›daki Tablo
5.l5’te görülmektedir.
Buna göre gün içi ortalama batarya kapasiteleri so-
¤utma için %80, ›s›tma için %72 mertebelerindedir.
Basit bir CO
2
sensörü kullan›m›yla so¤utma batarya-
s›, pik yükün %80’i civar›nda çal›flacak ve böylelikle
so¤utma için günde 21 EUR, so¤utma sezonunun
5 ay sürece¤i kabul edilirse, bir so¤utma sezonunda
3.125 EUR civar›nda iflletme maliyetleri azalacakt›r.
Ayn› flekilde CO
2
sensörüyle ›s›tma bataryas› pik
yükünün %72’si civar›nda çal›flacakt›r. Böylelikle
kazan yak›t› olarak do¤al gaz kullan›l›rsa, günlük
kazanç yaklafl›k 132 EUR, ›s›tma sezonu 4 ay ka-
bul edilirse, sezonluk iflletme kazanc› yaklafl›k
15.800 EUR olacakt›r.
5.5.3. CEPHE HAVALANDIRMASI
Havaland›rma için gerekli d›fl havan›n bir merkezi
sistemle temini yerine bina d›fl cephesinden do¤ru-
dan iklimlendirilen hacimlere al›nmas›na verilen
isimdir.
Tablo 5.14. ÇEfi‹TL‹ UYGULAMALAR ‹Ç‹N
TASARRUF POTANS‹YELLER‹
109
Afla¤›daki özelliklere sahip olmal›d›r:
• Yüksek ofis yap›lar›nda olas› dekorasyon veya
yerleflim de¤iflikliklerine cevap verebilen çok yön-
lü kullan›m mümkün olmal›d›r.
• Bina sahibine bina içinde maksimum kullan›labilir
alan b›rakmal›d›r.
• Tesisat için ayr›lan flaft ve asma tavan hacimleri en
aza indirilmelidir.
• Sistem ucuz olmal›, projelendirilmesi h›zl› ve düflük
maliyetli, montaj› ve iflletmesi ise basit olmal›d›r.
5.5.3.1. Do¤al Havaland›rma ve Free Cooling
Do¤al ve mekanik havaland›rma sistemlerinin bir-
lefltirildi¤i hibrid havaland›rma sistemlerinde, her
iki sistemin de avantajlar›na sahip olunurken, d›fl
hava s›cakl›¤›n›n 16 - 26°C oldu¤u durumlarda
pencereler vas›tas›yla do¤al havaland›rma yap›la-
rak 12,5 l/s.m
2
hava debisiyle so¤utma gruplar›n›
çal›flt›rmadan yaklafl›k 80 W/m
2
so¤utma yüklerine
eriflilebilmektedir.
Uygun iklim flartlar›nda gece so¤utmaya ihtiyaç olan
mekanik sistemlerde “free cooling” veya “cool down”
seçenekleri gece so¤utmas› olarak kullan›labilir. Yaz
mevsiminde ve geçifl mevsimlerinde, gece iç s›cakl›k-
tan daha düflük iç hava gece saatlerinde sistem tam aç›k
konuma getirilerek so¤uk hava ile yap›lan so¤utma küt-
lesi bina içinde depolan›r ve gün boyunca kullan›l›r.
5.5.4. NIGHT PURGE + COOL DOWN
Otomasyon sisteminin enerji harcamas›n› azaltmak
için, gece (mahal kullan›mda de¤ilken) d›flar›daki
so¤uk hava ile ortam havas›n› de¤ifltirmesine Night
Purge ad› verilir. Kontrolör Night Purge’e d›fl hava
s›cakl›¤›, ortam s›cakl›¤› ve d›fl hava nemi veya yafl
termometre s›cakl›¤›na göre karar verir. Night Pur-
ge s›ras›nda binaya %100 taze hava al›n›r. VAV’li
sistemlerde, Night Purge s›ras›nda fan h›z›n› düflür-
mek amaçl› zonlar›n debileri %50 kapasitelerine
ayarlan›r. Night Purge bafllamas› için gerekli flartlar
Tablo 5.16’da verilmifltir.
Tablo 5.15. ‹STANBUL’DAK‹ ÖRNEK B‹NA ‹Ç‹N
SICAKLIK DE⁄ERLER‹ VE DOLULUK M‹KTARLARI UYARINCA
KL‹MAYLA ‹LG‹L‹ HESAPLANAN VER‹LER
Tablo 5.16. NIGHT PURGE BAfiLAMASI ‹Ç‹N GEREKL‹ fiARTLAR
110
5.6. TAZE HAVA M‹KTARI VE
BUNUN ASTIM VE ALERJ‹ ÜZER‹NE
ETK‹LER‹
Evlerdeki taze hava miktar›n›n sa¤l›k üzerine etki-
si, daha az araflt›r›lm›fl bir konudur. ‹sveç’te yap›lan
bir araflt›rmada yetersiz havaland›rman›n, okul ön-
cesi çocuklarda ast›m ve di¤er alerjik hastal›klar
üzerine etkisi araflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla genifl bir
anket çal›flmas› ve arkas›ndan 400 denek üzerinde
case-kontrol çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu 400 çocuk,
villa tipi ve apartman tipi olmak üzere farkl› tip ko-
nutlarda yaflamaktad›r. Bu konutlarda gerçekleflen
ortalama do¤al taze hava miktar›, saatte 0,37 hava
de¤iflimidir. En iyi de¤iflim 1,37 ve en kötü de¤iflim
0,17 olarak ölçülmüfltür.
Evler saatteki hava de¤iflim miktarlar›na göre 4 ara-
l›k dilimine bölünmüfltür. En iyi havalanan son çey-
rekteki evlerdeki çocuklar›n hastal›k riski = 1 olarak
referans al›nm›flt›r. Di¤er daha az havalanan ev
gruplar›nda yaflayan çocuklar›n hastal›k riskleri
Tablo 5.17’de verilmifltir.
Buna göre ‹sveç’teki evlerde hava de¤iflim say›la-
r›, tavsiye edilen 0,5 de¤erinin alt›ndad›r ve düflük
havaland›rma ast›m, alerji gibi hastal›k risklerini
art›rmaktad›r.
5.7. ‹Ç HAVA KAL‹TES‹N‹N
SA⁄LANMASI ‹Ç‹N
PROJELEND‹RME, UYGULAMA,
C‹HAZ SEÇ‹M‹ VE ‹fiLETMEDE
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
KONULARA ‹L‹fiK‹N GENEL NOTLAR
a. Planlanmayan hava ak›mlar› iç hava kalitesini dü-
flürür. Binalardaki rutubet, konfor, iç hava kalitesi,
afl›r› enerji tüketimi ve duman koku yay›lmas› gibi pek
çok problem; baflta planlanmayan ve yanl›fl tasar›m,
uygulama veya iflletmeden kaynaklanan hava hareket-
leri nedeniyle oluflur. Bunlarla ilgili afla¤›daki örnek-
ler verilebilir:
• Bacadan basan havan›n yanma ürünlerini yaflanan
hacimlere yaymas›,
• Dönüfl plenumundaki emifl nedeniyle döfleme gi-
derlerindeki sifonlar›n kaybolmas› ve kötü kokula-
r›n ve gazlar›n yaflanan hacimlere dolmas›,
• Yine dönüfl plenumundaki çekiflin etkisiyle
flartland›r›lmam›fl d›fl havan›n iç ortama emil-
mesi, ayn› flekilde kazan dairesinden kimyasal
madde depolar›ndan, fotokopi odalar›ndan vs
hava emilmesi,
• D›fl hava al›fl a¤›zlar›n›n yanl›fl yerlere bulunmas›
nedeniyle kirli veya nemli hava emilmesi,
• D›fl hava al›fl panjurlar›n›n kapal› kalmas› ne-
deniyle iç ortamda istenilen havaland›rman›n
yap›lamamas›.
b. ‹ç hava kalitesi aç›s›ndan klima sistemlerinin sa¤la-
mas› gereken kriterler:
• Oda s›cakl›¤›n›n bireysel veya zon kontrollü yap›l-
mas› ve di¤er çevresel kontroller, sa¤l›k ve konfor
için tavsiye edilir. D›fl iklim flartlar› iç mekan flart-
lar›n› kontrol için çok iyi belirlenmeli ve tasar›m-
da titizlikle ele al›nmal›d›r.
• Daha kolay kontrol ve enerji verimlili¤i için ›s›t-
ma sistemi, yerleflime ve hacimlerdeki yük ka-
rakterine göre zonlara ayr›lmal›d›r. Klima siste-
mi de benzer flekilde yük karakterine göre zon-
lara ayr›lmal›d›r.
• Odadaki tozlar› yakt›¤›ndan, yüksek s›cakl›k ›s›t-
mas›ndan kaç›n›lmal›d›r (Buhar ile ›s›tma,
90/70°C ›s›tma vb).
• Mümkün oldu¤u kadar düflük s›cakl›k ›s›tmas› ter-
cih edilmelidir (75/60°C, 65/50°C vb).
• Radyatörleri so¤uk iklimlerde mümkün oldu¤u ka-
dar pencere altlar›na yerlefltirerek, pencereden olan
so¤uk hava ak›m› önlenmelidir.
• Hacim içerisinde yerel veya zamana ba¤l› s›cakl›k
de¤iflimlerinden kaç›n›lmal›d›r.
• Oda içerisinde düfley s›cakl›k gradyan› oluflmamal›d›r.
• Yüksek nemli ortamlar›n oluflmas› önlenmelidir.
Rutubetli ortamlar hava kalitesini düflürür ve mik-
roplar›n üremesine uygun ortam oluflturur.
• Kirlilik yüklerine ba¤l› olarak her odan›n yeterli
düzeyde havaland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Kirleticiler mümkün oldu¤u kadar kayna¤›nda ya-
kalanarak d›flar› at›lmal›d›r.
• Havaland›rma sisteminin çal›flma saatleri, binan›n
kullan›m saatlerinin üzerinde olmal›d›r.
• D›fl hava alma a¤›zlar› mümkün oldu¤u kadar te-
miz bölgelerde bulunmal›d›r.
• Hava al›fl ve egzoz a¤›zlar› aras›nda yeterince me-
safe bulunmal›d›r.
• D›fl havan›n etkin filtrasyonu gerekir.
Tablo 5.17. DAHA AZ HAVALANAN EVLERDE YAfiAYAN ÇOCUKLARIN
HASTALIK R‹SKLER‹
111
• Hava kanallar› s›zd›rmaz yap›lmal›d›r ve klima
sistemi elemanlar› çok kaliteli tip seçilmeli ve te-
miz tutulmal›d›r. Bunlar kendileri kirlilik kayna¤›
olmamal›d›rlar.
• Klima sistem bileflenleri seçilirken iç hava kalitesi
ve hijyen koflullar› dikkate al›nmal›d›r.
• Hava kanallar›n›n içten izolasyonundan olabildi-
¤ince kaç›n›lmal›d›r.
• Uygun olmayan hacimlerden resirkülasyon havas›
kullan›m›ndan mümkün oldu¤u kadar kaç›n›lmal›d›r.
c. Proje firmas›, uygulama firmas› ve binan›n ifllet-
me/bak›m grubunun kendi aralar›nda ve mal sahi-
biyle, binan›n hijyen standard›n›n VDI 6022’de be-
lirtilen hususlara uygunlu¤u konusunda mutabakat
sa¤lanmal›d›r.
d. Projenin gerek uygulamas› s›ras›nda, gerekse ifllet-
mesi süresince sistemin temiz tutulmas›na yönelik ya-
z›l› bir hijyen yönetmeli¤i haz›rlanmal›d›r.
e. By pass ihtimalinin önlenmesi için binadaki taze
hava al›fl ve egzoz havas› at›fl noktalar› projelerde
aç›k bir flekilde belirtilmeli, uygulama firmas› bu
noktalar›n uygunlu¤unu çevre flartlar›n› da (a¤›r tra-
fik, ses seviyeleri, çevre bina bacalar› ve egzoz at›fl-
lar› gibi) göz önüne alarak kontrol etmelidir. Bir
de¤ifliklik söz konusu ise proje firmas› ile protokol
düzenlenmelidir.
f. Belirlenen temizlik yöntemlerine uygun olarak ka-
nal sistemlerinde yeterli say› ve büyüklükte kon-
trol/müdahale kapa¤› konmal›d›r. Bunlarla, klima ve
havaland›rma sistemlerine bak›m amac›yla rahatl›kla
ulafl›labilmelidir.
g. Yang›n damperi ve hacim damperleri için kon-
trol/müdahale kapaklar› konmal›d›r.
h. Klima ve havaland›rma santrallerinin hücre yap›s›
olabildi¤ince hijyenik olmal›d›r. Yüksek kalitede imal
edilmifl cihazlar tercih edilmelidir.
• Hücrelerin iç yüzeyleri düzgün, toz tutmayacak fle-
kilde olmal›d›r.
• Cihazlar s›zd›rmaz olmal›d›r.
• Is› köprüsü bulunmamal›d›r.
• Kolay temizlenmesi yönünden plug fanlar tercih
edilmelidir.
• Kanal ba¤lant›s› için esnek ba¤lant› parçalar› hij-
yenik malzemeden olmal›d›r (Branda bezi asla
kullan›lmamal›d›r.).
i. Klima santrallerinde damla tutuculardan geçen ha-
van›n geçifl h›z› 3,5 m/s’nin alt›nda olmal›d›r.
j. So¤utucu ve ›s›t›c› bataryalar kolayca ç›kar›labilmelidir.
k. Sulu tip nemlendirici kullan›lmas› zorunlu olan yer-
lerde hava y›kay›c› ve sulu nemlendiricilerde hijyen
otomasyonu yap›lmal›d›r. Akflamlar› su rezerv tankla-
r› otomatik olarak boflalt›lmal›, kuru çal›flt›rma yap›l-
mal›; sabahlar› otomatik su doldurma sa¤lanmal›d›r.
Bu flekilde literatürde pazartesi atefli denilen sendro-
mun önlendi¤i tespit edilmifltir.
l. So¤utma bataryalar›n›n kondens tavalar› korozyona
dayan›kl› malzemelerden yap›lmal›d›r. Sulu nemlen-
dirici kullan›m›ndan kaç›n›lmal›, buharl› tip nemlen-
diriciler tercih edilmelidir.
m. Tüm drenaj tavalar›ndan, drenaj suyunun do¤ru
flekilde ak›p gitti¤i, tavada birikmedi¤i kontrol
edilmelidir.
n. Radyal fanlar›n gövdelerinde (salyangoz k›sm›nda)
fan içinde oluflabilecek suyun drenaj›n› sa¤layan bir
boflaltma tapas› veya bir kontrol kapa¤› ( d > 400 mm
olan fanlarda) bulunmal›d›r.
o. Havaland›rma santrallerinde minimum F7 s›n›f› fil-
tre öngörülmelidir. Daha iyisi çift filtre kullan›m›d›r.
Bunlardan ilki F5 ile F7 aras›, ikincisi F7 ile F9 aras›
olabilir.
p. Filtrelerin kirlilik seviyesi proje ve flartnamelerde
belirtilmelidir. Ayr›ca stoktaki filtrelerin (yedek filtre-
lerin) maksimum depolanma süresi bilinmeli ve bun-
lar kesinlikle kuru ve tozdan ar›nd›r›lm›fl mahallerde
saklanmal›d›r.
q. Filtre de¤iflimlerinin kayd› tutulmal›d›r.
r. Her filtre kademesine gereken hassasiyette fark
bas›nç manometresi monte edilerek filtre kirlilikleri
gözlenmelidir.
s. Tüm havaland›rma cihazlar› flantiyelerde uygun
koflullarda depolanmal› ve montajlar› süresince te-
miz tutulmal›d›r. Özellikle hava ile temas eden yü-
zeylerin kuru olmas›na dikkat edilmelidir. Aç›k
a¤›zlar naylon vb malzeme ile s›k›ca kapat›lmal›-
d›r. Ortam›n nemli olmamas›na olabildi¤ince özen
gösterilmelidir.
t. Hava kanal› montajlar›nda gün sonunda aç›k
olan a¤›zlar kapat›lmal› ve kanal içlerinin kirlen-
mesi önlenmelidir.
u. Taze hava veya kar›fl›m havas› tavan seviyesinden
ve ortam s›cakl›¤›n›n alt›ndaki s›cakl›ktan üflenmeli-
dir. Statik ›s›tma yap›lan binalarda, hava tavan sevi-
yesinden dört mevsim so¤uk üflenebilir.
Böylece:
• Daha düflük h›zda üflenebildi¤i için ses (gürültü)
oluflmaz.
• Ortam s›cakl›¤›na göre daha so¤uk olan kar›fl›m
havas› daha a¤›r oldu¤u için afla¤›ya do¤ru kendi-
li¤inden inerek (so¤uk hava dökülmesi olmamal›-
d›r) ortamdaki havayla iyi bir kar›fl›m sa¤lan›r. ‹ç
hava kalitesi artar.
• Kar›fl›m havas› tavandan s›cak üflendi¤inde egzoz
menfeziyle k›sa devre oluflmas› riski artar ve iç ha-
va kalitesi etkilenebilir.
v. Binada kullan›lacak hal›, dolap, masa, kumafl,
badana - boya, asma tavan vb malzemelerin ve ah-
flap imalat›nda kullan›lan tutkallar›n havay› kirlet-
me miktarlar› (kimyasal gaz yayma miktarlar›)
araflt›r›lmal› ve uygun malzemeler (iç havay› daha
az kirletecek malzemeler) seçilmelidir.
6.1. GENEL NOTLAR
6.1.1. M‹MAR‹ YERLEfi‹M ÖZELL‹KLER‹
Farkl› klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan›n
yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar› yaklafl›k ola-
rak Tablo 6.1’de gösterildi¤i gibi gerçekleflmektedir.
Buna göre;
• Ayr›lan tesisat alanlar›n›n toplam alana oran›
%3 - 8 mertebesinde olmal›d›r.
• Ana makine dairesi yüksekli¤i 5,0 - 5,5 m olmal›d›r.
• Ara tesisat kat› yüksekli¤i en az 4,0 - 4,5 m net
olmal›d›r.
• Klima santrali seçimlerinde yer kayb›, kat yüksek-
li¤i, ses - konfor, hava kanal da¤›t›m›, servis ko-
layl›¤› gibi nedenlerle 25.000 m
3
/h debinin üzerine
ç›k›lmamal›d›r (Bu kapasite 4 - 4,50 m yüksekli-
¤inde ara katlarda SMACNA esaslar›na uygun ka-
nal ba¤lant›lar› yapabilmek için önemlidir.).
Komple klimatize edilen yap›larda cihazlar için ayr›l-
mas› gerekli yaklafl›k alanlar:
- So¤utma gruplar› (1.000 kW’a kadar) 8 m
2
/100 kW
so¤utma yükü
- So¤utma kuleleri 3 m
2
/100 kW so¤utma yükü
- Hava so¤utmal› VRV 3 m
2
/100 kW so¤utma yükü
- Su so¤utmal› VRV 2 m
2
/100 kW so¤utma yükü
- Havaland›rma ve klima santralleri 0,0035 m
2
/ (m
3
/h)
hava debisi
Uygulanan sistemlere göre, 500 m
2
kat alan›na sahip
ofis binalar›nda gerekli net asma tavan içi yükseklik
Tablo 6.2’de verilmifltir.
Not: Asma tavan yükseklikleri kanallar›n veya tavan
içine monte edilecek cihazlar›n alt›nda ayd›nlatma ve
sprinkler için en az 150 mm ve kanal montaj› için ka-
nal ile tavan aras›nda en az 25 mm boflluk b›rak›lacak
flekilde belirlenmelidir.
Buna göre tek kanall› VAV sistemi için 400 mm tavan
bofllu¤u yeterli olmamaktad›r. Ortalama 550 mm ol-
mas› tavsiye edilir. VRV sistemlerinde ise primer ha-
valand›rma havas› kanallar› geçece¤inden tavan bofl-
lu¤u en az 400 mm olmal›d›r.
Teknik hacimlerin belirlenmesinde;
- Bas›nç zonlamas›,
- Boru ve kanal boylar›n›n minimize edilmesi,
- Sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konu-
lar göz önünde tutulmal›d›r.
Farkl› ünitelerin yerlefliminde öneriler afla¤›da
s›ralanmaktad›r:
• So¤utma Kuleleri: So¤utma havas›na ihtiyaç ol-
du¤undan en uygun yer çat›d›r. Ancak kazan baca-
lar›ndan etkilenmemesi için hakim rüzgar yönüne
dikkat edilmelidir.
Di¤er taraftan, kuleden ç›kan doymufl hava içinde
kimyasal madde ve/veya mikrobiyolojik yükleme bu-
lundu¤undan bu havan›n egzoz noktalar›n›n bina taze
hava girifllerinden mümkün oldu¤unda uzak olmas›
gerekmektedir (‹ngiltere’de Lejyoner hastal›¤› bir
hastanede so¤utma kuleleri egzozundan 30 m ilerde
bulunan taze hava menfezleri üzerinden yay›lm›flt›r.).
Santrifüj fanl› so¤utma kulelerinde kullan›lan fanlar
genellikle öne e¤ik kanatl› oldu¤undan bu fanlar›n
motoru afl›r› yükleme e¤ilimleri vard›r. Bu sebepten
emniyetli tarafta kalmak için santrifüj fanl› kulelerin
motorlar› büyük seçilir. Aksiyal fanl› so¤utma kulele-
ri ise oldukça gelifltirilmifl olup enerji tüketimi öne
e¤ik kanatl› santrifüj fanlardan daha yüksek de¤ildir.
Bu yüzden aksiyal fanl› aç›k kuleler bir çok deza-
vantaj› yan›nda, hem verim hem de enerji kullan›-
m› aç›s›ndan daha uygundur.
113
VI. BÖLÜM
KL‹MA TES‹SATI
Sistem
So¤uk Tavan + Taze Hava Besleme + Egzoz
VAV Tek Kanall›
Tavan Tipi Fan Coil
Su Kaynakl› Is› Pompas› + Taze Hava + Egzoz
Çift Kanall› Sistemler
Amerikan Sistem Klima
Sistem Yer Kayb›
Is› Kazan›ml› Üniteler + Primer Hava % 5
Çevre ‹ndüksiyon % 5
Fan Coil + Primer Hava % 5
So¤uk Tavan + Primer Hava % 5
Tek Kanall› Tam Haval› Sistemler % 7
Çift Kanall› Tam Haval› Sistemler % 8
Perimetre Is›tmal› VAV Sistemi % 7
Amerikan Sistem % 2 - 4
De¤iflken So¤utucu Ak›flkan Debili Sistemler % 3
Asma Tavan ‹çinde Gerekli Yükseklik (mm)
500
400 - 600
500
550
600
350 - 400
Tablo 6.2. KL‹MA S‹STEMLER‹NE GÖRE BIRAKILMASI GEREKEN ASMA TAVAN ‹Ç‹ YÜKSEKL‹KLER‹
Tablo 6.1. S‹STEMLERE GÖRE
B‹NADAK‹ YER KAYIPLARI
Her proje için aç›k, kapal› ve santrifüj aksiyal fan
yat›r›m ve tüketim maliyetleri karfl›laflt›rmas› ya-
p›lmal›d›r. So¤uk havalarda (T
d›fl
≈10°C) su so¤ut-
ma kulesi çal›flmas›nda oluflacak sis için antifog
sistemi gerekip gerekmedi¤ine bak›lmal›d›r.
• So¤utma Cihazlar›: Cihaz yükünü tafl›yacak bir
yap›n›n olmas›, ses ve titreflim geçiflinin problem-
siz olarak engellenebilmesi kayd›yla, so¤utma ci-
hazlar› çat›ya yerlefltirilebilir. Ancak yap› stati¤i
ve enerji beslemesi nedenleriyle, su so¤utmal› çil-
lerin bodrum katlara konulmas› daha do¤rudur.
• Havaland›rma ve Klima Cihazlar›: Klima ci-
hazlar› flaft alanlar›na uygun olarak katlara yay›l-
mal›d›r. Bas›nç zonlar›ndaki uygun hacimlere
santraller yerlefltirilmelidir.
6.1.2. YÜKSEK YAPILARDA
HVAC S‹STEM‹ PROJELEND‹RMES‹NDE
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN KONULAR
• Statik bas›nç için dikey zonlama yap›lmal›d›r.
• Tasar›mda eneji optimizasyonu en önemli kriter
olarak al›nmal›d›r.
• En küçük bir yer kayb› olmamal›d›r. Tesisat flaftla-
r›n›n kullan›m› özel bir dikkati gerektirir.
• Yap›daki yaflam kalitesi mekanik tesisat›n baflar›s›
ba¤l›d›r.
• Cam aç›lmad›¤› için mekanik havaland›rma hayati
önem tafl›r.
• Yang›n güvenli¤i en çok dikkate al›nmas› gerekli
husustur. Bu konuda hiçbir risk al›namaz. Her ila-
ve edilen kat ayn› oranda riski art›r›r.
• Sistem seçiminde Optimizasyon ve riski azaltma
çabas› her türlü yap›da gerekli olmakla birlikte,
yüksek yap›daki sonuçlar› daha çarp›c›d›r.
6.1.3. YANGIN DAMPERLER‹N‹N KULLANIMI
Yang›n bölmelerini geçen düfley hava kanallar› en az
2 saat yang›na mukavim flaftlar içine yerlefltirilmeli-
dir. Yang›n korumal› flaft içine yerlefltirilmifl düfley
kanallar›n branflman ç›k›fl veya girifllerinde, branfl-
manlar›n flaft duvar›n› geçti¤i her yang›n zonuna yan-
g›n damperleri konulmal›d›r.
Bu damperlerin yang›n dayan›mlar› içine yerlefltiril-
di¤i yang›n bölme duvar› yang›n dayan›m›na eflit ol-
mal›d›r. Yap›larda yang›n zonlar› kat baz›nda düflü-
nülmelidir. Bu nedenle bir flaft içine yerlefltirilme-
mifl olup da katlar aras›ndaki döflemeyi delen her ha-
va kanal›n›n zonu deldi¤i noktaya bu delinen nokta
ile ayn› yang›n mukavemetine sahip yang›n damper-
leri konulmal›d›r.
Afla¤›da tarif edilen hava kanallar› içine veya bunlar›n
duvar geçifllerine yang›n damperleri konulmamal›d›r:
- Yang›n esnas›nda duman egzozu için kullan›lacak
tüm hava kanallar› (Zon geçifli var ise yang›na da-
yan›kl› izolasyon yap›lmal›d›r.).
- Mutfak egzozu kanallar› (Bu kanallar mutfak d›fl›n-
da, d›fltan yang›na dayan›kl› olarak izole edilmelidir.)
- Yang›n merdivenleri ve merdiven sahanl›klar› ba-
s›nçland›rma sistemi kanallar› (Zon d›fl›nda geçen
kanallar yang›na 2 saat dayan›kl› izolasyon malze-
mesi ile kaplanmal›d›r.).
- Yang›n damperlerinin switch izlemesi (aç›k veya
kapal›) bilgisi al›nmas›nda yarar vard›r.
6.1.4. YÜKSEK YAPILARDA
OTOMAT‹K KONTROL VE
B‹NA OTOMASYON S‹STEM‹
Çiller ve kazanlar›n otomatik olarak devreye sokulma-
s›, tüm pompalar›n, so¤utma kulelerinin, havaland›rma
sisteminin, klima santrallerinin, VAV kutular›n›n kon-
trolü ve izlenmesi için mikroifllemci bazl› bir bina oto-
masyon sistemi tesis edilmelidir.
Bina otomasyon sistemi ile yang›n alarm ve güvenlik
sistemi ayn› protokolü kullanmal› ve rahatça haberlefle-
bilmelidir. Binadaki elektrik ve s›hhi tesisat sistemleri
de bina otomasyon sistemi taraf›ndan kontrol edilmeli
ve izlenebilmelidir. Bina otomasyon sistemi, lokal DDC
panelleri, sistem ve saha kontrolörleri, merkezi bilgisayar
ve ona ba¤l› alt istasyonlar bir a¤dan oluflan, da¤›n›k bir
kontrol sistemi (distributed control system) olacakt›r.
Bina otomasyon sistemi genel olarak flunlar› sa¤lamal›d›r:
- Havaland›rma, klima, hava filtreleri, elektrik sis-
temleri, ayd›nlatma, VAV kutular› ve bu sistemle-
re ba¤l› bütün makine ve ekipman›n gözlenmesi,
otomatik veya elle merkezi bilgisayar üzerinden
çal›flt›r›p, durdurulmas› ve otomatik kontrolü,
- Sistem entegrasyonu, koordinasyonu ve izlenmesi,
- Zon ve mahal s›cakl›klar›n›n sürekli olarak gözlen-
mesi ve bütün de¤iflkenler için en alt ve en üst s›-
n›rlar için alarm verilmesi,
- VAV kutular›n›n, klima santrallerinin s›cakl›k, sta-
tik bas›nç, hava ak›m› gibi de¤iflkenlerinin, lokal
paneller ile direkt dijital kontrolü (DDC),
- Bütün modülasyon kontrol devrelerinin direkt diji-
tal PID kontrolü,
- Bina otomasyon sistemine ba¤l› tüm sistemler için
raporlama, alarm kontrolü, tarihçe, yaz›l› ve grafik
takip ve kumandas›,
- So¤utma, ›s›tma, elektrik, enerji kullan›mlar›n›n takip
edilmesi ve sistemlerde enerji optimizasyonu prog-
ramlar›yla enerji kullan›m›n›n minimize edilmesi,
- Bak›m programlamas›,
- Sistemlerdeki makine ve ekipmanlardaki ar›zalar›n
kolayca tespit edilmesi,
- Bütün sistemlerin otomatik olarak, insan müdaha-
lesi olmadan çal›flt›r›lmas›,
- Enerjinin paylafl›m› ve eflit flekilde faturalanmas›
sisteminin oluflturulmas›d›r.
- Yap›n›n enerji profilinin ç›kar›lmas›, d›fl hava s›cak-
l›¤›na göre enerji kullan›m› yönetiminin yap›lmas›.
114
Yüksek yap› ofis binalar› son 20 y›lda yayg›n olarak
infla edilen ve kullan›lan yap›lard›r. Bu yap›lar baz›
projelerde tamamen tek kullan›c›ya, hizmet verdi¤i gi-
bi baz› projelerde kat kat farkl› kullan›c›lara hizmet
vermekte, hatta baz› projelerde her katta birden fazla
farkl› kullan›c› bulunabilmektedir. Bir çok inflaat› bit-
mifl yüksek yap› ofis binas›n›n alt›nda ayr›ca çarfl› ve
kapal› otopark bulunmaktad›r. Dolay›s›yla bu tip bina-
lar›n mekanik tesisat› projelendirilirken tüm bu farkl›
kullan›m özellikleri dikkate al›nmal›d›r.
Mekanik tesisatta kullan›labilecek tüm sistemler ile
temelde ›s›tma, so¤utma, havaland›rma yapmak müm-
kündür, ancak sistem seçilirken binan›n nas›l iflletile-
ce¤i önemli bir sistem seçim kriteri olarak gözönünde
tutulmal›d›r. Seçilecek sistem uzun süre kullan›laca¤›
için, ilk yat›r›m maliyetinin yan›nda iflletme maliyeti
(ömür boyu maliyet), sorunsuz çal›flmas›, havaland›r-
ma yetene¤i, konfor flartlar›n› sa¤lamas› gibi kriterle-
re dikkat edilmelidir.
Yüksek yap› ofis binalar›nda gerek dekorasyon, ge-
rekse de di¤er sistemler için önemli bedeller ödeyen
firmalar, do¤al olarak hacimlerde konforun en üst dü-
zeyde olmas›n› talep etmektedir. Firmalar›n genelde
çok dinamik bir yap›ya sahip olmas›, organizasyon fle-
malar›n›n ve yerleflimlerin s›k s›k de¤iflmesine neden
olmaktad›r. Çal›flanlar›n say›s› ve buna paralel olarak
ayd›nlatma ve makine gücü de¤iflebilmektedir. Bütün
bu nedenlerden dolay›, yüksek yap›larda kullan›labile-
cek ›s›tma ve klima sistemleri çok esnek olmal›d›r.
Mimari aç›dan bina cephesi çok önemlidir, çünkü cep-
he binan›n konseptinin bir parças›d›r. Bu yüzden mi-
marlar için cephenin seçilen sistemden ne kadar etkile-
nece¤i çok önemlidir. Burada mimar, mal sahibi, me-
kanik tesisat proje tasar›mc›s›, taahhüt grubu sistem se-
çimi için beraber çal›flmal›, mal sahibinin istekleri ve,
mimar›n konsepti dikkate al›nmal›d›r. Bu arada tesisat
projecisinin sistem seçimi ile ilgili notlar› da dikkate
al›narak bina için en uygun sistem seçilmelidir.
Yüksek yap› ofis binalar›nda yüksek statik bas›nç nede-
niyle dikey zonlama gereksinimi oluflur. Önemli kriter-
lerden olan bas›nç, yap›n›n kullan›m›na uygun zonlama
ile kontrol alt›na al›nabilir.Bu tip yap›larda statik bas›n-
c›n yan›nda, rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi,
hava tafl›nmas›, yang›n güvenli¤i, acil durum prosedür-
leri, deprem önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama
(çevre zon ve çekirdek zon) gereksinimleri gibi konular-
da dikkate al›nmal›d›r. Yap›n›n mimari tasar›m›nda tesi-
satla ilgili rezervasyonlar üzerinde önemle durulmal›d›r.
Yüksek yap› ofis binalar›nda yer kayb› mümkün oldu-
¤unca az tutulmaya çal›fl›lmal›d›r, bu tip binalarda bina-
n›n her m’si çok pahal›d›r. Tesisat flaftlar›n›n mimari
projedeki yeri, yerleflimi, boyutlar› ve kullan›m› çok
özel bir dikkati ve çal›flmay› gerektirir. Çat› kazan daire-
si yap›p baca için ayr›lacak rezervasyonu bina için kul-
lanmak bir çok projede önemli avantajlar sa¤lam›flt›r.
Yüksek yap› ofis binalar›nda rüzgar etkisi sebebiyle
pencereler aç›lmamaktad›r. Buda mekanik havalan-
d›rman›n önemini daha da art›rmaktad›r. Havaland›r-
man›n 12 ay boyunca ihtiyaç oldu¤u unutulmamal›-
d›r. Ayr›ca iç hava kalitesinin binada çal›flanlar›n per-
formans›n› direk olarak etkiledi¤i de dikkate al›nma-
l›, taze hava miktar› bu kriterlere göre belirlenmelidir.
Bu tip yüksek yap›larda yang›n güvenli¤i en büyük
problemdir. Yang›n güvenli¤i konusunda hiçbir risk
al›nmaz. Her ilave edilen kat ayn› oranda yang›n ris-
kini art›r›r. Optimizasyon ve riski azaltma çabalar›
her türlü yap›da gerekli olmakla birlikte, yüksek ya-
p›larda sonuçlar› çok çarp›c›d›r. Optimizasyon tesisa-
t›n her aflamas›nda birinci önceliktedir. Optimizasyo-
nun sa¤lanmas›ndaki her küçük hata, yüksek yap›lar-
da katlarda tekrarlanarak sürece¤inden oluflabilecek,
yer kayb›, yat›r›m maliyeti, enerji kay›plar› çok bü-
yük boyutlara ulafl›r. Ham petrol fiyatlar›ndaki h›zl›
ve afl›r› yükselmenin de etkisi ile enerji tüketimi sis-
tem seçim kriterleri içinde çok daha önemli bir ö¤e
haline geldi¤i unutulmamal›d›r.
Yüksek yap› ofis binalar›nda mekanik tesisat (›s›tma,
so¤utma, havaland›rma, yang›n ve s›hhi tesisat) ve
elektrik tesisat›n›n maliyeti, arsa hariç toplam inflaat
maliyetinin yaklafl›k %35’i kadard›r ve her zaman
%25’inden fazlad›r.
Binan›n kullan›m amac›na hitap eden mekanik ve
elektrik ekipmanlar›n›n kaplad›¤› alanlar ve tesisat
flaftlar› için de brüt bina alan›n›n %7-10 aras›nda yere
ihtiyaç vard›r.
Ayr›ca binan›n d›fl görünüflü ve bina çekirde¤i de bi-
nadaki mekanik tesisat sistemin seçiminden etkilenir.
Bu yüzden sistem seçiminde tüm tak›m (mal sahibi,
dan›flmanlar, mimar, proje ve taahhüt firma yetkilile-
ri) görev almal›d›r.
Yüksek yap›larda klima sistemi kurmak deyince akla,
sistem seçimi, monte edilen cihazlar›n detaylar›, seçi-
len sistemin çal›flabilmesi için cihazlar›n monte edile-
ce¤i yerlerin belirlenmesi gibi konular gelir. Gerekli
olan HVAC sisteminin ve ilave ekipmanlar›n seçimin-
de minimumda afla¤›daki konular dikkate al›nmal›d›r:
- ‹mar durumu
- Mimari ve konstrüktif s›n›rlamalar ve hedefler
- O dönemdeki ve gelecekteki potansiyel kullan›c›-
lar›n ihtiyaçlar›
- Kullan›c›lar›n beklentileri ve harici beklentiler
- Binan›n çevre ile iliflkisi
- Yaflam mahallerindeki akustik ortam
- Kullan›lacak enerjinin cinsi
115
6.2. OF‹S OLARAK KULLANILAN
YÜKSEK YAPILARDA KL‹MA S‹STEMLER‹
- Enerji tüketimi
- Y›ll›k iflletme ve bak›m masraflar›
- Duman tahliye ve yang›ndan korunma ve söndür-
me sistemleri
- Sismik ihtiyaçlar (uygulanabiliyorsa)
- Yat›r›m için gerekli olan sermayenin maliyeti (fi-
nans maliyeti)
Ham petrol fiyatlar›ndaki h›zl› ve afl›r› yükselmenin
de etkisi ile enerji tüketimi sistem seçiminde göz
önünde tutulmas› gereken kriterleri içinde çok daha
önemli bir kriter haline gelmifltir.
Dikkat edilecek hususlar listesi alçak bir bina için ha-
z›rland›¤›nda da bundan farkl› olmamaktad›r. Alterna-
tif sistemler yaratmak her zaman mümkün olmakla
birlikte, yüksek binalarda alternatif sistemler, alçak
binalara göre daha limitlidir.
Sistemlerin detayl› alternatifleri projecinin deneyimi-
ne ve hayal gücüne ba¤l› olmakla birlikte, uygulana-
cak sistem primer sistemler, tam haval› ve hava-sulu
sistemlerin varyasyonlar›d›r.
Projelerde mal sahibinin ne istedi¤ine bak›lmal›d›r.
Mal sahibinin binay› nas›l kullanaca¤› veya kiralaya-
ca¤› sistem seçimini etkileyecektir. Merkezi Klima
Sisteminin mi? yoksa her ba¤›ms›z bölüme veya ka-
ta ayr› Klima Sisteminin mi? daha uygun olaca¤›na
bak›lmal›d›r. Bu seçimde mal sahibinin yan›nda, mi-
mar, proje ve taahhüt firma yetkilileri yani tüm tak›m
birlikte görev almal›d›r.
Ofis olarak kullan›lacak yüksek yap›larda uygulana-
cak klima sistemleri baflta say›lan bütün flartlar› ayn›
anda sa¤layabilecek yetenekte olmal›d›r. Yap›lar›n
klimatizasyonunda:
- Tam haval› sistemler (all-air systems)
- Hem hava hem su kullanan sistemler (air-water
systems)
- Tam sulu sistemler (all-water systems)
kullan›labilir. Tüm su kullanan sistemlerde havaland›rma
sak›ncas› oldu¤undan genelde bu tip yap›larda tek bafl›na
kullan›lmamal›d›r. Yüksek yap›lar›n girifl lobi, konferans
salonu, yemekhane gibi baz› bölümlerin klimatizasyo-
nunda tüm haval› sistemler kullan›labilir. Binan›n girifl
bölümünde dan›flma bankosunun yak›n bir yerine statik
›s›tma da düflünülmelidir. Bu kiflilerin bankosu asansör
draft› ve girifl havas› ceyran› üzerinde olmamal›d›r. Özel-
likle kule katlar›nda kullan›lacak sistemin belirlenmesi
yap›lacak fizibilite iflletme ve bak›m onar›m avantajlar›,
konfor üstünlü¤ü göz önüne al›narak yap›lmal›d›r. Son
zamanlarda yüksek yap›larda a¤›rl›kl› olarak kullan›lan
alternatif sistemler afla¤›da 8 bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.
Do¤al olarak seçenekler bunlarla s›n›rl› de¤ildir.
116
fiekil 6.3. TAM HAVALI VAV S‹STEM PRENS‹P fiEMASI
6.2.1. TAM HAVALI VAV S‹STEMLER‹
• Tam haval› VAV sistemleri bir çok de¤iflik alter-
natifleri ile yüksek binalarda gerek enerji ekono-
misi gerekse konfor aç›s›ndan en fazla kullan›lan
sistemlerden biridir. VAV sistemi için flartland›r›l-
m›fl hava merkezi bir fan odas›ndan veya kat ba-
z›ndaki klima sisteminden sa¤lan›r. VAV siste-
minde oda s›cakl›¤› kontrolü, odadaki so¤utma ih-
tiyac›na göre odaya gönderilen so¤uk hava mikta-
r› de¤ifltirilerek sa¤lan›r (fiekil 6.3).
• Daha önceleri yüksek binalarda kullan›lan tam ha-
val› sistemlerde ise, sabit hava debisi ve bu hava-
n›n tekrar ›s›tma (reheat) ile veya iki kanall› sis-
temlerde s›cak hava kanal› ile so¤uk hava kanal›
aras›nda kar›fl›m yaparak zonlarda veya müstakil
odalarda s›cakl›k kontrolü yap›l›rd›. Bu alternatif-
lerin fazla enerji tüketmeleri ve ilk yat›r›m›n yük-
sek olmas› sebebiyle, bu sistemler art›k yüksek ve
yayg›n binalarda kullan›lmamaktad›r.
• VAV terminalleri ve kutular› birçok de¤iflik al-
ternatifleri ile yüksek yap›larda kullan›lmakta-
d›r. Tüm bu alternatiflerde oda s›cakl›¤› kontro-
lü, üflenen so¤uk hava miktar› de¤ifltirilerek
sa¤lan›r. VAV sistemi y›l boyu so¤utmaya çal›-
flan bir sistem oldu¤undan hacim içi hava da¤›l›-
m› da çok iyidir.
• VAV sistemler; free cooling, cool down, warm up
ve y›ll›k ortalama iç hava kalitesi aç›s›ndan ofis
yap›lar›nda di¤er sistemlere göre avantajl›d›r. An-
cak genellikle daha yüksek asma tavan bofllu¤una
ihtiyaç vard›r (yaklafl›k 600mm).
• VAV sistemi devaml› so¤utmaya çal›flan bir
sistemdir.
• Y›l boyunca d›fl hava s›cakl›¤›ndan ba¤›ms›z
olarak sürekli so¤utma ihtiyac› olan iç zonlarda
(çekirdek zon) k›fl›n ›s›tma ihtiyac› olan d›fl zon-
larda, afla¤›daki üç alternatif VAV kutusundan
biri kullan›labilir. Statik ›s›tmaya d›fl zonlarda
ihtiyaç vard›r.
6.2.1.1. VAV + Statik Is›tma Sistemi
• D›fl yüzeylerde (çevre zon) statik ›s›tma yap›ld›¤›
için ›s›tma konforu en fazlad›r.
• Is›tma sezonunda da enerji tüketimi VAV sistem-
lerinde en düflüktür.
• So¤utma yükü azald›¤›nda üflenen havay› direk
olarak azaltan VAV kutular› ticari bina projelerin-
de çok kullan›l›r. Bu tip kutular en düflük yüksek-
li¤e sahip olduklar›ndan avantajl›d›r.
• Dezavantajlar› ise, düflük so¤utma yüklerinde,
odada zay›f bir hava sirkülasyonuna sebep olacak
kadar havay› azaltmalar›d›r.
• Bu dezavantaj› önlemenin bir yolu, terminalde
(VAV kutusunda) bir minimum hava debisi set et-
mek ve bu debinin alt›na indirmemektir.
- VAV terminallerine hava gönderen klima san-
tralleri cephedeki günefl etkisi, d›fl hava s›cakl›-
¤› ve nemine göre ç›k›fl hava s›cakl›¤›n› ayarla-
yabilecek otomasyon sistemleri ile kontrol edi-
lirse (bu çok tercih edilmemelidir),
- ‹ki z›t cephe ve iç zon için (toplam 3 adet) VAV
klima santrali kullanma imkan› yarat›labilirse,
VAV sisteminde kutular verilmesi gereken taze ha-
va debisi de¤erine kadar k›s›lmal›d›r. E¤er hacimde
hiç yük yoksa tam kapama yap›labilir (oda kullan›-
m› d›fl›nda ise).
Normal iflletme flartlar›nda VAV kutular›na giren ha-
va miktar›n› çok fazla k›smaya ihtiyaç oluflmayacak,
odada istenen hava sirkülasyonu ideal flartlarda sa¤la-
nacakt›r. Bu flartlarda ›s›tma, so¤utma ve havaland›r-
mada en yüksek konfor flart›n› karfl›lanacak, enerji tü-
ketimi de minimuma inecektir.
VAV verifl havas› s›cakl›¤›n›n uygun bir flekilde seçil-
mesi ile iç zonlarda m’ye 3 l/s minimum verifl havas›
sa¤lanabilir. Bu durumda çevre zonlara verilecek ha-
va debisinin biraz artmas›na karfl›n birden fazla santral
ve kanal sistemi kullanma alternatifine göre oldukça
tasarruflu bir sistem elde edilir.
6.2.1.2. VAV + Statik Is›tma Sistemi
Uygulama Örnekleri
6.2.1.2.1. Uygulama Örne¤i 1: Sabanc› Center
(fiekil 6.4)
Toplam 107.000 m
2
kapal› alana sahip Sabanc› Center
ortak kullan›lan 5 bodrum kat, 35 katl› Akbank Kule
ve 30 katl› Holding kuleden oluflmaktad›r. Kulelerin
en yüksek noktas› yaklafl›k 132 metredir.
Akbank kulede 17. kat, 35. kat ve Holding kulede ise
14. kat, 30 kat tesisat katlar› olarak kullan›lmaktad›r.
Di¤er tüm katlar ofis olarak kullan›mdad›r.
Is› merkezi 5. bodrumdad›r (fiekil 6.5). Havaland›rma
için de¤iflken debili sabit s›cakl›kl› sistem kullan›lm›fl-
t›r. Kuleler, bodrum ofisleri, hazine binas› frekans
kontrollü klima santralleriyle havaland›r›lmaktad›r.
Garajda ve depo alanlar›nda kar›fl›m haval› sabit de-
bili cihazlar kullan›lm›flt›r.
Tüm sistem bina otomasyon sistemi kontrolü alt›nda-
d›r. Cihazlar 5. bodrumda, 3. bodrumda ve tesisat
katlar›ndad›r.
So¤utma sistemi, 2 adet 3.500 kW kapasiteli santri-
füj çiller ve 2 adet 600 kW kapasiteli heat recovery
özellikli hermetik kompresörlü çillerden meydana
gelmektedir.
Küçükler yaz›n geceleri, k›fl›n ise geçifl mevsimle-
rinde kullan›lmaktad›r. Mümkün olan zamanlarda
otomasyon free cooling yaparak enerji tasarrufu
yapmaktad›r. Mümkün olamad›¤› zamanlarda ise
sistem 24 hizmet vermek üzere kurulmufltur.
Ofislerde so¤utma slot menfezlerden yap›lmaktad›r
(fiekil 6.6).
117
118
fiekil 6.4. Sabanc› Center
Sabanc› Center’in teknik müdürü sistemin bugünkü du-
rumunu ve e¤er sistemi bugün tekrar kurarsa ne yapa-
ca¤› hakk›ndaki görüfllerini flu flekilde özetlemektedir:
- Sistem, 1990’larda projelendirildi¤inden ve zama-
n›n ilk ak›ll› binas› olarak yap›ld›¤›ndan eksiklikle-
ri bulunmaktad›r.
- Zaman›n teknolojisine uygun olarak yenileme ça-
l›flmalar› yap›lmaya devam edilmektedir. Yenileme
malzemelerin eskimesi nedeniyle de¤il, teknolojik
eskime ve enerji tasarrufu amaçl› yap›lmaktad›r.
Yat›r›m›n geri dönüflümü hesaplanarak projede ta-
dilata gidilmektedir.
- fiikayetsiz bir bina içinde kimse olmad›¤› zaman
olur. En iyi projede yap›lsa da insanlar› mem-
nun etmek mümkün de¤ildir. K›fl›n ortam s›cak-
l›¤› 23°C’de üflüyen bir kimse flikayet edebili-
yorsa ço¤unlu¤un memnuniyeti bizim için ge-
çerli olmal›d›r.
- fiikayetler genelde ortam s›cakl›¤›n›n 22,5- 23°C
olmas› nedeniyle, menfez yerleflimlerinin oturma
düzenine uymamas›ndan hava h›zlar› nedeniyle ve
oda termostatlar›n›n do¤ru kullan›lamamas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
- Bugün yeniden yapsam, kesinlikle menfez yerle-
flimlerini, hava ak›m›n›n personel üstüne gelme-
yece¤i flekilde, oturma düzenine göre yerlefltirir-
dim (Mimarlar bu konuda itiraz edeceklerdir.).
Yine VAV’li ve statik ›s›tmal› bir sistem kurard›m
ancak, radyatör termostatlar›na müdahale edilme-
yecek flartlar› veya sistemi kurard›m.
- Sadece d›fl hava s›cakl›¤› ile çal›flan ve termostatik
vana ile iç ›s› ayarlamas›n› zonlama yaparak iç ›s›-
y› otomasyondan ayarlard›m.
- Is›tma ve so¤utma sistemini dört borulu fan coil
sistem de yapabilirdim (Bu konuda uygulama çal›fl-
malar›, so¤utma kulesinde ve pompalarda tamam-
lanm›fl olup, so¤utma gruplar› de¤iflimi ve bina oto-
masyon sisteminin up-grade’i ile 2008 y›l› içinde
tamamlanacakt›r.).
- Ofis a¤›rl›kl› bir bina için heat Recovery’li bir so¤utma
grubu kurmazd›m. Free Cooling’e geçiflin otomatik
yap›lmas›n› sa¤layarak personel yetkisine b›rakmaz-
d›m (2008 Otomasyon de¤ifliminde uygulanacak).
- Ofis ayd›nlatmalar›n› merkezi de¤il, cama paralel
üç farkl› zonda yaparak cam önlerinde ayd›nlatma-
lar›n yanmamas›n›, iç ortamlarda ise ›fl›k fliddetine
göre otomatik yanmas›n› sa¤lard›m.
6.2.1.2.2. Uygulama Örne¤i 2
‹Ç ZON: VAV
ÇEVRE ZONU: VAV + konvektör veya radyatör ile
statik ›s›tma
Bu sistemde örnek fonksiyon flemas› olarak fiekil 6.7 ve-
rilmifltir. Örnek, flematik tek kat plan› ise fiekil 6.8’dedir.
121
fiekil 6.6. Sabanc› Center OF‹SLER SLOT D‹FÜZÖRLER
122

e
k
i
l

6
.
7
.

Ç

Z
O
N

V
A
V
,

Ç
E
V
R
E

Z
O
N
U

V
A
V

+

R
A
D
Y
A
T
Ö
R
L
E

S
T
A
T

K

I
S
I
T
M
A

S

S
T
E
M

123
fiekil 6.8. VAV SANTRAL‹ + RADYATÖR S‹STEM‹ KAT PLANI TEK HAT fiEMASI
Bu çözümde çevrede s›cak sulu radyatör (veya kon-
vektör) sistemi, k›fl›n ›s› kay›plar› ile enfiltrasyonu
karfl›lar. Bu ›s›t›c› elemanlar›n su girifllerinde ter-
mostatik kontrol vanas› olmal›d›r. VAV sistemi bir
klima santralinden beslenir. Bu santralde üfleme
havas› filtrelenir ve flartland›r›l›r. Santralde so¤ut-
ma ve hem de ›s›tma serpantini vard›r. K›fl›n sabah
ilk saatlerde ön ›s›tma gerekebilir. K›fl›n ayr›ca d›fl
hava s›cakl›¤›n›n çok düflük oldu¤u zamanlarda içe-
ri al›nan so¤utma havas›n›n bir miktar ›s›t›lmas› ge-
rekebilir. VAV sistemi esas olarak, hem iç zonda ve
hem de d›fl zonda bütün y›l boyunca so¤utmaya ça-
l›fl›r ve her iki zonun taze hava ihtiyac›n› da karfl›-
lar. Bu nedenle minimum taze hava aç›kl›k ayar›
bulunmal›d›r.
Egzoz fan› asma tavan içi plenumuna ba¤l› dönüfl ka-
nal› üzerindedir. K›fl›n VAV sisteminden 15 - 17°C
sabit s›cakl›kta çevre zonuna verilen havan›n ortam
s›cakl›¤›na yükseltilmesi için gerekli olan ›s›tma
enerjisi de çevre zondaki statik ›s›tma sistemince
karfl›lan›r.
Söz konusu enerjinin kay›p olarak de¤erlendirilme-
mesi gerekir. K›fl koflullar›nda d›flar›dan al›nan so-
¤uk hava ana santralde üfleme s›cakl›¤›na kadar ›s›-
t›l›r. Bunun üstündeki ›s›tma çevre zona yerlefltirilen
radyatörlerle karfl›lanmaktad›r. K›fl döneminde me-
kanik so¤utma devrede de¤ildir. Ancak gerekti¤i za-
manlarda otomatik olarak devreye girer.
Bu durumda çevredeki ›s›tma sistemi kapasitesi
hesaplan›rken:
- Zonun iletimsel ›s› kayb›,
- Zonun enfiltrasyon kayb›,
- VAV minimum hava debisi 22°C’ye ›s›t›lmas› için
gerekli ›s› dikkate al›nmal›d›r.
Avantajlar›:
- Kolay ekonomik gece ayar› yap›m›/sabah ›s›tma
operasyonu,
- Zon kontrolü için mükemmel bir esneklik,
- Pencere alt›na ›s›t›c› yerlefltirilmesi, muhtemel
down draft problemine en iyi çözüm olmas›,
- Sadece bir klima cihaz› ve bir kanal sistemi olmas›,
- Besleme havas› hacim s›cakl›¤›ndan daha düflük
s›cakl›kta oldu¤undan daha iyi bir hava da¤›l›m›
sa¤lamas›,
- Mevsim geçifl dönemlerinde d›fl taze hava oran›n›n
artt›r›lmas› ile serbest so¤utma yapabilme kabili-
yeti ve iç hava kar›fl›m› daha yüksek olmas›,
- Dönüfl havas› kullan›larak besleme havas›n›n ›s›t›l-
mas› (geçifl mevsimlerinde),
- Dönüfl - egzoz sistemi ile d›fl hava so¤utma imkan›-
n›n (›s› geri kazan›m›) kolayl›kla uygulanabilmesi,
- Duman egzoz sistemi için ilave yat›r›ma gerek
olmamas›d›r.
Dezavantajlar›:
- ‹ç zonda ›s›tmaya ihtiyaç olup olmad›¤› incelenmelidir.
- Konvektör veya radyatörün çevre zonda kullan›l-
mas› burada yer kayb›na neden olmaktad›r.
6.2.1.2.3. Uygulama Örne¤i 3
‹Ç ZON: VAV
ÇEVRE ZONU: VAV + tam haval›, sabit hava debili
tam haval› sistem
Sistem fiekil 6.9’da görülmektedir. Bu sistemde çevre-
deki sabit debili tam haval› klima sistemi k›fl›n ›s› ka-
y›plar› ile enfiltrasyonu karfl›lar, yaz›n da ›s› kazançla-
r›n›n taban k›sm›n› (sadece iletim k›sm›n›) karfl›lar.
Böylece çevredeki ›s›tman›n tamam› ve so¤utman›n
bir k›sm› (tafl›n›mla geçen k›sm›) sabit debili klima sis-
temiyle karfl›lan›r. Bu klima santrali tamamen dönüfl
havas›yla çal›flmaktad›r.
VAV santralinden elde edilen sabit s›cakl›ktaki hava,
iç zonda VAV kutular›yla bütün y›l boyunca so¤utma
ihtiyac›n› karfl›lar.
Ayn› hava d›fl zona VAV kutular›yla de¤iflken debide
üflenerek, zonun taze hava ihtiyac›n› ve de¤iflken so-
¤utma yükünü karfl›lar. VAV sistemi her iki zonun ta-
ze hava ihtiyac›n› da karfl›lamaktad›r. Bu nedenle mi-
nimum aç›kl›k ayar› bulunmal›d›r.
Avantajlar›:
- Hiçbir döfleme alan› iflgali yoktur.
- Kontrol zonlar›n›n de¤iflmesinde mükemmel es-
nekli¤e sahiptir.
- Kolay ve ekonomik gece ayar› yap›m›/sabah ›s›t-
ma operasyonu yap›l›r.
- So¤utucu devre gece boyunca durdurulabilir.
- Zonlarda çal›flan makine olmad›¤›ndan sistem ol-
dukça verimli ve bak›m› kolayd›r.
- Zonlara sadece yüksek verimlilikte filtreleri bulu-
nan klima santrallerinden hava verildi¤inden iç ha-
va kalitesi mükemmeldir.
- Klima santralleri d›fl hava flartlar› müsait oldu¤un-
da ekonomi çal›flmas›na geçer. ‹stanbul ikliminde
y›ll›k enerji masraflar› di¤er bütün alternatif sis-
temlerden daha düflüktür.
- Katlar›n tavanlar›nda boru daa¤›t›m› yoktur. So-
¤utma ve ›s›tma suyu borular› sadece santral maki-
ne dairelerine götürülür.
- Perimetre sabit hava debili sistemi sadece ›s›tmada
ve afl›r› so¤utma durumunda çal›flt›r›l›r. Geri kalan
bütün zamanlarda durdurulur. Bu suretle fan ener-
jisinden büyük ölçüde tasarruf sa¤lan›r.
Dezavantajlar›:
- ‹ki ayr› kanal sistemi gerektirir.
- 450W/m ›s› kayb› mertebeleri üzerinde muhtemel
down - draft problemi vard›r (Uygun tip slot difü-
zör seçimiyle sorun azalt›labilir).
- S›cak havan›n tavandan yere indirilmesi çok
zordur.
- Statik ›s›tma yap›lmas›na göre ›s›l konfor (›s›tma
mevsiminde) daha düflüktür.
124
125

e
k
i
l

6
.
9
.

Ç

Z
O
N

V
A
V
,

Ç
E
V
R
E

Z
O
N
U

C
A
V

K
L

M
A

S

S
T
E
M

6.2.1.2.4. Uygulama Örne¤i 4
‹Ç ZON: VAV
ÇEVRE ZONU: Reheat VAV sistem
Sistem fiekil 6.10’da görülmektedir. Bu sistemde çevre-
deki de¤iflken debili tam haval› klima sistemi k›fl›n ›s›
kay›plar› ile enfiltrasyonu karfl›lar, yaz›n da ›s› kazanç-
lar›n› karfl›lar. Böylece çevredeki ›s›tman›n ve so¤ut-
man›n tamam› reheat VAV klima sistemiyle karfl›lan›r.
Bir VAV klima santralinden elde edilen sabit s›cakl›kta-
ki hava, iç zonda VAV kutular›yla bütün y›l boyunca so-
¤utmaya çal›fl›r ve so¤utma ihtiyac›n› karfl›lar. Ayn› ha-
va d›fl zona VAV kutular›yla de¤iflken debide üflenerek,
zonun taze hava ihtiyac›n› ve yaz›n de¤iflken so¤utma
yükünü, k›fl›n ›s›tma ihtiyac›n› karfl›lar. VAV sistemi her
iki zonun taze hava ihtiyac›n› da karfl›lamaktad›r.
Avantajlar›:
- Tek bir kanal sistemi vard›r.
- Minimum hava miktar› gerektirir.
- Yeni iç yerleflimlere çabuk ve kolay uyum sa¤lar.
- Klasik reheat sistemlere göre daha az enerji sarfi-
yat› vard›r.
- Sistem dizayn› kolayd›r.
- Döflemede yer kayb›na neden olmaz.
- S›cak suyla reheat yap›labilir. Ancak büyük çarfl›-
lar›n dükkanlar›n›n VAV sisteminde, VAV kutula-
r›na elektrik ›s›t›c› montaj› daha uygundur. Bu ku-
tulara sulu ›s›t›c› monte etmek “VAV sistemi su-
land›rmak” olarak tan›mlanabilir.
Dezavantajlar›:
- Klasik reheat sistemine göre daha az enerji sarf et-
mesine ra¤men, hala ›s› savurganl›¤› vard›r.
- ‹lk tesiste, boru vana sisteminin getirdi¤i ek mali-
yet vard›r.
- D›fl kabukta ›s› kayb› yüksek olmas› halinde
down - draft problemi vard›r (Uygun tip slot di-
füzör seçimiyle sorun azalt›labilir).
6.2.1.2.5. Uygulama Örne¤i 5
‹Ç ZON: VAV
ÇEVRE ZONU: Çift kanall› VAV sistemi
Bu sistemde iç ve d›fl zonlarda iki ayr› VAV sistemi
bulunmaktad›r.
Avantajlar›:
- VAV sistemleri içinde maksimum enerji tasarrufu
yapan bir sistemdir.
- Döflemede yer kayb›na sebep olmaz.
- Kolay, ekonomik gece ayar› yap›m› / sabah ›s›tma
operasyonu temin eder.
- Is› geri kazan›m sistem tatbikatlar›na uygundur.
- Minimum hava miktar› gerektirir.
Dezavantajlar›:
- ‹ki kanal sistemine gerek vard›r.
- ‹lk tesisi en pahal› olan VAV sistemidir.
- Is› kayb›n›n büyük olmas› halinde, muhtemelen
down - draft problemi yarat›r.
6.2.1.3. Fan Powered VAV Sistem
Fan powered VAV terminalleri iki ayr› tipte
de¤erlendirilir:
- Seri fanl› VAV terminalleri
- Paralel fanl› VAV terminalleri
Seri fanl› terminal kutular› serin hava ile ortamdan al›-
nan havay› kar›flt›r›p sabit debili bir fan ile devaml›
hacme basarlar.
So¤uk hava ile ortamdan dönüfl havas›n› kar›flt›rarak
ortama sabit debide hava veren seri ak›fll› fan powered
VAV terminalinde, ortama sabit debide hava gönder-
meye yarayan küçük bir fan vard›r (fiekil 6.11).
Paralel ak›fll› fan powered VAV terminalinde ise ter-
minalin içindeki fan ortam havas›n› al›p tekrar ortama
verirken, merkezi klima santralinden gelen so¤uk ha-
va terminal ç›k›fl›nda ortam havas› ile kar›flarak orta-
ma verilir (fiekil 6.12).
Seri fan powered kutunun avantaj› her türlü yük duru-
munda ortamda sabit bir hava debisi olmas› ve böyle-
ce her türlü yük durumunda sabit hava debisi ile mü-
kemmel bir hava da¤›l›m› sa¤lamas›d›r.
Seri ak›fll› fan powered terminalindeki fan sürekli dev-
rededir. Bunun sonucunda VAV kutusundaki bas›nç
kayb› VAV’nin fan› taraf›ndan yenildi¤i için, merkezi
santralin fan enerjisi çekifli azal›r. Ancak VAV kutu-
sundaki fan çok düflük verimli oldu¤undan, sistemin
toplam enerji tüketimi genelde daha fazlad›r.
Seri fanl› sistemlerde düflük besleme havas› kullan›l-
mas› halinde ebatlar› ve dolay›s›yla flaft ebatlar› kü-
çüktür. Ancak toplam enerji sarfiyat› fazlad›r.
Paralel ak›fll› fan powered terminallerde fan sürekli dev-
rede de¤ildir. Is›tma ihtiyac› gerektirdi¤inde veya düflük
so¤utma ihtiyac›nda (klima santralinden verilen hava
azald›¤›nda) bu fan devreye girerek kar›fl›m› sa¤lar.
Toplam enerji tüketiminin biraz fazla olmas›n›n çok
önemli olmad›¤› ve terminal seçiminde pek dikkate
al›nmad›¤› y›llarda daha fazla kullan›m alan› bulmufl-
tur. Bu sistem düflük s›cakl›kl› haval› sistemlerde, da-
¤›t›lan hava debisini ve da¤›t›m için gerekli olan ener-
jiyi azaltmak için kullan›l›rsa, önemli olur. Ancak
enerji tüketiminde fazla oldu¤u unutulmamal›d›r.
Fan powered VAV sistemlerinin avantajlar›:
- Her türlü yük durumunda ortamdaki hava debisi
sabittir.
- Merkezden düflük s›cakl›kta hava gönderilen (yak-
lafl›k 9°C) so¤utma sistemlerinde kullan›lmas›
avantajl› olabilir. Ancak 9°C s›cakl›kta havay› kli-
ma santrali ç›k›fl›nda elde edebilmek için su so¤ut-
ma grubuna 4,5°C su üretmesi gerekir ve su so¤ut-
ma grubunun COP’si ciddi oranda azal›r. Klima
Santrali fan motorlar›n›n küçülmesi sistemin top-
lam elektrik tüketiminin artmas›n› engellemez.
- Merkezden daha düflük miktarda hava da¤›t›l›r.
- Daha düflük hava kanallar› kesitleri ve daha küçük
tesisat flaftlar›na ihtiyaç vard›r.
126
127

e
k
i
l

6
.
1
0
.

Ç

Z
O
N

V
A
V
,

Ç
E
V
R
E

Z
O
N
U

R
E
H
E
A
T

V
A
V

K
L

M
A

S

S
T
E
M

Fan Powered VAV sistemlerinin dezavantajlar›:
- Is›l konfor (statik ›s›tmaya göre) ›s›tmada daha
düflüktür.
- Enerji tüketimi (statik ›s›tmaya göre) ›s›tmada da-
ha fazlad›r.
- Enerji tüketimi so¤utmada da daha fazlad›r. Seri
fanl› VAV terminalli sistemlerde, fanlar sürekli
devrededir. Primer hava miktar› daha az oldu¤u için
free-cooling ve cool-down imkanlar› daha azd›r.
Primer hava miktar› sadece düflük hava s›cakl›kl› sis-
temlerde daha azd›r. Normal 14 - 15°C verifl havas›y-
la çal›flan VAV sistemlerinde free-cooling ve cool-
down’dan y›ll›k yararlanma süreleri daha fazlad›r.
- Fan-powered VAV kutular›n›n yüksekli¤i simple
VAV kutular›na göre daha fazlad›r.
6.2.1.4. Fan-Powered VAV Sistem Uygulama
Örnekleri
6.2.1.4.1. Uygulama Örne¤i 1: Tekfen Tower
(fiekil 6.13)
Tekfen Tower binas› tasarlan›rken yüksek bir yap›da
yüksek konforu ekonomik iflletmeyle sa¤lanmak için
gerekli tüm kriterler göz önüne al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.
Tekfen Holding A.fi. Emlak Gelifltirme Grubu’nun
sahip oldu¤u DIN EN ISO9001-2000 Kalite Yönetim
Sistemi çerçevesinde, ofis kullan›m amaçl› olarak ya-
p›lm›flt›r. Tekfen Tower’da, günümüz ofis çal›flanlar›-
n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için kafeterya, kuaför,
kuru temizleme, lostra, drugstore, konser, konferans,
fitness salonlar› gibi mekanlar oluflturulmufltur. Teknik
sistem ve ekipmanlar›n seçiminde konforu üst düzeyde
tutulabilecek sistemler seçilmifltir. Özellikle cihaz ve
ekipman seçiminde maksimum verimlilik gözetilmifl-
tir. Bu tip konfor binalar›nda enerji tasarrufu temininin
en iyi yolu do¤ru sistemi ve bu sistemde çal›flacak yük-
sek verimlilikte cihaz ve ekipman seçmektir. Di¤er
önemli bir hususta, yap›m esnas›nda ulusal ve ulusla-
raras› standartlar› takip eden profesyonel kadrolarla ça-
l›flmakt›r. Tekfen Tower günümüz ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yacak konforlu, güvenli ve teknolojik bir bina olmas›
yan›nda, enerji tüketimi optimum verimlilikte, çevre
ile uyumlu bir bina olarak tasarlanm›fl ve yap›lm›flt›r.
Tefken Tower’daki sistemler afla¤›da özetlenmifltir:
a. Mekanik Sistemler: Mekanik ekipmanlar›n yerle-
flimi hava ve su taraf› dikkate al›narak kule blo¤un-
da dört ayr› kat teknik hacim olarak düzenlenmifl-
tir. Kule blo¤u d›fl›ndaki podyum bloklar›nda iki
adet kat teknik hacim olarak düzenlenmifltir.
128
fiekil 6.11. SER‹ BA⁄LI FAN-POWERED VAV TERM‹NAL‹
fiekil 6.12. PARALEL BA⁄LI FAN-POWERED VAV TERM‹NAL‹
129
fiekil 6.13. Tekfen Tower
Teknik hacimlerin yeri ve say›s› belirlenirken ba-
s›nç zonlamas› ve cihazlardan (özellikle VAV san-
trallerinin 8 kat›n üzerinde kullan›m›n›n verimsiz
olmas›) maksimum verimlilikte istifade edilmesi
göz önünde bulundurulmufltur. Havaland›rma sis-
teminde, iç hava kalitesinin temini için kifli bafl›na
50 m
3
/h’lik taze hava öngörülmüfltür.
Binan›n ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas› için; özellikle ›s›tmada dönüfl ha-
vas›n›n tavandaki at›k ayd›nlatma ›s›s›n›n kullanma-
s›, k›fl aylar›nda hacme beslenen havan›n homojen
ve yeterli bir miktarda yay›lmas› için, paralel tip
FPVAV (fan powered variable air volume) sistemi
kullan›lm›flt›r. Is›tma sisteminin s›cak su temini
için; yüksek verimlilikte frekans konvertörlü iki
adet çelik do¤algaz kazanlardan biri yo¤uflmal› se-
çilmifltir. So¤utma sisteminin so¤uk su temini için 2
adet santrifüj, 1 adet vidal› (düflük yüklerde verimli
çal›flman›n temini için) su so¤utmal› so¤utma grup-
lar› kullan›lm›flt›r. Binan›n ihtiyaç duydu¤u su temi-
ni için 3 ayr› kaynak kullan›lm›flt›r. fiebeke suyu, iç-
me suyu, ya¤mur suyu. Tüm sular kullan›m öncesi
klorlama, filtrasyon, aktif karbon, yumuflatma, ul-
traviyole gibi proseslerden geçirilmektedir.
b. Elektrik Sistemleri: Elektrik enerjisi kaynaklar› ola-
rak flebeke, UPS ve jeneratör sistemleri kullan›larak,
her bir ofis kat›nda elektrik beslemesi için ayr› ayr› fle-
beke panosu, UPS panosu ve jeneratör panosu koyul-
mufltur. Herhangi bir anda flebeke elektri¤inin kesil-
mesi veya kalitesiz olmas› durumu için otomatik
transfer panolar› kullan›larak katlara temiz elektrik
enerjisinin temini sa¤lanm›flt›r. Tüm elektrik panola-
r›nda elektronik sayaçlar kullan›larak panolar›n du-
rumlar›n›n enerji otomasyonu taraf›ndan izlenmesi
sa¤lanm›flt›r. Veri ve telefonla iletiflim için fiber optik
sistem kurulmufltur. Tüm kuvvetli ve zay›f ak›m kab-
lolamalar› halojen free olarak seçilmifl, da¤›t›mlar›
conduit içinden geçirilerek yap›lm›flt›r. ‹lk yat›r›m ma-
liyeti aç›s›ndan bak›ld›¤›nda biraz yüksek durabilecek
ama iflletme ve güvenlik çerçevesinden bak›ld›¤›nda
son derece yüksek performanslara sahip kuru tip tra-
folar seçilmifltir. Ayn› flekilde 2 adet son teknoloji
UPS’ler birbirlerini yedeklemesi sa¤lanarak binam›-
z›n ve kirac›lar›m›z›n tüm önemli sistemleri koruma
alt›na al›nm›flt›r. Tüm binada bak›ms›z tip akümüla-
törler kullan›larak bak›m maliyetleri düflürülmüfltür.
Yüksek güvenilirlik ve kaliteye sahip iki adet jene-
ratör birbirlerine senkronize edilmifl ve otomatik
transfer panelleri ile koordineli olarak yük öncelik-
lerine göre sistem stabilitesini sa¤lam›flt›r.
c. Yang›n Güvenli¤i: Tekfen Tower binas› olas› bir
yang›n riskine karfl›, NFPA, BS476, BOCA, ‹stan-
bul Büyükflehir Yang›n Yönetmeli¤i ve uluslarara-
s› sigorta flirketlerinin bak›fl aç›lar› dikkate al›narak
kurulan merkezi yang›n tesisat› ile korunmaktad›r.
Yang›nla mücadele için; sulu söndürme,
CO2/FM200 gazl› söndürme, merdiven kovas› ba-
s›nçland›rma, asansör kuyusu bas›nçland›rma ve du-
man kontrol sistemleri bulunmaktad›r. Yang›nla mü-
cadele sisteminin “life safety” özelli¤inin temini için
HVAC sisteminde ba¤›ms›z UL, FM onayl› yang›n
otomasyon sistemi bulunmaktad›r. Yang›n ihbar sis-
temi tüm zonlar› izlemekte ve herhangi bir yang›n
durumunda yang›nla mücadele sisteminin daha ön-
ceden belirlenen senaryosunu devreye sokmaktad›r.
Binada kullan›lan tüm kablolar, yand›¤› zaman insan
sa¤l›¤›na zararl› olabilecek toksik madde ç›karmayan
“halojen free” özelliktedir. Yang›nla mücadelede
kullan›lacak tüm ekipman kablolar› “halojen free” +
yang›na dayan›kl› özelliktedir. Mekanik sistemlerde
yand›¤› zaman toksik madde ç›kartan PVC malzeme-
ler kullan›lmam›flt›r. Yang›n alg›lama sisteminde ofis
hacimleri ve insan bulunan mahallerde adresli optik
duman dedektörü, mekanik hacimlerde ›s› dedektörü
kullan›lm›flt›r.
d. Deprem Güvenli¤i: 1999 depreminden sonra ya-
y›nlanan flartname esas al›narak betonarme yap›
oluflturulmufl, ayr›ca Bo¤azçi Üniversitesi ve Kan-
dilli Rasathanesi Deprem Araflt›rma’da görevli
Prof. Dr. Nuray Ayd›no¤lu taraf›ndan etüt edilerek
raporlanm›flt›r. Yap› betonarmesinin d›fl›nda tüm
cihaz, ekipman, boru vs Amber Booth firmas›n›n
dan›flmanl›¤›nda deprem esnas›nda sismik kuvvet-
lerin “1g” olaca¤› düflünülerek, tüm cihaz, ekip-
man boru vs sismik halatlar ile ba¤lanarak sertifi-
kaland›r›lm›flt›r. Burada amaçlanan deprem esna-
s›nda cihaz ve sistemlerin hasar görmeden etkin-
liklerini korumalar›d›r.
e. Akustik: Cihazlardan, borulardan bina betonarme-
sine geçebilecek tüm titreflimlerin engellenmesi için
“floating” sistem oluflturulmufltur. Bu sistem Türki-
ye’de ilk defa uygulanm›flt›r. Bu sistemde tüm cihaz
ve borular titreflim al›c› yaylar ile as›lm›fl veya yay
üzerine oturtulmufltur. Ayr›ca gürültünün hava ile
di¤er mahallere ulaflmas›n› önlemek için tesisat kat-
lar›nda akustik tavan ve döfleme yap›lm›flt›r.
Konfor, ilk yat›r›m maliyeti, iflletme maliyeti ve ko-
layl›¤› aç›s›ndan sistemlerin de¤erlendirilmesi ise afla-
¤›da verilmifltir:
a. Is›tma-So¤utma Sistemi: Tüm ›s›tma ve so¤utma
devresi pompalar›n›n frekans konvertörlü olmas›
ilk yat›r›m› yüksek, bunun yan›nda enerji tüketimi
minimumda tutmaktad›r.
Kazanlar›n yo¤uflmal›, frekans kontrollü olmas› ilk
yat›r›m maliyetini yükseltmekte, enerji tüketimini
azaltmaktad›r (fiekil 6.14). So¤utma gruplar›n›n, bi-
na yük profili, minimum kapasite ve en çok çal›flma
kapasitesi aral›¤› dikkate al›narak, en iyi COP de-
¤erini verecek 2 santrifüj + 1 vidal› seçilmesi büyük
oranda enerji kullan›m›nda tasarruf sa¤lamaktad›r.
130
131

e
k
i
l

6
.
1
4
.
2
x
2
.
5
0
0

k
W

T
Ü
R
B
Ü
L
A
T
Ö
R
S
Ü
Z

Ü
Ç

T
A
M

G
E
Ç


L


K
A
Z
A
N
L
A
R

(
S
a
¤
d
a
k
i

E
n
t
e
g
r
e

Y
o
¤
u

m
a

E

a
n
j
ö
r
l
ü
)

V
E

K
U
R
U
M

Y
A
P
M
A
Y
A
N

O
R
A
N
S
A
L

B
R
Ü
L
Ö
R
L
E
R

(
S
o
l
d
a
k
i

Ö
z
e
l

S
u
s
t
u
r
u
c
u

K
a
p
a
k
l


v
e

F
r
e
k
a
n
s

K
o
n
t
r
o
l
l
ü
)
132
fiekil 6.15. Tekfen Tower FAN POWERED VAV
fiekil 6.16. Tekfen Tower KL‹MA SANTRALLER‹
b. Havaland›rma Sistemi: Havaland›rma sisteminin
FPVAV olmas› ve cihazlar›n maksimum verimi ve-
recek flekilde seçilmesi konfor düzeyini di¤er alter-
natiflerine nazaran en üst seviyede tutmaktad›r (fiekil
6.15). Buna karfl›l›k ilk yat›r›m maliyeti di¤er alter-
natiflere göre yüksek olmaktad›r. Bu sistemde hava-
n›n de¤iflken olmas› ve y›l›n alt› ay› d›fl havan›n so-
¤uklu¤undan istifade edilmesi (free cooling) saye-
sinde enerji tüketimi minimumda tutulmaktad›r.
c. HVAC Otomasyonu: Binada bulunan tüm merke-
zi cihazlar merkezi otomasyon sistemi taraf›ndan
kumanda edilmekte ve izlenmektedir. Binada her
bir ofis kat›n›n her bir odas›ndaki cihazlar kuman-
da edilebilmekte ve izlenebilmektedir.
Cihazlar›n çal›flma programlar› ve senaryolar› oto-
masyon üzerinden kontrol edilebilmektedir. Kuru-
lan otomasyon sisteminin Back Net uyumlu olmas›,
back net uyumlu ekipmanlar ile direkt haberleflme
imkan› sa¤lamaktad›r. Otomasyon sistemi ile tüm
ekipmanlar›n tek bir merkezden izlenmesi iflletim
kolayl›¤›, ar›zalara h›zl› müdahale ve anomalilikle-
rin önceden tespitinde büyük avantaj sa¤lamaktad›r.
d. Enerji Otomasyonu: Binada bulunan tüm trafolar,
UPS, jeneratör, ana da¤›t›m panolar›, kat ç›k›fl panola-
r› izlenmektedir. Gerilim, ak›m, enerji durumu vs iz-
lenebilmektedir. Herhangi bir noktadaki enerji kesil-
mesi enerji otomasyonuna bilgi olarak gelmektedir.
Ayr›ca oluflturulan senaryoya göre ayd›nlatma oto-
masyonu yap›lmaktad›r. Bir iflletmede enerjinin sü-
reklili¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan, tüm enerji üretim ve
da¤›t›m sistemlerinin izlenmesi önemli bir husustur.
Enerji Otomasyonu sistemi ile birlikte tüm kirac›la-
r›n elektrik harcamalar› ayl›k olarak takip edilmek-
te ve otomatik faturaland›rma yap›lmaktad›r.
e. Asansör Otomasyonu: Binada bulunan tüm asan-
sörlerin bilgisayar ekran› üzerinde; çal›flma durum-
lar›n› gösteren otomasyon sistemi tesis edilmifltir.
Bu sistem vas›tas› ile asansörlerin çal›flma durum-
lar›, ar›zalar›, konumlar› sürekli olarak izlenebil-
mekte, ihtiyaç durumunda otomasyon üzerinden
kumanda edilebilmektedir.
6.2.1.4.2. Uygulama Örne¤i 2
‹Ç ZON: Paralel fanl› VAV (Fan Powered VAV)
DIfi ZON: Reheat paralel fanl› VAV
VAV ve yukar›da bahsedilen fan coil sistemlerinin en
büyük dezavantaj› düflük yüklerde mekanlarda istenen
hava hareketlerinin sa¤lanamamas›d›r. Bu sistem merke-
zi olarak VAV gibi çal›flan ancak VAV kutular›na ilave
edilen fanlarla sabit debili gibi çal›flan bir sistemdir.
Bu sistemler paralel ve seri fanl› olarak kullan›labilir. Pa-
ralel fanl› sistemler seri fanl› sistemlere göre daha çok
tercih edilen sistemlerdir. Paralel fanl› sistemde merkezi
AHU’lerden gelen hava miktar› tüm so¤utma yükünü
alacak flekilde seçilir. Hacmin so¤utma ihtiyac› düfltükçe
debi k›s›l›r ve bir noktadan sonra fan devreye girerek
odadaki dönüfl menfezinden ald›¤› hava ile merkezden
gelen havay› kar›flt›rarak hacme gönderir.
Çevre zonda k›fl aylar›nda ›s› ihtiyac› olaca¤›ndan ayr›ca
bir reheat batarya kullan›l›r. Merkezden gelen 15-17°C
s›cakl›¤›ndaki taze hava asma tavandan al›nan s›cak ha-
va ile kar›flt›r›larak hacimlere verilir. ‹htiyaca göre bu bö-
lümlerde ›s›t›c› bataryada devreye girer.
‹ç zonlarda ise tavan içi hava daha s›cak oldu¤undan
bu hacimlerin ›s›t›lmas› da bu cihazlarla sa¤lan›r.
Fan powered VAV sistemi VAV sistem avantajlar›na
ilaveten afla¤›daki avantajlara sahiptir:
- Hacimlere debide hava verilmesi daha etkin bir ha-
valand›rma sa¤lar.
- Asma tavan içi at›k ›s› kullan›labilir bir ›s› haline
dönüflür.
- Sabah ›s›tmas›nda merkezi fanlar›n çal›flmas›na
gerek yoktur.
Normal VAV sistemi dezavantajlar›na ilave olarak
afla¤›daki maddeleri sayabiliriz:
- Fan›n hacim içinde olmas›, durup kalkmas› ve k›-
fl›n s›cak havay› tavandan üflemesi nedeniyle ses
problemi oluflur.
- ‹lk yat›r›m›n ilave elektrik tesisat› da gerektirdi-
¤inden daha pahal›d›r.
- Kutu içindeki fan›n elektrik tüketimi ve havaya verdi-
¤i ›s›n›n büyük bir k›sm› ilave enerji tüketimi oluflturur.
- Tavan içindeki çok say›da fan›n ilave servis, ba-
k›m ve yedek parça maliyeti olacakt›r.
- ‹lk yat›r›m maliyeti klasik VAV sisteme göre daha
yüksektir.
- Tavandan üflenen s›cak hava nedeniyle (statik ›s›t-
ma + VAV sistemine göre) daha düflük konfor ve
daha fazla enerji tüketimi oluflur.
- Fan powered VAV kutular›n›n dönüfl havas› giri-
flinde hava filtresi mutlak kullan›lmal›d›r.
6.2.1.5. Endüksiyon Kutular›
Merkezden gelen hava debisini k›sarken, ayn› anda en-
düksiyon ile ortam havas›n› kar›flt›rarak, ortama sabit
debide hava veren endüksiyon kutular›nda, endüksiyon
için gerekli olan h›zlara ulaflabilmek için daha yüksek iç
statik bas›nç gereklidir, bu da merkezi sistemdeki fan
enerjisi ihtiyac›n› art›r›r. Bundan öte bu tip cihazlarda ifl-
letme problemleri de oldu¤undan büyük projelerde kul-
lan›m› azd›r. Ticari binalarda kullan›m alan› bulsa bile,
tasar›mc›lar›n çok s›k kullanmad›¤› bir terminal tipidir.
6.2.1.6. D›fl Zonlarda Statik Is›tma Yap›lmas›
D›fl zonlarda bu üç VAV tipinden biri kullan›labilir,
ancak ›s›tma ihtiyac› olan yerlerde (ki d›fl zonlarda
Türkiye’nin her bölgesinde k›fl›n ›s›tma ihtiyac› var-
d›r) ilave ›s›t›c› da tasarlanmal›d›r. Bu VAV termina-
line elektrikli veya sulu tip ›s›t›c› montaj› d›fl›nda iki
alternatif ile yap›labilir:
134
a. Birinci olarak d›fl yüzeylerde özellikle cam önleri-
ne radyatör veya sulu ›s›tma konvektörü eklenebi-
lir. Konvektördeki su ak›fl› termostatik olarak kon-
trol edilmeli ve ayr›ca ›s›tma su s›cakl›¤› d›fl hava
s›cakl›¤›na ba¤l› olarak da de¤ifltirilmelidir.
b. ‹kinci alternatif ise çevre zonda elektrikli ›s›t›c›
kullan›lmas›d›r. Bu ›s›t›c› VAV terminalinden ba-
¤›ms›z olarak termostatik kumanda edilir.
- Is›tma ile ilgili bir baflka yaklafl›m da, VAV ku-
tusunun içine sulu batarya veya elektrikli ›s›t›c›
koymak (reheat) ve VAV kutusu minimum ha-
va debisinde olmas›na ra¤men oda s›cakl›¤› dü-
flüyorsa bu ›s›t›c›y› çal›flt›rmaktad›r. Bu husus
VAV sisteminin en büyük problemidir. Is›tma
ihtiyac› olan k›fl aylar›nda sistem minimum ha-
va debisine düfler. Minimum hava debisi kulla-
n›larak yap›lan ›s›tmada hava yere indirilemez
ve tavan seviyesinde kal›r.
- Asma tavan içinden s›cak su borular›n›n geçiril-
mesi daha sonraki y›llarda su s›z›nt›lar›n›n yara-
taca¤› sorunlar da dikkate al›nd›¤›nda tercih
edilmeyebilir.
- Hem enerji ekonomisi hem de daha iyi ›s›l konfor
flartlar›n› sa¤lamak için tavandan üflenen havan›n
s›cakl›¤›, oda s›cakl›¤›ndan düflük olmal›d›r (hem
yaz hem de k›fl mevsiminde). Çevre zonda statik
›s›tma yap›l›p, VAV kutular›na ›s›t›c› koymadan
havay› odaya üflemek genellikle daha uygundur.
6.2.1.7. ‹ç Zonlarda Statik Is›tmaya veya
VAV Kutusundan Is›tmaya ‹htiyaç Var m›?
‹ç zonlarda yükler sabittir, zamana ve d›fl hava flartlar›-
na ba¤l› olarak büyük farkl›l›klar göstermez. Bu yükler
genellikle ayd›nlatma, bilgisayar vb ofis cihazlar› ve in-
sanlardan gelen ›s› kazançlar› oldu¤undan iç zonlarda
yaz-k›fl so¤utma ihtiyac› vard›r. Bu yüzden çok özel du-
rumlar d›fl›nda iç zonlarda statik ›s›tmaya veya VAV ku-
tusundan ›s›tmaya ihtiyaç olmad›¤› söylenebilir. Ancak
çevrede reheat VAV kullan›l›yorsa iç mekanlarda da re-
heat VAV kullan›lmas›, hafta bafl› ve sabah çal›flmas›n-
da faydal›d›r. E¤er VAV kutular›nda ›s›tma yap›lmas›
isteniyorsa; sulu ›s›t›c› batarya yerine, hem servis ve ba-
k›m kolayl›¤› aç›s›ndan hem de tavanda borular için yer
kayb› olmamas› için elektrikli ›s›t›c› kullan›lmas› genel-
likle daha do¤rudur. Ancak elektrikli hava ›s›t›c›s› kul-
lan›ld›¤›nda bunlar için ilgili Avrupa normlar›nda belir-
tilmifl olan tüm yang›n emniyet tedbirleri al›nmal›d›r.
6.2.1.8. Düflük S›cakl›kl› Haval›
VAV Sistemleri
Yukar›da anlat›lan tüm uygulamalar, üfleme havas› s›-
cakl›¤› ile oda s›cakl›¤› aras›ndaki farka bak›larak ta-
sarlan›r. Bu s›cakl›k farklar› (oda s›cakl›¤› ile üfleme
havas›n›n s›cakl›k fark›): Δt = 8 - 10°C aras›ndad›r.
Üfleme havas› s›cakl›¤› tam haval› sistemlerde yaz
klimas›nda 14 - 16°C aras›ndad›r. Kat yüksekli¤i (asma
tavan alt›) 3,5 m den daha yüksek ise daha düflük s›cak-
l›kta hava üflenebilir. Düflük s›cakl›kl› haval› VAV sis-
temlerinde ise üfleme havas› 9 - 10°C de¤erlerinde ta-
sarlanmaktad›r. Bu durumda oda s›cakl›¤› ile üfleme
havas›n›n s›cakl›k fark› yaklafl›k Δt = 16°C olur.
Düflük s›cakl›kta hava, su so¤utma grubu ç›k›fl s›cak-
l›¤› 4,5°C’ye ayarlanarak elde edilebilir. E¤er projede
buz depolama var ise, elektrik yükünü azaltmak için,
4,5°C’deki su buz depolama tasar›m›n›n bir parças›
olarak da elde edilebilir. Düflük s›cakl›kta hava kulla-
n›m› buz depolama için bir argüman de¤ildir. Buz de-
polama sistemi için en önemli flart, gece elektrik tari-
fesinin çok ucuz olabilmesidir. Düflük s›cakl›kta hava
su so¤utma grubunun düflük s›cakl›kta su üretmesi ile
elde edilir. E¤er su so¤utma grubu 4,5°C su veriyor
ise, so¤utma sisteminin iflletme gideri artacak ve su
so¤utma grubu ekonomizör devresi kullan›lmadan
uzun süre devrede kalacakt›r. Bu düflük su s›cakl›kla-
r›na ulaflmayan absorpsiyonlu so¤utma gruplar›n›n da
kullan›m› mümkün olmamaktad›r.
Düflük s›cakl›kl› hava sistemi çözümünün önemi, bu du-
rumda binaya verilen hava miktar›n›n önemli ölçüde
azalmas›d›r. Bu flekilde hava miktar›n›n azalmas› ile ha-
va da¤›t›m kanallar›n›n boyutlar› da küçülür. Fan enerji-
lerinden yap›lan tasarruf su so¤utma grubunun ilave har-
cayaca¤› enerjiden daha fazla olabilir. Ancak bu tip dü-
flük s›cakl›kl› haval› uygulamalarda, özellikle iç zonlar-
da düflük hava debisinin tasar›m debisinin alt›na düflme-
mesi için fan powered VAV kullan›lmas› zorunludur.
Sonuç olarak düflük s›cakl›kl› haval› VAV sistemlerinde
klima santralleri fanlar›n›n enerji tüketimi azal›r. Ancak,
- VAV fanlar› ilave enerji tüketir,
- Daha düflük s›cakl›kta su üretmek zorunda olan su
so¤utma gruplar› da daha fazla enerji tüketir,
- Klima santralinde afl›r› so¤utulan hava (9°C) yo-
¤uflma nedeniyle daha fazla enerji tüketir,
- Hava kanallar›nda genellikle daha fazla ›s› kazan-
c› oluflur (düflük s›cakl›ktaki hava nedeniyle).
Sonuç olarak genellikle düflük s›cakl›kl› hava da¤›t›m sis-
temlerinde tüketilen enerji genellikle daha fazlad›r. Y›l
içinde free cooling’den yararlan›labilecek süre de azal›r.
D›fl hava entalpisinin dönüfl havas› entalpisinden dü-
flük oldu¤u her durumda free cooling’den tam olarak
yararlan›labilir. Free cooling; d›fl hava s›cakl›¤›n›n
oda s›cakl›¤›ndan daha düflük oldu¤u saatlerde çilleri
veya so¤utma kompresörlerinin çal›flt›rmadan klima
santrallerinin taze hava oran›n› artt›rarak so¤utma ya-
pabilme alternatifidir. Ya da so¤utma kulesi devresin-
de ilave edilen bir eflanjör yard›m›yla so¤uk su elde
ederek free cooling yap›labilir.
Düflük s›cakl›kl› haval› VAV sistemlerinde (Fan-Powe-
red VAV) klima santrallerinin taze hava miktar›, simple
VAV sistemlerine göre daha az oldu¤u için, ara mev-
simlerde free cooling’den yararlanma süresi daha azd›r.
135
6.2.2. HAVA - SU S‹STEMLER‹
Tarihsel anlamda hava-su sistemleri endüksiyon sis-
temleriyken, günümüzde bu sistemlerde fan coiller
kullan›lmaktad›r. Bu çözümde binan›n d›fl zonuna du-
varlara fan coiller konarken, iç zonda tam haval› VAV
sistemleri, d›fl zonda da sabit debili havaland›rma sis-
temi kullan›l›r.
Yüksek binalarda k›fl›n ›s›tma ihtiyac› olan yerlerde
genelde 4 borulu fan coil tasarlan›r. ‹ç zonlara hava
veren kanal sistemi üzerinden d›fl zona da gerekli olan
hava verilebilir.
Ancak d›fl zonda havaland›rmay› garanti alt›na almak ve
her zaman hava hareketlerini sa¤lamak için sabit debili
kutular kullan›l›r. Ancak bu durumda VAV sisteminin
kar›fl›ml› de¤il %100 taze hava ile çal›flmas› gereklidir.
VAV santralinde enerji masraf›n› düflürmek için ha-
vadan havaya tercihen rotorlu bir ›s› geri kazanma
sistemi kullan›lmal›d›r. Böylece çevre zonuna sabit
hava debili kutular üzerinden gerekli minimum taze
hava miktar› VAV sisteminden verilir.
VAV sisteminin kar›fl›ml› olmas› durumunda çevrede-
ki minimum taze hava oran›n› garanti edebilmek için
sabit hava debili kutular üzerinden gere¤inden en az
2 - 2,5 misli daha fazla hava üflemek gerekecektir (ka-
r›fl›ml› VAV taze hava oran› %35 kabul edildi¤inde).
Bu hava sabit olarak VAV verifl s›cakl›¤›nda (yakla-
fl›k 15°C’de) üflenece¤inden hem VAV kanallar›n›n
ve klima santralinin büyümesine, hem de k›smi yük-
lerde çevrede kontrolün kaybolmas›na sebep olacak-
t›r. Yani k›smi yüklerde çevredeki fan coil sistemi
re-heat yapmaya ba¤layacak ve enerji harcamalar›
çok artacakt›r.
Not 1. ‹ç zon VAV sistem için ayr› bir klima santrali
(kombi tip) kullan›lmas› imkan› varsa daha uy-
gundur.
Not 2. ‹stanbul ikliminde klima santralinde monte edi-
len ›s› geri kazan›m sistemleri en so¤uk ve en
s›cak günlerde çok yararl› olmakla birlikte, y›l-
l›k verimlikleri (fan motor güçleri daha büyük
oldu¤u için) araflt›r›lmal›d›r.
Hava-su sisteminin avantaj› üfleme havas› ve dönüfl
havas› sistemlerinin kapasitesinde azalma ve tam ha-
val› sistemlerin kanallar›na göre daha küçük boyutta
kanal sistemine sahip olmas›d›r.
Ayr›ca cihazlar›n yerlefltirilece¤i mekanik oda büyük-
lü¤ünün azalmas›, tavan aras›nda daha az yer ihtiyac›
olmas› da avantajd›r. Ancak hava-su sisteminde ›s› de-
¤ifltiriciler ve pompalar için mekana ihtiyaç duyul-
maktad›r. Tavan aras›nda daha az yer ihtiyac› olaca-
¤›ndan d›fl duvar maliyeti ve binadaki di¤er düfley ele-
manlar›n maliyeti azalacakt›r.
Bu sistemin dezavantaj› olarak egzoz hava kanal›
kesitinin duman tahliyesi için yetersiz kalabilmesi
söylenebilir ki bu da sandwich sistem uygulamas›
ile çözülebilmektedir.
fiunu tekrar vurgulamak gerekirki, ofis alanlar›nda ta-
ze hava insan say›s›na veya hava de¤iflimine göre he-
saplan›r. Bu da yaklafl›k 2-3 hava de¤iflimine karfl›l›k
gelir. ‹stanbul gibi iklime sahip yerlerde zaten saatte 6
de¤iflimi sa¤layan bir hava debisi so¤utma ihtiyac›n›
da karfl›layabilir. Konulacak 4 borulu fan coil cihazla-
r›, otomasyon vanalar› ayr›ca bir maliyettir ve sistem
ilk yat›r›m› çok yükselmesine sebep olur.
Sonuç olarak hava ve su sistemlerinin birlikte kul-
lan›lmas› gerektiren ihtiyaçlar›n olup olmad›¤› iyi-
ce araflt›r›lmal›d›r (Duman egzozu için VAV siste-
minin dönüfl kanal› kullan›lmas› ile bu dezavantaj
azalt›labilir.).
6.2.2.1. Uygulama Örnekleri
6.2.2.1.1. Uygulama Örne¤i 1: Türkiye ‹fl Bankas›
Kuleleri (fiekil 6.18)
‹Ç ZON: VAV
DIfi ZON: Fan coil (4 borulu) + Taze hava + Egzoz
- 5 bodrum, girifl kat›, asma kat ve 41 normal ofis
kat›ndan oluflan genel müdürlük kulesi ile 26
normal ofis kat›ndan bulunan iki ifl kulesinden
oluflmaktad›r.
- Kulelerde klimatizasyon VAV + 4 borulu fan coil
sistemi kullan›larak yap›lm›flt›r.
Sistemin tipik kat kat plan› fiekil 6.19’da görülmek-
tedir. Çevre zonda 4 borulu fan coil sistemi, k›fl›n ›s›
kay›plar› ile enfiltrasyonu, yaz›n da ›s› kazançlar›n›
karfl›lar. Böylece çevredeki ›s›tma ve so¤utma fan
coil sistemiyle karfl›lan›r. Kata tek klima santralin-
den besleme yap›lmaktad›r. Dikey flafttan ayr›lan kat
ana da¤›tma kanal› havay› kontrol kutular›na tafl›-
maktad›r. ‹ç zonda VAV kutular› bulunmaktad›r. Bu
kutulardan yüke göre debisi de¤iflen sabit s›cakl›kta
so¤uk hava üflenmektedir. Üfleme havas› s›cakl›¤›
16°C mertebesinde olup, bütün y›l çekirdek zon so-
¤utulmaktad›r. VAV kutular›n minimum ayar› %40
olarak belirlenmifltir.
Havan›n ortama verilmesinde swirl difüzörler kulla-
n›lm›flt›r. Ayn› kanaldan ayr›lan kollarla, so¤uk hava
d›fl zona CAV kutular›ndan geçerek sabit debide üf-
lenmektedir. CAV kutular› de¤iflen koflullardan ba-
¤›ms›z olarak ayn› sabit debiyi ortama verebilen
kontrol kutular›d›r.
D›fl zon üflemelerinde slot difüzörler kullan›lm›flt›r.
Sabit debi ve s›cakl›ktaki bu hava, çevre zonun taze
hava ihtiyac›n› da karfl›lamaktad›r.
K›fl›n VAV sistemden 16°C sabit s›cakl›kta çevre zo-
nuna verilen havan›n ortam s›cakl›¤›na yükseltilmesi
için gerekli olan ›s›tma enerjisi de çevre zondaki fan
coil sistemince karfl›lan›r.
Fan coil cihazlar›n›n borular› yükseltilmifl döfleme al-
t›ndan çevrede dolaflmaktad›r. Bu sistemle çevre zon-
da daha düflük asma tavan yükseklikleri ile yetinmek
mümkün olmaktad›r.
136
137
fiekil 6.18. Türkiye ‹fl Bankas› Kuleleri
138
fiekil 6.19A. Türkiye ‹fl Bankas› Genel Müdürlük Binas› T‹P‹K KAT PLANI
139
fiekil 6.19B. Türkiye ‹fl Bankas› Genel Müdürlük Binas› T‹P‹K KAT PLANI
6.2.2.1.2. Uygulama Örne¤i 2: Yap› Kredi Plaza
D-Blok (fiekil 6.20)
‹Ç ZON: VAV
DIfi ZON: Reheat VAV + Taze hava + Egzoz
- Yap› 7 bodrum ve 28 normal ofis kat›ndan oluflmufltur.
- Ofis katlar›nda klimatizasyon reheat VAV siste-
mi kullan›larak yap›lm›flt›r. Reheat için s›cak su
kullan›lm›flt›r.
- Bilgisayar ve server odalar› için ba¤›ms›z çiller-
ler düflünülmüfl, ayr›ca kule suyu kullan›larak el-
de edilmifl so¤utulmufl su k›fl aylar› yükü için kul-
lan›lm›flt›r. Böylece önemli bir ekonomi elde
edilmifltir.
- Konferans salonu, fuaye, girifl holü gibi hacimler-
de yerine göre konvansiyonel hava santralleri ve
çift devirli fanlar kullan›larak klimatizasyon temin
edilmifltir.
Yap›n›n genel görünüflü ve tesisat katlar› da¤›l›m› fie-
kil 6.21’de görülmektedir. Sistemin ana tesisat merke-
zi 7. bodrum katta olup 13. normal katta ara tesisat ka-
t› oluflturulmufltur. Ayr›ca çat›da ve podyumda tesisat
hacimleri mevcuttur.
Klima sistemi su borulamas›na ait ak›m flemas› dört
pafta halinde fiekil 6.22, 23, 24 ve 25’te verilmifltir. Te-
sisat merkezi 7. bodrum kattad›r. Buradaki sistem ikiye
bölünerek verilmifltir. Tesisat merkezindeki ›s›tma
ak›m flemas› fiekil 6.22’de görülmektedir. Üç adet s›cak
su kazan›ndan üretilen 80/60°C s›cakl›ktaki s›cak su
da¤›t›m kolektörüne ulaflmaktad›r. Buradaki sirkülas-
yon pompalar›yla s›cak su bodrum kat radyatör devre-
sine, klima santrallerine, boylerlere ve 1. devre plakal›
eflanjöründe elde edilen 75/55°C s›cak su 1. devredeki
VAV ›s›t›c›lar›na ve yüksek yap› ara tesisat kat›na bes-
lenmektedir. Yüksek yap› ›s›tma ak›m flemas› fiekil
6.23’te görülmektedir. Ara tesisat kat›ndaki da¤›t›m ko-
lektöründen 75/55°C s›cak su yine klima santrallerine
ve ara zon ›s›tma eflanjörüne beslenmektedir. Ara zon
›s›tma eflanjöründe elde edilen 70/50°C s›cak su ise
kendi sirkülasyon pompalar›yla üstündeki katlarda bu-
lunan fan coil devresine, VAV santralleri ›s›t›c›lar›na ve
di¤er klima santrallerine bas›lmaktad›r.
Suyun eflanjöre dönüflü yine toplama kolektöründeki
pompa yard›m›yla olmaktad›r. Böylece sistemde iki
düfley bas›nç zonu oluflturulmufltur.
140
fiekil 6.20. Yap› Kredi Plaza
141
fiekil 6.21. Yap› Kredi Plaza D-BLOK GENEL GÖRÜNÜfi VE TES‹SAT KATLARI
142

e
k
i
l

6
.
2
2
.
Y
a
p


K
r
e
d
i

P
l
a
z
a

D
-
B
L
O
K

I
S
I
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I
143

e
k
i
l

6
.
2
3
.
Y
a
p


K
r
e
d
i

P
l
a
z
a

D
-
B
L
O
K

I
S
I
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I
144

e
k
i
l

6
.
2
4
.
Y
a
p


K
r
e
d
i

P
l
a
z
a
D
-
B
L
O
K
S
O

U
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I
145

e
k
i
l

6
.
2
5
.
Y
a
p


K
r
e
d
i

P
l
a
z
a
D
-
B
L
O
K
S
O

U
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I
Zonlar aras› iliflki ›s›tma eflanjörleriyle sa¤lanmak-
tad›r. Alt, ara ve üst zonlarda su s›cakl›¤› her kade-
mede 5°C azalmaktad›r. Ayn› sistemin so¤uk su
flemas› ise paralel paftalar halinde fiekil 6.24 ve
25’te verilmifltir. 7. bodrum kattaki tesisat merke-
zindeki so¤utma ak›m flemas› fiekil 6.26’da görül-
mektedir. Üç adet su so¤utmal› so¤utma grubunda
üretilen 6/12°C s›cakl›ktaki so¤uk su da¤›t›m ko-
lektörüne ulaflmaktad›r. Buradaki sirkülasyon
pompalar›yla so¤uk su ara tesisat kat› merkezine
ve ara kat klima santrallerine, fan coil devrelerine
ve santrallere beslenmektedir. Suyun so¤utma
gruplar›na dönüflü toplama kolektöründeki primer
pompalar yard›m› ile olmaktad›r. fieman›n sa¤ ta-
raf›nda so¤utma kulesi ba¤lant›s› verilmifltir. Ayr›-
ca burada görülen eflanjör yukar›da sözü edilen bil-
gisayar so¤utmalar› için kullan›lmaktad›r ve flartlar
uygun oldu¤unda do¤rudan so¤utma kulesinden
gelen su eflanjörde kullan›labilmektedir.
13. kattaki ara tesisat merkezi ve üstündeki katlar
so¤uk su ak›m flemas› fiekil 6.24’te görülmektedir.
Buradaki da¤›t›m kolektöründen 6/12°C so¤uk su
klima santrallerine ve ara zon so¤utma eflanjörüne
beslenmektedir. Ara zon so¤utma eflanjöründe elde
edilen 8/14°C so¤uk su ise kendi sirkülasyon pom-
palar›yla, klima santrallerine ve bilgisayar odalar›-
na beslenmektedir. Suyun eflanjöre dönüflü yine
toplama kolektöründeki pompa yard›m›yla olmak-
tad›r. Böylece sistemde s›cak suya paralel olarak
iki düfley bas›nç zonu oluflturulmufltur. Zonlar ara-
s› iliflki so¤utma eflanjörleri ile sa¤lanmaktad›r.
fieklin sa¤ taraf›nda ise yine so¤utma kulesi ba¤-
lant›s› yer almaktad›r.
Tipik VAV sistemi kat plan› fiekil 6.26’da görül-
mektedir. Dikey flafttan ayr›lan kat da¤›tma kanal›
havay› VAV kutular›na tafl›maktad›r. Kutu ç›k›fl›n-
da susturucular yer almaktad›r.
Daha sonra oluflturulan plenum kutular›ndan ayr›-
lan esnek kanallarla hava slot difüzörlere gelmekte
ve bu difüzörler yard›m›yla hava ortama üflenmek-
tedir. Çevre zon VAV kutular›nda reheat imkan›
bulunmaktad›r.
6.2.2.1.3. Uygulama Örne¤i 3
‹Ç ZON: VAV
ÇEVRE ZONU: Sabit hava debili (CAV) + Dört borulu
fan coil
Bu sistem çevredeki fan coil sistemi k›fl›n ›s› kay›pla-
r› ile enfiltrasyonu karfl›lar. Böylece çevredeki ›s›tma,
›s›tma ve so¤utma fan coil sistemiyle karfl›lan›r. Tek
klima santrali kullan›ld›¤›nda, bu santralden elde edi-
len sabit s›cakl›ktaki hava, iç zonda VAV kutular›
kontrolü de bütün y›l boyunca so¤utma yapar.
Ayn› hava d›fl zona CAV kutular›yla sabit debide
üflenerek, zonun taze hava ihtiyac›n› karfl›lar ve
so¤utma yükünün karfl›lanmas›na katk›da bulunur.
VAV sistemi her iki zonun taze hava ihtiyac›n› da
karfl›lamaktad›r. Bu nedenle minimum aç›kl›k aya-
r› bulunmal›d›r.
K›fl›n 15 - 17°C sabit s›cakl›kta çevre zonuna verilen
havan›n ortam s›cakl›¤›na yükseltilmesi için gerekli
olan ›s›tma enerjisi de çevre zondaki fan coil sistemin-
ce karfl›lan›r. Söz konusu enerjinin kay›p olarak de-
¤erlendirilmesi gerekir.
K›fl koflullar›nda d›flar›dan al›nan so¤uk hava ana
santralde üfleme s›cakl›¤›na kadar ›s›t›l›r. Bunun
üstündeki ›s›tma çevre zonda karfl›lanmaktad›r ve
bu ›s›tma aksi halde zaten yap›lmak zorundad›r.
K›fl döneminde mekanik so¤utma devrede de¤ildir.
Bu durumda çevredeki fan coil ›s›tma kapasitesi
hesaplan›rken:
- Zon iletimsel ›s› kayb›,
- Zonun enfiltrasyon kayb›,
- VAV minimum hava debisinin 22°C’ye ›s›t›lmas›
için gerekli ›s› dikkate al›nmal›d›r.
Fan coil so¤utma kapasitesi hesaplan›rken üflenen so-
¤uk havan›n etkisi dikkate al›nmaz ve bir emniyet ola-
rak b›rak›l›r.
Tek klima santrali yerine iki santral kullan›ld›¤›nda,
çevre zon için ayr› bir primer hava sistemi kullan›l›r.
fiekil 6.27’de flematik tek hat kat plan› olarak görülen
bu sistemde iç zona VAV santralinden besleme yap›l-
maktad›r. Esas olarak yukar›da anlat›lan sistemin efl-
de¤eridir.
Avantajlar›:
- Kolay ve ekonomik gece ayar› yap›m›/sabah ›s›t›l-
ma operasyonu,
- Zon kontrolü için mükemmel bir esneklik,
- Pencere alt›na ›s›t›c› yerlefltirilmesi, muhtemel
down - draft problemine en iyi çözüm olmas›,
- Sadece bir tek klima cihaz› ve tek kanal sistemi
olmas›,
- D›fl zonda kanal boyutlar›ndan tasarruf dolay›s›yla
asma tavan derinli¤inde kazanç sa¤lamas›,
- Dönüfl - egzoz sistemi ile d›fl hava so¤utma imka-
n›n›n (›s› geri kazan›m›) kolayl›kla uygulanmas›,
- Çevre zonda fan coil sisteminde ›s› kazan›m siste-
mi tatbikat›na elverifllilik
Dezavantajlar›:
- ‹lk yat›r›m maliyeti yüksektir.
- Fan coil üniteleri çevre zonda kullan›lmas› burada
yer kayb›na neden olmaktad›r.
- Fan coil ünitelerinin nedeniyle ses problemi
olacakt›r.
- Çevre zonda free cooling yeterince yap›lamaz.
- Çevre zonda iç hava kalitesi daha düflük
kalacakt›r.
- Çevre zonda gece ventilasyonu (cool down)
yap›lamaz.
- Müstakil duman egzoz sistemi gerektirir.
146
147
fiekil 6.26. Yap› Kredi Plaza D-BLOK VAV BLOK UYGULAMASI ÖRNEK KAT
148
fiekil 6.27. ‹Ç ZON VAV, ÇEVRE ZONU PR‹MER HAVA + FAN CO‹L KL‹MA S‹STEM‹ TEK HAT fiEMASI
149
6.2.3. SULU (FAN COIL) S‹STEMLER
Sulu sistemler esas olarak fan coil (2 veya 4 borulu) sis-
temleridir. So¤uk tavan uygulamalar› da sulu sistemler-
dir. Fan coil sistemlerinde bir merkezde haz›rlanan so-
¤utulmufl su ve s›cak su, bina içine da¤›t›lm›fl fan coil ci-
hazlar›na gönderilir. So¤uk su bir su so¤utma grubunda,
s›cak su ise bir s›cak su kazan›nda üretilir. Fan coil ci-
hazlar› bir fan ve ›s› geçifl yüzeyi olarak serpantin içeren
elemanlard›r. Fan yard›m› ile odadan al›n›p, serpantinler
üzerinden geçirilerek so¤utulan veya ›s›t›lan hava tekrar
odaya üflenir. Serpantin içinden so¤uk su geçiyorsa so-
¤utma, s›cak su geçiyorsa ›s›tma yap›l›r. Dönüfl borula-
r›yla merkeze döndürülen su tekrar so¤utularak veya ›s›-
t›larak sirküle ettirilir. Bunun için dolafl›m pompalar›
kullan›l›r. Özellikle çok odal› binalarda ve kanal geçir-
mek için yeterli hacmin bulunmad›¤› uygulamalarda ter-
cih edilir. Fan coil üniteleri otel, hastane, ofis ve yüksek
katl› binalarda kullan›lmaktad›r. Fan coil üniteleri cam
önlerine, asma tavan içlerine yada tavan alt›na veya dö-
fleme içine konabilir. E¤er kullan›lan fan coil cihaz›n›n
içinde tek serpantin varsa kurulan sisteme 2 borulu fan
coil sistemi, e¤er fan coil cihaz›n›n içinde ›s›tma ve so-
¤utma olarak iki serpantin varsa sisteme 4 borulu fan co-
il sistemi ad› verilir. 2 borulu fan coil sistemlerinde da-
¤›t›m ve toplama yapan iki boru dolafl›r. 4 borulu fan co-
il sistemlerinde iki da¤›t›m ve iki toplama borusu vard›r.
2 borulu fan coil sisteminde ayn› anda ya so¤utma ya da
›s›tma yap›labilirken, 4 borulu fan coil sisteminde ayn›
anda her fan coil cihaz›nda birbirinden ba¤›ms›z ›s›tma
veya so¤utma yap›labilir. Klasik fan coil sistemlerinde
havaland›rma yoktur.
Bu eksikli¤i gidermek için: a) d›fl duvardan taze hava
al›narak fan coil üzerinden mekana verilebilir, b) taze
hava merkezi kanall› bir klima santrali ile mekana veri-
lebilir. Ancak b) fl›kk› kullan›ld›¤›nda sistem hava + su-
lu sistem olarak çal›fl›r.
6.2.3.1. Uygulama Örnekleri
6.2.3.1.1. Uygulama Örne¤i 1: Akmerkez Ofisler
(‹ki Borulu Fan Coil Sistem)
Akmerkez kompleksi yaklafl›k 180.000 m
2
toplam
inflaat alan›na sahiptir (fiekil 6.28).
En alt garaj katlar›d›r. Kalan k›sm› çarfl›, ofis bloklar›
(iki adet), konut blo¤u olarak 90 ayr› kullan›m amac›na
hizmet vermektedir. Mekanik ve elektrik sistemlerinin
odalar› bodrumlard›r. Çarfl› dört katl›d›r. Normal katlar-
da dükkanlar en üst katta da lokantalar ve sinema salon-
lar› vard›r. Çarfl›, ofis bloklar› ve konutlar›n ›s›tma ve
klima sistemleri tamamen ayr› olarak planlanm›flt›r ve
uygulanm›flt›r. Ofislerin kazan ve so¤utma gruplar› ayr›
olarak bloklar›n alt›na yerlefltirilmifltir. HVAC Tesisat
flemalar›n›n bir örne¤i fiekil 6.29A ve B’de verilmifltir.
fiekil 6.28. Akmerkez OF‹SLER (FAN COIL)
150
fiekil 6.29A. ÜST ÇARfiI C BLOK HAVALANDIRMA POJES‹
151
fiekil 6.29B. ÜST ÇARfiI C BLOK HAVALANDIRMA POJES‹
Bloklar›n detaylar› afla¤›da özetlenmifltir:
a. ‹ki adet Ofis Blo¤u
- ‹ki borulu fan coil sistem, taze hava ve egzoz te-
sisat› uygulanm›flt›r.
- Kalorifer kazanlar› iki adet her biri ›s›tma ihti-
yac›n›n 3/4’ü kapasitesinde seçilmifltir.
- So¤utma gruplar› iki adet su so¤utmal› tiptir
(fiekil 6.30).
- Kazanlar ve su so¤utma gruplar› alt bodrum ka-
ta yerlefltirilmifltir.
- Bu bina bugün yap›lacak olsa dört borulu fan
coil veya VRV veya VRV ve statik ›s›tma ola-
rak yap›labilir.
b. Bir adet Konut Blo¤u
- Konut blo¤u konutlarda da ›s›tma kazanlar› blok
alt›na yerlefltirilmifltir ve merkezi konut ›s›tmas›
yap›lmaktad›r.
- Is›tma cam önlerindeki radyatörler ile yap›lmaktad›r.
- Konutlar›n klima sistemi projede yoktu. Daha
sonra split klima sistemleri iste¤e ba¤l› olarak
bireysel uygulanm›flt›r.
- Bu gün bu bina yeniden yap›lacak olsa klima
sistemi konutlar için önceden planlanmal›d›r.
- So¤utma sisteminde ayr›ca, taze hava egzoz te-
sisat› da yap›lmal›d›r.
- Konut blo¤unda su so¤utmal› VRV sistemi bir
yenileme program› yap›l›rsa bu gün için de uy-
gulanabilir görünmektedir.
c. Çarfl› (Al›flverifl Merkezi)
- Çarfl›n›n da su so¤utma gruplar› su so¤utma ku-
lesi ve kalorifer kazanlar› ayr› olarak planlanm›fl
ve uygulanm›flt›r.
- Çarfl›da gezinti koridorlar› için klima sistemle-
rinde tam haval›, kar›fl›m haval›, kombi tipi kli-
ma santralleri kullan›lm›flt›r.
- Dükkanlarda ise VAV sistem (›s›t›c›l› tip)
kullan›lm›flt›r.
- Ak merkez çarfl›daki klima sisteminde ›s›tma se-
zonunda ve ara mevsimlerde free cooling yap›la-
rak çok ciddi oranda enerji ekonomisi yap›lmakta-
d›r ve çok yüksek iç hava kalitesi sa¤lanmaktad›r.
- Son kattaki lokantalar›n oldu¤u katta egzoz
%100 yap›lmaktad›r. Sinema salonlar› için de
ba¤›ms›z klima sistemleri vard›r.
6.2.3.1.2. Uygulama Örne¤i 2: Kanyon (fiekil 6.31)
Kanyon bodrumlar, ofis blo¤u (fiekil 6.31), çarfl›
(fiekil 6.32) ve residence’tan oluflmaktad›r.
Kanyon ofis blo¤u zemin, 32 normal kat, iki ara tesi-
sat kat› ve 5 adet bodrum kattan meydana gelmifltir.
Normal katlar konut olarak kullan›lmaktad›r.
Ofis kulesinde 26 ofis kat› bulunmakta, 27. kat mekanik
kat›d›r. Ofis katlar› m
2
’leri standartt›r. ‹ç dekorasyonlar›
kirac›lar›n kendi insiyatifindedir. Katlarda sabit hava de-
bisi CAV kullan›lmaktad›r. Çekirdek dedi¤imiz yerde
WC ve hol bulunmakta; çekirdek d›fl› ise kirac›ya ait bö-
lümdür. Her ofis kat›nda 2 ayr› noktadan egzoz
yap›lmakta ve taze hava verilmektedir. 2 - 14. katlar›n
mekanik odas› 2. bodrum katta, 15 - 26. katlar›n mekanik
odas› 27. kattad›r. Yani tüm ofis katlar›n›n havaland›rma-
s› 2 ayr› mekanik odadan beslenmektedir. Is›tma ve so-
¤utma sistemi ise ana mekanik odadan gelen ve ofis alt›n-
da 4. bodrum katta eflanjör odas›na gelen 2-11. kat alt zon
ve 12-26. kat üst zon olarak 2 ayr› zonlama mevcuttur.
152
fiekil 6.30. Akmerkez SO⁄UTMA GRUPLARI (Ç‹LLERLER)
153
fiekil 6.31. Kanyon OF‹SLER DIfi GÖRÜNÜfi (4 BORULU FAN COIL)
Toplam ofis katlar› için 4 adet klima santrali mevcut olup
rotary tip ›s› geri kazan›m› bulunmaktad›r. 2 tanesi çat›
kat› olan 27. katta, 2 tanesi ise 2. bodrum kattad›r. Ayr›ca
ofis lobisi içinde 1 adet klima santral› yine 2. bodrum kat-
tad›r. Kat baz›nda santral yoktur.
Ofis katlar› için 27. katta WC fanlar› mevcuttur. 2 - 17.
katlar› bir, 18-26. katlar› ise ayr› bir WC fan› beslemekte-
dir. Katlara toplam verifl havas› 1.655 l/s, egzoz havas› ise
1.350 l/s’dir. Her katta bulunan çekirdek içindeki lobiye
ise 170 l/s hava verilmektedir. Ayr›ca her katta bulunan
WC’lerden 110 l/s egzoz yap›lmaktad›r. Her ofis kat›n›n
›s›tma yükü 36 kW, so¤utma yükü ise 93 kW’d›r. Is›tma,
so¤utma de¤erleri her kat için çok az farkl›l›klar göster-
mektedir. Ofis katlar›n›n plan› ve uygulama detay› ise fie-
kil 6.35’te verilmifltir.
6
.2.3.1.3. Uygulama Örne¤i 3
‹Ç ZON: Primer hava + ‹ki borulu fan coil
ÇEVRE ZONU: Primer hava + Dört borulu fan coil
Bu sistemde çevredeki fan coil sistemi k›fl›n ›s› kay›plar›
ile enfiltrasyonu karfl›lar, yaz›n da ›s› kazançlar›n› karfl›-
lar. Böylece çevredeki ›s›tma ve so¤utma fan coil siste-
miyle karfl›lan›r. ‹ç zonda 2 borulu fan coil bütün y›l bo-
yunca so¤utmaya çal›fl›r ve so¤utma ihtiyac›n› karfl›lar.
Taze hava tek taze hava santralinden temin edilerek,
hem iç zona hem de d›fl zona verilir.
Avantajlar›:
- Zon kontrolü için mükemmel bir esneklik,
- Pencere alt›na ›s›t›c› yerlefltirilmesi, muhtemel
down - draft problemine en iyi çözüm olmas›,
- Sadece bir tek taze hava santrali ve bir tek kanal
sistemi olmas›,
- Kanal minimum boyutta oldu¤undan, asma tavan
derinli¤inde kazanç sa¤lamas›,
- Çevre zonda fan coil sisteminde ›s› kazan›m siste-
mi tatbikat›na elverifllili¤i,
- ‹lk tesis fiyat› göreceli olarak ucuz olmas›d›r.
Dezavantajlar›:
- Fan coil ünitelerinin çevre zonda kullan›lmas› bu-
rada yer kayb›na neden olmaktad›r.
- So¤utma borular›n›n tavanda olmas› nedeniyle
kondenzasyon problemi yaflanabilir.
- Free cooling yeterince yap›lamaz.
- Gece ventilasyonu (cool down) yap›lamaz.
- Fan coil motorlar›n›n üretece¤i ses problemi
oluflabilir.
- So¤utma grup ve pompalar›n›n çok uzun bir süre
devrede tutulmas›n›n ek maliyeti vard›r.
154
fiekil 6.32A. Kanyon ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ ORTAK MAHAL
155
fiekil 6.32B. Kanyon ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ KATLAR
fiekil 6.32C. Kanyon ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ DÜKKANLAR
156
fiekil 6.33A. Kanyon
ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ ISITMA KAZANLARI
fiekil 6.33C. Kanyon
KOMPRESÖRLÜ GENLEfiME TANKI
fiekil 6.33B. Kanyon
OF‹SLER ISITMA KAZANLARI
fiekil 6.33D. Kanyon
HAVA AYIRICI
157
fiekil 6.34A. Kanyon
SU SO⁄UTMALI Ç‹LLER
fiekil 6.34C. Kanyon
KL‹MA SANTRALLER‹-1
fiekil 6.34B. Kanyon
HAVA SO⁄UTMALI Ç‹LLER
fiekil 6.34D. Kanyon
KL‹MA SANTRALLER‹-2
158
fiekil 6.35. Kanyon OF‹S BLO⁄U 4 BORULU FAN COIL KAT PLANI DETAYI
159
fiekil 6.35. Kanyon OF‹S BLO⁄U 4 BORULU FAN COIL KAT PLANI DETAYI
6.2.4. DÖfiEMEDEN HAVALANDIRMA
S‹STEMLER‹
Döflemeden havaland›rma sistemlerinde (fiekil 6.36),
yükseltilmifl döflemenin alt›nda kalan yer, da¤›t›m ple-
numu olarak kullan›l›r veya terminal cihazlar buraya
yerlefltirilir. Bu sistem terminallerin tavan aras›na yer-
lefltirildi¤i sistemler ile z›tl›k yarat›r. Her iki sistem de
e¤er uygun flekilde tasarlanm›fl ise kullan›c›lar›n kon-
for flartlar›n› sa¤lar.
Döflemeden havaland›rma sistemleri, yükseltilmifl döfle-
me maliyeti sebebiyle ilk yat›r›m› yüksek sistemlerdir.
Ancak yükseltilmifl döflemeden enerji kablolama ve bil-
gisayar altyap›s› için de faydalan›labilinece¤inden yük-
seltilmifl döfleme maliyeti projelerde uygun ç›kabilir.
Bu ilave kullan›m imkan›na bak›lmaz ise döflemeden
havaland›rma sistemleri; hem yükseltilmifl döfleme
maliyeti yüzünden hem de kat yüksekliklerinin daha
fazla olmas› ve bu yüzden d›fl duvarlar›n, iç flaftlar›n,
merdiven ve borular›n maliyetinin daha yüksek olma-
s› sebebiyle, bu sistemin kullan›m› karar›n› verdirme-
yecek kadar pahal›d›r.
Bu sistemlerde egzoz, duman tahliyesi ve springler, vb
ihtiyaçlar nedeniyle asma tavan bofllu¤una da ihtiyaç
oldu¤u unutulmamal›d›r. Döflemeden havaland›rma sis-
temlerinin tasar›m›nda çok farkl› uygulamalar vard›r.
• Döflemeden havaland›rma sistemlerinde havan›n
da¤›t›m›nda yer de¤ifltirmeli havaland›rma prensi-
bi kullan›l›r. Tasar›mda tam haval› sistemler de
kullan›labilir.
Hava, kat döflemesi ile yükseltilmifl döfleme aras›nda-
ki plenumdan da¤›t›l›r. fiartland›r›lm›fl hava, so¤uk
üfleme havas› ile s›cak dönüfl havas› kar›flt›r›larak 16-
18°C gibi yüksek s›cakl›klarda sa¤lan›r. Bu kar›fl›m
havas› daha sonra yükseltilmifl döflemedeki ç›k›fllar-
dan düflük h›zla d›flar› ç›kar ve dikey olarak tavana
do¤ru kendi kald›rma kuvveti ile yükselir. Yukar› ç›-
karken insanlar›n ve ekipmanlar›n ›s›s›n› üzerine al›r.
Tavan, dönüfl plenumu gibi dönüfl havas›n› toplar
ve hava buradan merkezi sistemle veya kat bazl›
sistemle geri döndürülür. Asma tavan›n üzerindeki
plenum, üfleme havas› kanal sistemi olmad›¤› için,
di¤er sistemlere göre daha az olmaktad›r.
160
fiekil 6.36. DÖfiEMEDEN HAVALANDIRMA S‹STEMLER‹
• Döflemeden havaland›rma sistemleri içinden kul-
lan›m alan› bulan bir baflka sistem de; tam haval›
terminallerin veya fan coillerin d›fl zonda yüksel-
tilmifl döflemenin alt›nda oldu¤u durumudur. D›fl
zonda bulunan ve termostatik olarak kontrol edi-
len terminal ile de¤iflen yüklerde kapasite kontro-
lü ile avantaj sa¤lanabilir. ‹laveten, kapasitesini
yüke göre de¤ifltiren ve tam haval› terminallere
göre daha fazla kapasite verebilen fan coillerin
kullan›m› yüksek ticari binalarda özellikle d›fl
cephede büyük camlar›n oldu¤u durumlarda mali-
yet düflümü sa¤lamaktad›r. Fan coil kullan›lan sis-
temde de ayn› tam haval› terminallerdeki gibi ha-
va yükseltilmifl döflemedeki ›zgaralardan ç›kmak-
ta ve mekandaki tavan dönüfl plenumu fleklinde
çal›flmaktad›r.
Avrupa’daki projelerin neredeyse tamam›nda enerji
hatlar› ve bilgisayar / data hatlar› için yükseltilmifl dö-
fleme kullan›ld›¤› için, döflemeden havaland›rma sis-
temlerinin önemi kabul edilmifltir.
ABD’de bu sistemlerin kullan›m› olsa da çok s›n›rl›d›r.
Bu s›n›rlaman›n nedenleri, ABD’de yükseltilmifl dö-
fleme kullan›m›n›n az olmas› ve bir hava plenumun-
dan geçen kablolar için ulusal elektrik standartlar›n›n
özel kablo kanal› veya plenum garantili özel kablo
kullanma zorunlulu¤u getirmesidir. E¤er döfleme
plenumu sadece kablo için kullan›l›yor ise böyle zo-
runluluk yoktur, ancak ayn› plenum hava da¤›tmak
içinde kullan›l›rsa zorunluluk do¤ar. Bu kablolama-
n›n maliyetini artt›racakt›r ve sistem seçiminde deza-
vantaj olacakt›r.
VAV terminalli veya fan coil’li döflemeden havalan-
d›rma sistemleri iç mekanlar›n (iç bölmelerin) zaman
zaman de¤ifltirilmek zorunda kal›nabilece¤i özel yap›-
larda kullan›m yeri bulabilir. Mekanlar›n kullan›m
amac› de¤ifltirildi¤ine bu sistemlerde sadece döfleme
menfezinin yerini de¤ifltirmek yeterli olmaktad›r.
‹ç mekanlar de¤ifltirildi¤inde tesisat sisteminde ya-
p›lmas› gereken de¤ifliklikler daha kolay yap›labilir
ve daha ucuza mal olur. Bu tip özel durumu olan ya-
p›larda döfleme alt› havaland›rma sistemleri avantaj
sa¤layabilir.
6.2.4.1. Uygulama Örne¤i: Yap› Kredi Bankas›
Otomasyon Merkezi (fiekil 6.37 ve 38)
• Merkezi dört borulu fan coil, taze hava ve egzoz
sistemi uygulanm›flt›r.
• Fan coiller döfleme alt›na yerlefltirilmifltir. Sis-
tem bilgisayarlar›ndan ç›kan ›s› nedeniyle so¤ut-
ma a¤›rl›kl› çal›flmaktad›r.
• Döfleme alt›ndaki fan coiller dönüfl havas›na ta-
ze havay› kar›flt›rarak ortama döfleme üzerindeki
merkezlerden havay› üflemektedir.
• Üfleme merkezleri yerde döfleme üzerindedir ve
insanlar› rahats›z etmemek için en düflük üfleme
havas› s›cakl›¤› yaklafl›k 16°C civar›ndad›r.
• Egzoz sistemi ise asma tavandan hava kanallar›
ile toplanmaktad›r.
161
fiekil 6.37. fiekil 6.38.
162
6.2.5. KANAL T‹P STAT‹K ISITMA
(B‹REYSEL S‹STEM)
Bu sistemlerde d›fl üniteyi oluflturan kompresör ve ha-
va so¤utmal› kondenser ünitesi bahçe, teras veya bina-
lar›n d›fl cephesinde balkonda veya panjur arkas›na
gizlenmifl vb d›fl ortamlara yerlefltirilir. Havay› flart-
land›ran evaporatör serpantini, havay› dolaflt›ran fan,
filtre, kontrol paneli iç üniteyi oluflturur. ‹ç ünite ile
d›fl ünite, so¤utucu ak›flkan borular› ve elektrik kablo-
su ile birbirine ba¤l›d›r. Kanal tipi iç ünitelere ba¤la-
nan hava kanal› sistemi ile flartland›r›lan hava farkl›
hacimlere tafl›nabilir ve çok noktadan üfleme yap›la-
rak homojen da¤›l›m sa¤lan›r. Kanal tipi iç üniteler
bodrum, garaj, tavan aras›, asma tavan ici, mutfak ve-
ya dolap gibi bölmelere yerlefltirilerek gizlenebilir.
D›fl ünitelerde d›fl ortama konuldu¤u gibi, kanal uygu-
lamas› yap›larak iç ortama da konulabilir.
Kanal tipi bir split klima uygulamas›nda ana elemanlar,
- D›fl ünite (fiekil 6.39)
- ‹ç ünite (fiekil 6.40A ve B)
- Kanal sistemi
- Menfezler
- Kontrol elemanlar›
- Aksesuarlardan oluflur.
Havaland›rma yetene¤inin yan›nda ortamda havan›n
homojen da¤›t›labilmesi, sessizlik, iç ünitenin komflu
hacimlere konularak servis ifllemlerinin yaflam mahalli
d›fl›nda gerçeklefltirilmesi, yüksek kapasite, uzun ömür,
iç-d›fl ünite montaj mesafesinin uzunlu¤u ve optimum
maliyet kanal tipi klimalar›n di¤er önemli avantajlar›-
d›r. Kapasite aral›klar› 24.000 - 140.000 Btu/h aras›nda
de¤iflir. Kanal tipi klimalar, sadece so¤uk, s›cak-so¤uk
(heat pump) veya gazl› ›s›t›c›l› olmak üzere üç tiptir.
Sistem seçim kriterlerine göre hava kanall› split sis-
temler seçilerek afla¤›daki çözümler üretilebilir;
- Is›tma radyatör ile, so¤utma hava kanall› split (sa-
dece so¤utma yapan model) ile,
- Is›tma ve so¤utma hava kanall› split (heat pump
model) ile (gerekti¤inde ›s›tma için elektrikli ›s›t›-
c› takviyesi imkan›)
- Is›tma ve so¤utma hava kanall› split (heat pump
model) ile
- Is›tma ve so¤utma hava kanall› split (sadece so¤ut-
ma yapan model + s›cak su bataryal› sistemler) ile
- Is›tma gaz furnace (LPG veya do¤al gaz ile ›s›tma
yapan cihazlar) ile ve so¤utma (so¤uk evaporatör
ve d›fl ünite ilavesi) ile (fiekil 6.41 ve 42)
Kanal tipi split klima cihazlar› ile ilgili genifl bilgi
Is›san Çal›flmalar› 305 Klima Tesisat› kitab›nda yer
almaktad›r.
Is›tma tesisat› kat baz›nda kombi ile so¤utma kanall›
cihazlar ile yap›labilir. Is›tma statik (cam altlar›ndan
radyatör ve termostatik radyatör vanas›), so¤utma
kanall› split ile yukar›dan yap›ld›¤›ndan sürekli filtre
edilmifl taze hava imkan› ve her an yüksek konfor ile
mekanik tesisat aç›s›ndan en uygun sistem çözümü-
nü sa¤lar.
Taze hava iç ünitelere direkt flaftlardan getirilebilir.
fiartland›r›lacak mekan için gerekli olan taze hava ih-
tiyac›n› sa¤lamas› aç›s›ndan çok uygun bir sistemdir.
D›fl ünite için gerekli yer ihtiyac› azd›r. Kat aralar›na
yerlefltirilebilir. Maksimum bak›r borulama mesafesi
60 m’ye ulaflmaktad›r. Bu sayede d›fl üniteler için en
uygun yeri seçme imkan› do¤ar.
Sahip oldu¤u kapasiteler ile, maksimum iki iç - d›fl
ünite ile bir konut/daireyi flartland›rmak mümkündür.
fiekil 6.39. KANAL T‹P‹ KL‹MA DIfi ÜN‹TELER‹N‹N YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹ - Çat›da
163
fiekil 6.40B. KANAL T‹P‹ KL‹MA
‹Ç ÜN‹TE DOLAP ‹Ç‹NE YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹ - Dolab›n içten görünüflü
fiekil 6.40A. KANAL T‹P‹ KL‹MA
‹Ç ÜN‹TE DOLAP ‹Ç‹NE YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹ - Dolab›n d›fltan görünüflü
164
fiekil 6.41B. GAS FURNACE
‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹ - Dolab›n içten görünüflü
fiekil 6.41A. GAS FURNACE
‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹ - Dolab›n d›fltan görünüflü
165

e
k
i
l

6
.
4
2
.
Ç
A
T
I

T

P


G
A
S

F
U
R
N
A
C
E

U
Y
G
U
L
A
M
A

Ö
R
N
E


166
Yap› elemanlar›n›n kalitelerinin gün geçtikçe daha da
artmas› ve bunun sonucunda pencere ve kap› sistemle-
rinin neredeyse hiç hava s›zd›rmamas›, infiltrayon (s›-
z›nt›) sayesinde sa¤lanan do¤al havaland›rman›n yeni
kaliteli binalarda yeterince gerçekleflmemesini berabe-
rinde getirmifltir. “Nefes alamayan” bu binalarda hava-
land›rma sistemi yok ise, oksijen yetersizli¤i oluflmak-
ta, ortamda bakteri ve virüs konsantrasyonu artarak
hastal›klar›n bulaflma riski ve h›z› artmakta, insanlar-
dan, eflyalardan ve yap› malzemelerinden yay›lan koku
ve gazlar, sigara duman› ve toz oluflumu gibi olumsuz
etkiler sonucunda iç hava kalitesi çok düflerek sa¤l›k-
s›z bir ortam oluflmaktad›r. Sonuçta içinde yaflayan in-
sanlar›n verimliliklerinin düfltü¤ü, sürekli bafl a¤r›s›,
yorgunluk, uyku hali gibi rahats›zl›klar yaflad›klar› ve
yaz ortas›nda grip salg›n›na yakaland›klar› “hasta bina-
lar” ortaya ç›km›flt›r. Buradaki temel problem havalan-
d›rma yetersizli¤idir. Binalarda havaland›rma, iklim ve
mevsim flartlar›ndan ba¤›ms›z olarak yani ›s›tma ve so-
¤utma ihtiyaçlar›ndan da önce gelen 12 ay boyunca sü-
ren en birincil ihtiyaçt›r. ‹flte kanal tipi cihazlar›n en
büyük avantaj› bu özelli¤e sahip olmalar›d›r. Bu cihaz-
lar d›flar›dan ald›klar› taze havay› filtre edip (tozdan
ar›nd›r›p); k›fl›n ›s›tarak, yaz›n ise so¤utarak en iyi kon-
for flartlar›nda ortama vermekte ve böylece so¤utma
için zaten kullan›lan klima sistemi ile havaland›rmay›
da gerçeklefltirmektedirler. En iyi konfor en ucuz ma-
liyetle bu sayede sa¤lanabilmektedir.
6.2.5.1. Kanal Tipi Klima ‹ç Ünite Seçimi
Kanall› klima seçiminde yer tipi veya gizli tavan tipi
klimalar seçilebilir:
a. Yer Tipi Kanall› Klimalar: Bu cihazlar dik tipte
olup döflemeye yerlefltirilir. Havay› flartland›ran
evaporatör serpantini, havay› dolaflt›ran fan, filtre,
kontrol paneli iç üniteyi oluflturur. Sistem prensip
itibariyle oldukça basit kolay kullan›labilen düflük
ilk yat›r›m maliyetine sahip bir sistemdir (Simple is
the Best). ‹ç ünite ile d›fl ünite so¤utucu ak›flkan bo-
rular› ile birbirine ba¤l›d›r. ‹ç ünitelere ba¤lanan ka-
nal sistemi ile flartland›r›lan hava farkl› hacimlere
tafl›nabilir ve çok noktadan üfleme yap›larak homo-
jen da¤›l›m sa¤lan›r. Bu flekilde flartland›r›lan mahal
içinde her noktada ayn› konfor flart› sa¤lanm›fl olur.
Kanal tipi cihazlar di¤er split klima cihazlar›na gö-
re, baflta havaland›rma yapabilme yetene¤i olmak
üzere, ses, homojen hava da¤›l›m›, kapasite geniflli-
¤i, taze hava alma kabiliyeti gibi özellikleri nede-
niyle avantaj sa¤lar. Yüksek yap›larda iç ünitelere
verilecek taze hava flaftlardan, ya da uygun flekilde
tasarlanm›fl bina cephesi panjurlar›ndan al›nabilir.
D›fl üniteler yeterli hava al›fl - verifli sa¤land›¤› tak-
dirde k›smen bina içersine (balkon, d›fl cephesi olan
flaft vb) monte edilebilirler. D›fl ünitelere servis ve
bak›m yap›lmas› için teknisyen konuta girmez.
‹ç ünitelerin filtre temizli¤i d›fl›nda sürekli servise
ihtiyac› yoktur. Filtre temizli¤ini de kullan›c› kolay-
l›kla yapabilmektedir. fiekil 46’da filtre temizli¤inin
ne denli basit ve h›zl› gerçeklefltirildi¤i görülebilir.
‹ç ünite yerlefliminde ses ve hava da¤›t›lacak
olan hacme yak›nl›k en önemli kriterlerdir. Bu
tür uygulamalarda cihazlar yere monte edildi¤i
için oldukça kolay müdahale edilebilir durumda-
d›r. ‹ç üniteler serbest emiflli ve panjur kap›l›
monte edilebilece¤i gibi (fiekil 6.43), çok daha
sessiz olmas› için tamamen kapal› dolap içi emifl
kanall› (üfleme ve emifl kanallar›nda esnek ka-
nallar kullan›larak hava sesi tamamen sönümle-
nebilir) ve üfleme da¤›t›m kutulu uygulama yap›-
labilir (fiekil 6.44 ve 45).
b. Gizli Tavan Tipi Klimalar: Bu cihazlar ince ya-
p›lar› dolay›s›yla asma tavan içine yerlefltirilmeye
uygun kanall› tip split klimalard›r. Gizli tavan tipi
split klimalar 20 ile 35 cm aras› yüksekli¤e sahip
olduklar›ndan asma tavan aral›¤›nda rahatl›kla uy-
gulanabilirler. Kanal ba¤lanabilen sistemler olduk-
lar› için kanall› klima sistemleri ile birlikte an›l›r-
lar. Ancak gerek elektronik kontrolleri gerek ak›fl-
kan kontrolleri gerekse çal›flma mant›¤› aç›s›ndan
kanall› klimalardan tamamen ayr›l›rlar. Döfleme ti-
pi (Amerikan tip) kanall› klimalara göre elektronik
kontroller, hassas s›cakl›k ayar›, kullan›c› taraf›n-
dan de¤ifltirilebilen iç ünite fan devirleri, daha kü-
çük kapasiteli iç üniteler gibi özellikleriyle baz›
durumlarda üstünlükleri vard›r.
Kullan›m amac› ve flekline göre di¤er split klima
sistemleri ile birlikte de¤erlendirilmelidir.
Tavan aras› uygulamalarda kullan›ld›klar›ndan filtre
temizli¤i ve servis amaçl› olarak tavanda cihaz ölçü-
sünde müdahale kapa¤› b›rakmak gerekir (fiekil 6.47).
Bu tür klima cihazlar› asma tavan içine monte
edildiklerinden;
- Yer tipi cihazlara göre servis ve bak›m› daha zordur.
- Zor ulafl›ld›klar› için filtre temizli¤i, vb ifller za-
man›nda yap›lmaz.
- Asma tavan içine monte edilen cihazlar›n drenaj-
lar›n›n toplanmas› daha zordur. (Genellikle drenaj
pompas› veya drenaj pompal› cihazlar kullan›l›r.)
- Yüksek bas›nçl› gizli tavan tipi klima cihazla-
r›nda ses problemi oluflabilir.
Not: Asma tavan içine yerlefltirilen cihazlar ola-
bildi¤ince koridor gibi yaflam mahali d›fl yerlere
yerlefltirilmelidir.
(Asma tavan tipi iç üniteye servis vermek yer tipi cihaz-
lara göre çok daha zordur. Gizli tavan tipi cihazlar kul-
lan›lacak ise servis göz önünde bulundurulmal›d›r. Ser-
vis zorlu¤u cihaz performans›n› ve ömrünü etkiler.)
Kanall› split cihazlar›n en önemli dezavantajlar› oda-
lara bölünmüfl mekanlarda her oda için istenen flartla-
r›n sa¤lanamamas›d›r.
167
fiekil 6.44. DÖNÜfi HAVA KANALLI
UYGULAMA
fiekil 6.43. SERBEST EM‹fiL‹ UYGULAMA
fiekil 6.45. DÖNÜfi HAVA KANALLI
UYGULAMA PLANI
168
fiekil 6.46. DÖfiEMEYE MONTE ED‹LEN SPL‹T KL‹MA ‹Ç ÜN‹TELER‹NDE
BAS‹T VE HIZLI F‹LTRE TEM‹ZL‹⁄‹ YAPILAB‹L‹R.
169
fiekil 6.47. G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TEYE SERV‹S H‹ZMET‹, YERE MONTAJA GÖRE DAHA ZOR YAPILIR.
Dekorasyonda kapak detaylar›, servisin kolay yap›labilece¤i boyutlarda olmal› ve kolay sökülüp tak›labilmelidir.
170
6.2.5.2. Uygulama Örne¤i: Yüceler Ma¤azas› ‹stoç
(fiekil 6.48)
Yüceler’in ‹stoç’taki ma¤azas›nda ›s›tma, so¤utma
ve havaland›rma tesisat› hava kanall› split klimalar-
la yap›lm›flt›r. Is›tma yo¤uflmal› kaskad sistem ile
(fiekil 6.49) sulu bataryalarla sa¤lanmaktad›r.
Is›tma, so¤utma ve havaland›rma ayn› kanaldan üst
kottan üflenmektedir. Özellikle ofis k›s›mlar›nda
›s›tmada konfor tam olarak sa¤lanamasa da binan›n
mimarisi radyatör ile statik ›s›tma yapmaya olanak
vermemifltir. Cam önlerinde konvektörler kullan›la-
rak alt kotlarda so¤uk etkisi oluflmas› önlenmifltir
(fiekil 6.50). Hava kanallar›n›n katlardaki yerleflimi
fiekil 6.51’de verilmifltir.
Klimalar›n d›fl üniteleri çat›ya yerlefltirilmifltir (fiekil
6.52). D›fl ünite yerleflimi fiekil 6.53’te verilmifltir.
fiekil 6.48. Yüceler Ma¤azas› HAVA KANALLI SPL‹T KL‹MA UYGULAMASI
171
fiekil 6.52. Yüceler Ma¤azas› DIfi ÜN‹TELER
fiekil 6.50. Yüceler Ma¤azas› KONVEKTÖRLER
fiekil 6.49. Yüceler Ma¤azas› YO⁄UfiMALI KASKAD BACA ÇIKIfiI
172
fiekil 6.51. Yüceler Ma¤azas› HAVA KANALLARI PROJES‹
173
fiekil 6.53. Yüceler Ma¤azas› DIfi ÜN‹TELER‹N YERLEfi‹M‹
174
So¤utma
Is›tma
VRV I. Jenerasyon
Maksimum
Kot Fark›
COP
R 22 ve
R 407C
2,67
2,92
R 410A
3,78
4,13
R 410A
Sistemdeki gaz hacmi
I.Jenerasyona göre %40 daha az
4,03
4,27
50
50 90
40 40 90
125 175 190
100 150 165
40 40 90
16 40 64
57 57 45’e kadar*
50 60 80
128 x 144 x 69 90 x 160 x 76 93 x 157 x 76
- - Var
Speed
controlled AC
Speed
controlled AC
Inverter DC
10 HP
(96.000 Btu/h)
16 HP
(153.600 Btu/h)
18 HP
(172.800 Btu/h)
10 HP
(96.000 Btu/h)
16 HP x 3 = 48 HP
(460.800 Btu/h)
18 HP x 3 = 54 HP
(518.400 Btu/h)
%15 ... %100 %3 ... %100 %3 ... % 100
VRV II. Jenerasyon VRV III. Jenerasyon
Tablo 6.54. VRV S‹STEMLER‹N‹N GEL‹fi‹M‹
*Gece sessiz modunda
En Büyük Kapasiteli D›fl Ünite
Maksimum Sistem Kapasitesi
Kapasite Kontrol Aral›¤›
Otomatik Gaz fiarj›
D›fl Ünite Fan Motoru
D›fl Ünite Ses Seviyesi dB(A)
Kondenser Fan›
Cihaz D›fl› Statik Bas›nc› (Pa)
So¤utucu Ak›flkan
Toplam Borulama Uzunlu¤u (m)
Eflde¤er Boru Uzunlu¤u (m)
Gerçek Boru Uzunlu¤u (m)
D›fl Ünite
Yukar›da (m)
D›fl Ünite
Afla¤›da (m)
- 500 1.000
‹lk Branflmandan Sonraki
Maksimum Boru Uzunlu¤u (m)
Bir D›fl Ünite Grubuna Ba¤lanabilen
Maksimum ‹ç Ünite Say›s›
D›fl Ünite Ölçüleri (cm)
(10 HP için)
175
6.2.6.1. Genel Özellikler
Tek bir d›fl üniteye (veya d›fl ünite grubuna) tek bir ba-
k›r boru hatt› ile ba¤lanabilen çok say›da iç ünite ile tüm
ba¤›ms›z mekanlarda ›s›tma ve/veya so¤utma ve k›smi
havaland›rma yaparak istenilen iklim koflullar›n› sorun-
suz sa¤layan üstün bir klima teknolojisidir. VRV, ‹ngi-
lizce Variable Refrigerant Volume kelimelerinin (De-
¤iflken So¤utucu Ak›flkan Debisi) k›saltmas›d›r.
Son y›llarda enerji tasarrufunun, konforun, iflletme mali-
yetlerinin ve hassas kontrolün ön plana ç›kmas›yla VRV
sistemler HVAC sektöründe önemli bir yer alm›flt›r.
Modüler, kompakt ve esnek yap›lar› ile çok katl› bina-
dan tek bir villaya kadar tüm yap›larda esnek uygula-
ma imkan› sunmaktad›r. Bu sistemler bir tek gidifl ve
dönüfl bak›r boru hatt› ile birden çok iç üniteyi çal›flt›-
rabilen sistemlerdir. Bu özellik VRV sistemler ile
Multi Sistemleri birbirinden ay›ran en temel özelliktir.
Y›llar boyunca VRV sistemleri büyük geliflmeler gös-
termifltir (Tablo 6.54). Günümüzde 5 seri VRV sistem
bulunmaktad›r.
Bu seriler;
• Sadece So¤utma (Cooling Only): Sistem sadece
so¤utma amaçl› kullan›ma imkan verir.
• Is›tma + So¤utma (Heat Pump): Sistem hem ›s›tma
hem de so¤utma amaçl› kullan›labilir. Ancak bu se-
riler so¤utmada çal›flt›r›l›rken tüm iç üniteler so¤ut-
ma modunda çal›flmak zorundad›r.
Herhangi bir iç üniteyi ›s›tma modunda çal›flt›rmak
mümkün olmaz. Ayn› durum ›s›tma modunda iken
de geçerlidir.
• Is› Geri Kazan›ml› (Heat Recovery): Sistem ayn›
anda hem ›s›tma hem de so¤utma amaçl› kullan›-
ma imkan verir.
• Su So¤utmal› VRV Is›tma + So¤utma (Water
Cooled Heat Pump): Heat pump VRV’den fark›,
›s›n›n hava so¤utmal› kondenser ile d›flar› at›lma-
y›p, su so¤utmal› kondenser yoluyla d›flar› at›lma-
s›d›r. Sistem hem ›s›tma hem de so¤utma amaçl›
kullan›labilir. Bu seriler de heat pump VRV sis-
temler gibi so¤utmada çal›flt›r›l›rken tüm iç ünite-
ler so¤utma modunda çal›flmak zorundad›r.
Herhangi bir iç üniteyi ›s›tma modunda çal›flt›rmak
mümkün olmaz. Ayn› durum ›s›tma modunda iken
de geçerlidir.
• Su So¤utmal› VRV Is› Geri Kazan›ml› (Water
Cooled Heat Recovery): Heat recovery VRV’den
fark› ›s›n›n hava so¤utmal› kondenser ile d›flar›
at›lmay›p, su so¤utmal› kondenser yoluyla d›flar›
at›lmas›d›r. Sistem ayn› anda hem ›s›tma hem de
so¤utma amaçl› kullan›ma imkan verir. Sistemin
›s› geri kazan›ml› hale dönmesi için yön de¤ifltir-
me kutular›n›n ilave edilmesi yeterli olacakt›r.
6.2.6.1.1. VRV Sistemin Ortaya Ç›kar›lmas› ve
Gelifltirilmesindeki Temel Nedenler
• Birebir split ünitelerin 1 iç ve 1 d›fl ünitesi bulun-
maktayd›. Bu nedenle klima uygulamas› yap›lan
mahallerde özellikle d›fl ünitelerin monte edilece¤i
yerler temel sorunlar›n bafl›nda geliyordu. Genel-
likle çok say›da klima cihaz› kullan›lan uygulama-
larda “d›fl ünite kirlili¤i” afl›lamaz bir sorun olarak
uygulamac›lar›n karfl›s›na ç›kmaktayd› (fiekil 6.55).
• Split uygulamalarda kullan›lan cihazlar›n bak›r boru-
lama mesafeleri genellikle 15 metre ile s›n›rl› oldu¤u
için d›fl üniteleri uzak mesafelere tafl›mak imkans›zd›.
• Projelerde çok say›da d›fl ünite kullan›lmak zorun-
da kal›nd›¤› için d›fl ünitelerin iflgal etti¤i yer ol-
dukça fazlayd›.
• D›fl ünitenin yukar› veya afla¤›ya konulmas› gere-
ken durumlarda (Örn. Yüksek Bloklar) VRV d›fl›n-
daki tüm sistemler uzun kot fark› uygulamalar›na
izin vermemekteydi.
• Birebir veya multi split uygulamalar›nda her bir iç
üniteye d›fl üniteden ayr› ayr› bak›r boru hatt› çekilme-
si gerekiyordu. Bu durum hem bak›r borunun çekil-
mesi için gerekli olan alan›n artmas›na hem de yüksek
montaj maliyetlerine neden oluyordu. Ayr›ca multi ci-
hazlarda uzun bak›r borulama da yap›lam›yordu.
• Split sistemler genellikle on-off (dur-kalk) çal›flt›¤›
için enerji tüketimleri yüksek oluyordu.
VRV sistemlerin gelifltirilmesiyle;
• Bir tek d›fl üniteden 16 iç üniteye, 1 d›fl ünite grubun-
dan ise 64 iç üniteye kadar cihaz ba¤lanabilmifltir.
• Tek bir boru hatt› üzerinden tüm iç üniteler kolay-
ca çal›flt›r›labilmektedir.
• Çok küçük d›fl ünite ölçüleri ile yüksek verimlere
ulafl›lm›fl, minimum yer kayb› sa¤lanabilmifltir.
• Toplamda 1.000 metre (1 km) bak›r boru hatt›n›n
tek bir sistemden çekilebilme avantaj› ile her türlü
uygulamada istenilen her yere d›fl ünite ve iç ünite
montaj› kolayl›kla yap›labilmifltir.
• Kritik devrede 165 metre bak›r boru mesafesine ve
50 metrenin üzerinde kot fark› uygulamalar›na ula-
fl›labildi¤i için d›fl üniteler terasa, çat›ya, bahçeye
veya bina alt›na gizlenebilmifl, d›fl ünite kirlili¤in-
den tamamen kurtulma imkan› sa¤lanm›flt›r.
• VRV sistemlerin enerji tüketimleri afla¤›daki ne-
denlerden dolay› oldukça düflük seviyelere indiril-
mifl, buna karfl›n verimleri önemli ölçüde artm›flt›r;
- Çok hassas elektronik kontrollerin ve hassas so-
¤utucu ak›flkan kontrollerinin gelifltirilmesi,
- Inverter teknolojisi ve s›ral› standart kompresörler,
- Yeni nesil so¤utucu ak›flkanlarla ve yeni nesil kom-
presör teknolojileri ile küçük kondenser yüzeyleri
elde edilip çok yüksek verimlere ulafl›lm›flt›r.
6.2.6. DE⁄‹fiKEN SO⁄UTUCU AKIfiKAN DEB‹L‹
KL‹MA S‹STEMLER‹ (VRV)
176
6.2.6.1.2. VRV Sistemde Kullan›lan
‹ç Ünite Tipleri
VRV sistemlerde her türlü ihtiyaca ve mekana uygun iç
ünite tipleri bulunmaktad›r. ‹ç ünite kapasiteleri marka-
ya ve modele göre de¤iflmekle birlikte 2,2 -28kW ara-
s›nda de¤iflmektedir. VRV sistemde kullan›lan iç ünite
tipleri fiekil 6.56’da, baz› uygulama örnekleri de fiekil
6.57A,B,C,D,E,F,G ve H’de gösterilmifltir.
6.2.6.1.3. Branflman Kitleri (Refnet Joint) ve
Kolektörler (Refnet Header)
VRV sisteminde bak›r boru tesisat›nda oluflan bas›nç
kayb›n› ve dolay›s›yla kapasite düflümünü en aza in-
dirmek, homojen ak›flkan ak›fl›n› sa¤lamak ve monta-
j› h›zland›rmak için üretici firmalar branflman kiti
(Refnet Joint) ve kolektör (Refnet Header) ad› verilen
fittingsleri standart olarak üretir. Montaj aflamas›nda
sistemin düzgün çal›flmas› için mutlaka bu fittingsle-
rin kullan›lmas› gerekir. Braflman kiti (Refnet Joint),
sistemde borunun iki ayr› hatta ayr›lmas› (veya tam
tersi birleflmesi) durumunda kullan›l›r (fiekil 6.58).
Kolektör (Refnet Header) ise bir borudan birkaç kola
ayr›lmaya veya birkaç koldan gelen ak›flkan›n tek boru-
da toplanmas›na imkan veren bir parçad›r (fiekil 6.59).
Kolektörler 6 veya 8 ç›k›fll› olarak üretilir. Fittingsler
standart olarak kauçuk esasl› izolasyon malzemesi ile
izole edilmifllerdir. VRV tesisat›nda kullan›lan fitting-
sler kapasiteye ve bak›r boru girifl - ç›k›fl çaplar›na gö-
re çeflitli ebatlarda üretilir. VRV sistemi çok genifl tesi-
sat limitlerine ve çal›flma s›cakl›k aral›¤›na sahiptir. So-
¤utma modunda d›fl üniteler d›fl ortam s›cakl›¤› +43°C
ile -5°C aras›nda, ›s›tma modunda ise -20°C ile +16°C
aras›nda çal›flabilmektedir. D›fl ünite kapasite seçimleri
yap›l›rken d›fl ortam s›cakl›¤›na göre kapasite kontrolü
yap›lmal›d›r. D›fl üniteler d›fl ortama konulabildi¤i gibi
ayn› zamanda d›fl ünite at›fl a¤z›na kanal uygulamas›
yap›larak iç ortamlara da rahatl›kla konulabilmektedir.
VRV tesisat›nda deokside edilmifl %99 safl›kta dikifl-
siz bak›r borular kullan›l›r. Tesisatta kullan›lan bak›r
borular›n çaplar› kapasiteye göre üretici firma katalog-
lar›ndan tayin edilmeli, proje tasar›m› ve montaj› buna
göre yap›lmal›d›r. Bak›r borular (s›v› ve gaz hatt›) yo-
¤uflmay› önlemek için mutlak suretle en az 9 - 13 mm
(hatta 25 mm) kal›nl›¤›nda kauçuk esasl› izolasyon
malzemesi ile izole edilmelidir. VRV sistemin en bü-
yük avantajlar›ndan biri olan uzun tesisat (bak›r boru-
lama) mesafesi 190 m (eflde¤er borulama mesafesi) ve
toplam borulama uzunlu¤u 1.000 m’dir.
fiekil 6.55. CEPHEDEK‹ DIfi ÜN‹TELER‹N OLUfiTURDU⁄U GÖRÜNTÜ K‹RL‹L‹⁄‹
177

e
k
i
l

6
.
5
6
.
V
R
V

S

S
T
E
M
D
E

K
U
L
L
A
N
I
L
A
N


Ç

Ü
N

T
E

T

P
L
E
R

D
u
v
a
r

T
i
p
i
D
a
i
r
e
s
e
l

A
t


l


K
a
s
e
t

T
i
p
i
K
a
s
e
t

T
i
p
i

(
6
0
x
6
0
)
T
e
k

Y
ö
n
e

Ü
f
l
e
m
e
l
i

K
a
s
e
t
T
i
p
i

k
i

Y
ö
n
e

Ü
f
l
e
m
e
l
i

K
a
s
e
t
T
i
p
i
D
ö
r
t

Y
ö
n
e

Ü
f
l
e
m
e
l
i

T
a
v
a
n

T
i
p
i
G
i
z
l
i

T
a
v
a
n

T
i
p
i

(
O
r
t
a

S
t
a
t
i
k

B
a
s

n
ç
l

)

n
c
e

G
i
z
l
i

T
a
v
a
n

T
i
p
i
Y
ü
k
s
e
k

B
a
s

n
ç
l


G
i
z
l
i

T
a
v
a
n

T
i
p
i
T
a
v
a
n

T
i
p
i
K
a
s
e
t
l
i


D
ö

e
m
e

(
Y
e
r
)

T
i
p
i
K
a
s
e
t
s
i
z


D
ö

e
m
e

(
Y
e
r
)

T
i
p
i
178
fiekil 6.57A. VRV S‹STEM DUVAR T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
fiekil 6.57B. VRV S‹STEM KASET T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
179
180
fiekil 6.57C. VRV S‹STEM TEK YÖNE ÜFLEMEL‹ KASET T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
181
fiekil 6.57D. VRV S‹STEM ‹K‹ YÖNE ÜFLEMEL‹ KASET T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
fiekil 6.57E. VRV S‹STEM G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ (ORTA STAT‹K BASINÇLI) ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
182
183
fiekil 6.57F. VRV S‹STEM TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
184
fiekil 6.57G. VRV S‹STEM KASETL‹ DÖfiEME (YER) T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
185
fiekil 6.57H. VRV S‹STEM KASETS‹Z DÖfiEME (YER) T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
fiekil 6.58. BRANfiMAN K‹T‹ (REFNET JOINT) fiekil 6.59. KOLEKTÖR (REFNET HEADER)
186
VRV sisteminde tesisat limitleri çok genifltir (Tablo
6.60). Bu özellik hem proje safhas›nda hem de montaj
aflamas›nda büyük esneklik sa¤lamaktad›r. Özellikle
yüksek bloklarda bu özellik önemli bir avantaj sa¤la-
maktad›r. Tesisatta dikkat edilmesi gereken bir di¤er ko-
nu ilk branflmandan sonraki maksimum borulama mesa-
fesinin 40 m’nin alt›nda olmas›d›r. Belli flartlar sa¤lan-
d›¤›nda bu mesafe 90 m’ye kadar ç›kabilir.
Sistem; d›fl ünite(ler) yukar› yerlefltirilecekse 50 m (hatta
baz› üreticilerde bir opsiyonla 90 m), afla¤› yerlefltirile-
cekse 40 m (baz› üreticilerde 90) maksimum kot fark› ile
çal›flabilmektedir. Örne¤in kat yüksekli¤i ortalama 3 m
al›n›rsa 16 katl› bir binan›n en üstüne konulan bir d›fl üni-
te ile zemin kattaki iç üniteler çal›flt›r›labilir. Sistemde
bulunan ayn› d›fl üniteye ba¤l› iç üniteler aras›nda mak-
simum 15 m mesafe olabilmektedir. Böylece tek bir d›fl
ünite ile 5 kata birden hizmet verme imkan› olabilir.
Bu sistemlerin eskiden büyük dezavantajlar› çok miktar-
da so¤utucu ak›flkan›n (R22) yaflanan mahaller içinde
bulunmas›yd›. Ayr›ca tek noktadan olabilecek bir kaçak
tüm sistemin çal›flmas›na engel olacakt›r.
Direk ekspansiyonlu cihazlar›n üfleme hava s›cak-
l›klar› nedeniyle de (so¤uk üfleme gibi) konfor aç›-
s›ndan da zafiyetleri bulunmaktad›r. Ancak yeni ne-
sil VRV cihazlarda “Hot Start” ve donma korumas›
fonksiyonlar› vard›r. Bu sayede cihazlarda ›s›tma
modunda mahele so¤uk hava üfleme ya da so¤utma
modunda evaparatör yüzey s›cakl›¤›n›n afl›r› düflme-
si ve evaparatör yüzeyinin donmas› gibi durumlar
meydana gelmez. Ayr›ca üfleme havas› s›cakl›¤›n›
(veya evaporasyon s›cakl›¤›n›) merkezi otomasyon
sisteminden yükseltmek ve cihazdan ç›k›fl havas›n› kon-
for s›cakl›¤›na uygun s›cakl›kta üflemek mümkündür.
6.2.6.1.4. Kontrol Sistemi ve Kumanda Seçenekleri
VRV sistemde kontrol tam ba¤›ms›z olarak sa¤lanabil-
mekle birlikte ayr›ca mevcut bina yönetim sistemleri-
ne de entegre olabilmektedir. VRV sistemde kontrol
sistemini, bireysel kontrol ve merkezi kontrol olarak
ikiye ay›rmak mümkündür. Kullan›lan kumanda tiple-
ri fiekil 6.61’de gösterilmifltir.
Kablolu kumanda ve uzaktan kumanda ile iç ünitenin tüm
fonksiyonlar› (fan h›z›, üfleme s›cakl›¤›, zaman ayar›, oda
s›cakl›¤›, vs) kumanda edilebilmektedir. Standart olarak
her iç ünite için bir adet kumanda gerekmektedir.
Merkezi kumandalar ise birden fazla iç ünitenin kontrol
edilmesi istendi¤inde kullan›l›r. VRV sistemlerde bir adet
merkezi kumanda ile maksimum 128 adet iç üniteyi kon-
trol edebilme imkan› vard›r. Ancak bir adet kumandayla
16 iç üniteye kadar kumanda edilebilir. Merkezi kuman-
da iç üniteleri gruplamak, zonlara ay›r›p kontrol etmek ve
tek tek iç ünite de¤erlerini ayarlamak mümkündür.
VRV sistemi bilgisayar vas›tas›yla ile de kontrol
edilebilir. Üretici firman›n gerekli yaz›l›m› ile tüm sis-
tem bilgisayarla tek bir merkezden maksimum 1.024
adet iç üniteye kadar gözlenebilir, hatta e-mail veya cep
telefonuna istenilen bilgiler gönderilebilir. Ayr›ca VRV
sistemleri önerilen arabirimler kullan›larak, ak›ll› bina
olarak adland›r›lan Building Management System
(BMS) = Bina Otomasyon Sistemi bilgisayar paket
programlar› ile yönetilen binalarda kullan›lan bilgisa-
yarlara do¤rudan ba¤lanabilme özelliklerine sahiptir.
Tablo 6.60. VRV S‹STEMLER‹ TES‹SAT L‹M‹TLER‹
Minimum / Maksimum
Sistem Tipi Kapasite ‹ç - D›fl Ünite Toplam ‹ç - D›fl Ünite Modeller
Aras› Borulama Aras› Kot Fark›
Borulama (D›fl Ünite Yukar›da)
Btu/h metre metre metre
VRV III - Heat Pump / Sadece So¤utma 48.000 - 518.400 165 "1,000" 50 (90*)
VRV II - Is› Geri Kazan›ml› 48.000 - 172.800 150 300 50
VRV WII - Su So¤utmal› VRV Heat Pump 96.000 - 288.000 120 300 50
VRV WII - Su So¤utmal› VRV Is› Geri Kaz›n›ml› 96.000 - 288.000 120 300 50
Mini VRV Heat Pump 38.000 - 57.600 150 300 50
"600x600 Dört Yöne Üflemeli Kaset, Dört
Yöne Üflemeli Kaset, ‹ki yöne Üflemeli
Kaset, Tek Yöne Üflemeli Kaset, Mini Gizli
Tavan, ‹nce Gizli Tavan, Gizli Tavan Tipi
Orta St. Bas›nçl›, Gizli Tavan Tipi Yüksek
St.Bas›nçl›, Duvar Tipi, As›l› Tavan Tipi,
Dört Yöne Üflemeli As›l› Tavan, Kasetli
Döfleme, Gizli Döfleme"
fiekil 6.61. VRV S‹STEMDE KULLANILAN KUMANDA VE KONTROLLER
Kablolu Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Merkezi Kumanda Bilgisayarla Kumanda
187
6.2.6.2. VRV Sistemlerin Çal›flma Prensibi
fiekil 6.62’de tipik bir VRV sistemin (Heat pump ve-
ya Sadece So¤utma) tek bir d›fl ünite modülünden ve
iç ünitelerden oluflan sistem flemas› görülmektedir.
Sistemdeki ana ve yan ekipmanlar:
- D›fl ünite (ler)
- ‹ç üniteler
- Bak›r boru tesisat›
- Branflman kitleri
- Kumandalar
Sistemin temel çal›flma prensibi bilinen so¤utma çev-
riminden çok farkl› de¤ildir.
Normal so¤utma çevriminde oldu¤u gibi iç ortamdan
so¤utucu ak›flkan taraf›ndan al›nan ›s›n›n d›flar› at›lma-
s›na yarayan bir kondenser (VRV d›fl ünite), bu kon-
denserin içinde ak›flkan› bas›nçland›rmaya yarayan
kompresör/kompresörler, iç ortamdan ak›flkan›n üzeri-
ne ›s› alarak buharlaflmas›n› sa¤layan evaporatörler (‹ç
Üniteler), iç ünitenin içinde hassas ak›fl debisini ve ba-
s›nc›n› ayarlayan ak›fl kontrol elemanlar› bulunmakta-
d›r. So¤utucu ak›flkan olarak kullan›lan yüksek
verimli R410A gaz›n›n buharlaflma ve s›v›laflma özel-
li¤inden faydalan›larak so¤utma ifllemi gerçeklefltirilir.
VRV sistemi heat pump ve sadece so¤utma için iki bo-
rulu (s›v› hatt› ve gaz hatt›) olup, ›s› geri kazan›ml› sis-
temlerde (heat recovery) ise üç boruludur (s›v› hatt›,
gaz emifl hatt›, gaz basma hatt›).
Is› Geri Kazan›ml› (heat recovery) VRV sistemler, stan-
dart VRV sistemlere göre boru tesisat› ve çal›flma pren-
sibi aç›s›ndan baz› farkl›l›klara sahiptir. Bu farkl›l›klar-
dan en önemlisi gaz ve likit hatlar› ile birlikte üçüncü bir
bak›r boru hatt› çekilmesi gereklili¤idir. Çekilen bu ilave
bak›r boru hatt› sayesinde her bir iç ünite birbirinden ba-
¤›ms›z olarak ve ayn› anda ›s›tma ya da so¤utma yapabil-
mektedir. So¤utucu ak›flkan›n BS Üniteleri (ak›flkan yön
de¤ifltirme kutular›) arac›l›¤›yla yönü so¤utma veya ›s›t-
ma durumuna göre de¤ifltirilir. Bu sayede ›s›tma amaçl›
çal›flan iç üniteler so¤utmadaki kondenser görevini üstle-
nirken di¤er so¤utmada çal›flan iç üniteler evaporatör gö-
revine devam ederler. Bu sayede kullan›c› diledi¤i anda
sistemin tamam›ndan ba¤›ms›z olarak diledi¤i konumda
istedi¤i iç üniteyi çal›flt›rabilir (fiekil 6.63).
fiekil 6.62. VRV S‹STEM fiEMASI
fiekil 6.63. ISI GER‹ KAZANIMLI VRV S‹STEM fiEMASI
188
6.2.6.3. VRV Sistemlerin Uygulama Alanlar›
• Birbirinden ba¤›ms›z birden fazla bölgenin iklim-
lendirme ihtiyac›n›n oldu¤u ve yük ihtiyac›n›n sü-
rekli de¤iflti¤i otel, hastane, ofis, restoran, ma¤aza,
tiyatro, sinema gibi tüm yap›lar,
• Cam giydirme cepheli yüksek binalar,
• Mimari unsurlar›n ön planda oldu¤u ya da d›fl cep-
hesinde deformasyon istenmeyen tarihi yap›lar,
• Bina içinde so¤utucu ak›flkan borular›na göre çok
büyük yer kaplayan hava kanallar›n›n geçirilmesi-
nin zor oldu¤u yap›lar,
• Mevcut ›s›ma-so¤utma tesisat›n yetersiz kald›¤› ve
tadilat gerektiren yap›lar,
• Mekanik tesisata yeterince yer ayr›lamayan, so¤u-
tucu sistemin aç›k havaya (çat›,bahçe) konulmas›
gereken yap›lar,
• Her noktas›nda konfor istenen villalar,
• Ayr› bölümlerdeki kirac› gruplar›n›n kendilerine
özel fatura istedi¤i (harcanan enerji paylafl›m› ve
kontrolü) ifl merkezleri, plazalar,
• So¤utma yüklerinin çok de¤iflken oldu¤u oteller.
6.2.6.3.1. Merkezi Sistem Uygulamalar›
Klasik birebir split cihazlar›na göre VRV sistemlerin tek
d›fl üniteden oluflturulabilen ›s›tma - so¤utma kapasitele-
ri çok daha büyük ve tesisat limitleri ise oldukça uzun ve
her türlü uygulama için olabildi¤ince esnektir. Bu im-
kanlardan dolay› d›fl üniteler zemine, terasa veya bina
içine rahatl›kla monte edilebilir (fiekil 6.64, 65, 66 ve 67).
Ofislerde s›cak su ihtiyac›n› merkezi sistemde karfl›la-
mak art›k çok lüks say›lmaktad›r. Merkezi s›cak su tesi-
sat› bir ofiste çok gerekli olmad›¤› gibi enerji maliyetini
de ciddi artt›rmaktad›r.
Merkezi sistem uygulamalar›nda sistem tercihi yap›l›rken
dikkate al›nmas› gereken oldukça fazla kriter bulunmak-
tad›r. Her bir kriterin uygulanacak mekana ve istenen
konfora göre farkl› kriterleri mevcuttur. Bu kriterler Bö-
lüm VIII’de detayl› flekilde incelenmifltir. Bununla bera-
ber sistem seçiminde mal sahiplerinin ya da taahhütçüle-
rin üzerinde durdu¤u en önemli kriter sistem ilk yat›r›m
maliyetidir. Farkl› kriterlere göre de¤erlendirmeler yap›l-
d›ktan sonra tüm de¤erlendirmeye konu olan sistemlerin
söz konusu projede ilk yat›r›m cinsinden maliyetlerinin
fiekil 6.64. ÇATIDA VRV DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹
fiekil 6.65. ZEM‹NDE VRV DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹
189
detayl› olarak incelenmesinin ard›ndan karar verilmesi
gerekir. Tablo 6.68’de 16 bloktan oluflan, çok katl› ve
farkl› özellik ve ölçülerde yaflam mahalleri bulunan bir
konut projesine göre sistem ilk yat›r›m maliyetleri aç›s›n-
dan karfl›laflt›r›lm›fl ve tablodaki sonuçlara ulafl›lm›flt›r.
Tablo 6.68’in oluflmas›na esas örnek proje ve yap›lan
kabuller:
Proje bodrum, zemin, 1, 2 ve 3. katlara sahip ve toplam-
da 8 daireden oluflan 1 bina için yap›lm›flt›r. Bina konut
amaçl› kullan›lacakt›r. Dairelerin her biri yaklafl›k 200 m
2
büyüklü¤ündedir. Daireler için hesaplanan ›s› kay›p ve
kazançlar› ‹stanbul flartlar› için yap›lm›flt›r. Binalar ayr›k
nizamd›r. Maliyetler hesaplan›rken sistemlerde kullan›lan
bütün cihazlar, ayr›ca tesisatta kullan›lan bütün yard›mc›
malzemeler, montaj, iflçilik maliyetleri ve kullanma s›cak
suyu için gerekli boyler ve yan ekipmanlar› da hesaba ka-
t›lm›flt›r. Binada hem ›s›tma hem de so¤utma tesisat›n›n
yap›laca¤› varsay›lm›flt›r. Projede kullan›lan iç ünitelerin
tümünün gizli tavan tipi olaca¤› varsay›lm›flt›r.
Sonuçta yukar›daki tabloda VRV sistem ilk yat›r›m ma-
liyeti 100 birim olarak kabul edilirse, di¤er sistemler için
yaklafl›k ilk yat›r›m birim maliyetleri görülmektedir.
Yap›lan de¤erlendirme, sistemlerin yaklafl›k ilk yat›-
r›m ve iflletme maliyetleri hakk›nda fikir vermesi ama-
c›yla oluflturulmufl olup, her proje baz›nda ayr›ca de-
¤erlendirme yapmak do¤ru olacakt›r (Yap›n›n türü
(fabrika, ofis, yüksek blok, konut vs), yap›n›n kulla-
n›m flekli, mal sahibinin iste¤i, mimari imkanlar, ifllet-
me maliyeti, yak›t imkan›, enerji paylafl›m›, servis ko-
layl›¤›, yedek parça temini, vs).
6.2.6.3.2. Kat Baz›nda Merkezi Sistem
Uygulamalar›
VRV sistem uygulamada kat baz›nda çözüm imkan›
da sunar. Bina da her kat için ayr› ayr› seçilen d›fl üni-
teler ile iflletme kolayl›¤› sa¤lan›r. Özellikle her katta
farkl› firmalar›n yer ald›¤› bir binada her kata özel ay-
r› d›fl üniteler seçilerek uygulama yap›labilir.
fiekil 6.66. TES‹SAT GALER‹S‹NDEK‹
DIfi ÜN‹TE UYGULAMA ÖRNE⁄‹
fiekil 6.67. ARA KAT UYGULAMASI
DIfiTAN GÖRÜNÜfi
1 Daire ‹çin
1 Bina ‹çin
So¤utma Konforu
Is›tma Konforu
Sistem
ISITMA+SO⁄UTMA TES‹SATI
ISITMA TES‹SATI 2 BFCU+Kazan Radyatör+Kazan
SO⁄UTMA TES‹SATI 2 BFCU+Hava
So¤utmal›
Chiller
2 BFCU+Hava
So¤utmal›
Chiller
Gizli Tavan
Tipi Split
Klima
(Sadece
So¤utma)
Gizli Tavan
Tipi Split
Klima
(Heat
Pump)
Kanall›
Split
(Heat
Pump)
Mini
VRV
(Heat
Pump)
VRV
(Heat
Pump)
Kanall›
Split
(Sadece
So¤utma)
VRV
(Sadece
So¤utma)
15,0 20,0 9,4 8,7 17,5 6,3 5,7 11,3 12,5
120 160 75 70 140 50 45 90 100
Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek
Sulu Sulu Gazl›+Sulu Gazl›+Sulu Gazl›+Sulu Gazl› Gazl› Gazl› Gazl›
Düflük Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek
Çok
Düflük
Çok Dü-
flük
Orta Orta
Tablo 6.68. ÇEfi‹TL‹ ISITMA VE SO⁄UTMA S‹STEMLER‹N‹N VRV S‹STEM ‹LE
YAKLAfiIK ‹LK YATIRIM MAL‹YETLER‹ AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI
190
6.2.6.3.3. Yüksek Bloklar
Özellikle her bir mekan›n ba¤›ms›z olarak ›s›t›lmas› ve-
ya so¤utulmas› söz konusu olan bu tip binalar için VRV
sistem ile farkl› uygulama çözümleri üretilebilir.
a. Binan›n Cephelerinin Yönüne Ba¤l› Is›tma-
So¤utma ‹htiyac›n›n Giderilmesi: Özellikle giydir-
me cepheli binalar›n tüm yönleri günün farkl› saat ve
zamanlar›nda, farkl› radyasyon ve iç ›s› yüklerine ma-
ruz kalacakt›r. VRV sistemle bu tip binalarda farkl›
cepheler için zonlama yapmak mümkündür, çünkü bi-
nan›n bir cephesinde ›s›tma ihtiyac› varken di¤er cep-
hesinde so¤utma ihtiyac› olabilmektedir. Bu ihtiyac›n
giderilmesi için VRV sistemlerle kat baz›nda, ofis ba-
z›nda ya da merkezi sistem baz›nda tasar›m ile çözüm-
ler üretmek mümkündür. Çözüm üretilirken dikkate
al›nmas› gereken unsurlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir:
- Binan›n yüksekli¤i
- Binan›n kullan›m amac›
- D›fl cephenin yap›s› (Örne¤in,giydirme cephe ise
cam›n rengi, gölgelendirme faktörleri vs)
- Is›tma ve so¤utma için harcanan enerjinin paylafl›-
m› için binadaki kullan›c›lar›n da¤›l›m›
- D›fl ünitelerin yerleflim yeri seçimi
- ‹htiyaç duyulan toplam kapasite
Yukar›daki sistem seçim kriterlerine göre afla¤›da-
ki çözümler üretilebilir:
- Is›tma radyatör ile, so¤utma VRV sistem (sadece
so¤utma yapan model)
- Is›tma ve so¤utma VRV Sistem (2 borulu Heat
Pump model)
- Is›tma ve so¤utma VRV Sistem (3 borulu ›s› geri
kazan›ml› model)
b. D›fl Ünitelerin Yer Seçimi ve Yerleflimi: Giydirme
cepheli yüksek bloklarda klasik split sistem uygula-
malar›nda önemli sorunlar ile karfl›lafl›l›r. Bu sorunla-
r›n en önemli nedenlerinden biri d›fl ünitelerin yerle-
flim yeri s›k›nt›s›d›r.
Genellikle split d›fl üniteleri iç üniteleri aras›ndaki ba-
k›r boru mesafeleri yer seçimini k›s›tlayan ana faktör-
dür. Ayr›ca her bir hacim için kullan›lacak her bir iç
ünite bafl›na bir d›fl ünite gerekece¤i düflünülürse, (ka-
nall› cihazlar hariç) d›fl üniteler için ayr›lmas› gereken
yer oldukça fazla olacakt›r. VRV sistemler ile iç ünite
say›s› ne kadar fazla olursa olsun tek bir d›fl ünite gru-
bu ile tüm iç üniteler tek bir boru hatt›ndan beslenebil-
mektedir. Toplamda 1.000m (1km) bak›r borulama
mesafesine izin veren yeni VRV sistemler ile d›fl üni-
teler hemen hemen binan›n her noktas›na tafl›nabil-
mektedir. D›fl üniteler genellikle çat›ya (fiekil 6.64)
veya yere (fiekil 6.65) konulabilir. Ancak yüksek
bloklarda d›fl ünite yerlefliminde toplam bak›r borula-
ma mesafesi ile birlikte d›fl ünite ile en sondaki iç üni-
te aras›ndaki kot fark› oldukça önemli bir faktördür.
Kot fark› s›n›rlar›n› geçen uygulamalarda ya da kat
baz›nda çözüm gerektiren durumlarda d›fl ünitelerin
belirli katlar aras›na (fiekil 6.66 ve 67) yerlefltirilmesi
gerekebilir. VRV d›fl üniteler ile bu tür uygulamalar-
da oldukça esnek çözümler üretilebilir.
Kat aralar›na d›fl üniteler yerlefltirildi¤i zaman d›fl
ünitenin üfledi¤i havan›n tamam›n›n d›fl ortama tahli-
ye edilmesi ayr›ca d›fl ortam havas›n›n da kolayca d›fl
ünitenin bulundu¤u hacme al›nabilmesi gereklidir.
Bu nedenle yüksek bloklarda d›fl ünitelerin konuldu-
¤u bölümlere dekoratif görünümlü ancak hava ak›fl›-
n› kolayl›kla sa¤layabilecek panjurlar yerlefltirilebilir.
D›fl ünitelerin kondenser fan ç›k›fllar›na da kondenser
ç›k›fl havas›n›n tahliyesi için hava kanallar› yap›lma-
l›d›r (fiekil 6.69). Kondenser fan›n›n, d›fl ünitenin üf-
leme a¤z›na ba¤lanan hava kanallar›ndan ve d›fl üni-
te panjurlar›ndan dolay› oluflan cihaz d›fl› statik bas›n-
c› yenme kabiliyeti olmas› gerekir (minimum. 60 Pa).
Kat aras› çözümlerin d›fl›nda d›fl üniteler yüksek
bloklar›n teras›na konabilece¤i gibi, bina tesisat gale-
risi içine de konulabilir.
fiekil 6.69. TES‹SAT MERKEZ‹NDEK‹ DIfi ÜN‹TELERE DIfiARDAN HAVA KANALI BA⁄LANTISI
191
6.2.6.4. Hava So¤utmal› VRV Sistemleri
Hava so¤utmal› VRV sistemleri tek bir d›fl üniteye
(veya d›fl ünite grubuna) tek bir bak›r boru hatt› ile
ba¤lanabilen çok say›da iç ünite ile tüm ba¤›ms›z me-
kanlarda ›s›tma ve/veya so¤utma ve k›smi havaland›r-
ma yaparak istenilen iklim koflullar›n› sorunsuz sa¤la-
yan sistemlerdir.
Sistem seçim kriterlerine göre VRV sistem kullan›la-
rak afla¤›daki çözümler üretilebilir;
- Is›tma radyatör ile, so¤utma VRV sistem (sadece
so¤utma yapan model) ile,
- Is›tma ve so¤utma VRV Sistem (2 borulu heat
pump model) ile,
- Is›tma ve so¤utma VRV Sistem (3 borulu ›s› geri
kazan›ml› model) ile.
6.2.6.4.1. Oda S›cakl›k Kontrolü,
Enerji Ekonomisi
Hava so¤utmal› VRV sistemleri son derece geliflmifl
elektronik kontrol imkan› sa¤lar. Ak›flkan s›cakl›¤›na
ba¤l› iç ünite fan devir ayar›, talebe ba¤l› kompresör
tüketim kontrolü imkan› (inverter kompresör), elek-
tronik genleflme valfleri ile ak›flkan miktar ve bas›nç
kontrolü olana¤›, hassas oda s›cakl›k kontrolü ve buna
ba¤l› olarak enerji tasarrufu sa¤lan›r.
Oda s›cakl›k kontrolü baz› markalarda ±0,5°C’ye ka-
dar ulaflm›flt›r.
6.2.6.4.2. D›fl Cephe Üzerinde Yer ‹htiyac›
Yüksek bloklarda mekanik tesisat tasar›m› yaparken
karfl›lafl›lan problemlerden biri de d›fl cephedeki yer
ihtiyac›d›r. D›fl cephedeki yer miktar› genelde azd›r.
Bu yüzden seçilen iklimlendirme sistemi d›fl üniteleri-
nin terasta, çat›da, yada zemine yerlefltirilme imkan›
sa¤lamas› çok büyük bir avantaj teflkil eder. VRV sis-
temde ise d›fl ünite ve iç ünite aras› kot fark› 90 m’ye
ulafl›r. D›fl ünite çat›ya, zemine koyulabildi¤i gibi; bi-
na kat aralar›na (galeri kat›) da koyularak kanal vas›-
tas›yla d›fl ünite üzerinden ›s› d›flar› at›labilir.
VRV sistemde maksimum bak›r borulama mesafesi
165 metreye ulafl›r. Toplam borulama mesafesi de
1.000 metredir.
6.2.6.4.3. Minimum Yer ‹htiyac›
VRV sistem d›fl üniteleri hem küçük ebatta olmas› hem
de ›s›tma ve so¤utmay› ayn› sistemle yapabilme imkan›
ile merkezi sistemde yer alan kazan, so¤utma gruplar›
gibi cihazlara olan ihtiyac› ortadan kald›r›r (fiekil 6.70).
Bu sayede merkezi sistemde bu cihazlar için ayr›lan yer
depo, garaj gibi çeflitli amaçlarla kullan›labilir.
Ayr›ca yeni nesil so¤utucu ak›flkanlar ile önceki seri-
lere göre daha az so¤utucu ak›flkan ile ayn› ›s›tma-so-
¤utma kapasitesi sa¤lan›r. Bu sayede daha küçük çap-
ta borular ile enerji tafl›n›r, mekanik tesisat flaftlar›
daha küçük, asma tavan yükseklikleri daha az olur.
fiekil 6.70B. VRV S‹STEMDEK‹
YER ‹HT‹YACI
YER KAZANCI
fiekil 6.70A. MERKEZ‹ S‹STEMDEK‹
YER ‹HT‹YACI
192
Birim zamanda 1 kg so¤utucu ak›flkan ile tafl›nan ›s›
miktar› suya göre yaklafl›k 11 kat daha fazlad›r. Baflka
bir deyiflle ayn› ›s› kapasitesine sahip bir sistem elde
etmek için so¤utucu ak›flkan›n 11 kat› su sisteme tafl›-
mak gerekir. Bu de¤er mekanik tesisat flaftlar›n›, asma
tavan yüksekliklerini de¤iflik sistemlere göre karfl›lafl-
t›rmak için önemli bir veridir.
6.2.6.4.4. Kat Baz›nda Çözüm ‹mkan›, Zonlama
VRV sistem ile bina katlar› ayr› ayr› d›fl üniteler ile flart-
land›r›labilir. K›saca her kat birbirinden ba¤›ms›z ola-
rak klimatize edilir. Bu flekilde bireysel çözüm imkan›
sa¤lan›r. Bireysel sistem, yüksek yap›lar›n en büyük
özelli¤i olan de¤iflken yüke göre tüm sistemin çal›flma-
s›n› engeller ve enerjinin bofla harcanmamas›n› sa¤lar.
Bu yap›larda bir cephede ›s›tma ihtiyac› gerekirken,
baflka bir cephede so¤utma ihtiyac› do¤abilir. Heat
pump VRV sistem kullan›larak bina düfleyde 2 ayr›
zona ayr›larak bir cephede ›s›tma ihtiyac› karfl›lan›r-
ken, di¤er cephede so¤utma ihtiyac› karfl›lanabilir.
Heat-recovery VRV sistem kullan›larak ayn› anda bina-
n›n bir cephesinde ›s›tma yap›l›rken, di¤er cephede so-
¤utma yap›labilir. Bu sistemde ayr›ca ayn› cephedeki
farkl› mahallerde ayn› anda ›s›tma ve so¤utma yap›labi-
lir. Yüksek bloklarda katlardaki çekirdek zonlarda,
asansör daireleri, UPS odalar›, elektrik pano odalar› gi-
bi mekanlarda tüm y›l boyunca so¤utma ihtiyac› vard›r.
VRV sistem so¤utmada -5°C ila +43°C, ›s›tmada -
20°C ila +16°C d›fl ortam s›cakl›¤›na kadar çal›flmaya
devam eder. Bu sayede VRV sistem k›fl flartlar›nda so-
¤utma ihtiyac›na cevap verebilmektedir.
6.2.6.4.5. Enerjinin Paylafl›m›
So¤utma kapasitesinin de¤iflkenli¤i sebebiyle enerji-
nin eflit paylafl›m› gereklili¤i daha önce incelenmiflti.
Öte yandan VRV sistem ünitelerinin geliflmifl elektro-
nik özellikleri sayesinde;
- Toplam enerji harcamas›,
- Her iç ünitenin çal›flma süresi,
- Ünite bafl›na harcanan enerji miktar›,
- ‹ç ünitelerin çal›flma e¤rileri,
kolayca grafik halinde elde edilebilmekte ve bu saye-
de enerjinin eflit paylafl›m› sa¤lanabilmektedir.
Bu enerji da¤›l›m› oransal olarak yap›lmakta %100 bir
ölçüm gerçeklefltirilememektedir.
6.2.6.4.6. Ar›za Durumunda Sistem Davran›fl›
Hangi çeflit yap› olursa olsun ›s›tma yada so¤utma se-
zonunun herhangi bir an›nda konfor flartlar›nda biran
için bile kesinti olmas› s›k›nt›ya yol açar.
VRV sistemde iç ünitelerden biri veya daha fazlas› ar›-
zalansa dahi sistemin tamam› çal›flmaya devam eder.
Di¤er taraftan d›fl ünitedeki kompresörlerden biri ar›-
zalansa dahi sistem 8 saate kadar acil fonksiyonda ça-
l›fl›r. Bu flekilde konfor flartlar›nda eksilme olmaz.
6.2.6.4.7. Diversite Faktörü
Diversite oran›; bir sistemin tümünde ihtiyaç duyulan
toplam kapasitenin genellikle sürekli olarak çal›flmas›
gereken mahallerin toplam kapasitesine oran› olarak
tan›mlanabilir ya da mahale monte edilen iç ünitelerin
tamam›n›n toplam kapasitesinin d›fl ünitenin kapasite-
sine oran›d›r. Örnek vermek gerekirse; genel hacim-
lerdeki toplam kapasite ihtiyac› 100 birim olan bir uy-
gulama düflünelim. Bunun yan›s›ra gündüz saatlerinde
genelde kullan›lmayan yatak odalar› için 30 birim da-
ha ilave kapasite gerekti¤ini varsayal›m. Normalde
tek bir sistem tercih edildi¤inde söz konusu sistem
için ilk yat›r›m an›nda 130 birim kapasitelik bir cihaz
uygulamas› yapmak gerekecekti.
Örnekte verilen sistem e¤er VRV sistem ile çözüme
ulaflt›r›lmak istenirse sadece 100 birimlik toplam ka-
pasiteye sahip bir cihazla söz konusu mahal kolayl›k-
la flartland›r›lacakt›r (fiekil 6.71).
Bu örnekte al›nan diversite oran› %130’dur.
Diversite oran›nda bir baflka yaklafl›m ise özellikle
yüksek bloklarda ortaya ç›kar. Bu tip yap›lar›n radyas-
yonla ›s› kazanc› gün içinde farkl› cephelerde çok bü-
yük farkl›l›klar gösterir. Bu yüzden sistemin bütün ola-
rak pik yük saatini hesap edip d›fl ünite cihaz toplam
kapasitesini belirlemek ve ona göre seçim yapmak
özellikle yüksek yap› uygulamalar›nda do¤ru de¤ildir.
Örneklemek gerekirse bina bat› cephesinde pik yük
saat 16:00’da gerçekleflirken, güney cephede saat
12:00’de gerçekleflebilir (fiekil 6.72). E¤er hesap edi-
len toplam pik yük saat 16:00’da ç›k›yorsa sistem ta-
sar›m› ço¤u kez buna göre yap›l›r.
Ancak güney cephede saat 12:00’de hesap edilen top-
lam yük saat 16:00’da bulunandan fazla oldu¤u için
(güney cephede seçilen cihazlar saat 16:00 flart›na gö-
re seçildi¤inden dolay›) bina güney cephesi saat
12:00’de istenen konfor flartlar›nda olmayacakt›r.
‹flte VRV sistemin cazibesi de tam bu noktada ortaya ç›-
kar. VRV sistem ile binan›n her cephesinin maksimum
pik yük saatine göre iç ünite seçilip, sistem toplam pik
yüküne göre d›fl ünite seçilebilir. Baflka bir deyiflle di-
versite al›nabilir. Örnekte bina güney cephesinde maksi-
mum yük saat 12:00’de gerçekleflti¤i için güney cephe-
deki iç üniteler 700 birim, bat› cephesinde ise maksi-
mum yük 16:00’da gerçekleflti¤i için bat› cephesindeki
iç üniteler 900 birim ›s› kazanc›n› karfl›layacak flekilde
seçilebilir. Ancak sistem d›fl ünite kapasitesi sistemin
bütünü için gerçekleflen pik yük saatine göre yani saat
16:00’a göre (1.400 birim) seçilebilir (fiekil 6.73).
Bu örnekte al›nan diversite oran› %115’dir.
VRV ile flartland›r›lan bir sistemde günün her saati,
mahal içindeki her noktada maksimum konfor sa¤la-
ma imkan› vard›r.
Not: Baz› VRV firmalar› belirli flartlar sa¤land›¤› tak-
dirde cihazlar›nda %200’e kadar diversite oran› alma
imkan› vermektedir.
193
6.2.6.4.8. Taze Hava ‹htiyac›
Yüksek yap›larda yaflayanlar en çok havas›zl›ktan fli-
kayet ederler. Pencereler aç›lamad›¤› için, mekanik
havaland›rma büyük önem tafl›r. Bina içinde küf olu-
flumuna kesinlikle izin verilmemelidir.
VRV sistem ile akuple çal›flabilen ›s› geri kazan›m ci-
hazlar› ile taze hava flaftlardan içeri al›nabilir. Ayr›ca
kanal ba¤lanabilen iç üniteler ile flaftlardan al›nan ta-
ze hava flartland›r›lacak ortama verilir. Ancak bu sis-
temlerde duman egzozu için ayr›ca müstakil sistemler
kurulmal›d›r.
6.2.6.4.9. Uygulama Örnekleri
6.2.6.4.9.1. Uygulama Örne¤i 1: Metrocity Ofisler
(fiekil 6.74)
a. Genel: Metrocity; 52.000 m
2
toplam alana sahip
4 katl› çarfl›dan, 16.500 m
2
toplam alana sahip
27 katl› ofis blo¤undan (fiekil 6.75), 46.700 m
2
toplam alana sahip 30’ar katl› 2 konut blo¤un-
dan, 10.000 m
2
sosyal tesisten ve 83.800 m
2
top-
lam alana sahip 5 kat otoparktan oluflmaktad›r.
Temel mimari konseptlerinden biri gün ›fl›¤›n›n
tüm yürüme alanlar›na yay›lmas›n›n sa¤lad›¤› fe-
rahl›k olarak nitelendirilebilecek çarfl› katlar›, bu
amaca uygun teflon çat› örtüsü ve atriumlar›yla
dikkat çekmektedir. Standart ma¤azalar atriumlar›
çevreleyen yürüme yollar›n›n etraf›na s›ralanm›fl-
t›r. Her kat›n do¤u ve bat› ucunda ise kendilerine
ait mekanik odalar› haiz büyük ma¤azalar bulun-
maktad›r. Standart ma¤azalar›n arka cephelerinde
kat boyunca uzanan servis koridorlar›, müflteri tra-
fi¤iyle temas etmeksizin mal ikmaline ve genel
amaçl› ar›za-bak›m müdahalelerine imkan sa¤la-
maktad›r. Çarfl› blo¤unda ayr›ca 2. bodrum kat se-
viyesinde yaklafl›k 8.000 m
2
'lik bir food-court
mevcuttur.
Çarfl› blo¤unun üstü, gezinti teras› ve ana mekanik
kat (1. tesisat kat›) olarak kullan›lmaktad›r. Meka-
nik kat›n üstü ise tenis kortu, aç›l›r - kapan›r yüzme
havuzu, kapal› fitness mekanlar›, lokanta ve bar im-
kanlar›yla bir sosyal tesis kompleksi olarak tasarlan-
m›flt›r. Halen yap›m aflamas›ndad›r. Bu mekanlarla
çarfl› blo¤u, 16,2 kotuna kadar yükselmektedir.
Sosyal tesis seviyesinden itibaren, ofis blo¤u ile iki
apartman blo¤u bafllamaktad›r.
Çeyrek daire formundaki ofis blo¤u alt› ve yedinci
katlar›ndaki mimari hareket d›fl›nda hemen hemen
tip say›labilecek 27 kattan müteflekkildir. En alt ve
en üst katlar teknik alanlar olarak kullan›lmaktad›r.
Ayr›ca her katta birer mekanik oda mevcuttur.
Apartmanlarda, yedi ayr› tipte toplam 205 daire
bulunmaktad›r. Bu bloklarda da ofisteki gibi teras-
lar ve ilk katlar (2. tesisat Kat›) mekanik alanlara
ayr›lm›fl olup, her bir blo¤un 13. kat›na birer eflan-
jör dairesi yerlefltirilmifltir.
fiekil 6.71. ‹HT‹YACA GÖRE KAPAS‹TE SEÇ‹M‹
fiekil 6.72A. SAATLERE GÖRE ISI YÜKÜ
fiekil 6.72B. SAATLERE GÖRE ISI YÜKÜ
fiekil 6.73. D‹VERS‹TEYE GÖRE DIfi ÜN‹TE SEÇ‹M‹
194
fiekil 6.74. Metrocity OF‹SLER
195
Kompleksin, 4. ve 8. bodrum katlar› aras› otopark
alanlar›na ayr›lm›flt›r. Bunlardan iki kat› çarfl›, bir
kat› ofis, iki kat› ise konut bloklar› için tahsis edil-
mifltir. Konut otopark› dahilinde ayr›ca dairelere
ait küçük depolar da mevcuttur. Otopark alan›
2.200 araç kapasitelidir.
Kompleksin 9. bodrum kat›nda ise ana su depolar›
ile temizsu ve yang›n merkezi bulunmaktad›r.
b. Is›tma So¤utma Havaland›rma (HVAC) Sistemleri:
Her bir iflletme bölümünün kendine ait, di¤erle-
rinden ba¤›ms›z olarak çal›flabilen sistemleri
mevcuttur.
Toplam ›s›tma kapasitesi 4.900 kW, so¤utma ka-
pasitesi 6.450 kW’d›r. Ofislerin ›s›tma kapasitesi
980 kW, so¤utma kapasitesi 2.050 kW’dr.
Ofis blo¤u kat baz›nda zonlanm›fl VRV (de¤iflken
debili so¤utkan) tesisat›yla ›s›t›lmakta ve so¤utul-
maktad›r (fiekil 6.75). VRV d›fl üniteleri, her katta
ayn› flaft üzerine dizilmifl mekanik odalara monte
edilmifltir.
Konuttakine benzer bir flekilde, ofis katlar›nda
yaz/k›fl so¤utmaya ihtiyaç duyan iç zonu flartland›-
ran VRV iç ünitelerinden dönen s›cak gaz, k›fl›n
d›fl cephe zonu ›s›tmas› için kullan›lan iç ünitelere
sevk edilebilmekte, bu suretle ›s› geri kazan›m›
sa¤lanabilmektedir.
Taze hava ve egzoz ihtiyac›, her katta havadan ha-
vaya ›s› geri kazan›m üniteli fanlarla yap›lmakta
(fiekil 6.76), ihtiyaç duyulan yükler VRV iç ünite-
leri taraf›ndan karfl›lanmaktad›r.
Çarfl›n›n ›s›tmas› (85/65°C) iki adet 1.750 kW, bir
adet 1.400 kW düflük s›cakl›k kazan› vas›tas›yla te-
min edilmektedir. Kullan›lan yak›t do¤al gazd›r ve
motorinle yedeklenmifltir. Motorin tesisat› ayr›ca
jeneratörlere de hitap etmektedir.
Çarfl›n›n so¤utmas› (6,5/12°C) befl adet 1.175 kW,
bir adet 575 kW hava so¤utmal› so¤utma grubuyla
temin edilmektedir. Kullan›lan so¤utkan R407’dir.
So¤utma gruplar›nda kompresör ve kondenser fan-
lar› seviyesinde akustik tedbirler al›nm›fl olup hali-
haz›r toplam ses fliddeti standart trafik gürültüsü
düzeyindedir.
Is›tma-so¤utma suyu da¤›t›m›, her iki sistem için
de benzer prensiplerle tesis edilmifltir. Su s›cakl›k-
lar›n› sabit debide emre amade tutan birer primer
pompa devresi ve bu devreye (›s›tma için bir hid-
rolik ay›r›c›, so¤utma için bir by pass hatt›yla) ba¤-
lanm›fl de¤iflken debili birer sekonder da¤›t›m dev-
resi bulunmaktad›r.
Muhtelif birimler için ayr› zon pompalar› mevcut
olmay›p, debi ayarlar› tüm tüketim gruplar›na ve
yeteri say›da branflman ç›k›fl›na konmufl statik ba-
lans vanalar›yla sa¤lanmaktad›r. Ba¤›ms›z tüketim
birimlerinin enerji ölçümlemesi kontakl› kalori-
metreler vas›tas›yla merkezi olarak yap›lmaktad›r.
Yürüme yollar› 6 adet kar›fl›m haval›, dönüfl + gi-
difl fanl›, sabit hava debili klima santrali vas›tas›y-
la flartland›r›lmaktad›r. Santraller, yang›n duru-
munda bas›nçland›rma amaçl› da kullan›lmakta
olup, 1. tesisat kat›na monte edilmifllerdir.
Küçük dükkanlar yüksek hava bas›nçl› fan coil’ler-
le flartland›r›lmaktad›r. Üç istisna d›fl›nda hiçbirinin
d›fl duvar temas› olmad›¤›ndan ve yüksek dahili ›s›
kazançlar› nedeniyle küçük dükkanlar yaz k›fl so¤u-
tulmaktad›r. Taze hava ve egzoz ihtiyaçlar› 5 adet
havadan havaya ›s› geri kazan›m üniteli, sabit hava
debili klima santrali vas›tas›yla karfl›lanmaktad›r.
Dükkanlar›n arka cephelerindeki servis koridorlar›
yine yüksek hava bas›nçl› fan coil’ler vas›tas›yla
›s›t›lmakta ve so¤utulmaktad›r.
Büyük dükkanlar›n Her birinin müstakil makine da-
iresi bulunmaktad›r. Bu makine dairelerinde standart
olarak her bir büyük dükkan için, kar›fl›m haval›, yal-
n›zca gidifl fanl›, sabit hava debili birer klima santra-
li ile biri yang›nda kullan›lmak üzere ikifler egzoz as-
piratörü tüm flartland›rmay› temin etmektedir.
D›fl cephelerin mevcudiyeti ve taze havan›n maki-
ne dairesi yak›nlar›ndaki cephe panjurlar›ndan
do¤rudan temini gereklili¤i nedeniyle klima san-
tralleri ›s›tma tesisat›na da ba¤l›d›r. Garajlar taze
hava ve egzoz fanlar› vas›tas›yla havaland›r›lmak-
tad›r. Taze hava, k›fl›n 6°C’a kadar ›s›t›lmaktad›r.
c. S›hhi Tesisat Sistemleri: Su Kayna¤› olarak flehir
flebekesi kullan›lmaktad›r. Günlük su tüketimi
yaklafl›k yüksek bloklar dahil 400 m
3
’tür.
Su depolama kapasitesi 1.375 m
3
ham, 425 m
3
ifl-
lenmifl olmak üzere toplam 1.800 m
3
’tür. Merkezi
hidrofor 108 m
3
/h 90 mSS (dört pompal›, frekans
konvertörlü) kapasitesindedir.
Bina iflletme bak›m›ndan sosyal katla birlikte bü-
tün çarfl› blo¤u, konut bloklar› ve ofis blo¤u olarak
üç bölüme ayr›lm›flt›r. S›hhi tesisat ve yang›n sis-
temlerinde, ara katta depo hacmi ay›rman›n yol aç-
t›¤› güçlükler neticesinde bu üç birimin, farkl› ba-
s›nçland›rma sistemlerine sahip olsalar da ayn› fle-
bekeye ba¤lanmalar›nda, kontakl› sayaçlarla mer-
kezi ölçümleme kolayl›¤› da göz önüne al›narak
sak›nca görülmemifltir.
Afla¤›daki zonlama, bu aç›dan da de¤erlendirilmelidir.
fiehir flebekesinden al›nan su, otomatik ters y›kamal›
ön filtrelerden geçirilerek ham su tanklar›nda depolan-
makta, buradan bütün tesisin yaklafl›k bir günlük su
ihtiyac› filtrasyon pompalar› vas›tas›yla 20 mikronluk
kum filtrelerinden geçirilerek ifllenmifl su tank›na ak-
tar›lmakta, buradan merkezi hidrofor vas›tas›yla ba-
s›nçland›r›larak ilgili zonlara da¤›t›lmaktad›r. Food
court mutfaklar› zonu için ayr›ca UV dezenfeksiyon
ve yumuflatma ifllemleri yap›lmaktad›r. Food court ve
personel dufllar› haricinde çarfl›daki hiçbir ›slak ma-
halde kullanma s›cak suyu mevcut de¤ildir.
196
fiekil 6.75. Metrocity OF‹SLER ÖRNEK KAT PLANI - VRV UYGULAMA
197
fiekil 6.75. Metrocity OF‹SLER ÖRNEK KAT PLANI - VRV UYGULAMA
198
fiekil 6.76. Metrocity OF‹SLER ÖRNEK KAT PLANI - HAVALANDIRMA
199
fiekil 6.76. Metrocity OF‹SLER ÖRNEK KAT PLANI - HAVALANDIRMA (Devam)
200
Bloklar›n her biri üçer bas›nç zonuna ayr›lm›flt›r.
Alt zonlar, çarfl› temiz su da¤›t›m flebekesine seri
olarak ba¤lanm›fl ve 2. tesisat kat›na monte edilmifl
frekans konvertörlü ana blok hidroforlar› vas›tas›y-
la beslenmektedir. Orta ve üst zon su da¤›t›m› ise
blok teras katlar›nda bulunan birer depo ve hidro-
fordan yap›lmaktad›r. Teras depolar›, ana blok hid-
roforlar› vas›tas›yla doldurulmaktad›r. Ofis blo¤un-
da s›cak su mevcut de¤ildir. Konut bloklar›nda ise
bütün s›cak ve so¤uk su da¤›t›m› UV dezenfeksi-
yondan geçirildikten sonra gerçeklefltirilmektedir.
Gerek bloklarda gerekse çarfl› katlar›ndaki zonla-
ma sayesinde ve da¤›t›m kolonlar› ç›k›fllar›na kon-
mufl bas›nç düflürme istasyonlar› vas›tas›yla, kat-
larda kullan›m konforu limitleri içinde homojen
bir bas›nç da¤›l›m› tesis edilmifl durumdad›r.
Temiz su flebekesi ana da¤›t›m borular› ve kolon-
lar› galvanizli, yatay branflmanlar› PPR borudan
imal edilmifltir. Pis su ve ya¤mur flebekesi için ise
konut ve ofis bloklar›nda astolen, çarfl› katlar›nda
pik boru kullan›lm›flt›r.
d. Yang›n Tesisat›: Çarfl› ve garajlarda, kuzey ve gü-
ney cephelerinde dörder adet olmak üzere toplam
sekiz yang›n merdiveni vard›r. Kuzey cephesi yan-
g›n merdivenleri sosyal tesis seviyesine kadar
ulaflmaktad›r. Bat› cephesinde ayr›ca yine sosyal
tesis ba¤lant›l› bir kaç›fl daha mevcuttur.
Çarfl› yang›n merdivenlerinin tamam›na hem yürü-
me yollar›ndan hem de servis koridorlar›ndan ula-
fl›labilmektedir. Ayn› düzen garaj katlar›nda da de-
vam etmektedir.
Her bir yüksek bloktaki ikifler adet yang›n merdive-
ni ise tüm bu sistemden ba¤›ms›z olarak infla edil-
mifltir. Bunlar, çarfl› katlar›ndaki blok çekirdeklerin-
den geçerek her birinin yol kotuna aç›l›r.
Kompleksin tamam› NFPA 72'ye uygun adreslene-
bilir dedektörlü yang›n ihbar sistemi, konut bloklar›
hariç NFPA 13'e uygun sprinkler sistemi ve konutlar
da dahil Yang›n Yönetmeli¤i'ne uygun yang›n dolap
flebekesiyle koruma alt›na al›nm›flt›r. Bina duman
tahliye ve bas›nçland›rma sistemleri ise BS 5588
part 10’a uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Sistemde
kullan›lan tüm ekipmanlar UL ve FM sertifikal›d›r.
Minimum yang›n rezervi 300 m
3
’tür. Ana yang›n
pompas› 1.000 gpm 145 psi (1 asil elektrikli, 1 ye-
dek dizel) kapasitelidir. Konut Bloklar›n›n yang›n
pompas› 300 gpm 140 psi (1 asil ve 1 yedek elek-
trikli) kapasitelidir. Ofis Blo¤unun yang›n pompa-
s› ise 750 gpm 140 psi (1 asil ve 1 yedek elektrik-
li) kapasitelidir.
Sprinkler ve yang›n dolap sistemi de bas›nç da¤›l›-
m› bak›m›ndan gerekli zonlara, aynen temiz su sis-
temindeki gibi ayr›lm›flt›r. Bloklardaki 2. tesisat
katlar›nda bulunan yang›n pompa gruplar› çarfl›
sprinkler sistemine seri olarak ba¤l›d›r.
Pompalar müflterek olmas›na ra¤men yang›n dolap
flebekesi sprinkler flebekesinden ayr›d›r. ‹tfaiye mü-
dahalesine olanak tan›mak aç›s›ndan yüksek blok-
lardaki birer yang›n merdiveni flaft› ile çarfl› katla-
r›ndaki güney cephesi yang›n merdivenlerine her
katta haz›rl›k ve ba¤lant›lar›n güvenle yap›labilece-
¤i birer itfaiye vanas› konmufltur. Ayr›ca itfaiyenin
bina d›fl›ndan müdahale edebilmesine imkan tan›-
yan di¤er donan›m sistemi tamamlamaktad›r.
Bina, yang›n esnas›nda, do¤rudan yang›na müda-
hil olmas› gereken ekipmanlarla tali di¤er ekip-
manlar›n davran›fllar›n› belirleyen 68 yang›n ihbar
zonuna bölünmüfltür. Bu zonlardan herhangi birin-
den gelen yang›n ihbar› sonucunda, ihbar›n gere¤i,
do¤rudan yang›n alarm paneli denetiminde otoma-
tik olarak yerine getirilmektedir.
Genifl yürüme alanlar›n›n ve atriumlar›n varl›¤› ne-
deniyle çarfl› katlar› duman tahliyesi di¤er ihbar
zonlar›na nazaran daha farkl› olarak çözülmüfltür.
Bahsi geçen dizayn standartlar› mucibince çarfl›,
her biri di¤erinden duman perdeleri vas›tas›yla ay-
r›lm›fl 2.200 m
2
'lik zonlara bölünmüfltür.
Bu flekilde oluflturulan duman havuzlar› içinde bi-
riken duman her bir zona hitabeden duman egzoz
aspiratörleri vas›tas›yla d›flar› at›labilmekte, bu es-
nada da çarfl›n›n geri kalan tüm hacmi bas›nçland›-
r›lmaktad›r. Atrium tepelerindeki yang›n panjurla-
r› vas›tas›yla da oluflabilecek afl›r› bas›nç art›fl›
dengelenebilmektedir.
Kompleksin bütün yang›n kaç›fl merdiven ve sas alan-
lar›yla itfaiye asansör flaftlar› bas›nçland›r›lmaktad›r.
Yukar›daki tasvirden görülebildi¤i üzere binada,
yang›n esnas›nda elektrik enerjisinin varl›¤› ve gü-
venilirli¤i, özellikle duman tahliyesi bak›m›ndan el-
zem durumdad›r. Bina yang›n sisteminin tamam›n›
besleyebilecek güçte jeneratörler, sisteme dahil
ekipmanlara müstakil olarak kumanda eden kuvvet
panolar› ve yang›na dayan›kl› kablo flebekesi, bu ih-
tiyaca binaen sisteme dahil edilmifl durumdad›r.
e. Otomasyon: Binada mevcut tüm mekanik ekipman-
lar merkezi bir otomasyon sistemi ile kontrol edil-
mekte veya izlenmektedir. Merkezi sisteme dükkan
fan coil’leri dahil edilmemifl olup, bu cihazlar›n
kontrolü müstakil 3-pt. otomatik vana/termostat
gruplar› vas›tas›yla yap›lmaktad›r. Fan coil’ler ve
VRV sistemi hariç toplam 3.230 nokta sistem tara-
f›ndan kontrol edilmekte veya izlenmektedir.
VRV sistemleri, yukar›da da belirtildi¤i üzere her
bir iç üniteyi ayr› ayr› kontrol edebilen müstakil bir
otomasyon sistemi ile donanm›flt›r.
Bunlar›n yan› s›ra so¤utma gruplar› ve ›s›tma ka-
zanlar› s›ra seçme düzenleri kendi üreticilerine ait
kontrol sistemleri vas›tas›yla yap›lmakta olup,
merkezi otomasyon sistemi ile izleme düzeyinde
haberleflebilmektedirler.
201
6.2.6.4.9.2. Örnek Sistem 2: Has Plaza (fiekil 6.77)
fiekil 6.78’de verilen örnek proje, ›s›tma,so¤utma
ve havaland›rma tesisat› VRV sistem + HRV cihaz-
lar› ile yap›lm›fl olan ‹stanbul’daki Has Plaza ofis
binas›na aittir. Bina bodrum kat, zemin kat, 9 nor-
mal kat ve teras kattan oluflmaktad›r. VRV sisteme
ait d›fl üniteler zemin katta arka cephede zemine ko-
nulmufltur. Her kat için ayr› ayr› zonlama yap›lm›fl
ve her kat için ayr› d›fl üniteler seçilmifltir (fiekil
6.79). Bu sayede hem her kat›n enerji tüketimleri
ayr›lm›fl, hem de her kat› ayr› ayr› kontrol etme im-
kan› olmufltur.
Projede iç üniteler gizli tavan tipi seçilmifl ve asma ta-
van içinde havaland›rma kanallar› çekilerek men-
fez/anemostatlar ile üfleme yap›lm›flt›r. Emifl için her
bir iç ünitenin arka taraf›na emifl menfezleri konul-
mufltur. Bu menfezler ayn› zamanda iç üniteye servis
verebilmek için de kullan›lmaktad›r (fiekil 6.80).
Projede mahallerin taze hava ihtiyac›, ›s› geri kazan›ml›
havaland›rma cihazlar› (HRV) ile sa¤lanm›flt›r. Her kat
için 2 adet, hava debisi 1.000m
3
/h olan HRV cihazlar›
asansör hollerinde asma tavan içine yerlefltirilmifllerdir.
Is› geri kazan›m hücresinden geçirilen taze hava %15
oran›nda da¤›t›larak iç ünitelere verilmifltir (fiekil 6.81).
fiekil 6.77. Has Plaza
202
fiekil 6.78. ÖRNEK VAV S‹STEM UYGULAMA PROJES‹ ÖRNE⁄‹ (OF‹S B‹NASI)
203
fiekil 6.80. G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹
‹Ç ÜN‹TE UYGULAMASI
fiekil 6.81. HRV C‹HAZI
UYGULAMASI
fiekil 6.79. DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M‹
204
6.2.6.5. Su So¤utmal› (Water Cooled)
VRV Sistemleri
VRV sisteminin bütün avantajlar›na sahip, sistemde
so¤utucu ak›flkan ile d›fl ortam aras›ndaki ›s› transferi-
ni su ile gerçeklefltiren bir sistemdir.
Sistemin so¤utucu ak›flkan taraf›; kondenser, iç ünite-
ler, so¤utucu ak›flkan ve kontrol ekipmanlar›ndan, sis-
temin su taraf›; pompalar, valfler, genleflme tank›, ›s›
transfer üniteleri (kazan,so¤utma kulesi), su ar›tma ci-
hazlar›ndan oluflur.
Bu sistemde, yaz modunda iç ünitelerden al›nan ›s›,
VRV d›fl ünitesinde (su so¤utmal› kondenser) suya ge-
çer. Su ise alm›fl oldu¤u sistem ›s›s›n› so¤utma kulesi
vas›tas›yla d›flar› atar.
K›fl modunda ise, ›s›tma suyu, s›cak su kazan›ndan al-
d›¤› ›s›y› VRV d›fl ünitesinde iç ünitelere verilmek
üzere so¤utucu ak›flkana iletir.
Sistemin otomasyonu frekans kontrollü pompalar, iki
yollu on-off kontrollü vanalar ile sa¤lan›r. Sistemin
çal›flma s›cakl›k aral›¤› su çevriminin s›cakl›¤›na ba¤-
l›d›r. Bu s›cakl›k 15-45°C aras›nda muhafaza edilme-
lidir. Sistemdeki ›s›, 2 borulu su çevrimi vas›tas› ile
kondenser ünitesinden ›s›tma veya so¤utma prosesine
göre al›n›r veya verilir.
Su So¤utmal› VRV sistemin genel teknik özellikleri
Tablo 6.82’de verilmifltir.
Sistem seçim kriterlerine göre Su So¤utmal› VRV sis-
temi kullan›larak afla¤›daki çözümler üretilebilir;
- Is›tma ve so¤utma Su So¤utmal› VRV Sistemi
(2 borulu heat pump model)
- Is›tma ve so¤utma Su So¤utmal› VRV Sistemi
(3 borulu ›s› geri kazan›ml› model)
6.2.6.5.1. Su So¤utmal› VRV Tipleri
• Su So¤utmal› VRV Is›tma + So¤utma (Water
Cooled Heat Pump): Bu sistemde, ayn› d›fl ünite-
ye ba¤l› iç üniteler için farkl› zonlarda ayn› anda
›s›tma ve so¤utma yap›lamaz, ya bütün sistemde
›s›tma yada so¤utma yap›l›r. Ancak farkl› d›fl üni-
teye ba¤l› iç üniteler için bir zonda ›s›tma yaparken
di¤er zonda so¤utma yap›labilir.
• Su So¤utmal› VRV Is› Geri Kazan›ml› (Water
Cooled Heat Recovery): Bu sistemde, ayn› d›fl
üniteye ba¤l› bile olsa farkl› iç ünitelerde ayn› an-
da ›s›tma ve so¤utma yap›labilir.
6.2.6.5.2. Su So¤utmal› VRV Sisteminin Uygulama
Alanlar›
a. Su Borulamas› Uzunlu¤unun Sorun Olmad›¤›
Çok Katl› Yüksek Binalar: VRV sistem yüksek
bloklarda sorunsuz çal›flabilme özelli¤ine sahiptir.
Bunun yan›nda gerekli pompa kapasitesi ve basma
yüksekli¤i ile su borusu çaplar› do¤ru seçildi¤i
takdirde mesafe limiti olmaks›z›n VRV d›fl ünite-
lerine s›cak/so¤uk su gönderilebilir.
b. Su So¤utmal› VRV Sisteminin Adapte Edile-
bilece¤i, Su Çevriminin ve Is› Kayna¤›n›n
Mevcut Oldu¤u Revize Projeler: Su so¤utmal›
VRV sisteminde, sistemin d›fl ünitesinde ›s›
transferi hava ile de¤il su ile yap›lmaktad›r. Do-
lay›s›yla sistemde mevcut halde kazan veya so-
¤utma kulesi oldu¤u takdirde su so¤utmal› VRV
sistemi bu ›s› kaynaklar›na adapte olup uyumlu
bir flekilde çal›flabilir. Bu sayede yat›r›m mali-
yetleri azalt›lm›fl olur.
Kondenser ‹flletme Bas›nc›
Su S›cakl›¤›
Oda S›cakl›¤› Kontrol Hassasiyeti
Toplam Borulama Mesafesi
VRV ‹ç Üniteleri ile
Kondenser Ünitesi Aras›ndaki Uzunluk
VRV ‹ç Üniteleri ile
Kondenser Ünitesi Aras› Maksimum Eflde¤er Uzunluk
VRV ‹ç Üniteler Aras›
Maksimum Kot Fark›
VRV ‹ç Üniteleri ile
Kondenser Ünitesi Aras› Maksimum Kot Fark›
D›fl Ünite
Yukar›da Afla¤›da
20 bar
15 - 45 °C
± 0.5 °C
300 m
120 m
140 m
15 m
50 m 40 m
Tablo 6.82. SU SO⁄UTMALI VRV C‹HAZLARININ GENEL ÖZELL‹KLER‹
205
c. Alternatif Is› Transfer Kaynaklar›n›n Sisteme
Uygulanabilece¤i (Yer Alt› Suyu, Deniz Suyu,
Solar Enerji vs) Projeler: E¤er projenin uygulan-
d›¤› yerde sistemin su çevriminin adapte olabilece-
¤i alternatif ›s› kaynaklar› (yer alt› suyu, deniz su-
yu, solar enerji vs) var ise, bu sistemin kullan›lma-
s› ile yine yat›r›m maliyetleri azalt›lm›fl olur. Dola-
y›s›yla böyle bir durumda yine su so¤utmal› VRV
sistemi iyi bir alternatif olarak göze çarpar.
d. Sistemde Düflük Ses Seviyesinin Önemli Oldu¤u
Projeler: So¤utma kuleleri düflük ses için uygun
cihazlard›r. So¤utma kuleleri so¤utma gruplar›na
göre sessiz çal›flt›¤›ndan çevre sessizli¤inin önem-
li bir kriter oldu¤u durumlarda so¤utma kulesi se-
çimi, dolay›s›yla su so¤utmal› VRV sistemleri
önemli bir seçenek olmaktad›r.
e. Su Çevriminin Kullan›lmas›ndan Dolay›,
Defrostun Olmad›¤› Sistemler: K›fl modunda
havadaki su buhar› +5°C ile -5°C aras›nda çok yo-
¤un olmak üzere yo¤uflur, d›fl ünite kondenser yü-
zeyinin donmas›na sebep olur, karlanma yapar.
Defrost, bu yo¤uflan su buhar›n› çözmek için eva-
poratör yüzeyinin kondenser olarak çal›flmas› flek-
linde aç›klan›r. +5°C ile -5°C aras›nda havadaki
su buhar› miktar› yo¤unlu¤u fazla fakat bundan
daha düflük s›cakl›kta azd›r. Bu sebeple daha dü-
flük s›cakl›kta defrost daha az olur. Bu süreçte iç
üniteler ›s›tma yapamaz. ‹ç ve d›fl ünite fanlar› du-
rur. Bu buz tabakas› çözülene kadar, evaporatör,
kondenser olarak çal›flmaya devam eder. ‹flte bu
nedenle, klasik gaz çevrimli sistemler k›fl modun-
da çal›fl›rken zaman zaman ›s›tma konforunda
problem yaratmaktad›r. Su so¤utmal› VRV siste-
minin özelli¤i ise ›s›tma için gerekli olan ›s›y› ha-
vadan de¤il sudan almas›d›r. Bu yüzden defrost
gibi ›s›tma konforunda eksiklik yaratacak durum-
lar bu sistemde söz konusu de¤ildir. Su so¤utmal›
VRV sistemi k›fl modunda d›fl hava flartlar›ndan
ba¤›ms›z çal›fl›r.
f. Bina ‹çine Suyun Tafl›nmas›n›n ‹stenmedi¤i
Sistemler: Sulu sistemler yaflam alanlar›nda su ile
ortam›n ›s›t›lmas›/so¤utulmas› ilkesine dayan›r.
E¤er konfor önemli bir kriter ise geçifl mevsimle-
rinde iç zonlarda so¤utma istenirken, çevre zon-
larda ›s›tma istenebilir. Bu flu demektir; ›s›tma
için ayr› çevrim, so¤utma için ayr› çevrim. Bu da
yaflam alanlar›na, su ihtiva eden dört boru ve dre-
naj borusu sokmak demektir. Sistemde borularda
herhangi bir sebeple su s›z›nt›s› olmas› yaflam
alanlar›na suyun akmas› sonucunu do¤urur. Ko-
rozyon sebebiyle yine borular›n çürümesi, su s›-
z›nt›s› meydana getirir. E¤er boru çaplar› do¤ru
seçilmediyse tesisatta ses problemi olur.
Tesisat›n so¤utucu ak›flkan taraf›ndaki ana ve
yard›mc› malzemeler:
- Su so¤utmal› VRV d›fl ünitesi
- ‹ç üniteler
- Bak›r boru tesisat›
- Branflman kitleri
- Kumandalar
Tesi sat › n su t ar af › ndaki ana ve yar d› mc›
malzemeler:
- Aç›k ya da kapal› tip so¤utma kulesi
- Kazan
- Denge kab›
- Eflanjörler
- Frekans kontrollü pompalar
- ‹ki yollu on-off kontrollü vanalar
- Genleflme kaplar›
- Pislik/hava ay›r›c›lar
Sistemde, so¤utma modunda iç üniteler iç ortam-
dan ald›¤› ›s›y› kondenserlere tafl›makta burada ›s›,
su çevrimine geçmekte gaz ›s›s›n› suya aktard›¤›
için yo¤uflup s›v› faz›na geçerken, su çevrimindeki
›s› ise so¤utma kulesi vas›tas› ile d›fl ortama at›l-
maktad›r. Burada sistem kontrolünde, so¤utma
kulesine giden su debisi, frekans kontrollü pompa
ile sa¤lan›r. Di¤er taraftan VRV d›fl ünitesinin su
çevrimine ba¤l› iki yollu on-off kontrollü vanalar
ve frekans kontrollü pompalar ile d›fl üniteye gide-
cek su debisi ve s›cakl›¤› ayarlan›r.
Is›tma modunda ise iç üniteler iç ortama konden-
serden ald›¤› ›s›y› aktarmaktad›r. S›v› faz›ndaki
so¤utucu ak›flkan kondenserde ›s›tma suyundan
ald›¤› ise ile gaz faz›na geçmekte ve yaflam ma-
hallerine alm›fl oldu¤u ›s›y› aktar›p yo¤uflmakta-
d›r. Di¤er taraftan ›s›tma suyu ise yo¤uflmal› ka-
zan teknolojisi sayesinde alev modülasyonu ile,
daima istenen s›cakl›kta kolektöre gelmekte bura-
da VRV d›fl ünitesi ihtiyac›na göre iki yollu on-
off kontrollü vanalar ve frekans kontrollü pompa-
lar ile gerekli debi ve s›cakl›kta su VRV d›fl üni-
tesine girmektedir.
Su so¤utmal› VRV sisteminde bir d›fl ünite iç or-
tam› ›s›tma amaçl› çal›fl›rken, di¤er d›fl ünite baflka
bir iç ortam› so¤utma amaçl› çal›flabilir. Çünkü d›fl
ünitenin ›s›tma/so¤utma suyu çal›flma s›cakl›¤› ay-
n› aral›klardad›r. Sadece de¤iflen su s›cakl›¤›na gö-
re kondenserin çal›flma verimi de¤iflir. Bu s›cakl›k
15 - 45°C aras›d›r.
Örnek bir su so¤utmal› VRV sistem örnek tesisat
flemas› fiekil 6.83’te verilmifltir.
6.2.6.5.3. Su So¤utmal› VRV Is› Geri Kazan›ml›
(Water Cooled Heat Recovery) Sistemler
Bu türdeki sistemler (fiekil 6.84) su so¤utmal› heat
pump VRV sistemlere göre boru tesisat› ve çal›flma
prensibi aç›s›ndan baz› farkl›l›klara sahiptir. Bu fark-
l›l›klardan en önemlisi gaz ve likit hatlar› ile birlikte
üçüncü bir bak›r boru hatt› çekilmesi gereklili¤idir.
206

e
k
i
l

6
.
8
3
.
S
U

S
O

U
T
M
A
L
I

V
R
V

S

S
T
E
M

Ö
R
N
E
K

T
E
S

S
A
T


E
M
A
S
I
207

e
k
i
l

6
.
8
4
.
S
U

S
O

U
T
M
A
L
I

V
R
V

H
E
A
T

R
E
C
O
V
E
R
Y

S

S
T
E
M
M
a
k
s
i
m
u
m

3
2


ç

Ü
n
i
t
e
R
-
4
1
0
A
H
2
O
208
Çekilen bu ilave bak›r boru hatt› sayesinde her bir iç üni-
te birbirinden ba¤›ms›z olarak ve ayn› anda ›s›tma ya da
so¤utma yapabilmektedir. So¤utucu ak›flkan›n BS Ünite-
leri (ak›flkan yön de¤ifltirme kutular›) arac›l›¤›yla yönü
so¤utma veya ›s›tma durumuna göre de¤ifltirilir. Bu saye-
de ›s›tma amaçl› çal›flan iç üniteler so¤utmadaki konden-
ser görevini üstlenirken di¤er so¤utmada çal›flan iç ünite-
ler evaporatör görevine devam ederler. Bu sayede kulla-
n›c› diledi¤i anda sistemin tamam›ndan ba¤›ms›z olarak
diledi¤i konumda istedi¤i iç üniteyi çal›flt›rabilir.
Sistemin su taraf›nda ise Su So¤utmal› VRV sisteminden
hiçbir fark yoktur (fiekil 6.85 ve 86).
6.2.6.5.4. Oda S›cakl›k Kontrolü, Enerji Ekonomisi
Daha önce Hava so¤utmal› VRV sistemleri ile ilgili belir-
tilen tüm elektronik kontroller Su So¤utmal› VRV siste-
minde de aynen geçerlidir.
6.2.6.5.5. D›fl Cephe Üzerinde Yer ‹htiyac›
Bina cephesi bu sistem seçildi¤i takdirde etkilenmez. Ha-
va so¤utmal› VRV sistemlerinde kat aralar›na (galeri ka-
t›) d›fl ünite konuldu¤u takdirde gerekli olan panjur ve ka-
nallar bu sistemde gereksizdir. Ayr›ca su so¤utmal› kon-
denserler (d›fl ünite) sahip olduklar› büyük kapasitelere
ra¤men oldukça küçük yer kaplar. Yaflam alanlar›nda çok
küçük bir yer yeterlidir. Hatta d›fl üniteler flaftlara bile ko-
nulabilir (fiekil 6.87). Su So¤utmal› VRV sisteminde d›fl
ünite için gerekli olan ›s› kayna¤› so¤utma kuleleri, ka-
zanlar oldu¤u için bu cihazlara yap›da gerekli hacimler
ayr›lmal›d›r (çat› ya da bodrum kazan dairesi). Kazan da-
irelerinin çat›da tasarlanmas› inflaat alan›ndan ve uzun ba-
ca maliyetinden tasarruf sa¤lar. Su so¤utmal› VRV siste-
mi, hava so¤utmal› VRV sistemlerinde oldu¤u gibi çok
büyük tesisat limitlerine sahiptir. D›fl ünite ile iç ünite ara-
s› kot fark› 50 m’ye ulafl›r (d›fl ünite yukarda ise). Bir d›fl
üniteden maksimum borulama mesafesi 140 m (eflde¤er
boru uzunlu¤u), toplam boru uzunlu¤u ise 300 m’dir.
6.2.6.5.6. Enerjinin Tafl›nmas›
Yüksek bloklarda enerji seçilen sisteme göre hava, su, so-
¤utucu ak›flkan ile tafl›n›r. So¤utucu ak›flkan ile di¤er
enerji tafl›y›c›lar›n ayn› ›s› kapasitesini vermek için kütle-
ce karfl›laflt›rmas›na daha önce de¤inilmiflti. E¤er enerjiyi
tafl›mak için sulu sistem seçildiyse tesisatta meydana ge-
lecek herhangi bir problem (korozyon vs) ile olabilecek
s›z›nt› yaflam alanlar›na su akmas›na sebep olur. Boru
çaplar› do¤ru seçilmediyse tesisatta ses problemi olur.
Öte yandan Su so¤utmal› VRV sisteminde kule ve kazan-
dan gelen su, sadece d›fl ünite kondenserine ulafl›r. Su, ya-
flam alanlar›nda dolaflt›r›lmaz.
6.2.6.5.7. Kat Baz›nda Çözüm ‹mkan›, Zonlama
Hava so¤utmal› VRV sistemindeki gibi, Su So¤utmal›
VRV sisteminde de bina katlar› ayr› ayr› d›fl üniteler ile
flartland›r›labilir. Yüksek yap›larda çekirdek-çevre zonlar
sebebiyle ›s› geri kazan›m›n›n ne kadar önemli oldu¤u da-
ha önce belirtilmifltir. Su so¤utmal› VRV sistemi iki ›s›
geri kazan›m yöntemi sunar.
• 3 Borulu Is› Geri Kazan›ml› Model: Su so¤utmal›
VRV d›fl ünitesiyle iç üniteler aras›na monte edilen
ak›flkan yön de¤ifltirme kutular› ile her bir iç ünite bir-
birinden ba¤›ms›z olarak ve ayn› anda ›s›tma ya da so-
¤utma yapabilmektedir (fiekil 6.88).
• Is› geri kazan›m› ayn› zamanda ayn› ›s› transfer kay-
na¤›na ba¤l› VRV d›fl üniteleri aras›nda da gerçekle-
flebilir (fiekil 6.89). Bu durumda VRV d›fl ünitesiyle iç
üniteler aras›na monte edilen ak›flkan yön de¤ifltirme
kutular› ile birlikte üçüncü bir bak›r boru hatt›na da
gerek yoktur. Bu sayede istenen konfor flartlar›na ba¤-
l› olarak sistemdeki ›s› kaynaklar› (kazan, so¤utma
kulesi) çal›flmaz, sadece sirkülasyon pompalar› çal›fl›r.
Bu durum özellikle geçifl mevsimlerinde enerji tüketi-
minde çok büyük tasarruf yarat›r.
6.2.6.5.8. Enerjinin Paylafl›m›
Hava So¤utmal› VRV sistemdeki gibi Su So¤utmal›
VRV sisteminin gaz taraf›nda da enerjinin paylafl›m› sa¤-
lanabilmektedir. Öte yandan sistemin su taraf›ndaki ener-
jinin paylafl›m› için, sisteme eklenecek kalorimetreler ile
çözüm yoluna gidilebilir.
6.2.6.5.9. Ar›za Durumunda Sistem Davran›fl›
Hava So¤utmal› VRV sistemindeki sistem davran›fl› ile
tamamen ayn›d›r. D›fl ünitelerden biri ar›zalansa dahi di-
¤er d›fl üniteler çal›flmaya devam eder. ‹ç ünitelerden biri
ya da daha fazlas› ar›zalansa dahi di¤er iç üniteler çal›fl-
maya devam eder. Sistemin su taraf›nda ise ana ›s› kay-
naklar›nda (kazan, kule) ar›za olmad›¤› takdirde sistem
çal›flmaya devam eder.
6.2.6.5.10. Diversite Faktörü
Su so¤utmal› VRV sistemi ile %130 diversite
al›nabilmektedir.
6.2.6.5.11. Defrost Faktörü
Yüksek blok uygulamas›nda seçilecek sisteme göre ›s›t-
ma ya da so¤utma modunda çok k›sa bir süre bile kesinti
olmas› mahalde konfor eksilmesine sebebiyet verir. Su
So¤utmal› VRV sisteminde sistem so¤utma performans›
d›fl hava flartlar›na ba¤l› iken ›s›tma performans› d›fl hava
flartlar›ndan ba¤›ms›zd›r (fiekil 6.90). Sistemde defrost ol-
maz. Is›tma sezonunun en sert günlerinde dahi sistem tam
kapasite çal›fl›r. Konfor flartlar›nda eksilme olmaz.
6.2.6.5.12. Taze Hava ‹htiyac›
Su so¤utmal› VRV sisteminde ›s› geri kazan›m cihazlar›
ile bina için gerekli olan yeterli taze hava flaftlardan içeri
al›n›r. Ayr›ca kanal ba¤lanabilen iç üniteler ile flaftlar-
dan al›nan taze hava ortama verilebilir. Ancak duman
egzozu için müstakil sistemler kurumas› gereklidir.
209
fiekil 6.85. SU SO⁄UTMALI VRV KONDENSER BA⁄LANTI fiEMASI
fiekil 6.86. SU SO⁄UTMALI VRV S‹STEM SU TARAFI AÇINIM fiEMASI
210
fiekil 6.87. SU SO⁄UTMALI VRV
211
fiekil 6.88. ISI GER‹ KAZANIMLI SU SO⁄UTMALI VRV ‹LE ISI GER‹ KAZANIM
212
fiekil 6.89. HEAT PUMP SU SO⁄UTMALI VRV ‹LE ISI GER‹ KAZANIM
fiekil 6.90. SU SO⁄UTMALI VE HAVA SO⁄UTMALI S‹STEM
DIfi HAVA SICAKLI⁄INA BA⁄LI KAPAS‹TE TABLOSU
213
6.2.6.5.13. Uygulama Örne¤i: Koza Plaza
(fiekil 6.91)
fiekil 6.92’de Koza Plaza’ya ait ofis katlar›n›n meka-
nik tesisat projeleri yer almaktad›r. Sistem kat baz›n-
da çözülmüfl ve su so¤utmal› (water cooled) VRV
sistem kullan›lm›flt›r. Ofislerde gizli tavan tipi iç üni-
teler kullan›lmaktad›r (fiekil 6.93). Gizli tavan tipi ci-
hazlar asma tavanda içinde yerlefltirilmifl, klimatize
edilen hava ortama anemostadlarla verilmektedir
(fiekil 694A ve B).
Su so¤utmal› VRV sistemin d›fl üniteleri küçük ol-
duklar› ve sistem ›s› yükünü hava yoluyla gerçeklefl-
tirmedi¤i için küçük bir alana yerlefltirilebilir. Her kat
için dört adet su so¤utmal› heat pump VRV d›fl ünite-
leri flaftlara yerlefltirilmifltir (fiekil 6.94). Sistemin su
taraf›nda ›s›tma için s›cak su kazan›, so¤utma taraf›n-
da ise so¤utma kulesi kullan›lm›flt›r. D›fl ünitelerin
so¤utmas› aç›k çevrimli so¤utma kulesiyle yap›lmak-
tad›r (fiekil 6.95). Kule aç›k tip oldu¤undan kule su-
yuyla, d›fl üniteleri so¤utan su aras›na eflanjör konul-
mufltur (fiekil 6.93). Buradaki amaç d›fl üniteleri koru-
makt›r. Sistemdeki ›s›tma ve so¤utma suyunun sirkü-
lasyonu frekans kontrollü pompalar vas›tas›yla ol-
maktad›r. Sistemin taze hava ve egzoz ihtiyac› gene
kat baz›nda asma tavan içlerine konulmufl olan ›s› ge-
ri kazan›ml› havaland›rma cihazlar› ile çözülmüfltür.
6.2.7. ISI GER‹ KAZANIMLI
HAVALANDIRMA C‹HAZLARI
Yaflam mahallerinde so¤utma ve ›s›tma sezonluk ih-
tiyaçlar iken, havaland›rma ve taze hava ihtiyac› 12
ayl›k ihtiyaçt›r. Yaflam mahallerinden yap›lan egzoz
ile birlikte at›lan iç ortam havas› taze havaya göre da-
ha kirli olmas›na karfl›n flartland›r›lm›fl hava niteli¤in-
dedir. Yani so¤utulmufl/›s›t›lm›fl, filtre edilmifl iç ha-
va direkt egzoz edilmesi durumunda d›fl ortama at›l-
maktad›r. Bunun yan› s›ra taze hava ihtiyac› direkt
olarak karfl›lanmak istenirse d›flar›dan al›nan taze ha-
van›n önce filtre edilmesi sonra flartland›r›lmas› (›s›t-
ma-so¤utma) gerekecektir. Dolay›s›yla taze havan›n
ya iç ünitelere direkt olarak al›nmas› (Örne¤in gizli
tavan tipleri ile) ya da ›s› geri kazan›m cihazlar› ile
hem d›flar› at›lan egzoz havas›n›n üzerindeki so¤utma
ve ›s›tma etkisinin taze havaya transferi hem de al›-
nan taze havan›n filtre edilerek iç ortama aktar›lmas›
sa¤lan›r. Baz› özel tip ›s› geri kazan›m cihazlar› ile
al›nan taze havan›n DX bataryadan geçirilerek flart-
land›r›lmas› hatta nemlendirilmesi mümkündür. Do-
lay›s›yla ›s› geri kazan›m cihazlar› kullan›larak me-
kanlar›n ihtiyaç duydu¤u havaland›rma ihtiyac› sa¤-
lan›rken büyük oranda enerji tasarrufu ve at›k enerji-
nin geri kazan›m› mümkün olabilmektedir. Enerjinin
geri kazan›m› çok önemlidir.
Çünkü; Dünya’daki do¤al enerji rezervleri azal›r-
ken, petrol ve di¤er enerji fiyatlar› da artmaktad›r.
1998 sonlar›nda petrol 9 USD/varil iken, 2006 y›l›n-
da petrol fiyat› 78 USD/varil fiyat› gördü. Is› geri ka-
zan›m›n›n ekonomikli¤ini sadece bugünkü enerji fi-
yatlar›n› kullanarak hesaplamak yerine, gelecekte ar-
taca¤›n› da dikkate almal›y›z. Bu nedenle ›s› geri ka-
zan›m cihazlar›n›n önemi giderek artacakt›r.
Özellikle VRV sistemlerde taze hava al›namayan iç
ünitelerin seçilmesi durumunda ›s› geri kazan›m ciha-
z› (fiekil 6.98) havaland›rma için zorunludur. ‹htiyaca
ba¤l› olarak 150 - 2.000m
3
/h kapasite aral›¤›nda kul-
lan›labilecek modeller mevcuttur. Daha büyük ihti-
yaçlar do¤du¤unda birden çok ›s› geri kazan›ml› hava-
land›rma cihaz› kullan›labilir. Yüksek verimli ›s› geri
kazan›m hücresi sayesinde %75’e varan seviyede ›s›
transferi verimine ve %65’e varan seviyede nem
transfer verimine ulafl›lm›flt›r. Is› geri kazan›m cihaz-
lar› tavan aras›na yerlefltirilen ünitelerden ibaret oldu-
¤u için uygulamalarda yükseklikler oldukça önemli-
dir. Dolay›s›yla sistem seçiminde ünite yükseklikleri
asma tavan içine s›¤acak flekilde uygulanabilecek ci-
hazlar tercih edilmelidir.
Her kanal uygulamas›nda oldu¤u gibi ›s› geri kaza-
n›ml› cihaz uygulamalar›nda da uygulanacak kanallar
mümkün oldu¤unca k›sa ve minimum statik dirence
neden olacak flekilde tasarlanmal›d›r. Sessizlik ve es-
nek uygulama için esnek kanallar tercih edilebilir.
Ayr›ca VRV cihaz üreticilerinin bizzat kendilerinin
üretti¤i, iç ünitelerle birlikte sistemin bir parças› ola-
rak çal›flabilen, ortak kumanda sisteminden kontrol
edilebilen, ›s› geri kazan›m cihazlar› mevcuttur. Sis-
tem çözümlerinde sistemin geneli ile ayn› anda çal›fla-
bilecek bu tip ›s› geri kazan›m cihazlar›, konfor ve ha-
valand›rma aç›s›ndan büyük avantajlar sa¤lar.
Is› geri kazan›m cihaz› seçimi yap›l›rken sistemin ça-
l›flaca¤› flehir, d›fl ve iç hava s›cakl›k farkl›l›klar›, ka-
zan›lacak ›s› enerjisinin y›ll›k getirisi ve ›s› geri kaza-
n›m cihazlar›n›n fanlar›n›n y›l içinde harcad›¤› toplam
enerji miktar›na karfl›l›k ›s› geri kazan›m cihaz›n›n ka-
zand›raca¤› enerjinin çok iyi hesaplanmas› ve buna
göre sistem seçimi yap›lmas› verimlilik aç›s›ndan
önemlidir.
3 tipte HRV cihaz› mevcuttur:
- Is› Geri Kazan›m Hücreli Tipler: Is› geri kazan›m
hücresi, üfleme ve egzoz fanlar›ndan oluflur. D›fla-
r›ya at›lan egzoz havas› ile içeri al›nan taze hava
aras›nda ›s› transferi yaparak enerji tasarrufu sa¤lar.
- Is› Geri Kazan›m Hücreli ve DX Bataryal› Tipler: Is›
geri kazan›m hücresi, üfleme ve egzoz fanlar› ve DX
bataryadan oluflur. VRV sisteme ba¤lanarak ortam
flartlar›nda içeriye taze hava verilmesi için uygundur.
- Is› Geri Kazan›m Hücreli, DX Bataryal› ve Nem-
lendiricili Tipler: Is› geri kazan›m hücresi, üfleme
ve egzoz fanlar›, DX bataryadan ve nemlendirme
hücresinden oluflur. DX bataryal› tipe ek olarak ay-
r›ca nemlendirici hücresine sahiptir.
214
fiekil 6.91. Koza Plaza SU SO⁄UTMALI VRV S‹STEM UYGULAMASI
215
fiekil 6.92A. Koza Plaza KAT PLANI
216
fiekil 6.92B. Koza Plaza KAT PLANI DETAY
217
fiekil 6.93B. Koza Plaza OF‹SLER - 2
fiekil 6.93A. Koza Plaza OF‹SLER - 1
218
fiekil 6.95. Koza Plaza SU SO⁄UTMALI VRV S‹STEM-DIfi ÜN‹TELER
fiekil 6.94. Koza Plaza VRV G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TELER‹N ASMA TAVAN ‹Ç‹NDEK‹ YERLEfi‹M‹
220
fiekil 6.97. Koza Plaza SU SO⁄UTMALI VRV S‹STEM - EfiANJÖRLER
fiekil 6.98. ISI GER‹ KAZANIMLI HAVALANDIRMA C‹HAZI (HRV)
Egzoz Fan›
Egzoz Havas›
Taze
Hava
Üfleme Fan›
Elektrik ve Elektronik Kutusu
Is› Eflanjörü Damper Motoru
Damper
DX Batarya
Nemlendirici
Üfleme Havas›
Dönüfl
Havas›
221
6.3.1. GENEL
Bilinen tüm sistemler ile her bina ›s›t›l›p, so¤utulabi-
lir. Ancak önemli olan hangi sistemin binan›n iflletme
senaryosuna en uygun olabilece¤inin belirlenmesidir.
Seçilen sistem ortalama 20 y›ldan fazla süre kullan›-
laca¤›na göre, iflletme maliyeti (ekonomik olup ol-
mad›¤›), sessiz ve sorunsuz çal›flmas›, havaland›rma
yetene¤i, vb sistem seçim kriterlerindeki beklentile-
ri ne kadar karfl›layabilece¤i irdelenmelidir.
Mimari aç›dan bina cephesinin sistem seçiminden ne
kadar etkilenece¤i çok önemlidir. Mimar; sistemleri
ve sistemlerin performanslar›n› bilmeli ve mimari ta-
sar›m›nda bu faktörleri mutlaka dikkate almal›d›r.
Ancak tesisat mühendisleri de mimarlar›n hayal güç-
lerine ve tasar›m›na s›n›rlamalar getirebilecek bask›-
lar oluflturmamal›d›r. Mimari projeye, mal sahibinin
isteklerini de dikkate alarak en uygun olacak klima
sistemini tasarlay›p, projelendirmeliyiz.
6.3.1.1. Bina Cephesinde Yer ‹htiyac› ve
Sistemin Bina Cephesine Olan Etkisi
Yüksek yap›l› konutlarda binan›n d›fl cephesi seçi-
len sistem ile de¤iflmekle birlikte klima uygulama-
lar›ndan çok etkilenir. Örne¤in so¤utma ve/veya
›s›tma için hava so¤utmal› kondenserler tercih edi-
liyorsa, bina cephesinde bu d›fl ünitelerin görünür
halde kalmas› istenmez. Bu nedenle bina içlerinde
d›fl üniteler için yer ayr›lmas› gerekir. Kondenser-
ler bina içine yerlefltiriliyorsa kondenser havas›n›n
d›fl ortama at›lmas› ve kondenserin so¤umas› için
d›fl ortam havas›n›n d›fl ünitelerin bulundu¤u yere
al›nmas› gerekir. Bunun için bina cephesinde belir-
gin flekilde panjurlara ihtiyaç duyulur. E¤er sistem
hava so¤utmal› de¤ilse, buna ihtiyaç yoktur.
Ayr›ca yaflam mahallerinin flartland›r›lmas›nda ha-
valand›rma çok önemlidir (Taze hava + egzoz).
Bunun için bina cephesinde taze hava ve egzoz
menfezleri için yer ayr›lmas› gereklidir. fiaftlardan
taze hava ve egzoz kanallar› çekilerek havaland›r-
ma ihtiyac›ndan kaynakl› yer iflgali engellenebilir.
Bu tip yap›larda çat›, teras, bahçe veya bina alt kat-
lar› ünite yerleflimleri için oldukça uygundur (Bkz.
karfl›laflt›rma tablosu (A9) nolu kriter).
6.3.1.2. Çevre Zon ve Çekirdek Zon Faktörü
Yüksek bloklar yer s›k›nt›s›ndan ötürü bina yük-
sekli¤inin zeminde kaplad›¤› yere oran› oldukça
büyük tasarlanm›fl binalard›r. O yüzden bu yap›lar-
da radyasyonla ›s› kazanc› gün içinde farkl› cephe-
lerde büyük farkl›l›klar gösterir. Ayn› flekilde bu
dizayn sebebiyle bina çevresinde d›fla bakan çok
büyük yüzeyler (çevre zon) varken ortada d›flar› ile
hiç iliflkisi olmayan çekirdek hacimler yer al›r. Çev-
re zonda güneflin, d›fl hava s›cakl›¤›n›n, rüzgar›n et-
kisiyle sürekli de¤iflen bir ›s› yükü varken, çekirdek
zonda ise yükler de¤iflik saatlerde farkl›l›k göster-
mez ve sabittir. Genelde çekirdek zonda elektrikli ci-
hazlar, ayd›nlatma, insan faktörü sebebiyle yaz-k›fl
sabit bir so¤utma ihtiyac› vard›r. Ancak konutlarda
bu bölgeler daha çok daire içinde wc-banyo vb, da-
irelerin d›fl›nda ise asansör önündeki boflluk, dairele-
re ulafl›m koridoru, vb hacimlerden oluflur.
Bu yüzden konutlarda sistem tasarlan›rken; genel-
likle farkl› yönlerdeki çevre zonlar› daha fazla
önem kazan›r.
6.3.1.3. Rüzgar H›z› ve Bina Cephesindeki
Bas›nç Etkisi
Bu yap›larda rüzgar h›z› da önemli bir faktördür. Üst
katlara ç›k›ld›kça rüzgar h›z› artar. Rüzgar h›z›na
ba¤l› olarak binan›n rüzgar yönündeki cephesinde po-
zitif bas›nç meydana gelirken, ters yönde negatif ba-
s›nç oluflur. Bina cephesindeki aç›kl›klardan rüzgar
h›z›na ba¤l› olarak s›zan hava miktar› çok fazlad›r.
Özellikle üst katlarda s›cak havan›n afla¤›dan yuka-
r› yönlenmesi ve özellikle üst katlardan d›flar›ya
do¤ru bina cephesindeki aç›kl›klardan d›flar›ya
do¤ru yo¤un enfiltrasyon nedeniyle alt katlar nega-
tif bas›nçta kalabilmektedir.
Ayr›ca so¤uk havan›n daha yo¤un olmas› sebebiy-
le afla¤›ya do¤ru çökece¤i, s›cak havan›n ise yuka-
r› do¤ru ç›kma e¤ilimi gösterece¤i düflünülürse ha-
va s›cakl›¤›ndan kaynakl› bas›nç etkisinin binan›n
alt katlar›nda daha yo¤un olaca¤› tasar›mda göz
önünde bulundurulmal›d›r. Bu nedenle yüksek ya-
p›larda lobi ve ana bina girifllerinin ayr›ca flartlan-
d›r›lm›fl yo¤un taze hava ile pozitif bas›nçta tutul-
mas› gerekir. Öte yandan hem yang›n güvenli¤i
aç›s›ndan hem de rüzgar›n bina cephesindeki etki-
lerinden dolay› oluflabilecek by pass riskinin engel-
lenmesi aç›s›ndan egzoz at›fllar› ve taze hava al›fl
menfezleri binan›n farkl› cephelerinde olmal›d›r.
6.3.1.4. Baca Etkisi
Baca etkisi; havan›n s›cakl›¤› ve yo¤unluk fark›
nedeniyle s›cak ile so¤uk havan›n yer de¤ifltirme
e¤ilimine verilen add›r. Özellikle yüksek yap›larda
merdiven boflluklar› gibi bölgelerde (katlar aras›n-
da iliflkili olan boflluklarda) bu etki oldukça s›k gö-
rülür. Bu etki nedeniyle s›cak hava merdiven bofl-
lu¤undan üst katlara ç›karken, so¤uk hava alt kat-
lar›n oldu¤u bölgeye çöker. So¤uk d›fl hava ile s›-
cak iç hava; merdivenlerde ve flaftlarda yukar› do¤-
ru hareket oluflturur.
6.3. KONUT OLARAK KULLANILAN
YÜKSEK YAPILARDA KL‹MA S‹STEMLER‹
222
Bu nedenle baca etkisinin önüne geçebilmek, ho-
mojen s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lamak, yang›n güvenli-
¤i için merdiven bas›nçland›rmas› ve bas›nç denge-
sinin sa¤lanmas› gereklidir.
6.3.1.5. Enerji Ekonomisi
Tüm bu faktörler gözönüne al›nd›¤›nda tesisat mü-
hendisi so¤utma ihtiyac›n›n en aza indirilmesi için
flunlara dikkat etmelidir;
- Bina içinde ›s› yayan cihazlar›n seçiminde ener-
ji tüketimleri ve ›s› yayma kapasiteleri olabildi-
¤i kadar en düflük olanlar›n tercih edilmesi,
- Binan›n yönünün seçimi,
- Günefl kesiciler ve yans›t›c› cam yüzeylerin
kullan›lmas›,
- Enerjinin tafl›ma mesafesinin k›salt›lmas›,
- Enerjiyi tafl›ma s›ras›ndaki kay›plar›n (hava ka-
nal› ve borulardaki bas›nç kay›plar› dahil) en
aza indirilmesi,
- So¤uk enerjiyi üretmek ve tafl›mak için kullan›-
lan pompa, fan, vb cihazlar olabildi¤i kadar
yüksek verimli seçilmelidir.
Di¤er taraftan ›s›tma ihtiyac›n›n en aza indirilmesi
için flunlara dikkat edilmelidir:
- Is› yal›t›mlar›n›n ideal yap›lmas›,
- Is›tma sezonu daha uzun olan yörelerde yön ta-
yininin ›s›tmaya göre yap›lmas›,
- S›cak enerjinin üretilmesinde ve tafl›nmas›nda
yüksek verimli cihazlar›n kullan›lmas›,
- Gaz yak›t kullan›lacaksa mutlaka; yo¤uflmal›
kazanlar ve oransal brülörler (frekans kontrollü)
kullan›lmas› birkaç örnek olabilir.
6.3.2. ISITMA S‹STEM‹
Statik ›s›tma di¤er sistem alternatiflerine göre daha
konforlu bir sistemdir. fiartland›r›lan ortamda filtre
temizli¤i, bak›m gibi servis ihtiyac› olmaz, ortam
sessizdir. Ortamda hava hareketi olmaz. Hissedilen
oda s›cakl›¤› yüksek olur. E¤er ›s›tma, hava ile ya-
p›l›rsa; ortamda hava hareketi oluflur, ses ve gürültü
riski vard›r. Daha yüksek iç ortam s›cakl›¤› gerekir.
Daha fazla enerji harcan›r. S›cakl›k katmanlar› olu-
flur. Nemlendirme ihtiyac› artar. Ayd›nlatma arma-
türlerinin ›s›tma etkisinden faydalan›lamaz.
Is›tma sistemi merkezi veya bireysel yap›labilir. Bi-
reysel veya merkezi sistemlerin her ikisinde de yo¤ufl-
mal› tip kazan ve kombiler kullan›lmal›d›r. Sistem
maliyeti de¤erlendirilirken, kurulufl maliyeti ile birlik-
te iflletme maliyeti aç›s›ndan, hatta ömür boyu maliyet
aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Bu nedenle bireysel
sistem seçiminde yo¤uflmal› kombi, merkezi sistem-
lerde ise yo¤uflmal› kaskad sistem kullan›lmal›d›r.
Merkezi sistem uygulamalar›nda ihtiyaç duyulan ka-
zan say›s› iki adet ise, bunlardan birisi yo¤uflmal› ol-
mal›, üç adet ise en az ikisi yo¤uflmal› olmal›d›r.
Enerji verimlili¤i aç›s›ndan seçilen tüm kazanlar›n yo-
¤uflmal› olmas› önerilir.
a. Bireysel sistemde her daire için hermetik bacal›
kombi uygulamas› tart›fl›lmal›d›r. Kombi her-
metik bacalar›n›n duvardan d›flar›ya ç›kart›l›p,
her katta baca egzozunun d›flar›ya verilmesi;
• Bina cephesinde çirkin görünüm oluflturmaktad›r.
• Baca gazlar› ve oluflan d›fl hava hareketi ile
d›fl cephe boyas› kirlenir ve renk de¤ifltirir.
• Üst katta oturanlar›n pencerelerinden içeriye
gaz s›z›nt›s› oluflur ve iç hava kalitesi bozulur.
Sonuç olarak kombi bacas›n›n duvar› delip
d›flar›ya ba¤lanmas› çirkin ve sa¤l›ks›z bir
görünüm oluflturur.
Kombi bacalar›n›n düfley veya düfley herme-
tik bacalar ile ba¤lanmas› daha uygundur.
Yüksek yap›larda özellikle bireysel ›s›tma
sistemlerinin tercih edildi¤i uygulamalarda
bina cephesi hermetik bacalar›n her kat ara-
s›ndan d›flar›ya ç›kma zorunlulu¤u nedeniyle
çok fazla etkilenir (fiekil 6.99).
b. Kombi bacalar› düfley veya düfley hermetik baca-
lar ile ba¤land›¤›nda ise yükseklik s›n›rlamalar›
söz konusudur. Yüksek yap›larda her daireye do-
¤algazl› kombi uygulamas›n›n ne kadar güvenli
oldu¤u da tart›flma konusudur. Deprem riski yük-
sek olan Türkiye’de, deprem an›nda gaz ba¤lan-
t›lar›n›n yüksek yap›larda ne kadar esneklik gös-
terebilece¤i ve emniyet aç›s›ndan oluflacak risk
faktörü de göz önüne al›nmal›d›r.
c. Yüksek yap›larda kombi uygulamas›n›n kaç kata
kadar (veya yüksekli¤e) yap›labilece¤ini aç›kla-
yan bilinen bir standart da yoktur.
Önerimiz ;
• Bacalar her binada düfley (veya düfley herme-
tik) yap›lmal› ve baca gazlar› çat›dan d›flar›-
ya at›lmal›d›r.
• Kombi sistemi (düfley baca yap›lmas› kayd› ile)
befl kata kadar olan yap›larda uygulanabilir, on
kattan daha yüksek binalarda ise bize göre uy-
gulanmamal›d›r (Konu tart›flmaya aç›kt›r).
• Kombi ile ›s›t›lan binalarda, döflemelerde ve
komflu duvarlarda ›s› yal›t›m› mutlaka yap›l-
mal›d›r (Is› kay›plar›n› azaltmak için). Döfle-
melerdeki ›s› yal›t›mlar› ayr›ca ses, gürültü
geçmesini de önleyecektir.
d. Merkezi sistem ile ›s›tma yap›lan binalarda her
dairenin ›s› tüketimleri kalori sayaçlar› kullan›-
larak hesaplanabilir. Ancak radyatörlerini kapa-
t›p tatile gidenler de bir minimum kullan›m be-
deli ödemelidirler.
Minimum kullan›m bedeli:
• Merkezi sistemden dairelere kadar olan tafl›ma
maliyeti (kazanlar›n ›fl›n›m ve durma kay›plar›,
borulardaki ›s› kay›plar›, pompalama enerjisi, vb)
223
fiekil 6.99. KOMB‹ BACALARI CEPHE GÖRÜNTÜSÜ
1- Binan›n cephesinde görüntü kirlili¤i oluflur.
2- Ç›kan egzoz gazlar› üst katlara girerek iç hava
kalitesi bozulur (insanlar› az veya çok zehirler).
3- Bina cephesinde boya bozulur, rengi de¤iflir.
Sonuçta cephe görüntüsü daha çirkin olur.
SONUÇ: Hermetik baca uygulamas› düfley
ba¤lant› fleklinde yap›lmal›d›r.
Yani kombi bacalar› çat›dan ç›kmal›d›r.
224
• Di¤er dairelerden geçen ›s› kazançlar›
• Di¤er iflletme maliyetlerini (personel vb)
kapsamal›d›r.
Minimum kullanma bedeli; birim enerji bedeli-
ne ilave edilerek tahsil edilmeli böylece normal
kullananlar için ilave bir bedel istenmemelidir.
e. Bu nedenle bu tip yap›larda bireysel çözümlerin
yan› s›ra merkezi ›s›tma sistemleri de oldukça güç-
lü alternatiflerdir. Bireysel sistem tercih edilse da-
hi bacalar›n bina cephesinden ç›kmadan çat›ya ka-
dar ayr›ca çekilmesi çok daha uygundur. Her konut
bölümündeki ›s›tma cihaz› hermetik olarak ba¤la-
nabilir ve tek bir merkezi hermetik baca sistemi ile
çat›ya kadar ç›kar›labilir (fiekil 6.100A ve 100B).
f. Merkezi uygulamalarda yo¤uflmal› kaskad sis-
temler d›fl›nda yer tipi üflemeli brülörlü kazanla-
r›n tercih edilmesi durumunda kazanlar›n üzerine
monte edilecek olan brülörlerin baca çekifline,
›s›tma ihtiyac›na ve istenilen kazan suyu s›cakl›k-
lar›na göre modülasyon (kapasite kontrolü) yapa-
bilme özelli¤ine sahip, frekans konvertörlü özel-
li¤e sahip olmas› ömür boyu maliyet aç›s›ndan
büyük önem tafl›r. Üflemeli brülörlerin kapasite
kontrollü ve modülasyonlu olmamas› durumunda
özellikle büyük kapasiteli uygulamalarda yüksek
ses seviyelerine neden olabilece¤i tasar›mda göz
önünde tutulmal›, frekans konvertörlü ve modü-
lasyonlu brülörlerin standart brülörlere göre çok
daha sessiz olaca¤› bilinmelidir.
g. Binan›n planlamas›na, kullan›m amac›na, mima-
r›n tasar›m›na ve mal sahibinin iste¤ine ba¤l› ola-
rak merkezi kazan daireleri, binalar›n çat›lar›na
çat› kazan dairesi olarak uygulanabilmektedir.
Çat› kazan dairesi uygulamas› ile enerjinin daha
rahat ve daha az kay›pla tafl›nmas›, daha k›sa ka-
zan bacalar› ve baca için ihtiyaç duyulacak ha-
cimler için avantajl› olmakla birlikte, birçok bina-
da üst katlar›n daha de¤erli olmas›, binan›n statik
hesaplamalar›nda binan›n projelendirilmesi afla-
mas›nda hesaplara dahil edilmesi gereklili¤i aç›-
s›ndan baz› handikaplar oluflturur.
h. Is›tma sistemlerinde merkezi ›s›tma sistemi tercih
edildi¤inde, bireysel sistemden farkl› olarak kul-
lanma s›cak suyu için ayr›ca merkezi ya da birey-
sel çözüm gelifltirme gereksinimi ortaya ç›kar.
E¤er merkezi ›s›tma sistemi ile birlikte kullanma
s›cak suyu sistemi de merkezi olarak çözülürse;
• Tüm gün boyunca s›cak su ihtiyac› olmasa dahi
tesisatta sürekli olarak s›cak su dolaflt›r›lacakt›r.
Bu esnada tesisatta dolaflan suyun üzerinden
önemli miktarda ›s› kay›plar› gerçekleflecektir.
• Merkezi kullanma s›cak suyunun ne kadar
kullan›ld›¤›n›n hem miktar hem de ›s› enerji-
si harcama yönünden hassas flekilde ölçüle-
rek da¤›t›lmas› oldukça zordur.
• S›cak su kullan›m al›flkanl›¤›n›n her insan ve
aile için farkl›l›klar oluflturdu¤u, s›cak su kul-
lan›m miktar›n›n, konutlarda yaflayan insan sa-
y›s›na ve konutun kullan›m zamanlar›na göre
de¤iflti¤ini göz önünde bulundurmak gerekir.
Söz konusu muhtemel sorunlar nedeniyle ›s›t-
ma merkezi sistem ile yap›lsa dahi, kullanma
s›cak suyu temininde bireysel kullan›m için
elektrikli termosifon, elektrikli flofben veya
kombi tercih edilmelidir (fiebeke kay›plar› ne-
deniyle birim maliyetler yüksektir.).
6.3.3. KL‹MA (VE HAVALANDIRMA) S‹STEM‹
6.3.3.1. Konutlarda So¤utma Kapasitesinin
De¤iflkenli¤i ve Enerjinin Paylafl›m›
Yüksek katl› konutlar genel anlamda klima kullan›ld›-
¤› için lüks konutlar olarak adland›r›l›r. Bu tür konut
sahiplerinin bina ile ilgili tüm beklentileri yüksektir.
Bu tür konutlar kendi kendine yeten ve mükemmel
konfor flartlar›n› sa¤layan türde yap›lar olmal›d›r. Bu
nedenle sistem seçiminde bafllang›çta tasarlanan sis-
temin olabildi¤ince uzun ömürlü, beklentileri karfl›-
layabilecek bak›m ve yenileme gerektirmeyen sis-
temler olmas›na özen gösterilmelidir. Tüm bunlar›n
yan› s›ra: bu konutlar›n kullan›m› yaz›n 1% ile
100% aras›nda de¤iflmektedir. Baflka bir deyiflle ko-
nutlar›n kullan›m› çok de¤iflkendir. Bu yüzden bina-
larda enerjinin paylafl›m› çok önemlidir. Bu de¤ifl-
kenlik seçilecek klima tesisat›n›n tipini de büyük öl-
çüde etkiler. Örnek vermek gerekirse so¤utulmufl su
devrelerinde kalori sayaçlar› ile enerji paylafl›m›n›n
ölçülmesi pratikte zordur. Çünkü su s›cakl›k farklar›
çok düflüktür. Konut uygulamalar›nda klima sistem-
lerinden yararlanma sürelerinin daireler baz›nda çok
de¤iflken olmas› ve enerji maliyetlerinin paylafl›m›n-
daki zorluklar nedeniyle, merkezi sistem yerine bi-
reysel sistem seçimi genellikle daha avantajl›d›r.
Bu tip konutlarda so¤utma kapasitesinin çok de¤ifl-
ken olmas›n›n sebepleri;
• Yaz sezonu bafllang›c› ile tatil sezonu da bafllar.
Ailelerin yaklafl›k %40’› yazl›k evlerine gider.
• Di¤er taraftan ailelerin yaklafl›k %25’i ise ortala-
ma 1 ay boyunca evlerinin d›fl›nda baflka flehir-
lerde tatil yaparlar.
• Hiçbir flekilde tatil yapmayanlar ise en az›ndan
so¤utma yükünün çok fazla oldu¤u gündüz saat-
lerinde ifl yerinde ya da akflam saatlerinde, efl-
dost gezisi, al›flverifl, lokanta, sinema vs gibi ne-
denlerle konutlarda bulunmazlar.
• Konutlarda; ›s›tman›n aksine her odada sürekli
so¤utma istenmez. Çünkü d›fl ve iç ortam s›cak-
l›k farklar› ›s›tmada oldu¤u gibi fazla de¤ildir.
• Ayr›ca günün her saatinde her odada so¤utma is-
tenmez (Ör: Gündüz saatlerinde yatak odas› ya
da gece saatlerinde salon, çal›flma odalar›).
225

e
k
i
l

6
.
1
0
0
A
.
M
E
R
K
E
Z


Y
O

U

M
A
L
I

K
A
S
K
A
D

S

S
T
E
M

U
Y
G
U
L
A
M
A
S
I

(
H
E
R
M
E
T

K

B
A
C
A

B
A

L
A
N
T
I
S
I
)

-

Ç
A
T
I

I
S
I

M
E
R
K
E
Z

226
• ‹nsanlar gece yatak odalar›nda uyurken genellikle
so¤utma için klimalar›n› çal›flt›rmak istemezler.
Yani yatak odalar› kullan›lsa dahi ço¤u zaman kul-
lan›m esnas›nda so¤utmaya ihtiyaç duyulmaz.
• Is›t›lmayan bir evin ›s›nma süresi: Hafta sonu evle-
rinde yaklafl›k 24 saat, sabah kapat›l›p akflam ›s›t›-
lan kombili evlerde birkaç saattir. So¤utmada ise
klima çal›flt›ktan sonraki en fazla yar›m saat içinde
konfor flartlar› oluflmaya bafllar. ‹çerideki nem al›n-
m›fl, s›cakl›k konfor de¤erlerine yaklafl›lm›fl olur.
6.3.3.2. Havaland›rma ‹htiyac›
Konforlu çevre koflullar›nda insanlar kendilerini daha
rahat hissederler. Araflt›rmalar rahatl›k ve konfor bo-
zuklu¤undan baflka, hastalanma riskinin ve kaza s›kl›-
¤›n›n da havaland›rma konforu iyi olmayan yerlerde
daha fazla oldu¤unu göstermektedir.
Özellikle yüksek yap›larda binan›n bas›nç dengesinin
de bozulmamas› için pencere do¤ramalar›n›n s›zd›r-
mazl›¤› ve kontrolsüz aç›lmas›n›n engellenmesi önem
verilen hususlardan birisidir. Ayr›ca rüzgar etkisi ne-
deni ile, yüksek yap›larda pencerelerin aç›lmas› isten-
mez. Bu nedenle do¤al havaland›rma genellikle ger-
çekleflemedi¤inden mekanik havaland›rma sistemleri
ile havaland›rma yap›lmas› gerekmektedir. Binalar›n
iyi izole edilmifl binalar olmas› nedeniyle yaflam
mahallerinde taze hava ihtiyac› oldukça önemli hale
gelmifltir. Bina içerisindeki eflyalar, boya - badana,
hal›, dolap ve kitaplardan ç›kan gazlar da iç hava ka-
litesini bozmakta, havaland›rma ihtiyac›n› artt›rmak-
tad›r. ‹nsanlardan solunum yoluyla ç›kan karbondiok-
sit, kapal› hacimlerde içilen sigara gibi unsurlar da
havaland›rma ihtiyac›n› artt›rmaktad›r. Havaland›rma
ve ›s›l konforun iyi olmas›n›n flartlar›ndan biri de oda
içindeki hava hareketinin sa¤lanmas›d›r. Havaland›r-
ma sistemi 12 ay kullan›ld›¤› ve temiz hava insanla-
r›n en önemli gereksinimi oldu¤u için so¤utmadan da
önce gelen bir ihtiyaçt›r. Yaflam mahalleri için olabil-
di¤ince fazla taze hava al›nmas› iç hava kalitesi aç›-
s›ndan önemli olmakla birlikte afl›r› havaland›rman›n
da enerji maliyetlerini artt›raca¤› unutulmamal›d›r.
Havaland›rma sistem tasar›m› yaparken yaflam ma-
hallerinin (salon, oturma odas›, vb) pozitif bas›nçta,
tuvalet, banyo gibi hacimlerin ise negatif bas›nçta
(egzoz) tutulmas› iç hava kalitesi için zorunludur.
Yaflam mahallinin genelinin pozitif bas›nçta tutulma-
s› ilkesi taze hava miktar›n›n belirlenmesinde olduk-
ça önemlidir (Ancak istenmeyen kokular›n daireler-
den birbirine geçme olas›l›¤›na karfl› hava bas›nc›n›n
dengelenmesi gerekir. Yap›labilirse asansör önündeki
hol ve buradan dairelere kadar olan geçifl koridorlar›n
art› bas›nçta tutulmas› genellikle daha uygundur.).
fiekil 6.100B. HERMET‹K BACA S‹STEM‹ ÇATI UYGULAMASI
6.3.3.3. Konutlarda Tavsiye Edilen
Taze Hava Miktarlar›
6.3.3.3.1. Avrupa Standartlar›
Tablo 6.101A’da benzer iklim flartlar›ndaki ülkelerin
standartlarla belirlenmifl, konutlarda sa¤lanmas› gere-
ken minimum taze hava miktarlar› verilmifltir. Burada
dikkat çeken konu, ço¤u ülkede sadece banyo/WC ve
mutfaklardan yap›lan aspirasyon miktarlar›n›n ya da
yaflam mahallerindeki taze hava miktarlar›n›n belir-
lendi¤idir. Her ikisi için de, ev içinde hava dolafl›m›n›
sa¤layacak flekilde belirlenmifl ayr› de¤er vard›r. Tab-
lo 101A’da verilmifl de¤erler, do¤al havaland›rma ya-
p›lmayan binalarda gerekli olan minimum taze hava
miktarlar›d›r. Birçok Avrupa ülkesi bir araya gelip,
“Konut havaland›rma sistemlerinde dizayn ve boyut-
land›rma” (Design and Dimensioning of Residential
Ventilation Systems) konusunda bir çal›flma yapm›flt›r
(Tablo 6.101B).
Almanya’da konutlarda ihtiyaç duyulan taze hava mik-
tarlar› DIN 1946-6 ve DIN 18 017-3 “Do¤al havalan-
d›rmaya sahip olmayan mutfak, banyo ve tuvaletlerde
havaland›rma direktifleri” ile belirlenmifltir. Farkl› bina
tipleri için, bu normlarda tavsiye edilen taze hava mik-
tarlar› ve hava de¤iflim oranlar› Tablo 6.101C’de veril-
mifltir. DIN 1946-6’da konutlarda hava de¤iflim oran›
(Evdeki tüm odalar›n hacmini göz önünde bulundura-
rak) ≥ 0,5/h olarak tavsiye edilmektedir. Yine ayn›
normda tavsiye edilen taze hava miktar› ≥ 30 m
3
/(h.P)
227
Ülke Standart Antre Mutfak Banyo/WC Oturma Odas› Yatak Odas›
Danimarka Building Regulations 95 ≥ 0,5/h; 1,26 m
3
/(h.m
2
) 72 m
3
/h 54 m
3
/h; WC: 36 m
3
/h 1,26 m
3
/(h.m
2
)
Finlandiya Nat. Build. Code '87 72 - 180 m
3
/h 55 m
3
/h; WC: 36 m
3
/h 1,8 m
3
/(h.m
2
) 14,4 m
3
/(h.P)
Fransa Arrete 27.3.1983 72 - 135 m
3
/h 15…30 m
3
/h
‹ngiltere BS 5925 : 1991 29 - 43 m
3
/(h.P) 36 m
3
/(h.m
2
)
Hollanda NEN 1087 75 m
3
/h 50 m
3
/h 3,6 m
3
/(h.m
2
)
Norveç NBC ch 47-87 60 m
3
/h
Avusturya Ö-Norm M 7636, 10.83 ≥ 0,5/h ≥ 0,5 m
3
/(h.m
2
) ≥ 0,4 m
3
/(h.m
2
)
‹sveç BFS 1988: 18 ch 4:1 ≥ 1,26 m
3
/(h.m
2
) 36 m
3
/h 36 m
3
/h + 3,6 m
3
/(h.m
2
) ≥ 1,26 m
3
/(h.m
2
)
‹sviçre SIA 382 u. 384 80 - 120 m
3
/h 30 - 60 m
3
/h
Almanya Tablo 6.101C'de verilmifltir.
Not: Eski Standartlar
Tablo 6.101A. KONUTLARDA SA⁄LANMASI GEREKEN M‹N‹MUM TAZE HAVA M‹KTARLARI
(AVRUPA ÜLKELER‹NDE UYGULANAN STANDARTLAR)
Taze Hava Miktar› (m
3
/h) Saatlik Hava De¤iflim Oranlar› (1/h)
Ev Grubu Alan Kifli Say›s›
Do¤al Mekanik Do¤al Mekanik
Havaland›rma Havaland›rma Havaland›rma Havaland›rma
I ≤ 50 ≤ 2 60 60 ≥ 0,45 ≥ 0,45
II
> 50
≤ 4 90 120
≤ 0,70 ≤ 0,90
≤ 80 > 0,45 > 0,60
III > 80 ≤ 6 120 180 ≤ 0,60 ≤ 0,85
Tablo 6.101C. DIN 1946-6’DA KONUTLARDA TAVS‹YE ED‹LEN TAZE HAVA M‹KTARLARI
Faktör Sa¤l›k riskini Havan›n a¤›rlaflmas›n› ‹nflaat etkilerini Notlar
azaltmak için gerekli tavsiye edilen taze hava miktar›
m
3
/h
Ortamdaki Nem - - 20 - 40 D›fl hava flartlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
Vücut Kokusu - 15 - 30 -
Sigara Duman› 30 - 60 - - Ortamdaki kiflilerin %40'›n›n saatte
1,5 sigara içti¤i kabul edilmifltir.
Karbondioksit - 15 - 30 - 0,1 Vol % CO
2
- 12 - 15 - 0,15 Vol % CO
2
Organik Partiküller, De¤er belirtilmemifltir. Emisyon de¤erlerini azaltmak için
Mikroorganizmalar, havaland›rma ek önlem olabilir.
Yan›c› Malzemeler
Tablo 6.101B. KONUTLARDA TAVS‹YE ED‹LEN TAZE HAVA M‹KTARLARI
olarak verilmifltir. Ortamdaki nem oran›na ba¤l› ola-
rak bu miktarlar art›r›l›p azalt›labilir. Temelde taze
hava miktar› evin alan› ve kifli say›s›na ba¤l› olarak
belirlenmektedir. Kiflilerin sürekli olarak bulunmad›¤›
mekanlarda sabit havaland›rma yeterli olmaktad›r.
Daha fazla kiflinin bulundu¤u, yo¤unlu¤un fazla oldu-
¤u mekanlarda ise taze hava miktar›n›n art›r›lmas› tav-
siye edilmektedir. Bu tip yerlerde hava de¤iflim katsa-
y›s› 0,6/h ile 0,9/h aras›nda al›nabilir. DIN 1946-6’da
belirtilen farkl› mahallerden yap›lmas› gereken egzoz
oranlar› ise Tablo 6.101D’de verilmifltir.
6.3.3.3.2. Amerikan (ASHRAE) Standartlar›
(Konutlarda Tavsiye Edilen Taze Hava
Miktarlar›)
Amerikan Standartlar›nda konutlarda tavsiye edilen
taze hava miktarlar› Tablo 6.101E’de verilmifltir.
6.3.3.3.3 Sonuç
• Standartlar taban (minimum) de¤erleri belirler.
• Konutlarda iç havay› kirleten faktörlerin en aza
indirilmesi, taze hava miktar›ndan daha önemli-
dir (Hal›, boya, badana, tutkal vb malzemelerden
ç›kan kimyasal gaz cinsleri ve miktarlar›).
• Taze hava miktarlar›n›n belirlenmesinde:
- Önce insan say›s› ve konutun toplam alan›na
ba¤l› taze hava ihtiyac› belirlenmelidir.
- Sonra banyo ve mutfaktan yap›lacak egzoz mik-
tarlar› hesaplanmal›d›r. Banyo ve mutfak egzozu-
nun “sürekli veya ihtiyaç an›nda kullan›m”dan
hangisinin seçilece¤ine karar verilmelidir.
- Hesaplanan taze hava miktar›n›n, hesaplanan
egzoz miktar›ndan daha fazla olup olmad›¤›
kontrol edilmelidir.
- Taze hava miktar›n›n belirlenmesinde konut-
lar›n kalite standard› ve kullan›c›lar›n beklen-
tisi de dikkate al›nmal›d›r.
- Örnek olarak: Bizim deneyimimiz, kullan›c› mem-
nuniyetini sa¤lamak için yaklafl›k 150 m
2
lüks ko-
nutlarda taze hava miktar›n›n ≥ 300 m
3
/h olmas›d›r.
6.3.3.4 Konutlarda Klima Sisteminden Beklentiler
a. Havaland›rma sistemi yap›lmal›d›r.
Dairelere taze hava verilmelidir (ASHRAE mini-
mum 0,35 de¤iflim/h önermektedir. Ancak daha iyi
konfor flartlar› için 1 de¤iflim/saat daha al›nabilir).
En az›ndan banyo ve mutfaklarda egzoz sistemi
yap›lmal›d›r ve mutfak egzozu mutlaka müstakil
olmal›d›r (ayr› bir fanla).
b. Bireysel sistemler afla¤›daki nedenlerle daha
avantajl›d›r:
- Kullan›m esnekli¤i,
- Enerji maliyetlerinin paylafl›m kolayl›¤›,
- Merkezi sistemdeki kay›plardan ve iflletme ma-
liyetlerinden kurtulma,
- Enerjiyi tafl›ma maliyetlerinin en az olmas›,
- Merkezi sistemdeki ar›zan›n tüm sistemi etkile-
memesi, vb
c. Her dairenin d›fl ünitesi (mümkünse);
- Ayn› katta d›fl cephedeki bir balkona monte
edilmelidir (Enerjiyi tafl›man›n maliyetini azalt-
mak için).
- Katlardaki d›fl ünitenin oldu¤u hacme merdi-
ven-asansör sahanl›¤›ndan girifl olmal›d›r (D›fl
ünitelere servis ve bak›m yapan teknisyenin da-
irenin içerisine girmesine gerek kalmaz).
- D›fl ünitelerin oldu¤u alan›n ön yüzeyi (bina
cephesinde) bir panjur sistemi ile kapat›labilir
(Mimari tasar›ma uygun ise).
d. So¤uk hava mümkünse tavan seviyesinden odaya
üflenmelidir (so¤utma konforu).
e. Is›tma sistemi cam önlerindeki ›s›t›c›larla afla¤›dan ya-
p›lmal›d›r. Radyatörlerde termostatik vanalar mutlaka
kullan›lmal›d›r. (Kuru hava etkisi, ses vb konfor flart-
lar›) Statik ›s›tma (radyatörler) hava ile ›s›nmaya göre
daha konforludur. Özellikle yatak odalar›nda (çok ka-
liteli cihaz da kullan›lsa) ses istenmez. Is›tma gece de
ihtiyaç oldu¤u için (Is›tma sezonu ayr›ca daha uzun-
dur) statik ›s›tma daha konforlu ve avantajl›d›r.
f. Daha genifl kapsaml› bilgi için kitap içindeki klima
sistem karfl›laflt›r›lmas› tablolar›ndan yararlan›labilir.
228
Egzoz Miktar› m
3
/h
Mahal Çal›flma Süresi
≥ Saat/gün Sürekli
Mutfak, düflük yükte 40 60
Mutfak, yo¤un yükte 200 200
Banyo 40 60
Tuvalet/WC 20 30
Tablo 6.101D. DIN 1946-6’DA BEL‹RT‹LEN
FARKLI MAHALLERDEN YAPILMASI GEREKEN
EGZOZ HAVASI M‹KTARLARI
2001 ASHRAE Handbook Alan Kifli
Taze Hava Miktar›
150 m
2
, 4 kiflilik bir ev için
toplam minimum taze
hava miktar›
2005 y›l›nda taze hava miktarlar› Amerika’da azald›!
2005 ASHRAE Handbook Alan Kifli
Taze Hava Miktar›
150 m
2
, 4 kiflilik bir ev için
toplam minimum taze
hava miktar›
0,36 m
3
/h (m
2
) + 25,0 m
3
/h (kifli)
0,18 m
3
/h (m
2
) + 12,6 m
3
/h (kifli)
154 m
3
/h
77 m
3
/h
Tablo 6.101E. AMER‹KAN STANDARTLARINDA
KONUTLARDA TAVS‹YE ED‹LEN
TAZE HAVA M‹KTARI
229
6.3.4. YÜKSEK YAPILARDA
KL‹MA ALTERNAT‹FLER‹
6.3.4.1. Mini Split + Statik Is›tma
6.3.4.2. Multi veya Super Multi Sistemler
6.3.4.3. Hava Kanall› Split Sistemler
6.3.4.4. Otel Odas› Klimas›
6.3.4.5. Fan Coil Sistemler
a. Dört borulu Fan Coil
b. ‹ki borulu Fan Coil
c. ‹ki borulu Fan Coil + Statik Is›tma
6.3.4.6. Kat Klima Santrali Sistemi
6.3.4.7. Hava So¤utmal› VRV
a. Is› Geri Kazan›ml› Heat Pump VRV
b. Heat Pump VRV
c. Yaln›z So¤uk VRV + Statik Is›tma
6.3.4.8. Su So¤utmal› VRV
a. Is› Geri Kazan›ml› Heat Pump VRV
b. Heat Pump VRV
6.3.4.1. Mini Split + Statik Is›tma
(fiekil 6.102)
Bir iç ve bir d›fl üniteden oluflan klima sistemlerine
“mini split klima” sistemleri denir.
Her bir iç ünite için ayr› bir d›fl ünite gereksinimi du-
yuldu¤u için bina d›fl cephelerinde çok say›da d›fl üni-
te için uygun yerlerin proje aflamas›nda düflünülmesi
gerekir. Bununla birlikte mini split cihazlarda genlefl-
me vanalar› d›fl ünitede oldu¤u için bak›r borulama
mesafeleri di¤er klima sistemlerine göre daha s›n›rl›-
d›r. Bu yüzden mimaride iç ve d›fl ünite yerleri seçilir-
ken çeflitli k›s›tlamalar söz konusu olur. Türkiye flart-
lar›nda hemen her bölgede k›fl›n d›fl hava s›cakl›¤›n›n
10°C’nin alt›na s›kl›kla düfltü¤ü düflünülürse, yaln›z
heat pump mini split cihazlar ile ›s›tma çözümünün iyi
bir fikir olmayaca¤› kolayl›kla görülecektir. Çünkü bi-
lindi¤i gibi heat pump sistemler ›s›tma esnas›nda so-
¤utucu ak›flkan yard›m›yla d›fl ortam havas› üzerinden
fiekil 6.102. M‹N‹ SPL‹T + STAT‹K ISITMA UYGULAMASI
230
›s› çekip, iç ortama aktar›rlar. Cihaz performans› di-
rekt olarak d›fl ortam s›cakl›¤›na ba¤l› oldu¤undan ve
d›fl ortam s›cakl›¤› düfltükçe cihaz verimi de düflece-
¤inden (COP), so¤utman›n mini split cihazlar ile ›s›t-
man›n ise statik ›s›tma sistemleriyle yap›lmas› en do¤-
ru çözüm olacakt›r.
Di¤er taraftan so¤utma mini split, ›s›tma radyatör ile
yap›ld›¤›nda bireysel çözüm seçildi¤inden enerji ma-
liyetlerinin paylafl›m problemi ortadan kalkar.
Sistem seçim kriterlerine göre mini split sistem
kullan›larak;
- Is›tma radyatör ile, so¤utma sadece so¤utma yapan
model ile,
- Is›tma radyatör ile, so¤utma heat pump özellikli
klima ile farkl› çözümler üretilebilir. Heat pump
split klima cihazlar› ile statik ›s›tmaya ihtiyaç du-
yulmayan mevsim geçifllerinde k›sa süreli ›s›tma
ihtiyaçlar› karfl›lanabilir.
Genellikle mini split uygulamalar›nda kullan›c› ve mi-
mar bak›r borular›n ve drenaj tesisat›n›n görünür hal-
de olmas›n› istemezler. Bu yüzden birçok uygulamada
bak›r borular ve drenaj borular› ankastre flekilde
duvar içine gömülür. Ancak hem drenaj suyunun
so¤uk olmas› nedeniyle izole edilmesi gerekir, hem
de bak›r borular›n içinden geçen ak›flkan›n s›cakl›k
farklar› nedeniyle ›s›l genleflmeden kaynaklanan
hareket etme ihtimalleri ankastre uygulamalarda
dikkate al›nmal›d›r. Ayr›ca herhangi bir servis ihti-
yac› ya da kaçak durumunda ankastre uygulamalar-
da borular›n geçti¤i duvar›n k›r›lma zorunlulu¤u
ortaya ç›kabilir.
6.3.4.1.1. Enerji Ekonomisi
Mini split sistem seçiminde enerji tasarrufu ve da-
ha hassas oda s›cakl›k kontrolü aç›s›ndan seçilen
cihazlar inverter kapasite kontrollü olmal›d›r. In-
verter cihazlar;
- ‹ç hava s›cakl›¤› ile talep edilen s›cakl›k aras›nda-
ki farka bakarak, kapasitesini %8-100 aras›nda ka-
demesiz olarak ayarlayabilir.
- Oda s›cakl›k kontrolü özelli¤i standart on-off ci-
hazlara göre çok daha hassast›r.
fiekil 6.103A. M‹N‹ SPL‹T DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M‹
YERLEfi‹M DA⁄INIK, GÖRÜNÜM KÖTÜ,
SERV‹S VERMEK ZOR VE R‹SKL‹.
231
- Cihazlar sürekli aç›l›p kapanmak yerine (fazla flalt
say›s›) sabit oda s›cakl›¤› sa¤layarak, kapasiteleri-
ni minimum düzeye çekip %80’lere varan enerji
tasarrufu ve yüksek verimlilik sa¤lar.
- ‹nverter cihazlar, standart kompresörlü cihazlara
göre daha uzun ömürlü ve daha sessizdir.
- Kullan›lan komponentleri standart cihazlara göre
daha yüksek kalitededir.
Ayr›ca yeni nesil so¤utucu ak›flkanlar (R410A) ile
çal›flan cihazlar›n seçimi; daha küçük çaplarda bo-
ru tesisat›, daha küçük tesisat flaftlar›, daha az mik-
tarda ak›flkan kullan›m› ile daha yüksek verimli
sistemler elde edilmesini sa¤lar.
6.3.4.1.2. Yer ‹htiyac› ve Montaj Yeri Tespiti
Genellikle kapasite s›n›rlamalar›ndan dolay› bir
daire veya kat baz›nda çözüm için birden fazla d›fl
ünite ihtiyac› olur. Bu da d›fl cephede yer ihtiyac›-
n›n çok fazla olmas›na neden olur ve d›fl cephede
görüntü kirlili¤ine yol açar (fiekil 6.55).
Tesisat limitleri k›sa, kot farklar› azd›r. Dolay›s›yla
d›fl üniteler çat›, zemin gibi yerlere de konulamaz. Kat
aralar›na d›fl ünite montaj› yap›lsa bile çok fazla say›-
da d›fl ünite için fazla yer ihtiyac› vard›r. D›fl ünite sa-
y›s› artt›kça d›fl ünite kompresörleri ve kondenser fan-
lar›ndan kaynaklanan sesin de artaca¤› göz önünde
bulundurulmal›d›r.
Mini split uygulamalar›n›n, binan›n d›fl cephesine et-
kisinin yan› s›ra d›fl ünitelerin montaj›, devreye al›n-
mas› veya servis verilmesi esnas›nda teknisyene haya-
ti risk oluflturmayacak ve kolayca servis verilecek bir
yere monte edilmesi gereklidir.
6.3.4.1.3. Mini Split Sistem Yüksek Yap›l› Konutlar
Uygulama Örnekleri
fiekil 6.103A ve B’deki uygulamalarda d›fl ünitelere
servis vermek, sökmek, bak›m›n› yapmak ve ulafl-
mak oldukça zordur. Herhangi bir müdahale gerekti-
¤inde servis teknisyeninin düflme ve/veya yaralanma
riski vard›r.
fiekil 6.103C’deki uygulama ›s›tman›n statik olarak bi-
reysel kombi sistemi ile, so¤utman›n ise yine bireysel
fiekil 6.103B. M‹N‹ SPL‹T DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M‹
DÜZENL‹ VE ESTET‹K YERLEfi‹M YAPILMIfi, AMA SERV‹S VERMEK ZOR.
(SERV‹S TEKN‹SYEN‹ ‹Ç‹N ÇOK R‹SKL‹. DIfi ÜN‹TELER ARASINDA DA YETERL‹ SERV‹S AÇIKLI⁄I YOK)
232
fiekil 6.103C. M‹N‹ SPL‹T DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M‹
DÜZENL‹ YERLEfi‹M
(SERV‹S TEKN‹SYEN‹ ‹Ç‹N R‹SKL‹)
233
fiekil 6.104A. MULT‹ S‹STEM BAKIR BORULAMA L‹M‹TLER‹
fiekil 6.104B. SUPER MULT‹ S‹STEM BAKIR BORULAMA L‹M‹TLER‹
234
olarak mini split klimalar ile yap›ld›¤› bir çözüm ör-
ne¤idir. Cihazlara gerekli servis müdahaleleri, d›fl
üniteler cam önlerinde bulundu¤undan dolay› di¤er
örnek uygulamaya göre daha rahat ve kolayd›r. An-
cak d›fl ünite balkon, teras ya da bahçe gibi rahatça
servis verilecek yerlerde olmad›¤› ve servis teknisye-
ni aç›s›ndan gerekli önlemler al›nmad›¤› sürece ser-
vis eleman› için hayati risk oluflturur.
6.3.4.1.4. Taze Hava ‹htiyac›
Mini split + statik ›s›tmal› sistemlerde taze hava ihti-
yac› genellikle karfl›lanamamaktad›r. Taze hava ihti-
yac› ilave bir havaland›rma sistemi ile çözülmelidir.
Örne¤in ›s› geri kazan›ml› havaland›rma cihazlar› ve-
ya kanal ba¤lanabilen iç üniteler ile flartland›r›larak
ortama yeterli miktarda taze hava al›nabilir.
6.3.4.2. MULT‹ veya SÜPER MULT‹
S‹STEMLER
Bir d›fl üniteye birden çok iç ünite ba¤lanabilen klima
sistemlerine “multi split klima” sistemleri denir. Ge-
nel anlamda çoklu split klimalar çevrimdeki elektro-
nik genleflme vanalar›n›n yerine göre isimlendirilir.
Elektronik genleflme vanalar› d›fl ünite üzerinde
olan çoklu klima sistemleri, MULT‹ S‹STEMLER
olarak an›lmaktad›r. Baz› sistemlerde ise elektronik
genleflme vanalar› d›fl ünite ile iç üniteler aras›nda
belli bir mesafede gaz da¤›t›m kutular› (BP (Branch
Provider) BOX) içinde yer almaktad›r. Bu flekilde
cihazlar›n maksimum borulama mesafeleri artt›r›l-
m›flt›r, neticede daha büyük ölçekteki alanlar sorun-
suz bir flekilde flartland›r›lmaktad›r. Bu sistemler
SUPER MULT‹ olarak adland›r›lm›flt›r.
Multi sistemlerde bir iç ünite ile d›fl ünite aras›ndaki
maksimum boru uzunlu¤u yaklafl›k 25 m civar›ndad›r
(fiekil 6.104A). Bu de¤er d›fl ünite ile iç ünitenin yer-
lefltirilece¤i yer aç›s›ndan önem tafl›r. E¤er d›fl ünite ile
iç ünite aras›nda ihtiyaç duyulan bak›r boru mesafesi
s›n›r de¤erlerin üzerinde ise elektronik genleflme valf-
lerinin ara kutulara aktar›ld›¤› ve bu özelli¤i sayesinde
multi cihazlara göre yaklafl›k dört kat daha uzun bak›r
borulamaya izin veren super multi sistemler uygun çö-
zümler yaratacakt›r (fiekil 6.104B). Multi olarak adlan-
d›r›lan cihazlar›n d›fl ünitesine en çok 5 adet iç ünite
ba¤lanabilirken, super multi olarak adland›r›lan cihaz-
lara 9 adede kadar iç ünite ba¤lanabilmektedir.
Bununla birlikte multi cihazlarda her bir iç üniteye d›fl
üniteden ayr› ayr› bak›r boru hatt› getirilmesi gerekir-
ken, super multi sistemlerden tek bir bak›r boru hatt›
ç›karak ara da¤›t›m kutular› ile (her bir kutudan mak-
simum 3 iç üniteye kadar) ba¤lanabilmektedir.
Sistem seçim kriterlerine göre multi sistem kullan›-
larak afla¤›daki çözümler üretilebilir;
- Is›tma radyatörle, so¤utma multi veya super mul-
ti sistem (sadece so¤utma yapan model) ile
- Is›tma ve so¤utma multi sistem (heat pump mo-
del) ile
6.3.4.2.1. Enerji Ekonomisi
Multi ve super multi cihazlar›n tamam› inverter
kompresörlüdürler. Inverter kompresörlere komut
veren oldukça hassas elektronik kontroller ve ak›fl-
kan kontrolörleri, enerji paylafl›m› ve kapasite kon-
trolü için bu sistemin en önemli komponentleridir.
Her odan›n ihtiyac›na, odalardaki ayar s›cakl›¤› ile
ortam s›cakl›¤› aras›ndaki farka, çal›flan iç ünite sa-
y›s›na, yani tüm kullan›c› taleplerine göre hassas
kontroller enerji ekonomisine büyük katk› sa¤lar.
Is›tma mevsiminde tüm hacimler ayn› anda ›s›t›lma-
ya ihtiyaç duyarken (›s›nma hissi için duvarlar›n ve
eflyalar›n tam olarak ›s›nmas› ve hacimler aras›nda
s›cakl›k fark› olmamas› gerekir), so¤utmada hangi
hacim kullan›l›yorsa sadece o hacme ait iç ünitenin
çal›flmas› yeterlidir. Çünkü so¤uk hava s›cak havaya
göre daha yo¤un ve daha hissedilir özelliktedir. Do-
lay›s›yla cihazlar›n kapasite kontrollü olmas› so¤ut-
man›n multi veya super multi cihazlarla, ›s›tman›n
ise statik olarak yap›ld›¤› sistemlerde önemli düzey-
de enerji ekonomisi sa¤lar.
6.3.4.2.2. Yer ‹htiyac›
Tek bir d›fl üniteden multi sistemlere 5 adede ka-
dar, super multi sistemlere ise 9 adede kadar iç üni-
te ba¤lanabildi¤inden tek bir merkezden konut ya
da kat baz›nda çözümler gelifltirilebilir. Bu neden-
le mini split sistemlere göre d›fl ünite anlam›nda
çok az yer kaplar. Uygun d›fl ünite yeri bulundu¤u
sürece split sistemlere nazaran bina cephelerinde
görünümü çok daha az etkiler.
6.3.4.2.3. Kapasite Da¤›l›m Faktörü
(Diversite Faktörü)
Multi veya super multi sistemlerin uyguland›¤› ya-
p›larda, yaflam mahalli için ihtiyaç duyulan tüm ›s›
kazanc›n› karfl›layacak kadar yüksek kapasitede d›fl
ünite seçimine özellikle konut uygulamalar› için ge-
rek yoktur. Çünkü konutlarda yatak odalar›, mutfak
ve salon gibi hacimler günün farkl› saatlerinde ve
farkl› yo¤unluklarda kullan›l›rlar. Yani kapasite ih-
tiyac› bölümlerin kullan›m zaman›na ve yüküne gö-
re da¤›t›larak ihtiyaç duyulan kapasite kadar iç üni-
te, da¤›lma göre ise d›fl ünite seçimi yap›labilir.
Örne¤in d›fl ünite kapasitesi 8 kW iken, 13 kW’l›k
iç üniteler ayn› d›fl üniteye ba¤lanabilmektedir
(fiekil 6.105,106 ve 107).
6.3.4.2.4. Taze Hava ‹htiyac›
Multi split (veya super multi split) ve statik ›s›tmal›
sistemlerde taze hava ihtiyac› genellikle karfl›lanama-
maktad›r. Taze hava ihtiyac› ilave bir havaland›rma
235
fiekil 6.105. MULTI SPLIT S‹STEM + Statik Is›tma UYGULAMASI
236
fiekil 6.106. SUPER MULTI SPLIT S‹STEM + Statik Is›tma UYGULAMASI
30 cm
18 cm
35 cm
237
fiekil 6.107. MINI VRV SPLIT S‹STEM + Statik Is›tma UYGULAMASI
238
fiekil 6.108. MULTI SPLIT - MINI VRV S‹STEM KARfiILAfiTIRMASI
239
fiekil 6.109. SUPER MULTI SPLIT - MINI VRV S‹STEM KARfiILAfiTIRMASI
30 cm
18 cm
35 cm
240
fiekil 6.110. MULT‹ S‹STEM DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M ÖRNE⁄‹
SERV‹S TEKN‹SYEN‹ ‹Ç‹N TEHL‹KEL‹. YANGIN MERD‹VEN‹NE MONTAJ DA DO⁄RU DE⁄‹L
sistemi ile çözülmelidir. Örne¤in ›s› geri kazan›m-
l› havaland›rma cihazlar› veya kanal ba¤lanabilen
iç üniteler ile flartland›r›larak ortama yeterli mik-
tarda taze hava al›nabilir.
6.3.4.2.5. Örnek Bir Konutta Sistem
Karfl›laflt›rmalar›
Konut olarak kullan›lan örnek bir yüksek yap› için
alternatif klima sistemleri fiekil 6.105 - 109’da in-
celenmifltir. Bir katta iki daire bulunan örnek pro-
jenin kat plan›nda klima sistemlerinin uygulama-
lar› gösterilmifltir. fiekil 6.105’te multi, fiekil
6.106’da süper multi ve fiekil 6.107’de ise mini
VRV sistem uygulamalar› gösterilmifltir.
fiekil 6.108’de karfl›laflt›rma yap›labilmesi için, sol
dairede multi sistem, sa¤ dairede ise mini VRV sis-
tem çözümü gösterilmifltir. fiekilde de görüldü¤ü
gibi her iki sistemde de tek d›fl ünite bulunmakta-
d›r. Ama multi sistemde her iç üniteye ayr› bir hat
çekilmesi gerekmektedir.
Bu duvar içlerinde daha fazla yer ihtiyac› gerektir-
mektedir. Ama daha önemlisi ›s› kazanc› tüm boru
yüzeylerinin toplam›ndan olaca¤›ndan iflletme ma-
liyeti mini VRV sistemine göre çok daha yüksek
olacakt›r.
fiekil 6.109’da ise karfl›laflt›rma yap›labilmesi için,
sol dairede süper multi sistem, sa¤ dairede ise mi-
ni VRV sistem çözümü gösterilmifltir. fiekilde de
görüldü¤ü gibi her iki sistemde de tek d›fl ünite ve
tek ana bak›r boru hat bulunmaktad›r. Fakat süper
multi sistemde tek hat ana da¤›t›m kutular›na kadar
gelmekte sonra her iç ünite için ayr› hat gitmekte-
dir. Her üç iç ünite için bir da¤›t›m kutusu gerek-
mektedir. Bu da¤›t›m kutusunu bina içinde ulafl›la-
bilir bir yere yerlefltirilmelidir. Bu da yer kayb›na
neden olacakt›r. Bir kutu 300 x 350 x 180 mm öl-
çülerindedir. D›fl ünite ise üç sistemde tek olup, d›fl
ortamda bir yere yerlefltirilmelidir.
Multi sistemde bir d›fla maksimum 5 iç ünite ba¤-
lanabilirken, süper multi ve mini VRV sistemde bir
d›fl üniteye 9 iç ünite ba¤lanabilmektedir. Örnek
proje olarak incelenen Dokuz Palmiye evlerinde
d›fl üniteler yang›n merdivenin yan›na yerlefltiril-
mifltir (fiekil 6.110). fiekilde de net olarak görüldü-
¤ü gibi çok do¤ru bir uygulama de¤ildir.
Hem servis verilmesi zor olaca¤›ndan hem de yan-
g›n merdivenin baflka bir amaçla kullan›lmas›n›n
sak›ncal› olabilece¤inden dolay› tavsiye edilmez.
Üç sistem karfl›laflt›r›ld›¤›nda teknik olarak mini
VRV avantajlar› ile öne ç›kmaktad›r. Hem estetik
aç›dan hem de iflletme maliyeti aç›s›ndan çok daha
uygun bir sistemdir. Di¤er taraftan multi sistem ise,
karfl›laflt›r›lan sistemler aras›nda en uygun ilk yat›-
r›m maliyetine sahip olan sistemdir. Süper multi
sistem ise iki sistem aras›nda kalmaktad›r. Her pro-
jede birebir bak›larak bu sistemlerden birine karar
verilmesi daha do¤ru olacakt›r. Karar aflamas›nda
en önemli kriterlerden biri de bak›r boru mesafeleri
olacakt›r. Sistemlerde çekilebilecek maksimum ba-
k›r boru mesafeleri Tablo 6.111’de verilmifltir.
241
Tablo 6.111. SPL‹T KL‹MALAR ‹Ç‹N TES‹SAT L‹M‹TLER‹
Minimum / Maksimum
Sistem Tip Kapasite ‹ç-D›fl Toplam ‹ç-D›fl Modeller
Ünite Aras› Borulama Ünite Aras›
Borulama Kot Fark›
(D›fl Ünite Yukar›da)
(Btu/h) (metre) (metre) (metre)
Split Klimalar 8.500 - 24.000 10 - 30 8 - 20
Duvar, Döfleme, Gizli tavan,
Slim gizli tavan, 60x60 kaset, Tavan
Sky Air Serisi Split Klimalar 24.000 - 85.000 50 - 100 30
Duvar, Gizli tavan, Kaset, Tavan,
4 yöne üflemeli tavan
Multi Split Klimalar 14.000 - 31.000 20 - 25 30 - 75 15
Duvar, Slim gizli tavan,
60x60 kaset, Yer-tavan
Süper Multi Split Klimalar 38.000 - 55.000 115 - 145 30
Duvar, Slim gizli tavan,
60x60 kaset, Yer-tavan
600x600 4 yöne üflemeli kaset,
Mini VRV Heat Pump 38.000 - 57.600 150 300 50 4 yöne üflemeli kaset, 2 yöne
üflemeli kaset, Tek yöne üflemeli
kaset, Mini gizli tavan, ‹nce gizli
tavan, Gizli tavan tipi orta st.
bas›nçl›, Gizli tavan tipi yüksek
st. bas›nçl›, Duvar tipi, As›l› tavan
tipi, 4 yöne üflemeli as›l› tavan,
Kasetli döfleme, Gizli döfleme
242
6.3.4.3. HAVA KANALLI S‹STEMLER
6.3.4.3.1. Yer Tipi Kanall› Split Cihazlar
Bu sistemler bir iç bir d›fl üniteden oluflan, flartland›r›lacak
ortama enerjinin hava ile tafl›nd›¤› sistemlerdir. Bu sis-
temlerin iç üniteleri dik tipte olup döfleme üzerine yerlefl-
tirilen cihazlard›r. Havay› flartland›ran evaporatör serpan-
tini, havay› dolaflt›ran fan, filtre, kontrol paneli iç üniteyi
oluflturur. Sistem prensip itibariyle oldukça basit kolay
kullan›labilen düflük ilk yat›r›m maliyetine sahip bir sis-
temdir (Simple is the Best). ‹ç ünite ile d›fl ünite so¤utucu
ak›flkan borular› ile birbirine ba¤l›d›r. ‹ç ünitelere ba¤la-
nan kanal sistemi ile flartland›r›lan hava farkl› hacimlere
tafl›nabilir ve çok noktadan üfleme yap›larak homojen da-
¤›l›m sa¤lan›r. Bu flekilde flartland›r›lan mahal içinde her
noktada ayn› konfor flart› sa¤lanm›fl olur. Kanal tipi cihaz-
lar di¤er split klima cihazlar›na göre, baflta havaland›rma
yapabilme yetene¤i olmak üzere, ses, homojen hava da¤›-
l›m›, kapasite geniflli¤i, taze hava alma kabiliyeti gibi
özellikleri nedeniyle avantaj sa¤lar. Yüksek yap›larda iç
ünitelere verilecek taze hava flaftlardan, ya da uygun fle-
kilde tasarlanm›fl bina cephesi panjurlar›ndan al›nabilir.
Binalarda havaland›rma iklim ve mevsim flartlar›ndan
ba¤›ms›z olarak yani ›s›tma ve so¤utma ihtiyaçlar›ndan
da önce gelen 12 ay boyunca süren en birincil ihtiyaçt›r.
Kanal tipi cihazlar›n en büyük avantaj› bu özelli¤e sahip
olmalar›d›r. Bu cihazlar d›flardan ald›klar› taze havay› fil-
tre edip flartland›rarak ortama vermekte ayn› anda so¤ut-
ma-›s›tma yaparken havaland›rmay› sa¤lamaktad›r. Ha-
valand›rma yetene¤i yan›nda havan›n homojen da¤›t›la-
bilmesi, sessizlik, iç ünitenin komflu hacimlere, d›fl üni-
tenin yaflam mahalli d›fl›na konularak servis ifllemlerinin
mahal d›fl›nda gerçeklefltirilmesi, yüksek kapasite, uzun
ömür, iç-d›fl ünite montaj mesafesinin uzunlu¤u ve opti-
mum maliyet kanal tipi klimalar›n di¤er avantajlar›d›r.
D›fl üniteler yeterli hava al›fl-verifli sa¤land›¤› takdirde
k›smen bina içersine (balkon, d›fl cephesi olan flaft vb)
monte edilebilirler.
‹deal konfor flartlar›n›n sa¤lanmas› için ›s›tman›n radya-
törlerle statik olarak alt kottan pencere önlerinden, so¤ut-
ma ve havaland›rman›n ise üst kottan kanallar yard›m› ile
yap›lmas› gerekir. Hava ile ›s›tma yap›l›rsa (fiekil 6.112);
- Ortamda hava hareketi oluflur. Ses ve gürültü riski
vard›r.
- Daha yüksek iç ortam s›cakl›¤› gerekir.
- Daha fazla enerji harcan›r. S›cakl›k katmanlar› oluflur.
- Nemlendirme ihtiyac› do¤ar.
- Besleme havas›n›n bir k›sm›n›n egzoz menfezin-
den by pass olma riski vard›r.
- ‹ç ortam taban›nda so¤uk hava ak›m› oluflur.
- Ayd›nlatma armatürlerinin ›s›tma etkisinden
faydalan›lamaz.
- Her hacimde istenen s›cakl›k sa¤lanamaz.
Cam önlerinden statik ›s›tma yap›l›rsa (fiekil 6.113);
- Hava hareketi , ses ve gürültü oluflmaz.
- Daha konforlu bir ortam sa¤lan›r.
- Egzoz menfezinden by pass riski yoktur.
- Tavanda biriken ›s›dan yararlan›l›r. %20 oran›nda
taze hava ›s›t›lmadan ortama verilebilir. Enerji ta-
sarrufu sa¤lan›r.
- Taze hava ortamdaki hava ile ideal bir flekilde kar›fl›r.
- Uniform s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lan›r.
Not: Mimari tasar›mda yere kadar cam yap›ld›¤›nda
cam önlerinden statik ›s›tma yap›lmas› zorlafl›r, yada
konvektörlere ›s›tma yap›lmas› ihtiyac› ortaya ç›kar.
Yer seviyesindeki tozun yukar› kalkmas›, ses vb gibi
istenmeyen sonuçlar ortaya ç›kar. Tasar›mda cam ön-
lerinden radyatörlerle statik ›s›tma yap›laca¤› düflü-
nülerek bu tür uygulamalardan kaç›n›lmal›d›r.
fiekil 4.25A. STAT‹K ISITMA YOK
(Hava tavandan s›cak (yaz›n so¤uk) üfleniyor.
K›fl›n so¤uk hava yerde hareket edebilir.
Oda içinde s›cakl›k da¤›l›m› homojen de¤il.)
fiekil 4.25B. STAT‹K ISITMA
(Radyatörler cam önünde.
Hava tavandan so¤uk üfleniyor.
Homojen ›s›tma sa¤lan›yor.)
243
Hava kanall› split klimalar yüksek kapasiteli olmalar›
ve tek bir noktadan birden çok hacme kanallar yard›-
m›yla hava da¤›tabilme yetene¤i nedeniyle fan coil,
mini split, multi vb sistemlere göre daha az iç üniteye
ihtiyaç duyarlar. Zon kontrolü yap›labilir, ancak oda
baz›nda s›cakl›k kontrolü yap›lamaz. fiartland›rma
evaporatör (iç ünite) yerine menfezler ile sa¤land›¤›n-
dan sadece kanall› iç ünite için drenaj hatt›na ihtiyaç
vard›r. Di¤er sistemlere göre daha az say›da drenaj te-
sisat› gereklidir.
Zon kontrolü: Tek bir iç üniteden biden çok hacmin
flartland›r›ld›¤› ve farkl› s›cakl›k taleplerinin olmas›
durumunda her hacimden ayr› kontroller yap›lmas›n›
sa¤layan kontrol sistemleridir. Kanall› klimalara bu
sistemler kolayca adapte edilebilir. Konut uygulama-
lar›nda kanall› klimalarla her odada istenen s›cakl›¤›n
sa¤lanmas›nda ortaya ç›kabilecek sorunlar zon kon-
trolüyle çözülebilir (fiekil 6.114).
Hava kanall› klimalar ile ilgili detayl› bilgi 6.2.5 bölü-
münde verilmifltir.
6.3.4.3.1.1. Uygulama Örne¤i: Trio Konutlar›
(fiekil 6.116)
Yüksek yap›l› konut uygulamalar›nda kanall› klima-
lar kullan›labilir. ‹ç ve d›fl ünite aras›nda 60 m bak›r
boru çekilebilmesi ve yaklafl›k 30 m kot fark› esnek-
li¤i olmas›na karfl›n hem tesisat›n olabildi¤ince k›sa
hem de s›n›r borulama mesafelerini aflmamas› için
d›fl üniteleri monte etmek üzere kat aralar›na asansör
boflluklar›n›n yan›nda uygun hacimler yarat›larak
kolay servis verilebilir çözümler üretilebilir. Bu tür
uygulamalarda d›fl ünitelerin monte edildi¤i kapal›
hacimlerin yeterli hava al›flveriflinin sa¤lanabilmesi
için (kondenser havas› emifl, s›cak kondenser havas›
at›fl) dekoratif panjurlar d›fl cephede görüntü kirlili¤i
yaratmadan mimariye uygun çözüm üretilmesini
sa¤lar (fiekil 6.117).
fiekil 6.116 - 120 aral›¤›nda gösterilen foto¤raflarda
Trio konutlar›nda yap›lan kanall› klimayla so¤utma,
radyatörlerle statik ›s›tma, d›fl ünitelerin asansör bofl-
luklar›n›n yan›nda yarat›lm›fl özel hacimlerde d›fl
fiekil 6.114. KANALLI KL‹MALARDA ZON KONTROLÜ
(ÇOK ÖZEL KOfiULLARDA TERC‹H ED‹LEB‹L‹R)
244
ünitelerin monte edildi¤i, bina cephesinde dekoratif
panjurla kondenserlerin hava al›flveriflinin sa¤land›¤›
uygulama gösterilmektedir. Bu tür uygulamalarda
kondenserlerden üflenen s›cak havan›n üst katlarda-
ki di¤er d›fl ünitelere by pass yolu ile gitmesi teoride
mümkünken, pratikte yap›lan ölçümlerde böyle bir
riskin olmad›¤› bu projede de tespit edilmifltir (En alt
kat ile en üst kat aras›nda yaklafl›k 1,5°C s›cakl›k far-
k› oluflur.). Ayr›ca söz konusu uygulamada d›fl ünite-
lere servis ve bak›m yap›lmas› için teknisyenin ko-
nuta girmesi gerekmemektedir.
‹ç üniteler dairelerde dolap içine yerlefltirilmifltir (fie-
kil 6.119). ‹ç ünitelerin filtre temizli¤i d›fl›nda sürek-
li servise ihtiyac› yoktur. Filtre temizli¤ini de kulla-
n›c› kolayl›kla yapabilmektedir. Ortama klimatize
edilmifl hava slot difüzörlerle verilmektedir (fiekil
6.120). Trio konutlar› kanal tesisat› fiekil 6.121’de
verilmifltir.
6.3.4.3.1.2. Konutlarda Yer Tipi Kanall› ‹ç Ünite
Yerleflimi
‹ç ünite yerlefliminde ses ve hava da¤›t›lacak olan hac-
me yak›nl›k en önemli kriterlerdir. Bu tür uygulama-
larda cihazlar yere monte edildi¤i için oldukça kolay
müdahale edilebilir durumdad›rlar. ‹ç üniteler serbest
emiflli ve panjur kap›l› monte edilebilece¤i gibi, çok
daha sessiz olmas› için tamamen kapal› dolap içi emifl
kanall› (üfleme ve emifl kanallar›nda esnek kanallar
kullan›larak hava sesi tamamen sönümlenebilir) ve üf-
leme da¤›t›m kutulu uygulama yap›labilir.
fiekil 6.115. YÜKSEK BLOKTA ‹Ç HAC‹MDE DIfi ÜN‹TE VE PANJUR UYGULAMASI
1- Hava Kanall› Split Klima ‹ç Ünitesi
2- Hava Kanall› Split Klima D›fl Ünitesi
3- Taze Hava Fan›
4- Egzoz Fan›
5- D›fl Ünitelerin Is›tt›¤› Havay› D›flar› Atan Kanallar
6- Dönüfl Kutusu
7- Gidifl Kutusu
8- D›fl Cephe Panjuru (Hava geçifline olanak var)
245
fiekil 6.116. Trio Konutlar› HAVA KANALLI SPL‹T + STAT‹K ISITMA UYGULAMASI
246
fiekil 6.118. Trio Konutlar› DIfi ÜN‹TE YERLEfi‹M‹
fiekil 6.117. Trio Konutlar› DIfi CEPHE - DIfi ÜN‹TELER PANJURUN ARKASINDA
247
fiekil 6.119. Trio Konutlar› HAVA KANALLI SPL‹T KL‹MA ‹Ç ÜN‹TE YERLEfi‹M‹ (DOLAP ‹Ç‹ UYGULAMA)
248
6.3.4.3.1.3. Gizli Tavan Tipi Cihazlar (fiekil 6.122)
Gizli tavan tipi klimalar ince yap›lar› dolay›s›yla
asma tavan içine yerlefltirilmeye uygun kanall› tip
split klimalard›r. Gizli tavan tipi split klimalar 200
ile 350 mm aras› yüksekli¤e sahip olduklar›ndan as-
ma tavan aral›¤›nda rahatl›kla uygulanabilirler. Ka-
nal ba¤lanabilen sistemler olduklar› için kanall› kli-
ma sistemleri ile birlikte an›l›rlar. Ancak gerek
elektronik kontrolleri gerek ak›flkan kontrolleri ge-
rekse çal›flma mant›¤› aç›s›ndan kanall› klimalardan
tamamen ayr›l›rlar. Döfleme tipi (Amerikan tip) ka-
nall› klimalara göre elektronik kontroller, hassas s›-
cakl›k ayar›, kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen iç
ünite fan devirleri, daha küçük kapasiteli iç üniteler
gibi özellikleriyle baz› durumlarda üstünlükleri var-
d›r. Kullan›m amac› ve flekline göre di¤er split kli-
ma sistemleri ile birlikte de¤erlendirilmelidir.
Tavan aras› uygulamalarda kullan›ld›klar›ndan filtre
temizli¤i ve servis amaçl› olarak tavanda cihaz ölçü-
sünde müdahale kapa¤› b›rakmak gerekir.
Bu tür klima cihazlar› asma tavan içine monte
edildiklerinden;
- Yer tipi cihazlara göre servis ve bak›m› daha zordur.
- Zor ulafl›ld›klar› için filtre temizli¤i, vb ifller zama-
n›nda yap›lmaz.
- Asma tavan içine monte edilen cihazlar›n dre-
najlar›n›n toplanmas› daha zordur (Genellikle
drenaj pompas› veya drenaj pompal› cihazlar
kullan›l›r.).
- Yüksek bas›nçl› gizli tavan tipi klima cihazlar›nda
ses problemi oluflabilir.
Not: Asma tavan içine yerlefltirilen cihazlar olabil-
di¤ince koridor gibi yaflam mahalli d›fl›nda yerlere
yerlefltirilmelidir.
fiekil 6.120. Trio Konutlar› DA‹RE - SLOT D‹FÜZÖR
Not: Duvar önüne monte edilen radyatörlerden ç›kan hava duvar›n daha çabuk kirlenmesine neden olur.
Radyatörler mümkünse her zaman cam önüne monte edilmelidir.
249
fiekil 6.121. Trio Konutlar› KANALLI SPL‹T VE RADYATÖR UYGULAMASI KAT PLANI
250
6.3.4.4. Otel Odas› Klimas› (fiekil 6.123)
Oda tipi paket klimalar grubunda da de¤erlendirile-
bilen (PTAC) otel odas› klimalar› mini split klima-
lar›n ve pencere tipi klimalar›n avantajlar›n› bünye-
sinde birlefltirebilmifl taze hava alabilme yetene¤ine
sahip cihazlard›r. Kompresör, kondenser, evapora-
tör, borulama, kontrol elemanlar› ile cihaz bir paket
halinde bir bütündür. Enerji tüketimi ve iflletme aç›-
s›ndan, küçük ve butik otellerde uygulanabilecek en
uygun sistemlerden biridir.
fiekil 6.124 görüldü¤ü gibi oda d›fl duvar›nda olufltu-
rulan özel bir kasa içine yerlefltirilir. Cihaz›n yar›s›
oda içinde di¤er yar›s› d›fl havadad›r. D›flta bulunan
kondenser k›sm› kendi fan› ile ald›¤› d›fl havaya yo-
¤uflma ›s›s›n› atarken oda içinde bulunan evaporatör
k›sm› üzerinden bir baflka fanla geçirilen hava üzerin-
den ›s› çekilir. Cihaz bu flekilde so¤utma yaparken so-
¤utucu ak›flkan çevrimi ters döndürülerek k›fl›n heat
pump modunda ›s›tma yapabilir.
Nominal kapasite de¤erleri s›n›rl› olduklar› için kulla-
n›m alanlar› cihaz›n maksimum kapasitesine paralel
olarak s›n›rl›d›r. Paket tipi cihaz olduklar›ndan önceden
rezervasyon b›rak›lm›flsa montaj› çok kolayd›r. Cihaz-
larda standart olarak defrost an›nda devreye girerek so-
¤uk hava üflemesini engelleyen ve/veya çok so¤uk ha-
valarda heat pump sistemine ›s›tma takviyesi yapabilen
fiekil 6.122. G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE
fiekil 6.123. OTEL ODASI KL‹MASI
251
elektrikli ›s›t›c› mevcuttur. Cihazlara miktar› ayarlana-
bilen, 120 m
3
/h’e kadar taze hava al›nabilir. ‹çeriye ta-
ze hava al›nd›¤›ndan mini split sistemlere ve fan co-
il’lere göre oldukça avantajl› sistemlerdir. bu özelli¤i
sayesinde iç hava kalitesinin artmas›nda ve ortamda
pozitif bas›nç yarat›lmas›nda etkin çözüm sunarlar. Ta-
ze hava için ayr› bir filtre oldu¤undan, iç ortam havas›
filtresi kirlenmesi ve bak›m periyodu süresi uzar.
Cihaz özellik olarak kendi yo¤uflturdu¤u drenaj suyunu
buharlaflt›rabilmektedir. Ancak özellikle nemli d›fl hava
flartlar›nda ilave tedbir olarak drenaj ba¤lant›s› yap›labilir.
Is›tma için s›cak su tesisat› bulunan yap›larda cihazlar›n
önüne s›cak su bataryas› konularak so¤utmay› so¤utucu
ak›flkan yard›m›yla, ›s›tmay› ise fan coil gibi su yard›-
m›yla yapabilme özelli¤i opsiyonel olarak sa¤lanabilir.
Özellikle yüksek yap›l› konutlarda drenaj tesisat›na ge-
rek duymamas›, split klimalar gibi d›fl ünite yeri gerek-
sinimi olmamas› ›s›tma ve so¤utmay› (-15°C ile +52°C)
tek bir üniteden yapabilmesi, merkezi klima santrali ya-
da taze hava flaftlar›na ihtiyaç duymadan direkt olarak
taze hava alarak filtre edip, flartland›r›p iç ortama vere-
bilmesi ve herhangi bir bak›r boru tesisat› ihtiyac› olma-
mas› nedeniyle tercih edilen sistemlerdendir. fiekil
125’te Amerika’da yüksek yap›l› konut binalar›nda yu-
karda sözü edilen avantajlar› nedeniyle kullan›m› tercih
edilen sistem örnekleri görülmektedir.
fiekil 6.124. OTEL ODASI KL‹MASI MONTAJ DETAYI
Cihaz kasas› %1 d›fla do¤ru
e¤imli monte edilir.
Yo¤uflan suyun ve cihaza
girebilecek ya¤murun hareketi
d›fla do¤ru yönlenmifl olur.
Taze Hava Al›fl + Emifl
At›fl
Emifl
40,8 cm
min 5 cm
maks
35 cm
2 cm
min 8 cm
52,7 cm
106,8 cm
Enerji
Beslemesi
35 cm
41,6 cm
107,6 cm
min 8 cm
252
fiekil 6.125A. OTEL ODASI KL‹MA UYGULAMA ÖRNE⁄‹ 1 (NEW YORK)
253
fiekil 6.125B. OTEL ODASI KL‹MA UYGULAMA ÖRNE⁄‹ 2 (NEW YORK)
fiekil 6.125C. OTEL ODASI KL‹MA UYGULAMA ÖRNE⁄‹ 3 (NEW YORK)
254
fiekil 6.125D. OTEL ODASI KL‹MA UYGULAMA ÖRNE⁄‹ 4 (NEW YORK)
255
6.3.4.5. FAN COIL S‹STEMLER
6.3.4.5.1. ‹ki Borulu Fan Coil Sistem
6.3.4.5.2. ‹ki veya Dört Borulu Fan Coil + Statik
Is›tma Sistemi
6.3.4.5.3. Dört Borulu Fan Coil
6.3.4.5.4. Is›t›c› Yüzeyli Fan Coil (Kombine Sistem)
Fan coil sistemi esas olarak tamamen sulu bir sistemdir.
Bir merkezde haz›rlanan s›cak su ve/veya so¤utulmufl
su, bina içine da¤›t›lm›fl fan coil cihazlar›na da¤›t›l›r.
S›cak su bir s›cak su kazan›nda, so¤uk su ise su so¤ut-
ma grubunda (çiller) üretilir. Fan coil cihazlar› bir fan
ve ›s› geçifl yüzeyi olarak serpantin içeren elemanlard›r.
Fan yard›m› ile odadan al›n›p, serpantinler üzerinden
geçirilerek ›s›t›lan veya so¤utulan hava tekrar odaya üf-
lenir. Serpantin içinden so¤uk su geçiyorsa so¤utma, s›-
cak su geçiyorsa ›s›tma yap›l›r. Dönüfl borular›yla mer-
keze dönen su burada tekrar ›s›t›l›p/so¤utularak sirküle
ettirilir. Bu amaçla sirkülasyon pompalar› kullan›l›r.
Özellikle çok odal› binalarda her odan›n s›cakl›k kontro-
lünün ba¤›ms›z olarak yap›lmas›n›n istendi¤i durumlarda
ve kanal geçirmek için yeterli hacmin bulunmad›¤› uy-
gulamalarda tercih edilir. Yüksek yap›l› konutlar›n yan›
s›ra otel, hastane ve ofis binalar›nda da kullan›lan sistem-
lerdir. Enerji tafl›n›m› su ile yap›ld›¤› için genel olarak ifl-
letme giderleri tam haval› sistemlere göre daha düflüktür.
Fan coil üniteleri cam önlerine, asma tavan içlerine ya
da tavan alt›na ve döfleme içlerine konulabilir. Buna gö-
re farkl› fan coil tipleri gelifltirilmifltir. Tavan tipi fan co-
il kullan›l›yorsa hava kanallar› ile izoleli fan coil borula-
r›n›n (drenaj borular›n›n e¤imlerine önem verilmelidir.)
kesiflme noktalar› (boru e¤imleri ve hava tahliye imkan›
da dikkate al›narak) dikkatle kontrol edilmelidir.
Fan coil sistemlerinin genellikle taze hava alma yete-
nekleri yoktur. Bu nedenle taze hava santralleri, egzoz
tesisat›, su so¤utma kulesi, so¤utma üniteleri (çiller)
ve merkezi ›s›tma sistemi ile birlikte bir bütün olarak
düflünmek, yer seçimi, yerleflim ve projelendirme saf-
has›nda tüm sistem ünitelerinin ihtiyaç duyaca¤› re-
zervasyonlar önceden b›rak›lmal›d›r.
Klima santralleri taraf›ndan üflenen ve emilen taze ha-
va için flaftlarda uygun kanal boflluklar›, so¤utma ku-
lesi ve so¤utma üniteleri (çiller) için çat›,teras, bahçe
ya da bina alt›nda yer ayr›lmas› ve merkezi ›s›tma sis-
temi için de bina alt›nda ya da çat›da kazan dairesi
planlanmas› gerekir.
Sistem elemanlar›n›n normal katlarda makine dairele-
rinde, bina d›fl›nda kaybettirdi¤i alan ve her birinin ilave
maliyeti hesaplanmal›d›r. Tüm bunlar›n yan› s›ra özel-
likle yüksek yap›l› konutlarda merkezi fan coil sistem
tercih edildi¤inde sistemi iyi bilen bir veya birkaç tek-
nisyenin sürekli istihdam edilmesi gerekir.
Fan Coil Sistemlerde Enerji Tüketiminin Ölçüle-
bilmesi ve Paylafl›m›: Bölüm 6.2.3’de de¤inildi¤i gi-
bi özellikle konut uygulamalar›nda mekanlar›n kulla-
n›m zamanlar› ofis binalar› veya iflyerlerine göre
oldukça de¤iflkendir. Bu nedenle herkesin kulland›¤›
enerji miktar›n›n ölçülebilmesi giderlerin paylafl›m›n›
kolaylaflt›racakt›r. Fan coil sistemlerinde ›s›tma ve so-
¤utma merkezi oldu¤undan her kullan›c› için farkl› ci-
hazlar kullan›larak sistemlerin tamamen ayr›lmas›
prensip olarak mümkün de¤ildir. Ortak ›s›tma giderle-
rinin paylafl›m› daha kolay yap›labildi¤i halde, ortak
so¤utma giderlerinin paylafl›m›nda daha büyük sorun-
lar yaflanmaktad›r. Fan coil sistemlerinde enerji tüke-
timinin hassas flekilde ölçülebilmesi oldukça zor ve
pahal›d›r. Enerji tüketiminin ölçülmesi için su taraf›na
pay ölçerlerin montaj› gereklidir. Bu sayede giderlerin
büyük bir bölümü paylafl›lacak flekilde planlanabilir.
Ayr›ca her dairenin giriflinde ›s› sayaçlar› ile ölçüm ya-
p›lsa bile kullan›c›n›n harcad›¤› ›s› enerjisine ilave ola-
rak sistemdeki toplam ›s› kay›p ve kazançlar›ndan or-
taya ç›kan enerji maliyetlerinin de tüm kullan›c›lara
eflit flekilde paylaflt›r›lmas› gerekir. Bina otomasyon
sistemleri ile enerji tüketiminin ölçülmesi, paylafl›lma-
s›, raporlanmas› ile enerji tasarrufunun yap›lmas› çok
kolaylafl›r (Tesisat›n buna göre yap›lmas›, iflletmede
balans ve kalibrasyonlar›n periyodik olarak uygulan-
mas› kayd› ile). Hava taraf›nda (taze hava klima san-
trallerinde) ölçüm yapmak ve enerji paylafl›m› müm-
kün de¤ildir. E¤er hava debileri proje de¤erleri ile ay-
n› ise primer hava santral sarfiyat›n›n taze hava oran›n-
da paylaflt›r›lmas› ile yaklafl›k bir paylafl›m yap›labilir.
Konut uygulamalar›nda kullan›c› tercihlerine göre
olabildi¤ince ba¤›ms›z sistemler yarat›lmal›d›r. Kulla-
n›c› istedi¤i anda so¤utma veya ›s›tma komutlar›ndan
birini verebilmeli ve gerçeklefltirebilmelidir. Bu ne-
denle olabildi¤ince 4 borulu fan coil sistemlerini ter-
cih etmek gerekir.
Havaland›rma ve Taze Hava ‹htiyac›: Fan coil sis-
temleri çal›flma prensipleri itibariyle tam sulu sistem-
lerdir. Merkezi fan coil tesisatl› konut çözümlerinde
taze hava kesinlikle ihmal edilmemesi gereken ve fan
coil sisteminde yer almas› gereken olmazsa olmaz ta-
sar›m kriteridir. Klasik fan coil sistemlerinde havalan-
d›rma yoktur. Sadece ›s›tma ve so¤utma yapabilir. Bu
eksikli¤i gidermek amac›yla fan coil sistemlerinde iki
uygulama geçerlidir:
• D›fl hava, d›fl duvara yerlefltirilen kar›fl›ml› fan co-
il cihazlar› ile do¤rudan her ünite taraf›ndan d›fla-
r›dan al›n›r.
• Sisteme ayr›ca taze hava (primer hava) besleyen
merkezi kanall› bir havaland›rma sistemi ilave edi-
lir. Bu sisteme primer haval› fan coil sistemi ad›
verilir. Primer haval› fan coil tesisleri hem haval›
hem sulu sistemlerdir ve baflka bir grupta de¤er-
lendirilir. Bu sistemlerde taze hava santral›nda ön
flartland›r›lan taze hava istenildi¤inde belirli öl-
çüde nemlendirme de yapabilir. Ancak temel ola-
rak fan coil sistemlerin, primer haval› sistem de ol-
sa, nem kontrolü performans› düflüktür.
256
Hem d›fl duvardan hava alan kar›fl›ml› sistemde hem
de primer (taze) haval› sistemde her odadaki hava sir-
külasyonu sadece o odaya aittir. Odalar aras›nda hava
geçifli, dolay›s›yla koku, duman vs geçifli pratik olarak
yoktur. ‹nsan yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u (dolay›s›yla
(veya) taze hava oran›n›n fazla oldu¤u) baz› özel ya-
p›larda, so¤utma ihtiyac›n›n büyük bir yüzdesi klima
santrallerinden verilen taze hava ile, kalan k›sm› ise
fan coil’ler ile karfl›lanabilir. (Fan coil + taze hava
kombine sistem). Böylece fan coil cihazlar› daha kuru
çal›flaca¤›ndan kondenser suyu debisi düfler. Is› geri
kazan›m› kullan›ld›¤›nda enerji ekonomisi aç›s›ndan
daha iyi bir performans sa¤lanabilir.
Fan Coil Sistemlerinde Gürültü ve Ses: Konut gibi
beklentisinin çok yüksek oldu¤u konfor tesislerinde
ses istenmeyen, gürültü ise hiç istenmeyen bir unsur-
dur. Fan coil cihaz seçimi yaparken katalogda verilen
toplam ses fliddetine (dBA) bak›lmas› genellikle ye-
terli olmaz. Özellikle düflük frekansl› sesler çok ra-
hats›z edebilir. Son dönemlerde üretilen yeni tip fan
coil cihazlar› genelde eskilere nazaran daha fl›k ve da-
ha az seslidir. Ancak ilk kullan›m an›ndaki ses sevi-
yesinden ziyade önemli olan cihaz›n birkaç y›l sonra-
ki ses seviyesidir.
Bir cihaz› sat›n almadan önce, yaklafl›k 5 y›l veya da-
ha uzun süre kullan›lmakta olan bir tesiste görmek ve
dinlemek yararl› olabilir. Bir cihaz›n sesi, farkl› kulla-
n›m yerlerinde (arka plandaki ortam›n gürültü seviye-
sine ba¤l› olarak) de¤iflken etki yapabilir. Örne¤in ka-
liteli bir fan coil’in sesi ofiste hissedilmez. Ancak ya-
tak odas›nda ayn› fan coil’in sesi gecenin sessizli¤in-
de hissedilir, hatta rahats›z edici olabilir.
Cihazlardan kaynaklanan mekanik sesi ve hava sesini
ayr› ayr› incelemek gerekebilir.
Sonradan oluflan sesi sönümlemeye çal›flmak yerine,
önceden:
- Do¤ru cihaz kapasitesi tayin edilmeli,
- Kaliteli bir marka ve ürün kullan›lmal›,
- Uygulama do¤ru yap›lmal›,
- Al›nmas› gereken akustik önlemler ve titreflim ya-
l›t›mlar› titizlikle uygulanmal›,
- Periyodik bak›m ve servis yap›lmal›d›r.
Hava kanal› uygulamalar›nda mümkün oldu¤unca dü-
flük direnç oluflturan yuvarlak kesitli kanallar kullan›l-
mal›d›r. Esnek (flexible) hava kanallar› hareket etme
kabiliyetleri ve polyester iç yap›lar› sayesinde sesi
(gürültüyü) büyük oranda sönümleyerek, daha sessiz
bir iç ortam sa¤lanmas›na önemli katk›larda bulunur.
Fan coil kapasitesi belirlenirken düflük devirlere göre
seçim yap›lmas› iyi performans (sessizlik) için önem-
lidir. Ancak ses de¤erlendirmesi yap›l›rken çok kalite-
li bir fan coil’in standart bir fan coil’e göre uzun y›llar
çok daha sessiz çal›flaca¤› unutulmamal›d›r.
Fan coil uygulamalar›nda ses aç›s›ndan bir baflka önem-
li konu gece çal›flmas›d›r. Ço¤u fan coil projesinde
kapasiteler yaz mevsimi ve en yüksek so¤utma ihtiyac›
olan saatler için hesaplan›r ve bu de¤erlerin üzerine ço-
¤u zaman gerçekleflmeyecek toleranslar eklenir.
Fan coil seçimleri de genellikle orta devire göre yap›l-
d›¤› için fan coillerin birinci devirleri gece kapasitesi-
nin çok üzerinde kal›r ve ço¤unlukla ses ve hava hare-
keti bak›m›ndan rahats›zl›k yaratabilir.
Bu sebepten dolay› fan coil seçimlerinde gece yükle-
rinin de karfl›lanmas›n› sa¤layacak devirlerin fan coil
cihaz›nda mevcut olmas› ve bu devirlerdeki kapasite
ve gürültü seviyesi özellikle kontrol edilmelidir.
Fan coil sistemlerinin ba¤l› oldu¤u mekanik odalarda-
ki ve merkezdeki cihazlar›n gürültü seviyeleri için ön-
lemler al›nmal›d›r (izolasyon, do¤ru yer seçimi, vb).
Fan Coil Sistemlerinde Drenaj: Fan coil cihazlar›n›n
so¤utma bataryalar›nda çiller gruplar›ndan so¤utula-
rak (7-12°C) gelen so¤utma suyu nedeniyle eflanjör
yüzey s›cakl›klar› flartland›r›lan iç ortam havas› için-
deki su buhar›n›n çi¤lenme noktas› (yo¤uflma) düzeyi-
nin alt›na düflmesine neden olur.
Bu nedenle so¤utma esnas›nda fan coil cihazlar›ndan
yo¤uflmufl ve so¤uk iç ortam nemi drenaj hatt› ile d›fla-
r› tahliye edilmesi gereklili¤i ortaya ç›kar. Genellikle
drenaj hatt›nda tahliye edilecek olan suyun s›cakl›¤›
yaklafl›k olarak eflanjör s›cakl›¤›na eflit olaca¤›ndan dre-
naj hatt›n›n kendisinde de yo¤uflma riski ortaya ç›kar.
Sonuç olarak her fan coil için tesisattan gelen su girifl
ç›k›fl borular› ile birlikte; iyi izole edilmifl, do¤ru çap-
land›r›lm›fl, gerekli sifon düzenlemeleri yap›lm›fl dre-
naj hatlar›na ihtiyaç vard›r.
Drenaj hatlar›nda genelde pompa bas›nc› olmad›¤›n-
dan ve drenaj suyu kendi ataleti ile tahliye edildi¤in-
den en küçük e¤im hatalar›, hatal› çapland›rma, izo-
lasyon eksikleri ciddi sorunlar›n ortaya ç›kmas›na ne-
den olur.
Drenaj hatlar› olabilen en k›sa yoldan müstakil drenaj
hatlar›na ba¤lanmal›d›r.
Drenaj hatlar›n›n rezervasyonlar›n›n mimari proje
oluflturulmas› esnas›nda belirlenmesi gerekmektedir.
E¤er mimari olarak müstakil drenaj hatlar› tahsis edi-
lemiyorsa pis su tesisat› ancak uygun sifon tertibat›
kullan›larak tercih edilebilir. Böyle bir uygulamada
özellikle k›fl aylar›nda ciddi koku riski oldu¤u kesin-
likle unutulmamal›d›r.
6.3.4.5.1. ‹ki Borulu Fan Coil
E¤er kullan›lan fan coil içinde tek serpantin varsa, ku-
rulan sisteme iki borulu fan coil sistemi ad› verilir.
Sistemde da¤›t›m ve toplama yapan iki boru dolafl›r.
Her fan coil cihaz›na bir da¤›tma borusu, bir toplama
borusu ba¤lan›r. Bu durumda bütün sistemde ya so¤uk
su ya da s›cak su dolaflt›r›labilir (fiekil 6.126). Yaln›z-
ca iki borulu fan coil sistemler ile çözülen projelerde
›s›tma için ayr› bir merkezi ›s›tma sistemi, so¤utma
için ayr› bir su so¤utma grubu (çiller), so¤utma kulesi
257

e
k
i
l

6
.
1
2
6
.

K


B
O
R
U
L
U

F
A
N
C
O
I
L

S

S
T
E
M

258
ve taze hava için klima santrali bulunur. Bu tür sistem-
lerde so¤utma ve ›s›tma fan coil bataryalar›na merke-
zi sistemden gelen so¤uk ya da s›cak su üzerindeki ›s›
enerjisi fan coil’lerin fanlar› vas›tas›yla iç ortama nak-
ledilir. Enerji su ile tafl›nsa dahi, so¤utma ve ›s›tma ifl-
lemleri hava yard›m› ile yap›l›r. Dolay›s›yla bütün sis-
temde ayn› anda ya ›s›tma ya da so¤utma yap›labile-
cektir. Bu sistemde tüm fan coil’ler ya so¤utma ya da
›s›tma konumunda çal›fl›r. Örne¤in tüm sistem so¤ut-
mada çal›fl›rken kullan›c›lardan herhangi birisi gene-
lin tercihinden farkl› olarak fan coil ünitesini ›s›tma
konumuna al›rsa bu komutu gerçeklefltiremez.
‹ki Borulu Fan Coil Uygulamalar›nda Is›tma/So¤utma
Konforu: ‹ki borulu fan coil sisteminde ›s›tma veya so-
¤utma ifllemi hava yoluyla gerçekleflir. ‹ki borulu fan co-
illerin döfleme veya tavan tipi yap›lmas›nda sistemin ›s›t-
ma veya so¤utma öncelikli olmas› ve mevsimsel iklim
flartlar› büyük önem tafl›r. “So¤uyan hava çöker, ›s›nan
hava yükselir” temel prensipleri çerçevesinde fan coil
için en ideal yer tespit edilmelidir. Hava üflenerek ›s›tma
yap›lan sistemlerde; ›s›t›c› yüzeyler aç›kta olmad›¤›ndan,
oday› çevreleyen yüzeylerin ortalama s›cakl›¤› ile oda s›-
cakl›¤›n›n ortalamas› hissedilen s›cakl›k olur.
Radyatörle ›s›tma ile ayn› ›s›l konforu sa¤lamak için
oda s›cakl›¤›n› yaklafl›k 1°C art›rmak gerekir. Oda s›-
cakl›¤›n›n 1°C artt›r›lmas› için %10 daha fazla enerji
tüketmek gerekir. Oda s›cakl›¤›n›n artmas›, az da olsa
nemlendirme ihtiyac›n› ve yak›t tüketimini art›r›r.
Fan coil kapasiteleri genellikle so¤utmaya göre seçil-
di¤i için, ›s›tma kapasiteleri ihtiyaçtan çok fazlad›r.
Bu nedenle ›s›tma mevsiminde fan coil cihazlar›na dü-
flük s›cakl›kta su gönderilir. Bununla da kazanlar daha
yüksek y›ll›k verimle çal›fl›r.
a. Döfleme Tipi Fan Coil Kullan›l›rsa
Yerdeki fan coil’in filtresinin temizlenmesi, servis
ve bak›m›n›n yap›lmas› daha kolayd›r. Ancak yer
seviyesinde toz miktar› daha fazla oldu¤u için yer-
deki sistemler daha s›k servis, bak›m ve filtre te-
mizli¤i ihtiyac› duyar.
• Is›tma: Fan coiller cam önüne monte edilmelidir.
S›cak hava ortama afla¤›dan (cam›n alt›ndan) yuka-
r›ya do¤ru verildi¤inde en iyi konfor al›n›r. Aksi
halde pencere cam› yüzeyinde so¤uyan hava zemin
bölgesine iner ve yerde rahats›z edici so¤uk hava
ak›m› oluflabilir. Dizayn flartlar›ndaki d›fl hava ve iç
ortam s›cakl›k fark› 20°C ve üzerinde ise; cam yü-
zeylerinin afla¤›dan ›s›t›lmas› so¤uk yüzey etkisini
azaltacak ve ›s›l konforu art›racakt›r.
• So¤utma: So¤utulmufl hava, ortamdaki havaya gö-
re daha a¤›rd›r. So¤utulmufl hava parapet alt›ndan
üflenirse, daha a¤›r olan havay› yukar›ya daha yük-
sek h›zla üflemek gerekir. Hava sesi (gürültü) daha
fazla olur ve cama yak›n oturan insanlar so¤uk ha-
va ak›m›ndan rahats›z olabilir (Yönlendirilebilir
menfezler kullan›lmal›d›r.).
Termal konforu etkileyen bir di¤er faktör de ortam-
daki hava h›z›d›r. S›cakl›¤a ba¤l› olarak ortamda
0,1m/s hava h›z›n›n alt›nda kal›nmal›d›r. Aksi halde
türbülans ve rahats›z edici hava hareketleri oluflabilir.
So¤utma öncelikli yörelerde (Antalya, ‹zmir vb) ise
›s›l konfor yönünden yukar›da olmas› daha uygun
olmakla birlikte, servis bak›m›n›n yukar›daki ciha-
za yap›lmas›n›n daha zor olaca¤› ve di¤er faktörler
de dikkate al›narak karar verilmelidir.
b. Gizli Tavan / Tavan Tipi Fan Coil Kullan›l›rsa
• Is›tma: S›cak hava yukar›dan üflenir. Hafif olan s›-
cak havay› afla¤›ya daha yüksek h›zlarda üflemek
gerekir. Cam yüzeyinde so¤uyan havan›n bir k›sm›
yere inebilir. S›cak hava yüksek h›zlarda üflendi¤i
için ses seviyesi yüksektir. (Fan daha yüksek devirli
çal›flt›r›l›r) S›cak havan›n afla¤›ya daha kolay inmesi-
ni sa¤layabilecek özel difüzörler kullan›lmal›d›r.
• So¤utma: Tavan tipi fan coil kullan›l›yorsa so¤u-
tulmufl hava yukar›dan üflenir. So¤utulmufl hava
ortama yukar›dan (tavandan) üflendi¤inde en iyi
konfor al›n›r. So¤utulmufl hava, ortamdaki havaya
göre daha a¤›rd›r. Menfezden ç›kt›ktan sonra oda
havas›na kar›fl›r, yukar›da toplanm›fl ›s›y› al›r ve or-
tamda mükemmel konfor sa¤lar. Do¤al sirkülasyon
kullan›ld›¤› için hava h›zlar› düflüktür ve ses - gü-
rültü oluflmaz.
Sonuç olarak en ideal konfor aç›s›ndan ›s›tman›n
afla¤›dan, so¤utman›n yukar›dan yap›lmas› gerekir.
Fan coil tercihi yap›larak çözülmüfl projelerde bunu
sa¤laman›n en do¤ru yolu sonraki bölümde ayr›nt›-
l› olarak anlat›lan iki borulu fan coil ve statik ›s›tma
sistemini kurmakt›r.
6.3.4.5.2. ‹ki Borulu Fan Coil ve Statik Is›tma
‹deal konfor flartlar›n›n sa¤lanmas› için ›s›tman›n rad-
yatörlerle statik olarak alt kottan pencere önlerinden,
so¤utma ve havaland›rman›n ise üst kottan yap›lmas›
gerekir. Bu sistemde yine di¤er iki ve dört borulu fan
coil sistemleri gibi so¤utma gruplar› (çiller), (e¤er ge-
rek varsa) so¤utma kulesi, merkezi ›s›tma sistemi
mevcuttur. En önemli fark ›s›tma ve so¤utma devresi-
nin birbirinden tamamen ayr›lm›fl olmas›d›r. Bu saye-
de so¤utma kap› üstlerinden menfezler yard›m› ile üf-
lenerek ve fan coiller koridorlara yerlefltirilir. Radya-
törler ise cam önlerine monte edilir.
Cam önlerinden radyatörler ile statik ›s›tma yap›larak,
fan coil’lerle düflük h›zda üst kottan so¤utma yap›l›rsa;
- Hava hareketi, ses ve gürültü oluflmaz.
- Daha konforlu bir ortam sa¤lan›r.
- Egzoz menfezinden by pass riski yoktur.
- Tavanda biriken ›s›dan yararlan›l›r.%20 oran›nda
taze hava ›s›t›lmadan ortama verilebilir. Enerji ta-
sarrufu sa¤lan›r.
- Taze hava ortamdaki hava ile ideal bir flekilde kar›fl›r.
- Uniform s›cakl›k da¤›l›m› sa¤lan›r.
259
Ancak fan coil’lerin tavanda (veya tavan aras›nda)
olmas›ndan dolay› cihazlardan hava kanallar› ve
izolasyonlardan, so¤uk drenaj borular›, boru e¤imle-
ri ve izolasyon kal›nl›klar›, enerji besleme kablolar›,
egzoz tesisat› ve taze hava kanallar›ndan dolay› cid-
di oranda tavan aras›nda boflluklara (250 - 500mm)
ihtiyaç vard›r.
Tavan tipi fan coil’lere müdahale etmek için, mü-
dahale kapaklar›na ihtiyaç vard›r.
Teknisyenin servis verebilmesi için müdahale ka-
paklar›n›n boyutlar›, cihaz boyutlar›ndan büyük ol-
mal›d›r. Kapak detay› bu anlamda dekorasyonu
zorlaflt›rmaktad›r.
Asma tavan içinde en az yüksekli¤e ihtiyaç gösteren
sistem, mekan› kullanan kiflilere avantaj sa¤lar. Oda
yüksekli¤inin daha fazla olmas› konfor ve ferahl›k
hissi verecektir.
‹ki Borulu Fan Coil + Statik Is›tma Uygulama
Örne¤i: Kanyon Residence
Kanyon’da normal katlar konut olarak kullan›lmakta-
d›r. Normal katlar primer taze haval› 2 borulu fan co-
il ve statik ›s›tma sistemi ile ›s›t›l›p so¤utulmaktad›r.
Çevrede pencere önlerine radyatörler yerlefltirilmifltir.
Bu radyatörler termostatik vana donan›ml› olup, k›fl›n
d›fl cepheden olan temel ›s›tma yükünü karfl›lamakta-
d›rlar. Bu cihazlar sadece ›s›tma yapmakta ve camdan
olan so¤uk hava ak›m›n› önlemektedirler.
Fan coil’ler gizli tavan tipi olup, asma tavan içine yer-
lefltirilmifllerdir. Hacimlerin ›s›tma ve so¤utma ihti-
yaçlar›n› karfl›lamaktad›rlar. Fan coil’ler salonda ha-
vay› iç ortamdan emip, al›ndan üflemektedirler. Siste-
min taze hava ihtiyac› kanallarla ortama tafl›nmakta ve
salonda hava pencerelere kadar tafl›nmakta ve çevre
boyunca lineer menfezlerden üflenmektedir.
fiekil 6.127. Kanyon Residence ‹K‹ BORULU FAN COIL + STAT‹K ISITMA
260
fiekil 6.128. Kanyon Residence 2 BORULU FAN COIL + STAT‹K ISITMA + HAVALANDIRMA PROJES‹ KAT PLANI
261
6.3.4.5.3. Dört Borulu Fan Coil
Fan coil içinde ›s›tma ve so¤utma olarak iki ayr›
serpantin varsa bu sisteme dört borulu fan coil sis-
temi ad› verilir. Sistemde iki da¤›t›m ve iki toplama
yapan dört boru dolafl›r. Boru çiftlerinden birinde
so¤uk su, di¤erinde s›cak su ba¤›ms›z olarak dola-
fl›r. Vanalar vas›tas›yla fan coil’de ya so¤uk ya da
s›cak suyun dolaflmas›na izin verilerek ›s›tma ve so-
¤utma yap›l›r. Sistemde farkl› odalarda ayn› anda
hem ›s›tma hem de so¤utma yapmak mümkündür.
- Özellikle geçifl dönemlerinde mükemmel konfor
sa¤lan›r. Yaz - k›fl geçifli oldukça kolayd›r. De¤i-
flikliklere oldukça h›zl› cevap verir.
- Kontrol vanas› kullan›m› gerekli oldu¤u için kon-
trol maliyeti daha yüksektir.
- ‹lk yat›r›m maliyetinin daha yüksek olmas›na kar-
fl›n iflletme verimlili¤i yüksek, iflletme giderleri
düflüktür.
fiekil 6.129. 4 BORULU FAN COIL S‹STEM‹
262
fiekil 6.130. Elit Residence DÖRT BORULU FAN COIL + STAT‹K ISITMA
263
Dört Borulu Fan Coil Uygulama Örne¤i: Elit
Residence (fiekil 6.130)
• Elit Plaza zemin, 32 normal kat, iki ara tesisat kat› ve
5 adet bodrum kattan meydana gelmifltir.
• 3, 4 ve 5. bodrumlarda garaj, depo ve tesisat hacim-
leri bulunmaktad›r.
• Normal katlar konut olarak kullan›lmaktad›r.
• Normal katlar primer taze haval› 4 borulu fan coil
sistemi ile klimatize edilmektedir. Çevrede pencere
önlerine bak›r boru alüminyum kanatl› konvektörler
(fiekil 6.131) konulmufltur. Termostatik vana dona-
n›ml› olan konvektörler k›fl›n d›fl cepheden olan te-
mel ›s›tma yükünü karfl›lamaktad›r.
• Yap›n›n aneks bölümünde bulunan restoran, mutfak,
fitness center, kapal› yüzme havuzu gibi bölümler
ba¤›ms›z tam haval› klima sistemleriyle veya primer
haval› fan coil sistemiyle klimatize edilmektedir.
• Primer hava santralleri hariç bütün klima santralleri
ekonomi çevrimi yapabilecek flekilde projelendiril-
mifltir. Dört borulu fan coil sistemine ait ak›m flema-
s› dört pafta halinde fiekil 6.132, 133, 134 ve 135’te
verilmifltir. Tesisat merkezi 5. bodrum kattad›r. Te-
sisat merkezindeki ›s›tma ak›m flemas› fiekil
6.132’de görülmektedir. ‹ki adet s›cak su kazan›n-
dan üretilen 80/60°C s›cakl›ktaki s›cak su da¤›t›m
kolektörüne ulaflmaktad›r. Buradaki sirkülasyon
pompalar›yla s›cak su 2. tesisat kat› da¤›t›m kolek-
törüne, klima santrallerine, aneks alanlar›ndaki fan
coil, ›s›t›c› ve santrallere beslenmektedir. Suyun ka-
zanlara dönüflü, toplama kolektöründeki primer
pompalar yard›m› ile olmaktad›r.
2. tesisat kat›ndaki s›cak su ak›m flemas› fiekil 6.133’te
görülmektedir. Buradaki da¤›t›m kolektöründen
80/60°C s›cak su yine klima santrallerine, boylere ve ara
zon ›s›tma eflanjörüne beslenmektedir. Ara zon ›s›tma
eflanjöründe elde edilen 75/55°C s›cak su ise kendi sir-
külasyon pompalar›yla, ara zon fan coil devrelerine ve
üst zon kolektörüne bas›lmaktad›r. Suyun eflanjöre dö-
nüflü yine toplama kolektöründeki pompa yard›m›yla ol-
maktad›r. Benzer flekilde üst zon kolektöründen su boy-
ler devresine ve üst zon ›s›tma eflanjörüne da¤›t›lmakta
ve toplanmaktad›r. Bu eflanjörde elde edilen 70/50°C s›-
cak su ise üst zon Fan coillerine ve çat›daki primer hava
santralina beslenmektedir. Böylece sistemde üç düfley
bas›nç zonu oluflturulmufltur. Zonlar aras› iliflki ›s›tma
eflanjörleri ile sa¤lanmaktad›r. Alt, ara ve üst zonlarda su
s›cakl›¤› her kademede 5°C azalmaktad›r. Ayn› sistemin
so¤uk su flemas› ise paralel paftalar halinde fiekil 6.134
ve 135’te verilmifltir. 5. bodrum kattaki tesisat merke-
zindeki so¤utma ak›m flemas› fiekil 6.134’te görülmek-
tedir. Aç›k havada konufllanm›fl iki adet hava so¤utmal›
so¤utma grubunda üretilen 6/11°C s›cakl›ktaki so¤uk su
da¤›t›m kolektörüne ulaflmaktad›r.
Buradaki sirkülasyon pompalar›yla so¤uk su 2. tesisat
kat› da¤›t›m kolektörüne, klima santrallerine, aneks
alanlar›ndaki fan coil ve santrallere beslenmektedir. Su-
yun so¤utma gruplar›na dönüflü toplama kolektöründeki
primer pompalar yard›m› ile olmaktad›r. Ara zon besle-
me pompalar› ve so¤utma gruplar›na su basan dönüfl
pompalar› döfleme tipi pompalard›r. 2. tesisat kat›ndaki
so¤uk su ak›m flemas› fiekil 6.135’te görülmektedir. Bu-
radaki da¤›t›m kolektöründen 6/11°C so¤uk su yine kli-
ma santrallerine ve ara zon so¤utma eflanjörüne beslen-
mektedir. Ara zon so¤utma eflanjöründe elde edilen
7/12°C so¤uk su ise kendi sirkülasyon pompalar›yla, ara
zon fan coil devrelerine ve üst zon kolektörüne bas›lmak-
tad›r. Suyun eflanjöre dönüflü yine toplama kolektöründe-
ki pompa yard›m›yla olmaktad›r. Benzer flekilde üst zon
kolektöründen su üst zon so¤utma eflanjörüne ve primer
hava santraline da¤›t›lmakta ve toplanmaktad›r.
Bu eflanjörde elde edilen 8/13°C s›cak su ise üst zon Fan
coil’lerine ve çat›daki primer hava santraline beslen-
mektedir. Böylece sistemde s›cak suya paralel olarak üç
düfley bas›nç zonu oluflturulmufltur. Zonlar aras› iliflki
so¤utma eflanjörleri ile sa¤lanmaktad›r. Alt, ara ve üst
zonlarda su s›cakl›¤› her kademede 1°C artmaktad›r.
fiekil 6.136’da normal kat plan›nda boru tesisat› görül-
mektedir. Bütün çevre boyunca cam dibine konvektörler
yerlefltirilmifltir. Bu cihazlar sadece ›s›tma yapmakta ve
camdan olan so¤uk hava ak›m›n› önlemektedir. Fan co-
il’ler tavan tipi olup, asma tavan içine yerlefltirilmifltir.
Hacimlerin ›s›tma ve so¤utma ihtiyaçlar›n› karfl›lamak-
tad›r. Fan coil’ler salonda havay› iç bölgelerden emip,
çevre zonuna do¤ru üflemektedir. Di¤er odalarda ise ko-
ridor bölgesindeki cihazlar havay› ayn› cepheden emip
üflemektedir. fiekil 6.137’de normal kat plan›nda kanal
tesisat› görülmektedir. Sistemin taze hava ihtiyac› ka-
nallarla ortama tafl›nmakta ve çevre boyunca difüzörler-
den üflenmektedir. Di¤er hacimlerde ise hava koridor
taraf›ndan menfezlerle odaya verilmektedir. fiekil 6.131. CAM ÖNÜ KONVEKTÖR UYGULAMASI
264

e
k
i
l

6
.
1
3
2
.
E
l
i
t

R
e
s
i
d
e
n
c
e
I
S
I
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I5
.

B
O
D
R
U
M

K
A
T
265

e
k
i
l

6
.
1
3
3
.
E
l
i
t

R
e
s
i
d
e
n
c
e
I
S
I
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I2
.

T
E
S

S
A
T

K
A
T
I
266

e
k
i
l

6
.
1
3
4
.
E
l
i
t

R
e
s
i
d
e
n
c
e
S
O

U
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I5
.

B
O
D
R
U
M

K
A
T
267

e
k
i
l

6
.
1
3
5
.
E
l
i
t

R
e
s
i
d
e
n
c
e
S
O

U
T
M
A

A
K
I
M


E
M
A
S
I2
.

T
E
S

S
A
T

K
A
T
I
268
fiekil 6.136A. Elit Residence BORU TES‹SATI KAT PLANI
269
fiekil 6.136B. Elit Residence BORU TES‹SATI KAT PLANI
270
fiekil 6.137A. Elit Residence HAVALANDIRMA TES‹SATI KAT PLANI
271
fiekil 6.137B. Elit Residence HAVALANDIRMA TES‹SATI KAT PLANI
272

e
k
i
l

6
.
1
3
8
.
E
l
i
t

R
e
s
i
d
e
n
c
e
H
A
V
A
L
A
N
D
I
R
M
A

T
E
S

S
A
T
I

K
A
T

P
L
A
N
I

-
D
E
T
A
Y
G
i
z
l
i

T
a
v
a
n

T
i
p
i

F
a
n

C
o
i
l
K
a
n
a
l

T
i
p
i

K
o
n
v
e
k
t
ö
r
l
e
r
273
6.3.4.5.4. Is›t›c› Yüzeyli Fan Coil
(Kombine Sistem)
Klasik fan coil ürünlerine alternatif olarak üretilen bu
tip cihazlarda iki borulu fan coil sisteminin yan›nda
kasa içerisine entegre edilmifl özel panel radyatör bu-
lunmaktad›r (fiekil 6.139). Is›tma rejiminde devreye
giren panel radyatör ile statik ›s›tma yap›l›rken me-
kanda tam sessizlik de sa¤lanm›fl olur.
Fan, sadece ani ›s›tma ihtiyac› varsa devreye girer. Or-
tam s›cakl›¤›n›n set edilen de¤erden fark›na ba¤l› ola-
rak fan devri otomatik olarak ayarlan›r. Ani ›s›tma ya-
p›larak ortam s›cakl›¤› istenen seviyeye yükseldi¤inde
fan durur ve radyatörle statik ›s›tmaya devam edilir.
Fan›n sadece gerekli durumlarda devreye girmesiyle
büyük ölçüde enerji tasarrufu sa¤lan›r. Statik ›s›tma-
n›n bir di¤er avantaj› ise fan iflletimindeki ses seviye-
lerine ve hava ak›mlar›na maruz kal›nmamas›d›r. Is›-
t›c› yüzeyli fan coil cihazlar›n›n mutlaka döfleme tipi
ve kabinli olmas› gerekmektedir (fiekil 6.140).
‹nce yap›s› sayesinde standart bir fan coil’e göre çok az
yer kaplayan bu tip cihazlar yükseklik problemi olan as-
ma tavan uygulamalar›nda tercih edilen bir ürün olmufl-
tur. Kasetsiz seçildi¤inde kaj arkas›na da yerlefltirilebilir.
So¤utma ihtiyac› yine fan yard›m› ile karfl›lanmaktad›r.
Özel bir vana sayesinde so¤uk suyun radyatöre girifli en-
gellenmektedir, dolay›s› ile yüzeyde yo¤uflma olma riski
yoktur. Yap›s› itibar› ile son derece ince olan bu tür fan
coil’ler estetik görünümün önemli oldu¤u ve yüksek ›s›t-
ma konforunun istendi¤i mekanlarda tercih edilmektedir.
Cihaz üstüne veya duvara monteli seçilebilen kontrol pa-
nelinin fonksiyonlar› aras›nda otomatik fan ve s›cakl›k
ayar›, grup cihaz kontrolü ve gece iflletim seçim imkan›
bulunmaktad›r. Filtre kirlilik uyar›s› da veren kontrol pa-
nelleri çal›flma durumunu gösteren ikaz lambalar› ile
muhtemel bir ar›za durumunu an›nda bildirirler.
Radyatörlü ve üç yollu vanal› cihaz ba¤lant› detay› fie-
kil 6.141’de verilmifltir.
fiekil 6.139. ISITICI YÜZEYL‹ FAN COIL
(KOMB‹NE S‹STEM)
fiekil 6.140. ISITICI YÜZEYL‹ FAN COIL UYGULAMA ÖRNE⁄‹
274
fiekil 6.141. ISITICI YÜZEYL‹ FAN COIL UYGULAMA ÖRNE⁄‹
1. Gidifl suyu ba¤lant›s›
2. Kesme vanas› ve
dönüfl suyu ba¤lant›s›
3. Radyatör gidifl hatt›
4. Radyatör dönüfl hatt›
5. Cu/Al serpantin gidifl hatt›
6. Cu/Al serpantin dönüfl hatt›
7. 3 yollu vana
8. Calostat vana:
So¤utma suyunu
hissetti¤inde radyatöre
girifli kapat›r.
fiekil 6.142. KAT KL‹MA SANTRALI PRENS‹P fiEMASI
275
6.3.4.6. Kat Klima Santrali Sistemi
Is› transfer ak›flkan› olarak havan›n kullan›ld›¤› sistemler-
dir (fiekil 6.142). Bu sistemler de prensip olarak haval›+
sulu sistemler grubundad›r. Her katta hatta her dairede ay-
r› bir kat klima santrali mevcuttur. Di¤er HVAC ekip-
manlar› ise (so¤utma gruplar› (çiller) ve ›s›tma sistemi
ekipmanlar›) merkezi olarak yerlefltirilmifltir. So¤utma ifl-
lemi gerçeklefltirilirken so¤utma gruplar›nda so¤utulmufl
su kat klima santralindeki so¤utma bataryas›na pompalar
vas›tas›yla gönderilir. Kat klima santralinin içindeki fan
ortam havas› ve flaftlardan direkt olarak al›nan taze hava-
y› kar›flt›rarak filtre eder, so¤utur ve iç ortama üfler. Is›t-
ma çevriminde ise merkezi ›s›tma sisteminden santralde-
ki s›cak su bataryas›na gönderilir, so¤utma çevriminde ol-
du¤u gibi kat klima santralinin içindeki fan ortam havas›
ve flaftlardan direkt olarak al›nan taze havay› kar›flt›rarak
filtre eder, ›s›t›r ve iç ortama üfler.
Kat klima santralleri genellikle salona yerlefltirilen oda
termostatlar›ndan kumanda al›r. Bu termostatlar s›-
cak/so¤uk su bataryalar›n›n giriflindeki iki ya da üç yol-
lu vanalar›n bobinlerini kontrol ederler. ‹stenirse her
daire için oda baz›nda zon kontrol sistemleri adapte edi-
lerek ayr› ayr› mahal kontrolü sa¤lanabilmektedir.
Ancak enerjinin hava ile tafl›nmas›n›n maliyeti ve kon-
fora etkisinden daha önceki bölümlerde söz edilmiflti.
Is›tman›n statik, so¤utman›n tavandan kanal yard›m› ile
yap›ld›¤› sistemlere göre konfor ve uygulama aç›s›ndan
baz› sak›ncalar› vard›r;
a. Enerji tüketimi özellikle ›s›tma sezonunda daha faz-
lad›r (hava ile ›s›tma, tavandan s›cak üfleme, vb).
fiekil 6.143. Sar› Konaklar KAT KL‹MA SANTRALL‹ S‹STEM
276
fiekil 6.144. Sar› Konaklar KAT KL‹MA SANTRALI UYGULAMASI
277
b. Odalar aras›nda genellikle s›cakl›k fark› oluflur. Bu
yüzden dengeli ›s›tma veya so¤utma yap›lamaz.
c. S›cak ve so¤uk hava tavan seviyesinden ve ayn› men-
fezden üflendi¤i için konfor flartlar› ideal de¤ildir.
d. Is›tma ve so¤utman›n tavandan yap›lm›fl olmas›
so¤utma ve ›s›tmada farkl› fan debisine ihtiyaç du-
yulmas›na neden olur
Is›tmada daha yüksek fan debisi = ses, gürültü
e. Is›tma ve so¤utma ayn› sistemden ve hava kanal›
yard›m› ile yap›ld›¤› için hava kanallar›n›n cam
önlerine kadar tafl›nmas› zorunludur (konveksiyon
etkisi nedeniyle).
f. Daha fazla kat yüksekli¤ine ihtiyaç vard›r ya da
yaflam mahallinde kat yüksekliklerinin düflürülme-
si gerekir (250-500mm).
g. Klima santralleri tavana monte edilen sistemler ol-
duklar› için servis ve bak›m ihtiyac› duyarlar. Ta-
vandaki cihazlara servis vermek zordur.
h. Ses ve gürültü; gizli tavan tipi, kanall› ya da fan co-
il cihazlar›na oranla daha fazlad›r. Susturucu, titre-
flim yutucu gibi özel önlemler al›nmas› gerekir.
i. Sistemin ›s›tma veya so¤utma öncelikli olmas› ha-
va kanal› tasar›m›nda önemli rol oynar. Menfez,
difüzör, anemostat tiplerinin tayini ve hava üfleme
yönlerinin tasar›m› istenen konfor düzeyinin olufl-
turulmas› için oldukça önemlidir.
Tüm bunlar›n yan› s›ra di¤er sistemlere göre (fan coil
gibi) daha rahat d›fl hava temini, mekanda pozitif ba-
s›nç yaratarak toz ve koku giriflinin engellenmesi, d›fl
havan›n oda s›cakl›¤›ndan düflük oldu¤u zamanlarda
d›fl hava ile so¤utma olana¤› (free cooling), zonlama
ve nemlendirme yap›labilmesi, her mevsim için es-
neklik ve nem kontrol imkan› (opsiyonel) gibi avan-
tajlar› da bünyesinde bar›nd›ran sistemlerdir.
Ancak uygulamada:
- Odalar aras›nda dengesiz ›s›tma,
- Is›tman›n yukar›dan yap›lmas›n›n konfor eksikli¤i,
- Hava ile ›s›tmadaki ses sorunu
(özellikle gece yatak odalar›nda)
- Is›tma maliyetlerinin yüksek olmas›,
- Is›tma ve so¤utma enerjisinin tafl›nmas›n›n maliyeti,
- Teknisyen maliyeti,
- Enerji tüketiminin paylaflt›r›lmas›ndaki zorluklar
(özellikle so¤utmada)
Kullan›c›lar› olumsuz etkileyebilir.
6.3.4.6.1. Uygulama Örne¤i: Sar› Konaklar
(fiekil 6.143)
fiekil 6.144’te Sar› Konaklar’›n bir dairesinin meka-
nik tesisat projesi görülmektedir. Projede her bir dai-
re için müstakil kat klima santrali kullan›lm›flt›r.
Hem ›s›tma hem so¤utma ayn› klima santralinden
gerçeklefltirilmektedir. fiaftlardan taze hava al›n›p,
flartland›r›lan taze hava kanal yard›m›yla iç mahale
ortam havas› ile kar›flt›r›larak üflenmektedir.
6.3.4.7. Hava So¤utmal› VRV
Hava so¤utmal› VRV sistemleri tek bir d›fl üniteye (veya
d›fl ünite grubuna) tek bir bak›r boru hatt› ile ba¤lanabilen
çok say›da iç ünite ile tüm ba¤›ms›z mekanlarda ›s›tma
ve/veya so¤utma ve k›smi havaland›rma yaparak istenilen
iklim koflullar›n› sorunsuz sa¤layan sistemlerdir. Hava so-
¤utmal› VRV genel özellikleri 6.2.6.4’te anlat›lm›flt›r.
6.3.4.7.1. Uygulama Örne¤i: Metrocity Residence
(fiekil 6.145)
Metrocity konut bloklar›n›n toplam ›s›tma kapasitesi
4.200 kW, so¤utma kapasitesi 3.400 kW’d›r. Konut-
larda ›s›tma ve so¤utma VRV tesisat› vas›tas›yla sa¤-
lanmaktad›r. Sistemin ›s› geri kazan›ml› konfigüras-
yonu tercih edilmifl olup seçilen konfigürasyonda ay-
n› d›fl üniteye ba¤l› iç üniteler ihtiyaca göre ayn› anda
›s›tma veya so¤utma yap›labilmekte, ›s›tma veya so-
¤utma tercihi merkezi olarak de¤il, bireysel olarak
kullan›labilmektedir.
Sistemin d›fl üniteleri, çat› (fiekil 6.146) ve 2. tesisat
katlar›na (fiekil 6.147) monte edilmifltir. Enerji ölçüm-
lendirmesi her bir iç üniteyi ayr› ayr› kontrol edebilen
müstakil otomasyon sistemi ile yap›lmaktad›r.
Konutlarda ayr›ca 2. tesisat katlar›nda bulunan konut-
lar kazan dairelerinden beslenen kalorifer tesisat›
mevcut olup, ›s›tmada kullan›m tercihleri tamamen
konut sakinlerine b›rak›lm›flt›r. Her bir konutun 13.
kat›nda bulunan birer eflanjör dairesi vas›tas›yla sis-
tem bas›nç düzeyi s›n›rland›r›lm›flt›r. Konutlar›n taze
hava ve egzoz ihtiyaçlar›, k›fl koflullar›nda konut ka-
zanlar› taraf›ndan ›s›t›lan, yaz koflullar›nda ise so¤u-
tulmas› VRV iç ünitelerine b›rak›lan dörder adet hava-
dan havaya ›s› geri kazan›m üniteli, sabit hava debili
klima santrali vas›tas›yla karfl›lanmaktad›r.
Daire içlerinde gizli tavan tipi VRV iç üniteler hole
yerlefltirilmifltir (fiekil 6.148 ve 149). 2 adet yatak oda-
s› için 2 ayr› cihaz, salon için de bir adet iç ünite bu-
lunmaktad›r. Salona iklimlendirilmifl hava slot difü-
zörlerden verilmifltir (fiekil 6.150).
fiekil 6.151, 152 ve 153’te ›s› geri kazan›ml› VRV sis-
teminin bir kattaki uygulama detay› örnek olarak ve-
rilmifltir. Her bir iç ünite için ayr› gaz da¤›t›m kutula-
r› vard›r. Bu sayede bütün iç üniteler birbirinden ba-
¤›ms›z olarak ›s›tma - so¤utma modunda kullan›c›n›n
iste¤ine göre çal›flabilmektedir.
6.3.4.8. Su So¤utmal› VRV
Su so¤utmal› VRV sistemi, VRV sisteminin bütün avan-
tajlar›na sahip, sistemde so¤utucu ak›flkan ile d›fl ortam
aras›ndaki ›s› transferini su ile gerçeklefltiren bir sistem-
dir. Sistemin VRV taraf›; kondenser, iç üniteler, so¤utucu
ak›flkan ve kontrol ekipmanlar›ndan, sistemin su taraf›;
pompalar, valfler, genleflme tank›, ›s› transfer üniteleri
(kazan,so¤utma kulesi), su ar›t›m cihazlar›ndan oluflur. Su
so¤utmal› VRV genel özellikleri 6.2.6.5’te verilmifltir.
278
fiekil 6.145. Metrocity Residence (Konut Bloklar›)
279
fiekil 6.146. Metrocity Residence HEAT PUMP VRV DIfi ÜN‹TELER‹ (ÇATIDA)
280
fiekil 6.147. Metrocity Residence HEAT PUMP VRV DIfi ÜN‹TELER‹
(TES‹SAT KATINDA, ARA KAT UYGULAMASI)
281
fiekil 6.149. ISI GER‹ KAZANIM S‹STEM‹ GAZ DA⁄ITIM KUTULARI VE
REFNET (BRANfiMAN K‹TLER‹)
fiekil 6.148. G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TELER
282
fiekil 6.150. KONUT ‹Ç‹ G‹ZL‹ TAVAN T‹P‹ ‹Ç ÜN‹TE UYGULAMASI
fiekil 6.152. Metrocity Residence ÖRNEK KAT PLAN DETAYI
283
fiekil 6.151. Metrocity Residence BLO⁄U ÖRNEK KAT PLANI
284
fiekil 6.153. Metrocity Residence ÖRNEK KAT VRV AÇINIM fiEMASI
285
7.1. SO⁄UTULMUfi SU
DEVRELER‹NDE BASINÇ
Bir yüksek binan›n boru sisteminin tasar›mda önem-
li bir rolü, binan›n yüksekli¤inin yaratt›¤› hidrostatik
bas›nç oynar. Hidrostatik bas›nç sadece boru, vana
ve bunlar›n fittingslerini de¤il, binadaki tesisat ekip-
manlar›n› da etkiler. Binadaki hidrolik sistemin (su-
lu so¤utma sisteminin) etkilenen ekipmanlar›;
- Su so¤utma gruplar›
- So¤utulmufl su pompa gövdeleri
- Havaland›rma cihaz› içindeki so¤utma bataryalar›
- Kazanlar ve di¤er ›s› de¤ifltiriciler
- Fan coiller veya zon ›s›t›c›lar›
- Boru, vana ve fittingsler
- Di¤er cihazlar ile ilgili benzer serpantinler
- Kondenserler ve ekipmanlar›
- Pompalar vb
Binan›n yüksekli¤inden dolay› meydana gelen hidros-
tatik bas›nc›n yan›nda, bir de pompalar taraf›ndan ya-
rat›lan dinamik bas›nç vard›r. Dinamik bas›nç binada-
ki tüm elemanlar›n çal›flma bas›nc›n› belirlemek için
statik bas›nca eklenmelidir.
Pompadaki dinamik bas›nc› oluflturan faktörler:
- Boru ve ilgili vana ve fittingslerdeki sürtünme kayb›,
- En uzaktaki ›s› de¤ifltiricinin bas›nç kayb› (Bu,
ekipman›n kontrol vanas›ndaki bas›nç düflümünü
ve ekipman›n kendi sürtünme kayb› veya bas›nç
düflümünü de kapsar.),
- ‹lave bas›nç (emniyet katsay›s›).
Binan›n çeflitli yüksekliklerinde binan›n boru tesisat›na
ba¤l› olan boru ve ekipmanlar›n iflletme bas›nçlar›n›n be-
lirlenmesi gereklidir. Bunu yapman›n yolu seçilen nokta-
daki hidrostatik bas›nç yüksekli¤inin o noktada pompa
taraf›ndan üretilen dinamik bas›nç yüksekli¤ine eklen-
mesidir. Düflünülen dinamik basma yüksekli¤i, pompa-
n›n tam h›zda maksimumda veya buna yak›n bir noktada
yaratt›¤› basma yüksekli¤idir. De¤iflken debili pompalar
kullan›lsa bile pompalar› maksimum basma yüksekli¤in-
de tam h›zda çal›flt›rmak mümkündür, bu geçerlidir.
7.2. SO⁄UTULMUfi SU
POMPALARI VE DEVRELER‹ (fiekil 7.1)
Her projede so¤utulmufl su borulamas›, tasar›mc› dene-
yimin bir fonksiyonu olarak, projenin yap›ld›¤› bölge-
de geliflmifl pratikler ve projenin ihtiyac›na ba¤l› olarak
alternatif yaklafl›mlar ile de¤erlendirilir. Yüksek yap›-
larda temelde iki alternatif yaklafl›m vard›r. Bu her iki
temel alternatif de tasar›mc› taraf›ndan temel prensip-
ler ayn› kalmak kayd› ile çeflitlendirilebilir.
7.2.1. PR‹MER POMPALI S‹STEMLER
Bu sistemde pompalar, çiller de so¤utulmufl olan su-
yu so¤utma bataryalar›na ve di¤er so¤utulmufl su ih-
tiyac› gösteren ›s› de¤ifltiricilere gönderir.
fiekil 7.2’de 3 adet su so¤utma grubu görülmektedir.
Her bir grup bina yükünün 1/3’ünü karfl›lamaktad›r.
Bir çok projede ise her biri yükün %50’sini karfl›-
layan iki adet su so¤utma grubu kullan›lmaktad›r
(fiekil 7.3).
Ancak 4. su so¤utma grubunun da konulmas› çok
seyrek de¤ildir. Bu durumda iki grup 1/3, 1/3 kar-
fl›larken, di¤er iki grup 1/6, 1/6 karfl›lamaktad›r
(fiekil 7.4).
Bu flekilde örne¤in gece bir bilgi ifllem odas› gibi
küçük yüklerde sistem daha verimli çal›fl›r. Bir bina-
da kullan›lacak cihaz say›s›, o binan›n k›smi yükle-
re ihtiyac› olaca¤› hafta sonu ve gece çal›flmalar›n-
daki ihtiyaçlar› da dikkate al›narak tasar›mc› taraf›n-
dan belirlenmelidir.
Firmalar›n servis verme ve yedek parça tedarik et-
me imkanlar›n›n iyi oldu¤u yerlerde yedek bir su
so¤utma grubu bulundurmak çok gerekli de¤ildir.
Dünya üzerinde servis ve yedek parçaya kolay ula-
fl›lamayan bölgelerde, pratikte bir adet yedek cihaz
ve belirli bir yedek parça stoku bulundurulmas›
önemlidir.
fiekil 7.2’de 3 grup yan›nda, 4 adet so¤utulmufl su
pompas› da görülmektedir. Her bir pompa çillerler-
den geçecek su debisine göre boyutland›r›lmal›d›r.
E¤er projede, birçok projede oldu¤u gibi, so¤utul-
mufl su debisi kontrolü ›s› transfer cihazlar›nda
(klima santral› serpantini, fan coil, vb) iki yollu va-
nalar ile yap›l›yorsa, pompalanan so¤utulmufl su
miktar› binan›n yüküyle birlikte de¤iflecektir. Bu
durumda pompalar de¤iflken debili olarak ve fre-
kans konvertörü ihtiyaç gösterecektir. Serpantin
girifllerinde iki yollu oransal vanalar kullan›l›yorsa
bir by pass hatt›na ihtiyaç vard›r.
Bu projede hem pompalar, hem de çillerler tesisat-
ta paralel ba¤lanm›flt›r. Böylece herhangi bir çiller,
herhangi bir pompa ar›za yapt›¤›nda yedek pompa
ile çal›flacakt›r. Sisteme yedek pompa konulmas›,
pompalar zaman zaman ar›za ya da bak›m veya ta-
mir için devre d›fl› kald›klar›nda yararl› olacakt›r.
Burada gösterilmese de so¤utma cihazlar›n›n konden-
ser taraflar›nda da benzer flekilde 3 cihaz için 4 adet
pompa konulmufltur ve herhangi bir pompa herhangi
bir su so¤utma grubu ile çal›flabilmektedir. Bu kon-
denser pompalar›nda yüke ba¤l› olarak debi de¤iflimi
olmad›¤›ndan de¤iflken frekansl› konvertörlere ihtiyaç
olmayacakt›r.
VII. BÖLÜM
SO⁄UTULMUfi SU DEVRELER‹
286

e
k
i
l

7
.
1
.
S
O

U
T
M
A

K
U
L
E
S


D
E
V
R
E
S

7.2.2. PR‹MER VEYA SEKONDER POMPALI
S‹STEMLER
Primer pompal› sistemlerde, her çiller kendine ait sa-
bit h›z ve sabit debili bir pompa ile çal›flmaktad›r. Çil-
lerler ve pompalar› paralel ba¤lan›p araya fiekil
7.2’deki gibi yedek pompa konulabilir.
fiekil 7.5’te görülen de¤iflken devirli sekonder pom-
palar suyu havaland›rma ve so¤utma cihazlar›n›n
(klima santral›, fan coil, vb) so¤utma bataryalar›na
ve projede ihtiyaç duyulan di¤er ›s› transfer ekip-
manlar›na götürmektedir. Bu uygulamada her çiller-
den geçen debi sabit olup, so¤utma bataryalar› ve
di¤er ›s› transfer ekipmanlar›ndaki kontrol vanalar›,
ihtiyaç azald›¤›nda so¤utulmufl su debisini k›sacak-
lard›r. Birçok çiller üreticisi, çillerin so¤utma tara-
f›nda genellikle yaklafl›k maksimumda 3 m/s, mini-
mumda ise 1 m/s h›zla ak›fl olmas›n› ister. fiekil
7.3’teki borulamada ak›fl›n sabit olmas› garanti al-
t›ndad›r ve mümkün olabilecek ak›fl problemleri eli-
mine edilmifltir.
fiekil 7.2’deki uygulamada, e¤er so¤utma kapasite
kontrolü, her ›s› transfer ekipmanlar›nda iki yollu
k›sma vanalar› ile yap›l›yorsa, bir by pass hatt›na ih-
tiyaç vard›r.
fiekil 7.4’teki borulamada ak›fl›n sabit olmas› ga-
ranti alt›ndad›r ve olas› ak›fl problemleri elimine
edilmifltir.
fiekil 7.5’te ise sekonder devre için by pass hatt›na
ihtiyaç vard›r. Her durumda sistem düflük yüklerde
›s› transfer ekipman›n›n istedi¤inden daha fazla su
pompalayaca¤›ndan, pompalanan fazla suyun geri
dönebilmesi için by pass hatt› gerekli olacakt›r.
Burada önemli bir konu primer ve sekonder pompa-
lar›n bas›nçlar› aras›ndaki fark›n fazla oldu¤u sis-
temlerde pompalar›n birbirini etkilememesi için da-
¤›t›m kolektörü bir denge kab› gibi boyutland›r›lma-
l›d›r. Günümüzde daha çok de¤iflken debili pompa-
lar kullan›lmaktad›r. Bu sayede debi yükle orant›l›
olarak de¤iflmekte ve by pass ihtiyac› ortadan kalk-
maktad›r. fiekil 7.2 ve 3’te by pass hatt› gösterilme-
mifl olup, de¤iflken debili pompalar kullan›ld›¤›nda
ihtiyaç olmamaktad›r. Önce çillerden geçen mini-
mum su debisi garanti alt›na al›nmal›d›r.
Primer ve sekonder devreli 4 borulu fan coil sis-
temleri, 3 yollu motorlu vana kontrollü (fiekil 7.7)
veya 2 yollu motorlu vana kontrollü (fiekil 7.8)
yap›labilir.
7.3. SU SO⁄UTMA GRUPLARININ
YER‹N‹N ETK‹S‹
Bir binada so¤utma makinelerinin, so¤utulmufl su ve
kondenser suyu pompalar›n›n konaca¤› yer konusun-
da al›nacak karar, so¤utma ekipmanlar›n›n, pompala-
r›n borulaman›n, fittings ve vanalar›n maliyetine etki
edecektir. Su so¤utma gruplar›, bodrumdan çat› ka-
t›na kadar her kata konabilir. Su so¤utma gruplar›-
n›n bir binada farkl› seviyelere konmas› ile ortaya
ç›kan etkiyi göstermek üzere, fiekil 7.9’da 70 katl›
280 m yüksekli¤inde bir binada 3 ayr› alternatif
çiller yerlefltirme ihtimali gösterilmektedir. Bu al-
ternatifler bodrum kat, bina ortas› mekanik oda, ça-
t› mekanik odad›r. Her üç alternatifte de binan›n
çat›s›nda olan genleflme tank›, sistemin en üst nok-
tas›nda bulunan aç›k bir tankt›r. E¤er kapal› bir
genleflme tank› kullan›l›rsa iflletme bas›nc› da dik-
kate al›narak bir maksimum bas›nç yarat›lmal›d›r.
Bir binan›n herhangi bir noktas›ndaki herhangi bir
ekipman›n ve vanas›n›n veya fittingsinin çal›flma
bas›nc›, o noktadaki suyun hidrostatik yüksekli¤i
ile pompan›n o noktada yaratt›¤› dinamik bas›nc›n
toplam›d›r. Hidrostatik ve dinamik bas›nçlar metre
su sütun olarak belirlenir. Bunlar›n toplam›, refe-
rans al›nan noktadaki toplam bas›nç veya çal›flma
bas›nc›d›r.
Örne¤in fiekil 7.9’daki A çözümünde su so¤utma
grubunun üzerindeki dikey su sütunun yüksekli¤i
280 m’dir. Suyu çillerlere basan pompan›n maksi-
mum basma yüksekli¤i 40 m’dir. Toplam bas›nç bu
iki bas›nç toplam› olan 320 m’dir. Bu de¤ere kapal›
genleflme deposu kullan›l›yorsa genleflme deposu-
nun üst bas›nç fark› da eklenmelidir.
Büyük üreticilerin üretti¤i su so¤utma gruplar›n›n
(kondenserlerinin de) standart çal›flma bas›nc›
10 bar’d›r. Bu gruplar ilave maliyet ile 10 bar’›n
üzerinde her türlü iflletme bas›nc›nda (örne¤in
16 bar) çal›flabilecek flekilde imal edilebilir. Çal›fl-
ma bas›nc› yükseldikçe ilave maliyet de artacakt›r.
HVAC tasar›m mühendisinin görevi, su so¤utma
grubunun so¤utma ve kondenser taraflar›ndaki ifl-
letme bas›nc›n› hassas olarak belirlemek ve flartna-
meye koymakt›r.
Su so¤utma grubundaki çal›flma bas›nc›, so¤utulmufl
su pompas› emifle de¤il de gidifl hatt›na konarak dü-
flürülebilir. E¤er bu yap›l›rsa, kalan pompa bas›nc›
su so¤utma grubunda minimum de¤erdedir. Bu so-
nuçta su so¤utma grubunun maliyetinde azalma sa¤-
layabilir ama pompa gövdesindeki, flanfllar›ndaki
ve gidifl borular›ndaki bas›nc› de¤ifltirmez. Bu ba-
s›nç hala statik ve dinamik bas›nc›n toplam›d›r.
7.4. SO⁄UTULMUfi SU S‹STEMLER‹NDE
BASINCIN AZALTILMASI
Çal›flma bas›nc›n›n cihazlarda ve borularda artma-
s›yla, boru, vana, fittings ve so¤utma ekipmanla-
r›nda maliyetler artacakt›r. So¤utma ekipmanlar›-
n›n üzerine gelen bas›nc›n azalt›lmas› için, ekip-
manlar›n yerinin bodrum kat›n›n üzerindeki sevi-
yelere ç›kart›lmas› gerekir. Ancak bu boru, fittings
287
288
fiekil 7.3. PR‹MER POMPALI S‹STEMLER (HER Ç‹LLER TOPLAM YÜKÜN 1/2’S‹N‹ KARfiILIYOR)
fiekil 7.2. PR‹MER POMPALI S‹STEMLER (HER Ç‹LLER TOPLAM YÜKÜN 1/3’ÜNÜ KARfiILIYOR)
289
fiekil 7.5. PR‹MER VE SEKONDER POMPALI S‹STEMLER
fiekil 7.4. PR‹MER POMPALI S‹STEMLER (TOPLAM 4 Ç‹LLERL‹ S‹STEM)
290

e
k
i
l

7
.
6
.
H
A
V
A

S
O

U
T
M
A
L
I

S
O

U
T
M
A

G
R
U
B
U

(
S
o
¤
u
t
m
a

K
a
p
a
s
i
t
e
s
i
:

4
3
0

k
W
)
291

e
k
i
l

7
.
7
.

P
R

M
E
R

-

S
E
K
O
N
D
E
R

D
E
V
R
E
LK


B
O
R
U
L
U

F
A
N

C
O
I
L

S

S
T
E
M


(
3

Y
o
l
l
u

M
o
t
o
r
l
u

V
a
n
a

K
o
n
t
r
o
l
ü
)
(
S
o
r
u
:

3

y
o
l
l
u

v
a
n
a
y
a

b
y
p
a
s
s

v
a
n
a
s


k
u
l
l
a
n
m
a
k

n
e

k
a
d
a
r

y
a
r
a
r
l

?
)
292

e
k
i
l

7
.
8
.
P
R

M
E
R

-

S
E
K
O
N
D
E
R

D
E
V
R
E
L


D
Ö
R
T
B
O
R
U
L
U

F
A
N

C
O
I
L

S

S
T
E
M


(
2

Y
o
l
l
u

M
o
t
o
r
l
u

V
a
n
a

K
o
n
t
r
o
l
ü
)
ve vanalar›n kullan›ld›klar› her noktada karfl›laflabi-
lecekleri maksimum bas›nc› de¤ifltirmeyecektir.
Bina içindeki su sistemlerinde bas›nç zonlamas›nda
hedef kullan›lacak yere göre belirlenmelidir:
- Maksimum 6 bar
- Maksimum 10 bar
- Maksimum 16 bar
Yine de plakal› ›s› eflanjörleri kullanarak so¤utul-
mufl su iflletme bas›nc›n› hem ekipmanlarda hem de
borularda azaltabiliriz. Bu sayede katlar kendi için-
de ayr›lm›fl statik bas›nç zonu haline gelecektir.
Örne¤in düz plakal› ›s› eflanjörleri kullanarak tüm
borular, vanalar, fittingsler ve ›s› transfer ekipman-
lar›ndaki statik bas›nc› azaltabiliriz.
Primer su s›cakl›¤›ndan 1°C veya daha az farkla se-
konder su s›cakl›¤› elde etme imkan› veren plakal›
eflanjörler sayesinde, ikincil da¤›t›m sistemlerinin
kullan›m›, primer ve sekonder su s›cakl›¤› aras›nda-
ki fark›n da 4,5°C ile s›n›rl› oldu¤u borulu eflanjör-
lerin kullan›ld›¤› dönemde olmayan , geliflmeye aç›k
bir opsiyon olarak kullan›labilir.
Su so¤utma gurubu zemin kat›nda olan 280 m yük-
sekli¤inde bir binan›n so¤utma suyu tesisat›n› fiekil
7.10’da görüldü¤ü gibi 3 ayr› zona bölmek müm-
kündür. Her bir zon bina toplam yüksekli¤inin 1/3’ü
kadar statik bas›nç alt›ndad›r (93 m).
Tüm pompalar so¤utma cihazlar›n›n ya da sekonder
devre ›s› de¤ifltiricilerin ç›k›fllar›na yerlefltirilmifltir.
293
fiekil 7.9. SU SO⁄UTMA GRUPLARININ YER‹N‹N ETK‹S‹ (70 Katl› Bina)
294
Bunun sonucunda her zondaki maksimum bas›nç,
izin verilen maksimum bas›nç olan 10 bar’›n alt›nda
gerçekleflmektedir.
Sekonder sistemlerin olmad›¤› yerlerde, primer so-
¤utulmufl su pompas›n›n basma yüksekli¤i istenilen-
den ba¤›ms›z olarak de¤iflmeyecektir, çünkü primer
so¤utulmufl su pompas› plakal› eflanjörün bas›nç kay-
b›n› da yenmek zorundad›r. Buna ilaveten her sekon-
der ›s› eflanjörüne pompalar ilave edilmifltir. Sonuçta
iki ilave zonun sisteme eklenmesi ve so¤utma su s›-
cakl›¤›n›n yükselmesi ile üst katlardaki sistemde do-
laflan suyun debisi artacakt›r. Bundan dolay› bas›nc›n
azalmas›n›n avantajlar› olsa da, ekipman, vana, boru
ve fittingslerdeki iflletme bas›nc›n› düflürmek için
kullan›lan plakal› eflanjörlerin ve ekipmanlar›n›n
ilave kurulufl maliyeti ve iflletme maliyetinin, hatta
sistemin verimlili¤inin çok iyi analiz edilmesi gerekir.
• Zonlama: Hidrolik sistemdeki bas›nc› azalmak
için yap›l›r.
• Avantaj›: Su so¤utma grubu, pompalar, vanalar,
borular ve fittingsler daha düflük bas›nçta seçilir.
• Dezavantaj›:
- Her zon için ilave pompalar eklenir. Pompalar
plakal› eflanjörlerin bas›nçlar›n› da yenmek zo-
rundad›r ve ilave enerji tüketir.
- Her ilave zonda su s›cakl›¤› yükseltilmek zorun-
dad›r. Bunun sonunda klima santral›, fan coil, vb
cihazlar›n kapasiteleri art›r›lmak zorundad›r.
- Pompalar da daha büyük debide seçilir. Kuru-
lufl ve iflletme maliyeti artar. Yer kayb› oluflur.
Plakal› ›s› eflanjörlerinin kullan›m› ve so¤utma suyu
sistemindeki yeri, alternatif uygulamalar›n ilk yat›r›m
fiekil 7.10. SO⁄UTULMUfi SU S‹STEMLER‹NDE ZONLAMA - 3 ZONLU S‹STEM (70 Katl› Bina)
3 zonlu, 2 plakal› eflanjörlü bu sistem nadiren ekonomik olabilir.
maliyetlerini ve iflletme maliyetlerindeki de¤iflimleri
içeren maliyet analizi aç›s›ndan önemlidir.
fiekil 7.10’da gösterildi¤i gibi iki plakal› eflanjör ve
üç pompa grubundan oluflan sistem nadiren ekono-
mik olabilir ve bu nedenle nadiren tercih edilir.
Genelde uygulanan borular, vanalar ve ›s› transfe-
ri ekipmanlar›n›n maliyetlerini düflürecek flekilde
tüm so¤utma suyu sisteminin bas›nc›n› belli de-
¤erde düflürecek tek bir eflanjörün kullan›lmas›d›r
(fiekil 7.11).
Kondenser su borulamas› genellikle tek bir flaftta mi-
nimum dirsek ile (veya dirseksiz olarak) ve çok az fit-
tings ile ba¤land›¤›ndan, su so¤utma grubunun kon-
denser taraf›nda iflletme bas›nc›nda düflme elde etmek
için plakal› eflanjör kullan›m› genelde düflünülmez.
Su so¤utma gruplar›n›n en üst seviyeye (çat› kat›na)
montaj› binan›n statik yap›s› aç›s›ndan sorun de¤il-
se daha uygun çözüm olabilir. Bu durumda so¤utma
grubu (çiller ve kondenser) afl›r› bas›nç alt›nda kal-
mayaca¤› için özel imalat ihtiyac› olmaz ve sat›n al-
ma maliyeti artmaz. Ayr›ca so¤utulmufl suyun dü-
fley yönde afla¤›ya do¤ru gönderilmesi de do¤al sir-
külasyon içinde avantaj olacak, bas›nç kay›plar›
azalacakt›r.
Sonuç olarak: Zon say›s› konusu çok iyi analiz
edilmelidir. Kurulufl ve iflletme maliyetleri birlikte
irdelenmelidir.
Kondenser su borulamas› genellikle tek bir flaftta
minimum dirsek ile ve çok az fittings ile ba¤land›-
¤›ndan, kondenser taraf›ndaki iflletme bas›nc›n›n
azalt›lmas› için plakal› eflanjör kullan›m› genelde
düflünülmez.
295
fiekil 7.11. SO⁄UTULMUfi SU S‹STEMLER‹NDE ZONLAMA - 2 ZONLU S‹STEM (70 Katl› Bina)
Bu yükseklikteki binalar için 2 zonlu, tek plakal› eflanjörlü sistem genellikle daha ekonomiktir.
7.5. BORU TES‹SATI TASARIMINDA
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKENLER
Boru tesisat›n›n tasar›m› esnas›nda, binan›n çelik
konstrüksiyonu üzerinde etki eden borulardaki
genleflme, büzüflme ve borulara etki eden statik ve
dinamik yükler göz önüne al›nmal›d›r. Bina infla
edildikten sonra yap›lacak periyodik denetlemelere
dayanarak binan›n konstrüksiyonunda düzenleme-
ler yap›labilir ve boru tesisat› üzerine kompansa-
törler, sabitleyiciler ve sismik emniyet elemanlar›
yerlefltirilebilir.
Hava s›cakl›¤›ndaki de¤iflimlere veya pompalanan
s›v›n›n s›cakl›¤›na ba¤l› olarak borular›n uzay›p k›-
salmas›na ek olarak betonarme binalarda karfl›m›za
baflka bir problem ç›kabilir. Bu problem zamanla
betonun büzülmesi ve bina iskeletinin daralmas›d›r.
Betonarme binalar zaman içinde kat bafl›na 3 mm
kadar büzülebilirler. Oldukça küçük gözüken bu k›-
salma 70 katl› bir binada 225 mm’ye ulaflmaktad›r.
Bu boru hatt› tesisat›n›n tasar›m› yap›l›rken, tasa-
r›mc›n›n borular›n alt›na ve üstüne, sabit noktalar
aras›na, borular›n binan›n iskeletine göre yeterli es-
nekli¤i sa¤lamas› gerekti¤ini göstermektedir. Boru
hatt› tasarlan›rken, inflaat mühendisinden betonun
büzüflmesi sonucu borunun maruz kalabilece¤i da-
ralma bilgisi al›narak tesisat ona göre yap›lmal›d›r.
7.5.1. BORULARDAK‹ GENLEfiME VE
BÜZÜfiME
Boru tesisat›n›n farkl› iflletme dönemlerindeki hare-
ketleri HVAC tasar›m mühendisi taraf›ndan önce-
den tahmin edilmelidir. Bu analizde borular›n infla-
at esnas›ndaki hareketi de dikkate al›nmal›d›r.
Borular›n hareketinin getirdi¤i yük önemli oldu¤un-
dan, borular›n hareketinin binan›n inflaat projesi ya-
p›l›rken dikkate al›nmas› çok önemlidir. ‹nflaat esna-
s›nda bina ne ›s›t›l›p ne de so¤utulaca¤›ndan, borular
çok fazla de¤iflen d›fl hava s›cakl›klar›na maruz kala-
caklar ve bu yüzden inflaat esnas›nda borular üzerin-
de s›k ve uzun süreli yüksek yükler olacakt›r.
HVAC tasar›m mühendisi, inflaat mühendisine, bo-
rular›n ak›flkan dolu a¤›rl›¤›n› da dikkate alarak,
borularda beklenen statik ve dinamik yükleri (boru-
lar›n genleflme ve büzüflmeleri s›ras›nda ortaya ç›-
kan kuvvetlerin de¤erlerini) vermelidir. Özellikle
sabit noktalar için statik mühendisinin ilave önlem-
ler almas› gerekebilir.
7.6. SICAKLIK DE⁄‹fi‹MLER‹N‹N
EKONOM‹S‹
Su so¤utma gruplar›n›n seçiminde:
- Çiller su girifli ve ç›k›fl› aras›ndaki s›cakl›k fark›:
5,0 - 7,0°C
- Kondensere su girifl ve ç›k›fl› aras›ndaki s›cakl›k
fark›: 5,0 - 5,5°C al›nabilir.
Bu yaklafl›m, proje maliyetine etkisi az oldu¤u için,
küçük binalarda uygundur.
Ancak büyük ve özellikle yüksek ticari binalarda
bu konuda de¤iflik bir perspektiften bak›labilir. Bu
tip projelerde, daha yüksek s›cakl›k farklar› ve da-
ha düflük su debisi ile boru çaplar›nda da buna
ba¤l› olan azalma ile boru, vana ve fittingslerin ilk
yat›r›m maliyeti, su so¤utma gruplar›n›n iflletme
giderlerinde bir miktar art›fl ile önemli oranda
azalt›labilir.
7.6.1. ÖRNEK PROJE
So¤utma kapasitesi: 14.000 kW
• So¤utulmufl su s›cakl›k fark›
5,6°C veya 2,4 galon/ton (0,04 mL/J) ise
so¤utma sistemindeki debi: 600 L/s olacakt›r.
5,6°C s›cakl›k fark›ndaki
boru çap› 20" (500 mm) ve h›z 3,0 m/s’nin alt›nda
olacakt›r.
• E¤er s›cakl›k fark› olarak
8,9°C veya 1,5 galon/ton (0,027 mL/J) kullan›l›rsa
so¤utma sistemindeki debi: 380 L/s olacakt›r.
S›cakl›k fark› 8,9°C oldu¤unda;
boru çap› 16" (400 mm) ve h›z yine 3,0 m/s’nin al-
t›nda olacakt›r.
• Daha yüksek s›cakl›k farklar›nda boru maliyetle-
rinden daha fazla tasarruf söz konusu olacakt›r.
• Bundan öte, so¤utma gruplar›nda kW/ton her iki
koflulda da çal›fl›lmas› gereken bir konu oldu¤un-
dan, ayn› ç›k›fl s›cakl›¤›nda iflletme enerji tüketi-
mi büyük olas›l›kla de¤iflmeyecektir.
• 14.000 kW so¤utma kapasiteli tesisatta, konden-
ser devresinde s›cakl›k fark› 5,6°C al›nd›¤›nda,
su debisi 760 L/s olacakt›r.
• E¤er s›cakl›k fark› 8,3°C’e ç›kart›l›rsa kondenser
debisi 500 L/s’ye düflecektir.
Boru çap› 760 L/s debi için: 24" (600 mm),
500 L/s için boru çap›: 20" (500 mm) olacakt›r.
Yine bu de¤ifliklik ilk yat›r›m maliyetinde ciddi bir
düflme getirecek, bu düflme ancak so¤utma maki-
neleri ve so¤utma kulesi aras›ndaki mesafenin
fonksiyonu olarak de¤iflecektir.
So¤utma sisteminin so¤utma bölümünde ve konden-
ser bölümünde yüksek s›cakl›k farklar›n›n öngörül-
mesi, tüm ticari yüksek bina projelerinde de¤erlen-
dirmeye de¤er bir konudur.
Bu sayede so¤utma sisteminin parçalar› olan boru,
fittings ve vanalarda ciddi tasarruflar elde edilebilir.
Ancak bu tercihlerde binan›n y›ll›k enerji tüketimi
de hesaplanarak de¤erlendirme yap›lmal›d›r.
Artan petrol fiyatlar› nedeniyle binalar›n enerji tüke-
timlerinin gelecekte çok daha yüksek maliyetler
oluflturabilece¤i de unutulmamal›d›r.
296
297
Enerji maliyetlerinde son otuz y›l içinde önemli art›fl-
lar olmufltur. 1960’l› y›llarda varili 2 USD olan petrol
günümüzde 60 - 80 USD/Varil aral›¤›nda seyretmek-
tedir. Bu büyük de¤iflim enerji tasarrufu ve enerjinin
verimli kullan›m› kavramlar›n› getirirken, bir yandan
da teknolojik geliflmeler insanlar›n konfor beklentile-
rini art›rm›flt›r.
Bir baflka önemli problem ise çevrenin ve yaflad›¤›m›z
mekanlar›n kirlenmesidir. Dünya’daki su, hava, or-
manlar gibi do¤al kaynaklar h›zla kirlenmekte ve tü-
ketilmektedir. Gelecek kuflaklara tükenmifl bir Dünya
b›rakman›n endiflesi yaflanmaya bafllam›flt›r ve bu
do¤rultuda sürdürülebilirlik kavram› gündemdedir.
Son 15-20 y›lda ortaya ç›kan bir baflka önemli kavram
ise, iç hava kalitesi kavram›d›r.
Sonuç olarak HVAC tesisat›nda sistemlerin bir yandan
daha ekonomik olmas›, so¤utma ve ›s›tman›n daha eko-
nomik olarak yap›lmas› istenirken, bir yandan da sis-
temlerin daha az ar›za yapmas›, daha sessiz olmas›, çev-
reyi kirletmemesi, daha az yak›t tüketmesi ve bak›m› ve
iflletmesinin daha kolay ve ucuz olmas› istenmektedir.
Is›tman›n afla¤›dan, so¤uk yüzey önlerinden ve müm-
kün oldu¤unca ›fl›n›m yolu ile yap›lmas› ana konfor
prensibidir. Is› kayb› yo¤unlu¤u fazla olan d›fl yüzey-
ler (ki genellikle cam yüzeylerdir) önlerine konulacak
radyatör gibi statik ›s›t›c›larla ›s›t›lmal›d›r. Böylece
so¤uk d›fl yüzey s›cakl›klar› dengelenir.
Mahallin içindeki insanlar hava s›cakl›¤› ile mahalli
çevreleyen yüzey s›cakl›klar›n›n ortalamas›n› hisse-
derler. Bu konudaki kurallar› Tablo 8.1’deki gibi özet-
lemek mümkündür.
Sistem seçiminde mutlaka yeni kavramlar göz önüne
al›nmal›, ortaya ç›kan yeni e¤ilimlere ve geliflmelere
uyulmal›d›r. Tecrübe birikimi sistem seçimine aktar›lma-
l›d›r. Bunun için genel kavramlar çerçevesinde klima sis-
tem hedefi belirlenir ve buna uygun sistem alternatifleri
ortaya konur. Bu alternatif sistemler aras›nda seçim ise,
teknik ve ekonomik kriterlerin hangi ölçüde sa¤land›¤›na
ba¤l›d›r. Bu kriterler aç›s›ndan sistemlerin karfl›laflt›rma-
s›n›n en ak›lc› yollar›ndan biri karfl›laflt›rma tablolar›d›r.
VIII. BÖLÜM
KL‹MA S‹STEMLER‹N‹N KARfiILAfiTIRMASI
Tablo 8.1. ISI KAYBINA GÖRE ISITMA fiEKL‹ SEÇ‹M‹
1. E¤er ›s› kayb›, duvar›n her metre geniflli¤i için 1.476 Btu/h (429 Watt) de¤erini geçiyorsa, so¤uk havan›n
afla¤› do¤ru ak›fl›n› engellemek için pencere alt›na yerlefltirilen radyatör veya konvektörle veya döfleme üzerinden
üfleyen konvektörle alttan ›s›tma yap›lmal›d›r.
2. E¤er ›s› kayb› duvar›n her metresi için 820-1.476 Btu/h (238-429 Watt) aras›nda ise, so¤uk havan›n afla¤› do¤-
ru ak›fl›n› engellemek için yine, pencere alt›na yerlefltirilen radyatör veya konvektörle veya döfleme üzerinden üfle-
yen konvektörle alttan ›s›tma yap›lmas› do¤rudur.
Bu koflullarda hava üst kottan d›fl duvara bitiflik yerlefltirilen tepe difüzörleriyle de verilebilir. Bu çözümde hava di-
rekt olarak afla¤›ya do¤ru, so¤u¤a maruz kalan duvar ve pencereleri bohçalayacak flekilde üflenmelidir.
Yorum 1:
Ayn› difüzörlerden yaz›n da so¤uk havan›n verilece¤i unutulmamal›d›r. So¤uk hava a¤›r oldu¤u için, afla¤›ya do¤ru
çok h›zl› inerek rahats›zl›k verebilir.
3. E¤er ›s› kayb› duvar›n her metresi için 820 Btu/h (238 Watt)’dan az ise, yine pencere alt›na yerlefltirilen radyatör
veya konvektörle veya döfleme üzerinden üfleyen konvektörle alttan ›s›tma yap›lmas› tavsiye edilir.
Ancak bu koflullarda hava d›fl duvara bitiflik veya çok yak›n yerlefltirilen tepe difüzörleriyle de verilebilir. Hava bu
çözümde d›fla bakan duvar/pencereye do¤ru üflenir veya hem duvar/pencereye do¤ru ve hem de a盤a do¤ru çift
yönde üflenir.
4. Yorum 2:
a) Yaflan›lan hacimlerde: ›s›tman›n her zaman cam alt›ndan yap›lmas› (statik ›s›tma) tavsiye edilmektedir.
b) ‹nsanlar›n k›sa süreler kald›¤› yerlerde: (fuaye, girifl vb) ise;
Is› kayb› 429 Watt/m de¤erini afl›yorsa, alttan ›s›tma yap›lmal›d›r.
Is› kayb› 238 - 429 Watt/m de¤erleri aras›ndaysa ve alttan ›s›tma yap›lam›yorsa, s›cak hava yukar›dan özel difüzörler
kullan›larak üflenebilir.
5. Buna karfl›l›k so¤utma yukar›dan yap›lmal›d›r. Duvar tipi so¤utucularla afla¤›dan yap›lan so¤utma ifllemleri, yaz
klimas›nda konforsuzlu¤a neden olmaktad›r. Bu so¤utuculardan ç›kan so¤uk hava fazla yükselemeyerek geri
düflmekte ve insanlara çarparak üflütmekte ve hasta etmektedir. Is›tma ve so¤utman›n birlikte tavandan yap›lmas›
halinde ise; k›fl›n s›cak havay› afla¤› indirebilmek için menfez ç›k›fl h›zlar› art›r›lmak zorundad›r. Bu durumda ses
oluflur ve ayn› menfezden yaz›n ç›kacak so¤utulmufl hava daha a¤›r oldu¤u için, afla¤› h›zl› inerek konforu bozar.
8.1 KL‹MA S‹STEM, EK‹PMAN VE
C‹HAZ SEÇ‹M‹
8.1.1 S‹STEM DÜZEY‹NDE SEÇ‹M
Yeni bir klima sistemi veya yenileme için klima siste-
mi seçimi yap›ld›¤›nda, üç seviyede seçimden söz edi-
lebilir: klima sistemi, ekipman ve cihazlar.
• Klima Sistemi Düzeyi: Bu düzeydeki seçim örne¤in
VAV (de¤iflken hava debili) paket bir sistem ve fan-
coil sistem aras›ndaki tercihin yap›lmas› ile ilgilidir.
• Hava sistemi, su sistemi, merkezi so¤utma ve ›s›t-
ma tesis sistemi ve kontrol sistemi düzeyi. Örne-
¤in, VAV paket sistem için sistemin tek zonlu
VAV hava kar›fl›ml›; çok zonlu VAV tekrar ›s›t-
mal› veya fan tahrikli VAV hava kar›fl›ml› sistem
olmas› tan›mlanmal›d›r. Paket sistemde so¤utma
sistemi daima DX sistemidir. Ancak burada pis-
tonlu veya scroll bir kompresör seçimi söz konusu-
dur. Is›tma; gazl› ›s›t›c› veya cihaz elektrik de¤er-
lerinin düflük oldu¤u yerlerde heat pump (›s› pom-
pas›) veya elektrikli ›s›t›c› ile yap›labilir. Sulu sis-
tem için de alternatifler vard›r: Fan-coil sistemi
için s›cak sulu ›s›tma veya elektrikli ›s›tma seçile-
bilir. Yüksek kapasiteli bir fan-coil sisteminde ge-
nellikle santrifuj veya vidal› kompresörlü çiller, ve
küçük kapasiteli sistemlerde ise vidal› veya scroll
kompresörlü çiller kullan›l›r. Oda tipi klima cihaz-
lar› ve küçük kapasiteli paket sistemler d›fl›nda, ge-
nellikle direkt dijital kontrollü (DDC) kontrol sis-
temleri (EMCS) düflük maliyetlidir. Spesifik bir
proje için kontrol zonlar›, noktalar› ve genel ve
spesifik kontrol fonksiyonlar› optimum olmal›d›r.
• Ana Sistem Bileflenleri Düzeyi: Hava sistemleri için
afla¤›daki gibi ana cihazlar›n seçimi söz konusudur:
- Öne e¤ik kanatl› santrifüj, (airfoil) kanatl› santri-
füj, eksenel besleme fanlar›
- Besleme-egzoz fan› kombinasyonu veya besleme
ve dönüfl fan› kombinasyonu
- CO
2
tabanl› talep kontrollü havaland›rma, veya
plenum bas›nç kontrolü ile havaland›rma
- Hava veya su ekonomizörü, ›s›l tambur, run-aro-
und serpantinli veya ›s› borulu hava-hava ›s› geri
kazan›m sistemi
- Frekans kontrollü de¤iflken h›zl› sürücü, giriflteki
yönlendirici kanatlar, veya girifl konisinde statik
bas›nç düflümü ile debi kontrolü
- Kar›fl›ml› ak›fl, tabakal› kar›fl›ml› ak›fl, veya yer
de¤ifltirmeli ak›fl biçimleri ve besleme ç›k›fllar›
ve dönüfl girifllerinin tip ve yerleflimi. Sulu sis-
temlerin ana cihaz seçimi için afla¤›dakiler düflü-
nülebilir:
- Merkez - bina ayr› luplar veya merkez ve bina
tek lup
- Merkez - bina ayr› luplu sistemde balans vanala-
r›n›n kullan›m›
- Merkez ve bina tek luplu sistemde bypass k›sma-
l› ak›fl, pompal› ak›fl veya de¤iflken debili ak›fl
kontrolü sistemi
- Aç›k veya membranl› kapal› genleflme deposu
seçimi
So¤utma sistemi için afla¤›daki ana cihazlar›n se-
çimi söz konusu olabilir:
- Is›y› atmak için hava so¤utmal›, su so¤utmal› ve-
ya evaporatif so¤utmal› bir kondenser kullan›m›
- Santrifuj fanl› çiller için, iki ya da üç kademeli
kompresör ve de¤iflken devirli sürücü veya girifl
yönlendirici kanatl› kapasite kontrolü seçenekleri
- Pistonlu veya scroll kompresörlü so¤utma sis-
temleri için, de¤iflken devirli, iki kademeli h›zl›,
silindir yüksüzlefltirmeli veya on/off kapasite
kontrolünden birinin seçimi
8.2 SEÇ‹M HEDEFLER‹
Sistem seçimi yap›l›rken öncelikle hedef belirlenmeli-
dir. Daha do¤rusu klima sistemi bir hedefe yönelik ola-
rak kurulur. Burada hedef, “Neden klima yap›yorum?”
sorusunun cevab›yla ilgilidir. fiüphesiz klima hedefleri
bafl›nda insan konforu gelir. Klima ile sa¤lanmak iste-
nen bafll›ca hedefler afla¤›daki gibi say›labilir:
• Konfor: ‹nsanlar ancak belirli çevre koflullar›n-
da kendilerini rahat hissederler. Konfor flartlar›
ad› verilen bu flartlar klima sayesinde mekanik
olarak temin edilebilir. Bunun için insanlar›n ya-
flad›¤› her yerde (konutlar, ifl yerleri, al›flverifl
merkezleri, kurumlar vs) kliman›n hedefi kon-
fordur. Pek çok faktöre ba¤l› olarak de¤iflken
olan konfor flartlar›n›n sürekli olarak temini ko-
lay de¤ildir ve problem dinamik olarak ele al›n-
mak zorundad›r.
• Proses: Endüstride klima genellikle proses ge-
reksinimi nedeniyle yap›l›r. Bu tür, hedefi prose-
si gere¤i gibi yapabilmek olan, klima uygulama-
lar›ndan en bilinenlerden biri temiz oda tekni¤i-
dir. ‹laç üretimi, elektronik endüstrisi gibi dallar-
da üretim hollerinde mikrop, toz vs havada as›l›
tanecik say›s› belirli s›n›r de¤erlerin üzerine ç›k-
mamal›d›r. Burada kliman›n amac› bu filtrasyo-
nun sa¤lanmas›d›r. Tekstil endüstrisinde hedef
belirli ba¤›l nem de¤erlerinin sabit tutulmas› ve-
ya baz› hallerde ayn› zamanda s›cakl›klar›n da
kontrol edilmesidir. Bu örneklere g›da ve kimya
endüstrisinden baflkalar› da kat›labilir.
• Koruma: Özellikle g›da saklanmas›nda, de¤er-
li koleksiyonlar›n saklanmas›nda, askeri malze-
me saklanmas›nda, tarihi yap›lar›n korunmas›n-
da ortam havas›n›n belirli flartlarda tutulmas›;
özellikle nemin kontrolü gerekir. Bu klimayla
gerçekleflir. Burada uygulanan kliman›n hedefi
korumad›r.
298
• Üretkenlik: Çal›flma ortam›n›n konfor flartlar›n-
dan uzak olmas›, çal›flanlar›n performans›n› düflü-
rür. Baz› klima uygulamalar›nda hedef çal›flanlar›n
performans›n›n ve üretkenli¤inin art›r›lmas›d›r.
• Mülk Geliri ve De¤erinin Art›r›lmas›: Klima uy-
gulamas›n›n bir baflka hedefi ise mülkün de¤eriyle
ilgilidir. Mal sahibi mülkünün k›ymetini art›rmak ve
daha yüksek bir fiyatla satabilmek veya kiraya vere-
bilmek üzere klima sistemi kurdurmak isteyebilir.
Bu hedeflerden her birinde seçilecek klima siste-
minin aranan özellikleri farkl› olacakt›r.
8.3 S‹STEM SEÇ‹M‹NDE ÖNCEL‹K
• Yukar›daki kriterler aras›nda de¤inildi¤i gibi, uygu-
lama yap›lacak yerin iklim flartlar› sistem seçiminde
büyük önem tafl›r. Hiç bir sistem bütün avantajlar›
bünyesinde toplayamayaca¤› için; “›s›tma öncelikli
veya so¤utma öncelikli sistem seçimi” ilk ad›mda
gözönüne al›nmal›d›r. Örne¤in Antalya’da ›s›tma
mevsimi 2,5 ay mertebesinde iken, so¤utma mevsi-
mi 7,5 ay mertebesindedir. Böyle bir iklimde so¤ut-
ma öncelikli sistem seçimi gerekir. Is›tma so¤utma-
ya göre daha az önemlidir. Antalya ve benzer iklim-
lerdeki bölgelerde sistem seçimi ve dizayn›nda a¤›r-
l›k so¤utmadad›r. Böyle bir yerde so¤utulmufl hava-
n›n üst kottan (tavan seviyesinden) verilmesi düflü-
nülmelidir. Tavan seviyesinden verilen so¤uk hava-
n›n yo¤unlu¤u fazla oldu¤u için ortamdaki havaya
kar›fl›m› ideal konforu sa¤layacakt›r. Heat Pump (Is›
pompas›) tipi cihaz seçimleri uygundur.
Buna karfl›l›k ‹stanbul’da ›s›tma mevsimi yaklafl›k
6,5 ay, so¤utma mevsimi 3-4 ay mertebesindedir.
Erzurum’da ise bu de¤erler ›s›tma yönünde daha
fazla de¤iflmektedir. Böyle iklimlerde ›s›tma önce-
likli sistemler seçilmelidir. Is›tma öncelikli sistem-
de ›s›tman›n afla¤›dan yap›lmas› ve vantilatör vb
ses yapabilen cihazlar›n kullan›lmamas› avantajl›-
d›r. Is›tman›n cam önlerine konan ›s›t›c›lar ile ya-
p›lmas› konforu art›racakt›r. Villa sahipleri genel-
de en iyi konforu isterler. Villalarda; ›s›tmay› cam
önlerine konulan radyatörler (termostatik vanal›)
ile, so¤utmay› ise hava kanall› split cihazlarla ya-
p›p, ayr›ca klima cihaz›na yaklafl›k %10 oran›nda
taze hava al›nmal›d›r. Bu durumda ortam havalan-
d›r›lacak, taze hava ortam› art› bas›nçta tutaca¤›
için d›flar›dan toz girifli önlenecektir.
• Sistem seçiminde öncelik aç›s›ndan, d›fl ortamdaki
nem oran› da önemlidir. Kurak iklimlerde evapora-
tif so¤utma prensibinden yararlan›labilir. Bu bü-
yük avantaj sa¤lar (Diyarbak›r vb flehirlerde). Ay-
r›ca kuru ve so¤uk iklimlerde k›fl›n nemlendirme
mutlaka sa¤lanmal›d›r. Buna karfl›l›k nemli iklim
ve ortamlarda tam tersine nem al›c› öncelikli sis-
temler seçilmelidir.
• Sistem seçimindeki önceliklerden birisi de uygu-
lama alan› ile ilgilidir. ‹fl yerlerinde ayd›nlatma,
makineler ve insanlar dolay›s› ile ›s› kazanc› da-
ha fazlad›r. Bu nedenle konutlarla karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, daha fazla so¤utma yükü gereklidir. So¤ut-
ma ihtiyac› da y›l içinde konutlara göre daha uzun
sürelidir.
• Sistem seçiminde bir baflka öncelik ise mimari s›-
n›rlamalarla ilgilidir. Seçilecek HVAC sisteminin
boyutlar› mimari yap›ya uygun olmal›d›r. Ayr›ca
mimar›n estetik anlay›fl› ve sistem fonksiyonlar›;
seçilecek difüzör, menfez vs gibi elemanlar›n tip-
lerini belirler. Bu çerçevede sesle ilgili s›n›rlama-
lar› da gözönüne almak mümkündür. Sa¤lanmas›
gerekli ses düzeyi baz› uygulamalarda sistem seçi-
mini belirleyen ana öncelik olabilir.
• So¤utma yap›lacak binalarda güneflin camlardan
içeri girmesini engelleyecek önlemler (günefl kesici
d›fl perdeler, saçak ç›k›nt›lar›n›n uzat›lmas›, d›fl pan-
jur, yans›t›c› özelli¤i olan cam vb) al›nmas› enerji
ekonomisi sa¤lar. Ancak bu önlemlerin bir k›sm›
kal›c› oldu¤unda, ›s›tma sezonunda dezavantaj yara-
tabilir. Bir baflka sak›nca ise sa¤l›k aç›s›ndan yarar-
l› olan günefl ›fl›nlar›n›n önlenmifl olmas›d›r. Bu çe-
liflkili durum ›s›tma ve so¤utma sürelerinin gözönü-
ne al›nmas› suretiyle tercih yap›lmas›, hareketli ele-
manlar›n kullan›lmas› gibi yollarla çözülebilir.
Mal sahibi, mimar, mühendisler, yeni projeyle ala-
kal› bütün ilgililer bir araya gelmeli ve ortak karar
almal›d›r (fiekil 8.2).
Özetle, sistem seçimi Tablo 8.4’te verilen kriterle-
rin ve faktörlerin pek ço¤una ba¤l›d›r.
299
fiekil 8.2. ÇEfi‹TL‹ GRUPLAR TARAFINDAN
B‹R UÇA⁄IN TASARIMI
Konstrüksiyon Grubu Aerodinamik Grubu
Otomatik Kontrol Grubu ‹nifl Tak›m› Grubu
Gerçekleflen Tasar›m
301
8.4 KL‹MA S‹STEMLER‹
KARfiILAfiTIRMA TABLOLARI
Bu k›s›mda pratikte genifl ölçüde kullan›lan klima sis-
temleri, yukar›daki esaslar çerçevesinde birbirleriyle
karfl›laflt›r›lm›flt›r. Burada daha önemli olan karfl›laflt›r-
ma kriterleridir. Kriterlerin mümkün oldu¤u kadar kap-
saml› ve detayl› bir biçimde haz›rlanm›flt›r. Buna karfl›-
l›k çeflitli sistemler için yap›lan de¤erlendirmeler sonuç-
ta belirli ölçüde bizim bak›fl aç›m›z› yans›tmaktad›r ve
sübjektif olarak kabul edilebilir. Bu örnek tablolardan
yararlanarak kendi karfl›laflt›rma tablolar›n› haz›rlayan-
lar kendi önceliklerine göre, sistemleri buradakinden
farkl› de¤erlendirebilirler. Sonuçta verilmeye çal›fl›lan
de¤erlendirmeler de¤il yöntemdir. Tablo 8.4’te 7 farkl›
klima sistemi, 63 ayr› kriter aç›s›ndan karfl›laflt›r›lm›flt›r.
• Sistem seçimi bafll›¤› alt›nda, çok kullan›lan 7 sis-
tem de¤erlendirilmifltir.
• Burada amaç:
- Tesisat mühendislerinin klima bilgilerinin artt›r›lmas›,
- De¤erlendirme için önceliklerin kolayca belirlenmesi,
- Konuyu tart›flmaya aç›p, elefltirileri de¤erlendire-
rek daha fazla gelifltirmektir.
• Hiçbir sistem avantajlar›n tamam›n› sa¤layamaz.
- Mal sahibinin beklentileri ve olanaklar›,
- Binan›n kullan›m amac› ve flekli,
- Bina ölçe¤i: Binan›n kullan›m alan›, yatay ve
düfley büyüklü¤ü,
- Bölgenin iklim koflullar› dikkate al›narak en
uygun sistem seçilmelidir.
• Sistemler de¤erlendirilirken iyi-kötü ya da siyah-
beyaz olarak bak›lmamal›, iyilerin içinde en uygu-
nunun araflt›r›ld›¤› bilinmelidir. Çünkü her siste-
min ideal olarak kullan›labilece¤i yap›lar vard›r.
• Kriterler de gruplanarak sunulmaktad›r (Mimari,
Performans, ‹flletme Maliyeti vs).
• Kriterin önemi bölümü; beklentileri ve önerileri kar-
fl›lafl›labilecek sorunlar› kapsamaktad›r.
• Karfl›laflt›rmalar her kriter için ayr› ayr› yap›lm›flt›r.
• Ancak her kriter ayn› derecede önemli de¤ildir ve
yat›r›mc›lar›n beklentisine göre de de¤iflir. Bu an-
lamda proje baz›nda her kritere bir bir önem puan›
verilerek (kriterlerin önem puanlar›n›n toplam›
100 veya 1.000 al›nabilir), her sistem ald›¤› toplam
puan ile de¤erlendirilebilir.
• Yat›r›mc› için maliyet de¤erlendirmesi yap›l›rken:
- Mal sahibinin beklentilerini karfl›layamayan, bina ti-
pine ve imkanlar›na uygun olmayan sistemler elenip,
- Son kriter olarak verilen “ÖMÜR BOYU TOPLAM
MAL‹YET” en önemli kriter olarak dikkate
al›nabilir.
• Klima sistemleri seçimi (karfl›laflt›rma tablolar›) ifl
merkezleri için haz›rlanm›flt›r. Çarfl›, konut, otel,
hastane ve özel yap›lar için de baz› de¤ifliklikler ve
ilaveler yap›larak kullan›labilir.
• Enerji maliyetleri hesaplan›rken, genellikle güncel
yak›t ve elektrik fiyatlar› kullan›l›r.
- Is› geri kazan›ml›, enerjiyi daha az tüketen, yük-
sek verimli sistemler olabildi¤ince tercih edilme-
li ve ›s› geri kazan›m›ndan yararlan›lmal›d›r.
- Gelecekte enerji maliyetlerinin artabilece¤i dikkate
al›narak, tahmini bir düzeltme faktörü kullan›lmal›d›r.
- Ancak enerji maliyetlerinin gelecekte beklenenden
de fazla artabilece¤i olas›l›¤› da dikkate al›nmal›d›r.
- Enerjiyi do¤ru kullanmak, bir mühendislik eti¤idir.
• Seçim yap›l›rken afla¤›daki konular belirlenmelidir:
- Üfleme havas› s›cakl›¤›,
- Yaflan›lan hacim içerisindeki hava hareketleri,
- Hava kanallar›ndaki h›zlar,
- Menfez yerleflimi ve tipleri,
- Klima santrallerinin kapasite büyüklükleri,
- Hava kanallar›n›n yükseklikleri (borular ve kab-
lo kanallar› vs ile kesiflme noktalar› da dikkate
al›narak). Asma tavan içindeki cihaz yükseklik-
leri (tavan tipi F/C, VAV kutular›, tavan tipi split
cihaz vb varsa),
- Mekanik hacimlerin toplam alan ve hacimleri, iç
hava proje flartlar›.
• Mal sahipleri büyük bedeller ödeyerek binalar
yapt›rmaktad›r. Harcamalar›n nereye ve nas›l yap›-
laca¤› proje yap›l›rken belirlenmektedir. Mal sa-
hiplerinin daha kaliteli projeye, daha fazla ödeme-
si; yat›r›m› daha ekonomik k›lacak ve beklentile-
rinden daha iyisi gerçekleflecektir.
• Kirac›lar›n, kira bedeli kadar binan›n ayl›k harca-
malar›na da dikkat ettikleri unutulmamal›d›r. Bu
nedenle seçilen sistemin iflletme ve bak›m masraf-
lar›n›n en az olmas› ve esnek kullan›m imkan› çok
önemlidir.
• Verimlilik, kalite, kapasite ve performans kavram-
lar›n›n güncel olmas› çok önemlidir. Çünkü her
fley sürekli de¤iflmekte ve geliflmektedir.
Tablo 8.4 genel de¤erlendirme amaçl›, birçok aç›dan
bak›larak sistem seçiminde mimarlara, mühendis ve
tasar›mc›lara, iflletmecilere ve son kullan›c›ya k›lavuz
olmas› amac› ile haz›rlanm›flt›r. Olabildi¤ince farkl›
aç›lardan bak›larak ele al›nan bu çal›flma;
a. Karfl›laflt›rmaya konu olan tüm sistemlerde kaliteli
ürünler kullan›laca¤› kabul edilmifltir.
b. Tablodaki her kriter bir fonksiyondur. Her fonksi-
yonda birçok de¤iflkenin oldu¤u düflünülmelidir.
c. ‹flin özelli¤ine, projeye, beklentilere, mal sahibinin
isteklerine ve tabloda belirtilen tüm durumlara gö-
re karfl›laflt›rma tablosunda de¤erlendirmeye tabi
tutulan kriterlere farkl› yaklafl›mlar gelifltirilebilir,
tart›fl›labilir, her kritere yönelik olumlu/olumsuz
elefltri ve yorum getirilebilir.
d. Grinin tonlar›ndaki farklar› belirlemeye çal›flt›¤›-
m›z bu tablolardaki her kriter ve de¤erlendirme
tart›flmaya aç›kt›r.
KL‹MA S‹STEMLER‹N‹N KARfiILAfiTIRMA TABLOSU ‹NDEKS‹ Sayfa No
A Performans 304
A 1 Havaland›rma Yetene¤i 304
A 2 So¤utma Konforu 306
A 3 Is›tma Konforu 308
A 4 Mevsim Geçifl Kolayl›¤› 310
A 5 ‹ç Hava Kalitesi 312
A 6 Filtrasyon Yetene¤i ve Hijyen 314
A 7 Merdiven Bas›nçland›rma (Yüksek Olmayan Yap›larda) 316
A 8 Is›tmada Oda S›cakl›k Kontrolü 318
A 9 Nem Alma; Nem Kontrolü; Nem Verme 320
A 10 So¤utmada Oda S›cakl›k Kontrolü (veya Zonlama) 322
A 11 K›fl›n Ayn› Zamanda ‹ç Zonda So¤utma, Çevre Zonda Is›tma ‹htiyac›n› Karfl›layabilme Yetene¤i 324
A 12 Gürültü-Ses 326
A 13 Afl›r› ‹flletme fiartlar›na Uygunluk 326
A 14 Bas›nçland›rma 328
B ‹flletme Maliyeti 330
B 1 Enerji Maliyeti 330
B 2 Y›ll›k Verim (Y›ll›k Maliyet) 332
B 3 ‹flletme Kolayl›¤› (Operatör Gereksinimi) 332
B 4 Ayd›nlatma Armatürlerinden Yay›lan Is›n›n Is›tma Sezonunda Faydal› Kullan›m›, Ayd›nlatma Armatürlerinin Ömrü 334
B 5 Ön So¤utma (Cool Down) 336
B 6 Kar Ya¤arken So¤utma Kompresörleri Çal›flt›r›l›yor mu? 338
B 7 Is› Geri Kazan›m› 340
B 8 Yüksek H›zlarda (veya Yüksek Bas›nçl›) Hava Transferinin Maliyeti 342
B 9 Hava Kanallar›n›n ve Borular›n (Is› Yal›t›mlar› da Dahil) Borular›n ve So¤utucu Ak›flkan›n Toplam Maliyeti 344
B 10 Esneklik Çal›flma Saatleri D›fl›nda (Gece, Hafta Sonu, Tatil Günleri vb) 344
B 11 Binadaki Katlar›n Ayr› Ayr› Kullan›m› veya Her Kat› Ayr› Kiralayabilme (‹flletme Masraflar›n› Paylafl›m Kolayl›¤›) 346
B 12 Seminer Salonu ve Toplant› Odalar›n›n Tesisat›n› Ba¤›ms›z Çal›flt›rabilme Olana¤› 348
B 13 Kapasite Kontrol ‹mkan› 350
B 14 Is›tmada Kulland›¤› Yak›t, Enerji Cinsi ve Maliyeti 350
C Sistem ‹lk Yat›r›m Maliyeti 352
C 1 Sistem ‹lk Yat›r›m Maliyeti 352
C 2 Kullanma S›cak Suyu vb ‹htiyaçlar ‹çin Ayr›ca Kalorifer Kazan›na ‹htiyaç Var m›? 352
C 3 Ekonomik Ömür 354
C 4 Tesisat ‹çin Ayr›lan Alan ve Hacimlerin Toplam Maliyeti 354
C 5 Ömür Boyu Toplam Maliyet 356
D Servis-Bak›m-Onar›m ve ‹flletme 358
D 1 Filtre Adedi Temizleme S›kl›¤› ve Kolayl›¤› 358
D 2 Yaflam Mahalleri ‹çerisinde Servis Gerektiren Elemanlar Var m›? 360
D 3 Servis, Bak›m S›kl›¤› 360
Tablo 8.4. KARfiILAfiTIRMA KR‹TERLER‹
302
303
D 4 Asma Tavan ‹çinden Geçen Su Borular› (Su Kaça¤› Riski ve Asma Tavan Etkisi) 362
D 5 Servis, Bak›m, Onar›m Maliyeti 364
D 6 ‹flletme Güvenirli¤i ve Ar›zan›n Etkisi 364
D 7 Yedekleme Yetene¤i 366
D 8 Geniflleyebilme (Kapasite Artt›r›m›) 366
E Mimari 368
E 1 Mal Sahibi Yat›r›m› Nas›l De¤erlendirecek? 368
E 2 Basit (Sade) Olan ‹yidir "Simple is The Best" 368
E 3 Asma Tavan ‹çinde Gerekli Olan Net Yükseklik ‹htiyac› 370
E 4 Estetik, Görünüfl 370
E 5 Bina Cephesinde Yer ‹htiyac› 372
E 6 Döflemede Yer ‹htiyac› 374
E 7 fiaft Gereksinimi 374
E 8 ‹ç Dekorasyon Esnekli¤i 376
E 9 Teraslarda veya Bina D›fl›nda ve Bina Cephesinde Yer ‹htiyac› 376
F Planlama ve Montaj 378
F 1 Enerji Tüketiminin Ölçülebilmesi ve Paylafl›m› 378
F 2 Bölgenin ‹klim Koflullar› (Is›tma veya So¤utma Öncelikli Sistem Seçimi) 380
F 3 Montaj Süresi ve Kolayl›¤› 382
F 4 Kontrol ‹mkan› 382
F 5 Kontrol Tipi 384
F 6 Bina Yönetim Sistemine Uygunluk 384
F 7 Sistemin Kullan›labilece¤i Kapasite Aral›¤› 386
F 8 Standartlara Uygunluk 386
G Emniyet ve Riskler (Sa¤l›k vb) 388
G 1 Sistemde Kullan›lan Toplam So¤utucu Ak›flkan Hacminin Yaflam Mahalleri Hacmine Oran› 388
G 2 (Yang›n Emniyeti ‹çin) Duman Tahliyesi Yetene¤i (Duman Tahliyesi ‹çin ‹lave Hava Kanal› ‹htiyac›) 390
G 3 Emniyet (Yang›n, Patlama vs Riski) 392
G 4 Duman Kontrolü 392
H KONUT Uygulamalar›na Uygunluk (Yüksek ve Alçak Bloklar) 394
H 1 Konutlarda Uygulanan Klima Sistemlerinin Karfl›laflt›r›lmas› 394
I Di¤er -
I 1 D›fl Ünitelerin Yer Kayb› -
I 2 D›fl Ünitelerin Ses Seviyesi -
I 3 Inverter Kontroller -
I 4 Uzaktan Eriflim ve ‹nternet Ba¤lant›s› ile Sistemin Kontrol ‹mkan› -
I 5 Bilgisayar Destekli Servis ‹mkan› -
I 6 Bilgisayar Yolu ile Cihaza Ba¤lanarak Geçmifli Görebilme ‹mkan› -
I 7 So¤utucu Ak›flkan Miktar›n› Tespiti ve Do¤ru Oranda fiarj Edilebilme Kontrolü -
I 8 So¤utucu Ak›flkan Miktar ve Kaçak Kontrolü, Ak›flkan Takip Yetene¤i -
I 9 Uzun Mesafelere Tesisat Çekebilme Yetene¤i ve Performans› -
Tablo 8.4. KARfiILAfiTIRMA KR‹TERLER‹ (Devam›)
304
1 A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
K
r
i
t
e
r
l
e
r
i
n

Ö
n
e
m
i
S
p
l
i
t

K
l
i
m
a

S
i
s
t
e
m
i

(
K
a
n
a
l
s

z
)

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

V
R
V

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
A
m
e
r
i
k
a
n

S
i
s
t
e
m

K
l
i
m
a

(
K
a
n
a
l
l


S
p
l
i
t

+

R
a
d
y
a
t
ö
r
I
s

t
m
a
s

)

+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
A 1 H a v a l a n d › r m a Y e t e n e ¤ i
1
-
B
i
n
a
l
a
r
d
a

k
a
l
i
t
e
l
i

v
e

h
a
v
a

s

z
d

r
m
a
y
a
n

d
o
¤
r
a
m
a
l
a
r

u
y
g
u
l
a
n
m
a
y
a
b
a

l
a
d

k
t
a
n

s
o
n
r
a

i
ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i

ç
o
k

ö
n
e
m

k
a
z
a
n
d

.

2
-
B
i
n
a

i
ç
e
r
i
s
i
n
d
e
k
i

e

y
a
l
a
r
,

b
o
y
a
-
b
a
d
a
n
a
,

h
a
l

,
d
o
l
a
p

v
e

k
i
t
a
p
l
a
r
d
a
n

ç

k
a
n
g
a
z
l
a
r

i
ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i
n
i

b
o
z
m
a
k
t
a
,

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

i
h
t
i
y
a
c

n


a
r
t
t

r
m
a
k
t
a
d

r
.

3
-
S
o
n
u
ç
t
a

a
l
e
r
j
i
k

r
a
h
a
t
s

z
l

k
l
a
r

b
a


a
¤
r

s


v
e

i

y
e
r
i

s
e
n
d
r
o
m
u

(
h
a
s
t
a

b
i
n
a
s
e
n
d
r
o
m
u
)

o
l
u

a
b
i
l
m
e
k
t
e
d
i
r
.

4
-

n
s
a
n
l
a
r
d
a
n

s
o
l
u
n
u
m

y
o
l
u
y
l
a

ç

k
a
n

k
a
r
b
o
n
d
i
o
k
s
i
t

v
b

(
b
i
r

i
n
s
a
n
,

s
a
a
t
t
e
1
6
-
1
7

k
g

h
a
v
a
)

d
i
¤
e
r

g
a
z
l
a
r

t
e
r
l
e
m
e

s
o
n
u
c
u

d
e
r
i
d
e
n

y
a
y

l
a
n

k
o
k
u

d
a
o
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a
y


k
i
r
l
e
t
i
r
.
5
-
K
a
p
a
l


h
a
c
i
m
l
e
r
d
e

s
i
g
a
r
a

i
ç
i
l
m
e
s
i
n
e

k
e
s
i
n
l
i
k
l
e

i
z
i
n

v
e
r
i
l
m
e
m
e
l
i
d
i
r
.


ç

h
a
v
a
k
a
l
i
t
e
s
i

h
e
r

k
o

u
l
d
a

o
l
u
m
s
u
z

e
t
k
i
l
e
n
i
r
.

A
n
c
a
k

i
z
i
n

v
e
r
i
l
i
y
o
r
s
a
,

b
u

d
u
r
u
m
d
a
t
a
z
e

h
a
v
a

m
i
k
t
a
r


e
n

a
z

2

k
a
t

a
r
t
t

r

l
m
a
l

d

r

(
K
i

i

b
a


n
a

y
a
k
l
a


k
1
1
0
m
3
/
h
g
i
b
i

!
)
.
6
-
H
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
n

n

ç
o
k

i
y
i

o
l
m
a
d

¤


o
r
t
a
m
l
a
r
d
a
,

g
r
i
p

v
b

v
i
r
ü
s
l
e
r


d
a
h
a
y
o
¤
u
n

h
a
l
e

g
e
l
m
e
k
t
e

v
e

b
u
l
a

m
a

r
i
s
k
i

a
r
t
m
a
k
t
a
d

r
.
7
-
T
u
v
a
l
e
t
,

m
u
t
f
a
k

v
b

f
a
r
k
l


k
o
k
u

y
a
y

l
a
n

h
a
c
i
m
l
e
r
i
n

e
g
z
o
z

t
e
s
i
s
a
t


b
a
¤

m
s

z
y
a
p

l
m
a
l


v
e

b
u

h
a
c
i
m
l
e
r
d
e

e
k
s
i

b
a
s

n
ç

o
l
u

t
u
r
u
l
m
a
l

d

r
.
8
-
B
i
n
a
n

n

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

t
e
s
i
s
a
t


s
t
a
n
d
a
r
d


b
e
l
i
r
l
e
n
i
r
k
e
n
;
a
-

T
a
s
a
r
r
u
f
l
u

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

(
s
t
a
n
d
a
r
t

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
)
,
b
-
O
r
t
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
,
c
-
Y
ü
k
s
e
l
t
i
l
m
i


h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

t
e
r
c
i
h
i

m
a
l

s
a
h
i
b
i

i
l
e

b
i
r
l
i
k
t
e

y
a
p

l
m
a
l

d

r
.
9
-
D
o
¤
a
l

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
,
a
-
B
i
n
a
l
a
r

n

g
i
r
i

,

b
a
l
k
o
n
,

t
e
r
a
s

k
a
p

l
a
r


v
e

d
o
¤
r
a
m
a
l
a
r

n

a
r
a
l

k
l
a
r

n
d
a
n

h
a
v
a
d


a
r

y
a

v
e
y
a

i
ç
e
r
i
y
e

s

z
a
r
.
b
-
Ç
o
k

s
o
¤
u
k

v
e

s

c
a
k

g
ü
n
l
e
r
d
e

i
ç

v
e

dh
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

k

f
a
r
k


a
r
t
t

¤


i
ç
i
n
,
k
l
i
m
a
t
i
z
e

e
d
i
l
e
n

b
i
n
a
l
a
r
d
a
n

d


a
r

y
a

h
a
v
a

s

z

n
t

s


d
a

a
r
t
a
r
.
c
-
B
u

n
e
d
e
n
l
e
;

k
l
i
m
a
t
i
z
e

e
d
i
l
e
n

v
e

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

t
e
s
i
s
a
t


k
a
l
i
t
e
s
i

s

n

r
l


o
l
a
n
y
e
r
l
e
r
d
e
,

ç
o
k

s

c
a
k

v
e

s
o
¤
u
k

g
ü
n
l
e
r
d
e

i
ç
e
r
i
d
e

d
a
h
a

t
e
m
i
z

b
i
r

h
a
v
a

o
l
m
a
s

n
a
k
a
r


n
,

a
r
a

m
e
v
s
i
m
l
e
r
d
e

i
ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i
n
i
n

d
a
h
a

k
ö
t
ü

o
l
d
u
¤
u

f
a
r
k

e
d
i
l
i
r
.
1
0
-
B
i
n
a

i
ç
i
n
d
e

s
i
g
a
r
a

i
ç
m
e
n
i
n

m
a
l
i
y
e
t
i
,
a
-
K
i

i

b
a


n
a

y
a
k
l
a


k

o
l
a
r
a
k

2

k
a
t

d
a
h
a

f
a
z
l
a

t
a
z
e

h
a
v
a

v
e

e
g
z
o
z

h
a
v
a
s

k
u
l
l
a
n

l

r
.
b
-
E
n
e
r
j
i

t
ü
k
e
t
i
m
i
,

i
ç

v
e

do
r
t
a
m


a
r
t
l
a
r

n
a

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k

y
a
k
l
a


k

%
1
0
-
2
0
o
r
a
n

n
d
a

a
r
t
a
r
.
c
-

l
k

y
a
t

r

m

m
a
l
i
y
e
t
i
,

d
i
z
a
y
n


a
r
t
l
a
r

n
a

v
e

dh
a
v
a

s

c
a
k
l

¤

n
a

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k
y
a
k
l
a


k

%
5
-
1
0

a
r
t
a
r
.
d
-

ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i

(
y
ü
k
s
e
l
t
i
l
m
i


h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

s
t
a
n
d
a
r
t
l
a
r


k
u
l
l
a
n

l
s
a

b
i
l
e
)

a
z
v
e
y
a

ç
o
k

d
ü

e
r
.
1
1
-
H
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

v
e


s

l

k
o
n
f
o
r
u
n

i
y
i

o
l
m
a
s

n

n


a
r
t
l
a
r

n
d
a
n

b
i
r
i

d
e
o
d
a

i
ç
i
n
d
e

y
e
t
e
r
l
i

h
a
v
a

h
a
r
e
k
e
t
i
n
i
n

s
a
¤
l
a
n
m
a
s

d

r
.

T
a
m

h
a
v
a
l


s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
t
a
z
e

h
a
v
a

d
ö
n
ü


h
a
v
a
s


i
l
e

k
a
r


t

r

l
a
r
a
k

o
r
t
a
m
a

v
e
r
i
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n
;
a
-
T
a
z
e

h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

d
a
h
a

d
ü
z
g
ü
n

d
a
¤

l

r

v
e

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
a
l
i
t
e
s
i

a
r
t
a
r
.
b
-
Ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤


o
r
t
a
m

s

c
a
k
l

¤

n
a

(
s
u
l
u

s
i
s
t
e
m
l
e
r
i
n

o
d
a
d
a
k
i

c
i
h
a
z
ç

kn
d
a
k
i

h
a
v
a

s

c
a
k
l

¤

n
a

g
ö
r
e
)

d
a
h
a

y
a
k

n

o
l
a
b
i
l
e
c
e
¤
i

i
ç
i
n
,


s

l

k
o
n
f
o
r
d
a

a
r
t
a
r
.
1
2
-
S
o
n
u
ç
:

T
a
z
e

h
a
v
a
,

k
o
n
t
r
o
l
l
ü

v
e

c
i
h
a
z

ü
z
e
r
i
n
d
e
n

g
e
ç
i
r
i
l
e
r
e
k

m
e
k
a
n
a
a
l

n
m
a
l

d

r
.


H
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

s
i
s
t
e
m
i

1
2

a
y

k
u
l
l
a
n

l
d

¤


v
e

t
e
m
i
z

h
a
v
a

i
n
s
a
n
l
a
r

n

e
n
ö
n
e
m
l
i

g
e
r
e
k
s
i
n
i
m
i

o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n
,

s
o
¤
u
t
m
a
d
a
n

d
a


ö
n
c
e

g
e
l
e
n

b
i
r

i
h
t
i
y
a
ç
t

r
.

Ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
r
t
t

r

l
m
a
s

,

g
r
i
p

o
l
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

a
z
a
l
t

l
m
a
s


v
b

a
v
a
n
t
a
j
l
a
r

s
a
¤
l
a
r
.

S
a
¤
l

k
l


b
i
r

o
r
t
a
m
d
a

y
a

a
m
a
k

v
e

s
a
¤
l

k
l


k
a
l
m
a
k

i
ç
i
n
;
h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

t
e
s
i
s
a
t

n

n

ç
o
k

k
a
l
i
t
e
l
i

y
a
p

l
m
a
s


g
e
r
e
k
i
r
.

A
n
c
a
k

a


r

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
n

n

e
n
e
r
j
i

m
a
l
i
y
e
t
i
n
i

a
r
t
t

r
a
c
a
¤


d
a

u
n
u
t
u
l
m
a
m
a
l

d

r
.
a
-
T
a
z
e

h
a
v
a

g
i
z
l
i

t
a
v
a
n

t
i
p
i
,

k
a
s
e
t

t
i
p
i
g
i
b
i

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
l
e

d
i
r
e
k
t

o
l
a
r
a
k

a
r
t
l
a
n
d

r

l
a
r
a
k

a
l

n
a
b
i
l
i
r
.
b
-
T
a
z
e

h
a
v
a

a
l

n
a
m
a
y
a
n

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
k
u
l
l
a
n

l
d

¤


z
a
m
a
n
,

e
g
z
o
z

h
a
v
a

ç

kü
z
e
r
i
n
e

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r


(

s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m
c
i
h
a
z
l
a
r

)

i
l
a
v
e
s
i

i
l
e

e
n
e
r
j
i

e
k
o
n
o
m
i
s
i
d
e

s
a
¤
l
a
n
a
r
a
k

g
e
r
ç
e
k
l
e

t
i
r
i
l
e
b
i
l
i
r
.
A
n
c
a
k

s
o
¤
u
k

b
ö
l
g
e
l
e
r
d
e

v
e
y
a
g
ü
n
l
e
r
d
e

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r
d
e
n

g
e
ç
e
n

t
a
z
e
h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

(
d
i
r
e
k
t

o
l
a
r
a
k
)

v
e
r
i
l
e
c
e
¤
i
i
ç
i
n

d
ü

ü
k

ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤

r
a
h
a
t
s

z

e
d
e
b
i
l
i
r
.
B
e
n
z
e
r

d
u
r
u
m

a


r


s

c
a
k

v
e

n
e
m
l
i
b
ö
l
g
e
l
e
r

v
e

g
ü
n
l
e
r

i
ç
i
n

d
e

k

s
m
e
n
g
e
ç
e
r
l
i
d
i
r
.
Y
e
n
i

u
y
g
u
l
a
m
a
l
a
r
d
a

b
u

s
o
r
u
n
u
n
ç
ö
z
ü
m
ü

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r

ç

kn
a

m
o
n
t
e
e
d
i
l
e
n

b
i
r

D
X

b
a
t
a
r
y
a
n

n

m
e
r
k
e
z
i
V
R
V

s
i
s
t
e
m
i
n
e

b
a
¤
l
a
n
a
r
a
k

i
s
t
e
n
e
n
k
o
n
f
o
r


a
r
t
l
a
r

n


s
a
¤
l
a
n
m
a
s

d

r
.
A
y
r

c
a

d
a
h
a

f
a
z
l
a

t
a
z
e

h
a
v
a

i
s
t
e
n
e
n
y
e
r
l
e
r

i
ç
i
n

d
e
,

g
e
n
i


s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
%
1
0
0

t
a
z
e

h
a
v
a

i
l
e

ç
a
l


a
b
i
l
e
n

D
X
b
a
t
a
r
y
a
l


k
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l
l
a
r

k
u
l
l
a
n

l
a
b
i
l
i
r
.

B
u

k
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l
a
r


d


h
a
v
a

e
n
t
a
l
p
i
s
i
n
e

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k

t
a
z
e
h
a
v
a

m
i
k
t
a
r

n


%
1
0

-

%
1
0
0

a
r
a
s

n
d
a
d
e
¤
i

t
i
r
e
r
e
k

e
k
o
n
o
m
i

m
o
d
u
n
d
a
ç
a
l


a
b
i
l
m
e

y
e
t
e
n
e
¤
i
n
e

s
a
h
i
p
t
i
r
l
e
r
.
Ö
n
e
m
l
i

N
o
t
:
1
-
I
s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m

c
i
h
a
z

n
d
a

ç
o
k

s

c
a
k
v
e

ç
o
k

s
o
¤
u
k

o
l
m
a
y
a
n

g
ü
n
l
e
r
d
e
(
ö
z
e
l
l
i
k
l
e

a
r
a

m
e
v
s
i
m
l
e
r
d
e
)

t
a
z
e

h
a
v
a

s


d
e
¤
i

t
i
r
i
c
i
d
e
n

g
e
ç
i
r
i
l
m
e
d
e
n

b
y
-
p
a
s
s

y
a
p

l
a
r
a
k

o
r
t
a
m
a

v
e
r
i
l
e
b
i
l
i
r

v
e
e
g
z
o
z

y
a
p

l
a
b
i
l
i
r
.

B
u


e
k
i
l
d
e
;
a
-

I
s


d
e
¤
i

t
i
r
i
c
i

d
i
r
e
n
c
i

o
r
t
a
d
a
n
k
a
l
d

r

l

r
.
b
-

F
a
n

m
o
t
o
r
u

d
a
h
a

a
z

e
n
e
r
j
i

t
ü
k
e
t
i
r
.
c
-

T
a
z
e

h
a
v
a

d
a
h
a

v
e
r
i
m
l
i

k
u
l
l
a
n

l

r
.
d
-

F
r
e
e
-
c
o
o
l
i
n
g

v
e

c
o
o
l
-
d
o
w
n
p
e
r
f
o
r
m
a
n
s


a
r
t
a
r
.

2
-
E
k
o
n
o
m
i
z
ö
r
l
e
r
l
e


s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m

y
a
p

l
m
a
s


d
i
¤
e
r

s
i
s
t
e
m
l
e
r
e

d
e
u
y
g
u
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.


ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i
n
i
a
r
t
t

r
m
a
k

i
ç
i
n

a
y
r

c
a

y
a
r
d

m
c

s
i
s
t
e
m
l
e
r
i
n

k
u
l
l
a
n

l
m
a
s


y
a
r
a
r
l

o
l
a
c
a
k
t

r
.
3
-
%
1
0
0

e

k
a
d
a
r

t
a
z
e

h
a
v
a

a
l
a
b
i
l
e
n

D
X
b
a
t
a
r
y
a
l


s
a
n
t
r
a
l
l
e
r

b
u

s
i
s
t
e
m
e

d
i
r
e
k
t
o
l
a
r
a
k

e
n
t
e
g
r
e

e
d
i
l
e
b
i
l
i
r
.
1
-
T
a
z
e

h
a
v
a

h
e
r

c
i
h
a
z
a

a
y
r


a
y
r


a
l

n
a
b
i
l
i
r
.
2
-
T
a
z
e

h
a
v
a
,

g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

d
ö
n
ü


h
a
v
a
s


i
l
e
k
a
r


t

r

l
a
r
a
k

o
r
t
a
m
a

v
e
r
i
l
i
r
.

Dh
a
v
a
s

c
a
k
l

¤


0
º
C


o
l
d
u
¤
u
n
d
a

b
i
l
e
,

o
r
t
a
m
a
t
a
v
a
n
d
a
k
i

a
n
e
m
o
s
t
a
t
l
a
r
d
a
n

ü
f
l
e
n
e
n
k
a
rm

h
a
v
a
s

n

n

s

c
a
k
l

¤


(
k
a
rm
o
r
a
n

n
a

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k
)

~
1
8
º
C

o
l
a
c
a
k
t

r
.
a
-

B
u

o
l
a
n
a
k

s
a
y
e
s
i
n
d
e
,

ka
y
l
a
r

n
d
a
b
i
l
e

t
a
z
e

h
a
v
a
y


a
y
r

c
a


s

t
m
a
y
a

d
a
h
i
i
h
t
i
y
a
ç

k
a
l
m
a
z
.
b
-
T
a
v
a
n
d
a
n

ü
f
l
e
n
e
n

h
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

¤

o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n
d
a
n

b
i
r
a
z

d
a
h
a

d
ü

ü
k
o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n
,

v
e
r
i
l
e
n

h
a
v
a

a

a
¤

y
a
d
o
¤
r
u

d
o
¤
a
l

o
l
a
r
a
k

v
e

d
ü

ü
k

h

z
l
a
i
n
e
r
.


d
e
a
l

h
a
v
a

s
i
r
k
ü
l
a
s
y
o
n
u

v
e
h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

s
a
¤
l
a
n

r
.
c
-

O
d
a
y
a

ü
f
l
e
n
e
n

h
a
v
a
,

o
d
a

i
ç
i
n
d
e

a
z

d
a
o
l
s
a

y
u
k
a
r

y
a

k
a
ç
a
n


s


v
e

a
y
d

n
l
a
t
m
a
a
r
m
a
t
ü
r
l
e
r
i
n
d
e
n

y
a
y

l
a
n


s

y


d
a

a
l
a
r
a
k
d
ü

ü
k

h

z
d
a

a

a
¤

y
a

d
o
¤
r
u

i
n
e
r
.


d
-
Dh
a
v
a

s

c
a
k
l

¤


ç
o
k

d
ü

ü
k

i
s
e

v
e
y
a
t
a
z
e

h
a
v
a

o
r
a
n


ç
o
k

f
a
z
l
a

i
s
e
,

b
a
z

g
ü
n
l
e
r
d
e

h
e
a
t
-
p
u
m
p

c
i
h
a
z

h
a
v
a
y


s

t
a
r
a
k

v
e
r
m
e

i
m
k
a
n

n
a

d
a

s
a
h
i
p
t
i
r
.
3
-
T
a
z
e

h
a
v
a

r
o
o
f
-
t
o
p

v
b

b
i
r

v
e
y
a

b
i
r
k
a
ç
c
i
h
a
z

(
H
P

v
e

g
a
z


s

t

c

l

)

i
l
e

i
ç
ü
n
i
t
e
l
e
r
e

d
a
¤

t

l
a
b
i
l
i
r
.

B
u

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a
e
n
t
a
l
p
i

k
o
n
t
r
o
l
ü

y
a
p

l
a
r
a
k
,

ç
o
k

s
o
¤
u
k
v
e

s

c
a
k

g
ü
n
l
e
r
d
e

d
a
m
p
e
r

k
o
n
t
r
o
l
ü

i
l
e
d
ö
n
ü


h
a
v
a
s

,

dh
a
v
a

i
l
e

k
a
r


t

r

l

r
,
a
r
a

m
e
v
s
i
m
d
e

i
s
e

t
a
z
e

h
a
v
a

m
i
k
t
a
r

a
r
t
t

r

l

p

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r

ü
z
e
r
i
n
d
e
n

o
r
t
a
m
a
v
e
r
i
l
i
r
.
4
-
E
g
z
o
z

h
a
v
a
s

n
d
a
n

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r
k
u
l
l
a
n

m


i
l
e


s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m


y
a
p

l
a
r
a
k
r
o
o
f
-
t
o
p

c
i
h
a
z
a

v
e
r
i
l
e
r
e
k

e
n
e
r
j
i
e
k
o
n
o
m
i
s
i

d
e

s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.
5
-

s
t
a
n
b
u
l

v
e

d
a
h
a

s
o
¤
u
k

i
k
l
i
m
b
ö
l
g
e
l
e
r
i
n
d
e

d
o
¤
a
l

g
a
z

v
e
y
a

L
P
G
v
a
r
s
a
;

r
o
o
f
-
t
o
p

c
i
h
a
z
l
a
r


h
e
a
t
-
p
u
m
p
y
e
r
i
n
e

g
a
z


s

t

c

l


s
e
ç
m
e
k

d
a
h
a
v
e
r
i
m
l
i

v
e

d
o
¤
r
u


o
l
a
b
i
l
i
r
.
a
-
S
t
a
n
d
a
r
t

U
y
g
u
l
a
m
a
:
b
-
E
n
t
a
l
p
i
k
o
n
t
r
o
l
l
ü

r
o
o
f
-
t
o
p

c
i
h
a
z
l
a
r

i
l
e
,
G
e
n
e
l
d
e

t
a
z
e

h
a
v
a
v
e
r
i
l
m
i
y
o
r
.

K

s
m
i

o
l
a
r
a
k

t
a
z
e

h
a
v
a
b
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
e
n

b
a
z


ö
z
e
l

t
i
p
c
i
h
a
z
l
a
r

m
e
v
c
u
t
t
u
r
.
K
ö
t
ü

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a
/

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.

A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
N
o
t
:

B
u

k
a
r


l
a

t

r
m
a

t
a
b
l
o
l
a
r

k
o
n
u

h
a
k
k

n
d
a
k
i

b
i
l
g
i
l
e
r
i

p
a
y
l
a

m
a
k

i
ç
i
n

h
a
z

r
l
a
n
m


t

r
.

T
a
r
t


m
a
y
a

a
ç

k
t

r
.
305
A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
F
a
n

C
o
i
l

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i

k
i

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
D
ö
r
t

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
V
A
V

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

S

c
a
k

S
u

S
e
r
p
a
n
t
i
n
l
i

F
a
n

P
o
w
e
r
e
d

V
A
V
+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
W
a
t
e
r

C
o
o
l
e
d

V
R
V
+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
1
A 1 H a v a l a n d › r m a Y e t e n e ¤ i
P
r
o
j
e


a
r
t
l
a
r

n
d
a

b
e
l
i
r
l
e
n
e
n

g
e
r
e
k
l
i

m
i
k
t
a
r
d
a

t
a
z
e

h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

v
e
r
i
l
i
r
.
a
-

n
s
a
n

y
o
¤
u
n
l
u
¤
u
n
u
n

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u

[
d
o
l
a
y

s

y
l
a

(
v
e
y
a
)

t
a
z
e

h
a
v
a

o
r
a
n

n

n
f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
]

b
a
z


ö
z
e
l

y
a
p

l
a
r
d
a
,

s
o
¤
u
t
m
a

i
h
t
i
y
a
c

n

n

b
ü
y
ü
k

b
i
r

y
ü
z
d
e
s
i
k
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l
l
a
r

n
d
a
n

v
e
r
i
l
e
n

t
a
z
e

h
a
v
a

i
l
e
,

k
a
l
a
n

k

s
m


i
s
e

f
a
n
c
o
i
l
l
e
r

i
l
e
k
a
r


l
a
n
a
b
i
l
i
r

(
F
/
C

+

t
a
z
e

h
a
v
a

k
o
m
b
i
n
e

s
i
s
t
e
m
)
.

B
ö
y
l
e
c
e

F
/
C

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a
h
a

k
u
r
u

ç
a
l


a
c
a
¤

n
d
a
n

k
o
n
d
e
n
s
e
r

s
u
y
u

d
e
b
i
s
i

d
ü

e
r
.

b
-
I
s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m


k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a

e
n
e
r
j
i

e
k
o
n
o
m
i
s
i

a
ç

s

n
d
a
n

d
a
h
a

i
y
i

b
i
r
p
e
r
f
o
r
m
a
n
s

s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.
a
-
G
e
n
e
l
l
i
k
l
e

k
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l

n
d
a
n

ç

k
a
n
h
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

¤


s
i
m
p
l
e

V
A
V

y
e

g
ö
r
e
d
a
h
a

d
ü

ü
k

s
e
ç
i
l
i
r
.

K
l
i
m
a
s
a
n
t
r
a
l
l
a
r

n
d
a
n

V
A
V

k
u
t
u
l
a
r

n
a

g
e
l
e
n
h
a
v
a

m
i
k
t
a
r

,

s
i
m
p
l
e

V
A
V

s
i
s
t
e
m
e

g
ö
r
e
d
a
h
a

a
z

o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n
,

a
r
a

m
e
v
s
i
m
d
e
h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

y
e
t
e
n
e
¤
i

s
i
m
p
l
e

V
A
V
s
i
s
t
e
m
d
e
n

d
a
h
a

d
ü

ü
k
t
ü
r
.
F
a
n
-
P
o
w
e
r
e
d

V
A
V

s
i
s
t
e
m
i
n

s
e
r
i

f
a
n
b
a
¤
l


t
i
p
i
n
d
e

i
s
e
;

B
u

s
i
s
t
e
m
l
e

i
l
g
i
l
i

k

s
a

b
i
l
g
i
l
e
r
;
1
-
B
ü
y
ü
k

h
a
c
i
m
l
i

a
ç

k

o
f
i
s
l
e
r
d
e

i
ç
z
o
n
d
a
k
i


s

,

ç
e
v
r
e

z
o
n
a

t
r
a
n
s
f
e
r
e
d
i
l
e
b
i
l
i
r
.
2
-
K
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l

n
d
a
n

g
e
l
e
n

s
o
¤
u
t
u
l
m
u

h
a
v
a

i
l
e

o
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a

k
a
rm

m
e
n
f
e
z
l
e
r
d
e
n

ü
f
l
e
n
i
r
.
3
-
M
e
n
f
e
z
l
e
r
d
e
n

g
e
ç
e
n

h
a
v
a

d
e
b
i
s
i
s
a
b
i
t
t
i
r
.
4
-
K
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l

n
d
a

d
a
h
a

d
ü

ü
k
s

c
a
k
l

k
t
a

h
a
v
a

ü
r
e
t
i
l
e
b
i
l
i
r

(
9
º
C

g
i
b
i
)

ç

h
a
v
a

i
l
e

k
a
r


t

r

l
a
b
i
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n
,
ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤


k
o
n
f
o
r

a
r
t
l
a
r

n
a

y
ü
k
s
e
l
t
i
l
e
b
i
l
i
r
.
S
i
m
p
l
e

V
A
V

y
e

g
ö
r
e
;
a
-
K
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l

n
d
a
n

t
r
a
n
s
f
e
r

e
d
i
l
e
n
h
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

¤


d
a
h
a

d
ü

ü
k
,
d
o
l
a
y

s

y
l
a

d
e
b
i
s
i

d
a
h
a

a
z

o
l
a
c
a
k

e
k
i
l
d
e

p
r
o
j
e
l
e
n
d
i
r
i
l
e
b
i
l
i
r
.
b
-
H
a
v
a

k
a
n
a
l


k
e
s
i
t
l
e
r
i

d
a
h
a

k
ü
ç
ü
k
t
ü
r
.
c
-
T
e
s
i
s
a
t


a
f
t


b
o
y
u
t
l
a
r


d
a
h
a

k
ü
ç
ü
k
t
ü
r
.
d
-
D
a
h
a

d
ü

ü
k

s

c
a
k
l

k
t
a

s
o
¤
u
t
u
l
m
u

s
u
y
a

i
h
t
i
y
a
ç

o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n
,

s
o
¤
u
t
m
a
g
r
u
p
l
a
r

n

n

y

l
l

k

v
e
r
i
m
i

d
a
h
a
d
ü

ü
k
t
ü
r
.
e
-
Y
a

a
n

l
a
n

h
a
c
i
m
l
e
r
i
n

i
ç
i
n
d
e
k
i
:
f
a
n

n

i
l
a
v
e

e
n
e
r
j
i

t
ü
k
e
t
i
m
i
,

s
e
s

v
e
b
a
k

m
,

s
e
r
v
i
s

z
o
r
l
u
k
l
a
r

,

s
u
l
u
s
e
r
p
a
n
t
i
n

v
a
r
s
a
,

o
t
o
m
a
t
i
k

k
o
n
t
r
o
l
v
a
l
f
i

v
e

o
t
o
m
a
t
i
k

k
o
n
t
r
o
l

d
o
n
a
n

m

,
a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
d
e
k
i

s
u

b
o
r
u
l
a
r

n

n
k
e
s
i

m
e
l
e
r
d
e
n

d
o
l
a
y


d
a
h
a

f
a
z
l
a
t
a
v
a
n

i
ç
i

y
ü
k
s
e
k
l
i
k

i
h
t
i
y
a
c

,
d
a
m
l
a
t
m
a

r
i
s
k
i

v
b

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
l
a
r

v
a
r
d

r
.
a
-
A


r


s

c
a
k

v
e

s
o
¤
u
k
g
ü
n
l
e
r
d
e

p
r
o
j
e


a
r
t
l
a
r

n
d
a
ö
n
g
ö
r
ü
l
e
n

m
i
n
.

t
a
z
e

h
a
v
a
(
y
a
k
l
a


k

%
2
0
)

i
l
e

ç
a
lr
.

A
r
a

m
e
v
s
i
m

v
e

d
i
¤
e
r
g
ü
n
l
e
r
d
e

i
s
e
;


s

t
m
a

v
e
s
o
¤
u
t
m
a

y
a
p
m
a
k
s

z

n
,
%
1
0
0

e

k
a
d
a
r

a
r
t
a
n

t
a
z
e
h
a
v
a

o
r
a
n


i
l
e

ç
a
l


t

¤


i
ç
i
n
y

l
l

k

o
r
t
a
l
a
m
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a
y
e
t
e
n
e
¤
i

m
ü
k
e
m
m
e
l
d
i
r
.
b
-
O
t
o
m
a
s
y
o
n

s
i
s
t
e
m
i
;

k
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l


v
a
n
t
i
l
a
t
ö
r
ü
n
ü
n

d
e
b
i
s
i
n
i

d
e
¤
i

t
i
r
i
r
k
e
n
,
a
y
n


h
a
v
a

d
e
¤
i

i
m
i
n
i

a
s
p
i
r
a
t
ö
r
d
e

d
e

g
e
r
ç
e
k
l
e

t
i
r
i
r
.
c
-
K
l
i
m
a

s
a
n
t
r
a
l

n

n

t
a
z
e

h
a
v
a

a
lm
i
k
t
a
r

n

n
,

p
r
o
j
e


a
r
t
l
a
r

n
d
a
b
e
l
i
r
l
e
n
e
n

e
n

d
ü

ü
k

d
e
¤
e
r
i
n

a
l
t

n
a

i
n
m
e
s
i
n
e

i
z
i
n

v
e
r
i
l
m
e
z
(
O
t
o
m
a
s
y
o
n

s
i
s
t
e
m
i

i
l
e
)
.
d
-
D
ö
n
ü


k
a
n
a
l
l
a
r

n
a

d
a

V
A
V

k
u
t
u
s
u

k
o
n
m
a
s

,

ç
o
k

h
a
s
s
a
s

h
a
c
i
m
l
e
r

i
ç
i
n
(
y
ü
k
s
e
k

h
i
j
y
e
n


a
r
t
l
a
r

n


s
a
¤
l
a
m
a
k

v
b

a
m
a
ç
l
a
r

i
ç
i
n
)

g
e
r
e
k
l
i

o
l
a
b
i
l
i
r
.
a
-
T
a
z
e

h
a
v
a

g
i
z
l
i

t
a
v
a
n

t
i
p
i
,

k
a
s
e
t

t
i
p
i
g
i
b
i

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
l
e

d
i
r
e
k
t

o
l
a
r
a
k

a
r
t
l
a
n
d

r

l
a
r
a
k

a
l

n
a
b
i
l
i
r
.
b
-
T
a
z
e

h
a
v
a

a
l

n
a
m
a
y
a
n

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
k
u
l
l
a
n

l
d

¤


z
a
m
a
n
,
e
g
z
o
z

h
a
v
a

ç

kü
z
e
r
i
n
e

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r


(

s


g
e
r
i
k
a
z
a
n

m

c
i
h
a
z
l
a
r

)

i
l
a
v
e
s
i

i
l
e

e
n
e
r
j
i
e
k
o
n
o
m
i
s
i

d
e

s
a
¤
l
a
n
a
r
a
k
g
e
r
ç
e
k
l
e

t
i
r
i
l
e
b
i
l
i
r
.
A
n
c
a
k

s
o
¤
u
k

b
ö
l
g
e
l
e
r
d
e

v
e
y
a
g
ü
n
l
e
r
d
e

e
k
o
n
o
m
i
z
ö
r
d
e
n

g
e
ç
e
n

t
a
z
e
h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

(
d
i
r
e
k
t

o
l
a
r
a
k
)
v
e
r
i
l
e
c
e
¤
i

i
ç
i
n

d
ü

ü
k

ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s

s

c
a
k
l

¤


r
a
h
a
t
s

z

e
d
e
b
i
l
i
r
.
B
e
n
z
e
r

d
u
r
u
m

a


r


s

c
a
k

v
e

n
e
m
l
i
b
ö
l
g
e
l
e
r

v
e

g
ü
n
l
e
r

i
ç
i
n

d
e

k

s
m
e
n
g
e
ç
e
r
l
i
d
i
r
D
i
r
e
k
t

g
e
n
l
e

m
e
l
i

(
D
X
)

b
a
t
a
r
y
a
ls

g
e
r
i

k
a
z
a
n

m

c
i
h
a
z
l
a
r

n

n

s
i
s
t
e
m
e
e
n
t
e
g
r
e

e
d
i
l
m
e
s
i

i
l
e

r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i
h
a
v
a

a
k

m
l
a
r


e
n
g
e
l
l
e
n
e
b
i
l
i
r
v
e
m
a
k
s
i
m
u
m

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.
N
o
t
:

1
-
E
k
o
n
o
m
i
z
ö
r
l
e
r
l
e


s


g
e
r
i

k
a
z
a
n

m

y
a
p

l
m
a
s


d
i
¤
e
r

s
i
s
t
e
m
l
e
r
e

d
e
u
y
g
u
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.


ç

h
a
v
a

k
a
l
i
t
e
s
i
n
i
a
r
t
t

r
m
a
k

i
ç
i
n

a
y
r

c
a

y
a
r
d

m
c

s
i
s
t
e
m
l
e
r
i
n

k
u
l
l
a
n

l
m
a
s


y
a
r
a
r
l

o
l
a
c
a
k
t

r
.
2
-
%
1
0
0

e

k
a
d
a
r

t
a
z
e

h
a
v
a

a
l
a
b
i
l
e
n

D
X
b
a
t
a
r
y
a
l


s
a
n
t
r
a
l
l
e
r

b
u

s
i
s
t
e
m
e

d
i
r
e
k
t
o
l
a
r
a
k

e
n
t
e
g
r
e

e
d
i
l
e
b
i
l
i
r
.
Y
e
t
e
r
l
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
e
t
e
r
l
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.

A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
306
2 A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
K
r
i
t
e
r
l
e
r
i
n

Ö
n
e
m
i
S
p
l
i
t

K
l
i
m
a

S
i
s
t
e
m
i

(
K
a
n
a
l
s

z
)

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

V
R
V

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
A
m
e
r
i
k
a
n

S
i
s
t
e
m

K
l
i
m
a

(
K
a
n
a
l
l


S
p
l
i
t

+

R
a
d
y
a
t
ö
r
I
s

t
m
a
s

)

+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.

A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
A 2 S o ¤ u t m a K o n f o r u
1
-
S
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

y
u
k
a
r

d
a
n

(
t
a
v
a
n
d
a
n
)

ü
f
l
e
n
d
i
¤
i
n
d
e

e
n

i
y
i

k
o
n
f
o
r

a
l

n

r
.
S
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a
,

o
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a
y
a

g
ö
r
e

d
a
h
a

a
¤

r
d

r
.

M
e
n
f
e
z
d
e
n

ç

k
t

k
t
a
n
s
o
n
r
a

o
d
a

h
a
v
a
s

n
a

k
a
rr
,

y
u
k
a
r

d
a

t
o
p
l
a
n
m
s

y


a
l

r

v
e

o
r
t
a
m
d
a

m
ü
k
e
m
m
e
l
k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
r
.

D
o
¤
a
l

s
i
r
k
ü
l
a
s
y
o
n

k
u
l
l
a
n

l
d

¤


i
ç
i
n

h
a
v
a

h

z
l
a
r


d
ü

ü
k
t
ü
r

v
e

s
e
s
-
g
ü
r
ü
l
t
ü

o
l
u

m
a
z
.

2
-
S
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

p
a
r
a
p
e
t

a
l
t

n
d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
s
e
,

d
a
h
a

a
¤

r

o
l
a
n

h
a
v
a
y


y
u
k
a
r

y
a

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a

ü
f
l
e
m
e
k

g
e
r
e
k
i
r
.

H
a
v
a

s
e
s
i

(
g
ü
r
ü
l
t
ü
)

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
u
r

v
e

c
a
m
a

y
a
k

n
o
t
u
r
a
n

i
n
s
a
n
l
a
r

s
o
¤
u
k

h
a
v
a

a
k

m

n
d
a
n

r
a
h
a
t
s

z

o
l
a
b
i
l
i
r
l
e
r

(
Y
ö
n
l
e
n
d
i
r
i
l
e
b
i
l
i
r
m
e
n
f
e
z
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
.
3
-
T
e
r
m
a
l

k
o
n
f
o
r
u

e
t
k
i
l
e
y
e
n

b
i
r

d
i
¤
e
r

f
a
k
t
ö
r

d
e

o
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a

h

z

d

r
.

S

c
a
k
l

¤
a
b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k

o
r
t
a
m
d
a

0
,
1
m
/
s

h
a
v
a

h

z

n

n

a
l
t

n
d
a

k
a
l

n
m
a
l

d

r
.
A
k
s
i

h
a
l
d
e
t
ü
r
b
ü
l
a
n
s

v
e

r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

h
a
v
a

h
a
r
e
k
e
t
l
e
r
i

o
l
u

a
b
i
l
i
r
.
4
-

I
s

l

K
o
n
f
o
r

S
o
¤
u
t
m
a
d
a

k
o
n
f
o
r
d
a
n

b
a
h
s
e
d
e
b
i
l
m
e
k

i
ç
i
n


s


k
a
z
a
n
ç
l
a
r

n

n

e
n

a
z
a

i
n
d
i
r
i
l
m
e
s
i
g
e
r
e
k
i
r
.

A
k
s
i

h
a
l
d
e

o
l
u

a
c
a
k

a


r


s
o
¤
u
t
m
a

i
h
t
i
y
a
c

n


k
a
r


l
a
m
a
k

i
ç
i
n
;

o
r
t
a
m
a
ü
f
l
e
n
e
c
e
k

h
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

¤


d
ü

ü
r
ü
l
e
c
e
k

v
e
/
v
e
y
a

h
a
v
a

m
i
k
t
a
r


a
r
t
t

r

l
a
c
a
k
t

r
.
O
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a

h
a
r
e
k
e
t
i
n
i
n

(
h
a
v
a

s

c
a
k
l

¤

n
a

d
a

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k
)

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
a
(
0
,
1

m
/
s

d
e
n

b
ü
y
ü
k

h

z
l
a
r

h
i
s
s
e
d
i
l
e
b
i
l
i
r
)

u
l
a

m
a
s


i
s
e
,

k
o
n
f
o
r
u

o
l
u
m
s
u
z
e
t
k
i
l
e
y
e
c
e
k
t
i
r
.

D
a
h
a

d
a

f
a
z
l
a

h
a
v
a

h
a
r
e
k
e
t
i

o
l
u
r
s
a

ü

ü
m
e

h
i
s
s
i

o
l
u

u
r
.
a
-

B
i
n
a
n

n

d


a
r

d
a
n


s


v
e

s
u

y
a
l

t

m


i
l
e

h
a
v
a

k
a
n
a
l
l
a
r

n

n


s


y
a
l

t

m


ç
o
k

i
y
i

y
a
p

l
m
a
l

,
b
-

B
i
n
a

i
ç
i
n
e

g
ü
n
e

n
l
a
r

n

n

d
i
r
e
k
t

u
l
a

m
a
s


ö
n
l
e
n
m
e
l
i

v
e
y
a

g
ü
n
e


e
t
k
i
s
i

a
z
a
l
t

l
m
a
l

(
m
i
m
a
r
i

ö
n
l
e
m
l
e
r

a
l

n
a
r
a
k
,

(
g
ü
n
e


k
e
s
i
c
i
l
e
r
,

g
ö
l
g
e
l
e
m
e

e
l
e
m
a
n
l
a
r


v
b
)

r
e
n
k
l
i

v
e
y
a
r
e
f
l
e
k
t
i
f

c
a
m

k
u
l
l
a
n

l
a
r
a
k
)
,
c
-

E
l
e
k
t
r
i
k

a
r
m
a
t
ü
r
l
e
r
i

a
z


s


y
a
y
a
n

t
i
p
l
e
r
d
e

s
e
ç
i
l
m
e
l
i

v
e

a
y
d

n
l
a
t
m
a

y
ü
k
ü

a
z
a
l
t

l
m
a
l

,
A
y
d

n
l
a
t
m
a

p
r
o
j
e
l
e
r
i
,

dc
e
p
h
e
y
e

p
a
r
a
l
e
l

l
i
n
y
e
l
e
r

i
l
e

y
a
p

l
a
r
a
k

b
e
l
l
i

a
y
d

n
l

k
s
e
v
i
y
e
l
e
r
i
n
d
e

a
r
m
a
t
ü
r
l
e
r

d
i
m
e
r
l
e
n
m
e
l
i
d
i
r

(
i
s
t
e
n
i
l
e
n

a
y
d

n
l
a
t
m
a

s
e
v
i
y
e
s
i
n
i

k
o
r
u
m
a
k
i
ç
i
n
,
k


i
d
d
e
t
i
n
i
n

o
t
o
m
a
t
i
k

o
l
a
r
a
k

o
r
a
n
s
a
l

k

s

l
m
a
s

)
.
A
y
d

n
l
a
t
m
a
d
a

m
u
t
l
a
k
a

e
l
e
k
t
r
o
n
i
k

b
a
l
a
s
t
l


a
r
m
a
t
ü
r
l
e
r

s
e
ç
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
d
-

M
ü
m
k
ü
n
s
e

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i

p
l
e
n
u
m

o
l
a
r
a
k

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
D
ö
n
ü


h
a
v
a
s


b
u
r
a
d
a
n
ç
e
k
i
l
m
e
l
i
d
i
r
(
d
u
m
a
n

t
a
h
l
i
y
e
s
i

i
ç
i
n

a
y
n


z
o
n
d
a

i
s
e
)
.
e
-
B
i
n
a

i
ç
i
n
d
e

ç
a
l


a
n

v
e


s


y
a
y
a
n

c
i
h
a
z
l
a
r

d
o
¤
r
u

s
e
ç
i
l
m
e
l
i

v
e

y
e
r
l
e

t
i
r
i
l
m
e
l
i
,
(
m
ü
m
k
ü
n

o
l
u
r
s
a

o
l
u

a
n

s

c
a
k

h
a
v
a

c
i
h
a
z

ü
z
e
r
i
n
d
e
n

d
i
r
e
k

e
g
z
o
z
e
d
i
l
m
e
l
i
)
,
f
-
Ö
n
c
e

o
r
t
a
m
a


s


y
a
y

p
,

s
o
n
r
a

d
a

b
u


s

y


d


a
r

y
a

a
t
m
a
k

i
ç
i
n

t
e
k
r
a
r

e
n
e
r
j
i
k
u
l
l
a
n
m
a
k
t
a
n

k
a
ç

n

l
m
a
l

d

r
.

Ö
r
n
e
¤
i
n
;

B
ü
y
ü
k

b
i
n
a
l
a
r
d
a

v
e

y
ü
k
s
e
k

y
a
p

l
a
r
d
a
k
a
t
l
a
r
a

y
e
r
l
e

t
i
r
i
l
e
n

s
o
¤
u
k

s
u

p

n
a
r
l
a
r


(
p
a
k
e
t

s
o
¤
u
t
u
c
u
l
a
r
)

b
u
l
u
n
d
u
k
l
a
r


o
r
t
a
m
a
s
ü
r
e
k
l
i


s


y
a
y
a
r
l
a
r
.

O
y
s
a

m
e
r
k
e
z
i

s
o
¤
u
t
u
l
m
u


i
ç
m
e

s
u
y
u

t
e
s
i
s
a
t


y
a
p

l
m
a
s

h
a
l
i
n
d
e

k
a
t
l
a
r
d
a

b
u

c
i
h
a
z
l
a
r
a

i
h
t
i
y
a
ç

k
a
l
m
a
y
a
c
a
k
t

r
.
g
-

S
o
¤
u
t
m
a

m
e
v
s
i
m
i
n
d
e

o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n


1
˚
C

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

a
y
a
r
l
a
m
a
k
l
a

(
i
ç

v
e

d
s

k
a
z
a
n
ç
l
a
r

n
a
,

g
ü
n
e


e
t
k
i
s
i
n
e
,

dh
a
v
a

m
i
k
t
a
r


o
r
a
n

n
a

v
e

n
e
m
i
n
e

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k
)
,
%
1
5

l
e
r
e

v
a
r
a
b
i
l
e
c
e
k

e
n
e
r
j
i

e
k
o
n
o
m
i
s
i

s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
i
r

(
v
e
y
a

d
a
h
a

d
ü

ü
k

s

c
a
k
l

¤
a
a
y
a
r
l
a
n

r
s
a

t
e
r
s
i
)
.

5
-
Ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


d
e
b
i
s
i

v
e

s

c
a
k
l

¤

,

o
d
a

y
ü
k
s
e
k
l
i
¤
i
n
e

b
a
¤
l


o
l
a
r
a
k

k
o
n
f
o
r


a
r
t
l
a
r

n

e
t
k
i
l
e
r
.
6
-
B
i
n
a
d
a
k
i


s


k
a
z
a
n
ç
l
a
r

n

n

a
z
a
l
t

l
m
a
s

,

k
u
r
u
l
u


v
e

i

l
e
t
m
e

m
a
l
i
y
e
t
l
e
r
i
n
i

d
e

a
z
a
l
t

r
.
Y
u
k
a
r

d
a

b
e
l
i
r
t
i
l
e
n


e
k
i
l
d
e


s


k
a
z
a
n
ç
l
a
r


e
n

a
z
a

i
n
d
i
r
i
l
m
i


y
a
p

l
a
r
d
a

a


r


h
a
v
a
s
i
r
k
ü
l
a
s
y
o
n
u

o
l
m
a
y
a
c
a
k
t

r
.

B
u

d
u
r
u
m
d
a

i
d
e
a
l

k
o
n
f
o
r


a
r
t
l
a
r


s
a
¤
l
a
n
d

¤


g
i
b
i
s
i
s
t
e
m
i
n

k
u
r
u
l
u


v
e

i

l
e
t
m
e

m
a
l
i
y
e
t
l
e
r
i

d
e

ç
o
k

a
z
a
l
a
c
a
k
t

r
.
7
-

D
X

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
d
e
n

o
d
a
y
a

ü
f
l
e
n
e
n

h
a
v
a
n

n

s

c
a
k
l

¤


g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

d
a
h
a
d
ü

ü
k
t
ü
r
.

B
u

s
o
¤
u
t
m
a

k
o
n
f
o
r
u
n
u

g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

b
i
r
a
z

d
a
h
a

o
l
u
m
s
u
z

e
t
k
i
l
e
r
.

A
n
c
a
k
;
a
-
Ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s

n

n

d
e
b
i
s
i
n
i

a
y
a
r
l
a
y
a
r
a
k

(
f
a
n


b
i
r
a
z

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

k
a
p
a
s
i
t
e
d
e
k
u
l
l
a
n
a
r
a
k
)

b
u

s
o
¤
u
t
m
a

e
t
k
i
s
i

a
z
a
l
t

l
a
b
i
l
i
r
.
b
-
D
a
h
a

k
a
l
i
t
e
l
i

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a

e
v
a
p
o
r
a
s
y
o
n

s

c
a
k
l

¤


a
r
t
t

r

l
a
r
a
k

ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s

s

c
a
k
l

¤

n


i
s
t
e
n
e
n

k
o
n
f
o
r

s
e
v
i
y
e
s
i
n
e

y
ü
k
s
e
l
t
m
e
k

m
ü
m
k
ü
n
d
ü
r
.
8
-
S
i
s
t
e
m
i
n

o
r
a
n
s
a
l

o
l
a
r
a
k

k
o
n
t
r
o
l

e
d
i
l
m
e
s
i
;

s
a
b
i
t

o
d
a

s

c
a
k
l

¤


s
a
¤
l
a
y
a
c
a
¤


v
e
s

c
a
k
l

k

s
a
l

n

m

n


e
n
g
e
l
l
e
y
e
c
e
¤
i

i
ç
i
n

o
n
-
o
f
f

k
o
n
t
r
o
l
e

g
ö
r
e

s
o
¤
u
t
m
a

k
o
n
f
o
r
u
n
u

v
e
h
a
s
s
a
s
i
y
e
t
i
n
i

ö
n
e
m
l
i

ö
l
ç
ü
d
e

a
r
t
t

r
a
c
a
k
t

r
.
A
-

ç

ü
n
i
t
e

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
e

m
i
,
p
a
r
a
p
e
t

a
l
t

n
a

m


m
o
n
t
e
e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
?
a
-

M
i
m
a
r
i

i
m
k
a
n
l
a
r

ö
n
c
e
l
i
k
k
a
z
a
n
a
c
a
k
t

r
.

b
-

Y
e
r
d
e
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
n
i
n

f
i
l
t
r
e
s
i
n
i
n
t
e
m
i
z
l
e
n
m
e
s
i
,

s
e
r
v
i
s

v
e

b
a
k

m

n

n
y
a
p

l
m
a
s


d
a
h
a

k
o
l
a
y
d

r
.
c
-

T
a
v
a
n
d
a
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
d
e
n

s
u
d
a
m
l
a
t
m
a

v
e

k
a
ç
a
k
l
a
r

n

r
i
s
k
i

d
a
h
a
f
a
z
l
a

h
a
s
a
r
a

y
o
l

a
ç
a
b
i
l
i
r
.
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
,
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

a

a
¤

d
a
n
y
u
k
a
r

y
a

ü
f
l
e
n
i
r
.

(
A
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r
m
e
n
f
e
z

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
2
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
i
r
.
D
X

s
i
s
t
e
m

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
l
a
r

g
i
d
e
r
i
l
e
b
i
l
i
y
o
r
s
a
;
3
-
D
u
v
a
r

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a
,
ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


o
d
a
n

n

ü
s
t
s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e
n

k
a
r


y
a

d
o
¤
r
u
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

(
y
ö
n
l
e
n
d
i
r
m
e

o
l
s
a
b
i
l
e
)

r
a
h
a
t
s

z

e
d
e
b
i
l
i
r
.

B
u

n
e
d
e
n
l
e
r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

e
t
k
i
n
i
n

m
i
n
i
m
i
z
e
e
d
i
l
e
b
i
l
m
e
s
i

i
ç
i
n

;
a
-

G
a
z

s

c
a
k
l

¤

n
a

b
a
¤
l


f
a
n

d
e
v
i
r
a
y
a
r

,

a
k


k
a
n

k
o
n
t
r
o
l
ü

v
e

k
l
a
p
e
k
o
n
t
r
o
l
ü

y
a
p
a
b
i
l
e
n

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
t
e
r
c
i
h

e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
b
-

B
i
r

n
o
k
t
a
d
a
n

m
a
k
s
i
m
u
m

1
0
.
0
0
0
-
1
2
.
0
0
0

B
t
u
/
h

k
a
p
a
s
i
t
e
d
e

h
a
v
a
ü
f
l
e
n
m
e
s
i

k
o
n
f
o
r

a
ç

s

n
d
a
n
ö
n
e
r
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
A
-
S
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

t
a
v
a
n
s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e
n

ü
f
l
e
n
i
r
.

D
o
¤
r
u
b
o
y
u
t
l
a
r
d
a

v
e

t
i
p
t
e
,

k
a
l
i
t
e
l
i
d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
a
r
a
k

m
ü
k
e
m
m
e
l
s
o
¤
u
t
m
a

k
o
n
f
o
r
u

s
a
¤
l
a
n

r
.
D
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r
e

s
a
b
i
t
d
e
b
i
d
e

h
a
v
a
g
e
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n

o
r
t
a
m
a

h
a
v
a

d
ü
z
g
ü
n

e
k
i
l
d
e

d
a
¤

l

r
.
D
X

s
i
s
t
e
m

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
l
a
r


h
a
v
a
d
e
b
i
s
i

a
r
t
t

r

l
a
r
a
k

(
f
a
n

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

d
e
v
i
r
d
e

ç
a
l


t

r

l
a
r
a
k
)
g
i
d
e
r
i
l
e
b
i
l
i
r
.
B
-

O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
A
-

ç

ü
n
i
t
e

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
e

m
i
,
p
a
r
a
p
e
t

a
l
t

n
a

m


m
o
n
t
e
e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
?
a
-

M
i
m
a
r
i

i
m
k
a
n
l
a
r

ö
n
c
e
l
i
k
k
a
z
a
n
a
c
a
k
t

r
.

b
-

Y
e
r
d
e
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
n
i
n

f
i
l
t
r
e
s
i
n
i
n
t
e
m
i
z
l
e
n
m
e
s
i
,

s
e
r
v
i
s

v
e

b
a
k

m

n

n
y
a
p

l
m
a
s


d
a
h
a

k
o
l
a
y
d

r
.

A
n
c
a
k
d
a
h
a

f
a
z
l
a

f
i
l
t
r
e

t
e
m
i
z
l
i
k

i
h
t
i
y
a
c

d
o
¤
a
b
i
l
i
r
.
c
-

T
a
v
a
n
d
a
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
d
e
n

s
u
d
a
m
l
a
t
m
a

v
e

k
a
ç
a
k
l
a
r

n

r
i
s
k
i

d
a
h
a
f
a
z
l
a

h
a
s
a
r
a

y
o
l

a
ç
a
b
i
l
i
r
.
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
,
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

a

a
¤

d
a
n
y
u
k
a
r

y
a

ü
f
l
e
n
i
r
.

(
A
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r
m
e
n
f
e
z

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
2
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
i
r
.

S
t
a
t
i
k


s

t
m
a

a
l
t
t
a
n
s
o
¤
u
t
m
a

ü
s
t
t
e
n

y
a
p

l
d

¤


i
ç
i
n
d
a
h
a

i
y
i

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
(
D
X

s
i
s
t
e
m

d
e
z
a
v
a
n
t
a
j
l
a
r

a
z
a
l
t

l
a
b
i
l
d
i
¤
i

o
r
a
n
d
a

k
o
n
f
o
r
s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
i
r
.
)
3
-
D
u
v
a
r

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a
,
ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


o
d
a
n

n

ü
s
t
s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e
n

k
a
r


y
a

d
o
¤
r
u
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

(
y
ö
n
l
e
n
d
i
r
m
e

o
l
s
a
b
i
l
e
)

r
a
h
a
t
s

z

e
d
e
b
i
l
i
r
.

B
u

n
e
d
e
n
l
e
r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

e
t
k
i
n
i
n

m
i
n
i
m
i
z
e
e
d
i
l
e
b
i
l
m
e
s
i

i
ç
i
n

;
a
-


n
v
e
r
t
e
r

k
o
n
t
r
o
l
l
ü

c
i
h
a
z
l
a
r

t
e
r
c
i
h
e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
b
-

G
a
z

s

c
a
k
l

¤

n
a

b
a
¤
l


f
a
n

d
e
v
i
r
a
y
a
r

,

a
k


k
a
n

k
o
n
t
r
o
l
ü

v
e

k
l
a
p
e
k
o
n
t
r
o
l
ü

y
a
p
a
b
i
l
e
n

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
t
e
r
c
i
h

e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
c
-

B
i
r

n
o
k
t
a
d
a
n

m
a
k
s
i
m
u
m

1
0
.
0
0
0
-
1
2
.
0
0
0

B
t
u
/
h

k
a
p
a
s
i
t
e
d
e

h
a
v
a
ü
f
l
e
n
m
e
s
i

k
o
n
f
o
r

a
ç

s

n
d
a
n
ö
n
e
r
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
*

n
v
e
r
t
e
r

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a

o
r
a
n
s
a
l

k
o
n
t
r
o
l

v
e

s
a
b
i
t

o
d
a

s

c
a
k
l

¤


m
e
v
c
u
t
t
u
r
.
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
O
K
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
O
K
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
V
A
R
307
A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
F
a
n

C
o
i
l

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i

k
i

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
D
ö
r
t

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
V
A
V

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

S

c
a
k

S
u

S
e
r
p
a
n
t
i
n
l
i

F
a
n

P
o
w
e
r
e
d
V
A
V
+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
W
a
t
e
r

C
o
o
l
e
d

V
R
V
+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
2
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.
A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
A 2 S o ¤ u t m a K o n f o r u
A
-
F
a
n
c
o
i
l

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
e

m
i
,

p
a
r
a
p
e
t

a
l
t

n
a

m


m
o
n
t
e

e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
?
a
-

M
i
m
a
r
i

i
m
k
a
n
l
a
r

ö
n
c
e
l
i
k

k
a
z
a
n
a
c
a
k
t

r
.
b
-

Y
e
r
d
e
k
i

f
a
n
c
o
i
l

i
n

f
i
l
t
r
e
s
i
n
i
n

t
e
m
i
z
l
e
n
m
e
s
i
,

s
e
r
v
i
s

v
e

b
a
k

m

n

n

y
a
p

l
m
a
s

d
a
h
a

k
o
l
a
y
d

r
.

A
n
c
a
k

y
e
r

s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e

t
o
z

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n

y
e
r
d
e
k
i
s
i
s
t
e
m
l
e
r

d
a
h
a

s

k

s
e
r
v
i
s
,


b
a
k

m

v
e

f
i
l
t
r
e

t
e
m
i
z
l
i
¤
i

i
h
t
i
y
a
c


d
u
y
a
r
l
a
r
.
c
-

T
a
v
a
n
d
a
k
i

f
a
n
c
o
i
l
d
e
n

s
u

d
a
m
l
a
t
m
a

v
e

k
a
ç
a
k

r
i
s
k
i

d
a
h
a

f
a
z
l
a

h
a
s
a
r
a

y
o
l
a
ç
a
b
i
l
i
r
.
d
-

A
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
d
e
k
i

d
r
e
n
a
j

b
o
r
u
l
a
r


F
/
C

a
l
t

n
o
k
t
a
s

n
a

y
a
k

n

b
a
¤
l
a
n

r
,
e
¤
i
m
l
i

o
l
a
r
a
k

m
o
n
t
e

e
d
i
l
i
r

v
e

y
o
¤
u

m
a
y
a

k
a
r
s


y
a
l

t

m


y
a
p

l

r
.

Ö
z
e
l
l
i
k
l
e
b
ü
y
ü
k

h
a
c
i
m
l
e
r
d
e

v
e
y
a

u
z
u
n

m
e
s
a
f
e
l
e
r
d
e

e
¤
i
m
l
i

o
l
a
r
a
k

d
ö

e
n
m
e
s
i
z
o
r
u
n
l
u

o
l
a
n

d
r
e
n
a
j

b
o
r
u
l
a
r


n
e
d
e
n
i
y
l
e
,

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a
y
ü
k
s
e
k
l
i
¤
e

i
h
t
i
y
a
ç

d
u
y
u
l
a
b
i
l
i
r
.
e
-

I
s

t
m
a

s
ü
r
e
s
i

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
a
n

i
k
l
i
m

b
ö
l
g
e
l
e
r
i
n
d
e

(
E
r
z
u
r
u
m
,


s
t
a
n
b
u
l

v
b
)

s

t
m
a

k
o
n
f
o
r
u

d
a
h
a

ö
n
e
m
l
i
d
i
r

v
e

f
a
n
c
o
i
l
i
n


s

l

k
o
n
f
o
r

y
ö
n
ü
n
d
e
n

a

a
¤

d
a
o
l
m
a
s


d
a
h
a

u
y
g
u
n
d
u
r
.
f
-

S
o
¤
u
t
m
a

ö
n
c
e
l
i
k
l
i

y
ö
r
e
l
e
r
d
e

(
A
n
t
a
l
y
a
,


z
m
i
r

v
b
)

i
s
e


s

l

k
o
n
f
o
r

y
ö
n
ü
n
d
e
n
y
u
k
a
r

d
a

o
l
m
a
s


d
a
h
a

u
y
g
u
n

o
l
m
a
k
l
a

b
i
r
l
i
k
t
e
,

s
e
r
v
i
s

b
a
k

m

n

n

y
u
k
a
r

d
a
k
i
c
i
h
a
z
a

y
a
p

l
m
a
s

n

n

d
a
h
a

z
o
r

o
l
a
c
a
¤


v
e

d
i
¤
e
r

f
a
k
t
ö
r
l
e
r

d
e

d
i
k
k
a
t
e
a
l

n
a
r
a
k

k
a
r
a
r

v
e
r
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
g
-

O
t
e
l

o
d
a
l
a
r

n
d
a

i
s
e
,

o
d
a

g
i
r
i

i
n
d
e

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
e

f
a
n
c
o
i
l

m
o
n
t
a
j

(
a
l
t

n
d
a

k
o
m
p
l
e

s
ö
k
ü
l
ü
r

s
e
r
v
i
s

k
a
p
a
¤


o
l
m
a
s


h
a
l
i
n
d
e
)

g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

e
n
u
y
g
u
n

ç
ö
z
ü
m

o
l
a
b
i
l
i
r
.
h
-

F
a
n
c
o
i
l
l
e
r
i
n

3

d
e
v
i
r
l
i

o
l
a
r
a
k

ç
a
l


t

r

l
m
a
s

;

g
e
r
e
k

h
a
v
a

d
a
¤

t

m

,

g
e
r
e
k
s
e
ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤


a
ç

s

n
d
a
n

k
o
n
t
r
o
l

v
e

k
o
n
f
o
r

a
v
a
n
t
a
j


s
a
¤
l
a
r
.
Y
e
t
e
r
l
i


s

l

k
o
n
f
o
r
u
n

s
a
¤
l
a
n
a
b
i
l
m
e
s
i

i
ç
i
n

o
d
a
d
a

s
a
a
t
t
e

45

h
a
v
a

h
a
r
e
k
e
t
i
s
a
¤
l
a
n
m
a
l

d

r
.
j
-

F
a
n
c
o
i
l

ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤

n

n
,

l
i
m
i
t
l
e
n
m
e
s
i

y
a
r
a
r
l

d

r
.

A
k
s
i

h
a
l
d
e
ü
f
l
e
m
e

m
e
n
f
e
z
l
e
r
i
n
d
e

k
o
n
d
e
n
z
a
s
y
o
n

o
l
u

a
b
i
l
i
r
.

(
Ö
z
e
l
l
i
k
l
e

d
ü

ü
k

d
e
v
i
r
d
e
)
V
A
V

s
i
s
t
e
m

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r
i
d
e
¤
i

k
e
n

h
a
v
a

d
e
b
i
l
e
r
i
n
d
e

d
e
h
a
v
a

d
a
¤

t

m

n


u
y
g
u
n
y
a
p
a
b
i
l
e
c
e
k

t
i
p
t
e

s
e
ç
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
D
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r
e

s
a
b
i
t

d
e
b
i
d
e

h
a
v
a
g
e
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n

o
r
t
a
m
a

h
a
v
a

d
a
h
a
d
ü
z
g
ü
n


e
k
i
l
d
e

d
a
¤

l

r
1
-
A
r
a

m
e
v
s
i
m
d
e

d
e

s
o
¤
u
t
m
a
y
a
p

l
a
b
i
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n

a
v
a
n
t
a
j
l

d

r
.
2
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

f
a
n
c
o
i
l

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

a

a
¤

d
a
n
y
u
k
a
r

y
a

ü
f
l
e
n
i
r
.

(
A
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r
m
e
n
f
e
z

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
3
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

f
a
n
c
o
i
l

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
i
r
.
B
-

O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l


v
e


S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
B
-

O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l
v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
B
-

O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

f
a
n
c
o
i
l

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

a

a
¤

d
a
n
y
u
k
a
r

y
a

ü
f
l
e
n
i
r
.

(
A
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r
m
e
n
f
e
z

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
2
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

f
a
n
c
o
i
l

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
i
r
.
B
-

O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l


v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:
A
-
S
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

t
a
v
a
n

s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e
n

ü
f
l
e
n
i
r
.

D
o
¤
r
u
b
o
y
u
t
l
a
r
d
a

v
e

t
i
p
t
e

k
a
l
i
t
e
l
i

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
a
r
a
k

m
ü
k
e
m
m
e
l
s
o
¤
u
t
m
a

k
o
n
f
o
r
u

s
a
¤
l
a
n

r
.
S
i
s
t
e
m
d
e

s
u

k
o
n
d
e
n
s

ü
n
i
t
e
l
e
r
i
n
e
g
i
r
d
i
¤
i

h
a
l
d
e
;

y
a

a
m

a
l
a
n
l
a
r

n
a
g
i
r
m
e
d
i
¤
i

i
ç
i
n
,

y
a

a
m

a
l
a
n
l
a
r


s
u
y
u
n
t
a


d

¤


r
i
s
k
l
e
r
d
e
n

k
o
r
u
n
m
u


o
l
u
r
.
B
u

d
a

s
u
l
u

s
i
s
t
e
m
l
e
r
e

g
ö
r
e

ö
n
e
m
l
i
b
i
r

a
v
a
n
t
a
j

t
e

k
i
l

e
d
e
r
.
A
-

ç

ü
n
i
t
e

a
s
m
a

t
a
v
a
n

i
ç
i
n
e

m
i
,
p
a
r
a
p
e
t

a
l
t

n
a

m


m
o
n
t
e
e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
?
M
i
m
a
r
i

i
m
k
a
n
l
a
r

ö
n
c
e
l
i
k
l
e
r
i
b
e
l
i
r
l
e
y
e
c
e
k
t
i
r
.
a
-

Y
e
r
d
e
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
n
i
n

f
i
l
t
r
e
s
i
n
i
n
t
e
m
i
z
l
e
n
m
e
s
i
,

s
e
r
v
i
s

v
e
b
a
k

m

n

n

y
a
p

l
m
a
s


d
a
h
a
k
o
l
a
y
d

r
.
b
-

T
a
v
a
n
d
a
k
i

i
ç

ü
n
i
t
e
d
e
n

s
u
d
a
m
l
a
t
m
a

v
e

k
a
ç
a
k
l
a
r

n

r
i
s
k
i
d
a
h
a

f
a
z
l
a

h
a
s
a
r
a

y
o
l

a
ç
a
b
i
l
i
r
.
c
-

F
a
n
c
o
i
l
l
e
r
l
e

i
l
g
i
l
i

b
ö
l
ü
m
d
e
y
a
z

l
a
n
l
a
r
a

b
a
k

n

z

a
y
na
r
t
l
a
r
g
e
ç
e
r
l
i
d
i
r
.
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e
k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
,

s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a
a

a
¤

d
a
n

y
u
k
a
r

y
a

ü
f
l
e
n
i
r
.
(
A
y
a
r
l
a
n
a
b
i
l
i
r

m
e
n
f
e
z
k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
)
2
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
s
o
¤
u
t
u
l
m
u


h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
i
r
.

3
-
D
u
v
a
r

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a
i
s
e

ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


o
d
a
n

n

ü
s
t
s
e
v
i
y
e
s
i
n
d
e
n

k
a
r


y
a

d
o
¤
r
u
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

(
y
ö
n
l
e
n
d
i
r
m
e

o
l
s
a
b
i
l
e
)

r
a
h
a
t
s

z

e
d
e
b
i
l
i
r
.

B
u

n
e
d
e
n
l
e

r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

e
t
k
i
n
i
n
m
i
n
i
m
i
z
e

e
d
i
l
e
b
i
l
m
e
s
i

i
ç
i
n
;
a
-

G
a
z

s

c
a
k
l

¤

n
a

b
a
¤
l


f
a
n

d
e
v
i
r
a
y
a
r

,

a
k


k
a
n

k
o
n
t
r
o
l
ü

v
e

k
l
a
p
e
k
o
n
t
r
o
l
ü

y
a
p
a
b
i
l
e
n

i
ç

ü
n
i
t
e
l
e
r
t
e
r
c
i
h

e
d
i
l
m
e
l
i
d
i
r
.
b
-

B
i
r

n
o
k
t
a
d
a
n

m
a
k
s
i
m
u
m

1
0
.
0
0
0
-
1
2
.
0
0
0

B
t
u
/
h

k
a
p
a
s
i
t
e
d
e

h
a
v
a
ü
f
l
e
n
m
e
s
i

k
o
n
f
o
r

a
ç

s

n
d
a
n
ö
n
e
r
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

v
e

S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


K
o
n
f
o
r
u
:

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
V
A
R
V
A
R
V
A
R
V
A
R
V
A
R
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
308
3 A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
K
r
i
t
e
r
l
e
r
i
n

Ö
n
e
m
i
S
p
l
i
t

K
l
i
m
a

S
i
s
t
e
m
i

(
K
a
n
a
l
s

z
)

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

V
R
V

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
A
m
e
r
i
k
a
n

S
i
s
t
e
m

K
l
i
m
a

(
K
a
n
a
l
l


S
p
l
i
t

+

R
a
d
y
a
t
ö
r
I
s

t
m
a
s

)

+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.
A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
A 3 I s › t m a K o n f o r u
1
-
S

c
a
k

h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

a

a
¤

d
a
n

(
c
a
m

n

a
l
t

n
d
a
n
)

y
u
k
a
r

y
a

d
o
¤
r
u

v
e
r
i
l
d
i
¤
i
n
d
e
e
n

i
y
i

k
o
n
f
o
r

a
l

n

r
.

A
k
s
i

h
a
l
d
e

p
e
n
c
e
r
e

c
a
m


y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
z
e
m
i
n

b
ö
l
g
e
s
i
n
e

i
n
e
r

v
e

y
e
r
d
e

r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

s
o
¤
u
k

h
a
v
a

a
k

m


o
l
u

a
b
i
l
i
r
.
2
-
D
i
z
a
y
n


a
r
t
l
a
r

n
d
a
k
i

dh
a
v
a

v
e

i
ç

o
r
t
a
m

s

c
a
k
l

k

f
a
r
k


2
0
°
C

v
e

ü
z
e
r
i
n
d
e
i
s
e
;

c
a
m

y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n
i
n

a

a
¤

d
a
n


s

t

l
m
a
s


s
o
¤
u
k

y
ü
z
e
y

e
t
k
i
s
i
n
i

a
z
a
l
t
a
c
a
k
v
e


s

l

k
o
n
f
o
r
u

a
r
t
t

r
a
c
a
k
t

r
.
3
-
K
l
i
m
a
t
i
z
e

e
d
i
l
e
n

k
o
n
f
o
r

y
a
p

l
a
r

n

n

dy
ü
z
e
y
l
e
r
i
n
i
n

b
i
r

m
e
t
r
e
s
i
n
i
n


s


k
a
y
b

y
a
k
l
a


k

o
l
a
r
a
k

2
4
0

W
/
m

d
e
¤
e
r
i
n
i

a


y
o
r
s
a
,

o

y
ü
z
e
y
i

a

a
¤

d
a
n


s

t
m
a
k
g
e
r
e
k
i
r

(
D
a
h
a

d
e
t
a
y
l


b
i
l
g
i

i
ç
i
n

B
k
z
.

T
a
b
l
o

8
.
1
)
.


s
t
a
n
b
u
l

i
k
l
i
m
i
n
d
e

ç
o
k

i
y
i

s


y
a
l

t

m


y
a
p

l
mb
i
n
a
l
a
r
d
a

ç
i
f
t

c
a
m
l


b
i
r

d
o
¤
r
a
m
a

d
a

o
l
s
a

c
a
m

a
l
t

n
d
a
n

s

t
m
a

y
a
p

l
m
a
s


d
a
h
a

i
y
i


s

l

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
r
.

4
-
S
t
a
t
i
k


s

t
m
a

y
a
p

l
m
a
s


i
d
e
a
l
d
i
r
.

C
a
m

a
l
t

n
a

y
a
y

l
mi
n
c
e

t
i
p

r
a
d
y
a
t
ö
r
l
e
r
v
e
y
a

g
ö
m
m
e

t
i
p

k
o
n
v
e
k
t
ö
r
l
e
r
i
n


k
u
l
l
a
n

l
m
a
s


v
e

t
e
r
m
o
s
t
a
t
i
k

r
a
d
y
a
t
ö
r
v
a
n
a
s


i
l
e

o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

k
o
n
t
r
o
l

e
d
i
l
m
e
s
i

u
y
g
u
n
d
u
r
.

B
u

d
u
r
u
m
d
a

c
a
m
y
ü
z
e
y
l
e
r
d
e

s
o
¤
u
y
a
r
a
k

a

a
¤


d
o
¤
r
u

i
n
e
n

h
a
v
a

a
k

m


r
a
d
y
a
t
ö
r
l
e
r
d
e

s

n
a
r
a
k

h
a
f
i
f
l
e
r

v
e

t
e
k
r
a
r

y
ü
k
s
e
l
i
r
.

D
o
¤
a
l

s
i
r
k
ü
l
a
s
y
o
n

i
l
e

o
r
t
a
m
d
a


s

t
m
a
i
ç
i
n

e
n

i
y
i

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.

S
e
s

-

g
ü
r
ü
l
t
ü

o
l
u

m
a
z
.

5
-
S

c
a
k

h
a
v
a

o
r
t
a
m
a

y
u
k
a
r

d
a
n

v
e
r
i
l
i
r
s
e
;

s

c
a
k

h
a
v
a

o
r
t
a
m
d
a
k
i

h
a
v
a
y
a
g
ö
r
e

d
a
h
a

h
a
f
i
f

o
l
d
u
¤
u

i
ç
i
n

y
u
k
a
r

d
a

a
s

l


k
a
l

r
.

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

a

a
¤

y
a
i
n
d
i
r
i
l
e
b
i
l
m
e
s
i

i
ç
i
n

ö
z
e
l

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
s


v
e


y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a
ü
f
l
e
n
m
e
s
i

g
e
r
e
k
i
r
.

B
u

d
u
r
u
m
d
a

s
e
s

o
l
u

u
r
.

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

y
u
k
a
r

d
a
n
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

h
a
c
i
m
l
e
r
d
e
;

dh
a
v
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

1
0
°
C

n
i
n

a
l
t

n
d
a

o
l
d
u
¤
u
g
ü
n
l
e
r
d
e
,

s
o
¤
u
k

h
a
v
a

c
a
m

y
ü
z
e
y
l
e
r
d
e
n

a

a
¤

y
a

d
o
¤
r
u

d
a
h
a

h

z
l


i
n
e
r

v
e
g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

y
e
r
d
e

(
d
ö

e
m
e

ü
z
e
r
i
n
d
e
)


r
a
h
a
t
s

z

e
d
i
c
i

h
a
v
a

a
k

m


o
l
u

a
b
i
l
i
r
.

6
-
I
S
I
L

K
O
N
F
O
R
I
s

t
m
a
d
a


s

l

k
o
n
f
o
r
d
a
n

b
a
h
s
e
d
e
b
i
l
m
e
k

i
ç
i
n
,

ö
n
c
e
l
i
k
l
e


s


k
a
y

p
l
a
r

n

n
o
l
a
b
i
l
d
i
¤
i

k
a
d
a
r

a
z
a
l
t

l
m
a
s


g
e
r
e
k
i
r
.
H
i
s
s
e
t
t
i
¤
i
m
i
z

s

c
a
k
l

k

o
d
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e

o
d
a
y


ç
e
v
r
e
l
e
y
e
n

y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n
o
r
t
a
l
a
m
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

o
r
t
a
l
a
m
a
s

d

r
.

(
H
a
f
t
a

s
o
n
u

e
v
i
n
e

g
i
t
t
i
¤
i
n
i
z

g
ü
n
e
v
d
e
k
i

e

y
a
l
a
r
,

d
u
v
a
r
l
a
r

s
o
¤
u
k
t
u
r
.

O
d
a

s

c
a
k
l

¤

n


2
6

°
C

y
a
p
s
a
n

z

d
a
h
i
y
ü
z
e
y
l
e
r


s

n
m
a
d
a
n

i
y
i

b
i
r


s

l

k
o
n
f
o
r

h
i
s
s
e
d
e
m
e
z
s
i
n
i
z
.

)

Dd
u
v
a
r
l
a
r
,

i
ç

y
ü
z
e
y

s

c
a
k
l

¤


y
a
k
l
a


k
1
8

°
C

o
l
a
c
a
k


e
k
i
l
d
e

y
a
p

l
m
a
l


v
e

s


y
a
l

t

m
l


d
o
¤
r
a
m
a
l
a
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r

(
O
d
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e

dd
u
v
a
r

n

i
ç
y
ü
z
e
y

s

c
a
k
l

¤


a
r
a
s

n
d
a
k
i

s

c
a
k
l

k

f
a
r
k


3
K

i

a

m
a
m
a
l

d

r
.
)
I
s


y
a
l

t

m

n

n

ç
o
k

i
y
i

y
a
p

l
d

¤


b
i
n
a
l
a
r
d
a

dd
u
v
a
r
l
a
r

n

y
ü
z
e
y

s

c
a
k
l

¤

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

o
l
a
c
a
¤


i
ç
i
n
;

d
ö

e
m
e
y
e

i
n
e
n

s
o
¤
u
k

h
a
v
a

a
k

m


ç
o
k

a
z
a
l

r
.

I
s


y
a
l

t

m

n

n

i
y
i

o
l
d
u
¤
u

b
i
n
a
l
a
r
d
a

d
a
h
a

i
y
i


s

l

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
7
-
D
ü

ü
k

s

c
a
k
l

k


s

t
m
a
s


y
a
p

l
m
a
s


d
a


s

l

k
o
n
f
o
r
u

a
r
t
t

r
a
c
a
k
t

r
.
a
-

C
a
m

a
l
t

n
d
a

d
a
h
a

y
a
y
g

n


s

t

c


y
ü
z
e
y
i

o
l
u

a
c
a
¤


i
ç
i
n
,

h
o
m
o
j
e
n

s

c
a
k
l

k
d
a
¤

l

m


s
a
¤
l
a
n

r
.
b
-

C
a
m

ö
n
l
e
r
i
n
d
e
n

s
t
a
t
i
k


s

t
m
a

y
a
p

l

r
s
a


s

t

c


y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n
d
e

t
o
z

y
a
n
m
a
s

o
l
m
a
z
.
c
-

I
s

t

c


y
ü
z
e
y
i
n
d
e


s

n
a
n

h
a
v
a
n

n

h
a
r
e
k
e
t
i

d
a
h
a

y
a
v
a

l
a
r
,

t
o
z

v
s

h
a
r
e
k
e
t
i
a
z
a
l

r
.
A
-
H
a
v
a

ü
f
l
e
n
e
r
e
k


s

t

l
a
n
s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
;


s

t

c


y
ü
z
e
y
l
e
r

a
ç

k
t
a
o
l
m
a
d

¤

n
d
a
n
,

o
d
a
y


ç
e
v
r
e
l
e
y
e
n
y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n

o
r
t
a
l
a
m
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e
o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

o
r
t
a
l
a
m
a
s

h
i
s
s
e
d
i
l
e
n

s

c
a
k
l

k

o
l
u
r
.
R
a
d
y
a
t
ö
r
l
e


s

t
m
a

i
l
e

a
y
ns

l
k
o
n
f
o
r
u

s
a
¤
l
a
m
a
k

i
ç
i
n

o
d
a
s

c
a
k
l

¤

n


y
a
k
l
a


k
1
°
C


a
r
t
t

r
m
a
k
g
e
r
e
k
i
r
.
O
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

a
r
t
m
a
s


a
z

d
a
o
l
s
a

n
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

i
h
t
i
y
a
c

n


v
e
y
a
k

t

t
ü
k
e
t
i
m
i
n
i

a
r
t
t

r

r
.
D
e
¤
i

k
e
n

s
o
¤
u
t
u
c
u

a
k


k
a
n

d
e
b
i
l
i
(
V
R
V
)

s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
;
a
-

Y
ü
k
s
e
k

C
O
P
b
-

O
r
a
n
s
a
l

k
o
n
t
r
o
l
c
-

A
k


k
a
n

s

c
a
k
l

¤

n
a

b
a
¤
l


f
a
n

d
e
v
i
r
a
y
a
r


b
u
l
u
n
m
a
k
t
a
d

r
.
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e
k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a

s

c
a
k

h
a
v
a

c
a
m
a
l
t

n
d
a
n

y
u
k
a
r

y
a

d
o
¤
r
u

ü
f
l
e
n
i
r
.

s
t
e
n
e
n

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
2
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
;
a
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
.
H
a
f
i
f

o
l
a
n

s

c
a
k

h
a
v
a
y


a

a
¤

y
a
d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
m
e
k
g
e
r
e
k
i
r
.
b
-

C
a
m

y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
n

n
b
i
r

k

s
m


y
e
r
e

i
n
e
b
i
l
i
r
.
c
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

s
e
s

s
e
v
i
y
e
s
i
y
ü
k
s
e
k
t
i
r
(
f
a
n

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

d
e
v
i
r
l
i
ç
a
l


t

r

l

r
)
;
d
-

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

a

a
¤

y
a

d
a
h
a
k
o
l
a
y

i
n
m
e
s
i
n
i

s
a
¤
l
a
y
a
b
i
l
e
c
e
k
ö
z
e
l

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
. B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

-
S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤

O
d
a

s

c
a
k
l

¤


a
y
a
r

a
r
a
l

¤


±

0
,
5
°
C
A
-
I
s

t
m
a
:
1
-
S
t
a
t
i
k


s

t
m
a

y
a
p

l
d

¤


i
ç
i
n


s

t
m
a
a

a
¤

d
a
n

y
a
p

l

r
.
2
-
R
a
d
y
a
t
ö
r
l
e
r

a
ç

k
t
a

i
s
e
,

o
r
t
a
l
a
m
a
y
ü
z
e
y

s

c
a
k
l

¤s

l

k
o
n
f
o
r
u

a
r
t
t

r

r
v
e

d
a
h
a

d
ü

ü
k

s

c
a
k
l

k
t
a

a
y
n


s

t
m
a

k
o
n
f
o
r
u

a
l

n

r
.
O
d
a

s

c
a
k
l

¤


d
i
¤
e
r

s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
n
y
a
k
l
a


k
1
°
C

d
a
h
a

d
ü

ü
k
s

c
a
k
l

¤
a

a
y
a
r
l
a
n
a
r
a
k
,

a
y
ns

l
k
o
n
f
o
r

a
l

n

r
.

B
ö
y
l
e
c
e
;
a
-

D
a
h
a

a
z


s

t
m
a

e
n
e
r
j
i
s
i

t
ü
k
e
t
i
l
i
r
.
b
-

Kn

n
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

i
h
t
i
y
a
c

n
a
i
h
t
i
y
a
ç

b
i
r
a
z

d
a
h
a

a
z
a
l

r
.
3
-

H
e
a
t
-
p
u
m
p

s
i
s
t
e
m
l
e


s

t
m
a
y
a
p

l

p
,

r
a
d
y
a
t
ö
r

k
u
l
l
a
n

l
m

y
o
r
s
a
;

a
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
.
H
a
f
i
f

o
l
a
n

s

c
a
k

h
a
v
a
y


a

a
¤

y
a
d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
m
e
k
g
e
r
e
k
i
r
.
b
-

C
a
m

y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
n

n
b
i
r

k

s
m


y
e
r
e

i
n
e
b
i
l
i
r
.
c
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

s
e
s

s
e
v
i
y
e
s
i
y
ü
k
s
e
k
t
i
r

(
f
a
n

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

d
e
v
i
r
l
i
ç
a
l


t

r

l

r
)
;
d
-

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

a

a
¤

y
a

d
a
h
a
k
o
l
a
y

i
n
m
e
s
i
n
i

s
a
¤
l
a
y
a
b
i
l
e
c
e
k
ö
z
e
l

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
e
-

Dh
a
v
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

ç
o
k

d
ü

ü
k
o
l
d
u
¤
u

g
ü
n
l
e
r
d
e

b
e
l
l
i

a
r
a
l

k
l
a
r
d
a
c
i
h
a
z
l
a
r

n

d
e
f
r
o
s
t

y
a
p
m
a
s

k
o
n
f
o
r
u

e
t
k
i
l
e
y
e
c
e
k
t
i
r
.
f
-

D
e
f
r
o
s
t

e
t
k
i
s
i
n
i

a
z
a
l
t
m
a
k

i
ç
i
n
c
i
h
a
z
l
a
r
a

e
l
e
k
t
r
i
k
l
i


s

t

c


t
a
k
v
i
y
e
s
i
y
a

d
a

d
e
f
r
o
s
t

e
s
n
a
s

n
d
a

f
a
n

d
u
r
d
u
r
m
a

d
e
v
r
e
s
i

i
l
a
v
e

e
d
i
l
m
e
s
i
t
a
v
s
i
y
e

e
d
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

-
S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤

O
d
a

s

c
a
k
l

¤


a
y
a
r

a
r
a
l

¤

1
°
C
A
-
H
a
v
a

ü
f
l
e
n
e
r
e
k


s

t

l
a
n
s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
;


s

t

c


y
ü
z
e
y
l
e
r

a
ç

k
t
a
o
l
m
a
d

¤

n
d
a
n
,

o
d
a
y


ç
e
v
r
e
l
e
y
e
n
y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n

o
r
t
a
l
a
m
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e
o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

o
r
t
a
l
a
m
a
s

h
i
s
s
e
d
i
l
e
n

s

c
a
k
l

k

o
l
u
r
.
R
a
d
y
a
t
ö
r
l
e


s

t
m
a

i
l
e

a
y
ns

l
k
o
n
f
o
r
u

s
a
¤
l
a
m
a
k

i
ç
i
n

o
d
a
s

c
a
k
l

¤

n


y
a
k
l
a


k

1
°
C

a
r
t
t

r
m
a
k
g
e
r
e
k
i
r
.
O
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

a
r
t
m
a
s


a
z

d
a
o
l
s
a

n
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

i
h
t
i
y
a
c

n


v
e
y
a
k

t

t
ü
k
e
t
i
m
i
n
i

a
r
t
t

r

r
.
1
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e
k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a

s

c
a
k

h
a
v
a

c
a
m
a
l
t

n
d
a
n

y
u
k
a
r

y
a

d
o
¤
r
u

ü
f
l
e
n
i
r
.

s
t
e
n
e
n

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
2
-
H
e
a
t
-
p
u
m
p

s
i
s
t
e
m
d
e

t
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç
ü
n
i
t
e


k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
;

(
r
a
d
y
a
t
ö
r
y
o
k
s
a
)
a
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
.

H
a
f
i
f
o
l
a
n

s

c
a
k

h
a
v
a
y


a

a
¤

y
a

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
m
e
k

g
e
r
e
k
i
r
.
b
-

C
a
m

y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
n

n
b
i
r

k

s
m


y
e
r
e

i
n
e
b
i
l
i
r
.
c
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

s
e
s

s
e
v
i
y
e
s
i
y
ü
k
s
e
k
t
i
r

(
f
a
n

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

d
e
v
i
r
l
i
ç
a
l


t

r

l

r
)
;
d
-

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

a

a
¤

y
a

d
a
h
a

k
o
l
a
y
i
n
m
e
s
i
n
i

s
a
¤
l
a
y
a
b
i
l
e
c
e
k

ö
z
e
l
d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r

k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
3
-
N
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

y
a
p
a
b
i
l
e
n

s
p
l
i
t
c
i
h
a
z
l
a
r
d
a

v
a
r
d

r
.
4
-
T
a
v
a
n
,

k
a
s
e
t

v
b

t
i
p
l
e
r

(
y
a
l
n

z
s
o
¤
u
k

v
e
y
a

h
e
a
t

p
u
m
p

s
i
s
t
e
m
)
k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
,

r
a
d
y
a
t
ö
r

i
l
e


s

t
m
a
y
a
p

l
a
r
a
k

p
e
r
f
o
r
m
a
n
s
i
y
i
l
e

t
i
r
i
l
e
b
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l

-
S
a
b
i
t

O
d
a
S

c
a
k
l

¤


n
v
e
r
t
e
r

c
i
h
a
z
l
a
r
d
a

o
r
a
n
s
a
l

k
o
n
t
r
o
l
v
e

s
a
b
i
t

o
d
a

s

c
a
k
l

¤


m
e
v
c
u
t
t
u
r
.

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
D
ü

ü
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
V
A
R
Y
ü
k
s
e
k

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
Y
O
K

y
i

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
O
r
t
a

P
e
r
f
o
r
m
a
n
s
V
A
R
309
A

-

P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Ö n e m l i
K r i t e r l e r
F
a
n

C
o
i
l

+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i

k
i

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
D
ö
r
t

B
o
r
u
l
u

F
a
n

C
o
i
l

S
i
s
t
e
m
i
V
A
V

+

R
a
d
y
a
t
ö
r

I
s

t
m
a
s

S

c
a
k

S
u

S
e
r
p
a
n
t
i
n
l
i

F
a
n

P
o
w
e
r
e
d
V
A
V
+

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
W
a
t
e
r

C
o
o
l
e
d

V
R
V
+

T
a
z
e

H
a
v
a

v
e

E
g
z
o
z

S
i
s
t
e
m
i
3
K
o
n
f
o
r
l
u

ç
e
v
r
e

k
o

u
l
l
a
r

n
d
a

i
n
s
a
n
l
a
r

k
e
n
d
i
l
e
r
i
n
i

d
a
h
a

r
a
h
a
t

h
i
s
s
e
d
e
r
l
e
r

v
e

v
e
r
i
m
l
i
l
i
k
l
e
r
i

d
e

b
u
n
a

g
ö
r
e

a
r
t
a
r
.

A
r
a

t

r
m
a
l
a
r
;

ç
a
l


m
a

v
e
r
i
m
i
n
i
n

a
z
a
l
m
a
s

n
d
a
n

b
a

k
a
,

h
a
s
t
a
l
a
n
m
a

r
i
s
k
i
n
i
n

v
e

k
a
z
a

s

k
l

¤

n

n

d
a

h
a
v
a
l
a
n
d

r
m
a

k
o
n
f
o
r
u

i
y
i

o
l
m
a
y
a
n

y
e
r
l
e
r
d
e

d
a
h
a

f
a
z
l
a

o
l
d
u
¤
u
n
u

g
ö
s
t
e
r
m
e
k
t
e
d
i
r
.
A 3 I s › t m a K o n f o r u
A
-
I
s

t
m
a
:
1
-
H
a
v
a

ü
f
l
e
n
e
r
e
k


s

t
m
a

y
a
p

l
a
n

s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
;


s

t

c


y
ü
z
e
y
l
e
r

a
ç

k
t
a
o
l
m
a
d

¤

n
d
a
n
,

o
d
a
y


ç
e
v
r
e
l
e
y
e
n

y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n

o
r
t
a
l
a
m
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e

o
d
a
s

c
a
k
l

¤

n

n

o
r
t
a
l
a
m
a
s


h
i
s
s
e
d
i
l
e
n

s

c
a
k
l

k

o
l
u
r
.
R
a
d
y
a
t
ö
r
l
e


s

t
m
a

i
l
e

a
y
ns

l

k
o
n
f
o
r
u

s
a
¤
l
a
m
a
k

i
ç
i
n

o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

y
a
k
l
a


k
1
°
C

a
r
t
t

r
m
a
k

g
e
r
e
k
i
r
.
O
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

a
r
t
m
a
s

,

a
z

d
a

o
l
s
a

n
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

i
h
t
i
y
a
c

n


v
e

y
a
k

t
t
ü
k
e
t
i
m
i
n
i

a
r
t
t

r

r
.
F
a
n
c
o
i
l

k
a
p
a
s
i
t
e
l
e
r
i

g
e
n
e
l
l
i
k
l
e

s
o
¤
u
t
m
a
y
a

g
ö
r
e

s
e
ç
i
l
d
i
¤
i

i
ç
i
n
,


s

t
m
a
k
a
p
a
s
i
t
e
l
e
r
i

i
h
t
i
y
a
ç
t
a
n

ç
o
k

f
a
z
l
a
d

r
.

B
u

n
e
d
e
n
l
e


s

t
m
a

m
e
v
s
i
m
i
n
d
e

F
/
C
c
i
h
a
z
l
a
r

n
a

d
ü

ü
k

s

c
a
k
l

k
t
a

s
u

g
ö
n
d
e
r
i
l
i
r
.

B
u
n
u
n
l
a

d
a

k
a
z
a
n
l
a
r

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

y

l
l

k

v
e
r
i
m
l
e

ç
a
lr
.
2
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

F
/
C
k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a

s

c
a
k

h
a
v
a

c
a
m

a
l
t

n
d
a
n

y
u
k
a
r

y
a

d
o
¤
r
u
ü
f
l
e
n
i
r
.


s
t
e
n
e
n

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
3
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

F
/
C
k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
;
a
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
.

H
a
f
i
f

o
l
a
n

s

c
a
k

h
a
v
a
y


a

a
¤

y
a

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
m
e
k

g
e
r
e
k
i
r
.
b
-

C
a
m

y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
n

n

b
i
r

k

s
m


y
e
r
e

i
n
e
b
i
l
i
r
.

c
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

s
e
s

s
e
v
i
y
e
s
i

y
ü
k
s
e
k
t
i
r
.

(
F
a
n

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k

d
e
v
i
r
l
i

ç
a
l


t

r

l

r
)
;
d
-

S

c
a
k

h
a
v
a
n

n

a

a
¤

y
a

d
a
h
a

k
o
l
a
y

i
n
m
e
s
i
n
i

s
a
¤
l
a
y
a
b
i
l
e
c
e
k

ö
z
e
l

d
i
f
ü
z
ö
r
l
e
r
k
u
l
l
a
n

l
m
a
l

d

r
.
4
-
G
e
r
e
k
t
i
¤
i
n
d
e

m
e
v
s
i
m

g
e
ç
i

l
e
r
i

i
ç
i
n

e
l
e
k
t
r
i
k
l
i


s

t

c


o
p
s
i
y
o
n
e
l

o
l
a
r
a
k
s
e
ç
i
l
e
b
i
l
i
r
.
B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l
-

S
a
b
i
t

O
d
a

S

c
a
k
l

¤

A
-
S
t
a
t
i
k


s

t
m
a

y
a
p

l
d

¤


i
ç
i
n

s

t
m
a

a

a
¤

d
a
n

y
a
p

l

r
.
Ü
f
l
e
m
e

h
a
v
a
s


s

c
a
k
l

¤


ka
r
t
l
a
r

n
d
a

1
6

-

1
8
°
C
m
e
r
t
e
b
e
l
e
r
i
n
d
e
d
i
r
.
V
A
V

k
u
t
u
s
u

ç

kn
d
a


s

t

c

k
u
l
l
a
n

l
m
a
s

n
a

(
s
t
a
t
i
k


s

t
m
a
v
a
r
s
a
)

g
e
r
e
k

o
l
m
a
y
a
b
i
l
i
r
.
B
ü
y
ü
k

ç
a
r


l
a
r
d
a
k
i
d
ü
k
k
a
n
l
a
r
d
a

V
A
V

k
u
t
u
l
a
r

ç

kn
a

e
l
e
k
t
r
i
k
l
i


s

t

c

m
o
n
t
a
j


d
a
h
a

u
y
g
u
n

o
l
a
b
i
l
i
r
.
B
u

d
ü
k
k
a
n
l
a
r
d
a
k
i


s

t

c

l
a
r

n
s
a
b
a
h

s
a
a
t
l
e
r
i
n
d
e

o
r
t
a
l
a
m
a
y
a
r

m

s
a
a
t

ç
a
l


m
a
s


y
e
t
e
r
l
i
o
l
m
a
k
t
a
d

r
.

G
e
n
e
l
d
e


s

k
a
y
b


o
l
m
a
y
a
n

d
ü
k
k
a
n
l
a
r
d
a
l
a
m
b
a
l
a
r

y
a
n
d

k
t
a
n

y
a
r

m
s
a
a
t

s
o
n
r
a


s

t
m
a
y
a

i
h
t
i
y
a
ç
k
a
l
m
a
z
.

B
i
r

s
ü
r
e

s
o
n
r
a
s
o
¤
u
t
m
a

i
h
t
i
y
a
c


o
l
u
r
.

B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l
-

S
a
b
i
t

O
d
a

S

c
a
k
l

¤

A
-
I
s

t
m
a

y
u
k
a
r

d
a
n

y
a
p

l

r
.
T
a
v
a
n

t
i
p
i

f
a
n
c
o
i
l

b
e
n
z
e
r
i

s

t
m
a

p
e
r
f
o
r
m
a
n
s


a
l

n

r
.
. B
-
O
r
a
n
s
a
l

K
o
n
t
r
o
l
-

S
a
b
i
t

O
d
a

S

c
a
k
l

¤

A
-
B
u

s
i
s
t
e
m
l
e
r

s
o
¤
u
t
u
c
u

a
k


k
a
n
l
a

s

t
m
a

y
a
p
m
a
s

n
a

r
a
¤
m
e
n
,
a
k


k
a
n

n

ü
z
e
r
i
n
e


s


a
l
d

¤


y
e
r

d


o
r
t
a
m

o
l
m
a
d

¤

n
d
a
n

(
k
a
z
a
n
)
,

d


h
a
v
a
d
a
n

b
a
¤

m
s

z

v
e

k
e
s
i
n
t
i
s
i
z

s

t
m
a

i
m
k
a
n


v
a
r
d

r
.
S
i
s
t
e
m
d
e

s
u

k
o
n
d
e
n
s

ü
n
i
t
e
l
e
r
i
n
e
g
i
r
d
i
¤
i

h
a
l
d
e

y
a

a
m

a
l
a
n
l
a
r

n
a
g
i
r
m
e
d
i
¤
i

i
ç
i
n
,

y
a

a
m

a
l
a
n
l
a
r

s
u
y
u
n

t
a


d

¤


r
i
s
k
l
e
r
d
e
n

k
o
r
u
n
m
u

o
l
u
r
.

B
u

d
a

s
u
l
u

s
i
s
t
e
m
l
e
r
e

g
ö
r
e
ö
n
e
m
l
i

b
i
r

a
v
a
n
t
a
j

t
e

k
i
l

e
d
e
r
.
1
-

N
o
r
m
a
l

V
R
V

s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e

kn
ç
o
k

s
o
¤
u
k

h
a
v
a
l
a
r
d
a

s
i
s
t
e
m
d
e
f
r
o
s
t
a

g
e
ç
e
r
k
e
n

b
u
r
a
d
a

s
i
s
t
e
m
i
ç
i
n

g
e
r
e
k
l
i


s


s

c
a
k

s
u
ç
e
v
r
i
m
i
n
d
e
n

a
l

n
d

¤


i
ç
i
n

d
e
f
r
o
s
t
a
y
a
p
m
a
z
.

I
s

t
m
a

k
o
n
f
o
r
u
n
d
a
k
e
s
i
n
l
i
k
l
e

b
i
r

k
e
s
i
n
t
i

o
l
m
a
z
.
2
-
H
a
v
a

ü
f
l
e
n
e
r
e
k


s

t

l
a
n

s
i
s
t
e
m
l
e
r
d
e
;

s

t

c


y
ü
z
e
y
l
e
r

a
ç

k
t
a
o
l
m
a
d

¤

n
d
a
n
,

o
d
a
y


ç
e
v
r
e
l
e
y
e
n
y
ü
z
e
y
l
e
r
i
n

o
r
t
a
l
a
m
a

s

c
a
k
l

¤


i
l
e
o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

o
r
t
a
l
a
m
a
s

h
i
s
s
e
d
i
l
e
n

s

c
a
k
l

k

o
l
u
r
.

R
a
d
y
a
t
ö
r
l
e

s

t
m
a

i
l
e

a
y
ns

l

k
o
n
f
o
r
u
s
a
¤
l
a
m
a
k

i
ç
i
n

o
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

y
a
k
l
a


k
1
°
C


a
r
t
t

r
m
a
k

g
e
r
e
k
i
r
.
O
d
a

s

c
a
k
l

¤

n

n

a
r
t
m
a
s


a
z

d
a
o
l
s
a

n
e
m
l
e
n
d
i
r
m
e

i
h
t
i
y
a
c

n


v
e
y
a
k

t

t
ü
k
e
t
i
m
i
n
i

a
r
t
t

r

r
.
3
-
D
ö

e
m
e

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e
k
u
l
l
a
n

l
d

¤

n
d
a

s

c
a
k

h
a
v
a

c
a
m
a
l
t

n
d
a
n

y
u
k
a
r

y
a

d
o
¤
r
u

ü
f
l
e
n
i
r
.

s
t
e
n
e
n

k
o
n
f
o
r

s
a
¤
l
a
n

r
.
4
-
T
a
v
a
n

t
i
p
i

i
ç

ü
n
i
t
e

k
u
l
l
a
n

l

y
o
r
s
a
;
a
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
u
k
a
r

d
a
n

ü
f
l
e
n
i
r
.

H
a
f
i
f
o
l
a
n

s

c
a
k

h
a
v
a
y


a

a
¤

y
a

d
a
h
a
y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a

ü
f
l
e
m
e
k

g
e
r
e
k
i
r
.
b
-

C
a
m

y
ü
z
e
y
i
n
d
e

s
o
¤
u
y
a
n

h
a
v
a
n

n
b
i
r

k

s
m


y
e
r
e

i
n
e
b
i
l
i
r
.
c
-

S

c
a
k

h
a
v
a

y
ü
k
s
e
k

h

z
l
a
r
d
a
ü
f
l
e
n
d
i
¤
i

i
ç
i
n

s
e
s

s
e
v
i
y
e
s
i
y
ü
k
s
e
k
t
i
r
.

(
f
a
n

d
a
h
a

y
ü
k
s
e
k
d
e
v
i
r
l
i

ç
a
l


t