Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Hakkında Bilgiler : Özbucak, Sanayi ve Ticaret alanında faaliyet gösteren iplik, dokuma ve boya terbiye işletmelerinden oluşan entegre tekstil fabrikasıdır. Şirketin Tarihçesi : Şirket 1953 yılında ÖZŞAHİNLER – KARABUCAKLAR ortaklığı olarak kurulmuş olup 1970 yılından itibaren Özbucak A.Ş. olarak faaliyetini sürdürmektedir. Fabrika kalite politikasına uygun olarak 1990 yılında ihracata yönelik çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında üretiminin % 80-85’lik bölümü ihraç edilebilir duruma gelmiştir. Bütün bölümlerde teknoloji yenileme çalışmaları devem etmektedir. 9 Nisan 1997 yılında ISO Kalite Güvence Belgesi almaya hak kazanmıştır. Şirketin kalite politikası Toplam Kalite’dir. Ortalama Günlük Üretim Kapasitesi : İplik Dokuma Boyahane : 11.500 kg/gün : 30.000 m/gün : 40.000 m/gün

Üretilen Mamüller : Polyester, viskon, keten ve elastan liflerinin farklı kombinasyonları kullanılarak iplik, bobin ve kumaş elde edilebilmektedir. Genellikle kadın giysilik için çalışıldığından özellikle elastan karışımlı kumaşlar üretilmektedir.

1

BOYA-TERBİYE İŞLETMESİ (İhrazat ve Düz Boya Bölümü) İhzarat Bölümü: İhzarat bölümü, boya-terbiye işletme bünyesinde hazırlık işlemlerinin yapıldığı bölüm olarak faaliyet göstermektedir. İhrazat bölümüne kumaş; düz boya, jet boya, apre, ham bez açma bölümlerinden ve iade olarak gelir. Kumaş aşağıda açıklanan proseslerden ilgili olanları görür. Ham Kumaşın Boya-Terbiye İşletmesine Gelişi: Kumaş ihrasat bölümüne ham kalite kontrol dairesi tarafından Proses Takip Formu ile birlikte teslim edilir. Kumaşın boya-terbiye işletmesine girişinin uygunluğu gözle incelenir. Özbucak Standart Proses değerlerine göre işlem adımları ve şartları Proses Takip Formu’na yazılır. Boya-terbiye işletmesine giren kumaş eğer boya-terbiye işletmesine ilk defa giriyor ise bu kumaşın prosesine ait bilgiler Ürün Geliştirme Şefliğinden istenir. Ür-Ge Şefliği’nin vermiş olduğu proses referans alınarak söz konusu kumaş, üretim faaliyetlerine girer. Osthof Yakma: İhrasat dairesinin işlemleri genellikle yakma+haşıl sökme, yakma+yağ sökme, yakma, haşıl sökme ve yağ sökümüdür. Kontinu (Babcock, Brugman) Yıkama Makinesinde Yapılan İşlemler: İhrasat dairesinin ikinci işlemi yıkama işlemidir. Amaç; istenmeyen yabancı maddeleri kumaş üzerinden uzaklaştırmaktır. İşletmede haşıl sökme yıkaması, harmanı boyalı haşılsız kumaşların yıkanması, boya sonrası kuru yakma yıkaması, ham olarak yağ sökümüne sarılmış kumaşın yıkaması ve yıkamalar yapılmaktadır. Brugman Pişme-Kasar Makinasında Yapılan İşlemler: Bu makine; soğuk kasar, sıcak kasar, pişirme, yağ sökümü ve haşıl sökme işlemlerinin yapılabildiği bir makinedir. Pişirmede amaç pamuklu veya ketenlerde bulunan

2

mum, vaks, çepel, bit v.b. yabancı maddeleri uzaklaştırmaktır. Kasarda amaç; elyafa beyazlık kazandırmaktır. Brugman Merserize Makinası : Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde merserize işlemi; pamuk ve tencel elyafı içeren kumaşlar için yapılır. Amacı; elyafın boyut stabilliği ve boya alma özelliğini artırmaktır. Düz Boyama Bölümü : Düz boyama bölümünde açık en kumaşların boyama ve yıkamaları, kostikleme, termofikse işlemleri yapılır. Bu bölüm Hot-flue , babcock yıkama makinası, Kusters Fluard ve Pad- Batch boyama makinalarından oluşur. MH Boyama Makinasında Yapılan İşlemler: Bu makinede polyester, pamuk, viskon ve keten karışımlı kumaşların üzerine dispers, indanthren yada reaktif boyarmaddeler pigment halde emdirilir. Bu boyarmaddeler kumaş üzerinde kurutularak daha ilerdeki safhada termofikse, alkali ve inkişaf gibi proseslerle sabitleştirilir. MH boyama makinasında indanthren, dispers ve reaktif boyama işlemleri yapılır. İşletmede genellikle emdirmeden çok, çektirme yöntemine göre çalışan jet boyama makinaları çalışmaktadır. Hot-flue (Germe-Çekme) Makinasında Yapılan İşlemler: Hot-flue makinasında elyaf fikse, kurutma, polyester optiği, polyester optiği fiksesi ve dispers boya fiksesi işlemleri yapılır. Dispers / İndanthern Tek Banyo Boyama (MH) : Bu boyama yöntemi; PES / Pamuk / Viskon / Keten elyaf karışımlarından oluşan kumaşlara uygulanır. Dispers / İndanthren veya karışımlarından oluşan boya çözeltisi ile fluarlanan kumaş, kurutma işleminden sonra Hot-flue’da dispers termofikse ve padsteam‘de indanthren inkişaf işlemlerine tabi tutulur.

3

Dispers Boya Fiksesi : Hot-flue makinasında PES elyafı 180-225 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile 60 ile 90 saniye muamele edilir. Böylece dispers boyarmadde partikülleri elyaf içine difüzlenerek fikse olur. Elyaf Fikse : Hot-flue makinasında PES elyafı 190-210 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile 45-90 sn muamele edilir. Böylelikle PES elyafı boyama sırasındaki kırılmalara karşı stabil hale gelir. Kurutma : Hot-flue makinesinde yapılan kurutma işlemlerinde; 160 -190 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile kumaşın üzerindeki nemin uzaklaştırılması sağlanır. İplik Boya Bölümü : İplik / Dokuma Grup Müdürlüğüne bağlı olan iplik Boya bölümünde 12 kişi çalışmaktadır. İplik boya işletmesinde; 2 adet 300 kg’lık Boyama Makinesi 1 adet 100 kg’lık Boyama Makinesi 1 adet 25 kg’lık Boyama Makinesi 2 adet 300 kg’lık Boyama sonu Kurutma Makinesi 1 adet 3 bobin Boyama Makinesi 2 adet 1 bobin Boyama Makinesi 1 adet santrifüj mevcuttur. İplik Boya Dairesine İplik / Dokuma Planlama Şefliği tarafından iplik Boya İstihsal Programı Formu gönderilir. Form da boyanması istenilen ipliğe ait renk no, elyaf

4

kodu, kullanılacağı desenin adı ve müşterisi (firma adı) gibi bilgiler belirtilir. Boyanması istenilen reçete bulunur. Reçetedeki iplik no’su, elyaf kodu istenilene uymakta ise İş Emri Formu hazırlanır. Usta, reçete üzerindeki boyama şekline göre makine üzerindeki mevcut programlardan gerekli olan boyama metodunu seçer. Makinede bulunan programlar; 1234567Dispers-kükürt Boyama İndanthren (Küp) Boyama İndanhren (Pigment) Boyama Dispers + İndanthren (Pigment) Boyama Dispers + İndanthren (Küp) Boyama Kasar Dispers +- Reaktif

Bu boyama programlarından en yoğun olarak kullanılanı dispers+ reaktif boyama programıdır. Diğerleri çok nadiren farklı siparişlerde kullanılmaktadır. Seçilen program makineye verilir. boyanması istenen renk numarası arşiv reçetelerinden, bulunmuyorsa Desen Büro Şefliğinden şablon yapılması için gönderilen renk çalışması istek föylerinin dosyalandığı arşive bakılır. Reçetedeki bilgilerin istenilen bilgilere uygun olup olmadığına bakılır. Bilgiler uygun ise tek bobin numune aparatında boyanıp, onaylanan reçeteye kart açılır. Boyanması istenilen ipliğin elyaf kodu reçetedekilere uymuyorsa İplik Boya Şefi numune aparatında rengi yakalayana kadar tek bobin boyatır. Onaylanan reçeteye parti boyanır. İplik boya ustasına teslim edilen İş Emri Formu ile, boyama işleminin ön hazırlığı başlamış olur. Bobin dairesinden Yumuşak Bobin Teslim Formu ile gelen yumuşak bobinler usta nezaretinde nakliyeciler tarafından hazırlanır. Bobinler hazırlanırken bobinlerin yumuşaklığı elle, büyüklüğü gözle kontrol edilir. Kullanıma uygun bobinler kafeslere takılır. Gerekli boya programı seçilerek makineye

5

5-5’e ayarlanması gereklidir. 2. Numunesi alınmış ipliğin PES rengini görebilmek için boya operatörü selüloz ekstraksiyonu yapar. Formun bir nüshası Bobin Dairesi Şefliğine teslim edilir. İplik-Boya-Kimyevi Sarf Formu ile Boya Mutfağı Bürosuna verilir. Onaylanmış olan partideki her bobinin üzerine. Boyama bittikten sonra bobinler kurutma aparatına konulur. Boyanan partiden numune alınarak İplik Boya-Renk Takip Formuna parti devamlılığının kontrolü için yapıştırılır.verilir. Nüshası İplik / Dokuma Planlama Şefliğine teslim edilir. İşletmede Uygulanan Proses Basamakları: İşletmede. Dispers boyama sonunda iplik boya operatörü renk numunesi alır. İplik-Boya dairesinde bir gün içinde hazırlanan parti boyama reçetelerinin bir nüshası. Nüshası bobin ambarına. Bu işlemler bittikten sonra onaylanan rengin bobinleri kurutulur.5-5 olması esas alınarak gerektiği kadar kullanılır. 4. sırası gelmiş parti numarası etiketle yapıştırılır. dokumada ipliği boyalı olarak dokunmuş kumaşlara “İpliği Boyalı Kumaşlar”. Ardından boyama işlemine geçilir. 6 . Proses adımları bu ifadelere göre 2’ye ayrılır. İplik boya ustası. Bu ayar için Asetik Asit miktarı her boyama için sabit olmayıp pH’nın 4. Dispers boyama öncesi pH’nın 4. teslim formu hazırlar. dokumadan renksiz olarak gelen ve jetlerde düz boyama yapılarak renklendirilen kumaşlara “Topu Boyalı Kumaşlar” denilmektedir. Numune renk bu işlem sonucu onaylanırsa sonraki proseslere geçilir. Nüsha İplik / Boya dairesinde arşivlenir. 3.

(*) işareti olan prosesler. İşletmede uygulanan bu prosesler ve detayları aşağıda açıklanacaktır. siparişte istenilen özelliklere göre veya kumaşın hammaddesine bağlı olarak uygulanabilir veya uygulanmayabilir. 7 .Topu Boyalı Kuamaşlar Yakma Haşıl Sökme Yıkama * Merserizasyon * Pişirme * Kasar * Nötr Yıkama Kurutma Elyaf Fikse Boyama (Jet Boyama) Boyama Sonu Kurutma * Buharlama (Stabilo) Apreleme Sanfor İşlemi Mamül Kalite Kontrol İpliği Boyalı Kumaşlar Yakma Haşıl Sökme Yıkama Kurutma Elyaf Fikse * Buharlama Apreleme Sanfor Mamül Kalite Kontrol Bu proses şemasındaki sıralama en genel haliyle belirtilmiştir. Kumaşın doku yapısı. kullanılan ipliğin numarası ve hammadde’nin farklı olmasına göre proses basamaklarının sırası değişebilmektedir veya bazıları atlanabilmektedir.

vb. Kumaş yanma odasına girmeden önce bir fırçalama tertibatıyla üzerindeki uçuntu. dokunmuş kumaş üzerinde bulunan lif uçlarının boyama sırasında boyama hatalarına neden olması ve mamül kumaşta lif uçlarının boncuklaşmasını önlemektir. İşletmedeki Osthoff-Senge yakma makinası iki sıra bek içermekte olup kumaşın geçiriliş şekline göre ya her iki yüzü de yakılmakta veya bir yüzü iki kere yakılmaktadır. toz. Yakma makinesinde elde edilen etki şu faktörlere bağlıdır. yabancı maddeler uzaklaştırılır. İşletmede genellikle yakmadan sonra haşıl sökme işlemi yapıldığından yakma makinesinden çıkan kumaş hemen haşıl sökme flottesinin bulunduğu tekneye sokularak kumaşta kalabilecek kıvılcımların emin bir şekilde söndürülmesi sağlanmaktadır. Düzgün bir yakma etkisi sağlanabilmesi için alev enerjisinin uzunluğunun devamlı olarak bütün en boyunca sabit tutulması şarttır. Özbucak Boya-terbiye işletmesinde 1 adet Osthoff Senge gazlı yakma makinesi bulunmaktadır. Yakma makinasından çıkan kumaşta kalabilecek kıvılcımların yanmaya neden olmasını önleyebilmek için kumaş makineyi terk etmeden önce iki tane merdane arasından geçirilir. Ve kumaş üzerindeki tüycükler belli bir yöne oryante edilerek düzgün bir yakma etkisi sağlanır. • • • • Alev kuvveti (yoğunluğu) Kumaş geçiş hızı Kumaş ile bek arasındaki mesafe Beklerin pozisyonu 8 . Yakma makinesinin en hassas yerleri beklerdir.Ön Terbiye İşlemleri: Yakma Prosesi: Yakmanın amacı.

Kumaşın yakma yapılacak yüzü ayarlanır. Dokunmuş kumaş üzerinde bulunan lif uçuntularının. Makinanın hav-gaz karışımı giriş vanası açılır. Haşıl Sökme: Haşıl sökmenin amacı. Kumaşın doğru yüzü ham kontrolde yazılan pafta numarasında bakılarak anlaşılır. Beklerden gaz çıkışı beklenir ve ateşleme düğmesine basılır. İşlem boyunca alev boyu kontrol edilir. 1 No’lu pozisyon : Teğet Yakma 2 No’lu pozisyon : Val üstünde yakma 3 No’lu pozisyon : kumaş üstünde yakma Yakma işlemi adımları şu şekildedir : Makinenin yakma pozisyonu ayarlanır (1-2-3). Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde haşıl sökme ve yakma işlemlerinden varılacak amaçlara tek proses kullanarak varmak için yakma + haşıl sökme işleri ard arda aynı makinede yapılabilmektedir. Makinanın yakma girişi ve çıkış fırçaları ve hava emme fanları çalıştırılır.İşletmedeki Osthoff-Senge yakma makinasında 3 adet bek pozisyonu vardır. İşletmede haşıl sökme maddesi olarak enzimler kullanılmaktadır. Pafta numaraları ters yüze yazılır. Tansiyon ve hız ayarı yapılır. Bekler üzerinde mavi renkte düzgün aynı alev boyunda alev gözlenir gözlenmez makinaya hız verilir ve makine hızı ayarlanır. dokunmuş kumaş üzerinde bulunan haşıl maddelerinin ağartma veya boya işlemlerinden önce kumaş üzerinden uzaklaştırılmalıdır. Enzimler bitkisel veya hayvansal canlılar tarafından üretilen mikroorganizmalardır ve “organik katalizör” 9 . Yakma işlemi süresince kumaşın makine içerisinde durup beklememesine özen gösterilir. boyama sırasında boyama hatalarına neden olmasını ve mamül kumaşta lif uçlarının boncuklaşmasını önlemek gerekir. Bunun için ağartmaya veya boyamaya başlamadan önce haşıl maddelerinin kumaş üzerinden uzaklaştırılması gerekir. Makinanın arkasına rolik yerleştirilir.bunlar ağartıcının veya boyarmaddenin kumaşa nüfuziyetini güçleştirdiklerinden düzgün boyama ve ağartmayı engellerler.

Flotteyle emdirilip sıkma işlemi sadece birkaç sn sürdüğünden bu arada daha liflerde şişmelerini tamamlayamamışlardır. Haşılın son bir durulamayla kumaştan kolaylıkla uzaklaştırılabilecek hale gelmesi için kumaşın başlangıçta haşıl sökme flottesiyle yapılan emdirme sırasında yeterli miktarda su almış olması gerekir.Lif kesidinin şişmesi olayları meydana gelmektedir. proseslerde önemli rol oynarlar. Böylece empegrinasyon sırasında alınan % 60-70 flottenin (suyun) sadece % 30-40 kadarı haşılın çözünmesi için serbest durumda kalacaktır. Nişastanın parçalanmasında etkili olan enzimlere amilaz denir. tencel karışımlı kumaşların parlaklığını artırmak.Su ve terbiye maddelerinin tekstil mamülünün içerisine difüzyonu 3). Bir süre sonra (yaklaşık 30 sn sonra) liflerin şişmesi tamamlanacak ve alınan suyun (flottenin) % 30 kadarı bunun için kullanılacaktır. Tekstil mamülü haşıl sökme flottesine daldırıldığında sırasıyla : 1). 10 . Flotteden bu hızla geçiş sonunda alınabilen flotte miktarı birçok durumlarda % 60-70’i pek aşmaz. Bu süre pamuk liflerinde 30 sn kadardır.olarak birçok kimyasal reaksiyonlarda özellikle canlıların bünyelerinde meydana gelen sindirim. vb. boyama işlemi sırasında canlı ve derin renklerin elde edilmesini sağlamaktır.Tekstil mamülünün ıslanması 2). sıkılır ve herhangi bir rolik’e sarılarak 6-8 saat rotasyon parkında beklemeye bırakılır. Özbucakta yapılan ve bugün için nişasta haşılı sökmede tavsiye edilebilecek tek yöntem amilazla yapılandır. dokunmuş pamuk.. yıkama işlemi sonu çekmezliği sağlamak. Merserizasyon : Merserizasyonun amacı. Haşıl sökmede genellikle yakma makinasında yüksek hızla gelen kumaş aynı hızla haşıl sökme flottesinden geçirilir. Liflerin şişmesi için gerekli su miktarı ise pamuk liflerinden ağırlıklarının % 30’u civarındadır. Amilazlar yalnız nişasta makromoleküllerini parçalayıp selüloz ve diğer liflere liflere hiçbir şekilde zarar vermediklerinden en güvenli nişasta haşılı sökme yöntemi bunlarla yapılır. assimilasyon . Lif kesidinin şişmesinin tamamlanması için belli bir süre gereklidir.

Sıcak Ağartma İşlemi (. Makinenin buharlatma kısmı 50 ˚C’ye ısıtılır. Bunun nedeni geometriktir. 9 ˚Be’lik kostiğin yarım saat boyunca fulara beslenmesi bittikten sonra. PH 7 sağlanır. Amirin talimatları doğrultusunda işleme devam edilir veya pH kağıdı ile kontrol edilir. Fabrikanın izlediği merserizasyon proses adımları aşağıda bahsedilmektedir. besleme kazanına 10 ˚Be’lik kostik alınır. Fulara 70 lt 8 ˚Be’lik kostik doldurulur. dolayısı ile daha koyu görünmektedir. Kostikleme : Kostiklemenin amacı. Besleme kazanına 9 ˚Be’lik kostik alınır ve yarım saat kadar proses esnasında buradan fulara beslenir. Bunun sonucu. Bu maddeler boyanmış kumaş üzerinde de görüleceği için kumaşa hoş olmayan bir görünüm verirler. kontinu yıkama makinasında uygulanmaktadır. Merserize lifler daha düzgün yüzeye sahip olduklarından ışınların lif içerisinde geçtikleri yolun uzunluğu artmakta. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde merserize prosesi nadiren pamuk ve tencel karışımlı kumaşlarda uygulanmaktadır. lifleri şişirmekte ve daha açık bir yapı kazanmalarına yol açmaktadır.Merserizasyon sırasında misellerin içine ve arasında giren sudkostik. Makinanın stabilize 2 kısmına yumuşak su alınır. keten. 20 m/dk hız ile çalışmaya başlanır. Makinenin yıkama şartları ayarlanır. Kostikleme işlemi esnasındaki makinenin fiili değerleri ilgili yerlere kaydedilir. merserize edilmiş pamuk liflerinin boyarmadde alma yeteneği artmaktadır. merserize edilmiş pamuklularda aynı koyulukta bir boyamanın sağlanması için tüketilen boyarmadde miktarının normal pamukluya nazaran % 15-40 kadar daha düşük olmasıdır. Merserize işlemi sırasında kumaş dok’a sarılır. Hazırlanan 28-30 ˚Be kostik merserize makinesinin stabilize 1 kısmına çekilir. Kostikleme işlemi işletmede. Bu nedenle kumaşa zarar 11 . Merserizasyonun enteresan bir etkisi. Fenolflatein rengi pembe tonlarında ise kumaşta bazik kalıntılar olduğu anlaşılır ve ilgili amire haber verilir. Ve proses boyunca işlem bitene kadar fulara beslenir. İşlem sırasında kumaşın nötr olup olmadığı makine çıkışında kumaş üzerine fenolftalein çözeltisi damlatılarak kontrol edilir. tencel karışımlı kumaşlar üzerinde siyah noktalar şeklinde görülen bazı yabancı maddeler vardır. işlem gören kumaşın kapilaritesinin artırılmasıdır.Sıcak Kasar) : Dokunmuş pamuk.

tekstil mamülüne hidrofobluk kazandıran boyama. Emdirme + Buharlama şeklindedir. hazırlanan sıcak kasar çözeltisi kasar makinasının teknesine ilave edilir. kir. proteinler. Bu işleme kostik pişirme de denilmektedir. baskı gibi yaş işlemleri. Mahlülün kumaş üzerine emdirilmesi sırasında kumaş buhar beslemeli kamaralara sarılır. Koyu renklerde ağartma hiç yapılmayabilir veya yarım reçete geçilebilir. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde bu prosesin uygulama şekli sıcak kasar prosesinin uygulamasına benzer bir şekildedir. bal mumu. sıvı yağ ve diğer yabancı maddeleri gidermek için tekstil materyalini sulu ortamda kimyevi maddeler ile muamele ederek hidrofil hale getirme işlemidir. Hidrofilleştirme – Pişirme : Hidrofilleştirme. Kamaralara sarılmış kumaş kamara dönderme istasyonlarına götürülerek sıcak kasar reçetesindeki şartlar dahilinde. Ağartıcılar lif içerisindeki renk bileşikleri ile tepkimeye girerek onları renksiz hale getirir. Sıcak kasar işlemi yapılacak olan makinanın mahlül hazırlama kazanına. Sentetik elyaf beyaz olarak üretilir.vermeden bu maddeleri parçalamak ve kumaşın beyaz görünmesini sağlamak için ağartma işlemi uygulanır. Sıcak kasar işlemi yapılacak olan kumaş 50 m/dk hız ile mahlül teknesindeki kasar mahlülünden geçirilerek teknedeki mahlül kumaş üzerine emdirilmesi sağlanır. Selülozik liflerin ağartılması hidrojen peroksit ile yapıldığında alkali çözeltilerde kaynama noktası veya yakınında yapıldığında pişirme + ağartma prosesi ile beraber uygulanabilir. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde polyester/viskon/keten/tencel liflerin çeşitli kombinasyonlarından oluşan kumaşlar ağartma prosesine tabi tutulur. 12 . güçleştiren doğal yağlar. rotasyonda döndürülmek suretiyle sıcak kasar işlemi için bekletmeye bırakılır. Bu da ekonomi sağlar. Bu nedenle doğal liflerin ağartılması sentetiklere nazaran daha gereklidir. Kumaş beyaz olarak satılacak ise ağartma kaçınılmaz bir işlemdir. toprak.

fikse olmamış suda çözülmeyen boyarmadde artıkları .Ecza maddelerinin yıkanması : Tekstil mamülü üzerindeki asit.. 2). kasar maddeleri. tuz.Kollid yıkama: tekstil mamülü üzerindeki haşıl artıkları. patlar.Pigment yıkama : tekstil mamülü üzerindeki her türlü suda çözülmeyen organik ve anorganik pigmentlerin (pigment halindeki kir. gibi) uzaklaştırılması Özbucak Boya-Terbiye işletmesi kapsamında bu 3 yıkama mekanizması da farklı isimlendirmeler altında uygulanabilmektedir. baz. Basitleştirilmiş olarak terbiye dairesinde yapılan yıkamalar 3 gruba ayrılabilir. mumlar. 1). fikse olmamış suda çözünebilen boyarmaddeler gibi her türlü suda çözülen kimyasal ecza maddesinin uzaklaştırılması. • • • • • • Haşıl sökümü sonrası yıkama işlemi Yağ sökümü sonrası yıkama işlemi Harman boyalı haşılsız kumaşların yıkanması Haşılsız.Yıkama Prosesi: Yıkamanın Mekanizması : Yıkama ve durulamada amaç tekstil mamüllerindeki rahatsız edici. kirlilik yaratan ve diğer prosesleri gölgeleyecek yabancı maddeleri uzaklaştırmaktır... ipliği boyalı kumaşların yıkanması Pişirme ve kasar sonu yıkama Nötr (Asit) yıkama 13 . Özbucakta Boya-Terbiye işletmesidne uygulanan yıkama mekanizmaları şunlardır. gibi suda çözülmeyen fakat kolloid olarak dağılabilen maddelerin uzaklaştırılması 3). sıvı ve katı yağlar. Yabancı maddeler liflerin yapısından ileri gelebileceği gibi mamülün gördüğü işlemler sırasında mamüle geçmişte olabilirler..

bunlardan birisi Babcock yıkama makinesi.5 bar 1. Tekne sıkma val basıncı : 3 – 3. Terazi : 4 bar : 3 bar : 4 bar 4. Kelebek açıcı : 1 – 2 bar Yıkama teknelerinin Alt teraziler : 2 – 7 bar Üst teraziler : 3 – 10 bar Baskı valleri : 3 bar Son tekne sıkma vali basıncı : 2 –3. yıkama makinesi girişindedir. yakma işlemi sonrasında yıkama Yağ sökümü olmuş mamül kumaşların yıkanması Boya-Terbiye işletmesinde 2 adet yıkama makinası olup. Siyah – Makine içindeki gerçek suyun sıcaklığını gösterir. Bunların dışında kumaşta leke oluşmaması için makine içinin ve suyunun temiz olması şarttır. Terazi 2.5 bar Isı göstergesi : Kırmızı – Ayarlanacak ısıyı. Terazi 3.• • Boyama sonrası. Babcock yıkama makinesinin terazi ve baskıları. 14 . ve 7. Rolik sarma – val basıncı : 2 bar Makinenin ilgili kısımlarına ait basınç değerleri yukarda verilmektedir. 1. diğeri ise Brugman yıkama makinesidir. Vallere ve terazilere yapışmış olan elyaflar kumaşta leke yaratabilir.

Tekne : 50 ˚C 5.Yıkama makinesi 7 adet kamaradan oluşmuştur. 1. Her bir kamaraya buhar beslenmektedir. Girişte ve çıkışta rolikler bulunur. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde uygulanan yıkama mekanizmalarından biri olan (nötr) asit yıkama reçetesi ve uygulaması aşağıda verilmektedir.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 2. Asetik Asit :5 cc/sr/lt Besleme : 10 cc/sr/lt Bu kimyevi 4.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 4. Diğer 6 kamara ise kimyevi ilavesi yapılacak şekildedir. Tekne 50 – 60 ˚C Taşmalı Yıkama 7. Tekne : 20 – 25 ˚C SoğukTaşmalı Yıkama 15 . Tekne : 50 –60 ˚C 6.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 3. Kumaş girişten çıkışa doğru hareket ederken su ise tam tersi yönde kamaralar arasında hareket eder ve türbülans oluşturarak yıkama tesirinin artması sağlanır. Bu kamaralar kimyevi kazanı ile irtibatlıdır. Ters yıkama prensibine göre yıkama etkisinin iyileştirilmesi için kamaralar arasında alt taraftan su seviyeleri bileşik kaplar prensibine göre birbirine bağlantılıdır. Nötr (Asit) Yıkama : Bu yıkama işlemi kumaş üzerinde kalabilecek bazik kalıntıların kumaş üzerinden uzaklaştırılması için uygulanır. Tekneye verilir. Son kamarada soğuk su ile durulama yapılır. Basınç ve ısı göstergeleri ile sıcaklık ve basınç her zaman kontrol edilmektedir. Kumaş her kamaradan çıkışında sıkılır ve diğer kamaraya sevkedilir. Makinadan kumaş geçiş hızı 25 – 30 m/dk ‘dır.

Bu yüzden asit yıkamalarda tekne sıcaklıkları 60 – 70˚C’yi aşmaz. Kumaş üzerine damlatılan çözelti pembe olursa kalevi olduğu anlaşılır. dokunmatik ekrandan makine ayarları verilebilmekte ve makinanın çalışma sırasında çalışma değerleri ekrandan okunabilmektedir.Boyama sonu apre kondenzasyonu Bu dört prosese göre makine şartları değişebilmektedir. 1. Bunlardan birincisi 1974 model. Yıkama soncunda PH değeri 6 olmalıdır.Boyama öncesi . yıkama sonu kurutma 2. Makine İğne + paletli taşımalıdır. boyamadan gelen kumaşın kurutmadan çıktıktan sonra tekrar kurutmaya girmesi şeklinde veya boyamadan gelen kumaşın yaş olarak apre flottesine daldırılıp kondanse edilmesi şeklinde sağlanabilir. Kurutma Prosesi : Özbucak Boya-Terbiye işletmesi kapsamında 3 adet ramöz (gergefli kurutucu) makinası mevcuttur. Kumaş germe-çekme makinasına girmeden önce atkı düzeltici sisteme 16 .Kumaş üzerinde kimyevi kalıp kalmadığı pH kağıdı ile kontrol edilmektedir. Bunun dışında yine pH’yı kontrol etmek için kumaşa fenolftalein çözeltisi damlatılır.Boyama sonu kurutma 4. Kumaşa apre flottesinin kondenzasyonu. Bir kez daha yıkama yapmak gereklidir. Babcock germe-çekme makinasında 10 kamara mevcuttur. Makine kontrolü bilgisayar destekli olup. Jet boyama dairesine gidecek bütün kumaşlar kurutma prosesinden sonra termofikse (elyaf fikse ) prosesi için bir daha germe-çekme (ramöz) makinasından geçer. Besleme 10 cc/lt yapılır. ikincisi 1981 model Krantz kurutma makinasıdır. Özbucakta Boya-Terbiye işletmesinde germe-çekme makinaları dört çeşit proses için kullanılmaktadır. Diğeri ise 2002 Babcock kurutma makinasıdır. Asit yıkamalarda asetik asit % 35’lik 5 cc/lt’dir.Termofikse (elyaf fikse) 3. Çünkü kumaş üzerindeki kostik miktarı fazla olduğundan 70 ˚C’nin üzerinde yıkanmaz.

(mahlo’ya) girer. Bu şekilde boyuna çekme kontrol edilmektedir. Eğer bu ıslatma + sıkma yapılmazsa kumaşın her tarafı aynı şekilde kurumayacak ve kumaşın farklı bölgeleri farklı miktarda çekmeye maruz kalacak ve bu sayede boy-en farkı oluşacak. bu tekneye apre flottesi de ilave edilebilir. Bu ıslatmanın ve sıkmanın amacı. Dönen bir çift fırça kumaşı iğnelere takar. Eğer kumaş kurutmaya veya elyaf fikseye giriyorsa bu teknede sadece su bulunur. kumaşı germe-çekme makinesinin içerisine sevk eden sonsuz bant üzerindeki iğnelere: kumaş. avanslı besleme prensibine göre takılır. Kumaş ıslatılır. gramajda devamlı değişecektir. doku konstürüksiyonları ve benzeri özelliklerine bağlı olarak kumaştan uzaklaştırılacak su 17 . Kızgın yağ ile ısıtılan hava fanlar yardımıyla bu delikli tabla kumaşın üzerine dik olarak püskürtülür. Bu da istenmeyen bir durumdur. Kumaş mahlo’dan çıktıktan sonra. Kamaraların içinde biri üstte diğeri altta silindirik delikli metal bir tabla bulunmaktadır. Sıcak hava kumaşın üzerindeki suyu buharlaştırır. Mahlo atkı düzeltici bir sistemdir. Eğer kumaş germe-çekme ‘ye atkısı eğri bir şekilde girerse o şekilde fikse olur. Buharlaşan su ve soğuyan hava özel bir emme tertibatıyla ortamdan uzaklaştırılır. Bundan dolayı germe-çekme makinasında mahlo kullanmak zorunludur. Kamara sıcaklıkları ve hızları yapılacak işleme göre değişir. önce mahlo’ya ve sonra germe-çekme’ye girer. Kumaş çıkışta içi suyla devamlı sirküle edilen bir çift soğutma silindirinden geçer. Kumaşın çekme payı hesaplanarak besleme avansı olarak yapılır. Kumaş mahlo’ya girmeden önce bir tekneden geçer ve sıkılır. Çift taraflı iğneler arasındaki mesafe artırılarak veya azaltılarak atkı yönündeki çekme avansı da ayarlanabilmektedir. kumaşın her tarafındaki su miktarının eşit olması ve optimum ve düzgün kurutmanın yapılabilmesidir. Bu da istenmeyen bir durumdur. Makine fotoselle kumaşın eni boyunca makineye girişini kontrol eder. Veya rolik’e sarılır veya bir sallama mekanizmasıyla arabalara aktarılır. sıkılır. Kumaşların hammade. Kumaşın kurutulması konveksiyon prensibine yapılmaktadır. Eğer fırça taşıma bandından daha hızlı dönerse kumaş iğnelere avanslı (boşluklu) olarak beslenecektir. Kamaralar giren kumaş kızgın yağ ile ısıtılmış hava ile kurutulur. Eğer boya sonu kurutma yapılıyorsa. Beslemede atkı eğriliği olduğu zaman giriş vallerini yukarı-aşağı hareket ettirerek atkı eğriliğini giderir.

Genellikle PES/Viskon/Keten/Elastan elyaf kombinasyonundan oluşan kumaşların boyanması jet dairesinde gerçekleştirilir. Ayrıca polyesteri harmandan boyalı olup sadece viskonu boyanacak ise özel kimyasallar verilerek sanki alt boya yapılıyormuş gibi işlem görür. kumaş.dir. iplik. hazır parça formunda renklendirilmesi boyama ve baskı yöntemleriyle olmaktadır. çektirme esasına uygun olarak yapılır. uzun flotte esastır. HT yöntemine göre 120 – 130 °C ‘de 2-3 atü basınç altında yapılan boyamalarda her çeşit boyarmadde ile boyama yapılabilmektedir. sıcak yıkama. ENL (hyrocol sun) yıkaması vb. Kamaraların içinden geçen kumaş müşterinin isteğine bağlı olarak istenilen ene açılabilir veya daraltılabilir. Uygulanan yıkamalar. tekstil materyalinin elyaf. viskon / keten boyamaya da üst boyama adı verilmektedir.buharı miktarı. İşletmede PES boyamaya alt boyama. 18 . durulama (soğuk yıkama). İşletmedeki makineler. Boyama tüm yüzeyin renklendirilmesidir. kumaşın geçiş hızı ve kamara sıcaklıkları belirlenir. Boyama işleminden sonraki ara yıkamalarda jet boyama makinesinde yapılır. Buna su fıskiyesi veya kör banyo adı verilmektedir. kaynar sabun yıkama. Jet Boya Dairesi : Boyama. Jet boya dairesinde çektirme (HT) yöntemine göre boyama yapılmaktadır. Yani uzun süre. 5 adet Thies jet boyama makinesi 5 adet Then air-flow jet boyama makinesı 1 adet Sclavos jet boyama makinesı 1 adet Scholl jet boyama makinesı 1 adet Thies numune boyama makinesi 1 adet Doytex numune boyama makinesi 1 adet Maxi-flow yıkama makinesı Boyama yöntemi HT prensibine göre. tops.

Ve tekrar 130 °C’ye kadar çıkılarak bu sıcaklıkta bir süre daha boyama devam edilir. Kumaş boyanırken boya boşaltılmadan önce eğer uygun bir hızda banyo soğutulmazsa özellikle hassas kumaşlarda kırıklar oluşabilir. Bu makinelerde oldukça yüksek basınçta buhara ihtiyaç vardır. Bu nedenle elastan karışımlı kumaşların boyanması için en uygun yöntemlerden birisidir. 19 . HT boyama ile. Düzgünsüz boyanma tehlikesi fazla olan mamüller HT yöntemi ile daha Renk verimi daha iyidir. Çünkü yüksek sıcaklıkta migrasyon fazladır. • • • Düzgün boyama ve tekrarlanabilirlik daha iyidir. Bu makinelerde kumaş mümkün olduğu kadar az gerilimle işlem görür. Carrier artıklarının neden olduğu migrasyon tehlikesi yok olur. Bu boyama maliyeti için ve genel olarak boyama için bir dezavantaj ise de. • Carrier kullanımının getirdiği maliyetler ve carrier artıklarının uzaklaştırmak için yapılan uzun yıkama sürelerinin de kısaltıldığından maliyet düşer.HT boyamada kullanılan makineler yüksek basınca dayanıklı pahalı makinelerdir. HT boyamanın carier yöntemine göre sağladığı avantajlar bu dezavantajları fazlasıyla karşılar. • Boyama süresi daha kısadır. Pes / selüloz karışımının boyanmasında selülozu kirletme (lekeleme) daha az düzgün boyanır. Jet boyama makineleri hem boyanacak kumaşın hem de flottenin aynı anda hareketli olduğu makine tipleridir. • • olur. Boyama süresi sonunda eğer nüanslama yapmak gerekiyorsa sıcaklık 90 °C’ye kadar düşürülerek Boyarmadde ilavesi yapılır. HT boyama sonunda eğer indirgen yıkama gerekmiyorsa 1 – 2 g/lt deterjan ile 70 – 80 °C’de 20 – 30 dk süreyle bir yıkama yapılabilir.

Makine çalıştığı boyama programına göre kimyevi alımı zamanı geldiğinde yanındaki kimyevi kazanında beslemeyi yapar. Stabila – Buharlama : Boya-Terbiye dairesinde son işlem olarak uygulanabilecek proses buharlamadır. Dispers boyaması yapılmış kumaş viskon boyama şartlarında (10-11 pH ve 80-85 °C) yapıdan ayrılmaz. Sclavos’da kumaş kamaralara göre tartılıp kesilmez. Sadece viskon boyamada soda zamanı geldiğinde soda beslemesi üst kattaki boya mutfağındaki soda besleme kazanlarından yapılır. Ve o miktardaki (kg) kumaş bir kamaraya verilir. Bu makineler tek kamaradan oluşurlar ve her kamara 150 kg’lık kumaşı boyayabilir. Parçanın bir ucuna bir ip bağlanır ve kumaşın iki ucu dikilerek her bir kamaraya bu şekilde besleme yapılır. Boyamaya girecek parti tartılır ve kaç kg geldiyse boyanacak ilgili jet boya makinasının kamara sayısına bölünür. Olduğu gibi makineye verilir. Çünkü viskon boyama 80 – 85 °C’de yapılmaktadır. flottenin aktarılmasındadır. Flotte düzelerden kumaş üzerine püskürtülür. Sclavos makinası 1080 kg kapasiteli. Diğer bir jet boyama makinesi olan SCLAVOS’un çalışma mekanizması diğer jet boyama makinelerinden biraz farklıdır. tam otomatik jet boyama makinesidir. Makine. elektrik ve su sarfiyatının daha az olması avantajı vardır. 2001 model bir egalize 20 . Diğer bir jet konstrüksiyonu da Then airflow’dur. Viskon boyama sırasında dispers boyanın polycoterden çıkması imkansız gibi bişeydir. Boyama sonunda halat formundaki kumaşı makinedan çıkarırken dikiş yerini bulabilmek için dikiş yerine bir mıknatıs dikilir. Buda zaman kaybını azaltmaktadır. PES ise 130 °C’de basınçlı ortamda boyanır. Jetlerde boyama halat formunda gerçekleşir. Sclavos makinası jet dairesinde mevcut olan THEN HT ve THIES HT makinelerine göre parti boyama süresinin daha kısa. Tartılan parçalar araba ile makinenin önüne getirilir. Daha narin kumaşlar için tercih edilir.PES-Vis karışımlı kumaşlar boyanırken önce PES boyanır. Bu da kırık riskini azaltır. Bu işlem için Stabila markalı makine kullanılmaktadır. Flotte oranı 1 / 10 olarak çalışılır. Fark. Kumaş hareketi flottenin tahriki ile değil de air-jetlerden yollanan 5 – 6 barlık basınçlı hava ile olur. Çünkü flotte ile yoğun bir şekilde muamele olmaz. THIES jetlerde kumaş flotte içinden geçmez. Çalışma prensibi Thies ile aynıdır. İşletmede 2 adet numune jet boyama makinası mevcuttur.

İpliği boyalı. Tekstil endüstrisinde uygulanan en önemli bitim işlemleri genel olarak 2 şekilde sınıflandırılabilir. Burada kumaş belirli bir miktar da buhara doyurulur. Apre (Bitim İşlemleri): Mekanik yolla veya kimyasal maddelerle emdirme. elastan karışımlı mamüllerin çekme. Özellikleri Kazandırmak İçin Uygulanan Apre 2. Buharlama yapıldıktan sonra kumaş roliğe sarılır.Mamüle Yeni Kullanım İşlemleri : • • Çekmezlik bitim işlemleri Buruşmazlık bitim işlemleri 21 ... daldırma veya püskürtme. Eni ve elastikiyeti ölçülür. buhar. Ve ilerde herhangi bir ısıl işlemde çekmesi engellenir. Belli aralıkla makineden çıkan kumaşa test yapılır. tutum ve kullanım özelliği kazandırmak için uygulanan son terbiye işlemleridir. pamuklu. Kumaşın tutumunu düzgünleştirir. pot’luk ve kırık problemlerini ortadan kaldırmak için yapılır. Apre işlemlerinin temel amacı kumaş yapısında mevcut özellikleri geliştirmek yada kumaşa yeni özellikler kazandırmak suretiyle mamül kumaşı kullanım yerine ve isteğe göre uygun hale getirmektir.(açık) ramözdür. Kumaş herhangi bir nedenle kesik geldiği zaman sensörler yardımı ile makinenin durması sağlanır. sıvama esasları ile mamüle daha iyi görünüm . 1 ) Görünüm ve Tutumun İyileştirilmesi İçin Uygulanan Apre İşlemleri • • • • Sert tutum veren bitim işlemleri Dolgun tutum veren bitim işlemleri Yumuşak tutum veren bitim işlemleri Dekatür vs.

Çekme her ne kadar hem atkı yönünde hem de çözgü yönünde olmaktaysa da genellikle çözgü yönünde görülen çekme atkı yönündeki çekmeye nazaran oldukça daha fazladır.• • • Yağ iticilik bitim işlemleri Su iticilik bitim işlemleri Kaymazlık bitim işlemleri bitim işlemlerini mekanik bitim işlemlerinden ayıran temel Kimyasal farklılıklardan biride bu işlem sonucunda kumaşın belirli oranda ağırlık kazanmasıdır. atkı ipliklerinin etrafını dolaştıkları şişmiş çözgü iplikleri çözgü ipliklerinin de etrafını dolaştıkları şişmiş atkı ipliklerini birbirine daha fazla 22 . Ar-Ge laboratuarında yeni apre reçeteleri denenmektedir. bunun temel sebebi uygulamada kullanılan kimyasal maddelerin aditif olarak mamül kumaş bünyesine girmesi veya yüzeyde tutunmasıdır. Sulu ortamlarda su molekülleri selüloz liflerinin ve dolayısıyla ipliklerin enine kesitlerinin şişmesine yol açmaktadır. Çekmezlik Bitim İşlemleri (Sanfor) [Mekanik Apre İşlemi] Bilindiği gibi selüloz liflerinden yapılmış kumaşların sulu ortamlarda örneğin. Germe-çekme makinelerinin teknesine apre çözeltisi ilave edilir ve kumaş apre çözeltisini emdirilerek germe-çekme makinasına girer. İpliklerin boyu sabit olduğuna göre bu daha kıvrımlı durum. 1) Bir kumaştaki çözgü ve atkı iplikleri tamamen düz bir şekilde olmayıp birbirlerinin altından ve üstünden hafif dalgalı bir şekilde geçmektedir. Eğer istenen efekt ve sonuç elde edilirse apre reçetesi işletmenin speklerine kaydedilir. Özbucak Boya-Terbiye işletmesi bünyesinde kimyasal bitim işlemleri uygulanmaktadır. İpliklerin çapının büyümesi ise bunların birbirlerinin altından ve üstünden geçebilmek için daha dik dalgalı bir şekil almalarını gerektirmektedir. Boya-Terbiye işletmesinde çok çeşitli apre uygulamaları gerçekleştirilmekte olup burada çok sık uygulananlarından bahsedilecektir. Kumaşların çekmesinin başlıca 2 nedeni vardır. yağmurda veya yıkanırken çekme (büzülme) özelliği vardır.

Terbiye dairesinde de kumaş çözgü yönünde çekerekten. yıkarken esnemektedirler. yaklaşması da 2) Kumaşlar daha dokumaları sırasında çözgü yönünde bir gerilim altındadır. Su aynı zamanda kayganlaştırıcı bir madde olarak da bu hareketliliği desteklemektedir. kumaştan alınacak boyutları belli bir numuneyi bir veya birkaç kere yıkayarak kumaşın çözgü ve atkı yönündeki çekme miktarlarını saptadıktan sonra sanforizasyon sırasındaki çektirmeyi de buna göre ayarlamaktır. kumaşın konstrüksiyonunun terbiye dairesinde yapılan bir işlem sonucu bunun birçok yıkamadan sonra alacağı şekle sokmaktır. Eğer istenilen çekmezlik değeri sağlanmışsa parti makineye girilir. Böyle bir kumaş veya bundan dikilmiş mamül kullanma sırasında yıkandığında. Artık çözgü ipliklerini geren bir kuvvette olmadığından bu iplikler gerilimli durumdan kurtulacak şekilde hareket etmek istemektedirler. Çözgü ipliklerinin birbirlerine kumaşın boyunun kısalmasına neden olmaktadır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde sanfor makinesinde gördüğü işlemler aşağıdaki gibidir. ıslandığında lifler ve dolayı ile iplikler şişmekte ve kumaşta bir hareketlilik başlamaktadır. Sanforizasyon sonucu gereğinden fazla çektirilen kumaşlar bu seferde. 23 .yaklaştırmasıyla mümkün olmaktadır. Yani kumaşı daha terbiye dairesinde iken çektirmektir. Yaş işlemlerden sonra yapılan ve kumaşın çözgü yönünde gergin durumda bulunduğu kurutmalar ve kalandırlama sırasında ise bu gerilim fikse olmaktadır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde bu müşterinin isteğine bağlıdır. gererekten makinelerden geçirildiğinden bu gerilim daha da artmaktadır. Güvenli bir çalışma şekli. Özbucak BoyaTerbiye işletmesinde sanfor makinesine kısa metrajda numune beslenip işlem görür ve mamül kumaş laboratuarına sevk edilir. Bunun sonucu da kumaşın çözgü yönünde çekmesi olmaktadır. Bilinmesi gereken bir husus da sanforizasyon işlemi sırasındaki çektirmenin miktarının iyi bir şekilde hesaplanması gerektiğidir. Dolayısı ile çekme ve esneme % 1’den az veya fazla olabilir. Bu nedenle bir kumaşın “sanfor” etiketini taşımaya hak kazanabilmesi için çözgü ve atkı yönündeki çekme veya esneme miktarının % 1’den az olması gerekir. Sanforizasyonun esası.

Blanketin kalınlığı 65 mm ile 35 mm arasında olabilir. Bu yüzden sanfor çıkışı.) kullanımı sırasında buruşmazlık. kırışmazlık özelliği veren bir apre işlemidir. İşlem anında herhangi bir aksaklıktan dolayı sanfor bekleyecekse kumaş kesilir ve kumaş sanfordan geçirildikten sonra işaretlenen ölçü sanforun özel cetveli ile tekrar ölçülür. sırasıyla buharlatma silindirinden. Buruşmazlık işlemi buruşmazlık sağladığı kadar mamülün deformasyonunu önler ve pilling oluşmasında azalmaya neden olur. Kauçuk blankette yumuşama ve çatlaklar oluşmuşsa bunlar kumaşta iz yapacağından kauçuk blanket taşlanmak suretiyle bu izler giderilir. işaretli olan mesafenin bir miktar kısalması beklenir. Bu işlemden sonra kauçuk blanket sıfırlanır. Kauçuk blanketin sertliği shoremetre ile kontrol edilir. Buruşmazlık Apresi: Genellikle selüloz esaslı elyaftan oluşan kumaşlara (pamuk. viskon. Baskı. Kauçuk blanket sanfor silindiri vasıtasıyla kumaşa verilen baskının kumaş üzerinde iz yapmasını önleyerek % çekmeyi sağlar. Özellikle selüloz mamüllerin sentetiklerle yarışabilmesi için buruşmazlık apresi kurtarıcı bir işlemdir. Kumaş atkı yönünde toplatılmak istendiğinde buharlatma silindirinin buhar vanası açılır. Atkı düzeltici ile kumaşın sanfora düzgün bir atkı ile girmesi sağlanır. blanketin yanındaki baskı gösterme kadranından artırılıp azaltılarak ayarlanır.Sanforun amacı. Sanfor kısmına gelen kumaşın % çekmesi kumaş sanfor silindiri ile kauçuk blanket arasından geçerken baskı ve sıcaklık altında ayarlanır.-2 gibi değerlerde okunur. Blanketin kalınlığı 35 mm’den az ise işlevini yitirir. Atkı düzelticinin çevirme kolu çevrilerek atkının durumuna göre atkı düzeltici silindirinin aşağı-yukarı hareketi sayesinde atkı düzeltilmiş olur. 24 . Buharlatma tamburundan geçen kumaş atkı düzelticiye gelir. (Yaklaşık 40 shore olmalı) . (örneğin 48 cm gibi ) özel cetvelde kısalma miktarı –1.. kumaşların bitiminde yıkandıktan sonra çözgüsünde çekme ve uzama olmamasını sağlamak ve aynı zamanda ütüleme ile tuşe işlemini yapmak. sanfor silindiri ve kauçuk blanket arasından ve keçeli kalandır kısmından geçer. Kumaşta çekmezliğin sağlanabilmesi için sanforda kumaşın toplatılması gerekmektedir. atkı düzelticiden (enine açıcıdan). keten. Kumaş sanfor makinesinde. Boyutları stabil yani az çeken kumaşlar elde edilir.

Anti Pilling Apresi : 25 . yağ. Yumuşatıcı maddeler kumaşın belirli bir yumuşaklık ve dökümlülüğe sahip olmasını sağlar. Yumuşatıcı olarak. Bu nedenle tekstişl mamülüne son işlem olarak bu görünümün ve tutumun tekrar kazandırılması işlemine tutum apresi denir. dıştan gelen bir kuvvet etkisi ile lif elementlerinin birbirlerine göre kayarak yeni bir denge oluşturması ve bu kuvvet kalktığında oluşan dengenin eski gelmemesi olarak açıklanabilir. Yumuşatıcılar kimyasal yapı itibariyle yüzey aktif maddelerdir. flottesine eklenen yumuşatma maddeleriyle elde edilir. Tutum Apresi : Ham pamuklu kumaşlar oldukça güzel bir tutuma sahipseler de ön terbiye sırasında liflerdeki yağ. ya da bunların değişik türevleri ile asıl önemli grubu oluşturan sentetik esaslı yumuşatıcılar ve silikonlar kullanılır. mum. Tutum apresinde kullanılan maddeleri. Şişirici ve kayganlık artırıcı etki gösterirler.Buruşma. yumuşatıcı. ağırlaştırıcı ve doldurucu maddeler. sabun. Yumuşaklık Apresi : Tekstil mamülüne yumuşak tutum vermek amacı ile yapılan işlemlerdir. Bütün bu grup maddelerden ne miktarlarda kullanılacağı tekstil mamüllerine kazandırılmak istenen tutuma göre büyük farklılıklar gösterebilir. sertlik kazandıran maddeler. mum gibi maddeler uzaklaştırıldığında bu güzel tutum ortadan kalkar. Bazı durumlarda yumuşama mekanik etkilerle elde edilebilirse de genellikle tatmin edici apre işlemi. Buruşmayı önlemek için 2 yöntem mevcuttur. higroskobik maddeler. 1 ) Lifin amorf bölgelerinin reçine ile doldurulması 2) Kovalent bağ oluşumudur. antiseptik sınıfına giren ecza maddeleri sınıflarına ayırabiliriz.

Bu durumu önlemek için kumaş terbiye işlemlerine başlamadan önce yakma prosesine girer. Bu tüğlülük ipliğin kalite değerlerinden kaynaklanabileceği gibi diğer proseslerden (bobinleme. dokuma. vs)’de kaynaklanabilir. haşıllama. Buna pilling oluşumu denir.Tekstil mamüllerinde sık karşılaşılan problemlerden birisi pilling (boncuklanma)’dir. T gr kimyevi madde / 1 lt çözelti x [Toplam çözelti miktarı (lt)] Kullanılacak kimyevi madde miktarı (gr) Zoom Apresi : 26 . İşletmede Kullanılan Reçetelerin Hesaplama yöntemi ve Örnek Reçeteler : İşletmede Kullanılan Reçetelerin Hesaplama Yöntemi : Kumaş Miktarı (kg) x % Pick-up(70 grçözelti/100 kg kumaş) + 70 lt emniyet ilavesi Hazırlanması gereken toplam çözelti miktarı (lt) Şu halde hazırlanan çözelti miktarına (lt) bağlı olarak kullanılacak kimyevi madde miktarının hesabı aşağıdaki formül ile yapılır. Kumaşın yüzeyindeki bu tüylülük boya terbiye işlemlerinde büyük sorunlara yol açmaktadır. Kumaşın kullanım sürecinde ise bu tüycükler sürtünme etkisi ile topak topak olurlar. ipliğin yapısına dahil olmayan yüzeyde serbest olarak dolaşan lifler kumaşta tüğlü bir yapının oluşmasına olanak vermektedir. Kumaş mamül kumaş haline geldiği halde hala tüylü ise antipilling apresi uygulanarak bu durum giderilmeye çalışılır.. Mamülün yüzeyinde yüzen lifler olarak adlandırılır.

kayganlık.Zoom apresi kumaşa yumuşaklık. 27 . Pymafex VK Knittex FPC MgCl2 Asetik Asit Antipill Apre : Pymaflex VK Asetik Asit 130 C˚’de 5 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse yapılmalı Buruşmazlık Apre: Knittex FPC MgCl2 Asetik Asit 130 C˚’de 2 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse yapılmalı Su Geçirmezlik Apresi : Oleophobol SL Asetik Asit 130 C˚’de 2 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse oldu 20 gr/lt 1 cc/lt 40 gr/lt 8 gr/lt 1 cc/lt 25 gr/lt 1 cc/lt 30 gr/lt 10 gr/lt 3 gr/lt 1 cc/lt 160 C˚’de 2 dk. kurutma yapılmalıdır. hoş tutum veren ve çok sık uygulanan bir apredir.

Çekme Stabilitesi + Buruşmazlık Apresi : Asetik Asit Dicrylan WK Dicrylan KAT 1 gr/lt 30 gr/lt 3 gr/lt Asetik Asit : Soğuk suya ilave edilip karışıtırlır. Renk çalışması istek formuyla Boya Laboratuar Şefliğine iletilir. Boya-Terbiye Planlama Şefliğinden gelen renk çalışma istekleri. numune olarak yapılan kumaşların boyanması veya şablona yapılan renk çalışmalarıdır. Dicrylan WK : Soğuk su ile açılır. makine değişikliği. Renk Çalışmaları : Renk çalışması istekleri. Hazırlanan reçetelerin renk numaraları günlük olarak iç yazışma formuyla Planlama Şefliğine bildirilir. Dicrylan KAT : Soğuk su ile açılır. süzülür ve kazana ilave edilir. boyama yöntemi değişikliği gibi nedenlere dayanmaktadır. Renk çalışması istek formu veya iç yazışma formuyla laboratuar şefliğine iletilmektedir. Boya-Terbiye Planlama Şefliğinden. boya değişikliği. Boyanacak kumaş Boya-Terbiye 28 . Pazarlama Müdürlüğünden gelen renk çalışmaları müşteri isteği olan çalışmalardır. Siparişi alınmış ve boyanması devam eden renklerde reçete değişikliği gerekebilir. Böyle durumlarda eski reçete yeniden çalışılır. BOYA LABORATUAR BÖLÜMÜ Boya laboratuarında yürütülen çalışmalar renk çalışmaları ve renk konusu dışındaki çalışmalar olarak iki ana grubta toplanabilir. süzülür ve kazana ilave edilir. Boyama reçetesi hazırlamak için kumaşın çözgü ve atkısında bulunan elyaf cinsinin ve harman oranlarının bilinmesi gereklidir. Ürün Geliştirme’den (ÜR-GE) veya Desen Büro şefliğinden gelmektedir. elyaf değişikliği. Pazarlama Müdürlüğünden. Desen Büro ve Ür-Ge için yapılan renk çalışmaları iplik boyama.

a) Reçetedeki boyaların üretilmemesi b) Boya hatası veren boyamalarda boya değişikliği c) Boyama reçetesinin uzatılması d) Haslık değerlerinin iyileştirilmesi e) Boyama yönteminin (boyama makinesinin) değiştirilmesi Laboratuarda yapılan tüm renk çalışmalarında renk onayına. müşterilerin özel isteklerine önem verilir. harman oranına. boyaların haslık değerlerine. İşletmeden gelen apreli veya apresiz kumaş numuneleri spektrofotometre sorumlusu tarafından. kondisyon dolabında kondüzyonlanır ve ölçüm yapılır. Bu nedenle şu şekilde sayılabilir. ışık kutusunda gözle kontrol ederek ve spektrofotometrede renk ölçümü yapılarak karar verilir. Spektrofotometrede karşılaştırma sonucunda renk farklılığı kabul sınırlarındaysa çalışmaya son verilir. İşletmede boyanması devam eden reçeteler boya laboratuarı şefi tarafından çeşitli nedenlerle yeniden çalışılabilir. Spektrofotometrede renk fark tespiti. işletmedeki parti boyamadan sonra da yapılır. reçete belirlenmiş olur. Kumaş boyamanın hangi metoda göre yapılacağında karar verirken elyaf cinsine. numune renge çok yakınlaşıncaya kadar çalışmaya devam edilir. sonuçlar bilgisayar yazıcısından alınan rapor şeklinde Renk Kontrol Şefliğine gönderilir. 29 . Laboratuarda renk tutturma çalışmalarında klasik yöntem ve spektrofotometreden reçete almak şeklinde iki yöntem kullanılır. Kumaşla ilgili tanıtıcı bilgiler usta tarafından boyama hazır kumaş bilgi kartına yazılır. Klasik yöntemde arşiv renklerinden yararlanılarak deneme reçetesi hazırlanır. Kumaş İhzarat Şefliği tarafından laboratuara gönderilir. Spektrofotmetreden reçete alabilmek için tüm boyalar ve tüm elyaflarla ilgili çok fazla sayıda datalar hazırlanması gereklidir. numune renk tonuna.Planlama Şefliğinden ve İhzarat Şefliğinden istenir.

Makinenin iki adet haznesi vardır. Makine bilgisayar kontrolündedir. harman oranı tayini. Bu makinede çektirme yöntemine göre boyama yapılır. Ürün Geliştirme ve Kalite Kontrol dairelerinden gelen isteklere yönelik çalışmalardır. İçerisinde etilen glikol olan bir hazne ve bu haznenin içinde de rotasyon şeklinde dönen bir mil ve bu milin üzerinde takılabilen 12 adet tüp vardır. Desen Bürodan. Burada hem kumaş. Boyahane işletme için şu gibi çalışmalar yapılır: İşletmedeki sıkma silindirlerinin pick-up kontrolü. Elyaf iplik ve kumaş formundaki tekstil materyalinin boyanmasında kullanılır. 1:8 flotte oranı ile çalışılır. 2 adet haznesi vardır. 1 adet ROACHES Numune Boyama Makinesi 1 adet ROTAOYEL Numune Boyama Makinesi 1 adet ERNST BENZ A6 Pad-steam 1 adet WERNER MATHIS A6 Sıkma (fluard) 1 adet WERNER MATHIS A6 Kurutma Makinesi 1 adet ROACHES Kurutma Makinesi Roaches Boyama Makinesi : Jet dairesinin deneylerinin yapılması için kullanılan çektirme prensibine göre çalışan bir makinedir. işletmede kullanılacak iyot çözeltisi ve sabun çözeltisinin hazırlanması. Makinenin 30 . kumaştaki hata nedenlerinin araştırılması. boyanmış kumaşlara düzeltme verilmesi gibi. Isıtma işlemi elektrik ile yapılmaktadır. apre denemeleri. Boyama flotteleri 10 gr kumaş için reçetelere göre hazırlanır. hem de elyaf boyanabilir. kumaşta haşıl kontrolü.Renk Konusu Dışındaki Çalışmalar Boyahane işletmesinden. Boya laboratuarındaki makineler. Rotaoyel Boyama Makinesi: Roaches boyama makinesi ile hemen hemen aynı şekilde kullanılırlar.

Boya çözeltisi 1/8 oranına göre ayarlanır. Polyester Exhaust Boyama Yöntemi : Polyester materyalinin çektirme esasına göre boyanması amacıyla uygulanır. Hazırlanan boya çözeltisi tüpün içine dökülür.5 gr/lt pH ayarlayıcı pH metre boya çözeltisine batırılarak pH 4. Reçetede belirtilen kimyevi maddeler flotte miktarına göre behere alınır. 1 gr boya + 200 cc suda çözünmesi prensibi esas alınır. Üzerine pamuk iplikle hafifçe sarılarak tüpün içerisine konulur.5 gr tartılır.5 – 5’e ayarlanır. 31 .monitörüne boyama ile ilgili sıcaklık ve süre değerleri girilerek boyama grafikleri yüklenir. Boya programı makineye verileri. Boyanacak materyal istenen ağırlığa tartılır. İplik çile halinde boyama teline dolanır. 1 gr/lt Dispergatör x cc/lt Asetik asit 0. 1 : 8 flotte oranı 1 gr materyal 8 cc boya çözeltisi denektir. Reçetedeki miktara göre boyalar uygun pigmentler kullanılarak behere alınır. Kumaş ise 10 gr İplik ise 5 gr Elyaf ise 2. Tüpün ağzı kapatılır ve makinenin yuvasına yerleştirilir. Elyaf tüpe rahatça girecek şekilde boyama teline dolanır. Dispers Boyarmadde 50 ˚C’lik yumuşak suyla çözülür. Kumaş tüpe rahatça girecek şekilde rulo yapılır.

90-105 C’ye kadar ısıtılır. Materyal makine veya ütüyle kurutulur. Selüloz Ekstraksiyonu : Selüloz karışımlı bir materyalin selüloz kısmının (pamuk. viskon. Sadece polyesteri boyanacak olanlar proseste istenildiği şekilde yıkanır.. polyester iskeleti kalır. Ekstrakte edilecek materyal ısıtılmış asit içine atılarak karıştırılır.) ayrılması Çözücü sıvı olarak derişik fosforik asit kullanılır. Ekstrakte işleminden sonra materyalin selüloz kısmı erir.60’ 2 C˚/dk 10’ 40-50 C˚ Boyama takip edilerek boyama süresinin bitmesi beklenir. Materyalin miktarına göre yeterli miktarda fosforik asit cam bir behere alınır. 130 C˚ 30’ 80 C˚ 32 . Tüpler yuvalarından çıkarılır Tüplerin kapakları açılarak boyanan materyaller çıkarılır. keten. PES iskeletinin rengi PES exhaust boyama sonucu elde edilen renktir.. Selüloz boyaması yapılacak olanlar varsa durulanır. PES rengini kontrol etmek amacıyla ekstrakte yapılır. Boyama süresi bittiğinde sinyal sesi duyulur ve makine durdurulur.

Reçetedeki miktara göre boyalar uygun olan pipetlerle behere konur. Tüpün kapağı kapatılarak makinedeki yuvasına yerleştirilir. Soda verildikten sonraki süre boya konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Bu süre tamamlandığında materyalin yapısında bulunan selüloz aside geçmiş demektir. Kurutulur.15 – 20 dk süreyle karıştırmaya devam edilir.5 gr Kumaş tüpüne rahatça girecek şekilde rulo yapılır. 33 . Procion M-E Boyarmaddeleri ile Exhaust Boyama Yöntemi : Selüloz materyalinin çektirme yöntemine göre boyanması amacıyla uygulanır. Elyaf tüpe rahatça girecek şekilde boyama teline dolanır. Boyanacak materyal gerekli ağırlıkta tartılır. Reçetedeki tuz. Boya çözeltisi istenilen flotteye ayarlanır. Materyal asitten çıkarılarak bol soğuk suyla yıkanır. Kumaş ise 10 gr İplik ise 5 gr Elyaf ise 2. Hazırlanan boya çözeltisi tüpün içerisine konur. Boyama programı makineye girilir. Procion M-E boyalar 1 gr boya + 200 cc su olacak şekilde 50 C’ yumuşak suyla çözünür. İplik çile halinde boyama teline dolanır. antioksidan ve sertlik giderici madde asetik asit 1 : 8 flotte oranında behere konur.

60 ˚C’de durulama yapılır. çözelti olarak pipetle tüp içerisine ilave edilir. Boyama programına kalındığı yerden devam edilir. 2 cc/lt asetik asit ile nötralize edilir. PH (6-7) Soğuk durulama yapılır. Dispers Boyama Yapılmış PES/Selüloz Karışımlı Kumaşların Redüktif Yıkanması: PES boyama sonunda fikse olmamış dispers boyalar kumaşın selüloz kısmını kirletir. Tüpün ağzı kapatılarak makinedeki yuvasına yerleştirilir. Kumaşa redüktif yıkama işlemi yapıldığında selüloz üzerindeki artık PES boyaların uzaklaştırılması sağlanır. soda. Bu da boya haslıklarını daha iyiye götürür. 30’ 70 C˚ Taşmalı Yıkama 34 . 120 – 130 ˚C’de kurutulur. Boyama süresi bittiğinde sinyal sesi duyulur ve makine durdurulur. Gerekli miktardaki.80 C˚ 30’ 2 C˚/dk 50 C˚ Soda verilir 10’ Boyama programında soda verme zamanı geldiğinde boyama tüpü makineden çıkarılır. Materyal tüp içinden çıkartılarak 40 – 45 ˚C’lik ılık suda durulanır. PES boyaması tamamlanmış PES/Vis karışımlı kumaş bol soğuk suyla durulanır. Boyama izlenerek programın sona ermesi beklenir. Aşağıdaki reçeteye göre redüktif yıkama çözeltisi hazırlanır. Boyama tüpü yuvalardan çıkarılır.

Fluarlama zamanı geldiğinde boya çözeltisine Sodyum bikarbonat ilave edilerek karıştırılır. (Val basıncı 10 olarak ayarlanır) (Buharlama süresi 90 sn için ve hız ayarı 4 m/dk. Reçetede belirtilen miktarlara göre boyalar tartılır.6 cc/lt kostik 38 ˚ Be’lik 3 cc/lt sodyum hidrosülfit kumaş bu çözelti içinde 60 ˚C’de 3 dk muamele edilir. Drimaren Wet-Steam Boyama : Selüloz karışımlı kumaşların kontinu yönteme göre boyanması amacıyla uygulanır. Sodyum bikarbonat ilavesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. asetik asit nötralize edilir ve durulanır. Emdirme yöntemine göre boyama yapılır. 35 . • • • • üre 50 gr/lt ludigol 10 gr/lt sodyum sülfat 30 gr/lt rapid ıslatıcı 1 gr/lt hazırlanan boya çözeltisi soğuk yumuşak suyla 1 lt’ye tamamlanır. durulanır. kurutulur. Steamer fluarı boyamaya hazır duruma getirilir. Tartılan boyalar hazırlanan suyla ilave edilerek karıştırılır. Boya hazırlama kabına 50 ˚C’de yumuşak su alınır. 120 sn için 3 m/dk olarak ayarlanır) Boyanacak kumaş steamer astara dikilir. Reçetedeki kimyeviler aşağıdaki sıraya göre boya çözeltisine ilave edilerek karıştırılır.

5 dk süreyle kaynar derecede sıcak suyla yıkama yapılır. Hazırlanan kasar çözeltisi sert suyla 1 lt’ye tamamlanır. pişirme. 36 . Kumaş hızı ayarlanarak buhar kamarasına 102 ˚C’de 150 sn kalması sağlanır. pamuklu. keten veya viskonlu kumaşlarda bu hammaddeden gelen çöplerin giderilmesi ve boyamaya hazır hale getirilmesidir. Sıcak kasar çözeltisi aşağıdaki reçeteye göre hazırlanır..20 20 . Hidrojen peroksit % 50 Sodyum Silikat 38 ˚ Be’ 20 gr/lt 6 gr/lt 10 gr/lt 5 gr/lt Sodyum Hidroksit 38 ˚Be’ Hidrojen Peroksit Stabilizitörü (Gemstab 624) Islatma. yıkama maddesi (Ruesgen WGR) 2 gr/lt Selüloz için optik beyazlatıcı 2 gr/lt Hidrojen peroksit en sonunda ve suyla karıştırılmadan diğer kimyevilerin bulunduğu çözeltiye ilave edilir. Durulanır ve kurutulur Sıcak Kasar (Ağartma) : Amacı.60 60 . Buharlanan boyalı kumaş soğuk suyla durulanır.Boya (gr/lt) 0 .t Sodyum Bikarbonat (gr/lt) 10 15 20 hazırlanan boya çözeltisi fluar teknesine dökülür makine çalıştırılır.

Örnek Boyama Reçeteleri : PES –Vis karışımlı Exhaust Boyama Reçetesi: Alt Boya (PES Boyama) Dianix Gelb Brown Xf Foron Rubin SWF Dianix Blau K26 % 0.5 1 1 37 .056 0.171 0. Süre dolduğunda tüp içerisindeki kumaş çıkartılır. Viskon boyamada boyarmadde markasına göre boyama yönteminde ufak farklılıklar olmaktadır. Sıcak kasar çözeltisinden 15 – 20 cc alınıp boyama tüpü içine konur. Ama temelde Procion M-E boyama yöntemine benzemektedir. Makine programı 100 ˚C’de 4 saat ısıtma yapacak şekilde ayarlanır.147 Gr/lt Stelan SW Asetik Asit Rucoasit COS Verolan NBO Palatex PC Rucagol SBM 1 0.Kasarlanacak kumaş fluard’dan geçirilerek fularlanır. Fluarlanan kumaş rulo yapılarak çelik boyama tüpüne yerleştirilir.8 1 0. Durulanır. Tüpün kapağı kapatılarak numune jet boyama makinesindeki yerine yerleştirilir. asetik asitle nötralize edilir ve sıcak sabun yıkama yapılır ve kurutulur.

32 0.35 Gr/lt Tuz Soda Durgol Verolan NBO Palatex PC 45 15 1 1.105 0.5 1 38 .8 1 0.01 Gr/lt Setlean SW Asetik Asit Rucoasid Verolan NBO Palatex PC 1 0.50 0.Üst Boyama (Viskon Boyama) Procion Yellow HEXL Procion Karmin HEXL Amfibix HERO % 0.09 0.5 1 PES / Vis Karışımlı Kumaşa Alt Boyama Reçetesi: Alt Boyama (PES) Dispersol Plavine XF Dianix Rubin 150 Dispersol Violet CvS % 0.

3 adet viskon numunesinin reçetesinde birinin tuz ve sodası olması gerektiği kadar kullanılır. 5 gr viskon kumaş şeklindedir) boyayarak.32 0.4 2. diğerinde tuz fazla katılır.Unvadine PB 0. Aynı reçete kullanılmakta. boyama sonu kumaşlarda görülebilecek renk farklılığını gözlemlemek için yapılır.5 Wet-Steam (Drimaren) Boyamaya Örnek: Wet-Steam Boyama Drimaren Bill Galb K-3GL Drimaren Balu R-GL Durgol Üre Sodyum Sülfat Grmwet RPO Sodyum Bikarbonat Pamuk – Viskon Boyama Testi : %100 pamuk ve % 100 viskon olan 2 numune kumaş aynı tüp içerisinde (5 gr pamuk.03 gr/lt 12 2 10 50 30 1 10 39 .1 0. ötekinde ise sodası fazla katılır. Procion (üst) boyama Euer Yellow ESL Procion Karmin HEXL Euercion Navy Blue MER Serilen Black XYE Pamuk – Viskon Boyama Testi : % 100 Viskon ve % 100 pamuklu iki ayrı numune ile toplam 6 adet boyama yapılır. Aynı işlem 3 adet % % 1.

Viskon (Reaktif) Boyama Remazol Yellow KB Remazol Red RR Remazol Black NE Normal(gr/lt) Tuz Soda Durgol Verolan NBO Palatex PC Kostik 38 ˚Be’ 20 5 1 0.1 0. 3 gündüzcü ve bir teknisyen olmak üzere 7 kişi çalışmaktadır.5 0. Laboratuarda bu şartlar sıcaklık ve rutubet 40 . Özbucak üretimli ve fason ipliklerin tüm kalite testlerini yaparak uygun olup olmadıklarını tespit etmektir. Bu deneyle örnek kumaşların renk varyasyonlarının boyama koşullarına göre nasıl değiştiği araştırılır.1 0.5 FİZİK LABORATUARI BÖLÜMÜ Kalite kontrol müdürlüğü bünyesinde üç vardiya olarak çalışmakta olan fizik laboratuarında üç vardiyalı.5 0. cer şeridi ve fitil) ve sonunda yapılan testlerde iplik işletmesine ışık tutmak. üretimin her aşamasında (tarak.5 0.100 pamuk numune kumaş için yapılır.5 0. Fizik laboratuarının amacı istenen standartlarda kaliteli bir iplik üretimi için. Laboratuarda yapılan testlerde standart atmosfer şartlarında (20 2 ˚C’ sıcaklık % 65 +-2 rutubet) yapılması gerekmektedir.5 0.015 Soda fark (gr/lt) 20 15 1 0.5 % 0.5 0.5 Tuz fark (gr/lt) 30 5 1 0.

termohigrograf cihazı ile süreklilik kontrol edilmektedir.ayarlamalı klima ile sağlanmakta olup. Fizik laboratuarında bulunan cihazlar. 1 adet Zweigle Bronca marka manuel iplik büküm cihazı 1 adet Zweigle marka iplik tüylülük tespit cihazı 1 adet Zweigle iplik aşınma cihazı 1 adet Zweigle şerit ve fitil numara tespit cihazı 1 adet Zweigle iplik numara tespit cihazı 1 adet Uster Tester 3 düzgünsüzlük cihazı 1 adet Uster Tensorapid 3 iplik mukavemet cihazı 1 adet Uster Classimat 3 iplik hata sınıflandırma cihazı İşletmede çalışılan yarı mamül ve mamül iplikler için iş akışı İş Akışı İplikhaneden Test Numuneleri alınır Alınan yarı mamül ve mamül ipliklere kalite planına uygun olarak testler yapılır. Yapılan test sonuçları ilgili raporlara geçilir Hayır Evet Test sonuçları speklere göre iyi mi? Alınan numunelerin yeşil veya kırmızı alanlara konulması Test sonuçlarının iplikhaneye verilmesi 41 İplikhane tarafından yapılan düzeltici işlem sonrası tekrar test yapılması Speki aşan testler için ikaz/ihtar yazılması .

fitil ve ipliklerde düzgünsüzlüğün tespiti için Uster testleri yapılır. fitil. Numara Kontrolü : numara sapmalarını tespit etmek ve asgariye indirmek için şerit. Classimat Testi : ipliklerdeki hataları uzunluk incelik ve kalınlıklarına göre sayısal olarak sınıflandırmak amacıyla kops ve bobinlere uygulanır. şantuk boyu ve şantuk kalınlıklarının kontrolü yapılır. Neps kontrolü : iplikte oluşabilecek nepsleri asgariye indirebilmek için tarak ve cer şeritlerine yapılır. Uster Kontrolleri : şeritlerde. Mukavemet Kontrolleri : ipliklerin kopmaya karşı dayanımlarını ve bu esnadaki uzamalarını tespit etmek için yapılır. Şantuklu İplik Kontrolü : Şantuklu ipliklerdeki şantukların dizilimini ve düzgünsüzlüklerinin gözle ve makine ile kontrolü. şantuk sayısı. büküm. numara kontrolü. Tüylülük Testi : İpliklerde meydana gelen tüylenmenin derecesi tespit edilir. Subjektif Düzgünsüzlük Kontrolleri : İpliklerdeki düzgünsüzlükleri gözle görmek amacı ile iplikler eşit aralıklarla ve düzgün olarak konik levhaya sarılarak yapılır. ve ipliklerden numara kontrolü vardır. 42 . Hatalı Kumaş Analizleri : kalite kontrol sırasında hatalı görünen kumaşlarda gerektiği takdirde hataların kaynağının tespiti için. lycra çekimi gibi bir takım testler yapılır. Büküm kontrolü : ipliklerde bükümdeki sapmaları tespit ederek standartlara uygun çıkmasını sağlamak için yapılır. elastikiyet kaybı ve aşınmaya dayanımları test edilir.Laboratuarda yapılan belli başlı testler şunlardır. Haşıllı iplik kontrolleri : ipliklerde haşıldan sonraki mukavemet artışı. Lycra Çekim kontrolü : Lycralı ipliklerde lycra çekim miktarını tespit etmek için yapılır.

Temel haslık testleri : • • • • Kopma mukavemeti Elongation (Lycralı Kumaşlarda) Yıkama ile boyut stabilitesi (Sanfor Testi) Yırtılma Mukavemeti Müşteri isteğine göre yapılan haslık testlerinden bazıları şunlardır. Mamül kumaş laboratuarında 4 temel test vardır. Fabrika. Fakat numune alışında ve sürelerde farklılıklar olmaktadır.Mamül Kumaş Laboratuarı : Kalite Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 3 vardiya olarak 6 adet çalışanı bulunmaktadır. müşteri siparişlerine göre çalışmaktadır. müşterinin sipariş ettiği kumaşın kendi belirlediği haslık değerleri arasında olup olmadığına bakmaktır. Testlerin uygulanışı prensipte aynıdır. • • • • • Dikiş kayması Pilling testi Yıkama haslığı Su haslığı Martindale Pilling testi 43 . Ayrıca müşteriler haslık testlerinin standartlarını kendileri belirlemiştir. Mamül kumaş laboratuarı dünya çapında tanınmış kabul edilmiş laboratuardan agredite almıştır. Bu nedenle mamül kumaş laboratuarının asıl amacı. Mamül kumaş laboratuarının amacı işletmede üretilen mamül kumaş haline gelmiş kumaşın kullanım özellikleriyle ilgili olan haslık testlerini yaparak kumaştan beklenen performansı ortaya koymaktır. Bunlar genellikle bütün kumaşlara uygulanır. Diğer bir çok haslık testi ise müşterinin isteğine göre yapılır.

Kopma Mukavemeti Testi : Amacı. (İki kenarda 5 mm saçak bırakılır). Enleri iki tarafı eşit iplik çıkartılarak 50 mm’ye getirilir. kumaşların kopmaya karşı dayanımlarını tespit etmektir. Ütü ile buruşma testi Termal stabilite testi Buhar stabilite testi Işık haslığı testi Sonuçları değerlendirme metodları haslık testinin cinsine göre değişiklik arzetmektedir. Test bu şartlarda yapılmalıdır.b. Haslık testleri anlatılırken kendine özgü değerlendirme metodundan da bahsedilecektir. Kondisyonlama: Kuru Test : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık ve % 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır.• • • • • • Kuru temizleme haslığı Perborata karşı renk haslığı v. Numune kumaş kenarlarından en az 150 mm uzaktan alınmalı ve her biri farklı atkı çözgü iplik gruplarını içermelidir. Islak Test : 44 . Numune hazırlanması : Test istenen yönde 300 mm x 60 mm boyutlarında metal şablon kullanarak 3 numune hazırlanır. Numunelerin üzerine atkı çözgü yönlerini belirten işaretler konur.

Numuneler kumaş kenarından en az 15 cm içeriden olmak şartı ile alınmalı ve her biri farklı atkı çözgü iplik gruplarını içermelidir. Çeneler arasındaki mesafe 200 mm’ye. Cihazın üzerinde “options” düğmeleri ile load cycle’da yükün üst limiti 100 kgf’e alt limiti 0’a ve çenelerin hareket sayısı 1’e ayarlanır. Bilgisayardan kopma mukavemeti test programı çağrılır. Numuneler çeneler arasına tam ortalanacak şekilde yerleştirilir. Atkı yönü için 3 toplam numune aynı şekilde test edildikten sonra yazıcıdan sonuçlar rakamsal ve eğer istenirse grafiksel olarak alınır.Test numunelerinden ıslak mukavemet istendiği takdirde test numuneleri 20 ±2 ºC saf suda ısıtılıp. Extension cycle’da ise üst limit 150 mm’ye alt limit 0 mm’ye ayarlanır. Kondüsyonlama : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık. Ve ekran test programına getirilir. % 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır. Çeneler kopma gerçekleştikten sonra otomatik olarak eski pozisyonuna dönecektir. suyun fazlası bir havlu ile sıkılarak uzaklaştırılır. Ve bekletmeden 20 ±2 ºC ortamda test edilir. Numunelerin Hazırlanması : Lycralı yönde 330 mm x 60 mm boyutlarında metal şablon kullanılarak iki numune hazırlanır. Cihaza kopma mukavemeti için 75 mm’lik sürtünme yüzeyi olan çeneler takılır. Testin Yapılışı : Bilgisayar ve cihaz açılır. test hızını ise 100 mm/dk’ya ayarlanır. Ekran options düğmeleri ile Autoreturn’e ayarlanır. Elongation Testi : Amacı. Testin Yapılışı : 45 . Tensile strength test ekranı görüldükten sonra test edilecek kumaş ile ilgili bilgiler bilgisayara girilir. Siyah hassasiyet düğmesi maksimum konumuna getirilir. Test bu şartlarda yapılmalıdır. Numunelerin üzerine lycra yönü hangisi ise (atkı veya çözgü) yönü belirtici işaretler konur. Şablonun uzun kenarı lycra yönü paralel gelecek şekilde yerleştirilir. lycralı kumaşların elastikiyetini tespit etmektir. Kesilen numunelerin eninden ve boyundan eşit iplik çıkartılarak eni 50 mm’ye düşürülür. Üst çene sıkıldıktan sonra “Tare” tuşu ile ekran sıfırlandıktan sonra alt çene sıkılır ve düğmeye basılarak test başlatılır. Aynı işlemler kumaşın çözgü yönü içinde yapılır ve sonuçlar yazıcıdan alınır.

Test edilecek kumaş üzerine 50 x 50 cm’lik test şablonu . kumaş üste gelecek şekilde yerleştirilir ve makine kapağı kapatılır. gerekli yerlere yazılır. Sonuçlar rakamsal ve eğer istenirse grafiksel olarak alınır. Dupont’a ait program seçilir. 2 test de aynı şekilde yapılır.Cihaz açılır. Şablon çizgisinin 1 – 2 cm dışından kumaş kesilir. Test bittikten sonra otomatik olarak cihaz duru.s. Çenelerin gidip gelme sayısı da 3’e ayarlanır. Tare tuşu ile ekran sıfırlanır ve başlama düğmesine “A” basılarak test başlatılır. Numuneler çeneler üzerindeki çizgiler üzerinden yerleştirilir. Müşteri isteği olan durumlarda Müşteri Test İstekleri Tablolarına göre olmayan durumlarda ve Özbücak yıkama haslığı ve yıkama ile boyut stabilitesi test 46 . test öncesi eni. Şablonun çevresi çizilir. kenardan en az 15 cm içeride ve çözgü ipliklerine paralel gelecek şekilde yerleştirilir. Testin Yapılışı : Makineye hangi firmaya göre yapılacaksa onun belirlediği standarda göre program kasedi seçilir ve makineye yerleştirilir. özellikleri. Yükün alt limiti 0’a. Çeneler arasındaki mesafe 250 mm. 1 üst limiti 3 kg’a ayarlanır. Ayırdığımız makeweight’lerle numune kumaşı makineye. Sanfor ve wira stabilite testi bildirim formuna test edilecek kumaşın adı. Numune Hazırlama : Test edilecek kumaşın üç yerinden eni ölçülerek ortalama eni bulunur. test hızı 300 mm/dk ayarlanır. Numune ile birlikte toplam yük 2 kg olacak şekilde her biri 50 gr olan PES makeweight’lerden sayarak alınır. Hazırlanan numune tartılır. Siyah hassasiyet düğmesi en alt konuma getirilir. Overlok makinasında kenarları tam çizgi boyunca düzgünce kesilerek dikilir. Bilgisayara numune ile ilgili veriler girilir ve ekran test programına getirilir. kumaşların yıkandıkları zaman meydana gelebilecek boyutsal değişmeleri tespit etmek. Diğer işlemlere geçilir (testin kayıtlara geçmesi) Yıkama ile Boyut Stabilitesi (Sanfor Testi) : Amacı. Cihaza elongation testi için bir tarafı düz metal diğer tarafı silindirik metal olan çeneler takılır. Kumaşın eninde tutarsızlık yada herhangi bir yerinde hata var ise test için düzgün yerinden parça istenir. “▼” düğmesine basılarak çeneler ilk pozisyona getirilir. Şablonun üzerindeki işaretler kumaşa işaretlenir. Alacağımız numune sayısı 1’den fazla ise ve hepsi aynı programda test edilecek ise numuneler en fazla 1 kg olacak şekilde hepsi bir seferde alınır. Fakat ilk pozisyonda durmaz. Şablon alındıktan sonra kumaşın çözgü yönü belirtilir. firması v.

% 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır. dokuma kumaşların yırtılmaya karşı direncini tespit etmektir. Numuneler makineden alındıktan sonra en az 4 saat dinlenmeye bırakılır. Program bittiğinde kumaşlar makineden çıkarılır. 50 x 50 mm boyutlarında beyaz pamuklu bez (sürtme bezi) ile bıçak ayarı. Wira testi bildirim formuna çekmeler için (-) işareti ile uzamalar için (+) işareti belirtilerek yazılır. M85 için 50 gr Persil deterjan 0. Eğer numune tumble dry (makinada kurutma) olacak ise numune ile 1 kg olacak şekilde PES makeweight’ler konarak makineye yerleştirilir. Sonra ölçüm işlemlerine başlanır. Yırtılma Mukavemeti Testi : Amacı. Numunelerin her birine atkı veya çözgü numunesi olduğunu belirtici işaretler konur. ?? Kurutma bittikten sonra numuneler makinenin içindeyken soğuk ayarda 10 dk bekletilir.dereceleri tablosundaki sıcaklığa göre uygun program seçilir. Müşteri isteğine göre drip dry (asarak kurutma) veya flat dry (yatarak kurutma) yapılır. makinenin deterjan gözüne konur. Kondüsyonlama : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık. Ve numuneler atkı yönünde 80 x 63 mm. Test Numunesi : Kumaş kenarından en az 5 cm içeriden olacak şekilde M85 test metodunun 80 x 63 mm’lik metal test şablonunu kullanarak atkı ve çözgü yönlerinde beşer adet numune kesilir. Sarkaç başlangıç 47 . Atkı ve çözgü yönündeki 3’er tane işaretler arasındaki çekme değeri % cetveli ile okunduktan sonra atkı ve çözgü ortalama çekme değeri bulunur. Numuneler biraz pay bırakılarak kesilmelidir. Test bu şartlarda yapılmalıdır. Kumaşın elyaf karışımına göre 45-70 dk arasında (PES/Vis) 70 dk (ve bunun 10 dk soğuk olacak şekilde ) . Ayarlamalar yapıldıktan sonra numune 63 mm’lik kenarı bıçağa dik ve 80 mm’lik kenarı çenenin altına paralel olacak şekilde sıkıştırılır. Testin Yapılışı : Test cihazı sarkaç başlangıç konumuna ve skala ibresi durdurma noktasında getirilir. çözgü numuneleri ise çözgü yönünde 80 x 63 mm boyutlarına getirilir. Numunelerin her birinin farklı atkı ve çözgü gruplarını içermesi için kumaşın farklı yerlerinden kaydırmalı olarak alınır. Numunelerin atkı ve çözgü ipliklerine paralel olmasını iplik çıkartarak sağlanır.5 lt ılık suda çözülerek makine yanındaki cam tüpte su görüldüğü anda. Cihaz üzerindeki su terazisi kontrol edilir. 150 mm’lik bir ön kesme yapacak şekilde ayarlanır.

Atkı yönünde aynı işlemleri 5 numune için de tamamladıktan sonra ortalama değeri grf olarak bulmak için. sarkaç faktörü olan 64 ile çarpıldıktan sonra 9. sabunların. akriliklerin.81 ile test numune sayısı çarpımına bölünür. Proses Haşıl sökme: • • Enzim aktivitesinin düşmesi Nişasta ve PVA gibi maddelerin suda çözünmüş şekle dönüşmesi Pişme : • Sabunla reaksiyon sonucu metal organik asitlerin oluşması ve çökmeler. Sarkaç durduktan sonra skaladan yırtılma değeri mN olarak okunur ve yırtılma defterine kaydedilir. Aynı işlemler çözgü numuneleri içinde yapılarak ortalama yırtılma mukavemeti grf cinsinden bulunur ve sonuçlar yırtılma testi kayıt defterine yazılır. proses ortamında bulunan diğer reaktif maddelerle birleşme imkanına sahiptirler.pozisyonuna ve skala ibresi durdurma noktasında getirildikten sonra numune bıçak ile 190 mm’lik bir ön yırtılma verilir. Aşağıda terbiye esnasında değişik proseslerde alkalite ve metal iyonlarından kaynaklanan çeşitli problemler sıralanmıştır. Bunun sonucunda. Bu reaktif kısımlar nişasta ve PVA’nın hidroksil grupları (-OH). Sarkaç tutucusuna basılır ve sarkaç 1 defa gidip gelme hareketi yapana kadar basılı tutulup sonra bırakılır. Fakat suda çözünmüş ve anyonlar / katyonlar şeklinde bulunan metal tuzları. skaladan okunan değerin toplamı. Şebekeden gelen sudaki çözünmemiş metal parçaları veya çökeltileri filtrasyon yöntemi ile kolayca uzaklaştırılır. • Beyazın kirlenmesi veya sararma oluşumu 48 . boyarmaddelerin ve benzer maddelerin sülfonik (-SO3 ) ve sülfat (-SO4) grupları olabilirler. yün ve nylon lifleri ile akrilik sabunlar ve diğer materyallerin karbosilik asit grupları. Su Tasfiye İşlemleri : Tekstil işletmelerinde değişik proseslerde suyun yüksek metal iyon içerdiğinden kaynaklanan bir çok problemle karşılaşılır.

• • Yıkama veriminin azalması Kumaşın hidrofiletisinin zayıflaması Kasar : • Banyoda peroksitin parçalanması Merserize : • • Çözünmeyen metal oksitlerin oluşması Kapilaritenin ve parlaklığın azalması Boyama : • • • • Boyalarla temasta renk sapmalarıyla karşılaşılması Boya çözünürlüğünün düşmesi Abrajlı boyamalar Boya difüzyonu zayıflaması Baskı : • • • Emülsiyon kırılması Kıvamlaştırıcının veriminin ve viskozitenin düşmesi Boyarmadde bahsedilen problemlere sebep olması Apre : • • • Katalizörlere negatif etki etmesi Reçineler ve diğer katkı maddelerinin reaktivitelerinin kaybolması Emülsiyon kırılmaları 49 .

Sert su tankın alt kısmından verilir. Ters Yıkama : Ters yıkamanın amacı. Numune suyu sert çıkarsa yumuşak su kulesine su verme işlemi sert su 4a ve yumuşak su 4b vanaları kapatılarak durdurulur. Su Tanklarının Çalıştırılması : Su tasfiye dairesinin amacı. Kumun üstünde bir tür selülozik reçine tabakası bulunur. Ve üst kısmından yumuşak su alınıp işletmeye dağıtılır. Tanklar ikişerli gruplara ayrılmıştır. Dolayısı ile sudan kaynaklanabilecek bu sorunlar büyük oranda önlenmiş olur. işletmeye düzenli olarak yumuşak su vermektir. Tuzlar’dır (NaCl. Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir. Fincanın üstünde kum tabakası bulunur. Su tankının en alt kısmında çakıl taşı bulunmaktadır. Fincanın üstünde fincana benzer delikli bir malzeme katmanı bulunmaktadır. Su yumuşatma süresince numune su alma musluğundan 15 dk’da bir su numunesi sertliği kontrol edilir. Bu şekilde 0 – 5 d˚ H (Alman sertliği) arasında işletme suları elde edilir. Bunlar ikişerli gruplar halinde rezerveli olarak çalışmaktadır. Biri tuz yıkama yapılırken diğeri çalışmaktadır. Tekstil materyalinin (özellikle selülozik elyaf) kendisi. Fakat işletmelerde genellikle bilerek veya bilmeyerek göz ardı edilen iki önemli metal iyonları kaynağı vardır ki dikkate alınmadıkları takdirde çok ciddi problemlere neden olurlar. Na2SO4) Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde su tasfiye dairesinde altı adet su arıtma tankı (deposu) bulunmaktadır.Suyun içerdiği metal iyonları su tasfiye işlemleri ile tekstil terbiyesi için gerekli olan sınırlar içerisine çekilebilmektedir. su yumuşatma tankının normal çalışması sırasında suyun reçine. Bunlar. Sert su (4a) ve yumuşak su (4b) vanaları açılır. Ters yıkama işlemine geçilir. Su yumuşatma işlemi başlamış olur. 6 tank bu şekilde rezerveli olarak su tasfiye işlemini gerçekleştirmektedir. 50 . kum ve çakıl içerisinden geçerken bıraktığı tortuyu atmak ve sıkışmış olan reçineyi kabartmak için ters yıkama yapılır.

Hidrometre şişesi kapağı kapatılıp çalkalanır. Temizleme işlemine geçilir. Numune suyun üzerinde köpük yoksa su serttir. Su yumuşatma tankının numune suyu alma musluğu açılır. Bundan sonraki rejenerasyona (tuz yıkama) hazırlıklı olmak için tuz kalıbına 600 kg tuz ve 1 dk su vanası açılarak su ikmali yapılır. 2a ve 2b vanaları yarım açılarak reçine içerisinden sert su geçirilir. Numune suyun üzerinde 1 cm’lik köpük var ise su yumuşaktır. Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir. 30 dk’nın sonunda (5) vanasından su numunesi alınarak kondüktometre ile iletkenli ölçülür. hidrometre şişesi içerisine 4 damla sabun eriyiği damlatılır. İletkenlik 2 ms veya daha küçük ise rejenerasyon (tuz yıkama) işlemi bitmiştir. Rejenerasyon (Tuz Yıkama) : Tuz yıkamanın amacı. 3b ve 3c vanaları kapatılır. Ters yıkamadan tuz yıkama işlemine geçilir. 3a . normal çalıma da su yumuşatma tesirini kaybetmiş olan reçineyi yeniden etkili hale getirmek için tuz yıkama işlemi yapılır. 2 a ve 2b vanaları kapatılır.Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir. Bu işlem 15 dk yapılır. buhar kazanı ve işletmeye yumuşak su vermek. 51 . Su 1 dk akıtılır. 3c vanaları ayarlanır. Tuz eritme tankındaki 3a ve yumuşak su tankındaki 3b ve 3 c vanaları açılarak sistemden su geçirilir. Ters yıkama 2a ve 2b vanaları açılır. Tuzlu su 30 dk yumuşak su tankından geçerek şekilde 3a. Su Serliği Kontrolü : Amaç. 3b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful