Özbucak Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Hakkında Bilgiler : Özbucak, Sanayi ve Ticaret alanında faaliyet gösteren iplik, dokuma ve boya terbiye işletmelerinden oluşan entegre tekstil fabrikasıdır. Şirketin Tarihçesi : Şirket 1953 yılında ÖZŞAHİNLER – KARABUCAKLAR ortaklığı olarak kurulmuş olup 1970 yılından itibaren Özbucak A.Ş. olarak faaliyetini sürdürmektedir. Fabrika kalite politikasına uygun olarak 1990 yılında ihracata yönelik çalışmaya başlamıştır. 1995 yılında üretiminin % 80-85’lik bölümü ihraç edilebilir duruma gelmiştir. Bütün bölümlerde teknoloji yenileme çalışmaları devem etmektedir. 9 Nisan 1997 yılında ISO Kalite Güvence Belgesi almaya hak kazanmıştır. Şirketin kalite politikası Toplam Kalite’dir. Ortalama Günlük Üretim Kapasitesi : İplik Dokuma Boyahane : 11.500 kg/gün : 30.000 m/gün : 40.000 m/gün

Üretilen Mamüller : Polyester, viskon, keten ve elastan liflerinin farklı kombinasyonları kullanılarak iplik, bobin ve kumaş elde edilebilmektedir. Genellikle kadın giysilik için çalışıldığından özellikle elastan karışımlı kumaşlar üretilmektedir.

1

BOYA-TERBİYE İŞLETMESİ (İhrazat ve Düz Boya Bölümü) İhzarat Bölümü: İhzarat bölümü, boya-terbiye işletme bünyesinde hazırlık işlemlerinin yapıldığı bölüm olarak faaliyet göstermektedir. İhrazat bölümüne kumaş; düz boya, jet boya, apre, ham bez açma bölümlerinden ve iade olarak gelir. Kumaş aşağıda açıklanan proseslerden ilgili olanları görür. Ham Kumaşın Boya-Terbiye İşletmesine Gelişi: Kumaş ihrasat bölümüne ham kalite kontrol dairesi tarafından Proses Takip Formu ile birlikte teslim edilir. Kumaşın boya-terbiye işletmesine girişinin uygunluğu gözle incelenir. Özbucak Standart Proses değerlerine göre işlem adımları ve şartları Proses Takip Formu’na yazılır. Boya-terbiye işletmesine giren kumaş eğer boya-terbiye işletmesine ilk defa giriyor ise bu kumaşın prosesine ait bilgiler Ürün Geliştirme Şefliğinden istenir. Ür-Ge Şefliği’nin vermiş olduğu proses referans alınarak söz konusu kumaş, üretim faaliyetlerine girer. Osthof Yakma: İhrasat dairesinin işlemleri genellikle yakma+haşıl sökme, yakma+yağ sökme, yakma, haşıl sökme ve yağ sökümüdür. Kontinu (Babcock, Brugman) Yıkama Makinesinde Yapılan İşlemler: İhrasat dairesinin ikinci işlemi yıkama işlemidir. Amaç; istenmeyen yabancı maddeleri kumaş üzerinden uzaklaştırmaktır. İşletmede haşıl sökme yıkaması, harmanı boyalı haşılsız kumaşların yıkanması, boya sonrası kuru yakma yıkaması, ham olarak yağ sökümüne sarılmış kumaşın yıkaması ve yıkamalar yapılmaktadır. Brugman Pişme-Kasar Makinasında Yapılan İşlemler: Bu makine; soğuk kasar, sıcak kasar, pişirme, yağ sökümü ve haşıl sökme işlemlerinin yapılabildiği bir makinedir. Pişirmede amaç pamuklu veya ketenlerde bulunan

2

mum, vaks, çepel, bit v.b. yabancı maddeleri uzaklaştırmaktır. Kasarda amaç; elyafa beyazlık kazandırmaktır. Brugman Merserize Makinası : Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde merserize işlemi; pamuk ve tencel elyafı içeren kumaşlar için yapılır. Amacı; elyafın boyut stabilliği ve boya alma özelliğini artırmaktır. Düz Boyama Bölümü : Düz boyama bölümünde açık en kumaşların boyama ve yıkamaları, kostikleme, termofikse işlemleri yapılır. Bu bölüm Hot-flue , babcock yıkama makinası, Kusters Fluard ve Pad- Batch boyama makinalarından oluşur. MH Boyama Makinasında Yapılan İşlemler: Bu makinede polyester, pamuk, viskon ve keten karışımlı kumaşların üzerine dispers, indanthren yada reaktif boyarmaddeler pigment halde emdirilir. Bu boyarmaddeler kumaş üzerinde kurutularak daha ilerdeki safhada termofikse, alkali ve inkişaf gibi proseslerle sabitleştirilir. MH boyama makinasında indanthren, dispers ve reaktif boyama işlemleri yapılır. İşletmede genellikle emdirmeden çok, çektirme yöntemine göre çalışan jet boyama makinaları çalışmaktadır. Hot-flue (Germe-Çekme) Makinasında Yapılan İşlemler: Hot-flue makinasında elyaf fikse, kurutma, polyester optiği, polyester optiği fiksesi ve dispers boya fiksesi işlemleri yapılır. Dispers / İndanthern Tek Banyo Boyama (MH) : Bu boyama yöntemi; PES / Pamuk / Viskon / Keten elyaf karışımlarından oluşan kumaşlara uygulanır. Dispers / İndanthren veya karışımlarından oluşan boya çözeltisi ile fluarlanan kumaş, kurutma işleminden sonra Hot-flue’da dispers termofikse ve padsteam‘de indanthren inkişaf işlemlerine tabi tutulur.

3

Dispers Boya Fiksesi : Hot-flue makinasında PES elyafı 180-225 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile 60 ile 90 saniye muamele edilir. Böylece dispers boyarmadde partikülleri elyaf içine difüzlenerek fikse olur. Elyaf Fikse : Hot-flue makinasında PES elyafı 190-210 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile 45-90 sn muamele edilir. Böylelikle PES elyafı boyama sırasındaki kırılmalara karşı stabil hale gelir. Kurutma : Hot-flue makinesinde yapılan kurutma işlemlerinde; 160 -190 ˚C sıcaklık aralığındaki ısı ile kumaşın üzerindeki nemin uzaklaştırılması sağlanır. İplik Boya Bölümü : İplik / Dokuma Grup Müdürlüğüne bağlı olan iplik Boya bölümünde 12 kişi çalışmaktadır. İplik boya işletmesinde; 2 adet 300 kg’lık Boyama Makinesi 1 adet 100 kg’lık Boyama Makinesi 1 adet 25 kg’lık Boyama Makinesi 2 adet 300 kg’lık Boyama sonu Kurutma Makinesi 1 adet 3 bobin Boyama Makinesi 2 adet 1 bobin Boyama Makinesi 1 adet santrifüj mevcuttur. İplik Boya Dairesine İplik / Dokuma Planlama Şefliği tarafından iplik Boya İstihsal Programı Formu gönderilir. Form da boyanması istenilen ipliğe ait renk no, elyaf

4

kodu, kullanılacağı desenin adı ve müşterisi (firma adı) gibi bilgiler belirtilir. Boyanması istenilen reçete bulunur. Reçetedeki iplik no’su, elyaf kodu istenilene uymakta ise İş Emri Formu hazırlanır. Usta, reçete üzerindeki boyama şekline göre makine üzerindeki mevcut programlardan gerekli olan boyama metodunu seçer. Makinede bulunan programlar; 1234567Dispers-kükürt Boyama İndanthren (Küp) Boyama İndanhren (Pigment) Boyama Dispers + İndanthren (Pigment) Boyama Dispers + İndanthren (Küp) Boyama Kasar Dispers +- Reaktif

Bu boyama programlarından en yoğun olarak kullanılanı dispers+ reaktif boyama programıdır. Diğerleri çok nadiren farklı siparişlerde kullanılmaktadır. Seçilen program makineye verilir. boyanması istenen renk numarası arşiv reçetelerinden, bulunmuyorsa Desen Büro Şefliğinden şablon yapılması için gönderilen renk çalışması istek föylerinin dosyalandığı arşive bakılır. Reçetedeki bilgilerin istenilen bilgilere uygun olup olmadığına bakılır. Bilgiler uygun ise tek bobin numune aparatında boyanıp, onaylanan reçeteye kart açılır. Boyanması istenilen ipliğin elyaf kodu reçetedekilere uymuyorsa İplik Boya Şefi numune aparatında rengi yakalayana kadar tek bobin boyatır. Onaylanan reçeteye parti boyanır. İplik boya ustasına teslim edilen İş Emri Formu ile, boyama işleminin ön hazırlığı başlamış olur. Bobin dairesinden Yumuşak Bobin Teslim Formu ile gelen yumuşak bobinler usta nezaretinde nakliyeciler tarafından hazırlanır. Bobinler hazırlanırken bobinlerin yumuşaklığı elle, büyüklüğü gözle kontrol edilir. Kullanıma uygun bobinler kafeslere takılır. Gerekli boya programı seçilerek makineye

5

Dispers boyama sonunda iplik boya operatörü renk numunesi alır. Nüshası İplik / Dokuma Planlama Şefliğine teslim edilir. 4.verilir. Ardından boyama işlemine geçilir. Numunesi alınmış ipliğin PES rengini görebilmek için boya operatörü selüloz ekstraksiyonu yapar. Onaylanmış olan partideki her bobinin üzerine. dokumada ipliği boyalı olarak dokunmuş kumaşlara “İpliği Boyalı Kumaşlar”. 6 . sırası gelmiş parti numarası etiketle yapıştırılır. İplik-Boya-Kimyevi Sarf Formu ile Boya Mutfağı Bürosuna verilir. İplik boya ustası. Formun bir nüshası Bobin Dairesi Şefliğine teslim edilir.5-5’e ayarlanması gereklidir. Dispers boyama öncesi pH’nın 4. Numune renk bu işlem sonucu onaylanırsa sonraki proseslere geçilir. Bu ayar için Asetik Asit miktarı her boyama için sabit olmayıp pH’nın 4. Bu işlemler bittikten sonra onaylanan rengin bobinleri kurutulur. teslim formu hazırlar. Boyama bittikten sonra bobinler kurutma aparatına konulur. Proses adımları bu ifadelere göre 2’ye ayrılır. Boyanan partiden numune alınarak İplik Boya-Renk Takip Formuna parti devamlılığının kontrolü için yapıştırılır. İşletmede Uygulanan Proses Basamakları: İşletmede. dokumadan renksiz olarak gelen ve jetlerde düz boyama yapılarak renklendirilen kumaşlara “Topu Boyalı Kumaşlar” denilmektedir. İplik-Boya dairesinde bir gün içinde hazırlanan parti boyama reçetelerinin bir nüshası. 3. Nüsha İplik / Boya dairesinde arşivlenir.5-5 olması esas alınarak gerektiği kadar kullanılır. Nüshası bobin ambarına. 2.

Topu Boyalı Kuamaşlar Yakma Haşıl Sökme Yıkama * Merserizasyon * Pişirme * Kasar * Nötr Yıkama Kurutma Elyaf Fikse Boyama (Jet Boyama) Boyama Sonu Kurutma * Buharlama (Stabilo) Apreleme Sanfor İşlemi Mamül Kalite Kontrol İpliği Boyalı Kumaşlar Yakma Haşıl Sökme Yıkama Kurutma Elyaf Fikse * Buharlama Apreleme Sanfor Mamül Kalite Kontrol Bu proses şemasındaki sıralama en genel haliyle belirtilmiştir. İşletmede uygulanan bu prosesler ve detayları aşağıda açıklanacaktır. siparişte istenilen özelliklere göre veya kumaşın hammaddesine bağlı olarak uygulanabilir veya uygulanmayabilir. 7 . kullanılan ipliğin numarası ve hammadde’nin farklı olmasına göre proses basamaklarının sırası değişebilmektedir veya bazıları atlanabilmektedir. (*) işareti olan prosesler. Kumaşın doku yapısı.

İşletmede genellikle yakmadan sonra haşıl sökme işlemi yapıldığından yakma makinesinden çıkan kumaş hemen haşıl sökme flottesinin bulunduğu tekneye sokularak kumaşta kalabilecek kıvılcımların emin bir şekilde söndürülmesi sağlanmaktadır. Yakma makinesinin en hassas yerleri beklerdir. yabancı maddeler uzaklaştırılır. Yakma makinesinde elde edilen etki şu faktörlere bağlıdır. Kumaş yanma odasına girmeden önce bir fırçalama tertibatıyla üzerindeki uçuntu. dokunmuş kumaş üzerinde bulunan lif uçlarının boyama sırasında boyama hatalarına neden olması ve mamül kumaşta lif uçlarının boncuklaşmasını önlemektir. Ve kumaş üzerindeki tüycükler belli bir yöne oryante edilerek düzgün bir yakma etkisi sağlanır. • • • • Alev kuvveti (yoğunluğu) Kumaş geçiş hızı Kumaş ile bek arasındaki mesafe Beklerin pozisyonu 8 . toz. Özbucak Boya-terbiye işletmesinde 1 adet Osthoff Senge gazlı yakma makinesi bulunmaktadır. Yakma makinasından çıkan kumaşta kalabilecek kıvılcımların yanmaya neden olmasını önleyebilmek için kumaş makineyi terk etmeden önce iki tane merdane arasından geçirilir. vb.Ön Terbiye İşlemleri: Yakma Prosesi: Yakmanın amacı. Düzgün bir yakma etkisi sağlanabilmesi için alev enerjisinin uzunluğunun devamlı olarak bütün en boyunca sabit tutulması şarttır. İşletmedeki Osthoff-Senge yakma makinası iki sıra bek içermekte olup kumaşın geçiriliş şekline göre ya her iki yüzü de yakılmakta veya bir yüzü iki kere yakılmaktadır.

Kumaşın doğru yüzü ham kontrolde yazılan pafta numarasında bakılarak anlaşılır. Beklerden gaz çıkışı beklenir ve ateşleme düğmesine basılır. Tansiyon ve hız ayarı yapılır. İşlem boyunca alev boyu kontrol edilir. Kumaşın yakma yapılacak yüzü ayarlanır. Makinanın yakma girişi ve çıkış fırçaları ve hava emme fanları çalıştırılır. dokunmuş kumaş üzerinde bulunan haşıl maddelerinin ağartma veya boya işlemlerinden önce kumaş üzerinden uzaklaştırılmalıdır. Dokunmuş kumaş üzerinde bulunan lif uçuntularının. Bunun için ağartmaya veya boyamaya başlamadan önce haşıl maddelerinin kumaş üzerinden uzaklaştırılması gerekir. Yakma işlemi süresince kumaşın makine içerisinde durup beklememesine özen gösterilir. Pafta numaraları ters yüze yazılır. 1 No’lu pozisyon : Teğet Yakma 2 No’lu pozisyon : Val üstünde yakma 3 No’lu pozisyon : kumaş üstünde yakma Yakma işlemi adımları şu şekildedir : Makinenin yakma pozisyonu ayarlanır (1-2-3). Bekler üzerinde mavi renkte düzgün aynı alev boyunda alev gözlenir gözlenmez makinaya hız verilir ve makine hızı ayarlanır. İşletmede haşıl sökme maddesi olarak enzimler kullanılmaktadır.bunlar ağartıcının veya boyarmaddenin kumaşa nüfuziyetini güçleştirdiklerinden düzgün boyama ve ağartmayı engellerler.İşletmedeki Osthoff-Senge yakma makinasında 3 adet bek pozisyonu vardır. boyama sırasında boyama hatalarına neden olmasını ve mamül kumaşta lif uçlarının boncuklaşmasını önlemek gerekir. Makinanın hav-gaz karışımı giriş vanası açılır. Haşıl Sökme: Haşıl sökmenin amacı. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde haşıl sökme ve yakma işlemlerinden varılacak amaçlara tek proses kullanarak varmak için yakma + haşıl sökme işleri ard arda aynı makinede yapılabilmektedir. Makinanın arkasına rolik yerleştirilir. Enzimler bitkisel veya hayvansal canlılar tarafından üretilen mikroorganizmalardır ve “organik katalizör” 9 .

dokunmuş pamuk. Böylece empegrinasyon sırasında alınan % 60-70 flottenin (suyun) sadece % 30-40 kadarı haşılın çözünmesi için serbest durumda kalacaktır. Özbucakta yapılan ve bugün için nişasta haşılı sökmede tavsiye edilebilecek tek yöntem amilazla yapılandır.olarak birçok kimyasal reaksiyonlarda özellikle canlıların bünyelerinde meydana gelen sindirim. 10 . Bu süre pamuk liflerinde 30 sn kadardır. Merserizasyon : Merserizasyonun amacı. vb. Tekstil mamülü haşıl sökme flottesine daldırıldığında sırasıyla : 1).Tekstil mamülünün ıslanması 2).. boyama işlemi sırasında canlı ve derin renklerin elde edilmesini sağlamaktır. Flotteden bu hızla geçiş sonunda alınabilen flotte miktarı birçok durumlarda % 60-70’i pek aşmaz.Lif kesidinin şişmesi olayları meydana gelmektedir.Su ve terbiye maddelerinin tekstil mamülünün içerisine difüzyonu 3). Nişastanın parçalanmasında etkili olan enzimlere amilaz denir. Haşıl sökmede genellikle yakma makinasında yüksek hızla gelen kumaş aynı hızla haşıl sökme flottesinden geçirilir. yıkama işlemi sonu çekmezliği sağlamak. assimilasyon . proseslerde önemli rol oynarlar. Amilazlar yalnız nişasta makromoleküllerini parçalayıp selüloz ve diğer liflere liflere hiçbir şekilde zarar vermediklerinden en güvenli nişasta haşılı sökme yöntemi bunlarla yapılır. sıkılır ve herhangi bir rolik’e sarılarak 6-8 saat rotasyon parkında beklemeye bırakılır. Liflerin şişmesi için gerekli su miktarı ise pamuk liflerinden ağırlıklarının % 30’u civarındadır. Bir süre sonra (yaklaşık 30 sn sonra) liflerin şişmesi tamamlanacak ve alınan suyun (flottenin) % 30 kadarı bunun için kullanılacaktır. Flotteyle emdirilip sıkma işlemi sadece birkaç sn sürdüğünden bu arada daha liflerde şişmelerini tamamlayamamışlardır. Haşılın son bir durulamayla kumaştan kolaylıkla uzaklaştırılabilecek hale gelmesi için kumaşın başlangıçta haşıl sökme flottesiyle yapılan emdirme sırasında yeterli miktarda su almış olması gerekir. tencel karışımlı kumaşların parlaklığını artırmak. Lif kesidinin şişmesinin tamamlanması için belli bir süre gereklidir.

kontinu yıkama makinasında uygulanmaktadır. keten. 9 ˚Be’lik kostiğin yarım saat boyunca fulara beslenmesi bittikten sonra. Makinenin yıkama şartları ayarlanır. Kostikleme işlemi esnasındaki makinenin fiili değerleri ilgili yerlere kaydedilir. Makinenin buharlatma kısmı 50 ˚C’ye ısıtılır.Merserizasyon sırasında misellerin içine ve arasında giren sudkostik. Merserize lifler daha düzgün yüzeye sahip olduklarından ışınların lif içerisinde geçtikleri yolun uzunluğu artmakta. merserize edilmiş pamuk liflerinin boyarmadde alma yeteneği artmaktadır. Fabrikanın izlediği merserizasyon proses adımları aşağıda bahsedilmektedir. dolayısı ile daha koyu görünmektedir. tencel karışımlı kumaşlar üzerinde siyah noktalar şeklinde görülen bazı yabancı maddeler vardır. Kostikleme işlemi işletmede. işlem gören kumaşın kapilaritesinin artırılmasıdır. merserize edilmiş pamuklularda aynı koyulukta bir boyamanın sağlanması için tüketilen boyarmadde miktarının normal pamukluya nazaran % 15-40 kadar daha düşük olmasıdır. Bu nedenle kumaşa zarar 11 . 20 m/dk hız ile çalışmaya başlanır. Bunun sonucu. Fulara 70 lt 8 ˚Be’lik kostik doldurulur. Ve proses boyunca işlem bitene kadar fulara beslenir. besleme kazanına 10 ˚Be’lik kostik alınır. Fenolflatein rengi pembe tonlarında ise kumaşta bazik kalıntılar olduğu anlaşılır ve ilgili amire haber verilir. Sıcak Ağartma İşlemi (. İşlem sırasında kumaşın nötr olup olmadığı makine çıkışında kumaş üzerine fenolftalein çözeltisi damlatılarak kontrol edilir. Besleme kazanına 9 ˚Be’lik kostik alınır ve yarım saat kadar proses esnasında buradan fulara beslenir. Makinanın stabilize 2 kısmına yumuşak su alınır. Bu maddeler boyanmış kumaş üzerinde de görüleceği için kumaşa hoş olmayan bir görünüm verirler. Merserizasyonun enteresan bir etkisi. Hazırlanan 28-30 ˚Be kostik merserize makinesinin stabilize 1 kısmına çekilir. Merserize işlemi sırasında kumaş dok’a sarılır. Bunun nedeni geometriktir. lifleri şişirmekte ve daha açık bir yapı kazanmalarına yol açmaktadır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde merserize prosesi nadiren pamuk ve tencel karışımlı kumaşlarda uygulanmaktadır. PH 7 sağlanır. Amirin talimatları doğrultusunda işleme devam edilir veya pH kağıdı ile kontrol edilir. Kostikleme : Kostiklemenin amacı.Sıcak Kasar) : Dokunmuş pamuk.

Selülozik liflerin ağartılması hidrojen peroksit ile yapıldığında alkali çözeltilerde kaynama noktası veya yakınında yapıldığında pişirme + ağartma prosesi ile beraber uygulanabilir. sıvı yağ ve diğer yabancı maddeleri gidermek için tekstil materyalini sulu ortamda kimyevi maddeler ile muamele ederek hidrofil hale getirme işlemidir. baskı gibi yaş işlemleri. Kamaralara sarılmış kumaş kamara dönderme istasyonlarına götürülerek sıcak kasar reçetesindeki şartlar dahilinde. tekstil mamülüne hidrofobluk kazandıran boyama. Koyu renklerde ağartma hiç yapılmayabilir veya yarım reçete geçilebilir. Mahlülün kumaş üzerine emdirilmesi sırasında kumaş buhar beslemeli kamaralara sarılır. 12 . bal mumu. Bu da ekonomi sağlar. Ağartıcılar lif içerisindeki renk bileşikleri ile tepkimeye girerek onları renksiz hale getirir. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde polyester/viskon/keten/tencel liflerin çeşitli kombinasyonlarından oluşan kumaşlar ağartma prosesine tabi tutulur. rotasyonda döndürülmek suretiyle sıcak kasar işlemi için bekletmeye bırakılır. hazırlanan sıcak kasar çözeltisi kasar makinasının teknesine ilave edilir. güçleştiren doğal yağlar. Bu nedenle doğal liflerin ağartılması sentetiklere nazaran daha gereklidir. proteinler. Emdirme + Buharlama şeklindedir. Hidrofilleştirme – Pişirme : Hidrofilleştirme. Sentetik elyaf beyaz olarak üretilir. toprak. Sıcak kasar işlemi yapılacak olan makinanın mahlül hazırlama kazanına. kir. Bu işleme kostik pişirme de denilmektedir. Sıcak kasar işlemi yapılacak olan kumaş 50 m/dk hız ile mahlül teknesindeki kasar mahlülünden geçirilerek teknedeki mahlül kumaş üzerine emdirilmesi sağlanır.vermeden bu maddeleri parçalamak ve kumaşın beyaz görünmesini sağlamak için ağartma işlemi uygulanır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde bu prosesin uygulama şekli sıcak kasar prosesinin uygulamasına benzer bir şekildedir. Kumaş beyaz olarak satılacak ise ağartma kaçınılmaz bir işlemdir.

fikse olmamış suda çözülmeyen boyarmadde artıkları . gibi) uzaklaştırılması Özbucak Boya-Terbiye işletmesi kapsamında bu 3 yıkama mekanizması da farklı isimlendirmeler altında uygulanabilmektedir. • • • • • • Haşıl sökümü sonrası yıkama işlemi Yağ sökümü sonrası yıkama işlemi Harman boyalı haşılsız kumaşların yıkanması Haşılsız.Kollid yıkama: tekstil mamülü üzerindeki haşıl artıkları...Pigment yıkama : tekstil mamülü üzerindeki her türlü suda çözülmeyen organik ve anorganik pigmentlerin (pigment halindeki kir.Yıkama Prosesi: Yıkamanın Mekanizması : Yıkama ve durulamada amaç tekstil mamüllerindeki rahatsız edici. gibi suda çözülmeyen fakat kolloid olarak dağılabilen maddelerin uzaklaştırılması 3). tuz. ipliği boyalı kumaşların yıkanması Pişirme ve kasar sonu yıkama Nötr (Asit) yıkama 13 .. 2). baz. kirlilik yaratan ve diğer prosesleri gölgeleyecek yabancı maddeleri uzaklaştırmaktır.. kasar maddeleri. Özbucakta Boya-Terbiye işletmesidne uygulanan yıkama mekanizmaları şunlardır. Basitleştirilmiş olarak terbiye dairesinde yapılan yıkamalar 3 gruba ayrılabilir. fikse olmamış suda çözünebilen boyarmaddeler gibi her türlü suda çözülen kimyasal ecza maddesinin uzaklaştırılması. mumlar. patlar. sıvı ve katı yağlar. Yabancı maddeler liflerin yapısından ileri gelebileceği gibi mamülün gördüğü işlemler sırasında mamüle geçmişte olabilirler.Ecza maddelerinin yıkanması : Tekstil mamülü üzerindeki asit. 1).

Babcock yıkama makinesinin terazi ve baskıları. Rolik sarma – val basıncı : 2 bar Makinenin ilgili kısımlarına ait basınç değerleri yukarda verilmektedir. 1.• • Boyama sonrası. 14 . yıkama makinesi girişindedir. Terazi 2. Tekne sıkma val basıncı : 3 – 3. yakma işlemi sonrasında yıkama Yağ sökümü olmuş mamül kumaşların yıkanması Boya-Terbiye işletmesinde 2 adet yıkama makinası olup. Terazi : 4 bar : 3 bar : 4 bar 4.5 bar 1. Terazi 3. Bunların dışında kumaşta leke oluşmaması için makine içinin ve suyunun temiz olması şarttır. Siyah – Makine içindeki gerçek suyun sıcaklığını gösterir. ve 7. bunlardan birisi Babcock yıkama makinesi. diğeri ise Brugman yıkama makinesidir. Vallere ve terazilere yapışmış olan elyaflar kumaşta leke yaratabilir.5 bar Isı göstergesi : Kırmızı – Ayarlanacak ısıyı. Kelebek açıcı : 1 – 2 bar Yıkama teknelerinin Alt teraziler : 2 – 7 bar Üst teraziler : 3 – 10 bar Baskı valleri : 3 bar Son tekne sıkma vali basıncı : 2 –3.

Tekneye verilir. 1. Tekne : 50 ˚C 5. Tekne : 20 – 25 ˚C SoğukTaşmalı Yıkama 15 . Kumaş her kamaradan çıkışında sıkılır ve diğer kamaraya sevkedilir. Diğer 6 kamara ise kimyevi ilavesi yapılacak şekildedir. Bu kamaralar kimyevi kazanı ile irtibatlıdır. Tekne 50 – 60 ˚C Taşmalı Yıkama 7.Yıkama makinesi 7 adet kamaradan oluşmuştur. Ters yıkama prensibine göre yıkama etkisinin iyileştirilmesi için kamaralar arasında alt taraftan su seviyeleri bileşik kaplar prensibine göre birbirine bağlantılıdır. Asetik Asit :5 cc/sr/lt Besleme : 10 cc/sr/lt Bu kimyevi 4.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 3. Her bir kamaraya buhar beslenmektedir. Son kamarada soğuk su ile durulama yapılır. Kumaş girişten çıkışa doğru hareket ederken su ise tam tersi yönde kamaralar arasında hareket eder ve türbülans oluşturarak yıkama tesirinin artması sağlanır. Tekne : 50 –60 ˚C 6. Nötr (Asit) Yıkama : Bu yıkama işlemi kumaş üzerinde kalabilecek bazik kalıntıların kumaş üzerinden uzaklaştırılması için uygulanır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde uygulanan yıkama mekanizmalarından biri olan (nötr) asit yıkama reçetesi ve uygulaması aşağıda verilmektedir. Makinadan kumaş geçiş hızı 25 – 30 m/dk ‘dır.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 4. Girişte ve çıkışta rolikler bulunur. Basınç ve ısı göstergeleri ile sıcaklık ve basınç her zaman kontrol edilmektedir.Tekne : 60 – 70 ˚C Taşmalı Yıkama 2.

Besleme 10 cc/lt yapılır. Çünkü kumaş üzerindeki kostik miktarı fazla olduğundan 70 ˚C’nin üzerinde yıkanmaz. Bir kez daha yıkama yapmak gereklidir. Kumaş germe-çekme makinasına girmeden önce atkı düzeltici sisteme 16 .Boyama sonu kurutma 4. Kumaş üzerine damlatılan çözelti pembe olursa kalevi olduğu anlaşılır. Kurutma Prosesi : Özbucak Boya-Terbiye işletmesi kapsamında 3 adet ramöz (gergefli kurutucu) makinası mevcuttur. Babcock germe-çekme makinasında 10 kamara mevcuttur.Termofikse (elyaf fikse) 3. dokunmatik ekrandan makine ayarları verilebilmekte ve makinanın çalışma sırasında çalışma değerleri ekrandan okunabilmektedir. Kumaşa apre flottesinin kondenzasyonu. Makine kontrolü bilgisayar destekli olup. Yıkama soncunda PH değeri 6 olmalıdır. Bunun dışında yine pH’yı kontrol etmek için kumaşa fenolftalein çözeltisi damlatılır. Diğeri ise 2002 Babcock kurutma makinasıdır. Bunlardan birincisi 1974 model. Asit yıkamalarda asetik asit % 35’lik 5 cc/lt’dir. 1. Jet boyama dairesine gidecek bütün kumaşlar kurutma prosesinden sonra termofikse (elyaf fikse ) prosesi için bir daha germe-çekme (ramöz) makinasından geçer.Boyama öncesi .Boyama sonu apre kondenzasyonu Bu dört prosese göre makine şartları değişebilmektedir.Kumaş üzerinde kimyevi kalıp kalmadığı pH kağıdı ile kontrol edilmektedir. ikincisi 1981 model Krantz kurutma makinasıdır. yıkama sonu kurutma 2. Özbucakta Boya-Terbiye işletmesinde germe-çekme makinaları dört çeşit proses için kullanılmaktadır. Makine İğne + paletli taşımalıdır. Bu yüzden asit yıkamalarda tekne sıcaklıkları 60 – 70˚C’yi aşmaz. boyamadan gelen kumaşın kurutmadan çıktıktan sonra tekrar kurutmaya girmesi şeklinde veya boyamadan gelen kumaşın yaş olarak apre flottesine daldırılıp kondanse edilmesi şeklinde sağlanabilir.

Dönen bir çift fırça kumaşı iğnelere takar. Kumaş mahlo’ya girmeden önce bir tekneden geçer ve sıkılır. Kumaş çıkışta içi suyla devamlı sirküle edilen bir çift soğutma silindirinden geçer. Mahlo atkı düzeltici bir sistemdir. Eğer bu ıslatma + sıkma yapılmazsa kumaşın her tarafı aynı şekilde kurumayacak ve kumaşın farklı bölgeleri farklı miktarda çekmeye maruz kalacak ve bu sayede boy-en farkı oluşacak. Kamara sıcaklıkları ve hızları yapılacak işleme göre değişir. Eğer kumaş germe-çekme ‘ye atkısı eğri bir şekilde girerse o şekilde fikse olur. Eğer kumaş kurutmaya veya elyaf fikseye giriyorsa bu teknede sadece su bulunur. gramajda devamlı değişecektir. Makine fotoselle kumaşın eni boyunca makineye girişini kontrol eder. Kızgın yağ ile ısıtılan hava fanlar yardımıyla bu delikli tabla kumaşın üzerine dik olarak püskürtülür. Kamaraların içinde biri üstte diğeri altta silindirik delikli metal bir tabla bulunmaktadır. Bu şekilde boyuna çekme kontrol edilmektedir. Bu ıslatmanın ve sıkmanın amacı. Eğer fırça taşıma bandından daha hızlı dönerse kumaş iğnelere avanslı (boşluklu) olarak beslenecektir. Veya rolik’e sarılır veya bir sallama mekanizmasıyla arabalara aktarılır. Eğer boya sonu kurutma yapılıyorsa. avanslı besleme prensibine göre takılır. Çift taraflı iğneler arasındaki mesafe artırılarak veya azaltılarak atkı yönündeki çekme avansı da ayarlanabilmektedir. kumaşın her tarafındaki su miktarının eşit olması ve optimum ve düzgün kurutmanın yapılabilmesidir. sıkılır. Kumaşın çekme payı hesaplanarak besleme avansı olarak yapılır. Kumaş mahlo’dan çıktıktan sonra. Bu da istenmeyen bir durumdur. kumaşı germe-çekme makinesinin içerisine sevk eden sonsuz bant üzerindeki iğnelere: kumaş. Sıcak hava kumaşın üzerindeki suyu buharlaştırır. Kamaralar giren kumaş kızgın yağ ile ısıtılmış hava ile kurutulur.(mahlo’ya) girer. Kumaşların hammade. bu tekneye apre flottesi de ilave edilebilir. Bundan dolayı germe-çekme makinasında mahlo kullanmak zorunludur. Buharlaşan su ve soğuyan hava özel bir emme tertibatıyla ortamdan uzaklaştırılır. önce mahlo’ya ve sonra germe-çekme’ye girer. Bu da istenmeyen bir durumdur. doku konstürüksiyonları ve benzeri özelliklerine bağlı olarak kumaştan uzaklaştırılacak su 17 . Kumaşın kurutulması konveksiyon prensibine yapılmaktadır. Beslemede atkı eğriliği olduğu zaman giriş vallerini yukarı-aşağı hareket ettirerek atkı eğriliğini giderir. Kumaş ıslatılır.

Uygulanan yıkamalar. Boyama tüm yüzeyin renklendirilmesidir. kaynar sabun yıkama. Kamaraların içinden geçen kumaş müşterinin isteğine bağlı olarak istenilen ene açılabilir veya daraltılabilir. 5 adet Thies jet boyama makinesi 5 adet Then air-flow jet boyama makinesı 1 adet Sclavos jet boyama makinesı 1 adet Scholl jet boyama makinesı 1 adet Thies numune boyama makinesi 1 adet Doytex numune boyama makinesi 1 adet Maxi-flow yıkama makinesı Boyama yöntemi HT prensibine göre. Ayrıca polyesteri harmandan boyalı olup sadece viskonu boyanacak ise özel kimyasallar verilerek sanki alt boya yapılıyormuş gibi işlem görür.dir. sıcak yıkama. tekstil materyalinin elyaf. iplik. uzun flotte esastır. ENL (hyrocol sun) yıkaması vb. tops. kumaş. Genellikle PES/Viskon/Keten/Elastan elyaf kombinasyonundan oluşan kumaşların boyanması jet dairesinde gerçekleştirilir. 18 . İşletmedeki makineler.buharı miktarı. İşletmede PES boyamaya alt boyama. hazır parça formunda renklendirilmesi boyama ve baskı yöntemleriyle olmaktadır. viskon / keten boyamaya da üst boyama adı verilmektedir. durulama (soğuk yıkama). Jet Boya Dairesi : Boyama. Yani uzun süre. Jet boya dairesinde çektirme (HT) yöntemine göre boyama yapılmaktadır. Boyama işleminden sonraki ara yıkamalarda jet boyama makinesinde yapılır. kumaşın geçiş hızı ve kamara sıcaklıkları belirlenir. HT yöntemine göre 120 – 130 °C ‘de 2-3 atü basınç altında yapılan boyamalarda her çeşit boyarmadde ile boyama yapılabilmektedir. çektirme esasına uygun olarak yapılır. Buna su fıskiyesi veya kör banyo adı verilmektedir.

• • • Düzgün boyama ve tekrarlanabilirlik daha iyidir. Çünkü yüksek sıcaklıkta migrasyon fazladır. Bu nedenle elastan karışımlı kumaşların boyanması için en uygun yöntemlerden birisidir. Düzgünsüz boyanma tehlikesi fazla olan mamüller HT yöntemi ile daha Renk verimi daha iyidir. Ve tekrar 130 °C’ye kadar çıkılarak bu sıcaklıkta bir süre daha boyama devam edilir. Jet boyama makineleri hem boyanacak kumaşın hem de flottenin aynı anda hareketli olduğu makine tipleridir. HT boyamanın carier yöntemine göre sağladığı avantajlar bu dezavantajları fazlasıyla karşılar. 19 . Boyama süresi sonunda eğer nüanslama yapmak gerekiyorsa sıcaklık 90 °C’ye kadar düşürülerek Boyarmadde ilavesi yapılır. • Carrier kullanımının getirdiği maliyetler ve carrier artıklarının uzaklaştırmak için yapılan uzun yıkama sürelerinin de kısaltıldığından maliyet düşer. Bu makinelerde kumaş mümkün olduğu kadar az gerilimle işlem görür. Kumaş boyanırken boya boşaltılmadan önce eğer uygun bir hızda banyo soğutulmazsa özellikle hassas kumaşlarda kırıklar oluşabilir.HT boyamada kullanılan makineler yüksek basınca dayanıklı pahalı makinelerdir. Pes / selüloz karışımının boyanmasında selülozu kirletme (lekeleme) daha az düzgün boyanır. Carrier artıklarının neden olduğu migrasyon tehlikesi yok olur. • Boyama süresi daha kısadır. HT boyama sonunda eğer indirgen yıkama gerekmiyorsa 1 – 2 g/lt deterjan ile 70 – 80 °C’de 20 – 30 dk süreyle bir yıkama yapılabilir. HT boyama ile. Bu makinelerde oldukça yüksek basınçta buhara ihtiyaç vardır. Bu boyama maliyeti için ve genel olarak boyama için bir dezavantaj ise de. • • olur.

PES ise 130 °C’de basınçlı ortamda boyanır. Flotte düzelerden kumaş üzerine püskürtülür. Sadece viskon boyamada soda zamanı geldiğinde soda beslemesi üst kattaki boya mutfağındaki soda besleme kazanlarından yapılır. İşletmede 2 adet numune jet boyama makinası mevcuttur. flottenin aktarılmasındadır. Ve o miktardaki (kg) kumaş bir kamaraya verilir. Bu da kırık riskini azaltır. Diğer bir jet boyama makinesi olan SCLAVOS’un çalışma mekanizması diğer jet boyama makinelerinden biraz farklıdır. Jetlerde boyama halat formunda gerçekleşir. Boyamaya girecek parti tartılır ve kaç kg geldiyse boyanacak ilgili jet boya makinasının kamara sayısına bölünür. Dispers boyaması yapılmış kumaş viskon boyama şartlarında (10-11 pH ve 80-85 °C) yapıdan ayrılmaz. Viskon boyama sırasında dispers boyanın polycoterden çıkması imkansız gibi bişeydir. Sclavos’da kumaş kamaralara göre tartılıp kesilmez.PES-Vis karışımlı kumaşlar boyanırken önce PES boyanır. Olduğu gibi makineye verilir. Makine çalıştığı boyama programına göre kimyevi alımı zamanı geldiğinde yanındaki kimyevi kazanında beslemeyi yapar. Buda zaman kaybını azaltmaktadır. Sclavos makinası jet dairesinde mevcut olan THEN HT ve THIES HT makinelerine göre parti boyama süresinin daha kısa. Flotte oranı 1 / 10 olarak çalışılır. Stabila – Buharlama : Boya-Terbiye dairesinde son işlem olarak uygulanabilecek proses buharlamadır. Parçanın bir ucuna bir ip bağlanır ve kumaşın iki ucu dikilerek her bir kamaraya bu şekilde besleme yapılır. Sclavos makinası 1080 kg kapasiteli. tam otomatik jet boyama makinesidir. Fark. Çalışma prensibi Thies ile aynıdır. Diğer bir jet konstrüksiyonu da Then airflow’dur. 2001 model bir egalize 20 . elektrik ve su sarfiyatının daha az olması avantajı vardır. Makine. Boyama sonunda halat formundaki kumaşı makinedan çıkarırken dikiş yerini bulabilmek için dikiş yerine bir mıknatıs dikilir. THIES jetlerde kumaş flotte içinden geçmez. Bu makineler tek kamaradan oluşurlar ve her kamara 150 kg’lık kumaşı boyayabilir. Bu işlem için Stabila markalı makine kullanılmaktadır. Kumaş hareketi flottenin tahriki ile değil de air-jetlerden yollanan 5 – 6 barlık basınçlı hava ile olur. Çünkü viskon boyama 80 – 85 °C’de yapılmaktadır. Tartılan parçalar araba ile makinenin önüne getirilir. Çünkü flotte ile yoğun bir şekilde muamele olmaz. Daha narin kumaşlar için tercih edilir.

tutum ve kullanım özelliği kazandırmak için uygulanan son terbiye işlemleridir. Kumaşın tutumunu düzgünleştirir. Belli aralıkla makineden çıkan kumaşa test yapılır..Mamüle Yeni Kullanım İşlemleri : • • Çekmezlik bitim işlemleri Buruşmazlık bitim işlemleri 21 . Ve ilerde herhangi bir ısıl işlemde çekmesi engellenir. Tekstil endüstrisinde uygulanan en önemli bitim işlemleri genel olarak 2 şekilde sınıflandırılabilir. Kumaş herhangi bir nedenle kesik geldiği zaman sensörler yardımı ile makinenin durması sağlanır. Burada kumaş belirli bir miktar da buhara doyurulur. pamuklu. Eni ve elastikiyeti ölçülür. 1 ) Görünüm ve Tutumun İyileştirilmesi İçin Uygulanan Apre İşlemleri • • • • Sert tutum veren bitim işlemleri Dolgun tutum veren bitim işlemleri Yumuşak tutum veren bitim işlemleri Dekatür vs. daldırma veya püskürtme.. buhar. Apre işlemlerinin temel amacı kumaş yapısında mevcut özellikleri geliştirmek yada kumaşa yeni özellikler kazandırmak suretiyle mamül kumaşı kullanım yerine ve isteğe göre uygun hale getirmektir. pot’luk ve kırık problemlerini ortadan kaldırmak için yapılır. sıvama esasları ile mamüle daha iyi görünüm . İpliği boyalı. Özellikleri Kazandırmak İçin Uygulanan Apre 2. elastan karışımlı mamüllerin çekme.(açık) ramözdür. Buharlama yapıldıktan sonra kumaş roliğe sarılır. Apre (Bitim İşlemleri): Mekanik yolla veya kimyasal maddelerle emdirme.

bunun temel sebebi uygulamada kullanılan kimyasal maddelerin aditif olarak mamül kumaş bünyesine girmesi veya yüzeyde tutunmasıdır. İpliklerin çapının büyümesi ise bunların birbirlerinin altından ve üstünden geçebilmek için daha dik dalgalı bir şekil almalarını gerektirmektedir. Çekmezlik Bitim İşlemleri (Sanfor) [Mekanik Apre İşlemi] Bilindiği gibi selüloz liflerinden yapılmış kumaşların sulu ortamlarda örneğin.• • • Yağ iticilik bitim işlemleri Su iticilik bitim işlemleri Kaymazlık bitim işlemleri bitim işlemlerini mekanik bitim işlemlerinden ayıran temel Kimyasal farklılıklardan biride bu işlem sonucunda kumaşın belirli oranda ağırlık kazanmasıdır. Eğer istenen efekt ve sonuç elde edilirse apre reçetesi işletmenin speklerine kaydedilir. 1) Bir kumaştaki çözgü ve atkı iplikleri tamamen düz bir şekilde olmayıp birbirlerinin altından ve üstünden hafif dalgalı bir şekilde geçmektedir. Sulu ortamlarda su molekülleri selüloz liflerinin ve dolayısıyla ipliklerin enine kesitlerinin şişmesine yol açmaktadır. Boya-Terbiye işletmesinde çok çeşitli apre uygulamaları gerçekleştirilmekte olup burada çok sık uygulananlarından bahsedilecektir. Çekme her ne kadar hem atkı yönünde hem de çözgü yönünde olmaktaysa da genellikle çözgü yönünde görülen çekme atkı yönündeki çekmeye nazaran oldukça daha fazladır. Özbucak Boya-Terbiye işletmesi bünyesinde kimyasal bitim işlemleri uygulanmaktadır. Germe-çekme makinelerinin teknesine apre çözeltisi ilave edilir ve kumaş apre çözeltisini emdirilerek germe-çekme makinasına girer. Ar-Ge laboratuarında yeni apre reçeteleri denenmektedir. Kumaşların çekmesinin başlıca 2 nedeni vardır. yağmurda veya yıkanırken çekme (büzülme) özelliği vardır. atkı ipliklerinin etrafını dolaştıkları şişmiş çözgü iplikleri çözgü ipliklerinin de etrafını dolaştıkları şişmiş atkı ipliklerini birbirine daha fazla 22 . İpliklerin boyu sabit olduğuna göre bu daha kıvrımlı durum.

Sanforizasyonun esası. kumaşın konstrüksiyonunun terbiye dairesinde yapılan bir işlem sonucu bunun birçok yıkamadan sonra alacağı şekle sokmaktır. ıslandığında lifler ve dolayı ile iplikler şişmekte ve kumaşta bir hareketlilik başlamaktadır. Artık çözgü ipliklerini geren bir kuvvette olmadığından bu iplikler gerilimli durumdan kurtulacak şekilde hareket etmek istemektedirler. Eğer istenilen çekmezlik değeri sağlanmışsa parti makineye girilir. Böyle bir kumaş veya bundan dikilmiş mamül kullanma sırasında yıkandığında. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde sanfor makinesinde gördüğü işlemler aşağıdaki gibidir. Su aynı zamanda kayganlaştırıcı bir madde olarak da bu hareketliliği desteklemektedir. Güvenli bir çalışma şekli. 23 . Bu nedenle bir kumaşın “sanfor” etiketini taşımaya hak kazanabilmesi için çözgü ve atkı yönündeki çekme veya esneme miktarının % 1’den az olması gerekir. Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde bu müşterinin isteğine bağlıdır.yaklaştırmasıyla mümkün olmaktadır. yaklaşması da 2) Kumaşlar daha dokumaları sırasında çözgü yönünde bir gerilim altındadır. Yaş işlemlerden sonra yapılan ve kumaşın çözgü yönünde gergin durumda bulunduğu kurutmalar ve kalandırlama sırasında ise bu gerilim fikse olmaktadır. Çözgü ipliklerinin birbirlerine kumaşın boyunun kısalmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu da kumaşın çözgü yönünde çekmesi olmaktadır. Terbiye dairesinde de kumaş çözgü yönünde çekerekten. Bilinmesi gereken bir husus da sanforizasyon işlemi sırasındaki çektirmenin miktarının iyi bir şekilde hesaplanması gerektiğidir. Yani kumaşı daha terbiye dairesinde iken çektirmektir. Dolayısı ile çekme ve esneme % 1’den az veya fazla olabilir. gererekten makinelerden geçirildiğinden bu gerilim daha da artmaktadır. yıkarken esnemektedirler. Sanforizasyon sonucu gereğinden fazla çektirilen kumaşlar bu seferde. kumaştan alınacak boyutları belli bir numuneyi bir veya birkaç kere yıkayarak kumaşın çözgü ve atkı yönündeki çekme miktarlarını saptadıktan sonra sanforizasyon sırasındaki çektirmeyi de buna göre ayarlamaktır. Özbucak BoyaTerbiye işletmesinde sanfor makinesine kısa metrajda numune beslenip işlem görür ve mamül kumaş laboratuarına sevk edilir.

işaretli olan mesafenin bir miktar kısalması beklenir. kumaşların bitiminde yıkandıktan sonra çözgüsünde çekme ve uzama olmamasını sağlamak ve aynı zamanda ütüleme ile tuşe işlemini yapmak.-2 gibi değerlerde okunur. Kumaş atkı yönünde toplatılmak istendiğinde buharlatma silindirinin buhar vanası açılır. Blanketin kalınlığı 35 mm’den az ise işlevini yitirir. Sanfor kısmına gelen kumaşın % çekmesi kumaş sanfor silindiri ile kauçuk blanket arasından geçerken baskı ve sıcaklık altında ayarlanır. kırışmazlık özelliği veren bir apre işlemidir. Atkı düzeltici ile kumaşın sanfora düzgün bir atkı ile girmesi sağlanır. Kauçuk blankette yumuşama ve çatlaklar oluşmuşsa bunlar kumaşta iz yapacağından kauçuk blanket taşlanmak suretiyle bu izler giderilir. atkı düzelticiden (enine açıcıdan). Kumaşta çekmezliğin sağlanabilmesi için sanforda kumaşın toplatılması gerekmektedir. Atkı düzelticinin çevirme kolu çevrilerek atkının durumuna göre atkı düzeltici silindirinin aşağı-yukarı hareketi sayesinde atkı düzeltilmiş olur. sanfor silindiri ve kauçuk blanket arasından ve keçeli kalandır kısmından geçer. Bu yüzden sanfor çıkışı.Sanforun amacı. Boyutları stabil yani az çeken kumaşlar elde edilir. Buharlatma tamburundan geçen kumaş atkı düzelticiye gelir. blanketin yanındaki baskı gösterme kadranından artırılıp azaltılarak ayarlanır. (Yaklaşık 40 shore olmalı) . Kumaş sanfor makinesinde.. Kauçuk blanketin sertliği shoremetre ile kontrol edilir. Baskı. keten. Bu işlemden sonra kauçuk blanket sıfırlanır. Kauçuk blanket sanfor silindiri vasıtasıyla kumaşa verilen baskının kumaş üzerinde iz yapmasını önleyerek % çekmeyi sağlar. viskon. Buruşmazlık Apresi: Genellikle selüloz esaslı elyaftan oluşan kumaşlara (pamuk. Blanketin kalınlığı 65 mm ile 35 mm arasında olabilir. (örneğin 48 cm gibi ) özel cetvelde kısalma miktarı –1. Buruşmazlık işlemi buruşmazlık sağladığı kadar mamülün deformasyonunu önler ve pilling oluşmasında azalmaya neden olur.) kullanımı sırasında buruşmazlık. sırasıyla buharlatma silindirinden. Özellikle selüloz mamüllerin sentetiklerle yarışabilmesi için buruşmazlık apresi kurtarıcı bir işlemdir. İşlem anında herhangi bir aksaklıktan dolayı sanfor bekleyecekse kumaş kesilir ve kumaş sanfordan geçirildikten sonra işaretlenen ölçü sanforun özel cetveli ile tekrar ölçülür. 24 .

mum gibi maddeler uzaklaştırıldığında bu güzel tutum ortadan kalkar. 1 ) Lifin amorf bölgelerinin reçine ile doldurulması 2) Kovalent bağ oluşumudur. Bazı durumlarda yumuşama mekanik etkilerle elde edilebilirse de genellikle tatmin edici apre işlemi. yumuşatıcı. Buruşmayı önlemek için 2 yöntem mevcuttur. Bütün bu grup maddelerden ne miktarlarda kullanılacağı tekstil mamüllerine kazandırılmak istenen tutuma göre büyük farklılıklar gösterebilir. flottesine eklenen yumuşatma maddeleriyle elde edilir. sertlik kazandıran maddeler. sabun. Yumuşatıcılar kimyasal yapı itibariyle yüzey aktif maddelerdir. Yumuşatıcı maddeler kumaşın belirli bir yumuşaklık ve dökümlülüğe sahip olmasını sağlar. Tutum Apresi : Ham pamuklu kumaşlar oldukça güzel bir tutuma sahipseler de ön terbiye sırasında liflerdeki yağ. Yumuşaklık Apresi : Tekstil mamülüne yumuşak tutum vermek amacı ile yapılan işlemlerdir. Şişirici ve kayganlık artırıcı etki gösterirler. Tutum apresinde kullanılan maddeleri. Yumuşatıcı olarak. antiseptik sınıfına giren ecza maddeleri sınıflarına ayırabiliriz. yağ.Buruşma. ağırlaştırıcı ve doldurucu maddeler. Anti Pilling Apresi : 25 . Bu nedenle tekstişl mamülüne son işlem olarak bu görünümün ve tutumun tekrar kazandırılması işlemine tutum apresi denir. higroskobik maddeler. dıştan gelen bir kuvvet etkisi ile lif elementlerinin birbirlerine göre kayarak yeni bir denge oluşturması ve bu kuvvet kalktığında oluşan dengenin eski gelmemesi olarak açıklanabilir. mum. ya da bunların değişik türevleri ile asıl önemli grubu oluşturan sentetik esaslı yumuşatıcılar ve silikonlar kullanılır.

haşıllama. Kumaşın kullanım sürecinde ise bu tüycükler sürtünme etkisi ile topak topak olurlar. vs)’de kaynaklanabilir. ipliğin yapısına dahil olmayan yüzeyde serbest olarak dolaşan lifler kumaşta tüğlü bir yapının oluşmasına olanak vermektedir. Kumaşın yüzeyindeki bu tüylülük boya terbiye işlemlerinde büyük sorunlara yol açmaktadır. İşletmede Kullanılan Reçetelerin Hesaplama yöntemi ve Örnek Reçeteler : İşletmede Kullanılan Reçetelerin Hesaplama Yöntemi : Kumaş Miktarı (kg) x % Pick-up(70 grçözelti/100 kg kumaş) + 70 lt emniyet ilavesi Hazırlanması gereken toplam çözelti miktarı (lt) Şu halde hazırlanan çözelti miktarına (lt) bağlı olarak kullanılacak kimyevi madde miktarının hesabı aşağıdaki formül ile yapılır. dokuma.Tekstil mamüllerinde sık karşılaşılan problemlerden birisi pilling (boncuklanma)’dir. Mamülün yüzeyinde yüzen lifler olarak adlandırılır.. Kumaş mamül kumaş haline geldiği halde hala tüylü ise antipilling apresi uygulanarak bu durum giderilmeye çalışılır. Bu durumu önlemek için kumaş terbiye işlemlerine başlamadan önce yakma prosesine girer. Buna pilling oluşumu denir. Bu tüğlülük ipliğin kalite değerlerinden kaynaklanabileceği gibi diğer proseslerden (bobinleme. T gr kimyevi madde / 1 lt çözelti x [Toplam çözelti miktarı (lt)] Kullanılacak kimyevi madde miktarı (gr) Zoom Apresi : 26 .

Zoom apresi kumaşa yumuşaklık. kurutma yapılmalıdır. 27 . Pymafex VK Knittex FPC MgCl2 Asetik Asit Antipill Apre : Pymaflex VK Asetik Asit 130 C˚’de 5 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse yapılmalı Buruşmazlık Apre: Knittex FPC MgCl2 Asetik Asit 130 C˚’de 2 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse yapılmalı Su Geçirmezlik Apresi : Oleophobol SL Asetik Asit 130 C˚’de 2 dk kurutma 180 C˚’de 1 dk fikse oldu 20 gr/lt 1 cc/lt 40 gr/lt 8 gr/lt 1 cc/lt 25 gr/lt 1 cc/lt 30 gr/lt 10 gr/lt 3 gr/lt 1 cc/lt 160 C˚’de 2 dk. kayganlık. hoş tutum veren ve çok sık uygulanan bir apredir.

Dicrylan KAT : Soğuk su ile açılır.Çekme Stabilitesi + Buruşmazlık Apresi : Asetik Asit Dicrylan WK Dicrylan KAT 1 gr/lt 30 gr/lt 3 gr/lt Asetik Asit : Soğuk suya ilave edilip karışıtırlır. BOYA LABORATUAR BÖLÜMÜ Boya laboratuarında yürütülen çalışmalar renk çalışmaları ve renk konusu dışındaki çalışmalar olarak iki ana grubta toplanabilir. Renk çalışması istek formu veya iç yazışma formuyla laboratuar şefliğine iletilmektedir. Boya-Terbiye Planlama Şefliğinden gelen renk çalışma istekleri. Hazırlanan reçetelerin renk numaraları günlük olarak iç yazışma formuyla Planlama Şefliğine bildirilir. Boyanacak kumaş Boya-Terbiye 28 . boya değişikliği. Renk çalışması istek formuyla Boya Laboratuar Şefliğine iletilir. elyaf değişikliği. Ürün Geliştirme’den (ÜR-GE) veya Desen Büro şefliğinden gelmektedir. süzülür ve kazana ilave edilir. Desen Büro ve Ür-Ge için yapılan renk çalışmaları iplik boyama. numune olarak yapılan kumaşların boyanması veya şablona yapılan renk çalışmalarıdır. Dicrylan WK : Soğuk su ile açılır. Boya-Terbiye Planlama Şefliğinden. Böyle durumlarda eski reçete yeniden çalışılır. Boyama reçetesi hazırlamak için kumaşın çözgü ve atkısında bulunan elyaf cinsinin ve harman oranlarının bilinmesi gereklidir. Pazarlama Müdürlüğünden gelen renk çalışmaları müşteri isteği olan çalışmalardır. boyama yöntemi değişikliği gibi nedenlere dayanmaktadır. süzülür ve kazana ilave edilir. makine değişikliği. Pazarlama Müdürlüğünden. Siparişi alınmış ve boyanması devam eden renklerde reçete değişikliği gerekebilir. Renk Çalışmaları : Renk çalışması istekleri.

29 . Spektrofotometrede renk fark tespiti. işletmedeki parti boyamadan sonra da yapılır. Spektrofotmetreden reçete alabilmek için tüm boyalar ve tüm elyaflarla ilgili çok fazla sayıda datalar hazırlanması gereklidir. Klasik yöntemde arşiv renklerinden yararlanılarak deneme reçetesi hazırlanır. numune renge çok yakınlaşıncaya kadar çalışmaya devam edilir. a) Reçetedeki boyaların üretilmemesi b) Boya hatası veren boyamalarda boya değişikliği c) Boyama reçetesinin uzatılması d) Haslık değerlerinin iyileştirilmesi e) Boyama yönteminin (boyama makinesinin) değiştirilmesi Laboratuarda yapılan tüm renk çalışmalarında renk onayına. reçete belirlenmiş olur. İşletmeden gelen apreli veya apresiz kumaş numuneleri spektrofotometre sorumlusu tarafından. müşterilerin özel isteklerine önem verilir. boyaların haslık değerlerine. numune renk tonuna. Kumaşla ilgili tanıtıcı bilgiler usta tarafından boyama hazır kumaş bilgi kartına yazılır. Kumaş İhzarat Şefliği tarafından laboratuara gönderilir. harman oranına. Bu nedenle şu şekilde sayılabilir. Spektrofotometrede karşılaştırma sonucunda renk farklılığı kabul sınırlarındaysa çalışmaya son verilir. Laboratuarda renk tutturma çalışmalarında klasik yöntem ve spektrofotometreden reçete almak şeklinde iki yöntem kullanılır.Planlama Şefliğinden ve İhzarat Şefliğinden istenir. İşletmede boyanması devam eden reçeteler boya laboratuarı şefi tarafından çeşitli nedenlerle yeniden çalışılabilir. Kumaş boyamanın hangi metoda göre yapılacağında karar verirken elyaf cinsine. sonuçlar bilgisayar yazıcısından alınan rapor şeklinde Renk Kontrol Şefliğine gönderilir. ışık kutusunda gözle kontrol ederek ve spektrofotometrede renk ölçümü yapılarak karar verilir. kondisyon dolabında kondüzyonlanır ve ölçüm yapılır.

kumaştaki hata nedenlerinin araştırılması. Makine bilgisayar kontrolündedir. Rotaoyel Boyama Makinesi: Roaches boyama makinesi ile hemen hemen aynı şekilde kullanılırlar. İçerisinde etilen glikol olan bir hazne ve bu haznenin içinde de rotasyon şeklinde dönen bir mil ve bu milin üzerinde takılabilen 12 adet tüp vardır. işletmede kullanılacak iyot çözeltisi ve sabun çözeltisinin hazırlanması. Bu makinede çektirme yöntemine göre boyama yapılır. Boya laboratuarındaki makineler. Ürün Geliştirme ve Kalite Kontrol dairelerinden gelen isteklere yönelik çalışmalardır. 1 adet ROACHES Numune Boyama Makinesi 1 adet ROTAOYEL Numune Boyama Makinesi 1 adet ERNST BENZ A6 Pad-steam 1 adet WERNER MATHIS A6 Sıkma (fluard) 1 adet WERNER MATHIS A6 Kurutma Makinesi 1 adet ROACHES Kurutma Makinesi Roaches Boyama Makinesi : Jet dairesinin deneylerinin yapılması için kullanılan çektirme prensibine göre çalışan bir makinedir. Boyama flotteleri 10 gr kumaş için reçetelere göre hazırlanır. Makinenin 30 . Boyahane işletme için şu gibi çalışmalar yapılır: İşletmedeki sıkma silindirlerinin pick-up kontrolü. kumaşta haşıl kontrolü. Burada hem kumaş. Isıtma işlemi elektrik ile yapılmaktadır. Desen Bürodan. 1:8 flotte oranı ile çalışılır. hem de elyaf boyanabilir.Renk Konusu Dışındaki Çalışmalar Boyahane işletmesinden. apre denemeleri. Elyaf iplik ve kumaş formundaki tekstil materyalinin boyanmasında kullanılır. harman oranı tayini. boyanmış kumaşlara düzeltme verilmesi gibi. Makinenin iki adet haznesi vardır. 2 adet haznesi vardır.

Boya çözeltisi 1/8 oranına göre ayarlanır. 1 gr boya + 200 cc suda çözünmesi prensibi esas alınır.5 – 5’e ayarlanır. Elyaf tüpe rahatça girecek şekilde boyama teline dolanır. Kumaş tüpe rahatça girecek şekilde rulo yapılır. Üzerine pamuk iplikle hafifçe sarılarak tüpün içerisine konulur. Dispers Boyarmadde 50 ˚C’lik yumuşak suyla çözülür. 1 : 8 flotte oranı 1 gr materyal 8 cc boya çözeltisi denektir.5 gr tartılır. 1 gr/lt Dispergatör x cc/lt Asetik asit 0. Tüpün ağzı kapatılır ve makinenin yuvasına yerleştirilir. Polyester Exhaust Boyama Yöntemi : Polyester materyalinin çektirme esasına göre boyanması amacıyla uygulanır. Boyanacak materyal istenen ağırlığa tartılır.5 gr/lt pH ayarlayıcı pH metre boya çözeltisine batırılarak pH 4. Boya programı makineye verileri. 31 . Reçetede belirtilen kimyevi maddeler flotte miktarına göre behere alınır. Reçetedeki miktara göre boyalar uygun pigmentler kullanılarak behere alınır. Kumaş ise 10 gr İplik ise 5 gr Elyaf ise 2. İplik çile halinde boyama teline dolanır. Hazırlanan boya çözeltisi tüpün içine dökülür.monitörüne boyama ile ilgili sıcaklık ve süre değerleri girilerek boyama grafikleri yüklenir.

) ayrılması Çözücü sıvı olarak derişik fosforik asit kullanılır. Ekstrakte edilecek materyal ısıtılmış asit içine atılarak karıştırılır. PES rengini kontrol etmek amacıyla ekstrakte yapılır. keten. 130 C˚ 30’ 80 C˚ 32 .60’ 2 C˚/dk 10’ 40-50 C˚ Boyama takip edilerek boyama süresinin bitmesi beklenir.. Selüloz Ekstraksiyonu : Selüloz karışımlı bir materyalin selüloz kısmının (pamuk. Sadece polyesteri boyanacak olanlar proseste istenildiği şekilde yıkanır. polyester iskeleti kalır. Materyalin miktarına göre yeterli miktarda fosforik asit cam bir behere alınır. Materyal makine veya ütüyle kurutulur.. Ekstrakte işleminden sonra materyalin selüloz kısmı erir. PES iskeletinin rengi PES exhaust boyama sonucu elde edilen renktir. Selüloz boyaması yapılacak olanlar varsa durulanır. 90-105 C’ye kadar ısıtılır. Tüpler yuvalarından çıkarılır Tüplerin kapakları açılarak boyanan materyaller çıkarılır. viskon. Boyama süresi bittiğinde sinyal sesi duyulur ve makine durdurulur.

Soda verildikten sonraki süre boya konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Reçetedeki miktara göre boyalar uygun olan pipetlerle behere konur. Reçetedeki tuz. Boyama programı makineye girilir. 33 . antioksidan ve sertlik giderici madde asetik asit 1 : 8 flotte oranında behere konur. Hazırlanan boya çözeltisi tüpün içerisine konur. Procion M-E Boyarmaddeleri ile Exhaust Boyama Yöntemi : Selüloz materyalinin çektirme yöntemine göre boyanması amacıyla uygulanır. Kurutulur. Boya çözeltisi istenilen flotteye ayarlanır. Boyanacak materyal gerekli ağırlıkta tartılır. İplik çile halinde boyama teline dolanır.5 gr Kumaş tüpüne rahatça girecek şekilde rulo yapılır. Materyal asitten çıkarılarak bol soğuk suyla yıkanır. Elyaf tüpe rahatça girecek şekilde boyama teline dolanır.15 – 20 dk süreyle karıştırmaya devam edilir. Tüpün kapağı kapatılarak makinedeki yuvasına yerleştirilir. Bu süre tamamlandığında materyalin yapısında bulunan selüloz aside geçmiş demektir. Kumaş ise 10 gr İplik ise 5 gr Elyaf ise 2. Procion M-E boyalar 1 gr boya + 200 cc su olacak şekilde 50 C’ yumuşak suyla çözünür.

PH (6-7) Soğuk durulama yapılır. Gerekli miktardaki. Aşağıdaki reçeteye göre redüktif yıkama çözeltisi hazırlanır. Bu da boya haslıklarını daha iyiye götürür. Boyama izlenerek programın sona ermesi beklenir. Boyama süresi bittiğinde sinyal sesi duyulur ve makine durdurulur.80 C˚ 30’ 2 C˚/dk 50 C˚ Soda verilir 10’ Boyama programında soda verme zamanı geldiğinde boyama tüpü makineden çıkarılır. Boyama tüpü yuvalardan çıkarılır. Kumaşa redüktif yıkama işlemi yapıldığında selüloz üzerindeki artık PES boyaların uzaklaştırılması sağlanır. Tüpün ağzı kapatılarak makinedeki yuvasına yerleştirilir. soda. 120 – 130 ˚C’de kurutulur. Boyama programına kalındığı yerden devam edilir. 2 cc/lt asetik asit ile nötralize edilir. PES boyaması tamamlanmış PES/Vis karışımlı kumaş bol soğuk suyla durulanır. Dispers Boyama Yapılmış PES/Selüloz Karışımlı Kumaşların Redüktif Yıkanması: PES boyama sonunda fikse olmamış dispers boyalar kumaşın selüloz kısmını kirletir. çözelti olarak pipetle tüp içerisine ilave edilir. 60 ˚C’de durulama yapılır. Materyal tüp içinden çıkartılarak 40 – 45 ˚C’lik ılık suda durulanır. 30’ 70 C˚ Taşmalı Yıkama 34 .

35 . Reçetedeki kimyeviler aşağıdaki sıraya göre boya çözeltisine ilave edilerek karıştırılır. Tartılan boyalar hazırlanan suyla ilave edilerek karıştırılır.6 cc/lt kostik 38 ˚ Be’lik 3 cc/lt sodyum hidrosülfit kumaş bu çözelti içinde 60 ˚C’de 3 dk muamele edilir. Fluarlama zamanı geldiğinde boya çözeltisine Sodyum bikarbonat ilave edilerek karıştırılır. Reçetede belirtilen miktarlara göre boyalar tartılır. durulanır. kurutulur. (Val basıncı 10 olarak ayarlanır) (Buharlama süresi 90 sn için ve hız ayarı 4 m/dk. Boya hazırlama kabına 50 ˚C’de yumuşak su alınır. • • • • üre 50 gr/lt ludigol 10 gr/lt sodyum sülfat 30 gr/lt rapid ıslatıcı 1 gr/lt hazırlanan boya çözeltisi soğuk yumuşak suyla 1 lt’ye tamamlanır. Sodyum bikarbonat ilavesi aşağıdaki tabloya göre yapılır. Steamer fluarı boyamaya hazır duruma getirilir. asetik asit nötralize edilir ve durulanır. Drimaren Wet-Steam Boyama : Selüloz karışımlı kumaşların kontinu yönteme göre boyanması amacıyla uygulanır. Emdirme yöntemine göre boyama yapılır. 120 sn için 3 m/dk olarak ayarlanır) Boyanacak kumaş steamer astara dikilir.

t Sodyum Bikarbonat (gr/lt) 10 15 20 hazırlanan boya çözeltisi fluar teknesine dökülür makine çalıştırılır. Hidrojen peroksit % 50 Sodyum Silikat 38 ˚ Be’ 20 gr/lt 6 gr/lt 10 gr/lt 5 gr/lt Sodyum Hidroksit 38 ˚Be’ Hidrojen Peroksit Stabilizitörü (Gemstab 624) Islatma. Buharlanan boyalı kumaş soğuk suyla durulanır. pamuklu. Sıcak kasar çözeltisi aşağıdaki reçeteye göre hazırlanır.20 20 . yıkama maddesi (Ruesgen WGR) 2 gr/lt Selüloz için optik beyazlatıcı 2 gr/lt Hidrojen peroksit en sonunda ve suyla karıştırılmadan diğer kimyevilerin bulunduğu çözeltiye ilave edilir. Kumaş hızı ayarlanarak buhar kamarasına 102 ˚C’de 150 sn kalması sağlanır. Durulanır ve kurutulur Sıcak Kasar (Ağartma) : Amacı.Boya (gr/lt) 0 . pişirme. 5 dk süreyle kaynar derecede sıcak suyla yıkama yapılır. 36 .60 60 .. keten veya viskonlu kumaşlarda bu hammaddeden gelen çöplerin giderilmesi ve boyamaya hazır hale getirilmesidir. Hazırlanan kasar çözeltisi sert suyla 1 lt’ye tamamlanır.

171 0.147 Gr/lt Stelan SW Asetik Asit Rucoasit COS Verolan NBO Palatex PC Rucagol SBM 1 0. Sıcak kasar çözeltisinden 15 – 20 cc alınıp boyama tüpü içine konur. asetik asitle nötralize edilir ve sıcak sabun yıkama yapılır ve kurutulur. Makine programı 100 ˚C’de 4 saat ısıtma yapacak şekilde ayarlanır. Viskon boyamada boyarmadde markasına göre boyama yönteminde ufak farklılıklar olmaktadır.8 1 0. Süre dolduğunda tüp içerisindeki kumaş çıkartılır. Örnek Boyama Reçeteleri : PES –Vis karışımlı Exhaust Boyama Reçetesi: Alt Boya (PES Boyama) Dianix Gelb Brown Xf Foron Rubin SWF Dianix Blau K26 % 0.Kasarlanacak kumaş fluard’dan geçirilerek fularlanır. Fluarlanan kumaş rulo yapılarak çelik boyama tüpüne yerleştirilir. Durulanır. Tüpün kapağı kapatılarak numune jet boyama makinesindeki yerine yerleştirilir.056 0.5 1 1 37 . Ama temelde Procion M-E boyama yöntemine benzemektedir.

32 0.09 0.35 Gr/lt Tuz Soda Durgol Verolan NBO Palatex PC 45 15 1 1.5 1 PES / Vis Karışımlı Kumaşa Alt Boyama Reçetesi: Alt Boyama (PES) Dispersol Plavine XF Dianix Rubin 150 Dispersol Violet CvS % 0.01 Gr/lt Setlean SW Asetik Asit Rucoasid Verolan NBO Palatex PC 1 0.Üst Boyama (Viskon Boyama) Procion Yellow HEXL Procion Karmin HEXL Amfibix HERO % 0.8 1 0.5 1 38 .105 0.50 0.

5 gr viskon kumaş şeklindedir) boyayarak.1 0.03 gr/lt 12 2 10 50 30 1 10 39 . Procion (üst) boyama Euer Yellow ESL Procion Karmin HEXL Euercion Navy Blue MER Serilen Black XYE Pamuk – Viskon Boyama Testi : % 100 Viskon ve % 100 pamuklu iki ayrı numune ile toplam 6 adet boyama yapılır. diğerinde tuz fazla katılır.5 Wet-Steam (Drimaren) Boyamaya Örnek: Wet-Steam Boyama Drimaren Bill Galb K-3GL Drimaren Balu R-GL Durgol Üre Sodyum Sülfat Grmwet RPO Sodyum Bikarbonat Pamuk – Viskon Boyama Testi : %100 pamuk ve % 100 viskon olan 2 numune kumaş aynı tüp içerisinde (5 gr pamuk.32 0. Aynı reçete kullanılmakta. 3 adet viskon numunesinin reçetesinde birinin tuz ve sodası olması gerektiği kadar kullanılır.4 2.Unvadine PB 0. boyama sonu kumaşlarda görülebilecek renk farklılığını gözlemlemek için yapılır. ötekinde ise sodası fazla katılır. Aynı işlem 3 adet % % 1.

1 0.1 0.5 0. Fizik laboratuarının amacı istenen standartlarda kaliteli bir iplik üretimi için.5 % 0.100 pamuk numune kumaş için yapılır. Özbucak üretimli ve fason ipliklerin tüm kalite testlerini yaparak uygun olup olmadıklarını tespit etmektir. cer şeridi ve fitil) ve sonunda yapılan testlerde iplik işletmesine ışık tutmak.5 0. Bu deneyle örnek kumaşların renk varyasyonlarının boyama koşullarına göre nasıl değiştiği araştırılır.5 0.5 0.015 Soda fark (gr/lt) 20 15 1 0. Viskon (Reaktif) Boyama Remazol Yellow KB Remazol Red RR Remazol Black NE Normal(gr/lt) Tuz Soda Durgol Verolan NBO Palatex PC Kostik 38 ˚Be’ 20 5 1 0. Laboratuarda yapılan testlerde standart atmosfer şartlarında (20 2 ˚C’ sıcaklık % 65 +-2 rutubet) yapılması gerekmektedir.5 Tuz fark (gr/lt) 30 5 1 0. Laboratuarda bu şartlar sıcaklık ve rutubet 40 .5 FİZİK LABORATUARI BÖLÜMÜ Kalite kontrol müdürlüğü bünyesinde üç vardiya olarak çalışmakta olan fizik laboratuarında üç vardiyalı. üretimin her aşamasında (tarak.5 0. 3 gündüzcü ve bir teknisyen olmak üzere 7 kişi çalışmaktadır.5 0.

ayarlamalı klima ile sağlanmakta olup. 1 adet Zweigle Bronca marka manuel iplik büküm cihazı 1 adet Zweigle marka iplik tüylülük tespit cihazı 1 adet Zweigle iplik aşınma cihazı 1 adet Zweigle şerit ve fitil numara tespit cihazı 1 adet Zweigle iplik numara tespit cihazı 1 adet Uster Tester 3 düzgünsüzlük cihazı 1 adet Uster Tensorapid 3 iplik mukavemet cihazı 1 adet Uster Classimat 3 iplik hata sınıflandırma cihazı İşletmede çalışılan yarı mamül ve mamül iplikler için iş akışı İş Akışı İplikhaneden Test Numuneleri alınır Alınan yarı mamül ve mamül ipliklere kalite planına uygun olarak testler yapılır. Yapılan test sonuçları ilgili raporlara geçilir Hayır Evet Test sonuçları speklere göre iyi mi? Alınan numunelerin yeşil veya kırmızı alanlara konulması Test sonuçlarının iplikhaneye verilmesi 41 İplikhane tarafından yapılan düzeltici işlem sonrası tekrar test yapılması Speki aşan testler için ikaz/ihtar yazılması . termohigrograf cihazı ile süreklilik kontrol edilmektedir. Fizik laboratuarında bulunan cihazlar.

lycra çekimi gibi bir takım testler yapılır. Haşıllı iplik kontrolleri : ipliklerde haşıldan sonraki mukavemet artışı. 42 . fitil ve ipliklerde düzgünsüzlüğün tespiti için Uster testleri yapılır. Uster Kontrolleri : şeritlerde. Numara Kontrolü : numara sapmalarını tespit etmek ve asgariye indirmek için şerit. şantuk boyu ve şantuk kalınlıklarının kontrolü yapılır. fitil. Büküm kontrolü : ipliklerde bükümdeki sapmaları tespit ederek standartlara uygun çıkmasını sağlamak için yapılır. elastikiyet kaybı ve aşınmaya dayanımları test edilir.Laboratuarda yapılan belli başlı testler şunlardır. ve ipliklerden numara kontrolü vardır. Neps kontrolü : iplikte oluşabilecek nepsleri asgariye indirebilmek için tarak ve cer şeritlerine yapılır. Subjektif Düzgünsüzlük Kontrolleri : İpliklerdeki düzgünsüzlükleri gözle görmek amacı ile iplikler eşit aralıklarla ve düzgün olarak konik levhaya sarılarak yapılır. şantuk sayısı. Hatalı Kumaş Analizleri : kalite kontrol sırasında hatalı görünen kumaşlarda gerektiği takdirde hataların kaynağının tespiti için. Mukavemet Kontrolleri : ipliklerin kopmaya karşı dayanımlarını ve bu esnadaki uzamalarını tespit etmek için yapılır. Tüylülük Testi : İpliklerde meydana gelen tüylenmenin derecesi tespit edilir. Lycra Çekim kontrolü : Lycralı ipliklerde lycra çekim miktarını tespit etmek için yapılır. Classimat Testi : ipliklerdeki hataları uzunluk incelik ve kalınlıklarına göre sayısal olarak sınıflandırmak amacıyla kops ve bobinlere uygulanır. Şantuklu İplik Kontrolü : Şantuklu ipliklerdeki şantukların dizilimini ve düzgünsüzlüklerinin gözle ve makine ile kontrolü. büküm. numara kontrolü.

Mamül kumaş laboratuarı dünya çapında tanınmış kabul edilmiş laboratuardan agredite almıştır. • • • • • Dikiş kayması Pilling testi Yıkama haslığı Su haslığı Martindale Pilling testi 43 . Fakat numune alışında ve sürelerde farklılıklar olmaktadır. Temel haslık testleri : • • • • Kopma mukavemeti Elongation (Lycralı Kumaşlarda) Yıkama ile boyut stabilitesi (Sanfor Testi) Yırtılma Mukavemeti Müşteri isteğine göre yapılan haslık testlerinden bazıları şunlardır. müşterinin sipariş ettiği kumaşın kendi belirlediği haslık değerleri arasında olup olmadığına bakmaktır. Ayrıca müşteriler haslık testlerinin standartlarını kendileri belirlemiştir. Bu nedenle mamül kumaş laboratuarının asıl amacı. Testlerin uygulanışı prensipte aynıdır. müşteri siparişlerine göre çalışmaktadır. Mamül kumaş laboratuarında 4 temel test vardır.Mamül Kumaş Laboratuarı : Kalite Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 3 vardiya olarak 6 adet çalışanı bulunmaktadır. Mamül kumaş laboratuarının amacı işletmede üretilen mamül kumaş haline gelmiş kumaşın kullanım özellikleriyle ilgili olan haslık testlerini yaparak kumaştan beklenen performansı ortaya koymaktır. Diğer bir çok haslık testi ise müşterinin isteğine göre yapılır. Fabrika. Bunlar genellikle bütün kumaşlara uygulanır.

(İki kenarda 5 mm saçak bırakılır). Enleri iki tarafı eşit iplik çıkartılarak 50 mm’ye getirilir. Numune hazırlanması : Test istenen yönde 300 mm x 60 mm boyutlarında metal şablon kullanarak 3 numune hazırlanır. Haslık testleri anlatılırken kendine özgü değerlendirme metodundan da bahsedilecektir. Ütü ile buruşma testi Termal stabilite testi Buhar stabilite testi Işık haslığı testi Sonuçları değerlendirme metodları haslık testinin cinsine göre değişiklik arzetmektedir. kumaşların kopmaya karşı dayanımlarını tespit etmektir. Numune kumaş kenarlarından en az 150 mm uzaktan alınmalı ve her biri farklı atkı çözgü iplik gruplarını içermelidir. Islak Test : 44 .b.• • • • • • Kuru temizleme haslığı Perborata karşı renk haslığı v. Kopma Mukavemeti Testi : Amacı. Test bu şartlarda yapılmalıdır. Numunelerin üzerine atkı çözgü yönlerini belirten işaretler konur. Kondisyonlama: Kuru Test : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık ve % 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır.

Ve bekletmeden 20 ±2 ºC ortamda test edilir. suyun fazlası bir havlu ile sıkılarak uzaklaştırılır. Numunelerin Hazırlanması : Lycralı yönde 330 mm x 60 mm boyutlarında metal şablon kullanılarak iki numune hazırlanır. Atkı yönü için 3 toplam numune aynı şekilde test edildikten sonra yazıcıdan sonuçlar rakamsal ve eğer istenirse grafiksel olarak alınır. % 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır. Üst çene sıkıldıktan sonra “Tare” tuşu ile ekran sıfırlandıktan sonra alt çene sıkılır ve düğmeye basılarak test başlatılır. Ekran options düğmeleri ile Autoreturn’e ayarlanır. Testin Yapılışı : Bilgisayar ve cihaz açılır. Numuneler kumaş kenarından en az 15 cm içeriden olmak şartı ile alınmalı ve her biri farklı atkı çözgü iplik gruplarını içermelidir.Test numunelerinden ıslak mukavemet istendiği takdirde test numuneleri 20 ±2 ºC saf suda ısıtılıp. test hızını ise 100 mm/dk’ya ayarlanır. Cihaza kopma mukavemeti için 75 mm’lik sürtünme yüzeyi olan çeneler takılır. Extension cycle’da ise üst limit 150 mm’ye alt limit 0 mm’ye ayarlanır. Numunelerin üzerine lycra yönü hangisi ise (atkı veya çözgü) yönü belirtici işaretler konur. Kondüsyonlama : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık. Numuneler çeneler arasına tam ortalanacak şekilde yerleştirilir. Testin Yapılışı : 45 . Kesilen numunelerin eninden ve boyundan eşit iplik çıkartılarak eni 50 mm’ye düşürülür. Test bu şartlarda yapılmalıdır. Elongation Testi : Amacı. Bilgisayardan kopma mukavemeti test programı çağrılır. Aynı işlemler kumaşın çözgü yönü içinde yapılır ve sonuçlar yazıcıdan alınır. Çeneler kopma gerçekleştikten sonra otomatik olarak eski pozisyonuna dönecektir. Tensile strength test ekranı görüldükten sonra test edilecek kumaş ile ilgili bilgiler bilgisayara girilir. Çeneler arasındaki mesafe 200 mm’ye. Ve ekran test programına getirilir. Cihazın üzerinde “options” düğmeleri ile load cycle’da yükün üst limiti 100 kgf’e alt limiti 0’a ve çenelerin hareket sayısı 1’e ayarlanır. Siyah hassasiyet düğmesi maksimum konumuna getirilir. lycralı kumaşların elastikiyetini tespit etmektir. Şablonun uzun kenarı lycra yönü paralel gelecek şekilde yerleştirilir.

Fakat ilk pozisyonda durmaz. Sonuçlar rakamsal ve eğer istenirse grafiksel olarak alınır. özellikleri.s. kumaşların yıkandıkları zaman meydana gelebilecek boyutsal değişmeleri tespit etmek. Numuneler çeneler üzerindeki çizgiler üzerinden yerleştirilir. Şablon çizgisinin 1 – 2 cm dışından kumaş kesilir. Bilgisayara numune ile ilgili veriler girilir ve ekran test programına getirilir. Test edilecek kumaş üzerine 50 x 50 cm’lik test şablonu . Şablon alındıktan sonra kumaşın çözgü yönü belirtilir. Numune ile birlikte toplam yük 2 kg olacak şekilde her biri 50 gr olan PES makeweight’lerden sayarak alınır. Çeneler arasındaki mesafe 250 mm. 2 test de aynı şekilde yapılır. Diğer işlemlere geçilir (testin kayıtlara geçmesi) Yıkama ile Boyut Stabilitesi (Sanfor Testi) : Amacı. firması v. Tare tuşu ile ekran sıfırlanır ve başlama düğmesine “A” basılarak test başlatılır. Ayırdığımız makeweight’lerle numune kumaşı makineye. Testin Yapılışı : Makineye hangi firmaya göre yapılacaksa onun belirlediği standarda göre program kasedi seçilir ve makineye yerleştirilir. test hızı 300 mm/dk ayarlanır. Test bittikten sonra otomatik olarak cihaz duru. Şablonun üzerindeki işaretler kumaşa işaretlenir. Yükün alt limiti 0’a. Müşteri isteği olan durumlarda Müşteri Test İstekleri Tablolarına göre olmayan durumlarda ve Özbücak yıkama haslığı ve yıkama ile boyut stabilitesi test 46 . Hazırlanan numune tartılır. Siyah hassasiyet düğmesi en alt konuma getirilir. Overlok makinasında kenarları tam çizgi boyunca düzgünce kesilerek dikilir. “▼” düğmesine basılarak çeneler ilk pozisyona getirilir.Cihaz açılır. kenardan en az 15 cm içeride ve çözgü ipliklerine paralel gelecek şekilde yerleştirilir. Şablonun çevresi çizilir. Sanfor ve wira stabilite testi bildirim formuna test edilecek kumaşın adı. Dupont’a ait program seçilir. Cihaza elongation testi için bir tarafı düz metal diğer tarafı silindirik metal olan çeneler takılır. kumaş üste gelecek şekilde yerleştirilir ve makine kapağı kapatılır. Kumaşın eninde tutarsızlık yada herhangi bir yerinde hata var ise test için düzgün yerinden parça istenir. Alacağımız numune sayısı 1’den fazla ise ve hepsi aynı programda test edilecek ise numuneler en fazla 1 kg olacak şekilde hepsi bir seferde alınır. 1 üst limiti 3 kg’a ayarlanır. test öncesi eni. gerekli yerlere yazılır. Numune Hazırlama : Test edilecek kumaşın üç yerinden eni ölçülerek ortalama eni bulunur. Çenelerin gidip gelme sayısı da 3’e ayarlanır.

Numunelerin her birine atkı veya çözgü numunesi olduğunu belirtici işaretler konur. 150 mm’lik bir ön kesme yapacak şekilde ayarlanır. Kondüsyonlama : Test numuneleri 20 ±2 ºC sıcaklık. Cihaz üzerindeki su terazisi kontrol edilir. Testin Yapılışı : Test cihazı sarkaç başlangıç konumuna ve skala ibresi durdurma noktasında getirilir. Ve numuneler atkı yönünde 80 x 63 mm. M85 için 50 gr Persil deterjan 0. Numuneler biraz pay bırakılarak kesilmelidir. Kumaşın elyaf karışımına göre 45-70 dk arasında (PES/Vis) 70 dk (ve bunun 10 dk soğuk olacak şekilde ) . Sarkaç başlangıç 47 . Wira testi bildirim formuna çekmeler için (-) işareti ile uzamalar için (+) işareti belirtilerek yazılır. % 65 ±2 rutubetli ortamda en az 4 saat kondüsyonlanır.5 lt ılık suda çözülerek makine yanındaki cam tüpte su görüldüğü anda. Atkı ve çözgü yönündeki 3’er tane işaretler arasındaki çekme değeri % cetveli ile okunduktan sonra atkı ve çözgü ortalama çekme değeri bulunur. dokuma kumaşların yırtılmaya karşı direncini tespit etmektir. Eğer numune tumble dry (makinada kurutma) olacak ise numune ile 1 kg olacak şekilde PES makeweight’ler konarak makineye yerleştirilir. makinenin deterjan gözüne konur. Sonra ölçüm işlemlerine başlanır. Program bittiğinde kumaşlar makineden çıkarılır. Test Numunesi : Kumaş kenarından en az 5 cm içeriden olacak şekilde M85 test metodunun 80 x 63 mm’lik metal test şablonunu kullanarak atkı ve çözgü yönlerinde beşer adet numune kesilir. Test bu şartlarda yapılmalıdır. Numunelerin her birinin farklı atkı ve çözgü gruplarını içermesi için kumaşın farklı yerlerinden kaydırmalı olarak alınır. Yırtılma Mukavemeti Testi : Amacı. Ayarlamalar yapıldıktan sonra numune 63 mm’lik kenarı bıçağa dik ve 80 mm’lik kenarı çenenin altına paralel olacak şekilde sıkıştırılır. ?? Kurutma bittikten sonra numuneler makinenin içindeyken soğuk ayarda 10 dk bekletilir. çözgü numuneleri ise çözgü yönünde 80 x 63 mm boyutlarına getirilir.dereceleri tablosundaki sıcaklığa göre uygun program seçilir. Numunelerin atkı ve çözgü ipliklerine paralel olmasını iplik çıkartarak sağlanır. Müşteri isteğine göre drip dry (asarak kurutma) veya flat dry (yatarak kurutma) yapılır. Numuneler makineden alındıktan sonra en az 4 saat dinlenmeye bırakılır. 50 x 50 mm boyutlarında beyaz pamuklu bez (sürtme bezi) ile bıçak ayarı.

pozisyonuna ve skala ibresi durdurma noktasında getirildikten sonra numune bıçak ile 190 mm’lik bir ön yırtılma verilir. boyarmaddelerin ve benzer maddelerin sülfonik (-SO3 ) ve sülfat (-SO4) grupları olabilirler. • Beyazın kirlenmesi veya sararma oluşumu 48 . Sarkaç durduktan sonra skaladan yırtılma değeri mN olarak okunur ve yırtılma defterine kaydedilir. sarkaç faktörü olan 64 ile çarpıldıktan sonra 9. Su Tasfiye İşlemleri : Tekstil işletmelerinde değişik proseslerde suyun yüksek metal iyon içerdiğinden kaynaklanan bir çok problemle karşılaşılır. skaladan okunan değerin toplamı. Bu reaktif kısımlar nişasta ve PVA’nın hidroksil grupları (-OH). yün ve nylon lifleri ile akrilik sabunlar ve diğer materyallerin karbosilik asit grupları. Sarkaç tutucusuna basılır ve sarkaç 1 defa gidip gelme hareketi yapana kadar basılı tutulup sonra bırakılır. Fakat suda çözünmüş ve anyonlar / katyonlar şeklinde bulunan metal tuzları.81 ile test numune sayısı çarpımına bölünür. akriliklerin. Bunun sonucunda. sabunların. Aşağıda terbiye esnasında değişik proseslerde alkalite ve metal iyonlarından kaynaklanan çeşitli problemler sıralanmıştır. Proses Haşıl sökme: • • Enzim aktivitesinin düşmesi Nişasta ve PVA gibi maddelerin suda çözünmüş şekle dönüşmesi Pişme : • Sabunla reaksiyon sonucu metal organik asitlerin oluşması ve çökmeler. Atkı yönünde aynı işlemleri 5 numune için de tamamladıktan sonra ortalama değeri grf olarak bulmak için. Şebekeden gelen sudaki çözünmemiş metal parçaları veya çökeltileri filtrasyon yöntemi ile kolayca uzaklaştırılır. Aynı işlemler çözgü numuneleri içinde yapılarak ortalama yırtılma mukavemeti grf cinsinden bulunur ve sonuçlar yırtılma testi kayıt defterine yazılır. proses ortamında bulunan diğer reaktif maddelerle birleşme imkanına sahiptirler.

• • Yıkama veriminin azalması Kumaşın hidrofiletisinin zayıflaması Kasar : • Banyoda peroksitin parçalanması Merserize : • • Çözünmeyen metal oksitlerin oluşması Kapilaritenin ve parlaklığın azalması Boyama : • • • • Boyalarla temasta renk sapmalarıyla karşılaşılması Boya çözünürlüğünün düşmesi Abrajlı boyamalar Boya difüzyonu zayıflaması Baskı : • • • Emülsiyon kırılması Kıvamlaştırıcının veriminin ve viskozitenin düşmesi Boyarmadde bahsedilen problemlere sebep olması Apre : • • • Katalizörlere negatif etki etmesi Reçineler ve diğer katkı maddelerinin reaktivitelerinin kaybolması Emülsiyon kırılmaları 49 .

Su Tanklarının Çalıştırılması : Su tasfiye dairesinin amacı. Su yumuşatma süresince numune su alma musluğundan 15 dk’da bir su numunesi sertliği kontrol edilir. Tekstil materyalinin (özellikle selülozik elyaf) kendisi. Sert su (4a) ve yumuşak su (4b) vanaları açılır. Numune suyu sert çıkarsa yumuşak su kulesine su verme işlemi sert su 4a ve yumuşak su 4b vanaları kapatılarak durdurulur. 6 tank bu şekilde rezerveli olarak su tasfiye işlemini gerçekleştirmektedir. Ters yıkama işlemine geçilir. Kumun üstünde bir tür selülozik reçine tabakası bulunur. Tanklar ikişerli gruplara ayrılmıştır. Bu şekilde 0 – 5 d˚ H (Alman sertliği) arasında işletme suları elde edilir. Tuzlar’dır (NaCl. Ters Yıkama : Ters yıkamanın amacı. Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir. kum ve çakıl içerisinden geçerken bıraktığı tortuyu atmak ve sıkışmış olan reçineyi kabartmak için ters yıkama yapılır. işletmeye düzenli olarak yumuşak su vermektir. Fakat işletmelerde genellikle bilerek veya bilmeyerek göz ardı edilen iki önemli metal iyonları kaynağı vardır ki dikkate alınmadıkları takdirde çok ciddi problemlere neden olurlar. 50 .Suyun içerdiği metal iyonları su tasfiye işlemleri ile tekstil terbiyesi için gerekli olan sınırlar içerisine çekilebilmektedir. Dolayısı ile sudan kaynaklanabilecek bu sorunlar büyük oranda önlenmiş olur. Na2SO4) Özbucak Boya-Terbiye işletmesinde su tasfiye dairesinde altı adet su arıtma tankı (deposu) bulunmaktadır. Fincanın üstünde kum tabakası bulunur. su yumuşatma tankının normal çalışması sırasında suyun reçine. Bunlar. Ve üst kısmından yumuşak su alınıp işletmeye dağıtılır. Fincanın üstünde fincana benzer delikli bir malzeme katmanı bulunmaktadır. Biri tuz yıkama yapılırken diğeri çalışmaktadır. Su tankının en alt kısmında çakıl taşı bulunmaktadır. Bunlar ikişerli gruplar halinde rezerveli olarak çalışmaktadır. Sert su tankın alt kısmından verilir. Su yumuşatma işlemi başlamış olur.

Bundan sonraki rejenerasyona (tuz yıkama) hazırlıklı olmak için tuz kalıbına 600 kg tuz ve 1 dk su vanası açılarak su ikmali yapılır. 3b. normal çalıma da su yumuşatma tesirini kaybetmiş olan reçineyi yeniden etkili hale getirmek için tuz yıkama işlemi yapılır. Numune suyun üzerinde 1 cm’lik köpük var ise su yumuşaktır. İletkenlik 2 ms veya daha küçük ise rejenerasyon (tuz yıkama) işlemi bitmiştir. Ters yıkama 2a ve 2b vanaları açılır. Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir. Hidrometre şişesi kapağı kapatılıp çalkalanır. Ters yıkamadan tuz yıkama işlemine geçilir. 51 . Bu işlem 15 dk yapılır. 3b ve 3c vanaları kapatılır. Tuz eritme tankındaki 3a ve yumuşak su tankındaki 3b ve 3 c vanaları açılarak sistemden su geçirilir. Rejenerasyon (Tuz Yıkama) : Tuz yıkamanın amacı. Su yumuşatma tankının numune suyu alma musluğu açılır. 2a ve 2b vanaları yarım açılarak reçine içerisinden sert su geçirilir. 2 a ve 2b vanaları kapatılır. 3c vanaları ayarlanır. hidrometre şişesi içerisine 4 damla sabun eriyiği damlatılır. 30 dk’nın sonunda (5) vanasından su numunesi alınarak kondüktometre ile iletkenli ölçülür. Numune suyun üzerinde köpük yoksa su serttir. Su 1 dk akıtılır. Temizleme işlemine geçilir. buhar kazanı ve işletmeye yumuşak su vermek. 3a . Tuzlu su 30 dk yumuşak su tankından geçerek şekilde 3a. Su Serliği Kontrolü : Amaç.Bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilir.