P. 1
KÜLTÜRDEN İRFANA

KÜLTÜRDEN İRFANA

|Views: 92|Likes:
Yayınlayan: Cihat Sarıgül

More info:

Published by: Cihat Sarıgül on Jun 19, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

Sections

 • «KÜLTÜR» DEN «İRFAN» A
 • KÜLTÜR MÜ ÎRFAN MI?
 • BATI KÜLTÜRDEN NE ANLIYOR?
 • İDEOLOJİ «FİKRİYAT» MIDIR?
 • SÖMÜRGECİLİK VE KLASİK ANTROPOLOJİ
 • ORYANTALİZM : SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF KOLU
 • ORYANTALİZMİN KAYNAĞI
 • ÎSLÂM DENEN MEÇHUL
 • ŞEHBENDERZADE AHMED HİLMÎ
 • İSLAM'DA TARİH VE MÜVERRİHLER
 • BİR GURUP VE BÎR TULU'
 • TUNUSLU HAYRETTİN'DEN CELAL NURİ'YE
 • İSLÂM VE MEDENİYETİ
 • İSLÂM TARİHÎNDE ZAMAN BOYUTU
 • BÎR ÇAĞA ADINI VEREN ADAM : EL BÎRUNÎ
 • İBN SİNA ÜZERİNE BİR ÎKÎ NOT
 • İBN RÜŞD VE ORTA-ÇAĞ ÎSLÂM DÜŞÜNCESİ
 • İNSANLIĞIN SON SÖZÜ AGNOSTİSİZM Mİ?
 • ATEİZM NEDİR?
 • RIZA TEVFİK VE STUART MÎLL
 • DÜŞÜNCE HAYATIMIZDAN ÜÇ KESİT
 • BÎR TARTIŞMA VESİLESİYLE
 • İKİ DÜŞMAN KARDEŞ
 • IğgyAMÎ'YÎ OKURKEN YAHUT
 • DOĞULU KALAN TEK MÜSTAĞBÎP
 • HAMÎD VE DEHA
 • jCUĞUNUN SON ŞARKISI
 • BÎR «HALK EDEBİYATI» VAR MIDIR?
 • BİZDE ROMAN
 • «EDEBİYAT-I CEDİDE'NİN OTOPSİSİ» YAHUT KIVILCIMLIYA DAİR
 • «ALÎ BABA’ınIN MAĞARASI»
 • DİLİMİZİN EN BÜYÜK LÜGATNÜVİSÎ. : REDHOUSE
 • Kafamızda istifhamlar yaratan dağınık bilgi kırıntıları
 • Edebiyat Kamusları
 • ARAPÇA ÖĞRENMEK
 • OSMANLI ARAPÇA BİLÎR MİYDİ?
 • DİL KURUMU, DİL AKADEMİSİ
 • İSLÂM'DAN ÖNCE İRAN EDEBİYATI
 • BİNBÎR GECE ÎLE MUKADDİME
 • ARAP EDEBİYATI
 • «EDEBİYAT CUMHURİYETİ»
 • ABELAKD ÎLE HELOİSE
 • ÇOCUK EDEBİYATI
 • POLONYA'NIN EN BÜYÜK ŞAİRİ
 • GANDHÎ'YÎ DÎNLERKEN
 • yeĞtrf VE TARÎH fgP1
 • BATININ YENİÇERİLERİ : «GENÇ OSMANLILAR
 • DÂVÂ, BUGÜNÜ DÜNE BAĞLAMAKTIR

Cemil Meriç insan yayınları İstanbul, 1986

birinci bölüm
«KÜLTÜR» DEN «İRFAN» A
Soru : «Kültür», aydınlarımızın çok sık kelimelerden biri. Tarifini rica etsek:. kullandığı anahtar

Cevap : Bu işi Amerikalı iki sosyolog yapmış. Kimsenin okumadığı/ fakat herkesin zikrettiği ünlü eserlerinde «161» tarifi var, kültürün. Her zevke uyan bu tariflerden 'bir örnek verelim: «Dünyada kültürden daha kaypak mefhum tanımıyorum. Tahlil edemezsiniz, çünkü unsurları sonsuz. Tasvir edemezsiniz, çünkü bir yerde durmaz. Mânâsını kelimelerle belirtmeğe kalkıştınız mı, elinizle havayı tutmuş gibi olursunuz, Bakarsınız ki her yerde hava var, ama avuçlarınız bomboş». Gerçekten de, kültür, batının düşünce sefaletini belgeleyen kelimelerden biri: kaypak, karanlık, samimiyetsiz. Tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce mânâ. Kelime değil, bukalemun. Soru : Kültürün, düşünüyorsunuz? çağdaş dünyadaki gelişmeleri üzerinde ne

Cevap : Kültürün en yüksek düzeye ulaştığı Yeni. Dünya'da kültür yok artık, onun yerine karşı kültür, anti kültür, hipi kültür, kültür sonrası, devrimci kültür var. Amerika'dan gelen salgın bütün Avrupa'ya da yayıldı. Çağımız geleneklere değil, geleneğin kendisine düşman. Hayata birşey eklemek istemiyor, hayâtı alt üst etmek peşinde. Kültür mefhumunu çatlatan bir davranış karşısındayız. Artık «kazanılmış bir bilgiler bütünü» değil, kültür; «herşeyi okuyup, herşeyi unuttuktan sonra kalan» değil. Daha çok bir özlem. Keşfedilmesi, yaratılması gereken bir dünyanın özlemi. Amaç, eski yasaları ve ölçüleri yerle bir etmek. İdeolojiler de, teknik de yenikuşaklara güvensizlik veriyor. Hepsi de ütopyalara susuz; taze, sıcak, tabiî ütopyalara. Bu isyan batıda uzun zamandan beri seyrine alıştığımız bir trajikomedinin devamı; dadaizm, fütürizm, gerçek üstücülük. Yalnız çılgınlık şimdi çok daha yoğun, çok daha yaygın, çok daha topyekün. Soru : Şu halde batının birçok çevrelerinde kültür, anarşi demek. Peki kelimenin haysiyetini korumak isteyen batılılar da yok mu? Cevap : Olmaz olur mu? İşte Pierre Emmanuel. Fransa'da devrin Kültür Bakanı Andre MalrauxJya yazdığı bir mektupda «gerçek kültür, bir tutkudur» diyor. «İnsana inanıştır, kendini insanlığın kaderinden sorumlu tutuştur. Bir sevgidir kültür.

İnsanın kendi kendini fethidir. Dünya çapında bir hümanizmanm inşasıdır. Bugünü mazi ile zenginleştirmektir. Mazi ve istikbal ile. Toplum, kişinin bir ruhu olduğunu unutmuşa benziyor. Kişilere ferman dinleten, iktisadın şuursuz kanunları. însamn tek değeri, ürettiği ve tükettiği, kendisi değil. Şehirde yaşamak bir işkence. Önünde iki kaçış var insanın. Biri televizyona kaçış, öteki gençlerin kaçışı: Terörizm. İnsanın kendi kendine soracağı geliyor: Kültürü kurtarmak için zengin ülkelerin yoksullaşması mı lâzım? Dileriz ki insanlar «kültür»ü benimsesin ve insan tekrar «insanlaşsın». Soru : Pierre Emmanuel'in özlediği bu «kültür» anlayışı, bizim eski «irfan»ımızı hatırlatmıyor mu, biraz. Cevap : Nasıl hatırlatmaz? İrfan, düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. İrfan, insanoğlunun has bahçesi. Ayırmaz, birleştirir. Bu bahçede kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini tanımakla başlar. Kendini tanımak, önyargıların köleliğinden kurtulmaktır, önyargıların ve yalanların. Tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, zekâyı zirvelere kanatlandıran, uzun ve çileli bir nefis terbiyesi, irfan. Kemâle açılan kapv amelile taçlanan ilim. İrfan, bir Tanrı vergisi, Cehidle gelişen bir m evhibe.. Kültür, irfana göre, katı, fakir ve tek buudlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü. Yani hem ilim, hem iman, hem edeb. Kültür, Homo Ekono™ mikus'un kanlı fetihlerini gizlemeye yarayan bir şal; İrfan, dinî ve dünyevî diye ikiye ayrılmaz, yani her bütün gibi tecezzi kabul etmez. Pierre Emmanuel'in adını koyamadığı bu ideal, ihtiyar doğunun uzun zamandır aşinası olduğu İrfan’ın ta kendisi. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın. Soru : Siz, bir Türk hizmetindesiniz, irfanın mı? aydını olarak kültürün mü

Cevap : Heyhat! Hidayet ilahî bir lütuf. Ben de belli bir çağın insanı olarak kültürün hizmetinde idim şimdiye kadar. Dünya kütüphanelerinin kapılarını yurdumun insanlarına açmak istedim. Hint ormanlarının uğultusunu taşıdım, edebiyatımıza, Batının büyük düşünce fatihlerini konuşturdum. Eserlerimin «kültür» cildi, aşağı yukarı tamamlandı. Bundan sonra «İrfan» cildi başlayacak. Ayrıntılarla fazla uğraştım şimdiye kadar. Artık bu uzun yolculukta devşirebildiğim hakikat meyvalarım takdime çalışacağım okuyucularıma. Kültürden çok irfanla uğraşmak istiyorum. Soru : Kültür meselelerimiz... Cevap : Dante'nin cehennemine yeni bir fasıl eklemek istemiyorum. İrfan, batı intelijansiyasının «Gnoz» (gnose) adını verdiği «ilm-i Ledün»dü. Karanlıkları ışığa boğan bir şimşek. Yan ilham, yan seziş. Cedlerimiz, ilâhî esrarın heybeti karşısında «Süphane, ma arefnâke hakkı marifetik, ya

» Celâl Nuri. aradığı kelimeyi buldu: hars. ne Türkistan. «irfan» İkinci Meşrutiyet aydınları için çok sevimli bir kelimedir. KÜLTÜR MÜ ÎRFAN MI? Ziya Gökalp. Bu kelimede mânâ cihetiyie de fazla bir ciyâdet ve taravet göremiyorum.» Ama İttihat ve Terakki Fırkası’nın yarı resmî ideologu.. colere mastarından. mefhumu nasıl ifade edebileceğini düşündü. ifrat ve mübalağa üzere cımâ eylemek. 4 — mecazi: edebiyatı. çağının Avrupa'sında aşırı bir itibar kazanmağa başlıyan kültür kelimesiyle karşılaşınca. İlk isyan edenlerden biri Resimli Kitap yazarlarından Raif Necdet Bey: «bana. fünün ve bediiyatı zer etmek. diyordu.:» Peki «hars»? Onun da mukabillerini Firuz Abadı kamusundan aktarır: «Kesb-i kâr edib mal toplamak. Ekip biçmek demekti colere: toprağı ekip biçmek. 3 — bir nebatı yetiştirme.» Ve mütaleasım şöyle özetler: «fikrimce. binek hayvanım fazla yormak. Kültür mukabili olarak «irfan» kelimesini hem lafız. Bu bedbaht. 2 — ekilmiş toprak. pek soğuk ve kaba geliyor. Tarihimiz mührü çözülmemiş bir masal hazinesi.. 'kültür'ün Türkçe mukabili «irfan»dır (Süleyman Nazif ve Faik Âli de böyle düşünmektedir). Üstâd.' Hadis-i Kudsi. bir kişi dört hâtûn almak. Kültür'e gönül verenler mavera karşısında böyle bir dehşet duymazlar. Devrinin Frenkçe lügatlerine bir göz attı: «kültür». eşek zekerinin dibi ve kökü. 324). kelimenin Littre lügatindeki mânâlarını sıralar: «1 — toprak işi. Rabbini bilir» buyurur. bu musikisiz kelime İttihad ve Terakki'nin yarı resmî nazariyecisi tarafından ortaya atıldığı için zamane aydınlarının bütün itirazlarına rağmen uzun zaman yaşıyacaktı. Ziya Gökalp'in Turancılık davasıyla istihza ederken.. «Turan»ın yerine «İrfan»ı koyarak onun meşhur beytini şöyle değiştirir: «Vatan ne Türkiyedir bizlere. cemiyet olarak da. daha kuvvetli ve şetaretti buluyorum» (Hayat-ı Edebiyye. s. Âsim’ın Fîruz Âbâdî tercümesinde. beşeriyet olarak da /en çok şimdi muhtacız. dilimizi de kaybettik.. Abdullah Cevdet.. ne doğuyu. En az tanıdığımız ise. ulûm. Ne mutlu bize ki. «hars kelime-i muhaddesi 'kültür' mukabili midir?» diye sorduktan sonra. Ne batıyı tanıyoruz. hars’ın âheng-i telaffuzu pek abûs. Latince 'cultura'dan geliyordu.Maruf» diye çarpmıyorlardı. hiç bir tenkide kulak asmıyacak kadar memnundu «müstehcen» . Vatan. 'cultura'. «Nefsini bilen. büyük ve müebbed bir ülkedir: İrfan. «Türk İnkılâbı» (1926) isimli kitabında. hem mânâ itibariyle daha nefis ve munis. Böyle bir bilgiye fert olarak da. Filhakika. tarlaya tohum ekmek. kendimiziz.

Başka feir deyişle kültür. Sonra en iyisini yaptık. Fransız için başka. «insanı insan yapan bilgilerin bütünü» anlamına gelir. . bir evi tanzim etmek. Kısaca kültür. Amerikan antropolojisi'ne merak saranlar. Almancanın ve Amerikancanın taarruzlarına rağmen «ideal» mânâsını korumaktadır. tek kelime ile ifade edilmiş: Umran. Alman için başkadır. Bütün. Amerikancadan. çok netameli ve hiç bir zaman berrak bir tarife kavuşturulmamış bir mefhumdur. hars'ı «ekin»le karşılamağa niyetlendiler ama o da hars gibi bir kaç mevsim kulaklarımızı tırmaladıktan sonra uçup gitti.s. antropologlarla sosyologlar için başkadır. Fransızca sözlüklerde ve denemelerde. bizim sosyal ilimlerimizi de büyülemiş.. Demek ki ümran çok zengin çağrışımları olan bir kelime: yerine göre halk. Medeniyet ve kültür aynı bütünün iki cephesi. Amerikan ve İngiliz Antropoloji Mektebini fethettikten sonra.. Demek ki kültür. medeniyet. nüfus. Almanca ve İngilizce eserlerde ağır basan mânâ: sosyal yaşayıştır. Muammir: «colon». Ümran. Müstamere: sömürge. bu kalıplaşmış kültürden şikayetçi. edebiyatçılar için başka. mefhumu yeni «baştan değerlendirerek dilimizi için. Daha sonra. «Sosyoloji'nin Elkitaibı»nda. Bu anlamıyla kültür. ahali. Şakirtler de üstadın «hars»ını sakız gibi çiğnediler her zaman. Nitekim. medeniyet. amr'dan gelir. irfan: Amerikanca kültürün. Kâh suda. Bu uğursuz kelime. Tarif edilmeyen ve edilemeyen bir kelime. Artır: bir yerlerde oturmak. olduğu gibi iktibas etmeliydik. Fransızcada kültür. toprağı işlemek. aşağı yukarı. medeniyet demek. bazen bir alışkanlıklar. kaypaklığı. aşağı yukarı. Biz. kelimenin yirmi tarifini vermiştir. ömür. müphemiyeti ve seyyaliyetiyle Avrupa'dır. biriyle düşüp kalkmak. «uydurca»ya gönül vermiş bir takım hayranlara. karşılığı. kültür Avrupa'da doğmuş bir kelimeydi. Medeniyet ne? Cuvillier. amr kökünden gelir. Mamure: dünyamız v. Kültür. Fransız aydınları bu sahte. müreffeh hale getirmek v. den çıkılmaz açmazlara soktular. bir kazanılmış hünerler mecmuası.buluşundan. kültür. kâh karada yaşan bir hilkat garibesi. kelimeyi tek bildiğimiz Avrupa dilinden yani . Avrupa'nın uydurduğu bir mefhumdur. Gerçi üstadın. dilimize iki ayrı kaynaktan girmiş: Fransızcadan. Bazen içtimaî hayatın kendisidir. İslâm bu keşmekeşten asırlarca önce kurtulmuş. Müstanür: «colonialiste». Fransızcadan aldık. Fransızca kültürün Türkçe.s. Tylor'un Almancadan aktardığı «kültür» ise.

Tarihe. şehir hayatı. Onları kaynaklarında yakalar. Bedevilik. kendi kendini aşacak olan bir merhale. adetler ve inançlar. adeti. ilk duraklarından ele alarak. Başka bir tarifle: «bir kavmin yaptıklarının ve yarattıklarının bütünü. ümran ile asabiyet. Ümran iki şekilde tezahür eder: badiye hayatı. Haderiyetin de (şehir hayatı) çeşitli mertebeleri var. Ümran ise. târihin. antropolojinin ana konusu: Umran'dı. Tunuslu tarihçinin anahtar kelimesi ümran. Biz bunlara daha ilerlemiş bir kavimde raslarsak. Eserinin iki anahtar mefhumu. Umran'i. içtimaî ve dinî düzen. temeddünle ümran farklı mefhumlardır. İnsanın bütün inkişafını takip eden topyekün bir ilim olan tarih. inancı. beşerî ilimlerin ilmî haysiyetini kazandıran bir ihtilâldir bu. İnsanın içtimaî bir varlık olarak elde ettiği bütün kabiliyetleri kucaklayan.İnsan ilimlerinin en büyük kurucusu İbn Haldun. İbn Haldun'a göre. Avrupa'nın hiç bir zaman ve hiç'bir kelimesiyle kucaklayamadığı bir bütün. Fakat çağımızın büyük tarihçileri. insanın içtimaî durumunu yani medeniyeti ve bu medeniyetin icabı olan hadiseleri anlatmak». hem bedevîliği hem haderiliği kucaklayan daha geniş bir mefhum: medeniyet ve kültür (Lahbabi Aziz. «içtimai hayat»la karşılayabiliriz diyor. İbn Haldun'un ilim tasnifine tarihi almayışı bundan. «Tarihin amacı. Yazar. bedevi ümranı ilkel kültür. ümranın ilk merhalesi. medeniyet admı veriyoruz» (Dixon). geniş mânâsıyia kültür demek: «bilgiyi. . İktisadî ve sosyal çağrışımları olan bir tasnif. Filhakika. en geniş mânâda içtimaî hayat: «aynı insan topluluğunda maddî. Kültür ve medeniyetle ilgili edebiyat. sayfalar dolduracak kadar bereketlidir. fikrî. en mütekâmil biçimlerine kadar takib ediyordu. Çeşitli ilimleri yeni bir metotla ele alır. Tunuslu filozof insanı parçalamıyor. bir kelime ile. soyumuzun büyük macerasını. Avrupa'nın asırlarca tammlayamadığı tek ve bölünmez gerçek. Temeddün: şehir medeniyeti. İbn Haldun için. Çağdaş bir Arap yazarı. Arap aydınları da. sosyolojinin. girift bütün» (Tylor). Paris 1988). daha önce mevcut herhangi bir disipline bağlanmayı reddeder. ruhi hayatı perçinleyen herşey». İbn Khaldoun. medeniyetle kültürün aynı şey olduğu kanaatinde İbn Haldun'la birleşmektedirler. ahlâkı. sanatı. ilimlerin temelidir. Bu inkişafın muharrik kuvveti: asabiyet. Ümran. haderi ümranı medeniyetle karşılamaktadırlar. hukuku. Aziz Lahbabi. tarihi ve insanı bütün olarak kucaklayan bir kelime. en girift. toplumların maddi ve manevî fetihlerini tek kelimeyle ifade etmişti.

«Culture. Kelime. Boethius. mihaniki olarak yazıyorlar bu kelimecikleri. Kitab-ı Mukaddes. Her iki kitap da aynı konuyu ele almaktadır. tıpta hastalık. Hipokrat. Çinli bilginler. Birincisi aydınlarımızca uzun zamandır zikredilen fakat okunmuş olduğu çok şüpheli İngilizce bir eser. değerler ve estetik konularında «kültürel boyut» tabirini sık sık kullanıyorlar. biolojide tekâmül gibi kategorilere benzetilebilir. daiha doğrusu bir takım ihtirazî kayıtlarla kabul edilecek. açıklayıcı değeri ve uygulanışındaki genellik bakımından fizikte yerçekimi. Paris 1970. I — «Kavramlara ve Tanımlara Eleştirel Bir Bakış» «Antropologlarla sosyologların kullandığı kültür mefhumu. İlk baskı: New York. 1952. Yazık ki tam bir başarıya ulaşamadık. Mefhum. çeşitli kavimlerin yaşayış tarzlarıyla yakından ilgilenmiş. kültür üzerine denemeler ve risaleler yayımlıyorlar boyuna.» Descartesin «Metod Üzerine Deneme»sinde mefhumu daha gelişmiş bir biçimde buluruz: «Seyahat ederken bizim gibi yaşamayan insanlar görürüz. sosyal ilimlerle uğraşan herkesçe kabul edilmeyecek belki. L. azınlıklar ve gelişmemiş kavimlerin problemleriyle uğraşan herkesin Ortak malzemesi arasına girdi. Ama bize benzemiyorlar diye ne barbardırlar ne de . a Critical Review of Concepts and Definitions» (Kültür. Edebiyatçılar. «Çeşitli mîlletlerin töreleri ve kanunları öylesine farklıdır ki bazılarının makbul saydıklarını başkaları kabahat sayar. Filozoflar mantık. Kelimenin ifade ettiği mefhum yeni değil şüphesiz. Bu kaypak ve karanlık lafızları aydınlatmak için yıllarca emek harcadık. kültürün ne kadar izafî olduğunu açık açık söylemiş. Heradot. Kavramlara ve Tanımlara Eleştirel Bir Bakış) Yazarları: A. toplum bilimleriyle. Üç ciltlik bir «Genel Sosyolojiye Giriş»in ilk cildi: «Action Sociale» (Toplumsal Eylem). Fransızca yazılmış. sosyal ilimlerin temel taşlarından biri olmak üzeredir». bir takım hukukçu ve iktisatçılar genellemelerine «bizim kültürümüzde» cümleciğini eklemektedir. müellifi: Guy Rocher. Bununla beraber okuyucularımıza serlerin oldukça geniş birer özetini sunmak istiyoruz.BATI KÜLTÜRDEN NE ANLIYOR? Kültürle medeniyet batı dillerinin içinden çıkılması en güç iki kavramı. «Felsefenin Sağladığı Teselli» adlı eserinde. Kroeber ile Clyde Kluckhohn. Tıpta ve beslenmede önemli araştırmalar yapılırken hep kültürden söz ediliyor. Batı dillerinde bu meseleyi inceleyen iki kitap gördük. içlerinden bir şüphe de geçse. İkincisi. Psikiyatrislerle psikologlar. Bu bakımdan aynı bilgiler tekrarlanıyor her ikisinde de. hatta daha sonra. Hommer. Stuart Chase'in son zamanlarda ileri sürdüğü bu hüküm. Bununla beraber antropolojik mânâ da kültür mefhumunun çağdaş Amerikan düşüncesinin anahtar mefhumlarından biri olduğuna da pek az entelektüel itiraz edecektir.

Öte yandan Spencer. antropolojik yayımların hiç de yabancısı değil. Spencer'in kitaplarında bulamadı Umumiyetle kültürü Matthew Arnold ile diğer İngiliz hümanistleri gibi kullanır Spencer. Almanca «Kultur» kelimesinin doğuşunu biraz ilerde anlatacağız. Graham Wallace.» Ama bu tarifi. insanın başarılarının bütünüdür. Ondokuzuncu yüzyılda temel mefhum. Arayan. hayatın bütününe hazırlanış demektir».» Malinowski'ye göre kültür: Bütün sosyal ilimlerin en can alıcı noktasıdır. kültürel yaklaşımlar. Ne gariptir ki bu iddia bir çok sosyologlar tarafından da benimsenmektedir. modern antropolojik düşüncenin yaklaşımlannı hatırlatan bir çok fikirler bulabilir. 1921). kültür tipleri. 1914. kültür örnekleri. edebiyatta ve antropologların şuurunda başka 'her sözü unutturan bir önem kazandı. Asrımızda bile kültür. Tylor'un «İlkel Kültür»üyle Walter Bagehot'un «Fizik ve Politika»sı 1871-1872 de yayımlanır. iyiden iyiye yerleştiği halde bir çok tanınmış yazar. Bagehotlin «Töre Kalıpları»yla 'tylor'un «Culture»ü aşağı yukarı aynı şeydir. çünkü kelimenin tarihî çağrışımları vardır ve Tylor kelimenin hudutlarını daha keskin ve daha soyut olarak çizmiştir. kültür yayılışı. 1930larda antropoloji mektebinin durumunu isabetle belirtirler: «Yirminci asrın ilk on yılında.vahşi. kültür merkezleri.B. «en geniş anlamıyla kültür. hatta bizden çok akıllıdırlar. Mesela. entellektüel çevrelerde. Zaman zaman tarife yanaşmadan «medeniyet» lafzını kullanır(«Büyük Toplum». antropolojik kültür anlayışını müjdeler ama kendisi kültür kelimesini pek kullanmaz. E. Spencere atfedilen şöyle bir kültür tarifi gördük: «kültür. kültür alanları. Aynı kişi ömür boyu Çinliler veya Yamyamlar arasında yaşayacağına Fransızlar veya Almanlar arasında yaşamış olsaydı başka olurdu.. antropologların nazarî davranışı. kültürün bazı tariflerine tıpa tıp uyar: «Sosyal mirasımız öğretim ve eğitim yoluyla elde ettiğimiz bilgi ve becerilerden ibarettir». «Sosyal Mirasımız». kültür bütünleri. hatta antropologlardan daha fazla sosyologlarca. Kültür özellikleri. Pico della Mirandello'da Pascal veya Montesquieu'de. çok benzer mefhumlar kullanıyorlar da kültür kelimesini kullanmıyorlar. Kelime. teknik bir tabir olarak. Bununla beraber «Sosyal Miras» dan anladığı. kültür göçleri.. aydınlık ve genel bir biçim altında billurlaşmağa hazırdır. kültürün yücelmesi olmuştur. Belki bizim kadar. Yine de kültür kelimesine itibar etmez kitaplarında. «İçtimaî İlimler Ansiklopedisi» (Encyclopaedia of the Social Sciences) yazarları «Savaş ve Yeni Yönelişler» başlıklı makalede. Kültür. yavaş yavaş teknik bir tabir olarak yerleşecektir.» .

filozofların v. hangi safhalardan geçerek billurlaştığını belgelemek niyetindeyiz. biyografisini kaleme almışlar. Dahası da var. veya değer hükümlerine bulanmış buldukları için reddetmişlerdir. henüz tam bir anlaşmaya ve tam bir vuzuha varılmamış olmasına şaşılmaz. yazarların yaptığı tarifleri bir arada sunmak istiyoruz. psikologların. zımnî olarak veya açıktan açığa. «kelime tasvirî sosyolojide asla kullamlmamalıdır». kültür kavramını. gelişmesi. Radcliffe(3) A. Böylece son zamanların entellektüel tarihine ait bir meseleye ışık tutmuş olacağız. Yoksa dalıa geniş bir aydınlar tabakası tarafından benimsenmesi beklenen bir aydınlık getireceğine. temasları. Çok yönlü bir amaç peşindeyiz. Klasik geleneğe uyarak. hatta öyle olması daha da iyi. antropolojik kültür için de tekrarlıyamaz mıyız? «Kültürden söz etmek zorunda kaldım. kabul edilen kültür anlayışımızdan etkilenecektir». Lawrence Loweirin hümanist kültür kavramı için söylediklerini. Mefhumun seksen yıldan az bir zamandan beri bir isme kavuşmuş olduğu. ülkeden ülkeye atlayışı. Güç bir işti bu. bir kelimeyle. ilmî tartışmalarda kullanılmayacak kadar geniş. Sapıklarla psikolojik bakımdan tedirgin olanlar. Araştırmamız sonunda şu inanca vardık. diyor (1919). Lundberg'e göre kavram müphemdir (1939). ve daha geniş fikir akımlarının etkisiyle değişikliğe uğramasını izlemek antropolojik bir davranıştır. çok kere kendi kültürleriyle çatıştıklarına göre. Opler doğru söylüyor. az gelişmiş toplumlar. görüşleri karşılaştırmanın. Chapple ve Coon'un «Antropoloji Prensipleri»nde kültür kelimesine bile bile yer verilmemiştir. Bir mefhumun tarihini. Önce antropologların sosyologların. Sonra da çok önemli bir mefhumun nasıl su yüzüne çıktığını. Çeşitli disiplinleri temsil eden kimselerin farklı kıstaslara dayanması ve değişik nüanslar kullanması kaçınılmaz belki de.Kültürün doğuşu. azınlık problemleri.s. ister istemez. hatta antropolog. Filhakika. konunun aydınlık bir dökümünü yapmanın tam zamanıdır artık. hatta milletlerarası münasebetlerle ilgili bazı yaklaşımlar kültür teorisiyle yakından ilgilidir. mefhuma verilen mânâ büyük bir önem taşıyor çünkü zamanımızda psikiyatrik tedavi. daha dünlere kadar bu sorunla ilgilenen âlimlerin çok küçük bir yekûn tuttuğu düşünülürse. Alman sosyologu Leopald Wiese. antropologlar kültürün anatomisini. kaynaşmaları ve üremesi. . olgunlaşması ve silinmesi uzun uzadıya anlatılmış bizden önce. mefhumun çok yönlü tahlillerine ve çeşitli teorilerin kurulmasına ydl açtı. onlara karşı davranışımız ve nasıl bir tedavi izleyeceğimiz. karışıklığa yol açacaktır8. değişiklikleri tespit etmenin. Nihayet üzerinde birleşilen veya birleş ilmeyen tarifleri sergileyerek başka araştırıcılara yardımcı olmak arzusundayız. çeşitli ülkelere ve akademik disiplinlere yayılışını.«Kültür mefhumunun keşfi ve genelleşmesi. şimdiden bir kaç sosyolog.

İspanya. Üçüncü bölümde tarif çerçevesini aşan hükümler verilmektedir. Bazı tereddütlerden sonra Almancadan kültür kelimesini aldı.Dünyada kültürden daha kaypak mefhum tanımıyorum. Bununla beraber İngiliz ve Amerikan sözlüklerine ancak elli yıl sonra girebilmiştir. Bugünkü etnografik mânada kültür kelimesini kullanan KLemn (1802-1867) olmuş (1843). genel hüküm. Dördüncü bölüm. şimdi tartıştığımız mânâda kullanılıyordu. Almanca lugatın ilk baskısında (1774) yok. Fransızca ve İngilizcenin eski ve zengin bir ilmî lügat hazinesi var. Tasvir edemezsiniz çünkü bir yerde durmaz. Tahlil edemezsiniz çünkü unsurları sonsuzdur. İngiliz sosyal Birinci bolümde «Kültür» kelimesinin semantik gelişmesi sergilenecek ve «Medeniyet» mefhumuyla münasebetleri hakkında bazı mülahazalar eklenecektir. . Öteki diller. İkinci bölümdeyse tariflerin listesini takdim edeceğiz. Ispanyolcayla Rusça da dahil. yorumlar takip etmektedir. Mânâsım kelimelerle belirtmeğe kalkıştınız mı elinizde havayı tutmuş gibi olursunuz.» Paul Hazard'a göre «kultur». Almanya'da kelime. Ama bu iki dilde ulu orta medeniyet yerine kullanılmıyor. İlk defa olarak 1793 de beşinci baskısında karşımıza "çıkıyor. genel olarak yerleşmemiştir henüz. İskandinavya ve Slav ülkeleri tarafından uzun zamandır benimsendi. Tylor kelimeyi ondan alarak sokmuş İngilizceye. Bu bir tesadüf değil. Bu tarifler kavramsal ağırlıkları bakımından sıralanmış iseler de aşağı yukarı kronolojik bir sıra da ihmal edilmemiştir. kültür kelimesini Almanca ve Amerikan İngilizcesinin kullandığı mânâda kullanırlar. Bakarsınız ki her yerde hava var ve avuçlarınız bomboş». Fransa'da ise modern antrpoolojik manâsıyla kültür. Bununla beraber 'kültürel' sıfatı itibar görmektedir. Başka bir çok batı dilleri. Yalnız Fransa ve İngiltere'de hâlâ mukavemet görüyor. gibi Almanca'dan kelime almak ihtiyacında değiller. Her tarif kategorisini. Tylor «Medeniyet» kelimesinden hoşlanmıyordu. Brown ile onun etkisi altında kalan bazı antropologları kelimeye iltifat etmemişlerdir. İlmî çevrelerde istenmeye istenmeye kullanılmaktadır. Jan Huizinga şöyle der: «Kültürden ne anlıyoruz? Kelimenin kaynağı Almanya. 1 — Kelimenin Tarihçesi Kültür kelimesi/bugünkü teknik ve antropolojik anlamıyla İngilizce'ye Tylor tarafından 1871 de yerleştirilmiştir. Hollanda. Oysa belli bir mânâda her gün kullanılıyor oralarda. İtalya ve Amerika'da da öyle.

kültür amaçları (Mac iver). Şu halde kültür. Ama kelimenin tarif edilmesi gereken teknik bir anlamı da var. Kültürün ülkesi: değerler. günlük münasebetlerimizde. Kültür ise yaşayış üslubumuzda. Lester Ward’a göre: «Almancada kültürle medeniyet birbirinden çok ayn iki kavram. bu görüşü eleştirir. Kültür ise. yabanî ve barbar kavimlerin sanatları anlamına da gelir. Almanlar «gebildet» derler. Alman düşüncesinden kaymaklanan bir hüküm bu. politika dediğimiz şeyin bir yüzüdür. tabiatın ilimler ve sanatlar tarafından kontrol altına alınması. medeniyet. toplumun sahip olduğu bir imkân veya başarı. Medeniyet. dinde. Bu görüşü ilk ileri süren Alman Alfred Weber olmuştur: «Demek ki medeniyet deyince. ilkel beşerî güdülerin cemiyet tarafından inzibat altına alınmasının gittikçe artışıdır. Yirmi yıl önce şöyle söylemiştim: «maddi medeniyet. araçları içerir. Kültür ise teknik teçhizatımızın bütünü. İngilizcede böyle bir ayrılık yok. Zira medeniyet vahşilikten ve barbarlıktan daha yüksek bir aşama belirtir. Başka bir deyişle medeniyet. kültürü İngilizceye çevirirken maddî medeniyet terimini kullanmalıyız. . edebiyatta. hem fizik. İki yıl sonra yayımlanan bir eserde Albion Small da aynı şeyleri söyler: «Almanların anladığı mânada kültür nedir? Gerçi Almanlar da kelimeyi kullanmakta pek tutarlı değillerdir ya. Önce kültür. Bazı etnologlar böyle bir fark uydurmuş ama okuyucular tarafından anlaşılmamış. düşüncemizde. üslûplar. tabiat güçlerinden ve tabiattaki malzemeden yararlanmak demek» (1903). Üstelik ‘kültür’. Başka bir Amerikan sosyologuna göre. İngilizce'de ise kültür. maddî şartlar manasınadır. hissi bağlılıklar.. kültür aşamaları denir. Çünkü İngilizce'de ‘kültür’. Merton. hem de spirtuel olayları kucaklar. «civilization» (medeniyet) de birbirinden farklı. medeniyetin antitezidir (1931)». Medeniyetin ise böyle bir anlamı yoktur.». Almanca. Almanca «Kulturgeschichte» aşağı yukarı İngilizcede medeniyet tarihiyle eş anlamdadır. insanın hayat şartlarına söz geçirmek için tasarladığı mekanizmaların veya organizasyonun bütününü anlıyoruz. Almancada «culture» ve . sanatta. Yine de arada farklar var. eğlencede yaratılışımızın ifadesidir.2 — Amerikan sosyolojisinde Kültür ve Medeniyet ayrımı Bazı sosyologlar bu iki deyim arasında kesin bir zıddiyet olduğunu ileri sürmüş. Bireysel değildir. Almanca kültür. Hatta bu aşamalara halk arasında. tamamen farklı bir kavram belirtir: «Humanities». İngilizcede «kültürlü bir kişi» deriz: Almancada böyle bir şey söylenemez. Burada «culture» Almanca «Kultur» la eş anlamlıdır. entellektüel maceralar dünyasıdır. hem moral.

Kültür ise kişilere bağlı ve sübjektif. «Bu çeşit ayırdedişlerin güçlüğü şuradan geliyor: herkesin dayandığı saik başka. medeniyetin soyut bir özeliği.Özetlersek. Barth (1922) kültür ismini maddî veya teknolojik unsur anlamına kullanan son yazardır. medeniyetin ise kanunlar ve ilimler. Weber) kültürle medeniyete bir takım vasıflar yüklerler.. Medeniyet. Alfred Weber. bu güçlükleri önlemiş. Humboldt'un kullandığı kelimeler de meseleyi bir kat daha karanlıklaştmyor. Sonra Humboldt. medeniyet ismini aldı. daha kolay yayılıcıdır.. Kültür. Fark o kadar bariz değildir. Tonnies'in tasnifi şöyle (1887): Cemaatle. milletlerin ins anlaşmasıdır. Bu kültür uzvıdir. Sonra zıddiyet devam etti fakat anlam tersine döndü. Schaeffle (1875-1878) dan söz ederken şöyle diyecektir: Schaffle. Bart’ın özeti şu: Kültür. «gesittung»u ikiye ayırır: kültür ve medeniyet. Birikim. cemiyet ayrı kavramlardır. tabiata söz geçirmek için bir teknik araçlar mecmuası. tarih içinde ne benzerleri vardır. 3 — Almanya'da durum Amerikan sosyolojisindeki bu gelişme Almanya'daki düşünce akımlarının bir yankısıdır.. Kültür ise: bir değerler. kabul edilmeye daha elverişlidir. Medeniyet «kişiler dışı» ve objektifdir. ilkel beşerî güdülerin toplum tarafından gittikçe artan kontrolü. Kültürün içine âdetler.tabiatın. Cemiyet olunca medeniyet yani mekanik bir oluşum söz konusudur. Medeniyet. Yalnız orada kültür-medeniyet denklemi. Oysa medeniyet kalitatif bir ilerlemedir. anlatmaya Barth. Teknoloji ile ilim. sanatlar girer. Ona göre medeniyet: sadece bir amelî ve entellektüel bilgi bütünüdür. Hurnboldt'a göre kültür. Bu kullanışıyla Humboldt'un kültür anlayışını destekler. bir sürü kaypak ve karanlık kelime. dinler. daha sonra A. insanın tabiat üzerindeki hâkimiyeti. maddî ürün ve teknoloji idi. kültürle medeniyet birbirinden ayırdedilmeden önce kurulmuş bulunuyordu. Bu idealler tektir. Her iki yazar da (Mac iver. Cemaatin kültürü vardır. Kültür ve medeniyet kavramları arasındaki münasebetin Amerikan sosyolojisi tarihinde gösterdiği gelişmeyi şöyle özetliyebiliriz. Medeniyet ise kendi üzerindeki hâkimiyetidir. ne devamları.. Gelişmesi daha süreklidir. ilim ve teknoloji veya faydalı sanatlar «kunts» ile zap-ı rapt altına almışıdır. kültüre kıyasla daha birikimci.. özellikle antropolojide. önceleri kültürle medeniyet zıt kavramlar olarak kullanılıyordu. Üstelik her iki kavram birbirinin zıddı olmaktan çıkıp aynı anlamda kullanılmağa başlandı. . bir idealler tasarısı. bu insanlaşmanın nasıl olacağını çalışır.

Iselin.. Bu dönemde modern mânâ gelişirken etnograf Klemn'le kültür tarihçisi Burchardt’ın gayretlerini de unutmamak gerekir. kelimeyi Herder den almış ve modern anlamda kullanmıştır. Ruslara ve başkalarına geçecektir. tarihi. ikinci merhale: Kant'tan Hegel'e kadar gelişen felsefî görüşü aksettirir.Spengler'e göre de medeniyet kültürün bir merhalesidir sadece: kuruma ve kemikleşme merhalesi. Dünya tarihi yazanların çoğunda kullanılan kültür kelimesi çağdaş anlamını Klemn ile kazanacak (1843) . Kültür. Aydınlanma akımı. Meiners ve Jenisch. medeniyette bir merhaledir.. Avrupa milletleri. inançlarına. Beşinci kitaptan sekizinci kitaba kadar da toplumun ilerlemesi: Doğu kavimleri. Adelung. Aydınlanma (Aufclarung) Çağından gelir. a) İnsan soyunun dünya üzerinde gelişmesi tarihleri. Üçüncü kitap. Almanya da «kültür» kavramı üç tarihî merhaleden geçer. Herder. Onları devam ettiren Almanlar. Dördüncüsü tarımın gelişmesi (medeniyet). Voltaire ile ansiMopedistlerin amacı. psikolojik olarak ele alıyor. Tümdengelime! ve tecrübeüstü birtakım. Bunların en ünlüleri Herder. yabanilik durumu. Üçüncü merhale 1850den bugüne kadar.. ama Rousseau gibi düşünmüyor). sonra da Irwing ve Adelung'dan kısaca sözedelim. 'Tarih Felsefesi' deyimi 1765 de Voltaire tarafından ortaya atılmıştı. Hegel. Klemn'den Tylor'a. Medeniyet kelimesini de bir kere kullanmış. Özel ve kişisel olaylar onları daha az ilgilendiriyordu. «Tarih Felsefesi»nde kültür kelimesini hiç kullanmaz. Klemn eserlerini yayımlamağa başlamadan sadece oniki yıl önce ölmüştü. Klemn. Hepsinin eserleri 17791801 arasında yayımlanmış. Oysa Hegel. Bu gelişme aşamaları. dinlerine. 1788 de bir «insanlık Tarihi » yazmış. bugün «kültür» dediğimiz geleneklerine bakarak çizilebilirdi. isviçreli. Kavram ilk defa onsekizinci asır sonlarında cihan tarihi ile uğraşanlar arasında belirir. birbirini izleyen çeşitli -kavimlerin sanatlarına. insanoğlunun dünya üzerinde nasıl geliştiğini araştırdılar ve daha çok bu gelişmenin aşamalarını belirlemek istediler. Bu akımın en güçlü temsilcisi Hegel'dir. onsekizinci asır Aydınlanma Çağının son merhalesini ifade eder. Kültürün ehemmiyeti gittikçe azalır. Yunanlılar. «Tarih Felsefesi»nde bizi ilgilendiren kişiler: îrwing. Bu tarihlerin en tanınmışı Herder'inkidir. daha çok Almanya'da güçlüydü ve 'kültür kelimesini sık sık kullanıyordu. Sekiz kitaptan ilki kısam. . felsefî olarak yorumlamaktı. Romalılar. Kültürü Herder de Kant da kullandığına göre Hegel'in bilmemesi düşünülemez. b) Tarih felsefesinden doğan bir başka düşünce akımı daha var. Eserde ne kültür ne medeniyet kelimeleri var.. ikincisi. kısaca. hem de tesadüfi olarak. «tabiat şartları» içinde inceliyor (Rousseau'nun «tabii hal»i. Önce Isaac Iselin'den.

1096—1520. bu da kültüre doğru atılmış bir ilk adım. Adelung. başka bir deyişle alışkanlıklar kazanmaları. insan kemâlinin ölçüsüdür. en alt aşamalarından tutun da Avrupa kültür aşamasına.» Klemn'in kültür anlayışı. Aşağıdaki pasajda daha çok modern mânâyı seziyoruz: «İnsanlığın en ilkel yaşayışından başlayarak derece derece nasıl yükseldiğini araştırmak ve tespit etmek istiyorum. Kültürün gelişmesinde ilk etken ise nüfusun artışı. Birinci dönemi anlatırken Âdem'in yaratılışından söz etmez. İnsanlık aydın bir kişidir. Tufan'dan Musa'ya kadar. Haçlı seferleri. bedenin davranışların iyileşmesinden ve incelmesinden ibarettir. insanlığın şanmdandır. insanların organik milletler halinde teşkilâtlanmaları. yabanîlik ve barbarlık. belli kavramların. Umumiyetle kültürün aşamalarından söz eder Klemn.. boyuna gelişen ve ister istemez büyüyen bir idrak yekûnundan ibarettir.S. Zenaatları kurmadan. Fertler ancak eğitim yoluyla kendi milletlerinin kültürüne sahip olabilirler. ilerde gelişecek bir takım kabiliyetlerle dünyaya geliyor. Önsözünde şöyle diyor Adelung: «Kültür. 1520—1782. Herder ve Adelungün onsekizinci asır sonrasında kullandıkları «kültivasyon» mânâsına gelen kültürle. 683'e kadar. insanlığın ilerlediğine zıddı. İnsan soyunun başlangıcını ele alır. Adelung. 1782'de «İnsan Türünün Kültür TarihCni yayımlar. der Adelung. Tylor sonrası ve modern anlamda kültür anlayışı arasında yer alır. insan soyunun gelişmesini sekiz döneme ayırır: 1 2 3 4 5 6 7 8 Başlangıçdan Tufan'a kadar.» Başka bir tarif: «Kültür.. Soyumuz kültürce çocuktur. İnsan soyunun hızla büyümesi. Olgun insanın hayattan kâm alması.bir kadından türemiştir. İnsanlık olgunlaşıyor. 683'den İ. İnsanlar. içinde bulunduğumuz aşamaya kadar. 400—1096 arası. dini bakımdan tam bir aydındır.Ö. sosyal yaşayışın sıkı dokunmuş karşılıklı münasebetler aşamasına geçiştir. inanmaktadır. Kültür. İnsan. İnsanlık delikanlıdır. «kültivasyon » ve ilerlemedir. Birinci yüzyıldan Göçlere kadar. bütün insan soyu bir erkekle . Başlangıçta.. kültür sayesinde hayvanlıktan uzaklaşırlar.» ve «Manevî kültür. Musa'dan İ. Makul bir izah. İlerlemenin Irwing (1725-1801) 'e göre kültür. Musa'nın anlattığına göre. duyulara dayanan hayvanca şartlardan. Ama bu çift nereden gelmiş? Buna cevap veremiyoruz. dilleri ioad ediyor. hüner . Adelung (1732-1806).Yazar. birinci yüzyıla kadar. Meğer ki Musa'yla beraber bu çifti «Allah yaratmışa diyelim.

ferdî kişiliğin ifadesidir. daha doğrusu öyle olmahdır.» Sosyal ilimlerle uğraşanlar. diiletanlar dillerine doladılar. barış veya savaş halinde. bize dilin nasıl yozlaştığını gösteren bir kelimedir. Kültürü târif etmeğe kalksam bu yargıyı tekrar ederdim. başka bir deyişle. kendi alanında egemen olur. bizi en çok ilgilendiren konularda işe yarar. Kültür yoluyla peşinde koşulan 'kemalin başlıca vasıflan ise güzellik. tesadüflere bağlı bir belirti değil. Netice şu: kültür sevimlilik ve aydınlık demekmiş. dış hatlarıyla beliren bir çeşit haricî zerafetten ibaret. İngiltere'de kültür kelimesinin itibarden düştüğü gibi. daha doğrusu. Dinler. Ona göre kültür. kısaca alışkanlıktan gelen bir hüner olmayıp. Kavramı çözümlemeğe kalktı. . John Cowper Powys. Kültürle kendi kendini kontrol eş anlamlıdır. Kelimeyi işlerine nasıl gelirse öyle kullanıyorlar.» Arnolddan beri kültürün «hümanistik » manâsını vurgulayan nice eserler birikti. kafanın ve ruhun bir iç özelliğidir. Kültürün özü dışarda kalıyor. Göstermeğe çalıştım ki kültür kemal aşkıdır. Kültür araçları önce özel hayata. Bana kalırsa. ilimler ve güzel sanatların bu çeşitli dönemlerde zaman içinde ortaya çıkması.edinmeleri. gibi bir lalardı bu. Kültür. bu kelimeyle Yunanca ve Latince gibi ölü iki dilin bir kavramını aşağı yukarı ifade etmek istiyorlar. Kültür. aile hayatı ve kamu hayatı yaşamaları. 4 — İngiltere'de ve başka ülkelerde «Humanities» olarak Kültür Dikkate lâyık değil mi? Kültür. iç vasıfları bir yana. İngiltere'de Tylor'un eserinden iki yıl önce yayımlanan bir kitap sayesinde. Almanya'da «Zivilisation». edebî bir kelime olarak halk tarafıııdan benimsendi. ahlâkın ve dinin yasakları yerine geçecek zihnî bir engel kazandırmasıdır. kültürün kâşifi olmasa da büyük havarisi. Matthew Arnold'un «Kültür ve Anarşi»de (1889) ileri sürdüğü görüşler John Bright'e bir cevaptı. zekâ. Bu târifi kabul edenler için kültür. Arnold. Mr. Bright bir konuşmasında şöyle demişti: «Kültürden söz edenler. Bize göre kronoloji de kültürün bir parçasıdır. kahve demek süt ve şeker demektir.» c) Ondokuzuncu asrın ikinci yarısından itibaren Hegel'cilerin kültür yerine «geist»i tercihleri sona erer. sevimlilik ve ışıkdır. Arnold'un neler söylediğini pekâla biliyorlardı. Zira kelime moda oldu. ne söylenilmiş ve ıie yapılmışsa hepsini bilmek suretiyle elde edilir. kullanılmaz olur. Bu kemal. Kültürün bize sağlaması gereken. aileye kök salar ve bütün insan kültürü mülkiyetle başlar. -«Kültürün Mânâsı» nda resmî eğitimden çok kendiliğindenlik üzerinde durur.» Arnold'u-n yaptığı tarif ise bir fert tarafından girişilen faaliyeti vurguluyordu: «Topyekûn kemal peşinde koşmaktır kültür. Summer 1880lerde yazdığı bir denemede şöyle acı bir yorum getiriyordu: «Kültür.

Bununla beraber tabirin muhtevasında herhangi bir vuzuhsuzluk bulunmamalıdır. bir kitap.» . Antropolog olarak yalnız Wund'u anar. Oysa yazar. «Hastings Encylopaedia of Religion and Ethics» (1912) Ansiklopedisinde antropologların yazdığı makaleler ve ilkel dinler üzerine zengin malzemeler buluruz. şuurlu olarak öğrendiğimiz her şeyi unuttuktan sonra bâki kalır. uzun zaman başvuru eserlerinde karşılaşılan tek mânâ olmuştur. kitabı şöyle özetliyor: «Powys kültürden. İspanyol filozofu Ortega y Gasset. Kültür. ne Tylor'u zikreder ne başka bür antropolog'u. Kültürlü bir kişide entelektüel bir incelik. Kültürün hümanistik veya felsefî mânâsı. dünya üzerinde karşılaştığımız açmazlardan tek başımıza kurtulamayacağımızı anlayarak zekâmızı kullanmaktır» (1929). bir kuş cıvıltısı. Ama 'kültür' maddesini kaleme alan filozof C. Eserde eğitimin yeri. hazım ve dolaşımdan ne daha çok ne daha az biyolojik. tarife sığmaz bir özellik anlıyor. Kolombiya'dayken Boas'Ia tanışmıştı. Kayalar arasında akan bir ırmak. yazısını frümanistik gelenek İçinde kaleme alır. kişinin kendi kendine harcayacağı gizli ve ziihnî gayrete kıyasla çok önemsizdir. Objektif kanunlara boyun eğen hayatî görevler vardır. Gerçi bunlar hayati oldukları kadar organizmanın içinde sübjektif olaylardır. Bobert Bierstedt. Hayatın kendisinden bağımsız bir rejime uymak şartiyle mevcutturlar. Daha sonra da antropoloji yayımlarını izlemişti: Dewey şöyle diyor yazısında: «Kültür. ince bir duman. Shaw'a göre kültürü İngiltere'ye tanıtan Bacon'dır. Delil olarak da «Bilginin İlerlemesi» (Advancement of Learning) ni gösterir. Yalnız vitalist (hayatî) görüş ağır basar yazıda: «Şimdi kültür kelimesine gerçek mânâsını verebiliriz.Kültür. kişiliğin çekirdeği haline gelecek sürekli bir alışkanlık olum caya kadar devam etmeli.G. Bu çekirdeğe eskiden ruh denirdi. güzellik konusunda estet'ce bir sevgi vardır. insana çevresiyle uyum sağlayan bu vasıf. Bunlara kültür diyoruz. Bu çaba. bir takım biyolojik faaliyetlerden ibarettir. Shaw antropolojik kültür kavramından hiç söz etmez. Kültür. Mesela John Dewey'nin «Cyclopaedia of Education» (1911) daki «Kültür» makalesi. hayvanî gücümüzün geliştirilmesine verdiğimiz belli bir doğrultudan başka bir şey değildir. Powys'in telkin etmek istediği görüş. C. kültür için ileri sürülebilecek biricik görüş değildir şüphesiz. dostluğun verdiği huzur onun için sonsuz bir haz kaynağıdır» (1938). «Kültürün Mânâsı» 1929'larda yayımlanır.G. daha geniş bir açıdan şöyle tanımlanabilir: her şeyi taşıdığı değer ve amaçlarına bakarak idrak etme ve kıymetlendirme alışkanlığı.

Daha doğrusu. Kültür hayatla uyuşmalı. İdealizm/in de natüralizm'üı de konusu dünyanın soyut olarak tecrid edilmiş yönüdür.. insanî olmalıdır. 'kültür'e istikamet veren hayattan bağımsız kanunlar değildir. kültürün de hayata o kadar ihtiyacı vardır. Yani. Ana fikirleri bir kaç iktibasla belirtelim: «Dünyanın genel bir görüşü söz konusu olunca şöyle özetlenebilir: ampirik somut dünya gelişme halinde bir dünyadır. değerleri.. Demek ki hayat. İnkâr ettiğimiz sadece kültürün tekelci özelliğidir. Bu görevlerden biri. fizik .Yazar. hayatın bütün haklarından yararlanmasını istemekle. ya hayatın. insan canlı bir varlık olarak iyi olmalıdır. hayat kültür olmalıdır ama kültür de hayatî olmak zorundadır. diye emreder. iyi olan. somut ve ampirik dünyanın kendisi değil. Kültür dışı hayat barbarlıktır. Gelişen bir dünya olmak bakımından ilk vasfı bir tabiat dünyası değil bir kültür dünyası olmaktır.bir realite olmayıp tarihî bir realite olmaktır. Bizi idare eden birbirine zıt iki emredici güç var. Hayalın kültüre ne kadar ihtiyacı varsa. başka bir deyişle. Öteki rölativizmdir. daha doğrusu. her yeni nesil için iki boyutlu bir görevdir. kültürü tabiîliğin zıddı gibi göstermek temayülündedir: «Kültür. Böyle fbir dünyada mutlak olarak ebedî hiçbir şey bulamazsınız. Hayatla kültürü birbirinin zıddı saymak ve kültürün karşısında. Hayata yer bırakmak için kültürün objektif değerimi büsbütün reddeder» (1933).. «Kültür. . der. Çağdaş gelenek bize iki zıt yöntem arasında yapılacak bir seçim 'sunar. Asırlarca kültürsüz hayat olamayacağını söyleyin durduk. Kültürün değerlerine de dokunmuş olmayız. ya kültürün anatomisiyle uğraşacağız. Ama kitap daha çok felsefî bir eser. her çağın sahip olduğu hayatî düşünceler sistemidir. kültür. Bunlardan biri rasyonalizmdir. bir önceki neslin yardımıyla hayatın belirtisi olan fikirleri. «Kültür Gerçeği» adlı kitabını İngilizce yazmış (1919). «Kültüralizm» tabirini. yalnız kendi objektif kanunlarıyla yönetilemez. Kültürün ilk görevi bir görüş tarzının seçilmesidir» (1939). Znaniecki Polonyalı bir sosyolog. müesseseleri devralmak. yaşanmalıdır . hayat ise. kültür aleyhtarı bir inanç belirtmiş olmayız. Her yeni nesil doğrudan doğruya bir evvelki neslin yarattığı şekillerle karşı karşıyadır. Yazının diğer kısımlarında Ortega y Gasset kültürün antropolojik mânâsında esas saydığı noktaları sergiler: «Nesiller birbirinden türemiştir. hayat için zorunlu olmalıdır. kültür olayı üzerinde gelişen düşüncelere açıktan açığa veya zımnî olarak dayanan önfaraziyeler zemini üzerinde kurulabilecek bir dünya görüşü için kullanacağız. F. Kültürü korumak için. hayatın hiçbir mânâsı olmadığını ileni sürer. Hayattan kopan kültür ise bizantinizmdir. her çağın yaşadığı bir düşünce sistemi» (1944)..

Zamanımızda bir çok genç Amerikalı filozof.» (1944). Arnold'un tarifinde bile asıl mânâsı (insanlığın kemal ideali) karanlıklaşmış. Ama bir değer kavramından türemiş. Bunun da mânâsı. Jaegerln kültür kavramı yalnız insanmerkezci değil. Bunların hepsinde de insanoğlu yeni bir güç keşfeder ve dener. yunan merkezci de. Bu itibarla antropolojik kültür kavramıyla uyuşmaz. kültürün çeşitli ontropolojik tariflerinden birini kabul ediyor. înşâ ettiğimiz dünya imajı. Hümanistik kültür kavramıyla ilgili Eliot'undur. Antropolojik kültür kavramı ise bu orijinal kavramın modern bir uzantısı. kendine ait bir dünya. babadan kalma bir değer dizisi . 'beşerî kemâlin idealidir. Kültür. insanın kendini yavaş yavaş kurtarması olarak tasvir edilebilir. alelade ve beylik malzemeyi allayıp pullayarak kültürün sınırlarını genişletiyorlar. Kültür ideali. çeşitliliğini değişmezliğini ve karşılıklı münasebetlerini tespit etmektir. daha beylik. Dü. diyor. bütün kavimlerinde bulunan bir özelliği anlatmak için herhangi bir kavimin özelliklerini belirten bütün yaşayış yollarını ve ifadelerini bu kelimeyle belirtiyoruz» (1945). Alknan filozofu Ernst Cassirer. Powys'in. Arnold'un. Bu imaj nasıl başka bir imajın yerini aldıysa. «Kültür. Her millete uygulanabilecek tasvirî bir kavram. her toplumun kültür yoluyla değerler aradığını ve bir ölçüde bulduğunu ileri sürer. antropolojik bir kavram olarak yaşayış tarzı veya belli bir milletin karakteridir. Kelime zamanla mânâsını kaybetmiş. Yunanca «paideia» yla eşanlamda. ilmin kendisi de dahil. Bir de humanistik kültür var.. Eliot. «İnsan Üzeninde Deneme adlı eserimin konusu. Arnold'un tarifi kültürü bir çeşit müze haline getiriyor»(1949). «ideal» bir dünya kurma gücü. sosyal ilimlerle son yorumlar T. İskenderiyelilerde malûmat mânâsına) Yunan zekâsının bir buluşu. Antropolojinin görevi de bu sayısız değerlerin sırasını. Jaeger. Kültür anlayışı antropolojik olmaktan çok felsefî: «Beşerî kültür. daha genel"»bir anlamda kullanıyoruz: dünyanın.bir imaj geçecek». mutlak'a yönelen bir tarif. Bütün öteki değerler gibi bu da izafî. din. tarihî bir değer.S. en ilkelleri de dahil. istikbalde bu imajın yerine de başka . ilim bu vetirenin çeşitli safhalarıdır. bütün olarak ele alınırsa. paideia. (Yunancası Arete ve paideia. bütün beşerî değerlerin tarih bakımından ne k&dar izafî olduğunu gösteriyor.ile başlamaz işe. insan . Antropolojik davranış ise göreci bir davranış. günden güne daha somut olarak. edebiyatçıların ve . güzel sanatlar.Bilginin kültür konusunda ilerleyişi. 'kültür'ü ideallerin ve değerlerin ülkesi diye sınırlıyor. Alman bilginleri ise..-kültürünün fenomenolojisi»dir. Biz 'kültür' kelimesini yalnız Yunanmerkezci dünyanın idealini tasvir etmek içdn kullanmıyoruz. bir çok Batı hümanistinin davranışından şikâyet ediyor: «Bunlar.

Örnek olarak Wordsworth ve Matthew Arnold'dan yapılan iktibaslar yer alıyor. Hıristiyan yazarlarında ibadet mânâsına geliyor. 5 — Sözlüklerde bir gezinti Kültürün antropolojik anlamı. «bee culture» (arıcılık). toprağı işlemek (1420). ikültür'ü bazı antropologlar gibi somut anlamda kullanır. ibadet (1483). davranışlarm eğitimi (1510). More. gelişmesi. somut olarak ele alınırsa. 12 ağustos. «oyster culture(midyecilik). halkın şuuruna medeniyet kelimesinden daha geç sızabilmiş. Eliot. Bir yerde de şöyle der: «Kültür. Aşağıdaki anlamlarda kullanılmış İngilizcede: Tanm. hümanistik görüşle sosyal ilimlerin görüşü arasında bir uzlaşma kurmasını pek beğenmezler. Eliot'un bir seçkinler zümresi üzerinde durmasını. Ayrıca yüceltmek. Anlamı: bakmak veya ihtimam göstermek. Hohbes kelimeyi jimnastik anlamına da kullanmış (1628). kaynamış lahana.XIX. Ayrıca kültürün hem muhtevasında hem de örgütlenişinde bulunan çağdaş antropolojik kavramı cja benimser Eliot. köpek yarışları. yeteneklerin. bir kavmin yaşayış tarzıdır. hayatı yaşamağa deger kılar. nişan tahtası. Bu mânada o halkın kültürü ile aynı şeydir. Eski Fransızcada Couture.» Antropologlar. Hohbes (1651). Hern Tylor'u zikreder hem Arnold'u. din. Johnson (1752). pohpohlamak. — Topyekûn toplumun daha az şuurlu olan yaşayış tarzları». Kültür yalnız bir çok faaliyetlerin toplamı olmayıp aynı zamanda bir yaşayış tarzıdır. Belli sanatlar ve teknikler kulanarak «geliştirme»: «Silk culture» (ipekçilik). son bir kadeh. düşünüş ve duyuş tarzları. çiftçilik anlamlarına da kullanılıyor. Macaulay (1848). bir kavmin bütün karakteristik faaliyetlerini ve meraklarını içerir: «at yarışı günü.sürdüğü delillerin pek ciddî olmadığı kanısmdadırlar. «Kültür». . Zekânın. Edebî dergiler de Eliot'un ileri . zihnin. Ortalama yığından kendini yükseltip seçkinlere (elit) katılması. zevklerin. incelmesi.filozofların kültür anlayışları arasında bir köprü kurar. Cultura. iken sonra Culture olmuş. Bir mektep hocasıymışcasına tanımlar kültürü: «— Ferdin şuurlu olarak kendi kendine yetiştirilmesi. böylece eğitilen ve incelen yaşayış şartı yâni medeniyetin entellektüei yönü. sirkeye yatırılmış pancar kökü. «colere» mastarından gelen latince «Cultura»dan türemiştir. davranışların eğitimi. Kültür kavramının tarihçesini tespit ederken önce İngiliz dilinin tanınmış âbidesi olan «Oxford Dictionary»den yararlanacağız. — Ferdin de içinde bulunduğu toplumdaki belli bir zümrenin inanış. Kültür'. «bacterial culture» (bakteri üretme)». yüzyılın gotik kiliseleri ve Edgarin müziği gibi meraklar».

Kültürün açıktan açığa görülen yönü toplumun âdetlerinde. kültür bütünü. kültür olayı . Lügatçılar fazla titiz. Kültür alam.. «Bir kabilenin gösterdiği çapraşık özellik». düşünceler. Yunan kültürü. dinî veya sosyal bir topluluğun arka-planını oluşturan ayırıcı başarılar.. güzel sanatlar. kültür karışımı. inançlar. gelenekler bütünü. Ama tarif olarak pek sağlam oldukları söylenemez.. olarak kazanılan ve sosyal olarak aktarılan bütün davranışlara verilen kollektif ad. alet yapma. ikinci başlıklar 1929 baskısmdaki tariflerin hafifçe düzeltilmesinden ibarettir. Yeni tarifler şöyle: «Irki.. aletler. standardlar ve duyular gibi. törelerinde ve müesseselerindedir. Bu kıssadan alınacak hisse şu olsa gerek: Kelimenin halk tarafından kullanılışı ile sosyal ilimlerce benimsenişi arasında yarım asırlık bir fasıla var. «Belli bir ilerleme aşaması». değer. «Bir zümrenin arka-planım oluşturan ayırıcı başarılar». hükümet.. Kelimenin yeni kullanışları onları tedirgin ediyor.. Fakat her iki zümre de henüz aradığı tarifi bulmuş değildir. Birinci. ler. sosyal geleneklerinde aranmalıdır: bilgi. bir kabilenin gösterdiği çapraşık özellik».. En iyisi bir Sosyoloji Sözlüğüne başvurmak. makinalar.. inançlar. Webster'in «New International Dictionary» sidir: «Medeniyetin ilerleyişinde belli bir aşama. gibi deyimlerin birbiriyle ne ilgisi var? Anlatmak istedikleri gerçek nedir? Bunları Tylor'un asırlık tarifiyle karşılaştırırsak.. ilkel kültür gibi.1893'de basılan orijinal Oxford Sözlüğünde. kültür kelimesinin bilimsel anlamını üç başlık altında belirtir. «kültür medeniyet demektir». Antropolojide.. endüstri. iletişim araçları gibi.. kültür modeli. ahlak ve din gelmez akla. Kelimenin antropolojik mânâsını ilk belirten İngilizce sözlük. kültür sayesinde yapılmış olan maddî araçlar da gelir: yapılar. Kitapta 'kültürün tarifini Ellwood yapmış (1944): «Kültür. Kültürü bütün olarak tarif etmek için hem sübjektif hem de .. bir kavmin ve sosyal bir topluluğun kendine has başarısı. hukuk. kültür kelimesinin sosyal ilimlerde uzun zamandır özel bir anlam kazandığını ispat etmektedir. Bu antropolojik anlam ancak kırk yıl sonraki sözlükte (1933 eki) yer alır.. 1871'de Tylor'un en ünlü eserine başlık yaptığı «Prdmitive Culture»dan söz edilmez. Kültürün esas kısmı toplumun. veya ayrı bir insan biriminin Bu cümleler. «Sosyal bir tabakanın kendine has başarıları».. ilimler.» 1936 baskısı..gibi deyimlerde kültür bu mânâda kullanılır. Şuhalde 'kültür' deyince yolnız dil..-.. semboller yardımıyla sosyal. nasıl bir aydınlığa varabiliriz? Gerçi antropologlarla sosyologlar başka başka tarifler ileri sürerler. kültür merkezi.

objektif yönlerini dikkate almalıyız.» (Fazla bilgi için bkz. Kroeber ve Kluckhchn, ag.e. sh. 3-66).
II — «Toplumsal Eylem» de «kültür, medeniyet ve İdeoloji» Dünya tarihinde

Kültür, onsekizinci asır sonlarında dünya tarihi ile ilgili çalışmalarda, insanlığın terakkideki gelişmelerini belirtmek için, Almanya'da kullanılmıştır. Adelung 1782'de «İnsan Soyunun Kültür Tarihi Üzerine Deneme»yi yazdı. Tarihçi ye göre soyumuzun yaşayışında, kişinin hayatındakine benzeyen sekiz dönem vardır. Adelung'un çağdaşı olan başka tarihçiler de kültürü aynı mânâda kullanır. Hepsi de kelimeyi Fransızca'dan almış. Önceleri «cultur» olarak yazılan kelime, ondokuzuncu asrın sonlarında «Kültür» olmuş. Ortaçağ Fransızcasmda kültür, din, mezhep mânâsınaydı. «Kutur» ve «kotür» sürülmüş ve ekilmiş bir tarla için kullanılıyordu. «Kulturer » ve «kuturer» fiilleri toprağı ekip biçmek demekti. Onsekizinci asırda kültür, zekânın eğitimi mânâsına kullanılmağa başlar. Kişinin entellektüel gelişmesi, bu gelişmeyi sağlayacak çalışma. Adelung ile meslektaşlarının Almancaya aktardıkları kültürün anlamı, benzetme yoluyla daha da genişledi: genel olarak insanın fikrî ve sosyal gelişmesi. Kelime; ilk defa olarak kollektif .'bir çağrışım kazanıyordu. Ama hep ileriye doğru bir atılım, bir iyileşme, bir oluşum anlamı da içeriyordu. Dünya tarihi yazarlarının yazarlarmmkinden başka idi. kelimesini kullanacaktı.
Antropolojide ve Sosyolojide

görüş tarzı, tarih felsefesi Felsefe, kültür yerine «Geist»

Kültür, Almancadan İngilizceye geçerken tekrar anlam değiştirecektir. Tylor, kültürü medeniyet yerine kullanır («Primitive Culture», 1871). Kaynağı Alman tarihçi Kleinn: «İnsanlığın Kültürünün Evrensel Tarihi» (10 cilt, 1843—1852). Tylor'a göre kültür kelimesinin etnografyadaki geniş anlamı; medeniyettir. «Bir toplumun üyesi olarak insanın kazandığı bilgiler, inançlar, sanat, hukuk, ahlâk, töre vesair kabiliyet ve alışkanlıklar bütünü». Bu, bir tariften çok bir tas-, vir; yeni ve özgün yanı şu: kültür artık bir ilerleyiş ve bir oluş değil, tarihin belli bir ânında gözlemlenebilecek, evrimi izlenebilecek bir olaylar bütünüdür. Antropolojik kültür kavramı ortaya çıkar böylece. Gerçi Herbert Spencer kelimeyi bu anlamda kullanmaz ama ilk İngiliz ve Amerikan antropologları bu anlamda, kullanmış hep. Mesela Surnmer, Keller, Malinowski, Lowie, Wisler, Sapir, Boas, Benediot. AB.D.de antropoloji kendini, 'kültür ilmi' olarak tarif eder. İngiltere'de ise antropoloji ikiye ayrılır: fizik antropoloji, sosyal antropoloji (fizik antropoloji insan vücudunun gelişmesini ve büyümesini inceler). Amerikalılar

sosyal antropoloji yerine kültürel antropolojisi) deyimini kullanırlar.

antropoloji

(kültür

Sosyolojide kültür, ilk Amerikan sosyologları tarafından çabucak benimsenir (Albion, Small, Park, Rurgsss ve Ogburn), ama antropolojide olduğundan daha güç kabul edilir, çünkü sosyolojinin büyük kurucuları (Comte, Marx, Weber, Tönnies, Durkheim) kelimeyi kullanmamışlardı. Ne yazık ki, bugün kültür, hem antropolojinin hem de sosyolojinin kelime hazinesi içindedir. Bununla beraber Fransa'da sosyoloji ve antropoloji bu yeni kelimeyi daha geç benimser. Delil isterseniz işte lügatler.. İngiliz lügatlerinin hemen hepsinde kültürün sosyolojik ve antropolojik bir tarifini bulursunuz, oysa Fransız lügatlerinin son baskılarında bile böyle bir tarife rastlanmaz. Sebebi şu olsa gerek: Fransa'da sosyoloji Durkheim'in kullandığı terminolojiye sadıktır. Ayrıca iki dünya savaşı arasında Fransa'da sosyoloji sönükleşmiş, kültür kavramı ise o esnada yaygınlaşmış ve kesinlik kazanmıştır. Kelime, Amerikan sosyolojisinin etkisiyle ancak İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan Fransız sosyologlarmca kullanılmağa başlamıştır. Şöyle bir yorum da yapılabilir: kültür deyimi, Fransız düşüncesinin klasik bir dönemine bağlı olduğu için, ister istemez, kelimenin hümanist mânâsı ağır basmaktadır. Kısaca.. Fransızcadan alınan, Almancadan İngilizceye aktarılan 'kültür', dilden dile geçerken, genişleme ve benzetme yoluyla, yeni bir nüans kazanmış, ilk mânâsını kaybetmemiş, ama yeni mânâlarla da zenginleşmiş.
Kültür ve Medeniyet

Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafzı, daha önce mevcut olan ‘Medeniyet'e çok yakın bir mânâ kazanır. Bununla beraber bir takım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fizik dünyaya, fizik çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi İçin lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi.. Ama bunun aksini ileri sürenler de var. Onlara göre, medeniyet toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder, akılcıdır: emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür, o da toplum yaşayışının daha hasbî, daha manevî yönlerini kucaklar, saf düşüncenin, hassasiyetin, idealizmin meyvesidir. Bu tekliflerden hangisine katılacağız? İki taraf da hem sayıca birbirine eşit hem de birikim olarak Amerikan sosyologları ise, belki de beğendikleri Alman sosyologlarına uyarak

(Tönnies ve Alfred Weber gibi) (bilhassa Mac Iver'le Merton).

ikinci

anlayışı

benimsemiş

Fakat antropolog ve sosyologların çoğu böyle bir anlayışı lüzumsuz ve karanlık bulmuş. Onlara göre ruhla madde, gönülle akıl, kavramlarla varlıklar arasında böyle bir ikilik kurulamaz. Sosyolog ve antropologların yüzde doksanı ‘ınedeniyet' kelimesini kullanmaz, 'kültür' kelimesini tercih ederler. Kimine göre bu iki kavram eş anlamlıdır. Kimine göre farklı. Bu iki kavramı ayıran çağdaş sosyologlar a göre, medeniyet kelimesi —aralarında yakınlık bulunan veya ortak bir kaynaktan gelen— millî kültürler bütününü belirtmek için kullanılmalıdır. Mesela Batı medeniyeti denince Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan kültürleri anlaşılmalıdır. Yani kültür kavramı belli bir topluma bağlıdır. ‘ınedeniyet' ise zaman ve mekânda çok daha geniş, çok daha kucaklayıcı bütünler için kullanılmalıdır. Durkheim ile Mauss, ‘ınedeniyetten, belli btir sosyal organizmaya bağlı olmayan sosyal olayları anlarlar; «bu olaylar millî ülkeleri aşar, belli bir toplumun tarihi ile de sınırlanamaz, milletlerüstü bir hayâtları vardır» (Annee Sociologıque 12, 1909 — 1912, « Note sur la notion de civilisation»). Medeniyet kelimesi, ilmî ve teknik gelişme, şehirleşme, sosyal organizasyonun giriftliği bakımından daha ileri bir aşamada bulunan toplumlar için kullanılır. Kelimenin eski anlamı bu idi. Zamanımızda daha çok, sanayileşme, modernleşme, gelişme gibi lafızlar tercih edilmektedir. Medeniyet kelimesinin beraberlinde getirdiği değer hükümlerinden sıyrılmanın başika çaresi yoktur.
Kültürün Tarifi

Tylor’un ve başkalarının tariflerinden esinlenerek şöyle bir tarif teklif edebiliriz: az veya çok kalıplaşan düşünüş, duyuş ve davranış tarzları; bu bütünü bir çok insan öğrenir ve bölüşür. Böylece kültür, belli kişileri hem objektif hem de sembolik olanak başkalarından ayrı bir topluluk haline getirir. Durkheim’ın tarifini Tylor'unkinden daha kucaklayıcı ve daha genel bulduğumuz için tercih ettik. Demek ki kültür her türlü insan faaliyeti kucaklar. Fikri, hissi, harekî her faaliyeti. Her şeyden önce yaşanılan bir eylem.
İdeoloji ve kültür

Marksçılara göre, ideoloji, kültürün parçası değil bütünüdür. Kimine göre ise kültürün bir unsurudur ideoloji. Toplumun bütünü için geçerli olmayabilir. Bununla beraber kültürün gerçek çekirdeğidir. İdeoloji, belli bir insan topluluğu için birinci derecede bir sosyoloji, tabiî bir sosyolojidir. Her kültürde ideolojinin imtiyazlı bir yeri vardır. İdeoloji

dadına birlik ve beraberlik peşindedir. Ama muradına eremez çok defa. Birleştireyim derken ayırır. Oysa kültürle değerler bir consensus yaratmak isterler, tabiî bir consensus. İdeoloji, kültür içinde model ve değerlere kıyasla daha rasyonel, daha vazıh. Bu itibarla daha militan. Kültürün daha gevşek ve daha yumuşak meyvesi içinde sağlam ve sıkı (bir çekirdek». (Fazla bilgi için bkz. Guy Rocher, a.g.e, «Culture, civilisation et ideoloji», «Kültür, medeniyet ve ideoloji » bölümü, sh. 102-129).
III — Batı, başka ne anlıyor Kültür'den?

Lügatlerin verdiği bilgi, bu eserlerden aldığımız bilgilere kıyasla çok sığ. Fransızca sözlükler kelimenin hümanist anlamı üzerinde daha çok duruyor. Paul Bobert'in beş ciltlik kamusunda kültür için şu bilgiler verilmiş: 1 — Toprağı ekip biçme, tarım. 2 — Mikrop kültürü, belli bir mikrop türünün uygun biyolojik şartlar içinde yetiştirilmesi. Mecaz: 1 — Tenkit kabiliyetimizi, zevkimizi, muhakememizi geliştiren bilgilerin bütünü. (Bilgi, kültürün yaz geçilmez şartı, ama yeterli şartı değil). 2 — Kültür arada medeniyet yerine de kullanılır». Son on ciltlik Larousse'da da şunları okuyoruz: «Culture, Latince Cultura'dan, mastarı Colere: ekip, biçme veya bir takım bitkileri yetiştirme. Geniş anlamıyla, bazı tabiat ürünlerini yetiştirme sanatı: ipekçilik. Mecazî: Bazı zihin terimleri ile melekelerimizi geliştirme, zenginleştirme; bu yoldan zenginleşen bir kafa. «Kültür, her şeyi unuttuktan sonra kalan şey» (Herrot). Kendimize mal ederek zihnimizi zenginleştirdiğimiz bütünü. Belli bir bilgi dalı ile ilgili malûmat. Bilginin belli bir biçimi: miras: greko-latin kültürü. Kültür fizik: beden eğitimi. Mikrop kültürü, doku kültürü. Kültürel: kültürle veya medeniyetle ilgili.» , Bir de Fransız Akademisi Lügati nin yeni baskısı için hazırlanan bir tasarıyı aktaralım. Tasarıyı sunan: PierreHenri Simon «Kültür: 1 — Soyut ve genel anlamda, tabiata eklenen insan zekasıdır, amaç: tabiatın sunduklarını değiştirmek, zenginleştirmek, çoğaltmak. Bu anlamda kültür, toprağı daha verimli kılmayı amaçlayan çabaların ve tekniklerin bütünüdür; bazı hayvanların yetiştirilmesidir; incilerin kültürüdür. klasik kültün Fikri bilgiler manevî

ve

Acaba okumayanların sosyal niteliği nedir? 1971'de yayımlanan altıncı plan raporuna bir gözatalım. muhakemenin kültürü. bir haç çizerek imzalıyorlarmış. Oysa kitap. ampirik kültürden.1972 tarihli Le Monde gazetesi). yahut bilgi biçimi. Genel kültür. Demek ki okuyanlarla okumayanlar aşağı yukarı birbirine eşit. teknik kültürden söz edilebilir. kentte otururlar. kastedilerek: kitabî kültürden. kültür. Raporun çıkardığı netice şu: okuma bir sınıf meselesidir.. her çeşit mesleki uzmanlaşmayı destekleyen Sosyal planda. 3 — Bir sıfatla beraber kullanınca. hassasiyetin kültürü. Kazanış şartları. bugün. edebiyat.7. rasyonel idman bareketleriyle vücudu geliştirmektir. kültür. değer sistemlerinin. Gençlerin % 81 hiç konser dinlememiş. edebî kültür. artistik veya fennî kültür. müşahade ve tefekkür yolu ile doğuştan mevcut melekelerin metodlu bir surette geliştirilmesidir. moral. Zaten 1914'den beri beri sadece musikiye ayrılan tek salon kurulmamış ya. otodidakt kültürden. Personnalite et Societes». İşçilerin % 74'ü. modern. Seyircilerin üçte birinden çoğu üniversite . geniş. Üretim teknikleri son derece gelişti. Bununla beraber Fransızların % 58’i kitap okumuyor. okuyup yazma bilmediklerinden. kadınların yarısı evlenme cüzdanlarını. halleri vakitleri yerinde ailelerdendir.. Esere şöyle başlamış Gerard Belloin: «Şubat 1970 de dördüncü plan münasebetiyle yayımlanan bir raporda kültür işleri komisyonu genel sekreterliği şöyle diyordu (komisyona başkanlık eden Akademi üyesi Pierre Emmanuel): Fransızların % 58’i kitap okumuyor. nitekim kültür fizik de. bir medeniyetin özelliklerini gösteren entellektüel. Raporun verdiği rakama göre gidenler % 13. kültür edinmenin temel aracıydı ve aracıdır.. felsefî kültür. maddî yanlarının. zekânm kültürü. sağlam bir kültür. köylülerin % 82'si kitap okumuyor. ilim ve sanatlarla uğraşarak.. Bitirirken Acaba bütün medenî dünyanın peşinde koştuğu bu kültür Fransa'da nasıl ve ne kadar elde edilebiliyor? Bu soruyu cevaplandırmak için 1973'de basılan bir kitaba başvuracağız: «Culture.2 — İnsan söz konusu olunca. batı kültürü. Mutlak olarak. Kitap okuyanlar gençtirler. % 87'si tiyatroya gitmiyor.» (3. yaşayış üsluplarının bütünü: greko-latin kültürü.. yahut klasik. eğitim görmüşlerdir. Kitap yılı için Fransız komisyon başkanı Julien Cain şöyle demiş: Okuma konusunda Fransa azgelişmiş bir ülkedir. belli bir disipline has bilgiler anlamına gelir. Fransızların çoğu da tiyatroya gitmez. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde Fransa'nın kültür durumu böyle! 1855lerde evlenen erkeklerden üçte biri. Geliştirilmek istenen alana göre.

bir kara cahiller yurdudur. % 13'ü ise hoca ve araştırıcı. ideolojiyi hep fikriyat olarak anlarlar. Zamanla batıda ideolojinin mânâsı değişir. ama idealdeki bütünlükten mahrum çünkü metafizik yok. İnsanlığın bütünü aşağı yukarı aynı durumdadır ve azgelişmişlik bize mahsus bir vasıf olmaktan uzaktır. Tiyatro sevenlerden bir çoğu iktisadî imkânsızlıklar yüzünden tiyatroya gidemiyor». 1 _ Gözümüzde o kadar büyüttüğümüz batının kültürce en gelişmiş saydığımız ülkesi Fransa. ideale rakip olarak kullanılıyor. «Marksizm nasıl bir ideoloji ise. Remzi Oğuz Ank'a göre kelimenin onbeş yirmi yıllık bir mazisi vardır. De Tracy. dünya görüşü. Fransızlar tiyatroyu sevmez mi acaba? Ne münasebet bayılırlar. bir Amerikalı. mantığı da içerecekti. Bununla beraber yazarlarımız kelime olarak «fikriyat» dan vazgeçseler bile. yani psikolojiyi de. dergilerde yayımlanan denemelerini «Ideölocya Örgüsü» başlığıyla kıitaplaştırır.öğrencisidir. O dönemin en dürüst. «ülkü» ile karşılar ideolojiyi. O dönemin mefhum üreticileri arasında en yamanı. Felsefe. Edebiyat. eski Yunan'dan onsekizinci asrın sonlarına kadar batı düşüncesinin bütününü kucaklamış. Felsefe. Konusu fikirler olacak. İdeolojinin Türkçede ilk karşılığı —tek kelime olarak— «fikriyat» dır. İslâmiyet de öyle bir ideolojidir» üstad için. Kaynaklardan söz edersek. İDEOLOJİ «FİKRİYAT» MIDIR? Asrın başlarında Arapçanın en kısır kökleri şaşılacak ıbir veludiyet kazanmış dilimizde. ideolojiyi «metafizik bir gevezelik» olarak damgaladı. Düşünceye düşman Napolyon.. De . ihtiyar ve 'aşınmış bir kelime. en aydınlık düşünce adamları kelimeye eski itibarını kazandıramayacaktı.. . Fikirden mefkure.. Gökalp. Profesör Hüseyin Hâterni. belli bir tarife bağlanmış berrak bir lâfızdan çok. Zamanımızda ideolojinin en yaygın tarifi: «Sosyal bir sınıfın yarı hakikatlerini sergileyen 'bir nevi yutturmaca»dır. Oysa tanınmış Amerikan romancısı Upton Sinclair. İdeoloji. Aşağı yukarı ikiyüz yıldan beri batı dillerinin baş belâsı olan bu kelime günümüzde dallanıp budaklanmış ve içinden çıkılması güç bir lügaz (bilmece) olmuştur. Hudutları meçhul. ideoloji. bir Avrupalının doğarken sahip olduğu kültürü ancak elli yaşlarında elde edebiliyor diyordu.. arziyat gibi. 2 — Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. riyaziyat. onun yerini tutsun diye uydurmuş ideoloji'yi İnsan ilimlerinin bütününü kucaklayacaktı kelime. müfekkire/fikriyat uydurulmuş. Necip Fazıl. yümuşakçagillerden bir hayvandır bizde. aynı gerçeğin ayrı isimleri. Mefhumu uğursuz bir gölge gibi kovalayacaktı bu büküm.

Bir topluma şeref veren ansiklopediler bile bu suçlamadan kurtulamamış. İdeoloji.. 'Cumhuriyetten sonra misafir edilir «İdeoloji». Bilgiyle zırhlanmamış kalabalıklar için aşırıya kaçmayan bir yabancı düşmanlığı emniyetli bir hisardır. idrâkimize giydirilen deli gömlekleri» dir demiştim.. tecrübelerini ve fetihlerini. Dilimize. daha doğrusu düşüncenin. belli bir cemaatin müdafaa silâhı. «Aklın suretleri ilmi». diyorlar. İdeolojilere gözlerini kapamak sürülüğe razı olmaktır. aydınlatmış. bütün ideoloji enkazları karanlık ve çamurlu bir sel gibi sökün etmiş ülkeye. İnsan ilimlerinin hepsi de bir yanıyla ideolojidir. fakat dumanlı diye ışığı reddedecek miyiz? Hiçbir ilim hakikatin bütününü sunmaz. Eski toplumlar. Ama uzak denizlere açılanlar pusuladan vazgeçemez. tahtadan ve taştan putlara tapar. onlar da milletlerarası düşünce pazarlarında gönüllerine göre tek «izm» bulmuşlar. Ve surların arkasında bekleyen bütün yalanlar. Nihayet dev kocamış. Hamlet me'yus çığlığında alın yazımızı okur gibi oluyoruz: «yaşamak veya yok olmak».. Ama ömür boyu hisarda oturulmaz.Tracy'nin uydurduğu kelime gözden düşünce. ideolojiler aleyhine ideolojik bir ikazdı.. felsefenin yerini tutacak başka bir deyim bulunur: Weltanschaung. Esnek ve müphem. İdeolojiler sisle karışık. amennâ.. etten ve kandan putlara» demiş Bernard Shaw. Müstağriplerimizin biricik dildâdesi: «Obscurantisme» (obskürantizm). . «Dünya görüşü» diye Türkçeleştirilen bu Almanca sözcüğün kirli bir mazisi yok. yani belli bir medeniyetin. Bu düstur. haikikatin bütününü kucaklamaz. Kaosu kozmos yapan insan zekâsı. İdeoloji. Emperyalizmin taarruzlarına karşı genç zekâları uyarmak için «ideolojiler. gelişen burjuvaziye yol gösteren siyasî bir kılavuz. Diderot'nun baş mimarı olduğu «XVIII. Onuncu asırda kaleme alman «İhvanı Safa» risaleleri Fatımî devleti için hazırlanan siyasî bir müdafaanâme imiş. tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş. belli bir inancın. Eski lügatçiler kelimeyi: «Mebhasül efkâr». gelişmemiş beyinler için. Batı düşüncesinin. Tenkit zihniyetini boğan böyle bir ruh ikliminde hakikatler değil sloganlar konuşur. «Yabani. hayatın sırlarını mitoslarla çağdaş insanın hırsız feneri: ideoloji. reddi için bir fetva sanıldı. Yığınlar tefekküre her zaman şüpheyle bakmıştır. medenî insan. Ya aydınlarımız. spor veya siyaset yıldızları. «İlm-i efkâr». İdeolojiler tehlikelidir. Yasaklanan ideolojilerin yerine yeni putlar geçer: sinema. gibi tabirlerle karşılaşılarlar. Asır Fransız Ansiklopedisi». Sözlüklerimizdeki bu müphemiyet bizi şaşırtmamalı..

1796’da uydurulan kelime. Kısaca diyebiliriz 1950lere kadar. ideolojist ile ideolog'u bir tutar. kelimenin Marksçı yayımlarda geçen çeşitli anlamlarını yedi başlık etrafında toplar: 1 — Şuurlu veya şuursuz vehimler (aldatıcı terkipler). düşüncelerin kaynağı ve kuruluşu hakkında sistem». İdeolojinin felsefedeki (Marx öncesi) anlamları için en tafsilatlı ve en güvenilir kaynak Picavet'nin altiyüz küsur sayfalık büyük eserdir: «Les Ideologues» (Felix Alcan. çok defa ve açıktan açığa. 4 — Bir sınıf tarafından yaratılan ve onu haklı göstermeğe yarayan her türlü medeniyet eseri. 6 — Felsefî bilgi (doğrulaması olmadığı için). tarifler güdük ve topal: «düşünceler ilmi. ve 1970'de çıkan Encylopedia Universalis gibi. Yıllarca sonra yayımlanan Littre'nin Büyük Kamus'unda da vuzuh yok. ne İngilizce Sosyal İlimler Ansiklopedisi'nde var. Tekrar ediyoruz. Yirminci asırda tarih. . Zamanımızda yapılan bir araştırma bu sözcüğün otuz ayrı anlamda kullanıldığını göstermiş. ideolog diye onsekizinci asır sonu Fransız yazarlarını sıralamış sadece. Sosyolog Gurvitch. Sosyologun tavsiye ettiği çıkış yolu «ideoloji. Kelime. sosyoloji de öyle. zümrenin veya kişinin ilerlemesi için varılması düşünülen hedefleri tâyin eden düşünceler sistemi. Encylopedia İtaliana. Polonyalı bir sosyolog (Adam Schaff) karışıklığı önlemek için şöyle bir tanım önerir: «İdeoloji. ne Ghambers’ın Cyelopedia'sında. Oysa ideolojist-bilindiği gibi Cabanis ile De Tracy'nin kendilerini adlandırmak için uydurdukları bir kelime. Paul Robert'in Sözlüğü ideolojiyi anlatırken bir sürü yazardan örnekler alır ama bu yazarlar içinde tek marksist veya «marksizan» yok. siyasî bilgi» mânâsına kullanılmalıdır. 2 — Sosyal durumların değerlendirilişi. Napolyon'un yaygınlaştırdığı bir tabir. siyasî bir ideolojidir. ideclojistleri küçümsemek için Chateaubriand'ın icad ettiği. 3 — Bu vehim ve yorumları haklı göstermek için hazırlanan doktrinler. ya «düşünceler ümi»dir. İktisat da. Son yıllarda yayımlanan bazı kamus ve ansiklopediler geçen nesillerin bu garip ihmâlini telâfiye çalışmaktadır. 7 — Din (doğru olmadığı için). 1950'den beri Lalande’ın Felsefe Sözlüğü. 5 — Sosyal ilimler ve daha geniş olarak insan ilimleri (marksist ekonomi hariç). yahut Napolyon'un. Yirminci asrın ikinci yarısına kadar ideoloji. Üstad kelimenin yaratıcısı olan Destutt de Tracy'nin adını bile anmaz. Fransız Akademisi'nin Lügatine 1835’de alınmış. İdeolog ise. ne Britannica Ansiklopedisinde. ‘metafizik gevezelikler' diye kötülediği hayattan kopmuş laf ebelikleri. 1891).. yerleşmiş bir değerler bütününe dayanan bir toplumun.» İdeoloji ile ilmin sınırlarını çizmek son derece güç. batının hiçbir büyük sözlüğünde ideolojinin sosyal ve politik mânâlarını bulamayız.

arkaik diye damgaladığı toplumların ortak özelliği: sömürgeleşmiş olmak. yabanî. söz sayesinde yaşayan her şey. «Eski Toplum» adlı eserinin ilk sayfalarından itibaren şöyle der: «insanoğulları aynı babanın çocuklarıdır. Türk aydını. SÖMÜRGECİLİK VE KLASİK ANTROPOLOJİ Antropoloji. aşk. insan toplumlarının ilmi. Antropoloji çok yakın bir dönemde üniversitelerimize kabul edildi ama hangi merhalelerden geçtiğini. başka kavimlere yutturmak istediği yalanlar da yok. Hatta ideoloji yapmadan ideolojiden bile sözedemiyoruz. Çok defa sömürge olmağa elverişli oldukları için ilkellikle damgalandılar. kendi medeniyetlerinin üstünlüğünü kabul ettirmek istiyorlardı. adalet. Hakikati araştırmaktan çok. Şöyle diyelim: önce Viktorya çağının emellerini dile getiren bir antropoloji var. kendi dünyalarının. Antropoloji. Üçüncü dünya neresi? Batının sömürgecilik iştihasını kabartan geniş ve dağınık bir ülkeler bütünü. aynı ilerleme . düşüncelerimizi onlardan ayırmak imkânsızlaşmış. şiir. İkisi de ondokuzuncu asım ikinci yarısında doğdu. geleneksel. arkaik. bu yeni ilimle uzun zaman ilgilenmemiş. bu toplumlar incelenirken boyuna ad değiştirmişler. halk. dünyanın kendisi ideoloji». Morgan. ideolojilerle o kadar kaynaşmışız ki. Ama tarih gösteriyor ki. üçüncü dünyanın sömürgelikten kurtuluşu ile belli oldu açıkça. içtimaî sınıfın Bir kelimeyle ilkel toplumlar dış dünyayı izah için mitlere baş vurmuş. Evet ama az çok rasyonel bir temele de dayanmak zorundaydılar. Üçüncü dünya konuşmamış şimdiye kadar. Kafamız ideolojilerle öylesine dolu. Antropolojinin sömürgecilikle ilgisi. İlkel. sosyal antropolojinin tarifi. kâinat ideoloji. her aydın. Çağdaş antropologlara göre. Bu vasıfların hepsi üçüncü dünyanın bütünü veya parçaları için kullanılmış. geleneksel.Gramsci'ye göre. toplum içinde yaşayan insanın ayniyetidir. İstikbal ideoloji. Kelime hem İslâm düşüncesinin hem de Osmanlının yabancısı. reel. Avrupa'nın imal ettiği bir 'bilgi dalı. Bu dönemde alan inceleyen ile nazariyeçi kendi toplumları ile kaynaşmış kimselerdi. bu sessizlik döneminden yeni yeni çıkıyor» Yani kıtalar arasında bir diyalog olmamış. sayı. Neden ilgilensin? Antropolojinin konusu da değil. belli bir çıkarlarını allayıp pullayan bir ideologdur. Gelişmiş toplumların sosyal ve politik dünyada pusulası: ideolojiler. Bunun içindir ki evrimci antropoloji müspet bir ilimden çok Batı'nın çıkarlarım maskeleyen bir ideoloji. Avrupa dışı toplumların belli tarihi şartlar içinde yorumu idi. sonsuz. Valery'nin mit için söylediklerini ideolojilere de tatbik edebiliriz: «Söz sayesinde var olan. Bu temel.. Sömürgeci emperyalizmle antropoloji çağdaş. yabani. hangi cinayetlere gerekçe diye kullanıldığını hâlâ bilmiyoruz. onun ilkel.

Tarih. Şimdilik bu çelişkinin altnı çizmekle yetinelim. bir yandan böyle derken. Avrupa'nın inançlarına ters düşen herşeye. Antropolojiye göre. Çağdaş antropolog. İnsanlar arasındaki farklar belli bir tarihî durumun eseridir. hem nazariyeci. hem alanı inceler. aynı aletleri ve araçları yaratabilmiş. bâtıl inanç diyordu. benzer müesseseler kurabilmiştir. Evrimci antropoloji ile muarefeleri olmayan Cumhuriyet sonrası aydınlarımızdan bir çoğu Avrupa'nın sunduğu bu teseliyetkâr düşünceleri. Bugün bize saçma gelen bir çok âdetler. medeniyetleri yaratan. insanoğlunun kucağında yaşadığı tekdüze bir ortamdır. insanın değerini tarihe dayanarak verir. barbarda da. Tek yönlü evrimciliğin anahtarı bu tarihi aşamalar yahut evrim aşamaları kavramıdır. Bütün toplumlar aynı aşamalardan geçerler. medeni insanda da var. alan araştırıcısı ise bir bilgi sağlayıcısı. yani hem araştırıcıdır. Bu sefer de fonksiyonalizm imdada yetişti. onlar da ayni istasyonlardan geçerek. barbarlıktan medeniyete geçerler. batının refah seviyesine ulaşacaklardı. Geri kalmış ülkeler için rahatlatıcı bir ideolojiydi bu. Fakat sömürgecilik düzeni yine de çöküyordu. Comte'un Spencer'in Marx'ın tarih anlayışları birbirinden çok farklıdır ama hepsi de insanın birliği inancına dayanır. Denildi ki eskiden antropolog kütüphanede çalışan soyut bir nazariyeci idi. Bunun içindir ki insanlık. bir yandan da ilkel dediği kavimleri insafsızca kırıp geçirir. maddî istihsal münasebetleridir. Gerçi. teknik ve ekonomik bir aşamayı temsil eder. benzer şartlar içinde. bir Radcliffe-Brown'u hatırlayalım. ilminin namusunu kurtarmak. daha geniş. kaybolan bir toplumdan kalma artıklardır. Evrimcilik. insanlığın bütünü olmadığı gibi en mükemmel temsilcisi olmak vasfından da uzaktır. Nasıl olsa onlar da kalkınacak. yabanilikten barbarlığa. asır. daha cihanşumül değerlere gönül vermiştir. İnsanlar hayvanca bir kalabalıktan yabaniliğe. aynı sosyal şartlar "içinde kafalarının işleyişi de aynıdır. bunların hepsi de belli gelişme derecelerinde izahı yapılabilen alışkanlıklardır. Oysa şimdi antropolog. sabır ve tevekkül içinde tarihin akışını beklemekten ibaretti. evrim merdiveninde yükseliş ölçüsü: teknolojidir. hem de kendine özge kavramlarla alanın tasvirini yapar. 18. tarihi maddecilik adı altında kolayca benimsediler. kıtanın entellektüel hâkimiyetine gölge düşürmemek lazımdı. .konaklarında aynı ihtiyaçları duyarlar. Fonksiyonalizmin kurucuları için Avrupa.» Avrupa. hiç değilse Avrupa. Sanayi devrimi çağında. Zeka ilkelde de. Yapılacak iş. Viktorya dönemindeki meslektaşları gibi sömürgeciliğin destekleyicisi değildir. Yeni antropoloji için. Her toplum belli bir anda. sosyal ve kültürel bütünler yaratır. Bir Malinowski’yi. Belli şartlar içinde ve belli bir coğrafyada bir araya gelen insanlar belli iktisadî.

evrim aşamalarının tek çizgi halinde birbirini izlediği. Çağdaş antropolojiden çok şeyler öğrenebiliriz ama hep ihtiyatlı olmak. Antropoloji İslâm dünyasını ciddi olarak ele almamıştır. totemizm üzerine oniki ciltlik bir deneme yazmış: «Altın Dal». palavradır. standartlaşmış medeniyetimizin dışına kaçıştır. mü yabanileri? 'Ne münasebet' demiş. iyi ama bir çoğunuz benim gibi düşünmüyor mu? Modern makinalaşmanın amaçsız hamleleri bütün ruhî ve sanatkârane değerler için bir tehdit değil mi? . Antropoloji. çeşitli ırklar çok eskiden ve hızla başka başka istikametlere yönelmiş ve birbirinden ayrılmıştır. sosyal ve ahlaki bakımından da ileri olmasını gerektirmez. insan topluluklarında ise aşağı düzeyden üst düzeye geçildiğini ileri süren nazariye hiç bir esasa dayanmıyordu. zira (iktisadî gelişme ile insanın insanı sömürmesi daha da keskinleşir. Avrupa'nın her ileri sürdüğünü mutlak hakikat saymamak. olsa olsa teknolojik bir üstünlük. Belki aksi olur. yalnız başka kültürleri nazari planda sigaya çekmek değil. altyapıya bakarak değerlendiremeyiz. antropoloji batı kültürünün bambaşka kültürlerle teması sonucu doğmuştur. demek. ne adalet şuuru. Malinowski için mesele çok daha çapraşık. Her alanda basitten çapraşığa. Bir başka antropologa (Lowie) sorarsanız. Şu halde Avrupa'nın üstünlük iddiası da lâftan ibaretti. 'Allah saklasın. hiç olmazsa benim için. Böyle bir karşılaştırmanın nazari ifadesidir antropoloji ve önceleri bilimsel değildir. Bir toplumun teknik ve ekonomik alanda daha ileri olması. Avrupa medeniyetini de yargılamaktır. uzun zaman «alan»da yaşamalıdır. Şöyle der. «İktisadî kalkınma gerçekleşince toplumun üyeleri arasında daha kâmil münasebetler kurulmaz mutlaka. Medeniyetin bütün alanlarda üstünlüğü diye bir şey olamaz. iddiaların arkasındaki gerçek maksatları gözden kaçırmamak. toplumu «içerden» anlamanın tek yolu bu. tabiat üzerinde egemenlik söz konusudur. insan-dışı ve çılgın mahiyetini vurguladım diye karamsarlıkla suçlandım. Antropolog. bir nevi romantik kanat açış. toplumların ilerleyişini yalnız ekonomik ve teknik seviyeye.» Kısaca.» Viktorya dönemi için antropoloji. karşılaştırmalı frenskler çizeceğine. Eskiden bunun tam tersi olmuş. hatta bunun tersine düşünmek şartıyla.. medeniyet öncesi toplum biçimlerinin incelenmesi idi. Frazer. «İnsanları rofbotlaştıran teknik terakkinin.. amaç bu toplumları modern dünya ile kaynaştırmaktı. Ne bilgelik artar. Üstada sormuşlar: gidip gördünüz. Gerçeği inceleyenler bilirler ki.Malinowski'ye göre. antropolojinin amacı. alamaz da. sosyal gelişme hep aynı çizgiyi takip etmez. Unutmayalım . Fakat çağdaş ilmin bütün buluşlarından yararlanmak İslâm dünyasının yan çizesmiyeceği bir görevdir. Daha doğrusu tek ölçü bu değildir. başka bir deyişle. bu başkalık çabucak giderilebilecek mahiyette değildir.

«XIX. ilimlerini.. Oryantalist ve Oryantalizm kelimeleri Batı kamusları için oldukça yeni. ve sanatlarını doğuya borçlu olduklarını ileri sürenlerin sistemi. ilimlerinin. şinuazöriler modasıyla başlayan Oryantalizm XIX. sanat adamları. Batının kamusları bu müphem mefhumu daha da müphemleştirmiş. dillerini. Yunan istiklal savaşından ve Cezayir'in fethinden sonra gelişti» (Paul Robert). Mısırın batta Avrupa'nın bir kısmı.» Bir mânası da «Batı kavimlerinin menşelerini. Akdenizin doğu sınırındaki bölgelere «Levant» adını verdiğinden. Zaten bütün izmler idrakimize giydirilen deli gömleği değil miydi? «Oryantalizm: sömürgeciliğin keşif kolu» parlak foir formül ama her genelleme gibi hakikatin ancak bir kısmını belirtiyor. Mısır seferinden.. Doğu dillerinin. yeni bir ilimdir. «Doğu» (Sibirya müstesna) bütün Asya kıtasıyla Mısır için kullanılmalıdır yalnız». Oryantalistler. Oryantalizm elbette ki yalnız bu değil. politikacılar. Çağımız ilmi de. Asrın Üniversal Sözlüğü» şöyle diyor: «Doğu kavimlerine ait bilgilerin bütünü: felsefî görüşleri veya yaşayış tarzları. asırda türköriler. hikmet müslümanm kaybedilmiş malı. Oryantalizm. ORYANTALİZM : SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF KOLU İbn Haldun üzerine Avrupa'nın çalışmalarını incelerken çoktandır şuur altında yaşayan bir inanç berraklaşmış ve son ifadesini bulmuştu: «Oryantalizm: sömürgeciliğin keşif kolu». Oryantalizm Fransız Akademisi Sözlüğü'ne 1838'de kabul edilmiş.. Ne var ki. XVIII. Mısır'a Türkiye'ye. tarihinin incelenmesi. Küçük Asya'ya ve İran'a «doğu» adı verilmez oldu. Çağdaş bir kamus da şu bilgileri veriyor: «Doğuya ait nesneler ve Doğu dilleri ilmi. Oryantalist İngiltere'de ilik defa 1779'da kullanılmış. Avrupa'nın dikkatini asırlardan beri kendi üzerine çekmiş. Güzel ama Oryantalizmin konusu olan «bu «orient» neresi? Yine Larousse'a başvuralım: «Avrupa'nın batısına -kıyasla doğuda bulunan ülkelerin bütünü: Asya. hikmetin bir parçası olduğu ölçüde dikkatle incelenmelidir. bütün Afrika ile Okyanusyayı da inceleme konusu yaptıklarından hepsine birden «Orient» dediler. Tarifi son derece güç olan bu disiplinler bütünü herhangi bir slogana hapsetmek imkansız. Doğu. asırda. Ama Akdeniz ticareti. Seyyahlar. Fransa'da 1799 da.ki. Bizce. Bununla beraber Akdeniz'de sınırları olan ülkelere daha çok «Levant» denilir. doğu yaşayış biçimlerinin taklidi» (Lorousse).» «Geniş anlamda. törelerinin. .

demografi. Sinoloji. 1804'den itibaren Karkor'da ve bilhassa Kazan’ın müslüman bölgelerinde Doğu dilleri. 1845'de Leipzig'de Alman Doğu Derneği ve Gazetesi.asırlardır merak etmiş Doğuyu. 1834'de derneğin gazetesi yayımlanır. Dünya üzerinde bir sürü kavim.s. Başka kültürlerle uğraşan Avrupalı bilginler amelî ve geçici bir takım zorunluluklarla karşılaştıkları için Oryantalizm mefhumunu uydurmuşlar. antropoloji veya etnoloji gibi. 1823'de Royal Asiatic Society of Great Britain and İreland. inceleme konusudur. Mensup oldukları topluluğun başka topluluklar üzerindeki hakimiyeti Oryantalizm mefhumunu güçlendirmiş ve bu durum oıılann görüş açısını adamakıllı çarpıtmıştır. Dinleyelim: «1. ülke. üniversite eğitiminde yer alır. bu bölgelerin veya devrelerin özellikleri dikkate alınabilir. Von Hamimer’ın kurduğu dergi de Oryantalizmin büyük bir rol oynayacaktır (1809-1818). Mektebi Avrupa'daki Oryantalizm faaliyetinin merkezi haline getiren Silvestre de Sacy. Konuları ve özel proglematikleri ile tanımlanan belli ilmî disiplinler vardır. İyi ama Oryantalizm bütün bu milletlerarası çalışmalara rağmen ciddî bir ilim hüviyeti kazanmış mıdır? Rodinson'un bu soruya verdiği cevap kesin bir 'hayır'dır. diye bir şey yoktur. Rodinson gelişmesini kalm çizgileriyle şöyle anlatır: Doğu ilimlerinin «Pariste «Yaşayan Doğu Dilleti Mektebi» Konvansiyon tarafından 1795'de açılmıştır. iktisat. 2. Hint'de William Jones ve arkadaşlarının kurduğu Benal Asya Derneği ve Gazetesi (1832). 3. 1822'de Journal Asiatique yayımlanmağa başlar. iranoloji v. Doğu diye bir şey de yoktur. Bu antitelerden birini veya birçoğunu ele alan her ortak çalışma. Kurucusu: Langles. Bu ilimler çeşitli kavimlere veya (bölgelere şu veya bu dönemlere uygulanabilir. Bunların bazılarının sürekli veya geçici olarak vasıfları var. Oryantalizm içinde mahpus kalan. Onsekizinci asrın ikinci yansından itibaren Rusya'da da. toplum var. Derneğin Bombay kolu da 1841'de kendi gazetesini çıkarmağa başlar. Bu kavimlerin. . Oryantalizm. 1842'de Amerikan Doğu Derneği de bir dergi yayımlar. bir getto'ya kapanan ve çok defa bundan hoşlanan nice oryantalist var hâlâ. belli bir dönem boyunca devam eden bazı ortak vasıflara dayanmak zorundadır. bölge. Doğu. Tarihin çeşitli dalları olan sosyoloji. Spesifik kalan başka karakteristikleri kendi dışında bırakmak zorundadır. gelişmesinde Ondokuzuncu asrın başlarından itibaren Doğu ile ilgili bir çok dernekler kurulur: 1812'de Paris Asya Derneği. lengüistik.

İlmî problemleri sadece kendi uzmanlığı hudutları içine sıkıştırarak görmek de bir nevi budalalık değil mi? 5. Edward Said. Oryantalistler kendi gettolarından hoşnutturlar dedik. yazı yazan ve araştirma yapan herkes oryantalist'dir. bu uygarlığın kültürel ve ideolojik açıdan değişik bir anlatım şeklidir değişik bir kelime hazinesi. değişkenliğe güvensizlikle bakmak demektir. Tutuculuk çok kere şuur altıdır. Profesyonel uzman yetiştiremeyen azgelişmiş ülkeler bu uzmanların etkisinden kurtulamazlar. Her istikrarsızlık endişe vericidir. takınılan tavırlar. Bugünkü strüktürlerin sürüp gitmesini ister. Bu günkü strüktürler ebedidirler.. Çeşitli budalalıklar var.. doğu üzerine otorite kurma çabasıdır. doktrinler ve hatta sömürge yönetimi için gerekli bürokrat kadrolar ve yerli yönetim elemanlarıdır Oryantalizm. Tutucu. itibar ve üstünlük. Oryantalizm. Kurulu müesseselere sadakatten ayrılma yalnız hatalı bir davranış değil zararlıdır da. Tutuculuk değişkenlikten korkmak. Bu cins Oryantalizm batının üstünlük sürdürme taktiği. Uzmanlaşmanın icapları. verilen beyanatlar. doğuyu konu edinen kurumların tamamı. tarihçi ve filozofları da. Konformizm ise davranışlarda bir kolarasyon. belli bir ortamda iktidara yükselebilme hırsı. sosyolog.. Ayrıca genel veya özel anlamda. bir cins öğreti yönetim biçimi veya hükümet şeklidir. Marx bir ülkenin hayatını parlamentodaki mücadeleler arkasından gören kimseleri «meclis budalaları» diye vasıflandırıyordu. yapılan benzetmeler. Emperyalizmden çok canı yanan Filistinli edebiyat hocası için Oryantalizm bir felaketler kumkumasıdır. Doğu. Profesyonelliğin cazibeleri de baştan çıkarıcıdır: çevreden görülen hayranlık. Çok sınırlı bir iktidar ama elde etmek için harcanan gayretleri düşünürsek Napolyon veya Sezar'a yakışacak bir hırs. kurumlar beraberliği. hayaller ve düşünceler toplamı. Uzmanlaşma ciddi ve derinlemesine her ilmî çalışma için kaçınılmazdı. bir eğitim ve öğreti. Avrupanın maddi kültürünün ve uygarlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Onsekizinci yüziyılın sonu ele alındığında Oryantalizm. bir çokları konformist bir tutuculuğa yakalanmışlardır. çünkü ebedi esaslara sadıktırlar.4. kendi bilimsel disiplinleri ile birlikte oryantlizmin içine katmak mümkündür. Oryantalizm konusunda Rodinson’dan daha zalim. Bu davranışları daha da vahimleştiren bir husus var. . profesyonelliğin cazibeleri yüzünden bu hoşnutluk daha da vahimleşmiştir. Oysa istikrarsızlık tarihin kanunudur. Doğu hakkında ders veren. Ama olayların sakatlanmış ve sınırlı bir açıdan görülmesine de yol açıyordu. hareketin aleyhindedir. Başka disiplinlerdeki uzmanlar oryantalistleri kendi gettolarında kalmaya zorlarlar. etnolog.

. Fransızların ve Amerikalıların Doğu hakkındaki düşünceleri ile sınırlamayı düşündüm. onun sırlarını batıya yarar bir biçimde ele almakta ve onu batı için konuşturmaktadır. ister Avrupalı. Bir inançlar bütününün içinde. Eğer doğu kendi kendisini takdim edebilseydi herhalde sonuç başka türlü olurdu»... Sonra yazar.. bir hikmet nazariyeci gibi aktarılmaya çalışılan bu fikir sisteminin.. hür ve bağımsız bir görüş açısı ile nasıl incelebilir?» Yazarın bu programı hangi ölçüde gerçekleştirdiğini. Doğubilimci. şair veya bilgin olarak doğudan söz açarken. aslında korkunç olduğu kadar basit ve anlaşılması kolay bir seri yalan kumkuması olduğu bilinmelidir.. bir sosyal yaşatanın tam ortasında yahut en azından yaşadığı toplumun parçaları arasındadır. 1840ların sonlarından Birleşik Amerika'nın sahneye çıktığı günümüze. Said için.. onibir bölüme ayırdım 'Oryantalizm Alanı adını .. bir seri çıkarlar toplamıdır». 'Bu kelime. Bilgiye sahip olan yahut onu kullanmak isteyen hiç bir insan bu koşulları değiştiremez.. bütün Oryantalizmlerin ortak yönü «Batı kültürü içinde... büyük bir tevazu ile itiraf ediyor: «Bu kitap bir başlangıçtır.Kısaca. kitaplarla. Belki şu sırada yapılacak en önemli araştırma Oryantalizmin yerine neyin geçebileceğini düşünmektir. Dünya savaşının sonuna kadar Doğu'nun doğuculuğun yegâne egemen güçleri idi... hiç olmazsa onsekizinci yüzyıl başlangıcına... üniversitelerle.» Sonra yazar bu davranışının mucib sebeblerini bir bir sıralıyor. kitabı dikkatle okuyanlar anlayacaktır. Doğu'da kurulmuş bir cins otorite» olmaları. İnsan ilimleri objektif olamaz. Said devam ediyor: «Bu kitabı üç kısım.. dış işleri bakanlıkları ile. baskı ve yönetme emeli taşımadan.. akademilerle. ister Amerikalı olsun. «Bu eserde üzerinde durduğum amaçlardan biri Oryantalizmin tarihî otoritesini açığa çıkarmak ve Oryantalizmin içinde otorite kurmuş kişileri tanıtmaktır.. Bir kaç neslin birlikte çalışarak uzun yatırımlarla meydana getirdiği önemli bir doktrinler ve uygulamalar paketi. İngiltere ve Fransa'nın doğuya karşı özel bir ortaklığıdır. kadar geçen devrede.. Bilgi her yönden hayatın şartları ile çevrilidir. Âlim de belli bir çerçevenin.. belli bir sınır çizmek için Althusserin koyduğu bir mefhumdan faydalanıyor. belli bir sınıfın adamıdır. problematik. Söylediklerinin içinde doğu hiç bir zaman ön plana geçmez. Bu kadar geniş bir alanı incelemeğe nereden başlayacağız? Said. kadar. Doğuyu inceleyen kişi. kendi gerçeginin zorladığı tamel kuralların dışına çıkamaz.. Oryantalizm coğrafî bir ayırım değil. sadece Hint kıtasını ve İncil'de adı geçen ülkeleri kapsamına almış bulunuyordu. Oryantalizm. Fransa ve İngiltere ondokuzuncu yüzyılın başından 2. kongrelerle. Savaştan bu yana Doğu'da Birleşik Amerika öne geçmiş ve konuya aynen İngiliz ve Fransızların geleneksel görüş açıları ile yaklaşmıştır. Diğer kültürler ve diğer halklar. Oryantalizmin kucakladığı meselelerin «tamamını İngilizlerin.

sömürge ilmi ile emperyalistlerin ikni diye iki ayrı ilimden söz etmeye başladılar. Nitekim. elektrik cereyanı gibi sarstı kitap. yani 1870lerden başlar. Düşünce. Nice aydınlar. proleter ilmi gibi mübağalı tasnifler çıkabilir ortaya. konuşulması lâzım gelen. sanatkârların ve bir ölçüde değer taşıyan bilginlerin eserlerinde yer alan ortak noktalar araştırılır. Susan milyonların müdafaanamesi. Konuşulan. Uyuşuk zekâları tokatlıyarak uyandırmağa çalışıyor.. kısmın son bölümü. zaman ve tarihsel tecrübe içinde Oryantalizmin geniş bir tablosunu çizerek aynı zamanda onun felsefi ve politik motiflerini ele alır. Şarkiyatçılara. aydınlık. 3. şarkiyatçılar. ihtiyatlı bir hayranlıkla eseri tavsiye eder: «Şarkiyatçıları. Bir hatadan kurtulurken daha büyük bir hataya düşmek. daha doğrusu. Bu kısımda bir kronoloji izlenerek şairlerin. «Oryantalizm». zencilerin ilmi ile beyazların ilmini birbirinden ayıran bir çok «kontesftaterier» görülmüştür.taşıyan ilk kısım. ağlarını dünya üniversitelerine ve basınına geren bütün bir uzmanlar güruhunun karşısına. öğretici. «Düzenlenen ve Yeniden Düzenlenen Oryantalizm» adını taşıyan ikinci kısım. Makyavelizmlerin ferman dinlettiği bir dünyada tarafsızlık meziyet olabilir mi? Oryantalizm bomba kitap. yerli yazarlar tarafından şuurlu veya şuursuz birer ajan olarak damgalanmağa alışıktılar. Tehlike şurada: Said'in tahlilleri sınırlarına kadar götürülürse. «Üçüncü Dünya»nın ne korkunç bir gaflet içinde bocaladığını sergiliyor. sandıkları kadar masum olmadıklarını anlatabilirse. Filistinli bir Arab. Burjuva ilmi. Bu devir 2. Jdanov'unkine benzeyen yanlış bir hükme varılabilir. Belki sakin bir aydınlık değil ama yıldırımda sükûnet aranır mı? Okuyacak ve çok defa kendi kendinize kızacaksınız. Düşünceye çağıran bir düşünce kitabı. nüans demek. Said'in takdire değer yönü Avrupa Oryantalizminin ondokuzuncu ve yirminci asırlardaki ideolojisini aydınlık bir tarife kavuşturmasındandır.. hepimizin ortak düşmanı: Yalancı Avrupa ve şuursuz Orta-Doğu insanı. Dünya Savaşı ile en yüksek noktasına ulaşan Doğu'nun büyük sömürülüş çağıdır. modern Oryantalizmin gelişim çizgisini incelemeği hedef tutar. yerinde bir iş yapmış olur. ehliyetini kabul ettirmiş bir İngiliz edebiyatı hocasından geliyor. Yanlış ve tehlikeli bir yol». önceki Oryantalizmin bittiği yerden. düşünce tarihimizin . yıkıyor ve aydınlatıyor. Çok doğru! Hele bizim gibi müzmin bir fikir tembelliği içinde bocalayan toplumlar için. Aşağı yukarı aynı konuyu işleyen Rodinson. Ama bu defa darbe. «sizi yalancılar» diye çıkıyor. hegomanyanın İngilizlerin ve Fransızların ellerinden Amerikalıların ellerine nasıl geçtiğini anlatır.. Düşman. Said'in kitabı dokunulmaz birer hakikat diye yutturulan hain ve sinsi yalanları bir bir deviriyor. «Bugünkü Oryantalizm» başlığı altında gelişen üçüncü kısım ise. üzerinde çok konuşulan bir kitap.

Hâlâ beşik gıcırtısı.» Nazıma göre. Kirli muşamba derilerimizden birbirinize geçen . Said'in kitabı tartışılmaz bir hakikatler mecellesi değil. uyan yeter!. Yaksın bütün ufukları artık belaların. şadırvan. Acaba inkâr edilen bir liyakat mı söz konusudur.. kanmadın mı asırlarca uykuna?. yeter ey şark.. Binbir yaşında bir şah. Kafes. Çizilen şark aşağı yukarı ayni: «Kafes. daha doğrusu. sadece aydınlığı görüyoruz. han. hiçbir zaman yoktu. Hâlâ minarelerde tevekkül diyen bir ah. Sonra şair hızını alamayarak Piyer Loti'ye verip veriştiriyor: «Senden yakındır bize. Yanlış anlaşılan. Fakat böyle bir şark. Kendimize ait milletler arası sempozyumlarda adımızın bile geçmemesi beni çok üzmüştür. hamam. han. Mihrace. Şark. İkinci şair daha coşkun ve bir anlamda daha insafsız. Sönsün fezalarında sükûn işleyen seher. Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların. şadırvan.. daha doğrusu. Ey şark uyan yeter. Hâlâ huşua kubbeler en hisli bir penâh.» Ali Canip Yöntem Diz çöken bir isyan. « Hayyâ lel-felah» mı gökler işitmiyor.en az yarım asırdır şâhidi olduğumuz bir alınyazısı. Hâlâ saçaklarında güler baykuş evlerin. Gümüş tepsilerde rakseden sultan. hamam. Üzerinde aç esirlerin kıvrandığı bir toprak. hâlâ o tozlu ses.. yani Avrupa'nın görmek istediği şark bu. sisleri dağıtan bir projektördür. bu aynadaki hayale göre inşa etmeye çalışıyoruz. Ey şark. Kendimizi. aydınlatılan eşyayı değil. «Şarkın ufukları» adını taşıyan şiir şöyle başlıyor: «Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna. padişah. Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler.. Işık... Avrupa'nın buğday ambarıdır. kahn boğmaya bir parça kan yeter. dakikada binlerce basılan kitapların. Yükselmeyen tazarru'un ey şark bitmiyor. batının imâl ettiği çarpıtıcı bir aynadan seyrediyor. Ve olmayacaktır. gözlerimizi kamaştırıyor.. anlatılmak istenen bir düşman.. yoksa gerçekten bu kadar ehliyetsiz miyiz? Neden «Oryantalizm» e uzaktan veya yakından benzeyen bir kitabın altında bir Türk'ün imzası yok? Çağdaş aydınlarımızın Batı karşısında davranışlarını iki şair çok güzel özetlemiş. Hâlâ köpek enikleri serper sokakta kin. Hâlâ hurafeler yaşatır her çürük kafes. Birincisinde Mazoşist bir teslimiyet. bir yanıp yıkılış dile geliyor.. Her zulmü. çok defa.

yalnız Oryantalizm denilen bitmez tükenmez okyanusu taramakla kalmamış. Emperyalizmden çok ağzı yanmış. daha kötü işlenmiş mısralar. daha doğrusu en sorumsuz bir temsilcisi olan sözde Türk dostu Piyer Loti. Doğu. Kısaca meseleyi rahatça anlaması için hazırlayıcı bilgilere ihtiyacı var. Türkiye henüz bu ayarda bir ithamname kaleme almak ehliyetinden uzaktır. Foucault'yu. daha doğrusu. böyle bir işin üstesinden gelemiyeceğimi anladım. On küsur yıl önce kelimeleştirdiğim bir hakikati. 2— Kendi mazisini bilmiyor. bütün medeniyet dünyası. «Oryantalizm. «Oryantalizm» sadece okumak bile kolay kolay erişemeyeceğimiz bir seviye gerektiryor. 1— Avrupa'yı tanımıyor. Saidleri çevirmek ve yorumlamak. Althusser'i dikkatle incelemiş. İlk defa olarak şuurlu bir ses yükseliyor. İlk iş okumak. Said. İnsan ilimlerinin ideoloji olduğunu üniversitedeki çalışmaları ile zaten biliyor. 1960lardan sonra böyle bir kitap yazmayı ben de çok isterdim. Teferruata ait bir takım yanlışlar bulup göstermek hiç bir işe yaramaz. Namık Kemal. Hedef yine yanlış tâyin edilmiş. Orta çağda başlayan. Edward Said. Türk okuyucusu eserdeki şahısları tanımaz. sömürgeciliğin keşif kolu» cümlesini Edward Said'in kitabının kapağında görmek beni çok sevindirdi. Fert planında aczimiz aşikâr. Ali Canib'e kıyasla daha başarısız. Yalnız Üçüncü Dünya'ya seslenmiyor. mutlak ölçüsüne varıyor. şairlerimiz. yeter ey şark uyan yeter» feryadını tekrarlamaktan başka yapacak işler de var. Alî Canib'in. bana göre. Sanıyorum ki Türk aydınlarının bugün yapabileceği en isabetli iş. Hayalimiz ne kadar geniş olursa olsun.Tifüsün biti. yabancıdır.» diye gürlüyor. Mefhumlara. Said'in kaynaklarından çoğu. Bizce eksik olan aydınlatıcı notlardır. Evet. Edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiler meçhulü değil. Avrupalı bir hümanisttir. hıristiyan dünya tarafından başlatılan bir hesaplaşma. Yine de bana kıyasla daha az doğulu. Said. «Ey şark uyan yeter. Tercüme. İsyan hep aynı. Kitabı tanıdıktan sonra. gıyaben verilen mahkûmiyet kararlarının farkında bile değil. bizim okuyucumuz bir kaç yüz kişiyi aşmaz. Türkçeye çevrildi. fazla insafsız. deliller göstererek ışık tutan ilim adamlarımız nerede? Edward Said'i okurken eksikliklerimizi daha yakından gördüm. Ama bu defa İslâmiyet değil. bu işi yaparken boğulmamak için nasıl bir usule başvurmak gerektiğini de hocalarına yani Avrupa'ya sormuş. ama Batının yalanlarına. bu nisbı aciz. bütün olaraik hiç de fena değil. Renan'a çatmış. Avrupa'nın belki en suçsuz. Demek . Toplum söz konusu olunca. Kitap. Kısaca Batı irfanının bütün hazinelerinden haberdar. zaman zaman kükremiş. Bu da dile kolay. benim de zaman zaman faydalandığım kitaplar. Ama böyle bir terkibi yine de başaramazdım. Avrupa suçlanıyor. Said İngilizce yazıyor yani okuyucusu. Said'in kitabı iki dünyanın bir muhasebesi.

.ki. en hummalı araştırmalarını içine alan o dönemi iki tarih araşma sıkıştırmışlar: 1715—1789. yıkan fakat aynı zamanda inşa eden. Bir yaratıcılar veya hocalar dönemi. Hükümdarların filozofluğa göz diktiği. Fransa'nın. selahiyetli araştırmalarını bir ilim adamı da benim gibi düşünmüş ve benim kelimelerimle özetlemişti. ne önemi var? Edebiyat tarihçileri.. filozofların kendilerini hükümdar sandığı bir devir. benim buluşumu mirî malı sanmış olacak ki... Heyhat. ORYANTALİZMİN KAYNAĞI «Akıl Çağı» veya «Aydınlıklar Asrı». belki de insanlığın en bereketli. yanılmışım. eser in aslında böyle bir formül yoktu. Fransız Devriminin mayalamş asrı. Türkçeye çeviren. kelimelerin. Edward Said'e armağan etmek cömertliğini göstermiş.

«Ne tezat! Ne ani geçiş. naslara dayanmayan bir ahlâk. İnkâr. Akıl artık dengeli bir hikmet değildi. Kendinden başka hikmet-i vücudu da yoktur insanın. maske takmıyordu. «alçak» kilisedir. Rousseau.. eleştiren bir gözüpeklikti Herkesçe kabul edilen mefhumlardan şüphe ediliyordu. Birinciler hıristi yandır. metottur. otoritenin sağlamayı yüklendiği nizam. ben de bir bakıma yobazım. Ne var ki birbiri ardınca gelen nesilleri çalkalayan dalgalar. Konuya ayırdığı iki ciltlik değerli eserine kulak verelim. zincirleri ve korkunç engizisyonu ile kilise.. esran olmayan bir din. Yazık ki bu yobazlık kimsenin hiçbir zaman hoşuna gitmiyecek: hoşgörü». diye haykırır. otoriteden. «akıldan yana olanlarla «dinden yana olanlar» yandaş kazanmağa çalışıyor ve bütün düşünen Avrupa’ına seyircisi olduğu bir kavgada meydan okuyorlardı birbirlerine. naslardan nefret ederler. bu kadar hızlı ve böylesine kesin bir değişikliği izah edemez tek başlarına. Voltaire. Avrupalının bakış açısının değiştiği.» Bu yeni Avrupa'nın İslâm dünyasına. yalnızca insan. darağaçları. birden. çekine çekine itiraf eder: «herkesin bir yobaz tarafı var. ikinciler hıristiyanlığa düşman. Çocuklar babalarına çatmaktan zevk alırlar. Onyedinci asır insanının hoşlandığı. güvenilecek tek ışık. Saldıranlar ağır basıyordu yavaş yavaş. ikincilerin tek rüyası eşitliktir. çırılçıplak ortadaydı. mevcut değer hükümlerinin ait üst olduğu. doğu alemine bakışı da değişecekti elbet. Bu değişikliği de şöyle anlatıyor Hazard: «. hayatı sıkı sıkıya düzenleyen üaslar. aklın ışığı. Fransızların çoğu Bossuet gibi düşünüyordu. itizal (heresle) artık ne tek başına idi. birinciler ilâhî hukuka inanır. ikinciler tabiî hukuka! birinciler farklı sınıflara bölünmüş bir toplumda yaşarlar. Bierre Bayie'in dediği gibi.. gayesi de. 1860'lerde Avrupa şuuru bir buhran içindedir. öyle sanırlar ki dünyayı yeni baştan kuracaklar. kilise baskısının yerine hoşgörünün geçtiği bir aydınlıklar çağı. metafizik rüyalardan vazgeçen bir felsefe. Röneşansdan doğan ve Devrimi hazırlayan Avrupa'nın düşünce tarihinde bundan daha önemli bir devir yoktur. artık her şey düzelecektir. Herşeyin ölçüsü insandı.. 1680'lerle 17151er arasında gerçekleşen bir devrim. inzibat.. dünyaya geldiler ya. Fransızlar Voltaire gibi düşünmeğe başladılar. «ezelim alçağı».Zekayı hakikatin fethine kanatlandıran biricik kılavuz. Yeni bir felsefe kurulmalıydı. Avrupa şuurunda ortaya çıkan bir buhran. Îlâhî hukuktan sıyrılmış bir politika inşa edilmeliydi. bir kendini bulma.. Vazife hissi üzerine . ne de gizli. tanrı meçhul ve akıl ermez göklere itiliyordu. bir arayış devri. bu bir devrimdi. mertebeler dizişiydi.. Bu dönemi bize en ehliyetli şekilde tanıtanların başında gelen bir Fransız aydını da Paul Hazard. Bu yeni devir. Onsekizinci asır insanları ise baskılardan.

Bu alimlerin başında Herbelot'yu. hakikati ve mutluluğu arıyor yine. devletleri var. Muhammet'le ilgili ©açma sapan masalları bir yana bırakacaklar ve Arapların şehadetine başvurunca Hz. Mistisizm de o çağın özellikleri arasında. Müslüman Araplar da aynı ilgiyi uyandıracak mıydı acaba? Orta Çağdan bu yana Hz. Müslümanların aklından geçmeyen saçmalıklar onlara aitmiş gibi gösterilip cerhedilmiş. MuhammetUe Sahabelerinin. hak «fikri üzerine kurulmuş bir medeniyet ikame etmek isterler. herşeyin izafîliği'dir. Muhammed çeşitli hücumlara uğramıştı. Pierre Bayie. tereddüt. Tataristan'ın. fert ve vatandaş haklan. işlemedikleri suçlar isnat edilmiş Araplara. siyasî. Bir Sir William Temple. Avrupa her zamanki gibi arayış içindedir. Dünyayı tanımanın kazandırdığı ilk hakikat. Bugün de. onların da kanunları. hiç bir şey incelemeyen hiç bir hakikati keşfetmez (Chardin). îslâm medeniyeti . Avrupalı yeni yeni tiplerle karşı karşıya gelir: iyi kalpli yabani. herkes bir aşk tanrısının susuzluğu içindedir. Çin'in Peru'nun. sosyal problemleri ortaya atarken. Mısırlı bilge..kurulmuş bir medeniyetin yeni filozofları. tenkit etme hakkı... akıl doyuramamaktadır insanları. eski dünyayı yöneten prensipleri tekrar ele alır. Bu yeni dünyanın haritasını incelerken. talebesi Galland'ı. Utrecht'te doğu dilleri hocalığı yapan Reland'ı. örfleri. Marifet mi bu? Hakikatte islâmiyet akla uygun bir din. şüphe etmeyen hiç bir şeyi incelemez.. metinleri yeni bir gözle okuyacak ve eskilerden çok farklı hükümlere varacaklardır. Şüphe. Müslüman Arap. bir kere daha anlıyoruz ki yaşayışımızı yönelten maddî güçler değil fikrî ve ahlâkî güçlerdir. suçlu mu? Amacın. yerleşmiş kanaatleri tenkit ederken yolcuların müşahadelerine dayanır. dünyadaki yaşayış mı. Akim hükümdar olduğu o çağda bile. dinî. müşahade ufku alabildiğine genişlemiştir. felsefî. mutlak yoktur dünyada. vicdan hakları. İnsan bir mahkeme önündedir. Oxford Üniversitesinden Pacocke'u. Temple. aklın halkları. ebedî saadet mi? İhtilaf bugün de karara bağlanmış değildir. Hz. seyahatnamelere dalar: başka ülkelerde de bize ıbenziyen insanlar yaşamaktadır. ama seyyahlar da alimler de el ele verip bu asırlık yalanları tasfiye edeceklerdir. endişe. Gambridge üniversitesinde Arapça okutan Ockley'i görürüz.. aynı düşüncelerle karşı karşıyayız. güzel ve asil. İlmin başlangıcı şüphedir. Arabistan'ın siyasî ve ahlâkî hayatına eğilir. siyasî hayatın dağdağlarmı terkederek. gerek kafa gerek gönülce öteki kavimlerin en ünlü kahramanlarına denk olduğunu anlayacaklardır. Bu Avrupalı bilginler. Avrupalının ruh dünyasındaki bu değişikliğin sebebleri nedir? Seyahatler çoğalmış. yeniden sorguya çekiliyor: günahsız mısm.. düşüncelerin akışını izlerken.

. tedbir ve basiret. Artık herkes başka türlü görüyordu islâmiyet! 1708: Ocklay'in ikiyüz yıl sonra bile tartışılan bir hakikat veya bir vehmi. bütün günaüı ve sevaplarıyla o uçsuz bucaksız kağıt ummanmda. Oha göre de her milletin kendine mahsus bir hikmeti vardır. tek başına kendi ahlâkım. Okuyucunun hürriyetine müdahale etmek istememiş. Bir seyyaha göre. dünyayı barbarlık sarınca. Allah korkusu. Dünle bugün. İranlı tarihçiler. Seyahatnameler de yeni bir ufuk. Herbelot'yu. Seyyahlar çeşitli örfleri. köşesinde bir ‘ınuhammet'in Hayatı'nı kaleme alır. her hal ve kârda haya ve itidal gibi insanı insan yapan konularda. Bakışlar değişmişti. açıkça gündeme getirdiği yıldır. Avrupa'yı kendinden şüpheye düşürebilecek kadar da etkili». Osmanlı ise vakalar . Reland'ı. Doğu da bir çok dâhilerin vatanıdır. Bu düşünce Avrupa'ya yayılır. Ocklay'i saygıyla yadettikten sonra. İnsanoğlu. Yaşayış Doğu'da daiha mutludur. Boulainvilliers Kontu adlı bir Fransız. Batı’nın Doğu'ya üstünlüğü bir masaldır. maziye yeni sualler sorar. İsa yahudilerinkini. Pacocke'u. her biri en mükemmele ulaştığına inanan. Toplumların diri ve uyanık tecessüsü.. kendi hakikatini. düşünce ve kültürün haklarını İslâmlar korumuştur. zamanı mumyalamış. Muhammet Arapların hikmetini temsil eder. felsefe ve dinleri görmüş ve herşeyin izafî olduğu sonucuna varmışlardı: aksi fikirler ileri sürülebilir. kendi mutluluğunu bulmuş bir başka dünya. birbirinden farklı medeniyetlerin varlığı karşısında Avrupalı artık inanmıyordu o zamana kadar kendisine anlatılanlara. değişik bir bakış imkanı sunuyordu batıya. bugünle yarın denizden iki damla. Arap tarihçileri. Üstelik Avrupa'nın şuurunu sarsacak.' gördüklerini ve duyduklarını olduğu gibi kaydetmiş. yaşayış biçimlerini. şiire daha düşkün. Batı. ikinci bölüm ÎSLÂM DENEN MEÇHUL Her nesil yeniden yazar tarihi. Geçmiş geleceğin malzemesidir. Avrupa'nın kendi kendine yetebileceğini ve başka medeniyetlere hiç ihtiyacı olmadığını sananlar burunlanndan ötesini gö-remiyenlerdir sadece. Vakanüvisler.. Her biri tek ve gerçek hakikat olduğunu iddia eden. Ocklay'e göre. taban tabanı zıt görüşlerin. karanlığa gömülen devirleri parça parça aydınlatır. herşeyden şüphe edilebilirdi. Doğu'nun hikmetine en küçük bir ilâvede bulunmamıştır. bir zaman kınananlar şimdi seviliyordu ve bu devrim kısa bir zaman içinde gerçekleşmişti. iştahaları dizginlemek. Avrupa doğu alemiyle temasa geçmiştir bir kere: hırıstiyanlığın karşısına İslâmiyet! çıkaran.ise üstün bir medeniyet.

Bugün bir Dozy'nin şuurlu ve şuursuz yanlışlarını tekrarlayacak bir îslâmiyatçı. Şarkiyatçıların nasıl hataya düşmek zorunda olduklarım. Avrupa tarihçileri zamanla kendi hatalarını düzeltmeğe çalıştılar. destandan daha tatsız. Yeni harflerle ikinci baskı Üçdal. İslâmiyet. kelli felli bir Arap. Sosyal tarih. Mesleğinden pek hoşlanmamış.. Ondokuzuncu asır tarih asrıdır Batı'da. İslâm'ın dış görünüşünü daha tarafsız. Yazar. ilim çevreleri tarafından ıslıklanır. malûmatlı. Romancı. bir Şarklı kaleminden çıkmış ve dilimize çevrilmiş «İslâm Medeniyeti Tarihi». Cevdet Paşa gibi zirveler. İslâmiyet! gerçekten tanımak için onu bütün icaplarıyla yaşamak yani «Müslüman» olmak şart. anlayışsızlıklarla dolu. Arapça eserlerden yapılan ilavelerle zenginleşmiş kitap. yani medeniyet tarihi. Goldziher. Yazarlığa vermiş kendini. Zeki Megamiz'in Türkçsye kazandırdığı bu kitaibm yazan Cürci Zeydan Efendidir (yazılış tarihi: 19021908. Avrupalılar. materyalist tarihçilerin de. daha doğrusu temeli olan ümran ilmi. Bize gelince. Kitap. tanımak da istemiyoruz. Batı için tarih. galiba eczacı da. beş cilt. onsekizinci asra kadar bir masallar yığınıdır. daha olduğu gibi kavramaları da imkânsız değildir. Cevdet Paşa böyle diyor. Kim bu Cürci veya Corci Efendi? Terbiyeli. Biz de hocamız batının kayıtsızlığını paylaşmışız. insanlığa İslâm dünyasının armağanı. mavi sakalın kırkıncı odası. Şehbenderzade. tarihten kopuş asrı. Ama mazbut ve batının tarih anlayışına oldukça uygun. İbn Haldun. Bizde.. Türkçesi 1912. Önce. Yaşamak istiyorsak. Yakın zamanlara kadar dilimizde okuyabileceğimiz îslâm Tarihleri üç beş taneyi aşmaz. bu hakikati unutturmamalı. Protestan kolejinde okumuş. dünyadaki yerimizi bilmek zorundayız. romandan daha abes bir yazı türü.zincirinde sebep ve netice bağlan aramış. ondördüncü asırda yeni bir ilim kurmuş. 2 cilt). «İslâm Medeniyeti Tarihi»nin başlıca kaynakları: Şarkiyatçılar: Sedillot. böyle bir mazhariyetten mahrum oldukları için îslâm dinini bütün derinliğiyle kavrayamazlar. yalanlarla. aklî delillerle irfan dünyasına ispat eden o nefis eser bugün de değerini korumaktadır. modern şark hayatına dair bilgilerini de eklemiş bunlara. El-Hilâl dergisini kurmuş.. orijinal bir . başka bir de-yişle. dilci ve tarihçi.. Dozy'nin yanlışlarını düzeltmek için kaleme sarılmış ve 1910larda iki ciltlik bir «İslâm Tarihi» yazmış.. Beşerî ilimlerin ilmi. Tanımıyoruz kendimizi. Şehbenderzade 'leri tanımak Hıristiyan tarihçilerin de işine gelmemiş. Evet. Zeydan. Asya. Tanımamışız kendimizi. Başkalarını nasıl tanıyabilirdik? Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıdık. İstanbul 1971-1972. Abdullah Cevdet Dozy'nin «İslâm Tarihi»ni dilimize çevirmiş. Kremer. kâşifini bekleyen bir seyyare. Ama İslâm medeniyetini.

din tarihi. bütün mahremiyetiyle kavrayamamış. İrfanımızı maziye bağlayan köprüleri berhava ettik. millî bir mecburiyettir. Bugün Batı tarihçileri çok eserler yazıyorlar. İslâm medeniyetinin dünya tarihi içindeki hakiki yerini ve tekâmülünü öğrenmek mümkün değildir». «Abbase» adlı romanı da dilimize çevrilen yazar. şuurlu veya şuursuz yalanlarını düzeltmeğe çalışmak. Oysa istenilen kitap hazır: Barthold'un-Rusçası 1918de yayımlanan «İslâm Medeniyeti Tarihi». Ama «O yüzlerce sahifelik eserlerden. haricî âmilleriyle de tasvir ve izaha çalışılmıştır. eser «Onbeşinci asırdan sonraki müslüman dünyasının çok acele ve eksik bir tavsifini yaparak» beklenmedik bir anda biter. bu mecburiyet daima kendini gösterir»-. Ne yazık ki. Köprülü'ye göre/ Gerçi. «Şimalî Afrika memleketleriyle ve Arap dünyasıyla» da fazla uğraşmamış. Zeydan’ın «Medeniyet-i Islâmiye Tarihi» ile Seyyid Emir Ali'nin iki ciltlik « Tarih-i İslâm» ı var. îslâmiyatçıların İslâm dünyasına karşı duydukları alaka. Meselâ daha bir geniş. «Türk tarihinin en mühim ve en parlak bir devri olan Osmanlı İmparatorluğu» nu pek sathi olarak tanıyor. Bir nevi Ahmet Mithat. çok Barthold'la daha bir ihatalı Miquell .» Ne yazık ki. bu ihtiyacı karşılayacak ciddî bir kaynaktan mahrumuz. Walter Scott'un şakirdidir. Müslüman olmadığı için İslâm medeniyetini bütün ruhu. bugünkü medeniyet İslâm'la başlar». İslâm tarihi ile sona erer. yapılacak ilk iş. Barthold da İslâm medeniyetini azametiyle aksettirmekten uzak1. Köprülü Tatarcadan çevirtmiş eseri. Kitabın önsözünde şöyle diyor: «İslâm tarihi eski çağla yeni çağı birleştiren köprü. Fakat yazılan kitaplar içinde «îslâm kavimlerinin tarihî tekâmülü» nü anlatan yok. yalnız dahilî değil. yalnız ilmî değil. Bu fetret döneminde kılavuzlunuz ister istemez Avrupa olacak. Birinci Dünya Savaşından sonra bir kat daha artmış. Yazar. bütün sıcaklığı. Köprülü bu işe niçin lüzum gördüğünü şöyle anlatıyor: «Tarihlerinin bin yıllık bir devresini 'Yakın Şark İslâm Kültürü' dairesi içinde geçiren Türkler için. 1940'da geniş izahlar ve düzeltmelerle yayımlanmış. bütün ihtişamı ve Araftayız. Tarihi herkesin kolay okuyabileceği bir üslûpla yazmış. Filhakika. İranlılarla eski Türkler.» Türkçeye çevrilen bir başka eser de. bir kelimeyle içtimaî tarihin bütün şubeleri için. Eserinin sıklet merkezi. Kısaca. Oysa Barthold. tarihindeki avamiliğe mazeret bulmak için şöyle diyor: «Arap dünyası çocukluk çağmdadır henüz.araştırıcı değil ama gaip metotlarını kullanan Hıristiyan bir Arap yazarı. Romancı. Fakat batı yazarlarını büyük bir dikkatle okumak. Barthold'un «İslâm Medeniyeti Tarihi». Fikir ve sanat tarihi. «îslâm medeniyetini. yaratmak hususunda kendilerinin de büyük rolleri olan bu kültürü layıkıyle tetkik etmek. Kadim medeniyet. cihan tarihinin umumi kadrosu içinde.

Esmeri tarikatına sülük etmiş. Belli ki ilmî bir inzibattan mahrum değil. Dozy'nin hatalarını düzeltmek için kaleme alınmış. Galatasaray'da okumuş. bütün çağdaşları gibi Sultan Hamid'e düşman. Fakat Dozy'nin uyandırdığı öfke öylesine büyük ki zamane yobazlarını üstüne sıçratmamak için sesini fazla yükseltmiş de ölabilir. Yani teşbih caiz ise bir anti-Dozy'dir. Cürci Zeydan’ın «Medeniyet-i İslâmiye Tarihi» bile henüz çevrilmemişti dilimize. yoksa Şehbenderzade onu tashih için böyle bir îslâm tarihi de yazmayacaktı. Dozy'yi tenkit ederken arada bir ölçüyü kaçırıyor. çevirenin de adını lekeleyen lânetli bir isim Ama büsbütün haksızlık da etmeyelim. Bununla beraber iki yazar arasında çok büyük bir anlayış farkı bulunduğunu sanmıyorum. sorumluluğunu da idrâk etmiş1. Said Nursi'nin yıllarca sonra kaleme aldığı Risalelerde Dozy hâlâ yok edilmesi gereken bir düşmandır. Çok meçhullü bir denklem. Zaman zaman aşırılığa kaçsa da çabucak toparlıyor kendini. 1985’de Armand Coiin kitap evi tarafından «Dünyanın Kaderi» dizisinde yayımlanmış. Dozy'den çok daha ihtiyatlı. Bir ara Fizan'a sürülmüş. Ahmediye ve Muhammedi ye gibi manzum eserleri bir yana bırakırsak okuma yazma bilen vatandaşlar evliya tezkereleri ile menaklb kitaplarına başvurmak zorundaydılar. Kenan Rifai ile tanışmış mı? Neden tanışmasın! O da. Şehbenderzade'yi tanımıyorum. ŞEHBENDERZADE AHMED HİLMÎ Şehbenderzade kırkdokuzunda ölmüş. Bununla beraber hiç de yobaz değil. Muhakkak olan şu ki asrımızın yobazlarına benzemiyor. Bunların hepsi de belli bir görüşü tekrarlayan ve halka anne sütüyle beraber aşılanan telkinleri sunan yan dini. Sirenlerle Cevdet Paşa'nın «Kısas-i Enbiya» sı idi. Ama istibdatla mücadelesi devam etmiş. Ziya Gökalp gibi. Dilimize bir an önce kazandırılması gereken bu aydınlık ve mümkün olduğu kadar dürüst kitabı hararetle tavsiye ederim. Müellifi: Andre Miquel. Ye örnek alınacak bir çalışma. «İslâm ve Medeniyeti» kendi dünyamızın meselelerine ışık tutan nefis bir kitap.. Şehbenderzade de —Namık . Abdullah Cevdet. Halk arasında itibar gören. Genç aydınlarımız bir medeniyet tarihi nasıl yazılmalıdır. Çok zengin bir bibliyografya. Muhammed ile ilgili kitabında. görsünler ve ibret alsınlar.. Şehbenderzade'nin eseri Dozy tarihinin fasıl başlıklarını kullanır. Ittiihad ve Terakki iktidara gelince İstanbul'a dönmüş. Kitap. Dozy. Başlıca vurabalıya'sı oryantalistler..kıyaslamak bile imkânsız. yan destanî eserciklerdi. İki cildlik bir İslâm tarihinin yazarı. Oradan Mısır'a geçmiş. Yazdıklarında çevrenin baskısı ne kadar mevcut? Karşımızdaki Şehbenderzade çırıl çıplak mı? Yoksa belli bir rolü oynamak için mi sahneye çıkmış? Bilemem. Renan^a karşı çok yumuşak. himmet gösterip Dozy'yi çevirdi. Gabriedi. O devirde Dozy'ye çatmak her müslüman aydının görevi.. Francesco Gabrieli'nin Hz. Dozy'den önce İslâm dünyasında okunan belli başlı bir İslâm tarihi var mıydı? Sanmıyoruz..

Son tahlilde dinle akıl arasındaki hiç bir ihtilâf yoktur. Efendinin üslüb derbederliği kitabın okunmasını bir kat daha güçleştiriyor. İkinci Meşrutiyet aydınlarının tereddütlerini. Hâlâ bir İslâm tarihimiz yok. bir kelimeyle dillerini çok iyi biliyor. «Draper Reddiyesi» lüzumundan fazla kabarık. oryantalistlerin çoğunu karıştırmış.Kemal gibi— Avrupalıların îslâmiyeti anlamayacaklarını peşin peşin vurgulamış. Bundan sonra yazar. İslâmiyet» cihan ölçüsünde. irfan tarihimizde böyle bir dönemin varlığından habersiz veya habersiz görünmek istiyor. Acaba şöyle desek hatâ mı etmiş oluruz: İkinci Meşrutiyetteki İslârnî düşüncenin en toplayıcı. Draper'i ve o çağm Batı düşüncesini incelemiş kimseler için cazip. Tek kusuru ûslûbundaki derbederlik. Zamanenin güdük tecessüsü üstadın serseri ve serazad cevelanlannı takip edemiyor. Bu çerçeve içinde İslâmî nasslar akla uygundur. Nitekim İslâm filozofları (Farabi. Kendi kendini yetiştirdiği için sesini kalınlaştırmak zorunda. Ve esasen dinlerin hiç birine inanmadığından İslâmiyet! de reddeder. ilmin. Genç nesillerin büyük bir dikkatle okuması gereken sayfalar. şüphelerini. Öyle ya. Yazar. Kur'an'a inansalar kendileri de İslâmiyet! kabul ederlerdi. bir Şehbenderzade teker teker incelenmedikçe böyle bir işi başarmamız düşünülemez. Avrupalının dinsizi ise her şeyi ilim menşurundan görür. İbn Sina. Serahat bol. bir İzmirli. daha çok Fransız kültüründen . Bağışlanması güç bir kusur. Bir Carra de Vaux'yu. bir Mehmed Ali Ayni. Yirminci asır müslüman yazarları böyle bir karşılaştırmayı göze almak zorundaydılar. Tarih felsefesinin kurucusu yüzde yüz rasyonalist bir düşünce adamı olarak Filifbeli'ye büyük bir yardımcı olabilirdi. Şehbenderzade'den daha geveze ve daha dağınık. Şehbenderzade. bir Muir'i. Fakat «Hace-i Evvel». Oryantalizm. Ne yazık ki kitabında Ibn Haldun'un adı geçmiyor. Akifler zincirinin bir halkası Şehbenderzade. felsefenin ve dinin yetki sınırlannı dikkatle çizer. Abduh'lar. Efendinin arkasında bir Galatasaray yok. Şehbenderzade'nin bu cehaletini nasıl izah edeceğiz? Şöyle: Galatasaraylı. Vuzuh yok. Her meseleyi tek tek ele alıp tartışıyor. Fakat Şehbenderzade. Çağımızın hikmeti de ilimdir.. bir Abdullah Cevdet. inançların arkasına sığınmıyor. İkinci meşrutiyet intelijansiyası... kabule şayan olmak için böyle ıbir imtihandan geçmek zorundadır. bir Said Halim. en selâhiyetli temsilcisi Ahmet Midhat. İbn Rüşd) İslâmiyeti Yunan felsefesiyle karşılaştırmış ve hikmetle dinin ayniyetini ileri sürmüşlerdi. Anti-Draper. «İslâm Tarihi» rasyonalist bir kitab. Efganiler. bir Rıza Tevfik. El Biruni. hıristiyan olanlar için îslâmiyet' uydurma bir dindir. İnançlarını aklın muhakemesine çekiyor. İslâm camiasınca tutulmayışı da eserin değerini ispat ediyor. bir Renan'ı tanıyor. Nitekim Said Nursî Islâmî nasslarm çağımız ilmi ile uzlaştığını ispat için risale üstüne risaJle yazdı. çağının düşüncesini Said'den daha iyi tanıyor.

üstelik çok değerli şerhlerle de zenginleştirilmiş. eski harfleri sökemeyecek kadar hazırlıksız. İkinci Meşrutiyetten kalma bir peşin hüküm. yobazlığa düşman. bir çoklarının rahatını kaçırmıştı» Oysa Cevdet. hem de bir kadirşinaslık borcunu ödemiş olurlar. çeşitli arşivler. Müslüman okuyucu. Şehbenderzade hem Arapça. O dönemin Müslümanları Dozy'yi çevirmesini affedememişlerdi üstadın. Esefle bildirelim ki bu asil alâ ka kitabın aleyhinde oldu. Batı'dan da. Bir zamanlar Namık Kemal de Hammer'in hatâlarını düzeltmek için «Osmanlı Tarihi»ni kaleme alınıştı. hem de vazifemiz. Ama önce kendi insanlarımızı tanımakla mükellefiz. Şehbenderzade'nin kitabı. O. komşu ülkelerin fikir adamlarında da faydalanmak hem borcumuz. sonra da Ahmet Hilmi Bey. hem de Fransızca biliyor. Dağ gibi kitabiyat. beklenen tenkitleri büyük bir vukuf ve ciddiyetle kamu oyuna sunmuştu «Tarih-i İslâm» (1328-1327). o bülent zekânın hamiyetini ebediyete kadar ispat edecek bir vesikadır. gerek Şehbenderzadenin Dozy'yi düzeltmek için kaleme aldığı «îslâm Tarihi». ne «Hace-i Evvel» Draperle. Evet. Dozy ile uğraşırken Fransa'nın tecessüs alanı îslâm dünyasından uzaklaşmıştı. Nitekim önce maarif vekâletinde bir komisyon kurulmuş.feyz almış bir Türk aydınıdır Şehbenderzade ve Galatasaray'da okurken İbn Haldun Batı için bir alâka merkezi değildi artık. ne Kemal.. hem Farsça. Ziya Nur ise dürüst ve çalışkan bir îslâm mütefekkiri. bitmez tükenmez polis raporları. Fuat Köprülü'nün Barthold tercümesi. «Renan Müdafaanâmesi» ise. Bir not Abdullah Cevdet hakkında bir doktora tezi. Cevdet'i ne bahasına olursa olsun maddeci ve İslâmiyet düşmanı göstermek istemiş. Dozy'yi çevirirken de başlıca amacı. konu ile uğraşanlar için emsalsiz bir çalışma. vazifesini ihmal eden encümenin yerine. Ziya Nur beyin kalemine borçlu olduğumuz mütalaalar. «îslâm Tarihi». kütüphanelerimizde uzun müddet unu-tulduktan sonra bir yayın evinin himmetiyle yeniden okuyuculara sunuldu2.. hâlâ bereketli bir kaynak. eser Türkçülüğü ile tanınmış bir müessese tarafından yayımlandığı için. allâkasıııı esirgedi. Her ikisinin eseri de ideolojiktir. Tezi sunan. bütün eksikliklerine rağmen. irfana aşık bir şairdi. O smır tanımayan tecessüs. Hayatı tetebbu ile geçmiş. Suçlar! Türk olmak mı? Düşünce susuzluğu içinde kıvranan günümüz gençleri kendi dünyalarının bağrından yükselen bu dost sesleri ibret ve dikkatle dinleseler hem ufukları genişler. Şüphe yok ki Cürci Zeydan’ın «Medeniyet-i îslâmiye Tarihi». gerekse Ziya Nur'un dikkatli ve titiz şerhleri bizim için çok daha lüzumlu ve faydah bir kılavuz. Midhat Efendi Draper'e kızarak «Niza'ı İlim ve Din» de Amerikalı ilim adamına oldukça sert (bir ders vermeğe kalkışmıştı. çağdaş bir fazılın kolay (kolay bulunamayacak aydınlatmaları. Ne var ki. Kenan'la boy ölçüşebilir. Ama bu kadar iftiraya .. müslüman yazarların hıristiyan tarihçiyi düzeltmeleri idi.

«tenkit zihniyetinden mahrumiyet». Namık Kemal'in cehaletiyle alay eder. . ama hepsi de çok değerli birer «hazine-i vesaik. «kuru bir üslüb». eseri hangi vesileyle kaleme aldığını anlatıyor. Oysa Şehzenderzade Ahmet Hilmi neslimizin büsbütün meçhulü. Kendinden önceki tarih yazarlarını minnet ve şükranla yâd eden bir kadirşinaslık. Bir Adnan Adıvar. Tasavvufla ilgili risaleler yazmış. kuvvetli bir vuzuh ve kat'iyet» vardır.. İkinci Meşrutiyetin fikir münakaşalarını üzülerek hatırlıyorum. Okuyucuya baş vurduğu kaynakları tanıtmak isteyen titiz ve dürüst bir ilim adamı karşısındayız. İSLAM'DA TARİH VE MÜVERRİHLER «İslâm'da Tarih ve Müverrifler» (M. Türk tarihinin İslâmiyet devrine ait bir methal». Belki de doğru.» Batılılar İslâm tarihçilerinde iki kusur buluyor. Lehimci Bünyan'ın «Necat Yolunda»sı İngiltere'de Kitab-i Mukaddes'den sonra en çok okunan kitapmış.. «A’ınâk-ı Hayâl» dilimizde ilk defa yazılan felsefi bir roman. «Başlangıç» ta yazar. Üç perdelik bir sahne eseri de var. İslâm tarihçilerinde tenkit yokmuş. Kimse merak edip yeni harflere çevirtmedi. antiDraper'in müdafaasıdır. Yerinde bir iddia. Kısaca o dönemin düşünce hayatına renk verenlerden biri. Evet. yalnız bu üslûpta «derin bir incelik. Yaman bir polemikçi. kendi aydmlanmıza karşı tamtamanıışız. Bir El-Birûnî «Asâr-ı bâkîye»sinde «İnsanları hakikati tahrife sürükleyen sebepleri teşrih ederken hatanın psikolojik bir nazariyesini» kurmamış mıdır? İbn Miskevey. geniş bir kavrayış ve topladıkları bilgilerin zenginliğidir. çağdaş tarihçilere yol gösteren bir üstattır hâlâ. çağımızın ilmî metodlarına göre yazılmamış. Baha Tevfik'e. «A’ınâk-ı Hayâl» i katıştıran kaç Türk aydını var? Hilmi Bey başka romanlar da yazmış. Filhakika İslâm tarihçilerinin ayırıcı vasfı: büyük bir çalışma gücü. «Neşrine başladığımız İslâm tarihi. Ama hepsi için değil. yaran bir müşahit değil mi? Tarih felsefesinin kurucusu İbn Haldun. Şemsettin) 1925'de basılmış. Çeşitli dergiler ve gazeteler çıkarmış. «Draper Reddiyesi» ni çeyrek asırdan beri her kitapçı dostuma tavsiye etmişimdir. Midhat Efendi romancı olarak üzerinde çok konuşulmuş bir yazar. Kaldı ki bu kumluk daha çok Arap tarihçilerinde. 400 sayfalık bir kitap. Darülfünun'da felsefe okutmuş. Celal Nuri'ye yüklenmiş. kılı kırka. İranlı yazarların ifadesi lüzumundan fazla şairane. «Tarih karşısında İlim ve Din».uğrayan medeniyetlerin kendilerini savunmaları meşru değil mi? Kaldı ki kendimizi Avrupa'ya karşı değil. eserleri.

şöyle bir laf söyleyebilir miyiz acaba:. BİR GURUP VE BÎR TULU' «Voltaire ile »bir dönem kapanır. 145-175). Fakat Togan bir ilim adamından beklenen kadirşinaslığı nedense Günaltay'dan esirgemiş. saygı gösterilmesi gereken bir . Çok geniş bir tetebbuun mahsulu olan bu güzel eserin ımutulmuş olması ne hazin. Okuyucu. Paşa maziden devraldığı bütün değerleri mükemmelleştirmek. Oysa «İslâm'da Tarih ve Müverrihler» ile «Tarihte Usûl» birbirini tamamlamaktadır. Bu fanteziyi biraz geliştirelim. hem de sözünü ettiği ki-tapları çok iyi tanıyor.İslâm tarihçileri rivayetleri karşılaştıran ve okuyucuya kesin hükümler sunan birer yargıç olmak istemezler. medresenin tehzibinden geçmemiş. «Ahmed Cevdet Paşa'yla bir dönem kapanır. M. Buna benzer bir hükmü kendi edebiyatımıza uygulamak istersek. okuyucuya dosyalar sunar. İslâm aleminde tarih ne surette başladı. bütün ihtişamıyla tarihi bir dekor. sorumluluğunu müdrik bir devlet adamı ve bir yazar. Namık Kemal. Esefle kaydedelim ki politikacı Günaltay. sualini cevaplandırıyor. îslâm tarihiyle uğraşanlar için her iki eser de vaz geçilmez birer kılavuz. Hedefleri. Köprülü Fuad’ın. kendi kişiliğini kendisi kurmuş. Rousseau ile bir dönem açılır» demiş Byron. Cevdet Paşa ıslahatçıdır. tarihçi M. Cevdet Paşa medresenin son sözüdür. tedbirli. Bir kelimeyle hakikati keşfetmek istemezler. Onu etkilemeye kalkışmaz. Arap ve Yunan tarihçileri incelenmiş. Tarihçi. en küçük bir tahrife yer vermeden gelecek nesillere aktarmaktır. vereceği kararlarda tamamen hürdür. Z. Müşir Paşa’nın. Şemseddini unutturmuş sonraları. Aydınlarımız arasında lâyık olduğu alâkayı bulmamış. kucağında yaşadıkları içtimai çevreyle bir bir anlatılmış. Gelenbevî Tevfik'in. Ahmet Vefik Paşa’nın. korumak ister. Namık Kemal yeni. Oysa kitabın en zengin bölümlerinden biri «İslâm Şarkında Tarih Telakkileri»ne ayrılmış (s. coşkun ve her an yeni bir fetih peşinde bir gazeteci-şair. Kitabın yazarı hem sürükleyici bir üslûba sahip. Reşid Yasimi'nin tarihle ilgili düşünceleri de bir bir anlatılmış. Amaçları. Tahâ Hüseyin'in. El-Biruni ile İbn Miskeveyh'in tarih anlayışı. Şemseddin ismine rastlayamadık1. Namık Kemal inkılapçı. Akçuraoğlu'nun. bir dönemin müjdecisidir». Kafiyeci'nin görüşlerinden. hakikatin keşfine çalışacaklar için lüzumlu malumat ve rivayetleri gelişi güzel toplamaktır. Son bölüm ise Yakut El-Hamevi'ye ayrılmış. atak. Kemal için geçmiş. Togan’ın «Tarihte Usul» adlı nefis araştırmasında. Bu çok veciz başlangıçtan sonra ilk bölüm. Vakur. Arada İslâm tarihinin tanınmış yazarları. İbn Haldun'un tarih felsefesi.V. «İslâm'da Tarih ve Müverrihler» bu konuda kaleme alman en mufassal ve en vakıfâne eserlerden biri. işittiklerini ve okuduklarım toplamak.

Cevdet. kâtiplikten valiliğe yükselmiş. Reşit Paşa’nın himayesi ve takdiriyle ilmiyeden mülkiyeye atlamış. Medreseden siyasete atlayan Paşa. Kanun-ı Esasi müzâkerelerinde iki Paşa sık sık anlaşmazlığa düşer. Anayasa bir araçtan çok bir amaçtır. Paşa. Mithat. Ve yükseldiği her makamı büyük emekler sayesinde elde etmiştir. Cevdet Paşa’nın Sedat Bey'den ve Fatma Aliye hanımdan başka ne çocuğu vardır. başarılı bir devlet adamı. kendisinden sonra kurulacak olan bir dünyanın zürriyeti çok bereketli. Paşa’nın kökü ise kurumuş bulunuyor. Gerçi hem Cevdet Paşa.daha çok destancı. Kemal. ikisi de hem Doğu'ya aşina. Tunus lu Hayrettin'den sonra. Bir kelimeyle. Paşa için bir küçüklük ukdesidir. Öyle sanıyoruz ki. Burada Cevdet Paşa'yla Mithat Paşa arasında bir karşılaştırma yapmak yerinde olur. Bulunduğu her vilayette ıslahat yapmış. İbn Halduncudur. Mithat Paşa. fakat bir türlü sadrazam olamamıştır. Fransızca. en mühim hazırlıklarda liyâkatini ispat etmiş. büyük zekâsına yakışmayan bir kompleks. Cevdet'in siyasî ihtirası nihayet zat-ı şahanenin dürüst bir müşaviri olmaktır. Cevdet Paşa. Onlara şirin görünmeğe çalışır. hem Batı'ya hayran. Mithat. Kemal'in ailesi hâlâ yaşamaktadır. Her iki Paşa da İstanbullu değillerdir. Rüyalarının hududu sadrazamlıktır. Valilikten sadaret makamına yükselen Mithat Paşa’nın hayali. Paşa. Umumiyetle Fransız kültürüyle yetişmiş/tir. Paşa’nın hayatım zehirleyen bir kaç talihsizlik var. Cevdet. Kemal. Hepsinin de tek meziyeti vardır: Fransızca bilmek. Mithat Paşa için -başlıca emel meşrutiyettir. Çağdaşlarının şahadetiyle sabit. îkisi de edib. Mertebeleri adım adım fethetmeyen ve birden zirveye atlayan bu yeni intelijansiya eski medreseliyi rahatsız eder. bir çeşit Rişölyölüktür (Richelieu). Paşa. hedeflerine varmak için sefaretlere yaslanmakta tereddüt etmez. . bir cedd-i âlâsı. Hatta hazretin gönlünde daha büyük bir arslan yatmaktadır.hatıradır. Az zaman sonra da sadrazam olmuştur. Bu amacın gerçekleşmesi için eli kalem tutan genç kabiliyetleri çevresinde toplar. şairlikten kopmamıştır. mükemmel bir validir. kamu oyunu istedikleri yöne çeviren bir alay zıpçıktının itibar kazanmasından şikâyetçidir. Geniş ilmine. Kemal. Ama yürüyüşüne engel olduğu zaman bu sevgili hatıraları üzülerek de olsa bir yana itmekten çekinmez. «Neden bir Âl-i Osman gibi bir Âl-i Mithat da olmasın?» diyecek kadar aşırı bir ikbalperesttir.. bütün ciddiliğine rağmen. Kemal'in coşkun mizacı tarihçiliğe özenmesini engellemez. çok beklediği mühr-ü saderet kendisine verilmemiştir. ütopyasını gerçekleştirmek için her fedakârlığı göze alır. Paşa'yı destekleyen intelijansiya da kendisi gibi Batı hayranıdır. Kemal'i takip eden bütün Türk şair ve edipleri onun çocuğudur. ne şâkirdi vardır ne takipçisi. kendisiyle sona erecek olan bir zevk ve ihtisas dünyasının kemalidir. Bunun için. hem Namık Kemal çağlarının damgasını taşırlar. Mithat Paşa. Ahmed Mithat Efendi ile birilikte sosyal düzenin inanmış bir koruyucusudur. ne torunu.

tarihçi olduğunu bir an bile unutmaz. «Fransa'da herhangi bir kundura tamircisi kendi dilini senden çok iyi bilir» diye. Murat sayesinde hakikat olacağını sanıyordu. Daha doğrusu Kemal. Şinasi'den daha coşkun. Hem üslubunu düzeltir. «Belagat-ı Osmaniye» de İslâm irfanının dağınık bilgilerini kısa bir hacim içinde ülkesine armağan eder. Kemal'in «Hal Tercüme»leri bir Selahaddin Eyyûibi. Kendi kendini tashih etmekten çekinmez. Tarihçi Kemal. Kemal. kendi gibi mason olan V. tarihten çok destandır. çok titiz. İstikbal rüyalarının. Gazeteci olarak büyük -bir tecessüs ve sürükleyici bir ifade gücü. . Cevdet de. Aliye Hanım babasının haberi olmadan Fransızca öğrenmeğe başlamıştır. Cevdet Paşa. kavga eder gibi yazar. Kemal. bir Nevruz Bey. Birden ona karşı muamelesi değişir. daha nüfuzlu ve okuyucular üzerinde çok daha etkili bir edebiyatçı.Cevdet'e. Paşa ise şair olduğu zaman bile umumîde kalır. Kemal'in meçhuludur. daima bir vaizdir. Kemal. Bir kelimeyle Kemal'in ayırıcı vasfı şairlik ve gazetecilik. Cevdet Paşa’nın sadarete yükselmeyişinde Fransızca bilmeyişinin payı var mıdır? Kesin bir cevap vermek zor. Daima karşısında bir düşman vardır. Yani kendisi değildir.. [Bugünkü dille söylersek bir militan. «Kıssas-ı Enbiya» zamanımıza kazar bir benzeri yazılmayan ve geniş halk kitlelerine kendi tarihlerinin çok parlak sayfalarını seve jseve okutan bir halk kitabı. Konu açılmışken bir olay daha anlatalım. daima bütün mahremiyeti. İslâm talihinin yetiştirdiği fikir adamlarının son ve kâmil bir örneğidir. Tarih yazdığı zaman çok insaflı. Paşa «bejden nefret eder. Mübalağaya kaçmaz. Pederâne bir şefkat yerine bir nevi saygı geçer. hem ilmî vesikalara değerlendirir. O da Mithat Paşa gibi ikbâlperestti. Kaderin kendisine yüklediği her vazifeyi büyük bir sabır ve yüce bir tevekkülle sonuna kadar ifâ eder. Doğu'dan geldiği halde huysuzlukları. hak ettiği cevabı vermekten çekinmez. Cevdet hiçbir zaman medresenin parlak bir talebesi olmaktan kurtulamamıştır. Paşa. bütün zaaflarıyla çırılçıplak karşımızdadır. tenkit yazılarında eski oyuncaklarını kırmaktan zevk duyar. yüklendiği mesuliyetin farkında bir ilim adamıdır.. Sevgilerinde de öfkelerinde de aşırı.. Paşa'daki sabır ve inzibat. çünkü Fransızca 'bilmezsin. Kabına sığmayan bir hassasiyet. Gazeteci. Kemal'in hâkim vasfı şairlik ve gazetecilik.» diye çatar. Evet. Namık Kemal masondu. Paşa. Yalnız Vefik Paşa’nın Mithat Paşa’nın Tunuslu Hayrettin Paşa'nın başlıca faikiyetleri yabancı sefaretlerin takdirini kazanmış olmalarıydı diyebiliriz. Evlendikten sonra bilgisini daha da ilerletir ve Fransızcadan bir roman çevirir. «Tezakir » ve «Maruzat» da günün olaylarına eğilen geniş tecessüslü bir gazetecidir ama en tehlikeli konularda bile dürüst ve objektif kalmasını bilir. Ona göre önemli olan istikbaldir. Cevdet Paşa. Yani tam bir ferdiyetçidir. «Senin aklın bu işlere ermez. bir Yıldırım Beyazid. kızının ıbu başarısına hayrandır.

Saint Simon'u incelerken onun onsekizinci asır Fransız materyalizmi ile alâkalı kitabından çok faydalanmıştım. iman konusunda yeterli bir rehber değildir. dün olduğu gibi. Cevdet Paşa muhteşem bir guruptur. Öyle olsaydı bir Hammer yalnız mezarını Müslüman mezarları gibi yaptırmakla kalmaz. Redhouse. bilgisiyle beraber sevgisi de artmış. yazılarından çok etkisiyle' büyük. bugün de bir çok meselelerimize ışık getiriyor. İngiltere için Burke neyse. o fecrin gelişen pırıltıları. zirveye ilk yükselen yabancı ilim adamlarından biri. Avrupa dünyasının her çelişkisine akıl erdirdiği ve İslâm dünyasının bir çok üstünlüklerini kavradığı halde arafta bocalamaktan kurtulamamıştır. Rodinson. Garaudy. Osmanlı tarihi Hammer çapında bir araştırıcı bulamamıştır hâlâ. Bütün 'bir şairler kafilesi. Kemal. Bilgi kâfi gelseydi oryantalistlerin hepsi İslâmiyeti kabul ederdi. bir kelâm ve kelime virtüözü. O da Rodinson gibi komünist partisinden atılmıştı. sevgileri ve öfkeleriyle Batılı bir «entellektüel». Nazif'in «Edeb-i Azâm» iltifatı hâlâ gerçeği aksettirmektedir. GARAUDY'DEN HAMMER'E ihtida eden bir komünist Garaudy eski bir aşina. bizim için de Cevdet Paşa o'dur. daha doğrusu çağımızın kararsız. Cevdet Paşa. Sonra İslâm düşüncesiyle ilgili makalelerini. Bir kelimeyle İslâmiyet ilâhî bir hidayettir. mezar taşına yazdırdığı «Yusuf Hammer» adına lâyık olmağa çalışır ve İslâmiyetle müşerref olurdu. Gönül isterdi ki istikbalin mimarı olacak genç kabüiyetlerimiz. «İslâm'ın Vaadettikleri» adlı eser. Sihirli bir bilgi adı Ondokuzuncu asır Avrupası gönlünü Hint düşüncesine kaptırmıştı. Hülâsa edersek. Geniş kültürlü ve oldukça tarafsız bir ilim adamıydı. O gurubu hâlâ sonsuz bir hayranlıkla seyrediyoruz. İlim. zulmetten nura yükselen bu felsefe doktorunun rucü macerasını' ayrıntılarıyla ifşa eder. Türkçe'nin ilk büyük sözlüğü bir Polonyalı allâme tarafından kaleme alınmıştır. Sonra marksizmin bütününü ele alan bir eserini okudum. Kemal kadar Cevdet Paşa'yı da tanısınlar. dilimizin hâlâ en büyük lügatnüvisidir. Kemal. Ne yazık ki Batı’nın bütün araştırıcıları ilâhi hidayete inazhar olamamaktadır.tereddütleri. fakat halkının nabzını yoklamasını bilen deli dolu bir düşünce adamı. «Cevdet Tarihi». Asrımız Avrupası müselsel aldanışlardan sonra aradığı mutlak hakikati nihayet bulacağa benziyor. nihayet mutlak hakikate teslim olmuş. hoca. Kemal coşkun bir tulü'. . Yalnız Doğu irfanına yıllarca emek harcayan dürüst ve namuslu Avrupalıların da kadrini teslim etmeliyiz. Geniş tecessüsü yüzünden İslâmiyeti yakından tanımak ihtiyacını duymuş.

Paris. Avrupa'da yayımlanan ilk oryantalist dergi onun himmetiyle kurulur: «Fundgruben des Orients» (Doğunun Maden Ocakları. 3 — İhtisaslaşan bir ilim (bu yeni ilmin en çok uğraştığı konu eski çağlardır). Dergi.Çağdaşlarına tanıtmak istediği. Bu çağın büyük ismi Sylvestre de Sacy. Şarkiyatçıların başında Viyana’nın Doğu Akademisinden mezun ve mesleği tercümanlık olan Hammer gelir (1774-1856). bakışlarını Paris'teki «Yaşayan Doğu Dilleri Mektebi»ne çevirirler (1795). İlâhî nurla gözleri kamaşmış bir nebi vecdi içinde zavallı kardeşlerine kurtuluşun niçin Islâmiyette olduğunu anlatıyor. Avrupa. Kelime ilk defa İngiltere'de 1779'da. Nurslu bilgenin elli yıl önce müjdelediği rüya dileriz ki bütünüyle gerçekleşir. Almanca konuşan ülkelerde üniversiteler ilâhiyatçıların elindedir. Niçin gelecek asırlar Garaudy'nin temenni ettiği gibi İslâmiyet'in cihanşumul zaferiyle taçlanmasın? Oryantalizm henüz emekleme çağında. Avrupa'da. her devrin ve her çağın insanı. Demek ki.. daha doğrusu. İslâm'ın hatırlarda yaşayan muhteşem mazisi değil. Ve konusu. Islâmiyeti yeni yeni tanımaktadır. birbirini tamamlar. Şarkiyatın Büyük Tacidarı . farklı oluşundan gelir. 1809-1818). sefaleti arttıkça cazibesi de artan bir Doğu). yakın doğunun dillerini ve medeniyetini merak edenler. Ama egzotik dünyayı tanımak arzusu uzun zaman evrensel ve klâsik görüşe bağlı kalacaktır. 1 — Faydacı ve emperyalist bir batılılaştırma Cöteki medeniyetleri küçümseyen bir davranış). Başlığın altında Kur'an'dan alman bir-epigrafi «Allah doğunun da batının da Rabbi. Sacy bütün Avrupa şarkiyatçılarının üstadı olur. Yabancının cazibesi. İsteyenin doğru. bir yaşayış biçimi olarak İslâmiyet. Egzotizmin kaynağı Batı hassasiyetinin iç gelişmesidir. Hint düşüncesi de Avrupalının şuurunu bir hamlede fethedememiştir. 1981'de yayımlanan kitabının bir adı da «L'İslam Habite Nötre Avenir». Rodinson bu ilmin gelişme safhalarım şöyle anlatır: Ondokuzuncu asırda birbiriyle kaynaşan üç temayül görüyoruz Avrupa'da. yolda kılavuzu» dur. başka ülkelerde de aranan. Bu üç temayül birbiriyle çatışmaz. bir dünya görüşü. Avrupa kendine benzemiyeni. Doğu'da da. garip olanı daha çok merak etmeye başlamıştır. Paris ve Viyana'da tercüman yetiştirmek için mektepler açılır. Yakın Doğu ile uğraşmak isteyenlerin merkezi. o ülkelerde din-dışı Oryantalizm ister istemez amatörler tarafından geliştirilecekti. Hazineleri. 2 — Romantik egzotizm (büyülü bir Doğu'ya tutkunluk. Fransa'da 1799'da kullanılır. Hammer'i biraz daha yakından tanıyalım. insanın kendisidir. Avrupa'daki bütün şarkiyatçıların ve Doğulu aydınların neşir organıdır.. Doğu'nun tetkiki olan bağımsız bir ilim gelişmeye başlar.

«Mütenebbi»nin divanı da Avrupa dillerine kazandırdığı şaheserler arasında «Evliya Çelebi Seyahatnamesini Avrupa'ya tanıtan yine o. Ne olursa olsun. Tenkitçiler. bü-tün araştırıcıların üzerinde birleştiği kaanat şu: İslâm kavimlerini en iyi tanıyan ve dünyaya tanıtan şarkiyatçı odur. ve belgeleri Viyana İmparatorluk Kütüphanesine hediye edecektir. . Onlara göre üstadın edebî zevki ve anlatış kabiliyeti de pek parlak değildir. dünya zevklerine pek iltifat etmezmiş. Bu büyük dâhi. uzun zaman ara vermeden çalışırmış. Hammer'e «Almanca yazan bir doğulu» diyenler çıkmıştır. Sonra Mısır'a yollanır. Burada Sylvestre de Sacy ile sıkı bir münasebet kurar. Uyuşukluktan hoşlanmayan üstat. Hammer. 1802'de İngiltere'yi ziyaret eder. Doğu yazarlarıyla öylesine haşru neşr olmuştu ki onlar gibi düşünmek. Otobiyografisi kızı tarafından yayımlanmış. 1801'de Sidney Smith'in tercümanı olur. Tartışmadan çok hoşlanırmış. Jenish. Ömer Hayyam'ın rubailerini Almancaya aktarmış. 1837'de Purgstall soyadını kullanmağa hak kazanır. Oniki büyük cild olarak tasarlanan kitap «Müslümanlarda İlim» adlı ansiklopedisine bir giriş olacakmış. Çünkü Hammer. Onu dünyaya tanıtan da bu büyük üstatlardır. Gazâli'nin «Ey Çocuk» adlı ahlâk kitabını da çevirmiş. onlar gibi yazmak bir alışkanlık olmuştu onda.1796'da Doğu Akademisini bitirir ve Von Jenish'in sekreteri olur Hammer. Seksen yaşından sonra bile saat dörtte uyanır. Ömür boyu şarap içmemiş. Burada topladığı çeşitli yazmaları. Onlar aracılığı ile tarih vesikalarını tanımak ister. 1817'de Avusturya İmparatoru tarafından danışman ve saray tercümanı tayin edilir. Bir çok eserler üzerinde birden çalışırmış üstat. dinleri ve tarihinin bütün yönleriyle dünyaya tanıtan bu eşsiz mimarın eserlerinde elbette bazı kusurlar bulunacaktı. 1807'ye kadar Yaş'da konsolostur. yetaıişaltı yaşında bir «Arap Edebiyatı Tarihi» yazmağa başlamış. 1810'da Marie-Louise'le beraber Paris'e gelir. On yabancı dili rahatça konuşan ve hatasız yazan Hammer için bu diller araştırma vasıtasıdır sadece. 1799'da Herberk'in Sekreteri olarak İstanbul'a gelir. Eserlerinin tam bir listesini vermek lüzumsuzdur. Meninsky'nin «Arap. dilleri. Herder. şiirleri metindeki vezni muhafaza ederek çevirmiştir. Goethe ve Jean de Muller'le tanışmış olan Hammer onların teşvikiyle Osmanlı tarihini yazmağa başlar. Hammer'in adı elli yıldan fazla bir zaman şarkiyatla uğraşanların tacidan olarak tanınacaktır. «Kırım Tarihi»ni yazmış. Doğu'yu âdetleri. Şark dillerinden yaptığı manzum tercümeleri yer yer anlaşılmaz bulurlar. Gençliğinde Wieland. Vassafm «İlhanlılar Taribi»ni tanıtmış Avrupa'ya. İstanbul'a Papa elçisinin tercümanı olarak döner. Ayrıca Baki Divanim manzum olarak çevirmiş. Eserleri arasında bir «Türk Edebiyatı Tarihi» de var. Fars ve Türk Dilleri Sözlüğü»nü basan adam.

İktifa sahibi Ata Bey (Nurullah Ataç’ın babası) 1913'de yayımlanmağa başlayan çok değerli bir «Hammer Tarihi» mütercimidir. 1835-1843 arasında Fransızcaya aktarılmış. Sonra Dockez. belki okur yazar olduğu. ama alamayacağım kadar pahalı idi. Ata bey tercümesini bütün olarak ancak bir kaç sene evvel bulabildim Okşadım. Hayrullah Efendinin tarihini anlatırken.. kokladım ve kütüphaneye yerleştirdim.. Herbelot. Sarıçalı. Araştırmaları ne oldu bilmiyorum. Türkmenlerin yaşayışını merak ediyordu. Hammer. üç cilt). Mütercimi Helbert (dört cilt). Reyhaniye'nin bilmem hangi köyünden Ahmed Efendi tarafından okunacak kadar yaygındı. tekrar çevirmiş Fransızcaya (1840-1841. yazı ile. Doğu'da meczuplar saygı gören bir zümredir. larla birlikte Şark dünyasının büyük bir kâşifi. bütün edebiyatını dünyaya tanıtan bir dev. Namık Kemal beyin eserinde ise Hayrullah Efendi ile Hammer'in tesirleri pek barizdir. Nihayet onsekiz cilt olarak yeniden Fransızcalaştırılmış. Sancalı’nın tecessüsüne borçlu olduğum Hammer hayranlığı aradan geçen yarım asır içinde ne kadar küllenmiş olursa olsun bugün de bütün canlılığını korumaktadır. «Mufassal» adlı büyük eserinde. Hiçbir kâtip ve yardımcı kullanmadan tamamlamak istediği bu eser. Fransızca Hammer tercümesi sahaflara bir iki defa düştü. Daha evvel yazıldığı halde Meşrutiyetten sonra bastırılan Sadnesbak Kâmil Paşa merhumun «Tarihi Siyasi-i Devleti Osmaniye» adlı eserinin ilk iki cildi Hammer Tarihinin bir hülasasından ibarettir. Hammer ismini ilk defa ondan duydum. Hülasa. Bu tespitin mucip sebebleri: Hammer. Hayatını bu konuyu tetkike adamıştı. Ahmet Midhat.. dokuz büyük cilt. William Jones. Hammer'in Osmanlı tarihinden ve De la CroDc’nın vakayinamesinden istifade etmiştir. Avrupa tarihine ait kısımlar için esas ... Ahmed efendi belki asil bir ailenin adını taşıdığı. Sacy. Hatıraların alaca karanlığında Sarıçalı Ahmed Efendi. büyük bir hayranlıkla önsözünü ve kaynakları okumuştu. belki de ağır işittiği için yaşamasına göz yumulan feir Tanrı kuluydu.. «Devlet-i Aliyye Tarihi» nin birinci cildini bana getirip. Arap şiiri ve edebiyatı üzerine yazılmış en muhteşem abidelerden biri «Osmanlı Devleti Tarihi» de Peşte de yayımlanmış (1827-1830). Şimdi de Tarihçi Mükrimin Halil'in Hammer Tarihi ile ilgili mütalealannı nakledelim.Eserin yedi büyük cildi o hayattayken tamamlanıp yayımlanmış. -başvurduğu kaynakları da anlatan Mükrimin Halil sözlerini şöyle tamamlıyor: «. îslâm Doğu'nun bütün tarihini. Belki kulakları ağır işittiği için hatıralara ve kitaplara sığınmak ihtiyacım duymuştu. o zamanlar pek makbul olan Cantu'nun eserini. kitap ile hiçbir ilgisi kalmamış veya olmamış bir topluluk içinde nasıl ve neden zuhur ettiği güç anlaşılır bir garibe idi.

1837'de eline geçen bu nişanı. yanlış yazmıştı. Avusturya hariciye nezaretinde ve bir aralık bu devletin İstanbul'daki elçiliğinde (1799-1807) ve sonra da memleketinde tercümanlık ve baş tercümanlık ve lıatta müsteşarlık görevlilerinde bulunmuş olan bu zat. Hammerle ilgili bilgiler maalesef Ek olarak Cemal Tukin'in 1968'de neşredilen makalesinden alınmış bazı bilgileri de takdim edelim (Bkz.. Hammer. Hammer'in edebiyat tarihimiz için büyük bir değeri olan dört ciltlik bir Şairler Tezkeresi var. mehazının müellifi olan Hammer'indir ve Murat Bey kendine mal etmiştir. bir taraftan Hammer'de doğru ve mevsuk olarak yazılan şeyleri de. Tukin'e göre. Büyük eserlerden Hammer'in meşhur Osmanlı Tarihi'nin tercümesine iki defa teşebbüs edilmişse de akim kalmıştır. Avusturyalı bilginler önde gelmektedir. herkesin elinde bulunan Solakzâde ve Naima tarihleri gibi birkaç eserle Hammer tarihinden başka bir kitap görmemiş ve hatta mehazlarını okumadığı için Hammer'in muazzam eserini inceden inceye mütalaa ve içindeki malûmatı güzelce öğrenmeğe de sabır tahammülü gösterememişti. tarihçi ve müşteşrik Hammer. Kitabı II. ya da eski harfleri öğrenmek zorundadır. Padişahın doğum gününü kutlamak vesilesiyle . Bu sebebten mehazı olan Hammer'in yanlışlarına iştirak eden Murat Bey. sayısı yetmişaltıyı bulan telif ve tercüme eserler meydana getirmiştir. ya Fransızca. Türk Tarih Kurumu 1968. belki dikkatsizlik saikasıyla. Nişan pek hoşuna gitmiş olacak ki. Osmanlı mebahisinde Hammer'in malumatını tenkitsiz ve tahkiksiz bir şekilde kitabına geçirmiştir. Murat Bey. Ama onsekiz cilde kıyasla iki cilt nedir? Bununla beraber Milliyet yayınları arasında çıkan bu derli toplu hülâsa. Hülâsayı yapan Abdülkadir Karahan kitabın başına Hammer'in biyografisini eklediği gibi mütercim Ata Beyle ilgili malûmat da vermiş. Bunların başında da diplomat..itihaz etmiş. 711-733). Mahmut'a ithaf etmiş ve Padişah tarafından mücevher bir iftihar nişanıyla taltif edilmiştir. hatıralarında büyük bir zevkle yadeder. 2.» Cumhuriyet nesli Hammer'i tanımak için ya Almanca. Mahmut tarafından iftihar nişanı ile taltif edilen yabancı ilim adamları arasında... Allah razı olsun. Yazar bu kitapta ikibin ikiyüz şairi incelemiş ve onların seçme şiirlerini Almancaya aktarmıştır (1836-1838). Hammer Tarihini tanımak isteyenler için güzel bir giriş sayılabilir. Necati Lugal armağanı. Gerçi yeni harflerle yapılmış iki ciltlik bir «Osmanlı Tarihi» hulâsası var. Osmanlı Devleti ve Yabancı Bilginler s. Türkçe'de görebildiğimiz bunlardan ibaret. Daha sonra ise yeni kurulan Viyana îlimler Akademisinin başkanıdır. «Tarih-i Ebülfaruk»da mevcut olan intikadi ve tezyifkâr fikirlerin mühim bir kısmı.

ne yazık ki uzun zaman yerine getirilememiş ve 1913'de Atâ Bey uzun zamandır hayran olduğu kitabın iki cildini Türkçe'ye kazandırmıştır. kimine göre «Usûl Üstüne Konuşma». Fakat meseleye «rasyonel» bir cevap getiremedik. Cemal Tukin'in lüzumsuz tafsilatla şişirilen makalesinde bulduğumuz bilgiler "bundan ibaret. Intelijansiyamız. Metternich'in gazabına uğramıştır. Tanzimat dönemi sonlarında İslâm ülkelerinde yapılabilecek ıslahatın tespitine çalışıyordu. Türk düşüncesi için hâlâ bir soru işaretidir. TUNUSLU HAYRETTİN'DEN CELAL NURİ'YE Toplumlar da arada bir dinlenir. Helbert tarafından yapılır. Kâşifini bekleyen bir hazine. 1982. makaleyi yazdıktan sonra. Her takım bin kuruştur. kimine göre «Kapital». İlber Ortaylı’nın değerli bir kitabında rastladık: Gelenekten Geleceğe. o zamandan beri. (Nil yayınları. J. Bazan bir kitap. Hammerle ilgili başka müracaat. Eserin altı cildini tamamlayan bu zat Babı Âli'ye başvurarak kitabından en az on takım satın alınmasını ister. «İslâm kalarak çağdaşlaşmak. toplumdan topluma değişir cevap. Avrupa'nın bir çok hükümdarları esere önceden talip olmuşlardır. Osmanlı tarihini Fransızcaya çeviren müsteşrik J. Ne kadar yol alınmış. Mahmut'a hararetle tavsiye eder. Hammer hakkında en esaslı failgilere. Eser satın alınır. sualin vazedildiği şartlar da çok farklı. sayın Dr. Bu defa düğümü çözmeye çalışan. Sebebi de şu: Hammer. Hayrettin Paşa’ınn getirdiği aydınlıkla «Türk înkilabı» nm üstüne eğildiği meseleler . Bu talep. eserin alınmasını 2. bir kavmin veya bir cemaatin. Kendi dünyamızı ele alırsak ondokuzuncu asırda yazılan düşündürücü kitapların başında Tunuslu Hayrettin Paşa’nın «En Emin Yol»u gelir CAkvem el Mesalik) A Ne kadar hazindir ki. bu önemli sorunla sık sık karşı karşıyadır. Fakat. çünkü bizden önceki düşüncelerden habersisiz. Almanya'da baş tercümanlıktan uzaklaştırılmış. Amerika'yı her gün yeni den keşfetmeğe çalışan bir şaşkınlar kervanı. Bir medeniyetin. Bir kelimeyle Hammer henüz el değişmemiş bir hazinedir.. Tarih. Tercüme Odasına birer takım gönderilerek hemen tercüme edilmesi istenir. kervanlar gibi. yüzyılın başlarında aynı meseleyi yeniden önümüze çıkardı. Oysa Tunuslu. Çözmek istediği kör düğüm. iddia ediyoruz ki. sefaretlere. s. Tabii. Sadrazam.bir «Gülşen-i Baz» tercümesi de takdim eder Padişaha. bütün bir medeniyetin «defter-i âmali»dir. 5564).» Ül-kemiz. Kimine göre «Kitab-ı Mukaddes». Böyle bir şeref hangi eserlere nasip olmuş? Kişiden kişiye. profesyonel bîr aydın. bütün bir tarihe ışık tutan bu dürüst kitap. Mekteb-i Harbiyeye. hesaplanır. Ne yazık ki bu defa dilediği mücevher kutuya nail olamaz.

. îyi bir hukukçu ve ufku geniş bir püblisist. «Edebiyat-ı Umumiye» dergisi Birinci Dünya Savaşı'ndan önce baş yazarlığını yaptığı bir dergi idi. Okuyucularım. Çevresindekiler bilgisiz. Dünya ahvalinden tamamen habersizdiler. Celal Nuri'yi. Taine'in nazariyesi imdadına yetişmiş: muhit. Zamanında çok sevilmiş. Ama maalesef Celal Nuri. yazarımız. Patrikhaneye büyük imtiyazlar verdi. Türk ırkı devlet kurma kabiliyetine sahiptir. Böylece devlet içinde bir devlet burulmasına zemin hazırladı. istanbul hem Asya. ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ticaret merkeziydi. Tunuslu. zaman. iki hususiyetini de istismar edemedi. Tarihî tesadüfler de Osmanlının işini kolaylaştırır.. Âlimleri ülkeden uzaklaştırdı. Bana çok şey öğreten bir yazardı üstat. Kanuni zamanı da kopkoyu bir cehalet devri. Sonra «Taç Giyen Millet» ve kutuplarla ilgili bir seyahatnamesini gördüm. asırlık bir dâvanın bir çeşit «fezleke»sL Yarınki nesillerin de aynı şaşkınlık içinde yaşamasını istemiyorsak. Esas Teşkilat Kanunu hazırlanırken sekreterlik yapmış. Ne var ki karşısına çıkan tesadüflerden lâyıkıyle yararlanamaz Osmanlı. fakat kurtuluşun yolunu bulamamıştı.» «Türk înkilabı» nda imparatorluğun feth-i meyyit (otopsi) raporunu hazırlamakla işe başlıyor. kitabı yeni harflere çevirtmeli ve ele aldığı her konu üzerinde uzun uzadıya tartışmalıyız. Evet. fethi. Bizans'ın taklidine girişmiş ve İslâm'da Rum Kilisesi'ni hatırlatan bir rahipler zümresi türemiştir. Türk tarihi bakımımdan hayırlı ibir iş olmamıştır. ırk. İstanbul'un. Ricalden bazıları hastalığı görmüş. kitabın aslını merak ederse faydalı bir iş yapmış olurum. «Türk înkilabı». izansız. Kostantiniyye'nin bu. geniş tecessüsüne rağmen Hayrettin'i okumamıştır.. Ulemâ. Fatih. «Türk İnkılabı»nı okurken bir özetini de yaptım. dini bütün bir Müslüman. Bu iki dürüst zekânın birbiriyle tartışması şüphesiz ki irfanımız için çok hayırlı olurdu. Tarihten çok acı dersler alan Türk milleti büyük . Bir kelime ile. Bir kelimeyle Yunan’ın mirasını zorla Avrupa'ya kazandırdı. İlk Millet Meclisinde Gelibolu mebusu. Celal Nuri. Osmanlı devleti kurulurken şarkî Roma çöküyordu. tarihimizi iyi bilen bir müstağrip. Sonra «Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye». Osmanlıyı yıkan şebeblerin başında. geniş tecrübesi olan bir devlet adamı. hem de eski Yunan medeniyetinin hazinelerini saklayan (bir irfan merkezi. o dönemin en uyanık. çocuk yaşlarında okumağa başlamıştım. Celal Nuri. İktisadi hayatla uğraşacağına lüzumsuz fetih maceralarına atıldı. Meşrutiyetle süren yenileşme hareketinin son perdesi: Cumhuriyet. en şuurlu yazarlarından biri. gelir. 1981lerde çalışmamı şu satırlarla sunmuşum: «Meşrutiyet aydınları bizden çok daha sıhhatliydiler. Tanzimatla başlayıp.karşılaştırümadıkça dertlerimize sürekli ıbir çözüm bulunamayacaktır.. unsurlar meselesi. anlayışsız kimselerdi. îlk elime aldığım eseri Türkçemiz üzerine yazılmış bir risale idi.. çok sayılmış.

: «Olayların akışım önceden kestiremeyiz. musfcağriplerimizi gafil mi avladı? Ülkesinin sosyal durumuyla yakmdan ilgilenen bir Celal Nuri. Yazar bu . inkilabımızı yalnız kendi tarihimizin değil. Osmanlı tarihini anlatırken yaşadığı devrin en büyük sosyolog tarihçisi H. son derece dikkate lâyık bir mesele. Kısaca. henüz biliurlaşmayan Türk inkilafcmı nasıl izah ediyor. Bir an önce kitaptaki ana-düşünceleri sergileyelim. etrafında şahlanarak: hayat hakkını kabul Dikkate lâyık olan taraf: Celal Nuri'nin daha sonraki dalkavukluklardan hiçbirine tenezzül etmemesidir.. «Şimdiye değin. acaba aydınlarımız. Gelecek. Bizce. dünya tarihinin çerçevesi ve ana hatları içinde araştırmaya muhtacız. Peyami Safa'nın Türk înkilabma Bakışlar'ı Celal Nuri'ninkine kıyasla çok sığ ve tarihî temelden mahrum bir karalamadır. haysiyetini idrak etmiş bir ilim adamıdır hep. yazarın paylaşmadığımız hükümlerini sınırları belli bir özette tartışmak istemiyoruz.» Esefle belirtelim ki. Ve yaşadığı çağda Avrupa'yı en iyi tanıyanlardan bir allame * * * Celal Nuri'ye göre İstanbul'un fethi bir talihsizlik olmuştur Osmanlılar için.» Evet. Yenileşme fikri. Oysa «Birinci Dünya Savaşının patlamasından sonra açılan tarih faslının en büyük bölümü Türk inkilabıdır. «Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye»de gerekçesini uzun uzadiye anlattığı bu uğursuz zafer. hareketin geleceği için neler düşünüyordu? Önce mukaddimeye bir göz atalım2. bir sonuçtur. Türk inkilabmm mahiyeti hakkında ilmî ve tarihî önem taşıyan hiç bir mütalaa ileri sürülmemiştir». (bugünkü hükümlerimizi de yalancı çıkarabilir. Hadiseler. bir fer. di değil. Celal Nuri'nin kitabı üzerinden aşağı yukarı 60 yıl geçtiği halde hiç kimse Türk înkılabinı bu kadar geniş bir çerçeve içinde ele almamıştır. Konuşan. Taine'in faraziyelerine baş vuruyor. Celal Nuri. Demek ki inkilabı anlamak için Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar uzanmak lâzım. Ama bu da yetmez. Ama düşüncelerimizi tespit etmek de lüzumlu ve faydalıdır.bir kumandanın ettirmiştir. Biz. anas diline ve irfanına hürmetkar bir Batı hayranı. üstadı bir sabit fikir gibi tedirgin eder. Gerçi müstağriptir ama ülkesini seven ve bir çok peşin hükmüne rağmen tarihini tanıyan. bazı siyasilerin ve düşünce adamlarının aklına gelen bir temenni değil. Avrupa toplumlarının gelişmesini de bir bir incelemek zorundayız. Vaktiyle başka türlü düşünüyorduk diye üzülmek boşuna. bir milleti hatta (beşeriyeti bile fikrinden döndürmüştür. sosyal bir ihtiyaçtı. Türk inkilaibmı incelemeğe nereden başlamalı? înkilap (bir başlangıç değil. ülkedeki büyük sosyal ve siyasi değişikliği nasıl karşıladı? Altı asırlık bir idarenin çökmesini bekliyorlar mıydı? Cumhuriyetin ilâm.

sonra da esir olur ve nihayet tarih sahnesinden silinirler. Asyaî ve eski mâhiyetini unutamıyordu. Dünyanın kıtalara bölünmesi de gerçek değil itibarîdir. bir devletin uyruğu olan insan topluluğudur.konuyu daha önce de Umumiyye mecmuaları}. dünyayı kıtalara değil başka coğrafi bölümlere ayırmak daha pratiktir. Bu âlem'in kendine özgü bir birliği olduğu inkâr edilemez. Çevre (muhit) Osmanlı ülkesi yekpare bir bütün olmaktan uzaktır. Balkan Yarımadası'na da yerleşmiş ama orada Anadolu'daki kadar rahat olamamış. ilimde irticai olamayacağını ve boyle bir kitabı kaleme almak için uzun yıllar hazırlanmak gerektiğini hatırlatmaktır. Avrupalılaşmak ihtiyacı —ki ancak bu suretle yaşamak mümkündü— hakiki bir açlık gîbi Osmanlılığın bünyesini kemiriyordu. ya çevre değiştirmek zorundaydılar yahut da yenileceklerdi. İlk bölüm .. İkinci bölüm : Irk. Dernek ki Osmanlılar. hem de Asyalılığımızı koruyacaktık! Bu taibiata aykırı olurdu. işlemiş bulunuyor (Bkz. Türkiye ise eskiden mevcut olmayan bir kavram. Biz de Sadi 'gibi milletler birbirinin âzasıdır. Fakat Avrupalılaşamıyorduk. ne denirse densin. Ama tabir de etnografyanın tarifi var: ona göre İstanbul'da yaşayan bir . Çevreyle iklim öylesine güçlü ki yok olmadıkça etkilerinden kurtulamayız. Batı dünyasını o yoldan tanır ve anlar. Ülkemiz. devletin temeli sakattı. Dünyada saf ırk yoktur. bu birlikten uzaklaşanlar önce geride kalır. Coğrafyadaki bölümler gibi etnografyadaki sınıflamalar da itibaridir. Mesela bir Akdeniz âlemi vardır. Tüılk ulusu. Nitekim. İnsan toplulukları ırklara göre değil. Avrupa ibir bütündür. Nitekim. Millet. köprüsüdür. Kısaca.. Avrupa'nın ortasında bir Asya yaratmağa ve onu ayakta tutmağa çalışmıştı. Osmanlılık ile çevre ve resmen Osmanlı sayılan miletler arasında uyuşmazlık vardı. Anadolu. Hem Avrupa'da kalacak. Asya'dan çok Avrupa'ya yakındır. Asya paramparça. Fakat Asya'dan çok Avrupa'dadır. diyebiliriz.. Osmanlı saltanatı. madde 88). Küçük Asya ve Anadolu denilen yarımadayı bin yıldan beri yurt edinmiştir. Gerçi. yazara göre. Osmanlılık. milletlere göre ayrılır. Bu iki yarımadanın birleştiği nokta İstanbul. alın yazısı da onunla ortak. Biz Türkiye'yi ne (kadar Asya'dan sayarsak o ölçüde aldanırız. çevreyle uzlaşa/mayan Osmanlılar sonunda dağıldılar. milletleri birbiriyle kaynaştırmıştır. Kaldı ki. (Esas Teşkilat Kanunu. Deniz. Milletin resmen tarifi bu. Milletin oluşumunda ne ırk farkı gözetilir ne din farkı. Edebiyat-ı Maksadımız. Uyum yeteneğimiz yoktu. Bu şehir en eski zamanlardan beri Avrupa ve Asya denilen kıtaların geçidi.

Osmanlı devletinin Fatih devrinden bu yana ayırıcı vasfı cehalettir. duraklama aşamasına girmişti. her gün Konstantiniye ile alış verişte oldukları halde. Avrupa'da ise Rönesans.. ortak menfaatleri ve tarihi olmak. s. Bu ırkın belli başlı vasfı. Anadolu'da ise bin yıldan beri pek az değişen bir Türk ırkı vardır. keşifler. Kısaca. yine Türk milletidir. Rumların verecekleri haraçdan istifade etmek için 2. Evet. irfan. Zamanın zaferden sarhoş Osmanlı ricali ise olan bitenlerden tamamen habersizdiler. kayser olabilirdi. hükümet etmektir. İslâm'a aykırı bir Müslüman ruhbanlığı kuruldu. Osmanlı îstanbulunda belli bir aile egemendir. Doğu'da din. asırlardır süren bir maceranın son perdesidir. Türk înkilabı bir mucize değil.. çöküş ve çürüyüş humması içindeydiler. Ulemamız. Oysa İstanbul 1100 yıldan beri. Hızlanan düşüş o zaman başlar. o zamanın ricali hakikati görüp İstanbul denilen kürsüden Doğu'ya değil de. Rum Konstantiniyesi'nde böyle bir egemenlik yoktu. biz dini. Reform. Nitekim Araptan. daha sonra Batı'ya yöneleceğine Doğu'ya çevirdi yüzünü. bu sebepten dolayı. 31). Avrupalılaşmak lüzumunu duyan ilk (ve bugün için tek) hıristiyan olmayan Doğulu toplum. milletlerin doğuşunda ırktan da. Avrupa'nın öteki kısımları karanlık içindedir henüz. Kadim Yunan ve Roma'ya baksalardı. Kanunî zamanında Osmanlı cehlinin en koyu devridir. Türk değil Rımıdur. Osmanlı devleti. yalnız altınların bulunduğu küplerle iktifa edip muhteviyatını bırakmış oldu.. kıyafete kadar rum ruhbanını örnek âldı. kanunlara bağlıdır.. bundan asla haberdar değillerdi. «. Kayserin istiskal ettiği patrik'i makamında alıkoymak ve ona fazla imtiyazlar tanımak olmuştur» (Bkz. Bedeviden sürülerle imparator gelmiştir.. Mehmet'in ilk gördüğü işi. Bizans'ı taklide giriştiler. Bir milletten bulunmak arzusu. Fatih'in pür-gurur ve nahvet Konstantiniye'ye girdiğini tasavvur ediniz.. bahtiyar bir çağda kurulmuştur. Üçüncü bölüm : Zaman Celal Nuri'ye göre Tanzimatla başlayan ıslâhat hamlelerini Cumhuriyet taçlandırmış.Rum. Fatih'in yanındaki bilgisiz âlimler. bir kültür merkezi. Ama bunları iktibas ettiğimiz vakit. irfanı hatta lisanın bir kısmını Doğu'dan aldık. İngiliz ve Fransızlar bizim halimizde bulunacaklardı şimdi. yaşayabilmek için yenileşmek. Oysa Doğu medeniyetleri (Arap ve İran) o devirde bütün güçlerini tüketmiştiler. Ermeniden. «Osmanlı ricali. . devrin gelişmelerine yabancıydılar. Orada her zorba.. Kanuninin bendeganı ricali. dilden de. dinden de daha önemlidir. ve sömürge hareketleri birbirini kovalar.. Türk milleti. Tarih.. asırlarında. Sanki mühim bir hazine keşfeden Fatih. Son zamanlarda.. lisan canlılık ve seyyaliyetini kaybetmiş.

yine talî'dir. Yani Osmanlı devleti.. milliyeti korumak ve güçlendirmek için kurulmuş yarı gizli hükümetçiklerdi.. birer ruhanî makam olmaktan çok. Bunu izleyen «Balkan İttifakı». Osmanlı.Doğu Roma İmparatorluğu çökmektedir/Osmanlı tarihçileri. .. Fatih'in mağlup ettiği Konstantin'in adını bile anmaz. Celal Nuri'nin bu konudaki yargısı bizce çok yerinde: Tanzimat-ı Hayriye. müslüman olmayanlar milliyet şuuruna sahiptirler. Türkler ise geride kalır.. Reşit Paşa her teşebbüsünde taassup engeliyle karşılaşır.. Sonra talîsiz günler. İktisadiyatın yerine fethiyat geçti. Ayes tefanos muâhedeleri). Bu safhasında saltanatın imdadına «Avrupa muvâzenesi» yani devletlerin rekabeti yetişmiştir (Hünkâr İskelesi. Bosna-Hersek'in AvusturyaMacaristan'a katılışı. Devletin içinde bir çok unsurların olması. Böyle bir topluluk ister istemez muhafazakârdır. üçüncü merhale 1324 (1908) meşrutiyeti. bu sayede hem irfanca. Yazarın bu konudaki inancı da çok gerçekçidir: bu meşrutiyet iyi niyetle ilân edilmesine rağmen «İttihat ve Terakki» egemenliğinin gerçekleşmesi için kurulmuş oldu. eline geçen iktisadî anahtarı kullanamadı. Türklerin herhangi bir milli gayeleri yoktur. Osmanlılığın can çekişmesini bir iki asır uzatan yine «zaman» dır. Bütün güçleriyle saltanatı korumaya çalışırlar. Ve Amerika keşfedildi. çünkü hastaydı. İstanbul'u fethetti ama onun sunduğu iktisadî imkânlardan yararlanamadı Akdeniz Osmanlıların eline geçince hıristiyan kavimler Hind'e ulaşmak için yeniyollar araştırdılar. Sonra «Dünya Savaşı» ve Sevr. «Elcezîret-ül Hadra» anlaşması ihmal edilip Fas'ın tamamiyeti çiğnenince Trablus'a saldıran İtalya. milletlerin üstünde bir hükümet demektir. Çöküş başlayınca komşu devletler hıristiyan unsurları kışkırtmaya başladılar. mezhep imtiyazları yüzünden Osmanlı istiklalinin haczaltmda bulunması.. 2. Tanzimata gelince. 3. İmparatorluk yıkıldı.. ondan «tefkur-u makhur» diye söz ederler. Ayrıca Avrupa'nın ısrarlı müdahaleleri. karşısına çıkan eşsiz fırsatlar kaçırdı. Üîke tam bir anarşi içinde. Hemen hepsi de bozgunla sona eren savaşların vesilesi bu yabancı müdahalelerdir. Yunan’ın Anadolu'ya saldırısı. Hastalığın teşhisini şöyle yapabiliriz: 1. Kısaca devlet.. Ricalin başlıca endişesi. hem iktisatça yükselirler. bu gâile ile uğraşmak oldu. Yani millî olamaz. onu mutlak bir devlet mertebesine çıkardı.. İmparatorluk mahiyeti itibariyle. Müslüman olmayanlar. Osmanlı Devleti'ni müstebit bir devlet olmaktan kurtardı. Bulgaristan'da bağımsızlık. ilk bakışta sahipsiz görünüyordu ama arkalarında ruhanî bir teşkilat vardı.. Patrikhaneler. Hıristiyan cemaatlerin ruhanileri her türlü yenileşmeğe açıktılar.

tartışmaya bir tarifle başlamalıydı. hatta birtakım ihtirazı kayıtlar bdr yana. İnsanların çok daha büyük bir kısmı başka medeniyetlere bağlı. kurulacak toplumun hangi esaslara dayanacağını belirtmeğe çalışmaktır. Bugünkü sosyal yaşayışımızı yöneten de 2. Batı irfanıyla yetişmiş bir aydın. Çeşitli ufuklardan gelen Türk aydınlan arasında bir çeşit konsensüs kurulmuştur. meşrutiyette ortaya atılan bu fikirlerdir. Şimdi sıra. yeni baştan ele alınmaları. Fransızca civilisation'u karşılamak için Tanzimat paşalan tarafından uydurulmuş ve bugüne kadar 'berrak bir tarife kavuşamamış. bulunduğumuz yüzyılda... Abdullah Cevdet.» Doğru bir tespit. öteki medeniyetler yerinde saymaktadır (Ağaoğlu Ahmet Bey de öyle düşünür). (b) Müslümanlar. Afrika'nın çoğu ve Ja. bölüme şöyle başlıyor: «İnsanlık. sözlerini şöyle sürdürüyor: Önca bir Avrupa medeniyeti var. Ne yar ki. Yeni bir bölüm : Medeniyet Gerçekten de Osmanlı Devletinin «feth-i meyyit» raporu büyük bir belâgatle geleceğin tarihine sunulmuştur artık. (a) kitabı olmayanlar: Hint ve Çin Hindi gibi. Celal Nuri daha aydınlık : yükselen medeniyetin özelliği : dinamik yani devingen olmaktır.Ne var ki.ponya.» Her inkilabm anahtarı zaferdir. Akçuraoğlu Yusuf. Bunları da ikiye ayırabiliriz. Yazar. ve tartışılmalın kaçınılmaz bir zorunluluktur. Mustafa Kemal'in başkanlığında Türk milleti. Demek ki. Eğer bu fırsatlar zuhurunda millette hazırlık ve uyanıklık olmasa. Sait Halim Paşa hep aynı düşünceyi paylaşırlar. «Gazi» ayarında da bir zat bulunmasa idi acalba kurtulabilir miydik? Celal Nuri kuşkuludur! Diyor ki: «Türkler için zafer ve inkilap ancak bu amillerin biraraya gelmesinden doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bahtiyar tesadüfler içinde doğuyor. Maalesef Ağaoğlu'nda da ciddî bir tarife rastlayamıyoruz. Fakat yazar. dünya savaşı bozgunundan sonra fırsatlardan faydalanmak ehliyetini «belagâ mabelâg» göstermiştir. Türkçeye 19. Nitekim Ağaoğlu Ahmet «Üç Medeniyet» adlı kitabında meseleye cevap aramış ve hükmünü kesin olarak ifade etmiştir: Örnek alınacak tek medeniyet vardır: Avrupa medeniyeti. Osmanlı devleti gibi istiklâli «mukayyet» bir toplulukla inkilaiba imkân yoktu. asırda girmiş bir kelime. o dönem Türk aydınlarının üzerinde birleştikleri bir nevi «bedahet» tir. Celal Nuri. medeniyetten ne kastettiğini açıkça söylemiyor. Nerede hata ettik? Başka türlü davranabilir miydik? Bugün neler yapmalıyız? Bu soruların cevabını verirken elimizdeki dosyanın içindekileri çok iyi bilmek zorundayız. küçük bir azınlık. medeniyet bakımından birbirinden çok farklı topluluklar sergilemektedir. Medeniyet. Bu hüküm. Bizce bir kusurdur bu. Avrupa medeniyeti yükselmekte.. Yerinde sayan . Celal Nuri gibi bir zattan bu müphemiyete son vermek endişesi beklenirdi.

Denizler. Eski fetvalara zincirlenip kaimdi. Batı'da akıl ve tecrübe üzerine. mensup olduğu camiadan ahlâk ve maneviyatça da kopuyor. İslâmlık. 2 — Hıristiyanlık. Bu medeniyetler ise. Ama bu medeniyet bir hürriyet medeniyetidir. gelişen bir medeniyet. son yüzyıllardaki ulemânın egemenliği altında durgun (bir hâle geldi. içtihat kapıları fiilen kapandı. Gerçi İsa'nın tebliğ ettiği dinle bugünkü nasrâniyetin münasebeti azdır. Asya'nın batı ucunda bir yarımada. Dinde görenek. En mühim ilmî muaheze ise Sosyalistlerden gelmektedir: Mars ve şakirtleri. . Avrupa'nın serbest içtihat üzerine kurulmuş fennî bir düşünüş usulü vardır. «Ruh-u İslâmiyet» körletildi. «Avrupa'dan yalnız teknik alalım» diyorlar. gelişigüzel bir taklit. Tekniği yaratan düşüncedir. Arap ve Acem medeniyetlerine dayanıyordu. daima ileridir.medeniyetler ise: statik yani «rrıütevazin»dirler (durgun dese daha doğru olurdu). kilise büyüklerinin içtihatlarına rağmen her devirde o devrin görüş ve düşünüşüne uymuştur. Mesela bir Nietzsche. bir Max Nordau. Asya'nın bu uyuşukluğundan ilk kurtulan biz Türkleriz. yüzyıldan . Avrupa medeniyeti ilerlemekte ve karşılaştığı bütün engelleri yok etmektedir. Müslüman ve mecusî âlemlerinde ise böyle bir tecanüs yok. Doğu göreneğe dayanır. gerçek geri. Doğu'da bütün ilimler bir veya daha ziyade madde-i nakliye üzerinde kurulur. Zamanın tebeddülü ile ahkâmın da değişeceği düşünülmedi. Bunları birbirinden ayıramayız. Batı'da akl'a dayanılır. Av-rupa medeniyetinin de kötü yanlan var şüphesiz. Doğu'da nakl'e. Unutmayalım ki düşünce. Türk milleti bir çok sebeplerden dolayı mensup olduğu medeniyet camiasından ayrılıp Avrupa medeniyetine katılmaktadır.. Oysa bu surette ilerleyen bazı hıristiyanlar. Oysa Avrupalıyla Avrupalı olmayanlar arasında büyük ayrılıklar söz konusudur. Avrupalılar arasındaki bu tecanüs nereden geliyor acaba? 1 — Avrupa'nın küçük bir kıta oluşundan. serbest düşündükleri halde. Oysa eski medeniyetimiz lagardı. Kaçınılmaz bir inkilap bu. Fikren ilerleyen bir müslüman. muhakemedir. Her medeniyet eleştirilebilir. Yalnız Türk kavmi bir istisnadır. Asya kavimleri ilimde ve düşüncede gerçekçi olmadıkları gibi siyasette de gerçekçi değildirler. Avrupa medeniyetine muhalif olanlar daha çok Avrupalılardır. Batı gerçeğe. Bir kıta bile değil. Bu din.beri zaten Avrupayı taklit ediyor. Müslüman âleminin yenilikleri benimsemesine engel olmuştur. Avrupalı deyince gözümüzün önüne oldukça mütecanis bir topluluk gelir. Bu insanlar birbirlerinden uzaktırlar ve kaynaşmamışlardır. asırlarca önce hayatiyetlerini kaybetmişler. ırmak ve sair geçitler sayesinde birbiriyle kaynaşmışlardır. yine kiliseye bağlı kalıyorlar. Artık onlardan ne alınabilir? Türk milleti.

Fransa'da eski yönetim biçiminde. İnkilap kanlar.. Olayları 1871'e kadar kısaca hatırlatarak şu hükme varıyor: Fransız ve Türk inkilaplarmı karşılaştıracak olursak görürüz ki bunların birbiriyle alâkalan yoktur. Millî mücadeleden itibaren hareket tamamiyle şuurludur.. unsurlar arasındaki mekanik bağı çözecek ve hepsini darmadağın edecekti. Biz ise Umumî Harbe kadar böyle bir yola girmiş değildik. medeniyetlerden birine. yani biz bu hareketlerle mevcut.Evet. imparatorluk ancak hareketsizlik sayesinde ayakta durabiliyordu. 89'da Fransa. acaba Türk inkılabı inkılaplardan hangisine benzer? Yazar. Kurtarılması canı gönülden istenilen hastalar neticesi şüpheli tıbbî deneylere girişilemez. bir devlet tarzını bırakıp diğerine geçti. Üstelik Türklerin siyasî ve içtimaî yapısı da değişti. Türkler yaşamak için saltanattan ayrılmak zorunda idiler. Türk ili. Kısmî değil topyekûn bir inkilap. Bu çeşitli unsurlar hiçbir zaman kaynaşmamıştı. yaşayışta. înkiiapla Osmanlılık tarihe göçtü. bu tespitlerden sonra şöyle bir soru atıyor ortaya. savaşın ve inikilabın çocuğudur. ilerleyen bir toplulukta denenebilir. sanki jeolojik bir hadise ile Asya'dan koptu. Üçyüzyıldan beri bizi bağlayan ve şaşırtan Doğu fikir ve idare tarzına veda ettik. dumanlar içinde doğdu. olsa olsa. üzerinde. ve maarif usullerinde dünyaca bilinmeyen yepyeni bir tarz ibda etmiş olmuyorlar. îbtidai değil itbaî bir inkilap. bu inkilap hiçbir yönüyle orijinal değildir. yapay bir topluluk. Osmanlı Batı ile Doğu arasında kalmış bir topluluktu. inkilap itbaî'dir. Bağımsız bir Türk devleti kuruldu. kendimizce en uygun saydığımız tefekkür ve muaşeret. önce 89 ihtilalini ele alıyor. Medeniyetimiz gelişmemişti. Avrupa'ya kavuştu. Programımız kayıtsız şartsız Avrupa medeniyetine katılmaktadır. Evet. 1789'dan daha mühim bir olaydı bu. Ibtidaî (orijinal) Medeniyet — Yeniçeriliğin ilgasından Vahdettin'in kaçışına kadar geçen zaman bir gebelik dönemi. İlerlemek için mutlaka yeni usuller icad etmek zorunda değiliz. Cumhuriyet. Türk inkılabının en doğru tarifi: Türk milletinin Osmanlılıktan kopuşudur. Demek ki şimdi tek ödevimiz var: iktibas. Herhangi bdr sarsıntı. Nitekim Umumi Harb böyle bir darbe oldu. hükümet. İbtidaî bir inkilap (orijinal demek istiyor). Menfaatleri birbiriyle çelişen bir kavimler topluluğu. Karşımızdaki Avrupa'yı bulunduğu nisbî olgunluk mertebesine çıkaran denenmiş ve belli usulleri alıyor ve uyguluyoruz. Yani Türkler bu hareketleriyle düşünüşte. Halbuki Türk inkılabından evvel bağımsız bir Türk devleti yoktur. Celal Nuri. irfan ve idare usullerine uyuyoruz. .

Şurasını da ekliyeiim: Türk inkilabı yalnız demokratik olması bakımından son Rus inkilabma benzetilebilir. Türk inkilabı. Bizde ise halk tabakası içinde böye bir eşitsizlik yoktu. Oysa Fransız milliyeti 89'dan çok önce olanca açıklığı ile belirmişti. Diğer inkılaplarla Türk Înkilabı arasında münasebet. Millete »avamın düşünemediği /bir yaşayış biçimini öğretiyor ve kabul ettiriyor. âmmenin yararına olduğu için. Hiçbir ciddî mukavemet görmeyişi başka türlü izah edilemez. ne asalet müessesesi. Türk inkılabı Bolşevik inkılabına da benzemez. Hatta davranışlarında ümmeti bir zabıta altında bulundurmuştur. înkilap. belli «bir tarz ve usûlün halka benimsetilmesidir. gerek düşünüşte kendisine daha yakın gördüğü bir âlemin üyesi olmak istiyor. bütün talepleri akla ve mantığa uygundu. zamanın ihtiyaçlarına cevap vermesinin de büyük payı var şüphesiz. Oysa Türk inkılabının nâzımı ve kahramanı M.... Fakat zaman ilerliyor. Daiha doğrusu bütün tabakalar eşitsizlikten değil idaresizlikten şikâyetçiydi. yeni fikirler eski binanın temellerini aşındırıyordu. Fransız ihtilâli iMdaidir. noktaları aramak lâzımsa. Ama yine de bu kadar çabuk. Bizde ise ne babadan oğula geçen imtiyazlar vardı. Ruslar milliyeti inkâr ettiler. Başarısında. işte bu kadar. Türkler. Fikrî Hazırlıklar Celal Nuri'ye göre Yeniçeriliğin ilgasına kadar hiçbir yenilik gerçekleşemezdi. Müslümanlık da liberal olmaktan çok demokratdır. Ne Fransız ihtilâli tek kişiye bağlanabilir ne Rus ihtilâli. İslâm'ın zuhuru inkılabında biraz durmalıyız. Türk milletinin Batı âlemine uyması demektir. köhne fikirleri. İnkılabımız. înkilabımızda aslolan hürriyetten çok. Tanzimat'dan sonra da «teceddüt» hamleleri taassubun duvarlarına çarptı. bu . bizimki ifcbâî. milliyet «umde»sinin muzaffer oluşudur. Türk inkılabı. Buna mâni olan saltanat ve hilâfetin çöküşünden sonra gerek devlet teşkilatında. Başka bir deyişle milletin yol göstericisidir. Dünyayı tanımıyorduk. Evet. nakle dayanan düşünceleri ve eski yaşayışı istememektedir. Fransa'da kral ile halk mücadele etmekteydi. Şapka giymek için kanun konulması inkılabımızın demokratlığını gösterir. yıkılmaya yüztutmuş müesseseleri defnetti sadece. İddia ediyoruz ki orijinal ve ne olacağı belli olmayan deneylere girişmektense sonuçları belli bir mesleği benimsemek daha akıllıcadır. Kemal'dir. kurtulmak ve yükselmek için milliyet umdesine dayanırken. İki inkilap arasında ortak bir nokta: Türk inkilabı demokrattır. Fransız ihtilâli meşrutiyet ve milliyet kavramlarının parıldayışıdır..sosyal tabakalar arasında hukukça korkunç bir eşitsizlik vardı.

konsillerin m ukarrarâtmdan alınmıştır. inkilaibm karşımıza çıkardığı en mühim meseleleri bir bir ele alıyor.» . Hıristiyanlığa gelince. Aydınlanmamış bazı noktalar: Yenilikler. serbesti-i harekâtı ihraz etti. tarihte ilk defa olarak. Nakle dayanan akideler murakabeye tabi olamaz. bizimkiler de odur. dört imamdan az sonra katılaşır. islâmiyetle Narâniyetin tarihteki inkişaflarına bir göz atıyor. Asya'nın içtimaî ve tarihî mukadderatından ayrılıyor. 1 — Hıristiyan olmayan hir millet. Eskilikler Bu bölüm kitabın en can alıcı kısmı. Bunun içindir ki vicdaniyatta terakki ve tekâmüle lüzum bile yoktur. İnsan bilinmeyenler önünde şüphe duyar. makülât sahasına giremez. Halibuki kilise. Sonra dört imamla tilmizlerinin içtihatları gelir ki bunlar da dinle kaynaşmıştır. Hıristiyanların âmentüsü bile İncirden değil. Daha sonraki ulema ancak seleflerinin içtihatlarından kıyas yoluyla ahkâm çıkarabilirler. muamelâtı da dinin içinde saydı. Avrupa medeniyetini kabul ediyor. Diyor ki: Müslümanlığın iki kaynağı var: Kur'an-ı Kerim'le Peygamberin hadisleri. Dernek ki islâm bin seneyi aşan bir müddetten beri duraklamaktadır. Hem vicdaniyata. 2 — Muhafazakârlar teşkilâtsızdılar. yani Avrupa düşüncesi hıristiyun milletlerin inhisarında değildir artık. akideye taalluk etmeyen maddelerin. Ulema bugüne kadar. ilerlemez olur. selahiyeti dışında olduğuna karar verdi (Tabii istemeyerek). Bu din dört İncil'den ibaret değildir. Nasrâniyet esasından çok uzaklaşmıştır. Sür'atin üç sebebi var: 1 — Millet uyanıktı ve olaylardan ders almıştı. Bu şüphelerin uyuşturulmasını ister. olduğu yerde kalır. dünya ahkâmında. Müslümanlık. Celal Nuri. ondan sonra da hıristiyanlık saibit kalmamış. Ne var ki. îlk devirlerde konsiller akideyi ve bazı ahkâmı tespit etmişlerdi. 2 — Başka bir deyişle: Tarihte ilk defa olarak bir îslâm topluluğu «itikadatda tamamiyle esâsât-ı îslâmiyeyi muhafaza ettiği halde. hem de muamelata ait ahkâmı kucaklar. her asırda bazı şeyler eklenmiştir. Böyle bir macerayı bekleyen istikbal »nedir acaba? Celal Nuri bu soruları ortaya attıktan sonra.kadar kesin bir muvaffakiyet beklenemezdi. İslâm'ın tarihçesi çok farklı..» 3 — Tarihte ilk defa olarak Orta Asya'dan gelip Batı Asya'ya yerleşen bir millet. 3 —Olayların akışı. «İkfbin sene evvelki bir ceddimizin hevayiç-i vicdaniyesi ne ise.

hal ve istikbal mazinin baskısı altında kalır. Ne dinin sağlam esasları muhâfaza edilebilmiş. Osmanlıların «Avrupa Milletler camiası» içinde . öteki de değişmemesi umdesini kabul etseler. ne de cahil ulemaya karşı bir kıyam vukubulmuştur. Kaldı ki ahkâmın değişmeyeceği fikri İslâmiyet dışıdır. Ulemanın ortaya çıkması İslâm'ın ilerlemesine mâni olmuştur. Dinimiz cumhurî bir devlet şekli kabul eder. Eğer bu amacı gerçekleştiremiyorsa kabahat. İşte bunun için Batı medeniyetini benimsiyoruz. Cemal Nuri'ye göre İslâm'da bir ruhban sınıfı yoktur. Selefin içtihatları ise bizim için hiç bir değer taşımaz. Evet. Oysa papazlar. Osman'ın bu teşebbüsü son derece takdir edilecek 'bir iş değildir.. Yazar.Halbuki ahkâm ve muamelat vicdaniyata benzemez. İnkilabımızda etkin düşüncelerden biri de budur. dinin kendisinde değil. Daha sonra fıkıhla uğraşanlar dini bediî bir ifadeye bile kavuşturamadılar. Herhangi (bir asrın ahkâmı diğerlerine teşmil edilmek istenirse. Oysa şunu yapmaları lazımdı: İslâm. Sonraki ulema İslâmm elastikiyetini bozdular. onu egemenliklerinin sürdürülmesine alet eden zorba hükümdarlarla onların uşakları olan ulemadadır. Müslümanların devingen bir medeniyeti yoktur. Türkler seziş yoluyla bu hakikati anladılar. «Kur'an’ın mukaddimeli. Ulema ise müstebit hükümdarların emri altında. hâtimeli bir cild haline gelmesini» Hz. «Hz. Bunların ancak yirmi kadarını sahih telakki edebiliriz. hiçibir ilerleme olmaz. mâbadlı. Bir bakıma Avrupa'nın zaferidir !bu. îki milletten biri ahkâmın değişmesi. bunlardan birincisi şüphesiz diğerini ezer. Kur'an’ın mushaf şeklinde toplanmasını da tasvip etmez. Dinin amacı insanların mutluluğudur.» İslâm'ın bir talihsizliği de reformdan mahrum oluşu. Öyle olmasaydı dört mezhebin kurucuları Hz. Gerçi 1856 Paris Kongresinde Avrupalılar.' Ama başka bir bakımdan Avrupa topluluğu dışındaki bir milletin Avrupa üzerice zaferi de sayılabilir. Her hüküm ancak zamanına göre izafî ve muvakkat bir kıymeti haizdir. İhtiyaçlar günden güne artar ve değişir. «Esası çürük bir nasrâniyet.» Hadis-i Şeriflere gelince. Muhammed istememiştir. Muhammed'in asrına o kadar yakın bir devirde mevcut ahkâma dokunamazlardı. temeli sağlam bir müslümanlıktan ziyade câzib gösterildi. bu cumhurî şekli daha başlangıçta körelttiler. Medeniyet böylece genelleşme^0' ^ir ^1S1IÎ1 insanların tekelinde olmaktan çıkmaktadır. hıristiyanlığm merasim ve ibadetlerini bediî bir şekle sokabildiler. tekâmüle mâni oldular. Bunca asırdan beri hiçbir istilaha şâhit olmuyoruz. toplayıcı bir iman ve itikat rnenbaı olduğuna göre bu dinin hürriyetçi düsturlarına dayanmalı ve muamelatta icma'a önem vermelidir.

yaşayanların yani bizim vazifemiz. Evet ama inkilap niçin uyandırdığı ümitleri gerçekleştiremedi? Hatamız veya hatalarımız nerede? Bu suallerin cevabını verebilmek. bundan sonra bir amaç değil. İnkılaptan sonra Batı medeniyetinin kabul ve tatbikine mâni olan engellerin sökülüp atılması lazımdır. yumurtanın kabuğunu kırmış. Lisan Bahsi Toprak temizlendi. Başvurduğu Batı kaynakları da güvene lâyık. ancak gelecekteki ilerlemelerimiz için meydanı temizlemekten ibarettir. İşe nereden girişeceğiz? Celal Nuri büyük bir is&jbetle«dilden» diyor.. Osmanlı tarihini oldukça iyi biliyor. yazan: Cerrahoğlu. Artık iki hukuk-u düvel yofktur dünyada. II. çağdaşı elan aydınlara kıyasla ciddi ve tarafsız. Şimdi de üstadın yaşadığı çağı ne kadar tanıdığı sorusuna cevap verelim. ilerlememiz için bir araçtır. 60 yıl önce rastgele bir gazetecinin yararlanabileceği bir kaynak değil bu. Bugünkü inkilaplar. Avrupa devletler hukukundan ıbiz de yararlanacaktık sözde! Ama Kapitülasyonlar kaldırılmadı. Çünkü dil. İnkılabın bir kazancı da devletler hukuku bakımından hıristiyan devletlerinden farkımız kalmamasıdır. hayat sahasına çıkmıştır. «Türk Inkilaibı» yazarı. medeniyetin de aynasıdır. «Türk lnkilaibı»na dönelim. Unutmayalım ki 1919 Ekim Devrimi beş altı yıl önce gerçekleşmiş ve sosyalizm Avrupa devletlerinin gündemine gelmiştir. düzeltilmiş bir alan üzerine muhteşem bir saray kurulacak. Meselâ medeniyet konusunda Larousse'un Büyük Kamusu'nu taramış. «Avrupalı oldum» demekle Avrupalı olunmaz. Bu işde cezri (radikal) davrandık.sayılmasını kağıt üzerinde kabul etmişlerdi. Metkı bir muhakeme. zaman. Türkçenin . Celâl Nuri. Cum-huriyetin ilanıyla bu saha her türlü inşaata elverişli bir hâle geldi. Yıkmak da önemli bir iş idi. Artık yapmak devri geldi çattı. Bu işi başarmak için iki meziyete muhtacız: bilgi ve samimiyet. Civciv. güçlü bir müdafaa. Kollan sıvayıp ümran ve irfan sarayını kurmağa başlayalım. İrfanı ta başlangıcından tetkik etmeliyiz: Komşularımızın dilleri Avrupa irfanını ifade edecek olgunluktadır. hiç değilse aramak. düşüncenin de. İnkilap. bu çok önemli mesele de ne düşünüyordu acaba? Anarşizm konusunda nasıl bir kanaat besliyordu? îslâmiyetle aşın sol arasında herhangi bir uzlaşma olabileceğine ihtimal veriyor muydu acaba? Bu soruların cevabını aydınlık olarak 1975lerde yayımlanan bir kitapda buluyoruz: Sosyalizm Tarihine Katkı. Mahmut döneminden başlayarak meydanın ufak tefek pürüzlerini düzeltmiştik. Bu zincirler yok edilmedikçe Avrupalılaşamazdık. Yaşayış ve düşünüşümüz de bu amaca göre değişmelidir.. Bundan sonra. Gelişmesi için tek ihtiyacı vardır. Daha doğrusu kendisidir.

Elbette ki dilimizin gelişmesine eskisinden daha çok çaba göstermeliyiz. Vaktiyle Galatasaray bu maksatla açılmış. Türkçe. lisanı gelişmiş olmayan da lisan iktibasına mecburdur. nasıl çalışarak servet kazanırsa.ise sarf ve nahivi. Medenî dilleri bilenler. Kaldı ki Arapçadan gelen kelimelerin çoğu son derece mühimdir. Sonra mürekkep (birleşik) isimler türetebilirler. Türkler îslâmiyeti kabul ettikleri zaman Arapça duraklama devrindeydi. gelişmeye çok. Dilimizde yalnız art edatlar (£akı) var. Türkçe otuzbin civan. büyük medeniyetlerin mirasına konarlar. Fransızca. Atadan kalma malı bulunmayan. Fransızcanm etkisiyle yeni kelimeler doğmuş. Cermen lisanlan medeniyetin umumi tekâmülü içinde işlenmiş. kelime oyunları azalmıştır. Saydığımız diller. üslûp düzelmiş. Türkler. Türevce zenginleştik ama ziyanımız da oldu. Zamanın yerine muassırlar geçerse yapılan iş hatalı olur. ön edatlar yok. Türkçenin tarihiyle ilgili tafsilata girişiyor: Fuzulî Batı Türkçesi kurulurken şöyle demiş: . Arapçadan çok kelime aldık. Slav. Hele şu sıralarda bir muhitü'l-mâarif (ansiklopedi) bile hazırlanamaz. Türkçenin kendine göre iyi yanları var. Batı medeniyetini ifade edebilecek bir olgunluğa erişinceye kadar ne yapacağız? Başka milletler ne yapmışsa onu. Lüzumlu istilalıların (terim) ancak beşte biri mevcut. işte yenilik dostlarının üzerinde uğraşacakları verimli (bir alan. Bir kökten otuzbeş kelime doğar. Sonra yazar. Fakat lafızca fakir. Daiha geniş ve daiha refah düşünebilmemiz için hiç olmazsa bunun iki misli lafza ihtiyacımız vardır. Ne zararı var. Onları kamusdan çıkarırsak dilsiz kalırız.. Bu sayede üslüp ciyadet kazanacaktır. bunlar zamanla umu frulur. Ve talbiî olmadığı için de tepki yaratır. onunla birlikte ilerlemiştir. Zaman lüzumsuz kelimeleri atar. Almanca gibi) öğrenirsek yerimizde saymaz ve dünya irfanını izliyeibiliriz. Eğer böyle bir hazine emrimizde olmasaydı halimiz haraptı. Ne var ki dilimize bir çok lüzumsuz kelime de girmişti. elverişli. Japonlar. Batı medeniyetine katılmamışlar. Ama o istenilen zenginliğe erişinceye kadar medeni dillerden birinin (İngilizce.. Latin. «Türkçe en mükemmel lisandır» iddiası da temelsiz. imlâsı bile hâlâ mazbut değildir. Japonca ilerleyinceye kadar ellerini bağlamamışlar. İngilizce yüzbin kelime. Bir kere ön ve art edatlar bakımından zengin. bunun için lisanlan da böyle bir feyzden maihrum kalmış. Kelime ve ıstılah bakımından yetim bir dil Türkçe. Nitekim Abdülaziz devrinden sonra. Bumun da anadilimiz üzerine büyük faydalan olacaktır. Batı dillerini bilmek o dillerde düşünmek demektir. Arapça ön ve art takılar bakımından fakirdir ama türev bakımından çok zengindir. Peki. îngilizceyi ikinci bir dil olarak kabul etmişler. Kamusu yoktur. Zengin devletlerin tebası da zengin olur.

herkesin anlayabileceği bir dille yazılamaz. ifade aletimiz olan dili inzibat altma almak.. sarf-u nahiv» nok-talarından hepsi de düşkün. (Bkz.. o zamandan" berü lisanımız bir kaç renge girdi. nahvimiz hâlâ müdevven değildir. Düşüncemizin yapısı haline. Nesrimizcleki bu gelişmemişliğin sebeplerini «Şiirden Düşünceye» başlıklı incelemede uzun uzadıya anlatmıştık. ittir&dden mahrum.. Biz de ise fasih bir ibareye rastlamak müşküldür.» Unutmayalım ki Fuzulî Batıdaki rönesans zamanında yaşar. Bu da çok sık unuttuğumuz bir hakikat. örnekler vererek şu hükme varıyor: hiçbirinde üslûp ciddiyeti yok. Mağaradakiler. gelmiştir bu kelimeler. imlâmız.. Bir kaç kere lisanını değiştirmiş ve usl-u hatt ve imlasını bile şaşırmış bir eski müverrih. Bir kelimeyle Celal Nuri'nin tenkitleri akl~ı selime yüzde yüz uygun. Ama yapacağımız ilk iş. anarşi büsbütün koyulaştı. «Şiirden Düşünceye») Celal Nuri. Sonra büyük yazarlarımızı ele alıyor Celal Nuri. Medeniyet açıktan açığa hakkımız. Pekâla.. Ama yine de bir tekâmül vardır. sade Türkçe ile yazalım» diye bağırıyoruz. ıslah etmek ve onu medenî diller seviyesine çıkarmak. Netice: lügatimiz.. İfade saflaşmıştır ama Türkçemizde fevza (anarşi) bugün de egemen. «Tecanüsden. Pek çok tebeddülat gördü. «Açık.«Türkçede Beyan-ı vekâyi düş var ve (Türkçenin) ekser elfâzı rekîk ve ibârâtı nâ-hemvâr'dır» (Türkçede olup bitenleri anlatmak güç ve Türkçenin lafızlarından çoğu tutuk ve cümleleri ise eğri büğrü). sarfımız. Ama teklifleri ne kadar uygulanabilir? Bilemiyoruz. Arapçadan lüzumsuz kelimeler. Görülüyor ki aradan üç asır geçtiği halde lisan hâlâ yerine oturmamış. Cemil Meriç. Avrupa dillerinde artık hiçbir hatâ hoş görülmez. «Fesahat. Cevdet Paşa da 1302'de Namık Kemal'e yazdığı bir mektupta kendini şöyle niteler: «. Farsçadan alabilir miyiz? Hayır. tenakuzlarla dolu bir ifade. Üstadın bu hükümlerine —ne kadar zalim olurlarsa olsunlar— biz de katılıyoruz.. Celal Nuri. Bunları rastgele atamayız. kaideler almışız. Ama yağmurdan kaçalım derken doluya da tutulmayalım. . Arapça kelimelere duyduğu-muz düşmanlık onları bilmediğimizden ileri geliyor.. mütaibakat. bu tespitlerden sonra can alacak suali yapıştırıyor: Peki..» . cehalet yoğunlaştı. Bin yıldır irfanımız bu kelimelerle kurulmuştur. isteklerini şöyle vurguluyor: Bütün engeller ortadan kalktı. Aradan geçen 60 yıl bu dertlere bir deva getiremedi. doğru.. ne yapmalıyız? Lüzumlu İstılahları Arapça. Eğer onun yoluna gitseydik dilimiz çoktan istikrar kazanırdı. fakat her konu.

Bu konuda herkes aklına geleni söylemektedir. Şehirden şehre.. yardımcı bir elif-ba olarak okutulmalı. Becaizade Ekrem'den. Özetlersek. yazı dili. mahalleden mahalleye ayrı lehçeler kulla. mlıyor. Unutmayalım ki Türkçe yalnız bugünkü nesillerin dili değildir. Bütün içtimaî ve ruhî tarihimiz o'nda meknuzdur. Sait Paş-aV dan aldığı parçalarla lisanımızın nasıl anlaşılmaz hale geldiğini. Evet ama «elifıba'yı» hemen. terekküp eder. kopuşun belirmesine meydan . eski harflerle yazılmış başlıca eserler Latin harflerine geçirilmeli. Oysa bir çocuk Latin alfabesindeki 25 harfi kısa bir zamanda öğrenebilir. ler dilimizle ne kadar uyuşabiliyor? Bir müddet denenmeli. lafız sanatlarının ne kadar kötü kullanıl-dığını ispat etmeğe çalışıyor). Celal Nuri. Cevdet Paşa'dan. tin harflerinin kabulünü —prensip olarak— faydalı buluyor. Arap harflerinin yerine La. filolojik vp içtimaî ilkeleri unutmamalıdır. lehçelerin üstünde ortak bir Türkçe varsa onu merkeziyete ve devlete borçluyuz.. Bazı yazarlar ise böyle bir davranışın dili yoketmek olacağını ileri sürüyorlar. Harfleri değiştirmek isteyenler bu psikolojik. (Celal Nuri. teşkil edilmez teşekkül eder. Aşırılığa kaçmayalım. Sonra da OsmanlıcaTürkçe meselesini ele alıyor. Hem atalarımızın hem de çocuklarımızın ortak malıdır. Yalnız bu iş aceleye getirilmemeli. Gerçi Osmanlı döneminde de ortak bir dil vardı ama ikiye ayrılıyordu bu dil: konuşma dili. Fakat bir dilimiz var. Bir fâsıla-ı lisâna meydan verilmeden yeni bîr denge kurulmuş olur. Osmanlıcanın yerine Turanî kelimeleri koymak ve dili saflaştırmak lâzımdır. Düşündüğünü de çarçabuk yazar ve kolayca okur. Aceleye lüzum yok. fennî. Bu anarşiyi ancak devlet sona erdirebilir. Kütüphanelerimizi kapamağa mecbur olmadan. Her millette konuşma diliyle yazı dili ayrıdır. elif-ba bir anda değiştirilirse mazi ile istikbal arasında bir kopuş olur. kamusu Arapça ve Farsça kelimelerden temizlemek. lisanın kabiliyetleriyle ne kadar uyuştuğu denenmelidir. Dilimizin tarihi yazılmamıştır.. Lisaniyatla ilgili hiçfbir eser yayımlanmamıştır. Önce Latin harfleri. Dilde ittirad olmadığından zihnimiz de perişan. değiştirecek miyiz? Celal Nuri'nin bu suale verdiği cevap çok düşündürücüdür: Hayır. yavaş yavaş yeni eserler basılır. Yeni harf. Eskilerden muhalled (klasik) olanlar yeniden basılır.Kelime ile beraber medenî âlemin bütün fikirlerini ve düşünüş tarzını da Türkçemize ve milletimize nakletmiş olacağız. yazmak da. nesiller arasında herhangi bir . Lisan terkip edilmez. Bir kısım yazarlara göre. Elif-Ba (alfabe) meselesi Arap harfleriyle okumak da güç öğreniliyordu. Eğer atalarımızın ilmî. edebî eserleri olmasa biz de Arnavutlar gibi Latin harflerini tereddütsüz kabul ederdik. Bugün.

Mütercim ve edibleriımize de büyük bir görev düşüyor. bu medeniyetin en payidar tecellisi olan edebiyatını da tanımak zorundayız. Batı’nın usullerini lâyıkıyle hazmedince hayatımızı daha mâkul ve daha tabii bir surette tasvir edebileceğiz. ahenk edebiyatıdır. Mesela Darülfünun hocalarından Avam Galanti. onsekizinci yüzyıldan beri aydınları-mızı uğraştıran müzmin bir hastalıktır. İktibas devrinde olduğumuzu unutarak iddiacılıga kalkıyoruz. İslâm'daki çöküşün başlıca müsebbibi olarak Arap harflerini görmüş ve göstermiştir. Şark edebiyatı.. edebiyatından anlaşılabilir. Demek ki. hekimlikte. Askerlikte. Batı milletlerinin yüz yıllardan beri denenmiş töre ve alışkanlıklarını ülkemize aktarmak. bunun yolu nedir? Ben kesin bir cevap veremeyeceğim. Avrupa edebiyatında aslolan fikirdir. herkes millî terbiyeye hevesli ama bu terbiyenin henüz tarifine bile rastlayamadık. Edebiyat Hakkında Bir milletin hakiki tarihi. Resmî. Aksi takdirde hiçbir milleti yenemeyiz. Duygularımız da gelişi güzel değil. bilhassa kâfiye. Evet. gayrı resmî yayın hiçbir usule dayanmıyor. Batı edebiyatlarının sıhhat ve fesahat kurallarını.verilmemeli. İktibaslarımız tam /olmadıkça yeni bir döneme geçemeyiz. Avrupa'nın ortak bir edebiyatı var. İrfana Dâir İnkılabımızın şiarı. Zaten inkılabımızın tuttuğu yol Avrupa'nın (beğenilen töre ve âdetlerini iktibas etmek değil midir? Nakil ye iktibastan sonra ilk merhale ibda'dır (yaratış). düzenli olarak tespit edilecektir. Önce üstadımız olan Avrupa. onların yazış tarzlarını (benimsemek. Arap harflerinden şikâyet. Yeni harflere ilk iltifat edenlerin başında Abdullah Cevdet gelir. her ne pahasına olursa olsun. Avam ilk tahsil. Tekâmülümüzü murakabe altında bulundurmak zorundayız. Madem ki biz de Avrupalı olmaya karar verdik. Ba-tı’ınn klâsiklerini Türkçeye kazandırmaik olmalı. Arap harflerinin terakkimize mani olmadığını ileri sürmek cesaretini göstermiştir. Muaşeret (görgü) hakkında Fakat . mühendislikte olduğu gibi edebiyatta da ilk işaktarmaktır. Yapılacak ilk iş. foar kazanmıştır. her iki öğretime de aynı derecede ihtiyaç var. kelime. seci. cehlin yok edilmesi olmalıdır. Mürebbîler yüksek tahsil görmeli. Böyle bir davranışın aleyhinde bulunanlar gerçek bir azınlıktır. Meşrutiyet aydınları arasında bu şikâyet oklukça iti.

Medenî bir toplumda bir çirkinlik görüyorsak elbette ki. Sonra bu iki tabloyu karşılaştırm ak. En aziz emelimiz bu teşkile • tın gelişmesidir. Maraz ise alınmaz. işte. dikkatini kadınların durumu çeker: Kadın insanlığın yarısıdır. Batı. İyi ama «bu alçalış ve yükselişi yaratan devlet» asırlarca ülkeyi imrenilecek bir medeniyet merkezi yapmadı mı? Celal Nuri devam ediyor: «îşte Cumhuriyet herşeyden önce. irfan müesseseleri. gülmeyi bilir. Namık Elemalleri. Millet ve hükümet teşkilâtı. bu tasvirin fazla idealleştirilmiş bir tablo olduğunu fark ederek hemen ihtirazı bir takım kayıtlar öne sürer: «Batıdaki yaşayışın yalnız çekici yönlerini anlattık. çünkü hayatı cazip değildir. tavırlarımıza çeki düzen vermeliyiz. Talihsizliğimiz bu medeniyete ikiyüz yıl önce katılacakken şimdi intisap ediyoruz. edebiyat. Yani tam bir çöküş manzarası karşısındayız. . Garb Garb'dır. sağlamlığını kaybediyor. Medeniyet. Batı. zenginleşmek ve hayattan kâm almak emelinde. Şarkın hu felç ve atâletine. neş'enkı vatanıdır.» Tanzimat'tan beri hep aynı terane. çirkinliği ihtiva etmeyen bir mefhumdur. Doğu ise mağmumdur. Ama ne yapalım ki bütün bu tereddiyâta rağmen Batı medeniyeti yine de en sağlam medeniyet. Dünya savaşından sonra bu alametler zeytinyağ lekeleri gibi büyüdü. Biz Avrupalılaşmak kararını verdiğimiz anda böyle mütefessih bir Av-rupa var önümüzde. Ayrıca Batı’nın sosyal durumunu da öğrenmek zorundayız. Doğuda ise kadın. Neş'enin ve güzelliğin. ona musallat olmuş bir hastalıkdır. Oysa bu hayatın yozlaştığmı gösteren nice alâmetler var. Yazar. Elbette ki Avrupa medeniyetinin fbu yönleri üzerinde uyanık ve uzak görüşlü olmalıyız. Türkler. bizde olmayan müesseseleri Avrupa'dan iktiibes etmek lazım. o medeniyetin dışındadır. lisan ve dimağımıza. Doğu kadının yardımından mahrumdur. bu davamızı gözden uzak bulundurmamalıdır.Önce Şark ‘ın sefaletini sergileyen bir kaç fırça darbesi. Batı’nın toplumsal hayatı bizimkine kıyasla çok daha yüksek. Toplum hayatımızı sergileyen bir tabloya ihtiyacımız var. sosyal yaşamımızın neden bu kadar perişan olduğunu araştırırken. Savaştan sonra kadın konusunda serbestlik son haddine varmıştı. Gülerse de zoraki güler. Bunun içindir ki günden güne aile. Herkes. Bana göre Doğu'nun yükseliş ve alçalışı devlet tarzından ileri gelir. bu lâkaydlığma ve intizamsızlığa karşı isyan bayrağını açtılar. Böyle bir yaşayışa katılmak istiyorsak hepimiz kalıp ve kıyafetimize. zelil ve hakir bir mahluk. Ziya Paşaları. ne pahasına olursa olsun. Netice: «Şark Şark'tır. tedavi edilir. Batıyı güzelleştiren o. aşağıdaki tekâmülleri gerçekleştirecek devlet teşkilatını kurdu..» Yazar. Sadullah Paşaları hatırlatan bir Batı hayranlığı. davranış ve terbiyemize.

Bugünün savaşlarına hâkim olan. Bunun için.. iktisadiyata dayanır. Önce bir program yapılmalı. bir kâr.İnkilap başlayalı seneler oldu. İtalya için çok cazip olabilir. 2 — Cumhuriyet hudutları dışında kalan Türkleri vatana çekmek. Hangi yazarımız Batı hayatının esaslı yönleri hakkında milleti aydınlattı? Avrupa medeniyeti diyoruz. Nüfusunuzu artırın ve güçlendirin ki. «Ey Türkler! Vatanınız geniş. inkilabm görevidir. baymdıklık işlerine dayanır. sıhhiye. Osmanlı saltanatı iktisadî bir devlet değildi. ticarî ve sınaî kâbiliyetlerin gelişmesine mâni olmuştur. yani nitel olarak ilerlemek.. ahalinin okuyup yazması ve zengin olması. herkesi aile kurmağa teşvik etmek (bunun içinde iktisadi gelişme şart). Hergün hutbelerde şu hakikati haykıracak bir Demosten'e. bunun niteliğini açıklayan eserler nerede! Nüfus Topraklarımız geniş. İşte inkilap bize bu ihtimali sağlıyor ve bu ufku açıyor.. yâni iktisâden kalkınmaktı. Bu tehlikeyi hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız.. Demek ki iktisat. Türk vatanı ikinci bir İtalyan vata» nı olmasın. baymdırlık siyasetlerimizin mihveri nüfusu arttırmak olmalıdır. Millî irfan. arttırmak.. araçlar değil tekniktir. Celal Nuri. Havas ile avam arasında orta bir tabaka. milletin iktisadî terbiyesini mürakabe altında bulundurmak. Türk olmayan Osmanlıların elinde kaldı. Hatta teknik de yetmez Anadolu'nun en az otuz milyon nüfusu olmalıdır. Nüfus iki türlü çoğalabilir: l — Doğanları muhafaza. Demosten'i hatırlatıyor ve 'bizde de böyle Demosten'lere ihtiyaç var. Hükümetçi bir unsurdu. yani esnaf yokta. İktisadiyat. Cihan Buhranı .. sayınız az. Bu geniş toprakları ele geçirmek. Milli gelişme. Celal Nuri'nin tavsiyesi de Guizot (Gizo)'nunki gibi tek kelimeyle ifade edilebilir: «Zengin olunuz!» İmparatorluk.» Biraz iktisadiyat İnkilabm gerçekleşmesi ve ülkenin medenileşmesi için tek şart zenginlik.. yâni nicel olarak ilerlemek. İtalya küçük. bir huzur ve refah bulmaları. İtalyanlar kalabalık ve sizden uzak değiller. Bunun için de gelecek insanların topraklarımızda bugün yaşadıkları ülkelerdekilerden ziyade bir cazibe. Nüfusumuz az. Türk. Ticaret. Nüfusu çekmek ve ülkemizde toplamak. başka bir deyişle yapılacak işler ciddî bir plana bağlanmalı. eski Romalılar gibi hırfetten tiksinirdi.

hem inkılap. Aykırı Düşünceler İnkilap aleyhinde bulunanlar var. gerek proletarya ülkemizde yeni yeni öğrenilen kavramlar. İtalya. Büyük tehlikeler ortasındayız*. Bazı uygulamalar . yerine yeni bir denge kurulamadı. Dünyayı alt-üst edeceğe benzeyen bu çeşitli akımları dikkatle takip etmeliyiz: sosyalizm. Mesela. ahlâkîyet ve maneviyatta bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir hale gelmeli. Osmanlı tarihi asla İngiliz tarihine benzemezd en çok Fransa'nınkini andırır. tekâmül sahasıdır. Ama. Ama. Kimine göre de Türkler ne ârîdirler ne de nasrânî. bir yandan eski saflığına dondürülmeli. Dil. hem tekâmül gerçekleşecek amaçları tekâmüle. ihtilâl içindedir. tehlikeli akımlar doğurdu. Yunanistan. kişiler arasındaki anlaşmazlıkları medenî hukuk yardımıyla çözümleyebiliyor. siyasî. doğru yolu gösterecek asri bir peygarnber de yok.. tutucuların kökü ancak ciddî bir eğitim sistemiyle kurutulabilir. Gerek kapitalizm. Eski denge bozuldu.İnsanlık. pekâlâ uyuşabilirler. Lakin din. İktisadî buhran. Din. Türk milleti inkilap sayesinde kendisiyle ilgilenmeyen müesseseleri yıktı. Oysa Fransa bir inkilaplar ülkesidir. Karamsar olmayalım. Yunan ve Roma medeniyetlerine de nisbetleri yoktur. inkılaptan sonra tekâmül gelecek. dil'de inkilap olmaz. anarşizm mutlaka tanımamız gereken toplumsal olaylardır. komünizm. Tekâmül yoluyla diğerlerini ise inkilafca Elbette ki. İslâm'ın milletçe benimsenmiş esasları var.. Yalnız inkilabın da sınırlan olduğunu kabul eder. tam bir inkilapcıdır. Gerçi sanayimiz gelişmemiş ama henüz sermaye ile emek arasındaki anlaşmazlıklardan da uzağız. kendini bütün milletlere kabul ettiren bir devletler hukuku yok henüz. alanıdır. inkılap irticai yok etmiştir. Ve ona. Bunlar değiştirilemez. iktisadî bir durumdan diğerine ya tekâmül yoluyla yahut da inkilapla geçilebilir. Demek ki inkılâbımızın bu konuda yapacağı şey. Cihan. Tekâmül ise istikbali inşa eder. bu inkişaf ve tekâmülü kolaylaştırmaktan ibaret olmalıdır. Ülkemizde. içtimaî. bırakmak tabiidir. bir yandan da muamelata. tekâmüller ülkesidir. Rusya. Ârî ve nasrânîlerin Yunan ve Roma irfanı üzerine kurulmuş medeniyetleriyle nasıl uyuşabilirler? Celal Nuri'ye sorarsanız. Yazar. Mesela İngiltereye bir inkilap memleketi değil. her yeniliğe karşı gelen bir muhafazakârlar zümresi var. Diyorlar ki. Devletler arasında emniyet cârî değildir. Çünkü inkilap maziyi yıkar.

Türkçede ön-takılarm bulunmayışı. İlimde lügatten evvel gramer gelir.: Lisan hakkında Gelişigüzel sıralanmış bir sürü düşünce ve malumat. Eskiler. Bugün de -bu alışkanlıktan faydalanarak Arap ve Fars dillerine başvurabiliriz. Fakat daha önce lengüistik ve mukayeseli filoloji öğrenmeliyiz. sonra dil aileleri. Sanıyoruz ki. Çerçeveyi hazırladıktan sonra kelimeler tasnif edilebilir. Türklerden bir Basteur. başlangıçta bu iş kolayca yapılabilirdi. ede. bir Darwin yetişecek ve Türklerin Cermenlerle Latinlerden. Dilin ihtiyacı. Turan ağacına yapılmış bir aşı. . Slavlarla Anglo-Saksonlardan seviyece bir farkı kalmayacaktır.. biyat ve bediiyatı bulunduğu kademeden biraz daha yukarısına çıkaracaktır. Bu tekâmül nasıl olacaktır? Kamus'dan önce gramerimiz hazırlanmalıdır. Son Bölüm Bizim inkilabımız. 285). Bu yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Sonra bir Lahika. ulûm ve fünunu. medeni milletlerin sözlükleriyle karşılaştırıp noksanlarımızı tespit etmeliyiz. Şefiknâme'de %17. (s. kesin bir hükümle noktalanıyor: Hiçbir dil diğerleriyle karabet peyda etmeden ve onlardan istianede bulunmadan yaşayamaz. yalnız kendini değil. zaman ismi.. Türk milleti azmetmiştir: onun da. ne gereği kadar alet ısmı. Bu bilgiler. çeşitli eserlerdeki Türkçe kelime nisbetlerini yüzde olarak tesibit ediyor. filoloji ile lengüistik'in farkları. Sonra bu lügati. Ne nisbet edatımız var. dilde tekâmülün yolunu açmalıdır. Kamus nasıl yapılır? Gramer nasıl kurulur? Sorularını bu ilimlerin ışığında aydınlatacağız. kelimeden çok. Ediplerimiz bol ama dilcilerimiz nerede? înkilap. Etimoloji daha sonraki iş. tekâmülle güçlendikçe Avrupa medeniyetine dahil olmayan müslüman ve mecus âlemlerine de sirayet edecektir. Herşeyden -önce usul. onun bütün özelliklerini ve bilhassa düşünme ve çalışma usullerini de almağa mecburuz. Önce lisanla ilgili mefhumlar. Arapça. Gelişigüzel fakat oldukça ciddi. İhtiyaçlarımız ortadadır. Sonra yazar. Önemli olan dile esneklik kazandırmaktır. Böyle bir yardım. Arapça ve Farsçadan bol bol kelime almış. bazı gramer unsurlarına (morfem) ve isim terkiıblerinedir. mekân ismi. Kamuslarımız çok ilkel. Türkçenin bağımsızlığına engel olmamıştır. insan hakları beyannamesi bakımından 89 inkilabmm bir uzantısı sayılabilir. insanlığı yükseltmek sırası gelmiştir artık. diyen yazar takip edilecek yolu şöyle anlatıyor: Önce dilin lügatini yapmalıyız. Ama bu dillerdeki takıların Türkçe köklerle kaynaşmasını sağlamış. Hadîkadüs-şuada % 22.Madem ki Avrupalılığı kabul ediyoruz. İnkilaibımız. Kısaca Türk çalışacak.

Batı yaşayışının parolası: inkişafta tenevvü ve hürriyetti. Türkçeyi zenginleştirmek için mürekkep tavsiyeye şâyan. daha önce Yani. Diller inkılaba değil. Filozofların anlayışı biraz daha farklıdır. Gobi-neau'ya göre medeniyet. dille ilgili olan bu ek. sanat ve ticaretten. Mütercim Asım'dan öğrendiğimiz bunlar. yeni Avrupa medeniyetini karşılaştırır. medeniyet: şehirlilik. Celal Nuri. Aşağı yukarı 60 yıl sonra biz de yazarın dil bahsindeki görüşlerine katılıyoruz. mesela Macarca ve Çekçede düşünülebilir. Avrupa bugün. 2 — Bireysel etkinliklerin gelişmesi. de dilimiz hakkında bir kitapçık yazmıştı. Halkın. Avrupa medeniyetinin üstünlüğü çeşitliliğinden ileri gelir. Avrupa'nın yaşayışı ne dardır ne tekelci. tekâmüle tâbidir. Guizot. anlamlarına gelir. lisanda inkilap pek güçtür. hem Türkçeye uygun değildir. büyüğünü m edin e denir. Küçük şehre belde. En iyi vasıflarını mazinin çeşitli medeniyetlerinden almıştır. Larausse'un Büyük Sözliik'ü de aynı sırayı izlemektedir. Medenî. Guizot karşısında herhangi bir tasdik veya red belirtmeden Gobineau'ya atlıyor. «medeniyet» deyince kast ettiği bu nimetlerdir. rahat bir hayat sürmek. tabii aşırıya kaçmadan "ve Yeni kelimelere de kullana kullana alışılır. Bu elif-ba. oldukça iyi biliyor.. medeniyet: haderiyet. nezaket ve terbiye. eski medeniyetlerle. Batı lügatleri de doyurucu değil. ilerlemeye elverişli bir tarzda düzenli ve dürüst yaşamak ve birarâya gelmek.Sayfa 291'de Arap elif-ba'smın mahzurları sergilenmiş. Ama onların hepsinden ayrı bir terkiptir. «medeniyet» denilince ne anlıyor? Gündelik dilde. güven ve asayişten yararlanmak. hürriyette de belirebilir (Celal Nuri bu görüşe katılmıyor). hem de islah edilemez. 1 — Sosyal etkinliklerin gelişmesi. bölümlerinden biri. vahşetten ve bedevilikten ayrı bir sosyal durum. Meselâ Guizot'ya göre medeniyetin kıstası: ilerleme ve gelişmedir. Mutlakıyette de. İnkilap. 1500 yıldır sürüyor. Kelime zamanla.. ilim ve fenlerden. bu konuyu Bu konuda her türlü aşırılığa düşman. Bir kelimeyle gelişen bir medeniyet. hükümet şekilleriyle ilgili değildir. Sonra kitap. Bu medeniyet. Kitabın en mühim Yazar. îki şartı var medeniyetin. medineye mensup. isimler yapmak şiveyi bozmadan. Avrupa medeniyeti bir bütündür. aşıl mânâsından hayli uzaklaşmıştır. ikinci bir ekle zenginleşiyor: Medeniyet Tabir ve Mefhumu hakkında Medeniyet kelimesi Firuz-Âbâdfde yok. ancak yazı dilleri olmayan milletlerde. . Celal Nuri'nin üzerinde durduğu tez şu.

herşeye rağmen görüşünde ısrar eder. mütalâları yer alıyor. Hemen altını çizelim: başvurulan kaynaklar sağlam ve ciddi. Aradan geçen bunca yıl. İnsanlığın genel ilerleyişine ortak olmak her milletin vazifesi. İbn Haldun'un fikirleriyle noktalıyor. tarihin ele övüneceği bir konudur. Gugîielmo Ferrero. Evet. Her asrın. politika konularında Atatürk'ün görüşleri incelenmişti. Mukaddimeden sonra yeni bir Batı tarihçisinin görüşlerine de yer veriyor. 11—15 Mayıs tarihleri arasında yapılan İkinci Milletlerarası Atatürk Devrim Sempozyumu.. Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Başkanı. Ferrero'ya göre ilerleme kavramı kişiden kişiye değişir. Duruy'nin tarihinden bir kaç sayfa sunarak Eski Yunan’ın çağdaş Avrupa'ya bıraktığı miraS1 özetlemeğe çalıyor. Celal Nuri. üstadın müşahedelerine ne gibi bilgiler eklemiş? Prof. nihayet İbn Haldun'u anlatıyor. ele aldığı konuyu Batı’nın belli başlı kaynaklıyla aydmlatarak irdelemiş. Bu kadar dolu. Yunan Medeniyeti Celal Nuri. benim yıllarca önce kendi faydalanmam için yaptığım bu topal hülûsaya ihtiyaç kalmaz. edebiyat. Celal Nuri. İnsanın rüşdü her an artıyor. Noktalıyor demek yanlış. kültür planında meşrutiyetle boy ölçüşebilecek aydınlar kazandırmamıştır. insanlık her asırda. her senede. . ekonomi. 60 yıl öncesini aydınlatan ustaları yakından tanımadıkça onları aşmağa kalkmak büyük bir budalalık olur. Türk milleti ise. «Türk inkilabınm anlam ve önemini önce kendi insanımıza . en uygun ve en mükemmel medeniyete katılarak bu görevini yerine getirmiş oluyor. bir kitabı bu kadar kısa bir hacim içinde özetlemek imkânsız. Bayrak dergisinin bir muhabiriyle yaptığı konuşmada (28 Eylül 1981) şöyle diyor: «Türk inkilaibı konusunda ciddî çalışmalar gerekli. maddeten olsun ilerlemektedir. Celal Nuri' niîi 'bir özelliği de hiçbir zaman aşırıya kaçmaması. Esefle söyleyelim ki inkilap. Medeniyet birikim demek. dünü özliyenlerin de hakkı var. her dakikada fikren olsun. Yılmaz Altuğ. Bugünü beğenenlerin de. sonra Büyük Larousse'dan aktarılan bu bilgilere fazla bir şey eklemeyen Celal Nuri. ve asrımızın noksanları varsa insaniyet onları birer birer yok etmektedir. Ufku bu kadar germiş.Gobineau'dan sonra Buckle’ın Fourier'ye geçiliyor. Umanm ki «Türk înkilabı» eski harfleri iyi bilen bir gayret saMbin'in himmetiyle yeni harflere kazandırılır da. Celal Nuri'nin kitabı yarım asır önce yayımlanmış. Bu sempozyumda tarih. Daha doğrusu konuyu. akl-ı seliminin çizdiği yoldan uzaklaşmamasıdır. Fakat şurasını unutmamalıyız ki. Avrupa'yı bu kadar yakından tanıyan başka bir Türk gazetecisi bilmiyoruz. Medeniyet hakkında kesin bir hükme varılamaz. Kadim.» Enstitünün 1981 yılında gerçekleştirdiği en hayırlı faaliyet.

Walter komünist de. Kitabın yazan Francesko Gabrieli.. yani yan tutmayan bir müşahit.anlatmalıyız. Al-bin Michel Paris 1965. Türk tarihi. Cl) Mâhomet. Ibıı ALKalbi. Maçoudi. Roma Üniver' sitesi İslâm Araştırmaları Enstitüsünde müdür. Altuğ'u üzen bir başka konu da: Atatürk'ün İslâmiyet karşısındaki durumunun yanlış anlaşılmış olmasıdır. Hıristiyan. « len»: İbrani. Diziyi yöneten çağımızın en büyük tarihçilerinden biri: Gerard Walter. Tafcari. îbranice_ den Yunancaya. bu hedeflerden uzak düştüğünü son yıllarda karşılaştığımız olaylar gösteriyor». dizinin alâkamızı çekişi bundan.» İnkilabm hedefi «Türk toplumunu her alanda yüceltmek» dir. Saint-Just ile Robespierre'e hayran. yönetiliyorlardı: peyki: Laihmiler. yedinci asrı. . daha çok Fransız Deyrimi üzerinde çalışmış. Mesudi'den. Dante'den. Peki. ekonomik şartlar açısından meselenin izahı yapılmalıdır. Textes de Mahomet. Sadece âlim. Walter'i dünyaca üne kavuşturan ilk kitap: «Komünizmin Menşe. Bu anlatış hikâye şeklinde olmamalı. Her asrı bir insanda somutlaştıran bir eserler dizisine başlamış «Çağların Anıtları» (Le Memorial des Sidcles). Hazret-i Muhammed'e ayırmış. Victor Hugo. Albin Michel. Bizans'ın peyki: Gassaniler. Fransa'nın en tanmmış yaymevlerinden biri. Ciddiyetini defalarca ispat etmiş bu ilim adamının ismi. Renan'dan Hugo'dan alıntılarla zenginleştirmiş1. Sosyolojik. inkilabm hedefleri geniş ölçüde Bu karamsar ifadeye herhangi bir ilavede bulunmak istemiyoruz^ (3) Celal Nuri Beyin makalesiyle ilgili geniş bilgi «Somut» dergisinin 4 Mayıs 1984 tarihli nüshasmdadır. Okuyucuya hatırlatırız. Latinceden Rusçaya kadar eski yeni birçok dilleri biliyor. Tabari'den. İranlıların . Eseri. o günkü maddî ve manevî şartları canlandırmak. fbu hedefe ne kadar yaklaşılmış? Altuğ. Presentation de Mohamet par Gabrieli F. Ibn Icfoak. (Payot. 1931). 389 sayfa. Bir kelimeyle gerçekleşememiştir. tarihî. Nepoleon.» Sonra Altuğ. Lenin'i de büyük vukufla incelemiş. İbn îshak'dan. «Atatürk bu ülkeye laikliği getirmiştir ama dinsizliği asla. Çektiğimiz sıkıntıların başlıca kaynağı da budur. Dante. üçüncü ıbdlüm ÇAĞLARIN ANITLARI Albin Michel. Âfet İnan’ın bir teklifini hatırlatıyor: Açık müzeler yapmak. Renaıı.. İslâm tarihi açısından yorumlanmalıdır. Grek ve Latin menşe-ler. hattâ Marksist de değil. «Toplumda bir kesimin. 60larda yayımlanmağa başlayan bu dizi için sağlam bir güvence olsa gerek. fazla nikbin değildir. Na> polyon'dan.

Kabe inşa edilmiş ve Kabe'nin koruyuculuğu babadan oğula geçerek Kureyşlilere kadar gelmiş. Yaman bir kadın bu Marya. Mari'nin şöhreti ise küpelerinden geliyor. . Binlerce deveyi barındıracak damlar. En ünlüleri 495de tahta çakan IV. sonra Acemlerle anlaştı diye. Roma'ya kafa tutmuş. yakalayıp Sicilya'ya sürülmüş. hem de mukaddes şehir. devecileri ağırlayacak müstahdem ve gelen . hükümranlık tacı giymiş. O da ününü karısı Mari'ye borçlu. iki zümreye ayrılmıştı: Zenginlerle yoksullar. Mekkeliler için biricik kurtuluş yolu ticarettiJİthal ettikleri malları tüketmedikleri. Tevrat'ın sözünü ettiği ilk bezirganlar Hazret-i İsmail'in ahfadı idiler. İbrahim Hâcer'i ilerde Mekke olacak yere getirmiş. üzerine yollanan bir çok orduları bozguna uğratmış. çünkü hem ticaret merkezi. Jüstinyen tarafından genel fiüark nasbediîrniş. bir kervan merkezi ise. saldırılarını önlemek için Irak ve Suriye hudutlarında hıristiyan Araplar Bizans ve îran uğruna boğazlaşırken. Batı tarihçilerinin kendisinden bahsettiği Gassani hükümdarlarından ilki: ÎL Haris. Gassani filarklığmı kaldırmış. Göçebeler ya tehlikeli bir yol kesici idiler ya da zenginlerin emrinde zaptiy e. Kabe halkı. Sülâleden onbeş hükümdar gelmiş. En üstünleri Mekke. her biri güvercin yumurtası büyüklüğünde iki inci. beldeyi Hazret-i İbrahim kurmuş. Başka bir deyişle kaderilerle göçebeler. Sasanilerin yükseliş devrinde nasıl Palmir. Müslümanlara göre. Yerine geçen El Mundir. monofizist temayüllü bir hıristiyan olduğundan Theodora’ınn iltifatına nail olmuş. Mekke ele bir kervan merkezi oldu. Haris. En eski kervancılar. komşuları. karısı ile bu taşın üzerinde yatmış. yaibancı ülkelerle yap-tıkları ticâret' sayesinde zenginleşmiş. şehirlerinin de imtiyazlı bir yeri vardı. daha doğrusu dul karısı Marya. başka bir deyişle milletlerarası ticaretin ilk aracılarıydılar. V. Kaldı ki. bu beraberlikten Hazret-i İsmail doğmuş ve bu taş bütün Araplarca kutsal sayılmış. dörtyol ağzında bulunmak.Gassaniler sülâlesi tarihimi P^k az biliyoruz. İranlıların Gassani korudukları bir topluluk. bü küpelerin dünyada bur benzeri daha yokmuş. Birbirleriyle yarışan üç belde görüyoruz: Mekke. Babasının öcünü almak isteyen oğlu da tutuklanıp sürgüne yollanmış. Toprak çorak olduğundan. lâkabı: Ekber. İstanbul. Laihmiler. Hicazdaki putperest Arap camiaları. Yesrib (Medine) ve Taif. orada bir taş görmüş. Haris. Bunun için çok geniş bir teşkilata ve önemli yatırımlara ihtiyaç vardı. Onbeş prensliğe ayrılan Gassaniler ülkesi İranlıların eli-ne geçmiş ve böylece Hıristiyan-Arap devleti zeval bulmuş. Suriye'den Hint Okyanusu sahillerine giden yollar oradan geçiyordu. kendilerinin de üretimi olmadığı için ister istemez transitle uğraşacaklardı.

Bu masraflar tek tüccarın gücünü aşıyordu çok defa. Hazret-i Peygamber'in eski şairler içinde en çok beğendiği.. şairleri sevmez ama düşmanlarının tuttuğu şairlerin hücumlarına cevap vermek üzere kendi de şairler bulundurmuştur. hac. kâra da zarara da katılıyordu.malları koruyacak depolar lâzımdı. Panayırlar daha çok hac mevsimine rastlar. herkesin aynı katkıda bulunması şart değildi. Şairlerden sonra râviler. kervanlardan fazla para sızdırmak için her vesileye başvuruyorlardı. Çok geniş bilgisi kadar.. Mekke'nin bütün tüccarları tarafından kurulan idare meclisi. sermayedarlar aralarında ortaklık kuruyorlardı. Ânter imiş. Deveci olmak için. Bu faaliyeti yönetecek. bu organ tüccarlar cumhuriyetidir. yabancı ülkelerle ticaret münasebetlerine girişti. hem geniş ticarî bilgilere sahip olmak. panayırlar. İktidar. Hazret-i Muhammed. topraklarından geçilecek aşiretlere ödenmesi gereken resimi. zaten Araplarda herkes şairdir. hem girişte hem çıkışta. Şiir bir sanat olmaktan çok. apaçık tarafgirliği ile meşhur olan cizvit papazı Henri Lammens'e göre. yolcuların üstleri ve yükleri sıkı sıkıya aranıyordu. Bizansla. reisleri tarafından temsil edilen büyük ailelerin elinde idi. bir seçime ihtiyaç vardır. Hudutta. Ve kadının oynadığı büyük rol. Hazret-i Muhammed'in zuhurundan hemen önceki devirde. Bu devrin iki özelliği var: Rahiplerin ve ordunun bulunmayışı. Menşeinde Mekke monarşi ile yönetiliyordu. her zaman. Bu işler için kalabalık bir muhasip. Kadınlardan sonra şairler gelir. Mekke'deki gerçek hükümet şeklini ifade etmez.. Bedeviler. Elli yıl önce ortaya atılan ve bir slogan haline gelen bu tabir. Mekke'de iktidar en büyük on ailenin temsilcileri elinde idi: Bir nevi vekiller heyeti (Walter bu hakim ailelerin isimlerini ve imtiyazlarını birer birer anlatır). Mekkeliler bu işin de çaresini buldular. Mekke'de içtimai hayata hükmeden üç âmil var: Kervanlar. hem de büyük bir cesaret ve gözü-açıklık gerekiyordu. katip. Habeşistanla ticarî anlaşmalar yaptı. kuyulardan faydalanmak için verilecek tazminatı tâyin etmekti. Mühim olan. tellâl zümresine ihtiyaç vardı. Kervanların uğradığı bölgelerin aşiret reislerine kârdan pay verilecekti. hem merkeze hem de civara hükmedecek merkezî bir organa ihtiyaç vardı. her yerde onları görürüz. Cumhuriyet olması için. bir nevi oligarşi. Devecilik büyük itibar kazandı. bir nevi ifade vasıtasıdır. İranla. Batı Arabistan'ın en kalabalık panayırı: Ukkaz'dadır 2 —' Politeizmin mirası : . Ahalinin hemen hepsi bu teşebbüslerde ortaktı. Hazret-i Muhamımed'in doğumundan bir asır önceye çıkan bir saltanat. Bizansla aktedilen anlaşmaya göre mübadeleler hudut yakınlarında olacaktı.

» Walter'in girişi aşağı yukarı bu kadar. 34-44). Hacılar Arafat ovasına kafile kafile gelir. hahamı görünce. bir yahudi bir taşın arkasına saklandı mı. Çok kızan Malik «Tanrı insana hiç bir vahiyde bulunmamıştır» diye cecap verince münazara sona ermiş. ikinci asrın sonundan itibaren Medine ve civarı yahudilerin elindedir. sonbaharda hurmaların hasat mevsiminde yap ılınmış. Hıristiyanlarla. Zemzem kuyusu ve Hira dağı üzerine malumat. Yahudiler ise kasaplık ve köşkerlik gibi bayağı işler görüyorlardı. Muhakkak olan şu ki. İslâmiyet politeizmin tanrılarını silip süpürmüş ama mabetlerine pek dokunmamış. Putperestliğin Mekke'ye girmesi Kuzait'ier zamanına rastlar. aktardılar. yahudiler aşağı yukarı aynı zamanda -Arabistan'a gelmiş. Üçüncü asırdan itibaren durum değişecek. taş dile gelecek ve ey Tanrı kulu. iki taraf da zaman zaman hayal-lere kapılmış. Malik çok «semiz» bir adammış. İslâmiyet! tanımak istemişler. Daha önce Mekkeliler. oraları İslâmiyet için mübarek yerler saymış (Hacer-i esved. Bu ibadetlerden biri de Hac'lardı. arkama bir yahudi gizlendi. Hicret» diyecek kadar aşırılığa kaçmıştır. bkz. Medine'de yahudiler olmasa. Walter'e göre Hazret-i Muhamrned politeizmin mirasındaki temelleri korumuş ama onları muhtevalarından sıyırarak vahdaniyet umdesine bağlamıştır. katiptiler. yahudilerin . Bazı yanlışlar . Medine civarına Yemenden bir çok aşiretler gelecektir. hurma bahçeleri varmış ve Araplar üzerinde bir çeşit hakimiyet kurmuşlar. her kafile belli yerlerde otağ kurarmış (eski hacılar için bkz. Kitabın kendisi geniş malumata dayanıyor ama Gabrieli hıristiyan.belli başlı reislerini keserek yönetimi Araplara teslim eder Yahudilerin kılıç artığı kendi köşelerine çekilip servet toplamakla uğraşmış ve hakir miyet sevdasına kalkışmamış bir daha. Yahudiler Arapların zenginleştiğini görerek. «Hıristiyanların çoğu doktordular. sh. yahudiler ise kolonizatör olarak. onları bu kayıtsızlıktan uyandırmış. Hirschfeld «Hicret olmasa İslâmiyet olamazdı. Hazret-i Musa'ya Tora'yı bahşeden adına söyle. 3 — Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın etkisi : Walîter'e göre Arapların çoğu hıristiyanmış. bankacıydılar. onu katlet diyecektir. sh. Gassani kralı Ebu Cübeyle. Hazret-i Muhammed. Haham Malik.Arap politeizminde sayısız mabetler ve ibadetler vardı. Toprakları. Daha sonra birçok temaslar olmuş tabii. bu yüzden birçok çekişmeler olur. Eski Araplarda dua diye birşey yok ama hac çok yaygın/ Hac. Peygamberle münazara için Mekke'ye yollanmış. 49-50). hıristiyarilar daha çok misyoner. Modern bir yahudi alimi. onları hakimiyetleri altına almak isterler. Buhari'nin topladığı hadislerden biri müminlere şu buyruğıı verir: «Yahudilerle savaşacaksınız. «bazı hahamların lüzumundan fazla semiz olduğunu hiç mi okumadın?» demiş. Hazret-i Muhammed'in zuhuru. İbrahim dinine mensuplarmış. yahudilere karşı daha çekingenmişler.

hacım oarak. Eserde. Meselâ 68. metinlerle karşılaştırılarak faydalanılması gereken. İslâm âleminde hüküm süren ' halifeler. İhtiyatla okunması ve kaynak. O devirde. bu kitabın da büyük bir bölümünü metinlere ayırmış. Bunları da Mesudi derlemiş. Büyük bir seyyah da olan Mesudi'nin «Altın Çayırlar» adlı kitabında. Fransa ve italya'da tahta çıkan krallar.'Taberi'nin fcu eseri. Türkçe. genel bir biyografya şeklinde insanlık tarihine mal eden ilk Arap tarihçisi Ibn Ishakln yazdıkları. Peygamber'e ayrılmış. kitabın en uzun kısmı. Hazret-i Muhammedln . Bir Müslümanm kolay kolay hoş göremeyeceği hükümlerden de söz etmeye lüzum yok. Okuyucuya yardımcı olmak amacıyla. bir eser. bize Hazret-i Muhammedi en iyi şekilde tanıtabilecek parçalardan yapılmış derlemelerin yanısıra. Bâtı’nın en tanınmış zekâlarının bu konudaki görüşlerine yer verilmiş. Çağatayca. dizinin diğer kitaplarında olduğu gibi. Batıda Hazret-i Muhammed için neler söylenmiş? Burada da Dante'nin «İlahî Komedya» smdan. miladî ve hicrî takvimlerin karşılaştırmalı bir tablosu yerleştirilmiş Gabrieli'nin yazısından sonra. Fransızca.yedinci yüzyılın en önemli şahsiyeti olarak ele. Ibn Hişam'ın eseri aracılığıyla samanımıza tüaştığı şekliyle. Gabrieli'nin yaklaşık elli sayfalık yazısında: «Hazret-i Muhamrnedin Portresi». amcazadesi Ali ile amcası Abbas. Yedi bölümden oluşan kitabın üç bölümü. hiç şüphe yok ki. İslâmiyet'in menşei ve Peygamber hakkında önemli bilgiler var. Onu da Peygamberin hayatının bir kronolojisi izliyor. Peygamberin Özdeyişleri izliyor. Kitabın ağırlığı. Bu derleme. sayfada-şöyle bir hata: İlk müminlerden bazıları Hazret-i Muhammed'in yakın akrabaları idi. Yaklaşık 170 sayfalık bir metin. din allâmesi. oldukça insaflı. fıkıhçı Taberi'nin en ünlü eseri «Ghronique» (Kronik) lerden derlenmiş bir kısım: «Hazret-i Muhammedln Hayatı ve Yaptıkları». mesela. fbatıda iş başındaki papalar. Farsça. bu bölümde bulduğumuz ilk metin. İspanya'nın vizigot hükümdarları. Özdeyişlerin bir kısmı ne kadar Peygamber'in ağzından çıkmış tespit mümkün değil ama bütünüyle Peygamberin ahlâkî ve psikolojik düşüncelerini sadık bir şekilde ifade ettikleri de muhakkak. yedinci yüzyılın teferruatlı bir kronolojisi yer alıyor. Hadislere göre «Hazret-i Muhammedln Özel Hayatı» nı anlatan bölümü. Walter'in kısaltarak özetlemeğe çalıştığımız yaklaşık kırk sayfalık girişinden sonra. Sonra. Hazret-i Muhamrned İn hayât hikâyesini.gözünden kaçmış. Almanca olmak üzere birçok dile çevrilmiş. da’ına keder». alındığı «Çağların Anıtları» dizisi. Yoltaire'in «Adetler Üzerine . Şöyle bağlıyalım: «huz ma safa. Bizans İmparatorları. Arap tarihçi ve düşünürlerinin eserlerinde.

eserini kaleme alırken karşılaştığı güçlükleri anlatıyor: «I — Tarihî vesikaların^ kifayetsizliği ve tarafgirliği.. Hugo'nun seçilmiş metinler sıralanıyor.» Sekiz asır boyunca —büyük keşiflere kadar— bilinen dünyanın üçte biri İslâm. 700 sayfa civarı. Hazret-i Muhammed'in hayatı ve eseri ile ilgili en ciddî kabul ettiği üç kitabı hararetle tavsiye ediyor okuyucuya.«Azametli bir tarih. ikinci olarak. 1958'de Fransızcaya çevrilen kitaba Maxime Rodinson bir «Önsöz» yazmış. Bundan sonra yazar. kıymetli ıbir başvuru kitabı. Bir Avrupalı ne kadar tarafsız olabilirse. olayları anlatmak değil. Çalışmanın başında ise. . Walter'e göre. inden. Fransızcaya 1959'da çevrilmiş. Kenan'ın «Muhammed ve «Asırların Destanı» şiirinden «Ek Metinler» kısmında ise. okunması kolay. Carlyle’ın Çıkan Kahraman» yazısından. mesela «İslâm Öncesi Arabistan'da Panayırlar». İslâm'ın kaderine ve dolayısıyla insanlığın kaderine ışık tutmak arzusundadır. Hazret-i Muhammed'in yaptıkları. Paris'de 1957'de basılmış. Çok mütevazi bir ışık. Girişin geniş bir hülasasını takdim edelim. Yazar An dr e Miquel. 412 sayfa. 220 sayfa. genç bir ilim adamı. 2) Muhammed at Medina. biliyoruz». o kadar tarafsız Miquel. Colin yayınevinin «Dünyanın Kaderi» dizisinde yayımladığı 571 sayfalık bir eser. Bir öncekinin devamı. bir bibliyografya çalışmasıyla son buluyor. Londra 1956. Bunlardan ilki Montgomery Watt'ın iki ciltlik bir eseri: 1) Muhammed at Mecca. Napoleon'un «Peygamber Şeklinde Or^ taya Lamartine'in «Türkiye Tarihi I» İslâm'ın Menşei» inden. Gaudefroy-Demombynes isimli yazarın «Mahomet»ini öğütlüyor. Gerard Walter. Metin ve renkli bir üslûbu ve bütünü kucaklamağa çalışan yorulma bilmez bir tecessüsü var. Londra 1953. Eser. İslâm tarihi. Ondört asır. «Günlük»lerinden. 1959'da Paris'te basılmış 744 sayfalık iki cilt. mesela «Medine şehri için düzenlenen Anayasa». bir İslâmiyet uzmanı tarafından kaleme alman ve dinine bağlı bir Müslüman aydının (bu konudaki düşünce ve araştırmalarını yansıtması bakımından çok önemli bir kitap. Walter. Konuyla ilgili çok önemli bir tarih eseri. mesela «Peygamberin Veda Hutbesi». Ondört asrı kucaklıyor. iktisadî ve sosyal yanlarına ağırlık verilerek ele alınmış. Yazar. Üçüncü olarak da Hamidullah'ın «Le Prophete de 1 islam» (İslâm'ın Peygamberi) adlı kitabından haberdar ediyor okuyucuyu Walter. beşyüz sayfaya sığar mı? Kitabımız bir taslak bile değil. İSLÂM VE MEDENİYETİ «İslâm ve Medeniyeti» A. kitapta sözü geçen bazı önemli olaylar genişletilmiş bir şekilde ele almıyor.Denemesi» sinden.

Batı’nın bilhassa Mağribin metinlerde adı çok az geçer. II — İslâm'ın basamakları îslâm coğrafya bakımından da ayrılmış. Kuzey Afrika'nın hatta. Şiiliğin Sünnilikten çok daha fazla araştırma konusu yapılması. Kavimler. Meselâ İranlılar için İslâm tarihi. Hükümleri daha isabetli. Büyük'e. Önce tarihin kendisinden gelen eksiklik: içtimai isyanlar. Zamanda da çeşit çeşit îslâm var. Sünniler ve herbirinin şübeleri. Geleneksel Oryantalizmin zaafları: Doğu’ınm tarih geleneği. muhteşem'e meraklıdır. oysa tarihi yapan bunlar. Bütünü parçalayan bir anlayış bu. parlak'a. Sonra İslâm. Meselâ İslâm'ın ilk asrını umumiyetle çekingen hatta düşman bir geleneğin yardımı ile tanıyoruz.. az 'bilinen bir tarih. meslekler. mevcut . Gündelik olaylarla pek ilgilenmez. Zanaat içinde de en muteberi lüks sanatlar. Avrupa oryantalistlerini de damgalamışlar. Yani taraf tutan bir edebiyat söz konusu. Mesela siyah kıtanın nasıl İslâmlaştığını anlatan hemen hiçbir metin yok. Kültür alışkanlıkları: Arap edebiyatı da. Öteki adidir: ticarî muamelelerden alınır. klasik İslâm ondokuzuncu asrın ıslahatçı İslâm'ı. Başlangıçtaki İslâm.İslâm tarihi. Mektep ve fırkalar: İslâm'da büyük bir mektep ve fırka bolluğu ile karşılaşıyoruz. İspanya'nın İslâm tarihinde oynadığı büyük rol. buluşları daha zengin. Vergi ikiye ayrılmıştır: biri asildir: toprak vergisi (Arap tarihçileri sayfalarca bundan söz ederler). şiîler. kültür farkları. Ama bütün bu teferruat iki kutupta mihraklaşır: Sünnîlik ve Şiîlik. Ama İslâm tarihinde hâlâ karanlık bölgeler var. birçok edebiyatlar gibi münevver ve müreffeh bir sınıfın ede~ biyatı. parçalayan ve çok defa tahrif eden bir anlayış. bir şehir İslâm'ı. Bu itibarla Şiîliğin mahkum ettiği kişilere karşı haşin. zanaattan sonra gelir. Tarih hep mühim vakalarla uğraşır. millî ve cihanşümul İran tarihinin herhangi bir safha-sından ibaret. Bu resimlerden ya hiç söz edilmez yahut yekunları ve kötülükleri abartılır. Kalan malzeme ile çalışılsın. Kavimlerin üstünlük arzusu: Her İslâm kavminin kendine göre bir islâm anlayışı var. Siyasî ile dinî içiçe. yirminci asra kadar ciddî olarak incelenmemiştir. İslâm kendi mazisini kendisi inceliyor. barbarların baskını. hâriciler. mekteblerinin çokluğu bakımından çeşitli. denecek ama bilinen ile yetinmek tehlikeli. birbirlerini kopya ettikleri için gerçeği öğrenemeyiz. Ziraat. Batı’nın inhisarında değildir artık. bir köy İslâm'ı. Kültürün beşiği ve modeli başta Irak olmak üzere Doğu'dur. dini taassup birçok şehirleri yok etmek için. arşivleri dağıtmak ve kütüphaneleri yakmak için elele vermiş gibi. Şarkiyat. Bir çöl islâm'ı. Bir başka gara/bet de. Yazarlar. Arap tarihçilerinin çoğu Şiî mezhebinden kimseler.

Ayaklanan yoksulların barbarlığı. savaşlar. Hanefi Türkiye. insan ve hayvan resimleri. Aracı yoktur. Bu medeniyetin şaşaası ve' ihtişamı. Bir Kur'an var. Hem bir dini mesaj. Arap ve İslâm işgali yüzünden büyük dünya ticaretinin aracısı olmak durumu. büyük katliamlar münasebetiyle tariîı yazarı. şiîler ile Sünnîler İslâm olduklarını derhal hatırlar ve ilân ederler. Meselâ bankacılık. daima medeniyete saldıran barbarın. kanı davet eden kan. Bu itibarla gündelik hayatını dualar arasında düzenler. bir de İslâmiyeti kabul eden ve kendi hususiyetlerine uyduran çeşitli milletlerin tarihi inkişafları. İktidarla müminler arasındaki münasebetin temeli. hiçbir zaman tehlikeye düşmeyen Mısır. İslâmlığı çok kere animizm ile kaynaştıran siyah Afrika.dinlerle münasebetler unutulmamalı. nasıl aşk ya-pacağını îslâm tayin eder. Bu ideâl bir kaide denecek şüphesiz. sığmak —çöl fakat aynı zamanda geçiş— çöl. duııgun ve çok defa yoksul bir kitleler temeli üzerinde yükselir. Topraklar ve denizler. başka dinler söz konusu oldu mu. IIÎ — Bir medeniyetin değişmezleri Yoksul kitleler. Ama tam bir bütündür İslâmiyet Hem maddî ve hem manevî bir medeniyet Aralarındaki anlaşmazlıklar ne kadar büyük olursa olsun. bir Mehdiye yahut içtimâi adalete hasret çeken suklar ve varoşlar. Yani ruhanî ile cısmam. kaideye bir yan çiziş sayılabilir. tenkillerin dehşeti. İslâm'ın da klasik bir medeniyeti var. İslâm'ın ananevi dinle diyalog kurduğu Hint. sanatlarda ilham veya yasak kaynağı. hem bir devlet teşkilatı prensibi. taştan veya kumdan ücralıklanyla ve sınırlarındaki ülkelerle büyük dünya ticaretinin dört yol ağzında istisnaî bir yer işgal eder: bir geçit yolları ve kanallar bölgesi. Bunların . Bununla beraber İslâm'ın nüfuz ve tesiri başka birçok dinlerinki ile kıyas edilemeyecek kadar derin. bakımından da farklılaşmaların olduğu Çeşitli milletler veya ferdîleşmiş mütecanis bölgeler de çıkıyor karşımıza: Dağlık Kuzey Afrika da isyankâr Beriberiler hâriciliğin sığmağıdır. Tir. bürokrat veya para aristokrasisinin altında. İster şiî ister sünnî. Asker. nasıl yemek yiyeceğini. Önce çöl çıkar İslâm'ın karcısına. ticarî muamelenin dayandığı şeref yasası. Fâtihlerini boyuna iğfal eden sanatkâr ve memur tersanesi şiî İran. Salgınların. Her mümin Allah karşısında mes'uldür. Bununla beraber iklim bakımından hiç de talihi yar olmayan İslâm. her Allah'ın günü tedirgin ve kararsız olan bu kitleler pek az tanıdığımız bir fresk çizerler. İslâm'ı bütünüyle kucaklamak ve incelemek güç. Ancak büyük isyanlar. Sonra dışarının barbarlığı. onları da sahneye çıka. yani barbarın barbarlığı. kıtlıkların ve büyük sarsıntıların tabii besleyicisi olan bir kalabalık. mânia-çöl. Ama bütün bu bölünmelerin temelinde değişmeyen bir hakikat var: İslâmiyet.

Dünyanın kaderi hâlâ Doğu'nun elindedir. başarıyla karşı koymakta. Çöl bügün de İslâm memleketlerinde bir geri kalmışlık faktörü olarak ağır basmaktadır. IV — İslâm'ın dört çağı 1 — Menşeinden (610 yılları) sekizinci asrın or. bugün bile. ötekilerinden daha az derin. Güney kıyılan hep İslâm'ın elinde olacaktır. çölün. çağdan çağa aktarabilmek gibi bir mazhariyete sahip. müesseselerini. Eski Doğu ve Akdeniz medeniyetinin mirasçısı olan İslâm birçok siteleri canlandıracak ve yeni yeni şehirler kuracaktır. Farklı içtimâi rejimler ve iklimlerde İslâm. Arızasız bir coğrafya. Bunların hepsi de ya~ kervan konağı. • 3 — 1050'den 1800'e kadar. Oysa kültür bakımından yabancı medeniyetlerle temas yüzünden oluş halinde-. kadar bir genişleme devri. Dünya tariihi bakımından. Konak şehirler. Çölden geçilir. Petrol çölden zorla fethediliyor). depo veya liman olup. Haderî ile bedevi rekabeti. Portekizlilere kadar doğu denizlerinde daha bahtiyar. değişmez bazı prensipleri ülkeden ülkeye. Yalnız Kahire ile Bağdad'ı ihyâ etmiş olmak bile az mı? Demek ki peyzajda iki dünya: bedevi. Az çok kararlı bir denge halinde şehir. Bu zaman zarfında İslâm Arapların inhisarandadır. Fakat denizlerde Avrupa'nın uyanışı başlamıştır. haderi. Moğol ve bilhassa TürHerin mhisarmdadır. kültür. Çöllerin ığırlığı. 2 — Sonra 1050'ye kadar İslâm toprak bakımından istikrara kavuşmuştur. aşağı yukarı sekiz asır İslâm Orta Asyalıların.iki yanında ise denizler var. kütlesini. İslâm'ı az çok havasızlığa mahkûm etmiştir. dir. Kültür. İslâm az veya çok başarı ile bunları ele geçirmeğe kalkacaktır. Kültür alt yapıya ve yabancı kültürlere. fakat çölde pek yaşanmaz. oyunu idare eden Doğudur. Akdeniz'in hıristiyanlara kaydığını görecektir. Hint'le Avrupa'nın güney denizleri ile doğrudan doğruya teması. talarma. ticaretle ilgilidirler. yine din.. kültürünü. Ortaçağın sonunda Akdeniz'in doğusundan çok batısında talihi yaver olan İslâm. Modern çağa kadar değişmez temel: ûin. Onu tarif eden de bu prensipler. Arabistan'ın sâhüb olduğu nâdir bir şehir muhitinde doğan ve site çevresi içinde tasarlanan İslâm Medeniyeti. ama İslâm oraya çakılmış gibidir. temel ifâdesini sitede (Medine) bulacaktır. (Petrol denecek. İslâm'ın kaderi Akdeniz'e bağlı kalmışta. petrol çöle bağlı değildir. oynaklığına karşı yükseltmekte. İslâm için yeni bir seyyaliyefc çağıdır bu: Osmanlıların . Osmanlı hamlesi çabuk geçecektir. haderi topluluklarının adacığı ve ocağı. O devre hâkim olan İran. köprü başı. Alt yapının büyük tesiri inkâr edilmez ama bu tesir İslâm cemiyetinde.

bakışlannı geçmişe çeviriyor ve aydınlatmağa çalıştıkları o geçmişin içinden. 1954. Yavaş yavaş bu hâkimiyet sarsılır. «Les Grands Problemes de la Theologie Musulmane» «İslâm Teolojisinin Büyük Problemleri). 1958. «İslâm «İslâm «İslâm'ın Büyük İnsanları» adlı kitabın tanıtma yazısı şöyle: «Batı dünyası. İslâm dünyası ve düşüncesiyle ilgili bu kitapların yanısıra Gardet. Sömürgeleşen Arap ülkeleri II. Dramı». bir kitabını da İslâmiyet'e ayırmış: «İslâm'ın Büyük İnsanları». «Connaitre l'İslâm» (İslâm'ı Tanımak). ümit ve endişelerinden hareketle.1 Konu bazen «İspanyol İnşam» dır. «L'İslam. İSLÂM TARİHÎNDE ZAMAN BOYUTU 'Her biri kendi dalında uzman tarihçiler. Ve yine Araplara geçen İslâm dünyasının şampiyon-. belli başlı eserleri. İslâm kültür ya da . Çeşitli Arap ülkelerinde verdiği derslerin yanı sıra. Orta Asya'da. doğrudan doğruya oynadığı rol Bu reaksiyonla başlayan kesin değişiklikler. Vie Sociale et Politique» (Müslüman Şehir. Om. (Miquel Ândre. 4 — Nihayet ondokuzuncu ve yirminci asırlarda. Önce emperyalist fetihler. 19571972 arasında Toulouse'un Milletlerarası Mukayeseli Felsefe Okulunda «Islamoloji» dersleri okutmuş. Sonra siyasî İslâm'da: yeni bağımsızlıklar. bugünün. günümüz meseleleiine cevaplar getiriyorlar. «Zamanımız ve İnsanlar» başlığı altında. din ve toplum). Yazan Louis Gardet (doğumu 1904). fethe karşı reaksiyonunda. Bu tanınmış Fransız medeniyet tarihçisi aynı zamanda hoca. Fakat Avrupa ile İslâm kendilerini aşan bir kavganın içine girerler: Bir yanda zengin milletler. A. sonra bu fetihlerin. bazen «Bizansm. "bazen «Onaltıncı yüzyılda Roma». Ansiklopedisi»ne çeşitli makaleler hazırlıyor. 1967. profesör Gilson'la (birlikte Vrin yayınevinin Araştırmaları» başlıklı dizisini yönetiyor. dokuzuncu asırda Avrupa'nın hâkimiyeti mutlak gibi. L'Islam et sa Civilisation. Malezya'da Endonezya'da ilerleyişi. religion et communaute» (İslâmiyet. eser 1976'da dördüncü kere basılmış. Haohette yayınevinin çıkardığı ve College de France profesörlerinden Jean Belumeau'nun yönettiği «Zamanımız ve İnsanlar» dizisi. Önce kültürel İslâm'da modernleşme. 1967. Hindistan'da.Avrupa'ya yayılışı. İslâm'ın Afrika'da. luğu. «La Çite Musulmane. çok uzun zaman. Ve yavaş yavaş denizlere hâkim olan ve Osmanlı ilerleyişini durduran Avrupa ile karşılaşma. ötede üçüncü dünyanın fakir milletleri». Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlığa kavuşur. Paris 1968). VH e —XXe sidcles. «Les Hommes de rlslam» (İslâm'ın Büyük İnsanları) 1977. İslâm'ın kültürel ve siyasî uyanışında ve bu. Colin. Sosyal ve Siyasî Hayat). yeni bir mayalanma devri. Bu devrin büyük kısmında tarih hamlesi Avrupalılardan gelir.

da . . Bir dünya görüşüdür. oluşum halindeki İslâm tarihi içinde. Kaldı ki kendi kendini kurmağa çalışan bir tarihin akışı içinde bu mümkün de değil. kültür de kaynağım Kur'andan alır. incelemedi ya da bilmezlikten geldi. Sosyal ilişkiler de. arkalarında bıraktıkları eserin önemine göre. Zihniyet. belli bir siyasî teşkilâtlanmadır. batı insanına çok şey kazandıracaktır. Burada önemli olan. Her din. aynı zamanda zekamızın bir inşasıdır da. Ama artık inanıyoruz ki. Ama İslâmiyet. Bugün İslâmiyet çeşitli «kültür devrimleri» yaşıyor. Bir Zihniyet. bu mesajı duymak. Türk. 'bir Zihniyet' şekülendirir bünyesinde.kültürlerinin en parlak olduğu dönemleri dahi merak etmedi. bütün İslâm âlemi için geçerli Müslüman/bir insan tipini tarif etmeğe çalışırken. Günlük yaşayış tarzımızı da düzenler. belli bir topluluğu oluşturan insanların hayatının o topluluğa yansımasıdır. bu uzaklardan. Duyguların bir ifadesidir.» Gardet. îslâmiyette her zaman. kaynaklara dönüş. yani herşeyden önce bir topluluğa ait olmak duygusudur. İslâm büyüklerinin portreleriyle dolu bir galeride dolaştırmaktan çok. bir kültüre bağlı olmak demektir. değişik tarihî dönemlerde yaşayan İslâm büyüklerinin İslâmiyetten anladıkları neydi? İslâmiyet. bazı araştırma alanları açmak istiyor. inançlar da. aralarındaki ırk. onu yaşadığı çağa. Tarihî ve siyasî şartlar karşısında devamlı değişir. okuyucııya bazı düşünce ufuklan. ortak yanlarını ortaya çıkararak. Hintli ya. yoksa kesjn cevaplar ve katı hükümler getirmiyor. tarih farklarına rağmen. günlük davranışları hiç ilgilendirmeyen bir temel düşünce ve tercih şekli midir? Okuyucuyu. Bu itibarla. Sosyal ilişki kaideleri Vahiy şeklinde gelmiş olduğundan. diğer dinlerden farklı olarak. aynı zamanda da çok yakından gelen sese kulak vermek. Kürt. ülkeler ve çağlar arasındaki farklara rağmen. İranlı. İslâm âleminde yaşayan çeşitli milletleri. gurur duyduğumuz bir medeniyete. fbir hayat felsefesidir. Kendini arayan İslâm gençliğinin karşısında üç anahtar mefhum var: modernleşme. incelemek istiyoruz. Bu kitap. tarihin her hangi bir döneminde. bir milletin veya sosyal bir grubun rehberi ve sözcüsü oldukları ölçüde ele alacağız. dil. devrim. bütün Müslümanlar için ortak bir insan tipi şekillendirmiş midir. yoksa. kitapta ele aldığı meseleleri «Giriş» kısmında toplu bir şekilde sunuyor. ülkeye veya ırkının özelliklerine göre ele almıyacağız. İslâm hayatını yönlendiren ve herkes için ortak prensiplerden oluşan bir birlik ekseni varolmuştur. İslâm büyüklerini de. bir kurallar ibütünüdür. Okuyoruz. onun Müslüman Arap. «İslâm'ın kendine has değerleri asırlar boyunca ne şekiller aldı acaba? Çeşitli ülkelerde ve toplum tabakalarında.

îslâm medeniyetini oluşturan müslüman insan tipi de. mezhebi önemli. Böylece elde edebileceğimiz tipleme. Kavimlerde sübjektif zaman «Îslâmî tarih anlayışına hakim olan iki zaman var: uçsuz bucaksız süre (dehr) ile. milletlerarası platformda layık olduğu yere oturtmak için uğraşmaktadır». tavır alışı. ele alman meseleleri yerine oturtmak için üzerinde düşünülmesi -gereken bir konu da. Sosyal ve kültürel bir tiplemeye varabilmek. Modern Batı. insanların tarihi. Müslüman. böylece «mukadder hedef» e doğru ilerler. her kavmin de bir eceli vardır. îslâm İn büyük insanları arasında sıyrılarak. biteviye bir ilerleyiş değil bu şüphesiz. «kendinden olmayan» a açıktır. örf ve âdetlerin. batı tarihine paralel bir şekilde incelenirken. Bizi tarihin içinden bugünlere getiren bu entelektüel gelişme boyunca. gözlerimizin önünde şekillenmektedir. «başkası» na. Çok yönlü. tslâmiyeti. 'belli sıkı kuralların kısır döngüsü içinde sıkışmış kalmıştır. mezhepler 3) İslâm tarihinin yükseliş. «helezonî» Obir ilerleyiş. çöküş ve yeniden canlanma yönündeki gelişmesi içindeki yerleri. bu aralıksız akış içinde aralıklı zaman parçalan CVakit). Yükselişleri alçalışlar izler. Bir zaman parçası. Karşımızda. aralıksız ve zorunlu bir ilerleyişe inanır. alçalışlan yeni doğuşlar. galip yabancı ideolojilerin karşısında bir çıkış yolu aramakta. düz fakat biteviye devam etmiyor. îslâm tarihi. insanlık medeniyet tarihi içinde yerini alan bugünün şuurlu mftslüman aydını var. İslâmiyeti yaşayış biçimi. Bu anlayışa göre. çoğu zaman birbiriyle iç içe ama sürekli birbirinden etkilenen şu üç noktayı gözönünde bulundurmakla mümkün: Tanımlamağa çalıştığımız müslüman insan tipini oluşturacak. olsa olsa çabasının kesin olmayan sonucunu meydana çıkarır. Çöküş döneminde ise. Gerek tarih içinde gerekse bugün yaşadığı kırsal ya da kentsel ortam. . Günümüzde müslüman. İslâm idealleri karşısındaki tutumu. Her fert gibi. kendi mihveri üzerinde dönmedikçe. Kavimler ve bilhassa Peygamber'in ümmeti. çağlar boyunca. îslâm ise. müslümanlarm 1) İslâmiyetin klasik çağında ve daha sonraki dönemlerinde yaşayış tarzları 2) Bağlı oldukları dinî ekoller. rakama vurulan zaman anlayışı başk&. İçimizdeki zurnan anlayışı başkadır. birarayış Îslâmiyetin en parlak döneminde yaşayan. Gardet'nin büyük bir vukufla incelediği «İslâm'da Zaman Boyutu» meselesi.Endonezyalı hatta Afrikalı olması değil. bir çizgi istikametinde gelişiyor. . kınlan ve boyuna tazelenen bir ritme. çok boyutlu zengin bir çalışma karşısındayız. mesleği. aynı müslüman. bütün değildir. Kaynaklann ilk Anı ile Son saati birleştirmedikçe.

Batı önce vebayı ve onbeşinci yüzyılın «ölüm danslanm» yaşadıktan sonra. Hindistan. Büyük Keşifler» Yeni Dünya'nın fethi. bir taraftan Bizans çökmektedir.. îslâm klasik çağını yaşarken. Batıda modern çağlar. İslâm. Batı’nın teknik gücüyle. önemli başarılara rağmen. ilk Çağ îslâm kavimlerinin çözüldüğü dönemin ikinci yansında da. yirminci yüzyıl Avrupa'sının çağdaş sayılamıyacaMarını gösteren bir farklılaşma bu. . Önce ikiüç asır Osmanlının askerî hakimiyeti. b — İkinci zaman: Koksalına ve Çözülüş Onibeş ve onaltmcı yüzyıldan ondokuzun sonuna kadar. bütün ihtişamıyla Rönesans. 2) Doruk noktası (sekizinci ve onikinci yüzyıllar arası). Hem Doğu'da hem de Magrip'te. (Dinî eserler. İslâmiyet'in fetih ve zirveye yükseliş çağında. Arap kaynakladım hem devam ettirir hem de o kay-naklardan kopar ve evrenselleşir. bütün bu ülkelerde. İslâm'da klasik çağ. Uzuıı bir köksaîma. îslâm ülkeleriyle Batıda tarih çağları birbirinden çok farklı. İran. çözülüş devresi. Oysa. siyasî zaferleri ve teknik gücüyle modem çağı yaşar maktadır. Elde edilen başarılar.İslâm toplumlarının tarihini üçüzlü bir ritm içinde incelemek kabil. îslâm tarihindeki bu gelişmeyi. İslâm'ın gerçek bir orta çağ yaşadığı döneme rastgelir. Latin Avrupa demir çağını yaşıyordu. İslâm'ın çözülme tehlikeleriyle savaştığı dönemin yarısında (onüç-ondördüncü yüzyıllar) Batı. a — Birinci zaman: islâm'ın Büyük Çağı Yedinci yüzyıldan/aşağı yukarı onüç-ondördüncü yüzyıla kadar.. Türkiye. sonra da. Demek ki. düşünce tarzları ve ideolojileriyle pençeleşmektedir. 3) Savaş dönemi (onüç ve öndördüncü yüzyıllar) Ortaya çıkan çözülüşler ve Doğu'-da yani kavimlerin (Mongol ve Türk) gittikçe artan etkisi. katedraller. tiiğer taraftan Latin dünyası karanlıklar içindedir. Tarih içindeki bu zaman farklılığı hiç de önemsiz değildir. Saf evi'İran ve Hint Moğol İmparatorluğu karşısında elde edilir. Bu yenileşme cehdi. Batı dünyasının tarihî gelişmesiyle karşılaştırdığımızda.). Pakistan ve Endonezya'da bir yenileşme çalbası ve arzusu. Büyük Orta dönemini yaşamaktadır. c — Üçüncü zaman : Yenileşme Çabası Ondokuzuneu yüzyılın son çeyreğinden bu yana. Bu çağ da üç aşamaya ayrılabilir: 1) Savaş ve fetih dönemi (Peygamberin ölüm tarihi olan 632'den sekizinci yüzyılın sonuna kadar). sanayi devrimiyle. Arap ve Araplaşmış kavimlerde. Orta Çağdan önce gelmiştir. İki ayrı dünyaya rengini veren ve bugünün İslâm ülkeleriyle. ortaya çıkan manzara şu.

. Çorbada tuzu olmayan yalnız biziz. İslâm'ın bugün kendini arama çabası ve yenileşme ihtiyacını da Batıdaki Rönesans hareketinin muadili saymak yanlıştır. bu fetihler zamanın icapları içinde de sürüp gidebilir mi? Gayet aktüel olan bu problemlere çözüm getiriyorlar mı? Yoksa geçmişin bu şerefli hatıralanna sarılmak. El .bu itibarla. BÎR ÇAĞA ADINI VEREN ADAM : EL BÎRUNÎ Unesco. Bati aydını da doğuyu tanımıyor. Dergi çok güzel resimlerle süslenmiş. böyle bir değişimin seçkinler ve yığınlar üzerinde etkisi nasıl hesaplanabilecek? Günümüzde İslâm aydını» hem klasik çağ. Paris 1977. Afganlı bir bilgin vs. ya da tanıdığı kadarıyla Müslüman dünyanın yaşadığı gerçeği anlayıp kabullenebilmesi mümkün değil. çağdaş Batı medeniyetinin beraberinde getirdiği problemler üzerinde düşünebilmek "için. Birincisi 1973 Haziranında çıkmış. Ancak.d. Özgün bir değişimle mi gerçekleşecek? Ayrıca. yoksa —Abbasiler döneminde Yunan ve İran düşüncesinin Îslâmî özelliklerle kaynaştırıla-rak benimsenmesi olayı gibi— bir iç gelinme sonucu. st 279. hıristiyanlığm tarihini de bugününü de bilmek zorunda. Approche des mentalites. İnsanlığın en büyük evlatlarını. Yazarlar da tanınmış uzmanların imzasını taşıyor. Ortaya çıkan bu karşılıklı bilgisizlik ve anlayışsızlık ta. Bu çağın büyük kültür fe~ tihlerini yok farzedemeyiz. O zaman akla şu sorular geliyor*. İslâm aydını. Les Hommes de l'Islam. (i) Gardet Louis. Avrupa'nın bilim ve teknikleriyle karşı karşıya ve bunlardan faydalanmak da istiyor. İki taraf da birbirini tanıdığını zannediyor ama gerçekte birbirinden habersiz. çağımızın şapşal ve kayıtsız insancıklarına tanıtmak amacıyla çıkarılan bu «nefis» derginin adi: Görüş. kültür tarihçilerini çok zor durumda bırakıyor» ı. İslâm'ı daha da kalıplaşmış bir orta çağa mı sürükler? Çağdaş islâm aydını. Dominiken rahibi. Rus. zaman zaman bir dergi çıkarıyor. İslâm dünyası ile Brahmanlar diyarı arasına atılan ilk köprü onun eseri. bu devrini. 1964lerde Hint Edebiyatını yazarken şöyle demiştim: «Hint düşüncesinin ilk fatihi Harzemli bir Türk. İranlı bir üniversite hocası. îslâm klasik çağım yaşamış bulunuyor. İslâm'ın parlak dönemlerinden kalan zengin mirasın en değerli yanlarından vazgeçmekle mi mümkün olabilecek. Haohette. Biruni'nin bininci doğum yıl dönümü. v. ama ne bahasına? İslâm'ın bünyesinde. birbirini olduğu gibi göremiyor. İkincisi 197B dev 1973. kavimlerin hafızalarında hâlâ canlıdır Ibu fetihler. Bu mevkutenin iki sayısını görebildik. yer yer «kültürel ıbir devrim» arzusu beliriyor. hem de çöküş devri İslâm aydınını anlamadan kendini tanıyamaz.

Bunun sebebi şu olsa gerek: mütercimler. Ötüken. Cemil . «The Legacy of islam» bu gecikmenin sırrını şöyle açıklıyor: «İslâm orta çağındaki âlimler de (batıdakiler gibi bir çok alanlarda temayüz ederler. Oysa El Biruni Avrupa'ya ondokuzuncu asrın sonlarında malûm olmuştur. İslâm ilminde rasyonalizmin . «Kamus-u Alam »d. Ama din dışı konularda üstadın.Meriç. ilimden çok bir sanat dalıdır (Takitus müstesna).. Türk aydınları.» Sonra da «İslâm'ın Ancıuetil'i» başlığı altında: «Sebuk Tekin'in oğlu Ganj vadisini ele geçirirken El Biruni de Hint düşüncesini fetheder. Yunanlı Tukidides ve Polibias'tır: Pragmatik tarih usulü. Bizansta da öyle. baskı 1979. İslâm'ın insanlığa şeref veren büyüklerini ancak batı dillerine aktarıldıktan somnra tanımağa. bin yıl önce yaşayan El Biruni'den. bu 'kitapta.öncülerinden biri. Biruni. O.V. Hint hakkında yazılmış en değerli eser.xford 1974. Ondördüncü asrın en ansiklopedik kafası İbn Haldun da. Razi. Bize gelince. İslâm mutasavvıf larıyla Hint bilgelerini karşılaştırır.Biruni'den bahsediyorum. Üzülerek kaydedelim ki. 'Tahkik Malil Hind'. tanınmış tır. Togan'dır. Dinî ve felsefî görüşlerine katılmaz hekimin. Gita ve Patancah doktrinleriyle Hıristiyan ve Yunan akideleri arasındaki yakınlıkları gösteriri. İslâm orta çağının fbu en büyük bilgini Batıda çok geç. uzun zaman Avrupa için bir meçhuldur. eserlerindeki dil güçlüklerinden ve ele aldığı konuların çetrefilliğinden ürkmüş ve seleflerivle haleflerinin daha kolay olan eserlerini tercih etmişlerdir. yayımlayanlar Sohacht ve Bosworth. Togan. Razi'nin hâltercümesmi de kaleme almış. Hıristiyanlık ve İslâmiyet devrinde. Her üç dönemde de hâkim olan .. Ne var ki. Hilmi Ziya ve bilhassa Z. üstadın adıtıı bir kere bile anmaz. İslâm orta çağının en büyük allamesi El Biruni. Tunuslu hakimin Biruni'yi tammayışı Harzem ile Mağrib arasındaki uzaklık ve matbaanın keşfedilmemiş olmasıyla izah edilebilir. «Tarihte Usul» adlı araştırmasının «Müslüman Şarkta Tarih» bölümünde şunlan yazar: «Tarihte felsefî bir yol takip eden ilk âlimler. Yazar. alışkındırlar. Romanhlar'da tarih. Faaliyetlerini yalnız tabiat ilimlerine veya yalnız insan ilimlerine hapsetmezler. Bir Dünyanın Eşiğinde. tarih eski Yunan'da vardığı merhaleye kıyasla çok gerilerde kalmıştır. a kısa bir hal tercümesini verir üstadın. Şaşılacak şey...»2. * (2) The Legaoy of islam. Bu âlimlerden en büyükleri: doktor El Razi (865-925) ile El Biruni (973-1038). El Birüniden söz eden yazarlarımız M. Geniş tecessüsüyle Razi yi bile geride bırakan Harzemli. Şemseddin. Başlıca eserlerinin konularına dokunur. İstanbul. takipçisidir. Yani İslâm'ın mirası içinde yer almaz. Şemseddin Sami. 3. (1) Bkz. Sonra.

sanat ve hirfetleri geliştirmiş insan.. Bir kelimeyle tarihin en güvenilir kaynaklan jeoloji ile arkeolojidir. çağdaş pozitivist ve maddecilerin mübeşşiri sayılabilir. Para toplama hırsı artmış. Devlet bu iihtiyaçtan doğmuştur. Ama üstadı katı bir maddeci saymak da yanlış. budalalar ise şehvetlerinin ve hislerinin esiridir. İnsan davranışları ikiye ayrılır: 1 — Tabiî olanlar. tarih me-selelerini aydınlatmak için arkeoloji'ye. paranın ortaya çıkışı insanlar arasındaki uçurumu da derinleştirmiştir. Tek başına koruyamaz kendini. tabiî ve riyazi ilimlere dayanır. rivayetleri tetkik ananesi bu sayede yerleşecekti.kolaylıkla mübadele edilmediğinden. Tabii ve iktisadî amillere büyük yer ayıran El Biruni. Başka insanlar tarafından ezilmemek için. İslâm dünyası eski Yunan tarihçilerini tanımamıştır. bir takım insanlarla birleşmiş. Muassır idealistlerin de piridir El Biruni. arz tabakalarında husule gelen değişiMikleri tetkikle öğrenilir. İlim. insanın hayatî ihtiyaçlarından doğmuştur. Hayat bunlarla düzenlenmiştir. îyi ahlakın başında mürüvvet ve fütüvvet gelir. Ama Allah her şeyi belli kanunlara göre yapar. ablakî inzibat sayesinde mutluluğa erer. Akıllı ve olgun kişiler ancak ebedî kıymetlerden ve maneviyattan haz duyar. Evet. Müslüman tarih telakkisi îslâmiyetten önceki rivayetlerinin etkisiyle olgunlaşmıştır. dinî ve kavmi hislerden uzak ve tarafsız olarak kaleme alınmalıdır. Bizans ve Süryânilerdir. Beşeriyetin hayatı da arzınki gibi tarih öncesine uzanır.teolojidir. Medeniyetin durmadan geliştiğine inanır. Arzın hayatı «Kütüb-û Mukaddese» ile değil. Yalnız İslâmiyet sebeplere daha geniş yer ayırır. Üretilen eşyalar . Anarşiye mütemayil olan insan. 2 — Vazl olanlar. jeoloji ve iktisadiyata başvurur. ortak bir mübadele vasıtası bulunmuştur: altın ve gümüş. El Biruni. İlimler. Başlıca kaynaklan: Plotinus. Medeniyetteki değişiklikler ise mamurelerin harabelerinde araştırılır. Saltanat. . İktisadiyat. Bu anlayışa göre. Her şey Allah'ın iradesine bağlıdır. tarihî olayların tek yaratıcısı vardır: Allah ve kader. insan tabii yaşayışından uzaklaşmıştır. Tabiata söz geçirmek ve hayatını korumak için. derebeylik doğmuştur. ' Ona göre tarih. Gerçi îslâm dünyasında belli bir tarih görüşü olan alimler de yok değildi. «sünnet-i ilahiye»yi araştırmak ve keşfetmek gibi bir hürriyete sahiptir. Topluluğunu sürdüımesi için kahir bir kuvvete ihtiyaç vardır. Arap ve Fars «Usul-i Hadis» hadislerin mevsukiyetini tahkik için başvurulan bir nevi tenkit. Ne var ki. içtimai ve iktisadi kanunlar kurar. Ceyhanî'nin zamanında. Ceyhanî'nin zamanına kıyasla kendi zamanında ilerlemiştir. Mesela El Biruni. İnsan yaratılıştan anarşiye mütemayildir. Plotinus zamanına kıyasla. Araplarda. İnsanın yaşayışında ahlâkın büyük rolü vardır. Binaenaleyh tarihçi.

v kip saydığı el Biruni'yi Gazne'ye götürdü. Ve ertesi yıl siyasî bir reis) Z.» s Çağının en büyük coğrafyacısı. en büyük dil "bilimcisi.e. . tek bir milletin tarihini daihi tahkik ve ihataya kâfi gelmez. El Biruni Harzem şehrinin dışında dünyaya gelmiş (362/873) Harzem» eskilerin Korazmiya'sı.. bölgedeki küçük: İran krallıklarını bir bir deviriyorlardı. Hint düşüncesinin çeşitli tezahürlerini incelemek fırsatı buldu. Avrupa'nın Biruni ile ilgilenmesi E. bakımdan güç bir iş: Evvela bugün elimizde olan eserlerinde bu konu pek ele alınmamış. bu büyük alimin adına izafe eder. İslâm'ın bir çok büyük âlimlerini yetiştiren bölge. Bu arada Hind'in istilasında da hazır bulundu. Türkler Orta-Asya'da egemenliklerini kuruyordu. Tarihte hakikati meydana çıkarmanın yolu: akıl. Sachau'nun incelemeleri ile başlar. Sonra İran'ın bir çok bölgelerini dolaşmış. 1001'de ünlü eseri «Asar-ı Bâkiye»yi kaleme almış. Biruni Saray müneccimi ve heyetçisi olarak Mahmut'un bir çok seferlerine katıldı. Kabile ve zümrelerin başında bulunarak hükümdarlığa yükselen kişiler. Güç ve ağır bir yol. pek haklı olarak. bir insanın ömrü tekmil milletlerin değil. Siyasî düşünceleri Aristo'nunkilere yakındır. Dr. V. S. en büyük mühendisi.Tarih olaylarını eleştirirken alınacak ölçü: mukayese olmalıdır. Tarihçi daima uyanık olmalı. Kaldı ki tahriflerin psikolojik seıbebleri de var. İbn'ül Haysam ve Ali bin İsa. Daha çocukken ilme karşı derin bir ilgi göstermiş. Gökbilimci ve matematikçi E'bu Nasr el Man^ surdan ders görmüş. Bu yüzdendir ki. 999dan 1013'e kadar Gürcan'da. çok yaklaşmış Doğulu bilgin»dir El Biruni. bugünkü Hiva. kendilerini asil bir menşeden gelmiş göstermek için şecereler uydurur veya uydurturlar. Bu rönesansm merkezi ve mihveri El Biruni. Belki felsefî eserlerinde bu konuyu daha etraflıca aydınlatmış fakat. İslâm bilginleri ve müellifleri içinde en başta gelenlerden biri olan El Biruni'nin kozmolojik doktrinleri hakkında aydınlık bir araştırmaya girişmek iki. 1017'de Mahmut Harzem-i ele geçirdi. istidlal ve mukayesedir. 17§. Başlarında Gazneli Mahmut. Togan’ın dediği gibi: «Batı'nın modern ilmine en. onlar da bugün yok. Togan. Beşerî zaaflara ışık serpen üstadımız gerçek bir rasyonalisttir. Şems el Maali Kabus'un sarayında kalmış.g. Evet. a. Çağımızın Batı yazarlarına göre oııbirinci yüzyılın başları Orta Asya'da bir ilimler rönesansma şahit olmuştur. Bu kabileler içinden biri ötekilere hâkim olur. İnsanlar kabilelere ayrılmıştır. gibi büyüklerin yetiştiği onbirinci asrın ilk yarısını. en büyük astronomu. «İlim Tarihine Giriş» adlı kitabında İbn Sina. Sarton.

Doğu Asyadaki dinî şölenler için yazdıkları. Mahmut iktidara geçtiği yıİ el Biruni «Mesud Kanunu» adını taşıyan büyük astronomi eserini ona ithaf etti. Babil. Süryanî ve İskenderiye devrinde yazılmış eserlerden de alıntılar yapar. İran. Siyasî çevredeki değişiklikler El Biruni'nin tecessüs alanını da ister istemez etkileyecekti. Önceleri matematikle astronomiyi merak ederken sonraları kronoloji ve tarihle. Eser. Vedanta ile de çok uğraşmış. İbn Sina gibi. Maniheen. Eserlerinde hem İslâm. «İlimler Arapçaya çevrilmiş. farmakoloji ile uğraşacaktır. Fakat âlaka merkezi ne olursa olsun daima dindar bir adam olmuştur. yazdı. tıp. Hint. bir kaçı Farsça. Arapçayı çok sever çünkü evrensel bir dildir. bilhassa Razi. Bir kısım risalelerinin konusu da felsefe. . Şöyle der: . dini anlamak için ne büyük bir çaba harcadığını ispat eder. Kitabın hatalarım sergileyen bir de eser yazmış. hem Cahiliye devrinin şiirlerinden iktibaslar yapmakla kalmaz. Mahmut 1030da ölmüştü. -En çok ilgilendiği anti-Aristocu filozoflar. Vefatı 1051. Anadili ise Harzemce. Bagavat-gitadan yaptığı iktibaslar. Biruni. Acem nesrinin ve dilinin ilk kaynakları arasındadır. hayatının son yıllarında da optik. Hayatının geri kalan kısmını Gazne'de geçirdi. Mukayeseli din hakkındaki eseri en önemli kitapları arasındadır. Felsefî eserleri kaybolmuş fakat felsefeyi derinden derine incelediği muhakkak.1032de Gazne'ye dönerek en ünlü kitabmı «Tahkik Mali Hind»i ve. Eserlerinin çoğu Arapça. güzelleşmiş gönüllere nüfuz etmiştir. «Kitab-ı Tefhim»! yazdı. hıristiyan ve hindu ilimleriyle muarefe kurmamış Yunan. Zerdüşt ilimlerini de taramıştır. madeniyât. Eserlerinin sayısı kesin olarak belli değil. Büyük eserlerinden başka astronomi ve coğrafya ile ilgili risaleler yayımlamış. Bir çok dinlerin mukaddes kitaplarının da aşinasıdır: Tevrat ve İncil. Dilin güzelliği damarlarmuzdaki kana karışmıştır. çağının Latin dünyası tarafından çok tanınmış bir ilim adamı değildir. Oğulları arasında çekişme sonunda Mesud muzaffer oldu ve el Biruni'yi himayesine aldı. Sebep: tercüme edilmeyişi.» «Kitab-ı Tefhim» hem Arapça hem Farsça yazılmıştır. «Kanun» gibi bir kitap yalnız İslâm eserlerini tanıyarak yazılmaz. Yakut'a göre yüzseksen. Ömrünün sonuna kadar çalıştı. dokunmadık konu bırakmamıştır. Katip Çelebi'ye göre yüzonüç. Avesta ve Kur'an. hiç şüphesiz Farsça yazılan ilk ilim kitaplarının en mühimidir. Biruni yalnız çağının müslüman. metinleri kaybolmuş Goldani ve Grek eserlerini de tanımak lâzımdır.. Razi'nin «Sır el ' Esrar» kitaibmı kırk yıl aramış ve nihayet bulmuş. Devrinin İslâm dünyasını karış karış dolaşmış.

astroloji. Bilakis ilmî araştırmaların geçerliliği Kur'an’ın hükmüne dayanır. Bir yanı sünni lere göre yüce. Mutasavvıflara bütün müslümanlar gibi hürmetkardır ama kendisi onlardan değildir. Bildiklerinin çoğunu kitaplardan. Büyük bir ilim adamı ve. Her iki mezhebi de çok iyi biliyor ama hangisini. İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş. (4) B-kz. «Asar-ı Bâkiye» Batı Asya'nın kronolojisi ve din olayları bakımından en mükemmel kaynaktır. «Hindistan» adlı eseri İslâm tarihinde emsalsiz bir kitaptır. Coğrafya.. Ve gözetilecek tek amaçtır. koyu bir müslüman. Bununla beraber ilmî araştırma amelî bir fayda gütmez. hayatının ilk kısmında Şia'nın cazibesine kapılmış. Biruni 'bilhassa astronomi ve astroloji'de rakipsiz bir üstattır. müşahededen ve tefekkürden öğrenmiş. . Biruni İslâmiyetin bir cihan dini olduğunun şuuru içindedir. öbür yanı şiilere. Son kısmında ise tam bir Sünni4. Nitekim «sanat için sanat» ela saçmadır. Biruni'nin ihlâsı su götürmez ama çeşitli hiziplerden hangisine mütemayil olduğu bilinmiyor. Biruni'nin eseri o devirde îsilâm ilmiyle. çünkü fayda varlıkların degerini tâyin etmez. Bu cihanşumulluk Kur'an’ın şahadetiyle de sabittir. Allah'ın «bi'l Hak» yarattığı semavatı ve dünyayı" tanımakla mükelleftir.İslâm dünyasında ise astronomi. astronomi gibi tetkikler İslâm camiasının dini hayatı için önemli olduğundan ve kaynaşma hedefi gözönünde tutularak ele alınmalıdır. çeviren Nazif e Şişman. Seyyid Hüseyin Nasr. İnsan Yayınları. Çeşitli kavimleri birbiriyle kaynaştıran birdin. tercih ediyor.» Yani üstat her iki mezhebe de mensup olduğunu göstermek istiyor. Ruhun temizlenmesi ve mükâşefe yoluna pek itibar etmez. Nasr'a göre. belli değil. Müslümanlar için ibu yaşayış yaşayışların en güzelidir. İnsan. Kendisi şöyle der: «Parmağımdaki yüzük aynı taşın iki ayn çeşidinden yapılmış. Sanatlar da ilimler de İslâm hayatının hedefine hizmet etmelidir. Yazılarından sünni veya şii olduğunu bile çıkaramayız. Diğer dinleri ineklerken hakikatin cihanşumul olduğunu kabul eder. Biruni'ye göre «ilim için ilim» gibi bir abes olamaz. «Kitab-ı Tefhim» daha sonraki asırlarda bir çok eserleri ilham etmiştir. Biruni'nin eserleri onbirinci yüzyıl entellektüel faaliyetinin zirvesini teşkil eder. Daha çok imanını güçlendirmiştir mûslüman olarak. İslamların varisi olduğu kadim ilimlerin bir çok kollarını birleştirmek için girişilmiş en başarılı teşebbüstür. İstanbul. Mutasavvıf da değil. coğrafya ve matematik alanlarında tartışılmaz bir üstattır. Biruni'nin eserlerine bir göz atmak bile islâmiyet'e ne kadar bağlı olduğunu ispata yeter. Mukayeseli dinle uğraşmış'fakat «eklektik» olmamıştır.

her şeyin mütteal sebeplerine tabii olarak ulaşmamızı sağlamaktır. Yunanhlann.d. Doğu'da yakın zamanlara . hikmet ise mümkün olduğu kadar Allah'a yakınlaşmak.. Çünkü «tabiat felsefesi»nde tabiatın tecellilerini hikmet-i ilâhiyenin âyetleri sayar. Aristocularla ise hiçbir bağlılığı yoktur. ahlakçı. îslâm düşüncesinin en derin yönlerinden biridir «bu. Ekim 1980 sayısı da. Sonra da dergide kullanılan dilin okunmayacak kadar uydurmaca oluşu. Bu güzel derginin. Rönesans sonrasına kadar Batı'da tıp'denince İbn Sina akla gelmiş. İbn Sina'nın bininci doğum yıl dönümünü kutlamak için yayımlanmış. Bizi üzen. akıl üstü gerçeklere ve imana köprü oluşundan ibaret. insanın yaşayışını ve düşünce ufkunu genişleten «büyük insanlara «Kahraman» adı. haritalar. Kahraman. Fakat hilkatin manâsı. Daha sonraki asırlarda kurulacak olan «îş-< rakiye» mektebiyle münasebeti yoktur. ıslahatçı veya şair olarak gelebilir dünyamıza. El Biruni'yi hakikat arayıcıları arasında nereye yerleştireceğiz? Ne îsmaililer . tek insanda bir ara-ya gelen yüzlerce insan. coğrafyaya veya astronomiye ait çalış-" malarında en teknik riyazi münakaşalar yahut rasyonel deliler. îskoçyalı hakimin tanımadığı için zikretmediği gerçek bir kahramandır. Sokratik anlayışına büyük bir saygı gösterir. Ona göre insanlık tarihi kahramanların hal tercümesinden ibarettir. bir müslüman allamesinden söz eden yazarlar arasında tek Türk'e rastlanmayışı.. filozof.. yazılar. 47 ve 68-67. Cariyle. Doktor. Işık Doğudan Gelir. s. Resimler. Matematiğe. İBN SİNA ÜZERİNE BİR ÎKÎ NOT Unesco'ıııın fikrî çalışmalarını dünyaya yayan «Görüş». hepsi birbirinden güzel. dünyanın en büyük düşünce adamlarından. yalnız yine de «hakim» dir. arasına girer ne herhangi ıbir sufi mektebine bağlanabilir. tabiat âlimi. Nasr’ın eseriyle ilgili olarak bkz. Sağ ise dilini anlayamayacağı bu çetin makalelerle boğuşacak sabırdan mahrumdur. 123 v. İbn Sina. tabii olarak halikin şu veya bu vasfını izah gibi bir neticeye götürür. şair.. Akim görevi.. Felsefenin . peygamber olarak tecelli edebileceği gibi. Aristo'nun kıyasa dayanan rasyonalist felsefesinden hiç hoşlanmaz. s. veriyor.. Bu kadar muhteşem bir derginin lâyık olduğu alâkayı /bulamaması Unesco'yu hiç ıjıi rahatsız etmez. Cemil Meriç.. Aristo'nun ilmî başarılarına hayrandır.1985. Aklın asil yanı. Biruni'yi «hükema»dan sayabiliriz. Paris'de çıkıyor. Felsefe hikmettir. Hermetik düşünceyle meşbu bir çok yazan (mesela El Razi'yi) çok iyi tanır. dünyanın kadim ve hâdis oluşu gibi konularda Aristoculara katılmaz. takipçisi değildir. El Birunfye ayrılan özel bir sayısından söz etmiştim. Sol cenahın yobaz tecessüsü bu konulara tamamen yabancıdır.

Penseurs de i'Islam (İslâm (2) Saliba (D j emil). İbn Tufeyl'in bu felsefi hikâyesi Halide Edib'ten beri nice tecessüsü alevlendirmiştir ama «Hay İbn Yakzan»ı ilk yazanın İbn Sina olduğu pek bilinmez. Onu hesap öğrensin diye bir manava yollamış. (3) Bkz.U. Şakirdi vasiyeti yerine getirirken üstadın dirilmeğe başladığını görmüş. Aydınlarımızdan bir kaçı «Hay İbn Yakzan»ı duymuşlardır. şakirtleri için sadece Reis.e. P. a. İsmail Zahid'den fıkıh okumuştur. 980'de Buhara civarında doğmuş. bulduğu kırk üacm damarlarına zerk edilmesini vasiyet etmiş. Sânı anilerden Mansuroğlu Nuh'un saltanatı döneminde. . Paris 1921.» Okuyucular ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar Hilmi Ziya'nın İbn Sina'sını tetkike kalkınca haklı olarak böyle bir hükme varabilirler. Batı çok uğraşmış İbn Sina'yla. Buhara. oğlunun eğitimine büyük önem vermiştir. Cemil Saiiba’nın Fransızca eseri 1926 dan bugüne kadar değerini kaybetmemişi Doğu yazarları arasında üstadı en iyi tanıtan sanıyorum ki Hüseyin Nasr «An întroduction to Islamic Cosmological Dostrines»de yüze yakın sayfa ayrılmış allâmemizes. Diypr ki «Ahlak-ı Alâyi okumaktansa hapishanede yatmağı tercih ederim.kadar «Kanun»la «Şifa» hekimliğin tartışılmaz iki mecellesi sayılmış. Etüde sur la Metaphysique d'Avicerme (İbn Sina'nın Metafiziği Üzerine İnceleme). kelam okumuş. Arap yazarları da bir haydi mürekkep harcamış. Fatimileri tutan babası. Hilmi Ziya imzasını taşıyan bu inceleme de yazarın bütün eserleri gibi sevimsiz ve darmadağınık. On yaşma geldiği zaman nahiv. Ne kadar tamyoruz İbn Sina'yı? Halk. îlk başlık.d. Samanoğullarmm payitahtı ve bir irfan merkezi. Üstat. İbn Sina beş yaşından itibaren ailesiyle beraber Buhara'dadır.g. s. îlk kâşiflerinden biri Carra de Vaux*. Sonra ünlü matematikçi Abdullah Natili'yi evine misafir ederek İbn Sina'nın riyaziyede ilerlemesini sağlamıştır babası. veya Hakkın Hücceti. Namık Kemai'in çok insafsız bir tespiti var. edebiyat. Çocuk. «İslâm An-siklopedisinde İbn Sina hakkında uzun bir bent var. Kur'an-ı Kerim'i de hatmetaıiştir. efsanelerini hatırlıyor zaman zaman. Gazneli Mahmud'un saltanatına kadar bu hanedan Doğu İran'ın büyük bir kısmım idare edecektir.H Nasr. S. eserleri. güya ölümün çaresini de bulmuş. O kadar heyecanlanmış ki elinden şırıngayı düşürmüş ve büyük sır böylece kaybolmuş.F. Babası Belh'den gelmiş. Malumu ilâm olacak ama hatırlatalım: Çağdaşlarının ona verdiği ad Şeyhe! Reis. Batı dünyasında Doktorların Şahı. Öldükten sonra. 205 v. İbn Sina'nın hayatı ve (1) Carra de Vaux. Les Düşünürleri). İsmailî mezhebinden olan. Paris 1926.

Onaltı yaşındayken çağmm bütün ilimlerini tamamlamış ve tabip olarak büyük bir ün kazanmıştır. Şemsed Devle'yi ağır bir hastalıktan kurtarır. Derviş kıyafetine girerek hapishaneden kaçar ve dostu Curcaniyte beraber İsfahan'a varır. Ne yazık ki bu arada Kabus vefat etmiştir. Genç alim. Bu başarı vezirliğe yükselmesine sebep olur. Gazneli'den hoşlanmayan İbn Sina Curcaniye'den de kaçmak zorunda kalır. Üstadın çileli hayatı sona ermemiştir. Koruyucusu için. Zindanda kaldığı dört ay içinde bir çok kitaplar kaleme alır. Yıllarca sonra dostu Curcani'ye şöyle diyecektir: «Bugün ne biliyorsam hepsini o zaman öğrenmiştim. Burada da bir çok eserler yazar. Bu sayedesaray kütüphanesinin kapıları kendisine açılmış ve genç doktar çağının ilim hazinelerinden dilediği gibi faydalanmıştır. Farabi'nin şerhlerinden okuyunca pek aydınlık bulmuştur. Hamadan'da. Siyasî faaliyetlerin ağır yükü altında ifan eserlerini de yazar. ayrıca ahlâk üzerine bir eser. Sadece biraz daha olgunlaştım. bu huzur çağı da uzun sürmez. Öklid'in «Elemanlarını ve bir parça mantık okuyan delikanlı çok geçme-den hocasını geride bırakmıştır.» İlk eserlerini yirmibir yaşında kaleme almış. Hiçbir zaman bitmeyecek olan bir rasathane inşâsına da girişir. Ve rakiplerinin entrikası yüzünden Kamadan civarındaki Farcan şatosuna hapsedilir. Ömür boyu arkadaşı kalacak olan Curcani de yanma gelir. ilim merkezi haline gelmiştir. bilhassa vezir Sühali' nin gözbebeğidir. 1002 de babası ölmüş. Saygı ile karşılanan İbn Sina büyük bir huzur içinde kitaplarını yazmağa koyulur. Harzemşahm sarayında büyük bir saygı ile karşılanan İbn Sina. Sâmanoğullan'ndan Nuh bu arada hastalanmış ve delikanlı hükümdarı sağlığa kavuşturarak dünyaca şöhret kazanmıştır (997). ilimlerin tümünü ele alan yirmibir ciltlik «Kitab el Hâsıl vel Mahsul». Tanınmış ariflerden 1 Said ibn Ebil Hayir'ı ziyaret ettikten sonra ver elini Curcan. 1020 de Aristo felsefesinin şaheseri sayılan «Kitab el Şifâ». meselâ «Danişname-i Alâ~ ye»yi. Gazneli Mahmud'un oğlu Mesud İsfahan'a saldırır ve o karışıklık içinde üstadın birçok kitapları yok olur. Riyaziyenin bütününü sergileyen «Kitab el Mecmu». Yeni hükümdar vezirlikte kalmasını teklif ederse de kabul etmez. Onbeş yıl içinde en tanınmış eserlerini' armağan eder ebediyete: meselâ «Necat»ı. Yerine oğlu geçer.Onunla Almagest'i. Kolit'e . Şems el Maali Kabus'un ilme büyük bir değer verdiğini duymuştur.. 1021 de koruyucusu ölür. Heyhat.. Buhara'yı terk edip Harzemoğullarımn payitahtı Curcaniye'ye yerleşmiş. Önceleri çok güç bulduğu Aristo metafiziğini. «Hay İbn Yakzan» risalesi de bu aradadır. Bu arada Gazneli Mahmud'un gücü artmakta ve Harzemlerin sarayında bile kendini hissettirmektedir. Önce köyüne döner. Karışıklık ve savaş yılları. sonra da yeniden Gürcan'dadır. 1014 İe 1015 arası Rey'dedir. Tanınmış devlet büyüklerini tedavi eder. İsfahan büyük bir. Ve «Kitab el Ma'âd»ı yazar. riyaziye ve astronomi ile ilgili bir eser yazar.

îslâm dünyasının doğusunda Yunan felsefesi İbn Sina'dan daha büyük bir yorumcu bulamamıştır. «Kaderin. ben de dinsiz isem Dünya üzerinde başka bir müslüman yok demektir. Gazali bile kozmolojisinin etkisinde kalmıştır. du. Bugüne kadar da îran Mimleri üstadın Şii olduğunu iddia ederler. Felsefesi yalnız Latin skolastiği üzerinde değil İslâm felsefesi üzerinde de pek derin bir etki yapmıştır. Aristo felsefesiyle onun İskenderiyeli yorumculannı> bilhassa Yeni Eflatuncuları kaynaştırmış ye onların hepsini tevhid inancıyla uzlaşacak tarzda yorumlamıştır. Sırrı Üzerine» Eserlerinin hepsini dört gruba ayırmak mümkündür: felsefî. Belki. burada yeni bir konuya giriyor: İbn Sina ve islâmiyet. Nitekim Massignon da. Bununla beraber. Eserlerinden hangi mezhebe mensup olduğunu anlamak mümkün değil. der. En ünlüleri muazzam «Kitab el Şifa». Bunlara remzi. dini. Fe'lsefî ve ilmî müşküllerini aydınlatması için camiye gidip Allah'ın yardımım niyaz edermiş. esinlendiği daha çok bir şark geleneği olan îsmaililiktir. fizikî. Babası Îsmailî olduğu halde İbn Sina şiiliğin bu koluna alâka duymamış. Dini bütün bir müslüman olduğu şüphesiz. «İbn Sina'nın şeriat karşısındaki durumunu tespit etmek çok güçtür. . Kitaplarının bir çoğu ya büsbütün. Sonra üç beş sayfalık risaleler: «Fiil ve İnfial üzerine».Mesela yirmi ciltlik «Kitab el İnsaf».yakalanan ve çeşitli huzursuzluklar iğinde kıvranan şeyhimiz kendini Hamadan'a atar ve 1037 Ramazanında ölür. ya kısmen kaybolmuştur. İbn Sina ilhamını Yunanî bir kaynaktan almamıştır. kozmolojik. ve metafizik hikâyeleri de ekleyebiliriz. Yazara göre.' On ciltlik «Lisan el Arab. mektupları bize kadar gelmiştir. Gerçi eserinin bazı yönleri Gazali ile Fahreddin el Razi'nin tenkidlerine hedef olmuşsa da kelâmcılarm başlıca kaynaklarından biridir. Hayatının sonlarına doğru Şiiliğin Oniki îmarn inancına daha yakındır. felsefesini . Konusu Doğu ve Batı felsefelerin değerlendirilmesi.» îkiyüz elliden fazla eseri: kitapılar. Üstat. Yunanlıların büyük hayranı olduğu halde Yunan daima îslâm perspektivine uydurmaya çalışmıştır.» ' Hüseyin Nasr. ile «El Kanun fi'l Tıb». Üstadın bunlara cevabı çok kesindir: «Bana dinsiz diyenler' hezeyan benimkinden daha güçlü değildir ediyor Hiç kimsenin imanı Bütün dünyada tekim ben. İbn Sina'yı ilhad ile suçlayan bir çok çağdaşları çıkmıştır. bazı kitaplarında görülen rakamlara ve harflere ait remizler Îsmailî doktrine sempatisi olduğunu kanıtlıyor.» Ibn Sina'yı Şii mezhebinden sayanlar Şiilerdir. de Ali bin Talib hanedanına demek daha doğru olur. O da çağdaşı El Biruni gibi Sünnî-Şiî ihtilâfına karışmamış.

Saîiba’nın kitabı şu ismi taşıyor: «Ibıı Sina'nın Metafiziği üzerine İnceleme». diyen yazar. İster istemez genel mahiyette olan bu izahları mütekellimin'in fikirleri takip ediyor. İbn Sina üzerine karıştırmak-mutluluğuna erdiğim ikinci eser Cemil Saliıba’nın. metodlu. Yunan felsefesini bütün incelikleri ile biliyor. Altıncı bölümün konusu ruh ve akıl meselesi. Bu doktrinleri tanımadan İbn Sina felsefesini anlayamayız. Beşinci bölüm. Kısmen latinceye çevrilmiş: «Suîficientiae».Nasr’ın kitabı uçsuz bucaksız bir umman. Mesela iktidar ve amel. Bu dönemde Türk aydınına düşen görev. madde ve suret. Yazar. Önce. kendi dilini de. Nihayet faydalandığı asıl kaynağı belirtiyor yazar: «El Şifa». illetler nazariyesi gibi temel mefhumları aydınlatıyor. hem batıyı. metod. Kaynaklan. Üçüncü bölümde mümkün ile zaruri mefhumları aydınlatılıyor. Konuları İbn Sina'dan farklı olarak sıralamış. Felsefenin o zamanki bütün dalarını kucaklıyor: mantık. 2) Avrupada okumuş: felsefe doktoru. Farabi'ye ayrı bir bölüm ayırmamış. riyaziyat. Bu bir kaç damlayla yetindiğimiz için okuyucunun bağışlamasını dileriz. Farsçayı da çok iyi bilmektedir. Hüseyin Nasr. Zamanımızın en büyük müsteşriklerinden ders görmüş. Aristodaki mantıkî ayırdediş yerine. Metafizik. makuleler ve arazlar nazariyesi'ne dokunmadık. Nev Eflatun! görünüşüyle İbn Sina metafiziğini ele alıyor. menbaiar. Ibn Sina sisteminin mihveridir. Önce muhteşem bir kitabiyat. ve metafizik. İbn Sina bu yanı ile tam bir nev eflatunî'dir. Massignon gibi müşavirleri var. belki de doktora tezi. çünkü üstadın bu alanlardaki görüşleri Aristo'nunkilerle aynı». Dördüncü bölümün konusu südur nazariyesi (emanation). Ne yazık ki Fransızcada ibn . Ciddi. Niçin yazarlarımız bu çapta eserler veremiyor? Sanıyorum ki bu yetersizliğin iki kaynağı var: 13 Saliba. Sonra da Arap felsefesinin menşe ve mahiyetini hülasa ediyor. On sayfa tutan bir revak: konu. Saliiba'ları okuyup anlamamız büyük bir devlet. Yüz civarında kaynak. «kitabımızda İbn Sina'nın bütün metafiziği yok diyor. Saliba. Arap filozofu için de. dolgun. diyor. Yani hem doğuyu tanıyor.U. 213 sayfalık bir tez. 1926. İkinci bölümde ise zatla (essence) vücud (existence) arasındaki farkları açıklıyor. Arap. hukuk lisaniyesi ve pedagog. fizik. Paris.F. Cemil Saliba gibi üstatları ülkesine tanıtmak. metafizik. Carra de Vaux yalnız El Şifa’nın . Allah'la dünyanın münasebetleri ve bilhassa Zat-ı Bari ile Şer meselesini ele alıyor. Sina üzerine yapılan çalışmalar El Şifa'dan habersiz. Aristo için olduğu gibi» «mevcudun ilmi»dir. P. Fırtınalı bir hayatın medd ü cezirleri içinde kaleme alman bu kitap İbn Sina'nın en mühim felsefî eserlerinden biri imiş. İbn Sina'da ontolojik bir ayırdediş. Giriş takip ediyor.

Biz. Şüphe yok ki Kemal. bu bahtiyar ilim adamlarıyla nasıl yarışacağız? Dilimiz yok. Hüseyin Cahit'le Raif Necdet'i müritleri arasmda sayabiliriz. Taine. Birçok büyük alimler şerhler yazmış kitaba. Cemaleddin ise çok daha 'hazırlıklı ve ihtiyatlıdır. O ülkenin edebiyat tarihçileri iki isme büyük bir imtiyaz tanırlar. İnsan ilimlerinin en güçlü —en ünlü demek belki daha doğru olur— temsilcileri Fransız. Kendi medeniyetinden kopmamış. büyük bir tarihçi. Biz bu istihzaya katılmıyoruz. Doğu'nun ve Batı’nın bütün hazineleri var. ömrümüz kifayet ederse ve becerebilirsek. tecessüsü hudutsuz bir ilim adamı. Aynı konferans Afganlı Cemaleddin'e çok daha yumuşak ve dostça düşünceler ilham etmişti. kena. değerli bir edip. Belli bir mektebe bağlıyamazsmız onu. Servet-i Fünun mektebinin akıl hocalarından. Bu çok mühim kitap o dönem Türk aydınlarını etkileyemezdi ve etkilemedi. Şair Namık Kemal. anlamağa'çalışmak. Kendisi başlı başına bir mektep. O da Renan'ı kitaplarından . felsefi hazırlığı olmayanların boşuna zahmet etmemelerini tavsiye' edermiş. Önce diz çöküp okumak. mesela Fahreddin-i Bazi. Kaldı ki Kenan'a yazdığı mektup bir Fransız gazetesinde yayınlanmak üzere kaleme alınmıştı. Müdafaanamesi hamiyet sahibi bir edebiyatçının isyanını dile getirir. Makaleler de bölümlere ayrılmış. Fransa. kemalle koşan kafilenin başlarında. sonra da. Belki bu sayede biz de yıllarca sonra irfan kervanına katılabiliriz. ne Aristo'yu bilenimiz «var. Saliba Şifa'dan başka «İşaretler ve Tembihler» kitabını da incelemiş İbn Sina'nın. Renan. aydınlık ve sadık bir yorumunu yapmış «El Mile! vel Nihei». Renan'ı intelijansiyamıza tanıtan. Yanılmıyorsam... mefhumları tanımıyoruz.nnda şerhler de yar. Namık Kemal'le cahil diye alay eder. ne de eflatuniye mektebini. (elbette ki bu hüküm de izafidir): Taine ile Renan. islâmiyet hakkında aşırı ve yersiz isnatlarla dolu olan o konuşmayı âteşin belagatiyle cevaplandırmıştı. Şahristani de «Necat»m mükemmel bir hülasasını. Hicretin 1303 yılında Tahran'da basılmış Arapça metin. İbn Sina bu kitabı avam için yazmadığını. Salilba nın incelediği metin. yapılan çalışmaları dilimize aktarmak.hülasasından yani «El Necat»dan faydalanmış. Renan'la boy ölçüşecek bir ilim adamı değildir. Esasen Renan'ı da layikiyle okumamıştır. «İşaretler» 1892'de Deiden'de tabedilmiş. Cemil Saliba’nın emrinde. Sorbonne'da verdiği talihsiz bir konferans olmuştur. Adnan Adıvar. Kitabı Massignon'un özel kitaplığından atoıış. Batı'daki gelişmelerden de haberdar. Mesela Nasreddin-i Tusi. Kesin yargılardan hoşlanmaz. Hülasa. LE BON MU RENAN MI? Geçen asır. Metafizikte on makale varmış. daha seyyal bir zekâ. maddeci Avrupa'nın zirveye tırmandığı asır. Bu iki ciltte yalnız fizikle metafizik mevcutmuş. Türkçeye yalnız bir kitabı çevrildi: «Hayat-ı Yesu ».

milletlerarası ününden tanır. Ümrandan Uygarlığa. Sanıyorum ki o büyük mütefekkirin ana-eserlerini tetkik edenler için böyle bir hükme katılmamak ol-dukça zordur. Yahudi şakirtlerini. Şair'in ilham perisi öfkedir* mütefekkirin ise anlaşma arzusu. Cemaleddin geniş ve seyyal zekâsıyla Renan'ın taassuba düşman ve her türlü düşünceye açık görüşlerini sezer gibi olmuştu. Cemaleddin ile ilgili yazımı insafsız. demokrasi aşıklarını ibretle düşündürecek korkunç bir hicviyedir. buldular. Cevap vermedim. Kısaca her iki Türk yazarı da Renan'ı okumamışlardır. Hemen belirteyim ki Renan’ın her hükmüne katılmak büyük bir hamakat olur. özleyişleriyle o kitaptadır. Hz. Üstadın bizi en çok ilgilendiren kitabı 1852lerde yayımlanan ve daha sonra da defalarca basılan (bizdeki 'baskı 1882) «İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülük» adlı büyük ve muhteşem kitabıdır2 İslâm dünyasının İbn Rüşd'ü yeteri kadar tanımadığmı ileri süren tarihçi. Yalnız bir hayret ve üzüntüyü dile getirmek istiyorum. İslâmiyet hiçfbir zaman yobazlığın yanında olmamıştır. Shakespeare'in «The Tempest»ine zeyl olarak kaleme aldığı «Caliıban». Makalesi bir çeşit taarruzdu. bugün de ister istemez tanımak zorunda olduğumuz mührü açılmamış bir hazinedir. Fakat düşünceyle ilgili konularda büyük bir ilim adamının getirdiği aydınlığa gözlerimizi kapayamayız. bütün ümitleri. İbn Rüşd'ü hazırlarken İtalyan ve İspanyol kaynaklarından geniş ölçüde faydalanmış ve bizce bilinmeyen bir çok Arapça yazmaları da gün ışığına çıkarmıştır. Efganlı’nın makalesini yüz yıl önce yayımlanan «Les Debats » gazetesinden kopye ettirmiş ve Türkçeye kazandırmıştım1. «Cemaleddin Efgani dosyası». Ama düşünce dünyasında yerimizi almak istiyorsak yapılacak ilk iş kendi . tereddütleri. Avrupa ilmi. Felsefî tiyatro eserleri de yazmıştır. Son zamanlarda dilimiz yeni bir Renan tercümesi daha kazandı: «İlmin Geleceği». Ama açık kapı bırakan bir anlaşma taarruzu. oryantalistler arasında Kenan'a imtiyazlı bir yer verir. Niyetim sadece vesikaları konuşturmaktı. Yazımızın konusu üstadın eserlerini tanıtmak değildir. Büyük . Süleyman'a atfedilen «Agniyetiî Agani»yi İbrani edebiyatının en parlak şiiri olarak yeni baştan yayımlamıştır. Renan. (1) Bkz. Renan'ın 1848 de kaleme aldığı fakat yayımlamaktan vazgeçtiği bu kıymetli eserin özünü «Kırk Ambar» in Hümanizm'e ayrılan bölümünde hülasa etmiştim. îyi niyet sahibi bazı yazarlar. Cemil Meriç. Ayrıca İbn Rüşd'ün Batı'da nasıl tanındığını.değil. Ona göre Renân İslâmiyet konusunda en insaflı Avrupalılardan birisidir. ondokuzuncu asrın yetiştirdiği en geniş ufuklu tarihçi ve lisaniyatçılardan biridir. orta-çağ düşüncesi içindeki yerini derin bir vukufla anlatmıştır.Şarkiyatçı. Şehbenderzade Hilmi Bey.

İbn Rüşd. «medeniyet dünyasının yalnız sosyalizm. bir kelimeyle ilim adamı ol-maktan çok. sefeci. Renan gibi üstatların yanında adı bile zikre değmez. İranlı kafasını canlandıran Gazali arasındaki düşünce zıddiyeti. Muhammed'den çok saygısız bir dille söz ettiği de unutulmamalı. Türklere karşı da lüzumundan fazla haksız. yız? Batılıların şu veya bu maksatla ileri sürdükleri . geniş tecessüslü. iman . İslâmiyet'e karşı da cephe alması lâzımdır». Bir vesileyle arz etmiştim. daha o zamandan Bacon'ları. İBN RÜŞD VE ORTA-ÇAĞ ÎSLÂM DÜŞÜNCESİ İhvan-ı Safa üzerindeki bilgileri bir araya getirirken Guadrfclen geniş ölçüde faydalanmıştım. Onun da bütün rasyonalist sistemler gibi zayıf bir yanı vardır: Reybilik. ama görmezden gelir onları.metliiyelere değil. gibi hâlâ ışığı bize kadar gelmeyen bir yıldız. meseleyi idrak ettiğini ifşadan geri durmaz. hayatımızı kuşatan sırların farkındadır. Onikinci yüzyıldan sonra bu düşünce. Renan için ortaTçağ İslâm düşüncesi. İbn Rüşd'ün mübeşşiri olduğu düşünceyi. amatör bir fel-. Der ki. insanlık tarihinin en yüksek kültür olayıdır. komünizm gibi aşın cereyanlarla mücadele etmesi yetmez. Fransa'da rasyonalizm denilecektir. Esasen bir dönemin Türk aydınlarına^ büyük bir mütefekkir gibi görünen bu zat. Düşünce Endülüs'den İtalya'ya ve Avrupa'ya göçmüştür. haksız ve yersiz hükümler de ihtiva etse ciddî incelemelerine ihtiyacımız var. cihanşümul dinlerin derin kökler saldığı bir dünyanın çocuğu. prağmatik ve rasyonalist düşünce ile mistik düşünce arasındaki çatışmadır. üzerinde tartışılacak bir düşünce kitabı. o halde bu konudaki çalışmaları dilimize kazandırmak gerekir. amatör bir tarihçi. diyecek kadar koyu bir Avrupalıdır. Renan bir İbn Haldun'u unutmuşa benziyor. kabiliyetli bir gazetecidir. Ayrıca «Tarih Felsefesi» adiı eserinde Hz. Lozan'da. aslında. essai historique. bir İbn Rüşd'ü ve İbn Rüşdçülüğü inceleyecek seviyede değiliz. Ona göre Gazali. Ne gariptir ki Le Bon'un bir çok eserlerini'dilimize çevirdik.düşünce adamlarımızı lâyikiyle tanımak olmalıdır. Bununla beraber. Paris 1882.. Orta Çağ Arap felsefesinin Avrupa düşüncesi üzerindeki etkilerini en iyi bilen ve en güzeİ anlatan yazarlardan biri. Kendi meselelerimizde ebediyen susacak mı(2) Renan Ernest. İspanyol kafasının temsilcisi olan ibn Rüşd ile. Sienne Üniversitesinde öğretim üyesi. Averroes et l'Averroisme. İbn Rüşd ise Arapça konuşan bir Batılı. hükümdarların ve geniş halk yığınlarının anlayışsızlığı yüzünden sıhhat ve feyyazlığmı kaybetmiştir. sonraları İngiltere'de prağmatinin. «İbn Rüşd». Renan ise bir çok benzerleri . Descartesları müjdelemiş. «Arap Medeniyeti» gibi nefis bir eserin yazarıdır ama îslâmiyetin muhibi değildir. Quadri. Gustave le Bon. Madem ki biz.

Bu temessülün yolu Pirenelerdi. Latin ve Cermen dünyasının teolojisine. Batı kafası. sanıldığından daha büyük bir etki yapmıştır. îmanını savunmak için İslâm düşüncesini cerh etmeğe çalışır O dönemde. merkezi ise Paris. Bu arada İslâmiyet çık. Doğu felfesefi aşılanıyordu böylece. birçok topluluklar dinlerini değiştirdiler ama daha önceki polemikler silinmedi. Suriye ve Filistin kiliseleri. Kitaib-ı Mukaddes hep Kitab-ı Muikaddes'ti fakat gerçeğin yorumunu yapanlar Arap ve Yahudi filozoflarıydı artık. 123 v. teslis lehinde çok önemli deliller buldukları bu kitapları süryaniceye çeyirtmişlerdi. ne Batı'yı taıyoruz. Renan'ın «İbn Rüşd ve İbn Rüşd'cülük» isimli klasik eserini bile dilimize çevirmedik henüz. İstanbul 1935 «Le Bon'perestîer» s. Süryaniceden Arapçaya çevrildi. Bilhassa yahudiler bu yoldan çok para kazandılar. Bütün Orta Çağın felsefesi olan Arap felsefesi. yani Kitab-ı Mu-kaddes. mistik alanda olduğu gibi akli alanda da. tı ortaya. Arap doktrinleri yahudiler aracılığı ile. hıristiyanlar ve yahudiler tarafından Latinoeye çevriliyordu. teslis konusuîıu tartışırken geniş ölçüde Yunan felsefesine başvurmuşlar.. Quadri ise büsbütün meçhulümüz. Aristo'nun fiziği ve metafiziği pekala biliniyordu ama «Politik»! uzun zaman meçhul kalacak. Batı. Doğu rahaniyetini emiyordu. Yunan yazarlarının süryaniceye geçmiş eerleri. Porfir'in «isagoci»sinden. Aziz Albert (Büyük). şu neticeye varır: «Rönesansla gelişen insanlık bu düşüncelerden doğmuştur. Cemil Meriç. «Aristo şarihlerinin en büyüğü olan» İbn Rüşd'ün düşüncelerini uzun zaman anlatan Quadri. Hem de Batı’nın henüz kendi kendini aradığı bir dönemde». Çok defa. £3) Bkz. Aristo'nun fiziğine Eflatun'un politik düşüncesi eklenecekti. Yahudi filozoflarını da Arap filozoflarını da büyük bir dikkat ve ihtiramla okumuştur. (1) Quadri G. Orta Çağ Avrupasmda Arap Felsefesi» isimli kitaptan derliyorum1 Orta çağ düşüncesinin kökleri Hıristiyanlar. İletişim Yaynıları 5. La Philosophie Arabe dans l'Europe Medrâvale des Origines a Averroes^ Payot. dini metnin . Biz ise.d. yine de emirin hür düşünceyi desteklemesine bütün gücü ile çalışır.avam için biçilmiş kaftandır. Arapçaya çevrilen İbranice Metinler Paris'te bir araya geliyor. Bu Ülke. Batı dünyasının tazelenmesinde. eserinin birçok yerlerinde Arap düşüncesi ile Latin düşüncesini karşılaştırır. baskı. Aşağıdaki sayfaları «Başlangıcından İbn Rüşd'e kadar. Paris 1960. düşüncesinin kendi köklerini araştırırken varmak zorunda olduğu hüküm bu. îspanya kanalından Avrupa'ya sızmış bulunuyordu. ne de İslâm düşüncesinin tarihini. Aristo'nun «mantığından» ve «metafiziğin-den» faydalanmışlardı.

fakat işin içinden çıkamazlar. kitapları kanştırır. Avrupa düşüncesini ikiye ayıran 'bir tartışmanın başlamasına yol açar: îllüminizm'in ilk fecri karşısındayız. Quadri'ye göre. birbiri ile çok sıkı bir temas halinde bulunan iki saha birbirinden ayrılı yordu: ruhi sulta. ona aitmiş gibi sunuluyordu. Kurucusu Ebu Hanife. îslâm İn ilk büyük hukuk mekteplerinden birincisi hanefi mezhebidir. Böylece aristocuların önünde çok geniş bir ufuk beliriyorclu. objektif bir anlayışa göre t ef sır ediliyordu. ortaya halledilmesi gereken meseleler çıkar: Hukuk ve alılak meseleleri. bu mektebin Heraklit ile Parmenid'den aktardıkları «anlayış ve sudur nazariyesi». Aristo'nun yazmadığı eserler bile. Bu anlayışa göre. Filozofun yüklendiği bu görev piskoposlarla rahiplerin gözünde Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedidin şerhleri kadar saygıya layıktı. Kararlan önce şifahi olarak ashaba aktanlmış. Bilhassa. doğu hıristiyan düşüncesi ile îslâm düşüncesi arasında tam bir süreklilik vardır. cihanşümul kanundur. Kıyas da çeşitli somut vakalara hukuk kuraillanmn uygulanışı idi. Roma hukukunun da baş vurduğu bu yardımcı: re'y idi. Düşüncenin bu serazad boy atışında Yeni Eflatunculuk da büyük bir rol oynamıştır. dünyevi sulta. Aristo . çeşitli sistemler Aristo'yu en büyük otorite olarak göstererek. Hukukun iki kaynağı daha olacaktı: îcma ve kıyas. o zamanın Arap bocalandır. Peygamber yaşarken birçok güçlükleri otoritesi ile halletmişti. Filozof denilince akla gelen Aristo'nun şakirtleri idi. ağır bastığı bir dönemdeyiz. sahneye çıkmak hürriyetine kavuşuyorlardı. Ne var ki. ilahî kelamın tefsircisi olduğuna göre. sonraları bütün îslâmlann. Fakih.195 şarüılerinin izlediği yollardan geçilerek en cesur hükümlere varılır. Mutlak vahdetin binbir tecellisiydi görülenler. hem düşünceyi hem de ameli kucaklar. îcma. daha doğrusu ulemanın ittifakı mânâsına geldi. ortaya çıkar çıkmaz güçlü ve olgun. Oysa. Başlangıçtan itibaren Kur'an. FakiMer. Hadiselerin dışında şahsi bir karar vermek zorunluydu.kelimelerine dayanılarak yorumlanmıyor. önceleri eshabm ittifakı demekti. Asıl önemli olan. akıl ön plana geçiyordu. Kitab-ı Mukaddesken mevrus nasslarm. Bu görüşler. Basra'da müderrislik . Peygamberin ölümünden bir asır sonra güçlükler ve tereddütler ortaya çıkmağa başlar. sonra nesilden nesile geçerek yazıya dökülmüştür: sünnet (hadis). öte taraftan Kilise babaları. yeni yaşayış sistemine felsefenin girmesiydi. Modern hukuk felsefesinin kuruculan. bütün varlıklar tek ışık ve hayat kaynağından fışkırmıştı. îslâm düşüncesinin çocukluk dönemi yok. Küf eli. İslâm'ın hudutları genişledikçe. Bir taraftan üstatlar üstadı Aristo.

İstihsan'ın yerine de amme menfaatini yani istislah'ı ikame eder. Kur'an ile Sünnet ikinci planda kalır. Kelimeler en hakiki manalarayla yorumlanmalıdır. kurduğu mezhebi. fakiMerin tepkisi ile kakılandı ve birkaç asır sonra ^u^ Dördüncü büyük mezhep Hanbelilik. Ona göre icma. yani tercih. Ebu Hanife'nin yazılarından çoğu ölümünden sonra talebeleri tarafından yayımlanmıştır. Maliki mezhebi de çok yayılmış bir mezhep. 767 de zindanda ölmüş. . tam bir Sünni'dir. Ebu Hanife. Hülasa. Doğunun birçok yerlerinde kabul edilmiş. hukuk bir emirden çok bir zorunluluktur. Kıyas ve istihsan ile istislaha yeni bir mefhum daha ilâve eder: kanunların kök ve illet'i. kurucusu Malik bin Enes (ölümü 795).Birçok eser yazmış fakat hepsi kaybolmuştur. öteki mezheplerin antitezi olarak sunmuş: Ebu Süleyman Davud (ölümü 883). re'yi reddeder. Kur'an'ın ve sünnetin yanında hukuk kaynağı olarak re'y. Böylece icma ile kıyas büyük bir önem kazanır. re'y. bütün islâm kavimlerinin rızası demek. bugün Mısır'da hakim bir mezhep. Mezhebin adi: Zahirilik. kıyas. hukukçu olmaktan çok hukuk nazariyecisi. Eseri: Muvatta (ameli sistematizasyon). hukukun diğer kaynağma baş vurmuştur: İstihsan. Medineli fakihlerin ortak kana-atidir. onun için icma. Sünnetin yerine daha çok' fetvalardan faydalanır. örf ve istihsan.yapmış. Kurucusu Ahmed İbn Hanbel. Kelamcı. Osmanlı İmparatorluğunun resmi mezhebidir. Hukukim tatbikatında fakihe geniş bir hürriyet tanıyan ıbu anlayışa göre. İcma’ın hudutlarını genişletmiş. Kurucusu: Muhammed bin İdris eş Şafi (ölümü 817). (ölümü 855) Hukukçuda^ çok. Oda harfe ve kanuna titizce bağlı. re'yi mümkün olduğu kadar kısıtlanmıştır. Kıyası ön plana geçirmiştir. Hanefilik. kıyas yetersiz kalınca. yani fakihin adlini ileri sürmüştür. Kelamın aleyhindedir. İcma eshabm ittifakı değildir artık. Maliki mezhebi günümüze kadar Cezayir'de ve Kuzey Afrika'nın öteki bölgeleriyle Hindistan'da hakim olmuştur: Üçüncü büyük mezhep: Şafiilik. Skolastiklerin £abii hukuku ile en küçük bir münasebeti yoktur bu hukukun. Çok dar ve çok gerici olan bu mezhep. hukukun başlıca kaynaklarıydı. Zahiriler için hukukun tek kaynağı Kur'an'la hadislerdir. Şafiin bir talebesi. Medine'de kurulmuş. Malik icma’ın hudutlarını genişleterek. Herşey bu kutsal kaynaklar tarafından tespit edilmiştir. insan aklının otoritesine dayanmaktadır.

yalnız manevî dinleri değil. kâh uçurumlara dalar. Onun bilgisi: marifet'tir. şeriatın kabuğunu kırmak ister. Gnoz'u niteleyen sıfatlar: bâtmî (ezoterik) ve hermetik'tir. Birçok ülkelerde belli bir dinden olduğunuzu söylemek mecburiyeti veya alışkanlığı vardı. niçin benim de felsefî »-bir mezhebim olmasın?» Aziz Pâulus. agnostisizm. ilm-i âlâ'dır. anlamındadır Aydınlar için ise zihni bir alışkanlıktır agnostisizm. Halk dilinde inandığı için agnostik. Gnostisizm. Huxley de kurduğu mezhebin adını Paulus'un bu hatırasından esinlenerek uydurmuş olmalı: agnosto theo. İnsan zekâsının. Yunancada bilgi. her türlü (ontolojik) metafiziği de saçma bulur. Gnostik. sığınırlar. Gnostik. Gnoz. gnoz'dan (Fransızcasi: gnose) türemiş* Gnoz. Kelime. yâni mârifetullah'a varmaktır. Gnoz ne dindir. Agnostik rahatça söylenenebilecek bir cevap olabilirdi. imanı da aşarak bilgiye. Eskiler «Lâedriye» demiş. ne felsefe. irfan'dır. Gnostik hakikati yakalamak için kâh zirvelere tırmanır. . Şeriat ehlinin kurcalamamağı tercih ettiği bâtmî. ■ . «bizatihi şey» i kavrayamayacağını ileri süren felsefe nazariyelerinin hepsi agnostiktir. kâh «Lâirfaniye». Buh. marifet. şeriatın yanında tasavvuf'tur. dünya berzâhmda yolunu şaşıran ruhu. ilme ananevi hıristiyanhğı reddeden. cihan ölçüsünde bir gerçeği isimlendiriyor.. Şöyle diyor: «Metafizikçiler Kurulu'ndaki meslekdaşlarımın hepsi de 'izm' ile biten birer doktrin icat etmiş. mükemmele. .dördüncü bölüm İNSANLIĞIN SON SÖZÜ AGNOSTİSİZM Mİ? Agnostisizm/bütün felsefe ıstılahlarımız gibi yabancı. ama kâh İngiliz filozofu Huxîey 1860da uydurmuş agnostisizmi. . umumiyetle dinî meselelerde şüpheci. usturevî (mitolojik) ve sihrî bilgiler. dinî konularda sokaktaki adamın bilgisiyle yetinmez. bu fâni dünyaya hapsedilen ilâhî bir pırıltı. medresenin yanında tekke. kucağından yuvarlandığı yüce âleme yeniden ulaştırmak ister. varlığı. akıl-üstü yollardan da. îrfaniye. . eski metinlerde irfaniye ile karşılanır. Atinadaki bir mabette şöyle bir kitabe görmüş: «agnosto theo» (meçhul bir tanrıya). İnsanlar müesses dinlere inanmaz olur ve hayat muammasının sırlarına aklî dinlerde bir cevap bulamazlarsa gnoz'a. Gnoz'urı amacı. Agnostik. aklî yollardan da eşyanın topyekûn izahını bulmağa çalışan bütün mezheplerin ortak adı. Batılılar hemen benimsemiş kelimeyi.

izafi (göreceli) olmasına izafî. çünkü hakikat üç yoldan idrâk edilebilir: duygularla. Ondokuzuncu asrın bilinemezciliği (agnostisizmi) çekingen bir maddeciliktir. spiritüaîistlerle materyalistler arasında da bir agnostikler zümresine rastlarız. İslâm'daki lâedriye'cilerle çağdaş Avrupa'nın agnostikleri arasında şaşırtıcı benzerlikler bulur. bir yandan da ilme' çatarlar. Marksçılar. Bugün de bilmediklerimiz var ama bilmediklerimizi yarın bileceğimizden şüphe etmeğe hiç bir sebep yok». ilhamla. Agnostisizm deyimine dilimizde misafirlik hakkı kazandıran yazarların başında Rıza Tevfik gelir. Çağımız düşüncesinde ağır basan eğilim. ama bu ilmin kaynağı ııe? Eskiler genel olarak doğmatik'tirler. Nitekim. bu çelişkileri yüzünden aydınlık ve işe yarar neticelere varamamıştır. Bunlara göre mutlak hakikat ancak keşf-i zamir .îhvan-ı Safa'nın. Zekâya sınır çizilemez. çelişki. Engels de şöyle der: «Kavranamaz nesneler. pozitivizm. Bunları üç zümrede toplaya-biliriz. Parlamentolarda sağ'la' sol arasında bir orta bulunduğu gibi. için insanları davet ettiği Agnostisizm. «İnsanların hakikati bileceğini ileri süren filozoflara dogmatik denilir. Bugün mutlak hikkâte erişemeyeceğimiz herkesçe kabul ediliyor. Üstada göre. akılla. bizatihi şeyi de biliyorsunuz demektir». çözümlendiler. yeni-eflâtuncular. Agnostik. bütün karanlıkları yok edecek ve her sırrı aydınlatacaktır. İlmimiz. Bir yandan mutlak'ı bilemeyiz. çok defa ilimcidir. Üretebildiğimiz şeyin bilinmez olduğu elbette düşünülemez. Pozitivist de diyebilirdik. ruhu tasfiye mücahede ve mükâşefe yolu. metafizik yapmak ve varlık hakkında gelişi güzel çeşitli görüşler ileri sürmek zorunda kalırlar (Kantda nazarı akıl. ve daha başlangıçta metafiziği ve hadsî bilgileri reddederler. ilme yönelen tenkitleri yersiz bulurlar. Onlara göre ilim. der. bu mezhebi. Agnostikler. Berkeley'in son eserlerinde spitüalist realizm gibi). Oysa ilim ne objektiftir ne realist. sufiler. Düşünce dünyasında sık sık görülen garip bir yaratık. ilinin dev adımlarıyla ilerlemesi sırasında kavrandılar. «lâedriye» lafzıyla karşılar. her türlü gnoz'u peşin peşin reddeder. taaddisiyyün. Comteda pozitivist din. Tek istisna vardı: reybiyyun (septikler). Spencer'in ve Stuart Mill'in «şakird-i irfanı» olmakla övünen filozof-şair. Engels'e göre. Mutlak hakikat diye bir kavram yoktur. Hegel için de «bir şeyin bütün vasıflarını biliyorsanız. Agnostisizm. mistik ve akıl dışı bir tekim pos-tulatlara dayanmak. Bununla beraber dogmatikler görüşlerinden vazgeçmemişlerdir. Bilgi edinmenin tek yolu vardır: tecrübe. üstelik yeniden üretildiler. Bütün agnostik akımların ortak bir yönü var.

ya mâruf» kavlini bilmeyen var mı? Rıza Tevfik. Herçeşit gonoz Hint'den gelir insanlığa. Agnostiklere göre. Kamus'da gnoz. Şuurun şahadetine katlanabilecek kaç babayiğit var! İkide bir soyunmamız gerekseydi çıplak . Ses ne kadar kendi sesimiz! Sözler yalnızlığımızı yabancı gözlerden saklamak için uydurulan yoğun bir sis perdesi. Şebisterî ve Feyzi Hindi. Yalnız yarattıklarına bakarak var olması gerektiğini anlar. semavî dinlerin kaynağında. Fahreddin-i Râzi. tasavvuf ve tarikatlerle ilgili yazılan ufkunun ne kadar geniş olduğunu ispat etmektedir. varlığına ister istemez inanır. «Subhane ma-arefnâke hakkı marifetike. Bunların başlıca mesleği bilhassa kütüb-ü mukaddeseyi ve ahkâm-ı diniyeyi makul bir surette tefsir etmekten ibaretti. O zamanlar bir de gnostikler namıyla bir fırka peyda olmuştu. der Hadis-i Şerif.» İslâm dünyasında agnostisizm şüphe götürmez nasslara dayanır. Üstat. Hint ise mistisizmin temelinde yer alır. derunu mahşerdir» -diyor Hamid. beşer aklı yalnız fenomenler (olaylar) dünyasını kavrayabilir. İlim ve felsefenin acze düştüğü yerde şiire başvurması bundan değil mi? îslâmiyethem küstahlıkları önleyecek ilâhı bîr irşat'tır. Bu ölümsüzler arasında çok sevdiği Hamid de unutulmamış tabiî. hem de ümitlerimizi sonsuzca kanatlandıracak bir teşvik. Zerdüştyani Avesta vardır. bu hakikati ispat için Doğu'nun bir çok şair ve nâsirini sahneye çıkarır: EbulAlâ. Sâkit ve samit. însan ne kadar kâmil. Abdullah Uçman tarafından yayımlanan. Nimetlerini tefekkür ediniz. Garaudy'y© göre. Mevlana. Bunun için de Eflatun'un ve yenieflatunculann mebadi-i itikatlarını (inanç ilkelerini) ahkâm ve nusus-u diniyeye uygulayarak. yeni eflâtunculuğun şiirimizde ne büyük izler bıraktığını bir çok makalelerinde göstermiş. Batı’nın kültürü ile: Doğu'nun irfanını kaynaştıran nadir düşünce adamlarından biri. Hele hakikatlerin hakikati olan Allah'ın varlığı’ın idrak etmesi ne haddine. Hâfız. Huxley. Kelimeler içimizdeki gülünç faciayı sadakatle aksettirmez. Allah'ın zatını tefekkür etmeyiniz. Dışı sükûn ile zahir. Daha doğrusu sefil ve abes bir komediyi gizleyen et ve kemikten bir perde.yani ilham ile kavranabilirdi. Rıza Tevfik. hermetizm gibi maddelerin olmayışı çok üzücü. gnostik'den ilham alarak agnostik! uydurmuş. Konuyu. ATEİZM NEDİR? «Şu taş cebinime benzer ki aynı makberdir.. ne derece akıllı olsa yine eşyanın içyüzünü kavrayamaz. nakl-i akıl ile aydınlatmağa çalıştılar. Bu daire dışına çıkamaz. Hakkı yok mu? Her alın bir mezar taşı. Batı’nın îslâmiyeti kabul etmiş bir aydının nefis bir açıklamasıyla noktalayalım.

geçen asrın çok iyi tanıdığı Amerikalı 'bir ilim adamıdır.. Sonra iki kere daha okudum ve yine anlamadım. Arkadaşları içinde tecessüsünün genişliği ile tanınıyordu. Farsçası sağlam.isyanları ve çileleriyle de geride bırakıyorlar. sonra Galatasarayda okumuş. Anlamak için değil. Bazan lafızların. Evet. «İlimle Dinin Çatışması» adlı eserini Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye . işitmediğini söyleyince hayret içinde armağan etmiştim kitabı. zevkperest ve şımarık bir çöküş devri münevveri idi. Er alp.. Bu iddianın elbette ki ilmî bir mesnedi yok. Draper. Arapçası oldukça metin. Fransız çayla İngilizceyi biliyor. Maddeyi ilk defa kırk küsur yıl önce okumuş ve hiçbir şey anlamamıştım. Üstat. Şu taş cebinime benzer. hiçbir zaman güvenilmeyecek bir muamma. Ateizm. Cumhuriyet öncesi aydınları. Fransada felsefe doktorası yapmıştı.yaşardık. Rıza. geçelim. bazan sükûtun arkasına gizlenmek. ikisi de mânâsız.. Descartes'den Marx'a kadar düşüncenin bütün serden geçtiler ömür boyu maskeyle dolaşmış. aydın haysiyetinin. tecessüsü mü? Kim bilir.. Peki. o maddeyi yazarken benden çok daha gençti. Her üç eser de mirî malı olduğu için daha sonraki ulemaca ihticaca lâyık görülmemiş.. bizi' yalnız erişemeyeceğimiz bilgi irtifaları ile değil. Utanarak düşünüyorum. tereddütleri. Rıza Tevfik. Genç yaşında yabancı dil öğrenmiş ve etrafındaki mevaşiden ayrılmış. O zaman da bugün de Felsefe Sözlüğü'nü dikkatle okumuş ve anlamış kaç Türk gösterebiliriz? 2 — Frank'ın başkanlığı altında Fransa'nın başlıca düşünürleri tarafından hazırlanan «Felsefî İlimler Kamusu». Ondokuzuncu asır Fransasınm spirtüalist akımını temsil eden bu muhteşem lügatten felsefe hocalarımızın hiçbiri haberdar olmamıştır. Liyakatsizliğim nereden geliyor? Üstadın zekâsı mı üstün. «Kamus-u Felsefe» den ateizm maddesini okutuyorum. faikiyetinin sırrı ne? irsiyet mi? Terbiye mi? Çevre mi? irsiyet. Ancak son okuyuşta o parlak lâfızların altında ne derin bir acının saklandığım sezer gibi oldum. Çeyrek yüzyıl önce profesör Vehbi Eralp'a kitaptan söz etmiş. Anlayışsız bir çevrenin bühtanları canına tak demiş Rıza Tevfik'üı. Tevfik gibi kendi kendini yetiştirmiş alaylı bir felsefecinin yarım asır önce kaynak olarak kullandığı bir eser. nasıl oluyordu da bir felsefe profesörünün meçhulu kalabiliyordu! 3 — Graııde Encyclopedie. şüpheleri . bir azınlık mektebinde.. Önce maddenin kaynaklarına bir göz atalım: 1 -— Voltaire'in «Felsefe Sözlüğü». Yani hem yaşadığı dünyanın irfan mirasına konmuş hem Avrupa'nın. Rıza Tevfik. kusur bulmak için okuyordum. olduğumuz gibi görünmekten çok daha tehlikesiz. 4 — Draper’ın «Avrupa'nın Fikri Tekâmül Tarihi». Ve nihayet Tıbbiye. düşünce haklarının sağlam bir müdafaanamesi. Bunlar birer imtiyaz elbette.

kaleme alman o çok değerli eserden haberdar değiliz bugün. nice kelâm kitapları karıştırmış. yazılan belli başlı tarihlere. Üstada göre kendilerine mulhid denen kimseler «Allah'a inanımyanlar değil. mesela Will Druant’ın «Medeniyetler Tarihi». eserden faydalanana da rastlamadım. Bruno. Avesta. Zen. Vanini. Yunan'dan sonra Roma. avamın inançlarım paylaşmayanlar» dır. sâiki değil. Kendi (başlarına -düşünen. iktidardakilerin menfaatleri için tehlike teşkil etmeyen kimseler. medeniyetler tarihinin komısudur. Unesco'nun bastığı «İnsanlığın Tarihi» gibi. Geçen asrın sonlarında Türk kadınları böyle çerden çöpten konularla uğraşıyorlardı. davasını ispat için medeniyetler tarihine eğiliyor: Protagoras. «Avrupa'nın Fikrî Gelişmesi Tarihi» daha sonra aynı konuda. Rıza Tevfik. ilgi duyan her kültürlü insanın elinin altında bulunacak harcıâlem kaynaklardır. Ortaçağ ve Rönesans. . Ateizmin tarifi de çok dikkate lâyık. zend. Bir asır önce . Batı'yı çok iyi tanıyor ama AvTupa’nın hiçbir moda düşüncesine teslim olmayacak kadar geniş bir irfan sahibi. Ancak siyasî emeller işe karışınca din. dinler tarihinden çok. Galile. dolgun ve doyurucu bir araştırma. Rıza Tevfik. Üstadın Arap ve Acem edebiyatından yaptığı iktibasları kıraate kadir hocamız yoktur bugün. Makale. Draper'in denemesine üç ciltlik bir cevap yazdı. Dil de mazbtıt ve aydınlık. ateşperestlere Zendi denilmesi.. Fikir hayatımız için son derece önemli olan bu üç ciltlik eser dilimize hâlâ çevrilmemiştir. Modern Avrupa. Ama gözlerimizi kamaştıran malzemenin zenginliği değil. Nihayet İslâm Dünyası. Bu saydığım eserler Batı’nın entelektüel hayatına. Sonra filozofumuz. Sokrat. Aristo. Çevrilmek şöyle dursun Rıza Tevfik'den boşka. Mithat Efendi. Rıza Tevfik için îslâm «tesamuh» dinidir. ateizmin tarihçesine girmeden Türkçüdeki zındık kelimesinin menşei üzerinde oldukça akla yakın bir faraziye sunuyor. Doğu'nun bir çok şairlerini konuşturmuştur. kaynaklık etmiştir. Yazar. Hepimizin okuması gerekirdi.» • Ciltlerce kitap değerinde. çok aydınlık bir hükümle noktalanıyor: «Ateizm. Konuşan daima kendisi. rahat bırakılmış. Sonra zendi'nin zmdık'a inkılabı. Bir kelimeyle 1915'lerin «Kamus-u Felsefe»si sığ ve zavallı irfanımızın kâbına erişemeyeceği muhallet bir eserdir. bir İbn Arabi karşısında duyulan tepkiyi. bir İbn Rüşd veya İbn Sina'ya karşı yükseltilen «ilhad» suçlamalarını ele alıp bir bir cevaplandırıyor. Spencer. Spinoza. İran'ın Araplar tarafından fethi. Üstat.Hanım dikkat ve alâkayla okumuş ve kafasında canlanan sualleri cevap-landırsın diye Ahmet Mithat Ef endi'ye aktarmıştı. Stuart Mili. Rıza Tevfik'in üstün yanı bu klâsik eserlere baş vurması değildir. Kütüphaneler dolusu vesika taramış. bir çok cinayetlerin vesilesi olmuş. mezdekçilik.

Ateizm maddesini bir de fîritannica Ansiklopedisi'nden okudum. Nefis bir ansiklopedi maddesi fakat yaşamıyor, çünkü ateizm bugünkü Avrupa için aktüel bir mesele değil. Batı, 1789'dan bu yana vicdan hürriyeti davasını kesin olarak çözümlemiş. Grand Diction:naire Universel'deki «ateizm maddesi»de kuru ve şahsiyetsiz. Rıza Tevfik'den sonra bir «ateizm maddesi» yazılabilir mi? Hayır.. Çünkü kucağında yaşadığımız -çevre Rıza Tevfik'in okuyucularıyla kıyaslanmayacak kadar bağnaz. En masum yazılarda suç arayan aydınlarımız, bugün Rıza Tevfik'i bir kaşır suda boğar" lardı.

RIZA TEVFİK VE STUART MÎLL
Rıza Tevfik, Stuart Millin «şâkird-i îrfaıı»ı olduğunu söyleyerek övünürdü. Filozofluktan daha iddialı bir kartvizit. İkinci Meşrutiyetin fikir adamları bizden daha ciddî idiler. Cumhuriyet nesli, Batı düşünce tarihinde ya sığ bir pozitivizme saplanacaktı, ya iğdiş edilmiş bir marksizme... Stuart Millin «şakird-i irfanı» olmak, gerçekleşmemiş bir ideal de olsa, bir tecessüsün hudutlarını belirtmesi bakımından göğüs kabartıcı. Yeni kuşaklar, ne Rıza Tevfikl tanır ne Stuart Milli. Rıza Tevfik, hece vezninde şiirler yazmış, bir ara politikaya sürüklenerek Sevr'i imzalamak hamakatini göstermiş talihsiz bir yazardır. Fikir adamını hiç birimiz merak etmeyiz. Dilimizde yazılan en geniş, en özgün, en değerli felsefe dersleri onun imzasını taşır. Türkçenin tek «Felsefe Kamusu»nu o yazmıştır. Düşünce tarihimizde bir dönem açan «Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası»mn üç kurucusundan biridir. Düşünceyi afaroz eden bir dünyada yaşıyordu. Bir çöküş döneminin temsilcisiydi. Asırlar süren bir medeniyetin heybetli çöküşü... Sevimli filozof, Stuart Millin belli başlı eserlerini okumuş muydu? İngiliz hakiminin eserlerini ne kadar anlayabilirdi? O dönemde düşünceleri anlamak, hele hele benimsemek mümkün müydü? Bilmiyoruz.. Ulum-u İktisadiye Mecmuasında şöyle bir makaleye rastlıyoruz: «Hürriyet, John Stuart Mili hürriyeti nasıl anlıyor?» (cilt 11, sayı ı, ss. 19-39 ve sayı 2, ss, Rıza Tevfik, bu altmışyedi büyük sayfada neler söylemiş? Çağımızın büyük fetişlerinden birini nasıl izah etmiş? Kimsenin umurunda olmamış. Yalnız Hüseyin Cahit 1927'de Stuart Mill'in «On Liberty» sini Fransızcadan dilimize çevirmiş. Çevirmiş de ne olmuş! Aydınlarımız okumuş ve ilgilenmiş mi? Ne münasebet... Stuart Mili çok cepheli bir yazar. Ben, üstadı Taine'in «İngiliz. Edebiyatı Tarihi»nden tanımıştım (cilt 5). Babası iktisatçı James Mili. Çocuk, kimseninkine benzemeyen bir terbiye ile yetişiyor. Herkesin çelik çomak oynadığı yaşlarda Eflatun'u, Arisyo'yu okumuş. Latin tarihçileri ile senli benli dost. Rıza Tev~ fik'in büyük muhabbetinde bu geniş ufukluluğun

payı. da olsa gerek. O da, üstadı gibi, düşüncenin bütün zirvelerinde at koşturmuş. Üstelik hocası da yok, kılavuzu da. Üstadımızın üstadını biraz daha yakından tanıyalım. Evet.. Stuart Mili de Doğu'nun büyük allâmeleri gibi bir hezarfen: mantıkçı, iktisatçı, sosyolog. Fildişi kulede yaşamamış. Liberalizmin tehlikelerini görmüş ve önlemek çarelerini araştırmış. Onyedi yaşında Hint Kumpanyasında memur. İlk iktisat kitabını 1828de kal®10 almış. 1843de «Mantık», 1848de «İktisat Prensipleri». 1853de Kumpanyadan ayrılmış. Bir müddet Fransada kalmış 1859da «Hürriyet»! yayımlamış. Bir ara İngiliz parlementosunda üye. Diğer eserleri de şunlar: «Ütilitaryanizm» (1863), «Auguste Comte ve Pozitivizm» (1865), «Temsilî Hükümet», «Kadının Kö ieleştirilmesi», «Otobiyografi» (1899), « Din Üs tünd e Denemeler». Geç evlenmiş ve karısının etkisi altında düşüncelerinden vageçmiş, derler (önce liberal gençlikteki

sonra sosyalist). Bununla beraber ferdiyetçilikten hiçbir zaman ayrılmamış. Klasik İngiliz doktrinine daima sadık. Tam rekabetten yana. Gelir dağılımı konusunda Ricardodan ayrılır: onun için mühim olan, en iyi dağılım nasıl gerçekleştirilebilir sorunudur. Özel mülkiyet bir çok çözüm yollarından bir tanesidir. Otobiyografisinde şöyle der: «gelecek, kişi hürriyetiyle ortak mülkiyet arasında bir uzlaşma yapacaktır». Mill'e göre, toprak rantı sosyalleştirilmeli, miras kısıtlanmalıdır. Üretim kooperatifleri aracılığı ile ecirlik ortadan kaldırılmalıdır. Ecirlik kötüdür, çünkü ça-lışanın üretim sonuçlan ile ilgisini keser. İktisatçımızın başlıca amacı: asalaklığı ortadan kaldırmaktır. Bazı noktaların altını çizelim: Mili, yalnız bir iktisatçı değil, bir filozof ve bir ıslahatçıdır da. Düşünce adamının iktisadi kalkınma nazariyesine en büyük katkısı, durgunluk teorisidir. Sosyolojik ve ahlâkî bir görüş. İktisatçılara göre servetin artışı sonsuz olamaz. Demek ilerleme aşamasını bir durgunluk izleyecek. Ne yaparsak yapalım, ilerleme ırmağı durgun bir denize dökülecek. Bir kelimeyle iktisadî bir sizifizm kaçınılmaz. Yükselişin sonu: yoksulluk. Malthus, insanlığın bu zalim akıbetten nasıl kurtulacağını söylemiş. Miirde Eflatun gibi düşünür: doğum nispeti ölüm nispetini aşın amalidir. Kaldı ki durgunluk aşamasından korkmağa lüzum ela yok. Bu dönemde iktisadî gelişme durgunlaşacak ama insan zekâsı hamlelerini sür-dürecektir. Mill'e göre insan faaliyetleri içinde iktisadî faaliyet sanıldığı kadar önemli değildir. Şimdiye kadar insanlık, enerjisini servet fethine harcamış. Ama bütün o didinmeler soyumuza mutluluk yerine felâket getirmiş. Gelişen insan zekâsı, artık daha yüksek amaçlar peşinde koşacaktır. Mili, daha da ileri gider; iktisadî ilerlemenin olduğu yerde ne ahlâkî gelişmeden söz edilebilir, ne zihni gelişmeden.

Durgun merhalede üretim kaygısı da durgunlaşır. İnsanlar daha adaletli bir dağılım üzerinde kafa yorarlar. Geleceğin toplumunu şöyle tasavvur eder Miliemeğin karşılığını alan bir işçi kalabalığı ve sınırlı bir servet. Herkesin boş zamanı olacak ve herkes bu İmkândan faydalanarak kafa işleriyle uğraşacak Ahlâk ve sosyal kültür gelişecek, sanat ve hırfetler iîer^ liyecek. Bir kelimeyle şairlerin rüyâsmı gördüğü Altm Çağ gerçekleşecektir. Artık keşif ve icatlar üretimi artırmağa yönelmiye-cek, insanlara boş zaman kazandırmak amacı güdecektir. Makina ancak o zaman hayırlı bir rol oynayabilir ve insanlığı maddenin esaretinden kurtararak hakiki hürriyete kavuş turabiiir. Oysa şimdiye kadar gerçekleştirilen icatlar tek insanın yorgunluğunu azaltmış değildir. İkinci Meşrutiyet döneminin politikacıları bir an önce endüstri kervanına katılmak için. ne yapacaklarını bilemezken İngiliz filozofunun bu tavsiyeleri dinleyici bulabilir miydi? Rıza Tevfik, bütün uzak görüşlülüğüne rağmen Stuart MilTin tavsiyelerini ne kadar anlıyabilirdi? Onu bırakalım, bugün endüstrileşme humması içinde çırpman yazarlarımız o büyük insanın endişe ve ümitlerini ne kadar paylaşabiliyorlar?

DÜŞÜNCE HAYATIMIZDAN ÜÇ KESİT
Carra de Vaux, Rıza Tevfik e ayırdığı bölümde, üstadı paşalığa tâyin etmiş1. Saygının telkin ettiği bir zühul olsa gerek. Gerçekten de Rıza Tevfik, irfan hayatımızın kelli felli bir «paşa» siydi. Tecessüsü, çocukça hevesleri, çağdaşlarına meydan okuyuşu üe çöken bir düzenin sırmaları sökülmüş bir çeşit Ahmed Vefik Efendisi. Edebiyat tarihi ile uğraşanlar isminin başındaki «feylesof» sıfatını sonuna kadar yagırgaclılar. Osmanlı münevverleri içinde bu makama talip olan hiç kimse görülmemişti. Kelimenin Yunan'daki mânâsıyla bir filozofdu Rıza Tevfik, yani bir hikmet âşıkıydı. Kimsenin dolaşmayı akıl etmediği, hatta varlığından bile haberdar olmadığı metruk mabetlerde tek başına dolaşan bir nevi büyücü. Dudaklarında işi-tilmemiş isimler, koltuğunda kalın ciltler, meçhul kaynaklara eğilen bu garip yolcu nereye gidiyordu acaba? Yolunu mu şaşırmıştı? Arada bir cesaretini bağışlatmak için halkın arasına bağdaş kurup, onun dilinden bir türkü tutturuyordu. Liliputlar ülkesindeki bu Güliver, bu kubbede düşüncenin değil, bir hoş sedanın baki kalacağını biliyordu galiba.. Fakat Sokrat’ın demon'u gibi onu da büyüleyen bir ifrit vardı: tecessüs.. Her kılığa giriyordu onu bağışlatmak için. Şimdi meddah/dı, şimdi pehlivan, az sonra politikacı, derken saz şairi. Onuncu asırda yaşasa Safa Kardeşlerimden (İhvan-ı Safa) biri olurdu, onaltmcı asır Fransasında Babelais. Abdülhak Hamid hakkındaki «Mülhazât-ı felsefiye» sinde Hamid den çok kendisi var. Yani kitap daha çok bir otobiyografi. «Kamus-u Felsefe»» ikinci Meşrutiyet Osmanlı aydmlarmm tecessüs hudutlarını ifşa eden bir harita. Zavallı

Rıza., ne klâsik bir lise tahsili görmüş, ne düşüncenin çorak ve tehlikeli yollarım emin bir kılavuzun ihtarları ile dolaşmak , mutluluğuna ermişti. Tek kılavuzu vardı: inzibatsız ve serazad bir merak. Bu rehber onu nice zirvelere sürükledi.. Bu çetin yolculuk, büyük fetihlerle sona eremezdi. Çünkü o da anasız doğmuştu, Ovidius'un dediği gibi: «Prolem sine matre creatam»2. Masonlukta üstad-ı azam oldu; bektaşilikde postnişin kutup, felsefede ise şakirdi olmayan bir hoca. (1) Bkz. «Les Penseurs de ÎTslam», cilt 5. Marifet iltifata tâbidir. Bu Arlequin libası içindeki hakim müsveddesini ne çağdaşları görebildi, ne daha sonrakiler: zirvelerde dolaşanın alın yazısı.. Edebiyat tarihimizi şuerâ tezkeresi olmaktan çıkarıp bir kültür, bir düşünce tarihi yapmağa çalışan Tanpınar da kabiliyetli bir şair olarak etiketlenmedi mi? İkisi de Augias’ın ahırında efsane söyleyip uykuya daldılar. Namık Çankı'yı hatırlamağa çalışıyorum. Mefisto'ya benzeyen bir hayâlet. Neden felsefeye merak sarmıştı? Belki de başka birşey yapamadığından. Şehrahlardan habersiz olduğu için aradığı meçhule, keçi yollarından varmağa çalışan asasız ve abasız bir derviş. Lalande’ın «Felsefe Sözlüğü»nü çevirmiş dilimize; tercüme bürosuna beğendir em emiş. Aristo ile ilgili, bir çok risaleler yazmış. Hiçbiri ciddiye alınmamış. Ne müslü(2) «Anasız düşünür. doğan çocuk», bir modeli, bir rehberi olmayan

m andı, ne hıristiyan. Bir Ahmed Naim de olamazdı, bir Rıza Tevfik de. Felsefeyi ciddiye almak isteyen, ciddiyetten mahrum bir cumhuriyet öğretmeni. Ama yıkılan bir kültürün mirasçısıydı ne de olsa. Az çok Osmanlıca biliyordu. Otuz şu kadar yıl bir enkaz satıcılığı yaptı. Sonunda perişen hayatını perişan bir eserle tamamlamak gibi hazin bir bahtiyarlığı da tattı: «Felsefe Ansiklopedisi».. Bu şatafatlı isim altında hazmedilmemiş bir irfanın istifrağı gizlenmiş. Zavallı Çankı. Yabancı dili topaldı. Kader onu da muhteşem bir ziyafet sofrasının misafirleri arasına sokmuştu. Nefis taamları ve mahiyetini bilmediği içkileri midesine indirdi. Sonra bu hazmedilmemiş muhtevayı kağıtlara tevdi etti. Ne bir şâirdi, ne de bir nâsir. Felsefe Ansiklopedisi adını verdiği geniş bitpazarmda eski eşya meraklılarının antika diye müzelerine koyacağı nice eşyalar bulunabiliri Nereden geldiği belli olmayan, envanteri yapılmamış bir değerler hercümerci. Taşıdığı malzemenin yükü altında çatırdıya çatırdıya ilerleyen eski bir konak arabası. Çankı, talihsiz bir Hilmi Ziya idi. İkisi de müşterisi olmayan birer müzayede memuru. Bence ülkemizde felsefenin son büyük temsilcisi Rıza Tevfik'tir. Belli bir felsefe mektebine mensup değilmiş. Varsın olmasın.. Rıza Tevfik'den beri, felsefe ciddiyetini

Ailesini. Bir hal tercümesinden çok bir hâile. Çankı'nın saika-ı kaderle içine fırlatıldığı düşünce bahçelerine hazine'bulmak iştiyakıyle giren bir sahib-i huruç. ya hepsi küçük. Ulemamız arasında Marxı karıştıran kaç kişi gösterilebilir ki? BÎR TARTIŞMA VESİLESİYLE Dilimizde ifadesi bulunmayan mefhumlardan biri de: obskürantizm. Bu küçük kitap o büyük insanm feryat ve ümitlerini dile getirmiş. Bütün değerlerin altüst edildiği bir çöküş dönemi. Dünyayı dize getirecek tılsım-ı azam: marksizmdir. Ama kendinden hemen hiç söz etmiyor. ansiklopediye mi? Filozofun büyüğü küçüğü olmaz. bir çeşit müdafaaname. Çankı'dan sonra Cemil Senâ bey de bir «Büyük Filozoflar Ansiklopedisi» yayımladı. ne bir çağın.büsbütün kaybetti. Bölümlerin hepsi iyi işlenmiş. edebiyatın bir çok dallarında kendini denedikten sonra aradığı «açıl susam açıl»ı felsefede bulacağını düşünerek fikir bahçelerini talan etmeğe karar vermiş. Rıza Tevfik'in amatörce dolaştığı. İmam-ı Azâm'ı zindana atan kafayla. Galile'yi mahkûm edenler bu illete yakalanmışlardı. İnsanın insan için kurt kesildiği o mundarlıklar dünyasında asalet ve nezahatini koruyabilen yaralanmış bir gönül: Fikret. Bahtiyardır çünkü ne aradığım önceden biliyor. eski bir üniversite hocasıydı. Bu eski polis. Felsefeye merak sardıranlar düpe düz birer meczup sayılıyor. Yazar. Zavallı Fikret. Büyük sıfatı filozofa mı ait. Gerçi üstadın marksizmle de pek muarefesi yok ama ne beis var.. Tam bir cumhuriyet araştırıcısı. bir engizitör keşişinin kafası birbirinden çok mu farklıydı? Demek ki obskürantizm denilen belâ ne bir kavmin inhisarmdaydı. Ama kuşkulandım birdenbire. her inancı susturmak ayırıcı vasıflarıdır bu habasetin. Şarlatanlığı isminde bile sırıtan bu bahtsız eseri incelemek lüzumunu dahi duymadık. Binbir biçime bürünen bu hastalık daha çok ayak takımından kimseler arasında yayılıyordu.. İslâm'ın tanımadığı bir illet diye sevini-yordum. Her ülkede başka bir adı. İsmail Hikmet (Ertaylan) şairi doğuşundan itibaren adım adım izliyor. îhvan-ı Safa risalelerini toplatan. İslâmiyette tek kelimeyle karşılanabilirdi: Taassup. daha doğrusu bir destan. Ya hepsi büyüktür. Hissediyoruz ki yazar da tasvirini yaptığı hâilenin acılarını bütün meraretiyle yaşamıştır. çevresini. Kahramanının arka-sında varlığını sezdiğimiz silik ve sessiz bir gölge. Hallac'ı taşlayan. Aristo'yu ülke dışına kovanlar. Obskürantizm nura düşmanlıktır. Her satırından sevgi ve irfan fışkıran bu derbeder sayfalar beni çok etkiledi. Hakikatin her tecellisini yadırgamak. başka bir gerekçesi vardı. Yazar . Eser. Tarihin bütün cinayetlerini yüklenebilecek kadar habis ve lânetli bir kelime. taleblik yıllarını uzun uzadıya anlatıyor. Hançerlioğlu. Nasıl da kahredici bir dünyada yaşamış. Yirmi yol önce basılan bir kitabı okurken bunları düşündüm... Sokrat'ı zehirleyenler. Çankı'nınkine rahmet okutacak bir hezeyan deposu.

Belgelerle dolu. Şair ve bir çok bakımdan karaladığı kimseye bir kardeş kadar yakın. Ben bu . ama bütün hakaretler karşısında metanetini koruyabilmiş. Avam her ülkede avamdır. Fikret. daima çelik pazularmdan. hem İstanbul Darülfünununda uzun zaman hocalık yapan bu âli himmet zat. Fikret'in dindarlığı idi. Bektaşilikte Postnişin Dede. Ama bütün bu tezatlar içinde samimi ve sevimli. Rıza Tevfik hem geniş irfanı. o manzumeyi mal bulmuş mağribi gibi ele almış ve şairin hâtırasına hakaret kusmak için vesile yapmışlar. " Önce tartışanları tanıyalım. Türk Ocağında şair dostunu birtakım izansızlarm suçlamalarına karşı müdafaaya kalkışmış. Münakaşayı Rıza Tevfik başlatmış. Hem Galatasaray Lisesi'nde. «Tarih-i Kadim» başlıklı bir manzumede feryatlaştırmış. Gerçi bu tatsız itham çoktan beri geçerliliğini kaybetmiş bulunuyor. Kabına sığmayan bu büyük kabiliyet. Konuşma. -ayrıca 498 sayfalık mükemmel bir önsöz yazmıştır.. Ahmet Naim Bey kalabalık içinde kaybolan herhangi bir fâni değildir. Bu zengin ihtisaslar ve müşahedeler mecmuasında çoktandır unuttuğum bir münakaşa şuuruma bıçak gibi saplandı. ama yine de hatır-lamakta yarar var sanıyorum. bütün meselelerin yeni baştan ele alındığı bir düşünceye başlayış dönemi. geniş bilgisinden ve emsalsiz cerbezesinden çekinmişler. Fikret. sövülmüş. Müselsel hayıl kırıklıklarını. bu çirkin hicviyeyi ölüm döşeğinde okumuş. Fonsgrive'den çevirdiği «llm-i el Nefs». O da tertemiz bir insan. Saldıranlar. Şair olmadan önce. zaman zaman ona da saldırmış. O döne-min tanınmış İslâm ulemasından Darülfünun müderrisi Naim Bey çok sinirlenmiş bu müdafaaya.edebiyatın dışına çıkmamak için çok gayret harcıyor. Taassubun boy hedefi artık konuşamayan. Fakat horoz dövüşüne bayılan aylak ve şuursuz yığın. yeis dolu bir ömrün bütün kahrını kelimeleştiren bu manzumeyi «Rebab-ı Şikeste» ye almamış. sağlığında da bir kadm kadar hassas bir şair olan Tevfik Fikret'tir. Doğu'yu da Batı'yı da anlamak ve değerlendirmek isteyen sonsuz bir tecessüs. masonlukta Kutb-u Azam. Allah hatalarını affetsin. çağdaş Batı ilminin de aşinasıdır. daimi bir arayış içindedir.. iyi niyetleri çok şüphe götüren bazı dinleyiciler tarafından gazetelere aktarılmış. İlk kurşunu atan Mehmet Akif olmuş. yalnız Doğu ilimlerinin değil. hem büyük seziş ve anlayış cehdiyle o dönemin en dikkate lâyık temsilcilerinden biri. dövülmüş. dürüst ve namuslu bir kitap. mütefekkir. Taassup. «Sırat-ı Müstakim» ve «Sebil-el Reşad» mecmualarmdaki makaleleri ise Îslâmî ilimlerdeki behresine su götürmez birer burhandır. ama Fikret'in dürüst ve nezih mizacı da onu büyülüyor. İkinci Meşrutiyet. Hamid'in şairliğine hayran. Yasak bölge tanımayan serazad ve hürendiş bir zekâ. Buhari'nin hadis tercümesine Zebidî'den çevirdiği «Tecrid-i Sarih» isimli kitabı eklemiş. Ne var ki. Konu. felsefe ıstılah-larımızı merak edenler için bugün de çok değerli bir kaynaktır. Rıza Tevfik.

bir nesli töhmet altında bırakacak bir yobazlık örneğidir. bu davranışı ciddi bir münevvere yakıştıramıyoruz. Ehl-i salip ile beraber mündefi oldu gitti. Fikret'i tekfir için tartışılmaz bir delil vardır elinde: İslâm'ın amentüsü. Ve filozofa çok terbiyeli fakat oldukça sert bir cevap yazar. «Tarih-i Kadim»i yazdıran. Ziya Paşa merhum. Gelelim Rıza Tevfik'in cevabına: Filozof her zamanki gibi ihtiyatlıdır ama. Naiın bey. Bir daha gelmemelidir». itikadda bütün urafay-ı sû~ fiyyenin fikrine tercüman olmakla beraber tekfir edilmişti. Kalabalık. avam-ı nas gibi davranamaz ve davranmamalıdır. Akif beyin hicviyesi olmuştur. ilhamını gayzdan yani taassubtan almaktadır. Fikret. bazıları olmaz. mümindir. Geçiyorum. gazetelere geçerken bir hayli tahriflere maruz kalan bu konuşmaya fena halde sinirlenir. Naim Bey. «Bir failin measiridir cümle hâdisat Her itikad. budist de mümindir. zamanımızın vicdaıiına yakışmaz. îmanı bir şekil meselesi olarak ele almamak. mülhit de olsa faziletli bir adamdı. Akif ve Naim beylerin bu düşmanca peşin hükümleri olmuştur. kendi dilini konuşan ve annesinden doğdu doğalı işittiği «hakikatleri» tekrarlayan hoca efendiyle beraberdir şüphesiz. Konf eransda araştırdığım Fikretde. Türk Ocağı'ndaki konuşmasında bir inancını dile getirmiş: Fikret mülhit değildir. Önce çağımızın bir kadir bilmezliğini belirtmek istiyorum.. ben din bahsindeki şekl-i itikada değil. Musevi de. Bu hicviye. ukalâlıkdan da vazgeçemez. Ama bizce Naiın beyin suçlamaları yersizdir.. Filhakika filozofa göre bütün dinler haktır. Fazilet sahibi olmak için mutlaka dindar olmak gerekmez. ihlas-ı îmana. Nezaketin gerektirdiği bazı iltifatlardan sonra amacını şöyle belirtir: «Medeniyet-i sahiha şeriati ile uyuşması mümkün olmayan taassub hissesine cihad açmak ve hiç olmazsa genç vicdanlarda o zehirli yılanı boğmak». Kanaatlerine gönülden katılsak da. Bu şapşal kadirbilmezlik. Bir müslüman âlimi. yani ahlâkî davranışlarma bakmak lâzımdır. böyle bir fail-i müessirin vücuduna dair kesin bir inanç var mıydı. hisse daha ziyade ehemmiyet veririm. Fikret'i solun istismarına mahkûm eden. ne islâm Ansiklopedisi'nde. Naim beyin ne Meydan-Larus'da ismi vardır. Rıza Tevfik. akla göre gaibanedir» diyen. Şeyh-i Ekber de aynı kanaattadır. kişinin amellerine.. «Evet.kitaptan geniş ölçüde faydalandığımı (beyan eder ve merhum üstadın hatırasına şükranlarımı sunarım. hıri-stiyan da. «Tarih-i Kadim»den ustaca seçtiği mısralarla dâvâsmı karşı konmaz bir kesinlikle ispata çalışır. . Bu his. maalesef tamamlanmayan Türk İslâm Ansiklopedisi'nin de yazı ailesindendir. iddia edildiği gibi. Ne yazık ki. yani fikre değil. Bazı dindarlar faziletli olur. yok muydu? Merhumun ehl-i sünnet nazarında müslim sayılıp sayılmayacağı bence büyük bir önem taşımaz.

Yazık ki aynı üslup nezahatini daha sonraki tartışmalarda bulamıyoruz. İbretle okunması gereken bir madde. Sanki konuşan içli bir sanatçı değil şeytanın kendisidir. Akif'in hicviyesini İslâmiyete aykırı bulur. . kepazeliklerin temelinde siyasî menfaatler vardı. dünya edebiyatında pek az şair bu kadar toplum. arada bir ümit dolu bir çığlık. 201. Ve bütün bu.. benliğini bir küçük burjuva anarşistine yakışacak bir gururla yüceltir: «Kimseden ümmid-i feyz etmem. Rıza Tevfik. Türkçe'nin bu iki büyük şairi eserlerine epigraf yaptıkları mısralarla bütün iç dünyalarını dile getirirler. İtikat halis ise amelde tezahür eder. Şimdi de Akif'i dinleyelim : «Bana sor sevgili kari. uzun uzadıya tesbitten sonra bazı yöneticilerin İslâm büyüklerine karşı tatbik ettiği istisnai zulumlarm kaynağını araştırıyor. dilenmem perr-ü bal Kendi cevvim. belki içinde bulunduğu çevrenin baskılarıyla fâni ve minnacık kinlerin tercümanı olmuştur: Allah her ikisine de rahmet eylesin. kendi eflakimde kendim tairim İnhina tavkı esaretten girandır boynuma Fikri hür. fikir ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. hatta insanlık dışı kesilebilmiştir. Muarızların ikisi de terbiyeli ve kibar. «Ateizm Nedir» başlıklı yazı. Bu isyanı hangi hayal kırıklığı zehirleştirmişti? Bilemeyiz. Ateizm (zındıklık) başlığını taşıyan bu yazıda İslâm'ın İnsafa verdiği büyük önemi. «Kamus-u Felsefe»nin daha bir çok maddeleri gibi. amellerde aramalıyız. Evet.. İKİ DÜŞMAN KARDEŞ Fikret ile Akif. irfanı hür. Rıza Tevfik.. neticesine varıyor.* Üzülerek altını çizelim: Yankıları hâlâ sürüp giden bu tatsız tartışmada Rıza Tevfik.. sana ben söyleyeyim Ne hüviyette şu karşında duran eş'arım Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri Ne tasannu' bilirim çünkü ne sanatkârım». Bildiğimiz şu ki. önüne gelene kâfir damgasını vuran bu habis zihniyeti îslâm tarihinden aldığı bir çok örneklerle kınar. Fikret. Fakat bu konudaki düşüncelerini daha etraflı olarak «Kamus-u Felsefe»nin nefis bir maddesinde buluruz. Akif için şiir samimiyettir. Naim bey üstadımız ise (1) Bkz. s. Başlıca düşmanı da taassup ve her düşünene kâfir denilmesidir. Kendisini silen ve gururundan soyunan bir tevazu.» Çok kere acı. vicdanı hür bir şairim».Fazileti inançda değil. Taine'nin dediği gibi «Sanat bir çığlıktır.

tufana yakalanmış bahtsız bir toplumu gemisine çağıran bir nevi Nuh Peygamber. sol bir dergide yayımlanmış. Tezat. İkisi de bir yıkılış döneminin bütün ızdı: raplarmı yaşayan ve gönülleri kendi ülkelerinin meseleleriyle dolu birer Osmanlı. istanbul 1964. Ne gariptir ki «Safahat» dilimizin en çok okunan şiir kitabı olduğu halde Akif hakkında verilen hükümler. Günümüzün Türk aydını gönlünü tutuşturan korkunç ve içinden çıkılmaz meselelerin cevabını Akif de arayabilir. Fikret'te sosyalizmi ifşa edecek tek mısra bulmak kabil değildir. Akif ise muhafazakârların bayrağı olarak alkışlanmıştır. Fikret. Akif'e eğilirken ideolojik saplantılarından kurtulmasını bilmiş. politikacıların kaleminde bir sosyalist ola-rak yüceltilmiş. <1) A. Mahmut Kemal'in «Son Asır Türk Şairleri»nde de çok sığ üç beş' satır. Aradaki mizaç farkları daha çok yetişme tarzlarından. Aynı zat. Çoktandır hasretini çektiğim dürüst ve efendice bir yazı. Ben. Bununla beraber o da Akif'in gerçek kişiliğini belirtmekten uzak. Ama çevresindeki bir çok peşin hükümleri de bombardıman ediyor. Tunuslu Hayrettin ve Sait Halim Paşalarla devam eden bir düşüncenin son büyük temsilcisidir. Fikret aleyhindeki yazılarını «Safahat» a almamak efendiliğini göstermiş. Ne var. Herkes aldanabilir. Cevdet Paşa'yla başlayan. Ölünceye kadar eserini bastıracak bir yayınevi bulamadı.büyük bir kısmını Fikret'i yazmağa adamıştı. Kerim Sadi. hayatın kanunudur. tırnaklarının ucuna kadar aristokrattır. buhranlar içinde kıvranan toplumumuz Akif den bir çok dersler alabilir ve almalıdır da. aile çevrelerinden gelir. Akif'i Fikret'ten çok severim. Cerrahoğlu. Akif. hâlâ gülünç ve çocukçadır. İnsanları kaypak klişelere hapsetmek sadece cehaletimizi ifşa eder. Yalmz o büyük vatan evladı. hiçbir zaman yalan söylememiş ve kimseyi hataya sürüklemek istememiştir.. Akif ise iliklerine kadar halktandır. Şair. Yazar belki bütün peşin hükümlerden sıyrılamamış. Bir İslâm Reformatörü: Mehmet Akif. Ama her iki şair de ülkemizin barındırdığı milyonlarca «ecsad» arasında ihtişamla parlayan temiz birer nasiyedir. Akif ise sömürgeciliğe bütün gönlü ile düşman. Evet. Başka deyişle Avrupa'nın ölçülerine göre halis bir «sağ». Keşke . her iki şair de Batı'dan yanlış olarak aktarılan hödükçe sıfatların yüzde yüz dışındadır. Fikret. Yani aynı ölçülere göre «sol»un kendisi. Türk basınında son aylarda görebildiğim en değerli yazı. hayatının . Süleyman Nazif'in Akif'i anlatan kitabı dostça ve oldukça isabetli. Ne garip Akif için yazılmış en güzel kitap hâlâ Kerim Sadi'nin imzasını taşıyor.Ölçülerin altüst edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ondan alacağımız derslerin başında çoktandır kaybettiğimiz bir fazilet var: İnsaf.ki. Akif. Ufak tefek yanlışlıklarına rağmen dürüst ve oldukça isabetli2. «İslâm Ansiklopedisinde Akif'i anlatan 'bir makale yok. ilerici ve samimi bir sanat adamıdır.

torfcarsm. Allah bizi içine düştüğümüz mazoşizm girdabından bir an pnce. «Safahat»ı okuyun.. Namık Kemal: «Bâis-i şekva bize hüzn-ü umumidir. ya Kemal de. kördüğüm olmuş bir çok meseleyi aydınlığa kavuşturacak bir vicdandır Akif. Batı'nın her kepazeliğini yücelten. tam bir Asr-ı Saadet müslümanı. sayı 26. kendi insanlarında hiçbir çelişkiye tahammül edemeyen gafil bir neslin veballerinden kurtulmağa çalışmalıyız. Akif'i dertlendiren umumi hüzün yalnız kendi tarihinden yükselen ıztırap sayhaları değil bütün mazlum îslâm milletlerinin bugün maruz kaldığı insafsız istismar faciasıdır. Akif'i bütün buudlarıyla tanımak için kitabını elimizden düşürmemeliyiz. Akif hem bir ülkenin sesidir. Yah(2) Güngör F. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulunduramazsak .hatalarımızın sonu gelmez. Akif ise mistik hülyalardan uzak. «Safahat». Zekâsı.. Tüzün. Türk dilinin en mükemmel ve en dolu kitaplarından biri. Hem bir edebiyat şöleni hem de bir iman tazelemek. Akif'lere belki her zamandan çok bugün ihtiyacımız var.. Bilim ve Sanat. sezişi ve imanıyla.. Bu iki düşman kardeşi sevgiyle bağrımıza basmak ve yıkılış çağının kaçınılmaz çelişkilerinden kurtula-madıkları için suçlamak küstahlığına kapılmamak bugünkü nesillerin en esaslı bir görevi. Fikret de. şairdir.. her an tazedir. Evet. Fakat bir mabede girer gibi saygı ile ve sevgiyle eğilmeliyiz o sayfalara. . yapraklarını sevgiyle okşamak ve maziyi değerlendirirken günümüzün politika çamuruna bulanmamak hem şuurumuz... Ama bu beyti söylemek hakkı herkesten çok Akif'indir. hem haysiyetimiz için en selâmetli yoldur. Fikret nasıl sosyalist değilse Akif de gerici değildir. demiş. Her namuslu insanın yol arkadaşı ve düşünce tarihimizin kilometre taşlarından biridir.Sultan Hamit'le ilgili hicviyesine de o güzel eserde yer vermemiş olsa idi. Kemal Kendi derdi gönlümün billâh gelmez yâdına». Akif.. Emperyalizm hiçbir zaman Akif kadar müthiş bir düşman tanımamıştır.. Ama yaşadığı kıtanın tarihini bütün derinlikleri ile bilen ve dertlerini ömür boyu kendi derdi olarak haykıran ezeli bir düşünce adamıdır da. hem de bir çok hakikatlere aşina olacaksınız. Akif. Hem sonsuz bir zevk duyacaksınız. O çiçeklerin dikenlerine takılmayıp ıtırları zevkle koklamak. Necip Fazıl da bu ülkenin en mümtaz ve en asil kalemleridir. Akif de. Hiçbir şairimiz sömürgeci Avrupa'nın kepazeliklerini onun kadar isabetle sergilememiş ve Hıristiyan mede-niyetinin kangrenleşmiş yaralarını gözler önüne sermemiştir. Şiir bahçesi muhteşem çiçeklerle donanmış. hem de bütün bir kıtanın.

Bursa canavarının bıçakladığı teyze. Kişilerin hepsi sisler arkasında. herhangi bir izm'in emrine giremeyecek kadar serazadtı. dikkatimizi avlamak için ustaca kullanılan birer olta. Kitap. sosyal hürriyet. O coşkun zekâ.. Felsefe talebesi Ferid'in arkadaşları da birer soyutlama: Saim. Peyami. Fakat kitap daima loş ve kasvetli. Naci. 'Açılarıyla tecessüsleriyle yalnız. Tatvanlı bir hizmetçi kız. Cumhuriyet döneminin. İstanbul'un en şairane semtlerinden birinde. herhangi bir kilisenin. her ikisi de şiire . bahtiyardı. ne istediğini bilmeyen. şapşal bir komünist.. Batıyı Naci'den daha iyi tanıyordu. Romanın baş kahramanı eski bir üniversiteli. Sevdiklerinin anlayışsızlığı yüzünden. kişi hürriyeti. Selma ile Nilüfer. Eda hanımın karanlık ve sefil hayatı. daha çok Anadolu idi. Dualar mırıldanan Vafi bey..IğgyAMÎ'YÎ OKURKEN YAHUT. iradesi mefluç Raskolnikov'u. Vauquer ana diye tanınan dul bir kadının işlettiği bu pansiyon kaç ojçuyncunun hayatına girmiştir? Bilemem. Recaizade İstanbullu idi. bütün güçlerini biribirini yıkmağa harcamaları olmuştur. romana lâf olsun diye misafir edilmiş.. ihtiyar bir siXru insanı bu güzel manzaralı eve sürüklemiş. Rastignacdan ço\z Raskolnikov'u hatırlatıyor. Diyalogu sunan usta bir entelektüel. her ikisi de samimi. nazizme hayran.. kaybolan anahtar. realizm ile nominalizm tartışması. fert ve şahsiyet. Peyami.. arada bir «cingözleşiyor». mânâ-sız bir gurur sürtüşmesi. ilmin değeri vs. Peyami'nin sajh. Her ikisi de dürüst. Sayfaları çevir-dikçe sis dağılıyor. Romanı yazan: Cingöz Recai. romandan çok felsefî bir diyalog. Ömür boyu hakikati arad. Peyami yalnız adamdı. Çaftuu ve çevresini aşan dev bir tecessüs. ezelden beri çözülmemiş ve çözülemeyecek birer kördüğüm: duyular dışı idrak. karanlıkdan geliyordu. Düşünce tarihimizin büyük faciası... Hoffman’ın dünyasına benzeyen suni ve hasta bir âlemdeyiz. birbirini anlamak. Ama tesadüfler birbirine pek az benzeyen genç. sevmedikleriyle yol arkadaşlığı yapmak zorunda kaldı. Hayatını kalemiyle kazanmak zorunda olan gazeteci bir Eflatun. Muîıtar. önce. merdivenlerde dolaf şan fotoğrafçı. Peyami. Paris'in ücra ve kasvetli bir mahallesinde değil. Dosto'dan çok Eflatunca yakın. «İnsanlık Komesy ası» nın İD elli başlı kahramanlaj^yla bir kira evinde tanışırız ilk defa. Ele aldığı meseleler. hiç birini aydınlık alarak göremiyoruz.-Hikâyede canlı olan yalnız bir 61ü: Noralya. harcıâlem bir iki numarayla tecessüsümüzü gıcıklıyor: merdivende dolaşan çıplak kadın. birbirini tamamlamak için yaratılmış aydınların. Muallim Naci ile Recaizade'yi kanlı bıçaklı düşman yapan bir fikir ihtilâfı mı idi? Hayır. metapsikoloji. Serüvenler. Onun gibi hasta ve tedirgin.nesi. iyisaatte olsunlann kaçırdığı ermeni kadın. soluk birer kartpostal.

kabalığı. büyük ^akasma rağmen. bu kini körükler. Batı'nın anladığı. lihsMiğe bakın ki. O dönemin en güçlü nesir ustalıyla en kabiliyetli şairi jurnalci derekesine düşerler. mânâda tam bir sol. j^stah ve bahtiyar.ve edebiyata aşık. doğuş'yoksul. birbirlerinin can düşmanı olurlar. yakışıklı bir paşazade. Peyami-Nazım. pir kelimeyle Peyami'nin yeri sol. bu iki düşman kardeşi günahlarında n sıyırarak anlamak ve muhabbetle bağrımıza basmaktır. Gladyatör döğüşüne bayılan işsiz güçsüz ve dâvâsız çevreler. yıllarca sürecek bir kavganın başlatıcısı oldular. kadirşinaslığını istirdade gayret edelim. Biz insafı batıdan öğrenmek zorunda değiliz. Midhat Efendi. Bu aydın yamyamlığına bir son verelim. . Peyami'ye kıyasla ^utlu azınlığın temsilcisidir. iki büyük zekânın birbirini hırpalayışını sadist bir zevkle takip ederken. incir çekirdeği doldurmayan bir gurur yarası yüzünden. Kendi yarattığımız kin. Fikret solun bayrağı yapıldı. Peyami. Mefhumların böylesine tersyüz edildiği ^içbir ülke ve hiçbir çağ yoktur. Akif. kalemiyle kuyu kazmak zorunda. Nazım'ın sağ. Bugün bir Fransız aydını için Barresle Jaures Fransız dilinin ve edebiyatının eşsiz zirveleridir. engin bir -tecessüs. düşünce hayatımız onulmaz yaralarından birini daha alır. Fikret'le Akif'in anlaşmazlığı da bir başka facia. Mefhumlar biraz daha karanlıklaşır. Bu kör döğüşünde Naci. Hataları. ikisi de Türk dilinin eşsiz birer mimarı. Tajipsiz Peyami ile aristokrat Nazım. Darbeleri saymakla keyiflenenler. Az çok ciddî bir tahsil görmüş. fildişi kulesine mahpus. nesillerin tecessüsünü dünya düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. Yalçm bir irade. Ve kendi kendini yaratan bir düşünce adamı dır. Şımarık. Fikret.. kanlı canlı. Nazım. Peyami doğuştan hasta. hepimizi yutacak Kadar korkunç bir uçurum haline geldi. jsjzif sağın. DOĞULU KALAN TEK MÜSTAĞBÎP İmzamı taşıyan en kalın kitap: «Kırk Ambar»1. ömür boyu aydınlık peşinde koşan. kısa süren bir dostluktan sonra.. Peyarni Safa-Nazmı kavgası da bu trajikomedi'son perdelerinden biri. Bize düşen. halkı yani solu temsil eder. parlak bir kaç manzume yazarak. uyuklamayan bir şuur. her ikisi de hemen hemen bütün çağdaşları gibi batıya hayran olan bu iki dost. Son eserimde ilk hocamı hatırlamak bir kadirşinaslık borcuydu. El Biruni soyundan ansiklopedist bir kafa. derli toplu bir nesrin ilk yaratıcısı. öfkesiyle yığındır. Nazım. çevresinin büyük ilgisini fethetmiş. yüzde yüz ferdiyetçi bir sağ. Gerçekten batılılaşmak istiyorsak Avrupanm fuhşiyatım taklide değil. damarlarında tarihin nabzı atan bir çocuğu. Peyami.

Midhat efendinin büyük talihsizliği edebiyatçılar tarafından anlaşılmamış olmaktır. Schiller'in «Haydutlarıma kadar.. dinler tarihi ve bütün şubeleriyle şarkiyat hâlâ onun kâbına varacak bir kalem sahibi yetiştirememiştir. Oysa Ahmet Midhat. coğrafya. İftiraya uğrayan bir devri. dır Midhat. şapşal bir intelijansiya içinde fikirlerin özüne inmeğe çalışan dürüst ve şatafatsız bir yazar. Ötüken Yayınları. Midhat efendiyi okumalıyız ama «Rakım efendi ve Eflatun bey» veya «Hasan Mellah» gibi hikâyelerini değil «Avrupada bir Cevelân». denmiş. belagat oyunlarına da. protestan bütün haçlılarına meydan okur. Başta ciddiyet ve hamiyet. «Niza-ı ilim ve Din» gibi ciddi kitaplarını. «Üss-ü Inkılab» yalnız aklı selimin değil. Çok sevilen. İstanbul. Tanzimat'ın dev şöhretleri Hace-i Evvel'e kıyasla tek boyutludurlar. «Hace-i Evvel» e sataşanlar onun sathiliğini dile dolarlar. 1980. vicdanın da sesidir. geniş kalabalıkları çağının bilgilerine ısındıracak bir vasıtadan ibaretti. Midhat efendi bir asrı dolduran düşünce-dir. Oysa Midhat efendi ele aldığı bir düzine ilimde üniversite hocalarımıza diz çöktürecek kadar vukuf sahibidir. «Kırk Ambar». hem dergisini. gafil ve hırçın bir intelijansiyaya karşı o savundu. hem gazetesini. Osmanlıların Diderots'u. Amerikalı profesör Draper'in iddialarını «Niza-ı îlim ve Din» adlı üç ciltlik eserde tuzla buz etmiştir.. Cervantes'in «Don Kişot»una. daha doğrusu Pierre Larousse'u. Xenephon'un «Husrev-Nâme» sinden. dünya edebiyatının enafis-i asarını onun büyük gayreti sayesinde tamdık. 487 sayfa. Hepimizin o büyük yol göstericiden öğreneceği çok şey var. O kibar ve ağırbaşlı insan. Müsteşrikler kongresinde Türkün ve İslâm'ın haklarını Avrupa'nın kendini beğenmiş ilim adamlarına vakur bir celadetle haykıran ve o milletlerarası kongreden Naci efendiyle Zihni efendiye iki altın nişan kazandırarak dönen yine üstadımızdır.İhsan-ı Safa topluluğımun onuncu yüzyılda başarmak istediği büyük terkibi geçen yüzyılda tekbaşma gerçekleştirdi. İlâyı Kelimetullah uğrunda hıristiyan dünyanın katolik. Schopenhauer felsefesinden söz açan ilk müslüman yazar O'dur. Son kitabımı tanıtmak için kaleme alman bir yazıda «Kırk Ambar». Darülfünunda Dinler Tarihi okutan üs-tat. İslâm'a tevcih edilen her tenkit karşısında aşılmaz bir hisar(1) Kırk Ambar. Şöhreti fethetmek için nazmın cazibesine dev tenezzül etmedi. Midhat efendi için roman. Midhat Efendi'nin bir çok eserle-" rini toplayan ortak bir addır. çok okunan ve bir benzerine hâlâ şahit olamadığımız bir mecmua. Kıymetli dostumun bu zühulünü düzeltmek isterim. «Üss-ü înkilâb». Tarih. din ve devletin haklarını korumak söz konusu olunca kalemini kılıç gibi kullanır. hem ı de kitaplarını . Zola’nın romanlarına. Lafızlara âşık. bir mecmuanın ismidir. imkânların son derece kısır olduğu bir devirde. felsefe.

Klasiklere yakışan bir mahviyet mi. şüphesiz ki yersiz değildir.geniş bir kalabalığa okutabilmişti. Batı’nın tanıtıcısı olduğu halde. Ahmet Midhat Efendi. Fransız edebiyatının büyük nazariyecilerinden La Harpe. O sararmış sayfaların cazibesi nereden geliyordu acaba? Şüphe yok ki samimiyetlerinden. bu zıpçıktı sıfattan hiç hoşlanmazmış. Muallim Naci. Kendisine dâhi tacı giydirmek isteyenlere «Dâhi. tahkim eder. bilemiyorum. Yalnız üstat.» Tokadızade Şekip. Ücra bir köy kulübesinde harfleri yeni yeni sökerken amcamın kitapları arasında bulduğum «Kırk Ambar» tecessüsümü sonsuz ufuklara kanatlandırmışdı. Hamid'e dâhi sıfatım verebilir miyiz? Neden vermeyelim! Lamartine. yatak odasına girer gibi sık sık o mağaraya uğrar. Filhakika Hamid'in şiiri üç kıtaya ferman dinleten bir imparatorluğun sesidir. «dekadan»larm insafsız slo_ ganlanyla yıkmak istedikleri bir «heykel-i hamakat» değil. Hace-i Evvel. hatta Hugo ne kadar dâhi ise Hamid de o kadar dâhidir. HAMÎD VE DEHA Dâhi. «Mon şer.Okuduğum edebiyat tenkitlerinden en çok beğendiğim Rıza Tevfik beyin «Hamidnamesi» dir. Doğulu kalan belki de tek müstağrip. buna denmez mi Genie etmeli insaf» diye yeni lafızla alay ederken talebesi Fikret. Cihanşümulluğunun sırrı müphemiyetindedir. Çünkü zaferleriyle sarhoş bir neslin bayrağıdır.. Büyük ırmaklar gibi coşkun ve bulanık. La Harpe’ın klasik ve akılcı zevkine aykırı düşer. bu mânâda bir medeniyet taşıyıcısıdır. bir «abide-i samimiyet»tir. Batı düşüncesi. Bununla beraber. içtimaî bünyemizi tahrip etmez. «Aveng-i Tesavir»inde Hamid'i ebedileştirirken dehaya şöyle seslenir: «Deha ey neyyir-i esrarı fushat Hamid midir evreng-i ârâmm. hudutları meçhul. Üstat. tecrübeli bir hekinpı sezişiyle. ben dâhi değil bâhiyim» diye karşılık verirmiş. dâhi. Kırk Haramilerin mağarası. fazla gerçekçi bir övünme mi. tekrar eder: Fikret'in bu zan ilhamın Senin pişan-i iltifatını yavanlaştırarak «Ettin bizi aşina dehaya Faniye nasip olan bekaya. Hikmet. romantik çağm aşırı coşkunluklarını ifade eden bir sıfat. Bu muhabbetler. yaşar ve yayılır. bütün tecellileriyle müslümanın meşru malıdır. «genie» lafzı o yavuz belagatçinin bütün yıldırımlarına karşı koyar. Hamid'in felsefî fikirlerini şerh etmek için koca bir kitap yazar.» Rıza Tevfik. Bir şairin . îçi boş. Ye bütün aceleciliğine. bütün sabırsızlığına rağmen. bu aşırı iltifattan pek hoşlanmazmış. tarifi imkânsız ve herkesin dilediği gibi kullandığı bu lafız. müphem ve karanlık. Musset. aktardığı malzeme. uzviyetimize lüzumlu vitaminleri boca eder eserlerine.

Elbette ki cemiyetin yükselen sesi ve konuşan dili olan şair de. Ülkelerden ve tarihlerinden kopan. hayatının bütünü hesaba katılarak vermek lâzımdır. onları nağmeye. Elbette çevresindeki çeşitli fikir cereyanlarından müteessir olacak. tarihin ihtarlarına Cl) Yahya Kemal'in yirminci ölüm yıldönümü münasebetiyle Cemil Meriç'le sohbet.T. Nev-Yunanilik üstat'la gelip geçici bir hastalık. Yahya Kemal Devlet-i Aliyye'nin tarihe karıştığı. daha doğrusu dirayetini göstermiştir. geçtiği merhaleleri seciyesinin esas unsuru saymamak ve hükmü. Ufak tefek inhiraflar. Cemiyet zaman zaman lyuhran geçirir. Yahya Kemal bütün hüviyeti ile Türk'tür. Zavallı Hamid. Bir yoklayış. Divan dergisi. gerçek Türk! — Yahya Kemal'in nev-yunaniliği hususunda ne düşünüyorsunuz? — Nev-Yunanilik de Avrupa'dan gelen bir moda idi. Konuşan A. Çevresinden âlaka görmeyince. Eserlerinden yapılacak titiz bir seçme asrımızın da. Üzüntüyle belirtelim ki edebiyat tarihçilerimizden pek azı. bütün heyecanlarını dile getiren adamdır. Batı kültürüne açık olan bir şairin nezleye tutulur gibi yeni cereyana yakalanması bizi şaşırtmamalıdır. bu gençlik . heyecanları fânidir. bir çırpmış devriydi bu. kasım 1978. Jöntürk değil. Alkan. Şair insanların en hassasıdır. vatan ufkunu kara bulutların istila ettıgı ■bir devirde yaşıyordu. kulak kabartarak. gelecek asırların da zevkine sunabileceğimiz muhteşem bir be di a olabilir. O şahikalar ve girdaplarla örülü şiirler. bir nevi büyüme hastalığıdır. jCUĞUNUN SON ŞARKISI — Size göre Yahya Kemal bir Jöntürk sayılabilir xni? Hiç değilse hayatının belli bir döneminde?! — Şair. kucağında yaşadığı toplumun buhranlarını aksettirecektir. çağının bütün emellerini. bir arayış. Emelleri hasta.ilham dünyasına bu kadar gür bir ışık tutan başka bir eser hatırlamıyorum Türkçede. -ülkesinin asırlık değerlerine koşmakta tereddüt etmeyecektir. ağzına kadar bilgi ve düşünce dolu olan bu nefis kitabı okumak sabrını. İnsanı bütün olarak ele alinak. Ama bu yol arkadaşlığı hiç bir zaman uzun sürmeyecek ve Yahya Kemal vicdanının sesine. zamanımızın sığ irfanına hitap edebiliyor mu? Bir çağın göklere çıkardığı şair-i azâmi anlamak için ilk iş dilimizi öğrenmek. büyük şairin asıl istikâmeti hakkında şüphe uyandırmanialıdır. yeni bir arz-ı mev'ud hayaliyle büyülenen serap peşindeki bir avuç müstağriple zaman zaman birleşecektir şair. ahenge kalbedecektir.

başka bir kelimeyle kendisi olmuştur. Yahya Kemal olmasa. «Kaybolan Cennet»i bu beyaz nazımla kaleme almıştır. Bitmeyen ve bitmeyecek olan bir rüyanın. Yirmibirinci yüzyılın makina gürültüleri içinde sersemleyen insanlarına Lâle devrinin "unutulmaz şarkılarını. Şiirin içinde eriyen bir fikir. — Yahya Kemal. sadeliği içinde muhteşem ve ihtişamı içinde sade bîr dile duyduğu hasreti anlatmak istemiştir. bülent servilerin gölgesinde. Beyaz Lisan bir şairin uydurduğu talihsiz bir terkip. ürpertilerini terennüm eden «kökü mazide olan âtidir. yaşadığı çağın insanlarına aşılayabilen bir büyücü. kafiyeyi atan ve mısralarm kendi iç musikisini sun'i kayıtlardan âzâde olarak terennüm eden bir nazım şeklidir. Üstadın en mühim mirası. Batı dilerinde Beyaz Şiir diye bir tâbir vardır. Bir insandan daha ne bekleyebiliriz? Türk dilini. Zaman zaman Fransız şairlerinin de rağbet gösterdiği bu tasannusuz nazma. şiirlerinde hiçbir zaman iltifat etmeyen Yahya Kemal. yalınkılıç. getirmiştir? Türk edebiyatına ve fikir hayatına ne — Yahya Kemal. yani mazinin ebedi değerlerini dile getirerek dehrin hayhuyuna kahkahalarla gülen bir rinttir. dikkatlerimizi büyük ve şerefli bir tarihe çevirmiş olmasıdır. ebediyyen yaşayacak olan bir avuç şiirle zenginleştirmek.238 atan şâhâne bir gül. Kuğunun son şarkısı.günahından istiğfar etmiş ve asıl sesini bulmuş. Dilin bütün curufundan temizlenmesini . ihtiraslarını. metotlu ve sistemli düşünen bir yol gösterici saymak hata olur. Beyaz nazım. Milton. Tanpmar da olamazdı. Elbetteki bu hassas. Dünün zevkini. yani kendi gök kubbemizde ebediyyen yaşayacak olan bir sestir. Şairin sohbetleri ile bütün bir nesli nasıl büyülediğini unutmamalıyız. Bu itibarla Yahya Kemal'i girift hüviyeti ile tanımak için Tanpmar'ın «Yahya Kemal» kitabına eğilmek en emin yol. Türk düşüncesme bir başka armağanı da yetiştirdikleri: bilhassa Tanpmar. parazitlerinden kurtulmuş. iftiraya uğrayan bir tarihi bütün ihtişamı ile diriltmek ve Türk irfanına bir Tanpmar hediye etmek: kaç faniye nasip olabilir? .» Bir rüyanın devamıdır YahyaKemal. güzelliğine âşıktı. Bakışlarını ezeliye çeviren. lekesiz ve pırıl pırıl bir ifade vasıtası haline gelmesini istiyordu. bu kubbede. Edebiyatımızın has bahçesinde boy . maziyi. — Beyaz Lisan tabiri ile Yahya Kemal ne kasdediyordu? — Yahya Kemal. bu kanatlı şiirin bir fikir tarafı da var. Şiire açılan bir fikir. sanıyorum ki Beyaz Türkçe ile. Türkçe'nin şiiriyetine musikisine. Yalnız üstadı geniş irfânma rağmen..

Biı4 de «Büyük Türk Lugatı»nı dinleyelim: «Halk. Bir nesneyi örneksiz. İslâmiyet de aile asaletini şiddetle reddeder. Bir nesneyi yumuşatmak. Cumhuriyet aydınları. halk için edebiyat. Doğru takdir. Hayvanlara da denir. Şemseddin Sami'nin «Kamus-ı Türki»si de şöyle demiş: «Halk: icat. Ağacın budaklarını ve düğümlerini düzeltmek. ihtira'. Demokrasi «imtiyazsız. bilhassa konuşma dilinde istimal edilmez. sınıfsız kaynaşmış bir kitle» den söz eder. proletaryanın dünya klasiklerini okuması gerektiğini ısrarla belirtir. Zamanımızda bütün edebiyatlar yazılıdır. düzeltmek. iftira. Kaldı ki böyle bir tasnif. Halika. umum. aydınlar için edebiyat diye ikiye ayırmak büyük bir hamakattir. ikiye ayrılabilir: sözlü edebiyat. işçi sınıfı için ayrı bir edebiyat olamıyacağım. kalabalık». Kazıldığı sırada. cilt 2. Batı'nın hiçbir edebiyat tarihinde böyle bir tasnife rastlayamazsınız. avam'a mahsus» diye ikiye ayırmak sanıyorum ki Ziya Paşadan kaynaklanan bir hezeyandır. Halk edebiyatının tarifi yapılmadığı gibi halkın da ne olduğu tâyin edilmiş değildir. «Firuz Abadi» tercümesine bir göz atalım: «Halk. (Bkz. ben-i adem. Nitekim halk dahi denir. isim olarak: ebna-ı beşer. Oysa Paşa «Harabat» isimli antolojisiyle bu makaledeki hükümlere hiç de inanmadığını ispat ettiği gibi. üstadın «Şiir ve İnşâ» başlıklı makalesini. Edebiyat.. «Kamus-u Okyanus». Görüyoruz ki halk kelimesi. kâffe-i nas. . aşıl ve emsalsiz ibda' eylemek. takdir eylemek ve yalan uydurmak. Bizce bir ülkenin edebiyatını. mütercim Asım. menşeî olan Arapçada. s. yazılı edebiyat. Yağmur taşıyan bulut.BÎR «HALK EDEBİYATI» VAR MIDIR? Edebiyatımızı «havas'a. kurma. daha çok fiil olarak kullanılır. 896). Çağımızda. olsa olsa. Nas ve mahluk mânâsına da gelir. oranlamak ve ölçümle m ek ve takdir manasınadır. Cemaat. Lenin. Çünkü önce «halk» mefhumunu müphemiyetten kurtarmak ve ilmî bir tarife bağlamak lâzım. cemiyet-i beşeriye. daha önce veya daha sonra yazdığı şiirlerle de ciddiye alınacak bir yazar olmadığını göstermiştir. Bu ise yapılmamıştır ve yapılamaz. İnsanlar. Mekke ile Yemâme arasında bir su adıdır. Halk-ı âlem».. Hicazda bir yer adıdır. İnsanlara nisbet edilirse. Mahluk manasınadır. kuyu. tartışılmaz bir delil imiş gibi her vesileyle öne sürer. Ve nass manasınadır ki mahluklar demektir. yazının cihan şümul bir mahiyet kazandığı zamanımızda ancak tarihî bir değer taşıyabilir. sefine vezninde insanın özelliği olan tabiata denir. füruh. Cumhuriyet aydınlarının Arapçayla ülfetleri yoktur.

' m bastığı «Edebiyatlar Ansiklopedisinin de ilk yazısı. . Filhakika şifahî edebiyatlar arkaik veya ilkel toplumların imtiyazı değildir. halk bilgisi: study of folklore. bilmeceleri ve oyunları kucaklar. halk musikisi: music of the uneducated people. Ama etnoloji ile de sosyoloji ile de ilgilidir. ne zamandan beri hakaretâmiz bir kelime olarak kullanılmaktadır? Galiba. bir meselle dini bir menkibe arasında. halkın ağzına düşmek: to be subject of gossip or scandal. masalları. atasözlerini. the common people. Cumhuriyetten beri. maddesini görelim: «Bu müphem başlık.» Tanınmış bir üniversite hocasının imzasını taşıyan yazı çeşitli milletlerdeki masal ve hikâyelerin ortak yanlarını ve dünyaya nasıl yayıldıklarını anlatarak devam ediyor. crowd. Folklorcun alanı içindedir şifaliî edebiyat.Redhouse. Aydının ölçüsü ne? Kalabalıkla aydını kesin olarak ayıran bu tarif demokrasiyle nasıl uzlaşabilir? Önceki kamusların hiçbirinde rastlamadığımız bu küçümseyici anlayış. Özellikleri şifahi olmaktır. Bir Avustralya veya Afrika ustûre ve efsanesi.. aşağı yukarı tesadüfen yazıya geçirilmiş ve ancak son zamanlarda medeniyet tarihinin bir bölümü sayılarak ilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Acaba bu müphem kelii me aslında olmayan bu mânâyı ne zamandan beri velhasıl yüklenmiş? Başka bir deyişle halk. koşmaları" (ballad). folk. Meydan-Larousse'un tarifi de şu: «Yöneticilere göre bir ülkedeki vatandaşların tamamı. halk matinesi: cheap afternoon performance. Avrupa ve Doğu toplumlarında da görülür. Oldukça eski bir devirde. Bu geleneklerin kaynağı nedir? İlerde göreceğiz? Yalnız şimdiden şurasını işaret edelim: folklorcu ve etnologların derlediği malzemenin çoğunluğu için «edebi» sıfatını kullanmak yerinde olur kanaatmdayız. halk edebiyatı: folk literatüre. Yazara göre ise. Hepsinde de kültür mirasının bütünü. Cumhuriyet aydınlarının ruh dünyasını ifşa etmek bakımından çok değerlidir. Şifahî edebiyatlar konusu N. bir anglo-sakson ballad'ı ve büyüsü. söz yolu ile korunur ve aktarılır. people. halk yığınlarının ülke kaderine hâkim oldukları bir yönetim değil mi? Halk yığınları kendi kendilerini mi küçümsemektedir acaba? Biraz daha aydınlık İçin Redhouse'un 1968'de yayımlanan «Yeni Türkçe-îngilizce Sözlük»ünü okuyalım: «Halk. Romanyalı allâme Mircea Eliade şöyle başlıyor söze: «Konu uçsuz bucaksız. Halk ağzı: gossip. türküleri.B. population. Sınırlarını çizmek güç.F. Nesilden nesle sözle aktarılırlar. Bunların hepsi de ya ilkel kavimlerin eğlencesidir Centertainment) yahut uygar milletlerdeki eğitim görmemiş kimselerin. aydınların dışında kalan topluluk. özellikle insanoğlu. babadan kalma efsaneleri. «Müntehibat»'da: «Halk için yaratılmış herşey diyor.» Şimdi de CasselTın Edebiyat Ansiklopedisinden «Folk literatüre» . Oysa Cumhuriyet. bir kıssa ile bir şecere arasında. nation. kalabalık». Geniş anlamda: avam» millet»..

Oysa roman. sonra da toplumun hafızasında yer almış ne varsa. Çünkü bütün bu metinler kendilerine göre bir hikâye anlatırlar.hedef olmuştu. Eflatun. hayalî bir zamanda olup bitenlerin hikâyesidir. Profesör Etiemble. her eli kalem tutan roman yazmağa özendi. o kadar.. Eliade’ın makalesi çok değerli ve çok öğretici. okuyucu olgunlaşmıştır. varabileceği hudutları fethetmiş bir edebiyat nev'idir. efsaneyle avunmayacak. Tanpınar. Söylediklerim yanlış anlaşıldı. ifşalarını sergileyen bir deneme. şifahî edebiyata girer. Tanzimat sonlarına kadar manzum söz söylemek okur yazar sayılmanın vazgeçilmez şartıydı. Türk edebiyatı üzerinde kafa yoran engin bir tecessüs. tekâmülünü tamamlamış. çok zengin bir müşahadeler ve oldukça isabetli hükümler mecmuası. meselelerimize ışık getirmek isteyen serâzâd bir düşünce adamının tereddütlerini. İnsan ilimleri istiklallerini kazanmış. sömürgecilikten kurtulan ülkelerin romanlarının genel sorunu da açıklar». O devrin yazarları içinde nazma iltifat etmeyenler sanıyorum ki Ahmet Midhatla Beşir Fuat. Üstada soralım: . Önce Güzin hanımın eserini tanıtalım.biçimce ne fark var? Söylenilmiş. Yaratılış ustûresi (mitosu). Peki ama büyü de bir hikâye değil midir? Hamasî şiirlerdeki soy sop fıkraları büe birer hikâyedir». ihtiyar. karşılaştığı kör düğümleri ilimlerin ışığındaçözmeğe''çalışacaktır» . yalnızca Türk romanının oluşumunu değil. Yazarlık ehliyetini ispat etmek isteyen genç.. «XIX. «îdeal Devlet»inden şairleri kovmağa kalkıştığı için sonu gelmeyen hücumlara . Asır Türk Edebiyatı Tarihi» bütün dağınıklığına. Son zamanlarda müptelası olduğumuz halk edebiyatı tabirinin ilmî bir gerçek ifade etmediğini belirtmek istiyoruz. ne muhterem romancılarımızı sınır dışı etmek aklımdan geçmişti. bir talebe kitabından çok. mahiyetini de pek iyi bilmediğimiz bir edebiyat nev'ine gönül verclik. başlangıçta. Güzin Dino'nun «Türk Romanının Doğuşu» adlı kitabını okurken Tanpmar’ın ne büyük bir zirve olduğunu bir kere daha anladım1. Fakat konumuz şifâM edebiyat değildir. BİZDE ROMAN Edebiyat Vakfı'nın tertip ettiği bir sohbet toplantısında aşağı yukarı şöyle konuşmuştum: «Bir zaman edebiyat şiir demekti. bütün derbederliğine rağmen. Ne Edebiyat Cumhuriyeti Yunanlı hakimin ütopyası kadar dardı. «Türk Romanının Doğuşu»nu Fransız okuyucuya şöyle tanıtmış: «Bayan: Dino'nun denemesi. Sonra asırlardan beri aşinası olduğumuz hikâyeyi atıp mânâsını da. Binbir mesele içinde bocalayan kalabalığın karşısına masallarla çıktık. Batı dünyasında. Yirmibirinci asır.

. Divan Edebiyatında sık sık rastlanan bir nazım şeklidir. «Arap-Fars kaynağından gelen yazılı mesneviler» sözü de bize çok müphem göründü.» Düşüncelerin istenerek Marksçı olması ne demek? «Bayan Dino'ya göre. İstanbul 1978. Divân edebiyatında hikayelere. olmakla beraber. Mesnevi. Türk romanının «oluşumunu» açıkla-mak için yeterli bir belge midir? 2 — Sömürgelikten kurtulan ülkelerin romanı ile İntibah arasında nasü bir münasebet kurulabilir? Osmanh devleti ne zaman ve kimin sömürgesi olmuştur? Derin bilgisine inanmak istediğimiz bir üniversite hocasının bu kadar laubali hükümler vermesi Fransızların ünlü nezaketiyle izah edilse bile.. Bu takdim yazısının üzerimizde bıraktığı intibaları hülasa..1 — Bayan Dino'nun denemesi Namık Kemal'in İntibah romanını ele almaktadır. Osmanlı Türkiyesi ekonomisinin ve siyasal koşullarının incelenmesi. burjuva sınıfı arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırmasa bile. Kendi bileceği şey. Şark-îslâm dünyasında kazandığı büyük ün. ilin ezelden özelliktir.. belli ki Lukacs ile Goldmann'ın roman hakkındaki tezini beğenmemiş.. yalnız. bu İki zatın romanla burjuva sınıfı arasındaki münasebeti açıklamak isteyen görüşlerini ne kadar çürütebilir? Etiemble'a göre: «întibah’ın 175. beri alışık. romanın ikinci ismidir ve hiç bir anlam taşımaz. bayan Dino'nun denemesini tenkitlerini güçlendirecek bir delil olarak kullanmak . roman türüyle.. Hikâye ile doğrudan doğruya bir münasebeti yoktur. sayfası. daha doğrusu müptelâ olduğu bir Profesör iltifatlarına devam ediyor: «İleri sürülen düşünceler istenerek Marksça. bir ilim adamının ciddiyeti ile uzlaştırılamaz. Avrupa yazmıyla. Üstat devam ediyor: «Namık Kemal'in İntibah yani Uyanış —bu başlık bile çok anlam taşır— adlı romanıyla. «İntibah». Tecrübesiz bir yazarın karalaması. Bayan Dino'nun denemesi. edebiyatımızın gelişmesi hakkında hiç bir şey bilmemektedir.. geleneksel sözlü Türk hikâyeleri ve Arap-Fars kaynaklarından gelen yazılı mesnevilerin kavşağında oluşur. Gerçekçi Türk romanının doğuşu üzerine ortaya bir varsayım atılmıştır». Etiemble. Türk Romanının Doğuşu Cem Yayınevi. Kıssadan hisse çıkarmak şark hikâyesi(1) Güzin Dino. 2) Lukacs ile Goldmann'ın izahlarını kifayetsiz bulmaktadır.» întibah’ın «Avrupa yazını» ile her hangi bir münasebeti olduğunu ispat eden bir emareye rastlamadık.. anlamına kısmen değişiklik getirecektir». umumiyetle hamse denir. edelim: 1) Sayın Etiemble. Celâleddin Rûmî'nin tasavvuf! görüşlerini kucaklayan kitaba alem oluşundandır..

Tanzimattan sonra ortaya çıkan «yeni bir aydın çevresinin isteklerinden hiç birine karşılık vermiyordu. M. tırmaların azlığından şikâyetçidir. Sol cenahın zevkine uygun. Alikaeva'nın Moskova'da basılan «Türk Romanında Konular ve Kişiler» (1966) adh kitabının yüzseksendört sayfasından ellidördü A. cümle kuruluşları. Farsçadan kaynaklaı nan mesnevilerle kendini gösterir. Bir Evliya Çelebi seyahatnâmesi Farsçadan kaynaklanan mesneviler arasında sayılabilir mi? Sanıyoruz ki Güzin hanımın başlıca kaynağı «Türkçede Hikâye ve Roman» adlı karalamasıclır. «Aşk-ı Memnu'su» gibi latifeler. yalnız Tanpmar’ın XIX.» Güzin hanım Boratav'a dayanarak «XIX. yalın kat bir «tarih felsefesi. Mithat efendiyle N. Beklenmedik bir müttefik bulmuş olmanın sevinci içinde ünlü Fransız nezâketinin güzel bir örneğini vermiştir. «Sanayisi».N. zincirleme ve bitmez tükenmez» bir takım karalamalardır. Yazar. Muhtevalar «beylik ve kalıplaşmış. Sonra «Giriş». Nihat Ozonun kitabına oldukça imtiyazlı bir yer ayırıyor. Sayın Güzin Dino. Özön'ün Bu basma kalıp hükümleri «Osmanlı Toplumunun Genel Çizgileri» takip ediyor. Kemal'in tek gerçek romanı imiş. Kemal'e ayrılmış. Hüsrev ile Şirin vs. takip edilmesi gereken yolun Boratav tarafından keşfedildiğini söylüyor: Türk folkloru öğelerini belirtmek lazımmış Tanzimat romanlarında. halk ağzına bağlı geleneklere göre bozulmuş. Güzin Hanıma göre: «Türk romanı üzerine çalışmalar. Menakıbnameler'i bir yana bırakalım. Etiemble’ın takdim yazısını çevirirken Türkçeyi ne kadar iyi bildiğini her satırda isbat etmektedir. Evliya Tezkerelerini.» . asır Türk Edebiyat Tarihi'ni dikkatle okumuş olsaydı «Osmanlı yazınında» biricik «anlatım türü»nün Farsçadan kaynaklanan mesneviler olmadığını anlardı. M. bunlardan en çok bilinenler Leyla ile Mecnun. Türkçede romanla ilgili araş-. ele aldığı konuyu ne büyük vukufla inceleyecek kabiliyette olduğunu peşin peşin göstermektedir.istemiştir. Namık Kemal'in bir hikâyesi hakkında deneme yazmağa kalkan sayın Dino. Yusuf ile Züleyha. Naima tarihi ile diğer vakanüvisleri de geçelim.» Acaba ne yapılacaktı? Güzin hanım. İntibah romanını ele almış çünkü bu kitap N. «Romandan önce klasik Osmanlı yazınında anlatım türü. yüzyıldan ya da matbaa baskısından bize kadar gelen «hikâye» ler. sürekli olarak çok genel bir bölümlemeye yönelmiş ve bunlarda batı yazını eğilimlerinde esinlenerek yakıştırılmış bir terminoloji kullanılmıştır. O. Bayan L.» Sayın Dino. Tanpınar da sitayişe lâyık bulunuyor az çok. hükmüne varıyor. Daha sonra yazar. biçimlerini yitirmişti artık». dir.

» veya «leyse kurbi kabri Harbi kabra» gibi tekerlemelerin papucunu dama atmış.. o türlü hayallere ne fikir ile müracaat olunduğu meselenin suret-i tasvirinden bedâheten meydana çıkar. Ama her türlü hayallere hangi düşünce ile başvurulduğu sorunu betimleme biçiminden açıkça ortaya çıkar. Ash ile Kerem. 3) Dinsel varlık değil. Konuya büyük bir yenilik getirmemektedir. Yazık ki Güzin hanım... iyi niyetli. Türkçeyi pek iyi bilmeyen kabiliyetli bir talebenin müşahade ve hükümlerini sergilemektedir. ideolojileri Batı'ya yönelmiş bir dünya görüşünün güttüğü ve koşullandırdığı yeni bir seçkin çevrenin temel gücü olmuştur.» Şimdi de Güzin hanımın tercümesine bakalım: «Roman türünün de yeni ortaya çıktığını sandığıma şaşılmasın.» 1) Asr-ı Kadim: Eski zaman. ve olasılıklı ilişkileri. «bu iki dünya görüşü» nü açıkça anlatmıyor. Kemal'in Celal Mukadclemesinden alınmış tarif ve izahlarına raslıyoruz.. Nihayet «intibalı»daki «eylem ve kurgu»yu anlatan birinci bölüm.. Namık Kemal şöyle diyor : «Roman kısmını da millete nevzuhur addettiğimize ta'accüp olunmasın. Mahmut'tan sonra bürokrasi büyük bir önem kazanmıştır. Geçmiş yüzyıllarda İbret gibi.. Fakat edebiyat kitaplığımızda bulunan birkaç çeviriden anlaşılacağı gibi. gibi. Lâkin.. kakafoni için belagat kitaplarında zikr edilen «bir berber bir berbere. gibi bir takım hikâyeler var idi.Demek ki XIX. fakat sığ bir çalışma. Bölümün ilk sayfasında N. gibi. Kitap. aşağı yukarı. 2) Olmamışsa bile olması olağan bir olayın... ahlâk ve töre ve duygular ve olasılıkla ilişkileri her türlü ayrıntıyla betimlemektir. Sayın yazarın ısrarla üzerinde durduğu hakikat şu: II. «Yani devlet mekanizmasının ortaya çıkması.. Romanlara nadiren mevcudât-i ruhaniyye karıştırıldığı vardır.. görüşüyle modernleşme istemi arasında yer alan bir geçiş dünya görüşü»ne eğilmek lâzım. Dürüst. Romanlarda pek az dinsel varlıklar karıştırılır.» Daha sonra. Güzin hanım. Esefle kaydedelim ki Güzin hanım. güzeran etmemişse bile gü~ zeranı imkân dahilinde olan bir vak'ayı ahlâk ve âdet ve hissiyat tafsilatıyle beraber tasvir etmektir. Fakat Kütüphane-i adâbımız da mevcut olan birkaç tercümeden anlaşılacağı veçhile romandan maksat. asrın ikinci yarısında ortaya çıkan Türk romanım kavramak için «Orta çağ dünya. bütün mektep kitaplarına geçmiş yarı resmî diyebileceğimiz bilgiler. cinler periler gibi hayalî varlıklar. olmamışsa bile olması olağan bir olayın.. amaç. . Ferhat ile Şirin gibi birtakım hikâyeler var idi. Asr-ı kadimde İbretnumâ gibi Muhayyel ât gibi. Cümlenin geriye kalan kısmını da anhyamadık maalesef. bu basit cümleleri anlayamamış.

size derhal ispat ederler. Filhakika onun varlıkla yokluk arasında her ikisinin hadd-i fâsılmda kalmış öyle paradoksal bir mevcudiyeti vardır ki. muntazam fasıllara ayrılmış birer agrandismanı tesiri yapar. hem var. ne büyük ihtiyatsızlık ettiğimi anladım. bütün bu suallere müspet bir cevap veremezsiniz. Tanpınar'a dönelim." bir alay muharrir. acıklı yahut meraklı bir aşk vak'ası teşkil eden bu cins eserlere. belki biraz insafsız. korkunç bir itham karşısmdadır: Hakiki hayatı aksettirmemek. derhal soruverirler. İnkâr ederseniz. vâsıl olduğu neticeleri bildiriniz. fakat herhalde doğru hülâsası. an'aneleri ve hatta işte şaheserleri. belki biraz eksik. işte bak sana yüzlerce kitap ismi. tatsız oyunlarını oynayan ve neticede bilmem nedense çok defa ölen veyahut öldüren bir sürü kukla. diğer milletlerin romanından onu ayıran seciyeleri gösteriniz.» Tanpınar'a göre.Madem ki bir Türk romanı var diyorsunuz. ciddi muhatabı daima müşkül mevkide bırakacak bir sualdir. Ve yine işte bu romanın kendisine mahsus usulleri. eski şark hikâyeciliğinin bir istihalesi nazariyle bakmak çok mümkündür. Güzin hanıma göre. hem yok. Genellemeler fazla cesur. Görüyorsunuz ki inkâr o kadar kolay değil. fakat bu namda tanıdığımız hakiki ihtirasla hiç bir alâkası olmayan. hepsi var. üslûplusu.» «Bütün ağırlık noktasını. yok diyorsun ama. dünya edebiyatına getirdiği yenilikleri sayınız. O halde var. kolay kolay ne inkâr ne de tasdik edilebilir. o halde lütfen bize evsafını söyleyiniz. Madde itibariyle düşünülünce. aşk dedikleri. romanlarımız okuyanların üstünde çok defa âdi gazete havadislerinin. bunala bunala. ilk defa kendi kendime sorduğum zaman. hangi mükemmeliyete vâsıl olmuştur? Ve siz. «Darlığı ile boğucu bir mahbes havasmı andıran. iki adım ötede bir kül yığınına kalbolurlar. Bu ithamdan kurtulmak için her çareye başvurdu Türk romancısı. yok mu? Bu. kibarı.întibahin kişileri —bilhassa kadınlar— ustaca tahlil edilmiş. Türk romanı geçen asrın sonlarında doğmuş. geçtiği merhaleleri. öteden beri. halkçısı. terleye terleye. hangi insanî hakikatleri keşfetmiştir. romanımızın en büyük eksiği: insan. üstadından acemisine. Fakat bu tasdikte de pek ısrar edemezsiniz. idealistinden sürrealistine kadar sınıf sınıf. O halde yok. İşte bugünkü Türk romanının bir cümlede. üslupsuzu. Bunun içindir ki. tek cepheli bir mevzu içinde. Hakikat maalesef budur. Ne kadar serpilip gelişmiş acaba? Daha doğrusu hüviyeti açık seçik belli bir Türk romanı var mıdır? Tanpınar 1930 larda soruyu şöyle cevaplandırıyordu : «Bir Türk romanı var mı. bu kemiyeti hakikî bir varlık telakki edemeyiz». «Eserlerini bambaşka memleket .» Türk romancısı. Bu «cansız bebekleri bulundukları kitabın dışına çıkarın.

bir Türk romanı vardır.» Bu çorak toprakta ümitlerimizi kanatlandıran serin kaynaklar da var. Boşuna: «Tasvirler kitaplarımıza posta pulu gibi yapıştılar. Batı dili bilenlerin zevkle okudukları bir > deneme. Bu şiir —Tanzimattan çok önce— sınırlarını yoklamış. ne ortak bir dünya görüşü. «Hem de kendi cemiyetimiz içinde kalmakla beraber. Beylik yalanlar bir yana. yabancı ülkelerde bu sanatın verdiği iyi örnekleri okuyan ve hayat üze rinde az çok fikir sahibi olan okur-yazarlarımızin büyük bir zevkle tattığı bir Türk romanı henüz yoktur» (2) 22. «Kolay düşünmek. en ince zevkleri doyuracak mahiyette. garb dillerinden birini bilen. kıvamına erişmiş.. insafsız bir hüküm. İkinci Kanun. muharebe tabloları. telkin veya tebliğ edeceğimiz ortak bir düşünce.. Fransız romanının çırağı olmuş. Tanpınar. bir sualle başlıyor yazıya: «Bir Türk romanı niçin yoktur?». Oysa edebiyatın öteki alanlarında Avrupa'nın çırağıyız sadece. onu tadabilmek için çetin bir hazırlığa ihtiyaç var. beraber. bir tenkit. en titiz. Çünkü bir edebiyat (başka edebiyatlardan pekâlâ faydalanabilir. çünkü şiir millîdir. ve nihayet kolay bir şöhret kazanmak. hürriyet yok. Meselâ Rus romanı da. Yabancı bir ülkenin şiirinden zevk almak. 2. peyzajlar yurdumuza aittir. altı yıl sonra tekrar dönecektir konuya. birikim yok. ortak bir inanç veya ideal var mı? 1928de alfabeye başlayan bir millet 1936'da nasıl kendini ifade edecek edebiyat şaheserleri yaratabilir? Tabiî yok Türk romanı! Çünkü oku yucu yok. Hocalarımızın asırlardan beri geliştirdikleri nevilerde ciddi bir başarı göstermemiz beklenebilir mi? Aşı hemen tutmaz. Biz ezelden beri şair milletiz ve edebiyat —bütünü ile— şiir demektir bizim için. îyi ama. Sık sık tekrarlanan bir sual bu. kolay yazmak. Tanpınar. oldukça geniş bir okuyucu kalabalığıyla bu romanın yazıcıları arasında karşılıklı bir tesir bile» mevcut. Nefis bir tahlil yazısı. . kağnı gıcırtılarıyle doldurdu». Roman. 1936. Türk romanının cılızlığı Batı edebiyatlarını taklit etmesinden gelmiyor Tanpmar'a göre. Kaldı ki her gövdeye aşı da yapılamaz. Kaldı ki bizim kökü asırlara dayanan şiirimiz. mükemmeli yakalamıştı. bir edebiyat tarihi var mı M? Şiir diyemiyeceğiz. «Bununla. en olgun. Dosto'nun kahramanları bütün Avrupa'yı dolaşan bir insan tipi. no. Tanpınar'a göre. Meselâ Dokuzuncu Hariciye Koğuşu. Daha doğrusu. gelişen içtimai bir sınıfın emellerini dile getirir. Bizde ne böyle bir sınıf var. ama yine de Rus. Kültür Haftasında yayımlanan makalenin başlığı.tasvirleri. «Bizim romanların kahramanları Türk ismi taşır. Bizde Roman2.» Sebeb: kolaya olan zaafımız. ama yine de bir sunilik sezilir bu romanlarda».

O dönemin tek cihanşümul tecessüsü. teceddüt. Hint edebiyatı da bütünü ile meçhulüdür. Namık Kemal nesli.beri her Rus yazarı Batılıdır.. köye. Japon edebiyatı da. Yabancı dil bilenler Türkçe okumaz. gördüğün . Yaşadığın. Ahmet Midhat. Fransızca ve Almanca. Başka bir dünyada doğan. birbirine düşman. daha kucaklayıcı^ «Tenkidin mersiye ile yürüdüğü yegâne sanat hayatı bizimkidir. 29 ikinci kanun 1936. Namık Kemal nesli ne kendi meselelerini biliyordu. de Avrupa'nın meselelerine aşina idi. o bütünden koparıp kendi manevî toprağımıza dikmek başarılı olabilir miydi? Avrupa düşüncesinin zirvelerini bulutlar arkasından bile görmemiştik. Hüsrevnâme'den Don Kişot'a kadar uzanan obur bir «tecessüs. Bir kere hıristiyan olduğu için. Tanpmar bu arada roman yazmak için köye giden bir gencin macerasını anlatır. Tek kaygısı vardı o neslin-.» Kendimizle alânadar değiliz. kasabaya gidin. Ne Don Kişot'u okumuştur. duyduğun günü. birbirine kapalı iki dünya değildir. Rusya'da Batılı olan yalnız romancı mı? Ne münasebet? En az Belinski'den . Tanpmarin bir hafta sonraki makalesi de aynı konuyu işliyor. ne. Tanpmar'a göre. Gencin kendi içine eğilmesi. bu realiteyi bize anlat.» (3) Kültür Haftası. Bütün gençliğinde ona bunu tavsiye etmişlerdi: «Halka karışın.» Hiç kimse ona dememişti ki. Bu yanlış bir yoldur. ayrıldığın yüzleri. Ne Descartes'i tanıyorduk. ne Kanti. «Fakat dostum sbu yanlış adımda haklı idi. Ona müsait vasatı verecek bütün bir edebiyat hayatının bulunması lâzımdır. Rus romancısının yaptığı.. Sarayda Fransızca konuşulur. her gün içini parçalayan sızıları ve her akşam sana yaşamak aşkını veren ümitleri anlat.Neden acaba? Çünkü Rusya bir yönüyle Avrupa'dır. başka bir dünyanın yaşayışını aksettiren romanı.saati. Sanat hayatımız evvelâ dağınık. romanın ne olduğunu bilmez. Roman okuyan halktır. 3. Evliya Çelebi'yi tanımamıştır. tek başına bir realitesin. Petro'dan beri Avrupa düşüncesi ile iç içedir. «Bir memlekette bir sanat nevi tek başına inkişaf edemez. no. Daha olgun. sonra fakirdir. Doğu'nun hayal hazinesinden de habersizdir o nesil. belli bir dünya içinde kendisi olmak. Batı’nın çıraklığına talip olduğu zaman. Her toplumun romanı kendi meselelerini ifade eder.. Sonra. Avrupa'nın işportaya düşmüş avamî hikayelerine meftun bir ebcedhânlar topluluğu. Zavallı Türk romancısı. Yalnız orada hakikat vardır. «Sen. kendi düşüncelerini anlatması daha doğru olurdu. Bütün aristokrasinin dili Fransızcadır. «Binbir Gece» ile veya «Siret-i AnteMe ciddî olarak meşgul olduğu çok şüphelidir. Yani Rusya ve Avrupa. Batı’nın ne tarihini bilir. ne Rabelais'yi okuyabilir. Avrupa romanının inkişâf tarihini bilmez.. ne inançlarından haberdardır.

Fakat bu hususta tam ve selâhiyetli bir konuşma. Romancının sefaleti biraz da kullandığı dilden geliyor. «Fikir hayatımız gündelik gazetelerin elindedir. Kıvılcımlı. bir yabancı dilde yazılan kitapları az çok sökebilmekten ibaretti. Romancı. parçalıyordu... duyduğum tedirgin ve düşmanca bir ruh haleti ile ayrıldım o sayfalardan. en zekî ve en çırılçıplak serdengeçtisi Voltaire maskeli. elindeki balyozu bir dönemin sevgi ve takdirleriyle taçlanmış o kibar heykelciklere meyyid masasına . çiğniyor. ss. 74-220. olsa bizim için Entelektüel hayat bir bütündür. hatta bunların arasında onları konuştur. Bizde roman. C4) Cemil Meriç'in romanla ilgili bir incelemesi için bkz. Evvelâ ferdin yetişmesinde. Yazar. edebiyat-ı cedideyi feth-i yatırdığı küçük fakat dopdolu karalamayı I •kırk yıl önce okumuştum. . Mahalle çocuklarından daha şuursuz ve daha şımarık okuyucu nesilleri. hasret ve gurbetlerin biliyoruz. Türkçe «henüz ferde ait te-cessüsle başlıyan tecrübe dediğimiz şeyi» tanımamaktadır.» bize Türk bütün bile yeter. porselen mağazasına giren fil gibi. her dürüst yazarın kaderi değil mi? Cervantes maskeli. Nâzım’ın şiirleri ile ilk karşılaştığım zaman. senin benliğinde bütün bir Türk cemiyeti. vitrinden hayran hayran seyrettiğim o muhteşem heykelleri deviriyor. belagat kanunlarını hiçe sayıyor. mevcudu bilmekle kabildir. Böyle bir katliamdan zevk alamazdım. Görülüyor ki roman meselesi tek başına değildir.. romancı tek başına tasavvur edilemez. Descartes maskeli. demir parmaklıklar arkasından geliyordu. Söyleyeceğin yalan kıymet-tir. bu biraz da yok demektir». Kırk Ambar «Romanın Romanı»... gazeteciliğin bir şubesidir. onsekizinci asrın en yiğit. Edebiyat-ı cedidecileri toptan seviyordum.manzaraları. Elverir ki güzel yazasın. bütün bir bir insanlık var. çünkü biz iklimi. Kaldı ki romancılık meslek de olmamıştır. Lise yıllarının kazandırdığı tek alışkanlık: oldukça ahenkli cümleler kurabilmek. Ben burada da en faydalı şeklin biz zat romanlarımızın ve romancılarımızın üstünde ko nusmak olduğuna inanıyorum»4. Şarkıdan çok çığlığa benz'/en bu ses. «arada mutavassıt olmadığı için her şeyi kendi yapmak zorundadır. ikinci olarak memleketimizin umumî sanat anlayışında ve nihayet kitapçılık hayatımızda değişmesi lâzım gelen birtakım şeyler vardır. Bir edebiyat amatörü idim. «o da bizdenmiş» çığlıkları ile bayram etsin diye mi soyunacaklardı? Kıvılcımlinm. Kıvılcımlıyı anhyamazdım. Bir memlekette tam bir roman vücûda gelmesi için bu sanatın onunla uğraşanı geçindirmesi lâzımdır.256 «EDEBİYAT-I CEDİDE'NİN OTOPSİSİ» YAHUT KIVILCIMLIYA DAİR Keşiş Meslier'ye benzemek.

soğukkanlı bir ilim adamı olamamıştı. Otuzbeşlerin edebiyat tenkitçisi. Oysa şimdi bir ihtiyarla karşı karşıyaydım. Aristoluğa özenen bu yaş^ lı adam. Ama edebiyat-ı cedide'nin gerçek bir otopsisini yapmak. Çığlıkta âhenk aranmaz. Zincirlerini şakırdatan bir arslan edâsıyla kükrüyordu. Hızla düşünen bir adamdı. en çetrefil muammalarını çözen bir peygamber hüviyetine büründü veya büründürüldü. olamazdı da. «Otopsi». «Otopsi». Kıvılcımlı. Her tahrip içimizde uyanan canavarı şevke getirir. belli bir çevrenin kahramanı oldu. Daha sonraki Marksçılardan hiç biri onun vardığı irtifaa çıkamadılar. Tanıştık. Kıvılcımlı bir kâhin edasıyla yapılması gereken araştırmanın oldukça başarılı bir taslağını sundu.. O zaman için pek tabii olan aşırılıklar düzeltilebilir. Zekiydi. mahiyetini açıkça bilmediğim günahkâr bir sevinç de telkin ediyordu bana. Marksizm. tercümanı olduğu medeniyetin hastalıkları olarak teşhis etmek. Kutupluğa özenen meczub bir derviş. oynadığı rolü başan ile yürütecek kütüphane çalışmalarından uzakta yaşamıştı. deli dolu bir yazardı Kıvılcımlı. en şuurlu temsilcilerinden biriydi. Kıvılcımlı. Kıvılcımlı ülkemizin yetiştirdiği en büyük polemikçilerden biri olmak vasfını uzun zaman sürdürecektir. Zavallı Kıvılcımlı: Kemalizm'in zaferinden sonra. tıp tahsili yapmıştı. bu edebiyatın hastalıklarını. başına vurmuştu. bütün anakronizmleri ve başarıya benzeyen başarısızlıklarıyla tasfiyeye koşan bir neslin en uyanık. Yıllar geçti. yerini bulamamış haşin ve haşarı bir tecessüsün arayış ve buluşları vardı. Yazılarından çok mahpusluk yılları ile iftihar ediyordu. Düşünen bir adamdı Kıvılcımlı. yeni bilgilerle zenginleştirilebilir. Atak. . Ufukta beliren her yakamozu bir ışık kaynağı sanıp kayranlık ra'şeleri duyacak yaşta de-ğildim. Bu bir polemiktir. ibir kelime ile Batı ile Doğu'nun muhasebesini yapmağa kalkmak kıyaslanamıyacak kadar çetin bir işdi.savurup duruyordu. terbiyesiz. bir kaç cümlesi ile insanlık tarihinin en kesif bulutlarını dağıtan. bir çağ edebiyatını bütün pislikleri. sert bir içki gibi. Fransızcası zayıftı. Nâzım’ın «Resimli Ay» daki «Putları Deviriyoruz» tefrikasını karalamak için şâirâne kabiliyet. Tarih tezini Fransızcaya çevirmemi teklif etti. Sabırsızdı. hiç bir zaman. Ciddiye almadım. Batı estetiği ile bir miktar yatıp kalkmış olmak yeter de artardı. Hakikati aramadan bulmuş ve düşmanlarının insafsız bir tavsifi ile Marksizmin meczubu kesilmişti. «Otopsi» de.

ışığı hâlâ bize yetişmeyen bir' gezegen.beşinci bölüm «ALÎ BABA’ınIN MAĞARASI» Yüz yıl önce. Dil kurumu nefes. ele alınacak bir lügatimiz da. Ne basınımızda tek herhangi bir toplantı. büyük evlatlarından birim satır. Buğun Firuz Abadi tercümesinden herhangi bir kelimeyi bulup okuyabilecek bir düzine aydınımız yoktur*. bize yeni hazineler. Mahmut döneminden beri gelişen tarihî bir sürecin kaçınılmaz sonucuydu. Türkçenin ilk lügatini ise Îskoçyalı bir maceperest «Redhouse-i îngilizi» kaleme almış. Türkçenin lügati ancak bu çalışmalardan sonra hazırlanabilirdi. .. teceddüt hamlelerini köstekleyen her maniayı yıkmıştı nihayet. insanlık. aynanın öbür tarafına geçmiş olursunuz. yani kendimizi bir nevi imtihandan geçirmek doğru olurdu. en az 2. Fransız dilinin ve düşüncesinin büyük tutanağı». înkılap. Gramer kurallarım tespit etmeden önce lisanımızın mahiyeti hakkında ilmî (bilgilere ihtiyaç vardı. hangi dil ailesinden geldiğini öğrenmeliydik. noksanlarımızın şuuruna varmak.. Sonra da kelimeleri bölümlere ayırmak.. Littre'nin Kamusu. Bu kitap. Türk aydınlarının tecessüs ve ümitlerini dile getirir. Ama şimdiye kadar tek filolog yetiştirmemiştik Dilbilim alanında ana kavramların cahili idik. yıkıntılar temizlenmişti. Celal Nuri. her sıkıntıdan kurtarır insanı. Önce. Yapışkan ve sırnaşık lafızların tasallutundan korur. 2 Haziran 1881 Gabriel Matzneff şöyle demiş bu yıl dönümü vesilesiyle: «Littre'nin Sözlüğü. gramerdeki yerlerini tespit etmek lâzımdı. naşirler de kıt sayılmazdı. Bu bir lügat değil. en kaybetmiş. Celal Nuri'yi hatırladım. Şairlerimiz boldu. dilimizin yapısını. hayalimizden geçmeyen zevkler sunan Ali Baha'nın Mağarası. Medeniyetimizin temelleri sağlam değildi. her lafız emsal ve şevahid ile aydınlatıldıktan sonra elde edeceğimiz müsveddeyi medenî bir dilin (Fransızca veya İngilizce gibi) tanınmış bir sözlüğü ile karşılaştırmak. ne üniversitemizde derseniz ne bir ses ne bir göre Littre. Avrupalılaşma çabalan çeşitli engellerle karşılaşmış. aydınlatmak istediği her mefhum için Doğunun en tanınmış sözlüklerinden biriyle (Firuz Âbadî tercümesi) Batı’nın en muhteşem dil âbidesine (Littre) başvurur. ne düşüncemizde. 1926da yazılan «Türk înkilabı». Harikalar Diyarmdaki Alis gibi. Gelibolu milletvekiline göre İnkılap. Kelimelerin mufassal bir sicil defteri tutulduktan. «Yeniciler» kesin bir başarı elde edememişlerdi. Le Mondedan öğrendiğimize de hayata gözlerini yummuş. İnşaata nereden başlıyacaktık? Dilden yani irfandan. Geleceğin Türkiye'sini kurabilirdik artık. kırmızı gözlü beyaz tavşanın ardından gitmiş.. ona dalınca. Bir sarfımız da yoktu. Ne dilimizde istikrar vardı. Zemin düzelmiş.

Fransa'nın en uyanık ve en geniş bilgili tenkitçisi SainteBeuve. Üstat. Dil Kurumu niçin böyle bir teşebbüse girişmemiş? Littre'yi çevirmek Türk diline ve Türk düşüncesine yapılacak en büyük hizmet olurdu. en güzel yönleriyle Batı. Larousse'un Kamusunu çevirmeğe çevirmeğe kalkmış. Filhakika Littre'nin affedilmesi güç suçları var. daha çok sinonim (eşanlamlılar) lügatleri üzerinde yoğunlaşmış. Kaşgarlı Mahmut'clan Celal Nuri'ye kadar dille uğraşan hiçbir ilim adamımız yok.. Batı irfanının kilometre taşlarından biridir. cak «ampul» kelimesine kadar dayanmış. Dil Kurumu girişemezdi bu işe. bütün diriliği ve canlılığı ile o dört buçuk ciltte ziyaretçisini beklemektedir2. Yıllar ne çabuk geçiyor. Yalnız onun da Littre'yi incelediği çok şüpheli. Dupanloup cenaplarına göre üstat mülhidin biridir. mefhumlar yerli yerlerine oturtulmadan Batı edebiyatının şaheserlerini nasıl tercüme edebilirdik? Devletin el attığı tercüme faaliyeti fiyaskoyla neticelenmişse bunun başlıca sorumlularından biri Avrupa dillerini bilmeyişimiz değil midir? Tanımıyoruz Avrupa'yı. Ataç'la bir konuşmamızı hatırlıyorum. Yapılması gereken iş. O ummanın derinliklerine her dalışımda hayret ve dehşet duymaktan kurtulamadım hâlâ. 1863de Littre'yi devrinin yalnız en büyük ilim adamı değil. ruhbanın kibarlarıdır. Edebiyatnnızda gerçek bir yenileşme yapmak için işe 'Littre tercümesinden başlamalıydık. Kelimeler vuzuha kavuşmadan. yani dilimiz medenî bir dille karşılaştırılıp. Batinin bir çok lügatlerinden haberdar «Galatat-ı Tercüme» dil alanındaki geniş bilgisine şahadet ediyor. Şinasi Paris'te Littre . Orlean Piskopos'u. Bulak (Mısır). O da be nim gibi düşünüyordu. Avrupa irfanı bütün heybeti. Kırk yıldır Littre'nin Kamusunu tavaf ederim. Ben. Dilimizi hiçbir zaman benimsememişiz. önce lengüistik öğrenmek değil Avrupa'nın büyük lügatlanndan birini dilimize kazandırmağa çalışmaktır. Fransızcanın asırları kucaklayan fetihlerini kendi dilimize kazandırmak bir dev ordusunun göze alabileceği himmetlerdendi. MütercimAsım eseri üç büyük cilt halinde özetliyerek türkçeleştirmiştir. Bizim aydınlarımız ne Sainte-Beuve'den haberdardır ne de Littre'den. Batı demek bir parça da Littre demektir. Zavallının sabrı an-. Bir Lastik Sait. en faziletli insanı olarak göklere çıkarır. Tanzimat intelijansiyası için Batinin muteber fikir adamları. Fikir plânında gerçekten Batılılaşmak için böyle bir temele ihtiyaç vardı. Edebiyatın her alanında yüzümüzü ağartacak öncüler çıkmış. Bu değerli zat. Akademiye alınmaması için elinden geleni yapmış. Ondokuz cilt. (1) Firuz Abadi'nin yazdıtı lügat: Tac-ül Arus fi Lügat-ül Okyanus. Littre. Ataç'la bu konuyu tartışalı otuz küsür yıl oluyor. Celal Nuri'nin dil konusundaki sözlerine katılmıyorum.Kısaca. iyi kötü filozoflarımız da var..

İnsanlık bir bütündür. Her biri bir millete. DİLİMİZİN EN BÜYÜK LÜGATNÜVİSÎ. El Biruni. Tanzimatm o yerini bulmamış fikir adamı. onun Fransızca tercümesinden okudu. Nesiller Osmanlı tarihini Hammer'den öğrendiler. Nissen'in «Büyük Tıp Lügati» m tıp dünyası^ na armağan eden o. Hipokrat külliyatını Fransızcaya kazandırmak için ömrünün çeyrek asnnı harcayan.. Kamusunun zeylinde Fransızcaya geçen Arapça kelimeleri bir bir işaret eder.ikisi de Redhouse'dan habersizdiler. liseyi bitirdikten sonra Arapça ve Sanskritçeye merak sarmış. şeref veren çalışmaları bunlardan ibaret değil. Çağımızın müslüman aydınlan İbn Sina'yı da. Littre söz konusu olunca hiçbir sitayiş yersiz sayılmamalı. Redhouse hâlâ di-limizin en büyük lügatnüvisi. Littre'yi de tanımak ve o kardeş ruhlan aynı takdir ve hayranlıkla benimsemek zorundadır. Kimdi bu Redhouse? «Müntehebatı Lugat-ı Osmaniye» 1846'da yayımlanmış. Redhouse'un müsveddelerinden faydalanılarak tertip edilmiştir. (2) Littre E. Türkçenin ilk mazbut sözlüğü. . ne pozitivizm. Hachette Paris 1873. İtalyancayı hem mensur hem de manzum yazacak kadar biliyordu. ondokuzuncu asrın bir «Littre asrı» olduğunu ileri sürerken bilgisinden çok sezişlerine dayanıyordu şüphesiz. Doğu dillerini ne kadar öğrenmişti? Kestirmek güç. Bir İbn Rüşd'ün. Latinceden Baba Pilin'iıı «Tabiat Tarihi» ni çağdaş dünyaya tanıtan bir allame idi hazret. Almancayı. : REDHOUSE Şarkiyatçılık sömürgeciliğin keşif kolu. hükmünü veriyordu. Gerçi îngilizceyi. Hafızam aldatmıyorsa Littre'nin hayranlarından biri de Beşir Fuat'tır. 1956'larda İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam Paşa ile eski maarif vekili Hasan Ali Yüoel'e ilk lügatimizin adını sordum . Vefik Paşa’ınn «Lehçe-i Osmanisi»de Şemsettin Sami'nin «Kamus-u Türkisi» de. ve bir Ek 1879. Dictionnaire de la Langue Française. Velet Çelebi Doktor Knoş'un bir kitabına yazdığı önsözde. Littre. hatta bütün insanlığa. düşünce tarihinde yeni ufuklar açan Straus'un «Isanm Hayatı» adlı eseri a as lından çok. îslâm Doğunun ölümsüz allamelerini hatırlatan çağdaş bir Avrupalı. Bu aslı olmayan bir rivayet de olsa Tanzimat intelijansiyası için iftihara şayandır. Bu hükmü fazla insafsız buluyorum. İnsanlık. dört cilt. geçen asırda yaşasa bir Littre olurdu. Littre olmasa ne Auguste Comte bu kadar şöhret kazanabilirdi. Bizde ilim adamlarının neden kökü kurudu? Littre'nin hâl tercümesine eğilirsek bu facianın sebep lerine daha iyi akıl erdiririz. demiştim. Çeyrek asır önce Rıza Tevfik'ten Türkçenin en güvenilir lügati hangisidir diye sormuştum..ile tanışmış. Aristo karşısındaki davranışını biz de bir Littre karşısında göstermeliyiz. Littre. tereddüt etmeden Redhouse'un «Lexi~ con»udur demişti.

trigonometri. ne mürayilerin. Kırk. İngilizce öğrenmek isteyen Türkler Cumhuriyet Türkiyesine kadar Redhause'un 1861de yayımlanan Lügatine başvurmak zorunda kalmış. Bu esrarengiz dahiyi daha yakından tanımak isteyenler Amerikanın Ohio Üniversitesi araştırıcılarından Carter V. ne kişiliğinden. Nesiller dillerine ait müşkülleri Redhause'lar çözümlemiş. Genç Redhouse kabiliyetini İstanbul'da . ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. okulun çok yüklü bir programı var: teknik bilgiler. Zaten birçok yönleriyle garip bir adam. Redhouse hayatının bir çok kısımlarını isteyerek karanlıkta bırakmış. Devlet-i Aîiyye. denizcilik. «Kamus-u Alam»da da ciddî bir bilgi bulamadık. Yayımladığı ilk eser: «Türkçe ÎngilizceFransızca Sözlük». Bu inancımı Osmanlılara da aşılamağa çalıştan.Tanımamışız Redhouse'u. bir aile dostunun yardımıyla Christ Hospital'e yerleştiriliyor. Çocukluk yılları sisler içinde. 1834de Londra'ya döner. Türkiye. bu anlayışsızlığı yüzünden sevmiyorum». 1822'de Mathematical Sohool'dadır. 1830'da Rusya'dadır. Adı İslâm Ansiklopedisine geçmemiş. mizacından ve yaşayış tarzından kaynaklanan bir eksantriktik. 1826'dan 1853'e kadar ülkemizdedir. Okuldan mezun olanlar İngiliz Bahriyesinden hizmet görürler. «Müntehabat» yıllarca mekteplerde okutulmuş. Sonra Akdeniz'e giden bir gemiye atmış kapağı. Yabancı dil var mı yok mu bilmiyoruz. Ömür boyu iki medeniyeti birbirine tanıtmak istemiş üstat. 1918-1826 arası Christ Hospital'da okumuş. Findley'in yazısına eğilmek zorundadırlar. Kafamızda istifhamlar yaratan dağınık bilgi kırıntıları. daha da çok dini taassuptan ileri geliyor. sonra Akdeniz yolculuğu: İzmir ve İstanbul. Redhouse mektebi bitirdiğini söyler ama bitirememiş. İngiltere'yi bu müsamahasızlığı. haritacılık. Avrupa'nın onlara gösterdiği haksızlık yüzümü kızartıyor.. Türkiye'ye ve Türkçeye gönülden dost. Bu hak-sızlık kısmen cehaletten. Öğrendiklerimizi şöyle özetleyebiliriz: İngiltere'nin Suffolk bölgesinden Londra'ya gelmiş beş yaşında bir yetim. Ne muhallet kamuslarından haberdarız. serüven peşinde koşan bu serseri yolcuyu müsevvitliğe tayin etmiş. İngilizlerin ünlü «Tercürne-i Hal Kamusu» da aydınlatmıyor bizi. bir çoklarını inandırdım da. Osmanlıya ait herşey. Batı dillerinde yapılmış en ciddi biyografi onun imzasmı taşıyor. Kendisini dinleyelim: «Osmanlı lehinde konuşurken büyük bir şevk duyuyorum. 30 Aralık 1811'de dünyaya gelmiş. Avrupa'ya da İngiltere'ye de vahşi bir kin telkin ediyor. 1826'da ahlâksızlığı yüzünden tardedilmiş.elli yıl önce inanıyordum ki dini taassup diye bir şey kalmamıştı Avrupa'da. Heyhat i Ne yobazların kökü kurumuş. 1890'daki «Türkçeden İngilizceye Sözlük» bugüne kadar yayımlanmış Osmanlıca lügatlerin en mükemmelidir. hıristiyan Avrupa ile kardeş olmak istiyordu.

Başhoca îshak Efendi'nin yardımıyla Tercüme Odasına girer. Burada değerli koruyucular bulur: Vefik Paşa. 1890'da «Türkçe İngilizce Lügat» («A Turkish and English Lexicon». Redhause'un İstanbul'da bulunmayışı yüzünden hayli kısıntılara uğramış. Bir ara bahriye tercümanı ve umur-u bahriye şûrasında âzâ. Sonra Erzurum'da İranlılarla bir hudut meselesini halletmek için kurulan bir komisyona mütercim tayin edilir ve dört yıl heyetteki İngiliz temsilcisinin emrinde çalışır. Walker'in maiyetinde çalışır. emsal ve şevaitin büyük bir kısmı tayedilmiştir. İstanbul'a gelir gelmez ilk işi Harbiye ve Bahriye mekteplerinin hocalarıyla. Hariciye nezaretinde şark dilleri mütercimi. . 1861'de «İngilizce Türkçe Sözlük». 1853'de sıhhî sebepler yüzünden İngiltere'ye döner.keşfedecek. «Grammaire Raisonnee de Langue Ottomane» (Osrnanlıcanm İlmi Grameri). Sonra Redhouse'u İngiltere'de buluyoruz. 1833'de İstanbul'da. Bu arada KitabiMukaddes heyeti. 1850'de Encümen-i Daniş âzâsıdır. belki Rusça öğrenmek için. Reşit Beyin yerine gelen Sarim Efendi'nin Fransızca hocasıdır. Mehmet Namık Paşa gibi. bir nevi arpalık. Sonra Hüsrev Paşanın tercümanı olur. Bianchi «Türkçeden Fransızcaya Lügati»m yayımladığı için Redhouse'un kitabı basılmaz. 1830'da Rusya'ya gider. Önce elçi Nuri Efendiyle münasebet kurmuştur sonra da Reşit Beyle (Mustafa Reşit Paşa). ilmî inkişafı Os-manlı devletinin hizmetinde gerçekleşecektir. belki de diplomatik bir misyonla. Kırım savaşı Osmanlı'ya karşı alâkayı arttınnca İngiliz zabitam için bir «Vademecum» yayımlar. 1856'da «Türkçeden . Aynı yıl Paris'te yeni bir eseri yayımlanır:. Tercüme Odasmdayken «İbni Barata Seyahatnamesi»ni çevirir Türkçeye. Önce Babıâli tercüme kalemindedir. Lord Sradfort Caning İstanbul'a büyükelçi olarak gelince hariciye nazın Sarim Paşayla Caning arasında mahrem aracıdır. Constatinople) «Kitab-ı Mani-Lehçe» adıyla yayımlanan bu abide eser.İngilizceye». I84l'de Nişan-ı İftihar alır. Burada dört yıl kalacak. «İngilizceden Türkçeye» iki küçük sözlük. 1834'de «Türkçe İngilizce Fransızca Sözlük». 1840'da Suriye'ye çağrılır. Fuat Efendinin İKavair-i Osmaniye» si neşredilir. Bu arada yeni bir sözlük yazmağa başlar. Arapça ve Farsçasmı bir hayli ilerletmiştir. yayımlanır. 1881 64 arası Royal Asiatic Society'de sekreter. sonra da Divan-ı Hümayun tercümanı. 1837 38'de Sarim Efendi hocasını Reşit Paşa'ya yollar. Baibıâlideki Dışişleri erkânıyla tanışmak olur. üstat artık onbeş sene İstanbul'dan ayrılmayacaktır. Başladığı sözlüğü sıkı bir çalışmayla 1846'da tamamlar: «Müntehebat-ı Lügât-ı Osmaniye». Kitab-ı Mukaddesin yeni bir tercümesini ısmarlar Redhause'a. 1853'den ölümüne kadar (1892) İngiltere'dedir. yazı hayatmı orada sürdürür. Tekrar Hariciye Vekaletinde mütercimdir. Fevzi Paşa’nın Mısır'a teslim ettiği donanmayı getirmek üzere Walker'la beraber İskenderiye'ye gider..

Yazımız ne bütün dilleri kucaklayacak. Zavallı Redhouse. Cemil Meriç. Ansiklopedileri «medeniyetlerin defter-i â’mali» olarak tanıtmıştık1. gibi. Fransızcada yazılmış ilk büyük ve cihanşumul «Edebiyatlar Kamusu» nu. Lexicon'un İstanbul'daki tâbilerin cimriliği yüzünden makaslanan müsveddelerinin tamamı Eritish Museum'da kadirşinas ilim adamlarını beklemektedir. . ne de bütün ansiklopedileri. 1835'de St. Güzel Sanatlar Ansiklopedisi. Redhouse her kelime için Kur'an'dan. belli başlı ansiklopedileri tanıtmak için hazırladığımız bu makale de ister istemez ansiklopedik olacaktır. ayrıntılarla kaybolmamak ve daha sonraki çalışmalar için dürüst bir kılavuz olabilmektir. Paşa'dan cevap alamayan Redhouse iki yıl sonra Musurus Paşa'ya başvurur eserin dört cildini (cim harfinin sonuna kadar) tamamlamıştır. Mikael ve St. Fakat. Yani. edebiyatları konu edinen kamuslar olacaktır. Arap ve Acem şairlerinden çok geniş örnekler vermiş. «Medeniyetlerin defter-i âmali: ansiklopediler». Doğumunun 170'inci yıldönümünde sana büyük kabiliyetin ve paha biçilmez hizmetlerinle mütenasip bir abide kurmak isterdim. «Külliyat-ı Aziziye»nin bulunamayışı dilimizin tarihi için son derece esef edilecek bir kayıptır. yılda bir cilt olarak eseri on senede bitirecektir.. Fuad Paşa'ya bir mektup yazarak eserin beşte birini tamamladığını söyler ve kitabına himmet edilmesini rica eder. Sosyal İlimler Ansiklopedisi. Bu naçiz hatırlatmayı hoşgör. Ali Paşa aylarca sonra muvafakat cevabı verir. Sefir İstanbul'a bu teklifi bildirir. İslâm Ansiklopedisi. Jorj nişanlarıyla taltif eder. Yazımızın konusu. Fransızca ve îngilizcede hazırlanmış belli başlı ansiklopediler içinde yıllardan' beri kullandığımız «etimizin eti «kanımızın kanı» olmuş kitaplar üzerinde duracağız. Hadis'ten. 1888'de ise bu nişanların şövalye rütbesine lâyık görülür. adi: «Külliyat-ıl Aziziye fil Lugat-ıl Osmaniye». Hemen belirtelim.. İngiltere 1884'de bu kıymetli evladına edebiyat doktoru payesini verir.Yazar 1861'de Türkler için mufassal bir lügat hazırlamağa başlamıştır. 1885'e kadar kamus'u yazmağa devam eden Redhouse sonra. O devrin kayıtsızlığı yüzünden bu gerçek hazine bir yerlerde unutulup kalmıştır. bu işten vazgeçer. Işık Doğu'dan Gelir. Edebiyat Kamusları İyi bir ansiklopedinin ayırıcı vasfı: bütünü kucaklamak. Yazılan o cilt İstanbul'a yollanmış fakat müsveddelerin nerede kaldığı hâlâ öğrenilememiştir. insan bilgisinin hepsini kucaklamak iddiası gütmeyen kitaplara da çağımız ansiklopedi adını veriyor. 1 Bkz. Kitabı yüz İngiliz lirası karşılığı Türk hükümetine satmak niyetindedir.

vezin. davranışımız haklı görülebilir» . üç kısma ayrılmış. Bu son ansiklopedi alfabetik olarak tertip edilmemiş ye tabiatıyle Fransız edebiyatına aslan payı ayrılmış. Paris 1884. Bu bölümde beşyüzellibeş makale var. örnek bir eser2.geçen asrın sonlarında Vapereau derlitoplu. kurgu bilim. Vapereau. retorik. Sansür. III. b Edebiyatı ilgilendiren ana meseleler. Edebiyatlar sarayına Doğu revak’ından giriyoruz: Hint. bildiğimizi sandığımız ve hiç bilmediğimiz bütün edebiyatlar o muhteşem mecellenin binlerce sayfası içinde tecessüsümüze arzedilmiş. orientales et orales (Anonim ve Sözlü Edebiyatlar. Uzunluğu iki satırdan onbin kelimeye kadar. Hiçbir ülke unutulmamış... Hachette. mizah ve nükte. romanlar.H. telif. Asrımızın Batı irfanına şeref veren üç ciltlik bir «Edebiyatlar Ansiklopedisi» ni insanlık 3 kütüphanesine N. a Dünya edebiyatlarının tarihçesi. klasisizm.. Aydınlık. Aforizm. yayınevi armağan etmiş 3. Metin yorumları. Encylopedie dela Pleiade: Histoire des Litteratures. I Litteratures anonyrnes. İbrani edebiyatları. Aradaki yüzlerce benzeri edebiyat kamusunu bir kalem geçerek zamanımıza gelelim. İki büyük cilt. hazırlamış. Üstadın çok değerli bir de «Çağdaşlar Kamusu» vardır. tabiatüstü hikâyeler.Kara Todori ve Musurus Paşaları da içine alan bu zengin hal tercümesi kamusuda bizim için çok faydalı bir kaynak. Hiçbir ülke ve hiçbir çağ. romantizm. ütopyalar ve bütün edebi neviler. Mukaddes Kitaplar. İkinci kısım: 1914 den önce ölmüş yazarların hal tercümeleri. «Edebiyat Yıllığı» ismi altında yayımladığı mevkutelerde dünya edebiyatını baştan başa tarar ve ondokuzuncıı asır Fransasmı cihânın fikir hareketlerinden tazesi tazesine haberdar ederdi.. Bildiğimiz. 3 cilt. deneme. daha doğrusu.272 Raymond Queneau yönetiminde. Âli Paşa ile başhyan . İran. Litteratures Frinçaises. Steiniberg». connexes et marginales (Fransız ve Fransız Dili Edebiyatları. Fakat Vapereau'yu yaşatan gerçek abide: «Edebiyatlar Kamusu». üç sayfalık bir önsözden sonra yazarların adlarını ve ünvanlarmı sergileyen yirmibir sayfa.F.. «OrtaAvrupa ve Asya yazarları için ayrılan yer. O hazine kitabı tanımamış olmarnız çok hazin. şöhretlerine kıyasla. Üçüncü kısım: 1914'den sonra yaşanlar. Gerçekten yüzağartıcı bir hazine. Cehaletimizin sonsuzluğunu idrak etmemiz için fihristine bir gözatmak yeter de artar bile. fazla görülebilir» diyor önsöz. Çin. epigram.. her biri Fransa'nın en ehil kalemlerinden çıkmış makaleler. mitoloji. tercüme. Birinci kısım. Gallimard. 2 3 Vapereiu. Marjinal Edebiyatlar) hakkı. lan). soluk bir tercümesini yapmak bile kolay kolay erişilemiyecek bir ülkü. İlk defa olarak 1953de basılmış. «Fakat bu yazarların İngilizce veya Fransızca gibi yaygın Avrupa dillerinde hazırlanan benzer müracaat kitaplarında yer almadığı düşünülürse. Doğu Edebiyatları) II Litteratures occidentales (Batı Edebiyat-. fakat bizim için belki daha da faydalı bir kitaptan söz edeceğim: «Cassell's Encyclopaedia of Literatüre. Şimdi de çok daha mütevazi.. . NRF. Dictionnaire Üniversel des Litteratures. Ve nerdeyse izah edilemiyecek bir gaflet. Edited by S. polisiye. Paris 1958.R. genel konuları kucaklıyor. Matbaa ve yayım. çağının en büyük allâmelerinden biri.. Bizim için eserin bir benzerini yazmak değil. Eser.

CasselFin Edebiyatlar Ansiklopedisi'ni örnek diye alabilir veya dilimize kazandırmak isteyebiliriz. N. sahneye çıktıkları için daha az kusurlu olmak zorundaydılar.Evet. Naci bir rüşdiye hocasıdır. ne kadar faydalandı? Cevap vermek zor. Bir İbn'ül Emin Mahmut Kemal beyin irfanından da mahrumdurlar. Bir Rüştiye mualliminin. Çeşitli ihanetlere uğramış ve . yosun bağlamış mezar taşları. biz olsa olsa. Elbetteki. Cassell'i de tanımazlar. Talihsizlik şurada ki mazeretleri de yok. sıcaklık yok. Zavallı memleket! Naci'nin «Istılahat-ı Edebiye» si de kişiliği olmıyan bir kitap. Onun için ölü doğdular. ne Naci'nin soğuk. yazar karşınızdadır. yeni yeni kanatlanan genç kabiliyetlere yol göstermek arzusu ile kaleme aldığı mütevazi bir eser.R. ne Tâhir'ül Mevlevi'nin laubali derbeder kalenderliği. bütün bu ansiklopediler kültür dünyasının ortak emeği ile hazırlanabilmiştir. «Lugat-ı Naci» de. bir aşjtin eseri değil. Bayle'ler. öfkelenmediği zaman ukalâ ve sevimsiz. Samimiyetsizlik kitabın isminden başlıyor: «Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi». jsle var ki delikanlılarımız Vapereau'yu görmemişlerdir. Biliyoruz ki. bürokrasinin bir ödentisi. Diderot'lar cihangir bir sınıfın öncüleri veya ideologları idi. Onların elindeki teknik imkanlardan da külliyen mahrumuz. Ama ansiklopedi yazmağa kalkmanın asgari şartları vardır. bir yolculuğa tek başlarına çıkmışlardır. Dergâh’ın Ansiklopedisinde. 28 Eylül 1980'de şunları yazmışım günlüğüme: «Dergahın Edebiyat Ansiklopedisini karıştırıyoruz. ikisi de bir humma'nın. fakat ciddî kişiliği var. delikanlılar çok çetin. Yirminci asrın son çeyreğinde yazıyor. Kafayı çekmediği. yalnız şiir söylediği yahut düşmanlarına çattığı zaman kendisi olabiliyor. Kitabı okurken. Dergâhçılar bu denemelerden sonra. Sevgi yok. kin yok. Ama haksızlık etmeyelim. Bu kitabları kişiliğini saklamak için yazmış sanki. Yazar kavga etmiyor. Yazısı silinmiş. «Türk Ansiklopedisi». Ama bir ansiklopedi hazırlamak isteyenler elbetteki bu örnekleri incelemek. Türkiye'de ne bir Bayie yaşıyabilirdi. insan bir Kıza Tevfik neslini için sizliyarak anıyor. Bir Vapereau'nun «Edebiyatlar Lügati» erişilemiyecek bir zirve olmasa gerek. renksiz kokusuz. bir heyecanın. Tâhir'ül Mevlevi'nin «Edebiyat Lügat» i daha deli daha sıcak. Batı’nın tecrübelerin den faydalanmak zorundadırlar.. pelki de medrese ile tekkenin farkı. Çürümüş bir toplumca dev yetişmez. Hocasız kemal olmaz. okuyacak seviyede değildirler. Zaten rahmetli. Bir mezarlıkta dolaşır gibiyiz.F. ne bir Diderot. Bizim Larousse'umuz: Şemseddin Sami. «Meydan-Larousse» para kazanmak için girişilmiş foir teşebbüs.'in Ansiklopedisini ise. Kimler faydalandı o kaynaktan.

Deli mi. Koyu ve inanmış bir müslüman. «Makber» mukaddimesi de. Bazan revak. geri kalmış . Bu nrtıkaddime de birincisi gibi. dâhi mi. Namık Kemal «Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi» ni yazamazdı. Sarayı inşaya yetmiyor ömrü. Konusu: İslâmiyet Çeşitli mabetlerde dolaştıktan sonra.277) ile Harzemşah mukaddimesi arasındaki benzerlikler için bkz. bu kesafette bir edebiyat kamusu kazanmıştır. Uzun zaman Türk edebiyatı «Harzemşah» mukaddimesine dayanacaktır. Homeros'un sesinde bile zaman zaman hınç ve isyan çığhklaşmıyor mu?» diye başlıyor Dusaulx ve hicvin tarihini anlatıyor.bekledikleri yardımı bulamamışlardır. Çağımızın şaşkın aydınlarına seslenirken protestan bir Amerikalının bütün kültür mirasına dayanmaktadır. Vahdet düşüncesine bir parça da Spinoza'dan gelmiş. «Cromwell Mukaddimesi» olmasa. Yaratıcıya. Tanzimat Edebiyatında Fransız tesiri). saraydan daha muhteşem: İbn Haldun'un «Mukaddime» si. ışık ve gölge ile işlenmiş ikiyüzelli sayfa. bilmiyorum. Taşıdıkları yükün altında ezilmemeleri takdir ve tebrike lâyık bir himmet ve cesaret örneğidir. daha sonraki Türk nesrinin inkişâfında büyük payı olan bir âbide parçası. (Cromwell mukaddimesi. İbn Haldun'un «Mukaddime»si gibi bir giriş. Hugo'nun «Cromwell»i. O garib dramın son okuyucuları mısralardaki velveleye âşık bir kaç Hugoperest. İslâm'ın insanlık için tek kurtuluş olduğuna inanıyor. Ama mukaddime bir mektebin.. ölü doğmuş bir kitap. «yenilik edebiyatımızın bir beyannamesi» dir mukaddime. Türkçemiz ilk defa olarak bu hacimde. Bazan revak. Teferruata ait kusurlar üzerinde durmak neye yarar? Eser bir ilim abidesi olmasa bile bir iyi niyet ve yorulma bilmeyen bir emek şaheseridir. yâni insana. Muhakkak olan şu ki bir Amerikan Üniversitesinde hoca. ihtişamlı bir revak. Cevdet Perin. Bazan yaratıcı bütün ustalığını revakta tüketiyor. yani baskılarda daha kâmil ve ismine daha layık bir ansiklopediye sahib olacağımızı ummak isteriz». ARAPÇA ÖĞRENMEK Ömer Faruk. Tanpmar'a göre. Yani bu çiçeği burnunda müslüman. ama kurulmayan âbidenin kendisini düşünün. bir Amerikan Üniversitesinde hoca. bir tahassüs dünyasının bayrağı. Fakat asıl mürşidi: Malcorn X. bir revak. Kurulmak istenen. 0EVAK VE SARAY Önsözleri atlayanlar yaratıcıya saygı duymayanlardır. hiç de abuk sabuk konuşmuyor. Bütün gönlümüzle tamamlanmasını diler. Hayatım ilayı kelimetullah'a vakfetmiş. saray kadar muhteşem: Dusaubc'nun Juvenalis tercümesine yazdığı giriş. «Minnetten çok isyana yatkın insan kalbi. hidayete ermiş. Bucklein «İngiliz Medeniyeti Tarihi». Juvenalis'in kaleminden çıkmışçasına heybetli.

İran veya Turan. uyanıkken görülen birer rüyâdır. Marx. bir Blachere'den daha büyük bir selahiyet. Silahı kapınca 'belli cinayetler işleyecek. Onun yerini Ddbray'ler. Nâdir Şah tarihini Voltaire'in diline kazandırmış. İsmini bile bilmediğim bir çok İslâm fakihinin çağımız insanına yol göstereceğini iddia etmektedir. sosyal meseleler önünde aynı şuursuzluk. okumamıza imkân olmayan başlıca me'hazları taramış. Güney Amerika'daki ayaklanmalar gibi meccani bir zafer sağlayacak ve bütün insanlık takdir-i ilahi sayesinde islâm'ın üstünlüğünü temsil edecekti. İran'daki inkılap da. Üstat bizim görmemize. 1980'de neşredilmiş nefis bir mülakattan öğreniyoruz bunları. Allah'a malum. Kaç kişi okumuş. Sol'un bu aceleciliği müslüman gençliğini de yakalamışa benziyor. Bir Huart'dan. veya Güney Amerika. yüzümüz kızarıyor. Ghe Guavera'lar aldı. Ne îmrül Kays'ı tanıyoruz. Ömer Faruk İslâm'ı tanımak için ilk adım Arapça öğrenmektir diyor. Anlamak istemiyoruz ki hiç bir zafer bedava kazanılmaz. diyor. Kendisi. Hiç bir inkılap bir ithal metâı değildir. Bu ihtiyacı duyan kaç Türk aydını var? Bırakın Arapça öğrenmeyi. tarihe tahammülü yok. Ama neyin ajanı? Adam Farsçanın zamanımıza kadar muteber bir gramerini Fransızca olarak kaleme almış. Müslüman politikanın dışında kalamaz. Humeyni'nin beyanatları varken Fehmi efendiyi kim okur? William Jones'un Muallakat tercümelerini düşünüyorum. tadsız ve ukalâ bir yol arkadaşı. Cahiliye devrini ele alan birinci cilt dokuz yüz sayfalık bir hazine. Belki doğru. Ajan biz miyiz acaba. tefekküre. ne Sûk ul Ükkaz'ı. Politika. Aynı sihri düşünce. Ve sözde müslüman ülkelerin. Ne kadar yazık! Bir Ömer Faruk'un irfan ve iz'am ile yarım kuracak müslüman gençliğimizin idraksizliğini mukayese edince. sağ M. Hiç bir inkilâp birikimsiz olmaz. Osmanlı Edebiyatının İran ve Arap edebiyatları içinde çok orijinal bir yeri olduğunu delilleriyle isbat etmiş. kaç kişi üzerine düşünmüş. Edward Said'in ithamları geliyor aklıma: Oryantalistler ajandırlar. Konuşmayı yapan Erzurum Üniversitesinde bir asistan. kurulu düzeni serseme çevirecek ve kaşla göz arasında iktidara kurulacaksın. Kimsenin hügiye. Mekteplerinizde Arapça okutmalı. Çetin ve sıkıntılı hazırlıklara ihtiyacımız var. Ajan bu mu? Biz yarım asır önce yazılan bir «Arap Edebiyatı Tarihi» nden habersisiz. Mucizeler çağında yaşamıyoruz. Osmanlıcadan ne haber? KİT'lerde istanbul Darül Fününuhda Arap Edebiyatı okutulmuş. Kapağını açan kaç kişi var? Hazretin hal tercümesini hiç bir yerde bulamadım. Şemseddin'in «îslâmda Tarih ve . gençliğine ilk tavsiyesi «Arapça öğreniniz». Bağdatlı Müderriszade Mehmet Fehmi efendi derslerini «Arap Edebiyatı Tarihi» adıyla yayımlamağa başlamış. karar vermek mevkii. İslâm fıkhı üzerinde çalışmaktadır.ülkelerin şapşal aydınlarından çok farklı. Batılılar mı? Sol'un yerli şeyhülislamları Saint Simon'u okumayınız diye fetvalar ısdar eder.

Beyrut'ta basılan Reşid Eş-Şartûnî'nin «Sarf ve Nahiv» kitablarını okumuştuk.. Demek ki gerek İmam-Hatip. İngilizceden daima başarılı oldu. Yaşıyan ve yaşıyacak olan bir dünyanın. Tutucu imiş. Arapçadan başarısızlığa uğradı. Muhitimde Arapça konuşulurdu. Burke hakkındaki makaleyi çevirirken bunları düşünüyordum. Pekiyi. Hocalarım saygıdeğer kişilerdi. Acaba harfler değişmese. gerekse Yüksek İslâm Enstitüsü. netice çok mu farklı olurdu? Birikim yokluğunun bütün günahını harf inkılabına yükleyebilir miyiz? Sanmıyorum. kendini korumak isteyen bir dünyanın peygamberi idi. Çeşitli üniversitelerde asistanlık imtihanına katıldı. Oysa İmamHatip mezunuydu. Umumiyetle Arapça konuşuyorlardı. Türk toplumunun Sıfat-ı kâşifesi kadirşinaslıkdır. Arapça öğretmiyordu. Birincisi intihar etmiş. Oysa Osmanlıcayı çok iyi biliyordum. ikincisinin akıbeti meçhul. Neden öğrenememiştim Arapçayı? Sınıf arkadaşlarımın da hemen hepsi az çok Fransızca öğrendi. Ama bu bilginin hudutları neydi? . OSMANLI ARAPÇA BİLÎR MİYDİ? Yüksek İslâm Enstitüsünde öğrenimini tamamlayan genç bir arkadaşım vardı. Sevsinler tutuculuğu! Burke'ün dediği gibi. Ve bize Kelile ve Dimne'yi söktürmeğe çalıştı. Lisede «Duruş el Kavvâs» isimli bir sarf kitabı okutuluyordu. Kuran da öğretiyordu. zaten ya Araptılar veya Arapça biliyorlardı. Burke. hocamız oldu. Ama hiç biri Arapçayı sökemedi. Erol Güngör'ün Hicretin 1500. Sonra. Fehmi efendi'nin abide kitabı unutulur ve unutturulurken bu ölü kalabalığın tecessüsünü hangi israfil suru canlandırabilir. Rüştiyede. Rüştiyede dört yıl Arapça okumuştum. Bu müddet içinde Franscızcayı pekâla sökebilmiş tim. Ama Arapça Jher zaman meçhulüm kalmıştı. Biz hiç bir şeyi can-ı gönülden yapmıyoruz.Müverrihler» ini unutturmaya çalışır. Ömer Yahya adında bir şâir. Hocalarımızın bir çoğu da Arapça konuşuyorlardı. Neden Arapça öğrenememiştim? Şahsî bir tembellik söz konusu olamazdı. Onun için davranışlarımızda ciddiyet ve samimiyet yok. Türk toplumunun ve ölüme mahkum bütün kavimlerin. Her iki eser de yankı uyandırmamdan yok olup gitmiş. Osmanlı büyük bir savaş içindedir. «Tehzib el Ahlâk» isimli bir kitaptan da faydalanıyorduk. can-ı gönülden yapılan her şey güzeldir. Kendi tahsil yıllarımı hatırladım. Okuduğum lisede Arap talebeler de vardı. Lisede de dört yıl. Cezmi Ertuğrul'un «Dil ve Edebiyatı» ile Fehmi efendinin «Tarih-i Edebiyat-ı Arabiye»si aynı yılda yayımlanmış. yılı münasebetiyle yayımladığı kitap henüz hiç bir yankı uyandırmadı. Arapça hocamız. Eski bir idadi mezunu olan babam bana kıyasla Arapça biliyordu. Ömer Faruk elbetteki dikkati çekmez. 28lere kadar kimse eğilmemiş mi bu kitablara? Cezmi Ertuğrul da Fehmi efendi de tanınmamış birer insan. Samiha Ayverdi'nin «Kölelikten Efendiliğe» adlı risalesi de unutulup gitti.

Medrese. Arapça dilimize. Arapçaya ne kadar yer veriyordu? Gerçi Beyân. bugünkü nesillerin böyle bir gayreti göze almaları tam bir hayal olur. onlan belirtmektir. kemiğimize girmemiş ki. Onaltmcı yüzyılda yazılan «Mevzuat-ül Ulum» ise. Cevdet Paşa da «Belâgat-ı Osmaniye» ye Arap irfanının zübdesini aktarmıştı.Suali umumileştirmek ve 'Osmanlı Arapça biliyor muydu? şeklinde ortaya atmak daha doğru olacak. mesele. Arapça biliyordu. ne sarf şekillerine müdahale eder. Gerçi Âsim Efendi. meşhur Firûz Âbâdî Kâmûs'unıı o dönemde hülâsa etmiş. benim de Arapça öğrenemeyişimiz. ancak anarşiye dur diyebildiği ölçüde. . bir inzibat unsuru olduğu ölçüde işe yarar. Yazarların kullandığı en güzel dili tespit etmek gibi bir vazife yüklenmiştir. Herşeyden önce içtimaî bir tahrik ve anane kurulmamıştı. çok tabiî idi. Arapçadakilerden daha büyük bir yekûn tutar. Farsçayı bildiğini fakat Arapçaya o kadar hâkim olamadığını itiraf etmekten çekinmez. bütün ciddiyetine rağmen. kendi ilmimizi. Akademinin vazifesi sadece mevcut müşahhas kelimeleri atarak daha çok mücerret düşünceyi ifade edebilen kelimelerin üzerinde durmak. Kurulduğu günden beri. DİL AKADEMİSİ Milletlerin tarihinde Akademiler çok büyük bir rol oynamazlar. Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitir en genç arkadaşın da. Kaldı ki Arapça veya Farsça okutacak kaç hocamız var? Önce Osmanlıcayı okutsak daha iyi olmaz mı? Bence. belli bir hudut içinde de olsa. Elbette ki Naci. Osmanlı: 1ar da hiç bir dönemde Arapça bilmiyorlardı. Akademi. Bedi' ile ilgili bir çok kitapların Türkçesi. Niçin öğreneceğiz? Se~ v bebi nedir? Bütün Arapça kitaplar nasıl olsa îngilizFransızca veya diğer bir batı diline çevrilmiştir. meselâ «El Telhis vel Mutavvel» tercümesi okutuluyordu. günümüzün güç şartları içinde. motivasyon yok. Esasen. Paşa. Âsim tercümesinden kaç kişi faydalandı? Ve o kaynak yardımı ile hangi kitaplara başvurul-du? Süleyman Nazif. Bilhassa bizim örnek aldığımız Fransız Akademisi ancak bir müşahittir. Katip Çelebi. neden Belâgat'ı Arapça kaleme almak ihtiyacını duymamış? Onsekizinci asırda. ne kelime uydurur. Bu itibarla. saik yok. Cedleıimiz Arapçayı ne kadar sökmüştü acaba? Bir Namık Kemal gerçekten biliyor muydu Arapçayı? Kemalin kültür dili Arapça mıydı. DİL KURUMU. Osmanlıcadır. bir otorite sağlayabildiği ölçüde. Fransızca mı? Aynı suali Muallim Naci için de tekrarlayabiliriz. Türk aydınlarına başvurabilecekleri bir kaynak sağlamıştı. Ama Fransızcadan tercümeleri. Kitabiyat Ansiklopedisi'ni «Keşf-uz Zunun» ismiyle Arapça yayımlamıştı. yoksa Akademi kendi kendine hiç bir şey değildir. ötesi teferruattır. Demek ki. Akademinin bu vazifeyi yapabilmesi de Akademiye seçilen insanların vasıflarına bağlıdır. kendi kültür eserlerimizi okuyup anlamaktır.

İki Batı dilinin yanında Arapça ve Farsça bilen. «Türk İnkılabı» isimli kitabında bu konuyla ilgili fikirlerini de yazmıştır. okutmak. dil konusunda ne gibi şeyler tavsiye ettiler. 109 v. Akademi üyelerinin vasıfları tespit edilmelidir herşeyden önce. delilleri çürütülmeden veya . Atatürk bir Dil Akademisi kurabilecekken. Hüseyin Kazım Kadri. Yakup Kadri'nin başkanlığını yaptığı komisyon bir çok anketler yayımladı ama alınan cevapların çoğu. dergiler anketler düzenlediler. Şurası muhakkak ki. eğildiler. Neden bu şekilde düşünüyorlardı. tartışmak zorundayız. heler tavsiye ettiklerini bilmek. cehaletimiz o kadar efsanevi bir buut kazanmıştır ki günümüzde yazılmış sayılabilecek bir İsmail Habib'in «Dil Davası» isimli kitabından bile habersiziz. nerelerde hata yapmışlardı? Celal Nuri. bedbaht savaşların yol açtığı bir bölünme oldu nesiller arasında.şekilde. ehliyetlerini ispat etmeleri. dan da habersiziz. birinci anayasa komisyonunda zabıt katibiydi. okumak.. dürüst olmaları. bugün bunlar göz önünde bulundurulabilir mi? Bir İsmail Habib'in ortaya attığı dâva hatırlanmadan. Dil Akademisi gibi müesseseler üzerinde. Çanakkaleden sonra da. Bu itibarla herşeyden önce bu konuda biz-den öncekilerin neler düşündüğünü. Büyük bir aydın kaybıyla karşı karşıya idik. bu çeşit müesseselerin ömürlü olamayacağının bir işareti olarak görülmelidir. dil konusunda da çok selahiyetli bir insandı. çok da tanınıyordu. samimi olmaları. Cezmi Ertuğrul «Lisanımız ve Edebiyatımız» isimli risalesinde aynı konuyu ele almıştır ama bunr(l) Bkz> Tunuslu Hayrettin'den Celâl Nuri'ye s. sözü dinlenen gerçek bir aydındı. Bizden öncekiler. «Lisan Hakkında». Fakat hiç bir şey yapamadan sönüp gitmiştir çünkü. hem de çok belirgin bir . Aslında bugün içinde bulunduğumuz boşluk. Hatta ilgisizliğimiz.. «Elif-ba Meselesi».Vaktiyle Encümen-i Daniş'in muvaffak o lam ad an dağılışı. Mesela Cezmi^ Ertuğrul. «Lisan Bahsi». bu arada dil meselesine de. maziyi iyi tanımayışımızdan doğmaktadır. ele alınmadan. Biz Çanakkale'yi yedek subaylarla yani aydınlarla yaptık. aydınlar arasındaki tereddüt ve şüphe üzerine Dil Kurumunu kurdu. gerçekten Akademi azası olabilecek vasıfta insanların ortaya çıkması. gerçek ihtiyaç olmadığı takdirde. Celal Nuri. Türk diline gönülden bağlı olmaları şartıyla bir Akademi her zaman faydalı olabilir. Bugün de bir Dil Akademisi ku-rulabilmesi için. Dil Kurumu. Bu büyük aydınların tavsiyeleri dinlenmedi. Ama biz bu metinden habersiziz*. Encümen-i Daniş aslında çok iyi niyetlerle kurulmuştu.d. içtimai bir ihtiyaca cevap verememiştir. bu tavsiyeleri neden tutulmadı. Abdullah Cevdet. Yakın tarihimizde. yazdıklarını yeni harflere çevirmek. bazı aydınlar memleket meselelerine. bundan elli yıl kadar önce de münakaşalar yapıldı. belli hal çareleri tavsiye ettiler. Akademiye ihtiyaç olmadığı yolunda idi.

Bir Ldttre. Bir Dil Akademisi Türk insanına ne getirir? Türkiye'de dil şuuru olmadan Akademinin bir mucize yaratması beklenemez. Kurulacak bir Dil Akademisi. ancak belli bir zemin üzerinde meseleler tespit edildikten sonra mümkündür. Yoksa siyasî iktidarın bir işaretiyle. Artık bir Yahya Kemal'in. Fransız dilini sokağın taarruzundan. . Dil Kurumu'nun dahi dışında kalmıştır. ferdî gayretlerle halledilebilir. bir Şemsettin Sami. bu. bir takım danışmanların keyfine göre seçilmiş bir Akademi. Lügat yapmak Akademinin vazifesi olduğu halde Akademinin dışında kalmış. Bizde de lügat teşebbüsü Akademinin dışında kalacaktır. neye itiraz ediyorsunuz. konuşmak mecburiyetindeyiz. Havadan konuşmak olmaz. Akademi olsun veya olmasın bütün imkânımızı kullanarak yazmak. günümüzde bir Mehmet Doğan. menfaatlerin dışına çıkabilen parmakla gösterilecek kadar az. onu unutturacak hazırlıkta olması gerekir. Bu «uydurma dil» konusunda namuslu kalabilenler. bir Refik Halitln yaşadığı devirde değiliz.. tekrar tartışabilelim. Türk dilinin kelimelerini tespit etmek vazifesini fertler yapmaktadır. Bu Batı'da da böyle olmuştur. kendi kalabilen. bir şuurun ifadesidir ama Anayasa icabı kurulacak bir Akademi. Yoksa sadece konuşmak havada kalıyor. birtakım vatandaşlara selahiyetler verecek. düşünce adamlarımızdır. fertlerin işidir. hiç bir iş göremez. bugün Türkçeyi salahiyetle temsil edecek kimse yoktur. bence.. üzerinde tekrar düşü-nebilelim. Bu Kuruma karşı çıkacak bir müessesenin Kurum'dan yüksek bir ehliyeti olması. yüksek sesle konuşabilen. Ama Fransız dilinin sözlüklerini yazanlar Akademinin dışındadırlar. bir Larousse. kafalarımızı tahrip ettiğini. seslerini daha yükseklere çıkarmalanna fırsat verecek. istikamet verecek olanlar yazarlanınız. hiç bir yere de götürmüyor insanı. bizde de. Evet bir Dil Akademisi kurma düşüncesi dahi büyük bir hadisedir. makalelerle boyuna tekrar eden Dil Kurumudur. Bir Hüseyin Kadri. neye taraftarsınız..kuvvetlendirilmeden konuya eğilmek çok hatalıdır.. bir elin parmaklan kadar azdır. ütopyadan başka bir şey değildir. bir inzibat vazifesi görmüştür. hâl çareleri aramak. kanser mikrobu gibi hepimizi sardığı nı. cehaletin taarruzundan korumuş. düşünmek. dışında gelişmiştir. bunu birçok eserlerle. Kaldı ki bugün sözü dinlenen. Bunun ise Dil Kurumu faciasını devam ettireceği korkusundayım. Fransız Akademisi. dil meselesini halledemez. hayatım boyunca esefle müşahade ettim. Kullandıkları 'kelimelerle Türkçeye nizam verecek. Konuşmak. bunları yazılı metinler halinde tespit edelim. Saflan sıklaştırmak lâzım. son nesil gitmiştir ve biz hepimiz o üstatlar karşısında sadece yabancı bir kalem sahibiyiz. Ne söylüyorsunuz. herkes şahsiyetinden fedakarlık yapmıştır (Yahya Kemal gibi bir kaç aydını bunun dışında tutuyorum) Bu «uydurma dil»in bir hain virüs giibi. Meşru bir vazife. Gerçekten dürüst kalabilen.

Hazer kıyılarından kopup gelen kıvırcık saçlı Ary alılar bu yavuz tabiatı. Sonra yatağına çekilen sel. Ama bütün mesele ferdî gayrete inhisar ediyor. Nerede Hkıt'in hazinelerini bir masal sultanı cömertliğiyle dağıtan tabiatı? İran'da hayatın ilk kanunu savaştır. milletin dâvasını. maalesef Türkiye'de dürüstlük vasfını çoktan kaybetmiştir. eylül 1982.. Akademinin etrafında toplanacak insanların siyasi grupların kurbanı oimıyacaklanna. medeniyetlerin dürt yol ağzı. İSLÂM'DAN ÖNCE İRAN EDEBİYATI İran. Eski İran ‘ın inançlarını şekillendiren. bu çetin kavgadır. Cennet bahçelerinde yaşanan binbir gece masalı. Entelektüel. . Entelektüel. kızgın çölleri karlar çerçeveler. lügat yazılabilir. Cemiyette Akademi dışında da çalışılabilir. Efsaneyle kaynaşan bir tarih.. Haysiyeti kalmıyan entelektüelin. A (2) Ahmet Kabaklı’ınn yönettiği «Anayasada Dil Akademisi» konulu açık oturumda Cemil Meriç'in verdiği cevapların bir özeti. milletin takdiri yürütmektedir ve yürütecektir. yani geçmişle bir köprü kurulabilir. İpliği kopan bir kolye gibi dağıhveren İskender İmparatorluğu. ben Akademinin aleyhinde de değilim. Korkum kendi cehaletimizden. kendimize güvenemediğim gibi Akademiye de güvenmiyorum. aylık fikir ve sanat ıdergisi. dil konusunda da büyük bir haysiyet ve fedakarlık göstereceğini ümit edemiyorum. kendi tembelliğimizden ileri geliyor. İran yiğiüerinin kanlı mızraklarla çizdiği fütuhat haritasını paramparça eden Makedonyalı süvariler. cariyeler. suistimal edilmesi. kendi gayretsizliğimizden. Eski imparatorluk lan iskambilden şatolar gibi deviren kuzeyli akıncılar.. Ben. yazar olarak aydına ve fikir adamına güvenmeyişimden. Yanlış anlaşılmasın. entrikalar.. korkum. bütün Asya kavimlerinin zaman zaman konakladıkları kervansaray... söylediğim şu. harem ağaları. Akademi kendi kendine olmaz. Türk Edebiyatı. mazideki şaheserler çevrilebilir. Yıkılan mabetler. Iran göklerine yeniden kanat geren Simurg. Akademinin sağlayacağı otoritenin kötüye kullanılması. çorak toprakların bağrında ırmaklar gizlidir. gerçek bildiklerini gerçek olarak devam ettireceklerine inanmıyorum. Akademi' olsunveya olmasın. onların dil konusunda sahip oldukları otoriteye sahip olamayız. Korkum. Ve nihayet ateşgedelerin titrek ışığını ebediyen dolduran gümrah nur: İslâmiyet. kanlarıyla yoğurarak vatanlaştırdılar. içtimai bir ihtiyacın cevabıdır. çöller alın teriyle sulandığı için vahalaştı. O ülkede kışla yaz kucak kucağıdır. siyasi mevkilerden Caize ve mevki koparmak isteyen bir mahluktur.. zincire vurulan hükümdarlar ve şehinşahlar sarayına bir altın nehri gibi akan hazineler.sesimizi ne kadar yüksek çıkartırsak çıkartalım.

«Şehname» adlı muazzam aMdede mermer birer sütun selabeti kazanan bu silik hatıralar. Altın kanattı Amşapantlarla tunç bedenli devler. ormanlarıyla cevap verir. Dev iştahlı başbuğlar için uğraşılmağa değer üç meşgale vardı: cenk. bir cellat satın kadar soğuk ve ürperticidir. ilk gözyaşları. söz milletleri. Güneş ülkeleri aydınlatır. çarmıha gerilen hükümdarlarla mağrur şehinşahlann menkıbelerini ebedileş tiren üç beş kitabe.. kötülük tanrısı Angramenyu'nun sahneye çıkışı. belli ki kalbi de granitten. çeşitli medeniyetlerin mirasına konan îran. bu çetin savaşın yankılarıyla dolu. Sonra güneş susar. küllerin altındaki kıvılcımlar bir nefeste yıldızlaşır. Başlangıçta ne vardı? Işık ve Söz. yıldızlar konuşur. ışıkla karanlık. Halk. Bunun içindir ki.. Üç başlı ejderhanın (Dahhak) İran ülkesinde bin yıl süren saltanatı. Göklerin sözü olan Işık ve gönüllerin ışığı olan Söz.. îran’ın eski geleneklerini dile getiren pehlevice yazılmış dağınık sayfalar. av. hayatla ölüm. Dara’nın. gölgesinde kutsal boğanın böğürdüğü hayat ağacı ve Ahura-Mazda’nın ışıktan tahtı önünde diz çöken Zerdüşt. İnsanoğlunun yeri elbette ki ışık ordusunun ateş hattı olacaktı. Yalnız çöl. altmış bin beyitlik destanını bu geleneklerle yoğurdu. ırmakları. gürzle nasırlaşan pençelerine kalemi yakıştıramadılar. gümüş yeleli atlar gibi şahlanan ölümsüzlük ırmağı. dilsiz çölleri kuş cıvıltılanyla şenlendirecek. Zaman. devleri zincire vuracak ve pırıl pırıl bir dünya yaratacaktı. Firdevsi. İran destanının kaynaklarında ne var? Mağaralarmda yıldızlar barınan kutsal dağ. hakikatle yalan. altıbin 30i sürecek olan bu kozmik kavganın başlıca kahramanları.. kelimelerin alevini söndürse de. İşte Angremenyu'nun sırtına binip dünyayı dolaşan Tahraurat. canlı ve cansız. fecrin ilk pırıltılanyla konuşmağa başlar gök ve toprak. yalnız ölüm dilsizdir. Kutsal Kitap. cinleri cehenneme tıkan Cemşit. mağaraları. dehanın kudretini ispat ettikleri için sayfalarımızda yer alıyor. Işık ve Söz. Bihust'un granitlerinden yükselen sesi.Zaferden zafere koşan Arya beyleri edebiyatı hor görüyorlardı. insan beyinleriyle beslenen o korkunç canavara . Sonra ilk insanla ilk boğanın yaratılışı ve mutlak bir saadet içinde geçen altıbin yıl Nihayet ilk çiftin dünyaya gelişi: Mahya ve Mahyana. dünya edebiyatında çok mütevazı bir miras bırakabildi: Anquetil Duperron'un (1731— 1805) sonsuz fedakarlıklar pahasına karanlıklardan kurtarabildiği «Avesta». İlk yalan.. ve aşk. bütün varlıkların iki düşman kampta kümelenmesi: Ahuramazda ile Angramenyu. Cemşit'i sarhoş eden ikbal. toprağın bağrından altın başaklar fışkırtacak. derin bir cehalet içindeydi.

Üzülerek altını çizelim: dilimizde hâlâ okunabilecek bir Binbir Gece yok. hiç bir peşin hükme kapılmadan. inkâr kabul etmez tecessüsüne rağmen. Batı romanının erişemediği bir şahika: «Binbir Gece». kıssaya da küçümsiyerek bakjnış. Binbir Gece'yi okuyanlar. hikâye okumuş. «Mukaddime» de ârâfta beklemiş asırlarca. bir çok sulandırılmış Mukaddimeleri okuyup İbn Haldun'un keşiflerini yeniden keşfettikten sonra. Dağu'dan çok Batı insanının hayâlini kanatlandırmış. sindirerek. okumayı söker sökmez eline iki kitap tutuşturulmuş: «Kitab-ı Mukaddes» le «Binbir Gece. ne Cevdet Paşa. Bu utanç duygusu hakikatte bize mahsus bir zaaf değil.. Kitab-ı Mukaddes var mı sanki? İnsanı bütün zaafları ile yakalamış Asya. Galiba Batılıdan farkımız kabuklu hayvan oluşumuzdan ibaret. Soluk. Şuuru ve şuur altını. Duyduğu zevkten utanmış. Binbir Gece'de.. O iki kitabı anlayarak. hiç bir zaman kitabın büyüsünden kurtulamamış. Edebiyat dünyasının kanun koyucuları. dehanın büyülü nefesiyle fecirleşmeseydi. Bizde neden Gide yok? Çocuk Gide. İbn Haldun'u bütün derinliği ve bütün yeniliği ile ne Pirizade tanıyabilmiş.karşı yükselen isyan ve istiklal bayrağı: Demirci Feridun ve Demavant dağlarında zincire vurulan Dahhak. «İnsanlığın Komedya» sı. Pikaro‘ının âlâsı. Avrupa. masala da. ne Binbir Gece Masalları'nı. kara günleri aydmlatmıyacaktı. İspanyol romanının tümü —Don Kişot da dahi— o kaynak kitaptan fışkırmışa benzer. Dinî metinlerin tozlu sayfalarında küllenen o kıvılcımlar. Mardrus'ün on altı cilt tutan nefis tercümesini elli yaşlarında karıştırabildim. «Gargantua» ile «Pajıtagruel» o bitmez tükenmez kitabın bir kaç ırtephası. Satirikon'dan habersizdir. Kave. «Fransa insan zekâsının . bütün bir milletin ruhunu ısıtmayacak. sisli iğdiş edilmiş. severek okuyan kaç Türk aydını var? Ne Kitab-ı Mukaddesi kavrıyacak irfan seviyesine ulaşmışız. BİNBÎR GECE ÎLE MUKADDİME Hikâyenin hasmı Asya söylemiş. Doğu'nun en büyük bedbahtlığı kendine yasaklar icat etmesinde. Hazinelerimizin hepsini Batılı hocaların himmeti ile tanıyoruz. boş zamanlarını o hikâyeleri okumakla geçirirmiş. gizli bir günah işler gibi karıştırmış o canım kitabı. Gide'nin bir yumurcakken ezberler gibi okuduğu Galland tercümesini ben yirmi yaşlarında keşfettim. Andre Gide. Tarihin kapısında dinlenen efsane. ondokuzuncu asır Avrupalısın a seslenen bir Binbir Gece. Bir Tükidides.» Yâni bütün Doğu. Şövalye romanlarını yasak eden Şarlken. Ama pek ciddiye almamış hikâyeyi. aydınlatmış. Dördüncü Murat da «şârib ül leyi vennehar» iken meyhaneleri kapatmamış mı? Şark için hikâye istimnaya benzeyen mekruh bir zevk kaynağı. İşte çağların karanlığında ateş böcekleri gibi ışıldayan hatıralar. Fransızlaşmış bir Binbir Gece. Yığınlar her çağda hikâye dinlemiş. Tunuslu dâhiyi anlamağa başlamış.

İslâm dünyasının belli başlı edebiyat mahsûlleri. sözü bu bakımdan yabana atılacak bir hüküm Sanıyorum ki Müslüman Doğu'nun insan zekâsına armağan ettiği binlerce eser arasında tazeliğini hiç bir zaman kaybetmeyen — vahiy eserlerini bir yana bırakırsak— iki şaheser var: «Binbir Gece» ile «Mukaddime». yabancıları değildi. îlk «Arap Edebiyatı Tarihi» de Bağdatlı Fehmi bey tarafından Da rülfünuııda tedris edildikten sonra İstanbul'da bastırılmıştır Dokuzyüz büyük sayfa tutan bu çok değerli eser Cahüiye devri Arap edebiyatını incelemektedir. Hemen her şairin divanında Farsça şiirler yer alırdı. tecessüsümüzü harekete geçirmiyor. Cemal Sezginin Huart'dan dilimize aktardığı «Arap Edebiyat» da Cumhuriyet devrinin anılmağa lâyık hayırlı birer teşebbüsüdür. Bununla beraber kalabalığın okuyabileceği derli toplu bir edebiyat tarihi tertip edilmemişti. Sadi'nin «Gülistan ve Bostan» ı Cumhuriyet'e kadar Eüşdiye talebelerinin tecessüsüne açıktı. Arapça daha çetin ve kutsiyetle haleli bir dil olduğundan Farsçaya kıyasla daha az bilinirdi. Bunda yazarın tanınmış bir marksist olması ve kitabın Altın Kitaplar gibi daha çok harc-ı âlem romanlar yayımlayan bir müessese tarafından basılması da rol oynamıştır. Sosyalizm» başlıklı eserden tanıyoruz. Muallim Naci Arap ve Acem edebiyatının belli başlı şâheserlerini her fırsatta tanıtmağa çalışmışta'. «Tercüme-i hal ve şerh-i Ömer Hayyam»ı da dilimize kazandırmıştır. Üzülerek söyleyelim ki kendi dünyamızı tanımıyoruz. İslâm dünyası bu ferdî himmetlerden sonra. Ali Nihat Tarlan beyin Farsçadan çevirdiği söylenen «İran Edebiyatı Tarihimde. tekrar karanlığa gömülür. Batı'da da ondokuzuncu asrın sonlarına doğru ilmî bir hüviyet kazanan bir çalışma alalıdır. Kitabın müslüman aydınlarca ele alınması Arap dünyasının bütünü ile anlaşılması için çok yararlı olurdu. Çağdaş Arap düşüncesini ise. Huart’ın «Arap öğreniyoruz: Edebiyatı» eserinin önsözünden şunları . 1909'da İstanbul Darülfünunu Tarih-i Edebiyatı îran müderrisi olan bu zat.sekreteridir» değil. «Ser ÂmedânıSühan» başlığı altında Hüseyin Dâniş tarafından hazırlanmıştır. bir çeşit has bahçeleri sayarlardı.çevirdiği «Çağdaş Arap Düşüncesi: Bağımsızlık. ARAP EDEBİYATI Edebiyat tarihi. İrfanımızın kökleri küt. Doktora tezi olarak hazırlanan bu değerli antoloji. Ama ilk îran edebiyat antolojisi. Osmanlı aydınlan sık sık ziyaret ettikleri İslâm dünyasının muhaliedâtını. Adnan CemgiTin Enver Aibdül Mâlik'den . Divan şairleri çok defa medreseden yetişmişlerdi. ne yazık ki ülkemizde çok az okunmuştur.

İngilizceden de pek yetersiz bazı kitaplar yaymılanmıştı. Introduction a l'Histoire de FOrient Mu. Muhammed'in zamanını. Avusturyalı bir müsteşrik olan Hammer PurgstalFdır. Rusya ile İtalya ise bu bakımdan daha talihlidirler. Konu üzerinde son büyük eser Brockelmann’ın . Maarif nazırı Münif Paşadan da hayli yardım görmüştür. 2 cilt. Bir çok tenkitlere uğrayan bu kıymetli eser. İkinci bölüm. Paris 1931. Colin. Brockelmann’ın üslubu da çok kurudur. kronolojik ve sistematik zengin bir izahlı bibliyografya. yani doğrudan doğruya kavmî edebiyata ayrılmıştır. Eserini kılavuz olarak kullandık. * Brockelmann’ın ilk cilti. 1000 yıllarında inhitat hissedilmeğe başlar. her şeyden önce tarihîdir. îlk böiüm Arapların millî edebiyatına. siyasî bakımdan dikkate lâyık sonuçlar doğurmuşsa da. Viyana'da basılan yedi ciltlik «Arapların Edebiyat Tarihi(1850 — 1858) sayısız vesikaları göz önüne sermiş. Biz daha çok verdiği bilgilerden yararlandık»5. Ne var ki Abbasi hilafetinin çöküşü ve Mısır'ın Türkler tarafından fethedilmesi. 6 Sauvaget J. İkinci bölüm Abbasi hilafetinin başlangıcından 1000 yıllarına kadar uzanan klasik döneme ve Bağdad’ın Moğollar tarafından 1258de almışına kadar uzanan klâsik-sonrası döneme ayrılmıştır. Paris 1961. kaynaklardan Hz. A. ait bibliyografyayı Sauvaget'nin «İslâm Doğunun Tarihine Giriş»6 adlı eserinde buluyoruz. ikinci cilti Berlin 1902)4.C I Litterature Arabe. üçüncüsü Emeviler devrini ele alır. Muhammed'in nübüvvetine kadar olan dönemi. Brockelmann’ın ikinci cilti. Edebiyatın altın devri. İslâm dünyasına. ilk bölümün birinci bâbı. ne var ki bunları gerektiği ölçüde değerlendirmemiştir. gerekse İstanbul cami kütüphanelerindeki Arapça kataloglardan yararlanmıştır. . edebiyat üzerinde büyük bir etki yapmamıştır.«Fransızca bir Arap edebiyatı tarihi yoktu. Bağdat'ın zaptından Mısır'ın 1517de Selim I tarafından fethine kadar geçen devreyi ve modern zamanları (1517'den zamanımıza) kucaklar. gerek Avrupa kütüphanelerindeki kataloglardan. Binaenaleyh Brockelmann’ın tasniflerine fazla önem vermemeliyiz. Brockelmann. eserin ayrıca yine Leiden'de basılmış üç ek cildi mevcut (1937 – 1942 5 ) Huart. 1000 yıllarına kadar olan dönemdir. ikinci bâb Hz. Ama Arap edebiyatını bütünü ile inceleyen. Brockelmann'dan sonra. sulman. İs-lâmiyet! kabul eden bütün milletlerin Arapça eserlerini kucaklar. 1945-49. ikinci baskısı Leiden. 4 Geschichte der Arabischen Litteratur. iki ciltlik «Arap Edebiyatı Tarihi» dir (Birinci cilti 1397-98 Weimar. gerçek bir edebiyat tarihinden çok faydalı malumatı bir arada toplamıştır.

Onikinci yüzyılın. hem bir moralist. Daha içerde. Madrid. müsteşar.altıncı bölüm «EDEBİYAT CUMHURİYETİ» Geniş bir şehirdeyiz. lâğım. üstadın eserine kabul edilmemiş. muhteşem cepheler görürsünüz. Bir hiciv ve mizah şaheseri. Müslüman dünya. Dilbilimciler şehri bekliyen köpekler rolündedir.. Zaman zaman meçhulün perdesini aralayabilen o büyük reybî. Ama. yine de çok garip kurulmuş şehir. Saavedra uzun zaman İspanya'nın dışında yaşamış. Kitap. yaman bir üslûpça. meskükatçılar. İspanyol yazarlarının onseki:zinci asra kadar Rabelais yi tanımadıklarını söylüyor. ip cambazı. Tunuslu devlet adamının müsteşarı. Saavedra öldükten sonra yayımlanır. Erasmus ise. Yazar Saavedra Faxardo (1576-1648). tarihçiler. Ama «Republica Literaria» (1651) çok daha canlı. 1670. Arkası boştur bu cephelerin. «Edebiyat Cumhuriyeti» bütün çağların ilim ve sanat adamları ile dolu hayali bir belde. Rabelais kadar insafsız. berber. yazarlar: birbirini çekemiyen. Şairler mahallesinde. her asrın insanına seslenebiliyor1. Hendeklerinde su yerine mürekkep akıyor. Saavedra da. Şairler kuş kafesi satar. daha doğrusu seyisi. Araştırıcılar. Taklit mi? Hayır. Çin. bazı fertleri . «Edebiyat Cumhuriyeti». karanlıkları içinde hakikati aramağa çalışan coşkun bir keşiş. Bütün çağların ve bütün ülkelerin mi? Hint. Tacitus: Dış İşleri Başkanı. akrostisçiler. simyagerler. En iyi mimarlar orada. ressamlar. Şairler kendilerine yeni binalarkurmak için eskilerini yıkmakta meşguldürler. Birinci hisarda mimarlar. Nesillerin hayran kaldığı o ünlü kişiler alay konusu olmak için boy gösterirler sanki. Hem bir devlet adamı. Birus'a kurbağa avlatır. Bize göre başbakanlık makamına İbn Haldun geçebilirdi. şâirler. bu tımarhanenin ezelî misafirleri. Makyavel de. En ünlü eseri: «îdea de un principe politıco cristiano» (1640). Materyalistlerin yeri:. Bu . Seutonius. deliler ülkesinde tımarhane bile var: arkeologlar. Ya Rabelais? Raibelais de Aristo'ya salça yaptırır. doktorlar. Tenkitçiler. soğan sattırır Kleopatra'ya. O ülkede herkes hırsızlıkla yaşar. Varoşlarındaki büyük fabrikalar yalnız kağıt imâl eder. Millî Savunma Bakanı: Sezar. Aldanmayın. Bazı koltuklar da boş. bir İspanyol yazarının medine-i fâzıla'sı. Başlıca ilham kaynağı Erasmus iken onu ip canbazı yapar. birbiri ile anlaşamayan bir yığın insan. heykeltraşlar oturur. Birbirini yağma ile geçinir hepsi. ABELAKD ÎLE HELOİSE Abelard'ı düşünüyorum. çöpçatan. İyi yönetilen bir ülke burası.

«Binbir Gece»yle «Kitab-ı Mukaddes». Nefis. İktibasların hepsi latince. fe tutan önsöz. En az iki sayfası eserlerinden iktibaslarla örülmüş. Ortaçağı bir baştan bir başa uğraştıran «Les universaux dâvâsı kaç kişiyi ilgilendirir? Nominalizm ve realizm tartışmaları insan kaderi için gerçekten mi önemliydi? Türk insanı. Petekle dolu* bir kovan.korkarak konuşan. Unesco'nun «İnsan. Ne var ki. Yanılmıyorsam o bedbaht papazın adını ilk defa Ahmet Midhat'ta görmüştüm. Rousseau çağını fetheden biricik aşk romanı «Yeni Heloise» başlığı ile sunmuş. Ezop'un kıssaları belki de hiçbir zaman bu kadar geniş bir okuyucu kitlesine seslenememiştir. lık Tarihi»nde birkaç paragraf. «Don . Flaubert. Rousseau da Emil'ine tek roman okutur: Robenson. madam Guizot'nun. hatta umumiyetle insan. her Yunanlı eğitim hayatma Homeros'un şiirleriyle başlıyordu. Fulbert'in hışmına' uğrayıp canavarca iğdiş edilmese adından bile habersiz olacaktık. Talebesiyle aşkları Avrupa edebiyatında geniş yankılar uyandırmış. İki buçuk sütun. hatta hiç gelişmeyen tecessüsler yok mu? Yayınevi sahiplerinin se fil çıkarları uğruna piyasaya sürdükleri abur cubur kitaplara körpe zekaları teslim etmeğe kimin hakkı var! Eflatun. renkli bir safha-i tarih. Abelard ile Heloise 1830'da basılmış. Ortaçağ’ın en -büyük filozofu. Bir kaç meolis-i ruhani tarafından af aroz edilmiş. «Britannica»ya bakıyorum. okumağa başlar başlamaz iki »kitap tutuşturulmuş eline. ÇOCUK EDEBİYATI Her ülkede çocuklar için yazılan ve pazarlaııan kitaplar var. Teslisin sırları üzerinde kafa yoracak kadar huzur içinde midir? Volf'un «Ortaçağ Felsefesi» başlıklı kitabından Abelard'ı okuttum. Müelliflerin kimine göre. Aristo'dan gelen «üniverseller» dâvâsı İslâm Ortaçağ'ı için de bu kadar önemli miydi. Kesif ve doyurucu. kalabalık bir kafilenin meş'ale taşıyıcılarından biri. Bir Voltaire varken Abelard'a eğilmek reva mı? Varak-ı mihr ü vefâ'ya eğilmeyen bir toplulukta. varak-ı Abelard ve Heloise hangi tecessüsü gıcıklıyabilir? Dokuzyüz yıl ârâfta bekleyen o ölümsüz hadım. Frank’ın «Kamusunda oniki sayfa. Zavallı Abelard! hafızalardaki tahtını yazılarına değil. bazı fertleri tarihin kumlarında en küçük bir iz bırakmadan göçüp giden. Yüzlerce sahi. beyni ve gönlü hadım edilmiş bir topluluk için bir istifham işareti bile değildir. Çocukça bir smırlandırış. felâketlerine borçlu. Kimine göre ortaçapta bir müderris. bilmiyorum. Tecessüsüm bir kaç parmak balla tıkanıyor. Eserlerine gösterilen alâka: ihrak-ı binnar. Bir kere çocuk kimdi? Bütün bu çocukların tecessüs ve idrakleri birbirine eşit mi? Andre Gide. çocukların şairleri okumamasını istiyordu. çoğu hiçbir değer taşımayan bu abuk sabuk yayınlar mıdır? Çocuk xıe demek? Geç gelişen. Ama dünya çocuklarının ortak hazinesi. Oniki büyük sahife.

Birinci ciltteki yazıların muhatabı çocuklardır. Gerçi. çocuk ruhunu istenildiği kadar aydınlatabildiler mi? Mesele yalnız psikolojiyi de ilgilendirmez. bir İbn Haldun'u düşünüyorum. ve «Sefiller». Piaget'yo kadar konu üzerinde kafa yoran büyük araştırıcılar. ilmî bir mahiyet kazanabilmiş midir? Bousseau'dan Binet'ye. çağımızdaki bütün çabalara rağmen. «Dünya Hikâyelerinden Seçmeler» gibi çocuklar için yayımlanmış bir sürü kitapçık da okudum. Şüphe yok ki çok yerinde bir teşebbüs. Dünyanın masal ağacı Hint'te yazılmış. büyükler için yazılan kitapları da okur. Homeros da Kal-u Bela'dan beri aşinası. çocuklar için yazılan kitapların bütününü kucaklıyor ama çocuk. filozofları. Batı'daki örneklere uyarak Osmanlı Edebiyatının ilk ciddî antolojisini iki cilt halinde sunar.Kişot'u okuduğum zaman kelimeleri yeni söküyordum» diyor. Kostantinidi efendi. Bir İbn Sina'yı. Stuart Millin otobiyografisini okurken bu hakikati bir kere daha idrak ettim. İkinci cilt ise yetişkinler içindir. Mili bebek denilecek yaşta hatmetmiş. çocukken okuduğu kitapların başında Teophile Gautier'nin «Capitaine Fracasse»mı hatırlıyor. Çocuklar için kitap yazanlar çocuk psikolojisinin gelişme dönemlerini bilirler mi? Kaldı ki böyle bir psikoloji. Çocuk edebiyatı. Sonra Süleyman Şevket'in «Güzel Yazılar»ı ve onu takip eden benzeri yayımlar. Gelin de dehşete düşmeyin. sekizinde lâtinceye. Uptain Sinclair. Şark Masalları». Çocuk edebiyatının ne sınırları belli ne mahiyeti. dil gibi müesseseler de dikkate alınmalıdır. Yazık ki efendiyi takib eden başka bir «Müntehebat» cimiz zuhur etmemiştir. Ama hiçbiri hafızamda iz bırakmadı. Bir kelimeyle tarihî miras. iktisatçıları Stuart. Bu ülkenin özelliği ne? Yarı aylak bir hayat. Üç yaşında Yunancaya başlamış. diyor. «Abbase». Eflâtunla Aristo'yu başkalarının çelik çomak oynadığı yaşlarda tanımış. bunların tecessüs ve ihatası da Stuart MilTinkilerle rahat rahat boy ölçüşebilecek çapta. Şüphe yok ki bütün çocuklar Stuart MilFle boy ölçüş em ez ? ama tanımadığımız kaç Stuart Mili var? Demek ki çocuğun anlayış ve kavrayış hudutlarını belli standartlara irca etmek ham bir hayal. «iki Çocuğun Devri Alem Seyahati». çocuğun yaşadığı sosyal çevreyi de tanımak zorundayız. bir Amerikalı bir Avrupalının irfan seviyesine ancak ellisinden sonra yükselebiliyor. üstelik zihni melekeleri bakımından ortanın altında olduğunu söylüyor. bir Biruni'yi. Benim isimlerini yeni yeni duyduğum bir çok tarihçileri. Köyden köye dolaşıp hikâyeler anlatan dervişlerin. Marcel Proust. Yaşla baş arasında kesin bir münasebet kurmak mümkün değil.. Ata Beyin «îktitaf»lan Galatasaray'ın genç okuyucularına edebiyatımızı tanıtmak amacıyla hazırlanan sevimsiz bir mektep kitabı. hayali zenginleştiren bir iklim. dilencilerin . Çocukluğumun ilk yıllarını güzel bir rüyaya çeviren kitapları düşünüyorum.

Pilpay CBeyd-i Ba)’ın hikâyelerini yüzyıllardan beri zevkle okuyan Avrupa onlardaki derin ve gerçekçi hayat felsefesini anlıyabilmiş midir? Zimmer. yeniden kaleme almış. birbirini yiyerek yaşıyan mahlûklar. Hüseyin bin Ali Vaizin tercümesi üzerinde yirmi yıl uğraşmış ve «Hümayunnâme»yi Kanuni Süleyman' a ithaf etmiş.. Efeaber Şah beğenmemiş bu tercümeyi. Kavga tekniği. Yani büyük balıkların küçükleri yuttuğu bir dünya. çok süslü. masalı kanatlandırmış ve hayal. Her bölümde bir çerçeve hikâye. Envar-ı Sûheylfyi. İbn el Mukaffa tercümesi yeniden Farsçaya tercüme edilmiş. Sanki okyanusun deriniiklerindeyiz. Mitra-Bheda (Dostluğun bozuluşu) . hassasiyetin.. bir önsöz yazmış ve «Envar-ı Süheyli» adıyla yayımlamış. Bazı yeni masallar ek-. insan planına aksettiren bir teknik bu. çok tantanalı bulmuş. ahiretle dinle.hikâyecikler. Gaznelilerden Behram Ş ah’ın emriyle yapılmış. müşaviri boğa ve nedimleri iki çakal: Karataka ile Damanaka. Bugün tanıdığımız masalların ana kaynağı: « Pança-tantra» (politika ve idare sanatı üzerine beş kitab). Pança-tantra. Kelile ve Dimne'yi gençleştirmiş. 1590'da tamamladığı esere «Eyyâr-ı Dâniş» adını vermiş. Neden dile gelmesin? Neden tecrübeleri ile yolumuzu aydınlatmasın? Bu inanç. Ve milletlerarası politikanın birçok girift problemlerini Hint masallarının ışığı altında kavrıyabileceğimizi ileri sürüyor. Kelile ve Dinine'nin Doğu dillerinden yapılan ilk Fransızca tercümesis 1644'de yayımlanmıştır. ilgisiz. Ebulfazl. Ama politika sanatını bütün yönleriyle öğreten. felsefeleşmiş. Eseri pehleviceden Arapçaya çeviren İbn-el Mukaffa kitaba çakalların adını vermiş: «Kelile ve Dinine»1. bir giriş.. Kral arslan. Hükümdarları nifakçıların şerrinden kurtarmak için yazılmış. On ikinci yüzyılda yapılan bu tercüme Nasrullah’ın eseri. yarın tanrılaşacak. Hayvanların insana yaşama dersi verdiği bu hikâyelerde heyecanın. Sonra. Onbeşinci yüzyılın sonlarında Nasrullah’ın dilini eskimiş" bulan Hüseyin bin Ali Vaiz. Zaten bu edebiyat türünün adi: «Matsya-nyâya» (balıkların kanunu). beş bölüm. David Sahid imzasını taşıyan bu tercüme Envar-ı Süheylinin ilk dört kitabıdır ve La .. Birinci bölümün adı. yavuz bir kendini koruma iç güdüsü. Edirneli Ali Çelebi.. Her an. Eserin ilk şekli kayıp. «hayır» diyor bu soruya. manzum hikmetler var. Hin. ruhların göçü inancı: hayvan dün bir insandı. azgın bir başarı hırsıyla karşılaşmaktayız. ahlâkın yeri yok.t çok ilgilenmiş politika ile. masallar. Birbirini parçalayan. lemiş esere. Hayvanlar dünyasındaki insafsız boğazlaşmayı.gördüğü büyük rağbet. onun içinde de . ilmi eserlerden çok.. Kahramanlar.

büyükler anlayabilirim ki? Fabllerin belli başlı İngilizce çevirileriyle Türkçe çevirilerini birbir inceledim. Arapça hocamız şair Ömer Yahya. îlki' 1260 da yapılmış (Horasanlı Ahmet). Daha yeni. Bunun içindir ki Fransız edebiyatını merak den bütün şairlerimiz önce La Fontaine'e eğilmişi ama üslubu. Arapçadan yapılan ilk Fransızça tercüme S. Hem millî. Bir kitabın bu kadar uzaklara yayılabilmesi tesadüfi değildir. îlk İngilizce tercüme 1819'da yayımlanır. Gesta Romanarum ve Fabliaulardan. daha hür bir hayat felsefesine susayan burjuvazi. Orta Çağ Avrupa'sının Kelile ve Dimne'ye karşı gösterdiği «büyük ilgiyi şehir burjuvazisinin gelişmesi ile açıklıyanlar var (Meselâ VValter Buiben). İzlanda'dan Moğolistan'a ve Cava'ya kadar yayılır. Bulduklarını almış ve onlara biçim mükemmelliği kazandırmış. ikisinde de yalnız iskelet var. eseri büyük bir sevgi ile tanıttı bize. yüzlerce değişik perdesi var bu komedyanın. hem milletlerarası. sahnesi ise kainat. Fransız şairi Kelile ve Dimne tercümesinden başlayarak. en erişilmez örnekleri olmuş fabller. kendi ülkesinin folklorunu güzelce taramış. Bunun için klasiğin en has. Divan nesrinin en parlak örneklerinden biri sayılan Hümayunnâme Şeyhülislâm Yahya Efendi tarafından kısaltılmış: «Mulahhas-ı Hümayun». 1700'de Galland’ın başladığı Hümayunııâme tercümesini Cardonne tamamlar. . Belki bir mektep kitabı diye okutulduğu için fazla ısınamadım.başlı. Nihayet İkinci Abdülhamit'in fermanı ile yeniden yorumlan mış ve özetlenmiş (Ahmet Midhat Efendi 1304 h. kiliseye karşı açtığı savaşta .Fontaine'in belli . Doğu ve Batı medeniyetlerinin bütün usaresi. Kıssalarını şöyle takdim etmiş La Fontaine: Uçsuz bucaksız bir komedya.'de (1818). Kelile ve Dimne'nin Türkçede en az onbir tercümesi daha var. Sacy'nindir Kitap. Ben Kelile ve Dimne'yi mektepte okudum. Ben Fransızcanın sırlarını çözebilmek için bütün bir ömür harcayan bir hoca ve mütercim olarak ancak elli yar feımdan sonra La Fontaine'in güzelliklerini anlamağa başladım. bütün balı o minnacık şiirlerde. aktaranıamışlar dillerine. Rousseau. Ve o hazine kitap yıllarca silik bir hatıra olarak yaşadı hafızamda. kaynaklanndandır. Görüş dergisinin Haziran 82 sayısında çok iyi sandığım bir çok kitapların tahlillerini bildiğimi okuyunca. Andersen'in masallarına kadar bir çok meşhur eser sanskritçe kaynaktan geniş ölçüde faydalanmış. Türk çocuklarının dünyasına girmiş midir? Bu soruyu cevaplandırmak çok güç. Konularında hiç bir yaratıcılık yok. rulı kaybolmuş. aradığı müttefiki Hint'in masal kitabında bulur. Zaten okuduğumuz şaheserlerin kaçta kaçını gerçekten tadabiliyoruz? .). çocuklar La Fontaine'i anlayamaz diyor. Griîîîûdaln. La Fontaine'in. onsekizinci yüzyılın sonlarına kadar altmış dile çevrilir. Hint masalları.

Locke ve Rousseau -gibi terbiyecilerin türün gelişmesi üzerindeki etkilerine geniş yer veren bu makale de İngiltere ile kuzey Amerika üzerinde duruyor. Birçok kitapları uyuyarak okumuşuz. Daha sonra çocuk kitapları basan özel yayınevleri kuruluyor. Türk okuyucusu için fazla lüks sayılabilecek bir alay bilgi. Ama çocuklar çeşitli konularda basılan ve seyyar satıcılar tarafından ucuza satılan kitapçıkları daha çok severlerdi. eğitim alanında büyük alaka uyandırır. İngiltere ve Almanya ahlakî konulan ele alan bir çok eserler aktarır birbirlerinden. Berquiıx ile Madam Genlis İngilterede çok tutulur». Konu. «Güliverin Seyahatleri» (Swift) gibi. Çocuklar eğlenmek istedikleri zaman mektep kitaplarından daha çekici eserler arıyorlardı. hikâyeler. Protestan İngiltere'de büyüklerin çocuklar için en uygun saydığı eserler: Kitab-ı Mukaddes ile Havarilerin Menkıbeleri idi. Fransa. Ezop'un Masalları gibi. yetişkin insanlar için yazılan kolay anlaşılır kitaplar da bunların arasındaydı. Doğu'dan yalnız Binbir Gece tercümeleri. biraz da Kelile ve . Bu tarihten önce gençlere mahsus edebiyat. Ansiklopedideki yazı sürüp gidiyor. matbaanın icadından önce yazma olarak elden ele dolaşıyordu. çocuk kitaplarına verilen ödüller bütün ayrıntılarıyla anlatılmış. Shakespeare’ın tiyatrolarını hikaye şekline sokup bastırırlar çocuklar için: «Shakespeareden Masallar». hayvanlara ait kitaplar ve sokaktaki adama hitap eden benzeri eserler çocukların çok hoşuna gidiyordu. Cassel’ın Edebiyat Ansiklopedisi «Çocukların Kitapları» bölümüne şöyle giriyor: «Çocukları eğlendirmek amacı güden kitaplar Batı Avrupa'da onsekizinci asrın ortalarına doğru yayımlanmağa başlamıştır. Mark Tvvain'in «Huckleberry Finn»i ise idrakimin bugün kü nüfuz edemediği bir dünya. Britannica Ansiklopedisinde «çocuk edebiyatı» maddesi on büyük sütun. Korkunç bir tezat değil mi? İngiliz gençlerinin ve Kuzey Amerikalı küçük okuyucuların 166Q-1720 arası en çok zevk aldığı kitaplar tüyler ürpertici «hükümler» ve «istiğfar» dualarıyla biten dinî (püriten) eserlerdir. Charles Lamb ile Mary Lamb. İlk basılan kitaplar arasında da onları görürüz. ne «Alis Harikalar Diyarında»yı. çok daha esrarengiz. seyahat kitapları. Lockela Rousseau'nun eserleri. dini eserler. Masallar. Çocuk dergiciliği.cehaletimizin sonsuzluğunu bir kere daha anladım.. daha çok ingiliz ve Amerikan çocuk edebiyatı üzerinde yoğunlaşmış. Ne «Pinokyo»yu tanımışım. görgü kitapları ve okul kitaplarından ibaretti. Tek amaçları öğretim olan bu eserler. Bu dönemde kozmopolit temayüller ağır basar. Çocuklar bu iç karartan yayımlardan illallah diyerek büyükler için yazılmış kitaplara el atarlar: «Robinson Crusoe» (Defoe). Çocuk kitapları Balzac’ın «İnsanlık Komedyası»ndan çok daha girift.

ne . çocuklar için edebiyat. Andre-Bay'in çok geniş ve sürükleyici bir yazısı var bu konuda. ağırbaşlı ve kuru Batının edebiyat tarihlerinde. bu masallara saçma sapan diyemeyiz pek. Konu ister istemez cihanşümul. araçları veya türleridir. Hakikatte ise uzun zamandan beri şifahî olarak mevcuttu. tam bir tablosunu sunmak imkânsız. polis romanı. edebiyatların başlangıcından beri desek. ne yapalım ki Batı edebiyat tarihlerinin bize sunduğu en etraflı inceleme de şimdilik bu. Meseleye eğilen folklorcular bunların sayısız çeşitlemelerini ortaya çıkarmışlardır. Ciddî. dadıların anlattığı hikâyelerdi asılında. meselâ «Ormanda Uyuyan Güzel». Bu masallar. Andre-Bay doğru söylüyor: «çocuk edebiyatı çok geniş bir dünya. Çocuklar haritadaki sınır işaretlerine aldırmaz. belki ondan da çok sosyolojiyi ilgilendiren bu çetrefil konuyu uzatmak istemiyoruz. Daha çok Fransa ve anglo-sakson dünya üzerinde durulmuş. Ama bu kıssadan hisseleri. o kadar uzun bir zamandan beri mevcut olduklarına ve zamanımızda bile bu kadar çekici olduklarına göre. kaynakları bir düzineyi aşıyor. çocuk edebiyatı diye bir bölüm yok. temsilcileri umumiyetle edebiyat tarihlerinde yer almıyân ifade tarzları. halk romanı. Aynı masalın yalnız Fransa'da değil dünyanın çeşitli ülkelerinde bir çok benzerleri bulunmuştur. kurgu bilim işlenecektir». Eserin bütününe bir önsöz yazan Raymond Queneau. yanlış olmaz. bilindiği gibi. uğradığı her limandan ganimetler devşirmiş». Meselâ «Parmak Çocuk». Bu edebiyat. anlattığı hikâyelere fazla karıştırmamak bilgeliğini de gösteriyordu. «Marjinal» adım verdikleri edebiyatlardan ne anladığını şöyle belirtiyor: «Marjinal edebiyatlardan kastedilen. Avrupalı çocukların okuduğu ve sevdiği belli başlı kitaplar geçit resmi yapıyor makalede. Makalenin geniş bir hülâsasını takdim ediyorum: «Çocuk edebiyatı. Fransa'da. Amaç çocuk edebiyatı kavramının Batı edebiyat tarihlerindeki yerini işaret etmek. aşırlar boyu pusulasız yelken açan bir gemi. Edebiyat kadar. söz ediliyor. Her ülkede bu hikâyelerle karşılaşıldığına. masallarının altına kıssadan hisseler eklerken aidanıyordu şüphesiz veya yalancıktan aklanmış görünüyordu. Perrault. 1697'de Perrault’ınm masallarıyla resmi bir kişilik kazanır. Yani bu sayfalarda. kolportaj edebiyatı. Andre-Bay konu üzerinde çok çalışmış.Dimne münasebetiyle ibir yazı. 1958 de yayımlanan son büyük edebiyat ansiklopedisinin üçüncü cilti Fransa'ya ayrılmış Eserin sonunda «marjinal edebiyatlar» bölümü içinde çocuk edebiyatı da yer almış. Batı kültürünün bütün fetihleri emrinde ama yine de konuyu bütünüyle kucaklaya»mamış.

yazık ki aynı bilgeliği daha sonraki yazarlarda bulamıyacağız. Yeni doğan peri masallar (nispeten saf iken). P. pedagoji adına çatmayan kalmadı bu masallara. bir daha ayrılmak istemiyeceklerdi».. Ne var ki -Galland'ın çevirdiği «Binbir Gece Masalları» bir sürü yeni masallara yol açar: «Binbir Gün». şifahi geleneğe saygısı vardı. Garip bir içiçelik: tabiî ile tabiat üstü sarmaş dolaş. onsekiziırci asım başlarım istila eden bu masal tufanından büyük bir fayda sağlamaz önceleri. dün insanlığın 'çocukluğuna. nitekim daha sonra Grimin Kardeşler ile Andrew Lang da aynı şeyi yapacaklardır. Madame de Beaumont'un pedagoji kaygısı. Çocuk edebiyatı. Perrault'un masalları şairane eğitici bir değerleri var. Perrault ilk masallarından itibaren bu beraberliği sürdürmüş. Bu masalların düşmanı çok: akıl. Daha ciddi yazarlar tarafından işlenen bu hikâyeler. Perrault işittiği gibi anlatıyordu bu hikâyeleri. Onlarda hayali kanatlandıran bir takım simgeler var. «Binbir Çeyrek Saat» ve bilhassa Moğol masalları. akıl dışı denecek ama çocıık hayalini derinden derine etkilemeleri bundan değil mi? Bu peri masalları gerçekçi de. çocuk okuyucuların Masallar hâlâ çocuk edebiyatının şehrahı (ana edebiyatı). kaynaklandıkları inançlar. Perrault da özgünlüklerini koruyabilmiş. çığımdan çıkar. Çocuk edebiyatının gelişmesini sayıca artması olmuştur. öyle taze bir kitaptı ki bu. Çocuk edebiyatı iki kayalık. salonlar çağında küçümsenmeyecek bir ustalık. ormanda bırakılmış olarak görüyoruz. Niyeti halisane: kibar çocuklara ahlâk dersi vermek ve dünyayı . Bunları yaratanlar halktan kişiler. Madame de Beaumont'un eserinin adı başlı başına bir program: «Çocukların Dünyası». ahlâk. iki gerçek dişilik arasında yalpa vurur. bu sürekli ilginin sebeblerini aydınlatmak kabil belki de. Hazard. eseri yaşatan ve türün özelliklerini yapan da bu. lüzumundan fazla ahlakçı didaktik niyetler. Bu yönleriyle masalların öğretici bir değeri var. masalları ve perileri yeryüzüne indirir ve vaaz" bataklığına saplar.eğlenceli olmak isteyen münasebetsiz tuhaflıklarla. ama yine de herkes bayılıyor. o kadar güzel. Madam d'Aulnoy ile ve daha başka bayanlarla salon pandomimlerine dönüşür. türü zenginleştirir ve tazeler. Çin hikâyeleri gibi. Perrault' nun «Geçmiş Zaman Masalları» için şöyle diyor: «Tarihte ilk defa olarak Fransa’ına daha sonra da bütün dünyanın çocukları gönüllerince bir kitap buldular. «Telemak»ına benzetebiliriz. bir •başlarına. bugün insanların çocuklarma bağlı duygularla iç içe. olmasına şairane ama yine de Onları da pekala Fenolon'un sağlayan. Bu masalların kahramanlarını hayatın ilk tecrübeleriyle cebelleşirken.

talihsiz çocuk. genç gönülleri büyüleyecektir bunun için. adasına ayak basan Robenson kadar cahil ve endişelidir. Andersen'in dostu olan bu zat. Cervantes'in «Don Kişot» ti gibi. Scott'un.tanıtmak. Çocukları çok seven İngilizlerin bu konudaki katkıları öteki milletlerinkinden fazladır. edebiyata. ciddidirler. bununla beraber. Cooper Avrupa'yı kızılderililere istila ettiriyordu. Andersen hem folklardan yararlanır hem de muhayyölesinden. bozularak benimsenirler. Hayatın fethine çıkan çocuk. «gnomlar»ı dünyayı dolaşır ve bütün ülkelerin çocuklarını büyüler. özellikleri ne olursa olsun.. kıssadan hisseler v. vatanperverdirler. Yaşanan ve hayal edilen bu macera. îlk çocuk kütüphanesini onlar kurar 1748'de. bununla beraber Daniel Defoe’ınm «Robinson Crusoe»si (1719). İngiltere'ye. bazı gayretkeş aktarıcılar. edebiyatın su götürmez şaheserlerinden biridir. Bu kunduracı çocuğu. «Mohikanların Sonuncusu» (1828) toplumun içinde bulunduğu durumu ifşa eder. Çocuk edebiyatının gelişmesine yardım kitapçı Hetzel var. «Grim-m Kardeşler» ise. masalları başka türlü ele alırlar: şiire ve halk inançlarına merak salmış birer filologdurlar. Zamanımızda en çok okunan çocuk kitabi: Hector Malot'nun «Sans Famille» adlı eseri (1887). Rusya'ya» Amerika Birleşik Devletleri'ne. pansiyon hayatı. hem «Sefiller»in Kozet'ini hem de Daudet'nin «Petit' Chose»unu müjdelemiştir. Gençlerin sevgisini kazanan ve onlar üzerinde etki yapan bir başka İngiliz de Dickens'dir. mücadeleci ve talepleri olan bir edebiyat yaratmış. Çocuk edebiyatının bir cephesi de budur: çocuk edebiyatını onun için yazılmamış şaheserlerden mahrum bırakamayız. Bugün de. Cooper'in romanları gibi. başka bir deyişle iki asırdır amaçlar pekaz değişmiş fakat bu amaca ulaştıracak yollar düzelmiştir. Yabancı dillerden edenlerin bir çok başında eserler . bazen de Swift'in «Gulliver»i. komşu folklorları çevirerek yağma eder ve dünya çocuk kütüphanesini zenginleştirir. Skandinav ülkelerine kıyasla Fransa geridedir. yetim tipleri sokmuş. bütün ülkelerin çocuklarını fetheder ve onlar sayesinde ün kazanır: başlangıçta çocuklar için yazılmamış eserler. çok geçmeden bütün dünya çocuklarının ortak hazinesi olur. hikâyelerini ise gerçek gibi yaşar. Hikâyeleri. Fransız çocuk edebiyatı resmen Perrault ile başlar. Yetişkinlerin hatın kalmasın: «çocuklara anlatılan hikâyeleredir bunlar (1835). Çocuk edebiyatı.s. . faydalı hikayeler. hayatı bir rüya gibi. 1757'deıı beri. Hector Malot da çocuk edebiyatının klasikleri arasındadır. Birkaç yıl önce. Onlardan sonra her yazar kendi halk edebiyatını araştırmaya koyulur.

Gerçekle hayalî içiçedir. Hikâyeyi. Tom ile Huck ise. daha çok Jules Verne sayesinde olmuştur bu. Eserin can alıcı noktası «nasıl olmuş?» sualine verilecek cevaptır. «Tom Sawyer» (1878)ın arkadaşı idi bu.L. dost bir gönül. sömürgeciliğin. Bütün hüner: anlatmasını becermekte. Ama «Hazine Adası»nda olduğu gibi yazarın kabiliyeti sayesinde. Macera romanının klasiğini gerçek bir seyyah kaleme alacaktır: R. Bu eşsiz romanın çekiciliğini yapan: mizah. dünyanın bütün çocukları için bir dost oluveren bir kahraman yaratıyordu Mark Twain: «Hucklebery Finn» (1884). Jules Verne'in ilk yayımcısı da odur.. «Hazine Adası»nın kahramanı da. zekilik numarası yapmak lüzumsuz.çevirmiş. Alice de yazarlarına pek benzemez. kendini onların yerine koyabilmeli. fakat kitabın değerini yapan o bölümleri değil. Çevre oldu-ğu gibi çizilmiş. romanın genç kahramanı anlatmaktadır. İngiltere için Peter Pan Millî birer . Kullanılan dil. mesela Erich Koestner'in «Emil ve Dedektifler». Fransız çocuk edebiyatı Anglo sakson çocuk edebiyatının yanında saygı değer bir yer tutabilmişse. halk sevgisi. Kahramanı delikanlılar olan nice realist roman yazılmış. hayattan alınmış. peri masalları da akıl-dışıdırlar. ama hiçbirinde Twain'in havası yok. Çocuk. Stevenson'a göre. okuyanların yaşdaşıdır çok defa. Çocuk edebiyatından söz ederken «Alis Harikalar Diyarında» yı (1885) unutmak olmaz. İtalya için Pinokyo. yaşadıkları macerayı benimsey ebilmelidir. iyi ahlâk gibi bir amaç gütmemeli roman. Danimarka için Denizkızı. Misissipi'ye verilen yer çok daha önemli. zamanın en büyük yazarlarını çocuklar için yazmağa teşvik etmiştir. romanın kahramanlarla büyük bir ilgisi yoktur. abes başka. Akıl-dışı başkadır. Eserin büyük çekiciliği oradan geir. romanını önce bir çocuk dergisinde yayımlar. Fazla bilgiçlik göstermek. Gerçekçi olmak isteyen bir eser. çünkü eskimez.in çocukluk hatıralarına bağlıdır. Yüzbir cilt tutan eserin. köklü idealizm ve çocuklara duyulan sahici muhabbet. okuyucular hemen benimsemiş kahramanları. «Aynanın öbür Yüzündende uyanıkken görülen rüyalardır. Birleşik Devletler için Huck Finn. Mark Twain. Mühim olan: olaylarla onların sergileniş tarzıdır. adi: «Bilinen ve Bilinmeyen Dünyalarda Harikulade Seyahatler». Stevenson'un «Hazine Adası» (1883). Evet. Molnar’ın «Pal Sokağının Çocukları».. Büyüler de. «Huck Finn» de insanlığın. Dünyanın fethi bu yüzbir ciltle başlar ve atom çağının akla durgunluk veren keşiflerine rağmen hâlâ çekiciliğini sürdürür. Çocuk hikâyelerinin kahramanları. Serüvenler biraz hayalî. köleliğin hicvi var şüphesiz. Bu modern peri masallarının kendilerine göre tutarlı bir mantıkları vardır. «Alis Harikalar Diyann»da da. ama hayale geniş ufuklar açar ve daima taze kalırlar. Stevenson. Sahici bir fantezi realizmden üstündür. «Hazine Adası»mn yayımlanmasından bir yıl sonra. Lewis Caroll fantezinin çocuklara nasıl sunulacağını çok iyi anlatmıştır.

Fransız edebiyatında Perrault'nun masallarıyla. Şüphe yok ki Rusya'da geçen çocukluğu ilhamını kamçılamıştır. Rusya'da bir generalin kızı.. ister istemez. Masalların anlattığı tarih de. Heykelleri dikilmiş. Çocukken dinlediği hikâyeler. Mesela Alexandre Dumas’nın «Üç Silahşor ler» i» . Bogheora’nın kanuna yan çizenlere savurduğu darbelere kin duymadan katlanmak. yazarın kendi çocukluğundan alınmış oldukça acı olaylara dayanmaktadır. bu sevginin geniş ölçüde sömürüldüğü de bir hakikat. sevimli bir yumurcak. Annesi dişi bir kurt (Romus ve Romulus'unki gibi). Emekleme çağındaki bu edebiyatın çiçeklenişi. «Sophie'nin Başma Gelenler». başka bir folklordan faydalanmak da çok yararlı. Oysa Kontes andığımız yazarlardan önce Fransız çocuk edebiyatının belki köşetaşlarmdan biri olmuştur. Başka bir dil bilmek. Kipling meslekdaşlarmdan hiç birinin başaramadığı bir işi başarmış: sıkıcı olmadan bir hikâyeye bütün bir ahlâk sokabilmiştir. Çünkü hem tabiata uygun bir mutluluk anahtarı verir bize. Sevilen bir çocuk yazar olmak için. Kahramanlığın yüceltilmesi ve günümüz Fransız İmparatorluğunun şanını terennüm eden kitaplar kalıcı es er bırakmamıştır pek. Bu olaylara Joel Chandler Harris'in (1880) «Remus Amcasmdaki hikâyeleri de eklemek lâzım. Galiba az çok uzak bir geçmişe uzanmak daha hoşa gidiyor. Çocuk edebiyatı türünde egzotizmle üniversalizm aynı şey. Kontes. Fabliau'lar ve «Roman de Renard» neyse. perilerin büyülü asası yerine sık sık kamçıya başvurur. Çocuk edebiyatının son büyük temsilcilerinden biri Rudyard Kipling. «Remus Amca» da Amerikan çocuk edebiyatı için o'dur. Günümüzde hayvan kodemisi sık sık başvurulan bir konudur. susmak. Hayvanları canlandırmasını bilmiştir. ziyaretçileri olmuş.kahraman sayılmıştır. nefsine hakim olmak. Çocuklar hayvanları sever. Meselâ küçük Mowglı. Comtesse de Segur. Avrupa'nın dışında doğmuş olmak hiç de fena değil: Jules Verne adada doğmuş. Kontesi ünlü «Bibliotheque Rose»den ayıramayız. Cangü'la efsanenin çocuğu. hem bir bilgi aracıdır. belli başlı dallarından biri olmuştur.. yani binde bir görülecek bir takım olaylar bir araya gelmese. hem de beklenen yoldaşları sunar. Belki «Sophie'nin Başına Gelenler». «Bir Eşegin Hatıraları». akın akın Huck Finn. hayvanlara nasıl davranılması gerektiğidir.. İngiltere'nin emperyalist gücü (Trafalgar :Square Arslanlarmm Gücü) olmasa. eylemlere perestiş. Yalnız ele aldığı hayvanlar evcil hayvanlar değildir. Rudyard Kipling Hindistan'da dünyaya açmış gözlerini. Fransa'da 1870 bozgunu ile yaşıttır. Ama onun doğuşunda Comtesse de Segur'ün hiçbir payı yok. Comtesse de Segur'den öğrendiğimiz. çocuk edebiyatının. örnek izciler ve centilmenler için bir ahlâk alfabesi: itaat etmesini bilmek. Kipling de olamazdı. okunmaya lâyıktır da. Bir dönemi yansıtan bu minnacık «İnsanlık Komedisi» hâlâ okunuyor. «Cangıl kitabı».

Gücü günden güne artan bu dergiler eleştirilere yol açtı. Bu renkli resimlerin telkin gücü sayesinde gerçek dişilik. kafiyeli bu şiirlere Fransa'da «Comptines». Mardrus de çocuMar için şiirler yazmak istemiştir ama pek başarılı olamamışlar. Bu dergilerde boy gösteren şiddet ve sadizm. Ama modern ilmi bilgilere rağmen. Tek kelimeyle. gezegenler arası yolculuklar. bununla beraber 1904'de kurulan bir çok periodikler hâlâ yaşamaktadır. İstikbalin bugünden başlamış bulunduğunu çocuk dergilerinin çizgi romanlarından öğreni-yoruz. hepsini birden kötüleyemeyiz ama kalıcı eserler verdikleri de söylenemez. masallar kadar cihanşumul bir tür. silindir şapkası ile kurşun işlemez «Mandrake» bu garip mitolojinin başlıca kahramanları. François Copee. çöllerdeki serüvenler olağan şeylermiş gibi görünmektedir.G. iz bırakan eserlerden çoğu bu dergilerde doğdu. Masallar kadar esrarengiz. dili baloncuklar için teksif ederek «doğrudan üslubun» nefis örneklerini sunmaktadırlar. «Chanson»un kız kardeşi Bu kafiyeli hikâyelerdeki peri masallarını ezberlemek için okuma yazma bilmeye lüzum yok. Bu resimli dergilerde ne şiir var ne şairanelik. Sully Prudhomme. babaları da pedagogları da telaşlandırmıştır. Dergilerle baskı teknikleri geliştiğinden bu çeşit edebiyat türü gözden düştü. italyanlar buna «fumetti» diyorlar. çocuk dergileri ister istemez milletlerarası problemlere yol açacaktı. yaşanılan hayattan daha çekici. Bir çocuk şiiri var. geleceğin sakladığı sırlar. bu şiirin kaynakları da biliniyor. Az zaman önce yazıya geçirilmiş.» 1822 ile 1854 arasında Perrault'un masallarından Madam d'Angot'unkilere kadar bir çok eserler resimlerle anlatılmıştır. Rosny'nin tarih öncesi hikâyeleri. «fanteziler rafı»nda en çok beğenilen kitaplar hâlâ H. Scott usulü yazılmış tarih en çok hoşlanılan eserler arasında. bir çok ailelerde «Tintin»le «Spirou» almıştır. güldesteler mevcut. Oyun için yazılan ahenkli. Wells'inkilerle Jules Verne'inkiler. belki de en az göze çarpan fakat en canh olanı. Gelecekle. . «Comics» ler. Zamanımızda da bir çok şairler «Comptines» leri taklit ediyor. Çocuk dergilerini anmadan çocuk edebiyatı tamamlanmış olmaz. Mesela Jules Verne'in kitapları ile «Hazine Adası.Walter Scott'un orta-çağ romanları veya «Pompei'nin Son Günleri». Çocuk edebiyatı milletlerarası bir nitelik taşıdığı için. İngiltere'de «Nursery Rhymes» denir. Bununla beraber «Pieds Mickeles»nin yerini. Bu yayımların gördüğü rağbeti sağlayan resimli hikâyeler (comics) dir. Çocuk edebiyatının bir dalı bu. durumların olağan üstülüğü. Lucie Delarue. çocuklar için yazan şairler. Leopar derisinden donu ile yenilmez Tarzan. Hugo'nun şiirleri arasında da çocuklara seslenenler var.

Dışardan gelen kitaplar önemli yer tutmakta. Yaş.Polonya meselesi Osmanlı tarihçilerini sile sık uğraştıran bir konu. bizim gibi. İslâmiyeti kabul etmiş. Oysa. bu süzgeçler yüzünden karışıklıklar oluyor ama gerçek değerler d korunuyor.. Bugün «Ad Usum Delphini»^ bir edebiyat söz konusu değil artık. Paşa eski Yunan ve Latin. Lehistan niçin ve ne zamandan-beri Polonya olmuş? Merak eden yok. ticaretin ve hürriyetin emirleri arasında emekleyerek yolunu aramaktadır henüz. Polonya İstiklal savaşlarında başarı kazanamayınca bir kaç vatandaşı ile Türkiye'ye sığınmış.. Bal gibi anlarlar. Önemli olan . içtimaî sınıflar. Sovyet Rusya'nın dillere destan makyevelizmini bir kere daha yermek. hem lüks hem de ucuz albümlere ve sayısız kitaplara bir göz atarsak şöyie bir hükme varırız: bu edebiyat ısmarlama bir edebiyattır. hal. güzel anlatılmış hikâyeler aracılığıyla ahlâk dersi verilir. Strabon. Polenezköyün nefis piliçleri Polonya'nın çileli tarihinden daha çok ilgi uyandırıyor. Mustafa Celaleddin 1848 İhtilaline katıldığı için vatanım bırakmak zorunda kalan Polonya asillerinden Constantin Bergenski'dü". harita şubesine memur edilmiş. söylediklerine delil olarak da Heredot. «Bu zat 1828'de Kleszov'da doğmuş ve civardaki papaz mektebinde tahsil görmüştür. yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna girmiş. cinsiyet. Celaleddin Paşa’nın ünlü eseri «Eski Türkler» (Les Anciens Turcs) . Çeşitli süzgeçler var. din. Babaları: Perrault ile La Fontaine. istikbâl dikkate alınmak istenmiyor. tarihin derinliklerinden ibret dersleri çıkarmak değil. Fabllerden kalkarak hikâyeler yazılabilir. ahlâkın emirleriyle. Şeyhülislâm kendisine Mustafa Celaleddin adım vermiş. inzibatsız ve serkeş: Polonya'da neler oluyor? Dâva. Ortalama nitelik bakımından Fransız yazarlarmkinden üstün de. kendilerine göre anlarlar. «chantefable» la «fable» var. psikolojinin. Çocuklar için yayımlanan nefis ansiklopedilere.» POLONYA'NIN EN BÜYÜK ŞAİRİ Serseri bir tecessüs. Bununla beraber görevini de saygıdeğer bir biçimde yerine getirmektedir. Saint-Expery'nin «Küçük Prens»! yazması gibi. Oysa bu talihsiz ülkenin insanları düşünce hayatımızda da silinmez izler bırakmış. dünyanın ■ {bütün çocuklarına seslenen bir edebiyat peşinde insanlık. mazi. Fabl'ler çocuklar için biçilmiş kaftan: konuşan hayvanlar. kaynaklarına dayanarak ilkçağ kavimleri arasında Türklerin çok geniş bir yeri olduğunu iddia eder.... Çocuklar anlam azmış La Fontaine'i. Fransız çocuk edebiyatı oldukça talihli. Bu iş için büyüklerin yardımına da ihtiyaç var. gibi klasik tarihilerin eserlerini gösterir. Ama onlar da. Çocuklar hâlâ La Fontaine'i okuyor. hikâyeler de roman için değerli bir kaynak. talihsiz bir kavmin çilesine eğilmek. Thukudides vb. 1875'de Karadağ savaşlarında yaralanarak ölmüş.. Fransız veliahtmı düşündürmek için Ezop'dan aktarılmış çoğu.Şiirle masal arasında.

Dostlarının himayesi takibata uğramasını önler. İspanyol yazarı Caniveı. Genç -üniversite mezununu az sonra bir lisede hoca olarak görüyoruz. masonik düşüncelerle Genç Alcı) Bkz. Gözaltında geçen sürgün hayatı.Z. Yirmiddrt yaşma gelinceye kadar. İspanya'nın dışında çağdaş bir Ülis ararsak. Biz de İspanyol yazarından esinlenerek Polonya'nın gerçek temsilcisi Adam Mickiev/icz'dir diyoruz. şair için yepyeni bir ufuktur bu. Bu arada «filomat» mahfilleriyle yakın temaslar. Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi. Değerli hocalar.. Don Kişot'un çağdaşları» na şöyle tanıtır: «Her kavmin gerçek veya muhayyel bir kahramanı var. Byron'un etkisi altındadır ve Kırım.nokta. sıkı bir öğrenim hayatı. Büyük şairin fırtınalı hayatına bir göz atalım. Ülken Yayınları. İspanyolların Ülisi: Don Kişot. H. büyük bir kavimler ailesinden gelmiş olduklarını hatırlatmasıydı. manya devrimciliğinden esinlenen gençler topluluğudur. Ülken. Rus aydınları onu büyük bir sevgiyle bağırlarına basar ve Mickiewicz bu dostlar çevresinde edebiyat çalışmalarım rahatça sürdürür. . İstanbul 1960. şair tutuklanır. «Kondrad Valenrod». Ömrünün ilk yıllan balta girmemiş ormanların kucağında geçmiş. Ne var ki dünya edebiyatı ile uğraşanlar için Polonya Adam Miskiewicz'in vatanıdır. en güzel örnek.. Filomatlar. Bu kahramanda kendi vasıflarını somutlaştınr kavim.. Nitekim Mustafa Celaleddin'in bu tezi sonraki nesillerde de tutundu ve ardından gidenler oldu»1. Delikanlılığında Rusya'ya doğru ilerleyen Napolyon ordusunun satvet ve heybetine şahit olmuş. sonra ülkenin belli başlı ilim mihraklarından Wilno Üniversitesine girer. Rum makamları «filomat>larm faaliyetlerinden kuşkulanırlar. liseyi bir papaz mektebinde bitirir. hayalindeki Doğudur şairin. içlerinde doğru tarafları olan bu filolojik fantezilerin çevrildiği hedef. Fakat duygularını ahenkli mısralarla terennüm eden genç öğretmen. Alman Ülis'i ise Doktor Faust». sansürün dikkatsizliği sayesinde yayımlanır. bir süre hapishanede yattıktan sonra Rusya'ya sürülür. ülkesinin tanınmış bir şairidir. hayal kırıklığıyla sona eren bir aşk. hayatının özeti bu. O da Puşkin gibi Kırım'a seyahat eder. Anglo-sakson Ülis'i: Robenson. Şairimiz romantizmle de tanışmıştır. dilber Marila'ya tutulmuştur. Yunanlının hası: Ülis. Her edebiyatın bir ana yapıtında yaşayan bu kahraman zamanının toplumuyla bağlantı kurar. şairimiz için dayanılmaz bir çile değildir. yani Türklerin kendi kendilerini küçük görmemeleri. İtalyan Ülis'i «İlahî Komedi»nin mimarı Dante. Müreffeh bir ailenin çocuğudur. 1798'de —yani Puşkin'den bir yıl önce— Litvanya'da dağar. sonra da aynı ordunun ibret verici ricatını görmüş.

Artık yazı yazmak gibi bir çaba peşinde değildir: amacı konuşarak gönülleri tutuşturmak. Dresden ve Paris'de geçen parlak dönem. bir yanıyla siyasî bir mehdicilik. tam bir düzen. bir . En güzel eserlerini bu üç yıl içinde kaleme alır. millî. eser on sekiz. insanlığa kurtuluş ve fedakârlık yolunu gösteren bir ınesüı millettir. Yüce özlemlerden örülen şiir. Polonya edebiyatında romantizmin manifestosu mahiyetindedir. Aynı dönemde kuğunun son şarkısını yazmağa -başlar: «Mesir Tade». daha doğrusu. bir yanıyla dinî. Kazandığı büyük ün sayesinde sürgündeki Polonyalıların. Rus dönemi. karısı hastalanır ve ölür. beşerî ıstırapların sözcüsüdür kitapta. " Rus döneminde güzel bir şark kasidesi «Faris». Şair yeni bir doktrinin müjdecisidir burada: çarmıha gerilen Polonya. Zavallı Mickiewicz. daha doğrusu bütün Polonyalıların manevi başkanı olarak kabul edilir. artık kimse tarafından rahatsız edilmeyecektir. nefis «iKırım soneleri» ve «Konrad Valenrod» kaleme alınmıştır. Hayatının geri kalan yıllarını Andre Towienski'~ nin fikirlerini yaymağa adayacaktır. Bu Litvanyalı «mürşit» yeni bir mesianizm (mehdicilik) tebliğcisidir. İstanbul'a gider» oradaki Polonyalıları toplayıp ülkesini esaretten kurtaracaktır. ömrünün son yıllarını hayal kırıklıkları içinde geçirir. Kondrad'da Byron'la Puşkin'in etkisi açıktan açığa hissedilir. ideal bir sadelik. 1834'de edebiyat alanındaki faaliyeti sona ermiştir. Güstav. fakat o. Şair daha sonra da aynı konuyu işleyecektir: tabiat düzenine karşı ayaklanan kahraman.bir pasaport elde * edip Almanya'ya kapağı atar. çok daha kendisidir. Onikibin mısralık epik bir poem. önce Dresden'dedir sonra Paris'de. hem hıristiyan hem milli. Öniki yıl süren bir edebî faaliyet. 1823'de yayımlanan şiirlerinde UGrazvna» ile 'Ataların üç bölümü) çok daha olgun. 1840'dan 1844'e kadar College de France'da Slav edebiyatı okutacaktır. 1830 devrimine inanmadığı için eyleme katılmaz. Romantik coşkunluktan hiç bir eser yoktur kitapta. Aynı yıl dünya evine girer. şairimiz 1855'de koleraya yakalanır ve İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Bambaşka bir insan tarafından yazılmış gibidir. bütün bu çilelere kahramanca katlanır. Aynı yıl «Polonyalılar ve Polonyaya Seyahat Üzerine Kitaplar» yayımlanır. Romantik şiirin zirvelerinden biri olan konuşmasında Tanrıyı insaniyetin çilesine kayıtsız kalmakla suçlar. Lozan'da hoca olur. bu ha-yal gerçekleşemez. fakat milli hareketin başarısızlığa uğraması ruhunda fırtınalar yaratır. Huzura kavuşmanın yolu tevekkül ve teslimiyettir şaire göre. Tarihçiler üç döneme ayırırlar bu faaliyeti: Litvanya dönemi. Mickiewicz'in ilk şiirleri «Balad ve Romanslar». vatandaşlarına yön vermektir. ay sonra Paris'de tamamlanacaktır.

lıakikî ve sembolik "bir Polonya. Büyük milletler. Avrupa kafasının yarattığı bütün müesseseler gibi. önce Avrupa'yı ele alacak.. Birleşmiş Milletler Eğitim..ıalar da sloganlara teslim oldular. kabalizme başvurmak yeter ne hurûfîiikten aiıİamak.. İtalyan Vico. Kaderimize alfabenin harfleri hükmediyor. S. NATO vs. Geçelim. B-D. Sözü bir edebiyat tarihçisine bırakalım: «Parisin bir tavan arasında Mickiewicz eşsiz bir eser yaratıyordu. İbn Haldun'dan önce. aşırılığa kaçmadan homerik diye vasıfiandırabileceğimiz biricik destan. Bu garip harflerin esrarını çözebilmek için ne. harf yığınları. aynı planı genişletmiş. Evet ama. UNESCO. Sloganlar da manâsını idrâk edemediğimiz onbeş-yirmi harf kümesinden ibaret değil mi? Düşünce yok artık.ümit neşidesidir de.CJB. Osmanlı ve İslâmiyet bu on ciltte çok mütevazi bir yer tutmaktadır. UNESCO.S. insanlar değil. Daha doğrusu her çağın kabalizmi ayrı. Birbirleriyle dövüşen. muteber kaynaklara göre. UNESCO'nun İslâm dünyasına gösterdiği bir teveccüh de. modern zamanların biricik destanını da yazmış oluyordu. Kinler de. Draper. En son ve en muhteşem eseri. Polonya'ya mahrum olduğu millî destanı kazandırmakla kalmıyor. şimdi de bir milletin mitosunu gerçekleştiriyordu. Bunu da geçelim. ondokuzuncu yüzyıldaAvrupa'nın entelektüel tarihini üç ciltte okuyucuya sunmuştu. . Rosenthal. İngilizceye çevirmiş bulunuyordu." Peşin hükümlerden sıyrılmış mı? Sanmıyoruz. Çağımızda topluluklar insanî vasıflarını kaybettil0T. fazilet ve zaaflarıyla mazideki Polonya ve geleceğin ideal Polonyası. birbiri ile çatışan. Asya ve Afrika'yı da tarihine misafir olarak kabul etmek . aynı kitabı çok daha önce. gerçek ve yüceltilmiş. Bilim ve Kültür Teşkilatı demek. kişiliklerinden vazgeçip alfabenin işaretlerine sığınınca. 16 Kasım 1948'da doğmuş. sevgiler de bir takım işaretlerin emrinde: Kızıl karşısında kuduran azgın boğalar gibiyiz. Sonra Voltaire vs.. İnsanlığın asırlardan beri rüyasını gördüğü büyük ve muhteşem Kuruluş. Önce bir insanın mitosunu yazan şair. doktrinlerinden çok bu eseriyle milletin gönlünü fethetmiştir. UNESCO'nun dünya düşüncesinden çağdaş insana sunduğu şaheserler daha çok kendi şaheserleri. İbn Haldun «Mukaddime»sini Fransızcaya kazandırmak.. UNESCO. insa. cömertliğini göstermiş. ve ebediyete kadar kalbinde yaşayacaktır» (Cyril Wilczkowskjı). UNESCO da. «Mesir Tade»de bütün Polonya canlanır. Adının ürpertil! bir saygıyla tekrararladığımız bu muhteşem müesse-se otuz dört yılda neler yapmış acaba? Önce güzel bir tarih yayımlamış: «İnsanlığın Kültürel ve Îlmî Gelişmesinin Tarihi» (1969). Bu rastgele harflerin arkasındaki g^eTÇBgi keşfedebilmek için büyük emekler harcamak ^orundayız.

Batı’nın mimarı olduğu her kuruluş gibi. bu dost. Süslü kutularla sunulan bir afyon UNESCO. Öğretim alanında.Bu gayet tabii. sâkin. İlâhîler yani ses. Arada bir Asya'yı hatırlamak lütfûnda bulunuşu ne devlet. İnanıyorum. Britanya adalarında kurt sürüleri dolaşırken. UNESCO Avrupa'nın binbir aldat-macasından biri. telaşsız. Îsrailoğullarının topu tüfeği yoktu. Latin Amerika'da ilk öğretimin yaygınlaştırılmasına hizmet etmiş. Himalaya dorukları hu sesle ürpermişti. Bana öyle geliyor ki tarihe yol gösteren bütün resuller böyle konuşurdu. bir yandan kendi vatandaşlarına kuduz köpek muamelesi yapar. GANDHÎ'YÎ DÎNLERKEN Zend Avesta «Işık göklerin sesi. Milyonları kudurmuş sürüler halinde birbirine saldırtan yalanları o imal etmedi. Mirriyetin havarisidir.. Gandhi'nin bu dost ve yumuşak sesi de tahakkümün duvarlarını iskambilden şatolar gibi devirmedi mi? Üç yüz milyonun şuuruna takılan zinciri bu ses kırdı. Bu seste bütün Hint var. bu güzel. kurdun dişlerini törpülemek ve köpekleştirmek. Jeriko’ınm duvarlarını ilahîler yıktı. yalnız Asya'ya. Zavallı Asyaî İkinci Dünya Savaşı'nda Asya'nın hiç bir günahı yok. Berrak. Hindistan ve İsrail'de çöl enstitüleri kurdurmuş. Irkçılık Fransa'da doğdu. Amacı: Asya ile Afrika'yı terbiyeli bir sirk hayvanı haline getirmek. bu mübârek ses karşısında saygı ile eğiliyorum. bütün insanlığa sesleniyor. açıkgöz düşünce cambazlarının büyük bir istiha ile memelerine sarıldıkları garip bir inek. Söz yani ses. söz gönüllerin ışığı» diyor. Ramayana’nın şarkıları bu sesle haykırılırdı. UNESCO. UNESCO ideali bir çeşit afyon. muhteşem bir baş altında sefil bir kuyruk. Filistinli Arap mültecilerine yardımlar yapmış. Sömürgeciliğin alnına Mane Tekel Fares1 damgasını vuran. Almanya'da gelişti. Ama İsrafil'in sûr'u kadar heybetli. Vedalar bu sesle okunur. Yalçın ve aşılmaz duvarlarıyla. Amerika'da uygulanmaktadır. Yalnız Hint'e. düşman bir ülkeydi Jeriko. yalnız esir milletlere değil. . ak saçlı arya çobanları tanrılara bu sesle hitap etmişlerdi. bütün Hint hatta bütün insanlık. UNESCO da deniz kızma benzer. Avrupa'da nükleer araştırmaları geliştirmiş. Sevgili Amerika bir yandan sulhun. Şüphesiz daha meşkûr hizmetleri de var UNESCO'nun. Tevrata göre önce Söz vardı. îsrailoğulları Arz-ı Mev'uda geldikleri zaman karşılarında Jeriko'yu buldular. Upanişadlar bu sesle fısıldanır.

Kitaplardan öğrenmişti söylediklerini. Aşk ve marifet yolu ile Tanrıya erişen. «İnsanlığı bir boğa yılanı.. însan getiren ızdırabın Yıl 1893. «Hint Kültür Cemiyetlinde Gandhi'nin sesi banttan dinlendikten sonra.. Tereddütler kalktı ortadan. Bu korkunç kavga yanında Davut'la Goliat’ın dövüşü ne kadar gülünç. otellerden kovuldu.. dilediği ufuklara kanatlandırırken. Hakkı var. tekmelendi. Mahabharata. bir zaman efsanelerin hâlesine . bir kondüktör'ün eli. ona. Mahatma bu mucizeyi nasıl başardı? Kalabalıkları bir masal küiıeylânı gibi. Binlerce bedbaht'ın kulübesi önünde durdu. Mohandas politikayı ulvileştiren adamdır.Bir sesi böylesine kadirleştiren hangi mucize? Hangi sesler milletlerin hafızasına ateşten harflerle yazılaibiliyor? Hangi sesler gökte yıldız oluyor. topları tüfekleriyle koca bir imparatorluk. Pretoria'ya giden trenin birinci mevki kompartımanında genç bir adam var. Hakikat dile geliyordu dudaklarında. bir millet yarattı. hakikat hakikati uyandırdı». onların dilini konuşuyordu. Bu destanı da. gönülden gelen ses2. Onlar gibi giyinmişti. hiç. dövüşmekten çok dua etmek için yaratılmış narin Möhandas. Şehname. Bir yanda. Bu sakin delikanlıyı yakasından yakalayıp tarihin girdabına fırlatan. Nietzsche felaketler diliyor dostlarına. dinleri birbirinden farklı üç yüz milyon insanı tek kalp haline getirmek. hiç bir zaman hoşlanmamıştır Gandhi.. Hintliden çok Avrupalı. gönülde ışık? Bir milletin emellerini dile getiren sesler. Tokatlandı. denen balçığı tunçtan bir heykel haline yıldırımlarıdır. Etrafındaki-lerden saygı görmeye alışık vakur ve içine kapalı bir genç. Ve gerçek Aşk Hintlinin kapısını çalar çalmaz. Hind'in bütün insanları onun bir parçası. İstiklâli için değil. dilleri. Hint: Zulmün süngüsünü kanının alevinde eriten ve yalnız kendi iste) Bu metin. Hakikatla temas eden Hint. Ötede. llyada. Güney Afrika'dayız. Hukuk tahsilini Londra'da yapmış. bütün çağların en büyük destanı bu. Çağımızın ve belki de. Bir vicdanla bir imparatorluk arasındaki cenk o gün başladı. inanan adamın sesi. Bu onun gerçek adı. Tagore'u dinhyelim: «Nihayet Gandhi göründü. derisinin rengi. yazar tarafından irticalen yapılan konuşmanın metnidir. Mahatma'nın yarattığı epope yanında ne kadar zavallı. Ve elliyedi yıl süren kavga. Onun için Mahatma dediler Gandhi'ye. Acılar eritti o elmasın cürufunu. Esmer olduğu için trenden atılan genç avukat mezelletin ne olduğunu o yolculukta öğrendi. Soyları. kendi ruhundaki kuvvetleri keşfetti. insanlığın kurtuluşu için de feda-yı can eden mesih-millet ve Gandhi. o kapı ardına kadar açıldı. benliğindeki azameti keşfettiren yol gösterici. bütün destanlar gibi. Mahatma yani büyük ruh. Milliyetini gösteren yalnız '»başındaki sarıkla. gibi kıskıvrak saran» politikadan.

tenezzül etmedi. Düşmanlarının bile kendisinden evliya gibi bahsettikleri bu adam her türlü tabiat üstü ünvandan müteneffirdi. Hem de hurafelerin hakikatla sarmaş dolaş olduğu bir ülkede. Karşısında diz çöken kalabalıklara, o kalabalıktan herhangi biri gibi hizmet etti. Mahatma ikbâlin sarhoş edemediği tek büyük lider. Mahatma lahutî sesler duymak iddiasında bulunmıyan tek büyük, mistik. «Hayatın ezeli hakikatları üzerinde tecrübeler yapan, arada bir aldanan,» sizin, benim gibi bir insan. Ama yalnız kendisinin değil, dalgalandırdığı insan okyanuslarının da sorumluluğunu yüklenecek kadar dürüst ve fedakar. Belki onu bu kadar sevişimiz de bize çok yakm oluşundan. Tarihin hiç bir kahramanı Gandhi kadar mütevazi değildir. Alkış rahatsız eder onu. Vahiyle ilgisi yoktur. Jan Dark (Jeanne d'Arc) gibi sesler duymaz. Tam bir samimiyet. «Ben de her hintli gibi dua ederim. Ama Tanrının hiç bir ilhamına mazhar olmadım. Tanrının sesi her insanın vicdanmda tecelli eder. Ama içimizden yükselen o sese ku-laklarımızı tıkarız. Ben Hind'in ve insanlığın âciz bir .hizmetkârı, âciz bir isçisiyim. Bir tarikat kurmak istemiyorum. Yeni hakikatler getirdiğim yok». Perse canavarlar avlarken yüzünü bir bulutla örtermiş. Gandhi'nin en çok iğrendiği şey: Sis ve sır. Başı bulutlar arasında kaybolan bir masal kahramanı değil Mahatma. Ama mitolojinin bütün kahramanlarından daha yüce. Bröton savaşçıları, zırhlı düşmanlarıyla çıplak dövüşürlermiş. Çıplak ve yalın kılıç. Gandhi düşman süngülerine, göğsü ile karşı koyan adam. Bu son şövalyenin tek silâhı var: feragat kılıcı. Bu kılıç Gandhi'ye ecdadından kalmış. Önce ellerini kana boyayan ihtiyar Bişiler kılıcın faydasızlığmı anlamakta gecikmemişler, ve yeni bir silah icat etmişler: ahimsa. Ahimsa bütün kapıları açan anahtar: Cana kıymıyacak, gönül yıkmıyacaksın. Şiddet, uçuruma açılan bir yol. Bütün tarih bunu haykırmıyor mu? İnsanlığın kurtuluşu bahsinde son ümit: Ahimsa. Ahimsa’nın tevekkülle ilgisi yok. Kollarını kavuşturup beklemiyeceksin. Meydan okuyacaksın ölüme. Ve ölüm korkacak senden. Zafere götüren tek yol: Satyagraha, Hak yolu, aşk yolu, «Kuzey kutbu ile Güney kutbu arasında ne kadar fark varsa, Satya-graha ile pasif mukavemet arasında o kadar fark var. Pasif mukavemet zayıfların silahıdır, zayıflar hedefe varmak için şiddet de kullanabilir. Halbuki Satya-graha kuvvetlinin silahıdır ve şiddeti red eder» s. (3) Satya_graha, kelime anlamı haklı deneme, haksızlığa karşı koymak mânâsına kullanılıyor. Gandhi'nin tarifine göre hakikate bağlanmak. Hakikatin gücü, sevgi gücü, ruhî güç. Sonra da ruhî güç ve sevgi gücü sayesinde hakikatin zaferi. Satya-graha Gandhinin buluşu. Gandhi'yi dinleyelim: «Birinin hakikat sandığını, diğeri hata sayabilir. Hakikati aramak için karşısındakine şiddet kullanmamak, hasmını sabır ve sempati ile îıa-tadan kurtarmak lâzım. Sabretmek, acıya katlanmak demek... Hayat ölümden

doğar. Başağın fışkırabilmesi için tohumun çatlaması lâzım. Izdırap kanunu varlığımızın bir parçası. Hürriyet bir mükâfat. Ferahıın mükâfatı». Gandhi'nin başbuğluk ettiği orduda ve yer yok. «Öldürmeden ölmek cesaretlerin en büyüğü. Kavgadan kaçacağına silaha sarıl. Şiddet, alçaklıktan daha üstün. Zor hayvana yakışır, Ahimsa insana. Hayvanın gücü pençesindedir, İsanınki ruhunda. Bir tek adam bütün bir imparatorluğa meydan okuyabilir. Zafer, ızdıraba katlanmasını bilenindir, zor'a başvuranın değil. Hint zillet için yaşıyacağına silaha sarılsın, daha iyi. Ama onun silaha tank ve tüfek değil, ruhundaki sonsuz güç, büyüK feragat.» Gandhi milliyetçidir. İnsanlığı sevdiği için milliyetçiMillet sevgisi ile insan sevgisi aynışey ona göre. «Hind'e hizmet edeceğim diye İngiltere veya Almanya'ya kötülük edemem. Evimin dört bir yandan duvarîa kuşatılmasını, pencerelerimin kapatılmasını isteinern. Her ülkenin kültürü bir bahar rüzgarı gibi serbestçe esebilmeli odamda. Ama beni önüne katıp götıirmemeli. îman bir zindan değildir. Tanrının bütün yaratıklarına açıktır bu iman. Ne ırk ayrılığı tanırlxn, ne renk ayrılığı.» Hıristiyanların Tanrısı dünyaya bir kere iner. Bu onım için büyük bir fedakârlıktır. Hind'in tanrısı evrensel savaşa sık sık katılır, dünyayı karanlıklar basınca tarih sahnesinde boy gösterir ve yeni bir devir açaX, kızmadan, heyecanlanmadan başarır işini. Tanrının zaman zaman insan kılığında belirmesi, kâinatın bitip tükenmiyen operasında bir nevi leitmotiv. Krişna, Rama, Buda... ve Gandhi, tecellisinden bir kaçı değil mi? bu ezelî cevherin binbir

ZORA YOK DEMEK
Lanzo del Va&to acı acı şikâyet ediyor: «GandhiV niıı eseri ancak: yarı yarıya çevrilmiş Fransızcaya. «Zor-Yok» îıareKetinin (Kumarappa ve Maşruvala gibi Hintli, Riclıard Gregg gibi yabancı) en büyük nazariyelerini kinişe tanımıyor. Gandhi'nin yerine geçen Vinaba» da, bir meçhul. Gandhi'nin Batı'daki kaynaklarım da merak etmiyoruz. Ne Tolstoy'u «Tanrının Beldesi îçinizdadir», ne Ruskin'i «Sonuncuyu da Kendin Gibi» ne Thoreau'yu «Medenî İtaatsizlik», okuyan var». Anlaşmalıları zor,yolla çözmek, tek kurtuluş yolu del Vasto'ya göre. «Korkunç bir tehlikenin arifesindeyiz. Çatışan milletlerle sınıflar, gelişen teknik: uçuruma açılan iki ray. Dünyamız bir zaman, birleşmeğe bu kadar yakın, birlikten bu kadar uzak olmamıştır. İmparatorluklar yok artık, iki blok var. Bu blokların îrîr>r?M<i rnilleüer de sadece 'kitle', yani şekilsiz, «r ve b« 5ey, «ere* a^ yuvarlan-

maya hazır nesne. Hâkim devletler bir ülkenin adını taşımıyor, isimleri baş harflerinden ibaret. Pençeleri birbirinin karnına geçmiş iki canavar. Bu azgın düşmanların en göze çarpan tarafı benzerlikleri. Benzerliklerinin başında da insanı sevmeyişleri geliyor. Canavar sıfatı bile hafif onlar için. Canavar, hayvani ve tabiî bir ucube. İnsan cemiyetleri ise hayvani tabiatlarını bile kaybettiler. Birbirine çevrili iki makina, bütün insanları ezmeğe hazır. Her iki blokun rejimi de. kanlı bir ihtilâl üzerine kurulu. Temellerinde «zor» var ve zor sayesinde ayakta duruyorlar. Zor veya yalan. İkisi de bir. Gandhi, zor-yok'la hakikat aynı şeydir diyor. Demek ki zor da yalandan ayrılmaz. Zorlamak bozmaktır. Zorlanan hakikatlerden, yani yalanlardan ilki her iki rejimin de zora dayandıklarını inkâr etmeleri ve barışçı olduklarını ileri sürmeleridir. Oysa ikisinin de iftihar vesilesi: atom. Birinci blokun temelinde Fransız İhtilâli var. Mecburî askerlik hizmetini kanunlaştıran o; topyekûn savaşa ilk hazırlık. ikinci blok, kadınları da silahlandırdı. İkisi de barış boynuzları kuzu ayni: madde. Bu kırabilir. Kavga diye meliyorlar, «ama sesleri ejder sesi, boynuzu». Vasıtaları bir; şiddet. Kanunları lanet zincirini ancak hakikat, adalet ve aşk kanlı bir abesten ibaret, zafer yok. çehresi:

Tekniğin son mucizesi: bomba. Batı’nın iki kapitalizmle komünizm. Biri kumarhane, öteki mahpes.

ÜçüncüyoL zekânın yolu. Silahı.zor-yok. Zora «yok» demek, erkekçe bir direniş, boyun eğen bir direniş değil. Bu kavgada, tembelliğe, tarafsızlığa yer yok. Korktuğu için haksızlığa boyun eğen, zora «yok» demiş olmaz. Cinayete ses çıkarmayan,, caninin suç ortağı olur. Zor-yok barış mı savaş mı? Savaş. Her zorba yiğitlikten dem vurur. Sahte bir kahramanlık! Zorba kuşatılınca teslim olur, tehlike karşısında sıvışır. Zora yok diyen, her an tehlikeyle karşı karşıyadır. Kendini korumaz, gerilemez, susmaz, bir yana çekilmez. Tek gerçek yiğitlik: zora yok. demek. Zora yok demek, insana güvenmektir. Düşmanı dost ederek yoketmek, kaçırmak değil, vicdanıyla başbaşa bırakmak. Küçültmek değil, küçültmekten kurtarmak. Hakkın gücüne inanan zor-yok diyebilir, jiakknı ezelî, cihanşümul gücüne. Düşman aldanandır. Savaş bir diyalog, ışıkla ka~ ranlığın diyalogu. Düşman, gözü bağlı olandır. Savaşm amacı bu bağlan çözmek, kinin, öfkenin bağlarımı, peşin hükmün, küçümseyişin, güvensizliğin,, inadın bağlarını.

Zora yok diyen şuna inanır: haksız olduğunu anlayan kavgayı sürdüremez. Bunun için Gandhi, hakikatle zor-yok aynı şey, diyor. Bunun için zor-yok savaşının adı «satya-graha», Hakikatle-kaynaşma. Zoı>yok mücahidinin davası açık olmalı, bir veUim uğrunda savaşıyorsa bozguna uğrar, yani haksız olduğunu kabul etmek zorunda kalır. Zora yok dernek, hakka hak vermektir»*. (i) Mashrouwala K, Gandihi et Marx Fransızcası F. Didier. Denoel, Paris 1957. Lanzo del Vasto'nun «Sunuş» yazısından ss. 9-42.

Yedinci bölüm
yeĞtrf VE TARÎH fgP1
püyük Adam’ın Menşei Çağının aşın rasyonalizmine karşı bir tepki nazariyesi» nin kaynağı Almanya'dır. ■ nıazhar doktrini» Fichte'dendir. Fichte'olan l^^manlar kişiler

çro?e> herşey bir nevi libas veya görüntüdür. Bu yG ^^tüleriîi derununda bir öz vardır: «ilahî ruh». Yı^^^jünyanın kabuğunda yaşar, içindeki özü görej3üyük adam bu ilâhî özü görmek ve bize göstermet gönderilmiştir dünyaya. îlâhl ruh her nesübir dille konuşur. Şâir bu dili anlayan ve ^^rlyle için büyük adam, yâni yaratıcı ve yıkıcı jjâM Ruh/un idrâki ile eşittir. Tarih büyük adamgü-Ç' yaptıklarından ibarettir. Topluluk ne başarmış, l^^^pmışsa, hepsinin de kılavuzu, mimarı, örneği büneS ^dam olmuştur hep. j^saıı hayatının en önemli unsurudin. Varlığın ^j^îinı tayin eden, inanç. Kahraman da, önce, bir vaSX, jjîıam kaynağı olarak ele alınır. Hadiseler, şartilâl*3^^ malzemedir sadece. Tutuşmaya hazır olan bu ilahî bir ateş olan kahraman tutuşturur. Kahramanlar»ı ne bir sosyoloji kitabıdır, Carîyne bir tarih incelemesi. Büyük sezişlerle dolu coşkun bir beyanname1. Ferdin tarihteki rolü asırlardan beri tarih felsefesinin başlıca konusu. Bu kördüğümü çözmeye uğraşanlar meseleye üç ayn cevap getirmişler: 1 — Fert, tarihin gerçek âmilidir, faaliyeti ile tarihi hareketi yaratan o'dur. En köklü, en yaygın inanç. Aydınlıklar Çağı'nın tarih felsefesi bu temele dayanır, filozoflar insanlığın kaderini büyük adamla izah ederler. Wood, miletlerin tarihini hükümdarları-nın kişiliğine bağlar. Max

Vico ile başlıyan bu görüşün en tanınmış temsilcisi Buckle'dir. X —1 Büyük Adam Uzun Bir Gelişmemişi Son Halkası Asrımızın başlarında Türk aydınlarını. Tarihî olayların arkasında bu insanı yaratan şartlan.bir tarihî değeri olmayan birer 'kukla'dırlar. Çağdaş psikoloji büyük adama karşı duyulan bu susuzluğu kâh hürriyet korkusu ile izah eder (Jung).Weber bile çağımızı tehdit eden bürokrasi âfetinden ancak büyük adamlar sayesinde kurtulabileceğimize kanidir. Tabiî veya sosyal çevre. Kahramanlar. tarihin gerçek çehresini gizliyen bir paravana sayanlar da var. Şu veya bu olayı falan veya filan insan yapmış olabilir. Şahısların arkasında hâdiselerin gerçek mimarı olan girift şartlar var: Sosyal ve iktisadı şartlar. «Fert. Rıza Tevfik kendini Stuart Mili ile Herbert Spencer'in şakirdi olarak takdim eder. İstanbul 1976. Sosyal ve siyasî işler sarpa sarınca kahramana karşı duyulan alaka daha da artar. Les Heros. sosyal çevre ister istemez pasiftir. o kadar ileriye gelişmenin son halkasıdır. Buhran ne kadar aşın ise buhranı alt edecek kahramana duyulan iştiyak da o derece yoğundur. kumandanlar. Çevre ancak fert aracılığı ile kendini ifade eder. A. Büyük adamı. asırlardan beri toprağın derinliklerinde yatan maden damarlarına benzer» (Rappoport). bazan peygamber veya sosyal mühendis». şuurlu fert tarafından verimlileştirilmedikce. Tarihî akışı yaratmak için objektif şartların İnsan tarafından idrâk edilmesi lâzımdır. onu bu harekete iten sâikleri araştırmak lâzımdır. Speneer. bazan şövalye. Türkçe bir çevirisi Beihzat Tanç. Kutluğ Yayınları. gitmez. ekonomik. geniş bilgisi. mâşeri bir teşvik suretinde de.. 2 — Fert. Filhakika . hükümdarlar. Ama bu sadece aldatıcı bir görünüştür. devlet adamları kültürün gelişmesini engelle(1) Calyle Thomas. Hiç . Kahramana bazan kurtarıcı denir. Bu iştiyak sessiz bir dua şeklinde de tecellî edebilir. tarihin akışına şuurlu ve etkin bir faktör olarak katılır. Oysa tabiî. Objektif çevre ancak o zaman tarihin malzemesi olabilir. İmgilizceden Fransızcaya çeviren Jean Izoulet. Sidney Hook. eseridir. Nesneler kendi kendine tarihî hadiseleri tayin edemezler. büyük adam uzun bir 3 — Sübjektif ve objektif görüşün terkibi. Buckle'a göre. Colin Paris 1922. şöyle diyor: «İnsanlar daima kendilerini kurtaracak birini ararlar. Bu şartları değerlendirecek olan insandır.. fişlerdir. kuvvetli mantığıyla hayran bırakan Herbert Speneer «Uhım-u İktisadiye ve İçtimaiye» dergisinde adı en çok anılan düşünce adamlarından biridir. kâh bir baba bulmak ihtiyacı ile (Freud). le Culte des Heros et l'Heroique dans i'Histoire. Etkin ve şuurlu tek faktör vardır: çevresini işleyen fert. tarihin yapıcısı değil.

biyografinin. İçlerinden kim maharet göstermişse övülür. «Her sene sonbahar gelince. fert veya toplum olarak insan kaderi üzerinde ilahi iradeyi el-bette ki daha büyük bir güvenle sahneye çıkaracaktır. işe karışınca. Îlahî iradeyi insan mutluluğu ile doğrudan ilgisi bulunmayan alanlarda bile etkin sayan böyle bir anlayış. Tanrının müdahalesine (başvurmak ihtiyacım duyuyoruz. insan söz konusu olunca. sosyal bir ilimden Sosyal olayları ilmî olarak izah etmekten aciz bir zümre daha var.Speneer. dramın. tarih ve edebiyatın ortak kaynağıdır bu hikâyeler. veya para basılırken Dei Gratie formülü unutulduğu için kolera afeti zuhur etmiş. Yabaninin hayatında dikkate -alı-nacak başka hadiseler yoktur. pozitif sosyolojinin belli başlı kurucularından Ferdin tarihte rolü konusuna ayırdığımız bu araş tınmayı Spencer'in düşünceleriyle başlatmayı uygun gördük Tarih felsefesinin en can alıcı tartışmaların-dan birinin ağırlık merkezini teşkil eden meseleyi Spencer'in «Sosyolojiye Giriş» adıyla Fransızcaya çevrilen kitabından hülasa ediyoruz. Savaş dönüşünde en çok konuşulan. Her konuda ilahî irade elbetteki söz edilemez. Kabilenin mesut günlerini hatırlatan bu hikâyeler. Bu söz şöyle bir inançtan kaynaklanır: kar yağacak. Meselâ Cariyle der ki «Benim anladığım mânâda cihan tarihi büyük adamların yaptıklarından ibarettir. adamların zaferlerini . Tabiat kanunlarında illiyet© inanıyoruz. kehanetler duyarız: Kış bu yıl sert olacak çünkü yaban gülleri bol. büyük bir alaka görür. Çok yaygın bir düşünce tarzı bu. yolculuğa çıkmadan veya ev değiştirmeden önce Kitab-ı Mukaddes'e başvururlar. Şayet o gün dikkate lâyık bir hadise olmamışsa. Bazan şarkıların anlattığı zaferler dramatik bir raksla kutlanır. Her yorumcu ilahî iradeyi kendi işine gelen tarzda yorumluyor. Politikada şöyle bir iddia ileri sürülür zaman zaman: İngiltere Kara Avrupasma kıyasla daha müreffeh çünkü pazar tatiline daha riayetkar. Bu inanç nereden geliyor acaba? Ateş başında toplanan yabaniler. o gün yaptıkları avm nasıl geçtiğini anlatırlar. ya kabilenin efsanevi bir kurucusu. büyük Mısır'ın kabartmaları. kuşcağızlar yiyeceksiz kalmasın diye Tanrı yaban güllerini ihsan ediyor. karşılarına çıkan ilk cümle Tann’nın davranışlarım tasvip ettiğinin veya etmediğinin delilidir. ya az önce vefat eden ünlü bir başbuğ söz konusu olur.^ Metodistler. öyle. biridir. İlk tarihî kavimler için de Asurilerin duvar resimleri.» Hepimiz aşağı yukan bu telkinlerle yetiştik. don olacak. başbuğun veya başka cengâverlerin cesaret ve ustalığıdır. şiirin. Musikinin. Tarihî yorumlarda da aynı telakkiye sık sık rastlıyoruz.

Büyük adamların . Hangi ölçüde kişilere ait somut hakikatlerin yerine. Tarih de başka mı sanki? Mitolojide de hükümetlerin ve askerlerin önemi hep ilk plandadır. Müphemle yetinirseniz. Demek ki. Resim. şaşmaz bir ölçü var. Zeus'un aşklarını bilmemek veya Maraton7daki kumandanlardan habersiz olmak yüz kızartıcıdır. Sokak konuşmalarında bile duyarsınız. elde ettiğimiz bilgiler istidlal yolu iledir. Bana masal anlat diyen çocuk.sözlerinde genelle özelin nisbeti. Davud. İlkel insan için bir meziyet olan bu hayranlık halâ sürüp gidiyor. insanlar ve hadiselere ait geniş tecrübelerden çıkarılmış. medeniyetin nasıl geliştiğini anlamak içi seçkin insanların hayat hikâyelerini okumak kâfidir. Likürg'den önceki sosyal durumu veya Aeropaj’ın menşe ve vazifelerini bilmezmişsiniz.ebedileştirir. müesseseler değil. Dahası da var. söylenenler sizi tatmin de eder. boşanma vakaları. sosyal hadiseleri sadece biyografik bakımdan ele alır. Kahramanlara herkes hayrandır. ne çıkar. Bütün ilkel geleneklerde aynı kanaata şahit olmuyor muyuz? Mekteplerde sayısız örneklerle perçinlenen görüş bu değil mi? Büyük adam nazariyesinin kamu oyunu fethedişinde daha özel sebebler de var. Bir kimsenin zekâ derecesini ölçmek istiyorsanız. büyük adam teorisi hem birşeyler öğretiyor hem de eğlendiriyordu. Diyelim ki toplumların ilerlemesi büyük adamların eseridir. Deniliyordu ki. Yunan destanlarından çıkardığımız bilgiler de öyle değil mi? Bugün medenî çocuklara verilen dersler barbarlarıhkinden çok mu farklı? Onlar da. Ne kadar cazip bir doktrin. Büyük adamı Tanrı gönderiyorsa konu ilmin sınırlarım aşar. Bu tutku çocukken başlıyor.. hükümdar menkıbeleri dışında. Dikilitaşlardaki kitabeler hükümdarların yaptıklarını nakleder hep. hiyeroglif ve kitabe gibi iptidaî vesikalardan. Saul. kaza haberleri vs. iyi ama büyük adam nereden geliyor? Büyük adamın menşei ya tabiat-üstüdür. ya tabiîdir. bir kahramanın maceralarını dinlemek istemiyor mıı? Gençler bu ihtiyacı polis raporları. saray hadiseleri. ile karşılar. insan tarihinde hatırlanmağa değer belli başlı hadiselerin ünlü kişiler tarafından yapıldığını öğrenmiyorlar mı? Din dersleri de öyle: İbrahim. Sonra bu yoldan elde edeceğiniz bilgiler hem çok sade hem ele kolayca anlaşılır mahiyettedir. çünkü yabaninin kafasında yaşayan inancın aydınlık bir ifadesi idi bu. Mühim olan Agamemnon'la Sezar'dır. soyut hakikatler geçmiştir? İnsanları bu bakımdan ele alırsanız hemen görürsünüz ki yüzde doksanı. ama konuyu bir parça derinleştirme© tutarsızlıklarla karşılaşırsınız. tarihte büyük adamlar nazariyesi her ülkede taraftar bulacaktı. her dakika şahıs zamirleri kullanılır. İlme büyük değer verilir şüphesiz.

büyük adamın da izahı asırları kucaklayan içtimaî şartlarda aranmalıdır. Büyük adam her ülkede ve rastgele içtimai şartlar içinde zuhur etmez. Etkin ve Şuurlu Tek Faktör . Bir an için kabul edelim: büyük adam. toplum belli bir seviyeye gelmemiş. İbn Haldun'u Batı dünyasına tarih felsefesinin kurucusu olarak tanıtan kitap. Ayrıca «Bir Gelişme İlmi Olarak Tarih Felsefesi» (ikinci baskı 1925) isimli nefis bir eserin de yazarıdır. Dünya dillerinde yayımlanan oniki ciltlik tek Sosyalist Ansiklope3i'nin mimarları arasındadır. Newton. dil. ilim. Okuya (2) Spencer Herbert Introduction â la Science Sodale» Paris 1882. tarihin belli başlı meselelerini de ele almaktadır. . toplumun onu inşa etmiş olması gerekmez mi? Başardığı değişikliklerin asıl kaynağı kendisinden önce gelen nesillerdir. Değişikliklerin de. Faaliyetiyle tarihî — Ferdin kendisi tarihî gelişmenin mahsulüdür. barut olmadıkça ne işe yarar?2. maddî ve manevî bir zenginliğe tevarüs etmemişse büyük adam ne yapsın? Çevresinde insanlar. 2 3 gerçek âmilidir. cağınız parçayı «Tarih Felsefesi» adlı kitabından derliyoruz. tarihin hareketi yapan odur. 2. «Ferdin tarihdeki rolünü araştıranlar üç çözüm yolu getirmişlerdir: 1 — Fert.ortaya çıkması akılla izah edilebiliyorsa. töreler gibi. yapısını ve davranışlarını değiştirdi ama toplum o gelmeden de değişmiyor muydu ve değişmeyecek miydi? O. Rappoport iktisatçıdır ve Rus intelijansiyasmın Fransa'ya yerleşmiş temsilcilerindendir. Anatole France'in yakın dostu. kucağında yaşadığx toplumdan çok farklı bir insandır. zekâlar ve sosyal bir teşkilat olacak ki iş görebilsin. toplumu değiştirmeden önce. lumdaki bir gelişmenin sonucudur. Tutulun ki büyük adam kucağında yaşadığı toplumun. — Fert bazen tarihin âmilidir. Emrinde İngilizce gibi bir dil. °lînadıkça. Hotanto'lar arasında doğabilir mi? Milton'un bir kızılderili ailesinden çıkması mümkün mü? Büyük adam uzun bir gelişmenin son halkasıdır. Asırlar boyunca el ele veren bir sürü kuvvetin muhassaiasıdır: müesseseler. bazen eseri. büyük adam top- Her nesil önceki nesillere bağlı olduğu gibi büyük adam da toplumun daha önceki durumuna bağlıdır. Top Charles Rappoport çok geniş kültürü olan bir düşünce adamıdır. önünde sayısız tecrübeler olmasa Shakespeare dramlarını yazabilir miydi? Demirin olmadığı bir ülkede Watt ne işe yarar? Büyük adam toptaki barutu ateşleyen kapsüldür.

. Oysa fert bilinen ve hep aynı kalan bir unsur değildir. Menfaatine. Tabiî çevre de —sosyal bir çevre gibi— fert için bir malzeme deposudur. veya çok uysal bir ajanıdır. uyguladıkları bu görüş. hak ve hakikat idealine aykırı olan ne varsa mahkûm eder. İhtiyaçlar da boyuna artar ve yoğunlaşır. Hatta görünüşte şuur ve irade sahibidir. Toplum bir organizmadır. Objektif sosyolojinin özelliği soyut ve müphem oluşudur. psikolojik tarih görüşüne bağlıdır. Hepsinin de ortak karakteri şu: Ferdin seviyesini de. Evet. bir çevrenin eseridir. Geçmişi de bu günü de yargılar.in. İlmî olduğunu söyleyen ve tekâmülü. En gülünç temsilcisi ise Sümer'-dir. ihtiyaçlar bütünüdür. Ferdi hep aynı kalan basît bir unsur olarak alır. büyük bütünün. Tarihî sürecin. Ama sadece görünüşte. lanetliyen de o'dur. düşünceler. Uzuvları da. Boyuna artan ihtiyaçların gerek tabii kaynakların eksikliği yüzünden. ferdi. etkinliklerini kaybederler. İki medeniyetin farkı. insanın belli başlı ihtiyaçları her devirde aynı gibi görünür. Organistlerde biyolojik organizma. ihtiyaçların yekunu ile ölçülür. Bu görüşün en tanınmış temsilcisi Caryle'dır: «Tarih büyük adamların biyoigrafisidir». ihtiyaçlarına. sisteminin mihveri yapan objektivist nazariyenin bu basit olayı görmemesi hazin değil mi? . ama bu ihtiyaçların tatmin yolları da. Gelişmenin hem başlangıç noktası ve hem de hedefidir. 2) Hegel gibi metafizikçilerin.. Hepsinin birleştiği iddia şu: Fert. Topluma hâkim olan fizyolojik iş bölümünün bir hüeresidir. işleyişlerini tayin eden de bu organizma. Birbiriyle çatışan ferdî temayüller. Taçlandıran da. buhranların ve devrimlerin başlıca sebebi değil midir? İnsanı sabit bir unsur saymak yanlıştır. Tarihten o sorumludur. Tarihçilerin genel olarak. gerekse sosyal eşitsizlikten tatmin edilememesi. Ferdin şuuru büyük bir tarihî rol oynamaz.. Bu itibarla da pek ilmî değildir. Terakkinin belli başlı özelliklerinden biri de hısan ihtiyaçlarının çoğalmasıdır.. Objektivist görüşte fert belli bir teşkilâtın az. Fert kendi başına ve kendisi için yaşamaz. Organisist nazariye Menenius Agripa masalının ilim kılığına sokulmuş ifadesidir. Hegele göre ruh veya zamanın ruhudur bu faktör. çağdan çağa değişir. İnsan boyuna değişen bir güçler.1) Fert tarihin en önemli ve nispeten en bağımsız faktörüdür. Asırları ve kahramanları o yüceltir veya yerin dibine batınr. Objektif sosyoloji. neticeleri de ülkeden ülkeye. organisistlerin ve objektivist olduğunu söyleyen sosyologların görüşüdür. Objektivist sosyologlarda sosyal çevre. davranışlarını da tayin eden üstün bir güç var. onun aracılığı ile sosyal çevredir. Ferdî iradenin üstünde olan sosyal güçler onun davranışlarını dikte eder. Düşünen ve yaratan fert değil. Her şey fertle ve fert i. çağlar ve kavimler içinde gelişen düşüncenin bir ânıdır. bağımsız ve tayin edici bir faktör olarak kabul etmez.Fert hareket eder. Geriye ma'şerî muhassalalar kalır.

Objektivistler de ister istemez kabul ederler bunu. Fert. onu dizgin-leyen faktörler de. Tecrübe ile ilim binbir güçlükle alteder bu engelleri. Bu şartlan değerlendirecek olan insandır. Bazan terakkiye engel olan menfî unsurları yokeder. Fert tarafından işlendiği ölçüde terakki imkân olmaktan çıkar. Kaldı ki terakki sandığımız şey çok defa ciladan ibarettir. Onlardan faydalanmak için madencinin kazmasına ihtiyaç var. Tek boyutlu görüşleri reddettiği için daha rasyonel bir anlayışa yol açar. cehaletle mücadele. Tabiî veya sosyal çevre şuurlu fert tarafından verimlileştirilmedikçe asırlardan beri toprağın derinlerinde yatan maden damarlarına benzer. İlerlemek isteyenler vehimlerle avunmanı alıdırlar. Objektif çevre ancak o zaman tarihin malzemesi olabilir. kötülükle. Demek tarihin akışına yardım eden faktörler de var. ekonomik çevre ister istemez pasiftir. Çok defa tarihin akışına bir engeldir. fikrî ve ahlakî kurtuluşu kendi eseri olacak veya hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir»^ . Terakki demek mücadele demektir. Nesneler kendi kendilerine tarihî. sefalet. . faaliyetiyle çevreyi harekete geçirmelidir. Tarih o zaman başlar.. gerçek olur. Tarihî akışı yaratmak için objektif şartların insan tarafından idrak edilmesi lazımdır. Terakkiyi engelleyen çeşitli menfaatlarla mücadele. Bununla beraber metodolojik yönden önemi büyük. İnsanoğlu uzun zaman kendi dışındaki güçlere güvendi. Demek. Muhafaza" edilmesi için her an çaba göstermemiz lâzım. Dünyanın birçok bölgelerinde cehalet. Kaldı ki çevre daima bir ilerleme faktörü de değildir.3) Sübjektif ve objektif görüşün terkibi. Çevre pasif olduğuna göre. ki objektivist anlayış yetersizdir. Tabiî engellerle mücadele. çevrenin tarihteki yeri âlet olmaktır. kendi zaaflarımızla mücadele. Her iki durumda da biricik etkin ve şuurlu faktör ferttir. bazan tarihi bir adım ileri götürmek için çevresindeki müspet unsurlardan faydalanır.'Terakki kendi kendine olmaz. Etkin ve şuurlu tek faktör vardır: Çevresini işleyen fert. sosyal. hadiseleritâyin edemezler. Tek ilerleme gücü va'tîl başına yahut toplu olarak çahşan insandır Wnm maddî. Toplum tabakalarından çoğu hâlâ ilkel Batı medeniyetinin yayıldığı bölgeler yeryüzünün küçük bir kısmı. tabiî. taassup hüküm sürüyor. Namuslu insanların görevi büyük. Kendi tutkularımız. Terakkinin fert dışında kendine has bir korunma güeü yoktur. Güçlükle elde edilen fetihler her an tehlikededir. Tarihî sürecin objektif gücü yeni tanrılara inanmıyoruz. Çevre ancak fert aracılığıyla kendini ifade eder. Fert. Oysa. Nikbin ve çocukça bir objektivizme bel bağlayamayız. Şöyle diyebiliriz: Fert terihin akışına şuurlu ve etkin bir faktör olarak katılır. Budalalıkla. Objektif görüşün başlıca hatası çok genel ve çok soyut oluşu.

Bu zaruret kendini. Bu zaruret aslında iktisadî bir zarurettir. Gelişen güçlerle bu güçleri baskı altında tutan üretim münasebetleri arasında devamlı bir çatışma vardır. Temel faraziyeleri şu: üretim biçimlerindeki değişiklik ve bundan doğan sınıf menfaatlerinin çatışması beşer tarihinin tâyin edici faktörüdür. Üstadın en dikkate lâyık eserlerinden biri «The Hero in History» (Tarihte Kahraman) . Fhilosophie de THistorie çömmeune neş'et eden bir takım mantıkî prensiplerdir. Tarihi insanlar yapar. Marksizm. Bu gelişmeyi engelleyen saikler insanlar tarafından altedilir. zaruretin spesifik bir tecellisi. insanların faaliyetleri ya bu zarurete uyacaktır yahut karşı koyacaktır. Engels'e göre tarih alanında «zaruret» hâkimdir. Çatışma ne kadar uzarsa . Kişinin siyasî rengi ne olursa olsun buhranın sona ereceği ümidi güçlü veya zeki bir liderin zuhur edeceği ümidinden ayrılmaz. însan faaliyeti ancak iktisadî zaruretle el ele veriyorsa etkili olabilir. Karşı koyarsa etkisiz kalmağa mahkûmdur. önemlidir şüphesiz. Sosyal determinizm nazariyesi «bu doktrinden (3) Kappoport Charles. Büyük Adam ve Sosyal İhtiyaç Sidney Hook. Okuyucuya kitabın özetini kalın çizgilerle sunmak istiyoruz: «Bizi kurtaran kahramandır. İhtiyaç veya tehlike herkesin kapısına dayanmıştır. Marksistler kendilerini ilimci monist olarak takdim ederler. Buhran ne kadar ağırsa buhranı alt edecek kahramana duyulan iştiyak da o derece yoğundur. Bu iştiyak sessiz bir dua suretinde tecelli edebilir. Kaldı ki program denilen şey niyet ve vaitten başka nedir? Spencer'de tekâmül doktrini metafizik bir prensiptir. Kahramana bazen «kurtarıcı» denir. zamanımızın en tanınmış beşerî ilimler uzmanlarından biri. Kâinatta hâkim olan dialektik. Marksistlere göre kendi determinizmleri sağlam tarihî tecrübelere dayanır.3. tarihte büyük adamların rolünü de kabul eder. Toplumdaki bu gelişme kendiliğinden olmaz. Science de 1'Evolution. Hegel mistiktir. bazan «peygamber» veya «sosyal mühendis». Tarihle. «şövalye». marksizmle ilgili bir çok çalışmaları var. günlük tecrübelerimizi meydana getiren bir sürü olay aracılığı ile belirtir. İnsanlar daima kendilerini kurtaracak birini ararlar. Sosyal ve siyasî işler sarpa sarınca kahramana karşı duyulan âlâka daha da artar. Ama yüksek gerilini dönemlerinde unutulmaya mahkûmdur. Madem ki tarihi yöneten iktisadî zarurettir. maşerî bir teşvik suretinde de. İktisadî gelişmenin motoru üretim güçlerinin aralıksız gelişmesidir. 1950 lerde yayımlanan bu araştırmada konuyu bütün ayrıntılarıyla ele alıyor. Speneer eklektik. Programlar.

O halde her zaman mevcuttur.. tarihî kanunlar. belli bir ülkede şu veya bu vasıfta bir insanın ortaya çıkması tesadüf işidir. maddî (sosyal veya biyolojik) şartların ürünü değildir. tepki uyandırmakta gecikemezdi. büyük adam sosyal bir ihtiyacın kaçınılmaz cevabıdır. îyi ama.. Ama ne zaman böyle bir adama ihtiyaç duyulmuşsa mutlaka ortaya çıkmıştır. toplumun büyük adama ihtiyaç duyduğunu nereden bileceğiz? Ortaya çıktıktan sonra mı? Engels'e göre. Bu sosyal kuvvetler ânm. tarihte kahramana ihtiyaç vardı. Engels. îhtiyaç olduğuna göre. siyasî. büyük adam. Spengler için de. iktisadî ihtiyaçlar. Ama bu zarureti dile getiren büyük adamlar olacaktır. Ama kahramanın en etkili olmasını tâyin eden. Her filozof bu ihtiyaçları başka başka yorumluyordu: metafizik. Aksiyon adamı. Her kültür gerçekleştireceği ideali. büyük adam vasıtasıyla gerçekleştirir. Yaşadığı zamanın ruhunu veya belli bir kültürün özünü ifade eden bir varlıktır. Büyük adam ya katledilir (Sezar gibi) yahut sürgüne yollanır (Napolyon gibi). belli bir zamanda. insanların şuurunu sosyal değişmelerin gerektirdiği devrime hazırlar.değişikliği yapacak insanlara olan ihtiyaç da o kadar artar. mutlaka iyi kötü. Tarih bugün de bir iktisadî zaruret alanıdır. Çıkmadı diyelim. tarihî icaplarını yerine getirecek bir kahramanın ortaya çıkmasına sebep oluyordu. onun yerini dolduracak başka bir insan bulunacaktır. Tarihin diyalektik akışına uygundur. Engels'e göre. Sosyal ve ekonomik olaylarla herhangi bir ilgisi yoktur. yahut kahramanın ortaya çıktığı dönemdeki ihtiyaçlar. ihtiyaç yoktur. Düşünce adamı. Her iki anlayış da hadiselere değil metafiziğe dayanır. onu takip eden Spengler için olduğu gibi. devrimin zafere ulaştıracağı veya yenilgiye uğratacağı sınıflar arasındaki kavgayı organize eder. Cariyi e’ın kahramanın tarihteki rolü konusundaki' aşın iddiaları. Hepsini birden ifade etmek için sosyal diyeceğiz. Hegel için bu varlık hürriyete kavuşturacaktır insanlığı. Napolyon olmasa onun yerine bir başkası çıkardı. Büyük adamın kim olacağı meçhul. Ne düşünecek? Neler yapacak? Bilemeyiz. Bazı filozoflar için ise kahramana ihtiyacını kitle ve sınıflar karşılar. . kültürel. Evet. ideal. Büyük adamın hüviyetini o sahneye çıktıktan sonra fark edebiliriz. Ne olursa olsun üretim güçlerini baskıdan kurtarmağa ve yeni bir içtimaî sistemi kurmağa yar dım edecektir. her kültürün kendine göre büyük adamları vardır. Cumhuriyet savaşlarıyla perişan olan Fransa'da bir Napoiyon'un zuhur etmesi düpedüz talih. «büyük adamlar nadiren tarih sahnesine çıkarlar» di yor. Anm Hegel için de. Hayatı dağdağa içinde geçer çünkü vazifesi yarını kurmak ve tarihin akışına yardımcı olmaktır.

dil.. yapmak istediklerinin de kökleri «Objektif zihniyet» dedir f bugünkü antropologların tabiriyle ferdin «kültür» üne. daha da kötüsü tedricilik kalmazdı. Üstat. Bu. «1870lerde Kablitz (1848-1893). Ama aynı sosyal çevrede yetişmiş insanlar arasındaki farklılığı nasıl izah edeceğiz? Bütün insanları yapan toplumdur ama bazı insanlar toplumun çehresini değiştirebiliyorlar» 4. Onu inşa eden toplumun kendisidir. «Ferdin Tarihte Rolü» hürriyetle zaruret münasebetlerini aydınlatan bir yazı. kültürün gelişmesini engellemişlerdir. Buckie kadar ileri gitmez. Önce Rusya'daki muarızlarını eleştirir. Spencer. tekâmülün birikimlerini etkisiz bırakabilirdi. içtimaî tekâmül hakkındaki teorisinden çıkarılmıştır. Çok mühim bir nokta: Kültür ancak bir yönde gelişmeyi mümkün kılar. 4. ferdin çevreye karşı faaliyeti olarak değil. Buckle'a göre hükümdarlar. ciddi bir düşünce adamı olduğu kadar da çetin bir polemikçidir.» Acaba öyle mi? Evet. Unutmayalım ki üstat. «İlerleme faktörü olarak zekâ ve duygu» başlıklı bir makale yazmış. Üstatlarının düşüncesini geniş kültürüyle destekleyen bir ilim adamı. devlet adamları. Şu veya bu olayı falan veya filan insan yapmış olabilir. aile. kumandanlar.Spengler der ki: 1) Hiçbir fert tarihi yeni baştan inşa edemez. Ama istediklerinin de. Toplumun Yapısı Plekİıanov (1856—1918). Ferdin Rolünü Belirleyen. büyük adam hakkındaki nazariyesine tarihi tetkik ederek varmış değildir. Zamanıyla. tedricî olarak ve ileriye doğru gelişir. kültürüyle hudutludur. Devrim. geçen asrın Rus intelijansiyası içinde Batı felsefesini en yakından tanıyan bir marksist. toplumun yolunu değiştirebilse toplumların gelişmesinde biteviyelikten sözedilemezdi. sanat ve ilim gibi fert-üstü müesseselere bağlıdır. . Eşsiz bir zekâsı. Spencer'e dayanarak. Herhangi bir dâhi veya maceraperest. Hiçbir tarihî değeri olmayan birer «kukla» dırlar. Tarihî olayların arkasın-da bu insanı yaratan şartlan. insanlığın ilerlemesinde duygunun esas rolü oynadığını zekânın ise ikinci planda kaldığını ispata çalışıyor. Mihaylovski. eşsiz bir gücü olabilir. onu bu harekete iten saikleri araştırmak lâzımdır. kültürün bir yönüyle öteki yönü arasında karşılıklı bir etkileşme olarak ele alınmalıdır. Bu mânâda büyük adamın faaliyeti. her fert biyolojik bir varlıktır. Bu teoriye göre her toplum aynı şekilde. İçtimai tekâmülü anlamak için büyük adamların haltercümesini okuma hiçbir işe yaramaz. Büyük adam ancak kültürünün imkân verdiği şeyleri yapar. din. tarih felsefesiyle ilgili görüşlerini bir bir anlattıktan sonra konunun can alıcı noktasına gelir. Spencer'e göre de «Büyük adam toplumu yeni baştan kurmaz. Ama bu sadece aldatıcı bir görünüştür. Spencer... Gerçek bir alternatif yoktur. Sosyal çevre ve terbiye şahsiyetini yoğurmadan önce. hukuk.

ona göre. Hz.» insanlar bu sayede inanılmayacak zaferler başarırlar. prensip olarak iradenin aczini kabul ettiler. Aşın bir iddia. onların gerçekleşmesine çalışmak veya gerçekleşmeleri için emek harcamak yine -başka. Plekhanov'a göre. Luther ne demiş: «Buradayım. çünkü başka türlü yapamam. Zorunlu bir olaylar zincirinde falan adamın davranışı. Nitekim ünlü İngiliz âlimi Priestley'in teorisini tahlil eden Price. bir takım tecritlere başvurmaktadır. zorunlu olaylar zincirinde bir halka mıdır değil midir? Mesele bu. adam da buna inammşsa. Plekhanov aksi kanaattedir. The Hero in History. îraclei cüziyeyi inkâr etmek mutlaka kaderciliğe götünnez insanı. haletinin yabancısıdır. «insan iradesinden en fazlasını isteyen bütün doktrinler. Lüzumlu bir halka ise tereddüt© mahal yok. Kablitzln meseleyi ortaya atmasını eleştirmeliydi. düşünceleri içinde kaybolur. Diyalektik maddeciliği tenkit ederken de bu noktadan hareket eder: ekonomik faktör bütün diğer faktörlerden önemli tutulmuş ve kişinin tarihteki rolü sıfıra indirilmiştir. başka türlü hareket edemem. Hatası şu: sosyal hayatta şu veya bu faktörün mutlak bir rolü olacağını iddia etmek yanlış. insan idaresinin en enerjik insan faaliyetleriyle bağdaştığıdır. zorunlu bir halka ise. inancı şeklinde intikal eder. Faktörler nazariyesi sosyal hayatın çeşitli yönlerini birbirinden ayırmakta yani bütünü görememekte. uzun zamandan beri benzer tenkitlere maruz kalmışlardır. «maddeci görüşü savunanlar. 1945. Kaldı ki. olarak. fatalizmin kendisi de eylemi kösteklemek şöyle dursun. Harcayacağım çaba. ihtiyari hareketi yok sayıp. Lanson'a göre. Muhammed'in sahabeleri de öyle: kısa bir zaman içinde Hindistan'dan İspanyaya kadar çok geniş toprakları hâkimiyetleri altına almışlardır. bu şuuruma. Kaldı ki Lanson da çok önemli bir tarih olayım aydınlığa çıkarmış. Secker and Warburg. Bir olaylar dizisinin kaçınılmaz olduğuna inanmak başka. Hürriyetin. Kablitz'den farklı (4) Hook Sydney. dünyayı kaderciliğe teslim ettiler». Ekonomik zaruretten söz edilen yerde de kişi hürriyetinden bahsedilemez». bir zaruretin şuuruna vararak hareket etmek . Hemen karar verip eyleme geçelim. Onun için sadece yakınır. Hamlet bu ruh. bazan eylemin kaçınılmaz psikolojik temeli olmuştur. maddeci görüşte. Öyle yapmamış. maddeciliğin hürriyet kavramına ters düştüğünü ve her türlü kişisel teşebbüsü yok ettiğini ileri sürer. sosyal hayatta bütün faktörlerin' eşit derecede rolü olduğu görüşündedir Mihaylovski. Çünkü kendisi de eklektizmden kurtulamamış. der. kesin olan. Hatırlatalım: onyedinci yüzyılda püritenler enerji bakımından bütün öteki partileri gölgede bırakmışlardır.zekâyı arka plana iten bu anlayışı alayla karşılamış. Mihaylovski.

Stemler'e göre. zaruretin karşısına hürriyeti çıkartamam. Fichte'nin de haklı olarak dediği gibi: «İnsanına göre felsefe».» Doğru ama bu harc-ı âlem hakikat. İradem hür değildir. hürriyet bir engelin zıddı olarak düşünülürse mânâ taşır. Hadisenin gerçekleşeceği mutlu günü bekleyerek sırt üstü yatıyorum. Biz olmadan ay tutulması olamaz inancında olanlar sırf bir ay tutulması temaşa etmek için böyle bir partiye girerler miydi? Hayır. bu itibarla faydasız bir hareketten sakınmak olacaktır. şuuruna varılan zarurettir» tezini çürütmez kil Hegele göre «hürriyet. Batı'nın birçok doktrinleri çelişkilerle dolu imiş. insan zekâsının en büyük keşiflerinden biri olan «hürriyet. zaruret benim için sıkıntı değildir. O kimse adı geçen olayın kaçınılmazlığını anlamış da gerçekleşmesi için en küçük bir çaba harcamıyorsa. Allah'ın Besûlü Hz. Örnek olarak ay tutulması hâdisesini gösterir. amenna. yalnız bunun için lüzumlu şartlar toplamının (buna S diyelim) Dır araya gelmesi lâzım. Saçma sapan bir örnek. Ay tutulmasını sağlamak için bir parti kurmak fikri ancak tımar haneler de belirebilir. Bildiğimiz kiyetizm'den çok farklı bir davranış. hesap bilmiyor demektir. Bana gösteriyorsunuz ki. iskambilden şatolar gibi devirirler. Bir adam düşünün. ay tutulması'nın şartlarından biri de insan çabası. kendini kanıtlamaktan ibarettir. O zaman «A» nm olma-sından yanayım. Yaptığı. A olayı ister istemez gerçekleşecek. Çünkü ay tutulması için insan müdahalesine ihtiyaç yoktur. Diyelim ki. Muhammed veya kendini karşı konmaz bir kaderin seçtiği insan sayan bir Napolyon veya ondokuzuncu asrın bazı siyasileri gibi kendini karşı konmaz bir tarihî hareketin sözcüsü sayan kimseler.şeklinde yorumlandığı bir felsefeyi Hamlet'in kabul etmesi hiçbir zaman söz konusu değildir tabiî ki. «Ala» diyorum. benim için zaruretle hürriyet aynı şey olur.» Bir olayın kaçınılmaz olduğunu anlamak. gerekli şartlardan bir kısmı şimdiden mevcut. Netice: «S» toplamı biraraya gelmediği için (bu toplamda benim eylemim de hesaba katılmıştı) durum . Hamlet'lerin önlerine yığdığı bütün engelleri. bu olayın gerçekleşmesini isteyen ve kendini bu gerçekleşmeyi tâyin eden güçlerden biri olarak gören kimsenin gayretini arttırır. böyle bir şııura varmak. yaptığımdan başka türlü hareket edemeyeceğime inanmaktır. Şu mânâda hür değilim: hürriyetle zaruretin aynı şey olmadıklarını iddia edemem. yapmakta olduğu ve yapacağı hareketlerin hepsi de kaçınılmaz geliyor ona. Eğer hareketlerim yapılması mümkün olan hareketler arasında en çok hoşuma gidenler ise. Ama bu hürriyetsizlik aynı zamanda hürriyetin en kâmil belirtisi değil midir? Simmel şöyle demiş: «Hürriyet daima başka bir şeye nisbetle mevcuttur. Böyle yapacakların kiyetizm'i (dingincilik) lüzumsuz. Böyle olunca. gerisi de ilerde (T anında) var olacak.

değişiyor. Benim yerime bir .başkası harekete geçse, gerekli şartlar biraraya gelmiş olabilirdi. Böyle biri yoksa, arzu edilen sonuç da gerçekleşmiyebilir. îyi ama, kaçınılmaz olanın gerçekleşmesini istemiyen biri nasıl davranacak? Direnme gücü kırılabilir mi? belki... Olayın kaçmılmağlığım gösteren alametler tartışılmaz ise böyle bir sonuç ortaya çıkar. Ne var ki, olayın kaçınılmazlığı, aleyhindekilerin hepsinde aynı tevekkülü uyandırmayabilir. Hatta, bazıları kaçınılmazlığı düşünerek gayretlerini hızlandırabilirier; ümitsizliğin verdiği bir gayret. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Sübjektivistler tarihte ferdin oynadığı rolü, lüzumund.au fazla büyütürler. Hasımları da tarihte kanunların ağır bastığını ileri sürerek fertlerin etkisini inkâra, kalkışırlar. Her iki davranış da ciddiyetten uzak. Tez de yanlış, anti-tez de. Mühim olan: Her iki iddiam^ doğru yanlarını bir sentezde verebilmek. Son zamanlarda tarihte büyük adamın rolü meselesi Alman tarihçilerini çok uğraştırdı. Kari Lamprecht büyük adamların (bilhassa Bismarck’ın) şahadetine dayanarak, büyük adamın tarihte önemli bir rol oynamadığını ispata çalışmış. Bismarck 16 Nisan İ869*da şunları söylemiş parlamentoda: «Ne mazinin tarihini görmezlikten gelebiliriz, ne geleceği inşa ^tnaek elimizdedir. Bazıları saatin yelkovanı ile oynıyarak zamanın akışım hızladıracaklarım sanıyorlar. Yanlış. Umumiyetle benim olaylar üzerinde büyük etkim olduğu söyleniyor. Oysa ben sadece olaylara dayandım. Tarihî inşâ ettiğim kimin aklına gelebilir?! Gerçi sizlerle el ele vererek bütün dünyaya karşı koyabiliri^ ama tarihi inşâ etmek haddimiz değildir. Yapacağımız şey: tarihin oluşumunu izlemekten ibaret. Lambanın altına koyarak meyveyi olgunlaştırmayınız. Hanı meyveyi koparmak neye yarar? Olgunlaşmasını önlemeğe ve çürütmeğe değil mi?» Bismarck, başka yerlerde de aynı inancı dile getirmiş: «Büyük siyaset olaylarını biz imâl edemeyiz, hadiselerin tabiî akışını izlemek zorundayız. Yapabileceğimiz; olgunlaşan hadiseleri tesbit etmek.» Laanprecht'e göre, derin bir hakikat bu, hakikatin bütünü, tarihçi görüş ufkunu kısa bir zaman çerçevesi içine hapsetmemeli. Genel tarihî şartlar, en büyük insanlardan çok daha güçlüdür. Lamprecht, kendi anlayışını cihanşumul olarak vasıflanOir^ Lamprecht'in zayıf yönü nerede? Bismarck'tan aktardığı hükümler psikolojik bir belge olarakçok dikkate lâyik şüphesiz. Ama Bismarck'ı «tevekkül»le suçlamak kimsenin aklından geçmez.

«İrticaın savunucusu hiç de bir lafebesi değildir.» Lamprecht de, Monod gibi, kişilerden çok, müesseseleri ele almak gerektiğini söyler. Ve iktisadî şartlara dikkati çeker. Ne var ki, bu yeni bir görüş değildir. 1820lere doğru tarih iHmleıinde meydana çıkmıştır. Temsilcileri ise: Guizot, Mignet, Augustin Thierry ve daha sonra Tocqueville'dir. Yalnız bütün bu tarihçiler de ferdin tarihte oynadığı role kesin ve aydınlık bir cevap getirememiştir. Restorasyon devri tarihçilerinin görüşleri onsekizinci yüzyıl görüşlerinin bir çeşit antitezidir. O asrın tarihçileri bütün hadiseleri kişilerin şuurlu aksiyonu ile açıklıyorlardı. Fransız devriminden sonra, tarihin bir takım fertler tarafından inşâ edildiği inancı sürüp gidemezdi. Kaldı ki, bu tarih felsefesi, burjuvasinin halkçı temayüllerine ters düşüyordu. Chateaubriand, yeni tarih görüşlerini kaderci olarak tanımlar. Ona göre bu mektebin araştırıcılardan beklediği görev şu idi: «Kılı bile kıpırdamadan en büyük zulümleri hikâye etmek, en büyük faziletleri dile getirirken de en küçük bir sevgiye yer vermemek. Toplum krşı konmaz bir takım yasaların etkisindeydi, her şey kaderin emrine uyarak cereyan ediyordu ve edecekti, kızmak da boşunaydı sevinmek de,» Şüphesiz ki, yanlış bir hüküm.. Yeni mektep tarihçiden hissiz kalmasını istemiyordu. Thierry diyor du ki, siyasî tutkular araştırıcının zekâsını biler ve hakikati ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Guizot'un, Thiers'in, Mignet'nin eserlerine bir gözatın, hepsi de aristokrasiyle savaşan burjuvaziden yanadırlar. Kesin olan şu: Yeni tarih mektebi 1820 ile 30 arasında ortaya çıkarken burjuvazi aristokrasiyi yenmiş bulunuyordu. Sınıfları zafer kazanmıştı ve tarihçiler bunun gururu içindeydiler. Yenilenlere karşı şefkat beslememeleri, mensup oldukları sınıfın katı kalpliliğinden ileri geliyordu. Guizot, «En güçlü zayıfı yutar, bu onun hakkıdır» diyecekti. Yeni mektep, tarihi kanunların yönettiğini belirtmek istiyordu, bu itibarla büyük şahsiyetlerle uğraşmak gibi bir amacı yoktu. Onsekizinci asrın tarih görüşü ile yetişenlere abes geliyordu bu. Tartışmanın hâlâ da sonu gelmemiştir. Sainte-Beuve, Mignet'nin «İhtilâl Tarihi» ni tenkit eder, ona göre genel kanunların yanında, hadiselerin akışını değiştiren ferdî hususiyetler de dikkate alınmalıdır. Yerinde bir tenkit ama ferdî hususiyetlerin etkin olması için yine sosyal kanunların işlemesi lâzım gelmez mi? Kişi ancak içtimaî münasebetlerin elverişliliği ölçüsünde tarihî bir faktör durumuna yükselebilir. Kabiliyetleri de sözt konusu değil midir? Söz konusudur tabiî ama toplumdaki yeri, bu kabiliyetleri göstermesine uygun olduğu ölçüde. Yani hep sosyal yapı ön plandadır. Ferdin rolünü tayin eden toplumun yapısı. Sosyal gelişme kanunlara

uyar; ferdin rolü bu kanunlarla çelişebilir mi? Hayır. Sadece mevcut olan imkânlardan birinin gerçekleşmesi üzerine etki yapabilir. Tarihte tesadüflerin de rolü vardır, fakat tesadüfler toplumun bütün akışım değiştirmez. İlmin konusu bitendir, her bitende tesadüfün payı vardır.. Olayları ilmî olarak kavrayabilir miyiz? Evet. Tesadüf nisbfdir, kaçınılmaz süreçlerin kesiştiği yerde karşımıza çıkar. Avrupalıların Amerika'da boy gösterişi Perulu ve Meksikalılar için tesadüfi olmuştur. Şu mânâdaki, ülkelerindeki gelişmeyle bir ilgisi yoktu bu olayın. Ama Ortaçağ sonlarında batılıların denizlere açılması bir tesadüf değildi. Yerlilerin direnişini kolayca yok etmeleri de tesadüf eseri olmamıştır. Amerika'nın fet-hinin amillerini iki sebebe bağlayabiliriz: fethedilen ülkelerin iktisadî durumuyla fatihlerin iktisadî durumu, bu da ilmî bir araştırmaya pekâlâ konu olabilir. Sonuç olarak, tesadüf unsuru, olayların incelenmesine bir engel teşkil etmez. ilmi olarak

Evet, kişilerin bir toplumun kaderi üzerinde etkileri olduğunu kabul ediyoruz ama bu etkinin, o toplumun iç yapısına ve diğer toplumlar karşısındaki durumuna bağlı olduğunu da biliyoruz. Yine de, kişinin tarihteki rolü problemini tamamiyle halletmiş sayılmayız. Meseleye başka bir açıdan da yaklaşmak gerekecek. Sosyal münasebetleri şekillendiren, son tahlilde, üretim güçlerinin içinde bulunduğu durumdur. Kişiler, üretim güçlerini ve bu güçlerin ortaya çıkardığı sosyal , münasebetleri doğrudan doğruya etkileyemezler. Ama, kişi, bir takım özellikleriyle, mevcut iktisadî münasebetlerden doğan sosyal ihtiyaçları kolayca karşılayabilir veya onları kabul etmiyebilir. Kişi, zekâsının üstünlüğü ve diğer bazı özellikleri sayesinde, olayların bir .-bölümünü ve sonuçlarını, kısmî olarak, değiştirebilir ama olayların akışını etkileyemez, bu akışı belirleyen bambaşka kuvvetler vardır. Ayrıca, büyük adamların tarihteki rolü üzerinde düşünürken, hemen daima şu hataya düşüyoruz; bir büyük adamın ortaya çıkması, ortaya çıkabilecek diğer büyük adamların ortaya çıkmamasına yol açar, bunu unutmamak gerekir. Mesela, Napolyon yerine tarih sahnesine çıkabilecek ne kadar çok general vardı Fransa'da ve onlar da aynı rolü, onun kadar iyi olmasa bile, benzer şekilde oynayabilirlerdi. Ama toplum, ihtiyacı olan güçlü bir askerî diktatör bulunca, bütün diğer yetenekli askerlerin hiç bir şansı kalmıyordu artık. îşte olaylara bakış açısındaki hata burada: ortaya çakan kahramanın kişisel kudreti hakkında çok mübalağalı bir sonuca varmamız. Kahramana arka çıkan bütün sosyal itici gücü de onun kişiliğine bağlıyoruz. Oysa onun bize istisna bir kahraman gibi gözükmesi, kendisine benzer kişiliklerin hayat hakkı bulamamalarından da kaynaklanıyor.

Büyük adamın ortaya çıkması ve olayları PtkilP mesi için iki şart lâzım. Birincisi, kahramanın kabi liyetleri sayesinde, zamanın sosyal ihtiyaçlarına di gederinden daha iyi çözümler bulabilmesi. Eibetteki Napolyon askeri bir döha yerin© Beethoven'in müzik ustalığına sahip olsaydı, Fransa'ya imparator olamazdı. İkinci olarak da. mevcut SOsyal dÜ2enin( belirli bir anda, gerekli ve faydalı kabiliyetlere sahip kişiye engel olmaması. Fransa'da ihtilâf yıkılan eski rejim yetmişbeş sene daha sürseydı, Napolyon öldüğü zaman, kimsenin pek tanımadığı teğmen Bonapart olarak kalmağa mahkûm olacaktı. Kabiliyetli kişiler, hemen daima, kabiliyetlerinin gelişmesine uygun bir sosyal ortamda görülürler Bu da, ortaya çakan, yani sosyal bir kuvvet haline ge_ len her kabiliyetin, sosyal münasebetlerin bir meyvası olduğunu kanıtlar. Yukarda söylediğimiz gibi> kabm„ yet sahibi kişiler olayların bir yüzünü değiştirebilirler ama genel akışım etkileyemezler, onlar bu akışın içinde ve sayesinde vardırlar, onsuz olamazlar Özetlersek: büyük adamların özelikleri," tarihî olayların bir cephesini etkiler Ve şekillendirir, tesadüf unsuru da bunda rol oynar, ama tarihî olayların akışını asıl şekillendiren genel sebeplerdir. Bu genel sebepler de, üretimin ekonomik Ve sosyal sürecinin insanlar arasında doğurduğu üşkiler bütünüdür üretim güçlerinin gelişmesidir. Büyük adam, zamanının ihtiyaçlarına bütün diğer çağdaşlaîlîldan daha iyi ce, verecek özelliklere sahip olduğu için bayüktür> Mşi. liği tarihin akışına yön verdiği iç|n de|;ilj> Plekhanov bu konudaki görüşlerini, bütün insanların büyük adam, kahraman ya da yol gösterici ola. bileceğine olan inancım belirten iyilîıser düşünceler. le noktalıyor. Okuyalım: «Carlyfe, ünlü kitabmda bü. yük adamlara 'yol göstericiler' diyor (initiateurs/beginners). Çok yerinde bir kelime. Evet, büyük adam bir yol göstericidir, ileriyi görür, diğerlerinden çok daha fazlasını düşünür ve ister. Toplumun entelektüel gelişmesinin ilerde ortaya çıkaracağı meseleleri öngörür ve çözer. Ayrıca toplumun sosyal gelişmesinin de doğurabileceği meselelerin ilk farkına varan ve çözmeye çalışan odur. O bir kahramandır ama, olayların tabiî akışını durdurabileceği veya değiştirebileceği için değil, bu olayların şuuruna vararak hareket ettiği, toplumun psikolojisini kavrayabildiği için. Toplumun psikolojisini bilmek ve etkilemek de, bir anlamda, tarihî olayları etkilemek demektir. Bu geniş hareket ve etkileme imkanı, sadece 'yol göstericiler'e ve büyük adamlara da mahsus değil Görmek için gözleri, duymak için kulakları ve gelecek nesilleri sevecek bir yüreği olan herkese açık bir imkân. Büyük adam deyimindeki «büyük» kavramı nisbî bir kavram. Ahlâkça büyük olan, İncil'in de dediği gibi, hayatmı bir sonraki nesil için feda edebilendir»5.

diye de eklerler. eder: «Cermanya 1795 de îskoçya’nın Dumfrishire bölgesinde dünyaya gelmiş. yabancı bir dünyada bir nevi mastodont»6. Hoca-larının derslerinden çok kendi iç dünyasının ifşalarına açık bir mizaç. Tarihçiler. O sırada yayımlanan bir ansiklopediye makaleler yazarak başlamış mesleğe (bilhassa Montesquieu. düşünce adamlarınız kimdir? diye sordunuz mu verecekleri ilk isim: Cariyle'dır. palyaço libasları içinde beyefendiler ve manyaklar görürsünüz. Önce rahip olması isteniyormuş. İlk eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra Edinburg Üniversitesinde okumuş. kıvranır. (5) Plekhanov C. Taine. Paradoksları birer prensip olarak: çıkarır karşımıza.V.kendi de itiraf ormanlarına dalmış yabanî bir boğa». Dalkavukluğa yatkın aydınlarımız için mukaddes bir kitap olmuş eser. garip heyecanlar duyarsınız okudukça ve her sabah bir önceki fikrinizi değiştirirsiniz. Paris 1947. sağduyuyu abes gibi gösterir. Carlyle'da her şey yeni. kökü kurumuş bir soyun enkazı. Paris 1863. Montaigne. Onyedinci asrın tahlilci yazarları «mantık kasapİşarı» dır ve ona göre. Les Questions Fondamentales du Maraisme (Marksizmin Ana Meseleleri! Edition Sociales. «Kahramanlar»! elli küsur yıl önce çevirmiş Türkçeye. düşünceler. Nelson ve iki Pitt üzerine) «Schiiler'in Hal Tercümesini kaleme almış (1823-1825).II — Carlyle'ı Tanıyor muyuz? Reşat Nuri.» Cariyle bir «cermen». Carlyle'nin yirmi cildine saldırırsınız. Bu dünyanın insanları baş aşağı yürürler. Cumhuriyet döneminin bir çok mitosları Iskoçyalı şairin ruhaniyetinden yararlanılarak inşa edilmiş. Dinlemezsiniz tabiî. zıplar ve çığlık atarlar. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir lisede matematik hocası. Meçhul bir dünyaya ayak basmışsınızdır. . dini yazı hayatına vermiş. Afallarsınız. cümlelerin biçimi. tıkamak istersiniz kulaklarınızı. uzun zaman İngiliz üniversitelerinde okutulan «İngiliz Edebiyat Tarihi» nin beşinci cildinde Cariyle'ı Fransızlara şöyle tanıtır: «ingilizlere. Nihayet anlarsınız ki harikulade bir varlık karşısmdasmız. Yepyeni bir dili sökmek zorundasınız. hatta kelime hazinesi. caize koparmak için onun şahadetine sığınmış. Carlyle'ı okumadan Carlyle'cı kesilmiş. üslup. beş cilt. modern bilginlerin katalog ve tasnifleri için münasip gördüğü ad: «kastorların ilmi. Ama sakın okumaya kalkmayın. Üstadın Batılı aşıkları da «Kahramanlar» yazarına rüyada sevdalanmışlar. din hakkındaki görüşleri büyük bir sarsıntı geçirdiğinden ken (6) Taine H. bir şey anlamazsınız. Histoire de la Litterature Anglaise. Eser. intelijansiyamız.

1839'da «Chartism» adlı eseri basılmış. Frederik'le ilgili büyük eseri. 1824'de Goethe'nin «Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları»nı îngilizceye kazandırmış. canlı. Derslerin göMüğü ilgi. okuyucuyu dehanın beklenmedik şimşekleriyle aydınlatır. 1838 de basılınca Cariyle Modern Avrupanın en ünlü yazarlarından biri oluvermiş. Çeşitli dergilerde çıkan makaleleri «Müteferrik Yazılar» başlığı altında kitaplaştınlmış. yazar. Başka yazarlar. mühim olanı mühim olmayandan ayırın. tenkit tarihinde yeni bir dönem açar. Bu sistemin en mükemmel ifâdesi siyasî bir destana benzeyen «Fransız Devrimi » d ir. Cariyle tarihi. Kısa. ingiltere. 1858 de II. daha sonra kitap halinde neşredilecek olan «Kahramanlar» üzerine konferanslar vermesine sebep olmuş. ilk yazısı: «Jean Paul Richter». monografilere teksif eder. İnzivasından ayrılıp Londra'ya yerleşen Cariyle. Üslubuyla o anki düşüncesi öylesine kaynaşmıştır ki aynı cildin içindeki yazılar başka insanlar tarafından yazılmış sanılır. bir düşünceden diğerine zıplar.az sonra Goethe'nin önsözüyle Almancaya çevrilmiş. hep «kanatlı sözler» peşindedir. II.» Tarihi. Bu hedefe varmak için seçilen yollar başkaiarmmkine benzemez. 1837'de Alman edebiyatı ve umumiyetle edebiyat üzerinde konferanslar vermeğe başlamış. Bu dersler büyük bir ilgi ile karşılanmış. Cariyle'in Alman edebiyatı üzerine denemeleri. Siyasî veya ahlakî tecritlerden hiç hoşlanmaz. tarihî araştırmalarına biyografiler serpiştirmişler. . Cromwellle ilgili eseri. Süslü ibarelere de. 1827 de «Edinburg Review»nun yazı ailesine katılıyor. Frederik de hâlâ benzeri yazılmamış ve daha yıllarca canlılığını koruyacak bir biyografi şaheseri. 1837lerde «Modern Avrupa'd aki Devrimler» üzerine dersler vermiş. bitip tükenmeyen bir biyografiler hazinesi olarak tarif eder Cariyle. alışılmış istidlallere de boş verir. Denemelerinden birinin sonunda tenkitçilere şu öğütleri verir: «tenkit edilecek eseri tanımak için onu derinden derine inceleyin. 1844'de «Dün ve Bugün». Mekteplerdeki belagat kaidelerine hiç aldırmaz Cariyle. müşahhası ve muayyen'i arar. kesik ve çarpıcı cümlelerle bayılır. 1845'te «Cromwell'in Mektupları ve Nutukları». Cromwell aleyhinde yerleşmiş hükümleri Cromwell'in hatıralarına ve mektuplarına dayanarak alt üst etmiş. Ama yönelmen hedef tektir. Üslup ise okuyucuyu büyüleyecek kadar canlı. daima ferdî'yi. elektrik şokuna benzeyen bir etki. 1825 de evlenmiş ve çiftliğine çekilip bir kaç yıl edebiyat ve felsefeyle uğraşmış. Tekrarlara . İngiltere'ye adını tanıtan ilk eser 1837'de yayımlanan «Fransız İhtilâli». «Sartor Resartus»u 1830 da yazmış ama hiç bir tâbi basmaya yanaşmamış. Alman edebiyatının güzelliklerini ilk defa Carlyle'den öğrenir.

Onun sayesinde eriyoruz hakikate. Böyle bir duygu olmasa. Kahkaha ile gözyaşını kaynaştıran bir üslup. vicdan bir felsefe. Duyuların hiçbir zaman erişemiyeceği. Birincisi gündelik hayat için geçerlidir. Sokrat'ın istihzasına sık sık başvurur. onun için . hakkın. Biri herkesin yapabileceği maddi yorum. Nereden geliyoruz. Bütün bu değersiz görünüşler altında ne var? Bize ifşa ettikleri tanrı nasıl bir tanrı? Carlyle’ın cevabı şu: «bilen yok. bir muammadan başka bir muam-maya gitmedeyiz. Cariyle'da hıristiy anlık çok serazad bir anlayış. gidiş de Tannya. ilâhî. bir düşünür olarak değeri nedir acaba? Cariyle için de. devlet hep birer remiz. hayalin bir hükümdar. bu dünya her zaman vardır. ezeli'nin dünyasında. kainat güzel ve korkunç ama özüne bir isim bile veremiyoruz. idea.. ilahî'nin. Carlyle’ın ahlakî mistisizmini şöyle belirtebiliriz: Tanrı bir sırdır. Cervantes'deki kadar ince. Onun sayesinde meçhul ve ulvî bir dünyayı seziyoruz. Kahraman orada yaşar. Varlıkların iç dünyasında.. Alaydan rikkate geçer. ilahî bir tecelli. sonuna kadar meçhulümüz kalırdı. ustaca x yöneltilen birçok sorularla hasmı kendi kendini çürütmeğe zorlar. kahramanlık bir nur. Kahramanı «Tenfelsdrockh» da öyledir. Ahlâksızlıklar ve safsatalar sözkonusu olunca yıkıcı bir 'istihza. İkincisi ideal hayat için. Yalnız seziyoruz ki. nereye gidiyoruz? Duyularımız cevap vermiyor. İyi ama Carlyle'ın bir filozof. Richter'inki kadar coşkun bir «humour». günümüzün çelişki ve akıldışı'lıklanna ışık tutan mahrem bir kavrayış. Fazilet bir vahiydir. Var diyoruz sadece ama mahiyetini bilemiyoruz. bu muammanın adi. aklın tarif edemiyeceği. bir nevi çifte bakış.» Carlyle'a göre dil. kilise. perestiş ediyor ızdaraba. Cariyle. bir zekâ. öteki gülünç yönünü. tabiat gözlerimizin önünde uzanan şaşalı bir gökkuşağı. sanatlar. Akla sorarsanız bir ruh. dünyevı'nin bayağı’nın altındaki bu alemi yığın göremez». İçimizde mutluluğa karşı duyduğumuz sevgiden daha yüce bir duygu var. bir kişi olarak tasarladığı bu karanlık mavera. bakışlardan biri varlıkların hüzünlü ve acı yönünü görür.Bu deha'nın en ele avuca sığmayan. hazdan vazgeçiyor. şiir. Ama bu kuşağı yaratan güneş arkamızda kalıyor hep. Tanrı bu duygudadır. Bu yüce kabiliyet sayesinde ruh hodgâmlıktan sıyrılıyor. onu göremiyoruz. Hissediyoruz ki. Geliş de Tanrıdan. «Sartor Resartus»u okuyalım: «Sokaktaki adam için insan nedir? Pantolon giyen iki ayaklı bir hayvan. velileri anlıyabiliyor. Swift'inkinden çok daha insanca. kendine boşveriyor. Bu tenden libas altında esrarlı bir ben gizlidir. bütün mistikler için olduğu gibi herşeyin çift anlamı vardır. öteki birçoklarına kapalı olan. Metinler de nesneler de iki tarzda yorumlanabilir. kinle sevginin inanılmaz bir bileşimi olan bu esrarengiz şahsın kahkahaları bir hıçkırık içinde sona erer. yüce yorum. acılar karşısında bağışlayan bir şefkat. velilerin dünyasıdır. ledün'dür. en seyyal yönü: «homour».

dualaran mihaniki tekrarıyla. henüz ifadesini bulamayan bu mistik püritanizm'den alacaktır. tahlilin düşmanı. kötü bir insan arasında sonsuz. Cariyle. Kanından ve ilk terbiyesinden gelen özellikler Alman idealizmini güçlendirecektir. İngiliz edebiyatının dünyaca tanınmış tarihçilerinden Cazamian. Latinlerin berrak düşünceye aşık temayüllerine karşı Cermanizml düşüncesine vatan yapacaktır. bir fark var. Vazifen. çoğunun kaynağı Almanya. Bütün dinlerin ortak amacı zaten aşağı yukarı bildiğimiz bir hakikati hatırlatmakdır: Salih bir insanla.gönlün sesine kulaklarım tıkayan. Eseri kanatlandıran Carlyle’ın ruhu. Muhammed'e karşı beslemeye başladığı hayranhkta «kahramanlar» yazarının büyük payı olduğunu belirtir. «Sartor Resartus» düşünce ve imajlarla dolup taşan bir kitap. Kitab-ı Mukaddesteki prof et izm. Kitap ve bilgi sevgisi içinde geçen yıllar. Sonra gençliğinin putlarına isyan. özü ızdıraba tapış olan bir mitos. Cariyle böyle bir tutkudan uzak. Carlyle’ın o konudaki konferansını kaç müslüman lâyık olduğu dikkatle okumuştur acaba? Bu çok kısa hatırlatmalardan sonra üstadın nasıl bir çağda yaşadığını da anlatalım. Onsekizinci yüzyılın en parlak örneğini sunduğu Fransız entellektüalizmiyie savaşmak için karşı kanatta yer alacaktır.. bu mizacı gittikçe geliştirecektir. bir filozof şair tarafından yeniden yaşanan püriten . Buhran ve kesin olarak teşekkül eden kişiliği. JeanPaul Richter'den ve Goethe'den çok şeyler almış. bu duygu ahlâk duygusudur. İskoç ruhunun iki yönü var: faydacılık veya mantıka dayanan zalim bir incelikle bulanık sessiz bir mistisizm. Carlyle'a ayırdığı bölümü «İdealist Tepki» başlığı altında sergilemektedir. Carlyle’ın karanlık ve girift kişiliği bir yönüyle aydınlandı mı acaba? Hiç bilmediğimiz bir dünya bu. Kavgasını müpheme kaçmadan tâyin edecek kadar şuurlu. manası anla-şılmayan düsturları mırıldanmakla yetinen din (İngiltere'nin dinî riyakarlığına saldırış). îskoçyalıdır. Schelling'den. Birini bütün gönlünle sevip sayacaksın. Heröer'den. İbadet bütün değerini duygudan alır.«İnsiyakın havarisi. Zaman zaman İslâm velilerini hatırlatan bir düşünce irtifaı.panteist olduğu söylenilir. öteki olmamağa bütün gücünde çalışmaktır. Profesör Watt. Kendi özünü keşfeden Cariyle. bugünün protestanlığmdakd soğuk ve beylik ibadetten çok daha saygıya lâyıktır. Saint-Edmondun kemikleri önünde diz dökün onikinci asırda yaşamış bir keşiş'in huşu'u.. Novalis'den. ezberletilmiş ayinlerle. Bütün dinleri kabul eder Cariyle. ilhamını. Yaşadığı çağdan iğrenir o. Batı'nın Hz. Nefret ettiği tek din vardır. Fichte'den. birincisine benzemek. ötekinden ise fersah fersah kaçacaksın. Çevresindekilerin çoğu berrak düşünce peşinde. Ona göre hıristiyanlık bir mitos'dur. Dünya görüşünde Almanya'nın etkisi büyük.

Müesseselerin foüründüğü birer libas olan amelî faaliyetler. tabiat üstü bir bilgi ve aksiyon mihrakı ile aralıksız temaslardan gelir. ezelî inkârdan' kesinliğe ve tasvibe geçiş. ayaklanmalarından doğmuştu ve kavgaların menfi zaruretlerine rağmen yaşadılar. Ezelden beri ilhama mazhar aksiyon. ruhu ölmüş bir toplumun sonu. düşünce adamlarıdır. Ama kör olduğu için toplum bünyesini ezip yaralıyor. Byron çağı yerini Goethe çağına bırakmalıdır. nihayet ümitsiz düzen ihtiyacı zalim bir kurtarıcıyı. EzechieFin alev alev imânına eklenen -metafizik bir idealizm. şüphe ve çocukça bir kasvet. şerle mücadele halindedir. İnkılapların kaynağı insanın iç dünyasidir. Psikolojik sıhhatin kanunları : kendini unutmak. Kahramanın muammalı kişiliği arkasında yazarın biyografisi gizli. İnsanoğlunun geçmişi bu büyük ilham sahiplerinin saçtığı ışıkla aydınlanır. Gündelik hayata işleyen ve ona destek olan bu mistik unsurilahî tecelli-üstün bir seziş halinde bir takım imtiyazlı varlıklarda yoğunlaşır: Mürşitlerde. Fransız devrimi. rahip ve hükümdarların bugünkü varisleri olan. bütün dünyanın emellerine cevap verişlerinden. Ruhunun tarihçesi: hodgâm bir endişeden. Kahramanlıkları. Atlattığı buhranın merkezinde ferdiyetçi bir ahlâk. Zarurî olan bu tahripten hiç bir hayat prensibi doğmamıştır. marazî bir benlik kaygısından. onlar olmadan başarı kazanılamaz hayatta. bütün engelleri aşan irade güçlerinden. Zincirden boşanan tutkuların mantığı icabı Fransa anarşiden kaosa sürüklenmiş. Makina asrının da kendine göre çetin problemleri var. fakat bu ferdiyetçi ahlâk sosyal bir ahlâka bırakıyor yerini. örfler. Haksızlığı yokedip yeni bir adalet koyacak kadar güçlü bir kahraman çıkmamıştır ortaya. İktisat hocaları için tek kurtulup yolu: iktisadî çarkların daha . kurucu dehalarını sosyal bir inzibatın tesisine harcadılar. bu iç bozuluşun alametleri ise romantizm afeti. birbirini takip eden medeniyetlere kendi damgalarım vurmuştur bu insanlar. Napolyon'u. Sartor'da bütün düşünceler. Sefil halk yığınlarını çekiyor kendine ve darmadağın ediyor. içi kof bir vücudun yerle bir oluşudur. ruhî bir gençleşme sayesinde yenilenecektir. Sanayi talî bir kuvvet. feragat ve aksiyon. Oysa bir II. Başka tarih felsefesi olamaz. «Wilhelm Meister» dünyaya sunulan bir şifa incili.coşkunluk. Toplum da onlar sayesinde dirilecek. canlanacaktır. bir Cromwell din. Onları nasıl tanıyacağız? Halaslarından. bütün tohumlar var. iş başına getirmiştir. Carlyle’ın eseri bu ana düşünceler etrafında gelişir. güçlerini yapan o anlatılmaz itimad-ı nefisden. Bugün muvazenesizlik içtimaîleşmiştir. Kâinatın ilahî planı hergün tehlikeye düşer ve lıergün yeniden kurulur. Modern toplum hastadır. sürünün çobanlarında. yeni doğan medeniyetin kanun koyucuları da. Frederik savaştan. Kişiliğe gücünü veren bu vasıflar.

însan hayatına istikamet veren kutup yıldızı. Otorite olmadan düzen olamaz. Bu müddücezir. Örnek mi istiyorsunuz? Kilise. Toplum baştan başa kumaş üzerine kurulmuştur. meşruiyeti kendi içinde. önce Spinoza sonra Goethe nihayet Jean-Paul Richter. îskoçyalı bir bahçıvan düşünün-. Kumaşın rengine bağlı bir fark meselesi. Zalim ve insafsız bir alaycılık. acı çeken bir halkın bulanık bir müddücezrı. İktisadî akitlerin yerine beşerî anlaşmalar geçmeli. Mutlak bir zaruret bu. Düşünce birliği falan palavra. Sevdiği yazarların başında Jean-Paul Richter gelir ve Jean-Paul Richter'e göre de Yunanlılar çocuktur. Klasik bir davranış. Şartizm. Orta-çağda uyanık bir rahip. . Carlyle’ın üslubunda ağır basan «humour». o. bütün mefhumların üstünde. İyilik güzelliğin içindedir. Shakespeare'i. Otorite nedir? En liyakatlinin kazandığı bir nüfuz mu. Bu bakımdan. Daha çok çağının insanıdır. yazar. Karşımızda Cariyle. Bu vasfın gelişmesinde Richter'in de etkisi olmuş. Saint Augustin ile Calvin'i okuyor ama yine bir bahçevan gibi ukalalığa kaçmadan konuşuyor. Bilimsel bir «bırak-yapsın»cılık toplumu kurtaramaz. «Humour» gündelik hayatın adiliklerine karşı. daha hür işlemesi. içtimaî vücudun gerçek beyinciğini yani kesemizi nereye koyardık. onu tahrik eden haklı tutkuyu yatıştırmak lâzım. Cariyle klasik edebiyatla pek uğraşmamış ve Yunana büyük bir hayranlık duy-mamıştır. Kılı kırka yaran bir ciddiyet. bu hassas mizacın bir çeşit zırhı. dünyevî bir hükümdar değil miydi? Sanayi şefleri arasında da yeni bir aristokrasi kurulmaktadır. «Sartor»da karşımıza çıkan hep bu yanı. servetin canlı araçlarım insan olarak ele almalıdır. Bu kerim ve babaca otorite. Ayaklanma dalgasını zaptırapt altına almak için. Emorson'un tabiriyle îskoçyalı bir halk çocuğu Üstelik tesadüfen büyük bir âlim ve güçlü bir (7) Cazamian L. Edmond Barthelemy'nin Cariyle ve «humour»u ile ilgili yazdıkları da. Gelecek onların elindedir»7. Kumaş olmasa baş uzvumuzu. Cariyle en çok hor gördüğü nesnelere büyük bir itibar gösterir gibidir. Cariyle. ruhun mer-kezini. Görevlerine lâyık olsunlar. Şan. Cariyle için ahlâk ve vazife. Swiftliı fıçı hikâyesine benzeyen bir hiciv ve mizah şaheseri. boş zamanlarında Eflatunla. «Sartor». Belli ölçüde hermin veya herhangi bir kürk parçası belli bir insanın üstüne yerleştirilmiş ise alın size bir yargıç. Almanlar arasında en çok Jean-Paul Richter e yakın.hızlı. Paris 1913. haklı gücünü kabul ettiren kimsenin bir vasfı mı? Hayır efendim. kozmik bir ritme tâbi. mevki. mu him olan güzellik. çalışmayı bir düzene sokmak şart. vakar hep elbiseden gelir. Kof bir rasyonel dogma ile durdurulamaz. özetle şöyle «Goethe için. İnsanı yapan elbisedir. Hülasa edersek Carlyle’ın düşünce dünyasını yoğııran. Tabiî Fichte'yi de unutmamalıyız.

İngiliz zihniyetinin yeni bir zaferidir bu. Başlıca konu ferdi ve sosyal hayatın ahlâk kurallarıdır. «Kahramanlık Üzerine Konferanslar»da (1840) büyük adam doktrini. sükûnet bulmuştur artık. örneği büyük adam . insanlık tarihine tatbik edilir. Mistik vahiy tarzları arasında saf en iyi (yani amel). Bunun hikmeti nedir? Kırmızı elbisenin hırpani libas üzerinde hiçbir maddî gücü yoktur. İlk konferansından itibaren inancını keskin çizgilerle belirtir: tarih. ferdî amillerle izah edilir ve bü-. «3artor*da metafizik zirvelerde dolaşan düşünce. Fichte'nin ektiği otorite tohumlarını geliştirir Cariyle. başta gelir.iki insan var: biri parlak bir kırmızı kumaş giymiş. Essai Biographique et Critique». yük adamların yaptıklarından ibarettir. Elbetteki bu dünyanın kahramanı «dandy»lerdir. İnsanın en önemli vasfı iradedir. Paris. Yığm kâinatta böyle bir özün olduğunu farketmez. Dünyanın kabuğunda yaşar. uzuvlarını parçalar zavallının ve iskeletini tıp öğrencilerine armağan eder. Tarih Büyük Adamların Yaptıklarından ibarettir. Edebiyatçı. ne yapmışsa hepsinin de kılavuzu. Hikmeti. Fichte'den alınmıştır. hırpani kuzu kuzu darağacmın yolunu tutar. «Kahramanlarda müşahhas sağlam zemine iner. Her yeni nesilde başka bir dille konuşur ilahide. Bir saat sallanır. (8) «Sartor Resartus» ün Fransızca mütercimi Barthelemy'nin tercümeye yazdığı önsöz. İlhama mazhar kişiler doktrini. «Edebiyatçı Olarak Kahraman» konferansında. Sonra cerrah gelir. Hırpani titremeye başlar ve garip bir mucize zuhur eder. Hepsinin de derummda bir öz vardır: «Dünyanın ilâhî idesi». mimarı. Carlyle’ın felsefesi gittikçe aksiyona yönelir. Ona göre. İrade ilham mefhumuna yeni bir renk katar. borcunu açıkça ifade eder Cariyle. içindeki ilahî özü görmez. bu ilâhî ideyi görmek ve bize göstermek için yollanmıştır dünyaya. kırmızı elbisenin başında hermin kürkünden bir takke olması. Bununla beraber ahlâkî enerjinin kaynağı hep bu idealizmdir. Edebiyatçının görevi bu dili anlamak ve anlatmaktır. bu düşüncelerin kendi mizacından süzülen ifadesidir. Topluluk ne başarmış. dünyada gördüğümüz veya vasıta olarak kullandığımız her şey —biz de dahil bütün insanlar— bir nevi libas veya görüntüdür. Kırmızı kumaş hırpaniye şöyle der: asıl ve parçalan. yaratıcı veya yıkıcı güç. Herkes bilir ki bu takke hâkimlerin başında bulunur. Fichte'ye göre. Boğazına bir düğüm takarlar. içindeki insana ne lüzum var? İbadetlerimizi terzihanelerde yapmalıyız»s. öteki kaba saba bir elbise. ilâhi idenin idraki ile eşittir. Carlyle’ın kahraman nazariyesi. Almanya'nın düşüncesine zerk ettiği entelektüel hümma. Ayrıca Barthelemy'_ nin Cariyle üzerine bir de biyografi kitabı var: «Thomas Cariyle. Elbise her şey olduğuna göre.

büyük adamı çağıyla izah etmeye çalışıyorlar. Sonra Muhammed ve İslâmiyet. önee. Sonra şairde kahramanlık: Dante ve Shakespeare. ümit verici bir temel. aynıdır. kurtuluş yolunda bir durak. Alman araştırıcıların bu konudaki menfi bükümlerini biliyor ama yine de dogmatik inancında ısrarlı: bir zamanlar Odin diye biri vardı. ilahî bir ateş olan kahraman tutuşturur. Aklın bu değerler dizisini yıkmaya çalışması boşuna. Edebiyat adamı: John-son. toplumlar ve ruhlar çalkalanıyor.olmuştur hep. üstün ve yiğit bir insan. paganizmde kahramanın ilahi bir prestiji vardır. kendisi de tanrının kurduğu mertebeler dizisini unutunca yalan olur. altı sınıf kah . Hükümdar: Cromvvell. Yaşayacak olan bütün toplulukların. çok farklı Temel. İstikbalin kahramanı ve kâhini düşünce . Daha büyük olana saygı ve itaat. peygamberlerle peygamberleştirilmiş tanrı birdir: Odin. Vahye mazhar olmuş. bir ilahi ilham kaynağı olarak ele alınır. Demokrasi yalana karşı zarurî bir ayaklanma. Tezini izah için bölgelerinden. kahramanlık ölçülerine göre kurulmuş bir değerler dizisi vardır. «Kahramanlar»^ paganizmin tetkikiyle başlar. Her insan topluluğu bu ilkeye dayanır. îmanın sarsıldığı bir çağdayız. Kahramana. Cariyle. Odin'in yaşadığından emin değildir.376 zaman ve mekânın en uzak raman seçer. Dış görünüşleri ile birbirinden kahramanlar. Hadiseler. İlim de demokrasi gibi. Bu farklar görünürdedir sadece. 'her insanın kalbine kök salan ezelî bir insiyak. çağı büyük adamla değil. karşı duyulan sevgi bu çılgın gayretlere rağmen sürüp gidecektir. Bir hata olan paganizmin ruhu hakikattir. tutuşmaya hazır olan bu malzemeyi. Tanrıya yapılması gereken ibadeti. tabiatta ve insanda ilahîyi sezişdir paganizm. İnsanlığın istikbaline inananlar için bu hayranlık ve itaat duygusu. Reform ve püritanizm. milletlerin tarihinde ferdin üstünlüğünü inkâr etmiştir. demokrasi çıkar ortaya. Gerçekten büyük olana teslimiyet. Varlığm vasıflarım tâyin eden inanç. hiç bir millet bu sevgiden vazgeçememiştir. Bu ezelî olmayana saygı. tabiata yapar ama tabiatın en asil ferdine. Rousseau ve Burns. Napolyon. Bu çabayla alay eder Cariyle. Bütün dinlerde karşımıza çıkan: bu kıvılcım. Yoksa devrimler sökün eder. hep İnsan hayatının en önemli unsuru: din. şartlar bir malze-medir sadece. Bugün. Rahip: Luther ve Knoks. Filhakika insan tanrının timsali ve barınağı değil midir? İskandinav mazisinin gecesinde bir hakikat kıvılcımı parıldar. Valkirlere inançta da îskandinavlarm bir başka meziyetini buluyor: cesaret. Kahraman da. Anglosakson ruhunun en asil yönü onda tecelli etmiş: samimiyet. Hiç bir asır.

ata demek. Çağdaş İngiltere'nin düşünce kahramanı Cariyle da bunlardan biri işte. İlerimizi göğe kaldırarak çığlığı basıyoruz: Tanrı Öldü. Hayat ağacının kökleri: Hela (ölüm). toplumdaki inkılapların kanununa kıyasla çok daha kolay kavranabilir. muzdarip bir ümit. Yenisinin Saemund'un torunu Snorro Stuleoon'a borçluyuz. Antikite ve paganizm. bir e tik ihtiva ederler. Arz-ı mevud uğruna açlığa. Mahzun bir iyimserlik. b Kuzey-Batı paganizmi/ İskandinav paganizmi. ikinci paganizm. Ölecekleri O elin'in sarayına yollamak onların işi. Ne zaman başlamış bu inanç bilmiyoruz. Paganizm. Modern zamanlar ve. Bu eski Edda. gelecek nesiller de bize gülecek. dallan bütün kainata. Bu itibarla.. susuzluğa çöle katlanan îsrailoğulları gibi. onbirinci asra kadar yaşamış. Yanlış anlamaya yol açan bir sıfat. İstikbal. Valkir'ler kurbanları seçerler. eseri Fransızcaya çeviren Izoulet'nin «Kahramanlar» a yazdığı önsözden alınmıştır: «Güneş tutulunca yabaniler ışık öldü diye dövünür! ermiş. Mistik kayın ağacı. Aşağıdaki sayfalar.adamı olacak. Zamanımızdaki bir çok Batılının kapıldığı endişeye —hadi ümitsizliğe demiyelim— şaşmıyoruz. «Eddaûyı bir hıristiyan papazı kaleme almış: Saemund Edda. hakikatin kendisi. Üstelik astronomideki inkılapların kanunu. İdeal kararınca da biz medenîler. Son biçimini «Edda»da buluyoruz. 1 — Antikite ve Paganizm. daha yeni bir kahramana ihtiyaç var: yıkılan düzeni kuracak olan. imanın bedahatini ve kendinde ümit dolu sözler söylemek hakkını bulan herkesi heyecanla karşılıyoruz. Hal. Oysa Cariyle güçlü bir iyimserdir. öteki bakire Savaşçılar: Valkir'ler. Paganizmi ayırmak lâzım a-Güney Doğu paganizmi/Helen paganizmi. İskandinav dininde iki sembol: Biri hayat ağacı: îğdrasil. . yabaninin afallayışma nasıl gülümsüyorsak. Ne oyun. Evet doğru. Carlyle'-in incelediği. îğdrasil. aksiyon adamı. Avrupa'nın ilk tarihi: paganizm. «Asrının büyük censeur'ü» demişler ona. Orta-çağ ve Hristiyanlık. İhtiyar hükümdarlar ölümün yaklaştığını anlayınca bir gemiye biner ve sefineyi tutuşturarak sonsuz denizlere açıhrlarmış. Norveçliler hâlâ Odin'e inanıyorlardı. ideninki ise yüzyıllarca sürebilir. acılı fakat kahramanca. Kitaptaki ana fikirlerden ikisi şu: toplum. Günü kabul edyorsa gelecek bir bayrın müjdecisi olduğu içindir. çünkü ırkının inancı bu. Güneşin tutulması bir kaç dakika sürer. Gövdesi göklere uzanır. Ölüm ülkesinde üç norm: Mazi. içinde ve bu değişimin mimari: kahramanlar. Biz. acılı bir sevinç. ezelî değişim Carlyle'a göre Batı üç medeniyet merhalesinden geçmiş*.. ama daha acil. «Censeur» denince asık çehreli karamsar bir insan gelir akla. ne yalan. İyimser ama zamanın gidişatından hiç de memnun değil. Dinler bir metafizik.

onyedinci asırda Mirabeau. Ama o da ölmüş. katoliklik yaşamıyor artık. Papahk büsbütün öldü mü? Bir inanç hiç kimseyi bahtiyar etmiyorsa tarihten silinmeye mahkumdur. Fransız ihtilali manevî ve maddî sultalarınsona erdiğini veya ereceğini ispat eden bir isyan. uçurumu gizleyen bir köpük. mağfiret sayesinde affa mazhar olur.. bu sahte dirilişe aklanmayalım: Protestanlık ayaktadır. bir duman. işte Alman Edebiyatı. üç bölümlü bir katedral. püritanizm. 3 _ Modern zamanlar ve. Gerçi yer yer bir canlanma görüyoruz ama. On asrı ilahı musiki halinde ifade eder. Kalabalık yeni hakikatten . Çünkü gurura kapılmış insan. İşlediği: Vatikan. Cehennem. Sıhhati de gücü de yaratan o. Reform. ikinciler. hür düşünceliler. Duyular dünyası. jhıristiy anlığın baş fazileti: Nedamet. onyedinci asırda Cronrvvell. hastalık ve hamakat kaynağıdır. Hata ile günah. Cennet. Hakikat fazilettir. Görünmeyen dünya üç bölüm. Bonaparte. katolikliğe de hayrandır.. Modern insanın kurtuluş kavgası bitmedi henüz. bir görüntü. Protestanlık nihai hakikattir. Ama dinini mesküt geçer. işte Fransız devrimi.yoksa tükeninceye kadar yaşar! Protestanlık tabii mecrasından uzaklaşan hıristiyanlığı eski saffetine kavuşturmuştur. feodaliteye de. Nedamet. Hakikatleri de anlamak ve manevî mirasına katmak lazım. Reformla başlamış 1789'da sona ermiş. Katolikliği papalar öldürdü. Avrupa'nın en büyük eseri feodalite. Uç perde daha doğrusu üç ihtilal. Cariyle İsa konusundan son derece saygılı. Dante. Onaltmcı asırda Luther. Araf. Protestanlar da ikiye ayrılmalı hudutlu. Ya İngiltere'deki presbiterianizm? O da haşin ve sakat. Protestanlık ruhanî sultaya karşı bir ayaklamştır. bir duvara vuran oynak gölge. işte Goethe. En mühim bölge: Araf. Birinciler sadece ismen protestan. Metafizik sembol. hudut-suz. Danton. İhtiyaç kalmamış tövbeye. Cariyle. İngiliz piiritanizmi dünyevî sultaya karşı bir ayaklamış. bozulunca bütün medeniyet bozulur. Ortaçağın sözcüsü. Fizik sembol. Avrupa'nın tarihi iıçyüz yıldan beri oynanan üç perdelik bir dram. yolunu bulmuştur artık: ikinci yol. Fransa. Almanya. gerçek protestan yani «Libre-penseur». Çağımız ihtilaller çağı. «Worms diyeti» Lutherln erkekçe cevabı. Hıristiyan orta-çağmı anlatmak için kaynak: Dante'nin «İlâhî Komedya» sı. cenneti parsel-lemiş ve satmış. Avrupa. Hep hayaletlerle savaş. Avrupa ruhani sultadan kurtuldu. İngiltere. Avrupa tarihinin kökü Protestanlıkta. Fakat protestanlık Almanya'da çabucak yozlaştı. Papalar. Dünyevînin ruhu manevîdir. Mağfiret dağı.Sonra hıristiyanlığm zaferi. ihtilâl. 2 — Orta-çağ ve hıristiyanlık.

hakikatler zamanla yozlaşır. Bir kelimeyle zorundadır. toplumların ve nasslarm da değişmez olduğuna inanılabilirdi. onlara eski saflıklarım kazandırmak lâzım. Yıldızların hareketsiz. Merhamet hakikatse. uzun zaman gerek. Mesele bir sentez kurmak. onları da eski hakikatlere katmak gerek. Mutlak. cesaret de hakikat. Shakespeareler. Demek ki tez'de antitez de var. din. bir terkip söz konusu. . tufanlar ve ihtilaller bile bir şekil değiştirmeden ibarettir. Eski krallık düzeninden daha adisi ve daha sağlam bir düzen kurmak istiyorsak eski inançtan daha derin bir inanca dayanan inanç kurmamız lâzım. hıristiyan medeniyetinin: merhamet. Dinler. dağların ebedî olduğuna inanıldığı müddetçe. felsefeler mutlak peşindeki ruh sayesinde gelişirler. bugün. Dinde devrim mukadderdir. yarın. hakikatin bir kısım insanlar tarafından görülüp kabul edilmesi do yetmez. hiç bir şey aslî halinde kalmaz. Avrupa'nın düşünce tarihi. Yeni hakikatler çakar ortaya. Ölen vücuttur. sadece zaman ve mekanda parçalara ayrılmıştır. Zıt mefhumlar diyeceksiniz. müesseseler. paganizm. Terkip bir günde olmaz. 2 — Katolik Fransa'ya. yeter ki hatalardan temizlensinler. Meselâ paganizm dönemi medeniyetlerinin temel fazileti cesaretti. Alacakaranlıklar. Özü cüruf'dan ayırmak ve parçalan birleştirmek lazım. medeniyetlerin. yaşadığı için canlı kalmak ve değişmek Tarih demek ruh ve zeka demek. Kitaptan alınacak iki ders var. Bir halita değil. İnsanlık iki düşman kampa ayrılmış olur sadece. Hakikat tektir. parçaları birleştirmek için büyük çaba gerek. Terakki parçalara bölünmüş bir yılan.hoşlanmaz. Her tahrip daha geniş bir ölçüde bir yaratışın müjdecisidir»9. Goethe'ler kurulacak kilisenin velileri rahipleri. Milton'lar. kahramanları. İstikbalin cihan kilisesi Avruya’nın büyük ve ilhama mazhar düşünce adamları tarafından kurulacaktır. Cariyle iki Avrupa'ya birden hitap ediyor. Oysa dünkü hakikatle bugünkünü kaynaştırmak kabildir. İnsan zekası hiçbir şeyin ebedî olmadığını keşfetti. ideal. hıristiyanlık gibi konuları ele alıp Epilogla son buluyor. ruh değil. iki Avrupa'ya ve iki Fransa'ya: 1 — Antikatolik Fransa'ya (Proteston ve Librepenseur) diyor ki dünyevînin ruhu manevîdir. dün. görünüşte öyle. Her siyasî yeniliğin temelinde dinî bir yenilik yatar. doğacak fecirlerin müjdecisidir. Allah peşindeki ruh. Carlyle'e göre. «Kahramanlar».

küfürle istişare değil. ' Avrupa. birer sulh güverciniydiler. yiğitliklerini. idrakine vurulan zinciri kırarken . onlara kendi ruhunu nefhetmişti. Peri-i ilha. Medeniyetin yalnız yaratıcısı değil. bize karşı aynı silahı kullanmak ister. saadete davet. taşıyıcısı da.. tercümesinin başına sekizinci bölüm BATININ YENİÇERİLERİ : «GENÇ OSMANLILAR Osmanlı. Osmanlının en büyük mucizesi. sirenlerin şarkılarım dinleyerek diyar-ı küfre yelken açar. alacalığı içinde mütecanis. Mağlupların evlatları birer cihan pehlivanı oldular: «Ruy-u zemine şemşir gibi» saldığımız «demir kuşaklı birer cihan pehlivanı». Politika kulislerinde kazanılacak zafer. Hamlenin yerini belagat alır. Batı. Aydınlarımız. Aynı silâhı mı? Osmanlı. Kahramanların sözle kaybedecek zamanları yok. kelimelerle yani yalanla. eşkiyalar ve keşişler topluluğu. Milletler de ihtiyarladıkça gevezeleşir. kardeşliğe. «Tiers etat»nın kılıcı: söz. uşakların zaferi. O en güzide evlâtlarımızı ayartarak koyulur işe. kâfiri kâfire kırdırmak. Evet ama. uçuruma açılan bir tereddiler dehlizi. Bir davetçiler. «Kelâm-ı Kadim» Ötesi: eğlence. Avrupa'nın yeniçerileri. tezatlarını kâh kılıç. Avuçları memnu meyvelerle dolu. O zafer şahinleri. adalete. Edebiyat. bu tehlikeli nazeninin kollarında maziyi unuturlar. Genç Osmanlılar. zulmeti nura kalbetmek için. Yeniçeri. Nass'a karşı düşünce. hayatın yerini söz. yaşayan bir toplulukta. satranç gibi. Osmanlı. akından akma koşan bir mücahitler ordusu. bir köleler topluluğuydu asırlarca: köleler. Ülkelere sefalet değil. hakikat ve medeniyet götürüyorlardı. cirit gibi. kanıyla ve adaletiyle. aydınlatarak dost yapmıştı düşmanı. Gafil bir intelijansiya.(9) Jean Izoulet'nin «-Kahramanlar» yazdığı giriş (Paris 1922). zaferlerini. mm narin omuzlarında. Damarlarında yabancı kanı taşıyan yüzbinlerce insan. kâh imanla halleden bir toplulukta laf ebeliğine ne lüzum var? Yükseliş çağında küffan irşat ederdik. bir tarike-i dünya libası değil. Kâfir çocuklarına kucağını açmış. Burjuvazi. çıplak gerdanında göz kamaştırıcı mücevherler var. Yeniçeri. Dağınıklığı içinde yekpare. maziyi. dudakları vaitlerle. Avrupa'yı Avrupa'ya. gazalarını. ötesi yani edebiyat. dost olan düşmandır. küfürü yok etmek için kanlarını sebil ederler. irfan kalemize sokulan tahta at. yâdelleri kanıyla vatanlaştırmıştı. Edebiyatı bir aldatmaca olarak kullanır. hidayete eren küfür. Genç bir toplulukta. Fatihler için tek mukaddes kelâm vardır. Ve kelimelerle büyüler intelijansiyamızı. Tanzimat.

İslâm. Matbaa. Avrupa'dan gelen her oyuncak gibi tehlikeli. Kurulu düzenin emrinde. Eski Yunan. Ve «Kelam-ı Kadim» her müminin hafızasında veya elindeydi. Bazı heceleri telaffuz etmek. kiliselere kurulur. bütün zaferlerini yamyamlığına borçlu. bütün ifşalarını eski Yunan'dan beri tüketmiş bulunmuyor mu? Hakikatta incir çekirdeği doldurmayan ifşalar. Avrupa medeniyeti. Tekrar ediyoruz: Osmanlı medeniyeti. topraktan hazineler fışkırtmağa. Doğu ile Batı iki ayrı dünya. kalabalık aydın. kâh uyuz. mücerrette yani metafizikte. bütün baskılan alteder. sadece. baştan sona tecrit. hasta bir tecessüstür Yunandan mantığı alır. Bizde ne kilise var. Edebiyatı derken. Ama bunlar maziye ait tahliller. Şunu anlayamadık ki. Avrupa kiliseyi felsefeyle devirir. sömürgecilik sayesinde. Osmanlı için bir oyuncaktı matbaa. Osmanlının selim aklı. meseleleri başka başka. Abese karşı bâtıl. Onun dilini konuşmağa. Biz de edebiyatı bir millî müdafaa silahı olarak kullanmağa mecburuz. edebiyatı önce bir sınıf silahı. ne imanı imtiyaz haline getiren içtimaî bir zümre. Birkaç «şibh-i hakikat» etrafında kümelenen namütenahi kelime. sloganları. Liberalizm kelime. bir çoban köpeğidir Batı'da. ülkeden ülkeye. bu itibarla hesap mücerrette görülür. Aşil'in kılıcı tedavi eder. Bugün bir tek dünya var.. Osmanlının «arif-i ümmi»leri yanında birer tıfl-ı ebcedhandır. Küffarın hükümran olduğu bir dünya. bir kelimeyle mucizeler yaratmaya kâfi idi. Avrupa'nın en güzide âlimleri. Biri zenginleştikçe öteki fakirleşmeğe mahkûm. Birer tılsım sandık. Amaç: Şatoyu yıkmak. kâh kuduz bir çoban köpeği. cinleri hüddamîaştırmağa. Ne yazık ki. çağdaş Avrupa. onun silahlarını kullanmağa mecburuz. hürriyetin değil lâfızların esir~i hüsnü olduk.. çağdan çağa kanatlanır. sonra bir istilâ vasıtası yaptı. adalet ye imandır. Bir kelimeyle hepimiz Avrupalıyız. Avrupa. Kozasını yırtan düşünce. Pahalıya mal olan bir gaflet. Aydının kalabalığa ifşa edeceği bir hakikat yoktu. Aydın kalabalıktı. Aşil'in açtığı yarayı. Politaka tehlikeli bölge. Bütün kaleleri zorlar. mantığı yani metodu. sözün ölümsüzleşmesidir. Sınıfların kurulmadığı ve kurulamayacağı bir «düzende» mümin kiminle kavga edecekti? Avrupa'nın mabâdüt tabiyesi (metafiziği) neyi halletmiş? Felsefe. saraylara girer. Batı. En samimi evlâtlarının itirafıyla sabit: Filozof denen hayvan. . bu gevezeliklere elbette ki iltifat etmeyecekti. kilisenin payandaladığı şatoyu. İslâm'ın Devlet-i Aliyye'y® mirası laf cambazlığı değil. bir kelime medeniyeti değildir. kelimelerin kurbanı olduk sonunda. İnanan için felsefe. demokrasi adını verdiği bir avuç insanın hürriyet ve hakimiyetini.balyozlaştırır sözü. kölelik sayesinde gerçekleştirdi. sosyalizm kelime.

kendi aczimizden. yani men edilirse. yani aydın. Her beşeri düzen kusurludur. uçuruma yani yasak bölgelere. benliğimi kim tanıtacak ba-na? Bu isli. bir abesden başka bir abese kaçış. Düşman: kendimiz. Kendi elleriyle gözlerini çıkaran birer idrâk hastasıyız hepimiz. bu sırları dökülmüş ayna mı tarih? Heyhat atılacak her adım. şuurlu. Bir yalandan başka bir yalana. direnmenin ilk şartı: şuur. yerli ve yabancı cehaletlerin karışık bir yumak haline getirdiği tarihi bütün ihtişamı ile tanımak fetihlerin en büyüğü.Avrupa'nın uydurduğu bütün izm'leri kastediyorum. İslâm dünyasının eski Yunan karşısındaki tavrı. Hayaletlerin korkusu içinde çarpmıyoruz. Birleşmek ve düşünmek zorundayız. Önce. Batı’ınn dinî bâtılları karşısında gösterdiğimiz dûrendişliği. înkiraz devri intelij ansiyasınm bedbaht ve serseri tecessüsünü avlamak için bir avuç yaldızlı söz yetti de arttı bile. Cami avlusunda bulunmuş bir çocuk şuursuzluğu içinde çırpmıyoruz. Hepimiz birer «Genç Osmanlı» yız. cihatların en mukaddesi. bu kusurları göremez. yalanlara hapsedilen idrakin isyanı. Ama yaşamanın. başlarını yalçın çarptılar: İslâmiyet. yerli ve yabancı tahriflerin. mimarı ve işçisi cehaletimiz olan zindanı. tecrübeli bir millet. Çare? Zindanımızı yıkmak. Nasıl bir tarihin çocuklarıyız? Ne soran var. İstikbalimizin üzerinde yükseleceği tek sağlam zemin: Tabu tanımayan gerçek bir hürriyet. Boğanın boynuzlan: kanunlar. eserimiz olan hayaletlerin. köksüz ve zavallı bir mahlûk. mağrur bir karşısında. Kimden korkuyoruz? Kendi boşluğumuzdan. bu «izinli» hürriyetle kalkınmak mümkün mü? «Zehi tasavvur-u bâtıl. Düşünce bir serdengeçtilik. olunca son bir kayaya Devir değişti. Aydm. . Çehremi. kendi ser-semliğimizden. Avrupa'nın dinî akaidi bahis konusu derece ihtiyatlıydı. Maziden koparılmışız. dayanmanın. yerli ve yabancı tahriplerin. ya körü körüne saldırıya geçer yahut köleleşir. Misyonerin muhatabı millet. Anarşizm. Ve düşman topraklarımıza girmek üzeredir. Kimse boğayı boynuzlarından yakalamağa cesaret edemiyor. Siyasî misyoner muhatabını iyi seçti: İmanını kaybeden. ne bilen. uyanık. bir uçuruma sürükliyebilir insanı. Misyonerler. Topyekûn bir kavga bu. . eski Yunan ve çağdaşı olan Avrupa Ecdadımız. bu çapta bir gafleti ancak tarihden silinerek ödiy©bilir. Vesikalara eğilmek.. siyasî yalanları karşısında gösteremedik. kendimizi tanımalıyız. Bu hadım edilmiş idrakle. şuursuz ve tehlikeli bir isyan. Bir medeniyet. zehi hayal-i muhal». Çanları duymuyormusunuz? Kulaklarınız tıkalı mı? Yalnızız.. Bu zincirleri ne zaman kıracağız? Kendi kendimize vurduğumuz zincirleri. tesamuh idi.

fakat istismar hümmasmdan da vaz geçemiyor. Hisar. Üzerimize ölü toprağı serpilmiş. Bâtıllarla beraber hakikatler de imha zedilir. Batı insanını doyuramıyor artık. Uçuruma koşuyorsunuz. En büyük tehlike: Bu tefekkür ataleti. Derebeylik nizamım devirmek isteyen Avrupa burjuvazisi. Kiliseyi yıkarken nassları da devirir Maoddecilik bu yükselen içtimai sınıfın kavga silahıdır. Sekizi tercüme. Zaferin biricik şartı: Fedakarlık. BUGÜNÜ DÜNE BAĞLAMAKTIR Soru — Kendinizi tanıtır mısınız? Cevap — Yazar ve hocayım. ısırır veya boğulur. dördü telif bir düzine kitabım ve yüzlerce makalem var.Aydm. kurtuluşun ilk merhalesi: Sonra Batıyla hesaplaşacağız. önce kiliseyle hesaplaşır. Zilletten gurur duyuyoruz.. bir idrakin yani bir milletin. Bu teslimiyet bir idrakin ihtiharıdır. aynı ağırlıkta iki muhatap olarak. Susmaya mahkûm edilirse. Tenkit hakkının mutlak olmadığı her ülkede. durun diyemiyorum. Haysiyet ve namus kavgası. Kubbealtı. aynı haklara sahip.sunmaktır. ne haddiniz diyemiyorum size. Kavgaların en çetini karşısındayız: Kendimizle kavga. Korkunuz. Büyük Gazete bu buhranların ana sebebi olarak Tanzimat'tan beri devam eden İslâm'dan uzaklaşma cereyanını görmektedir. alkış bir yalandır. Bu cihatta zafer. Soru —Türkiyemiz bugün şiddetli buhranlar içinde yüzüyor. Kendisine sonsuz düşmanlıklar kazandıran bir mazi. Derebeylik müessesesi de. bu zillete rıza. Yarım asrı aşan hayatım okumak ve okutmakla geçti. rahiplerin saltanatı da sona erer. Türk insanı büyük bir medeniyetin varisidir. «ahsen-i takvim» dir. İnsan. Madde üzerindeki fetihleri. Tann inancını da yok eder. bu gururundan soyunuş. küçülten. Siz bu mevzuda ne düşünüyorsunuz? Cevap —> Buhran cihanşumuldür. sefilleştirilen bir yalan. Bu yalanların devamında kimin menfaati var? Kimsenin. îngilizceyi anlar ve Arapçayı sökerim. toplumun vicdanıdır. vicdanınız ve şuurunuz. Ve bugün tam bir mağlubiyet içindedir. «hayvan-ı na. İstikbâlimizi kendimize karşı kazanmak zorundayız önce. İnsanın tek izzeti: tefekkür. Kızmadan. Beni hayvan-ı natık olmaktan men ediyorsunuz. Fakat bu zafer Avrupa'ya çok pahalıya mal olur. Batı dünyası.tık» olduğu için. Fransızca bilirim. Hakikat uğrunda bu kadarcık bir tehlikeyi göze alamayanların yaşamaya hakları var mı? DÂVÂ. Ama ben vicdanmızirn. . Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete . Allahsız bir dünyanın kanma bilmeyen ihtirası insanlığa çok pahalıya mal oldu. Türk Edebiyatı adlı dergi ve haftalık gazetelerde tetkik ve tenkitlerim yayımlanmaktadır. Esaretimden memnunum demek. yalnız muharref hıristiyaniığı değil.

Ulema ister istemez sahneden çekilecekti. îslâm bu devrimin-mazideki mürevviçlerine bir göz harflerinin terakkimize mani olduğunu ileri . Kendi tarihimizi. Bu çözülüş hızla ilerledi. sarayla etrafındaki bir avuç yabancılaşmış havasın.. bir kelimeyle yeni bir dünyanın iğvalarma herkesten çok mâruz bulunan entelijansiya halktan koptu. Önce Avrupa'da okuyan. batmak olduğunu idrak ettiğimiz zaman iş işten geçmişti. Bu itibarla İkinci Mahmut'un ve Abdülmecit'in istibdadı karşısında hiç bir engel kalmamıştı artık. Bir medeniyet başka bir medeniyetten ancak malzeme alır. Bu hayali çok pahalıya ödedik. yani ezelî hakikatlerin. Batılılaşma. saltanatın her türlü keyfî hareketini önleyen aşılmaz bir setti.. zararlı mı olmuştur? Cevap — Önce atalım. beraber gülüp beraber ağlayan bir mü’ıninler topluluğu. Bu malzeme bütün insanlığın ortak mâlıdır. Bugünün şaşkın/ zavallı ve paramparça topluluğu haline geldik. Soru — Tanzimat'tan bu yana ısrarla yürütülen Batılılaşma hareketi millet. Her müessese her iklimde gelişmez. ihtişamlı mazisinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ulemâ Şeriatin temsilcisiydi.. Batılılaşmanın. Hangi müesseselerin hangi iklimlerde gelişeceği ancak uzun bir tefekkür ve sabırlı bir tetkik ile anlaşılır. Yeniçeri. yani entliansiya geçmişti. vükelayla bilistişâre ikazlarını tekrarlayacak.. Devlet-i Aliyye. genç bir medeniyet karşısında mağlûp olmaya mahkûmdu. yani bürokrasinin eseridir. Kaynaklarından uzaklaşan ihtiyar bir medeniyet. temel direklerinden biri olan Yeniçerileri imha etmek suretiyle kendi ölümünü hazırlamış oldu. Avrupa'nın taarruzları. ciddî bir netice alamazsa orduya dayanarak hükümdarı tahttan indirecekti. temellerine eğilmediğimiz» tezatlarından habersiz bulundu-ğumuz bir dünyanın siyasî müesseselerini aynen benimsemek hatâların hatâsı idi. halktan kopan aydınlar zümresini kolayca büyüledi. onun vazifesiydi. İslâm'ın mukavemet kaleleri Yeniçeri ile beraber yıkılmıştı. Eskiden yekpare bir topluluktuk. Tercüme Odası'nda yetişen. tarihine yabancı olduğumuz. Aynı iman etrafında kümelenen. Sonra başsız kalan kitle. Hatâ eden hükümdarı ikaz etmek. kendi içtimaî bünyemizi bilmeden. Soru -— Harf devrimi faydalı mı. Bugünkü buhran uzun bir tarihin eseridir. Ulema sahneden çekilmiş yerine hiçbir fikir çilesi. Şeriatın. Kanunııâme-i Süleyman! sonsuz bir selâhiyet veriyordu ulemâya. El ele veren bu iki zümre.Biz de dünyanın bir parçasıyız. Yeniçeri ortadan kalkınca ulemâ tabiî müttefikini kaybetmiş oluyordu. Hulâsa olarak diyebiliriz ki. devlet ve ülkemizi ilerletmeğe muvaffak oldu mu? Yoksa geriletti mi?. Hatada ısrar edilirse. ulemanın biricik desteği idi. yerine hiç bir hazırlığı olmayan yeni bir zümre. Cevap — Bir medeniyetin başka bir medeniyete istihale etmesi ham bir hayaldir. Bunu yalnız Avrupa'nın taarruzlarıyle izah edemeyiz.

islâmiyet'e düşmandılar. Nesillerin hafızası ile oynamanın ne vahim neticeler doğurduğunu biliyoruz. ecdadın tefekkür hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne açmak. ilmin ve ihtisasın sesine kulak verilmesi. latin harflerinin yanında İslâm harflerine de hayat hakkı tanınması. bize teklif ettiği müesseseleri değil. Dâva. bütün fetihlerinden faydalanarak ihtişamlı mâzisine lâyık bir istikbal inşa etmesi başlıca muradım. insan beyninin ilk yarım küresidir. Osmanlıca'nın mekteplerimize girmesi. İnsanlık bir bütündür. Dâva. Batılılaşmış entelijansiyamız bu teklifi can kulağı ile dinledi. bu harflerle aşağı yukarı elli yıldan beri kitaplar basılmış. Şöyle diyelim: Köklü bir medeniyetin iktibasları şuurlu olmak. dergiler çıkarılmış yayınlanmıştır. «Hikmet İslâm'ın kaybedilmiş malıdır. insanlığın bütün keşiflerinden. bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.sürenler. Biz Batı’nın. kendi ihtiyacımız olan unsurları iktibas etmeliydik. Bir Volney. aklın ve tecrübenin süzgecinden geçmek ve içtimaî bünyeye uymak şartiyle faydalıdır.. Türkiye'nin kendisi kalması.s. irfanımızdan. Harf devrimin fayda ve zararları ortadadır. Ziya Paşa gibi: «Eyvah bu bâziçede bizler yine yandık/Zira ki'ziyan ortada bilmem ne kazandık!» demek budalaca bir şikâyet olur. dünyaya adalet ve kardeşlik dağıtmış bir ülkenin hiç bir zıpçıktı «uygarlığı» taklide ih-tiyacı yoktur. bir kelimeyle şevket ve ikbalini gıptaya şayan bulmuyorum. . bir kelimeyle îslâmiyetten koparmaktı. irfanımızı yeniden fethetmek. Sonra meselenin vehametini kavramakta gecikmediler. Dava bir karşı devrimle yeniden eski harflerimize dönmek değildir. Üç kıtaya hâkim olmuş bir medeniyetin.. inkırazın eşiğine sürüklenen zavallı ülkemizin kaderi üzerinde hiç bir peşin hükme saplanmadan düşünülmesidir.. elbise değiştirir gibi harf değiştirmemizi teklife yeltendiler. Bu bedbaht telkinler önce birçok dürüst Türk münevverini de büyüler gibi oldu. refahını. Başlıca hedefleri bizi tarihimizden. Tekâmül meşalesi elden ele dolaşır. Soru — Türkiye niçin Ortadoğu'nun Japonya'sı olamadı? Cevap — Niçin olsun? Ben Japonya'nın maddi fetihlerini. Batı ile Doğu. Dava. bir Baron de Tott v. Yakın çağlarda Abdullah Cevdet gibi Avrupa irfaniyle sermest münevverler.. nerede bulursa almalı» emr-i cehlini unutmamalıyız.. Avrupa'nın bizi yok etmeye karar vermiş yazarlarıydı.. Soru — Batı’nın faydalı taraflarını uğramamızın sebebi sizce nedir? taklitte başarısızlığa Cevap — Batı’nın faydalı tarafı diye bir şey yok. Lâtin harfleri kabul edilmiş.

Tarih bir küfürler kitabı.. Her yeni iktidar eski iktidarı horlamayı marifet saydı. Tek çıkar yol. kelimeler herkes için başka mânâlar taşıyor. o kadar ideoloji. sağ paramparça. Radyomuz sabahtan akşama kadar şuursuz lânetlemelerin yer aldığı bir cehennem makinesi halini aldı. düşman kavî. Sonra Îttihad ve Terakki de yerin dibine geçirildi. sosyal bir hastalığın belirtisi midir? Cevap —Elbette öyledir. seks. o kadar ıslahat reçetesi. hemderd yok. Kanaatimce sag ve sol tasnifi Avrupa'dan ithal edilen bir bid'attir. başkalarına hürmet etmek ve kinin yerine sevgiyi ikâme etmektir. İttihat ve Terakki. ahmakça sloganların esiri olarak birbirimizi hançerlemekten vazgeçmez. Şöhretleri. grup. Bizim için söz konusu olan "bir istirdattır» yani kaybettiğimiz hazinelere sahip çıkmaktan ibarettir. İslâm'ın şiarı olan mü-samaha. ve mukaddes hercümerci içinde hayvanlığın ve biyolojinin hayâsız zevklerine teslim olmak mukadder değil mi? Soru — Sağ cephe çeşitli hizip.. Kime güvenecek. yüz kızartıcı bir facialar yığını ile karşılaştılar. Soru — Sadece siyasî faaliyetlerle kurtulabilir. Maşerî şuurda on kişinin üzerinde birleştiği bir dünya görüşüne rastlamak imkânsız. bi- Sol perişan.. devran sükünî/Derd çok. Kaç insan varsa. Siyaset bir zarftan ibaret. Hepimiz aynı tarihin çocuklarıyız. Birbirimize kenetlenmez. Zavallı gençler bakışlarını maziye çevirince. fırka ve cereyanlara bölünmüş görünüyor. çılgınlıklarımızı dizginlemek. «Dost bi perva. Bu parçalanma mevzuunda görüş ve temennileriniz nelerdir? Cevap — Evet. müstehcen basın ve sinema cemiyetimizi sardı. şahsiyetleri tahrip. bombayla. Soru — Son yıllarda çıplaklık. felek bi-rahm. . Onlar da birbirlerini tahribe başladılar. Bu hal. o kadar düşünce. zaferini padişahlara hakaretle sağlamak zavallılığa düştü. İslâm'ın birleştirici bayrağı altında toplamaz. Bu mefhum.. adalet ve sevgiye kulaklarımızı tıkamakta ısrar edersek. Ülkemizde ferman dinleten tefrikadır.Tekrar ediyorum: Batı'yı Batı yapan fikri temeller. Düşman bir dünyanın kucağında yaşıyoruz. neye dayanacaklardı? Büyükleri bir tahrip humması içinde idiler. miyiz? Cevap — Hayır! yalnız siyasî Zira millî bünyemize musallat olan tehlike değildir. Evvelâ dillerimiz ayrı. Memleket bir intihar salgını içindedir. Bu facia dünyanın başka hiç bir ülkesinde görülmemiştir. insanlığın ve İslâm'ın ortak hazinesinden alınmıştır.... faziletleri. tâli zebun». bu korkunç tefrikaya bir son vermek. dünyanın en büyük medeniyetini gerçekleştirmiş olan bu zavallı milletin mezarcısı oluruz. Bir hürmet ve muhabbet buhranı içindeyiz. Hem de sözle değil kurşunla.

Tanzimattan beri bu hakikati anlayamadık. El Biruni. genellikle. İslâm düşüncesi insan düşüncesinin bütünüyle olan münasebetlerini kesmemiş bulunsaydı. Asya ve Avrupa'nın her düşüncesini hiç bir peşin hükme saplanmadan incelemek. yetişmeleri için ne tavsiye edersiniz? Cevap — Hadis-i şerif. kendi dillerini. Başka bir deyişle. İbn Haldun.. İNANMIŞ AYDININ PROBLEMLERİ Soru — Hangi tarihte başladığı tartışmalı da olsa. . Bununla beraber Gazali'yi bu düşüncenin son ve biricik hatimesi sanmak da yanlış. Gazali bütün azametine rağmen «rasyonel» den «irrasyonelce sığınmıştır. İdareyi belli bir isimle damgalamak ve kurtuluşu rejim değişikliğinde aramak kendi kendini aldatmaktır. Safa Risalelerinin açmış olduğu .) 2) Bir Batı dili Avrupa'yı. İbn Sina.394 ilerini öğrenmeden böyle bir fethe çıkılabileceğini sanmıyorum. nitekim daha sonraki devirlerde meselâ Gazali vs.. kendilerini yani ikbal ve idbarlariyle tarihlerinin bütününü. çapında büyük mütefekkirlerin görülmediği biliniyor. İbn Rüşd. Bir odadan ötekine geçer gibi» bir ideolojiden ötekine atlamak çocukça bir oyundur. Dikkati zarfa değil mazrufa çevirmeliyiz. kim olduğunu bilen.. İhvan-ı Safa risalelerinin açtığı çığır kapanmamış. Sizce bu durgunluk ve içe kapanmanın sebepleri nelerdir? Cevap — Cevabı ciltler isteyen çok çetin bir soru. Yani. çok zengin ve tefekkürün bütün cephelerini kucaklayan vahyin belli bir istikamette geliştirilmesidir. Önce kendilerini tanımalılar. Sonra insanlığın tarihine eğilmek. Gazali'den sonra İslâm düşüncesinde bir durgunluk ve içe kapanmanın ortaya çıktığı. Önce insan. kendini tanıyan Rabbini de tanır. dünya içindeki yerini tayin eden. Sonra «ikrâ» emr-i celiline uymak. çok daha cihanşümul bir inkişafa mazhar olabilirdi. kendi dinlerini. buyuruyor. mazinin büyük ve ağır mirasını taşıyacak ehliyette şuurlu insanlara ihtiyacımız var. Bu çetin yolculukta iki çetin yardımcıya ihtiyaç var D Milli irfan hazinelerini taramaya yetecek zengin ve köklü bir Türkçe (İslâm harf. Aynı insanlar her rejimde aynı insanlardır. Soru — Gençlere. Bizce Gazali. dış kaynaklarla münasebetini •kesen ve kendi içine kapanan bir düşüncenin son büyük hamlesidir. imtiyazlı birkaç züppenin vesayetine ihtiyaç duymadan bizzat tetkik etmek için bir batı dili bilmekten başka çare yoktur. kendi irfanlarını.1 (1) 2 Haziran ■ 1976'da Büyük Gazete'de yayımlanmış bir ' söyleşi.

sosyalist ve kapitalist dünyaların baskılarından şikâyetçidirler. İlk vazifemiz. «Asrın idrâkine söyletmeliyiz Kur'an'ı. îslâm lüşüncesi durmamıştır. Hiç birimiz Gazali'yi okuyacak ve anlayacak seviyede değiliz. yaşayanlardan habersiz olmamızı gerektirmez. Batı'nın düşünce alanındaki bütün başarılarını temessül edecek. Kenan Rıfai'yi. Bir Said-i Nursi'yi. Hatamız şu: Mazi erişilmez bir ihtişam arzediyor. yani insan zekasını belli hudutlar içerisine hapsetmek gayretkeşliğidir. Bir EKBiruni. halin. hem dinî. Biz bu ihtişam karşısında gözleri kamaşmış. İslâm düşüncesinin son sözü değildir.» Soru — O zamandan günümüze kadar ilim. Mazinin ihtişamı gözlerimizi kamaştırmamak. Ama yolumuzu aydınlatmak için bir ömür boyu çalışan muasır kıymetlerden de haberimiz yok. Her çağın kendi çapma göre mütefekkirleri vardır. dikkatle izlememiz gereken büyük kılavuzlardır. mazinin fetihleri karşısında. zira bir çok «tarihî» şekil veya normun «dinî» zannedilmesinin zihnî ve sosyal gelişmeyi önlediğini iddia ediyorlar. mütevazi de olsa.çığın genişleten büyük düşünce fatihleridir. Soru — Bugünkü bazı müslüman düşünürler İslâm'ın özünü ve bunun çağımıza yönelen mesajını tam kavrayabilmek için «tarihî» olanla «dinî» olanın tefrik edilmesini. arayış ve buluşlarını küçümsemek hakkım vermez kimseye. bir İbn Haldun. Genellikle az gelişmiş ülke durumunda bulunan İslâm . çağımızdaki düşünce adamlarını da yok farzediyoruz. bizi daha büyük bir cehde. bu itibarla. Şehbenderzade'yi.. dersiniz? Cevap — Bu hükme bütün gönlümle katılıyorum. insanlığın ortak mirasım kendi irfan hazinemize katacağız. bir İbn Sina ve bir İbn Rüşd. Akif güzel söylemiş. Elbette ki zamanımızın düşünce adamlarından bir Gazali olmaları istenemez ama. bu îslâmi düşüncenin durduğu mânâsına gelmez. Durgunluk ve içe kapanmanın sebepleri İslâm'ın ruhuna tamamen yabancı olan taassup. daha hür bir tecessüse ve insan düşüncesini bütünüyle fethe yöneltmelidir. İslâm toplumları ve İslâm kültürü. Bir kelimeyle. Siz ne. yaşayan temsilcilerini lüzumu kadar okumalı. İslâm düşüncesi inkâr etmeden bu mesafeyi nasıl kapatabilir? düşünce meselâ bugünkü kendini Cevap — Tohumları îslâm dünyasında atılmış olan ilmî düşünce. çağımızı ve çağımızın inanmış mücahitlerini tanımak ve değerlendirmektir. kelâmı felsefe ile felsefenin konuları bile değişmiştir. Geçmişteki büyükler. «hikmet müminin kaybettiği bir hazinedir» diyerek bu hazineyi nerede bulursak istirdat etmek. Soru — Bugün. felsefe ve 'sahasında önemli gelişme ve değişmeler kaydedilmiş. hem dünyevî bir vazifedir. bir Samiha Ayverdi'yi hatta bir Erol Güngör'ü kaçta kaçımız tanıyoruz? Hayranlık. Gazali. en muhteşem meyvelerini Batı'da vermiş. ilim zihniyeti bile değiştiği gibi.

Tekrar ediyorum. irfandan önce sevğiye ve anlayışa muhtaçtır. Gerçekçi ve akılcı bir sanat adamıdır. Uzağa gitmeye ne hacetî Sorularınızın cevabını bir Mehmet Akif'te bulabilirsiniz. soğuk kanlı bir düşünce adamı değildir. Bugünün insanı. Bize düşen. Ben Akif'i daha çok severim.dan. tezat. Şiir bahçesinde çeşit çeşit çiçek var. bize tezat gibi görünen bu «tutarsızlıkların» üstünde ısrarla takip edilmesi gereken yolu işaret eden bir kılavuzdur. Bize daha yakın olduğu ve bizim dilimizi konuştuğu için Akif'i anlamaya çalışmanızı teklif ediyorum. dertlerimizi ömür boyu gönüllerinde taşıyan insanlara sevgiyle eğilmek ve hödük idrâkimize hata gibi gelen kusurları cımbızla ayıklamaya kalkışmamak. bu meseleler etrafında düğümleniyor. Kucağmda yaşadığı toplumun bütün kepazeliklerini görmüş ve kurtuluşun gerçek İslâm'a dönüşte olduğunu idrâk etmiştir. irfan hayatımızın kördüğümlerini daha rahat çözebiliriz. Denilebilir ki. Cevdet Paşa' . Kaldı ki.. Ahmet Mithat'tan. Fikret'i de. ikisi de bize büyük dersler verebilir. şairi devri içinde ele almak ve tazatların çok defa görünüşte olduğunu idrâk etmektir. yani samimi xve dürüsttür. Akif'i de muhabbetle bağrımıza basarsak. En büyük tehlike. Türk insanı. Hiç kimse bu çapraşık sualleri bir hamlede cevaplandıramaz. bu suallere parça parça da olsa aydınlık getirmiştir. Cedi erimiz bizden daha aydınlık düşünebiliyorlardı. kokularından ve güzelliklerinden faydalanmaktır. Hiç kimse hata işlememekle öğünemez. Bence yapılması gereken bizden önce verilen cevaplara eğilmek ve lüzumsuz. Akif. Şairdir. Hakikatleri bir şairden dinlerse daha iyi anlar. Fikret de. Ama bu sevgi inhisarcı değildir. hayatın kanunudur. Sait Halimden veya Samiha Ay verdi ile Erol Güngör'den vazgeçelim demiyorum. Elbette ki Akif. tufana yakalanmış çağdaşlarını imanın gemisine çağıran bir nevi Nuh Peygamber. Samiha Ayverdi ve Erol Güngör'e kadar uzanan düşünürler zincirinin üzerine eğildiği son derece önemli sorular. uyanık ve ilerici bir müslümandır. Mesele. Bazılarının sandığı gibi mistisizmden eser yoktur Akif'te. Yıkılan bir dünyada. 'Ne var ki milletimiz mizahça şairdir.toplumlarının zihnî olduğu kadar iktisadî ve sosyal gelişmesini sağlamak için İslâm düşüncesinin fonksiyonları ne olabilir veya olmalıdır? Cevap — Cevdet Paşa ile Tunuslu Hayrettin'den başlayarak. Akif'in yazılarında bir çok tenakuzlar bulabilir. Sait Halimleri dikkatle okursak. Akif de. Sait Halim Paşa'dan Ziya Gökalp'e kadar bir çok aydın. Yanlış anaşılmasın. Yahya . tekrarlarla konuyu büsbütün içinden çıkılmaz hale getirmemektir. en iyisi bütün bu çiçekleri zevkle okşamak. Örnek diye Akif'e sarılışım şundan: Akif çağının hiçbir problemini gözden kaçınmamış. Unutmayalım ki. uzun zamandır müptela olduğumuz yobazlık.. Tanzimat'tan bugüne kadar Türk-İslâm düşünce tarihi. Hayrettin'leri.

haftalık aktüaüteJhaber-yorum tarihli sayısında yayımlanan «Mülakat». İkinci Meşrutiyet döneminde. Said-i Nursi ile Kenan Bıfai de aynı ilâhi kaynaktan feyz alan birer büyük düşünce adamı. bir Sokrat'a. Kısaca. bir düşünce geleneğinden mahrum olmaktır. Yunuslara. Onları sevelim ve tekrar tekrar okuyarak. Bu teşebbüsün en yararlı tarafı. kendi mizaç ve idrakinin müsaadesi nisbetinde anlamaya ve anlatmaya çalışmış iki şairimizdir. Ama bu iki ilâhî kılavuzun kıstaslarına ters düşmeyen her düşünceyi benimseyecek ve gözlerimizi her yandan gelecek ışıklara açık tutacağız. Necip Fazıl'ı beğenmemek mânâsına gelmez. aynı büyük hakikate eğilmiş ve her biri bu hakikati. En azından bir Erol Güngör. Orta Çağın afaroz hacaletini bir yana bırakmak ve reçetecilikten vazgeçerek. bir Eflatuıı'a tanınmamış peygamberler gözüyle bakmış ve Kur'an'ı anlamakta onların getirdiği aydınlıktan da faydalanmak istemişlerdir. bir Pisagor'a.Kemal de bu toprağın mümtaz evlatları. İslâm büyükleri. Batı -tarihindeki her kepa-zeliği yüceltirken. Fikret'le Akif. İnanmış aydından beklediğimiz. kendi geçmişimizde karşımıza çıkan minnacık kusurlara takılıp kalıyoruz. bu ülkenin içli ve dürüst birer münevveridir. bazı hakikatleri tekrar etmeye vesile oluşudur. Hakikat bütündedir bize göre. ülkemizin barındırdığı «milyonlarca ecsad» arasında pâk ve parlak birer «nasiye»dir. Önce kendi irfanımız. sonra beşerî irfanın bütünü. Kısaca.. Elbette ki başlıca kaynağımız Kur'an ve Hadisler. İnsafını kaybedenler hiç bir hakikati bütünüyle kavrayamazlar. Unutmayalım ki. Dinimizde kinin de. İlâhî nur her yerde ve herkeste' takdir ve takdis edilmeli. her ikisini de tanımak ve getirdikleri aydınlıktan faydalanmak zorundadır. Akif'i sevmek. bir Samiha Ayverdi ibret ve dikkatle okunmalı. Bugünün aydını. Bü hakikatlerin ilki.. düşünmenin ilk ve vazgeçilmez şartıdır.1983 . taassubun da yeri yoktur. Hacı Bektaş Velilere yakışan bir anlayış yüceliği ve bütünü kucaklayan bir sevgidir. Mevlânalara.. Bilgiyi beşikten mezara kadar aramak. Kendi içimizdeki güzeli. İkisi de. çağdaşlarımızın kitaplarına eğilmek zorundayız. sorularınız böyle bir anketin çerçevesi içinde cevaplandınlamaz. KÜLTÜRÜN TEK TAŞIYICISI dergisi 9. insan beyninin iki yarım küresi. yakından tanımağa çalışalım. Türk aydınının başlıca -derdi. Bu ne şuursuzluk! İslâmiyet bir yerde insaftır. her müslümanin ha. Bütün bu düşünce adamları. Cl) Hamle. yapılmış çalışmaları değerlendirmek olmalıdır1.şlıcâ vazifesi değil midir? Tekrar edelim: Bu anketiniz çok yerinde bir teşebbüs. Hakikat hiç kimsenin inhisarında değildir. Sevgi. ilahîyi sırf kendimizindır diye küçümsemeyelim.7. Doğu ile Batı..

Avrupa'nın fuhşiyatını titizce hudut dışı bırakmağa çalışmıştır. şuurdaki son pırıltıları da yokeden bir cehennem makinesidir. şuuru iğdiş edilmiş.. Televizyon. Ne dilinden kopmuştu. Ali Suavi mi. kültürle münasebetlerini kesmeye karar verenlerin uydurduğu . Tanzimatta kültür yoktu. Kültürün dün de. Tekrarlana tekrarlarla temcit pilavına dönen bu tatsız suallere istemiyerek cevap verdim. Böyle bir rüya gerçekleşemezdi. Kişiyi gerçek hayattan koparan ve bir hayâl dünyasında yaşatan hissi bir istimna. Dava en güzel ifadesini Şinasi'de bulmuştur: Avrupa'nın «bikr-i fikri» ile Asya'nın «akl~ı piranesi»ni evlendirmek. düşüncesiyle. Hiçbir düşünce emeksiz fethedilemez. Türkün henüz yıkılmamış olan zevki. gerçekleşmedi de. Beşir Fuat mı? Her zümrenin sevdiği yazarlar başka başkaydı. ne dininden. yarın aa tek taşıyıcısı vardır: Kitap. kurbanlarını batılılaştırmaz batırır. Büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bu topluluk nasıl Batılılaşacaktı? Soru —7* Televizyon kültürünün. Tanzimat için Batılılaşma diye bir amaç da yoktu. . Ahmet Mithat mı. Başka bir deyişle Tanzimat m-onolitik bir düşünce değildir. Şu noktanın da altını çizeyim: Tanzimat derken çok hatalı bir genelleme yapıyoruz. Yokluğa. Konu: Batılılaşma ile TV arasındaki ilişkilerdi1. Şahikalara ancak dikenli patikalardan tırmamlabilir. sürekli bir cehdin hak edilmiş mükâfatıdır. kültür hızlandırması karşısında neler önerirsiniz? değişimini Cevap — Televizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorum. Aydının adı edip idi. Kısaca televizyon kültürü. Hümanizma ihtiyacını edebiyatla'karşılıyorduk. aylak. Bugün kutsal' saydığımız bütün mefhumlar tarihî birer hatıra. «kırk haramilerin mağarası». yoksa Namık Kemal mi. irfan vardı. Tam bir kaçıştır televizyon.. Koruyabilmiştir-çünkü maziyi yaşıyordu. Tanzimatın temsilcileri kimler? Tunuslu Hayrettin mi. millî iffet ve haysiyetini koruyabilmiştir. her şeye rağmen. hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için icat edilmiş bir nevi afyondur. Soru — Televizyon kültürü ile Tanzimatla başlayan Batılılaşma hareketi arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Cevap — Tanzimat intelijansiyası için Batı. boşluğa.. bugün de.Mavera Dergisi/ aydınlar arasında bir anket tertip etmişti. edebiyatı ile millî kütüphaneye eklenecek bir raftı sadece.. Cevdet Paşa mı. Batı. Bu korkunç tiryakilik. şuursuzluğa açılan bir kapı. Televizyon. Kaldı ki. fethedilecek bir dünya idi. Bir avuç yazarın telkinleri ne kadar zararlı olursa olsun kitlelerin inançlarını zedeüyem ez. Tefekkür. Bir çeşit. Fakat o nesil. .

bir yalandır. . aylık edebiyat yayımlanan bir «Soruşturma». Televizyonu dinlerken şuurumuz yarı uykudadır. Eskiler «me denileşmek frengîleşmek»dir («La civilisation sypMlisation>>) demiş. Bu itibarla seslerin ve renklerin cümbüşü ile bir kat daha sarhoşlaşır ve kendimizden geçeriz. dergisi. f (i) Mavera. Sirenlerin şarkısı çok masum bir hayal. Batının bütün fuhşiyatım haremimize taşıyan bu kanalizasyonun hayırlı bir işe yarayacağını ummak büyük iyimserlik olur. Televizyonun cömertçe medeniyet de ibu çeşit bir medeniyet. Ekim 1882 c'est la dağıttığı sayısında .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->