T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BİLİM DALI

MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46-52 BEDEN (38-41 YAKA) KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIPLARININ ANTROPOMETRİK VE ERGONOMİK UYUMUNUN İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

DANIŞMAN Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ

HAZIRLAYAN Burcu SEZER

KONYA - 2006

ÖNSÖZ Giyim, çağlardan beri insanoğlunun temel gereksinimlerinden birisidir. Vücudu dış etkenlerden korumak için ortaya çıkan giyim; günümüzde estetik görünme, rahatlık, kullanışlılık, sosyal hayata uyum sağlama gibi değişik işlevler üstlenmiştir. Estetik, vücuda uyumlu ve kullanışlı bir giyim öncelikle insan anatomisi ve ergonomisine uygun temel kalıpların geliştirilmesiyle mümkündür. Kalıp sisteminin geliştirilmesi vücudun basitleştirilip, sayısal hale getirilmesi ile gerçekleşir. Bu noktada insan vücudunun antropometrik verileri devreye girer. Ancak ülkemiz insanlarına uygun standart ölçü tablolarının yeterli olmaması ve Türk insanının vücuduna uyumlu kalıp sisteminin henüz oluşturulmamış olması, satın alınan giysilerde vücuda uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ortalama otuz yıldır ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Müller Kalıp Sistemi de ülkemiz insanının vücut formuna tam olarak uyum göstermemektedir. Bu durum gerek iç piyasaya çalışan işletmelerimizde, gerekse giyim alanında eğitim yapan mesleki okullarımızda temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın, bu tür problemlerle karşılaşan kişi ve kuruluşlara, giyim eğitimi veren ortaöğretim, yüksekokul, fakülte ve enstitülere mütevazı katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 1987 yılında TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeğinin standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip uyumsuzluklarının tespit edilmesi konu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde; yapılan çalışma ile ilgili alt başlıklar oluşturulmuş ve gerekli bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde; erkek giyimi ve erkek gömleğine, erkek vücudu anatomisine, antropometrik ölçü alma ve ergonomik açıdan kalıp hazırlama

i

tekniklerine yer verilirken, üçüncü bölümde; Müller Kalıp Sistemi ile oluşturulan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği ve diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; araştırmanın yöntemi yer almaktadır. Beşinci bölümde; TSE kurumu tarafından yayımlanmış olan Türk Erkeği standart vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıpları, Sportmen Tip 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) erkek öğrenciler üzerinde denenip, uyumsuzluklar tespit edilmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Altıncı bölümde ise; araştırmanın tartışma ve yorum kısmı bulunmaktadır. Yedinci bölümde; sonuç ve öneriler ile denenmiş, geliştirilmiş 46,48,50,52 beden (38,39,40,41 yaka) klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Araştırmayı olumlu ve sabırlı bir şekilde yönlendirerek, tecrübe ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam Yrd. Doç. Miyase ÇAĞDAŞ’a, sonsuz destek sağlayan aileme ve nişanlıma çok teşekkür ederim.

Konya, 2006

Burcu SEZER

ii

ÖZET Erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan klasik erkek gömleği, bireyin kendisini gömleği giydiğinde iyi hissetmesi için rahat, kullanışlı, estetik, sağlıklı ve şık olmalıdır. Ergonomik ve estetik açıdan başarılı bir gömlek, öncelikle vücudun geometrik yapısına ve antropometrik verilerine dayanan düzgün, standart kalıpların geliştirilmesi ile elde edilebilir. Hissedilen bu ihtiyaç üzerine yapılan bu araştırmada, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu Türk erkeği vücut ölçüleri doğrultusunda, Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömleğinin, 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde denenip, elde edilen verilere paralel olarak klasik erkek gömleği kalıplarının geliştirilmesi düşünülmüştür. Araştırmanın birinci bölümde; problem, amaç, alt amaçlar, denenceler, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; ilgili yayın ve araştırmalardan söz edilip, erkek gömleği ve erkek giyimi sınıflandırılmış, erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verilmiştir, ayrıca gelişimini tamamlamış erkek vücudu anatomisi, beden oranları ile erkek vücut tiplerinden ve duruşlarından bahsedilmiştir. Antropometri ve antropometrik ölçü almanın önemi, ölçü alınırken dikkat edilecek noktalar, erkek gömleğinde ölçü alma teknikleri, Türk erkeğinin standart ölçü tabloları, ergonomi, ergonomik açıdan kalıbın tanımı ve önemi, kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilirken; Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46,48,50,52 Beden (38,39,40,41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıp çizimleri ve ulaşılan diğer kaynaklarda yer alan klasik erkek gömleği kalıp çizimlerine yer verilmiştir. Araştırma tarama modelli olup, random yöntemiyle seçilen, her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 kişi araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan veriler, bilgisayar ortamına aktarılarak üzerinde gerekli istatistiki

iii

52 Beden (38. 46.39. Türk erkeğinin farklı anatomik yapısı olabilir. iv .50. Beslenme.48. Otuz yıl önce Alman insanının anatomik özelliklerine göre hazırlanan Müller Kalıp Sisteminin günümüz Türk erkek öğrencilerine uymamasının nedeni.52 Beden (38. elde edilen sonuçlar tablo haline getirilerek.48.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrencilere tam olarak uyum sağlamamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanan 46.40.çalışmalar yapılmış.39. Müller Kalıp Sistemi sportmen tip klasik erkek gömlekleri geliştirilmiş. kalıtım ve çevre gibi faktörlerin anatomik yapı üzerinde etkisi olduğu düşünülebilir. Elde edilen sonuçtan yola çıkılarak.41 Yaka) sportmen tip klasik erkek gömlekleri.50. alınan ölçülerin grafikleri oluşturulmuştur.40. araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda. geliştirilen gömlek kalıpları sportmen tip erkek öğrenciler üzerinde tekrar denenmiş ve herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.

v . On computer. Publications and studies related to problems. hypothesizers. restrictions have been included in the first part of the study. pattern designs of classic men shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. Importance of antropometry and antropometric measuring. it has been considered to develop the patterns of classic men shirt in parallel with the data obtained. purpose. useful. In the second part. 41 collar ) on sportsmen type schoolboys. required statistical works have been done on the data collected from that group. points needed to be careful while measuring. too. 100 of them in all sizes. 48. standard size tables of Turkish men. in accordance with the size of turkish men set out by turkish standards ınstitution. those 400 men have been selected by random method and that is a small group as a sample. sound and fashionable in order to make man feel himself good when he wears it. who have those size. measuring technics for men shirts.SUMMARY Classic men shirt that is of importance for men clothing must be comfortable. 52 (size 38. 50. 48. subpurposes. pattern’s description and its importance in point of ergonomy. A perfect shirt with regard to ergonomy and aesthetic can be produced by developing well-arranged and standard patterns based on geometrical constitution of the body and anthropometric data of it. the results have been shown in a table and histograms of the measurements have been formed. hypothesises. 40. 50. aesthetic. This is a scanning-type study and it consists of totally 400 men. After the study due to this need. 39. importance of the study. 39. men shirt and men clothing have been classified and the points needed to be paid attention in men shirt’s choice have been included and also been mentioned about men’s body types and postures. ergonomy. 41 collar) and pattern designs for classic men shirt which are present in other sources. size rates and the anatomy of full-grown man’s body. 52 ( size 38. after trying sport classic shirt prepared with the Müller Pattern System in the size of 46. basic principles for pattern design and methods used for preparing patterns have been included. 40.

which was prepared for anatomic characteristics of German people thirty years ago. don’t suit sportsmen schoolboys perfectly. the classic sport men shirts. By the result of the study. sportsmen type classic men shirts with the Müller Pattern System has been developed and they have been tried on sportsmen type schoolboy again and no problem has been met. doesn’t suit present Turkish schoolboys can be considered as the different anatomical physique of Turkish men. which have been prepared with the Müller Pattern System in the size 46. genetic heritage and environment can be effective on the anatomical physique. 52 (size 38. 41 collar) . 50. vi . in accordance with the data as a result of the study. 39. ıt has been considered that nutrition.According to the data obtained from the study. 40. 48. The reason why the Müller System.

.....................................xxviii ÇİZİMLER LİSTESİ ......1......................................................................5 Alt Amaçlar............................................................xxii ŞEKİLLER LİSTESİ .................2...................................xxxi BÖLÜM I...........................................................................8 Tanımlar .....................................................................7 Sayıtlılar .......................... Erkek Gömleği ...............................................1 GİRİŞ ..................................................iii SUMMARY................................................................................................1......10 2...12 2...................................................................İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ .........10 İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR ............. İç Giyim ........................................................................................................ Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması..............................12 2......................................................................................................1................1..........................................13 vii ......................... Üst Giyim.............................................................................................2.....................................................................................8 Sınırlılıklar ....................................................................1......................6 Araştırmanın Önemi....1.................................................................1.............................v İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. Özel Amaçlı Giyim.......................................................................................................................................................................1...1.............i ÖZET .......................................1 Amaç ............................... Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği......1.............................................................................................................................................................................................................1.........................xxix KISALTMALAR............................................. Dış Giyim..............................................................................10 2......................................................3.................1..............................................................................................10 2..........11 2....5 Denenceler.......................................11 2.............................vii TABLOLAR LİSTESİ.................................1 Problem ..............................1...................4...............................................................................................................................................................................9 BÖLÜM II ...........................

.....1.. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler .... Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı..........3........1....2........2........18 2....... Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar .2..........3...................24 2................42 2...45 viii ..............41 2.......2..........20 2.......1.....4...........32 2.3....4.. Önemi.......3.......44 2................2....3...........1...2.....3....1..............39 2.1................................2.4.....32 2................................2.......17 2.......3..34 2..32 2. Erkek Gömleğinin Tarihçesi .43 2.29 2.............1...3..........1..........................................................................35 2.....41 2.....2..........................1........ Önemi..2...........1............4..4.............. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ............4..............18 2........ Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi ............ Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması.................. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi .......2.. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri ............ Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler .. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar .. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması.........................................4.................. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri ..3. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ...3....2............ Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.......................41 2...........33 2...2...2...1. Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı.. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi.............4.................4....................................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları ...... Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması................. Ergonominin Tanımı...... Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı...3.20 2............... Antropometrinin Tanımı .......1.....................13 2.1........ Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri .4........... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri ..4...... Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı ........21 2..3.....1..1............32 2......................3..............2......... Erkek Gömleğinin Tanımı ...1...1......14 2...............5....2....2.... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları .......................17 2.......................... Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları...............3........Sayfa No 2..........2....

..... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau..4....4................... Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme ................. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme ........ Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme...48 BÖLÜM III .4......47 2.........6... Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme .......4...4.........1....51 3.........47 2.................8....40.......4.......................4..... Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme............. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau.. 1991) ............................48...... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau....... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.......................................................4......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau...............2........................................... 1991) ...4................45 2............52 3..54 3....... İlgili Yayın ve Araştırmalar .........Sayfa No 2.4............................................50 3.......................4.........52 BEDEN (38.......... 1991) ........53 3.......................................................................6..........39....1.......4.............................................................56 3............................................................................................................ Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau.. 1991) .50 MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.............5................................. 1991) ......... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau..... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau...46 2......................................45 2...................................4...........................5..................50 3...................5...50.....................2..........3..... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...... 1991) .58 ix .........57 3.......4....3................. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme ....... 1991).. 1991)........9..........55 3....46 2.......... 1991) ... Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau.............41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ KALIP ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ ....7.

..... 1988)............... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau.... 1991) .. 2000) . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau. 1991) ...................69 3...62 3......11....... 1991) ....10....... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Rundschau.. 1991) ......................................................16............................. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau...................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau......72 3.................... Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi (Rundschau........................................14.d. Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau............................. 1991).................d. Yaka ve Manşet Çizimi (Işıklar v....... 1988)............ Baysal.61 3.. Baysal.......21.......... 1991) .17.19................70 3....................................22........................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Zengingönül..............64 3....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Işıklar v..66 3....... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau..............13.... 1991)............20.........67 3............................................ Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau............... 1991) ..... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..........59 3....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Zengingönül... Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi (Rundschau........................... 2000) ........24......... Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..d................74 x .65 3...................................... Yaka ve Manşet Çizimi (Rundschau.........63 3..................25..............................................Sayfa No 3..............12...73 3...........................68 3.........................71 3..... 1991) .................15......... 1988)........ Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.......................23................ 1991) .... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Işıklar v...............................................60 3...............18............... 1991) ..

...........29................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Handford................ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....76 3...Sayfa No 3........................ Emzen.............82 3...93 xi ............27. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...................78 3...... 2000)....83 3......... 1941).... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Berk...........26.....91 3.............42......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau...87 3........92 3..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau. Yaka ve Manşet Çizimi (Aldrich................32........... 1941).................. 1984)............................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi (Rundschau..........43................44.................................28.....89 3..... 2000) ......38.........................80 3........35............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Berk............84 3.......77 3.. 1993) ....... 1941) .........................86 3.......88 3... Yaka ve Manşet Çizimi (Berk.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau..............................39..... 1993) .. Baysal. Emzen....................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Aldrich............................... Yaka ve Manşet Çizimi (Handford......................................d... 2000) .......75 3.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri(Rundschau.. 2000) .. 1984)....37.....40..34..... 1993) .........81 3.33..d..........90 3....... 2000).. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri (Öğütçü v................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Emzen.................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Handford.................d.............36.......... 1994) ............................85 3.....79 3...... 1984)..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Aldrich... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Öğütçü v........... Yaka ve Manşet Çizimi (Öğütçü v.....................41..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......... Yaka ve Manşet Çizimi (Zengingönül....... 1994) ......31................. 2000)........... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi (Rundschau... 1994) .............30............ 2000).............................

................94 Araştırmanın Modeli ...1..........107 5..............5......................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs.50.................................................................48........ TSE’nin Hazırladığı 46.50....127 xii .................................39. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu ...........................101 BULGULAR .....................121 5.........................94 Verilerin Toplanması......................................................................101 5....................................... Bel ve Kalça Çevresinin......................94 YÖNTEM........................8.......................................................3...........98 BÖLÜM V ...................113 5.....101 5....................................................................109 5......................39..............................40.........................117 5....................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ........................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ..............8................97 Verilerin Analizi..............7...................48. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu .125 5.......127 5..........................52 Beden (38...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.......2... Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ..........................Sayfa No BÖLÜM IV............1........................ Ön ve Arka Genişliğinin....94 Evren ve Örneklem..40......41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46....... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği ...................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği .................................................................................................................................52 Beden (38............4.....41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı ....................................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri .................................................................................................6..................................

......5.8...............8............................................. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ..........................142 5..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ...........3............................9.........9.......1.............146 5......................................................129 5.............................149 xiii ..................10...................132 5... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .......................9...149 5........... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .....8................................. Ön ve Arka Uzunluğunun........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ...2........137 5........139 5.......................................1........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu.144 5...Sayfa No 5...............8. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu ................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ........4....................................................139 5............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu ...........4................................ Sırt Yüksekliğinin.........................3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun.................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ..9.....9...2...134 5.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu........................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının.....10......

...2...13.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin..................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.....................11................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ...................166 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu...... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .168 5.............................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının..............167 5.........Sayfa No 5..........10............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .........................159 5.................155 5.......169 xiv ..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu....164 5.......... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ...10..........................................5.......168 5...10......151 5........... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .....................165 5......1......12...3........12.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ......11... Omzunun ve Yan Dikişinin........................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu..162 5...........11.....6.4...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ............10..........1.12.............................2.....12..2.............165 5..........10.3..167 5...

...........5..................191 5...2.3.6....................................14.14...............171 5................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu ................184 5.14.............14...................2............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu .......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .............178 5.....14..194 xv ..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun..........4...............182 5....3...................1......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu.......178 5............................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu .180 5.............13...........14......................7.....................1..........................................................175 5....................................13........................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ........................13.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ....14.14............................Sayfa No 5......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu ....................................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ..........192 5......................169 5............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ...........

............... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu. Sırt Yüksekliğinin.200 6.........2............2...................................1.......1..199 6..............................5..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu...............................201 6......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu .203 xvi ............................................ Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu.................................................3................................1..........................200 6........1.. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ..................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu ....................................14...1........................................ Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs...................202 6............................9........14.........................Sayfa No 5............................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu.....1...1...............................................8............................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun..........201 6........4........194 5.................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs........... Ön ve Arka Genişliğinin.................................... Ön ve Arka Uzunluğunun.............202 6.....................................199 TARTIŞMA VE YORUM .... Bel ve Kalça Çevresinin... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu ....197 BÖLÜM VI............................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden(38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu .....

......1.207 6..3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu ..................................2..................Sayfa No 6.............4........................... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu ..1...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu ....3.................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu ....................................207 6....................5.........................3....3.......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu ............2....................2.3........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .......206 6.................................................................204 6....204 6.......205 6............206 6.......2......................................3.....203 6............2.....................................206 6..................................................................................................................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının...............3.......2....................208 xvii .... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu .........3.......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu ......................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu .......4............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu .......

......................209 6.7.....212 6..............3......................5....2..6... Omzunun ve Yan Dikişinin.210 6...Sayfa No 6.....211 6....1.212 6................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu....... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin...1...................210 6.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu .... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ....208 6.............. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu .................5.................................211 6....3.5............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (38-41Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu .6....... Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu ......2...........209 6...................1.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun...210 6....5......209 6... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu .... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının............................7..........6.213 6...3..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.......4......210 6.... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu....6...........................4..... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu......4............. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu ............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu.........2.213 xviii .6............... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu ......1.

.......215 6................................................ Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu...................................7................................9............7..7..................................216 6........................................ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu............ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu ........................214 6......4.219 xix .........................................6......................216 6....................7..........7.......7........ Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ................7...................... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu .....................................215 6.......................2............................................214 6...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu ...........7...........5...... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu......................................................................................... TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin.................8............................................................................. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu ....215 6...................................7..........3........................................217 BÖLÜM VII .........................8..213 6......... Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu ...................219 SONUÇ VE ÖNERİLER ..Sayfa No 6.

......................... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ............ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............................................235 7.......... Denenmiş.................229 7.................. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol......................239 xx ......................................................7..237 KAYNAKÇA.................................................230 7................... Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........231 7................................. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri .................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................................226 7........ Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi..................236 7.....................233 7.4. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ...............9..................................................... Denenmiş............ Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..................11....................................................... Yaka ve Manşet Çizimi ....Sayfa No 7.......... Denenmiş........................... Denenmiş................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..............................................5................................................................................234 7...........12.................. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri ................................................. Denenmiş................ Yaka ve Manşet Çizimi .........................................6............................ Yaka ve Manşet Çizimi ............................................. Denenmiş............................. Denenmiş........................10....... Denenmiş.......................................... Denenmiş....................................... Yaka ve Manşet Çizimi.............8..... Denenmiş............. Denenmiş......................................228 7.......3........... Denenmiş.................227 7............................................... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .........2...1...........232 7..........

T.C. Müller Kalıp Sistemi 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluk Tablosu EK 2.EKLER EK 1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Alınan İzin Belgesi Örneği Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Açıdan 46-52 Beden ( 38-41 Yaka) xxi .

............................................. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması...................108 xxii .......Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri ......28 3... Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ................................10 2.......... Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri ..........................................................................................................................40 6............................................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı ............................................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ................................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı.............102 11..................... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı .............101 10..96 9.................................................................................. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması.............................................................................108 17................................................................................................104 13................ Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı ........................103 12......................................... Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı .......... İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri ............ Normal.............................................105 14..................107 15.......................................40 7..... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı ..................... Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri..........................................................................................TABLOLAR LİSTESİ Tablo No Sayfa No 1...........107 16............................39 5............. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ........................................... Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri ...............................................................95 8.......................................39 4....... Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı...........

..........3..........3...2. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..................................128 19........... Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu................................................. Kalça Çevresi ...................... Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı........................... Kol Boyu.................. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.............................................3........................................................130 20..........128 19...................125 18..................140 xxiii .................. Bel Çevresi.. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .................................. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ... Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........ Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.1...........................129 20........136 23..................1..... Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................. Göğüs Çevresi..................................126 19..125 18...........................1......................2.........131 20.........1..........125 18.................. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ......138 23....2...125 18............................. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı .......... Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .......1......................3........133 21...133 21........................ Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .....126 18.............1.135 22.............132 21....... Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....................................136 22.135 22........2.................. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım.......137 23. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...........................................................139 24...............................140 24....2..... Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı............131 21..... Boyun Çevresi............ Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.................2........1.......... Tam Boy .................5..126 18.............134 22..Sayfa No 18.127 19....... Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.......................6.......... Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....................130 20...................138 23.............. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı................................................................................................4...................................3..................................... Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu.........3................

..................................... Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.155 30........... Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .........146 27...........................141 24.158 30...........3............ Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........... Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ... Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................153 29.156 30......... Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......2..........145 26........4....1..... Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı............ Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..............1....149 28.............. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................... Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu .Sayfa No 24......142 25.. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...1.............................................1.....................................154 29.........................2............ Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .157 30................1...157 30..................................147 27...................................................147 27............4..........158 xxiv ..3.. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu....3.........148 28... Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .........150 28....143 25..........141 25..3....... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ..............................................2......... Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı ................ Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ....144 26...........148 27......3............................................................................ Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı . Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............2..... Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...........................150 28...... Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu......154 29...2........2.................3.....................1..............2...... Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ........ Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..................145 26..152 29........................................ Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.........143 26...... Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .......... Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.151 29....

............. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............................. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................ Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ................. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....170 41..... Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı................... Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.........176 xxv ................1.. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.....160 31....................3...........161 31.........................................................................................163 32............................. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...............................................................162 32.................................... Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı.........................174 42........169 39..................Sayfa No 31............................................. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....... Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .....2..1..... Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.....2......2........... Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.................. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....3......1............... Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....................4...................................................1....165 35...164 33.............................173 42.....172 41...........168 38........ Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı...... Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu..173 42......................................172 41.............. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu .................... Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............... Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........................... Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.................................... Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ....................................170 40...3.........159 31...164 34........174 42..2........ Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu .........167 37........................161 31............171 41......................163 32.166 36... Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...175 43........................................................... Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...............

...................188 47......2........................ Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....1....1................................................................4.... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ...............................190 47........................... Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .189 47.....189 47................................................177 43. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı..2....................182 46...................181 45.........5.. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..................3..181 45...... Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ............................................................................................191 48.....6..................................... Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı........... Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....184 47..................................................... Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı..... Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........ Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ...................192 xxvi ...............180 45....... Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı......179 44............. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......177 44................................................ Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .............................185 47................8........179 44............. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı.......3...............................1..176 43......................... Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu............1..... Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ......................................................... Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı.............. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu ........................2.............187 47............2..190 47.................. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ..... Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...2..............................................Sayfa No 43.........1....................................9..............3.... Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...................... Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .............................7........188 47.183 46...........................................183 46.178 44......187 47.....

..............192 49................................................196 51...............225 xxvii .......193 50....................198 52.195 51........ Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ........ Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu...... Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu ......194 51..........................................196 52. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .....................1.1..198 53...Sayfa No 49.......... Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı .. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı .........1....2........... Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu..........2.....197 52.. Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı ............................3. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı ...........193 49... Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller ..........................195 51.2....... Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı....

............30 11................................................ Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması....38 xxviii .....................................23 3.......................... Dik ve Sarkık Erkek Vücudu ....................25 5...............................................22 2.................................................30 12........ Endomorfik Tipler ...31 14... Atletik Tipler......................... Ektomorfik Tipler ......................................27 10...............26 7....24 4..........................................................................26 8................................ Altın Kesit Kuralı...........27 9......... Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması.................... Mezomorfik Tipler..............................................................................31 13................................................. Piknik Tipler ..................................................................................... Normal Erkek Vücudu ...............................................................ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil No Sayfa No 1............................ Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri.......38 15.................................................... Astenik Tipler ..................................................................................... Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları ........................................................................................................................................ Erkeklerde Vücut Duruşları ........................................................................................................................................................25 6... Erkek Vücut Duruşları ........................

.......71 18........................ 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..69 17.................. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi .56 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...........87 29... Yaka ve Manşet Çizimi ...... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .................61 10........... 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .53 4................ Yaka ve Manşet Çizimi ....75 21. 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi .......77 22.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ............... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ........ 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..74 20.86 28................. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ............ 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ..........................80 24.............51 2....... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol........... Yaka ve Manşet Çizimi ....84 27..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ...................59 9.. Yaka ve Manşet Çizimi .....58 8.............. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..52 3........62 11.....90 xxix .......................................... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi .....................................78 23............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .................................. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......67 15.......... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi ...89 30........ 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi ...... Yaka ve Manşet Çizimi ......57 7..... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..........63 12.......................................68 16........ Yaka ve Manşet Çizimi ...54 5...............64 13...83 26................................................. 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... Yaka ve Manşet Çizimi .....................66 14.......................................... Yaka ve Manşet Çizimi ............... 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol...................................... 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol....72 19... 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi ....81 25..... Yaka ve Manşet Çizimi ....ÇİZİMLER LİSTESİ Çizim No Sayfa No 1............. 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..

...... Yaka ve Manşet Çizimi.........................................92 32.. Denenmiş.. Denenmiş......227 34......................... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol................................ 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.........228 35. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ......... Denenmiş..233 38..... Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol..... Denenmiş.......... Yaka ve Manşet Çizimi........... Denenmiş......Sayfa No 31.............. Denenmiş.......................................234 39................. Yaka ve Manşet Çizimi........ Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.................. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.............231 37........ Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi . Denenmiş.............................237 xxx .....................................236 40... Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi .......230 36............... Yaka ve Manşet Çizimi . Yaka ve Manşet Çizimi................. Denenmiş.............................93 33.... 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi ... Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi ..................

S.E.l. K.k. Vary. A.d.O.ç. M.ç.ç. Mak.ç.B. S. s.g. B. B. G.KISALTMALAR A. K. K. T. Medy.K. K.o. : Meslek Yüksek Okulu xxxi .n.S.İ.y. Ö.g. K.y.b. A.b. Ort.Y. N. f. Ö. St.u.l. : Arka genişlik : Arka uzunluk : Arka yaka : Boyun çevresi : Bel : Düz Boy İplik : Frekans : Göğüs çevresi : International Standardization Organization : Kol boyu : Koltuk oyuntu çevresi : Koltuk genişliği : Kumaş Katı : Kalça : Model boyu : Medyan : Maksimum : Minimum : Manşet : Sayı : Ortalama : Ön genişlik : Ön koltuk derinliği : Standart sapma : Sırt yüksekliği : Türk Standartları Enstitüsü : Varyans M. Min. M.O. I. D.g.

8000). dokumayı öğrenmeleriyle drapeli giysiler icat edildi. Ilık nehir vadilerinde yaşayan ilk tarım uygarlıklarının kendi yetiştirdikleri ürünleri iplik haline getirip. Karakülah. vahşi hayvanlar gibi dış faktörlerden koruma nedeniyle ortaya çıkan giyim. hayvan derilerinden daha rahat bulunmuştur (Encyclopedia Americana. Bilgin. kilt. ardından İyonya ve diğer krallıklar tarafından Hellen’e yani Antik Yunan’a. s. Anadolu’da Cilalı Taş Döneminden kalma 250’nin üzerinde yerleşim birimi bulunmuştur.Ö.BÖLÜM I GİRİŞ Problem İnsan vücudunu iklim şartları. s. 2). Aksaray Aşıklıhöyükte bulunan kumaş benzeri buluntular (M. dokumanın ilk kez bu dönemde başladığını göstermiştir. tunik. s. 11). Toga. 1977. s. gibi adlar verilen vücudun etrafını saran bu giysilerin kullanımı. Anadolu topraklarında doğan giyim kültürü önce Hititler. İnsanoğlunun varoluşuyla ortaya çıkan giyinme ihtiyacının. 378). geçmişte derilerden imal edilen giysilerle karşılandığı ortaya çıkmıştır. 2004. süslenmek ve toplumsal statü nedenleri ile de kullanılmıştır (Güdül. 1 . Yine Avrupa’nın güneyinde yapılan kazılarda ise uçları sivri ve kanca şeklinde olan kemik iğnelerin bulunması daha o zamandan insanların giysilerini kolay imal edebilmek için dikme çabasında olduklarının bir göstergesidir (Sezer. 14). Kuzey Avrupa’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda. sonrada Roma İmparatorluğu yoluyla Avrupa’ya taşınmıştır (Gürsoy. 2003. insanların toplu yaşamaya başlamasıyla örtünmek. Tarihte ilk yerleşik düzen ve sosyal yaşam Anadolu’da başlamıştır. 1991. Kayaoğlu.

hiyerarşik düzeni. 4). 1994. toplumsal ve kişisel olayları. yıllara görüntü kazandıran çok fonksiyonlu bir iletişim aracıdır (İçbilen. kemer ve külah oldukça incelikli işlenmiş olan altın levhalarla süslenmiştir (Aslanapa. bireysel istekler ve toplum etkileşimi. kişilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan. 15–16 yaşlarında oldukça gösterişli bir kıyafetle gömülmüş olan genç(alp) bulunmuştur. 323). s. yüzyıla kadar terziler hep eliyle çalışmıştır. 18. dini inancı. şeklinde tanımlamıştır (Zengingönül v. Hakko.d. 1984. 2004. kısaca giyimi. 1996. 5). Teknolojideki ilerlemeler yüzyıllar boyu çok yavaş gerçekleşmiştir. hatta unisex kullanılan giysi cinsleri bile oldukça benimsenmiştir. 10000 yıllarından 2000’lere gelindiğinde. Alpin kıyafeti sağdan sola kapanan “V” yakalı kısa kaftan. 2002. 1990. adet ve kültürü giyimin farklı yapılaşmasına yön vermiştir (Pamuk. doğusunda. s. Aile fertlerinin giyim ihtiyacı evdeki kadınlar tarafından basit olanaklarla sağlanmaktaydı (Bayraktar. halktan halka.Ö. Günümüzde ise.. M. ardından 1830 yılında Brothlomaus Thimmonier ikinci makineyi icat ederek patent almıştır. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen.1974’lerde Alma Ata’nın 50 km. s. yöreden yöreye hatta etkin bir gruptan diğer bir gruba değişmekteydi. s. zevk için giyinme evresine geçmiştir (Gürsoy. meslekleri belirleyen. Kaftan. 1790 yılında Thomas Saint ilk dikiş makinesinin patentini almış. yaşam tarzı. Olgunluk evresine ulaşan giyim. insanın başkalarına sunduğu görüntüsü ve dili olarak. s. 220). 9). Yörenin coğrafi konumu. Medeniyetlere göre farklılık gösteren giyim.Ö. Isık Gölü’ne yakın Esik Çayı kıyısında bulunan Hun kurganında yapılan kazılarda. iklimi. genel olarak evrensel bir giyim tarzı oluşmuş. bu öğelere dayalı farklılıklar yer yer kendisini göstermekle beraber. ulustan ulusa. 2 . kişilerin yaşını ve cinsiyetini belirleyen. çizme. Demir iğneler ancak ortaçağda kullanılmaya başlamıştır (Ana Britannica. 275). dini inançları yansıtan. 66). IV. s. M. 1996. s. yaşanılan iklim yapısını gösteren. insanlar ihtiyaç için giyinmekten. ülkeleri tanımlayan. dar süvari pantolonu ve diz altında biten kısa yumuşak çizmeden oluşmaktadır. sosyal yapısı.

1851’de Isaac M. 109). 323).d. 1980’lerden sonra hazır giyim mamulü ihraç eder hale gelmiştir (Eryazıcıoğlu v. 1). 1999. 1994. 1995. Singer’in geliştirmiş olduğu dikiş makinesi büyük önem taşımaktadır (Ana Britannica. s. nasıl kodlanacağı ve ne tür bir kalıp sistemi uygulanacağı hep problem olmuştur (Mete. 2001. 2000. s. giysinin düzgün görünümünü ve vücuda uyumunu belirlemektedir (Başer. Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan ekonomik kriz ve yokluk.Üretilen giysinin başarılı olması. s. önemli olarak iyi hazırlanmış bir kalıba bağlıdır. Üretim sektörümüzün önemli eksikliklerinden biri de Türk insanının beden ölçülerini yansıtan araştırmaların yetersizliğidir (Yücel. üç boyutlu ve mekanik yapıda olan insan vücut formu ile iki boyutlu kalıp şekli arasındaki geometrik ilişkinin özümsenmesine dayanır (Ercan. 19. Türk insanın vücut yapısını temel alan. toplu ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve insanlar seri üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır (Öndoğan. 1). 23). s. Yurdumuzda tekstil sanayi. 2).Dikiş makinesinin keşfiyle konfeksiyon endüstrisi ortaya çıkmıştır (Lokmanoğlu. s.. 1998. Giysilerin fabrikasyon olarak üretilmeye başladığı günden bu yana hangi ölçülerle yapılacağı. antropometrik ölçülere dayalı standartların hazırlanıp uygun kalıp sisteminin geliştirilmesi. 1990. Vücuda uyumlu olarak tasarlanan kalıp sisteminin sırrı. 114). 1994. Ercan. Üretim sürecinde önemli bir adım olan standart kalıpların geliştirilmesi. 2). kaçınılmaz bir hal almıştır (Bulgun. 3 . yüzyıl ortalarından itibaren artan nüfus karşısında el emeğinin yetersiz kalması ve II. s. s. 1999. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda devlet tarafından açılan Sümerbank bünyesindeki fabrikalarla ve 1950’li yıllardan sonrada kurulan özel teşebbüslerle önemli bir dinamizm kazanmıştır. s. s. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yoğun yatırım hamlesi yapan Türk tekstil sanayii. 2).

estetik ve fizyolojik açıdan başarılı bir gömlek. 1). 64). Fizyolojik. Michael Müller tarafından geliştirilen sistem insan vücudunun anatomik özelliklerini dikkate alarak bir takım pratik kuralların kalıba nasıl uygulanacağını açıklar (Muratoğlu. 15). malzeme. genel olarak aynı özelliklere sahip olmasına rağmen kadın.İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan giyim. ancak kaliteli malzeme ve işçilik kullanılması ile vücudun geometrik yapısına ve antropometrik ölçülerine dayanan düzgün standart kalıpların geliştirilmesiyle elde edilebilir. Ergonomik. s. bazı çizim kolaylıkları sağlamıştır (Muratoğlu. s. s. 14). erkek ve çocuk giysilerinde farklı özellikler göstermektedir. 2004. 60). 3). Ağaç. tasarım (model ve kalıp) ile işçilik açısından kaliteli üretildiği takdirde iç ve dış piyasada oldukça tutulan ve aranan bir ürün olmaktadır (Vural. ülkemizde bir kalıp sistemi dahi oturtulamamış durumdadır. 2). Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmeni olan Işıklar’ın yurt dışındaki iki yıllık ihtisas çalışmalarıyla ve yedi yıllık 4 . s. 1983. üretimin fabrikasyon olabilmesi için ilk aşamadır ve bu sonuca ulaşabilmek için günümüzde en yaygın kullanılan sistem “Müller Kalıp Sistemi”dir (Erdoğan. 2002. Gerek sanayide. erkek giyiminin vazgeçilmez bir unsuru olan gömlek. 2002. psikolojik ve sosyolojik olarak birbirinden farklı olan kadın. 1967 Yılında uygulanmaya başlamış ve 1968–1973 yıllarında İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü’nde çalışmalar devam ettirilmiştir (Özkan. s. s. gerekse eğitim kurumlarımızda değişik ülkelerin kalıp sistemleri kullanılmaktadır (Oral. 72). bazı ölçüler de hesaplanarak bulunmaktadır (Pamuk. sistemdeki birtakım dezavantajları giderebilmek amacıyla yardımcı ölçüleri standartlaştırıp. Bazı noktalar dışında Türk insanının anatomik yapısına oldukça uygun olan bu sistemde bazı ölçüler vücut üzerinden alınırken. Yurdumuzda ilk kez Babaeski Pratik Kız Sanat Okulunda. 1995. Giyim sanayiinde özel bir öneme sahip. Kullanılan teknolojik imkanlarla bile hedeflenen potansiyele ulaşılamamaktadır. s. Çünkü henüz tam bir ölçü standardına sahip olmamakla beraber. 2002. 2002. 2002. 1984 yılında Niederhein Fachhochschule Enstitüsü. Şener. erkek ve çocuk giysileri de birbirinden farklı olmaktadır (Çağdaş. Şener. Standart bedenlerde temel kalıp hazırlama. s.

Amaç Bu araştırmanın amacı. Sportmen Tip 46. ön ve arka genişliği.40.39.52 Beden (38. bel ve kalça çevresi. çevre ve kalıtım gibi etkenlerden oldukça etkilenmektedir (Özkan. 93). sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs.39.52 beden (38.52 Beden (38. günümüz Türk insanının vücuduna ne kadar uyum sağlamaktadır? Bu araştırılması gereken bir konudur.41 yaka) klasik erkek gömleği 5 ..meslek içi tecrübeleriyle geliştirilmiş.40. Müller kalıp sistemi ile hazırlanmış. erkek iç giyim kalıpları tamamen Eronç’un mesleki araştırma ve çalışmaları olup. 1982. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun mudur? araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda 46. 2004.50.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının.48. 1991. Müller kalıp sistemi ile çalışılan klasik erkek gömleği kalıpları incelenmeli.50. Türk insanının anatomik yapısına uygun yeni bir kalıp sistemi nasıl geliştirilebilir. 2).d.41 Yaka) Türk erkeği vücuduna antropometrik ve ergonomik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi.48.50. Çünkü insan vücudunun yapısı değişik bölgelerde farklılık göstermekte. Sportmen Tip 46. Ancak bundan otuz yıl önce hazırlanmış olan müller kalıp sistemi. Alt Amaçlar Genel amaca dayanarak aşağıdaki alt amaçlara cevap aranacaktır. mevcut sistemin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bunlar da incelenmesi gereken konulardır (Ercan. 1. s. beslenme. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.40. 4). s.48. s. 3. araştırılmalı ve Türk insanının vücut yapısına göre geliştirilmelidir. kalıplarının geliştirilmesidir. erkek dış giyimi Yaylalı ile Eronç’un çalışmalarıyla müller kalıp sistemi esasına dayalı olarak hazırlanmıştır (Işıklar v.39.

sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir. sırt yüksekliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 5. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun mudur? 8. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. ön ve arka uzunluğu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası.2. 5. ön ve arka uzunluğu. bel ve kalça çevresi. sırt yüksekliği. 2. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir. 3. 6 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun mudur? Denenceler 1. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. ön ve arka genişliği. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 7. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun mudur? 4. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun mudur? 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 4. omzu ve yan dikişi. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun mudur? 6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası.

Kol boyunun. vücuda uyum sağlaması.6. Müller ve Blok Kalıp Sistemi gibi farklı kalıp çizim sistemlerine ve değişik erkek vücut ölçüsü tablolarına rastlanmıştır. Paff. omzu ve yan dikişi. özellikle de giyim eğitimi veren kurumlarda oldukça kabul gören Müller Kalıp Sistemi doğrultusunda. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir. Ayrıca ürünü kullanacak toplumun standart vücut ölçülerine göre hazırlanmış temel kalıp. uzun zamandan beri yaygın olarak kullanılan. Ve bu noktada sadece doğru ve düzgün bir kalıp amaca ulaştırabilir. 8. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Araştırmanın Önemi Klasik erkek gömleği. çok dar veya ceket içerisinde hoş durmayacak kadar bol olmamalıdır. yakası sıkmayan iyi görünümlü olmalı. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir. Alman standartları doğrultusunda ve bundan yıllar önce hazırlanmış bir kalıp sisteminin Türk insanının vücuduna tam bir uyum sağlaması beklenemez. Araştırmada. Araştırma sırasında Metrik. manşet görünümünün ve diğer unsurların gereken özellikte insan geometrisi ve dinamiğine uygun olması gerekir. malzeme ve emek gibi faktörlerden tasarruf sağlar. TSE’nin sportmen tip erkek vücut ölçüleri ile hazırlanan klasik erkek gömleği kalıplarının günümüz Türk erkeklerine uyumu ele alınmıştır. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. Bu özellikleri sağlayabilmek. özellikle tam anlamıyla kaliteli üretilmişse tutunan ve aranan bir giysidir. 7. 7 . sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir. Bir gömleğin kullanışlı ve ergonomik olabilmesi için öncelikle vücuda son derece uyumlu. erkek giyimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Gerek sağlık ve dış görünüm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. öncelikle uygun standart kalıpları hazırlamakla mümkündür. estetik ve rahat oluşunun yanı sıra üreticiye zaman. gerekse kullanışlılık ve yaygınlık açısından.

Türk insanının anatomisine dayanan bir kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması büyük eksikliktir.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının denenmesi. Sayıltılar Araştırmanın sayıltıları aşağıdaki gibidir.52 Beden (38.39. 4. TSE tarafından oluşturulan Türk erkeğinin vücut ölçü tabloları doğrultusunda. Alman standartlarına göre hazırlanmış Müler Kalıp Sistemi 46.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının Türk erkeği vücuduna tam olarak uymadığı kabul edilmiştir. Bu çalışmanın Türk insanının vücuduna uyumlu. TSE’nin hazırlamış olduğu.48.52 Beden (38. Sınırlılıklar Araştırmanın sınırlılıkları aşağıdaki gibidir. 1. Örnekleme alınan gençlerin Türk gençlerini temsil ettiği kabul edilmiştir. henüz ülkemizde standart temel kalıp sisteminin geliştirilmemiş olması böyle bir çalışmayı gerekli kılmıştır. ergonomik ve ekolojik açıdan kullanılabilir bir temel kalıp sistemi geliştirmeye katkı sağlayacağı. Türk erkeği vücut ölçü tablolarının. Bu düşünceden yola çıkılarak. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış 46. Araştırmanın konusu.48. yüksekokul ve liseler ile giyim üretim sanayine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. fakülte.39.48.50.39. giyim sanatları ve giyim endüstrisi alanında eğitim veren enstitü. uygun 8 .41 Yaka) sportmen tip gençler üzerinde denenerek uygun olmayan yerlerinin belirlenmesiyle geliştirilecek kalıbın. 3.50. TSE tarafından belirlenen standart erkek vücut ölçüleri doğrultusunda.TSE’nin hazırlamış olduğu Türk erkeğinin standart vücut ölçüleri tablosu bulunmasına rağmen. 2. giyim sanatları ve giyim endüstrisi eğitimi veren kurumlar ile giyim sanayi için faydalı olacağı kabul edilmiştir. 1.40.40. Türk erkeklerini temsil ettiği kabul edilmiştir.52 Beden (38. Müller Kalıp Sistemi ile hazırlanmış klasik erkek gömleği kalıplarının 46.50.40.

ağırlık. 1).gazi.2004).12. çeşitli kumaşlardan yapılan. s.2005).olmayan noktaların tespit edilmesi ve veriler doğrultusunda kalıpların geliştirilmesi ile sınırlıdır.tr. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir (www. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır (www. 1996..21.. 2. 9 . Tanımlar Araştırmada kullanılan kavramların tanımları şu şekildedir: Giyim: Vücudu tabiatın etkilerinden koruyan. Sportmen Tip 46-48-50-52 Beden (38-39-40-41 Yaka) erkek öğrenciler ile sınırlıdır.balikesir.tr. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir (Çağdaş v. 34). Ergonomi: Ergonomi yada İnsan Faktörleri Mühendisliği. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. 26. Kalıp: İnsanın üç boyutlu vücut formuna. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. yükseklik. Araştırmanın bulguları. insanin refahını.edu. Klasik Erkek Gömleği: Genellikle ayaklı gömlek yakalı.alioral.12.d. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. uygun yöntemlerin uygulanmasını. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören ve araştırmanın örneklem grubunu oluşturan. medeniyetin ilerlemesiyle değişiklik gösteren. insan vücuduna göre şekil alan giysilerin tümüdür (Bayraktar. vücut formunun iki boyutlu iz düşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. s.edu. Antropometri: Uzunluk.. 1996.obitet. genişlik.

Erkek Giyimi ve Erkek Gömleği 2. kalıp çiziminde temel ilkeler ve kalıp hazırlamada kullanılan yöntemlere yer verilmiştir. önemi. sınıflandırılması. beden oranları ve vücut tiplerine. tarihçesi. 2. önemi. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması Tablo 1.BÖLÜM II İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Araştırmanın bu bölümünde.1.1. Erkek Giyiminin Giysi Gruplarına Göre Sınıflandırılması ÖZEL AMAÇLI GİYİM Smokin Frak Üniforma Yağmurluk Tulum Eşofman Şort İş Elbiseleri İÇ GİYİM Slip Boxer Fanila(Atlet) İç Gömleği Pijama Ropdöşambr (Erkek Sabahlığı) DIŞ GİYİM Gömlek T-Shirt Yelek Pantolon ÜST GİYİM Pardesü Palto Kaban Mont Anorak Ceket 10 . antropometrinin ve antropometrik ölçü almanın tanımı. erkek gömleği seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile gelişimini tamamlamış erkek vücudunun anatomik özellikleri. erkek giyimi ve erkek gömleğinin tanımı. antropometrik ölçü almada dikkat edilecek noktalar ve ölçü alma teknikleri ile ergonominin ve ergonomik açıdan kalıbın tanımı.1.

Bu özelliklerin yanı sıra iç giyim seçimini. giysiyi terlemeden. Dış Giyim Güdül ve Karakülah. Karakülah. gelenek. yumuşak ve yıkanabilir kumaşlar tercih edilmelidir (Güdül. “İç giyim üzerine giyilen tüm giysilerdir” şeklinde genel olarak tanımlamaktadır (1991. s.. İç Giyim Kurumer.1996.d. 2002. Ten üzerine giyilenler. 1996.s.3.d. vücudu sıcaktan. örtük giyimlerdir. daima dış giyimin altına giyilen giysilerdir” (1991.” şeklinde tanımlamaktadır (1976. iklim ve mevsimsel koşullar. yatakta kullanılan giyimler ve ev içerisinde giyilenler olmak üzere iç giyimleri üç ana grupta toplamak mümkündür (Pamuk. s.5’ten). “Genellikle sağlık ve hijyenik açıdan kullanılan. 27).2) 2. yaş. Dursunoğlu. s. 12). s.2. 5).1. Çağdaş v. iç giyimi şöyle tanımlamaktadır.1. teri emebilen.1. vücudu çok sıkı saran hareketi engelleyici veya rahatsızlık verici olmamalı. iç giyimi.2. cinsiyet. 107. vücuda estetik görünüm kazandıran. Çağdaş v. 600).1. moda ve ekonomik durum gibi faktörler oldukça etkilemektedir (Bayraktar. iç giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir.1. s. s. 11 . “ Vücudu doğanın etkilerinden koruyan.1. Dış giyimin içerisine giyilen. ince. 1991. vücudu ve üst giyimleri koruyan. yerine göre dış giyimin düzgün form alması için kullanılan giysilere iç giyim denir.” şeklinde tanımlamaktadır (1996. “Dış giyimler altına giyilen. İç giyimler. dış giyimi.. vücut özelliği. soğuktan ve dış etkenlerden koruyan.108). s. dış giyimi. sağlık. sentetik olmayan.

12 . Fizyolojik ve psikolojik olarak insan vücudunu koruyan ve örtünme ihtiyacını karşılayan bu giysiler. 28). vücuda estetik görünüm kazandıran.1. s. Özel Amaçlı Giyim Özel giysiler gerektiren faaliyetlerde ve işlerde kullanılan. fizyolojik ve fonksiyonel olarak tasarlanmış giysilerdir. 600). “Vücudu ve dış giyimleri doğanın etkilerinden koruyan.d. 2002. Üst Giyim Çağdaş v.. bireyi psikolojik olarak tatmin eden.3. 2. Dış giyim olarak kullanılan giysiler renk. dış giyimlerin üzerine giyilen giysilerdir. üst giyimi. su geçirme özelliği olmayan veya kalın kumaşlardan yapılan giysilerdir. renk ve modeli. dış giyimlerin üzerine giyilen üst giyimler kalın. moda ile şekil almaktadır (Kurumer. 4). genellikle vücudun zarar görmesini engellemek ve rahat olmasını sağlamak amacıyla. kumaş. s. Genellikle dış giysilerin üzerine giyilen.Dış giyim.4. vücudu dış etkenlerden koruyan. model ve giysi cinsi olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 28). ergonomik. sosyal iletişimi sağlayan ve modayla yön alan giysilerdir. 2. yapılan işin gerektirdiği şekilde. s.1. cinsiyete göre farklılık göstermesiyle birlikte.1. s. 2002. her iki cinsin de birlikte kullanabileceği ortak modellerde günümüzde uygulanmaktadır (Pamuk. 1991. vücuda estetik görünüm veren. Genellikle soğuktan ve yağıştan koruma özelliği olan. koruyucu ve suya dayanıklı kumaşlardan hazırlanmaktadır (Pamuk. vücudu ve dış giysileri iklimsel faktörlerden koruyan. Vücudu dış etkenlerden koruyan ve kişisel beğenilere göre şekil alan giyim.1.” şeklinde tanımlamıştır (1996.

“Vücudun üst bölümüne genellikle iç çamaşırının üzerine giyilen. renkleri düz veya 13 .2. Beymen erkek giyim bölüm sorumlusu klasik erkek gömleğini. s. Ana Britannica’da gömlek.” olarak tanımlanmıştır (1981.1. yakası kravatla kullanılmaya müsait(tercihen balenli).Ayrıca. yakalı. 601).” olarak verilmiştir (1986. şekil ve modelde tasarlanan giysiler de özel amaçlı giyimin kapsamı içinde yer alır. tek göğüs üzerinde cebi olan giysi” olarak tanımlanmıştır (1993. önden düğmeli giyecek” (1995. önden düğmeli. kollu ve yakalı.1.2004). “ Bedenin üstüne giyilen.1. 4685). “Vücudun üst bölümüne giyilen. kollu veya yarım kollu yakalı giysi. 661). “ Vücudun üst kısmına giyilen ince. kumaşı genellikle pamuklu.12.tdk. Erkek Gömleğinin Tanımı Türkçe sözlükte. s. “Düğmeli. “ Erkeklerin vücutlarının üst kısmına ceket veya yelek altına giydikleri dış çamaşırı. gömleği şöyle tanımlamıştır.gov. ince. Erkek Gömleği 2.2. 2.tr. gömlek. 277).” olarak verilmiştir (www. Püsküllüoğlu.. s. çoğu zaman palto. s. bol dökümlü. s. Meydan Larousse’da. 3224). özel gün. yakalı giysi. gece ve aktiviteler için farklı renk. gömlek. gömlek. ceket gibi bir başka giysinin altına giyilen kollu giyim eşyasıdır” şeklinde tanımlanmıştır (1988. katlamalı manşetli. Tekstil ve Konfeksiyon Ansiklopedisi’nde ise gömlek. kollu. 21. Büyük Larausse’da.

İlk başlarda uzun ve düz biçimde kullanılan gömlekler. 1570–1320) değin uzanan. kol ağzı yırtmaçlı ve manşetli ya da kısa kollu. yaz kış kullanılan.2.) kaba el dokumalarından imal edilmiştir (Vural. s.. zamanına ve yerine göre farklı modellerde yapılıp farklı isimler almışlardır (Türk Ansiklopedisi.d.Ö. Yukarıda verilen tanımlar ışığında erkek gömleği şöyle de tanımlanabilir. Erkek Gömleğinin Tarihçesi Klasik erkek gömleği erkek giyiminin vazgeçilmez önemli bir parçası olup. Çağdaş v.01. 64). 1995. manşetli ve sol göğsü üzerinde cebi olan erkek üst giyimidir.2. “Genellikle ayaklı gömlek yakalı. Eski Yunanlılar’ın giydikleri gömleklere “endima”. önden düğmeli. ön ortasından ilik-düğme ile kapanmalı. 12). iç giyim üzerine ve bedenin üst kısmına giyilen.1. Bu sade biçimli gömlekler doğal orijinli (keten. 12). s.arsiv. baş için de kat yerine bir delik bırakılarak kenarları dikilen gömlekler görülmüştür (Ana Britannica. 2. Romalılarınkine ise “tunica” denilmiştir (Türk Ansiklopedisi. çeşitli kumaşlardan yapılan. gömleği.hurriyetim. Ağaç.. s. 601). Eski Mısır’ın 18. dokunmuş kumaştan imal edilmiş ceket altında kravatlı veya kravatsız giyilebilen bir giysidir (Vural. 14 . dikdörtgen bir keten parçasına kollar için iki açıklık. erkek ve kadın dış giyimlerinde yer alan giysidir. 34).2006). 1995. 1988. s. gömlek yakalı. Ağaç. boyu kalçada bittiği gibi değişen uzunluklarda da olabilen. 64).com.” şeklinde tanımlamıştır (1996. Geçmişine bakıldığında.15.beyaz üzerine çizgili. kenevir v. 1970. 1970. kollu.b. kareli veya kendinden desenli kumaşlardan üretilen giysi olarak tanımlamıştır (www. genellikle pamuklu kumaştan mamul. s. sülalesine (M. s.

. yüzyılda boynu çevreleyen büyük dantel yakalı ve manşetli beyaz ipek gömlekler ortaya çıkmıştır (Komşuoğlu v. dik yakalı. 90). Bu gömlekler kadın bluzu gibi son derece gösterişli. 602). 15. yatay ve dikey süslemelerle bezenmiştir (Gürsoy.. 1988.Gömleklerde dik yaka ve kol ağzının kullanılması 14. plili gömlekler giymişlerdir (Komşuoğlu v. Bu yüzyılda Barok Dönem’in gösterişli erkek giysileri kadınsı özellikler taşımıştır.167. 173). 1986. 82). 17. Erkekler boğazda büzülerek toplanmış bol. Terziliğin çok önemli ve ciddiye alınan bir meslek olduğu Gotik Dönemde. 601). yüzyılda tunikler kısalmış ve bu tuniklerin içerisine beyaz ketenden. 88..d. dantelâlı. s. yüzyıla damgasını vuran Rokoko Döneminde modanın sadeleşmesine karşın. s. 2004. erkek gömlekleri önde farbelalarla toplanmış. 18. Ayrıca erkek giysilerinde bugün düşünülemeyecek kadar çok brokar ve dantel kullanılmıştır. fırfırlar ve işlemelerle süslenmiştir (Ana Britannica. 86). Erkek gömleklerinde. yüzyılın başlarında ayrıntılı işlenmiş ve çok katlı yakalar kullanılmıştır (Ana Britannica. robası plili. 1988. boyna daha dik ve onurlu bir hava vermek için erkek gömleklerinin yakaları çeneye kadar uzatılmıştır (Gürsoy. terziler erkeği görkemli ve gösterişli yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. 602). 1986. yüzyılın sonlarında ve 19. 178. 2004. farbalı. 16.d. bol ve sarkıktır. 1986. 183). yüzyılda Normlarda görülmüştür (Ana Britannica. 181). Gömlek yakaları. 2004. Gömleğin süsü görünecek kadar açık ve dar ceketler giyilmiştir (Gürsoy. Büyük toprak sahibi olan soylular halka yukarıdan bakmaya başlayınca.d. s. manşetler ceket kolunun dışına taşmış. çok geniş fularlar veya dantel biçiminde uygulanmıştır (Gürsoy. s. s.90). yüzyılda gömlekler danteller. s. s. uzun dar kollu gömlekler giyilmiştir (Komşuoğlu v. üzerinde bol miktarda garnitür dikiş ve aplikasyon kullanılmıştır. s. s. s. 1988. 15 . 18. 2004.

19. gömlek yakası ise daha alçalmıştır. s.2006 ). Pullen.d. s. s. 16 . Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan II. 2000.. yüzyılın sonlarında kıvrık kanat şeklinde. 120). 93). Yakaya kravat biçiminde bağlanan ensiz bir fiyonk form vermiştir (Baker. 1995.01. yüksek ve devrilen yakalar gömleklerin yaka bandına iliştirilmekteydi. 17. S. s. Dünya Savaşının sona ermesiyle daha özgür olmak ve eğlenmek istiyorlardı. 176). 2000). böylelikle Türk giyim kuşamında Avrupa giyim tarzının da etkileri görülmeye başlanmıştır (Çağdaş v. 1986. Önceleri sadece özel günlerde ve törenlerde giyilen frenk gömleği özellikle yüksek devlet memurları tarafından kullanıldı. geometrik desenli ve renkli bir hale bürünmüştür (www. 2004. O dönemde gömleğin Avrupa’dan gelmiş olması nedeniyle halk arasında “frenk gömleği” denilmiştir (Büyük Larausse. s. dik. 1920’lerde insanlar. 46). Bu durumun yansıması olarak erkek gömlekleri de değişmiş.. Bu yenilikler daha çok dış ve üst giyim gruplarında olmuştur. gömlekleri bugünkü kullanılan şekline getirmiştir (Baker. yüzyılın ortalarında paltoların omuzları Romantik dönemdeki düşük omuzlardan daha dikleşmiş ve genişlemiş. Romantik dönemin kabarık kolları düşerek sade bir biçimde inmiş ve bileğe oturmuş. 2004. I. Ağaç.com. üzerine çizgili kravatların takıldığı. Pullen 2000. 64). Bu fiyonk biçimindeki boyun bağına “plastron” denilmiştir (Gürsoy. manşeti ve hatta göğsü olan gömlekleri oldukça rahatsız bulmuş ve giymek istememişlerdir (Çağdaş. Klasik erkek gömleği Osmanlı döneminde bir özgürlük hareketinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanıyla 19 yüzyılda Türkiye’de giyilmeye başlamıştır (Vural. 1996. Mahmut’un başlattığı yenilikler giyim kuşama da yansımıştır. 120). s. yaka ve klapalar yatışıp kıvrılmıştır (Baker. 128).insankaynaklari. 19. s. 4685). 2000. Şarklı giysilerin rahatlığına alışan kimseler ilk zamanlarda kolalı yakası. Pullen. Abdest alırken ve namaz kılarken kullanımı rahat olmadığı için halk tarafından oldukça zor kabullenildi (Gürsoy. Yumuşak bir biçimde dönerek kıvrılan bu yakalar.

17 . 17.insankaynaklari. geniş.com.2006 ). 17. çeşitli modeller ortaya çıkmıştır ve artık günümüzde gömlekler sadece resmi yerlerde giyilmemekte hayatın her anında değişik şekil. renk ve dokuda. s. Ağaç. 1950’lere gelindiğinde iyice yaygınlaşan. 1993. 65). ayrıca spor biçimde de karşımıza çıkmaktadır.2006 ).2.1. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD. Gömleğin Giyecek Kişiye Göre Sınıflandırılması TSE tarafından hazırlanan sınıflandırma şöyledir: 1.01.insankaynaklari. Erkek Gömleği 2. 1995.. Erkek Gömleğinin Sınıflandırılması 2. 1). Kadın Gömleği 3. 2. Erkek Çocuk Gömleği 4.2006 ). s.3.com.insankaynaklari.62). 17.1.3.01.01..1930’larda Londralı bir terzi tarafından geliştirilen. s.1. Ancak kısa bir süre sonra bu türlü gömleklerin sağlıksız ve rahatsız olmasının anlaşılması üzerine bu gömlekler terk edilmiştir (Vural.. Zamanımıza kadar klasik erkek gömleğine farklı uygulamalar getirilmiş. Kız Çocuk Gömleği(1995.’den gelen “yıka ve giy”. takım elbiseler içindeki klasik erkek gömlekleri ile günlük giyilen spor gömlekler olmuştur (www. “bakımı kolay” diye tabir edilen naylon gömlekler moda olmuştur (Erdoğan.2. omuz bölgesinden drapeler inen “London Cut” adı verilen tarzda gömlekler moda olmuştur (www. Yine bu dönemde 1940’larda modadaki değişikliklerden biri de erkeklerin günlük gömleklere olan adaptasyonu olmuş ve parlak renklerden ve desenlerden yapılan “Hawaii” veya “Carisca” gömlekleri ilk defa bu zaman giyilmiştir (www. sivri yakalı.com.

com. 3. 15. Erkek Gömleğinin Giyildiği Yere ve Zamana Göre Sınıflandırılması 1. 29.arsiv.01.Erkek Gömleği Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Gömleğin yakası iliklendiğinde yaka ile boyun arasında 0.hurriyetim.tr. değişik renk ve spor model özelliği taşıyan.2006).04. • Boynu kısa olanlar yüksek yaka gömlek tercih etmemeli. s. bedeni ne aşırı sarmalı nede pantolondan dışarı taşmalıdır (www. • Gömlek giyildiğinde kumaşı. 2.hurriyetim.04.01.04. • Gömleğin boyu kollar kaldırıldığı zaman belin en az 13-15 cm altında kalmalıdır (Muratoğlu.04. Fantezi Erkek Gömleği: Genellikle özel gün. 29. Spor Erkek Gömleği: Genellikle günlük giyilen rahat ve kullanışlı. 2004.com. oyuntusu öne düşük küçük ve zarif yakalar kullanmalıdır (http//:arsiv.2006). manşetli.com. farklı fantezi kumaşlardan mamul.tr. ceket içerisine giyilen veya tek kullanılan önden düğmeli.1.2006).5-0. 18).2. s.tr.3.2006). yüksek klasik veya İtalyan yakayı tercih etmelidir (http//:arsiv.com.2. pamuklu veya kot kumaş gibi malzemeden mamul. • Yuvarlak yüzlü kişiler geniş yaka yerine klasik veya daha kapalı yakaları kullanmalıdır (http//:arsiv. • 18 .2. 29.sabah..2006).com. 2004. modayla şekil alan erkek giysisidir. 2. • Yüzü geniş olan kişiler yaka formatı açık İtalyan yaka yerine daha kapalı klasik yaka veya düğmeli yaka tercih etmelidir (http//:arsiv. aksesuvar olarak kravat.1. Kılınç. 29.2006). 15. Klasik Erkek Gömleği: Günlük veya resmi toplantılarda.7 cm boşluk kalmalıdır (Muratoğlu. • Uzun ve dar yüzlü kişiler yaka formatı açık. değişik renk..4. ceketin önünde gömlek kumaşı fazla toplanmamalıdır (www.2. kollu. gömlek yakalı.sabah.sabah.sabah. kravat iğnesi ve kol düğmeleriyle kullanılabilen erkek giysisidir.. • Gömlek giyildiğinde sırttaki pliler fazla olmamalı. modelde. 17). Kılınç.tr. gerekirse değişik aksesuvarlarla kullanılabilen erkek gömleğidir. tek göğsü üzerinde cep bulunan.. gece veya sahnede giyilen. pamuklu kumaştan mamul.com.arsiv.

01.01. • Kışın daha ağır pamuklular tercih edilip. 15.2006). Gömlek kumaşının yüzde yüz pamuklu olmasına dikkat edilmelidir • • (www. gömleğin manşeti ise ceketin kolundan 1.com.2006). s.arsiv.hurriyetim.. 15. çok sıkı da olmamalıdır (Muratoğlu. tüketicinin giyside aradığı özellikleri kısaca beş grupta toplamıştır: Amaca uygunluk İyi görünüm Dayanıklılık : Kişiyi dış etkenlerden koruması. 15.01. 15.2006).01.01.sabah. Gömleğin manşeti geniş bir bilezik gibi görünmemeli. Eryazıcıoğlu v. kişiyi tanımlaması.hurriyetim.com. rahatlık ve güven vermesi Temizleme : Yıkanabilmesi.2006). • Klasik erkek gömleğinde kullanılan sedef düğmeler ve sık iğne vuruşlu dikiş gömleğin kalitesinin bir göstergesidir (www. yazın daha hafif pamuklu ve ketenpamuk. 19 .hurriyetim. 15. ayrıca patı gizli olup cep kullanılmaz ve kol düğmeleri ile şıklık katılan çift kat manşet tercih edilmelidir (www.04. formunu ve şeklini koruması (2001.com.hurriyetim. Davetlerde kullanılacak gömlekler genellikle beyaz veya krem olup kendinden desenli veya düz tercih edilmelidir.arsiv.com. aksesuarları olması • • • • : Kişinin üzerine oturup. • • Gömlek seçilen ceket ve kravatla tam bir renk uyumu içerisinde olmalıdır.• Gömleğin yakası ceketin yakasından.5 cm dışarı taşmalıdır (www. 29. istenilen görünümü vermesi : Dayanıklı olup uzun süre kullanılabilmesi • Psikolojik uygunluk : Bireye haz. Kılınç.arsiv. 18).22).com.arsiv. • Pastel renkli ceket.arsiv. pantolon ve kravatla yine pastel tonlarda gömlek seçilmelidir (www. boyuna çizgili veya pötikareli kumaşları tercih etmelidir (http//:arsiv.tr.hurriyetim.2006). • Kilolu kişiler kumaş seçiminde düz.com.2006). 15. s.01. ipek-pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www.com.2006). 2004.d.arsiv..hurriyetim.

2. Vücut bölümleri arasında belli orantılar bulunur. s. s. İnsan vücudu beden. 1999.d. 1990. erkek ve çocuk olmak üzere üç gruba ayrılır.1. Vücudun hangi noktalarında kas. 6). Atletik yapılı. İlk bakışta görülebileceği gibi erkek vücudu kadın vücuduna göre bazı farklılıklar göstermektedir. göğüs yapısı da kadın vücudundan ayrılmaktadır. s. Bunların yanında erkek vücudunda hatların keskin oluşu ve kemiklerin daha belirgin olması da diğer ayırıcı noktalardır (Pektaş. 1993. s..2. İnsanların yaşadıkları yer. boy. kollar ve bacaklar olmak üzere bölümlere ayrılır. 2000. bunlar. 1). Kalıp hazırlamada vücudun anatomik özelliklerinin tanınması.2. Farklı duruş biçimleri ve vücut deformasyonları normal yapılardan farklılık gösterir (Mete. 1994. beslenme biçimleri. derinlik). Gelişmiş kas yapısı belirgin olmakla beraber. kemik ve eklem yerinin olduğunun bilinmesiyle vücuda uyumlu bir kalıp elde edilebilir (Erdoğan. Vücutlar kadın. sonucun başarılı olması açısından oldukça gereklidir. geniş omuzlu ve dar kalçalı olmalarıdır (Öğütçü v. genetik yapıları. Bu • • • • • • • 20 . İnsan vücudu üç boyutludur (en. s. Normal vücut yapılarında tipik ve bireysel farklılıklar bulunur. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomisi 2. 150). uğraştıkları spor dalları ve daha birçok sosyo-ekonomik koşullar vücut yapılarını etkilemektedir (Ercan. 1995). 3). 18). baş. çalıştıkları meslekleri. bunlar. Giysi üretiminde temel teşkil eden vücut yapısı ve antropometrisinin birtakım özellikleri vardır. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Anatomik Özellikleri Giysinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için insan vücudunun anatomik ve mekanik yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir (Mete. Statik vücut ile hareket halindeki vücut ölçüleri arasında farklılık bulunur.

2. İnsan vücudunun anatomik yapısını ifade eden. s. kasık-karın insan vücudunun temel yapısını oluşturur. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücudunun Beden Oranları Kalıp hazırlanırken öncelikle dikkat edilmesi gereken. 21 . 1982. s.2. Baş. erkek giysi kalıpları kadındaki gibi göğüs izdüşüm gerektirmez. s.2. Vücudu doğal bir ölçekle oranlayarak bölümlere ayırmak gerekir. Ercan. erkekteki bel ve kalça çevresi oranı kadınınkine oranla daha az belirgindir (Uzbil v.d. s. 1993.3000) bulunmuştur (Pamuk. böylece vücut ölçülerinin hesaplanması kolaylaşacaktır (Aşık v.farklılıklar doğal olarak giysi kalıbına da yansımaktadır. vücudun bölümleri arasındaki oranlardır. 46).d. pratik ve uygulamalarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılır (Mete. columna vertebralis(enseden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurgalar) ve el genişliği gibi vücut kısımları “birim” uzunluk olarak alınmış ve diğer vücut kısımları ile tüm vücut uzunluğu bu birimlere göre orantılanmıştır (Şahmay.. Örneğin. 2743). 23). s.Ö. ayak. Antik çağlardan bu yana sanatçılar ve bilim adamları insan vücudu için bir ölçü sistemi bulmaya çalışmışlardır (Öğütçü v. vücut oranları “kural” olarak ifade edilmiştir ve bu oranlar medikal açıdan vücut ölçü ve oranlarının normalidir (Ercan. el orta parmağı. 17). Baş. s. yüz. Baş-boyun-göğüs. Boy uzunluğu ölçüsü birimi. 4’ten).. 23).d. 1999. 18)..d. Michelangelo (1457-1564) ve Albrecht Dürer (14711528) gibi büyük sanatkarlar oran bilimi ile ilgilenmişlerdir (Öğütçü v. baş uzunluğu olarak kabul edilen sekizli dağılım kuralı. el. s. 2002. Leonado da Vinci (1452-1519). Memphis Piramidinin mezar odasında bilinen en eski vücut oranı (M. 1994. s. 1993.. 1994. 1994. 1993. 4). sekizli dağılımı şöyle özetlemiştir.

17) 22 . 1/8 baldır ile topuk arası (2004. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Oranları (Erdoğan. 1/8 kalça ile bacak üst yarısı arası 6.s. 1/8 bacak üst yarısı ile diz arası 7. Şekil 1. 1/8 baş uzunluğu 2. 1/8 bel ile kalça arası 5. s. 1/8 diz ile baldır arası 8. 33). 2000.1. 1/8 göğüs ucu ile bel arası 4. 1/8 çene ucu ile göğüs ucu arası 3.

20). BOYUN GÖĞÜS BEL KALÇA BALDIR DİZ UYLUK TABAN Şekil 2.Ö. 2002. bel eksenini. Mesela. yaka eksenini vermektedir (Aşık v. Altın kesit kuralında genellikle çizgiler geometrik olarak bölümlenir (Pamuk. 2002. tam boy alttan ayrıldığında. 48) AB: Bölünecek doğru parçası BC: B’den çıkan dik (boyu=AB/2) BD: C merkezli yay DE: A merkezli yay BE: /AE : AE / AB İnsan vücudu üzerinde uygulanan altın kesit kuralında dağılım noktaları vücuttaki anatomik ayrım noktaları ile çakışmaktadır. 23 .Diğer oranlara göre kullanım açısından daha objektif sonuçlar veren “Altın Kesit” kuralı ise M. tam boy üstten ayrıldığında. s.. Altın Kesit Kuralı (Pamuk. 1994. s. s.d. 500 yıllarında yaşayan Yunanlı ressam Polyklet tarafından bulunmuştur. 47). belden yukarı olan kısım üstten ayrılırsa. el parmak uçlarını.

1985. göğüs. 1994. kısa. astenik. bel ve kalça çevreleri arasındaki fark vücut tiplerinin tanımlanmasında kullanılmaktadır. Özgen. Bayraktar. İnsan vücudunun bölümleri arasındaki oran ve ölçü farklılıkları dikkate alınarak çeşitli vücut tipleri tanımlanmıştır. 1991. uzun. zayıf. Saller’in (1957) tanımladığı vücut tiplerinde. 24 . dört grupta incelenebilir (Ercan. 1994. Saller’ın (1957) Tanımladığı Geometrik Şekillerdeki Değişik İnsan Tipleri (Ercan. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Tipleri İnsan vücutları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 3).2. Gönen. vücudun şekillenmesinde rol oynayan kas ve yağ dokuları önemlidir. Şekil 3. Başın bedene oranı. s.2. atletik ve piknik tip olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. bacakların genel boy içerisindeki payı. s. s. 4) Ernst Kretscmer’in yaptığı insan vücudu sınıflaması.3. şişman gibi vücut tiplerine bağlı olarak vücut bölümleri arasındaki oranlar değişmektedir (Başer. 121’den). Beden ölçüleri arasındaki oranların vücudun biçimini önemli ölçüde etkilediği bu vücut tipleri.

şişkin göğüslü. Atletik Tipler (Pamuk. Şekil 4. kuvvetli ve üçgen bir vücuda sahip olan tiplerdir (Pamuk. 42) 25 .41). dar omuzlu. gelişmiş kas yapılı. Şekil 5.Astenik tip. Astenik Tipler (Pamuk. 2002. yağsız bir vücut yapısına sahip tiplerdir (Pamuk. 2002. s. ince kol ve bacaklı. s. uzun ve dar göğüs kafesli. 42). geniş omuzlu. uzun ve zayıf bir beden yapısına sahip. s. 2002. 2002. 41) Atletik tip. s. düz karınlı.

yağlı tiplerdir (Pamuk. boyun ve kafa öne eğik. 1994. zayıf kol ve bacaklar. vücut yapısı küreselleşmiştir. geniş yapılı. Şekil 6. 1994. Şişman göbek. ince bilekler ve göğüs ile kalça derinlikleri fazla tiplerdir (Ercan. 9’dan) 26 . s.8). arkadan ve yandan görüntüsüne göre insanları üç somato tipe ayırmıştır. orta boylu. yuvarlak kafa. s. Şekil 7. s. 42) William Sheldon vücut ölçülerini dikkate almadan vücudun önden.Piknik tip ise. 2002. 42). Endomorfik Tipler (Tanner. 2002. Endomorfide. s. Ercan. 1965. 7. Piknik Tipler (Pamuk.

Ercan. 1965. s. dar göğüs ve karınlı. s. kas ve kemikleri belirgin. 1994. 1965. s. 11’den) 27 . Ektomorfik Tipler (Tanner. Şekil 9. ince.Mezamorfiler. Mezomorfik Tipler (Tanner. 1994. 10). 1994. Ercan. s. “lineer adam” olarak da tanımlanan tiplerdir (Ercan. ağır kollu ve ayaklı tiplerdir (Ercan. iri kafalı. 9). kübik geniş omuzlu ve göğüslü. Şekil 8. 10’dan) Ektomorfiler. uzun kollu ve bacaklı. 1994.

Ayrıca Martin B. 4-3-3 ve 5-3-3 gibi farklı değerlerde görülürler (Ercan. s. Normal-Sportmen Vücut Tipi (B) : Vücut ölçüsü olarak normal sayılan ve genel ortalamanın değerlerine yakın olan. Vücut tiplerinin belirlenmesinde drop değeri baz alan ISO. s. 1991. Vücut Tipi Athletic (A) (Atletik) Regular (R) (Düzgün) Porty (P) (İri) Stout (S) (İriyarı. vücut tiplerini ölçü oranlarındaki farklılığa bağlı olarak değişen dört ana grupta vermiştir. kaslı vücut tipi. Popkin on iki vücut tipi tanımlamıştır. 2002. erkek vücudunu beş ayrı tipe ayırırken. hafif yağlı kimselerdir. 3-4-4. kadın vücudunu da üç ayrı tipe ayırmaktadır (ISO/TR 10652. Yücel. Yücel. 2. 1999. 17’den). ancak bu sayının fazla olması üretim için kullanışlı bir sınıflama olmamasına neden olmaktadır (Pamuk. 45). 10). 17’den). İnce-Uzun Vücut Tipi (A): İnce yapılı. s. 1980. şişman) Corpulent (C) (Şişman. 1989.Somato tiplerin çoğu bu kadar abartılı tipler değildir. kalça ve bel çevrelerine oranla boyu uzun olan kimseler. 1. ISO Tarafından Yapılan Erkek Vücut Tiplerinin Sınıflandırılması (ISO/TR 10652. s. 1999. s. Tablo 2. kalça ve bel çevrelerine oranla boy yüksekliği az olan. göğüs. Bunlar. göbekli) Temel Drop Değeri 16 12 6 0 -6 TSE ise. 1999. 28 . 3. Randal’in beş kadın ve beş erkek tipi olmak üzere on tipten oluşan sınıflandırması da çok sık karşımıza çıkmamaktadır (Solinger. Yücel. Francis E. yağsız. 1994. 202den). Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) : Göğüs.

Normal Duruşlu Vücutlar b. omuz düşüklüğü. 29 . s.2. Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) : Göğüs çevresine oranla bel çevresinin geniş olduğu. 1988. a. Bu standardın dışında kalan. 7). Normal Vücut Tipleri (2) : Bel ile göğüs çevresi arasındaki oranın erkeklerdeki genel ortalamaya yaklaşık olan tiplerdir. 2. s.4.d. Öne Eğik Duruşlu Vücutlar d. kamburluk. karın bölgesi aşırı büyümüş kimselerdir. s.. vücut özellikleri ve omuz duruşları önemlidir (Erdoğan. 1987. 201).5). erkek vücut duruşlarını dört grupta toplamıştır: a. 1983. s. 6). 2). c. Erdoğan. Dar Vücut Tipleri (1) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla ince olan tipler. Erkek vücutlarında. s. Gelişimini Tamamlamış Erkek Vücut Duruşları Kalıp hazırlarken giydirilecek kişinin vücudunun tanınması hazırlanan kalıptaki başarıyı artırır (Erdoğan. duruş eğikliği gibi deformasyon gösteren vücut tiplerine standart dışı vücut tipleri denilmektedir (TSE. Geniş Vücut Tipleri (3) : Bel çevresi göğüs çevresine oranla büyük olan tipler. Aynı göğüs çevresine sahip vücutların bel çevresi ölçülerindeki farklılıklara göre ara vücut tipleri oluşmuştur.4. modeli vücuda uygun hazırlamak ve şekilsiz vücutlara güzel bir görünüm kazandırmak olmalıdır (Işıklar v. Giyimin amacı. 2000. b. Dik Duruşlu Vücutlar c. Göbekli Vücutlar (2000.

d. 1988. vücut duruşlarını üç grupta ele almıştır: a.Şekil 10. Dik Erkek Vücudu c. Erkeklerde Vücut Duruşları (Erdoğan. s. 2000. Şekil 11.. s. Normal Erkek Vücudu b. 6) Işıklar v. Normal Erkek Vücudu (Işıklar.203) 30 . s. Sarkık Erkek Vücudu (1988. 201).

s. 21.203) New International Boutique Hause vücut duruşlarını beş grupta incelemiştir.com. Dik ve Sarkık Erkek Vücudu (Işıklar.. 1988. Erkek Vücut Duruşları (www.2004) 31 .12. Şekil 13.Şekil 12.nibh.

1. s. 32 . bireyin ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımların gerçekleşebilmesi için vücudun farklı yerlerinin ölçülmesi” şeklinde ifade etmişlerdir (1991.. vücut ölçülerini tespit etmek” olarak tanımlamıştır (1998. yükseklik. ağırlık.balikesir. ölçü almayı. Oral tanımında “Uzunluk.3. “kullanıcı gurubunun çeşitliliği göz önünde bulundurularak. “İnsan vücudunu ve bölümlerini karşılaştırmalı olarak ölçmede kullanılan araç” olarak ifade etmişlerdir (1997. 2.1.3. Antropometri. “insanın metrik boyutlarını ele alıp inceleyen bir tekniktir” diye tanımlamışlardır (2002. 44).tr. genişlik. 1724).21.edu.. 134). malzeme. Antropometrinin Tanımı Akın ve Koca antropometriyi. çevre boyutları gibi insan vücudunun farklı boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalıdır” şeklinde belirtmiştir (www. ölçü almayı. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar ve Ölçü Alma Teknikleri 2. Antropometrinin ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı. giyim yapımı gibi alanlara yarar sağlamak ve bu alanların temelini oluşturmak amacıyla insan vücudundaki uzunluk. 1999). Gönen ve Kalınkara. s.d. yükseklik. genişlik. antropometriyi sözlükte.ali-oral.2.12. Ölçü Alma ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı Türkçe Sözlük.1. s. s.3. Önemi. Antropometri ve Antropometrik Ölçü Almanın Tanımı 2. “Yapılacak bir şeyin üzerinde kullanılacağı nesneye uygunluğunu sağlayabilmek için o nesneyi ölçmek. ağırlık gibi boyutları ele alan bir bilim dalıdır. Akalın v. bilimsel araştırmalara ve makine.2.3.2004).1.

“bir giysinin kesim konstrüksiyonu için gerekli olan ölçülerinin direk vücut üzerinden alınması” olarak tanımlamışlardır (1993. Ağaç. Antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanan bir giysi vücuda uyacağı için düzeltme gereksinimi duyulmayacak. Sisteme uygun ölçü alma tekniğinin kavranması ve kullanılması sistemin başarısını arttırır (Bayraktar. s. 2. Antropometrik Ölçü Almanın Önemi Toplumlarda insanların genetik yapısı. antropometrik ölçü almayı. derinlik ve çevre ölçülerinin alınıp sayısal olarak ifade edilmesidir. 66). Bu sistemde temel ölçülerin yardımı ile vücut oranları dikkate alınarak elde edilen ölçü tabloları kullanılır ve bu ölçü tabloları iki grupta toplanır (Oral. s. Ülkemizde yaygın olarak. Çivitçi. Sağır. Giyim için antropometrik ölçü alma. Kayabaşı. 60). bireyin üzerinden uzunluk. s. 3439). kültürel düzeyi. 20). 75). 2001.3. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenler vücut ölçülerini de farklılaştırmıştır (Akın. hem üretici. s. 2004. Bunlar temel ve yardımcı ölçülerdir. beslenme alışkanlıkları. yükseklik.Uzbil v. 1995. fonksiyonel olması ve rahat hareket olanağı sağlaması için giysi kalıpları hazırlanırken antropometrik ölçülerden yararlanılmalıdır (Kalınkara. kullanılan sistem ‘Müller Kalıp Sistemi’dir.d. sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır ve hesaplama yapılır (Özkan. Vural.. Giysi kalıbı hazırlamada bazı kalıp hazırlama sistemleri söz konusudur. Yardımcı ölçüler (orantılı ölçüler) ise 33 . s. 202’den). 1996. s. Ortaya çıkan bu farklılıklardan ötürü her insanın kullandığı giysinin vücuda uyması. doğrudan birey üzerinden alınan ve standart ölçü tablosunda bulunması gereken vücut ölçüleridir. hem de satıcı açısından gereksiz zaman. para ve malzeme harcamasına yol açmayacaktır (Yertutan. genişlik. Öncelikle hangi sistemin bedene uygun olduğu tespit edilip. sosyoekonomik düzeyi. Temel ölçüler. 2001. 2002. s.2. 2001. bu yüzden de hem kullanıcı. birey için oluşturulacak giysinin kalıplarının hazırlanmasında. 78).

1992.. ince bir iç giyim üzerinden alınmalıdır (Öğütçü v. vücuda uyumlu bir kalıp hazırlamanın ilk şartıdır (Bayraktar. 11. 1994. Ölçüm aydınlık bir yerde ve ayna karşısında yapılmalıdır (Özkan. s. 41). 24).3. 2). Vücudun herhangi bir kısmının tanımlanmasında kullanılacak olan beden ölçüleri. Antropometrik ölçü alınırken şu noktalara dikkat edilmelidir. 5. s. 1993. 2). kullanılan ölçüm aletinin adını. “dik dur” uyarısında bulunulmamalıdır (Bayraktar. s. 7. 2. 34 . 1993. 17).. s. s.d. 3. 4. ölçme yöntemi kararlaştırılmalı. Ölçüsü alınan kişinin belli vücut özellikleri varsa bunlara dikkat edilmelidir (Bayraktar. 59).1994. Ölçüler. 16). s. s. s. 21). 41). 2). 2004.3. s. 2. s. Ölçüm işlemine geçmeden önce gerekli tanımlar yapılmalı. Antropometrik Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar Vücut ölçülerinin alınması. s. 1. 2000. 2004. 1994. ölçü alma timi örgütlenmeli ve eğitilmelidir(Ercan. s. 9. provalı giyimde ve konfeksiyon endüstrisinde kalıbın temelini oluşturur (Öğütçü v. s. 2000. Ölçü almada kullanılacak olan araç ve gereçler önceden hazırlanmalıdır (Pamuk. vücudun durumunu. 10. Sağlıklı ve kullanılacak kalıp sisteminin özelliğine uygun ölçü almak. 1992. 6. temel ölçülerden birtakım orantılarla da hesaplanarak bulunan vücut ölçüleridir (Erdoğan. 21’den). Ölçüler ayakkabısız olarak alınmalıdır (Öndoğan. Özkan. 2000. Yetişkinlerde boy ölçüleri alınırken. 8. 1993. Kullanılacak kalıp sisteminin gerektirdiği özelliklere ve tekniğe uygun ölçü alınmalıdır (Çağdaş.d. ölçüm tekniğini ve ölçülen vücut kısmını net olarak açıklayabilecek özellikte olmalıdır (Ercan. Kişini normal durması sağlanmalı. 24). s. 2002. ölçme tablo ve çubuğu kullanılmalıdır (Öndoğan. 145). 1992. Her ölçü için kullanılacak terimler ve izlenmesi gereken yöntem açıkça belirtilmeli ve standart bir hale getirilmelidir (Ercan.birey üzerinden ölçülebildikleri gibi. 15).

2004. 59). 14. 27)..d. 1988. 13. 1988. Erkek Gömleğinde Antropometrik Ölçü Alma Teknikleri İnsanların antropometrik ölçüleri ve bu ölçülerin birbirine olan oranları sınırsız farklılıklar gösterir. s. giysi üretilecek toplumun standart vücut ölçülerine ulaşmak ve bu standart ölçüler doğrultusunda bireylere uygun üretim yapabilmek üretimin en önemli aşamasını oluşturur (Muratoğlu. 21). Kural olarak. 20.d. 2000. 19. kullanım olanağı bulan vücut ölçüsü sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır. Genişlik ölçüleri. 41). 15. Birey üzerinden alınan yardımcı ölçülerle. Mezura gergin veya fazla bol tutulmamalıdır (Öğütçü. s. Bu nedenle vücut ölçülerini belli gruplara toplayarak üretici ve giysi kullanıcıları açısından kolaylık sağlayan.3.d. Dünya üzerindeki altı milyar insanın her birinin vücut ölçülerine göre kalıp hazırlamak oldukça güç bir iştir. s. 1988. 16. yağlı kısımların içe alınması için ölçülerin önden arkaya doğru alınması tercih edilmelidir (Işıklar v. 1988. hesaplama yoluyla bulunan yardımcı ölçülerin karşılaştırılmasıyla en doğru sonuca varılacaktır (Işıklar v.. s.4.12. Sırtı kilolu olan kimselerde. gerekirse beden ve kalça hattına şerit (grogren. Yardımcı ölçüler vücudun sağ tarafından alınmalıdır (Özkan. 17. Ölçü almada kolaylık sağlaması. 4)..d. 1993. 206).d. 1999.1993. s. Giyim cinsine göre vücut ölçülerine kalıp hazırlamadan önce gereken bolluklar verilmelidir (Işıklar v... mezura tam yatay olarak vücudun en geniş yerleri üzerinden geçecek şekilde yere paralel tutularak alınmalıdır (Öğütçü v. ölçü alınırken mezuranın birleştiği noktada bir parmak içte kalacak şekilde ölçü alınmalıdır (Işıklar v. Giyim üretiminde. s.. s. 2. 2004. Alınan ölçüler hazırlanan bir tabloya hemen işlenmelidir (Öğütçü v. 27). s. Bu sınıflandırmaya “beden no” denilmektedir (Erdoğan. Kılınç.d. 18. vücut hatlarını belirtmesi açısından bele. 454). s. s. 1993. 41). 43). ekstrafor) bağlanmalıdır (Pamuk. s. Erkek giyiminde de kullanılan bu sınıflandırma 35 . 206).

sistemin ön gördüğü vücut ölçü ve oranlarına dayanan formüllerle de hesaplanabilir. Sırt yüksekliği: Ense kökü ile göğüs hattı arasında sırt ortasından ölçülerek alınır (Erdoğan. s. 6. Klasik erkek gömleğinde beden numarasını. Müller kalıp çizim sisteminde kullanılan vücut ölçüleri “temel ölçüler” ve “yardımcı ölçüler” olmak üzere ikiye ayrılır.d. bel çevresi yada boyun çevresi esas alınarak yapılmaktadır. Kol boyu: Kol hafif bükük durumdayken. Bel çevresi: Bel hattı şerit ile belirlendikten sonra. Vücut üzerinden antropometrik ölçü alabilmek için öncelikle gerekli ölçüm araç ve malzemeleri hazırlanır. Temel Ölçüler: 1. 2002. 1993. 1999. özellikle. 3).. omuz başından bilek kemiğine kadar ölçü alınır. yardımcı ölçüler ise bireyin üzerinden alınabildiği gibi. başın en üst noktası ile taban arasındaki dikey mesafe ölçülür. Yaka çevresi bitmiş yakanın efektif ölçüsü olup. 36 . s. Yardımcı Ölçüler: 1. s. mezuranın içine bir parmak sokularak ölçülür. belirlenen hat üzerinde mezura yere paralel tutularak ölçü alınır. Boyun çevresi: Boynun yedinci omurundan başlayarak tüm boynu çevreleyecek şekilde. 2. 5. boyna tam bir uyumla kapanması gereken “yaka çevresi” verir (Erdoğan. kürek kemikleri üzerinden geçirilerek mezura yatay durumdayken göğüsün en geniş yerinden ölçülür (TSE. 2000. s. 4.giysinin cinsine göre. Temel ölçüler bireyin üzerinden alınır. 3. beden ölçü numaralandırılması boyun çevresine göre yapılan erkek gömleğinde büyük önem arz eder (Uzbil v. Kalça çevresi: Kalçanın en geniş yerinden mezura yere paralel şekilde tutularak ölçülür. 18). Göğüs çevresi: Normal duruşu sağlanan ve normal nefes alan bireyin koltuk altlarından (axillae). Orantı ile bulunduğunda. göğüs çevresi. Bütün boy: Bireyin vücudu dik ve ayakları bitişik durumdayken. 3810). 398).

1991. Ög=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 2 cm (Bolluk payı) Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde. Arka uzunluk: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) bel hattına kadar mezura dikey konumda iken ölçü alınır (Çağdaş. 58). boyun ile omuzun birleşme noktasına kadar olan uzunluk ölçülür (Öndoğan.5 cm (Rundschau. Orantı ile bulunduğunda. iki kol arası ölçülür. Ög=1/10 Göğüs çevresi + 10. Kg=1/10 Göğüs çevresi + 2 cm + 5.Sy=1/10 Göğüs çevresi + 12 cm + 3 cm (Bolluk payı) (Rundschau. s. Arka genişlik: Arkada göğüs çevresi hattı üzerinde. Orantı ile bulunduğunda. 6. Mb=1/2 Bütün boy – 12-14 cm (Rundschau. 58). Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 8. Göğüs çevresi 112 cm’den çok olan bireylerde.5 cm (Bolluk payı) (Rundschau. Au=1/4 Bütün boy + 2 cm (Bolluk payı) (Rundschau. Orantı ile bulunduğunda. 2000). 12). s. Ag=1/10 Göğüs çevresi + 10. Ökd=Sırt yüksekliği -1 cm (Rundschau. Ay=1/6 Boyun çevresi (Rundschau. 1991. 58). 1991. 5. 3. 7. kollar havaya kaldırıldığında gömlek pantolonun kemerinden çıkmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilerek alınır. 4.5 cm (Rundschau. Kotluk genişliği (Kol oyuntu çapı): Göğüs hattı üzerinde. Orantı ile bulunduğunda. s. Orantı ile bulunduğunda. 2000 s. 58). 58). Göğüs çevresi 112 cm’ye kadar olan bireylerde. 1991. 2000. 58). 12). Orantı ile bulunduğunda. Ön genişlik: Önde göğüs çevresi hattı üzerinde. 1991. 37 . 1991. 2. 1991. s. s. 58). kolun ön ve arka bedenle birleştiği noktalar arasındaki uzaklık kol altından ölçülür (Öndoğan. 58). s. Arka yaka: Ense kökünden. s. Ön koltuk derinliği: Orantı ile bulunur. 1991. iki kol arası ölçülür. 1/2'si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan ön ortaya kadar ölçülür. 1/2‘si alınır veya kolun gövde ile birleştiği orta noktadan arka ortaya kadar ölçülür. s. Model boyu: Arka boyun omurundan (Yedinci omur) aşağıya doğru. s. Ag=2/10 Göğüs çevresi -1 cm + 3 cm (Bolluk payı).

Şekil 14. Erkek Vücudu Üzerinden Temel Ölçülerin Alınması Şekil 15. Erkek Vücudu Üzerinden Yardımcı Ölçülerin Alınması 38 .

Normal. 1987.3.2. s. İnce-Uzun Vücut Tipi (A) Beden Ölçüleri (TSE.5. 4) Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 50 52 54 56 58 Göğüs Çevresi 84 88 92 96 100 104 108 112 116 Boy Yüksekliği 164 166 168 170 172 174 176 178 180 Bel Ara 1 68 72 76 80 84 90 94 100 104 Çevre Vücut 2 72 76 80 84 88 94 98 104 108 si Tipleri 3 76 80 84 88 94 98 102 108 112 Basen (kalça) 88 92 94 98 102 106 110 112 116 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 136 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kol Boyu 54 55 55 56 57 58 59 59 60 Pazı Çevresi 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Dıştan Bacak 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Uzunluğu İçten Bacak 76 77 78 79 80 81 82 82 83 Uzunluğu Baldır Çevresi 48 50 52 54 54 56 58 60 62 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tablo 4. Vücut Tiplerine Göre Türk Erkeğinin Standart Vücut Ölçü Tabloları Ölçüler Beden Numaraları 42 44 46 48 84 88 92 96 169 171 173 176 68 72 76 80 72 76 80 84 76 80 84 88 50 100 178 84 88 92 52 104 181 88 92 98 54 108 183 94 98 102 56 112 185 98 102 106 58 117 188 102 106 110 116 136 43 62 35 112 86 63 44 60 120 190 106 110 114 120 142 44 63 37 113 86 65 45 Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevre Vücut 2 si Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 102 106 110 114 120 124 128 132 Sırt Genişliği 35 36 37 38 39 40 41 42 Kol Boyu 56 57 58 59 59 60 60 61 Pazı Çevresi 25 26 28 29 30 31 33 34 Dıştan Bacak 104 105 106 107 108 109 110 111 Uzunluğu İçten Bacak 82 82 82 83 84 84 85 85 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 49 53 55 57 59 61 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 3. 1987. s.Sportmen Vücut Tipi (B) Beden Ölçüleri (TSE. 4) 60 120 182 108 112 116 120 142 44 60 34 108 83 64 45 39 .

5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 158 160 162 72 76 80 76 80 84 80 84 88 48 96 164 86 90 94 50 100 166 90 94 98 52 104 168 94 98 102 54 108 170 98 102 106 56 112 172 104 108 112 58 116 174 108 112 116 116 136 42 58 36 104 79 62 44 60 120 176 112 116 120 120 140 43 59 37 105 79 64 45 Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 86 90 94 98 102 106 110 114 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 130 134 Sırt Genişliği 37 38 39 40 40 41 42 43 Kol Boyu 54 54 55 55 56 56 57 57 Pazı Çevresi 27 28 29 30 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 72 73 74 75 76 77 78 79 Uzunluğu Baldır Çevresi 47 49 51 53 55 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 6.Ölçüler Göğüs Çevresi Boy Yüksekliği Bel Ara 1 Çevresi Vücut 2 Tipleri 3 Basen (kalça) 84 88 92 96 100 104 108 112 Uzunluğu Dış Beden Çevresi 104 108 112 116 120 124 128 132 Sırt Genişliği 37 38 39 39 40 40 41 41 Kol Boyu 53 54 54 55 55 56 56 57 Pazı Çevresi 26 27 28 29 31 32 33 34 Dıştan Bacak 96 97 98 99 100 101 102 103 Uzunluğu İçten Bacak 73 74 74 75 76 77 77 78 Uzunluğu Baldır Çevresi 46 48 50 52 54 56 58 60 Boyun Çevresi 36 37 38 39 40 41 42 43 Tablo 5. s. 1987. 5) Beden Ölçüleri 42 44 46 84 88 92 163 164 165 76 80 84 80 84 88 84 88 92 48 96 166 88 94 96 50 100 168 94 98 102 52 104 170 98 102 106 54 108 172 102 106 110 56 112 173 106 110 114 58 116 174 110 114 118 118 138 44 58 34 104 80 62 44 60 120 176 116 120 122 122 142 45 58 36 105 81 63 45 40 . Şişman-Göbekli Vücut Tipi (D) Beden Ölçüleri (TSE. 1987. Kısa-Tıknaz Vücut Tipi (C) Beden Ölçüleri (TSE. s.

4. 26.1.1. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı 2. insanın da yapılan işe uyum sağlamasının öğretimi olarak tanımlanabilir.12. Püsküllüoğlu. ergonomiyi şöyle tanımlamıştır. insanın biyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak. ve bir sistemin diğer elementler ve insanlar arasındaki etkileşimlerini temelde anlamaya çalışan bilimsel bir disiplindir”(www.2004).tr. “Ergonomi.. ergonomiyi kısaca.. 41 . yapılan işin insana.d. 2001. ergonomiyi. uygun yöntemlerin uygulanmasını..tr.12. sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma ve geliştirme aracı” olarak tanımlamıştır (www. s.1. mutluluğu ve genel sistem performansını geliştirecek bilgi ve teoriyi bulmayı. Ergonominin Tanımı Yunanca iş anlamına gelen ‘ergon’ ve öğreti anlamına gelen ‘nomos’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen ergonomi.2004). “İnsanların anatomik ve antropometrik özelliklerini.gazi. insanın özelliklerini ve niteliklerini araştırmak ve böylece sözü edilen uyumu sağlayabilecek şartları hazırlamaktır (Divrik v. makine ve çevre uyumunun doğal ve teknik kurallarını araştıran.21. insan.12.21. “İş bilim” olarak tanımlamıştır (1995. Oral. 556).alioral. Uluslararası Ergonomi Kurumu (IEA) ergonomiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Ergonomi ya da İnsan Faktörleri Mühendisliği. insanin refahını. disiplinler arası araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarıdır” (www.edu.balıkesir.2. Önemi..4.2005). endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psikososyal stresler karşısında. fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak.edu. Özkan. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Kalıp Hazırlamada Kullanılan Yöntemler 2.bilgiyonetimi. Ergonominin ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı.obitet. 53).org. Ayrıca ergonominin görevi.4. s.

patron” olarak vermektedir (www. biçki modeli” olarak tanımlamaktadır (1995.tdk. estetik ve fonksiyonel giysiler üretmeye ve geliştirmeye çalışan çok amaçlı bir bilimdir. 2.4. 454).temel kalıbı kısaca.1.. “Giysi dikmekte kullanılan. “Biçki modeli.2. 9).. Öndoğan. s. 68). standart ölçüler doğrultusunda. bireyin anatomik. Kalıbın ve Ergonomik Açıdan Kalıbın Tanımı Türkçe Sözlük. s. 2000. “Dokuma veya örme kumaştan hazırlanacak giysinin. Temel kalıp. üzerinde model uygulamak amacıyla hazırlanan. Temel kalıp. bir bedenin standart ölçüleri doğrultusunda. 40). “hazırlanacak giyimin ana kalıpları” olarak tanımlamışlardır (1998. vücuda kalıbı oturtmak için oluşturulmuştur (Aldrich. kalıbı. kalıbı. 6). kalıbı. “Kumaştan giysi kesimini sağlamak için kullanılan ve genellikle kartondan yapılan belirli bir formu olan parçalardır” (1999.12. s. 864).d.2004).21. üç boyutlu insan vücudunun iki boyutlu yüzey açılımıdır. 42 . s. s.Giyim açısından ergonomi. psikolojik ve biyolojik özelliklerini.gov. Püsküllüoğlu. statik ve dinamik antropometrik verilerini göz önünde bulundurarak daha rahat. Erdoğan’a göre kalıp. üç boyutlu vücut formunu istenilen model ve özelliklerde sarabilmesi için genellikle kâğıt üzerine hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur” şeklinde tanımlamaktadır (2000. s.tr. kullanışlı. Tekeli v. giysinin biçim bakımından örneği. “Bir giysinin esasını oluşturmak amacıyla yapılan çizim işlemlerinin bütünü” olarak ifade etmektedir (2002. Pamuk. kalıbı.

doğal olduğu için cildin nefes almasını sağlar.4. Önceleri kumaşların vücuda sarılıp belli yerlerden tutturularak elde edilen giysilerin. Fizyolojik açıdan gömlekte ergonomiyi irdelersek.01.arsiv. kesim yapılarak vücuda uyumlu hale getirilmesine ilk kez Minos medeniyetinde rastlanmıştır (M. 120).2006). Özgen.Ergonomik açıdan kalıp. s. Kışın daha ağır pamuklu gömlekler. Ergonomik Açıdan Erkek Gömleğinde Kalıbın Önemi Anatomi. 43 . 2.com.hurriyetim..Ö. Şayet kumaş sadece pamuklu değilse. Bayraktar. klasik erkek gömleğinde yüzde yüz pamuklu kumaşlar tercih edilmelidir. kullanışlı ve vücuda uyumlu olabilmesi için ergonomik açıdan yeterli ve antropometrik verilere dayanan kalıplardan elde edilmiş olması gerekir. fizyoloji ve psikoloji gibi alanlardan yararlanan ergonomi.2. Gömlek kalıplarının ergonomik esaslara dayalı olarak hazırlanmış olması. giyime önemli katkılar sağlamaktadır (Gönen. gömleğin vücuda uyumunu belirler. ergonomik ve antropometrik açıdan uyum sağlayacak fonksiyonel ve estetik giysilerin hazırlanabilmesi için. yazın ise daha hafif pamukluların yanı sıra keten ile karışık pamuklular ve ipek pamuk karışımı kumaşlar tercih edilmelidir (www. karışım oranında sentetiğin üçte biri geçmemesine özen gösterilmelidir. Bir giysinin öncelikle rahat. Klasik erkek gömleğinde de aynı durum söz konusudur. Birey kendisini giysi içerisinde rahat ve huzurlu hissetmeli ayrıca görünüm açısından da tatmin olmalıdır. Ayrıca bilinen ilk giysi kalıbı 12. yüzyılda İtalyan keşişler tarafından kullanılmıştır (Ercan. s. 1991. 1994. vücut formunun iki boyutlu izdüşümünü ve giysi modelini yansıtmak üzere hazırlanan çizimlerdir. 49). 15. insanın üç boyutlu vücut formuna.3000–1400).

anatomik vücut özelliklerini iyi bilmeli.3. Kalıp üzerinde kavis ile düz bir çizginin birleştiği noktalarda. Ayrıca gömlek boyu da kollar kaldırıldığında ve hareket esnasında pantolonun belinden çıkmayacak uzunlukta olmalı. Manşet bilek ile. 44 . 17. çizimde kırıklık olmamalıdır (Aldrich. 42). İki boyutlu yüzeylere üçüncü bir boyut kazandırabilmek için pens. kalıp hazırlama konusuna yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. s. kup ve kesiklerden yararlanılmalıdır. Gömlek yakasının görünümü kişinin vücut tipine uyumlu olmalıdır. 8. anlaşılır ve giysi hazırlanacak kişinin antropometrik ölçülerine uygun olması gerekir. pistole kullanılarak bu şekiller verilmelidir (Aldrich. Kalıp üzerinde gerekli açıklama.7 cm aralık kalmalıdır. s. 1996.20). işaret. Kalıp çiziminde. 7. roba. 1. ne dar olmalı. 4. İdeal bir gömlek yakası iliklendiğinde boyun ile gömlek arasında 0. pat ve apartura vücut ile uyum içerisinde olmalıdır (Muratoğlu. öncelikle vücuda uygun bir kalıp çizim sistemi seçilmelidir. kollar ise ceket kolu içerisinden 1-1. Gömlek vücuda uyumu açısından. birleşme düzgün olmalı. en önemli nokta gömleğin yakasıdır. 42). 6.Örneğin. 28).5-0. Temel kalıpların açık. bir erkek gömleğinin vücuda uyumunda. Seçilen temel beden kalıplarına model uygulamadan önce. 1988. Yaka ve kol oyuntusu gibi kavisli çizgiler ve birleşmeler mükemmel derecede düzgün ve kırıksız olmalı.4. 2. s. 2000. 2. 2004. 5. nede çok bol olmalıdır. yazı ve çıtlar eksiksiz olarak bulunmalıdır. 2000). 16). Kalıp hazırlayan birey.18. vücut özelliğinin gerektirdiği düzeltmeler yapılmalıdır (Işıklar. Kalıp parçalarının birleşecek kenar uzunluklarının ve birleşen eğrilerin birbirine eşit olmasına dikkat edilmelidir (Başer. 3. s.5 cm görülecek şekilde ayarlanmalıdır. Kalıp Çiziminde Temel İlkeler Kalıp hazırlanırken uygulanacak ilkeler şunlar olmalıdır. 2000. s. Kılınç. 9.

s. Bu tür kalıplardan yararlanırken sırasıyla. 2. kalıp hazırlama ve giyim uygulama konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Çağdaş. Diğer kalıp hazırlama yöntemlerine göre daha zaman alıcı gibi görünse de. İtalyanların ve Fransızların kalıp çizim sistemleri gibi. 1994. Seçilen hazır kalıpların her ülkenin kendi standartlarına göre geliştirildiği hatırlanarak. 1992. Sistemli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Sistemli kalıp çizim tekniği. 24). 2002. paça.4. kalıplar üzerinde ölçü kontrolü ve gerekli tüm düzeltmeler yapılır (Bayraktar. bulunan beden numarasına göre kalıp kopya edilir. 2002.d. 35).2. s.4. 35). gerekli olan uzunluk ölçüleri (kol. s. 34). 1996. Amerikalıların geliştirmiş olduğu Temel Bloklar Sistemi. kalıp hazırlamada en sağlıklı sonuca ulaştıran yöntemdir.4. bu sistemlerin ortak özelliği.4. Sistemin amacı daha az ölçü ile. 78). sistemin gerektirdiği şekilde ölçü alınır. 4). İngilizlerin geliştirmiş olduğu Metrik Sistem.1.2. Bu tür hazır paftalarda. 4). standart ölçü tablosu ve hesaplama formülleri ile çalışılıyor olmalarıdır (Aşık v. Bu yöntemi kullanacak kişi. s. sistemli kalıp çizim yöntemi ile provasız giysi kalıbı elde edileceği için zamandan tasarruf sağlar (Çağdaş. kullanım kolaylığı açısından kalıpların ana hattını belirten çizgi çeşitleri ve renkleri bedenlere göre farklılık gösterir. Kalıp Elde Etmede Kullanılan Yöntemler 2.4. 45 . s. beden numarası belirlenir. 1992. 2002. s. Günümüzde değişik kalıp çizim sistemleri bulunmaktadır.4. Hazır Kalıp Kullanarak Kalıp Elde Etme Kalıp hazırlamada kullanılan çeşitli sistemlere göre hazırlanıp piyasaya sürülmüş hazır kalıplar ve moda dergilerinin eki olan paftalar halindeki hazır kalıplar kullanılır (Çağdaş. etek v.s. daha pratik ve geçerli kalıplar oluşturmaktır (Bayraktar.. Örneğin Almanların geliştirmiş olduğu Müller Kalıp Sistemi. s.) kişinin vücuduna göre uzatılır (Bayraktar.

3.4. Diğer yöntemlere göre daha az zaman alır ve giysi dikmeyi meslek edinmiş kişiler tarafından yaygın bir şekilde kullanılır. 1994. Çağdaş. emek ve materyal yönünden pahalıdır (Ercan. 56).4. Vücut özelliği simetrik olmayan kişiler için kalıp hazırlanırken en iyi sonuç drapaj tekniği ile elde edilir. 2002. 2002. 46 . zaman ve emek kaybı açısından olumsuz yönleri oldukça fazladır (Çağdaş. 35). “Asimetrik. 36). malzeme. Drapaj Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Drapaj. 24). s. çok sanatlı model özelliğinde giysilerin kalıbını hazırlamak ve bitmiş şeklini görmek amacıyla. 79). prova yapma zorunluluğu. yöntem ne kadar pratik görünse de. drapeli. 2002. fazla kesikli. kumaş. s. drapajı. büzgüler ve verilen şekiller anlamına gelir (Pamuk. s. Drapaj yöntemi özellikle vücuda mükemmel derecede uyum gösteren kalıpların geliştirilmesinde en sağlıklı yöntem iken. 1996. belli ölçülere dayanarak veya göz kararı ile kolay yolla kalıp elde edilen bir yöntemdir (Bayraktar. Drapaj yöntemi. s. değişik model özelliği taşıyan. kişinin görüşünü. asimetrik ve drapeli modelleri uygulayabilmek için kullanılır (Aşık.4.4. drapeden türemiş bir kelimedir. kağıt veya kumaş üzerine.4. s. 31). Fransızca bir kelime olan drape (draper). Ayrıca giysinin bitmiş şeklini görme. 1994. 1974. prova ve kontrol becerisini de geliştirir (Çağdaş. Pratik Yöntem İle Kalıp Elde Etme Vücut ve model özelliğine göre. Bu yöntemle kumaşı kesebilmek için daha önce edinilen bilgilerden faydalanılır (Karaman. s. s. giysilere yapılan çeşitli pliler. manken üzerinde kağıt veya kumaş kullanarak giysinin örneğini oluşturma işlemi” olarak tanımlamıştır.2. 2. Ancak. 54).

31). pens. Ayrıca bu yöntemle giysi modeli kopya edilmiş olacağından. 24).4. s. 1994.6. 78). Model tasarımı. 2002. 2000. Bunun nedeni drapeli veya buna benzer model özellikleri bulunan giysilerin kalıplarının bu yöntemle elde edilemeyişidir. Giysi Üzerinden Kalıp Elde Etme Bitmiş bir giysi üzerinden de kalıp çıkarılabilir (Bayraktar.2. 36). kalıp serilendirme gibi işlemler kısa sürede yapılabilmektedir (Aşık v. Kalıp hazırlamada kullanılan. bir mankene giydirilir veya masa üzerine yerleştirilir. daha az kontrol gerektirip.. s.4. Ayrıca ürün kalitesini yükseltmesi. 1996.4. Giysi üzerine ince bir mülaj kağıdı bollukları içine alacak şekilde iğnelenir ve üzerinde bulunan kup. s. 53’den). Eray. firma içi ve dışı iletişimin geliştirilmesi açısından da yararları sayılabilir (Lectra. özgün giysi tasarımı hazırlamaktan bahsedilemez (Çağdaş. kalıp hazırlama. sıklıkla kullanılmayan bir yöntemdir. Kalıbı çıkarılacak olan giysi. yüksek verimliliği sayesinde kendisini kısa sürede amorti etmekte. 2. yan dikiş gibi yerler dikkatle işaretlenir. zamandan tasarruf sayesinde verimliliğin artması. Günümüzde kullanılan çeşitli firmalara ait giysi tasarımı.4. Bu yazılımları yapan en bilinen firmalar ve programları.d. bu yüzden de giyim üretimi yapan işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. en kolay yöntemlerden biri olan giysi üzerinden kalıp hazırlama. kalıp çizimi ve serilendirme yapan yazılımlar bulunmaktadır. 1974. hata oranının az olması. Çoruh. 1997. s. yeni modeller hazırlayabilmek için daha çok zaman kazandırması. Giysi üzerinden çıkarılan kalıplar. s. Fransız Lectra firması kalıp serilendirme ve pastal hazırlama için 47 .5. masa üzerinde düzeltildikten sonra kumaşa yerleştirilir (Karaman. Bilgisayar Destekli Kalıp Çizim Yöntemi İle Kalıp Elde Etme Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyim endüstrisinde de bilgisayarlarla kalıp elde etmek mümkün hale gelmiştir. Oldukça pahalı bir yöntem olmasına rağmen.

İzmir. İstanbul. Ankara. 48 . 1991. Emine Ercan. araştırmada kullanılan önem sırasına göre verilmiştir. Başer. s. 18’ den). Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları ve ölçü tablosu bulunmaktadır. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıplarına yer verilmiştir. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. 2000. İngiltere’de vücudun hareket halindeki değişimini simüle edip.114..115). Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıp çizimine yer verilmiştir. 1988. 1996. klasik erkek gömleği kalıp çizimlerinin yer aldığı ve konu ile ilgili bilgi veren kaynaklar aşağıda. Başer. Neriman Öğütçü v.d. 221). 1994. Kalıp III Seminer Kitabı..5. giysi tasarımı için geliştirdikleri “Prostyle” programı. Yüksel Işıklar v. january. 2. İç Giyim Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. 1993.d. s. s.“Moderis” ve “Diamino”. 1990. Alman Assyst firmasının geliştirdiği kalıp ve pastal hazırlama için “Assystform” ve “Assystcost” programlarıdır (Bulgun. Hızla gelişen teknoloji ile beraber. Rundschau Herrenhemd. İlgili Yayın ve Araştırmalar Araştırma sırasında klasik erkek gömleği kalıpları hakkında detaylı bilgi ve kalıpların denenmesi ile ilgili bir çalışmaya rastlanmazken. 1995. Türk kadınları üzerinden alınan antropometrik ölçüler doğrultusunda dokuz standart ölçü tablosu hazırlanmış ve yeni bir kalıp çizim sistemi önerilmiştir. buradan yola çıkarak kalıp hazırlayan uzman programlar üzerinde de çalışmalar vardır (Gray. Amerikan Gerber firmasının kalıp serilendirme ve pastal programı “Accumark” ve giysi tasarımı için “Gerber Designer” yazılımı. bilgisayar sistemlerinin grafik yetenekleri artık tasarımın estetik üstünlüklerini gerçek bir örnek ürüne başvurmaksızın değerlendirebilecek bir aşamaya ulaşmıştır (Ercan.

Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları yer almıştır. İstanbul.. 1982. Ankara. Gömlek üretiminde. Giyim Sanayi için Beden(Vücut) Ölçüleri – Erkekler. Vücut tiplerine göre Türk erkeğinin standart beden ölçü tabloları oluşturulmuştur.d. Giyim Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. 49 .Yüksel Işıklar v. 1995. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları. 2000. Yurdagül Muratoğlu. Müller Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları bulunmaktadır. üretim kalitesine olması gerekenler verilmiştir. Ankara. kullanılan malzemeden. TSE. Tekstil Mamulleri – Gömlek. Ankara. TSE. Nuran Zengingönül. Klasik erkek gömleğinin vücuda uyumu ve klasik erkek gömleği üretimi hakkında bilgi verilmiştir. 1987. Müjgan Baysal. Nurgül Çoban. 2004. Ankara. Erkek Giysi Üretimi.

25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 cm 11 cm 25. 58) 50 .4 cm = 56.5 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 23.3 cm = 23. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 168 92 80 94 55 cm cm cm cm cm cm Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0. s.52 BEDEN (38.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: = 6. 1991.40.7 cm = 19.41 YAKA) VE KAYNAKLARDA BULUNAN 50 BEDEN KLASİK ERKEK GÖMLEĞİ ÖLÇÜLERİ VE KALIP ÇİZİMLERİ 3.5 cm 1/10 Beden+10.1.5 cm + 2 cm + 10.50.2 cm = 20.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.48.75 cm (Rundschau.2 cm = 44 = 72 cm cm 84 cm 46 cm 40 cm 47 cm 1/4 42 cm 23 cm 20 cm 1/8 21 cm 11.BÖLÜM III MÜLLER KALIP SİSTEMİ 46.4 cm = 16.39.

51 .3. Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.2.

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.3. 52 .

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.4.3. 53 .

Müller Kalıp Sistemi 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol .5.3. 54 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

58) 55 .6 cm = 21.6.5 0.5 cm 1/10 Beden+10. 1991.2 cm = 58.2 cm = 17. s.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.3cm 5 cm 11.5 cm = 23.5 cm + 2 cm + 10.5 cm = 73 cm = 6.3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 170 96 84 98 56 cm cm cm cm cm cm 85 cm 48 cm 42 cm 49 cm 1/4 42.1 cm = 20.25 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 24.6 cm = 44.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 24.25 cm (Rundschau.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.3 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm 24 21 cm cm 1/8 21.

7. 56 .3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.8. 57 .3.

58 .3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.9.

3. Müller Kalıp Sistemi 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.10. 59 .

5 cm = 21 cm 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 60.6cm 5 cm 11. 1991.6 cm 1/10 Beden+10.5 cm 24.75 cm (Rundschau. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0. s.5 cm 12. 58) 60 .25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) = 17.5 cm + 2 cm + 10.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.5 cm = 6.11.3.

12.3. 61 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

62 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.13.3.

63 .14. Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

3.15. 64 . Müller Kalıp Sistemi 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

83 = 24.5 = 75 = 6. s. 58) 65 .5 0.4 = 22.3.5 cm + 2 cm + 10.4 = 45. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 25. 1991.75 cm 13 cm 1/10 Beden+10.5 cm 26 cm 23.8 = 17.5 cm 1/8 21.8 = 62.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.16.5cm (Rundschau.9 = 21.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.25 cm 26.5 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 174 104 94 106 41 58 cm cm cm cm cm cm 87 cm 52 cm 47 cm 53 cm 1/4 43.25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17 cm 5 12 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5.

3.17.Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 66 .

67 .3. Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.18.

3. 68 . Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Şema Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.19.

Müller Kalıp Sistemi 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol . 69 .20.Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Uzunluk: Ag+Kg+Ög: Koltuk Genişliği Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= 49 + 1 25.5 cm cm cm Beden 1/10 : + Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 10 cm 1 cm 11 26 cm cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 6 cm 1/6 Boyun Çevresi Arka Uzunluk / 2 cm 1/2 Beden 1/8 Beden + 7-8 cm + 3-4 cm Bolluk: = 26.6 cm = 46 = 80 = 44 = 57 cm cm cm cm + 3 cm 1/10 Beden+1/20 Tb+5 cm + 3 cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6 cm = 15..5 cm 12.5 cm 24. s.3.5 cm (Işıklar v. 212 ) 70 .5 cm = 6. 1988.d.21.

22.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 71 .

23. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 72 .

5 cm 24.6 cm = 16.25 cm (Zengingönül. Baysal.5 cm = 57. s.3 cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /12-14 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 4. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 49 0.6cm 4 cm 12.5 cm + 1 cm + 7. 18) 73 .5 cm = 6.5 cm 24.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 74 = 24 = 21 = 20 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.24.3.5 cm 12.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 16. 2000.

3.25. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 74 .

26. 75 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.3.

5 cm = 60 cm 24.13) 76 .25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16.27.6 cm 26 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 10-12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 3 cm + 5. 1994.5 cm + 1.3.5 cm = 20.75 cm (Rundschau.6 cm = 17. s.5 cm = 6. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.5 cm 12.5 cm + 10 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 76 = 24 = 22 cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.6cm 5 cm 11.

28. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 77 .

3. 78 . 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.29.

25 cm cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 16 cm 5 11 cm cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy / 16 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 70 = 24 + 1.75 cm = 21 + 5.11) 79 .6 cm + 3.3.25 cm = 22 + 0.5 cm cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm = 6.5 cm 23.5 cm 12. 2000. s.5 cm = 17.5 cm = 55. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 48 24 0.75 cm 23 cm (Rundschau.30.

80 .31.3. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 81 .32.3.

5 cm 12.5 cm 1/2 Beden + 1.5 cm = 6.6 cm (Öğütçü v.5 cm 14.: 1/3’ü: / 42.16cm 25 cm 1/10 Beden+12 cm 1/4 Tam Boy 1/2 Tam Boy /13-15 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 1/8 Beden + 6.d.6 cm = 20.3. 1993. s.5 cm + 6.5 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25 = 45 = 73 = 24 = 15 = 21 cm cm cm cm cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.16cm 1 cm 13.5 cm + 3.5 cm 1/8 Beden / 1 cm 1/4 Beden / 5.5 cm + 1.5 cm = 56..33. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği= Koltuk Yüksekliği= 48 24 24 cm cm cm Koltuk Yüksekliği: Manşet Boyu: Toplam Koltuk Yük. 82) 82 .5 cm 11.

83 .34. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

35.3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. 84 .

+Bolluk+Pili+Pat:1/2 Beden+20 cm= 70 Kol İçin: Kol Evi Çevresi: Manşet Boyu: 45 25 cm cm Not: Dikiş ve baskı payları içindedir.+Ön Gn.3.36. 1941. Emzen.5 cm 12. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Model Boyu: Arka Yaka: Koltuk Derinliği: 80 cm 1/6 Boyun Çevresi 22 cm = 80 cm = 6.6 cm = 22 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.5 cm Arka Gn.+Koltuk Gn. s. (Berk. 186) 85 .

37. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 86 .

87 .38.3. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

6 cm = 80 cm = 8 = 62 cm cm 172 100 88 102 40 57 cm cm cm cm cm cm 86 cm 50 cm 44 cm 51 cm 1/4 43 cm 25 cm 22 cm 1/8 21.4 cm 44. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: 24. 2000.5 cm Arka Gn. 26) 88 .: 1/2 Beden + 12 cm(bolluk) Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: Kol Ölçüsü Genişliği 54 27 = 27 cm cm cm Kol Evi Çevresi : 1/4’ü : Manşet Boyu: 54 cm 13.3. s.5 cm 12.6 cm 80 cm 1/5 Boyun Çevresi = 24.+Koltuk Gn.5 cm 23 cm Koltuk Yüksekliği = 13. (Aldrich.5 cm Not: 1 cm dikiş payı içindedir.+Ön Gn.4 cm = 44.39.

40. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 89 .

3.41. 90 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

6 81. s.7 0. kaynaktaki ölçüleri ile çizilmiştir.9 cm / 2 38. 1984.3 111.5 = 44.: 44.1 cm / pi / 2 41.2cm Arka Omuzdan Yakaya Yüks. 91 .6 26. 423. kullanılan tüm ölçülerin formüllerinin verilmemiş olmasından dolayı araştırmada kullanılan TSE ölçüleri kullanılmadan.1cm(bolluk) = 48.4 = 41. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Tüm Kol Boyu: Yardımcı Ölçüler: Formül: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Arka Genişlik: Ön Genişlik: Ag+Kg+Ög: 48.3 cm 76.: 41.9 = 2.2 = 6 cm cm cm 101.4 cm Belden Ön Omuz Yüks.95 cm = 19.05 cm = 55.1 cm / 2 1/2 Beden+5.1 83.5 = 16.9 cm Koltuk Yüksekliği= 7.2 cm 38.42.3 = 76.1 cm cm cm cm 16.8 cm cm cm cm cm = 20.9 cm (Handford.3 26.5 cm Arka Omuz: Ön Omuz: Pens Hesaplama: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53.: 2.3.8 38.9 cm 55.9 cm = 15. 424) Not: Bu kalıp.9 = 1.95 cm Bel-Koltuk Altı Arası: 1/2 Arka Uzunluk / 3.5 cm 15.9cm / 1/2 Bel / 6 Belden Arka Omuz Yüks.6 cm Manşet Boyu = 22.7 cm cm cm cm cm cm = 20.

92 .43. 50 Beden Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3.

50 Beden Klasik Erkek Gömleği Kol.3. 93 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.44.

Tıp 94 .48. Yapılan taramadan sonra elde edilen veriler tablolara aktarılmış. Aynı zamanda literatür taraması yapılmış.48. Araştırmanın Modeli Bu araştırma. 18 ile 26 yaş arası. Teknik Eğitim Fakültesi.48.39.52 Beden (38.52 Beden (38. araştırmanın modeli.50.40. Eğitim Fakültesi. istatistiki analizleri yapıldıktan sonra yorumlanmıştır.BÖLÜM IV YÖNTEM Bu bölümde. mevcut durum ortaya konmaya çalışıldığından tarama (survey) modelli bir araştırmadır.39.41 Yaka) sportmen tip Türk erkeği oluşturmaktadır.50. Türk erkeğini temsil ettiği kabul edilen. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini. 18 ile 26 yaş arası. Örneklem grubunu oluşturmak amacıyla Pamukkale üniversitesi rektörlüğü ile görüşülüp.41 Yaka) erkek öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler arasından random yöntemiyle seçilen öğrenciler oluşturmaktadır.50. Fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden gerekli araştırma izni alınarak araştırmanın örneklem grubu Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki.39. Fen-Edebiyat Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenim gören. 46. konu ile ilgili kaynaklar ve süreli yayınlardan faydalanılmıştır. evren ve örneklemi ve verilerin toplanılması ile verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler üzerinde durulmuştur. Denizli merkezdeki fakülte ve yüksekokulların isim ve adresleri alınmıştır. 46. Mühendislik Fakültesi.40. Tüm Pamukkale Üniversitesi sportmen tip 46.40. Sportmen tip olmayan erkek öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise.52 Beden (38. 1100 erkek öğrenciden.

Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 27. 48 beden (39 yaka) 28.48.41 Yaka) sportmen tip erkek öğrenciler olarak belirlenmiştir. 48 beden (39 yaka) 7. 50 beden (40 yaka) 4. 50 beden (40 yaka) 11. 48 beden (39 yaka) 20.39. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrenci sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 50 beden (40 yaka) 26 ve 52 beden (41 yaka) 21 öğrenci olmak üzere toplam 94 öğrenci. Teknik Eğitim Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 6. Örneklem Alınan Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı FAKÜLTELER ve YÜKSEKOKULLAR Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.40.50.Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 46. Fen Edebiyat Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 5. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 23. Tablo 7. 52 95 . 48 beden (39 yaka) 3. 48 beden (39 yaka) 13. O. 52 beden (41 yaka) 17 öğrenci olmak üzere toplam 55 öğrenci. Mühendislik Fakültesinden 46 beden (38 yaka) 14. 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci.52 Beden (38. 50 beden (40 yaka) 10. 50 beden (40 yaka) 27. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Araştırmada. Y. Belirlenen fakülte ve yüksekokullardan her bedende 100 kişi olmak üzere random yöntemiyle 400 kişi seçilmiştir. 52 beden (41 yaka) 31 öğrenci olmak üzere toplam 109 öğrenci.

Random yöntemiyle fakültelerden ve yüksek okullardan seçilen öğrencilerin. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci. Samsun. bedenlerine göre yaşadıkları coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 50 beden (40 yaka) 5 ve 52 beden (41 yaka) 12 öğrenci olmak üzere toplam 96 . TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Araştırmaya.beden (41 yaka) 4 öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci. 52 beden (41 yaka) 2 öğrenci olmak üzere toplam 8 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci yer almıştır. Kastamonu. 50 beden (40 yaka) 1. Bolu. Giresun. Bursa. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 10 öğrenci olmak üzere toplam 33 öğrenci. Kırklareli. 50 beden (40 yaka) 1. Ordu. İstanbul. Bilecik. 50 beden (40 yaka) 20. Çanakkale. Sağlık Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 4. 48 beden (39 yaka) 8. Gümüşhane. Çorum. 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 83 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 27. Tıp Fakültesinden 48 beden (39 yaka) 1. Marmara Bölgesindeki Balıkesir. 48 beden (39 yaka) 5. Tokat ve Trabzon illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Meslek Yüksekokulundan 46 beden (38 yaka) 21. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. Karadeniz Bölgesindeki Amasya. Tablo 8. Edirne. Kocaeli ve Tekirdağ illerinden 46 beden (38 yaka) 8. 48 beden (39 yaka) 1.

Hazırlanan genel bir tabloda (bakınız ekler) öğrencilerin isimleri yanı sıra. Manisa ve Uşak illerinden 46 beden (38 yaka) 49. Bitlis. Kayseri. Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki Adıyaman. Erzincan. Van ve Iğdır illerinden 46 beden (38 yaka) 6. Diyarbakır. Malatya. fakültelerde bir öğretim görevlisi. Sivas. 50 beden (40 yaka) 6 ve 52 beden (41 yaka) 11 öğrenci olmak üzere toplam 43 öğrenci. 50 beden (40 yaka) 7 ve 52 beden (41 yaka) 8 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci. 48 beden (39 yaka) 2. İlgili makamların söz konusu fakülte. Elazığ. uyumsuzlukların ve aksaklıkların tek kişi tarafından tespit edilmesi sağlanmıştır. Nevşehir. Niğde. Ege Bölgesindeki Afyon. kişisel 97 . Konya. Hakkari. Kars. ayrıca yükseköğrenim yurt yönetiminden izin alınmıştır. İzmir. Kütahya. Siirt ve Şanlıurfa illerinden 46 beden (38 yaka) 4. Tunceli. Hatay. Verilerin Toplanması Verilerin toplanması amacıyla Selçuk Üniversitesi. 50 beden (40 yaka) 19 ve 52 beden (41 yaka) 15 öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci. Isparta. 50 beden (40 yaka) 4 ve 52 beden (41 yaka) 3 öğrenci olmak üzere toplam 13 öğrenci ve her bedende 100 kişi olmak üzere toplam 400 erkek öğrenci katılmıştır. Bu gömlekler 46 Beden (38 Yaka) 100 öğrenciye. Yozgat. Doğu Anadolu Bölgesindeki Ağrı. Ölçülerin tek elden alınıp. Aydın. İç Anadolu Bölgesindeki Ankara. 48 beden (39 yaka) 12. Akdeniz Bölgesindeki Adana. Eskişehir. Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla. 48 beden (39 yaka) 58. Her beden için birebir ölçülerde Müller Kalıp Sistemi ile klasik erkek gömleği kalıpları hazırlanmış ve gömleklik kumaştan dikilmiştir. 52 Beden (41 Yaka) 100 öğrenciye giydirilmiştir. 48 Beden (39 Yaka) 100 öğrenciye. yükseköğrenim yurtlarında bir görevli nezaretinde ve bilgisi dahilinde yapılmıştır.26 öğrenci. Denizli. yüksekokul ve yurtlarda araştırma yapılmasını uygun görmesiyle. 48 beden (39 yaka) 8. Erzurum. Burdur. araştırmalar Ocak 2006-Nisan 2006 tarihleri arasında. Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinden 46 beden (38 yaka) 18. 48 beden (39 yaka) 7. Gaziantep. Karaman ve Kırıkkale illerinden 46 beden (38 yaka) 11. Mardin. Muğla. Antalya. 50 beden (40 yaka) 52 ve 52 beden (41 yaka) 41 öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci. fakülte dekanlıklarından ve yüksekokul müdürlüklerinden. İçel. 50 Beden (40 Yaka) 100 öğrenciye.

sınıf.özellikleri (fakülte.52 Beden (38.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının uygunluğunun denenmesi ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir. uygun olup olmadığına bakılmış. yaş.50. yaka no. Verilerin Analizi Tablolardan bilgisayar ortamına aktarılan Müller Kalıp Sistemi 46. önden arkaya doğru bir sıra takip etmek suretiyle verilerin gösterildiği tablolar hazırlanmıştır. bel çevresi. boyun çevresi. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön uzunluğunun öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu 6. Bu genel tablodan yola çıkarak her kalıp özelliği için genelden özele. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uygunluğu 5. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği göğüs çevresinin öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu 2. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu 98 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kalçasının öğrencilerin kalçasına uygunluğu 4.39. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ön genişliğinin öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu 7. kilo. uygun olmayan kısımlar ne kadar dar. Bu tablolar aşağıdaki gibidir.48.48. 1.39.40.40. aşağıda veya yukarıda gibi santimetre cinsinden kaydedilmiştir. boy. kalça çevresi.52 Beden (38. kol boyu. bölüm. bol.41 Yaka) klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere uygunluğu % hesapları ile ortaya konmaya çalışılmıştır. göğüs çevresi. Elde edilen veriler doğrultusunda Müller Kalıp Sistemi 46. anne mesleği. bilek çevresi).50. baba mesleği) ve denenen kalıpların aksaklıklarını tespit etmek için kırk farklı noktada kalıp özelliği dikkate alınarak. sosyoekonomik özellikleri (yaşadığı yer. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği belinin öğrencilerin beline uygunluğu 3. beden no.

Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol genişliğinin öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu 25. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 12.8. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka oyuntusunun öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu 9. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği sırt yüksekliğinin öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu 19. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka uzunluğunun öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu 20. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntusunun öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu 99 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği omuzunun öğrencilerin omuzuna uygunluğu 23. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka genişliği görünümünün öğrencilerin boynuna uygunluğu 10. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol boyunun öğrencilerin kol boyuna uygunluğu 24. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kapanma payının öğrencilere uygunluğu 14. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu 26. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin boynuna uygunluğu 13. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep büyüklüğünün öğrencilere uygunluğu 16. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği roba görünümünün öğrencilere uygunluğu 22. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği arka genişliğinin öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu 21. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(sağ-sol)öğrencilere uygunluğu 18. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği ilik düğme arasının öğrencilere uygunluğu 15. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün Türk erkeğinin boynuna uygunluğu 11. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği cep yerinin(üst-alt) öğrencilere uygunluğu 17.

minimum ve maksimum değerleri verilerek analiz edilmiştir. medyanı (ortanca). Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilerin koluna uygunluğu 29. 100 . Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde yan dikişin öğrencilerin vücuduna uygunluğu 33.27. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde koldaki pili derinliğinin öğrencilerin koluna uygunluğu 30. beden ve yaka numarasına göre gruplandırılan öğrencilerden elde edilen verilerin ortalamaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşet görünümünün öğrencilerin koluna uygunluğu 32. tekrar denenen kalıplarda herhangi bir uyum problemi görülmemiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler ile Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleği kol yırtmaç yerinin öğrencilerin koluna uygunluğu 28. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri. günümüz sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçülerine uygunluğu Temel ölçülerin grafikleri oluşturulmuş. standart sapmaları. Müller Kalıp Sistemi erkek gömleğinde manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu 31.

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Sosyo-ekonomik Özellikleri Tablo 9. TOPLAM 46 Beden 27 5 23 14 6 0 21 4 100 48 Beden 20 7 28 13 3 1 27 1 100 50 Beden 26 10 27 11 4 1 20 1 100 52 Beden 21 8 31 17 4 2 15 2 100 (38 Yaka) (39 Yaka) (40 Yaka) (41 Yaka) Toplam 94 30 109 55 17 4 83 8 400 Fakülteler ve Yüksek Okullar Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu 101 .1. Y. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Fakültelere ve Yüksek Okullara Göre Dağılımı OKUL Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F.BÖLÜM V BULGULAR 5. Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Sağlık M. O.

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşlarının Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 0 26 19 19 5 11 9 7 4 100 48 Beden (39 Yaka) 0 26 20 11 15 10 14 4 0 100 50 Beden (40 Yaka) 1 21 8 14 16 19 10 9 2 100 52 Beden (41 Yaka) 1 11 17 9 9 14 20 16 3 100 YAŞ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TOPLAM Toplam 2 84 64 53 45 54 53 36 9 400 Yaş Grupları 18 19 20 21 22 23 24 25 26 102 .

Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Yaşadıkları Bölgelere Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) BÖLGE Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu B. TOPLAM Toplam 33 26 200 57 28 43 13 400 8 4 49 11 6 18 4 100 8 5 58 12 7 8 2 100 7 5 52 19 7 6 4 100 10 12 41 15 8 11 3 100 Yaşadıkları Bölge Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Akdeniz Bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi 103 .Tablo 11.

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Annelerinin Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Emekli Esnaf Serbest Meslek Ev Hanımı Hemşire Mühendis İdari Personel Çiftçi TOPLAM Toplam 6 12 12 18 1 3 336 7 1 1 3 400 0 2 10 3 0 0 81 2 0 0 2 100 2 4 1 4 0 1 84 2 1 0 1 100 1 2 0 7 0 1 88 1 0 0 0 100 3 4 1 4 1 1 83 2 0 1 0 100 Anne Meslek Grupları Memur Öğretmen İşçi Emekli Ev Hanımı Hemşire Diğerleri 104 .

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Erkek Öğrencilerin Bedenlerine Göre Babalarının Mesleklerinin Dağılımı 46 Beden (38 Yaka) 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) MESLEK Memur Öğretmen İşçi Eczacı Emekli Öğretim Üyesi Esnaf Teknisyen Serbest Meslek Mali Müşavir Veteriner Hakim Askeri Personel Mühendis İdari Personel Doktor Emniyet Personeli Çiftçi Vefat Etmiş TOPLAM Toplam 62 19 53 1 119 2 15 4 59 1 1 1 3 1 4 1 4 45 5 400 13 7 15 0 31 0 4 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 100 15 4 7 0 32 1 7 0 16 0 1 0 0 0 2 1 1 12 1 100 16 5 12 1 29 0 2 2 17 0 0 1 1 0 1 0 2 10 1 100 18 3 19 0 27 1 2 0 17 1 0 0 0 1 1 0 1 7 2 100 105 .

Baba Meslek Grupları
Esnaf Öğretmen Çiftçi İşçi Serbest Meslek Memur Emekli Diğerleri

106

5.2. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Tablo 14. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 172,99 61,73 90,99 76,84 94,21 61,2 38,02 17,985 Medy. 172 61 90 77 94 61 38 18 St.s. 5,76 5,431 2,485 4,458 3,638 2,274 0,235 0,7992 Min. 160 50 82 65 87 56 38 16,5 Mak. 190 77 100 87 106 67 39 20 Ranj 30 27 18 22 19 11 2 3,5 Vary. 33,182 29,492 6,177 19,873 13,238 5,172 0,055 0,639

Tablo 15. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri

Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği

N 100 100 100 100 100 100 100 100

Ort. 176,33 68,78 94,33 80,97 97,63 62,09 39,11 18,465

Medy. 176,5 68 94 80 98 62 39 18,5

St.s. 5,948 6,783 2,123 5,526 3,377 2,301 0,314 0,8326

Min. 162 55 84 73 90 56 39 16

Mak. 190 90 99 97 107 68 41 20

Ranj 28 35 15 24 17 12 3 4

Vary. 35,375 46,012 4,506 30,534 11,407 5,295 0,099 0,693

107

Tablo 16. Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 178,93 75,29 98,46 85,68 101,51 62,96 40,08 18,675 Medy. 179,5 75 98 85 101 63 40 19 St.s. 6,15 6,32 2,091 5,367 3,636 2,457 0,257 0,7829 Min. 162 62 92 75 93 56 40 16,5 Mak. 195 95 104 107 119 70 41 21,5 Ranj 33 33 12 32 26 14 1 5 Vary. 37,823 39,945 4,372 28,806 13,222 6,039 0,066 0,613

Tablo 17. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Ölçüler Tam Boy Kilo Göğüs Çevresi Bel Kalça Kol Boyu Boyun Çevresi Bilek Genişliği N 100 100 100 100 100 100 100 100 Ort. 179,57 81,51 102,97 90,71 105,92 63,66 41,15 19,08 Medy. 180 82 103 90 106 64 41 19 St.s. 5,837 7,508 2,966 5,905 4,158 2,72 0,259 0,849 Min. 168 65 94 77 98 58 41 17 Mak. 192 110 112 105 115 70 42 21 Ranj 24 45 18 28 17 12 1 4 Vary. 34,066 56,374 8,797 34,875 17,286 7,398 0,067 0,721

108

5.3. Araştırma Sonucu Elde Edilen 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği

46 Beden ( 38 Yaka) Tam Boy Grafiği
12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0 160 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190

Tam Boy

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Kilo Grafiği
18 16 14 12 10

Kişi Sayısı
8 6 4 2 0 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 74 75 76 77

Kilo

109

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği
42 39 36 33 30 27 24

Kişi Sayısı 21
18 15 12 9 6 3 0

82

86

87

88

89

90

91

92

93

93,5

94

94,5

95

97

99

100

Göğüs Çevresi

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği

46 Beden (38 Yaka) Bel Grafiği
13 12 11 10 9 8 7

Kişi Sayısı

6 5 4 3 2 1 0

65

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Bel

110

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 106 Kalça 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 46 Beden ( 38 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kol Boyu 111 .

46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 46 Beden(38 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 37.5 38 38.5 39 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 46 Beden (38 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 46 Beden (38 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 16.5 19 Bilek Genişliği 112 .5 17 17.5 18 18.

4.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 48Beden (39 Yaka)Tam Boy Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 162 165 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186 187 189 190 Kişi Sayısı Tam Boy 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 55 58 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 84 85 86 90 Kilo 113 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Kişi Sayısı 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 84 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Göğüs Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 48 Beden ( 39 Yaka) Bel Grafiği 11 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 97 Bel 114 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Kalça Grafiği 14 13 12 11 10 9 8 Kişi Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 107 Kalça 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 48 Beden(39 Yaka) Kol Boyu Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Kol Boyu 115 .

48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 30 25 20 15 10 5 0 38.5 20 Bilek Genişliği 116 .5 18 18.5 39 39.5 19 19.5 41 Kişi Sayısı 35 Boyun Çevresi 48 Beden (39 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 48 Beden (39 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 32 30 28 26 24 22 20 18 Kişi Sayısı 16 14 12 10 8 6 4 2 0 16 16.5 17 17.

Araştırma Sonucu Elde Edilen 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka)Tam Boy Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 162 163 167 168 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 190 192 193 195 Tam Boy 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kilo Grafiği 10 9 8 7 6 Kişi Sayısı 5 4 3 2 1 0 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 89 90 95 Kilo 117 .5.5.

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Göğüs Çevresi Grafiği 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Kişi Sayısı 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 83 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 Göğüs Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 50 Beden ( 40 Yaka) Bel Grafiği 9 8 7 6 5 Kişi Sayısı 4 3 2 1 0 75 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 107 Bel 118 .

50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Kalça Grafiği 22 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 119 Kalça 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Kol Boyu Grafiği 28 26 24 22 20 18 16 Kişi Sayısı 14 12 10 8 6 4 2 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 Kol Boyu 119 .

5 18 18.5 Kişi Sayısı Bilek Genişliği 120 .5 19 19.5 17 17.50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 50 Beden (40 Yaka ) Boyun Çevresi Grafiği 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 39.5 20 21 21.5 40 40.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 50 Beden (40 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 50 Beden (40 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16.

6.5. Araştırma Sonucu Elde Edilen 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Vücut Ölçüleri Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Tam Boy Grafiği 52 Beden (41 Yaka)Tam Boy Grafiği 18 16 14 12 10 Kişi Sayısı 8 6 4 2 0 168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 Tam Boy 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kilo Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Kilo Grafiği 12 11 10 9 8 7 Kişi Sayısı 6 5 4 3 2 1 0 65 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 94 95 98 100110 Kilo 121 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Göğüs Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka ) Göğüs Çevresi Grafiği 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kişi Sayısı 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 112 Göğüs Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bel Grafiği 52 Beden ( 41 Yaka) Bel Grafiği 15 14 13 12 11 10 9 Kişi Sayısı 8 7 6 5 4 3 2 1 0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 97 98 99 100 101 104 105 Bel 122 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kalça Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kalça Grafiği 13 12 11 10 9 8 Kiş i Sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Kalça 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Kol Boyu Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Kol Boyu Grafiği 20 18 16 14 12 Kişi Sayısı 10 8 6 4 2 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kol Boyu 123 .

52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Boyun Çevresi Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Boyun Çevresi Grafiği 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.5 Kişi Sayısı Boyun Çevresi 52 Beden (41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Öğrencilerin Bilek Genişliği Grafiği 52 Beden (41 Yaka) Bilek Genişliği Grafiği 39 36 33 30 27 24 21 Kişi Sayısı 18 15 12 9 6 3 0 17 17.5 21 Bilek Genişliği 124 .5 41 41.5 18 18.5 19 19.5 20 20.

32 cm 3.68 cm 90.01 cm 1.5.99 cm 176.93 cm 5.52 Beden (38.97 cm Ölçü Farkları 1.50.2.3.39.57 cm Ölçü Farkları 4.52 Beden (38. Göğüs Çevresi Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 80 cm 84 cm 88 cm 94 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 76.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Tablo 18.50.57 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 92 cm 96 cm 100 cm 102 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 90.16 cm 3.99 cm 6. Bel Çevresi 125 .40.99 cm 94.7.29 cm Tablo 18.48.03 cm 2. TSE’nin Hazırladığı 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucu Elde Edilen 46-52 Beden (38-41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçülerinin Farkı Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18. Tam Boy Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 168 cm 170 cm 172 cm 174 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 172.71 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Ölçü Farkları 3.67 cm 1.84 cm 80.33 cm 98.33 cm 178.93 cm 179.40.33 cm 6.41 Yaka) Sportmen Tip Erkek Vücut Ölçüleri İle Araştırma Sonucunda Elde Edilen 46.97 cm 85.1.46 cm 102. TSE’nin Hazırladığı 46.54 cm 0.97 cm Tablo 18.48.39.

21 cm 97.02 cm 39.Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 94.4.96 cm 63.6.02 cm 0.92 cm Ölçü Farkları 0. Kalça Çevresi Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Tablo 18.66 cm Beden(Yaka) 46(38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 38.08 cm 0.08 cm 41.11 cm 40.15 cm Tablo 18.49 cm 0.2 cm 62.66 cm Ölçü Farkları 6.21 cm 0.51 cm 105. Boyun Çevresi 126 .2 cm 6.08 cm Tablo 18.5.37 cm 0.9 cm 5. Kol Boyu Araştırmada Kullanılan Ölçüler (TSE Ölçüleri) 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm Araştırma Sonucu Elde Edilen Ölçüler 61.09 cm 62.63 cm 101.15 cm Ölçü Farkları 0.11 cm 0.96 cm 5.

5’ine. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs. Bel ve Kalça Çevresinin. 52 beden %9’una olmak üzere toplam öğrencilerin %29.75 27 6. Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 5. 127 . 48 beden %6. Aynı tabloya bakıldığında.25 119 29. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. 48 beden %17.5 36 9 58 14. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.5. Ön ve Arka Genişliğinin. göğüs çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 48 beden olan %0.5’ine. öğrencilerin 46 beden %18’ine. 50 beden %14’5’ine.75’ine. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.75 70 17.75’ine normal gelip.8. 50 beden %9’una. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.8.75’ine.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. Göğüs Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 20 5 72 18 100 48 (39) 3 0.25’ine dar geldiği ortaya çıkmaktadır.1.5 100 52 (41) 16 4 36 9 48 12 100 Toplam N 33 8. 52 beden olan %4’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %8. 50 beden olan %1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu. Tablo 19.5 100 50 (40) 6 1. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği görülmektedir.

Tablo 19.8 48 (39) 27 22.38 cm dar. 48 beden öğrencilerin %27’sine.2 3.1 1.5 cm 1 cm 5 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.1. 50 beden öğrencilerin %36’sına. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.7 50 (40) 36 30.91 cm 3 cm 1cm 6 cm 1. göğüs çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.38 cm 4 cm 1 cm 6 cm 1.577 50 (40) 6 18.3 Toplam 119 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin.67 cm dar. 52 beden öğrencilerin de %36’sına olmak üzere toplam 119 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.81 cm dar olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 2. 48 beden öğrencilerin %9.3 52 (41) 36 30. Göğüs Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 16. 46 beden öğrencilerin %20’sine.81 cm 2.17 cm 3. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %48.17 cm dar.1’ine 1.2 3.331 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. 50 beden öğrencilerin %18.2. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %24.2’sine 3.167 Toplam 33 100 2.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 2 cm 4 cm 0.5 2.847 48 (39) 3 9. Göğüs Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 24.2’sine 3.5’ine 2. Tablo 19.91 cm dar olduğu belirlenmektedir. 128 .983 52 (41) 16 48.

2.24 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.18 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.Tablo 19.18 cm bol.431 48 (39) 70 28. bel çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.4’üne 3. bel çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.609 52 (41) 48 19.02 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği belinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu. bel çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 48 beden öğrencilerin %28.02 cm bol olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 3.3.8.588 50 (40) 58 23. 52 beden öğrencilerin %19.4 3.28 cm 3 cm 1 cm 10 cm 1.2’sine 3.4 3.42 cm bol. 5.24 cm bol olduğu gözlenmektedir.2 3.28 cm bol.42 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1. bel çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 129 . 50 beden öğrencilerin %23.4’üne 3.436 Toplam 248 100 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğu tablosunda.518 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin. göğüs çevresinin 46 beden öğrencilerin %29’una 3. Göğüs Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 72 29 3.

75 100 48 (39) 34 8. 50 beden olan %0.5’ine. 52 beden olan %1. tüm öğrencilerin 46 beden %4.5 66 16. 48 beden %8.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %63’üne bol geldiği tespit edilmektedir.2 48 (39) 34 25 50 (40) 40 29. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluk tablosu incelendiğinde.4 52 (41) 44 32. beli normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %13.5’ine. 52 beden öğrencilerin %32.75’ine. 50 beden öğrencilerin %29.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %3’üne dar geldiği anlaşılmaktadır.Tablo 20. 50 beden %14’25’ine. Bel Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 3 0.5’ine. 48 beden öğrencilerin %25’ine. Aynı tabloya bakıldığında.25 100 52 (41) 6 1. Tablo 20.1.4’üne.4 Toplam 136 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 48 beden %16. öğrencilerin 46 beden %19.5 100 Toplam N 12 3 136 34 252 63 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. 52 beden %12. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.2’sine. 130 .5 44 11 50 12.5 79 19. 50 beden %10’una.75’ine.75 40 10 57 14.4’üne olmak üzere toplam 136 öğrenciye normal geldiği belirlenmektedir. Bel Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 18 13.5 100 50 (40) 3 0.75 18 4. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0. 52 beden %11’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %34’üne normal gelip.75’ine.

40 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.692 50 (40) 57 22. 50 beden öğrencilerin %25’ine 1.587 Toplam 252 100 3.Tablo 20. Tablo 20.225 Toplam 12 100 2.58 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. 48 beden 131 .8 3. Bel Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 79 31.44 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.3 3.371 52 (41) 50 19.577 52 (41) 6 50 2.2 3.5 cm 2 cm 2 cm 5 cm 1.18 cm 3 cm 1 cm 9 cm 1.3’üne 3.67 cm 5 cm 1 cm 5 cm 2. beli dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.6 3.309 48 (39) 50 (40) 3 25 1.58 cm dar olduğu anlaşılmaktadır.517 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin.37 cm 4 cm 1 cm 8 cm 1.67 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.399 48 (39) 66 26. beli bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin beline uygunluğu tablosunda.4 cm bol.76 cm 4 cm 1 cm 9 cm 1. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %31. Bel Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 3 25 3. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2.5 cm dar olmak üzere toplam 12 öğrenciye ortalama 2.505 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği belinin. bel çevresinin 46 beden öğrencilerin %25’ine 3.2.67 cm dar.67 cm dar.

5 47 11.5’ine bol geldiği tespit edilmiştir.2’sine 3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kalçasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu.18 cm bol olmak üzere toplam 252 öğrenciye ortalama 3.75’ine. 50 beden öğrencilerin %22. 50 beden %9.3. 48 beden %12’sine. 48 beden %11’ine.75 100 52 (41) 23 5. Tablo 21.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %13.5 152 38 194 48.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.8.8’ine 3. kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı.75 35 8. 50 beden %11’75’ine.75’ine.44 cm bol olduğu ortaya çıkmaktadır. 50 beden olan %3. öğrencilerin 46 beden %15. 52 beden %10.öğrencilerin %26.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48.5 100 Toplam N 54 13.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %38’ine normal gelip.25 100 48 (39) 8 2 48 12 44 11 100 50 (40) 15 3. 132 . kalça çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25’ine. kalça çevresinin öğrencilere uygunluk dağılımı. 52 beden olan %5. 5.75 38 9.75 42 10.5’ine dar geldiği anlaşılmaktadır. tüm öğrencilerin 46 beden %7. 48 beden olan %2’sine.6’sına 3. Aynı tabloya bakıldığında.37 cm bol. 52 beden öğrencilerin %19.5’ine. Kalça Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 31 7.76 cm bol. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluk tablosu incelendiğinde.75 61 15. 52 beden %8. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine.

071 Toplam 54 100 2. Kalça Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 14.589 52 (41) 23 42. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.8’ine 3.17 cm 2 cm 1 cm 10 cm 2. 133 . kalça çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.8’ine 3.74 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.8 3. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda.38 cm dar.2.5 cm dar. 50 beden öğrencilerin %27.17 cm dar.5 cm 1 cm 6 cm 1.8’ine 2.8 3.6’sına 2.4’ünde. kalça çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.38 cm 3.65 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 48 beden öğrencilerin %31.6’sında.65 cm dar olmak üzere toplam 54 öğrenciye ortalama 2.5 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.512 50 (40) 15 27. 48 beden öğrencilerin %14.1. Tablo 21.8 2. 52 beden öğrencilerin %23’ünde olmak üzere toplam 152 öğrenciye normal geldiği belirtilmektedir. 52 beden öğrencilerin %42.4 48 (39) 48 31.6 50 (40) 38 25 52 (41) 35 23 Toplam 152 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının.88 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1. 50 beden öğrencilerin %25’inde. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %14.88 cm dar olduğu gözlenmektedir. 46 beden öğrencilerin %20. Kalça Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 31 20.Tablo 21.685 48 (39) 8 14.6 2.

661 Toplam 194 100 2.175 48 (39) 44 22.2’sine 2.244 50 (40) 47 24.4. ön genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.8.4 2.2 2.Tablo 21.82 cm 3 cm 1 cm 6 cm 1. 48 beden öğrencilerin %22. 52 beden öğrencilerin %23. kalça çevresinin 46 beden öğrencilerin %31.94 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1. ön genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.82 cm bol. 134 .4’üne 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kalçasına uygunluğu tablosunda. kalça çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.77 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1.14 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 2.7’sine 2.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kalçasının. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu.7 2.9 cm bol olduğu belirlenmektedir.3. Kalça Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 61 31. ön genişliğin öğrencilere uygunluk tablosu. 50 beden öğrencilerin %24. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.77 cm bol. 5.4 3.94 cm bol.9 cm 2 cm 1 cm 8 cm 1.14 cm 3 cm 1 cm 8 cm 1.4’üne 3.466 52 (41) 42 23.

5’ine bol geldiği tespit edilmektedir.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.25 100 Toplam N 37 9.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 52 beden %10. 50 beden öğrencilerin %26’sında. 48 beden %11’ine.1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2’sine. 46 beden öğrencilerin %23. tüm öğrencilerin 46 beden %9.1’inde. ön genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %48. Aynı tabloya bakıldığında. 135 .Tablo 22.25’ine.9 Toplam 169 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.5 41 10. 50 beden %11’ine. 48 beden öğrencilerin %26’sında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda. 50 beden olan %2’sine.25 100 48 (39) 4 1 44 11 52 13 100 50 (40) 8 2 44 11 48 12 100 52 (41) 17 4.25 194 48.25’ine dar geldiği anlaşılmaktadır.25’ine normal gelip.75’ine. Ön Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 39 9.5’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %42.75 53 13.1 48 (39) 44 26 50 (40) 44 26 52 (41) 42 24. 48 beden olan %1’ine. 52 beden %10. 52 beden olan %4.25 42 10. 48 beden %13’üne.25 169 42. 52 beden öğrencilerin %24. Tablo 22. öğrencilerin 46 beden %13. 50 beden %12’sine. Ön Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 39 23.9’unda olmak üzere toplam 169 öğrenciye normal geldiği anlaşılmaktadır.

75 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden öğrencilerin %10.5 cm 1. Tablo 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.48 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3.789 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.2.75 48 (39) 52 26.1 1.598 52 (41) 17 45.7 1.6 2.Tablo 22.991 48 (39) 4 10.74 cm 1.67 cm 1. ön genişliği bol gelen 136 .8 1.5 cm dar.13 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.712 Toplam 37 100 1. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %21.41 cm dar olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.41 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.55 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. Ön Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılım Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 21.726 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin.13 cm dar.3 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön genişliğine uygunluğu tablosunda.6’sına 2.13 cm dar.78 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.6 1.6’sına 1.71 50 (40) 48 24.642 Toplam 194 100 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.8’ine 1.5 cm 1 cm 4 cm 0.75 cm 1 cm 2 cm 0.8 1. 52 beden öğrencilerin %45. 50 beden öğrencilerin %21. ön genişliği dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.9 1.55 cm dar olduğu gözlenmektedir.13 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Ön Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 27.68 cm 1.767 52 (41) 41 21.629 50 (40) 8 21.9’una 1.

75 48 12 100 Toplam N 37 9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu.5’ine.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %9.25 34 8. Yine aynı tabloya bakıldığında. 48 beden %6.3’üne 1.5’ine. 50 beden %8. öğrencilerin 46 beden %18.1’ine 1. 50 beden olan %2. 52 beden %8.25 26 6. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.67 cm bol.75 248 62 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.25 115 28.25’ine.25’ine dar geldiği belirtilmektedir. 52 beden olan %4.5 57 14.25 35 8.8.5. arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25’ine. 5. Arka Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1.5’ine.5 69 17.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 20 5 74 18.78 cm bol.48 cm bol olmak üzere toplam 194 öğrenciye ortalama 1. arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınmıştır. 52 beden öğrencilerin %21.5’ine. ön genişliğinin 46 beden öğrencilerin %27. 50 beden 137 .5 100 48 (39) 5 1.75’ine normal gelip. 48 beden öğrencilerin %26. arka genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. Tablo 23.25 100 52 (41) 17 4.8’ine 1.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %28. tüm öğrencilerin 46 beden %5’ine.74 cm bol. 48 beden %17. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.25’ine.25 100 50 (40) 9 2.68 cm bol olduğu bulunmaktadır. 48 beden olan %1.7’sine 1. 50 beden öğrencilerin %24.

5 1.601 52 (41) 17 45. 138 .4’üne olmak üzere toplam 115 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır.4 Toplam 115 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.5’inde 1.9 1.2’sinde ortalama 2 cm.39 cm.6 50 (40) 34 29.25’ine.3’ünde 1.756 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği. Tablo 23. Arka Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 16.57 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.9’unda 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.6 52 (41) 35 30. 46 beden öğrencilerin %17.3 1.4’ünde.%14.717 Toplam 37 100 1. 52 beden öğrencilerin %30.6’sına. 48 beden %13.53 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.1. arka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %22. Arka Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 20 17.39 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.4 48 (39) 26 22. 52 beden %12’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %62’sine bol geldiği ortaya çıkmaktadır.894 48 (39) 5 13. Tablo 23.57 cm dar geldiği belirtilmektedir.5 cm 1 cm 1 cm 3 cm 1 50 (40) 9 24. 50 beden %24. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygunluğu tablosunda.5 cm. 50 beden öğrencilerin %29.53 cm olmak üzere toplam 37 öğrenciye ortalama 1.6’sına.2 2 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %16.2. 52 beden %45.

1. Ön ve Arka Uzunluğunun.308 Toplam 248 100 2. Arka Genişliği Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 74 29.8 2.835 48 (39) 69 27.38 cm. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı. 5.43 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %29. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 5. gömlek boyunun öğrencilere uygunluk dağılımı.875 50 (40) 57 23 2.Tablo 23.19 cm.3 cm 2 cm 1 cm 6 cm 0.19 cm 2 cm 1 cm 4 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu. Sırt Yüksekliğinin.3.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. 48 beden %27. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.9. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.43 cm 2.8’inde ortalama 2.9.38 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.25 cm 1 cm 4 cm 0.995 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliği.4’ünde 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka genişliği bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 139 .14 cm olmak üzere toplam 248 öğrenciye ortalama 2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. 50 beden %23’ünde 2.8’inde 2.14 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1.4 2.8 2.017 52 (41) 48 19. 52 beden %19.

75’ine. 52 beden öğrencilerin %27.25 100 Toplam N 295 73.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %73. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. 46 beden öğrencilerin %32’sinde.5’ine.75 100 50 (40) 81 20.25 23 5.25 100 48 (39) 77 19.4 52 (41) 28 27.2’sinde olmak üzere toplam 103 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.75 28 7 1 0. Tablo 24. 50 beden olan %20. gömlek boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 19 4. Aynı tabloya bakıldığında.Tablo 24. tüm öğrencilerin 46 beden %8.75’ine kısa geldiği belirtilmektedir. öğrencilerin 46 beden %0.1.3 50 (40) 19 18. Gömlek Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 66 16.75’ine normal gelip. 50 beden öğrencilerin %18.75’ine.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.75 100 52 (41) 71 17. 52 beden %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 52 beden %7’sine olmak üzere toplam öğrencilerin %25. Gömlek Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 32 48 (39) 23 22.4’ünde.75 2 0.2 Toplam 103 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 48 beden %5. 52 beden olan %17. 48 beden olan %19.5’ine uzun geldiği tespit edilmektedir.25’ine.5 33 8.25’ine.25’ine. 48 beden öğrencilerin %22.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %0.3’ünde.75 103 25.25 1 0. 140 . 50 beden %4.25’ine. tüm öğrencilerin 46 beden olan %16.

1’ine 2.219 Toplam 295 100 2. 50 beden öğrencilerin %27.1 2.75 cm kısa olmak üzere toplam 295 öğrenciye ortalama 2.3.65 cm 2.4’üne 2. Tablo 24.Tablo 24.7 cm kısa.64 cm kısa olduğu belirlenmektedir. gömlek boyu kısa gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 1 cm 7 cm 1.5’ine 2.5 cm 1 cm 10 cm 1.65 cm kısa.43 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda.64 cm 2 cm 1 cm 10 cm 1.328 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun. 52 beden öğrencilerin %24.75 cm 2. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %22.5 cm 1 cm 6 cm 1.1 2.5 2.2. 48 beden öğrencilerin %26.1’ine 2.143 48 (39) 77 26.43 cm kısa.644 52 (41) 71 24.4 2. Gömlek Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - 141 . Gömlek Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 66 22.201 50 (40) 81 27.7 cm 2.

5 46 11. gömlek boyunun 46 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun.25’inde yukarıda olduğu tespit edilmektedir.75 185 46. gömlek boyu uzun gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyunun.75’inde.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. sırt yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. tüm öğrencilerin 46 beden %16.75 100 48 (39) 54 13. 50 beden %13’ünde.5’inde. 48 beden %11. 52 beden öğrencilerin %50’sine 2 cm uzun olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 2 cm uzun olduğu gözlenmektedir.25 35 8. 50 beden %12’sinde. 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu.75’inde normal gelip. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyuna uygunluğu tablosunda. Tablo 25. Sırt Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 65 16.9.5’inde. 142 .25’inde. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %46. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden %13.5 100 50 (40) 48 12 52 13 100 52 (41) 48 12 52 13 100 Toplam N 215 53. sırt yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.2. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %53. öğrencilerin 46 beden %8.

529 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.1 1. 52 beden %28.1. 48 beden öğrencilerin %25.33 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.2 48 (39) 54 25.9’unda ortalama 1.1’inde 1.1’inde.529 50 (40) 52 28.3 52 (41) 48 22. Sırt Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 65 30.Tablo 25.2’sinde.527 52 (41) 52 28.34 cm yukarıda olduğu görülmektedir.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. sırt yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 1.9 1. 143 . 50 beden öğrencilerin %22.2. 52 beden öğrencilerin %22.36 cm.592 Toplam 185 100 1.3’ünde.3 Toplam 215 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin.1 50 (40) 48 22. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden sırt yüksekliği yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.36 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %18.34 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. Sırt Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 35 18.9 1.1’inde 1. 46 beden öğrencilerin %30.33 cm. 48 beden %24. 50 beden %28. Tablo 25.36 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.3’ünde olmak üzere toplam 215 öğrencide normal olduğu görülmektedir.9’unda 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygunluğu tablosunda.447 48 (39) 46 24.34 cm olmak üzere toplam 185 öğrencide ortalama 1.

48 beden olan %0. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı. ön uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu. tüm öğrencilerin 46 beden %8.25 100 48 (39) 1 0. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5’inde.5 69 17.25’inde.25’inde.25 30 7.25 65 16.25 100 50 (40) 36 9 64 16 100 52 (41) 4 1 28 7 68 17 100 Toplam N 7 1. 52 beden %17’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %66.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. 144 .5’inde.3.5 33 8. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.5’inde.75 127 31.75’inde aşağıda olduğu belirlenmektedir.75’inde normal olup.25’inde.5.5’inde yukarıda olduğu belirlenmektedir. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. öğrencilerin 46 beden %16.75 266 66. Tablo 26. 50 beden %9’unda. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu. 50 beden %16’sında. 52 beden %7’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %31. Aynı tabloya bakıldığında. 52 beden olan %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %1. Ön Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 2 0.9. 48 beden %7. 48 beden %17. tüm öğrencilerin 46 beden olan %0.

145 .6 1.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.3 52 (41) 28 22 Toplam 127 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun. ön uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.25 cm 1 cm 1. 52 beden öğrencilerin %22’sinde olmak üzere toplam 127 öğrencide normal bulunmaktadır.1’inde 1.2. ön uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1.214 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.3’ünde. 46 beden öğrencilerin %26’sında. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %28. 48 beden öğrencilerin %23.35355 48 (39) 1 14. 48 beden öğrencilerin %14. Ön Uzunluğu Aşağıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 2 28.3934 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.25 cm aşağıda olmak üzere toplam 7 öğrencide ortalama 1.3 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 52 (41) 4 57.Tablo 26.5 Toplam 7 100 1.25 cm aşağıda. Ön Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 33 26 48 (39) 30 23.3’ünde 1 cm aşağıda.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda.25 cm 1.6’sında. 50 beden öğrencilerin %28.6 50 (40) 36 28.214 cm aşağıda olduğu gözlenmektedir. 52 beden öğrencilerin %57.1 1. Tablo 26.6’sında 1.

5 cm 3 cm 0.77504 Toplam 266 100 1.4 1.4926 cm yukarıda olmak üzere toplam 266 öğrencide ortalama 1.9’unda 1. 50 beden öğrencilerin %24.5308 cm 1 cm 0. 48 beden öğrencilerin %25.Tablo 26. 5. 52 beden öğrencilerin %25.6 1.4’ünde 1.375 cm yukarıda.70221 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun.4229 cm yukarıda olduğu belirlenmektedir. ön uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında.60827 50 (40) 64 24. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.3. arka uzunluğu yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.78996 48 (39) 69 25.4229 cm 1 cm 0.4.1 1.5 cm 3. ön uzunluğunun 46 beden öğrencilerin %24. arka uzunluğu aşağıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin ön uzunluğuna uygunluğu tablosunda. arka uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.5 cm 5 cm 0. Ön Uzunluğu Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 24.2971 cm yukarıda.6’sında 1.1’inde 1. 146 .9.5 cm 5 cm 0.60422 52 (41) 68 25.5 cm 5 cm 0.5308 cm yukarıda.4926 cm 1 cm 0.5 cm 0.2971 cm 1 cm 0.9 1.375 cm 1 cm 0.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25 100 Toplam N 2 0.25 34 8.5 65 16.Tablo 27.25 18 4.75’inde yukarıda olduğu gözlenmektedir.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. öğrencilerin 46 beden %8.75’inde.75 307 76. 50 beden %20’sinde. 46 beden öğrencilerin %37. 48 beden 147 .8 Toplam 91 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.1. 52 beden %0. arka uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 81 20.25 100 50 (40) 20 5 80 20 100 52 (41) 1 0.25’inde.5’inde. 52 beden %4. 50 beden %5’inde. öğrencilerin 46 beden %16.75’inde normal olduğu görülüp.5 81 20.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %76.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %22. 48 beden %4.25’inde. 52 beden %20. tüm öğrencilerin 46 beden %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygunluğu tablosunda.9 50 (40) 20 22 52 (41) 18 19.4’ünde.4 48 (39) 19 20.5’inde aşağıda. 48 beden %20. Arka Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 34 37.25’inde.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun.25 100 48 (39) 19 4.5 91 22. Arka Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 1 0. Tablo 27.

50 beden öğrencilerin %22’sinde.2 2.5 cm 1 cm 6 cm 1.4 2.9’unda.127 52 (41) 81 26.5 cm 1 cm 5 cm 1. Tablo 27.2.54 cm 2.44 cm 2 cm 1 cm 5 cm 1. 52 beden %50’sinde 2 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 2 cm yukarıda bulunmaktadır.5 cm 1 cm 5 cm 1. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu aşağıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.67 cm 2.8’inde olmak üzere toplam 91 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.49 cm 2 cm 1 cm 6 cm 1. Arka Uzunluğu Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 65 21. Arka Uzunluğu Aşağıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm 48 (39) 50 (40) 52 (41) 1 50 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm Toplam 2 100 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. 52 beden öğrencilerin %19.059 48 (39) 81 26.4 2.107 148 .055 50 (40) 80 26.öğrencilerin %20.3.1 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 2 cm.55 cm 2. Tablo 27.183 Toplam 307 100 2.

25 27 6.5 100 52 (41) 37 9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının. boyun çevresinin öğrencilere uygunluk tablosu.4’ünde 2.54 cm olmak üzere toplam 307 öğrencide ortalama 2. boyun çevresi dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.10. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 5.1’inde 2. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %21.25 5 1. boyun çevresi bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir.44 cm.75 4 1 100 Toplam N 104 26 269 67.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun. Boyun Çevresinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 13 3.49 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluk tablosu incelendiğinde.5 6 1.25 100 50 (40) 28 7 66 16.5 69 17. Tablo 28.4’ünde 2.10.54 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. tüm öğrencilerin 149 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arka uzunluğu yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.55 cm. 5.25 75 18.25 59 14. 52 beden %26. 50 beden %26.2’sinde ortalama 2.75 12 3 100 48 (39) 26 6.1. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden %26.

5 cm 0.7 50 (40) 66 24. 50 beden öğrencilerin %24. 50 beden %16.5 cm - 150 .25’ine normal gelip.5 cm 0. Boyun Çevresi Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 13 12.5 cm 0. tüm öğrencilerin 46 beden %18.5 cm 0.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sına dar geldiği belirtilmektedir. 48 beden %17.7’sinde. 52 beden %1’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %6.5 52 (41) 59 21.9 0.5 cm 48 (39) 26 25 0.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %21.5 0.75’ine. 50 beden olan %7’sine.5 cm 0.5 cm 0.5 cm Toplam 104 100 0.25’ine.9’unda olmak üzere toplam 269 öğrenciye normal geldiği görülmektedir.5 cm 0.25’ine.2.5’ine. 48 beden %1. 48 beden öğrencilerin %25.75’ine bol geldiği ortaya çıkmaktadır. Yine aynı tabloya bakıldığında.5 cm 0.5 cm 52 (41) 37 35. 52 beden %14.46 beden olan %3.5’inde. Tablo 28.5 cm 0.25’ine. öğrencilerin 46 beden %3’üne.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %67. Boyun Çevresi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 75 27. 46 beden öğrencilerin %27.9 48 (39) 69 25.5 cm 0.5 cm 50 (40) 28 26. boyun çevresi normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.1.9’unda.9 Toplam 269 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin.5 cm 0.5 cm 0.5’ine.5 cm 0.6 0. 52 beden olan %9. 48 beden olan %6. 50 beden %1.5’ine. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda.5 cm 0. Tablo 28.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %12,5’ine 0,5 cm dar, 48 beden öğrencilerin %25’ine 0,5 cm dar, 50 beden öğrencilerin %26,9’una 0,5 cm dar, 52 beden öğrencilerin %35,6’sına 0,5 cm dar olmak üzere toplam 104 öğrenciye ortalama 0,5 cm dar olduğu gözlenmektedir. Tablo 28.3. Boyun Çevresi Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 12 44,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 5 18,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 6 22,2 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 4 14,8 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 27 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boyun çevresine uygunluğu tablosunda, boyun çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; boyun çevresinin 46 beden öğrencilerin %44,4’üne 0,5 cm bol, 48 beden öğrencilerin %18,5’ine 0,5 cm bol, 50 beden öğrencilerin %22,2’sine 0,5 cm bol, 52 beden öğrencilerin %14,8’ine 0,5 cm bol olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0,5 cm bol olduğu belirlenmektedir. 5.10.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu; yaka oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka oyuntusu önde kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka oyuntusu arkada

151

normal gelen öğrencilerin dağılımı ve yaka oyuntusu arkada kapalı olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5tabloda incelenmiştir. Tablo 29. Yaka Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Yaka Ön Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N Beden(Yaka) Normal f % f % f % f % 46 (38) 1 0,25 99 24,75 100 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 100 Yaka Yan Kısım 48 (39) 100 25 Yaka Arka Ortası Beden(Yaka) Açık Normal Kapalı Toplam N f % f % f % 46 (38) 62 15,5 38 9,5 100 48 (39) 53 13,25 47 11,75 100 50 (40) 49 12,25 51 12,75 100 52 (41) 50 12,5 50 12,5 100 Toplam N 214 53,5 186 46,5 400 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 50 (40) 100 25 100 52 (41) 3 0,75 97 24,25 100 Toplam N 4 1 396 99 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %0,25’inde, 52 beden %0,75’inde olmak

152

üzere toplam öğrencilerin %1’inde normal gelip, öğrencilerden 46 beden %24,75’inde, 48 beden %25’inde, 50 beden %25’inde, 52 beden %24,25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %99’unda yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, yanda 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yanda yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 48 beden öğrencilerin %25’inde, 50 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %15,5’inde, 48 beden %13,25’inde, 50 beden %12,25’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %53,5’inde normal olup, öğrencilerden 46 beden %9,5’inde, 48 beden %11,75’inde, 50 beden %12,75’inde, 52 beden %12,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %46,5’inde yaka oyuntusunun kapalı geldiği ortaya çıkmaktadır. Tablo 29.1. Yaka Oyuntusu Önde Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 1 25 48 (39) 50 (40) 52 (41) 3 75 Toplam 4 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, yaka oyuntusu önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %25’inde, 52 beden öğrencilerin %75’inde olmak üzere toplam 4 öğrenciye normal geldiği gözlenmektedir.

153

Tablo 29.2. Yaka Oyuntusu Önde Kapalı Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 99 25 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 100 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 97 24,5 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 396 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, önde yaka oyuntusu kapalı olan öğrencilerin dağılımına bakıldığında; yaka oyuntusunun 46 beden öğrencilerin %25’inde 0,5 cm kapalı, 48 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 50 beden öğrencilerin %25,3’ünde 0,5 cm kapalı, 52 beden öğrencilerin %24,5’inde 0,5 cm kapalı olmak üzere toplam 396 öğrencide ortalama 0,5 cm kapalı bulunmaktadır. Tablo 29.3. Yaka Oyuntusu Arkada Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 62 29 48 (39) 53 24,8 50 (40) 49 22,9 52 (41) 50 23,4 Toplam 214 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %29’unda, 48 beden öğrencilerin %24,8’inde, 50 beden öğrencilerin %22,9’unda, 52 beden öğrencilerin %23,4’ünde olmak üzere toplam 214 öğrenciye normal geldiği tespit edilmektedir.

154

Tablo 29.4. Yaka Oyuntusu Arkada Kapalı Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 38 20,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 47 25,3 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 51 27,4 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 52 (41) 50 26,9 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm Toplam 186 100 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm -

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun arkada 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin yaka oyuntusuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka oyuntusu kapalı gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden %20,4’ünde 0,5 cm, 48 beden %25,3’ünde 0,5 cm, 50 beden %27,4’ünde 0,5 cm, 52 beden %26,9’unda 0,5 cm olmak üzere toplam 186 öğrencide 0,5 cm kapalı olduğu belirlenmektedir. 5.10.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu; yaka genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu, yaka genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı, yaka genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.

155

Tablo 30. Yaka Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % f % f % f % 46 (38) 28 7 72 18 100 46 (38) 15 3,75 85 21,25 100 48 (39) 61 15,25 39 9,75 100 48 (39) 40 10 60 15 100 Arkada Yaka Genişliği 50 (40) 80 20 20 5 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 227 56,75 173 43,25 400 50 (40) 93 23,25 7 1,75 100 52 (41) 98 24,5 2 0,5 100 Toplam N 280 70 120 30 400

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, önde 46-52 beden (38-41 yaka)öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7’sinde, 48 beden %15,25’inde, 50 beden %23,25’inde, 52 beden %24,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %70’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %18’inde, 48 beden %9,75’inde, 50 beden %1,75’inde, 52 beden %0,5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %30’unda yaka genişliğinin normal geldiği ortaya çıkmaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün arkada 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %3,75’inde, 48 beden %10’unda, 50 beden %20’sinde, 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin

156

%56,75’inde dar olup, öğrencilerden 46 beden %21,25’inde, 48 beden %15’inde, 50 beden %5’inde, 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %43,25’inde yaka genişliğinin normal geldiği gözlenmektedir. Tablo 30.1. Önde Yaka Genişliği Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 72 60 48 (39) 39 32,5 50 (40) 7 5,8 52 (41) 2 1,7 Toplam 120 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, yaka genişliği önde normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %60’ında, 48 beden öğrencilerin %32,5’inde, 50 beden öğrencilerin %5,8’inde, 52 beden öğrencilerin %1,7’sinde olmak üzere toplam 120 öğrenciye normal geldiği görülmektedir. Tablo 30.2. Önde Yaka Genişliği Görünümü Dar Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 28 10 0,82 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0,244 48 (39) 61 21,8 0,98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,142 50 (40) 93 33,2 1,26 cm 1,55 cm 1 cm 2 cm 0,272 52 (41) 98 35 1,61 cm 1,5 cm 1 cm 2 cm 0,414 Toplam 280 100 1,28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0,416

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, önde 46-52 beden (3841 yaka)öğrencilerin boynuna dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %10’unda ortalama 0,82 cm, 48 beden %21,8’inde 0,98 cm, 50 beden %33,2’sinde 1,26 cm, 52 beden %35’inde 1,61 cm olmak üzere toplam 280 öğrencide ortalama 1,28 cm dar olduğu belirtilmektedir.

157

Tablo 30.3. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 85 49,1 48 (39) 60 34,7 50 (40) 20 11,6 52 (41) 8 4,6 Toplam 173 100

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda, arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında; 46 beden öğrencilerin %49,1’inde, 48 beden öğrencilerin %34,7’sinde, 50 beden öğrencilerin %11,6’sında, 52 beden öğrencilerin %4,6’sında olmak üzere toplam 173 öğrencide normal bulunmaktadır. Tablo 30.4. Arkada Yaka Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 15 6,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 48 (39) 40 17,6 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,5 cm 50 (40) 80 35,2 0,502 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0224 52 (41) 92 40,5 0,557 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,0905 Toplam 227 100 0,524 cm 0,5 cm 0,5 cm 0,7 cm 0,649

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliğinin, arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında, örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6,6’sında ortalama 0,5 cm, 48 beden %17,6’sında 0,5 cm, 50 beden %35,2’sinde 0,502 cm, 52 beden %40,5’inde 0,557 cm olmak üzere toplam 227 öğrencide ortalama 0,524 cm dar olduğu görülmektedir.

158

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün 4652 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.5.75 21 5.10.25 75 18. yaka ayağı genişliği görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu. yaka ayağı genişliği görünümü arkada dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 5 tabloda ele alınmıştır.75 100 50 (40) 79 19.75 100 50 (40) 79 19. yaka ayağı genişliği görünümü önde normal gelen öğrencilerin dağılımı. yaka ayağı genişliği görünümü arkada normal gelen öğrencilerin dağılımı. Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Önde Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6. Tablo 31.75 21 5.4.25 75 18. yaka ayağı genişliği görünümü önde dar olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 159 .25 100 52 (41) 92 23 8 2 100 Toplam N 204 51 196 49 400 Arkada Yaka Ayağı Genişliği Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 8 2 92 23 100 48 (39) 25 6.

7’sinde. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.9’unda. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 50 beden %19. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup.9 48 (39) 75 38. 48 beden öğrencilerin %38. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin önde normal geldiği gözlenmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrenciye önde normal geldiği belirlenmektedir. 52 beden %23’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %51’inde dar olup.75’inde. öğrencilerden 46 beden %23’ünde.3’ünde. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün. 50 beden %5. 50 beden %5.25’inde. 160 .25’inde.3 50 (40) 21 10. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %2’sinde.25’inde.1.75’inde.75’inde. önde yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %2’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %49’unda yaka ayağı genişliğinin arkada normal geldiği ortaya çıkmaktadır. 48 beden %6. 50 beden %19.25’inde.7 52 (41) 8 4.75’inde. 48 beden %18. 48 beden %6. 52 beden öğrencilerin %4. 50 beden öğrencilerin %10. öğrencilerden 46 beden %23’ünde. 48 beden %18. Tablo 31. 46 beden öğrencilerin %46.

0905 Toplam 204 100 0.503 cm.3’ünde.1’inde 0.5 cm.0225 52 (41) 92 45.5 cm 0.7’sinde.5 cm 0.5 cm 0.5 cm 50 (40) 79 38.1 Toplam 196 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.7 cm 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 92 46. 46 beden öğrencilerin %46.5 cm 0.7 52 (41) 8 4.5 cm 0.503 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.5 cm 0. 50 beden %38.1 0. 52 beden %45.557 cm 0. Tablo 31. 48 beden %12.9’unda. önde 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.Tablo 31.3 0.7 0.2.5 cm.526 cm dar olduğu görülmektedir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.9’unda ortalama 0.9 48 (39) 75 38.1’inde olmak üzere toplam 196 öğrencide arkada normal gelmektedir.5 cm 0. Önde Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3.5 cm 0.3. 161 .5 cm 0.679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.5 cm 0.7 cm 0.526 cm 0.7 cm 0.5 cm 48 (39) 25 12.3’ünde 0.9 0. 52 beden öğrencilerin %4.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %10.3 50 (40) 21 10. arkada yaka genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.7’sinde 0.5 cm 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0. 48 beden öğrencilerin %38.

5 cm 0.5 cm 0. yaka ucu görünümü normal olan öğrencilerin dağılımı.5 cm.503 cm 0.1’inde 0.0225 52 (41) 92 45.5 cm.503 cm. 5. 162 .3’ünde 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %3.5 cm 0.5 cm 48 (39) 25 12. 52 beden %45.10.5 cm 0. Arkada Yaka Ayağı Genişliği Görünümü Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 8 3. 48 beden %12. arkada 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.557 cm 0.7 cm 0. yaka ucu görünümünün öğrencilere uygunluk dağılımı. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.7 cm 0.5.5 cm 0.5 cm 50 (40) 79 38.526 cm 0.9’unda ortalama 0.7’sinde 0.0905 Toplam 204 100 0. yaka ucu görünümü küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.4.5 cm 0.1 0.9 0.Tablo 31.7 0.557 cm olmak üzere toplam 204 öğrencide ortalama 0.5 cm 0. 50 beden %38.7 cm 0.5 cm 0.5 cm 0.526 cm arkada dar olduğu belirlenmektedir.5 cm 0.0679 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün.5 cm 0.5 cm 0.3 0.

yaka ucu görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %60. 50 beden %23’ünde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda. 52 beden %0.25 100 48 (39) 65 16.75’inde.5 48 (39) 35 30.5’inde.5 114 28. örneklem grubunu oluşturan tüm öğrencilerden 46 beden %7. 50 beden %2’sinde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %28. 48 beden öğrencilerin %30.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %71. 52 beden öğrencilerin %1. 50 beden öğrencilerin %7’sinde.25’inde.25 2 0.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. Tablo 32. 48 beden %8. Yaka Ucu Görünümü Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 69 60. 163 .25 35 8.75 100 50 (40) 92 23 8 2 100 52 (41) 98 24. öğrencilerden 46 beden %17.5’inde küçük olup.8 Toplam 114 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. Yaka Ucu Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Küçük Normal Büyük Toplam N f % f % f % 46 (38) 31 7.1.7 50 (40) 8 7 52 (41) 2 1.8’inde olmak üzere toplam 114 öğrencide normal bulunmaktadır.75 69 17.5’inde yaka ucu görünümünün normal geldiği belirtilmektedir.75’inde. 52 beden %24.5 100 Toplam N 286 71. 48 beden %16.Tablo 32.25’inde.7’sinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluk tablosuna bakıldığında.

5.2.5 cm 1 cm 2 cm 0.Tablo 32.26 cm küçük olduğu tespit edilmektedir.24 cm 1. 50 beden %32.8’inde ortalama 0.26 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.222 48 (39) 65 22.7’sinde 0. yaka ucu açıklığı normal olan öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde incelenmiştir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna küçük olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.98 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.2 1.5 cm 1 cm 2 cm 0.98 cm.87 cm.449 Toplam 286 100 1.431 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %10.59 cm 1.6. Tablo 33.3 1.2’sinde 1.292 52 (41) 98 34. 48 beden %22.241 50 (40) 92 32.7 0.8 0.3’ünde 1.10. Yaka Ucu Açıklığı Normal Olan Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 164 .59 cm olmak üzere toplam 286 öğrencide ortalama 1. 52 beden %34.24 cm. Yaka Ucu Görünümü Küçük Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 31 10.

11. 48 beden öğrencilerin %25’inde.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 46 beden öğrencilerin %25’inde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu tablosunda. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 165 . yaka ucu açıklığı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden öğrencilerin %25’inde. 50 beden öğrencilerin %25’inde. 5. Tablo 34.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin boynuna uygunluğu tablosunda.11. Kapanma Payı Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tablo üzerinde ele alınmıştır. kapanma payı normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. 50 beden öğrencilerin %25’inde.

11. 166 . ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda incelenmiştir.5. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1 cm. Tablo 35. 48 beden %25’inde 1 cm. İlik Düğme Arası Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 100 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 400 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının.2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden ilik düğme arası kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %25’inde 1 cm.

örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. Cep Büyüklüğü Küçük Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. Tablo 36.4275 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.091 cm küçük bulunmaktadır.945 cm.12.12.945 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 167 .3886 48 (39) 100 25 1.045 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden %25’inde 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.2952 50 (40) 100 25 2.5.3899 52 (41) 100 25 2.045 cm.41 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.5 cm 1 cm 4 cm 0.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tablo üzerinde ele alınmıştır.091 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.4516 Toplam 400 100 2. 50 beden %25’inde 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5.41 cm 2. 52 beden %25’inde 2.965 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep büyüklüğü küçük gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.965 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0.

05 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.28 cm 2 cm 1 cm 3 cm 0. Tablo 37. Cep Yeri (Üst-Alt) Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.618 Toplam 400 100 2.12.568 48 (39) 100 25 2.3. 168 .23 cm.484 52 (41) 100 25 2.32 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0.28 cm.524 50 (40) 100 25 2. cep yeri (üst-alt) yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir. 52 beden %25’inde 2.23 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt) 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilere uygunluğu. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden cep yeri yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.22 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. cep yeri (sağ-sol) yanda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir.12.5.32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2. 50 beden %25’inde 2. 5.05 cm.558 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol) 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluğu.2. 48 beden %25’inde 2.

32 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1. 52 beden %25’inde 1. cep yeri yanda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. Omzunun ve Yan Dikişinin.44 cm 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerine uygunluğu.Tablo 38.1.46 cm 1. robanın önden görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 2 tabloda ele alınmıştır. 50 beden %25’inde 1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 5. 5.32 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden %25’inde 1.5 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 1 cm 3 cm 0.387 Toplam 400 100 1.5 cm 1 cm 3 cm 0.428 48 (39) 100 25 1. robanın arkadan görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden. Cep Yeri (Sağ-Sol) Yanda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. Öğrencilerin tümünde cep yanda bulunmaktadır.35 cm. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün.39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.44 cm. 46 beden %25’inde ortalama 1. 169 .13.39 cm 1.416 52 (41) 100 25 1.35 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.13.46 cm. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden.424 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).453 50 (40) 100 25 1.

66 cm 2.41 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir.5 cm 2 cm 0. 48 beden %25’inde ortalama 2. Tablo 40.5 cm 0.715 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün.69 50 (40) 100 25 2.5 cm 0.37 cm.33 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.41 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0.37 cm 2 cm 1 cm 5 cm 0. Robanın Arkadan Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 2.3719 170 .3386 Toplam 400 100 1.21 cm 1 cm 0.762 Toplam 400 100 2.36 cm 1.3898 52 (41) 100 25 1.318 cm 1.5 cm 0.3566 48 (39) 100 25 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 2.5 cm 1 cm 5 cm 0.5 cm 3 cm 0. 50 beden %25’inde ortalama 2. Robanın Önden Görünümü Yukarıda Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 100 25 1. 52 beden %25’inde 2.28 cm 2 cm 1 cm 4 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde arkada roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.28 cm.3767 50 (40) 100 25 1.645 48 (39) 100 25 2.405 cm 1.5 cm 2 cm 0.33 cm.295 cm 1.5 cm 3 cm 0.5 cm 2 cm 0.Tablo 39.5 cm 0.66 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 2.706 52 (41) 100 25 2.

omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 8 tabloda incelenmiştir. 52 beden olan 171 .25 100 48 (39) 1 0.2.25 52 13 47 11.13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerde önde roba görünümü yukarıda olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. tüm öğrencilerin 48 beden olan %0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği omzunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden %25’inde ortalama 1.25 47 11. 50 beden olan %0. 5. omuz düşüklüğünün öğrencilere uygunluk tablosu.21 cm.75 52 13 100 50 (40) 2 0.75 53 13.295 cm.36 cm. Tablo 41. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omuz görünümüne uygunluk tablosu incelendiğinde.75 100 Toplam N 4 1 191 48 204 51 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden %25’inde ortalama 1.25’ine. Omuz Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Geniş Toplam N f % f % f % 46 (38) 47 11.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.405 cm olmak üzere toplam 400 öğrencide ortalama 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25’inde ortalama 1. 52 beden %25’inde 1.318 cm yukarıda olduğu ortaya çıkmaktadır. omuz görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.25 52 13 100 52 (41) 1 0.5’ine. omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5 45 11. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı.

5 cm 0. 48 beden %11.2.5 cm 0. Omuz Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 1 25 0.75’ine.6’sında.25 cm 1.75’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %51’ine geniş geldiği gözlenmektedir. 52 beden %13’üne olmak üzere toplam öğrencilerin %48’ine normal gelip. 46 beden öğrencilerin %24.25’ine olmak üzere toplam öğrencilerin %1’ine dar geldiği belirtilmektedir.75’ine. 48 beden %13’üne. 52 beden %11. 52 beden öğrencilerin %27.6 48 (39) 47 24. Tablo 41.5 cm 0.2 Toplam 191 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.25’ine. tüm öğrencilerin 46 beden %11.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin omzuna uygunluğu tablosunda.3536 52 (41) 1 25 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 4 100 1 cm 1 cm 0. 50 beden %13’üne.5 cm 50 (40) 2 50 1.4082 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz genişliği 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna 172 . öğrencilerin 46 beden %13.2’sinde olmak üzere toplam 191 öğrencide normal bulunmaktadır.6’sında. omuz genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Omuz genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 47 24.25 cm 1 cm 1.5 cm 0.6 52 (41) 52 27. Tablo 41. 50 beden %11.25’ine.5 cm 1. 48 beden öğrencilerin %24. Yine aynı tabloya bakıldığında. 50 beden öğrencilerin %23.6’sında.6 50 (40) 45 23.%0.1.

Tablo 42. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26’sında ortalama 1. Omuz Düşüklüğünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Alçak Normal Yüksek Toplam N f % f % f % 46 (38) 9 2. 52 beden %23’ünde 1.39 cm.75 100 48 (39) 9 2.525 48 (39) 52 25.75 12 3 100 52 (41) 6 1. 50 beden %50’sinde 1.75 12 3 100 50 (40) 9 2.605 Toplam 204 100 1.45 cm.25 cm.3. 48 beden %25.555 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzu.5 cm 1 cm 3 cm 0.45 cm 1.25 13 3.604 52 (41) 47 23 1. Tablo 41. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omzu geniş gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 1.bakıldığında.488 50 (40) 52 25. 52 beden %25’inde 1 cm olmak üzere toplam 4 öğrenciye ortalama 1 cm dar geldiği görülmektedir.5 1.5’inde 1. Omzu Geniş Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 53 26 1. 50 beden %25.25 79 19.31 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.38 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 48 beden %25’inde 0.25 100 Toplam N 33 8.36 cm olmak üzere toplam 204 öğrenciye ortalama 1.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.75 48 12 400 173 .5’inde 1.25 80 20 11 2.5 cm.25 319 79.36 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.5 81 20.38 cm bol geldiği ortaya çıkmaktadır.25 79 19.31 cm.

48 beden öğrencilerin %24.77 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.264 52 (41) 6 18. omuz düşüklüğü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 52 beden %3. 52 beden %20.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.258 Toplam 33 100 0. 50 beden %3’ünde.1 48 (39) 79 24.5 cm 1 cm 1 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün. 50 beden öğrencilerin %24. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluğu tablosunda.1’inde.4 Toplam 319 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğünün.25’inde. 52 beden olan %1.253 174 . 48 beden %19. tüm öğrencilerin 46 beden olan %2. Tablo 42.2. 48 beden olan %2.25’inde.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.8’inde. Omuz Düşüklüğü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 80 25.8 50 (40) 79 24. Yine aynı tabloya bakıldığında.75’inde.25’inde.2 0. 46 beden öğrencilerin %25.4’ünde olmak üzere toplam 319 öğrencide normal olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 42.8’inde.3 0.78 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. 50 beden %19.8 52 (41) 81 25. 50 beden olan %2.25’inde alçak geldiği belirtilmektedir. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin omuz düşüklüğüne uygunluk tablosu incelendiğinde.83 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.1.75’inde normal olup.3 0.264 50 (40) 9 27.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %79. 48 beden %3’ünde.67 cm 0.25 48 (39) 9 27. Omuz Düşüklüğü Alçak Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 9 27.75’inde. 52 beden öğrencilerin %25.75’inde.3 0. tüm öğrencilerin 46 beden %20’sinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %12’sinde yüksek bulunmaktadır. öğrencilerin 46 beden %2.

83 cm.261 50 (40) 12 25 0.78 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %27.5 cm 1 cm 1 cm 0.1’inde 0.67 cm olmak üzere toplam 33 öğrenciye ortalama 0.78 cm. Tablo 42.2’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü yüksek gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.9 0. 48 beden %27. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden omuz düşüklüğü alçak gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden %27.3’ünde 0.77 cm alçak geldiği belirlenmektedir.73 cm 0.3.75 cm.3’ünde ortalama 0.3. Omuz Düşüklüğü Yüksek Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 11 22.325 Toplam 48 100 0.29 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü. 52 beden %27. yan dikişi normal gelen öğrencilerin dağılımı.261 48 (39) 12 25 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu.81 cm olmak üzere toplam 48 öğrenciye ortalama 0.83 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.1 0. 48 beden %25’inde 0. 52 beden %18. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.78 cm yüksek geldiği görülmektedir.yan dikişin öğrencilere uygunluk tablosu.81 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz düşüklüğü. 50 beden %25’inde 0.13.73 cm. 5.326 52 (41) 13 27.83 cm.75 cm 0.3’ünde 0.9’unda ortalama 0.78 cm.75 cm 1 cm 1 cm 0. yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı 175 .

1. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1. 52 beden olan %0.5 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.25’inde.75’inde. Tablo 43.8 50 (40) 39 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin vücuduna uygunluğu tablosunda.25 39 9.25 38 9. Yan Dikişin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Önde Normal Arkada Toplam N f % f % f % 46 (38) 5 1.5 44 11 54 13.5 43 10. yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda ele alınarak incelenmiştir.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %2.8 52 (41) 43 26.25’inde.5’inde önde olduğu belirlenmektedir. öğrencilerin 46 beden %14. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin yan dikişine uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden olan %0. 50 beden olan %0. tüm öğrencilerin 46 beden %9. 50 beden %15’inde.75 55 13.2 48 (39) 44 26.5 100 50 (40) 1 0. yan dikişi normal gelen öğrencilerin 176 .2 Toplam 164 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.5’inde.5’inde.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %41’inde normal olup.75 60 15 100 52 (41) 2 0. 52 beden %13. 50 beden %9. 48 beden %11’inde.25 100 48 (39) 2 0. 52 beden %10.5’inde arkada olduğu ortaya çıkmaktadır.5 57 14. Tablo 43.dağılımı.25’inde.5 164 41 226 56. Yine aynı tabloya bakıldığında.75 100 Toplam N 10 2. Yan Dikişi Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 38 23. 48 beden %13.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %56.5’inde.

Tablo 43.28 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %50’sinde ortalama 1 cm. Tablo 43.3.8’inde. 48 beden öğrencilerin %26.1 cm önde olduğu tespit edilmektedir.482 52 (41) 55 24.2’sinde.418 Toplam 226 100 1.2.8’inde.2’sinde olmak üzere toplam 164 öğrencide normal bulunmaktadır.5 1.26 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0. 48 beden %20’sinde 1 cm.1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi önde olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.707 Toplam 10 100 1. Yan Dikişi Arkada Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 57 25.519 177 .2 1. 52 beden %20’sinde 1.5 cm 1 cm 2 cm 0.35 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.5 cm 1.3 1. 50 beden öğrencilerin %23.5 cm olmak üzere toplam 10 öğrencide ortalama 1. 46 beden öğrencilerin %23.555 50 (40) 60 26. Yan Dikişi Önde Olan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 5 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 48 (39) 2 20 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 50 (40) 1 10 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 2 20 1.316 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.59 48 (39) 54 23.15 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 50 beden %10’unda 1 cm.9 1. 52 beden öğrencilerin %26.dağılımına bakıldığında.

75 13 3.75 100 52 (41) 87 21.28 cm.1.25 2 0.5 100 50 (40) 97 24.15 cm olmak üzere toplam 226 öğrencide ortalama 1.25 3 0.75 2 0.5 6 1.5’inde 1. Kol Boyunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 87 21.5 400 178 .5 100 Toplam N 365 91. kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.25 100 48 (39) 94 23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden yan dikişi arkada olan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.35 cm.39 cm.14.25 33 8.3’ünde 1.2’sinde ortalama 1.9’unda 1. kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 50 beden %26. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %25.75 11 2. 48 beden %23. Tablo 44.14. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 5.26 cm arkada olduğu belirtilmektedir. 52 beden %24. kol boyunun öğrencilere uygunluk tablosu. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluğu tablosunda.79 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.3 Toplam 33 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.2 50 (40) 3 9.6 5.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0. 52 beden öğrencilerin %33.25’inde kısa geldiği belirtilmektedir. Kol Boyu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 13 39.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %3.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol boyuna uygunluk tablosu incelendiğinde.75’inde. 48 beden öğrencilerin %18. 50 beden öğrencilerin %9.1’inde. 46 beden öğrencilerin %39. 52 beden olan %21.4 48 (39) 6 18.506 48 (39) 94 25.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8.2.1 52 (41) 11 33. öğrencilerin 52 beden %0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %21.3’ünde olmak üzere toplam 33 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir. 48 beden olan %23. 50 beden %0.72 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.25’inde.8 5. 50 beden olan %24. Tablo 44.8 5.561 52 (41) 87 23. kol boyu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.73 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2. 48 beden %1. Kol Boyu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 87 23.99 cm 6 cm 1 cm 13 cm 2.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. Yine aynı tabloya bakıldığında. Tablo 44.8 5.597 50 (40) 97 26.25’inde normal olup.4’ünde.25’inde.5’inde.760 Toplam 365 100 5.603 179 .2’sinde. 52 beden %2.1.42 cm 5 cm 1 cm 11 cm 2.75’inde.5’inde uzun olduğu tespit edilmektedir.

5 cm 1.72 cm.73 cm kısa geldiği belirtilmektedir. kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda ele alınarak incelenmiştir.5 cm uzun geldiği gözlenmektedir.8’inde ortalama 5.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. 180 .2.8’inde 5.5 cm 1 cm 2 cm 0. 5. Tablo 44. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu uzun gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.707 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu. Kol Boyu Uzun Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 52 (41) 2 100 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %23.6’sında 5.79 cm.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyu.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrenciye ortalama 1.14. kol genişliğinin öğrencilere uygunluk tablosu. 48 beden %25.5 cm 1 cm 2 cm 0.5 cm 1.42 cm.8’inde 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol boyu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.707 Toplam 2 100 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 52 bedende ortalama 1. 52 beden %23. 50 beden %26.99 cm olmak üzere toplam 365 öğrenciye ortalama 5.

25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %91. 46 beden öğrencilerin %26.3’ünde.75’inde dar geldiği ortaya konmaktadır.3 50 (40) 88 24.3’ünde olmak üzere toplam 365 öğrencide normal olduğu görülmektedir.25 100 Toplam N 35 8. 52 beden olan %3. 48 beden öğrencilerin %26.75 365 91.1. 52 beden %21.3 Toplam 365 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. 50 beden %22’sinde. 52 beden öğrencilerin %23.1 52 (41) 85 23. Kol Genişliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 4 1 96 24 100 48 (39) 4 1 96 24 100 50 (40) 12 3 88 22 100 52 (41) 15 3.25’inde normal bulunmaktadır. 50 beden öğrencilerin %24. Tablo 45. 50 beden olan %3’ünde.3 48 (39) 96 26.1’inde. 181 . 48 beden olan %1’inde. Aynı tabloya bakıldığında. kol genişliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.75 85 21. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1’inde.Tablo 45.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %8. Kol Genişliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 96 26.3’ünde. 48 beden %24’ünde. tüm öğrencilerin 46 beden %24’ünde.25 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygunluğu tablosunda.

48 beden %11.25 cm. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol genişliği dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3 1.9 1. 5.25 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.21 cm.9’unda 1.36 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.38 cm.38 cm 1. 50 beden %34.3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %11. koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.21 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 182 .2.3’ünde 1. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımı. koltuk oyuntu yüksekliğinin öğrencilere uygunluk tablosu.25 cm 1 cm 2 cm 0.5cm olmak üzere toplam 35 öğrenciye 1.4’ünde 1.479 48 (39) 4 11.567 Toplam 35 100 1.Tablo 45.4 1.5 50 (40) 12 34. 52 beden %42. Kol Genişliği Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 4 11. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu.4 1.36 cm dar olduğu görülmektedir.4’ünde ortalama 1.14.494 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliği.5 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0.396 52 (41) 15 42.

5’inde. 52 beden öğrencilerin %20. koltuk oyuntu yüksekliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 48 beden %16.25 255 63.4’ünde.5 100 48 (39) 34 8. 50 beden %15.1. 46 beden öğrencilerin %29’unda.5 66 16.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. 48 beden %8.Tablo 46.75 61 15.75’inde yukarıda bulunmaktadır.75’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %10.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %63.25’inde normal olup.9’unda. 52 beden %17.7’sinde olmak üzere toplam 145 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.25 100 52 (41) 30 7. Tablo 46.5’inde.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %36. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluğu tablosunda.5 100 50 (40) 39 9.5’inde.9 52 (41) 30 20.5 58 14. 50 beden öğrencilerin %26. 183 . 52 beden %7.7 Toplam 145 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin.5 100 Toplam N 145 36. 48 beden öğrencilerin %23.5 70 17.5’inde.4 50 (40) 39 26. 50 beden %9.25’inde. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 42 29 48 (39) 34 23. öğrencilerin 46 beden %14. Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Aşağıda Normal Yukarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 42 10. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygunluk tablosu incelendiğinde.

48 beden %25.58 48 (39) 66 25.5 cm 1 cm 4 cm 0.Tablo 46.9 1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu.38 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.46 cm 1.7’sinde ortalama 1.43 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.544 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliği.9’unda 1.5’inde 1. 5.2.39 cm 1 cm 1 cm 3 cm 0.46 cm.4.39 cm. kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.5 1. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı. arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 10 tabloda ele alınarak incelenmiştir.7 1. koltuk oyuntusunun öğrencilere uygunluk tablosu. arkada koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. kol ortasında koltuk oyuntusu içerde kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %22.462 52 (41) 70 27. önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı.38 cm.48 cm olmak üzere toplam 255 öğrenciye ortalama 1.48 cm 1 cm 1 cm 4 cm 0.611 Toplam 255 100 1.9’unda 1. önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. 184 . 50 beden %23.14. 52 beden %27.43 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden koltuk oyuntu yüksekliği yukarıda gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımı.9 1. Koltuk Oyuntu Yüksekliği Yukarıda Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 58 22.51 50 (40) 61 23.

25 400 Koltuk Oyuntusu Kol Ortasında Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.75 100 52 (41) 1 0.75 100 48 (39) 46 11.75 48 12 100 Toplam N 2 0.25 55 13.25 51 12.25 52 13 47 11.75 100 Toplam N 2 0.5 192 48 206 51.5 53 13.25 48 12 51 12.5 100 50 (40) 1 0.5 54 13.5 400 185 .25 49 12.5 100 52 (41) 1 0.25 50 12.5 54 13.75 100 48 (39) 46 11.25 46 11.25 100 52 (41) 1 0.25 55 13.5 54 13.25 209 52.5 189 47.25 52 13 47 11.75 100 Toplam N 2 0.Tablo 47.5 100 50 (40) 1 0.25 400 Koltuk Oyuntusu Arkada Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 45 11.5 189 47.25 209 52.5 100 50 (40) 1 0. Koltuk Oyuntusunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Koltuk Oyuntusu Önde Beden(Yaka) İçeride Normal Dışarıda Toplam N f % f % f % 46 (38) 44 11 56 14 100 48 (39) 46 11.

25’inde dışarıda olduğu ortaya çıkmaktadır.25’inde dışarıda olduğu belirlenmektedir.5’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %11.5’inde. 48 beden %11. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arkada koltuk oyuntusunun. 186 .75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %52.25’inde.25’inde. 50 beden %12. 50 beden %11.5’inde içeride olduğu görülmektedir.5’inde dışarıda olduğu anlaşılmaktadır.5’inde.25’inde. 52 beden %12’sinde olmak üzere toplam öğrencilerin %52. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusu uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde. 50 beden %12’sinde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5’inde içeride olduğu belirtilmektedir. 48 beden %13.25’inde. 48 beden %13. öğrencilerin 46 beden %14’ünde. 50 beden %13.5’inde. 52 beden %12. 52 beden olan %0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği önde koltuk oyuntusunun. 52 beden %11. Yine aynı tabloya bakıldığında. 52 beden olan %0. 50 beden %12.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %47.5’inde.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %0.5’inde. öğrencilerin 46 beden %13. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol ortasında koltuk oyuntusunun. tüm öğrencilerin 46 beden %11’inde.75’inde. 50 beden %12. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %47. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. tüm öğrencilerin 46 beden %11. 52 beden olan %0.75’inde.25’inde normal olup. Yine aynı tabloya bakıldığında.5’inde.25!inde.75’inde. 48 beden %11.5’inde içeride olduğu gözlenmektedir. öğrencilerin 46 beden %13.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %51. 48 beden %11. 48 beden %13. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin önde koltuk oyuntusuna uygunluk tablosu incelendiğinde.25’inde. 52 beden %13’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %48’inde normal olup.25’inde normal olup. 52 beden %11.5’inde. tüm öğrencilerin 50 beden olan %0. Aynı tabloya bakıldığında.

5 cm 0. 52 beden %50’sinde 0.5 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. Önde Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 44 23.5 cm 0.5 cm 0. 48 beden öğrencilerin %24.3 48 (39) 46 24.Tablo 47.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden. 52 beden öğrencilerin %27’sinde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Önde Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.4 52 (41) 51 27 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. önde koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm Toplam 2 100 0. Tablo 47. 46 beden öğrencilerin %23. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.2.5 cm.3 50 (40) 48 25.5 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.5 cm 0.5 cm 0. 50 beden %50’sinde 0.1.5 cm 52 (41) 1 50 0.5 cm 0.4’ünde.5 cm 0.5 cm 0.3’ünde.3’ünde.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %25. 187 . 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden önde koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.3’ünde.5 Toplam 189 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında. 48 beden %25.4.Tablo 47.902 cm.5 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.4’ünde 0.885 cm olmak üzere toplam 209 öğrenciye ortalama 0.902 cm 1 cm 0. Önde Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 56 26. 52 beden %23’ünde 0.3979 48 (39) 54 25.8 0. 48 beden öğrencilerin %24. 46 beden öğrencilerin %23.8’inde.3892 Toplam 209 100 0.3’ünde.8 48 (39) 46 24. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23.873 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0. Tablo 47.3 50 (40) 46 24.4045 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.926 cm. 188 .4 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin kol ortasındaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.873 cm.885 cm 1 cm 0. 50 beden %24.4052 50 (40) 51 24.897 cm dışarıda olduğu belirtilmektedir.926 cm 1 cm 0.5’inde olmak üzere toplam 189 öğrencide normal olduğu belirlenmektedir.8 0. kol ortasında koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.3.8’inde 0.8’inde ortalama 0.4341 52 (41) 48 23 0.5 cm 2 cm 0.3 52 (41) 52 27.5 cm 2 cm 0. 52 beden öğrencilerin %27. 50 beden öğrencilerin %24.897 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.

4945 52 (41) 47 22.273 cm 1 cm 0.208 cm 1 cm 0. Tablo 47.5.5 cm 2 cm 0. 52 beden %50’sinde 1 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 1 cm içeride olduğu anlaşılmaktadır.266 cm 1 cm 0.333 cm 1 cm 0.5 cm 2 cm 0.4803 189 .4 1.5 cm 2 cm 0.5047 50 (40) 53 25.5 cm 2 cm 0.8 1. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 1 cm. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.Tablo 47.3 1.6. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasındaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 1.4597 48 (39) 54 25.5 cm 2 cm 0.4645 Toplam 209 100 1. Kol Ortasında Koltuk Oyuntusu İçerde Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 52 (41) 1 50 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Toplam 2 100 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm - Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.270 cm 1 cm 0.

5 cm Toplam 2 100 0. 46 beden öğrencilerin %23. 48 beden öğrencilerin %24’ünde.5 cm 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu kol ortasında.273 cm.5 cm 0. 50 beden öğrencilerin %25.5 cm 0.5 cm 0. 52 beden öğrencilerin %27. arkada koltuk oyuntusu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.5 cm 52 (41) 1 50 0.7. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden kol ortasında koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0.8’inde 1.8.1 Toplam 192 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun arkada. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin arkadaki koltuk oyuntusuna uygunluğu tablosunda.4’ünde. 50 beden %25.5 cm 0.5’inde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26.1’inde olmak üzere toplam 192 öğrencide normal bulunmaktadır.266 cm olmak üzere toplam 209 öğrencide ortalama 1.5’inde 1. Arkada Koltuk Oyuntusu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 45 23. 52 beden %22.5 cm 0.3’ünde ortalama 1.270 cm dışarıda olduğu gözlenmektedir. Tablo 47. Tablo 47.4’ünde 1. Arkada Koltuk Oyuntusu İçeride Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 48 (39) 50 (40) 1 50 0.5 cm 0.333 cm.4 48 (39) 46 24 50 (40) 49 25.5 cm - 190 .208 cm.5 52 (41) 52 27.5 cm 0. 48 beden %25.

405 48 (39) 54 26. 5.9 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkada koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 191 .87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 50 beden %50’sinde 0. Tablo 47. 52 beden %50’sinde 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden arkadaki koltuk oyuntusu içeride kalan öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.1 0. 50 beden %24.87 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.414 52 (41) 47 22.5.87 cm olmak üzere toplam 206 öğrencide ortalama 0. Arkada Koltuk Oyuntusu Dışarıda Kalan Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 55 26.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu arkada.96 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. 48 beden %26. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda incelenmiştir.7’sinde ortalama 0.3 0.5 cm.9 cm dışarıda olduğu görülmektedir.353 Toplam 206 100 0.474 50 (40) 50 24.3’ünde 0. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %26. 52 beden %22.1’inde 0.414 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu.9.2 0.87 cm.5 cm içeride bulunmaktadır.7 0.14.89 cm.89 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.96 cm.2’sinde 0.5 cm olmak üzere toplam 2 öğrencide ortalama 0.

50 beden öğrencilerin %25’inde. Kol Yırtmaç Yeri Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin.14. Kol Yırtmaç Uzunluğunun Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Kısa Normal Uzun Toplam N f % f % f % 46 (38) 17 4. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu sonucuna varılmaktadır.75 400 192 .52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 48 beden öğrencilerin %25’inde.25 100 52 (41) 89 22.75 100 Toplam N 257 64.6. kol yırtmaç yeri normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun 46. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 83 20.25 143 35. 46 beden öğrencilerin %25’inde. Tablo 49. kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.75 9 2.25 11 2. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. kol yırtmaç uzunluğunun öğrencilere uygunluk tablosu.Tablo 48.75 100 48 (39) 60 15 40 10 100 50 (40) 91 22.

882 cm 1 cm 0.25’inde.7 Toplam 143 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.5 cm 0.3 52 (41) 11 7.25’inde kısa geldiği tespit edilmektedir.5 cm 0. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluk tablosu incelendiğinde.5 cm 2.5 cm 0.5 cm 1. 48 beden olan %15’inde.75’inde.975 cm 1 cm 0.75’inde normal bulunmaktadır. Tablo 49. 48 beden öğrencilerin %28’inde.3’ünde.317 cm 1 cm 0. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda. 52 beden olan %22.6 1. kol yırtmaç uzunluğu normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında.2916 52 (41) 89 34. Kol Yırtmaç Uzunluğu Kısa Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 17 6. Kol Yırtmaç Uzunluğu Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 83 58 48 (39) 40 28 50 (40) 9 6.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun. 52 beden öğrencilerin %7.4326 193 .6 0. 48 beden %10’unda.4 1. 52 beden %2.4146 Toplam 257 100 1.5 cm 0. 50 beden %2.1. tüm öğrencilerin 46 beden %20. Yine aynı tabloya bakıldığında.3 0.5 cm 0. tüm öğrencilerin 46 beden olan %4.2811 48 (39) 60 23.7’sinde olmak üzere toplam 143 öğrencide normal olduğu gözlenmektedir.1704 50 (40) 91 35.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %35.5 cm 1.68 cm 2 cm 1 cm 2.25’inde. 46 beden öğrencilerin %58’inde.269 cm 1. 50 beden öğrencilerin %6.5 cm 0. 50 beden olan %22. Tablo 49.5 cm 1.75’inde.2.25’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %64.

koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşetinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu. 5. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.7. manşetin öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu.317 cm kısa olduğu belirtilmektedir. 5. koldaki pili derinliği normal gelen öğrencilerin dağılımı olan 1 tabloda ele alınarak incelenmiştir.975 cm. Koldaki Pili Derinliği Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 100 25 48 (39) 100 25 50 (40) 100 25 52 (41) 100 25 Toplam 400 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pili Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği koldaki pili derinliğin 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerden kol yırtmaç uzunluğu kısa gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.6’sında ortalama 0. 52 beden öğrencilerin %25’inde olmak üzere toplam 400 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.14.68 cm olmak üzere toplam 257 öğrenciye ortalama 1. 50 beden %35. manşeti dar gelen 194 . 46 beden öğrencilerin %25’inde.3’ünde 0. 48 beden %23.14. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %6. 50 beden öğrencilerin %25’inde.4’ünde 1. Tablo 50.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu.6’sında 1. manşeti normal gelen öğrencilerin dağılımı. 48 beden öğrencilerin %25’inde.269 cm. 52 beden %34.882 cm.8.

46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluğu tablosunda.25 5 1.25 27 5.1. 50 beden olan %3. 52 beden olan %4. manşet genişliği normal gelen 195 . Manşeti Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 78 23.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %82. Tablo 51.5’inde. 52 beden %0. öğrencilerin 46 beden %4’ünde.6 52 (41) 79 24 Toplam 329 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. Yine aynı tabloya bakıldığında.25’inde. 52 beden %19.75 2 0.5’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %5. Tablo 51.5 100 Toplam N 44 11 329 82.25 100 52 (41) 19 4. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin bilek genişliğine uygunluk tablosu incelendiğinde. 48 beden olan %1.öğrencilerin ölçü farkı dağılımı. Manşetin Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) Dar Normal Bol Toplam N f % f % f % 46 (38) 6 1. 48 beden %22.25’inde normal olup. 48 beden %1’inde.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %19.5’inde.75 4 1 100 50 (40) 14 3. tüm öğrencilerin 46 beden olan %1.7 50 (40) 81 24.75 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin.5 16 4 100 48 (39) 5 1.5 78 19.25 91 22. manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 4 tabloda incelenmiştir. 50 beden %1.25’inde.75’inde.75 79 19.5 81 20.75’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %11’inde dar geldiği belirlenmektedir. 50 beden %20.75’inde bol olduğu ortaya çıkmaktadır.5’inde.7 48 (39) 91 27.

773 cm dar geldiği gözlenmektedir. Manşeti Dar Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 6 13.3 0.5 cm 1.5 cm 1 cm 1 cm 0.7 cm.786 cm 0.87 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.5 cm 1.125 48 (39) 4 14. 52 beden öğrencilerin %24’ünde olmak üzere toplam 329 öğrencide normal olduğu görülmektedir.5 cm 0.4 0.8 0. 52 beden %43.223 196 .2478 Toplam 44 100 0.5 cm 0.6’sında ortalama 0.84’ünde 0.84 0. 50 beden öğrencilerin %24. Tablo 51.274 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti dar gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.5 cm 0. Manşeti Bol Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 16 59.5 cm 1 cm 0.667 cm 0. 48 beden öğrencilerin %27.2 0. 48 beden %11.5 0.25 50 (40) 5 18.786 cm.5 cm 1 cm 0.667 cm.2.2739 50 (40) 14 31.5 cm 0.5 cm 1 cm 0.816 cm olmak üzere toplam 44 öğrenciye ortalama 0.4’ünde 0.2’sinde 0.7 cm 0.3231 52 (41) 19 43.75 cm 0.97 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0.816 cm 1 cm 0.6’sında. 46 beden öğrencilerin %23.6 0.274 52 (41) 2 7.7 cm 0. 50 beden %31.2582 48 (39) 5 11.5 cm 0.4 0.3.88 cm 1 cm 1 cm 1 cm 0. Tablo 51.öğrencilerin dağılımına bakıldığında.773 cm 1 cm 0.7’sinde. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %13.7’sinde.5 cm 1 cm 1 cm Toplam 27 100 0.

manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımı.25 7 1. 52 beden olan %24’ünde olmak üzere toplam öğrencilerin %74’ünde ince bulunmaktadır. 48 beden %14.8’inde 0.87 cm bol olduğu belirtilmektedir. Manşet Görünümünün Öğrencilere Uygunluk Tablosu Beden(Yaka) İnce Normal Kalın Toplam N f % f % f % 46 (38) 36 9 64 16 100 48 (39) 71 17.14. tüm öğrencilerin 46 beden olan %9’unda. 48 beden olan %17.5 cm olmak üzere toplam 27 öğrenciye ortalama 0. 5.7 cm. 50 beden %1.5’inde 0.75’inde.75 29 7. manşet görünümünün öğrencilere uygunluk tablosu.9. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu.4’ünde 0.Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşeti.88 cm. Yine aynı tabloya bakıldığında. 50 beden %18. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilere uygunluk tablosu incelendiğinde.25 100 50 (40) 93 23.97 cm. 52 beden %1’inde olmak üzere toplam öğrencilerin %26’sında normal olduğu gözlenmektedir. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %59. 197 .3’ünde ortalama 0.75’inde. 48 beden %7.25’inde. tüm öğrencilerin 46 beden %16’sında. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşeti bol gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında. 50 beden olan %23.75 100 52 (41) 96 24 4 1 100 Toplam N 296 74 104 26 400 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 52 beden %7. manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı olarak 3 tabloda incelenmiştir.25’inde. Tablo 52.

24 cm. manşet görünümü normal gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. 46 beden öğrencilerin %61.5 cm 1 cm 1 cm 0.244 48 (39) 71 24 0. Tablo 52.94 cm.4’ünde 1. 48 beden %24’ünde 0.7’sinde.44 Toplam 296 100 1. 48 beden öğrencilerin %27. Manşet Görünümü Normal Gelen Öğrencilerin Dağılımı Beden(Yaka) f % 46 (38) 64 61.24 cm 1.9’unda.2’sinde ortalama 0.8’inde olmak üzere toplam 104 öğrencide normal olduğu ortaya çıkmaktadır.7 52 (41) 4 3.18 cm 50 (40) 93 31.23 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.469 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü.64 cm 2 cm 1 cm 2 cm 0. 52 beden %32. Manşet Görünümü İnce Gelen Öğrencilerin Ölçü Farkı Dağılımı Beden(Yaka) f % Ortalama Medyan Minimum Maksimum Standart Sapma 46 (38) 36 12.4 1.94 cm 1 cm 1 cm 2 cm 0.68 cm 0.4’ünde 1.318 52 (41) 96 32.23 cm ince geldiği anlaşılmaktadır.4 1.5 48 (39) 29 27. 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerden manşet görünümü ince gelen öğrencilerin ölçü farkı dağılımı tablosuna bakıldığında.2. 46-52 beden (3841 yaka) öğrencilerin koluna uygunluğu tablosunda.5 cm 1 cm 2 cm 0.1.64 cm olmak üzere toplam 296 öğrenciye ortalama 1.68 cm. 52 beden öğrencilerin %3. örneklem grubunu oluşturan öğrencilerden 46 beden %12.5’inde.Tablo 52.9 50 (40) 7 6.2 0. 50 beden öğrencilerin %6.8 Toplam 104 100 Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün. 198 . 50 beden %31.

kol yırtmaç uzunluğu. boyun çevresi. kol yırtmaç yeri. genetik yapı ve çevresel etkenlere dayalı olup.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere uyumuna bakılmıştır. arka genişliği. omuz görünümü ve omuz düşüklüğü. kapanma payı. kol genişliği.52 beden(38.48. yaka ayağı genişliği görünümü.50. yaka genişliği görünümü. koltuk oyuntusu. yaka ucu görünümü. koldaki pili derinliği. cep yeri (üst-alt).40.48.52 beden (38. manşeti. Yapılan araştırmada. Bu durum 199 .41 yaka) öğrenciler uygunluğuyla ilgili denencelere ait bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çıkan uyumsuzluklar. Uyumsuz olan kısımlar bu durum göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve geliştirilmiştir. gömlek boyu. cep yeri (sağ-sol). Araştırma sonucunda karşılaşılan problemler.50. denencelerin araştırmada ele alınış sırasına uygun olarak yapılmıştır. beslenme alışkanlığı. s. iklim ve yaşam standardı gibi çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak anatomik özelliklerinin ve antropometrik değerlerinin kendine has olduğunu belirtmişlerdir (2001. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin Türk erkeğine tam olarak uyum sağlamadığını ortaya koymuştur. kültürel düzey. arka uzunluğu. roba görünümü. yaka ucu açıklığı. genetik yapının ve sosyo-ekonomik düzey.41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilere giydirilip. koltuk oyuntu yüksekliği.39. 66). kol boyu.52 beden (38. denenen Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresi.40. Akın ve Sağır toplumlarda büyüme ve gelişmenin. beli.40. manşet görünümü. cep büyüklüğü. yaka oyuntusu. Araştırma ile ilgili bulguların tartışılması ve yorumlanması.48. kalçası. sırt yüksekliği.39. örneklem grubunu oluşturan 46. denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46. yan dikişinin ve TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek vücut ölçülerinin 46. ilik düğme arası. Türk erkeklerinin farklı anatomik yapılarından kaynaklanıyor olabilir.BÖLÜM VI TARTIŞMA ve YORUM Araştırmanın bu bölümünde. ön genişliği. ön uzunluğu.50.39.

46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe göğüs çevresi dar gelen kişi sayısının arttığı.1. Tekstil Sempozyumunda Ercan. mevcut sistemin avantajlarının ve dezavantajlarının nelerden oluştuğunu ortaya koyarak.1. s. 6.1. kalıp sisteminin geliştirilmesi gerektiğini söylemiştir (1991. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs.Müller Kalıp Sisteminin geliştirilip günümüz bireylerinin vücuduna uygun hale getirilmesini gerektirmiştir. s. s. Türk kalıp sistemi oluşturmak istediklerini.3’ü Müller Kalıp Sisteminde hazırlanan kalıplarda değişiklik yapmadan vücuda uyum sağlamadığını belirtmiş. Göğüs çevresinin uyumuna bakıldığında bol gelen kişi sayısının yoğun olduğu sütunda. Araştırmadan elde edilen verilere göre. Bel ve Kalça Çevresinin. 93). kız meslek lisesi öğretmenlerine yönelttiği sorularda. 52 bedenden 46 bedene doğru göğüs çevresi bol gelen kişi sayısının arttığı gözlenmektedir. geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (1989. göğüs çevresi dar gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Ayrıca Özer’in yaptığı araştırmada. V. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerin dağılımına bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği göğüs çevresinin 46-52 beden (38-41 yaka) öğrencilerin göğüs çevresine uygunluğuna bakıldığında. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen göğüs çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 4652 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin göğüs çevresine tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. tüm öğrencilerin % 62’sinde göğüs çevresinin ortalama 200 . Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Göğüs. öğretmenlerin %53. Ön ve Arka Genişliğinin. Müller Kalıp Sisteminin Türk ölçülerine göre çalışıldığında fazla kumaş harcadığını ileri sürmüştür (1991. ölçü alma ve kalıp geliştirilme sisteminin bir arada yürümesi gerektiğini. sonuç olarak Özer sistemin Türk kadın tipine uygun olmadığını. 46-47). Bel ve Kalça Çevresi İle Ön ve Arka Genişliğine Uygunluğu 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Göğüs Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Göğüs Çevresine Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan. 92). Başer ise Müller Kalıp Sistemi yerine.

Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Belinin 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Beline Uygunluğu Denence 1’in içinde ele alınan ve elde edilen verilere göre. Ancak bel çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 63’üne bel çevresinin ortalama 3.3.2. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığı gözlenmektedir. 6. Bu sonuç günümüzdeki sportmen tip erkeklerin 1987 yılında TSE’nin yapmış olduğu çalışmadaki sportmen tip erkeklerden daha ince belli olmasından kaynaklanmaktadır. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça 201 .1.24 cm bol geldiği belirlenmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin beline uygun olduğunu göstermektedir.44 cm bol geldiği görülmektedir.1. Elde edilen veriler. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Bu durum beli ince olan bireylerde gömleğin bol olmasına neden olabilir.3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin belinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kalçasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kalçasına Uygunluğu Denence 1’ün test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Ayrıca Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği çiziminde bel çevresi dikkate alınmadan çizim yapılmaktadır. Bu veriler ışığında Alman erkeklerinin vücut yapısına göre Türk erkeklerinin vücut yapısının daha ince olduğu söylenebilir. 6. Beden küçüldükçe bel çevresinin daha bol gelmesi de kalıp sisteminde verilen standart bolluk payından kaynaklanıyor olabilir. Elde edilen bu bulgular. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını göstermektedir.

1. Kalça çevresinin uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 48. Küçük bedenlere doğru bolluk payı azaltılarak çizim yapılabilir. Bu sonuç ise. Göğüs çevresine göre hesaplanan ön genişliğin.5’ine ortalama 2.4. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kalçasına uygun olmadığını göstermektedir. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma 202 . Tüm bu verilerden elde edilen sonuç. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kalçasının. Ön genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 48.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. beden büyüdükçe daha dar geldiği de tespit edilmiştir. Ayrıca beden küçüldükçe ön genişliğin bol gelmesinin de buna paralel olarak değiştiği belirlenmektedir.1. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön genişliğinin. vücut ölçülerinin orantılı dağılımından kaynaklanan bir yansıma olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Genişliğine Uygunluğu Denence 1’in test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. Ayrıca göğüs çevresi ve bel çevresinde de bol gelenlerin oluşturduğu sütunlardaki yoğunluk düşünüldüğünde. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön genişliğine uygun olmadığını göstermektedir.çevresine uyum sağlamadığı anlaşılmaktadır.9 cm bol geldiği gözlenmekle beraber kalça çevresinin beden küçüldükçe daha bol. 6. 6. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir.5’inde ön genişliğin bol geldiği gözlenmektedir. Bu da yine her bedene standart bolluk payı verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni.

Gömlek boyunun uyumuna bakıldığında örneklem grubunun % 73. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin.64 cm kısa geldiği görülmektedir. Sırt Yüksekliğinin.2. Bu sonuç ise. Bu veriler de. Ayrıca beden küçüldükçe arka genişliği bol gelen kişi sayısı buna paralel olarak artmaktadır. ön ve arka genişliği. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin göğüs. bel ve kalça çevresi. öğrencilerin büyük bir kısmında bol olmasının nedeni. Ayrıca arka genişliğin bol gelmesi ön genişlikle de ilişkilendirilebilir.sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra. bel ve kalça çevresi ile ön ve arka genişliğine uygun değildir” denencesini destekler niteliktedir.2. Arka genişliğin uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 62’sinde arka genişliğin ortalama 2. Ön ve Arka Uzunluğunun. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Gömlek Boyunun. gömleğin göğüs çevresinin de bol olması olabilir.75’ine gömlek boyunun ortalama 2. 6.3 cm bol geldiği gözlenmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği gömlek 203 . sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka genişliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda.1. Göğüs çevresine göre hesaplanan arka genişliğin. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Gömlek Boyu ve Sırt Yüksekliği İle Ön ve Arka Uzunluğuna Uygunluğu 6. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka genişliğine tam olarak uymadığı belirlenmektedir. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs.

sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ispatlamaktadır.3. Elde edilen bu bulgu. TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip erkek tam boy ölçüsü ile günümüzdeki erkeklerin tam boy ölçüleri arasındaki fark (araştırma sonucunda günümüzdeki erkekler 46 bedende 4. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin gömlek boyuna uygun olmadığını göstermektedir. 52 bedende 5. aynı zamanda sırt duruşu hafif öne eğik bireylerde de bu problemin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.33 cm. 6. Ön uzunluğun uyumu ele alındığında örneklem 204 .25’inde ortalama 1. 6.93 cm. 48 bedende 6.2.2.boyunun. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Ön Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Ön Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler neticesinde. 50 bedende 6. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk oluştuğunu söylerken.2. Elde verilen veriler doğrultusunda sırt yüksekliği normal gelen kişiler de düşünülerek sırt yüksekliği hesaplamasında yeni bir düzenleme yapılmalıdır.57 cm daha uzundur) ve Müller kalıp sisteminde gömlek boyu hesaplanırken 1/4 tam boya ilave edilen ölçü miktarıdır diyebiliriz. Öğrencilerin % 46. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin sırt yüksekliğine tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Sırt Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Sırt Yüksekliğine Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra.34 cm sırt yüksekliği yukarıda gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği sırt yüksekliğinin. Gömlek boyunun öğrencilerin boyuna uymamasının nedenleri.99 cm. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır.

grubunun % 66,5’inde ön uzunluğun ortalama 1,4229 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Bu veriler de, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ön uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin ön uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sisteminde göğüs çevresine göre hesaplanan sırt yüksekliği, bu ölçüden hesaplanan ön koltuk derinliği ve buna paralel oluşan ön uzunluğunun, bireyin boyu uzadıkça ve kilosu arttıkça vücuda uyumsuz olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni ise bireyin tam boyuna göre değişecek olan ön uzunluk ölçüsünün, genişlik ölçüsü olan göğüs çevresine göre hesaplanması olabilir. 6.2.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Arka Uzunluğunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Arka Uzunluğuna Uygunluğu Denence 2’nin test edilmesiyle elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra, Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin arka uzunluğuna uyum sağlamadığı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin % 76,75’inde arka uzunluğunun ortalama 2,54 cm yukarıda geldiği gözlenmektedir. Yoğunluğun arka uzunluk ölçüsü yukarıda olan öğrencilerin oluşturmuş olduğu elde edilen sonuçtan anlaşılmaktadır. Genel olarak boy artışı nedeniyle uyumsuzluk tespit edilip, beden büyüdükçe uyumsuzluğun biraz daha fazla arttığı belirlenmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin arka uzunluğuna uygun olmadığını göstermektedir. Arka uzunluk ölçüsü de diğer uyumsuzluk gösteren ölçüler gibi yeniden ele alınıp, düzenlenerek, yeni oluşturulacak olan günümüz Türk gençlerinin vücut ölçülerine göre çalışılmalıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin gömlek boyu, sırt yüksekliği, ön ve arka uzunluğu, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin gömlek boyu ve sırt yüksekliği ile ön ve arka uzunluğuna uygun değildir” denencesi ile örtüşmektedir.

205

6.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yakasının, Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Yakasına Uygunluğu 6.3.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Boyun Çevresinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boyun Çevresine Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi neticesinde, klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. Buna göre gömleğin boyun çevresi büyük ölçüde öğrencilerin boyun çevresiyle uyum sağlamaktadır ve Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği boyun çevresinin, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boyun çevresine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Tüm öğrencilerin %26’sında boyun çevresi dar gelmektedir ve dar gelen kişi sayısının beden büyüdükçe artış göstermesi gerekirse gömleğin boyun çevresine verilecek 0,5 cm’lik bir rahatlık payı ile giderilebileceğini göstermektedir. 6.3.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka)Öğrencilerin Yaka Oyuntusuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucunda Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun; önde yaka iliklendiği zaman oluşan potluk nedeniyle yaka oyuntusunun boyun çevresine tam olarak uyum sağlamadığı öğrencilerin % 99’unda görülmektedir. Yaka oyuntusunun omuz kısmına denk gelen yandaki görünümüne bakıldığında ise, denenen tüm öğrencilerin boyun çevresine uyum sağladığı belirlenmektedir. Arkada yaka oyuntusu görünümünün, yaka iliklendikten sonra arka yakanın alt kısmında kumaşın yığılması ile yakanın arka kısmının öğrencilerin % 46,5’inde kapalı olduğunun gözlenmesi, gömleğin yaka oyuntusunun tam olarak öğrencilerin yaka çevresine uyum sağlamadığını göstermektedir. Elde edilen bu durum ise, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin yaka oyuntusuna uygun olmadığını ispatlamaktadır. T.K.A.M. ansiklopedisinde giyim kalıbında yaka oyuntusunun uygunluğunun önemine

206

dikkat çekilmiş, “yakaya bağlı olarak, genişliği ve vücuda uygunluk konstrüksiyon çizgisi, giysi kalıbı ve rahatlığına birinci derecede etki eder” denilmiştir(1993, s. 3809). 6.3.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Genişliği Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu yaka genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolara bakıldığında; yaka genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle uyum sağlamadığı açıkça görülmektedir. Öğrencilerin % 70’inde önde yaka genişliğinin ortalama 1,28 cm, arkada yaka genişliğinin öğrencilerin % 56,75’inde ortalama 0,5 cm dar geldiği gözlenmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve ölçü açısından da yakanın genişlemesi gerekmektedir, bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı artmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ayağı Genişliği Görünümünün Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesi sonucu; yaka ayağı genişliğinin uyumu hakkında verilerin yer aldığı tablolar incelendiğinde; yaka ayağı genişliğinin, üzerinde denenen öğrencilerle tam olarak uyum sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca beden büyüdükçe yaka genişliği dar gelen kişi sayısı artmakta ve bununla beraber beden küçüldükçe yaka genişliği normal gelen kişi sayısı da artmaktadır. Yaka ayağı genişliği görünümünü, yaka görünümünün uyumu ile karşılaştırdığımızda büyük oranda yaka ile ilişki içerisinde şekil aldığı görülmektedir. Yaka ayağı genişliğinin de önde ve arkada tamamen birbirine paralel olarak değiştiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ayağı genişliği görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını ispatlamaktadır.

207

6.3.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle oluşan tablolara bakıldığında; yaka ucu görünümünün yaka ve yaka ayağı genişliğiyle doğru orantılı olarak değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tıpkı bu tablolardaki gibi yaka ucu görünümünde de beden büyüdükçe yaka ucu görünümü küçük gelen kişi sayısı artmakta ve yaka ucu genişliğinin beden büyüdükçe artması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, beden küçüldükçe yaka ucu görünümü normal gelen kişi sayısı da artış göstermektedir. Tabloya bakıldığında, öğrencilerin % 71,5’inde yaka ucu görünümünün ortalama 1,26 cm küçük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgilere dayanarak yaka ucu görünümünde de çıkan sonuçlara bağlı olarak yakada düzeltme yapılmalı, vücuda uyumlu olacak biçimde yaka genişletilmelidir diyebiliriz. Çıkan bu sonuç, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu görünümünün, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olmadığını göstermektedir. 6.3.6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yaka Ucu Açıklığının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Boynuna Uygunluğu Denence 3’ün test edilmesiyle öğrencilerin % 100’ünde yaka ucu açıklığının normal olduğu görülmektedir. Bu durum, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin boynuna uygun olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin yakası, sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin yakasına uygun değildir” denencesini sağlamaktadır.

208

6.4. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine Uygunluğu 6.4.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kapanma Payının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi sonucu elde edilen verilerden öğrencilerin % 100’ünde kapanma payının normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu bulgulardan, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğu anlaşılmaktadır. 6.4.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği İlik Düğme Arasının 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 4’ün test edilmesi üzerine ilik düğme arasının öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1 cm kısa olduğu görülmektedir. Bu durumdan anlaşılacağı üzere Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafe örneklem grubuyla uyum sağlamamıştır. Öğrencilerin tamamında ilik düğme arasının 1 cm kısa olması, klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafede 1 cm genişletme yapılamasını gerektirmektedir. Elde edilen bu veriler, Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasının, sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kapanma payı 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygundur” denencesiyle ters düşmektedir.

209

5 santimetreye varan bir artış görülmektedir. Cep büyüklüğünün bu sonucu vermesi tüm klasik erkek gömleğinde tüm bedenlerde cebin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.5.6. 6.22 cm yukarıda olduğu belirtilmektedir. Cep yeri bedenlere bağlı olarak değişmekte. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda cep kol altına iyice yaklaşmakta ve hoş olmayan 210 .39 cm yanda olduğu belirlenmektedir.5. Elde edilen veriler bakıldığında. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (üst-alt). Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cebinin.5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Büyüklüğünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucunda öğrencilerin % 100’ünde cep ortalama 2. Öğrencilerin tamamında cep küçük gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep büyüklüğünün.5. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır ve cep yerinin elde edilen verilere göre aşağıya indirilmesini gerektiğini göstermektedir. öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 2. 6. Bu duruma bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin erkek öğrencilerin vücuduna uygun olmadığını söyleyebiliriz. Tüm bu veriler gömleğin cep büyüklüğünün öğrencilerle uyumsuzluğunu göstermektedir.3. beden büyüdükçe cep büyüklüğünde de 0.091 cm küçük bulunmaktadır. beden büyüdükçe ve boy uzadıkça biraz daha aşağıya indirilmesi gerekmektedir.2. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Sağ-Sol) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde cebin ortalama 1. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Verilerden. Bu durum. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Cep Yerinin (Üst-Alt) 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilere Uygunluğu Denence 5’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında.1.

41 cm yukarıda olduğu görülmektedir. Omzunun ve Yan Dikişinin. Beden büyüdükçe önde roba daha yukarıda kalmaktadır. Elde edilen bu veriler.1. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerine Uygunluğu Denence 6 test edildiğinde öğrencilerin % 100’ünde robanın arkadan görünümünün ortalama 2. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğine Uygunluğu 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Roba Görünümünün. Robadaki uyumsuzluğun giderilebilmesi ve robanın daha estetik bir hale getirilebilmesi için. omuzdan öne doğru robanın daha fazla görüneceği şekilde omuz hattı yeniden çizilmelidir. Elde edilen bu veriler ışığında cep yerinin erkek öğrencilere uygun olmadığını söyleyebiliriz. Elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cebi. Robanın önden görünümü öğrencilerin % 100’ünde ortalama 1. Tablodaki verilere göre cep ön ortasına doğru kaydırılıp yerleştirilerek sorun giderilmelidir. Uyumsuzluğun düzeltilebilmesi için robanın.bir görüntü vermektedir.6. elde veriler dikkate alınarak arka ortasından daha fazla aşağıya inilerek çizilmesi gerekmektedir. 6. Bu durum da. 211 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümünün. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) klasik erkek gömleğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığı belirlenmektedir. elde edilen veriler dikkate alınarak omuz hattında yeniden düzenlenme yapılmalı.318 cm yukarıdadır ve vücudun yapısına göre uyumsuz görünmektedir. Beden büyüdükçe arkada roba daha yukarıda kalmaktadır.6. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesini sağlamaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği cep yerinin (sağ-sol).

2.3. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Yan Dikişinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Vücuduna Uygunluğu Denence 6’nın içinde yer alan. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.5’inde uyumsuz olan yan dikiş. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omzunun.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin birey üzerindeki uyumuna bakıldığında. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğine uygun değildir” denencesiyle örtüşmektedir. Ancak yan dikişin daha çok arkaya doğru kaydığı elde edilen verilerden tespit edilmektedir.5’inde yan dikişin ortalama 1. Uyumsuzluklara bakıldığında bedenlere göre hemen hemen homojen bir dağılım olduğu görülmektedir. yan dikişin öne veya arkaya doğru bireyin vücut yapısına bağlı olarak kayma gösterdiği belirlenmektedir.6. göğüs çevresi bol gelen öğrencilerde buna bağlı olarak omuzlarının da geniş gelmesi olabilir veya omuz yapılarının dar olmasından kaynaklanıyor olabilir. omzu ve yan dikişi. Bireylerin % 58.6. Bu verilere bakarak Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin omuz genişliğinin uyumsuz olduğunu söyleyebiliriz. omuz düşüklüğüne uygunluğuna bakıldığında ise öğrencilerin yarısından fazlasına uygun geldiği görülmektedir. ön bedenini daraltarak bu problemin çözülmesi gerekmektedir. Öğrencilerin omuz yapısının. Bu durum. Bu durum Türk erkeğinin vücut yapısının(sırt-göğüs) Alman erkeklerinin vücut yapısından farklı olması neticesinde ortaya çıkmış olabilir. Araştırmadan elde edilen veriler “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin roba görünümü. 212 . 6. Öğrencilerin % 56. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. Bunun nedeni. Klasik erkek gömleğinin arka bedenini genişletip. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Omzunun 46-52 Beden (3841Yaka) Öğrencilerin Omzuna Uygunluğu Denence 6’nın test edilmesi sonucunda elde edilen verilere bakıldığında omuz genişliğinin öğrencilerin % 51’inde geniş olduğu görülmektedir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin omzuna uygun olmadığını göstermektedir.

52 bedende 5. % 8. 50 bedende 5. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kolunun.66 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol boyuna uygun olmadığıdır.7.9 cm.6. Genel olarak dar gelenlerinde daha iri yapılı kişiler olduklarını düşünürsek. TSE kol boyu ölçüleri ile araştırma sonucunda elde edilen kol boyu ölçüleri arasında. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Genişliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında. Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk Erkeğinin Koluna Uygunluğu 6. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uyduğu belirlenmektedir. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için günümüz gençlerini temsil eden ölçülerle çalışmamız gerekmektedir.7.lik bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır.2 cm. 46 bedende 6. 6.1.25’ine uyum sağladığını görmekteyiz. bu durum. Ayrıca beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak kol boyu kısa gelen kişi sayısı ve kol boyu farkı artmaktadır. Kol boylarında görülen uyumsuzluğun temel sebebi TSE’nin 1987 yılında hazırlamış olduğu erkek vücut ölçülerinin günümüz gençlerini tam olarak temsil etmemesidir. 48 bedende 6.96 cm. Kol boyunun uyumu ele alındığında örneklem grubunun % 91. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol boyunun.73 cm kısa geldiği gözlenmektedir. % 91.75’inde dar olup. 213 . Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Boyunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Kol Boyuna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesiyle elde edilen verilere bakıldığında.25’inde kol boyunun ortalama 5. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin kol genişliğine uygun olduğunu göstermektedir.7.2. kol genişliğinin öğrencilerin. Buna göre çıkan sonuç. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntu yüksekliğinin. Tablolardaki veriler doğrultusunda 214 . Koltuk oyuntusu dışarıda kalan öğrencilerin beden küçüldükçe sayıca fazlalaştığı görülmektedir.25’inde normal olduğu.25’inde normal gelip. Tüm bu verilere bakıldığında Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun Türk erkeklerine uymadığını söyleyebiliriz.25’inde dışarıda olduğu görülmektedir.43 cm yukarıda geldiğini görmekteyiz. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusunun. önde koltuk oyuntusunun öğrencilerin % 47. Arkadaki koltuk oyuntusunda da durum aynı şekildedir.5’inde içeride kaldığı ve öğrencilerin % 52. % 0. estetik açıdan da hoş görünmeyebilir.7. koltuk yüksekliği ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin % 63. sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin de yukarıda gelmesinin etkisiyle uyumsuz bir görünüm almaktadır.5’inde içeride kaldığı. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliği paralelinde olan bu hat. öğrencilere uygunluk verilerine bakıldığında. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir.6. Bu durum ise.25’inde de dışarıda olduğu belirlenmektedir.75’inde koltuk oyuntusunun ortalama 1.3. Koltuk oyuntusunun öndeki kısmında olduğu gibi burada da beden küçüldükçe koltuk oyuntusu dışarıda kalan birey sayısı artmaktadır. sadece öğrencilerin % 0.4. Koltuk oyuntusunun yukarıda oluşu giyen bireyi rahatsız edebileceği gibi. Koltuk oyuntusunun kol ortasındaki uyumuna bakıldığındaysa öğrencilerin yine % 47. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntu Yüksekliğinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntu Yüksekliğine Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koltuk Oyuntusunun 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koltuk Oyuntusuna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.7. Bu veriler. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını göstermektedir. öğrencilerin % 52.

6. bu dilimi oluşturanların çoğu küçük bedenlerdir. Elde edilen verilere baktığımızda kol yırtmaç boyu kısa gelenlerin öğrencilerin % 64.koltuk oyuntusu önde.75’inde normal geldiği görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koldaki pli derinliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ispatlamaktadır.7. kol yırtmaç yerinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu sonucuna varılmaktadır. Türk erkeğinin antropometrisine uygun hale getirilmelidir.5. beden büyüdükçe boyun uzamasına paralel olarak yırtmaç boyu da uzamaktadır. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Yerinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu. sportmen tip 4652 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm öğrencilerde kol yırtmaç yerinin normal gelmesi.6. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç yerinin. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Koldaki Pli Derinliğin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 test edildiğinde elde edilen verilere göre koldaki pli derinliğinin öğrencilerin % 100’ünde normal olduğu ortaya çıkmaktadır. 215 . Koldaki pli derinliğinin tüm öğrencilerle uyum sağlaması. 6. Ayrıca yırtmaç boyu da bedenlere göre farklılık göstermekte. Beden büyüdükçe kol yırtmaç boyu uyumsuz gelen kişi sayısının arttığı görülmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğunun uygunluğuna bakıldığında tüm öğrencilerin %35.7.25’i olduğu görülmektedir. 6. kol ortasında ve arkada düzeltilerek yeniden çizilmeli. Bu durum bize Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç boyunun günümüz Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir.7.7. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Kol Yırtmaç Uzunluğunun 4652 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan.

öğrencilerden % 82. Yine beden büyüdükçe bunun paralelinde manşet kalınlığının da artması gerektiği göz ardı edilmemelidir. manşetin bol geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğunun 46. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin bileğine uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Manşet kalınlığı üzerinde gerekli düzenlemeler yapılırken bedene bağlı olarak değişimler de dikkate alınarak manşet geliştirilmelidir.8. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümüne bakıldığında. Manşetin dar geldiği bireylere baktığımızda çoğunluğun 50 ve 52 bedende olduğunu. Bireylere göre manşet görünümü ince gelenlerin özellikle 46 bedenden 52 bedene doğru gidildikçe sayıca yoğunlaşması dikkat çekicidir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğine uygun olmadığını göstermektedir. Manşetin bilek genişliğine tam olarak uymadığını söylemekle beraber çıkan uyumsuzlukların da tablodaki verilere dayanarak giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.6.9. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular “Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kolu. Elde edilen bu veriler. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşet Görünümünün 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Koluna Uygunluğu Denence 7 içinde yer alan. Ancak tablodan çıkaracağımız genel sonuca bakarsak elde edilen veriler. sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) Türk erkeğinin koluna uygun değildir” denencesini desteklemektedir.48 ve 50 bedende toplandığını görmekteyiz.23 cm ince geldiği tespit edilmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 216 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşetinin. 6. Müller Kalıp Sistemi Klasik Erkek Gömleği Manşetinin 46-52 Beden (38-41 Yaka) Öğrencilerin Bilek Genişliğine Uygunluğu Denence 7’nin test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakıldığında.7. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümünün.7.25’ine uygun olduğu görülmektedir. manşetin öğrencilerden % 74’üne ortalama 1.

52 beden (41 yaka) öğrencilerin 5. 52 bedende (41 yaka) 0.99 cm olduğu. Elde edilen bu veriler günümüz gençlerinin daha önce üzerinde araştırma yapılmış olan bireylerden daha uzun olduklarını göstermiştir.93 cm daha uzun olduğu.03 217 . günümüz 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin 4.99 cm daha uzun olduğu.33 cm daha uzun olduğu.6. Araştırmanın denenceleri test edilirken bu ölçü farklılıkları göz önüne alınmıştır. 50 beden (40 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 195 cm arasında olup. Avrupa Çocuk Endokrin Derneği Başkanı Prof. Atilla Büyükgebiz “yeni neslin boyu giderek uzuyor” diyerek bu duruma dikkat çekmiş. boy ortalamalarının 179. 48 bedende (39 yaka) 3. 46 beden (38 yaka) erkek öğrencilerin boylarının 160 cm ile 190 cm arasında olup. 50 bedende (40 yaka) 1. Elde edilen bu veriler araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi gömleklerin çiziminde kullanılan TSE sportmen tip erkek tam boyu ile karşılaştırıldığında.8. Araştırmadan elde edilen ölçülerle araştırmada kullanılan kalıpların çizildiği TSE sportmen tip erkek vücut ölçüleri kıyaslandığında.01 cm. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin boylarının 162 cm ile 190 cm arasında olup. göğüs çevresinin 46 bedende (38 yaka) 1.57 cm daha uzun olduğu belirlenmiştir. 52 beden (41 yaka) erkek öğrenciler bakıldığında ise boylarının 168 cm ile 192 cm arasında olup. Tam boyda görülen bu farklılık kalıp uygulandığında tam boy ölçüsü ile paralellik gösteren tüm yardımcı ölçüleri etkilemiş ve uyumsuz çıkmasına neden olmuştur.33 cm olduğu. 48 beden (39 yaka) öğrencilerin 6. TSE’nin Hazırlamış Olduğu Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerinin. boy ortalamalarının 172.97 cm daha dar olduğu görülmüştür.54 cm. Dr. araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. Günümüz Sportmen Tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Erkek Vücut Ölçülerine Uygunluğu Denence 8’in test edilmesi sonucu elde edilen verilere bakılarak. boy ortalamalarının 176. bel çevresinin 46 bedende (38 yaka) 3. yaşam kalitesi arttıkça.57 cm olduğu görülmüştür. 48 bedende (39 yaka) 1. Büyüme ve Ergenlik Merkezi Sorumlusu. tüm öğrencilerin tam boy istatistikleri incelendiğinde.67 cm. sosyo-ekonomik düzeyin etkisiyle.16 cm.11). 50 beden (40 yaka) öğrencilerin 6. 50 yıl önceki üniversite gençliğine göre boyların 4-5 cm daha fazla uzamış olduğunu ve bu duruma “yüzyılın eğilimi” denildiğini belirtmiştir (2006.93 cm olduğu. boy ortalamalarının 178. s.

kol boyunun. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin. uyumsuzluklar tespit edilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. araştırma sonucu elde edilen ölçülerin. 48 bedende (39 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) 0. bu durum göğüs çevresi ile hesaplanan tüm genişlik ölçülerinde uyumsuzluklara neden olmuştur.08 cm daha dar olduğu gözlenmiştir. 46 bedende (38 yaka) 6.11 cm. 218 . 50 bedende (40 yaka) 5.2 cm. Elde edilen bu veriler “TSE’nin hazırlamış olduğu sportmen tip 46-52 beden (38-41 yaka) erkek vücut ölçüleri.02 cm.21 cm daha geniş.37 cm daha dar.29 cm daha dar olduğu belirlenmiştir. 52 bedende (41 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 0.15 cm daha geniş olduğu tespit edilmiştir.49 cm daha dar.96 cm. Boyun çevresine bakıldığında ise. 50 bedende (40 yaka) 0. kalça çevresinin.32 cm. 52 bedende (41 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 6.66 cm daha uzun olduğu görülmüştür. 46 bedende (38 yaka) 0.cm. 52 bedende (41 yaka) 5. 50 bedende (40 yaka) 0. 50 bedende (40 yaka) 2.08 cm. günümüz sportmen tip 46-52 beden (3841 yaka) erkek vücut ölçülerine uygun değildir” denencesini desteklemektedir.9 cm. 52 bedende (41 yaka) 3. Araştırma sonucunda elde edilen ölçülerin.

araştırma sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuç ve öneriler yer almaktadır. kalça çevresinde de uyumlu hale gelmiştir. bol geldiği anlaşılmaktadır.40. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) olarak düzenleme yapılarak vücuda daha uyumlu hale getirilmiştir.5 cm (bolluk payı). göğüs çevresi üzerinde hesaplanan yardımcı ölçülere verilen bolluk payı miktarının azaltılmasıyla gömlek. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) Türk erkeğinin göğüs çevresine uygun olmadığını.39. 2/10 beden / 1cm + 1. koltuk genişliği formülünde. 219 .41 yaka) klasik erkek gömleği arka genişlik formülünde.52 beden (38. Vücut üzerindeki düzgün duruşu sağlamak amacıyla göğüs çevresinden elde edilen yardımcı ölçü hesaplamalarında ilave edilen bolluk payı azaltılmıştır. Araştırmanın bulguları. 1/10 beden + 2 cm + 3.48. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin göğüs çevresinin. Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kalça çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kalça çevresine uyum sağlamadığı.BÖLÜM VII SONUÇ VE ÖNERİLER Araştırmanın bu bölümünde.50. ön genişlik formülünde. Göğüs çevresi ölçüsü doğrultusunda oluşturulan klasik erkek gömleğinde. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen bel çevresi ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin bel çevresine büyük ölçüde uyum sağladığını göstermiştir. 46. bol geldiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın bulguları.5 cm (bolluk payı). Geliştirilen kalıpların araştırmadan elde edilen ölçülerle çizilmesi ortaya çıkan problemi gidermiştir.

Araştırmanın bulguları. 1/10 beden + 13.Araştırmanın bulguları. Öğrencilere büyük ölçüde bol gelen ön genişlik ilave edilen bolluk payının azaltılmasıyla uyumlu hale gelmiştir. araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre çalışılmış ve sırt yüksekliği. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen tam boy ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin boyuna tam olarak uyum sağlamadığını. Araştırmadan elde edilen bulgular. Araştırma neticesinde. araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön genişliğine tam olarak uymadığını. ön uzunluğun yukarıda geldiği ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin tamamında kapalı gelen ön 220 . sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) erkek öğrencilerin yaka oyuntusuna uygun olmadığını göstermektedir. klasik erkek gömleği boyun çevresinin öğrencilerin boyun çevresine büyük oranda normal geldiği tespit edilmiştir. bol geldiğini göstermektedir. 50 bedende (40 yaka) 1/2 tam boy / 13 cm. Ön uzunluğu vücuda uyumlu hale getirebilmek için. Bu sorunu gidermek için geliştirilen kalıplar elde edilen yeni ölçülerle çizilmiş ve 46 bedende (38 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm. 1/2 tam boy / 13 cm. 48 bedende (39 yaka). Araştırmada denenen Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden (38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin ön uzunluğuna tam olarak uyum sağlamadığı. 52 bedende (41 yaka) 1/2 tam boy / 12 cm formülü uygulanmıştır. dolayısıyla sırt yüksekliği / 1 cm olarak bulunan ön uzunluk da vücuda uyumlu hale gelmiştir.5 cm + 3 cm olarak değiştirilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka oyuntusunun. kısa geldiğini ortaya çıkarmaktadır. 2/10 beden / 1 cm + 1 cm (bolluk payı) formülü uygulanmıştır.

5 daha derinleştirilmiş ve arka yaka + 2. Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleği yaka genişliği görünümünün. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular. 52 bedende (41 yaka) 1. Araştırmadan elde edilen bulgular. 52 bedende (41 yaka) 1. 48 bedende (39 yaka) 1 cm.5 cm daha genişletilmiştir.39 yaka) yaka ayağı genişliği aynı kalırken ortaya çıkan uyumsuzluğu gidermek amacıyla yaka ayağı genişliği arkada 0.5 cm daha arka yaka genişletilerek uygun hale getirilmiştir.yaka oyuntusu çizilirken önde 0.41 yaka) 0.5 cm genişletilmiştir. 46 bedende (38 yaka) 0. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Bu problemi giderebilmek için. 50 bedende (40 yaka) 1. 50 bedende (40 yaka) 1. Yaka genişliği ile paralellik gösteren yaka ayağı genişliğinde de küçük bedenden büyük bedenlere doğru gidildiğinde uyumsuzluk belirginleşmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular yaka ayağı genişliğinin öğrencilere tam olarak uyum sağlamadığını göstermektedir. Araştırmanın bulguları.5 cm formülü uygulanarak çizilip öğrencilerin boynuna uygun hale getirilmiştir. önde yaka genişliği. Araştırmanın bulguları yaka ucu görünümünün yaka genişliği görünümüne paralel olarak öğrencilere uyumsuz geldiğini ortaya çıkarmıştır. 46 bedende (38 yaka) 0. 46 bedende (38 yaka) ve 48 bedende (39 yaka) arkada yaka genişliği normal gelirken. 221 . örneklem grubunu oluşturan öğrencilere uygun olmadığını göstermektedir. Beden büyüdükçe yaka genişliği daha dar gelmektedir.25 cm. 46 ve 48 beden (38.25 cm. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yaka ucu açıklığının öğrencilerin tamamında normal olduğunu ortaya koymuştur. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kapanma payının öğrencilerin tümünde uygun olduğunu göstermiştir.5 cm yaka ucu genişletilerek uyumsuzluk giderilmiştir.5 cm. 50 ve 52 bedende (40.5 cm.

50 bedende (40 yaka) 2 cm. 222 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği ilik düğme arasındaki mesafenin tüm öğrencilerde 1 cm kısa geldiğini ortaya koymuştur.5 cm cep büyütülerek uyumsuzluk giderilmiştir. gömleğin daraltılmasıyla cep yeride vücuda uygun hale gelmiştir. sırt yüksekliği formülü. Sırt yüksekliğinin ve buna paralel ön koltuk derinliğinin tekrar düzenlenmesiyle cep yeri büyük ölçüde vücuda uyumlu hale gelmiş. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre arka uzunluğun yeniden oluşturulmasıyla problem büyük ölçüde giderilmiş.5 cm daha aşağıya indirilmesiyle tamamen vücuda uyumlu olmuştur. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. arka uzunluk formülüne 1 cm daha ilave edilmesiyle arka uzunluk öğrencilerin vücuduna tamamen uygun olmuştur.5 cm.Araştırmanın bulguları. Araştırmanın bulguları. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin sırt yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymuştur. 48 bedende (39 yaka) 1. cebin 0. Bu sorun ilik düğme arası mesafenin 1 cm daha genişletilmesiyle giderilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. 46 bedende (38 yaka) 1 cm.5 cm + 3 cm olarak değiştirilerek uyumsuzluk giderilmiştir. Denenen klasik erkek gömleği kalıplarının öğrencilere bol gelmesiyle cep yeri de bu duruma paralel olarak. 52 bedende (41 yaka) 2. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka uzunluğuna uygun değildir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin tamamına Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinde cep küçük gelmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (sağ-sol). Araştırmadan elde edilen ölçülerle çalışılıp. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin sırt yüksekliğinin. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığı tespit edilmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka uzunluğu. 1/10 beden + 13. Araştırmanın bulguları. öğrenci üzerinde hoş görünmemiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin cep yerinin (üst-alt).

Araştırmanın bulgularına göre. omuz hattından öne doğru 1. 52 bedende (41 yaka) 2. Araştırmadan elde edilen yeni ölçülere göre oluşturulan kol boyunda. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol genişliğinin. 2 /10 beden / 1 cm + 1. herhangi bir problem oluşmayacağı düşünülmektedir. Müller Kalıp Sistemi kalıpların çizildiği TSE erkek vücut ölçüleri ile araştırma sonucu elde edilen kol boyu ölçü farkı çıkarıldıktan sonra Müller Kalıp Sistemi klasik erkek gömleğinin 46-52 beden(38-41 yaka) sportmen tip erkek öğrencilerin kol boyuna uygun olduğu belirlenmektedir. yeni oluşturulan formül.5 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koltuk oyuntu yüksekliğine uygun olmadığını ortaya koymaktadır.5 cm’dir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olmadığını göstermiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin arka genişliğine uygun olmadığını göstermektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği arka genişliğinin. 50 bedende (40 yaka) 2. Araştırmanın bulguları. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği omuz görünümünün. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği roba görünümü. arkada roba hattı oluşturulurken. Robanın önden görünümünü vücuda uyumlu hale getirmek için. Araştırma sonuçları. 46 bedende (38 yaka) 2 cm. 48 bedende (39 yaka) 2 cm. robanın arkadan öne doğru dönüşü net olarak sağlanmıştır.5 cm daha aşağıya inilip arka robanın çizilmesiyle giderilmiştir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinin öğrencilere uyumsuz gelmesiyle.5 cm daha ilave edilerek. Tüm bedenlerde omuz 1 cm daha dar çizilerek problem giderilmiştir. Araştırma sonuçları. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. bu ölçüler doğrultusunda oluşan koltuk 223 . Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koltuk oyuntu yüksekliğinin. Varolan uyumsuzluk. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin kol genişliğine uygun olduğunu göstermiştir.Araştırmanın bulguları. Arka genişliğe ilave edilen bolluk payı azaltılarak problem giderilmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir.

Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği koltuk oyuntusu. Araştırmanın bulguları. 52 bedende (41 yaka) 1.5 cm daha uzun çizilerek giderilmiştir. Sırt yüksekliği ve ön koltuk derinliğinde yapılan düzenlemeyle. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol yırtmaç uzunluğu. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin koldaki pli derinliğinin. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen manşet görünümü beden büyüdükçe 224 . Araştırma sonuçları. buna paralel olarak koltuk oyuntusu da olması gereken hatta gelip. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. 46 bedende (38 yaka) büyük ölçüde normal gelen kol yırtmaç uzunluğu beden büyüdükçe daha kısa gelmektedir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği manşet görünümü. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği kol manşetinin. uyum problemi çözümlenmiştir.25 cm. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilerin koluna uygun olduğunu göstermiştir. koltuk oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumlu hale gelmiştir. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleğinin kol yırtmaç yerinin. 46 bedende (38 yaka) 0.5 cm. Omuzda yapılan düzenleme ile omuz 1 cm daha daralmış. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun değildir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre.oyuntu yüksekliği de öğrencilere uyumsuz gelmiştir. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere uygun olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları. olması gereken hattan dışarıda kalmıştır. Uyumsuzluk kol yırtmaç uzunluğu. 50 bedende (40 yaka) 1. Öğrencilerin büyük kısmında koltuk oyuntusu.

Öğrencilerin % 56. 50 bedende (40 yaka) 1.5+3 1/10 Bd+13. klasik erkek gömleği kalıpları geliştirilmiş ve geliştirilen kalıpların tekrar denenmesi sonucunda herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır.26 cm arkaya kaydığı görülmektedir. tüm bedenlerde klasik erkek gömleğinin arka bedenini 1 cm genişletip.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. Müller kalıp sistemi klasik erkek gömleği yan dikişinin. Uyumsuzluk manşet genişliği. sportmen tip 46-52 Beden (38-41 Yaka) öğrencilere olmadığını göstermiştir.25 cm ve 52 bedende (41 yaka) 1.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1+1.5’inde yan dikişin ortalama 1. problemleri gidermek amacıyla oluşturulan.75 1/2 Tb / 13 1/10 Bd + 3. Araştırmanın bulguları.5+3 1/10 Bd+13.5 cm.5 Araştırmadan elde edilen veriler ışığında. ön bedenini 1 cm daraltarak çözülmüştür.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 0. Tablo 53.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3.daha ince gelmektedir. Araştırma sonucu. 46 bedende (38 yaka) 0. 225 .5+3 1/10 Bd+13. denenen ve geliştirilen formüller aşağıdaki tabloda verilmiştir.5 2/10 Bd / 1+1.5 2/10 Bd / 1 + 1 1/3 Koç / 4 2/10 Bd / 1+1. Denenmiş ve Geliştirilmiş Formüller Kalıpta Geliştirilmesi Gereken Yerler Arka Uzunluk Model Boyu Arka Genişlik Koltuk Genişliği Ön Genişlik KoltukYüksekliği 46 Beden (38 Yaka) Geliştirilen Formüller 48 Beden (39 Yaka) 50 Beden (40 Yaka) 52 Beden (41 Yaka) Sırt Yüksekliği 1/10 Bd+13.5+3 1/4 Tb + 1 1/2 Tb / 12 1/10 Bd + 3. 48 bedende (39 yaka) 1 cm. Bu sorun.5 cm daha geniş çizilerek giderilmiştir.

3 = 24.5 cm 1/4 43.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 24.7 cm = 18.9 cm = 14.5cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy /12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.7 = 46.4 cm = 52 cm cm cm cm cm cm 1/10 Beden+10.6 cm 25. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 173 92 77 94 61 cm cm cm cm cm cm 86.25 = 74.25 cm 23 cm 19.5 cm 46 47 cm cm 38.7.5 cm 1/10 Beden+13.1.5 = 6.625 cm 11.6 cm 4 cm 12.5 cm + 3. Denenmiş.75 cm 226 .7 = 18.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 25.5 cm Boyun Çevresi: 38 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 50 25 0.25 cm cm cm Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= 16.25 cm 1/8 21.

7.2. 227 . Denenmiş. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.

Denenmiş. Geliştirilmiş 46 Beden (38 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.3. 228 .

1 cm = 47.25 cm 26 cm 229 .25 cm 1/8 22.5 cm = 25.125cm = 75.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.2 cm = 54 cm 1/10 Beden+10.7 cm = 15.1 cm = 19.06 cm 12 cm Boyun Çevresi: 39 Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 51 cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17 cm 4 13 cm cm 1/10 Beden+13.7.25 cm = 6.5 cm 1/4 44.1 cm = 19.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 25.25 cm 25.5 cm 96 81 98 62 cm cm cm cm cm 88.4.5 cm 0.125 cm 24 cm 20.25 cm 48 49 cm cm 40. Denenmiş. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Kol Boyu: 176.5 cm + 3.

7. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir.5. Denenmiş. 230 .

231 . Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7. Geliştirilmiş 48 Beden (39 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.6.

75 cm 232 .5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) = 56 cm 0.5 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 52 26 cm cm Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: Kol Evi Çevresi 1/3 : / 17. Denenmiş. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179 100 86 102 40 63 cm cm cm cm cm cm 89.5 cm + 3.5 cm = 6.25 cm 25.7.5 cm = 15.375 cm 12.5 cm 1/8 22.75 1/2 Tam Boy / 13 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.5 cm 50 43 51 cm cm cm 1/4 44.5 cm = 76.5 cm = 20.3 cm 26 cm 1/10 Beden+13.5 cm 1/4 Tam Boy+0.5 cm = 47.5 cm = 20 cm 1/10 Beden+10.6 cm = 25.75 cm 25 cm 21.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26.7.3cm 4 cm 13.

Denenmiş. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. 233 .8.7.

Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş. 234 .7.9. Geliştirilmiş 50 Beden (40 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol.

8 = 58 cm cm cm cm cm cm cm cm = 77.83 = 25.3 = 15.5 cm (Gç 112 cmden fazla ise) 1/2 Beden / Ag / Kg (Gç 112 cmden fazla ise) 26.75 cm 1/8 22.5 cm 26.5 cm 235 .5 cm + 3.75 cm 1/10 Beden+10.9 = 20.25 cm 26.6 cm 4 13.75 cm 52 53 cm cm 45.43 cm 13 cm Yardımcı Ölçüler: Formül: Sırt Yüksekliği: Arka Uzunluk: Model Boyu: Arka Yaka: Ön Koltuk Derinliği: Arka Genişlik: Koltuk Genişliği Ön Genişlik: Kontrol: Kol İçin: Kol Evi Çevresi: 1/2’si: / Kol Ölçüsü Genişliği= 53 0.5 cm 1/4 44.10.87 cm 26 cm 22.5 cm + 1 cm + 6 cm Bolluk: + 3 cm + 2 cm = 26. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Ölçüleri Temel Ölçüler: 1/2 Tam Boy: Beden: Bel: Kalça: Boyun Çevresi: Kol Boyu: 179. Denenmiş.7.25 cm cm Kol Evi Çevresi 1/3 : / Koltuk Yüksekliği= Manşet Boyu: 17.5 cm 104 91 106 41 64 cm cm cm cm cm 89.9 = 48 = 6.6 cm cm 1/10 Beden+13.5 cm 1/4 Tam Boy+1 1/2 Tam Boy / 12 cm 1/6 Boyun Çevresi Sırt Yüksekliği / 1 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/10 Beden+2 cm 2/10 Beden / 1 cm 1/2 Beden + 1.9 = 21.

Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Denenmiş.7.11. 236 .

237 .7. Yaka ve Manşet Çizimi Not: Kalıplar ölçeksizdir. Geliştirilmiş 52 Beden (41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kol. Denenmiş.12.

Giyim eğitimi veren lise ve üniversitelerde Anatomi. Böyle bir araştırma oldukça kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma olacağı için emek açısından ve maddi yönden desteklenmelidir.Müller kalıp sistemini geliştirmek. Ergonomi ve Antropometri dersleri verilmelidir. Bu tür araştırmalar başka konularda ve başka örneklem gruplarıyla da tekrarlanmalıdır. Bunun içinde TSE’nin giyim endüstrisi ve üniversitelerle işbirliği yapması gereklidir. denemeler yapılarak Türk insanının vücuduna en uygun olanı seçilip geliştirilmelidir. Lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler bu konuda araştırma ve incelemeler yapmaya sevk edilmelidir. oluşan ve oluşabilecek problemleri ortadan kaldırmak için şu öneriler dikkate alınmalıdır: Doğru bir kalıp sistemi ile birlikte doğru bir ölçü standardı şarttır. Türk insanının anatomik özellikleri incelenmeli ve kapsamlı bir araştırma ile ölçü standartları oluşturulmalıdır. Diğer kalıp sistemleri de ele alınıp. Türk insanının standart ölçüleri doğrultusunda. 238 . anatomisine ve ergonomisine uygun yeni bir kalıp sistemi geliştirilmelidir.

Sayı:44. Ankara: 1997. İstanbul: 1994. Erdal v. Türk Ansiklopedisi. TSE Standart Dergisi.KAYNAKÇA AKALIN. 239 . (Second Edition). H.d. Moda İllüstrasyonu Stilistlik. İzmir:2001. VIII.. AŞIK. Ekim.. Mehmet SAĞIR. Silva TUNÇ. Cilt:18.d. Güneş Tıp Sözlüğü. AKIN. Kırsal Kesim 4-20 Yaş Grubu Kız Ve Erkeklerin Bazı Antropometrik Değerleri ve Oranları. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. İstanbul: 1994. Ankara:1997. Naciye. İstanbul: 2000. Galip ve Başak KOCA. Fatma ÇİTOĞLU. AKAY. Woburn: 2000. ALDRICH. Ayla ERYAZICIOĞLU. İstanbul: 2000. Georgia O’Daniel and Helen Redel PULLEN. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi. Çeviren: Elife Gündoğan. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Erkek Giyimi. A Handbook Of Costume Drawing. ________. ________. “Ergonomide Antropometrinin Önemi”. Winifred. Cilt: 13. Selime ÖZKAN. BAŞ. Metrik Sistemle Kalıp Hazırlama Kadın Giyimi. Çeviren: Elife Gündoğan. Temel Kalıp Bilgisi. Selma ŞEKEROĞLU. Ulusal Ergonomi Kongresi. İstanbul: 2002. Nihad v. Cilt: 19. İstanbul: 2004. Dokuz Eylül Üniversitesi. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. BAKER. Mukaddes. İstanbul: 1988. Ekim. Hatice CİNKÖSE.

BERK. Biçki Dersleri I. BAYRAKTAR.. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sabah Gazetesi Günaydın Eki. Ankara: 1992. 240 . “Mutlu Gençler Daha Uzun Boylu Oluyor”. Danışman: Gülseren KURUMER. Yıl: 4. Refia. Atilla. İstanbul: 1986. Türkiye’de 12-17 Yaş Grubu Genç Kızların Beden Ölçüleri Standardizasyonu. Ankara: 1996. Erkek Pijaması. Sayı:2.BAŞER. Lale Emzen. Tekstil ve Mühendis Dergisi V. ________. “Kol Üst Eğrisinin Bilgisayarda Çizdirilerek İncelenmesi”. BULGUN. Cilt: 9. Güngör v. 1990. İzmir: 1995. Eylül-Aralık. Tekstil Sempozyumu Özel Ek Sayısı. Fen ve Mühendislik Dergisi. 1991. Cilt: 2.d. Sayı: 53-54. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. Kasım. Ender Yazgan. 4 Nisan 2006. Tekstil Sempozyumu Özel Sayısı. Ankara: 1996. ________. BAŞER. Kadın İç Giyimleri. “Bilgisayarda Bir Giysi Tasarımı Programı Oluşturulması”. “Kalıp Çiziminde Temel İlkeler ve Değişik Yaklaşımlar”. Yıl: 10. Mayıs. ________. Temmuz. Güngör ve Emine ERCAN. Güngör BAŞER. Fatma. Giyim. BÜYÜKGEBİZ. Yıl: 5. Tekstil ve Makine Dergisi V. ________. DEÜ Mühendislik Fakültesi. İzmir: 1996. Ankara: 1941. Tekstil ve Mühendis. İzmir:2000. Salı.

ERDOĞAN. Kalıp Hazırlama Teknikleri ve Model Geliştirme. Çetin. Fatma ve Esen ÇORUH. “Giysi Fizyolojisi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: 2000. Figen KELLECİ. Kaan H. Kadın Giyiminde Kapanma Payı ve Yaka Çizim Teknikleri. Tekstil ve Konfeksiyon. Sayı: 1. Encyclopedia Americana. Gürkan KURUL. Nevin BARIŞERİ. Yıl: 10. Yayın No: 65. Yıl: 3. Yayınlanmamış Ders Notları. 241 . Azime ÖZVER. M. New York: 1977. Miyase. İzmir: 2000. Müberra TÜMER. Erkek Dış Ve Üst Giysileri Kalıp Hazırlama Ve BüyültüpKüçültme Teknikleri Semineri Notları. Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Projesi. ERAY. Hazır Giyimde İş Bilimleri. DİVRİK. İzmir: 1993. ÖKTEN. Gülen IŞIKGÖZ. Tekstil Ve Konfeksiyon. ________. Ocak-Nisan. ________. Neşe. Türk Bayan Vücut Ölçülerine Dayalı Yeni Bir Giysi Kalıp Çizim Sisteminin Geliştirilmesi. Ocak-Şubat. İzmir: 1994. ________. ERCAN. Bursa: 1983. Sayı:1-2. Konya: 1996. Geleneksel Konya Merkez Kadın ve Erkek İç Giyimlerinden Kıvratma Gömleklerinin Özelliklerinin Belirlenmesi.ÇAĞDAŞ. Ankara: 2002. “Hazır Giyim Endüstrisinde Tasarım Sürecinde Kullanılan Teknolojiler”. Volume: 9. Danışman: Güngör BAŞER. (İkinci Baskı). İstanbul: 2001. Emine. Sümerbank Tekstil Eğitim ve Araştırma Müessesesi Yayını.

Sayı: 5. Yıl: 9. Cilt. Ankara: 1991. Yıl: 9. Tekstil ve Konfeksiyon. Ayla. İzmir: 1999. Ergonomi Kongresi. ________. Mart. “Giysi Kalıpçılığında Vücut Ölçüleri”. Sayı: 6. Zeynep ve Güler KARAKÜLAH. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. İstanbul: 2004. İzmir: 2000. III. 1. Ergonomi Kongresi. Ankara: 1991. Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınların Antropometrik Ölçüleri. 242 . Eylül-Ekim. ________. ________. Meltem BAYRAKTAR. Yayın No: 441. Ankara: 1991.________. İzmir: 1999. Kasım-Aralık. Gürkan KURUL. Velittin KALINKARA. Hazır Giyim Tüketiminde Antropometri. Özlen ÖZGEN. Yıl: 3. Sayı: 2. (Dördüncü Baskı). Giyim 1-2-3. “İç Piyasaya Klasik Erkek Gömleği Üretiminde İdeal Kumaş Eninin Saptanması”. Yayın No: 441. GÖNEN. ERYAZICIOĞLU. Dünden Bugüne Giyim Kültürü ve Moda. Yayın No: 7. “Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu”. Ankara:2001. Tekstil Uygulama. Emine. III. GÜDÜL. (Dördüncü Baskı). Tekstil ve Konfeksiyon. Tekstil ve Konfeksiyon. A. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Tahir. GÜRSOY. ________. ODTÜ Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. Erkek Klasik Dış ve Üst Giysilerinde Kalıpçılık. İzmir: 1993.

Men’s Casual Wear. Kadın ve Erkek İç Giyimlerinde Kalıpla Çizimler. Şükran. (Üçüncü Baskı). IŞIKLAR. 1990. Ankara: 1986. 1990. Yurdagül ve Fatma Demir ŞENER. İstanbul: 1981. Sabiha AKER. ________. Haziran. “Giyim Hazırlama Sanatı Üzerine”. KOMŞUOĞLU. Yurdanur YAYLALI. Redondo Beach: 1984. Nimet İRFANOĞLU. Women’s Wear. Sayı: 23. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Nevin ÖZEV. 243 . ________. LOKMANOĞLU. Cilt: 5. İç Giyim. Gönül. Giyim. Serap KÖSE. Müberra GÖKALPAY. İstanbul: 2002. METE. Kadın Giysi Tasarımı-Etek. Ankara: 1982. “Giysi Tasarımı Açısından İnsan Vücudu Mekaniği”. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ankara: 1997.HANDFORD. Meliha İLTER. İzmir: 1999. Perihan ERONÇ. Arsal MENGİ. Perihan. Kadın Erkek ve Çocuk Giyimlerinde Temel Çizimler. MURATOĞLU. Yayın No: 3. Jack. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Tekstil ve Makina. Ekim. Tekstil ve Makina. İÇBİLEN. Süheyla YÜKSEL. TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yayınları. Professional Patternmaking For Designers. Fatma. Yüksel. (Yedinci Baskı). Hazır Giyim ve Konfeksiyon Makinaları. (Sekizinci Baskı). Mine SEÇKİNÖZ. Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi. Yıl: 4. Yıl: 4. İstanbul: 1988. Sayı: 21. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Bayan Giyiminde Serilendirme.

Yayın No: 8. Erkek Giysi Üretimi. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi. 244 . İzmir: 2000. Kız Meslek Lisesi I. Beyhan. “Contec ve Müller Giysi Konstrüksiyon Sistem İle Elde Edilen Kadın Temel Beden Kalıplarının Karşılaştırılması”. III. Danışman: Miyase ÇAĞDAŞ. Ankara: 2004. Danışman: Semiha AYDIN. İsmail v. Kalıp Seminer Kitabı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Müller Kalıp Sistemi 3-6 Yaş Temel Beden Ve Kol Kalıplarının Denenmesi. Konfeksiyon & Teknik Dergisi. PARLATIR. İstanbul: 2002. I-II. Uygulama Teknikleri Temel Kalıp ve Dikim Uygulama Teknikleri. PAMUK. ORAL.. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi. Nurhan. Ocak. Gülşin. Neriman v. Ankara: 1998. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 1993. Rüştu Uzel Anadolu Hazır Giyim-Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi.d. İstanbul: 2002.. Türkçe Sözlük. Sınıf “Kalıp Hazırlama Teknikleri Dersi” Programında Yer Alan Müller Biçki Sisteminin Değerlendirilmesi. Kalıp Seminer Kitabı. Arıtan Yayınevi. Fevziye. Ankara: 1989. ÖZER. ÖZKAN. İstanbul: 1993. ÖĞÜTÇÜ. Türk-Alman Teknik İşbirliği Projesi.d. Türk Dil Kurumu Yayınları. Arıtan Yayınevi. Cilt: 1.________. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını. Giysi Kalıpçılığı Esasları. Nurgül KILINÇ. Konya: 2004. ________. Ziynet. ÖNDOĞAN.

Ankara: 2003. Rundschau Herrenhemd. Ankara: 1974. Ankara: 2002. Giyim ve Dikiş. Handan. Ayşe OLGUN. Türkçe Sözlük. Türk Standardı: 4344. Şennur ÇETİN. Ankara: 1995. Ankara: 1998. Rundschau Herrenhemd. Huriye KARŞI. Yayınlanmamış Hazır Giyim Ders Notları. Yapı Kredi Yayınları. Naciye KÜÇÜKYALÇIN. Hakikat YÜCE. Konya: 1995. TEKELİ. Melahat ERDEM. Kalıp Kitap I. Germany: 2000. (Dördüncü Baskı). 245 . Fatma TEMELCİ. Ali. Hülya ASALI. Germany: 1991. Mühibe PAKSOY. Atatürk Teknik ve Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi. Ferhat BİLGİN. June. TSE. Hafize. Türk Standardı: 5271. Azize KAYAOĞLU. Türk Standardı: 9690. Hatice EĞİLMEZ. Meral DEMİRCİ. Hatice SADIKOĞLU. Tarifler Ve Beden Ölçüsünün Alınması İşlemi. TSE. SAATÇİ.PEKTAŞ. Moda Resmi Ders Notları II. TSE. Ankara: 1987. Yeter ERASLAN. Giyeceklerde Beden Ölçülerinin İşaretlerle Gösterilmesi-Bölüm 1: Terimler. Germany: 1994. Giyim Sanayi İçin Beden (Vücut) Ölçüleri-Erkekler. Hazır Giyim Üretimi. Mehtap ÖZBEK. Nazan. Tekstil Mamulleri-Gömlek. İstanbul: 1995. January. SEZER. PÜSKÜLLÜOĞLU. Zehra Karaman. Hatice ZIK. March. Rundschau Herrenhemd.

www. Erkek Giysi Tasarımında Temel ve Model Uygulamalı Kalıp Çizimleri Ders Notları.gov.2004. 17.K. İstanbul: 1993. Önder. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. Çetin ERDOĞAN. VIII. YÜCEL. Müjgan BAYSAL. YERTUTAN.2006.12. 26.nibh..arsiv.tdk.12. Sayı:3. Müjgan BAYSAL. Cilt: 9-11-13. UZBİL. ________. VIII. ________. Şule ÇİVİTÇİ. Ulusal Ergonomi Kongresi. www.2006.VURAL. Giysi Tasarımında Ergonomik Yaklaşım.01.2006.A. İzmir: 2001.01. www. Ankara: 2000.tr. “Hazır Giyim Erkek Gömleği Üretimi ve Kontrol Noktaları”. İzmir: 1999. www.tr. İzmir:1996. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını. www.12.2004. T.2005. Tekstil ve Konfeksiyon.tr. “Giysi Seçimine Etki Eden Faktörler”.04.insankaynaklari. 246 . 21. Ocak.M. 21. 15. Saliha AĞAÇ.org.ali-oral. Fatma ŞENER. Mayıs. www. Gençlerin Hazır Giyimde Antropometrik Ölçülerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Konfeksiyon Ansiklopedisi..hurriyetim. 21.edu.com.com.2004. Ulusal Ergonomi Kongresi.sabah.bilgiyonetimi. 11-17 Yaş Grubu Türk Erkeklerinin Beden Ölçü Standartlarının Belirlenmesi. Danışman: M. Yıl: 5.edu.d.com. ZENGİNGÖNÜL. http//:arsiv. Tekstil ve Konfeksiyon. www. İzmir: 1995.12.com.tr. Canan. 21. Tuba ve Saliha AĞAÇ.balikesir. Adnan v.2004. Sayı: 1. 29. İzmir: 2001.obitet. Nuran.gazi. Yıl:6.12. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

EKLER 247 .

248 .

249 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful