P. 1
Tanpınardan edebiyat dersleri - Alaattin Karaca

Tanpınardan edebiyat dersleri - Alaattin Karaca

|Views: 3|Likes:
Yayınlayan: Hakan İsmail

More info:

Published by: Hakan İsmail on Jun 08, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

Tanpınar’dan edebiyat dersleri

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ders notlarının derlenmesinde büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Abdullah Uçman, son olarak bu konuda daha geniş bir derlemeyi Edebiyat Dersleri adıyla yayına hazırladı. Ders notlarında, şair ve hoca Tanpınar portresi var karşımızda. EDEBİYAT DERSLERİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, HAZ.: ABDULLAH UÇMAN,DERGÂH YAYINLARI, 320 SAYFA, 16 TL Eserleri ve mesleği göz önüne alındığında karşımıza birkaç tane Tanpınar çıkıyor. İlkin şair, sonra romancı, denemeci, akademisyen/araştırmacı Tanpınar ve tabii bir de sınıfta, kürsüde öğrencilere ders veren bir hoca olarak Tanpınar… Şair, romancı, denemeci ve akademisyen Tanpınar’ı eserlerinden tanıyorduk, hatta Günlükler’inden onun yaşamına, mizacına, çeşitli konulardaki düşüncelerine ilişkin özel bilgilere de vâkıf olduk ama fakültedeki Tanpınar nasıldı; derslerinde nasıl bir pedagojik yöntem izlerdi, neler anlatırdı, öğrencileriyle münasebeti, sınıftaki davranışları… Bunları diğer yönleri kadar bilmiyorduk, hâlâ da tam anlamıyla biliyor sayılmayız. Bununla beraber, son yıllarda birbiri ardına yayımlanan –öğrencilerince tutulmuş– ders notları sayesinde, en azından bir hoca olarak Tanpınar’ın derslerde ne anlattığını, nasıl ders verdiğini öğrenme imkânı bulduk. Kürsüde de şair Prof. Dr. Abdullah Uçman, Tanpınar’ın ders notlarının derlenmesinde büyük pay sahibi bir akademisyen. Son olarak daha derli toplu ve geniş bir derleme yaptı ve Tanpınar’ın ders notlarını Edebiyat Dersleri adlı kitapta bir araya getirdi. Tanpınar’ın ders notları üç bölümden oluşmakta. İlk bölümde Gözde Halazaoğlu’nun, Tanpınar’ın 1953-54 ders yılından itibaren birkaç yıl verdiği derslerin düzenli ve olabildiğince eksiksiz tutulmuş notları yer alıyor. Eser okunduğunda, bu notların dikkatle tutulduğu ve hocanın söylediklerinin çoğunun kayda geçirildiği görülüyor. İkinci bölümdeki notlar, Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu’na, son bölümdeki notlar da Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na ait. Karamanlıoğlu ve Çavuşoğlu’nun notları Gözde Halazaoğlu’nun notlarına göre daha kısa ve seçme; onlar Hoca’nın her dediğini not etmemişler. Tanpınar’ın şair ve sanatkâr mizacının akademik çalışmalarına da yansıdığını, özellikle 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde bunun kendini üslupta iyice hissettirdiğini okuyanlar bilir. Notlardan anlaşıldığı kadarıyla kürsüde, ders verirken de zaman zaman Tanpınar’ın sanatkâr ruhu yansıyor konuşmalarına… Her şeyden önce kendini çağrışımlara bırakan bir şair/hoca ile karşılaşıyoruz, çoğu kez yöntemin sınırlarını, kronolojik akışı, hatta dersin konusunu aşıp Divan edebiyatına, Fransız ve İngiliz edebiyatlarına, bir arketip kazısına, bir edebiyat karnavalına –evet belki tam da bu denebilir Tanpınar’ın dersleri için– dönüşüyor dersler. Sanırım bu derslerde öğrenciler, yeni Türk edebiyatı durağından otobüse binip kimi kez Divan edebiyatına, Baki’ye, Fuzuli’ye, Nefi’ye, Şeyh Galib’e, kimi kez Fransız edebiyatına; Baudelaire, Mallarmé, Valery, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Balzac ve Lamartine’e, İngiliz edebiyatına, Shakespeare’e, sonra yer yer Rus edebiyatına, Dostoyevski’ye şairane bir yolculuk yapıyorlardı. Derslerde Tanpınar’ın sadece edebiyatla sınırlı kalmadığı,

hazır kaynaklardan istifade ediyoruz. enfes bir karşılaştırma. Ahmet Mithat Efendi. “Allah vardır keman çalarken derler. kendisinden evvelini silen adamdır. sinema ve fotoğraf sanatına ilişkin şu cümlelere dikkat: “Biz asırlarca resim sanatını külliyen lüzumsuz addettik. Daha sonra Orhan Veli. Orhan Kemal… Bir derste Sait Faik ve Orhan Kemal’i karşılaştırmış ki. müze müdürü Halil Dikmen’den neyle Ferahfezâ Âyini’ni dinlemeye götürmesi var ki. sonra renkli sinema çıktı. Shakespeare’den. Hoca bu derste su imgesini Mallarmé’den. Örneğin bu derslerde şiire. binlerce tabloyu bir araya getirdi. ne de onun etrafında mânâlı bir şekilde konuşur. kimi kez tematik olarak. fotoğraf. dilin bir ritmin etrafında toplanmasıdır. Tevfik Fikret’i anlattığı derste. değerlerimizi bilmiyoruz. Ziya Paşa. yeri düştükçe diğer güzel sanatlar hakkında da poetik bilgiler aktarır. Bachelard’ın psikanaliz yönteminden hareketle. Sonraki kuşaktan Yahya Kemal. su. kimi kez etkilenmelerle. işte şair/hoca Tanpınar diyorsunuz. Degas’nın çeşitli eserleriyle konuk olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Tanpınar’ın Haşim ve sembolizm konusunu anlattığı derste. Abdülhak Hamid. Böylece yine ders bir imge karnavalına dönüşür. gözün istiklâlidir. bir zaman realiteyi. Hoffmann’ın. mitolojiden örnekler vererek karşılaştırır. Beethoven’ın. toprak ve hava imgelerini. hislerimizden bir concret âlem yapabilme sanatıdır. “Musikinin objesi yok: Ne eşyayı tekrar eder. Doğrusu lisans öğrencilerine okunmasını önerdiği kaynakları bugünkü pek çok okur-yazarın okuduğundan şüpheliyim.öğrencilerine özellikle müzik. söz Dede Efendi’ye.” demiş bir derste. Recaizade Mahmut Ekrem… Edebiyat-ı Cedide’den Tevfik Fikret. çeşitli şairlerin eserlerini karşılaştırması müthiş bir arketip ve karşılaştırma çalışması olarak dikkati çeker. kolaya kaçıyoruz. “Musiki maddesiz bir kâinattır…”. “Büyük şair. Bir de öğrencilerine ders verirken o konuyla ilgili okunması gereken kaynakları söylüyor. individu yok. mimariye. “Şair. “Can sıkıntısı bilhassa modern şiirde olur. Fikret’ten. neyler çalarken de vardır. Tanpınar’dan şiirsel cümleler Dersler yalnızca edebiyat tarihini kapsamaz Tanpınar’da. daha evvel olamazdı…”. Sonra “Bizde buhran yok. Baudelaire’den. Acemaşiran ve Ferahfeza Peşrevi’ne geldiğinde. Cemal Süreya’yı müjdelercesine. Yahya Kemal’den. Ahmet Haşim.”.” Bu çerçevede yer yer derslere Dede Efendi’nin. “Mimari en muhteşemidir sanatların. Halit Ziya. hatta fotoğraf ve sinema sanatına ilişkin bilgiler aktardığı da dikkati çekmekte.”.” “Şiiri derinleştirmeliyiz. ne onu tarif eder. Esas itibariyle neler var bu derslerde? Büyük oranda Tanzimat edebiyatı. Bu karşılaştırmalarda Doğu-Batı edebiyatları iç içe girer. yoksa folklorda kalırız. Hele bir yerde. Yakup Kadri. anları yakaladı. Resim. . Wagner’in. dili yeni baştan yapar. edebi eserler.” diyerek Türk modernleşmesini eleştirmiş. Tanpınar’ın bu derslerde kendini çağrışımlara bırakıp bir anda edebi karşılaştırmalara daldığını başta söylemiştik.”. resim.” deyip sonra aniden öğrencilerini Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi’ne. Refik Halit Karay. Sait Faik. Halide Edip. Namık Kemal.”. resme ilişkin poetik fragmanlara sıkça rastlanır: “Şiir. edebiyatta ateş. kimi kez de imgeler bakımından karşılaştırılır. musikiye. Resim. hatta tasavvuf edebiyatımızdan.

hatta bir imgeler geçidine dönüşen zengin bir sanat karnavalı. coğrafyadan coğrafyaya. evet bir karnaval onun dersleri… 2013-06-05 Muhabir: ALÂATTİN KARACA .Tanpınar’ın dersleri düz. şiirden şiire atlayan. kronolojik bir çizgide ilerlemeyen.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->