Tanpınar’dan edebiyat dersleri

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ders notlarının derlenmesinde büyük pay sahibi olan Prof. Dr. Abdullah Uçman, son olarak bu konuda daha geniş bir derlemeyi Edebiyat Dersleri adıyla yayına hazırladı. Ders notlarında, şair ve hoca Tanpınar portresi var karşımızda. EDEBİYAT DERSLERİ, AHMET HAMDİ TANPINAR, HAZ.: ABDULLAH UÇMAN,DERGÂH YAYINLARI, 320 SAYFA, 16 TL Eserleri ve mesleği göz önüne alındığında karşımıza birkaç tane Tanpınar çıkıyor. İlkin şair, sonra romancı, denemeci, akademisyen/araştırmacı Tanpınar ve tabii bir de sınıfta, kürsüde öğrencilere ders veren bir hoca olarak Tanpınar… Şair, romancı, denemeci ve akademisyen Tanpınar’ı eserlerinden tanıyorduk, hatta Günlükler’inden onun yaşamına, mizacına, çeşitli konulardaki düşüncelerine ilişkin özel bilgilere de vâkıf olduk ama fakültedeki Tanpınar nasıldı; derslerinde nasıl bir pedagojik yöntem izlerdi, neler anlatırdı, öğrencileriyle münasebeti, sınıftaki davranışları… Bunları diğer yönleri kadar bilmiyorduk, hâlâ da tam anlamıyla biliyor sayılmayız. Bununla beraber, son yıllarda birbiri ardına yayımlanan –öğrencilerince tutulmuş– ders notları sayesinde, en azından bir hoca olarak Tanpınar’ın derslerde ne anlattığını, nasıl ders verdiğini öğrenme imkânı bulduk. Kürsüde de şair Prof. Dr. Abdullah Uçman, Tanpınar’ın ders notlarının derlenmesinde büyük pay sahibi bir akademisyen. Son olarak daha derli toplu ve geniş bir derleme yaptı ve Tanpınar’ın ders notlarını Edebiyat Dersleri adlı kitapta bir araya getirdi. Tanpınar’ın ders notları üç bölümden oluşmakta. İlk bölümde Gözde Halazaoğlu’nun, Tanpınar’ın 1953-54 ders yılından itibaren birkaç yıl verdiği derslerin düzenli ve olabildiğince eksiksiz tutulmuş notları yer alıyor. Eser okunduğunda, bu notların dikkatle tutulduğu ve hocanın söylediklerinin çoğunun kayda geçirildiği görülüyor. İkinci bölümdeki notlar, Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu’na, son bölümdeki notlar da Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na ait. Karamanlıoğlu ve Çavuşoğlu’nun notları Gözde Halazaoğlu’nun notlarına göre daha kısa ve seçme; onlar Hoca’nın her dediğini not etmemişler. Tanpınar’ın şair ve sanatkâr mizacının akademik çalışmalarına da yansıdığını, özellikle 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde bunun kendini üslupta iyice hissettirdiğini okuyanlar bilir. Notlardan anlaşıldığı kadarıyla kürsüde, ders verirken de zaman zaman Tanpınar’ın sanatkâr ruhu yansıyor konuşmalarına… Her şeyden önce kendini çağrışımlara bırakan bir şair/hoca ile karşılaşıyoruz, çoğu kez yöntemin sınırlarını, kronolojik akışı, hatta dersin konusunu aşıp Divan edebiyatına, Fransız ve İngiliz edebiyatlarına, bir arketip kazısına, bir edebiyat karnavalına –evet belki tam da bu denebilir Tanpınar’ın dersleri için– dönüşüyor dersler. Sanırım bu derslerde öğrenciler, yeni Türk edebiyatı durağından otobüse binip kimi kez Divan edebiyatına, Baki’ye, Fuzuli’ye, Nefi’ye, Şeyh Galib’e, kimi kez Fransız edebiyatına; Baudelaire, Mallarmé, Valery, Verlaine, Rimbaud, Hugo, Balzac ve Lamartine’e, İngiliz edebiyatına, Shakespeare’e, sonra yer yer Rus edebiyatına, Dostoyevski’ye şairane bir yolculuk yapıyorlardı. Derslerde Tanpınar’ın sadece edebiyatla sınırlı kalmadığı,

hatta fotoğraf ve sinema sanatına ilişkin bilgiler aktardığı da dikkati çekmekte. Yakup Kadri. dilin bir ritmin etrafında toplanmasıdır. yoksa folklorda kalırız. Beethoven’ın. hazır kaynaklardan istifade ediyoruz. Hoffmann’ın. musikiye. Bachelard’ın psikanaliz yönteminden hareketle. resim. Ahmet Haşim. mimariye. Orhan Kemal… Bir derste Sait Faik ve Orhan Kemal’i karşılaştırmış ki. Resim. Resim. ne onu tarif eder. Fikret’ten. Sait Faik. Abdülhak Hamid. Tevfik Fikret’i anlattığı derste. Namık Kemal. fotoğraf. kimi kez etkilenmelerle. “Musikinin objesi yok: Ne eşyayı tekrar eder. ne de onun etrafında mânâlı bir şekilde konuşur. edebi eserler. “Can sıkıntısı bilhassa modern şiirde olur. anları yakaladı. Baudelaire’den. neyler çalarken de vardır. su. kendisinden evvelini silen adamdır. Halide Edip. Shakespeare’den. bir zaman realiteyi. dili yeni baştan yapar. Esas itibariyle neler var bu derslerde? Büyük oranda Tanzimat edebiyatı. Hele bir yerde. Ahmet Mithat Efendi.”. Bu bağlamda Tanpınar’ın Haşim ve sembolizm konusunu anlattığı derste. Örneğin bu derslerde şiire. Halit Ziya. kimi kez tematik olarak. Bu karşılaştırmalarda Doğu-Batı edebiyatları iç içe girer. Sonraki kuşaktan Yahya Kemal. kimi kez de imgeler bakımından karşılaştırılır. hislerimizden bir concret âlem yapabilme sanatıdır. Cemal Süreya’yı müjdelercesine.”. resme ilişkin poetik fragmanlara sıkça rastlanır: “Şiir.” “Şiiri derinleştirmeliyiz. “Büyük şair. yeri düştükçe diğer güzel sanatlar hakkında da poetik bilgiler aktarır. çeşitli şairlerin eserlerini karşılaştırması müthiş bir arketip ve karşılaştırma çalışması olarak dikkati çeker. “Allah vardır keman çalarken derler. Wagner’in. . Bir de öğrencilerine ders verirken o konuyla ilgili okunması gereken kaynakları söylüyor. hatta tasavvuf edebiyatımızdan. “Şair. “Mimari en muhteşemidir sanatların. “Musiki maddesiz bir kâinattır…”.”. Sonra “Bizde buhran yok. sinema ve fotoğraf sanatına ilişkin şu cümlelere dikkat: “Biz asırlarca resim sanatını külliyen lüzumsuz addettik. Doğrusu lisans öğrencilerine okunmasını önerdiği kaynakları bugünkü pek çok okur-yazarın okuduğundan şüpheliyim. Böylece yine ders bir imge karnavalına dönüşür.”. Tanpınar’ın bu derslerde kendini çağrışımlara bırakıp bir anda edebi karşılaştırmalara daldığını başta söylemiştik. daha evvel olamazdı…”. Hoca bu derste su imgesini Mallarmé’den. Tanpınar’dan şiirsel cümleler Dersler yalnızca edebiyat tarihini kapsamaz Tanpınar’da. individu yok. söz Dede Efendi’ye.” deyip sonra aniden öğrencilerini Beşiktaş’taki Resim ve Heykel Müzesi’ne. müze müdürü Halil Dikmen’den neyle Ferahfezâ Âyini’ni dinlemeye götürmesi var ki. kolaya kaçıyoruz.öğrencilerine özellikle müzik. toprak ve hava imgelerini. enfes bir karşılaştırma. Ziya Paşa. Refik Halit Karay. mitolojiden örnekler vererek karşılaştırır. işte şair/hoca Tanpınar diyorsunuz.” diyerek Türk modernleşmesini eleştirmiş.” Bu çerçevede yer yer derslere Dede Efendi’nin.” demiş bir derste. Recaizade Mahmut Ekrem… Edebiyat-ı Cedide’den Tevfik Fikret. binlerce tabloyu bir araya getirdi. sonra renkli sinema çıktı. Degas’nın çeşitli eserleriyle konuk olduğunu görüyoruz. edebiyatta ateş. Acemaşiran ve Ferahfeza Peşrevi’ne geldiğinde. değerlerimizi bilmiyoruz. Yahya Kemal’den. Daha sonra Orhan Veli. gözün istiklâlidir.

Tanpınar’ın dersleri düz. hatta bir imgeler geçidine dönüşen zengin bir sanat karnavalı. şiirden şiire atlayan. coğrafyadan coğrafyaya. kronolojik bir çizgide ilerlemeyen. evet bir karnaval onun dersleri… 2013-06-05 Muhabir: ALÂATTİN KARACA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful