Üniversiteye Girişte 2010 Sistemi

2010’dan itibaren üniversiteye girişte uygulanacak olan YGS-LYS Sistemiyle ilgili bu sunumu hazırlarken iki temel kaynak kullandık:  YÖK’ün 29 Ocak 2009 tarihli üniversiteye giriş sistemini yeniden düzenleyen açıklaması  ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın medyada yer alan açıklamaları ve en son 20 Şubat 2009’da Okan Üniversitesi’nde yaptığı “ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemindeki Gelişmeler” başlıklı sunumu
 

Değerli arkadaşlar,

Kişisel değerlendirmelerimiz ise “Yorum” notu düşülerek belirtilmiştir. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Kültür işbirliğiyle hazırlanan Siber Dershanemizin web sitesi olan www.dershanet.org adresinden izleyebilirsiniz.

Ali Rıza Bayzan Kültür ÖSS Dergileri Genel Yayın Yönetmeni
Kültür/OkyanusYayıncılık

Yeni Sistem İki Aşamalı
 

1. Aşama: YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı 2. Aşama: LYS: Lisansa Yerleştirme Sınavları
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yeni sistemde soru türlerinin değiştirilmediğini, tüm soruların yine çoktan seçmeli test şeklinde olmaya devam edeceğini ancak ders düzeyinde ve o dersten daha çok soru yöneltilerek bir ölçme yapılacağını vurguladı.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre 2010 Sisteminin Genel Amaçları

Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, ..gibi ders başarılarını ölçmek. Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak. Her sınavda adaylardan 10-15 gibi çok sayıda ders yerine, birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını istemek. Mevcut sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖSS puanı (SAY, SÖZ, EA) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini arttırmak.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Meslek liseliler için sınavsız geçiş kaldırıldı mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Meslek Yüksekokullarına önümüzdeki yıldan itibaren hazırlık şartı getirileceğini açıkladı. Özcan, yeni sistemle birlikte sınavsız geçiş de kaldırılacak artık sınavlı geçiş olacak. Sınavlı olduğu zaman bu okulların prestijleri daha iyi olacak.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YÖK’ün açıklamasındaki “Yüksek öğretime geçişte, Türk vatandaşlarının tabi tutulduğu sınav sistemi” ifadesi genel olduğu için tüm öğrencileri kapsamaktadır. Bu ifade ve peşinden gelen YÖK Başkanı’nın açıklamaları meslek liseliler için konulmuş olan Sınavsız Geçiş Sistemi’nin kaldırıldığı anlamına gelmektedir. Ancak bu değişiklik için, sınavsız geçişi düzenleyen 4702 sayılı yasada değişiklik gerektirmektedir. Bu değişiklik gerçekleşirse gelecek yıl dershaneye gidecek öğrenci sayısını % 25 civarında artıracağını tahmin ediyoruz.
Kültür/OkyanusYayıncılık

1. Aşama: YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı

Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınav yapılır. Birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. Yorum: Soruların tarzı ve konuların kapsamı itibariyle Mevcut ÖSS’nin birinci bölümüne karşılık gelmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

2. Aşama: LYS: Lisansa Yerleştirme Sınavları

İkinci aşaması ise “Lisansa Yerleştirme Sınavları” olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır. Yorum: Soruların tarzı ve konuların kapsamı itibariyle Mevcut ÖSS’nin ikinci bölümüne karşılık gelmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yükseköğretime Geçiş Sınavı Nedir?

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliği ölçen bir sınavdır.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yükseköğretime Geçiş Sınavı Ne İşe Yarar?
 

Bu sınav, adayların, a) açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını, b) lisans programlarına yerleştirilebilmesi için yapılacak “Lisansa Yerleştirme Sınavları”na girebilmeleri için aranan asgari başarı puanını, belirler. Yorum: YGS puanı ayrıca Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların yetenek sınavına ön kayıt yaptırmada, - Meslek Yüksekokulu statüsündeki askeri okullara başvuruda YGS puanlarının kullanılacağını tahmin ediyoruz.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yükseköğretime Geçiş Sınavı hangi dersleri kapsayacak?

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda, orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS’nin testleri ve Mevcut ÖSS’deki karşılıkları
   

1) Türkçe (Dil ve Anlatım)= Türkçe Testi 2) Temel Matematik= Mat-1 Testi 3) Sosyal Bilimler= Sos-1 Testi 4) Fen Bilimleri= Fen-1 Testi
ÖSYM Başkanı Yarımağan: Yeni sistemde (YGS'de) soru sayısı 160-180 dolaylarına çıkabilir. Verilen süre artmayacak, muhtemelen 3 saat olacaktır.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS Ne Zaman Uygulanacak?

ÖSYM Başkanı Yarımağan birinci aşamanın Nisan başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS’nin testleri ve ilgili dersler


1) Türkçe (Dil ve Anlatım)
Türkçe
Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS’nin testleri ve ilgili dersler


 

2) Temel Matematik
Matematik-1 Geometri (İlköğretim 7 ve 8. sınıftaki Geometri konuları)
Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS’nin testleri ve ilgili dersler


  

3) Sosyal Bilimler
Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe
Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS’nin testleri ve ilgili dersler

  

4) Fen Bilimleri
Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji
Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YGS için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç puan türü

Yarımağan, birinci aşamanın sonunda adaylar için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç puan türü hesaplanacağını ancak bu puanların aralıklarının ne olacağının henüz belirlenmediğini bildirdi. Birinci aşamadaki puanlarla meslek yüksekokulları ve açıköğretime girilebileceğini ifade eden Yarımağan, ayrıca bazı lisans programlarına da bu puanlarla girilebilmesine yönelik düşünceleri olduğunu söyledi.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Lisansa Yerleştirme Sınavları Nedir?

“Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Lisansa Yerleştirme Sınavları

LYSler ve Mevcut ÖSS’deki karşılıkları

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS-1
 

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) = Mat-2 Testi
Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS-2

2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2) = Fen-2 Testi
Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS-3

3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3) = Edebiyat-Sosyal Testi
Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS-4

4) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya-2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4) = Sos-2 Testi
Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS-5
 

5) Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) = Yabancı Dil Sınavı
Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS’leri soru sayısı ve süresi

Yarımağan, ikinci aşamadaki sınav sürelerinin ve soru sayılarının da henüz belirlenmediğini anlatarak, ''Kişisel fikrimi söylüyorum, ikinci aşamadaki sınavların süreleri daha kısa, örneğin 2.5 saat olabilir. Örneğin Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) belki 2.5 saatlik bir sınav, soru sayısı 100-120 olabilir. Soru sayısı 100 ise örneğin 80'i matematik, 20'si geometri olabilir. Belki fizik, kimya, biyoloji soruları eşit sayıda olabilir. Soru sayıları haftalık ders saatleri, o derslerin ağırlıkları dikkate alınarak belirlenecek'' diye konuştu.

Kültür/OkyanusYayıncılık

MF= Sayısal Öğrencilerinin Gireceği LYSler
 

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) 2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2)

İlgili dersler:
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Matematik-2 Geometri Analitik Geometri Fizik-2 Kimya-2 Biyoloji

Kültür/OkyanusYayıncılık

TM=Eşit Ağırlık Öğrencilerinin Gireceği LYSler
 

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1) 3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3)
İlgili dersler: 1. Matematik-2 2. Geometri 3. Analitik Geometri 4. Türk Dili ve Edebiyatı 5. Coğrafya-1

Kültür/OkyanusYayıncılık

TS= Sözel Öğrencilerinin Gireceği LYSler
 

3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3) 4) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu) Sınavı (LYS 4) İlgili dersler:
1. 2. 3. 4. 5.

Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya-2 Tarih-2 Coğrafya-2 Psikoloji, Sosyoloji, Mantık

Kültür/OkyanusYayıncılık

DİL= Dil Öğrencilerinin Gireceği LYSler

LYS-5 İlgili dersler:
1.

Yabancı Dil Dersi (İngilizce, Fransızca, Almanca)

Kültür/OkyanusYayıncılık

Öğrenciler en çok kaç LYS’ye girebilir

ÖSYM Başkanı Yarımağan şöyle cevap veriyor: Sadece DİL’den tercih yapacak öğrencilerin yalnızca YDS’ye yani LYS-5’e girmesi yeterlidir. Diğer puan türleri için adaylar bu sınavlardan en az ikisine girecekler. Ama aday birden çok gruptaki programlara gitmek, mesela hem Fen-Mühendislik programlarından hem de İşletme-İktisat’tan tercih yapmak istiyorsa o zaman dört sınavın üçüne girecek. Bir aday isterse bu beş sınavın beşine de girebilir. Ama bu çok istisnai bir durum olur.

Kültür/OkyanusYayıncılık

LYS’ler Ne Zaman Uygulanacak?

   

ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ikinci aşamanın da Haziran sonlarında iki hafta sonu cumartesi-pazar günleri gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirmektedir. Örnek bir program: Sabah Öğleden Sonra 1. Hafta : Cumartesi LYS-1 1. Hafta : Pazar LYS-4 2. Hafta : Cumartesi LYS-2 2. Hafta : Pazar LYS-3 LYS-5

Kültür/OkyanusYayıncılık

ÖSYM Başkanı: Her bir LYS üç seansta uygulanabilir

Düşündüğümüz başka bir şey, soru kitapçıklarını da derslere göre ayırmak ve süreleri buna göre sınırlamak. Yani öğrenciye “Al sana 180 dakika, Fizik, Kimya, Biyoloji sorularını bu sürede cevapla’ demeyeceğiz. Sınavda adaylara Fizik sorularını vereceğiz belli bir süre sonra alıp, Kimya sorularını, ardından diğer dersin sorularını vereceğiz. Bu durumda bütün adaylar mesela Fizik sorularını aynı sürede cevaplayacak. Dolayısıyla Fizik notları, eşit sürelerde cevaplanacağı için birbiriyle karşılaştırılabilir notlar olacak

Kültür/OkyanusYayıncılık

Puanlamayla ilgili ayrıntılar ileride
 

YÖK’ün açıklamasında puanlamayla ilgili olarak şunlar belirtiliyor: Bu puan türlerinin her birinde; ayrıca MF1, MF2, MF3 veya TM1, TM2, TM3 veya TS1, TS2, TS3 veya YD1, YD2, YD3 gibi tasnifler oluşturulabilir. 2547 s. Kanunun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, “Yükseköğretime Geçiş sınavı”ndaki test puanları üzerinden belirli yeterliklerin aranması, “Lisansa Yerleştirme Sınavları”ndaki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğini belirleme, aynı yükseköğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacaktır.

Kültür/OkyanusYayıncılık

ÖSYM Başkanı: Puanlama ders temelli olarak yapılacak

İkinci aşamadaki sınavlarda mesela bir Fen puanı, Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlıklı puan olmayacak. Aday hangi sınava girmişse o sınavdaki tüm derslerin puanı hesaplanacak. Mesela bir Fizik, bir Kimya, bir Biyoloji puanı olacak.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yerleştirme Puanları Nasıl Hesaplanacak?

ÖSYM Başkanı: Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken hem ilk aşamadaki sınavda hem de ikinci aşamada katıldığı sınavlardaki başarıların dikkate alınacağını vurgulayan Yarımağan, birinci aşamadaki sınavın etkisinin ne kadar olacağının henüz belirlenmediğini bildirdi.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Hesaplamada izlenecek yol

Yarımağan, hesaplamada izlenecek yolu şöyle aktarıyor: Örneğin Fen-Mühendislik programlarına girerken kullanılacak olan puanlar için birinci aşama artı ikinci aşamadaki Matematik-Geometri Sınavı ve Fen Bilimleri Sınavı... Dolayısıyla aday toplam üç sınava girmiş olacak. Bu üç sınavın sonuçları hesaplama yapılırken birbirine yakın oranlarda kullanılacak. Üç sınavın içinde tabii alt testler var. Mesela birinci sınavda Türkçe Testi, Fen Testi vardı, ikincisinde Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji. Bunların hepsini kullanarak çok sayıda puanlar oluşturacağız.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Hesaplamada izlenecek yol

Yarımağan, hesaplamada izlenecek yolu şöyle aktarıyor: Bugünkü sistemde sayısal için tek bir puan var ve bu puan hem tıp fakültesi hem hemşirelik hem eczacılık hem fizik mühendisliği hem bilgisayar mühendisliği hem astronomi hem makine mühendisliği, hem ziraat mühendisliği gibi birbiriyle benzer olmayan programların hepsi için kullanılıyor. Yeni sistemde farklı puan türleri oluşturarak her puan türü için o puan türünün gerektirdiği bilgilerden oluşturulmuş bir sistem geliştireceğiz. Mesela tıp fakültesi için eğer Kimya ve Biyoloji bilgisi daha önemliyse tıp fakülteleri için bu derslerin ağırlığını biraz arttıracağız. Makine mühendisliğine girerken Matematik ve Fizik’in ağırlığının daha çok hesaplandığı puan türleri kullanılacak.

Bir tane sayısal puan yerine örneğin 5-6 veya 8-10 tane çeşitlendirilmiş puan türü olacak. Yani ana puan türleri kendi içlerinde çeşitlendirilecek. Yarımağan, üniversitelerdeki hangi programların, hangi derslerin ağırlıklı olduğu puan türlerini kullanacaklarının fakültelerin de görüşü alınarak belirleneceğini ifade etti.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın Katkısı

Yarımağan, yeni sistemde de yerleştirme puanları hesaplanırken ortaöğretim başarı puanının ekleneceğini ifade etti. Ortaöğretim başarı puanının sınav puanına eklenmesi kuralının yasada yer aldığına işaret eden Yarımağan, ''Üniversiteye girişte öğrencinin ortaöğretim başarı puanını YÖK'ün belirleyeceği biçimde eklenecek. Ancak nasıl alınacağı konusunda henüz kesinlik yok. YÖK bunu ayrıca kararlaştıracak'' dedi. Yarımağan, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, bunun da devam etmesinden yana olduğunu söyledi. YÖK Başkanı Özcan’ın belirttiği gibi OÖBP’nın katkısı % 21 seviyesinde iken % 2’ye düşürülebilir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Öğrencilerin Çalışacağı Dersler Ve Konular Değişmiyor

ÖSYM Başkanı öğrencilerin çalışacağı dersler ve konular değişmediğini vurguluyor: 2010'da uygulanmaya başlanacak yeni üniversiteye giriş sisteminde adaylar bugünkü sistemde hangi derslerden ne tür sorulara cevap veriyorlarsa, yeni sistemde de aynı derslerden aynı tür sorulara cevap verecekler. Tek farkı şu olacak, bir sınavda bu cevapları vermek yerine örneğin üç sınavda verecekler. Öğrenciler tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre Puan Türleri
Çok sayıda Ağırlıklı Puan Türü (LYS Puanı) olması planlanıyor. Puan Türleri 4 grupta toplanabilir:
   

1. Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, ....., MF-k) 2. Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2, ......, TS-m) 3. Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TM-2, ......, TM-n) 4. Yabancı Dil Puan Türleri (DİL-1, DİL-2, ..... , DİL-p)

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, ....., MF-k) (Kesin değil; fikir vermek için oluşturulmuş örnekler)

Testler
Türkçe Tem. Mat. Fen Bilim. Sosyal Bil. Matematik Geometri Fizik (LYS-1) (LYS-1) (LYS-1) (LYS-1) (LYS-2) (YGS) (YGS) Kimya Biyoloji (LYS-2) (LYS-2)

Puan Türleri (Ağırlıklı LYS Puanları)

MF-1 MF-2 MF-3

% 10 % 10 % 10

% 15 % 13 % 10

%6 %6 %7

%6 %6 %6

% 30 % 23 % 20

%8 % 18 %7

%9 %8 % 24

%8 %8 %8

%8 %8 %8

MF-k

% 10

%9

%9

%8

% 18

%7

%9

% 15

% 15

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2, ....., TS-m) (Kesin değil; fikir vermek için oluşturulmuş örnekler)

Testler
Türkçe Tem. Mat. Fen Bilim. Sosyal Bil. Türk Edb. Coğrafya-1 Tarih Coğrafya-2 Felsefe Gr. (YGS) (YGS) (YGS-1) (YGS-1) (LYS-3) (LYS-3) (LYS-4) (LYS-4) (LYS-4)

Puan Türleri (Ağırlıklı LYS Puanları)

TS-1 TS-2 TS-3

% 15 % 10 % 10

%8 % 25 % 10

%7 %6 %6

%8 %6 %8

% 30 % 22 % 22

%6 %8 %7

% 10 % 12 % 20

%6 %8 %7

% 10 % 13 % 10

TS-m

% 10

% 20

%5

%7

% 20

%5

%8

%5

% 20

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TS2, ....., TS-n (Kesin değil; fikir vermek için oluşturulmuş örnekler)

Testler
Türkçe (YGS) Tem. Mat. Fen Bilim. Sosyal Bil. Matematik Geometri Türk Edb. Coğrafya-1 (YGS) (YGS) (LYS-1) (LYS-1) (LYS-3) (LYS-3) (YGS)

Puan Türleri (Ağırlıklı LYS Puanları)

TM-1 TM-2 TM-3

% 10 % 18 % 12

% 12 % 10 % 13

%6 %5 %5

%6 %6 %6

% 35 % 20 % 25

%5 %5 %5

% 20 % 28 % 25

%6 % 8 % 9

TM-n

% 10

% 20

%5

%5

% 20

%5

% 15

% 20

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yarımağan’a Göre Yabancı Dil Puan Türleri (DİL-1, DİL-2, ....., DİL-p) (Kesin değil; fikir vermek için oluşturulmuş örnekler)

Testler
Türkçe (YGS) Tem. Mat. Fen Bilim. Sosyal Bil. Yaban. Dil (YGS) (YGS) (YGS) (LYS-5)

Puan Türleri (Ağırlıklı LYS Puanları)

DİL-1 DİL-2 DİL-3

% 10 % 20 %8

%7 %7 % 22

%5 %5 %5

%8 %8 %5

% 70 % 60 % 60

DİL-p

% 20

% 20

%5

%5

% 50

Kültür/OkyanusYayıncılık

YÖK’ün kesinleştirdikleri
 

Hangi sınavların yapılacağı (YGS; LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5) bellidir. Her sınavda hangi derslerle ilgili sorular sorulacağı bellidir. Hangi yükseköğretim programlarına girmek için hangi sınavlara girmek gerektiği ana hatlarıyla bellidir. Sınavların ne zaman yapılacağı yaklaşık olarak bellidir. Birinci aşamanın ikinci aşamayı etkileyeceği bellidir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

YÖK’ün henüz kesinleştirmedikleri
  

 

Sınav süreleri, testlerdeki soru sayıları. YGS’de kaç soru kitabı kullanılacağı. YGS ve LYS puanlarının nasıl hesaplanacağı (puan aralıkları, ağırlıklı puan katsayıları, YGS testlerinden hangilerinin LYS puanlarını etkileyeceği vb. ) OBP ve AOBP puanlarının hesaplanmasında bir değişiklik yapılacak mı? Yerleştirme puanlarının nasıl hesaplanacağı (puan aralığı, OBP/AOBP katsayıları, vb) Puan türleri, hangi yükseköğretim programlarının hangi puan türüyle öğrenci alacağı. Ek puanlı YOP’lar, ek puan katsayısı? ML çıkışlı adayların kendi alanındaki programlara gitmesi için düzenleme. Ayrıntı düzeyinde de olsa sistemde yapılabilecek diğer iyileştirmeler.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Üniversiteye Hazırlıkta hangi puan türü hangi ürünleri kullanacak?

MF için mevcut sistemde sayısallara verilen ürünler TM için mevcut sistemde eşit ağırlıkçılara verilen ürünler TS için mevcut sistemde sözellere verilen ürünler kullanılacaktır.

Kültür/OkyanusYayıncılık

MF öğrencilerine verilecek ürünler
Türkçe (Dil ve Anlatım) 2. Matematik-1 3. Matematik-2 4. Geometri 5. Analitik Geometri 6. Fizik-1 7. Fizik-2 8. Kimya-1 9. Kimya-2 10. Biyoloji YGS için ayrıca Tarih-1, Coğrafya-1 ve Felsefe de alabilir.
1.
Kültür/OkyanusYayıncılık

TM öğrencilerine verilecek ürünler
Türkçe (Dil ve Anlatım) 2. Edebiyat (Türk Edebiyatı) 3. Matematik-1 4. Matematik-2 5. Geometri 6. Analitik Geometri 7. Tarih-1 8. Coğrafya-1 9. Felsefe YGS için ayrıca Fizik-1, Kimya-1 ve Biyoloji de alabilir.
1.
Kültür/OkyanusYayıncılık

TS öğrencilerine verilecek ürünler
Türkçe (Dil ve Anlatım) 2. Edebiyat (Türk Edebiyatı) 3. Matematik-1 4. Geometri 5. Tarih-1 6. Tarih-2 7. Coğrafya-1 8. Coğrafya-2 9. Felsefe 10. Psikoloji, Sosyoloji, Mantık YGS için ayrıca Fizik-1, Kimya-1 ve Biyoloji de alabilir.
1.
Kültür/OkyanusYayıncılık

Keyifli çalışmalar dileğiyle
Ali Rıza Bayzan Akademik Yönetmen Kültür/Okyanus Yayıncılık
www.kulturkitap.com www.dershanet.org
Kültür/OkyanusYayıncılık

Siber Dershane: www.dershanet.org

Dershanet, ÖSS, 8. sınıf SBS ve KPSS ekseninde hizmet veren ücretsiz internet dersh@nesidir. Dershanet, vizyon projesiyle öğrencilerin yanı sıra öğretmen, rehber ve velilere de hizmet vermek amacındadır. Dershanet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür işbirliğiyle faaliyet göstermektedir.

Kültür/OkyanusYayıncılık

Yepyeni ufuklarda buluşmak dileğiyle

Kültür/Okyanus Yayıncılık
İncirli Cd. Santral Çıkmazı No: 27/2 Bakırköy/İstanbul 0212 572 20 00/165

www.kulturkitap.com www.kulturyayincilik.com www.okyanusyayincilik.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful