P. 1
Osmanlica - Turkce Lugat

Osmanlica - Turkce Lugat

|Views: 374|Likes:
Yayınlayan: Myrosse Byrose

More info:

Published by: Myrosse Byrose on Apr 22, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

A
â (ha.) Osmanlı alfabesinin ilk harfi olan elif ile yirmi birinci harfi olan ayın harfleri, Türk alfabesindeki a veya â işaretleriyle karşılanır. a (a.f.n.) 1. kelimenin sonuna gelen ve ey! mânâsını veren bir nida edatıdır cana (ey can); zâhidâ (ey zâhid) gibi. 2. sesli ile biten has isimlerin sonuna gelirse a harfi yâ şeklini alır Nâbiyâ (ey Nâbi); Bâkiyâ (ey Baki)., gibi. 3. iki aynı veya iki ayrı kelime arasına sıkışarak sözün mânâsını kuvvetlendirir rengârenk; lebâleb; gûnâgûn.. gibi. âb (f.i.)1. su. (bkz: mâ'). âb-ı âbistenî 1. gebeliğe sebebiyet veren su, menî; 2) nebatların yetişip büyümesine sebep olan su ve yağmur. âb-ı adâlet doğruluğun feyz ve bereketi. âb-ı ahmer (kırmızı su), âb-ı âteşîn (ateşli su), âb-ı âteş-mizâc (ateş mizaçlı su), âb-ı âteş-nâk (ateşli su), âb-ı âteş-nümâ (ateş gösteren su), âb-ı âteş-pâre (ateş parçası gibi su), âb-ı âteş-reng (ateş renkli su), âb-ı âteş-zây (ateş doğuran su), âb-ı âteş-zede (ateş vurmuş su), âb-ı âzer-âsâ (ateş gibi su), âb-ı âzer-sâ (ateş gibi su), âb-ı ergavânî (erguvan rengindeki su) l) kırmızı şarap; 2) (haksızlığa uğrayanın döktüğü) göz yaşı. âb-ı Âmû Amuderyâ suyu. âb-ı âşâmî içilir su. âb-ı bâde-reng 1) şarap rengindeki su; 2) kanlı göz yaşı. âb-ı bârân l) yağan su, yağmur; 2) yağmur suyu. âb-ı beka nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı câvid nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı câvidân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı cevânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hayât nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hayvân nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı hızır nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). âb-ı zindegânî nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât).

âb-ı zindegî âb-ı beste âb-ı bün âb-ı ciğer âb-ı ciğer-hûn âb-ı çeşm âb-ı dehân, âb-ı dehen âb-ı dendân âb-ı dîde âb-ı dîde-i câm âb-ı engûr âb-ı eyyâm âb-ı füsürde âb-ı gerdende âb-ı gûşt âb-ı güşâde âb-ı güvârâ âb-ı haclet âb-ı harâbât âb-ı harâm âb-ı hasret âb-ı hâtır âb-ı hayât âb-ı hayât-ı la'l âb-ı hayât-ı tesliyet âb-ı hazân âb-ı hufte âb-ı hurdenî âb-ı hûrşîd âb-ı huşk âb-ı iskender âb-ı işret âb-ı kâr âb-ı kebûd âb-ı kevser âb-ı la'lî âb-ı lûtf âb-ı meleh

nerede olduğu bilinmeyen bir kaynağın, içen kimseye ebedî hayat veren efsânevî suyu, bengi su. (bkz: mâ'-ül-hayât). 1) donmuş su, buz, dolu, çiy; 2) meç. billur, sırça; şişe. çok zaman köhne ve içi boş ceviz ağaçlarının köklerinde bulunan zamka benzer bir nesne, ağaç karası. l) ciğer suyu; 2) göz yaşı. (ciğeri kanayanın suyu)kederden dökülen göz yaşı. göz yaşı. ağız suyu, salya. 1) diş suyu, salya, tükürük; 2) tükürülüp atılmış şey; 3) dişin güzelliği. 1) göz suyu, göz yaşı; 2) müte-vâziyâne bakış. (bardağın, kadehin göz yaşı) şarap. (üzüm suyu) şıra, şarap. (günlerin suyu = güzelliği) 1) güneş ışığı. 2) ay ışığı. 1) donmuş su, buz; dolu; kar, 2) pelte; 3) meç. kılıç, hançer; 4) billur, şişe. (dönen billur) gök kubbesi. et suyu. (açılmış su) sulandırılmış şarap, kötü şarap; beyaz şarap veya rakı. hazmı kolay, içimi güzel su. utanma teri. (harabelerin = meyhanelerin suyu) şarap. (yasak su) şarap. kederden dökülen göz yaşı. (hatırın suyu = güzelliği) güzel muhayyile. (hayat suyu) l) içene ebedî hayat bağışlayan efsânevî su; 2) meç. çok tatlı ve hafif su. dudağın âb-ı hayâtı, dudağın cana can katıcı hassası. teselli âb-ı hayâtı. (sonbahar suyu) sonbahar yağmuru, [bitkilere ve insanların sıhhatine zararlıdır]. (uyuyan su) 1) durgun su; 2) donmuş su, buz; kar; dolu; kırağı; çiy, şebnem; 3) billur; 4) cam; 5) bardak; şişe; 6) kınında bulunan kılıç ve benzerleri. içilir su, içme suyu. (Güneşin suyu) 1) güneş ışığı; 2) ebedî hayat veren su. (bkz: âb-ı beka v.b.). (kuru su) 1) billur; 2) cam; 3) cam veya billur bardak; 4) şişe. (bkz: âb-ı hayât). (işret suyu) şarap. (işin suyu) işin parlak gidişi, basan, refah. (mavi su) Çin denizi. 1) Cennet'teki sulardan biri. 2) muz. adına anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde rastlanan makam. 1) lal renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. (lütfün suyu, yağmuru) lütufkârlık. çekirge suyu. (bkz: âb-ı mürgan).

âb-ı Meryem âb-ı meygûn âb-ı muallâk âb-ı musaffa âb-ı mün'akid âb-ı müncemid âb-ı mürde âb-ı mürgan

âb-ı mürvârîd âb-ı nâb âb-ı nâfî' âb-ı nâr âb-ı nârdân âb-ı neşât âb-ı puhte âb-ı püşt âb-ı rengîn âb-ı revân âb-ı rez, âb-ı rezân âb-ı rû (y) âb-ı rûşen âb-ı sebük âb-ı siyâh âb-ı surh âb-ı sükûn âb-ı şakayık âb-ı şeng âb-ı şengerfî âb-ı şîrîn âb-ı şor âb-ı tarab

1) Meryem suyu, çeşmesi [Hz. Meryem'in doğruluğundan, namus ve iffetinden kinaye olarak] ; 2) Hz. Meryem'in doğruluğu ve iffeti; 3) şıra; 4) şarap. 1) şarap renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. 1) gök; 2) güzellerin çenesi. tasfiye edilmiş, temizlenmiş su, saf su. (donmuş su) l)buz; 2) kılıç, hançer, 3) şişe, billur, (bkz: âb-ı müncemid). 1) donmuş su; buz, kar, dolu, kırağı, çiy; 2) billur; 3) cam; 4) billur veya cam bardak veya şişe; 5) kılıç; hançer, kama. donuk, akmayan su. 1. kuşların suyu. 2. [Y.W. Redhous'a göre] Şiraz civarında bir suyun adı. 3. efsânevî bir çeşme olup; suyu nereye götürülürse götürülsün içinden sığırcık kuşları çıkar ve orada bulunan çekirgeleri yer. [Fer-heng-i Ziyâ'ya göre 1) Şiraz civarında bir gezinti yeridir ki, halk Recep ayında her salı günü eğlenmek için oraya gider; 2) Fars ile Irak arasında bulunan Semirem kasabasında bir pınardır ki bir yere çekirge musallat olduğu zaman o pınardan şişe içine biraz su alarak çekirgelerin bulunduğu yere götürürler, yolda bir çok sığırcık kuşları şişeyi götüren kişinin ardına düşer ve çekirgelerin üşüştükleri yere gelince sığırcıklar, çekirgelerin hepsini telef ederler]. 1) inci suyu [aydınlıktan kinaye olarak]; 2) göze su inmek tâbir olunan bir hastalık. (saf su) şarap. (faydalı su) şarap, (bkz: ebû nâfî'). (ateşin suyu) kırmızı şarap. 1) yabani nar suyu; 2) kırmızı şarap; 3) kan; 4) göz yaşı. (neşe suyu) menî, mezî. 1) kaynamış su; 2) et suyu; 3) pelte. (bel suyu) 1) menî, nutfe; 2) mundar ilik. 1) renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. 1) akar su; 2) meç. hayat. (asma kütüğünün suyu) şarap. 1) yüzsuyu; 2) ırz, namus, şeref, haysiyet, (bkz: tezellül). 1) yüz suyu; 2) ırz, namus, şeref, haysiyet. (hafif su) kolay hazmedilebilir şey. l) siyah su; 2) tufan; 3) şarap; 4) karasu illeti, glokom. l)kırmızı su; 2) şarap. iran'da yarı kurumuş büyük bir göl ve bu göle dökülen bir ırmağın adı. 1) şakayık suyu; 2) şarap; 3) göz yaşı. (bkz: âbzen). 1) al renkli su; 2) şarap; 3) göz yaşı. tatlı su, şerbet. l) acı su. (bkz: ücâc); 2) göz yaşı. 1) inşirah suyu; 2) şarap, süci.

âb-ı Teberistan âb-ı Teberiyye âb-ı telh âb-ı tîg âb-ı yâkut âb-ı yeh âb-ı zehre âb-ı zer âb-ı zerd âb-ı zindegânî âb-ı zindegî âb-ı zîr-i kah âb-ı zülâl âb ü dâne âb ü kil âb ü tâb âb abâ

âbâ âbâ-i kenîsâiyye âbâ-i ulviyye âbâ ve ecdâd a'bâ ab'âb âbâb ab-âbiyyet âbâd âbâd Şems-âbâd Feyz-âbâd â'bâd âbâdân âbâdânî âbâdî abâdile

Taberistan veya Mazende-ran denilen bir dağ tepesindeki pınar, [bir kimse o suya "dur!" derse durur, "ak!" derse akarmış]. Suriye'nin Teberiyye kasabasında, suyu yedi sene akan ve yedi sene kesilen bir pınar imiş. 1) |acı su] şarap; 2) göz yaşı. kılıcın suyu. (yakut gibi su) kırmızı şarap. l) eriyen buzun suyu; 2) buzlu su. 1) safra suyu, safra; 2) şarap; 3) şafak ışığı. 1) altın suyu, ince toz hâlinde öğütülüp zamkla suda eritilmiş ve yaldızlama işlerinde kullanılmış olan altın varak; 2) safran suyu; 3) altın renkli şarap. 1) sarı su; 2) kederden dökülen gözyaşı. (bkz: âb-ı hayât). (bkz: âb-ı hayât). l) farkına varılmadan sızan su; 2) gizli veya tanınmayan kabiliyet; 3) entrikacı, mürâî, saman altından su yürüten; 4) dolap, desise, entrika. l) berrak su; 2) billur; 3) cam. su ve ekmek, (bkz: kısmet, nzk). l) su ve kil (= arz); 2) fânî vücut. l) güzellik, parlaklık, tazelik. 2) tarz, âdet, yol. 3) Ağustos ayı. (a.i.) ayıp, nakısa, kusur, (bkz: ayb). (a.i) 1. yünden yapılmış kaba kumaş, aba. 2. bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek, [meç. dervişlik, şeyhlik], (bkz: Âl-i aba). (a.i. eb'in c.) 1. babalar. 2. gökküreleri, seyyareler, gezegenler. kilise ileri gelenleri. yüksek babalar. atalar, babalar ve dedeler. (a.i.c.) 1. yükler, ağırlıklar. 2. mes'ûliyetler, sorumluluklar. 3. çift denk veya sandık. (a.s.) sözü karnından söyler gibi görünen [adam], fr. ventriloqııe. (a.i. ebb'in c.) otu çok olan yerler, mer'alar, çayırlar. (a.i.) sözü karnından söyletmiş gibi konuşabilme. (a.i. ebed'in c.) sonsuz gelecek zamanlar. (f.s.) 1. mâmur, şen, bayındır. 2. f. e. çokluk bildirir. güneşi bol olan yer. feyizle dolu olan yer. (a.i. abd'in c.) köleler, (bkz: abîd, ibâd). (f.s.) şen, mâmur, bayırdır. (f.i.) mâmurluk, şenlik, bayındırlık, (bkz. âbâdî' ümran). (f.i.) 1. mâmurluk, bayındırlık, şenlik. 2. Hind'in Devlet-âbâd şehrinde ipekten yapılma bir çeşit ince veya kalın yazı kâğıdı. (a.i. Abdullah'ın c.) Abdullah adında olan kimseler. [Hz. Muhammed zamanında bu adda 220 kişi vardı].

Harb-ül-Abâdile âbâft âbâl âbâm âbân

âbân-gâh

abâ-pûş âbâr âbâr âbâr-gîr âbât abb abbâs Abbâsî

Abbâsiyân âb-bâz âb-berîn âb-câme âb-çerâ âb-çîn abd abd-i âsim abd-i müşterâ abd-ül-kadir âb-dâde abdâl abdâlân âb-dân âb-dâr âb-dendân âb-dest

(Abdullahlar harbi) Abdullah adlı dört kumandanın bulunduğu harb. (f.i.) gayet şık, sağlam ve kalın kumaş, (bkz: âbeft). (a.i. İbil'in c.) develer. (f.i.) 1. kule. 2. gübrelerini toplamak üzere güvercinler için yapılan kule. 3. burçlar rrantakasının bir işareti. (f.i.) 1. Güneşin akrep burcuna girdiği Güneş yılının sekizinci ayı.2. Güneş ayının onuncu günü. 3. eski Acem (îran, Fürs) an'anesine göre, Güneş yılının sekizinci ayında meydana gelen işlerin ilerlemesine vekil tâyin edildiği farz olunan bir meleğin adı. (f.b.i.) 1. Güneş yılının onuncu günü. 2. bu onuncu güne me'mur far-zolunan meleğin adı. [eski Fürs inanışına göre o gün yağmur yağarsa erkeklere, yağmazsa kadınlara ait sanılır ve hangi sınıfa ait ise onlar suya girip yıkanırlar ve birbirleriyle su serpişip eğlenirlermiş]. (a.f.b.i.) 1. aba giyen, derviş. 2. rind. 3. fakir. (a.i. bi'r 'in c.) su kuyuları. (f.i.) hesap defteri. (f.b.s.) hesap defterlerini tutan, muhasebeci, sayman. (a.i. ibt veya ıbıt'ın c.) koltuk altlan. ışık. (bkz: nûr, ziyâ') (a.i.) 1. arslan. (bkz: esed, gazanfer, şîr). 2. Peygamberimizin amcalarından, Mekke fethinde Müslüman olan zât. (a.s. c. Abbâsiyân, Abbâsiyyûn) 1. Hz. Abbâs'a mensup olan. 2. i. Emevîler'den sonra kurulan halifelik. (750-1258). 3. i. îran şahı Abbas tarafından çıkarılan para. (f.i.); Abbâsiyyûn (Abbasi'nin c.) Abbasî halîfeleri. (f.b.s.) su cambazı. (f.b.i.) nehir, ırmak ve çağlayan kenarlannda suyun şiddetle dökülmesinden meydana gelen içi oyulmuş kovuk. (f.b.i.) su kabı. (f.b.i.) kahvaltı. (f.b.i.) ölü yıkayıcıya ait ve ölüyü kurulamaya yarayan peştemal, bez. (a.i.c. ibâd, â'bâd, abîd) köle, kul. (bkz: bende). günahkâr, suçlu kul. para ile satın alınmış köle. 1. Allah'ın kulu; 2. erkek adı. (f.b.s.) su verilmiş, sulanmış. (a.i. bedîl'in c.), (bkz. ebdâl). (f.i- abdâl'ın c.) abdallar [bunlar 7, 40, 70 olarak sayılır]. (f.b.i.) 1. su kabı, kova. 2. sidik kavuğu, mesane. (f.b.s.) 1. sulu, taze. 2. parlak. 3. sağlam vücutlu. 4. nükteli. 5. zarif, güzel. 6. hoş. 7. i. su veren hizmetçi. (f.s.) şaşkın, saf, bön; mağlûp, âciz [kimse]. (f.b.i.) 1. namaz vesaire için din icâbına göre el, ağız (bkz: mazmaza), burun (bkz: istinşak), yüz; dirseklere kadar kollan ve aşıkkemiği üstüne kadar ayakları yıkama, kulaklara, boyuna ve başa meshetme (bkz: vuzû'). 2. el yıkama suyu. 3.

gaita ve idrar çıkarma ameliyesi; gaita; idrar. 4. paylama, azarlama, [...ini almak, ...ini vermek fiilleriyle kullanılır]. âbdestân, âbdest-dân (f.b.s.) abdest, su ibriği. abdest-hâne (f.b.i.) 1. apte-sâne, ayak yolu, hela. (bkz: âb-rîz). 2. abdest alacak yer. âbdestlik (f.t.b.i.) bir nevî kısa cübbe. âb-dih (f.b.i.) zariflik ve güzellik veren [süs]. abd-ül-lezîz (a.b.i.) Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen bir ağacın dut kurusuna benzeyen yağlı ve tatlımsı bir meyvası. (bkz: habb-ül-lezîz). abede (a.s. âbid'in c.) ibâdet edenler, tapın an lar. abede-i esnâm, abede-i evsân puta tapanlar. âbeft (f.i.). (bkz. âbâft). âbek (f.i.) 1. sulu, su dolu olan şeyler. 2. cıva. (bkz. zîbak). 3. kabarcık denilen sivilce, çıban. â'bel (a.s.) 1. çok sert [taş]. 2. i. taşlık dağ.' âb-endâm (f.b.i.) güzel, tenâsiiplü endam; güzellik. âb-endâz (f.b.i.) su mühendisi. Âber (a.h.i.) Nuh'un erkek torunu. aberât (a.i. abre'nin c.) göz yaşlan. abes (a.s.) boş, saçma [şey]. Abesle iştigal etmek boş şeylerle uğraşmak. abes-gû (a.f.b.s.) boş söz söyleyen, saçma konuşan. abesiyyât (a.i.c.) işe yaramaz şeyler, saçmalıklar, (bkz: türrehât) âb-gâh (f.b.i.) 1. su biriken yer, havuz. 2. anat. karnın, kaburga kemikleri kıkırdağı ve kısa kaburgalar altında olan nahiyesi, boş böğür. âb-gîne (f.b.i.) 1. billur. 2. şişe, sürahi; kadeh. 3. ayna. 4. elmas. 5. kılıç; bıçak. 6. göz yaşı. 7. sevgilinin kalbi. 8. şarap. âb-gîr (f.b.i.) 1. su biriken yer, havuz. 2. dokumacı fırçası. âb-gûn (f.b.s.) 1. suya benzer. 2. mavi renk. 3. i. gök. 4 . parlak [kılıç v.b.]. 5. i. nişasta. âb-gûn kafes (f.b.i.) gökyüzü. abher (a.i.) 1. nergis çiçeği. 2. yasemin. 3. zerrinkadeh çiçeği. 4. dolu kap, dolu kadeh. abherî (a.s.) nergis gibi, nergisimsi. âb-hest (f.b.i.) bozulmuş meyva [kavun, karpuz v.b.]. âb-hîz (f.b.i.) çok yükselen su dalgası. âb-hûn, âb-hûst (f.b.i.) 1. ada. 2. sel suyunun oyduğu çukur, kovuk. 3. orman içinde bataklık. 4. çeşme; su yolu. âb-hûr, âb-hûrd (f.b.s.) 1. su içmiş olan [kimse]. 2. i. su ve yemek. 3. i. günlük yiyecek. 4. i. nasip, kısmet. 5. i. kısa bir istirahat için durma. 6. i. içilecek su kabı. 7. i. içme suyu bulunan yer. âb-hurde (f.b.s.) su içen. âbık (a.s.) 1. sebepsiz olarak efendisinin yanından kaçan köle. 2. cıva. (bkz. âbek, zîbak). âbî (a.s. ibâ'dan) çekinen, nazlanan, sakınan; tiksinen. âbî (f.i.) 1. ayva. 2. s. suda yaşayan ve suda hâsıl olan. 3. s. açık mavi. âbid (a.i.c. evâbid) mesel, yanıltmaç.

âbîd abîd âbid âbid-âne âbidât âbidât-ı islâmiyye âbidât-ı kadîme âbidât âbide a'bide âbidevî âbidîn âbil âbile âbile-i pistân âbile-i rûh-i felek âbile-i rûz âbir abîr

âbirîn , âbirûn âbis âbis âbist âbistân âbiste âbisten âbisten-gâh âbistenî âbişhor âbişten-gâh âbişt-gâh, âbişt-geh âbiye âbiye âbkâme

âbkâr abkarî

(f.i.) kıvılcım. (a.i. abd'in c.) kullar, köleler, (bkz: a'bâd). (a.s. ibâdet'den. c. abede; müen.âbide ibâdet (kulluk) eden, tapınan (bkz: zâhid). (a.f.zf.) ibâdet edene yakışacak bir surette, (bkz: zâhidâne). (a.i. yanlış olarak âbide'nin c.) anıtlar. islâm medeniyeti anıtları. ilk çağlardan kalma anıtlar. (a.i. ve s.) ibâdet eden, inanmış kadınlar. (a.i.c. evâbid). [âbidât yanlıştır] yadigâr kalacak eser, anıt. (a.i. abd'in c.) köleler. (a.s.) 1. âbide gibi, âbideyi andırır, anıtsal. 2. çok büyük, fr. ınoıuı-mental. (bkz: muazzam). (a.i. ve s. âbid'in c.) ibâdet edenler; inanmışlar. (a.s.) 1. koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan [adam]. 2. çayırda otlayarak suya muhtaç olmayan [hayvan]. (f.i.) 1. sivilce, küçük çıban. 2. su kabarcığı. meme düğmesi, ucu. astr . yıldızlar. Güneş, (bkz ; Âftâb, Hurşîd, Mihr, Şems). (a.s. ubûr'dan. c. âbirûn, âbirîn) bir yerden geçen, geçici. (a.i.) 1. bir ilaç terkîbi. [bu terkip; beyaz sandal, sünbül kökü, kırmızı gül, turunç ve iğde çekirdekleri, nârenç gibi güzel kokulu bâzı otlarla bir miktar doğulmuş miskten meydana gelirmiş]. 2. güzel koku. (a.s. âbir'in c.), (bkz. âbir). (a.s.) alaycı, saygısız. (a.s.) asık suratlı, yüzü ekşi [kimse], (f.s.) gebe. (bkz: âbistân, abiste, abisten). (f.s.) 1. gizli, gizleme. 2.gebe. (f.s.) 1. (bkz: âyiştene). 2. gebe, hâmile. hâmile.2. dişi. (f.b.i.) 1. gebelik yeri, rahim, döl yatağı. 2. Dünyâ, âlem. (f.i.) gebelik. (f.i.) 1. [hayvan ve insan]sulama yeri. 2. içme kabı. 3. günlük yiyecek.4. dinlenmek için kısa bir duraklama. (f.b.i.) 1. gizli yer,gizlenecek yer. 2. aptesâne (bkz: âbiştgâh,âbişt-geh). (f.b.i.) 1. gizli yer, gizlenecek yer. 2. aptesâne. (a.s.) yüzünü örtü ile örten utangaçkadın veya kız. (a.s. müen.) güzel, zarif [kız]. (f.i.) 1. Bağdat ve Anadolu'nun bâzı Doğu illerinde yapılan turşu ve salata nevinden bir katık. 2. ekşi hamurdan pişirilip sirkeye konulan ve turşu yerine kullanılan bir yiyecek; piyaz; salata. (f.b.i.) 1. sucu, saka. 2. saki, kadeh sunucu. 3. şarap tüccarı. 4. şarap ayyaşı. (a.s.) büyük bir ustalıkla işlenmiş kumaşlara sıfat olarak ince, çok güzel mânâsına gelen bu kelime, Yemen'in bir tarafında

âb-kend âb-keş âb-kûr âblîse âblûc, âblûk âb-nâk âb-nâme âbnûs abnûsî abnûsiyye âb-râh, âb-râhe âb-râne abrâş abre âb-rîz âbrûd absâl, âbsâlân âb-seyr âb-süvâr âb-süvârân âb-şâr âb-şîb âb-şinâs abt âb-tâb âb-tâbe âbû abûs abûs-ül vech âb-vend âb-verz âb-yâr âb-yârî âb-yârî-i himmet âbzen âb-zih âb-zürüft âc âc acâc

bulunan ve cinlerin oturduğu sanılan Abkar şehrinin adından alınmıştır. (f.b.i.) 1. dere, su geçidi. 2. havuz. (f.b.s.) 1. su çeken. 2. i. delikli kevgir. 3. i. sucu, saka. 4. i. sâkî, kadeh sunucu. 5. i. şarap tiryakisi. (f.b.i.) lâğım çukuru, pisliğin aktığı yol ve delik. (f.i.) tarlayı tohumlayan, ekinci. (f.i.) "nöbet şekeri" denilen "nebat şekeri". (f.b.s.) 1. sulu. 2. ıslak, nemli. (f.b.s.) su münâsebetiyle yazılan şiir. (f.i.) abanoz denilen sert ve siyah bir ağaç. (f.b.s.) 1. abanoz; abanozdan yapılmış. 2. abanoz gibi[siyah]. 3. i. aba(f.a.i.) bot.abanozgiller, fr. ebenacees. (f.b.i.) su yolu, mecra, kanal. (f.b.i.) su yollarına ve borularına bakan mühendis, su mühendisi. (a.s.) 1. alacalı, benekli [at]. 2. beyaz ve kırmızı alaca renk. 3. vücudunda sam lekesi bulunan [adam]. (a.i.c. aberât) göz yaşı. (bkz: âb-zîh2, dem'). (f.b.i. ve s.) 1. su akıtan. 2. aptesâne. 3. ibrik, çirkef çömleği, havruz, lâzımlık. (f.b.i.) sünbül; nilüfer. (f.i.) bahçe, park, koru. (f.a.b.s.) su gibi akan, yürüyüşü çabuk at. (f.b.s.) 1. su yüzünde yüzen. 2. su yüzündeki kabarcık. (f.b.i.c.) suyun veya şarabın üzerindeki kabarcıklar. (f.b.i.) su şarıltısı, şelâle. (f.b.i.) dere gibi aşağı akan su, akıntı, akarsu. (f.b.i.) 1. sudan anlayan. 2. su yolcu. 3. gemi kılavuzu. (a.i.) 1. yalan. 2. şüphe uyandırıcı hareket. (f.b.i.) (bkz: âb ü tâb). (f.b.i.) 1. bahçıvan kovası, ibrik. 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher, (bkz: âftâbe2). (f.i.) nilüfer çiçeği. (a.s. ubûset'den) somurtkan. suratı asık, asık suratlı. (f.b.i.) su kabı, maşrapa, bardak. (f.b.s.) suda meşkeden, suda yüzen, yüzgeç. (f.b.s.) 1. sulayan, sulayıcı. 2. meç. feyizlendiren, bereketlendiren. (f.b.i.) 1. sulayıcılık. 2. meç. yardım. himmet yardımı. (f.b.i.) 1. küçük havuz. 2. banyo, (bkz: âb-ı şeng). (f.b.i.) 1. su sızıntısı, su kaynağı. 2. göz yaşı. (bkz: abre,dem'). (f.b.s.) eskimiş, bozulmuş [kavun, karpuz gibi şeyler]. (a.i.) fildişi, bağa. (f.i.) bot. ılgın [ağaç]. (a.i.) 1. bulut. 2. duman.

acâfet acâib acâib-i seb'a-i âlem

Acâib-ül-Mahlûkat

acâibât

acâiz âcâk âcâl acâle acâlet acâleten âcâm a'câm âcân âcâr acc âcc accâc âce aceb a'ceb a'ceb-ül-acâib acebâ a'cef a'cel acele aceleten acem Acem A'cem acem-âne acem-aşîrân (makamı)

acem-aşîrân (perdesi)

(a.i.) zayıflık, çelimsizlik. (a.s. acîbe'nin c.) çok tuhaf şey, anlaşılmaz. dünyanın 7 acibesi, 7 tane şaşılacak şeyi. [1. Mısır piramitleri. 2. Bâbil'de Semiramis'in asma bahçeleri. 3. Zeus'un heykeli. 4. Rodos heykeli. 5. Efes'te Artemis-Diana ma'bedi. 6. Bodrum' (Halikarnas) da Mosoleus'un türbesi. 7. iskenderiye deniz feneri]. (yaratıkların acayipliği) XV. yüzyıl münşilerinden Yazıcıoğlu Ahmet Bîcan'm Arapçadan tercüme ettiği, yer, gök ve denizlerdeki garabetlerden bahseden eseri. (a.i. acâib'in c.) 1. acayip şeyler. 2. normale aykırı gelen, yadırganan mahlûkları inceleyen ilim. 3. normale aykırı yaratılmış mahlûklar. (a.s. acûz ve acûze'nin c.) koca kanlar. (f.i.) toprak, (bkz: hâk). (a.i. ecel'in c.) vâdeler, tabiî ömrün sonlan, gayetler, ölümler. (a.i.). [aslı icâle'dir]. (bkz: icâle). (a.i.). [aslı icâlet'dir]. (bkz: icâlet). (a.zf.) [aslı icâleten'dir]. (bkz: icâleten). (a.i. ecme'nin c.) meşelik, kamışlık, ağaçlıklar. (a.i. Acem'in c.) Acemler, Arap olmayan kavimler, iranlılar, (bkz: eâcim). (f.i.) polis. (a.i. ecr'in c.) kiralar, mükâfatlar. (a.i.) bağırma, na're. (a.s. müen. âcce) kalabalık. (a.s.) 1. gürültülü. 2. fırtınalı,rüzgârlı; soyu temiz [at]. (a.s.) bir tane fildişi. (a.i.) acaba, hayret, gariplik, şaşılacak şey. (a.s.) (daha, çok, pek) acayip, tuhaf ve garip olan. 1) çok garip ve gülünç olan.(bkz: garib). 2) Manyas'lı Mahmut'un dîne ve hekimliğe ait eseri. (a.e. acib'den) şüphe ve tereddüt bildiren edat, acaba, (bkz: âyâ). (a.s.) ince, zayıf. (a.s.) pek acul, çok acele eden. (a.i.) çabuk, çabukluk, (bkz: isti'câl) (a.zf.) çarçabuk, (bkz: ale-l-acele) (a.i.) harflere nokta koyma. (a.i.c. a'câm) 1. Arap olmayan, Araptan gayri olan kavim. 2. iranlılar. (a.i.c. eâcim) Arap kavminden olmayan kimse. (a.f.zf.) Acemlere yakışır-casına. (a.f.b.i.) müz. Türk musikisinde kullanılan şed makamlardan biri. Bu makam çargâh makamının acem-aşîrân perdesi üzerine nakledilmiş şeklidir. Dominantı çargâh, tonikası Acem-aşîrân perdeleridir. (a.f.t.b.i.) muz. aralıkları birbirine müsavi olmayan 24 dereceli Türk musikisi ses dizisinin kaba çârgâhdan başlamak üzere dördüncü perdesinin adı.

acemî a'cemî acem-ırak acem-istân acemiyân acem-kürdî

acem-perestî acem-pûselik

acem-rast acern-uşşak acem-zirkeşîde Âcer âcer, âcir, âcürr a'cez aceze âcî acîb acîb-ül-kıyâfe âcib acîbe acîbe-i hilkat âcil âcil âcil-âne âcilen âcilen veya âcilen âcilen âcin acîn

(a.s.c. acemiyân) 1. tecrübesiz, toy. 2. iranlı. 1. Arap olmayan, iranlı. 2. Acemce. 3. beceriksiz [kimse]. 4. dilsiz. (a.b.i.) muz. adına anonim bir edvarda rastlanan isim. (a.f.b.i.) iran ülkesi. (a.f.b.s. acemî'nin c.) 1. tecrübesizler, toylar. 2 . iranlılar. (a.f.b.i.) muz. Türk musikisinde kullanılan mürekkep bir makamdır. Acem makamını teşkil eden acem-aşîrân ve uşşak makamları dizilerinin pest tarafına bir kürdî dörtlüsünün katılmasıyla terkip edilmiştir. Makamın melodik seyrinde önce Acem makamının, sonra da kürdî dörtlüsüyle kürdî makamının özelliklerini gösterir. (a.f.b.i.) 1. îran sanat ve edebiyatına karşı düşkünlük ve bu sanat ve edebiyat taraftarlığı. 2. Iran taklitçiliği. (a.f.b.i.) muz. tahminen iki asırlık bir mürekkep makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisi ilâvesinden doğmuştur. Bütün pûselikli mürekkep makamlar gibi lâdügâh perdesinde durur; pûselik beşlisini inici bir şekilde icra ederek karar verir. Acemde olduğu gibi burada da güçlü perdesi bilhassa re-nevâdır. Donanıma acem gibi bir si için bir koma bemolü konulur; îcâbederse nota içinde acem'deki gibi si bekar ve si küçük mücenneb bemolü, pûselik için ise, sâdece si bekar ilâve olunur. (a.f.b.i.) muz. adına Kırşehirli Yusufun edvarında (XV. yy.) rastlanan makam. muz. adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde (XVII. yy.) rastlanan makam. (a.f.b.i.) muz. adına Kırşehirli Yusufun edvarında (XV. yy.) rastlanan makam. (a.h.i.) ismail Peygamber'in anası, (bkz: Hâcer). (a.i.) tuğla, kiremit. (a.s. âciz'den) çok âciz ve kudretsiz. (a.f. âciz'in c.) düşkünler, güçsüzler, beceriksizler, zayıflar. (a.s.) 1. fildişinden yapılmış, fildişine ait. 2. fildişi satıcısı, işçisi. (a.s. aceb'den) tuhaf. kılığı kıyafeti tuhaf olan. (bkz. garip). (a.s. aceb'den) şaşılacak şey. (a.i.) şaşılacak şey. hilkat acibesi, anormal ya-radılmış. (bkz: u'cûbe). (a.s. ecel'den. müen. "âcile") vâdeye bağlı, vâdesi geldiğinde yapılacak olan, ertelenmiş. (a.s. acele'den) acele eden, acele, gecikmez. (a.f.zf.) 1. acele edene ait. 2. şimdiki zamana ait. (a.zf. ecel'den) sonradan, geç, vâdesi geldiğinde yapılmak üzere. er veya geç. (a.zf. acele'den) tezelden, gecikmeden, (bkz: müsta'celen). (a.s.) rengi ve tadı değişmiş, bozulmuş pis su. (a.s.) yoğurulmuş şey, hamur, macun.

Lahm-i acîn acînî acîniyyet âcir âcîş aciz âciz âcizân âciz-âne âcizî âcizî âciziyyet acmiyy acn acûl acûl-âne acûz, acûze âcül âcür âcürî âc-üs-sinn acz

acz-i ikdâm âçâr

Âd

âd a'dâ a'dâ' a'dâ-yı dîn âdâb âdâb-ı asr âdâb-ı muâşeret âdâb-ı mutâvaat âdâb-ı münâzara âdâb-ı umûmiyye âdâb ve erkân a'dâd a'dâd-ı asliyye a'dâd-ı kesriyye

yoğurulmuş, mâcunlaşmış et, lahmacun. (a.s.) 1. hamur gibi, hamur, macun kıvamında. 2. kim. hamurumsu, fr. pateux. (a.i.) hamur, macun hâlinde olma. (a.s. ecr'den) elindekini bir başkasına kiralayan. (f.i.) üşüme. (a.i.). (bkz. acz). (a.s. acz'den. c. âcizân) 1. eli ermez, beceriksiz, kabiliyetsiz. 2. zayıf, güçsüz. (a.s. âciz'in c.) âcizler. (a.f.zf.) beceriksizcesine; alçak gönüllülükle. (a.f.i.) l. kabiliyetsizlik, beceriksizlik. 2. tevazu, alçakgönüllülük. (a.f.s.) fakir, alçakgönüllü kimseye ait, yâni "benimki". (a.i.) 1. beceriksizlik, kabiliyetsizlik. 2. fakirlik; tevazu. (a.s.) akıllı, anlayışlı, ince fikirli. (a.i.) yoğurma. (a.s.) aceleci, içi dar. (a.f.zf.) acele edene yakışır surette. (a.i.) kocakarı, meç. cadı karı. (bkz: pîre-zen). (f.i.) geğirme. (a.i.) 1. tuğla. 2. kiremit. 3. kerpiç, (bkz: âcer). (a.i.) tuğlacı, kiremitçi. (a.b.i.) biy. fildişi, fr. ivoire. (a.i.) 1. beceriksizlik. 2. ed. düz yazıda bir fıkranın son cümlesi. 3. manzumede beytin ikinci -dizesinin son yarısı.[zıddı sadr]. uğraşıp da bir şey yapamama, (bkz: aciz). (f.s.) 1. katılmış, kanştınlmış, birleştirilmiş [turşu, tarator, salata ve benzerleri gibi şeyler]. 2. inişli yokuşlu, düz olmayan [yer]. "Gencîne-i güftâr" adlı Farsça-Türkçe lügatte eserde kelimenin Türkçe olduğu bildirilmektedir. (a.h.i.) çok eskiden Yemen taraflannda bulunan ve Hud Peygamber tarafından îmâna getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. (a.i.c.) âdetler. (a.s.) en zâlim, pek gaddar. (a.i. adû' ve adüvv'ün c.) düşmanlar, yağılar. din düşmanları. (a.i. edeb'in c.) 1. terbiyeler, utanmalar. 2. usuller, yollar, kaideler. zamanın usulleri. içtimaî yaşayış bilgisi, usulleri itaat usulleri. konuşma kaideleri. umûmî ahlâk kaideleri. yol iz, yöntem, sıra saygı. (a.i. aded'in c.) sayılar. gr. asal sayılar. gr. kesir sayıları.

mat. asal sayılar (aralarında). gr. sıra sayıları. gr. üleştirme sayıları. (a.i. adad ve adud'un c.) 1.sâidler, bâzular, kollar. 2. havuz kenanndaki büyük ve düz taşlar, duvarlar. a'dad (a.s.) kolu ince, kısa kollu[adam]. adâhî (a.i. udhiyye'nin c.) kurbanlar. adâhik (a.s. udhûke'nin c.) gülünecek şeyler, latifeler, şakalar. âdâk (f.i.) ada. (bkz: cezire). adakk (a.s.) (daha, en veya çok) dakik,ince. a'dâl (a.i. ıdl'ın c.) 1. denkler. 2. eşitler, müsâvîler. adalât (a.i.) adale'nin c.) -kaslar. adalât-ı inebiyye anat. gözbebeği -kasları. adalât-ı mücevvefe anat. kalb -kaslan. adale (a.i. c. adalât) vücutta hareketleriyapan sinirli etler, kas. adale-i cebhiyye anat. alın -kası. adale-i cildiyye-i unk anat. boyun deri kası. fr. platysma. adale-i dâliyye anat. delta kası, fr. muscle delto'ide. adale-i fahziyye anat. uyluk -kası. adale-i hıyâtiyye anat. terzi -kası, fr. muscle couturier. adale-i hicâb-ı hâciz anat. diyafram kası. adale-i kalb anat. yürek kası. adale-i madgiyye anat. çiğneme kası. adale-i medâriyye anat. çevre kası, fr. muscle orbiculaire. adale-i melsâ anat. yalız kas, fr. muscle lisse. adale-i muassıra anat. büzücü, -büzgenkas, fr. muscle sphincter. adale-i mudhike anat. güldürücü kas. adale-i muhattata anat. çizgili kas. adale-i mukabile anat. karşıt kas, fr. muscle opposant. adale-i muştiyye anat. tarak kası kas, fr. muscle pectine. adale-i mürabba'-ı munharife anat. yamuk kas, fr. muscle trapeze adale-i müsennene anat. dişli kas. adale-i na'liye anat. nalınsı kas. adale-i rahmiyye anat. dölyatağı kası. adale-i sadriyye anat. göğüs kası. adale-i savtiyye anat. ses kası, fr. muscle vocal. adale-i seddâdiyye anat. tıkayıcı kas, fr. muscle obturateur. adale-i tev'emiyye-i sâkıyye anat. baldır ikizkası, fr. muscle gastrocnemien. adale-i zât-ür-rüûs-i selâseanat. üç başlı kas. adâlet (a.i.) 1. hakka riâyetkârlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk, (bkz: adl, dâd). 2. kadın adı. adâlet emri tar. ahâliye zulüm ve taaddî edilmemesi hakkında sadrâzam tarafından vâlîlere yazılan emir. adâlet-kâr (a.f.b.s.) âdil, adaletli, (bkz: adâlet-penâh). adâlet-kârâne (a.f.zf.) adâletlicesine. adâlet-kârî (a.f.i.) âdillik. adâlet-penâh (a.f.b.s.) adaletli, (bkz: adâlet-kâr). adalî (a.s.) adaleli, sinirli ete mensup, kaslarla ilgili.

a'dâd-ı mütebâyine a'dâd-ı rütbiyye a'dâd-ı tevzîiyye a'dâd

adall

adâmet adarr adarr-ı müskirât a'dâs âdât âdât-ı medeniyyet âdât ü ahlâk adâvet add add etmek âde addâr aded aded-i âsam aded-i aslî aded-i âşârî aded-i ferd aded-i gayr-i muntak aded-i hakikî aded-i kesrî aded-i menfî aded-i mevhûm aded-i muntak aded-i müretteb aded-i müsbet aded-i rütbî aded-i rüûs aded-i silsile-i ale-l-vilâ aded-i tâmm aded-i tevziî adeden adedî, adediyye adediyyât adediyyât-ı mütefâvite adediyyât-ı mütekaribe a'del a'del-ül-âdilîn Âdem adem adem-i basîret adem-i dikkat

(a.s. dalâl'den) 1. doğru yoldan pek uzak olan, çok sapıtmış bulunan, çok fena yol tutmuş olan. 2. pek çok hatâda bulunan. (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. (a.s.) en zararlı, (bkz: azarr). içkilerin en zararlısı. (a.i. ades'in c.) mercimekler. (a.i. âdet'in c.) âdetler, görenekler, usuller, tabiatlar, alışkanlıklar. medeniyet âdetleri, usulleri. sosy. töre, fr. moeurs. (a.i.) düşmanlık, yağılık.(bkz: buğz). (a.i.) 1. sayma, sayılma. 2. itibâr etme, edilme. 1) saymak; 2) itibâr etmek. (a.i.) âdet kelimesinin Arap kaidesine göre yapılan mürekkep kelimelerdeki şekli fevk-al-âde; alel-âde.. gibi. (a.i.) denizci, gemici taifesi. (a.i.c. a'dâd) sayı. mat. -oransal sayı, fr. nombre rationnel. mat. asıl sayılar, mat. ondalık sayılar. mat. tek sayı. mat. -Grandisi sayı,fr. nombre irrationnel. mat. gerçek sayı. mat. kesir sayılan. mat. negatif sayı. mat. -sanal sayı. mat. rasyonel sayı. sosy. tamsayı. mat. pozitif sayı. mat. sıra sayılan. fer. şahısların adedi, [bir kimse vefat edip yalnız üç kızı kalsa mes'elenin mahreci aded-i rüûsuna göre "üç" olur.] mat. aritmetik dizi. mat. tamsayı. mat. üleştirme sayıları. (a.zf.) sayı bakımından, sayıca. (a.s.) adede mensup, adetle ilgili. (a.i. adedî'nin c.) 1. adetle ilgili şeyler. 2. fık. sayılan şeyler. huk. fertleri arasında pahaca fark bulunan ve sayılabilen şeyler. [karpuz ve kavun gibi]. huk. fertleri arasında pahaca fark olmayan ve sayılabilen şeyler [yumurta ve ceviz gibi]. (a.s. âdil'den) (daha, pek, en) adaletli, çok doğru. (âdillerin en adaletlisi) Allah. (a.h.i.) 1. dünyâdan ilk yaratılan adam. 2. ilk peygamber, (bkz: ebü-l-beşer). 3. (f.c. âdemân) (a.i.) yokluk, bulunmama. basiretsizlik, görüşsüzlük. dikkatsizlik.

adem-i emniyet adem-i ifâ adem-i ihtimâl adem-i iktidâr adem-i imkân adem-imtizâc adem-i inkıtâ adem-i inzibât adem-i irtibât adem-i istikrâr adem-i istimâ' adem-i iştihâ adem-i itâat adem-i ihtilâf adem-i i'timâd adem-i kabûl adem-i kifâyet adem-i levn adem-i lüzûm adem-i merkeziyyet adem-i mes'ûliyyet adem-i mevcûdiyyet adem-i mutâbakat adem-i muvâfakat adem-i muvaffakiyyet adem-i müdâhale adem-i müsâade adem-i müsâvât adem-i nezâfet adem-i riâyet adem-i salâhiyyet adem-i sebât adem-i tâbiiyyet adem-i ta'kip adem-i tecâvüz adem-i te'diye adem-i tenâzur adem-i temyîz-ül-elvân adem-i teslîm adem-âbâd âdemân âdem-hâr âdemî ademî, ademiyye âdemiyân âdemiyâne

güvensizlik. yerine getirememe, yapamama. olamamazlık. 1) güçsüzlük, gücü yetmezlik. 2) intiazsızlıktan doğan bir hastalık, fr.impuissance. imkânsızlık, olamazlık. birleşmezlik, geçimsizlik, geçinemezlik, bağdaşmazlık. kesilmezlik. yasavsızlık. mant. ayrıklık, fr. disjonction bir halde durmazlık. huk.dâvanın dinlenmemesi. iştahsızlık. itaatsizlik. anlaşmazlık, uyuşmazlık. güvensizlik. kabul etmeme. yetmezlik. biy. akçınlık, fr. albinisme. gereksizlik. bir merkezden değil her teşekkülün kendi kendini idare etmesi. mesuliyetsizlik, sorumsuzluk. yokluk. uymazlık, uyuşmazlık. razı olmayış. muvaffakiyetsizlik,başarısızlık. karışmamazlık. müsâadesizlik, izinsizlik;darlık. -eşitsizlik. pislik, kirlilik. riayetsizlik, saygısızlık. -yetkisizlik. sebat etmeyiş, çabuk bıkıp usanma, direnmezlik. sosy. -bağımsızlık. huk. -kovuşturmazlık. saldırmazlık. ödememe. kim. -bakışımsızlık, simetrisizlik. astr. renk indisi,fr. indice de couleur. eko. bir evrakın, bir vesikanın verilmesi icâbeden kimseye veya yere verilmemiş olması. (a.f.b.i.) yokluk diyârı, ölüm. (a.i. âdem'in c.) âdemler,adamlar. (a.f.b.s.) insan yiyici. (a.f.s.c. âdemiyân) âdemoğlu. (a.s.) ademle, yoklukla ilgisi olan, ölüm hakkında. (a.f.i. âdemî'nin c.) âdemoğulları, insanlar, adamlar. (a.f.zf.) adamca, erkekçe, cesurca

âdemiyyet âdem-küş âdem-pîrâ âder âder ades adese adese-i ayniyye adese-i mer'iyye adese-i mütekarib adesî âdet âdet-i ağnâm âdet-i gulâmiyye âdet-ullâh âdetâ âdeten adevân, adv adgâs adgâs ü ahlâm adhâ îd-i adhâ adham âdî adîd, adîde emsâl-i adîde adîd âdil, âdile Şâhid-i âdil Âdil-şâhî Hükûmet-i âdile adîl âdil-âne âdilî adîm adîm-ül-imkân adîm ü heder (eylemek) adîmet-ül-cenâh adîmet-ül-ercül adîmet-üt-tüveyc adîm-ün-nazîr âdîne âdîş

(a.i.) 1. adamlık, insanlık.2. adamlık, namuslu adama yakışır hal. (a.f.b.s.) adam öldüren. (a.f.b.s.) olgun, bilgili adam. (a.s.) kasığı çıkık [adam]. (f.i.) ateş. (bkz: âzer). (a.i.c. a'dâs) mercimek [hububattan]. (a.i.c. adesât) 1. mercimek. 2. mercek. 3. dürbün. fiz. gözleme merceği, fr. oculaire.gözlük vesaire yapmaya yarayan mercimek biçimindeki cam. fiz. nesne, cisim merceği, fr. objectif. fiz. -yakınsak mercek, fr. lentille convergente. (a.s.) ades'e, mercimeğe benzeyen nesne. (a.i.c. âdât) görenek, usul, tabîat, alışkanlık. koyun ve keçiden alınan resim. işlerin görülmesi için kullanılan adamların masrafları karşılığı olarak alınan resim. Tanrı töresi. (a.zf.) bayağı, basbayağı, enikonu. (a.zf.) âdet olarak, görenek suretiyle. (a.i.) hızla koşma. (a.i. dags'ın c.) rüya teşevvüşâtı, karışıklıkları, karışık rüyalar tarzında kullanılır (a.i.c.) kurbanlar, Kurban bayramı. (a.s.) iri yapılı [adam]. (a.s.) 1. bayağı, aşağı, değersiz. 2. âdet olan. (a.s.) çok, bir çok. bir çok benzerler. (a.i.) 1. bir ısmmlık şey, lokma, (bkz: adûd). 2. ısırma. 3. arkadaş. 4. hasım. (a.s. adl'den) 1. doğruluk gösteren. 2. doğru, (bkz: dâdgüster). adaletli, doğru şahit, tanık. g.s. güzel sanatlarda kullanılan bir kâğıt cinsi [tezhip, hat, minyatür v.b. için]. her işinde adalet, doğruluk bulunan hükümet. 3. i. [birincisi] erkek, [ikincisi] kadın adı. (a.s. adl'den) eşit, eş, müsâvî. (a.f.zf.) adaletliye yakışır bir şekilde, doğrulukla. (a.f.i.) adalet, doğruluk. (a.s. adem'den) yok olan. imkânsız, olamaz. yok etmek, ziyan etmek. zool. Yeni Zelanda'da yaşamakta olan bir kuş, apteriks. zool. ayaksızlar, fr. apodes. bot. -taçsızlar, fr. apetales. (a.b.s.) eşi olmayan, eşsiz. (a.i.) cuma günü. (f.i.) ateş.

(a.i. âdiye'nin c.) her zaman olagelen, alışılmış şeyler. günlük, ufaktefek, değersiz işler. 1. bayağı, basbayağı. 2. her zamanki gibi. (a.s.) îtiyat edilmiş, alışılmış. (alışılmış günler) tatil veya bayram günlerinin dışında kalan günler. Ma-hâkim-i âdiyye ceza mahkemelerinin dışında kalan mahkemeler. âdiyyet (a.i.) adîlik, aşağılık, bayağılık. adl (a.i.) doğruluk, (bkz: adâlet, dâd) . adlâ' (a.i. dıl'ın c.) 1. kaburgalar. 2. mat. geometrik şekillerin kenarları. Zü-l-erbaati-l-adlâ' dörtgen. Zü-l-kesîri-l-adlâ' poligon, çokgen. Müselles-i-mütesâvi-l-adlâ eşkenar üçgen. 3. [Arapçada] sayı kökleri. adlî (a.s.) 1. adalete mensup, adaletle ilgili. Hâtâ-yi adlî adalet yanlışı, yanlış hüküm. 2. II. Mahmud'un lâkabı.[şiirlerinde kullandığı Adlî mahlası münâsebetiyle]. Adlî (a.i.) H. Sultan Bayezid'in şiirdeki mahlası. adliyye (a.i.). mahkeme yargılama işleriyle uğraşan dâire. Adl-penâh (a.f.b.i.) adaletin barındığı yer, adalete sığınan kimse. adn (a.i.) 1. ikametgâh. 2. cennet, (bkz: firdevs). adrâs (a.i. dırs'ın c.) dişler, bilhassa arka dişler âdrahş (f.i.) 1. şimşek. 2. yıldırım.3. gök gürültüsü, (bkz azrahş). âdreng (f.i.) mihnet, sıkıntı, keder. adû (a.i.c. a'dâ') düşman, yağı. (bkz: adüvv). adud (a.i.c. a'dâd) 1. kol, pazı. 2. s. yardımcı, arka. adud-ud-devle devlet adamlarından bâzılarının lâkabı. adûd (a.i.) 1. ısırımlık, bir lokma, (bkz: adîd). 2. s. acıklı, ıztırap verici [hal]. 3. s. zâlim. adudî, adudiyye (a.s.) kol, pazı kemiği ile ilgili. adüvv (a.i.c. edâdî) düşman, yağı, hasım. adüvv-i cân can düşmanı, (bkz: adû). âdyende (f.i.) eleğimsağma [alâim-i semâ], gökkuşağı, (bkz: âfendâk, kavs-i kuzah). afaf , afâfet (a.i.) 1. afiflik, temizlik, temiz olma. 2. fenalıktan, günâh işlemeden kaçınma. afâif (a.i. afîfe'nin c.) iffet sahibi, namuslu, şerefli kadınlar. afâk (a.i. ufk'un c.) ufuklar, gök kenarları, gökle yerin birleşir gibi göründüğü yerler. meç. görüş ve dönüş sınırlan, [zıddı: enfüs]. âfâk-ı rûh ruhun ufukları. âfâk-gîr (a.f.b.s.) ufukları tutmuş, dünyâya, her tarafa yayılmış. âfâkî (a.s.c. âfâkıyyât) 1. havaî, dereden tepeden söz. 2. objektif, nesnel. 3. Mekke'ye yalnız hac için giden veya Mekke'den ayrılan kimse, yabancı. afa-llâhü anh (a.cü.) Allah onu affetsin! afâret (a.i.) şeytanî, kötü, ifritçe niyet. afârît (a.i. ifrît'in c.) şeytanlar; kurnazlar. âfât (a.i. âfet'in c.) belâlar, musibetler. âfât-ı semâviyye semâ âfetleri. âdiyât âdiyât-ı umûr âdiyen âdiyye Eyyâm-ı âdiyye

afen âfend âfendâk

(a.i.) çürüme. (f.i.) kavga, dövüş, savaş ["âfendîden" masdanndan]. (f.i.) eleğimsağma [alâim-i semâ], al-yeşil kuşak, (bkz: âdyende, kavs-i kuzah). a'fer (a.s.) pek ak. (bkz: ebyaz). âferîde (f.s.c. âferîdegân) yaratılmış, mahlûk, yaratık. âferîde-gâr, âferîd-gâr (f.b.s.i.) yaratan, yaratıcı, Tanrı. âferîde-gârî , âferîd-gârî (f.b.i.) Tanrılık. âferîn (f.i.) beğenme, alkış, yaşa, varol, bravo. -âferîn (f.s.) yaratan, yaratıcı, [yaratmak mânâsına gelen Farsça âferîden masdarından] âferînende (f.b.s.) 1. yaratıcı. 2. yaratan. âferîn-hân (f.b.s.) "âferin" diyen, (bkz: şâbâş-hân, tahsîn-hân). âferîniş (f.i.) 1. yaratma. 2. yaratılış ve bütün mahlûklar. a'fet (a.s.) 1. solak. 2. pek akılsız [adam]. 3. en güç şey. âfet (a.i.c. âfât) 1. büyük felâket, belâ, (bkz: adûd2). 2. mec. çok güzel insan. âfet-i âb (su âfeti) su kızı, deniz kızı. âfet-i cân 1) canın belâsı, can belâsı; 2) güzel, dilber. âfet-i cân-ı cihân cihanın canının belâsı. âfet-i devrân âşıkların güzeller için kullandıkları bir tâbir. âfet-nümûn (f.b.s.) felâket, belâ gösteren. âfet-resân (a.b.s.) belâ getiren, musibet eriştiren. âfet-zede (a.f.b.s.) musibet görmüş, belâya uğramış, mahvolmuş. âfetzede-gân (a.f. âfet-zede'nin c.) belâya uğramışlar, mahvolmuşlar. aff (a.i.) iffet, namus. aff (a.s.) iffetli [kadın].[müen. "affe"]. aff-ı husûsî huk. küçük bağış. aff-ı umûmî huk. büyük bağış. âfî (a.s.) 1. silen. 2. silinmiş. 3. affeden, bağışlayan, (bkz: âmürz, âmürzâ). 4. affedilmiş, bağışlanmış. S. yalvaran [müen. "afiye"]. afîf (a.s.) iffetli, namuslu, temiz, [müen. "afife"]. afîf-âne (a.f.zf.) temiz olarak, temizce, tertemiz. âfik (a.s.) yalancı. afîk (a.s.) çok aptal. âfil (a.s. ufûl'den) 1. ufûl eden, gurûb eden, batan [Güneş, yıldız], (bkz: garib). 2. görünmez olan, kaybolan. afir (a.s.) çok kötü niyetli. âfiyet (a.i.) 1. sağlık, esenlik. 2. Baş-yazarı Avanzâde M. Süleyman olan ve istanbul'da yayımlanmış haftalık tıp ve sağlık gazetesi. iâde-i âfiyet hastalığı geçirme, (bkz: selâmet, sıhhat). âfrâze (f.i.) 1. aydınlık, ışık. 2. mum veya kandil fitili, (bkz: âfrûze). âfrûşe (f.i.) un helvası, (bkz: efrûşe). âfrûze (f.i.). (bkz. âfrâze). afs (a.i.) 1. mazı denilen tane. 2. s. kekre. âf-tâb (f.b.i.) 1. Güneş, (bkz: Hurşîd, Mihr, Şems). 2. Güneşin ışığı. 3. s. güzel [kadın]. 4. güzel yüz. (bkz: mâh-cemâl). 5. şarap. Âftâb-ı Kureyşî Peygamber efendimiz.

âftâb-ı mağribî âf-tâbe âftâb-gerdan âftâb-gerdek âftâb-gerdiş âftâb-gîr âftâbî âftâb-iştihâr âftâb-perest âftâb-rû[y] âftâb-ruh âftâb-süvâr âftâve âfûr afüvv afv afv an-il-cerâha

afv an-il-cinâye

afv an-il-kat' afv an-il-kısas afv an-il-şecce

âgâh, âgeh âgâh-ân âgâhî, âgehî âgal âgaliş âgande âganî agarr

agarr-ül-eyyâm

kılıç. (f.i.) 1. su kabı. (bkz: âftâve). 2. Güneş biçiminde yapılan mücevher, (bkz: âb-tâbe2). (f.b.i.) 1. Güneşten korunmak için giyilen başlık. 2. avcı kulübesi. (f.b.i.) 1. ayçiçeği. 2. zool. kaya keleri. (f.b.i.) 1. yer yüzü. 2. s. dâima Güneş gören yer. 3. zool. kaya keleri, (bkz: âftâb-perest4). (f.b.i.) 1. şemsiye. 2. güneşli yer. l- tente, güneşlik, şemsiye. 2. s. Güneşe ait. (f.a.b.s.) büyük ve pek meşhur adam. (f.b.s.) 1. Güneşe tapan. 2. i. nilüfer çiçeği. 3. i. ayçiçeği. 4. i. zool. kaya keleri, (bkz: âftâb-gerdiş). (f.b.s.) 1. Güneş yüzlü, yüzü Güneş gibi parlak. 2. sevimli, dilber. 3. Güneşe karşı olan [yer]. (f.b.s.) Güneş yanaklı [güzel]. (f.b.s.) sabahlan erken kalkan, gün doğmadan uyanmak âdetinde bulunan [kimse]. (f.i.) su kabı. (bkz: âftâbe). (a.i.) belâ kasırgası. (a.s.) merhametli, dâima affeden, suç bağışlayan [Allah]. (a.i.) 1. suçunu bağışlama. 2. özür dileme. 3. birini vazifesinden uzaklaştırma. huk. bir kimsenin kendisini "kısas" veya "diyet"i gerektiren bir şekilde yaralayan şahsa karşı mâlik olduğu "kısas" veya "diyet" veya "hükûmet-i adil" hakkından vazgeçmesi. huk. kendisine karşı kısası ve diyeti gerektiren bir cinayet işlenilen kimsenin veya bu hususta velîsinin kısas veya diyet hakkından vazgeçmesi. huk. bir uzvu kesilmiş olan kimsenin bu sebeple mâlik olduğu kısas veya diyet hakkından vazgeçmesi. huk. kendisine karşı cinayet işlenen kimsenin veya bu husustaki velîsinin kısas hakkından vazgeçmesi. huk. baş veya yüz yaran suçlu üzerine lâzım gelen kısas veya diyet veya hükûmet-i adil hakkından başı yanlan kimsenin vazgeçmesi. (f.s.c. âgâhân) 1. bilgili, haberli, uyanık. 2. [birincisi] erkek adı. (f.s. agâh'in c.) âlimler, bilgililer, bilginler. (f-i.) âgâhlık, haberli ve uyanık olma. ("ga" uzun okunur, f.i.) 1. darıltma, kışkırtma. 2. ağıl. 3. an kovanı. 4. çiğnemeden yutma. ("ga" uzun okunur, f.i.) kışkırtma, saldırmağa kışkırtma. (f.s.) 1. yastık, minder, sucuk gibi zorla doldurulmuş şey. (bkz: âgen, âge-ne). 2. bir nevi zehirli böcek. ("ga" uzun okunur, ugniyye'nin c.), (bkz. eganî). (a.s. gurre'den) 1. kendini çok beğenmiş. 2. beyaz. 3. alnında beyaz beneği, akıtması olan [at]. 4. asîl, âlîcenap. 5. çok sıcak [gün]. en sıcak gün.

âgaşte agavât agayân âgaz âgaz-ı zenbûr âgaze âgaze-i Kâbilî âgaz-gâh agbâ agber agbes agbiyâ agdiye âgen âgene âgende âgende-gûş âgeste , âgeşte agfer agfer-ül-gafirîn agırrâ âgıye âgîl âgîn -âgîn Vahşet-âgîn âgiste âgîş aglâk aglâl aglâl ağlât agleb agleb-i ihtimâl aglef aglez aglime agmâd agmâd-ı süyûf agmâr agmâz agnâ Ağnâm

(f.s.) 1. bulaşmış. 2. i. başlangıç. (Türkçe ağa'nın Arap. c.) ağalar. (Türkçe ağa'nın Fars. c.) ağalar. ("ga" uzun okunur, f.i.) başlama. muz. (bkz: âvâz-ı zenbûr). ("ga" uzun okunur, f.i.) müzik başlangıcı, çalgıcılann ve okuyuculann ahenk başlangıcı. muz. adına anonim bir kan-temir ekinde (XVIII. yy.) rastlanan makam. ("ga" uzun okunur, f.b. i.) başlama yeri veya zamanı; menşe'. (a.s.) 1. daha veya en koyu. 2. daha veya en küt. (a.s.) çok tozlu. (a.s.) kül rengi. (a.s. gabî'nin c.) ahmaklar, kalın kafalılar. (a.i. gadâ ve gıdâ'nın c.) yenip içilecek şeyler, (bkz: agziye). (f.i.). (bkz: âgande1) (f.s.) dolmuş, doldurulmuş. (f.s.) doldurulmuş, dolu, tıkalı, (bkz: âgîn). (f.b.s.) kulağı dolu, söz dinlemez, hayırsız, sefil. (f.s.) 1. ıslanmış, ıslak. 2. bulaşmış, yoğurulmuş. (a.s.) affeden, mağfiret gösteren. affedenlerden en çok affeden, Tanrı. (a.s. garîr'in c.) tecrübesizler, safdiller; acemiler. (a.i.) içine su biriken çukur. ["agıyye" şeklinde de kullanılabilir]. (f.i.). (bkz. âgul). (f.s.) dolu, doldurulmuş, (bkz: âgende). (f.s.) 1. "dolmuş" mânasına olarak kelimeleri sıfatlandıran bir ek vahşetle dolu. 2. şişman, tavlı. (f.s.) sıkı sıkı bağlanmış, düğümlenmiş. (f.s.) 1. ilişik, sarkık, yapışık. 2. uzatılmış. (a.i. galak'ın c.) 1. kilitler. 2. kapalı anlaşılmaz şeyler. (a.i. galel'in c.) ağaçlar arasından akan sular. (a.i. gull'ün c.) 1. boyuna geçirilen zincirler. 2. prangalar. 3. kelepçeler. (a.i. galat'ın c.) hatâlar, yanlışlar, (bkz: galatât). (a.s. galib'den) (daha, pek, çok) kuvvetli, en çok galip. büyük bir ihtimâl. (a.s.) 1. sandıkta kapalı. 2. sün-netsiz. 3. meç. katılaşmış, duygusuz [kalb]. (a.s. galîz'den) (daha, pek, çok) kaba ve galîz. (a.i. gulâm'ın c.) oğlanlar. (a.i. gımd'ın c.) kılıç ve bıçak kını. kılıçların kınları. (a.s. gamr'ın c.) 1. büyük, ulu kişiler. 2. seller. 3. (gumr'ın c.) câhil, bilgisiz ve bön kimseler. (a.i. gamz'ın c.) göz yummalar, göz kırpmalar. (a.s. ganî'den) (daha, pek, çok) ganî, en zengin. (a.i. ganem'in c.) koyunlar.

ağniyâ (a.s. ganî'nin c.) zenginler. agniye (a.i. gınâ'ın c.) şarkılar, türküler. agrâ (a.s.) çok sevimli, çok yakışıklı. agrâr (a.s. gırr'ın c.) tecrübesizler, aptallar. agrâs (a.i. gars'ın c.) dikilmiş ağaçlar, fidanlar. agrâz (a.i. garez'in c.) maksatlar, niyetler. agrâz-ı hükûmet hükümetin niyetleri, maksatları. agrâz-ı nefsâniyye nefse ait maksatlar. agrâz-ı şahsiyye-i keyfiyye keyfe bağlı şahsî maksatlar. agreb (a.s. garîb'den) en garîb, pek tuhaf. agreb-ül-garâib şaşılacak şeylerin en garibi. agribe (a.i. gurâb'ın c.) kargalar. agsân (a.i. gusn'un c.) dallar, budaklar. agsem (a.i.) beyazı siyahından çok olan saç, kıl. agser (a.i.) 1. boz ve esmer renkli, çok tüylü aba, kilim. 2. kurbağa yosunu. 3. karabatak kuşu. 4. s. aşağılık [adam]. agşâ (a.s.) 1. pek baygın [adam]. 2. vücudu kara, yüzü beyaz [hayvan]. agşiye (a.i.gışâ'mn c.) perdeler, örtüler, zarlar, deriler. agtaş (a.s.) 1. karanlık. 2. zayıf gözlü. agtiye (a.i. gıtâ'nın c.) perdeler, örtüler. âgul ("gu" uzun okunur, f.i.) göz ucuyla bakma [ hiddetlenerek], (bkz: ağıl). âgûn (f.s.) 1. baş aşağı; ters. 2. u-ğursuz. âgunde (f.s.) atılmış, hallaç elinden çıkmış pamuk yığını veya yumağı. âgûr (f.i.) 1. tuğla. 2. kerpiç. 3. kiremit. âguş ("gu" uzun okunur, f.i.) kucak. âguş-i leyl-i târîk karanlık gecenin kucağı. âguş-i terbiye terbiye kucağı. âguşte (f.s.) bulaştırılmış, kirletilmiş.(bkz: âgaşte). âgüs (f.i.) taşçıların kullandığı demir kalem agvâ (a.s.) dalâlete en çok sapan, (bkz adall). agvâl (a.i. gul'ün c.) güller, korkunç hayaletler, hortlaklar. agvâr (a.i. gar'ın c.) mağaralar. agvâs (a.i. gavs'in c.) yardım istemekiçin bağırmalar, yardımlar ["yardımcı" manâsıyla "evliya-u-llah" hakkında kullanılır], (bkz: aktâb). agvât (a.i. gait'in c.) 1. çukurlar. 2.aptesâneler. 3. pislikler. agyâr (a.i. gayr'in c.) gaynlar, başkalar, yabancılar. agyâz (a.i. gayze'nin c.) ağaçlıklar, meşelikler agyed (a.s.) 1. esner vücutlu. 2. uykucu, tenbel agyer (a.s. gayret'den) (daha, pek, çok) gayretli [adam]. agzâ' (a.i. gazâ'nın c.) düşmanla savaşmalar. agzeb (a.s.) pek gazaplı, öfkeli [adam]. agzef (a.s.) uzun ve sarkık kulaklı[hayvan] agzel (a.s.) 1. pek âşı.kane. Agzel-i eş'âr şiirlerin en âşıkanesi. 2. i. en şiddetli sıtma. agziye (a.i. gızâ'nın c.) yenip içilecek şeyler, (bkz: agdiye). âh (f.n.) aferin, bravo! mânâsına kullanılır.

âh ah, ahâ ah li-ümm ahabb ahâbir ahâbiş ahad âhâd-i nâs ahad-ül-ahadeyn âhâd ahadd ahâdîd ahâdîs ahâdiyyet ahadü-hüma ahaff ahâil ahakk âhâl ahâlî

ahâlî-yi asliyye âhâr aharr ahâsîf ahâsin ahass ahavât ahaveyn

ahazz ahbâ ahbâb ahbâr

ahbârî ahbâs

ahbâz ahbel ahbel ahben

(müşterek) ah, yazık. (a.i.) 1. kardeş, 2. dost.(bkz: ahu). baba ayrı, ana bir kardeş. (a.s.) (daha, pek, çok, en) sevilen. (a.i. ahbâr'ın c.) hikâyeler, rivayetler. (a.i. Habeş'in c.) Habeşliler. (a. s. c. âhâd) 1. bir (sayı]. 2. i.kişi, kimse. (bkz: avâm). emsalsiz, eşsiz (a.s. ahad'ın c.) birler, birden dokuza kadar olan sayılar. (a.s. hadd'den) (daha, pek, çok) keskin (a.i. uhdûd'un c.) sopa ve kamçı gibi şeylerin vücutta bıraktığı izler. (a.i. hadîs'in c.). (bkz. ehâdîs). (a.i.) birlik, husûsiyle Allah'ın vahdaniyeti (bir olması). (a.b.zf.) ikiden biri. a.s.) (daha, pek, çok) hafif, düşüncesiz. (a.s.c.) iri yapılı ve kibirli kimseler. (a.s.) (daha, pek, çok) salâhiyet, yetki verilmiş olan. (f.i.) çerçöp, bir şeye yaramayıp atılacak nesne, (bkz: âkal). (a.i. ehl'in c.) 1. halk. 2. Başyazarı Mehmet Behzat olan ve Sofya'da günaşırı yayımlanan bir gazete. 3. başyazarı Agâh Sırrı Levend olan ve İzmir'de yayımlanmış günlük bir gazete. asıl sahipler, otokton (yerli) halk. (f.i.) 1. hattatların kullandıkları kâğıda sürülen nişastalı yumurta. 2. kahvaltı. 3. bir nevi çelik. (a.s.) (daha, en, pek) sıcak. 1 a.i.c.) toprağı yumuşak, taşsız, kumlu yerler. (a.s. ahsen'in c.) (bkz: ehâsin). (a.s. hâss'dan) 1. daha, en, çok) husûsî, *özel. 2. z f. başlıca. 3. s. yakın. (a.i. uht'un c.) 1. kızkardeşler. 2. kadın arkadaşlar. 3. benzer şeyler. (a.i.c.) iki kardeş, [islâm â-limlerinden Urfa'h vaiz Mahmut Kâmil Efendi'nin babası Mustafa Kâmil Efendi ile amcası Urfa'lı Ayn-i vahit Mehmet Efendi]. (a.s.) (daha, en veya çok) bahtiyar, mesut, mutlu. (a.i. haba'nın c.) saray adanılan. (a.i. habîb'in c.) dost, bildik, tanıdık, (bkz: âşinâ). (a.i. haber'in c.) 1. haber, ortada dönen 'söylentiler. 2. (hibr'in c.) Yahudi bilginleri, hahamları. 3. meserretler; iyilikler. 4. yazı mürekkepleri. (a.s.) rivâyetçi. (a.i. habs'in c.) 1. su bentleri. 2. su bentleriyle meydana getirilen havuzlar. 3. hapisler, zindanlar. 4. gayr-i meşrut vakıf hâlinde bulunan topraklar veya binalar. (a.i. hubz'un c.) ekmekler. (a.i.) böğrülce tanesi. (a.s.) divâne, deli, kaçık. (a.s.) istiskaya uğrayan, karnına su dolan kimse.

ahbes ahbeseyn ahbeş ahbiye ahcâl ahcâr ahcâr-ı dalle ahcen ahceste ahd Ahd-i atîk ahd-i cedîd ahd-i karîb ahd ü peymân ahda' ahda ahdâk ahdân ahdar ahdâs ahdeb ahdeb ahdebiyyet ahder ahder ahderiyy ahdî ahd-nâme âhek âhek-i siyâh âhek-i tefte âhen âhen-i cüft, âhen-i gâv âhen-âşiyân âhenbe

âhen-câme âhen-cân âhen-dest âhen-destâne âhen-dil âhene

(a.s.) (daha, pek, çok, en) mundar, yaramaz. (a.i. ahbes'in dualis obligu-us'u) en mundar şeylerden ikisi (= bok ile sidik). (a.i.) Habeş, Habeşî. (a.i. hıbâ'nın c.) kıldan yapılan göçebe çadırları. (a.i. hacl'in c.) 1. topuklar. 2. zincirler. (a.i. hacer'in c.) taşlar. coğr. sapkın, uzaklara sürüklenmiş kaya, fr. bloc erratique. (a.s.) kıvırcık, [saç hakkında]. (f.i.) 'kapı eşiği, (bkz: âstân, atebe). (a.i.c. uhûd) 1. söz verme. 2. and, yemin. 3. devir, zaman, gün. (bkz: ahid). isa'dan önceki Yahudi peygamberlerin kitapları Tevrat, Zebur, Mezâmir v.b.]. isa'nın kitabı, inciller ve ekleri. yakın zaman, evvelki zaman. yemin, and. (a.s.) (daha, en veya pek) halîm, alçak gönüllü, itaatli. (a.s.) 1. en hud'acı, çok aldatıcı. 2. i. insanın ensesine yakın iki damar. (a.i. hadeka'nın c.) göz bebekleri. (a.i. hadin ve hadîn'in c.) dostlar, yoldaşlar, yaşdaşlar. (a.s.) pek yeşil, yemyeşil, (bkz: ahzar, sebz). (a.i. hades'in c.) 1. yeni hâdiseler. 2. fena şeyler, dertler, musibetler. 3. talihin değişmeleri. 4. s. gençler. (a.s.) kambur. (a.s.) kimsenin rey ve düşüncesini beğenmeyen, uzun boylu ahmak [adam]. (a.i.) kamburluk. (a.s.) şaşı adam. (f.i.) kardeş çocuğu, yeğen. (a.i.) yaban eşeği. (a.s.) sözleşme, anlaşma ile ilgili. (a.f.b.i.) (bkz: ahid-nâme). (f.i.) kireç. rutubete dayanıklı bir çeşit çimento. sönmemiş kireç. (f.i.) 1. demir. 2. zincir. 3. kılıç. 4. s. sert, katı. saban demiri. (f.b.i.) dikiş yüksüğü. (f.i.) çulhaların dokuyacakları bezin iki yanına koydukları demirli ağaç. [bezin buruşukluğunu açtığı için buna "çînber" de denilir]. (f.b.i.) sandıklara vurulan demir çember. (f.b.s.) demir canlı, sabırlı, dayanıklı, katı yürekli. (f.b.s.) demir elli, eli demir gibi olan. (b.zf.) demir elli olanlara yakışırcasına. (f.b.s.) 1. demir yürekli, kahraman. 2. merhametsiz, (bkz: âhenîn-dil). (f.i.) demir halka.

âheng âheng-i esvât

âheng-i ezelî âheng-i savâit âheng-i selâset âheng-i taklîdî

âheng-i tarab âheng-i tasîrî

âheng-dâr âhen-ger âhenger-i gayret âhengerî âhen-hâ[y] âhenî, âhenîn âhenîn-ciger âhenîn-dil âhenîn-reg âhen-keş âhen-pûş âhen-reg âhen-rübâ âhen-sâ, âhen-sây âher âher-ün-nehr âheste âhestegî âheste-rev ahfâ ahfâd ahfâs ahfaz ahfeş

ahfiye

(f.i.) 1. uygunluk, düzen. 2.çalıp çağırıp eğlenme, cümbüş etme. leng. kelimelerde kalınlıkla incelik ve yuvarlaklıkla düzlük bakımından vokallerin birbirleriyle uyuşması, ("karınca; örümcek" gibi). fels. "öncel düzen, fr. har-nıonie preetablie. gr. sesli, uyumu. ed. akıcılık, ses kakışması bulunmayan güzel yazılardaki tatlı ses. leng. taşıdığı mânâyı teşekkül ettiği seslerle de telkin eden kelimelerden meydana gelen söz tertibi, ("tir tir titremek" gibi). muz. Ferâizcizâde ibrahim Vefa'nın (XIX. yy.) adlandırdığı makam. ed. anlatılanları -kelimelerin yapılışından, cümlelerin uzayıp kısalmasından, bazı sözlerin seslerinden yararlanarakcanlandırma özelliği. [Meselâ "Dışarda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi; döverdi sahili binlerce dalgalar asabî" .. gibi]. (f.b.s.) ahenkli, uygun,düzenli. (f.b.i.) demirci. gayret demircisi. (f.b.i.) demircilik. (f.b.s.) demir çiğneyen, gemi azıya alan, sert başlı, dikbaşlı, [at]. (f.s.) 1. demirden. 2. demir gibi pek sağlam. (f.b.s.) cesur, dayanıklı. (f.b.s.) demir yürekli, kahraman, merhametsiz. (bkz.âhendil). (f.b.s.) (bkz: âhen-reg) (f.b.s.) demir çeken, mıknatıs. (bkz. âhen-rübâ). (f.b.s.) demirler giymiş, demir kuşamış, zırh giymiş. (f.b.s.) damarı demir veya demir damarlı, sağlam, dayanıklı, kuvvetli [at]. (bkz. âhenîn-reg) (f.b.s.) mıknatıs. (bkz: âhen-keş). (f.b.i.) eğe, törpü, bileği taşı. (a.s.) başka, diğer, gayrı. ast. Semânın güney yarımküresinde bulunan En-nehr burcunun en parlak yıldızı, Achernar. (f.s.) yavaş, ağır, yavaş yavaş. (f.i.) yavaşlık, acelesizlik. (f.b.s.) acelesiz, yavaş yavaş yürüyen. (a.s. hafî‘den) (daha, pek, çok) hafî, en gizli. (a.i. hafîd‘in c.). 1. oğul oğulları, torunlar. 2. yardımcılar, hizmetkarlar. (a.i. hıfs‘ın c.) işkembeler, kırkbayırlar. (a.s.) 1. alçak ve çukur [yer] 2. mec. alçak gönüllü kimse. (a.s.) 1. küçük gözlü, zayıf bakışlı. 2. yalnız gece gören [kimse]. [ahfeş‘in lâkabında üç büyük Arap âlimi vadır: Abdülhamîd, Said bin Mes'ade, Ali bin Süleyman]. (a.i. hıfâ‘nın c.) 1. gizli şeyler. 2. ağaç çiçeğinin tomurcuğunu örten dış kabuklar.

ahger ahger-i sûzân ahgül ahibbâ ahid ahid-nâme ahid-şiken ahîha âhîhte ahillâ ahille ahîr âhir âhir-kâr âhir-ül-emr âhir-bîn âhire âhire âhiren ahîren âhiret âhiretlik âhirîn âhirûn âhir-zamân ahissâ âhiyâne âhiyye ahîz âhiz ahiz âhize ahkab ahkad ahkaf ahkâm ahkâm-ı adâlet ahkâm-ı adliyye ahkâm-ı âmire ahkâm-ı asr ahkâm-ı nâhiye

(f.i.) yanar kömür, ateş koru, kızıl ateş. yakıcı kor. (f.i.) başak kılçığı, kılçık, sakal. (a.i. habîb‘in c.) (bkz. ehibbâ). (a.i.) (bkz. ahd.) (a.f.b.i.) anlaşma şartlarını ve iki tarafın imzasını taşıyan kâğıt. (a.f.b.s.) anlaşmayı bozan. (a.i.) bulamaç denilen yemek. (f.s.) 1. sıyrılmış, çıkarılmış, [silah] 2. saldırılmış. (a.s. halîl‘in c.) sâdık, hâlis, candan dostlar. (bkz. ahlâl). (a.i. halîl‘in c.) çuvaldızlar, şişler. (a.s.) 1. en son, en sondaki. 2. huk. Başkasının nikâhında bulunan kimse ile cinsel ilişkide bulunan. (a. zf.) nihayet, son olarak. (a.f.zf.) işin sonunda, neticede. en nihâyet, sonunda. (a.f.b.s.) sonunu düşünen, gören, akıllı. (a.s. âhir‘in müennesi). son. (a.s. ve i.) 1. zânî ve zinâkâr. 2. kahpe. (a.zf.) sonradan. (a.zf.) en sonra, en son olarak, son zamanda, geçende, bu yakınlarda. (a.i.) öbür dünya, öteki dünya. (bkz. ahret). (a.t.i.) 1. ahretlik, evlatlığa alınan öksüz. 2. ahret kardeşi. (bkz. ahretlik.) (a.s. âhir‘in c.) sonrakiler, sonlar. (a.s. âhir‘in c.) sonrakiler, sonlar, en sonralar. (bkz. âhirîn, evâhir.) (a.b.i.) (bu dünyanın) son gün(ü). (a.s. hasîs‘in c.) pintiler, cimriler. (f.i.) 1. damak. 2. anat. Boğaz. 3. anat. Beyin kemiği, kıhıf. (a.i.) 1. ucunu yere berkitip halkasına hayvan bağlanılan ip. 2. sürekli felaket, musibet. (a.i. ahz‘den). Esir, tutsak. (a.s. ahz‘den). Ahzeden, alan, alıcı. (a.i.) alma, kabul etme. (bkz. ahz.) (a.i. ahz‘den) alıcı âlet. (―kab‖ uzun okunur. a.i. hukub ve hukb‘un c.). uzun zamanlar. (―kad‖ uzun oknur. a.i. hukd‘un c.) kinler, garezler. ("kaf" uzun okunur, a.i. hukfe'nin c.) kum tepeleri. (a.i. hükm'ün c.) 1. emirler, hükümler, (bkz: ahid, ahidnâme). adalet hükümleri. 1) adalete ait, adaletle ilgili hükümler, emirler, tesirler; 2) adliye nezâretinin eski adı. huk. emredici hukuk kuralları. asrın hükümleri. huk. yasaklayıcı hukuk kuralları.

ahkâm-ı nusret ahkâm-ı şahsiyye ahkâm-ı şer'iyye ahkar ahkem ahkem-ül-hâkimîn ahker ahkûk ahlâ ahlâb ahlâf ahlâf ahlâk ahlâk-ı fâzıla ahlâk-ı hamîde ahlâk-ı hasene ahlâk-ı umumiyye ahlâk-ı zemîme ahlâkıyyât ahlâkıyyet ahlâkıyyûn ahlâl ahlâm

ahlas ahlât ahlât-ı fâside ahlât-ı mahmûde ahlat ahlef ahles ahliyâ ahmâ anmâ ahmak ahmak-âne ahmakî ahmakiyyet ahmâl ahmâl ve eskal

1) zafer hükümleri. 2) kanunlar. 3) yıldızlardan ve başka görünenlerden çıkarılan mânâ. huk. şahsî statü, fr.statut personnel. huk. İslâm hukukundai'tikat, ibâdet, muamelât, nikâh ve cezalara aithükümler. (a.s. hakir'den) (daha, pek, en, çok) hakir olan. (a.s, hükm'den) en çok hükmeden; (daha, en veya çok) kuvvetli. hâkimlerin en kuvvetlisi, Cenâbıhak. (a.i.) ateş koru. (f.i.) ham zerdali. (a.s. hulv'den) 1. (daha, en, pek) tatlı Şekere muhtaç olmamak, şekerden ahlâdır. 2. (daha, en, çok, pek) şirin. (a.i.hılb'ın c.) tırnaklar, pençeler. (a.i. hılfın c.) müttefikler, birleşikler. (a.i. halefin c.) birinin yerine geçenler gelecekler, halefler. (a.i. hulk'un c.) 1. insanda bulunan ruhî ve zihnî haller. 2. iyilik etmek ve fenalıktan çekinmek için takibi lâzımgelen usul ve kaideleri öğreten ilim. faziletli huylar, iyi ahlâk. övülecek huylar. güzel huylar. (bkz: âdâb-ı umumiyye). kötülenecek huylar, kötü (a.i.c.) ahlâka ait olan bahisler ve mütâlâalar, ahlâk bilgisi, (a.i.) 1. fels. törellik. 2. ahlâklılık. (a.s.c.) ahlâka dâir kitap yazan bilginler. (a.i. hıll'in c.) samîmî dostlar, (bkz: ahillâ1). (a.i. hulm'ün c.) 1. rüyalar, hülyalar, uykuda görülen şeyler, [hulm Arapçada akıl mânâsına da gelir]. 2. açık saçık rüyalar. 3. düşü azmalar. (a.s.) 1. en hulûskâr. 2. fazla hâlis ve temiz olan. (a.i. hılt'ın c.) 1. kansan şeyler. 2. insan vücudunda farzolunan dört unsur veya usare kan, salya, safra, dalak [ahlât-ı erbaa]. bozuk usareler. normal durumdaki usareler. (a.s.) (daha, en veya çok) karışık; karıştınlabilir, kanştınlmağa elverişli. (a.s.) solak [adam]. (a.s.) sırtında kızıl yamalar bulunan siyah tüylü [koyun]. (a.s. hâlî'nin c.). boş [şeyler]. (a.i. hamâ'nın c.) kayın biraderler. (a.s. hamiyyet'den) (daha, pek, çok, en) hamiyetli. (a.s.) pek akılsız, sersem, şaşkın. (a.f.zf.) ahmak olana yakışacak surette, ahmakçasına. (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. (a.i.) ahmaklık, akılsızlık. (a.i. hıml'ın c.) 1. yükler. 2. ağır şeyler, eşya, ağırlık. ağır yükler.

ahmâs ahmâs-ül-kadem ahmed Ahmed-i Muhtar âhmend ahmer Mevt-i ahmer ahmer-i safrâ ahmerân ahmes ahmez ahnâ' ahnâ' ahnâs ahnâsiyye ahnef ahnes âhond ahrâ ahrab ahrâc ahrad ahrak ahrâm

ahrâr ahrâr-âne ahras ahrâs ahraz ahre Ahreb

ahrec Ahrem

ahremî ahres ahreş ahret ahretlik ahriyân ahruf

(a.s. humus'un c.) beşte birler. anat. ayak tabam. (a.s.) 1. daha, pek, çok, en çok) methedilmiş olan. 2. i. erkek adı. Hz. Muhammed. (f.s.) yalancı hîlekâr. (a.s.) kırmızı, kızıl. kanlı ölüm. biy. öd şansı, fr. billirubine. (a.i.c.) iki kırmızı şey 1. et ile şarap. 2. altın ile safran. (a.s.) 1. kuvvetli, en yiğit adam. (bkz: ahves). 2. katı [yer]. (a.s.) 1. sağlam, çok sağlam ve dayanıklı. 2. i. suyun içinde devamlı açılıp kapanan ve deniz ağzı denilen bir hayvan. (a.s.) 1. çapraz ve aykırı işler. 2. çarpık ve eğri şeyler. (a.s.) çok alçak gönüllülük eden [adam]. (a.i. hıns'ın c.) 1. yalan yere yeminler. 2. yeminden dönmeler. (a.i.) bot. ananasgiller. fr. bromeliacees. (a.s.) ayaklan çarpık ve eğri büğrü olan. (a.s.) basık ve sivri burunlu (f.s.) okumuş, hoca; büyük, ulu. (a.s.) daha lâyık, münâsip, (a.s.) 1. kulağı yank [adam]. 2. i. kulaktaki küpe deliği. (a.i. hırc'ın c.) hayvanlann palan, yular ve tasmalanna dikilen boncuklar. (a.s.) pek tamahkâr, çok pinti. (a.s.) sünepe, miskin, akılsız [adam]. (a.i. harem ve harîm'in c.) 1. mukaddes yerler, sahalar. 2. [eskiden] kadınlara mahsus dâireler, haremler. 3. kanlar, eşler; kızlar; kadın hizmetçiler; kadın akrabalar; kadın ziyaretçiler. (a.i. hürr'ün c.) serbest olanlar, köle ve esir olmayanlar. (a.f.zf.) hür olanlara yakışacak surette. (a.s.) dilsiz, (bkz: ebkem). (a.i. hâris'in c.) muhafızlar, koruyucular. (a.s.) kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü adam. (a.i.) veresiye. (a.s.) 1. (daha, ençok veya çok) harap, yıkık. 2. ed. rübâî vezinlerinden "mefûlü ile başlayan on iki şekilden herbiri. (bkz: ahrem, rübâî). (a.s.) [at v.b.] alacalı. (a-i-) 1. ed. rübâî vezinlerinden "mefûlün" ile başlayan on iki şekilden herbiri. (bkz: ahreb, rübâî). 2. anat. omuz ucu. fr. acromion. (a.s.) anat. omuz ucuna ait, omuz ucuyla ilgili. eski [şey]. (a.s.) sert, katı [şey]. (a.i.) (bkz: âhiret). (a.i.). (bkz. âhiretlik). (f.i.) nefîs, kıymetli kumaş, parça [hediye için elverişli]. (a.i. harfin c.) 1. uçlar, kenarlar. 2 lehçeler, şiveler.

ahsâ ahsar Kelâm-ı ahsar ahsâs ahseb ahsem

ahsen ahsen-i takvîm ahsen-ül-hâlikîn ahsen-el-kasas ahsüme ahşâ ahşâ' Ahşâb ahşâm ahşef ahşen âhşîc, âhşîg âhşîcân âhşîg âhşîgân ahşîşân âhşüme Ahşâ ahşâ' ahtâb ahtal ahtam ahtâr âhte

Ahtem ahter ahter-i dün-bâle-dâr Ahterân ahterbîn ahter-gû Ahterî-i Kebîr ahter-sûhte

(a.i.) çok kumlu, taşlı yer. (a.s.) en kısa, pek kısa. en kısa söz. (a.i. hiss'in c.) duygular. (a.s.) 1. (daha, en, veya çok) iyi hesâbedilmiş, uygun, münâsip. 2. çok hasis, cimri. 3. cüzamlı, miskin. (a.s.) 1. yassı, geniş ve yayvan [burun]. 2. yassı ve geniş burunlu [adam]. 3. geniş yüzlü [kılıç]. 4. (a.i.) arslan. (bkz: dırgam, esed, gazanfer, haydar, şîr). (a.s.) (daha, en veya) pek güzel. en iyi, en güzel kıvamda;meç. insan. yaratıcıların en güzeli; en yakışıklısı, Allah. (hikâyelerin en güzeli) Kur'ân'da Yusuf sûresinde anlatılan hikâye. (f.i.) boza. (bkz: ahşüme). (a.s.) (daha, en veya pek) korkunç. (a.i. haşâ'nın c.) 1. vücutta bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik. 2. cihetler, mahaller, bölgeler. (o.i. haşeb'in c.) 1. keresteler. 2. s. tahtadan yapma. (a.i. haşem'in c.) bir büyük adamın maiyeti erkânı. (a.s.) uyuz [adam]. (a.s.) 1. (daha, en veya pek) sert [şey]. 2. geçimsiz [adam]. (f.i.) zıt ve uygunsuz. (f.i. âhşîc'in c.) zıtlar, husûsiyle dört unsur [ateş, su, hava ve toprak.] (f.i.) zıt. (bkz: âhşîc). (f.i. âhşîg'in c.) zıtlar. (bkz. âhşîcân). (a.s.) pek huşûnetli, çok katı. (f.i.) boza. (bkz: ahşüme). (a.s.) (daha, en veya pek) korkunç (a.i. haşâ‘nın c.) 1. vücutta bulunan bağırsaklar, ciğer gibi şeyler, içirik. 2. cihetler, mahaller, bölgeler. (a.i. hatab'ın c.) odunlar. (a.s.) 1. çabuk yürüyen. 2. boşboğaz [adanı]. (a.s.) uzun burunlu, burnu uzun [adam]. (a.i. hatar'ın c.) tehlikeler. (f.s.) 1. dışarı çekilmiş, çıkarılmış [kılıç ve benzeri gibi şeyler]. 2. husyesi [erbezi] çıkarılmış, burulmuş [hayvan], iğdiş. (a.s.) siyah şey. (f.i.c. ahterân) yıldız, (bkz: kevkeb, necm, sitâre). kuyruklu yıldız. (f.i. ahter'in c.) yıldızlar. (f.b.s.) müneccim, fr. astrologue. (bkz: ahter-şinâs, ahter-gû, ahter-şümâr). (f.b.s.) yıldızlarla konuşan, müneccim, (bkz: ahter-bîn, ahterşinâs, ahter-şümâr1). (büyük yıldız) Afyonkarahisarlı Mustafa Ahterî'nin 1545'te yazdığı Arapçadan Türkçeye sözlük. (f.b.s.) yıldızı Güneş ışığında kaybolmuş, bedbaht, talihsiz.

ahter-şinâs ahter-şümâr ahû âhû âhû-yi âteşîn-dem âhû-yi çîn âhû-yi bezm âhû-yi Çîn âhû-yi dünbâle-dâr âhû-yi dünbâle-keşîde âhû-yi felek âhû-yi harem

âhû-yi hâveri âhû-yi leng giriften âhû-yi ner âhû-yi sifîd âhû-yi simîn âhû-yi şîr-efgen, âhû-yi şîr-gîr âhû-yi tatar âhû-yi zerîn âhû-beçe âhû-bere âhû-bere-i felek âhû-çerende âhû-dil âhû-güzeşt âhû-mâde âhûn âhûn-ber âhûn-bür âhû-nigâh âhû-pâ âhûr âhûr-i çerp âhûrî âhuvân âhuvâne âh u zâr ahvâl ahvâl-i âlem ahvâli askeriyye ahvâl-i hâzıra

(f.b.s.) yıldız ilmi ile meşgul olan, müneccim, fr. astrologue. (bkz: ahter-gû, ahter-bîn, ahter-şümâr1). (f.b.s.) 1. müneccim, fr. astrologue. 2. gece uyuyamayan, uykusuz [aşk veya kederden]. (a.i.) 1.kardeş. 2. dost. (bkz: ah, ahâ). (f.i.c. âhuvân) 1. ceylan, karaca. 2. meç. güzellerin gözü. Güneş. Güneş. bir meclisin, bir davetin başlıca güzeli. 1) Çin'in misk karacası. 2) Güneş. güzelin sihirli gözü. kenarı sürme ile genişletilmiş göz. Güneş. 1) Kabe dolaylarında belli bir sının olan ve bu sınır içinde avlanması yasaklanan ceylan; 2) elde edilmesi mümkün olmayan güzel. Güneş. (topal ceylan tutmak) meç. insafsızlık etmek, zayıflara musallat olmak. erkek ceylan. seçkin dilber. sâkî; 2) sevgili. son derece, cazibeli, delikanlı, kız; çekici, büyüleyici göz. son derece, cazibeli, delikanlı, kız; çekici, büyüleyici göz. Tataristan'ın mis karacası. 1) Güneş; 2) yaldızlı sürahi. (f.b.i.) ceylan yavrusu. meç. çekingen, erkek güzel. (f.b.i.) ceylan yavrusu. Güneş. (f.b.i.) ot yiyen, otlayan ceylan. (f.b.s.) "karaca yürekli" meç. korkak. (f.c.) "âhû geçti" fırsat elden kaçtı. (f.b.i.) dişi ceylan. (f.i.) delik, yarık, lâğım. (f.b.s.) kara hırsızı. (f.b.s.) delik açan, yer kazan; lağımcı. (f.b.s.) 1. ceylan bakışlı. 2. meç. ülfet ve ünsiyetten çekinen güzel. (f.b.s.) ayağına çabuk, çevik. (f.i.) ahır, dam. yiyip içme bolluğundan kinaye. (f.i.) hardal. ceylanlar, karacalar. (f.zf.) ahuca, âhucasına. (f.b.i.) ağlayıp inleme. (a.i. hâl'in c.) 1. oluşlar, bulunuşlar, durumlar. 2. Başyazarı Celâl Nuri olan ve istanbul'da yayımlanmış bir gazete. dünyanın gidişi. askerî durumlar. zamanın şartları.

gr. bütün (îrap) Türkçede mefulü bih, mefulü ileyh gibi mefuliyet halleri. ahvâl-i milliyye millî haller. ahvâl-i mu'tâde alışılagelen haller, günlük durumlar. ahvâl-i perîşân perişan haller. ahvâl-i pür melâl çok acınacak haller, durumlar. ahvâl-i sıhhiyye sağlık durumu. ahvâl-i siyâsiyye-i düveliyye devletlere ait siyâsî haller. ahvâl-i şahsiyye huk. hakiki şahısların hukuki varlıklarıyla ilgili olan hukuki haller, fr. etats civils. [doğum, evlenme, boşanma, evlat edinme, tabîî bir çocuğu tanıma, ölüm vak'aları gibi]. ahvâl-i şâirâne şairane haller ve tavırlar. ahvâl-i tarihiyye târihî haller. ahvâl-ü şerâit işler, haller. ahvâl (a.i. hâl'in c.) dayılar, annenin erkek kardeşleri. ahvas (a.s.) bir gözü küçük [adam]. ahvat (a.s.) en ihtiyatlı, ihtiyata çok uygun. ahvâz (a.i. havuz'un c.) havuzlar. ahvec (a.s.) (daha, pek, çok, en) muhtaç. ahvef (a.s.) 1. en korkak. 2. çok korkunç. ahvel (a.s.) bir şeyi iki gören, şaşı. (bkz: lûç). ahver (a.i.) 1. Müşteri yıldızı, Jüpiter, Erendiz. 2. s. beyaz yüzlü, güzel gözlü [adam] 3. s. zekî, akıllı. ahves (a.s.) cesur, kahraman, yiğit [adam], (bkz: ahmes). ahyâ (a.i.hayy'in c.) diriler, canlılar. ahyâ vü emvât diriler ve Ölüler. ahyâf (a.i. hayfın c.) 1. çeşitli, birbirinden farklı şeyler. 2. süt kardeşler. Ben-ül-ahyâf oğlan kardeş olsun, kız kardeş olsun, ana bir kardeşler. Ben-ül-allât huk. baba bir erkek ve kız kardeşler. Ben-ül-a'yân Ana-baba bir erkek veya kız kardeşler. 3. dereler, bayırlar. ahyâl (a.i. hayl'in c.) 1. atlar, at sürüleri. 2. atlı kıtalar, (bkz: huyûl). Ahyân (a-i- hîn'in c.) vakitler, zamanlar sıralar. ahyânâ, ahyânen (a.zf.) ara sıra, vakit vakit. ahyânî (a.zf.) ara sıra, vakit vakit, (bkz: ahyânâ, ahyânen). ahyâr (a.s. hayyır'ın c.) iyi ve faziletli olanlar. ahyât (a.i. hayt'ın c.) iplikler, ipler. ahyâz (a.i. hayiz'in c.) kapalı yerlerin bölümleri, odalar; bölmeler. ahyer (a.s.) fazla iyi olan. ahyûn (f-*-) "yüanbaş" denilen bir ot. ahz (a.i.) alma, kabul etme. (bkz: ahiz). ahz-i asker askere alma. ahz-i intikam intikam alma, öç alma. ahz- istifâ tamamen bitirme, tüketme. ahz-i mevki' yer alma. ahz-i sâr öç alma. ahz ü girift yakalama, ele geçirme; esir etme. ahz ü i'tâ alışveriş. ahz ü kabz kendine mal etme, istimlâk.

ahvâl-i ism

ahz ü sirkat ahz ü siyâset ahzâ ahzâb

ahzad ahzân ahzâr ahzar ahzeka ahzel ahzem ahzen ahzer âib Âid âidât âidât-ı ticâriyye

âide âidiyyet âik, âyik âika âil, âyil âile âile-perver ailevî âilî ainne âiş âiz aizze âj âjeh âjende âjeng âjig âjîh

ed. başkasının yaptığını az çok değiştirerek, veya hiç değiştirmeden benimsemek, (bkz: intihâl). yakalama ve öldürme. (a.s.) (daha, en, çok) alçak, menfur [adam]. (a.i. hizb'in c.) 1. kütleler, kıt'alar. 2. Kur'ân-ı Kerîm'de otuz cüzden herbirinin dörtte bir kısımları. 3. Kur'ân-ı Kerîm'in otuz üçüncü sûresi. Medine'de nazil olmuştur, 73 âyettir. (a.s.) eğrilip bükülen, esnek, elastikî. (a.i. hazen ve hüzn'ün c.) kederler, sıkıntılar, (bkz: âlâm, ekdâr, gumûm, hümûm). (a.i. hazer'in c.) endîşeler, ihtiyatlar. (a.s.) yeşil, (bkz: ahdar, sebz). (a.s.) ; bodur ve büyük karınlı adam. (a.s.) beli kırılmış [adam]. (a.s.) 1. işini sıkı tutan, ihtiyatlı, tedbirli. 2. yüksek [yer]. 3. göğsü büyük insan veya hayvan. (a-s-) 9° hüzünlü, kederli. (a.s.) 1. ufak gözlü [adam]. 2. daima gözünü kırpan [adam]. (a.s.) geri dönen, (bkz: âyib). (a.s.) 1. ilgili, ilişikli, dolayı, (bkz: dâir, müteallik, râcî'). 2. geri dönen. 3. bir hastayı ziyaret eden. (a.i. âide'nin c.) gelirler, kâr, kazanç, fayda, (bkz: avâid, ulufe). eko. kanunlar ve sözleşmelerle hükme bağlanmamış ve açıkça belirtilmemiş durumlarda mevcut ticarî teamüllere dayanılmak suretiyle ödenen aidat. (a.i.c. avâid, aidat) 1. kâr, kazanç, fayda. 2. huk. birisine ait olan hisse. (a.i.) ait olma, ilişkinlik. (a.s. avk'dan. c. avâik) manî olan, alıkoyan, geciktiren, mania, engel. (müen. âyika). (a.i.c. avâik) müşkül, zor; engel. (a.s.) 1. ailesini besleyen. 2. kalabalık bir ailesi olan. 3. fakir. 4. muvâzenede olmayan [terazi]. 5. aşın [müen. (a.i.c. âilât) 1. bir kimsenin karısı. 2. akraba. 3. ev halkı. 4. aynı gaye için çalışan kimselerin hepsi matbuat ailesi. (a.f.b.s.) ailesine, evine düşkün, evcimen. (a.s.) aileye mensup, aile ile ilgili. [doğrusu "âilî" dir]. (a.s.) aileye mensup, aile ile ilgili, (bkz. ailevî). (a.i. inân'ın c.) dizginler, (bkz: einne). (a.s.) 1. yaşayan. 2 rahat yaşayan. müen. â(y)işe). (bkz: âyiş). (a.s.) 1. karşılık olarak veren. 2. karşılık olarak verilmiş, [müen. â(y)ize]. (a.s. azîz'in c.), (bkz. eizze). (f-i.) dinlenme, istirahat; rahat [hal]. (f.i.) vücutta çıkan siğil, (bkz: âzeh). (f.i.) çamur, harç [binalarda]. (f.i.) yüzde yaşlılıktan veya öfkeden dolayı beliren buruşuk. (f.i.). (bkz. ârîğ). (f.i.) 1. kir, pas. 2. çapak.

âjîne âjîr

âjirâk âjüg â'kab akab Akabinde akab-ı leşker akabât akabe akab-gîr akab-gîrân akabî akab-rev akade akaid akaid-i dîniyye akaik akaim ak'ak akakir a'kal âkal Akalim akall akall-i kalîl akalliyyet

akam akam akamet akar Akarât akaret akarib akarib akas akasî akasır

(f.i.) değirmen taşı gibi şeyleri yontup düzelten demir âlet, dişengi. (f.i.) çukur, havuz, göl. 2. izdiham, kalabalık. 3. nâre, bağırma. 4. s. akıllı, açıkgöz. 5. s. çekingen. 6. s. amade, hazır. (f.i.) gürültü, patırdı; bağırış. (f.i.) 1. ağaç budama, budantı. 2. hurma lifi. (bkz: âzüğ). (a.i. akıb'ın c.) 1. ayağın ökçeleri. 2. oğullar veya torunlar. (a.i.) 1. topuk, ökçe. (bkz: pâşinâ). 2. arka, an. arkası sıra; derhal. bir asker kolu veya kıtasının gerisi. (a.i. akabe'nin c.) l. korkunç hâdiseler, tehlikeli anlar. 2. tepeler, yokuşlar. (a.i.c. akabât) l tepe, yokuş. 2. zorlu geçit, tehlikeli an. (bkz: badire). (a.f.b.s.) tâkibeden, ardından gelen, kovalayan. (a.f.b.s.) kovalayanlar, ardına düşenler. (a.s.) önceye ait. (a.f.b.s.) 1. arkadan gelen. 2. peşe, arkaya düşmüş. (a.i. âkid'in c.), (bkz. âkid). ("ka" uzun okunur, a.i. akîde'nin c.) inanılan şeyler. dînî inanışlar, ve bu inanışlardan bahseden kitap. (a.i. akîka'nın c.) (bkz: akika). ("ka" uzun okunur, a.s. akîm'in c.) (bkz: akîm). (a.i.) saksağan. (a.i. akkar'ın c.) hek. ilâç yerine kullanılan kökler. (a.s. âkıl'dan) (daha, en, pek, çok) akıllı. (f.i.) çerçöp. (bkz. âhâl). ("ka" uzun okunur, a.i. ıklîm'in c.) . (bkz. ekalîm). (a.s. kalîl'den) pek az, çok az. (bkz: ekall). azın azı, en aşağı. (a.i.) 1. azlık. 2. azınlık, bir ülkede hâkim unsurların dışında kalan ve ekseriyet teşkil etmeyen etnik varlıklar, (bkz: ekalliyyet). (a.i.) erkek ve dişi kısırlığı. ("ka" uzun okunur, a.s.) 1. kısır, çocuksuz. 2. tedavisi kabil olmayan [hastalık]. ("ka" uzun okunur, a.i.) kısırlık, verimsizlik, neticesizlik, sonuçsuzluk. ("ka" uzun okunur, a.i.c. akarat) para getiren mülk [ev, dükkân, tarla, bağ, bostan, v.b. gibi]. ("ka" uzun okunur, a.i. akar'ın c.) gelir sağlayan mallar ve yapılar. ("ka" uzun okunur, a.i.) kısır olma, kısırlık, (bkz: ukaret). ("ka" uzun okunur, a.i. akreb'-in c.) zehirli ve tehlikeli hayvancıklar. ("ka" uzun okunur, a.i. akrabâ'nın c.) (bkz: ekarib). (a.i.) pis kokulu olma. ("ka" uzun okunur, a.i. aksâ'nın c.) çok uzaklar. ("ka" uzun okunur, a.i. akser'in c.) pek kısalar, (bkz: ekasır).

Akasîm Akavîl akbeh akbel akbiye akd

("ka" uzun okunur, a.i. uksûme'nin c.) (bkz: uksûme). ("ka" uzun okunur, a.i. akvâl'in c. kavl'in c.c.). (bkz. ekavîl). (a.s. kabîh'den) en kabîh, çok veya en yakışıksız, pek çirkin. (a.s.) en çok beğenilen, gözde olan. (a.i. kubâ'mn c.) üste giyilen elbiseler, kaftanlar. (a.i.) 1. bağ, bağlama, düğümleme, bağlanma, düğümlenme, (bkz. akid, bend, rabt). 2. sözleşme, kararlaştırma. 3. kurma, düzme. 4 nikâh. 5. nesri [düzyazı] nazma [koşuk] çevirme. akd-i encümen encümen kurma. akd-i hibâle-i izdivac evlenme bağıyla bağlanma. akd-i meclis, akd-i meşveret meclis kurma, konuşmak üzere toplanma. akd-i muâvaza huk. hibe ve sadaka gibi te-berruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akit. [satış, trampa gibi]. akd ü hall (düğümleme ve çözülme) ed. Dîvân edebiyatında bir nesri nazma çevirmeye akd; bir nazmı nesre çevirmeye hail denir. akdâh (a.i. kadeh'in c.) kadehler, bardaklar, kupalar. İdâre-i akdâh içki içme, şerefe kadeh kaldırma. akdâm (a.i. kadem'in c.) ayaklar. akdâr (a.i. kader'in c.) değerler, kudretler. akdem (a.s. kadîm'den) ilk, önce, önceki, daha önceki. akdem-i efkâr fikirlerin en ehemmiyetlisi. akdem-i umûr işlerin en önemlisi. akdemîn, akdemûn (a.s. akdem'in c.) 1. evvelce olanlar. 2. eksikler. 3. geçmişler. 4. önce yaşamış olanlar. akdemiyyet (a.i.) öncelik, zaman bakımından eskilik. akder (a.s.) 1. çok veya en kudretli. 2. kısa boyunlu; kısa boylu. akdes (a.s. kuddûs'dan) en kutlu, en kutsî, en kutsal. akdî (a.s.) akitle ilgili, akitle tesbît edilmiş. akdî fâiz huk. miktarı anlaşma ile tesbît edilmiş faiz. akd-i istikrâz huk. borç alma sözleşmesi. akd-i nikâh huk. evlenme sözleşmesi. akd-i mes'ûliyyet huk. akdi ifâ etmeyen tarafın sorumluluğu. akd-i pey huk. satış sözleşmesi. akdî tazminât huk. akti ifâ etmeyen kimsenin ödemekle yükümlü olduğu şey. akd-i zimmet huk. islâm olmayan kimsenin veya cemaatin islâm tâbiiyetini kabul etmesi. akdiyye (a.i.) anat. mafsallarda olan düğüm ve yumru. a'kef (a.s.) çok akılsız, sersem. âkese (f.i.) 1. bir şeye ilişmiş, yapışmış, asılmış. 2. Ökse. akfâ (a.i. kafâ'nın c.) başın arka tarafları, enseler. akfâl (a.i. kufl'ün c.) kilitler. akfâr (a.i. kafr'ın c.) çöller. Akfâs (a.i. kafas'ın c.) 1. hamal küfeleri. 2. kafesler. akfer (a.s.) çok veya en kısır. akhâf (a.i. kıhfın c.) l kafa taslan. 2. ağaçtan yapılmış kaplar. akher (a.s.) çok veya en kahredici, (bkz: kahhâr). âkıbet (a.i.c. avâkib) nihayet, son. (bkz: encam). âkıbet-ül-emr bir işin sonu. âkıbet-bîn (a.f.b.s.) sonunu önceden gören.

âkıbet-bînî âkıbet-endîş akıl âkıl âkıl-ül-ukalâ âkılân âkılâne âkılât âkıle âkım âkır akıs âkı âkıs akîb âkib Akib akid âkid akîde âkideyn âkif akîk akîk-i Yemânî akîk akika âkil âkil-ül-beşer âkil-ül-cerrâd âkil-ül-esmâk âkil-ül-haşâyiş âkil-ül-haşerât âkil-ül-hevâm âkil-ül-hubûbât âkil-ül-lühûm âkilet-ül-ekbâd âkil-ül-küll âkil-ül-lahm âkil-ün-nebât âkil-ün-nemel âkil-üs-semek âkile Akim

(a.f.b.i.) sonunu önceden görme, tedbirlilik. (a.f.b.s.) sonunu düşünen. (a.i.). (bkz. akl). (a.s.c. ukalâ, akılan, âkılûn) akıllı kimse. [müen. âkıle]. akıllıların akıllısı, çok akıllı. (a.i. âkıl'ın c.). (bkz. âkil). (a.f.zf.) akıllıcasına. (a.i. âkıle'nin c.) akıllı kadınlar. (a.i.) 1. akıllı kadın. 2. kadın adı. (a.s.) 1. kısır. 2. verimsiz. (a.s.) 1. kısır [kadın]. 2. verimsiz [toprak]. 3. çocuksuz [kadın], (müen. âkıre). (a.s.) inatçı. ("ki" uzun okunur, a.s. âkk'dan) isyan eden, âsî, başkaldıran. (a.s.) pis kokulu. (a.s. akeb'den) bir diğerinin arkasından gelen. (a.s. akeb'den) 1. bir diğerinin arkasından gelen. 2. resullerin arkasından gelen (= Hz. Muhammed). (a.zf.) önce. (bkz: akeb). (a.i.) bağlama, bağlanma, (bkz: akd). (a.s. akd'den. c. âkidîn, akade). (a.i.c. akâid) 1. îman, dînî inanış, (bkz: i'tikad). 2. ağdalanmış iken ufak ufak kesilmiş olan renkli şeker. (a.s.) huk. her akitte akdi yapan iki taraf. (a.s.c. âkifûn, akûf) 1. bir şeyde sebat eden. 2. ibâdet eden. 3. h. i. erkek adı. (a.i.) çok kere kırmızı renkte olan bir cins değerli taş. Yemen akîki. (a.s.) 1. bunaltıcı bir sıcak. 2. i. bunaltıcı sıcaklık. (a.i.c. akâik) çocuğun doğumunun yedinci günü veya saçının ilk kırkılışında adak, nezir için kesilen koyun. (a.s. ekl'den. c. ekele) ekleden, yiyen, [müen. âkile], insan eti yiyen [adam]. çekirge ile beslenen. zool. balıkçıl, fr. piscivore. zool. otçul, fr. herbi-vore. zool. böcekçil, fr. in-sectivore . haşaratla beslenen. zool. tanecil, fr. grani-vore. zool. etçil, fr. carni-vore. (ciğerler yiyen kadın) Hz. Hamza'nın ciğerlerini yiyen, Ebû Süfyan'ın karısı Hind. her şeyi yiyen. et yiyen, etçil.. otla beslenen, otçul. zool. karınca yiyen. balıkla beslenen. (a.i.) hek. yenirce denilen yara. (a.s.) 1. kısır. 2. neticesiz. 3. yağmur getirmeyen rüzgâr, bilhassa batıdan veya kuzey batıdan esen rüzgâr.

âkinc akir âkis akis âkise akk akk akkâm akl akl-ı bâliğ akl-ı beşer akl-ı evvel akl-ı fa'âl akl-ı hayvânî akl-ı ilâhî akl-ı insânî akl-ı küll akl-ı maad akl-ı maaş akl-ı nefsânî akl-ı selîm akl-ı şeytânî aklâm aklâm-ı devlet aklâm-ı sitte aklen aklen ve naklen aklî aklî ma'lûliyyet aklî muvâzene akliyyât akliyye akliyyûn akm akmâr akmed akmer akmî akmise akmişe aknâ akna' aknân akrâ'

(f.i.) 1. çengel. 2. bumbar dolması. (a.s.) çocuksuz, verimsiz [erkek]. (a.s. aks'den) akseden, çarpan, vuran. (a.i.) . (bkz. aks). (a.i.) ışığı aksettirmeye yarayan alet, fr. reflecteur. (a.i.) anaya babaya âsî olma. (bkz: ukuk). (a.s.) serkeş, inatçı. (a.i.) 1. deveci, katırcı. 2. mahmil ile hacca giden sürre alayı hizmetçisi. 3. çadır mehteri. (a.i.c. ukul) akıl, us. ergin kimsenin hâli. insan aklı. 1. yaratılıştan olan akıl, Allah. 2. kendisini en akıllı sanan. işleyen, yapıcı akıl, fr. intellect actif. içgüdü, insiyak, sevk-i tabiî. tanrı zekâsı. insan kavrayışı. tabiatta görülen umûmî âheng; meç. Cebrail. geleceği kavrayan akıl. geçim fikri. kendini koruma içgüdüsü. sağduyu, (bkz: hiss-i selîm). şeytanî zekâ. (a.i. kalem'in c.) 1. yazı âletleri. 2. memurların çalıştıkları dâireler. resmî dâireler. [eskiden] altı türlü olarak kabul edilen yazı. [sülüs, nesih, muhakkak, rik'a, tevkî', reyhânî]. (a.zf.) akıl ile, akıldan. akıl ve nakil yoluyla. (a.s. c. akliyyât) akla mensup, akıl ile bilinen veya bulunan şeyler, akla dayanan, ussal, fr. rationnel. akıldan hasta olma. zihnî denge. (a.i.c.) akıl ile araştırılıp, bulunabilen hususlar. (a.i.) 1. akıl ile ilgili olan. 2. akıl ile anlaşılan. 3. akılcılık, fr. rationalisme. (a.i.c.) hâdiseleri akıl ile araştıranlar. (a.i.) kısırlık, (bkz: akam). (a.i. kamer'in c.) aylar, yıldızlar. (a.s.) ensesi uzun ve kalın. (a.s.) ay gibi beyaz [yüz], akşey. (a.s.) l eskimiş. 2. anlaşılmaz. (a.i. kamîs'in c.) gömlekler. (a.i. kumaş'ın c.) kumaşlar, yünden veya pamuktan yapılmış bezler, dokumalar. (a.s.) ince ince yumru burunlu (a.s.) en çok kanaat eden [adam]. (a.i. kınn'ın c.) kullar, köleler. (a.i. kara'nın c.) arkalar (sırt [adam] mânâsına).

huk. 3. çıplak [dağ]. fr. akrep şeklinde.c.s. ekasî) son.) Kur'ân-ı Kerîm'i en güzel ve pek latîf okuyan. arzuların son haddi. 2. renkli akis. uzak batı. (a. en sol. dâireler. scorpius. (a. (a. kurs'un c. yaşdaşlar. zehirli ve tehlikeli hayvancık.) dişi akrep. yaşıtlar. Japonya. insanı akrep gibi sokan kimse. saatin kısa ibresi. (a. çatışkı. kısm'ın c.) karîn'in c.i. (a. ideal.i. (a.) yuvarlaklar. (a. (a. zekî bir câriye.i.i. karşısav.) erkek akrep.i.i. astr. (a. (a. Çin.i. temiz su. . uzak doğu. (bkz: akraba). (a.i.) çatık kaşlı [adam]. 2. en sağ.) parçalar. ayakkabı bağı. scorpionides. kusb'un c. bölümler. sonra oğlu A ya. başının saçı dökülmüş olan.) aralannda soy yakınlığı olanlar.) eş ve benzer olanlar.akra' akrabâ akrah akrân akrâniyyet akrâs akre akreb akreb akreb-i mekniyyât akrebâ akrebe akrebek Akrebî akrebiyye Akren akret akribâ akriha akrubân aks aks-i da'vâ aks-i müddeâ aks-i mülevven aks-i sedâ aks-ül-amel aksâ aksâ-yı emel aksâ-yı garb aksâ-yı merâm aksâ-yı merâtib aksâ-yı şark aksâ-yı yemîn aksâ-yı yesar aksâ-l-merâtib aksâb aksâd aksâm (a. yankı. çevik. (bkz.) 1. kusvâ).) alnı beyaz at.) kısırlık.i. (a. karîb'den) (en. akrepler. dazlak. fr. semânın kuzey yarımküresinde görülebilen büyük bir burç. çocukları tâbirindeki zamîr vâkıfın kendisine değil de en yakın mercii bulunan A nın çocuklarına hamlolunur]. ağaçsız tarla. (a. kazan veya tencereyi ateş üzerine asmağa mahsus "S" şeklindeki kanca.s. uzak. (a.c.) 1. boydaşlık. (a. fr.) büyük bağırsaklar.s. 3. rütbelerin en büyüğü.i. reaksiyon.i. ukûs) çarpma.s. scorpion. zıt teorem. mec.) akran oluş. 4.f. (a.i. 1. karah'ın c. (a. ed. (a. çarpıp geri dönme. çemberler.) 1.) akrebe ait.s. akribâ).s.c. akranlık.) zool. mefkure. (a. 2. [meselâ bir vakfiyede vâkıf tevliyetini evvelâ kendisine. tepki. daha. (a. ülkü. karîb'in c.i.s. bir cümlenin veya mısraın altını üstüne getirmekle bir başka cümle veya mısra' meydana getirme.s. rütbelerin en ilerisi. 4.i.) 1.i. [aslı akribâ' dır]. meşrût-ün-lehi bildiren zamîr'in en yakın mercii mânâsını anlatır. (a. en son. küçük akrep.). saatin kısa ibresi. (a. (a. 2. akarîb) 1. pek) yakın.i. dişi akrep. lât. sonra çocuklarına şart etse. (bkz. 2. 2.) kırık şey.

(a.. (a. (a. kıst'ın c. ulular. kavs'in c. geçimsiz. (a.i. (a. (yedi kısım) Arap gr.s.s.s.i.) kudurmuşcasma. ilgiyi kesmeler. i.aksâm-ı kelâm aksâm-ı seb'a aksâm-ı selâse aksar aksat aksât aksâ-yı bilâd aksâ-yı murâd aksâ-yı şeb aksâ-yı terakkî aks-el-gâye aks-endâz akser akser-i eyyâm akser-i turuk aksî aks-i mürekkep aks-i te'sir akşer akt akta' aktâ' aktâb aktân aktâr âkû akûb akuk akur Kelb-i akur akur-âne akvâ akvâl akvâl-i hakîmâne akvâm akvâm-ı beşer Akvâs akvât akvât-ı yevmiyye akvâz akve akvem akveriyyât. efendiler. gebe [hayvan].) 1. akasır) en (daha.) tararlar. 2. sıkıntılı vakit. insan kavimleri. dönemeçler.i. gecenin son demleri. büklümler.) pamuklar. günlük yiyecekler.s.) eli kesik [adam]. kavm'in c. kesmeler. lefîf. inatçı.) 1.). azgın. tepki.i. azıklar. bir memleketin hudut bölgeleri. fiz. kim.) 1. yanlar.b. (bkz: gubâr). kuduz [hayvan]. kutn'un c. kut'un c. en son.) yaralayan.i. (a. (a. pek doğru şey. . fiil. (a. (a. ısıran. (a. viraar. mant. çok) doğru. (a. kutr'un c.i. (a. c. (a. (bkz: kutub).) büyük belâlar. nakıs.zf.i. günlerin en kısası. (a. 2. (a. (a.s.i. çok kuvvetli. uğursuz.) sahipler. akser). (a. geçim. pek) kısa. lâkırdılar. beylik arazîler.) sağlam ve kuvvetli olanlar.i. (f. kavz'in c. (a.) evin önündeki açık meydanlık. mehmûz.s. harf" bölümleri. puhu kuşu. (a. i. kavim'den) en (daha. (a. ve s.s.f. "isim. muzâaf.c. (a. 2. (a. fr. azîzler.) çarpıp duran.) kum tepeleri.i.) yemekler.s. kavisler. yolların en kısası. 2.i.) 1. kuru ayaklı hayvan.s. uluslar.s.i. yenilecek şeyler. kavl'in c. paylar. avlu. contraposition. kavî'den) en kavı. en kısa yol. söz bölükleri. zıt. kuduzcasına.) 1. huysuz. akverîn akves akviyâ' gr. pek. en son gaye.) toz. ihtiyarlıktan beli bükülmüş [adam]. (üç kısım) Arap gr.) hisseler. yaylar.) 1. (a. 3. ecvef' bölümleri. kelimelerin " sahîh.i. kırılmalar. filozofça sözler. (bkz. misâl.) sözler. kutb'un c.) kırmızı yüzlü. 2.i.i. tarikat kurucuları.f. (a. kızıl çehreli [adam].) vaktin tesbîti. 'tepkime. nasipler. anasına babasına itaat etmeyen. (a. ters. reaction. (a. kavî'nin c. (a.s. kasîr'den. (a. terakkinin son basamağı. kuduz köpek. yegâne arzu. 3. fr.s.) milletler. ters. tersevirme. 2.) baykuş.

Peygamberimizin kendisiyle birlikte kızı Fâtıme. alâim-i semâ. alâka-dâr'ın c. alâka-dârân) ilgili.i. ale (a. pek) yüksek. âlâ.) 1.) "ilgiler.) sakız. pıhtılaşmış kan. alâ (a. alak (a. âlâ cery-il-âde (a. güç yettiği kadar. zf. alaki (a.i. alâkiyye (a.) kirleten. alâka-dârân (a.s. alâkat) l. alâkavî (a. torunları Hasan ve Hüseyin'den mürekkep ailesi. alâim-üs-semâ al yeşil kuşak. âlâ (f. alâ kil-et-takdîreyn (a.s.s. 2. kıymeti yüksek olan.c. âlâ (a. alâmet'in c. sülükgiller. alâ-eyyi-hâl (a. e d. ulüvv'den) yüce. pek) bilgin. tek başına. aile.b. sülâle.i. çok topal.) ihsanlar. dek.b. her nasıl olsa. evlât.) şöyle böyle.) (daha. alefin c. akyise akzâ akzel akziye âl âl âl-i abâ . 2. alâif (a.s.) zool. bir kelimenin hakikî mânâsından mecazî mânâsına nakledilmesinin sebebidir. eyl'in c.) her halde. (bkz: ulufe).s. elfin c. olduğu kadar.i. üzere.). kadî'den) fıkıhda (daha.) hîle.i.s.) anat. (bkz. damadı Ali.zf. otlar. (a. [Kore'de düşmana arslan gibi saldıran bir Türk askerine "arslan" denildiği gibi].f.s.i.zf.) elden geldiği kadar. bahşişler. alâka-bahş (a.s. en. şan.) alâkalılar. alâik (a.i. alâ-hide (a. i. alâka-dâr (a.zf. kazî. 2. 2.) üst. a'lâ (a. sülük. (a. âl-ül-âl pek yüksek. 2.) olabildiği kadar. 3. sülük nevinden [müen. alâ kadr-it-tâka (a.f. alâka'mn c.*ilgi. büyüklük. kavs-i kuzah).) hükümler.) binler. âdyende.s. kazâ'nın c. (a.) rütbece yükseklik. âlâf (a. (bkz: alâmât).) birinin sözüne. alâim (a. (a.) 1. iddiasına göre.(a.) 1. ilişikli.) iki takdirden herbirine göre. alâik. alakiyye].) güç yettiği kadar.i. (bkz: âlî. (a. alâim-i cevviyye astr.) ayrıca. sempatik. hirudinees. yüksek. pıh-tımsı.zf. alâik-i dünyeviyye dünyâ ilişkilerin. alâ kadr-il-imkân alâ kadr-il-istitâa (a. samanlar.). şeref. en. bâlâ). alâk (a.s.zf. âl-i kadir kadri. kıyâs'ın c.i. ulûfe'nin c.f. a'lâf (a. alâ hâlihi (a. (bkz: münâsebet). (bkz: bi-eyy-i hâl).b.zf. alâka (a. âl-i Abbâs Emevîlerden sonra 749 dan 1258 e kadar süren Abbasî hükümdar ailesi.) ilgilendiren. alak-ı dem kan pıhtısı. âl (a. ilgililer. hayvan yemleri. (a.s. fr. belgeler.i. "ilişkiler. kıyâs).) 1. "ilişki.zf. alâ kavlin (a.i.zf.i.) olduğu gibi. alâ külli hâl (a. c.) âdetin cereyanı üzere.zf.) pek aksak.zf. düzen.s. meteor. (bkz.) nişanlar. pıhtı kabilinden olan.

yüksek dağlar. ilâve'nin c.) vâsıtalar. 5 .zf. (bkz: alenen).zf. instrument d'optique. ün. (a. alem'in c. has isimler. 2.) izler.) uygun olarak manâsıyla terkip yapılır. 2. nöbetleşe.) rivayet edildiğine göre. (a.) gözö-nünde. yal.elem'in c.) üzere mânâsına acele üzere.i. (a.i. üzüntüler ve hastalıklar. âlâve alâ-vechi alâ vech-il-isti'câl alâ vech-il-ihâta alâ-vech-it-tafsîl alâ vefk alâ vefk-il-matlûb alâvî âlây âlây-ı vâlâ alâye (a. alenilik. arma. astronomi ve meteoroloji araştırmalarında kullanılan âletler. (a. nişan.) açıkça. (a. kederleri. sırasıyla.zf. sebepler. (a.i.) rütbelerine ve derecelerine göre. 4. tanık göstererek. alâmet'in c.) kısaca.zf. bayraklar. cümbür cemaat. hep birlikte. hezl yoluyla gibi.) açıkta. 3.cü.i. (bkz: ale--dderecât). içine almak üzere. yükseklik.zf. (f. baskı âletleri. takımlar. s.i. gözle ilgili dürbün. (a. alâim) l. gurbet elemleri.zf.zf. âlet'in c. damga. fiz.i. sızılar. acılar. (a. herkesin gözü önünde.) alev. 2.) yoluyla mânâsına mürekkep kelime yapar.) bu nimetler karşılığı üzere. (a. hep beraber. belge.zf. sancaklar. herkesin önünde. (a.zf. avadanlık.zf.) kıyâs yoluyla. alenen. istenilene uygun olarak.zf. ışık araçları.) Allah'ın farzettiği üzere.) kederler.) odun kömürü. (a.i. (a. (bkz. kocaman. hastalıklar.) eğlence yoluyla.zf.) şahit. nişanlar. fikrin elemleri. (a. alay suretiyle.i. gözlük gibi optik âletler.) şahitlik yoluyla. tafsîl üzere. kabîle başkanlan. açık. (a.) 1. (a. ahzân).inceden inceye.c.) 1.alâ külli şey'in kadîr a'lâl âlâm âlâm-ı fikr âlâm-ı gurbet âlâm u askam a'lâm âlâ mâ-faraz-Allah alâmât alâ melei-n-nâs alâ merâtibihim alâmet alâmet-i fârika alânî alâniyet alâniyeten alâ-rivâyetin âlâs âlât âlât-ı basariyye âlât-ı câriha âlât-ı katıa âlât-ı nâriyye âlât-ı rasadiyye âlât-ı tab'iyye âlât-ı ziyâiyye âlât ve edevât âlâ tarîkın alâ tarîk-ilhezl alâ-tarîk-il-hezl alâ-tarîk-il-icmâl alâ-tarîk-il-istişhâd alâ-tarîk-il-kıyâs alâ-tarîk-il-münâvebe alâ-tarîk-iş-şehâde alâ-tilk-en-niam âlâv. aygıtlar. işaret. meydanda. (f. 3.i. bir şeyin dış yüzü. (a.) nöbet yoluyla. kesici âletler. .i. elemler. ışık vâsıtaları. iz. (a.) her şeye gücü yeten. yaralayıcı âletler. (a. (a. (a. (bkz: alâim). (a. (a. illet'in c.) alay. (a. iri.zf. (f. zf. söylenenlere bakılırsa. herkesin önünde.) ilâveler.zf.zf. fr.i. ateşli silahlar. (a.i.) 1. şöhret. (a. ayırıcı işaret.) yüksek yer. 2. vatandan uzak kalma acılan. sınır işaretleri. alâmât.

hayvan yemi. dehr). (o.) müştereken.i. fr. bayrak. (a. ençok. (bkz: aceleten). (a. genel olarak. yetecek kadar. (bkz: alâ-merâtibihim). (f. âlemûn.) umumiyetle.zf.zf. pıhtımsı (kan). boyuna.) umumiyet üzere. sülük.körlemeden. (bkz: âlek.) çabucak.i. (a. sünbül-i asâfir). (bkz: âle. o. avalim) 1. fr. .) körü körüne. çarçabuk.) daimî surette.zf.zf. (a.c.zf. çokluk. (a. (a. 2. tantana.zf. nişan.i. alebiyye ale-d-derecât ale-d-devâm alef âlef âlek âlek aleka alekî alekıyye ale-l-acâib ale-l-acele ale-1-âde ale-l-amyâ ale-l-ekser ale-1-fevr ale-l-gafle ale-1-hâdise ale-1-hâdisiyye ale-l-hesâb ale-l-husûs ale-1-ımıyâ ale-l-ıtlak ale-1-icmâl ale-l-infirâd ale-1-istimrâr ale-l-iştirâk ale-l-ittisâl ale-l-kaide ale-l-kifâye ale-l-umûm ale-l-usûl alem a'lem a'lem-ül-ulemâ âlem (f. teker teker. (a. sülü-ğümsü.zf.i.) hesaba sayarak.) kaideye kurala göre. rastgele. 3.) uzun boylu. (a. (a.zf.s. yemiş kapçığı. capsules.) 1. sürekli olarak. 1. (a. (f. 2. 6.zf.) gölge hâdisecilik. 7. ("ka" uzun okunur. birbiri ardınca. bilgin. basbayağı. sancak. 2. (a. (a. pek. çanaklar.zf.i.zf. [aslı ale-1-ımıyâ'dır]. alebât) bot. (a. 2. âlenıîn. şaşılacak şey.) çok veya en teklifsiz.zf. 2. a.s.s. epiphenomenisme. (bkz: ekseriyyâ).âlâyiş Alcem âle âle alebât alebe alebî. (a. yemiş kapçıkları. nasıl olursa olsun.) aralarında fasıla olmadan. dudaktaki çatlaklık. 4 yüksek dağ. fr.c.zf. bulaşma. (a.i.) yeter derecede. (a.b. âlimlerin âlimi. bayağı. (a. ot. (a. toplu olarak.i. mutlaka.) yemiş kapçıkları. (bkz.zf. a'lâm) 1. [ikinci mânâ uydurma olmakla beraber yaygın ve galiptir].) dalgınlığa gelerek. kan pıhtısı.zf. yulaf.i. alûfe [ulufe olarak da kullanılır].) yol yordam gereğince. ale-1-amyâ). (a.) topluca. cihan.) 1. depdebe.) zool. çanaklar. dünyâ. birlikte. (a. âdet olduğu üzere.) birer birer. alekat) 1. 2. alâmet.zf. (a. 5. capsules. minare tepesi. birden. ayrı ayrı.) 1. genel olarak.) hele. (bkz. (a. (a. (a. i. 2. a. (a. alebe'nin c. (a. çamur. çanak ile ilgili.) derhal.) gölge hâdise.) tuhaf.i. sünbül-i asâfir).zf. sülükgiller. fakirlik. (bkz: garîb). (a.zf.i. (a. 8. sarıgın altın teli. fr. yapışkan balçık. çok) bilen. bilginlerin bilgini. capsulaire. kan pıhtısı.c.zf.) körü körüne. fr. a'lâf.zf.s. defaten.) bot. âlim'den) en (daha. saman. cana yakın. körlemeden.c. uzun. (a.) derecelerine göre.zf. (f. (a. epiphenomene.zf. (a. sırasıyla. 2. [Güneş veya yağmura karşı] sığınak. has isim. (bkz: ale-1-ımıyâ).s.) 1. (a.) ilâç için kullanılan ve "hint sünbülü" denilen bir çiçek. sınır işareti. bulaşıklık.) I. (a. gösteriş.) aralıksız.) çok vakit.i.) ilâç 'için kullanılan ve "hint sünbülü" denilen bir çiçek. husûsiyle.s. dalgınlığa getirerek. boş bulunarak.

mânâ.s.f.f. bütün âleme yayılan.b. öteki dünyâ. âlem-i gayb görünmez âlem. bu dünyâ. öteki dünyâ. âlem-i siyâset siyâset âlemi.) bayraktarlık. âlem-i esbâb madde âlemi. alem'den) has isimle ilgili. fânî dünyâ.s. fânî dünyânın dışında olan âlem. âlemâne (a. alem-efrâz (a.i. âlemîn (a. âlem-i ma'nâ rüya âlemi. Alemdâr-ı Nebî (Peygamberin bayraktarı) Hazret-i Ebû Eyyûb-il-Ensârî. içkili eğlence. dünyâyı süsleyen. âlemeyn (a. âlem-i fânî fânî âlem. âlem-i mevâlid" de derler].) iki âlem.) bayrağı kaldırmış. yükseltmiş.b. var olma dünyâsı. 1. âlem'in c.s. yaradılışın dördüncü basamağı. orta ait. âlem-ârâ (a. alemî (a.Tanrının bulunduğu dünyâ. âlem-i şahâdet tas. âlem-efrûz (a. âlem-i eflâk ü encüm.) dünyâya ait. lüzum. siyâset dünyâsı. âlem-i nâsût.) cihanı tutan. 4. âlemî (a. alem-efrahte (a.s.s.) âleme mensup olanlar.f.i. [dünyâ ile âhiret |. halk. 3. âlem-i anâsır. eğlence.b.içki âlemi.s. âlem-i hiss.f. âlem-i nakayis nakîseler âlemi. âlem-i istiğrak iç dünyâ. âlem-i kitmân saklı âlem. insan. Örfî idare (sıkı yönetim)' nin kapatmasıyla "Takvimli gazete" ve "Teşrih" adıyla çıkmıştır.b. dünyevî. âlem-i lâhut Tanrı âlemi. (bkz: mânend.b.s.s. rüya âlemi.s.f. âlem-i nâr ateş dünyâsı.f. âlemi-yâne (a.) dünyâlar.i. âlemiyân (alemî'nin c. (bkz: âlemûn. âlem'den. âlem-i âb âlem-i âhiret âlem-i berzah âlem-i berîn âlem-i ceberût . bu dünyâ. alem-dâr (a. âlem-i ervâh ruhlar âlemi. dünyâyı zapteden.) âlemi.f. bütün âleme ışık saçan.b. bayrak taşıyan.) 1. âlemiyân) cihâna mensup.b. âlem-i sabâvet çocukluk dünyâsı. insanlar.) insanoğluna ya-kışırcasına. âlem-i misâl uyku.zf. âlem-i kudsî Tanrı âlemi. avalim). bayrak kaldıran. alemiyyet (a. en yüksek âlem.f.c. âlem-i kevn varlık âlemi. âlem-i melekût Tanrının mutlak hükümdar olduğu âlem. insanlar. âlem-i menâm.) bayrak çeken. 2. Refi' Cevad Ulunay tarafından istanbul'da yayımlanmış günlük siyâsî bir gazetedir. âlem-gîr (a. (bkz: sancak-dâr). âlem-i şems Güneş ve peykleri.) cihanı parlatan. kişinin kendinden geçip daldığı âlem. 2.i. âlem-i hâb uyku âlemi. âbâd). âlem-i ulvî ruhlar âlemi. [Buna "âlem-i mülk. alem-dârî (a. meç.f. alem'den) bir kelimenin has ismi olma vasfı. c. âlem-i kevn u fesâd var olma ve bozulma dünyâsı.

zf. (a. (t. (a.s.b. gün doğmadan evvel.s. (a. (a. bir boyda. (a.âlemli âlem-nümâ âlem-penâh âlem-pesend âlem-pîrâ âlem-sûz âlem-şümûl âlem-tâb Âlemûn alen alenen âleng alenî aleniyye Müzâyede-i aleniyye Müzâkere-i aleniyye aleniyyet ale-r-rağm ale-r-re'si ve-l-ayn ale-s-sabah ale-s-seher ale-s-seviyye âlet âlet-i musavvat âlet-i tecfîf ale-t-tafsîl ale-t-tahkik ale-t-tevâlî ale-t-tahmîn ale-t-tahsis ale-t-tertîb alevgîr alev-hîz Alevî alev-keş alev-rîz aley aleyh aleyhâ aleyh-dâr aleyhi aleyh-il-la'ne aleyhim.zf. arka arkaya.) aşikâr.b. açıktan açığa.i.) sırasıyla. (bkz: cihân-şümûl). uzun uzadıya. (a.i.i.) âlemin sığınacağı yer.) aşağı yukarı.s.b. 2. . (a. (f. âlât) 1. kararlamadan.zf.) onun üzerine olsun.zf.s. vâsıta. (a.) karşı.i. (a. kızılbaş.) arası kesilmeksizin. (a. (bkz: alâniyet).)hususî olarak.i.) rağmen. zıt. (t.f.f.s.) âlemi süsleyen. kurutaç. (a. (a. (a.) 1. avadanlık. karşıt.) dünyâyı parlatan. (a.c.c.) aleyh kelimesinin cemi ve tesniye şekilleri. siper.c. fız.) alevden fırlayan. (a. (a.) "lanet onun üzerine olsun!" mânâsında şeytandan bahs edilirken kullanılan bir söz. (t. (a.zf. (a. (a-i. müsavat üzere.c. (a. bir düzen üzere. istihkâm.b. parlayan. (a.) alevlenmiş. açık. 2.zf.) halının bordur çerçevesi içinde yalnız bir tarafta bulunan mihraba benzer hattî şeklin üzerinde. (a.) açık.) karşı.âlem'in c. s.zf. muhakkak).f. (a.) âlâ edatının zamirle birleştiği zamanki şekli.e. (a. 2. şey]. (a.) gözönünde olma.zf. 3.s. 2.b.s.b. açık artırma.) cihanı yakan.i.) sabahleyin.) senin üzerine. gizli olmayan.b. (a.i. (a. makine. meydanda olma.c.f.b. avalim).) 1. (a.b.) "ona selâm olsun!" mânâsında peygamberin adı anılırken kullanılan bir söz. (a.f.) mufassal olarak. (bkz: alâniyeten).e.s.f. (bkz. fr.) 1.) dünyâlar. (a. (a. (a.) alevlenen.f.s.) dünyâyı gösteren. (bkz: âlemin. (t.f.i. aygıt. açık müzâkere.) herkesin beğendiği [yer.zf.) alenî.t. göz önünde. (a. en çok. mikrofon.) seherleyin.b. erkenden.) açıkça.s. çubuklara bağlı dörtgen motifleriyle birlikte heyet-i umûmiyesi. peki.f.zf.f. (bkz: edevat).) onun üzerine.) alevlenen.b. (a. aleyhimâ aleyh-is-selâm aleyke (a.) "baş ve göz üstüne" başüstüne. dessiccateur. aydınlatan.b.b.) cihanı saran. hele.s.f. besbelli. göz önünde. (a.) muhakkak surette.zf.zf. saldıran asker.f.e. birbiri ardınca.s.s. seher vakti. Hazreti Ali'ye intisabı olan kimse.

) Allah. alî (a. aliyy (a. râzık-ül-verâ).) himmeti yüksek olan. âlete mensup. âlim-âne (a.) bir şeyin en yukarısı.b. 2.b.s. âlih'in c.b. âlî-mekân (a. alîk (a.f. âlihât (a. âlî-himmet (a.s.s.) yüksek yara dılışta olan.) alenî.zf. Aleyküm aleynâ âlgûn âlgune . çok saygıdeğer.s. âliyye (a. mabutlar.i.f.s.) hafif mizaçlı.f.f.zf.b. [ikincisi] kadın adı. alîl (a.i. alîf (a. âlî-makam (a. âlet'den) 1. şerefli. allık.s.) mayası yüce olan. yemin edici.) âlete mensup.s. yüce. ilâh'ın c. f. âlî-baht (a. âlihât) tapınılan şey.) tapınılan şeyler. 3.) yüksek rütbeli. 2. mabut. koyu ve parlak pembe.c. tepesi.) yüksek.b. âlim-ül-gayb (a. âlî. necip. 2. kederli. pusarık. sakat.f.) 1. Mekâtib-i âliye yüksek mektepler. âlimân (a.s. i. âliye (a.) âlimler. serap. âlim (a.b. âlî-câh (a. Tedrisât-ı âliye yüksek öğretim. dördüncü halîfe.) soyu yüksek ve temiz olan.s.b. âlim-ül-gayb ve-ş-şahâde görüleni görülmeyeni bilen. ("gu" uzun okunur. çok takdir edilen. bilginler. i. meşhur bir çeşit lâle. 2. ilm'den. âlî-cenâb (a.) hayvana bir defada verilen yem.s.e. ulu. ulemâ') çok okumuş. eden.s.) bizim üzerimize olsun.) al renginde. büyük. âlî-şân (a.s.i.b. cömert. yüksek kıymette olan.i.) makamı yüksek. kadınların yüzlerine sürdükleri pembe düzgün.) bahtı yüksek.) ilâhlar. âlihe (a.b.s. (f-s. okullar. 2. c.f. âlî-güher (a. ıztırap çeken. Tanrı. [kurucusu Ahmed ibni Alî-yül Harîrî-yül-Alî-yüd Dımışkıyyül Şâfıî-yül-Halvetî'dir. Âliye (a.b. "bilgisi ezelî ve ebedî olan" demektir].it. bilgin. âlim-ül-guyûb (a.i. 2 .b.) Allah.s.) 1.) 1.) Allah bilir ki.f. Halvetî tarikatı şubelerinden birinin adı. meşhur.s.]. âlî. çok kıymetli. [birincisi] erkek. derecesi yüksek olan. tanrılar.s. şan ve şerefi büyük olan. meşhur bir çeşit lâle. haysiyetli kimse.s. âlih (a.i. alimallah (a.) yeri. (bkz: a'mâ).zf.) (bkz: civân-merd-âne). 2.) elemli. ünlü. âliye (a.e. (a. illet'den) l.i. alîn (a.b.) sizin üzerinize. âlim'in c.) yem torbası.s.i. ulüvv'den) 1.b. 2. âlih (a.) âlime yakışacak surette. âlim (a.s. âlî-cenâb-âne (a. alîk-üd-devâb yem torbası. âlî-fıtrat (a. [Allah'ın sıfatlanndandır.it. alîm (a. çok talihli. âlî tebâr (a.s.) Ebû tâlib'ih oğlu ve Peygamberimizin damadı ve amcazadesi.i. ilm'den) çok bilen. hasta. âletle ilgili.h. kör.s. (bkz.(a.) 1. âlî kadr (a.

bulaşıklık. bulaşmışlar.) hayvan yemi ["ulufe" olarak da kullanılır]. 2. âlûde-dâmenî (f. allâm-ül-guyûb görünmeyen şeyleri bilen.) acı hıyar.b.f.i. Hûda). alışık.Ulûm-ı âliyye aliyy-ül-a'lâ âlîz âlîzende alkam alkame Allah Allah-Muhammed-Alî teknik bilgiler. 2.b. dönek.s. tüylü erik. âlufte-gân) 1.i.b. 1) tasdik işareti. âlû-yi Buhârâ 1. kör.zf.) Tanrı. âlüğde (f.) fil yılı. âlû-gürde (f. [Allâm. allak (o. s.i.b.c. garkolmuş. Allâme-i küll her şeyin sırrına vâkıf olan. âlûde-gân (f. iffetsiz [kadın]. ilm'den) çok bilgin. . alûfe (a. yüksek yer. Türkistan eriği. a'vâm) sene.zf.i.) 1.s.) günahkârlık. âlûde-dâmen (f.) nazlanarak göz ucu ile bakan.i. iffetsiz. 2. önümüzdeki yıl. (a. şeftâlû [şefteâlû] kayısı eriği. âm (a. fahişe.i. suçlular. sözünde durmaz. Allah-Kerim Yeri Eski Türk kahvelerinde fakirlerin para vermeden oturup yattıkları yer ve sayvan.c. 2) yemin. (a.) 1. (bkz: aşüfte). namussuz kadın.) naz veya kırgınlıktan dolayı göz ucu ile bakma. âlûde-dâmânî. allame (a. (a. erik. âlûde'nin c. (bkz. âm-ı kâbil.s. (a. Allah adamları. manevî körlük.i. yağmur bulutlan.i. yıl. âlüfte-gân (f. tuğla fırını.) Allah adamları.) çifteli [at]. Zerd-âlû [canerik] zerdali.) en iyi. yücelerin yücesi. Allâhiyân) Allah adamı.s. s. Allâhiyân (a-i. gök. acı tat. bulaşıklar. çifte. ulüfün c. bulaşık.) vişne. allâk (a. 2.c.) 1. Allah-Eyvallah [bektâşilerce]. Allah'ın sıfatıdır]. (f. Allahü a'lem bi-s-savâb Allah doğrusunu daha iyi bilir. acılık. 2. a'mâ (a.b. âlüfte (f.c. Halik. 2.) can eriği. kendisine güvenilmesi caiz olmayan [kimse].c.) şiddetle saldıran. bilgisizlik. Allâhân (a. Allâhî (a.i.) namussuz kadınlar. Rabb. âm-ı mukabil gelecek sene.i.i. âlüfte'nin c.s. Bektaşi tarikatına mahsus bir deyim.) eteği bulaşık.i.) Allâhîler. en a'lâ. [Hrisriyanlann "Pederoğul-Ruhullah" telâkkilerine uygun bir teslistir]. âlû (f.i. veliyy-ullahlar. Allah. âm-ül-fîl (a. ulufe). 2. [Farsça "âlîzîden" mastarından]. Allahü ekber Tanrı uluların ulusudur. ermişler.s.i.) en yüce.) 1. amâ (a. âl-ül-âl (a.) 1.i.) 1.Allâhî'nin c. âlûde (f.i.i. (bkz. en üstün.s. dalmış. âlûde-gân) bulaşmış. ahşkan.i. meç.) sakızcı.) 1.i. görmezlik. âlûsî (f. allâm.) 1. körlük. 2. âlû-bâlû (f. 2. âlûde-dâmân. câhil. saldırıcı. alyâ (a. veliyy-ullah). [konuşmada kısaltılarak "âlbâlû" denilir]. acı hıyar.) kıç atma. yükseklik. şeftali. âlûde-gî (f. âlûs (f.s. (f. âlûd.s.

i.) sarıklar.i.b.) muhasebeci.) göz pınarları. geliş-gidiş. 2. (a. (a. hayatlar. 1. emân amân-nâme a'mâr âmâr. çıkarma.) [eskiden] bakanlar kurulu başkâtibi. (f.i. b. eminlik. başa sarılan şeyler. imâret'in c. istekler.) ' insan vücûdunda hâsıl olan şiş ve kabarcık. yazı hokkası. dört işlem. (a. bayındırlıklar. âmâre âmâre-gîr amâs -âmây a'mâ-yı elvân a'mâ-ül-eşkâl amd amden âme âmed âmed ü reft âmed ü şüd âmedci âmede-gû âmeden-gâh (f. dilekler.i. say man.h.) 1.t.i.) âmâdelik.i. ma'sumcasına emeller. karar.) 1. ma'mûreler. (f. amel'in c.i.i. korkusuzluk.b. emel'in c. renk körlüğü. (a. (a. (a. metalürji. ıstıraplı. sinler. (f. mat. – (f. baş zırhlan. ömr'ün c. bağışlama.i. karında su birikme hastalığı.i.i.i. 2. âmâc-geh âmâde âmâde-gî âmâh amâim amâir. 3. geliş. bağış.) bir kimseye iltimas yapılması için bir başkasına hitaben yazılan yazı.b.fr.i. amm'ın c.) 1. güzel işler. yaşanılan müddetler.) düşünmeden güzel söz söyleyen kimse.) işler. yaşayışlar. bölme]. hedef. (f.) amcalar. (bkz: kasden). 3.) dolduran. [toplama. (f. (f. mathematique.s. akromatopsi. hazırcevap [kimse].) herkesin girebildiği umûmî yer. varıp-gelme. 2.i. hazırlanmış. nişan atılacak yer. niyet. (a.âmâc âmâc-gâh. fr. ümitler. (bkz. operation composee. garip şeyler. işlev yitimi. (bkz: şüd). zahmetli işler. 2 hakkıyla ve iyi yaşamalar. hoşa gidecek tuhaf. geldi-gitti.) kabarcık.s. imâme'nin c. geliş-gidiş.i. nişan tahtası.i.f.) hazır. kavmin emelleri.i. umk'un c. (a. âmâh). geldi -gitti. mat. süsleyen.) çok eskiden Sînâ yarımadası bölgesinde yaşadığı sanılan ve gariplikleriyle şöhret bulan bir kavim. (bkz: imaret). şiş (bkz: âmâs).) nişan yeri. (a.i. (f. yer derinlikleri. (f.i. . (a.) 1.) kast.) derinlikler. (f. psik. psik. (bkz: umk). eziyetli. hayır müesseseleri. (f. karışık işlem. saban demiri.zf. (a. hazırlık.) derinlik. (bkz: âhen-i cüft. çarpma.s.i.) ummalar. inceleme.i.i. amâyir amâir-i hayriyye âmâk a'mâk a'mâk-ı zemîn amâkat a'mâl a'mâl-i erbaa a'mâl-i hasene a'mâl-i mürekkebe a'mâl-ül-ma'den a'mâl-i şakka âmâl âmâl-i kavm âmâl-i ma'sûmâne Amalika a'mâm amân.i. 2.) gelme. apraksi. âhen-i gâv).) isteyerek ve bilerek. (f.) 1. 2. 4. (a. (a.i.b.j-I (f.) divit. edi yitimi. (f. maak ve mauk'un c. (a. yaşlar. hesap.

s.cü.) 1. (f. pratik. ergographe.) şaşkın.i. 3. zayıf gözlülük. leyleklerin gelmesi.s. âmihe]. hakikat.. 3. aşk hastası. âmîge âmîgî âmih âmîhte âmîhte-gî âmîje amîk Bahr-i amîk Fikr-i amîk âmil âmil âmile âmiletân amîm (f.) işçi. (bkz: âmenna). (a.i.) iş yapmaktan kalmış.s. (bkz.b. operasyon. (a. [müen. 2. (f. 2.b. bir doktorun hastanın bir yerini kesip tedâvî etmesi.b.) hakikî [mecazî karşılığı]. c. 3. şaşakalmış. avâmil). (f. diyecek yok!" anlamına gelir. umûmî.i.s.i. i. [yapma kelimedir]. (a. kim. iki bacak. (a. karışık.i. yılda.) 1. ayak. c. (a. (f.b.) hastaların ameliyat yapıldığı yer. meydana getiren.i. başlıca nokta.s. şef. elemansal iş.s. (f.) işleme suretiyle. 2.) işyazar.zf. (a.) 1.umk'dan) derin.) vergi tahsildarı. (a.) inandık. diyecek yok. mütevelli.) 1. iş göremez durumda olan. gelen.s..s.) bir sanat eserinde sanatkârın imzasından önce yazılan "tarafından yapıldı" mânâsında bir söz. 2. yıllık.) karışmış. mahlut.) uzun ömürlü. (a. işleyerek. (a. amel'den. 2. pek yaşlı.b. şâir.s.) (bkz: âmed ü şüd). çiftleşme. (a. amele. (bkz : amiyy). sebep.s. isteyen. işleyen.âmedenî âmeden-i laklak âmedî âmediyye âmed-şüd amel amel-dâr amele amelehu amelen amelî amel-i cüz'î ameliyyât ameliyyât-hâne ameliyye amel-mânde amel-nâme amel-nüvîs âmen âmennâ âmennâ ve saddaknâ âmentü a'mer ameş Âmî amîd Âmid a'mide âmîg.) Kur'an'da.i.s. (a.i. ırgat.s. âmil'in c.s. (bkz: fiil).i.) gümrük vergisi. (a. komutan. (a.s. çok hasta." diye geçen bir âyetin başında bulunarak Müslümanlık kurallarının remzi olup "inandık. (a.s.f. 4. (f.) 1. 2. amûd'un c. islâm dîni inanışlarını anlatan ve "Âmentü billahi ve me-lâiketihî ve kütübihî ve resulihî. . iş. iki ayak. niyet. (a.s.s. (f.) karışmış olma. derin düşünce. fr.i.f. çalışarak.) emeli olan. (f. (a. (a.) fiilen. i.) Diyarbakır'ın eski adı.senevî.b.i. 2. fr. geliş. meç. güvenilir.) 1. (bkz: âmîze).f. (a. berat.s.tar. derin deniz. mütesellim.). umûm'dan) umûma ait. 4. inandık ve tasdik ettik. yaygın.zf. (a. amelî). amel'den.) çok veya en emin. avâmil) bacak.f. gözü zayıf olma. vâlî. travail elementaire. bir işi yapan.i.) direkler. 2. kolonlar. (a. katkılı.cü. vergi tahsiline me'mur kimse.) yetki belgesi.i. (a.) 1. (a.s. karışık olan. önder. (a. (bkz: âmedci). sürgün. 2. tecrübeler. sütunlar. genel. (a.h. (a.) 1. (a. 3. işleyerek yapılan şeyler. içsürmesi. karışmış. karışık. 1.f.

bahşişi.) Ankara şehri.i. Muhammed'in annesi.s.) saçı sakalı kırlaşmış adam. bayındırlaştıran. Devlet hizmetlerine ait mas-rafl'ann muvakkaten veya daimî olarak yapılmasını temin etmek üzere muhasiplere yazılı olarak izin ve emir veren şahıs. [bkz. (bkz: imtizaç).zf. Amma sıkıntı çektik ha. emrederek. .) 1. resmî. 2.) bundan sonra. bağışlama. affetme.h.i. emn'den) gönlü emin. îmâr olunmuş. (a. 2.) 1.) 1.) amcalar.yi içine alan. esenlikle. (f.i. (a. (a.zf.i. 2.i. uygun. (a. yapıcılar. (a. buyuruculuk. ümerâ) 1. âmin-hân'ın c. ama. bağışlayan. fakat.s. ammete âmme âmmeten âmmî Ammûriyye ihsanı. o kadar ki.) görmeyerek.f. düşünmeyerek. emin olarak.i. Tanrı.b..) kır saçlı. emreden.f. (a. 2. s. (a. ammî. bir memurun vazife bakımından büyüğü. kalbinde korku olmayan.b.) .s. (a. 2.s.) umûmi.s. (f. (a. şâmil].s. kır sakallı olma.s.) Hz.s. genel. (bkz: âmürziş).c.s.) âmircesine. "âmire"].amîm-ül-ihsân âmîn âmin alayı âmin Âmine âminen âmîn-hân âmîn-hânân amir âmir âmir âmir-i mücbir âmir-i i'tâ âmir-âne âmiriyyet âmirziş âmirz-kâr âmiyâne âmiyy amiyyâ -âmîz âmîze âmîze-mu[y] âmîze-mûyî âmîz-gâr âmîziş amm âmm ammâ ammâ ba'dü ammâl ammâr ammât âmme. âmin diyenler. öyle ki.) umûma mahsus olan.) amirlik. tanrı bağışı. yâ Rab duamızı kabul eyle! [eskiden] çocuğun ilk mektebe başladığı gün yapılan tören. (a. (a. (bkz: salimen). emr'den c.zf.c. bayağı. (f.s. (a. umûm'dan) umûmî. (a. âminci. devlet idare adamları. affeden. karışmış.b.) mamureden.) geçiniş. (a.s.zf..) 1.s. şu kadar ki.i.b.) 1.. (a. emn'den) sağlıkla.b. (a. (f. 3. (a. amın'ın c. bir kimseye bir işi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kimse. 2. 2.) öyle olsun. bayırdır.f. şenlendiren. huk.zf.s. umrân'dan) 1. [müen. bağışı umûmî olan. (a. korkusuzca.s. affeden. genel olarak. 3. (f. .i. (a. (a. gelelim maksadımıza. âmîn-hâ-nân). avamca. (a. bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdîdi yapmaya muktedir olan kimse.) karışık. mâmur eden.c. (a.) yaraşan.e. âmin diyen. buyuran. lâkin.. çokluk bildirir Amma yaptın ha. (a. (bkz: ammâr).). ancak.le karışık. (a.) hala. uysallık.s. (f. âmir olana yakışacak surette.zf.) avama mahsus.n. devlete ait. (a. (bkz: âmir).) adîce.i. (a. mahlut.i. (bkz: âmîje').) âminciler. (bkz: âmm). eko. (f. ammât) amca. (f.f. herkese ait.s.

2. nebîler ve velîler. kaimen). bel kemiği. anhâ ondan (müennes). (a.) 1.) bilen.s.i. 3.i.) dik olarak. an-samîm-il-kalb can ve gönülden. afüvv. (f. öğreten.b.) dizilmiş.i.s. 2.i. âmürz. *dikey. nurdan sütün. öğrenci. anh ondan (müzekker). şu bu ve öteberi. pek az bir zaman. öğretme.i. âmût (f. 2. bağışlayan. an-il-gıyab arkadan. ân-be-ân gittikçe. direk. düşünmeyerek ımiyyâ.) 1. çalışkan. iyi. Ammiyâ (a. (f.) l.e. çok çalışan. meyva. anhümâ o ikiden.i. fayda. sütün. (bkz: âmm). c.) yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası.i. (bkz: afi. an-kasdin bile bile. âmûz-gâr (f. âmûz-gârî (f. 2. (f.s.) yukarıdan aşağı. muallimlik.) -dan ve -den. an-asl aslından.i. (bkz: bi-l-iltizam). (bkz: afi. ortak. an-karîb yakından. âmûziş (f.) amca. boyuna. düşünmeyerek an (a. öğretmen. güzellik cazibesi. bağışlayan. âmûzî (f. günâhları affeden Tann. (a. kader. kendisi yokken. (f. yukarıdan aşağı dik inen çizgi. asıl.) 1. kalifiye işçi. anhüm onlardan.b. bilmezlikle.) öğretmenler. çok geçmeden. ân (f. amyâ (a.) öğreticilik.i. 5.) affeden.) hocalık.) 1. menfaat. (bkz. düşünmeyerek. bu. evân) lâhza.zf) görmeyerek.) bir erkeğin nikâhında bulunan bir kaç kadından herbiri. öğretmenlik. alım.) affeden.s.) 1.i. (a. dizi. ânât. 2. âmürziş (f. 2. öğrenme.) öğretici. Edeb-âmûz edep öğreten.vakar.s. dikey olarak. an-cehlin bilmeyerek.) affeden. anan) şu.zf. öğretmenlik mesleği.i. âmûzende (f. âmirziş). minhâ şundan bundan. bir miktar.b. uzun boylu [adam].s. öğrenmiş. düşünmeyerek ımyâ (a.) okumuş. az bir pay.i. öğretim. ammeyyâ. ummiyyâ (a. işçi.i. amel'den) 1.zf) görmeyerek.zf) görmeyerek.) âmürzende (f. zahire.s.i. anhâ. muallim. an-kümâ ikinizden. kıymet. öğretmen. öğrenmiş.i. -âmûz (f.c. yavaş yavaş. şöyle böyle ederek.amû amûd amûd-i fekarî amûd-i nûrânî âmûde amûden amûdî âmûg âmûhte âmûhte-gân âmûhte-gân-ı ezel amûl (a. âmûsnî (f.zf) görmeyerek. s. 4. .i. âmürzâ (f. kuma. âmürz-gâr (f. öz yürekten. âmürg (f. (f. 2. ân (a. (a.b.) affeden.i. an-küm sizden. hülâsa.

) elemanlar. impuissance.i.i. (a. muz. aslında.i. söyleyerek. (a. geleneksel. gelenek. iri taneli Hint pirinci. kelimeyi zarf yapar. bir bulut. (a. gittikçe.) sertlik. (a. güzel koku saçan. toprak.) anber yağdıran.) gece yarısı vakitleri.) 1.zf. pek kısa bir süre.i. insanın toprak. gece yanlan. meç. zamanlar. boyunlar.s.b.) aslından.) nahiyeler. yayla çiçeği.) 1. 3. gelenekle ilgili. (a. öğeler. traditionalisme.ân-ı vâhid -ân Şâh-an Zen-ân Hiras-ân Gûy-an anâ' ânâ' anâ-ül-leyl a'nâ' a'nâb anâdil ânâf anâfet ânak a'nâk a'nâk anâkat anâkib ânân anân a'nân an'anât anâne an'ane anânet an'anevî an'aneviyye anâsır anâsır-ı erbaa anâsır-ı hisâbiyye an-asl ânât ân-be-ân anber anber-bâr anber-bu[y] anber-efşân anberî.s.b.b.) boynu uzun [adam].i.) 1. yaprak saplan. korkak.zf.s. güzellerin saçı. rüzgârla kalkan toz bulutu. andelîb'in c.) onlar. (f.i.) zahmet. [insanda]. yapışkan ve miskgibi kokan. gerdanlar. anâne'nin c. fr. sıfat edatı. (a.) bülbüller. (a. (a. güzel koku.i. (a.) çok zarif. Nihâvend makamı gibi başlayıp sonradan yegânda karar veren makam. 2. başansızlık. anberîn anberiyye pek az. vakit ilerledikçe.i.) anber kokulu. fr. 2.i.) bulutlar. şahlar.c.) . an'anât) 1. bir an.i. unsur'un c. (a.) an'ane ile. (a. gelenekler. 2.) yaş ve taze üzümler.b. 1. (a. ankebût'un c.s. güçlük.b. enf in c. çoğul edatı. kadınlar. an'ane'nin c. mat. ân'ın c. meşakkat.i. (a. (f. (a.) örümcekler. ânî'nin c. ân'ın c.) burunlar. inv'in c. taraflar.) 1. hava. 3.i. en zarif. (a. . güzel kokulu bir ilaç.s. su. muvaffakiyetsizlik.e.). (a. 2. bot. (a. anber-nisâr).i.f.s. (a.s.i. 2.i. güçsüzlük.f.s. tafsîlât. unk'un c. (a.z. ineb'in c.) anlar. rakı.i. fr. su. anber saçan. kül renginde bir madde. 3.) anber kokulu. (a. bir hesabı yapmakiçin lüzumlu malûmat. (a. 2. 2. cemi. (f. 2) XV. hava ve ateşten yaratıldığını ve bu dört maddenin vasıflannı anlatan manzum eseri. rivayet. yüzyıl şairlerinden Boya-cıoğlu'nun. (dört unsur) 1) ateş. 3. (a.) 1. (bkz.i.) gelenekçilik. (a.) rivayetler.s. (a.i. ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak. (a.nuanccs.b.) cinsî muamelede iktidarsızlık. f. (a. ufuklar. (a.) ümîdi boşa çıkma. kabalık. (a.f.) gitgide.i. (a. ağacın ucu.

tahsildar.) gençlik çağının başlangıcı.) bir anda.) sıfatı. 2. Tıflâne gibi. hemencecik. şu bu. (a.s.s. fasılasız.s.i.b.e. ânât. çok geçmeden. [müen. Tıfl. (a.f.b.s. ismi zarf yapan bir ek Fakir. şiddetli.s.) ıztıraplı.zf. gece. inâd'dan) çok inatçı (a.s.) 1. i. (a. demincek beyân olunan.) pek yakında geçen.) hek.) demincek. bilmezlikle.) o vakit. sürekli.f. ihtiyar bekâr. (a.zf. zarif. öteberi. 2. (a.) yâni. (a.zf.e. (f.f.b. derhal. muztarip.) .) güzel.) den. 4. müfettiş. kasık kılı. . v. (a. (bkz. 4. o anda.anber-nisâr anber-sirişt anber-şemîm anber-ter an-cehlin andelîb andelîb-ân andem âne -âne a'neb anede Anele ânen ânen fe-ânen ângâh. (a. köle. unât) 1. s. (f.s. (f.) büyük burunlu [adam].f.i. biraz evvel bildirilen.) 1.) kaplar. garip [Şey]. (a. s. anadil) bülbül.i. şöyle böyle ederek. (a. 5. meşgul.c. (a. 5.zf.f. (a.i. ondan sonra.) anber gibi. (a. (a. meç. kaba muamele eden.) ondan [müen. inatçı [kimse]. (a. kanı dindirmek üzerekullanılan bir çeşit reçine.s. n. (a. (a. yukarıda. (a. olmuş meyvalar.) bülbüller. (f-i-) yayık [yağ çıkarmaya mahsus]. işçi. s. inâ'nın c. hemen. güzellerin benleri ve zülüfleri.) çok inatçılar. mütevâzi.s.s.) bilmeyerek. i. 6.) şundan bundan. bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.i. (a. muztarip. sert. bildirilen. (a. (a. anber-efşân). 2. 2. evânî). katılaşmış [kan ve mürekkep gibi akıcı maddeler]. yıldızları. Fakirane. (a. dişi ve yabani eşek.) o ikiden.b. (a.zf. i. sıkı bağlı şey.) ense. cedî (keçi) burcundaki v. 3. (a. e.i. ı. koyulaşmış.c. anat.zf.i. 7. (bkz. (a. 2. tuhaf.i.b.) devamlı. (a. ângeh anh anhâ minhâ an-hüm an-hümâ ânî ânî anî Esmâr-ı âniye a'nî Ânid Anîd anîf ânif ânif-ül-beyân ânif-üz-zikr ânife Ânifen anîk anîk ânîn Ânis Ânîse ânise âniye anîz an-karîb anber saçan. 2.i.zf. anhâ]. i. ihtiyar kız. alçak gönüllü.) 1.) inat eden.s.) olmuş. büyük ve şişman [deve].c.c. (bkz.s.zf. (a. (a. 2.zf. yabani eşek sürüsü. kasık.i. (bkz: hezâr). 3. kemâle ermiş. aniye].) anber kokan. (a. (a.s. 1.) cana yakın kız ve kadın. hezârân).) bir an içinde.s. 6.zf. unfdan) 1.zf. (a.) onlardan. (a.b.) yakından. bir geminin kendisine zincir veya halat bağlanmak için bedenin üst başına bağlanan halka. 3. (a. biraz evvel. kaçaklar.

) üzümcü.s. tar. (a.i. Dil-ârâ. güçlük.) 1. 4. 2. (a.) çöl Arapları.b. (a. özünden. Hicaz. (a. devşirme suretiyle toplanıp Türkçeyi ve islâm dînini öğrenmek üzere Türk köylülerine satılmış olan acemi oğlanlardan müddetini bitirip Anadolu Ağasının tezkeresiyle ulufeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. utanma ve namus. geniş. [Rumeli'ye işarettir]. (a.b.c. öz yürekten. *genel oylar. (a.) 1. avlu. zekâlar. bezeyen. [bu bakımdan "an zeamet" hisseden ibaret demekti]. (a.) örümcekimsi.i. çıplaklık.) örümcekler.i.) "mim'den geldi" aşk. (a.an-karîb-iz-zamân an-kasdin anka' anka-yı lâ mekân anka-yı mağrib ankebût ankebûtî ankebûtiyye ankût an-küm an-kümâ an mim âmed an tı âmed annâb an-nakdin an-samîm an-samim-il-kalb anûd anûn anve anveten anye an zeâmet âr âr-sız ar ü nâmus arâ' ârâ' ârâ-yi umûmiyye -ârâ Arab ârâb A'râb yakın vakitten. (a. oyunlar.) süsleyen.) "oylar. (a. komşuluk. Meclis-ârâ. Şam. (a.i. (bkz: anîd). (a. bir mahallin takririnde o mahalde mevcut timardan başka âher sancakta da timarı olan kimsenin o âher sancaktaki timarına verilen ad. kavgacı.s. (a. fr.f. 3. tar. Allah. (a. .zf.i.i.) can ve gönülden.i. (f. (a. [Anadolu'ya işarettir. örümceksi. cismi olmayan bir kuş. 2. a.) "ti 'dan geldi" aşk.) nakit para olarak.).zf. re'y'in c.cü. devşirme suretiyle toplanıp Türkçeyi ve islâm dinini öğrenmek üzere Türk köylülerine satılmış olan acemi oğlanlardan müddetini bitirip Rumeli ağasının tezkeresiyle ulufeye yazılanların kayıtlarına verilen işaret. 3. -arachnides. kuvvet. mıntaka. ismi olup. (bkz. inâd'dan) inatçı.s. çıplak arazi.]. 5. (a. dekler.) sizden. cebren. zorluk.i. a'rab veya urban ve urub) Irak. (bkz: sîmurg). ismi olup cismi olmayan nesne. anâkib) örümcek. (a. hileler.) ikinizden.i.) tar. (a.i.) örümcek. Zümrüdüanka kuşunun bir adı. hacetler. Yemen ile Mısır'da ve Afrika'nın şimalinde bulunan semitik kavmin umûmî adı.i. Ceziret-ül-Arab.i.zf. (bkz: bi-1-iltizam).s. (a.zf.zf.c.) içinden. (a.zf.i. (a. (a.) zorlama. (bkz: bi-âr).f.) isyancı.) bile bile. zümrüdüanka kuşu.zf. (a. ireb ve irbe'nin c. (a.i. kahren). (bkz: arat2).) utanma. tas. Arab'ın c.) meşakkat.cü. . zor. bölge. utanmaz. . ("ka" uzun okunur. akıllar.) 1. (a. 2.

arabât) 1. örfün c.b.f.b. (a. küçükten büyüğe yazılan yazılar.i. (a.) rakı içen. (a. ter. arûs'un c. eârîb) çölde yaşayan Arap. (a. eski İranlılarca o günkü işler için me'-mur farzolunan bir meleğin adı.) arz olunan hususlar.) (daha. Beyâtî-arabân gibi si koma bemolü.i.i.) 1.) a'raftakiler. duht-i rez.i.f. (a.) Arap edebiyatı. 2. (f. (a. Dede Efendi'nin terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış bir mürekkep makamdır.i. Beyâtî-arabân makamına bir kürdi dörtlüsü ilâvesinden mürekkeptir. Şevk-ı cedît ve zevk u tarâb makamları. keçi veya koyunun memesine geçirilecek torba. (a.s. açık saçık konuşma. (a.) muz. 2.c. rakı.s. üzüm ve sâireden çekilip elde edilen ispirto.i. (a.i.i. (a.s. arabiyyet'in c.b. kürdî dörtlüsü için si bekar ve küçük mücenneb bemolü lâhin içinde ilâve edilir. itiyatlar. Güçlüsü birinci derecede beyâtî-arabân'ın güçlüsü olan nevadır. (bkz: bint-ül--ineb.s.i. Arap kavmine mensup. terle ilgili.) tere mensup. arefe'nin c. (a. tepe. Yâni şetaraban gibi yegâh'da değil.) muz.i.i. (a. (a. (a. arîza'nın c.Arapların yaşadığı memleket. mi bakıyye bemolü. muz.s.f. cennet ile cehennem arasındaki bir yer.f. başında yazılmış bir dergide geçen makam. ırk'ın c.i. 2.i.) âdetler.) kavuk altına giyilen takke.b. adı XIX. duhter-i rez). (a.i.arabân arabân-bûselik arabân-ı cedîd arabân-kürdî arabân-nigâr arâbe arabî a'râbî Arabistan arabiyyât arabiyye arabiyyet ârâd a'raf Arafât a'râfiyân Arâis arâiz a'râk a'râk arak arak-çîn arak-dâr arakıyye arakî arakk arak-nâk arak-nûş (a. (bkz: bâdiye-nişîn). fikir). şetaraban makamının bir sekizli tiz şeklidir. (a. arabiyyât) Araplarla ilgili. (a.f.i. çok) ince. (a.b. (a.) her Güneş ayının yirmibeşinci günü ile. (a.) rakı. ter içinde kalmış. tabiatıyle ayrıca bir makam addedilmesine imkân yoktur. Arap edebiyatı. muz. pek.s.i.) terli.) Arap ülkesi. Arapça.) 1.) l. Arap dili. (bkz: beyâtî-arabân-pûselik). neva perdesinde kalır.b.) Arapça ile ilgili olan [ilim.) terlemiş.b. usuller. . yy. lâ-dügâh perdesinde durur. (a.) en çok dervişlerin giydikleri yünden yapılmış bir çeşit külah. (a.) kökler. (a. kitap. (a. 2. Bütün kürdî dörtlüsü ile karar veren terkipler gibi.i. sırt. damarlar. muz. fa bakıyye diyezi ile donanır. 3.s. adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam.i.c. arabân-kürdî'den başka bir şey olmayıp aynı terkibe muhtelif zamanlarda muhtelif bestekârlar tarafından verilen isimlerden ibarettir.f.) gelinler.c. 2.) Haccın icaplarından olmak üzere Kurban Bayramının arefe-sinde usûlüne göre vakfeye durulan ve Mekke civarında bulunan mukaddes dağ.i. en.

4. (f. (a. 4. süslenmiş.f. direkler. Bir dîvânı vardır. (f. karar kılma. (ırs'ın c.s.) dinlenen.) 1.i. (f. rahatta ve sükûn halinde bulunan. (f. 2.i. (sonsuz olarak istirahat edilen yer) mezar.) rahat kaçıran. kaza. (a. 1630 yılında istanbul'da ölmüştür. (bkz: ârâm-sûz). (f.) arâstelik. (bkz: ârâmrübâ).i. ârâm-geh ârâm-gâh-ı ebedî ârâm-gâr ârâm-güzîn ârâmî ârâmî ârâmîde ârâmiş aramram ârâm-rübâ ârâm-sâz ârâm-sûz ârân ar'ar a'râs aras a'râs arasât ârâste ârâste-gi a'râş arât ârâyende ârâyî ârâyîş araz a'râz a'râz Hetk-i a'râz (a.) dinleniş. bölge.) nikâh törenleri.) 1.s. S. dikenli ardıç ağacı.) arsalar. (bkz: ara3). hastalık alâmetleri. 3. (f. 2) sevgili. düğünler. (f. süs-leyici.) dinlenmek isteyene yakışacak surette.) evliler.h. dağ servisi. (a.b. mekân. (a-i-) yorgunluk. arsa'nın c. (a. (f. (f. (f. 2. (f. (f.) süsleyicilik. (bkz: ârmiş). damlar.i. ırza geçmeler.) 1. yerleşen. (a.) düzen verici.) sahrada. Bu tarîkatin şâirleri arasında göze çarpacak bir varlık göstermiştir. felâketler. alâmetler. 1) gönül rahatı.c.s.i.s. durma. fels. alâmet. (bkz: âreste). 2. (f. başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.i.i. süsleyiş.s. (f.s. namuslar. rahatsızlık veren. (f.b.) l pek çok asker. pavyonlar.b. ziynet.b.zf. şiddetli hal ve iş. ırz'ın c.i. işaretler.) ter döken.) ise de "mahşer yeri. 2. 3.i.b. istemeklik. 2.i. avlu. [arâmîden mastarından]. kendi kendine vücut bulamayıp.s.) 1. dinlenmek isteyen. oturan. süsleniş. araz'ın c.b. (a. rahatlık.b. dinlendiren. dinlenme yeri. sevilen güzel. dinlenme. terleyen. eğlenme. 2. yerleşme.) dinlenilecek yer. yer.b. dinlenme. 3. (urs'un c. çatılar.i. süsleme.b. bezek. kazalar. istirahat etme. (f. çölde mahsus konulan nişan. (a.) aram verici. süslülük.) 1.i.s. a'râz) 1. (bkz: aremrem).b.i.i. (bkz: âre-mîde). 2. 2. haşir ve neşir meydanı" mânâlarına gelir. boş topraklar. arş'ın c. (f. (a. güzeldeki boy bos.i. tahtlar.) 1.) dirsek. meç. .i.) aram arayan.i. süs. bozan. mıntaka.) rahat yaşayan [adam].c.) rahat ve huzuru bozan. (f. bitkinlik. huzur.i. 3. Ârâmca [semitik dillerden].) istanbul'da doğmuş bir Mevlevî şâiridir. (a.arak-rîz ârâm ârâm ârâm-ı cân ârâm-ı dil ârâm-bahş ârâm-cû ârâm-cûyâne ârâm-cûyî ârâm-gâh.s.dinlendirici. 3. (bkz: mirfak). rahat olan. irem'in c. sevilen güzel. (f.s. felâket. gönül rahatı.i. (a. (a.) bezenmiş. (f.) dinlenen. tesadüf.) oturan. 2.i. tesadüfler. rahat. (bkz: ârem-gâh).) ırzlar. (f.) dinlenme. işaret.s.) 1.i.) 1. 2.

) tesadüfen.i. müslim olmayan eski ahâlisi elinde bırakır veya hâriçten müslim olmayan ahâliyi getirerek yerleştirirse bu arazîye "haraciyye" denilir.b.(a. arâzî-i gayr-ı mezrûa ekilmemiş toprak. beşlinin son sesi olan mi. 1.) muz. Arazbâr-pûselik. harap. bekar işareti ile değiştirilir. Nevâ'da beyâtî ile rast beşlisi'nin çârgâh'daki şeddi ve uşak dörtlüsünün birleşmesinden meydana gelmiştir.) genişlik. topraklar. arazbâr-pûselik (a. arz'ın c.i. Pûselik dörtlüsünü veya beşlisini inici bir şekilde icra ile lâ-dügâh perdesinde kalır. Donanımına mi için bir koma bemolü konulur. koru ve emsalini içine alır].) yerler. Donanımına arazbar gibi yalnız mi için bir koma bemolü konulur. yalnız hazîne menfaatleri veya yalnız tasarruf haklan veyahut her ikisi bir hayır cemiyetine tahsis olunan mîrî arazî. [tarla.) muz. aynen arazbarda olduğu gibidir. sahipsiz topraklar. topraklar.f. makamı meydana getiren ilk iki dizide mevcuttur ve uşşak dörtlüsünde (lâ-si koma bemolü -do-re) de bu ses yoktur.f. arâzî (a. mer'a. Lâhin içinde yapılacak olan değiştirmeler. arâzî-i âmire kendisinden herhangi bir surette intifa olunan yerler. beytülmâle ait menfaatleri ve tasarruf haklarından hiç biri bir cihete tahsîs olunmayıp devlete ait olan ve fertlere tefviz olunan memleket arazîsi. Selim'in ihtira ettiği mürekkep makamlardan biridir. rakabesi beytül-mâle ait bulunan araziden koru. Türk müziğinin pek eski mürekkep makamlanndandır. arazbar mürekkebine bir pûselik dörtlüsü veya beşlisi ilâvesinden meydana gelmiştir. 3 memleketler. Pûselik beşlisi kullanılmışsa. bu arıza. arazbâr-zemzem muz. mutasarrıfının intikal sahibi mirasçı bırakmaksızın ölümüyle mahlûl olan arâzî-i emîriyye. arâzî-i mahlûle huk. 2. arazan arazât arazbâr . ikinci derecede de çârgâh'da rast beşlisinin durağı olan do-çârgâh perdeleridir. Güçlü birinci derecede nevâ'da beyâtî'nin ve çârgâh'ta rast'ın güçlüsü olan gerdaniye. rakabesi beytülmâle ait olarak devlet tarafından fertlere dağıtılan yerler. fetholunan arazîyi ülüleınr. Makam. çayır. (tersi arâzî-i âmire'dir]. (a. yol.zf.i. arâzî-i mahmiyye huk. dörtlünün bir arızası yoktur. Nota içinde nevâ'da beyâtî için si küçük mücenneb bemolü. yaylak. kışlak.b. uşşak dörtlüsünü inici bir şekilde icra ile lâdügâh perdesinde kalır. arâzî-i emîriyye-i mevkufe huk.i. pazar yerleri gibi halkın ihtiyaçlarına tahsîs edilmiş yerler. arâzî-i gamire ("ga" uzun okunur) huk. iklimler. arâzî-i emîriyye-i sırfa huk. diğer iki dizi için de si koma bemolü konulur. adı Nasır Abdülbâ-kî'nin tedkik ve tahkikinde geçen makam. III. arâzet (a. arâzî-i emîriyye huk. su baskını veya içine henüz çift girmemiş olan yerler. arâzî-i haraciyye huk. arâzî-i hâliyye boş.

arâzî-i ukriyye huk.zf. a'râzî (a. arâzî-i met-rûkeden sayılır]. [istihkak-ı hars'ın yani bir yerde ziraat etme hakkının bu gibi yerlere taallûku asıldır].) kavga çıkarmaya yellenerek. yirmi beşte. arâzî-i öşriyye huk. arâzî-i mülkiyye hükümet toprağı. (bkz: arbede-sâz). [bunların rakabesi ve bütün tasarruf haklan vakfa aittir]. (bkz: cidal). çıplak tarla. vakfo-lunmuş arazî. fetih hakkının taallûk ettiği yerler. pırnallık. arbede-cû (a. kavgacı.s.f. arâzî-i memlûkeden şartlarına uygun olarak vakfolu-nan yerler. arbede-sâz (a. arâzî-i mukaddese kutlu topraklar. ziraat olundukça her sene hâsılatından beytüssadakaya konmak üzere öşür alınan yerler. arâzî-i mübâreke Hicaz. yolculara mahsus olmak üzere terkedilen konak yerleri.) kavga çıkaran.) ânzî. [bunlar.b. rastgele. vergiye tâbi olup. arâzî-i mevkufe huk.f. sadaka verme.) kavga çıkaran. yâni tahminen yanm saat mesafe uzaklığı olan taşlık.s. şayian tasarruf olunan yer. arâzî-i emîriyeden ifraz olunarak ülülemre'nin veya onun izniyle başkalarının vakfeylemiş olduğu arazî.f. sokaklarda oturulacak yerler ile caddelerde boş bırakılan mahaller. arbede-cû-yâne (a. arâzî-i mevkufe-i sahîha huk.) kavga. kavgacı. arbede (a. arâzî-i metrûke terkedilmiş. vakıf toprak. arâzî-i selîhâ huk. arâzî-i mektûme huk. [sahibi yer üzerinde mülkiyet hakkını hâizdi]. arâzî-i muhtekere kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir para karşılığında kiraya verilen arazi. otuzda bir gibi muayyen hissesi "ukr" nâmıyle mâliklerine verilmek üzere devletçe çiftçilere tefviz olunmuş mülk yerler.huk.b. kıraç yerler. ârâziş (f.) hayır ve iyilikte bulunma. bırakılmış topraklar. [kaideten. beytülmâle haber verilmeksizin tasarruf olunan mahlûl veya müs-tahik-i tapu yerler. [arazî kanununa göre mîrî menfaatleri bir cihete tahsîs olunan yer]. arâzî-i memlûke mülk. arâzî-i mevkufe-i gayr-ı sahîha huk. Devlet bu kabil arazîyi ya ganim-lere veya başkalarına dağıtır veya kendi sahipleri elinde bırakır]. mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler. kimsenin temellük ve tasarrufunda olmadığı ve ahâliye terk ve tahsis kılınmadığı halde yüksek sesli kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi mâmur yerlerden uzak bulunan. timar toprağı. arâzî-i meftûha .) kavgacı. [burada vakfiyet tahsîs münâsebetinden ibarettir]. kervansaraylar.s. arâzî-i müştereke huk.s. arâzî-i mîriyye devlete ait arazî. arâzî-i meftûha devletin malı sayılır. patırdı. sahiplerinin kudretsizliği yüzünden boş kalması sebebiyle hâsılatından muayyen kısmı devlete ve yirmide. arâzî-i mürfaka huk.f.i. (bkz: arbede-kâr). arbede-kâr (a. (bkz: cidâl-cû). tesadüfi.b. i. arâzî-i mevât huk. [kiracı kira bedelini her sene arazî sahibine vererek o arazîyi daimî surette elinde bulundurur].

(a. yol.i. (f.) 1. 4.s. 2. bulut ve şâire gibi görmeye manî olan herşey. bekar işaretlerinin ortak adı.) imtihan. (bkz: ârec. 5.i. i.i. (a. antrepo.) topallık. aksak. (f. (a. usul. 2.) zinâkâr [kadın]. hemen odur" gibi bir yakınlık ve benzerlik mânâsına gelir.) ödünç alınan veya verilen şey.) uykusuzluk.i. (a. [hekimlikte göz ilacı olarak kullanılır]. üslûp. sesini yanm ton yükseltmek veya alçaltmak veyahut eski hâline getirmek için ön tarafına konulan diyez. tarz.) bir şey getiren [kimse].i.).) topallık. mihnet.s.i. (bkz: ârec.) kadıntuzluğu denilen nebat (bitki) in kök kabuğu. yanak. alacalı [şey].) dirsek. 2.i. zan-nolunur ki. (a. veya pek) akıllı. (f. un eleği. i.) benekli. aksama. i.s.i. (bkz: ârâm-gâh). (f. deneyiş. arddûle âre âreb ârec arec a'rec arecân a'ref arefe arekiyye a'rem ârem-gâh âremîde aremrem âren ârenc ârende âreng âreste âret arf arfâ argîş arık ârız ârız-ı gülgûn arıza ârızân.i.i. âret). dubara.s. ârenc). keder. arec'in müen. ödünç.i.) 1. (bkz: ârâmîde). tecrübe. arddûle). 2.c. müen. pembe.s. dert.s. gelen. (f.s. (bkz: ârenç.i.b. 2. pek ma'ruf.) sürü. vâlî. ve i.b. (a.s.) topallık.) süslenmiş. gül renginde olan yanak. (f. (a.) 1.) iki yanak.) "bulamaç" denilen yemek. 3. aksaklık. müen. un eleyici.) topal. dirsek.) topal.) dirsek. ârenc. en. anlayışlı ve bilgili.arbede-sâzî arec arecân arcâ arcele ârd ârd-bîz ârden ârdhâle ârdîn ardiyye ardtûle. aksak adamın yürümesi. (bkz. arz'dan) 1.i. . (a. (a. dînî bayramlardan bir evvelki gün. arife.c.i. ârızetân (a. süzgü. 3. 4. topal. (a. açıkgöz. (a. 2. dirsek [vücutta]. (f. 2. i. tesadüfi vak'a.) "bulamaç" denilen yemek. al yanak.i.i. (f. ard-hâle). (bkz. (a. 6.b.) 1.i. bir önceki gün. bezenmiş. aksaklık.i. (a. 3. pek.) 1. "öyledir.i. çok) arif.s. (f.) dinlenen.) 1.) (daha. (f.) eşya saklanan yer. sırtlan.i. kevgir.) kavgacılık. tarz. hîle. (f.f.-(daha. (a. 2. galiba. 2.i.i. (f.) güzel koku. renk.i. çok bilinen. (bkz: ardtûle. (a. 4. bemol.) 1. dağ. (bkz: âraste).i. tavır. âret). yeleli. nevi. (a. değirmen taşına buğdayı akıtan oluk. (f. (a. (a. (bkz: leng). gidiş. aksak. (f. (f. çeşit. (a. âret). "a'raf") 1. (bkz: aramram).i.s. bozukluk.) kalabalık ordu. (a. buğday ve benzerlerinden öğütülen un. sakatlık. bir notanın. muz.i. (a. hâkim. engebe.) 1. 2. ânzât ve avarız) 1. sırtlan. .s.i. (f.). 2. benzer. rahat.

) . enli. âdet olduğu üzere. 3.zf. noksan.c. .i.zf. (a. (a.s. 2. 2.) 1.c. kafa tutan. bağış. 3. but. (a. -sız. geçici olarak. sundurma. mütevâzi.f. lâyık. çıkıp inen. (a. arz'dan) geniş. ters.s. arab'dan) hâlis Arap cinsinden olan. (a. cömert.s. i. bilen.) mânâ (anlam). (bkz. (f. 3. (bkz: takdime. (a. "ârice". (f. meşhur. 3. 2. (a. erkek adı. 2. nefret. ("ka" uzun okunur. 3. (a.). topluluk veya kimse. (a. (a. ânz'dan c.s. armağan. 2. dünyâ. yalan ve kötü söz.i. ânz'dan) 1.b. (a. 3. (a.i.) ardıç ağacı. 2. nâzik. (a.) evet. avarız). 5. (a. 2. muvakkat. Lübnan servisi.s.). (a. ortaklaşa.s. avârif) 1. (a. müen.). sonradan çıkan.) ödünç. c.i.ool. avarız) 1. arâiz) küçükten büyüğe yazılan yazı.i.) 1. rastgele.) 1. platheimintes. bilgi sahibi.s.zf. gelip geçici. (a. (genişliğine ve derinliğine) enine boyuna. iyilik. ârifân). arif olana yakışacak surette.) terleme.h. irfân'dan) 1. velî. kırılma. kıskançlık. e. arem (a. 2. [2 nci mânâsının "harîfâne" den bozma olduğu söylenmektedir].s. (a. asma çardağı. fr. semiz. (bkz. ârıza'nın c. 2.) ödünç. 2. hoşa gitmez. avârî) ödünç. (a. arifin müen. ârızan). (a. (bkz: âjig). 2. kafa tutma. belâ).i.e. topal. irfân'dan c. çıplak. ökçe siniri.) inatçı. arifin c.) 1. yassısolucanlar.) Hind-Avrupa dil ailesinden olan ırk.s. (bkz: naam.zf. geniş |şey]. (a.i. eğreti olarak. (a. hür. örfene.i. bilgili. kabiliyetli. (a.s. 1.) manevî. haset.i.i. gücenme. samandan yapılmış bir çeşit ev. (a. çok tanınmış. lâtif.i. (f. marifeti Allah'a vâsıl olan.) 1. (a. velî-lik mertebesine ulaşmış kimse. kin ve düşmanlık.) uygunsuz. (f. tesadüfen.) Yunan feylesofu Aristo.s. mefhum (kavram). 2.f. enli. aksak.i. bilgililer. istirhâm-nâme).s.) inatçılık. (bkz. irfan sahibi.i. a. eğreti. y. urefâ) 1.i.) arifler.i. (a. eğreti. eğrice.s.ârızan ârızât ârızî ârî ârî ârî ârib âric arîf ârif ârif bi-llâh ârifân ârif-âne ârifîn ârife ârig ârim arim arîs Aristatâlîs âriş arîş ârişî âriyet âriyet-serây âriyeten âriyetî âriz âriz-i Lübnan arîz arîz arîz ve amîk arîz-ül-cism arîza ârizen arkan arkub arm.) gerdek. urûc'dan) 1. 4. s. uzun uzadıya. (a. eli-açık.

s. ârûn (f-i-) iyi vasıflarla şöhret bulma. ferahlık. arş-ı Yezdânî en yüksek gök tabakası. ârman . Tanrı'nın katı.i. 4. zahmet. 4. müneccim.) kederli.i. hamele-i arş. arrâdât) tekerlekli mancınık.i. şimşekli. özleme. hekim. arsa (a.s. Arûbâ (a.b. ârmiş (f. arasât) yer. s. çatı. pişman.i. hırslı. teessüf. arâis.s. Tanrı'nın katı. ârûg (f.) öfkeli. arş-ı rahmân en yüksek gök tabakası. "arrâfe"]. yıldırım.) 1. ârâmiş). 5.i. arsa-i kâr-zâr savaş meydanı. arş (a.) benzerlerinden çok daha iri olan.b. 4. çadır.i. arş-ı berîn göğün en yüksek tabakası. (bkz: arş-ı berin). arslânî (f. arş-ı Hudâ en yüksek gök tabakası. arş-ı a'lâ göğün en yüksek tabakası.i.i. ârûg-zen (f. (bkz. 2.) benzerlerinden çok daha iri olma. müteessif. 3. cumba. kâhin. 2. ahter-şinâs. kim. Tanrı'nın katı.) 1. arrâde (a. arş-ı a'zam en yüksek gök tabakası. arş-üs-süreyyâ Ülker yıldızının altında bulunan bir yıldız kümesi.s.) geğirici. arş ü zemîn gök yüzü ve yer yüzü. arûsân) 1. hasret. ars (a. arşiyân (f. arş ü ferş.s. Husrev Perviz'in sekiz hazînesinden biri. arş-pâye yükselen. pişmanlık. Tanrı'nın katı.) yıldınmlı gök gürültüsü. arş-üs-simâk astr.s.c.i. (bkz: ahter-bîn.i. arrâf (a. kafes.) 1. özleyiş.) yedinci kat göğün adlarından biri. kükürt. f. [müen. hoşnutsuz. ârugde (f. dam.) kocasına ve sevgilisine çok düşkün kadın.i. arûs (a. aruf (a.) 1. (bkz. 2. güzel ve iyi huylular.i. ârmânî (f. arş-ı ınecîd. 2. Tanrı'nın katı.c. savaş arabası. Arş-ı âşiyân kutsal kimselerin öldükten sonra gidecekleri yer.) güvene. arş-ı azîm en yüksek gök tabakası. arş-ı a'lâ-yı saâdet saadetin en yüksek yeri. arş-ı iclâl en yüksek gök tabakası. kızgın. geğiren.) arslanlı [eski kuruş para].i. 2. Arrâs (a. 3. toprak.(f.) geğirme. arştan üstün.) Arş'ın etrafında teşbih edip dolaşan melekler. Tanrı'nın katı. ars (a.) arşı yıpratan. (bkz: arş-ı a'lâ). gelin. arsa-i târih tarih alanı.c. Tanrı'nın katı. ikizler takım yıldızı. 3. arş-ı ilâhî en yüksek gök tabakası.) öfkeli. gürleyen ve şimşek çakan. ârûde (f. taht.i. çardak. hamelet-ül-arş). f. artal (a. ahter-gû.) sevinç.).s. ahter-şümâr1). 3. arş-fersa (a. arşa (a. sıkıntı.c.) uzun zaman ıstırap çeken.i. dünya meydanı. dokuzuncu gök. arsa-i âlem âlem arsası. arş ü kürsî göğün arş kısmı ile altındaki kürsü.s. arûb (a. göçebe Arap aşiretlerinin örfe vâkıf umûmî bilgileri. falcı.f. artaliyyet (a.

[bu şekil bizde yoktur].) 1.c. (bkz: bahr. muayyen kalıpları. 2. esas Arap nazmında. şeref. 3. halk tarafından yüksek bir makama topluca verilen dilekçe.) şan. asker gösterme. ululuk. yemiş vermeyen bir dağ ağacı.) 1. 3. güzellik gösterme. (f. . ihtiyâcını meydana koyma. (a. marifet gösterme. (a. düğüne. Pakistan ve kısmen Hindistan nazımlarında kullanılan vezindir. boy gösterme. (bkz: arzâ). Askalon. s.i. önüne koyma. kudret gösterme. ne halde bulunduğunu bildirme. 4. yan. geline veya güveye ait. sıtma ve başka ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme. bildirme. yüz gösterme. Fars. muhabbeti.) 1. yeşil ve pembe dalgalı sedef. taraf. arûs'un f. Efgan. gönüldekini söyleme.c.i. Güneş. 6. Şam. sevgiyi belli etme. Güneş.i.i. eârîz) 1. (a. (a. usul. Güneş. bir sisteme bağladığı rivayet edilen. teftiş verme. eski Arap şiirlerini esas tutarak. 2) samimi olarak sevgisini gösterme.i. hecelerin uzunluğu ve kısalığı esâsına dayanan. 2.) 1. 2. i.) gelinler. yol. küçük gelin. 2. aruz veznine ait olan.) bir büyüğe sunma. bir iş için birinin yanına sokulma. Arap nazmında beytin birinci mısrâ-ının son kısmı. 1) dalkavukluk etme. Türk. 5. (a. aruzla ilgili. minnet altında bulunduğunu belli etme.f. cennet hurileri geline yakışacak şekilde (a. Arap dilcilerinden imam Halil'in. bir işin görülmesi hakkında. saygı sunma. tarla çiçekleri çimenlik çiçekleri ebediyetin gelinleri. ilm-i aruz). dilekçe.) Osmanlılar'da değeri geline göre değişen ve yeni evlenen erkeklerden alınan bir vergi. şaşkınlık gösterme. düğün ziyafeti. minnet gösterme. (a. 1) "hâlin bildirilmesi". aruzla yazan kimse.Arûs-i cihân Arûs-i çerh Arûs-i felek Arûs-i hâverî Arûs-i Şâm Arûsân Arûsân-ı bâğ Arûsân-ı çemen Arûsân-ı huld Arûs-âne arûsek arûsî arûsiyye arûz arûzî arv arvend arz arz-ı cemâl arz-ı dîdâr arz-ı endâm arz-ı hâcet arz-ı hâl (arzuhal) arz-ı hayret arz-ı hulûs arz-ı hüner arz-ı hürmet arz-ı hüsn arz-ı mâ-fi-zzamîr arz-ı iftikar arz-ı kudret arz-ı leşker arz-ı mazhar arz-ı meveddet arz-ı minnet arz-ı minnettârî Dünyâ. debdebe.i. 2.s. azamet. gösterme. (a. yanak. (bkz: arzuhal).i. yüz gösterme. istek bildirme.i.

saygılarını bildirme. (a. heves. (a.) ardıç denilen ağaç. 1. (f.s. kalay.i. hâhiş-gâr. jeol. güney enlem. arz-ı muâhât).) istek.) meşhur halk hikâyelerinde Kamber'in sevgilisi. astr. toprakla ilgili. gösterme. ârzû-dâr. hevesli.i. (a. en.) jeoloji.arz-ı muâhât arz-ı müddeâ arz-ı nefs arz-ı ta'zîmât arz-ı taleb arz-ı ubûdiyyet arz-ı uhuvvet arz arz-ı basît arz-ı gayr-i meskûn arz-ı Ken'ân arz-ı meskûn arz-ı a'şâriye arz-ı harâc arz-ı mev'ûd arz-ı mukaddes arz-ullâhi vâsia ârz arz arz-ı belde arz-ı belde ta'yîni arz-ı cenûbî arz-ı şimâlî arzâ arzan arzânî arz-dâşt arz-gâh arz-hâne arzî arzî arzîn arziyyât arziyye Mahsûlât-ı arziyye arzîz Arzû ârzû ârzû-dâr arzuhal ârzû-keş ârzû-mend kardeşçe bağlılığı bildirme.s. Filistin ve havalisi. aslanhâne.i. Filistin. gösterme.) istekli. arz'dan) toprağa ait.c. topraktan yetişen.i. (f. andaç. gösterme. Allahın yarattığı yer yüzü geniştir. arazûn ve [tabakaları bakımından] "arzîn" şekli de vardır). ârzû-mend. (bkz. astr. (f. s. (bkz. 2. (bkz: arz-ı hâl. mal alma.b.) kurşun. arzû-keş.) enine. memleket. düz yer.f. 2) Mehmet Rauf tarafından istanbul'da resimli ve haftalık olarak yayımlanmış bir gazete.i.b. 2. toprak. geologie .c. muhtıra.i.b.i.zf.i.). (a.) toplanma yeri [bir şey arzetmek için].) enine olarak. toprak mahsulleri.i.zf. istid'â). (f.b. astr. kulluğunu. arz'dan) ene ait. (a. arzû-mend). yaşanabilir [yer]. vergi veren memleket. enliliğine. (f. arz-ı mukaddes).s.h.i. (bkz. kuzey enlem.b. (f. bağlılığım bildirme. (a. 1.b. herhangi bir mahalde kutup yıldızına veya diğer yıldızlara rasatlar ve bu rasatlara dayanan astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tâyin etme.b. genişliğine. (a. genişlik.) hâtıra. . (bkz: resâs). [tabakaları itibariyle]. ârzû-dâr. arz'ın c. yaşanmaz [toprak. mal satma. 3. (a. [aynı ameliye Güneşle de yapılabilir]. Dünyâ. (a. iklim. (bkz: âriz). yer (bkz: arz-ı mev'ûd. hâhiş-ger).) istekli. geniş arazî.i.i. nefsini öne sürme. hevesli. (bkz: arz). hevesli. (bkz. enlem.s.) Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Şerîf odasının dışındaki aralık oda. öşür -onda bir. (a.. (a. fikrini bildirme. her hangi bir mahallin üstünden geçen arz dâiresi.i.) istekli.) sunma.f. (f.) arzlar. (a.) toprakla. (a. fr. en ile ilgili. ârzû-keş). kendini gösterme [fedakârlık karşısında].f.vergi veren memleket.

Musa'ya Allah tarafından mu'cize olarak verilen ve yılan hâline giren değnek. göz siniri.) 1. bezek. arslanlar. asab-ı aynî anat. asab-ı vustâ a'sâb (a. vatan. 2. nerf vague. mersin ağacı meyvası. asabât (a. fr. asabe ile ilgili. 3. asabânî (a. değirmen. büyük dilaltı siniri.i. bir tek sinir. a'sac (a.i.). yaşamak isteği. sempatik sinir sistemi.e. a'sâb-ı alâkaviyye anat. deynek.i.i. asab-ı basarî anat. pseudonevroptees. asab-ı alâkavî anat. birinin fırkası ve avenesi. kendi akraba. mersin ağacı. c. asabe'ye ait.) parmaklar.i. âsâ-yi Mûsâ Hz. sinirlilik. görme siniri. asâ'nın c. âsi-yâb). sinirli. 2. sinir hastalıkları pavyonu. 2 vakar. asabiyyet (a. akciğer mide siniri. a'sâb-ı kâinat kâinatın sinirleri. asabât) 1. asab'in c. a'sâ (a. (f. a'sâb) sinir. a'sâb-ı şemme anat. gırtlak siniri.) istekli. asabiyy-ül-cenâh zool.c.) esed‘in c. 3. a'sâb-ı muharrike anat. miras alamayan akraba. istek kırıklığı.) sinirler. yurtseverlik. nerf hypoglosse. psik.i. sinir kanatlılar. 2. sopalar. 2. (bkz: esâbi1) asabî (a. -âsâ (f.i.) 1.) vücudun alt kısmında çıkan kıllar. koklama sinirleri. a'sâbî (a. asab-ı rievî-i mî'de anat. veş). asabî). Cennet-âsâ cennet gibi.i. me-diane. asab'dan) sinirli. (bkz: manend. damar. Asâd (a. damar devindiren sinirler. (bkz: asabe). asabiyye-i teşennücât sinir spazmları.) bot. 2. asab-ı şevkî anat. asabiyy-ül-mizâc yaradılışça sinirli olan [kimse].i.i.) gibi. fr.) değnekler. asabe (a.i.) 1. işitme siniri.b.). fr.s.i.b.i. (bkz. kakum denilen bir hayvan. esneme.s. dervişlerin taşıdıkları sopa. fr.s. asab-ı sem'î anat. süs. (f. baba tarafından akraba olanlar. asabiyye (a. ciddîlik. asâbi (a. âsâ (f.(f. nerf spinal. şer'an. asâ (a. (a. asab-ı hançerevî anat. asab (a. fr.c. usbu'un c. a'sâ) 1. eseb'in c. vazomotor(lar). asabiyyet-i kavmiyye şovenlik. asab-ı taht-el-lisânî-i kebîranat. sinir hastalıkları. 2. a'sâb-ı gûş kulağın sinirleri.s.i.i.) istek. asabe'nin c. 4. âsâb (a. heves.s. omur siniri. sopa.) 1. din ve milliyetini asm derecede kayırma gayreti.) alnı üstüne saçı dökülmüş. burun siniri.) arzunun yerine gelmemesi. (f. anat.s.b. motor sinirleri. ârzû-mendî ârzû-nâk arzû-şikesten arzû-yi hayât âs Habb-ül-âs âs . asab-ı enfî anat. ortadamar.) 1. (bkz: âsiyâ.

asâgıre asâgır ve ekâbir asâhib asâhıb asâleten asâletlü asâlet-meâb âsâm a'sâm a'sam asamm asammiyyet . kuş dili. asker'in c. Arap yazısında ikinci ve üçüncü kökünde uzun harf bulunan bir fiil. sağır. 2.s. bahriyeliler. işitmez. kara askerleri. kaşbastılar.) sağırlık.zf.f. asâkir (a. asâ-keş (a. (a.i. tayfalar. asâib (a.s. gr. vezir. (a.b.s.) sahipler.i. sâhib'in c.) 1. (f.i. 4. (a.) asâletli. kendi nâmına hareket. duymazlık.) 1.b.) ahlâk. kabahatler. 2.s. usme'nin c. sopa çeken.i.i. sahipler.f.b. 2.) erler. sargılar. 2.) bal peteği. (a. Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağının 17Kasım 1 826 da kaldırılması üzerine kurulan ordu teşkilâtı. 2. tutumu Âsafınki gibi mâkul olan [vezir]. II. sert. asâkir-i bahriyye deniz askerleri. ikinci devre askerliğini yapan askerler. asâkir-i muâvine asâkir-i muntazama asâkir-i nizâmiyye asâkir-i redîfe asâkir-i şâhâne âsâl âsâl âsâl Bi-l-gudüv-vi ve-l-âsâl asale asâle asâlet yardımcı milis askerleri. (a. (a.) küçükler ve büyükler. kör yedekçisi.) vezire mensup. (a.) kendi nâmına hareket ederek.t. asâyib). (a. [eskiden yabancı elçiler için kullanılırdı].) düşüncesi Âsafınki gibi mâkul olan [vezir]. Bâb-ı âlî. (bkz: edeb-i kelâm).s. (bkz.i. (a. usfûr'un c.b. efendiler.) eskiden yabancı elçilere verilen unvan.s. asl'dan) 1. (a. (a. zool. dostlar. ordu askeri. ed. ısâbe'nin c. asgar'm c. serçegiller. [îtibar ve mevkice]. (a.i. başa sarılan nesneler. (a.i. (a.) 1. cemâatler. sabah-akşam. ilk askerlik devresini yapmakta olan asker.h.ashâb'ın c. i. 3. yol arkadaşları. kök.s.Süleyman Peygamberin veziri. 3. (a. sadrâzam buyruğu. günâhlar.s. mâlikler.) şeref ve itibarca küçük olanlar.) ön ayaklan sekili olan [hayvan].f. asîl'in c.) 1. tahammül edilmez.) 1. asâkir-i mansûre-i Muhammediyye tar.i. (a.) yolu.) ikindi ile akşam veya yatsı arasındaki zamanlar. ism'in c.i.) vezire yakışacak surette. (a. güç.s. asâkir-i berriyye asâkir-i hassa pâdişâhı koruyan askerler.s. (a. tasmalar. serçe kuşları.i. (a.) 1.i.zf. 2. (a. Âsaf âsaf-âne âsafî Bâb-ı âsafî Emr-i âsafî asâfir Lisân-ül-asâfîr âsaf-rey âsaf-tedbîr asâgır.) temel.) 1.s.(a.) suçlar. gerdanlıklar.i. 2. yazıda veya sözde bayağı tâbirlerin bulunmaması. [vekâletin zıddı olmak üzere de kullanılır]. (a. 2. askerler [umûmî olarak]. soysop temizliği. söz işitmez. (a.) çok zehirli ve korkunç yılan.i.

) fakirlik. ıstabl'ın c. asiyâ-bân).i.b.i.) çukur yerler. Âsbânî (f.b. âsbân (f. sakal ve benzeri kutsal emânetler. sıbr'ın c.) 1. çadır kümeleri.) rahat. Âsâr-ı nisvân (kadınların eserleri) Fevziye Abdiirreşid tarafından İstanbul'da onbeş günlük olarak yayımlanmış bir aile dergisi.i. sıbg'ın c. âsâyiş-cûyâne (f-b. âsâyiş berkemâl rahat ve huzur yerinde. âsâyiş-cû (f. (bkz. saç.b.i. cürümler. kolay zaptedilen. asbâg (a.) ahırlar. asar (a. âsâyiş (f.) 1. çarpık yüzlü âsâre (f. âsây (f.i. sığınak. huzur ve selâmet taraflısına yakışacak surette. asb (a.s.i. âsâr-üş-şerîfe Hz. mendil. âsâr-ı matbûa basılmış eserler. âsârûn (f. Âsâr-ı nefîse güzel sanat eserleri. güvenlik.) değirmencilik. (f. görevler. âsâr-ı eslâf veya kudemâ eskilerin yazdığı âsâr-ı hâzıra çağdaş eserler.) kolay tutulan.kolay.) boyalar. Âsâr-ı mergube rağbet kazanmış.i. as'ar (a. 4. değirmen sahibi.) pek kibirli.i. asbâr (a. 2. (bkz: gubâr).) 1. sargı. 2. âsâr-ı edebiyye edebî eserler. âsâr-ı ilmiyye ilmî.) huzur ve güven veren. sarmaşık. âsâr-ı atîka veya kadîme eski eserler.) 1.i. asâr (a. sabeb'in c. yükler. 3.i. âsân âsân-gîr âsânî âsâr .) kolaylık.s. asrâm'ın c. Muhammed'den kalan hırka. yüzyıllar.s.) sayı hesap. asbâh (a.i. bilimsel eserler.) kedi otu.i. ısâbe'nin c. (bkz.zf. eser'in c.i. âsâr-ı cedîde yeni eserler.s. an'aneler.s.) rahat. nişaneler.b. asbâb (a. rahatını ve huzurunu isteyen. asr'ın c.s.i. alâmetler. rahat. 3 . bağ. yıldızın tesiriyle meydana gelen gök hâdiseleri.) sabahlar. (a. melce). . huzur ve selâmet taraflısı. kabahatler. -l asâtıb (a.zf.) asayiş arayan.U. 2.i. âsâyiş-perver (f. fr.i. âsâr-ı sınâiyye ve zarîfe zarif ve sanatlı eserler. âsâr (a. âsâr-ı ulviyye astr. beğenilmiş eserler.i.i. Âsâr-ı mehdiyye astr.b.) gibi (bkz: âsâ). (bkz. subh'un c. nutatio . Asâyib (a.) 1. hikâyeler. a'sâr-ı sâlife geçmiş asırlar. 2. 3. âsâyiş-bahş (f. 2.) akbulutlar.). a'sâr (a. asârîm (a.) değirmenci. izler. vazifeler.s. gelenekler. (f. başyazarı Menemenlizâde Tahir olan ve istanbul'da yayımlanmış haftalık bir gazete.) asayiş ve rahat arayana yakışacak surette. ısr'ın c. huzur. asâib). âsâyiş-perver-âne (f.) yüzyıllar.) 1. ayrı ayrı küçük insan toplulukları. toz. âbideler. 2 .

) 1. (a.i. (a.i.i. solak. (a. kırmızı tüylü [adam].i.Asced asdâ' asdâf asdâg Asdagân asdâk asdika asdika-yi bende-gân asel asel-i Dâvud asel-i musaffâ Şem-i asel asel-i temr a'sel aselî aseliyyet asemm aser a'ser aserât ases asf asfâd asfâf asfâr asfer Mahbûb-i asfer asfiyâ asga asgar asgar-ı nâmütenâhî asgarân. (a.) sesler. süzme bal.i. bal renginde olan.) hâlis altın. samîmî dostlar.i. i. en) küçük.) kalb ile dil. ıslık calici. (a. insanın kollarındaki nabız damarları. 2.) samimî dostlar. avazlar. öğrenmeye çok hevesli. 3. can çekişme. eskiden kullanılan bal renginde bir çeşit kumaş.i. sufûf). soluk benizli.s. bal. sedefin c. pek. 2. gerçekler.) 1.i. (a.i. samîmî.) anat. i. 3.i.) 1. değersiz şeyler.) 1. bot. . 2. asre'nin c. san. ayak kaymaları. 3.i. kulaktan hiç işitmeyen [kimse]. bir çeşit kına çiçeği. (a. sudg'un c.s.) 1.s. ötücü. çarpık yüzlü.) 1.i. zulüm. pek zor ve çetin. altın. omuzlarına taktıkları sarı kumaş. Yahudilerin ayırdedilmek üzere. balmumu. a. (a. (a. a. sıdk'ın c. (a. çok. (a. yanılmalar.) çok sağır.) sedefler.) solaklık. sadâ'nın c. 2.i. (bkz. (a. (a. (a. ("ka" uzun okunur. 2. 4.s. dayanılması çok güç. sagîr'den) (daha. i. eshâb).) gece devriye gezen. (a. cennetteki dört sudan biri. (a. haksızlık. (a.s. sıfırlar. 2.h. (a. sıfr'ın c. doğru ve samîmi olanlar. büsbütün boş.(bkz: deh-dehî). sufûr).). rüzgârın kuvvetle esmesi. infiniment petit.) 1. içi temiz. 2.) en küçüklü.) 1. (a. s.s.) 1. şakaklar. sâhib'in c. bot.i.i. (a.) 1.) suçluların veya mahkûmların ellerine ve ayaklarına takılan demirden veya kayıştan yapma kelepçe. asgareyn asgarî Âsgûn ashâb Ashame ashar (a. 2 eğri dişli veya eğri bacaklı [adam].i. infinitesimal. 2. 2.) saflar. kızıl. sâdık kullar. 2. eğri olan katı şey. boş. 5.i. safî'nin c. saçı kızıl [adam]. sürçmeler. gece bekçisi. (a. tuttuğu yol doğru olan kimseler.i) anat. 2.) Hazar denizine verilen bir ad.) 1. istenilen her değerden daha küçük. safed'in c. (f.) Peygamberimiz devrinde İslâmlığı kabul eyleyen Habeş Necâ-şi'sinin adı.) 1. 3. azizler. saffın c. (a.i.s. hükümsüz.s. erken olmuş hurmanın koyu usaresi. sâdık'ın c. (a. uçuk. saf.s. (a. (a. hakikatler. (bkz.) bal hâli. (bkz. sonsuz küçük. (a.i. hatlar. (a. 4. en az olan.i. fr.

s.i. un. âsıfe âsıfe âsım Âsıma. (a. akılsızlık.) müneccimlerin hesaplama göre insan hayatının uğursuz dakikaları.) pek sıcak. beyinsiz.c. âsîme-ser âsin âsir âsir. Sultan sarayı. 3. (f. 2. isyân'dan. âsire âsir. ismet'den) 1.i. (a. (a.s.) uygun. 2. güç. (a.) çok isyancı.) kafası kanşık. musibet.) doktor. (a. 2.i.) Medine şehrinin bir adı. yasak.s. [üzüm ve benzerleri gibi şeyleri]. sağlam.i. (bkz: secîr). asl'dan) 1.) şırası veya yağı alınmak için sıkılmış şey. âsıfât) sert. (ülkeler fethedenin eşiği). gündelikçi. günahkâr. 2.) ayağı kayan. zarar. sersem. 2. (f.) 1. yanına yaklaşılamayan.i. (a. (f. Âsime âsî asî asî. (bkz. 3. asâil) 1. (a. zor iş. âsıfât. 2.s.s. güveyler. âfet.f.) asilzadeler. haramdan çekinen. iffetli.i. şiddetli [rüzgâr.s. (a.) ahlâkı bozuk. kayınpederler.) mahzun.b.s. karma kanşık.i. kabahatli kul.) pis kokulu. usret'den) 1. 2. (a. dolaşık. fırtına]. şaki. asiye âsî âsî âsî asîb âsîb âsib-i rüzgâr âsîb-resân asîde asîf asîl asîl asîl-âne asîle asîl-zâde asîl-zâde-gân âsim Abd-i âsim âsîme âsîme-gî âsîme-sâr.s. zamanın belâsı.) asîl olanlara yakışacak surette.b.s. (a. (bkz: âsim). 2. taze bamya. (a. sıhr'ın c.s. 4. 2.) 1. şaşakalmış olma. (a.) cibre.s.f. akşam. âsirât) hayvanın ayağının arasına takılan köstek.b. (a. edepli. 2. bulamaç. kendi adına hareket eden. (bkz: atebe). haydut. kızgın.i.) 1. (a. komşu. çapkın. 3. ölüm. (a. posa. istanbul. iyice kökleşmiş. 2. usât) 1.s. zor.s. asîl-zâde-gân) adam evlâdı.i. (a. akşam. terbiyeli [adam]. c. (a. kadın adı. meç. . kabahatli. etsuyu ve tereyağı ile pişirilen bir türlü Arap yemeği. (bkz: bağı).c.i. avâsıf. öğleden sonranın son kısmı. zarar veren. (a.i. (a. ölüm. (a. ahlâksız.s.c. çarpışma.) 1. (f.) 1. (a.ashâr âsıf. (f. kederli. günahtan. (f.i. bir şeyin bütünü.zf. (f. belâ. bitişik.c.s. titiz tabiatlı [adam].s. (bkz: âsîven).c. (f.s.) bir efsâneyi nakleden. âsire asîr asîr asîr Emr-i asîr âsire asîre âsitân âsitân-ı memâlik-sitân âsitân (a. elverişli.s. ism'den) günahlı. zahmetli.) eşik.f.s.c. (a.) belâya düşüren. (a. şiddetli esen rüzgâr.i. 2. astan).b.i.i. (a.s.) şırasını veya yağını almak için sıkan. temiz ve görgülü bir aileye mensup olan. (a. beyinsizlik. (a. karşı gelen.s. cerrah. şaşkın. avâsıf) 1. kayınbiraderler. öğleden sonranın son kısmı. 3. usefâ) para ile tutulan işçi. (a. (a. akılsız.) evlenme neticesinde erkek akrabalar. usare.) 1.h. günahkâr.

b.s. (bkz. pinti.i. (a. keskin [kılıç]. soy.i. esaslı. başlıca.zf. (bkz: mümtâziyyet).) su değirmeni. seyyar. kederli.).s.jisyancı kadın. [çakmaktaşı hakkında] ateşsiz. soyca. başkaldıranlar. s.i. en ziyâde. eslah).) değirmen taşı.i.) aslî.) fikri dağınık.) kanarya [kuş]. (a. doğru. (f.) değirmen taşını yontan âlet. 2.) askerler. şaşkın. (f. katı. kural. esasen. asâkir) er.i. (a. baş. (bkz .f. (a.s. babasının babası ve ilâh. âstâne). (a.) 1. hiç bir vakit.) asla mensup.). temel. Mûsâ'yı Nil'den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavn'ın zevcesinin adı. sert.) 1.) 1. 3.b. as). (bkz. (a. seçkinlik. (a.i. (f. mümtaz). kaide. (bkz. tamahkâr.s.i. 3. (a. safî. esas.) hiç bir vakit. cimri. temelden. dişengi. vakfedilen mal.b. hâlis.) değirmen taşını yontan âlet. özellik. (f. kolon.b. 2.b.) değirmen yapan. (a. asıl. bölgeler.i. sütün.) dazlak. (bkz: asker). (a.i. sert.) beller. kök. dip.s.b.i.b. husûsî. alelhusus. (a. z f. zâten. hakikat. karşıgelenier. (a. (a. (f. katı ve düz.) asker kampı.s. başının ön tarafındaki saçları dökülmüş olan [adam].s. sıhhat. sulb'ün c. âsiyâb âsiyâ-âjen âsiyâ-bân âsiyâ-ger âsi-yân âsiyân-ı rûz-i cezâ âsiyâ-seng âsiyâ-zene âsiye Âsiye âsiye aska' aska' askar asker asker asker-gâh askerî askeriyân askeriyye asl asl-ı meyyit asl-ı vakf asl ü esâs. asl ü fasl asl ü nesl asla' aslâ aslâ ve kat'â aslâb aslâd aslah aslah-Allah asled aslem aslen aslî asliyye Me'mûriyyet-i asliyye asliyyet aslub asma' (f.) hususîlik. (a.) değirmen taşı dişengisi.i. 2. değirmenci.i.c.s. 2.) askere ait. yer.âsitâne âsîven âsiyâ âsiyâ.. nesep.) devredici.s.) 1.) kesik kulaklı. hakikî.zf. huk. kıyamet gününün âsîleri.) değirmen sahibi.i.s. (bkz: cünd.) dînî inanışlara göre Hz. . asıl me'murluk.) ["âsî" kelimesinin müen. esâsında. (a. başlangıç. sulb'ün c.s. (o.) aslında. sâlih'den). (bkz: aslub). hasis.i. (f. (a. kökten. üzüntülü [kadın].) 1.b.i. hakîkaten. 2. (a. dişengi. çeşme duvarlarının bölmeleri. (bkz. (bkz: esâsî. bir şeyin belli başlı kısmı.s. (a. (f.i..) 1. leşker).) âsîler.n.s.h.f. (a. sald'ın c. suk'un c.) askere mahsus. direk.s. (a.i. kütük. s.) üzüm şırası. (a. (a. pinti. askere askerliğe mensup.b.). ölen kimsenin babası. soysop.cü. âsî'nin c. askerle ilgili. (a. uyanık ve gözü açık [adam].i. (f. gerçek.s. sulpler. (a. (a. (a. 2.f. sersem. (f. aslâb). (bkz: âsîme). eslah-Allah). seçkin. asker'in c.

) "asır görmüş" yüzyıllık. (a. dergâh. Muhammed'in zamanı. (a. sanem'in c.c. (bkz.) çok şecâatli.i. sarfın c. ölümlü dünyâ. Güneşe. (f. mersin ağacı.b. (f.i. kutlu ve mutlu geçen zaman]. zelâk). moderne. 2.b. hasta.i. iki yüzyıl.s.i.s. 2. tekye. (bkz.b.s. 2 açık mavi. saman uğrusu. düşmanlık ve bozgunluk yapmaya çalıştığı farzolu-nan büyük bir şeytanın adı.c. (bkz: aşarim). (a. (f. alık. papuçluk. 2. (a. değişiklikler. ikindi namazı vakitleri.(bkz: asuman). eşik.c. *özsu çıkaran. at koşturulan meydan. (a.) Arapların meşhur şâiri. hipodrom. semâ.) 1. -sânî asrâf asrâm asrân asr-dîde asre asrem asremân asrî âsrîs assâb assâl assâle assâr âstân âstân-i fenâ âstân-ı refi'-mekân (a. 3. ahceste). (f.) gece. . (a. (f. gündüz. insan kümeleri. âsümânî).s. beve). (f. masraflar.s.i. (a. (f.) gök mavisi. (f. şaşkın. f r.) yıldırım. 2.f.) 1. asûr) 1. kubbe. arı kovanı. (yeri yüksek olan e-şik) Sultan sarayı.) gök. (a. âsmân-gûnî âsmânî âsmânî âhen âsmâniyân âsmân-rend âsmân-senc âsmâr âsmende asmet asmıha âsmûg asnâm asr Asr-ı sâbık asr-ı hâzır asr-ı saâdet asr-ı sâbık asr-ı evvel.i.) 1. (bkz.) 1. kulağı sakat. âsmânî'nin c. 2.) kovandan bal çıkaran. sürçme. 2.[bkz: âsitân. pek kahraman (a.i. a'sâr.i.i.s. (a. bal arısı. (a. (f.s. yanılma. (a. (a. samt'dan) konuşamayan. 2. fâni dünyâ. Aya mensup. kehkeşân). geçen yüzyıl. arş-ı a'lâ). (f. sırm'ın c. sımâh'ın c.s.i..) saman yolu. (f. çadır kümeleri.) kulak delikleri.) meydan.) 1.i. (a. ikindi vakti. (a. gece ve gündüz. sessiz. göğe. (f. ailesini geçindirmek için sıkıntı çeken [kimse].i.b. 2.i. 3.) müneccim.) tavan.s. s. tahayyüller.s.) zamana uygun. (f.) iplikçi. aşerat) 1. Hz.i. dam. (a.) saat.) eski îranlılarca. gündüzün ilk zamanı.h.i.) 1.b. (a.b. (f.i. şimdiki çağ. yüzyıl. putlar.) bot. (a. 2. (bkz.asmâ asmah asmaî âsmân âsmân-ı berîn asman ü rîsmân âsmân-dere âsmân-dırahş âsmâne âsmân-gûn. bal satan. atebe. sevgililer. hîle ile aldatan. âsmâniyân) 1. 2.) şimşek.i. inandıran.) 1.) usare. (f. bal peteği.i.i.) eğri elli veya eğri bacaklı.s. geçen yüzyıl. balcı.) melekler.i. ayak kayma.i. dilsiz. süreyyâ (bkz. ciddî söz ile ona karşı söylenilen saçma sapan sözden kinayedir.i. berk.i.) 1.b. [meç.

muharremde pişirilen aşure. 3. meç.s. (bkz.) yazı satırları.) obur.s. âstâne-i devlet-penâh (devletin sığınağı) meç. payitaht. âsyâb-ı âlem meç.s. âstîn-feşân (f. asvef (a.) yaz mevsimleri. sultan sarayı. âsiyâ. âstâne-i feyz-âşyân (feyiz yuvası olan e-şik) meç.) ayaklanma.s.) yen silken. mutluluk sahibi olan eşik) meç. yen. Asûm (a.) 1. âstîn berzede (f.) esvap kolu.). 2. 4. âstâne-i saâdet-meâb (saadet. yazı sıralan. merkez.b.(bkz: âstîn-berçîde). sultan sarayı.). gailesiz. asveb-i akvâl sözlerin en doğrusu. yemek. âstîn berçîde.i. (bkz: (bkz. şîr).i.tahsîsen "İstanbul" mânâsına da gelir. 2.) hâli rahat olan. an beyi. emn). âsiyâb).b.b. istanbul.b. i.) astar. yiğitler. hızlı yürüyen. 2. âsümân (f. (bkz: âsitâne).i.) hazırlanmış.a.s. 5. eşik 2. en) doğru.i. âstîn-mâlîde (f. semâya mensup. âsûde-nişîn (f. istanbul.s. âsûde-dilî (f. âsûdegî (f. (bkz: âsiyâ).i.i.i. sayfın c.) 1. çok şiddetli [rüzgâr]. âsûde-dilî (f. göğe.) yumurta. yeri yüksek olan eşik) meç. asveb (a. -Osmanlı devletinin merkezi olması dolayısıyla. ulu olan eşik) meç. âsûde-hâl (f.) gönlü rahat. âstâne-i saâdet-âşyâne (mutluluk yuvası olan eşik) meç.) rahatça oturan.i. sütûr). âstâne-i aliyy-ül-mekân (mekânı. âstâne .) 1. astâr (a. âsüfte.i. arslanlar. âsyâ (f. hazır.s. büyük tekke. [bu] dünyâ. vazgeçen. âstîne (f. âsyâb (f. asûm (a. Allah'a yakın kimselerin kabri. (bkz: âsîne). âsyâbân (f. pek.) 1. âsûde-dil). huzur. bey.) maişeti için çok çalışan [adam] asûf (a. asayiş. (bkz: esed. istanbul. âsûde (f. islenmiş [ateşle].) gönül rahatlığı. (bkz: âsiyâbân).s. âstâne-i saâdet (mutluluk eşiği) meç. asûb (a.s. (bkz: âsmânî).i. sultan sarayı.s. sultan sarayı. gardroplar. hazırlanmış. istanbul.). başbuğ. âstîn (f. âster (f.b. dinç [olan].c. asvine (a. asûf (a. 2.) 1.i. âstîn-efşân. âsümânî (f. âş (f. âsûde-hâtır (f. âsüd (a.s.) rahat. avâsîr) tuzak.a.) 1.i. esed'in c. sultan sarayı.s.i. istanbul.i.s. sultan sarayı. çok.(f.b.) (bkz: asman).) elbise saklamaya yarayan dolaplar. âsyâb-ı devlet devlet dâiresi. 2. âsûr (a. âstâne-i izzet-bünyân (yapısı yüce. istanbul. (bkz: ya'sûb). hazırlanan [adam]. sunvân'ın c.b. (bkz. başı dinç. asyâf (a.).) çok yapağılı.) hazırlanmış. sultan sarayı.i. gazanfer. asy (a. hazırlanan[adam]. asfdan) çok zulüm ve gadreden. açgözlü. satr'ın c. 2. açık mavi.s.) rahat.) 1. aş.s. sâib'den) (daha.i. âsügde (f.s.i.

a'şiye) akşam yemeği. gözleri dumanlı [adam].s.) sarmaşık. akşam.i. oymaklar. aşerat) on (a. ma'hut. aşîret'in c. (a.s. Hazret-i Ömer bin-il-Hattâb. (a. aşer'in c.s.) âşıkça. (a. ondalık sayı. (a.i. halk şâiri. Said bin Zeyd. (f. (f. (a. .s. ota benzeyen.) içen. ışâ'). Hazret-i Talha bin Ubeydillâh. (a.s.i. 2.) on sayıları. öşr'ün c.) mahsullerden alınan onda birler.b. ışk'dan) 1. seninki.c. temiz yüzün âşıkı.i.) aşkla ilgili. kararsız âşık. (a. içici. inleyen âşık. mercimek. Cennetlik oldukları. delicesine seven kimse. bir şeye tutkun.) akşamlar. ed. aşî'nin c. istekli âşık. imre. emre.i. (a. Hazret-i Osman bin. Ebû Bekir bin Ebî Kuhâfe.i. kışlalarda.) kabileler.) otlar (f.) aşevi. (a.) ota ait. âşık olana yakışır yolda. (a.) içki içen [kimse]. aşka ait. aşebiyye aşer aşerât aşere aşere-i mübeşşere aşevî âş-hâne âşık âşıka âşık-ı bîkarar âşık-ı dîdâr-ı pâk âşık-ı efgende âşık-ı müştak âşık-ı şeydâ âşık-ı zâr âşık-ân âşık-âne âşıkî bot. (f.i.) yenilebilen veya içilebilen. (a. mutfak.) taze otlar.zf. systeme metrique. (f. Abdürrahmân bin Avf.s. Sa'd bin Ebî Vakkas]. köy odalarında ve mahalle kahvelerinde gerek kendinin gerek başkalarının sözlerini sazla ve sözle dile getiren kimse. çok arzulu. şarap içen. evvelce ordularda.s. zavallı âşık.) gündüz görüp gece görmeyen ve tavuk karası denilen bir göz hastalığı. (a. Hazret-i Alî bin Ebî Tâlib. Affân. birine. [Hz. muhtelif asırlarda yaşamış birkaç Arap şâirinin adı. çaresiz. seven kadın. mat. âşâm'ın c. uşb'un c.s. i. sağlıklarında kendilerine Peygamberimiz tarafından müjdelenen on zât.i. (a. otla ilgili.f. (a. (f.i. 2.f.s.i.s. (a. (a. "âşıka"). (a.âş-ı halîl aşâ' a'şâ a'şâb a'şâbe âşâm aşâir aşak -âşâm Mey-âşâm âşâmân âşâmânde âşâmîdenî a'şâr a'şârî a'şârî aded aşâvet aşâyâ aşb aşebî. (a. fr. Hazret-i Zübeyr bin-il-Avvâm. ot gibi olan. aşer'in c. 3.) yaş ot.i.s.s. Ebû Ubeyde bin-il-Cerrâh.c.) onlar [sayı].) 1.) akşama ait.) yiyecek ve içecek. (a. âşık'ın c.) birin on cüze ve her cüzün yine ona bölünmesi kaidesine mensup.) içenler. (müen.s.i.) âşık kadın. [cümledeki yerine göre] ahbap. (a. hazret.) âşıklar. (bkz.i.

) 1.) fazla âşık. muz. istek. (f. 2. [aslı ışk dır]. meydanda.i. (a. fazilet ve doğruluk aşkı. maddî aşk. 2. muz.s. (a. akşam yemeği yiyen [kimse].) onuncu olarak. yuvalanan.i. (f-b.s. tanıdık. gönül kuşunun yuvası. ibkâr). (müen. öğleden sonra.i. akşam yemeği.) kişneme. aşâir) kabîle. bildik. tanıyan. (a. (bkz: sahîl). ev. (bkz. (f. 2.i.i.) çok otlu. mesken. maddeci olmayan ideal aşk. akşam.) 1. düzensiz bir ruh hâlinin normal olmayan sevgisi. "âsiye").) belli.) sevgi. (bkz: aslîne).) 1.) 1. içte olan aşk. (bkz.c. .b. oymak. 3.s. (f.s. i. koca. onuncu. (a. Tanrı aşkı. âşkârâ. yaradılış âşinâsı. (a.) muz. i.s. (f. [doğrusu aşna dır]. (a. cinsel arzulara dayanan sevgi. (bkz: ışk). hü-veydâ) [doğrusu âşkâr. âşkâre dir]. sihirli. bilen. (f.s.) aşçı.i. bahir.s. Kürdî dörtlüsü'nün hüseynî-aşîran şeddi ile aşîrân perdesinde kalır.i. (bkz: ahbap). tavuk karasına tutulmuş.i. açık. kuş yuvası. (f. adı Nasır Abdülbâki'nin Tetkik ve Tahkik'inde geçen makam. (f.) 1. pûselik-aşîran mürekkebine. âşikâre âşinâ âşinâ-yı hilkat âşîne aşîr âşir aşîrân aşîrân-mâye aşîrân-pûselik aşîrân-vefâ-dâr aşîrân-zemzeme âşiren aşîret âşiyân. celî. öşür toplayan. samîmî dost ve arkadaş.s. ahçı. gidip uzaklaşan [kimse]. (a. Hüseynî-aşîran perdesinin ve makamının isminin kısaltılmış şeklidir. sevgisi. Başkaca bir ânzası yoktur. i.) 1. (f.s. (a. (a. kahrolmuş. Makam. mi'de bir kürdî dörtlüsü ilâvesinden hâsıl olmuştur. 2. 2. platonik aşk.) 1. âşiyâne âşiyân-ı harâb âşiyân-ı mürg-i dil âşiyân-gîr âşiyân-sâz aşiyy aşiyye aşk aşk-ı cismânî aşk-ı derûn aşk-ı Eflâtûnî aşk-ı fazl ü hakk aşk-ı füsûnkâr aşk-ı hakikî aşk-ı ilâhî aşk-ı makhûr aşk-ı marazî (f. maddeye bağlı olmayan aşk. (a. Güçlüler. (bkz: aşk-ı sehhâr). aynen pûselik aşîrân makamında olduğu gibi hüseynî ve dügâh'dır. muz. (a. mahvolmuş aşk. (bkz: pûselik-aşîrân).s.zf. büyüleyici aşk.âşî aşî âşî aşib aşîb Âşîhe aşîk âşikâr. derinde.s.i. . yıkık yuva. 2.) yuva yapan. 2. 3. akşam. i. Pûselik-aşîran gibi fa bakıyye diyezi ile donanır.) yuva tutan.b. aş-pez). içten gelen arzu. aşâyâ) günün batması. (a. tnici'-dir.i.) muz.) yumurta. Sâdullah Ağî'nın terkîbettiği bir makamdır. akşam. adı mensur bir edvarda geçen birkaç asırlık eski bir mürekkep makam.) bol otlu. (bkz: ayan.c. gerçek sevgi. ondabir.

b. (bkz: âşnâb). (bkz. (f. manevî sevgi. aşka ait.) 1.) aşkı besleyen.aşk-ı mecâzî aşk-ı memnû' aşk-ı mürde aşk-ı rûhânî aşk-ı sehhâr aşkâre. (f.f. (bkz.) aşçılık. ahçı. âşkûb âşnâ âşnâb âşnâ-ger âşnâgerî âşnâh âşnâv âşnâ-ver âşnâ-verî aşnâyân âşnâyî âşnâ-yî âş-pez âş-pezî aşr aşr-ı âhir aşr-ı evsat aşr-ı evvel aşre aşr-hân aşş aşşâb aşşâr Allah sevgisine ulaşmak için o'nun yarattığı geçici suretlerden birini sevme. (f. haberdarlık. felek.s. (bkz: âşiyâne. (a. 1. S. 2. (a. Arel'in "âyîn-i şerîf-i devr-i revân" peşrevi. tabaka. (bkz. (a. Allah sevgisi. âş-kâre).b. (a. (bkz: aşna).i. Hiç bir ânzası yoktur. (bkz.s. âşnâyî'nin c. âşikâr. kürdî makamının hüseynî aşîrân mi perdesindeki şeddine H.f. yasaklanmış aşk.i. 3. aşkla ilgili.i.) yüzücü. sever görünme. 2. haberdarlıklar (f. i. (f.) [suda] yüzme.b.). [H. (f. (bkz: aş-pez). âşikâre).b. (f. öşürcü. yüzme. .b. sihirleyici.i. yüzücü. gökyüzü. sevgiyi artıran. iane.f. vekr). doru at.f. menedilmiş. koyu al. 2.) ahçı.) yüzücülük. dokuza bir ilâve ile on etme. (a.b. aşerat) on sayısı. bitmiş aşk. (f. tavan. yüzücülük. bitkileri sıralamakla ve incelemekle uğraşan bilgin.i. (a. ondalıkçı.s. (f. (a. (bkz: âşinâ).i. kızıl saçlı adam.i. âşnâ-ver). "fenâ-yı hayât" isimli parçası bu makama örnektir].i.b.) yüzgeç. yüzücü. yalancı aşk.) aşkla oynayan. ahçılık.) muz. aşk-ı füsûnkâr). 3. muaşşir).) yüzgeç.i.b. (f. (bkz.yüzücülük. dînî merasimde Kur'ân-ı Kerîm'den on yet miktarı okunan kısım. (a.b.) kuş yuvası. âşnâlık dostluk. (bkz.i.i.b. yalandan âşık görünen. (f.) [suda] yüzme.) ezbere aşır okuyan [kimse]. Sadettin Arel tarafından verilmiş olan isimdir. (f.).dostluklar.i.i. (a. aşşeb'den) nebatları.i. âşnâ-ger). 2. mutfak.b.b.i. (f. Güçlüsü dügâh la perdesidir. i. erkek adı [birincisi].f.) vaktiyle a'şâr tahsildarlığı yapan kimse. 2. yüzücü. (a.c.i.i..i.) 1.) aşevi. yüzme.) 1. (f. büyüleyici aşk.s. (a. (f. 2. ayın ilk on günü. on sayıdan birini alma. ölmüş.i.s. aşkıyye aşk-perver aş-pez hâne âşkû.) 1.s.b. aşkârâ aşkâr âş-kâre aşk-bâz aşk-bâzî aşk-efzâ aşkî. (f.i.) 1. ayın iki on günlük kısmı.) aşinalıklar.) aşçı. (a.) birine âşık görünerek arzusuna kavuşmak isteme. Niseb-i şerîfe'si kürdî gibi 9 dur. Hâlit Ziya Uşaklıgil'in bir romanı.i.).s. ayın on günlük son kısmı. kat.

) 1.i.) barış ziyafeti.) 1.i. şefkatler. iffetsiz kadınlar.s. aşure (f. atmalar. (f. gürültülü yer. âşûrâ' aşüfte âşüfte-dil âşüfte-dimâğ âşüfte-gân âşüfte-gâr âşüfte-gî aşvâ' aşve aşy aşyân -ât atâ' atab atâd atâ-bahş a'taf a'tâf atâhe.) muharrem'in onuncu günü pişirilen buğday tatlısı. Muradın vezirlerinden idi.) kargaşalığa sebebiyet veren. kargaşa çıkaran. 2. (a.) çıldırırcasına seven. merhametler.c. (f. banşseven.) aptallık.b.) aşüfteler.s.i.s.i. husûsiyle ense.i. (f. en antetli.i. gibi. (f. (a.) ne idüğü belirsiz.a.i. akşam yemeği. 2. (a. budalalık. (f. kavga kargaşalığı.i.i.i. (f. (bkz: atâhiyyet). . izin.) sulhseven.) akşam yemeği yiyen. (a.s.) 1.) 1.b.i. (a. (bkz: âlüfte-gî). (a. çılgınca sevmiş.) karışıklık yeri.) mahvolma. meyiller. atîre'nin c. II. (a.s. atâkat atal (f. Atâî mahlasını kullanan ve asıl adı Âlî Çelebi olan bu şâir. âşıklar. atfın c..) azad.c. (a.i.h. (f. Nebat=nebâtât. banşçı. (f. çok merhametli [adam]. büyük kadeh.i.) karıştıran.) Arapça'da cemi edatıdır. (a.s. serseri bilinmeyen.) aşiftelik.) aşüfte olmuş gibi. azgın ve baştan çıkmış deli gibi olan.) gönlü perîşan olmuş.s.) 1.i. 2.) ocaklar. 2.) bağışlama. bütün vücut. -barışıklık.b.i. kız]. vücudun örtülü olmayan bir yeri. (a.s.s. (a.b.b. (a.i. asrının iyi şâirlerinden olduğu halde pek şöhret kazanamamıştır.b.) gece gözü görmeyen [kadın. (a. (a.b. (a.i.b. ölüm. Babası.i.b. a'tâl) 1. (f.) suih.) sulh taraflısına yakışacak surette. bu yüzden perîşan bir halde.) akşam yemeği.s.s. -sulhseverlik. 2. (a.zf.b. (f. (a. 2. Hayvân=hayvânât.) 1. 1437 yılında Bursa'da ölmüştür. banşsever. (f.) sulh taraflısı.i. (bkz: ihsan).) sulh taraftarlığı. 2. şehri karıştıran.) banşseverlik.) 1.b. yabancı. (a. âşüfte'nin c. (a. günahkârlık. sersemlik. Babasının adı Hacı ivaz Paşa'dır. iffetsiz kadın. (bkz.) Bursa'da doğmuştur. geh Âşûg Âşur.i. pek şefkatli.) aklı perîşan. atîme'nin c. (f. (f.i.i. (f. karıştırıcı. şaşkınlık. 2. (f. aşifte. (f. putlara kurban edilen dişi koyunlar. Arapların tslâmdan önce Recep ayında kestikleri kurbanlar. lüzumlu âletler takımı.i. karıştırıcı. bir kişinin güzelliği. akşam karanlığı.âştî âştî-hûre âştî-perver âştî perver-âne âştî-perverî âştî-sâz âştî-sâzî âşûb aşûb-i gavga âşûb-i restehîz ü kıyamet -âşûb Şehr-âşûb âşûb-engîz âşûb-gâh. atâhiyye atâhet atâhiyyet Atâî atâim atâir atak. kıyamet kargaşalığı.b. meçhul. atf'dan). kargaşalık. (a.f. bahşiş.s. aptallık. s. ateh getirme. âlüfte). 3.) bahşiş veren.

âtâl atâlet atâlet-i rûhiyye âtâm atânîb ataş atâşâ atâ-ullah atâvil atâyâ' atâyâ-yi ilâhiyye atâyâ-yı seniyye atâyâ-yı tabîat atâyıb atbâ' atba' atbâ atbâk atbâl atbıka âtbîn ateb atebât atebât-ı âliye atebe atebe-i felek-mertebe atebe-i seniyye atebe-i ulyâ ateh Ateh getirmek ateh kabl-el-mîâd ateh-zede ateme Salât-ül-ateme âteş âteş-i âb-perver âteş-i bahâr âteş-i be-cân âteş-i beste âteş-i bî-bâd âteş-i bî-dûd âteş-i bî-zebâne âteş-i câm-ı zîbekî âteş-i derûn âteş-i füsürde âteş-i hecr

(a.i. ıtl'ın c.) 1. koltuk altlan. 2. böğürler. 3. yanlar, kenarlar. (a.i.) işsizlik, tembellik, üşengenlik, durgunluk, hareketsizlik. psik. ruh argınlığı, fr. psychasthenie. (a.i. utum'un c.) yüksek binalar, köşkler, hisarlar. (a.i. ıtnâbe'nin c.) 1. sâye-banlar, pavyonlar. 2. kısa ipler. 3. uzun ipler; sicimler. (a.i.) susama, susuzluk, hararet, (bkz: atş). (a.i. atşân'ın c.) susuz, susamış olanlar. (a.it.) 1. Allah vergisi. 2. i. erkek adı. (a.s. atvel'in c.) 1. uzun boylular. 2. seçkinler. (a.i. atiyye'nin c.) hediyeler, armağanlar; bahşişler. Tanrı vergileri. padişah hediyeleri. tabiatın atiyeleri, ihsanları, bahşişleri. (a.s. atyeb'in c.) çok hoş olanlar, en iyiler. (a.i. tıb'ın c.) dereler, kanallar. (a.s.) en pis. (a.i. taby'in c.) meme başlan. (a.i. tabak ve tabaka'nın c.) 1. kapaklar. 2. tabaklar, (bkz. etbâk). (a.i. tabl'ın c.) davullar. (a.i. atbâk'm c.), (bkz: atbâk). (f.b.s.) özü ve sözü doğru olan faziletli adam. (a.i. atebe'nin c.), (bkz. atebât). (a.i. atebe'nin c.) 1. eşikler, basamaklar. 2. iranlıların mukaddes ziyâretgâhı. 3. eşiği öpülen mukaddes yerler. Irak'ta -Necef, kerbelâ, Kâzımiyye gibi- türbeli yerler. (a.i.c. atebât) eşik, basamak. (bkz: âsitân, ahceste). Osmanlı padişahlannın sarayı. (bkz: atebe-i felek-mertebe). (bkz: atebe-i felek-mertebe). (a.i.) bunama, bunaklık. bunamak. erken bunama, fr. de-mence precoce. (a.f.b.s.) bunamış, bunak. (a.i.) 1. atâlet, işsizlik; üşengenlik, tembellik. 2. gecenin ilk üçte biri. akşam namazı. (f.i.) 1. od, hararet, kızgınlık. meç. kılıç, hançer. 1) kırmızı gül; 2) lâle; 3) baharın lâtifliği ve güzelliği. 1) canda olan ateş; 2) yanıp tutuşma. 1) donmuş ateş; 2) hâlis kırmızı altın, (bkz: asced). 1) şarap; 2) işkence, zulüm. 1) Güneş; 2) hiddet, öfke; 3) şarap. 1) alevsiz ateş; 2) kırmızı akik; 3) şarap. gümüş veya billur kadehte içilen şarap. "iç'in ateşi" gönül yanıklığı. 1) donmuş ateş; 2) altın, (bkz: âteş-i beste). ayrılık ateşi.

astr. yedi gezegen yıldız. Hint'te yapılan bir kılıç. hamiyyet kanının ateşi. Güneş, (bkz: Af-tâb, Hûrşîd, Mihr, Şems). kılıç, kama, hançer ve benzeri silahlar. Nemrut'un, Hz. İbrahim'in halkı tenvîr etmesine kızarak kendisini cezalandırmak üzere yaktığı ateş. âteş-i parsî 1) hek. karakabarcık "yanık kara" denilen bir yara; 2) cemre; 3) ateşe tapanların taptıkları hiç sönmeden yanan ateş. âteş-i pür-âb (su dolu ateş) 1) meç. Üzüm şarabı; 2) kanlı gözyaşı; 3) içine şarap doldurulmuş yaldızlı kadeh. âteş-i rûmî tar. deniz ve kara muharebelerinde kullanılan yangın çıkarma vâsıtalarından biri. âteş-i rûz (gün ateşi) Güneş, (bkz: Aftab, Hûrşîd, mihr, Şems). âteş-i seng lal ve yakut. âteş-i serd 1) şarap; 2) hâlis altın, (bkz: asced). âteş-i seyyâle (su gibi akan ateş) şarap. âteş-i sîm-âb-sân 1) cıva gibi ateş; 2) Güneş.(bkz. âteş-i mûsî, âteşîn-sadef) âteş-i subh mec. Güneş. âteş-i sûzân yakıcı ateş. âteş-i tak, âteş-i tevbe sûz şarap. âteş-i ter kırmızı şarap. âteş ü âb 1) kılıç ve benzerleri; 2) kadeh dolusu şarap; 3) gerdek hâli. âteş-i zer (altın ateşi) sürüm ve parlaklık. 2. gözyaşı. 3. hastalık. 4. harb, savaş. âteş-bâr (f.b.s.) ateş yağdıran. âteş-bâz (f.b.s. ve i.) ateşle oynayan, hokkabaz, fişekçi. âteş-bâz-ı velî makamı Mevlevi tekkelerinde dervişlerin terbiyesine mahsûs olan mutfak müştemilâtından bulunan meydân-ı şerif deki beyaz post. âteş-bâz-ı velî ocağı Mevlevî tekkelerinde lokma pişirilmesine mahsus ocak. âteş-bâzî (f.b.i.) ateşbazlık, eski savaşlarda yapılan harp malzemesi. âteş-berk (f.b.i.) çakmak [âlet]. âteş-beste (f.b.i.) hâlis, kırmızı altın. âteş-dâm (f.b.i.) 1. ateşlik. 2. ocak. 3. mangal. âteş-dân (f.b.i.) ocak, mangal. âteş-dâr (f.b.s.) "ateş tutan" ateşli. âteş-dem (f.b.s.) sözü veya sesi yanık ve dokunaklı olan. (bkz. âteşîndem). âteş-dîde (f.b.s.) ateş görmüş, ateşten geçmiş. âteş-efrûz (f.b.s.) ateş yakan, ateş tutuşturan. âteş-dil (f.b.s.) 1. her gördüğü güzeli seven. 2 sözü dokunaklı olan. 3. pek zekî adam. âteş-efşân, âteş-feşân (f.b.s.) ateş saçan. âteş-efşânî (f.b.i.) ateş saçma, ateş püskürtme. âteş-ek (f.b.i.) 1. küçük ateş. 2. şimşek. 3. ateş böceği. 4. frengi. âteş-engîz (f.b.s.) 1. dağlama âleti. 2. s. fesatçı, kundakçı. âteş-fâm (f.b.s.) ateş renkli, kırmızı. âteş-feşân (f.b.s.) ateş saçan, ateş püsküren, (bkz: âteş-efşân). âteş-fürûz (f.b.s.). (bkz. âteş-efrûz).

âteş-i heft-mecmer âteş-i Hindî âteş-i hûn-i hamiyyet âteş-i Mûsî âteş-i mücessem âteş-i Nemrûd

âteş-gâh âteş-gede âteş-gede-i behrâm âteş-geh âteş-gîre âteş-gûn âteş-hâne âteş-hâr âteş-hâtır âteş-hirâm âteş-hîz âteş-hulk âteşî âteşîn âteşîn-libâs âteşîn-mâr âteşîn-pençe âteşîn-sadef Âteîn-dem Âteşiyân Âteşîze âteş-kâr âteş-karâr âteş-meşreb âteş-mizâc âteş-nâk âteş-nihâd âteş-nisâr âteş-nümâ âteş-pâ âteş-pâre âteş-perestî âteş-perver âteş-pâş âteş-perest âteş-peyker âteş-reng âteş-suhan âteş-tâb âteş-zâd âteş-zâr âteş-zebân âteş-zede âteş-zen âteş-zene atf, atıf

(f.b.i.) ateşe tapanların ibâdet yeri. (f.b.i.) ateşe tapanların ibâdet ettikleri mabet. astr. hamel burcu. (f.b.i.). (bkz. âteş-gâh). (f.b.i.) 1. maşa, 2. çıra. (f.b.s.) ateş gibi kırmızı. (f.b.i.) mecûsî mabedi, ateşe tapanların ibâdet yeri. (f.b.i.) 1. keklik. 2. s. zâlim, merhametsiz [adam]. (f.b.s.) her güzeli seven, sözü dokunaklı, pek zekî adam. (f.b.s.) sür'atle yürüyen. (f.b.s) ateşleyen, ateş veren. (f.a.b.s.) sert tabiatlı, huysuz. (f.b.s.) 1. ateşli, hararetli; dokunaklı; ateş renginde. 2. öfkeli, hiddetli. 3. i. cehennem zebanisi; (f.s.) 1. ateşten. 2. ateşli, canlı. l) kırmızı elbise; 2) kırmızı elbise giymiş kimse. 1) ateşli yılan; 2) yanık ak; 3) ateş alevi; 4) havâi fişek. bir işte eli çabuk kimse, işinin ehli. Güneş, (bkz: Âftâb, Hûrşîd, Mihr, Şems). (f.b.s.) (bkz. âteş-dem). (f.i.s.) cehennemlik olanlar. (f.i.) ateş böceği, (f.b.s.) 1. külhancı. 2. meç. kızgın, aceleci, merhametsiz [adam]. (f.a.b.s.) "ateşte duran" cehennemlik, günahkâr. (f.a.b.s.) meç. "ateş huylu" huysuz, geçimsiz. (f.b.s.) sert tabiatlı, huysuz, geçimsiz [kimse], (f.b.s.) ateşli. (f.b.s.) "ateş huylu" ateşli, huysuz, huzursuz. (f.b.s.) ateş saçan. meç. çok öfkeli. (f.b.s.) ateş gösteren. (f.b.s.) ateş gibi, çevik, atik. (f.b.s.) 1. ateş parçası, kıvılcım. 2. Muallim Naci'nin 1844 de basılmış bir şiir kitabı. (f.b.i.) ateşperestlik, ateşe tapma. (f.b.i.) suyu iyi verilmiş kılıç. (f.b.s.) ateş saçan. (f.b.i.) ateşe tapan. * (f.b.i.) 1. Güneş, (bkz: âteşîn-sadef). 2. şeytan ve cin taifesi. (f.b.s.) ateş renginde, kızıl. (f.b.s.) dokunaklı, hatır kıracak şekilde söz söyleyen. (f.b.s.) 1. ateş gibi hararetli. 2. ateş yakıcı. (f.b.s.) "ateşten doğma" 1) meç. ateşli; 2.) yakıcı. (f.b.i.) ateşi çok olan yer, çok yakıcı yer. (f.b.s.) ; çok dokunaklı söz veya şiir söyleyen. (f.b.s.) ; yakılmış, yakılan. (f.b.s.) yakıcı, yakan. (f.b.i.) çakmak [âlet]. (a.i.) 1. eğme, meylettirme. 2. bağlama, (bkz: azv). 3. dokunma. 4. gr. bağlaç.

atf-ı beyân atf-ı nigâh „îr atfen atfî athal athâr athar âtıf âtıfe, âtıfet âtıfet-kâr âtıfet-kârâne âtık, âtıka âtıl, âtıla âtıl-âne âtım âtır âtıs atış, atuş âtî âtî-l-beyân, âtî-üz-zikr âtî-yi millet âtî, âtiye atî atîd atîde âtih, âtihe âtik âtik atîk, atîka atîkıyyât âtil âtim, âtime at'ime atîme atîre âtiş, âtişe atît âtiye âtiyen atiyyât

bir cümlenin mânâsını îzah ve kuvvetlendirmek için atıf edatı, bağlaç kullanma. göz atma, bakma. gr. aynı anlamda olan iki kelimenin yanyana kullanılması, [deli dîvâne; sağ salim, gibi]. (a.zf.) birinin adına, birine yükleyerek. (a.s.) 1. bağlamaya ait. 2. şefkate, iyilik severliğe ait. [müen. "atfiyye"]. (a.s.) kül rengi. (a.s. tâhir'in c.) kadınları aybaşı ve doğumdan kurtulduktan zamanlar, ["tâhir" bu mânâda kullanılmaz], (bkz: tuhr). (a.s.) çok temiz olan. (a.s. atfdan) 1. meyleden, eğilen. 2. bağlayan. 3. şefkatli. (a.i.c. avâtıf) karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik severlik. (a.f.b.s.) esirgeyip koruyan, gözeten. (a.f.zf.) âtıfetkâr olana yakışacak surette. (a.s.) 1. serbest bırakılmış. 2. ihtiyar. 3.i. genç kız. 4. i. yavru kuş. 5. soyu temiz [at]. 6. eski [şarap v.b.]. (a.s.) 1. tembel, üşengen. 2. boş, faydasız. (a.f.zf.) tembelce, tembelcesine. (a.s.) mahvolan, ölen. (a.s. ıtr'dan) 1. ıtırlı, güzel kokulu. 2. kokuları seven. (a.s.) 1. aksıran. 2. i. şafak. (a.s.). (bkz: atsan). (a.s. ityân'dan) 1. gelecek, gelen [kişi veya şey]. 2. i. gelecek zaman, istikbal. 3. zf. önde, aşağıda. aşağıda zikredilen, aşağıda sözü geçen. milletin yarını, istikbâli. (a.s. utv'dan) isyan eden, kafa tutan. (a.s.) inatçı, kalın kafa. (a.s.) hazır, hazırlanmış. (a.i.) elbise sandığı. (a.s.) isyan eden, kafa tutan. (a.s.c. avâtik) sırtın üst kısmı. (a.s.) berrak, saf; karışmamış; kıymetli. (a.s. ıtk'dan) 1. eski. 2. azatlı, hür. 3. güzel, genç kız. 4. asîl. 5. Hz. Ebu Bekir'in lâkabı. (a.i.c.) eski eserler, arkeoloji. (a.s.) ücretli yardımcı, asistan. (a.s.) ağır, yavaş. (a.i. taam'ın c.) yemekler, (bkz: et'ime). (a.i.c. atâim) ateş yakılan ocak; mangal. (a.i.c. atâir) 1. putlara kurban edilen dişi koyun. 2. eski Arapların Islâmdan önce Recep ayında kestikleri kurban. (a.s.) susuz, susamış, (bkz: teşne). (a.i.) gıcırtı. (a.s.) ["atî" kelimesinin müen.]. (bkz: atî). (a.zf.) 1. ileride, gelecekte. 2. aşağıda. (a.i. atiyye'nin c.) hediyeler, ihsanlar, bahşişler.

atiyye atiyye-i seniyye atlâb atlâl atlas atlas-ı minâ atlâs atles atlesî atliye atmâr atme atnâb atrâb atrâf atrâk atrâr atrâs atreş atruk ats ats-ı subh ats-ı şeb Atse Atse-i anberîn Atse-i kemân Atse-i subh Atse-i şeb Atse-i çah atse-i tîğ atş atşân attâr attaret attârî attâs attaş attât atûb atûf atûfet

(a.i.c. ataya) hediye; bahşiş, (bkz: ihsan). pâdişâh hediyesi. (a.i. tâlib'in c.) 1. arayanlar, talipler; husûsiyle talebeler. 2. (tılb'ın c.) kadın peşinde dolaşanlar, hovardalar, zamparalar. (a.i. talel'in c.) 1. örenler, harabeler. 2. biçimler, şekiller, resimler; kalıplar. (a.i.) 1. üstü ipek, altı pamuk kumaş. 2. s. düz, havsız, tüysüz. 3. büyük harita. 4. Atlas denizi. gökyüzü. (a.i. talas'ın c.) 1. eskitmeler, mahvetmeler. 2. s. eski, aşındırılmış. (a.s.) eski, aşındırılmış, yırtık, eski püskü. (a.s.) 1. atlastan yapılmış, atlas. 2. atlas gibi. (a.i. tılâ'nın c.) merhemler. (a.i. tımr'ın c.) eski püskü elbiseler, paçavralar. (a.i.) ateş kaynağı, volkanın tepesindeki lâv menbaı, krater. (a.i. tınâb'ın c.) 1. çadır ipleri, (bkz: habl-ül-hıyâm). 2. ağaç kökleri. 3. vücuttaki sinirler. (a.i. tarab'ın c.) oyunlar eğlenceler, şenlikler, neşeler, ferahlıklar. (a.i. tarfın c.) gözler. (a.s. târik'in c.) gece gelen; -husûsiyle- gece gelen yaya seyyahlar. (a.i. turra'nın c.) kenarlar, uçlar. (a.i. tırs'ın c.) yazılmış sayfalar, karalama kâğıtları. (a.s.) sağır, işitmez, (bkz: ahras). (a.i. tarîk'ın c.) yollar, (bkz: turuk). (a.i.) 1. aksırık. 2. şafak sökme. (sabahın aksırığı), (gecenin aksırığı) seher vakti. (a.i.) tek aksırık. güzel kokulu nefes. okun çıkardığı ses. şafak. şafak, (bkz: atse-i subh). kuyudaki aks-i seda, yankı. savrulan kılıcın çıkardığı ses. (a.i.) susuzluk, susama. (a.s. atş'dan) susuz, susamış, susayan, (bkz. teşne). susuzluk çekenler. (a.i. ıtr'dan) 1. güzel kokular, iğne iplik vesaire satan; aktar. 2. h. i. [büyük A ile] meşhur mutasavvıf. (a.i.) attarlık, aktarlık. (a.f.i.) aktarlık, aktar dükkânı. (a.s.) durmadan aksıran. (a.s.) fazla susamış. (a.s.) çok bağırıp çağıran, gürültücü, şamatacı [adam]. (a.s.) inatçı, (bkz: muannid). (a.s. atfdan) 1. birine sevgisi olan. 2. i. erkek adı. (a.i.) şefkat, merhamet.

atûh atûm âtûn âtûs atvâd atvâk atvel atyân atyeb atyeb-i me'kûlât atyer Rûh-i atyer âvâh, âveh avâdî avâid avâik a'vâk avâkıb avâkıb-ı ahvâl avâkıb-ı hasene avâkıb-ı umûr avâkıd avâkır avâlim avâlim-i ulviyye avâm a'vâm avâmil

avâm-firîb avâm-pesend avâm-pesendâne avân avân-ı meftûniyyet a'vân avâr âvâre âvâre-gerd âvâregî âvâre-reviş âvâre-ser

(a.s.) bunak, (bkz: ma'tûh). (a.i.) su kaplumbağası. (f.i.) l. kızlara dikiş ve okuyup yazma öğreten kadın. 2. ana rahmi, (bkz. meşime). (a.i.) aksırtıcı şey, enfiye. (a.i. tavd'ın c.) dağlar. (a.i. tavk'ın c.) 1. gerdanlıklar. 2. tasmalar. 3. boyundaki halka çizgiler. 4. kuvvetler, takatler. (a.s. tavîl'den) pek uzun. (a.i. tiyn'in c.) balçıklar, çamurlar. (a.s. tıyb'den) (daha. pek, en, çok) güzel. yiyeceklerin en güzeli. (a.s.) pek uçucu, çabuk kaybolan. [en çok tıbbî ilâçlar ve kokular hakkında kullanılır]. çabuk uçan ruh. (f.e.) l eyvah, yazık! 2. i. nzık, nasip, kısmet. (a.s. âdiye'nin c.) zulmedenler,zâlimler. (a.i. âide'nin c.) iratlar, gelirler. (bkz. aidat). (a.i. âika'nın c.) engeller, müşküller, zor işler. (a.i. avk'm c.) alıkoymalar, durdurmalar, vazgeçirmeler. (a.i. akıbet' in c.) neticeler, sonuçlar, sonlar. hallerin, durumların sonu. iyi son nefesler, işlerin neticesi. (a.i. âkid'in c.), (bkz: âkid). (a.i. âkıra'nın c.) 1. kısırlar, verimsizler. 2. fakirler, yoksullar. 3. kudurmuşlar, (a.i. âlem'in c.) dünyâlar, (bkz: âlemin, âlemûn). dünyâdan gayrı yüksek âlemler, (bkz. melekût). (a.i. âmm'ın c.) herkes, kaba ve câhil halk, ayak takımı, (bkz. âhâd-i nâs). (a.i. âın'in c.) yıllar, seneler, (a.s. âmil'in c.) 1. sebepler. 2. işleyenler. 3. gr. Arapçada kelime sonlarının okunuşuna tesir eden hususları anlatan gramer bahsi. 4. valiler. (a.f.b.s.) halkı avlayan, halkın hoşuna gidecek şekilde hareket eden, demagog. (a.f.b.s.) halkça beğenilecek şey. (a.f.zf.) ayak takımının beğeneceği bir tarzda, âdi ve kaba. (a.i.) vakit, zaman. meftunluk anları. (a.s. avn'ın c.) yardım edenler, yardakçılar. (a.i.) ayıp, kusur, fesat. (f.s.) 1. serseri, boş gezen, işsiz güçsüz, aylak. 2. dağınık, perişan. (f.b.s.) işsiz, güçsüz kimse. (f.b.i.) serserilik, aylaklık, işsiz güçsüzlük. (f.b.s.) âvâre gidişli, başıboş hareketli. (f.b.s.) başıboş.

avârız avârız-ı dîvâniyye avârız-ı müktesebe avârız-ı semâviyye avârî avârif avâsıf avâsım avâsîr avâtıf avâtık av'ave av'ave-yi kilâb avâz âvâz âvâz-ı mûsikî âvâz-ı ra'd ü sâika âvâz-ı zenbûr a'vâz avaz avaz âvâze âvâze-hân avd avdet âven avdetî a'vec a'ved âvend âvendî avene âveng âvengân aver -âver Peyâm-âver

(a.i. ârıza'nın c.) 1. kazalar, belâlar. 2. engeller, engebeler. 3. muvakkat vergi [fevkalâde hallerde, bilhassa harb sebebiyle alınırdı!. Tanzimât-ı Hayriyye'den önceki zamanlarda carî kanun ve nizamlara göre alınan vergi ve resimler. cehil, sarhoşluk, hezel, sefeh, hatâ, ikrah gibi insanın ibtidâen dahli bulunan şeyler. delilik, küçüklük, bunaklık, ölüm gibi kisbî ve ihtiyarî olmaksızın insana arız olan şeyler. (a.i. âriyyet'in c.) ödünç şeyler. (a.i. ârife'nin c.) 1. iyilikler. 2. armağanlar, bağışlar. 3. s. nâzik, eli açık, cömert kimseler. 4. kabiliyetli, yetenekli kimseler. (a.i. âsıfa'nın c.) sert, şiddetli rüzgârlar, fırtınalar. (a.i. âsıme'nin c.) hudut şehirleri. (a.i. âsûr'un c.) tuzaklar. (a.i. âtıfet'in c.) karşılık beklemeden gösterilen sevgiler, iyilikseverlikler. (a.s. âtık'ın c.) 1. hür olanlar. 2. ihtiyarlar. 3. i. genç kızlar. 4. i. yavru kuşlar. (a.i.) havlama. köpeklerin havlaması. (a.i.) nefret. (f .i.) ses, seda. müzik sesi. gök gürültüsünün ve yıldırımın sesi. muz. Kırşehirli Yusufun edvarında tanımlanan bir makam, (bkz. âgaz-l- zenbûr). (a.i. ivaz'ın c.) bedeller, karşılıklar. (f.zf.) bangır bangır. (f.i.) 1. yüksek ses. 2. şöhret, ün. (f-b.i.) şarkıcı, (bkz: hanende). (a.i.) 1. geri gelme, dönme, lehine veya aleyhine dönme. 2. hasta ziyareti. 3. yoldan sapma. (a.i.) geri gelme, dönme, dönüş. (a.s.) çok veya en sakin. (a.i.) dönme [Yahudiden]. (a.s.) eğri büğrü. (a.s.) daha veya en çok faydalı. (f.i.) 1. sicim, ip. 2. senet, delil. 3.'kapkacak. 4. taht, yüksek mertebe. 5. satranç oyunu. 6. zf. evvel, önce, ilk. (f.i.) şarap fıçısı, kabı. (a.s. avn'in c.) yardakçılar, kafadarlar. (f.i.) hevenk, ipe geçirilmiş ü-züm, kiraz ve benzerlerinin askısı. (f.s.) 1. asılı, asılmış, sarkık. 2. i. çivi. 3. i. çengel. (a.i.) bir gözü kör olma. (f.s.) getiren, taşıyan. (Peygamber) haber getiren.

a'ver âverd âverde âverdenî âverd-gâh, âverd-geh âverdîde avez a'vez âvî, âviye âvîhte âvîhtegî âvîje âvîjgân âvîl âvind âvine âvineten âvîşe, âvîşen âvîz âvîze âvîze-i gûş âvîze-i nücûm âvizgin avk avkeşe avkeşe-i sagîre avl avle avm avn avn-i Hakk avn-i İlâhî avnî avniye avrât avret âvşin avvâc avvâd avz El'-avzü bi-llâh ayâ âyâ

(a.s.) 1. bir gözü kör, tek gözlü, (bkz: yek-çeşm). 2. anat. körbağırsak. (f.i.) harp, cenk, savaş. (f.s.) naklolunmuş, getirilmiş. (f.i.) getirilmesi uygun düşen hediyelik eşya. (f. b.i.) savaş meydanı. (f.s.) hücum edilmiş, saldırılmış. (a.i.) fakirlik, sıkıntı. (a.s.) 1. anlaşılması güç şiir. 2. mânâsı anlaşılmaz [şey]. (a.s.) uluyan, hırıldayan. (f.s.) asılı, asılmış [şey]. (f.s.) asılmış olma durumu. (f.s.) 1. has, hâlis, saf, temiz. 2. meç. şarap. (f.i.c.) 1. mahremler, yakınlar. 2. s. gençler, güzeller. (a.i. avl'den) feryat, (bkz: avle). (f.s.) evvel, önce, ilk. (bkz: âvend6). (a.i. evân'ın c.) vakitler, zamanlar, çağlar. (a.zf.) ara sıra, tesadüfen. (f.i.) 1. kekik otu. 2. sarılma, sıyırıp çıkma; saldırma, (bkz: âvşin). (f.s.) asılı bulunan, asılan. (f.i.) mum, lâmba ve sâireyi taşıdığı halde tavana asılan billur veya mâdenden yapılmış süs. küpe. (bkz: mengûş). yıldız topluluğu. (f.s.) (asılgan, ilişkin) insana balta olan dilenci. (a.i.c. a'vâk) alıkoyma, durdurma, vazgeçirme, (bkz: te'hîr). (a.i.) zir. yaba, harman savurmakta kullanılan çatal tahta kürek. anat. lâdes kemiği. (a.i.) feryat, acınma, sıkıntı sebebi. (a.i.) feryat, (bkz: avîl). (a.i.) yüzme. (a.i.c. a'vân) 1. yardım. 2. s. yardım eden; yardakçı; kafadar. Allah yardımı. Allah yardımı. (a.s.) 1. yardımla ilgili. 2. i. erkek adı. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecit ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. (a.i. avret'in c.) kadınlar. (a.i.) 1. insanın, gösterilmesi ayıp olan yeri. 2. kadın; zevce, avrat. (f.i.) kekik otu. (bkz: âvîşen1). (a.i.) fildişi satıcısı veya işçisi. (a.i. ûd'dan) udcu; ud çalan. (a.i.) 1. sığınma. 2. sığınak. Allah'a sığınma. (a.s.) 1. kabiliyetsiz, kudretsiz. 2. tedâvî edilemez, iyileştirilemez. (f.e.) şüphe ve tereddüt bildiren edat. (bkz: acaba).

a'yâ a'yâd a'yâd-ı Müslimân ayân â'yân

a'yân-ı sâbite âyân ve eşrâf ayânen ayâniyyet ayâr ayâr-dân a'yâr âyât âyât-ı muhkemât âyât-ı müteşâbihât Ayb ayb-ı hâdis ayb-ı kadîm ayb-cû aybe aybet ayb-gû ayb-gûyî ayb-nâk ayb-pûş a'yen âyen âyende âyende-nümâ

âyende ve revende âyet âyet-el-kürsî âyet-i kerîme âyet-i maksûd âyet-i tergîb âyet-i terhîb âyet-ül-hıfz

(a.s.) daha veya en kudretsiz, iktidarı hiç olmayan. (a.i. îd'in c.) bayramlar. Müslüman bayramları. (a.s.) belli, açık, meydanda (doğrusu "lyân"). (bkz: aşikâr, bahir, celî, hüveydâ, iyân). (a.i. ayn'ın c.) 1. gözler. 2. bir memleketin ileri gelenleri. 3. evvelce Millet Meclisi'nin kararlarını incelemekle görevli başka bir meclis olup, Osmanlı imparator-luğu'nun 1877 ve!908 Meşrûtiyetinde üyeleri hükümetçe seçilmişti. 4. Senato üyesi. tas. eşyanın vücuda gelmeden önce "ilm-i ilâhî" de sabit olan suretleri. ilerigelenler. (o.zf.) açıkça. (o.i.) açıklık, ortaya çıkma, (bkz: vuzuh). (a.i.) 1. altının, gümüşün ve başka kıymetli mâdenlerin karışma derecesi. 2. saadete doğru gitme, (bkz. lyâr). (a.f.b.c.) ölçü, değerbilir, (bkz: lyâr-dân). (a.i. ayr'ın c.) eşekler, (bkz: himâr). (a.i.âyet'in c.) Kur'ân'ın cümleleri. açık ve mânâsı kat'î olan âyetler. icâbında te'vîl edilebilen âyetler. (a.i.c. uyûb) utanılacak şey, kusur, ayıp, leke. (bkz: şeyn). huk. satılan şeye müşteri elinde iken arız olan ayıp. [müşterinin satın aldığı kumaşı kesip biçmesiyle meydana gelen hal gibil. huk. satan elinde iken satılan şeyde mevcut olan ayıp. (a.f.b.s.) insanın ayıbını araştırıp soran. (a.i.) deri çanta, heybe. (a.i) 1. deri çanta, valiz. 2. ayıp, kusur. (a.f.b.s.) dedikoducu. (a.f.b.i.) dedikoduculuk. (a.f.b.s.) kusurlu, noksan. (a.f.b.s.) ayıbı örten. (a.s.) 1. büyük iri gözlü adam. 2. bakılan yer. 3. çok açık, pek belli. (f.i.) demir, (bkz: âhen). (f.s. c. âyendegâh) gelen, gelici. [eskiden] çalanların kim olduklarını görmek için evlerin sokak kapısı karşısına ve birinci katın pencereleri hizasına konulan ayna. gelen giden. (a.i.c. âyât) 1. Kur'ân'ın herhangi bir cümlesi. 2. alâmet, nişan. (bkz: kürsî). kutsal âyet. Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 62 nci âyeti. cennetteki güzellikleri, iyilikleri anlatan âyet. cehennemin korkunçluğunu anlatan âyet. muskaya yazılan âyet.

âyet-ül-mevâris âyet-in-Nûr âyetlik ayın âyib âyid âyij, âyîjek âyil, âyile âyîn âyîn-i cem âyîn-i kadîm

âyîn-i kudemâ âyîn-i Mevlevî âyîn-i şerîf âyîne, âyine âyîne-i âb âyîne-i ârız âyîne-i âsmân âyîne-i çarh âyîne-i hâverî âyîne-i baht âyîne-i gerdân âyîne-i gerdûn âyîne-i in'itâf âyîne-i İskender

âyîne-i kît'ı efrûz âyîne-i maksûd âyîne-i pârtâb âyîne-i pürtâb-ı mücellâ âyîne-i şeş-cihet âyîne-dân âyîne-dâr âyîne-den âyîne-efrûz âyîne-fürûz âyîne-rû âyîne-sâz

Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 12 nci âyeti. Kur'ân'ın 24 üncü sûresinin 12 (a.t.b.i.) Kula halılarında motifleri çevreleyen mustatil [dikdörtgen] bordürün üstüne yatmış dar, uzun ve küçük dikdörtgen çerçeve. (a.i.) Osmanlı alfabesinin yirmi birinci harfi olup ebced hesabında yetmiş sayısının karşılığıdır, (bkz: ayn5). (a.s.) geri dönen, dönüp çekilen, (bkz: âib). (a.s.). (bkz. âid). (f.i.) kıvılcım. (a.s.) 1. ailesini besleyen. 2. kalabalık bir ailesi olan. 3. fakir. 4. muvâzenede olmayan [terazi]. 5. aşırı, (bkz: âil, aile). (f.i.) 1. merasim, tören. 2. Alevîlerin içki sohbetleri. 1) ahbapça, tarikat erbabınca toplanıp eğlenme. 2) Alevî'lerin içki sohbetleri. mevlevîhânelerde tekkelerin kapatılmasına kadar semâ esnasında âyinhan-lann okudukları, eski zamanlara ait olması hasebiyle bestekârları unutulmuş bulunan ilâhi. eskilerin usûlü, tarzı. Mevlevi âyîni, Mevlevîlerin dönerek ney ile yaptıkları âyin. Mevlevîhânelerde semâ esnasında âyînhanlann söyledikleri ilâhiler. (f.i.) 1. ayna. 2. Eşref Nesip tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık mizahî bir dergi. su aynası, suyun parlak yüzü. yanak aynası, ayna gibi parlak olan yanak, (bkz: âyîne-rû). Güneş. Güneş. Güneş. nikâhta güveyin geline getirdiği ilk ayna. Güneş. Güneş. bir şeyin aksedip göründüğü ayna. İskender'in aynası. [Iran hurafelerine göre Aristo tarafından yapılıp iskenderiye'de yüksek bir yere konulmuş bir aynadır ki, Büyük İskender bu aynaya bakarak yüz fersah mesafede bulunan düşmanını görürmüş]. Güneş. Kur'ân'ın 4 üncü sûresinin 62 nci ayeti. parlak ayna. cilâlı parlak ayna. (altı tarafın aynası) 1) Hz. Muhammed'in gönlü; 2) bir velînin gönlü. (f.b.i.) ayna mahfazası. (f.b.s.) 1. ayna tutan. 2. i. berber. (f.b.i.) ayna mahfazası. (f.b.s.) ayna cilâsı. (f.b.s.). (bkz. âyîne--efrûz). (f.b.s.) yüzü ayna gibi parlayan. (f.b.i.) aynacı.

âyîne-veş âyîne-zidây âyîn-hân

âyîn-perestî âyiş, âyişe âyişne, âyişte, âyiştene âyiz, âyize ayke aykevî ayn

ayn-el-yakîn ayn-ı betrâ ayn-ı hayât ayn-ı kerâmet ayn-ı mazmûn ayn-ı mevkuf ayn-ı hatâ ayn-ı mürekkeb ayn-ı vâhid ayn-ül-bakar ayn-ül-fiil ayn-ül-kemâl ayn-üs-sevr ayn-üş-şems aynâ aynen ayneynî aynî Emrâz-ı ayniyye ayni aynî ayniyyât ayniyye ayniyyet ayr ayş ayş-i deh-rûz ayş ü dem eylemek ayş ü işret ayş ü nûş ayş ü tarab

(f.b.s.) ayna gibi. ayna silici, cilâcı. (f.b.s.ve i.) Mevlevihânelerde ve semahane içinde yüksekçe bir yerde bulunup mutriphâne denilen mahfilde semâ edilirken âyin okuyan kimse. (f.b.i.) alçakgönüllülükle edilen hizmet. (a.s.) 1. yaşayan, 2. rahat yaşayan, (bkz: âiş, âişe). (f.i.) 1. casus. 2. s. dalkavuk, (bkz. abiste). (a.s.) 1. karşılık olarak veren. 2. karşılık olarak verilmiş, (bkz: âiz, âize). (a.i.) sık koruluk. (a.i.) coğ. ormanla ilgili. (a.i.c. a'yân, uyun) 1. göz. 2. aslı, kendisi. 3. bir şeyin eşi, tıpkısı. 4. kaynak, pınar, (bkz: a'yün). 5. Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi, (bkz: ayın). gözüyle görmüş gibi, kat'î. (ayın harfinin başı) hemze. (hayat pınarı) (bkz: âb-ı hayat). Peygamberlere yakışacak bir kudretle, keramet gibi. huk. kusur olsun olmasın her halde tazmini lâzım gelen ayn. huk. vakfolunan şey. yanlışın ta kendisi. 1) anat. petekgöz; 2) bileşik göz. tek gözlü, (bkz: yek-çeşm). bot. öküzgözü, fr. arnica. fiil maddesinin ikinci harfi. nazar değme; gözün çok tesirli bakışı. 1) boğa gözü. 2) astr. semânın kuzey yarımküresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı, Ed-deberân, lât. alpha Taurus; fr. Aldebaran; ing. Aldebaran. değerli bir taş. (a.s.c. îyn) iri ve güzel gözlü. (a.zf.) tıpkısı, tamamı, aynı olarak. (a.s.) iki gözle bakan. (a.s.) göze mensup, gözle ilgili. göz hastalıkları. (a.zf.) 1. hep o, başkası değil. 2. tıpkısı. (a.s.) para olarak değil madde (eşya) olarak verilen. (a.i. ayn'ın c.) kullanılmaya veya harcanmaya elverişli olup taşınabilen ve para eden şeyler. (a.i.) 1. kıymetli olan ve taşınabilen şeyler. 2. göz hastalıkları kliniği. (a.i.) bir şeyin aslı gibi, tıpkısı olma. (a.i.c. a'yâr) eşek. (bkz: himâr). (a.i.) yaşama. (on günlük yaşama) bu dünyâdaki hayat. içki içip keyfetmek, (bkz: îyş). yiyip içme. (bkz: ayş ü nûş). yiyip içme. (bkz: ayş ü tarab). yeme içme, çalgı çengi, eğlence.

a'yün ayyâb ayyân ayyâr ayyârân ayyârî ayyâş ayyâş-ı bed maâş ayyâşân ayyûk

âz a'zâ a'zâ-yi dâhiliyye a'zâ-yi fahriyye a'zâ-yi hariciyye a'zâ-yi mevcûde a'zâ-yı tabiiyye a'zâ-yi tenâsüliyye azâ' azâb azâb-ı cehennem azâb-ı kabr azab azâb-engîz azâd azâd

âzâd-draht âzâde âzâde-dil âzâde-gân âzâde-gî âzâde-hâtır âzâde-hayât âzâde-ser âzâdî azâ-hâne azâhî azâhik

(a.i. ayn'ın c.) 1. gözler. 2. menbâlar, pınarlar, çeşmeler, (bkz: a'yân, uyun). (a.s.) kusur görücü. (a.s.) 1. ne yapacağını bilmeyen. 2. yorgun. (a.s.) 1. hîlekâr, dolandırıcı. 2. zekî, kurnaz. 3. çevik, atik. (ayyâr'ın c.) ayyarlar, aldatanlar. (a.f.i.) dolandırıcılık. (a.s. ayş'dan) çok içki içen. geçimi fena, geçim darlığı çeken; sarhoş. (a.i. ve s. ayyâş'm c.) ayyaşlar. (a.i.) 1. astr. keçi, semânın kuzey yarımküresinde bulunan Auriga burcunun en parlak yıldızı, (Alpha Avriga) lat. capella; f r. chevre. 2. semânın pek yüksek yeri. (f.i.) aç gözlülük, hırs, tamah. (a.i. uzv'un c.) organlar, üyeler. iç organlar. onursal üyeler. dış üyeler. hazır bulunan üye. tabiî üyeler (bir mecliste). biy. üreme organları. (a.i.) 1. sabır. 2. cenaze alayı. 3. başsağlığı ziyareti. (a.i) işkence, keder. cehennem azabı; meç. büyük sıkıntı. kabir azabı meç. büyük sıkıntı. (a.s.) 1. bekâr, ergen. 2. [Tanzi-mattan önce) deniz tüfekçi eri. (a.f.b.s.) azap verici. (a.s.) kısa ve sık sık dikilmiş. (f.s.) 1. kurtulmuş, serbest olan, kimsenin kölesi olmayıp istediği gibi hareket eden. 2. ayıpsız, kusursuz. 3. Demokrat Mustafa tarafından istanbul'da yayımlanmış "demokrasi mesleğinin hadim ve müdafii" günlük bir gazete. (f.b.i.) bot. hayvanı öldürecek kadar yaprağı zehirli olan bir ağaç. (f.s.c. âzâdegân) l. hür, serbest. 2. ed. tam bir mânâ anlatan mısra', [ikinci bir mısraa bağlanmadığından bu adı almıştır]. (f.b.s.) gönlü bir şeye bağlı olmayan. (f.b.s. âzâde'nin c.) kayıtsız, serbest ve hür olanlar. (f.i.) serbestlik, hürlük, (bkz: serbesti). (f.a.b.s.) gönlü hoş, başı dinç. (f.a.b.s.) hayattan kurtulmuş. (f.b.s.) başında gaile olmayan, başı dinç, rahat, gailesiz. (f.i.) l- hürlük, serbestlik. 2. şükür. (a.f.b.i.) acı gören ev, matem evi. (a.i. ıdhiyye, ızhiyye, udhiyye, uzhiyye'nin c.) kurban bayramında kesilen hayvanlar, (bkz: adâhî). (a.i. udhûke, uzhûke'nin c.) gülünç, güldürücü şeyler, (bkz: adâhîk).

azâim

azâim âzâl azâlîl azam a'zam a'zam-ı esbâb azamet azamet-fürûş a'zamî azâmîm a'zamiyyet azamût âzân a'zâr a'zâr-ı urkubiyye âzâr âzâr azâr-ı dil âzâr-dîde âzârende âzârî âzâriş âzâr-mend âzâr-mendî azarr azarr-ı müskirât âzâr-resân âzâr-resîde azâz azâzet azâzîl azb Lisân-ı azb-ül-beyân azb azbâ' azbu' azd, azıd, azud azd-ud-devle azdâd âzde

(a.i.) 1. âfetlere ve hastalıklara şifalı olması için okunan dualar, tılsımlar. 3. sebatlar, kararda kat'îlikler ["azayım" şekli yanlıştır.] (a.i. azîme'nin c.) dehşetli hâdiseler, mühim şeyler, ["azayım" şekli yanlıştır]. (a.i. ezel'in c.) ezeller, öncesiz zamanlar. (a.i. uzlûle'nin c.) yanlışlar, yanılmalar. (a.i.c. azamât). 1. kin, husûmet, garaz, kötü niyet. 2. kıskançlık. 3. öfke, hiddet. (a.s. azîm'den c. eâzım) (daha, pek, en, çok) büyük. sebeplerin en büyüğü. (a.i.) 1. büyüklük, ululuk. 2. çalım, kurum. (a.f.b.s.) çalım satan, kurum satan. (a.s.) en büyük, en çok. (a.i. izmâme'nin c.) desteler, kümeler, zümreler. (a.i.) 1. pek büyüklük. 2. mat. bir sayının ötekinden büyük olması. (a.i.) Tann'nın sözle ifâde edilemeyen büyüklüğü. (a.i. üzn'ün c.) anat. kulaklar. (a.i. özr'ün c.) bahaneler, engeller, özürler. mırın kırın. (f.i.) mart ayı. (bkz: ezar). (f.i.) incitme, kırılma, tekdîr. gönül kırıklığı. (f.b.s.) zulüm görmüş. (f.s.) inciten, kıran, tekdîr eden, azarlayan. (f.i.) 1. muzırlık; küfürbazlık. 2. incitilmiş olma, fenalık görmüş olma. (f.i.) incitme, kırma. (f.b.s.) incitilmiş, zulüm görmüş. (f.b.i.) incitilmiş, kırılmış olma. (a.s. zarar'dan) çok zararlı, (bkz: adarr). içkilerin en zararlısı. (f.b.s.) dert ve kederi îcâbettiren. (f.b.s.) incitilmiş, kırılmış, zarar görmüş. (a.i.) bir lokma. (a.i. izz'den) i'tibar, saygınlık, değer; büyüklük. (a.b.i.) İblis'in (şeytan'ın) melek bulunduğu sıradaki esas adı. (a.i.) tatlılık. söylenişinde tatlılık olan dil. (a.i.) 1. kesme. 2. ısırma. 3. şiddetli azarlama. 4. hastalık yüzünden hırpalanma. 5. s. keskin. (a.i. zab‘ın c.) kolun yukarı kısmı. (a.i. zabu'nun c.) sırtlanlar. (a.i.c. a'zâd, a'zûd, a'dûd) 1. kolun üst kısmı. 2. destek. 3. kuvvet, kudret, (bkz. ızd, uzd, uzud). devletin desteği. (a.i. zıdd'ın c.) 1. zıtlar, tezatlar. 2. iki zıt mânâya gelen kelimeler. (f.s.) 1. boyalı, boyanmış. 2. sivri uçlu âlet ile delinmiş.

a'zeb âzeh a'zel âzer Azer-âbâd âzerahş âzer-âyin Âzerbâyigân âzer-asâ âzerbû, âzerbûye âzerd âzer-gûn, âzer-gûne Âzerî âzer-kede âzer-kîş âzerm âzerm-cû âzer-perest âzerşeb âzerşîn âzeryûn azfâr âzfendâk azfer azgan azgas azhâ azhâ azher azherü min-eş-şems azırrâ âzîde âzife, âzifet âzîğ azîhe azik âzil azîl azil azîm, azîme âzim âzimât

(a.s. azb'den) en lezzetli ve tatlı. (f.i.) vücutta çıkan siğil, (bkz: âjeh). (a.s.) yalnız ve silâhsız bulunan adam. (f.i.) ateş. (f.h.i.) vaktiyle Tebriz'de bulunan ateşe tapanlann bir mabedi. (f.i.) yıldırım. (f.b.i.) ateşe tapan eski iranlıların yedi 'gezegen yıldıza nisbet ettikleri yedi ateşgededen dördüncüsü. (f.h.i.) Azerbaycan. (f.b.s.) ateş gibi, kızıl. (f.i.) çöven denilen nebatın kökü. [kirli eşyayı temizlemek için sabun gibi kullanılır.]. (f.i.) ; renk, boya. 1. ateş renginde kırmızı. 2. i. ay çiçeği, [şakayık nevinden ortası siyah, kenarları çok kırmızı bir çiçek], (bkz: âzeryûn). (f.i.) 1. Azerbaycanlı, Azerbaycan halkından olan kimse. 2. Azerbaycanlılarla ilgili. (f.b.i.) ateşe tapanların mabedi. (f.b.s.) ateş mezhepli, ateşe tapan, mecûsî. (f.i.) 1. utanma, haya. 2. şefkat 3. haşmet. (f.b.s.) terbiyeli, nâzik. (f.b.s.) ateşe tapan. (f.i.) 1. "semender" denilen ve ateş içerisinde yaşadığı sanılan bir hayvan. (bkz. âzerşîn). 2. şimşek. (f.i.) semender denilen bir kuş. (bkz. âzerşeb'). (bkz: âzer-gûn). (a.i.c.) tırnaklar, (bkz: zufr, ezfâr, uzfûr1, ezâfîr). (f.i.) gök kuşağı, (bkz: âdyende, âfendâk). (a.s.) uzun tırnaklı adam. ("ga" uzun okunur, a.i. zıgn'ın c.) kinler, garezler. ("ga" uzun okunur, a.i. zags'ın c.) 1. demetler, desteler. 2. karma karışık rüyalar veya söylentiler, (bkz: adgas). (a.i. zahve'nin c.) göller, su havuzlan. (a.s.) gümüşî, gri. (a.s. zâhir'den) en zahir, pek belli, çok meydanda, besbelli, apaçık. "güneşten bile açık" apaçık, besbelli, gün gibi meydanda. (a.s. zarîr ve darîr'in c.) körler, (bkz: adırrâ). (f.s.) sivri uçlu bir âletle delinmiş [nesne]. (a.i.) kıyamet. (f.i-) nefret, kin; iğrenme, (bkz: ârig). (a.i.) yalan, iftira. (a.s.) hoşa giden. (a.s.c. avâzil, izâl) 1. azarlayan, paylayan, çıkışan. 2. i. kadınlarda aybaşı gelen damar. (a.s.) serkeş, inatçı, ıslah edilemez. (a.i.). (bkz. azl). (a.s. azamet'den) büyük, ulu, iri. (a.s. azmden) niyetli, 'kesin karar veren. (a.i. âzime'nin c.) kıtlık yıllan.

azîme âzime azîmet azîmet-i râh azîmet ve avdet âzîmet-hân azîm-üş-şân Kur'ân-ı azîm-üş-şân âzin âzîn âzîne âzîr azîr azîr âzîş aziyy azîz, azîze Azîz-i Mısr azîz-i zûintikam azîzân azîzî azl azlâf azlâl azlem azm azm-i acz azm-i adesî azm-i adud azm-i akab azm-i âne azm-i atlas azm-i cebhî azm-i cidârî azm-i dıl'î azm-i enfî azm-i fahz azm-i gırbâlî azm-i hanek azm-i harkafa azm-i isfencî azm-i ka'b azm-i kafa azm-i kas azm-i kasaba

(a.i.c. azâim) 1. sebat, kararda kat'îlik. 2. efsun, tılsım. 3. büyük iş; büyük günâh; büyük belâ. (a.i.) 1. kıtlık yılı. 2. azı dişi. (a.i.) gitme, gidiş. yola çıkış. gidip gelme. (a.f.b.s.) afsun okuyan, afsunlayan. (a.b.s.) sânı, ünü, sanı büyük olan. sânı büyük olan yüce Kur'ân. (a.s.) 1. izin veren. 2. i. kapıcı, perdedar. 3. i. kefil. (f.i.) 1. süs, ziynet; donanma [şenlik]. 2. kaide, kanun. 3. yoğurttan yağ çıkarmaya mahsus yayık. (f.i.) 1. cuma günü. 2. bayram günü. (f.i.) 1. ağrı, sızı, akıntı, ıstırap. 2. azar. (a.i.) 1. özür. 2. özür dileyen. (a.i.) biçilmiş ekinin tarlada satılması. (f.i.) 1. eşik tahtası. 2. ağaç ve tahta kınğı, yonga, talaş. (a.i.c. ezâvî) deniz dalgası. (a.s.c. eizze, [Farsça c. azîzân] 1. muhterem, sayın. 2. sevgili. 3. i. [birincisi] erkek, [ikincisi]-kadın adı. Hz. Yusuf. intikam alan Tanrı. (a. azîz'in f.c.). (bkz: azîz). (a.i.) divan şâirlerinin bâzı ortak adı. (a.i.) işinden çıkarma, yol verme. (a.i. zılfın c.) zool. çatal tırnaklı hayvanların tırnaklan, (bkz. ezlâf). (a.i. zıll'in c.) gölgeler, (bkz: zılâl). (a.s. zulm'den) 1. en zâlim, pek ziyâde zulmeden. 2. (daha, pek, en, çok) zulmeden. 3. en karanlık. (a.i.c. izam) kemik, (bkz: istihân). anat. sağrı kemiği, anat. mercimek kemiği. anat. pazı kemiği. anat. ökçe kemiği. anat. kasık kemiği. anat. atlas kemiği, fr. atlas, anat. alın kemiği. anat. yan kemiği. anat. eğe kemiği. anat. burun kemiği. anat. uyluk kemiği. anat. kalbur kemiği. anat. damak kemiği. anat. kalça kemiği. anat. *süngersi kemik. anat. aşık kemiği. anat. artkafa kemiği. anat. göğüs kemiği. anat. baldır kemiği.

azm-i kitf azm-i kû'bere azm-i lâmî azm-i mıtraka azm-i mihver azm-i mik'a azm-i remîm azm-i rıdfa azm-i rikâbî azm-i semsemî azm-i senedânî azm-i sudgî azm-i şazye azm-i terkova azm-i us'us azm-i vecenî azm-i vetedî azm-i zend azm-i zevrakî azm-i zıfrî azm azm-i kat'î azm ü cezm âzmâ, âzmây Cenk-azmâ âzmâyî âzmâyîş âzmâyîş-i kalem azme azmen azmen âzmend azmî azmî azmîn azm-kâr azm-kârâne azmûde azmûdegî âzmûn azrâ' âzrahş Azrâil azrâr azref azref-i zürefâ

anat. qmuz kemiği, kürek kemiği, fr. omoplate. anat. önkol kemiği, fr. ra-dius. anat. dil kemiği. anat. çekiç kemiği. anat. eksenkemik, fr. axis. anat. kaşık kemiği. anat. çürümüş kemik. anat. dizkapağı kemiği. anat. üzengi kemiği. anat. susamsı kemik, fr. sesamoîde. anat. örskemiği. anat. şakak kemiği. anat. kaval kemiği. anat. köprücük kemiği, fr. clavicule. anat. kuyruk kemiği. anat. elmacık kemiği. anat. temel kemiği. anat. dirsek kemiği. anat . *kayıksı kemik, fr. naviculaire. (os.). anat. tırnaksı kemik. (a.i.) kasıt, niyet, karar, (bkz: cezm). Kat'î azim, kesin karar. kat'î karar, kesin karar. (f.s.) denemiş, sınamış. cengi denemiş. (f.i.) denemiş, sınamış, sınamış olma. (f.i.) 1. tecrübe, deneme, sınama. 2. tar. yalnız ihtiyar (emektar) tirendazların kullandığı bir çeşit ok. kalem tecrübesi. (a.i.) 1. karar, niyet. 2. vazife, görev. (a.zf.) karar vererek, niyet ederek. (a.s.) 1. pek çok veya en çok şeyler içine alan. 2. en çok güvenilir. (f.s.) haris, tamahkâr. (a.s.) 1. azimle, kararla ilgili. 2. i. erkek adı. [müen. azmiye]. (a.s.) kemikli, kemikten yapılmış. (a.i.) anat. kemik özü, fr. asteine. (a.f.b.s.) azimli, kararlı, (bkz: sebât-kâr). (a.f.zf.) azimli olarak, kararlı olarak, kararlılıkla. (f.s.) 1. tecrübe etmiş olan. 2. tecrübe olunmuş, sınanmış. (f.i.) görgülülük. (f. i.) tecrübe, sınama, deneme. (a.i.) 1. kızoğlan kız. [Hz. Meryem'in sıfatı]. 2. delinmemiş inci. 3. üzerinde yürünmemiş kum. 4. h. i. Medîne. 5. h. i. Vâmık u Azrâ hikâyesindeki kadın kahraman. (f.i.). (bkz. âdrahş). (a.i.) ölüm meleği. (a.i. zarar'ın c.) zararlar 2. kayıplar. (a.s.) 1. en (pek, çok) zarif. çok zekî. zariflerin zarifi.

âzreng azûf âzûg azûl azûmet âzûn âzûr azûz âzüg âzürde âzürde-dil âzürde-gî âzürde-hâtır âzürde-püşt azv azv-i cinnet azvâ' âzver azviyyât azyak âzz, âzze azz azz-i benâm azze azze ensâruh azze nasruh azze ve celle

(f.i.) 1. son derece katı, sert. 2. çok keder, meşakkat, eziyet, (bkz. âzereng). (a.i.) yiyecek, erzak. (f.i.) kir, pas. (a.s.) çok azarlayan, paylayan çıkışan. (a.i.) eğlence. (f.e.) öylece, onun gibi, böylece, bunun gibi. (f. s.), (bkz. âzver). (a.s.) ısırıcı. (f.i.) 1. asma ve ağaç budantısı. 2. hurma lifi. (bkz. âjüğ). (f.s.) incinmiş, kırılmış, gücenmiş. (f.b.s.) gönlü kırılmış, mahzun. (f.b.i.) incitilmiş, gücendirilmiş olma. (f.b.s.) hatırı, gönlü kırılmış. (f.b.s.) 1. beli bükük [ihtiyar]. 2. yükten sırtı berelenmiş [hayvan]. (a.i.c. azviyyât) birinin üstüne atma, ona yakıştırma, iftira, (bkz. atf). delilik isnadı. (a.i. zav', zû'nun c.) ışıklar, aydınlıklar, parıltılar. (f.s.) haris, tamahkâr, pinti, (bkz: âzûr). (a.i. azv'in c.) iftiralar, isnatlar. (a.s.) (daha, en, pek, çok) dar. (a.s.) ısıran, ısırıcı. (a.i.) ısırma. parmak ısırma. (a.n.) aziz olsun! yardımı bol olsun, [pâdişâhlara mahsus dua yerinde olup, eski fermanlarda geçer]. yardımı bol olsun, [pâdişâhlar hakkında dua yerinde kullanılır, eski paralarla fermanlarda geçer]. aziz ve celîl olan [Allah].

B
b bâ (a.ha.) Osmanlı alfabesinin ikinci harfi olup, "ebced" hesabında iki sayısının karşılığıdır. (a.i.) "b" harfinin Arapça okunuşu, [tek noktalı olduğundan "bâ-i muvahhide" ve noktası altta olduğundan "bâ-i tahtâniyye" denir]. (a.i.c. ebvâ') 1. kulaç. 2. erişme, yetme. 3. kuvvet, kudret, beceriklilik. 4. şeref; kerem, vergili, verimli olma. 1) kısa boylu; 2) beceriksiz; 3) zavallı. 1) uzun kulaçlı; 2) gücü yeter; 3) eli açık; vergili, verimli. (f.e.) ile,...li. tam, mükemmel güzellik. safâlı dostlar. berat ile.

bâ' Kasîr-ül-bâ' Tavîl-ül-bâ' bâ,be Cemâl-i bâ-kemâl Yârân-ı bâ-safâ bâ-berât

sadrâzam emri, fermanı ile. haberli, bilgili. zabıt varakası ile. mazbata ile. posta ile, posta ederek. tahrîrat ile, yazı ile. tapu ile. vakarlı, ağırbaşlı. (f.e.) şu suretle ki, şu şartla ki, onunla ki. (a.i.c. ebvâb) 1. kapı. (yüksek kapı) Osmanlı imparatorluğu zamanında, istanbul'da sadâret, dâhiliye ve hâriciye nezâretleri ile şûrâ-yı devlet dâirelerinin bulunduğu bina, mec. Osmanlı hükümeti. bâb-ı adâlet hak kapısı. bâb-ı âsafî tar. sadrâzam konağı. paşa kapısı yerinde kullanılan bir tâbirdir]. bâb-ı cennet cennetin kapısı. bâb-ı hükûmet hükümet kapısı, dâiresi. bâb-ı hümâyûn Topkapı Sarayı'nın birinci kapısı. bâb-ı fetvâ-penâhî, bâb-ı meşîhat şeyh-ül-islâm kapısı. bâb-ı irtişâ' rüşvet kapısı. bâb-ı kebîr (büyük kapı) leng. 29 harfli Fars alfabesi. bâb-ı saâdet 1) sultanın sarayı; 2) istanbul. (bkz. Astâne, Dâr-üs-saâde). bâb-ı sagîr (küçük kapı) 22 harfli Arap alfabesi. bâb-ı ser-askerî askerlik işleri ile uğraşan dâire. bâb-ı şerîf Konya'da Mevlânâ türbesinin kapısı. bâb-ı tahkir leng. Arap dilbilgisinde küçültücü isimler bölümü. bâb-ı vâlâ-yı fetvâ (bkz. şeyh-ül-islâm). bâb-ı zabtiyye istanbul'da emniyet işleriyle uğraşan dâire. 2. geçit, boğaz. bâb-ül-ebvâb Şirvan civarındaki derbent bâb-ül-mendeb Kızıldeniz'de Hint Deniz civarında bulunan bir boğaz. 3. bölüm, (bkz fasl). 4. iş, şekil, mes'ele; yol; mevzu, (bkz husus). 5. tas. tövbe. bâb-ül-hâne (f.b.i.) genelev. (bkz. umûm-hâne). bâb-üs-saâde (a.b.i.) Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı. bâb-üs-selâm (a.b.i.) Topkapı Sarayı'nın girişteki ikinci kapısı. bâb-üş-şerîf Konya'da Mevlânâ türbesinin kapısı. bâb t. (f.s.) lâyık, uygun; elverişli; hayır, uğur. bâb, bâbâ (f.i.) 1. baba, ata. 2. manevî önder; şeyh. bâbâ-yı âlem Hz. Adem. bâbâ-suhan söz babası. bâbâ-yi atîk Babaeski [Trakya'da]. bâbâyân (f.i. bâbâ'nın c.) babalar, tarikat babalan, şeyhler; bektâşi şeyhleri. bâbâyâne babayani, dervişçe. bâbet (f.i.) 1. listede "kezâlik, den den". 2. uygun bir şey. 3. bent, fıkra. 4. taallûk, münâsebet. 5. elmas dal [süs]. Bâbil (a.h.i.) Bağdat'ın aşağı tarafında bulunan ve büyücülüğünden dolayı, eski edebiyatımızda "çeh-i Bâbil" olarak yer alan ve bir çok dillerin meydana gelmesi bakımından da masalda adı bâ-emr-i âlî bâ-haber bâ-jurnal bâ-mazbata bâ-posta bâ-tahrîrat bâ-tapu bâ-vekâr bâ-an-ki bâb bâb-ı âlî

bâbûne, bâbûnec bâbûne-i gâv Bâbûr-nâme Bâbûs-ül-vâsıt

bâbük bâb-ül-hâne bâbzen bâc bâc-ı kırtıl bâc-bân, bâc-dâr bâceng bâc-gâh bâc-gîr bâc-güzâr bâd Âferin-bâd Mübârek-bâd Âfiyet-bâd Nûş-bâd bâd bâd-i berîn bâd-i cem bâd-i cenûbî bâd-i hazân bâd-i hevâ bâd-i nevâ bâd-i nev-rûz bâd-i pürgû bâd-i sabâ bâd-i seher-hîz bâd-i semûm bâd-i subh bâd-i şimâlî

bâdâ bâ-dâd bâdâm bâdâm-ı dü-mağz bâdâme bâdâmî bâdâş

geçen "Bâbil Kulesi"nin bulunduğu, ilkçağdan kalma bir şehir. (f.i.) papatya. bot. sığırgözü de denilen sarı bir papatya. (f.b.i.) Bâbûr Şah'ın Vekayi' adını da taşıyan meşhur hâtıra kitabı. XVI. asır bilginlerinden olup 1555 (H.963) de ölen Musa Merkez Efendi oğlu Ahmet Efendi'nin iki cilt üzerine tertîbettiği Arapçadan Türkçeye lügat kitabıdır. (f.s.) ahmak, sersem, alık. [adam]. (f.a.b.i.) 1. umumhane gibi fahişelerin toplandığı yer. 2. tembeller yurdu. 3. hırsızlann ocağı. (f.i.) demirden veya ağaçtan yapılmış kebap şişi. (f.i.) 1. vergi, harç. 2. gümrük vergisi, (bkz: bâj). hayvanlardan alınan resim. (f.b.i.) geçiş vergisi tahsildarı, (bkz: bâc-gîr). (f.i.) 1. küçük pencere, tepe-penceresi. 2. baca. (f.b.i.) geçiş vergisinin [parasının] toplandığı yer [ev]. (f.b.i.) baç, vergi toplama memuru, (bkz: bâc-bân, bâc-dâr). (f.b.s.) 1. vergi, haraç veren. 2. geçiş parasına tâbi'. (f.e.) olsun, ola, olaydı. aferin olsun! mübarek, kutlu olsun. afiyet olsun. afiyet olsun. (f.e.) 1. yel, rüzgâr. lâtif hava, sabah rüzgârı. Süleyman Peygamberin hükmettiği yel. güney rüzgân. sonbahar rüzgân. bedava. ses, nağme; nakarat. bahar rüzgân. mütemadiyen sesler çıkaran, ıslık çalan rüzgâr. 1) doğudan esen hafif, hoş rüzgâr. 2) muz. adı manzum anonim bir edvarda geçen makam. gün doğusundan esen hafif rüzgâr, tan yeli. sam yeli. sabah rüzgân. kuzey rüzgân. 2. nefes, soluk. 3. ah sesi, ah çekme. 4. tas. Allah'ın yardımı. 5. meç. övme; söz. 6. büyüklük taslama, kibir. 7. şarap, (bkz: bâde). (f.e.) ola, olaydı. (f.b.s.) âdil, doğru, (bkz: dâd--ger). (f.i.) 1. badem . 2. sevgilinin güzel gözü. iki içli badem. (f.i.) 1. ipek kurdu. 2. nazarlık, nazar boncuğu. 3. et beni. 4. zincir halkası. 5. eski püskü hırka. 6. cicili bicili, süslü nesne. (f.s.) badem biçiminde. (f.i.) mükâfat.

(f.b.s.). (bkz. bâd-âverd). (f.b.s. ve i.) 1. rüzgâr tarafından getirilmiş, kolay elde edilmiş. 2. Bizans İmparatoruna ait bir gemide rüzgâr tarafından Hüsrev Pervîz'e götürülen hazînelerin birinin adı. 3. Doğu müziğinde bir ses. bâd-âverde (f.b.s.). (bkz. bâd-âver, bâd-âverd). bâd-bân (f.b.i.) 1. yelken. 2. gemi sereni, (bkz: şirâ). bâd-bân-ı ahdar yeşil yelken, meç. felek, semâ, gökyüzü. bâd-bânî (f.b.i.) tar. tersane halkından olan azap (ordu ve donanmaya katılan yeniçeri askeri) lann bir sınıfı. bâd-bân-gûşâ (f.b.s.) yelken açan. yelkenleri açıp yola çıkmak. bâd-bân-gûşâ-yı azîmet olmak bâd-bâr (f.b.s.) 1. yelpaze. 2. gemilerdeki rüzgârlık, manika. bâd-bâz (f.b.i.) yelpaze. bâd-bedest (f.b.s.) elinde avu-cunda bulunmayan, iflâs etmiş, züğürt. bâd-ber (per) (f.b.i.) 1. uçurtma. 2. dâima kendini methettiği halde elinden bir iş gelmeyen kimse. bâd-bîz, bâd-bîzen (fb.i.) yelpaze, (bkz: bâd-keş). bâd-dâr (f.b.s.) 1. kibirli. 2. şişman. 3. deli. 4. hiç bir işle "ilgisi olmayan kimse. bâd-der-keff (f.a.b.s.) "elde rüzgâr" meramı boşa çıkmış, aldanmış; şanssız. ba'de (a.zf.) sonra. Min ba'd bundan sonra, bundan böyle. ba'dü bu'din (a.zf.) hayli zaman sonra, neden sonra. ba'de harâb-il-Basra Basra yıkıldıktan sonra, meç. iş işten geçtikten sonra. ba'de hazâ bundan sonra, bundan böyle. ba'de-l-edâ yapıldıktan sonra. ba'de-l-feth fetihten sonra. ba'de-l-harb harpten, savaştan sonra. ba'de-l-icrâ yapıldıktan sonra. ba'de-l-îfâ îfâ edildikten, yapıldıktan sonra. ba'de-l-imzâ imzadan sonra. ba'de-l-istihsâl elde ettikten, sağladıktansonra. ba'de-l-istizân izin aldıktan sonra. ba'de-l-izdivâc evlendikten sonra. ba'de-l-mevt ölümden sonra. ba'de-l-musâlaha barıştan sonra. ba'de-l-mütâlâa okuduktan sonra. ba'de-l-yevm bugünden sonra. ba'de-t-taam yemekten sonra. ba'de-t-tahkîk tahkikten sonra. ba'de zemân bir zaman sonra. ba'de-z-zevâl öğleden sonra. ba'de-zâ, ba'de-zâlik (a.e.) ondan sonra. ba'de-zîn (a.e.) bundan sonra. (a p) öğleden sonra. ba'de-z-zuhr bâde (f.i.) 1. şarap; içki. (bkz: bâd). 2. meç. aşk, Allah sevgisi. 3. halk hikâyelerinde Hızır'ın kahramanlara ve bâzı saz şâirlerine rüyalarında sunduğu içki.

bâd-âver bâd-âverd

bâde-fersây bâde-hâr bâde-i cân-bahş bâde-i cüvân bâde-i gül-fâm, bâde-i gülgûn, bâde-i gül-reng bâde-i hamrâ bâde-i ikbal bâde-i mest bâde-i nâb bâde-i nûşîn bâde-i pîr bâde-i sad-sâle bâd-efrâ, bâd-efrâh bâde-fürûş bâde-hâr ba'dehû ba'de-hüm bâde-keş ba'de-l-lüteyyâ ve-l-letî ba'de-mâ bâde-nûş bâde-perest bâde-perestân bâdester ba'dezâ, ba'de-zâlik ba'd-ezîn bâd-fürûş bâd-gân bâd-gâne bâd-ger, bâd-ges bâd-gerd bâd-gîr bâd-herze bâdî bâdî ebed-in bâdî-i emirde bâdî-i nazar bâdîy-ür-re'y bâdî bâdîc bâdih bâdihe bâdin

(f.b.s.) aşırı şarap içmekten yıpranmış kimse. (f.b.i.) şarap içen. (bkz: bâde-keş). can veren şarap. taze şarap. gül renkli (kırmızı) şarap. gül renkli (kırmızı) şarap. gül renkli (kırmızı) şarap. kırmızı şarap. ikbâl şarabı, yüksek mevkide bulunmanın verdiği muvakkat keyif ve neş'e. keskin şarap. hâlis, duru şarap. içimi kolay ve hoş şarap. eski, yıllanmış şarap. "yüz senelik şarap" meç. pek eski şarap. (f. b.i.) 1. ceza. 2. bir nevî fırıldak. (f.b.s.) şarap satan,meyhaneci. (f.b.s.) şarap içen. (a.zf.) ondan sonra. (a.zf.) onlardan sonra. (f.b.s.) şarap içen. (a.zf.) nice zahmet ve sıkıntıdan sonra. (a.zf.) bundan sonra, bundan böyle. (f.b.s.) şarap içen. (f.b s.) şaraba tapan, şaraba pek düşkün. (f.b.s. bâde-perest'in c.) şaraba tapanlar, şaraba pek düşkün olanlar. (a.i.) kunduz. (a. zf.) bundan sonra. (a.zf.) bundan sonra, bundan böyle. (f.b.s.) bir kimseyi, soyunu sopunu sayarak öven dalkavuk. (f.b.i.) gözeten, gözetici, bekçi; hazinedar. (f.i.) kafesli pencere. (f.b.i.). (bkz. bâd-gerd). (f.b.i.) kasırga. (f.b.i.) 1. baca, 2. vantilatör. 3. nargile ve semâver başlığı. ' (f.b.i.) 1. afsun, büyü, sihirbazlık. 2. letafet, güzellik. (a.s. ve i. bed'den) 1. sebep, mucip. 2. sebebolan. 3. ilk, başlangıç. 4. fels. sonsal, aposteriyori. her şeyin başı. işin başlangıcında. ilk nazarda, ilk bakışta; ilk görünüşte. ilk fikir, ilk düşünce. (f.s.) 1. rüzgâra veya havaya ait. 2. geçici. (f.i.) potur, tozluk. (a.s.) 1. birdenbire vuku bulan; beklenmedik. 2. i. beklenmedik ziyaret. (a.i.) 1. beklenmedik hâdise. 2. kadın ziyaretçi. 3. tas. anî ilham. (a.s.) şişman, bedenli.

bâdincân bâdinc bâdincânî bâdincâniyye bâdingân bâdir bâdire

bâdiye bâdiye-gul bâdiye-nişîn bâdiye-peymâ Bâdiyet-üş-Şâm

bâd-keş bâd-nümâ bâd-pâ[y] bâd-per bâd-peymâ bâd-reftâr bâd-reng bâd-rengîn bâd-sehâ bâd-sene bâd-ser bâd-serî bâd-seyr bâd-süvâr bâd-vîz bâd-zehr bâd-zen, bâd-zene -bâf Bûriyâ-bâf Zer-bâf bâfende bâf-kâr bâft bâfte bâfte bâğ bâğ-ı bedi'

(a.i.) patlıcan . (bkz: bâdingân). (f.i.) Hindistan cevizi. (f.s.) patlıcan renginde, morumsu. (a.i.) bot. patlıcangiller, fr. aubergine. (f.i.) patlıcan, (bkz: bâdincân). (a.s.) ; 1. hemen yapmak isteyen. 2. birdenbire vuku bulan. 3. dolu [ay]. 4. büyümüş Içocuk]. 5. olgun [meyva]. (a.i.c. bevâdir) 1. musîbet, felâket, (bkz: akabe). 2. zor geçit. 3. hiddetli iken yapılan bir yanlışlık. 4. kılıcın, namlunun, yaprağın ve her türlü nebatın ucu. 5. külfetsiz, güçlük çekmeden söylenen söz. (a.i.c. bevâdî) çöl, kır. (bkz: bevbât). dünyâ. (a.f.b.s.) çölde oturan. (a.f.b.s.) çölde dolaşan. (a.b.h.i.) Fırat ve Dicle'nin birleşip denize döküldüğü noktadan îtibâren batıya doğru uzanan çöl. [bu çölün güney sınırları Arap yarımadasının içerisine doğru kavisli olarak uzanır]. (f.b.i.) yelpaze.(bkz: bâd-bîz, bâd-bîzen). (f.b.i) 1. rüzgârın hangi taraftan estiğini gösteren âlet. 2. fırıldak. (f.b.s.) ayağına çabuk olan [at ve şâire]; sür'atli, tez. (f.b.i.) 1. kâğıttan yapılmış uçurtma. 2. s. kendini beğenen, övünen kimse. 3. kamçı topacı. (f.b.s.) serseri, başıboş, boş gezen. (f.b.s.) "rüzgâr yürü-yüşlü" çabuk, hızlı giden, sür'atli. (f.b.i.) 1. hıyar; acur; turunç, ağaç kavunu. 2. hızlı giden at. meç. 1) şiir; 2) methiye, övgü. (f.a.b.s.) 1. cömert. 2. i. meç. [bu] dünyâ. (f.s.) kibirli, büyüklük taslayan, kötü niyetli. (f.b.s.) 1. kibirli. 2. âsî. (bkz: ser-keş). 3. mutaassıp. (f.b.i.) 1. kibirlilik. 2. âsî-lik. 3. taassup. (a.f.b.s.) hızlı yürüyen, ayağına çabuk, rüzgâr gibi koşan. (f.b.i.) 1. hızlı yürüyen at, koşu atı. 2. hızlı giden atlı. (f.b.i.) yelpaze, (bkz: mirva-ha, bâd-zen, bâd-zene). (f.b.i.) panzehir. (f-b.i.) yelpaze, (bkz: bâd-bîz, bâd-bîzen, bâd-keş). (f.s.) dokuyan, dokuyucu. hasır ören. sırma dokuyan. (f.i.) dokuyucu. (f.b.i.) dokuyucu, çulha. (f.i.) kumaş. (f.s.) dokunmuş. (f.i.) 1. büyük renkli leke. 2. oyma levha. 3. parça. 4. büyük bir haritayı oluşturan parçalardan her biri, pafta, [kelime, dilimizde "pafta" şeklinde kullanılmaktadır]. (f.i.) 1. bağ, büyük bahçe, bostan. meç. cennet, (bkz: bâğ-ı vesî').

hayvanat bahçesi. meç. cennet, (bkz: bâğ-ı bedî). bahar bahçesi. 2. seyir yeri, gezinti yeri. 3. Dünyâ. dünyâ bahçesi. 4. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. cennet. (a.b.i.) Bağdatlı. (f.b.i.) bağlık, bahçelik. (f.i.) koltuk. koltuk altı. (f.i.) koltuk altından çıkan yumruca, köpek memesi. (f.b.s.) koltuk tutan, koltuğa giren. ("ga" uzun okunur, f.i. bâğ'ın c.) l. bağlar, üzüm bağlan, bahçeler. ("ga" uzun okunur, a.i. bagiyy'in c.) fahişeler. bağayâ bâğ-bân (f.b.i.) bahçıvan, bağcı, (bkz: bâğ-vân). bâğ-bân-ı girân-destmâye zengin, hünerli bahçıvan. bâğ-bânî (f.b.i.) bağcılık, bahçıvanlık, bağ bekçiliği. bâğ-çe (f.b.i.) bahçe, [bağ ile küçültme edatı olan çe den yapılmıştır; "küçük bağ" demektir]. bâğ-çe-vân (f.b.s.) bağçivan, bahçıvan. bağdâ' (a.i.) şiddetli nefret, hiç sev-meyiş. bâgel (f.i.) ılık su. baggal (a.i. bagl'den) katırcı. bagıyy (a.i.c. bağaya) fahişe. bâgız (a.s.buğz'dan) buğzeden, nefret eden, tiksinen, (bkz: bagîz). bagi (a.i.) serkeşlik, azgınlık. bâgı (a.s.c. bugat) haksızlık eden serkeş, (bkz: âsî). bâgî (f.s.) aynı bahçede yetişen. bâgî-lik (a.t.b.i.) serkeşlik, âsîlik. bâgî-yâne (a.f.zf.) serkeşlikle. bagîz (a.s. buğz'dan) herkese buğzeden, nefret eden, kimseyi sevmeyen, (bkz: bağız). bagl (a.i.c. bigal) ester, katır. bagle (a.i.) dişi katır. bağrâ f.i.) erkek domuz. bağteten (a.zf.) birdenbire, apansızın. bâgût (a.i.) paskalya. bâğ-vân (f.b.s.) bağcı, bahçıvan, (bkz: bâğ-bân). bagy (a.i.) ileri gitme, azgınlık, serkeşlik. bagza, bagzâ (a.i.) şiddetli nefret, hiç sevmeyiş. bâğ-zâr (f.b.i.) bağlık yer, bağ.

bâğ-ı vahş bâğ-ı vesî' bâğ-ı bahâr bâğ-i cihân, bâğ-i dehr bâğ-i and, bâğ-i behiştî, bâğ-i cinân, bâğ-i firdevs, bâğ-i huld, bâğ-i irem, bâğ-i kuds, bâğ-i naîm, bâğ-i rıdvân, bâğ-i refî' Bağdâdî bâğ-istân bagal Zîr-i bagal bagalek bagal-gîr bâgat

bâh bâh bahâ bahâ' bahâ-pîrâ-yi İsmâil bâhâ, bâha bâ-haber bâ-haber-ân bahâ-dâr bahâdır bahâdır-âne bahâdırî bahâ-gîr bahâî bahak, bahk bahâlık bahâ-lî bahâne bahâne-cû bahâne-perdâz bahâr bahâr-ı hayât bahâr-ı ömür bahâr-ı şevk bahâr

bahârân bahârât bahâret bahârî bahâristân Bahâriyye bahâsıla bahâtir Bahâ-ullâh bahâyim

(f.i.) yol. (bkz: râh, tarîk). (a.i.) şehvet. (a.i.) 1. güzellik, zariflik. 2. parıltı. 3. alışma, dadanma. (f.i.) kıymet, bedel, değer. meşhur bir çeşit lâle. (a.i.) l.bir evin etrafındaki kapalı avlu veya bahçe. 2. açık meydan, alan. 3. suyun derin yeri. (f.a.b.s.c. bâ-haber-ân) 1. haberi olan. 2. akıllı, zekî. 3. ihtiyatlı, tedbirli. (f.a.b.s. bâ-haber'in c.) haberi olanlar, haberliler, akıllı, zekî, ihtiyatlı kimseler. (f.b.s.) kıymetli, değerli, (bkz: bahâ-gîr, bahâ-lî). (f.i.c. bahâdırân) cesur, yiğit. (f.zf.) kahramancasına, yiğitçesine. (f.i.) kahramanlık, yiğitlik. (f.b.s.) kıymetli, değerli. (bkz: bahâ-dâr, bahâlî). a.s.) alışkın. (a.i.) göz patlama, göz patlatma. (a.i. behlâk ve behlâka'nın c.) boş, çürük şeyler, sözler. (f.b.s.) pahalı, (bkz: bahâ-dâr, bahâ-gîr). f.i.) 1. vesîle, sebep. 2. kusur, noksan, garaz. 3. yalandan özür. (f.b.s.) bahane arayan, fırsat gözetleyen. (f.b.s.) özür dileyen; sebep bulan. (f.i.c. bahârân) kışla yaz arasındaki mevsim. 22 Mart'la 21 Haziran arası. İlkyaz. hayâtın bahân, gençlik. gençlik. neş'e ve arzu bahân . (a.i.) 1. güzellik. 2. s. güzel. 3. sığırgözü, papatya; sığır papatyası, sarı papatya. 4. put. (bkz: çelîpa, sanem). 5. atılmış pamuk. 6. ölçek. 7. karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şeyler. (f-i-) ilk bahar günleri. (a.i. bahâr'ın c.) karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şeyler [papatya mânâsına gelen bahâr'ın cemidir]. (a.i.) üstünlük, seçkinlik. (f.s.) ilkbahara ait, ilkyazla ilgili. (f.i.) 1. ilkbahar mevsimi. 2. yeşil ve çiçekli yer. [bahçe, park, çayır gibi]. 3. Molla Câmi'nin meşhur eseri. (f.i.) l. ed. bahar tavsifiyle başlanarak birini medirı için yazılan kasîde. 2. tar. pâdişâh tarafından yeniçeri ağasından îtiba-reıı ocak ağalarıyla yeniçeri kâtibine verilen ba-harlık. (a.i. bahsala'nın c.) 1. beyaz yüzlü, kısa boylu, bodur ve edepsiz kadınlar. 2. sürüp çıkarmalar, uzaklaştırmalar. (a.s. bühter, bühtere'nin c.) kısa boylu kadınlar, bodurlar. (a.h.i.) Bahaîlik mezhebinin kurucusu. (a.i. behîme'nin c.) 1. dört ayaklı hayvanlar; canavarlar. 2. Suriye'de bir sıradağlar.

bahbaha bahdele bâhe bâhek bâ-hem bahhâl bahhâr bahhâs bâhî bâhik bâhika bahîl bâhil bâhile bahir bâhir bâhir bâhir bâhire bâhire bahîre bâ-hired bahis bâhis bahl bâhmân bâhnâme bahr bahr-el-Arab bahr-el-azrak bahr-el-cebel bahr-el-zeraf Bahr-i Ahdar Bahr-i Ahmer Bahr-i Ebyaz Bahr-i Hazer bahr-i kâhil Bahr-i Kulzum Bahr-i Lût bahr-i muhit bahr-i nıuhîtî

(a i) 1. kükreyip ses çıkarma [deve hakkında]. 2. çıtırdama; mışıldama. (a.i.) 1. eğilme, kırılma [kürek kemiği hakkında). 2. işte çabukluk gösterme. (f.i.) kaplumbağa, (bkz: sülhafa). (f.i.) işkence, eziyet. (f.b.zf.) birarada, birlikte, beraber, (bkz: be-hem). (a.s. buhl'den) çok bahîl, pek cimri; çok alçak adam. (a.s. bahr'den) denizci, gemici. (a.s. bahs'den) bahsetmeyi seven, çok bahseden. (a.s. bâh'dan) şehvete mensup, şehvetle ilgili. (a.s.) bir gözü kör [adam], (bkz: ayn-ı vâhid, yek-çeşm). (a.s.) görmeyen, kör [göz]. (a.s. buhl'den. c. buhalâ) hasis, cimri, tamahkâr. (a.s.) 1. serseri, başıboş. 2. eli değneksiz çoban. 3. yularsız deve. (a.s.) 1. dul, kocasız kadın. 2. Arap kabilelerinden birinin adı. (a.i.) deniz, (bkz: bahr, derya). (a.s.) yalancı, ahmak, alık [adam]. (a.s.) ekin sulayıcı, sulayan. (a.s.) 1. belli, besbelli, açık, apaçık, (bkz. ayan). 2. ışıklı, parlak; güzel. (a.i.) 1. dikenli ağaç. 2. çok koşan cins deve. (a.i.) vapur, [yapmakelime]. (a.i.) câhiliyet devrinde (islâmdan önce) Arapların kulağını keserek işaretleyip bıraktıkları dişi deve veya koyun. (f.s.) zekî, akıllı. (a.i.) l konuşulan şey, söz. 2. iddialaşma, (bkz. bahs). (a.s. bahs'den) bahseden; araştıran. (a.i.) cimrilik, (bkz: buhl). (f.s.). (bkz: behmân). (a.f.b.i.) şehvet verici resimleri ve yazıları içinde toplayan kitap, mecmua, [muhaffefi "beh-nâme"dir.]. (a.i.c. bihâr, ebhâr, ebhur, buhur) 1. deniz. 2. büyük göl veya nehir. (Araplann ırmağı) Güneybatı Sudan'da bir ırmak. Habeşistan dağlarında Tana gölünden doğan ırmak. Albert gölü ile "Bahr-el-Gazal" arasında Nil'e verilen bir ad. Güney Sudan'da bir ırmak olup Jonglei'den hemen sonra Sadd çanağında, Bahr-el-Cebel'den ayrılan bir kol. Hint Okyanusu. Kızıldeniz, Şap Denizi. iskandinavya yanmadasının doğusunda Novaya Zemliya adasına kadar olan deniz. Hazer denizi. durgun, sakin su. Şap denizi, Kızıldeniz. Filistin'de seviyesi denizden çok aşağıda ve çok şaplı bir göl. cogr. okyanus. coğr. okyanusal.

Atlas okyanusu. Büyük Okyanus, Pasifik okyanusu Büyük Okyanus, Pasifik okyanusu. iskandinavya yarımadasının batısından İngiltere adalarına kadar uzanan deniz. Bahr-i Muhît-i Hindî Hint yarımadasının doğusunda kalan deniz. Bahr-i Mutavassıt Akdeniz. Bahr-i Müncemid-i Cenûbî cenup (güney) kutbunu çeviren deniz. Bahr-i Müncemid-i Şimâlîşimal (kuzey) kutbunu çeviren deniz. Bahr-i nâzik muz. adı Kırşehirli Yusufun edvarında geçen makam. Bahr-i Rûm Akdeniz. Bahr-i Sefid Akdeniz. Bahr-i Siyâh Karadeniz. Bahr-i Sükûn (bkz: Bahr-i Lût). [sularının son derece kesîf oluşundan, üzerinde hiç bir dalga bulunmadığından bu ad verilmiştir]. Bahr-i Ummân Arap yarımadasının güneyi ile İran güneyi arasında kalan deniz. 3. arûz'da aslî bir vezinle ondan doğan vezinler mecmuası. Bunlardan Arap nazmı hâricinde kullanılan bahirler şunlardır bahr-i nâzük (a.b.i.) muz. Muradnâme'de geçtiğine göre en az 5-6 asırlık bir makamdır. Segâh'ın tam dizisinin veya dizisinden bir parçasının geçki olarak karıştığı bir hi-caz'dan ibarettir. Hicaz gibi dügâh perdesinde kalır. Güçlü birinci derecede bahr-i nâzik'i terkîbeden her iki makamın dizisinde olduğu gibi nevâ'dır. Hicaz gibi si bakıyye bemolü, fa ve do bakıyye diyezleriyle donanır. Segah geçen yerlerde si bekar ile si koma bemolü, do bekar, mi koma bemolü, la bakıyye diyezi ilâve edilir. Bahr-ül-Hind coğr. Hint denizi. bahren (a.zf.) denizden, deniz yoluyla. bahreyn (a.s.) 1. "iki deniz", Basra körfezi ile Hint denizi, [bâzı rivayetlere göre "Akdeniz'le Hint Denizi" veya "Karadeniz'le Akdeniz"]. 2. iki büyük esas, temel şey. bahrî (a.s.) 1. denize ait, denize mensup, denizle ilgili. 2. i. tüyünden kürk olan, patka da denilen, gagası kaşığa benzer bir çeşit deniz ördeği. bahriyye (" i) 1. donanmaya ait işler. 2. deniz kaplumbağası. bahriyyûn (a.s.c.) kaptan ve gemiciler gibi deniz işlerini bilenler. bahs (a.s.) 1. Kur'ân tâbirlerinden olup "nakıs" mânâsına gelir. 2. i. yağmur suyu ile ekilmesi kabil olan tarla. 3. i. zulüm, işkence. 4. i. gümrük alma. bahs (a.i), (bkz. bahis). bahsala (a.s.c. bahâsıla) 1. beyaz yüzlü, kısa boylu edepsiz kadın. 2. i. kemikten et ayınr gibi sürüp çıkarma, uzaklaştırma. bahsân (f.s.) 1. salına salına yürüyen. 2. soluk, bozuk. 3. pejmürde, kıyafetsiz. bahsere (a.i.) 1. dağıtma. 2. gizli şeyi meydana çıkarma. 3. kesilip tane tane olma [süt hakkında]. bahset (f.i.) 1. horultu [uykuda], 2. a. uykuda ağırlık basma, (bkz: kâbus).

Bahr-i Muhît-i Atlâsî Bahr-i Muhît-i Kebîr Bahr-i Muhît-i Mu'tedil Bahr-i Muhît-i Şimâlî

bahsî bahş bahş-i kalenderi -bahş, bahşâ Hayât-bahş Safâ-bahşâ bahşâyende bahşâyiş bahşâyiş-ger bahşende bahşetmek bahşiş bahşiyye-i Halvetiyye bahşûde baht Sahbâ-yi baht baht baht-ı bîdâd baht-ı bîdâr baht-ı hâbîde baht-ı hâb-âlûde baht-ı siyâh bahtâk baht-âver baht-bergeşte bâhte bahte bahtek bâhter bahtere bahterî

baht-hufte bahtî bahtiyâr

bahtiyâr-âne bahtiyârî

(a.s. bahs'den) bahse ait, bahisle ilgili. (f.i.) bağış, ihsan cömertçe dağıtma. (f.s.) bahşeden, bağışlayan, veren; affeden. hayât veren. safa veren. (f.i.) affedici, bağışlayıcı. (f.i.) 1. bağışlayış, veriş, ihsan ediş; afiv. 2. merhamet, şefkat. (f.b.s.) merhametli, şefkatli (Allah). " (f.s.) veren, bağışlayan, affeden, (bkz: rahman). (f.t.b.m.) bağışlamak, vermek. (f.i.) bahşiş, bağış olarak verilen para v.b. (bkz: atıyye, ihsan). (f.b.i.) Cemâliyye-i halvetiyye şubelerinden biri. [kurucusu Seyyid Muhammed-ül-Bahşî-yül-Halebî dir]. (f.s.) 1. verilmiş, bağışlanmış. 2. affedilmiş. (a.i.) öz, hâlis, saf. hâlis şarap. (f.i.) l. talih, kader, kısmet, (bkz: ikbâl). insafsız talih, kötü kader. uyanık, açık talih. kötü talih. kötü talih. kara talih. 2. cet, büyük baba. 3. kargı. (f.i.) evvelce savaşlarda giyilen demir başlık, (bkz. miğfer, serpenâh). (f.b.s.) bahtlı, talihli. (f.b.s.) "talihi dönmüş" bahtsız, talihsiz, (bkz: bed-baht). (f.s.) oynamış, oyunda yutulmuş (kimse), ["bâhten" mastanndan]. (f.s.) 1. besili, semiz [koyun]. 2. i. burulmuş üç yaşında koç. (f .i.) l. ağırlık basma [uykuda]. (bkz. kâbus). 2. küçük baht, fena talih. (f.i.) 1. [yeni şâirlerde] garp,batı. 2. [eski şâirlerde] şark, doğu. 3. bakma. (a.i.) salına salına güzel yürüyüş, hoş yürüme, (bkz. hirâm). (a.s.) ; 1. salına salına güzel yürüyen, yürüyüşü güzel [adam]. 2. kendini beğenmiş, kibirli. 3. i. hadîs yazanlardan iki kişinin adı. (f.b.s.) "talihi uyumuş olan" Talihsiz, bahtsız, (bkz: huftebaht). (a.i.) ed. (f.i.) bâzı Divan şâirlerinin ortak olarak kullandıkları mahlas, takma ad. (f.b.s.) 1. bahtlı, talihli, mes'ut, mutlu, kutlu. 2. muz. Güneydoğu Anadolu, Musul ve Bağdat'ta kullanılan bir makam. (f.zf.) bahtlı, talihli, mes'ut olanlara yakışacak surette, bahtiyar-casına. (f-i-) ' bahtiyarlık, mutluluk. 2. İran'da meşhur bir kabîle.

bahtiyâr-nâme baht-mend baht-ver bâhûr bahûr bahûr-dân bahûr-dânî bahûr-i Meryem bâ-husûs bahye bahye-dâr bahye-zen bahz baîd Aktâr-ı baîde baîd-i lâzım

baîd-ül-ihtimâl bâika baîm bâin baîr bâir bâire bâis bâis-i bâdî bâis-i beka bâis-i feryâd bâis-i hüzn bâis-i leyl ü nehâr bâis-i meserret bâis-i şekvâ bâisiyyet bâj bâj-bân bâj-dân bâk bâka bakar, bakara bakarî Hayvânât-ı bakariyye bakariyye bakayâ bâkend bâkıa

(f.b.i.) Sindbad adlı Hint hikâyesinin islam yazarları tarafından meydana getirilmiş şekli. (f.b.s.) bahtlı, talihli. (f.b.s.) bahtlı, talihli. (a.s.) çok sıcak, ziyâde sıcaklık. (a.i.) ödağacı, misk, laden gibi maddelerden meydana gelen ve yakılırsa güzel bir koku veren ot, tütsü, günlük. (a.f.b.i.) içinde tütsü yakılan kap. (bkz: buhûr-dân). resmî günlerde tütsü yakmakla vazifeli kimse. (a.b.i.) Merye-mana eli denilen bir nebat, bitki. (f.a.b.zf.) husûsiyle, en çok, hele. (f.i.) dikiş, teyel, oyulgalama. (f.b.s.) dikişli, teyelli, oyulgal amali. (f.b.i.) dikişçi, terzi. (a.i.) 1. sıkıntı olma, can sıkma. 2. yük ağır gelip hayvanı çökeltme. 3.bir adamı çenesinden, sakalından tutup çekme. (a.s.bu'd'dan) uzak, ırak. uzak ülkeler. muz. bir makamın seyir dahilinde bulunup da istimali yok denecek kadar o makama dâhil olan perdelere denir ki sabâ makamının seyrinde neva perdesinin ciiz'i bulunması gibi. ihtimâlden uzak. (a.i.c. bevâik) belâ, musîbet, felâket. (a.i.) 1. put, heykel. 2. s. câhil, bön [adam]. (a.i.) dibi geniş kuyu, bostan kuyusu, (bkz: beyûn). (a.i.) erkek deve. (a.s.) şaşkın; hâli perişan. (a.i.) sürülmemiş, açılmamış sert, katı toprak, yer. (bkz. bâyir). (a.s.c. bevâis) 1. sebebolan. 2. gönderen. 3. îcâbettiren. aslını, esasını bulan, sebebolan. devamlılık sebebi. şikâyet, sızlanma sebebi. (bkz. bâis-i şekva). üzüntü, sıkıntı sebebi. (gece ve gündüzün sebebi) Allah. sevince sebebolan; sevinme sebebi. şikâyet sebebi. a i) sebebiyet. (f.i.) haraç, gümrük, (bkz: bâc). f.b.i.) haraççı, gümrükçü. (f.b.i.) vergi ve gümrük sandığı. (f.i.) korku; sakınma; kaygı, (bkz: havf).' (a.i.) demet, deste, tutam. (a.i.c. bukur, bu-kar, bukarât) sığır. (a.s.) sığır cinsinden olan hayvanlara ait, onlarla ilgili. sığır cinsinden olan hayvanlar. (a.i.) zool. sığırlar. (a.i. bakıyye'nin c.) fazla kalan şeyler, kalıntılar. (f.i.) 1. (bkz: bakîde). 2. renkli ipeklerle dokunmuş kumaş. (a.i.) dert, belâ. (bkz: dâhiye).

bâkılâ Bâkır bâkıyât bâkıyât-ı sâlihât bakıyye bakıyye-i bükâ' bakıyye-i matlûb bakıyye-i medeniyyet bakıyyet-üs-selef bakıyyet-üs-seyf bakıyyet-üs-süyûf bakıyyet-ullâh bakıyyevî bakıyyevî sahrâ bâkî

Bâkî

bâkî bâkîde bâkir bâkirân bâkirân-ı behişt bâkire bakiye bâkîye bâkiyen bakka bakkal bakkal-hâne Bakkaliyye bakkam bakkar

(a.i.) bot. bakla. (a.h.i.) 12 imâmın beşincisi imâm Zeynül-Abidîn'in oğlu ve İmâm'ı Hüseyin'in torunudur. (694-735). [mânâsı 1) geniş; 2) arslan; 3) göz damarı]. (a.i. bâki'nin c.) sürüp giden şeyler. sevabı sürüp giden şeyler. (a.s.c. bekaya) 1. artan, geri kalan, artık. 2. muz. küçükçe küçük ikili aralığının edvar kitaplarındaki adı. ağlamaktan kalan eser. alınacak paranın geri kalan kısmı. medeniyeti, uygarlığı andıran kalıntı. eskiye bağlı, hayırsever, dindar kimse. kılıç artığı. kılıçtan kurtulanlar. meç. arta kalanlar. tas. Allah'ın sevgisini kazandıran ve mutluluğa kavuşmayı sağlayan güzel iş, iyi iş. (a.s.) bakıyyeye ait, bakiye ile ilgili. jeol. kırıntı külte, fr. roche detritique. (a.i. beka'dan c. bevâki) 1. Tanrı. 2. s. daimî, kalıcı, (bkz: câvid, câvidânî, lâyemût, sermedî). 3. alttaraf. 4. zf. artık, artan, fazla, geri kalan; bundan başka. (a.h.i.) ünlü Türk şâirlerinden olup asıl adı Abdülbâki Mahmûd'dur; babasının adı Mehmed'dir. İstanbul'da doğmuştur. Kanunî Sultan Süleyman'dan himaye görmüş ve Meliküşşuarâ, Sultânüşşuarâ gibi unvanlar kazanmıştır. Meşhur dîvânından başka Mevâ-hib-ül-ledünniyye tercümesi vardır ki buna Meâlim-ül-yakîn fî sîreti seyyid-il-mür-selîn adını vermiştir. El-âlâm fî ahval-i beldet-il-harâm tercümeleri ile Fazâil-i cihâd'ı vardır; bunu da Meşâir-ül-eşvak ile Mesâri-ül-uşşâk'dan tercüme etmiştir, (d. 1527 - ö. 1599). (a.s. bükâ'dan) ağlayan, (bkz: gir-yân). (f.i.) 1. yakut [kırmızı, sarı, eflâtun renklerindedir]. 2. (bkz: bâkend). (a.s.) eldeğnıemiş, işlenmemiş [toprak, orman v.b.]. (a.f.i. bakirin c.) bakireler, kızoğlan kızlar. cennet hurileri. (a.s.) kızoğlan kız. (bkz: dûşîze). (a. s. bâkî'nin müen.). (bkz. bakî ' (a.s.) ağlayan kadın, ("bakî" nin müen.]. (bkz. bakî U). (a.zf.) ağlayarak. (a. i.) 1. tahtabiti. 2. sivrisinek. (a.s.) 1. sebzeci. 2. pirinç, şeker, peynir, zeytin ve benzerleri gibi şeyler satan [kimse]. (a.f.b.i.) bakkal dükkânı. (a. o. i.) 1. bakkalın sattığı yiyecek maddeleri. 2. bakkala verilen ücret. 3. büyük bakkal dükkânı. (a. i.) 1. kırmızı boya ağacı, (bkz: bekkem). 2. has ve tabiî olmayan kumaş boyası. (a.i.) sığır çobanı, sığırtmaç.

bakl, bakla bakla-yı hamka, bakla-yı beyyine baklîn bakliyyât bakliyye Bâkure bâkûre bâkûret-ül-hayât ba'l bâl Güşâde-bâl bâl Fârig-ül-bâl Ferîh-ül-bâl Hâlis-ül-bâl Mâ-fi-l-bâl Münkesir-ül-bâl Müşevveş-ül-bâl Selîm-ül-bâl bâlâ bâlâ-yı bülend bâlâ-bülend bâlâ-bülendân bâlâ-dest bâlâ-destî bâlû-hân bâlâ-hâne bâlâ-hânî bâlâ-himmet bâlâ-kadd bâlâ keşîde bâlâ-nişîn bâlâ-pervâz bâlâ-pervâz-âne bâlâ-pûş balâr bâlâ-rev bâlâ-ter bâlâterîn bâlâ vü pest ba'le balgam

(a. i. c. bükül) 1. sebze, yeşillik. 2. yeşil kabuklu, iri taneli malûm sebze. semizotu semizotu. (a.i.) legümin. (a.i.) bot. baklagiller. (bkz. bakliyye). (a.i.) bot. baklagiller, (bkz: bakliyyât). ("ku" uzun okunur, a.i.) 1. sığır sürüsü. 2. s. faydayı, zararı ayıramayan sersem, budala. (a.s.) evvel yetişen; turfanda [yemiş]. gençlik. (a.i.) 1. kankocadan her biri. 2. "câhiliyyet" zamanına ait bir put; Güneş tanrısı. (f.i.) 1. kanat. kanadı açmış. 2. kol. (bkz: cenah). 3. boypos. 4. üst, yukarı, (bkz: bâlâ). (a.i.) 1. kalp, yürek, gönül; hatır. kaygısız. gönlü rahat. yüreği rahat, temiz. murat, istek. gücenik. niyeti bozuk. temiz yürekli. 2. çok zaman Kızıldeniz'in Habeş sahillerinde bulunduğu rivayet edilen gayet büyük ve pullu bir balık. (f.s.) 1. yüksek, yukarı, üst, yüce. 2. i. boy. 3. azat. 4. i. yedek atı uzun boy.. (f.b.s.) uzun boylu. (f.b.s. bâlâ-bülend'-in c.) uzun boylular. f.b.s.) eli üstün, galip. (f.b.i.) 1. el üstünlüğü, galibiyet. 2. zulüm. (f.b.s.) bir şeyi aşın derecede yüksek gösteren, şişiren. (f.b.i.) evin en üstü, çatı, tavan arası. (f.b.i.) bir şeyi aşın derecede yüksek gösterme, şişirme. (f.a.b.s.) himmeti yüksek olan. (f.a.b.s.) uzun boylu. (f.b.s.) boy atmış, uzun boylu. (f.b.s.) üstte, yukanda oturan. (f.b.s.) yüksekten uçan, meç. palavracı. (f.b.zf.) yüksekten konuşarak, atıp tutarak, palavra savurarak. (f.b.s.) üste giyilen şey. [palto, pardesü v.b. gibi]. (f.i.) kiremit altına konulan ince tahta, padavra tahtası. (f.b.s.) yüksekten giden. (f.b.s.) daha yüksek, pek yüksek. (f.b.s.) en yüksek. 1) üst-alt; 2. meç. gök ve yer. (a.i.) zevce, erkeğin karısı. (a.i.) vücutta farzolunan dört unsurdan biri, fr. phlegme.

balgamî bâl-güşâ bâlî Ebniye-i bâliye bâlîde bâliğ bâliğ, bâlûğ bâligân-mâ-belag bâlîn bâlîn-i istirâhat bâlîn-perest bâliş bâliş-çe bâliş-i çâr-mîn bâliş-i per bâliş-i zer bâl-şikeste bâlû bâlûa bâlûde bâlvâne bâlver bâlzen bâm bâm-ı bedî bâm-ı çeşm bâm-ı ferâh bâm-ı hadrâ bâm-ı Mesîh bâm-ı bülend bâm-ı nühüm bâm-ı refi' bâm-ı revâk-ı bedî' bâm-ı vesî bâm teli bâm-zemâne

bamdâd, bâmdâdân bâmdâdî bâme bâm-gâh bâm-geh -bân Bağ-bân

(a.s.) 1. balgamla ilgili olan; bünyede, balgam üstün olan. 2. meç. soğuk mizaçlı. (f.b.s.) kanat açan, uçan. (a.s.) koca, eski, köhne. köhne binalar. (f.s.) uzamış, büyümüş, gelişmiş, (bkz: bâlûde). (a.s.büluğ'dan) 1.bulûğa eren. (bkz. reşîd). 2. erişmiş, vâsıl olmuş, varan, yetişen. 3. i. yekûn, toplam. 4. son mertebeyi bulan. (f.i.) 1. boynuzdan yapılmış içki kadehi. 2. bir kadeh şarap. (a.b.zf.) ziyadesiyle, ferah ferah, bol bol. (f.i.) yastık; koltuk. dinlenme yastığı, koltuğu. (f.b.s.) 1. uykucu, tembel, can besleyen. 2. i. hizmetçi. (f.i.) 1. yastık, yüz yastığı. (f.i.) küçük yastık, yastıkcık. deriden yapılan yastık. 2. nakit ; altın. kuştüyü yastık. sırmalı yastık. (f.b.s.) kanadı kmk. (f.i.) 1. ana baba bir kardeş; birader. 2. siğil.' (a.i.c. belâlı') su dökecek çukur, delikli taş. (f.s.) büyümüş boy atmış. (bkz. bâlîde). ' (f.i.) 1. dan kuşu, orak kuşu. 2. dağ kırlangıcı. (f.b.s.) kanatlı, uçabilen. (f.b.s.) "kanat vuran" uçan. (f.i.) 1. çatı, dam, kubbe. dokuzuncu gök. gözkapağı [üstteki]. "geniş, açık, çatı" gök. (yeşil çatı) gökyüzü. "Mesih'in göğü" dördüncü gök. [efsâneye göre,, Yahudiler tarafından öldürülmek istenen Hz. Isa, bu göğe çıkarılmış]. 1) yüksek çatı; 2) gök. meç. dokuzuncu felek. (yüksek çatı) dokuzuncu gök. (bkz: bâm-ı bedî', bâm-ı refî'). geniş çatı, gök. sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri. "zamane çatısı" en aşağı dünyâ, birinci gök. 2. kanun, tanbur gibi çalgılara takılan kalın tel. (bkz. bemm). 3. borç. 4. sabah vakti mânâsına gelen "bamdâd" kelimesinin hafifletilmişi. (f.i. ve zf.) sabah, sabahleyin, seher vakti, seher vaktinde, tan yeri. (bkz. bükre). (f.i.) erken; seher vakti. (f.i.) l . uzun, sık ve kaba sakal. 2. s. gür sakallı. (f.i.) 1. seher vakti. 2. zf. seher vaktinde. (f.b.i.) . (bkz. bâm-gâh). (f.e.) ...ci. bağcı.

Nigeh-bân Pâs-bân bân bân bâne bânevâ bâng bâng-i nemâz bâng-i revârev bang-i rihlet bânî bânû bânû-yî maşrık Bânû-yi Mısır bânûc bâr bâr-i Hüdâ bâr-i dil bâr-i girân bâr-i intizâr bâr-i istihfâf bâr-i keder bâr-i mihnet Her bâr -bâr Âteş-bâr Şûle-bâr Hûn-bâr Eşk-bâr bârân Mevsim-i bârân bârân-dîde Gürk-i bârân-dîde bârânî bârân-rîz baras bâr-âver, bâr-ver bâr-ber bâr-berdâr bâr-dân bâr-dâr bâre bârec bârek-Allah bârende bâ-reng

gözcü. bekçi. (f.i.) dam, satıh. (a.i.) 1. sorgun ağacı, bey söğüdü. 2. meç. sevgilinin boyu. (f.i.) kasık. (f.s.) 1. mal, mülk sahibi, zengin. 2. meşhur, ünlü. [kelimeyi "bânüvâ" şeklinde de okumak caizdir]. (f.i.) ; ses, seda, haykırma. ezan. israfil'in çalacağı sûrun ikinci derecesi. ölüm sesi. (a.s. binâ'dan) bina eden, yapan, kuran, kurucu. (f.i.) 1. kadın, hâtûn, hanım. Güneş. 2. gelin. 3. şarap ve gülsuyu gibi şeylerin şişesi. Zelîha. (f.i.) salıncak. (f.i.) 1. Tanrı, Allah. Tanrı, 2. yük. gönül yükü, tasa, kaygı, elem, keder, gam. ağır yük. bekleme yükü. küçük görülme yükü. keder yükü. eziyet, elem yükü. 3. defa, kerre. her defa. (bkz: târe). 4. mey-va, yemiş. 5 . izin, müsâade. (f.e.) yağdıran, serpen, saçan, döken. ateş yağdıran. ışık saçan, serpen. kan döken. göz yaşı döken. (f.i.) yağmur. yağmur mevsimi. (f.b.s.) görmüş geçirmiş. eski kurt. (f.s.) 1. yağmurla ilgili. 2. yağmurdan koruyan, yağmurluk. (f.b.s.) 1. yağmur saçan. 2. yağmur döken, serpiştiren. (a.i.) vücutta yer yer beyaz ve alaca lekeler meydana getiren ve tedavisi kabil ("ka" uzun okunur] olmayan bir hastalık. (f.b.s.) l. mey vali, meyva veren. 2. faydalı, iyi netice veren. (f.b.i.) yük taşıyan, hamal. (f.b.s.) 1. yük kaldıran. 2. i. hamal. 3. sabırlı, tahammüllü. (f.b.i.) yük kabı [yol için]. (f.b.s.) 1. yüklü, yüklenmiş. 2. gebe. (f.i.) l. defa, kez. (bkz: târe). 2. kale, (bkz: bârû). 3. zülf. 4. at. (f.i.) bot. itüzümü. (a.n.) mübarek ola, Allah mübarek etsin!, hayırlı ve bereketli olsun! (f.s.) yağdıran, yağdırıcı. (bkz: bâr). (f.b.s.) renkli.

bâr-gâh, bâr-geh bâr-gâh-ı kibriyâ bâr-gîr bârhâ bâr-hâne Bâr-Hüdâ Bârî Avn-i bârî Feyz-i bârî bârî bari', bâria bârid Mâ-yi bârid Tavr-ı bârid bâridâne bârih bâriha bârik bârîk Fikr-i bârîk bârika bârika-yi hakîkat Bârika-yı Zafer bârika-nümâ bârik-bîn bârik-ter bârîsiyye bâriş Bârî-Teâlâ bâriyâ' bâriyy bâriyye bâriz bâr-keş bâr-mend bâr-nâme bârrî bâr-senc bârû bârûd bârûd-i siyâh bârûd-hâne bârûdî bâr-ver

(f.b.i.) girmek için izin almak lâzım gelen, girilebilecek yer, çadır, yüksek divan. Tanrı huzuru. (f.b.i.) 1. yük tutan, yük kaldıran. 2. beygir, at. (bkz: esb, feres). (f.zf.) zaman zaman; sık sık; defalarca. (f.b.i.) 1. yüklük. 2. yolcu eşyası indirilecek yer. (f.b.h.i.) 1. Cenabı Hak, Allah. 2. i. odacı. (a.h.i.) yaratan, yaratıcı. Tanrının yardımı. Tanrının feyzi, (bkz: halik). (f.e.) hiç olmazsa, bir kere; hâsılı, hülâsa. (a.s. berâat'ten) mükemmel, güzel; üstün. (a.s. berd'den. c. bevârid) soğuk. soğuk su. soğuk, çirkin davranış. (a.f.zf.) soğukça, soğuk-çasına. (a.i.c. bevârih) samyeli denilen sıcak ve şiddetli rüzgâr. (a.i.) 1. evvelki günün gecesi, dünkü gece. 2. dünkü gün. (a.s.) parıldayan. (f.s.) nâzik, dakik, ince. ince düşünce. (a.i.c. bevârik) ; şimşek, yıldırım parıltısı. hakîkat ışığı. Namık Kemal'in 1872 de basılmış istanbul'un fethini anlatan bir eseri. (a.f.b.i.) parlak. (f.b.s.) ince gören, bir şeyi iyice gözden geçiren, inceleyen. (f.b.s.) pek ince. () ölen Hıristiyanlann vârislerinden alınan rüsum. (f.i.) l yağmur, (bkz: baran). 2. sağanak. (a.b.h.i.) Allah, Tanrı. (a.i.c. bevârî) hasır, (bkz: bâriyy, bâriyye). (a.i.c. bevârî) hasır, (bkz: bâriyâ, bâriyye). (a.i.c. bevârî) hasır, (bkz: bâriyâ, bâriyy). (a.s. bürûz'dan) aşikar, meydanda, açık. (bkz: mütebâriz, hüveydâ, zahir). (f.s.) 1. yük taşıyan. 2. sabırlı, tahammüllü. (f.b.s.) yemiş veren, yemişli [ağaç], (bkz: bâr-ver]. (f.b.i.) eşya, yük pusulası. (a.i.) ince kumaştan örülen hasır. (f.b.s.) yük tartan, dirhem. (f.i.) kale duvarı, hisar burcu, sur; sığınak, siper. (f.i.) barut. güherçileden işlenen barut. (f.b.i.) I. barut imal edilen fabrika veya atölye. 2. barut konulan ve saklanan yer. (f.s.) koyu gri. (f.b.s.) 1. yemişli, yemişi olan. (bkz: bâr-mend). 2. meç. i. menfaat, fayda.

ba's ba's-ü ba'd-el-mevt ba's-i emvât basâir basal basala basala-i sîsâiyye bâ-sâmân basaliyye basar Hadîd-ül-basar Kuvvet-i basar basar-ı ayneynî basar-ı müzdevic basar-ül-hakk basâret basarî bâ-savâb basbasa bâsır bâsıra bâsıt bâsıt-ül-keff bâsıt-ür-rızk bâsıta basîta-i şemsiyye basî bâsia bâsia-i mahbûbe bâsik bâsika bâsil basîle bâsim basîr bâsire basîret

basîret-i kalb basîret-kâr basîret-kârâne basîret-kârî basît

(a.i.) 1. gönderme, gönderilme. 2. yeniden dirilme, diriltme. öldükten sonra dirilme. ölülerin dirilmesi. 3. peygamberlik. (a.i. basîret'in c.) ibretli görünüşler, deliller, ibretler. (a.i.) bot. soğan ve benzeri gibi kökler. (a.i.) hek. vücûdun bir tarafında yaratılıştan kalma kabartı. anat. murdar iliğin dimağ ile birleştiği yerde görünen kabartı. (f.b.s.) 1. zengin, varlıklı. 2. düzgün, düzenli. (a.i.) bot. soğan. (a.i.c. ebsâr) 1. göz. 2. görme. gözü keskin. gözün iyi görmesi. psik. iki gözle görme, fr. vision binoculaire. hek. çift görme, iki gözle birden görme. Tann'nın algılayıcı gözü. göz açıklığı, inceden inceye etraflı, derin görüş. (a.s. basar'dan) görüşle ilgili olan. (a.zf.) doğrulukla, doğruca. (a.i.) 1. köpeğin yaltaklanması, kuyruğunu sallayıp sokulması. 2. dalkavukların nefret edilecek hâli. (a.s. basar'dan) gören, görücü. (a.i. basar'dan) 1. görmek kuvveti ve hassası, görüş, görme. 2. göz. (bkz: ayn, çeşm). (a.s. bast'dan) 1. yayan, yayıcı. (avuç açan) dilenci. Allah. 2. anat. bir uzvu uzatıp açan [adalel. (a.i.) biy. açan, fr.tenseur. astr. güneş saati, fr. cadran solaire. (a.i.c. busu') ter. (a.i.) çok kırmızı olan dudak. sevgilinin kırmızı dudağı. (a.s.) eli açık, cömert [adam]. (a.i.) ağzına kadar su dolu olan kuyu. (a.s.) 1. kahraman, yiğit, cesur kimse. 2. haram şey. 3. fena, sert, kötü söz. 4. çirkin kimse. (a.i.) soğan çeşidi. (a.s. besm'den) güler yüzlü, şen adam. (bkz. bessâm). (a.s. basar'dan) görüp, anlayan. (f.i.) ekin. (a.i.) 1. önden görüş, seziş. 2. istanbul'da İ 869- 1 878 yıllarında Ali Efendi tarafından yayımlanmış "Menâfii vataniyye ve havâdis-i mûmiyyeye dâir millet gazetesi". gönül uyanıklığı. a f h ç) ; basiretli, önden gören, sezişli. (a.f.zf.) önden görene, sezene yakışacak surette. (a.b.i.) önden görmeklik. (a.s. bast'dan) 1. sâde, düz, arızasız, engelsiz. 2. açık, geniş, yayvan, yaygın. 3. sâde, yalın. 4. neşeli, şen, güleryüzlü. 5. i. aruz vezinlerinden biri. (bkz. aruz). 6. kolay, (bkz: asan, sehl).

basît-ül-vech basît-ül-yed bâsita basîte

güleryüzlü, güleç. eliaçık, cömert. (a.i.) uzak yer. (a.i.) 1. döşeme minder. 2. düz yer, arz. 3. yükseklik ölçmeye yarayan yayvan Güneş saati. bast (a.i.) 1. yayma, açma, uzun uzadıya anlatma, (bkz: ityân, serd). bast fî makam-il-hafî Allah'ın abdi mah-lûkat ile zahiren bast demesi. Bu; abd'in halk için batman rahmete vesîle olmasını iktizâ eder. Böyle olan abid eşyayı istîâb eder. Onun her şeyde tesîri olur; hiçbir şey onun üzerinde müessir olamaz. bast fî makam-il-kalb Nefis makamında rica mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir, [mukabili kabz'dır]. bast-ı bisât halı, kilim, örtü gibi şeyleri sermek. bast-ı cevâb karşılık verme. bast-ı dâ'vâ dâva açma. bast-ı makal söz açma. bast-ı mukaddemât asıl maksada girmeden bir şeyler söyleme. 2. mat. tüm sayılı bir kesrin tüm sayısını, kesrin paydasıyla çarpıp payına katmak ve çıkanı pay yapıp asıl paydasını olduğu gibi bırakmak. 3. tas. rica hâli. [Kabule, rahmete, ünse işaret olarak Allah tarafından tevcihin gelmesine de "bast" denilir]. bast-ı yed el uzatma, yerine getirme, üzerine alma, baskın çıkmaya çalışma. bast ü beyân açığa vurma, açıklama, ortaya koyma. bâstân (f.s.) 1. mazi, geçmiş, eski. 2. i. târih. bâstân-i bîbaka sonsuz târih, dünyâ. bâstân-şinâs (f.b.s.) târih, geçmiş zaman. bâsûr (a.i.c. bevâsîr) ; hek. mayasıl; kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bâzan iltihaplanmasından dolayı makadın içinde ve dışında peyda olan memeler yüzünden makattan kan veya cerahat gelme, fr. hemorro'ides. bâsûrî (a.s.) basurla ilgili. Evrâm-ı bâsûriyye basur memeleri. bâş (f.n.) olsun, ola. bâşak (a.i.) zool. bir cins küçük atmaca. bâşâm (f.i.) perde, örtü. bâşâme, bâşûme (f.i.) kadınların örtündükleri yaşmak, bürümcük, tülbent, başörtüsü, namaz bezi. bâşe (f.i.) atmaca [kuş]. bâşe-i felek "nesr-i tâir" ve "vâki" denilen iki yıldız. bâşed (f.e.) olur, ola. Gah bâşed, gâh ne-bâşed kâh olur, kâh olmaz. bâşeng (f.i.) 1. asma üzerinde bulunan üzüm salkımı. 2. tohumluk olmak üzere alıkonulan sarı ve iri hıyar. bâşgûn, bâşgûne (f.s.) 1. ters, başaşağı. 2. şom, uğursuz, (bkz. bâzgûn, bâzgûne, vâjgûn, vâjgûne). bâşir (a.s.) 1. müjdeci. 2. güler, mesut, mutlu.

baş parçası. hareketi. 2. (a. batş'dan) sertlikle.) keskin [kılıç]. 2. (a.i. (a. bitâh) 1.s.i. ağır davranma.) 1. (a.s. avarelik.c. batt). 2. 2.s. âletin yu karı ucunda bulunan ve üflemek üzere dudağa dokundurulan kısmına denilir ki. bevâtir) keskin kılıç. (a.) keskin.) 1. (a.). sır ve hakikatle ilgili [zahirî mukabili]. dağ arasındaki dere. muz. çok sevinme. aşınmasın ve iyi dursun diye ceviz. ebtân) 1.i. hazmı güç.c. batâet'den) yavaş.i. sofiler. ebtine) çukur.f. vehm.) içki sürahisi. 2. yalan. cesaret. Tanrı.) 1. (bkz: batn). (a. (bkz: dâire). içinden olarak. kibirlenme 3. oburluk. 4.b. (a. batâyih) sazlı.bâş-pâre bat batâet Batâlese batâlet batânet batar batarika batbata bâtere bathâ' bâtıl bâtıl i'tikad batın bâtın Ehl-i bâtın Havâss-ı bâtına bâtınen bâtınî bâtıniyye bâtıye batî batî-ül-hareke batî-ül-hazm batî-ül-mizâc Batîh batîha bâtik batîn batîr bâtir bâtir bâtire batîş batn (t.i.i. kamışlı dere. içteki. çürük. büyük kannhhk. huyu ağır.s.c. beyhude. fels. bütün). şiddetle hareket eden.i.) 1. batrik'in c.i.i. 2. hayâl. S. iç yüz. (a. sindirimi ağır. ağırlık. Mek-ke-i Mükerreme. (f. ilâhî sırra ermiş bulunanlar.i.i.i. nesil.i.) patrikler. 6. (f. iç mânâlarına ehemmiyet verdikleri için Tanrı sıfatlarının bâzılarını şüpheli gösterirler. mutasarrıfa" denilen beş iç duygusu. (a. (a. butun.s. (a.) dahilî. çok yiyicilik. (bkz: tîg-i bürrân). içyüzdeki. (a.) yavaşlık. (a. işsizlik. (a.) tef. 2. (a.c.s. kazın ötmesi.bar gibi maddelerden yapılır. sazdan ayrılabilen bir kısımdır ve kamıştan değil. [fagot.) 1. . uzak yer. kahramanlık.s. kuytu yer. 2.i.) 1. (a. içyüzünde. davranışı ağır. (a. bevâtın) 1. 3. gizli.) turna kuşu.c. ağır hareketli. görünmeyen nesne. i. şimşir gibi kıymetli ağaçlardan veya fildişi. haksızlık etme. (a. Hasan Sabbah'ın tarikatı. büyük karınlı. 3. (a. çakıl taşlı büyük dere. ebtân. karın. 2. boş inanç. boynuz.s. nısfiye ve girift'lerde. butlân'dan) boş.i. hafıza.i. (a. (bkz: batın).c.i. h. "hissi müşterek.c.i. kehli. (a. ney. (a. (a. (bkz: bürrân).) nalbant.zf.i.) Ptolemeos soyundan gelen hükümdarlar. (a. klarnet gi bi nefesli çalgılarda da böyle ayn ağızlık parçası mevcuttur]. (a.i. 4.) dâhilen. yavaş olan.i. kazın suya dalışı. (a. tabiatı. Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere.) zengin [adam]. (bkz. iç.c.) bâtıl mezheplerden biri olup âyetlerin dış mânâlarından ziyâde bâtın. soy.

açılmamış. inanma. veteriner. gerekli. nesilden nesile. 11. karış.s.batnen ba'de batnın batn-ı kebîr batnî batş batt battâl battâliyye battâniyye Baûza.) bayrak taşıyan.) 1.) muz. karınla ilgili.) Hacı Bayrâm-ı Velî tarafından XIV. dilcik. mahvolma. veterinerlikle ilgili. bununla beraber. sertlikle tutuş.) baytarlıkla. kumarcı.i. 2. (f.i. bat'dan) yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan yünden yapılmış kalın örtü. cesur.a.) 1. sövme. ayırıcı. sövüp sayma. bir kulaç boyu. (f. rahmin başlangıcındaki et parçası. (f. beyn'den) aralayıcı. [müen.) 1. 9. (f. malı çok olma. kuşaktan kuşağa. boşayan tarafından ric'ati mümkün olmayan talâk.) bekçi. pek doğru. (a. 4. (-i-) zor veşiddetle yakalayış. lâzım. helak olma. 2. ham toprak.s.i. 3.s. 2. "baytariyye"]. (a.) l. tekrar.s. tekrar. açık. 6. 7.zf. fark etme. hantal.i.) çulha.b. (a.s. 12.) karına mensup. (bkz: alem). gerisin geriye. (a. acrobate. canı ile oynayan. yan taraf.) 1.) hayvan hekimi. bez ve kumaş dokuyan.) bayrak.i. (f. bauz bâver bayâtî bâ-vücûd-ki bâyeste bay-gân bâyız bâyi bâyiiyye bâyin Talâk-ı bayin bâyir bâyiste bâyiste-i hestî baykar baykara bayrak bayrak-dâr Bayrâmiyye baytâr baytara baytarî bayzar bâz bâz Ser-bâz Âteş-bâz Cân-bâz Kumar-bâz bâz-ül-Eşheb soydan soya. 2.b. sancak-dâr). kumar oynayan.s. ["evvelki batında kimse varken ikinci batında olan kimse istifâde edemez" demektir]. işe yaramaz. 3. (bkz: maa-hazâ).s. sağlam.) böyle iken. 2. katı. (a. oynayan. ateşle oynayan. oynatıcı. Abdül-Kadir Geylânî'nin lâkabı. dönük.) pazar yerlerine gönderilen mevad ve eşyadan gümrük intisap resminden başka olarak alınan resim. 2.) zarurî. beyzâ'dan) yumurtlayan. . (a. (f. böbürlene böbürlene salınarak yürüme. şahin.i. sel uğrağı. (a. işsiz. (bkz: beyâtî). Cenâbı Hak. şehbaz.i. 3. (a. sancak. (a. doğan [kuş]. (a.) sivrisinek. başı açık. (o.) baytarlık. (f. yumurtlayıcı. hayvan hekimliği. (a.s. su kabı. canbaz. battâl'dan) [eskiden] işi bitmiş olan resmî kâğıtların konulduğu torba. (f. (a. 2. 10. (a. s.i.i. (a. şarap.i.i.) 1. tasdik. yeniden. (f. (a.b. bey'den) satan.i.s.i.i. kaz. fr. büyük karın. asrın ilk yarısında Ankara'da kurulan bir tarikat. (a. satıcı. 5. koruyucu.) lüzumlu. asrın sonlanyla XV. (a. s. gerekli.i. geri. iniş. batâlet'den) 1. kahraman.i. 13. s. (a. 4. haraç. (bkz: alem-dâr. geri.) sürülmemiş. Hz. 8. (bkz: bazr). ayırma. sen.s. pek büyük. yine. kaz şeklindeki sürahi.s.

bilhassa avcı kuşlar için yazılan eser. 3.b. yüksek.b. (a. vukuf-ı kalbî'dir].i. kolun omuz ile dirsek arasındaki kısmı. vukuf-ı adedî.) insandaki ayırdetme kuvveti. . (f. çarşı. istihfaf eden. sefer der vatan.i. kafasız.s. 2. parçası.b.) geri dönme. bir miktar. çengilik. 2. küfürbaz. eğlence yeri. 1. (a. (f. (f.i. bir kaç. (a.s. yâdkird. avcı.i.b. (a.b. derisi kesilmek üzere olan yara.) oynayan.s. dilcik.s. pazı.i. 2. bezirgan. eğlence (f. (f.) hek. lâtîfeci kimse. (bkz.i.i. bâşgûne).) köçeklik.) 1. pazarda alınıp satılan.) 1.) pazarla ilgili. yâd-dâşt.s. yeniden. oyuncak. köçek. (f-b. başaşağı.i.) Nakşî tâbirlerin-dendir. Nakşî tarikatında hususî olarak mevcut on bir kelimeden birisi.) bir şeyin küçük kısmı. 2. şom.i. (bkz: sûk-ı Ukâz). bezl'den) bol bol veren. 1.i. (a. kuvvet ve istidat.) oyun oynayan. (a. çöküş. geveze.i. (f. 2.b. kuşçubaşı. bütün çarşı.) 1. güç.b. çarşı. uğursuz.) 1. boşboğaz. bir kısım.b.s.) zekî.a. (f.) şen. dedikoducu.) 1. (f. oyun.) doğancı.i. vu-kuf-ı zamânî. (a. pazar yeri. kimi. (f. eken. beğenmeyen. tekrar. pişmanlık.) geri verilmek üzere eğreti olarak hazîneden alınan şeyler. çengi.i. (f.s. kabiliyetsiz.s.i.bi) oyun. 3. nazar ber kadem.s. (f. yüksek dağlar.i.b. (f. geri.b. 2. (f. eğlence.i. meç.) birazı. eğlence.) kadınk nişânesindeki fazla et. 3. 2. (f.b.ba'z ba'zân bâzâr Şâhid-i bâzâr bâzâr-ı âlem bâzâr-ı Ukâz bâzâr-gâh bâzârî bâz-bân bâzbe-hazîne bâz-dâr bâzek bâzende bâzende-zebân bâzergân bâzergânî bâz-geşt bâzgûn.s. bir kısmı. pazar. ara-sıra. ters. s. (f.zf. oyunculuk.) kuşçuluk. oyun yeri.) doğancı.) vakit vakit. zayıf ahlâklı kadın. (a. (f.) ev kuşlarının yetiştirildiği ve barındırıldığı yer. tacir. bir takım. 2. dansöz. (f.i.b.) pazar yeri. (f. halvet der encümen. alışveriş.) oyun yeri. ekici.) yüce. rakseden.) küçük doğan [kuş]. geri kalmış.s. oynayıcı. ağzıbozuk. bâzgûne bâzgüşâ bâz-hâne ba'zı bâzıa bâzıh Cibâl-i bâzıha bâzık bâzî bâzî bâzîçe bâyî-gâh bâzî-gede bâzî-ger bâzî-gerî bâzî-gûş bâzî-hâne bâzil bâzir bâz-keşt bâzmânde bâz-nâme bâz-pes bazr bâzû (a.i. nigâh-daşt. anlayışlı. gerileme. [diğerleri hoş derdem. dağıtan. (f.b. ağa makamında Yahudilere verilen bir ad. kuşçu. (f.zf. (f. eğlence yeri. (f.) geveze. pazar.) oyun.b.b. (a.b.i.zf. 2. durmuş. 2. (f.) 1.) tüccarlık. yüce.i. (f.b.) 1. kuşçu.

yüksek [yer.i.c. gençlerin tarzı. (a. bebir bec becâ' Ayn-i becâ' becâ becâ-nâ-becâ becâyiş becbece becce-i kûy bece becel becidd becîl becîr becrâ' beççe. papağan. hakkı için. su ve şarap sızıntısı.i.s. avurt. z f. (f. geniş. muhterem kimse. cidden.) sivilce.i. elele. gerçekten.i.b. dışarı. pazvant (pazıbent). beçe beççe-i nev beçe-i hor beçe-i hûnîn beçe-i hûrşîd beçe-i tâvus-ı ulvî (f. bebbân bebbân-ı şübbân bebga bebgaiyye bebr. 2. şişman. fr. itibarlı.) kolbağı.) 1. geniş.i. (f. gerçek. huk.i.e. sözü geçer. yeni doğmuş çocuk veya hayvan. gösterişli. kaderin hükmüyle. yolu.) birçok.) 1. (f. 2. yürüyüşü. (a. iyi ve kötü. yakaya doğru. yol.s. çok aşın. (f. (bkz: pebga). Allah'ın hükmünce. şaşma.) fels. (f.i. uygun. 2. (a. 2. karaca. hokkabazlık. psittacisme. zâlim. i.) değişme. gündüz. müdahaleci. .i.) yerinde. (f.) eski kitaplara göre. papağanlık.) dudu. uygun ve uygunsuz. göbeği çıkık [kadın].bâzû-bend bâzû-dirâz -be dest-be-dest Tâ-besabâh be-ceyb be-der be-dûş be-gâyet be-hakkı be hakkı Hudâ be-hod be-hem-zede be-hükm-i kader be-hükm-i kadî be-hükm-i li-llâh be-kavl-i şârî' bebân. (kanlı yavru) acı gözyaşları.i.) 1. 4. (a. [eski lûgat çiler. nüfuzlu. kelimelere -e hâlini verir.s. kediye benzer. 2) Ay.zf.) 1. ağzın içi. Hindistan'da ve Afrika'da bulunur. (bkz: behem-zede). üslûp. (gökteki tavusun yavrusu) 1) Güneş.s. beçegân) insan veya hayvan yavrusu. Allah hakkı için.s. karşılıklı yer değiştirme. (f. (a. (Güneşin yavrusu) kıymetli taş veya mâden. 3.) 1.) 1. kanunu koyana göre. İsferdiyâr'ın oğlu Behmen'in lâkabıdır. kendi başına.s. yalnız. (bkz: beçe-i hurşîd). kadı kararıyla. tuhaflık. arslanın bile korktuğu. 2. yalan.) tarz. azgın bir canavarmış. (bkz: bühtan). büyük. iftira. (a. 4) ateş. bol. (f. "böbürlenmek" kelimesinin "bebir"den geldiğini söylerler].) çocuk avutmak için yapılan gürültü.i. saldırdığı zaman derisindeki tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arzeden. 2. geyik. -e kadar mânâsını verir sabaha kadar.) 1. 2. son derece. gayet büyük. ciddî.i. tepe]. (a. 5) yakut. omuzda. 3. (bkz: veled-i gayr-i meşru).) "uzun kollu" 1. (a.b. arpacık [çıban]. (a. üstü yol yol tüylü. yerli ve yersiz. 2. (a. iri göz.

) eşi ve benzeri olmayan güzel. bed'in c.) Bedahşan yakutu.f. çölde yaşayanlar.i.s.) mübadele. başlayış. güzellik.) huyu.b. hisse. pay.) geleneği. küçük silâh.i.) soyu kötü. bedevîlik. apaçıklık.i. (bkz. bedîh'in c.b. fırka. mant. (a.) bir çeşit kesici âlet.i. çirkin.) güzel sözler.) huyu ve ahlâkı kötü olan [kimse].s.) başlama.b. değiştirme.zf. şekil. f. 2. (f. pessimiste.) 1. kulampara. (f.i. gözyaşları. (f. semiz olma. bedân) 1. yürüklük.) ahdinde durmayan.beçe-bâz beçedân beçe-dâr beçe-gân beçegân-ı dîde beçek bed bed bed'-i besmele bedâat bedâd bed-âgaz bed-ahd bedâhe. (a. ed.b.s. 3. mükemmel ve yeni şeyler. (a. (f.s. (a.) sermâyeler. ateş tutuşturmaya mahsus yan yanmış paçavra. (f. (bkz: bedâyi'-âşinâ) (a.s. ansızın.s. (a. gebe. (bkz: bedûat).) 1.) bedülik.s. kötü bir şekilde başlanmış. 2. nasip. göreneği ve âyini kötü olan.s. çöl. i.) bedeviler.) yağlı. anamallar.) 1. (f. (f.s. dölyatağı. kötümser.) "çocukla oynayan" gulâmpâre. aslı fena (f.s.a. 2 .) işi ve hareketi fena olan.i.i.zf. herhangi bir konuya dâir birdenbire söz söyleme. (f. tar. 2. (f. bidâa'nın c. "fena" mânâsına c.b. talihi kötü olan [kimse]. fenalık öğreten. f.) birdenbire. bahtı kara.b. karakteri bozuk.) güzellik tanıyan.i.) fena sesli. eserlerin güzelleri.a.a. (a.s.s. evidence. (a.)sanatkâr.i.). (f. (f.) 1. 2.) rahim. .b. (f. (f. fena. bi-1-bedâhe).b.s. talihsiz.b.s.i.) yavrular. mânâ güzellikleri. 2. fr. (a. düşünmeksizin.i.) başlangıçta.b. fenalar. bedîa'nın c. kara bahtlı. kötülük.i.) fena gören.f. ilkönce.) güzelligi takdir eden. bedâhet bedâheten bed-ahlâk Bedahş bedahş-i muzâb bed-ahter bed-âhû bedâih bedâih-ül-ukul bedâl bed-amel bed-âmûz bedân bed'an bed-asl bed-âvâz Bedânet Bedâvet bedâvî bedâyi' bedâyi'-i âsâr bedâyî'-i lâfzıyye bedâyi'-i ma'neviyye bedâyi' bedâyi-i âşinâ bed-âyin bedâyi'-pesend bedâyi'-şinâs bedâyi'-perver bed-baht bed-bîn (f.f.s. vefasız.s. z f. (f. trampa. (a. (a. yaramaz.b.b.b. beççe ve beçe'nin c.) bahtsız. (f. onunla (a. (f. çocuğu. ed.s. (a. bedî'. yavrusu olan. göçebeler. fenalık öğrenmiş. kelime güzellikleri. (f. şarap.i. güzellikten anlayan. göçebelik. (a. sanatçı.a.) başlangıcı kötü. ilkin. i.b. değişme. semizlik (a.) 1.i. savaşacak akran. çocuklar. (a.a.b. akıllıca söylenen sözler. eskiden Osmanlı sa-raylannda şehzadelere verilen ilk okuma dersi.s. çirkinler.s.b. bedevî'nin c.i.i. yaramazlar. yenilik. (a.) 1. (f. hâmile. 3. 2.) yıldızı. fr.b.

inatçı. Has yerine hazîneden verilen para. (bkz: ivaz). (f.s. (f.) nazarı değen. tar.zf.i. mukabilinde. bir beylik arazî (malikâne) veya muayyen bir kira karşılığında birine bırakılan arazi (mukattaa) ye konulan vergi.s.i. tar.zf. 3. zeamet. (f. (f. Venedik cumhuriyetlerinin verdiği kesin vergi. budun) kurbanlık deve. başkasının adına ve masraf lyla hacca giden. vücut. (bkz: bidde). huk.b. bedeniyye beden-kâr beden-nûr (f. Terbiye-i bedeniyye (a.b. karşılık. aşk.s. bed'an).b. (a. (bkz.s.b. cisim. (a.c. vücutça. çarpık.f. beden ile. karşı.zf. ekilmesi bırakılmış bir tarla için öşre karşılık alınan bedel.kaba [kimse]. (f. (bkz.) fena kokulu.) samur kaplı bir nevi ceket. vücudun sarfiyatını tamamlayan yiyecekler. bir şeyin yerine verilen ve yerini tutan şey. ebdân) gövde. her şeyi fena gören adama yakışacak surette.a. askerlik bedeli.bed-bînâne bed-bînî bed-bû bed-bûd bed-bûk bed-cins bed-çehre bed-çeşm bed-çihre beddâl bedde bed-dil bed-dimağ bed-dua bed-edâ bedel bedel-i askerî bedel-i cizye bedel-i hâss bedel mâ-yetehallel bedel-i misl bedel-i nakdî bedel-i öşr bedel-i rakabe bedel-i tımâr bedel-i zeâmet bedelen beden bed'en bed-encâm bed-endâm bed-endîş bedene bedenen bedenî.a.) fena görürlük.) bakkal.i.b. [büyük memurlar giyerdi]. tar. derman.b. (a.) çirkin yüzlü.) hâin. sonu kötü.b.) inkisar. bed-çihre). kokan.c.) kaprisli. kötümserlik. askere gitmemek için verilen para.) nezaketsiz. vücutla ilgili.s.) '. hasetçi. devletin gerekli bulduğu hallerde hazîneye maledilmesi üzerine zeamet sahibine verilen aylık. (f.i.) fena yapılı.) hiçbir şeyi beğenmeyen.).) yerine. 2.b.) takat.) biçimsiz. şahsen.) yüreksiz. (a.b.a. (a. ten.b.s. yâni emsaline uygun peşin para. korkak. güç. korkak. [büyük memurlar giyerdi].) 1. tımar sahiplerinin haklarını.) kötülük düşünen.b.s.b. tar. (a. bedelât) 1. (f.i. huk.b.s.i. karşılığında. (a. f a h y) . 2.) kakum kaplı bir nevi kısa ceket. kambur. (a.s. (f. terbiyesiz. ( (f. . (a. (f. tasarruf hakkı mukabilinde verilen muaccele-i misil.). (f.) bedene mensup. (f. Buğdan beyleriyle Dobra. cinsi bozuk.c. (f. askerlik yapmakla görevli ve yükümlü bulunan bir kimsenin askere gitmemek için verdiği para.a. kötümserce. kölenin şahsı yerine geçen kıymeti veya nefsi mukabilinde vermeyi deruhte ettiği "ıtk" veya "kitabet" akçesi.b. ilenç.b. (a.b. (f.s.s.s.i.i.zf.s.s.

) meşhur. bed-gevher (f. 2.s. septik. bedîhiyyât) 1.s. görünür. ideal. beğenilen ve takdîredilen pek yeni şey. bed-güher [gevher] (f.zf. delilsiz.) cevheri fena.s. soysuz.s. bedîa-zâr (a. bed'etmek (a. bedîa-i hayâliyye ülkü.) güzellik yeri. âşkâr. bedîdâr (f.b. yeni.s.) dışarı.) 1. (bkz.zf.b. i. bedâyi') 1.) içi.s. mayası bozuk. şüpheci. bed-gümân (f.) ilk başta.) âkibeti. Yeniçeri ocağına kayıt ve kabulleri hakkında kullanılan bir kelime.s. bedîhe (a.i. başlangıç. kapıya çıkma. birdenbire söylenen güzel söz. acemi ocağında ve ocak dışındaki türlü hizmetlere verilmiş olan acemilerin.s. 2.) 1.) Seyyit Ahmed-ül-Bedevî tarafından kurulan tarikat. i.i. Seyyit Meh-med'in babası da Seyyit Ebî Bekr'dir. açık olan.) bedevîlik.) l.) hasletleri.i.t. bedevîyâne (a.b. bedestân (f.b.) şan ve şerefi büyük olan. kadın adı. ed.) aleyhte bulunan münafık.b.i. bed-hâl (f.s. fr. bedîhî (a.b.) hâli kötü.(f. 576 (1180-1179) senesinde Fas şehrinde dünyâya geldi. bedîhî'nin c.i.) 1.b.) her işin fenalığını isteyen. huylan kötü. çölde yaşayan. bed-gû (f.) her şeyden şüphe eden. hüveydâ). bedeviyyet (a. açık. huysuz. düşkün.i. garip.) fenalık ve ayıp işlemesini emreden. meydanda.s.s.i.i.a. bed-hâh (f.b. eşi ve benzeri olmayan. bed-fiâl (f. göçebe. bed-girdâr (f. bed'et (a. eşsiz ve görülüp işitilmemiş. sözün üzel olması usûl ve kaidelerinden bahseden ilmin adı. (bkz: be-ziztân). bedîhî-i ûlâ ispata ihtiyaç olmayan. bedevî (a. 2. bedîd. düşünmeden.s.s. i.m.s. 2. 2. (f. bed-fermâ (f.zf. kötü huylu.i.a. kötü huy.f. bedîh (a.) çölde yaşayanlara uygun bir surette. bed-fercâm (f.b. bed-hâhâne (f.c. onun babası Seyyit Mehmed.c.b. bedî'-üs-semâvâti ve-l-arz Cenâbıhak. tabiatı fena. bed'eten (a. göçebelik. güzel söz söyleyen. bedîhe-gû (f. fenalık isteyene yakışacak surette.f. mayası bozuk. Seyyit Ali'nin babası Seyyit ibrahim. bed-hu[y] (f. mükemmel bir şeyi icâdeden.) başlamak. tar. bed-kâr).) delili ve ispatı gerekmeyen açık şeyler.s.s.b. bedîa (a. sonu fena. bedi' (a. estetik.b.b.). 2. Bedevî (a.) yaptığı işler kötü olan.s. Seyyit Ali'nin oğludur.b. 3. (bkz. bed-hisâl (f. söylemeye alışık bulunan kimse. akla kendiliğinden gelen.) değerli eşya ve mücevherlerin alınıp satıldığı çarşı.) başlangıç. gün gibi aşikâr hakikat.s.a.b. i.) 1. bedîhiyyât be-der be-dergâh . 675 (1276) da Mısır'da vefat ederek Tanta'daki türbesine gömüldü.b. 2.b.) bedîhe.) kötülük. besbelli. dedikoducu.

2.s.) 1.b. bir yazı stili.b. (f. insaniyetsiz. bayağı [kimse]. (a.) 1.s. (f.b. 2. soyu bozuk. [beşyüz kuruşa eskiden "kese" denilirdi].s. (f. (bkz.i. serkeş at"l. 2. 2. (a.) bedmestlik. 3. (f.b.) "gem almaz. kötü damarlı [insan ve hayvan].) kötü huylu. erkek adı. tutuşulan bir bahiste aldanan kimsenin vereceği şey.s.b.) 1.i.) aslı.s.a. 2.) 1.s.) hareketi.i. besbeüilik. çöl adamı. (bkz. hareketi kötü. (f. işi. bir şeyin karşılığı.) 1.i. orospu. (a. (f.) 1.i. Bahâiyye.i.s. kılavuz. (f.Muhammed'in dinsizlerle çarpıştığı Mekke ile Medine arasında' bir yer olup. dolunay. lâtif.s. sütü bozuk. zf. huysuz.b. serkeş. açık olma. sözünde durmayan. (f.b.s.b. içi altın dolu kese. kendini bilmeyecek derecede sarhoş.s. aslı bozuk.) rezil. bedri). ilm-i bedâyi'). söz dinlemeyen "kimse.s.) estetik. soysuz. kuzu.i. güzellik. delil.a. (f.) soysuz. i.s.) açıkla. i.i. oğlak derisi. 2. sözünün eri olmayan. Kemâliyye.s. konuyu ses ve işaretlerle canlandırarak çok güzel okuma.].b. 2.) yaşayışı davranışı iyi olmayan. (f. (bkz: bedre2).s. kötü olan.) kötü düşünceli. (f.b.b. (bkz: bedri). (a. (f.b. aslı fena.s.b.) Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri [öteki şubeleri Zeyniyye. içi altın dolu kese. (f. .i. kötülüğü beğenen. müşkülpesent.s. ayın ondördüncü gecesi. (a. (a. bider) 1. Necîbiyye'dir].b. fena tanınmış. (bkz. kötü sarhoşluk. (f. (bkz: ivaz).) fena yola sapan. çapkın [kadın]. (f. kadın adı. çirkin suratlı.) ayın on dördüncü gecesi.s. gidişatı fena olan. koyu arasındaki kirli bir renk. (a. kötülüğü metheden.b. 2. kademsiz.b. bu savaşa "Bedir Gazası" denir.b. sert başlı at.) soysuz.bedîhiyyet bediî bedîî kırâat bedîiyyât bedîl bed-kadem bed-kâr bed-legâm bed-lika bed-maâş bed-mâye bed-meniş bed-mest bed-mestî bed-mihr bed-nâm bed-nesl bed-nigâh bed-nihâd bed-nijad bed-pesend bed-peymân Bedr bedr bedr-i bülend bedr-i kâmil bedr-i münîr bedr ü kemâl bed-râh bed-râm bed-rân bed-rây bedre bed-reftâr bed-reg bedreka bed-reng bedri bedriyye Bedriyye (a.s. (f. rezil.) bedîhî olma. bedevi. (a. (f. (f.) iyilik etmeyen. i.c. güzel. ayın ondördü.) 1.) işi. (f. (f. (f. sarhoşluğu kötü. adı kötüye çıkmış. fena sarhoş.) kötü bakışlı. dâima.) kötü yüzlü. hareketi fena.) yol gösteren.b. (f.s.a. hoş. 2. (f. kötü tabîath.s. (f. [bedri kelimesinin müen. yakışıklı.a.h.b.) aslı kötü. Ahmediyye.) 1. h. güçbeğenir.s.) ayağı uğursuz.b.s.) Hz.s. 3. ed. bezreka).) andında.b. parlak dolunay. 2.b. (f. (f. işleri kötü idare eden. süslü. i.) kötü adlı.b. âsî.s.s.

(f. Kemâliyye. ("ga" uzun okunur.b.s.s.b.) eskiden kullanılan zırhlı elbise. kümes.) kuyruğu kesik. tavrı.) sütlâç. (f. iç sıkıntısı. (a.c. kötü dil.) tavrı. f. (bkz.i.b.i.c. serseri. Zeyniyye. esenlik. debdebe. omuz omuza. (bkz: behek).i.i. ahlâksız.s.) 1.) daha kötü.bedrûd bed-sigâl bed-sîret bed-sirişt bed-sûret bed-şükûn bed-tâli' bed-tedbîr bed-ter bed-tıynet bedûat bedûh be-dûş Abâ-be-dûş Dûş-be-dûş bed-üslûb bed-zebân bed-zehre befm befş beft beftere befterî beganûş begas begayâ begayet begend beğnek Begter behâcet behâim be-hakkı be-hakkı Hudâ Behâiyye behak behâmîn behas behatt (f. a. (f.s.s.) insanın derisinde pul pul beyazlık ve alaca bir renk meydana getiren bir çeşit hastalık.s. folluk.s. ("ga" uzun okunur. esenleme.s. (bkz: şûr-baht).s.b.i) susama.s.). tasa. bagsân) 1. (f. güdük [hayvan].) uğursuz. (a. (f. güzel yüzlü oluş. süt lapası.i.) azamet. ödlek.s. aşın.1.) eşkin.) hakkı için. (f. bügas). yüreksiz.s.) fena istekli.) veda.) sık dişli çulha tarağı. . (bkz. (a.b.) Sühreverdiyye tarîka-tinin altı şubesinden biri. bigas. yuva.) 1.).b.e.) fena düşünceli.a. biçimi kötü. tabiatı fena olan. (bkz.) keder. âşyân). (f.zf.).) korkak. behîme). (f-i-) bahar mevsimi.6. (f. abası omuzunda. (f. (f.i.a.b.i.a.a. değersiz kuşlar arasında adı geçer]. bidrûdj.i. kartal.) talihi kötü. pek ziyâde. herkes hakkında kötü söyleyen. (bkz. (bkz: zer-beft).) mektup zarflarının üstüne yazılan aslı meçhul bir kelime.) tabiatı. (a.i.) hâli. (f. çok kötü.8) sayılan da kullanılır. [kelime "befem" şeklinde de kullanılır].b. 2.i. [öteki şubeleri Bed-riyye. tezgâha mahsus ağaç tarak.a. (f.i. bayağı adam.a.b. (a. (f. (f.i. 2. bedâat).b. (f.b. lori [veya "lûri" kuşu [avcı olmadığı için adî.) askerlikte keşif kolu takımı. (bkz. talihsiz. karga. (a. bed-sîret). 2.) avcılar tarafından kullanılan alıştırılmış kuş.i. . beter. son derecede. soyu bozuk. yürük at ve katır. (f.z. ağzı pis. (f.a. doğan gibi hayırsız ve zararlı kuşlar. (f. Allah hakkı için.i.i. (a. (bkz.i. (f.b. gidişi kötü.) omuza. Bunun yerine "ebced" hesabına göre karşılığı olan (2.4.i. Ahmediyye. (f.) pek çok. (bkz: atş). Necîbiyye'dir]. (bkz. ("ga" uzun okunur. a.) güzellik. niyeti bozuk. (a. yaradılışı kötü (f. ağzı bozuk.) kötü huylu. (a. omuzda.s.) yaratılışı. (f. kefterî).i.

) narin.behbûd behc behcet behdel behek behem behem-ber-âmden be-heme-hâl behem-zede beher be-her-hâl beher-mâh behet behhâs behîc behîce behîle behîm behîme Behîmî behîmiyyet behîr behîre behişt behişt-i dünyâ behişt-i gümgeşt behişt-âşiyân behişt-hırâm behiştî behiştî-rû behişt-nişîn behişt-sîmâ behişt-zâr behîte behiyye.i. sıhhat. (bkz. 2.i. (a.s. 2. 2. kızmak. .). (a.s. az su. behî Hediyye-i behiyye idâre-i behiyye behkele behken behkene behkeşe behl (f. Memûniye denilen ve pirinç unu ile pişirilen helva.i. (bkz: adn.b. (bkz. (a. (f. güzel. sağlık. (dünyâ cenneti) yerdeki cennet = Semerkand vadisi.s.zf. (f.a.zf.) behişte mensup.s.) 1.s. hayvanlık hâli. (bkz. hayvanlık. behîre).b. (a.a. behâyim) dört ayaklı hayvan. güleryüzlü [adam].) her ay.i. (f. pürüzsüz ses. (bkz: behkene). (f.s. (bkz: bâhem).) kaybolmuş cennet.) cennette oturan. sevinç. birikmek. (a.) her halde. lanet. az şey. güleryüzlülük. (a.i.i.s.a. (a. nefesi sıkışıp çok soluyan [adam]. (f. (f. (a. uçmak. Şam ovası. nefret.s. behcet'den) şen.) huri gibi güzel yüzlü.i.i. behkele). (f. (a.b. toplanmak. (f.) her halde.) meskeni' cennette olan (= merhum). (bkz: behîle). [Abbasî halîfelerinden "el-Me'mûn" un çok sevdiği bir yemek olduğu söylenir].) 1.) l şişmanlık dolayısıyla yürürken soluyan [kadın]. (f.s.s.s.) her.zf.) l. (f. alacasız hayvan.b. (bkz. her biri. fırdevs).b. şirinlik.) 1.s. bihişt.i. 2. bir işi çabuk görme ve tutma. topluluğu bozmuş. güzel idare. erkeğin memeleri büyük olma. sevgili. (a.) hayvana mensup. düz siyah şey. sırtlan yavrusu. (a. hep bir yerde. yalan söz.m. (a.) 1. 2. s.) keyfi her zaman yerinde olan [adam]. güzel.s. bahhâs).i.) cennet. meç. behak).i. dik.) cemiyeti dağıtmış.i.) toplu. (f. (a.).b.) 1. her bir. cennetlik.i. (f.b. (a. (f. mutlaka. güleryüzlü [kadın]. erkek adı. hayvanı.) iyilik. güzellik.) cennet gibi yer. 2. güzel hediye. (f.) cennet gibi güzel yüzlü.i. sütlâç. (a.) iftira.s. kadın adı.b.s. fr. (f. (a.) 1. 3. göğüs darlığı hastalığı dolayısıyla solumaktan yol yürüyemeyen [adam].b.i. müteessir olmak. (f.b.s. (f. nasıl olursa olsun.).) emir ve işte çabukluk.s.) 1. Basra civan v. birarada.i. 2.) güzel ve gösterişli genç [erkek]. behâim. hep bir yere. şen. soyu temiz [kadın]. hebetude. (a. (a.). (a. hayır ve iyilik seven. elbette. behâ'dan) güzel. 2.) cennete gitmiş. mutlaka.c. ince ve güzel vücutlu kız. 2.

(bkz.) 1.i. [doğrusu pehnâne'dir]. yeşil elbise. filan.) . (bkz: behrâmec).) 1. kırmızı gül. Acem pehlivanlarından birinin adı.i. hisseli.s. buzağı. 2.b. mesafe.b.) 1. bot.i. 2. (bkz: bâhmân).) Behrâm Çubî'nin kestiği başlardan yaptırdığı minare. 2.s. (a. 2. (a. c.) 1. (a. . 3.b.) 1.b.) 1. arzuya bırakılmış şey.i. kuzu. (bkz. (f. 1. 3.) behremendlik.i. 2. faydasız.) onun için. miskab). bühlûl). (a.i. (f.) çok ziyâde. 4. zekî. ümidin boşa çıkması.s. 2. oğlak. (bkz: bühme).) 1. anlayışlı. 2. 2.i. 2.) l. çiçeğin göz alıcı güzelliği ve parlaklığı. bâtıl. pay.) kalın kuşçu eldiveni.) 1. filanca. 3. uzaklık. yaralardan gelen irin. 3.i.h. (bkz: behre-mend).) behreli. kaba. iş.) abes. (bkz: nıatkab. boşuna.) 1. (f. c. saç ve sakalı kına ile boyama.i. bâh-nâme). (a. hayır sahibi. çok çalışmadan dolayı el ve ayak derilerinin sertleşmesi.) yumuşak [yer]. 2. (f. behremen behreme behreme behremend behre-mendî (f.s.i. bühlel). boş. ortaklık. kırmızı düzgün. her renkte olan leylâk çiçeği. turpa benzeyen ve "kavza kökü" denilen bir ot.i. (a.i. (f. 2. ipekten dokunmuş güzel bir kumaş.) 1. iyi huylu ve dâima gülen adam. delice hareketleriyle meşhur olmuştu. (a.) asfur çiçeği.s.s. i. behrelilik. (f.s. (a. (f.i.) behrelilik. çirkin [adam].b. (bkz: behre-dâr).) behreli. erkek adı. (f. felâket. (a. bir nevi kırmızı yakut. (bkz.i.b. (f. bühüm. 2.güleç.) Harûn-ür-Reşîd'in kardeşinin adı olup. 2. çiçeği kokulu olan bir cins söğüt ağacı.i. kadın adı.i. yaban eşeği avına pek düşün olan "Behrâm Gür" dur. kısmet. Hindlileriıı ibâdeti. (a.) şişmanca ve vücudu güzel kadın. hisseli. (f. tedbirli. (f.i. kavrayışlı. fazla. çok gülücü. çok iyi adam [Arapça'da fasîhi bühlûl dür].) burgu. (f.c. (a.i.h. beyaz pide. güler yüzlü. (f. (f. (bkz: behrâmen).) îran hükümdarlarından Isfendiyâr'ın oğlu Erdşîr'in lâkabı. kırmızı gül. maymun. çok gülen.zf. pay-hhk. 3. (f. (f.s.i. 3. Merih yıldızı.i. bihâm . (f. güler yüzlü.) 1.zf. 2. nasip. (f-i-) (bkz: behrâmen). 4. ondan dolayı. ortak. (f. asfur çiçeği.s. 3. iyi huylu ve dâima gülen kadın.) hisse. (f. beyhude. işe yaramaz şey. keçi otu.i.s.behle behlel behlûl Behlûl behmân behmâr behme behmen Behmen beh-nâme behnân behnâne behnâne behne behneke behnes behr behrâ behrâm behrâme behrâmec behrâmen behrâm-tel behre behre-ber behre-berî behrec behre-dâr behre-dârî behrek behrem behremân. kadınların kullandıkları allık. eksik veya ayan bozuk para. Iran hükümdarlarından bir kaçının adı ki en meşhuru . bihâmât) 1. (a.) şerik.) sakîl.) şeriklik. paylı. (a.b.

Edirneli olup Alî-yür-.) Karabâşiyye-i Halvetiyye şubelerinden biri. kuyu vesâirede kullanılan çark. (f. 4. be's). pejmürde. ("ka" uzun okunur. yer altında hayvan ağılı. makara.i.i.c. sarhoş. 2. (a. (f-i-) l. (f. (a.) hisse ve nasibini almış. eş.i.b. (f. (d. (bkz.) maksat ve meramına ulaşan. 2. içkiye düşkün adam. avuçta. yaslı. Mustafa Bekri 1099 (16871688) de Kudüs'te doğmuştur.i. 2. kazanmak ve maksadına ulaşmak. bikr). bâkilik. boğazdan mideye kadar olan aralık. (bkz.) hisse ve nasîbi olan. peksimet.i.i. (a.i.zf. (bkz: Mekke). yırtık. sözüne göre. (a. 5. ahras. yılmamazlık. mafsallarda makara şeklinde bulunan oyuklu kemik.i. sebat. şiddetle göğse vurma. (a. kızlık. rahim ile mahrecinin arası. geniş meydan.) Ramazâniyye-i Halvetiyye şubelerinden birinin adı. yalan. (a. 2.) yakışıklı. ermek. şaşakalmak.ö. b. 2. kızoğlan kızlık. . iyi nâmın kalması. Benû Selim kabilesinden bir cemâatin ismi. 3. behve behz beis bejendî bejmân beka beka-yı şöhret bekâm bekâm olmak bekâmet bekâr bekâret be-kavl be-kavl-i âri' be-kef bekîl bekîm Bekke Bekkem bekre bekrevî bekrî Bekriyye-i Halvetiyye beksimat bektâş (f.) dilsiz [adam]. (a. (f. (f. dökük. 3. alalie.) dilsizlik. genç. fr.) erkek görmemiş kızın hâli. pesmet. (f. s.i. muâdil). (a. cür'et.) bir miktar.i.i. 1039 (1629/1630)].s. göğsün içi. ebkem). evvelki hal üzere kalmak.i. köşk.h.) dediğine göre. [bu iki mânâdaki c. Mustafa Bekri tarafından kurulmuştur. yiğit [adam]. hükmüyle.) 1. erken.i. (a. ergen [kimscj. (bkz. az şey. 2. (bkz: mebhût olmak). kahraman. yer. bühüvv" gelir]. (a. (a. salon.i. (bkz: bikâmet). (a.i. (f. neşe ve güleryüzle karşılama. (bkz bakkam). misafir odası.s. hüzünlü. (bkz: nail olmak).s.f.) hükmünce.s. (bkz: küfv.) kırmızı boya ağacı.) 1.i.) yalan söyleme. (f.) l . 4. donakalmak.b.i.zf. çok içki içen. 5.) el içinde. kederli.) katı ekmek. s. (a. şöhretin bekası.zf.s. ? .) hiç evlenmemiş. (a.) 1. (a.ûmî'den hilâfet almıştır. kanunu koyana göre. [kurucusu Şeyh Muhammed-ül-Behûrî-yür-Rûmî'dir.) geçim darlığı.i. a. süslü delikanlı.s. "ebhâ. (a. hayranlık. 2.) 1.) Mekke'nin eski adı. çıkrık. çardak. (a. (a.a. ileri kakma. 3.).behrever behre-yâb behs behsûs beht behte uğramak behtere Behûriyye-i halvetiyye behût be-hükm behv behv. (a.) şaşkınlık. (a. sabah.s.) makara şeklinde olan [kemik ve sâire]. sofa.) devam. bühüt) duyanları hayrete düşüren iftira.) akran. cumba.b.s.i.

kopmuş. (a. keder.) 1. 2. [kadınların kullandığı].s.i. akılsızlık. güzel. (a. gümüş.b. (a.s. kalın kafalılık. (a. 2. belî). zümrüt gibi süs eşyası. (a.i.) belagat füruşluk. (a. gelin tacı. altın.i. eziyet ve sıkıntı çeken. acı olan hâdiseler.i. eşitlik. (a.s.i. çözülmüş. . (bkz: bilâ-de). düz ovalar. yetiştirme. ıslatış.) bönlük.i. uzdillilik.h.) su gibi ıslatan. (f. (f. Musa hakkında israillileri kandırarak fena söylediğinden dolayı tanınmış olan "Bel'am bin Bâurâ" adında israil kabilesinden bir zâtın adı.) 1. müzevir. evet dediler. uzdilli olana yakışacak surette. (bkz: bilâl).) ilk doğan çocuk.) uzdillilik taslayan. (a.i. kopuk.b. apansızın gelen belâ. belâya) gam.b. (a. yutma.e.c. budalalık.) iyi ve düzgün söz söyleyebilen. belbâl'in c. terbiyesiz. belâdûr belâ-dîde belâg belâg-ul-mübîn belâgat belâgat-fürûş belâgat-fürûşâne belâgat-fürûşî belâgat-perdâz belâhet belak belâ-keş belâ-keşîde belâkîk belâl bel'am müsâvîlik. (f. (f.) izansızhk. (a. Hz.) belâ görmüş. yeniçeriler. tasalar. Bektâşiler.) uzdillilikle. 2 .s.i. (a. lokmanın yutulması. emme.b.) ilk evlâtlık.i. gevşek. (f. musibet. ilâhî teblîgat. (a. (bkz: beyân).) belâ çeken. yerinde ve adamına göre söylenmesini öğreten ilmin adı. yetiştirilen söz. telâşlar.) vesveseler.) belâ çekmiş.f. çözük. belâd belâdet belâdır. 2.b. apathie. bülukka'nın c. büyük gaile. alıklık. sözün düzgün. (kara belâ) meç. pürüzsüz söz söyleme. (bkz: ârî. obur.i.) 1.e.s. [belâdûr Araplarda "habbülfehm" denilen ve ilaç olarak kullanılan Hindistan'da yetişir bir meyva].i. 2. ed. yutulma.f. iki belâ arasında berzah gibi olan yer. 2. (a.) 1.i. pekî.f. (a.) 1.) ökçe. (a. ıslaklık. (a.s. (bkz: anadil). sersemlik. 2. şey.i. pisboğaz. düşük. uzdillilik. fena şey. (a. ve i. abrutissement.) ayaklan alacalı olan at.b. elmas.) çöller. ceza. yakut.s. yaratılış belâsı. (a. (a. (a.f.) Hacı Bektâş Velî tarikatına mensup olan kimse.) evet. iyi. âfet. günahkâr.) 1. (a. hayhay.s. 2 .f.zf.) 1. eriştirme.bektaşlık Bektâşî Bektâşiyân bekûrî bekûriyyet be-küsiste bel' bel'-i lokma bel bel belâ Kalû-belâ belâ belâ-yı berzah belâ-yı hilkat belâ-yı nâgâh belâ-yı siyâh belâbil belâbil belâde.i. bülbül'ün c.i. belâ savmak için verilen sadaka. gayet zor iş. (a.) bülbüller.i.s. kuruntular. kusursuz. belâya çatmış. olaylar. (a.i. kötü kimse. aç gözlü. (a.f. Kur'ân-ı Kerîm.) 1. fr.f.b.) belki.s. bektâşi'nin c. ilk evlat. [kelime bilâl şeklinde de kullanılır].

) 1.s. cevherli. Beled-ullah.i. bayındırlığına ve intizâmına bakan dâire. tasa. iri.s. olabilir. telâş. 2. (bkz: belend2).i. belend (f.s. 2. zafer.c. belâdet'den) iz'ansız.i. serin rüzgâr. beliyyât) felâket. umulur. belîd (a.e. belensem (a. belbâle (a. yaşlık. s. gamlar.s. kasavet. (bkz. bellût-ül-arz bot. kuruntu. belâ-zede (a.f.) felâketler.) 1.c. belmâ.i. sersem. Beled-ül-Emîn Mekke-i Mükerreme. belbâl. 2.) alaca.) evet. bülega) 1. beledî (a.s.) 1. 4. kılıcın cevheri ve menevişi. ölecek halde. fasîh ve düzgün olarak. 2. balsama ve bu ağacın yağı. ne bilirsin. 2.) ihtimâl. belka' (a. gamlar. 3.i. kasaba.i. belel (a. memleketli. belâlek .(f.c.i.zf. belendîn (f.) saban [çiftçilikte].). beled (a. belka' ("ka" uzun okunur. ahmak. 5. Belde-i Tayyibe Medîne-i Münevvere.) beliğcesine. tasalar.b. ok mahfazası. cilt bezi. bilâd. belham (a.) kabasakal. bir şehrin temizliğine. keder. belsemî belârek. [Arapçadan Farsçalaş-tınlmıştır]. tasalar. belî (f. bellûa (a. belme-rîş (f. belki (f.f. belvâ).i. kapı pervazı ve çerçevesi.zf.) felâketler. düzgün [söz veya eser]. Can-be-leb canı dudakta. (bkz: ârî. ıslanmış şey. bön.) şehir. belâgat'den c.i. hastalıktan iyileşen. bell (a.e. harap ve boş [yer]. i.s.s.) dudakta. belesân (f.s. 2.) kapı pervazı. belîl (a. kavga.) belediye. a. tasa.) ıslatma. iyi su verilmiş çelik. pelesenk ağacı. keder. memleket. belmâ-rîş).i. ıslaklık. belmâ-rîş (f.i. 2. buldan) şehir. mücâdele. (bkz. belâyâ (a.) pelit ağacı. suların lağıma akmasına mahsus delikli taş.c. küçük aptest bozulacak yer.) belâ tartan. kılıç. belâ-senc (a. meşe palamudu.i.b. alaca bacaklı [at].s.) katran. belme (f.) 1. dağ soğanı.) bönlük. belâ).b.i. yağmurlu. beleh (a. beliyye (a. yer palamudu. kederler. memleket.i. ahmaklık. düzgün söz söyleyen.b. beliğ (a. belâya. ahmak.b. (bkz: bülend). be-leb (f. (bkz: belendîn).) belâya uğramış. kaba şey.i. bir çeşit haşhaş. düşkünlük.i. belde (a. pelesenk yağı ile "ilgili. kederler. bir çeşit yerli kumaş.) bot.i. bellût (a. beliyye'nin c. belîha (a.s. belâbil) vesvese. budala. belbûs yabani soğan.) 1.) tenha [çöl]. belîg-âne (a.s. mihnet. sar-mısak. belediyye (a. geniş olan kadın.) 1. fasîh. hattâ. 6. temreni.) faydasız. 2. kasavetler. pencere çerçevesinin alt tahtası. bilâh) arkası büyük. (bkz: belibil). beliyye'nin c.s. şehirli. beliyyât (a.s. fasîh.f.

terkîb-i bend). (a. yalan. 2.i. (a. bunduk'un c. baraj. "beng"in Arapçalaştınlmasıdır]. duvardan dışarı çıkan direk ucu.i.i. meşe ağacı. başından sonuna kadar aynı vezinde bir çok beyitli parçalardan meydana gelen ve kısım kısım. (a.i. 7 . yuvarlak. (a.h. kınaçiçeğigil-ler.) 1. tambur gibi çalgılara takılan tel. harman.) şişe [nazımda "belvâre" olarak da kullanılır]. boğum. rabıta. balsaminees.i. su biriktirmek için iki dağ arasında yapılan set.) bot. sevgi.i. birini emri altına alma. felâket.i. (bkz: ekûl). gazel tarzında kafiyeleri değişen manzumelerin her bir parçası. muz. ["bene".hîle. (bkz. sâde kostüm. kuklalar. (f.i. tevazu.i.) Belûcistanlı. meşhur. hastalıktan kurtulma. fındıklar.i. bilye). (f. dolan. (a. [nazımda bem şeklinde kullanılır].i. mafsal. uyku verici ve gözbebeğini açan bir ot. parmakla gösterilir.) ticâret yerleri. bender'in c. 2. (bkz: bünbek). kızlar. kan çıbanı. Dübb-i Ekber denilen yıldız kümesinin kuyruğunun ucunda bulunan kümenin en sönük yıldızı. bağlama.i. (a. bağ. semiz kızlar. su mecrası için yapılan kemer. (f. benetnash. palamutlar. (a. tasa. (f.i.) defa. pes perde. ticâret iskeleleri.i. 3.). bağlayan. bebekler. bül'ûm). (a.) kırlangıç.s. meşe ağacı meyvası. (demir bağ) kelepçe. (bkz: bülûl).) parmak ucu. madde. (a.i. (f.s. (f. nöbet. 5 .) 1. (bkz: tercî-i bend. hîleci. Alkaid.) kurtulma. (f.) namlı. 3. bağlı. s. (bkz. 4.) keder. 2) astr. "-bülûl" şeklinde kullanılır].i.) 1.) bot. palamut.) iri çıban.) bot. kurşunlar.) peltek [adam]. [kelime Farsçadan Arapçalaştınlmıştır].s. 2. 2. ekin. bülûs belût belûtiyye belvâ belvâje belvâye belvâz belyâd bemm Zîr ü bemm ben benâbe benâdık benâdir be-nâm benâm benân Müşar-ün-b'il-benân benât benât-ı Havvâ benât-ı na'ş benât-ül-lahm benâver benbek benbel benc bend bend-i âhenîn bend-i dil bend-i hisâr (a.) 1. fr.i. gönül bağı. çitlenbik. makale.i. Yâni bir nevi hüseynî geçkisiz ve sonuna . gam. (a. (a. (f. bağlanmış.) nakışsız.i.) 1.) l. ünlü.i. (f. (f. ekşi şey.) çıkıntı. kanun.b. beliyye. meşhur.s. 6. yular. e d. (bkz. 2.) [doğrusu bül'ûm'dur]. alâka. bâm2).) "ban otu" denilen. (bkz: beng). bint'in c. (f.) 1. lât. bağ. (f.) parmaklar. (a. ing.i. (a. 1. s. parmak uçları. kadınlar. muz. bel'den) çok yiyici. ilgi.belsemiyye beltem belû' Belûcî belûl bel'ûm belûs.i. etli. sûz-i dil. eta Ursus Majoris. (a. en ince ve en kalın tel. 2. ıztırap. 8.i. (a.i. 3. fr. [kelime "kesb-i belûl" veya. 2. fıkra. kadın kısmı. [bâzan "el" mânâsına da gelir]. 2. ekşi elma. 1) naaş kızları. pûselik ve sultanî yegâh makamlarından mürekkeptir.

(f.) bende-pervercesine. Güçlü birinci derecede sûz-i dil'in durağı ve pûselik'in güçlüsü olan hüseynî mi. meç. öyle muamelede bulunan kimseye lâyık bir şekilde. bir şeyi fındık gibi ufaklama. (f. köleye ait. bendelik. (f. sert bakış. bendeye mensup. satın alınmış köle. mendirek. Makam umumiyetle inicidir. (f. eğrilmek için hazırlanmış pamuk parçası. köle. kul.i. köleler.b. şehir.b.i. sultânîyegâh ile yegâh perdesinde kalmaktadır. kulluk.i. (f. (f. Makam. kulağı halkalı köle.bend ü belâ bendaka bende bende-i direm harîde bende-i efgende bende-i halka-begûş bendeferman bende-i üfkende bende-i hirîde bende-niz bende-gân bende-gî bende-hâne bendek bendene bende-nuvâz bende-nuvâzâne bende-perver bende-perverâne bende-perverî bender benderek bender-gâh. (bkz. gönül bağlılığı ve bundan doğan eziyet. kopça. ferman kölesi. 2. (bkz: bendime.) esir. vurgun kul. pâdişâh hizmetinde olanlar. Evvelâ sûz-i dil'de uzunca bir müddet durulduktan sonra müşterek seslerden ve sûz-i dil'in durağı. abd).i.) kul.).b. emir kulu.) bende-nuvâzcasına. bendine).b. ikinci derecede pûselik'in durağı ve sultânî--yegâh'ın güçlüsü olan dügâh la dır.i.b. (f.) 1.i. iyi muamelede bulunma. sûz-i dil'in re perdesi bekarlaştırılmakta ve sonra. bender-geh benderz bendeş bende-zâde bendî sultânî-yegâh ilâve edilmiş hisâr-pûselik'tir. do bakıyye diyezi lâhin içinde ilâve edilir. meç. kulunu. pûselik'in re şeddi yapılarak. bendegân) 1. (a. . taraftar.i. esir. aynı zamanda pûselik'in güçlüsü olan hüseynî perdesinden istifâde edilerek.i. (f. (f. bendîme. (bkz. (f.zf.s. para ile satın alınmış köle. bağlı.) [eski nezâket dilinde] köle evi. (f.) kölesini.c.) küçük iskele.) atılmış pamuk yumağı.i. itaatli. sultânî-yegâh için de sol bekar.) 1. (f. (f. liman ve boğaz ağzına yapılan küçük kale.b. Donanımına sûz-i dil gibi sol ve re bakıyye diyezleri konulur. (f. [eski nezâket dilinde] köleniz. (f. bendeş).) köle besleyicilik.) işlek iskele. işlek ticâret iskelesi.b. ubûdiyyet).) köle çocuğu. (f. intisâbeden.i. 2. sultânî-yegâh icra edilmektedir. si bakıyye veya küçük mücenneb bemolü.i. kullar.i.i.c.) çuvaldız. 2.b.i.b.a. düşkün köle. hiddetli bakma.s. köle. benâdir) ticâret yeri. kölelik.zf. liman. kölenizin evi (= bizim ev). adam besleyici.i. adamını taltif eden. (f. çocuğunu onun kölesi yerinde tutup mütevazı muamelede bulunan.) 1. re bekar. (f. (bkz. (bkz. çâker-hâne). köle. (bkz. bendek). 2. Pûselik için re bekar. bende'nin c.) esvabın bâzı yerlerine dikilen düğme.

) . köle olan.) 1.i. asıl. fenalıktan kaçınma. su bendi. (a. 2.b. [benî kelimesi.i. bendene. esvabın koltuk altındaki parçası. raiyyet yazılı olanların timar sahibine verdikleri resimlerden birinin adı.i. esrarkeş. binâ'dan) yapı yapan. benefşî benefşe benefşe-gûn benefşe-zâr benek benek-i büzürg benes benevî benevre beng bengâh bengere bengî benî benî Âdem benî beşer benî Hâşim benî İsrâil benî Ümeyye benîk benîka benîn Beniyye benka bennâ bennâk benne benş benû. atlas üzerine işlenmiş sırma çiçekli bir nevî kumaş. kanal. (f.c. benîn'in muzaf halinde n si düşmek suretiyle meydana gelir]. c. violacees. palamar. ibn'in c. menekşe rengi.i. fr.) benk tiryakisi. (f.) menekşe.i.s. ilik. i.) atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir nevî kumaş.menekşe tarlası. temel.) bot. s. kazanç vergisi kabilinden bir vergi idi].i.) çocukları uyutmak için söylenen ninni. küme. düğme.) bot. mercimeğe benzer bir mahsûl.i.i.i.) menekşelik.) ince urgan. afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici "ban" denilen bir nebat ve bunun tohumu. (f.i. insanlar. 2. oğul ile ilgili. (bkz.) çok zaman çorap yapılan adî ipek. (a. (a. . 2.b. çekinme.i.i. (f.i. (a. s.) "Kâ'be-i muazzama". Emevîler. bağlanmış.s.i. (f. (f. (f. esvap yakasına ve kollarına açılan ufak delik.) mor renk.i. esas.i. akıllı. (a.i. c.) keten bezinin en iyisi. (f. ihmal. bağlı. bendime. oğullar. insanlar. (bkz. Yahudiler. kalfa.) 1. (bkz: menefşe). esir. (f.b. (a. bendîme bendîne bendiş bend-rûg bendukî bene benefsec benefsenciyye benefş. benûh (f. esrar. İsrail oğulları. (a. ip. eski kumaşlarda bulunan dairevî bir motifin adı. benve). atın göğsünden yukarı.i. menekşe. (f. (a.) tar. 2. binan) güzel koku. gökyüzü. (a. burçak nevinden. (f. menekşegiller.i. 2.) kötülükten. i. 2. (bkz: benefsec). tembellik. (f.i. emîr'lere ve büyük rütbeli kimselere mahsus çadır.s. 2. (f.i. Ademoğullan. 3.) 1.) yığın. (a. (bkz. bendîme). (f.) 1.s. [bu resim.) 1. i. (f.) oğullar.b. temkinli [kimse]. Hâşim oğulları. (a.). (a.) 1. tarla ve bostan kenarlarına suyun akıntısını kesip havuz gibi birikmesi için yapılan setli çukur.i. (f.) menekşe renkli.b. keçeden yapılmış Türkmen evi. boğazı üstünde çıkan tüyden iki dâirenin biri.s.) altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış. küçük çitlen-bik. bendine). dülger. (bkz: bene).) oğula mensup. (a i) . mimar. mor. (f.bendîde bendime.) cetvel.i. (f. savat. benâyık) 1.

benve (f. berârende (f. berât gecesi Peygamberimize. Bermek).i. Dil-ber gönül alan. boğumlar.i. Berâmike (a. berânis (a. 4. ekin bekçisi. başkanlan. berâet (a. berâat (a. h. aksine. berâhîhte. bürsün'ün c. ben-vân (f-b. sîne. yaprak. (bkz. berâber (f.i. müsâvî. berâat-i istihlâl ed. bürnüs'ün c. berâhîde (f.) üste getiren. berâh (a. berevât) [eskiden] rütbe.i bürcüme'nin c. bir hizada. 7. 2. nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman.) deliller.) çekilmiş.i. . 6.i.i. ber (f. Semen-ber ak göğüslü.) bir dâva sonucunda temiz ve ilişiksiz çıkma.a.) yola çıkanlmış. bir kitabın. berâhime (a.) oğullar.i. iyilik. kucak. 5. berâgîs (a. güzellik.i.i. gönderilmiş. resim ve icâre gibi hazîneye yahut vakfa ait paralan toplamak yetkisini veren vesika.i. genişlik. (bkz: bürnüs). bebga).) Berberistan adamları.). benû (ibn'in c. aklanma.b.i.) çöller.). bir şiirin veya bir makalenin başında. hasta iyiliğe dönme. çıkanlmış. şer'î usul veçhile. meme. bepga ("ga" uzun okunur. berâbir. 3.) açık. f. i. yollanılmış. bir arada. (bkz. içindekiler hakkında toplu bir fikir verecek surette güzel sözler kullanma. sahralar. berehmen'in c. peygamberliğin bildirildiği Şaban ayının onbeşinci gecesi. berriyye'nin c.) l. bürgus'un c. berâhîn-i kaviyye sağlam deliller. (bkz.b. ber-vech-i âtî. tanıklar. ber-akis (f. müsâvîlik.i. anlık. farksızlık.)tarla. harman. berât-ı cibâyet vergi.) fazilet.s.i. berâhîn (a. 2.) tersine. yemiş.c. berâet-i zimmet zimmetinde bir şey olmayış. bürhân'ın c. ber' (a.s. tanıklar. meyva.s. Bermekî'nin c.i. [çok zaman silâh hakkında].i!) 1.) dudu.) beraberlik. abraşlık.e. beras berâsin (a.) üzere. Peyâm-ber (peygamber) haber getiren. benû. üzerine getiren.s.) birlikte bulunan. en.) alan.) Hint ve Mecûsîlerin ruhanî reisleri. berâhîn-i aleniyye meydanda olan deliller.) yırtıcı hayvan pençeleri. berârî (a. benûh).). (bkz: bur'. buru1). göğüs. [berg'in hafifletilmişi].s. olgunluk. kesin deliller. berâbire (a. getiren götüren.benûn. işlenmemiş ve ağaçsız bölge. berât-ı hümâyûn pâdişâhlara mahsus ferman.e. berâberî (f. evin kapısı. aklık. meziyet. berâhencîde (f. berâcim (a. leke hastalığı. aklık. ber (f. genç kadın.) pireler. ber-nehc-i şer'î huk. berâhîn-i katıa kat'î. papağan.) mafsallar. aşağıda olduğu gibi. yaratma. farksız. 8. berât (a. ber-vech-i zîr aşağıdaki gibi.i.i. -ber (f.

sebat edici. erbezi üstü.i.s.b. pis.s.b.) 1. bircîs). 3.) berber dükkânı. (a. perişan.i. "Müşteri" denilen yıldız.b.i. kirli. kibarlık îcâbı.oturan halktan olan. fena. (f. (a. tıraş eden.) çocuğu annesinin sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı.i.s.i. tahtaboş. insanlar. 2. (h. devşirilmiş. hediyeler. (f. [bunun dışındakilere reaya denirdi]. yerinde değil. 4. Afrika'nın kuzeyinde bulunan bir kavim.) 1.) yemiş ağacı. kameriye. (a. karşılamak için. (a.e.s. hatır için.s.b. bütün halk. haraç ve vergi vermeyen Müslüman ve kılıç ehli kısmı. (f. (bkz: cihân-nümâ). (f. epi-didyme. lâvuta (lavta) denilen bir çalgı. 2.s. cinsiyet için. tasdik etmek. doğru ve münâsip. (f.) 1.) anat. 2.s.i. 2. sundurma. i.) fukaraya verilen eski elbise. Afrika'nın bütün kuzeyinde -Mısır hâriç.) Berber kavmine mensup olan. (f. (f. evin damında bulunan oda. kaz göğüslü. çardak. . sabit. ayrılmış.) rüşvetler. zahmetsizce hatıra geliveren. kalın kilim.) 1.berât-ı terhânî berâtî berâtîl ber-âver berâverde berây berây-ı cinsiyyet berây-i hâtır berây-i isticvâb berây-i istikbâl berây-i ma'lûmat berây-i maslahat berây-i nezâket berây-i tasdîk berây-i tebdîl-i hevâ berây-i tedâvî berây-i tenezzüh berâyâ Reâyâ ve berâyâ ber-bâd berbah berbâr.s. (a.) gayet yüksek yer veya rütbe. lyre. (f.) l. hemcins olması dolayısı yla. (a. seçilmiş şey.) yerinde. mahlrkat. dünyâdan elini eteğini çekmiş.b. (a. berbâre ber-batt ber-belend ber-bend berber berber-hâne berberî Berberistân ber-câ Nâ-bercâ Pâ-bercâ berced ber-ceste Bercîs berçîde berçîde-dâmen berd gördüğü büyük bir hizmet karşılığı olarak vergiden muaf tutulması hakkında pâdişâh tarafından verilen ferman. münasebetsiz. nezâket. fakat yüksek bir mânâ taşıyan mısra.) toplanmış.) için.f. bilgi vermek için.s.b. (bkz: çespân). tedâvî için.i. doğrulamak için. Türk halısı.s. (a. seçme. 2. (f. münzevî. sorgu maksadıyla. iltimas ve himaye ile ileri sürülmüş kimse. yukarı kaldırılmış ve yükseğe götürülmüş şey. lir. (f. tam. maksadıyla.) 1.) Berberler ülkesi.s. halk. saç kesen kimse. ed. f r.i.) soğuk. harap. viran. yaratıklar.) eteği toplu.i. 3.i. sütü çok olan deve. (f. 2.) 1. (f. 2. sağlam ve lâtif. 2. (f. beriyye'nin c. 2. gezinti için. (f. (bkz. iş için. halkın. 3.i. bırtîl'in c.b. fr.) 1. uygunsuz.) 1. hava değişimi için.

cilalama. Hint ve Mecûsîlerin ruhanî başkanı. iki yürük semaî ile türlü şekillerde dizilmiş 5 adet sofyan'dan mürekkeptir. Güneş'in 21 Mart'ta dâhil olduğu burç.) hek. esirlik. bereketler. pala gibi âletler. 32 zamanlı ve 14 darplıdır. asılmış [insan].i.s. berâhime) 1. bir yana atan. 2.) omuz üzerinde. Tanrı kelâmının verdiği feyizler.) ' kölelik. (a. üste. (f. (f.zf. bende). omuzda.i. (bkz: bü-rehnegî).s. 2. (bkz.) 1.b. (a. 32/2 mertebesine ağır berefşan ve 32/8 mertebesine de yürük berefşan denilir. Hicaz'da bir dağ adı. on iki burçtan biri.s. (a.i.b.c.i. bolluk. (f. 2.) esir. (bkz: berd-ül acûz düzeltme. bolluklar. saadet.s.) puta tapan. hamel burcu. pürüzünü giderme.) yükseğe kaldırılmış.) 1. yemişli. (a. devamlı.) çıplak. (f. Tabiî mertebesi 32/4 dür. bolluklar. berekât) 1.s.i. tutsak. herek. b.) kocakarı soğuğu.) devam üzere. 3. köle. bereket'in c. meymenet.) 1.i.i. (f. mutluluklar. kılıcın suyu.a. 2. 2.) 1. berhemen berehne berehnegî berehrehe berekât berekât-ı kelâm-ullah bereket berem berencen. (f. Suriye'de iki nehir. salbedilmiş. mutluluk. saadetler. yükseğe çıkarılmış. (a. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. (f.) en çok fırtınalı havada yağan dolu. üryan). 2. berencîn berend berendâhte ber-endâz kocakarı soğuğu.c. 3. (evi omuzunda) serseri. (bkz.i. keskin hançer. asma ve kabak çardağı. yok eden. esaret. düzleme.s. (bkz. (bkz. perdaht). hasır otu. (bkz: hamel). (a. Gene 32 zamanlı olarak mevcut olan 22 darplı muhammes ve 26 darplı hafif den daha az kullanılmıştır. meymenetler.) 1.) çöl ortasında bulunan küçük dağ ve tepe. yukarıya kaldırıp atan. daimî). [rûmî şubatın 26 sından itibaren 7 gün şiddetle devam eden bir soğuk]. vaktiyle Kahire 'de dış kabuğundan hasır. (f. (f. kılıç. maslûb).s.berd-i acûz berdâht berçîn ber-dâr berdâşte berde berde Dâ-ül-berdet berdegî Berdeng ber-devâm berdiyy ber-dûş Hâne ber-dûş berd-ül-acûz bere bere-i felek bered ber-efşân berehmen berehmen. 2. Bu usûl. (f. mîde dolgunluğu. (f. içindeki özünden kâğıt yapılan bir bitki. (f. 2.i. Brahma dîninde olan. üzüm çubuklarının altına konulan çatal ağaç.b.i.s. Tanrı vergisi.) 1.i. kadın bileziği. (f. (bkz: bürehne. (f. dâim. nakışsız ipek kumaş. peşrev.) çıplaklık. sivar). i. (f-s. (a.s. parlatma.i.i.) muz. hayırlar. karavaş. kâr. (f. mîde dolgunluğu hastalığı. 2. (a. (f.) kuzu.) çok yakışıklı ve güzel [kadın]. . 2.) 1.) toplayıcı. yükseğe kaldırılmış. ilâhi gibi eserlerde kulanılmıştır. (bkz: ebrencen. bir köy. puta tapanlann papazlanyla ateşe tapanlann bilgin ve soysop olanları.

(a. (f. (f-b. göz kapağı.) karsuyu. berfûs berg berg berg-i bîd berg-i çeşm berg-i diraht berg-i gül berg-i hâllkârî berg-i hazân berg-i ıtrî berg-i sebz berg-i ter berg ü nevâ berg ü sâz.) su bendi. işi bozulmuş. (bkz.) 1. 2) hediye.i. g.) at eyerinin altına örtülen sırmalı veya şeritli örtü.b. malzeme. iyilik severler. yaprak dökümü.s. yük. geçinecek şey. ağaç yaprağı. (f.) karlı.) bent. (f. bot. karlık. (f. berg ü bâr berg ü şâh bergab bergamân bergâşte berg-bîd bergerde bergeşîde bergeşte bergeşte-ahter bergeşte-baht bergeşte-hâl bergeşte-rûz berg-rîz berg-rîzân bergüstvân (bkz: ber-endâz). yüz çevirmiş.) tersine dönmüş. (a.b.) yaprak döken. ejder. kenarları tırtıllı büyük yaprak motifi. (f.).s. talihi ters. niyet. sonbahar. güzel söz.) ağzın dış kenarı. (f. yiyinti.i. düşkün.) kar parçası. kar ile ilgili.s. çini veya tezhipte kullanılan.) buzhane.) 1.ber-endâze berere berevât berevât-ı şerîfe berf berf-âb berf-âlûd berf-dân berf-dâr berfend berfîn berf-nâk berf-pâre berfûz. pâdişâhlar tarafından verilen beratlar. (f.) büyük yılan.i. dal budak.b. mal. berr'in c. (f. (f. (f.i. (f. s. nağme. nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren fermanlar.) kardan. sıyrılmış. (f.b. (f. (f.) günü dönmüş. (f.i. altın yaldızla işlenmiş hâlkâr yaprak motifi.) yaprak. (bkz: gaşiye1.s. Tah-ran'da hamurdan yapılan erişte yemeği" mânâlarına da gelir]. yeşil yaprak.b. karı eksik olmayan.b. (f. asker. sonbahar.) ezberlenmiş. set.) geçimi güçleşmiş.) hayır sahibi olan doğru kimseler.s. bot.s. bot.i. . (bkz: sele).s.) yaprak döken. kar içinde. hazırlık.) kar.i. 2) söğüt yaprağı biçimindeki süngü ucu.i.i.b.s.b. g.) kış yaz karlı olan.s. berât'ın c.s. gereç. 1) söğüt yaprağı. 2.b.b. s. talihsiz. dudakların çevresi. sonbahar yaprağı.b. ters olmuş. 1) yeşil yaprak. (f. nemed-zîn). (f. gül yaprağı. (f. kuvvet.) [eskiden] rütbe. tartılmış. su biriktirilen yer.a. hatırda tutulmuş.s. 2. derin yer. (bkz: berig). (bkz: berg--bîd).s. azm.) yıldızı tersine dönmüş. berg-i bîd).) fena talih.i.s.s.s. güz. (f.i.i. (f.b. (f. [kelime Farsçada "azık. karlı soğuk su.) kara batmış. ahenk. 3. (f. s. s. çekilmiş. takat.b.) yüz çevirmiş. haşa.s. dervişlerin bellerine bağladıkları pösteki. (f. (f.

) zimmeti temiz olan. ziya).b.s. 3.c.) "çarpışarak" birbirine girmiş. nasip. (a.s. benzen). 2.s.) sabun. delik. (bkz: pertev. (bkz: berhûn). dâire.) un helvası.i. berîdân) postacı.s.(bkz: berîcen).b. balık. (a.) postacılar.) berhudar olan.b. (f. 4.a. dağınık.s. (f.) 1.i. set.). altını üstüne getiren. (f-i-). (f. (bkz: buruk.b. tan zamanı esen yel. (f.b. 5. (f. onma. uçurulmuş. berîd'in c. yaş odunun yanarken çıkardığı yaşlık. fırın. 2.) içinde ekmek pişirilen ocak. habîs.s. duvar ve bostan kenarlarına ve tarla aralarına diken ve çalı-çırpı ile yapılan çit.b. (f-i-) l. kaybolmuş. az şey. (a.bergüzâr ber-güzîde berh berhâbe berhâne berhâste. bir döşekte beraber yatılan kimse.s. (f. (a. onan. şimşek. su çevrintisi. 2.) müddet.) karışık.çember. haberciler.s.i. (f. altı üstüne getirilmiş. küçük ev. pek yüksek. ortası boş nesne.) dağarcık. oda. (f.s. (f.) hediye.b.) 1.i. (f. hamle edilmiş.c.) berhudar olma. varoş.i. Satürn gezegeni (Zuhal).b. berâet'den) salim. bir müddet için. en yüce.i.b.b. tatar. (f.i.i.i.) havaya gitmiş. (f. (f. parça. halk. (a.) silâh çekilmiş.i. (f.s.) bent. buruk) şimşek. (f.a. yarık. ters.) ışık.) seçme.) sağ. döşek. bürhûn). .s. yırtık.i.b.i. sevgilinin habercisi. (bkz: bevj).i.) saçmasapan söz. diri. (f. (f. zaman.) kalkmış.i. çöl.s.b. habîsa). girdap. pay.i.s. ınes'ut olan.) kalkan.s. (f.) karmakanşık eden. kemer. 2.s. (f. insanlar. torba. haberci.) şiddetli kasırga. (bkz: berhüyûn). kurtulmuş. berâyâ) 1. yaratık. (a. (f.) karmakarışık. su birikintisi. hisse. yatak.c. hâtıra. atılan. temiz. sahra. (f.i. (bkz. (bkz: beve). hisar. Muhammed. minder. (bkz. (a. (a. kadın.b. (bkz: berg).i. ulak.) eski veya harap bulunan büyük ev.) haber kuşu. (bkz: semek).s. nasîp. (a. (f.i. aklanmış. kır. ulaklar. seçkin. (f.) güzelliği ve olgunluğu ile akranından üstün olan sevgili.i. Hz. sıçrayan. ayaklanmış.) hisse. andaç.b. sevinme. (a. (f. 3.b. berhâst ber-hayât berhe berhe min-ez-zemân berhem berhem-hurde berhem-zede berhem-zen ber-hevâ berhîhte berhîz berhûd berhûh berhûn berhûr ber-hurdâr berhur-dârî berhûz berhüyûn berî berîa berîcen berîd berîd-i cânân Berîd-i felek berîd-tayr berîdân berig berîk berîke Berîn Bâd-i berîn berî-üz-zimme beriyye Hayr-ül-beriyye berîzen berj berk (f. parıltı. 2.

(f.) 1. (a. yüz örtüsü. (f-'-) kıvırcık tüylü kuzu postu. (f.) yuvası şimşek olan. kökünden çıkarılmış. uyarına göre.zf.) genç irisi.s.) dağ tepesi. göz kamaştıran şimşek. tecrübesizlik.a. yiğit. şimşek gibi. (a. zirve).) ezberleme.s. Avrupa.b. zerdali. (f. (f. deniz ve kara.) peçe.s.s. (f. (bkz: kemâ-kân).b. (bkz: şahika.kann ağrısı. meç. daimî. (bkz: burna. [kelime Farsça "berkenden" mastarından geliyor]. delikanlı.) l.a.s.zf. mafsal ağrısı. çarçabuk.) eskisi gibi. (a. elektrik. âdet olduğu. bürku'). parlak. şimşek gibi. çekilip meydana getirilmiş.i. bürnâh. (f-i.i.) şimşek gibi. (f. ["berkî'nin müen"].) mucibince. yıkılmamış. ilerletilmiş. 2.f. su aygın.i. (a. romatizma sancısı.zf.) zool. (bkz: matkab. küçük horoz. (a.) mükemmel.) 1. [bağış. toyluk. 3. (eski karalar.a. kayısı.) alışıldığı.s. i. topraklar) Asya.b. (a. (bkz: kal'). Afrika. ayak üzerinde.i. (f. bermâhe bermâl Bermek ber-minvâl-i sâbık ber-mûcib bermûde bermûde-i fermûde ber-murâd ber-mû'tâd bernâ Pîr ü bernâ bernâî bernâme bernîk berniş berniye bernûn berpâ berr Bahr ü berr berr-i atîk gök gürültüsü ile şimşek.) şimşek saçan.b. (a. emredilen şey.) parlayıcı. Yemen kılıcı. (f. elektrik telgraf haberleri (a.s.) burgu. (f.) şimşek gibi yakıcı. sökülmüş.) genç. (f. Fâzıl.b. gereğince. . doruk. cömertlik örneği tutularak bermekî-meşrep. (f. buyurulan. delikanlılık.h.a.s.i.) şeftali. (f. (a. (f. (f. ince tül.b.) Harûn-ür-Reşîd zamanında vezirlik eden bir ailenin Hâlit. 2.b. mektup başlığı. pırıldayın. hatırda tutma.a.) şakıma.s.i.i. ihtiyar ve genç. (f. bürnâk). her zaman olduğu üzere. çekilmiş. devamlı.b. Cafer adında dört oğlunun soyadı. miskab). (a.i. zarfın üzerine yazılan adres.) arzusuna kavuşan. (bkz: bürka1.Ra'd ü berk berk-ı hâtıf berk-ı şerer-hîz berk-ı Yemânî berkan Berkan ber-karâr berk-âsâ berk-âşiyân berk-efşân ber-kemâl berkend berk-endâz berkende berkeşîde berkıyye Sür'at-berkıyye Seyyâle-i berkıyye Ahbâr-ı berkıyye berkî berku' Berkuk berm bermâh. (a. kıvılcım yağdıran şimşek.b. (f. fihrist.) Çok ince ipek kumaş.s. (a.i.i. kınından çıkarılmış.s. dileğine eren.) koparılmış.s.i. (bkz: unvan).c. 2.) kara toprak.i. büyük küp.s.i. 2. Yahya.) 1. kürkü.s.) kararlı. (f. yerli.) ayakta. (f. çarçabuk.) gençlik.f. bermekî-haslet gibi sıfatlar yapılmıştır].b. berânî) 1. (f.i. i. parıldama. nesne.) şey. sancı. 2.

b.) daha.s. 2. cübbe veya ferace kuşağı.i. Zenginliği bertaraf insan adamdı. (f.i. (a. keten yaprağı ile yapılan bir çeşit müsekkir macun. (a. pek. köşk. at koşumunun sırt kayışı. satlıcan.i. .s. yabani. parlak. bervâre bervâze ber-vech ber-vech-i âtî ber-vech-i peşîn ber-vech-i tafsîl ber-vech-i tahkik ber-vech-i yesîr (yeni karalar.) 1.) faydalı. ümmet. rezil. (a. tahkik edilerek. hisseli. tafsilâtlı. büküş. verimli. (a.i. (f. 2.) karaya [toprak] ait. (a. ebrâr) doğru sözlü. arzu.) kara yoluyla.s.s.i.c. 3. karlık. 2. teferruatlı olarak. (f.s. 2. incelenerek. Şam çölü. z f.) 1.) dönüş. ova. kara ile ilgili. (f.i. 2. 2. (bkz: müberrid). (f. şer'î hükümlere riâyet etmeyen.) esmer.f.) çukur. hayır işleyen kimse. önceden. çayır. (f. pek parlak. duru. 2. nasipli. (a. alçak adam. (f. meç. aşağıda olduğu gibi.) kavga.) zâtülcenp. havadar mesken. nurlu.s. (a. (a.) 1.a.i. topraklar) Amerika. lâzım değil. 3.) 1.) 1. (a.) sanzambak [çiçek]. olarak.) su soğutmaya mahsus kap. (bkz: beyaban). çimen gibi dal budak salıp yükselmeyen nebat.a.) nurlu. ne ise ne. törpü. (f. yumuşak yer. afyon şurubu.i. şöyle dursun.i. evin küçük kapısı. (f. döndü. meziyetli. gönül isteği. çok en yüksek. fr. savaş. değerli. (a. edepsiz. menfaati! olma.a. berr'den) 1.i. sahra ve kıra ait. 3.s.) 1. bir peygamberin din ve kitabını kabul ve tasdik eden halk. (a.b. 2.b. karpuz.i.) (iki kara) Asya ve Avrupa ki talan. bıçkı. (f. (a.i. haricî.i. kolaylıkla. s. isteğine ulaşan. Avustralya. berterîn berûmend berûmendî berûz Rûz-i be-rûz bervak bervâr. faydalı.i. (f.) gezinti için tertiplenen yemek.) 1. açık. (f. sayfiye.b. küçük çocuğu anasının sırtına bağlamaya yarayan göğüs kuşağı. arka kapısı.i. savaş günü. a'lâ. 3.) olduğu gibi.s. 2.c.i. (a.) 1.berr-i cedîd berr berrâde berrak berrâka berrânî berrât berren berreyn berrî berriyye berriyyet-üş-Şâm berrüste bers ber-sâbık ber-sâm bersiyâh berş berş-i rahîkî berşân bertaft ber-taraf ber-teng berter. pleuresıe.) eskisi gibi. bitki.zf.c.) 1. 2.i. güzelliği birden çarpan kadın. (f. berârî) çöl. soğutmaç. (f. kavun. üstün.zf. taze. (f. Rahîkî adlı birinin yaptığı bir çeşit macun. güzel kadın. peşin olarak. bir yana atılan.

(f. dal. harâset.i. besdek besend.i. 4. düzlük. yeter. uzun kara parçası. tarla sürecek öküz. (a. ipekli kumaş.s.) kâfi. bahadırlık. esneme. (f. (f.i. ekim.) (bkz: berz-gâr. cadde.s. (a.i. lâtiflik. zafer tacı.) 1.) 1. . yiğitlik. ziyan.b. derin görüş. zahmet. dilde düzgünlük.) 1. (f. güç.) sazdan. tamam. (bkz: fâlih).i.b. ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunacakları yer.) kadife gibi kumaşlarda beliren pürüz.) baş üstünde. 1. köşebaşı. biriktirilmiş. yararlık.) yeter. (a. (f. zorluk.) divanhane. 4. (f. s. korku. 3.i. dar dil [denizde]. 4.i.i. (a. [cemi' olarak besâtûn şekli de vardır]. pesâvend).i.i. (f.i.) basit olanlar. zor. salon.s. (a. 2.) toplanılmış. tencere gibi yayvan kap.i.b.ber-vech-i zîr ber-vech-i meşrûh ber-vech-i iştirâk berz ber-vech-i bâlâ berzah berzah-ı belâ berze berzec herzede berze-gâv herzen Berzenciyye berz-gâr. tamam. (f-i-) l. (bkz: fılâhat.i.i. (bkz. budak. içinden çıkılmaz belâ. yakışıklı.s. veya şey.) ziraat. 2.) bostanlar. (f. (a. 2. fenalık. s. saçmasapan [söz]. (s. (a.) 1. mahalle.e.i.) nice nice. (f. yer düzlüğü. 3. ağaç dallarından veya türlü türlü çiçeklerden yapılarak bayram ve nevruz günlerinde giyilen başlık. harman yerinde toplanılan buğday ve arpa demeti. (f.) çift öküzü. berz-ger berz-gerî berzîger berzûg bes be's besâ besâit besâk besâlet besâmet besâre besâre-nişîn besâret besât besâtet besâtet-i arz besâtîn besâvend besbâs besbese besek. büstân'ın c.) etine dolgun delikanlı. azap. şiir kafiyesi. bir araya getirilmiş. 3. 5.) 1. ekincilik. uşak. 2.i. kazan.i. nâzik.s. (f. (f. (f.) dilâverlik. aralarında kesin bir bağ bulunan iki şey. çok. s. (a. (f. ekin. hayli. (f. kâfi. sofa. yetişir. (a.) güleryüzlülük. serbest söyleyiş.) çok çabuk yürüme. basît'in c.i.) 1.) ekinci.) . (bkz: şecaat). zirâat). (a.i. 2. [kelime bisât şeklinde de kullanılabilir].) sofada oturan.) göz açıklığı. basitlik. can sıkıcı yer. kahramanlık. (f. 2. (bkz. berz-ger.) Kibreviyye tarikatının şubelerinden birinin adı. zariflik. yukarıda olduğu gibi. düz yer. 2. (a. cesurluk. hizmetçi. şiddet. sâde şeyler. 2.i.i. zarar. sebze bahçeleri.e. ince.) çiftçilik. sahra. ziraat. (a. [A-rapçada sıkıntı ve fukaralıktan fena durumda olmak veya savaşta şiddetli harekette bulunmak" mânâlarına gelir].e. yetişir. (f.) herze.sokak. 2. be-sîmlik. burzag2).i. pek çok. ed. besende be-ser (bkz: ber-vech-i âtî) anlatıldığı üzere ortaklıkla.

bağlanmış. ıztırap ve dindarlık mevzularında kullanılabilir.s. hazırlık.b. 2. (f. yayma. susan. yol hazırlığı. Husûsî ve orijinal bir kıymet taşıyan bu makam rağbetle kullanılmıştır ve hâlen de kullanılmaktadır.s.s. tutuk.) nefesi tutulmuş. fazlalık. (f. (bkz: merbûtiyyet). birinci derecede kuvvetli olarak kullanılan çargâh do perdesidir ki.i. 3.i.i. dili bağlı. "Bismillâh-ir-Rah-mân-ir-Rahîm" cümlesinin adı.) beste okuyan.) 1. 4.b. (a. Donanımına sabâ gibi si için koma ve re . un ile yağdan yapılan bir çeşit bulamaç. adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde geçen makam. ziyâdelik. sükût eden. ağız karası.) 1. besîm). güleç [adam]. kapalı olma.s.) 1. açıklığı. (bkz. bâsim. nifak. bağlılık. meydana çıkarma.b. en eski mürekkep Türk makamlanndandır.b. (a. (bkz: ukde). besere besere-i habîse bess bess-i şekvâ bessâm Bessâse best beste Dil-beste beste-dehân beste-dem bestegî Dil-bestegî beste-hân beste-hisar beste-ısfahân beste-kâr beste-leb beste-nigâr (baş ve göz üstüne) bâşüstüne. dağıtma.) Mekke-i Mükereme. 2.s.i.i. şarkının makam ve ahengi.i. (a.) muz. (a. yol azığı. bağlı. (f.) kapı mandalı.s. şarkıcı. dili bağlı. kompozitör.i. 2. Bilhassa kuvvetli hüzün. bitiştirilmiş.) besteleyen. çalçene. 2.s.) besmele çeken. (f. iftira. "Bismillâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm" diyen. kapı sürgüsü. (f.) dudağı kapalı. (a.) ağzı kapalı. (f.f.b. 2. gönül bağlılığı. birçok. bir çeşit yemek.i. (bkz: bâsim.) 1. (f. (a. kapalı.) besmele çeken.) 1.) l. şikâyeti meydana çıkarma. (f. f r.i. (bkz: besmele-hân). karakabarcık denilen ve çıktığı yeri kangren eden öldürücü bir hastalık. çok gülen adam. (f. (f. (bkz: vesnıe).s.i. (f.i.i. 2.b.) bir anlaşmadan sonra rehin olarak bırakılan şey.) düğüm. s.b. (f. (f. s. besm'den) güleryüzlü.f. (a. besûr) vücutta çıkan sivilce. kapalılık. donmuş. Güçlü. birçok. (a. İsfahan makamı gibi başladıktan sonra özatışla ırak perdesinde karar veren makam.b. bessâm).i.) çok. Sabâ makamına Irak makamının pest dörtlüsünün (yâni Irak perdesindeki segah dörtlüsünün) ilâvesinden meydana gelmiştir. besteci. (f. çenesi düşük.) 1.) güler yüzlü. Esterâbâd ve Gürgan'da yapılan basma nakışlı ipek kumaş. muz. muz.s.i. çokluk. (a. kaparo. ufak çıban.) geveze. (a. saçma.) rastık. sabânın güçlüsüdür. muz. compositeur. (a.b.be-ser ü çeşm besgûy besî besîc besîm besîr besîse beskele besmân besme besmele besmele-hân besmele-keş besr. başlangıç. s. (bkz: besmcle-keş).i. 3.s. Bu dörtlü ile Irak perdesinde durur. 2. sefer hazırlığı.c.

Hayr-ül-beşer. mide sümük zan.s. beşâret (a. silindirsel epitelyum.i) 1. okşadıkça süt veren deve. "asıl. (bkz: bişâret).i.) kısır kadın.) Hurûfi bir şâir olan Refîî'nin hurûfîliğe dâir yazdığı 110 sahifelik bir eseri. Araplarda çok meşhur ve meş'um bir kadın. uç. beşâşet (a.) yüz lâtifliği. beşerî. anthro-pologie. güler yüz. Nev'-i beşer insan cinsi. güzelliği. kenar. beşere-i muhât-ı rasafî anat. beşeriyyât (a. müjde.için bakıyye bemolü konulur. beşe (f. besr'in c.i. adı anonim ve manzum bir edvarda geçen makam. beşerlik. beşenc (f. beste-pâ (f. kabahat. yaslı. fr. yassı epitelyum. naz. insan derisinin dış tabakası. insanî. insanlık.i. muştu. 2.s. parlaklığı ve gençliği.) 1. 2. başyazarı Dr. beşere-i muhât-ı üstüvânî anat.f. 2. beste-nigâr-hisârek muz.i. beşeriyyet (a. adı ilk olarak Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam.c.i. Eb-ül-beşer Hz. fr. taraf.i.i. bot. beşâat (a. 2. besûs (a. beşere (a. cisim. Muhammed. 2. 2. (bkz: betrâ'). beşâret-nâme (a.f. dolu.zf.b. kederli. 3.i.i.) güler yüzlülük. 2.) 1. Seyyid-ül-beşer Hz. beşâm (a. yiyinti ve içintilerdeki acılık. güç hazmolan şey. fr.i. beşel (f. uzun boy.b.i. iki kimsenin birbiriyle tutuşması.) [boşnak kelimesinin cemi olarak kullanılmıştır] boşnaklar.i.) 1. vücudun içindeki "gışâ-yı muhâtî" denilen derinin dış yüzü.i. beşere-i muhâtiyye biy.) zool. 2. kar.s.) insan. beste-nigâr-ı kadîm muz. anthropologie. sarıl!" mânâsına beşelîden mastarından emir. çirkin kıyafet.epithelium pavimenteux. atmaca [kuş].i. insana mensup. haberci.) antropoloji. adı ilk önce Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde geçen makam.s.) 1. şebnem.) 1. İlm-ül-beşer antropoloji. işve. beşânika (a. be-şartı an ki (f. beşem beşen (f.a. 2. besûr (a.i. beşeriyye (a. [2 nci mânâsı ekseriya kadınlar arasında kullanılmaktadır]. balsama ağacı.) 1.) şu şartla ki.b.) Hicaz'da yetişen ve misvak yapılan hoş kokulu bir ağaç. kütikül.a. beşere-i muhâtiyye-i mi'de biy. beşâret-âver (a.c. çiy. beste-rahim (f.) beşere. beste-nigâr-ı atîk muz. [eş'emu min Besûs Besûs'tan daha uğursuz]. Lâhin içinde icâbeden yerlere sabânın tiz sekizlisi için la bakıyye bemolü ve Irak'ın pest dörtlüsü için de fa bakıyye diyezi ilâve olunur. Âdem. mahzun. iki şeyin birbirine sarılması.) ayağı bağlı. küçük çıbanlar.s. beşer (a. muştucu. beden. yeni çıkan garip şey.) 1.i.) sivilceler.) müjdeci.) 1.b. . Nevzat olan ve Paris'te yayımlanmış aylık bir dergi. (f. beşg (f.

(bkz: beşuş).) meydanda. (f.i. tabaklanmamış ham deri.i.i.i.i. kusurlu. bâdire'nin c. Hz. (f. Hz. kap. (bkz: betîl).i. (a.s. gulyabâni. 3.i. i. s. (f. müjdeci.) kapıcılık.i. 4. (a. 3. (a. kayıngiller. (a. (bkz: hüveydâ). (f.) dert. aşikâr.) ayrılmış hurma fidanı. dev. (f. (a.) tiftikten yapılmış şal.) acı.) 1. [kelime ebter in müennesidir]. (f. Muhammed'in kızı Fâtımat-üz-Zehrâ ile Hz. dinsiz. (bkz: bed-ter). (a. (f.s. (a. müjde getiren. güleç [adam]. (a. güleryüzlü. (f.b. erkeklerden çekinen namuslu kadın.s.beşî' beşîr beşm beşme beştek. kapı bekçiliği. (bkz: tîrdân). bot. zarf. tadı fena şey. şen. kulaçlama.) 1. 2. (a.i.s. okluk.) 1.) çok keskin. 2. hele. (f.i. eksik bırakma. atılacak oklar içine konulup omuza alınan mahfaza. (a.s.) yuvarlak tabla.) husûsiyle. 3.) semiz.) oturma [bir yerde].) 1. 3. kırağı. kesme. kulaç.i. salkımları sarkık olan ağaç. gürgengiller. ayrı renkli beş çubuk motifi ile süslenmiş bir çeşit kumaş.) olagelen hâdiseler.betulinees.i.) kat'î. bâdiye'nin c.b. Meryem'in lâkapları. çöller. (bkz: badire).) sahralar. mezhepsiz.i. ekşi.) kısır kadın. çini saksı. 2.s. 2. (bkz: ikamet).) dişi eşek. (a. bakkal tablası. (a. (a. mihnet. 4. 2. sepeti. (a.i. yağlı.i. belli. şal yapan ve satan. kâse.s.) güleryüzlülükle. çok keskin kılıç. keder.) 1.) çok kesen. (bkz: bürrân). .i.zf. Rey ile Taberistan arasında havası çok soğuk bir yer.s. (bkz: beşîr2). [Kamûs-i Muhît'e göre "bivâbet" şekli de kullanılır]. 2. ana ağaçtan ayrılıp başka kök salan fidan. "çeşmezen" denilen bir göz ilacı. kat'î satış. nehirlerdeki akıntı.i. i. fr.) salcı. besili. ifrit. (a. (bkz: şebnem).) 1.) benzer. (bkz: beste-rahim).s.) kapıcılık. (bkz: bivâbet).) ok mahfazası.i. Meryem'in lâkabı. 2.s.) daha fena. atın seyrek basması.s. (a. düşman. kesme.zf.) güleryüzlü. (a. beraber oluş. ayrı kök salan fidan.) vazo. hek. 3. 2. sıkışık [yer]. sataşma.) 1. betyâre bev' bevâ' bevâbet bevâbî bevâdî bevâdir bevâh (a. (a. (bkz: bettâr). (a.) 1. kuytu.) 1. (a. kırlar. şeytan. beraber. (a.i. çok çirkin. (f. 3. görülmesi istenilmeyen şey.i. (a.i. çok keskin. beş parmak da denilen. beştük beşûş beşûş-âne beşyûn beta' be-tahsîs betât Bey-i betât beter betîl betîle betkîş betr betrâ' betre bett bettâr Seyf-i bettâr bettât betûk betûk betûl betûliyye betyâb betyâr. sof. 2. (a.

s. aşikâr. şimşek.i.) kuyu. (bkz. (a. bârid'in c. gösteriş. (bkz: bâdiye). çürüme. s. [Ahterî'ye göre] kulaklar arasında ensede veya omuzlarla boyun arasında. (f. (a. musibetler [kelime. cehennem. beddua etme. 3. çakır doğanlar [kuş]. fenalık.i.). (a. müfret gibi kullanılan cemidir]. belli olarak. bir araya geliş. (a. mayasıllar. lanet etme.i.i.i.) farzetme. sıçrayıp binme. 2. (a. mu-sîbetler.) 1.) bâtıl. kocaya varmayarak kadının evde çürüyüp kalması. (f.) 1.) basurlar.) 1. 2. 2. üstünlük.i. bevvân). 2. yokluk. 2.) sahra. yıldırım parıltıları.) 1. ziynet.) galip gelme. (a. hüveydâ). (a. s. (a. (a. 2. (bkz: bi-vân. (a. bâtın'ın c. (f. [zıddı "zevahir" dir]. dâim olanlar. yaramaz şeyler. bâika'nın c.) 1.i. bârika'nın c. (a. 3.i.) şiddetli kasırga. felâketler [kelime müfret gibi kullanılan cemidir]. karmakarışık olma. (a. 2.s. bâsûr'un'c. 3. haykırma.bevâhe bevâh-en bevâhid bevâik bevâis bevâkî bevân bevânî bevâr Dar-ül-bevâr bevârî bevârid bevârih bevârik bevârik-i süyûf bevâs bevâsîr bevâşe bevâtıl bevâtın bevbât bevâtir bevc bevc bevd bevg bevga' bevh Bevh bevh beviş bevj bevk bevk bevkâ' (a. (a. bûhe'nin c.) keskin kılıçlar. (a.) çiftçilerin harman savurduktan yaba.i.) belâlar.) gizli.i.) belâlar. (a. (a. baki ve bâkiye'nin c. s.) 1. bâis'in c. bâtire'nin c. (a.) l sıkıntı.i. (a. büven. ince kamıştan örülen hasırlar. 2. âfetler. (bkz: bi'r.) hasırlar.i.c. (bkz: beviç). bâriyâ.) 1. (f. bâtıl'ın c.i. (bkz: berj). büyüklük. çöl.) 1. 3. (bkz: berk). (a. su kaynağını karıştırıp açma. 2. kılıçların parıltıları.i.s.) yumuşak toprak. (a. 2. 4. 4. 3. keder. (bkz. yemekler.) 1. bâriyy'in c. mahvolma.i. (a. (a. ahmak adamlar. süs.i. bârih'in c. haberli olma. dişi baykuşlar.i.i.) kargaşalık. (a. tahmin. çiftleşme [kadın ve erkek]. 2. çeh).i. . bâriyye. şimşek. kederlenme.) 1. gerdanın yanında olan etler. çâh. su çevrintisi. belâya uğrama. şiddetli yağmur. ilenme. deve ayakları. yorulma. 6.i. soğutulmuş şeyler. keder ve belâ meydana getirme.i. 5. (a-. bevâh. boşboğaz [adam].zf.) 1. girdap.i. yok olma. düşünme. felâket. göz kamaştırıcı şeyler. kaburga kemikleri.) aşikâr. düşmanlık. ateşin sönmesi. musibet.c. 2. kır. sakat şeyler. sövme. meydanda. 7. (a. bâis). zahir. oranlama. kapalı şeyler. debdebe.i.i. yalan söz.i.) samyeli denilen sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar.i. parıltılar. hiddet ve kızgınlığın geçmesi.) kalanlar. (a.s.i. (a. 2. (a. 3. ebvine). çalıp çırpma. izinsiz ve habersiz olarak bir yere apansızın gelme.) 1.

bevn (f. (bkz: bevvâl). 3.i. bevvâbân) kapıcı. dağıtma "k".) 1. mahvolma. bir şeyin rengi. satın alma. [bakkallardan deftere yazılmak suretiyle mal almak bu kabildendir]. iri kıçlı kadın.i. büyü') satma. bevvâb-ı mi'de mîde kapısı. bevş (f. sık sık işeyen.s. (bkz: bevân. rutubet dolayısıyla yiyecek ve giyeceklerde meydana gelen yeşil küf. bey'-i bât kat'î satış. yoklama. bevvân (a.c.i.) 1.s.i. bevliyye (a. yokolma. ileri gitme.) kapıcılar. bey'-i câiz sahih olan satış.i.s. bevvâl bevvâl-i çeh-i zemzem zemzem kuyusuna işeyen [yalnız şöhret kazanmak ve adı anılmak için uygunsuz bir iş yapan]. sermâye azalma. çok işeyen adam.c.) kapıcılık. 2. bey'-i fâsid eko.i.) çalım. akdin yapılmış olmasına rağmen bâzı dış nitelikleri itibarıyla geçersiz olan satış.) l/acele. devamlı oturuş. (a. çocukları evlerine getirip götüren okul hademesi. bevl'den) çok. kaybolan çillerden sonra yüzün güzelleşmesi. sidik. satanın malı kiralamak üzere vefâen bey'etmesi. bey' bi-l-isticrâr huk. satış. bevz. bevvâb'ın c. 4..) 1. 3. ebvine) çadır direği.i.c. kız çocuğu. bey'-i gayr-i lâzım huk. 2. bahis ve teftiş "etmek".i. mal.i.) 1. kim. eşek ansı. bevvâ (a. 2.s. üre. götürü satmak. bevvâbîn (a. bevvâbân (a. pay. biy. ağacın köküne yakın olan yerleri.c.) Hindistan cevizi.) mesafe. ebvâl) 1. 1. 2.) küçük kız çocuğu..i. bey bi-l-istiglâl huk. bey'-i bi-l-vefâ eko. bıktırıncaya kadar ısrar etme. 2. düşme. bevt (a. açıklık. huk. bey' (a. işeme. (a. bevn (a. bevs (a.i. belirli bir süre içinde satılanı geri almak şartıyla yapılan akit. bevlî. bevn-i baîd uzak mesafe. 4. debdebe. 2. bey'-i bâtıl eko. düşkünlük. 3.) kapıcılar.) zengin iken fakirleşme. bevvâbet (a. eşya. satılma. bevzek (f. bevne (a. bevz (a. çok açıklık. idrar. bivân). sonradan mecmu bedeli verilmek üzere belli bedelle ceste ceste mal satmak.).i. bir kimseden kaçıp gizlenme. çiş. küçük aptesini tutma.i.i. 2. bey' bi-l-mücâzefe huk. bevvâbîn-i medâris ü mekâtib mektep (okul) ve medreselerin kapıcıları.) sidikle ilgili. bevr (a.s. 3.) hisse. gösteriş. bevvâb'ın c. kendisinde hı-yârattan birisi bulunan bey'-i nafiz.bevl Habs-i bevl bevle (a. hükümsüz olan satış. nasip. bevvâbîn. . bevsâ' (a. huk.i. büven. sürülmemiş yer. kıtlaşma. Arap çocuklarının çok oynadıkları bir oyun..t.i. sınama. 2. ileri geçme.i.i.m.) 1. iki şey arasındaki uzaklık.i. bevs "etmek" (a. (bkz: bevle). bevvâb (a.

belagat). mahvolma.b.i. huk. paytaklar. beyâna mevzu olmayan bir nevi söz. huk. (f. aynı ayna. bodur olarak yerde yetişen fidan.) gece uyuma.) 1.) 1. büyâh) ufak balık. teşbîh. beyân'ın c.i. yurtsuz. başkasının iznine bağlı olan satış. nafiz. büyûd. beyzak'ın c. (f. beyâzıka beyâdir beyâh beyân beyân-ı efkâr beyân-ı hâl beyân-ı matlab beyân-ı zarûret beyânât beyân-nâme beyâre beyâriş beyât bey'at bey'at-ün-nisâ beyâtî huk. (a.) 1. (kadınlar anlaşması) Hz. dileğin bildirilmesi.s. (a. (f. ed. üçüncü şahsın hakkı taallûk etmeyen satış akdidir ki lâzım ve gayr-i lâzım kısımlarına ayrılır. beydak. dolmuş. (f.i.) çâre. in'ikad bulan satış akdi demektir ki sahih. tedbir. gece iş görme.) nutuk. bildirme. anlatma.c.i.i. 2. ilâç. Türk müziğinin en eski makamlarından olup. zâten ve vasfen meşru olan satış akdi.i. 2. artırma ile satış. çöl. (bkz. bîat). huk. bildirge. huk. kinaye. s.f. [satranç oyununda] paytaklar. (a. 2. ["biyâh" şeklinde de kullanılır].) kır. [fuzûlî'nin bey'i gibi]. Muhammed ile Medîneli 12 kişi arasında yapılan anlaşma.i.s.i. belagat ilminin. hıyârattan ârî olan bey'-i nafiz. küçük yapılı ve çabuk yürüyen [adamlar]. huk.) yok olma. dolu. (f. istiare gibi bahislerini öğreten kısmı. Bu makam. huk. (a. Bu güçlü perdesinin uşşak'dan daha . söylenmediği halde söylenmiş sayılan hüküm. beyanât) 1.i.b. *demeç. istenilen şeyin beyân edilmesi.) kısa. boysuz. 2.) muz. (a. (f. eko.c. yânî na-kitten başka olarak malı mal ile değiştirmektir ki trampadan ibarettir.) bedevî. piyadeler.. (bkz. sebze ve meyva. (a. fâsid. anlatma.) aşîret. hâlâ kullanılmakta ve çok kullanılmış bur makamdır.) çöl adamı. göçebe. girilecek yer. alıp vermekle olan fi'lî bir satış akdi.). (a. i.bey'-i lâzım bey'-i mevkuf bey'-i mukayaza bey'-i mün'akid bey'-i nâfiz bey'-i sahih bey'-i teâtî bey' men yezîd bey ü şirâ' beyâ beyâbân beyâbân-ı gam beyâbânî beyâbân-nişîn beyâd beyâdıka.i. mevkuf kısımlarına ayrılır. fikirleri söyleme. hâli yazı ile bildiren açıklama. kapı. açık söyleme. (f. uşşak dörtlüsüne pûselik beşlisi ilâvesinden meydana gelen ve Türk müziğinin 5 numaralı basit makamı olan uşşak'ın inici şeklidir. huk.s. ekmekçinin de ekmeği vermesi gibi]. (o. *söylev.) harmanlar. alım satım. geceyi iş ile geçirme.s. mecaz. hakikat. (f.c. [pazarlıksız ve lâkırdısız müşterinin parayı.i. hâlini bildirme.i. gam çölü. (bkz: bîd. Uşşak gibi dügâh [la perdesinde durur ve güçlüsü neva] re dir.i.b. (a. beydûdet). (bkz: biyâh).

) muz. Ancak şetaraban'ın dördüncü arızası olan do bakıyye diyezi'nin beyâtî araban'da bulunmayışı. Makam ekseriya beyâtî araban'ın güçlüsü olan neva perdesinden îtibâ-ren bir pûselik dörtlüsü göstererek ve sonra istenirse tam bir pûselik dörtlüsü göstererek.b. onun gibi dügâh [la perdesinde kalır. Donanımına uşşak gibi si için bir koma bemolü konulur. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır. uşşak kadar ruha huzur verici değildir. son yarım asırda biraz değişikliğe uğrayarak. çargâh. Beyâtî. Orta sekizlideki sesleri şöyledir (peşten tîze doğru) dügâh. makamın yegâne numuneleridir. tiz perdelerden başlaması. neva. bir kaç asır tutulmuş ve XVIII. Beyâtî-ara-ban makamının sonuna bir pûselik beşlisi ilâvesinden ibarettir. Esasen güçlü.beyâtî-arabân beyâtî-arabân-pûselik ehemmiyetli olarak kullanılması ve ekseriya bu perdeden başlayarak bestekârların bir hicaz geçkisi yapmış olmaları. Uşşak'dan farkı. (f. onun fahte peşrevi ile saz semaîsi. bu perde. Beyâtî-arabân. ve sonra tam bir pûselik dizisi veya hüseynî perdesini güçlü ittihâz ederek inici bir şekilde sıralanan pûselik beşlisi ile seyir ve böylece bu dizi parçası ile dügâh perdesinde karar kılmaktadır. Fahri Efendi'nin terkîbettiği bir makamdır ki. Beyâtî araban'ın terkibi bu şekilde ise de. acem. hüseynî.b. hattâ donanım ve seyir hususiyetleri karcığar ile müşterektir. Donanımına beyâtî'nin si koma bemolü ile şetaraban'ın yalnız mi bakıyye bemolü ve fa bakıyye diyezi arızaları konulur. makamın birinci derece güçlüsüdür. Esasen beyâtî araban'da şetaraban dizisi bütün sesleriyle tam olarak yapılmaz.i. şetaraban'ın da güçlüsü olmaktadır. Niseb-i şerîfesi 8 dir. . Beyâtî-araban gibi donanır ve pûselik dizisinin îcâbeden seslerinde. bu perdelerde gezinerek ikinci bir şekilde karar etmesidir.) muz. isminden de anlaşıldığı üzere araban (yâni şetaraban) makamına beyâtî ilâvesinden mürekkeptir. Çok eski bir terkip ise de. Lâhin içinde beyâtî icra olunurken son iki arıza bekar yapıldığı gibi şetaraban için si bekar ve si bakıyye bemolü kullanıldığı da çok vâkidir. segah. (f. makamın yapısıyla alâkalı değildir. Beyâtî'nin güçlüsü ve şetaraban'ın durağı olan neva] re perdesi. Uşşak'ın tasavvufî ve felsefî karakterine mukabil beyâtî'nin biraz hüzne kaçan bir karakteri vardır. Terkibindeki beyâtî ile. durak.i. bu arızalar bekar yapılır. eskiden yalnız "araban" diye anılan makamda do perdesinin natürel olarak kullanılması ve hattâ araban'ın yegâh gibi bâzan dügâh perdesinde de kalması ile alâkalıdır. gardâniye. bestekârlar tarafından hicaz beşlisinde fazla dolaşan bir karcığar gibi kullanılmağa başlanmıştır. asrın son senelerinde Sâdullah Ağa tarafından tekrar ortaya atılarak ihya olunmuştur. Beyâtî makamının karcığar geçkilerine çok elverişli olması ve karcı-ğar'ın sonunda da şetaraban başmdaki beşli'nin bulunması buna sebebolmuştur. muhayyer.

arasında. (a. (a.) sert başlı. arada. açılmamış pamuk kozası. beydânât) yabani dişi eşek. pazar. . araya. dibinden kopmuş. l. kadın adı.) eko.) meşguliyet. 2. 3. biy. 3. in-tercellulaire. ak. yaşıtlar arasında. başa kakma. Beyâtî ile pûselik makamının ekseriya tam dizisinden müteşekkildir. koparılmış olan şey. harman yeri. beyâd. (f. boşboğaz. Pûselik makamı ile dügâh perdesinde kalır. vesîka. korku ile ümit arası.i. i. (a.i.s. aralık. (a. (a. ahbaplar.) 1. sığır dili. 2 umurta akı.i. fr. doğru lügat.) harmana mensup.i. (a. dâima aklındakini ve kalbindekini söyleyen. çöl. pul.i. (bkz: bîd. aydınlık. s. (a.) sofa ve salon. i. fr.) 1. anat.) kökünden. eğeler arası.) berat. beyâdıka) satranç oyununda piyade denilen taşların her biri.i.) sövme. mısır gülü. 2.i.i. ferman. (f. (f. ekin harmanı. Güçlü birinci derecede beyâtî'de olduğu gibi neva ve ikinci derecede pûselik'de olduğu gibi hüseynî perdeleridir. harmancı. (f.i. beygare bey hân beyhen beyhuşt bey'iyye beykem beylek beylem beyn Gurâb-ül-beyn beyn-ed-dıl'î beyn-el-ahâlî beyn-el-akrân beyn-el-bahreyn beyn-el-cinseyn beyn-el-enâm beyn-el-esâbî beyn-el-eviddâ beyn-el-guzât beyn-el-halk beyn-el-havf ve-r-recâ beyn-el-hücrevî muz. halk arasında. 2.) 1. yazlık köşk.i. 2. Nota içinde pûselik için si bekar ve sol bakıyye diyezleri kullanılır. muz. nefret edilen kimse. inter-sexuel.i. (bkz: beyzah). inter-costal. tehlikeli yer. fr. çıkışma. iri ve şişmanca kadın. iş.c. adı anonim bir edvar-ı ilm-i musikide geçen makam. rende.) etine dolgun. kazma. hücrelerarası.) 1. f.s. büyûd). i. haşan at.) yok olma. uğraşma.i.) pazar yeri.beyazlık. Zekâi Dede'nin terkîbettiği bir mükekkep makamdır. paytak. 4. cinsarası. aklık.i. kıymetli kâğıt ve benzeri şeylerde satıcıya bırakılan satma payı. adı anonim bir edvarda geçen makam. gerçek dostlar arasında. l. 2. (a. [kelime bidah şeklinde de kullanılabilir]. (a.sır saklamayan. ara. ("ga" uzun okunur. ayrılık kargası.i. (f.i. Donanımına beyâtî gibi si için bir koma bemolü konulur. muz.i. tekdir.beyâtî-hisâr beyâtî-pûselik beyâvâr beyâz beyâzî beydâ' beydâh beydaha beydak beydâne beyder beydere beyderî beydûdet bey-gâh bey-gar. (a. biy. halk arasında. (bkz: bîdah).) ekini harman etme. gaziler arasında. bir çeşit beyaz çiçek. uzunluğuna açılan yazma kitap ve mecmua. (f.i. Mekke ile Medine arasında düz bir yer. 2.) 1. güç. parmaklararası. (a. akranlar. aklık. hüccet. fr. ahâli arasında. (a.c. meç. bot. sahra. fels. in-terrigital.

gezegen-yer-Güneş üçlüsünün oluşturduğu *açı. anlaşmazlık. mısrâlann ikisi de kafiyeli olan beyit. beyt-ül-gazel ed. iki şey arasındaki mesafe. 3. fr.beyn-el-ihvân eş dost arasında. oba. beyt-i iddet huk. beyârim) 1. beyn-es-seyyârât (gezegenler arası) astr. elongation. beyt-ül-Haram Kabe. sert ve uzun taş. aralık. beyt (a. beyt-i ma'mûr yedinci kat gökte.b. aynı vezinde iki mısra'dan ibaret söz. Âdem'le yeryüzüne indirilmiş -Kabe mevkiineTufandan sonra yine Çenetteki yerine alınmıştır. fr. beynûhet-i a'zamiyye ast. 4. evlilik devam ederken kan ile kocanın birlikte oturduklan ev. ev. elongation. fr. (a.i. beyn-es-semâi ve-l-arz yerle gök arasında. beyt-i muzlim fotoğraf kutusu.) milletlerarası. ihtilâf. beyt-ül-ma'mûr. chambre anterieure.c. beyt-üs-sadaka (a. önoda. gamlı. beyt-ül-mâl mâliye hazinesi. Cennet-i Firdevs'de bir köşk olup Hz. yağlı sürme. beyn-en-nâs halk arasında. beyt-ül-ahzân 1) Yusufu kaybeden Ya-kub'un çadırı. (bkz: hacle. f r. Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk. beyt-i halfî biy.) yardım sandığı.i. beyt-i musarra' ed. beyrem (a. büyüt) 1.karanlık oda. beyne beyne (a. ebyât) e d. fr. beyt-i ahzân 1) gam ve keder yuvası. oda. interarticulaire. beyt-ül-kasîd ed.zf. beynûnet (a.c. international. bir Allah bir kendi bilir. beyt-ül-hüzn hüzünlü. beynehümâ (a. beyn-el-üdebâ edipler arasında. fr. beyn-el-ulemâ âlimler arasında. beyn-el-medâreyn coğr. meç. beyn-en-nehreyn iki nehir arasında. 2.i. kazma [âlet]. beyne-hû beyn-Allah (a. hâne. fr.) 1. kederli ev. beyt-i kuddâmî biy.) baytar.) onunla Tanrı arasında. gazelin en güzel. derme çatma ev. karalar arası. ardoda.i.b. beyn-el-mefâsıl anat. beyt-ül-Makdis). beyn-el-milel (a. ara açıklığı. Beyt-i Harâm (bkz: Beyt-ül-Harâm). beyt-ül-ankebût örümcek yuvası. beyt-üz-zifâf gelin odası. chambre posterieure. interplanetaire. (bkz: Beyt-ullâh). beytâr (a. beyn-el-kıtaât coğ. kasidenin seçilmiş en güzel beyti. (bkz: beyt-ül-arûs). beyn-ed-düvel devletlerarası. ikisi ortası. beyn-en-nevm ve-l-yakaza uyku ile yarı uyanıklık arası. Beyt-ül-Mukaddes (bkz.c. uzanım. beyt-ül-arûs gelin odası. 3. astr. intertropical.s. beyt-i ankebût. fr.c.zf. eritilmiş sürme. *eklemlerarası. 2. [islâm hukukunda]. . en iyi olan beyti. hacle-gâh). 2) dünyâ. beyt-i şerîf Kabe.) ne iyi ne kötü.) ikisi arasında.i.i. 2) (bkz: beyt-ül-ahzân). 2. beyn-ez-zevceyn karıkoca arasında. veteriner. tropikler arası. mesken. marangoz rendesi.

) gelin odası. bî-hûde-gû).beytârâ Beyt-i Mukaddes Beyt-Ullah beytûtet beyt-ül-arûs beyt-ül-hikme beyt-ül-kasîd Beyt-ül-Makdis beyt-ül-mâl beyt-ül-ma'mur beyt-üz-zifâf beyû beyûg beyûgânî beyûn beyûn beyûs beyûz Beyyâ' beyyâb beyyâhe beyyâkallah beyyin beyyinât beyyine beyyine-i âdile beyyinen Beyyûmiyye beyz beyzâ' Hilât-ı beyzâ Millet-i beyzâ beyzâ bâz beyzah beyzâr beyzâr. (a.b.) gökte. (bkz: Beyt-fŞerîf).) "Mukaddes ev" 1. tamah. sucu.) yumurta şeklinde. büyük sopa. en çok atın ayaklarında peyda olan yumurta büyüklüğündeki şişler.i.b.) baytarlık. (bkz: bâin).h. (a. daha ak. iri yapılı şişmanca [adam].i. 3. kasidenin en iyi beyti. geveze. (bkz.f.i. (a.c. gece kalma. 3. (a.).i.) saka. tanıklar. Kudüs camii.s. (a. 3.i. beyt'den) geceleme. Kabe hizasında Kerûbiyânın tavafı olan Beyt-i Şerif. .s.i.) gelin.i. (a. [Mısır'da Beyyum'da (1108-1696) da doğmuş Alî Bin-il-Hâfız ibni Muhammed tarafından kurulmuştur].) uzun. yumurta [umûmî olarak]. beyyine'nin c.i.) 1. hüveydâ). (bkz: beyzî).b. aşikâr. güldürsün. Allah sevgisinden başka bir şeye bağlı olmayan bir gönül. ((a.) dibi geniş kuyu. (bkz: beydaha). bey'den) perakende satış yapan küçük tüccar. afyon.i.) gelin odası. (a. (bkz: arûs).b. beyt-ül-arûs).) tenasül âleti. beyzâ'dan) çok yumurtlayan.) balık ağı. çok beyaz. beyyinât) delil. (a. (f.) etine dolgun. [aslî şekli Beyt-ül-Makdis' dir]. i. beyzâre beyzâre beyzavî (a.i.i) "hikmet'in evi" Tann'ya âşık bir gönül. (a. (bkz: Mescid-i Aksa). (a. isteğine kavuştursun" mânâsına gelen bir tâbir.i. (bkz. hayvan hekimliği.i.i. (a.i. kuşun yumurtlaması. aşikâr olarak. 2. tanık. 2.s.i. (a. (bkz: vâzıhan). (a. (f. (bkz: ayan.i. ümit.) gelin. (a. (bkz: arûs). düğün. Kudüs. (a. (a. (bkz: beyt -i mukaddes3).i. (a. (a. doğru şahit. şahit. (beyaz kaftan) şeyhülislâm kaftanı.h.s.i. çalçene. tanık. (a.) 1.b. (a.i. (f. buyuz) 1.) [eskiden] mâliye hazînesi. ve i.i. bostan kuyusu. (bkz: burhan). (bkz: beyt-ül-hikme). alçak gönüllülük. celî.zf. (a.h. islâmlar.i. (a. (a. (a. beyt-i mukaddes). 4.c.b. istek.i. (bkz: beyt-üz-zifâf).) deliller.) "Allah seni sevindirsin.n. yaltaklanma.) Kadiriyye tarikatı şubelerinden birinin adı.) "Allah'ın evi" Kabe. (a-s-) açık. (a.) ed.s. 2.) 1. hayvanların. (bkz. bahir. (a. şahitler.) yumurtalarla gözbağcılığı ve elçabukluğu yapan oyuncu.) açık olarak.i. (a.i.

mavimsi bir nevî değerli taş.) zool. ekilecek tane.i. (a. kapalı güzel kadın. islâm milleti. (f. zorlu kimse. cevher dağıtma. suçlu. inci saçma.i. (a. saçma.it. ve i. (f.) hayalar.) konuşmada açıksaçıklık. (a. beyze-i zerrîn beyze-i İslâm beyzeteyn beyzet-üd-dîk beyzet-ül-akr beyzet-ül-arz beyzet-ül-beled beyzet-ül-harr beyzet-ül-hıdr beyzet-ül-İslâm beyzî bezâ bezâdî bezaga bezâne bezâzet bezâzet bezbâz bez beze bezbeze beze beze beze-kâr bezekârî bezer bezi' bezîm bezîn bezîr bezîr bezk bezl bezl-i cehd bezl-i güher (a. i.it. meç. yumurta biçiminde olan. kaçma. Güneş.s. islâm'ın yayıldığı saha. (a.i.b. 2.i. Güneş. (a. (bkz: husye). uslu.) akıllı.s. (a. yumurta şeklinde bir şey. galebe. (bkz. çok nâdir şey. suçluluk. şiddetle sarsma.) deve kuşu yumurtası. ve i. (f.) 1. ve i. esen [rüzgâr].it.i. (a.i.i. ve i. 2. miskin. horoz yumurtası.it.) 1.) 1. (a.i.). (bkz. 2. (bkz. kısmet. miğfer).nasip.) horoz yumurtası. tespihböceği. (a. pay.) tohum. 3.) günahkârlık. (a. sıkılma.s. beyzavî). (a.) örtülü. beyze-i subh. 3. oval. 2. keler. keme.) l.i. haya.) "yer yumurtası" yer mantarı.) 1.) Hindistan cevizi kabuğu. Güneş. 2.s. depretme.) esici.c. (a. perişanlık.) fakir. (a.) pejmürdelik.i.) bezcilik.it. (bkz. (a. zarif [çocuk]. manifaturacılık. (a. (f.s. ve i. beyze-i zer. 2.i-) hızlı yürüme. (bkz: beyzet-ül-İslâm).) günah.) gökçil.s.i. islâm'ın hakîkî merkezi.) bol bol verme.i. suç. (a. kıyafetsizlik. beyze-i çarh. (bkz: husyeteyn).b.) esici. (f.) "kısırlık yumurtası" 1.it ve i. elinden geldiği kadar çalışma. üstünlük. (a.i. (f. Güneş. (a. 2. (a.) gevezelik.it.) şiddetli sıcaklık. (a. hatâ.beyze beyze-i âftâb beyze-i âteşîn. meç. demir başlık. beyze-i islâm). küçük yakut. Güneş. islâm ülkesi.) kertenkele.) günahkâr. domalan [bitki]. büzûzet).s. esen ["esnek" mânâsına gelen "bezîden" mastarından]. yumurta. zafer. . ve i. bulunmaz şey. (a. (f.it. (a. bizâz. kızgınlığını belli etmeyip soğukkanlı olarak hareket eden adam [müennesi "bezîme"dir].) geveze.i.s. ve i. (a.i. (bkz. kabahat. (f. daralma. 3. Güneş. bezr). kuvvetli.

eğlenceli meclis. (bkz: bezle-gû). bezm-i gam gam meclisi. bezm-i ferâ-yi Ahmed Efendimeşhur bir çeşit lâle. hüseynî) perdelerinden ibaret olan ilk beşlisini kullanmaktan ibarettir ki. bezle-gû (f. çiftçi. bezm-i işret içki meclisi. âhiret. hoşa giden nâzik söz.) içkili. bezr (f.i.i. mi bekar kullanılır. dernek.b.f. bezr-ger (a. (bkz: ziraat). (bkz: bezm-i mey. bezm-i aşk aşk meclisi. ahenk ile okunan şiir. (bkz: bezm-i işret. büzûr) tohum.b. (bkz. banotu tohumu. (bkz: bezm-i işret. bezm-geh (f.). meclisi süsleyen. bezm-gâh .i. çargâh. bezm-i nûşânuş).i.b. hayat.s. çiçek ve sebze tanesi.) bot.) bot.c.i.s.) eğlencenin. para dökme. bezr (a. ekinci. 2 . bezm (a. (bkz: bedreka). bezl-i nükud bezle . bezm-i mey). bezr-kâr). nihâvend'de olduğu gibi neva ve ikinci derecede de sabâ'da olduğu gibi çargâh perdeleridir.) yol gösteren. (bkz.i. bezr-ger (f. bezm-i tarab muz.i. bezr-kâr (f.b. hicaz. i. bezm-i nûşânuş bezm-i safâ safa meclisi. Güçlü. dünyâ meclisi. bezme (f.i.) . 2) Bektâşilerin içki âlemleri. bezreka (a.) ekinci. şakacı.i.) lâtifeci. delil. onun gibi rast perdesinde durur. esasen bu beşli.b. yeni terkîbedilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. bezm-efzâ (f.) 1.i. lâtife. bezm (f. Nihâvend makamı içinde sabâ makamının (dügâh.parayı bol verme. bezm-i mey içki meclisi.b. re bakıyye bemolü.) 1. si koma bemolü. Allanın ruhları yaratıp "elestü bi-rabbiküm" (=ben sizin Rabbiniz değil miyim ?) dediği an.) 1. diş ucu ile ısırma. muz.) eğlence yeri. bezm-i fütûh zafer meclisi. ekilecek tane.i.) tohum saçan.i. adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik ve Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. şaka tarzında söylenen lâkırdı. bezle-bâz (f. 2.b.) ekim. bezm-i cem 1) îran mitolojisindeki Cem'in içki meclisi. kırma. ziyafetin zevkini arttıran. 2. 3) içki âlemi. bezm-i fenâ dünyâ. gerçek olarak niha-vend eserlerde pek çok kullanılmıştır.s. yayın kirişini çekip salıverme. meclis-i mey). Donanımına nihâvend gibi si ve mi küçük mücenneb bemolleri ile fa bakıyye diyez konulur ve lâhin içinde sabâ'nın ilk beşlisi için si bekar. segah.) gündüz yenilen bir öğün yemek.b. kılavuz.s. bezm-i elest tas. bezm-i nûşânuş. bezm-i hâss husûsî meclis.b. bezr (a. bezr-ül-bene (a. (bkz: ibzal). bezm-i vuslat sevgililerin vuslat (birbirine kavuşma) meclisi.s. bezm-i cihân cihan. bezme (a. bezm-ârâ (f. bezle-bâz). Nihâvend makamı ile. (f.) sohbet ve muhabbet meclisinin bir köşesi.

-maz [Farsça kelimelerin başına getirilir].) bot.b.s. bir hakkı iptal için rüşvet olarak verilen şey. (a. (bkz: bedestan). 2.b.) benzersiz. (a.) sarmaşık [ot]. merhametsiz. gibi) alır. (a.f. .) 1. (a. 2.s. bedesten.) geceden bir kısım. ("ga" uzun okunur. ile. (a.) bedestan. 1.i. biyâ') kilise.) başlarına eklendiği zaman kelimeleri -e haline getirir.s. (a. 3. (a. rahatsız. (f. durup dinlenmeyen. bidisgan. bıd'a bıdâa. obur [adam]. (f.i. batâik) pusla kâğıdı. kuru. [aslı "bey'al" dır].s.). (a. yafta. 2.) 1. ağır davranma. (a.s.a.i. bıdâat).) pamuktan veya ketenden yapılmış dokuma. yuvasız. bidişgan. 2. gizli şey.. boş. susuz. bezci. 2. çarşı. ("ga" uzun okunur.i. 2. (f.) sayısız. benzeri olmayan. yalnız kendi nefsini düşünen [adam].b. (f. esnaf çarşısı.s. i.b. sündüs denilen altın işlemeli atlas. 3. 5. 3. sıynk.e. şems (Güneş) harfleriyle bi-d-.s.) bir parça yer. hiç sevmeyiş. bedesten. bi-s-. felâket. varyoz.İ. bi-n-. bodur [adam]. zf.edatıyla aynı işi görür. (f. amanver-mez. 3. utanmaz. Kameriye harfleriyle başlayan kelimelere eklendiği zaman bi-1.s. 4. f.) yuvasız.i. hakkıyla. kumaş satan.i.a. berâtîl) 1. acımaz. bi-r-. f. şekillerini (bi-t-tabi. rüşvet.) -sız.) arsız. musibet.s. (a. (a.i. bir şehrin ortası. aslı esâsı olmayan. utanmaz.) gecikme.) 1. 2. bidüziye. topraklar. mîde dolgunluğu.a.i.) kabul ve lasdik muamelesi.şeklini (bi-1-münâsebe). i. (a. bi-n-netice .a. ("ka" uzun okunur.b.e. manifaturacı. bi--z-.f.. hayâsız.c. bidişgan. arsız.) âfet.c. için mânâlarını vererek Farsçadaki be.bezyûn bezz bezzâz bezzâz-istân bezz-istân bıd'.i.i. lemelsiz.) hesapsız. (bkz: bedestan).) bedestan. malın ve paranın çokluğundan doğan sevinç.) .a.b. bi-ş-. karpuz. sırdaş.i. bızâat bızr bîbî-âr Bî-âşiyân biBi-hakkın bîa bî-âb bî-add bî-aded bî-adîl bî-amân bî-âr bî-ârâm bî-asl Bî-asl ü esâs bî-âşiyân bîat (a. 3.i.i. 4. anapara. (a. (f. ıska).) amansız. 2. (a. bilgi. sermâye.i. astar.) beyhude. (a.b. (bkz.) 1. 2. a.) 1. (a. (f.) 1.i.s.) asılsız. ıska). (a.i. bıdâa. (bkz: bıdısgan. rezil. bıdâat bıdısgan bıdıgan bığza bıka' bılgın bırtîl bıtâ' bıtâka bıtâne bıtn bıtna bıttîh bızâa. 2. varaka. dayanağı olmayan. şaşkın [adam]. ince kumaş.s. (f. ülkeler. bi-t-. donuk.) 1. gizlenilen hal. esnaf çarşısı. bidisgan.i. (a. zengin [adam].s. (bkz: bıdısgan. kavun.c. mahrem. sarmaşık [ot]. (a.s. buk'a'nın c.i. (f.i. (f. (bkz: bağza').) şiddetle nefret. (a. bedesten.) l.

bî-çâre bî-çâregân bî-çâregî bîçâre-vâr biçişk biçîz biçrek bî-çûn bî-çûn u çirâ bîd bid Bi-d-da'vâ Bi-t-tedrîc bîd bîd-i giryân. (f. f. (a. (f. Hz.a.s.s.) bahânesiz. bîcâde bîcâde-i müzâb bî-ciğer bicişk bî-cân Bîcen bî-cevâb bicrît bî-çâr.s. (f. 2.) 1. tedricen.s.s. (f. kör. 2. serçe kuşu. (f. yol yol.) 1.) korkmayan. (f. (a. (f.) bahtsız.zf.) basiretsiz.e.) hekim.) l sayın bayan. hanım. (f. ("ka" uzun okunur.b. (bkz: beyâd.s. zf.s. (a.s.) Arapçadaki b i.a. değersiz. doktor. (f.i.) kuru. (bkz: safsâf). havuza gelen suyun yolu. mahrum.i.s.i.c. (f. 2. sıçan. eşsiz. temiz şey.) fare.b.b. çekinmeyen.b. hakîm.) hâlis. (f.a. (bkz: Bîjen). (f. (f.) cevapsız.s. (f. ev kadını.) korkusuzluk.b.h. beydûdet).) berâetsiz. ağlayan söğüt. (bkz: bizi şk). (f.s. aldırış etmeme.) havuza su akıtan musluk.bi-avni bi-avni-ilâhi teâlâ bi-aynihî. talihsiz. 2. hala. kehribar gibi saman çöpünü kendine çeken.i.) bîçarelik. (f. paha biçilemeyecek kadar değerli. sakınmayan.b. (f. t ile başlayan kelimelere katıldığı zamanki şekli olup kelimeyi zarf yapar. ruhsuz. emsalsiz.) söğüt ağacı. elinde avucunda bir şeyi olmayan.i. anlayışsız.i. büyûd. bî-çâre-gân) çaresiz.) bîçâreler. (bkz: usfûr). bot.).i. (a.). etrafındakileri görmeyen. bî-bâkî bî-bâr bî-basîret bî-bedel bî-behre bî-bekâ bî-berâet bî-berg bî-berg ü nevâ bîbî bibr bî-câ Bicâd bîcâd.b. zavallı gibi.s.) 1.s.) cansız. Allah. salkımsöğüdü .b.b. (f. (f.) aynıyla.) bekasız.s. (erimiş yakut) kırmızı şarap. hatun.s.i. behresiz. (f.i. zavallı.) benzersiz. zavallılar.b. (f.s. niçin ve nedensiz.) yüreksiz. Allah'ın yardımıyla. (f. (a.s. bilgin. (f.edatının d.b. nasipsiz. çizgili olarak dokunmuş kilim. bî-çâre'nin c.b. yakuttan daha az değerli kırmızı bir taş ["mercan" diyen lûgatlar da vardır]. (f. (f.) yardımıyla.) yersiz.b.) 1.a.b. mutlak (Allah). dâva ederek.a. zavallılık. bi-aynihâ bîb bî-bahâ bî-bahâne bî-baht bî-bâk. meyva vermeyen. bacası. 2. (f. sebepsiz.s.b. korkak.s. (bkz: lâyüs'elü amma yef al).) yok olma. (a.b. kırmızı dudak. havuzdan dışarıya su akıtan delik. (f. (f.) aldatılarak kendisiyle dâima alay edilen kimse.s.b. halı. tıpkı.b.) dalsız. sebep sorulmaz. Abdullah'ın lâkabı.i.s. (f. (a. 2.s.) çaresiz gibi.b.) 1. eşsiz.s. aba. kur-luluşsuz.) pek küçük ve değersiz [şey].s.b. olduğu gibi.

(a. dolaşarak.b. (a.zf.) geniş ova.zf.) dermansız. ilkin [aslı bedâet'dir]. sultanî söğüt.b.s. bid'at'ın c.) başlama.) dâva ederek.s. salkımsöğüdü bot. (f.i. at].) don.) sepetçi.i. kedersiz. kafasız.i.) davet ederek. (a. 2.b.b. (a. (bkz.) bir kaç kere. 2 . (bkz. (f. gaddarlık.b.) 1.s. çaresiz. ağlayan söğüt.b. (bkz. salkımsöğüdü.) 1. 3. başta.) [eskiden] asliye mahkemelerine verilen ad. gaddar.) zalimlik.) dua ederek.s. 4.) uyanık. (a. kızılsöğüt. zulüm. merhametsiz. trampa etme. uykusuz.b. (f.s. bida') 1.) devlet ve ikbal ile.) zâlim.i.i. 2. güç.) zool.) 1.s.zf. (f. mükerreren).a. derman.) zalimlik. uyumayan.) haşarı. beğenilen yenilik. salkımsöğüdü bot.) 1.s. beğenilmeyen yenilik. beyinsiz. (f. (a.) uyanık.zf. (a.zf. uyanık talih uyanık gönül. (a.s. dikkatlilik. bedel verme. çabalama. ağlayan söğüt. (f. (a.b.a. sert başlı. t.a. reddedilen. (f. ağlayan söğüt. korkak.) devrederek. hisse. ağlayan söğüt.a.bîd-i mecnûn. (a. uyanıklık.b. (f. ağlayan söğüt.i. bîd-i piyâde.b. süiti. bîd-i sernigûn bîd-i müşk bîd-i sürh bida' bidâd bî-dâd bî-dâd-ger bî-dâd-gerî bî-dâdî bîdah bidak bidâl bîdâr Baht-ı bîdâr Dil-i bîdâr bîdâr-baht bîdâr-dil bîdâre bid'at bîdârî bid'at-i hasene bid'at-i makbûle bid'at-i merdûde bid'at-i seyyie bidâyet bidâyeten bidâyet mahkemesi bîd-bâf bi-d-da'vâ bi-d-da've bidde bi-d-def'ât bi-d-devletü ve-l-ikbâl bi-d-devr bi-d-duâ' bî-derd bî-dermân bîdester bî-devâ bî-devlet bidh bî-dil bî-dimag bî-dîn bot.i.s. (f. (f.i. (f. gaşûm . 2.i. güçsüz. (a.i. hâin. 3. fena yenilikler. (a. huysuz [aygır. (a. (f. . 2. zavallı. bîd-i revân.) takat. j beğenilebilir yenilikler. hainlik.s. kalpsiz. bot. salkımsöğüdü bot. aydın. uğraşma. (f. kunduz.i. acımasız.) 1. (bkz: bedde).b. düşkün. (f. b. bîd-i nâlân.defalarla. sonradan meydana çıkan şey. s.) başlangıçta.) âşık. (f.a. (f.s.b. 2. gürdâs). (a.i. (f.) dertsiz.) mutsuz. gönülsüz. peygamber zamanından sonra dinde meydana çıkan şey. pantolon gibi ayaktan giyilen şeylerin paçası. makbul olan.zf. sepet örücü.i. c.zf. (f.) bir şeyi başka bir şeyle değişme.i. salkımsöğüdü bot.s. (f.i.b. bot.) akılsız. dinsiz. nüktesiz. beydah). başlangıç. (a. (f.s. âşık.) devası bulunmayan.) sonradan meydana çıkan şeyler.) mutlu. işkence. zâlim. arkadaşlar arasında nöbetle satın alma.

elinden geleni yapan.a.s.) Allah'm emriyle. katırlar. bî-gâne-gân (f.b. yararsız.) ağaç kurdu.zf.b. bir menzile konma.) söğütlük. keyfiyet. konak. bî-encâm (f.zf. bi-gayr (a.) vakitsiz. mutlaka. bi-eyyi-hâlin (a. sonu olmayanlar. kızı olmayan.) başkasıyla.). f. ilgisiz.) 1.b.) 1. 3. [bazı lûgatlarda "bedest" şekli de var].s.) 1. bagl'ın c. bidist (f. bî-enbâz (f. bî-geh (f.) kayıtsız tabiatlı. 2. utangaç. -sız.s. bi-eyyi-hâl. bî-edeb (f. bî-gamm (f.) 1.) Allah'ın fazlıyla. bilâ-fütûr).) soğuk tabiatlı. begas). bid-istân (f.) 1.a. Zühre (Venüs) yıldızı.) sarmaşık [ot]. f.b.) kantaşı.) gamsız.a.b.b. tasasız.) hepsi.a.a. nitelik.bî-direng bî-dirîg (f.i.s.h. .zf. esirgenmeyen.i. dünyâ ile ilgisini kesmiş olan. bî-fütûr (f. (bkz: rumh).i.b. bî-edât (f.) garezsiz bir surette.zf.i. 2.) ölçüsüz.) hep bir arada. bîet (a. selâmet.) esterler. bî-endâze (f.i. (bkz: bıdısgan.i. bî-gavr (f.zf. sıkılgan.) bigâneler.zf. hal.b. kayıtsız. bî-gayât ("ga" uzun okunur. esenlik.) 1. Bidpây (f.) arkadaşsız.b.a. bî-garez-âne (f. bî-edeb-âne (f. bıdışgan.s. (f. bî-gânegî (f. 2.i.s. aşın.zf. bî-gâne'nin c.) Kelîle ve Dimne'nin müellifi olan meşhur Hind filozofu.a. haksız yere.) sağlık. bîdvend (f. bî-gâne (f.i.e.b.b. 2. eğlenmeyen.) faydasız. bî-duht (f. bî-garez (f.a. bidisgân (f.s.b.s.) farksız.b. bî-gâne-hûy (f.s. 2.) mızrak. tanıyıp da tanımazlıktan gelen.i. Gah ü bî-gâh vakitli vakitsiz.) edepsiz.i.s. bi-gayr-i kasdin (a. terbiyesiz.a.i. (bkz. bi-esrihi (a. bî-gâne-meşreb (f.) yabancılık. bi-fazl-illah-i teâlâ (a.) karış.b. tas. b. kızsız [kimse]. sınırsız.s.b.b. bi-gayr-i hakkın haksızlıkla. elbette.a. cümlesi.) yurt.zf. garezsiz. (bkz.s. bi-emr-illâh (a. a.s. taraf tutmayan.s.) istemeyerek.s. f. bîe (a. ortaksız. tarafsız. bigal bîgal ("ga" uzun okunur. bidrûd (f. bi-ecmâihim (a.s. çabuk. bidre (f. esirgemeyen. yabancı. h. bî-gaye ("ga" uzun okunur.b. i.s.zf.i. bî-fâide (f.).) edepsizcesine. bigas (a.) durmayan. çok. kargı. gayesiz. bî-gâh.b. f.) herhalde.i.s.a. bî-gaye'nin c. 2.) dipsiz. bidisgân). bî-fark (f. durum. sonsuz.) aletsiz.s.b.s. ilgisizler.a. ("ga" uzun okunur.) sonsuz.) sonsuzlar. kayıtsızlar.b.

2. sarraf. nihayetsiz. murdarilik daman. (f.s.a. cansız.i. onlarla [çift erkek].) nihayetsiz.) hilesiz. onlara.) hareketsiz.b.s. (f. bihîne bî-hiss (f. usulünce.b.zm. hallaç. en iyisini seçen. sağlam.s.) hissiz. uyumaz.b. tembel.) iyiler. hâli.) yersiz yurtsuz. iyilik.) sonbaharsız. uçsuz. rütbe bakımından.i. âdet olduğu üzere. benzersiz. iyi.b. tamamıyla. bilgisiz. . duygusuz.a.s.) habersiz. (f. ayva. (bkz: cürsûme). (a. (a. 2.s.a. her zaman taze. (a. (f.i. vurdumduymaz.a.s. kımıldamayan. 2.) cansız.s. uyanık. temel.) vakitsiz.a. gr. (f. 2.bî-gayret bîgerân bî-gışş bî-gümân bî-günâh bih bîh bîh-i kûhî bih Mef'ûl-ü bih bihâ bihâ' bî-hâb bî-haber bî-hadd bî-hadd ü pâyân bihâh.a.) o.b.s.s. onu.) hesapsız.b. onlan. (a. (bkz: bî-nazîr).s. iyi. onlarla [çok erkek].) şüphesiz.zm. (f. ayva. fr. çoluksuz çocuksuz. (f.b. accusatif. bakımından. onunla [tek erkek].zf.s. (f.zm. (f.) -ce. baldıran kökü. (a.) uykusuz. uçsuz bucaksız. her zaman bahar.s. (f.i.s. dağ kökü.b. i.a.s.) Allah'a şükür olsun. bucaksız. (f.) erkek kurt. (f. (f.) o. kafasız.) hakkıyla.) denizler.) 1.) benzersiz.i. bot. (f.) günahsız. (f. seçkin. kaynak. pek çok. yeğ. (f. ondan.a.b. samimî.) 1. iyi adamlar. ondan.a. tükenmez. üstünlük.s.s.s.b. onlardan.zf. sıhhî [vücut].). (f.b. onlardan.b. -i.) gayretsiz. ona.a. (f.zm. (f. (a.b. kanşıksız.) iyi olmaklık. şaşkın.) o. (f. (f. sınırsız ve sonsuz. onu.) iyi. (bkz: bî-âr).) ses kısıklığı. suçsuz. (f.) anat. (bkz: bî-şekk). asıl. (a.s. 2.s.s. hareketsiz. i. (f.i.b. ona.b. kök.) ayva tohumu. yorgun.b. uzak denizler.) o. (f.b. onlan. onunla [tek dişi].s. zavallı.) akılsız. (f.) âciz.s. sınırsız.) dikensiz.) 1.) hadsiz. onlara.zf.s.b. (a. rütbece.i.s.i. (f. 2. bahr'in c.) eşsiz. sağ. (a.i. (f. sayısız.b.) 1.i. utanması olmayan. (bkz: bihî).b.s. (f. sınırsız.) kökünden söken. (a. sonsuz.b.s. (a. (f. en iyi.b. bihâhe bihâk bi-hakkın bi-hamdi lillah bihân bî-hânümân bihâr bihâr-ı baîde bî-hâr bî-hareket bi-haseb bi-haseb-il-merâtib bi-haseb-il-örf ve'l-izâfe bî-hâsıl bîhaste bî-hayâ bî-hayât bî-hazân bihbûd bihbûdî bih-dâne bih-efgen bî-hemâl bî-hemtâ bî hengâm bî-hesâb bih-güzîn bî-hıred bihî bî-hicâb binim bihimâ bihîn.a.) utanmayan.) 1. bih'in c.s. (bkz: bih2).b. (f. (f. verimsiz.

b. (f. bi-hoş. (f.b. bey zar). (f.) akıllı [kimse]. i. kıymetli bir taş.i.a.) şüphesiz.i. yararsızlık.s.b.b. bihterek bihterek bihterî bihterîn bî-hûd bî-hûdâne bî-hûde.b. bayılmış.s.s. (bkz.b. (f.s.)şaşkıncasına. (f. beyhude. çılgın. sersem.) 1. 2.b.) insafsız. acımaz. (f.b. mutlu.a. (f.b.) Farslılarca 120 senede bir kere on üç ay itibâr edilen senenin ismi.zf. uçmak. (f.s.s.bihişt bîh-ken bihnâne bî-hod bî-hodâne bî-hodi bihr bihrâm bihred bih-rûz.) Allah'ın izniyle. (f.) geveze.a.s. kendinden geçmiş olan.b.i.) ağız kokusu. boş yere. (f.a.) kendiliğinden. erkek adı.b.s. bî-hüde bî-hûde-gî bî-hûde-gû bî-hûde-kâr bî-hudûd bî-hûş bî-hûşâne bî-hutût bî-huzûr bî-hüdegû bî-hüde-gûyâne bî-hüde-gûyî bî-hüner bih-zâd bî-ibâretihâ bî-idrâk bî-ihtiyâr bî-iktidâr bî-ilâc bî-infisâl bî-insâf bî-intihâ bî-irtiyâb bî-iştibâh bî-i'tibâr bî-i'tidâl bî-ittisâl bi-izn-illâh (f. kalburdan geçirilmiş (f. (f.s.s.b. 2. (itf.) ibaresi ibaresine. (bkz: bî-hod).a.) boşuna. geveze.s.s.) boşuna. (f.a. h.a.a. (f. b. 3. (f.s.s.) beyhudelik. (f. bih-rûze bîhte bihter.). elde olmayarak. (a. (f. i. [sonraları dört senede bir gün fazlası olan sene-i kebîse şekline konulmuştur].) hadsiz hududsuz. pek iyi. (f. rahatsız.) beyaz.b. (f.) 1..) boşuna gevezelik.zf. soyu güzel. (f-i-) oruç. faydasızlık.b. has ekmek.b.) baygınlıkla. güçsüz. maharetsiz.b.s. pek iyi. çalçene. ölçüsüz (f.) huzursuz.) ["hiç bir şey yemeden" anlamına gelen] "aç. ')iÜ (a.zf.s. (bkz: bî-hödane).)hünersiz. (f. [behzâd şeklinde de kullanılır].b.b. (f-b. "günü iyi" iyi günlü. (f. sonsuz.s.b. boş yere konuşan. doğuşu iyi.s.a. bîilaç" deyiminde geçer.s. anlayışsız.) nihayetsiz.) şüphesiz.zf.b.a.b. (f. (bkz: rûze).a. kendinden geçmişçesine (f. (f. .) elekten. (f.)1.zf.) çizgisiz.b. 1rj (f.b.) 1.).) aynlmasız.) baygınlık.b.s.b. en. (f.) daha.) gevezelikle. (f.b. 2. (f.) iktidarsız.) i'tibarsız. UI . yüzyılda yaşamış İran'lı ünlü bir minyatürcü.s. üstünlük.s.i.) idraksiz. (f.s.zf. (f.b.s. karışık çizgili.i.) i'tidâlsiz.) cennet. (f.a.) kavuşmasız. (f.) en iyi. pek çok.a. deli. aynıyla. 2. XV. s.a. aslı temiz.a.i.s.) boşuna çalışan.b. (f. (f.s. (f. şaşkın.) kök söken. tedirgin. karışık. (f.i. kökünden söken. (a.s.s.i. marifetsiz.b.s.) en iyi olma. (bkz: be-hişt).

kıymeti olmayan.i. . (f. bi-izn-illah). belbâle). çözülmüş.i. (f. husûsiyle. ilgisizlikle. (f.a.) kelimesiz. (bkz ı'belbâl.) mercimek.) 1.s.zf. (bkz: nâ-be-mahall). (f. (f. ko puk.) 1.) kusursuz. gibi.) -siz. [Efrâs-yab'ın kızı Münije'ye âşık olduğundan dolayı Efrâsyab tarafından bir kuyuya hapsedilmişse de Münije'nin yardımıyla Rüstem tarafından kurtarılmıştır]. değersiz. tamam olarak. (a. genç kız.) afiyetle.s.) -ile mânâsına gelip. (f. (f.) yararsız.) 1. (a. buk'a'nın c. (f. (f. kızlık. 2.b. çapa.i. kıyafet. kayıtsızlıkla. 2.s. huk.i. telâş.a.) yersiz. aldınşsızlıkla.) 1. tam.) kayıtsızca. (f.) kimsesiz.i. gübre sepeti.) bîkeslik. sözsüz.b. rahatsız. bedelsiz. kararsız.s.i. bel. (a.a. (f.zf.a. 2. iktifa ederek.s. hâlis. ebkâr) dokunulmamış. (bkz: bekâmet).b. keder. gevşek. (f. (a. uçsuz. Hind ayvası denilen Hindistan'a mahsus bir meyva.) ölçüsüz.e.a. (a. eklendiği -kameriyye harfleriyle başlayan.b.s.) kararsızlık.) kıymetsiz.) şeriatın emir ve müsaadesiyle (bkz.i. topraklar.a. kimsesizlik. 2. katıksız.b. tekerrür etmemek ve hakkında hadd-i zina icra edilmemiş olmak şartıyla zina ettiği malûm olan kız. (a. sağlıkla.b.) kayıtsız.b. şarap meclisi. (f.) îran mitolojisinde kahraman meşhur Rüstem'in kızkardeşinin oğlu. 2.s. (f. [Arapça kelimelerin başına getirilir].b.zf.e. ilk olarak söylenen fikir. elem. ülkeler. kenarsız.bi-izni şer'î bi-izn-illâhi teâlâ bî-izzet bîje Bîjen bijeng bîka bika' bî-kâm bikâmet bî-kâr bî-karâr bî-karârî bî-kayd bî-kaydâne bî-kelimât bî-kem ü kâst bî-kerân bî-kes bî-kesâne bî-kesî bî-kıyâs bî-kıymet bî-mahall bikmâz bikr bikr-i fikr bikr-i hükmî bikr-i mazmûn bikle bikrân bî-kusûr bi-küsiste bîl bilBil-iktifâ bi-l-âfiye bilâBilâ-bedel bilâ-bedel bilâbil (a.bikr'in c.i.) kapı anahtarı.) sınırsız. tabiat. salt.b. alâkasız.b.) bedelsiz. sonsuz.) şarap. (a-i.s. (f.) izzeti. (bkz: bekâret).) 1. (f. (a.i.) 1. 3. düşük. sırf. karşılıksız. (f. çözük. aldırmaz.s. saf. yaradılış. biçim.zf.a.b. 2.kelimeleri zarf yapar. (f.i. (f.) 1. şarap içme. kılık. (a.s.s.) yerler.). (f. eksiksiz. 2.) eksiksiz olarak.. tasa.s.s.a. (f. kız-oğlan kız.c. (bkz: ebkâr).zf. işsiz [kimse].. orijinal ve ilk olarak söylenmiş mazmun.a. bekâr.s.s.i.i. (f.b.) bakireler. z f. değeri. şekil. sâde. (f. (a. (a. kopmuş.a.) kimsesizlere yakışır bir halde.

(bkz: be-lâde. (a. belde'nin c.b. (bkz. Anadolu.s.) durmadan.b. tersine. 12 şehir [Adana. yan. Kan-diye. belâl). Kudüs. Osmanlı imparatorluğuna dâhil şehirler. (a.) düşünmeksizin. aralıksız. parasız. intikal etmeden. (a. Galata ve Eyüp semtleri. Bosnasaray.zf.bilâd bilâd-ı âmire bilâd-ı aşere bilâd-ı cesîme bilâd-ı erbaa bilâd-ı garbiyye bilâd-ı harâciyye bilâdı-ı isnâ aşer bilâd-ı rûm bilâd-ı selâse bilâde bilâ-fâsıla bilâ-fütûr bilâh bil'âhire bilâ-ihtâr bilâ-ihtiyâr bilâ-inkıtâ' bilâ-intihâb bilâ-intikal bilâ-irtikâb bilâ-isbât bilâ-isticvâb bilâ-istisnâ bilâ-iş'âr bilâ-kayd ü şart bil-akis bilâl bilâ-lüzûm bilâ-sebeb bilâ-tahkîk bilâ-taksîr bilâ-tashîh bilâ-teemmül bilâ-tevakkuf bilâ-udûl bilâ-ücret bilâ-vâsıta bilâ-veled bil-bedâhe bil-cümle bîle (a.) düşünmeksizin. toptan.b.zf.zf.zf. istanbul'da Üsküdar. birdenbire.) korkusuzca. Trabzon.) müzevir.b. (bkz: cümleten). kesin olarak. büyük memleketler.) irtikap etmeden.zf.zf.b. 5. yanak.b. Erzurum. arasız. (a. rüşvet almadan.) iş'ar etmeden. sonradan. Şam.s. ve i.) sebepsiz. gönderi. belâd).) lüzumsuz.i.s.) 1.) aksine. Kahire].zf. kavramadan. 4 şehir [Edirne. (a.) taksirsiz. (a. (a. (a. (a.) devamlı. An-tep. kendiliğinden. fesatçı. seçmeden.zf.s.b. Bursa.zf. bulaşmadan 2. doğrudan doğruya.) seçilmeden. Halep. şehirler. kayıtsız ve şartsız. (a. şehirler.) fasılasız. Sivas.zf. düzeltilmeden.zf.) ücretsiz. bütün.s. Beyrut.b. Bursa.zf. îmar görmüş. dönmeden.s.) memleketler.) vasıtasız. (a.b. sonunda. (f.) tashih edil meden. (a. tam tersi.) ihtar edilmeden.b.) hep. 10 şehir [izmir.zf. [eskiden] 1.s. tersine olarak.) sormadan. belîha'nın c.b.b.b. hatırlatılmadan. Lârisa]. 2.b. 4. Sofya. Galata. Selanik.) veletsiz. " iL.b.zf.zf. çocuksuz.) elinde olmayarak.s. Bağdat.) istisnasız. sorup soruşturmadan. kayık küreği. "kesme" denilen küçük bahçıvan beli şeklindeki ok temreni.) 1. ada.) arkalan büyük olan kadınlar. Eyüp. bayındır duruma getirilmiş. 3. (a. haber vermeden. (a.b. (a. (a. Maraş. Trablusgarp.zf.b.b.) isbatsız. (bkz: bedâheten).) tahkik etmeden.b. istanbul.b.b.b.b.s.s.zf. sürekli.b. (a. apansızın. mâmur beldeler. (a. kasabalar.b. Diyarbakır. (a. kusursuz. irticalen. (a. geçmeden.s. (a.) sonra. (a. aldırmayarak. söyletmeden.s. haraca bağlı arazi. a. (a.i. gereksiz. Edirne. bildirmeden. 2. .) sapmadan. Rusçuk. Çankırı]. bezmeksizin.zf. (a. (a. (a. (f. (a.). (a. araçsız. batı memleketleri.

yol göstererek.zf. yoldan çıkartmak suretiyle.zf.zf.) açılarak. (a. (a. bi-1-îcâb). (a. uğurlu olarak.) aynlarak.zf.zf. özenle.zf.zf.) çözülerek. (a. (a.) özenerek. imzalanarak. ayartarak. icra marifetiyle.zf.) saygı duyarak.). gösterip öğreterek.b. (a. sonuçlanarak.) dileğiyle. yaparak. (a. . hele. meydana getirerek.) diyelim ki.zf. cevâbını alarak. (a.) faydalanarak.f) sorup anlayarak. (a. sınavla.) hakîkî olarak. tutalım ki. keserek.zf. gerçekten. (bkz: bi-1iktizâ). (a. (a. (a ?f) kazanarak. (a.) acele ederek. liyakatli olarak.) titremez. (a.s. dikkatle.zf. saygıyla.)' kısımlara ayırarak.zf.) iktidar ile.e.zf.) infilâk ederek.zf. elde ederek. (a. (bkz: an-kasdin).) kiraya vererek. meydana çıkarak. (a. (a.zf.) lâzım olduğu için.zf.) çatal temrenli bir çeşit ok.zf.zf. anlaşmak yoluyla. (a. (a.) hükmünden dolayı.zf. kiralayarak.zf.b.zf) icra ederek. (f. (a.zf. örnek. husûsî olarak. ağzını kapatmak için. titremeden.zf.zf) birine mensup olarak.zf. (a zf) haber alarak. (a. ivedilikle.) uyuşmak.) aynlarak. (a.) intikal ederek.) bindirilerek.zf.zf.zf. patlayarak.) hayırla. ayrılarak. (a. gelişerek. isteğiyle. (a. (a. bölerek.) iddia için. dikte ederek. (a.zf.) susturmak. (bkz: hassaten). (a. aynlıp tek kalarak. (a.b. (a. (a.zf. (a. (a.) söyleyip yazdırarak.) kandırarak.zf.zf.bîlek bî-lerziş bi-l-farz bi-l-fi'l bi-l-hâssa bi-l-hayr bi-l-hükmü bi-l-îcâb bi-l-icrâ bi-l-iddiâ bi-l-iftihâr bi-l-ihtimâm bi-l-ihtirâm bi-l-ihtiyâr bi-l-iktidâr bi-l-iktisâb bi-l-iktizâ bi-l-iltizâm bi-l-imlâ bi-l-imtihân bi-l-imtisâl bi-l-imtizâc bi-l-imzâ bi-l-incimâd bi-l-infâz bi-l-infilâk bi-l-infikâk bi-l-infirâd bi-l-infisâl bi-l-inkısâm bi-l-inkişâf bi-l-intâc bi-l-intihâb bi-l-intikal bi-l-intisâb bi-l-irâe bi-l-irkab bi-l-iskât bi-l-isti'câl bi-l-istîcâr bi-l-isticvâb bi-l-istidlâl bi-l-istidlâl bi-l-istihbâr bi-l-istihdâm bi-l-istihkak bi-l-istifâde bi-l-istifsâr bi-l-istihsâl (f. (a. (a.) göstererek.) husule. kullanarak. seçerek. (a. benzer göstererek. (a. birbirinden diğerine geçerek.) soruşturup. (bkz: faraza). (a. (a.) bile bile.) neticelenerek.) infaz yoluyla. (a.) hakkı ile.) donarak. (a. (bkz. uyuşarak.) imza ederek. (a. yararlanarak.) delil getirerek. z.) iftiharla. (a. gerekli görüldüğü için.zf.) mahsus.) hizmete alarak.zf. yerine getirerek. (a.zf. öğünerek.zf. (a.zf.zf.zf. dikkat ederek.zf. anlaşarak.i.zf.) imtihanla. (a.zf.) misal. yerini bırakıp giderek. yaparak.

(a.zf.zf. (a. (a. billur.zf.) kaydederek.zf.) istişare yo luyla. uyuşarak. izafeten).zf. (a. (a. (a.zf. gerekli görerek. sırasını getirerek.zf. (a. (a. (a. (a. başlıbaşına.) izzet ve ikbâl ile.) keşfederek.zf.zf.) izin ile. (a.zf.zf. billâhi bi-l-lisân billûr billûrî billûrî.) getirerek.zf. konuşarak.s. (a.) konuşarak.) istiklâl üzere. sırasını bularak.) kim. açarak.zf.) sorguya çekerek.) işgal ederek.) sırası düşünce.zf.zf. (a.zf.zf.) birleşerek. meydana çıkararak. (a.) muhafaza ederek. (a.) ayırarak.) Allah için. . (a.zf.bi-l-istikbâl bi-l-istiklâl bi-l-istilzâm bi-l-istimlâk bi-l-istintâk bi-l-istirar bi-l-istisnâ bi-l-istişâre bi-l-istîzân bi-l-iş'âr bi-l-işgal bi-l-iştirâ bi-l-iştirâk bî-l-i'tâ bi-l-i'tirâf bi-l-itmâm bi-l-ittifâk bi-l-ittihâd bi-l-ityân bi-l-izâfe bi-l-izzi ve-l-ikbâl bi-l-kalb bi-l-kayd bi-l-keşf bi-l-kimyâ bi-l-kuvve bi-l-külliyye billâh. su veya hidrojeni bulunan mânâsına hydro karşılığı. (a. (a.zf.). istimlâk ederek. (a. bozmadan.) vererek.) görerek.zf.) karşılık olarak.) gayet parlak ve şeffaf (saydam) taş veya pek saf ve temiz beyaz cam.) büsbütün.) satın alarak. (bkz. (a.) tamamlayarak.) danışarak. konuşarak. (a.zf.zf.zf.) ortaklaşa.zf. hakkı teslim ederek. ister istemez. (a.) yüz yüze. birleşerek. ruhsat alarak.zf. (a. elbirliğiyle. bir şeyi saklamadan söyleyerek. (a. (a.zf. (a.i. (a.zf.) konuşmak suretiyle. ayırma ile. (a.zf.) kim.s. karşı giderek. oybirliğiyle. (?f) kimyaca.) nöbetleşe.zf. sırası gelince. billûriyye Ecsâm-ı billûriyye billûrîn bi-l-mâ' bi-l-maiyye bi-l-muhâfaza bi-l-mukabele bi-l-muvâcehe bi-l-münâsebe bi-l-münâvebe bi-l-müşâfehe bi-l-müşâhede bi-l-müşâvere bi-l-müzâkere (a.) billurdan yapılmış veya billur ile ilgili. (a.) tasavvurî olarak.zf.) müzakere ile.zf. bitirerek.) lüzumlu. (a.) değiştirme yoluyla. i.zf. kristal [Farsçası bilûr dur]. (a.) karşılayarak. sırasında. (a. (bkz: müttefikan. (a. gerektirerek. billurdan yapılmış cisimler.) yazı ile bildirerek. müttehiden). işgal suretiyle.zf. (a. (a. değişe değişe. (a.) maiyyetiyle.) billur gibi.) istimlâk yoluyla.zf.zf.) itiraf ederek.zf. adamlarıyla. konuşarak. (a.zf. bütün bütün. düşünce halinde.) beraberce. yüzleştirerek. (a. danışarak. (a. (a. verme suretiyle. (a. billurdan.zf.

) Allah'ın inâyetiyle.) billurdan.) gönlü sıkılmış.) hastalık.pleuresie.s.) 1.s. (f.a. mânâsız.) korkutan. kararsızlık.) hesapsız. (f.f.i. 1. (a. (f.) yapışkan otu. takatsizlik.s.s. yoksul.b.) çok sıkıntılı ve üzüntülü.) merhametsiz.b.b.) 1. bîmârân) hasta. akılsız. hastahâne.). can korkusu.) bot. bitkinlik.i.s. (a.) yine o mânâya. saçmasapan [söz].b.) beyinsiz. tehlike.b. tımarhane. üzüntülü.) maksatsız ve günahsız.) [gözü] baygın bakışlı olan.) 1. korku ile ümit. tımarhane. takatsizlikle.s. (f. (bkz. (bkz.s. (a. halsizlik. (f.i. hasta.b.) vekâlet ederek.s.b.b.s.zf. zayıf. (f.s.) 1.s.b. f. (a.a. (f. bî-nazîr). 2. fr. bitkin. (f.s. yine o anlama.) akılsız.b.) lütuf. sarmaşıkgiller. l. (f. kötü yaratılıştı.s. (f h s) hastabakıcı. (f.s. (a.b. (a. (a. (f.) mânâsız. hastalıktan yeni kalkan [kimse]. hükümsüz. eşi benzeri olmayan. yeri gelmişken.b. (bkz. (f.s. (f. güçsüzlük. (f.) bütün.i.s.) bu vesile ile. bitkinlikle.a.) anlamsız.zf. (a. (a.zf. mayası bozuk.zf.s.i. sayısız.) hastabakıcılar.(bkz: bîmâristân2). hoppa adama yakışacak surette. serseri.zf. 2. billur gibi.s. f h s) manendi.a. bîtâb). yersiz. ürküten. (f. bîmâr'ın c. bed-tıynet). hep. (f. kerem ve inâyetiyle. akınlar veya harpler sırasında ele geçen kadın esirlerin ayrıldıkları sınıflardan biri.s.a.a.zf.s.) lüzumsuz. dermansız.bilsâm bilsâniyye bilsikâ' bi-l-umûm bilur bilûrîn bi-lutfihî bi-lutfihî teâlâ bî-lüzûm bi-l-vâsıta bilve bi-l-vekâle bi-l-vesîle bi-l-vücûh bîm bîm-i cân bîm-i dûzah bîm-i ta'ne bîm ü ümîd bî-magz bî-magz-âne bî-maksad ü bî-günâh bî-ma'nâ bi-ma'nâhü bî-mânend bîmâr bîmârân bîmâr-ciger bîmâr-çeşm bîmâr-dâr bîmâr-dil bîmâre bîmâr-hâne bîmâr-hîz bîmârî bîmâr-istân bî-mâye bî-meâl bî-mecâl bî-mecâl-âne bî-mecâlî bî-mekân bîm-engîz bî-mer bî-merâ bî-merhamet (a.i.b. bed-sîret. hoppa. deliler yurdu.b. korku. (f. yüreği katı. .) halsiz.i.i. (bkz: bî-hemâl. (a.zf. (f. 2.) her yönden. satlıcan.hastahâne. (f.b.) billur. soğulup sayılma korkusu. güçsüz. ürkütücü. 2.b. sayrı. (f.a. 2. takatsiz.) . (f.i. gerek.c.) 1.s. azarlanma.b. akciğer zan iltihabı.b. 2.) güçlükle.) riyasız. (f.s.) vâsıta ile. yurtsuz. (f. (a.b. hanımeligiller. (f.a. (bkz. (f. bîmâr-hâne).) zâtülcenp. belvâ). 2. cehennem korkusu. (bkz: havf). * araç h. (a.

sayısız. (a.) kurulmuş. (f. ev. benî) oğul. -ile hallerini karşılar ve şemsiye harfleriyle başlayan kelimeleri zarf yapar. bîpervâ). 4. (f. isnâd).b.) şefkatsiz.) 1. göz. (f.a. (f.s.b.s. benzersiz. Bin Mehmed Mehmed'in oğlu.b.s.) çekinmeksizin. 2.a. görücülük. (f.a.f. lûtufkâr. kulak memesi. uzgören. (f. binâberîn).a.i.b.bî-mezak bî-meze bî-mihr bî-mihr ü vefâ bî-mikdâr bî-minnet bî-misâl bî-mûcib bîm-nâk bî-muâdil bî-mübâlât bî-muhâbâ bi-mübâlût bî-müdânî bî-mürüvvet binBin-netîce Bin-nefs bin bîn -bîn Dûr-bîn binâ' binâ emîni binâ-yi ilâhî bînâ bînâb binâber binâberîn bînâ-dil binâen binâen-alâ-zâlik binâen aleyh binâ-gerde binâgûş bî-nâm bî-nâm ü nişân (olmak) bî-namâz bî-namâzî bî-nasîb binâvend bînâyî (f. sevgisiz. dayanarak. (f.s. lâzım (geçişsiz). (a.s. (f. yapma.i. sevgisi olmayan. i. (a.) 1.a. mürüvvetsiz.) 1.b. bunun üzerine. gören. eşi bulunmayan.). (f.) bundan dolayı.) mûcipsiz. benzersiz. tuzsuz. engel. uzaktan gören. görücü. 2. gören. inşâatı kontrol eden kimse. (bkz: binâberîn).) nasipsiz.a. 2.b. vefası.s.b.s.s.) namazsız.c. sebepsiz.) kalbi. mutavaat (dönüşlü) gibi fiillerin esâsını mevzu yapan kitap. Tanrı binası. 3.b. (bkz: bî-mubâlât) (f. kadınların aybaşı hali.çekinmeden.s.b. (f. talihsiz.) korkmuş. (f.) adsız.s.b. kurma. gücendirici bir şekilde hatırlatmayan [lütuf]. (a.s.b. (bkz: bi-nevend). (f. (a. (f. beynamaz.) emsalsiz. kulak tozu [aslı bünâgûş dur].) -e.s. 2.) eşsiz. ebniye) 1. insaniyetsiz. -den ötürü. mıntaka. namazsız.b. (a. yapılarak.zf. namaz kılmayan.b. (f. hakikati kavrayan. 2.) manevî görüş. bundan dolayı. dalış.s.a. tat almaz. (bkz: bî-nazîr).s.).zf. netîce olarak.s. bunun üzerine.i.) tatsız.c. dayanma. (f. (bkz.) 1. meçhul (edilgen).s. (bkz. 2. (a. -de. (a. büyün) bölge.) bunun üzerine. bu sebepten.b. saygısız. talihi kapalı.b. yapı.i.s. (f. (f.) mâni.s.) .a.) -den dolayı.a. (f.zf.) dikkatsiz.s.f.e. yapılan bir iyiliği gücendirecek şekilde hatırlatmayan. dürbün. -için.s. sansız. basiretli. .b. (a. (bkz. gr. adı sanı kalmamış (olmak). 5. (f.zf. nefisle. yok yere. beynamazlık.i.b. (bkz: binâen-alâ-zâlik). (f.) bundan dolayı.c.b.b. (f. başına kalkmayan. (f.a. neticede.) 1.a. 'önemsiz. yapısı. sakınmadan.) eşsiz.) zevksiz.i. kayıtsız. görücü. müteaddî (geçişli).s.

(bkz. benât) kız. binsâr bint Ayşe bint-i Osman bint-i ineb bint-i mehâd bint-ül-cebel bî-nûr bî-nümûd (f-b. . yüzük parmağı. ayrılık dolayısıyle zavallı bir hâle düşmüş olan.) 1.) iğe sarılmış pamuk ipliği. (f.b.) ateşle.i. işâretsiz. 3.) nihayetsiz. engel. (f.) tuzsuz. sessizlik. (f. (f.i. bot. yoksulluk. 4. uyanık. (dağın kızı) aksiseda. sonuç olarak.) görürlük. (f.ekinciler arasında su paylaşmak için kullanılan ölçek. meç. (f.i.) l. yayın ele alındığı kısmının ucu. (f-i. zavallı.) nişansız. Osman kızı Ayşe. rezil. [hatâ ile birini öldüren katil için diyet olarak şer'an verilmesi gereken yüz deveden yirmisinin bu neviden olması gerekir]. düzensiz.s. görebilme. (bkz: ebedî).) orta parmakla serçe parmak arasındaki parmak. sonsuz. (bkz: bi-nâvend). (f. [insanda ve denizde]. basîretkâr). lezzetsiz.s. (üzümün kızı) şarap. (a. 2. spontane. tuzsuzluk. (a. (a.b.2. görünmez.a. (f.) nihayetsiz. gözbebeği. kendiliğinden. kendi kendine. (bkz: bi-z-zât).burun. (a.s. 2. (f. vefasızlık. tükenmez.) nisbetle. görme kabiliyeti. fakirlik.zf. içinden.i.c.) nasipsiz. (f.) fels. uç.) manî.i. kuşdili de denilen dişbudak ağacının meyvası.) zenginlik. muhtaç. kadeh. lezzetsizlik. fakir.i.zf. çaresiz. nursuz. gören. tatsızlık.) belirmez. (bkz: hadeka).bînâyî-refte bî-nazîr bincişk bincişk-i züvân bînek bî-nemek bi-nefsihî bî-nemekî bînende bînendegî bîneng bî-nesak bî-nevâ bî-nevâ-yı firâk bî-nevâyî binevend bingân bingere bînî -bînî Âkıbet-bînî bî-nigâh bî-nihâye bî-nihâyet bîniş bî-nişân bî-niyâz bî-niyâzî bi-n-nâr bi-n-nefs bi-n-netîce bi-n-nisbe binsır. (f.) 1. (f. (f. (f. görüş.) namussuz.i. (bkz: piyâle).s. fr. uzak görüşlülük.s.s.s.i.s. iki yaşına girmiş dişi deve. (f.a. 2.) yalvarmasız.s.) bakımsız.) 1. sükût.]. görmez.b. (a.b.b.b.zf. (bkz. nasipsizlik. (a. ayrılığın nasipsizliği. 3. (f. uğursuz.i. (bkz: usfûr). (bkz: müstagnî).s.b. (f.b. akıllı. 2.) serçe kuşu. ilerisini düşünen.b. bî-misâl).a. (f.) 1.) 1. görücü.zf. (f.) l . 2. (a.s. kâse.) "görme kabiliyeti gitmiş" kör.). sonsuz.b. ihtiyaçsız. mülakat. [Arapçası "fincan" dır.) kendisi.) 1. (f. tatsız.b. 2. sonu görürlük. (f. 2. bir dereceye kadar.s. kendi kendisi. tas. (f.s.s. dağ tepesi. tatsızlık. yakar-masız.b.s.) sırasız.b.i.i.

b. (f. (a. 2. örtü gibi şeyler.. 3.a.i. tükenmez. münasebetsiz ve kötü yola sapan. kilim.b. (a. ahret kardeşi.i. oysuz. karşı karşıya döğüşme. meç. (f-b-s. yeğen.b.i. (a. renksiz.a.zf.zf.i.) yıkık. erkek kardeş. 3.s. yol bulunmayan sapa yer.i. (f.) çekinmeksizin.b.b.i. (f. 2. taslak halinde bulunan resim.i.) resmî olarak. 2. pîr.b.) 1.s.a. dostça.s.) arsız. körkuyu.). budanmış [ağaç]. soysuz.b. başarısız. 2. (bkz. (f.) 1. (f.) kardeşliğe kabul edilmiş kimse.) 1. yolsuz. i. i.kelimeleri zarf yapar rica ile. reysiz. (f.) 1.s. yıldırım. (a. kalbsiz.i. (f. (f.s.) 1. dost. . biraz.i.) renksizlik. bünye).b. (f.) derin kuyu.b. (f.) merhametsiz. (a. (f.) kılıç.b. (f.i. (bkz: bî-muhâbâ).s.b. (f.) damarsız. dökük. kardeşlik. kanatsız.) üveyi kardeş.i. (f. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan. (f.s.i. (bkz: birincâsf). rakabet ederek.s. pirinç [mâden]. çok yakın dost. aforoz veya sürgün.) kolsuz. ilâhî cevher.) savaşa atılma. (f. seccade. bî-reh bî-râhe bî-râhî bî-rahm bîrân. müzik bilmeyen okuyucu. ahret veya din kardeşi.) az şey. süt kardeşi [Acemler berâ-der şeklinde kullanırlar]. (bkz: bercîs1). -ederek mânâsına gelip. güçsüz [kimse].i.e. (f. 3. (f. birâzvân birbâs Bircîs bîreg bî-reng bî-rengî bi-resm bî-revgen bî-rey bî-reyb birîg birînc birincâsb (a. (a. 2.a. pilav. sakınmadan. (f.) fazla dallan kesilmiş. (f. çıkmaz sokak. renksiz. pirinç [hububattan]. hah.) 1.c.binye bî-pâyân bî-per ü bâl bî-perde bî-pervâ bir Bi-r-ricâ bi-r-rakabe bi'r bi'r-i muattal bi'r-i zemzem bîr bîrâd birâder birâder-i can-berâber birâder-i mâ'nevî birâder-i rızâî birâder-âne birâder-enger birâder-hande birâderî birâder-zâde bî-râh. hançer ve bıçak gibi âletlerin kabzaları içine bağlanan demir berâzbân ve berâzvân şeklinde de kullanılır]. döşek.i.) kardeş çocuğu. yolsuzluk.i. dermansız. harap.s.s. 2.[asıl ve mecazî mânâda]. Mekke'deki zemzem havuzu.s.) 1. bîrâne bîrâste birâz birâz birâzbân.b. 2.) 1.) yağsız.s. (f. viran. (f. ihtiyar. (a.) üzüm salkımı. nefiy.) şüphesiz. (f.) sonsuz. yatak.) -ile.) Müşteri (Jüpiter) [gezegen] [Farsçası Bercîs dir]. (f.) kardeşe mensup.) kardeşçe. düşüncesini söylemeyen.) 1.i. utanmaz. (f. hanende.) bot.s.i. 2. susuz. arsız. kardeş. (f. âbâr) kuyu.s. âdet olduğu gibi.b. tas. (f.

i. (a.b.i. yaygı.) riyasız.) firuze.b.s. (a. küçük göl. s. busat) kilim. değersiz yeşil bir taş.) . çimen. (f. Armoise miskotu. compositae artetnisialaxa ["ing mugwort miskotu.s.) . (bkz . (a. yabanî karanfil.s. göğüs. yeryüzü. (f. benzersiz. (a.) 1. 2.i. 3.) sebatsız. büsre). (bkz. talihsizlik. bîrze. bir benzeri olmayan. hâriçte. bî-sânî).a. (f. kâinat.birincâsf birişte birîşüm bî-riyâ birke birkıl birnîs birr birr ü takvâ birsâm birsân birsîm birsîm-i mâ' bî-rû bî-rûh bîrûn bîrûnî bî-rûyî bîrûz bîrûzec bî-rûzî biryân biryân-ı muhallâ bîrzed. (a. büyük havuz. "zemberek" denilen bir harp âleti. yüzsüzlük.i. hayır. (a.i-) 1. dönek. varsam. çocuğun ana ve babasına itaatli olması. (f. .a.s. 2.s.a. yeryüzü. haricî. (f-i-) l. (f. (f. ve i.) ibrişim'in hafifletilmiş şekli. şeytanboku. 2.i. (f.dışarı. selâmlık odası.b.i. tüfek. (f. olmayan şeyi varsayma. Misk otu. yalancı zümrüt. (f.) selâmlık dâiresi. bisât-ı hâk). (a.i.s.s. (bkz: bisât-ı hâk.s. sarı çiçekli bir ot. satranç tahtası.) cansız.i. bîrzî bî-sabr bî-sâmân bî-sân bî-sânî bisâr bisât bisât-ı arz bisât-ı berf bisât-ı felek bisât-ı hâk bisât-ı kevn ü mekân bisât-ı satranç bisât-ı bûsî bî-sâz bi'se Benât-ı bi'se bi'se-l-masîr bî-sebât (f.) hayâsızlık. bisât-ı kevn ü mekân). dış. büyük belâlar. [acı ve kokulu bir sakız]. (a. keçe. ne fena. (bkz. el etek öpme. bağışta bulunma. fr.i. 3. 2.e) "ne kötü. dünyâ. lât. anaya babaya itaat. döşeme. bürsen).c.b.) kısmetsizlik. yalansız. ne çirkin" mânâsına gelir. cehennem. tere.) bot.) yüzsüz.a. yonca. tava. alm.) aslı olmayan bir şeyi görür veya işitir gibi olma. (f. bot.a.b.) kızartılmış. zf.) at kestanesi. (f. gökzümrüt. nane ve piyazlı kebap.i.) 1. (f.i. (f. yeşillik.) sabırsız. fr.) 1. (a.s.s.) gerekli eşyası bulunmayan. (f. sermayesiz. (f.a. tepsi gibi şeylerde susuz veya az suda pişirildikten sonra kızartılan et kebabı [Anadolu'da toprak çukurda pişirilir ve adına "pîren" denilir]. (kar döşeği) karla kaplı olan yer.) parasız. gölcük. (f. Beifuss miskotu" dur]. suyoncası denilen. züğürt [kimse]. 2. zümrüte benzer. minder. (f. fazla. dışarıda. afetler.i. (a.) ikincisi olmayan. kasnı. (f. iyilik. arsız. büsre'nin c.i. hallucination. (f.a.s.i.s.) kısmetsiz.). koyun otu.i. [hafifletilmişi "birûn" ]. (bkz: bisât-ı felek.) bot. güzellik.) etek öpme.) bot.i. yeryüzü.b.

s. (f. (f.s.i. (f .i.s. (f. (f.) gevşek. (bkz: perûş).) sebepsiz. döşek.a.zf. bıldırcın otu denilen.i. (a.) yirmi 20 (f. çok kimseyi tanıyan. (f.b. (a. bol meyveli. yirminci.i. (f-i-) atmaca cinsinden zağanos denilen avcı kuş.b.s. (f. (f. (f. (a.i. faydasız.s. beceriksiz. savruk. bîserek bî-serân bi'set bi'set-i Muhammediyye bi'set-i nebeviyye bism bismil bismil-gâh. (bkz: besmele). gök.) âciz. 2.) kıymet.a. (a.. (a.s. (f. (f. sefil ve perişan. adıyla. değer.s.zf. çok tembel.s.) 1. (a.) vücudu sivilceli olan [kimse].) bektâşilerce bismillah yerine kullanılır.) yatak.) suhuletle.) sivilce. (a.) çıraklara. i.) ["bi+ism" den] ismiyle.b. ne cesiz.zf. artık.) 1.i. arsız. başsız.s. Peygamberimizin gönderilişleri.) çok konuşkan. çarpık. suhuletle. sevgilisi Şîrîn'in emriyle Kermanşah civarında deldiği dağ.s.b. düzensiz. (f. paha biçilmez.). hizmetçilere ve askerlere ayın yirmisinde verilmesi gereken ücret. (f.) boş.bî-sebeb bî-seher bî-semen bîser.s. bîstümîn bî-sûd bisut bî-sükûn bîsütûn Çetr-i bîsütûn bisyâr bisyâr-ber bisyâr-gû bisyâr-husb bisyârî bisyâr-kes bîş (f.) durmaz. eğri.) küstah.) çokluk. v. durmayan. âşık Ferhad'ın. (a.) iki hörgüçlü erkek deve ile bir hörgüçlü dişi devenin yavrusu. (f.b. (bkz: bi'set-i nebeviyye).) çok. bîsere bî-ser bî-ser ü bûn bî-ser ü pâ bî-ser ü sâmân bîserâk. hayvan kesilen yer.s. gökyüzü. kolaylıkla gibi.b. (f. 2. Çin'de yetişir zehirli bir ot. (f.) gönderme.s.b.) salhane.i.s. başıboş olanlar.i. zayıf [adam].a. boğazlanmış hay (f. utanmaz [adam]. (f-b. cılız.) sabahsız.) kesilmiş.e.i. (f.b.s.i. (a.s. hareketten kalmaz.b. ziyâde. (f.s. ipe sapa gelmez [söz.s. edepsiz. yok yere.b. kolaylıkla.) "başsızlar" ana baba terbiyesi görmemiş olanlar.) başsız.i.).a.) boğazlanmış. (f.b.) arkadaşı çok olan. . (bkz: büsut).f. hareket].) -ile mânâsına gelip -şems harfleriyle başlayan kelimeleri -zarf yapar.) mercan [taş]. bismil-geh bismillâh bismil-şüde bisr bisre bisBi-s-suhûle bism-i şâh bi-s-suhûle bîst bîstâh bistâm bistâr bister bîstgânî bistûh bistüm. (f. intizamsız.

değerli.e. amorphe. kusursuz. kaya koruğu.) şuursuzca.s.s. bot. h.) şüphesiz. (a.s. pek çok. (f. eksiksiz. tutsak. (f. saygıdeğer kişi.s.i. (f.a. (f. (bkz: şü-kûfe).s.) ormanlık. bişkele). bıldırcın otu ile beraber yetişen safran kökü. kim. benzeri olmayan. bişkene (f. (f.s.) 1.i. (a.i. (bkz: tufeyli).) şüphesiz.) 1. (f. küskü.a. (f. (f. (f. (f.a. (f. (bkz: bî-mecâl).a. benzersiz.) kuvvet. tedbirli. 2. altın. rastık. meşelik. becerikli.s. bişkel.) orman. asalak.s.) sığıntı. bişâret bîş-bahâ bîşe bî-şebîh bî-şekk bî-şekl bî-şerm bî-şevâib bîşe-zâr bî-şikîb bişing bîşî bişkel bişkele bişkene bişkûfe bişkûh bişkûl biş-mûş bişpûl biştâm bîş-ter bî-şübhe bî-şümâr bî-şuûr bî-şuûr-âne bitBi-t-tagyîr Bi-t-tanzîm bît bî-tâ bita' bî-taayyün bî-tâb bî-tâb-âne bî-tâbî bot.) şuursuz. dağınık. kendi gelen. sabrı tükenmiş.s. kusma.i.s. sabırsız. [eti panzehir olarak kullanılırdı].) fels. saçı.biş-i behâr bîş-i mûş bîş ü kem bî-şâibe bişâr bişâre.b. (bkz. ihtiyatlı.b.a.sazlık. i.) buruşuksuz. bişkele. beşaret).) 1. burgu. zool. gümüş kakmalı işlemeler.i. 3 kuvvetli. meşelik. tanzîm ederek. 2. 3. halsiz. (f. 5.i. kıymetli. (f-b.) utanmaz. kazma. (f.) lekesiz.b.) -ile. (a. dermansız. uyanık.a. ederek mânâsına gelip.i.) 1. tasa.. düşünmeden.kelimeleri zarf yapar. (f. değiştirerek. idraksiz.s. (f. uzun boylu [adam]. 4.b.) 1.a.b.a.) yüksek fiatlı. 2.zf. tanzîm ile. gıda. sazlık. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan.) 1. (bkz: bî-gümân).) 1. 2.a.i. gam. fazla ve eksik.b. 3.i. koyu şıra. (f.) takatsizlik. (bkz: bişkel. 2. pahalı.i. şekilsiz. daha çok. (f.) bitkin bir halde.i. (f. i. 2. heybetli ve muhterem. 2. s. fr. akıllı.s.s. . (bkz.). (f.) fazlalık.) daha fazla. varyoz.s. fareye benzer küçük bir hayvan. (f. (f.e. *kesîn. halsizlik. kıvırcık saç. çiçek. baldan ve hurmadan yapılan bir çeşit şarap.) kusursuz.s.) adı sanı belirsiz. tutan ve saçılan şey. 4. (f.i. [bıldırcın otu zehirinin panzehiri olarak kullanılırdı].b.) bitkin. bıldırcın otu ile beslenen bir fare.s. gaseyan. balyoz.). düşüncesiz. yorgun.) 1. bişkene). eksiksiz. 3. Allah. (f. esir. kasavet. 4.s.i. (f.s. i.b. (f. (a.) kuvvet ve iktidar sahibi. i. sayısız. (f. 2.) hadsiz.b.b. (f.) perişan. (f. çevik. tutuş.). işe düşkün. (bkz. eğri anahtar. (f. (bkz: galî).zf.

takatsiz. geceleme. bitke-i haşeb tahta parçası.zf. talaş. bi-t-teşvîk (a. bî-tâkat (f. bityâr.i. (bkz: beytûtet. bîvâre (f.) faydasız.) 1.s.bî-tahammül (f. bi-tamâmihâ.) istek ile. bi-t-tahkîk (a.b.) tedbirsiz. bi-t-tarîk-it-temsîl (a.) sivrisinek. rastgele.zf. herhangi bir kimseyi ve yanı tutmaksızın. (bkz: bîver). hakkı ve kanunu çiğneyerek. kimsesiz. zf. bivâbet (a. günahkâr. büven.a.) tahammülsüz.) âciz. kesinti. bi-t-tamâm (a. bi-t-tasmîm (a. boş.b.) Allah'ın takdiriyle.s. 2.zf. kışkırtarak.) tarafsız.zf. bî-vakt (f. gecele-yiş.s.s. bi-t-tesâdüf (a. bî-taraf (f.a.a.zf. bi-t-tavassut kabûl eko.a. garip.) hurma çiçeğinin kapçığı.) zulüm ile. tahkik ederek. bi-t-tarîk-it-tecrîd (a. haydi haydi.zf.cü. . araştırarak.b.) geceleme.i. çaresiz. kesilen bir şeyin ufak bitke (a. bî-tâil (f. (bkz: bi-t-tahrîk2). aforti-yori.zf. bi-t-teâdî (a. (bkz: bit-tişvîk). bi-t-tedrîc (a. (bkz. işe yaramaz.s.) takatsiz.) güçsüz. azar azar.a. tamamen). (bkz. gece kalma.s. bi-t-tahrîk (a. bi-tamâmihî (a. bi-t-tav' (a. teşvik ederek. (bkz: bevân.) teşvîk ederek. biûza (a.i.) ibâdetsiz.zf. nâ-be-hengâm.s. poliçenin muhatabı tarafından kabul edilmemesi hâlinde. bi-t-tab' (a.) tabiatıyla.) gece kalma. bi-t-te'sîr (a.zf. bi-takdîr-illâhi teâlâ (a. bitlâb (f. tediyesi red ve protesto edilen poliçenin üzerinde ismi bulunan herhangi bir şahıs adına. bîte (a.s.) tarafsızca.) tecrit.) kusuru.) güve.) te'sir ederek.) "onbin" sayısı. kışkırtarak. bevâbet).) tamamıyla. bî-tâk (a.) derece derece. cü. hareket ettirerek.s. nâ-bemevsim).b. tabîî olarak. (bkz: bi-tamâmihî. tasarlayarak.) yoluyla. bîtet). bi-t-tarîk (a. poliçe bedelinin herhangi biri tarafından ödenmesi.) tamamıyla.a. ayırma yoluyla. dayanılmaz.a. güçsüz.i.) kurarak. bivân (a. eksiği olmayan. ikinci bir şahıs tarafından yapılan ve işin yürütülmesini kolaylaştıran kabul. keder. bîte).) tevkif edilerek. uygunsuz. uzun uzadıya. (bkz: takat). zf.a. sıkıntı. tutuklanarak. ebvine).zf. menfaatsiz.s.zf. bevvân). bityâre (f-i-) elem.i.s.c.).) vakitsiz. bî-taksîr (f.zf.a.) etrafıyla. bi-t-tafsîl (a. bîtet (a.i.b.) ufak parçalan. bî-takvâ (f.) tahkik ile. bîv (f. bi-tarîk-il-evlâ mant. bi-t-tevkîf (a.zf. oynatarak.i.) tesadüfen. bîvâr (f. bi-t-tavassut tediye eko. *etkileyerek.zf. bî-tarafâne (f.zf. bî-tedbîr (f. hepsi. (bkz: beytûtet.) benzetme yoluyla. tomurcuğu.i.

i. (f. (bkz: bezle).i.i. (bkz. (bkz.s. sermedi). desîse.s. 2. biyâât) satılık mal.) .) kocasız kadın. âşık hilesi. bi-z-zevât) kendi. (a.) 1.) vefasız.bî-vâye bîvâyegî bîvâz bîve bî-vech bî-vefâ bî-vefâyî bîvegî bî-vend bîver bîve-zen bî-vukuf bî-vücûd biya' biyâet biyâh bizBi-z-ziyâre Bi-z-zikr Bi-z-zarûre -bîz Fitne-bîz bizâ' bî-zâd bîzâr bîzâre bîzâre-i bîdâre bîzârî bi-zâtihi Müteharrik bi-zâtihi bizâz bî-zebân bî-zeneb bî-zer bî-zevâl bizh bizişk bizişkî bî-ziyâ bizlâh bizle bizle bi-z-zarûre bi-z-zât bornûz bostân (f. sermed. (a. (a. hasis. hayırsız.a. (bkz. tarayan. (f.s. cerrahlık.a. vefasızlık.s. 2. anoure. perişanlık. şaka.) dulluk. (a.) 1.) -e. (f. entrikacı.). dönek.i.) vefasızlık. câvid.) eli kesilmiş olan adamın elindeki yara. bürnüs). (a.c. (bkz: ebedî.s. kalburdan geçiren.) ister istemez.s. (f. (bkz: savâmi).) pejmürdelik.i. usanmış. (f.s.i.a.a. (f. (f.b. yarasa.zf) kendiliğinden.) ziyâsız. (f. nasipsiz.s. sonu olmayan.s. kuyruksuz.b. al. gibi.) gündelik elbise.a.s. (f.b.) hekim..a. cimri.) zahîresiz.i. ile. altınsız. (f.) 1.zf.b. c.s.i. (a.) hîle. küskün. geveze [adam].c.s. (f.) kollu ve başlıklı hamam havlusu. (bkz: bezâzet. (f. (a.s.b.i.) fakirlik. bîvâr).i.e.) behresiz. azıksız. sebze bahçesi. (bkz: beyâh).s.) birisine kaba ve çirkin muamelede bulunma.) bezginlik. ışıksız.i.b. (f. mahrum. (f.zf. büzûzet). -rek mânâsına gelip. ziyaretle. pinti. büyâh) ufak balık. (f.i.) vücutsuz. (a. otomatik.a. (f. (f. . (f.b.b. (f. küskünlük. kavun karpuz. (f.c. zarurî olarak. (f. kendisi.i. (a. dul. bî-zebânân) dilsiz.) dul kadın.) rahatsız. zikrederek.b. fr. (a. 2.b.) gadir. bıkmış.) zevalsiz.s. muvafakat. (a.) sebebsiz.) eleyen. (bkz: bi-cişk).i. doktor.i. eklendiği -şemsiye harfleriyle başlayan. (f. kabul.) lâtife.) durmayan.i.b. çenesi düşük. (f.) kiliseler.b.s. (f.) hekimlik. (bkz: bi-n-nefs).i. câvidân.a.b.i.) zool. bîa'nın c. (a. fitneci.i. kendi işler. (a. bûstân). kıyafetsizlik.s.kelimeleri zarf yapar. (f. (bkz: huffâş).b. karanlık. (a.

i. varı yoğu.i.) erkek kurt.) saha. boy u t. mat. (bkz: bûy). (f. gözyaşı pınan. bahîl'in c. longueur de tangente. (f.i. varsayılan uzay. (f. deniz haritalarında çoklukla tatbik edilen bir ölçme usûlü. elsıkılığı. 3.) 1. şiddetli ses. fiz. fr. hezâr).i. buğu buhara mensup buğu ile ilgili (a. göl. (a.) 1. distance focale. râsıdın gözünde meydana gelen açı. göze arası boşluğu. eb'âd) 1.i. 2.i. (a. (f. uzaklık. (a.i. râsıtla semâdaki iki yıldız istikameti arasında.) Dev-leti'nin Mısır'daki 7 ocaktan ibaret olan askerî teşkilâtı.i. 2. (a. avlu.i. (a. (f. serkeşler.' (a. anat. fr. (a.) bülbül (bkz: andelîb. (t.i.bostâncıyân.) leş yiyen kuşlar. selva).b. anlama. (a. bıldırcın. odak uzaklığı. turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. *açı uzaklığı.i. bûhe buhak buhalâ' buhâr buhârî buhayre buhayre-i dem'iyye buhbûha buhl buhle saray teşkilâtında. distance angulaire. pintiler. alan. fr. espace intercellulaire.c.b. ansızın gelen yağmur.) semizotu. bûbürdek bu'd Bu'd-i mesâfe bu'd-i beyn-el-hücrevî bu'd-i mizvâ bu'd-i mücerred bu'd-i nîreyn usûlü bu'd-i kutb bu'd-i mihrâkî bu'd-i mümass bu'd-i müzevvâ bu'd-i semt-ür-re's bûd bu'd ü nebûd bu'dân bûdene budha budû' bûd ü ne-bûd bû-fürûş bûğ bugas bugat buğrâ buğz bûh. çil [kuş]. (f. fr.) insanın bütün malı ve eşyası. astr.i.i. 2. 2. (a.a.) koku satan.b. şiddetli sel.) kin.i. kutup uzaklığı. 3. (a. Hârizm hükümdarlarından birinin lâkabı. gidilen yolun uzaklığı.) 1.i. mat.i. ağır ve pahalı ev döşemesi. (a. astr. meydan.i. erkek baykuş.) 1. distance zenithale.i. sevmeme.geo. anat.i.i. omuzda. 2. pâdişâh saraylarının korunması ile vazifeli olan kimseler. haykırış. (a. tamahkârlar. (f. var yok. fr.) orta yer. (bkz: adavet). fr.) varlık. buhûl). kıymetli kumaştan yapılmış yaygı.i. 2. (a. âsîler.) haksızlık edenler.i. (bkz: eb). aralık. pintilik. can sıkılma.) koku. dis-tance polaire.) ıraklar. astr.) 1.) küçük deniz. top.) cimrilik.) l. saha. ba'hl. bostâniyân bölükât-ı seb'a bû bû buâk bûb bûbürd. (baîd'in c. 2. (f. uzaklar.) baba. bostancılar.i.) cimriler. nefret.) kucakta. (bkz. (f. çakır doğan. başucu uzaklığı. elde götürülmek üzere hazırlanmış eşya çıkını. .i.i. (f. (bkz. turna kuşu. 'teğet uzunluğu. bâgi'nin c.

2. (a. mahdum). (a. (f. kabine buhranı. meç.i. bür'ûme). bûme bûm-i musîbet bûm bûmbâr.s.c. otlar. bürûm. (a.h. (a. toprak. düşüncesini. karışık bir hâl alması. 2.) 1. siklamen. musibet.) alçakgönüllülükle hakkını isteme. nöbet. tomurcuk. bağırsak. yeşillikler. (bkz: bahûr-dân).) eski Yunan hekimi meşhur Hipokratis.i.) sebzeler. izinde olanlar. hastalığın en ağır zamanı. kriz. henüz açılmamış çiçek. (f. (a. yer.) tütsü. kıyma. (bkz. obur. 2. (bkz: ra'd). konca. kanâatini ve işini sık sık değiştiren kimse. (a.) ses kısıklığı. . belâ.) ünlü hekim Hipokratis'in yolunda.s.) izdiham. s . bot. (a. bıka') 1.i.) gök gürültüsü. (f. yurt.i. âfet.) cimrilik.i.) 1. (f-i-) 1. fr. bûmhen).f.) zool. tabîat.i. meç. (bkz: bahl.) yer yer. 2. kritik sıcaklık. koyun bağırsağı. baykuş.i. huy.) oğul. 3. ülke. onunla ilgili.s. (a. (a. (f. (bkz: ferzend.i. bir işin tehlikeli. (a. ebhâr. iki hörgüçlü deve. düdük. cyclamen. (a.) zool.) 1.) eski Yunan hekimi ünlü Hipokratis'e ait.i. leke.) 1. 3.) 1. tavşankulağı. (bkz. hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet hastalığın iyiye yüz tuttuğunu gösteren nöbet. ebhur). (a. sürülmemiş tarla. bûmehin (a. (bkz: ekûl).i.c.i. a. bulunduğu yerin rengine giren ve böcek yiyen. koyun ve benzeri hayvanların kalın bağırsağı.h.i.i. fiz. baykuş. i. sıçan büyüklüğünde bir hayvan.i. belâ baykuşu.zf. 2 .) Beyt-ül-Mukaddes'i harabeden ve yetmiş bin Yahudiyi öldürdüğü söylenen Bâbil Kralı Nebukadnezar. hastalığın fenalaşma nöbeti.) zool.) boru. 2. (a. (a. kalabalık. benek.) çok yiyen.). bakl'in c. güruh. pirinç ve şâire ile doldurularak yapılan bir yemek. yer.i. kalabalık. buhtûr Buhtunnasar buhû' buhûh buhûl buhur buhûr buhûr-i meryem buhûr-dân bûjene buk buk'a buk'a buk'a bûkalemûn bukkarî Bukrat bukratî bukratiyyûn bukta bu'kûke bu'kûket-üs-sayf bu'kûket-üş-şitâ' Bukul bu'le bûm.buhrân buhrân-ı ceyyid buhrân-ı kâmil. 2.i.i. (f.i. bahr'in c. ("ku" uzun okunur. yer sarsıntısı. a. (a.i.) denizler. buhl).i. kışın zemherirdeki hali. 2. cemâat.i. dağınık.s. ("ka" uzun okunur. perişan. bûnbâr bûme bûmehen. (f. deprem.) 1. yaz mevsiminin en sıcak zamanı. 2. (a. yalan söz. (f.i. (bkz: bahte).i. memleket memleket. tütsülük. (bkz: bihâr. buhrân-ı mahmud buhrân-ı redi' buhrân-ı vükelâ buhran sühûneti buht buht buhte buhtû. (a. (f. toprak.) 1. büyük yapı.

(bkz. kuyumcuların kullandıkları tuza benzer bir madde. (f. Türkçede "Fındık altını" denilen Bundukî adı.i.i. (a. Hut (Balıklar) burcu]. 1) Sünbüle burcu.) hasır dokuyan. fıstıkî renk. parmak boğumlarının oynak yerlerindeki kemiklerin sivrileri. kale. [Hamel. 3.) yüksekte bulunan nişangâh. (a. Arslan takımyıldızı. kuleler. çukur. havalı burç. sulu burç. meç. haşlanmış buğdayın döğülmüşü. Sevr. [Seretan. teberzed). 2. herhangi bir şekil gösterilen ve kendisine özel bir ad verilen hareketsiz yıldızlar kümesi. 2.i. Cedy. Terazi (Aquarius) burcu].) pirinçli ve yoğurtlu ıspanak ve benzeri sebze yemeği. fr. (a. güzelin ağzı. etek öpen. (a. 4. Venedik şehrinin Arapça adı olan Bundukiyye'den gelmiştir. sülün. Cevza. dip. (a. (a. burûc) 1. (f.i.) 1. (a.) 1. ufak ve yuvarlak tane. Seretan.) bıyık.h. Kavs. ateşli burç.) fındık. temizlenmiş koyun bağırsağı. zool.s.) hasır. (f. (a. nebat şekeri.s.) Tatar oku.i.) 1. Arapçada ve bâzı Türk lehçelerinde yaşamış olup daha ziyâde Arap âleminin doğu bölgelerinde kullanılmıştır].c. 2) Arslan burcu. Süleyman'ın uçan tahtını taşıyan rüzgâr. 3. auphin. Muhammed'in Mî-raç'ta bindiği binek. Yunus.) 1. i. 2. Sünbüle. astr.i. etine dolgun delikanlı. i. nihayet. burc'un c. (f-i-) öpme.bûmhen bûn bunduk. burc-i âzerî burc-i bâdî burc-i eşref-ahter mîzân burc-i Delfîn burc-i evliyâ burc-i hûşe burc-i Süreyya Burc-ül-Esed burcâs burcuma bûre bu're burha bûriyâ bûriyâ-bâf burûc burûc-i isnâ aşer burût Burzag bûs.i. (f. bunduka bunduk Bundukî bundukiyye bûr bûr Burâk Burak-ı Cem bûrânî burbûr burc burc-i âbî burc-i âteşî. 2.i. (a. Hz.) 1. (f. burç). (f. uğurlu yıldızlardan meydana gelen Terazi burcu. (a. i.i.i.) 1. (bkz. delikanlılık çağındaki neşe. çölde çukur biçiminde yapılan ocak. f. Akrep.i. hedef. 2.i. Mizan. yuvarlak bina. (bkz.) öpen. i. öpüş.s.i. kızıla çalar at. (Güneş medarının) on iki burcu.i.s. Bağdat şehri.i. Akreb. bûmehen.) parmak boğumu. (f. (f. bûmehîn).) çok cins olan dişi deve. tüfek kurşunu. bûse bûs ü kenâr -bûs Dâmen-bûs (f. [Cevza (ikizler). [Hamel (kuzu).) Hz.b. (a. 2.) . Esed.) bulgur. rahim. doru. 4. öpücük. (a. kolay. (bkz: ber-zûg). astr.i. 3. hisar çıkıntısı kule. Esed (Arslan). . [bunduk kelimesinden gelen bu ad.i.i.i.) dünyâ ve ahrete hayrı olmayan kimse.) bir altın para. (a. Güneşin ayrıldığı on iki kısımdan herbiri. öpme ve kucaklama.i. (bkz: büste).) hisarlar. Delv.s.hasırcı. Kavis (Yay) burcu].

) öpmek.) -öpücü. (a.i. Hızır Bin Abdullah'ın edvarında geçen. butûl).i. öpücü.i. (f. (f. bisât'ın c. bahçe.b. çürüklük. küçük karın veya göz.i.i. kökünden çıkar çıkmaz. (a. kuyumcu kalıbı. (f. (f. (f. (f. basî'in c. (bkz.i.i.b. minderler. pûselik). bûse-çîn).b. (f. (bkz. anat.m.b. gövdesiz ve kısa saplı nebatlar. (f.i. (f. (f. anat. öpen.) buse.) kilimler. keçe yaygılar. etek öpme.) öpülmüş.i. bûstân).i.) şapır şupur öpüş. (f.) bahçıvan.) serçe parmak ile adsız parmağın uçlan açıldığı zaman aradaki açıklık.) zool.i. kapan. Şiraz'lı Şeyh Sadî'nin ünlü eseri. (bkz: bûse-gâh. (f.) terler.) gecikme.i. hücre.s.i.b.i. alan.i. döşekler. sebil v. muz. toplayan. öpücük toplayan. (bkz: bostan. 3.s.) bahçe içinde bulunan köşk.) ufak ve parlak bir böcek. (f. (f. (bkz. sol kanncık.) öpülecek yer.) iyi huy.) 1. dal ve yapraklan yerlere yayılan.i.) şapırtılı öpüş.b. (f.b. (f. 2.s.) hastalanan koyun.b. (f. beyhûdelik. çeşme. 2. boş oluşu.) kanncık.i. (a.i. (a. (a.b.) öpme.) bostana ait. soğancık.) bot. tatarcık. gül ve çiçek kokularının çok olduğu yer. mezartaşı. (bkz.) 1.i. bûstân-fürûz).). bâtıllık.). sorguçlu ve kırmızı gagalı bir kuş.busat bûse-câ bûse-çîn bûse-gâh. busende). öpme. (f.) bot. bûse-geh bûse-lik bûselik-nevrûz bûsende bûse-rübâ bûse-şikesten buseyle bûse-zen bûs-gâh bûsî Dâmen-bûsî Dest-bûsî bûsîde bûsîden bûsîr bûsiş Busm bûstân bustân-bân bûstân-efrûz bûstân-fürûz bûstânî bûstân-pîrâ bûstân-serâ busu' bu'sûsâ bûş butayn butayn-i eymen butayn-i eyser bûte butha butîmâr butlân butlân-ı da'vâ butu' (a.b.i.) "bahçe süsleyen" bahçıvan. çok zaman su kenarlannda bulunan ve balıkçıl denilen. kuyumcuların altın ve gümüş erittikleri kap. el öpme. (f.i. (bkz. buselik makamıyla nevruz sesinden meydana gelmiş terkip. gibi mermer veya değerli taşlardan yapılan eserler üzerine ucu kıvrık bir yaprak şeklinde oyma motif.) bot.i. (f. sağ kanncık. (bkz: bûse-rübâ).s.b.) öpen. boşluk. dâvanın esassız. pota. bûse-geh). s. keçi gibi hayvanları sağaltmak için bacaklarına yapıştırılan bir çeşit laden. haksız.b. (f.) öpülecek yer. g.i.s.i.) öpecek yer. (f. geç kalma. (f. (a.i. (f.b.s. katmerli horozibiği denilen bir çiçek.) buse. öpücük alan. . sığır kuyruğu denilen ve ayı kulağına benzeyen bir ot.b. (a.

(a. semizlik otu veya koç otu denilen ve ilâç olarak kullanılan bir ot.i. eşlik. 2.) kokma.i.i. (a.i. kısmet. aşık kemiği. çiçeklerin kokusu.i. (vefa kokusu) (karşılıklı) vefa bulmak ümidi.) bot.i. (bkz: butlan). şaşılacak şey. eş. (f.i. biber. (f.) sövme.) oturma [bir yerde].) 1. sahip.) güzel kokulu. (f. 2. müfredi "bedîl" Türkçede kullanılmaz]. (f.) kokululuk. (f. çürüklük.i. başak.) 1. batn'ın c.) ağzın iç tarafı. bilgi.i. nasip.) anat. karınlar.) koklamak. (a. (f. 2. nasip.) kuş yavrusu.m.s. akılsız. (f. (f. (f. (f.i.s. en kıymetli olan şey.) 1.) buhurdan. nefs.) boşluk.i.) tarçın. nasip. (a. soylar.) 1. beyhûdelik. kötü. (f. ayrılma. beç büd büdâd Büdalâ' büdbüdek büdd büdde (a.i. yokluk içinde bulunma. bücül bücûs büç .i.) 1. 2.i. 5.) 1. (bkz: zevce). sevgi. (a. (bkz: büde2).i. (a.s. palazı.s. (a. kömür. hisse. bücriyye bücûd bücûl. (a. tabiat.i. (bkz: zügal). son. (bkz: tebâüd). (f.i.) 1. (f. avurt. (f.) çavuşkuşu. buûs bûy bûy-i ezhâr bûy-i ruh bûy-i ümîd bûy-i vefâ bûyâ Buyahyâ bûyçe bûy-dân bûy-dâr bûye bûyî bûyîden bûyiş bûy-perest bûysûz bûzâr bûzîdân bûzîne. fena.) tuvalet çekmecesi.i. (bkz: büdâd. kimyon ve benzerleri gibi baharlar. gözbebeği.) av köpeği. meç. ümit.) ilim.i.) bot.) 1.i. bedîl'in c. ibibik kuşu. bön kimseler [müfret olarak kullanılır.b. (a. 2.b. maşa. koku. nesiller. encam). i. vazgeçme.) kankocalık. (bkz: hüdhüd). (f.i. hisse. (f-b. son. sarmaşık [ot]. (f.i.) Azrail. umma.i.i. (*umut kokusu) ümit belirtisi. uzaklaşma. (a. bûznîne buzm buzra bü-bü' büc bücâl bücc bücdet bücr bücriyy.butûl butûn buûle buûlet buus. pay. (a. karanfil.i. en değerli. (a. 2. 2. (a.) kokulu.i.i. pay. tilki hayası.) 1.b. 3. rûh'un kokusu. belâ. şer. (f i) maymun.i. (bkz: büdde). (f. topuk kemiği. . 2. ateş koru. (a.i. (bkz: şetm).) keçi. vazgeçme. (a. üst dudağın ortasından dışarı doğru taşan et parçası.) 1. (f.) kadın. 4. huy. nihayet.) anat. bûzine. 2. (a. tamah. (f.) özleme. 2. 6.s.i.) budala.) âfet. nihayet. sersem.i. (bkz: tebcîd). musibet. pay.

2. gayreti büyük.) 1. soluganlık. (bkz: büd2). (f. (bkz.büde büdün büdûr bügas bühlel bühlûl bühme bühr bühre büht bühtân bühtür. sevinçten doğan gözyaşı.i. 4.i.s. (a. (a.) hızla geçme.s. (bkz: andelîb. (a.i. belde'nin c.).b. 2. saksı. (a. 2. şarap. hezâr). belagat sahipleri. yüce.s. (a. behût'un c. bâkî'nin c.s. behve'nin c.i. çılgın bülbül. tan yeri.i.b. (a.i.) 1.) 1.) ağlatıcı. beld. kadeh. (a. talihi uygun.) kısa.i. belâbil) güzel öten mâruf kuş.b. kesik kesik soluyuş.s. (a. (a. çok tuhanık. c.b.s. (bkz: behlûl).) yıldızı yüksek. (f. geniş yer. erken.) kurbanlık develer. ıslaklık. (a. bihâm.c.s. 3. iftira. (a. bihâmât).) ahmaklar. (a. bühtüre Bühûr bühüt bühüvv büjhân büjmeje büjûl bükâ' bükâ-yı sürûr bükâ-yı şedîd bükâ-alûd bükâ-engîz bükât bükm bükre bükse bü-l-aceb bü-l-acebî bü-l-acebter bülâlet bülbül bülbül-i genc bülbül-i nâlân bülbül-i şeydâ bülbülân bülbüle bülbülî büldân bülega' bülehâ bülend bülend-ahter bülend-âvâz bülend-bâlâ bülend-bîn (f. ışıklı. (a.) kaya keleri.s. (a. (a. haykırma. aşık kemiği. a. (f. (f. behv. (f.) ağlama. meç. (bkz. maşa. gözyaşı dökme. begas).i. bühüm.) 1. memleketler. bodur. baykuş. (a.) yüksek ses.i.i. 2.i. belîğ'in c. (f.i.) ağlatıcı.s.i.). bir seyyarenin (gezegen) bir günlük hareketi. (a. kertenkele. (a.) uzun boylu. misafir odaları. dere içindeki çayırlık ve sazlık.b.) 1.s.i. çok hırslı. (a.).) 1. iller. (f. (bkz: behme).) ağlayanlar. yer altındaki hayvan ahırları. 2.s. (a.i. bülbül'ün c.s. imrenme.) çok acayip.i.s. 3. çok şaşılacak şey.) 1. himmeti.) emzikli su kabı. ("ga" uzun okunur. kiremit parçası. seher. 2.) topuk kemiği. renkli deri.) sık sık soluma.b.i. 2.) yaşlık. (a. ağaç kavı.) duyanları hayrete düşüren yalan ve iftiralar. (a. düzgün ve tertipli olarak meramını anlatanlar. (f. iftira. (bkz: bâmdâd). yalan. (a. budalalar. ebkem'den) dilsizler. hüngür hüngür ağlama. (a. (bkz: belend). bedene'nin c.) şehirler.i.) beliğ olanlar.i.b. kaydırak.i. (bkz: bü-lûlet). . 3. yalan. ağlayan bülbül. (a. ileri geçme.s.) sabah. çok tuhaf.i. (f. (f. bir çeşit zerdali.) yüksek.s.) aydınlık. [doğrusu "belend" dir].) son derece şaşılacak şey. behlel).) çok acâiplik.) bülbüller.c.i.

).) en yüksek. (bkz: bel'ûm).) kavga. çöl.s. (a.) âciz.) kadırga balığı denilen bir nevî deniz canavarı.) payesi. (bkz. varlık. (a. (a.a. i.s.i.) sebatsızlık.) boyu uzun ve biçimli olan [adam].) yücelik.) hançere.a. boşboğazlık. yorgun olma. (a. erginlik.) esas. bâlâ-pervâz). 1) tırnak kökü.s. i.) geçinmeye yetecek kadar olan şey. (bkz. ("gu" uzun okunur. i. son.s.s. serv endâm).s. . 2. Bülûcistan halkından olan. (a. (f.i.s.i.s.) 1.c. ["benbek" de doğrudur]. gayreti. nişan. dip. rütbesi yüksek. (f.) çok vefalı.s. yükseklik.) "yüksek uçan" izzetinefis. kargaşalık. kalenin dibi.b. kasık. belûl).b. (f.i. temel. (a.) maymun iştahlıcasına. ilâçlı hap.i.i. (a. kendinden büyük işlere karışan [kimse]. (f. (bkz: bülâlet).i.). (f.) köklü. kuyunun dibi. reşîk. bülgâme). (f. bül-heves).) dangalaklıkla. (a. ıslaklık.b.b. horoz ibiği. (f.i. (f. 2) acele. (f.s. algune).i. belâkîk) düz ova. 3.) geçinecek kadar şey. ["belûkka" şekli de kullanılır].) Kadınların yüzlerine sürdükleri bir çeşit düzgün.) yaşlık. boşboğazlıkla.b. isteği çok kimse.) yüksekte uçan. f. keyfine buyruk.a. beceriksiz. himmeti. maymun iştahlı.i. gırtlak. (f. (a. burun ucu. Bülend-bîn).) çok kuvvetli. (f. allık. (a.b. (f. (f.s. (bkz. yaramama.s. koltuk altı. sapı.) aklına geleni yapmak isteyen.b.b. maymun iştahlılık. yerleşmiş.s. çalışması yüksek olan.b. (f. (f.b.) boşboğaz. (bkz: benbek).) erkeklik yaşına girme.) daha yüksek. (f.i.b. (bkz. (bkz.s. (bkz.) her şeye istekli olan.zf.b. (bkz.) büyüklüğe eğilen.b.b.b. üzüm çöpü. (f. (f.i. (f. münasebetsiz söz söyleyen. Osmanlı şâirlerinden merhum Râsih Bey'in henüz basılmamış olan edebî bir eserinin adı olduğu rivayet edilmektedir]. (f.bülend-girây bülend-himmet bülendî bülend-iktidâr bülend-kadd bülend-nazar bülend-pâye bülend-per bülend-pervâz bülend-ter bülend-terîn bü-l-fudûl bü-l-fudûlâne bü-l-fudûlî bülga [Bülgat-ül-ehbâb bülgâk bül-gâme bülgat bülgune bül-heves bül-hevesâne bül-hevesî bülû' bülûc bülûg bülûh bülûkka bülûl bülûlet bül'ûm.) büyük.zf. bül'um bül-vefâ bün bün-i bagal bün-i bînî bün-i câh bün-i hisâr bün-i hûşe bün-i nâhûn bün-i rân bün-âver bünbek (f.i. kök. (f.) iyi çalışır.i.) dangalaklık.b. her şeye istekli. h.s. onur sahibi.b. (a.i.

) 1. bünye ile ilgili.c. zengin. yapı. 2. asîl ve kibirli kimse. (a. (a. (a.i. (bkz: bürûd1). Hz. Hz. Kâab bin Züheyr'in. esas bina. ağırbaşlılık.i.) sabırlılık.) isimlere eklenerek "götürülmüş.i.) 1.i. (a. (a. törpüden çıkan kırıntı.i. (a.i. parmak boğumlarının oynak yerlerindeki kemiklerin sivrileri. (f. çizgili. structure secondaire. yer.s. berâcim) parmak boğumu. (a. şey. 2.) bünyeye ait. Hadramut bölgesinde dokunan aba. (f. (f.i. temel.) uysal. . f r.) bir çeşit çubuklu kumaş. (a.i. (a. (a. set.i. ağırbaşlı. structure primaire. (f. tahammüllü. sağlam yapı. sancaklar. asıl. bend'in c. temel.i. 2. payanda. (bkz: bünlâd). (f.) bünyeyi kaldıran. 2. (a.i..i. muamma. çadır.) soğuk. ağaç yongası.) içine para.) büyük bayraklar. [Farsçadan Arapçalaştırılmıştır]. kuruluş [doğrusu "binye" dir].i. sıtma hastalığı. (a.i. âşık gibi. hoş kokulu bir çeşit kabuk. 2. duvar . yapı.b.) bilmece.) Arab'ın giydiği bir çeşit aba. structure interne.s. (a. destek. (bkz: bündâd). buru').) 1. hâlisi.s. duvar. bir şeyin aslı. sabırlı. hırka. sağlam yapı.f. Muhammed önünde okuduğu kasideye karşı. set. sıkıntıya katlanan [kimse].) ev bark sahibi. esas bina. bot. bulmaca.) yapı. zulüm yapısı.) 1. birinci yapı. fr.) hastanın iyiliğe yüz tutması. temel. aba.s. (a. Yemen'de yetişen kahve ve ağacı.b. (a. 2.bündâd bündâr büngâh bünk bünlâd bünn bünûd bünüvvet bünyâd bünyâd-ı kavî bünyâd-ı zulm bünyâd-ger bünyân bünyân-ı kavî bünye bünye-i dâhiliyye bünye-i sünâiyye bünye-i ûlâ bünye-hîz bünyevî bür' Bürâ' bürâd bürâye bürcüme bürd bürd-i Hazremî bürd-i muhattat bürd-i Yemânî bürd bürdâ' bürdbâr Bürdbârî bürde Kasîde-i bürde -bürde Dil-bürde (f. vücut. dut ağacı kabuğuna benzer.i.s.i. yonga. evlâtlık. payanda. (f.i. 2.) bina yapan. ikinci yapı. bina. (f. fr. bot. vücûdu canlandıran.) yontulan ağaçtan çıkan döküntü.) oğulluk. (f.i. bot.b.) 1. iç yapı. (f. (bkz: ber'.i. Muhammed'in sırtından çıkardığı hırkayı kendisine giydirmesiyle meşhur olan bir kasidenin adı.) 1. esas. beden.s.) hek. bina. Arabistan'da kahve ağacının yapraklarından ve henüz olmamış meyvasından yapılan bir çeşit turşu ve salata. eşya ve yolculuk malzemesi konulan oda. yapılış. çubuklu kumaş.) 1. götüren" mânâlarına birleşik kelimeler yapar. makbul bir Yemen dokuması. destek. götürmüş. (a.

) l. avlu. çıplak.i. kesilmiş ["kesmek. bürku'). (bkz: berku'. bürkânî yanardağa mensup. kesilmek" mânâsına gelen bürîden mastarından]. bürîde-ser (f.) açık. ufak göl [Arapçası birke dir]. ["bereh-ne-gî" olarak da kullanılır]. İsa'nın mucizesi.) boru denilen bir müzik âleti. (f. tül. volkan.i. bürîn (f. bürhet-en min-ez-zemân bir hayli zaman. uzun zaman. ev ve kale kapısı.i. 2. (f. (bkz: berku'. 3. l.b.) göğsü. volkanik.bürdek bürehâ' bürehne bürehne-gî bürehne-pâ[y] bürehne-ser bürehne-sîne bürgu bürgus bürgu-zen Bürhân bürhân-ı katı' (f.) kesilmişlik.). martı kuşu. bürîde-düm (kuyruğu kesik) talihsiz.) dilim. bürka').s. çember. Bürhâniyye (a. örtü atan. (a. tümdengelim.) çıplaklık. bağrı açık. 4. zool. (f.) Ahmediyye tarî-katinin 6 şubesinden biri.i.s.beyaz tenli adanı.s. 2. 2) Ahmet Asım Efendi'nin Farsçadan Türkçeye bir lügati. kurbağa. s. bürhe (a. l) red için söz götürmeyecek surette doğruluğu ispata tanık olan sağlam senet.) müddet.s. ispat.s. bürhân-ı tezâyüf sonsuzluk kavramı tartışılırken ileri sürülen karşılıklı ilinti delili.i. duvar.b. f. 3.) uzayın sonluluğunu ispat etmek için kullanılan teorem. dâire. (bkz: berhûb1'2).i. ("gu" uzun okunur. bürkâniyyet (a. [en çok meyvalarda kullanılır]. mâni. Mıs-riyye]. bürhân-ı limni mant. sıkıntı. kemer. bürke (a. bürhân-ı süllemî sonsuzluk kavramı tartışılırken kullanılan "kademeli delil". yaşmak.c.) başı kesik. yüzörtüsü. bürîde-zebân (dili kesilmiş) sessiz.i.i.) boru çalan.f. bürhân-ı mîzânî mantığa uygun olan delil. (f. . havuz. açıklayıcı. tanık. (bkz: hüccet). az konuşan. Bürhân-ı mesîh Hz. [ötekiler Sinâniyye. (a.i.) şiddetli azap.) küçük bilmece. ("f.) yalınayak.) jeol. berâgîs) pire. Uşşâkıyye.i.b. (f.s.i.) örtü açan. borucu.c.i.b. bürhûn (f. Ba'de bürhet-in bir hayli zamandan sonra.i.) kadınların örtündükleri peçe. 2. bürhânî ispatlayıcı. berâhîn) delîl.i.s. çift.) 1.) başıaçık. başıkabak.b.b.) yanardağ. yalın.i. bürîde (f. bürhân-ı râcî bir meselenin ispatı.i. (a. alaca çekirge ["birkan" şeklinde bürkan de kullanılır). Cerrâhiyye. bürhân-türsî (a. Ramazâniyye. bürkân (a. bürka' (a. ["be-rehne" olarak da kullanılır]. volkanizm. bürke-i lâcivert gökyüzü. bürîdegî (f.i. bürku' (a. bürka'-fiken (a.b..

tomurcuğu. bornoz. bürnâk). (a.) bot. büstec büstûka büsûk büsûl büsûl. (f. büsre büssed büstâh büstân büstânî büste büstek. meydanda. (bkz. (a.) bostancı. (a. kamh). bürnâh. 2. fıstık zamkı. bernâ.i. ortaya çıkma. (f. keskin hançer. (f.i. i.) şimşekler. yapılan muamelenin soğukluğu. (bkz: gendüm. ardıç ağacı meyvası.) 1. Arapların üstten giydikleri bir giyecek.) genç. ilenme.c.) 1. insan eli.i. (a.).) soğukluk. (a. bürnâh). kesici. delikanlı. 2. bahçıvan.i. ekşiyerek veya mayalanarak tadının ağır ve buruşturucu olması. ağacın henüz açılmamış çiçeği.i. ağacın boylanıp uzaması. (a.i. ["büstân" Farsça "büstân" kelimesinin Arapçalaştınlmışıdır]. (a. belirme.i. (a.) buğday. burût). berîke.i. bun-duka).i. (a.f.) 1. habîs. beddua. (bkz: bürâd). havanın soğukluğu.) ejderhâ.s.) genç. küpçük. besâtûn) bostan. 2.c.i.) mercan [taş]. ["bi-sut" şeklinde de kullanılır]. akarların ve içilecek şeylerin. (f.i. kollu ve başlıklı hamam havlusu. delikanlı.) kadınların yüzlerini örttükleri örtü. (a. yiğit. hasta iyiliğe yüz tutma.s.s. 2.) tehlikeli yer. bağ bahçe. (a. (a.s. (a.) un helvası. burna. (f.) şöhret. 2.i. (a.i. develere vurulan bir çeşit damga.i. (f.s. soğuk. sarık.s.c.i. besr'in c. (bkz: birsan). bilgi. 2.i.) keskin. (a. (a.s. (a. işten soğuma. yiğit. her şeyin tazesi. bevâh. (a. yiğit. bisâr) 1. 3. bir çeşit kadın yeldirmesi. bot. hınta.i. berk'in c.i. bür'ûme bürût bürûz büslet büsr. (a.).) 1. besâtîn. akgünlük. aşikâr. habîsa). 3.i.i. burna.) genç.c.i.) fındık.i. keskin kılıç.) el açıklığı. yırtıcı hayvan pençesi. ilenç.) küçük küp. hüveydâ). (f. büyük yılan. 2. delikanlı. besr).i. bıkma. 3. (bkz. 2. (f. 2. utanmaz. bur'). (bkz. (bkz. (a.) 1. fazilet ve iyilikte benzerlerine olan üstünlük. berânis) 1.i. edepsiz.bürnâ bürnâh bürnâk bürnüs bürr bürrân Hançer-i bürrân Tîg-i bürrân Bürs bürsân bürsûte bürsün bürüm bürû' bürûd bürûdet bürûdet-i hevâ bürûdet-i muâmele bürûdet-engîz bürûfe bürûk bürûk bür'ûm. (f. civanmertlik. (f. . bürnâk). berâsin) 1. her şeyin ucu ve başı.i. bir şey haram olma. bel kuşağı. (bkz: su'bân). i.) çok soğuk. (bkz: bernâ. büsûr büsûr büsut (f. genç kız ve oğlan. (a.b.i. (bkz: ber'.i. ün. birinin akranına üstün olması. 2. (a. (bkz: bunduk. 3.) küstah. (bkz: büstân). (bkz: bernâ.) 1. (bkz: berîk.mendil.i.) 1.) lanet. i. (a.) bot. (a.

) bölgeler. kâhkül. (f.b. f. kesilme.b. heykel yapan. satışlar. mıntıkalar. (bkz: sa-nem-hâne).b. sporcuk. beyz'in c. satın almalar. s.). heykel yapıcılık. (bkz. (f. (f. (a. taneler. s. (bkz.) "keçi yürekli" korkak.) puta tapan.i. ovule.i. 3. (f.b.büş büşkânî büşrâ büşter büşterem. (f. doğru rey. karınlar. doğmaya başlama.) 1.i.).s.b. 2.i. asilzade aileleri. 2.) hek. ebvine) direk. şaşa kalan. puta tapanların ibâdet ettikleri yer.s. (a. (a.) bot. zoospor. (bkz: hurşîd. periye benzeyen güzel. (a. (f.i. (a. (a. olan büzûr'un c.s. 3 . 2.i. (a. .i. (bkz: büzgale). bey'in c. kurdeşen. nesiller. 3.i. çıkma. dağ keçisi. (f.b. büyût'un c. (a.) 1.) oğlak.i.i. beydûdet).b.b.b. (bkz: büzbeçe).) puta tapma.i. 2. büşterî büt büt-i perîneş bütân büteyrâ' büt-hâne büt-kede büt-lâl büt-nigâr büt-perest büt-perestî büt-perîveş büt-şiken büt-şikestî büt-tirâş büt-tirâşî bütû' bütûn büvân büveyz büyû' büyûd büyûn büyût büyûtât büyûz büz büz-i kûhî büzâk büz-bân büzbeçe büz-dil büzeyr büzgale büzîçe büzm büzûg büzûr büzûrât büzûrât-ı müteharrike (f.i. (a.i. 2. (bkz: teys). Arap çocuğu olduğu halde Arapçayı bilmeyen ahmak.i. bütan) sanem). (f. sevinçli haber. çadır direği ["bivân" şekli de vardır]. (f.i. mihr. Güneş. (bkz.b. çelîpâ. yumurtacık. s. (f. (a. (a. güzeller. tohumlar.) 1. sertlik. oğlak. (a i) 1.i.s. batn'ın c. salya.) 1. beyt). mebhût). at yelesi. (a-i.) 1.s. (a. taneler. (a. (f. şems). (a.) keçi.i. pislikten veya kan bozukluğundan meydana gelen kaşındıncı bir hastalık.) putçu.) satmalar.) yumurtalar. fr. ev kümeleri. (f.) müjde. 2. noksan.) küçük keçi. bezr'in c.i. eksik. tüyleriyle hareket eden deniz bitkilerinin tohum hücreleri.i.) portreci.) put kıran. beyt'in c.) peri gibi güzel. ("ga" uzun okunur. asîl kişiler.i.) 1. putlar.c. (f.) put. (f. (bkz: bîd.c. (bkz: heykel-tırâş).) bot. 2. (a. (f.i. 2.i.) tükrük.) yok olma.i.) hayran olan.) puthâne. 1.bîn'in c.i. (bkz: büzûr).) put.i.) biy. bot.) put kırıcılık (f.) puthâne. satılmalar. kesin karar ve tahammül. (bkz. güzel.) keçi çobanı.i. (put îmalci. (f. bezr'in c. keçi yavrusu. soylar. kendi dilini bilmeyecek kadar ahmak adam. sabah.i.s.b.) 1. beyâd.) doğma.i.) tohumlar. kuvvet.i. put.b.s.i. (f. 2. büşter).i. (a. (f. (a. uzaklaşma.

s. bizâz).s. (bkz: azamet). (f. ulu. ululuk.b. muz. Hızır Bin Abdullah'ın edvarında büzürg makamıyla nevruz âvâzesinin terkibiyle meydana gelen makam. şef. (bkz: bezâzet. muz. Hüseynî beşlisinin hüseynî perdesindeki şeddi.i. Güçlü birinci derecede. saygıdeğer [kimse].b. büzürgân) 1. (f. ulular.b. Türk mûsikisinin çok az kullanılmış en eski mürekkep makamlanndandır. muz. başkaca bir arızası yoktur.i.s. muz. Hızır Bin Abdullah'a göre büzürg makamına şehnaz âvâzesi eklemekle elde edilen terkip.) kabuksuz sümüklü böcek. ulu kimseye yakışacak yolda.) kişioğlu.b. kıyafet perişanlığı. Hızır Bin Abdullah'ın edvarına göre büzürg makamına gerdaniye âvâzesinin katılmasıyla elde edilen terkip. pintilik. Hızır Bin Abdullah'a göre on iki makamdan büzürge mâye âvâzesi katılmakla elde edilen terkip. (a.) yaşlı.) gönlü yüce. mevki.) l. yer. (bkz: azîm. rasttaki çargâh beşlisi ile inici bir şekilde rast perdesinde durulur. muz. muz. Bilhassa seyirde çargâh beşlisine ehemmiyet verilerek ve onun dâhilinde gezinilerek yürünür. büyüklük. Hızır Bin Abdullah'ın on iki makamdan büzürg selmek âvâzesini eklemekle elde ettiği terkip. pûselik beşlisi ve çargâh beşlisinin rast perdesindeki şeddinden (yânî mahûr makamının pest beşlisinden) meydana gelmiştir. i. kıyafetsizlik.i. ikinci derecede çargâh beşlisinin tiz durağı olan neva. (f.s. 2. cennet gibi yer.) ululuk.) büyükler. Lâhin içinde hüseynî beşlisinin hüseynî perdesindeki şeddi için fa bakıyye diyezi konulur. (f.c. cesîm. gönül açıcı yer. ihtiyar. büzürg'ün c.) büyüklük. saygıdeğerlik.b. reis. Hızır Bin Abdullah'ın büzürg makamına geveşt âvâzesini katarak elde ettiği terkip. .i.) büyük. işret yeri.b. donanım boştur. cömert. Ekseriya bu beşlilerde kanşık bir sür'atte seyredildikten sonra. muz. perişanlık. (f. (f.büzûzet büzûzet-i hâl büzürg büzürg-gerdâniyye büzürg-geveşt büzürg-mâye büzürg-nevrûz büzürg-selmek büzürg-şehnâz büzürgân büzürgâne büzürg-dil büzürgî büzürg-meniş büzürg-sâl büzürg-vâr büzürg-vârî büzürg-zâde büzzâka (a.zf.i. üstbaş döküklüğü. kebîr).) büyük. (f. üçüncü derecede pûselik beşlisinin durağı olan dügâh'dır.) pejmürdelik. (f.i.s. içki içilecek yer. mekân. 3. (f. ulu.s. eli açık.) yüksek fikirli. makamın terkibindeki ilk iki beşlinin ilkinin durağı ve ikincisinin tiz durağı olan hüseynî. (f. C câ câ-yi behiştî câ-yi dil-nişîn câ-yi işret (f. büyük.

çirkin kocakarı. (a.zf. (a.). tas. 3. sadak.i. cebr'den) 1. büyücü. (f.i. (a.i. kırık sancı.) 1. ce'b).).i. (f.) kıvırcıklık. cebreden. (f. (a. (bkz: sâil). ay kısaltmasında cemâziyel evvel. (f. ve s. çalışkan. cüdât) dilenci.) geniş.) yer yer. istanbul'da Galatasaray'dan Taksim'e doğru uzanan cadde. câdise câdû câdû-fen câdû-ger tereddüt edilecek nokta. 2. (a.) yaltaklanıcılık.i. yıkık. (bkz: müca'ad). azimli.i.i.i. aba.zf. anayol.s. çâplûs). (bkz şâh-râh). (bkz: mücbir).) 1. 1. büyücü.i. [eskiden] vakıflı akar kiralarım toplamakla görevli bulunan kimse. tas. (a. s. yazann kaleminden çıkan güzel sözler. çorak. cicim. kebe gibi kaba bir yün dokuma.) kıvırcık [saç]. (f. (f. i. (f. arapsaçı. gürbüz. s. yelek. (bkz: çâlbûs. yarım daire.s.) cevap verme.s.) büyücü.) 1. işlenmemiş [toprak]. sığınılacak yer. ana cadde. (a.câ-yi iştibâh câ-yi mülâhaza câ-yi şübhe câ-yi penâh câ-yi rahat caâdet câb câbe ca'be câ-be-câ câbet câbî Câbilka Câbilsâ câbir câbir-i küll-i kesr câbiye câblûs câblûs-âne cablûsî Câbülka Câbülsâ câcîm ca'd ca'd-i girih-gîr ca'd-i şütür ca'd-i kalem câdd.b. (a. (a. kıvırcık ve dolaşık saç. 2. kırıkçı.) safran. çekirge.s.) sihirbaz.) dalkavuklara yakışırcasına. rahat edilecek yer. kurak. 2. 4. (f. 2.) 1. insanın mutlaka Allah'a doğru yönelen yolundaki ilk merhalesi. kalemde kalan mürekkep bulaşığı. bin kapısı olan efsânevî bir şehir. güzel yazı. çok güzel göz. (a. düşünülecek nokta. (kırılan. 3.c.i. (a. cadı. (f. (f.i. 2. işkillenecek nokta. (f. (bkz. 1. (f. (deve kıvırcığı) meç.s. zorlayan. 2.i. cibâyet'den) 1.s. büyük yol. (bkz. eletek öpen. vücudu çok tüylü olan kimse.) kuvvetli. (a.) ciddî. (a. karakoncolos. (f.) 1.) ok kuburu.i. 2.i. harap.i.i.s.) havuz. cadde cadde cadde-i kebîr câdî câdî câdib. 2. vergi tahsildarı. dalkavukluk. 2. insan gayretinin son hedefi burada mutlak ile mevsuf [=Allah ile insan] birleşir. acuze. 2. vampir.) kusur görücü. en uzak Doğu'da bin kapısı olan efsânevî bir şehir. (a. (a. türlü renkli ipliklerden dokunan bir çeşit döşeme. yaltaklanan. 2.) bir cevap. s.i. . (bkz. sihirbaz.i. hortlak. bozulan her şeyi düzelten) Allah. câdibe câdil câdis.i.b. işlek.) en uzak Batı'da bulunan. dalkavuk. gulyabâni. Câbülka). 4. yaltaklanma. Câbülsâ).a. dalkavukluk.).

i. cahillikle. Ali'nin kardeşi olup. ca'feriyye (a. h. 2.s. ahlâksız [kadın]. Cahîmî (a ) cehennem gibi.).) yer seçen.b. cahd-ı mutlak.) Câhiliyet devri adamları.i.s.b.zf. gözüpek [adam]. cahîm (a. câdû-suhen). câhide]. Nâr-ı cahîm cehennem ateşi.b.) büyücülük.) alenen.s. 3.i.) 1. büyücülere yakışacak surette. aşikâr. Ca'fer-i Sâdık Şîîlerin on iki imamından altıncısı. ca'ferî (a.s. elinden geldiği kadar çalışan. bevâh. açık olarak.) câhilce. büyücülük.) kuş kursağı. (f. Islâmdan evvelki devrin adı.i. 2.) bile bile inkâr etme.zf. sihirbaz öldüren. i. câger jiU. cahd-ı mustağrak Arap gramerinde iki tane menfî (olumsuz) geniş zaman sıygası (*kipi). (bkz. câdûyî câdû-zebân cafcaf Ca'fer . câhıyen (a. cahd'dan) bilerek inkâr eden. lokma gözlü [adam]. cehd'den) 1.) Ca'ferî tarikatı. (f.b. Şîîlerden imâm Ca'fer-i Sâdık taraflısı olan. câhız (a. cefcâf).i. câhiye (a. i. câhid (a. câhil-i munsif insaflı. (bkz: cây-gîr). erkek adı.i. cebele. bilgisizlik. (a.s. cühela. toy. uzdilli. Hz. Islâmdan önceki Arap devrine ait. câhiliyye (JU. puta tapanlar. câh. cahilliğe ait.s. minyatür v. (f.b. sihirbazlık. (a.s.s. cahillik. eziyet eden. mevki.]. 2.) îtibar. güzel sanatlarda kullanılan bir çeşit kâğıt cinsi [tezhip.) sihirlercesine söz söyleyen.i. i. yerleşmek üzere yer beğenen.zf.f.) patlak gözlü.) Halveti tarikatı şubelerinden birinin adı. alenî.s. "orun.) 1. (bkz. ca'fer-i zü-l-cenâheyn (bkz: ca'fer2). Hz. bilimsiz. Muta muharebesinde bayrak tutarken iki elini de kaybederek öldürülmüştür. 2. câhiz (a. Câhiliyye (a. [müen. câhil-i anûd inatçı câhil.) sihirbazlara. cehdeden. tecrübesiz. câfî (a.s.i. (bkz.s. erkek adı. söyleyen câhil.) 1. Mu-hammed'den önce Arap yarımadasındaki puta tapma devri. tamu.) cefâ eden.) açık. bilgisiz. öldürücü. câ-güzîn (f. [kurucusu Edirneli Şeyh Câhidî Ahmed Efendi'ye nisbetle bu adı almıştır]. 2.) sihirbaz kıran. (bkz. (f. câhil-âne (a. câhil (a. Cür'et-i cahilane câhilce ataklık. câhe (a.s. câhid (a. câhili.s. cehl'den. hüveydâ).(f. i. (f. 2. câdû-gerî câdû-keş câdû-suhen câdû-vâne câdûvî. c. (bkz: câdû-zebân). cahd (a. uzdilli. Hasm-ı câhid bile bile inkâr eden düşman. makam. genç. câ-gîr (f. cühhâl) 1.i.s. küçük akar su. eimme-i isnâ-aşer).b.) cehennem.s. câhî. yırtlaz.) cesaretli. bilmediğini teslim eden. hat.b. sihirbazlık.) 1. (f.) iffetsiz. Hırs-ı câh mevki hırsı. câhidiyye (a. câhiliyyet (a.) büyülercesine söz söyleyen.

caize (a. câl. ca'lî)" ca'liyyet (a. cam (f.i. câife (a. (bkz. [kelimenin Arapçası cemi "câmât" dır]. câm-ı cihân-bîn (cihanı gösteren kadeh) (bkz. (bkz: cam4). alma. avâid. câm-ı cihân-nümâ cihanı gösteren kadeh.s. gündüzü gündüz eden. cühûd). câil (a. karında açılan yaralar câife olabilir]. (bkz: câhid. câile (a. cefâ eden güzel. misvak ağacı ["evvelce" lifli dallan. işe başlama. câm-ı ayş hayat kadehi. çıfıt. 2.i. cevâiz) 1. yapma.) ["ca'lî" nin müen. (bkz. cahûf (a. cafiz câhsûk cahûd . cahûd-i anûd çok inatçı Yahudi. câm-ı gîtî-nümâ). câiz'in c. yapma olan hususlar.s. düzme.i. yapan. ca'l (a. yol yiyeceği.b.s. câm-ı âlem-nümâ (bkz. ısrarla inkâr eden.) . 2. olabilir. ed. câliş (f-i-) l. Galen (131-210). câlis-i serîr-i saltanat saltanat tahtına oturan. tuzak. câil (a.i.i. câm-ı cihân-nümâ). 2. orak.i. cevâib) halkın ağzında dolaşan haber. bahşiş. ihsan.s. câm-ı aşk tas. ca'liyye (a. atiyye. deri ile eti beraber toparan yara. cahiz. kibirli. sırça. cevâz'dan. cevelân'dan) cevelân eden. (a.i. naz ve gamze ile salınan. câil-ül-leyl-i ve-n-nehâr geceyi gece.i.c. cahûd-âne (a.]. şarabın îcatçısı sayılan "Cem" in sihirli kadehi. cülûs'dan. yaratan. câm-ı cem Şark mitolojisinde. cahd'dan) 1. yazdıkları medhiyeler dolayısıyla verilen para ve bahşiş. Yahudicesine.i. armağan. câizât (a.s. sıla).) 1. c. azık. bardak.) işleyen.) huk. (f. câliş-ger (f. Câlînus (a.s. câir (a.i. oturucu. câlî (f. şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi. naz ve gamze ile salınan güzel. [göğüste.çiftleşme. câlîz (f.s. tahta çıkan. 2.) 1. cevr'den) çevreden. yalnız şehvet duyguları için yaşayan kimse.(a.f. 3. cam.Yahudi. 2. tahammül.i. zevk ve safa kadehi.) insanın içinde dönüp dolaşan hâtıra. ca'liyyât (a. 2. cevfe (boşluğa) kadar giden yara. diş fırçası vazifesini görürdü].zf. Dilber-i câir zulmeden.) katılar için kullanılan hacim ölçüsü. şarap. kavun karpuz tarlası. (bkz. dönüp dolaşan.) hek. câlis-i evreng-i -saltanat saltanat tahtına oturan. meydana getirme. içinde dünyâyı seyrettiren kadeh. câibe (a. ca'liyyât) yapmacık.) ilk çağların.) çıfıtçasına. eski şâirlere. eden.i.i. zulmeden. olur. cüllâs) cülûs-eden. aidat. 3.) kendini beğenmiş. c. s. câlis (a.h.c. arkada. oturan. câm-ı âteş-fâm ateş renkli kadeh.c.i.) sebze bahçesi.) 1. bostan.i. sabır. İ.s. câlife (a. mağrur). caiz (a.) sahte. İpokrat ile beraber en büyük Grek hekimi.) caiz olan şeyler.) 1.s. câm-ı cihân-nümâ. cevâz'dan) işlenilmesinde cevaz olan. Cenâbıhak. kadeh. hediye.

) camlık. 2. çamaşır odası.h. (fânilik elbisesi) kefen. hizmetkâr. (f.b. (altın kadeh) beyaz şarap.i. elbiseyi muhafaza eden kimse. 3. (f. Güneşin tesirinden korumaları itibariyle ağaç yapraklan.b. Güneş'in ışığı ve yer. bu gün "Câmâsbnâme" adıyla anılır.s.s. elbise soyunulacak yer.) l . soyunup giyinilecek yer. 2. (f. 4. Muharrem ayının onuncu günü giydikleri siyah elbise [burhân-ı kaatı].i. câme-i fena). (f.) 1. (f.) yatak. 2. (f. [Eski Farsça ile ve "Ferheng-i Mülûk" ve "Esrâr-ı Acem" adıyla yazdığı kitap.) esvap ve çamaşır koymaya yarayan sandık.b. (gümüş kadeh) meç.i. sade dikilmiş elbise. diken.i. . i.) elbise biçen.) elbisesi yırtılmış. duman ve bulut.i. kırmızı şarap içilen kadeh.câm-ı fena câm-ı ruşen câm-ı sabûhî câm-ı sahbâ câm-ı seher câm-ı sîm câm-ı şarâb câm-ı şehriyârî câm-ı şîr câm-ı tehî câm-ı zerrin Câmâsb câme câme-i âhiret câme-i fena câme-i guk câme-i hâb câme-i hâssa câme-i hayât câme-i hurşid câme-i îdî câme-i ihram câme-i katran câme-i matem câme-i mûyî câme-i nahcivânî câme-i ' nev-rûzî câme-i seher câme-âlûd câme-dân câme-dâr câme-derîde câme-dûz câme-gâh câmegî câme-hâb câme-hâne câme-kân (fânilik kadehi) ölüm. hacıların giydiği dikişsiz elbise. 3. Osmanlı pâdişâhları tarafından verilen elbiselik kumaşlar. Peygamberimizin sülâlesinden olanların.b. (kıllı elbise) meç. yerli dolap.) çamaşır yeri.b. elbise.) kirli elbise. yosun. ücret ve elbise parası. (hayat elbisesi) ömür. hikmet ve heyette yüksek bilgisi vardı. (f. 4. çamaşır. büyük kadeh.i. tüfek fitili. toz. vestiyer (f. Güneş. [doğrusu "câme-ken" dir].b.i. h. sütlü meme. gecelik.b.b.) l . 1) kırmızı elbise. boş kadeh. matem elbisesi.i.i.i. (bkz: câm-ı seher). kendilerini Cemşit sülâlesinden sayan Sent ve Kişmir hâkimlerinden bir kısmının lâkabı. (f. (f. 2. sabah içkisi içilen kadeh. (f. tas. şarap kadehi. Horasan'da bir kasaba. (bkz: câme-i seher). tar. (f. 1) rengârenk elbise. (bkz. kürk. gardırop.) Keyânîlerden Keykuştasb'ın veziridir. 2) baharda açılan türlü çiçekler. 2) bahar çiçekleri.b. Güneş. Tann âşığının yüreği.) yük. parlak kadeh. elbiselik kumaş. sevgilinin çenesi. terzi. sürahi. dolap. hizmetçilere verilen maaş.

i.i. istiare).) cam fabrikası. XV. derleyen.c. toplayıcılık. Asıl adı Ab-durrahman'dır. ruh. (nasihatleri toplayan) ünlü Türk bilgini İbni Kemal'in didaktik bir eseri. su sığırı. (f.b. cemeden.) sabah riizgân veya güneş. (f. kitap yazan. toplayan. mütefekkir ve âlim şâiri. (a.) vakfın gailesinden vazife sahiplerine verilen aylık. donmuş su. Bizde Câmî adıyla şöhret bulan eseri Arap nahvine ait Kâfiye'nin şerhi olup vaktiyle medreselerde okutulurdu. (Kur'ân derleyen) Halîfe Osman. cümûd'-dan.b. Melâmiyye-i Nûriyye. (f. (f.i. atiyye. gönül.i. cevâmi') içinde namaz kılınan ibâdet yeri. büyük cami. (bkz: gayr-i menkul). (f.i. (f.s. (a. cansız cisim. mülk. zamanın camii. Nâciyye. can.i.i.i. cansız cisimler. (a. c. Kasaniyye. 2. XV-XVI. tasrifi (çekimi) ve iştikakı (türesi) olmayan isim veya fiil. (a. (f. câme-şûy'un c. a. c. (a. yüzyıl şairlerinin birbirlerine yazdıkları nazireleri toplayan mecmuası. içinde cuma namazı kılınan mescit. Hâlidiyye'dir]. arazi. eli sıkı. yüreği katı. (f. (canın canı) Allah.s. yüzyılları arasında yaşadığı sanılan Inegöllü Mustafa bin Meh-med bin Yûsuf un Farsçadan Türkçeye çevirdiği lügat kitabı.i. 2. taşınmaz mal. cevâmid) donmuş. Mecdediyye. cevâmi') 1. [ötekiler Ahrâ-riyye.c.) câmi'lik.i. iri. (f. camide Cism-i câmid Ecsâm-ı camide Mâ-i câmid İsm-i câmid câmid-ül-ayn câmid-ül-keff câmid-ül-mâl câmih câmiiyyet câmiyye câmûs câmûs-ı cesîm can Cân-ı can (f. câme-şûyân) çamaşır yıkayan. cem'den. topluluk. f r. çamaşırcılar.h. cansız.) 1. . toplu olma. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf. c.i. Bir çok manzum ve mensur eserleri vardır. 2. cem'den) 1. Eğridirli Hacı Kemal'in. cam yapan sanatkâr. beyân tâbirlerindendir. Lâfzı az. s.i.) camcı ustası.b. Murâdiyye. cem'den. (a. büyük manda. (a. içine alan. Fatih'le muhabere etmiştir.a. Mazhariyye. güzel vasıflar bulunan. cevâmîs) manda. yaşayış. donuk.b.) Nakş-ı bendiyye tarikatının 9 şubesinden birinin adı. cimri. çamaşırcı.) çamaşır yıkayanlar.) İran'ın XV. hayat.gr. içinde bulunduran. fiz.s. tamahkâr.) başı sert [hayvan]. devrin. mânâsı çok söz. (bkz: teşbîh.i. topluluk. toplaç. 3.câmekiyye câme-seher câme-şûy câme-şûyân câm-ger câmgul câm-hâne Câmî Cami câmi-i devrân câmi-i kebîr cami' câmi-i Kur'ân Câmi'-ül-Fürs câmi'-ül-hurûf câmi'-ül-kelim câmi'-ül-mahâsin Câmi'-ün-Nasâyih Câmi'-ün-Nezâir camia câmid.b.) külhanbeyi. ağlamak nedir bilmeyen.

2. yaşayan. candan bağlı. i. canını tehlikeye koyan.s. (bkz: cân-feşân).s.) 1.s.b. cân-dâr). ruh teslim edecek halde bulunan. domuz. (f.) "namaz yeri" seccade. can ile oynayan.). 4. 2. gönül verilmiş.) ey can. (f. ruh. (f.b.b.) bir da'vâ uğrunda can verilicik.b. 2. 3. 3.s. cân-berleb cân-ciğer cân-dâde candâne cân-dâr cân-dârû câne câne-dâr cân-efşân cân-efşânî cân-efzâ câ-nemâz cân-fedâ cân-fersâ cân-feşân cân-fezâ can kulağı.) 1. sevgili.s.). durağı olan dügâh perdesinden îtibâren hüseynîaşîrân perdesine nakledilmiş bir uşşak dörtlüsü (inici olarak sesleri şöyledir dügâh.b. (bkz. (f. canbazlıkla.) canı dudağında.) çok teklifsiz sevişen [kimse]. can. aşîrân) ilâvesinden ibarettir.b. s. cân-efşân). ma'şûka.) can dayanamayacak derecede. (f.s. cana can katan.i. rast. erkek adı.s.b.i. ikinci derecede de birinci güçlü kadar ehemmiyet arzetmek üzere sabâ'nın güçlüsü olan çargâh'dır.zf. beyin. (f. (bkz.b. (f. 2. tepe ile alın arasındaki yer. canlı. can veren.s. ey sevgili! (f. azık. diri. (bkz. muhafız. 2. canavar. Lâhin içinde uşşak dörtlüsü için de fa bakıyye diyezi ilâve edilir. (bkz: can"). cân-bâzân) 1. 3.i. i. (f.b. cân-bâz'ın c. .s.s. (f. koruyucu. (a.s. (bkz. eziyet eden.) 1. (f. silâhlı [kimse].b. i.n.i. (f. 3.Gûş-i can Yâr-ı can cân-ı şîrîn can cana cân-âferîn canan. silâh. canbaz.) canbaza yakışacak surette. can yakan.b. 3. Canfeza. silâh.s. hünerlerini gösterdikleri yer. bıngıldak.) can-bazlar.b. h.). i. 4. emniyet memuru.b. (f. Sabâ makamının pest tarafına. (sabâ'nın iki arızası bu dörtlü'nün seslerine dâhil değildir). bu dörtlüyü inici bir şekilde idare ile. muz.) tiryak. (f. ırak.b. cânâne cân-âver. can dostu. cânn). 4. Cenâbıhak. (f. cân-fezâ).) yaratıcı. hüseynî-aşîrân perdesinde durur.b. (a. kadın adı.) canbazlık.). (f. cân-ver cân-âzâr cân-bahş cân-bâz cân-bâzân cân-bâzâne cân-bâz-hâne cân-bâzî cân-beleb. 2.i.b. hayat bağışlayan.) 1.s. (f. 2.s.) bir da'vâ uğruna canını veren. Güçlü birinci derecede sabâ'nın durağı ve uşşak dörtlüsünün mi şeddinin güçlüsü olan dügâh. i. Donanıma sabâ gibi si için koma bemolü ve re için ba-kıyye bemolü konulur. (f.) canbazlann oynadıkları. 5.b.b.b. [eski] fedaî atlı asker. i. cana can kalıcı.c. Allah. (f. (f-b. ayın yir-miüçüncü günü. (f. i. (f.b.) 1. (f.s. i. hayvan alışverişiyle meşgul olan kimse. (f.s.s.i. aldatıcı. (f.) 1.b.) can inciten. 2.) canını veren [aslı "cân-fıdâ" dır]. sevgili. canlı.) candan bağlanmış.b.i. (bkz: câne). zararlı hayvan. (f. can artıran.i.i. tatlı can. tahminen beş altı asırlık pek az kullanılmış bir mürekkep makamdır. (f. tas. gönüle ferahlık verici.) 1.

para arz ve talebine göre meydana gelen faiz. Mekke'ye gidip orada oturan.) can yırtıcı. satış esnasında geçerli olan fiat . (a. can çıkancılık. (f. yabancı komşu. (f. (f.s. vekil.b.) ruh alıcı.s.b. (f. (f. (bkz: cân-şikâr. iki taraf.s. cenb'den c.i. birinin yerine oturan. 2. cenaha meyleden veya bir tarafı tutan. f r. komşu. müşteri.b. (f.s.) yancı [askerlikte]. (a. yana düşen.b. (f. akan. 2. câr-ı mülâsık.b. (a. bitişik komşu.s.b.b. eko. güzel. cereyân'dan) 1.s.) canını teslîm eden. ruh sıkıcı.) birinin yerine geçen. sosy.b.) 1.) can azaltıcı. cân-şiker). cereyan eden.c.b. câniha câniha câ-nişin Câniyâne caniye Cânn cân-nisâr cân-perver cân-rübâ cân-sipâr cân-sipârâne cân-sipârî cân-sitân cân-sitânî cân-sûz cân-şikâf cân-şikâr.s.s.i.) cânî kadın. (f.s.i.b. canice. örtü.f.b. geçen. (a. yana ait. cana dokunan.b. Azrail. fazla keder ve sıkıntı veren. yan. cihet. (f.b.) ruh besleyen. cinâyet'den) cinayet işleyen.) can düşüren.s. (bkz: sûy). (f.cân-figen cân-gâh cân-gezâ cân-gîr cân-güdâz cân-güzâr cân-hırâş cânî.) cânî gibi. (f. 2.) gönül kapan. erkek adı.) candan geçer o-lan..) can feda edicilik.i. can evi.i. tehlikeli olan. dilber.) iki yan.) can yakan.b.b.s. suç sahibi olan.b. *yanal.b. Allah'ın nezdi.) can sıkıcı.s. lateral. (a.) canını feda eden. caniye cânî cânib cânib-i rahmet cânib-dâr cânibeyn canibi cânih.) 1.s.s. akrabadan olmayan. (f. cevânib) 1. 2. (a. para piyasasında doğan. ve i. yürüyen.f.b. (a.b. (a. acıma uyandıran. gönül açan. can harcayan. canını harcayan. iç açan. (a. iç tırmalayan. (bkz: dil-hirâş).b. Allah'ın kullarına öldükten sonra yapacağı ihsanın bulunduğu yer. altıncı veya yedinci kemik olur. taraf. cünha'-dan) suç işlemiş. candan sevilen [kimse]. geçen ay.i.) azîz.s.b.) Azrail. fedâkârlık. (f. courant.zf. cirân) 1. ruh eksil-tici. can alıcı.s. fr. jeol. kaburga kemiklerinin ikinci veya üçüncüsü ile yedincisi arasındaki herhangi bir kemik olup ekseriya beşinci. (f.) can eritici. i. cân-şiker cân-şiken car câr-ül-cenb câr-ullah câr-ül-cünüb Cârî Mâ-i carî Şehr-i carî carî faiz haddi carî fiat (f. mant.s.s.) yürek paralayan. (f. (f. (a.zf. insana belâ olan. eko. 2. (f.s.) cansitanhk. canını feda eden. (a.s.b. geçer. yanda olan.i. yaralayıcı. can çıkarıcı. akar su.) cin taifesi. (f.s. 2. (f. (a.) canını feda edercesine. ruh alıcılık.s.) can avlayıcı.i. 3. (a.s.) can ısırıcı. öldürücü. çarşaf.f.s.

cesâret'den) cesaret eden. para ile satın alınan halayık. süpürgeyi andıran.b. Lihye-i cârûb-nümâ süpürgeyi andıran sakal. cerr'den) cerre-den.) Mekke'ye çekilip orada oturan.s.s. cârih. câversiyy-üş-şekl darı şeklinde. cârûb-zen (f-b-i-) süpürücü. kısa zamanda paraya çevrilebilecek aktif hesaplar. cassâs (a. askerliğe dâir haberlerini öğrenip bildiren kimse. cârim.) hırçın [kadın]. çaşıt.) 1. Hurûf-i cârre a. sıvacı.eko. kesen.) casusluk. 3.s.s. cârih'in c. insanın el.i.i.b. cârûb-nümâ (f. 2. Dâ-ı câversî kabarcık hastalığı. carî mâliyyet eko. carî ihtiyat eko. çürüten. câvidân. Medine'de camilerin süpürme işi mühim ve şerefli bir vazife ve rütbe idi]. câvid. cârihîn o (a. câvîdânî (f. geçer olan.b. câsûm (a. 2. cârûb-keş (f. câriye (a.i.i. çeken.(bkz. câvîdân .).c. 1) bir yatırımdan bir yıl i-çinde sağlanan gelirin yatırım değerine oranı. fr. ailesinin maişetini kazanan. câriyye (a.) kireççi. (bkz: hesâb-ı carî). carî nisbet eko. cerh'den) 1. cevâsîs) 1. cevârih) 1. ayak gibi âzası.i. casus (a. hafiye. 2. câriha (a. (a. üzüm teknesi.i. çöpçü. cârû. cürm'-den) 1.s. carî hesâb eko. hizmetçi kız. 4.) süpürücü. câvidâne. câris (a.) kâbus. belirli bir devre içinde yapılan masraf.) bir darı tanesi büyüklüğünde olan kabarcık.) yüzükoyun.s. başpapaz.s.s.) üzümün sıkıldığı yer. harpte esir düşmüş veya odalık olarak alınmış kız. câvers (a. patrik. gr. zool. 2. göğsü üstüne yatmış kimse. cârime (a. harf-i cer'ler. düşmanın. carî masraf eko. câvîd .i. kız. cârre (a.) buğday arasında biten bir çeşit sarı darı.) câri olan.s. Mekke'de Kabe'nin.) cerh edenler. yaralayanlar. câsim iU. büyük papaz.i.) katolik. kireç. cerheden. câsûsî (a. Esliha-i câriha yara açan silâhlar.i. câvidânî). cass (a. cârub (f. Hesâbât-ı câriyye karşılıklı geçen hesaplar. câr-ullah (a.c.i. 2. hurma toplayan.s. başpiskopos.) çarşaf.[evvelce. yırtıcı kuş veya hayvan. çekici. 2. repaçes.i. câst (f. mücrim. câsir (a. korkunç rüya. cârşeb (f. sürükleyen. câriha (a. câversî (a. carî hâsıla .cerh'den c. hâlihazır fiatlara dayanan maliyet.) süpürge gibi.) süpürge. Sikke-i câriyye geçer akçe.s. cârr.i. mütedavil kıymetler toplamının kısa vadeli borçlar toplamına bölümü. alçı taşı.s. suçlu. gizli haberler öğrenerek veya sırlan çözerek haber veren. sermâyenin yüzde ile gösterilen yıllık geliri.i. câselîk (a. câvîdâne. 2. cevârî) 1. yaralayan.

b. cebâbîn) peynirci. açık hava ibâdetgâhı. yurt. (bkz: câ-nişîn). acıkmış. alımlı. Yunan ve Arap filozoflarının ahlâk hakkındaki kurallarından bahseder. cev 'ân).) 1. cây-i iştibâh şüphe noktası. cây-i iştibâh).) 1. ikamet yeri.yerleşmiş.i.i. c.). cây-i şübhe). psik. cây-i mütalâa mütalâaya. yer tutan.b.) birinin yerine geçen. câzibe-i arz fiz. 2 .i. cazibe (a.b. cazibe (a. cây-i taaccüb şaşılacak şey. zorlayıcılar. ev. cezb'den) 1. fr. cây-i rahat rahat yer. (bkz. 2. 2.) Baba Efdâl-i Kâşânî tarafından yazılmış ahlâk ve felsefe kurallarını derleyen Farsça eser. câyi' (a. Cebbân (a.i. okumaya değer. ce'b (a. cây-i iltica sığınma yeri.s. ümit veren şey. ciyâ') aç. cây-i penan sığınma yeri.i.s. (bkz. nokta.s. cây-geh (f-i-) lyer.) 1. alımlılık. cây-ı ümîd 1. tembel. câzibe-dâr (a.s. zorbalar. cebâbire (a. (bkz: cübn). mezarlık.) oda. cebân (a. sığınak. firdevs). cây-i şübhe (bkz: cây-i şekk. Câvidân-hıred . yıldızların birbirini çekimi. cebbâc (f. mevki. 2. büyücü. arzu edilen nokta. câyir (a. (bkz: câ). câzim r (a. cây-i buse öpülecek yer. kestirip atan. Cebânet (a. cebbâne (a.) korkaklık. edici. cây-nişîn (f.i.) cebrediciler. cây-i behiştî cennet gibi yer.s. çeken.) çevir ve cefâ eden. cazibeli.s. yer çe kimi.) "ebedî ve daimî akıl" anlamına gelen bu kitap Iran şahlarından Huseng'e ait olup. câzû (f.b.(f.) cennet.b.b. mekân. cây-I şekk. yerleşen. mesken. sympathique. cây-güzîn (f. cây-i karâr durma. göbek.i. cay (f.) yer.i.) yer tutan. cezb'den) 1. câ-güzîn). 2.) yerinden kalkmayan. sevimlilik. 2.i. cây-i meşakkat (sıkıntı yeri) meç. [bu] dünyâ. cadı.b.s. aç olan. cây-gîr (f. adn. İran. s. 2. câvidân-serây (f.b. cây-i suâl sorulacak şey. kesen. cây-gâh.i. cây-i tereddüd (bkz: cây-i iştibâh.s. duygudaşlı.i. Câvidân-nâme (f. dinlenme yeri. câzib. üşenen. alımlı. rütbe. alım.i. sevimli. cebbâr'ın c.) Kur'ân'ın. (bkz: cây-i iltica). Hurûfiye tarikatının inancına göre yapılmış tefsiri. Câvidân-nâme veya Câvidân-ı kebîr (f. İ'tikad-ı câzim hiçbir şüphe olmayan kat'î inanış. cây-i şek (bkz: cây-i iştibâh). behişt. cây-i işret içkili eğlence yeri.) îran şahlarının nevruz günü giydikleri elbise. Esterâbâd'lı Fazlullah tarafından. sihirbaz. 2 .i. yerçekimi. (bkz: cebîn). cezm'den) cezmeden.c.i. cây-bâş (f. cezbeden.b. sığınak. (bkz: cây-i penan).) 1.b. cây-mend (f. cây-i mülâhaza düşünülecek yer. (bkz. kırmızı toprak boya. karar veren. çekim.s. Hint.f. cebânet'den) korkak.

ceb-hâne). 2.) Rufâiyye.) [evvelce] yeniçeri ocağına bağlı bir sınıf asker.cebbar cebbâr-âne cebbarı. kuvvet ve kudret sahibi.s. zorlayıcıhkla. cebr'den c.t. cibâl) dağ.f.) dağa ait. (bkz: cebhe-sâ [y]). Arafat dağı.f.i.) dağlık. cebir. savaş bölgesi. beyaz yüz. zorlayıcı. meç. 2. 3. barut ve şâire.) alın sürücü. i. yön. zorba. kurşun.i. (a. cebbâriyyet ce'be cebe cebeci cebe-hâne cebel Şeyh-ül-cebel cebel-i Arafat cebel-i Lübnan cebel-ün-nûr cebelistân cebeli. (f.c. (a. aşın büyüklük. 3. her hareketi bir cebir altında yaptığına inanan tarikat ve bu tarikata inanmış olan kimse. Cendiyye. (a f h i ) cephane.c. zorlama.i.i. [Rufâiyye tarikatının öteki şubeleri Hâfıyye. (h.f.b. Zeyniyye. (a.) 1. Üzeyriyye. Nûriyye. Haşhaşîler denilen Ismâilî'lerin reisi. (f.) zırh giyen.s. dağ ile ilgili. birinin karşısında yere alnını koyan. göbek mıntıkası. saldıran bir ordunun sağ ve sol kanatlarının ortası. Mekke'deki Harra dağı. Alvâniyye-i Hameviyye]. Allah. mat. gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi. .b. yüz. aşk. 3.) alın sürücü.f. (a. cebr-i âlâ (a.i. i. (f.i.s. (bkz. taraf. cibâh) 1. (a.i. 4. (bkz: cebîn-sâ (cebânet'den) 1. cebredicilik. alın. (a. S.) 1.i.b. (a. tamir etme. (bkz.) halkın bir işe hazırlanması.zf.) kınk ve çıkık olan bir uzva sanlan tahtalar. Medî-niyye tarikatlarının şubelerinden birinin adı. dağlık yer. Katnâniyye. cebbara mensup.i. Sayyâdiyye. tüfek mermisi.b. gülle ve benzerleri gibi harb malzemesi ve bunların bulunduğu yer. (a.b.i. cebredici.) anat. Medîniyye tarikatının öteki şubeleri de şunlardır Meymûniyye.b.s. cebeliyye cebe-pûş ceber ceberriyye cebertiyye ceberut Âlem-i ceberut ceb-hâne cebhe cebhe-i sefid cebhe-sa[y] cebin Çîn-i cebin cebîn-fersâ cebîn-sâ[y] cebire cebire cebi cebr cebr-i adî. Kiyâliyye. Lübnan dağı.s. Becâniyye. yüreksiz. becerikli [kadın]. mat. cebe-hâne). korkak.) cebbarlık. zorbalıkla. 2.) yoktan yaratma. mezhep. top. (bkz: cebân). tas. (f.i. zor.) insanın cüz'î irâdesini (elindeliğini) kabul etmeyip.) yüz süren.i. i. ilâhî kudret. 2. (a. alçak. cebir bahisleri. düzeltme.) zincirden veya halkadan örme zırh. (a.) [evvelce] barut.) cebbarcasına. (a. (a. Allah'a varmanın üçüncü basamağı.i.i.s.c. Acelâniyye. alın. (a. erkek adı. (a. Vâsıtiyye. pek ziyâde kibir. cebâbire) 1. (a. (a.b. 3.i. 2. ceberiyyun) elin-deliği (cüz'î irâdeyi) kabul etmeyen felsefe yolu. alın kırışığı. (a. Allah'ın büyüklüğü. Fazliyye. 4.

bâzan "ceberiyye" tarzında telâffuz edilir]. ananın veya babanın babası. (a. cedvel'in c.) atalara ait. Cibril). kazanç. (a.s. atavisme. münâkaşaya. münâkaşacı. (bkz. babanın anası.) zorla.i. (a. (f.i. eko. sert münâkaşa.) atavizm.zf.) 1. kavga. (a.) l. mat. (bkz. ananın anası. l) alınması bir kanunla mecbur kılınan.) 1. ihsan.s.s.) 1. atavi'stique.c. (a. (a. gönül yapma. 3. eko. (a. (bkz.i. borcunu ödemesi için alınmış bir karar olduğu halde buna uymayan kişi için bu kararın yerine getirilmesi amacıyla ve yetkili kuruluşlarca zor kullanılarak yapılan yürütme. münâkaşada.) münâkaşada cevap veren.i. (a.zf. onunla ilgili. 2. annenin babası. 2. burun. hatırlı.i.ı.) .i. avantaj. tartışmaya ait. (a. denklem. el veya ayağını kesme. (a.s. Dünyâ. (a. f r. hediye.i. meç. (a.) hizmetkâr aylığı. bana anne. devletin şahıslara borçlanması. Cibril).) nineler.i.) büyük babadan büyük babaya intikal suretiyle.). (a. guşa.'ılAa.) çekişme yeri. 2) bir borcu karşılamak mecburiyeti karşısında yapılan borçlanma.) boyundaki kalkan bezinin büyümesiyle beliren hastalık. (a.b. gönül alma.f. tahvillerle.zf. (a-i-) beşerî irâdeyi inkâr eden bir mezhep. f r.) 1. cedde'nin c. büyük baba. kendini zorlama. ecdâd) dede.cebr-i hatır cebr-i mâfat cebr-i nefs cebr-i noksan cebr ve mukabele Cebrail Cebreîl cebren cebrî cebr-i icra cebrî istikraz cebriyye cebriyye ced ced' cedâ cedâvî cedâvil cedb cedd cedd-i a'lâ cedd-i büzürg-vâr cedd-i fâsid cedd-i sahih ceddanî ceddât cedd be-cedd cedde cedde-i faside cedde-i sahîha cedden cedel İlm-i hilaf ü cedel cedel etmek cedel-gâh cedelî cedelî-mücîb cedelî-sâil cedere oa. kendini zor tutma. Cebreîl. zor altında. kısırlık. cedd'den) ataya ait. ceddâniyyet c. kulak.). cebrî).i. Cebrail. fr. (a. tartışmada sual soran. dil kavgası. söz yansı yapmak. cedd).s. mantık yoluyla münâkaşa ilmi. zorla. cebir muadelesi. goitre. kaybedilmiş bir şey yerine başka bir şey bulup onunla avunma. (a. (a. equation. mat.i. (a.i. soylu sayılan kişi. (a. (bkz. cebr ile. bol yağmur. cedvel). 2. (a. atalarla ilgili olarak. ceddât) büyük ana veya babanın anası.) münâkaşayı. [zıddı olan "kaderiyye" ile bir şekilde olmak üzere.s. 2. anne anne. tartışma.) peygamberlere emir ve vahy'e vâsıta ve memur olan dört büyük melekten biri.i.i. fr. (a.b. 2.c. dudak.) birinin.) cetveller. eksiği tamamlama. cebirsel. .i.i. babanın babası. (a.b. kusur. soy kökü. tartışmayı açan. (a. (bkz .

) 1.zf. (a.) hazımsızlık ıstırabı.) lâyık.f. 4. (bkz: cedy). (a. on iki burçtan biri. . (a.) 1.i. 2.b. keçinin erkek yavrusu. eziyete dayanan. düzgün çizgi çizmeğe mahsus ağaçtan veya mâdenden yapılmış âlet.f.i.i.i. su çiçeği denilen kabarcıklar.i.s. (a. bol yağmur. (a. gaddar.) cefâyı benimseyen kimse.) bot. su arkı.b.s.. (a. kalabalığın verdiği uğultu.) mezar.) cefâ görmüş.) türlü türlü yol.) 1.f.) cefâ eden. cedâvil) 1.b.i. fildişi.) kurumuş. hemen.s. 2.b.s. oylar. ahlâksız [kadın]. kabir.s. cetvel tahtası. (a.b. falcı.f.i. (a. i. 2) Lâle Dev-ri'nde Kâğıthane'de açılmış sun'î bir dere. (a. kuru olma. öküz ve inek cinsi hayvanlarda meydana gelen çiçek hastalığı. (a.b.i. 3. liste. s. (a. Acemlerin kullandıkları bir vezin. tarikat adamının kalbinin öğrendiklerinden perişan olması. 2.s. tas. incitme. (a. 2. birden. kalabalık. yeni edebiyat. erkek oğlak. [halk dilinde cefâ çekmiş. (a. (a. (bkz: cevr.b. 2. armağan. yeni. kullanılmamış. cefr'den) cifirci.) cefâ çeken. cedîdeyn Cedîr cedvâj cedvâr cedvârî cedvel cedvel-i sîm cedvel-keş cedvel-ül-kevâkib cedy cefâ cefâ-yı yâr cefâ-cû cefâ-dîde cefâf cefâ-kâr cefâ-kârâne cefâ-kârî cefâ-keş cefâ-perver cefâ-pîşe cefâset cefcâf ceffâr ceffe ceff-el-kalem cefîf (a. 2. 3.i. (bkz: edebiyyât). cedvâr-la ilgili. münâsip.s.) iffetsiz.s. (bkz: cüderî). kütle. (bkz: bercâ. çespân.f.i. (a. kuruma.f. pek az zamandan beri bilinen veya mevcut olan. (a. 2. hediye.i.f.) 1.) vücutta çıkan çiçek hastalığı.b. (a. aybaşı âdetlerini kolaylaştıran bir ilâç. katlanan.) düşünmeksizin.zf. (a.) cetvel çeken sanat erbabı. (a.) 1.) 1. Telkîh-i cederî cederî-i bakarî cederî-i kâzib cedes cedgâre cedî cedîd. 1) gümüş kanal. cedide Edebiyyât--ı cedide cedîdân.f. zencefil cinsinden kâfuru kokulu uyarıcı olarak kullanılan safran kökü. su kanalı. (a. cefâ eden. eziyet eden.b.s. (f. 2.s. astr. (a. (a.i. zâlim. tedbir ve reyler.s. (a. oyma ve kakmalarda birkaçı birbirine paralel olarak yerleştirilen çubuk hâlindeki motif.) cefâkârcasına. uygun. sevilen.) cefâ arayan. çiçek aşısı. sevgili. (bkz: mücedded). (f. çizelge. oğlak. cefâ çekmiş.) gece ve gündüz.i. (a. hek. eza).) cefâcılık.) 1.s. maşuk. 2. kuru. (f. sevgilinin cefâsı.cederî j-ia.) astr. çeken mânâsına da gelir]. (bkz: cafcaf). cedvâra ait. yalnız güzel çizgi çizmekle uğraşan sanatkâr. (a. g. eziyet. şâyeste).) 1.c.s. Oğlak burcu. sabit (*durağan) yıldızlar cetveli.

(bkz: gayret. hakikatlerden haberi olanlar.) pek câhilcesine. c.i.c. ayırma. fırlayan.) 1. cehreten (a.) cefâ.s. cehende (f.) kabalık.) cıfıtçasına. bilmezlik.) Yahudi. cehâlet-i müstetemme koyu cehalet. içtimaî. göz kapağı.) yüksek sesle söyleme. hâviye veya derk-i esfel].i.zf. cehîz (f-i.i.c. (bkz: echel).) 1. çalışma. nezaketsizlik. 3.) gerçeklerden.i. cehâret (a. fırlamış. cefve (a. cefvet (a. 2.s. cehd ü ikdam çok çalışma.).i. bilgisizlik.s.) cahillik.i. [müfredi hiç kullanılmaz].) memleketten aynlma. cehennemle ilgili. açıktan açığa.zf. görünen şey. cehriyye (a.i. münasebetsizler.i. cehre (a. lâzî. sıçrayış. alenen. cifâr) geniş kuyu. celâ-yi vatan doğduğu yerden ayrılma. sıçrayan. cehennem (a. 2. cehende). kendini bilmezler. cehûd (a.i.i. çabalama.) açıktan veya yüksek sesle yapılan.) bilmezlik.) güya kayıptan haber veren bir ilim.) 1.s. cehennemi sür'at büyük. fırlayan. (bkz: cehl). cehr'den. çıfıt. asma çubuğu. günahkâr kulların gideceği azap yeri. cihaz).) aşikâr olarak. cehende-gî (f.) cehenneme mensup.i. âhirette.) ses yüksekliği. ecfân) 1. cefr (a. cehennemiyyûn (a. cehr j (a. cehalet (a. bilgisizler.) kaba muamele.i.s.i. 2. cehennemlik. cehd (a. belli olan. azar. cihaz). açık olarak söylenen.i. ) cehennemlikler. cehâbize (a. dikkate değer. aşın hız.zf.) 1.) açıkta olan. gurbete düşme. Sırran ve cehren gizliden ve açıktan. cüherâ') 1. cehl ıSf (a.s.c. çabuk hareket eden.f. cehd ü gayret. cefv (a.). 2.s. dünyâ. cıhbız'ın c. cehri. Abdullah Cevdet tarafından istanbul'da yayımlanmış aylık iktisadî.) yağmur vermeyen bulut. (bkz. açıktan. 2.). (bkz: cühela.i.i. cehennem gibi [sıcak veya y akıcı]. (bkz: cehalet).i. celâ' (a.i. himmet. (bkz. cehren (a. cehûd-âne (a. güzel. fırlayış. 2. cehûl (a. cefr (a. (bkz: cifr).zf. 2. katmerli cahillik. yüksek sesle. cehl-i basit ayıplanmayan cehil. cehennemi (a.i. cehâz (a. hutame. cehele (a. câhil'in c. tamu. (bkz: cehân2). sa'y). cühhâl). cehl-i mürekkeb bilmezliğinin farkında olmayan.(a. cehân (f. cehl'den) pek câhil.i. cehûlâne (a. cehîr-üs-savt çok ve kuvvetli ses. bıçak ve kılıç kını.i.) yüksek sesle. sıçrayan. cahîm. sakar. cehîr (a. saîr. edebî bir dergi. (bkz: cihan). çok sıcak yer. sesin yüksek olması. sıçramış. Yedi kattır [cehennem. cefn . cehâm (a.) 1. (bkz.

kahraman. celbiz (f. 2. sebze. "tanrısal.s. (bkz.i.zf. kadınların yüzlerine örtündükleri yaşmaklar. Zü-l-celâl celâl sahibi. celalli (a. celâdet'den) fazla celâdetli olan. (bkz.) oturmalar.) 1. İstanbul sarayında ilk işe haşlamış acemi.) 1.b.i.) kırağı. büyük.i. (bkz. celîd (a. [vezir veya müşîrlere ve onların dâirelerine hitaben yazılırdı. hatt-ı celî).) küçük çanlar. celâcil (a-i.i. meydanda.) 1. oturumlar. feraceler. yiğit. celîb (a. küpe. celencebîn (a. gammaz). (a.) 1. celâl'den) 1.i.) 1.i. ufak çıngıraklar. 2.s. sığır" mânâsına gelir]. cilâ'dan c. ilmik. celîle (a. celî (a. ulu. celb-i la'net lanet çekme. celbu (f.) 1. 2. [kelimenin aslı "koyun.) kabalık. "a. 3. 2. daha çok koyun getirterek kasaplara satan büyük tüccar.i.i. fahişe. .i. çekme. asırdan önce Anadolu'da başgösteren eşkıyaya verilen bir ad. celb-i menfaat ve defi mazarrat faydayı isteme. celâil (a. 2. kahramanlık. celâfet (a. celiyyât) 1. celâdet-şiâr (a.i.) bot. büyüklük. parlak.cülcül'ün c.s. celâdet (a.) naneye benzer bir ot.b. kızgınlık.f. yüceler. celîl .) gül tatlısı.i. 2. 2.i. 3. 4 . celîle'nin c. golgota tepesi. s. (bkz. celîd (a. s. 2. celse'nin c. celd (a.) yiğit mizaçlı. celi). keçi. s. esir. celeb (a. büyük kamçı. celâliyâne (a.f. 3. ara bozucu. çan sesi.i. i.) 1.(f. sığır. cilâlı.) 1.i.s.) salkım. yontulmamıştık.) 1. (bkz: şebnem). celde (a. kement.liyye" şeklinde celâb celâbîb . sarmaşık. çiy. celâl adlı kimselerle ilgili olan. celb-i kulûb kalpleri kazanma. hicrî XI.t. yiğitlik. belli. erkek adı. cilbâb'ın c. zararı istememe. 3. ululuk. celî-müsennâ g.) yiğitliksever.b. yazı ile çağırma. Allah. başörtüleri.s.i. kamçı ile vurma. gömlekler. gök gürültüsü.f.) kamçı ile vurma. bir yazı sitili. celâdet-perver (a.i.) celâlî olana yakışacak surette. celâl.) 1. aşikâr. celâl ü câh büyüklük rütbe ve mevkii.) çabuk kızan [kimse]. celb (a. celb-nâme (a. lanet toplama. celeb (f.f.tar. hışım. 2. Şemşîr-i celâdet yiğitlik kılıcı.) büyük olanlar. çekiş. kalın ve okunaklı bir çeşit sülüs yazısı. celb-i teveccüh birinin ilgi ve sevgisini çekme.s. can. kendine çekme.i. koğucu. satılık esir.s.i. celcele (a. çağırma kâğıdı [mahkemeye].) bahadırlık. Sultan Celâlettin Melekşah tarafından hazırlanan ve hicri 41 1 târihinde başlayan bir Güneş takvimi. celâli (a. 2.i. hüveydâ).) celp kâğıdı. 2. celbûb (f. Bu rütbeden aşağı olanlara da "behiyye". celâlet (a. orospu. celesât (a.i. Allah'a ait.

i. ["yerini. cem'-i müennes gr. Tanrı sıfatlan ile. bir yazı sitili. 2. celû (f. cem'ül-cem cem'in cem'i. celi (a. karikatürist Cem tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık bir gazete. Celmed (a.s. [ikincisi] kadın adı. cem'-i mükesser (kırık cemi) a. gibi.) şan ve şerefi pek büyük.i.i. celle ve âlâ "onun sânı. 2.s. şah. sonundaki müennes alâmeti olan e (t) kaldırılıp yerine at getirilir müslime (t). 4. celle (a. 2. celle celâ-lühû "onun sânı. yerini. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri. (a. toplama. kitab. toplam. bu cemî yapıldığı zaman müfredinin şekli bozulmaz. insanı kesen.c.) 1. a. birden fazla insan.) tas.b. (bkz: celîl). taş. cemi müennes. hayvan ve eşyayı gösteren isim. . 3. 2. cellâdî (a. celse-gâh (a. müfredinin şeklini bozmadan..) 1.s. müslimat.) cellâtlık. cellâd jiLa. celîs-i enîs cana yakın arkadaş.s.) birkaç kişinin oturmasına ayrılan yer. celvet (a. arkadaş.) aşikâr. celiyyât (a. cellâd-ı felek (göğün cellâdı) ölüm meleği. cem'-i sahîh (salim) a.f. 2. 3. celle şânuhû "onun sânı. müslimûn. cellâdiyye (a. i.) 1. sağlam cemi' mânâsında kullanılan bir cemî olup. Bu suretle ki.s. cumû) l .. gr.i.) kaya. yurdunu terketmek" mânâsına gelen Arapça "celvet" kelimesi tasavvuf ıstılahı olarak. celesât) oturma. cem (a. yüksekliği. kütüb. Büyük iskender'in lâkabı. mat. celse (a. Aziz Mahmut Hüdâî'nin kurduğu tarikatın adı.i.i.) 1. cem' (a. g. ün getirilerek yapılan cemi müslimîn. Şark mitolojisinde şarap ve içkinin icatçısı. yurdunu terketme.i. meydanda olan şeyler.n.f. yığma. tas. gr. hükümdar.le (I celvetiyye (a. [doğrusu "cil-se" dir]. celse-i aleniyye açık oturum. abd'in aynı ve âzası enâniyetinden çıkarak âza abidsiz hakka muzâf olur.) büyük.i. yüksekliği. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri. gr. celîl-üş-şân (a. açık. gr.) "yüce ve azîz olun!" mânâsına bir dua sözü. celî'in c. cülesâ) birlikte oturan. müfredinin şeklini bozmadan sonuna în. asan kimse.b. meç. iki türlüdür cemi müzekker.) cellata verilen para. celse-i hafiyye gizli oturum.i. cemi yapılacağı zaman müfredinin şekli bozularak yapılan cemi. 2. cellatlık ücreti. 4. lâtifeci.[birincisi] er kek. şakacı [kimse]. Süleyman Peygamber'in lâkabı. çoğul. oturum.hitâbolunurdu]. çok merhametsiz.i. abd'in nuût-i ilâhiyye ile halvetten hurucudur. yine kalkmak üzere ilişme. halvetten çıkışına ve Tanrı varlığında fânî oluşuna denilir]. büyüklüğü artsın" anlamına gelen Tanrı için kullanılan saygı sözleri. celîs (a. kebap şişi. cülûs'dan c. celse-i hafife ilişmek suretiyle oturuş. ulu.. cem'-i müzekker a..c. s. gibi. 5. kulun. yüksekliği. gibi. 3.

i. cemâat-i hademe-i ehl-i hiref tar. donukluk. cemeliyye (a.s. insan toplulukları.s. bir kimsenin geçmişi. narinlik [atta].) 1. cemedî (a. cemâdî (f.i.i. buz gibi. cem'an (a. saraydaki kitapları ciltlemekle görevli sanatkârlar zümresi. ortaklaşa. balina. imamın arkasında namaz kılanlar. cemâzi-yel-evvel (a.i. 2.) arabî ayların altıncısı ("doğrusu" bkz: cümâd-el-âhire).) 1. 2.c. cemâat .i. buz. Arz-ı cemâl yüz gösterme.) çardak.i. collectif. cemiyetle ilgili. cemâhîr (a. cemâdât (a.i. cemî1 (a. 4. cemerât (a.zf. cemâat-i mücellidân-ı hâssa tar.) 1. cem'î (a.i. Uşşâkıyye-i Ahmediyye şubelerinden birinin adı olup Edirneli Şeyh Mehmed Cemâleddin efendi tarafından kurulmuştur. erkek adı. dondurma.b. cemre'nin c.) cansızlık. kar.) bir çeşit bıçak veya kama. cemâd (a. cemîl (a. ruhsuzluk. 2.) bir yere toplamak suretiyle.i. 2. 2. cemâl'den) 1.i. cemâli (a. cemâat-i çilingirân-ı hâssa tar.) ahi. kılıç-bahğı.b. kılıçbalığı. saraydaki çilingirlik işlerini yapmakla görevli sanatkâr zümresi. cemiyete ait. ortakçılık. c. 2.) 1.b. güzel. cemâhîr-i müttehide birleşik devletler.i. Cemâliyye (a. cemâdât) taş gibi cansız olan şey. kusursuzlukla ilgili. cemel (a.(a.) cansızlar.) cumhurlar.) hep. cemâdiyyet (a. imamın arkasında namaz kılanlar. saray işlerini görmek için görevlendirilmiş sanatkârlar zümresi. cemâh (a.i. cumhûr'un c.i.s. bir mezhepten olan topluca halk. cemâl (a.) Halvetiyye ve Uş-şâkiyye tarikatları şubelerinin adlan.c. fr. 3. 3.) zool.e. cemed'den) çok soğuk.i.) güzellikle. Yeniçeri teşkilâtında birkaç odadan meydana gelen kısım. insan topluluğu.c. tekmil. (bkz: cemel-ül-mâ'). tar.h. cimâl) erkek deve. balina. cem'âniyye (a. cumhûrluklar. [Cemâ-lüddîn-i Aksarâyî neslinden olan Mehmet Ha-mîdüddîn-ül Cemâli tarafından kurulmuştur].i. cemâat (a.) 1. cem'iyyet'den) 1. kolektivizm. cumhuriyetler.s.s. görünme. çemen (f.) ruhu olmayan.i. cem'den. bütün. (bkz: ma'şer). arabî ayların beşincisi ("doğrusu" bkz: cümâd-elûlâ).i.b. cansız cisim. cemed (a. cemâdiyet cansızlık.) 1.it. cemâd'ın c.) cemreler. cemel-il-bahr (a. cem'den) cümle. 2. cemâzi-yel-âhir (a.i. Cemâliyye-i sâniye-i halvetiyye tas.i. 2. bütün. sosy. cemder (f. cemâat'ın c.) baş sertliği.zf. yüz güzelliği. (bkz: cemel-ül-bahr). hep.) Allah'ın lütfü. cemel-ül-mâ' (a. devegiller. cemâl-ullah (a.i. cemî'an (a. fr. cemâat) 1.

cem'iyyât (a. cemmâz (a.f.f.i.f.i. düğün dernek. şütür-bân).f. cemre (a. 2. cemm-i gafîr insan kalabalığı. 2. cemîle-kârî (a. Süleyman. zamanlarındaki büyük adamlar için yazılan şiirler. güzel düşünceler.) büyük sayı. 3. dernek. "cemmâze" dir]. cemreviyye (a. kadın adı. 2) Hz. hek. 2.b.s. çokluk. "şeref.) deve sürücüsü. Mevlânâ. (bkz: tenâsüb). kurum. toplantı yeri. cenâb-ı hilâfet-penâhî (hilâfetin sığındığı yüce kişi) pâdişâh.i.b. ateş hâlinde kömür. cemîlât (a.s. [böyle söze "cem'iyyetli" denilir]. 2) [eskiden] mekteplerde verilen mükâfat. i.) cemiyetler. Cenâb-ı Kerem Allah. Cenâb-ı Kibriya. 4. gerek "tezâd" dolayısıyla birbirine uygun. cemre-i saniye [fi-l-mâ] ikinci cemre [su (da) ya]. 3. ed. Yunus. cem'iyyet-i hatır akıl ve fikir topluluğu. cem'iyyet-geh (a. kara kabarcık. 2. 3) meç. erkek adı. cem'iyyât) 1. Cenâb-ı Hakk.s. 4.b. cemîle-kârlık (a.s.) hızlı giden erkek deve. Cenâb-ı lem-yezel Allah.) Cemşâsb'ın babası.i.) iyilik severlik. cemre-i sâlis [fı-t-türâb] üçüncü cemre [toprak (da)'a]. cemîle-kârâne (a. tas.i.i. (a.) iyiliksever.i.). cem'iyyet-i kelâm bir kaç mânâsı bulunan söz.i.) 1. Cemşîd-i mâhî-gîr 1) Hz.b.) hızla giden. cemîle-kâr (a. ufak çakıl taşı. şubat ayında azar azar artan sıcaklık.f.) 1. 2. cem' ü telfîk (toplama ve birleştirme).c. cemmâl (a. cem'iyyet'in c. Güneş.) toplanılacak yer. (bkz: cem'iyyet-gâh).f. cem'iyyet-i akvam (milletler cemiyeti) birinci cihan harbinden sonra kurulan ilk birlermiş milletler cemiyetinin bizdeki adı.i. yahut karşı bulunan kelimeleri bir arada bulundurma. kalabalık. Cemşâsb (f. [müen. Cemşîd (f. dernekler. deveci. kurumlar. zihin ve hatırın yalnız Allah için meşgul olması.i.i. cemile (a. cemmâz (a. onur ve büyüklük" terimi olarak kullanılır. topluluk. cemerât) 1. huzur1.f.i. cemmâş (f. baharlar gibi cemre vesilesiyle.h.1) iyilikle anma.) iyiliksevercesine.) iyilik severlik.) güzel hareketler. hoşa gitmek için yaranma. cem'iyyet-gâh (a. cemm (a. cem'iyyet-i beşeriye insan topluluğu.b.) dîvan şâirleri tarafından bayramlar. 5. 5.c.) zampara.i. (bkz. hac töreninde bir defa taş atılması.t. cemâl'den) 1. genek "tenasübü".c.h.i. Cenâb-ı Halik Allah. Süleyman. Cenâb-ı Mevlevi Hz. iltihaplı bir çıban. Cemşîd'in oğlu.zf.) hızlı giden erkek deveye binen. cemmâz-süvâr (a. cenâb (a. 2. hazret.i. Hz. cemre-i ûlâ [fi-1-hevâ] birinci cemre [hava (da) ya]. ed. Zikr-i cemîl .i.b. cem'iyyet cj-ua.

s. ceng-i zergerî yalancıktan yapılan savaş. ceng-âver'in c. 4.i.) 1. adî [kimse].) yedek hayvanlar. 2. 3. dar dere. ceng-âverâne (f.i.) kahraman. dövüşkene yakışacak surette. [bkz: cünüb].) rufâiyye tarîkatinin on iki şubesinden biri. kavgacı. (bkz: mürâî). Zeyniyye. aşk. Fazliyye. cenâh-ı semek balık kanadı. âhiret. cenan (a.) savaş tecrübesi olan [kimse].s. yürek.c. Sayyâdiyye.s. cenabet (a. ceng-âzmûde (f. 2. cenâb-ı südde-i devlet-meâb pâdişâh kapısının avlusu. tek.b. tek+ düm.c. ceng-âverân) cenkçi. iki yüzlü.s. tek+düm.b.i. cendeliyye (a. 3. cendere (a.) cenkçiye. baskı.) cenkçilik.i. 2.) cenk arayıcı. dövüşkenler. 4.) savaş. erkek adı.i.) kalp. kuvveti ve halleri başka şekle sokan.s. Başta iki adet nîm sofyan sonra iki yürük semaî vardır. cenâh-ı ma'dilet adalet kanadı. 3. Kiyâliyye.i. cenâiz) insan ölüsü.s. . taraf. 3.) yan tarafa ait.f. Allah. ceng-âverân (f.i. 4.b. [küfür olarak].) kumaş ve elbise ütülemek üzere birbirine bitişik iki silindirden oluşan bir çeşit ütünün bulunduğu yer. bu durumda olup ta henüz gusletmemiş olan kimse. ceng-i harbî muz. Cebertiy-ye. ceng-cû (f. Zü-1-cenâheyn 1) dünyâsı da.b. oda. âhi-reti de iyi olan. savaşçı. Vuruşları (hepsi l zamanlı olmak üzere) düm.) savaşta tecrübe sahibi olma. kanat.i.) Arapların yan taraflarına takmak suretiyle kullandıktan bir çeşit eğri kama. aşağılık.) yan. iki yan. Özellikle mehter müziğinde kullanılan çok hareketli bir usuldür.i.s. cendel (a. sıkı ve dar yer. cendâl (f.) 1. pazı. Nûriyye'dir]. 2) iki tarafa da yaranmasını bilen. vuruşma. meç.zf. savaşçılar.b. pis. Türk müziğinde bir küçük usul olup 10 zamanlı ve 10 vuruşludur. cenaze (a. tek. cenbiyye (a. dövüşken. hançer.) cenkçiler. cenâheyn (a. gönül.i cenâh'dan) iki kanat. Katnâniyye. tek+düm.f. ceng-âzmûdegî (f.) eşya ve elbise gibi şey. Acelâniyye. boğaz. dövüşkenlik.ce-nîbe'nin c. kalın oklava. guslü gerektiren durum.i. cenâh-ı tâir kuş kanadı. cenâyib (a-i. ceng-âverî (f.i.) 1. [cinâze [ = tabut) mânâsına gelir]. Der ceng-i evvel ilk ağızda.i. kol. cenbî (a.b. tazyik.'ceng-bâz (f.s. Vâsıtıyye. ceng (f.) savaş tecrübesi olan kimse. kol. cenb (a. Tabiî mertebesi 10/8 dir.) nehirlerde bulunan büyük kaya. yan.b. ceng-azmâ (f.b.) bayağı. cender (f.b. [ötekiler Harîriyye. Uzeyriyye. Hâlis--ül-cenân kalbi temiz.i. cenâib. binekler. cenah (a. ceng-âver (f. cendere-hâne (a.i. kuş kanadı. avlu.Cenâb-ı mühavvil-ül-havli ve-1-ahvâl havli.

) cenuba mensup. cinân.) savaşçıya yakışır yolda. âzası belirmiş olan cenîn.) yeri cennet olan. cer (f. cennet-i kalb.f. cenîn-i sakıt düşen çocuk. cengî ' (f. cenîbe-keş (a.i.) makamı yeri cennet olan. 2.) karındaki çocuk.) cennetler. cennât (a. cennet-ün-naim. çıvgar. cennet (a. cennet-i za'f cennetin manevî düşünülüşü.s. cennet-makarr (a. cenîn (a. güneyde bulunan.f. fr.) savaş hikâyelerini anlatan kitap.i.) bahçıvan. cennet-i ruh.b. cennet-i a'mâl. 4.) cennet gibi. cennet-i sıfat.ceng-cûyâne (f-b. centiyan giller. cennet âsâ (a.s. bot. cennet-makam (a. (bkz: bihişt). cennet-i ef'âl.i.i.i. [aslı jenkâr. cen-net-ül-me'vâ. cerâbe-i hafiyye biy.zf. cenîn-i müstebîn-il-hilka anat. cenkârî (f. 3.f.s.i.) yeri cennet olan. döl.c.i. üreme dağarcığı.) sırat köprüsü. düşük. cenîn-i kâzib gerçek olmayan gebelik.) orman. Iskat-ı cenîn çocuk düşürme.s.b. cenâyib) yedek hayvanı. cennet-mekân (a. cerâb (a.s. yeryüzü cenneti. âzası kısmen teşekkül etmiş cenîn. cengel (f. (bkz.) bakır pası renginde olan.. cür'a).zf. cennet-i nefs cennetin maddî düşünülüşü. bahçeler. torba. çatlak.) yarık.i.i. cenâib.i. cenîver (f. conceptacle.) bakır pası renginde olan yeşilimsi madde.i.i..) dağarcık. cennet-nazîr (a.) yeri cennet olan cennet-i vesile (bkz.) savaş hâlinde bulunan. cennet-üd-dünyâ dünyâ.s. cengel-istân (f. husûsiyle yarılmış yer.b. sekizinci cennet.i. uçmaklar. uçmak..) yedek hayvanı çekip götüren. cennet'in c. cennân (a. cennet-i a'lâ). sık ağaçlık.b. cenkâr (f. bahçe. bunlara tâbi olanlar. ceng-nâme (f. .) cenneti andıran. cennet-ül-huld. cennet-i a'lâ cennet katlarının en yükseği.i. dâr-üs-selâm.b. kavgacı bir şekilde.b. cennet-ül--adn].) orman. çok ferah ve havadar yer.b.) suyu yudum yudum içme. Centiyâniyye (a. cenîbe. cenîn-i tâmm-ül-hilka hek. cennet-ülfirdevs.i. uzuvları tamamen teşekkül etmiş cenîn (= karındaki çocuk. cenîbet (a. cer (a. zenkâr'dır].c. cennet âşiyân (a. cenîn-i gayr-i müstebîn-il-hilka anat. Sekiz cennet vardır [dâr-ül-celâl. güneybatı. kadın adı.s. cennet-ül-karar.) güney. cenûb-i garbî coğr. dış gebelik.s. cerabe (a. cennât-i adn cennet bahçeleri. cenûben (a. cennât) 1.) dağarcık.) bot. döl). cenûb -j'-~ (a.b. Cengîziyân (f ' c ) Cengiz soyundan gelenler.b.i. güney yönünden. cenûb-i şarkî coğr.) cenup.s. güneydoğu. Cenûbî (a.i. zool.

) tar. denizden çıkarılan ve teke denilen ufak. Osmanlılar tarafından ordu hizmetlerinde kullanılan Hristi-yan esirlere verilen bir ad. (a. kırmızı bir böcek. cerîde'nin c.s. gonidies.) elbisesinden soyma. hayvanın boynuna takılan çıngırak. yara. 3.i.i. (f.) 1. 3. (a. (a. çerde . kuladan açık olan at. 3.i.i.i. yayılmış yağmacılar. tomurcuklar. s. fr.) 1.c. cinayetler.i.) cerîme'nin c. hasta tohumlar. hurma toplarken yere düşenleri yeme. cürsûme'nin c.) zool. uyuzu olan.cerâd cerâd-ı münteşir cerâd-ül-bahr cerahat cerahat cerâhor cerâid cerâid-i yevmiyye cerâim cerâim-i cinâiyye cerâim-i müştereke cerâsîm cerâsim-i mütenâsile cerâye cerâyet cerâzet cerbân cerbeze cerbiyye cerd j cerdâ cerdân çerde cereb cerebî cerebiyye cerebiyyet cereb-nâk cereb-ül-ayn cered cered cerem Lâ-cerem cereme cereng ceres ceres-dâr ceres-hay-ı zerrin ceresiyye cereyan cereyân-ı daimî cereyân-ı hevâ (a. cerrahlık [aslı cirâhat" dir]. (a. acariens. irin. yağmacılar güruhu. kurnazlık. 4. para cezası.i. günah. (bkz: cerime).) oburluk.s. 2. hatâ. çıngırak taşıyan.) çıngıraklı. (a. göz kapaklarının iç kısmında çıkan sivilceler. irinler. uyuz olmuş.i. verimsiz. günlük gazeteler.s.f. (a. kılıç ve topuzun çarpmasından çıkan ses. (a.c.) çan ve zil sesi.b. uyuzluk.) dilenci çanağı. dazlak. hava akımı. fr. oluş. çorak. fr.i. 2. (a. elbette.) Mekke'de hacılara eşlik eden atlı muhafız.i. 2.) 1. (-i-) l.) zool. (a. çançiçeğigiller.i. meç. zindan. uyuz hastalığına tutulan. (bkz: cerid).) suçlar. huk. (a. campanulacees.) uyuz [kimse]. hilekârlık. acarides. bot. tüysüz. cerahat) 1.i.i. mikroplar. (f. beceriklilik.i. başka birinin yaptığı za-ran ödeme. geçme.) 1. 2. 3.) cerahatler. (a. 4. . 2. altın çı ngıraklar. donu san.i. müşterek suçlar.i. şüphesiz. kökler. hareket. akım. (a-b-i-) hek. olma. cerâde'nin c. yaralar. 2.) hek.) yaralı. mahrum.i.akma. (f.i. cerâhat'ın c. çekirge. çıplak. uyuz.i.) vakıf tarafından verilen yiyecek. cinayet suçlan.) uyuz hastalığı. (a. 2.) çıplak bir hâle getirme.i. kabahatler. güzel konuşma. (bkz: cerib). 2. uyuz böcekleri.) 1. çan. (a. cinayet. (a. uyuz böcekleri.i.i.) san renkli.) bot. [aslı "cirâhat" dır]. uyuza tutulmuş olan.i.) gazeteler. tüysüz. 2.) dipler. gidiş. dazlak. (a.) cariyelik hâli. doğru akım. uyuzluk.s. (o. (a. (a. (f. (a. (a. (a.) hek. mutlaka.) 1. ortak. karıştırılmamış [şarap]. (bkz: cirâhat). çıplak bir hâle getirme. f.i. (bkz: mecruh). (a. yeşil yosun hücreleri.i. (a. (a.i.

c. imparatorluk devrinde Arabistan ülkelerinde kullanılan aşağı yukarı 216 litrelik bir hacim ölçüsü. cerh fî-hükm-il-hatâ huk.) yara. cerh-i hatâ huk.) yalnız.) 1. T. cerm (a. kasıtsız olarak ve bir yanlışlık sonucu birini yaralama. 4.) bir yerde bulunan insan kümesi. cery). çorak [yer]. (f. f i z. 2.i. tenha. kabul etmeme. ceride (a. 2. yiğit.s. ihtiyarî olmayan bir fiil ile vukua gelen cerh. cerh'den) yaralanmış. cerî' (a. yaralanma. 2.s. bir cerhtir ki bununla mecruh olanın bir gün ve bir günden daha az bir müddet yaşaması tevehhüm olunmaz. yaralı.) uyuz hastalığına tutulan.) kabahat. suç ödeme. suç. . cerime (a.i.) 1. zabıtname. cerîha-i iltiyâm-nâ-pezîz onulmaz yara. cerâim) 1. cerîh (a. tek gazete.M. cür'et'den) cesur. (bkz: mecruh). gözü pek. çürütme. cürün) hurma kurutma yeri. cerîh-ül-kalb yüreği yaralı. cerib (a. bumbar dolması. mecruhun ölümüne sebep olan yaralama.i.i. ecrine.s.s.) kabahatli. cerîh-ül-fuâd.B. cerî. 2.s. cürüm) 1. çerim (a. suç. cerîb (a. kesme. meç. hükümetinin resmî yayın organı. alternatif akım. cermüze (f. gazete. cereme. cerîb-üt-taâm dört kâfiz arpa ve buğday alan bir ölçek. c. günâh işleme.i. doğru akım. cerid. cerîde-i havadis Çörçil adında bir ingiliz tarafından 1840 da çıkanlmış olan ilk husûsî gazete. 3. cerh-i mushin huk.s. tarla ve arazî ölçüsü. cerîde-i resmiyye süvari kolu. cerîha-dâr (a.) yaralı. cerî-ül-Iisân sözünü esirgemeyen. cerîre (a.i. cürm'den. (a.) 1.c. cerha (a.f.M.s. volt. işlerin oluşu. tutanak. (f. ca.s. (bkz.). bir çeşit Arap kayığı.i. yaralama.b. cerh-i gerdan (dönen çark) dünyâ (bu-). cerh-i mühlik huk. cerîde-i nüfûs nüfus kütüğü. f iz. ceride (a.) sefer ve misafirlik.) yaralı. ışık ve ışık konacak yer. ecrân. 3. cerdâ3). ceride (f. (bkz. cerh-i amd birini gerek yaralayıcı âletle ve gerek başka bir şey ile haksız olarak kasden cerhetme. dönüm. (bkz: cerbân). us pahası.cereyân-ı müvellidî cereyân-ı mütenâvil cereyân-ı mütemadi cereyân-ı mesâlih Cereyan-ı galvânî cereyân-ı elektrîkî Cergand cerge cerh jeneratör. çerin (a.) verimsiz. cânî. elektrik akımı. 3. 2. cerîde-i feride eşsiz. yürekli. suçlu. (a. cürüm. koyun kırkma. ceriha (a.i.c. 2. Resmî Gazete.i.i.i. cerâid) 1.i. uyuz.

gr. (a. 2. araştırma. arkasından sürükleyen. yürekli.i.) operatörlük [doktorlukta].b. yok etme.i.s.) 1. harp aletleriyle donatılmış kalabalık ordu. 3.) toprak testi.) 1. çekme. kurtulmak. öldürme. cerrah'in c. büyük. (bkz. . (a. cerrâhî'nin müennesi. (a.cerr cerre çıkma cerr-i eskal cerr-i menfaat cerrah cerrâh-hâne cerrâh-hâne-i âmire cerrahî cerrahîn cerrâhiyye cerrâh-nâme cerrar cerrâre cerre cerş cerşeft cerûz cerv cery cerz cesamet cesaret cesâset cesed cesîm . (a. (f. ecsâd) ölü vücut.i. cism'den) büyüklük. (f. (a. (f-fi-) sıçramak.i.) operatör [doktor]. sürükleme. atılmak. (a. cesîme cesîm-ül-cüsse cesk cess cessâs cessâse cest cestân cestân cestân ceste ceste ceste ceste-gîr cesten cesur (a.) atlayan.i. cerr-i kelâm (etmek) bir konu hakkında konuşmağa zorlanma (k). enik. çekici. iri vücutlu.i. 2.i.) sıçramış.c. atlamak. (a.s.) yavaş yavaş.i.i.) kruvazör. irilik. 2. hiciv. cesâret'den) cesaretli. mübarek üç aylarda köylere dağılıp halka.f. (a. operatör doktorlar. dilenci. 3.i. 3. yırtıcı hayvan yavrusu. (f. i. (a. çıkar sağlama. (f. (a.) l.) obur. elle yoklama. 3.sıçrayarak.i.i.zf. Halvetiyye tarîkatinin bir kolu.) 1. namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplaması. harp gemisi. musibet.) 1. soruşturma. san ve zehirli akrep. Arapça'da ait olduğu ismi meksûr (kesreli = esreli) okutan harf veya edat. (a-i-) bir Şyi kazıma. çabuk hareket eden. [II.i. (f.s.) arsız. atlayış.s.i. yiğit. Sonralar (1838) Tıp Okulu ile birleştirildi]. bir şeyin kabuğunu soyma.i. dînî öğütlerde bulunmak. 4. ufak meyva. para. (a. (a. kocaman.i. (a.) eskiden cerrahlığa dâir yazılan kitap. 2. (a.) cerrahlar.i. (bkz: kıt'a).) ed. (f. atlayarak.i. (a. kısım kısım. (a.s.i.) küçük. (a. (f. parça parça. (bkz: ekûl). i. Mahmut devrinde Tophane'nin kuruluşundan 5 yıl sonra 1832 de açıldı. (a. eşya ve şâire çekme.zf. (bkz: tecessüs). yiğitlik. (a. sıçrayarak.s. sıçrayan.b. (a. 3. [eskiden] medrese talebesinin.) Osmanlı imparatorluğu'nda orduya cerrah yetiştiren müessese. kesme.i.b.s. i.s. cesâmet'den) iri. (f.i.f.) cereyan. fırlamış. ağır bir yükü kaldırma. 2. azar azar.) 1.) sıçraya sıçraya. (a. [eskiden] Avrupai metotla ameliyat yapan cerrahlık kurumu.) merak. yüreklilik. 2.) 1.) cesurluk.) mihnet. 2. keder. dilenci. kaçmak. (a.) çok meraklı. (bkz: tedricî). sıçrayış. harf-i cerr).

(a. 2.nâ-sevâb cevâb-I müskit cevâb kıla. cûd'dan) 1. cevâbât. yazı ile]. karşılık olarak.) arpa. (f.) cevap. felekler. ziyafet. (bkz: şaîr). bir kısmı Farsça olan eser.s.cesûrâne ceş ceşn ceşn-i büzürg ceşn-i Meryem cev Dâne-i cev cevâb-ı bâ-savâb cevâb-ı redd cevâb-ı safî cevâb-ı kat'î cevâb. (a. karşılık. sessizce verilen cevap (a. önce Arapça olarak yazıp sonra Türkçeye çevirdiği din ve ahlâk bilgileri veren eseri. doğum yaparken Meryem'in yanında bulunduğu ağacın taze hurma vermesi anılarak yapılan bayram.i. 1392 (H. işlek yollar. eski İran'da 21 Martta yapılan bayram.f. cami' ve câmia'nın c. cevâb'ın c. cevaba cevap.) cevap.) cevap olarak yazılan yazı.s. . (a.c. (a.i. [mescitlerde cuma namazı kılmak caiz değildir]. (a.i. 2. [istinsahı. (a. câbî'nin c. bayram.i.) kâtip. 2. doğru olmayan karşılık. i. ret cevabı. erkek adı. büyük Türk mistiği Ahmet Yesevî'nin menkıbelerini. yüreklice. (a. 1077) dir]. (f.) sorulan şeylere verilen karşılıklar.zf. eli açık.f. elmas alıp satan. 843) a kadar Kastamonu'da beylik süren Candaroğullan'ndan tsfendiyar Bey'in emriyle oğlu ibrahim Bey için adı bilinmeyen bir zât tarafından meydana getirilmiş Kur'an tefsiridir.i. câize'nin c. mayalar. mescitler. (a. yazman.i.i.i. cevher'in c.) 1. (iyiliklerin cevherleri) sofi bilginlerden Antakyalı Şeyh İsaoğlu Şeyh Kasım'ın.b.i.b. kesin söz.) mavi boncuk.) verilen bahşişler. 795) den 1439 (H.) cevahirci. armağanlar.i. cevherler. Şemsî adında bir zâtın Arapçadan Türkçeye kaleme aldığı 108 sayfalık bir lügat kitabıdır. (a-f-b. (a. gezegenler. ibâdet yerleri.i.s.) 1.f. cevâb ale-1-cevâb cevâbât cevâb-dih cevaben cevabî cevabî cevâb-nâme cevâb-nüvîs cevâd cevâdd cevahir cevâhir-i ulviyye Cevâhir-ül-ahbâr Cevâhir-ül-ebrâr Cevâhir-ül-esdâf Cevâhir-ül-kelimât cevahiri cevâib cevâiz cevâlî cevâmi' (a. eğlence. şölen. inandırıcı cevap. (a. bir kısmı Türkçe.s.s. (f.zf. (a.) 1. elmaslar. arpa tanesi. (bkz: ecvibe). (a. (a.) caddeler.i.) cesaretle.) bulunduğu diyarı terket-mek zorunda kalanlar. toplu şeyler. câdde'nin c.. (bkz: caize). tahsildarlar.c. büyük.i.c. (a. özler. cömert. 1666 (H. kıymetli taşlar.) cevap veren. ecvibe) sorulan şeye verilen karşılık [sözle. doğru cevap. tarikatının âdabını anlatan. yiğit-çesine.) câbîler.) halk arasında dolaşan haberler. 2.

câriha'nın c. cevelân-gerî. (bkz: câniha). cevelân. parça parça.i.). cevân'ın c. cevlân-ger (a.). hüner. üstünlüğü. (bkz. Zühre (Venüs). (bkz. güzellik. 2. öz. câsûs'un c. savaş yeri. oyuk. (bkz. cevdet-i fikr fikir. dört taraf. cevârih (a. (a. kendi kendine bir varlığı olup.) 1. cevâsîs (a. cevdet-i karîha kavrama tazeliği. ed.) cevelângerlik. cevelân-ı dem kanın cevelânı. câmûs'un c. 'gözevi. donmuş şeyler. cevf-i mi ' de mîde boşluğu.) tane tane..) mandalar.i. bir yazı sitili. cevf-i batnî anat. [zıddı "mühmel"]. (bkz.). olgunluk. (bkz. (bkz: gâv).) öküz. atlı. hayatsız. cevelân-gâh.i. cevâmid cevâmîs cevân cevanan cevânî cev'ân cevânib cevânib-i erbaa cevânih cevârî cevâr-il-Künnes . marifet. hizmetçi kızlar. Utarit (Merkür).i. (f.i. s. gezegenler.i. dolaşması. kalb.i.i. fr.(a. cevelân-ger.) halayıklar.). iç. cevder (f.) dolaşılan yer. cevf-i galsamî biy.) cansızlar. mîdesi boş. cevâz-ı şer'î yapılması şerîatçe suç sayılmayan.) taraflar.c. gerçekleşmesi için başka bir nesneye ihtiyâcı tılmayan. cevf-i hicâbî biy. cüvân). mu'cem. câriha). 2 . f. civânân). cevahir) 1. cevâz-ı istihdam karârı atanabilme kararı. cevaz (a.b. dolanma. yalnız noktalı harfler hesâbedilmek suretiyle ve "eb-ced" hesabıyla yazılan. değerli taş ["cevahir" en çok bu mânâda kullanılır].) cevelân edici. cevelân-geh (a. su sığırları. cevf 1. câriye'nin c. dönüp dolaşma yeri. kusursuzluk. solungaç kovuğu. cev cev (f. erkek adı. 3. civânî) (a. 5. cevf-i leyi gece yansı.i. cevf-i fem anat.s. iyilik. (f. Merih (Mars). fels.orbite. (bkz: cevherin. (a. 6. acıkmış. tazelik.f. 2. dönüp dolaşıcılık. 2. câmid'in c. s. koşu. elmas. cânib'in c. g. düşünce tazeliği.) caiz olma. yan gece. cevelân edicilik. cevlân-gerî (f.) 1. (f-s. (a.s.i. [evvelce] Horasan'da ve Şam'da yapılan kılıçların demirlerinde görülen siyah ve beyaz dalgalı benekler. gezinme. büyüklük.i. cevlân dolaşma. cevdet-i fehm anlayış iyiliği. dolaşıcı. cû'dan) aç. 3.i.i.b. casus). cevdet-izihn zihnin tazeliği.zf. üstünlüğü. üstünlüğü.). ağız boşluğu. câniha'nın c. Müşteri (Jüpiter) ile Zuhal (Satürn). cevf-i a'lâ anat. (bkz: câyi'). 4. (a. çizgiler. müsâade.i. izin. boşluk. 4. cevf-i arz dünyânın içindeki boşluk. yanlar. cevher (a. karın boşluğu. 3. cevfî içe gövdeye ait gövde ile ilgili. çok defa manzum olan târih. maya. cevdet (a. tazeliği. 5. düşünce üslüğü. 6. cevâz-ı kanunî kanunî bir yasağı olmayan.b. gövde boşluğu. menkut).

) 1. cevherî). bunlarla yapılmış veya işlenmiş bulunan. (f.i.i. konak.) mücevher parçası. zırhlı. kuyumcu.) zırh delen (f. cevlân-geh cevîn. (f.) 1. 1) atom. (f. gökyüzü.s. (bkz: cevsak) (f. haksızlık. a.f.s. cevhercilik. mutlak cevher.i. madde hâlinde olmayan ve kâinatın ruhunu meydana getiren nesne.b. 3. meteoroloji.s. (a. (a. cevheri. anat.) düğme.) zırh ören.s. (a.s. anat.) koşan.b. (a. 2. (bkz. cevelân-geh). tözcülük.s. zulüm. güher-fürûş). hareket eden.) köşk. tas.f. 2. biy. savaş elbisesi.) hava. 2. sitem.b.s. vaktiyle giyilen1. cevelân-gâh. (bkz: cevher4). (a. (a.i) 1.i. substantialisme.) bir tane cevher. dolaşan.i.).f. (a. omurilik kovuğu. aslı.s.b. fr. göğüs boşluğu. mavi boşluk. ak madde. cevşîre cevv îlm-i ahvâl-I cevv cevv-i hevâ cevv-i kebûd cevval anat. (f. .) mücevherden. (a. (f.b. evrenin *tözü. arpa unu. değerli taş veya inciye ait olan. aglütinin. biy.) zırh delen. elmaslı. beyin boşluğu. (a. eziyet.b.i.) zırh paralayıcı.b. arpa ekmeği. cefâ. biy.) akmadde.cevf-i nihâhî cevf-i nuhâî cevf-i sadrî cevher-i ebyâz cevher-i ferd cevher-i küll cevher-i lâsık cevher-i mücerred cevher-i sincabi cevher-i ulvî cevher-dâr cevhere cevher-ebyaz cevher-fürûş cevheri cevherin cevheriyye cevheriyyûn cevher-pâre cevher-tırâş cevî cevlân-gâh. tarikat adamının ruhan ilerlemesine manî olan şey. (a. arpa torbası.i. 2. eski tüfeklerden birinin adı. 3) ateş.i. [şiirde] sevgili veya onun dudağı. (f. (a.) bir arpa ölçüsündeki ağırlık.) 1.i.) arpadan yapılmış nesne. (f.) zırh giyen.f.) zırh eriten (f. 4.) cevher işleyen. (a. çardak. gadir. (a. felekler.s.i.i.f.i.c. noktalı [harf].b. boşluk. cevîne Nân-ı cevîn cevr cevreb Çâk-ı cevreb cevsak cevse cevsek cevşen cevşen-dûz cevşen-güdâz cevşen-güzâr cevşen-hây cevşen-pûş cevşen-şikâf cevşîr. hava boşluğu. cevhere. (a. çorap söküğü.b. (bkz.b. siyah ve beyaz dalgalı benekli [kılıç]. [müen. çulha.)) örme zırh.) Allah'a bir cevher nazarıyla bakan mu'tezile fırkası. substance grise. (bkz: cevher3).) cevher satan.s. cevahirci. (a. eza. köşk. cevherden.b. fr. cevheriyye]. fr. fr.s. (f-s. 2) ruh. substance blanche. 1) en yüksek cevher.s.) fels.substantialisme. bozmadde. 2. (bkz.i.b.) çorap. 2) ed.

) küçük hin-distan cevizi. cez'a (a. cevz-i gendüm buğday tanelerinin birbirine yapışmasıyla meydana gelen yumru.i. asker. ceyyid-i hevâ iyi hava.) ceviz. Ceyyid-i Yunan İyonya adaları. cez (f. Eş'âr-ı ceyyide ed.i. kara alaca ve değerli bir süs taşı. cevdet'den c. Gemini]. juglandasees. cevz-i bevvâ . sinüsle ilgili.b. iyi. cevvî. ciyâd) taze. cey yid-ül-ayâr ayan hâlis. cevzâk (f. 3. canlı fikir.) ast.s. ikizler burcu. ceybî (a. Cevza' (a. (bkz: cezire). Hindistan cevizi. cüyûş) 1. hoş.i.) günahtan sakınma. kederlenme. 2. güzel şiirler. seda.i. cevz (a.) bot.s. Mukaddimet-ül-ceyş büyük kuvvetlerin öncüleri .]. cüyûb) 1.b. geo. ordu. Ceyyid-i saadet Kanarya adaları. Havâ-i ceyyide temiz hava. saf hava. ceyb-i tamâm kosinüs ceyb-i a'zam doksan derecenin sinüsü.) mat.. (f. cevz-ül-hind bot. sinüs.) boş.c. mayıs ayında bu burca girer. [bkz: ittika'). Sevk-ül-ceyş strateji. semânın kuzey yarım küresinde görünen iki parlak yıldızlı bir burç olup Güneş.b. tatula. ceyyide (a. Ceyyid-i hâlidât.i. Ceyyid-i garb Cezayir. tam olan [para]. . ceyl (a. ceyb-i sabr sabretme.ing.) bot. ceyb-i tefekkür düşünme vaziyeti. fr. ceyb-i kavs arka sinüs.) ada. 2. ceyvâd (f. cez (a. Tâbiyet-ül-ceyş kuvvetleri yerleştirme bilgisi.s. ceyb (a.i. ceza' (a.) göz boncuğu denilen.) arzın etrafındaki boşlukla ilgili. leş Ju-meaux. fr. cevizgiller.i.i.) zool. kar-gabüken ağacı ve bu ağacın zehirli tohumu. cevviyye (a. yengeç.) elemlenme. cevz-i Hindî Hindistan cevizi. ses.i. dayanma.) servi kozalağı.i. ceyb-i murakabe dervişlerin düşünmek üzere başlarını öne eğmesi.s. cevz-üd-tıbb (a. yangı. ceyş (a. ceyb-i hümâyûn pâdişâhın husûsî kesesi.) ağaç kökü. (bkz: ceyyid). Geminus. cevz-ül-kayy (a.Fikr-i cevval hareketli. cevz-i mâsil bot.) sabırsızlıkla sızlanma. [lât. cez'. ceza'ü feza telâş içinde ağlayıp sızlanma.i.) uzun boyunlu kadın.i. damarlı akik.s.i. Ceyyid-i seb'a. ceyyid (a. cevz-ber-günbed cevziyye (a. c. cevz-üs-serv (a.) [ceyyid'in müen. gömleğin açıklığı. ceydâ (a.b.i. yararsız bir işle uğraşma. saf. Efkâr-ı ceyyide iyi düşünceler.i. cep.s.

(a. cezl).zf. . kendinden geçmiş. 2. gönül alma. rekâketsizlik. ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki cesetten hâriç bulunuyormuş gibi olması.b. peltek ve bozuk olmayan [söz. yaptığı binanın üzerinden atılarak öldürülmüştür].i. çekilme.) bot.s.i. (a.f. (a. gönlü çekme. (a.s. (a. heyecana gelmesi. çekicilik.i.) çekme. coğr.f. ben de gelirim = ceza" dır]. cezâiyye cezâir Cezâir-i Bahr-i Sefîd cezâir-i garb cezâir-i hâlidât cezâir-i Hind cezâir-i isnâ aşer cezâir-i müctemia cezâir-i saadet cezâir-i Seb'a cezâlet cezâlet-i lafz cezâlet-i ma'nâ cezb cezb-i kalb cezbe cezbe-dâr cezbe-dârâne cezbe-dârî cezbe-efgen.) 1. bol sevap. tarikat ehlinin kendinden geçme hâli. Akdeniz adaları. lyonien adalan.) ceza olarak.b. -fegen cezbe-yâb cezbiyye cezebât cezel cezer cezer-üt-türâb cezî' cez'-i adûdî-i re'sî cezîl Ecr-i cezîl cezire cezîre-i bürkâniyye cezîret-ül-Arap (a.zf. karşılık [iyi veya kötü]. cezaya ait. (a. kol-baş *anadamarı. (a. şart cümlesinde bulunan ikinci kısım ["haber verirseniz ben de gelirim" cümlesindeki "haber verirseniz = şart.i.i.i.f. 2. Kanarya adaları. cezbe'nin c. bol. 2. coğr. anat.b.i.s.) cezbeli. takım adalar. para cezası. ceza baskısı.) 1.i. ceza ile. (a.f. cezbeye düşürücü. küçük tomurcuk. yabani havuç.) adalar. (saadet adaları) Kanarya adaları. Sinimmâr'ın gördüğü ceza [daha güzelini yapmasın diye.) 1. azap. kelime düzgünlüğü.f.) kendine çekme. yanardağ adası. kekeme veya pepeyi olmayış.) havuç. Arabistan yanmadası.c. mânâ düzgünlüğü. ed. (a. kelime].s. ceza. çok.c. gr. cezâir) ada [denizde].b.) bir şeyi ikiye bölme. lâyık olan ceza. ceza işleriyle ilgili.).i. Telâffuzu kulağa sen gelen kelimelerin söyleniş keyfiyeti. (a. (a. (a.) cezbe verici. (a. (bkz.i. (a.b.) cezbeye tutulmuş gibi. Cezayir.) cezbeye tutulmuş. ed. Hind-i Çînî adalan.i. cezîre'nin c.ceza' cezaî müeyyide cezâ-yi amel cezâ-yi nakdî cezâ-yi seza cezâ-yi Sinimmâr cezâen cezaî. peltek. (bkz: cezbe). Ege denizindeki oniki ada. (a. işlenen bir şeyin görülen fenalığı.i. (a. (a. 2.) cezbeye tutulma hâli. cezebât) 1.

s. cübeb). zâlim. cezl .(a.) dağlar.i. 2. fr.i. cezriyye (a. bir kelimenin sonundaki harf veya harekeyi düşürme. cerz-i talî bot. cezr-i aıııııdi mat.i. doğru olan. cibâb (a. asal kök. cezr-i arızî ek kök.].i.i.i. kalın odun. radicalisme . cezr-i mihver mat. ücret. 2. kök. kat'î karar ve niyete ait.s.) ağ ile balık tutan balıkçı. 3.) 1. kendi misline darbo-lunmakla bir sayı meydana getiren rakam. 2. cezûb). raci-ne fıxatrice. cezb'den) çok cezbeden. cezr-i dereni yumru kök. çetrefil olmayıp. kılkök.i. cezmâzec (a. sanal kök. asıl.) bot. cezr-i asam mat. cezr-i mükâ'ab küp kare. cüzûr) 1. cezmî (a. kuvvet ekseni. 2. [çok zaman söz ve kelime hakkında kullanılır]. [denizde] alçalma. ikincil kök. kökle ilgili.) 1.s. mortes eaux. Medd ü cezr coğr.i. cîbâ (f. cezm ile ilgili. (bkz: azm). küpkök. mat. 2. rüşvet olarak verilen hediye.i. iki kök. cezr-i şârî anat. cezr-i müsbit bot. cezr (a. cezlân (a. cibâh (a. 2.) çok sabırsızlanan. cezr-i mantık.) fls. cezm (a. cezûb (a.).) çok cezbeden.) odun. maaş. ılgın meyvası. inme. (bkz: cezr-i vetedî). cezr-i murabba' mat.) cebhe'nin c. cibâl-i mubaha huk.i. çeken.i.s. cezr-i tâmm mat. kanlı.) mutlu. cezr-i nâtık. köke ait. kare kök üç. erkek adı. cezû' (a. cezr-i havaî açık havada yetişen küçük kök. 2. tomruk. cezrî (a. cezzâb (a. cezr-i muzâaf mat. meç. 3. gr.) kasaplık davar [koyun. (bkz. cebel'in c.zf. köktencilik.) 1. cezmen (a.) 1.s. tutunma kökü.s.c. cibâl (a. fr. cezzâf (a. cezr-i ekmel coğr.) alınlar. deve kasabı.s. i. (bkz. cezr-i mik'ab mat. anakök. ciâle (a. keçi v. Imâm-ı Mâlik'in bâzı şartlarla kabul ettiği bir nevî mâlî muamele hakkında kullanılan bir kelime. çeken. fr. cübbe'nin c. büyük gidim. (bkz: cezü1).b. (bkz: cezzâb).) kestirip atmak suretiyle.) 1. cibâl-i şahika yüksek dağlar. gaddar. gelgit. dürüst. cezr-i hamız kim. cezre (a. kimsenin mülkiyeti altında olmayan dağlar. cezr-i rîşî saçak kök. radikal. asit kökü. dokuzun cezridir. Azm ü cezm ü kasd kesin olarak verilen karar. cezzâr (a. cezr-i aslî bot. karekök. cezr-i vetedî kazık kök.i.) 1. niyet. kesin karar.

) câbîlikler.s. meç.) 1.i. t. hararetli konuşma. (a.i. bağır. cefr'in c. (f. gelir toplamalar. geçim mücâdelesi. 2.) 1. ciger-pâre). ehemmiyet.b.) [cibillî'nin müen].) ciğeri kanlı. (bkz. hayat mücâdelesi.) leş yiyen. 3.) gerçekten.i.b. (a.b. önem.) 1.c. (f. (a. savaş. (a. câbîlik. ciğer yırtan.i. (a. hissiz.b. (f. (f.b.) 1. (a.) yaratılışta olan. savaş. (a. ağırbaşlılık.i. ciddîlik. . (f. [doğrusu "cefr" dir].s. hayırsız. ciyef) iaşe.s.i. ağırbaşlı. 2.f.) bağır yakan.i. gerçek. (bkz. meç.i. (a.) ciğerli. sevgili. (bkz: câbî). (f.) 1.i. (a.) ciğer parçası. leş.b. sanem].) huy. 3. duvar. kireç. yaradılış. mühim. (bkz: fıtrat). ciddîlik. tabiî.s.i. salîb. arbede-cû). çelîpâ. "ciddiyye"].) kederli.b. acıklı. (bkz: cibillet).f.c. 2. cesaretli. Arapça ["cibillet" kelimesinin Türkçe bozuntusu]. keder. (a. s. (bkz. cibâyet'in c. savaşçı. (f.) ciğer paralayan. acı.) cifirci. ıztırap veren. (a.i.s. (a. 3.) ciğer satan.b.f. (a. zorlu. cibilliyet. (f.i.cibâyât cibâyet cibillet Cibilletsiz cibillî cibilliyye Cibilliyyet Cibril cibs cibt cîd cidal Ceng ü cidal cidâl-i hayât cidâl-i maişet cidâl-cû cidâl-cûyâne cidâl-gâh cidar cidâr-ı hadîka cidd cidden ciddî ciddiyyât ciddiyyet cifâr cîfe cîfe-gâh cîfe-hâr cifr cifrî cifriyyât ciğer ciger-cûş ciger-dâr ciger-der ciger-dûz ciger-fürûş ciger-gâh ciger-gûşe ciger-güdâz ciger-hâr ciger-hâre ciger-hûn ciger-pâre ciger-sûz (a. 3.) kavgacı.s. cüdrân) 1.b.) soysuz.b. sıkıntılı [kimse]. (a. [müen. önemli.s. 2.s. (a. yürekli. (f.f.i. cibillî).) evlât.b. b.s.) 1.i.i. (a.s. ciğer söken. (a.zf. avaz. (bkz: fıtrî). (a.c.) yüreği coşturan.) cifir ile ilgili olan şeyler.b. (f . (a. (bkz. 2.s. (bkz: cefr).) put. (a. sıkıntı. çok eziyet çeken kimse.) kavgacılara yaraşır yolda.i. (a.i. büyücü.i.f. kavga çıkarırcasına.s.c.c.) ciğerin bulunduğu yer.s. ciğerci.b. alçak [kimse]. vergi. sütü bozuk.) leşle dolu olan yer.b.) ciğeri yakan. i. cüyûd) boyun. kansız. 2. i. (a. gaddar.s. (bkz: haç.b.) gerçekten çalışılacak işler. ciğer.) ciğeri delip geçen. (f. (a. çok acıklı.) Cebrâîl.) vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili. evlât. merhametsiz.i.s.) mücâdele yeri. bahçe duvarı. 2.i. mücâdele). (a. 2.i. Cebreîl. falcı.b. Dünyâ. (f.). (f. i. bir işi gerçekten çalışıp işleme.s.) 1.) geniş kuyular. zar. cüdür. (a.b.zf. karşılıklı kavga. (f.i.

. Dünyâda oturan. Ünlü Türk bilgini Kâtip Çelebi'nin 1654 (H. 1065) de kaleme aldığı Asya coğrafy asıdır. cihanı. cihanı (f. 2. dünyevî.s.s. Dünyâyı süsleyen.b.) 1. cihân-muta' (f.b. pâdişâh. ciger-teşne (f.) Dünyâ halkı. cihân-bânî (f. hükümdar. pâdişâh. cihân-nevred (f.) cihanı. cihân-dîde (f-b. Sadr-i cihan Ekber Şah'ın vezîri. islâm dünyâsı.s. cihân-nümâ (f. cihân-ı gayb görünmezlik dünyâsı.b. Dünyâyı tutan hükümdar.f.i. cihâd (a.s. bezeyen.) Dünyâyı gezip görmüş olma.i.) fâtih. Tanrı emirlerini yerine getirmek maksadıyla dünyâ'ya musallat olan benlikle savaş. 3. [aslı "cenan" dır].s.s. cihâdiyye (a.s. (bkz: ber-bâr. erkek adı.) cihanı.i.a.b.b.s. huk. cihân-güşâ (f.s. cihân-gerd (f. cihân-dâr (a.b. cihândâr-âne (f. Allah. cihan (a. 2. cihâniyân) 1. 2 . i.) cihanın.) âlemin sığındığı muhafız.s. cihân-bîn (f.i.b. savaş işleriyle ilgili.s.s. 2.b. çatının üstünde her yanı gören yüksek taraça.i. dünyâyı dolaşan. erkek adı.b. cihân-efrûz (f-b.s. cihâd-ı asgar (küçük savaş) islâm uğrunda silâhla savaşma.) cihanı. (f.s. cihanı gezmiş.) cihanı. acısı olan.b. cihân-gîrâne (f. cihanı.s. 2. Allah. cihân-gîrî (f. Dünyâya hâkim olmaya çalışan hükümdar. cihânî'nin c.b. tecrübeli. kendi kalbi içinde. cihân-âferîn (f.s.b.) cihangirlik. Dünyâyı zapteden.i.) 1. Dünyâyı yaratan. cihâd-ı ekber (büyük savaş) tas.) 1.b. cihân-ârâ (f.) cihanı. göz.i. (f.) cihanı.) meç. (bkz: gîtî-sitân).b.) cihâna.) 1.) cihângir-cesine.b. 2. Sultan Mahmut zamanında harp masraflarına karşılık olmak üzere kesilmiş olan sikke.) acıklı. insan. i.) herkes. âlem.i. s. cihân-gîr (f. cihân-ı İslâm islâm âlemi. cihân-dîdegî (a.b.b.) hüküm-darcasına.b.) Dünyâ.a.b. cihân-ı can ruhlar âlemi. çok özleyen. Dünyâyı zaptedercesine. Dünyâyı gören. İslâm âmme hukukunda islâm dâvası uğruna dünyâdaki islâm nizamını hâkim kılma veya bu nizâmı savunma maksadıyla yapılan savaşlar. [bu nüsha 1732 (H.zf.) acı veren.) cihanı dolaşmış. cihân-penâh (f.) hükümdarla ilgili. cihâd'a mensup.b.) cihanı. 3. padişahlık. öteki dünyâ.b. berbâre4). cihân-key (f. ciger-tâb (f.i.) 1. Dünyânın bekçisi olan 1.s.b. II.b.ciger-rend (f. cihanı. cihân-dârî (f.s. din uğruna düşmanla savaşma. cihân-bân (f. Dün-yâ'yı dolaşan. Dünyâyı gezip görmüş. öte âlem. cihân-cû[y] (f.) hükümdarlık. i. cihân-âlem (f. Dünyâ'yı gösteren harita. 2.) bütün dünyânın boyun eğdiği [kimse].zf. cihâniyân (f.s.c.) "dünyâyı düzene koyan" hükümdar. cihân-geşte (f. cihâdı. 1145) de ibrahim Müteferrika tarafından bastırılmıştır]. Dünyâyı parlatan.

hareket sistemi.i.) 1. kalınlık].i. dünyâda geçer olan.s. dünyâ ölçüsünde.b. cihâz-ı deverânî anat. (bkz: alenen). 2.zf. cihât-ı sitte altı taraf [ön. cihât-ı asliyye 1) vakfın başlıca gayesini tahakkuk ettiren hizmetler. boşaltım aygıtı. cihât) 1. solunum aygıtı cihâz-ı müfriğ biy. cihar ü yek (bkz: cihar ü yek). hatiplik. taraflar. üst. cihât-ı fer'iyye vakfın ikinci derecedeki gayesine ait olan hizmetler. imamlık. pâdişâh. 4.b. yön. cihât-ı zarûriyye vakfın başlıca işlerinden olan.s. (f. kayyumluk gibi]. cihar ü dü (bkz: cihar ü dü). (bkz.).i.b. dört yön. çeyiz. hatiplik.) Dünyâya sıcaklık ve ışık veren.b.. cihân-tâb (f. cihât-ı erbaa dört taraf. takım. cihât-ı selâse üç taraf [en. evkaf maaşları. boy. görme aygıtı. fr. cihâz-ı Muharrik biy.i. kuzey. büyüğü olan. cihâz-ı basarî anat. güney]. cihar (a. cihân-penâhî cihân-pû cihân-revâ cihân-sâlâr cihân-sitân cihân-sitânî cihân-sûz cihân-şümûl .b. cihet'in c. şifâ-i şerif.s. sinir sistemi. anayönler. cihar ü se (bkz: cihar ü se).. cehr'den) açık söyleme veya okuma.b. (f. vakfın başlıca gayesini te'min eden cihetler. cihet (a. yüz. [mescitlere nazaran imamlık.) 1. cihâren (a.s. evkaf maaşı. cihet tevcihi bir din görevlisinin bulunduğu yerden bir başka yerdeki göreve tâyini. dünyâ çapında.s. (bkz: âlem-şümûl). sebep. her yanı kaplayan. cihet-i gayr-ı muntaka vakıfta sonu gelmeyen hizmetler. S.a. ciheteyn (a. alt]. pâdişâh.) dünyâyı dolaşan.) hükümdarlık. sindirim aygıtı. yönler.c. müslim. 2.s.) cihanı zap-teden. yer. taraf. yerler. bahane.) iki cihet. (f. cihar (f.f. 2. [müderrislik. 3.(f.) cihâna yaraşan. hizmet. dolaşım sistemi. 2. vazîfe. [doğu.s. bakımlar. sol. müezzinlik. cihâz-ı tenâsül-i şeybiyye bot. (bkz: şıkkayn). cihar). (a.s. cihâz-ı asabi anat. [cibâyet ve hazîn-i kütüplük gibi]. iki yön. 3. devinim düzeni. delâilül-hayrât vazifeleri gibi]. cehr'den) apaçık olarak. [bir camide okunması meşrut buhâri. semtler.i. cihât-ı gayr-i zarûriyye vakfın ikinci derecede işlerinden sayılan cihetler. ilgi.[fakirler gibi]. 2) coğr. vesîle. padişahlık. müezzinlik vazifeleri gibi].a. yan. üreme sistemi. cihaz (a.b. Cihâz-ı tenasüli anat.i. cihâz-ı hazmî biy.i. cihât (a. sağ.) cihanın başkanı. (bkz: cehâz). 4. batı. arka. (f.) 1. âlet [doğrusu "cehâz" dır]. systeme locomotrice. (-r1 (f-b. apotek cihâz-ı teneffüsî anat.) padişahlık.) cihanı yakan [Güneş]. (f-b. görüşler.

f.) cilve gösteren. (a. cilve-sâz).b.f. cilâcı. (f. cinn). (a.) parlaklık veren. cilve etme. (bkz.) cilve yapma. cem'den) çiftleşme [insan hakkında].s. parlaklık veren. mücellit.b.b. s. (f.i.) kaba. (a.f. (f.) cilve ederek. (f.) cilve yapma.).) büyük cüzdan. çarşaf.ha. c sesi.b.i. alçak.) ciltçi. 3.) beraber oturma. (a.s.i.b. cildiyye cildî ihsaslar cildiyye cilf cilve cilve-i ilâhiyye cilve-fürûş cilve-gâh.i. cilve-geh cilve-gâh-ı zuhur cilve-ger cilvegerî cilve-kâr cilve-kün cilve-künân cilve-nümâ cilve-penâh cilve-perdâz cilve-rîz cilve-sâz cilve-sâzî cim cim-i arabî cima' cimâh cimâl cimâr cimrî cin cinai.) "cilve satan" cilveli.) erkek develer. cennet'in c. (a.f. cemâat.) şa'şaalı.i.) cila yapan kimse.) 1. 2.b. cilve edecek yer.f. cemel'in c.) hoş ve güzel olan. insan güruhu.s. Allah'ın cilvesi.i. cilveli. (a.i.b. (a. ferace. cilvelilik. ayak takımından. cülûd.s. dilenci [Türkçede pinti.i. (a. parlaklık. cilt hastalıkları kliniği. 2. fels.f. kap.i.) at. (a. (bkz: cilve-ger). deri duyumları.s. hoyrat. (a.) cilâlı. kuşak. (a.s. süvari alayı.b. eclâd) 1. 2. kaderin cilvesi. .) Osmanlı alfabesinin altıncı harfi olup "ebced" hesabında üç sayısının karşılığıdır.s. (a. görünme. çıkıp görünülen yer.f.b. meşin.s.i. (a. devirden devire. fr. (a. criminalite. (a.i. (a.b. cilve yapan. nesil. 2.) soysuz. sensations cutanees. taife.s. cinâiyye cinâiyyet cinân '- (a. 4. deri ile ilgili. sen başlı olma.) kendini gösterme. (a. 3.) cinayet hâli.b.) hek.s.) cilve eden. (a. (a. (a.) parlatma. (f. cilve yapan. celâbîb) 1. kırıtma.s.) cinayetle ilgili.b. uçmaklar. millet. (a. parlak. (a.f. (a. deri. (a. parlatılmış. (a. (a.s. cilve yapan.) ciltle. cilve eden. fr. evrak çantası. a.) çilingir. evrak koymak üzere gözlere ayrılmış cüzdan.) 1.c. (a.c.) cila sürülmüş. kırıtkan.s. gömlek.s.) cilveli.i. (f. kitap.f.f. bahçeler. tecellî.b. 2.f.) cilve yeri. toplu kabile. (a.i.b.zf. cilalanmış.f.s.) parlatan. tamahkâr mânâsına kullanılır]. (a.c.b. aşîret.cîl çilen ba'de çilin cila' cilâ-bahş cilâ-dâde cilâ-dâr cilâ-ger cilânger cilâs cilâ-sâz cilbâb cilbend cild cild-ger cildî.i.s.b. s.f.i. (a. (a.) cilve eden.b. (f.).i. i.f. (bkz.f.s.s. ecyâl) 1.b.i.) cennetler.

cinâyât) adam öldürme veya o derecede ağır sayılan suç.i.i. [bunun bir adı da Ravzat-ül-Cinâs'dır]. s. büyük.f. gözle görünmez.s. oku. cinnet (a.i.c. yalnız harflerde beraberlik. meç.s. çılgınlık. [1493 (H.. cinâs-ı mefrûk ed. Ebnâ-yi cins insanlar. Murat zamanında yaşayan Hacı İvaz-ül-müfessirîn Oğlu Muham-med'in ahlâk mev'izeleri ile öğütler veren kitabıdır. cinnistân (a. cinâyet-kâr (a.) tabut. çeşit. yaz! gibi]. müennes (dişi) oluşu. harekelerde ayrılık bulunan cinas [merd. cinâyet-kârâne (a. cinas (a. cinayet (a.c.i. 2.f.i. mânâsı ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. cinaslı kelimelerin birinde bir veya bir kaç harfin ziyâde olması suretiyle yapılan cinas. kelimenin müzekker (erkek).b. Telif târihinin 1397 (H. mürd gibi]. 899) da istinsah edilmiştir. lâfızda.) "iki cins" kadın ve erkek. Şam vadisi. cinâs-ı darbî ed.i. cinnet-i maniya-i inhitâtiyye hek. [deme kış yaz. ecnâs) 1.) 1. 992) yılında yazdığı Farsçadan Türkçeye lügat kitabıdır.) cine mensup. 850) arasında yazıldığı tahmin edilmektedir. [dem = âdem] gibi.) cinler diyarı.) cinse mensup. a. ağır suçlar.f.i. cinâyet'in c. telmihli söz. cins ' (a. cinân-üd-dünyâ . yazılışları bir sesten olan ayn kelimelerle yapılan cinas ["Ruhsânnı cananın âyineye benzettim / Vah vah ne hatâ ettim ay'ı neye benzettim" beytinde olduğu gibi].) cinayet işleyen.) cânîlik. bir cin. cinsî (a. cinâyet-kârî (a. lastikli söz. Cinân-ül-cenân II. cânîlere yakışacak bir surette. cinnî (a.s. cinâs-ı tanım e d. birçok anlamlara yorulabilen söz. türlü.zf. cinsî cazibe cinsel çekicilik. cinsî münâsebet erkeğin kadınla birleşmesi. cins-i lâtif güzel kadınlar için kullanılır.800) ile 1446 (H. harekede ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinas ["kır! (kırmaktan emir) = kır (çöl)] gibi. cinnet-i mütenâvibe zaman zaman gelen delilik krizi.b.) çeşitli. canilik. gr. cinn (a. cins cins (a-b. lâtif cisimlerden ibaret bir yaratık (mahlûk). cinsle ilgili. Semerkand vâdîsi.) cinayet işleyenlere.i. gibi]. 2. pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas [Kapkara ise ne çıkar badesi rengîn olsun. pek zekî ve anlayışlı kimse. delilik.(dünyâ cennetleri) 1) Basra'da Ubulla. 2) Soğdiyana. nevi'. (a. 4. cinâze (a. ruhî depresyonla ortaya çıkan delilik.s. soy. cinâyât (a. benzeyiş. (bkz: mücâmaa). 3) El-cezîre'de Bevvan geçidi.i.) ecinli.b. îmâlı. cinnî (a.) cinayetler. cinâs-ı muharref ed.s.f.i. cinseyn (a.c. Cinân-ül-cinâs Akhisar'lı Mehmed bin Bedreddin Münşî'nin 1584 (H. cinâs-ı nakıs ed. telaffuzu bir. cinn'den) cin tutma.) münâsebet.

yemek ve para. 2. harekette olan cisim. 3. f iz. safran.) toprak testiler. (a.i. diaphyse. oylum.) zool. sümüksü cisim. 2) meç. cerre'nin c. bedenle ilgili. (a.i. billur cisim. (f. cirâhat'ın c. uşak ve hizmetçilere verilen gündelik. fr.) 1.) 1.) 1. biy. zâtülcenp. mizaç. kim. 1) beş duyu ile idrâk edilemeyen cinler. (a. ruhanî karşılığı. öldürücü zehir.i. gaz hâlinde olan madde. âdet.) komşuluk. 2. 2.i.i.) cerâhatlar. saf şarap. (a. (a.i. 2.) ["cismânî"nin müen]. cinsel eğitim. (a. iyi komşular. (bkz: zîr). (a. (a. aşağı.) bir cins ile ilgili olma. (a. menşe. f i z.i. komşular. civarda olan yerler. (a. 2. s. ecsâm) 1. insan vücudu. astre. nasırlı cisim. (a. f i z. 3. biy.s.s. (a. (bkz.i. fr. tabîat.i. kılıç kayışı. biy. beden.cinsî terbiye cinsiyyet cîr cirâhât cîrân cîrân-ı sâlihîn cirân cîre cîret ciriyyâ cirm cirmân cirrîs cirriyye cirs cirsâm ciryâl ciryâle cirye cisâd cism cism-i azm cism-i basît cism-i beyzî cism-i billûrî cism-i cemâdî cism-i cevheri cism-i eflâtûnî cism-i felekî cism-i gayri muzî cism-i hâil cism-i hevâî cism-i latîf cism-i mürekkeb cism-i müteharrik cism-i muhâmî cism-i nâtık cism-i nizâr cism-i sefenî cism-i semavî cism-i sulb cism-i üryan cismânî cismâniyye fels. cansız cisim.i.i. irinler. 4. zayıf vücut. (bkz: cismânî). (a. (a. . 2. 3. astr.) 1. (a. (a.) 1.c.i. mat. (a. anat.) saf şarap. altının kırmızılığı. korkunç cisim. hacim. madde. melekler. 2. güzel kadın veya kız. söz söyleyen cisim.) temel. kan.) azalarla birlikte vücut.c. gövde. education sexuelle.) 1. (f.) çırak. temiz renk. ilk madde. 2.i. gökcismi. müşteriler. fr. bonnet. kemik gövdesi. cevher. bileşik cisim.i. alışkanlık. delilik. ecrâm) cisim. (a. yılan veya sazan balığı. dînî işlerden ayn olan. cerahat). yaralar. bir nevî kırmızı boya. cereyan.i. câr'ın c.) 1. gökcismi. eldiven gibi şeyler yapılan tabaklanmış deri. çıplak vücut. börkenek. katı cisim.) havsala. 2.) 1.i.i. (a. kök.i.i. poligon. fr. ışıksız cisim. töz. elips cisim. alt.

f. leşler. cömertlikle.) 1.s.i. araştırma.) talihli. (a. (a. komşulukla ilgili. vücut. kök.) ağaç kütüğü. (a.i. (yeni köprü) bugünkü Galata Köprüsünün yerindeki köprü.) iki köprü [istanbul'daki Unkapanı ve Galata köprüleri]. (a. ırmak.i.s). fildişi oyma ve kakmalarda paralel kenar şeklindeki parçalarla yapılan zig-zak bir motif.) civan-merte yakışır yolda.) yakınlık. yöre. (Ergene köprüsü) Uzunköprü'nün eski adı. g. ağaç kütüğü.) arama. (eski köprü) bugünkü Atatürk Köprüsünün yerindeki eski köprü. (a. (f.civân'ın c.) gençler. arayıcı" mânâlarına gelen sıfatlar meydana getirir.) 1. Hıristiyanlardan alınan cizye. (a. (a.i. millet fedakârları. (a. bedence.s.i. vücutça. (a. asîl. el açıklığı ile. civân-merdân) temiz. (a. (a.) civân-merd'in c. (f.) cömertlik. araştırma.s. cîfe'nin c.) küçük sürü. el açıklığı.b.i. çay.i.i.i.) hurma ağacının kökü. tazelik. eli açık olanlar.zf.b. (bkz: sahavet). yakın komşu. (a.) haraççı. (o.i.c. (f.) cisim.i. câyi'nin c.i. (f.) tayın.) köprü. s.zf. vergi ödeyen delikanlı. yücegönüllülükle.) Müslüman olmayan.i.) cıva.i. (f. (a.) gençlik.c.) açlar. (f-'. (f.f. (f. sırat). porsiyon.s.zf.s. Unkapanı Köprüsü. (a. . [doğrusu "cevân" ve "cüvân" dır].) hurma toplama. (a.cismâniyyet cismen cismi cismiyyet cisr cisr-i atîk cisr-i cedîd Cisr-i Ergene cisr-i muallâk cisreyn civan civan kaşı civânân civânâne civân-baht civânî civân-merd civân-merdân-ı millet civân-merdân civân-merdâne civân-merdî civar civârî civâriyyet cîve ciya' ciyâd ciyâdet ciyef ciz' cizâl cizâret cizfe cizm cizmîr cizn cizye cizye-i gebrân cizye-dâr cizye-güzâr cû Cüst ü cû cû -cû (a.) genç olana yakışacak surette. (a. yakınlıkla. cismâniyyet).i. (bkz: pul. (f. genç (bkz: cüvân). (bkz: âlî-cenâb-âne). (bkz. karnı acıkmış olanlar. asma köprü. iyilik.) cömertler.) "arayan.b. (f.b. 2. (a.i.) akarsu.i. 2. çevre.) [evvelce] Müslüman olmayan teb'adan alınan vergi.i. vergi.s. (a i ) (bkz. araştıran.) iyi eşkin giden soy atlan.) iaşeler. (f. arayıp sorma. güzellik. cömert. (a.b.i.b.) cisim itibarıyla.) deve kasaplığı. (bkz: zîbek).i. fakat tslâm devleti tâbiiyetinde bulunarak cizye. 2.s. yakın yer. cizye denilen vergiyi alan tahsildar. (f. kantara. (a. komşuluk. (bkz: cûy).s. cismânî).b. (bkz: âlî-cenâb).) 1.

) perşembeden sonra gelen günler.i.i. (bkz: çûg). toplamalar. Hükûmet-i cumhûriyye cumhuriyet hükümeti. (bkz: cum'ât. cum'a'nın c.fırsat arayan. cumhur (a.i. 2. halka mahsus. cumuât). yığmalar. cumuât (a. 2..i. küçük dokumacı.) öküz boyunduruğu. cu'l (a. cumhûr-i nâs halk kalabalığı. cumhûriyye (a. cuğd (a.i..i. b. cu'bûs (a.) 1.s. (köpek açlığı) hek. Cum'a-i atîk (eski Cum'a) Bulgaristan'da Osmanlılar zamanında.) 1. cumeât). cumhûr-i hükemâ filozoflar sınıfı. cum'ât (a. cum'a (a. cûd (a.) cömertlik. 2.) çaylak. cumuât). cemi'ler.i. istanbul'da çıkan ve hâlen çıkmakta olan. 2.i) Şırnak ilinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağın adı. cumhûriyyet-perver (a. perşembeden sonra gelen gün. [Nuh'un gemisinin bu dağın üzerinde oturduğu Kur'an'da yazılıdır]. 2. c.) abalı. kalabalık. örümcek.) fakirlerin giydikleri çul veya kaba dokunmuş kumaş. kalender [kimse]. açlığı giderme. cu'bûb (a. erkek adı. çoğullar. cum'a'nın c. ücret.i.i. cuımı' (a. aç kalma. (bkz: cumeât. örümcek. cemâhîr) halk.) aptal. cem'in c. başıboş kalabalık. cumhûriyyet (a. çulha. ilk sayısı l Mayıs 1924 te yayımlanmış günlük siyâsî gazete.i. cum'ât. Kurucusu ve başyazarı Yunus Nadi Abalıoğlu idi. toplanma. cu-meât. cûl (f. Cum'a-i bâlâ (yukarı Cum'a) Osmanlılar zamanında Selanik vilâyetinin Serez sancağında bulunan bir kaza merkezi. cüce (f.f. 2.) perşembeden sonra gelen günler.) 1. cu'l-ale-l-cihâd gazada bulunmak üzere alınıp verilen ücret. ayak kirası.) açlık. cûg (f. ahâli. cûlâh (f.i.) millete. cumeât (a.c. gibi.i. cû'an (a. çâre arayan.s. Fursat-cû Çare-cû Cû Def'-i cû cû'-i kelbî .i.i.i. cem'den). Şumnu ile Razgrat arasında bulunan meşhur bir yer.i.) cumhuriyetçi. cûlâ-hek (f.i.) baykuş. cûd-i kerem. 2.) 1. Cûdî (a. kebeli. cumhurcu. (a.) işe yaramayan adam. cûd-i sehâ cömertlik. karşılık. (bk cum'ât. cum'a'nın c. cumhurluk.s. cumhûr-i üdebâ edebiyatçılar.) perşembeden sonra gelen günler.) civciv. elaçıklığı. tutulanın.zf. cumhûrî. bir türlü doymak bilmediği bir hastalık. cûlehî (f.i. cûleh (f. cû'dan) aç olarak.i. cumuât) 1.) 1. cumhura muhalefet kuvve-i hatâdandır : halkın benimsediği davaya karşı çıkılmaz. Sûre-i cum'a Kur'ân'ın 62 nci sûresi.

(bkz.s. 2 . (a.b. (f.i. üstlükler.) ayrı ayrı.) dokumacı.i.s. şekil. (a.i.) coşturucu. (f. düşüncelerin coşkunluğu. (bkz. ırmak kenarı. coşkun. 3 .). tek tek. ırmak.i.) çiçek hastalığı. 2. peynir hâlinde olan şey. cûşîre cuşiş cûşiş-i ahzân cûşiş-i dil cûşiş-i efkâr cûşiş-i yâd cûy cûy-i revân cûy-i sîrişk -cûy cûyâ. su çiçeği. elem. coşkunluğu. (bkz. (a. (a. ayrı ayrı. taşıp coşma. kaynama. suyun coşması.i. cûyek cûyende cûyende-gî cübb cübb-i Yûsuf cübbe cübeb cübn cübnî cübün cüda cüdâî cüdât cüdâyî Cüdde cüda cüda cüdâ-gâne cüderâ' cüderî cüderî-i bakarî cüderî-i kâzib (a. keder coşkunluğu.i.s.i.i.i. taşkın. cübeb) [evvelce] sarıklı din adamlarıyla bâzı yaşlı kimselerin giydikleri uzun üstlük.b. dere.) arayıcılık.b. (f. cûşî'den) kaynama.) ayrılık. (f. (bkz: cevşen).cumûh cûş cûş-i âb cûş-i dil-i enhâr cûş ü hurûş cûş ü hurûş-i nev-bahâr cûşâcûş cûşâk cûşân cûşânî cûş-âver cûşen cûşîde cûşîde-gî cûşîr. (f-i-) l. (a. gönül coşkunluğu. coşkun akışı.) coşma. cübbe'nin c. ırmakların gönlünün coşması.) ayrı. ayrılmış. tarz.) 1. arayıcı. cûyâ. cüded) 1. çeh).i. uygun olanlar. (f. kaynama. (f. (f. (bkz: cûyende).) coşmuş. (f. cûyân).) çok coşkun.) alınlar.i.s.) kuyu. cuşiş). c. ayrıca.) arayıcı. coşkunluk.s. dağ arasındaki yol.b. (f.) 1. taşma. araştırıcılık. işaret. kaynama. (bkz. (f. inek veya öküzde meydana gelen çiçek hastalığı.zf. peynirci.i. kaynayış.i.i. cibâb). (f. 2. 2 . (a. Yusuf peygamberin atıldığı kuyu. gözyaşı ırmağı. cebîn'in c. cüdâyî). cûşânî). (f. (bkz: bi'r. korkaklık. -cû).) nehir. coşma.) dilenciler. peynir.s. kaynamış. ilkbahar neşesi ve ahengi.i. (f.).) küçük ırmak.i.i.coşma. câdî'nin c. cûşânî). çizgi. başkaca. (bkz: cebânet). c. (a.) coşma. (bkz: cûş. 2.s. araştırıcı.) 1. i.).) lâyık olanlar.i. yakışanlar. akarsu. ayrı düşmüş. (f. (f. hüzün. (f. . ırmak. (a. (f. cedîr'in c. akarsu.) atın hamlığı. (a. baş sertliği. (a.i. akarsu.s. kaynayan. (f.) pardesü gibi üste giyilen şeyler. çay. (bkz: cû). anmanın coşkunluğu. (bkz: cuşiş. arayan. (bkz: cûş. (bkz: iftirâk).i. (f.) coşan.s. tas. cûyân cûy-bâr cûy-çe.

câhil'in c. i. tef çevresine dizilen zil. (a. câhil'in c. papaz veya keşiş. (a. zarlar. (cedr'in c. (bkz: ecdâd.b.c.cüdeyy cüdrân cüdûd cüdür cüfâ' cüfâen cüfâf cüfâl cüff cüfre ia cüft cüft-i betûl cüft-i felek cüfte cüfte-endâz cüft-gâv cühâl cühela cühemiyye cüherâ cühhâl cühûd cehûd-i anûd cül cülâb cülâhek cülâzî cülbe cülcül cülcülân cülcüle Cülesâ Cüleyde cüll cüllâb cüllâh cülleh cüllâs cüllenâr. (a.i. (a.s.i.i. (f.i.) at katır gibi hayvanların attığı çifte. (bkz. 4. (f.s. oturanlar. kilise veya manastır uşağı. 2. (a. (bkz: cülâb).) zool. 2. (f. hayvan ve insan sağrısı. (bkz..) 1.) 1. 2.) bilgisizler. Ali.) 1.i. (a. (a. 2.zf.) kurumuş. Hz. (bkz: gül-nâr). gülsuyu.).s.) hayvan derileri. (a. fr.i.) çul. pellicule. (a. (a. (a. cüfer) çukur.) cülus edenler. (bkz: cehele. köpük.i. celîs'in c. cedd'in c. i. (f. Hz. ikili. tek olmayan.i. (a. i.).) boşuna.) çift öküzü. celâcil) küçük çan.i. narçiçeği. (a.) Müslümanlar arasında çıkan mezheplerden birinin adı. pul. cidâr'ın c. çok inatçı Yahudi. (a. cild'in c.i. pullan.).) kişniş.) zehir. duvarlar. kocaman ve kuvvetli. (bkz: cüllâb). dericilik. cülnâr cülmûd cülmüd cülnâr Cülûd Cülus (a. hizmetkâr. eşi olan. (a.) 1. (a. (f.i.) duvarlar.i. 2. 2.). 3. 2. s.s.i.i.i.i. Fâtıma'nın kocası. cühhâl). 3. 2. "Demirkazık" denilen kutup yıldızı. boşluk. bilmezler.) hek. (a. su üzerindeki çerçöp. (a.i.) bilgisizler. dimağa işlemiş olan baş yangı. (a. ince deriler. benzer. (a.i.) 1. ufak çıngırak.s.i. i.) çul dokuyan. (a.s.i. (bkz.i. (bkz: vâfir).i. (a. (a. oturma. cehîr). beyhude. Güneş ile Ay. (a. (câlis'in c. (a.) astr. çulha. hademeyi çağırmakta kullanılan el çıngırağı. (a. (a.i.) gülsuyu. (f. cühela').) birlikte oturanlar.) 1. kof.c. bir çift öküz. onulan yaranın derisi. (a.) çift.i. küçük dokumacı.).i.) gülnar. cüll). faydasız yere.) sesi kuvvetli olan kimse.b. niyâgân).i. (a. içi boş. ishal veren şerbet.i.s. . (a. tahta çıkma. cehûd).) çifte atan.) 1.i) 1. cehîr'in c. (a. (bkz: mânend). eş.) bol. 2 .i.) kaya. [Hicretin ikinci (mîlâdî 8 inci) yüzyılında Emevî hükümdarlarından ikinci Mervan'ın üstadı Cad ibn-i Derhem tarafından kurulan bu mezhebi Cühem (hicrî 128) yaymaya başladığı için bu adı almıştır]. (bkz: cehele. örümcek.

) taş. üçüncüde 1530 eder. fiil cümlesi. cümel-i ekber ebced cümlesi harflerinin sayılarının.i.pâdişâhın tahta çıkması. Sözde şart cümleciği. istek cümlesi. cümle-i inşâiyye gr. (bkz: cümle-i tâbia).) iri inci. hep. cümle-i şartiyye-i faraziyye gr. cümle-i emriyye gr. Ikd-ül-cümân inci gerdanlık.i. cümle-i mütevâliyye gr.) arabî aylarının beşincisi. sinir sistemi. cümle-i mu'tarıza gr. cümâne (a.) tar. cümle'nin c.) 1.i. karşıtlı cümlecik. tahta çıkanlar için söylenmiş veya yazılmış yazı. 2. (a. lenf sistemi. cümel-i sagîr ebced hesabı. temel cümlesi.) kafatası. cümâd-el-âhire (a. (bkz: cemâzi-yel-âhir). (bkz: cümle). cuman (a. takımlar. kendinden önceki cümleye bağlı olmayan cümle. pâdişâhın tahta çıkmasıyla ilgili olan.i.i. cümle-i asliyye gr. cümmel (a. hesaplanması. cümle-i ihbâriyye gr. cümle-i müfessire gr.) eğlence yeri. cümle-i istidrâkiyye gr. anlamı başka bir cümle tarafından tamamlanan cümle. cümle-i lenfâviyye anat.c. birikiş.i. cümle-i sempati-i kebir anat. fr. Meselâ Muhammed birincide 92. cümle-i şartiyye (f.) tek inci.b. cümel-i müntahabe seçme cümleler. proposition juxtaposees.i. cümle-i şartiyye-i hakîkıyye gr. takımyıldız.i. bütün. iki virgül veya iki çizgi.i. kelime dizileri. cümel (a. sistem. cümel-i hikemiyye hikmetli cümleler. Arapça adlarının sayılmasıyla yapılan hesap. 3. başka bir cümleye bağlı olan. cümle-i kevkebiyye astr. (bkz cümle-i şartiyye gr. parantez içinde bulunan cümle.) harflerin sayı kıymetine göre ölçülmesi. kümbet. cümle-i cezâiyye gr. şart cümlesi. cülûs-i hümâyûn cülûsî cülûsiyye . cümle-i mütemmeme gr. (bkz: cümle-i tefsî-riyye). cümel-i kebîr ebced harflerinin adlarının sayısına göre yapılan hesap.i. cümâde (a.) arabî aylarının altıncısı. cümle-i fi'liyye gr. emir cümlesi.) arabî aylarının beşinci ve altıncısının adı.b.b. cümle-i asabiyye anat. cümle-i hukûk-i müktesebe kazanılmış hakların benzerlerinden biri. soru cümlesi. şart cümlesinin ikinci kısmı. (bkz: cemâzi-yel-evvel). cümle-i müste'nefe gr.) cümleler. cümle-i istifhâmiyye gr. ikincide 224. kubbe. sıra cümlecikler. fiil. cümle (a.i. Gerçek şart cümleciği. büyük sempatik sinir sistemi. 2. proposition conditionnelle reelle. cümcüme (a. emir cümlesi. cümd (a. cümel. isim cümlesi. fail (özne) ve mefûl (nesne) den meydana gelen manâlı söz. haber cümlesi. fr.s. cümle-i iltizâmiyye gr. cümâd-el-ûlâ (a. (a. cümel) l.i. cümle-i ismiyye gr. hükümdarın ilk tahta çıktığı gün verdiği bahşiş.

ordular.s.) bütün. (f-i.i. 1) kaza ve kaderin başlangıcı.) kımıldanan.s. (a. uta benzer madenî bir çalgı. (a. (bk cemâh).) glâsiye.i. böyle bir tarz takınarak.) l. cünd'ün c. (a. zevk. bkz. (bkz: cümle-i mütemmeme). "yâni".) kubbe. gr.) ufak cürüm. cünbüz). kirpiklerin hareketi.) donukluk. kümbet.) tahrik edicilik. 3. oynayan. 3) gezegenlerin Hamel burcundaki hareketi. kımıldanma.) sallayan. (bkz. (a. donuk olma. oynatan manâsıyla sıfatlar yapar kuyruk sallayan. (f.) askerler. 2.) cündîcesine. ölüm titremeleri.) bir araya gelerek tortop olmuş. 2.f. hareket etmiş. (a.cümle-i tâbia cümle-i tâmme cümle-i tefsîriyye cümle-i vasfiyye cümle-i vücûbiyye cümle-i zarfiyye cümle kapısı cümleten cümmâ' cümmâ-ül-keff cümmâ-üs-Süreyyâ cümmâl.) 1." gibi sözlerle kendinden önce gelen cümleleri açıklayan cümle. hareket eden. (f.s. Ülker yıldız kümesi. (f. (a. gr. kımıldatan. Ülker topu. gereklilik cümlesi. (a. (bkz: cünbüş). küçük kabahat.) askerî süvari. deprem. (a.i. (a. . sallanan. (a. (a.). ata iyi binen. yer sarsıntısı.zf.b. fr. hareket. 2.i. gr.) koruma.i.i. küçük suç. (a. cümbüş. deprem. eski savaş silâhlarından kalkan.) çok güzel. [doğrusu "cünbiş" dir]. asker topluluğu. hareket.i.s. gr.) kımıldanmış. (f.) yâdes (lâdes) tutuşma.) günâh.) suçlu.) 1. kümbet. tek başına anlamı tamam olan cümle. "meselâ. baş oynatan. donma.i. (a. (a. (dertop olmuş avuç) yumruk. göz donukluğu. (f. baş sallayan. eğlence. iyi binicilere yakışır bir tarzda. cümle-i müfessire).i.) kubbe. catalepsie. (a. sipahi. (f. katalepsi.i.f. hep birlikte. esirgeme. donma.i.s. eğlenti.s.) çınar. yer sarsıntısı. sarayın büyük kapısı.zf.s. hep. astr. cünûd) asker. c. (a. küme. (f.i.i. kadın başörtüsü. kımıldanma.. "buzul. (a. kemer. 2) feleğin hareketi. zevk. sallanmış.) ikiz çocuk. çok iyi. cümal cümûd cümûd-ı ayn cümûd-ül-mevt Dâ-ül--cümûd cümûdiyye cümûh cünâb cünâbe cünâh cünbân -cünbân Dünbâle-cünbân Ser-cünbân cünbânî cünbîde cünbiş cünbiş-i evvel cünbiş-i müjgân cünbiş-i yemin cünbiş-i zemîn cünbüde cünbüş cünbüz cünd cündî cündiyâne cünh cünha cünha-dâr cünnâr cünne cünûd gr. zarf olarak kullanılan kelime grubu. binici. cümlede sıfat olarak kullanılan kelime grubu.i.i. gr. (a. kımıldayan.i.

i.) cesur.s.i. uçurum. ağacın kökü.c.b. şarap artıklarının döküldüğü kap. içim.b.s.c. erkek şahin veya akdoğan. bir çeşit ibrik. (a.i. içki içen.f. (a. (a.b. cirzân) tarla faresi. (a. dip. bitki örtüsü olmayan.b.s.i. 2. çorak [yer]. atılganlık. 3.) karın ağrısı.) şer'an yıkanmak zorunda kalma hâli.c. (a.). demir boku.i. cerâim) suç. bir damlası.i. suçlu. 2.b.i.b. (a.) 1. kısa tüylü [at]. gözüpek. merak hastalığı. erken bunama. (bkz: bîh). kök.) kabahatli. (f.i.i. dudak kadehinin yudumu. delilik. (bkz. (a.i.) yaralar.) 1. 2. kesilmeksizin devam eden akıl hastalığı.i. karınca yuvası. (a. ilençler. zaman zaman gelen delilik.i. 2.i. (bkz: kabl--el-mîâd). [kelime Farsçadan geçmedir]. beddualar. cürüm. delirme. (a.i. yiğitlik. cilt hastası [deve]. 5.) içen. (a. (a.) sonbaharda dökülen yapraklar.) alışkanlık. atılganlık.) yar. (f. âşıkların çılgınlığı. (f. suçüstü.s.b.b.s. (a. (a.i. gözönünde işlenen suç.) mâden posası. 3. gelip giden akıl bozukluğu.) cesur. çıplak vücut.) ceza. içki kadehinin dibinde kalan kısım. piyâdesiz [süvari].f. . (a. hızla uçan ok.) yar. (f. aşkın galip gelmesi.s.i. ve ed.) keskin.i. ölüm yudumu.) 1. (a. 4. cür'etkâr. damla damla döken. çorak bölge.s. atmaca [kuş]. bir tek yara. cür'et-kâr). uçan her türlü kuşun erkeği. i.b. çıldırma.i. 3.i.) 1.) 1.) verimsiz. kılsız.) cesurlukla. 2. tas. s.i. (a. cürh'ün c.i. (a. atılgan. 2. (bkz: gürz). cesur.) fena sözler. (a.) 1. (f.) 1. yiğit. (a. ' (a.cünûn cünûn-i âhidî cünûn-i devrî cünûn-i ehl-i aşk cünûn-i gayr-i mutbık cünûn-i mutbık cünûn-i şebâb cünüb cür'a cür'a-i cânı-i leb cür'a-i mevt cür'a-dân cür'a-nûş cür'a-nûşân cür'a-rîz cürâz cürd cürde cür'et cür'et-kâr cür'et-kârâne cür'et-kârî cür'et-yâb cürez cürf cürh cürha cürm cürm-i meşhûd cürmâne cürm-nâk cürre cürre-bâz cürsûme cürsûme-i dıraht cürûb cüruf cürûh cürûn cüruf cürüz cürz cüsâd cüsâl cüsâle (a.) cesaret.) içki içenler. atlı asker. cürûh) yara. (a. tüysüz.i. yiğitlik. 2. uçurum. (a.) 1.f.s. atılgan.b.) yudum. (a.) 1.f. (a. (a.f. (a.f.i.) cesurluk.i. şahitlikte bir tek hükümsüzlük sebebi. 2.i.) tarla kuşu. yiğitlikle.zf. 2.c. (a.f.i. (a. (bkz: cenabet). (a.

(a. cisimcik.s. bütün. elaçıklığıyla. (f. bölük.s.i. (f.) cömert. elaçıklığı. atom. cüsse'nin c.) gövdeler.s.) geğirme.) cömertlik. eli açık.i.i. araştırma. kalıp. fr.i.) götürü pazar. amme cüzleri gibi evvelce mahalle mekteplerinde okunan küçük okul kitabı. bir çeşit süsleme olan hâlkârda görülen gül motifinin bir nev'i.i.s.) büyük. (f. (a.b.) bahtı açık. elifbe. kısım.b. iri yapılı. (a.i. taze delikanlı.s. (a. (a.i. kalıplar. ecza) 1. cisimcikler.) çuvaldız. bölünemeyen. (f. fr.i. câriyecik.i.) cisimcik.) cisimler. ceşy'in c.) arama.) cüsseli.) gençlik. (a. (a.i. parçala-namayan kısım. corpuscule.i.i. (a.) çabuk. ordular. cüseymât) küçük cisim. (bkz: civan). talihli. cism'in c.cüsâm cüsâm cüses cüseym cüseymât cüseyme cüsmân cüsse cüsse-dâr cüst cüst ü cû cüst ü çâlâk cüsû cüsûm cüsûr cüşâ' cüvâl cüvâl-dûz cüvân cüvân-baht cüvânî cüvân-merd cüvân-merdâne cüvân-merdî cüveyre cüyûb cüyûd cüyûş cüz' cüz gülü cüz'-i cedd cüz'-i eb cüz'-i ferd cüz'-i ferdî cüz'-i ferdiyye cüz'-i içtimâ' cüz'-i istikbâl cüz'-i la yetecezzâ cüz'-i mütemmem cüz'-i şayi' cüz'-i tam cüzâf (a.) arayıp sorma. genç. (f. parçalandığı vakit ana vasfını kaybeden şey.) bütün vücut [azalarla birlikte]. cesetler. atomculuk.i. (f. parça. bir şeyin üçte bir veya dörtte bir gibi bir parçası.) askerler. irikıyım [kimse]. c.) küçük câriye. ceset. şanslı.i. çevik.) boyunlar.b. (f. yânî yakın ve uzak ana baba bir amcalar ve onlann oğullan ve oğullannın oğullan. (a. celim.) cömertlikle. (a. beden.i. cüses) gövde.zf. iki gök cisminin birbirini kestiği yerin tülü (boylamı). bedenler. (a.s. pintilik. hareketli. (bkz: ecsâm). bölünme imkânı olmayan en ufak zerre.i. (a.i.c. (a.i. cîd'in c. tam olan parça.c.) uykuda gelen ağırlık.i. (bkz: ceyb). babanın oğlu ve oğlunun oğlu. geniş. ceyb'in c. (bkz cüvâl-dûz). (a. [yânî ölünün ana ve baba bir kardeşleri ve onlann oğullan]. gerdanlar. cüseym'in c. [kelime "cevân" şeklinde de kullanılır]. (a. cism'den. (a. babanın babasının oğulları ve onlann oğullan. . araştırma.) küçük cisimler. (a.). tebâreke. (f.i.i.) çuval. cisr'in c. atomal. fezada karşı karşıya gelen iki şeyin tülü (boylamı). kâbus. huk. 2.b.b.) tamahkârlık. (f.b. astr. (f. (a. ato-misme.) köprüler. fels. çelimler. astr. ağırbasma. huk.i.

(bkz.i.) mücellitlik. (f. mânâsı düşünüldüğü zaman zihinde ortaklık kabul etmeyen şeyler.) adalı. elindelik.) 1.b.) kesintiler. ufak tefek şeyler. (f. .b. (f.) cüzamlıların barındığı yer. çay çabuk çabuk çâbük-dest çâbük-destî çâbük-hırâmân çâbükî çâbük-inân çâbük-pâ çâbük-rev (f.) çabuk yürüyen.b. işlerin ayrıntıları.ha. eline çabuk olma. 2. bir nevî cüzdan.) dizginine çabuk.s. hakikatte var olan şey. küçük bir masraf. para çantası. adada oturan.) Osmanlı alfabesinin yedinci harfi olup. (a. ehemmiyetsiz. kırıntıları.) kökler. (a.i.s. çeviklik. mücellit.i. (a.b.i. (f.cüzâfen cüzâfen bey' cüzam cüzâm-hâne cüzâzât cüzâzât-ı zeheb cüzâze cüz-bend cüz-bendî cüz-dân cüzeyr cüzeyre cüzeyrevî cüz-hân cüz'î. çabukluk. (f-i-) 1. varlığı başka bir şeye veya duruma bağlı olan şey.i. (bkz.i. (a. (f. hafif. (a. atını hızlı süren.) ince kök.i. elinde olma. (a.) Kur'ân'ı okumayı öğrenen talebe.i. az miktarda.s. (f.s. astr.b.f.i.) azlık.) eline çabuk [kimse]. (f.zf. pekaz. değersiz. (f.c. evrak konulan çanta.i. cüzâze'nin c.i. "ebced" hesabında "cim" gibi üç sayısının karşılığıdır.i.b.s. (a.i. cüz'iyye İrâde-i cüz'iyye Masârif-I cüz'iyye cüz'î küsûf cüz'î-yi hakîki cüz'î-yi izafî cüz'iyyât cüz'iyyât-i umur cüz'iyyet cüzûliyye cüzûr (a. cezr'in c.) çabuk. kök dalı. portföy.b.s. altın kesintileri. (a. (f. çabuk).) çabuk giden.) götürü-pazar olarak.b.) insan vücûdunda onulmayan çıbanlar ve yaralar meydana getiren miskin hastalığı. cilbent. adacık. (a. (a. seri.f. cüzâzât) kesinti. çâbüksüvâr).a. (f.). [kurucusu Berberiye kabilelerinden Sus-ı Aksâ'da sakin Cüzûle kabilesi halkından şeyh Ebû Abdullah Mehmet bin Süleymân-ülCüzûlî'dir].) ayağına çabuk [kimse].s. sür'atli giden at.) elçabukluğu. 3. cüz'iyyât) az. güneşin kısmen tutulması.i.i.) 1.b. (a. kırıntı.) Şâzeliyye tarîkatinin on iki şubesinden biri. 2.b.) içtiğimiz çay [aslı Çince ça'dır]. (bkz: zûd). Ç çç ça. 2. kırıntılar.) 1.i. cüz'î'nin c. (a.i.s.) küçük ada. (f. maaş defteri. götürü satmak. (f. 2.c. (a.

) gök rengi.) çadırda oturan. çakacak (f. çâh. yırtmaç. çâh-ı zemzem zemzem kuyusu. 2. 2. çâh-ı Nahşeb Ortaasya'da Nahşeb'de bir müneccimin çukuru.) 1. kadınların başlarına büründükleri örtü. çâder-i tersâ 1) Hıristiyan kadınların büründükleri bir çeşit örtü. 2.i. bıçak gibi katı şeylerin çarpışmasından çıkan ses. 3. çâbük-süvârân) iyi at süren.s. 2) i. çâh-ı zic rasat çukuru. çâh-ı zenahdân. çâh-ı pest 1) alçak çukur. korku.s. 3. mavi ile yeşil arası bir renk. çâker-âne (f. (bkz: bi'r). çâh-sâr (f. çâh-yûz (f. yırtılmış.) 1.b. 2) karanlık gece. dünyâ. çâh-ken (f.(f.b. çok yırtık.) kuyu. çaygiller.i.i.) 1.s.) kul.) çarık.) kuyusu çok yer.i. çâh-ı zekân çene çukuru.s. çâh-ı sitâre-cû müneccim kuyusu. 2) şafak ve güneşin aydınlığı. c.) silâh çatışmalarından çıkan ses. çâbük-süvârân (f. parçalamak.) kuyuya düşen şeyi almakta kullanılan âlet. 2) çayır ve çimen. kölecesine. (bkz: bende). (bkz: çekâçâk). 2) genellikle Arap kadınlarının giydiği çarşaf. (bkz: çâbük-inân). çâder-i Laciverd 1) gök. i. kurbağa.b. çâh-ı Bîçen Bîjen'in Efrâsyâb tarafından hapsolunduğu kuyu. (bkz: dıfda'). bildirdiklerim. 2. çâh-ı zenah (çene kuyusu) çene çukuru.i. çâh-ı Rüstem Rüstem'in üvey kardeşi tarafından tuzağa düşürülüp öldürüldüğü çukur. kardeşleri tarafından atıldığı kuyu. 2) ten.s. çeh (f.s. çâbük-süvâr . çâk-dâr (f. ata iyi binen.i. göçebe. çâder çeb 1) yatak bağlanan yaygı. çâder-i kâfûrî sabahın aydınlığı. pabuç. çağz (f. çâh-ı nisyân (-a atılmak) unutulmak. çâçele (f. çadır.) kuyu kazıcı.i. çak çak (etmek). inilti.) çatlamış.) 1. çâh-ı bun kuyu dibi. yırtık. kar. köle. ağzı kapandığı halde içinde cerahat bulunan yara.) bot. çâker (f. zm. yarılmış. çâh-ı Yûsuf Yusuf peygamberin. postal. 2. nefs. çâh-ı gabgab çenealtı çukuru. çâder-i ihram meç. çak (f. kılıç. çâk-ı girîbân yaka yırtmacı. çâderî (f. Ma'rûzât-ı çâker--âne mâruzâtım.zf. parça parça. sabahın aydınlığı. çâder-nişîn (f. yarık. çâder (f. çâder-i kûhlî 1) gök. "ben" mânâsına. câriye.) ata iyi binen kimseler. çâk-i girîbân (etmek) sıkıntısından yakasını yırtmak.i. çâh-ı Bâbil Bâbil'de Harut ile Marut'un kıyamete kadar saçlarından asılı kalacaktan kuyu.b.b. yanaşma. çak çak (f.b. çâiye (a.b.) 1. çukur.i. 4.b. çâh-ı zulmânî 1) karanlık çukur.i.i.

(f. 2. [siz mânâsına da gelir]. 2.i.) kul kayırıcılık. şâir. sidik ve pislik.) 1. adam öldüren hırsız. (f. dört. yırtılmış. (f. (f. çâlîş çâlîş-ger çâl-pâre çam çâme çâme-gûy çamın çâne çapar çâplûs çar çâr-cihet çâr-âgâzin çâr-aktâr çâr-bâliş.) 1. kölelik.cü. [candan gönülden bekleme. rutubet).i. (f.i. 2.i.) kul kayıran.b. 3. (f. (f. yüksek yer. Santurî Ethem Efendi'nin yaptığı ve on örnek verdiği bir mürekkep makam olup suzidil ve zengû-lenin birleştirilmesiyle elde edilmiştir. (f. çâre. insan vücudundaki dört unsur (kan.) 1.s.s. (f.b. (f.) ağaçtan yapılmış dört parçadan ibaret köçek zili. (f.b.) kul okşa-yıcılık.) yarılmış.zf. (f. (bkz: câblûs). .b. yolkesici.s.i. (f.b. (f.b. salınarak yürüyen.i. 2.s. çâplûs).f.) çelik çomak oynayan kimse. (f. on dört. peygamber ve Fâtıme'dir.) dört göz. (f. hanende.s. kaşı ve bıyığı ustura ile traş etme geleneği.i. sakalı.i. (f. kulluk.s. (f. tabiatteki dört özellik (sıcaklık. (f. (bkz: çemîn). (f. dört unsur. 3.a.) dalkavuk. (f.a. 2. her yön. yaltakçı.s.i. 2. 2.) muz. (f. (f. yaltakçı. (f. kuruluk. (a.) "on dört pak masum' "isnâ aşeriyye" olanlarla tarikat erbabına göre on iki imam ile Hz.) yırtmak. 2. (f.) 1.i.s.) 1.b.b. (bk çâr-pâre).çâker-hâne çâkerî çâker-nevâz çâker-nevâzî çâker-perver çâker-perverâne çâker-perverî çâker-zâde çak etmek çâkîde çâkûç çâlâk çâlâkî çâlbûs çâlîk Li çâlîk-bâz çâliş. i. köle kayırana yakışır yolda.) köle okşayana.) çerçeve.b.) çabukluk. tuğla ve çanak çömlek fırını. tezcanlılık. isteme mânâsına].t. (f.) 1.) 1. sevgiye. dört taraf. dolunay. çevik.) Melâmilikte saçı. dört yön. soğukluk.i-) postacı. (f.m.) çelik çomak oyunu.i. çiftleşme. tez canlı olan. lenfâ). (f.i.) kölesini okşayan.) çekiç. balgam. yâni konuşanın çocuğu. eline ayağına çabukluk. 3. birleşme.b.i. 2. birleşmeye düşkün.i. i.b. [siz yerine de kullanılır].i. çâr-bâlişt çâr-bâliş-i erkân çâr-cihet çâr-cû-yi fıtret çâr-çeşm çâr-çûbe çâr-darb çâr-deh çâr-deh ma'sûm-i pak (f.b. (f. karşı durma.) [nezâket dilinde] kul veya kölenin çocuğu.b. (f-'-) l savaşta düşmana karşı kibir ve naz ile yürüme.) şiir ve gazel. savaş. (f. [evvelce] pâdişâhların ve büyüklerin üzerinde oturdukları dört katlı şilte. (bkz: câblûs. (bkz: cihar).s. (f.) her taraf. (f. çalpara. eline ayağına çabuk.).) dalkavuk.b. kula ait.i. i. eğrilme. meç.i.) dört taraf.) çene. dört yan.) 1.b. (bkz.b. bende-hâne). büyük adam.b. mücâdele.s. 4.i.b. salınma.i.a. safra.s.

rikâbdar'dır. felek.çâr-dehûm çâr-dîvâr çâr-duvâl. 5.i. (f. bir kerre. çuhadar. (f. gök.) çâre buluculuk. batı.) çâre arayan. Bu şekilde hiç bir ânza yoktur.s.b.i. Ömer. 6.s. kötü talih. (f.) 1. 2) talih. (f. (f. 3. hâl çâresi.b. 2. yegâh. 2.b. dört köşe. çakır doğan. 3) hanımeline benzer bir çiçek. çark. Orta sekizlideki sesleri şöyledir kaba çargâh.b. çâr-devâl çâre çâre-i halâs çâre-i hail çâre-i' teennüs çâr-ebru çâre-cû çâre-cû-yâne çâre-ger çâr-emîn çâr-erkân çar erkân-ı cuvânî çâre-hâh çâre-perdâz çâre-sâz çâre-sâzî çâre-yâb çâr-gâh çâr-gâme çâr-gûşe çâr-gûşî çarh çarh-ı âb-kesî çarh-ı âbnûs çarh-ı ahdar çarh-ı âhengerî çarh-ı çep-endâz çarh-ı çihârüm çarh-ı devrân çarh-ı devvâr çarh-ı esir çarh-ı felek çark(h)-ı felek çarh-ı gaddar çarh-ı kîne-sâz (f. (bkz: çâre-sâz). 2.) ucu dört dilli kırbaç. Makam çıkıcı olarak seyreder. 1) (bkz: çarh-ı devvâr). (f.) 1. (f. Pâdişâhın husûsi hizmetinde bulunan ve enderun'un büyüklerinden olan dört zat hakkında kullanılır.) meç. rast. 3. tedbir.s.b. 2.i. (f. Ebûbekir. s.b.i.) Hz.s. Türk mûsikîsinin l numaralı basit makamı ve anadizisidir. yaka [elbisede].b. talih. 7. dügâh. yânî tamdır. göğün esir tabakası kısmı.s. Batlamyos sisteminde dördüncü felek.) dört köşeli şarap şişesi. Osman. devreden. göğün dokuzuncu katı. 4.i. bunlar has odabaşı.) Dünyâ'nın dört tarafı. (f. 3.b. Durağı kaba. dört taraf [doğu. Niseb-i şerife sayısı 9. Me. (bkz: çarh-ı nigân).b.i.) 1.b. mavi gök kubbesi. çâre-cû.b.) çâre bulan. Dünyâ. yol. kader. . yardım.b. ilâç. zâlim felek. (bkz. çargâh. dört taraf.i. (f. ayrılık.s.) çâre bulan. 5. (su çeken çark) bostan dolabı. 6.) çâre arayan. çözüm yolu bulan. gök. (f. (f. hilekâr dünyâ.) 1. (f.b. pûselik.b. işret meclisinin kızışması.b. demircilerin kullandığı bileği taşı.h. Ali. çargâh ve güçlüsü rast perdeleridir.s.) "dört kaşlı" ter bıyıklı genç.s.) on dördüncü. (f. muz. Çargâh beşlisinin tiz tarafına bir çargâh dörtlüsü katılmasından meydana gelmiştir. çâre--sâz). (f. tekerlek.s. kurtuluş çâresi. sür'atli giden yorga at.) çâre. (f. 2) yanarken dönerek ateş saçan donanma fişeği. dört eleman. (bkz: cerh). (f. (f. 4. kuzey]. (bkz: Hulefâ-yi Râşidîn). dönen. hüseynî-aşîran. çözüm yolu bulan. acem-aşîran.) 1. 1) sihir. (f.b.) çâre arayana münâsip görülecek surette. gaddar felek. tef.i.i. silâhdar. 2.i.). güney. alışkanlık yolu. ok yayı. eski kumaşlarda görülen bir motif şekli. kısmet.zf.

rübâî nazım şeklinin başka bir adı. na'ş denilen dört yıldız. s.i.) 1. çâr-tak (f.) dördüncü.) dört defa tekrarlanan "Allahü ekber" sözü.s.i. çârug (f. ordunun ilerisinde bulunan askerin yaptığı tâlim.i.i. terane). çardak.) sert kabuklu yemişlerin içi.b.) ed. Şafiî.a.) çaresiz.zf. çâr-mîh (f. çarşı. çarşamba.a. çârûb (f. çârûb-furûş (f.b.i.s. (f. salîp. (bkz.) dördüncü. muz. çarh-zen (f.) dördüncü gün. devreden. koyun" hakkında]. semavî.) 1.i.i.) 1.i. 2.b. dört unsur.) 1.) arbalet (oluklu ok) kullanan. Türk müziğinde kullanılan bir usûl vurma âletidir ki. -sipihr Batlamyos sisteminin dördüncü feleği. ve i.s.i. dört kısım. [en çok "katır.b. -felek.i.b. çârümîn (f.) 1.b. (bkz: çehâr-şenbih). çıkrık gibi dönen yuvarlak dolap. Çarh-nâme (f.b.b. çâr-nâ-çâr (f. çâr-yâr-ı güzîn (bkz. kitap ciltlerinin aşınmaması için köşelere konulan ve çok kere süslemeli olan bakırdan yapılma üçgencik. Ömer. çâr-şeb (f. çârûb-zen (f. bir erkeğin diğer bir erkekle birleşme şekli. (altüst olmuş) kötü talih.b.b. çalpara.i.i. eşek.) "dönen su" girdap. kutsal. dört küçük parça sert tahtadan yapılmıştır. oyun havalarında kullanılır. dokuzuncu gök.b. 2. çâr-mezheb (f.s. çârümîn bâm.) dön ayaklı hayvanlar. çarh-ı mînâ çarh-ı nigân çarh-ı nühüm çarha . çârûb-keş (f. Ebûbekir.i.) çarık. pazar. 2.i. Osman.) Ahmed Fakih'in dînî fikirlerini ifâde ettiği manzum eseri.i. çâr-mısra' (f. dört köşe çadır.b.) dört mezhep(Sünnî.b. çâr-tekbîr (f.) dört dost.b. tekke şeyhi. süpüren. çârtâ-çârtâre (f.) çarşaf [giyilen].s.) süpürge satan. çâr-mâder (f. (bkz: çehârüm). çarh-gâh (f. 2.) . çarh--zen). çâr-mağz (f. Ali]. ister istemez.b. (bkz: dü-beyt.s.) dört taraf. çâr-pâre (f.i.b.b. Maükî. [Hz. 2.b. çâr-şenbih (f. çâr-kûşe (f. sığır. (bkz: çâr-yâr Hulefâ-yi Râşidîn). dört unsur. dört tarafı olan şey. 2. çârû-keş (f.) süpürücü. (bkz: çâl-pâre).) 1.i. (f.b.b.) g. Hanbelî).a. çârüm (f. çihar-yâr-ı güzîn).s.b.i.b. dört telli tambur ve kemence.i. deve.s. 3.b. süpürgeci.) 1. çarhî (a. 2. hayatın esasını teşkil eden dört unsur. dört parça.i.). (bkz: çehârümîn).s. çâr-sû (f.mavi gök kubbe.) tekke şeyhi. süpürge. çarh-âb (f.i. dönen. "dön çivi" çarmık. suçluyu haça germek için kurulmuş put şeklindeki darağacı.b.) 1.) mevlevî dervişlerinin semâ yaptıkları yer. 2. [evvelce oyuncular bunu avuçlarının içerisine alarak bir çiftini birden vururlardı]. Dünyâ. çârmîh-ı hayât vücudun. çarh-endâz (f.b. çâr-pâ (f.

(f. damlayan. (f. (bkz: tu'mz). (f.s.b. hâl). (f. (f. yüz.i. 2.b. çavuş. damlamış. (f.) [saraylarda] satranççı başı.s. (f. kılıçların çarpışmasından doğan ses. (f. i.b. (f.) dört unsur.i. ilâhî tecellî nurlarının görünmesi. (f. sofracıbaşı. (f.i. (f.b. onbaşıdan sonca gelen erbaş.) çağla. 2. kan damlayan.b.i. çâşnî-gîrân) [evvelce saraylarda] çeşnigir.i. Hz. gül.) çâryâr'a. (f. 2.) 1.i.). yüz açıcı.i. Muhammed ve kızı Fâtıma ile on iki imam. (f. kılıfı' (f.i.i. (f. çarşamba. tadına bakan kimse.) aşk.) on dört.) yüz gösterici. (bkz." (f.i. tahıl yığını. Bağ-çe= küçük bağ. (f.s. çâh). tadımlık. 3. (f. (bkz: çârüm). 2. (bkz.s. (f-b-i. . gül renkli (pembe) yüz.i. (f. (f. (f. f. (f.s. [aslı "çihre" dir].s. çar.b. (f.) kılıç.) 1.i.s. kuşluk yemeği.i. (f.b. çâşnî-gîr'in c.i.) çavuşlar. ilk dört halîfeye bağlılık.) dördüncü.i. çâh-ı Bâbil).i.) ressam. 2. çâşdân çâvele çavuş çâvûşân -çe çeç çeçek çegale çegane çegâne-bâz çeh çeh çeh çeh-i Bâbil çeh-i zemzem çehân çehâr çehâr-agâzin çehâr-deh çehâr-deh ma'sûm çehârüm çehârümîn çehâr-gâne çehâr-pâ çehâr-şenbih çehâr-yâr çehre çehre-i gülgûn çehre-gû (-başı) çehre-güşâ çehre-nümûd çehre-perdâz çehre-perdâz-ı cihan çekâçâk çekâçâk-ı süyûf çekân Hûn-çekân (f.) bir çeşit çalpara. (bkz. çalçene. (bkz: çârümîn).b.i. çâr-yâr). çihre). (bkz: çâr-şenbih). çakacak).) çeşni.) kuyu. çâh).b. (f.i. (f-s.i. (f.) [evvelce saraylarda] sofra hizmetine bakanlar. (bkz. (f.b. 4.e. s. lezzet. ahçıbaşı. surat.b. (f.). (bkz. yüzünü gösteren. Güneş. Sünnîlik.) 1.) damlayan.) dört (bkz: çar. surat asma.b. dörtte bir. çâvûş'un c. tas.b. (f. şekil. (bkz.s. hububat elenen kalbur. çiçek hastalığı.b. (bkz.) dört ayaklı hayvan.) 1.) 1.i. (bkz: bi'r. [vücuttaki] ben.) çegane denilen zilli maşayı çalan kimse.b.çâr-yârî çâryek çâr-zebân çâsâr çâş çâşnî çâşnî-gîr çaşnı-gıran çâşt çâşt-dân.) dördüncü gün. tad.) kılıç ve hançer gibi şeylerin kını.i.) 1.i. kuşluk vakti.i.) ekmek ve başka yiyecek konulan sepet.c. (f-s) damlayıcı. cihar).) muz.i.) küçültme edatı. eğribüğrü. çâh-ı zemzem). (f.) geveze.) çeyrek. 3. hoş renkli bir çeşit gül. (f. yemeklerin lezzetine.) dördüncü. (f. kayser.s. harman savurdukları yaba. 2. bıçak ve benzerleri gibi şeylerin çarpışmasından çıkan ses. (bkz: çâr-âgâzin). çengi tefciği. (f.s.) hububat.) yüzünü açan.b.

serpinti. (f.i. (bkz.) mücevher veya herhangi bir mâdenden yapılıp başa takılan sorguç. kanuna benzer.b. ve i. i. damlamış. (f.) bahçıvan.i.) 1.çekçâk çekide çekre. düzgün. dişengi. birkaç defa. yeşillik. 3. (f. (f.) bahçede.i. güzellerin kâhkülü. taşçı tarağı.) çimenlik.) 1.e. tâki. (f. gökyüzü. topuz. 3. çekiç. naz ve eda ile salınarak yürüme. buhûr-i meryem). 4. (bkz: hırâmân). suç. çemâne çemânî çemen çemen-ârâ çemen-der çemen-istân çemen-pîrâ çemen-soffa çemen-zâr Çemin Çenâg Çenâr çenber Der-çenber çenber-bâz çenber-i gerden çenber-i mînâ çenber-deş çenberî çend Çend-bâr Çend-rûz çendân çendî çend-în çene çeneb çene-bâz çeng çeng-i meryem (f.b.s.b. (f.i. bağlılık. (f.s. pençe.i. piyâle).i.i. 2. 2. her ne kadar.i. başa bağlanan yemeni.i. (f. sâkî). 2. çınarağacı.b. (bkz:çâmîn). (bkz: çâne). (f. mânâ.i. gürz gibi evvelce kullanılan savaş âleti. s. yeşil ve kısa otlarla örtülü yer. platanus.i. (f. lat. 3. 3.) ırmaklarda işleyen bir çeşit kayık.) 1.s. 3. (f. . ağaç ve çiçeği olan çayır.i. şarap kadehi.) küçük sudamlası. (f. çenesi düşük. değirmen taşı dişengisi. sanem). 2.i. (f. çimen.) içki kadehi. çekle çekûç çelenk çelîpâ çeliyye cem ceman çemen.b. kavisli. (f. (f. anat. (f. 3. 2. 2.b. kazanılmış. (f.b. 6.) çimenlik. pastırmaya konulan bir ot. zf.zf. (f. (bkz. naz edici.i) sünnet.) bağ budayıcı.s.b.) çenber biçiminde olan. put. z f. bahçe. (i. meryemeli denilen nebat. kasnak. (bkz: but. dik tutularak çalınır bir çeşit saz. (f. 2. 2.) o kadar.) 1. (f. (f. 5. 2.) çanak. kabahat. çenber içinde sıkıştırılmış. (f.) çınar. (bkz.s. çimle kaplı bulunan oturacak yer. salıma. haç. (f. meç. el. (f-i-) sidik ve pislik. kıvrık çizgi. (f. i. naz ile salınarak yürüyen.) 1. z f. (f.) aynı çenberde bulunan noktalar.i. toplanılmış.b. salîb. 4. yemek.) bu kadar.s.). bir müddet (f.) 1. süslü. birkaç gün.) l . çenâr i.i. eğri büğrü.s. (f. (bkz: çekâçâk). 2.).i.i. 3.) biraz. esirlik.i.i.) 1. [evvelce kadınlar kâhküllerini haç şeklinde iki taraftan yanakları üzerine sarkıtırlarmış].) eşek.) birkaç. şarap kadehi.) çok konuşan.b. (f.i. (f.) 1.) çenberlerin arasından atlayıp geçen oyuncu. boyun kemiği. 3. (f. tahtadan veya demirden yapılan dâire veya halka.zf.

çayır. (f.) bakır pası renginde olan.i.) şamdan. (f. sokak feneri. 2. çerâmîn -çerâ-zâr çerb çerb ü huşk çerb-âhûr çerbe çerb-dest çerb-gû çerb-güftâr (f.) hayvan otlatılan yer. 2. çerâ-geh çerâgân çerâg-bere çerâg-çeşm çerâg-küş çerâg-pâ. çengel. falso. semiz ile kuru. 2. (bkz: çeşm-Çerag).b.i.b. fitil.b.) hîlekâra yakışır yolda.i. (f. pençe.i.i.s.çengâl.). eli işe yatkın.) 1. (f. (f-i-) 1.) 1.) hilekârlık.) çayır. sol. (f. 2.i.) 1. fazla ve üstün olma. (f.b.s. yağlı. (f.i.s.i. çer-gâh). (f-b. otlama.i. 1) Güneş. (f.) eline çabuk. 3.) öpüş sesi.b.b. hîlekârcasına. mum.i. çerb-zeban).) sır tutan.) 1. çerâg-pâye çerâg-perhîz çerâg-vâre çerâ-hâr çerâ-hûr çerâkese çerâm.s.) köçekler için yazılan şiir. (f.b.çeng denilen sazı çalan kimse.b. (f.) 1. (f-i-) l. çengel. zengin ile fakir.). 2. Dîvan edebiyatında manzum bir nevî. şarap. oyuncu kız. 2.i. uygun. yanlış.i.) sık orman. (f-s-) ! semiz. meç.b. otçul.). evlât.) içinde "çerag" yakılan kap. sabah yıldızı. (f. yağ.b. (f.i. (f.s.s. 3. (f. yengeç. 3) yıldızlar. bakır pasından yapılan yeşil boya. (f. 2.) otlak. donanma.s. çerâg-pâye). (f.b. (f.b. (bkz: çerâ-gâh. (bkz. otlak. etrafı aydınlatma. (f.i. pençe. (f. otlak. şenlik. [evvelce] suçluların başlarına yaralar açarak ve herbirine fitiller koyarak uçlannı yakmak suretiyle edilen işkence. otlak.) ot yiyen hayvan. çayır.i. (bkz.) iki odayı birbirinden ayıran duvar. orman. 2.) hîlekâr.b. çerkes'in c. (bkz: çerâg-pâ. yemi bol olan ahır. çerâ-hâr).i. (f.i. (f. şahin pençesi. (f. (a. (f-b-s-) fener fanusu. (f-i-) otlak (f.b. 2. (f. 2.b.) 1. (f.i. (bkz. sokak feneri.s. çerb-güftâr.i. çerb-zebân). yağlı kâğıt.b. ed. 2) Ay. .b. otlama. (f. çengi. (f.) 1.b. 1) göz nuru. sağ ve sol.i. (f.b. mer'a).b. 2. otlak.) 1.b.) sağ ve-sol. Ahmet Dâî'nin Yıldırım Bayezit'in oğlu Süleyman Çelebi adına kaleme aldığı manzum eseri.) şamdan. nimet ve bolluk içinde yaşayan kimse.) Çerkesler. 2) evlât.zf.). (f. (bkz: çerâg-bere).) l.i. sır saklayan.i.i. 2. kandil.) göz nuru.(bkz. (f. bölme. rpngüi çengâl-i şahin çengâr çengârî çengel çengelistân çengî çengi-nâme çeng-nâme cep cep ü rast çepçâp çep-endâz çep-endâzâne çep-endâzî çeper cep ü rast çerâ çerâ-câ çerâ-çeşm çerâg çerâg-ı çeşm çerâg-ı mugan çerâg-ı seher çerâg-ı sipihr çerâ-gâh.i.

çeşân (f. semizlik. 2.(f-i-) 1. topuz. çespân (f. deneyen. tadına bakan" manâsıyla birleşik kelimeler meydana getirir.) Halvetiyye tarikatının ayrıca talî şubeleri de meydana gelmiş olan Nasûhiyye şubesinin ikinci derecedekiler-den birinin adı. 3. çeşm-i bed kem göz. çerb-gû.) fukara torbası.s. çerde (f.c. (bkz: çespân. çeşm-i gâv. çeşm-i bülbül 1.s. çerkeşiyye (f. münâsip. çerâ-geh). çespîde (f. (bkz.zindan. gövdeli. çeşm-i âhû ceylân gözü. sığırgözü denilen bir çeşit iri papatya.) tadıcı.b. çeşm-i fettan büyüleyici ve çekici bakış. çerb-zebân (f-b-s. çeşm-i bî-âb utanmaz. çok güzel göz. çeşm-i derîde edepsiz. çeres (f-i-) l. s. -çeş (f.) insan ve hayvan derisi.) çayır.i. çeşm-i gazal âhû gözü. çerb-pehlû semiz yağlı. 2. çeşm-i câdû büyüleyen göz. çeres-dân (f. (bkz: çerâ-câ. 2. çerb-güftâr). şâyeste). bî-hayâ). çerbî . çeşm (f. tadılmış olan. yu-ırAışaklik.) lâyık.s. kavrulmuş un ile yapılan bir çeşit yemek. çeşende (f.i. (bkz: gamze-i fettan). 5.). otlak. çerende (f.) otlayıcı.i.'tatlılık. uygun.) "sınayan. çer-gâh (f. çerm-şîr (f.s. otlak. şâyeste). tadına bakan.) renk. yakışır. (bkz. noktalı veya damarlı sırça. [kurucusu Çerkeş'li Şeyh Hacı Mustafa Efendi'dir]. dilencilerin dilenerek biriktirdikleri şey.s.i. hayâsız. çeşm-i bed-dûr "kötü nazar değmesin" anlamında iyi bir dilek sözü.i. çeşm-i gazûb kızgın bakış. sıkılmaz.b. 4. yağız.i. (bkz: tâ-ziyâne). otlayan.) lâyık. çerge (f-i-) sürek avı.) 1. çeşm-i gâvmîş bot. hayvanın eritilmiş yağı. Nemek-çeş tuzlu. çesbân (f. tatlı ve güzel sözlerle halkı kendine çeken kimse.s. hapis.) gürz. çeşm-i dünbâle-dâr (kuyruklu göz) boya ile kuyruk çekilmiş göz. cerh (f. (bkz. çerge çerisi çingeneler hakkında kullanılan bir söz.s. işkence. çeşide (f. çeşm-i firengî (frenk gözü) gözlük. hîlekâr.) tatmış.) 1. çerviş (f. çerm (f. çeşmân) göz. çarh). (bkz: ayn. üzüm teknesi. camdan yapılmış ve üzeri spiral renkli camlarla bezenmiş veya bu spiraller arasına çiçek motifleri yerleştirilmiş şurup vesaire konmak için kullanılan uzunca boyunlu. kulplu veya kulpsuz. uygun. meç. çespân). 2. Siyeh-çerde kara yağız.yağlılık. kapaklı veya kapaksız bir çeşit sürahi. münâsip.).s.) kamçı.i.i.i. dîde). g. 2. tadan. tatlı dillilik. (bkz: bercâ. (bkz: çeşm-i derîde. yaltakçı.

s.i. (bkz: çeşm-i hûn-feşân).) "göz oynatan" yalvaran.) nazar boncuğu. tanıdık. mutasavvıfın.) 1. (bkz: isâbet-i ayn). feri kaçmış.b. sevgilinin gözü. (bkz: çeşm-i terâzû). mahmur. terazi kefesi. açık mavi nazar değme. (f. (bkz: çeşm-i hûn-feşân).s. (göz ve kulak) dikkat. [babası tarafından kurban edilecek olan ismail Peygamber'in gözü]. 2) çok pintilik. sarhoş göz. (nergisin taç yapraklan) güzel göz.s. çekik göz. tanışıklık. baygın. uykulu. (f.i. horoz gözü.b.) gözü bağlı.i.) göz âşinalığı olan. sulu göz. süzgün göz. uykusuz göz. gönlü aydınlatan gözler.b.) gözler.b. şehla göz.b. atların yüzüne takılan meşin gözlük. süzgün göz. (bkz: çeşm-I horos). peçe. (f.beste çeşm-bûs çeşm-bûsî ağlayan göz.i. (gecenin gözü) mc.i. uykulu göz. (f. kırmızı şarap. çeşm'in c. ak göz) .s. süzük göz. terazi kefesi. 1) kırmızı şarap. (bkz: çeşm-i sitâre-şümâr). 2) kırmızı dudak. (f.) göz öpme. baygın. . güzel bakışlı göz. ulaştığı mutluluğu insan gözünden gizli tutuşu. (f.i. (bkz: çeşm-i mîzân). (beyaz. meç. sevimli. (f. (f. uykusuz göz.b. nazarlık [nazar değmesin diye yazılan muska].) göz öpen. kadere razı olan göz. (bkz: çeşm-i mahmur). mahmur göz. 2. (karga gözü) mavi.) körebe gibi gözler bağlanarak oynanılan bir çocuk oyunu. ay ve yıldızlar.çeşm-i giryân çeşm-i hâb-âlûde çeşm-i ha bide çeşm-i horos çeşm-i hoş-nigâh çeşm-i hûn-feşân çeşm-i hurûs çeşm-i hûn-hâr.b. donuk göz. diz kapağı.s. kara göz.b.) göz âşinalığı.b. yumuşak bakışlı göz. muska. 1) iğne gözü. (f. ıslak. yüz örtüsü. çeşm-i hûn-rîz çeşm-i İsmail çeşm-i keşide çeşm-i mahmur çeşm-i mest çeşm-i meygûn çeşm-i mizan çeşm-i nergis çeşm-i nergis çeşm-i nerm çeşm-i penam çeşm-i pürhumâr çeşm-i pür-mahmûr çeşm-i sepîd çeşm-i sitâre-şümâr çeşm-i siyah çeşm-i süzen çeşm-i şeb çeşm-i şeb-peymâ çeşm-i şehlâ çeşm-i ter çeşm-i terâzû çeşm-i yâr çeşm-i zağ çeşm-i zahm çeşm-i zânû çeşm ü gûş çeşmân çeşmân-ı dil-fürûş çeşm-ârû çeşm-aşina çeşm-âşnâyî çeşm-âvîz çeşm-bâz çeşm-bend çeşm-bendek çeşm. (f. (bkz: çeşm-i şeb-peymâ). baygın. şarap gibi sarhoş edici göz.) "gözbağcı" büyücü. (f. gaddar bakışlı göz. (kan dökücü göz) zâlim.b.

) çeşmesi bol olan yer. (bkz çeşme-sâr) çeşme-zâr (f.s. çetr-i anberîn karanlık gece.b. su kaynağı çeşme-i âb-ı hayât ebedî hayat çeşmesi. ziyafet.) "gözü sulu" çok ağlayan. 2. affetme.i.) umma.b.b.i. düğün. çetr-i bî-sütûn gök.s. çeşme-sâr (f.) 1. gölgelik.i. (bkz çeşme-sâr) çeşm-güşâ (f.s.s.b.) utangaç. çeşme-i hızr âb-ı hayât çeşmesi. çeşm-ter (f. çeşme-i hıdır âb-ı hayât çeşmesi.b. çeşme-i tîre-gûn gece. çeşme-i hurşîd (bkz: çeşme-i âftâb. 2) sevilen erkeğin ağzı. çeşn. bağışlama. çetr-i firûze-fâm mavi renkli gök.i. kısa bir zaman. (bkz.) 1.b. mâh).) gözü kapalı.b. (bkz: çeşm-hâne). çeşme (f. çeşme-i süzen (bkz: çeşm). çeşme-i âftâb güneşin parıltısı. görmemezlikten gelme.b.s. çeşm-efsâ (f.s. beyin. çeşm-nişîn (f. çeşme-i hıdr âb-ı hayât çeşmesi. (bkz: çeşm -efsâ). çeşme-i hızır âb-ı hayât çeşmesi.s. çeşme-i sîm-âb Ay.) utanmaz.s. şölen. çeşme-i Hızır). çeşm-hurde (f. çeşme-i nûrbahş).s. çeşme-i vasl kavuşma pınarı.) pınarı. çeşm-dûz (f.) bir şeye göz dikmiş olan.) 1. (bkz çeşm-hurde).) musluklu su haznesi pınar.b. . çeşme-i germ Güneş çeşme-i hâverî Güneş. çadır. her zaman görülebilen.s. 2.b. bengisu'yun çeşmesi.) nazar değme.b.b.b.b. çetr-i âb-gûn (gök cadın. mavi çadır) gök yüzü. 3. çetr (f. leyi). çeşm-daşt (f. çeşm-pûşî (f. çeşmesi çok olan yer. çeşm-pîş (f.i. çeşm-pûş (f. bekleyen. çeşen (f. çeşme-i hayvan veya Hızır âb-ı hayât denilen suyun.s.b.s.b. çeşme-i germ).) nazar değmesine afsun eden. bir an. (bkz: çeşme-i hayvan. çeşme-i nûr-bahş Güneş.s. çeşm-efsây (f. (bkz: kamer. çeşme-i rûşen Güneş.).i.) nazar değmiş.) seçkin.b.b. gece.s.b.s. çeşme-i âteş-feşân Güneş. çeşme-i nûş 1) bengisu.s.i. çeşmesi çok olan yer.) gözevi.i. çeşme-i hâverî. çeşme-sâr (f. bakmayan.) gözleyen. çeşm-zed (f. çeşm-hâne (f.) pınarı.). 2.)göz yumma. çeşm-zahm (f. çeşm-dâr (f. bayram.) "göz açan" dikkatle bakan. çeşm-derîde (f. çeşme-i tedbîr 1) dimağ.) göz dolduran. (bkz güzîde).i. nazar boncuğu. (bkz: çeşme-i âteş-feşân.b. sıkılmaz.b. (bkz: âb-ı hayât). 2.) gözevi. çeşm-dân (f.b.çeşm-çerâğ (f. 2) düşünme kuvveti. çeşm-resîde (f.

(f. (f.) 1. kırkayak denilen hayvan.i.s. meç.) hücrede oturan. (ciharıdü) dört (ile) iki. sevgilinin saçı.).i. (f. çevgân ile oynayan.) kırk yaşında. Santurî Edhem'in (1855-1926) adlandırdığı makam.i.b. çok. (f-b. (bkz: çar1. [kelime "çihil" in hafıfletilmişidir]. rutubetten meydana gelen yosun. (f.a.) serçe kuşu. çihre). kaç para eder. kırk. 2. (f. (f.i. bir çeşit tatlı kavun. (ciharıyek) dört (ile) bir. çile dolduran. çille çile-hâne çille-i büzürg çile-keş çille-nişîn çim çimen Güneş. (bkz. (bkz. (bkz: çihâr-dost). (f. eziyet.c. çehâr). (f.çetr-i nur. çile dolduran. (fi ) nasıllık. (f.) perde. (f.i.) 1. (bkz: çehre). 2. sopa sallayan.Osman.) çevgân taşıyan uşak. ucu eğri değnek. çihâ) ne. ne fayda var.) toplanmış. 3. 2. değnek.b. (f. (f. çihâr-ı yâr-ı güzîn).b. (f. yay kirişi.e.) 1. 2.) zool.) dervişlerin çile doldurdukları yer. (f. Hz.b. (bkz: çetr-i nur.) 1.) çok kollu büyük avize. Ay.s. ne türlü.) kırk hadis.) "dört dost" Hz.b. 2.b. (f.i.s. (bkz: çevgân]. baston. zevk ve sefadan el çekerek.i.) çevgân ile oynayan.i.gı'ınpgî cihar çihârâ-gazeyn çihâr-ı yâr-ı güzîn çihâr-dost cihar ü dû cihar ü se cihar ü yek çihil J çihil-çerâğ çihil hadîs çihil-pâ çihil-sâl çihr çihre çihre-perdâz çil çile. (f-b. Ömer. nicelik. çetr-i sîmîn çetû çetûk çevgân çevgân-ı sünbül çevgân-bâzû çevgân-dâr çevgânî çevgân-zen çevgen çınar çiçi-fâide -çîde Ber--çîde çi-gûne ri. 2.i.).) [doğrusu "çenâr" dır]. kesilmiş çimenli yerler. (f.b. .b.s. çetr-i seher).s. (f.) kırk. [zar oyununda]. (f. (bkz: çenâr). (bkz: çil). (f-b. (bkz: çihil).i.b. erbain. Ebûbekir.s.i. (f.) dört.c. ressam. muz. (bkz: çehre. (f.) çile çeken. çevgen.s. 4. (f. dolunay. ibrişim. tas.s. (f.i. çile çekmiş. (bkz: usfûr). çemen). cirit oyununa alışık at.i. ahmak.s.) 1. [zar oyununda]. çetr-i seher çetr-i rûz çetıvi sîmâbî. bir yerde 40 günlük ibâdet. sıkıntı.i. (f.).s. yün ve şâire demeti. Hz. çevgân--zenân) çevgân vuran. (f-'-) l-cirit oyununda atlılann birbirine attıkları değnek. (ciharıse) dört (ile) üç. zemherir.) nasıl. örtü. (f.) resim ve nakış yapan.s. devşirilmiş mânâsına gelerek birleşik kelimeler yapar çekilip toplanmış. [zar oyununda]. Hz. Ali. ne türlülük. Allah'ın ezeldeki takdiri. 3.e.i. (f.

(f. becerikli. (f.) yem döken. kırıntı toplayan.s. yarada olan kan ve irin. (a.b.) alacakaranlık. (bkz: cûg). s.i. (f. (f.) nasıl ve nîçin.) 1. 2. talebe.i.e.) güzel konuşan. (f.) oklava. kir.a. değnek gibi kuru nesne. me'mur. (bkz: çûb).e.b. kapıcı.s. çöp. i. boyunduruk. (f. (f. buruşukluk.) 1.s. pis su. irinli yara ve çıban. (f-e) öyle böyle.) 1. pas. mum. 2. su arkı.) kirli. (f. (f. (f-s.) 1. ustalık.) 1. nice.i.) Nûşirevân'a karşı ayaklanmış olan. (f. (bkz: çûbek).b. pis.i. (f.b.) bilmece. . -ı. kap. (f.e.i. cesur ve anlayışlı. hizmetçi. çûn).) "toplayan.).) çini.) davul tokmağı.b.) 1.) çirkef. yiğit. (f. (bkz: râî. (f.i.tatlı dilli. çatıklık.b.s.e.. (f. mademki. yiğitlik. maharetli. alın buruşukluğu.b. (f.) eline çabuk. pek kirli. (f.s. (f. kandil. (bkz. güzel olmayan.i.) böyle. sığırtmaç. (f. (bkz: bahâdır). (bkz: çirâ).) ağaç değnek. çuha.b. nasıl.b.) eli işe yakışan. Hürmüz'ün seraskeri Behrâm'ın lâkabı.b. misilli. 2. kahraman. 2. (f.b.i.i. (bkz: çûn).) kuş kursağı. eliuz. (f. kahramanlık 2.i.) çamçak denilen ağaç çanak. yün kumaş. çûbîne Çûbîn cûg çuha çûha-dâr çumâçum çumçuma çûn çûnân çûnîn çûn ü çirâ (f-i. (f.i.s.b.) gibi. 3. 4.s. nesne. kanlı.) ağaçtan yapma şey.s.) 1. çırak.s. oklağı. sırlı kap.b.e.) kuş yemi. (f. (f-i. ağaç kurdu. devşirici. murdar. (f.) zool.i. (f. 2. kaş çatıklığı.) toplayıcı. (f. 2. bunun gibi. dökücü. (bkz: nâsiye). (f. nîçin.i. bulaşık.i.i.) alın. derleyen" mânâla-nyla mürekkep kelimeler yapar. öğrenci.s. (f. 3.) 1. (f. ustalık. sopa.i. (f. başak toplayan. (f. (f. 2. sopa. (f. değnek.) 1. (f-h.çîn çîn-i cebin çîn-i ebru -çîn Hurde-çîn Hûşe-çîn çîne çîne-dân çînende çîne-rîz çînî çin-seher çirâ Çûn ü çirâ Çirâ çîre çîre-dest çîre-destî çîregî çîre-kâr çîrezebân çirk çirk-âb çirk-âlûd çirkin çîstân çiz çû çûb çûbân çûbe çûbek çûb-hâr çûbîn.) nasıl.i. fitil. kıvrım.i. Çin.i. çoban.) uzellilik. odun. çomak. niçin ve neden. büklüm.b. çünkü. emekli.b. tekaüt. şûbân). 2.) şey. papaz feracesi. becerikli.

) sıçrama. (a. düzgün.i. dert. (f. (bkz: ihkak-ı hakk). doğru. 2. kısmet. (f.) 1. (bkz: âdil).i.s. da'vet'in c. (a. (a.i.i. cildin mor.i. mavi ve soluk bir renk aldığı hastalık.) 1. sıkı. renk körlüğü.s. Allah. hek. (a.zf.) adaletli.it. . vergi. atlama.i. Allah vergisi. satış. çünkü.) hayvana binen.e.c. gibi. (bkz: çûn).) hastalık. yanıp yakılma. adaletli. (bkz: âdil). dar. perende atma.) 1. vergi. 5. Allah'ın ihsanı. doğru. sırtlan.) çeviklik.e. 4. tedavi edilemeyen müzmin hastalık. 6.i. (bkz: âdil).b.b. D da' dâ-i merak dâ'-i Dalton dâ'-i ezrak dâ'-i hadır dâ-i udâl daavât daavât-ı hayriyye dâb dabb dâbbe dâbbe-süvâr dâbbet-ül-arz dabu' dâd dâd-ı hakk dâd-ı Hûda dâd ü diniş dâd ü sited dâd ü feryâd dad dada dâd-âferîn dâdâr dâd-âver dâd-bahş dâd-dih -dâde Karâr-dâde (a.) gibi.s.i. 3. mademki. 2. hek. (f. Allah. çocukları büyüten dadı. bu şekilde. zîrâ. ihsan. (f. (bkz: adi).b.) adaletli. fr. eyvah. (f.) 1.s. binici.) kertenkele. adaletli. (bkz: çû). feryâd. Tanrı vergisi. (f. sızlanma.b.s. nasip.f.) perende atan. tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. doğruluk. 7. hek.i. 3. (f. (f. (f. meç. 2.i.s. 2. veriş.) çuval.e.i. bağış. şu sebepten ki.) halayık. (bkz: illet.s. karar verilmiş. nice. (f. doğru olan hükümdar.b. çabuk hareketli. hayırlı dualar. çevik. (bkz: cüvâl-dûz).) "dua" mânâsına gelen cemî şekli.) Osmanlı alfabesinin on yedinci harfi olup "ebced" hesabında sekiz yüz sayısının karşılığıdır. devâbb) yük ve binek hayvanı. (f. alışveriş.ha. hypocondrie. c.) adaletli. (f. maraz).) çuvaldız.i. (f. (a. (f. (a. doğru.) verilmiş. (bkz: tazallüm). (f.) şundan dolayı ki.b. (a. diba') zool. taklak atan.s. muntazam. (f.) bunun gibi.b.i. (f.) kıyamet alâmetlerinden olmak üzere ortaya çıkacağı söylenen hayvanın adı. (bkz: zabu'). feryâd. karasevda. doğru. 3. Daltonizm.) hakkı yerine getiren.) şan ve şeref. (f. adalet. nasıl. yakışıklı.çü çûn çünân çünbek çünbek-zen çünki çüst çüstî çuval çüvâl-dûz (f. figan. vücudu birden kaplayan uyuşma hastalığı.

b.) 1.). çerçöp.s. doğru.) Cenâbıhak.) gönlü üzgün. (f. (bkz.s. antiseptique. gönül acısı. ey Al-lahım! belâları savuşturan. pâdişâh].) 1. (a.i. adaletlilik.s. (f. hayat.c. dâd-rast).i. (a.b. fetva.b.b. gönül yarası. Tanrı.) 1. işaret. bir işe razı olma. 2. (f. adalet isteyen. (f.b.s. hek.s.i. mahkeme dîvânı.) üvey kardeş [erkek].) adaleti yayan. (f. doğru. iç yarası. 3. i. dad ü sited dad ü sitâd-ı dehr dâd-ver dâfi' Yâ dâfi'! dâfi'-i beliyyât dâfi'-i humma dâfi'-i taaffün dâfia kuvve-i dâfia dâfik Mâ-i dâfik dâfika dafire dâg dâg-ı derûn dâg-ı dil dâg-ı elem dagal dagal-bâz dagal-dâr dâg-ber-dâg dâg-ber-dil Allah vergisi. pis kokuyu defeden. (f. (f. yanık yarası.) eyvah. elem yanığı. hîleci.) üvey kardeş. doğru.) 1.b. i. hummayı gideren. (f. defeden.s. (f. ateş düşürücü. fr. i. (f.i.i. (f.zf. savan.s. elem yarası.b. (bkz: âdil).) adalet isteyerek. . (bkz: âdil). imdada yetişen. (f.b. (f. (a. yardıma yetişen. şikâyetçi.) [dâfik'in müen.b.b. intikam alan.b.b.].s.s.i.i. hayatta olan biten şeyler.b.s. (f. (f.) insaflı.b.i. (f. doğru. iten. (a. zafîr). (f. yardımcı. im.) adalet yeri. (bkz: dâfi').s. (bkz. yardım eden. (a.) hîle arayan. (f. dünyâ alış verişi. (f. (f. ' (f. hâkim. (bkz: âdil). insâfeden.) adaletli.s. bir işe ortak olma.s. Cenâbıhak. (f. 2.i. menî.) [dâfi'in müen].s. (bkz: dega). (bkz: âdil). 2.dâde-i Hûda dâden dâdender dâder dâderâne dâder-ender dâd-fermâ dâd-gâh dâd-ger dâd-gîr dâd-güster dâd-güsterî dâd-hâh dâd-hâhâne dâdistân dâdrâd dâd-rân dâd-rast dâd-res dâd-sitân dâdû dad ü feryâd dad ü sitâd.i. 2. (f. itici. doğru. insan ve hayvan vücûduna kızgın demirle vurulan damga.) alış veriş. yardımcı.) kardeşçe.b.b. dubaracı.) adaleti yayı-cılık.) fırlayarak dökülen [su. (bkz: birader). adaletli.) 1. dâd-hâhân) hak. yargıç. [Tanrı ve meç.s.) "yara yara üzerine" kat kat üzüntü.zf.s. (f.b.b. (bkz: ahz ü i'tâ). (f. şikâyetçi olarak. savuşturan.) adaletli buyuran.i.) hîleci.) adaletli.b.). 3. dubara. geçmez akçe. (bkz: müzâd-ı taaffün).) 1.) adaletli. münafık.m. 2. (bkz: dâfik].) vermek.e.) lala. 4.s. sel gibi şeyler]. s.zf. (f.) kardeş. (f. feryat. (f. defedici kuvvet. hîle. bir kimsenin küçüklüğün-denberi hizmetinde bulunan ihtiyar köle. 2.s. (f.b.

şişkinlik.s. dahîl (a. fr. 2. kalınlık.s. dahâlet (a. gönül kıran. daha (a. dâhilen mütebâdil geo.i.) içeriden.) kaba kuşluk vakti. devâhil) 1.i. kalp. dünyâ telâşı ve ıznrâbı. dühûl'den) yabancı.dagal-perdâz dağdağa dağdağa-i âlem dağdağa-fermâ dâg-dâr (f. kalınlığı. çok gülücü.s.cü) rica ederim. meşhur demirci isyan etmiş ve Dahhâk'ın düşürülmesine sebep olmuştur].) iç. fr.s. dâhilen (a. polygon inscrit. dahâmet (a. câriye. dâhilen mersûm dâire geo. Havâdis-i dâhiliyye iç haberler. kocamanlık.i. Umûr-i dâhiliyye iç işler. dahiyye'nin c. çok üzgün. son derece zekî. 3.) Çemşîd'in yerini almış olan İran'ın zâlim ve gaddar bir hükümdarı idi.) hîle. belâ. dehâ sahibi. hipertrop-hie] dahâme-i kebud hek. dutumıc (a. korkak.b. adgas) rüya karışıklığı. 2. dâğıstan (f. mu-sîbet. dâh (f. içinde.i. fr. dâhik (a. hileci. önek. bir şeyin içyüzü. dâhil-i esnan ilk askerlik çağı. Emrâz-ı dâhiliyye iç hastalıklar.) iç ile ilgili.i. gülücü.) dolandırıcı.b. 2.) nişan.s.i.s.) dağlık yer. beyhude telâş ve ıztırap. düzen. iç çokgen. hy-purtrophie. dâhike (a.) biy. [Hastalandığı zaman iki çocuk beyni ilâç olarak kullanılırdı.c. on [sayı[.c. sığınan. dags (a.s. karaciğerin büyümesi.c. dâg-zen (f-b.zf. (bkz. devâhik) azı dişlerden her biri. fr. oyun. dâhile (a. dâhiliyye (a. pek müteessir. içeriye mensup. Gâve'nin çocuklarına sıra gelince. kızgın demirle nişanlanmış. 2. dağı. dâgul (f.c.) irilik. içeri.i. dâgıyye (a. patırdı. (bkz: deh). premisses. duhât) 1.i.) 1.) azgın. dâhî-ce (a.) gülen. Dağıstan (h. içi.) gürültü buyuran. dıhk'den) çok gülen. içeri girmiş. başkaldıran.i.s. içten.i.) Kafkas dağlarının kuzeyinde ve Hazar denizinin batı kıyısında bulunan bir bölge. pıtırdı uyandıran. anlayışlı ve uyanık.zf. dâhilen mersûm mudalla geo. İbtidâ-i dâhil medresede başlangıç. [hek. dağlı. alçak. iç düşüncesi. dâhil (a.) 1. dahhâk (a.s. içters [açı].) gürültü.b. (f. sana sığınırım.s. yalvarırım. Hareket-i dâhil ilmiye sınıfında ilk derece. sığıntı. s. hizmetçi.) kurbanlık hayvanlar. damga vuran.s. dahâyâ (a. içe. irileşme. içdaire.i. yaralı.i. (a. kabalık.h. . Dahhâk (f. dahâmet-i izâm kemiklerin iriliği. meç. cercle inscrit.i.). aşağılık j kimse].s. sığınmış.) dahîye yaraşır yolda. dahîluk (a. (f. dahî (a. dahilî. s.b. dehalet).

c. sürekli dostluk. karışma.s. (a. türbe.i. dâhiye yakışır bir yolda. devam'dan) bir düziye. (f.f. girme.i.) iri kemikli. gelir ve gider. (f. . dâime Meveddet-i dâime dâim-ül-evkat dâim-ül-eyyâm dâima daimî Encümen-i daimî dâimiyyet dâim-ül-hamr dâin dâinler vekili bir çeşit mâden billuru içinde başka cins mâden billuru bulunması. devamlı encümen. fels. dahâmet'den) fazla kalın olan.i. dıhâm) iri.) 1. eski duacı.b.b. yoğun. geo. içaçı. (bkz. (a. kükreyen erkek devenin ağzından saçılan köpük. devamlı. kabir. iri kemikli. (a. donanma geceleri havaya atılan fişek.s. (bkz: dîhîm. duât) davet eden. (f.i. (a. (a.s. her gün. dâhim dâhim dahîm dâhine dâhis dâhiyan dâhiye dahiyye dahi dahi ü hare dahi ü ta'rîz dahm dehm-ül-izâm dahme dahme-endâz dahme-güşâ dahm-ül-izâm dahme-feşân dâhül. fikir. saçan.) 1.zf. (bkz: ber-devâm). mezar. (a.i. kuşluk vakti kesilen koyun.) taç. her vakit. dâiyân) 1. dehâya) kurbanlık hayvan. (a. (bkz: dem-be-dem). her vakit. lahit. sebebolan.) çukur açan. parmağın uçlarında. (da'vet'den c. 3. dokunma. (a. felâket. duhâ). 2.) alkolik. yurt içinde yapılan ticâret.b.s. zarar getiren şey.i. (a.s.i. dua eden. (bkz: udhiye). c.zf. (f. içtüzük. dâhûl dahve dâhten dahve-i kübrâ dahye dâî' dâ-i Dalton dâî-i dîrîne dâî-i mazarrat dâî-i şübhe -dâim. niyet.s. (a. 2.) lâğım ve fişek atan.s. musibet. [birincisi] erkek adı.dahilî istihale dahilî nizâm-nâme dahilî ticâret dahilî zâviye dahîm. duacı. (a.m.) lağım saçıcı. (a. (o. duâ'dan c.) bilmek. 2. esfer. tırnak diplerinde çıkan dolama.st.i. 1. iklîl).c. deyn'den). (f. işe karışma.) dahîce.s. (f. (f. çok kurnaz adam. Dalton hastalığı. 2.) 1. s.) nasip ve rızk.i. nüfuz.i.) Güneş'in ufuktan henüz yükselip yayılmaya başladığı zaman. kaba kuşluk. 2.b. kalın. (a.) 1.) hek. 2.i.i. (a. devam edicilik. (a. sürekli. (a. mezarcı.s. (f. Dal-tonisme. dahâmet'den.) devamlılık. devam'dan) devamlı.) bostan korkuluğu. (a. i. etyaran. devam'dan).s. devâhin) duman çıkan baca. ilk kuşluk vakti. Osmanlı imparatorluğu zamanında Düyûn-ı Umûmiyye'de bulunan alacaklı mümessili. fr. te'sir. şüphe uyandıran şey. (bkz. dâyin). iri yapılı [kimse].

4.) tef çalan. dâire-i umûr-i askeriyye askerî işler dâiresi. S. arzın bir senede resmettiği mahrek sathının semâ küresi ile olan arakesiti. zilli tef. arzın merkezinden geçerek semâ küresini kesen herhangi bir düzlemin teşkîl ettiği ara kesit. aydınlık dairesi.i. arzın merkezinden geçmeyen boylam. vekâlet. dâire-i imkân imkân dâhili. çevreteker.) çepeçevre.f. dâire-i kaza (kaza dâiresi) salâhiyet. dâire-i sıa astr. dâire-i evvel-is-sümût astr. dâire-i intihâbiyye seçim bölgesi. dâire-i sadâret sadaret dâiresi. dönen. dâire-i azîme 1) astr. 3.zf. dâire-i faside fasit daire.c. dâire-i muhîtiyye bot.s. yengeç dönencesi. dâiyân-ı devlet devlete dua edenler. ince ve anlaşılması güç ve dikkate muhtaç olan şeyler. dâire-i sagîre astr. mahallin semt-ür-re'sinden geçen nısf-ün-nehâr dâiresinden mâada diğer bütün nisf-ün-nehâr dârelerine verilen bir ad.) 1. sıfır dereceli baş boylam. dâiren-mâdâr (a. [istanbul'da. yörünge düzlemi. devâir) 1. me'-murun çalıştığı yer. sınır içi.i. dakî-ka'nın c.) astr. çember. dâire'den) değirmi. dâire-i mestevî astr. düşey dâire. dâire-i inkılâb astr. 'kısırdöngü. iç-daire. dâiren (a.dâî'nin c. dâire-i tül astr. (astronomlara göre) gökyüzündeki en yüksek nokta. paralel. dâir ve şâir (dönen ve dolaşan) seyyah. devâî) içten gelen bir duyguyu teşvik edici hal. a. 2. cerc-le vertical. dâire-i tenvir astr. dâire-i şakulî astr. dairevî (a.) dua edenler. 6. dâire-i resmiyye resmî dâire. devr'den) 1. bakanlık. tutulma sırasında güneş'in üzerinde görülen karanlık kısım. dakayık ("ka" uzun okunur. dâire-i sâdise altıncı (Beyoğlu) dâire.s. dâire-i küsûf astr. dâiret-ül-burûc (a. devreden. duacılar. dâir .b. dâire-zen (a.i. pericycle. dâiyân (a-s. vazife. 2) den. dâiye-i tefevvuk üstünlük iddiası. Osmanlı imparatorluğu zamanında Şehremâneti'nin belediye şubeleri. Bayezit'te şimdiki Üniversite merkez binasının bulunduğu yer].b.c. boylam. dâire-i dâhilî mat. 2. hükümet dâiresi.i.zf. fr. dâiye-i istiklâl istiklâl idiâsı. fırdolayı. fr. ev ve apartman bölüntüsü. dâiye (a. ilgili. bir küre üzerine çizilebilen en büyük dâire. dâire-i irtifa' astr. dâire-i aide ait olduğu resmî makam.) dönerek. tutulma dairesi. dâire (a. dâire-i arz astr. iç-*teğet daire. ait. dâire-i nısf-ün-nehâr her hangi bir mahallin semt-ür-re'sinden geçen düzlemin semâ küresi ile teşkîl ettiği ara kesiti.s. istiklâl arzu-zu.(a. dâire-i husuf astr.

toz hâline getirilmiş şey.f. un.) Osmanlıca "dal" harfi şeklinde olan yabani asma.s.) . fr. ince. fels.s. vurma. [dad" ve "ti" harfleriyle yazılan kelimelerden bâzıları dal sesini verir].c. (a.f. kapı çalma. bir saatlik zamanın altmışta biri. tutulmaz.b. kapı kapı dolaşan.) güç şeylere akıl erdiren. dikkatli.) doğru yoldan çok çıkmış olan. (a. Noktasız olduğundan "dâl-i mühmele" de denir.i.f. dâlle Fırak-ı dâlle dâlle dallın dam dâm-ı ankebût dâm-ı belâ dâm-ı girihgîr ed. bilen. (a.i. kapı aşındıran. nâzik. belâ tuzağı. dakka. 2.s. ince düşünce. 1. (a. dakayık) l. (a.s. belirten. dakikiyye dakk dakk-i bâb dakkak dal Kamet-i dal dalâl.) anlaşılması güç olan şeyi bilen. hatâya düşmüş. determinant (a.i. işlerin ince noktalan. fennin incelikleri. vurulma. s. fr. ince düşünce. (a. sapıtmış.i.) incelikleri gören. iki kat olmuş. düğümlü tuzak. dakkalar. anat. Yunanca "delta" harfi şeklinde olan adaleler. (a. (a. deltoîde. çok sapan.s.da-kik'den) un gibi olan veya unlu [patates.i. çok gezen. fr. ufak. kanbur.dakayık-ı edebiyye dakayık-ı fenniyye dakayık-ı hendesiyye dakayık-ı umur Dakayık-ül-hakayık dakik Fikr-i dakik dakik-i hâss dakika dakika-bîn dakika-dân dakika-senc dakika-şinâ dakiki. has un. 2. edebiyatın incelikleri. geometriye ait incelikler. günaha girmiş.s. 2. (a. fasulye gibi şeyler].s. ince noktalar.b. dakikalar. duyulmaz. (a. (a.) çalma. .s. dalâlet dalâl-i baîd dalâlet-şiâr dâlî dalîl dâliyye dâlî dâlî.b.) yanlış. tuzak. doğru yoldan büsbütün uzaklaşma. 940) yılında ölen büyük Türk bilgini Kemal Paşa Zade Ahmed Şemsüddîn Efen-di'nin Farsça bâzı kelimelerin benzerleri ve mürâdifleri arasındaki kök ve yapı farklarını ve mânâ inceliklerini gereği gibi inceleyen çok mühim ve yazma bir eseridir. (a. günaha girmiş. doğru yoldan ayrılmış olan din fırkaları. dikkat'dan) 1.i. (a. (a.s.f. (a. (a. örümcek ağı. kapı çalan. sakat iş yapan. aber-ration.i. ağ.) anlaşılması zor olan şeyleri fark edip tanıyan. 2. (f.b. 2. 2. doğru yoldan ayrılmış. dalâlet'den) 1. delâlet'den) delâlet eden.b. iki büklüm olmuş boy.) anat deltamsı. (a. işaret eden. (hakikatlerin incelikleri) 1533 (H.s. 2.) 1. sapınç. 2. (bkz: dâliyye).ha. (a-s. delâlet'den) mat. 3. dalâlet'den) doğru yolu şaşırmış. dakk'dan) 1.) 1. ölçülü davranan kimse. Osmanlı alfabesinin onuncu harfi olup "ebced" hesabında dört sayısının karşılığıdır. gösteren. doğru yoldan sapma.s.

2.) 1. (f. ahmak. namuslu kadın.s. dâme izzuhû [eskiden] "izzeti.s. dâme maalihû [eskiden] "şerefle i. bahtı devam etsin.b.b. iffetsiz. etek öpme töreni. dâmen-i sahra kırın eteği.i. dâmet tezvîr.s.s. dâmen-bûs (f.zf. büyüklükleri devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir. hasım. dâme mülkühû ülkesi dâim olsun! dâmet seâdetihû saadeti dâim olsun! dâme sirruhû [eskiden] "huzur içinde yatsın!" anlamına gelen iyi bir dilek sözü. dâmenî (f.dâm-ı tezvir dâm-ı zülf dâmâd dâmâd-ı hazret-i şehriyârî daman. etek [elbisenin.i. bir işe canla başla girişmek. rütbesi devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir.i.b.i. dâme ikbâlühû [eskiden] "ikbâli. yalan tuzağı. dâmen-bûsî (f.b.b.) 1. dağın]. davacı. naz eden. şikâyetçi. dâmen-çîn (f. dâmen-gîr (f. 2. vücutta peyda olan ur.) eteği belinde.s.) . iffetsizlik.s.b. [bu] dünyâ.) 1. kadın başörtüsü. dâmen (f. dâm-gâh. dâm-gâh-ı dîv meç. kulyabani. dâm-geh (f.i.i. dâmen-âlûde (f. 2) güneşin parıltısı. dâmen-der-meyân (f.b.) tuzak kurulan yer.s.i. dâme kadrühû [eskiden] "mertebesi. etek bulaştklığı.) "etek toplayan" nazlanan.i.b. zülfün tuzağı. ovanın bir yanı.) güveyi.) etek öpme.) etek.b.) "dâim ve baki olsun!" mânâsında kullanılan bir iyi dilek sözü. dâme mecdühû [eskiden] ""büyüklüğü. (a. dâmen-keş (f. çevresi. konuşulan kişi.) 1. dâmen-zenî (f. . dâmen-i canan sevgilinin eteği. 2.) etek sallayan. (f. süredursun!" anlamına gelen bir tâbir.) eteği bulaşık. bir işe karışmayan. dâmen-i hurşîd (güneşin eteği) 1) dördüncü gök. dâmgul (f.) "eteği uzun" meç. dâme ulüvvuhû [eskiden] "ulviyeti.) dağ eteği. eteklik.) etek ile yelpazeleme.i. dâmen-derâz (f. (bkz: daman). dâmen-der-meyân-ı gayret ol dâmene (f. işe hazır. 2. Osmanlı hanedanından bir prensesle evlenen kimse.s. büyüklüğü devam etsin!" anlamına gelen ve şeyhülislâmlara yazılan resmî belgelerde ismin önünde kullanılan bir tâbir. azamet ve haşmeti devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir.s. dâmen-âlûde-gî (f.b.i.) "eteği kuru" meç. 2. dâmen-zen (f.b. dâmen-huşk (f. büyüklüğü devam etsin!" anlamına gelen bir tâbir.b. eteğe yapışan. dâmen-i afv ile setr affedilmek.) elini eteğini çeken. dâmen dâme. etek tutan. dâme iclâlühû [eskiden] paşalara yazılan resmî kâğıtlarda adlarına şeref payesi yerinde ilâve edilen bir tâbir.) etek öpen. yırtıcı olmayan vahşî hayvan. görüşüp.b.

) 1. mahfaza. öğretici. 1.i.) tane.b.i.i. 4.b. damla damla kan sızdıran yara.s. kıvılcım tanesi.i. (f.) bilmek. tohum serpen (f.) hek. didactique. . (a.m. tohum. (a. kurşun. avcı. (f.) bilen.) . dânâk dânâyî dân-çe dâne dâne-i hâl dâne-i hardal dâne-i şirâre dâne-çîn dâne-dân dânek dânende dânende-i serâir dâne-rîz dang dânik dânisten dâniş Ehl-i dâniş Encümen-i dâniş dâniş ve bîniş dâniş-âmûz dâniş-fürûş dâniş-gâh. nükte bilir. tohumluk. (f. (f.b.) bilicilik.) bilgi yeri.b. bilir. (Tus'lu) Firdevsî.i.b. dânâ'nın c. tuzluk. (f. tek ben. (f.e. akademi. gibi. haberli. üniversite.c. (f.i.c. hardal tanesi.) büyük gübre küfesi. (bkz. (f. (öğrenme ve bilme) bilgi ve görgü. kalemlik.s.i. âlimlik. bilgililer.s.) 1.) 1. tane. (f. sözbilir. Eflâtun. bilgin.s. bâzan da Türkçe kelimelere takılarak yer. bilen. tuzakçı.s. dudu. bilgiçlik. (bkz: dânük). 2. (a.) yavaş yavaş.b.i.) mercimek. bilgi sahipleri. devânık. (bkz: âlim).dâmıga dâmî dâmia damiye dâmûz. 2. i. dâmvez dâm-yâr -dan İğne-dân Kalem-dân Nemek-dân Sürme-dân Ateş-dân Suhan-dân Nâ-dân Nükte-dân dan dana Dil-i dana Mürg-i dana dânâ-yi Tûs dânâ-yi Yunan dânâ-dil dânâ-yân dânak.b. (f.) tane toplayan. (f. bilir gönül. (f.i. (bkz: dan).) 1. biliş.) bilgiçlik taslayan. sürmelik. (a. dânâ-yân) bilen.i. Farsça. bilgi.) öğrenici.i. mektep. 3. döküntü hâlinde bulunan ufak tefek şeylerden faydalanan.. (bkz: dânek). s.i. ilim.b. 2. 2. ateşlik gibi.) hek.b.) l mangır. tohum atılmış tarla.i. içindeki sun bilen.s. bir dirhemin (f. dağınık.b. (f. ambar. 3.i. devşiren.) bilenler. çekirdek. Arapça. 2. iğnelik. (f.) tane. devânîk) çocuklara pişirilen dişbuğdayı.s. (f. 2. (f-i. (f. erkek adı.) tane döken. konuşan papağan.) gönlüyle anlayan. câhil. f. gönlü çok aydınlık. bilgiç.) bir dirhemin altıda biri.i. fr. gülle. (f. kafa tasını geçip dimağa kadar işleyen yara. dâmî). tane tane. kab mânâsına kelimeler meydana gelir. dâniş-geh (a. bilici. yapar. kanı akan yara. s.

dâr-ı şeş-per. (bkz: dânâk). dâr-ı şeşper. dâniş-gâh. dâr-ı dünyâ). (bkz: dânişger. dâr-ül-emkân. Müslümanların hâkimiyeti altında bulunan yerler. dânişî). c. (f.) dânişmentler. dâr-ı ibtilâ. 2. öbür dünyâ. dâr-ül-emkân.i. yer. dâr-ül--imtihân). yurt.) 'bilginler.) üniversite. dâr-ı ibtilâ. dünyâ. himayesini kabul etmiş olan gayrimüslimlere mahsus yerler. bilgili. aslında Müslim iken sonradan ir-tidâdeden veya bir aralık tslâmiyeti kabul etmiş iken sonradan mürted olan şahısların hâkim bulunduğu şehir veya kasaba. dünyâ. 1253 yılı muharreminde teşkil ve 1259 tarihli nizâmnâme ile vazifesi tesbit olunan ve bir reis ve bir müftü ile askerî ve mülkî ricalden onbir dâimi ve altı muvakkat âza (üye) ile kurulan yüksek askerî bir meclis idi. dirân) l. üzüntü evi) Hz. öbür dünyâ. (f. ev. [Müslümanlar oralarda hu-'zur ve emniyet içinde yaşarlar]. [bu ülkedeki Müslim olmayan ahâlîden her birine "harbî" denir]. (f. (bkz: dâr-ı hüzn. [bu] dünyâ. (f. Müslümanlar ile aralarında sulh hâli bulunmayan gayrimüslimlerin ülkesi. .b.b.b. (bkz: dâr-ı cihan.i. kadıların yanında stajyer olarak çalışan kimse. (bkz. dâr-ı şeş-per.). bilgin. (bkz: dâr-ı gurur. (bkz: dâniş-ger. dânişî). dâniş-ver). dünyâ. (bkz: dâr-ı dünyâ).s. dâniş-men-dân) 1. Müslümanlar ile sulh hâlinde bulunan veya Müslümanların zimmetini kabul eden gayrimüslim bir milletin ülkesi. ahiret. 3.) ilimi.) bilgin.b. dâr-ülimtihân]. Müslümanların ahit ve emânını. (f.c. [bâzı ahkâm itibarıyla dâr-ı harb'den ayrılır]. dünyâ.b. (bkz: dâr-ı ibtilâ. çocuklar için hazırlanan diş-buğdayı.s. âlim. dânişverân) âlim. Yakub'un evi.b.) bilgin. 2. dâr-ül-ukbâ dâr-ı zimmet (f. dünyâ. dâr-ülemkân.) bilgili. (dânişver"in c. dâniş-gede). (f. (a.) şahadetname. (bkz: dâr-ı fülfül). dâr-ı gurur.s.s.s. ahret. (f.i. bilimi seven (f.b. Cennet. dâr-ı hüzn.b. dâniş-mend'in c.dâniş-gede dâniş-ger dânişî dâniş-mend dâniş-mendân dâniş-nâme dâniş-perest dâniş-pezîr dâniş-sâr dâniş-ver dâniş-verân Dânük dar dâr-ı âhiret Dâr-ı ahzân dar-ı beka dâr-ı cihan dar-ı dünyâ dar-ı emân dâr-ı fena dâr-ı gurur dâr-ı harb dâr-ı hüzn dâr-ı ibtilâ dâr-ı islâm dâr-ı naîm dâr-ı pilpil dâr-ı ridde dâr-ı şeşder dâr-ı şeş-per dâr-ı şûrâ-yı askerî dâr-ı ukbâ. dâr-ül-imtihân). [1296 yılında lağvolunmuştur]. âlimler. âlim. dâniş-geh.i.i. Tanzimat'tan önce. dâr-ül--imtihân). (hüzün.c. (bkz: dânişver. (bkz: dâr-ı cihan. ahret. dâr-ı hüzn. (f.b.s. dünyâ. dâr-ülemkân.

batte-ment. şiddetli çarpıntı. (bkz. darb (a. darabât (a. Alâka-dâr alâkalı. sahip olma. dar (f.i.i. vurma.i. 2.i. dârâyî (f. . darağacı. dârâ-yi dar ü gîr savaş hükümdarı.) ortak kadınlar. (bkz: tezellül). Keykubad. -dar ( f. darabân-ı dehr zamanın değişkenliği. darb-ı hiyâm çadır kurma.) savaş. darb-ı mesel atalar sözü. kumalar. hükme mâlik.) yazarının kendisini küçülterek. Keyâniyân denilen eski Fars hükümdarlarından dokuzuncusu. 4. dâr-ı gurur.i. gibi. Hisse-dâr hisseli. 2. dâr-ül-imtihân). 3. durûb) 1. (bkz: zarâat). dârât (f. Bayrak-dâr bayrak tutan. alçalma. 2. fr. dârât-ı İskender iskender'in debdebesi. bir çeşit kumaş. dâr-ül-emkân dünyâ. büyük gösteriş.c. (bkz: dâr-ı cihan. dâr-ül-imtihân dünyâ. 3. Defter-dâr defter tutan. şan. darabât-ı anîfe şiddetli vuruşlar. 2. direk. daraka (a.) 1. kol kuvveti. darb-ı feth muz. 2. klâsik Türk müziğinde 88 zamanlı ve 64 darplı bir büyük usûl olup peşrev ve besteleri ölçmek için kullanılırdı. dâr-ül-emkân). 2. dâr-ı gurur. gırtlağın hançereyi meydana getiren kıkırdaklarından kalkan biçiminde olanı.) arslanlar. dâr-ül-cezâ dâr-ül-cihâd . dâr-ı hüzn.i. dâr-ı ibtilâ. (bkz: dârû-berd).) 1. ata sözleri. 1. vurmalar. Dara (f. miskinlik gösterme.f. çarpma. Alem-dâr bayrak tutan.ahret. (bkz: zarâgım).. hüküm sürme. kendini küçültme. savaş. dâr-ül-muhâsebe ve-l-mevtâ ölüm işleri dâiresi.s. dırgam'ın c. vurma.i. Cenâbı hakk'ın bir adı.i. mâlik. tevazu ve alçakgönüllülük gösterdiğini bildirerek yazdığı maktup.i.) 1. darr). 2.. darb-ı dest el. dar (f. çarpış. daraban (a. dâr-üt-tabâat-ül-âmire Devlet Matbaası. darâat (a. dar ü gîr kavga.c. deriden yapılmış kalkan. dâr-ı hüzn.i.i.). çarpıntı. darbe'nin c. İslâm sınırları dışındaki ülkeler. vuruş. edrâk. ed. kalp çarpıntısı. Hükümdar hükme sahip.) 1.) vuruşlar. darâat-nâme (a. tutan. darabân-ı şedîd hek.i. (bkz: dâr-ı cihan.i. (bkz: darb-ül-yed). darâgım (a. dâr-ı ibtilâ. ilgili. dırâk). darâir (a. dâr-ı şeş-per.) l. Nazımda beytin ikinci mısrâının son tef ilesi. [dâima eşanlamı olan "gîr" ile beraber kullanılır).) 1. 2.li. dar (a.) debdebe. darabân-ı kalb kalbin vuruşu. dövme. ağaç. çarpmalar. biy. hükümdar. derk.i. dâr-ı şeş-per. darre'nin c. İslâmla barış hâlinde olmayan veya bir anlaşma yapmamış olan ülkeler.b. 3. sahip. vuru. küp dibinde kalan tortu.

darbe-i hükümet hükümet darbesi. dâre (f. ferman almış. darbî (a. çarparak.) 1.c. (bkz: darb-ı unk). direk. 2.i.s. çarpma. muz.) karabibere benzer uzun taneli baharat. güç. ortak çarpan. dârende-i ferman.) atalar sözü. keyif verici bir içki olarak kullanılırdı]. darb-ül-yed el. darbımesel (a. mat. dâire. dâr-i fülfül (f. 2.) tarçın renginde olan.b. değirmi. Itrînin ünlü na'tı bu usûlle ölçülmüştür. çarpma. fr. 5. dârib (darb'dan) darbeden. (a. dâreyn (a. 2.) kiriş. kabir. darbeyn (a. Tarçın suyu. caup d'etat.) "iki dünyâ" dünyâ ve ahret.i. darb ile ilgili. 6.dilin gücü.i. para basma. darabât) 1. darb-ı nutk darb-ı rikâb darb-ı sikke darb-ı Türkî . 2. içine girme.b. (bkz: zarîh). (bkz: darb-ı nutk). darbe-i himmet himmet vuruşu.) ) para basılan yer. darb-ül-hicâb 1) bütün Müslüman kadınlarının yüzlerinin peçe ile örtülmesi kuralı. döven. dârçîn (f-i-) tarçın. darîr (a. çarpan. dârib-i müşterek-i ekber mat.) 1. belâ. tutan. darb-ı unk boyun vurma.s.) aynı ölçüde olan iki vuruş. musibet. 3. darbe-i şedîd şiddetli vuruş. darben (a.i. bir sayıyı aynı çarpımı vermek şartıyla çarpan sayıların en küçüğü. kale döven. (bkz: darb-ül-lisân).s.a. zarb). dikme. dâric (a. dere 'den) yazılma. darb-hâne (a. vuruş. darbe-i serd soğuk vuruş. 3. (bkz.) darba ait.i. kuvvet. dârende-i menşur ferman almış. dâr-bâz (f. (bkz: derem-serâ. (bkz: darb-ı dest). darbe-i hasar zarar darbesi. darîh (a. dârçînî (f. dârib-i müşterek mat.i.f.i. zarb-hâne). (bkz.c. saklayan.zf. Saâdet-i dâreyn iki dünyâ saadeti. darbe (a.i. vurarak. bir sayıyı aynı çarpımı vermek şartıyla çarpan sayıların en büyüğü. ata sözleri.) l.) mezar. darb-hâne-i âmire devlet paralarının basıldığı yer.b.i. ay ağılı.i. kol kuvveti. adırrâ) anadan doğma kör. döğerek. para basma. darb ü cerh vurma ve yaralama. darb-ı mesel).b. 2) kadınların yüzünü örtmesi. vurma.i.s. 4. dârbâm (f. 2.f. [aslının dârû-yi Çin olduğu söylenirse de aslı "Çin dansı anlamına gelen dâr-ı Çin'dir. kurma. darbe-i cenah kanat vuruşu. dârib-i müşterek-i asgar mat.c.) canbaz. dârende (f. darbe-i kahr ezici darbe. klâsik Türk müziğinde 18 zamanlı ve 13 darplı olan bir büyük usûl olup özellikle dînî eserlerde kullanılırdı.i.c.) 1. vazife. darb-ül-lisân dilin gücü. madenî levha üzerine kabartma darb-zen nakışlar yapan. getiren ulaştıran.b.

yazdıktan manzume.) eczâhâne.) "asîler yeri" Haleb'in eski adı.b.i.i. üstünlük yeri" Harput'un eski adı.i. b.b. dâr-ül-aceze (a.i. Cennet.i.a.eczacı.b. dâr-ül-eytâm (yetimler yurdu) yetimlerin barındırıldığı bir kurum.i. belâ.i. her zaman harp sahası olabilecek yer. dârû-furûş (f.i.) "fetih yeri" Kayseri'nin eski adı.b. yoksullar yurdu. şiddet.i.) zarar.) ilâç satan.s.) ilâç. dâr-ül-emâre (a. sığınılacak yer.i. dâr-ül-feth (a. dâr-ül-huld (a.b.b. dâr-ül-harb). büyüklerin yaptırdıkları evlere dâir. darre (a. dâr-ül-fünûn (a. dâr-ül-âmân (a.b.a. 2.) konservatuar'ın eski adı.) mihnet. rahatlık ve sıkıntı.b. (bkz.) dîvan şâirlerinin. dâr-ül-huffâz (f.i.) yoksullar yurdu.b.) yer ve yurt.) üniversite.i. dâr-ül-bedûyi-i Osmânî (bkz: dâr-ül-bedâyi').a.) "giriş yeri" Kazvin‘in eski adı.i. dâr-üş-şifâ). u dârû (f. dâr-ül-cihâd (bkz. Serrâ ve darra tatlı ve acı günler.i.i.b. keder.) emaret dâiresi.(f.) hafız yetiştirme yurdu.b. dâr-ül-fahr (a.b.b. (bkz.b. savaş. dâriyye . dârû-yi bür'üs-saa te'sirini derhal gösteren ilâç. dâr-ül-harb (a.b.) korunulacak.) ortak kadın kuma dârr (a. kavga meydanı. belâ.).i.i. dârû-hâne (f.b.i. dâr-ül-bedâyi' (a.i.) hilâfet merkezi. dârât). dâr-ül-akakir (f.i.b. dâr-ül-âfiye (a. [l Ağustos 1933 de istanbul darülfünunu yerine üniversite kurulmuştur]. hükümet konağı. i. istanbul.b.i. h.) ecza saklanılan yer.) Âhiret.) beka evi. dâr-ül-beyzâ (a. dâr-ül-celâl (a. dâr-ül-hilâfe (f. dâr-ül-bâb (a.i.b.b.i.) Dârülbedâyi'in mûsiki ile meşgul bulunan bir şubesi olup istanbul'da kurulmuştur.b.) hadîs ve bununla ilgili şeyleri öğretme yurdu.b. dar ü diyar (f. dâr-ül-beka ("ka" uzun okunur.b. dâr-ül-fevz (a.i. dâr-ül-bevâr (a.) Cehennem.i. f.) "yücelik yeri" Erzurum'un eski adı.i.) "övünülecek yer" Diyarbakır'ın eski adı. dâr-ül-hadîs (a.i. i.i.b. dâr-ül-bugat (a.) 1.) Dünyâ. dâr-ül-hikmet-il-İslâmiyye Meşrûtiyet devrinde açılan ve Şeyhülislâm kapısında toplanan yüksek müşavere hey'eti (danışma kurulu). debdebe.b.) zararlı.i.) "zafer.) ihtişam. darsînî dâr-çînî darr (a. darr (a.i.) "beyaz ev" [büyük D ile) 1919 da Lyautey tarafından Faslı subayların yetiştirilmesi için Meknes'te kurulan askerî okula verilen ad.b. darrâ' (a. dâr-ül-elhân (a.) Cehennem. dâr-ül-azâb (f.i. dârû-berd (f.) sıkıntı. dâr-ül-fenâ (f.i.

i. (f.b.b. (a. (f. (a.b.i.i.i).b. (olgunluk evi) İstanbul şehri.) saadet yeri.i.i. Hz. (a.) "eğlence yeri" Akşehir'in eski adı.i.) üniversite. Sultan Mahmut Türbesi civarında 1849 da yaptırdığı mektep. 2. (bkz: dâr-ı naîm).b. başkent. (a. dâr-ül-cihâd).) Cennet. (a. Kureyş reislerinin.b.) Sultan Mecit zamanında Valde Sultan'ın. [1848 de Sultan Mecit devrinde.) "ilim yeri" Kahire'deki Câmi-ül-ezher'in bir adı.i.b. (a.) 1. (a.i. â h i ret. yüksek öğretmen okulu. (a. (a.i.i.a.) "âlimler.i.) "kurtuluş yeri" Bayburt'un eski adı. fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır]. [ilk adı "Valde Mektebi" idi]. (bkz.) "yardım yeri" Erzincan'ın eski adı.b.b. (bkz. İstanbul'da. saray.i. (a.) "yücelik yeri" Malatya'nın eski adı.b. (a. b. Fâtih civarında kurulmuştur]. (kıyamet evi) öteki dünyâ.a.) "mesnevî yeri" Mevlânâ Celâleddîn'in Mesnevî'sini okutmak için açılan dershanelere verilen bir ad.i.) "yardım evi" Tokat'ın eski adı. (a.) kız öğretmen okulu.i. (bkz: dâr-ül-fünûn). (a.b. (f.b. atölye. İstanbul. (a. (m h i ) laboratuvar.i.i.) "yücelik yeri" Amasya'nın eski adı. kütüphane.) fakir kadınları doğurtmaya yarayan hastahâne.i.) erkek öğretmen okulu. (a. (a.b. (a.i.) kitabevi.i.) başşehir.) Kur'ân okuma ilmini ihtisas derecesinde öğreten mektep.i.i.b. (a.b.dâr-ül-ilm dâr-ül-İslâm dâr-ül-istihzâr dâr-ül-it'âm dâr-ül-izz dâr-ül-kadî dâr-ül-karâr dâr-ül-kemâl dâr-ül-kıyâm dâr-ül-kurrâ' dâr-ül-kütüb dâr-ül-maârif dâr-ül-mecanîn dâr-ül-mescid dâr-ül-mesâî dâr-ül-mesnevî dâr-ül-muallimât dâr-ül-muallimîn dâr-ül-muallimîn-i âliye dâr-ül-mûsikî-i Osmânî dâr-ül-mülk dâr-ül-mülk-i Osmânî dâr-ül-pehlevâniyye dâr-ül-ulemâ dâr-ül-ulûm dâr-ül-vilâde dâr-ün-naîm dâr-ün-nasr dâr-ün-necât dâr-ün-nedve dâr-ün-nusrâ dâr-ün-nüzhe dâr-ür-râhe dâr-ür-ridge dâr-ür-rif'a dâr-üs-saâde dâr-üs-saâde ağası (a.i.a.) "Osmanlı mûsikî evi" Özel Türk mûsikîsi konservatuarı.a. .f. dâr-üş-şifâ').i. [1869 da ilkin istanbul'da kurulmuştur].b. (a. (a. Kabe'nin güneybatısında münâkaşalar için toplandığı bir yerin adı olup Kusey ibni Kilâb tarafından kurulmuştur.) mahkeme.). (a.b.i.b.b.i.b.) kıyametten sonra kalınacak yer.) "danışma evi" Müslümanlıktan evvel.i.b. doğumevi.b. (f. (Sonraları. İstanbul'da.) imaret.i. sarayın harem dâiresinde bulunan harem ağası.) islâm ülkesi. (a. okul. (a.i. çalışma yeri.b.) "pehlivanlık. Mu-hammed'e karşı bulunanların toplanmasından dolayı. (a.b.b.) "secde yeri‖ Kemah'ın eski adı. yiğitlik yeri" Niğde'nin eski adı.b. bilginler yeri" Sivas'ın eski adı.b.b.i. (a.b.i.) akıl hastahânesi. okuma salonu.b. (a.

) 1. (a. (a. (f. kö peklerin ayaklarında görülen bir hastalık. (bkz.i.) tellâl.) 1. (f. (a.b. başka başka hastalıkları hazırlayan hastalık.b.i.i. (a.b. 3.) "saltanat yeri" Bursa. (f.i. (a.) tellâl. zaptetmek.i.i.b. meç. simsar. epique. (a. (a.b. destancı.b.b. (f. altın orak. (a. (a.) sanatyeri. şöhret. meç.i.i.b. masal.i.) "zafer yeri" Aksaray ilinin eski adı.) 1.) Bursa'da Yıldırım Bayezid devrinde açılmış olan bir tıp medresesi.) 1.i. (a. (a.b.) destan okuyan. destan kahramanlarına yakışacak surette. destan. (bkz: dâ'üs-sebât).b.) hek.b.b.) hek. tutmak. dan büyüklüğündeki kabarcıklarla meydana çıkan bir hastalık.i.) hek. 5.s. tahra. atlarda görülen sinir hastalığı.) "küçük yer" Antakya'nın ve ispir'in eski adı.) hek. (a.) hek. İstanbul gibi Osmanlı imparatorluğu başkentlerine verilen ad.i. (bkz: dâ'--ül-fîl).i. eskimek. elde etmek. (a. yıpranmış. 2.b. 2. Edirne. mâlik olmak.b.i.a. (f.b. (f.i. (a. sağlık yurdu.b. (a. sedef otu. tuzak. (f.).dâr-üs-saîr dâr-üs-saltana dâr-üs-sanâ'a dâr-üs-selâm dâr-üs-sıhha dâr-üs-sugr dâr-üs-sulh dâr-üş-şafaka dâr-üş-şifâ' dâr-üt-ta'lîm dâr-üt-ta'lîm-i mûsikî dâr-üt-tedâvî.a.i. dâstâr dâse dâstân dâstânî dâstân-serâ dâstâr dâs dâşte dâşten dâ'-ül-alîk dâ'-ül-asab dâ'-ül-behr dâ'-ül-câversiyye dâ'-ül-cev dâ'-ül-cümûd dâ'-ül-efrenc dâ'-ül-esâbi' dâ'-ül-esed dâ'-ül-fecl (a. hikâye. yeni ay.i. nefes darlığı.i. (bkz: dâs).b.i. görüp gözetlemek.a. 2. (a. (a. 2. (a.b.) hek.) 1. orakcık.i.) Birinci Dünyâ Savaşı sırasında İstanbul'da kurulan özel mûsikî topluluğuna verilen bir ad.) hek. dâr-ülIslâm).i.) Cehennem. eskimiş.m. meç. (bkz: dûzah.b.s.b. tımarhane. (f.b. nîrân). destan ile ilgili. 3. fr.) hek.) ilk defa açılmış olan sağır ve dilsizler okulu. kahramanca.i. (f. (a.b.i.) 1. 2.i. Üsküdar'da Selimiye'de kurulan devlet matbaası. 2.) çanak çömlek ve kireç ocağı.b. (a. Selim zamanında.) hek. (f. (bkz: dîk-ı nefes).) 1865'te istanbul'da.) hastahâne. simsar.i.) orak. . firengi hastalığı.i. (a.i.) hastahâne.b. (a. (bkz: matbaa-i âmire).) şifâ yurdu. yetim ve öksüzler için kurulmuş olan yatılı lise. 4.) hek. ün.) resmî elbise ve kumaş dokunan ve biçilip dikilen yer.b.b. Cennet. adalelerde tutukluk yapan bir hastalık. mâlik ve sahip olmuş. 4. bir cilt hastalığı.i.i. köhne.i. Bağdat'ın eski adı.) III. (f. bot.i. (a. epope.b.b. (f.i. sinir hastalığı. (f.i.) medreseye göre daha kolay ve pratik bir Arapça öğretmek üzere evvelce açılmış bulunan bir ortaokul. orak.ü dâr-üt-tedrîs dâr-üt-tıbâat-il-âmire dâr-üt-tıbb dâr-üt-tırâz dâr-üz-zafer dâs | dâs-ı zerrin dâsâr.s.

5.) dâva açan kimse. (f. duvar sırası. (a.b.) 1. mesele. (a. [cemî şeklinde] dualar. (a.b. uzun süre çöllerde bulunan kimselerde görülen sayıklama hastalığı.b. (a.i.i.i. (a. utaçıcılık. (bkz: dâ'-ül-efrenc). bir mesele üzerinde husûsî bir fikir sahibi olma. yurtsama.b. davetler. kol ve ba-caklardaki derilerin fil derisi gibi sert ve çizgili bulunmasından meydana gelen bir hastalık.) uyuşukluk.i. havlama hastalığı. sıraca hastalığı.i.i.b.b.) hek.i.i. insan ve hayvanda kıl ve tüy döken bir hastalık. doymazlık hastalığı. (a. (a.i. (a.b.i. fr.b.i. kurt hastalığı denilen açlık.) hek. saçkıran. karasevda. (a. 3. (a.) hek. fr. (f.i. hay-vanlann ciltlerinde siyah lekeler hâlinde görülen bir hastalık. sövme. (a.) hek.i.b.) baro teşkilâtı bulunmayan yerlerde kanunî müsâade ile ve vekil sıfatıyla dâva takibine salahiyetli olan kimse.b. ispirtolu içkilerin çok kullanılmasından meydana gelen hastalık. çağırmalar. (a. nöbet. (a.) hek.b. 3.i.) hek.) ey dâver! [hükümdar. 3. (a. teşhircilik.) 1.) hek.i. saç döken hastalığı. (a. (a.) yurdunu arama. sedef hastalığı.b. vezir. karasevda. 4. saçma iddia. teorem.i. saçların yapışmasıyla beliren bir cilt hastalığı.i. gut hastalığı.) hek.b. 2. doğru.b.b.i. dâ'vet'in c. 4.) yürek çarpması.) hek. (f.i. Cenâbıhakk'ın adı.b. peygamberlik iddiası. erkek adı. (a.b.) hek. (a. (a. uyku hastalığı.i.) hek.) hek. yurdu özleme.b. vezir veya hâkim.i. ayıp yerlerini gösterme hastalığı.) saç ve sakal ağarması hastalığı. sık sık çırpınmalara yol açan bir hastalık.b. alkolizm. tavla gibi oyunlarda tutulan sıra.) hek. havlar gibi sesler çıkarıp soluma.) 1. (a.i. (a. (a.zf.b.i. oyunda sürülen para. (a. deâvî) 1.) hek.b.i. (bkz: dâ'-ül-cümûd).i) hek.) hek. şikâyetçi olarak mahkemeye başvurma. 2.b. kuduz hastalığı. alcolisme. 2.) 1.) hek. doğruluğu seven bir büyüğe yakışacak surette. (a.i. mat.) hek.) hek.) hek. melankoli.b.i.i.c. 2.i. 2. (a.dâ'-ül-ferfîr dâ'-ül-fîl dâ'-ül-gussa dâ'-ül-hader dâ'-ül-hanâzîr dâ'-ül-hanes dâ'-ül-kalb dâ'-ül-kelb dâ'-ül-küûl dâ'-ül-merak dâ'-ül-mücterr dâ'-ül-nıülûk dâ'-ün-nibâh dâ'-ür-raks dâ'-üs-sahrâ' dâ'-üs-sa'leb dâ'-üs-sebât dû'-üs-sedef dâ'-üs-sevâd dâ'-iis-sıla dâ'üş-şa'r dâ'-üş-şeyb dâ'-üt-teşhîr dâ'-üz-zehr dâ'-üz-zi'b dav da'vâ da'vâ-yi bî-ma'nâ da'vâ-yi nübüvvet da'vâcı da'vât da'vâ vekili dâver dâverâ dâver-âne (a. geviş getirme hastalığı. (a. hâkim]. dama.b. hâkim ve vezirle ilgili olan.n. bir cilt hastalığı.s.b.b. (a.i.) hek. (a.t. . satranç. insaflı olan hükümdar. hypocondrie. (f. iddia. dâva.b.

i. ziyafet. Utarit. (a. büyük bir gösteriş.) 1.b.i. (a. yazıcılar. (bkz: dârât). astr.s. usul. (f. patırdı. Tanzimat'tan sonra kurulmuş olan adliye vekâleti. . (bkz. (f.i.f.i.) borç veren. (f. Merkür. müsteşar.b. (a. (a. gelenek. 2. [adliye nezâretinden öncedir]. sütnine. (f. (f. büro. Mezâtnîr-i Dâvud dualar dergisi. (f-i. astr.i. Dâvud peygamberin "Câlûd" ile yaptığı savaştaki zırh gibi.i.debîr'in c.s.) 1.) âdet. alacaklı.i. dîbac'ın c. belâları davet etme. iyi ile kötüyü ayır-detme. gürültü.) topuzlar.) deriyi terbiye etme.) dallı.) ağaç kavunu. (a. da'vâ'nın c. (f. (f. (bkz.i. (a. dıâme'nin c. okul. hâkimlik. çocuğa bakan dadı. (f.i. debâbîs) topuz.) 1.i. müdâfaa edilen fikirler.i. pa-yandalar.) astr.i.) 1.i. 5.i.i. kaide.b.).f. sepileme.) 1. tantana.b. (a. (bkz: debûs). (a. (bkz. 2. 2. (f. çağrı.i. müsteşarlar.s.) israil oğullarının bir hükümdarı ve peygamberidir. mahkeme. kâtipler.i. haşmet. eski usul.i. eski âdet. debîr-i felek). (a. Utarit. okullu. 2.) şöhret. (a.) mektepli.) mektep. (f. dibâgat). (a. (Merkür) gezegeni. çağrı kâğıdı [eski metinlerde "okuntu" dur]. 1.c.) mahkemeye başvurmalar. savaş meydanı.i. kavga.) duvar sırası. eski âdet. s. 4.i. azamet. (feleğin kâtibi) Utarit gezegeni.s. yazıcı. çiçekli ipek kumaşlar. meseleler. gök cismi.) hayvan derilerinin terbiye olunduğu.s. tarz. dadılık. zay'a).i.i.) pek dar. 2. ululuk. dua. (a. kâtip. (a. (a.i. debbûs'un c.i. (a. sepici. bir kimseye hâlinden şikâyet etme. 3. (a.) bir kimsenin hakkını araması.) kalem odası. dâva ve mahkeme.h.) 1.). hükümdarlık. (f.i. deri terbiye eden kimse.) tabak. mahkemenin gönderdiği çağrı kâğıdı.) kale duvarlarını oymakta kullanılan bir savaş âleti. 2. (a. sepilendiği yer.i.) destekler. (a.i. 2.) çağırma.) demir topuz.) dayalık. (a.i. dâvalar.dâverî dâverî-gâh da'vet da'vet-i mesâib da'vetiyye da'vî Dâvud davudi Zırh-ı Davudi dây day'a dâye dâye-gî dâyin dayyık deâim deâvî Deâvî nezâreti de'b de'b-i dîrîn de'b-i kadîm debâbîc debâbîs debagat debâle debbâbe debbâğ debbâğ-hâne debbûs debbûs-i âhenîn debdâb debdâb debdebe Deberân debg debîr debîr-i asman debîr-i çarh debîr-i felek debîrân debîr-istân debistân debistânî (f.) Dâvud peygamberin sesini andıran kalın ses. (a. ayın dördüncü durağı.i.) davul. (a. (bkz: da'vâ). (a.) taya. Sesi güzel ve şâirdi. kur.

Dâd ü [ot ve et yiyen] yabani hayvanlar. 2. (bkz: debbûs). kalbin kasılarak kanı atardamara göndermesi. tekrar tekrar bir çok defalar. eski defterler.) iki defa. defa'nın c.i.debûr debûs decâc decâce decâce-i Hindi decâciyye deccâl decn ded ded deeb deb-i dîrîn def def def'-i belâ def'-i dem def'-i gamm def'-i hacet def'-i hararet def'-i mazarrat def'-i meclis def'-i şübhe def'-i taaffün def ü ref def ü tard defa def'a-i ûlâ defaât defâdı' defâin defaten defaten ba'de uhrâ defateyn defâtir defâtir-i atîka defâtir-i resmiyye deff deffâf. gamı. birden.) âdet. savma. (fa.i. edebî.i.) et yiyen yabani hayvan. 2. sahtekâr. (f. (f. (a. kaldırma. kuşkuyu giderme.) bir defada. mizahî bir dergi. 4. Hüseyin Rifat tarafından istanbul'da yayımlanmış haftalık siyasî.i. hek. kıyametten az evvel çıkacak ve Hz.i. tasayı giderme. 2.i. s. tehlikeyi savma. eski âdet. yollar. (a.i. yol.s. zararlı şeyleri yok etme. birinci defa. resmî defterler.) 1. öteye itme. defîne'nin c. yüz. (a. bir yerde oturma. Hint tavuğu.) kurbağalar. (a. (bkz. giderme.) kereler.i. batı tarafından esel yel. aptes bozma. savulma.i.) 1. 2. defter'in c.zf. Isa tarafından öldürülecek olan yalancı ve zararlı şahıs. hek. (a.) defterler. (bkz: dicâc. verme. savma. askerlikten ihraç. (bkz: deff).) batı rüzgârı. deffâfe deffâfe-i felek deffe (a. kitap cildinin iki yanından her biri. belâyı. toplantıya son verme.i.) tavuk. (a. (a. ortadan kaldırma. dicâce. yalancı Mesih.c. (a. 3. astr. dücüc) 1. dücâc). kez. kezler. 2. bir dâvayı müdâfaa için açılan başka bir dâva. bol yağmur. . (a. dâire.i.b. havanın bulutlanması.) tef çalan. (bkz: def-zen).c. dücâce). (f. kaz. ilk defa. (a. yalancı.) topuz. birlikte dikilmiş kâğıtlar.) l. hindi. dıfda'ın c.) l.zf. sıkıntıyı giderme.) tef. (a. hindi gibi kümes hayvanları sınıfı. zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden ibaret çalgı. defaât) kere. (a. huk.i.) tef.c. şüpheyi. horoz ve piliç cinsi. 3. Zühre yıldızı. (a. kederi.i.) altın ve sâire gibi gömülmüş kıymetli şeyler.i. (bkz: izâle-i taaffün). dücüc). ateşi düşürme. (a. (a. gömüler. (a. 3. tavuk.i. tavuk.i.i.i. yan.

s.i.) nâre.) dağ mağarası.b. (f. dehâ sahibi olma. "büyük defter" bir tüccarın veya bir müessesenin aylık ve bilanço hesaplarını veren ana defteri.s.i. safa ağzı. devletin mal.b. saf.i.i.b. (a. köylüler. [Farsçası da "defter" dir. defn'den) gömülmüş. bir vilâyetin para işlerini idare eden kimse.i. geveze. fırın ağzı.b.f. anlayışlılığın ve uyanıklığın son derecesi. (bkz: aşr.s.f. mülk ve arazî işleriyle uğraşan dâiresi. defâtir) dikilmiş kâğıt mecmuası.i.i.b. 3. fırın ve benzerleri gibi şeylerin ağzı. dehlîz'in c. kalp [para].c. . 2.) 1.i. güzel kokulu toprağa gömülü [ölmüşler hakkında].c. hîlekâr. küp.) gömme. Grekçe'den gelmedir]. köy ağalan.) on [sayı]. (f. iyi.s. sıra.) 1. (bkz.f. dâh). fr.) dâhîlik.i. (f. çiftçiler. ölünün gömülmesi. 3. iyiliği inkâr edenlerin ağzı. (f. kovuk. (a. i.) 1. kurumuş ağız. 2.deffeteyn defin defîn-i hâk-i ıtırnâk define defn defn-i emvât defn-i meyyit defter defter-i a'mâl defter-i Hâkanî defter-i kebîr defter-i yevmî defter-dâr defter-hâne defterî def-zen dega deh deh dehâ dehâet dehâ-kâr dehâkîn dehalet dehâlîz dehân dehân-ı istihza dehân-ı hadîd dehân-ı küfrân dehân-ı safa dehân-ı teng dehân-beste dehâne dehâne-i küb dehâne-i tennîir dehân-güşâ dehâ-perver dehâr dehâz deh-dehî (a. defterci.) tef çalan.c. (alay ağzı) alay eden.i. 2. (a. dagal). i. alaycı söz. (a.b. ölü (leri) gömme. (a.) zekîliğin. (f. tapu ve kadastro. tabur.) holler.) testi. nimetin kadrini bilmezliğin. dehâ sahibi. defter-i Hâkanî). yere gömülmüş altın ve şâire gibi değerli eşya. günlük defter. defâin) 1. (bkz. [eskiden] mâliye vekiline verilen unvan. (a. çatlak.i. güzel. yapılan iyilik ve kötülüklerin yazıldığı manevî defter.) deftere mensup. dar. (a.) kapanmış ağız.f. feryat. tefci. habislik.) 1. (bkz: dehene). (f. gömülü. ufak ağız. (a. (f. (a. (bkz: deffâf).) dehâlı. habîs.s.f. genie. kıymet ve değeri olan kimse veya mal. (bkz: dehen).i. (o. küp ağzı. 2. (a. (a.i. 2. (f.b.) bir kitap kabı gibi ortasından menteşeli ve açılır kapanır iki kanat şeklinde çift sahifelere verilen ad. dihkan'ın c.) dehâ yetiştiren. (a. (a. (bkz: levha-teyn).i.s.i.). gömülme.b. hîle. (bkz: defter-hâne).) ağzını açan.) ağız.i.) hâlis altın.) birinin merhametine ve himayesine sığınma. (f. (bkz: as-ced). (f. ve s. (bkz: medfûn).s.i. koridorlar. (a.s. susmuş.s.

deh-dile dehen dehen-bâz dehen-güşâ dehene dehen-şûy deheş dehhâş dehişt dehliz dehnâ dehr dehr-i âşûb dehr-i bî-direng dehr-i bî-sebât dehr-i dûn dehr-i fâni dehr sûresi dehre dehrî. 2. (f.i. (bkz: dehâne). dünyâyı karıştıran. (a. 2.s. . karanlık.s.i.) ağız yıkama. (a. (f.s. fr. (a.i.s. erkek adı. akla şaşkınlık verecek surette korkma. (a.) tahra. (a. kargaşalıklara yol açan [güzel]. bulanıklık. 2.b. (bkz: öşr).i. hile.) birlik. vefasız. korkutan. gezegen yıldız. (f.b. on yaşında.) onuncu.s. ittihat.). söylemeye hazırlanan. tokuşma.) on yıllık.). (a.b. sağlam. çöl. 4. şaşma. dülıûr) 1.) onda bir. korkunç. korku ve telâş gösterme. Mekke veya Medine'de nazil olduğu tartışma konusu olmuştur.i. (f. dilenci.s.b. muhkem.) dükkânlar. (f.b. (a.s. 3.i.s. (a.c. musibet. (a.i) geniş ve susuz ova.f.s.s. (a. dehân-güşâ).s. materialiste. (f.b. (f.) 1.) korku ve dehşet saçan. koridor.) on gönlü olan. dehrî'nin c. 2. (a.b.s. 2. [sûre-i dehr Kur'ân'daki 76 ncı sûre]. (f.s.) deh-rîler. (bkz: dehân).b.b.) çok dehşetli.s.) astr.f.i. ağız temizleme. ürkme. çok korkutan. (bkz.) korku ile karışık.) hîlekâr. s.dehşet-bahş). (a. bir işe başlama.f.) "dâhiye" sözünü tekîd için sıfat olarak kullanılır.f.). korku. dünyânın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyâyı inkâr eden. sebatsız dünyâ.s. Kıır'ân'ın 76 ncı sûresi olup 31 âyettir. (f.) ağız. dehşet).i. (f. (a.i.) 1.).) ağız oynatan. (bkz: dehrî). 5.f. (bkz: seyyare). ittifak. sahra.b. harcâî. (a.b. dehâlîz) 1.s.) ürkütücü.f. hol. (a. (a.b.f. devir. geçici dünyâ.b. oyuncu. (a. korkulu.i.b.c. 2. cihûn).s. (bkz.c. oyun. (a. kararsız dünyâ. (bkz. çok korku veren.) 1.b.i. ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan. dilencilik. hatırlama. korkunç.) korkunç. (bkz: dihlîz). i. (f. kalpte kulakçık kapakçığı.s.) "dâhiye" sözünü tekîd için sıfat olarak kullanılır.) dehşet veren. (f. bir tarzda hareket. dünyâ.i. destere gibi dişli ve bağ budamaya mahsus bıçak. ürkütücü.s. materialisme.) dünyânın sonsuzluğuna inanan felsefe okulu. (f.f. (bkz: desise). yıldıran.) korku veren. (f-i-) ezber okuma. deh-riyyun) 1. aşağılık dünyâ. (f. 3.b. (a.i. s. fr.) dehşet saçan. dükkân'ın c.s. (bkz: âlem. zaman. çatma. hek. dehriyye dehriyye dehriyyûn deh-sâl deh-sâle dehş dehşet dehşet-âgîn dehşet-âver dehşet-bahş dehşet-efşân dehşet-endâz dehşet-engîz dehşet-nâk dehşet-nisâr dehûn deh-üm dehvâ' dehyâ' Dâhiye-i dehyâ deh-yek dek dekâkîn dek-bâz (f. çok büyük belâ.i. (a.

delâil delâil-i kaviyye delâil-i târihiyye delâl delâlât delâlet delbiyye delik delîl delîl-i aklî delîl-i cedelî delîl-i ilzâmî delîl-i kat'î delîl-i nakli delîl-ül-ibâd delk delk delk bi-l-mesfere delk-i istimna' delk-i şedîd delk ü temas Delkıyye delk-pûş deli dellâk dellâl dellâle dellâliyye delv dem İrâka-i dem İ'tidâl-i dem Kay'-üd-dem Tebevvül-üd--dem dem-i musaffar dem-i şiryanı (a. delâlât) 1. su kovası.c. 2. soğukkanlılık. yamalı dilenci hırkası. (a. 886) yılında manzum ve mensur olarak kaleme alınmış dînî bir eserdir. (bkz: delil). yol gösteren.) naz. üstad delili.) eski elbise. ovuşturma. delîl'in c.) yol göstermeler.) tellâllık parası. alâmet olma. Güneş. 2. el ile bel getirme. yol gösterme. 2.i. sert ve şiddetli ovuşturma. işaret. belge. banyodan sonra sert bir fırça ile ovuşturma.i. târihî deliller. kesin delil.i. (a. gösterme. alıcı ile satıcı arasında vâsıta olan kimse. kanıt. kanıtlar. idrar kana karışarak kan zehirlenmesi. (a. işve. on iki burçtan birinin adı olup.i. durum. kılavuzluk. tanık. (a.i. kan işeme. tellâl. riyakâr adam. (a. (a. kanıtlar. hek.s. (a.i. sürtme ve dokunma.i. şahit.i. Mehmed bin Sinân-üd-dîn adlı bir zat tarafından 1481 (H. (a. iz. (bkz. (f. tellâk. insana güzel. satılacak şeyi satan. dervişlerin giydiği eski aba ve yırtık cübbe. kan dökmek. alâmet olmalar. sevimli görünecek hal.b.c delâil. sağlam deliller. (f.i. münâkaşa neticesinde bulunan delil.) el ile ovma. kılavuz. delâlet'in c. delk'den) hamamda müştenleri keseleyip yıkayan kimse.) eski aba veya hırka giyen.i.i. ovuşturulma.) gül tohumu.i.i. konuşma. sansargiller. burhan). biy. (a. kesin kanıt. inandırıcı delil. . destvân). delâlet'den) 1.) zool. zool. eski ocak ayının sekizinci günü bu burca girer ["delve" şeklinde kullanıldığı da olmuştur]. (a. düşünülerek bulunan delil. (a. (a. kan kusma.) fındıkçılık. edille) 1. içine safra karışmış kan. (f. koketlik. temiz kan. sansargiller. fizy. 2. cilve. huk.i.i.i.i. (bkz: beyyine.).) delâlet eden şeyler. (a. sürtme.c. fakir.) bir kadınla bir erkek veya bir erkekle bir kadın arasında aracılık eden kadın.) 1. (a. kılavuzluklar. dimâ') kan. delâil-i nakliyye ve kavliyye söz ve anlatma delilleri. astr.

) vakit vakit. suskunluk.s. ölüm. âh. küfür. gurur. gıcırtısı. dem-i zehre bot.b. aldatma.) 1. demendân (f. 2) yakıcı ân.) bir damla gözyaşı. zaman. hîle. an.) içi pek dolu.) helak eden. 5. demdeme (f.) 1. (f. bağırıp çağırma. 7. 2. zaman. isa'nın nefesi. heybetli. demeviyye (a. soluk.b. zaman. hiddetli. ruhu teslim edecek zaman. demdeme (a.i. hakaret. kırmızı ve san çiçek açan ve buğday tarlalarında bulunan bir zehirli ot. 2. dem-i germ 1) sıcak nefes. deme (f. vakit. dem'ân (a. ün.s.) 1. dem-i ejderhâ ejderha ağzı.c. 4. sert ve ümit vermeyen söz. gün açımı.f. ağlayan. 3.i. dem" (a. 3. demâr-âver (f.) vakit.s.s. azarlama. kavga. mahv.) 1. ağlama. dem-i âteşin 1) yakıcı nefes. "zamanı iyi değerlendirin. vakit. 2) hararetli. dem-bestegî (f. demâg-dâr (f.s. üfleyen. dem-i bahar bahar nefesi. Tîg-ı demâr ölüm kılıcı. dem-beste (f. 2. 6. 4. dem-i serd soğuk nefes. 2. emre itaat etme. sinirli. (bkz: müntakim). tehlikeli ağız. fırsatları kaçırmayın" anlamına.) her vakit. 10.i.s.i. soluğu kesilmiş. susmuş.s. kibir. 2. tatlı söz.i. dem-i subh seher vakti. dem-i şâm akşam vakti. demânkeş (f. dem-i teslim ölüm â u.i. müddet. saldırıp kükreyen. dem-be-dem (f. aldatma. bıçak.) 1. dem-â-dem (f. kanla ilgili. telef. demân 4.i. ağız [insan. hîle. dumû') gözyaşı. keskin tarafı.) ateş körüğü. hiddet. 2) susma. dem-i verîdî biy. 3. ateşli sözler. demende (f. okşayıcı nefes. şiirin vezni. demâr (f.) gözyaşı döken. asabî. demevî. 4.) helak. dem-i teslim .i. susmuşluk. kırıp geçirme. kılıç].s.) kibirli. hiddetle çıkışma.b. dem bu demdir.b. soluk. büyüklük taslayan. dâima.b. sık sık. i. dem-i seher. dem (f. dem-i tîg kılıcın ucu.) 1. dem-i civânî gençlik zamanı. 5. n. heyecanlı. 2. dem bu dem genellikle Bektaşî ve Melâmî şiirlerinde geçer. kanlı. 2.b. kükremiş. içki. ağız ağıza dolu [kap].zf. kirli kan. nefes. gözyaşı dökme. şöhret.zf. cehennem. üstünlük. dem-i vâ-pesîn son nefes. 2) can bağışlayan soluk. dem'a-rîz (a. gözyaşı damlası. koku. öfke. davul. dem'a (a. kalem ucunun sesi. meç.) 1. saat. zorlu. bahar gibi güzel kokan nefes. akşam üzeri. kuyumcu ve demirci körüğü.) sessizlik. 8. 9.) nefesi bağlanmış.l) meç. dem-i îsâ 1) üflemekle ölüyü dirilttiği söylenen Hz. ateş. dem-i nerm yumuşak. (bkz: muttasıl). dem-i kalem kalem ucu. büyüklük. 3) söz dinleme. intikam alan.i. 3.i. boyun eğme.

b. (a.s.f.i.i.b. (bkz. paslılık. (f. (a.) 1. murdarlık. 2.s.].i.) sözü açık söyleme.i.b. (f. uzun uzun ötenleri. adîlik. (a. tabîat adîliği. mırıltı.) 1. dudak kıpırtısıyla söylenen söz. g. (f.s. dînâr'ın c. tempo tutan. (a.) vakit geçirme. diş [ağızda bulunan].s.) arkadaşlık. pislik. (f. i.) ocağı söndürmek veya buharın çıkmasını önlemek için ocak ve fırın deliklerine tıkılan paçavra. destere gibi şeylerin dişi. tamah ve ümit. (bkz.i. yaşayan. (bkz.i.) 1. kardeşkanı. 2.i. c.i. asabiyyet).s. (f h i ) . dostluk. çark.i. 3. pas. mevcut altınlar.b. (f. kafadar. sırdaşlık. dem'iyye Gudde-i dem'iyye demide dem-kâr dem-keş dem-keşîde demne demne-dânî dem-sâz dem-sâzî dem-serdî demşinâs dem-ül-ahaveyn dem-üs-su'bân denâet denâet-i tab' denâet-kâr denâet-kârâne denânîr denânîr-i mevcûde denâset denâset-i ahlâk denâset-i libâs dendân dendân-ı bulûğ dendân-ı saadet dendân-behâ dendâne dendân-gîr dendân-müzd dendene dendene denes (a.zf.) bot. bol kanlılık. (f. s.) bitmiş.) göz yaşı ile ilgili.i. (bkz. sinirli. yetişmiş [çiçek. (f. 3. (f. Muhammed'in uhud muharebesinde kınlan dişi. i.) alevlenmiş. dendân3). (f. alçakçasına.i.i.) arkadaş.) altınlar. çıkmış.) 1. kuyumcu veya demirci ocağı.i.b. gözyaşı bezi.) alçakça.) arkadaş.b. Hz. bülbül gibi. (bkz: fazâhat). bâzı kuşların.s. eşlik eden. (a. 2. (f. halkârî çevreleyen tepelikleri boydan boya ve en dıştan saran ve içeriye dönük olan kavisciklerin beheri. g.b. 2. ahlâk kirliliği. tabiatı demevî olan.) fırın ve ocak bacası.s.i.) vakit geçiren. (f. 2.) kirlilik. (a. (f. 3. kokmuş.) soğuk nefeslilik.i. kaval gibi çalgıları devamlı üfürenler.s. kardeş kanı.b.f.) muz.b. (f. akıllı.b. homurdanma. .) ağır ağır. 3.b. (f. ney. diş kirası. s. 5.b. (f. sürmüş. esvap kirliliği.i. (f. (f.b. ısırgan otu. nefes alacak yer. dost. (a.) alçaklık. diş tanesi.b. (a.) 1.demeviyyet demevi-yy-ül-mizâc dem-gâh dem-gîr dem-girifte dem-güzâr dem-güzârî dem'î.b. şarap içen.s. (f. soluk çeken. (a. kanlı canlılık.) diş kirası. nefes.i.i. dem-ül-ahaveyn). sebze v. sinirlilik.i. ednâs) kir. asabî. dâima öten bir cins güvercin. akıl dişi. (f. (a.b.b.b.b. dem-üs-su'bân).) 1. (f. sırdaş. tarak.i.) hakîm. külhan. 4.s.) bot.) tempo tutan. 2.) denî ve alçak tabîath. kürdan.

) 1. ahmak.) kapıcı. sıra yaran. derâhim (a. boğaz. paslı. [ençok "yıldız" hakkında söylenir]. perişan. hemen. denîe (a. alma(k). derây (f.) "uzun soluklu"meç. deni-yy-üt-tab' alçak tabîatli. 2 . s. derâz-zebân (f. akçeler. serseri. der-beçe (f. derâz (f.zf. demirci çekici. edepsiz. i. derâ-yi kenîse kilise çanı. lâklakacı. çıngırak.s.i. kapı kapı gezen. Der-enbâr anbarda. meç. dürrî'nin c.) "yırtan.i.) çıngırak. paralar.) derhal. (bkz: dırâz). i.i. kere.) çançan eden.e. yırtıcı. eli dolu (gelme). mağara. der-bân-felek Güneş ve Ay.b. 3. kapı. der-akab (f. iki katı şeyin tokuşmasından meydana gelen ses.) alçak.) karısının kötü hâline göz yuman kimse. 2. der-saâdet (Dersaadet) İstanbul. 3.(f. şaşkın.s.) ev kapısı. rezil. çan. dar geçit. denn (a. küçük kapı. der-ceb (etmek) cebe koyma(k). der-bâr-ı saâdet-karâr (saadet kapısı) istanbul.i.b. derâz-nefes (f.i.) 1. içinde. dırlanan" mânâsına sıfat yapar.i. Herze-derây. derâ-yi deyr kilise çam.s. deng . soysuz. Ciger-der ciğer delen. defa. kapıya bakan. 2.i. der (f. kısım. (bkz.zf. kapı yeri. (bkz. denî (a.b. der-bâr (f. büyük küp. kehf). 5. geveze.) "durmadan söylenen. güzel söz söyleyen kimse.s. i. deniş (a.b.) kirli.) 1.) 1. Yâve-derây saçma sapan şeyler söyleyen.) ayıp. derây (f. der-bâr-ı şevket-karâr (pâdişâh kapısı) İstanbul. der-âguş (f. i. derâ (f. deyyus). Perde-der perde yırtıcı.i. der-i bâr dîvan kapısı. dağınık. gelir. -de.i. sarma. nevi.s.) kucaklama.a. renkli şeyler. Der-hâtır hatırda. dili uzun. yaran. çirkin görülen hal.s. kazanma(k). 2. der-i ümmîd umut kapısı. cins.s. derârî (a.) 1. okkanın dörtyüzde birleri.i.b.b.b.i. der-ân (f. der-i aliyye. -derâ.) 1.i. (bkz: bevvâb). derâyende (f. i. o anda.s. –der (f. kavgacı. nakîsa. 2.) hemen arkasından.s.) uzun. hayran. der-bân (f. der-i lûtf-i yâr sevgilinin lütuf kapısı.) parlak. dirhem'in c. sersem. der-beder (f. 2.) 1. delen" mânâlarına kelimeyi sıfatlaştmr.) 1.) küp. 2. der-bend (f.s. çeşit. i. Sâf-der saf yaran. der-âmed (f. pergel noktası. 4.) kapı yavrusu. derâre (f.

degre de dispersite.) dertli. 2. tasalılar. yeter derece.n.b. kaygılı. sıkıntı.nihân derd. boylam.b.a. 2) üstünlük derecesi. 4. çözüşme derecesi. (f. birinci derece.nihâye derece. tabakaları. gr. 2. vah vah! (f. biriktirme. arasına sıkıştırma. kâfi. tasa. elde olan. (bkz. 1) karşılaştırma derecesi. gam.c.s. gönül kaygısı. (bkz: derd-mend. hattatların yazdıkları meşk tomarı. s.şikem derdâ derd-âşinâ derdeme derd-engîz der-dest derd-keş derd-mend derd-mendân derd-nâk derd-nâme derd-perver derd-zede derecât derecât-ı cennet derecât-ı mahâkim derece derece-i gılzet ve hiffet derece. cennetin katlan.) derbentler. kerte. mihnet görmüş olan. acı.) dertli.s.der-bend ağası der-bend-ât der-best. s. (f.).i.) dert.c.b.) dert sahipleri. (bkz. 2. türlü mahkeme dereceleri. deniz kenarında ticâret yeri olan şehir. sınır kalesi.b. derd-nâk).i. kim.s. merdiven basamağı. dâirenin 360 parçasından herbiri. (f.süllem derece. (f. (a. merdiven basamağı. kaygılı.s. kaygılılar. gizli üzüntü. kim.) 1. [Farsçada. susmuş.b. sızı.şer derd. dert çeken. (f.i. kapalı kapı. kaygılı. gr.kâfiyye derece.i. (a. miktar. (a. gönül tasası. 4. der-beste dere derd j derd-i aşk veya -ışk derddemâdem derd.) 1. yapılmakta olan. tutma. boğazlar. kasavet. 4. (f.) yazık. kim.mirkad derece. ağn. tasalı. basamak. hafiflik ve kalınlık derecesi. dağılım derecesi. (f. kapalı. derd-mendân) dert sahibi.i) 1.b. sevgiden dolayı çekilen aşk.) 1.tafdîl derece-i ûlâ derece-i arz derece-i tül derece-i hâmıziyyet derece-i hararet derece-i inhilâl derece-i intizâ' [evvelce] geçit karakollannda bulundurulan muhafız.i. kaygı. (f.i. (f. 3.i. derecât) 1. dert. ikinci derece. keder.) üzücü.b. (f.derûn derd. dar geçiüer. 2. elde etme. 2. akıl derdi. . üzüntülü. (f.s.b.) acı.) acı çeken. ısı derecesi. kann ağnsı. (bkz: derd-keş).s. asitlik derecesi. son derece. zaman zaman gelen dert. yedi gezegen.s. dertlenen. rütbe. toplama. derbend'in c. (f. 3. 3. derece). gazeteye yazma. nakışlı kâğıda yazılmış yazı]. termometre ve benzeri âletler ve bu âletlerin ayrıldığı kısımlardan herbiri. baş derdi. hek.) astr. eşitlik derecesi.s.b.saniye derece. sıkıcı. 5.müsavat derece. tasalı. 2.hicran derd. (f. keder. derd-perver).b. fr. ayrılıktan doğan üzüntü. kapanmış. 5.b. kapıbağı.) şikâyet mektubu. sokma.dil derd. derece'nin c. (f.b.hired derd. memleket sının. enlem.

s. derhör. incinme. (bkz: çespân. küçük kapı. derhûş. 2. (a.) lâyık.) para. tabakaları.s. lâyık. 2. (f. karışık. muztarip. karmakarışık. 2. şişle ilgili. dilek. "bulaşma" manasınadır].i. tekke. münâsip.) sarraf.b.a.) pencere. kavrama. ["derek" şekliyle de kullanılır]. (f.i. (f. yırtıcı arslan. (bkz: çespân).) para basılan yer. 2. basamaklar. (a. der-geh dergâh-ı mevlevî dergâh-ı Mevlânâ dergâh-ı âlî dergâh-ı ilâhî dergâh-ı izzet dergâh-ı muallâ dergâh-ı şerîf dergîş derhâl der-hâst der-hâtır derhem derhem-berhem derhişte derhör der-hûr derhûş derî derîçe deride derîde-dehân derîde-dehen derîde-per derk derk-i dekayık derk-i netâyic derk-i esfel-i cehennem der-kafa der-kâr (a. (a.) yırtıcı. en aşağı kat. (f.) uygun. şimdi.b. 2. havası iyi. oyma kapı.s. [aslı "kirlenme". "büyük kapı" meç. dilekçe. sahihi.i.) ağzı yırtık. yırtan. (f. (f. 3. (f. (f.b.) cömertlik. saray.derece derece derekât derekât-ı Cehennem dereke dereke-i mirkat derekî derem derem-güzîn derem-serâ deren derende Şîr-i derende dereni.i. iyice kavrama. mevlevî tekkesi.) karmakarışık.) 1.) hemen. (f.s. belli. (f.) lâyık. en aşağı kadar. boşboğaz. Farsça'nın fasîhi. i. aşikâr. (f. (a.s. (f. en aşağı kat. birer parça. elaçıklığı.s.b. anlama. (bkz: darb-hâne).zf. işde. dik sözlü. Mustafa Nihat tarafından istanbul'da yayımlanmış onbeş günlük ilim ve sanat dergisi. (f. yırtık. (bkz: çespân.i.b.i.) ur ile.s. şâyeste). pâdişâh kapısı.s. Tanrı kaü. derekât) 1.) 1. izdiham. dereniyye der-gâh.) hemen arkasında olan.i.b. Cehennem'in en dibi. 2. 2. (f. iyice kavrama. münâsip. şâyeste). tekke. 2. iş üzerinde bulunan.i.s. . (f. Tanrı katı. (f. kapı önü. (a.) 1. (f.zf.) gerileme.) hatırda.) ur. malûm. (f.i.i. (bkz: revzen).i. 3.) istek. (a.s.a.s.) 1. seza. mevlevî tekkesi. bilinen.zf.s. aşağı inilecek basamak.b. yakalama. Cehennem katlan. (f. (f.b. (f.) boşboğaz.b.) yavaş yavaş.s. [kelime Arapçalaştınlarak "deriyye" şeklinde de kullanılabilir]. (bkz: idrâk). f r. kapı yeri. regression. o anda. çok kalabalık. dip. seza.) 1.b.s. (f.i. kapı yeri. akçe.) kanadı kırık. verem. bir çeşit zerdali. 2. neticeleri anlama. (bkz: derîde-dehân). (f.) yırtılmış. yeşilliği bol olan dağ eteği. (bkz: sahavet). uygun.i. kapı önü.) 1.c. ince şeyleri anlama. merdivenin en aşağıdaki basamağı. 3. dereke'nin c. ele geçirme.) 1.

fr.) dere. anlatmak. medrese talebesi ve bunların dersleriyle meşgul olan dâire.i.b.i. "öğrenci.b. (a. bir şeyi öğrenmek için öğretmenden azar azar alınan vazife. (f. telkin. (f. (a.) ortada. (f.a.i. (bkz: derûne).) derse ait. güzel iş.İâç.) içten. yüklenme. ileri sürmek. kenara yazılmış olan yazı.) pusuda.) 1.) kında.b.) 1.) en önde.) içten pazarlıklı. (f. dürrî ders Sana kim ders verdi ders-i âm ders-i ibret ders vekâleti Der-saâdet dcrs-hân ders-hâne dersî. gönül derdi.i. .s.s. kuvvet. münafık.b. tâlîmat. öğretim yılı.) ardı sıra. (f. gönül.) bisiklete binmiş olan kimse. (a. dürûs) 1. 2.).s. gönül yanıklığı. (f.s.b. söylemek. mükâfatını Tanrı versin! (a. ortaya koymak. kucaklama.i. 2.f. düşkünlük.a.der-kemîn der-kenâr derman dermân-de dermândegân dermân-degî der-miyân der-miyân etmek der-niyâm der-pey der-pîş der-pîş etmek derr Lillâhi derrühû derrâce derrâce-süvâr derrâk derre.s. us payı. sana kim akıl verdi. dere derre-i asman derrî.s. (f. tenbih. "için ateşi". ev içi.) parlak. [evvelce] Şeyhülislâm kapısında. cami hocası. (f.) 1.i. (a.f. saman uğrusu. şehir içi. 2. 2. gönülden. gözönünde bulunan.) bîçâreler.b. iç. (bkz: kehkeşân).zf. (a. düşkünler. anlayışlı. kişi. (f. takat. çıkma yazı. (f. beceriksiz.b. (a. (ibret dersi) göz açacak şey. s. l. 3. (f.b. gözönünde bulundurmak. ders vermeye mahsus yer.) istanbul [der-i saadet = saadet kapısı istanbul]. ışıldayan. medreseliye ve herkese ders vermeye yetkili bulunan kimse. tekerlekleri içinden dönen bir çeşit harp âleti.s. kucağa alma. pusu bekleyen. burun ve benzeri yerlerin içine bakmaya yarayan âlet.) bîçarelik. acizlik. kılıfta. Samanyolu.) ders okuyan.i. direktif. (a.) üstüne alma. eski devirlerde üstü sığır derisi ile örtülü. [evvelce] talebeye. akıl. arada. âciz. güzel eser. (a. 3.f. iç ve dış.s.) ders yeri.a. (f. kimse. velospit. içeri.b.) insanın boğaz. kalb. (f.b. kına sokulmuş.) 1.b.i. endoscope.zf.zf. (f. bisiklet. dersiyye Sene-i dersiyye der-uhde derûn Derd-i derûn Ateş-i derûn derûn-i hâne derûn-i dilden derûn-i şehr derûn ü bîrûn derûn-bîn derûn-dâr derûne derûnî (f. beceriksizler. güç.s. zavallılar.s.s.i.b. dersle ilgili.c. (f. kin besleyen. dermân-de'nin c. derûn).b. dermândegân) bîçâre. 2. sınıf.h. dâhil.s. öne sürmek. yürek. âcizler. çâre. (bkz.i. 2.c. derk'den) çabuk anlayan. beceriksizlik.i. (f. gönülden. ders yılı. zavallı.

gardiyan.Âh-ı derûnî derûnî murakabe derûn-nişîn derûn-perver dervâ.) akıllı. gerçek. aba giymiş derviş.s. fr. Akdeniz. (bkz: deryâ-keş).b. Hint okyanusu. (f. (f.) dilencilik. (f. (f-s.) 1. 3.s.i.s. i. sağlam. (f.b. deryûze içten.b. deniz gibi.b.) denizde gezen. umman denizi. (f. yokluk. göl. (f.i.b. (rahmet denizi) Allah'ın rahmeti. Bahr-i ahmer. int-rospection. dervişcesine. (f. kulak deliği.a. hastalıktan yeni kurtulup iyice kendisine gelemeyen [kimse]. açık deniz.) 1.) dervişler. (f. hiçlik denizi.zf. şecaat. 2. (f.b. 2.i. (f.) derviş ruhlu. gönül yapıcı. muhkem. (f. lâzım. gönlü büyük. 4. coğr. yeşil deniz.s.) küçük deniz. doğru. i.) bin adımda bir dikilmiş taş. sertlik. zarurî. inci çıkarılan deniz. şaşkın. fels.b.) feyzi deniz gibi sonsuz. (bkz: deryâ-nûş). hayran. okyanus.s. i. alçak gönüllü kimse. gemi yapılan veya tamir edilen yer. 2. (f. Akdeniz.b. kabalık. meç.) çok içki içen. (f-b. gökyüzü.b. utanma. i.b. 6. meç. (f.) 1. cesaret.i.b. meç. Şap denizi. iyi huylu [kimse].s. (f. gönlü yaralı derviş.) kalbideniz gibi geniş olan.) 1.) 1. dervâh dervâh dervâze dervâze-i gûş dervâze-i nûş dervâze-bân dervâze-hezâr-gâm derviş dervîş-i abâ-pûş dervîş-i dil-rîş dervîşân dervîş-âne dervîş-nihâd derya deryâ-yı adem deryâ-yı ahder deryâ-yı ebyaz deryâ-yı esved deryâ-yı hâmile deryâ-yı Hind deryâ-yı kulzum deryâ-yı la'l deryâ-yı nur deryâ-yı rahmet deryâ-yı Rûm deryâyı-ummân deryâb deryâ-bâr deryâ-bend deryâce deryâ-dil deryâ-feyz deryâ-keş deryâ-misâl deryâ-nevâl deryâ-neverd deryâ-nûş deryûz. gönülden gelen ah. şarap fıçjsı. 3. 2. anlayışlı. (f.s.) deniz gibi coşan. ayıp.s. dolaşan. (f. içebakış.) deniz.) derviş olana yakışacak surette. ters. liman.a.a. ağız.s.i.i.) kapı. (f. (f-b. fakir ve ihtiyaçlı kimse. (f.) çok içki içen. meç.s. (f. (f.s. kazık gibi bir uzaklık ölçüsü. . dervîş'in c. himmeti büyük. (f.) bahşişi deniz gibi çok olan. coğr. 5. başaşağı asılmış. 2. semâ. Kızıldeniz.s.i. Karadeniz.) muhafız.) yalnız kalmayı seven.) denizi andıran. (nur deryası) îran hazînesinin en değerli mücevheri olup ağırlığı 186 kırattır.s. meç. Allah için alçakgönüllülüğü ve fıkarâlığı kabul eden veya bir tarikata bağlı bulunan kimse.b. kale kapısı. şehir kapısı. havsalası geniş.s.b.

) kapakçık. 2. el.b.) hîleci. dest-i gayb (gizli el) kaderin eli dest-i hafi. (a.c. yüksek yer.. (f. 2. düşüm) yağ.) ele alıştırılmış. (f. desâis (a. fr. dest-i ra'şedâr titrek el.i.i.zf. dest-i üstâdâne becerikli. hîleci.b. dest-i dil gönül eli. yiv. yağa benzer. (bkz: dek).b. kör-ince kapacığı.).s. (bkz: menend). zincire vurulu. lâmbda dikiş.i. dest-i istibdâd istibdad'ın eli. deskere (f.f.i. o-yuncu.düstûr).s.c. düstûr'un c. dessâmât-ı sîniyye biy. kapakçık. hîleci. o-yunlar. dest-âmûz (f. desemî. bulaşık el. fayda.) dilencilik.s.) bulaşmış.) dikiş ile yiv yapan.) dilenci.) eller.i. ikili kapacık. dest'in c. destan) 1. dürûz) 1. Şems). aldatıcı. benzer. teskere. desîse (a. des (f. (bkz: sâil).) hileler. fr. dessâm-ı dekkak-ı âverî anat. Mihr. dest-i Hakk Allah'ın eli.) eş. güç.) hîle eden. derz-i lâmî biy. oyuncu.) dilenciler. üçlü kapacık. derzi (f. desîse-kârâne (a. desîse-bâz (a.i. tarz. lambdo'ide. el altından yapılan işler.i. istibdad'ın verdiği azap. üslûp.i. f r.) anat.s. güç.) desîse eden. dessâm (a. 6.b.dilenci çanağı. şehir ve kasaba. der-zengîr (f.s.s. ve s. dessâm-ı iklilî anat. mevki. dest ü pâ-yi bârid soğuk el ve ayak. yavrudan beslenip alıştırılmış. sigma kapacıkları.f. 2. valvule. (bkz: desîse-kâr). (f-b. başarılı el. (bkz: Âftâb.i. dest ü girîbân olmak elle yakasına yapışmak.c. dessâme (a. kuvvet.i. dekler. valvule mitrale.) iğne. dest-âlây (f.i. galebe.) desîse edene yakışacak surette. dest-i âhenîn "demir el".i. dest ü pa el ve ayak. dikiş yivi. oyun.) zincirde. derzen (f. (bkz. üstünlük. desemiyye (a.b. Kâse-i deryûze deryûze-ger deryûze-gerân deryûze-gî derz .c. destan (f. çekişmek. desîse-kâr (a. dest-i Musa (Musa'nın eli) Güneş. el altından yapılan iş. yağ ile ilgili şeyler. terzi. kapacık. (bkz: destgâre). menfaat.s. desâis) hîle. deryûze-ger'in c. fr. kuru duvann taşlan arasına harç doldurup tesviye etme. oyunlar.i. desâis-i şeytâniyye şeytanca hileler.s. oyuncu. desîse'nin c. hasta. valvule tricuspide. dessas (a. desâtîr (a. dest-i billur billur gibi el. (gizli el) kaderin eli dest-i pür-mahâret becerikli. zafer. taş ve şâire taşımaya yarayan tahta. anat. kuvvet. fr. dessâm-ı zû-selâset-iş-şerâfe anat.) yağa mensup. 4.b.) 1. başarılı el.i. 5.f. Hurşîd. valvule ilecocoecal. (bkz: hayyât).s. 3. desem (a. dest (f.

[maneviyatta da kullanılır]. (f.s. satranç. kuvvetlilik. (f. (f. (f. ücretler. (f.) 1. [Tanzimat'tan önce asker ve sivil me'murlara bu adla para verilirdi].s. incik boncuktan yapılan kol bileziği. (f.) mevlevîlerde giydikleri sikkelerine sank sarma yetkisi olan kimse.b.) sapan ["dest-seng" de denilir]. kabza. (f. (f.) parmağı ağızında. (bkz. 2 . hokkabaz.i. Rüstem'in babasının lâkabı. 2 .b. (f. zafer. pâdişâh sarığı. el uzatma.b. 2.s.) el öpme. . bir şeyin yıkılmaması için o şeye vurulan dayak.i. 2.) 1. dâstân). (f. üstünlük. hîle.) sank saranlar. sanklar.) ele sürülen ıtır gibi kokulu madde. tezvîr. (f. on yapraklık altın varak defteri. b.) 1. 2. dest-be-dest).b. ne yapacağını şaşırmış. kıssa. hikâye. f r. (f. (f.s.) eli bağlı.) sarık saran.) eline çabuk.) deneme.) eli göğsünde.s. (f. yağlık.) eli başında. sopa. destar yapan. el bağlamış.) tohum gibi saçılan şeyler.i. el kavuşturmuş. [Farsçada "yalvarma" mânâsına da gelir]. sultanların sardığı bir çeşit sarık. takım.) 1. el uzatan.b. sınama. (f.b.s. sanklılar sınıfı. s . zulmeden.) hîleci.zf. (f. ve i.) elele. (f. tavla ve benzeri oyunlarda eline çabuk olan oyuncu. s. (f.beste dest-bûs dest-bûsî dest-bûy.) ufak hediye.i. tutam.i.i. (bkz.destan destân-ger destân-serâ destân-zen destâr destâr-ı hümâyûn destâr-ı şerif destâr-ı Yusûfi destârân destâr-behâ destâr-bend destâr-bendân destâr-çe destâr-hân Destârî destâr-pûş destâ-seng dest-âvîz dest-azmâ dest-bâ-dest dest-bâz dest-be-dest dest-be-dehân dest-bend dest-ber dest-ber-bâlâ-yı dest dest-ber-sîne dest-be-ser dest. destarla ilgili.zf. masa örtüsü. Mevlevîlerin başlarına giydikleri sikkenin üzerine sarılan sank. tülbentler. (f.) kuvvet. mekr. (f. el elden üstündür.b.b. (f. raks.s. meddah. bahşişler.) mendil. (f. pamuk ve yün ipliği gibi şeyleri eğirmeye yarayan âlet.) el öpmeklik. (f.) üstünlük.b.i.b.i. küçük el.) hîlekâr.b. (f-b-i-) değnek. küçükten büyüğe verilen hediye.b.) 1. sarkıntılık. epopee . (f.i. tülbent. işe hazır. (f.b. iğ.s.b.b.) 1. 2 .) 1. destâr'ın c. dayanak. (f.b.i.) 1.) 1.) destan okuyan. sarıklı.b. 3.s.b. elden ele. peşin satış. 3.b.) sank parası. 3.) destâr-bend'in c.i. tutacak yer. g.s. dalgın. bir tepsi içinde gönderilmiş yemek. 2.i. 2.s.i.b.i. 3.s.b. demet.i. (f. elele tutuşup oynanılan bir oyun. şaşkın. 2. (f-b.b. el öpme töreni.b.i. dest-bûye dest-bürd dest-çâlâk dest-dırâz deste deste-çûb dest-efşân destek (f. insan veya hayvandan meydana gelen halka. dubaracı. (f-i.s. (f.) elele. (f.i. elcik. (f. (f.s. (bkz: imame).) sank. atik.

yedek at. deskere). 2. g.b.i. 4. 2. kalfa.b. (f. 3.b.) eli yakan.) elbezi.) hediye.i.) nişanlı kız. kuvvetsiz. sermâye. (f.b.) el işi. (f. fakir. (f.i.) 1. zenginlik. 3. 3.s.s. bir işten vazgeçen.) el açıcılık. dest-erre deste-seng dest-gâh dest-gâh-dâr destgâre dest-geh dest-gîr dest-girây dest-güşâyî dest-güşâ dest-güzâr dest-güzîn dest-hatt dest-hûş destî destî-bâz destine dest-kâr dest-keş dest-lâf dest-mâl dest-mâye dest-Mûsî dest-mûze dest-müzd dest-nemâz dest-nişân dest-pâk dest-peymân dest-renc dest-res dest-res olmak dest-seng dest-sûz dest-sûze dest-şikeste dest-teng destur destûr-i edviye (f. (f. i.) testi ile oyun yapan hokkabaz.i. 6. (f. (f.s.) pazarlık. (f. usta.a. iş. 2.) zayıf. 3.b. yoksul. (f.) el yazısı. bilezik. izin verin geçelim. erişmek. (f. 2.s. (f. Hûrşîd. dindar. avuç açan.) el atıcı.) 1. yardımcı. i. bir örgü motifi.) teskere.b.i. . (f. (f.b. dokuma âleti. töre. kimse olmasın.) damadın geline verdiği ağırlık. (f. [toplantıda] baş köşede oturan. savulun!.) oyuncak. tezgâhtar. 5.) kendi eliyle dikilen fidan. (f.b.) elde bulunan şey.b.) el açan. (f.). 6. (f.i. tezgâh.) l .b.b. kazanç.b. (f.i. (f.) 1.b. yardım. billur veya mermerden yapılmış âlet.) 1. zerdüşt dîninin ruhanî başkanı. müsâade. s.b. (f. el çeken. izin. 3. 5. (bkz: bâzîçe).s.i.) ezme işinde kullanılan. müsâade et. 4. (f. açılın.i. ayakteri. gözleri görmeyen kimseyi elinden tutup gezdiren. at ve yay gibi elde kolaylıkla idare olunan şey. (f. 2.b. (f. el ile yazılan mektup. 2.i.b.) 1.i. cin ve peri şerrinden kurtulmak için söylenen bir söz. (bkz. (f.s.i.b. mektubun sonuna konan imza veya tarih. 2.m. mahkeme ilâmı. (f. çelimsiz.) sapan. kol-bağı. el bıçkısı. kanun. Güneş. kodeks. elde etmek. el uzatan.i.) 1.b.b.) geçinecek hüneri ve sanatı olmayan kimse.b.b.b. 2 .) bahşiş.i. (f. (bkz: dest-gâh).i. dilenci.s. müsâade edin. testi.s.) amele başı. (f. (f.i.b.) eli dar. (f.i. ücret. testere. el bileziği. i. [bkz.b.i. fakir.b. hasta.) elerme. birinin kılavuzluğu ile bir işe tâyin edilen kimse. 2. avuç açıcılık. (f. (f. armağan.) 1. (f.) yardımcı. (bkz: mehr-i muaccel). (f.s.b.i. kuvvet ve zenginlik.i. atölye. (f. mendil. 5.) ele geçirmek. el emeği. (f.i.) abdest. imdada yetişen. 4.b.i.) elinden tutan. yankesici.s. (f.i.s.) 1. Şems).Mihr. elinden tutma. Âftâb.dest-endâz destere. kazanç. el ile yapılan iş.b.i. taş ve sâire nakline yarayan tahta. pâdişâh fermanı.b.b. yakıcı. (f. ruhsat.b.s. ilâç yapma konularıyla ilgili kitap. i.b.b.b.i.t.

meclisin baş tarafı. 2.) desturla ilgili. (f. el bileziği.) 1. iltiyâm-nâpezîr). yabanî. Lâr diyârına mahsus hançer. yorgan. tedbir. . baston. (a. 2. (f.) içler.i. evde gezen.s. (f.i.) 1. bilezik. 2. muavenet.) yük ve binek hayvanları. acı giderici. çöl. tan yeri [ilkönce hançer şeklinde görüldüğünden kinaye olarak]. (f.t. felâketler. (f.i. (f. ova. arka. dünyâ halleri. (f. (a.i. edviye) 1.) dâireler. büyük belâlar. ilâcı olmayan.b. el uzatma.s. dâire'nin c. (bkz: deşt-gerd. (bkz: deşt-neverd. kırda. zafer. güzel kokulu bir çeşit şeker helvası.) çöllük. (bkz: muîn. 3. (f.i. deştpeymâ). el gibi. dâhiye'nin c. evde gezen. dâhile'nin c.) hamam natın. (bkz: deşt-gerd.) yardımcı.) 1.b. müzahir). balmumu. dünyâ. ilâç. askerî dâireler. Hüseyn'in susuzluktan öldüğü yer. (f. çâre.b.) savaşta giyilen demir eldiven. (f.i.zf.i. mürdesenk. b.) hançer.b. (bkz. tutunma. 2. Hz. 2.) içten gelen bir duyguyu teşvik edici haller.) çölde. İran'da Tahran'ın güney doğusuna düşen meşhur çorak bir bölge. kaba bir söz söyleneceği zaman kullanılır. dâhine'nin c. hayat çölü. fırsat. (a. günlük. (f.i dâbbe'nin c. yedi deva. yatıştırıcı ilâç. devlet dâireleri.s. el kadar. (f.b. yedi ilâç[üstübeç.s. Dinyester ile İrtiş arası geniş step. belediye dâireleri.i.i. (a. kır. terementi. ele benzer. deştneverd).c. kırda. 3. (a-s.destûr-i riyazi destûrî desturun destvân dest-vâne dest-vâr.i.) üste örtünecek şey.) bozkır. fânilik ovası. deşt-peymâ). (a.i. evde gezen.s.s.i.i.) bâzı kimselerce.b. çoban değneği. (bkz: dellak). ilâçlara ait. (f. (f. (f. devâiyye devâir devâir-i askeriyye devâir-i belediyye devâir-i devlet matematik formülü. (a.) şifâsı imkânsız olan.) çölde. ilâçla ilgili olan nesneler. (f.) musibetler.b.b. (a. zift.) çölde. üstünlük. kırda.i. (f. 2.) 1.) yardım. 2. ovalık.i. (f.s.i. dâiye'nin c. çölle ilgili. vahşî.b. öküzödü]. dest-vâre dest-yâb dest-yâr dest-yârî dest-zen deşne deşne-i -Lârî deşne-i subh dest deşt-i fena deşt-i hayât deşt-i kebîr deşt-i Kerbelâ deşt-i Kıpçak deşt-gerd deştî deşt-neverd deşt-peymâ deşt-zâr deva' devâ-i seb'a devâ-nâ-pezîr devâ-yi misk devâ-yi müsekkin devâbb devâc devâhî devâhil devâhin devâî devâi-d-dehr devâî.) duman çıkaran bacalar.) 1.

s. dolâb'ın c. devlet-i âliyye Osmanlı imparatorluğu. Ekvator hattına paralel olarak geçen küçük dâireler. çemberleri paralel veya merkezleri ortak olan devâir-i resmiyye resmî dâireler.i. devânikî (a. devlet-i aliyye-i Osmâniyye tar.i. 2. yazı takımlarına bakan kimse. devâlîb (a. sebat. kalem koymak için uzun madenî sapı ve ucunda bir de hokkası bulunan âlet. seğirten. hızla.) dev gibi. nerden geldiği belli olmayan sesler. deverân-ı dem biy.i.dîvân'ın c.s.i. dâim olma.c.) 1. (bkz. dönüp dolaşan.s.) hek. 2. devâvîn-i atîka eski şiir dîvanları. devan (f. devât (a.b. z f. devât-dâr (a. varice. devende (f. devhat-üz-zeheb "büyük altın ağaç" Hz.) hek. devâir-i müttehidül-merâkiz geo. fr. deveran (a. devha (a. s.s. damar hastalığı. ulu ağaç. devâ-nâ-pezîr (a. devâir-i uruz coğr .) dönüp dolaşma.i. bir işe. dolâb).) 1. dev-âsâ (f.i.i. deveranı (a.) Abbasî halîfelerinden Ebû Cafer Mansûr'un hasisliğinden bir şeyi "dânik = en ufak şey. circulation.b. rotatoire. mangır" a kadar hesap etmek âdeti olduğundan kendisine verilen lâkap. devlet-i ebed-müddet süresi devamlı olan devlet. çemberleri paralel veya merkezleri ortak olan dâireler. (bkz: devît). (bkz: dîvân2). devânik (a. çâre bulan. bir halde bulunma. devlet-i ebed saltanatı ebedî.s. 3. deverân-ı kebîr biy. dânik'ın c.) "devlet" kelimesinin Arapça tâbirlerde geçen bir şekli. koşan. fr. devâr. Osmanlı imparatorluğu. büyük dolaşım.) koşa koşa. devlet-i âl-i Osman tar.s.) ilâç tertibeden. mangırlar. Peyk-i devan yanda koşan at uşağı. devâir-i mütevâziye geo.) ilâcı. . kan dolaşımı. düzen dolapları. (bkz. devan devan (f. Osmanlı imparatorluğu. devlet-i ezelî başlangıcı bilinmeyen devlet.) gezen.) büyük.f.) şâir dîvanları.zf. deviyy (a.) divit.f.). baş dönmesi hastalığı. Ali'yi takdis etme anlamına gelen bir deyim. devâ-sâz (a.devâir-i husûsiyye özel dâireler. sürme.) mat. (bkz: devât). 2. (bkz. bir dirhemin dörtte birleri. hızlı yürüyen.f. sür'atle.) divit. hızla. deverân-ı lenf biy. divitdâr. devam (a. düvel) 1.i.) 1. Esb-i devan koşucu. devlet-i müebbed). devâvîn (a-i. devlet (a. fr. devît (f. sürekli olan devlet. devâlib-i ihtiyâlât hîle dolapları.s. yazıcı. 2.i. dolanma. devlet-i aliyye-i Osmâniyye).i. gürültüler.b.) 1.) anlaşılmayan. bir me'-mûriyete gidip gelme. dönel. devle (a. devâlî (a. lenf (akkan) dolaşımı.s. çâresi olmayan. duvar (a. patırtılar. bir hükümet idaresinde teşkilâtlandırılmış olan siyâsî topluluk.i. hızlı giden at. koşarak.

devlet-i müebbed devlet-i şehâdet devlet ü ikbâl devlet ü ikbâl ile devlet-âbâdî devlet-hâh devlet-hâne devlet-iktirân devletli.). 8. 7. zenginlik. musibet. (a.b. fels.i. 7 zamanlı ve 5 darblıdır. büyüklük ve iyi talih. dün yâya gelme. 3 baht. talih. baştan sonuna kadar okuma. bir zamanın bölündüğü kısımlardan her biri.]. Mekke şerifine verilen unvan. refah içinde.f. tar. müşirlere. kapı kapı gezip dolaşma. şehzadeler hakkında kullanılan bir unvan.]. bir şeyin etrafını dolaşma. fr. devlet zamanı. 2. (bkz: devlet-yâb). (bkz: devlet-iktirân). pâdişâh damatlarına verilen unvan. (a. biri. dünyâ gezisi. dönme.b. Bu makamın 7/8. cercle vicieux. kader.b. bir müzik üzerinde her ölçüye verilen isim olup umumiyetle büyük ölçüler ve peşrevler için kullanılır. zaman. durmamacasına dönüp dolaşma.i. bir şeyi başkasına teslim etme. kut. Bir semaî ile bir sofyandan mürekkeptir. vezirlere. saadet ve ihtişamının sığınacağı yer. hükümdar.i. (a. s. fr. tas.b.b.i. edvar) 1. mutluluk günleri.) g. 4. döner delilik. 3. Türk müziğinin küçük usullerindendir.) refah içinde. belâ günleri. şeyhülislâmlar hakkında kullanılan bir unvan.s. [Sadrazamlık etmişlere "übbehetlü devletlü" yazılırdı].f. talih. saadet ve nîmet sahibi.) [eskiden] refah. zaman. dönüp dolaşma.b.) devletin. güle güle.s. 9. 5. (bkz. şehitlerin âhiretteki en büyük saadeti.) ev. büyük saadet.) büyüklük merkezi olan [hükümdar v. konak. devletli). [eskiden] seraskerlere verilen bir unvan. mutlu. gül mevsimi. mant. 4.c. (a. vezir ve müşir gibi büyük rütbe sahiplerine verilen bir unvan. gönlü hoş eden devir.f. 6. dünyâ seyahati. muz. birini uğurlama sözü.f.s. aktarma.f. şehitlik devleti. [tezhip. saadet nöbeti. en hoş zaman. muz. 2. mutlu.-lü devletli! inâyetlü devletlü necâbetlü devletlü re'fetlü devletlü semâhatli devletlü siyâdetlü devletlü utûfetlü devlet-meâb devlet-medâr devlet-mend devlet-yâb devr devr ü teslim devr-i âlem devr-i bâtıl devr-i cünûn devr-i dâim devr-i devlet devr-i dil-ârâ devr-i ebvâb devr-i esatir devr-i felek devr-i gusmâ devr-i gül devr-i hindî devr-i ikbâl devr-i inhitat (bkz: devlet-i ebed). mutluluk.b.b.b. (a. folie carculaire.s. (a. çağ. durmadan. kısırdöngü. . (a. Bu usul ile şarkı ve ilâhiler ölçülmüştür. ululuk. gerileme dönemi. (a. nakil. mevki. bir işi tamamıyla başkasına vererek o işten çekilme.b. büyük rütbe. (a. (nüzul) ve tekrar geldiği yere dönme (urûc) hâli. güzel sanatlarda kullanılan ve Hindistan'ın Devletâbâd şehrinde yapılan bir kâğıt cinsi.s. minyatür v. hat. sarayın kızlar ağasına verilen unvan. mitoloji çağı.) mevki ve zenginlik düşkünü. bir de 7/4 ağır devr-i hindî mertebeleri kullanılmıştır.t.

felek. tar.f. bir önceki hükümet. muz. köçekçe ve oyun havalarında kullanılmıştır. Türkü. bülbül. 2. coğr. kısa devre. insan ve kâiâtın Tann'dan çıkıp Tannya dönmesi felsefesine göre bu devir safhalarını anlatan tasavvuf şiiri.s. hafiye. 3. devir. geceleri dolaşan kol takımı. Bu usul ile âyîn-i şerifler.) l. 28 zamanlı ve 12 darblıdır. eski okullarda altı sınıfın ilk sınıflan. talih. dönemli yel. Bu usul ile kâr. (a. geçmiş dersleri hatırlama. devir suretiyle. casus. kader. bir ay içinde ayın dolaşması. 3. (a.) 1. dönme. (a-i-) dünyâ. dünyâ. bir kaç yıldan meydana gelen zaman süresi. (a. 14 zamanlı ve 6 darblıdır. terakki. yıl dönümü. bir hükümdarın hüküm sürdüğü devir. vent periodique. Muhammed'in yaşadığı Çağ. muz. kenarı. (a. muz.b. sığırcık ve benzerleri gibi kuşlann mensup olduğu sınıf. hek. eski okullardaki ilk altı sınıfın orta sınıfları. gezici karakol.i. şarap kadehi. Peygamber'in devri). Türk müziğinin küçük usullerindendir. 2.zf.s. karatavuk. besteler. lâle mevsimi.c.) devrederek. devrât) 1. devrân ile ilgili. devriyye Sene-i devriyye devriyye on iki hayvan adlarıyla sayılan on iki yıllık devir.) Kur'ân'ı dâima okuyup devreden [kimse]. tevşîh.i. [Usküdar'lı Hâşim babanın devre-i ferşiyye'si meşhurdur]. Türk müziğinin büyük usullerindendir. Abdülhamid zamanına (1878-1908) verilen bir ad. fr. lâle devri. (f. ilâhiler. zaman zaman.) 1. [buna "Sultan Veled Devri" de denir]. z f. II. hastalığın ilerleme dönemi.devr-i isnâ-aşerî devr-i istibdâd devr-i kamer devr-i kamerî devr-i kebîr devr-i lâle devr-i mihnet devr-i râbi' devr-i revân devrî rüzgâr devr-i saadet devr-i sabık devr-i saltanat devr-i tefrih devr-i terakki devr-i tezâyüd devr-i turan devr-i Veledi devr devrân devre devre-i âliye devre-i arşiyye devre-i ferşiyye devre-i ibtidâiyye devre-i kasire devre-i mutavassıta devren devr-hân devrî. devir ile. (a. âhır zaman (Hz. kârlar. dönüş. bir şeyin fırdolayı etrafı. Türk müziğinin küçük usullerindendir. [eski] sultanî teşkilâtında ûlâ denilen ilk altı sınıfın son sınıflan. fiz.i. 2. ilerleme dönemi. ay devri. ilâhi bilhassa beste ve peşrevler ölçülmüştür. Hz. 3. 7 zamanlı ve 3 darblıdır. eski takvimlerde uğurlu ve uğursuz günler devri olup on iki gündür. dedeler kıdem sırasıyla arkada olduğu halde semahanenin dâiresi içinde ve halka şeklinde görünmek suretiyle üç defa yapılan dolaşma. b i y. şarkılar. zaman. mukabele günü semâ başlamadan önce şeyh önde. kuluçka devri. devriyelerin kavs-i nüzule ait olanları. * dönem. peşrevler ölçülmüştür. tevşîhler. 2. devriyye medreseleri Osmanlı imparatorluğu zamanında . pâdişâh devri. kavs-i urûc. [Bektaşi tâbirlerindendir].

Cenâbıhak. Kûfe'ye 42 km.) dâimlik. bu dünyâ. meyhane. ve onu idareye me'mur sayılan melek. deyâcîr) çok karanlık.i. Suriye'de Şam yakınlarında büyük ve eski bir manastır.i. zulmet). (a. (a. ilmiye mensuplarına rütbeleri îcâbınca tevcîh olunan vazifelerden birinin adı. (bkz. kilise. Irak'ta Kerbelâ ve Necef arasında bir yer.i. 3. karanlık gece. 2. (f. duyûn. (a. uzaklıkta. Dünyâ.i. deycûr'un c. düyûnât) borç.) kış ayı. Irak'ta Kûfe'ye 42 km. 2. zalâm.c. eski usul.c. devam.h. meyhane.i. deylem'in c. (a. Güneş yılının onuncu ayı. güneyinde ve Dicle'nin sol kıyısında çok eski ve büyük bir manastır.i. . insanlık âlemi. kış.) karanlıklar.) Tehmûres'in lâkabı. (a. her Güneş ayının 23 üncü günü. süregelme. Güneş aylannın sekizinci günü. kuzeyinde Mesken kasabası yakınındaki manastır. devr'den) devreden.i. mecusî mabedi. (f.devriyye mevleviyyeti devvâr Çerh-i devvâr Felek-i devvâr devvâre dey deyâcîr deybâdîn Deyâlime deybâvend deybâzer deycûr Şeb-i deycûr deyden. Suriye'de birkaç Hıristiyan manastırının adı. âdet.i.) deylemliler. Güneş yılının onuncu ayında ve her Güneş yılının 8. 2. Dünyâ. hüzünlü. çok dönen. ödeme yahut hakikaten veya hükmen ibra olmaksızın dahî sakıt olan borç. 3. Mısır'da bir önemli yerleşme merkezi. Irak'ta Bağdat'ın 55 km.s. 3. Bağdat'ın güneydoğusunda ve 83 km. usul âdet. ödenmedikçe veyahut hakikaten veya hükmen ibra olunmadıkça sakıt olmayan borç.) 1. tasalı dünyâ. uzaklıkta bulunan bir manastır. (bkz. huk. (a. deydene deydene-i dîrîne dey-mâh deymûmet deyn deyn-i gayr-i sahîh deyn-i hâl deyn-i lâzım-ı sahîh deyr deyr-i Abdurrahmân deyr-i kunna deyr-i kurrâ' deyr-i mihnet deyr-i mugan deyr-i mürrân deyr-i semân deyr-i teng deyr-ül-âkul deyr-ül-aver deyr-ül-bahrî deyr-ül-Caslîk deyr-ül-cemâcim istanbul'da "sahn-ı semân" medresesinden daha üst derecedeki öğretim kurumlan. 15 ve 23 üncü günlerinde yapılacak işleri idareye me'mur sayılan melek. huk.s. manastır. meç.b. (a. i. (f.h. (dar kilise) meç. uzağında Dicle nehrinin sol yakasındaki bir şehir. bir vakte talik ve te'hîr edilmeyen borç. Irak'da Küfe yakınında bir yer. (f.h.) 1. edyâr) 1. huk.i.) pergel denilen geometri âleti. (a. gelenek. bir melek adı. Fırat'ın batısındaki bir manastır. şitâ). [bu] dünyâ.i. Bağdat'ın 90 km. i.c.

dırsıyye dıyyık Mekân-ı dıyyık dî dî ve ferda diâm. (a.i.). [aslı "derâz" dır]. yüzyıldan kalma kral mezarları. esed.h. Dimişki). XII. destek.) azı dişine ait. anat göğüs kemiğine dayanan beş tane küçük kaburga kemiği.) ince ağrı. güldüren. (bkz.i. (a.) pek dar.) dün.) el uzunluğu.i. kilise. haydar.) 1. . mat. dırâ'.) mükâfatlandıran veya cezalandıran. Tanrı.c. hâkim. (a. kenar. (f. s. baş.s.) bot. deyr'den) manastıra mensup. arete.deyr-ül-gebrevî deyr-ül-Kamer deyr-ül-Medîne deyr-üz-zaferân deyr-üz-zûr deyrânî deyr-hâne deyrî deyyân deyyâr deyyus dıbâbiyye dıbkıyye dıfda' dıfdaiyye Dıhâm dıhk dıhk-âver dıkak dıbk dıkk dıl' dıl'-ı kaim dıl'-ı kâzib dıl'-ı mücessem dıl'-ı sahîh Dımışk Dımışki dır' dıraht dırâk dırâz dırâz-dest dırâz-gûş dırâzî dırgam dırgame dırra dırs dırsî. güldürücü (a. (a.i.b.) gülme. azı dişi ile ilgili.' (a.s.i.) zool. ökseotugiller. (bkz: diraht).i.i. (a. 2 .) arslan.s. manastır adamı. (a.f.) kulağı uzun. (bkz: tâziyâne). (a. (bkz.) insanın güleceğini getiren.i. binaya vurulan direk. dün ve yarın.s. kurumsak. (f. geo. kurbağagiller. incesi. kalın olan şeyler.i. manastır sahibi. darâgım) arslan. derâre). (a. dünkü gün. (bkz:çağz) (a. (a. (a.i. (a. manastır ile ilgili.) 1. savaşta giyilen zırh. 2. payanda.s.) 1. bir kimse.c. 1.c.i. (f.Ö. ("ga" uzun okunur. biri. Suriye'de bir şehir. (a.i.i. her şeyin ufalmışı.) zool. bir fert.i.) ökse. 2. şirden denilen bağırsak. defâdı') kurbağa.s.i.b. (bkz: zıbâbiyye). tura. 2.c. Lübnan'da bir kasaba.b. Teb'de bir yer. (a.) deriden yapılmış kalkanlar.i.s. adla') 1. göğüs kemiğine dayanan yedi tane kaburga kemiği. (a.s. 2.b. ayrıt. gazanfer. kırbaç. (f. pek dar yer. dikkenar. (f.s.s. (a.i.) manastırla ilgili.c. fr. diâmet yukarı Mısır'da M. tavşan.i.) uzunluk.) iri.). erime hastalığı. (a. (a. kırıntısı. (a.i.c.i. Mardin ilinin güneydoğusunda. adrâs) azı dişi. (f.) Şam. (a. (bkz. ileri gelen. a. cevşen). şîr).f.i. (a. (a. duru') cenkte. dahm'ın c. (a. daraka'nın c.) manastır. kaburga kemiği. (bkz. (a.) karısının namussuzluğuna göz yuman ve katlanan kimse. el uzatan. geo.) uzun. anat.i.i. (a. Eskikale köyünde bir manastır. Nil'in batı yakasında. anat.

i. sevgilinin yüzü.) göz aydınlatan. çiçekli bir çeşit ipek kumaş. (f. Hindistan'dan gelen bir çeşit kalın ipekli kumaş. (a. kolcular.) gözetici.i. dûd'un c. gözucu.) görmüşler.s.i.b. (f. dücâc).c.s.b. kolcu. 2.) başlangıç. Hûrşid. 4.s. (f. nöbetçi. 2. süslü bir ipekli kumaş.) l. 2) bir çeşit üzüm. dîbâ.i. zarar görmüş. Şems). (f. canfes. şeritler.b. doğruluğu gören göz.i. lütuf görmüşler. i. bağırsak kurtlan. astr. hürriyetin güzel yüzü. 3. açık. kan ağlayan. canfes kumaş. çehre.c.) gözcünün bulunduğu yer. yedi gezegen. görülmüş. gözcüler. (a.c." (f. önsöz. 2. şeritler. (bkz: mukaddeme). görüşme. Zühal (Satürn) gezegeni.i. sündüs de denilen altın veya gümüş karıştırılarak dokunmuş çiçekli. gözleyiciler. 4. 3. (a. gözün nuru. Mihr. kan saçan göz.i. gözleyici. zool. göz.) gözüne uyku girmeyen. gezegenler. doğruyu.c.b.b. s. dücüc) bkz: decâc. . görme. (f.s.yüz. debâbîc) 1.) ufak solucanlar. meç.) 1.) 1. 5. (a. bekçi.s.) sepicilik. yaşlı göz. Güneş. g. dallı. kara göz. dîde-gân) 1. dîde-gân) görmüş. ağlayan göz. frenk canfesi. (a. temiz yüz.i. bir yazı sitili. gözcü. (f. (f. 2. (bkz: ayn. (f.c. gören göz. kadın adı. hayvan derilerini terbiye etmek zanaati.i. [evvelce] gümrük kolcusu. (f.dîbâ dîbâ-yi frenk dîbâ-yi Hindi dîbâ-yi münakkaş dîbâ-bâf dîbâc dibace dibâgat dicâc dicâce dîdân dîdân-ı em'a dîdân-ı haytiyye dîdân-ı şerîtiyye dîdâr dîdâr-ı hürriyyet dîdâr-ı pak dîdâr-ı yâr dîde Nûr-i dîde dîde-i bînâ dîde-i gâv dîde-i giryân dîde-i hakk-bîn dîde-i hûn-bâr dîde-i hurûs dîde-i mahmur dîde-i siyah -dîde Lûtuf-dîde Zarar-dî-de dîde-bân dîde-bân-ân dîdebân-ân-ı âlem dîdebân-ân-ı çihârüm dîde-bân-ı felek dîde-be-râh dîde-bî-dâr dîde-dâr dîde-fürûz dîde-gâh -dîde-gân Lûtuf-dîde-gân (f. dücâce). (a. (öküz gözü) 1) sığırgözü denilen çiçek. mahmur (bakışlı) göz.i. dücüc) tavuk. kırmızı şarap.b. çeşm). gözcü.s. (f.b. (bkz: decâce. nöbetçiler. (bkz: dîde-bân). s. göz. (horoz gözü) meç. (bkz: çeşm-i siyah). gözcü. bekçiler.) "gözü yolda" bekleyen.) renkli dokuma motiflerle süslü lüks bir çeşit ipek kumaş. görüş kuvveti.) ipekli kumaş dokuyan. kurtçağızlar.i. -dîde'nin c. lütuf görmüş. kanlı yaş döken.b. [evvelce] gümrük kolcuları. meydanda.) dîde-bân'ın c. (f. 2. (bkz: Aftâb. gözbebeği.s.i.

s. bakış inceliği.b. bağışlama. öteki.b.i. (f.) 1. .) 1. meç.b. (f.*j dihât oUj dih-çe dih-dâr dih-gân dih-hüdâ dihî dîhîm Dihistân di his dihkan dihkanî dihlîz dîk dîk-i ebyâz dîk-ül-arş dîk dîk-ı nefes dikak dîk-efrak dikkat dikkat-i nazar dil dil-i âvâre (f. a. 2.s.s. verici. yürek. (bkz: dahîm. bozuk.) veren.) başka gün.i.i. köy ağası.) başkalarını düşünen. küçük köy.i. s. (f-b. (bkz.c. gönül. utanç verici.) köylü. köy kâhyası.i.b.s. ince arama. (f. toprak tencere. ekinci. serseri gönül. kalb. fr.) 1.i.) dar olma. göze benzeyen. (f. doğruluk.) köyler. köy.b. (a.).) Esterâbâd denilen kasaba. ölmüş. çiftçilik.h. a. 2.i. köylü.i.b. muhabbet kazanı. çiftçi.b.s.s. başka. (f. (f.b.b. taşkın. ("ka" uzun okunur.zf.b.i. edyâk) horoz. (f. değişmiş. bâr dîger-bin dîger-gûn dîger-kâm dîger-rûz dih -dih Ârâm-dih Haclet-dih dîh dihân . (f. mutluluğunu anlatmak için " gözünüz aydın olsun!" anlamına iyi bir dilek. dih-dâr).i. ufalmışlar.) diğer.) köy ağası. incelik. (f.s.) taç.) göz gibi. tek renkli kenarları gümüş veya altın motifli ipek kumaş. utandırıcı.i. köylü. çiftçi. (bkz: dîh). (f. veriş.i. (a. (f. dehlîz). dakik'in c. [aslı Farsça "dih-gân" dır]. başkaları için yaşayan kimse. karye. efser. aşk tenceresi.) köye mensup. (f.) başkalarının iyiliği için fedakârlıkta bulunan. taşan tencere.) çömlek.) köy ağası. karye.) 1. başkalaşmış. (f. atiyye).t.i.) bir kimsenin sevincini. g. (f. 2. darlık. işten anlar.) verme. (a.s.dîdeler-rûşen dîde-nümâ dîde-pûş dîde-rübâ dîde-ver dîg dîg-i cûşân dîg-i sevda diğer. 2. ehemmiyet verme. dîger dîger.) iyi gören. altruiste.i. başka zaman. "sidret-ül-müntehâ" da bulunan ve bağımsıyla Cennet'teki meleklere namaz zamanını bildirecek olan tavus şeklinde bir melek.) incelenmiş. dâhim. [bkz: dîger-bîn).) dakiklik. (f. dihât) 1.i. (a. (f.) sürünülecek yağlar.i. (bkz: dihhudâ).s. (a. ihsan. taşmış.) göz alıcı. rahatlık veren. (bkz: dihkan). (a.i. köylü. nefes darlığı. (f.b.c.) rençberlik. dîh'in c.) çatal ibikli horoz. (dühn'ün c.) 1.b. ikîîl). diyeke. Cennet'te bir kuş.i. (f.) "gözü kapayan" rüşvet.) köy. köylülük. (f. ("ka" uzun okunur. tıknefes. (f. f. (bkz.i. kırmızı sahtiyan. 2.s. (f.b. ("ka" uzun okunur.i.s.) başka defa.s. (bkz. (f.i. (f. ince eleme.

) 1. mandıra. 2. gamlı gönül. zavallı gönül.c. yürekliler.) dilberlik. dil-ârûm dil-âsâ dil-âsûde dil-âşûb dil-âşüfte dil-âver dil-âverân dil-âvîz dil-âzâd dil-âzâr dil-âzürde dil-bâz dil-bend dil-ber dil-berân bil-berâne dil-berî kararsız gönül.b. Abdül-bâki Dede'nin terkibettiği 7 makamdan biri.b.s. dilâverân) 1. deli gönül. (f. kalb. i. yıkık. yürekli. (f. kederli gönül. yaralı gönül.s. orta.c. (f. gönlü rahat. parça parça. sevdalı gönül.b. yiğit.b. gönül. sevgiliye yakışır surette. kız adı. gönül çeken. muz. diri ve uyanık gönül. gönlü alıp götüren.b. kalp kıran. gönül kapan. (f. merhametsiz yürek. 3.) gönülden vurgun olan. gönüle sıkıntı veren.i. 2.bs. bilgin. gönlü dinlendiren.s.s. denizin ortası. göze hoş görünen. yan.s. kalbi uyanık.b. akıllı.s. (f.s.s. gönül alan. kederli.s.) 1.) gönlü bir şeyle ilgili olmayan. (f. harap gönül.b. gönül ve ruh. taş yürekli. (f. (f.) dilberler. mezar.b. paramparça olmuş gönül. dil-âver'in c. yüreği sıkan.dil-i bî-karâr dil-i bî-mâr dil-i dîvâne dil-i inhâr dil-i hâk dil-i mecruh dil-i nâlân dil-i nâ-mihribân dil-i nâ-şâd dil-i pak dil-i pare pare dil-i pür-âteş dil-i sâd-pâre dil-i sengîn dil-i sevdâ-nihâd dil-i sevdâ-nişân dil-i sûzân dil-i şeydâ dil-i vîrân dil-i yek-vücûd dil-i zar. muz. 2. erkek adı.s. güzele. dertli gönül. (f. (f. sevdalı gönül. güzel.b. kadın adı. hasta gönül.) gönül anlar.) yiğitler.) gönül eğlendiren. paramparça olmuş gönül. avutan. ateşli gönül.s.) gönül inciten. zavallı gönül. dilber'in c. i. bugün elde örneği olmayan eski Türk mürekkep makamlanndan biridir. nokta. (f. güzellik. i.s. 2.s.) gönül bağlayan. hatır kıran. gönül okşayan. i. ırmakların gönlü. gece yansı. (f.s. (f. yanık. merhametsiz.s.i. dil-i nizâr dil-i zinde dil ü can dil-i zar dil-i derya dil-i şeb dîl dil-âgâh dil-ârâ.) dilbere.) 1. 2. 3. temiz gönül.b.) gönlü incinmiş. (f.b. gönülü karıştıran. inleyen gönül.b. (f. deli gönül. gönüle asılan. kalbi meftun eden [güzel].zf.) gönlü rahatlandıran. toprağın aln.s.b. (f. (f.b.) gönlü rahat. . ateşli gönül. (f. 2. güzeller. güzel söz söyleyen. güzel. yüz parça.) 1. (f. meftun olan. ağıl. kalbi kırık. cazip.b.b. dil-berân) 1. 2. tek parçadan yapılı gönül.

sevinçli. mızraklı yiğitler.b.i. ıstırap. alımlı.) heyecanlı.) gönül tutan.) yürekliler. ve i.) gönlü geniş.) gönlü ferah.hüseynî ve ikinci . (f.a. gönüle ferahlık veren.) muz. gönül dileği. (f.) gönlü ölmüş. hüseynî makamına ırak makamının dizisinden bir parçanın (meselâ makamın pest dörtlüsünün) eklenmesinden mürekkeptir.s. (f. (f. (bkz: mecrûh-ül-fuâd). âşık. inleyiciler. (f-b. (bkz: dil-beste).) 1. tırmalayan.b. âşık. i.b. (f.b. (f. kalbe ferahlık veren.i. (f. (f. 2. dilîr'in c. mertce-sine.b. (f. (f. hasta gönüllü.) yiğitcesine.) !.) gönül arayan.s. muz.) gönül aldatan.s.s.b. kalbe batan.) gönül aydınlatan. Bu dörtlü (segah dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi) ile ırak perdesinde durur. gönül çeken.s. (f.s.) yiğitlik.c.).b. sevgili.c. tahminen beş asırlık veya daha eski bir mürekkep makamdır.s. cesur. (f. (f.b. (f.s.s. 2.s.) 1.) 1. cazibeli.b.s.) gönlü şen. kırılmış.) gönül bağlamış.s. gönül sahibi. (f.) gönül çalan. (f. (f. 2. (bkz: cân-hırâş).s. (bkz: dil-dâde). (bkz: dil).) gönül isteği. yiğitler.b. (f.dil-beste dil-cû[y] dil-çâlâk dil-dâde dil-dâr dildil dildil-künân dil-dûz dil-düzd dile dil-efgâr.b.) iç açıcı. yüreği sevinçli.) 1. (f. âşık.b. (f. iç a-çan.b. (f. (bkz: dil-fürûz).) 1.b. [elde bu makama ait hiç bir örnek yoktur]. yüreği rahat. 2.s.s.b. (f. yiğit. Bu makam. muz. ıztırap çekenler. erkeklerin başlarına sardıkları renkli mendil. Arif Meh-med Ağa'nın terkibettiği bir mürekkep makamdır.s. mertlik.b.b. gönüle eziyet veren. (f. öfkelenmiş.b.zf.) yürek parçalayan. yüreği ölü. gönül vermiş.) gönlü hoş.b.) gönlü hasta.) gönlü yaralı.b. (f.s.i.s.s.) gönül delen. (f. birinin gönlünü almış. gönül açan. yüreği rahat.b.b.b.s. (bkz.s. Abdülbâki Dede'nin terkibettiği 7 makamdan biri. gönül çekici. muz.b.) 1. dil-figâr dil-efrûz dil-efzâ dil-ferâh dil-figâr dil-firîb dil-fürûz dil-germ dil-gîr dil-güdâz dil-güşâ dil-güşâde dil-güşte dil-hâh dil-harâb dil-hâste dil-haste dil-hırâş dil-hûn dil-hurrem dil-hûş dilîr dilîrân dilîrân-ı nîzedâr dilîr-âne dilîrî dil-keş dilkeş-hâverân (f. dil-hâh).b.) içi kan ağlayan. cesurlar.s.) inilti. (f. (f. kırgın.i. adı 1500'de yazılmış manzum bir edvarda terkipler arasında geçen makam.) gönlü yıkılmış.) gönlü kızmış. âşık. (f. gönül. gücenik.s.b. Güçlü birinci derecede hü-seynî'nin güçlüsü olan. inleyenler.) gönlü yaralı olan.s.b.b.s.s. 2.s. adı 1909 da yayımlanmış anonim bir güfte dergisinde geçen makam. i. kalbe sıkıntı veren. (f.s.s. (f. muz. (bkz: dil-efrûz). 2. (f. sıkıntı. (f. 2.i. (f. (f. sevindiren.i.s. dilîrân) yürekli.b.) yürek eriten. (f. yüreklilik.b.

(f. (f.b. (f.s. (f.s.b. Elimizde hiçbir besteli numunesi yoktur. (f.b. gönülde yer tutan.) yürek delen.s. (f. Dilkeşhâverân'm terkibindeki her iki makamın da donanımı aynı olduğundan. ikinci derecede muhayyer'in güçlüsü olan hüseynî. (f.s. (f. 2. tahminen iki asırlık bir makamdır. (f.) yüreği yaralı. (f. (f.s. sevinmiş. ferahfezâ'ya geçilince bu iki arıza bekar yapılarak. (f. her şeyden elini eteğini çekmiş. (bkz: dil-teng). dokunaklı. Bu güçlüler bir sekizli tiz ve peşte de şâmil olup.s. âşık. yürek yakıcı.) muz.) gönül okşayan. çok acıklı. (f.b. .) gözü gönlü tok.b.b.s.) gönül yapan.b.s. A.s. i. Konuk'un terkîbettiği bir mürekkep makamdır. sıkıntılı. Donanıma muhayyer gibi si için koma bemolü ve fa için bakıyye diyezi konulur. duygusuz. 2.s. kendine meftun eden.b. (f. gönül yakan.) gönül alan ve zapteden güzel. vuran. Bu makam. her birinin makamın terkibindeki diziler içinde vazîfe aldığı unutulmamalıdır. (bkz: dil-zede). muz.s.s. birinci derecede muhayyer'in durağı ve ferahfezâ'nın ikinci güçlüsü olan dügâh. (f.dil-keşîde dil-kûb dil-küşte dil-nıürde dil-nişîn dil-nüvâz dil-nüvâzâne dil-pesend. Donanımı si için koma bemolü ve fa için bakıyye diyezi konulur.s. gönül kapan.b.b.) gönüle hoş gelen. Güçlüler. b.b.i.b.) gönlü zedeleyen.b.b. si için küçük mücenneb bemolü ve do için bakıyye diyezi ilâve olunur.b. kederli. Makam ferahfeza ile onun gibi yegâh perdesinde durur. vurgun.b. Elimizde hiçbir besteli numunesi yoktur. dertli.s.s.s. A.b. (f. muz.) gönlü açılmış. (f. (f. dil-sûhte). (f.s. (f. âşık.) gönlü gitmiş. gönlü ölmüş. muz. (f.b.) gönlü kara.) gönlünü kaptırmış. i. kınk gönüllü.s. tahminen iki asırlık bir mürekkep makamdır. (f. i.).b. tahminen altı asırlık bir mürekkep makamdır.b. üçüncü derecede de ferahfezâ'nın güçlüsü olan acem-aşîrân'dır.dügâh'dır (bu perde aynı zamanda ırak makamının da güç-lüsüdür.s.s. hoş lâtif.) gönül okşar-casına. Umumiyetle inicidir.) kalbi.) 1.i. (bkz. 2.) 1.s.) gönlü ölmüş. [aslı "dil-nevâz" dır]. dil-pezîr dil-rîş Dervîş-i dil-rîş dil-rübâ dil-rübûde dil-sâz dil-sîr dil-sitân dil-siyâh dil-sûhte dil-sûz dil-şâd i dil-şikâf dil-şikâr dil-şiken dil-şikeste dil-şüde dil-şüküfte dil-teng derecede -hüseynî'nin durağı olan.b. kederli.b.) gönül kinci. gönlü yaralı derviş. gönül okşayana yaraşır yolda. (f.) 1.). (f.s.) gönül avlayan. gönlün beğendiği. hüzünlü.) yüreği dar.) gönlü hoş.) gönlü kırık. muhayyer makamına ferahfeza terkibinin ilâvesinden müteşekkildir. (f.b.s.) yüreği yanık.b. nota içinde bir değişikliğe hacet kalmaz (tabîî geçkiler hâriç olmak üzere. gönül alan.

2.i. dem'in c.b. beyincik. dimne'nin c. (f. âşık. (bkz: Şâmî). akıl.s. her Güneş ayının 24 üncü günü. .i.i. (f.s. beyin. 2. ziya.) helak. (a.f.f. edmiga) 1. geç. (a. (f.f.f. bilgin.) dinle ilgili olan.i. parlayan. dîne destek olan pâdişâh. zihnî.) dîni kıracak. yüz. (a. dimağa mensup. 2. (f.i. dimağ ile ilgili. parlak. geç ve çabuk. (h. [tezhip.) nur. (bkz: mağz). denânîr) 1.i.i.b.) iki yüzlü.zf. kan dökücülük.s. (f. eski. (bkz: huş). (bkz.s. (bkz: dil-rübûde).) vurgun. canlanmış. Şam'la ilgili.) Şam. dîne karşı koyan. (f.) Allah'a inanmış ve bağlanmış olan kimse.b.s. uzun uzadıya.f. dîne destek olan. dîni arkalayan. (a.s. hat. dîni koruyan. (a. dimâgiyye dimâr dimen ı Dimişk Dimişki Dimne dimne dîn dîn dînâr dîn-dâr dîn-dârâne dîn-dârî dînen dîn-fürûş dînî. parıltı.b.i. şuur. 2. (a. [aslı "durahşân" dır]. mürâî).i.) dindarlık.f.i.) anat. daha sonra "Hümâyunnâme" adıyla Osmanlıcaya tercüme olunmuştur.s.f.i. uzun müddet.h.]. (a.b.) çakal adı. dîne zararlı olacak şekilde sözler.) dîni kıran. (a.b.i.dil-tengî dil-teşne dil-zede dil-zinde dîm dimâ Sefk-i dinin' dimağ dimağ-çe dimâgî.) kanlar. eski zamanın çeyrek lirası değerinde bulunan bir nevî altın parası.) 1.c. parlayan Güneş.s.) parlak. dîniyye Ulûm-i dîniyye Akaid-i dîniyye dîn-penâh Pâdişâh-ı dîn-penâh dîn-perver dîn-şiken dîn-şikenâne Akvâl-i dîn--şikenâne dîr dîr ü dırâz dîr ü zud dirahş dirahşân Mîr-i dirahşân (f. (a.) Allah'a inanmış ve bağlanmış olan kimseye mahsus veya yakışacak şekilde. bir Fransız frangına denk olan sırp parası.) 1. s. minyatür v.b. fikrî.b.zf. güzel sanatlarda kullanılan ve Şam'da yapılan bir çeşit kâğıt. (din bilgileri) din dersleri.) süprüntülükler. (f.) gönlü susamış.i.) dîni koruyan.) iç sıkıntısı.c. (a.i. uzak. (bkz: dür).b. dîne zarar verecek surette. (a. ışık. (a. (a. (a. çehre.s.) 1.b.s. 2. mahv. pek istekli.fz. (a. (a. (f. (a.i.c.b. Şam'a ait.) dince.f.zf.) yanak.b. gönül darlığı. îran'lı Hüseyin Vaiz tarafından "Envâr-ı Süheylî" adıyla Farsçaya. (din inanışları) din dersleri. din bakımından. kalemi muhafazaya me'mur sayılan melek. (a. çoktan. i. (a. edyân) Allah'a inanma ve bağlanma.c.) 1. (a. 3.s. dimen) süprüntülük.f. (a.) gönlü ditilmiş.) dîne hizmet ve yardım eden. 2. ["Kelîle ve Dimne"] kuşlar ve diğer hayvanlar hakkında Hintçe yazılmış bir hikâye kitabı olup.s.

hasat. (f.s. yemiş veren. ah.s. dirhem. önleme.) ışıldayan.f. parıldayan. (bkz: dirâyet-kârâne). (f. (f. (f. (bkz: aram).i.) parlaklık. orta boyda olan.) ağaç. eski okkanın dörtyüzde biri. (f. mehirde. dirâyetkâr olana yakışır yolda. gümüş para.) bekleme.) . 3.f. (bkz: dirâyet-mendâne).) uzun.b.c.i.i.) evler. gerek ceyyid ve gerek züyuf olsun.) darphâne. kavrayış. kavrayışlı.) ekin biçme. bakır veya başka mâdenlerle karıştırılmış gümüş sikke. men'etme. kavrayışlı. esirgeme.s. ve zf. parlayan inci. zekî. onaln kırattan ibaret dirhem.) zekî. derâhim) 1. aman. başka mâdenlerden oluşmuş. 2. [zekâtta . başka bir mâden ile karışık olmayan dirhem. (bkz: durahşân).f. (a. 2. bilgili.i. 1. f.t. (f.b.dirahşânî dirahşende dirahşendegî diraht diraht-i Meryem diraht-i meyve-dâr diraht-ı Vakvak dirahtân dirahtistân dîrân dirayet dirâyet-kâr dirâyet-kârâne dirayetli dirâyet-mend dirâyet-mendâne dîr-bâz direfş direfş-i Gâvyânî direfşân Dürr-i direfşân direm-güzîn direm direm-hırîde direm-serâ direng direv direv-ger dirhem dirhem-i ceyyid dirhem-i hâlis dirhem-i mağşuş dirhem-i örfî dirhem-i rayiç dirhem-i şer'î dirhem-i züyûf dirhem ü dinar dirîg dirîga dîrîn. gecikme.i. diyer).f.dâr'ın c. şerîata göre. (f. (f. eski töre.b.b. saf gümüşten ibaret olup. (Gâve'nin bayrağı) [Dah-hâk'ın zulmüne karşı isyan eden ve Gâve isminde bir demircinin kendi meşin önlüğünü yırtarak yaptığı bayrak]. parıl-dayıcılık. karışık olmayan dirhem [gümüş para]. (f.) bayrak. dîrîne Âyîn-i dîrîn (f. para basılan yer.b.) sarraf.i. diş.b. gümüş para. .i.s.i.s.) zekâ. parıldayan. diyette. (a. bilgili. üzerinde meyve yerine insan başı gösterilen mitolojik ağaç.i. e. bilgili.) dirayetli. kavrayışlı. istirahat. (f.) 1. 2. ("ga" uzun okunur.) yazık. (f. (f. (a-i.) ağaçlık yer.) para ile alınmış. (a.) ağaçlar.) 1. 70 tane arpanın ağırlığı. nurlu.zf. uzun müddet.i. diraht'ın c.b.) ışıldayan. (f. (f.s. eyvah.zf.) dirayetli bir şekilde. karışık dirhem. tutma. (a. eyvahlar olsun! eski kadîm. ışıklı.i. ondört kırattan ibaret dirhem. (bkz. (a. 3. [aslı "durahşânî" dir]. yemişli ağaç. gümüş ve altın para. bilgi.) dirayetli. Meryem'in altında oturduğu ağaç. (a. bozuk. (f.i. 2.b. (f. akça. halk arasında alınıp verilen dirhem. sancak.zf.i. orakçı. 3. (bkz: seçer).s. nisâb-ı sirkatte muteber olan da bu dirhemdir]. parlaklık.s.) ekin biçen. para. (a.i.) dirâyet-lilikle. yazık.

) eskiden taşrada me'mur olan vezîr veya âmirlerin mektupçuluk vazifesini gördürmek üzere kullandıkları me'mur. (bkz: dîvân kâtibi).) 1.hâne eski kul. [1287 (1870) de adliye nezâretinin teşekkülü üzerine lağvolunmuştur]. (f. Askerî Yargıtay.i. kapacık. (a.b. yüce divan. (bkz: Şems-ül--Hakayık).i. şeyhülislâm. Fuzûlî'nin dîvânı.) küçük şiir mecmuası. kapak. halkın katıldığı meclis. şeytan.i.i. kanunlara ve nizâmnâmelere göre bakılacak dâvâlan görmek üzere 1284 târihinde kurulan ilk nizamiye mahkemesi. (a.) dün.i.b. pâdişâhın başkanlık ettiği meclis.s. (a. (a. elbise. bir şâirin şiirlerini kafiyelerine göre alfabe sırasıyla içine alan mecmua.i) huk.b. başkanlık kurulu. alık. (a.b.s.c. . demir gövdeli dev.i.) deli.i. çok merhametli. defterdarlar ve şâir büyük devlet ricali bulunurdu]. anat. devâvîn) 1.i.f. (a.) şahıs. harp dîvânı. (f. (a. cin. 2.) delicesine hareket eden. Hâkanî'nin dîvânı. onur *kurulu. âhiretteki hesap günü.i.b. (büyük dîvan) Mevlânâ Celâ-leddin Rûmî'nin bütün gazellerini ve rubailerini bir arada toplayan Farsça eseri.s. (f. 3.f. 2.) delicesine hareket eden. 2. sıkıyönetim mahkemesi.) 1. sadrâzam. [dîvân-ı harpler 21 Şevval 1286 tarihli eski Askerî Ceza Kanûnu'nun 48 inci maddesine göre beş askerden teşkil edilirdi].Bende-i dîrîne dîrûz disâm -disâr Merhamet-disâr disâr dîse dî-şeb dîv-i âhenîn-beden dîvân dîvân ö dîvân-ı ahkânı-ı adliyye dîvân-ı âm dîvân-ı âlî dîvân-ı deâvî nezâreti dîvân-ı harb dîvân-ı harb-i örfî dîvân-ı hâss dîvân-ı haysiyyet dîvân-ı hümâyun dîvân-ı riyaset dîvân-ı temyîz-i askerî dîvân-ı ilâhî dîvân-ı Fuzûlî dîvân-ı Hakanı dîvân-ı kebîr dîvân-çe dîvâne dîvân efendisi dîvâne-gî dîvâne-res dîvâne-rev dîvâne.f.s. delilik. *yargıtay. büyük meclis. devlet işlerinin görüldüğü pâdişâh huzuru.) huk. dev.c. mantar gibi şeyler. kişi. kazaskerler. (dîv'in c. şişe kapağı. yatak çarşafı. (f.) eklendiği kelimeye çokluk. (f. (f. (a. askerî mahkeme. üste giyilen kaftan.i. 2.) divanelik. (a.) halkın dâva ve şikâyetlerinin dinlenip hallolun-duğu.i.t. düşür) 1. çavuşbaşıhğın kaldırıldığı hicrî 1252 (1836) yılında bunun yerine ihdas olunan dâire.) geniş sofa salon.) devler. (f.b. budala.b. çılgın.b. (a. [bu mecliste.i. bolluk mânâsını verir.

Mahmûd [Kâşgarlı-J ).) 1. (f. yabancı haneler. özlenen ülke. şibhi amd suretiyle vuku bulan bir katilden dolayı verilmesi gereken bir diyettir ki dört neviden yirmi beşer adet olmak üzere yüz devedir.i.i. 2.b. (f.) deve ait.) evler.i.b. s. Osmanlı ülkesi.) kale. dâr'ın c.i.) duvarcı. 2. 2. içine eşya ve şâire konulan raflı veya rafsız göz. (a. dîvân efendisi). (a.) 1. dubara. (f.) Tehmûres'in lâkabı.s. devletçe sarfolunan paraların hesabını kontrol. (a. iri yan.s. dîvandan çıkan yazıların yazıldığı bir çeşit yazı. 2. (f. 2 .) dev yavrusu. 3.t.) kale muhafızı. (f.) renk. devreden. (bkz: dîv-çe1) . dâr'ın c. 4. (f. murakabe altında bulunduran yüksek kurul.) ev sahibi. [Farsçası "dûlâb"dır]. korkunç tabiatlı. (bkz: edyâk).i. (f.) l. b. kadın tuzluğu denilen nebat (bitki). şiddetli rüzgâr.i.b.) . (f. islâm ülkelerinden gayri yerler.s. kötü.) diyanetle ilgili.b. başka memleket. (f. cinnet. güve. sur.i. (a.) dev gibi. (f.i.b. diyât) kan bahası. (a. güve. kuyudan su çıkarmaya yarayan ağaçtan veya demirden yapılmış çark.s.). katledilen şahsın nefsine bedel caniden veya ailesinden alınan tam diyet olup mikdân maktule göre değişir. 3. devâlîb) 1. delilik. (f. huk. 5. hîle. (bkz: mecenne).) horozlar.s. (f. (bkz.) 1.i.) dîvâna ait.i.i. (f.i. (f.ahar diyar-ı gurbet diyar-ı küfr diyar-ı Rûm diyar-ı tahassür diyât diyeke diyer diyet diyet-i kâmile diyet-i mugailâza dîz. (bkz: dîrân). gurbet ili.i.i.) ipekböceği. devle ilgili. zool.).c. (bkz. sülük. kasırga. dîze diz diz-dâr dolâb Sayıştay. dönen.i.i. din duygusu.b. dev gibi. cinci.i. cin çarpmış. 2.) duvar. (f.) cin tutmuş.) dindarlıkta gayretli olan.i.) diyetler.f. ağaç kurdu.b. (f.) 1. 4. huk. (a. Anadolu.b. (f. .s. (a. özlem diyarı. evler.i. (bkz: levn).c.h. dek. bot.i. [bu neviler bint-i mehad. dindarlık. dîvanla ilgili. (a. (a. memleket. diyet'in c. dîvan kalemin deki me'murluklar.i.s. ülke. bedestenin içindeki küçük dükkânlar.) [eskiden] savaşlarda giyilen arslan ve kaplan pöstekisi.b. bint-i lebun. (a. arka kaşağısı. (a.) ağaç kurdu. hıkka ve cezea denilen develerdir].b. dîvâniyye Hatt-ı dîvânî Menâsib-i dîvâniyye Dîvânü Lûgat-it-Türk dîvâr dîvâr-ger dîv-âsâ dîv-bâd dîv-beçe dîv-bend dîv-câme dîv-çe dîve dîvek dîver dîv-gîr dîvî dîv-lâh dîv-sâz diyanet diyânet-kâr diyânî diyar diyar.i. (a. dîk'in c. (f. muhasebat dîvânı.dîvân-ı muhasebat dîvân kâtibi dîvânî.i.b. din.

bir yere gönderme. (bkz.i.) dua eden. yaş odunun yanmasından çıkan yoğun duman. yuvarlak solucan. kırmızı renk elde edilen böcek. (f. Tann.) dua okuyuculuk. sığır şeridi. zû').) iç sıkıntısı. zool. (a.i. dua edenler. dostân) 1. yakalanmış. (bkz: dost-kâm). niyaz.s. (f.) dostlar.s. zool.) 1. (a.) l . zool. dua edicilik. sevişen kimse.) tutulmuş. kabul edilen dua. kelebek. (f. kırmızı kurt. (a.b. elde hiç bir numunesi bulunmayan. kibir. 2. krizalit.b. zool. sivri kuyruk. nikâhsız kan veya koca. (a. (bkz: zucret-ver).i.f. yürekten çıkan ah.s. (f. (f.b. (a. böcek.c. dîdân) kurt.) sıkıntılı. sevilen kimse. (bkz: dûd-i harîr).i.b. sıkıntı ve şaşkınlığa uğrama. (bkz: giriftar). (a. (f.s.s. ipekböceği.b. zool.) dost tutan.i.f. inilti.s. gurur. 2. tas. 3. zool. trişin. hakîkî sevgili. zool. arkadaş veya sevgililerle içilen şarap.f.b. keseli kurt. (bkz: zucret). büyük kadeh. (a. büyük kadeh. meramı dostun meramına uygun olan. fr. dostça. dost'un c. tenya. (a.systicerque. metres. zool.) duâcılık. (a. çok zaman köpek ve kurt böbreğinde bulunan bir solucan. 2. yürek darlığı. (bkz: dûde). domuz şeridi. büyüklük. zool. (a. birini çağırma. yürekten kopan ah.i.i.b. (f.f.). (f. zool.s. ed'iye) 1. zool.i. 2. lâmba isi.b.c.i. fr. .i.b. 3. (f. 2. uğramış. asırlardan beri terkedilmiş bir Türk müziği makamıdır. zool.c. duacı.i. zool. çok zaman koyunların karaciğerinde yaprak şeklinde bulunan bir kurt. zool. Allah'a yalvarma.dost dostân dost-âne dost-dâr dost-gâhî dostî dost-kâm dost-kân dost-kânî dû' dua' duâ-yı hayr duâ-yı müstecâb duâ-gû duâ-gûyî duâ-hân duâ-hânî duât ducret ducret-ver duçar dûçâr-ı hayret ü ıztırâb dûd dûd-i ciğer dûd-i çerağ dûd-i dil dûd-i dimağ dûd-i hadîs dûd-i ham dûd-i harîr dûd-i ibrişim dûd-i mükeyyes dûd-i müsellâh dûd-i müstakim dûd-i remel dûd-i sabbaga dûd-i şa'rî dûd-i şeridi dûd-i üstüvânî dûd-i vâhid dûd-ül-kebed dûd-ül-kilye dûd-ül-Medîne (f. dâî'nin c.) dua okuyan. bir toplantıda bulunanlara şarap ikram etme.f.) dost meramlı. davet edenler. hayırlı dua.) dostlukla.zf.) dostluk. chrysalide. dua okuyucu. sevgilisi olan. zool. kumda yaşayan ve balık avlamak için oltaya takılan kurt.) 1.s.) muz. iplik gibi ince uzun bir kurt.b. mîde ve bağırsaklarda olan uzun solucan.

(küp kızı) meç. dûd).b. kerîme. kerime. (f. ilenç. dünyâ olayları. iğne ile dikilmiş. 2. dûdiyye Dûdmân dûd-mân-ı Bektâşiyye dûd-mân-ı Osmânî dufayda dûg dugd duh dûh duhâ Salât-ı duhâ duhâ duhân Sûre--i duhân duhân-ı âteş duhân aşam duhân-furûş duhânî duhân-nûş duhne duht duht-i rez dûhte duht-ender duhter duhter-i âftâb Duhter-i Hindu duhter-i hum duhter-i rez duhter-i rüzgâr duhterân duhtere duhterî duhûl (f. 59 âyettir.i.i.s. havâi fişek. gam. bot. 3. tek tane. 4.) tütün içen. kabîle. aşçı. (a. bekârlık.) kız. duhter). (a. (f.) 1. yer. külhancı.) "is sıvayıcı" kara calici. 11 âyettir.) 1.i.i. 2. küçük solucan. 3. tütün.) 1. (f. 2) Yeniçeri ocağı.) ayran. (f. Kur'ân'ın 44 üncü sûresi. baca. Mekke'de nazil olmuştur.dûd dûd-i dil-i pür-âteş dûd-i âh dûd-âlûd dûde dûde dûd-efgen dûd-endûd dûd-gâh. (a.) kim. . (f. keder. (f.) kaba kuşluk vakti. (bkz. (bkz: duht.i.i. ocak. dûd-hâne). günlük ve ödağacı yakarak cin davet eden kısmı. darı. kız çocuklar.) zool. 2. üveyi kız. fr.i.b. (a. silsile. sağılmış.s.i.) 1.) 1.s. tasa. 3. (f. (f. fumant.) kurda.i. (f. mürekkep yapılan çıra isi. 2. iribaş. Sûre-i Kur'ân'ın 93 üncü sûresi. soysop.s. kabîle. dûd-mân).b.i. (güneşin kızı) meç. (a.b.i. tohum tanesi. bekârlık. 2.i. dumanlı. (f.) kızlar.i. duman.i. (f. şarap. iftiracı.) hanedan. (bkz: dûd-hâne. çıplak arazî. tömbeki içen kimse.) kızlık.s. sabah namazı. hasırotu.i. (f.) sihirbazların üzerlik. (bkz: arûs). (f.) 1. (f. (a. (bkz: dahve). (asma kızı) şarap. 2. beddua.b. soysop. 2.s. (f.i. fr. tüysüz.i. hasır otu. kız.) 1. 1) Bektaşi ocağı. ateşli gönlün dumanı.i. (f.b. dûd-geh dûd-hâne dûd-hâr dûdî. (f. duhter'in c. böcek.) dumanlı.cli. tütün. içine girme.s. böceğe ait. 4. kabîle. kelebek. ocak. (bkz: duht. (bkz: dûde. ateş dumanı.) tütün satan. tetard. ocak.) kurtçağız.i.b.) kızlık.i. (f. Mekke'de nazil olmuştur. onlarla ilgili. (f. 2. (Hintli kız) AbdülhakHâmit Tarhan'ın dön perdelik piyesi (1875).) içeri girme. (bkz: duh. (asma kızı) şarap. 2. duman. (f-b.b. (a. Osmanlı hanedanı.s.s. yapraksız ve meyvasız ağaç.) duman yeri.) gelin. (bkz.) kız. (a.) 1. hâher).) 1.i.) "duman yutan" tütün içen. otsuz. duhter). (f. duman). şarap. kadın esirlerinin bir nev'i. tar. çıplak baş ve yüz. (f.) soysop. hasır sazı.i.b.

Durûb-ı Emsâl-i Osmaniyye Şinâsî'nin 1863 te basılmış Türk atasözleri ve deyimlerini içine alan bir eseri. ilerisini görürlük. aşağılık. i. dûst (f.i.) hakirlik. (a.b.muzafferce giriş.) çok uzun.) 1.s.dıl'ın c.s. telefon. dûr-nüvîs (f. değnek. (a.) ilerisini düşünme. soysuz kimse.) döğmeler. dayanma omuzu) katlanma.b.) uzak.b.zf. (a. körelme.s. ilerisini.). alçaklar.b.b. dûr-bâş (f. dem'in c. düş (f. Dünyâ-yi dûn aşağılık dünyâ.) kötü. Baht-ı dûn alçak talih. i. dost).) uzak uzak. dün gece. (a-i.) ilerisini. altta. geleceği gören.s.i.) Mısır'ın Dussuk kasabasında doğan ve orada ölen Ibrâhîm Dussûki tarafından kurulan bir tarikat. aşağı.) ilerisini düşünen. (bkz.i. dürbün.s. uzak.) 1.) dûnlar. dumur (a.). dûr-şenîd (f.i. dûr-bîn (f.fı. rüya. duru (a.) uzağı yazan. (a. vurmalar. kovma.i. (bkz: dîr). düş ber düş omuz omuza.b. dûrû-dirâz (f. dûr-bîn 1) uzağı gören. dür ü dırâz uzun uzadıya. (bkz: ketf)dûş-i gayret (gayret. 2.) 1. alçak. darb'ın c.i. zillet. alçak kimseleri koruyan. dûrâ-dûr (f. dır'ın c.) uzak işitir. dürbün. evler. uzağı.i.) uzağı. dûr (a.i. durahşân (f. yasakçılar.i. dûr-bînî (f.(bkz. dirahşân). aşağıda.i.zf. duhûl-i muzafferâne duhûl ü huruç duhûliyye duhûr duhûr duhye dulû' dumû' dumûr . zelillik.i. onlann ilerlemesine yardım eden. dûr (f.) dûr-bâş! Diye bağıranlar.b. dûr-nümâ (f.b. dûr-endîşî (f.) defetme. 2. dûn-ân (dûn'un c. zayıflıktan hayvanın karnının içeri çökmesi. uzun uzadıya. telgraf. dussûkıyye (a.s.i. akıllılık. çarpmalar. akıllı. atasözleri.) kuşluk vakti kesilen kurban. tedbirli olma.i. durûb-i emsal darbımeseller.i.) uzağı gösteren. dûr-bâşân (f.i. "uzak ol!" mânâsına bir emir.b.) [eskiden] savaşta giyilen zırhlar.b.).) 1.) bir uzvun beslenememesinden dolayı kuruyup kalması.i) 1.) göz yaşlan. (bkz: adla'). dâr'ın c. düş be düş omuz omuza. uzaklaştırma (a.i.) bir yere girmek için verilen ücret. dûn-perver (f-b. 2 . içeri girip çıkma.) hastalıktan âza kuruma.s. geleceği görerek. uzun. asa. aşağılık kimseler.b. 2.) erişilmesi güç şey. 3. 2. dûn (a. dayanma.) uzaklık. dûr-dest (f.s. bölgeler.i. dûr-endîş (f.s. uzaktan zağa. dûr-bînâne (f. (a. 2.s. 3. durûb (a. aşağılık. tedbirli. dûrî (f. omuz. ileriyi. 2) i.

i. (f.s. Petit Oıırs. ing.b.) cehenneme mensup. kıç. an gibi şeylerin iğnesi.s.) üzüm ve hurma pekmezi.b. dûzâhiyân) cehennem. (bkz: ihtilâm olmak). kâfir. (f. (f. Küçükayı. Duphe. Little Bear. kızoğlan kız. (bkz: bekâret).s. diken.c. (bkz: dûzahmakarr.i. Büyükayı. (a. Yedigen.) y. fr. 2.) dikici. fr.i. şimal ayısı. Little Dipper. iki cihan (dünyâ ve âhiret).) iki dünyâ (= dünyâ ve âhiret).a.i. Ursus nıinoris (= Küçükayı). tavla zarlarının ikisinde de iki noktalı tarafın üste gelmesi. lât. iki dünyâ (dünyâ ve âhiret). ayıgiller.) karanlık. dûzah-nişîn).) l.) durağı cehennem olan. 2. (f.s. astr. (bkz. 3. (f. lât.düş azmak dûşâb dûşîn. (f. yalan.ool. tamu. sırma dikici. arkası. (f. . hîle. (bkz: decâc. el değmemiş. Grand Ours. ce-hennemî.) iki kat etme.s. dûzah'ın c.c. dûşîze'nin c. dücüc).i. (f. alplıa Ursus majoris. (f. dübr diicâ' dücâc rüya görürken kirlenmek.) mekânı cehennem olan. 2.i. zebânî.dubara. (a.b.) ed.b. Ursus majoris. bir şeyin gerisi. zebaniler.b.b. sırmalı. astr. dûşîze-gân) kız. çuval dikmeye mahsus iğne. dübbe].c. (a. dûşîne dûşize dûşize-gân dûşîze-gî düz Cüvâl-dûz Zer-dûz dûzah dûzahî dûzâhiyân dûzah-makarr dûzah-mekân dûzah-nişîn düzene dü dü-âlem dü-âteş dü-cihân dü-pâ dü-rû dü-âlem dü-âteş dü-bâlâ dü-bâr. semânın kuzey yarımküresinde bulunan meşhur yedili yıldız grubu olup kuyruğunda Kutup Yıldızı (de-mirkazık) bulunur.i. iki beyitten ibaret olan rubâînin başka bir adı.) sevgilinin iki dudağı.i. kâfir. iki yüzlü.) 1.s. dûzah-mekân).) azap melâikeleri. (bkz: dûzah-makarr. dicâc). ing. [müen.a.c. dolan. bir işin sonu. bakire).i.. (f. (f. semânın kuzey yarım küresinde bulunan meşhur yedili yıldız grubu. iki ayaklı. pekmez. dû-zah-nişîn).) iki. (a. (a. (bkz: dûzah-mekân. makat.i. sevgilinin iki dudağı. (f. [yedili kümenin en parlak yıldızıdır].i. I (i.b. dü-bâre dü-bârâ dübb dübb-i asgar dübb-i ekber dübb-i şimalî Dübbe dübbiyye dü-beyt dübür.a.i.s. oyun. (f.s. (f.i. (a. (f.) 1. Dübb-i ekber adlı yıldız kümesinin dörtgenindeki parlak iki yıldızdan biri. fr. düngece ile ilgili.) ayı.) kızlık. ing.) sivrisinek. Great Bear.b. (f. kızoğlan kız olma hâli. kâfir.b. çuvaldız. lat.i. (bkz: dâr-üs-saîr. (bkz: hirs).) kızoğlan kızlar.i. (bkz: zulmet). (f.a. dün geceki. katmerleme. astr. Big Dipper. (f. dişi ayı. nîrân).i.) iki kat.) oturduğu yer cehennem olan.

dücâce

dücâciyye dücce dücce-i lücce dücî dü-cîhân dücne dücüc dücünne dücür dücye dü-dîde dü-dil, dü-dile dü-dilî düfûf dügâh

dügâh-ı acem dügâh-hicâz dügâh-ı kadîm dügâh-pûselik

dü-gâne Salât-ı dü-gâne dühât dühenî dühn

(a.i.c. dücüc) 1. tavuk, (bkz: decâce, dicâce). 2. astr. kuğu burcu, semânın kuzey yarım küresinde Lyre burcunun yanında çok parlak bir kaç yıldızdan meydana gelen bir burç, lât. Cygnus; fr. Cygne. (a.i.) zool. tavukgiller. (a.s.) çok karanlık. denizin engin karanlığı. (a.i. dücye'nin c.) karanlıklar, (bkz: zulümât). (f.b.i.) iki cihan (dünyâ ile âhiret). (bkz. dü-kevn). (a.i.c. dücen, dücünât). karanlık, kapalı hava. (bkz. dücünne). (a.i. decâc, dicâc, dücâc'ın c.) tavuklar, tavuk, horoz ve piliç cinsleri. (a.i.c. dücünnât) 1. bulut, kat kat olma; karanlık. 2 . yağmur yağma. (a.i.) bot. böğrülce. (a.i.c. dücî) karanlık, (bkz: zulmet). (f.b.i.) iki göz. (f.b.s.) iki gönüllü, iki tarafta sevgisi olan; münafık. (f.b.i.) tereddüt, kararsızlık. (a.i. deffin c.) tefler. (f.b.i.) muz. Türk müziğinin en eski mürekkep makamlanndandır. Bu makam, sabâ terkibine şeteraban makamından veya nev--eserin yegâh perdesindeki şeddinden birkaç sesin ilâvesinden mürekkeptir. Durak perdesi, makama ismini vermiş olan- dügâhtır ki, sabânın durağı ve nev-eserin yegâhtaki şeddinin veya şetarabanın güçlüsüdür. Dügâh makamının güçlüsü, birinci derecede, sabânın güçlüsü olan çargâhtır, ikinci derecede bir güçlü tesbît etmek müşküldür. Donanıma -sabânın ki gibi- si için koma ve re için bakıyye bemolleri konur; sabânın la bakıyye bemolü ile şetarabanın si bakıyye bemolünden başka sol bakıyye diyezi nota içinde ilâve olunur. muz. en az, beş altı asırlık bir mürekkep makam olup, elde bir numunesi yoktur. muz. çok eski bir mürekkep makam olmakla beraber elde bir numunesi yoktur. muz. en az iki asırlık bir mürekkep makam olup elde bir numunesi mevcut değildir. (f.b.i.) muz. Türk müziğinin birkaç asırlık ehemmiyetsiz mürekkep makamlarından biridir. Bu makam, dügâh terkibine bir buselik beşlisi ilâvesinden mürekkeptir; bu beşli ile dügâh perdesinde kalır. Güçlü, sabâ ve dügâhda olduğu gibi çârgâh'tır. Makam, dügâh gibi donanır ve değiştirilir; aynca da pûselik beşlisinin yedeni olan sol diyez konulur. (f.b.s.) 1. çift, ikiz, iki tane. 2. rekât namaz. iki rekât namaz. (a.s. dâhî'nin c.) dehâ sahibi, son derece zekî, anlayışlı ve uyanık olanlar. (a.s.) kim. kaypak, fr. onc-tueux. [aslı "dühnî" dir]. (a.i.c. dihân, edhân) sürünecek yağ.

dühnî, dühniyye dühür duhûl Âvâz-ı duhûl duhûl -bâ dühül-derîde dü-kevn dükkân dükkân-çe dükkânçe-i sahhâf dülbend dülbend-dâr düldül dülûk dülûk-i şems düm düm-i gürg dümbâl, dümbâle düm-bürîde düm-çe düm-dâr dııınel, dümmel düm-gâh, düm-geh dü-mûy dünb, dünbe dünbâl, dünbâle dünbâle-dâr Necm-i dünbâle-dâr dünbâle-rev dünbek dünbüre, dünbûre dü-nîm, dü-nîme dünyâ dünyâ-yi dûn dünyâ-dâr dünyalık dünyâ-perest dünyevî, dünyeviyye Alâka-i dünyeviyye dü-pâ Har-ı dü-pâ dür dürc, dürce dürc-i dür dürc-i teng dürc-i zer

(a.s.) sürünecek yağ ile ilgili. (a.i. dehr'in c.) 1. dünyâlar. 2. zamanlar; devirler. (f.i.) davul. davul sesi. (f.b.i.) 1. davulcu. 2. doğancıların kuş kaldırmada kullandıkları küçük davul. (f.b.s.) "davuluyırtılmış" alnının damarı çatlamış, rezil, rüsvâ. iki âlem (dünyâ ile âhiret). (bkz. dü-cihân). (a.i.c. dekâkîn) içinde öteberi satılan oda, yer. [Farsça'sı "dukan" dır]. (a.i.) küçük dükkân,dükkâncık, kitapçı dükkâncığı, küçük kitapçı dükkânı. (f.i.) tülbend. (f.b.i.) [eskiden] saraylarda sarıklarla ve ince bezlerle uğraşan kimse, içoğlanı, bunların başı, tülbent ağası. (a.i.) Hz. Muhammed'in Hz.Ali'ye verdiği kır katır. 2 . kirpi. (a.i.) Güneş batması, (bkz: gurûb). Güneşin batması. (f.i.) kuyruk, (bkz: dünbâl, dünbâle). (kurt kuyruğu) sabahın erken saati, alaca karanlık. (f.i.) kuyruk, (bkz: düm, dünbâl, dünbâle). (f.b.s.) kuyruğu kesik. (f.b.i.) kuyrukçuk, kısa kuyruk. (f.b.i.) aşk. kuyruk tutan, ordunun arkasındaki kuvvet, artçı. (a.i.) büyük kan çıbanı. (f.b.i.) kuyruk yeri. saçına sakalına kır düşmüş [adam]. (f.i.) kuyruk, (bkz: dünbâle). (f.i.) kuyruk, (bkz: düm, dümbâl, dümbâle, dünb, dünbe). (f.b.i.) kuyruklu. kuyruklu yıldız. (f.b.s.) kuyruktan, arkadan giden, arkası sıra giden, uyan. (f.i.) 1. bekçi davulu. 2. dümbelek. tambura denilen çalgı. (f.s.) iki parça, ikiye aynlmış, bölünmüş. (a.i.) 1. içinde yaşadığımız âlem, yer yuvarlağı. alçak, sefil dünyâ. 2. küre. 3. elgün, herkes. (a.f.b.s.) dünyâ işleriyle uğraşarak mal mülk sahibi olan. (a.t.b.i.) para, mal ve zenginlik. (a.f.b.s.) dünyâya tapan, tamahlı, hırslı kimse. (a. s.) dünyâya mensup, dünyâya ait, dünyâ ile ilgili. dünyâ işleriyle olan ilgi. , (f.b.s.) iki ayaklı. (iki ayaklı eşek) eşek gibi insan. (a.i.). (bkz. dürr). (a.i.) kutu, kutu-cuk; hokka. 2. sandık, cevahir kutusu. 3. hokka gibi olan ağız. inci kutusu. sevgili'nin ağzından kinaye. altın kutusu.

dürd, dürde dür-dâne dürdâriyye dürd-âşânı dürd-hâr, dürd-hor dürdî dürdîriyye-i halvetiyye dürd-keş dürece dürer dürer-bâr dürger Dürr dürr-i Aden dürr-i girân-mâye dürr-i güftâr dürr-i hoş-âb dürr-i istifa dürr-i meknûn dürr-i nâb dürr-i nâzım dürr-i nâ süfte dürr-i nefîd dürr-i sadef-nişîn dürr-i semîn dürr-i sirâb dürr-i şah-vâr, -şeh-vâr dürr-i yegâne dürr-i yek-dâne dürr-i yekta dürr-i yetîm dürrâa dürrâc, dürrâce dürrât dürr-çîn dürre dürr-efşân dürrî, dürriyye Kevkeb-i dürrî dü-rû duru dürûd

(f.i.) tortu, çöküntü. (f.b.i.) 1. inci tanesi. 2. sevgili, kıymetli. 3. kadın adı. (a.i.) bot. karaağaçgiller, fr. ulmacees. ((f.b.s.) şarabın tortusunu içen, kalender, (bkz: dürd-keş). (f.b.s.) şarap içen, şarabı son damlasına kadar içen. (bkz. dürd-âşâm, dürd-keş). (f.i.) tortu, çöküntü, (bkz: dürd,dürde, rüsûb). Hanefiyye-i Halvetiyye şubelerinden birinin adı. [kurucusu Şeyh Şehâbeddin Ahmed-üd-Dürdirî'dir. 1127 (1715) de Mısır'da doğmuştur]. (f.b.s.) şarabın tortusunu içen. (bkz: dürd-âşâm). (a.i.) merdiven, (bkz: süllem). (a.i. dürre'nin c.) büyük inci taneleri. (f.b.s.) inci yağdıran, inci gibi söz söyleyen. (f.i.) dülger, bir binanın tahta olan kısımlarını yapan usta. (bkz. dürûger, neccâr). (a.i.) inci. Aden incisi. kıymetli iri inci. söz incisi. iyi inci. seçilmiş inci, seçkinlik incisi (Hz. Muhammed). muhafazalı parlak inci. parlak, beyaz inci. dizilmiş inci. delinmemiş inci; mec. kızoğlan kız. dizi inci, inci dizisi. sedefinden çıkmamış inci kıymetli inci. iri inci. (pâdişâha lâyık) iri inci. eşi bulunmayan, tek inci. iri taneli inci. eşsiz inci. sedefinde tek olarak çıkan iri, büyük inci. mec. Hz. Muhammed, [Farsçası "dür" dür]. (a.i.) üste giyilen önü açık bir elbise; ferace. (a.i.) zool.eti gevrek, keklik cinsinden bir kuş, çil kuşu,turaç kuşu. (a.i. dürre'nin c.) büyük inci taneleri, (bkz; dürer). (a.f.b.s.) inci toplayan. (a.i.c. dürer, dürrât) büyük inci tanesi. (a.f.b.s.) inci serpen; inci gibi söz söyleyen ağız. (a.s.) inci gibi parlayan, parlak, panltılı. [çok zaman "yıldız" hakkında kullanılır]. parlak yıldız. (f.b.s.) iki yüzlü. (a.i. dır'ın c.) zırh gömlekler. (f.i.) 1. dua, medih; selâm. 2. ekin biçme. 3. yontulmuş ağaç, kereste.

dürûg dürûg-ı bî-fürûg dürûg-ı maslahat-âmîz dürûger dürûgerî dürûgî dürûg-zen dürûg-zenî dürûs dürûs-i nâfia dürüst dürüst-hân dürûz dü-rûz, dü-rûze dürüst-ayâr dürüstî dürüşt dürüştî Dürzî Dü-se düstûr düstûr-i mükerrem düstûr-ül-amel düstûr-ül-edviye düstûrî Düstûr-nâme-i Enverî düşüm düşür düsûr-ün-nefs düsür dü-şâh, dü-şâhî dü-şakk düşenbih düşeş düşîn, düşîne düşman, düşmen düşmenân düşnâm düşvâr Emr-i düşvâr düşvâr-ger düşvârî düşvâr-pesend dü-tâ

(f.i.) yalan, gerçek olmayan söz. (bkz. kizb). adî yalan. iş bitiren yalan. (f.i.). (bkz ; dürger). (f.i.) marangozluk, (bkz: sifânet). (f.s.) yalanla ilgili. (f.b.s.) yalancı. (f.b.i.) yalancılık, (a.i. ders'in c.) dersler, (bkz ders). faydalı dersler. (f.b.s.) doğru, düzgün; sağlam, bütün, tam (f.b.s.) okuyuşu doğru doğru ve dürüst olan. (a.h.i. dürzî'nin c.) dürzîler. iki günlük, kısa [zaman]. mükemmel doğruluk. doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (f.s.) kaba, sert, katı, kalın. (f.i.) kabalık, sertlik, katılık, kalınlık. (a.h.i.) Lübnanlı. (f.s.) tavla oyununda zarların ikisinin de üçlü gelmesi. (a.i.c. desâtîr) 1. kanun, kaide, kural. 2. vezir; müşîr. 3. büyük defter. 4. esaslı kaide. S. devlet kanunlarını içine alan kitap. (kanun, nizam üzere hareket eden) vezir; sadrâzamlarla vezirlere tazim makamında verilen unvan. gereği gibi uygulanacak olan kanun. kodeks, fr. codex. (a.s.) düstûra ait, düstur ile ilgili, kurala uygun olan. Enverî'nin XV inci yüzyılda Osmanlı tarih kaynaklan arasında bulunan bir eseri. (a.i. desem'in c.) yağlar. (a.i.) mahvolma, eseri kalmama. her şeyi çabuk unutma hâli. (a.i. disâr'ın c.) 1. üste giyilen kaftanlar, elbiseler. 2. yatak çarşafları. (f.b.i.) 1. çatal ağaç; tomruk. 2. suçlunun boynuna takılan çatal ağaç. (f.a.b.i.) ikiye ayrılma, ikiye bölünüş. (f.i.) pazartesi günü. (f.i.) zar oyununda en büyük sayı olan iki "6" nın yanyana gelmesi; meç. rastgelme, iyi tesadüf, beklenmedik kazanç. (f.zf.) dün gece. (f.s.) düşman, yağı. (bkz: adû, adüvv, hasm). düşmanlar, yağılar. (f.b.i.) sövme, sövüp sayma, (bkz: şetm). (f.s.) güç, zor. güç iş. (f.b.i.) dağ, dağlık. (f.i.) güçlük, zorluk, (bkz: bkz. suûbet) (bkz: müşkül-pesend). (f.b.s.) 1. iki kat, bükülmüş, eğrilmiş, kamburu çıkmış.

Kad-i dû-tâ

düvâl düvâzdeh düvâzdehüm düvâzdeh-imâm düvel düvel-i muazzama düvel-i mü'telife düvel-i müttefika

düvel-i sâire düveli, düveliyye Münâsebât-ı düveliyye dü-vîst dü-vüm, dü-vümîn düyek

duyûn düyûn-ı umûmiyye

düyûn-ı dâime düyûn-ı muhkeme düyûn-ı mütemevvice Düyûn-ı Umûmiyye düyûnât düyûnât-ı atîka düzd j düzdân düzd-âne düzdî düzdîde Dürr-i düzdîde dü-zebân

iki büklüm olmuş boy. 2. ed. bir târih mısraının sene adedinin iki katı olması ki asıl târih bu sayının ikiye bölünmesiyle elde edilir. (f.i.) kayış; tasma. (f.b.s.) on iki. (f.b.s.) on ikinci on ikide bir on iki imam. (bkz: eim-me-i isnâ aşer). (a.i. devlet'in c.) devletler. büyük devletler. [İngiltere, Fransa, Almanya, AvusturyaMacaristan, Rusya, italya]. uyuşmuş, anlaşmış devletler. [birinci umûmî harpte"ingiltere, Fransa, Rusya, italya" idi]. ittifak etmiş, birleşmiş devletler, birleşik devletler, [birince umûmî harpte "Osmanlı imparatorluğu, Almanya, AvusturyaMacaristan" idi]. düvel-i muazzama'nın dışında kalan devletler. (a.s.) devletlerle ilgili. devlet münâsebetleri. (f.b.s.) iki yüz. ikinci, (bkz: sânî). (f.b.i.) muz. Türk müziğinin küçük usullerindendir ve eski zamanlardan beri pek rağbetle kullanılan bir ölçüdür. Sekiz zamanlı ve beş darblıdır. Bu güzel usûl, ilâhi formunda en ziyâde kullanılan ölçü olup, âyîn'i şeriflerin muayyen kısımlarında, tevşîh, peşrev, kâr, beste, oyun havası ve bilhassa şarkı formlarında da istimal edilir, 8/4 ağır dü yek mertebesi de sık kullanılır. Düyek, iki adet sof-yandan mürekkeptir. (a. i- deyn'in c.) borçlar. (umûmî borçlar) Osmanlı imparatorluğunun XX. asrın ikinci yansından sonra yabancı devletlerden aldığı borçlara karşı gösterdiği gelirleri toplamaya mahsus yabancı me'murların idaresi altında ve istanbul'da bulunan müessese. eko. belirli vâdelerde yalnız faizleri ödenen uzun yıllar vadeli devlet borçlan. eko. l ) tediye edilmeyen borçlar; 2) vâdesinde ödenmeyen para ve krediler; 3) tediye zamanı malûm olmayan alacaklar; devam eden borçlar. eko. 1) düyunu umûmiyyenin bir kısmı; 2) tahkim edilmediği için her gün azalır veya çoğalır durumda olan borçlar. eko. devlet borçları. (a.i. deyn'in c. olan dü-yûn'un c.) borçlar. eski borçlar. (f-s- düzd'ün c.) hırsızlar. hırsız gibi, hırsızca, (f.s.c. düzdân) hırsız, uğru. (bkz. sürrak). (f.zf.)hırsıza yakışır yolda. (f.i.) hırsızlık. (f.s.) çalınmış [şey]. çalınmış inci. (f.b.s.) iki dilli.

E
e -e eâcîb eâcib-i dehr Eâcim eâdî Dest-i eâdî eâlî eamm Eârîb eârîz (ha.) elif harfinin üstün ve ince okunan şekli. (a.e.) Arapça kelimeleri müennes yapmaya yarar hafız = hafıza; sâlih = sâliha; âdil = âdile., gibi. (a.s. u'cûbe'nin c.) 1. taaccüp olunacak, şaşılacak şeyler. 2. vücuttaki garip, anormal yaradılışlar. dünyânın çok şaşılacak şeyleri. (a.i. A'cem'in ve Acem'in c. olan "A'câm"ın c.) Arap olmayanlar, iranlılar, Acemler, (bkz: A'câm). (a.s. adüvv'ün c. olan a'dâ'nın c.) düşmanlar, hasımlar, yağılar. düşmanların eli. (a..s. a'la'nın c.) pek yüksek olanlar, şeref sahibi olan büyük kimseler. (a.s.) en umûmî, pek şümullü. (a.i. A'râbî'nin c.) çölde yaşayan Araplar. (a.i. arûz'un c.) 1. şiirin vezinlerinden bahseden ilimler. 2. nazımda beytin birinci mısraının son kısımları. [Arap aruzuna mahsus ıstılahtır], (bkz: aruz). (a.i. i'sâr'ın c.) şiddetli rüzgârlar, kasırgalar. (a.s. a'zam'ın c.) pek büyük olanlar, büyük adamlar, [eşyada kullanılmaz]. millet büyükleri. devlet adamlarının en büyükleri. edebiyatçıların en büyükleri. (a.s.) en azîz, pek muhterem, çok sayın. dostların en azîzi. Allah azîz etsin! (a.cü) "azîz etsin!" mânâsında biriyi dilek. (a.i.c. âba) baba, ata. (bkz: ebî, ebû, peder). şefkatli baba. (a.i. müfretsiz "tekilsiz" c.) 1. dağ kırlangıcı. 2. "keçisağan" denilen bir kuş.3. sürüler, bölükler. [Kur'ân'ı Kerîm'in 105 inci "Fil" sûresinde sözü edilen "kuş sürüsü" vesilesiyle edebiyatımızda çok geçer]. (a.s. ba'd'den) daha (en, pek, çok) uzak. ihtimâllerin pek uzağı. (a.i. bu'd'un c.) uzaklıklar, uzunluklar. sonsuz uzaklıklar. (üç uzaklık) 1. en. 2. boy. 3. yükseklik (veya =derinlik). (a.s.) müteferrik, dağınık. (bkz: eben-an-cedd, eben-an-ceddin). (a.i.c. âba) 1. kamışlık [yer]. 2. kamış. (a.s. eb'ad'ın c.) 1. en uzak [yerler]. 2. yakın olmayan [hısım ve akraba], [müfredi başka mânâda kullanılır]. (a.i. iblîs'in c.) iblisler, şeytanlar.

eâsîr eâzım eâzım-ı millet eâzım-ı rical eâzım-ı üdebâ eazz eazz-i ehibbâ eazz-Allah eazze eb eb-i müşfik ebabil

eb'ad eb'ad-i ihtimâlât eb'âd eb'âd-i bî-nihâye eb'âd-i selâse ebâdîd ebâ-en-cedd ebâet ebâid ebâlîs, ebâlise

ebânet ebârik ebârîk

(o.i.) ibnelik. (a.s.) 1. kumlu, balçıklı [yer]. 2. (ebrak'ın c.) alaca atlar. (a.i. ibrîk'ın c.) ibrikler, su kapları [müfredi çok, cem'i az kullanılır]. ebâtıl (a.i. ibtal'in c.) böğürler, yanlar, yan taraflar. ebâtîh (a.i. ebtah'ın c.) kumlu dereler ve ırmaklar, (bkz: bathâ'). ebâtîl (a.s. ubtûle'nin c.) boş, faydasız, esassız olan şeyler, sözler, boş inanışlar, [müfredi kullanılmaz]. ebâzîr (a.i. bezr'in c. olan ebzâr'ın c.) yemeklere konulan kurumuş kekikler, baharlar. ebb (a.i.c. âbâb) 1. mer'a, otlak. 2. taze veya kuru ot. ebbâl (a.i.) deve çobanı, (bkz: ibil). ebbâle (a.i.) 1. bir yük odun. 2. bir kısım halk, cemâat. ebbâr (a.i.) iğne yapan ve satan, iğneci. ebbâz (a.i.) 1. ürkme, kaçma. 2. sıçrayıp atlayan karaca, (bkz: remîde). ebbed-Allah (a.cü.) "Allah, ebedî, dâim eylesin!" mânâsına bir iyi dilek. ebbed-Allahü mecdühu Allah onun mecd ve şerefini daimî kılsın. ebced (a.i.) eski sâmî alfabe sırasına göre tertiplenmiş, Arapça'ya mahsus sesleri gösteren harfler ilâve edilmiş ve bu sıraya göre harflere, birden ona sıra ile, ondan yüze onar onar, yüzden bine yüzer yüzer olmak üzere birer sayı değeri verilmiş olan Arap harflerinin diziliş sırası ve bütünü. Bu herfler sekiz grupa ayrıldıktan sonra, aralarına vokaller konularak mânâsı olmayan, fakat Arap harflerine mevzu teşkil eden şu sekiz kelime meydana getirilmiştir. ebced-hân (a.f.b.s.) ebced okuyan, mektebe yeni başlayan, acemi, [daha çok "tıfl-ı ebced-hân (ebced okuyan çocuk) çok acemi, daha başlangıçta" terkibinde geçer]. ebcel (a.s.) iri yapılı adam. ebcer (a.s.) büyük ve çıkık karınlı [adam]. ebda (a.s. bed'den.) en bedi', en acîp, en göze çarpan, en harikulade, tansuk. ebdâl (a.i. ve s.) 1. dünyâ ile ilgisini kesip, Tann'ya bağlanmış olan derviş, [evliyadan 70 kişilik bir cemâat veya zümreye verilmiş bir addır. Efganistan'da bir Türk topluluğunun, Anadolu'da göçebe bir halkın adıdır. Aşın Alevî olup kendilerine "Seyyid Gazî Yetimleri", büyüklerine de "dede" derlerdi]. 2. aptal, şaşkın, alık, ahmak, budala [kelime, müfred gibi kullanılır; aslında "bedii" in cemidir]. ebdâlî (a.i.) 1. Allaha bağlanmış olma, dervişlik. 2. aptallık, şaşkınlık, alıklık, ahmaklık, budalalık. ebdân (f.i.) 1. kavim, kabîle. 2. s. lâyık, (bkz: çespân, şâyeste). ebdân (a.i.beden'in c.) cisimler, vücutlar, gövdeler, tenler. İlm-ül-ebdân 1) hek. beden bilgisi, fr. anatomie; 2) jimnastik. ebece (a.s.) patlak gözlü [adam]. ebed (a.i.) sonu olmayan gelecek zaman. ebedâ, ebeden (a.zf.) asla, hiçbir zaman, katiyen. ebed-âbâd, ebed-el-âbâd (a.f.b.zf.) 1. hiçbir zaman, asla. 2. sonsuz dünyâ. ebed-Allah (a.e.) Allah dâim eylesin!

ebed-el-ebed ebed-gâh ebed-hâne ebedî, ebediyye ebedi-yy-üd-devâm ebediyyen ebediyyet ebed-kıyâm ebed-müddet eben an cedd eberr l ebes ebeveyn Hukuk-i ebeveyn ebgaz ebhal Şahs-ı ebhal ebhâr ebhâr-i vâsia ebhar ebhâs ebhâs-ı arnika ebhâs-ı cedide ebhâs-ı müşkile ebhem ebher Ebheriyye

ebhire ebhur ebî ebir ebkâr ebkâr-ı efkâr ebkâr-ı maânî ebkâr-ı nüket ebkem Zulmet-i ebkem ebkemî ebkemiyyet ebkemiyyet-i mutlaka eblag eblak

(a.b.zf.). (bkz. ebed--âbâd, ebed-el-âbâd). (a.f.b.i.) mezar. (a.f.b.s.) mezar. (a.s.) ebed'e mensup, zevalsiz, sonu olmayan, (bkz. sermedî). sonsuz olarak devam edecek olan. (a.zf.) ebedî olarak; hiç bir daha, hiç bir vakit, hiç bir zaman, (bkz. ile-1-ebed). (a.i) ebedîlik, sonsuzluk, dâimîlik, sonu olmayan zaman, (bkz. cavidânî). (a.b.s.) sonsuz, süresiz. (a.b.s.) sonsuz, süresiz. (a.zf.) babadan, büyük babadan, 'dededen, kuşaktan kuşağa. (a.s.) hayırlı, şerefli ve faziletli [olan]. (a.i) çok süt içmekten mîde ve karında hâsıl olan yel ve şiş. ana baba (bkz: vâli-deyn). ana baba hakları. (a.s.) pek çok buğzedilen, hiç sevilmeyen. (a.s. buhl'den) daha (en, pek) hasîs. pek cimri kişi. (a.i. bahr'ın c.) denizler, (bkz: bihâr, buhur, ebhur). geniş denizler. (a.s.) ağzı, nefesi fena kokan [adam]. (a.i. bahs'ın c.), (bkz. bahis, bahs). derin bahisler. yeni bahisler. zor bahisler. (a.s.) söz söylemeye muktedir olmayan adam. (a.s.) 1. daha (en, pek) parlak. 2. 1. anat. kalpten vücûda kan dağıtan büyük ana- damar, atardamar. (a.i.) Ebû Reşit Kutb-üd--dîn Ebû Bekir Bin Ahmet Bin Muhammed-ül--Ebherî tarafından kurulan tarikatın adı. [ölümü 573 (1177)]. (a.i. buhâr'ın c.) buğular, dumanlar. (a.i. bahr'ın c.) denizler, (bkz: bihâr, buhur, ebhâr). (a.i.) baba. (bkz: eb, peder, ebû). (f.i.). (bkz. ebr). (a.i. bikr'in c.) 1. kızoğlan kızlar. 2. birinci defa söylenmiş mazmunlar, evvelce söylenmemiş olan fikirler. evvelce düşünülmemiş olan mânâlar. daha önce hiç kimse tarafından kullanılmamış olan nükteler. (a.s. bükm'den c. bükm) söz söylemeye muktedir olmayan (hayvan gibi dilsiz, ağızsız), [adam, nesne]. dilsiz, karanlık, (bkz: ahras). (a.f.i.) dilsizlik, (bkz: ebke-miyyet). (a.i.) dilsizlik, (bkz: ebkemî, hares). mutlak, tam dilsizlik. (a.s. beliğ'den) daha (en, pek) beliğ, en fasih ve olgunluk derecesine çok yakın olan. (a.s. balık'dan) 1. alaca, bulaca. 2. rengârenk. 3. alabacak [at].

(a.f.b.s.) alaca ata binmiş [kişi], meç. savaşçı yiğit. (a.s.) 1. açık kaşlı. 2. meç. vu-zuhlu, nurlu, parlak. (a.s.) pek kalın kafalı, kaba zihinli, ahmak, (bkz: ebleh). (a.s. belâhet'den) pek akılsız, ahmak, bön, alık. (a.f.zf.) akılsızcasına, ah-makçasına. (a.f.b.s.) aptal aldatan, avlayan. (a.f.zf.) aptal aldatırcasma. (a.f.i.) bönlük, ahmaklık, saflık, (bkz: eblehiyyet). (a.i.) bönlük, ahmaklık, saflık, (bkz: eblehi). (f.s.) alacalı [renk], (bkz: eblak). (bkz: eblek-i eyyam). meç. gece ve gündüz dolayısı yla Dünyâ ve zaman. (bkz: eblek-i eyyam). (a.s.) kalın dudaklı [adam]. (a.i.) bot. sıcak memleketlerde yetişir, bakla gibi boğumlu ve bir ucundan diğer ucuna kadar birden ayrılabilen bir ot. eblûç (f-s.) ezilmiş toz şekeri; nebat şekeri. eblûk (f.s.) 1. münafık, iki yüzlü [adam]. 2. şarlatan. ebnâ' (a.i. ibn'in c.) oğullar. ebnâ-üd-dehâlîz anası babası belli olmayıp şuraya buraya bırakılan çocuklar. ebnâ-yi Âdem Adem oğulları. ebnâ-yi beşer insan oğulları , insanlar. (bkz: benî beşer). ebnâ-yi cins aynı cinsten olanlar. ebnâ-yi dehr zamane adamları. ebnâ-yi hilkat insanlar. ebnâ-yi sebil yolcular. ebnâ-yi sipâhiyân aşk. sipahi askerleri. ebnâ-yi vatan vatan evlâtları. ebnâ-yi zaman (zamane) içinde bulunulan çağın insanları. ebniye (a.i.binâ'nın c.) binalar, yapılar. ebniye-i âliye yüksek binalar, (bkz: ebniye-i mürtefıa). ebniye-i atîka eski binalar. ebniye-i hâssa pâdişâh binaları. ebniye-i mîriyye beylik binalar. ebniye-i mürtefia yüksek binalar, yüksek yapılar. ebniye-i seniyye pâdişâh binaları. ebr (f.i.) bulut, (bkz: ebir, gamam, sehâb). ebr-i bahar bahar bulutu. ebr- baran yağmur bulutu. ebr- ihsan ihsan, lütuf bulutu. ebr- kühen sünger. ebr- mürde sünger. ebr- nisan nisan bulutu. ebr- rahmet rahmet bulutu. ebr- seher sabah bulutu. ebrâc (a.i. burc'un c.) kaleler, kale burçları, (bkz. burç, burûc). ebrak (a.s.) 1. kumlu, taşlı, balçıklı [yer]. 2. iki renkli, lekeli şey. 3. alacalı [at]. 4. fazla parıltılı. ebr-âlûd (f.b.s.) bulutlu, (bkz: sehâb-âlûd). eblak-süvâr eblec ebled ebleh ebleh-âne ebleh-firîb ebleh-firîbâne eblehi eblehiyyet eblek eblek-i cihântâz eblek-i eyyam eblek-i şerh eblem ebleme

ebrâr Şeş-ebrâr ebrâr-ı ümmet ebras ebrec ebred Kelâm-ı ebred Ebrehe ebrencen ebrencen-i dest ebreş ebrî ebrikühen ebrimürde ebrîşüm ebr-kâr

ebru ebrû-yi dilfirîb

ebrû-yi sanem ebrû-yi zâl-i zer ebrû-ferâh ebrû-ferâhî ebrûmîg ebruvân ebr-veş ebsâr ebtah ebtal ebtâl ebter Ester-i ebter Şahs-ı ebter Emr-i ebter ebtine ebû Ebû-Bekr

(a.s. berr'in c.) hayır sahipleri, iyiler; dindarlar, özü sözü doğru olanlar. (altı hayır sahibi) Hz. Ebû Bekir; Hz. Ömer; Hz. Osman; Hz. Alî; Hz. Hasan; Hz. Hüseyin. ümmetin hayırlı insanları. (a.s.) baras (miskin illeti) hastalığına tutulan, yânî vücudunda yer yer beyaz lekeler bulunan adam, ebraş, sam lekesi. (a.s.) gözünün akı çok, fakat güzel gözlü [kimse]. (a.s.) 1. daha (en, pek) soğuk. pek soğuk kaçan söz. 2. i. dolu yağdıran fırtına bulutu. (f.s.) 1. eshâb-ı fîl'in sergerdesi olan şahsın adı, 2. (a.i.) "ebabil" denilen kuş, dağ kırlangıcı. (f.i.) bilezik, (bkz: sivâr). el bileziği, (bkz: halhal). (a.s.) 1. beyaz ve kırmızıdan meydana gelen alaca renk. 2. alaca benekli [at], abraş. (f.i.) zool. sünger. (f.i.) zool. sünger. (f.b.i.). (bkz: ebrikühen). (f.i.) ibrişim, bükülmüş ipek. (f.b.s.) şaşkın, sersem, ne yapacağını bilmeyen (adam), [ebr'in (bulut'un) yerinde durmamasından kinaye olarak bu mânâyı aldığı sanılıyor]. (f.i.c. ebrû-vân) 1. kaş. (bkz: hâcib). cazip, güzel kaş. 2. g. s. [eskiden] kâğıt üzerine yapılan hafif hâre. 3. g. s. kitap ciltlerinin iç kapaklarında, tezhiplerin dış kısımlarında ve buna benzer sanat eserlerinde yardımcı bir süsleme unsuru olarak kullanılan, hareli, motifli boyama usulü, [bu usulde boyanan boyaların belli başlıları bedahşi bengal ve Lahor boyalan idi]. bot. kan kurutan otu. meç. yeni ay, hilâl. (f.b.s.) güler yüzlü [kimse], (bkz. besîm, beşuş). (f.b.i.) güler yüzlülük, şen olmak, (bkz: besâmet, beşâşet). (f.i.) kara bulut, kasırga bulutu. (f.i. ebrû'nun c.) kaşlar. (f.b.s.) bulut gibi. (a.i. basar'ın c.) gözler, görme hassaları, (bkz. basar). (a.i.c. ebâtîh) kumlu dere ve ırmak. (a.s.c. ebâtıl) en boş, beyhude. (a.s. battâl'ın c.) yiğitler, doğuşken erler. (a.s.) 1. kuyruğu kesik [hayvan]. kuyruksuz katır. 2. zürriyetsiz ve hayırsız [adam]. evlâtsız adam. 3. faydasız şey. faydasız, neticesiz iş. (a.i. bâtın'ın c.) çukur, kuytu yer. (a.i.) baba, ata. (bkz: eb, ebî, peder). ' (Bekir'in babası) (a.h.i.) ilk halîfe Hz. Ebûbekir. ["Sıddîk" lakabıyle anılır].

Ebû-cehl Ebû Fırâs-il Hamdânî

Ebû-hamîd, ebû-hûmid Ebû Hafs Ebû-Hanife

ebuk ebû kalemûn Ebû-Ieheb

Ebû-Muse-1-Eş'arî Ebû-Nüvâs Ebû-Süfyân

Ebû-Tâlib Ebû-Türâb Ebû-Yahyâ ebü-l-aceb Ebü-l-Alâ' ebü-l-beşer Ebü-1-enbiyâ' ebü'1-feth Ebü-1-heves Ebü-1-hevl ebü-l-iber ebü-n-nevm ebürrebî' ebü-z-zeheb ebvâb ebvâb-ı irtikâb ebvâb-ı müzehheb ebvâb-ı rahmet ebyân

(a.h.i.) asıl adı Ömer olup Hz. Muhammed'e düşmanlığıyla meşhurdur. Bedir Gazası" nda öldürülmüştür. (a. h.i.) meşhur ilim ve sanat hâmîsi ve Hims meliki Seyf-üdDevle'nin amcazadesi olup, Arap şâir ve ediplerinin en büyüklerinden biridir. [d. ö. 932 - 968]. (a.i.) zool. ayı. (bkz: dübb, hirs). Halîfe Hz. Ömer'in lâkabı. (a.h.i.) Hanefî mezhebinin kurucusu olup asıl adı "Nu'man Ibnü Sabit" dir. [İslâm Ânsiklopedisi'nde "....Fars, Türk yahut başka bir kavme intisabı açık değilse de, Arap olmadığı, fakat Araplar arasında doğup büyüdüğü muhakkaktır." denilmektedir. (a.s.) kaçmış, kaçan [köle], (bkz: âbık). " bukalemun. (a.h.i.) "alev babası" Hz. Peygamberin amcası ve Abd-ülMuttalib'in oğludur, islâm dînini kabul etmemiş ve halkı da bu dîni kabulden uzaklaştırmayı kendisine iş edinmişti. [Kur'ân-ı Kerîm'de "Tebbet yedâ ebî lehebin..." diye başlayan 111 inci "Leheb" sûresi, bununla karısı Ümmü Cümeyle hakkındadır], (a. h.i.) sahâbe'den olup Muâviye ile Hz. Ali arasındaki hilâfet (halifelik) ihtilâfında, Imâm-ı Alî'nin hakemi. (a.h.i.) meşhur Arap şâirlerinden bir zat. (a.h.i.) Kureyş'in bir kolu olan Benî Ümeyye'nin reisi, Muâviye'nin babasıdır. Hz. Muhammed'in düşmanı iken sonradan müslüman olmuştur.[597-653]. 1. Hz. Alî'nin babasının adı. 2. dilenci. (a.b.i) "toprak babası" Peygamberimizin damadı olan Hz. Alî'nin lâkaplarından biri. Azrail. 1. sihirbaz, hokkabaz. 2. talih, baht, şans. (a.h.i.) körlüğüne rağmen hafızasının fevkalâdeliği ile tanınmış büyük Arap şâirlerinden biri ki kasîdeleriyle meşhurdur [973-1057]. (a.b.i.) "insanların babası" Hz. Âdem. Hz. ibrahim. (a.b.i.) "fâtihler babası" II. Mehmed'in lâkabı. (a.b.i.). (bkz. bü-1--heves). (a.b.i.) "korku babası" Mısır'da Ehramlar civarında, insan başı şeklindeki korkunç bir taş, sfenks. (a.b.i.) edepsiz, utanmaz (adam]. (a.b.i.) "uyku babası" bot. haşhaş. (a.b.i.) çavuşkuşu, ibibik, (bkz: hîidhüd)! (a.b.i.) altın babası, çok zengin adam. (a.i. bâb'ın c.) 1. kapılar. 2. kısımlar, bölümler. irtikâp kapılan. yaldızlı kapılar. rahmet kapılan. (a.s.) l. cömert, eli açık [kimse]. 2. yemekten tiksinen [adam],

(a.i. beyt'in c.) iki mısra'dan meydana gelen manzum sözler, [bizde "büyüt" bu mânâda kullanılmaz]. ebyaz (a.s. beyâz'dan) pek ak, pek beyaz. Mevt-i ebyaz anî ölüm. ebz (a.i.) 1. ürkme, kaçma. 2. birden ölme. ebzâr (a.i. bezr'in c.) yemeklere konulan kekikler, baharat. ebzün (a.i.) 1. içinde yıkanılan küçük havuz. 2. banyo, küvet. ecâhil (a.s. echel'in c.) en (çok, pek) câhil, bilgisiz olanlar. ecâmire (a.i.c.) taifeler, insan takımları. ecânib (a.i. ecnebî'nin c.) yabancılar, başka memleketlere mensûbolanlar. ecbe (a.s.) alnı geniş adam. ecdâd (a.i. cedd'in c.) dedeler, büyük babalar, atalar. ecdâs (a.i. cedes'in c.) kabirler, mezarlar. ecdâs-ı ecdâd ataların kabirleri. ecder (a.s.) daha (en, pek, çok) lâyık. (bkz: ciyak). ecel (a.i.c. âcâl) muayyen olan vâde, ömrün sonu, hayâtın son demi. ecel-i kaza tehlikeye uğramak suretiyle, tesadüfi olarak gelen ecel. ecel-i mev'ûd, tabiî olarak gelen ecel. ecel-i nâ-gehân ansızın gelen, anî ölüm. ecel-giyâ (f.b.i.) bot. zehirli bir bitkinin kökü, bıldırcın otu. eceli (a.s. celîl'den) daha (en, pek) celîl, çok büyük, en ulu. ecell-i mahlûkat (mahlûkların en üstünü) insan. ecemme (a.i.) 1. etli kemik. 2. mızraksız adam. 3. boynuzsuz koç. ecfân 1. göz kapaklan. İhtilâc-ı ecfân göz kapaklarının seğrimesi. 2. kirpikler. 3. asma çubuklan. ecfün (a.i. cefn'in c.).(bkz: ecfân, cüfûn). echel (a.s. câhil'den) 1. daha (en, pek) câhil. 2. nadan, aksi [kimse]. echelü min Karagöz Karagöz'den daha câhil. echer (a.s.) 1. son derece güzel [kadın]. 2. gündüz iyi görmeyen kamaşık gözlü [adam]. echere (f.i.) pıtırak dikeni. ecîl (a.s.) 1. işini sonraya, geriye bırakan. 2. geciktirilen şey. ecille (a.s. celîl'in c.) bilgi, fazilet ve rütbe îtibânyla büyük olanlar. ecille-i ricâl-i devlet devletin büyük adamlan. ecille-i üdebâ-yi Osmâniyye Osmanlı edebiyatının büyük adamlan. ecim (a.i.) 1.bir şeye çok devam etmekten usanç gelme. 2. birini, istemediği hâle uğratma. 3. su -temizliğini kaybedipbozulma. ecinne (a.i. cenîn'in c.) ana karnındaki çocuklar. ecinni (a.i.) cin taifesinden bir fert. ecir j.1 (a.i. c. uçur), (bkz: ecr). ecîr j '-1 (a.s. ecr'den) ücretle çalışan, ücretle tutulan, gündelikçi. ecl Ja.1 (a.i.) sebep, illet. O ecilden o sebepten. ecla' İ.I (a.s.) kısa dudaklı ve miskin [adam]. eclâ (a.s. celî'den) en celî, pek belli, çok aşikâr. eclâd (a.i. cild'in c.) hayvan derileri. eclâf (a.s. cilfin c.) ayak takımlan, rezil kimseler, baldın çıplaklar. ebyât

(a.s.) 1. başı kel [adam]. 2. i. üstü düz araba veya devenin üstüne yapılan küçük kulübe, mahfel. eclef (a.s. cilfden) daha (en, pek) edepsiz. ecma' (a.s. cem'den) en toplu, çok birleşmiş ve biriken. ecmaîn (a.zf.) hepsi, cümlesi, topu. Radiya-llahü anhüm ecmaîn Allah hepsinden razı olsun. ecmâl (a.i. ecmel'in c.) erkek develer. ecmât (a.i. ecme'nin c.) sık ağaçlı yerler, ormanlar. ecme (a.i.c. ücem, ecmât) sık ağaçlı yer, orman, (bkz: ücem). ecmel (a.s. cemâl'den) 1. en (daha, pek, çok) güzel, yakışıklı, (bkz. ahsen). 2. i. erkek ve kadın adı. ecmûd (f.i.) bot. kereviz. ecnâb (a.i. cenb'in c.) yan taraflar. ecnâd (a.i. cünd'ün c.) askerler, taburlar, (bkz: cünûd). ecnâs (a.i. cins'in c.) cinsler, nevîler, çeşitler, türlüler, soylar. ecnâs-ı muhtelife türlü, çeşitli cinsler. ecneb (a.s.) 1. garip, yabancı [adam]. 2. sert başİı [at]. ecnebi, ecnebiyye (a.s.) yabancı [kimse veya nesne] , misafir, taşralı. Memâlik-i ecnebiyye yabancı ülkeler. ecnebiyyet (a.i.) ecnebilik, yabancılık, gariplik. ecnef (a.s.) 1. haktan uzaklaşan [adam]. 2. beli eğri olan [adam]. ecniha (a.i. cenâh'ın c.) kanatlar. ecr (a.i.c. ücûr) 1. bir iş, hizmet karşılığında verilen şey. 2. ahrete ait mükâfat, sevap. 3. ücret. ecr-i misi huk. 1) bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdiri, [kira bedeli tâyin edilmeden bir yerin kiralanması hâlinde vasıf, mevki ve kullanma tarzı bakımlarından kiralanan yere benzeyen yerlerin kira bedelleri o yerin de ecr-i misl'idir]. 2. bîgaraz ehl-i vukufun takdîr ettiği ücret ecr-i müsemmâ mukavele ve pazarlıkla kararlaştırılan ücret, [aylığı yirmi liradan hizmetçi tutmak veya yıllığı beşyüz liradan bir ev kiralamak gibi]. ecrâm (a.i. cirm'in c.) cansız olan cisimler. ecrâm-ı semâviyye gök cisimleri, yıldızlar. ecrâm-ı ulviyye astr. yıldızlar. ecrâs (a.i. ceres'in c.) çanlar, büyük çıngıraklar. ecreb (a.s.) uyuz [insan veya hayvan]. ecred (a.s.) 1. tüysüz adam; genç. Tıfl--ı ecred tüysüz çocuk. 2. otsuz [yer]. Arz-ı ecred otsuz toprak. ecribe (a.i. cirâb'ın c.) dağarcıklar, meşin veya bezden yapılmış çantalar. ecsâd (a.i. cesed'in c.) vücutlar, tenler, gövdeler. ecsâd-ı seb'a (yedi cisim) altın, gümüş, kalay, kurşun, demir, bakır, harçini. ecsâm (a.i. cism'in c.) gövdeler, bedenler, (bkz: cüsûm). ecsâm-ı felekiyye gök cisimleri, yıldızlar. ecsâm-ı sâbiha fiz. yüzen cisimler. ecsâm-ı semâviyye coğr. gök cisimleri. ecvâd açıklıklar luklar, içler, kovuklar. eclah

ecved ecved-i mensucat Ecved-ün-Nâs ecvef

ecvibe ecvibe-i müskite ecyâd ecyâf ecyâl ecyed ecza' eczâ-üş-şi'r eczâ-yı nâriyye eczâ-yı unsûriyye eczâ-yı tıbbiyye eczâ-yı şerife eczacı eczâ-hâne eczâl eczem eczem eda' edâ-yi deyn edâ-yi i'tizâr edâ-yi salât

ed'ac ed'ac-ül-ayneyn edakk l ecnâs-ı muhtelife ecneb ecnebi, ecnebiyye Memâlik-i ecnebiyye ecnebiyyet ecnef ecniha ecr ecr-i misl

(a.s.) 1. daha, pek, en iyi olan. dokumaların en iyisi. 2. eliaçık, cömert, (bkz. sahî). Hz. Peygamber. (a.s. cevfden) 1. içi boş, kof. 2. meç. çok câhil, bilgisiz, boş kafalı. 3. i. Eski gramerlerde ayn-ül-fi'li (üç harflilerin [sülâsîlerin] ikinci harfi) "vav = ecvef-i vâvî", yahut "ya = ecvef-i yâî" olan Arapça fiiller, [sâim (sav m); bâe (bey)] gibi. (a.i. cevâb'ın c.) sorulan şeylerin, söylenilen sözlerin karşılıkları. susturucu cevaplar. (a.i. cîd'in c.) uzun boyunlar. (a.i. cîfe'nin c.) leşler. (a.i. cîl'in c.) 1. milletler, kabileler, uluslar. 2. nesiller, soylar. (a.s.) uzun boyunlu [adam]. (a.i. cüz'Un c.) l parçalar, kısımlar. ed. arûz'un sekiz asıl parçası. (bkz. efâîl ü tefâîl). kim. yanıcı kimyevî maddeler. esas teşkîl eden parçalar. 2 . ilâçlarda kullanılan maddeler. ilâç yapılan nesneler. 3. ciltlenmemiş kitap vesaire. Kur'ân-ı Kerîm'i meydana getiren otuz cüz. (a.t.i.) ecza, ilâç yapan ve satan kimse, (bkz: ispençiyari). (a.f.b.i.) eczane, eczacı dükkânı; ecza dolabı. (a.i.cizl'in c.) ağaç kökleri, tomruklan. (a.s. cüzâm'dan) 1. cüzamlı, miskinlik illetine uğramış olan. 2. parmaklan veya eli kesik [adam]. (a.s.) burnu kesilmiş. (a.i.) 1. borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme; yerine getirme. borç ödeme. özür dileme edası. namazı vaktinde kılma, (bkz: kazâ-yi salât). 2. e d. tarz, ifâde, üslûp, şîve, ton. 3. naz, cilve, (bkz. işve). 4. kurum, caka, münasebetsiz tavır. 5. kadın adı. (a.s.) 1. kara ve büyücek gözlü. 2. pek siyah [şey]. gözleri kara. [Hz. Muhammed'in şemâilindendir]. (a.s. dakik'den) en dakik, pek ince; çok mühim. türlü, çeşitli cinsler. (a.s.) 1. garip, yabancı [adam]. 2. sert başlı [at]. (a.s.) yabancı [kimse veya nesne] , misafir, taşralı. yabancı ülkeler. (a.i.) ecnebilik, yabancılık, gariplik. (a.s.) 1. haktan uzaklaşan [adam]. 2. beli eğri olan [adam]. (a.i. cenâh'ın c.) kanatlar. (a.i.c. ücûr) 1. bir iş, hizmet karşılığında verilen şey. 2. ahrete ait mükâfat, sevap. 3. ücret. huk. 1) bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdiri, [kira bedeli tâyin edilmeden bir yerin kiralanması hâlinde vasıf, mevki ve kullanma tarzı bakımlarından kiralanan yere benzeyen yerlerin kira bedelleri

ecr-i müsemmâ

ecrâm ecrâm-ı semâviyye ecrâm-ı ulviyye ecrâs ecreb ecred Tıfl-ı ecred Arz-ı ecred ecribe ecsâd I ecsâd-ı seb'a ecsâm ecsâm-ı felekiyye ecsâm-ı sâbiha ecsâm-ı semâviyye ecsem ecûc ecvâd ecvâf ecved ecved-i mensucat Ecved-ün-Nâs ecvef

ecvibe ecvibe-i müskite ecyâd ecyâf ecyâl ecyed ecza' eczâ-üş-şi'r eczâ-yı nâriyye eczâ-yı unsûriyye eczâ-yı tıbbiyye eczâ-yı şerife eczacı eczâ-hâne eczâl eczem

o yerin de ecr-i misl'idir]. 2. bîgaraz ehl-i vukufun takdir ettiği ücret. mukavele ve pazarlıkla kararlaştırılan ücret, [aylığı yirmi liradan hizmetçi tutmak veya yıllığı beşyüz liradan bir ev kiralamak gibi]. (a.i. cirm'in c.) cansız olan cisimler. gök cisimleri, yıldızlar. astr. yıldızlar. (a.i. ceres'in c.) çanlar, büyük çıngıraklar. (a.s.) uyuz [insan veya hayvan]. (a.s.) 1. tüysüz adam; genç. tüysüz çocuk. 2. otsuz [yer]. otsuz toprak. (a.i. cirâb'ın c.) dağarcıklar, meşin veya bezden yapılmış çantalar. (a.i. cesed'in c.) vücutlar, tenler, gövdeler. (yedi cisim) altın, gümüş, kalay, kurşun, demir, bakır, harçini. (a.i. cism'in c.) gövdeler, bedenler, (bkz: cüsûm). gök cisimleri, yıldızlar. fiz. yüzen cisimler. coğr. gök cisimleri. (a.s.) pek iri, gövdesi büyük olan. (a.s.) ışık veren, parlayan şey. (a.i. cûd'un c.) cömertlikler, ela-çıklıklan. (a.i. cevfin c.) oyuklar, boşluklar, içler, kovuklar. (a.s.) 1. daha, pek, en iyi olan. dokumaların en iyisi. 2. eliaçık, cömert, (bkz. sahî). Hz. Peygamber. (a.s. cevfden) 1. içi boş, kof. 2. meç. çok câhil, bilgisiz, boş kafalı. 3. i. Eski gramerlerde ayn-ül-fi'li (üç harflilerin [sülâsîlerin] ikinci harfi) "vav = ecvef-i vâvî", yahut "ya = ecvef-i yâî" olan Arapça fiiller, [sâim (savm); bâe (bey)] gibi. (a.i. cevâb'ın c.) sorulan şeylerin, söylenilen sözlerin karşılıkları. susturucu cevaplar. (a.i. cîd'in c.) uzun boyunlar. (a.i. cîfe'nin c.) leşler. (a.i. cîl'in c.) 1. milletler, kabîleler, uluslar. 2. nesiller, soylar. (a.s.) uzun boyunlu [adam], (a.i. cüz'ün c.) l parçalar, kısımlar. ed. arûz'un sekiz asıl parçası. (bkz. efâîl ü tefâîl). kim. yanıcı kimyevî maddeler. esas teşkîl eden parçalar. 2 . ilâçlarda kullanılan maddeler. ilâç yapılan nesneler. 3. ciltlenmemiş kitap vesaire. Kur'ân-ı Kerîm'i meydana getiren otuz cüz. (a.t.i.) ecza, ilâç yapan ve satan kimse, (bkz: ispençiyari). (a.f.b.i.) eczane, eczacı dükkânı; ecza dolabı. (a.i. cizl'in c.) ağaç kökleri, tomrukları. (a.s. cüzâm'dan) 1. cüzamlı, miskinlik illetine uğramış olan. 2. parmaklan veya eli kesik [adam].

eczem eda' edâ-yi deyn edâ-yi i'tizâr edâ-yi salât

ed'ac ed'ac-ül-ayneyn edakk edakk-ı umur edânî edat edât-ı haber e-d-dâî

E-d-deberân edeb edeb erkân edeb-i kelâm edeb-i san'at edeb-ül-bahs edeb-âmûz edeb-hâne edebî, edebiyye edebiyyât Edebiyyât-ı Cedide edebiyyât-ı Osmâniyye edebiyyât yapmak edebiyyûn eder ederfen edevat edevât-ı kitabet edevât-ı lahika edevât-ı rabtiyye edeyân edfâ, edfak edfân

(a.s.) burnu kesilmiş. (a.i.) 1. borç veya borç gibi olan herhangi bir şeyi ödeme; yerine getirme. borç ödeme. özür dileme edası. namazı vaktinde kılma, (bkz: kazâ-yi salât). 2. e d. tarz, ifâde, üslûp, şîve, ton. 3. naz, cilve, (bkz: işve). 4. kurum, caka, münasebetsiz tavır. 5 . kadın adı. (a.s.) 1. kara ve büyücek gözlü. 2. pek siyah [şey]. gözleri kara. [Hz. Muhammed'in şemâilindendir]. (a.s. dakik'den) en dakik, pek ince; çok mühim. işlerin en mühimi, (a.i. ednâ'mn c.) en alçak, pek bayağı, aşağılık kimseler. (a.i.c. edevat) 1. âlet. 2. başlıbaşına mânâsı olmayan kelime veya harf. gr. *koşaç, fr. copule. (a.i.) dua eden, duacı; [evvelce] ulemâ sınıfının çok zaman imza veya mühür üstüne koyduktan ve "duacınız, hayırhâhınız" mânâsına kullandıkları klişeleşmiş bir söz. (a.h.i.) astr. (bkz: Ayn-Us-sevr). (a.i.c. âdâb) 1. iyi terbiye, naziklik, usluluk, zariflik. yol yordam. 1) söz zarifliği, güzelliği; 2) ed. ifâde arasında bayağı ve çirkin tâbirler bulunmaması, (bkz: asalet). kusursuz, fasîh ve belîğ olan sözlerin süsleri. 2. haya, utanma. 3. edebiyat bilgisi. bir konu üzerinde görüşülürken tutulacak yolu belirten mantık dalı. (f.b.s.) edep öğretici, muallim. (a.f.b.i.) ayak yolu, ap-tesâne. (a.s. edeb'-den) edebiyata, terbiye ve nezâkete mensup. (a.i.) 1. nazımlı, nesirli, güzel sözler. 2. bu sözlerden bahseden ilim. (yeni edebiyat) 1896 dan 1901 yılına kadar devam eden Tevfik Fikret, Hâlit Ziya Uşakhgil, Cenap Sahabettin ve arkadaşlarının mümessili bulundukları edebiyat okulu. Osmanlı edebiyatı. meç. güzel ve uzun uzun sözlerle mevzu dışında konuşmak. (a.i.c.) edebiyat ile uğraşanlar, (bkz: Udebâ). (a.s.) kasığı yarık [adam]. (f.i.) hek. tuzlu balgam denilen cilt hastalığı. (a.i. edât'ın c.) 1. gr. fiillere ve isimlere eklenen manâlı kelimeler. 2. bir işi işlemeye vâsıta olan şeyler, takımlar, parçalar, âletler, avadanlıklar yazı vâsıtaları. gr. son takılar. gr. bağlama edatları. Çok koşan [hayvan]. (a.s.) beli bükülmüş [adam]. (a.i. defîn'in c.) defineler, gizli, gömülü şeyler.

edfer edhân edhem edhemiyye

edhine edhine-i mütekâsife edî edîb, edîbe Tıfl-ı edîb edîb-i bî-müdânî edîb-âne edille edille-i akliyye edille-i asliyye edille-i erbaa edille-i kaviyye edille-i şer'iyye edille-i erbaa edille-i tâliye

edîm edîm-i arz edimme edimme-i dahilî ed'iye ed'iye-i hayriyye ed'iye-i me'sûre edlem edm edinen edmiga edmu' ednâ ednâs edra' edred Şahs-ı edred edrek edrem

(a.s.) iğrenilen, tiksinilen, çok kokan şey. (a.i. duhn'ün c.) sürülecek güzel kokulu yağlar. (a.i.) 1. karayağız at. 2. erkek adı. (İbrâhîm-i Edhem). (a.i.) Şeyh Ebî Ishak ibrahim bin Edhem bin Süleyman bin Mansûr-il--Belhî tarafından kurulan tarikatın adı. [tarikat, "efkârın defi, mâsivâ-ullah'ın terki, ağyar muhabbetinin ref i" esâsına dayanır]. (a.i. duhân'ın c.) dumanlar. kesafet peyda eden, kalınlaşan dumanlar. (a.i.) 1. küçük kap. 2. s. küçük ve şerir [adam]. (a.s. edeb'den) 1. edepli, terbiyeli, zarif, nâzik [kimse]. terbiyeli çocuk. 2. edebiyatla uğraşan [kimse]. eşsiz edebiyatçı. 3. i. erkek ve kadın adı. (a.f.zf.) edepli, terbiyeli, zarif, nâzik olana veya edebiyatla uğraşana yakışır surette. (a.i. delîl'in c.) l . işaretler, kılavuzlar, rehberler. 2. her hangi bir dâvayı ispat etmeye yarayan şeyler, (bkz: delâil). kanunî deliller. fık. kitap, sünnet, icmâ, kıyastır, [fıkıh ilminin dayandığı asıl deliller bunlardır]. (dört delil), (bkz. edille-i şer'-iyye). sağlam deliller. kitap, sünnet, icmâ-i ümmet, kıyâs-ı fukahâ'dan çıkan, şeriatın dört delili. kitap, sünnet, icmâ-i ümmet, kıyâs-ı fukahâ'dan çıkan, şeriatın dört delili. huk. örf, âdet, teamül, istis-hap, asıl ve amel, maslahat-ı mürsele, kaide-i külliye, âsâr-ı sahabe ve âsâr-ı kibâr-ı tabiîn gibi deliller. (a.i.) 1. tabaklanmış deri. 2. satıh, yüz. yeryüzü. (a.i.) derinin ikinci tabakası. bot. içderi. (a.i. duâ'nın c.) yalvarmalar, niyazlar. hayırlı dualar. eser'de, yâni hadiste geçen dualar. (a.s.) karayağız, siyah adam. (a.i.) iki nokta, iki şey arasını birleştirme. (f.i.) hâlis misk. (a.i. dimâğ'ın c.) beyinler. (a.i. dem'in c.) göşyaşlan. (bkz: dümû'). (a.s. denî'den. c. edânî) 1. pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2. az, pek az. (a.i. denes'in c.) 1. pislikler, murdarlıklar, kirler. 2. s. çapkınlar, en aşağılık adamlar. (a.s.) 1. başı kara, vücudu beyaz [hayvan]. 2. hecin. (a.s.) dişsiz. dişsiz adam. (f.i.) taze zencefil. (f.i.) teğelti, eğerin altına konulan

keçe. edrem edreng edsak edsem edser edvâ' edvar edvâr-ı sabıka

edveş edviye edviye-i müessire Edviye-i Müfrede edyâk edyân edyâr ef'â efâdıl efâhim efâhîs efâî Dıhk-ül-efâî efâik efâîl ü tefâîl

efâkil ef'âl ef'âl-i basene ef'âl-i seyyie efânîn efârît efâtîh efâvîc efâvîk efâviye efâyik

(a.s.) 1. dişleri dökülmüş [adam]. 2. dümdüz şey. (f.i.) sıkıntı ve musîbet. (a.s.) ağzı büyük [adam], (bkz: efvag, efveh). (a.s.) pek yağlı [şey]. (a.s.) gaflette bulunan [adam]. (a.i. dâ'ın c.) illetler, dertler, hastalıklar. (a.i. devr'in c.) 1. devirler, zamanlar, asırlar. geçen zamanlar. 2. şark müziğinden bahseden fen eserleri. 3. muz. eski müzik nazariyatı kitaplarına verilen bir addır. Şarklıların Arap, Acem ve Türkçe telif ettikleri müzik kitaplarında, mecmualarında makamlar ve usuller dâire şeklindeki şemalarla gösterilmek âdet olduğundan dolayı bu ismi taşırlar. (a.s.) gözü dumanlı adam. (a.i. devâ'nın c.) ilâçlar. te'sirli ilâçlar. (basit ilâçlar) XIV. yüzyıl Türk hekimlerinden Geredeli İshak bin Murat'ın hekimliğe dâir eseri. (a.i. dîk'in c.) horozlar. (a.i. dîn'in c.), (bkz. dîn). (a.i. deyr'in c.) manastırlar, kiliseler. (a.i.) 1. engerek yılanı, (bkz: efî). 2. s. meç. fena tabiatlı [adam]. (a.s. efdal'ın c.), (bkz. efâzıl). (a.s. efham'ın c.) en ulu, pek büyük ve saygıya lâyık kimseler. (a.i. ufhûs'un c.) taş arasında, kayalıkta bulunan kuş yuvalan. (a.i. efa'nın c.) engerek yılanları. acı acı, hâincesine gülüş. (a.s. efîke'nin c.) yalanlar, dolanlar, düzme sözler; iftiralar. (a.i.) arûz'u hazırlayan İmâm Halil'in ahenk ölçüsü olmak üzere bulduğu [feûlün, fâilün, fâilâtün, müs-tefilün, mefâîlün, mütefâilün, müfâaletün, mefûlat] kelimeleri ki, bunların tekrarından ve değişmelerinden "aruz" un ölçüleri meydana gelmiştir. Bu sekiz temel kalıbın Arap alfabesine göre beş harfli olan ilk ikisinin her birine efile, ikisine birden efâîl, yedişer harfli olan diğerlerinin her birine tefile, altısına birden tefâîl adı verilir. (a.s. efkel'in c.) titreyenler, titrekler. (a.i. fi'l'in c.) işler, ameller, (bkz: a'mâl, efâîl, fıâl, fiil). iyi işler. kötü işler, hareketler. (ü. i. üfnûn'un c.) 1. sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dallan. 2. değişiklikler; işler, haller, şartlar. (a.s. ifrît'in c.) 1. hîlekârlar, kurnazlar, cüretliler. 2. şeytanlar. 3. son derece hâin olan cinler. (a.i.) mantar ve benzerleri gibi nebat, (bitki). (a.i. fevc'in c. olan efvâc'ın c.) bölükler, kısımlar, takımlar. (a.i, fuvâk'ın c.) hıçkırıklar. (a.i.c.) yemeğe konulan baharat. (a.s. efîke'nin c.) uydurma, düzme, asılsız, yalan [sözler].

efâzıl efâzıl-ı ukalâ efâzıl-ı vükelâ-yi fihâm efdah efdal efdâl efdaliyyet efder, evder eferr effâf effak effâk efgan efgâne -efgâr efgâr-ı mey -efgen efgende efgendegî efhâ' efhâm efham efhâs efhâz efhem ef'î ef'î-i mücelcel ef'î-i münakkaş efid, eftid ef'ide ef'ide-i hâlise efika efîke isnâd-ı efîke efîn efjûl efkar efkar-i fukara'

(a.s. efdal'ın c.) pek mümtaz olanlar, çok bilgililer, (bkz. efâdıl). akıllılann en ileri gelenleri. büyük vekillerin bilgilileri. (a.s. fadîh'den) daha (pek, en) rezil, (bkz. efzah). (a.s. f âdil, fâzıl'dan) 1. daha (en, pek) fazîletli. 2 . en âlâ, üstün. (a.i. fazl'ın c.) 1. ziyâdeler, fazlalar. 2 . ihsanlar, meziyetler, lûtuflar, iyilikler. (a.i.) efdallik, fazîlet-lilik, meziyetlilik, üstünlük. (f.i.) 1. amca, babanın erkek kardeşi. 2. yeğen, amca, hala, teyze çocukları. (a.s.) pek kaçıcı, çok koşucu. (a.s.) çok of çeken, sıkıntılı, kederli [adam]. (a.s.) ticâret için bütün dünyâyı gezen [adam]. (a.s. ifk'den) fazla iftira eden. (bkz: efvek). (f.i.) ıztırap ile haykırma, bağınp çağırma; inleme, bağnşma. (bkz: figan). (f.s.) düşük [ana rahminden düşen çocuk], (bkz: cenîn-i sakıt). (f.s.) yaralı, sakat; kötürüm. (bkz: mecruh), [kelime "fıgâr" şeklinde de kullanılır]. içkiden dolayı ağırlaşmış, çok sarhoş. (f.s.) düşüren, yıkan, yere atan; atıcı, yıkıcı, düşürücü, (bkz: fıgen). (f.s.) 1. yıkılmış, yıkık, düşürülmüş, yere atılmış. 2. düşkün, biçâre, (bkz: figende). (f.i.) düşkünlük. (a.i. fehâ'nın c.) soğan veya yemeklere konulan nane, kekik, somak ve benzerleri gibi kuru otlar. (a.i. fehm'in c.) zihinler, anlamalar, idrâkler, (bkz: fuhûm). (a.s. fehîm'den) daha (en, pek) fehâmetli, çok şeref sahibi, en ulu. (a.s. fahs'ın c.) her şeyin içleri, boşlukları. (a.i. fahz'ın c.) yakın hısımlar, akrabalar. (a.s. fehm'den) çok fehîm olan, pek çabuk anlayan, zihni son derece açık ve zeyrek olan. (bkz. ef â). zoo. çıngıraklı yılan. alaca derili engerek yılanı. (f.s.) 1. medhedici; vasfedici. 2. şaşılacak şey. (a.i. fuâd'ın c.) yürekler, kalpler, gönüller. saf, temiz, bozulmamış kalpler. (a.s.) fena, kötü [şey]. (a.s.c. efâik) yalan, dolan, iftira. yalan isnâd etme. (bkz: ifk). (a.s.) 1. boş kafalı [adam]. 2. çürük [ceviz]. (f.i.) 1. kışkırtma, kandırma. 2. s. perakende, dağınık. (a.s.) daha (en, pek) fakir ve muhtaç. fakirlerin fakiri.

(a.i. fikr'in c.) 1. düşünceler, (bkz: fıkr). yüksek fikirler, düşünceler. doğru düşünceler. halkın, umûmun düşüncesi. 2. düşünme, endîşe, vesvese, kuruntu, niyet, maksat; rey'. eflah (a.s.) daha (en, pek, çok) felah bulan, kurtulan, selâmete çıkan, bahtına, nasî-bine, nîmetine kavuşan. eflâk (a.i. felek'in c.) 1. semâlar, felekler, gökler, küreler; zamanlar. 2. bahtlar, talihler, kaderler. eflâk-ı cüz'iyye dünyâdan daha küçük küreler. eflâk-ı külliyye yeryüzünü çevreleyen büyük küreler. eflâk-ı seb'a (yedi dünyâ) astr. Kamer (Ay), Utarit, Zühre, Şems (Güneş), Merih, Müşteri, Zuhal. eflâk (a.h.i.) Osmanlı imparatorluğu zamanında, merkezi Bükreş olan, "memleke-teyn" (iki memleket) den bir kısım. eflâkî (f.s.c. eflâkiyân) gökte oturan, melek [Eflâkî Mevlânâ'ya dâir "Menâkıb-ül--Ârifîn" adlı eserin müellifi Hâkî Dede'nin mahlası]. eflâkiyân (f.i. eflâkî'nin c.) gökte oturanlar, melekler. Eflâtun (a.h.i.) Aristo'nun hocası, Sokrat'ın talebesi olan meşhur Yunan filozofu, (m.ö. 429 - 347). (a.s.) Eflâtun'a ve onun felsefesine ait, onunla ilgili, f r. eflâtûnî platonique. eflec (a.s.) 1. seyrek [diş]. eflec-ül-esnân seyrek dişli. 2. omuzlan geniş, kollarının arası açık [adam]. efles (a.s.) daha (en, pek) müflis, züğürt. efles-i nâs insanların en züğürdü. eflûd (a.s.) yetişkin, güzel ve gürbüz [çocuk]. efnâd (a.s. fened ve fenid'in c.) ihtiyarlıktan bunamış olanlar, bunaklar. efnân (a.i. fenn'in c.) cinsler, neviler, çeşitler. efnân-ı elvan renk çeşitleri, [bizde "fenn" bu mânâda kullanılmaz]. efniye (a.i. fınâ'nın c.) avlular. efra' (a.s.) 1. vesveseli, kuruntulu [adam]. 2. işi gücü olmayan [adam]. efrâd (a.i. ferd'in c.) 1. tek olanlar, birler. efrâd-ı aile aileyi teşkil eden fertler. efrâd-ı beşer insanlığın fertleri. efrâd-ı cemâat topluluğun bireyleri. efrâd-ı millet milletin bireyleri. nâs halk, avam. efrâd-ı ümmet bir topluluğa dâhil olan 2. askerler, erler. efrâd- askeriyye askerî erler. muvazzaf askerlik hizmetini bitiren efrâd. efrâd- müstebdele efrâd-ı redife tar. Osmanlı ordusunda nizamiye hizmetini bitiren erler. efradını cami' ağyarını mâni (tanım için) aynı özelliğe sahip olanların hepsini içine alıp farklı olanları dışarıda bırakan, eksiksiz ve fazlasız. efrâh (a.i. ferh'in c.) 1. piliçler. 2. piçler [insan ve nebat hakkında]. efrâh (a.i. ferah'ın c.) iç açıklıkları, sevinmeler. efrâhte (f.s.) yukan kaldmlmış, yükseltilmiş, (bkz: efrâşte). efrak (a.s.) pek ayrık, çatal [şey]. efkâr efkâr-ı âliye efkâr-ı sahîha efkâr-ı umûmiyye

(a.s.) neşeli, keyifli, sevinçli olan [kimse]. (a.i. feres'in c.) atlar, beygirler; kısraklar. (f.h.i.) büyük iskender'den evvel yaşamış ve Keyhusrev tarafından öldürülmüş olan Mâverâünnehir Kralı Tûran'lı bir yiğit, Alp Er Tunga. efrâşte (f.s.) yukan kaldmlmış, yükseltilmiş, (bkz: efrâhte). -efrâz (f.s.) kaldıran, yükselten, [kelime firâz şeklinde de kullanılır]. Ser-efrâz, - firâz baş yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, mâruf. efrenc (a.i.) frenk, Avrupalı. Dâ'-ül--efrenc frengi hastalığı. Tâife-i efrenc frenkler, Avrupalılar. efrencî, efrenciyye (a.s.) 1. frenklere, Avrupalılara mahsus, onlarla ilgili. Elsine-i efrenciyye Avrupa dilleri. Târih-i efrenc Mîlât târihi. 2. fırengi illetiyle ilgili. efrenciyyûn (a.i.c.) Avrupalılar. efrenc-müşg (f.b.i.) bot. reyhan, fesleğen. efrend (f.i.) süs, bezek, şan, debdebe. efrez (a.s.) arkası kamburumsu olan [adam]. Efrîdûn (f.i.) Cemşid soyundan, anlayışlı ve zekâsıyla meşhur olan bir îran hü-kümdân. [Acem ve eski Osmanlı edebiyatında bu isme çok rastlanır], (bkz: Feridun). efrûg (f.i.) ziya, ışık, nur. (bkz: pertev, şua', şû'le). efrûhte (f.s.) yanmış, tutuşmuş, parlamış, ışıklanmış, aydınlanmış. Dil-efrûhte gönlü yanık. Şem'-efrûhte mumunu yakmış. efrûşe (f.i.) un helvası, (bkz: afrûşe). efrûz (f.i.) 1. şule, panltı. 2. kadın adı. -efrûz (f.s.) 1. aydınlatan, parlatan. Âlem-efrûz, Cihân-efrûz dünyâyı aydınlatan. 2. tutuşturan, yakan, (bkz: fürûz). efsâ (f.i.) efsuncu, büyücü. efsah (a.s.) daha (en, pek) fasih, uzdilli. efsah-ül-Arab, Hz. Muhammed. efsah-ül-Kureyş Hz. Muhammed. (a.s.) en fâsık, pek edepsiz. efsak efsâl (a.s. fesl'in c.) alçak, aşağılık kimseler. efsâne (f.i.) 1. asılsız hikâye, masal, boş söz, saçmasapan lâkırdı. 2. dillere düşmüş, meşhur olmuş hâdise. efsâne vü efsun (masal ve büyü) boş lâkırdı. efsâne cû[y] (f.b.s.) efsâne arayan veya arayıcı, boş vakit geçirmek isteyen. efsâne-cûyî (f.b.i.) efsâne arayıcılık. efsâne-gû[y] (f.b.s.) masal söyleyen, saçmasapan söyleyen. efsâne-gûyân (f.b.s. efsâne-gû [y] un c.) efsâne, masal, fıkra anlatanlar. efsâne-gûyî (f.b.i.) efsâne söyleyicilik. efsâne-nüvîs (f.b.s.) masal yazan. efsâne-perdâz (f.b.s.) masal uyduran, yazan, adî romancı, meddah. efsâne-perdâzî (f.b.i.) masal uyduruculuk, adî romancılık. efsânevî (f.s.) efsâneye ait, efsâne ile ilgili. efsâne vü efsun 1) masal ve büyü; 2)meç. boş laf. efsâr (f.i.) yular, (bkz: mikvad, inan, zimâm). efrân efrâs Efrâsiyâb

efsâr-dûzân efsâr-dûzân-ı hassa efsed efser efser-dih efsun efsûn-ger efsûn-gerî efsûn-kâr efsûn-perdâz efsûs! efsürde efsürde-dil efsürde-dilî efsürde-dimâğ efsürde-dimâğî efsürde-gân efsürde-gî efsürde-mağz efsürde-mağzî efsürde-mizâc efşâl -efşân Zer-efşân Dâmen-ef-şân efşâr efşe efsun efşürde efşüre efşüre-i engûr eftân eftâr efûr efvâc efvâf efvag efvâh efvâh-ı nâriyye efvâh-ı nâs efvâhî efveh efvek efyâl efyûn

(f.b.s.c.) yularcılar, yular yapanlar. tar. saray atlarının yularlarını yapanlar. (a.s.) pek fena, çok bozuk. (f.i.) tâc. (bkz: dîhîm, iklîl). (f.b.s.) taç giydiren. (f.i.) afsun, büyü, sihir, gözbağcılık, arpağ. (bkz: füsun, rukye) (f.b.s.) büyücü, üfürükçü. (bkz: sâhir). (f.b.i.) büyücülük, (f.b.s.) büyülü, sihirli. (f.b.s.). (bkz: üfürükçülük. (f.e.) yazık, eyvah! gibi bir teessür edatı, (bkz. derîg, hayf). (f.s.c. efsürde-gân) donmuş; donuk; meç. kansız, gayretsiz, duygusuz. (bkz: füsürde). (f.b.s.) 1. yüreği donuk, gönlü donmuş, hissiz, duygusuz. 2. bezgin, kalbi kırık. (f.b.i.) yürek donukluğu, duygusuzluk. (f.a.b.s.) beyni donmuş, kabiliyetsiz, (bkz. efsürde-mağz). (f.a.b.i.) beyin donukluğu, kabiliyetsizlik. (f.b.s. efsürde'nin c.) gayretsiz, duygusuz, kansız adamlar. (f.b.i.) donukluk, gayretsizlik, duygusuzluk. (f.b.s.). (bkz: efsürde-dimâğ). (f.b.i.). (bkz. efsürde-dimâğî). (f.a.b.s.) mizacı soğuk, kanı soğuk [adam]. (a.s. feşil'in c.) cesaretsizler, korkaklar, yüreksizler. (f.s.) saçan, serpen, dağıtan, silken. altın serpen. etek silken, vazgeçen, [kelime "feşân" şeklinde de kullanılır. (f.s.) 1. sıkma, sıkılmış, [meyva suyu gibi şeyler]. 2. i. çimdikleme. (f.i.) bulgur. (f.i.) zir. yaba. (f.s.) sıkılmış, posası çıkarılmış [şey]. (f.i.) usare, öz. üzüm suyu. (f-s) düşen; düşerek, (bkz: futan). (a.i. fıtr'in c.) baş ve şahadet parmaklarının aralan. (a.i.) sıçrayıp seğirtme. (a.i. fevc'in c.) bölükler, takımlar, kısımlar. (a.i) ince, nâzik kumaşlar. (a.s.) büyük ağızlı [adam], (bkz: edsak, efveh). (a.i. fem ve fevh'in c.) ağızlar; menfezler, ağıza benzeyen her türlü delikler. ateşli silâhlar, [top, tüfek]. halkın ağzı, lisanı. (a.f.s.) halk sözü, asılsız, ehemmiyetsiz. (a.s.) ağzı büyük, ön dişleri uzun [adam], (bkz. edsak, efvag). (a.s.) yalancı, (bkz: eflâk). (a.i. fîl'in c.) filler, [bilinen büyük hayvan (lar)]. (a.f.i.) afyon, haşhaştan çıkan uyutucu bir madde.

(f.s.). (bkz. efyûn-keş). (a.f.b.s.) afyon kullanmaya alışmış olan, afyon tiryakisi. (f.s.) arttıran, çoğaltan [-feza şeklinde de kullanılır]. ömür arttıran. pek çok zînet bahşeden. (a.i. fezâ'm c.) korku ile bağırıp çağırmalar. (a.s. fazîh'den.). (bkz. efdah). (f.i.) ayakkabı, kundura. 2. gemi yelkeni. 3. san'at sahiplerinin kullandıkları âletler. 4. yemeğe konulan bahar, (bkz: evzâr). efzâyiş (f.i.) artma, çoğalma, (bkz: tekessür, tezâyüd). -efzûd (f.s.) çoğalan, artan; çoğaltan, arttıran, arttırıcı. efzûn fazla, çok, yukarı, aşkın. efzûnî (f.i.) ziyâdelik, çokluk, (bkz: kesret). efzûnî-yi ömr ömrün çokluğu. efzûn-ter (f.b.s.) daha çok, daha fazla. egalît ("ga" uzun okunur, a.i. uglû-te'nin c.) inşam yanıltacak hatalı sözler, *ya-nıltmaçlar. eganî ("ga" uzun okunur, a.i. ugniyye'-nin c.) şarkılar, nağmeler, havalar, âhenkler. egann (a.s.) burnundan konuşan, hımhım, (bkz: ehann). egare ("ga" uzun okunur, f.i.) kışkırtma, kandırma, (bkz: igrâ', teşvik). egarib ("ga" uzun okunur, a.i.) ayrılış zamanı, savaş zamanı. Yevm-ül-egarib savaş, muharebe günü. eğer (f.e.) şart edatıdır; eğer, şayet manasınadır, ["ise, -iseler, isen, -iseniz, -isem, -isek" kelimelerinden önce gelir; bâzan baştaki vokal düşerek "-ger" şeklinde kullanılır]. eğerçi (f.e.) her ne kadar..., olsa da, ise de. (bkz: gerçi). egniş (f.i.) bina yapma, yapı meydana getirme, inşâ etme. egul (f.i.) öfke ile yan yan bakma. egvâl (a.i. gul'ün c.) 1. büyük felâketler, kazalar. 2. şeytanlar; türlü şekil alan periler. 3. gulyabâniler, vücûdu olmayan hayvanlar. egvâr (a.i. gavr'in c.) dipler, çukurlar; nihayetler, sonlar. ehabb (a.s. habîb'den) daha, en, çok sevilen, pek sevgili. ehabb-ı ehibbâ dostların en sevgilisi. ehabb-ı emval malların çok sevileni. ehacc (a.s.) pek katı, sert şey. ehâcî (a.i. uhcüvve'nin c.) bilmeceler, bulmacalar, yanıltmacalar. ehad (a.s.) tek, bir, ilk sayı. (bkz: vâhid, yek). Yevm-ül-ehad pazar günü. ["ehad" Allah'ın isimlerinden biridir]. ehadd (a.s. hadd' den) daha (en, pek) keskin. ehadd-i âlât-ı katıa kesici âletlerin en keskini. ehadd-i süyûf kılıçların en keskini. ehâdîs (a.i. hadîs'in c.) 1. Peygamberimizin sözleri. 2. haberler, sözler ehâdîs-i kudsiyye lâfzı Hz. peygambere, meali Allah'a ait olan, yânî, ilham tarikiyle söylenen hadisler. ehâdîs-i merfûa ve mürsele araya rivâyetçi karışmadan, doğrudan doğruya Hz. Peygamberin ağzından duyulan hadisler. efyûnî efyûn-keş -efzâ Ruh-efzâ Zînet-efzâ efzâ1 efzah efzâr

ehâdîs-i mevzua ehâdîs-i sahîha ehadiyyet ehadiyyet-i rabbâniyye ehadiyyet-ül-ayn ehadiyyet-ül-cem' ehadiyyet-ül-kesret ehadü hümâ ehad-ül-âhâd ehad-ül-uhadeyn ehaff ehaff-i mücâzât ehakk ehâlî

ehâlî-i fazl ehâlîl ehann ehâsin ehâsin-i ahlâk ehass Dünyâ-yi ehass ehass ehass-ı amal ehibbâ ehdâb ,l ehdâb-ı mühtezze ehdâf ehdeb Ehdeliyye ehemm Takdîm-ül ehemm ehemmiyyet ehibbâ' ehil ehille ehl

ehl-i aba ehl-i âhiret ehl-i âlem

Hz. Peygamberimize isnâ-den uydurulan sözler. Hz. peygambere nisbetinde kat'iyen şüphe olmayan hadisler. (a.i.) birlik, Allah'ın birliği, (bkz: vahdâniyyet). Allah'ın birliği. 1) görünüş birliği. 2) ıtlakdan, esmadan müstağni olan. 1) birlikte çokluk. 2) kendinde kesret münâfî olmayan şey. l) kesretin ehadiyyeti. 2) kendisinde nesebî kesret taakkul olunan vâhid. (a.b.i.) ikiden biri. (a.b.s.) teklerin teki; emsalsiz, eşsiz, (bkz: ehad-ül-uhadeyn). (a.b.s.) teklerin teki, emsalsiz, eşsiz, (bkz: ehad-ül-âhâd). (a.i. hafif den) 1. daha (en, çok, pek) hafif. cezaların en hafifi. 2. meç. pek şen ve sevimli. (a.s. hakik'den) daha (en, pek) lâyık, müstahak, (bkz: ecder, elyak). (a.i. ehl'in c.) 1. bir memlekette, bir kasabada, bir köyde, bir semtte veya mahallede yerleşip oturanlar, ahâli. 2. halk, umûm. fazilet sahipleri. (a.i. ihlîl'in c.) erkek tenasül âletlerinin delikleri. (a.s.) genizden konuşan [adam], hımhım, (bkz: egann). (a.s. ahsen'in c.) daha (pek, en) güzel olan şeyler. ahlâkın en iyisi, en güzel olan şeyleri. (a.s. hasis'den) 1. daha (en, pek) hasîs, çok pinti. 2. çok, en bayağı [nesne, kimse]. en bayağı dünyâ [bu dünyâ]. (a.s. hâss'dan) 1. en husûsî. 2. z f. başlıca. dileklerin en husûsîsi, ehass-ı tanıdıkların en başlıcası. 3. farklı, şümullü. (a.i. hüdb'ün c.) kirpikler, (bkz: müjgân). titrek kirpikler. (a.i. hedefin c.) 1. nişan alınan yerler. 2. meramlar, istekler, maksatlar, kasit-ler, gayeler. 3. yüksek şeyler. (a.s.) sık ve uzun kirpikli [adam]. (a.i.) Esseyyid Hasan Alîyy-ül-Ehdelî tarafından kurulan bir tarikat. (a.s. mühimm'den) daha (en, pek) mühim, çok ehemmiyetli. iki işten en mühimini öne alma. (o.i.) 1. pek mühim olma, değerlilik, önem. 2. dikkat nazarını çekiş. 3. kıymet, değer. (a.s. habîb'in c.) dostlar, sevgililer, tanıdıklar, bildikler, (bkz: ahbâb). (a.s.). (bkz. ehl). (a.i. hilâl'in c.) yeni aylar, hilâl şeklinde olan şeyler. (a.s.c. ehâlî) 1. sahip, mâlik, mutasarrıf olan. 2 maharetli, usta, kabiliyetli, becerikli. 3. bir yerde oturan. 4. kankocadan herbi-ri. (bkz: ehil). Hz. Muhammed ve ailesi. ölüler. insanlar.

ehl-i aruz ehl-i arz ehl-i bâdiye ehl-i bagy ehl-i beyt ehl-i bid'at ehl-i büyûtât ehl-i cehennem ehl-i cehl ehl-i cennet ehl-i cihâd ehl-i dikkat ehl-i dil ehl-i dîvan ehl-i dünyâ ehl-i ehvâ ehl-i emsâr ehl-i hakk ehl-i hakikat ehl-i hâl

ehl-i hârâbat ehl-i hevâ ehl-i hey'et ehl-i hıref ehl-i hibre ehl-i hikmet ehl-i hükümet ehl-i hüner ehl-i ırz, ehl-i iffet ehl-i idrâk ehl-i ilm ehl-i îmân ehl-i irfan ehl-i İslâm ehl-i ittika ehl-i kıble ehl-i kal ehl-i kalem ehl-i kanaat ehl-i kelâm ehl-i kerem ehl-i keyf ehl-i kıyam ehl-i kitâb ehl-i kubur ehl-i mahşer

ed. şiir kurallarından anlayanlar. cin, peri, şeytan. bedeviler, çöl halkı. bir bölgeyi zorbalıkla idare altına alanlar. hâne halkı, familya, aile; Hz. Pey-gamber'in yakın akrabası. islâmlığın genel kurallarına uymayan kimse veya topluluk. ünlü kabilelere mensubolan-lar. cehennemlik, günahkâr. câhiller, bilgisizler. cennetlik olanlar, günahkâr olmayanlar. din uğruna savaşanlar. dikkat sahipleri. gönül adamı, gönül dilinden anlayan [kimse], kalender. dîvan kaleminde çalışanlar. dünyâ adamı, Ahireti düşünmeyen. dinde mezhep ayrılığı yaratan. şehir, kasaba halkı. kendini Tann'ya vermiş kimseler, doğruluk sahipleri, îmânı bütün, doğru kimseler. doğru yol adamı. tarîkatte, tasavvufta "hal ve cezbe" denilen muvakkat olarak kendinden geçme sırrına eren, Allah adamı, cezbeye tutulan, vecde gelen kimse. meyhane adamları. haylaz. astronomi ile uğraşanlar. kumaş dokuyan sanatkârlar. bir şeyi çok iyi bilen, bilirkişi, (bkz: ehl-i vukuf). filozoflar. hükümete mensup kimseler, milleti idare edenler. hünerli, sanattan anlayan kimseler. doğru, dürüst, saygıdeğer kimse. düşünce sahipleri, her şeye akıl erdirenler. ilim adamları, âlimler, bilginler. îman etmişler, îman sahipleri, inanmışlar, (bkz: mü'min). irfan sahibi, bilgili. islâm topluluğu. dindar, sofu. Müslüman. ilâhî gerçeklerden haberi olmayanlar. yazı işleriyle uğraşan. kanaatkar olan. iyi konuşan. cömert, eli açık. keyfe, eğlenceye düşkün. camilerde ders okutan hocalara zor sorular sorup güç durumda bırakan öğrencilere verilen bir ad. dört kitaptan birine inanan. ölüler. kıyamet günü dirilecek olanlar.

ehl-i mansıb ehl-i ma'rifet ehl-i merâkib ehl-i muhasebe ehl-i naîm ehl-i namus ehl-i nâr ehl-i nifak ehl-i nücûm ehl-i örf

ehl-i perde ehl-i re'y ehl-i Rum ehl-i sabıka ehl-i safa ehl-i salâh ehl-i salîb ehl-i servet ehl-i suffe

ehl-i sûk ehl-i sülük ehl-i sünnet ehl-i şeka ehl-i şer ehl-i şîa ehl-i şikem ehl-i tahkik ekl-i ta'kîb ehl-i takva ehl-i tarîk ehl-i tasavvuf ehl-i tedbîr ehl-i tertîb ehl-i tevârîh ehl-i tevhîd ehl-i ukubet ehl-i vezâif

ehl-i vukuf ehl-i vücûd

mevki', orun sahibi. kabiliyetli kimseler. bir şeye binerek seyahat edenler. muhasebeci, sayman. cennette bulunacak kimseler. namuslu, doğru insanlar. kötü ruhlu, cehennemlik insanlar. ortaya nifak sokan, ayrılık yaratan kimseler. müneccimler. 1) huk. kanundan çok örfî ve idarî tedbirlerle iş gören idare adamı; 2) tar. Osmanlılarda medreseden yetişen şerîat bilginleri (kadılar, şeyhülislâmlar, müderrisler, kazaskerler., gibi). örtülü, peçeli kadın. hâkimlik eden. Osmanlılar. ilk Müslümanlar. kalbi temiz. huk. hâli mestur, namuslu, doğru olan kimse, [bu evsâfı hâiz olanlara ehl-i afa, ehl-i hayr, ehl-i fazl da denir]. haçlılar, Hristiyanlar. servet sahibi, zengin. Hz. Muhammed'in Medine'de yaptırdığı mescide bitişik bulunan odalarda barınan ve O'nun toplantılarına katılan kimseler. çarşı halkı, esnaf. bir mezhebe mensup olan. Peygamberimizle sahabelerine (dostlarına) itikatta uyanlar. şakîler, soyguncular, vurguncular. fenalık sahibi. Hz. Alî'nin mezhebine bağlı olan kimseler. işkembesine düşkün olanlar, sırf boğazını düşünenler, (bkz. erbâb-ı şikem). araştırmacı kimseler. takîbedenler, peşinden gidenler. dîne bağlı kimseler. bir tarîkata mensup [olan], derviş. tasavvufla uğraşan. tedbirli, akıllı, idareci kimse. f ı k. farz olan beş vakit namazı, arada fasıla vermeden muntazam olarak kılan. tarihçiler. Müslüman. huk. men'edilen şeyleri yaptıklarından dolayı haklarında ceza tatbiki kolay olan âkil baliğ kimseler, cezaya ehil kimseler. huk. vakfın gailesinden maaş ve tayına müstahik olan kimseler, [camiin, imam, müezzin vesâir hademesi veya fakirler gibi]. iyi bilgisi olan, bilirkişi, (bkz: ehl-i hibre). varlık sahipleri, insanlar.

ehl-i zimmet

bir islâm devletine tâbi olan, vergi veren, korunan fakat Müslüman olmayan vatandaşlar. ehl ü iyâl aile, çoluk çocuk. ehl-ül-farz fık. birinci derecedeki vâris. ehl-ül-kisâ Hz. Muhammed ve ailesi, (bkz: ehl-i beyt). ehlî, ehliyye (a.s. ehl'den) alışık olan, alışmış, alışkın, vahşî olmayan, insandan kaçmayan, adamcıl, (bkz: munis). ehliyyet (a.i.) 1. işe yarar halde bulunuş, bir işi hak edebilecek durumda bulunuş, salâhiyet, yetki. 2. mâhirlik, iktidar, liyâkat kabiliyet, kifayet, mensubiyet, akrabalık. 3. iktidar, liyâkat ve kabiliyet vesikası. 4. kadın adı. ehliyyet-nâme (a.f.b.i.) bir kimsenin herhangi bir iş yapabileceğine dair ilgililer tarafından verilen vesîka. ehl-perver (a.f.b.s.) ehlini yetiş tiren, değer sahiplerini koruyan. ehl-ullah (a.b.i.) Tanrı adamı, velî, evliya. ehme (f.s.) 1. noksan, eksik. 2. i. bulunuş. ehnâme (f.i.) 1. aşk ve sevda. 2. kendine çekidüzen verme. ehram (a.i. herem'in c.) 1. Mısır'da eski zamandan kalma, huni biçimindeki büyük binalar, piramit. 2. tepeleri ortak bir noktada bulunan, tabanları da herhangi bir poligonun birer kenarından ibaret olan bir takım üçgenlerden meydana gelmiş şekil. ehrâm-ı gayr-ı muntazam geo. düzgün olmayan piramit. ehrâm-ı kaim geo. dik piramit. ehrâm-ı mail geo. eğik piramit. ehrâm-ı muntazama geo. düzgün olan piramit. ehrâm-ı mürabbaî dörtgen piramit. ehrâm-ı müsellesi üçgen piramit. ehrâm-ı nakıs kesik piramit. ehrâm-ı zû kesîr-ül-vücûh çokgen piramit. ehrâmen (f.i.) 1. şeytan. 2. dev. (bkz: ehremen, ehrem, ehrime, ehrimen). ehrâmî (a.s.) geo. ehram biçiminde, fr. pyraınidal. ehrâmî kavak bot. piramit kavak. ehred (a.s.) yırtık şey. [üstbaş hakkında]. ehremen (f.i.) Zerdüştlerin inandıkları kötülük ve karanlık tanrısı; şeytan, dev. (bkz: ehrâmen, ehren, ehrime, ehrimen). ehren (f.i.)- (bkz. ehrâmen, ehremen, ehrime, ehrimen). ehrime (f.i.). (bkz. ehrâmen, ehremen, ehren, ehrimen). ehrimen (f.i.). (bkz. ehrâmen, ehremen, ehren, ehrime). ehsâ' (a.s.) şaşmış, şaşakalmış olan [kimseler]. ehsâs (a.i. hiss'in c.) duygular. ehsâs-ı rakîka ince duygular. ehûn (f-i-) toprakta meydana gelen yarık, delik. ehvâ' (a.i. hevâ'nın c.) arzular, istekler; şehvetler, hevesler, meyiller. Ehl-i ehvâ' inanışları sünnet ehlininkine uymayan, arada mezhep farkları bulunan Müslümanlar cemaati. ehvâl (a.i. hevl'in c.) korkular, dehşetler. eh var (f.s.) şaşkın, sersem, alık [adam].

ehvec ehvel ehvel-i heyâkil ehven ehven-i şerr ehven-i şerreyn ehveniyyet ehver ehviye ehviye-i lâtife ehyeb ehyef ehzâb eimme eimme-i dîn

eimme-i isnâ-aşer

eimme-i mahallât eimme-i nuhât eimmet-ül-esmâ

einne eizze eizze-i nasârâ ejah ejdef ejder, ejderhâ, ejdehâ ejder-i münakkaş

ejder-dehân ejeh ejgân, ejgehân ejhân ejîr ekabb ekâbir

(a.s.) uzun boylu ahmak [adam]. (a.s. hevl'den) daha (en, pek) korkunç. heykellerin en korkuncu. (a.s.) 1. en zararsız. 2. pek ucuz. 3. daha hafif; kolay, (bkz: rahîs iki şerrin en zararlısı, kolayı. iki şerrin en zararlısı, kolayı. (a.i.) ehvenlik, ucuzluk [zıddı "gala"]. (f.i.) sevgili. (a.i. hevâ'nın c.), (bkz. hevâ). lâtif müzik havalan. (a.s.) daha (en, pek) mehîb, çok heybetli. (a.s.) 1. ince belli, yakışıklı [genç]. 2. çelimli at. (a.i. hizb'in c.) taifeler, kısımlar; bölümler, bölükler; insan kümeleri. Gaz-ve-i Ehzâb Hendek Gazvesi. (a.i. imâm'ın c.), (bkz. imâm). din adamları. eimme-i erbaa (dört imam olup Müslümanların en büyük müctehidlerinden, en meşhur hukuk âlimlerindendir) [Ebû Hanîfe; Ah-med bin Idrîs-eş-Şâfiî; Mâlik bin Enes; Ahmed bin Hanbel]. [Şîîlerde Hz. Ali ile başlayarak Mehdî ile sona eren on iki İmam. [Hz.Alî; Hz. Hasan; Hz. Hüseyin; Hz. Zeyn--ülÂbidîn; Hz. Imâm-ı Bakır; Hz. Ca'fer-üs--Sâdık; Hz. Musa Kâzım; Hz. Alî bin Musa; Hz. Muhammed-ün-Nakî; Hz. Aliyy-üt-Taki; Hz. Hasan-Ul-Askerî; Hz. İmâm-ı Mehdî]. mahalle imamları. nahiv (sintaks) âlimleri. "esmâ'mn başı" tas. hay, alîm, münif, kadir, semi', basîr, müte-kellim olmak üzere yedi isim demek olan esma--i seb'a yerinde kullanılır. (a.i. inân'ın c.) dizginler, yularlar. (a.s. azîz'in c.) 1. erenler. 2. muhterem, azîz kimseler. Hıristiyan evliyası. (f.i.) vücutta, en çok ellerde çıkan pürtüklü küçük urlar, siğil, (bkz: ejeh). (f.i.) kızılcık denilen meyva, alıç. (f.i.) 1. büyük yılan, (bkz: bürsân, su'bân). 2. korkunç ve hayalî bir hayvan. ejder-i kahir ("ka" uzun okunur) ölüm ejderhası. nakışlı ejderha; alaca derili büyük yılan. 3. meç. hiddetli, şiddetli, cesur ve merhametsiz [adam], ["ejdehâ" nazımda kullanılır]. (f.b.s.) (dev ağızlı) meç. ağır toplara verilen bir isim. (f.i.) sivilce, (bkz: ejah). tenbel. (bkz: ejhân). (f-s.) tembel, (bkz: ejgehân). (f.s.) akıllı, uyanık [adam], (a.s.) beli ince olan. (a.s. ekber'in c.) rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali, (bkz. büzür-gân).

ekâbir-i şuarâ-yi Arab ekadîh ekahî ekalîm

ekâlîm-i hârre ekalîm-i seb'a ekall l ekall-i murabbaât

ekalliyyet Ekanîm ekanîm-i selâse ekarib ekârim ekâris ekasır ekasî ekasî-i bilâd ekasîm ekâsire ekâsire-i Acem ekatî ekavîl ekavîl-i bâtıla ekavîl-i kâzibe ekâzib ekbâ' ekbâ-yi etrika ekbâ-yı matbah ekbâd İltihâb-ı ekbâd ekber

Arap şâirlerinin en büyükleri. ("ka" uzun okunur, a.i. kıdh'ın c.) oklar. ("ka" uzun okunur, a.i. uk-huvân'ın c.) papatya çiçekleri. ("ka" uzun okunur, a.i. ıklîm'in c.) dünyânın mıntıkaları, memleketler, diyarlar. ekalîm-i bârideısoğuk iklimler, memleketler. sıcak iklimler. yedi iklim. (a.s.) en az, en aşağı, (bkz: akall). mat., astr. en küçük kareler metodu, meşhur riyaziyeci v e fizikçi bilgin Gauss'un buluşu olan bir metoddur. Türlü ölçüleri yapılan bir mesaha içinde elde edilen çeşitli değerlerden hakiki değere en fazla yanaşabilmek için kullanılan bir takım riyâzî ameliyeler silsilesi, [italyan astronomu Giuseppa Piazzi, seyyârât-ı sagîreden Ceres'i keşfettiği zaman şartların kötü oluşundan seyyârecik kaybedilmişti. Gauss muvâzene metoduyla mevcut rasatlara dayanarak ertesi sene yıldızın bulunması lâzımgelen yeri tâyin etti ve Ceres, onun tâyin ettiği koordinaüarla tekrar bulundu.]. (a.i.). (bkz. akalliyyet). ("ka" uzun okunur, a.i. uknûm'-un c.) asıllar, zatlar, rükünler. Hıristiyanlığın baba, oğul ve rûh-ül-Kudüs'den ibaret teslîs inanışı. ("ka uzun okunur, a.s. akreb'in c.) yakın akraba, hısımlar. (a.s. ekrem'in c.) en necip, pek âlicenap, çok sahâvetli, cömert ve eliaçık olanlar. (f.i.) bot. yenilen mantar. ("ka" uzun okunur, a.s. akser'in c.) daha (pek, en) kısalar. ("ka" uzun okunur, a.s. aksâ'mın c.) daha (en, pek, çok) uzaklar. en uzak şehirler. ("ka" uzun okunur, a.i. kısm'ın c. olan aksâm'ın c.) 1. (bkz: aksam, kısım). 2. kısmetler, nasipler, paylar. (a.i. kisrâ'nın c.) eski Acem pâdişâhları. Acem hükümdarları. ("ka" uzun okunur, a.i. katî'in c.) koyun sürüleri. ("ka" uzun okunur, a.i. kavl'in c. olan akvâl'in c.) sözler, lakırdılar, kelimeler. bâtıl sözler. yalan, uydurma sözler. (a.s. ükzûbe'nin c.) asılsız, yalan, uydurma sözler. (a.i. kibâ'ın c.) süprüntüler. sokakların süprüntüleri. mutfak süprüntüleri. (a.i. kebed ve kebid'in c.) kebet-ler, karaciğerler, (bkz: kübûd). hek. ciğerlerin iltihaplanması. (a.s. kebîr'den. c. ekâbir) 1. daha (en, pek) büyük.

Cihâd-ı ekber, Gazayı ekber en büyük savaş. [Ekber Hindistan'a hâkim olan Türk hükümdarı]. 2. i. erkek adı. Ekberiyye (a.h.i.) tas. sofiyenin en büyüklerinden Muhyiddîn-i Arabî tarafından kurulan bir tarîkat. ekber-nâme (a.f.b.i.) Ebul Fadıl Allamî'nin (1550-1602) Farsça tarih kitabı. Ekber Şah devrinin tarihi ile şâirlerinin hayat hikâyelerini anlatır. ekdar (a.i. keder'in c.) 1. kederler, kasavetler, gamlar, tasalar, kaygılar. ekdâr ü âlâm kederler, acılar. 2. bulanıklıklar. ekdâs (a.i. küds'ün c.) hurmalar. ekele (a.s. âkil'in c.) çok yiyenler, yiyiciler, oburlar. ekeme (a.i.) yüksek taşlık tepe, bayır. ekfâ (a.s. küfv'ün c.) eşler, benzerler, denkler, uygunlar, müsaviler, eşitler, muâdiller. ekfâl (a.i. kifl'in c.) 1. nasipler, paylar. 2. zayıflık halleri. 3. kilim parçalan. 4. (kefel'in c.) her şeyin gerileri. ekfân (a.i. kefen'in c.) ölüleri sardıkları bezler. ekhâl (a.i. kühl'ün c.) göze çekilen sürmeler. ekhel (a.s.) çok sürme kullanan; gözü kudretten sürmeli [adam]. ekîd, ekîde (a.s.) te'kidli, kuvvetli, sarih, kat'î, sağlam, muhakkak. Emr-i ekîd kat'î, kesin emir. Tenbîhât-ı ekîde kuvvetli, kat'î tenbihler. ekîden (a.zf.) 1. te'kidli, kuvvetli olarak, muhakkak, sarih ve kat'î olarak. 2. mü-kerreren, tekrar olarak. ekîle (a.s.) yenmiş, yenilmiş [şey, yemek]. ekinne (a.i. kinn'in c.), (bkz. eknân). ekkâf (a.i.) semerci, eğerci. ekkâl (a.s. ekl'den) 1. çok ekleden, yiyen, obur. (bkz: bu'le, ekûl). ekkâl-üs-suht çok haram yiyen. 2. etrafındaki etleri çürütüp mahveden [yara], (bkz: âkile). 3. kim. aşındırma, fr. corrosif. eki (a.i.) bir şey yeme[k], yenilme. eki ü şurb yeme içme. eklef (a.s.) 1. yüzü çilli [adam]. 2. i. koyu renkli arslan. ekmâm (a.i. kümm'ün c.) 1. elbisenin yenleri, kol ağızlan. 2. (kimm'in c.) ağaç çiçeklerinin kapçıklan, tomurcuklan. ekmen (a.s.) anadan doğma kör. (bkz: darîr). ekmehiyyet (a.i.) ekmehlik, anadan doğma körlük. ekmel (a.s. kâmil'den) 1. daha (en, pek) kâmil, mükemmel ve kusursuz olan, en uygun, en eksiksiz. ekmel-i enbiyâ Hz. Muhammed. ekmel-i mahlûkât (mahlûkların en kâmili) insan. 2. i. erkek adı. ekmel-âne (a.zf.) ekmel olana yakışacak surette. ekmeliyyet (a.i.) mükemmellik, kusursuzluk, noksansızlık, eksiksizlik. eknâf (a.i. kenefin c.) canipler, yanlar, nahiyeler, taraflar, sığınacak yerler, evin ortalan, [kelime yalnız "taraf ve "yan" mânâsına kullanılır]. eknân (a.i. kinân'ın c.) l. mahfazalar, perdeler. 2. evler, odalar; çadırlar, (bkz: ekinne). eknûn (f-zf-) şimdi, el'an, hâlâ ["kü-nûn" şeklinde de kullanılır].

ekrâd ekreh ekreh-i mahlûkât ekrem ekrem-ül-ekremîn ekrem-ül-ümem ekrem-âne ekremî ekremiyyet eksâ eksâ min-el-basal eksem ekser ekseri ekseriyyâ ekseriyyet ekseriyyet-i ârâ ekseriyyet-i mutlaka eksibe eksibe-i bahriyye eksibe-i berriyye eksiyye ekşem

ektâd ektâf ektâr ektâr ektem ekûl ekûl-âne ekûlî ekvâb ekvâb-ı şerâb ekvâh ekvarn ekvâm-ı büzeyriyye ekvân Hâlik-ı ekvân

(a.i. kürd'ün c.) kürtler. (a.s.) en kerih, çok iğrenç. mahlûklann en iğrenci. (a.s.) 1. daha (en, pek) kerîm; çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. 2. i. erkek adı. (ekremlerin ekremi) Cenâbıhak. Hz. Muhammed'in ümmeti. (a.zf.) ekrem olana yakışacak surette, ekremce, ekremcesine, pek cömertlikle, çok elaçıklığıyla. (a.f.s.) ekreme mensup, lütuf ve kerem sahibi olana mensup. (a.i.) ekremlik, ekrem olma. (bkz: ekrem). (a.s.) üstüste pek çok giyinen [adam]. "soğandan fazla giyinir" [Arap halk tâbirlerinden]. (a.s.) büyük karınlı şişman [adam]. (a.s. kesîr'den) en çok, daha ziyâde. (a.f.zf.) eksere mensup, çok defa, çoğu. (a.zf.) çok defa olarak, çok zaman; sık sık. (a.i.) ekser olma hâli, pek çok olma; çokluk; en büyük kısım; yansından çoğu. reylerin oyların çokluğu, hiç olmazsa yandan bir fazlası. bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet (çoğunluk), çokluk. (a.i. kesîb'in c.) büyük çöllerde rüzgârların savurup biriktirdiği kum yığınları. med ve cezir (kabarma ve inme) yapan düz sahillerdeki kum yığınlan. jeol. karasal, kumul. (f.i.) boza. (bkz: ahsuma, nebîz). (a.s.) 1. doğuşunda kusurlu olan, burnu, kulağı kesik veya noksan olan [adam]. 2. i. pars denilen yırtıcı hayvan. [Ekşem suratlı ekşimiş suratlı] tâbiri meşhurdur. (a.i.) 1. cemaatler, kalabalıklar, bölükler, takımlar. 2. misâller, örnekler. (a.i. ketif ve kitfin c.) omuzlar; omuz kemikleri, arka omuz başlanndaki düz kürek kemikleri. (a.i. keter'in c.) haysiyetler, şerefler; hasepler, nesepler, mertebeler, dereceler. (a.i. kutr'un c.), (bkz. aktar). (a.s.) 1. daha (en, pek) çok sır saklayan. 2. karnı büyük [adam]. (a.s. ekl'den) çok yemek yiyen, obur; pisboğaz, (bkz: bu'le, ekkâl). (a.f.zf.) oburcasına. (a.i.) oburluk. (a.i. kûb'un c.) küpler, büyük su kaplan. şarap küpleri. (a.i. kûh'un c.) kamıştan yapıl-.mış penceresiz kulübeler. (a.i. kûme'nin c.) kümeler, (bkz: küvem). anat. domalan, fr. soredie. (kevn'in c.) varlıklar; âlemler, dünyâlar. dünyâların, varlıklann yaratıcısı, Allah.

ekvar ekvâs ekvâz ekyâl ekyâs ekyes ekzeb el-

ela ela ey! el-aceb el-adlü esâs-ül-mülk el-amân

el-amân-hâh el'ân el-anyâsiyye elâstikî elâstikiyyet el-Avvâ

elbâb Ulül-elbâb el-bâdî azlam el-basîr elbet, elbette elbise elbise-i resmiyye Elbürz elbüz el-câ-i âlâ rütbetihi

el-câsî el-Cebbâr

(a.i. kevr'in c.) 1. devirler, dönmeler. 2. bir şeyi sarmalar. 3. (küvâre'nin c.) an kovanlan. 4. demirci ve kalaycı ocaklan. (a.i. kevs'in c.) yaşmaklar. (a.i. kûz'un c.) kadehler; kâseler; bardaklar. (a.i. keyl'in c.) kileler, hububat ölçüleri, ölçekler. (a.i. kîs'in c.) para keseleri, torbalar. (a.s.) pek kiyâsetli, zekî, zeyrek, maharetli, becerikli [adam]. (a.s.) büyük yalan, pek büyük uydurma. (a.h.) Arapça "harf-i ta'rîf" olup kelimelerin başında bulunur ve ismin mânâsını tarif ve tâyin etmeye yarar. Arapçadaki terkiplerde, has isimlerde ve Osmanlıcadaki izafet ve sıfat terkiplerinde kullanılır. Hurûf-i şemsiy-yeden biriyle başlayan kelimelerin evveline geldiğinde l yerine o harf şeddeli okunur "eş-şems" gibi. (bkz: hurûf-i şemsiyye). (a.e.) başlama ve tenbih edatıdır; nazımda ve sözün başında kullanılır; bundan sonra "ey!" nidası gelir. şimdi, bilmiş ol ki! (a.n.) tuhaf, acayip, şaşılacak şey! (a. cü.) adalet mülkün temelidir. (a.e.) yardım ve şikâyet edatı olarak "aman, medet" manasınadır; "bıktım artık, illallah!, usandım, kâfi, yeter, sus" gibi mânâlarda da kullanılır. (a.f.b.s.) el aman dileyen, yaka silken. (a.zf.) şimdi, şimdiki halde; henüz, hâlâ, daha, bu âna kadar, şu anda. (a.i.) bot. iğdegiller. (fr.s.) esnek. (fr.a.i.) esneklik. (a.h.i.) astr. sığırtmaç, semânın kuzey yanmküresinde Dübb-i ekber'in civarında beş parlak yıldızdan meydana gelen küme, lât. Boötes, fr.Bouvier. (a.i. lübb'Un c.) akıllar; akıllı kimseler. akıl sahipleri. başlayan, yol açan haksızdır. (a.s.) her şeyi gören. [Tanrı adlarından]. (a.zf.) kat'î olarak, mutlaka, behemehal; akıbet, nihayet, eninde sonunda. (a.i. libâs'ın c.) esvaplar, libaslar, [kelime bizde müfret gibi kullanılır], (bkz: câme]. resmî elbise[ler]. (f.h.i.) 1. Kafkas sıradağlarının en yükseği. 2. hakkında türlü hurafeler anlatılan Kaf dağı. 3. s. uzun boylu, yakışıklı kimse. (a.s.) 1. bâlâ, yüce, yüksek. 2. i. Kafkas dağının tepesi. (a. h. i.) astr. semânın kuzey yarım küresinde "Co-rona Borealis" burcunun yanında, ikisi çok parlak birkaç yıldızdan müteşekkil bir burç. (a.h.i.) astr. Herkül, tklîl-i şimalî ve Şilyâk burçları arasında bulunan büyük bir yıldız kümesi, lât. Hercules. (a.h.i.) astr. semânın kuzey yarım küresinde görülebilen dörtgen biçimli ve içinde eğik olarak bir hizada üç parlak

yıldızın dizildiği çok güzel ve çok parlak yıldızlardan olma yıldız kümesi (Orion). Elcezîre (a.h.i.) Mezopotamya, "Dicle" ve "Fırat" nehirleri arasındaki yerin adı. elcime (a.i. licâm'ın c.) hayvanların ağızlarına takılan gemler. el-cünûnü fünûn (a.dey.) "dîvânelik türlü türlüdür", "delilik bir türlü olmaz" mânâsında kullanılır. eledd (a.s.) hak kabul etmeyen, inatçı [adam], Hasm-ı eledd inatçı düşman. elektrîkî (fr.s.) ; elektrikle ilgili, elektrik niteliğinde. Cereyân-ı elektrîkî elektrik cereyanı, akımı. elektrîkiyyet (fr.a.i.) eletrikleştirme, elektrikleşme. elektrîkiyyet-i mıknatısiyye fiz. elektromagnetizma. elektrîkiyyet-i sakine fiz. elektrostatik. elektrik-nümâ (fr.f.b.s.) fiz. elektroskop. elem (a.i.c. âlâm); 1. ağrı, acı, sızı, sancı; keder, dert, maddî ve manevî ıztırap. elem-hek. elem-elem-elemdembedem vakit vakit gelen elem. bekleme elemi, sıkıntısı. 2. Fransızca'nın "-algie" sonekini elem-i intizâr karşılar. elem-i asabi bek. sinir ağrısı, fr.nevralgie. elem-i kalb gönül ıztırabı. elem-i mafsal hek., fr. arthralgie... el-emrü emrüküm (a.cü.) emir, sizin emrinizdir; emriniz bâşüstüne. el-emrü fevk-al-edeb emir terbiyeden üstündür. Elemût (f.h.i.) Hasan Sabbah'ın otuz-beş sene içine sığındığı Kazvin ile Giylan ara sında yüksek ve sarp bir kale. [elüh (=karakuş), mut (=yuva) mânâsına olan âmût'dan kısaltılmıştır. Bu kale, yükseklikte; yuvasını yüksek yere yapan karakuş yuvasına benzetilmiş ve bu ad verilmiştir]. elem-zede (a.f.b.s.c. elem-zede-gân) eleme uğramış, elemli, kederli, dertli. elem-zede-gân (a.f.b.s. elemzede'-nin c.) elemliler, dertliler, kederliler. eleng (f.i.) 1. sur, duvar, siper. 2. kale ve istihkâm askeri. elest (a.i.) Allah'ın, ruhları yarattıktan sonra "elestü bi-rabbiküm = ben sizin Rab-biniz değil miyim?" dediği zaman, insanların yaradılış başlangıcı, [elestü = değil miyim]. elezz (a.s. lezîz'den) daha (en, pek) lezzetli. elezz-i et'ime yemeklerin en lezzetlisi. elf (a.s.c. âlâf, ülûf) bin [sayı], (bkz: hezâr). elf-i evvel Peygamberimizin hicretinden sonra geçen bin yıl elf-i leyle ve leyle binbir gece masalı. elf-i sânî Hicret'i takip eden ikinci bin yıl. elfâf (a.i. lifin c.) dallan birbirine girmiş ve dolaşmış ağaçlar; birbirine dolaşık fidanlar. el-Fâris (a.h.i.) astr. semânın kuzey yarım küresinde imreet-ülmüselsele (And-romeda) burcunun kuyruğunda 6 parlak yıldızdan müteşekkil bir burç, lât. Perseus; fr. Persee. el-fâtiha (a.n.) hazır olan cemaati "Fatiha" sûresini okumaya da'vet eden nida.

(a.i. lafz'ın c.) kelimeler, sözler. güzel sözler. kaba küfürler. l) birçok anlamı olan kelimeler, 2) bir kaç dilde kullanılan kelimele elfâz-ı müteradife bir mânâda bulunan kelimeler, sinonim (synonyme) kelimeler. elfâz-ı mütezâdde gr. zıtanlamlılar. el-firâk (a.i.) ayrılma, ayrılık sözü, esenleşme, (bkz: el-vidâ). elfiyye (a.i.) ed. bin beyitlik kasîde, şiir. el-garaz (a.cü.) "maksadım şu ki; şunu demek isterim ki; gelelim maksada, sözün kısası" mânâlarına kullanılır. el-gaz bilmeceler, bulmacalar, yanıltmacalar. elgaz-ı müşkile zor bilmeceler. el-gıbta (a.cü.) gıbta olunur, gıbta ederim. elhâb (a.i. lihb'in c.) iki tepe veya kayalık arasındaki boğazlar, dar geçitler, (bkz: lihâb, lühûb). el-hâc (a.s.) hacı; islâm dîninin bir îcâbı olarak, usûlüne göre, "Kâbe-i Mükerre-me"yi ziyaret eden kimse. el-hakk (a.zf.) hakîkaten, doğrusu, doğrusu ya. el-hâl (a.zf.) şimdi, şimdiki halde, hâlâ, henüz. el-hâletü hâzihi (a.zf.) henüz, şimdi, hâlâ, bugün, bugünkü günde, şimdiki zamanda, şimdiye kadar, (bkz: el-yevm). el-hamdulillâhi teâlâ (a. cü.) Allah'a hamdolsun, Allah'a şükür. elhân nağmeler, ezgiler. elhân-ı iltifat iltifat nağmeleri. elhân-ı keman kemanın nağmeleri. elhân-ı sürür sevinç nağmeleri. elhân-ı şitâ' 1) kış nağmeleri; 2) Cenap Şahâbeddin'in meşhur kış şiiri. elhân-ı tuyûr kuş cıvıltıları. el-hased (a.zf.) "hased olunur" mânâsına kullanılır. El-hasûd lâ-yesûd hasetçi doymak bilmez. el-hâsıl (a.zf.) hâsılı, netice îtibâ-nyla, sözün kısası, uzatmayalım, kısa söyleyelim, kısacası, (bkz: ve-1-hâsıl). el-Hayye (a.h.i.) astr. Yılan. elhâz (a.i.lâhz'ın c.) göz ucu ile bakışlar. elhâz-ı dil-firîb-âne gönül aldatırcasına, cazibeli, alımlı bakışlar. el-hazer (a.zf.) "sakın, sakınalım, sakınınız," mânâsına kullanılır. el-hazerü min-es-sârikin hırsızlardan sakınınız. el-Hevâ (a.h.i.) astr. semânın kuzey yarımküresi eteğinde Herkül burcunun altında zincirvâri bir yıldız kümesi, lât. Ophiucus. el-hükmü-li-1-galib all (a.cii.) hüküm galibindir, hak kuvvetlinindir, (bkz: el-hükmü limen-galeb). el-hükmü li-llâh (a.cü.) "hüküm Allah'ındır, kulun elinde ne var" mânâsına başsağlığı için kullanılır. el-hükmü li-men galeb (a. cü.) hüküm galip gelenindir, (bkz: el-hük-mü-li-1-galib). el-ıyazü bi-llâh (a.c.) Allah'a sığındık, Allah'a sığınırım, yahut, sığınırız, Allah esirgesin, Allah korusun!... (bkz: maâz-Allah). elibbâ (a.s. lebîb'in c.) akıllı, kâmil, olgun [kimseler]. elif (a. ha.) 1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. i . kadın adı. elfâz elfâz-ı cemile elfâz-ı galize elfâz-ı müştereke

elif-i iklîm elif-i kâfîyân elif-i maksure

yedi iklimin ilki, ekvator. kûfî yazısıyla yazılan elif. bazı Arapça kelimelerin sonunda bulunan ve ye şeklinde yazılan elif. f Mustafa, dâva gibi]. elif-i memdûde uzun okunan elif. elîf (a.s. ülfet'den) 1. ülfet olunan, istenilen, alışılan şey. 2. alışmış, alışkın, alışık. (bkz. me'lûf). elifba, elifbe (a.i.) 1. otuz üç harften ibaret olan Osmanlı alfabesi 2. bir şeyin başlangıcı. 3. g. s. bir örgü motifi. elifi (a.i.) g. s. bantlarla süslenmiş bir çeşit kumaş. el-ihsân bi-t-temâm (a. cü.) bir şey verilince tam verilmeli; bir iyilik edilince tam edilmeli. elîm, elime (a.s. elem'den) çok dert ve keder veren, acıklı; ağrı ve sancıyı hissettiren, sızlatan, pek ağrıtan, acıtan. Azâb-ı elîm çok acı veren azap. el-insâf (a.n.) ; insaf edilsin, insaf edilmeli, insaf edelim. eliyy (a.s.) çok yemin eden [adam]. elîz (f.i.) çifte, tekme; sıçrama. elkâb (a.i. lakab'ın c.) 1. unvanlar, soyadları. 2. [evvelce] rütbe sahiplerine verilen resmî unvanlar, [sadrâzamlara fehâmetlü devletlü; sadrazamlık etmişlere übbehetlü devletlü; seraskere devletlü re'fetlü; Mekke şerifine devletlü siyâdetlü; müşirlerle, pâdişâh damatlarına devletlü utûfet-lü; saraydaki kızlarağasına devletlü inâ-yetlü; sarıklılara mekrümetlü; fazîletlü; semâhatlü yazılırdı. elkab-ı resmiyye resmî unvanlar. el-kanâatü kenzün la yefnâ (a.cü.) kanâat tükenmez bir hazînedir. elken (a.s.) dilinde pek lüknet, tutukluk olan, güçlükle meramını anlatan, peltek.kekeme. El-Keşşaf (a.i.) Zemahşerî'nin ünlü Arapça Kur'an tefsiri. el-kıssa (a.zf.) hulâsa, hâsılı, sözün kısası, sözden anlaşıldığına göre. el-Kusvâ (a.h.i.) Hz. Muhammed1-in devesinin adı [Hz. Ebûbekir'den satın almıştır], (bkz: Kusvâ). elma', elmaî (a.s.) pek zekî, çok anlayışlı [adam]. elmalı, elmahî (a.s.) her gördüğü şeyi tetkike, araştırmaya meraklı [adam]. elmas (yun.i.) 1. bilinen kıymetli taş. 2. s. meç. pek sevgili ve kıymetli. elmâs-ı hâl dar lekeli elmas. elmâs-pâre (yun.f.b.i.) 1. elmas parçası. 2. meç. çok güzel. elmâs-rîze (yun.f.b.i.) elmas kırıntısı, döküntüsü. elmâs-tırâş (yun.f.b.i.) elmas gibi yontulmuş olan makbul bir cam, billur, kristal. el-minnetü li-llâh[i] (a.cü.) "Allah'a minnet, minnet ancak Allah için" manasınadır. elsen (a.s.) fasîh, düzgün konuşan. elsine , elsün (a.i. lisân'ın c.) diller, (bkz: lüsn). elsine-i garbiyye batı dilleri. elsine-i selâse (üç dil) Türkçe, Arapça, Farsça. elsine-i şarkiyye doğu dilleri. eltaf (a.s. latîfden) daha (en, pek) lâtif, güzel, hoş [olan].

) elzemlik.) 1.) Allah'a ısmarladık. bayraklar.) bugün. bot. liyakatli. (a. son derece lâzım olma. 2. (bkz. Bu yıldızın sağında ve solunda iki istikamete uzanan bir doğrultuda Ukab burcunun ikinci derecede parlak yıldızlan ve bu iki doğrultuya ortadan amut olan bir hat üzerinde de diğer yıldızlar bulunur]. Muğla gibi livalar.i.s. pek) lâyık. (bkz: half.) daha (en. ehakk). . mevkiler. 2. kıç ile ilgili. üzerine yazı yazılan ve resim yapılan şeyler.i. (a. fr. pek) lâzım.) mahaller. (a. Kartal burcu. fr. alacalı. kartal. (bkz: liva). (a. (bkz: el-hâletü hâzihi). karakuş. (bkz: ecder. iyilikseverlikler. Artvin. (a. çeşitler. dalgalanan bayraklar. şimdi. [Dübb-i ek-ber'in kuyruktan itibaren üçüncü yıldızı (vega) yıldızına birleştirilip bu mesafenin yandan fazlası aynı istikamette eklenip uzatıldığı takdirde el-Ukab burcunun en parlak yıldızı olan Nesr-üt-tâir (Altair) yıldızına rastlanır. (a. okşamalar. 3. yağlı koyun kuyruğu.) iyi muameleler. s. olan "emki-ne'nin c.cü. ağacın odun kısmındaki lifler.) elçinin götürdüğü itimatname.i. kıçı meydana getiren kaba etler. büyükelçi.s. henüz.) 1. (a. and. miâ'nın c. (a. (a. (a. mekân'ın c. levz ve levze'nin c. rengârenk. (a.h. el-vedâ'). (üç liva) Mîsâk-ı millî metninin ikinci maddesinde zikredilen üç liva Kars.) düz satıhlar. gereklik.) sancaklar.zf.i. (a.s. (a.i. emced'in c. (a.) en çok haysiyet ve onur sahibi olan kimseler. Ardahan.) 1. lâzım'dan) daha (en. lütfün c.) ülfeti çok. izmit. nezâketler. (a. el-firâk. portreler. herkesle konuşup görüşmeye alışık [adam]. [eskiden] bir vilâyete bağlı olmayıp. (a. liber.i.i. kasem). livâ'nın c.i.i.i. doğrudan doğruya Dâhiliye nezâreti'ne bağlı bulunan Çanakkale.i. Antalya. (a. mevzîler. (a. (a.i.s. meak ve meûk'un c. lüzumlu. (a. iplik biçimindeki şeyler. Samsun. 2. (a. (a. [kelimenin fasîhi "el-vidâ" dır]. Aquila.) göz pınarlan. lîfin c. tablolar. şimdiki zamanda.i.) bağırsaklar. hâlâ. yanaklar. nebatları (bitki) yumuşak kısımlannı.) bademler. 2. renkler. insan ve hayvanlarda adaleleri meydana getiren ince iplikler. levn'in c. Allah'a emânet olun.i.s.). tavşancıl.i. lât. ince bağırsaklar. esen kalın! (bkz: el--firâk).eltâf elûf elûh elûk el-Ukab elûke el vah elvâh-ı kışr elvan elvâz el-vedâ' el-vida' elviye elviye-i müstakille elviye-i mütemevvice elviye-i selâse elyaf elyak elye elyevî el-yevm elzem elzemiyyet em'â em'â-i galîza em'â-i rakîka emâcid em'âk emâkin (a.) kıça ait. şu anda.) 1. yerler. soymuk damar (-demeti). kalın bağırsaklar. iyilikler. astr.) sefir. levh ve levha'nın c. l'Aigle. bugünkü günde. çok yakışır.i. (bkz: emkine).) yemin.

"Hırka-i Saadet. emir'in hâli ve sıfatı. emânı. rica.) 1.) 1. millet. belirti. 2 .) kuvvetli ve azamet sahibi olanlar. (a. huk. emânetler. ümniyye'nin c. emr'den) 1. itibarlı kimseler. çöller. huk.emâkin-i mukaddese emâlîc emâlîs emâm emân emân hakkı eınân bi-1-kinâye emân bi-1-kitâbe emân-ı âmin emân-ı hâss emân-ı muvakkat emân-ı müebbed emân-ı sarîh emânât emânât-ı mukaddese emânât-ı şerife emânet emânet-dâr emânet-dârî emaneten emân-hâh emânî emânî-yi mahsûsa emânet-ullah emârât emârât-ı hasene emare emâre-i hasene emaret emârid enıâsil emâzir kutsal yerler. bu bir müsâlaha" demektir.) aman dileyen. arzular.i. maksatlar. o müddetin nihayet bulmasıyla sona erer. (a. beylik. deliller.. ummalar. emânât) 1.) emanetçilik.i.i. emânet'in c. (bkz. (a. Peygamberimizden kalma bâzı kutsal eşya [Hırka-i Saadet. emânet suretiyle. 2. Sakal-ı Şerif. gibi].) otsuz ve susuz sahralar. eser. en çok benzeyenler. yetkili bir ferdin düşmandan bir veya birçok şahsa vermiş olduğu emandır ki.) uzun yapraklı otlar.i. eserler.zf. huk. (a. i.) "Tann'nın emâneti" Osmanlı imparatorluğunda pâdişâhların hükümet telâkkilerine göre halk. emârât) alâmet.) bıyıklan terlememiş gençler. emniyet edilen kimseye bırakılan şey. (a. emanetçi.) 1.) kendisine emânet edilen. meramlar. eminlik. mezîr'in c. nişanlar. (a.i. yardım isteme. emred'in c.i.i. niyetler. (a. (a. (a. c.b. iyilik alâmeti. 3. "sana eman verdim" ve "siz eminsiniz" ve "size bir zarar yoktur" gibi bir tâbirle verilen eman. buna riâyet olunur. korkusuzluk.i.. sulh yapma. eşya veya kimse.). karine ile anlatan bir tâbir veya bir işaret ile verilen eman.) . akranlar.f. (bkz: emânât-ı mukaddese). bütün harbeden düşmana verilen genel bir emandır ki. gayeler. halîfe olduğu zaman Yavuz Sultan Selim tarafından istanbul'a getirilmiştir. emâre'nin c.b. (a. huk.f. emsel'in c. fidanlar. 2. (a. nişan. (a. iyi alâmetler.i.i. özel maksatlar. huk. gibi. (a. istekler.i.) arzular. (a. . rüsumat emâneti = vergi emâneti.s. şikâyet. 4. sözle verilen eman gibidir. eşler. harp edenlere yazılı eman gönderilmek suretiyle verilen emandır ki..c. emeller. imlîs ve imlîse'nin c. kuddâm. [iki tarafın birbirine karşı harp etmemek üzere silâh bırakmaları ile olur]. b.s. emirlik. pîş).s.b. (a. ümlûc'ün c. 2.i.).f. muayyen bir zamana kadar verilen emandır ki. ipucu. prenslik. huk.) emânet olarak. huk. (a. 2. aman diyen. Sakal-ı Şerif gibi kutsal emânetler olup.i. husûsî. aman dileme. [evvelce] devlet dâirelerinden bâzılarının isimleri (şehremaneti = belediye kurulu. kanunî ve fiilî himaye. alâmetler. aman isteyen. (a. ["geliniz!" denilmesi gibi]. (a.

Hızır.i. evâmir).i. Muhammed.i. nikâhta kararlaştırılan para ve sâireler. haddinden çok fazla şeylere kavuşmak isteği. c. birine emniyet eden. kuruntular. 2. (a. (a. (bkz.) pek fazla messeden.i. Hz. (a. hırs-ı pîrî. mecîd'den.) koyunlarda meydana gelen uyuzluk. emr'den. (bkz: emîn).i. büyük bir hanedana mensup kimse.c. çok sürekli. nihayet. ilk islâm hükümeti. mecîd'in c.c. mahkemece kendisine bir şey emânet olunan kimse. 2. saray ahırlarına mahsus ot ve arpa ile şâir levazımı temîn vazifesiyle mükellef olan me'mur. emniyetli. 2.) 1. (a. Hz.i. amal) ümit. korkusuz [yer]. erkek adı. zevcelerin nikâh bedelleri. (a. (bkz: hırs-ı câh.) nikâh bedelleri. demirci çekici.i. medd'den) daha (en.s. (a.s.) taylar. vâdeler.) 1. zamanlar.) mehiller. i. Şeh-remânetinin reisi.s. bir şeyin yapılması için verilen fazla zamanlar. c.) donuk beyaz. Hz. (t. şereflilerin şereflisi.i. (a. güvenen. 3. ömürlerin en uzunu. bir çeşit ot. Muhammed. çok ulu ata. (a.s.) şeref. (a. daha (en. [eskiden] Şeyhülislâm Kapı-sı'nda fetva işlerine bakan en büyük me'mur.i. i. kendisine güvenilen [kimse. pek) mecid. mühr'ün c. onur ve haysiyet sahibi olanlar. pek) medîd. emr). (bkz: mihâr).) bir işte emeği çok geçmiş olan. (a. en çok temas eden. uzun. Muhammed'-in lâkabı. at yavruları. (a. arzu.s. kadın adı. (a. beği. mühletler. veznedar.emcâd emced Cedd-i emced emced-i emâcid emed emedd emedd-i a'mâr emek-dâr emel Tûl-i emel emerr emerr-i edviye emess Emeviyye emhak emhâl emhâr emhâr-ı zevcât emhâr emîhe emîme emîn Fetva emîni Sandık emîni Şehr-emîni Yed-i emîn emîn-i cev emîn-i rahmet Emîn-i vahy Emîn-i vahy-ullah emîne emir emîr emîr-i âb-hayvân (a. insan ömrünün yetmeyeceği hülyalar. umma.i. ilâçlann en acısı.c. emâcid) 1. onur ve haysiyet sahibi olan. hırs. tamah. şey]. (a. şüphe etmeyen. pek) acı.s. hırs-ı nukûd).s. kadına verilecek. (a. Cebrail. bir kavmin. 4. Emevî devleti. çok şeref.) islâm arasında kurulan ilk devlet. bir şehrin başı. . ümerâ) 1. i. 2. ["emîn" kelimesinin müennesi]. 2.) daha (en. ümenâ) 1. erkek adı. mehr'in c. emniyet sahibi. eski ve sâdık hizmetçi. (a. aynlma hâlinde.s. korkusuz.h.) son.f. mehl'in c. (a.b. (a. [kelimenin cem'i olan "ümerâ" bu mânâlarda kullanılmaz]. dokunan.i.

(bkz: emâkin). Hz. son derece güzel. âmirden me'mura yazılan kâğıt. Muham-med'in sülâlesinden olup Mekke'de me'mur bulunan zat. melîh'den) en melâhatli.) cemâatler.i.) mahaller.) emir kâğıdı.) kumandanın oğlu. Muhammed'in halîfesi. başkumandan . (pâdişâh). buyrultu. yeni evler.f. (a.) imrahur. bağ. (bkz. [bu unvan ilk evvel Hz. bölükler. (av emîri) Selçuklularda hükümdarın avlanma işleriyle uğraşan ve av hayvanlarına bakmakla görevli olan kimse. (a. (emirlerin emîri) [eskiden] mülkiye (sivil) de paşalık unvanının ilk derecesi ki ikinci rütbeyi karşılar. Selçuklularda şölenlerde hizmet eden ve hükümdarın sofrada zehirlenmesini önlemek maksadıyla yemeği tadan kimse.i. (adalet emîri) Büyük Selçuklularda ve Anadolu Sulçuklulannda bir dîvan me'muriyeti.e.b.) tuzlar.b. (a. kalabalıklar. ziyafet ve içki meclislerinin düzenlenmesini sağlayan kimse. mekân'ın c. (silâh emîri) Selçuklularda silâhhânenin koruyucusu ve kumandanı. (a. (bkz: ıneh-mâ emken).i. hacılar kafilesine reislik etmekle vazifeli bulunan zat. (Arabın en güzeli) Hz. mevkiler. milk ve mülk'ün c. evler.) amiral. [evvelce] sadrâzamın emrini bildiren yazı.emîr-i cân-dâr emîn-i çeşnigîr emîr-i dâd emîr-i devât emîr-i meclis emîr-i Mekke emîr-i nahl emîr-i silâh emîr-i şikâr emîr-ül-alem emîr-ül-bahr emîr-ül-ceyş emîr-ül-Hâcc emîr-ül-mâ' emîr-ül-mü'minîn emîr-i zünbûrân emîr-ül-müslimîn emîr-ül-ümerâ' emîr-âhûr emîr-âne emîre emir-nâme emir-nâme-i sâmî emîr-zâde emken emkiııe cmkine-i cedide emlâ' emlah Eınlah-ül-Arab emlâh enılâh-ı bahriyye emlâk muhafız kumandanı.i. ferman). (a. Ömer'e verilmiştir]. Mekke emîri.) sancak emîri. zool. serdar. tarla. Istabl nâzın. Hz. (a.b.) kadın emîr. haneler. (a. (a. [evvelce] pâdişâhın ahırlarına nezâret eden kimse. (divit emîri) Selçuklularda büyük divan'da divit taşıyan ve saklayan. mahrem evrakı yazan ve saklayan kimse. (toplantı emîri) Memlûklular-da ve Anadolu Selçuklularında hükümdarın bezm denilen özel toplantılarının. bahçe vesaire gibi sahip olunan mal ve mülk.b.f. mü'minlerin emîri.i. milh'in c. (a.) emîrcesine. (a. Hz.i. ahır müdürü.s. Hacılar emîri. . pek melîh.) ev. (a. arıbeyi.i. (a. çeşnigir başı. yerler.b. Ali'nin lâkabı. melâ'ın c. emîr olana yakışacak surette.f. (bkz: emîr-ül-mâ').i. (Müslümanların emîri).) ifâl babından olan "imkân" kelimesinin mâzî fiili olup "mehmâ emken" sözünde geçer.i. (bkz: emr-nâme. emîr-ül-mü'minîn). amiral. deniz tuzları.i.zf. serasker. Muhammed. (a. ahır beyi.

Böylece "Kûn=ol!" emrini verince bütün eşya ve canlılar meydana çıkmıştır. (a. polis teşkilâtı. beylik malları. cebreden [şehvani hallerde. cilâlı. halk güvenliği. Beni bilmeleri ve tanımaları için bu halkı yarattım]. gr. husus. insanı hissî zevk ve lezzete sevk eden nefis ve şehvet.emlâk-i emîriyye emlâk-i hâssa emlâk-i hümâyûn emlâk-i mazbuta emlâk-i mevkufe emlâk-i milliyye emlâk-i mîriyye emled emles Hacer-i emles emmâre Nefs-i emmâre emn emn ü asayiş emn ü emân emnâ' Emn-âbâd emniyye emniyyet emniyyet-i âmme emniyyet-i umûmiyye emniyyet-i tâmme Emniyeti su'-i isti'mâl emniyyet-bahş emr Evvel-i emr Nefs-ül-emr emr bi-1-ma'rûf emr-i âlî emr. 2.s.s.b. metin. (a. büyük. jeol. [ağızdan veya yazı ile]. kamusal güven.) daha (pek. korkusuzluk.i. (bkz: emir). (a. düz taş. (Allah'ın emri) ölüm. şey. genel polis teşkilâtı. el konulmuş mallar. (bkz: asayiş).b. günah ve suç işlemede]. en başta. bu işin aslı. (Allah'ın emri) ölüm. emâlis) düz. kollama [askerlikte]. Allah'ın hükmettiği âlem) da idi. 4. en.) güven veren. iş buyurma. (a. emr. c.) 1. (o. millî mallar. apaçık. güvenlik. korkusuzluk.) (daha. emr'den) emreden. iş. .) emniyet.hakk emr. (bkz: emlâk-i hümâyûn). devlete ait mallar. bağışlanmış mallar. eminlik.garîb emr. emredici.i. aldığı emri yapmaya mecbur olan [kimse].) istanbul'da Fındıklı'daki saraylardan birinin adı.f. inanma. eminlik ve rahatlık. rahatlık. (a. meydanda durum. (a. (bkz: asayiş. "Âlem-i Kitman" (= saklı âlem.f. ilk iş olarak.hâzır emr. evâmir) 1.gaib emr. (a. korkusuzluk. pürüzsüz.i. (a. şeriatın emirlerine uygun emir ve yasaklarına göre yaptırmama. en) sarp.i. pürüzsüz. hâdise. 1. (bkz: i'timâd). âsûdegî).i. çok. [müennesi . [eskiden] pâdişâh tarafından verilen emir. gerçekleştirmesi imkânsız olan emir. önemli iş.c. üçüncü şahsa verilen emir. [Ben gizli bir hazîne idim.ilâhî emr. tam bir güvenlik. 3. körpe ve nâzik (vücut veya dal).azim emr. özü. meldâ].s. korkusuzluk.s. "ol!" emri. güvenlik. buyruk.kavlî emr-i kün emr-i ma'ruf emr-i muhal emr-i mübîn (bkz: emlâk-i mîriyye). güvenme. ikinci şahsa verilen emir. gr. güveni kötüye kullanma. [tas. zaman hadis olmadan önce Cenâb-ı Hakk. [bu mânâlarda kullanıldığı takdirde cemi "umur" gelir]. buyrultu. Tanrı ve kula göre doğru ve âdil olan. vakfedilmiş. tuhaf şey. eminlik. pek çok) genç. 2. vakıa. pâdişâh mallan.i'tibârî görünüşte olan iş. 2.s.) eminlik. (a. genel güvenlik.

emrâz-ı hâriciyye hek. emrâz-ı efrenciyye hek. memleketler.i. emsal (a.) kürkler. açısal 'katsayı. emrâz-ı nisâiyye hek. iç hastalıkları. frengi ve benzeri hastalıkları. emrâz-ı cildiyye hek. 3. benzer.i.i. emrâz-ı akliyye hek. emrâz-ı sâriyye hek.b.i. eskiden subayların kıt'a ve daire dışında buyruğu altında bulunan er.i. destanlar.b. katsayı. emrûdî (f-s. fr. numuneler. hastalıklar. (bkz: ermûd). sidik yolu hastalıkları..).) emre ait.emr-i münîf-i vâcib-ül-ittibâ (bütün dünyânın boyun eğip bağlanması gereken emir) pâdişâhın emri. maraz'ın c. benzeri durumlarda olduğu gibi. cilt. emrâz-ı dâhiliyye hek.) 1.i-. mikroplu. emir kipi. emsâl-i Süleyman Hz.) kıssalar.l (a. emsali misillû aynı biçimde. emsâl-i inkisar astr. emriyye (a. mat. emr-i nıüşkil zor iş. fr.s. hayvan derileri. . emrâz-ı intâniyye hek. eşler. emir--nâme. deri hastalıkları. emrûd (f. örnekler.) armut biçiminde olan. akıl hastalıkları. (bkz. emsâr ü bilâd büyük şehirler. emirle ilgili. ateşli hastalıklar. contagieuses. göz hastalıkları. emrân (a. misl'den) pek müşabih olan. emrâz-ı mühiike hek. kasabalar. 4. eş. emsal (a.c. atalar sözü.) illetler. emir eri. emr-nâme (a.) büyük şehirler.s. benzerler. epidemiques. beldeler.i. emr ü ferman buyruk ve ferman. Süleyman'ın vecî-zeleri. refraction. emred (a. emr-i şer'in "şeriat emirlerini yerine getirmeye hazırım" anlamına kullanılan bir söz. atasözleri. emrâz-ı bevliyye hek. emsâr (a. kadın hastalıkları.i. salgın hastalıklar. hikâyeler. frengi ve bel soğukluğu gibi. kıl bulunmayan genç.) emir götüren. emsel (a. emrî. emr-i sâmî [eskiden] sadâret makamından yazılan emirname. emsâl-i zâviyeviyye mat.) armut. mern'in c.f. jeod. ferman). öldürücü hastalıklar. emir alan.s. emr-i vâki' beklenmedik emir. mesel'in c. en çoğu yolsuz birleşmelerden bulaşan hastalıklar. fr. misâller. dış hastalıkları. Şâbb-ı emred tüysüz genç. emrâz-ı zühreviyye biy.f. bulaşıcı hastalıklar. emraz j. kaç misli alınacağını bildiren sayı. Sîga-i emriyye emir sîgası. emrâz-ı müstevliyye hek. sinir hastalıkları. mısr'ın c. emârid) bıyıklan terlemeye başlamış iken henüz yüzünde tüy. emsâl-i kesîre bol örnekler.venüs hastalıkları. 2. çok benzeyen. emrâz-ı ayniyye hek. havanın içinden geçen ışığın kırılma miktarı. Durûb-ı emsal darbımeseller.i. emr-ber (a. emr-i tabîî tabîîiş. misl'in c. emrâz-ı asabiyye hek.

metâ'ın c. cahd-ı mustağrak. muhâtab ve gaib şekilleri. (a. . ağaçlardaki meyva-lar. ism-i fail. bırakılmış mallar. z f.i.i. satılacak şeyler.. yağmur bulutlan. kanepe. mal) gibi şeyler]. a. (a. mâ'ın c. muşt ve mışt'ın c. numuneler. (bkz: miyâh). gibi]. gibi].) dalgalar.) ölüler. gümüş. mallar. (a. (a. muzârî. emsile-i muflanda (sıralı örnekler) bir sığanın müfred. vilâyet ve belediyelere ait mallar. 2. hükmü çok yürüyen. sahipleri bilinmeyen mallar. (a. yabancı memleket mallan. mevc'in c. nefy-i hâl. (a. mîl'in c. ölülerin gömülmesi. [çakı. emyân emyâh emyâl emyâl-i bahriyye emyûs emzâ (a. taşınmaz mallar. bol yağmurlar. çeşitli mallar. Devlet. [dükkân.) tuz taşı. terkedilmiş.i. matar'ın c. tesniye cemi hallerindeki mütekellim.) 1. zulüm dalgası.i. deniz milleri. emr-i hâzır. gr. (türlü örnekler) [Arapça'da bir fiilin mâzî.) taraklar ayağın üzerindeki ufak kemikler]. hediye gibi şeyler dağıtma. ism-i mekân.) mülkler. olan miyâh'ın c. [altın. kamuya ait mallar. cahd-ı mutlak. akşam vakitleri. ism-i zeman. emr-i gaib. para ve eşya gibi beylik mallar. [emlâk. masdar. masdar-ı mîmî. masa. mesâ'ın c.) sular. gibi birer misâlle gösterilen şekli].) pek metin. nefy-i mâzî. saklanması mümkün olmayan mallar. eko. 3. mâl'in c. (a.i. kınlmamış büyük tuz parçalan. örnekler. tüccar mallan. yetimlerin mallan. devlet mallan. para. (a.) 1. meyyit'in c. içinde fiillerin çekim örnekleri bulunan ilk kitabın adı. (a. çok te'sirli olan. kat'î. denizin dalgalan. çok dayanıklı. (a.) yağmurlar. (bkz: hemyân).emsile emsile-i muhtelife emsiye emşâ muşt-ül-kadem emtâr Sahâib-i emtâr emtâr-ı kesîre emten emtia emtia-i ecnebiyye emtia-i gûnâ-gûn emtia-i ticâriyye emvâc emvâc-ı bahr emvâc-ı kahr emvâh emval Bezl-i emval emvâl-i âdiyye emvâl-i âmme emvâl-i bâtına emvâl-i emîriyye emvâl-i eytâm emvâl-i ganâim emvâl-i gayr-ı menkule emvâl-i menkule emvâl-i metruke emvâl-i umûmiyye emvâl-i zahire emvât Defn--i emvât İhyâ-yi emvât emyâ.i.) 1. ism-i mef'ûl. eko. para çantası.) sular. ekinler.i. saklanması mümkün olan mallar. mâ'ın c. 2. taşınabilen mallar. iyi vasıfta (nitelikte) olmayan mallar. kumaşlar. misâl'in c. mübalağa ile fail.i. (a. (f-i-) Para kesesi..i. mevâşî (davar.s. ism-i tafdîl.i. (a. ölülere can verme. nehy-i gaib.i. (a. gibi]. ism-i mensûb. tarla.s. 6080 kadem veya 853 metreden ibaret olan deniz mesafesi. para ile alınan şeyler. ganimet mallar.) [denizde] 2500 arşın uzunluğundaki ölçüler. 2. ev. binâ-i merre.) akşamlar. (bkz: mîl). nehy-i hâzır.i.

Markus. (f. hisar. enmele'nin c. meşrepler. (a. anbar. Hz. hazım (sindirim) boruları. şeriklik. türlü tabiatlar.) perişan. ünbûbe'nin c.i. huylar. hayvan gibi kimseler.s. (a. borular. halk.) 1. 2. (a.s. i. (f. . kalbur damarlan. sağlam. (a.) ortak. (f.) kendini beğenme. takma adlar. enâ-niyyet). (a. (bkz: nâhîd).) peygamberler. nebez'in c. koyun gibi hayvanlar. kuma. (a. teslim etmek.i.) parmak uçları. anat.cü. mizâc'ın c.i.) Zühre (Venüs) gezegeni. (a. eş. incil'in c. eneiyyet). (bkz: enbûşe).emzice emzice-i muhtelife -en enâbîb enâbîb-i gırbâliyye enâbîb-i hazmiyye enâbîk enâbîş enâcîl enâcîl-i erbaa enâdîd enâfis enâfis-i âsâr-ı edebiyye enâhîd enâiyyet enam Beynel-enâm Rabb-ül-enâm Seyyid-ül-enâm en'âm enâmil enâniyyet enâr enâr-Allahü kabrehû enbâ enbâg enbâhûn enbân. nebî'nin c. 2. huylar.s. ["enbârden" ve "enbâşden" mastarından emir]. inâyeten. gibi. (f.) boğum boğum olan şeyler. perakende. hakîkaten. kuvvet vermek için ekinlere dökülen çerçöp. edebî eserlerin en nefisleri. yaratılmış olan canlılar.) nar [meyva]. halk arasında. (a.i. (a. na'm'ın c.) lâkaplar.) inciller.i.(bkz. eneiyyet. gübre.) anbarlar. [cemi olduğu halde bizde müfret olarak kullanılır]. i. bâzı âyet ve sûreleri de ihtiva eden dînî dua kitabı.) ortak kadın. nibr'in c.s. 4. yıkılmış.i. kale. enfes'in c.i.) 1.i. şeriki olmayan. dolu. anbara koymak. dağarcık denilen deri çanta. i. sığır ve. dağınık şeyler.) inbikler. (bkz: şerîk).) küçük dağarcık. insanlar. soyadları. çanta.i. deve. (f. enbâne enbânçe enbâr enbâr Der-enbâr etmek enbârde enbâşte enbâz Bî-enbâz enbâz enbâzî (a.i.) yerden çıkanlan otun kökü. ortaklık.) 1.i.i. (a. Muhammed. en değerlileri.) doldurulmuş. yiyecek çantası. (bkz: rümmân). 3.) en nefis olan şeyler. bütün mahlûklar. Yuhanna].. 2. bencilik. Luka.i. (a. (f. isa'nın göğe ağmasından sonra Havâriyyun'un tertipledikleri söylenen dört ayn incil metni (Mettâ. s.i. tıkanmış. (f. eşsiz. bütün mahlûkların Tanrısı.) Arapça kelimelerin sonuna gelerek kelimeyi zarf yapar kasden. (f. (f. muhtelif. (a.). inbik'in c. (a. tahkîm edilmiş yer. 2 . yığın.e. (a. küme. heybe. (a.) tabîatler.i.i.s. (a.i.) "Allah mezarını aydınlatsın" mânâsına gelen iyi bir dilek. (halkın ulu'su) Hz. (bkz: enâiyyet. at.i. ufak heybe.) 1. Kur'ân-ı Kerîm'de bir sûrenin adı. 2. kamış gibi içi boş olan fen âletleri.) 1.

s. patates gibi yerden çıkarılan şeyler.f.) nihayet.i. . ocak.s. ["encîden" mastarından]. hayvan]. 2. tane tane. necîb'in c.) armut. vücuttaki kaşıntılı döküntüler. miskin. 2. eğsiran v. son. 3. (f.) bot. (bkz: encûc).) bot. katılaşmış." gibi karşılıkları vardır]. i. ürtiker. (a. döşek. (f. koku. (f. (bkz: akıbet.) minder.) bot.s. 4. çokluk. (bkz: encüre). (bkz.i.) Hint hurması.i. (bkz: ünbûbî). (f.i.) ağacı armut ağacı büyüklüğünde. 4.zf. 2.s.) pislikler.b.) biy. başka. meclis.i. [Anadolu'da "eğsi. i. (bkz: âhir-ül-emr). (f. (a. (f.i. en çok deve.i. ağaç kökleri.s. biten. (bkz: ünbûbe-I (a. (f. izdiham). yalvaçlar. (bkz: emrûd). (a. (f. gayretsiz [kimse].s. demir hindi. (f. necs'in c. işkembe.) müstakil şeriat sahibi olmayan peygamberler. i. işin sonu. kalabalık.i. ısırgan otu.s. toprak [insanın asıl maddesi olduğu için]. yüce yerler.b. yüce peygamberler. katlanmış ["enbûden" mastarından ism-i mef'ûl]. hamından turşu yapılan. fercâm).i.i. uyuşmuş [nesne]. 1.) 1.) yüksek yerler.enbeh. ulu.) istif edilmiş. (bkz: resul). sıvacı.) incir. anat. (f. enbüh enbele enberût enbeste enbeste-dem enbîk enbîr enbîre enbiyâ enbiyâ-yi kibar enbûb enbûbe enbûbe-i bevliyye enbûbe-i gırbâliyye enbûbî enbûde enbûh Leşker-i enbûh enbûşe enbûy enbûzen enbûzen-i inşân enbür enbüre encâb encâd encam encâm-ı kâr encâm-pezîr encâs encel encer encere encidân encîn encîr. (bkz. yoğun.). (bkz: enâbîş). (bkz: encûg). yer elması. talaş.) 1.) tenbel. kalabalık asker. çok.s. 1.i. (a. madde. (a.i. (a. (f-i.) ocağı ve ateşi karıştırmaya yarayan âlet. ödağacı. (f.) inbik. (bkz: ünbûbe-i bevliyye).) koklama. tüyü dökülmüş [şey.i.) üstü toprak sıvalı damlarda sıva altına konulan saz. (bkz: cemâat.). duvarın yıkılıp dökülmesi. döşeme. eksi. encîre encûc encûg (f.) yaş ve kuru çamur. i. (f. (bkz: tîn).) koyulaşmış.i. olgunları çok tatlı olan Hindistan'a mahsus bir meyva.i. hatmi çiçeği. meyvasınm kabuğu kalın.) asıl. nücebâ). çalı çırpı. anat. yonga gibi şeyler.) bot. devşiril-miş. dolap beygiri. çekirdeği büyük. (f. (f.) ödağacı.s. (bkz: lenger).) 1. (a. endâyiş-ger). 2.) 1. kalın.) gemi direği.i. necd'in c. (f. (f. hek. 2. kıyma kıyma.) son bulan. ufak ufak.i. necâib. (f. 3. (a.i. 5. dere. (f.i.b. (a. (a. (bkz: ünbûbe).i.i. i. (a. kurdeşen. 2. nebî'nin c. i. kasnı denilen ilâcın yapıldığı bir ağaç.

b. nücûm. Gemi yapımında ölçü ve kalıp çıkarılan yer. 2. yaşı küçük. mühendis. çok seyrek ve az bulunan.i.b.i.) hararet kabarcıkları.) 1. mahcup.i. (a. (f. (f.f. bir tarafa bırakılmış.zf. şûra.b.encûh. (a. cihan içinde cihan.s. solmuş. yaldızlama. altmış santimetrelik bir ölçü.i. atma.s. 2. hek. nazîrler.) misiller.i. [encûhîden ve encûgîden mastarından].s. nasihat. 2. yaşı küçük çocuk. boşaltma. (a. 3. ısırgan otu.) 1. (f. (a. benzeyenler. atılmış. er.) 1.) 1.) ısırgan otu.i. (bkz: endiye). içinde". (f. endâye endâyiş endâyiş-ger endâz Silâh-endâz Tîr-endâz endaze endâze-gîr endâze-hâne end-bend Saz-ende Hân-ende endek Tıfl-ı endek endek-sâl endeme ender ender Cehân-ender cehân Müşkil-ender müşkil enderez (f-i-) lkıvrım. 2. atmış. (bkz. takım. öğüt. nefer. (f. enzâd). unutulup gitmiş. okuyucu. ser-güzeşt). nazâir).b. bot. boy bos. biçim. çalgı çalan. 2. (bkz: kevâkib. cisim. derece.i.s. pek) nâdir. cel (a.i.b.) vücut. ısırgan otunun meydana getirdiği kabarcıklara benzeyen bir çeşit deri hastalığı. necm'in c..) bedene uygun.) yıldızlar. yaldızcı. ok atan. nidd'in c. 2. şikâyet. (f. (a. (f. komisyon. (f.) 1.) daha (en. meclis. siyâsî encümen.s.b.). çiyler.) 1. atış. sitâre-gân). (a. (f. 2.) sıvacı.i. akademi. (f.) geçmiş sıkıntıları hatırlama. (a.) yıldız saçan. 2. takdir. ölçek.) yaşı küçük. s. eşbâh.i. atıcı. beden.i.i. (a. (f. (f. ısırgangiller. politika kulübü. (f.) 1. encûg encüm encümen encümen-i dâniş encümen-i siyâsî encümen-gâh encüm-feşân encür encüre encürî encüriyye encüriyye-i bahrî endâ' endâd endâd ü ezdâd endâd endâht endâhte endâhte-i kûşe-i nisyân endam Arz-ı endam etmek endâm-ı mevzun endâmî endâr endâve.i. düzgün beden.) den. insanın âzası.i.) 1. vasiyet. boy. nâdir'den) "-de. mektup.i.i. (bkz: encîn). silâh atma.s. 4. muhasebeci (sayman). isilik. matematikçi. deniz ısırganları. boy göstermek. (f. [çok defa Farsça veya Arapça iki kelime arasında kullanılır]. zorluk içinde zorluk. benzerler ve zıtlar. gibi. (f.) cemiyet. 2. (f. unutma köşesine atılmış. (a. (f. tahmîn. (f. zool. azıcık. 3. . atılma. az.i.) hikâye. 2. buruşmuş (meyva).i.) meclis.i.) sıvama.i. mertebe.zf.i. nedâ'nın c. (f.s. parça parça. (bkz: vakıa. baştan geçen şey. biçimli elbise. (bkz. boğum boğum.) .) 1. silâh atan. (f.) şebnemler. nadad'ın c. düzgün endam. sıvacı malası. utanmış.) bot. eşler. (bkz: encere.

i. kıyma kıyma. nazîrler. 2.f. unutma köşesine atılmış. derece.i. hek. (f. (f. düzgün endam. harem dâiresi.) hek. ısırgangiller.) bot.i. politika kulübü. necm'in c.i. [evvel (a. (f.i. 2. temriye denilen cilt hastalığı.) pislikler. silâh atma. (f. endâye endâyiş endâyiş-ger endâz Silâh-endâz Tîr-endâz endaze (a. (bkz. (a. nazâir). siyâsî encümen. endûb. eşbâh.i.i. er.i. kalb. (bkz: kevâkib. tahmîn. solmuş. çiyler.) 1.) yıldız saçan. boşaltma.) 1. nedâ'nın c.) bot. s. 2. (a.b.i.) kalın ip. baştan geçen şey. sitâre-gân).i.i. unutulup gitmiş. cisim. (bkz: endâyiş-ger).) bot. sıvacı malası. yaldızcı. ser-güzeşt).) yıldızlar. ödağacı. (a. yaldızlama. (bkz: encere. eşler.zf. (f. ocak. sıvama. akademi. kurdeşen.) 1.) ödağacı.s. endûc enderûn encâs encel encer encere encidân encîn encîr. boy.) .s. encûg encüm encümen encümen-i dâniş encümen-i siyâsî encümen-gâh encüm-feşân encür encüre encürî encüriyye encüriyye-i bahrî endâ' endâd endâd ü ezdâd endâd endâht endâhte endâhte-i kûşe-i nisyân endam Arz-ı endam etmek endâm-ı mevzun endâr endâve.s. ölçek.s. 1. ürtiker. [en-cûhîden ve encûgîden mastarından]. (a. enzâd). boy bos. kıvrım. isilik.enderi enderûb.) misiller. (f. (bkz: encîn (f. (f. 3. nücûm.) atılmış. silâh atan.) 1. (f.) hikâye. atılma. buruşmuş (meyva). (bkz: encüre). (a. necs'in c.i. encîre encûc encûg encûh.) 1.) meclis. (f. tane tane. (f.) 1. atış.i. 2. kasnı denilen ilâcın yapıldığı bir ağaç. . bir şeyin iç tarafı.i.). takım. (f. atma.b.) vücut. vücuttaki kaşıntılı döküntüler. boy göstermek. meclis. ufak ufak.i. (bkz: endiye). (a.) ısırgan otu.i. dâhili. içyüz.) 1.) 1. ok atan. nidd'in c. ısırgan otu. (a.) incir. vakıa. i. 2.s. ısırgan otu.i. benzerler ve zıtlar. (f.i.) bot. 2.) şebnemler. bot. (bkz. (bkz: encûc). bir tarafa bırakılmış. atmış. hek. (f. şûra. (f. (a.i.) hararet kabarcıkları. mertebe. zool. atıcı. cemiyet yeri. (a. şikâyet. 2. (a. 4. sıvacı. (bkz: encûg). (a. ["encîden" mastarından]. komisyon. biçim.b.i. hatmi çiçeği. 2. düzgün beden. (f.i.i.i. (bkz.i. halat. nadad'ın c. ısırgan otunun meydana getirdiği kabarcıklara benzeyen bir çeşit deri hastalığı. (f.i. altmış santimetrelik bir ölçü.) cemiyet.i.) sıvacı. (f.) 1. (bkz: lenger). nefer.i. 2. deniz ısırganları. 2. (f. 3. insanın âzası.) gemi direği. benzeyenler. (f.b. takdir. beden.

vasiyet. sıkıntılı. korku. uzağı düşünen.) kederi.i.i.b. Gemi yapımında ölçü ve kalıp çıkarılan yer. endüh-nâk). (f. temriye denilen cilt hastalığı.zf. merak. boğum boğum. mahcup. öğüt. (f. (f. nedâ'nın c. (f.) gam. endüh endûh-i bî-pâyân endûh-fersâ endûh-gîn endûh-güsâr endûh-nâk. (f.) "endîş" ile nihayet bulan sıfatları isimleştirerek bunlara "düşünüş" mânâsını verir. halat.s. 3. mühendis. 2. keder. parça parça. düşünceli. kalb. (f.i. 2. içyüz. (f.b. .) yaşı küçük. zorluk içinde zorluk. (f. utanmış. dâhili. . okuyucu. gamı. (bkz: endûh-gîn. endüh-nâk (f. üzüntü.endâze-gîr endâze-hâne end-bend ende Sâz-ende Hân-ende endek Tıfl-ı endek endek-sâl endeme ender ender Cehân-ender cehân Müşkil-ender müşkil enderez enderi enderûb. matematikçi.) 1. geçim derdi. endüh-gîn). çok seyrek ve az bulunan. mektup.b. 2. keder. sonunu düşünüş. nasihat. (a. (f. kaygı.) 1. (f. (f.i. (a. üzüntü.) sürmek.zf. yaldızlı. tasalı.) düşünceli.b.s. tasa.b.i.s. görüş.s.) 1.b.i. muhasebeci (*sayman). endûb. şüphe. yaşı küçük. tasalı. kederli.) den. harem dâiresi.i. cihan içinde cihan. nâdir'den) "-de.) şebnemler. (bkz: endâ'). tedbirli. yarının düşüncesi. [çok defa Farsça veya Arapça iki kelime arasında kullanılır]. (f.s.e. yaşı küçük çocuk.b. her şeyi evvelden düşünüş. gamlı.) gamlı. "sıva" manasınadır. altın sıva. geçim sıkıntısı. (f. sıkıntılı.) düşünen. sıkıntıyı gideren.s.i.i.) gam. ölçülü davranan. (f. bir şeyin iç tarafı. derin. keder gideren. içinde".s.) daha (en.s. sıvamak. gam.) düşünce. çiyler. [evvelce Hırka-i Saadet ile Hazîne-i Hümâyûn "un bulunduğu saray]. az.) kederli.b. yaldızlamak mânâsına olan "endûden" mastarından müştak olup "parlak sıva". pek) nâdir.) 1. (f. sıkıntı. 2. (f.) hek. (a.) kalın ip.s. (f-b.) 1. (bkz: endûh-nâk. (f. vesvese. gibi. iç ve dış. (f.i. 2. kaygı.i. sonunu düşünen. (f. fena düşünen. azıcık.) endişeli. sonsuz keder. endûc Enderûn enderûn-i hümâyûn enderûn ü bî-rûn endîş Âkıbet-endîş Bed-endîş Dûr-endîş endîşe endîşe-i ferda endîşe-i maişet endîşe-kâr endîşî Akıbet-endîşî Dûr-endîşî endîş-nâk endiye endûd Zer-endûd endûh.i. Ula etmek.s. kederli.b. saray müstahdimîni yetiştirmek için kurulan teşkilât. 3.) geçmiş sıkıntıları hatırlama. (f.) Farsça partisip eki çalgı çalan.

çok değerli ve lezzetli [olan]. biriktirmiş. (a. burnunu kırma. tasavvur.i.cü. 3. fr. (a. yemeklerin en lezzetlisi. nefîs'den) daha (en. ben. 2. sanma. (bkz.s. burun otu.) ruhlar. tekbencilik. mevsim.s. daha (pek. nefîr'in c. kibrini kırma.s.) 1.) 1. (a.i. hikmet kazanan.i. (a. uç. (bkz: hengâm). nefs'in c. (bkz. moi.) burun. [uydurma kelimedir]. ferdî zihne ait bulunan. asrın açık ve düzgün Türkçe ile yazı yazan bilginlerinden olup 1531 (H.i. (a. öznel. tamamlanmayan iş ve nakış. 4. 2. kalabalıklar.) öznelcilik. oyuncular derneği.s.s. en değerlisi.) 1.) bal. emeksiz kazançlar. nebî ve velî uluların irşâd edici duâlan. 2. yaşayanlar. kibirli. nâfi'den) en nâfi'. enâniyyet). insan hayâtı. sub-jectivisme. (a. ahenk kazanan. 2. efsâne. 5. (bkz: asel).i.i. koca burunlu. kazanılmış.) keyif için buruna çekilen çürütülmüş ve içine bâzı kokulu maddeler katılmış tütün tozu. subjectif. fr.) Hallâc-ı Mansûr'un söylediği "ben hakkım" mânâsına meşhur bir söz. objectifdir]. pek) nefis.) 1. solipsisme. nefel'in c. 938) târihinde ölen Iznik'li Musa Bin Hacı Hüseyin'in aslı Arapça olan Tefsîr-i Hâzinî'den yaptığı tercüme bir eserdir. (a.) fels. (f. (bkz: nefir).i. fr. [zıddı afakî = fr.i. baştan geçen bir şeyi ve hikâyeyi tekrarlama. (a. 3. toplanma yeri. utanarak geri geri çekilme. halk. ganimetler.) 1.i. tamamlanmayan iş. isa'nın. Kur'ân-ı Kerîm'de bir sûrenin adı. (f. (a. enâiyyet. ölüleri dirilten nefesleri. her şeyin ön kısmı. (a. hazırlanmış. nefes'in c. (f. eserlerin en nefisi.i.) cemâatler.s. XV.i. kendini beğenmişlik.) vakit. (a.i. topluluk. kazanmış. şüphelenme. . ödenmiş.zm. burunla ilgili. zan.) buruna mensup. (a. biriktirilmiş. (f. 2.endûhte Hik-met-endûz Tarâb-endûz ene eneiyye eneiyyet ene-l-hakk enf Ebü-1-enf Kesr-i enf enfa' enfâl enfâr enfas enfâs-ı hayriyye enfâs-ı ma'dûde enfâs-ı Mesîh enfes enfes-i asar enfes-i et'ime Enfes-ül-cevâhir enfî enfiyye enfüs enfüs ü âfâk enfüsî enfüsiyye engânı engâme engâr engare engâz engebîn (f. hesap defteri. (f. nefesler.) bencilik.) sanat sahiplerinin kullandıkları âlet. savaş yeri. (f. nefes). hayat sahipleri. mağrur. soluklar. (a. düşmandan alınan mallar.) nefiste meydana gelen.i.i. Hz. sayılı nefesler. hikâye.) 1. nefis ve dışı. fr. hayırlı nefesler. (a. (a. 2. taslak.) fels. düşünülmüş şeye nispetle düşünene. canlar. çok) faydalı.

-engîz (f. engüşt-i çehârüm adsız parmak (yüzük parmağı). neşe yaratan. engüje.dey. engûr). engüşt (f. engüşt-ber-dehân nihâden (f. taraflar. cihetler. fahm). engûle).) üzüm.i.i. işlemeli bir çeşit kumaş.). engüşt ber-cebîn nihâden (f.) parmak. kömür. 2. sözü sohbeti çekilmeyen kaba kimse. engîhte (f.). dermansız [kimse].i. Engelyûn (f. engele. engiştâl (f.i. engüşt-i sütürg baş parmak. erteng). söyletmek. (bkz. (bkz. engüşt hâlden (f. engîle).i. 3. (bkz: ha-deka). Macar.i.) kopanlmış. (bkz. s.) parmağa süs için takılan yüzük. 3.) hasta. Fitne-engîz fitne koparan.köstebek. (bkz: er-jeng. zayıf. engüşte (f. yedi renkli.e. engüşt-i nîl fakirlik. yollar. (bkz: engûl. çöl tarafları. Âb-ı engûr (üzüm suyu) şarap.i. engûje (f.dey. engüştâne (f.i. dey) dudağa parmak vurmak.) 1.engel. oynatılmış.i.) parmağını tuza sürmek.) parmağı alın üzerine koymak. Engürûs (h. engüjed (f. engüşt ber-dehân (f. (bkz: ineb). engüje. hayran olmak.dey.) . 2.i. engüşt-i muhannâ kınalı parmak. (bkz: engûje). engüşt der çeşm kerden (f. engele.) iyiliğe karşı kemlik etmek.i. engüşt ber leb-zeden (f.s.) 1. engûl.i. yok farzetmek. engîr (f.) kokusu keskin ve fena olan baldırgan pusu.) parmakla gösterilen [iyilik veya fenalık hususunda].) parmağı ağzında [olan]. yaba. dep-reten. engüjed). (bkz. engüştene (f.i. engûr (f. düğme. engûrek (f. yemin etmek. parmakla göstermek. söz vermek. (bkz: hılrît). 2. selâm vermek. Macaristan.dey. (bkz: engüştene). ağız aramak. engüşt-i mi hin orta parmak. Safâ-engîz safa koparan.) terzi veya yorgancı yüksüğü. ekincilerin harman savurduktan âlet.) filcilerin fili idare için kullandıkları ucu eğri demir karga burnu. yükseltilmiş. enhâ' (a.b.) 1. engüşter-i pâ ayak yüzüğü. engîl. (bkz: asel).dey. engel. engüşt-i kihîn serçe parmak. taaccübeden. 2. engüşt ber-nemek sûden (f.) "encüdân" veya "enci-dân" da denilen ağaçta meydana gelen ve "kasnı" adını alan bir nevî ilâç. ["engebîn" şeklinde de kullanılır]. şaşmak.i. nahv'in c.) koparan. meç. engüşterî (f. engüşt-i hatâ yanlışı işaret eden parmak. (bkz. engüşter. engîle (f.i. yanlar.i. engûle (f. engüştâne).i.s.s.i. incil.b. engübîn (f-i-) bal. 2. karıştırılmış. engüşt-nümâ (f. engîl.i. Kıymetsiz ve itibarsız şey.) gözbebeği. 2. susturmak.b. enhâ-yi sahra .) zir.) 1.) 1. fesat karıştıran.) zool.) dikiş yüksüğü. engişt (f. ilik.i. engüj (f. engüşt-i büzürg baş parmak.). karıştıran.) 1. engüşt bürek (f. engüjed (f. mahvetmek. şaşakalan.

nümûr). (a. baba tarafından hısımlar. eksik. [bu eser.) ateş. çaylar. [ikincisi] kadın adı. (a. (bkz: eş'em]. çok şom [meş'um]. sevimli. casus. 2. (a. (a. (bkz: müdâhin). enâmil) parmak ucu.i.s. Fuzûlî'nin Iran şâirlerinden Hüsrev-i Dehlevî ile Molla Câmi'ye nazîre olarak yazmış olduğu meşhur Farsça kasîdesidir. tip. pek uğursuz.) numune. (a. XVI. (a.) 1. fena tabiat. gönül dostu.i.i. (bkz: enhâr). mostra. 2. anırtı.) ırmaklar.s. s.i. (a. (bkz: enhür).) güzel. mânâsız söz. cü. şirin şey. semânın güney yarımküresine ait bir burç olup "Orion" ve "Sevr" burçları altından uzanır. asır şâirlerinden Hü-sâm Fütûhî'nin manzum olarak yazdığı 118 sa-hifelik bir fetihnamedir. nahs'dan) en nuhûsetli.s. (a. neseb'in c.) 1.) 1. 1526 (H. (a. enîka enîn enîn-i hafi enîn-i kalb enîr enîs. inleme. pekişmiş [nesne]. 'kişilik. nimr'in c. (a.) 1.) kurtuluş doğruluktadır. Selim'e sunduğu men-surmanzum eseri. 3. kazaya uğramış ve esaslı kısımları dağılmış gemi ve tekne bozuntuları. . (a.i. çaylar. kalbin inlemesi. üns'den) 1. boş. nikâh). per-sonnalite.). a.i.i. (a.enhâr enhâr-ı arnika enhâr-ı âmme enhas enhür enîk.i.h.) fels. hiçbir ülkeye bağlı olmayan nehirler. sevgili. (f. nikâh'ın c.i. (a. [kinaye olarak "el" mânâsına kullanılır]. (bkz: nimâr. od. enîse enîs-i dil Enîs-ül-Ârifîn Enîs-ül-Guzât Enîs-ül-Kalb enîsân enîse enîşe eniyyet enkas enkaz enkaz-ı beşer enkaz-ı remîme enkaz-ı ümmîd enker enker-ül-esvât enkiha enmele enmâr enmûzec enmûzec-i âlem enmûzec-i evvel enne en-necâtü fi-s-sıdk en-Nehr ensâ ensâb (a. (f.i. yüzyıl şâirlerinden Azmî Pîr Mehmet bin Pîr Ahmet'in 1566'da "Ahlâk-ı Muhsinî" aldı Farsça aslından Türkçeye çevirerek II.) kaplanlar. âlemin örneği.s. ("ka" uzun okunur.) unutmalar. kalpten acı çekip inleme. 2.) inilti.s.) çirkin huy. dost. (bkz: nâlân).) en çirkin. (a. [birincisi] erkek. (a.) çok inleyen. (f. eski hayvanların bakiyeleri. bina yıkıntıları.c. (bkz.i. [fasihi "nümûzeç" dir].) donmuş. örnek. (bkz: kizb).i. ırmaklar. nesy'in c. insan yıkılmaları.i. nehr'in c. ümit yıkıntısı.s. dalkavuk. seslerin en çirkini. derin nehirler. yalan.i.i. soylar. yıkıntı moloz. pek.) ırmaklar. (bkz: nâr). ilk örnek. yar. hafiye. (a.i.i. 933) yılında Kanunî Sultan Süleyman'ın Macaristan'a yaptığı seferini hikâyeetmektedir]. arkadaş. 2.) daha (en. fr. gizli inilti. (f. (ariflerin dostu) XVI. çok) noksan. nukz'un c. nehr'in c. (a. (a.) astr. pek fena.

eksikliklerin. 2.i. (bkz: nesi). mes'ut. . dokumalar. katı' (sequence).i. insaf dan) daha (en. putlar. kantaron. nev'in c. nesr'in c. histologie. 2. (a. kartal [kuş]. daha (en.s. bâzı. zürriyetler.) zool. pek) insaflı. h. (a. en) iyi söz söyleyen. serler.) ziyalar. 4. (a. teceyb (cosinus). (f-'-) l. ve i.ilm-i ensâb ensâb ensâbiyyât ensâc ensâf ensaf ensaf-ı esnaf ensâl ensâr ensârî ensâr-ullah enseb ensice ensice-i müşekkile ensür entak entarûn enûk enûşâ enûşe en'üm enva' envâ'-i kesîre envâ'-i nekayıs en vah envâr Envâr-ı Şarkıyye Envâr-ül-Aşıkîn enver nesepleri inceleyen ilim. noksanlık-lann türlüsü. ihsanlar.) çeşitler. lügatlerde bulunmamakla beraber kullanılır olmuştur].i. (şarkın nurları) istanbul'da yayımlanmış onbeş günlük fennî ve edebî bir dergi. koruyucular. kumaşlar. şarap. Allah yolunda Hz.) hek. âdillik. [ensâr Medine'deki "evs" ve "Hazrec" kabilelerine mensup. Medine'de bir yer adı. iyilikler.). adalet. uygun. nimetler. ekmekler.c.h°5 ne kadar hoş.i. çok yerinde.s.i.) tıpta kullanılan bir ot. (bkz: naşirin). lûtuflar. bot. (a. (a. tamam mümâs (cotangent).) 1. ta-savvufî eser.s.i. (a. (a. ışıklar. çok güzel. 3. (bkz. (a. Hz. nusub'un c. tamam katı' (cosequence)]. sevinç.i.) 1. 2. çok çeşitler. fr. ağıt yakanlar. 2. soylar.) yardımcılar. [ensâc kelimesi.i. nesc'in c.) 1. nevh'in c. müdâfîler. nevr'den) 1. (a.) ölüye ağlayan kadınlar. örmeler. (o. (a. muavinler. nâsır'ın c. (a. nûr'un c. meristeme. erkek adı. logaritma cetvellerinin sayıları [ceyb (sinüs). aydınlıklar. İlm-ül-cnsâc dokubilim. döller. pek) münâsip.i. (a. 3. yiyecek ve içeceğe dâir şeyler. (a. (bkz: esnam).) evlâtlar. i. anatomide dokumaya benzetilen uzvî teşekküller ve botanikte yaprakların ince örgüleri. nesîb'den) daha (en. *sürgendoku. (a. fr. 2. (a. türlüler. ni'met'in c. mümâs (tangent).i.i. Hicretten sonra. parlaklıklar. belâlar.) ensârdan olan kimse. dokular.s. çok ve pek parlak. mecûsî mezhebi. yanlar.s. (a. sülâleler. Muhammed'e din uğrunda yardımcı olan kimseler]. çok. nutk'dan) daha (pek. (a. nesc'in c. Muham-med'e yardım edenler. genç pâdişâh. (a. (f. nüsûr).i. nesl'in c.) 1. heykeller. 2. nısfın c. (bkz: niam).) yarımlar.i.) nesep ilmi.s. 2. i. esnafın en insaflısı. nesicler. pek) nurlu. Şâpur Şâh'ın halası. (âşıkların nurları) Yazı-cıoğlu Ahmet Bîcan'ın ağabeyisi Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin Megârib-üz-Zamân adlı Arapça eserinden faydalanarak yazdığı dînî. [bu kelime Arapça bir kalıba sokularak uydurulmuştur].

pek. şerefli ve tertipli kimseler.i. (dört taraf) doğu. becerikli. toprak. erîke'nin c. (dördüncü gün) çarşamba.i. ahmak. şaşkın.) daha (en. alçaklar. nîr'in c.) balıkların karınlarında peyda olan yumurta dizileri. mat. başkan.s.i. erâmile Eytâm ve erâmil erâmil-i askeriyye er'an erânib erâzil erâzil-i nâs erbaa' erbaa Ahlât-ı erbaa Anâsır-ı erbaa Cihât-ı erbaa Etrâf-ı erbaa Füsûl-i erbaa Yevm-ül-erbaa erbaa-i mütenâsibe erbâb erbâb erbâb-ı câh erbâb-ı denâet erbâb-ı dil erbâb-ı dîvân (a. mâlikler. (bkz: endâd). (a.) eğer.) bakışlar.) 1.1ar. (a.s. (a. olsa.s. (a. herkesin gözü önü. (a. batı. asker dulları. (a.i.s. nezl ve nezîl'in c.) bön. şâirlerin kısa vezinli şiirleri.) 1.i. (a. rabb'in c. dul kadınlar. fr. halkın bakışları. 2. sonbahar. [eskiden] selâse kaidesi. toprak tabakaları. ürcûze'nin c. dem.i. erzel'in c. kasideleri. (a.) çarşamba günü. sahipler.i.i. ermele' nin c.) mısraları kafiyeli. çılgın. uydurmalar. (a. sol. (a. nazad'ın c. lâyık. (a. yaz. kasideler. deli. (a.) şahane tahtlar. arka. kuzey. (dörtunsur) ateş. kısa vezinli şiirler. uslu olma.) ulu.s.) fels.) akıllı. kış.i.i. ön. kâğıtların veya yaprakların en incesi. (f. bakmalar.) delikanlı.s. Epikürcülük.e. su.s.i. (bkz: fesân). (a.enyâb enyâr enzâd enzâl enzâm enzâr enzâr-ı ecnebiyye enzâr-ı ta'ziye enzâr-ı umûmiyye enzâr-ı ümmet Epiküriyye epsân epürnâk er erâbet erâcîf erâcif ve ekâzîb erâcîh erâcîz erâciz-i şuarâ erâik erakk erakk-ı evrak erâmil.) soysuz-. zeyrek. (dört mevsim) ilkbahar.) dört. (a. (bkz: esnân-ı katıa). dullar.) salıncaklar. sünepe. yalan ve uydurma sözler. (bkz: şâbb). hava. zenginler. yüzsüzler. devlet dâiresi 'görevlileri. 2. yabancı bakışlar. (bkz: ehl-i dil).i. (yun. halkın en rezilleri. nâb'ın c. (a-i.) yalan sözler.) boyunduruklar. gönül adamları. aşağılık adamlar.a. ürcûfe'nin c. safra.) köpek dişleri denilen uçları sivri dört diş. (dört taraf) sağ. (a. (a. 2. sevda. (f. namussuzlar. meclis üyeleri. itibarlı.) bekârlar. çok) rakik. olur ise. erneb'in c. ince. reis. .i.) bileği taşı. alçak kimseler. kansızlar. 1. (f. tâziyet bakışları. mevki sahibi kimseler. yetimler ve dullar. tavşanlar.i. (f. nazar'ın c.) zool. sıyrıklar. Epicurisme.ürcûha'nın c. (a. balgam. pek bayağıları. [müfret olarak kullanılır] ehil. güney. ["eğer" in hafifletilmişi]. ise. düzmeler.) reziller. muktedir.

îman sahibi kimseler. boğazına düşkün olanlar. iyi konuşan kimseler. (f.) armut.i. zool. (bkz: emrûd). (a. [sayı]. din işleriyle uğraşanlar. (bkz. bilirkişiler. sanatkârlar.i. saygın kişiler. anlayışlı. dindar kişiler. (a. sağduyu sahipleri. okuyanlar. ancak dış yüzüyle görenler. kazançlar. vefalı kimseler. yönler. inanılır. güzel ve zarif kimseler. ribh'in c. yazarlar. (bkz: erbaîn). iş tâkibedenler. dervişlerin çile çıkarmak için hücreye kapandıkları kırk günlük müddet. [İmâm-ı Hüseyn'in Ker-belâ'da şehâdetinin kırkına tesadüf ettiği için Iranlılarca eyyâm-ı mahsûsa'dan sayılır]. (bkz: ehl-i şikem). (f.i.) 1.) su çekirgesi. Kânûn-ı sânî'nin (Ocak) on yedisine (Efrencî 31) kadar süren ve kışın en soğuk zamanı sayılan 40 gün]. iyi yaratılıştı kimseler. birşey yapmak isteyenler.erbâb-ı fenn erbâb-ı fünûn erbâb-ı garaz erbâb-ı hâcât erbâb-ı hıred erbâb-ı hıref erbâb-ı himmet erbâb-ı hüner erbâb-ı iktidar erbâb-ı kalem erbâb-ı maâlî erbâb-ı ma'nâ erbâb-ı mesâlih erbâb-ı mütâlâa erbâb-ı namus erbâb-ı nücûm erbâb-ı sabâhat ü zarafet erbâb-ı safâ-yı bâtın erbâb-ı san'at erbâb-ı servet erbâb-ı seyf erbâb-ı sika erbâb-ı sunan erbâb-ı sülük erbâb-ı şikem erbâb-ı tab' erbâb-ı tagallüb erbâb-ı temkin erbâb-ı temyiz erbâb-ı ticâret erbâb-ı vefa erbâb-ı vukuf erbâb-ı zahir erbâh erbain erbaîn-i âşûra erbaûn erbiyân erbû erbû-dâr ere ercâ fen ile uğraşanlar. astrologlar. arabî aylarından Safer'in yirmisine rastlayan gün. [rûmî Kânûn-ı evvel'in (Aralık) dokuzundan (Efrencî 22). 2.i. (f. 2.) taraflar. kırkıncı [sırada]. iktidarlı kimseler. fen adamları. faizler. şeriatçılar. hüner sahipleri. yıldızlara bakıp da talih bildirenler. işkembesini düşünenler. basiretli. halkın ihtiyaçlarını karşılayan kimseler. recâ'nın c. galip gelenler. üstün çıkanlar. kalbi temiz.i. 3. garaz sahipleri. (bkz: erbeûn). vefa sahipleri. ticâretle uğraşanlar. işi olanlar. eshâb-ı mesâlih). tabiat sahipleri.i. fen adamları. akıllı. kötü niyetliler. güvenilir kimseler.) kırk. (bkz: erbâb-ı hıref)zenginler.b. [sayı].s. gergedan. . iyiyi kötüden ayın edebilen kimseler. l.) faydalar. sırf boğazını düşünenler. dindar kişiler.kırk. karakış. temkinli kişiler. muktedir. askerler. kâinatın mâhiyetini. kadir ve kıymet. 4. ilimle uğraşanlar. kılıçla uğraşanlar. namuslular. (a. itibarlı. himmet sahipleri. (f. zanaatkarlar.) armut ağacı.

s. (a. (a. (f. şerefli. (a. savaş. uygun. kükremiş cenk ars-lanı.b.i.) usta gemici. (bkz: ak-dâm.) bot.) muharebe. 3.i. (bkz: akdâm. (f. .s. nefsî isteklerine düşkün olan. yüce. seçkin. itibarlı. (bkz: erjen).i. sonraya bırakılan şey.).i. râcih'den) daha (en.i. kocakafa. şerefli bir kimseye yaraşır yolda. hindistan cevizi. sarmaşık nevinden ören gülü.s.s. harb).) bot. (a. (a.) peltek [adam].) arkaya. (bkz: kermet-ül-beyzâ).erguvan çiçeği. muhterem.) daha (en.) bot. (bkz. acıbadem ağacı. anber. (i-) l. ridâ'nın c. akasma. ve i.) daha (en. anat.) itibarlı. (f. cidal.) çürük şey. yabani şebboy. pek. ercül).) 1. yoldaş olmaya en çok lâyık.s. (bkz: eric).) ağaç kurdu. seçkin olma. aksarmaşık denilen nebat (bitki). (a.) "hâşâ" mânâsına inkâr ifâde eden bir kelime.) boz.) bot.i. yalancı ayaklar. (f. tercihe şayan. (f.e. 2. perhâş. (a. (a.) şerefli.) 1. [kelimenin aslı "irdeb" dir]. öfke. tadı acı bir nebat (bitki). (a. kulakları kaba ve uzun [adam]. (f.s. (a.) 1. (a.) eski îran hükümdarlarından bir kaçının ismi.i. misk.i. un.s. 2.) başı büyük. (a. (f. ıtır gibi şeylerin güzel kokusu.ercâ ercah ercahiyyet ercâl ercâlûn ercen erceng ercîl erciye ercmend ercmend-âne ercmendî ercümend ercül ercül-i kâzib ercüvân erd erda erdâne erdeb erdeb Erdebiliyye erdeh erdem erdiye erdiye-i nisvân erd-şîr erdşîr-i ceng erdşîrân. (f. koca yarpuzu denilen hoş kokulu.) bot. pek) râcih.i.i.) 1.i. 2. itibarlı. erkek adı. erdşîrdârû erec erenbânî erendân er'es erett erez erfa erfa'-ı derecât erfak erfeş (a. haysiyetli.) Arap şehirlerinde kullanılan ve istanbul kilesiyle dokuz kileyi karşılayan büyük bir ölçek. kadın böşörtüleri. pek) râcih olma. [kurucusu Safiyüd-dîn-i Erdebilî'dir]. (bkz: ervâne).i. (bkz: ergavân). pek) yüksek. derecelerin en yükseği. (a. üstünlük.) bot. kırmızı kadife.) ayaklar.i. (a. (bkz: ceng.) ayaklar. sof.i. (bkz: ercümend).i. 2. en ziyâde yumuşak.b.) baş örtüleri.i.) güzel koku. (f. 2. (a.s. (f. (f. s.zf. ercâl). acıbadem ağacı. haysiyetli.s. (f. çok) rica edilen. muhterem. (a. erteng).i. kahır. (bkz: ertel). (a. ricl'in c.i. üstün. (bkz: ercmend). (a.i.) Ebhâriye tarikatı şubelerinden birinin adı. (a. (a.i. refî'den) daha (en. cenk eri. ricl'in c.s.b. koyu renk şal.).i.s. omuzlardan aşağı ve belden yukarı örtülen şeyler. istenilen. kızıl şey. (f.

(a. (f.) tahtta oturan. f.i. (bkz: rusug). şaraba düşkün olan sarhoş. bugün Batı'da kullanılan rakamların başka bir değişik şekli idi.) Iran hurafelerine göre meşhur ressam "Manî" nin yaptığı resimleri ihtiva eden mecmua. (f.) ercen). en ferahlı yaşayış. (f.i. (bkz: haris).b.s. satılan eşyanın en ucuzu.) 1. rükh'ünc. kızmış. (a. oturdukları yerler.s. (f.i. zekî. a. endaze. (f.s.i.i. (bkz.b. arslan]. acıbadem ağacı. ("ka" uzun okunur. (bkz: erec). engavân). zeyrek. bilek. ["ergenûn" un muhaffefi].) hâli vakti çok iyi olma. (bkz'erîke-ârâ).(bkz.s. ergav ergad ergande erganun ergavân ergavânî Şarâb-ı ergavânî ergide ergîde-nigâh ergun enguvân erguvânî erhâ erham erham-ür-râhimîn erhâm erhas erhas-ı es'âr erîb .) l.i. misk. Arap rakamları. ses. döl yatakları.s. hısımlar.) 1.) erguvan çiçeği renginde. rehâ'nın c.i.i. Allah. 2.) sığınılacak yerler.) çiftçi. akıllı fikirli ve edepli [kimse]. merhametlilerin en merhametlisi.s. su akıtmak üzere açılan yol. güzel ve parlak kızıl. ergavânî). birden dokuza kadar olan sayılar.) hiddetlenmiş.) boynu kalın [adam.) pek yüksek.s.i. ıtır gibi şeylerin güzel kokusu. 2. bot.s. hırslı. (f.s.) 1.s. 2. (f. (f. org. uslu. . irb'den) akıllı. rahîm'den) daha (en.) tahtı süsleyen [pâdişâh].) el değirmenleri. (a. rahîs'den) daha (pek.s. rakam'ın c. ergab. (f. haykırış. olgun [adam]. anber. oynak ve hızlı giden at. ırmak. akıllı. ark. dere. (f. erâik). rahm'in c.i.) muz. (a. erîsî eriş erjen erjeng erk erka erkab erkâh erkâh-ı rehâbîn erkam erkam-ı arabiyye erkam-ı aşere erkam-ı cümel erkam-ı dâlle erkam-ı dîvâniyye erkam-ı gubâriyye ("ga"lar uzun okunur. ebced hesabı.i. sıfır da dâhil olduğu halde birden dokuza kadar olan sayılar. (bkz. (a.) erguvan renginde olan.i. [kilisede] papazların sığındıkları.) tahtı süsleyen [pâdişâh]. pek. a.) hiddetli.i. (f.i. (bkz: serîr). öfkeli bakış. öfkeli. erîbe erîb ü edîb erîc erîke erîke-ârâ erîke-nişîn erîke-pîrâ erîr erîs erîs. en. (a.s. akrabalar. (f. çok) ucuz. bâzı Arap harfleriyle gösterilen rakamlar.b. (bkz: erteng). (a. (a. 2. (a. sayılar. ekinci.s.) erguvan da denilen kırmızımtırak bir çiçek. ("ka" uzun okunur. uyanık. merhametli.) hek. (f. (a. erguvan renginde kırmızı şarap. 2. (f. (a.s. resimler.i-).) güzel koku.) zekî.s. (a. oyunda mızıkçılık eden veya kazanan kimsenin kopardığı yaygara. en yukan.s. (f. arşın.) sert başlı. (a.erga. (bkz: erîke-pîrâ).c. (f. öfkelenmiş. taht. uykusuzluk hastalığı. çok) rahîm.i.b.) yazılar.) 1.

esaslar. erânib) zool. ermûd (f. Ernevâz (f. destere]. [dâima c. erre (f. [dest-erre = el bıçkısı. (bkz: emrûd).) armağan.i. ernebe (a.i.) misvak ağacı. hediye. sakin. erke (a.) sallar.i.) zool. ikincisine "erkam-ı gubâriyye" denilir.i. en çok Yemen'de yetişir]. erneb (a.i.) dolu yağdıran kasırga bulutlan. ermâh (a.i.s.) 1. erkân (a. direkler.) 1. (bkz: bergüzâr.) çürük kemikler.c. usûl. erkân-ı teşbih (teşbihin esasları) ed. ermâs (a. âdâb.i. erkân-ı salât namazın rükünleri. erkân-ı istiare (istiarenin esasları) ed. 2. ermîde (f. 2) müşebbehün bih [kendine benzetilen]. rükn'ün c. kül rengi. tavşangiller. [sıcak memleketlerde.i.i. vuruşlar.i. gri. erkân-ı harbiyye meslek ihtisası görmüş zabitler. reisler.)]. (rumh'un c.) gündelikçiye peşin verilen ücret. ermele (a.i. 4) edât-ı teşbih veya vâsıta-ı teşbih [benzeyiş hükmünü veren kelime]. süngüler. 1) müşebbeh [benzeyen]. destekler. erânîb) anat. (bkz: minşâr).h.) armut. "erâmil" kullanılır]. subaylar grubu.i. [hurûf-ı cümel'in aynı olmakla beraber kullanılış itibariyle farklıdır. ermûn (f. ermedâ (a. gözü ağrıyan [adam]. rimme'nin c.) 1. tavşan. 2.s. erkân-ı harb zabiti meslek ihtisası görmüş zabit. erkân-ı devlet devletin ileri gelenleri.c. burun ucu. erâmil. ermâ' (a. darbeler. Dahhâk öldükten sonra Feridun'un idaresine geçtiler].i. erâmile) dul kadın.) fesatçı. pişman olan. arzu.) durmuş.b.i. remh'in c.i. yerinme.) Keykubât'ın dördüncü oğlu. 2. ermed (a. hediye).) bıçkı. ernıân (f. erkân-ı harbiyye-i umûmi ordunun sevk ve idaresiyle meşgul en yüksek askerî makam.) çok güzel ve cilveli olan [sevgili]. destere. erkân-ı askeriyye yüksek rütbeli zabitler. ermâm (a. istek. erkam-ı setiniyye [eskiden] setini adı verilen hesapta kullanılırdı.s. 3) vech-i şebeh [benzeyen ve benzetilen arasındaki şekil].h. subaylar. müzevir. 4) cami' [benzeyen ve benzetilen arasında benzeyiş şekli].s. (bkz: arbûn). remî'nin c. ermagan (f.s. ernebiyye (a. ermiye (a. 3) müsteârün leh [benzeyenin mânâsı].c. yalancı [adam].s.) mızraklar. yöntem. erkam-ı Hindiyye . 2.) ateş külü. 1) müsteâr [kendine benzetilen]. Ermîn (f.) Cemşîd'in kız kardeşidir [ki öteki hemşiresi Şehrinaz ile beraber Dahhâk'in sarayında idiler. 3 yol. genelkurmay.) yerinen.i. errâc (a. (Zeyçlerde kullanılırdı. kurmay subay.) 1. remes'in c. 2) müsteârün minh [kendine benzetilenin mânâsı]. pişman olma.i. ermân-hâr (f. sütunlar.islâm âleminde kullanılmış olan iki türlü sayı işaretlerinden birinin adı.

) peltek [adam]. erûm) kök. müzik makamlarının ruhları. vücûduna iğne batınp çivit ile resim ve şekil yapmış olan [adam].) tabakların. fık. kurultay. hayâtın cevherleri. rûmî'nin c.) 1. anakök. (bkz: düğ).erre-hâne erre-keş er-rızku al-Allah ers ersâd ersah ersen ersûsa erş erş-i gayr-i mukadder erş-mukadder erşah erşed erşed-i evlâd ersem i ertâ ertel erteng erûm erûme erûs erva ervah ervâh-ı habise ervâh-ı latife ervâh-ı makamât ervâh-ı mukaddese ervâh-ı tayyibe ervahı ervâhiyye ervâk ervâm ervâne erveb ervenân (f. (f. (a. çadırlar.) 1. (a. (bkz: dem').) ruhlar âlemine mensup olanlar. pek) reşîd.) bot.i. değerinden indirilen para. (a. ölüme sebep olmayarak kesilen veya muattal bırakılan uzuvlara mahsus. 2. sıkıntılı. (a. sakatlanan bir uzuv için cerhedenden alınan şer'î diyet. oylukları etsiz. bir cins dişi deve. iyi ruhlar.) nzkı veren Allah'dır.i. Rûmîler. (bkz: erdâne).i.) meclis.) 1.s. (bkz: erett).b. büyük sarık. erûme'nin c. (a. (a. revk'ın c. ıztıraplı [gün]. reşîd'den) daha (en. (bkz: mücevveze).) canlar. (a. animisme. kurt.) bıçkı yeri.) eski zamanda kullanılan kavuk. kongre.i. meta.s. 2.i. kutsal ruhlar.i.c.i.cü. (a. son derece cesur ve yiğit [adam]. (f. gözetlemeler. hareket hattı daha iyi olan.i. (f.i. satılık malın.i.i. ergin olan. Arap diyarının dışında bulunanlar. 2. (a.) Iran hurafelerine göre meşhur ressam ve nakkaş Manî'nin yaptığı resimleri içine alan koleksiyon.s.bot. zayıf [adam]. miktarı muayyen olan diyet. dergi. (a.) 1. 2. melâikeden kinaye olan bir deyim. (f. sâk-ı cezri. (a. tabiatın bütün varlıklarında insanınkine benzer ruhlar bulunduğu yolundaki ilkel inanç. hızar. c.i. doğru yola daha yakın. fık. ar-vana. yemeğin kokusundan iştahı gelip karnı acıkan [adam].s.) yoğun.h.) fels. kan pahası. (a. (f. (bkz: engelyun. rûh'un c. [cinlerle şeytanlardan kinaye bir deyim]. Roma'lı-lar. (a. rasad'ın c.dik [ses].) bıçkıcı.c. (a. l. (a.i. fık. perdeler. yabani şebboy.i. . ölüme sebeb olmayan ve miktarı muayyen bulunmayan uzuvlar için bilirkişinin takdîr ve tâyînine bırakılan diyet. kötü ruhlar. (a. f r.i.) cin fikirli [adam]. yaprağıyla sahtiyan [deri] boyadıkları bir nevi ağaç.) l.i. zool. çok güzel [genç]. canlıcılık. 2. gözlemeler. (a.i.) rasatlar. (a. s. köksap [lar]. 2.i. çocukların en ergini. mecmua.i. kusuru dolayısıyla.s. erjeng).) l. 2. urûş) 1.b. 2.) gözyaşı.) kumaş. (f.i. (a.

meç.i.i. erze (f. pek) sahih. biçilmiş [şey].i. ilâç. esahh (a. alçak. yenilecek. (f. f r.) kalay. mer-yemana eli denilen bir kök.(f. esâfil-i Şark paryalar. nzk'ın c.) çam ağacı. esâhic (a. erzâniş (f. pek) güç. 2. (a.s. içilecek şeyler.b.ucuz. es'abî (a. bot. es'ad (a.b. daha saâdetli.) parmak üzümü.). eski usûle göre yeryüzünün bölündüğü yedi iklim. baha. esâfil (a. en mutlu. halkın en aşağı tabakası. esâbi'-zîb parmaklannı süsleyen.i.) pirinç [hububattan].) pek aşağı ve bayağı olanlar. fasihi "erüz" dür. liyâkat.i. esâbi'-sukur (a.) alçaklar. esâkıf (a. 3.) piskoposlar. düz ve ekini bol olan yerler. erzîz (f. es'ab-ı umur işlerin en zoru. soysuz. (f-i-) kıymet.i.s.) sıvacı.i. erzânî (f.) dan [hububattan].i. erzel-i nâs insanların en fenası. esâbi'-ül-azârî (a.) haftalar.i. yıldızlar. sa'b'dan) daha (en. [Anadolu'da "hâtûn parmağı" denilen üzüm]. kadir ve itibar. azıklar. es'ad-ı eyyam günlerin en mutlusu.i. erzîde (f. 2.) türlü türlü yürüyüşler. erzel (a. çam. çok) rezil. ervend'). tecrübe.i. (a. esâbi' (a. şeref ve itibar. (a. samanlı sıva çamuru. zor.s. esâka (a.) 1.) gayet güzel ve beyaz göz. deneme. üsküfün c. esâ (a.) 1. erze-ger (f. 2. esfel'in c.b.) bot. yânî yedi parçadan birinci iklim. daha [en. en bayağı takımı. verimli. erzenîn (f. ele hürmetle alınan. doğru. içecek. uygun.s.b. (bkz. saîd'den. metropolitler. çok hayırlı. pin. erzân-bahâ (a.s.i.) ucuz fiyatlı.) merhem.f. soysuzlar.s. pek. sınama. çamdan çıkarılan zift.s. esâbi'-i zîb-i dest-i tekrîm tekrîm elinin parmaklannı süsleyen. ucuzluk. 4. erzâl (a.) üzengi kayışı.i.) pek saîd. esâfil-i nâs halkın en aşağı. erzen (f. rîfin c. lâyık görülme.) parmaklar. erzen-i zerrin (yaldızlı dan) meç.i.i.) hayır ve iyilikler. erzâk-ı mukaddere Allah'ın herkese takdir ettiği nzık. es'ab (a. lâyık. ısbı'ın c.i. rezîl'in c. değer. sahih'den) daha (en. erziş erz erzak . rezîl'den) 1.) ma'mur.) dan ekmeği. 2.) yiyecek. ekvatora yakın olan mıntıka. eshece'nin c. erzân (f--) l. (bkz: rüzelâ). bunaklık günleri. erzâk-ı askeriyye askere verilen yiyecekler. 2. yerinde.i. ervend ervîn eryâf erz.i.i.s.s.i. erze (a. yüzsüzler. üsbû'un c.) pahası kesilmiş. esâbi'-ül-kadem ayak parmaklan.) 1.i. erzel-i ömr ihtiyarlığın sonları. esâbî (a.

i.) esaslar. istihsâlin umûmî hacmine göre inip çıkan maliyet. kunduracılar. 2. yollar. eko. âlimlerin. fiatlara esas olarak alınan unsur. bir hey'etin ileri gelenleri.) 1. (a. 2. (a. üstüvâne'nin c. yüz güzelliği.) esirler.s. namlar. eskefin c. gerçek.i. kulluk. temelinden. sırr'ın c. (a. 2. köleler. esas olarak alınan kıymet sayısı ile alâkalı * sayışım bilgilerinin toplandığı dönem. (a. esîre. eko.i.) 1. direkt maliyet. üstüvaneler. eko.i. isnâd'ın c. 1) hisselere bölünmüş şirket sermâyesi.i. mitoloji.). temel. ism'in c. vicdan esirliği.]. bir takımın. (a.s. Anayasa.zf. sı'r'ın c.) usuller. avuç ve alındaki çizgiler. dip. esasla ilgili. tahsisat. (bilginlerin) ileri gelenleri.i. (a. ifâde şekilleri.i. 2) kurucular veya ortaklar tarafından taahhüt edilen sermâye. îran mitolojileri. ulufe defteri. esirlik. (bkz: esma'). doğru. esirlik altında. isnâd). köşkerler. harp esirliği. aslından. esâs'ın c. eko. (a.) uydurma hikâyeler. sahîh). eko. fiat-lann yüksekliği.) satılan şeylerin bilinen fiyatları.esâkit esâlîb esâme esâmi esânîd es'âr Galâ-yi es'âr es'âr esârâ esâre esaret Taht-ı esaret esâret-i vicdâniyye esârîr esâs esâs-ı beyt esâs esâs devre esâs fıat esâs mâliyyet esâs mevduat esâs sermâye esâs ücret esâsât esâse esasen esâsî. ikramiye. ilâve. kölelik. 1) iptidaî madde ve müstahsil işçilik maliyeti. su'r'un c. doğruluk.i. (bkz: zâten).s. (f. asıl.) yeniçerilerin kaydı. narhlar. (bkz: hakîkî.) yiyecek içecek artığı. tutsaklık. (bkz. (a.i. masal nevinden şeyler. Anayasa. . (a. tarzlar. (a.). hüküm altında bulunma.) döşeme. olan esmâ'ın c.) 1. (bkz.) eskiciler. herhangi bir ikraz veya istikraz neticesi husule gelmeyen mevduat. [müfredi bu mânâda kullanılmaz. üslûb'un c.) esâsından. (a. ev eşyası. kök. (a.i. yalanlar. minder gibi ev eşyası. Muallim Naci'nin şâir ve ediplerin biyografilerine dâir 1891'de basılmış bir eseri. (a.) asıl ve temele mensup. esâsiyye Kanûn-ı esâsî Teşkilât-ı esâsiyye esaslı esâtîn esâtîn-i ulemâ esâtîr esâtîr-i îrâniyye esâtîr-i Yûnâniyye esâtîr-ül-evvelîn (a.).i. esre).) sağlam. Yunan mitolojileri. (a. (a. (a. ilk zamanlara ait masallar.i. eko. prim gibi ödemeler hâriç olmak üzere verilen ücret.) göz ucu ile bakma. 2) eko. adlar. esîr'in c.i. üstûre'nin c.i. 2. (a. olan esrâr'ın c.c. kendiliğinden.i.i. (a. (bkz: üserâ). esâsât) 1.t.

) 1.i. sevâd'ın c. [eskiden] iflâs hâlinde bulunan şahsın alacaklarının kanunî topluluğu. (bkz: feres). ["gül" kulak manasınadır. (a. (a. her şemsî ayın 18 inci günü. pırlantan bilezikler. 2. bu tohumun nebatı at kulağına benzediğinden bu ismi almıştır]. sebt'in c.i. hakiki.b.) at süren. kuvvetlendirici sebepler. (f. 1.i. sebeb'in c. gerekçe.) uzun bıyıklı [adam]. mûsiki. (a. kadınların yüzlerini kapadıkları tül. (a. 2.s. (a. üstâz'ın c. (a. huk. -rîs esb-süvâr esb-tâz (a. çok daha evvel olan.i. esb'in c. İsrâiloğullan.) 1.b. cefâ sebepleri.i.i.s. bir îlâmın temyîz suretiyle cerhini [çürütülmesini] îcâbettiren sebepler.b. büyük işler ve sebepler. mücevherli. ustaları.îme esbak esbân esbân esbât esbât esbât-ı benî isrâil esb-efgen esbel esb-engîz esbgul esbîl esb-rân esb-rîz. kuvvetli. evlât ve torunlar. kıvırcık olmayan düz ve uzun saçlar.) mahmuz. (f. 3. esâvire esâvire-i murassaa esâvir-i nisvân esb esb-i sabâ-reftâr esb-i tâzî esbâb esbâb-ı cefâ esbâb-ı feshiyye esbâb-ı hakikiyye esbâb-ı matlub esbâb-ı mucibe esbâb-ı muhaffife esbâb-ı mücbire esbâb-ı müşeddide esbâb-ı nakziyye esbâb-ı sahîha esbâb ü efâil-i a/. cenk eri.i.s. doğru sebebler. icbar eden sebepler. [kelime Farsça "üstâd" sözünden alınmıştır]. "esbâb-ı muhaffife" nin zıddı. karalıklar.) atlar. Arap atı. işlenen cürmü hafifletici sebepler.) "at deviren" yalnız başına düşmana saldıran ve düşman atı öldüren yiğit. (f. . huk. zorlayan.i. cumartesiler. güçlü.b. (f. (f.b.) 1.s.esâtîz.i. sivâr'ın c. olan "esvire"nin c. rahatlar.s. savaş meydanı.) vâsıtalar. 2. kadınların başlarını örttükleri ince ve güzel bir örtü. (a.i. sâbık'dan) 1. Arttırıcı.) üstatlar.b. (elhan üstadları) mûsiki üstatları. at koşturan.) 1.) karnıyarık denilen tohum. müzik üstatları. (bkz.) ata binmiş. at koşusu.) at. 2 . beygir. (f. 2. beygirler. gerçek sebepler. yel gibi seyirten at. sıbt'ın c.i.i.) 1. mızmar). (f.) kadın bilezikleri.) siyahlıklar. huk. daha eski. öncekinden daha önceki. geçmişten önceki.b. Bir hükmün usûl ve kanununa uygunluğunu ispat için ileri sürülen sebepler. at koşturacak meydan. peçe. (f. 2 .) at hırsızı. kadın bilezikleri. esâtize esâtize-i elhân esâtize-i mûsiki esâvid esâvir. ustalar.s. lâzı-malar. at koşturucu. (f. huzurlar. (f. (a. bir îlâmın istînâf [yeniden başlama] suretiyle cerhini [çürütül-mesini] îcâbeden sebepler. [Yahudiler].i.

nesirde fıkra sonlarının kafiye tarzında olan uygunlukları. icat mahsûlü. mevzun nesirler.i. acıyan. objet d'art. inci kabuklan. . te'sir. astr. pek. eslâl.i. sefer'in c. çok bayağı. 2. (a. içdenizlerde yapılan seferler.i. basılmış kitap. (a. makat. aşağı [taraf]. secel'in c. hizerb. (a. yolculuklar. netîcesi.i. çok) sâdık. hizber.s.) 1. te'lif. le Lion. (a. sedefin c. (a.i. en güzel eşyayı kendine ayıran [kimse]. f r.i.) sepetler. (Allah'ın galip arslanı) Hz. yola gidişler.) 1. 5. fr. pek. alâmet. deniz seferleri. asar) 1. (a.b. târih. yolculuklar.) ed. 2.) esef eden. 3. [Kâğıdın başında Arap harfi ve soğuk damga ile eser-i eedid yazılı olduğu için bu adı almıştır]. 2. arslan. 2.i. hüzünlü. iz. candan [kimse]. l. eserî esfâ esfâr esfâr-ı bahriyye esfâr-ı baîde esfâr-ı bihâr esfâr-ı haşire esfâr esfât esfel esfel-i sâfilîn esfeliyyet (a. nişan. pek aşağı. Güneş'in.c. 6.) 1. kıç. tasa. (a. s.b.i. Leo. sifr'in c.escâ escâl esdâf esdak esed esed-ullah-il-galib esedî esediyye esef esef-hân esef-nâk eşele esen esenn-i şüyûh eser eser eser-i cedîd eser-i hayât eser-i hayr eser-i hayret eser-i îcâd eser-i mesaî eser-i san'at eser-i telâş esere. Lât. (a.s.i.s. gam.i. sukamışıgiller.) 1. hayat. zool.) aşağılık.i. canlılık alâmeti. ciltler.s. doğru. anlatılan "ilm ü kelâm" m sonu.) en saf.i. (a. sec'in c. f r. (a. [eskiden] mevcut kâğıtlardan birinin adı. hüzün. çok) yaşlı. telaş belirtisi. (bkz: usfûr).s.) içi su dolu kovalar. leys.) sedefler. yaşlıların en yaşlısı.i. 3. (a. typhacees.s. hayırlı iş. (a. vakayi kitabı. hadîs-i şerif.) daha (en. arslangiller. esed-ullah (Allah'ın arslanı) Hz. düşmana karşı gidişler.) üzerinde arslan resmi bulunan Selçûkî parası.f. en sefil. 2.) serçe kuşu. (a. 4. (bkz: dırgam. gazanfer. (a. bot. (bkz: esfâr-ı bahriyye). (a.c. bir kimsenin meydana getirdiği şey.) acıma.) daha (en.) büyük kitaplar. üsel) bot. san'at eseri. keder. şaşkınlık belirtisi. rûmî temmuzun dokuzunda ve efrencî temmuzun yirmi üçünde içine girdiği ve semânın kuzey yarım küresi eteğinde bulunan birçok parlak yıldızdan müteşekkil beşinci burç. haydar. (bkz: esi). (a. Ali.) acıklı. deniz seferleri.i.i. (a. uzak seferler.) 1. çalışarak meydana getirilen eser. şîr). (a. Alî. 2. en temiz.f. (a. (a. sefet'in c. cehennem.

pek. ruvât). eshâb-ı amal aç gözlü. eshâb-ı sebt "cumartesiciler. eshâb (a. eshâb-ı akar gelir sahipleri. arkadaşları. [müfretsiz cemidir]. eli açık [kimse]. eshâ' (a. eshâb. emlâk mal. eshâb-ı servet servet sahipleri.inziva inzivaya çekilenler. eshâb-ı mütâlâa okuyucular.) rengârenk. her şeyi tenkit fikri ile düşünenler. Peygamberimizi görmek ve sohbetine ermek şerefini kazanmış kimseler. terekeden kendilerine şer'an muayyen sehim takdîr olunan verese. eshâb-ı Bedr Bedir gazâsı'nda Peygamberimizin maiyyetinde bulunan îman sahibi kimseler. îtibarh kimseler. eshâb-ı Nâr Cehennemdekiler. eshâb-ı kubur ölüler.(a. eshâb. türlü türlü. eshâb-ı kibar Hz. becerikli kimseler.idare idare adamları. eshâb. eshâb-ı kiram Hz. [bunların bâzı kaynaklara göre 305. (bkz: râvî. hırslı kimseler. eshâb.s. Muhammed'in seçkin.c.) 1. sahî'den) daha (en. (bkz: Sebtiy-yûn). [Yemlîha. eshâb-ı menâsib yüksek rütbeli me'murlar. değerli dostları. (bkz: gûnâ-gûn). eshâb-ı aba (bkz: âl-i aba). Kefeştatayyuş. eshâb-ı câh rütbe sahipleri. eshâb. 2) i eri gelenler. sâhib ve sahb'ın c. eshâb-ı mesâlih resmî dâirelerde işlerini tâkibeden kimseler. sahipler. Hıristiyan askerler. Şâzenûş. eshâb. eshâb. mülk sahibi olan kimseler. Kıtmîr (köpekleri)]. cumartesiye bağlı olanlar". zengineshâb-eshâb-eshâbler. eshâb-ı matlûb alacaklılar. eshâ' .kalem me'murlar.güzîn Hz. eshâb-ı a'râf Cennetle Cehennem arasında kalıp her ikisine de giremeyen ruhlar. bâzı kaynaklara göre de 313 olduğu bildiriliyor]. zenginler. Yahudi kavmi. eshâb-ı rivayet rivâyetçiler. çok) sahi. 2. eshâbeshâb-eshâbdirâyet dirayetli. cennet Cennete gidebilecek olanlar. Debernûş. Muhammed'in yakınları. (bkz: sâhib). mâlik ve mutasarrıf olanlar. eshâb-ı muâhaze tenkitçiler. Mernûş. eshâb-ı kehânet ü şerâfet kâhinler ve şerefli. ferâiz huk. zebaniler. Mekselînâ. Mislînâ. Eshâb-ı Kehf Kur'an'da kendilerinden bahsedilen ve bir mağarada uzun müddet uyumuş bulunan kişiler. Muhammed'in sahabeleri.s. cahîm Cehennemlikler.i'tibâr itibar gören kimseler.hayr hayır sahipleri.intikal bir mirastan pay alma hakkını kazanmış olanlar. cömert.s. devlet 1) servet sahipleri. eshâb-ı salîb Haçlı seferlerine katılanlar.

[bir tefsire göre de "rakîm". tahrîc ve tercih kudretini hâiz olmayıp yalnız zâhir-i mezhep ve zâhir-i rivayet ile rivâyet-i nâdireyi tefrika ve mezhepte mevcut kuvvetli rey ve mütâlâa ile zayıf mütâlâayı ayırmağa muktedir olan kimseler. sabah vakitleri. kehfin bulunduğu dağın. ince deriler.) 1.s. (a. bahar sabahlan.i. kutsal kişiler. (a. Tanzimat sıralarında devletin.s. mübarek. actions. işlerin en kolayı. nasipler. tedbirli kişiler. mezhepte mevcut sözlerden ve rivayetlerden birini diğerine tercih iktidarları bulunan kimseler. uzun.) becerikli. 2. (a.s. özürsüz olanlar. büyük tımar sahipleri. en çıkar yol. tarihçiler. açıkgöz [adam]. kederli.i.s.i. hisseler. (a. (a. idareciler. kıtmîr adıyla meşhur olan köpeğin adıdır]. en kestirme. 2 doğru şey. (a. sahî'nin c.eshâb-ı Suffa eshâb-ı süyûf eshâb-ı tahrîc eshâb-ı tedbîr eshâb-ı temyiz eshâb-ı tercih eshâb-ı tevârîh eshâb-ı timâr eshâb-ı yemîn eshâb-ı zeamet eshâb-ür-re'y eshâb-ür-rakîm esham eshâm-ı umûmiyye esham ve tahvilât eshâr Nesîm-i eshâr eshâr-ı bahar eshed eshel eshel-i tarîk eshel-i umur eshıyâ eshiye esîf esihhâ esîl Medine'de Mescid-i Nebevî civarında "Suffa" denilen misafirhanede Peygamberimiz tarafından yedirilip içirilen fakir Müslümanlar. halka borç karşılığı olarak.) cömertler. sihâ'nın c.) 1. eli açık olanlar. pek) kolay.) sabahlar. Kur'ân-ı Kerîm'in 18 inci sûresinin 9 uncu âyetinde bahsedilen ve bir tefsire göre. (a. bir emre veya bir maddeye bağlanmaksızın. beyin zarlan. huk. . (o. sabahlan esen rüzgâr. hisse senetleri ve tahvilleri. [bunlar muhtelif sözler arasından "esas" veya "sahih" olan veyahut hassa veya kıyâsa uygun olan budur gibi tâbirlerle değişik sözlerden birini diğerine tercih ederler]. fr. verdiği senetler.) vücûdu sıhhatte bulunanlar. gamlı. sahîh'in c. sehl'den) daha (en.s. tımar ve zeamet sahipleri. kendi görüşüne ve ölçüsüne göre hükmedenler. oklar. sehm'in c. tar. (a. borç alınan paraya karşılık senetler. 3.) esefli. "kılıç adamları"askerler. dolgun ve parlak [yüz]. seher'in c.s. vadinin veya Eshâb-ı Kehfin köpeğinin yânî. târih yazarları. içtihada muktedir olmayıp mezhep usûl ve kaidelerini ve şâir fıkıh hükümlerini ve bunların delil ve mehazlarını kavramış olduklarından sâhib-i mezhepten veya mezhepte müçtehid olan zâtın eshâbından nakledilmiş olup da bir çok cihetlere ihtimâl olan bir muhtemel sözü tafsile ve iki cihete ihtimâli bulunan müphem bir hükmü tavzîha ve mevcut olmayan mes'elelerin hükümlerini mezhep usûl ve kaidelerinden istinbat ve tahrîce muktedir olan kimseler. 2. isimleri ve nesepleri yazılan levha sahipleri. paylar.) 1.

2. (a. esâkif) eskici.) sorulan şeyler. (a. yeni silâhlar. (a.i.i.i. en doğru.) esirle ilgili.) tahtlar.) 1. (a.) 1. çerçöp.). serîr'in c.) şerefli ve otoriter [adam]. bileği taşlan.s. kaba.) kâinatı dolduran ve bütün cisimlere nüfûzeden.) bot.). oturacak yerler. kölelik. can sıkıcı. tutsaklık. kapının basamağı. yalancı. atebe. tutkunluk. sevgilinin perçeminin esîri (a. cerh edici.esîl es'ile esîm esîne esinne esîr esîr esîr-i aşk esîr-i fırâş esîr-i harb esîr-i hizmet esîr-i sâfiyyet esîr-i turra-i canan esîre esîrî esîrî esirre esîr-ül-Hind esîs eskal eşkal eskam eskam-ı demeviyye eskef eskefe esi eslâf eslah eslaha-k'Allah eslâl eslâs esleb eslem eslem-i turuk eslenc esliha atîka câriha esliha-i cedîde esliha-i hafife esliha-i nâriyye (a.s. esele'nin c. (a. karaılgın ağaçları.) 1. (a.i. kunduracı.i. (a. (a. elâstikî ve akıcı hafif bir cisim.) ağır yükler. dertler. şarlatan [kimse].s.i. pek) sâlih. eski silâhlar. yerde sürünerek açılan yonca. esre).i. (a. savaşta düşman eline düşen kimse. düşkün.i.) üçtebirler. (a.i.s. (a. fizy. "tutsak. aşkın esiri. . harp esiri. iyi.s. (bkz: esâre. [kelime Rumcadan Arapçaya geçmiştir]. (a. tüfek ateşli silâhlar. kılıçlar. (f. (bkz: emraz). en ağır.i.i.) bir me'murluk veya hizmette birinden önce bulunmuş olanlar. silâh). suçlu [kimse]. illetler. (a.) esirlik. 2. Allah seni ıslâh etsin. sâlim'den) en selâmetli. (a.i. saflık esiri. üçtebir parçalar. sâlih'den) daha (en. köşker. (a. a. esl'in c. ağır şeyler.i. kul.) "Hint esîri"sözü dinlenmeyen. eşele). (a. daha (en.) günahkâr. yolların en selâmetlisi. (bkz. 2. yaralayıcı silâheslihalar. 2. uçacak gibi hafif. en emin. 2. (bkz.c.) bot.c.i. (a. 2. sakil'den) 1. asıl. yalın kat tasma. tartısız.b. yerlerine geçilen kimseler.s.i. en emîni. moloz. kulluk. geçmişler. hafif silâhlar [tabanca. 3. hizmet esiri. (a. (a. insanın yüzünde veya vücudunda bulunan ben.i. hâl). 3. yatalak. en sağlam. (bkz. sakam'm c. südde).s.s.i. süprüntü. (a. köle. (a. aşka tutulmuş. karaılgın ağacı.) eşik. kabahatli. kirişin bir katı. silâh'ın c. fizikçilere ışık. a. kama ve şâire gibi]. sıkal'ın c.) bot. en doğru yol.) hastalıklar. pek) sakil. 3. süngüler. selefin c. (bkz.i. süls'ün c. suâl'in c. en çirkin.i. ("ka" uzun okunur. ("ka" uzun okunur. hararet ve e-lektrik gibi şeylere nakil vâsıtası hizmeti gördüğü farzolunan.) 1. ulama yonca. hançer. üserâ) 1. sinân'ın c. [kılıç. vurgun. (a. armağan olarak verilen şey. kan bozuklukları.

çeşitler.) balıklar. [bizde. açılmaz yemiş. semen'in c. Rakîb. semer'in c. Bârî.l (a.) "efdal" gibi "bülent. Rahman. Mübdî'. Hafız. esmer-ül-levn karayağız. esliha-i sakile esmâ-i seb'a . Hâdî. Muahhir. esmâk-i azmiyye zool. Ra'ûf.) buğday renkli.s. zümreler.) bedel(ler). Celîl. esmed (a.]. aralık. mersin ağacı. yüksek" [şey].) [bizde kullanılmaz] ara. cinsler. Cebbar. hikâyeler. mürîf. Muzill. Ehad. Kadir ("ka" uzun okunur). Bedî'. mütekellim] yerine kullanılan deyim. malacoplervgiens . Kayyûm. Kaviyy. Vâsi'. kulak esmah -J (a.i. esnâ-yi tesâdüm aşk. esmâr (f. Muizz. Vehhâb. Basîr. esnaf (a.i.i. Tevvâb. yumuşak yüzgeçliler. antimon. Metîn.) kaba tutya.ağır silâhlar. esmâr (a. esmer (a. Muktedir. Mâni'. siny'in c. Vekîl. sınfın c. Muksit. (bkz: âlüfte. Semî'. müsademe sırası. Fettâh. yemişler. Musavvir. Mâlikü'1Mülk. Kahhâr. aşüfte. Muhyî. kemikli balıklar. Vâcid.(bkz: hengâm. Vâris. savaş sırası. kıymet(Ier). Halîm. Bâis. Lâtif. Berr. Mecîd. Hakem. Nâfi'. Esmâ-yi Hüsnâ. Esmâ-yi Şerife (Allah'ın en güzel. çeşitli meyvalar. müfret gibi kullanılır]. Sabûr. namussuz kadın. karayağız. Mâcid. Azîz. Zahir. sıra. Basit. Kerîm. Hakîm. esman (a. esmâk dlu. Dârr. Rezzak. çok eli açık. semî'. esmâr (a. sürmetaşı. Habîr.i. Müheymin. Kuddüs. yürürken. basîr. hîn). Hamîd. kadîr. Hayy.i. Vedûd. [top gibi].) gece masalları. 2. Hasîb. fr. fahişe. nevîler. (yedi ad) [hayy. esnâ-yi ikamet bir yerde oturulduğu an. Veliyy. Kebîr. esmâr-ı münferice bot. bir sanatla veya dükkâncılıkla geçinen [kimse].s. alîm. Âhir.) bot. Melik. Halik. kategoriler. açılır yemiş. Azîm. Mucîb. Zü--1-Celâli ve-1-İkrâm. Vâlî. esna (a.) 1. en şerefli isimleri) [99 tanedir ve şunlardır Adi. Nur. Müteâlî.i. esma' (a. Râfi'. Selâm. esnâ-yi râh yolda giderken. Mümît. Şehîd. uygunsuz. vakit. Muhsî.s. çarpışma zamanı. Müntekim. Bâtın. Aliyy.i. savaş zamanı. Muîd. kıssalar. değer(ler). esmâk-i merh-ül-misbah-ı kısmî zool. esna' (a.) kulaklar. Mütekebbir. esmâr-ı gayr-i münferice bot.i. Mukıyt. Samed. Bakî.) en semahatli. sem'in c. Rahîm. esnâ-yi harb aşk. Vâhid. Mukad-dim. Kabız ("ka" uzun okunur). Hâfid. Mugnîy. esmâr-ı gûnâ-gûn çeşitli meyvalar.i. esnâ-yi müzâkere bir konunun tartışıldığı an. Gaffar. Gafur. semek'in c. zâniye). Şekûr. Evvel.) meyvalar. esmâr-ı gûnâ-gûn türlü türlü. Alîm. Mü'min. simer'in c. Reşîd. Hakk. Ganiyy. esmâr-ı bünye-hîz vücûdu canlandıran meyvalar. esmâr-ı eşcâr ağaçların meyvalan. 3. Cami'. Afüvv.

(bkz: heste).i. genişliğe kavuşmanın anahtarıdır. anat. kısır kadın. Hıristiyanların taptıktan heykeller. (a.i. (bkz: bagl). pâdişâhı medhetmeler. akıl dişi. Elest gününün. hâşâ. (a.i. (bkz: Elest). müfret olarak kullanılır].s. gizlenilen ve bilinmeyen şeyler. satı'dan) uzun boyunlu [insan ve hayvan]. estâne estâr estâr estâr-ı kitâb estarek esteh ester ester esterven (a. . sırr'ın c.) dişi kınk. (f. kesici dişler.) sırlı. (a. (a. Hint kenevirinden çıkarılan. (a. aklın eremiyeceği işler.) Şeyh Ferî-düddin Attâr'ın tasavvufa dâir ünlü eseri.i.i. (a. kulluk.h.) selâmlar. akciğer petekleri. (a.i. kökler.f.i. övmeler.f.s.b. başkalanndan gizli tutulan.cü.f.) örtüler. çabuk. (a.) üstübü denilen keten tarantısı. perdeler. 2. [sulh ve selâmet]. kurra seneleri. sitayişler. esirliğe düşme.i. (a. gizli sırlar.s. dişleri dökük kimse.) kara günlük ağacının zamkı.) katır. [kelime. dişler. esâre).) 1. mahcûbediyorsunuz. kitap satırları. satr'ın c. seri'den) daha (en.i. hiç bir zaman.cü. (bkz: ensâb2). bir şey değil" mânâlarına kullanılır.s. rica ederim. güzelliğin sırlan. anat. (a. anat. sabır.) yazı sıralan. tutsaklık. hayırdualar olsun. yirmi yaş dişi.) putlar.) asıllar. (a.b. (bkz: sütûr).) medihler. 2.) eski zamanlardan rivayet ve hikâye edilegelen bilgi ve haberlerin neticesi. dizileri.) esirlik. (bkz: esîre. bir adamın. senâ'nın c.b. çok) serî. 2.i.) esrarlı. saklanan sırlar. (a. sinh'in c.s. (a. kemik.esnâh esnâh-ı rieviyye esnam esnâm-perestân esnan esnân-ı hilm esnân-ı katıa esnân-ı askeriyye esnân-ı nâbiyye esniye esniye-i seniyye esr Kayd--ı esr esra' esrar esrâr-ı derûn esrâr-ı Elest esrâr-ı hafiyye esrâr-ı hüsn ü ân esrâr-âlûd esrâr-engîz esrâr-keş Esrâr-nâme esre esrem Esrib es-sabru miftâh-ül-ferec e-s-salâ e-s-selâm esta' esta be estağfiruilah estân. bir şeyin iyiliğini ve güzelliğini söylemeler. çürümüş ağaç kökleri. (bkz: Yesrib). (a.f. (a. (a. esrar kullanan. uyunacak ve istirahat edilecek yer.) halkı namaza davet için kullanılan bir söz mânâsına gelmekle beraber "kendine güvenen meydana çıksın!" mânâsında kullanılır. suretler. yaratılış gününün sırlan.) esrar çeken. uyuşturucu ve sarhoş edici te'sirleri olan bir zehir.s.s.) Medîne-i Münevvere'nin bir başka adı. pek.b.i. sitr'in c.) 1. (f.i.) "Allah1-dan mağfiret (afiv) dilerim. (a. 3. gizli. yaşlar. esrar tiryakisi. (a. küçük azıdişleri.) l çekirdek. ["sütûr" daha çok kullanılır]. puta tapanlar. sinn'in c.b. (f. sanem'in c.i.i.zf. (a. (bkz: sütûr). (a.

sevâd'dan) siyah. (a. (bkz: nazm). (a. hayvan[lann] sesleri. şecî'den) daha (en.i. (a. (a. hayaller. şâir'den) en. (a.i. bot. sevâd'ın c. şebâh'ın c.) 1. 2.i. cins bozukluklan. (a.s. (bkz: esvef). daha güzel şiir söyleyen. 2.i.) pek çabuk eseflenen.i.s. kederler.i. bez tüyler. kederli.) "iki siyah"yılanla akrep. (a. uzaktan görünen şeyler.s. şibh ve şebîh'in c. sâ'ın c.s.) sesler. seyfin c.) 1. zamanın en iyi şiir söyleyeni.s. pazarlar. (f.) 1. 2. şebîhden) 1. sûk'un c. çizgili elbiseler. vücutlar.c.) en uğursuzlar.c.i. (a.s. (a. koyun yünleri. İbn-i Nüceym ile Ibn-i Vekîl'in "Furû"a. gövdeler. kömür konulacak yer. 3. karaltılar.i. 2.) giyimler.i.) 1. (a.).s.i. (bkz: en-dâd). (a. (a. (a. sevb'in c.s.s.s.s. seyh'in c. 2.) pek yalancı ve günahkâr [adam].) 1. şarap kadehleri.) arslan yavruları. (bkz: süyûh). vezinli ve kafiyeli sözler. esûf). (bkz: âşâm. sûr'un c. bot. yüreği yufka. en şomlar. savt'ın c. tasalar.) Araplar arasında meşhur bir tamahkânn adı. (a. (şa'r'ın c.i. benzeyenler.) ri. Süyûtî'nin "nahv" e ait meşhur eserleri. (bkz: süyûf).i. sünnet ehlinin bir kısmına dâhil olanlar. karaltılar. (a.) kanşıklıklar. en müşabih. en cesur ve yiğit. cisimler. emici kıllar. (a. (a. (a. pek) şecâatli.) kömürlük. üzüntülü [adam].(Lâtifi)]. ölçekler. siyahlıklar. 2.s. çukur yerler. (a. halkın en iyi şiir söyleyeni.i. (bkz. (a. . sıkıntılar. (a. (a. (a. 3.i. sadâlar. misiller. şecen'in c. (bkz: Mâtürîdiyye). giyecek şeyler. çarşılar.) ölmeyecek kadar az yiyecek ve içecek şey. kederlenen. büyük kapılar. imam Ebü-1-Hasen-ilEş'arî'ye bağlı olanlar.).b.i. şibl'in c. eş'em'in c.) 1.i. ziyafetler. eş'arî'nin c.". 2. (f.) kıllar. karalıklar. en güzel. sûfun c. şahıslar. çok mal[lar]. pek benzeyen. akar sular. üşâbe'nin c.) [halk "sof" der]. eşler. (a.) dinde meşhur.esûf esûnı esvâ esvâb esvâf esvâk esvâr esvât esvât-ı hayvanât esved esvedeyn esved-ül-kalb esvef esvide esyâf esyâh eşyan Eş'ab eşâib eşâim eşâire eşâm eş'âr eş'âr-ı guddeviyye eş'âr-ı mümisse eş'ar eş'ar-ı nâs eş'ar-ı zentân eş'arî eşbâh eşbâh eşbâl eşbeh eşbû eşca eşcân (a.i. elemler.) şarlar. nazîrler. (a. (bkz: eşâire). (a. eşâire).i. (bkz.s. (a.) hüzünlü. hi (a. kaleler. 2. kut-i lâ-yemût). sü-veydâ-ül-kalb). kara.[bizde "süyûf daha çok kullanılır]. si'r'in c. en iyi.) kılıçlar. [kısaltılmış adıel-eşbâh ve-zâir].) gamlar. ["cümle-i eş'ânnda bu matla-ı meşhurdan eşbehi yoktur.h. alışveriş yerle1.

eşcâr eşcâr-ı bâg eşcâr-ı müsmire eşdak eşedd eşedd-i ihtiyâç eşedd-i mücâzât eşekk eşell eş'em eş'emü min Besûs eşen (a. eşgal (a. eşfâ (a. eşhür-ül-hacc (a. çok iyi tanınmış. (bkz. (a.s. çok işi olan.b. (a.i. (bkz. en şiddetli ceza.i. cem'an 70 gündür]. eşhel (a. eşfak (a.) 1. (a. tanınmış kimseler.s.) en şifalı [şey]. eşgal-i mühimme ehemmiyetli işler. 2. i.i. s. güç iş.) şefkatler. esed. kalye taşı denilen radyom hamızı. pek) şefkatli. bu mânâda kullanılmaz].i. [müfredi. şafakat mânâsına gelen "şafak" in c. şüfr'ün c. Besûs'tan daha uğursuz.s.) 1. dırgam). merhametler. arslan.) "hac aylan" islâm'dan evvel "Kabe" nin tavaf edildiği aylardır [Şevval.) ağaçlar. Zilka'de ile Zilhicce'den de alınan 10 günle.i. kelek. kavun ve karpuzun hamı. ela [müen.) göz kapağının kenarları. acımalar.i.s.). şâhid'in c. istekle yenilen [şey]. eşhâr (f.i. 3.i. n. şehîr'den) en şöhretli. (en.s. şecer'in c. pek) uğursuz. (f. şerîr'den) daha (en. beyaz. çok) şerir. eşhâd (a. kır at. soğuk [gün]. şevâhid. bahçenin ağaçlan.b.i. eşhas (a. eşheb (a. meşgul'den) daha (en. şahs'ın c. fazla tered-düdeden. (a. eşhür (a.) adamlar. kimseler. ela gözlü [adam]. şom. 2.s.s. eşhür-ül-hurum (a.) çolak [kimse].s.) islâm'dan evvel. "şehlâ" dır]. şefîk'den) 1. 4. pek meşhur. şehî'den) en çok. şehr'in c. eşhâs-ı ma'rûfe bilinen. eşâim) daha (en. eşher-i şuarâ-yi zemân zamanın en tanınmış şâiri. [bu aylarda "Kabe" civânnda av dahî avlanamazdı]. gazanfer. eşhür-ül-hacc). eşerr-i nâs insanlann en şerlisi. şerli. eşfâk-ı şâmile herkese yapılan merhametler. eşhedü (a. [Arap atasözü].s. eşhâ (a. şehâdet'den) "şahitlik. şîr.) koyun gözlü.) çok şek sahibi. eşfâk (a.s. eşhedü en la ilahe ill-allah Allah'tan başka Tann olmadığına tanıklık ederim. tanıklık ediyorum" mânâsına. Muharrem ve Receb" aylan. pek) meşgul. nisadır. çetin ve sert. pek) şiddetli.). eşerr (a. (en. ters giyilmiş elbise. çok merhametli. (a. en zorlu ihtiyaç. şühûd). meyva ağaçlan.i. Ta'tîl-i eşgal (işleri bırakma) grev. eşfâ-yi edviye ilâçlann en şifalısı. kırmızı ile kanşık koyu mavi. pek fazla sevilip beğenilen.s.) aylar.s. eşfâr (a. pek. şedîd'den) daha. eşher (a. (bkz.s.) l . (bkz: besûs). eşhürün ma'lûmât (a. harbin ve ölümün haram kabul edildiği arabî aylanndan "Zilka'de. eşhâs-ı muzırre zararlı kimseler. daha. erkek adı.) doğru söz söyleyen. 2. Zilhicce. c. kişiler. i. 2.c. .b. kirpik yerleri.

kırmızı yüzlü [adam]. (f. (f.) daha (en.) aydınlıklar. suretler. sevinç gözyaşı. tahassürden. kötülük edenler.i. (f.) şiddetli davranan yiğitler.i. şakî'nin c.b. sevinç gözyaşı. (f.s.) dağ hırsızlan. aydınlık veren. 3.s. 2.i. sevinçten dökülen gözyaşı. ağlayıcı. (bkz: eşk-bârî). sevinçle ağlayış. (a.s. çok ağlayan. şekl'in c.h. rayons medullaires. eşkûb eşk-ver eşkyûd eşmat (a. (bkz: eşk-bâr). kaygı. eşk-rîz).) at kişnemesi. makale ve fıkrasını içine alan bir eseri. (a. kırmızı yüzlü [adam]. (f. şerir'in c. tavan. hasretten.) gözyaşı yağdıran. (a. benzer şekiller.b.) Şehnâme'de adı geçen Turanlı bir cenkçi.s. bot. al renkli [at].b. tasadan doğan gözyaşı.) pek sevinçli. nazım şekilleri.) gözyaşı dökü-cülük. (f.) gözlerinin akı kırmızılı olan [adam].s.s. (zamanın şekilleri) Ahmet Râsim'in 66 kadar musahabe.) gözü yaşlı. edepsizler. (bkz.s. (bkz. dökülmüş gözyaşı. (a. ağlayan. sevinçten dökülen gözyaşı. fesat karıştıranlar.) yaş döken.) saçına. cehdeden. eşk-efşânî. mat. iki gözünün akı kızıl olan.i. savaşan yiğitler. haydutlar.) gözyaşı döken.i.s. Güneşin ışıklan. 3. haşarılar.s. (a. -feşânî eşkel eşkel-ül-ayneyn Eşkeş eşkıya eşk-rîz eşk-rîzî eşkû. eşrar eşk eşk-i mescûm eşk-i sürür eşk-i şâdî eşk-i şîrîn eşk-i şekkerîn eşk-i tahassür eşk-i tarab eşk-i teessür eşk-i telli eşka eşkah eşkâl eşkâl-i hayât eşkâl-i hendesiyye eşkâl-i müteşâbihe eşkâl-ı nazm Eşkâl-i Zemân eşk-âlûd eşkar eşk-bâr eşk-bârî eşk-efşân. (a. (a. teessürden akan gözyaşı.) gözyaşı. .i.s.) müfret ve basit karşılığı olan mürekkep. (a. sevinç ile dökülen gözyaşı.s.eşi'a eşi'a-yi âlem-tâb-ı âftâb eşi'a-yi hûrşîd eşi'a-yi muhiyye eşi'a-pâş eşiddâ' eşiddâ-yi mücâhidin eşîha esir eşirrâ.b.s. (f. pek) şakî. geometri şekilleri. (bkz: eşkah). eşkar). sirişk). tarzlar. (f. (bkz: dem'. fr. (f. 2.s. (bkz. şuâ'ın c. (f. pertev. Güneşin âlemi ışıltan aydınlıklan. deneme. hayâtın şekilleri. (f.) 1.) biçimler.f.s. şedîd'in c.i. (a. (a. tabaka.) 1. sevinçle ağlayış.s. (bkz: eşk-rîzî). ("ka" uzun okunur. ışıklar.) gözyaşı döken. haydut. kızıl donlu [hayvan]. al renkli [at]. mısra'dan kasideye vann-caya kadar manzumelerin mısra' sayısı ve kafiye sırası ile bulunduğu suretler. ağlayıcı. aynlıktan dolayı akan gözyaşı sevinç ile ağlayış.i. (bkz: sahîl).) azılılar. ed. öz nşınlar. kızıl donlu [hayvan].i.) nur.) 1. ışık dağıtan. a. ziya').b.) ağlayıcılık. çok ağlayan.b.b. 2. keder.b. sakalına kır düşmüş olan.s.) ağlayıcılık. kat. (f. (f. ağlayış.b.

2.i şavt'ın c. (d. . Babasının adı Hafız Mustafa'dır.s. onurlu. şerefli. kötülük edenler. Hicivle-riyle tanınmış olan bu şâirin pervasız bir karakteri vardır. yüzgeç. şenî'den) daha (en. (a. çeşitleri. [şerîk'in cem'i olan "şürekâ" bizde çok kullanılır].s. istekler. dikenler [bitki]. şevk'in c.h. 2. fena.h. (a. (a. ö. şerîk'in c. şirâ'ın c. kötü ve çirkin. (a. (a.h.) Kadiri tarikatı şubelerinden birinin adı. çeşitler. çok) şeni'. şerîfden) 1. çok şümullü olan.s.) 1. gemilerin yelkenleri. (mahlûkların en şereflisi) insan.) şeref ve îtibar sahibi kimseler. (a. pek) şerefli.i. fesat karıştıranlar. şerâb'ın c. hek. (f. i.) inci gibi. şerîr'in c. kemiklerin uzamaları. daha (en.) l koşmalar. semânın güney yarım küresinde Esed (Arslan) burcu ile Kelb-i Asgar (Küçük Köpek) burçları arasında cenuba (güney) doğru uzanan büyük zincirvârî bir burç.) güneş ayının yirmi altıncı günü.i.) ağaç yosunu.i. Deccâl.s.i. edepsizler.i. ilimlerin nevileri. (a. azılılar. sınıflar.i. şâmil'den) daha (en. fr. o güne me'mur sayılan melek. 2. 1846. lât.) yelkenler.) l.i.) şerirler. çok kıymetli mücevher. [kurucusu Kuzeybatı Anadolu Kadirîleri arasında pîr-i sânî (ikinci pîr) olarak tanınan Eşrefoğlu'dur]. pek.i.) alâmetler. kaplayan. Medresede okumuş ve bir ara Avrupa'ya kaçarak Paris ve İsviçre'de bulunmuştur.i.) Kırkağac'ın Gelenbe köyünde doğmuştur. 2. Hydre.) astr.) içilecek şeyler. Hydra. sıçrayışlar.i. Kabe'yi yedi kere tavaf etme (dolaşma) hareketleri. (a. içkiler. şarat'ın c. beyaz dişli [adam]. uğurlu ve mesut saat. neviler. istimdat.s.) eşrefe ait.) ortaklar. şetît'in c. Iranda Yangın Var. 1911).eşmel esna esna esne eşneb eşraf eşrâf-ı belde eşrâk esrar eşrât eşrât-ı saat eşref il eşref-i mahluka eşref-i saat Eşref eşrefi eşrefiyye esrem eşria eşria-i süfün eşribe eşribe-i bâride eş-Şücâ eştâd eştât eştât-ı ulûm eşvâk eşvâk eşvât (a. şevk'in c.s.i. erkek adı. (a. fırkalar. [şiirleri toplanarak sonradan neşredilmiştir]. (a.s. (a. Külliyât-ı Eş'âr. (a. 3. memleketin ileri gelenleri. 1908 den sonra istanbul'a dönmüştür.s. neşveler. 21 sûreden ibaret olan zend'den (Zerdüşt'ün kendisine nüzulünü iddia ettiği kitaptan) bir sûrenin adı. arkadaşlar. (a. Eserleri Hasbihal. (a. ileri gelenler. (a. burnu kesik [kimse]. yüzücü.) takımlar. (a. kıyamet alâmetleri. (f. (a. (a.s. şerifin c.s. 2. eşrefle ilgili. pek) şâmil. bot.) burunsuz. (a.) şiddetli arzular. nişanlar [Türkçe'de müfredi kullanılmaz]. (bkz: eşirrâ). soğuk içkiler.

) 1. uçlar.c. (f. çiçekler.) Türkler. tamm'dan) daha. tâbi'nin c. (a.) 1.s. kavak ağacı. (a.s.) nesneler. garip. anat. saray doktorları. büyük sahanlar. taze çimenler. mevcut olan şeyler. evin masası. (a. etyab'ın c. kıyılar. (bkz.) gelmiş. yardımcılar. (a. tıp ilmini bilenler. lezzetli yemekler. . (a. bavulu. takî'den) pek takî. 3.s. şeyh'in c. çıkını. anat. gönül sıkıntıları.) 1. dereceler. dişi eşek. (a. sepeti.) hekimler.gelen. (a.) yemekler. kanapesi. 2. kabileler. (a. (bkz: şüyûh). kapaklar.) dere gibi akan su. baş.s. çiçekler.) seçkin.s.eşya' eşyâ-yi beytiyye eşya' eşyâh eşyeb eşyem etâ etân etâve etâyib etbâ' etbâ ü hadem etbâk etemm etfâl etfâl-i mekâtib etfâl-i bâg etfâl-i behâr etfâliyyât etıbba.) ihtiyarlar. misafir. (a.i. (a. bir yaşda olanlar. 2. ziyâde perhizkâr. yosunlu taş. çamaşır.i. çocuklar.şeyb'den) saçı. uşaklar. örtüler. pedologie.) 1.) akranlar. yolcunun sandığı. yeni yetişen. terah'ın c.i. türfe'nin c. koltuğu. mertebeler. kaygılar.) bot.i.) çocuk bilgisi. Türk'ün c. mektep çocukları. türs'ün c. birinin sözüne. pek) tam. her iki el. şîa'nın c. takî'nin c. taâm'ın c. anat. 2. elbise. her iki ayak. (a. ["eşyâh" müfret olarak "usul" mânâsına da gelir]. ayaklar. körpe fidanlar. bir kısmı dışında kalan kaya.i.) yüzünde vücûdunda çok beni olan [adam].i.) kalkanlar [harp âleti]. mesleğine uyanlar. günah işlemekten çok çekinen. (a. katlar. tıfl'ın c.) Allah korkusuyla günah işlemekten çekinenler. (a. perdesi ve benzerleri gibi nesneler. haller.s.) 1. levazım. tirb'in c.s.i. (a. sakalı ağarmış ihtiyar [adam]. 2. bir kısmı suyun içinde. taraflılar ve hizmet edenler. (a.) bölükler. yemek tepsisi veya tahtaları.) telidler.i. doktorlar. cemâatler.i. tasalar. seçme nesneler. (f. a. 2. (a. (a. anat. fr. işine. tabîb'in c. ev eşyası.i.) yanlar. etrâf-ı kuddâmiyye etrâf-ı süfliyye etrâf-ı ulviyye etrâf-ül-beden etraf etrâh etrâh-ı kalb Etrâk etrâs (a. kederler. eksiksiz. hizmetçiler.s. (a.i. aşlar. (a. kusursuz.) gamlar. etıbbe etıbbâ-yi hâssa et'ime et'ime-i lezize et'ime-i nefise etka etkıyâ etlâd etra etrâb etraf etrâf-ı halfiyyeıanat.s. hayvanın iki ön ayağı. çok güzel yemekler. tabakat). tabak ve tabaka'nın c. hayvanın iki art ayağı. ("ka" uzun okunur. (a. şey'in c.s. (en. tarafın c. güzel yemekler.i. eller. zarif ve nâzik şeyler. yaşlılar.i. (a. (a. taze fidanlar. (bkz: hâldâr).i. (bkz: siya').i.i. evde doğan kul ve cariyeler.

i. fr.) bağ.) 1. yüce.) hamam külhanı. (bkz: deyn). (a.i. tarzlar. evâsıt-ı kelimât evâvîn evâzıh evb ı evbâr evbâş evbâşân evbâş-âne evc (a. (a. tarîkatler. rüzelâ).i.) sonlar. tavk'ın c.) çirkin. (bkz: turuk).i.i.i. 2.) kapkacaklar. su akıtılacak yerler. (a. gr. (a. doruk. yön. 2. cihet. her arabî ayının ön üç. uygunsuz hareketler. orta-dakiler. (a. (a. sebepler.) topraklar. (f. caddeler. âbide'nin c. kadın gerdanlıkları. boya. evvel'in c. geçinmek üzere tutulan yollar. [zıddı "hazîz"]. (a.i. âhir'in c. (a.) ayakta-kımları. (bkz: eyâr). evâre evârîn evâsıt . (a.i. (a. eyyâm-ı bîd). gençlik çağı.) terbiyesize. (bkz: nesr-üt-tâir). (a. âvine) vakit.) divan ve hükümet dâirelerine ait defter.) tavus kuşları. (bkz.) mehtaplı geceler. ediplerin eserleri. iptidalar.s. on dört ve on beşinci geceleri ki gündüzlerinde oruç tutulması müstahap-tır. Hindistan cevizinin sütü. nefsin yedi derecesine göre değişen haller.i. [kelime müfret gibi kullanılır]. şirzime. evcât) 1. Yahudilikte riâyet edilmesi şart olan on kaide.) taraf. (a. (a. evvel zamanlar. renk. (bkz: şahika).i.c. eski. (f.s. (bkz: hen-gâm). (bkz: âbidât).) 1. tarla ve bostanları sulamak için açılan arklar. (bkz: hazele. gr. (a. çağ. işler. (a.i.) geleceğe hâtıra kalan eserler.f. (bkz: evkâş. kelimelerin ortalan.zf. evsat'ın c. orta zamanlar. köşkler. borç. orta günler.i. terbiyesiz. emr'in c. [zıddı "evâhir" dir]. (a. ayın son günleri. yollar. bahçe. 2. altın ve gümüş kapkacak. evbâş'ın c. tarîk'in c. geçmiş zamanlar. kelimelerin evvelleri.) ortalar. aşağılık kimseler. önceler. yutuş.) 1. 3.etribe etrika E-t-tâir ettûn etvâk etvâr etvâr-ı mütehayyirâne etvâr-ı nâ-lâyıka etvâr-ı seb'a etvâs evâbid evâbid-i üdebâ evâgî evâhir evâhir-i saltanat evâil evâil-i kelimât evâm evâmir evâmir-i aşere evâmir ü nevâhî evân evân-ı şebâb evânî evânî-i sim ü zer evâr. [zıddı "evâil" dir].i. zaman. iyvân'ın c. şaşkınca tavırlar. yüksek. 2. başlangıçlar.i. aşağılık kimseye yakışacak surette. (a. inâ'nın c. tâûs'un c. evşâb. bir şeyin en yüksek noktası.i. salonlar. âgiye'nin c.) büyük sofalar. (a. vebeş'in c. (bkz: levn). c. (a.) yutma. (f. (a. .) hal ve hareketler. mes-leklek. ortada bulunanlar.) ayak takımı.i. saltanatın sonlan. vesileler.i. buyrultular. vâsıtalar. leş dix commandcments.) ilk vakitler. (f. (a.) buyruklar. imaret. emirler ve yasaklar.i. kaplar. ödünç.i.) astr.i. türâb'ın c. aşağılık kimse. tüm).i. tas.i. tavr'ın c.i.

numunesi bulunmayan bir mürekkep makamdır. (a. Donanımına uşşak gibi yalnız si için bir koma bemolü konulur (bu ses evic'de de müşterektir). Donanıma eviç gibi si koma bemolü ile fa bakıyye diyezi konulur. (f.i.) muz. havanın üstü. Güçlü. acem. şiddetli sancılar. segah. 2. Evc-hûzî.*günöte doğrusu. vâcib'den) en vacip.s. muz. muz.b. muz. III. tahminen iki asırlık veya daha eski. (a. sol için üç diyez ve si için bir koma bemolü konulur. terkibinde eviç olduğunu değil.s. vecâ'ın c. sözlerin en münâsebetlisi. acılar.rif at evc ve haziz hattı evc evc-i hûzî evc-i nihavendi evc-i pûselik evc-aşîrân evc-maklûb evcâ' evcâ'-ı batn evcâ'-ı şedide evcâr evc-ârâ evceb evceb-i vecâib evceh evceh-i akvâl evcel evcer l göğün en yüksek kısmı. Bu makam zirgüle makamının fa diyez (ırak) perdesindeki şeddidir. beşinci derecede olan nim hicazdır.) en vecihli. Donanıma si koma bemolü ile fa bakıyye diyezi konulur. muz. pek münâsebetti. Sengin semaî. neva. Orta sekizlideki sesleri şöyledirırak. astr. astr. Makam tiz perdelerde dolaştıktan sonra. Ancak evic'de bestekârlar hemen her zaman mi diyez (acem) kullanmışlardır. (a. Bu makam ırak makamının inici şeklidir. eviç makamına uşşak ilâvesinden mürekkeptir. (a. çok gerekli.) muz. son notası. rast. eski makamlardandır. . adı anonim bir edvar-ı ilm--i musikîde geçen makam. Segah dörtlüsünün ırak perdesindeki şeddi ile uşşak dörtlüsünün karışmasından mürekkep bir makamdır. lüzumluların lüzumlusu.i. iki asırlık bir mürekkep makamdır. en üst derece. eviç. adı Millet Kitaplığındaki bir edvarda geçen makam. (a.i) içinde gizlenmek için avcılar tarafından yapılan çukurlar. siperler. Donanımına fa. sancılar. do. nîm hicaz. eviç-aşîran da evchûzî'nin diğer bir isminden başka bir şey değildir.) ağrılar. 21 haziranda arzın mahreki üzerinde Güneşten en uzak bulunduğu nokta. düyek ve sofyan (2 adet) usûllerindeki 4 bektâşi nefesi makama misaldir. yüksekliğin tepesi.) çok korkak [adam]. sızılar. o perdede kaldığını bildirmektedir.s.Evc-i asman Evc-i bâlâ Evc-i hevâ evc-i ikbâl eve. en yüksek taba yükselişin en son noktası. (f. (a. eviç'e bir pûselik beşlisi ilâvesinden mürekkeptir. altı yedi asırlık birmürekep makamdır. çok uygun. pek lüzumlu. Bu beşli ile dügâh perdesinde kalır. Uşşak ile dügâh perdesinde kalır. kürdî. Durak ırak ve birinci derecede güçlü dügâh'dır. Pûselik beşlisi için ise bu sesler bekar yapılır.s. Selim'in adlandırdığı bir makamdır. inici bir şekilde ırak'da karar verir.) çok çekingen [kimse]. karın ağrıları. Güçlü birinci derecede eviç'in durağı olan fa diyezidir. 'günberi.i. muz. Hicazkâr makamının yanm ton pestte kalan şekli olan bu makamın ismi.

anat. pek tamam. bot. (bkz: evdâd.s.) yükseğe çıkan. (f. (a. yerler.s. (bkz. vedîd'in c. odun damarları. pek. (bkz: vehen). top. daha (en.) yüksekte uçan.evc-gîr evcire l evc-pervâz evcümend evdâd evdiye evend evfâ' evfak evfer evgad evgenc evhad evhâl evham evhaş evhaş-i efâî evhen evhen-i büyüt evic-aşîrân evic-gerdâniyye eviddâ' eviddâ-yi kadîme evind ev'iye ev'iye-i demeviyye ev'iye-i halezöniyye ev'iye-i halkaviyye ev'iye-i haşebiyye ev'iye-i hevâiyye ev'iye-i lebeniyye ev'iye-i lenfâviyye ev'iye-i meftuna ev'iye-i münakkata ev'iye-i nâkile ev'iye-i süllemiyye ev'iye-i şa'riyye ev'iye-i şebekiyye ev'iye-i şiryâniyye ev'iye-i verîdiyye (a. sözünde duran. (f. çok) muvafık. vedîd'in c.) 1. tek. anat. (bkz: hud'a). (bkz: vâdî).s.) kap kaçak. içi hava ile dolu olan damarlar. san. 2. evini iyi bir halde bulunduran. vefîk'den) daha (en. (evlerin en dayanıksızı) örümcek yuvası. bir tane.b. vahşî'den) daha (en.i.s. (f. 2 . küme. yığın. anat. anat. (bkz: nedamet). lenf damarları. kaplar. kuruntular. hakiki dostlar. Eviç ve gerdaniye mürekkep makamlarının birleşmesinden ibarettir. vâdî'nin c. (a. süt kıvamında beyaz. (a. . eviddâ'. (a.) ahmaklar.s. bot. aldatma.) 1. kan damarları.) 1.i. cana yakın. vehm'in c. (a. pek çok [olan]. gevşek.i. vahal'ın c. sıvalar. bitkilerin gelişmesine yarayan ve balık ağı gibi birbirinin üzerine dolaşmış bulunan ince damarlar. sevgililer. biricik. eski dostlar. iletken damarlar. (a. (a. sayıca daha bol. (f.i. turuncu. noktalı damarlar. pek) vâ-fır. basamaklı damarlar. vâhid'den) yegâne. vefâ'dan) 1. çok vahşetli.) ahbaplar. kırmızı kan taşıyan nabız damarları.) iki asırdır kullanılmayan ve elde hiç bir numunesi bulunmayan mürekkep bir makamdır. i. damarlar. evüdd). dayanıksız. akılsızlar. (a. pek uygun. bot. pek) vahşî. yetkin.i. oyun.f. s. mahfazalar.s.b.) zanlar. açık damarlar. en çok.) dereler. dağlar arasındaki yerler. viâ'nın c.) pişmanlık. kırmızı ve siyah kan damarları arasındaki gayet ince damarlar. mekânlar. (a. (a. anat. kuşkular. yükselen.f. balçıklar. (f. pek) vefalı.). vecâr ve vicâr'ın c.i.b.i. bot.). bot. anat. ("ga" uzun okunur.s. bitkilerin gelişmesine yarayan halka şeklindeki damarlar. (a. yeşilimsi. vücür).i. esassız şeyler. yılanların en vahşîsi. (bkz: evc-i hûzî). hâsılı türlü renklerde bir suyu bulunan bitki damarları.). 2.i.s. vagd'ın c. bot. bitkinin gelişmesine yarayan ve birbiri üzerine sarılıp dolanan damarlar. vâfir'den) daha (en. a.s. a.i.b. idareli. anat. anat.) hîle. (f.) daha (en. (bkz. (a. bot. evüdd). siyah kan damarları. (a.i. pek) zayıf.s. 2.

emirlerin en kuvvetlisi. 3.) 1.[zıddı "evlâd-ı bütün" dur]. çağlar.i. pek) tekitli. terbiyesiz.s. (bkz.s. ikisi sünnet). beş rekât (üçü farz. pâdişâhların ve onlara mensup olanların vakıfları.b. huk.) 1. Hakkı Tank Us tarafından istanbul'da yayımlanmış günlük bir gazete.) soysuz ve pinti [adam]. evlâda mahsus. daha uygun. evşâb). daha iyi. aşağılık kimse. (a. Osmanlılarda devletin denetim ve gözetimi altında olmak şartıyla kurucusunun soyundan gelen mütevellîlerce yönetilen vakıflar. (a.i. dördü farz). (a. . nesil.s. ikisi son sünnet "sünnet-i gayri müekkede". vatan çocukları.] belli zamanlar. Mevlânâ Celâleddin Rûmî'ye ayrılan ve gelirleri Mevlevi tarîkatine tahsis edilen vakıflar. vakfın c. namaz vakitleri.) yük. yatsı namazlannın kılındığı vakitler. çok sağlam ve dayanıklı [ev. ikisi farz). meç.s. erkek çocuklar.) daha (en. çocuk. onüç rekât (dördü sünnet. (bkz: evbâş. akşam. daha lâyık. (a. öğle. ölünün ana tarafından oğlan ve kız kardeşleri. cami. (a. vakt'in c. üçü vitir namazı). a. 2.) ayak takımı. on rekât (dördü sünnet. bir adamın öz erkek ve kız çocuklarıyla erkek evlâdının erkek ve kız çocukları. tar. [sabah namazıdört rekât (ikisi sünnet.i. dördü farz. huk. bina ve şâire. imaret gibi hayratın idaresine ayrılan arazî. medrese. evlâtlık.i. ("ka" uzun okunur. dördü farz.)t vakit geçiren.) l. 2.) kuş yuvaları. a. bir kimsenin kız çocuklarının erkek ve kız çocuklan. çocuklar. üstün. veled'in c. ikindi. hükümet tarafından idare olunan vakıflar. Rumeli zaptında bulunan-lann soyu. kuş yuvaları. zamanlar. ağırlık. tar. vekr ve vekre'nin c. (beş vakit) sabah namazı vakti (tan yeri ağardıktan Güneş doğmasına yakın olan zamana kadar). ikisi son sünnet). 2.s. ("ka" uzun okunur. ("ka" uzun okunur. vakıflar umum müdürlüğü.f.evk evkaf evkaf-ı celâliyye evkaf-ı hümâyun evkaf-ı mazbûte evkaf-ı mülhakka evkaf-ı münderise evkaf-ı selâtîn evkâr evkâr-ı tuyûr evkaş evkat evkat-ı hamse öğle namazı ikindi namazı akşam namazı yatsı namazı evkat-ı muayyene evkat-ı salât evkat-güzâr evked evked-i evâmir evkes evlâ' evlâd evlâd-ı bütün evlâd-ı fatihan evlâd-ı inâs evlâd-ı ümm evlâd-ı vatan evlâd-ı zuhur evlâd-ı zükûr evlâd ü iyal evlâdiyye (a.i. 2. sekiz rekât (dördü sünnet "sünnet-i gayri müekkede". gelirleri yok olmuş vakıflar. kız. a. (a. [Türkçe'de müfred olarak kullanılır] oğul. (a.s. kız çocuklan. eşya]. sülâle. kuvvetli. (bkz: lyâl).) 1.) l . evkaf-ı hümâyûn).

almaşık yapraklar. bot. Kafkasya. (bkz: desîse. mütevekkil bir eda ve kendini mahsus tatlı bir üslûp ile anlatılmıştır. Hollanda.1631 târihinde istanbul civarından başlayarak seyahate çıkmış ve yarım asırlık bir seyahat devresinde Anadolu ve Rumeli'den başka. (f. .) esvabın. (a. verem'in c. erenler. kâğıtlar. Yetmiş yaşlarında İstanbul'da ölen Çelebî'nin ölüm târihi ve mezarı bilinmemektedir. basılı kâğıtlar. (f. (f. (a. akıl ve irfan.i. (a. Keyânîler'den Keypeşin'in oğlu ve Lührasb'ın babası.) 1. iş başında bulunan kimseler.) evlâda mahsus. bir halka meydana getirmek suretiyle çıkan yapraklar. (f.) 1. Suriye. koruyanlar. yapraklar. aldatma ["evren-dîden" mastarından]. haydi haydi.) 1. Aslen Kütah-ya'lıdır. eko. fr. diyecek kalmama. 4. 3. Almanya. (a.i. 5. (bkz: ebrencen). 7.i. Derviş Mehmed Zıllî'dir. i.) kadın bileziği. (f.i. 3. (bkz: ezkâr).i. Eserlerinde bir takım hurafe ve masallar da epeyce yer tutmakla beraber verdiği bilgiler. şerir). arşiv. 4. Dalmaçya. 6.) vücûtta peyda olan şişler. Allah'a daha yakın bulunanlar. (f. 4. dîhîm.) l.) 10 Muharrem 1020 (25 Man 1611) târihinde istanbul'da Unkapanı'nda doğmuştur. Namık Kemal'in Sefahattin Eyyûbî. Polonya. (a. İran'ın bir parçası. ağaç kurdu. şeref. üstün tutulmaya lâyık olma. Fatih ve Yavuz Sultan Selim'i anlatan 1872 de basılmış tarihe dâir bir eseri. (bkz: erîke. keramet sahibi olanlar.) tahtta oturan. 2. (bkz. hud'a). yakışıklılık.) 1. 2. 3.i.evlâdiyyet evleviyyet evleviyyetle evliya' evliyâ-yı umur evliyâ-yı etfâl Evliya Çelebi evrâ evrâd evrak evrâk-ı halkaviyye evrâk-ı havadis evrâk-ı mahzeni evrâk-ı matbua evrâk-ı müsbite evrâk-ı müteakibe evrâk-ı mütekabile evrâk-ı nakdiyye Evrâk-ı Perişan evrâk-ı rîşiyye evrâm evre evrek evrencen. elbisenin dış yüzü.i.i. evrencîn evrend evreng evreng-nişîn (a. Babasının adı. arşiv. süs.fortiori. gazeteler. 2. 2. hâlin hoşluğu. hîle.) hisar. 2. eko.) 1. (a. velî'nin c. her vakit dilde ve ağızda dolaşan sözler. karşılıklı yapraklar.i. çocukların velîleri. hükümdar. Avusturya. taht. şeref. Rusya'nın güneyi.h. bir mevzuun husulünü veya doğruluğunu ispat edici vesikalar. evlilik. 2.i. şan.i. evlevîlik. emir sahibi bulunanlar. varak'ın c. evlâtlık. bot.b.s.i. (bkz: erîke. okunması âdet olunan dînî dualar. taht. kâğıt para[lar]. bot. hîle. şerir). Mısır ve Hicaz taraflarını dolaşmış ve birinci cildi İstanbul'a ait olmak üzere on ciltlik seyahatnamesini meydana getirmiştir. (f. kuş tüyü şeklinde olan yapraklar. vird'in c. Macaristan. dîhîm.) çocukların ağaca ip takarak yaptıkları salıncak. himaye edenler. Irak. yumrular.

(a.) ortalar. (a. inanılan.). . (a. evdâd). vatanlarından ayrılma. teller. (a. (bkz: verîd). en çok güvenilir olan. (bkz: vasf).) kirler. veter'in c.) ayak takımı.i.) Allah'a sımsıkı bağlı.) vücuttaki mafsallar. boyunun iki tarafında olan damarlar. döğmeler.) 1.i. oynaklar. (a. direkler. (bkz: evşâz3). pek sağlam.) 1.i. Usûl. (a. 5. (a.) tahtı süsleyen hükümdar.s. Evsat. lüzumlu olan şeyler. aşağılık kimse. (a. aşağılık kimseler.) insanın doğup büyüdüğü ve sevdiği memleketler. kirlerin giderilmesi. (bkz. s. orta. (a. ortadaki. ev-sat'ın darplarının birleştirilmiş şeklinden başka bir şey değildir.i. 3. (a-i. utanmalar. (a. anat. 2 sofyan'dan mürekkeptir.i. (a. bir kavsin iki ucuna bağlanan düz çizgiler. s. bu mânâda kullanılmaz].) 1. dağlar. sicim. güzel vasıflar. (a. (bkz: müdâhin.) sıfatlar. beste ve şarkı formları için de kullanılmıştır. büyükler ve başta gelenler. göçmenlerin vatanları.) ağaç veya demir kazıklar. vasat'ın c.s.vesen'in c. sofu. evbâş. 2.) ihtiyaçlar.i. hüzün ve ilham telleri. vatar'ın c. arlar. yaya gerilmiş ipler.i. uğrunda ölünen topraklar. yüksek ile alçak arası. dişler. (a.i.s. siyah kan damarları. damla damla akan su. övülen.i. 3. vâsî'den) daha (en.s. zâhid. vasm'ın c.i.) ince ip.) 1. toplardamarlar. ilâhilerde düyek'den sonra en çok kullanılmış ölçüdür.i. (a. (a. murdarlıklar. çok muhkem. 4. verid'in c. ona halli. acele ihtiyaçlar. (a. [müfredi. mütahallik). 2. şekiller veya yazılan yazılar.b. (a.s. evkâş). veşl'in c. (bkz: evsâl). i. pislikler. evâsit) 1. 2.s.) 1.i. hayalar. Beste devr i revân adı verilen usûl.i. veted'in c. vedîd'in c.) dalkavuk. beğenilen nitelikler.) vücut üzerine bir iğne ile kara bir tozdan yapılan resimler. yardımcılar. sırasıyla l Türk aksağı. (bkz. pek) vâsi' ye geniş. vasl'ın c. vasfın c. (a. vücuttaki oynak yerler. (bkz: veşm). bir şeyin ortası. muz. 2. taraflılar. vesah'ın c.) putlar. (vatan'in c. 2. 2. 26/8 lik yürük evsat mertebesi çok kullanılmıştır. (f. (a. haçlar. Yirmialtı zamanlı ve onüç darplıdır.s. bayağı. eviddâ'. Aynca peşrev.evreng-zîb evride evsa' evsâf evsâf-ı cemile evsâf-ı hamide evsâh İzâle-i evsâh evsak evsâl evsâm evsâm evsân evsât evsat evşâb evşâl evşâz evsen evşeng evtâd evtâd-ül-arz evtâd-ül-bilâd evtâd-ül-fem evtân Terk-i evtân evtân-ı muhacirin evtâr evtâr-ı âcile evtâr evtâr-ı hüzn ü ilham evüdd evvâb (f. kaliteler.c. birbiri ardından katar gibi kuyruklanmış olarak gelen kimseler.s. kirişler. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. (bkz: esnam). vesm'in c.) ayıplar.

rebî1). ölçüler. evvel gelen insanlar. (a. 3. bunu huş fırtınası tâkibeder]. 4. kocakarı soğuklan denilen ve bir hafta kadar süren mevsim değiş mesinin başı. soruşturmalar.) evvellerin evveli. yükler. (a. pek) vazıh. ilk olarak. 2. tuhaf haller. eski adamlar.c.) başlangıç. besbelli. çok dua eden. dünyânın asıl desteği.s. (a.evvâbîn namazı evvâh evvel evvel-bahâr evvel-i berd-el-acûz evvel-i mâ-halak evvel-i riyâh-ı bevârih evvel ve âhir evvel-ül-evvelîn evvelâ evvel-Allah evvel-be-evvel evvelce evvel-emirde evvelen evveli.) birinci.i. evâil) 1. îmânı sağlam. (f. 2.t. . efzâr3). (a. eski zaman adamları eskiler ve yeniler.zf. dağlar. ilk. hâdiselerin başlangıcı.zf. vezer'in c. geçmiş zamanda. hamuleler. eski. eski tartılar. (birincilerin birincisi) Allah. galebeler. [akşam namazından sonra kılınan bu nâfila namaz altı rekâttir]. garip.) 1. (a.zf. (a. z f. sırada üstünlük. (bkz: vezn). birinci. (a. (a. vizr'in c. 2.i. fels. (ilk yaratılan) Hz.t. ağırlıklar.s. çok açık.b.) evvelkiler. eninde sonunda. [Kur'ân'da bu kelime ile Hz. her şeyden önce.) 1.) 1. 9 Mana rastlar.) daha evvel. işin başlangıcında.zf. evveliyye Tahkîkat-ı evveliyye evvelin evvelin ü âhirin evveliyyât evveliyyet evvelki evvelûn -' evvel-ül-evâil evzâ' evzâ-ı dil-bâzâne evzâ-ı garibe evzah evzân evzân-ı arûziyye evzân-ı atîka evzân-ı şi'riyye evzâr evzâr evzâr evzâyiş Celvetiyye tarikatı mensupları tarafından beş vakit dışında kılınan nafile namaz. Haziran başlangıcından.) önce Allah'ın yardımıyla. hatâlar. öncelik. (a.i. gönül eğlendirecek şekilde vaziyetler. (bkz: evvelen).) 1. (a.zf. [bir sözü sağlamlaştırmak için kullanılır]. (bkz. (bkz: cibâl).i. vaz'ın c.s. 5. (bkz: efzâyiş). sıra üstünlüğü. önce.i. din bilgisi çok geniş olan [kimse].i. (a. önce. (a. Temmuzun ilk haftası sonuna kadar zaman zaman esen mevsim rüzgârlarının başlangıcı. birinci.b.) haller.i. ilk ağızda yapılan tahkikler. (bkz: evvelâ).).s. ilk.) birinci olarak.s. fr. (a. sığınacak yerler. başmanlık. üstünlükler. hisarlar. 2.) en evvel. aruz vezinleri.) önceki insanlar. (a. vâzıh'dan) daha (en.) her şeyden evvel. ed. günâhlar.i. (a. primaute. (a. (a.) tartılar.i. duruşlar. ibtidâ. (a. 3. (vezn'in c. tavırlar.s. ilkönce. çok âh eden. bir hâdisenin başlangıçtaki hâli. (a. ilk zamanlarla ilgili. geçmiş. kaleler. 2.zf. merhametli. (f-i-) çoğalış.) her şeyden evvel. Muhammed.) 1. şiirin ölçüleri. en önce olan. ed. ibrahim vasıflandırılmıştır]. ergeç. [berd-el-acûz'un başlangıcıdır. ilkbahar. eski. cinayetler.t. başlangıç.c. (bkz: nev-bahâr. 2. vaziyetler.

(a. 4.f. bahtlar.) 1. eyâlât) bir vâlînin idaresi altında bulunan memleket. öyle olsun. [evvelce] kadınların yüzlerine örttükleri ince delikli peçe. ["eydî" çok kullanılmaz]. nerede. (a. en kutlu olanlar. 3. büyük yeminler. divanhane. kemerli yüksek bina. yalnız kalmış küçük çocuklar.) nida için ve nidaya cevap için kulanılır. (bkz: eydî).i.) eller. heyhat. gökyüzü. 3. s.) eller. günler. (bkz: eyâdî). (a.i. köşk. (a. talihli. (bkz: eymün).) "ey. talihler. pek kolay. an. 3. (f.n. yemîn'in c. şarap kupası. zeminler.) eyâlet merkezi olan şehir. (bkz.) 1. yed'in c.i. yorgunluk. aldırış etmeyen. (f. 3. yalan yeminler. (a.) ayaklı kadeh.i. doğru yeminler.i.s. gündüzler. "enir" denilen bir cins yaban mersini.t. bana bak!" gibi mânâlara gelir. (f. andlar. 2.n. husûsî idareli eyâletler. e.i. an-diçmeler. eymân (a. 4.) vâlîlerin idaresi altında bulunan memleketler. kudretler. ["eyâdî" çok kullanılır]. vilâyet ["eyâlet" kelimesi eskidir]. (a. kuvvetler. (a.) bot. kötü yeminler. 2.) 1.zf. pekî. kaçacak yer yok mu? (a. Musa Peygamberin Tur dağında.i. . [Arapçası "iyvân" dır]. örtü. mutluluklar. Tanrı tecellîsine mazhar olduğu yer. ["İranlılar "iy" de derler]. öksüzler. olan eydî'nin c. yetimler ve dullar. imtiyazlı. yümn'den) 1. (a. günlerin en kutlusu.i eyâlet'in c. 2.) 1. yahu. (a.s. salon. yemîn'in c. tatil ve sayılı günlerden başka günler. hayırlı. yed'in c.c.i.c.büyük sofa. sağ taraftaki. 2. teşekkür ederim. Dicle kıyısındaki Medâyin şehrinde harabesi bulunan eski bir saray. (a.) yazık. yetîm'in c. en kutlu. eymen'in c.) 1. s.) yer yüzleri.n.s.) anası babası ölmüş.i.i. (bkz: hîn).b. sağ taraflar.zf. (a. kutlu. Allah'a ısmarladık. oturacak yüksek yer. [Ziya Şükûn'un "Gencîne-i GüftâY'ında kelimenin Türkçeden alındığı yazılıdır]. 2. fena. (f-i-) l.f.).i. hey!" mânâsına gelen ve Arapça kelime ve terkiplere giren nida edatıdır. (a. (a.ey eyâ eyâdî eyâdîm eyâg eyâlât eyâlât-ı mümtâze eyâlet eyâlet-gâh eyâmin eyâmin-i eyyam eyâzî. "hey. (bkz: vilâyât). sağ eller. evet. en yümünlü. 2. gökyüzü.) en yümünlü. sol taraftaki. (bkz: piyâle). çardak. zaman. yevm'in c. (a. en yümünlü. eyâsî eydî eyger eymân eymân-ı galize eymân-ı kâzibe eymân-ı sâdıka eymen Vâdî--i Eymen eymen-ül-yemîn eymün eyn eyn-el-meferr eyser eytâm eytâm ve erânıil eyvah ey-v-AIlah eyvan eyvân-ı kisrâ eyvân-ı sîmâbî eyvân-ı zerkârî eyyam eyyâm-ı âdiyye (a.

4. "heyamola" nın aslıdır.i. s.i. gönülden.eyyâm-ı bâhur eyyâm-ı bukalemun eyyâm-ı cem' eyyâm-ı devlet eyyâm-ı eza eyyâm-ı hayât eyyâm-ı hâzıra eyyâm-ı kalîle eyyâm-ı ma'dûde eyyâm-ı mâziyye eyyâm-ı ömr. on dördüncü ve on beşinci günleri.) Kur'an'da adı geçen ve kendisinden "kulumuz" diye bahsedilen ve sabırlı insan örneği olarak gösterilen Isrâiloğullan peygamberlerinden biri. öteki gibi.) incinme. Gemiciler demir alırken bir ağızdan şarkı gibi söyledikleri şey. din mefhumundan önce kurbanlar için ayrılan zaman. özellikle. (bkz: eyyâm-ı hayât). sayılı günler. kurban bayramının ilk üç günü. iç incinmesi. kurban bayramının ilk üç günü. dermansız. 3. her bakımdan. başlıca. . (a. iktidar. geçmiş günler. can ve gönülden. zamana göre hareket eden [adam]. s. ey içki sunan! ey mal ve mülk sahipleri! ey Müslümanlar! (a. yeni baştan. te'yîd'den) sürdürsün. ey!" gibi hitap edatı. Mekke'de Mina ve Arafat ziyaretiyle geçen dört gün. şimdiki günler.e. saltanat süresi.) "ya. eziyet. fi. resmî günler.) "den. tatil günleri. nüfuz. (çocukluk günleri) çocukluk yıllan. sağlam. ömrün günleri. (bkz: cefâ. dinlenme günleri. 2. birkaç günlük kısa zaman. pek) zayıf. dan" mânâsına gelir. her arabî ayının on ikinci. (a. kurban bayramının ilk üç günü. (f. çocukluk devresi. (bkz: hengâm). zaman. (a.e. zaman.s. zaîfden) daha (en. incitme. eyyâm-üt-teşrîk eyyâm-ül-bîz eyyede ey y id l eyyid-Allahü eyyim Eyyûb eyyühâ Yâ eyyühessâkî eyyüh-el-ashâb eyyüh-el-islâm ey zan ez ez-an-cümle ez-cümle ez-dil ez dil ü can ez her cihet ez kaza ez ser-i nev eza ezâ-yi derûn ez'af ağustosun ilk haftasında olan en sıcak günler. değişen zaman. can yakma. muktedir. kuvvetsiz. iktidar. on üçüncü.) yine öyle. her yönden. geminin hareketine elverişli olan rüzgâr. matem günleri. cevr). (a.zf. geminin hareketine elverişli olan rüzgâr. (a. nüfuz. keza. kuvvetlendirsin. kazara. bekâr.h. 4. (a. o cümleden olarak. eyyam ola eyyam reisi eyyâm-ı resmiyye eyyâm-ı sahavet eyyâm-ı ta'tîliyye eyyâm-ı tercil eyyâm-ı ma'dûdât. (bkz: hengâm).) dul. 3. bu dahî.) kuvvetli. Allah kuvvet versin! (a. bir kararda kalmayan zaman. 2. bu arada.

şâyeste). (a. kalem kaşlı. 2. Eşhedü en la ilahe il-1'Allah.) ezelîlik. (f. (bkz: bercâ. kısa boylu. 3.) tırnaklar. çeyrekler.) karşı olan şeyler.i.i. La ilahe il-1'Allah]. başlangıçsızlık.) ezber. ızmâme'nin c. öncesizlik. tırnaklar.) 1.) lâyık. (a.) zihinde tutma. Allâhü ekber Allâhü ekber. karşıtlar. 2. Bilâl-i Habeşî'dir).i. ez+ber "göğüsten" kelimesinin karşılığı olduğuna göre "ezberden" kelimesi yanlıştır]. Tanrı bilgisi. en zelîl ve aşağılık adam. çespân. paslar. pek. tırnak bahuru denilen tıbbî bir koku. Müslümanları ibâdete çağırmak için çok defa minareden. unutmamaya çalışma. (bkz.s.s. Tunalı Hilmi tarafından isviçre'de yayımlanmış bir gazete. köpükler. (bkz: min-el-kadîm).) kaşlarının kılı çok ve saçı uzun [adam].) bir şeyi iki misli yapan fazlalıklar.s.b.) 1. münâsip.) başlangıcı olmayan geçmiş zaman.i.s. [ez den. (f. 3. Eşhedü enne Muhammeden Resûl-Ullah. Eşhedü enne Muhammeden Resûl-Ullah. ezfâr). . (ezanı ilk kuyan zât Hz. zufr'un c. Hayya-al-esselâ. 2. bkz: ezâfîr). can ve gönülden. (a. (a.i. (f. çok) zelîl.i.s. birbirine zıt olan şeyleri bir araya toplama. pek çok. (f. Hayya-al-esselâ. ezel ile ilgili. zebed'in c. 3. (a. Kuzey Kutbunda bulunan küçük yıldızlar.s.i. alçak [kimse]. (a. Allâhü ekber Allâhü ekber. "ber göğüs". kötülük eden [kimse]. (a. olan ezfâr'ın c. 2. öncesizlik [zıddı "ebed" dir]. [Allâhü ekber Allâhü ekber.) ezan ile ilgili. ince ve uzun kaşlı. başlangıçsız. zelîl'den) daha (en. Hayya-al-el-felâh Hayya-al-el-felâh (sabah ezanlannda ilâveten es-salâtü hayrün min-en-nevm). katlar. öncesiz. Eşhedü en la ilahe il-1'Allah. (a.s.i. zıdd'ın c.s.s. (a.ez'af-ı ibâd ez'af-ı nâs ez'af ez'âf-ı muzâafa ezâfîr ez'akî ezâmîm ezan ezânî ezânî saat ez'ar ezbâd ez-ber ezberm ezdâd Cem'-i ezdâd ezder ez-dil ez-dil ü can ezebb ezecc ezecc-ül-hâcibîn ezel el ezel Tâ ezel ezelî. (a. (f.i. ezelden beri.) gönülden. (a. (a.) ince ve uzun kaşlı. kısa boylu ve kötü huylu [adam]. zı'fın c.) 1. çok eskiden. (a. zufr'un c. aşağılık [kimse].b.) 1. [evvelce saygı göstermiş olmak için "ben" zamîri yerine kullanılırdı].i. muayyen kelimeleri söylemek suretiyle. Tanrı gücü. yaraşık. ezeliyye İlm-i ezelî Kudret-i ezeliyye ezelî ve ebedî ezeliyyet ezeli ezell-i nâs ezfâr halkın en zayıfı. (a.) cemaatler. kat kat. başlangıcı ve sonu olmayan.s. yüksek sesle yapılan davet. (a.) ezele mensup. Güneşin battığı zaman 12 olan saat. insanların en zayıfı.) gaddar ve zâlim [adam].

aşağılıklar. satıhlar.i. ezimme-i umur işlerin idaresi. yüzler.) pek dalgın ve unutkan. faziletli.) haykırma.) kazara.) 1. zikirler. ez-kazâ (f.i. ezhâr-ı bahar bahar çiçekleri. hafıza. söylemeler. 2. i.) Ay ve Güneş. zekî'nin c. [kurucusu Şeyh Ebî Abdullah Muhammed bin Abdurrahmân-üz-Züvâvîül-Ezherî'dir]. ezkâr (a.i.s.i.) kötü düşünceli [kimse]. gelincik" çiçekleri. ezher-ül-vech yüzü gözü nurlu. hâlisler. ezhâr-ı erbaa "ebegümeci. bildirmeler. zeheb'in c.) daha (en.i. 2. alçak.) 1. Ezhâr-ı Ramazan (Ramazan çiçekleri) Selânikli Tevfık tarafından istanbul'da yılda bir defa olmak üzere Ramazan ayında yayımlanmış bir dergi. . çok) hâlis. incitecek hal.) daha (en. pek. ezkâr-ı cemile medih ile. cefâ. incinecek.ezfer ezfile.) 1. (f. zahr'ın c. ezkâ (a. zahmet. binek hayvanının sırtları. yumurta sarıları. ezkiyâ' (a.s. sırtlar. altınlar. bölük.) eziyet. cemaat. zukak'ın c. meşakkat. 2.) 1.i. zehre ve zehere'nin c. ateşte tencerenin içindeki şeyin kaynaya kayna-ya taşma derecesine gelmesi.i. anlayış.s. menekşe.) alçaklar.zf.) 1. ezhân-ı nâs halkın zihni. ezîb (a. lekesiz. ezille (a. zekâ.s. soğuk [şey]. yanlışlıkla. idare. ezheriyye (a. fikir. 2.i.) keskin fikirliler. 2. ezkiyâ-yi ehl-i tarikat tarikat ehlinin en faziletlileri. s. dizginler. ezhâr-ı rebîî bahar çiçekleri. temiz. tembel [adam].) insanda akıl. ezîz (a. zimâm'ın c.s. arkalar. aşağılık [adam]. ez-kadîm (f. (a. pek) anlayışlı.) güzel kokulu [şey]. ezher (a.s. ezhâr (a. anmalar. meç. ezhel (a. zekî'nin c. ezhâr (a.s. ezkiyâ' (a.) lekesizler. (bkz: zuhur).) eskiden beri. ezfelî ezgehân ezhâb ezhân (a. Muhammed'in vasıflarından biri].a. hatmi. ezkât (f. 2.s. [Hz. zelîl'in c. ezîr (f. yularlar. güzel ve parlak. (bkz: evrâd). incitme. eziyyet (a.i.) Halvetiyye tarikatı şubelerinden birinin adı. çok zekî. ezherân. soğuk. ezher-ül-levn parlak yüzlü.s.zf. renciş). kavrayış kudretleri. Mâlik-i ezimme-i kâinat herkesin idaresine sahip olan (Allah).) 1.s. ezkiyâ-yi etfâl zekî çocuklar. anmalar. ezikka (a.) pek beyaz. ezimme (a. zikr'in c.i. zihn'in c.) güruh.i.s. ezhâr-ı nev-bahâr bahar çiçekleri. adîler. (bkz: azar.i. ezhereyn (a-ic.) sokaklar.a. kıble rüzgârı. hatırlamalar. Câmi'-i Ezher Mısır'da meşhur bir medrese. Tanzîf-i ezikka sokakları temizleme. çok gaflette bulunan. ezkâ (a. yollar. iyilikle yâd etmeler. (a. faziletliler. (a.) çiçekler.) işsiz güçsüz. anlayışlılar. (bkz: zikr).

ezmine-i kadîme-i hayât j eol.) vakitler. ezûz (a. ezvâc-ı asabiyye anat. (bkz: ezmân).) iri. günahlar. zırr'ın c. kozalak.) 1. kadının veya kocanın eşleri.i. Şahs-ı ezra' fasih. ["zevce" nin c. (a. zamân'ın c. keskin şey.) 1. yaprakların dibinde meydana gelen tomurcuklar. suç-zünûb). Zeyneb bintü Huzey-me.) zool. ezmine-i meçhule bilinmeyen zamanlar. ezmine-i kadîme eski zamanlar. 2. (bkz: azlâl.) anlar. zamân'ın c. dil uzatan. ezmine-i mutavassıta ortaçağ.) bahâdırlar.i. ezmine-i mâziyye geçmiş zamanlar. ısıran köpek.) ısıran. uzun şey. çatal tırnaklar [hayvanlarda].i. dal tepelerindeki tomurcuklar.i. ezrâr-ı libâs elbisenin düğmeleri.i.) kocalar. Ümmü Seleme (Hind bintü Ebî-Ümeyye).s. zılâl). (bkz: ezmine). ezlâf ezlag. ezûc (a.) 1. Haf-sa bintü Ömer-el-Fârûk.) gölgeler. ezmine-i selâse üç zaman. Zeyneb bintü Cahş. Ezrebî (a. ezmâr (a.) Azerbaycan'ın Arapça adı. A'işe bintü Ebî-Bekr. çağlar. Şevde bintü Zem'a. sözü düzgün ezrâr (a. yaranın etrafında meydana gelen et çıkıntıları.) Câhili-yet devrinde Arapların fal açmak veya uğur saymak için kullandıkları kumar okları.i. ısırıcı. Cüveyriyye bintü Haris (adı Berre olup Peygamber tarafından değiştirilmiş). esvap düğmeleri. sinir çiftleri. zelem ve zelm'in c. zevç ve zevce'nin c.) kuyruklar. çiçek tomurcuklan. olarak "zevcât" kelimesi daha çok kullanılır]. ezrâr-ı lahmiyye hek. ezrâr-ı şahmiyye bot. kılıç v. zenb'in c. ezmine-i müstakbele gelecek zamanlar.[Hadîcet-ülKübrâ (Huveylid'in kızı). başı sert [at]. (zenb'in c.) tenasül âleti.s.) 1. yiğitler. ezûm (a. ezvâc-ı tâhirât Hz. çağlar [dilimizde az kullanılır] . edepsiz [adam]. (bkz: bürrân). vakitler. ezlâm (a. (a. 2.i. zimr ve zemîr'in c. nebatların (* bitkilerin) üzerinden ilk ve son baharda meydana gelen tomurcuklar.s. bot. 2.b. ezrâr-ı ıbtıyye bot. il eznâb (a.i. Kelb-i ezûm ısırıcı. ezmine-i cedide yeni zamanlar. (a. zıll'ın c. ezrâr-ı intihâiyye bot. ezlagî ezlaî ezlak . ezmine (a. 2. Safiyye (Hayber Yahudilerinden Huyey bin Ahtab'ın kızı). ezvâc (a.s. ezmân (a.) pek keskin olan [hançer.i. ezmâr-ı Etrâk Türk yiğitleri.(a. eşler. paleozoik.i.s. kahramanlar. alışık olunmayan bir yerden çıkan tomurcuklar. Muhammed'in ismetli zevceleri.i. Ümmü Habîbe (Remle bintü Ebî--Süfyân). anlar. ezrâr-ı zühreviyye bot. ezrâr-ı ârızıyye bot. çiftler. zılfın c.] Seyf-i ezûz pek keskin kılıç. aleyhte söz söyleyen [adam]. ezlâl (a.

) musibetler. davetliler. (bkz: fâzıl). c. (a. 3.zf. ekler. hazîn ve acıklı tiyatro oyunu yazan [kimse]. (o. sefih.) l. fâcire fâdıl fâdıla fadîh. yapanlar. Allah.s.i. kim. eko. 4. erkek adı. fevâci') insanı dertli eden. eşlerinden ikisi Peygamber hayatta iken vefat etmiştir. hareket.. ayyaş..s. (a. zîk'dan) pek dar.].ha. drame.i.) misafirler. günahkâr. activite. içtimaî bir dergi. çalışma. konuklar. şirkette faal bir iş gören hissedar.) boynu eğri [kimse]. (bkz: fecî')". hazîn ve acıklı tiyatro oyunu. fels. fücûr'dan. actif. acıklı şeyler.i. acıklı. kuyruklar. (bkz: zuyûf). 3. çalışkancasına. lezzetler. musibet. zayfin c.). kadına düşkün erkek.) 1. 2. 2. rezîl.s. fazîh. i. Selâmi izzet (Sedes) tarafından istanbul'da yayımlanmış edebî.b. Çin'de porselenden yapılan kapkacak. (a. (bkz: fecîa).i. fecere. hazlar. gayret. (a. Cariyeler iMâriyet-ül--Kıbtiyye (Şem'un adlı birinin kızı olup Mukavkıs tarafından Mısır'dan hediye olarak gönderilmiştir). dilediği işi yapan. fr.f. (f.) tatlar. (a.b. f r. i. (a. ["fâdıl" kelimesinin müen. kim. fücur sahibi.s. 2. (a. fadîha fağfur (a.f. 2. füccâr) 1. (a. neşeler. (a. kadın adı. fi'l'den) 1. (a. Hz. 2. yalancı.i.s. trajedi üstadı.c. habîs. şakî.b. fr. (a. fels. 2. (a.) etekler. (a.) çok acıklı. 5.) facia yazan. . (a. (f. (a. F f fa'âl fa'âl hissedar fa'âl şirket fa'âlün limâ yürîd faale fa'âl-âne fa'âliyyet fa'âl mekteb fâci' facia fâcia-engîz fâcia-nüvîs fâciât fâcir.s.i.c. fena huylu.) 1.s. (bkz. [evvelce] Çin imparatorlanna verilen bir ad. çok işleyen.s. fâil'in c. zeyl'in c.s. zevk'ın c. eko. Osmanlı alfabesinin yirmi üçüncü harfi olup "ebced" hesabında seksen sayısının karşılığıdır. fazîha). fa'âl olana yakışacak surette. fudalâ) 1.) "buzdan soğuk" mânâsına gelir. Muhammed on bir nikâhlı evlilik yapmış.f. pâdişâhlara yakışır zevkler.) l. erkeğe düşkün kadın. (a. etkin. keder veren.ezvâk ezvâk-ı pâdişâh-âne ezver ezverî ezyâf ez-yah ezyak ezyâl Meymûne bintü Haris (nikahladığı son eşi). Reyhâne (Kurayza Yahudi kabilesinden). (a. (bkz: fâdıl).]. fr. sıkıntılı. etkinci okul. şerir.s.) fa'alcasına.s. gayretli.) failler. çalışır durumda olan ticarî kuruluş.) karaçalı denilen kalın ve çok dikenli bir ağaç. ["fâci" in müennesi]. ilâveler. (f. 2.i. etkinlik.s.c. çalışkan. âfet.) 1. eco-le active. ped. felsefî.i. dâima harekette bulunan.

onurlu. (bkz: hamam). 2.s. c. 4. c. 4. kendini medheden. fahr (a.) kömürcü. fahâmet'den. çanak. iri. ar. 2.s. aşüfte. fahm-i hasebi coğr. fahmiyye (a.i. kadın adı. erkek. büyüklük. . fâhir. fahm'-den. büyüklenme. îtibar ve nüfuz sahibi olan. fahmiyyet (a. kim. aşın. fuhş'den. (a. çok kuvvetli. Düvel-i fahîme îtibar ve nüfuz sahibi olan devletler. îtibar. fehm'-den) anlayışlı. büyük. ağ. kabahat. kıvanç. fahm-i madenî mâden kömürü. fahh-ül-fâr fare kapanı. fahiş fiat eko. saksı. 3. *doğal kömür. fahh (a.s. fahîm-âne (a. kısmık [adam]. çömlek. 3. fahm-i türabı huy kömürü. fuhûl) 1. 4. erdem. kahpe. pinti. 3. actif kömür. fahm-i fa'al kim. üveyik. S. övüngen. çini. [bkz: âlüfte.) kömür. ululuk.s.t. zâniye). günah. ahlâka aykırı. fahîm. beyitler. pek kötü.s.) 1. 2. fahmî.zf. Mısır hidivi ve prenslere verilen bir lâkap. 3. Hatâ-yı fahiş pek kötü yanlış. hakkaniyete.) her türlü kötülükleri şahsında toplamış [kimse]. charbon aninıal. fâhite (a. bitkisel kömür. fahiş (a. fevâhit) yabani güvercin. akıllı ve zekî [adam]. 3.i.c.s. fak.) fahîm olana yakışacak surette. fihâm) büyük.) 1.) fağfura mensup. insafsızca. fahhâm (a. fûhime (a. alüminyum karbür. 2. övünme. fahimlik. değerli. toprak testi. Muhammed. c. fevâhiş) 1. müf tehir). 2. taşkın. fahm (a. fahhâş (a. fahş'dan) 1.) yegâne başvurulacak en büyük makam.s. (bkz: azîm.c. fahl (a. fâhire (a. fahm-i billûrî elmas.i. ün. 4. kıymetli. çok övünen.) [evvelce] sadrâzam. fâhim. fazîlet. fahm-i tabîî kim. değer. tuzak. şeref.s.s. ahlâksız kadın. kömürümsü. fahr-i âlem. ululuk. fahm-i sânî-i alüminyum kim. Havza-i fahmiyye kömür havzası. fahreden. 2. kebîr). Kavl-i fahiş çirkin söz. fahîme (a. mübalâğalı. fahâmet-penâh (a. şerefli.fagfûr-i Çîn fagfûrî fahâmet fahâmet-lü Çin fağfuru. fahhâr (a.i. şöhret. böbürlenme. fihâm) fahâmetli.i. fahm (a. fahm-i nebatî nebatî.s.) kömürle ilgili.s. fahişe (a.i. akıllı.i. (a.) kapan.) 1. odun kömürü. s. karbonat. ahlâksız.s. ulu. (bkz: engist). kıymet. şanlı.f. teamüle uymayan gayr-i kanunî fiat. tamahkâr.b. mükemmel. erkek ve kadın adı. karpit. onur. ayıp.f. aygır. (f. fahm-i sânî-i kalsiyum kim. fahâmetli. hadisler ve rivayetler anlatan [kimse]. cesîm. (bkz. 2. fahm-i hayvani (hayvan kömürü) fr. Kalsiyum karbür. fahr-i kâinat Hz. i.i.) kim. fahr'den) t 1. çirkin. Çin işi. 3.

işe yarama. kurularak.f. ed. manevî olarak üstünde olan üstün saygılar. vezirlerin övünüleni.) bir şeyin iç yüzünü araştırma. fahriyyât) 1.) 1. i. bilginlerin en büyüğü. 2. maaşsız.) lâikler. çıkar gözeten. (a. faika İhtirâmât-ı faika fâik-ül-akrân fâik-ül-emâsil fâikat dön terekli taç. Çenber usulü fâhte'nin başına bir sofyan getirilerek teşkil edildiği gibi.zf. (a. (a.s. kendini medhetmek itiyadında olan.s.) fahûrcasına.zf. (bkz: fahrî'). kendi faziletlerini ve şairliklerini övmek yolunda yazdıkları şiirler. neye yarar. bir işin hakikatine varma faydası. (a. hayır. (a. mütemeddih). parasız. fayda.) 1.i.b. ediplerin en büyüğü. Yirmi zamanlı tek usul olan fâhte.i. (a. fevâid) 1. kendini medhederek. Muhammed. efhâz) uyluk. en değerlisi. iki yürük samâî ve gene bir sofyan'dan mürekkeptir. 3. divan edebiyatında kasidenin belirli kısımlarından biri. a'lâ.f. 2 . ücretsiz görülen [iş]. Hz. öğünerek.) fayda arayan. meşru olmayan şehvanî haller. üveyik kuşu. (a. onur için.i. boşuna. aylıksız. 3. en büyük bilgin.) ed. Fahr-i kâinat).s. fıkra.c. erkek ve kadın adı. kalça ile baldır arasındaki kısım.) 1. Türk müziğinin büyük usûllerindendir. "fâyih" şeklinde de kullanılır].s. 3.s. ed. fahr'den) çok fahreden. muhtelif şekillerde bulunan bir sofyan. (a. benzerlerinden daha üstün durumda olan. mütemâcid. ümit. eski şâirlerin.) fahrîlik. faydasız. c. 2. fahriyye'nin c. şeref. parasız ve menfaatsiz. (a.) menfaat elde eden.i. (a. zina. 2. (bkz. (bkz: Fahr-i âlem. (a. akranlarından üstün. fevkinde bulunan. onur için. kârlı. kâr.i. akıl ve mantığın kabul edemeyeceği söz ve iş. kazanç. ilerde olanlar.fahr-i edhemî fahr-i hüseynî fahr-ül-mürselîn fahr-ül-üdebâ fahr-ül-ulemâ fahr-ül-vüzerâ fahrî fahriyyât fahriyye fahriyyen fahriyyet fahs fahşâ' fâhte fahur fahûr-âne fahz Azm-i fahz fâide dili Bî-fâide Çi-fâide fâide-i hiber fâide-i târihiyye fâide-cû fâide-mend fâih faik. Peşrev. (a. bu usul zencîr'in de terkibinde bulunur. fevâih) çiçek ve meyva kokusu. erkek adı. (a. on iki terekli taç. fevk'den) 1. kendi faziletlerini ve üstünlüklerini övmek suretiyle yazdıkları şiirler. övünen. Yirmi zamanlı ve onbir darplıdır. kazanç. 2. üstünler. kadın adı. arama. beste ve ilâhiler ölçülmüştür. (a. (a. uyluk kemiği. s. eski şâirlerin. verilen zekâttaki tamahkârlık.i. fuhuş. târihî fayda. fâik'in c. faydalı olan bend.i.b. .c. (f.i.c. i. muz. menfaat. Yalnız 20/4 mertebesi kullanılmıştır. 2. 3. (f.) fahrî olarak.

bir suçu kendi işleyen veya bunun işlenmesine sebep olan.i. fukahâ) 1. kim. hayır işleyen. andropogon muricatus denilen bir çiçek.] . en büyük fakih. lât. te'sirli. şu kadar var ki. bir liranın belirli zaman içinde getirdiği faiz. kâr..i. activite. faize faiz fâiz-i basît fâiz-i cüz'î fâiz-i külli fâiz-i mürekkeb fâiz-ün-nûr fâj. (a. alınan borç müddeti içinde değişmeyen anaparanın getirdiği faiz. yoksulluk. işleyen. ing.s. anat. ihtiyaç. fıkâh) 1. (f.i. suç ortağı. huk.) 1. fıkıh ilminde bilgi sahibi olma. anlayışlı [kimse]. (a. işleyen ve yapanın hâli. çokluk. fâillik.i. yoksulluk. 2. 3.e.) fa-kihlik.fâikıyyet Esbâb-ı fâikıyyet fail fâil-i hakiki fâil-i hayr fâil-i muhtar fâil-i mübaşir fâil-i müstakil fâil-i müşterek fâil-i şerr fâiliyyet faiz.) evvelce] müftüler hakkında kullanılan resmî bir unvan. nema. (a. fels. istediğini yapmakta serbest olan. erkek ve kadın adı. ("ka" uzun okunur. ancak. [yedili kümenin üçüncü derecedeki parlak yıldızıdır]. taşkınlık. üstünlük sebepleri. [yapma kelimelerdendir]. [ennârü fâkihet-üş-şitâ' ateş kışın meyvasıdır.c. ("ka" uzun okunur. fâje faka Fakr ü faka fâka-yı şedide fakahet fakahetli fakat fakd fakd-i nakd fakha fakîd fakîh fakîh-ül-fukahâ fâkihe (a. (bkz: feh-hâm). fevâil. (a. 2. (gerçek yapıcı) Allah.) yokluk. bir fı'lin anlattığı işi yapan.) nâdir bulunan [nesne]. ama.s. fevâiz) 1. fevâkih) yemiş. fıkh'dan c. nur bolluğu. fevz'den. lâkin. zekî. gr. (a. (a. fr. 2. fevz'den) 1. yapan. 2. fıkıh (din. (a.) fakirlik.) esneme. bir parayı teşkil eden cüz'î faizlerin tutan olan asıl faiz. (bkz: fıkdan). astr. 3.i. meyva. makat. şeriat) ilminin üstadı. işleyicilik. (a. anüs. fâkihet-üş-şitâ (kış meyvası) ateş. 3. fr. kötülük işleyen. bir basan kazanan. bolluk. huk.i.i. vâde sonunda ana paraya katılmak suretiyle hesap edilen faiz. fr. a. a. taşan. sujet. 2.i.) yalnız. te'sir.s. işlenen bir suçta parmağı olan. muradına ulaşan. bir paranın getirdiği faiz. 2. huk. (bkz: güzeşte.c. ödünç verilen paraya karşı alınan kâr. (a.c. uyluk. Phegda. ribâ). c. bir şeyi bizzat yapan kimse. Gamma Ursus Majoris. müessirlik. şiddetli ihtiyaç. fevz bulan. Dübb-i ekber denilen yıldız kümesinin dörtgeninde bulunan bir yıldız. para yokluğu. feyezan eden. (a.) üstünlük. (a. Phecda.s.i. fakihlerin fakîhi. bulunmama. s. faale) 1.s.

fâlic (a. (bkz: sâil). fâl-gû (f. Sebz-fâm yeşil renkli. fakîr . 2. fâl-i hayr iyi hal. fakr (a. yoksul. 2. falaka.b. fakîr-hâne (a.) renk. – fam (f.f. anemie. fakir-i mu'temil huk. ihtiyar.i. zengin olmayan.i.i. fala bakan. zavallı.) ikiye bölen.i.[eskiden] mektepte veya medresede kabahatli talebenin -arkası üstü yatırıp dayak atmak üzere.) fânilik. fâl-gîr (f. muhtaçlık.b.i. falcı. fâlik (a. erkek adı.f.) fala bakan. 2. falak (a. fakirlik. eken. fâlice (a.b.) galip. bîçare. çift atlı yük arabalarında. 2. Fakr-nâme (a. fal (a.s.) Aşık Paşa'nın tasavvufa dâir bir mesnevîsi. tomruk.f. alçakgönüllülük göstererek "ben" mânâsına gelir. geçici ["baki" zıddı]. yoksulluk. Hindistan'da kendi kendilerine türlü eziyetler yapmaya alışmış olan dervişler. faka). muvakkat. Gül-fâm gül renkli.) 1.) 1. 5. 3.s. i.i. fâlik-ül-habb-i ve-n-nuvât habbeyi. fâlih (a. 2. iki ucu bir yere bağlı olan halat. fakircesine. iyi alâmet.b. fânî (a. dilenci. fâlik fâl-nâme (a. 3. âciz. (a. fakr'den. Pîr-i fânî pek yaşlı olan. 4. c. fakr-üd-dem kansızlık. Alem-i fânî fânî dünyâ. fakire yakışacak surette.i. falaka (a. taneyi ikiye yaran. ayıran. ölümlü. fena alâmet. yaşlı. (bkz: levn). sabah aydınlığı. fâlik-ün-nevâ Allah.i.] (bkz: ffflic). bâzı manivela işlerinde kullanılan ucu iple bağlı bir ağaç.f. fâlic (f.zf. toprağı süren. fakr u zaruret şiddetli yoksulluk.ayak bileklerine takıp sıkıştırılan iki ucu ip bağlı bir sopa. çeki kayışlarının bağlandığı ağaç.) 1. züğürt.s. züğürtlük. 3. fâl-zen (f. uğur sayma. nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı.i.) uğur. felc'den) yarım inme. 3. fakr u sefalet büyük yoksulluk.b.b. kazanıp yaşayabilmeye kudreti olan yoksul kimse.b.) memeleri henüz arşaklanmış [kız].) fakirlik. kahve fincanına.i. iskambile bakmak gibi bir takım garip usullerle insanın talihine ait şeyler söyleme. (bkz: nısf-ı nüzul).(a. muvaffak ve mes'ud [kimse]. parasız. fâniyyet (a. talih deneme.) falcı.s.s. fenâ'dan) 1. fakîr-âne (a.) fal söyleyen. vücudun yansına inen inme.s. 3.s.) fal kitabı.) 1.i.i. fakr u faka (bkz. (bkz: fâl-gîr). fukara') 1. (bkz: âcizane). ölümlülük. Zer-fâm altın renkli v. 4. muzaffer.) ["fâlic" kelimesinin müen. fâl-i bed fena hal.i. 2.) [alçakgönüllülükle] söz söyleyenin evi. fr.

Farsça. ferasetli. fark-ı cem merâtipte zuhur itibariyle vahidin teksiri. farz.i. atlı. ayırma.). abajur. pay. iran'ın dili ve halkı ile ilgili olan.) 870 veya 873 le 950 yıllan arasında yaşamış ve Aristo felsefesinin islâm âleminde yayılmasına yol açmış büyük bir Türk filozofudur. 3. ata binmekte jnahâ-retli.s.i.c. fevânîs) 1.) 1. vazgeçmiş. 4. binici. (bkz. farika (a. iran'ın güneyindeki Şîraz vilâyeti. başın tepesi.i. Kendisine muallim-i sânî (felsefede Aristo'dan sonra ikinci üstad) unvanı verilmiştir. gerek.i. fanus . Fars (a. fârig-ül-hâl hâli vakti iyi olan.i. boş kalmış. Asıl adı Ebû Nasır Muhammed'dir. fare (a. fr. fârisî.i. ayıran. fârık. Fârâbî (t. borç. 3. (bkz: farzî) faraziyye (a. kullanma hakkını başkasına terk eden. ferâiz) 1.s. fare. Kanun dediğimiz çalgının mucididir.) Osmanlı saltanatının kuruluşu sıralarında eyâletlerde hudutlardaki muhafız askerler. bir mülkün. ferâğ'dan) 1. fr.) sıçan. 4.s. Fars cümle-i kevkebiyesi astr. içinde mum yakılan büyük fener. [ikincisi] kadın adı. baştaki saçın ikiye ayrıldığı yer. fârise (a. ferâiz). constellation de Persee.) aşın. çekilmiş. fark'dan) 1. fark-ı fahiş çok aykm fark. içinde mum yanan üsütü tabiat resimleriyle işlenmiş döner fener. fâris. fariza (a. faraza (a. faraziyyât farziyye).i. ayrılık. Eserlerinin Ibn-i Sînâ üzerinde büyük te'siri vardır. fevkalâdelik. 2. fârık-ı nîg ü bed iyiyi kötüyü ayıran. mirasçılardan herbirine şer'an düşen hisse. dünyâ alâkalarını tamâ-miyle terkederek ehâdiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti. fark-ı sühunet coğr. fânûs-i hayâl hayalî fener. fark-ı tâmm tas. 2. küre veya silindir şeklinde cam kapak. camlı mahfaza. (bkz. h. Pers takımyıldızı. 4. boş. 3.i. Acemce.) sıçan.h. taşkınlık. taşkın. başkalık.c. fârisân (a. sıcaklık farkı. huk. aşkınlık. fârisiyyât (a. (bkz: far. vacip.f.i.h. aşkın. rahat.c. Allah'ın emri. 2. furûk) 1. fark eden.(a.c. amplitude. fark olunmasına. 2. sahip olma. Eserlerini zamanının ilim an'-anesi gereğince hep Arap diliyle yazmıştır. i. fart (a.s. S. 2. fâris'in c. i. 3. seçilme. gönlü rahat. fark j (a. muş). vazife. Kendisine Garplılar Alfarabius derler.i. fariğ (a. işini bitirmiş.zf. 2.c. farza farazi (a. iki veya daha çok şey arasındaki aynlık. fârisiyye (a. anlayışlı.) Iran. [birincisi] erkek.) îran edebiyatı. Babasının adı Muhammed'dir. tasarruf.s. Uzlukoğlu Tarhan'ın torunudur. lâzım. aynlmasına sebebolan. asude. aynlma. aşırılık. farîza-i zimmet boyun borcu.).) 1. işsiz. (bkz: süvari). fârig-ül-bâl başı dinç. (bkz: muş). far (a. Iran dili. 2.

2. biy. egotisme. ["farazi" yanlıştır]. varsayım. fâryâb (f. Allah'ın. Ömer'in lâkabı. zekât gibi]. farziyye).i. işlenmesi kat'î olarak lüzumlu.) eski Horasan'da Belh'e yakın bir şehir. hypothese. sesi ve ışığı nakle yarayan ve "esîr" denilen ince maddenin farz ve kabul edilen dalgalan. gayrette aşmlık. [haklıyı haksızdan ayırdederek adaleti tam yerine getirmekle ün kazandığı için "fârûk" kelimesiyle adlandınlmıştır]. erkek adı. aşırı besi. (bkz. ["faraziyye" yanlıştır]. (bkz. (bkz: pâryâb). farz ve takdire bağlı bulunan mesele. uzdillilik. benlikçilik. psik. . şöylece düşünelim.s. (h. c. ola ki ["faraza" yanlıştır].i. fi-1-mesel).) güzel ve açık konuşma. (a.s. hypermnesie.zf.c. i. oruç. tutalım ki. gerekli "onu ziyaret etmek farzoldu". tutma. fr. zekâ taşkınlığı. farziyyât-ı gayr-i mümkine gerçekleşmesi imkânsız olan düşünceler ve incelemeler.fart-ı cünûn fart-ı enâniyyet fart-ı gayret fart-ı hassâsiyyet fart-ı hıfz fart-ı mahabbet fart-ı semâne fart-ı tağdiye fart-ı zekâ fârûk aşırı delilik. furûz) 1. hac. 3. fr. farziyyât) bir iddiayı aydınlatmak için söylenen ve hükmü kat'î olmayan.i.) farz. bi-1-farz. terki günah olan emirleri. [Hz.i. (a.i. varsayımlı. 2. duyguda aşınhk.i.) 1. tutalım ki. psik.) farzedelim ki. sevgide aşırılık şişmanlık aşırılığı. fârûkî (a. [asıl mânâsı Arapçada "köpüksüz hâlis süt" demektir]. (bkz. bir hususu bir dâvaya mevzu ve asıl kılma "beni burada yok farzedin".zf.etmek saymak. [namaz. bir kısım Müslü-manlann yerine getirmesiyle. fasâhât (a. fark'dan) 1. farza). diğerlerinden sakıt olan emirleri.f. farz-ı kifâye Allah'ın. farz (a. iyi söz söyleme kabiliyeti. suralimentation. takdir ve tahmin usûlüne dayanan. lüzumlu. bir netîce elde etmek için ihtimalli veya gerçek olarak kabul edilen bir tahminde bulunma. aşın bellem. farziyye'nin c. farz-ı telâtum dünyânın her tarafına yayılmış olan ve son derece elastikiyeti (esnekliği) sebebiyle havayı. Ömer ve adaletine mensup. Bil-farz diyelim ki. fr. tutmak. hyperesthesie. Hz. [cenaze namazı kılmak gibi].i. farz. farz-ı muhal olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşünme. zf. aşın heyecan. farziyyât (a. aşırı duygu. farza (a. Ömer gibi]. hypothetique. keskin. çay ve ırmak suyu ile sulanan yer. 4. haklıyı haksızdan ayırmakta pek mahir olan. fr. sayma.) Hz. a. farziyye (a. fr. teker teker her Müslümanın yerine getirmesi lâzımgelen emri.) diyelim ki. diyelim ki. 3. fârûk-ane ("ka" uzun okunur. tutalım ki. s. zarurî.) fârûk olana yakışır surette. farzen farzı (a. farz-ı ayn Allah'ın.). 2.

ayırma.) fasâhatli. hodangiller. bir kitabın başlıca bölüntülerinden her biri. düzgün söz. fesh'den) fesheden. 6. (a. bot.s. fesede) 1. (a. aşikâr. üç harekeli ve bir sakin harften meydana gelen dört harfli kelime (vatanım) gibi. aralık.fasâhat-perdâz fasd fâsık fâsık-ı mahrum fasıl fasıl Hatt-ı fasıl fasıla fâsıla-yı kübrâ fâsıla-yı saltanat fâsıla-yı sugrâ fâsid. baklagiller. kelimeler. 5. kesinti. bir bestekârın ayni makamdan bestelediği iki beste. (a. kısır döngü. çançiçeğigiller. (a. şarkı vesâirenin hepsi. bot. yanlış. 3. bot. fasâil) 1. bir cinsten olan nebatların (bitki) hepsi.c. anababa. ballıbabagiller. (a.i. sapkın. (a. 3. düzgün ve açık konuşan. fusûl) 1. *karanfilgi ler. etli bitkiler. gr. iki şeyin arasındaki bölme. karanfil fasilesi. 3. 2. ayrıntı. füssak) Allah'ın emirlerini tanımayan.f. ed. 2. familya. (a. günah işleyen. iki şeyi birbirinden ayıran çizgi. muz. şirket fesheden. kötü. günah işlemeye hazır olduğu halde bir fırsatım bulamayan.c.i. kesme. kozalaklılar. turpgiller. fesat çıkaran. neticelendirme. Yıldınm Beyazıt'ın esir düşmesinden sonra Çelebi Mehmet'in pâdişâh olmasına kadar geçen zaman. aile. (bkz: fasıl2). gr. uzdilli. iptal eden. uzdilli. hacâmet). (bkz: fasl). (a. bozan.i.f. (bkz: idma'. adam çekiştirme. açık.) güzel ve açık konuşan. 2. s. fesâd'dan. (a. terkipler ve cümleler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı yazma usûlü. 7. ahlâk ve tabiatın normal durumunu bozan. fr.c. kötülük eden. fasîh olana yakışacak bir tarzda. (a.s. c.i. bakla fasilesi. bir defada çalınan peşrev. münafık. (a.c. bölüm. (vatanımız) gibi. 2. ara. halletme. fâsid'in c. c. güzel. ayıran şey. çürüten. damkoruğugiller. feseka. fevâsıl) 1. sarih. fısk'dan. bozuk.zf.s. muz. iyi söz söyleme kabiliyetinde olan [kimse]. zeytingiller. ayrılma.) bozucu şeyler. (a. 4. fena. fesatçı. tiyatro .s. ayıran.s. faside Bey '-i fâsid fâsid dâire fâsid-ül-mizâc fâsidât fasih fâsih-i şirket fasîh Kelâm-ı fasîh fasîh-ül-lisân fasîh-âne fasile fasîle-i bakliyye fasîle-i ceresiyye fasîle-i karanfüliyye fasîle-i kibrîtiyye fasîle-i lahmiyye fasîle-i sabbâriyye fasîle-i salibiyye fasîle-i sanevberiyye fasîle-i sencâriyye fasîle-i şefeviyye fasîle-i zeytûniyye fasl (a. fusahâ) 1. 2. c. 2. aleyhte bulunma. (bkz: talik). bölen. düzgün söz söyleyen. huk. fusûl) 1.i.s. kibritotları. [geniş manâsıyla] Türk müziğinde klasik bir konser programı. alım satım şartlannda eksiklik olan satış. dört harekeli ve bir sakin harften meydana gelen beş harfli kelime.b. muz. fasl'dan) fasleden.) kan alma.

4. (a. a) bir bestekârın aynı makamdan bestelediği iki beste ile iki semaî. sonbahar. (a. zihin açıklığı. gül mevsimi.i. (a. 2. fasalât) 1.s. fr.) meydana çıkmış. bahar mevsimi. meç. diffe-rance. duyurmak]. 11. feth'den) 1. Hz. vücûdun oynak yerleri. Ru-kiyye. dile vermek. 632 de Medine'de vefat etmiştir.) ["fâtır" kelimesinin müen.h. hicretten 11 yıl sonra. Hz. yaratıcı. Hicretten 18 yıl önce 605 de Mekke'de dünyâya gelmiş. dört mevsimden herbiri. zihnin yaradılıştan bir şeyi çabuk ve iyi anlamak hususundaki istidadı. Hakk'ın yaratma kudreti. geo. duyulma. yaz mevsimi. badem gibi mey-vaların içi.c.s.) yaratan. dedikoducu. (bkz: fâtır).i.i. güz. fasl-ı rebî fasl-ı gül fasl-ı harîf fasl-ı hazân fasl-ı karîb fasl-ı mudhik fasl-ı müşterek fasl-ı sayf fasl-ı şitâ fasl-ül-cesed fasla fass fass-ı nigîn fassâd fassâl fassâl-i bed-hısâl faş fâşî fatânet Fatıma fâtır fâtıra Kudret-i fâtıra fâtır-üs-semâvât Kudret-i fâtıra fâtih oyununun başlıca kısımlarından herbiri. 18 yaşında Hz. geo. fr. (a. anat.c. (f. anat.i. Arap ülkelerinde iptidaî bir komik türü. 8.) meydana çıkma. ablalarının adını vermiştir]. güz mevsimi. kan alan. (bkz: Halik). Peygamberden sonra ancak 6 ay yaşamıştır. açan. sayıp döken. arakesit. oynak yerleri. mafsal. 9.) Hz.s.fasl-ı bahar. (a. Ümmü Külsûm'dur]. Hadîce'den dünyâya gelen. ["fâşetmek" meydana çıkarmak. (bkz: fıtnet). zeyreklik. b) geniş manâsıyla Türk müziğinde klâsik bir konser programı. Tann'nın yaratma gücü. iki sathın (düzey) birleşmesinden meydana gelen çizgi (fasl-ı müşterek). mant. (a. hacamatçı cerrah. (a. abscisse]. Peygamberin ilk zevceleri Hz. hurma ağacının fidanı. gökleri yaratan. açığa vurmak. (a. yüzük taşı. dört kızının en küçüğüdür. [diğerleri Zeyneb. açığa vurma. fasd'dan) kan alıcı. (bkz: fasıl). (a.s. (a. dile verme. fasl'dan) herkesin ayıplarını ve kusurlarını diline dolayıp zemmeden. vücûdun mafsalları. fark. 2. . yüzük taşı. bir düzlem üzerinde birbirine dik olarak tasavvur edilen kemiyyât-ı vaziyye mihverleri'nden ufuk hattına amut olanına aynı düzlem üzerindeki bir noktadan indirilmiş dikmenin uzunluğu. Ümmü Külsûm. fena huylu.]. Hasan ve Hüseyin'in. ilkbahar. Tanrı. kış mevsimi. [topografyada bu sistem 90 derece farklı olduğundan geometrinin faslası topografyanın tertibi olur. (bkz: fasıl2) 10. Ali ile evlenmiş. 3.i. dedikoducu. duyulup yayılmış. Lâkabı Zehra'dır. kemiğin oynak yeri. gözbebeği.i. Zeyneb ve Rukiyye isimli kızların annesidir [kızlarına.) fatinlik. fusûs) 1. ayırım. fetheden.s.

temel faziletleri.) kabalık. şehirler fetheden. hâkim.i.) 1.i. (bkz: fazilet). giriş. kapıların açıcısı. [Arapçadaki şekli "fazâih" dir]. 2. fatîne fâtin fâtir fatîr fatk fatk u ratk-ı umur fatr fatûr fâyih fâyiha faysal faysal-pezîr fazâhat fazâhat-i lisâniyye fazâil fazâil-i ahlâk fazâil-i âliye fazâil-i asiiyye fazâil-i cemile fazâil-i insâniyye fazâil-i zâtiyye fazalât fazâyih fazâzet beldeler.b.) . s. çatlatma.) 1. sözün başlangıcı.s. (a.s. (a. f r. güzel kokulu nesne. ayırma. dîbâce. murdarlıklar. ılık olan. (a. fıtnat'dan) 1. sözün başlangıcı. (a. methal. pislikler. iyi faziletler. (bkz: seb'ül-mesânî). 2. akıllı. bir memleket zapteden. kadın]. nihayet bulan.f.). yarma. 3. yarık. vertus cardinales.s. fevâtih) 1. (a.s.) kendiliğinden dağılan güzel koku.i.s. işleri düzeltme. fatiha sûresi ["elhamdü lillâhi rabb-il-âlemîn" diye başlayan sûre]. sertlik. gevşek.c. (bkz: fâti-ha-i kelâm). kesîn hüküm. 4. hal ve fasl olunabilen. erdemler. (a. fevâtik) fırsat buldukça adam öldüren [kız. erdemler. fevâyih) 1.) 1.s.s. h.i. durgun.i. (a. ahlâk faziletleri.c. 1.) birinin ruhuna fatiha okuyan.b.i. fazâyih) edepsizlik. uyanık. çatlak. az sıcak. mantar.c. kötü sözlülük.s.f. fazîlet'in c. (a.) kazuratlar. keskin kılıç. kırma. [birincisi] erkek. i. 2. güzel vasıflar. elbisenin dikişlerini sökme. zâti faziletler.i. yüksek faziletler. (a. (a.fâtih-i bilâd fâtih-ül-ebvâb fatiha fâtiha-i fikret fâtiha-i kelâm fâtihatü-1-kitâb fâtiha-hân fatihan fâtik fâtike fatîm fatîn.c.c. (a. necasetler. fazîha). fethedenler.i. mayasız saç ekmeği. bazlama. erkek adı. yoluna koyma. (bkz: fazîha). derecesini bulmamış şey. (a. fitne'den) fitneci. [yanlış olarak "fıtık" şekli yaygındır]. (bkz. alçaklık.c.) fâtihler. 3.i. mukaddime. s. fazîha'nın c. insanlık faziletleri. fütur) 1.i.) sütten kesilmiş [çocuk]. (a. füttâk) fırsat buldukça adam öldüren kimse. zekî.c. utanılacak tarzda söz söyleyiş. Kur'ân-ı Kerîm'in birinci sûresi. 3.f.) oruç bozacak şey. bot. "kasık yangı" denilen bir nevî hastalık. 2. (a. (a. (bkz: tîg-i bürrân). [ikincisi] kadın adı.) bir hüküm kabul eden. kavrayışlı.i.s.i. II. 2. 2. Tanrı. Sultan Mehmet'in istanbul'u fethetmesi dolayısıyla aldığı târihî lâkap. 2. olmamış. (a. (a. 3. 2. fazla c. (a. karar. füturlu. (a. bir çeşit pasta. (a. anlayışlı. . (a. 2.) insanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar. (a. başlangıç. çiçek ve mey-va kokusu.

faik. fazâyih) edepsizliği. (a. fecîa'nın c. alçaklığı gerektiren iş. fazîha Kavl-i fazîh fazîha fazîhet fazilet fazîlet-kâr fazîletlü fazîlet-mend Fazîlet-nâme fazîlet-perver fazl fazl-ı hakk fazl-ı kürevî fazl-ı müşterek fazl tarîki fazla fazla mesaî fazliyye fazz febihâ fecaat fecâyi' (a.i. (a.) huysuz. 2. (a. Ali'nin vasıflarım ve Hz. (bkz: fazâhat). ileri.f. pislik.c.i. faza-lât) kazurat.t.zf. 2.s. 2.) faziletli. . (a. (a. i. çirkin. fazâil) 1. (bkz. belâlar. fena. güzel vasıf. 2.i. Şeyh Cemâlettin 941 (1534-1535) de Küçerat'da doğmuş. (a. insanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat. Ali'nin kerametlerini bâzı hikâyelerle kaynaştırarak kaleme aldığı bir mesnevisidir. baki.c. ziyâde.). erkek adı. fazâhat). c. lütuf. kadın adı. erdemli.) tar. gereksiz. kaba [adam]. şey. [kurucusu Şeyh Seyid Cemâ-leddin bin Fazl-ı Hindî-i Burhanbûrî'ye nisbetle bu adı almıştır.) faziletli. (a. öfkeler.) fazilet. huk.c.s. insanın yaradılışındaki iyilik. "fâzıla" dır]. (a.) tas.. Osmanlı Impa-ratorluğu'nda ilmiye sınıfına mensup olanlardan istanbul ve Harameyn unvanını alan kimselere verilen bir lâkap.i. bir düzlem üzerinde bulunan üçgenin iç açılan toplamı (200 grat) veya 180 derece olduğu halde. fazlalık. ortak fark. mat. 2. artık.s. mat. işçiyi yapılagelen işin önemi ve acele oluşu gibi sebeplerle kendi muvafakati de alınarak yasasında tespit olunan sınırlan aşmamak üzere normalinden daha çok çalıştırma. rezil.c. 4.b.f. faziletli.i. i. öyle olsun! (a.s.s. lüzumsuz. 1029 (1620) da Burhanlar'da ölmüştür]. (a. 3. Rufâî tarikatı kollarından biri.].b. 2. fâdıl). fuzalâ) 1. artık.s. iki sayının birbirinden olan farkları. erdem sahibi olan kadınlar. erdemli. ["fâzıl" kelimesinin müen. erdem. 4.s.) 1. fena söz. çirkin. 1. iyilik. [yapma kelimelerdendir]. ziyâde. 2. 3. görevliyi. Bu fazlalık miktarına "fazl-ı kürevî" adı verilir.s. üstünlük. yazı ile sınırlandırılan normal süreden daha çok çalışma. (a. i. (a.i. (a. [müen.s. vereseden bâzısının diğerini ikrar ve bâzısını inkâr hâlinde yapılan veraset taksimi. fazilet sahibi. artan.fâzıl fâzıla fâzılât fazîh.c. (i. Muhammed'in ve Hz.) musibetler. yürekler acısı. astr. fazilet sahibi. kadın adı. utanmaz. (bkz: fâzıl). kötü sözlü. fazilet. kürevî bir satıh üzerindeki üç noktanın teşkil ettiği üçgenin iç açılan toplamı dâima (200 grat) veya 180 dereceden fazladır. (bkz.) acıklılık. (a.i.b.f.s. erdemli.) 1.b. (ile) Tanrı'nın inayeti (ile). (a. (a. (a.) "erdem kitabı" Hafızoğlu Mehmet Yemînî'nin 1519'da Hz.f. fuzûl) 1.) ne âlâ. fazla.) fa-zîletsever. iyi huy. ne güzel. eko. üstün.i.) 1. çok. (a. erdem.

elem.c. zekî. 2. açıklık. feda eden. gözden çıkarma.b. (a. (bkz: sıkt). yalancılar. . türlü renkte görünen ışıklar. reziller.) 1.) 1. (a. akıllı [kimse].s. (a. günahkârlar. en çok anlayan.) fedakâr olana yakışacak surette. [kelimenin aslı "fıdâ" dır]. korkunç. (a.s ) pek. [aslı "fıdâkâr-âne" dir]. yeni bir "6cole" kurmak arzusuyla toplanan gençlerin takındıkları ad. Güneş doğmadan önce.f. eşkıya. eli açık. âfet.i. boğaz. 2. (a.i.) düşük [çocuk]. anlayışlı. kalın kafalı. (bkz. bir çift öküzle bir günde sürülebilen toprak. acıklı.i. (a. [Mısır'da kullanıldığı için Mısır'la alâkalı vakfiyelerde geçer. (bkz: berzah). (yalancı fecr) sabaha karşı doğuda. fecâyi') musîbet. kurban. (a. 2.) kaldı ki. belâ).) fadâîler [aslı "fidâî-yân" dır]. [aslı "fidâkârân" dır].i. millet uğruna kendi menfaatlerini feda edenler. uzun gece yanlannda kutup bölgelerinde. anlamlar. (a. (f.) budala. 2.s.) sabaha karşı.s. (a. (a.i. (a.) 1.fecc fecere fecî fecîa fecir fecr fecr-i atî fecri" fecr-i kâzib fecr-i mübtesim fecr-i şimalî fecve feda' fedâ-yı can fedâ-yi cennet fedaî fedâi-yân fedakâr fedâ-kârân fedâ-kârân-ı millet fedâkâr-âne fedâ-kârî fedâviyye feddân fedm fe-emmâ fegâne fehâris fehâvî fehd fehhâm fehhâme fehîm (a. mühim bir maksat uğruna canını vermeye hazır bulunan. (bkz. kavramlar.) 1. 3. 3.) ["fehhâm" kelimesinin müen.) iki dağ arasındaki yol.f. (a.f. dehşetli.s. fihris'in c. "gelecek zamanın 1908 Meşrûtiyet'inden sonra Edebiyât-ı Cedî-de'ye benzemek gayreti ve Servet-i Fünûn mucmûasında. fehhâm). fakîh2. pars.) mânâlar. 2. 4.i. fecr-i sâdık (hakikî fecir) şafak sökme.i. cömert.) kendini veya şahsî menfaatlerini esirgemeyen. canını feda etme. (a. fedâî'nin c. [bkz: fakîk2. (a. (a. şerirler.i. canın menfaatini feda etme. fecr). mefhumlar. ed. fedâkârlık. fehvâ'nın c. canını feda1 edercesine. (a. keder ve ıztırap veren. (bkz: fehhâm).c. ayyaşlar.) canını esirgemeyen. [aslı "fidâ-kâri" dir].i. gülümseyen fecr. fedâdîn) 1. fena huylular.s. fehm'den) 1. (a. (a. tan yerinin ağarması. ser-dengeçtiler [Bâtınîlerde].) fedakârlar. fehîm1). (a.i. bir çift öküz.i. (a. ufkun gün doğusu tarafından görünen aydınlığı.]. (a. [aslı "fidâî" dir]. fedâkâr'ın c.).c.s. anlayışlı. (a.s.f. (bkz: facia). avlu.). gelince. canını verme. fühûd) zool. [aslı "fidâ-kâr" dır].zf.b.f.i. fâcir'in c. cenneti feda etme. amûdî şekilde görünen aydınlık.i. fücur sahipleri. (a. uğruna verme. fıhris). pek zekî. yer ölçülerinde kullanılan bir kelime.) fedâyî takımı. sefiller.) fedakâr olanın hâli. (bkz.bağ. boyun.].

).s. sapan. kurtuluş. çene kemiği. felâket--zedegân) belâya uğramış. felsefe ile uğraşanlar. [ağız hakkında] açma.s.) omurga kemiği ile ilgili olan. anat. ayırma. falak).s. 3. düşüncesiz. (bkz: mebde).) iki çene [alt ve üst]. fr.zf. mefhum. koparma.i. alt çene. söz söyleme.s. colonne vertebrale. vertebres. (a.b.) lâtîfecilik.b. belâ. çenek. (a. omurgalılar. erkek adı. (a.f. 2.c.i. fekare'nin c. fehme mensup.f.c. fr. (a..t. sapan taşı.) zool. (a. çözme. şüphesiz. i.f. 2.f.) uyarınca.) anat. çeneye ait. 2. Peygamberimizin Hz.) "nasıl" mânâsına kullanılan eski bir tâbir. (f.) iptida. (a. anat. olmazsa.zf.i. o zaman. başlangıç.f. dinsizler.i. memlûkü veya cariyeyi azâ-detme. onma.zf. (o.i. çene ile ilgili.) felâket yeri.i. (a.) f. (a.i. ["etmek. selâmet. anlam. 2. (a. kölenin boynundaki esaret kaydını giderme.) 1.) muhakkak. kurtarma.) taş atmaya mahsus âlet.i. kutluluk.c. musîbet.i. musibet görmüşler. (a.) olmadığı halde.) 1. kaygısız. anlaşılır. feshetme. (a.i. 4. ilgiyi kesme.i. bahtsızlık. 2) tar. anlayış.) belâya uğramış olanlar.s.b. ayırdetme. (a.b.f.) o halde. musibete uğramış. 1) vatanın selâmeti. (bkz: feylesof)- . olunmak" masdarlanyla kullanılır]. 5. (a.s. felâ-ket-zede'nin c.b. sözü gereğince. rehini kurtarma.i) anlama. omurgalar. (a. üst çene.i. kesme. (a.fehm fehmî fehm-sâz fehva fehvasınca fe-illâ fekâhet fekar Zülfekar fekarî Amûd-i fekarî fekariyye fekçe fe-keyfe fekk fekk-i mühür fekk-i rabıta fekk-i rakabe fekk-i rehn fekk-i a'la fekk-i esfel fekkeyn fekki.zf.i. 6.s.) 1. (a. (a. 2. 3. âlimler. mühürü bozma. (a. kurtuluşu.b. bozma. bağı koparma. kurtuluşa eren.f. felâket--dîde-gân) belâya uğramış. filozoflar. bot.i. fekkiyye felâ fe-lâ cerm felah felah felah-ı vatan felâhan. 10 şubat 1920 de istanbul Meclis-i Meb'ûsânı'nda teşekkül eden bir grup. rahat yaşayanlar.s. musîbet görmüş. (a. (a.) [aslı "filâhat" dir].) anat. felâ-ket-dîde'nin c. feylesofun c. fehm ile ilgili. mutluluk. (a. kavram.) zool. (bkz: filâhat). enseden kuyruk sokumuna kadar istif istif dizili olan omurga kemikleri. (a.) 1.i. (a. musîbet görmüşler.zf. (a.) belâya uğramışlar. felâhan Seng-i felâhan felâhat felâh-yâb felak felâket felâket-dîde felâket-dîdegân felâket-gâh felâket-zede felâket-zedegân felâsife (a.) felah bulan.b. anat. (f. hoşmizaçlık. (a. (a.c. akıllı kimseler. bilginler. (bkz. (bkz: dâhiye).) akla yatkın. Ali'ye hediye ettiği kılıç. zoru halletme.s. fehâvî) mânâ. omurga.

felekiyyûn (a. dördüncüsü Şems (Güneş). felsefe-i ûlâ ilkçağ felsefesi. yedincisi Zuhal (Satürn). felsefe (a. (bkz: harrâs. felsefiyyât (a. felek-zede (a. inrne.s.b. felek-seyr (f. huy ve mizaç sakinliği.i.f. kimine yâr olur. filozo-fi. felevât) susuz çöl.b. (bkz: bâdiye). çok itibarlı.) şunun için. âlem.zf. fülük) 1.) 1. felek-meşreb (a.b. .) vücutta bir tarafın hareketsiz kalması. 2) yarım kalmak [bir iş]. felsefî. felsefe ile ilgili. 4. 2. felât'ın c. asman). felsefe-i târihiyye târih felsefesi. ikincisi Utarid (Merkür). ayın çevresinde görülen parlak halka.) felsefeye mensup.b.c. felç (a. astronomie. 6.) gök ve hey'et ilmine ait şeyler. (yun. nüzul).c. gök bilgisi ile uğraşan âlimlere göre dokuzuncu kat gök. S. i. 4. felevât (a.s. her seyyareye [gezegen yıldız] mahsus bir gök tabakası.) felek mertebeli. yuvarlak kütük.s.i. felsefe-i ahlâkıyye ahlâk felsefesi. astronome'lar. felekî. felek (a. fe-li-zâlike (a.) gidiş ve hareketi felek gibi çabuk olan. 3. fr. baht.i.i. felek-ül-eflâk evvelce. felek-câh (a.i. Üçüncüsü Zühre (Venüs. eskilerin inanışına göre. yürüyemez olmak. felâkete sabretme. feleğe. mertebesi yüksek olan. Çoban-yıldızı). felce uğramak 1) nüzul isabet etmek. felek-debdebe etrafı yıldızlar gibi çok ve kalabalık olan kimse. dünyâ.i. rahatlık. Aristo'nun hocası olan meşhur Eflâtun.i.a.i. fellâh (a. gökyüzü. birincisi Kamer (Ay)]. eflâk.f. felekiyye (a. hikmet bilgisi. b.i. ekin eken ve biçen. rütbesi gök kadar yüksek olan. (bkz. 6. astronomik. zari').c. felek-i esfel birinci gök. felek-âvâze (f. kızak.) Sokrat'ın talebesi. sözünde durmaz.) gökbilgisiyle uğraşan âlimler. (bkz.h. dönek. 5. talihsiz. felek-ül-a'zam. (a. kimine olmaz. 2. bir ilmin esaslı düsturları. Felek-nâme (a. felsefe ile ilgili düşünceler ve bilgiler. Plâton'dan bozma a. beşinci Merih (Mars). altıncısı Müşteri (Jüpiter). askerî müzikte bir zilli âlet.c. 2. 2. felsefiyye (a.Mezâhib-i felâsife felâsife-i Yunan felât Felâtun feylesofların okulları. tabiat.) 1. felâhat'dan) 1. musibete. talih. gök bilgisine mensup. cefâdan hâzeden.) susuz çöller.) Şeyh Ahmet Gülşehrî'nin tasavvufa dair Farsça mesnevisi.) "felek şöhretli" derecesi. felek-i cev-zehr hâle. imdi.) hikmet bilgileri.b. 3. çiftçi.s. inme inmek. felc-i kısmî vücudun bir kısmına gelen felç. Yunan feylesofları.) meç. felsefe-i dîniyye din felsefesi.i. Efkâr-ı felsefiyye felsefe fikirleri.b.i. semâ.i.f. ekinci.c. [sekizincisi felek-i sâmin. felekiyyât (a.s. siyah Arap. fr. zencî. meşhur bir feylesofa ait husûsî bir meslek. fe-li-hâzâ. yarım felç. hikmet ve marifet sevgisi. felc-i nısfî vücudun yalnız bir tarafına gelen felç. dayanma ve -Allah'tan geldiğine inanarak-boyun eğme.) feleğin kahrına uğramış. kader.

anatomi bilgisi. (yun. [tasavvufta maddî varlıktan sıyrılıp hakka ulaşma]. aşk içinde yok olma. teknik terim. savaş tekniği. (bkz: hanzal).h.tabakat-ül-arz fenn.) hîle. sahtekâr. yok olma. sınıf.s. (a.menâfi'-ül-a'zâ fenn. [kurucusu Kütahyalı Fenât Ali Efendi'dir]. nevi. ağız. geçip gitme ["bulmak" fiili ile kullanılır]. 2.i.saydelânî fenn. (a.i. kötü. fence. fenniyye Mebâhis-i fenniyye Kıtâat-ı fenniyye fennî ıstılah (a. fünûn) 1. Fomalhuut. fen ile. astr. harp.inşâ' fenn.) hilekâr. denizcilik. tas.) ağızamensup. efvâh]. Allah'ın varlığı içinde yok olma.b. [kelimenin hîle mânâsı. hüner. Muhammed'in manevî şahsiyetinde yok etme.) büyük dağ. (f. Farsça "fend" sözü yaşamaktadır]. dehen). menfez. tas.s. marifet.terbiye-i etfâl fenn. mineraloji.i. nehir ağzı. eczacılık. tas. jeoloji.i.derya fenn. ağzı gül gibi olan. tas. muhabere].zf. (a. ebûcehil karpuzu. (a. fen kıt'alan [istihkâm.c. (f. a. pedagoji.) bot. uygunsuz [olan] fena şey. yok olan. semânın güney yarım küresinde bulunan Hut burcunun en parlak yıldızı.b. yalnız Arapçada kullanılır. fen ile ilgili olan. fenâ-yâb fenâriyye fend fend-bâz fend feng fenn fenn. 3.s. f. (a. fen ile ilgili bahisler. yer ölçme bilgisi. 2. gonca gibi küçük ağızlı. fena adam.harb fenn. dek. yok olma yeri.i. (a.i. türlü. fena söz. bütün varlığını Hz. bütün varlığını pîrin manevî şahsiyetinde yok etme. c. (a. (f. "beka" mn zıddı. (bkz: dehân. yazı yazma sanatı.) Celvetî tarîkatı şubelerinden biri. tabaka. efmâm [kullanılmaz]) 1. güzel ağız. .i. iyi olmayan. ilim. bu dünyâ.) fena bulan.s.) Rufâî tarikatı kollarından biri.mesâha-i arazî fenn. s. [aslı "fevh" dir.i. nehir ağzı.ma'deniyyât fenn.b.zirâat fennen fennî. aşk. [kurucusu 834 (1430 1431) de şeyh Şemsettin Mehmet bin Hamzat-ül-Fenâ-rî'ye nispetle bu adı almıştır].kimya fenn.) fen vasıtasıyla. çay. fenne uygun olarak. ziraat.teşrih fenn. sanat.c. (bkz: desîse). geodesie. kimya ilmi.fem Gonce-fem Gül-fem fem-i lâtif fem-i nehr fem-ül-hût femî fena Kişver-i fena fenâ-fi-1-aşk fenâ-fi-llah fenâ-fi-1-pîr fenâ-fi-r-resûl fenâ-gâh Fenâiyye fenâ-pezîr. ağız ile ilgili. (f. (a.) fânilik yeri.) 1.) fene mensup. ekincilik bilgisi. dilimizde bu mânâda. fr. jeod. acı hıyar. fr. yokluk. dünyâ. çeşit. fizyoloji.

bitkinin dibinden süren filiz. aydınlık.) gönül açıklığı.zf. alım satımda tapu muameleleri. nur. sevindiren. kendini feda etme. (bkz: istiğna'). (f. vazgeçme. bahçeler. civânmerd. huk.) feragat sahibi. fariğin. akit şartlarından biri mevcut veya me'murun izni munzam olmaksızın yapılan ferağ. devlet nüfuzu.) "yeni bol" cömert.) sevinçle. (a.) 1. vak.) 1. huk. 3. kuvvet.i.c. (a. (o. vak.) tek tek.f. sefih. (a. (o.i. ikinci derecede ehemmiyeti olan [şey]. bir mülkün tasarruf.) l.fennî ta'bîr fenniyyât fer fer-i devlet fer fer'-i fiil fer'-i talî ferâde ferâde ferâdîs ferâdîs-i cennet ferağ ferağ ferağ an-il-cihât ferağ bi-l-vefâ ferâğ-bi-l-istiglâl ferağ bi-1-muvâzaa ferâğ-ı bal Kûşe-i ferağ ferâğ-ı bâtıl ferâğ-ı fâsid ferâğ-ı fuzûlî ferâğ-ı kat'î ferağ ü intikal feragat ferâgat-i nefs ferâgat-kâr ferah ferah Hesâb-ı ferah ferâhan ferâh-âstîn ferah-âver teknik terim. akdin sıhhat şartlarından rkbiri bulunmaksızın yapılan ferağ. nüfuz. cennetler.c. 2. yayvan.f. bir aslın neticesi. yahut şerikinin hissesini mutasarrıfı veya şeriki tarafından ferağa vekâleti yahut velayet veya vasiyyeti olmaksızın me'mûru izniyle bir kimsenin başkasına ferağı. şube.s. 5.i. 3. istirahat etme.s. tech-nologie . 2. süs. hakkından vaz geçen.i. neşe ile.i.s. fr. vak. 4. dinlenme. sevinme.) serin rüzgâr. bir kimsenin ahardan istidâne eylediği para mukabilinde borç ödendikte iade olunmak şartıyle alacaklısına yaptığı ferağ. sahî). bot. 2. (f. iktidar. teker teker. vak. 3. 2. gönül rahatı. tomurcuk.) 1. vazgeçme. rahatlık köşesi. müsrif. bezek. dal. geniş tutulan hesap. mefrûg-un-bihi mefrûzun lehden istîcâr etmek üzere yaptığı ferağ. sevinç. istirahat. rahat etme. el çekme. fariğ ile mefrûg--un-leh gizlice aralarında "sana mutasarrıf olduğum şu icâreteynli gayri menkulü ferağ edeceğim.) ferah getiren. s. vazgeçecek kadar zengin olma.b. zînet. (bkz: fu-râğ. (a. fürû) 1.b. sürgün. savruk.s. ziya).i. 2. geniş. uçmaklar. hiç bir işle meşgul olmama. (bkz: ale-1-infirâd). başkasının arazîsini.i. (a. (a. huk. huk.) 1. (f. bir kimsenin uhdesindeki bir ciheti vakıftan kasr-ı yed ederek onu başkasına ferâğetme. sahip olma hakkını başkasına terketme. bırakıp terket-me. parlaklık. [maddî manevî]. firdevs'in c. cennet bahçeleri. gr. dinlenme. ortaç. sevinç getiren. huk. (f. (a.) teknoloji. 3. kayıt ve şartsız yapılan ferağ. (bkz. . (a.zf. fakat aramızda hakikatte ferağ olmayıp gayri menkul eskisi gibi benim uhdemde kalacaktır" diye sözleştikten sonra zahiren yapılan ferağ.i. budak. 2. 4. açık. kuvveti. bol.b.

toplu etek. Şuh. cömert.i.b.b. Bu makam. 2. (bkz: mes'ûd.) ferah bağışlayan.i.b.) mes'ut.f. [bkz. (bkz: tahaşşüd). (f. bu noktalar gözönünde tutularak bekar konulur.f. Bu diziler kullanılırken.f. Zikredilen beş dizinin son ikisinde her iki arıza. Sul-tânî-yegâh ile yegâh perdesinde durur. 2. 2. şad).s. (f. eli geniş. safâlı. (f. sevinç veren. s.) 1. (f. muz. muz.b. se-gâh'da ferahnak beşlisi. birikme. bahar tasvirleri gibi parçalarda kullanılabilir. 3.i.f. (f.) güler yüzlü. Bu makam acem-aşîran ve sultanî-yegâh makamlarından mürekkeptir. iç açıcı. (a.s. neşeli ve zarif mevzularda kullanılabilecek güzel bir makamdır. Tahmînen 1820 senelerinde Şâkir Ağa tarafından terkîbedil-miştir.b.s.) 1. genişlik. (a.) bolluk. Segah 'daki ferahnak beşlisinin si koma bemolü ve hicaz dörtlüsünün mi bakıyye diyezi arızaları. Donanıma fa ve do için birer bakıyye diyezi konur. toplanma.) bol bol. (a.) şan ve şeref.) meşhur bir çeşit lâle. el genişliği. Makam umumiyetle inicidir. cömertlik.s.s. (a. 2.si küçük mücenneb bemolü konur. sevinç veren. (f. sevinçli.s. Bununla .b. bahtiyar . sultânî-yegâh'ın yedeni için de nota içerisinde do bakiyye diyezi kullanılır. Tahminen 1870 senelerinde Ahmed Ağa tarafından terkîbedilmiştir. Makamın seyrinde.i. şen ve hafif mevzular. üçüncü derecede de -sultânîyegâh'ın güçlüsü olan. terkibindeki her iki makamın müşterek seslerinden istifâde edilir. ucuzluk. genişlik.-fezâ ferâhem Dâ-men-ferâhem ferâhet ferâh-engîz ferah ferah ferah-fezâ ferâh-gâm ferâhî ferâhnâ ferah-nâk (a.) 1.i. dügâh'da rast beşlisi.b. geniş ağızlı. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır.dügâhtır. ferah arttıran. biraz eviç makamına benzerse de ifâde itibariyle dahî ondan farklıdır. kutlu.) ağzı geniş. mutlu. çalçene.b. -feşân ferah-efzâ. ekseriya karışık bir surette kullanılır. (f.b. Bu diziler. (Acemaşirân ve sultânî-yegâh makamlarını. (f. Güçlüleri birinci derecede Acem-aşîrân'ın durağı olan.b. Makam ferahnak beşlisi ile karar eder. ilkinde yalnız birinci arıza ve üçüncüsünde yalnız ikinci ânza mevcuttur.) 1.) ferah saçan. ikinci derecede -aynı makamın güçlüsü olan.s. fetâ). gönüle açıklık veren. bolluk.) ferah artıran.Acem. (f. devşirili. Durak ırak ve güçlü birinci derecede dügâh perdeleridir. geniş yer.b. nevâ'da rast beşlisi.ferah-bahş ferâh-dehen ferâh-dest ferâh-destî ferâh-ebrû ferah-efşân. geveze.i.) el açıklığı.s. meşhur bir çeşit lâle. toplu.çargâh. geniş geniş. (f.i.f. yegâhdan Aceme kadar sâdece bir onlu hâlinde tam bir şekilde göstermek mümkündür). sevinci artıran.) eli açık. (f. nota içerisinde geçen yerlere konur.b. Türk müziğinin mürekkep makamlanndandır. ferahnak beşlisi ve nîm hicâz'da hicaz dörtlüsünden mürekkeptir. Donanıma yalnız -terkibindeki her iki makamın müşterek arızası olan.s.

kürdî. (bkz: çespan. ferş'in c. (f. (bkz: encam). (a. gururlular.bir mürekkep makamıdır ki. 2.i. döşemeler. uğursuz. (bkz: mülahham).) 1. farîza'nın c. ferîd. 2. akıbet. (a. (a. ellilik. hatırdan çıkma. erkek adı. (bkz: nisyân).) bereketli yıl. neva. meç.i.i.i.b.b. menfaat. çatlak.i.b. Firaunlar. odalıklar.) 1. (a. [aslı "firâset" dir]. uygun.i.zf.) anlayışlılık.) bot.i.) Türk müziğinin şed makamlanndandır.i. 2) faydasız. (bkz.i. (a. (f. oda hizmetçileri. (f. rast. yaramaz. feride). (f. (f. (a.i. . ürünü bol olan yıl. sütleğengiller. mirasçılar.s.) Kabe süpürücüsünün hizmeti. 2.ferah-nümâ ferâh-rev ferâh-rû ferâh-sâl ferâhûr ferah-zâr ferâid Ferâine Ferâine-i Mısriyye ferâiş ferâiz ferâiz-i dîniyye Eshâb-ı ferâiz ferâmîn ferâmûş ferâmûşî ferâmûş fer'an feraset ferâşe Feraset ferâşet-i şerife beratı ferâşet-i şerife vekili ferbâl. ferâh-ebrû).f.s.s. çardak. etli. son. çargâh. (f.i.) semizlik.) âlim ve fâzıl [kimse]. kibirliler. nîm hisar.) ikinci dereceden olarak. sonu kötü. yataklar. topluluk. fürûc) 1. dînin farzları. çabuk seziş. toplu. Donanımına si ve mi için iki küçük mücenneb bemolü konur. dişilerde tenasül âleti. (a. elde hiçbir numunesi yoktur.) münâsip. (bkz: firâset). besili.rast'tır. (a. (f. (a.) "ferâmûş" un hafifletilmişi. (f.) unutma.i. (a. (f. (bkz. zool. yarık. fermân'ın c. 1910'da H. 2 .).f. denizanası. Dizisi umumiyetle inicidir.) . 2.c. ferbâle ferbih ferbihî ferbiyûn ferbiyûniyye ferc ferc-ül-bahr fercâd fercâm Bed-fercâm Bî-fercâm Nâ-fercâm beraber hicaz dörtlüsünün kullanılmadığı ferahnak eserler de vardır. (a.s.) pervane [gece kelebeği]. (a. Saadettin Arel tarafından isimlendirilmiştir.b. buyruklar.i. dügâh.b.i. Kabe'nin temizlik me'mûruna verilen berat. [kelime. (bkz fariza).) sıcak memleketlerde yetişen ve ilâç olarak kullanılan reçineli bir zamk. aralık. Orta sekizlideki sesleri şöyledir yegâh. Mısır Firaunları. 2. teşkil bakımından yanlış olmakla beraber kullanılır olmuştur]. Güçlü -dördüncü derecede olan. fermanlar. unutma. ut yeri. (f. kürdî makamının yegâh perdesindeki şeddidir.i. ferîd ve ferîde'nin c.). faydasız. şâyeste).i.s. (a.i.s.i.) 1.) Türk müziğinin en az iki asır önce terkîbedilmiş.i. edep yeri. fir'avn'ın c.) semiz. avret.) 1.) 1. (a. Mısır'ın eski hükümdarları. 1) sonsuz. (f. Acem-aşîrân.) etrafı pencereli yaz köşkü.) acele ve geniş adımlarla yürüyen. şer'î miras ilmi. Kabe'nin temizliğiyle görevli bulunan kimselerin istanbul'daki temsilcisi. (f. fayda.

i. üstü olmayan.f. fr.zf.i. 3. tek.h. hiç kimse. hipopotam. Sa'saa oğlu Galib'dir. gelecek zaman. (a.i. individualisme. (Çobanyıl-dızı-Venüs) gezegeni. biri de Acemce olmak üzere İstanbul ve Ankara kütüphanelerinde 16 nüshanın bulunduğu Şükrü Kurgan tarafından bildirilmektedir.i. h.) "son. (bkz: vahdâniyyet). kıyamete kadar. oyun. [ikincisi] kadın adı. ikiye bölünemeyen sayı. (bkz: ferden-ferdâ). tek tek. tek olan sayı.) fert fert. kıyamet.) birlik. kadın adı. teselli. akıbet yeri" mezar. (a. öbürgün. atgiller. tek şey. çift olmayan. tasa ve sıkıntıdan kurtulma. fr. astr.) 1. ed. (Türk Dili Belleten.i. 3.fercâm-gâh ferd j ferd-i âferîde ferd-ül-ferd ferda ferdâ-yi kıyamet En-dîşe-i ferda Tâ-be-fer-dâ ferd-â-ferd ferdâniyye ferdâniyyet ferden-ferdâ ferdî.i. kıyametten sonra. [birincisi] erkek. Seri III. zafer.i. zool.s. siyasî.zf. yarınki gün. individuel. başka bir yere bağlı bulunmayan beyit.i. i. Hicrî 20-115 (Milâdî 641-728) yıllan arasında yaşamıştır.i. sekizi Arapça. darlıktan sonra gelen sevinç. yarın. Asıl adı "Hemmâm" dır. sin. lât. ferdiyye ferdiyy-ül-esâbi ferdiyyet ferec Ferec Ba'd-eş-Şidde Ferengîs feres feres Islâh-ı nefs-i feres Feres-i a'zam Feres-i asgar Feres-i ekber feres-ül-bahr feres-ül-hayât feresiyye Ferezdak ferfâr (f.b. (bkz: hayliyye). astr. 2. 2. at cinsinin ıslahı. (a. fertle ilgisi olan.) fert fert. (f. efrâd) 1. (a. öbür dünyâ.) 1.) teklik. darlıktan sonra gelen sevinç. in-dividualite. semânın kuzey yarım küresinde Keykâvüs (Cassiopee) ile Elfâris (Persee) burçları yakınında parlak yıldızlardan müteşekkil bir burç. teklik. bireycilik. Arap edebiyatının şaheser-lerindendir. yarını düşünme. fr.) zool. altı.i. atî. (bkz: vahdâniyyet).c. eşi bulunmayan. efrâs) at. aslen Basra'lıdır.b. yalnız olan şey. perissodactyles.) 1. 4. (a. [Allah'ın vasıflarındandır]. Tay. gam.) fels. tek beyit. çalçene.) Arapların "Cerîr ve Ahtal" la birlikte meşhur üç hiciv şâirinden biridir. tek tek. fr. günün ertesi. 353). beygir. (a. . kişi. (a. ilmî. (a. kederden. individualisme. geveze. Hü-seyn'in oğlu imam Zeyn-ül-Âbidîn hazretleri hakkındaki kasidesi. 2. 2. ertesi gün. eşsizlik. 4. (a. 5. (bkz: müfred). Sayı 4-5. (f. 3. sah. fr. 2. 1919'da Ali îlmî tarafından istanbul'da haftada iki defa olmak üzere yayımlanmış. 1) zorluktan sonra gelen kolaylık. (bkz: esb). (a. Pegasus. yazarları meçhul olan hikâye kitapları olup yedisi Türkçe. fr. babası. kabir. Car-ree de Pegase. (a.) zühre. (a. satranç oyununda at. (f.) Cebrail'in atı. edebî bir gazete.) farfara.s. şahıs. tekparmaklılar. astr.s.c. (a.i.) 1. 2. yıl 1945. âhiret.i. (bkz: ferd-â-ferd). kederden. Hz. su aygırı. (bkz: Feres-i a'zam). birlik.

s. mes'ut. Farsça lügat kitabı. sihirbazlık. s. 2. üstün. 2. sekizinci gök. Lâkabı Ferruh'dur.i) 1. feride (f.s. büyü. 2.a. ferîd.) 1.b. kadın adı. ferhâl (f. avcı kuş. ikinci derecede olan fer'î aynî hakk huk. ferîd (f. (Gencîne-i Güftar). Feridun (f-h-i-) l. 2. ferhunde-sâl kutlu yıl. fer'î zil-yed huk.i. sevinçli. bir şey üzerinde sınırlı bir aynî veya şahsî hakka dayanarak zilyet olan kimse. bilgi. feride (a. sanldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. erkek adı. s. Ferheng-i Cihangiri Şirazlı Cemâlüddin Hüseyn Incu tarafından yazılan ve 1608 de Cihangir devrinde tamamlanan Farsça lügat. zamanın bir tanesi.h. edep. (bkz: gîsû). ferhest (f.i.) sevinç. (bkz: ferih). ["vakar" zıddı]. uğurlu olan.) sihir.) kendi reyiyle hareket eden.) reyi mübarek. 3. ferîd-ül-asr. 2. meymenetli. çok değerli inci. kokmuş. [ikincisi] kadın adı. ferhunde (f. mutlu. ayrıntılı. i. Ferheng-i Reşidi Reşîdî'nin Farsça lügati. mes'ut. gururlu [kimse]. fer'iyye asılla ilgili olmayıp. uğurlu.) 1. kutlu. (bkz: perhâş). marifet. ağzı kalabalık. Ferhâd ve Şîrîn adıyla meşhur olan eski bir hikâyenin erkek kahramanı olup Şîrîn'in âşıkıdır.) 1. ölçüsüz.i. Ferheng-i Ziya Ziyâ'nın Farsça lügati. ferîd-üd-dehr (a. fergande (f. ferâid) l.) 1. kutlu. şen. [birincisi] erkek. erkek adı. dizilmiş inci. memnun.s.a. erkek adı. 2. ferhâş (f.i. fena koku.b. ferheng (f.b. 2. ferhân (a. fer'e mensup olan.s. mübarek.) 1. ferhunde-gî (f. neşeli. Ferîdûn-fer (f. Ferheng-i Naşiri Nâsırî'nin Farsça lügati. neşe.) kıvırcık ve dolaşık olmayan uzun saç.b.s. akılsızlık. akıl. ferîd-üz-zemân asrın.i.(a. ferd'den c. bir alacağın temini gayesiyle ona bağlı olarak kurulan menkul veya gayri menkul rehin. tek. ferhunde-pâ[y] (f. fer'î. zamanının bir tanesi. 2.i.) ayağı uğurlu [olan]. eşi bulunmayan. ferhunde-re'y (f. patırtıcı.i. eşi olmayan. farfara. [bkz: feleki sâmin).s.) mübâreklik. Ferheng-nâme-i Sa'dî Hoca Mesud'un. hafif meşreplik.) savaş. kıyas kabul etmez.) 1. uğurluluk. kibirli.s.) falı kutlu. (bkz: ferîd-üd-dehr). temkin. ferhat (a. kutluluk. kutlu.Pişdâdîlerin altıncı pâdişâhı olup Cemşîd sülâlesinden demirci Gâve'nin yardımıyle Dahhâk-i Mârî'yi öldürmüştür. s.) zamanında tek olan. i. Sadî'nin Bostan adlı eserinden seçme 170 beytin tercümesi. Ferheng-i Şuûrî Şuûrî'nin Farsça-Türkçe lügati.) Feridun gibi şanlı. hüner. Ferhâd (f.s. katılaşmış [şey]. ferfere . 2.i. 2. 3. eşsiz. kavga.i. ferhunde-fâl (f.b.b. fergand. ferhunde-tâli' yaver. donmuş. gürültücü.

ferih j . fermân-ı ilâhi Tanrı buyruğu.b. nişan).s. emir buyuran. 2. Kuzey kutbuna yakın ve Küçükayı kümesine tabî iki parlak yıldızdan herbiri olup. Hükürn-fermâ hükmeden. pâdişâh fermanı.s. 2. (bkz: fermân-dih).b. Tekabül-i ferîkayn iki düşman tarafın karşılaşması. (bkz: ferhân). üstünlüğe erişenin fermanı) meç.b. fermân-ı hümâyûn pâdişâh buyruğu.i. pâdişâh fermanı. âmir. şerefe. fermân-revâ (f. insan topluluğu. neşeli ["fahur" kelimesiyle birlikte kullanılır]. buyruk. süren. tümgeneral. fermân-ı âlî. fermâyende (f. boyun eğilmesi gerekli olanın fermanı) meç. emretme. ferman (f-i-) emir. (bkz: fermânfermâ. boyun eğilmesi gerekli olanın fermanı) meç. ferîkayn l' (a. pâdişâh fermanı.) aldığı emri yerine getiren. fermân-ı beşâret-unvân (yüksek unvan sahibinin fermanı) meç. öğütülecek hâle gelmişi. -beri (f. buyruğu.i. iki taraf. korgeneral.s. fermâyiş-i şal şal siparişi. fermâyiş (f. (bkz: tevki'.c.i.i. buyruğu. fermana uyarlık. hükümdar fermanı. 2.i. ısmarlama. Fermân-fermâ hüküm süren. hükmü geçen. Dübb-i as-gar (Küçükayı) denilen yıldız kümesinin en parlak yıldızlan olan "Dübb" ve "Merak"ın müşterek adı. fermend (f. fermân-ı pâdişâh! pâdişâh buyruğu.i.i. buyruğu. (bkz. (bkz: firişte). fermân-revâ). sevinçli olarak. ferih fahur iftihar ederek.) buğday tanesinin olgunu. fermân-ı celîl-ül-kadr (değeri.) emir veren. ferman-dih (f. pâdişâh fermanı.s. ferîk-i evvel korgeneral. fermân-berdâ (f. ferkad (a. emri yürüyen. cemâat. ferîk (a. fermân-fermâ (f. buyruğu. ferik (a.).s.s.) [aslı "fırişte" dir]. pâdişâh.) mevki ve şeref sahibi kimse. pâdişâh fermanı.) iki askerî fırka.s.) topluluklar. ferîkan ("ka" uzun okunur. ferişte (f.i. pâdişâh fermanı. emir.s.(a.c. sipariş. fermân-ı vâcib-ül-imtisâl (itaat edilmesi. bulundukları yerden doğup batarlar.) emri kabul edilen.) fermana uyan.) sevinçli.) fermanberlik.b. fermân-ı âlî-şân (şanı ve şerefi büyük olanın fermanı) meç. fermân-ı şeref-iktirân (ululuğa. buyurma.i.i.) fermanı. fermân-ı vâcib-ül-iz'ân (itaat edilmesi. ikinci ferîk = tümgeneral].) 1. Ferkadân (a.) astr. fermân-ber (f. hüküm süren. emreden. fermân-dih). buyuran.b. buyrultu. a.) astr.) 1. fermân-berdârî. ferîk-i sânî tümgeneral. ferma (f. emreden. buyruğu. kıymeti. berat. [evvelce] pâdişâh tarafından verilen yazılı emir. buyruğu. buyuran. [bu yıldızlardan ikisine birden "fer-kadân" denilir]. [birince ferîk = korgeneral. kadri ulu olanın fermanı) meç.b.) l askerî kolordu kumandanı.

emir.) yıpranmış. 3.) 1. (a.i. bu-yurulmuş.s. kutlu. mahveden. makbul hayvanların postu.) bunakçasına. erkek adı. bunak.) 1. (bkz.i.i. (a. yayma. fertûte fertût-âne fertûtî ferve ferve-i beyzâ ferve-i murabba' ferve-i semmûr ferverdîn feryâd (f.) ümmet. eski. aşınmış. emrolunmuş.s.) meymenet. muhtelif mesafelere tekabül eden değerde bulunan bir uzunluk ölçüsü.s. çok yaşlı.i. şaşkın. halı. pek çok.s. taş ve şâire döşetme. (f. mübarek. Mecûsîlerin melâikesi.) fersûdelik. halı. gürültü. hizmetçi. 2. milyonlarca yıl önce meydana gelmiş olan dünyâ).b. takat bırakmayan.) fersah. eskimiş. (f. (bkz: figan).) 1. şikâyet. üç millik bir mesafe [denizde]. 2. fersude Câme-i fersude fersûde-gî fersûde-pîşânî ferş Min-el-ferşi il-el-arş (ferş-i) sâl-hurd ferşiyye ferşiyyât fertût. 2. (c.s. döşemeci. yıpranmış elbise.b. kabı atlas. . hasır.a.a. sızlanma. yırtık. gaflet. (f.zf.) döşeme işleri. kaçma. (f.).i. i. 2.i.i. şilte. (a. bol bol. eskimiş.) ayağı uğurlu.s.) kürk. 3. emrolunan nesne.) talihi uğurlu. beyaz kürk. (f. (f.) 1. (f. (a.i. s. takatsiz düşüren. şaşkınlık.i. çağrışma. kır.i) 1. (bkz: mübarek). bunaklık. pîrezen). kürkü tilki. (f. (f. (çok eski. (f.) 1. [evvelce şeyhülislâmlar giyerdi].i. yıpranış. bahtı açık. (a.) delil.b. yardım istemek için çıkarılan yüksek ses. (f-i-) derisinden kürk yapılan bir kır sansarı. kürk kaplı elbise.) aşındıran.) döşemecilikte kullanılan malzeme. hayırlı. 2. halî'-ül-izâr). kocamış. yaygara. ferş'den. seccade. eskilik. yeryüzü. uğurlu. yoran. çaprazları mücevherli. bağrışma.i) firar. (f. kutlu olan. Kâbeyi süpüren. çok eski.) ferraşlık. (f. düğmeleri murassa' olan kapaniçe. (bkz: ma'tuh.i.s. sahra. saldırma ve çekilme [savaşta]. kutlu çocuk. yaygı.i. (a. uğurluluk. (f. pîr.i. (f. süpürücülük.i.fermûde Bermû-de-i fermûde fernâs fernûd ferr Kerr ü ferr ferrâş ferrâşî ferruh ferruh-fâl ferruhî u ferruh-kadem ferruh-zâd -fersâ Taharnmül-fersâ Tâkat-fersâ fersah fersah fersah fersân fersendâc ferseng fersûd. 2. tahammül bırakmayan. (f-S-) pek ihtiyar. (a. 2. ferman. (f.) pîrlik. 4. 2.döşeme.i.) 1.) 1. irâde.) 1. 3. uğurlu evlât. fakir iken talihi yardım edip zengin oluverme. (f. hüccet. fürüş) yayılan şey. 2.i. (f. furûş. gafil. bahar mevsiminin ilk ayı.b. döşeyen. (bkz: ferseng).i. (f. samur kürk.i.

kötülük. çürüklük. bilginler. (f.s.i. yakut. 2. 2. fitne.s. tar. fâsid'in c. feylesof. (a. hava kabarcığı.zf.s.i. (f. fıskıyye'nin c. çocuk. (a. eşkıya. (a.c.i.i.s. (bkz: efsâne).) feryâdedenin imdadına yetişen.c.i. (f. 2.b.) feryâdet-tiren. ahlâk bozukluğu. alıngan. çürüme.i. füûs) iki yüzlü balta. (bkz: fesâne.b. (f. (a. (f.i. Tar. 4.) ilim ve hikmet. Acemi Ocağı'nda kayıtlı bulunan çavuş çocuklarına verilmiş bir ad.feryâd-ı andelîb feryâd-bahşâ feryâd-hân feryâd-nâk feryâd-nâme feryâd-res ferz ferzân ferzâne ferzâne-gân ferzâne-gî ferzend ferzend-i âb ferzend-i âftâb ferzend-i bevvâb ferzend-i çavuş ferzend-i ercmend ferzend-i hâver ferzend-i sipahi ferzendân ferzend-âne L ferzin ji f e' s uli fesâd -j fesâd-ı ahlâk fesâd-ı mi'de Erbâb-ı fesâd fesâd-ı dimağ fesâd-ı te'lîf fesâd-âmîz fesâdât fesâd-engîz fesâkî fesân fesâne fesâne-perdâz fesâr fesede feseka 1) bülbülün feryadı. ibn). (f. mîde bozukluğu.b. bevvaplann Acemi Oca-ğı'na kayıtlı çocukları.) fesatla karışık.) bilgi. ed. zararı icâbettiren.) kendini acındırmak gayesiyle yazılan mektup. (a.) 1. (bkz: efsâr).).b. fesâdât) 1. bir cümlede tertibin. (f.) fesatlar. aşağıdan yukarı fışkırtan havuz ağızlıkları. (bkz. (f. (f.) âlimler. yakut.s. fâsık'ın c. nefsânî bağlantılardan sıyrılmış olan derviş. delilik. (f.) 1.s.) oğula yakışacak surette. üstünlük. (f.b. yazı. 2) yirmi iki martta olan bir fırtına. suda yaşayan hayvanlar. fenalık. (f.i.i. ferzâne'nin c. efsâne). (f.s) fesat karıştıran. mânâ çıkmayacak derecede karışık ve bozuk olması. Acemi Ocağı'nda kayıtlı bulunan sipahi çocuklarına verilmiş bir ad. ferzend'in c. vezîri suretinde kullanılan bir taş. anlaşmazlık. masal.s. (f.s. .b. şerefli çocuk. ferzendân) oğul.) masal ve hikâye düzen. çocukların oynadıkları su püskürten oyuncaklar. (bkz: mahdum. S. 2. (f. hikâye. fâsid).).i. (f. bileği taşı (seng-i fe-sân). bozulma. (f.b.) satranç oyununda şahın müşaviri. masal. arabozanlık.s.i.) yular. bozukluk. asılsız şeyler söyleyen. (f.) patırtılı.) 1. veled. sapkınlar. gürültülü.) günah işleyenler. suyu. 3.) çocuklar. (bk ferz). ötmesi. hakîm.i.i.) asılsız hikâye. (f. tas. (f.c.) yardım isteyen. bilgili [kimse]. oyunbozanlık eden.b. fesâd'ın c.i. (a.b.

Ali'den başka yiğit yoktur.c. fısırtı. delikanlı. bozma. (a. (f. fütuhat) 1. altın saçan.i.c. füshat'den) geniş. (a-'.) l. (a.i. fityân) 1. bir mahkemenin verdiği karan. denizin fısırtısı. fisâl) zir. (f. (a. şıpırtı.c. sıkan. başlama. söze başlama. (bkz: ferâh-dest. ["efşân" muhaffefi].s. eteğin hışırtısı. 2. [e] olarak okunması. bozulma. çürütmesi.) sıkıcı. fısırtı. fetret'in c. şehirlerin istilâsı. fetha'nın c. (f. [Kur'ân ve fermanlar hakkında] açma ve okuma.i. 4. huk. korkak. huk. şirketin dağılması. 2. Arapça kelimelerin üstüne konulan üstün ( ) işareti.i. (a. eli açık. geniş meydan. genç. vınlama çıkaran.) 1. onun üstünde bulunan bir başka mahkemenin bozması.).s.) hışırtı. zorluklan çözme. (bkz: bed'). atılan okun havada çıkardığı ses. fetret). c. 2. zaptetme. (bkz. geniş.) saçan. efşâl) cesaretsiz. mukavelenin. açma. efsâl. fütûh. (a. . saçıcı.) Arapça kelimelerin üstüne konulan "üstün" işaretleri. üstün "e" okunmasıyla].c. otopsi. dağıtma. zaptı. yiğit. kuşatma. istanbul'un II. âkit taraflardan birisinin diğer tarafa sözleşme hükümlerinin devamını istemediğini bildirmesi. aşikâr zafer. hışıltı. sübhân-Allah). e okutan üstün. kapının açılması. hükümsüz bırakması. Tuna nehri üzerinde Kladove kasabasına yakın bir kalenin adı.i. açık. eko.s. ateş saçan. daldırma [bağ çubuğu ve şâire]. bütün âleme yayılan fetvalar. (bkz: efşân). dağılma.c. mert. (a. okun sesi. açık sahra. [feth-i lam ile = lamın fethiyle. 2.b. 3. (f.s. ölümün sebebini anlamak için cesedin açılarak muayenesi. Mehmet tarafından fethi. (bkz: küşâd). (a. îlâmı hükümsüz bırakma. (a. serpen. cömert.c.fetvâ'nın c. (bkz. fısırtı.fesh fesh-i ihbar fesh-i mukavele fesh-i şirket fesh-i i'lam fesîh Sahrâ-yı fesîh Meydân-ı fesîh fesi fe-sübhân-Allah faşâfeş feşâfeş-i tîr feşâfeş-i derya feşâfeş-i daman feşâfeş-kâr -feşân Âteş-feşân Zer-feşân feşâr feşfeşe feşil fetâ Lâ-fetâ illâ Alî fetâvâ. anlaşmanın bozulması.s. [ innâ fetahnâ-leke sûresi]. fetehât) 1.) müftünün verdiği şer'î cevaplar.i.i. fetâvî fetâvâ-yi âlemgîrî fetehât feterât feth sûre-i feth feth-i bâb feth-i İslâm feth-i Konstantiniyye feth-i meyyit feth ü kıraat feth-i nıübîn feth-i müşkilât feth-i kelâm feth-i bilâd fetha fetha-i hafife (a.) hışmı. bir harfin üstün.c. açık. yüreksiz.s. açılma. (f. (a.i. sahî).).

(a.). fenalık yapan. kanlı katil. müftülük. 4. erkek ve kadın adı. lâmba fitili. iki vak'a arasındaki zaman. fetâvî) müftü tarafından verilen şer'î hüküm veya karar.c. (bkz: fâhir.) 1. iki peygamber veya pâdişâh arasında peygambersiz veya pâdi-şahsız geçen zaman. (a.s. iki sıtma nöbeti arasında geçen zaman. (a. uyuşukluk.i.) altın ve gümüşü muayeneye yarayan taş. zafer kazanmış. (nur açan) Allah. 2.b.i. za'f.i. umumhane (genel ev).. 2.b.s. .i.c.i. hek. (a. fetva odası. erkek adı. mehek (mehenk. (bkz: mısdak). fâhire). 4.i. (a. kerem sahibi olan Cenâbıhak. fetret devri. 2. 3. (bkz. (a. [pusla odası. reft). (bkz: bâb-ı fetva). düşmanın mağlûbiyetini bildirmek için yazılan mektup (Nâme-i Hümâyûn).b. fetîle fetîle-i giysû fetîle-i hacer fetk fetret Devr-i fetret fett fettâh fettâh-ı nur fettâh-ı kerîm fettâk fettan fettâne fetva Bâb-ı fetva. 2. (a.) l. açan.). mihenk) taşı.fetha-i sakile fethateyn fethî. cazibeli. delik. fetvâ-emîni fetvâ-hâne fetvâhâne-i âlî fetvâ-penâh fevâci fevâhir fevâhiş Dâr-ül-fevâhiş a okutan üstün. 2.s. 3. [Osmanlı târihinde Yıldınm'ın mağlubiyetiyle Çelebi Sultan Mehmed'in idareyi ele alışı arasında geçen sekiz senelik 'müddet]. iyilik etmesini seven. kahbeler.f. 2.i. (bkz: zafer-nâme). saç örgüsü. (a. (a.s. feth'den) 1. oynak [kadın!. Şeyhülislâm kapısı.) 1.s. (bkz: fitret). feterât) 1. fetâvâ. fitne'den) 1. gönül alıcı. ovarak deriden çıkarılan yuvarlak kir.f.) müteakip iki harfin fethasıyla (okunan kelime) [faraza. (a.). 3.) bir fethe dâir yazılan şiir veya risale. 4. (a. fâhire'nin c. fethe mensup. feveran. bot. 2.) "fetvaya sığınan" Şeyhülislâm. fethiyye feth-nâme fetîl. üstün gelmiş. fahişe). (a. mülga Meşihat dairesindeki meşhur iftâ müessesesi..) ahlâksız kadınlar. fetih hakkında yazılan kasîde. fâhişe'nin c.s.i) apansızın adam öldürme.i. (a. örgü. (a. (a. (bkz. fâci'in c. fetheden. (a. i'lânât odası adlarıyla üç dâireden ibaretti]. ayarlan. müftünün bulunduğu resmî dâire. 3. dağ keteni. (bkz: fâci').i. (a. (a.f.s. i. mülga Şeyhülislâm dâiresinde mahkeme-i şer'iyye ve müftülerin mercii olmak üzere vücuda getirilen iftâ müessesesi. kullarının kapalı işlerini açan.) [eskiden] Şeyhülislâm kapısında fetva işleriyle meşgul olan dâirenin başkanı.b. Cenâbıhak. fitne ve fesada teşvik eden. zamanı. gibi]. fetk'den) çok adam öldürmüş kimse. yaralara konulan tiftik.c.t.i.

(a. 2.fevâid fevâid-i me'mûle fevâih fevâiz fevâkih fevâkih-i lezize fevânîs fevâris fevâsıl fevâtih fevâyih fevâzıl fevc fevc-â-fevc fevc fevc fevehân fevehât fevh fevha feveran feverân-ı âb feverân-ı dem feverân-ı gazeb feverân-ı zaman fevk fevk-al-me'mûl fevk-i işba' fevk-i zeveban fevk-al-âde fevk-al-âde bütçe fevk-al-arz fevk-al-beşer fevk-al-gaye fevk-al-hadd fevk-al-me'mûl fevk-al-mu'tâd fevkani fevkani tahtani fevk-as-serâ fevk-at-tabîa fevr Ale-l-fevr fevren (a.). (a. (a. hemen.i.i. (a. fennî bir dergi. fevkalâde hallerin meydana getireceği masraflan karşılamak gayesi ile hazırlanan bütçe.i.) 1.i.) son derecede. kan fışkırması. kârlar. tatlı meyvalar. göğe ait. aşın doyma. (bkz: fâris). (a. fâyiha'nın c.) 1.(bkz.i.) meyvalar. (a.) tabiat üstü.i. (bkz: fâide). fevha'nın c. fiz. 1888'de Murat Emir tarafından istanbul'da on-beş günlük olarak yayımlanmış edebî. (a. cemaat. üst insan. zamanın taşkınlığı.) atlılar.it. (a. (a.zf. (a. pek çok. fevh'in c.c. olağanüstü. derhal.s.) çarçabuk. l.i. ("ga" uzun okunur. üstte olan. kazançlar. umulandan çok. bölük bölük. (a.b. [hiddetle] köpürme.i. insanüstü. [damar] vurma. biniciler.b.zf. fâsıla'nın c. takım takım. 3. alışılmıştan. kızgınlığın patlak vermesi.) üst. faydalar. fevehât) güzel koku. [müen.kaynama.) hadden aşkın. fâide'nin c.i. fasıla).f.s. (a. (a. fevâih). arzın.i. 2. fevehân) güzel koku. yukarı [maddî. birdenbire.) toprak üstü. fiz.zf. fuzalâ).s.) fatihalar. (a. . yukarıda bulunan. su fışkırması. ("ka" uzun okunur. (bkz. aşmerime. (a.i. ["fevâyih" şeklinde de kullanılır]. derhal.) âdetin üstün de.) umulanın üstünde. toprağın üzerinde. (bkz: fatiha).) acele. fâzıla'nın c. üstünde. haddinden fazla.b. duyulmadık. 2.). altlı. (a.i. çarçabuk. [su] fışkırma. 2.) 1. a. takım. "fevkiyye"]. her zamankinden başka. (bkz. (a. manevî].).zf. akın akın.) çiçek ve meyva kokulan. i.s. (a.c. umulan faydalar. efvâc) bölük. fâris'in c. ümîdin dışında.s. birdenbire. üstte noktası olan harf (Arap alfabesinde). (a.) güzel kokular. (a. fâkihe'nin c. görülmedik.i. fânûs'un c.c. faiz). yer yüzü. 4. i.) . (bkz. lezzetli. fâih'in c. fâtiha'nın c. a.i.b.b.) güzel kokular. (a. galeyan etme. (a. yemişler.).(bkz: fanus). üstlü. üst taraf.i. fâiz'in c. menfaatler.

feyiz. çöl yolcusu. abıhayat fıskiyesi.) 1.c. Sultan Mahmut tarafından eski odalar mevkiine verilen ad. bolluk. utku. (a. neşe verici bolluk. (a. (a. büyük sahra. bolluk.i. (a. erkek adı.i.) büyük. (bkz: mevt).i. safânın. irfan. ilim.) içinden su fışkıran şey.) 1. tabîî olan bereket. kalender kimse. 4.i. olan füyûz'un c. düşünmeden yapılan [hareket]. felsefe ile uğraşan. verimlilik. (a. zafer. (a. 2. akıllı kimse. rahat yaşayan. 4. bolluk.b. (bkz: feyz). genişlikler. engin. Feyz-i atî (geleceğin feyzi.) feyz ile dolu olan. devamlı bereket. Allah. sahralar. âlim.) zaferle.c. fevriyye fevt fevt-i fursat fevt-i nâgehânî fevvâre i fevvâre-i bedâyi' fevvâre-i âb-ı hayât fevz i fevz u nusret fevzâ fevzâî fevzâviyyet fevzî fevziyye feyâfî feyâyih feyezan feyezân-ı Nîl feyfâ' feyfâ-neverd feyhâ feyiz feylesof feyyâl feyyaz feyyâz-ı kudret feyyâz-ı mutlak feyyil feyz feyz-i câvidân feyz-i mukaddes feyz-i neş'e bahşâ feyz-i safa feyz-i tabîî feyz ü rif'at feyzâ-feyz feyz-âver (a. Allah.s.) kargaşalık. fil çobanı. erkek adı. 2. feyiz. 2. verimliliği. (a. gürlüğü) İstanbul'da.fevri. bir daha ele geçmemek üzere kaybetme.s. fr.s. i. taşan [sel]. kadın adı. kurtuluşla ilgili. dinsiz. fıskiye. fazlalık.) file bakan kimse. (bkz: kafr). (a.b. deniz kenarında Boğaziçi liseleri adını taşıyan lisenin eski adı. zafer.]. bereket ve bolluk veren. Kuruçeşme ile Arnavutköy arasında. a'yân'ı sabitenin.) kargaşalıkla ilgili.i. ilerleme. ölüm.) 1. onların hâriçte zuhurunu istilzam eden tecellî. neşenin feyzi. taşan [sel]. içi çok temiz.) zayıf hüküm.s.s. selâmet.i. yükseklik. 3. fırsat kaçırma. bolluğu.i.s. (a. 3. (a. anarşi.i.) susuz çöller. ilerleme. gürlük. (a. kaygısız. çoğalma. 2. feyhâ'nın c. 1. (a. Yeniçeri Oca-ğı'nın kaldırılması üzerine II. Nil'in taşması. füyûz).s.) feyiz getiren.i. s. .b. 2.) boşluklar. bolluk. anar-chique.i.c. kurtuluş. yol alan. (a.) fels. (a.) birdenbire.) 1. elden çıkarma. güzellikler fıskiyesi. feyâfî) düz. susuz kumlu çöl. istidatlarına göre. felâsife) 1.i. çok cömert [kimse]. ansızın ölüm. (a. i.i. 2. füyûz). (bkz: dehrî). feyz'in c. (a. (a. içi çok temiz. fazlalık. ebedî feyiz.) galiplik. [füyûzât. (a.f. (a. coşması. (a. suyun taşıp akması. geniş olan. enginlikler. feyfâ'nın c. (a. anarşist. suyun taşması. tar. filozof. Allah. kaçırma. (a. 3. çokluk. çok cömert [kimse]. (bkz" fîl-bân). 3. üstünlük.s.s.i.c.) çöllerde ilerleyen.f.i.

feyiz. küçük hikâyeler.s. alan. duyumsamazlık.) [aslı "fekarî" dir]. feza ile ilgili.) fezada giden. yüksek omurgalılar. (a.) ziyâde. fıkdân-ı akl akıl kıtlığı. fıkarât-ı anîfe yukarıda geçen cümleler. fezleke-i târih târih hulâsası.) feyiz eriştiren. "uzay. hayret artıran. hulâsa. inleyip sızlanma. 2. fezâyişte (f. 4. (a. bereketli. geniş saha.f. bereket ve bolluk getiren. fıkdân-ı dem fizy. vatanın uçsuz. omurga kemiklerinin boğumlan. hulâsalar. fezleke resmi [evvelce] huk. fezâ-yı vatan vatanın fezası.i. özetler. fıkdân-ı elem acı yitimi.(a. fezâ-neverd i (a. 3. fıkarî (ü (a.s.f.f. bölümler. fıkarât-ı us'ûsiyye anat. [aslı "fekariyye"dir]. 2.b. dayanamama. fezada dolaşan. (f-s.b. fıkarât-ı rakabiyye anat. fıkarât cıü (a. [aslı "fekariyye"dir]. fr.i. fezaya ait. (a. fezâî (a.s. (bkz: fekarî).s. apathie.) [aslı "fekariyye" dir].) 1. nukra).s.s. çok. özeti. gür.i.s. netice.) 1.f. fasıllar.s. fıkarât-ı müntehabe seçilmiş hikâyeler. (a.b. darlık. sırt omurları. fıkdân-ı hassâsiyyet psik. bağırıp çağırma. fezleke'nin c. mahkemelerin cereyanını kısaca tespit eden vesîkadan alınan masraf. sağrı omurları.i. hoş hikâyeler. fıkarât-ı arziyye anat. fıkra'nın c. fıkarât-ı acziyye anat. fıkarât-ı lâzime ve nâzike ince ve gerekli fıkralar. fr.i. kıtlık.) feyiz bulan. hayret veren. 2. feyiz bulucu. özet. fıkdan (ii (a. uzaysal. ümitsizlik. geniş ova. 2.i. 4.) 1. fıkariyye ıü (a. feza (a.) fezlekeler. paragraflar.f. fıddâ-i hâlise hâlis gümüş. (bkz.f. sağrı omurları. korkma. 4. fazla.anemie. fezâlik (a. ferah artıran. fıkariyye-i âliyye zool.b. fıkarât-ı lâtife lâtif.) feyizli. kısımlar. bel omurları. (bkz: fakr-üd-dem).i) 1. (bkz: efzâ).) feyiz bağışlayan.) yokluk. yer.s.i. ucu bucağı bulunmayan boşluk. (bkz: fakd). boyun omurları.s.b.b. (a. (a. dünyânın sonsuz olan genişliği.b. [evvelce] mahkemelerde soruşturma evrakının altına yazılan hulâsa. 3. aşağı omurgalılar.) feyizli. (bkz: fıkra). bucaksız gökleri. feyz-bahş feyzdâr feyz-efzâ feyz-nâk u feyz-resân feyz-yâb fezâ[y] Ferah-fezâ Hayret-fezâ feza' ji . fekariyye). kansızlık. fezâ-yı ferda yarının boşluğu. çoğaltan. fıdda (a.f. huk. cümleler. muhtasar. 2.) gümüş. fıkarât-ı kataniyye anat. fıkarât-ı zahriyye anat. (bkz: sîm. bereket veren. fezleke (a. Dâ-ül-fıdda gümüş ile zehirlenme.) artıran. kuyruk omurları. bulun-mazlık. icmaller.) feyiz arttıran. feyiz alanı.) 1. kıssalar. fezâ-yı feyz feyiz sahası. fıkariyye-i süfliyye zool.

kadın adı. fıkh). Allah'a karşı isyan etme. yazılmış kısa bir haber. 2) arpa. 4) kuru hurmadan 2917 ile 3333 gram sadaka.) ["fıkhî" kelimesinin müen. şeriatın usul ve hükümleri. zihin darlığı. fr. zeyreklik. fıtâm (a. [Hanefî'den gayrı diğer üç ehl-i . madde.i. paragraf.) fıkıha ait.) karadut. fıkra (a.) ramazan bayramında bölünmeden verilmesi şer'an vâcibolan 1) buğday.]. fıskıyye (a. 3. fırsat (a. 3) kuru üzüm.s. (bkz. 2.) oruç bozan.) eskiden kullanılan bir çeşit savaş gemisi. gazetelerde. hainlik. dinsizlik.) 1. [adam]. fr. bölükler.i) çocuğu. sefahate dalma. insan kalabalığı. fıkarât) 1. chronique.c. buğday unu veya buğday kavutundan 1458 veya 1667.i. (bkz: fücur). bend. tümenler. fıkhiyye (a. damardan kan çıkarma. fıkdân-ı temyiz fels. omurga kemiklerinden bir boğum. fıkra-hân (a. 3. fıkdân-ı ma'rifet-i hissiyyepsik. hak yolundan veya hak yoldan çıkma. îman etmeyen fırkalar. söyleyen. sapıtmış. grubu. 3. fıtr (a. agnosi. zihnin her şeyi çabuk anlayışı.c. fırak-ı siyâsiyye siyâset. fıkhî i (a. omur. bir şeyi gereği gibi anlayıp bilme. amelî ve şer'î meseleler bilgisi. siyâset partisi.i. kısım. fursat).) 1. 3. fırka-i askeriyye tümen. (bkz.i.). fesâkî) suyu. fıkh (a.s. kısa hikâye. fırsâd (a. partiler. fısk (a. (bkz: sada-ka-i fıtr).). takımlar. kanun maddelerinin paragraflarından her biri.f. fısâd (a. fıkdân-ı nukud para darlığı. [kitap veya eserde].) kan alma. fasıl. fıkıh (a. 7. fıkdân-ı kuvâ Fransızca "adynamie" karşılığı.i. 2.i. Müslüman grupu. 5. bölüm. masal. tanısızlık.f.i. 6. 2. 4. fıkıhla ilgili.s. fırka-i siyâsiyye siyâset partisi. fa-tânet). şerîat ilmi. kalabalıklar. 2. şeker bayramı.b.i. fıkdân-ı nakd para darlığı.c. (bkz: fasd). fıkdân-ı irâde irâde yitimi. cennetler. ["gabâvet" in zıddı]. tümen.c. ehl-i sünnet ve cemaat'ten ayrılan mezhepler. (bkz. aboulie. 2. alaylar. 2. aşk. fırak-ı dâlle dalâlete düşmüş. firak (a. firkateyn (a.i. fıkıh. fusuk) 1. aşağıdan yukarıya fışkırtan havuz ağızlığı. kıssa. gündelik hâdiselerin kısa ve temiz bir üslupla yazılmış şekli. fırka (a. politika partileri. zihin açıklığı. fırka'nın c. fırka-i nâciyye selâmet yolunu bulmuş fırka.fıkdân-ı imkân imkânsızlık.i. yavruyu sütten kesme. fıtık (a.) 1. çocukların oynadığı su püskürten oyuncak. 4. firak) 1.i. îd-i fıtr ramazan bayramı.) hikâye okuyan. (bkz: fatk).i.i). fıtra (a. fıtnat (a. Vakt-i fıtâm sütten kesme zamanı.i. ahlâksızlık.i. (bkz: fıkhî). 2.

güruh. kârlar. (a. takım. can kurtarma akçesi. tînet). bölük. doğuştancılık. üstün kimseler. (a. fî'nin c.i. düşürücü.zf. (f. (a. (bkz: ef'âl). biçilmiş kıymet. (a. (a.) yara.i.) 1. nativûisme (a.) yıkılmış. [evvelce] târihin başına konurdu. inleme. a. yıkık. huy. çekişme olan. kavgalı. buğday unu veya buğday kavutu"nun miktarı olan 1458 veya 1667 gramdır].zf.) bir esiri kurtarmak için verilen şey. kuru üzüm ve kuru hurma miktarı da buğday. (o şey ki onun içinde) Hz. ["ef-gen" kelimesinin hafıfletilmişi]. asıl değer. (a. birdenbire. [çok zaman küçümseme yoluyla söylenir]. müteessir. içinde. yaradılıştan.) can kurtarma karşılığı verilen akçe vesaire.i.c.) ansızın.s. fidye.cü. konuştuğumuz. (bkz: efgende). (a. fedaî). bağırtan. fiat) taife.e. Hanbelî) göre. (bkz: efgâr). tabîat. yıkıcı. fahl'in c. yaradılıştaki. yüreği yaralı.i. "arpa. Allah kerîm. fiat) fiat. Mâlikî. -de ["fîhâ" müfret müennes için kullanılır]. mizaç. fıtriyye fıtriyye fî fî-i aslî fî-i carî fî-i kat'î fî-i maktu fî fi 20 Teşrîn-i evvel fi zemâninâ fiâl Bed-fiâl fî-emân-illâh fiat ficâ fidâ fidâî fidye fidye-i necat fie fie-i kalîle figan figan-ı tîz figan-ı tîz-i heves figan-perver figâr -figâr Dil-figâr -figen -figende -fîh Mâ nahnü fîh Mü-nâziun fîh Mef'ûlün fîh Fîhi Mâfih fihâl fihâm sünnet mezhebine (Şafiî. kötü işler işleyen kims