P. 1
Sağlık-Gözetimi

Sağlık-Gözetimi

|Views: 238|Likes:
Yayınlayan: Nuri Karabacak

More info:

Published by: Nuri Karabacak on Apr 19, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır. Aşağıda ismi geçen teknik uzmanlar İSGİP kapsamında bu rehberin hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır: Dr. Kadir Atlı, Uzun Dönemli Uzmanı Dr. Brigitte Froneberg, Kilit Uzman Dr. Linda Matisane, Kısa Dönemli Uzman Doç. Dr. Ali Naci Yıldız, Uzun Dönemli Uzman Dr. Cebrail Şimşek, Uzun Dönemli Uzman Dilek Demirkol, Dil Asistanı Saliha Rodoplu, Dil Asistanı Bu yayına sağladıkları destek, değerli yorum ve düzeltmeleri için, başta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve aynı zamanda Kıdemli Program Yöneticisi Sayın Kasım ÖZER olmak üzere aşağıda yer alan Proje Koordinasyon Birimi üyelerine teşekkürlerimizi sunarız: Sayın Nefise Burcu Ünal, İSG Uzmanı Sayın Ali Rıza Ergun, İSG Uzmanı Sayın M. Furkan Kahraman, İSG Uzman Yard. Sayın Nuri Vidinli, Tabip Sayın Emine Kaplan, Tabip Bu yayın Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnız Danışman firma sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2

Önsöz
Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalıklarından kaynaklı maddi ve manevi kayıplar ülkemizin ekonomisinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Konunun önemi, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatı hazırlayan, bu alanda denetim gerçekleştiren ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili proje faaliyetleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her platformda dile getirilmekte ve düzenleyici faaliyetler her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden biri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) destekli “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi” (İSGİP), 2010 Ocak ayından itibaren metal, maden ve inşaat sektörlerinde belirlenmiş pilot bölgelerde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların bir sonucu olarak iş sağlığı alanında, meslek hastalıklarından kaynaklı kayıpları azaltmak amacıyla başta işyeri hekimleri olmak üzere tüm paydaşlara ulusal ve uluslararası mevzuat, norm, bilgi ve belgelerin detaylı olarak verildiği ve açıklandığı “Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi” hazırlanmıştır. Meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli etkileri olacak bu rehberin çalışma hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen yerli ve yabancı tüm uzmanlara teşekkür ederiz. T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

3

Kısaltmalar Listesi: ABD............Amerika Birleşik Devletleri AKM ...........Aralıklı Kontrol Muayenesi Att...............Acil Tıbbi Teknisyen CDC ...........Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi ÇSGB......... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dB...............Desibel DF ..............Düzeltici Faaliyet DEP............Dizel Egzoz Parçacıkları GBİK ..........Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı HT ..............Hipertansiyon Hz...............Hertz ICOH ..........Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu ILO .............International Labour Organization- Uluslararası Çalışma Örgütü İGM ............ İşe Giriş Muayeneleri İSG .............İş Sağlığı ve Güvenliği İSGB ..........İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İSGGM....... İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSGİP .........“Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi” Projesi İSGÜM ....... İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü İSG-YS.......İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi KAH............Koroner Arter Hastalığı KİP .............Kömür İşçisi Pnömokonyozu KKD............Kişisel Koruyucu Donanım KOAH.........Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı KOBİ ..........Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KS ..............Kraniyal Sinir KTS ............Karpal Tünel Sendromu MDF ...........Medium Density Fiberboard-Orta Yoğunlukta Lif Levha MRH...........Mesleki Rehabilitasyon Hizmetleri NIOSH .......National Institute of Occupational Safety and Health- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği ...................Enstitüsü OHSAS ......İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi OSGB ........Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ÖF ..............Önleyici Faaliyet PMF ...........Progressif Masif Fibrozis QEC ...........Quick Exposure Check-Hızlı Maruziyet Değerlendirme RD ..............Risk Değerlendirmesi SGK ...........Sosyal Güvenlik Kurumu Td ...............Tetanos-difteri TİSH...........Temel İş Sağlığı Hizmetleri TİT..............Tam İdrar Tetkiki TSM ...........Toplum Sağlığı Merkezi UOB ...........Uçucu Organik Bileşikler UV ..............Ultraviyole VHKİ...........Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni WHO ..........World Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü 4

I.

II.

III.

GİRİŞ .................................................................................................................................................................9 GENEL BİLGİLER .............................................................................................................................................. 11 Temel İş Sağlığı Hizmetleri .......................................................................................................................... 13 İş Sağlığı Gözetimi Kavramı......................................................................................................................... 13 Mevzuatımızda Sağlık Gözetimi .................................................................................................................. 14 İşyerini tanıma, Çalışma Ortamında İşyeri Durum Saptaması ve Risk Değerlendirmesi ...................... 15 Sağlık Gözetiminde İşverenin Hakları ve Yükümlülükleri ......................................................................... 17 Sağlık Gözetiminde Çalışanların Hakları ve Yükümlülükleri ..................................................................... 18 Sağlık Gözetiminde Sağlık Biriminin Yükümlülükleri ................................................................................. 18 Çalışma Ortamı Gözetimi .......................................................................................................................... 19 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ................................................................................................................. 20 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ...................................................................................................................... 22 İşyeri Sağlık Birimleri ve İnsan Gücü ........................................................................................................... 26 İşyeri Sağlık Birimi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ........................... 27 İşyeri Sağlık Birimi ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) ................................................................. 27 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ................................................................................................................... 29 Toplum Sağlığı Merkezleri-Çalışanların Sağlığı Birimi (TSM-ÇSB) ......................................................... 31 İSGB, OSGB ve TSM Çalışanların Sağlığı Birimlerinin İnsan Gücü........................................................ 31 İşyeri Hekimi................................................................................................................................................... 31 Diğer Sağlık Personeli .................................................................................................................................. 33 İş Güvenliği Uzmanı ...................................................................................................................................... 35 Sağlık Gözetiminde Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi............................................................................ 36 Baretler ........................................................................................................................................................... 36 İş Güvenliği Ayakkabısı................................................................................................................................. 36 Koruyucu Gözlükler veya Yüz Koruyucu Siperler ...................................................................................... 37 Koruyucu Eldiven .......................................................................................................................................... 37 Koruyucu Giysi............................................................................................................................................... 37 Kulak Koruyucu Donanımlar ........................................................................................................................ 37 Solunumu Koruma ........................................................................................................................................ 37 Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanımlar ........................................................................................... 37 İşe Giriş Muayenesi ................................................................................................................................... 41 III.1. Genel İşe Giriş Muayenesi................................................................................................... 42 III.2. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler.......................................................................................... 50 III.2.1 Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi ..................................................... 51 Odyogram Öncesi (için) Gürültü Etkilenimi ve Tıbbi Bilgilere Yönelik Anamnez........ 53 İşitmenin Korunması (Gürültü Kontrol) Programı .......................................................... 55 III.2.2 Tozlu Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi ............................................................ 57 Pnömokonyoz İzleme Birimine Gönderilecek Bilgi ve Belgeler ................................... 58 III.2.3. Titreşimli İşlerde Çalışanlarda Sağlık Gözetimi ...................................................................... 64 III.2.4. Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda Sağlık Gözetimi ..................................................... 66 III.2.5. Biyolojik Risk Etkenlerinden Etkilenme Olasılığı Olan Çalışmalarda Sağlık Gözetimi ....... 69 III.2.6. Biyolojik İzlem............................................................................................................................. 72 III.3.1. Maden İş Kolunda Sağlık Gözetimi............................................................................................. 75 Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı ....................................................................................................... 75 Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları............................................................................................... 78 Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Sendromu................................................................... 78 Karpal Tünel Sendromu ............................................................................................................... 80 Bel Rahatsızlıkları ......................................................................................................................... 81 Epikondilit ....................................................................................................................................... 85 Bursit............................................................................................................................................... 86 Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları ...................................................................................... 86 Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları................................................................................. 89 Mesleki Astım ............................................................................................................................... 91 Mesleki Deri Hastalıkları .............................................................................................................. 92 Sıcak Stresi.................................................................................................................................... 95 Mesleki Kanser.............................................................................................................................. 95 Biyolojik Risk Etkenleri.................................................................................................................. 97

İçindekiler

5

IV. V. VI. VII. VIII. IX.

Tetanos .......................................................................................................................................... 97 Leptospiroz (Weil Hastalığı) ......................................................................................................... 97 Mantar Enfeksiyonları ................................................................................................................... 98 Madenci Nistagmusu .................................................................................................................... 98 Psikososyal Sorunlar .................................................................................................................... 99 Maden İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler ................................................................. 100 III. 3.2 İnşaat İş Kolunda Sağlık Gözetimi ................................................................................................. 101 Kimyasal Zararlar ........................................................................................................................ 102 Fiziksel Zararlar ........................................................................................................................... 103 Biyolojik Zararlar .......................................................................................................................... 103 Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı...................................................................................................... 105 Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Hastalığı .................................................................... 106 Karpal Tünel Sendromu ............................................................................................................. 108 Bel Rahatsızlıkları........................................................................................................................ 109 Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları .................................................................................... 111 Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları............................................................................... 112 Kimyasallara Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları....................................................................... 115 Mesleki Deri Hastalıkları ............................................................................................................. 117 Mesleki Astım ............................................................................................................................. 118 Mesleki Kanser ............................................................................................................................ 120 Tetanos ........................................................................................................................................ 120 İnşaat İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler................................................................... 121 III. 3.3 Metal İşkolunda Sağlık Gözetimi ................................................................................................... 123 Metal İşleri .................................................................................................................................... 123 Eritme ve Arıtma.......................................................................................................................... 123 Dökümcülük ................................................................................................................................ 124 Dövme ve Presleme ................................................................................................................... 124 Haddehaneler .............................................................................................................................. 125 Kaynakçılık ve Sıcak Kesme ..................................................................................................... 126 Tornalar ........................................................................................................................................ 128 Zımparalama ve Parlatma.......................................................................................................... 129 Sanayi Yağları, Metal İşleme Sıvıları, Soğutma Sıvıları .......................................................... 129 Metallerin Yüzey İşlemleri .......................................................................................................... 130 Metal Yeniden Kazanma ............................................................................................................ 130 Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı...................................................................................................... 131 Titreşime Bağlı Gelişen Beyaz Parmak Hastalığı .................................................................... 133 Karpal Tünel Sendromu ............................................................................................................. 134 Bel Rahatsızlıkları........................................................................................................................ 135 Toza Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları .................................................................................... 136 Kimyasallara Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları....................................................................... 138 Mesleki Deri Hastalıkları ............................................................................................................. 140 Mesleki Astım ............................................................................................................................. 142 Mesleki Kanser ............................................................................................................................ 143 Fotoelektriğe Bağlı Gelişen Keratokonjonktivit......................................................................... 144 Metal İşkolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler.................................................................... 145 Erken Kontrol ve İşe Dönüş Muayenesi............................................................................................... 147 IV.1. İş Kazaları............................................................................................................................................ 148 IV.2. Meslek Hastalıkları ............................................................................................................................. 150 Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayene) ............................................................................... 153 İşten Ayrılma ve Geç Muayene............................................................................................................... 155 Erken Tanı................................................................................................................................................... 157 Yer-İş Değişikliği, Mesleki Rehabilitasyon........................................................................................... 159 Özelliği Olan Muayeneler......................................................................................................................... 161 IX. 1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacakların İşe Giriş ve Periyodik Muayenesi ............................ 161 IX. 2. Portör Muayenesi ........................................................................................................................ 161 IX. 3. Sürücü Muayenesi ...................................................................................................................... 163 IX. 4. İş Makinesi Operatörü Muayenesi............................................................................................. 174 IX. 5. Yüksekte Çalışanların Muayenesi ............................................................................................. 175

6

X. XI.

XII. XIII.

XIV.

XV. XVI. XVII. XVIII.

Yeraltı Çalışanlarının Muayenesi............................................................................................... 176 Gece Çalışması Yapacakların Sağlık Muayenesi ................................................................... 176 Sağlık Koşulları Bakımından Günde En Çok 7,5 Saat ve Daha Az Çalışması Gerekenler ................................................................................................................................... 178 Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri........................................................................................... 181 Çalışma Yaşamında Hassas Gruplar.................................................................................................... 185 XI.1. Çalışma Yaşamında Kadınlar ........................................................................................................... 185 XI.2. Çalışma Yaşamında Çocuk ve Genç Çalışanlar (Çırak ve Kalfalar) ............................................ 188 XI.3. Çalışma Yaşamında Engelliler (Sakat İşçiler) ................................................................................. 189 XI.4. Çalışma Yaşamında Yaşlılar (Yaşlı Çalışanlar) .............................................................................. 190 XI.5. Çalışma Yaşamında Kronik Hastalığı Olanlar................................................................................. 191 XI.6. Çalışma Yaşamında Gezici, Geçici, Göçer ve Göçmen İşçiler ..................................................... 192 XI.7. Alt İşveren İşçileri (Taşeron çalışanları)............................................................................................ 193 İşyerinde Sağlığı Geliştirme Çalışmaları .............................................................................................. 195 XII. 1. Sigarasız İşyerleri ............................................................................................................................ 195 XII. 2. Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Yaşam İçin Spor ...................................................................... 197 İşyeri Hekimliğinde Kayıt Sistemi .......................................................................................................... 199 İşyeri Hekimi Sözleşmesi............................................................................................................................ 199 İşe Giriş Muayene Formu ........................................................................................................................... 200 Basamak Sağlık Kuruluşlarına Sevk Formu ............................................................................................ 203 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Karar Defteri................................................................................................ 205 Onaylı Defter ................................................................................................................................................ 205 Protokol Kayıt Defteri .................................................................................................................................. 205 Laboratuvar Kayıt Defteri............................................................................................................................ 205 İş Göremezlik Belgesi ................................................................................................................................. 205 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu .......................................................................................... 208 Pnömokonyoz İzleme Birimine Gönderilecek Bilgi ve Belgeler.............................................................. 209 Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu ................................................................................. 210 Gebe İşçilerin Sağlığını İzleme Formu ...................................................................................................... 211 Sağlık Muayene Kâğıdı .............................................................................................................................. 211 Aşı Kartı ........................................................................................................................................................ 212 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi ................................................................................................................. 212 Bildirimi Zorunlu Hastalıklar ....................................................................................................................... 213 Zehirlenme Bildirimi ..................................................................................................................................... 214 Zehirlenme Vaka Bildirim Formu ............................................................................................................... 215 Zehirlenme Nedenleri.................................................................................................................................. 217 Antidot Listesi............................................................................................................................................... 219 İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı Takvimi ...................................................................................... 220 İSGİP İSG Yönetim Sistemi Sağlık Gözetimi Değerlendirme Formu .................................................... 221 İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu................................................................................ 223 Afet ............................................................................................................................................................... 223 Afet Yönetimi................................................................................................................................................ 223 Acil Durum ................................................................................................................................................... 223 Çalışma Yaşamında Beslenme .............................................................................................................. 235 Çalışma Yaşamında Bağışıklama .......................................................................................................... 239 Çalışma Yaşamında Etik Sorunlar......................................................................................................... 249 İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Basit Testler, Ölçekler ve Muayene Yöntemleri ................................................... 251 XVIII. 1. Fizik Muayene Öncesi Yapılan Hazırlık Muayeneleri ........................................................... 251 XVIII. 2. Arteryel Kan Basıncı Değerlendirmesi .................................................................................. 253 XVIII. 2. 1. JNC-VII Değerlendirmesi......................................................................................... 253 XVIII. 2. 2. ESH-ESC Değerlendirmesi..................................................................................... 253 XVIII. 2. 3. Kan Basıncı Hedefleri İçin Algoritma ..................................................................... 254 XVIII. 3. Basit Dikkat Testleri .................................................................................................................. 254 XVIII. 4. BECK Anksiyete Ölçeği ........................................................................................................... 255 XVIII. 5. BECK Depresyon Ölçeği ......................................................................................................... 256 XVIII. 6. Tükenmişlik................................................................................................................................ 259 XVIII. 7. Uyku Sorgulaması .................................................................................................................... 260

IX. 6. IX. 7. IX. 8.

7

.................... 380 8 .................. 23.... Diyapazon Testleri ................................................... Koordinasyonun Muayenesi........................ 15........................................................................ Bel Ağrılı Hastada Özel Testler .............................. 2....... 296 Genel Ortam Gözetimi ............................................................................................ 1.............. Framingham Koroner Kalp Hastalığı Risk Skoru..... 1......... 266 XVIII.............................................................................. 263 XVIII.......... 268 XVIII.. New York Kalp Cemiyeti’nin Konjestif Kalp Yetersizliği Sınıflaması.................. 23............................................................................................. 312 Denetimlerde İstenebilecek Bazı Belgeler .................................................................... 16........ Motor Muayene............................................................ 16.................... Queens Kolej Basamak Testi ........... Harward Basamak Testi .................................... Solunum Fonksiyon Testleri ..... 351 Bazı Ulusal Düzenlemelerde İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde Yapılması Gereken Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler .................EK-1 EK-2 EK..................... İşitme İle İlgili İşyerinde Uygulanabilecek Testler ........ 13..................... 265 XVIII... 23......................................... 286 XVIII........................................................................................................................ Kraniyal Sinir Muayenesi ....................................................... 343 İş Sağlığı Konusunda Ülkemizdeki Son Düzenlemelerden Bazıları .... 4..................... Kas İskelet Sistemine İlişkin Testler ........ 280 XVIII................... 2........... 266 XVIII.............. 17...... Dikkat Dağınıklığı Testi.......... WHO ve Amerikan Diyabet Derneği’nin Diyabet Tanı Kriterleri......................................... 2................................................ 18......................... 9...... 373 Kaynaklar.................................... 23....................... 289 İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Koşulları Durum Saptama Formu ....... Üç Dakika Basamak Testi ............... 268 XVIII..................................................... 261 XVIII.......................................................... Tecumseh Basamak Testi ........................................11 EK.... De Quarvein Hastalığı Testi .. 1....................................................................... Göz Muayeneleri ....................................... 364 Bazı Yönetmeliklerde Belirtilen Çalışanlara Verilecek Eğitim Konuları ........................... 285 XVIII............................................................................. 281 XVIII................................ 282 XVIII......................................................................................... 3......................... Ishıhara Renk Körlüğü Testi........................................ 1....3 EK-4 EK-5 EK-6 EK-7 EK....... 270 XVIII....................... 262 XVIII................................................ 282 XVIII........................................ 18... 266 XVIII........ 281 XVIII.... 10.............................................................................................................. 17..........8 EK-9 EK-10 EK.................................. ... 16...................... 17............................................ 17........................................................... 21..................... 265 XVIII.......................................... Yürüyüş Muayenesi............ Amsler Grid Testi............................. Mental Durum Muayenesi.................... Fısıltı Testi.................................... 22.......... 11.............. 20................................................................ 369 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar.......... JBS Risk Skoru Hesaplama Modeli ............... 280 XVIII.............................. Yakın Görme Muayenesinde Kullanılabilecek Yazı ............. 272 XVIII...................... Gençlerin ve Çocukların Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler .. 16..................................................................................................................... 345 Bazı Kamu Kuruluşlarının Sağlık Yönergelerinden Örnekler....................... 283 XVIII......... Duyu Muayenesi... 19............................................................ 267 XVIII.......... 284 XVIII....................................................................................................... 268 XVIII................. Kuru Göz Değerlendirilmesi ...................... 17................ 23...................................... 350 Kadınların..... 6................................................. 1....... Görme Kaybının Değerlendirilmesi ................. 283 XVIII......................... 3......................... 2........................................... 285 XVIII. 358 Ulusal Düzenlemelere Göre Bazı Tetkiklerin Yapılma Sıklığı.... 5.... 286 XVIII.......................................................12 EK-13 XVIII.............. 18........................................ Karpal Tünel Sendromu Testleri . 271 XVIII........... 12.. Görme Ölçme Tablosu ................. 19.............................................. 264 XVIII......... 266 XVIII........ 4.............................................. 363 Sanayide Kullanılan Kimyasallardan Etkilenmenin Biyolojik İzlemi İçin Önerilen Yöntemler ....................... 14.................... 288 Mevzuatımızda Sağlık Gözetimi ......... 2................................. Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplama..................... 302 Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Çalışma Ortamındaki Bazı Maddelerin MAK Değerleri............................ 17.................... 3............ 265 XVIII.................... 17........................ 264 XVIII.......................................................................................................................................... Reflekslerin Muayenesi .... 8.. Aerobik Güç Testleri (Performans Testleri)................ 19................................

5-10 dakika hiçbir şey söylemeden sınıfı izleyen Hoca. Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi’nin iş sağlığı profesyonellerine ve işverenlere yol gösterici olmasını dileriz. sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey… Etrafında başka yaratıklar. çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen pek çok tehlike kaynağıyla birden nasıl baş edeceklerini bilemezler. İş sağlığında da durum gerçekten Picasso’nun resmindeki gibi karmaşıktır. yerde köpeği yatmaktadır. gerçekleri size Picasso’nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Meninas'in resmini görebilenleriniz başarılı olacak. Babası arkada ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir. İş hayatı. İşte bu noktada iş sağlığı profesyonelleri yasal düzenlemelere. Bakar ama tarzı zaten kübik olan sürrealist resimde sanatla fazla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Muhan Hoca’yı rahmetle anarken. Picasso'nun resmine bakıp. diğer ülke uygulamalarına. Bozuk perspektifli bir oda.Giriş Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nün hem en sevilen hem en çekinilen profesörü Muhan Hoca’nın Strateji Yönetimi dersinin ilk saati öğretim üyelerinin bile katılımıyla geçermiş ki her senesi ayrı ilginçlikteymiş. Herkes bakar. İş sağlığı çalışanları fabrikalara girdiğinde işe nereden başlayacaklarını. Bu resimde sandalyenin üzerinde oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızının etrafındaki dadıları onun saçını tararken. 9 . diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç göremeyecektir”. Ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Meninas'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu fark eder tüm sınıf. birazdan Picasso’nun resmini alıp Meninas'in bir resmini koyar. Prof. Muhan Soysal hiç unutamayacağımız dersini verir: "Hayatta hiçbir şey Meninas'in resmi kadar belirgin ve net değildir. Muhan Soysal derslerinden birinde tepegöze bir Picasso resmi koyar. iyi uygulama örneklerine ve rehberlere gereksinim duyarlar. yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

10 .

-İş kazaları. Genel Bilgiler İş sağlığı oldukça geniş bir konudur. İş sağlığı konusunun ana ekseni. İşyerinin çevreye etkileri.I. çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar”. yaşayış biçimini. Çalışan kişi bu işi yapmasaydı bu sağlık sorunlarıyla karşılaşmayacaktı. çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi. Ülkemizde ise. Çalışanlar bir yandan tarımın. İnsanoğlunun doğada varlığını sürdürebilmek için başlattığı çalışma eylemi yüzyıllar içinde biçim değiştirmiştir. Gelişmiş ülkelerde enfeksiyonlar. İş sağlığı(*). Çalışma koşullarının olumsuzluğu nedeniyle sağlıkları da olumsuz etkilenebilen. ağır iş yükü. kimyasal ve psikolojik risk etkenleri kontrol altına alınmış. kontrol önlemlerine karar verilmesi ve bu önlemlerin alınması. meslek hastalıkları. sağlıklarını hatta yaşamlarını kaybeden çalışanın sağlığı. (*) ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı1995 yılında revize edilmiştir. ancak. -İşle ilgili hastalıklar. kurşun. elbette iş sağlığının merkezinde yer alan ana konusu olmalıdır. çalışma ortamının sağlığı ve işyerinin çevreye etkileri de aslında birbirini tamamlayan. biryandan hala silikozis. aynı zamanda yoğun bilgisayar kullanımı ve 11 . Çalışma yaşamındaki bu değişim toplumların yapısını. "her türlü işte çalışanların çalışanların fiziksel. psikososyal sorunlar gibi yeni hastalıklar ortaya çıkmıştır. tüm süreçten ve çevre açısından konuya yaklaşmaktadır. özetle işin çalışana. çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları. arsenik zehirlenmesi gibi geleneksel iş sağlığı sorunları daha tam çözülmemişken. yeni çalışma biçimlerine bağlı ergonomik sorunlar. sanayileşmenin ortaya çıkardığı sağlık sorunlarıyla uğraşmaktayken. İş hijyeni (İş sağlığının teknik yönleri) Prosesin (süreç) sağlığı. insan ilişkilerini ve yaşamdan beklentilerini de etkilemiştir. İşyeri hekimliği (İş sağlığının tıbbi yönü) Çalışanın (çalışanın) sağlığı -Meslek hastalıkları. Tehlikelerin belirlenmesi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ortak iş sağlığı tanımı bu işin profesyonellerine yol göstermektedir. öte yandan bilgi teknolojisinin gelişmesiyle yeni sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini. kimlerin nasıl zarar görebileceğinin saptanması. İşyeri hekimliği konuya çalışan odaklı yaklaşırken. iş kazaları. iç içe geçmiş iş sağlığı bütününün diğer konularıdır. çalışanın sağlığıdır. İşyerinin sağlığı. kas iskelet sistemi hastalıkları. Ürünün sağlığı. Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. civa. ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi. Üründe dâhil tüm sürecin sağlığı. iş hijyeni çalışma ortamından. fiziksel. risklerin analizi. İş güvenliği uzmanlığı. alerjiler.

12 . Bu geçiş süreci nedeniyle ülkemizin iş sağlığı çalışanları hem gelişmiş ülkelerin iş sağlığı çalışanlarından hem de geri kalmış ülkelerin iş sağlığı çalışanlarından çok daha fazla çalışmak. Yalnız metal sanayiinde. banka çalışanının. Çeviren: Dr. ücret yetersizliği gibi pek çok psikososyal sorun ve denetimsiz kimyasal kullanımının tetiklediği alerjik hastalıklar gibi yeni sorunlar da karşımıza çıkmaktadır. şoförün. inşaat işlerinde çalışanların değil. uzun süre çalışma. daha fazla araştırma yapmak zorundadır. madende. öğretmenin. doktorun kısaca tüm çalışanların sağlığının işleri nedeniyle yitirilmesinin önlenmesi. hemşirenin. alışveriş merkezlerinde ayakta ve uzun süre çalışan tezgâhtarların.duruş bozukluklarına bağlı kas iskelet hastalıkları. iş güvencesinin olmaması. Temel iş sağlığı hizmetleri çerçevesi içinde etkinliklerin akış şeması* *(Temel İş Sağlığı Hizmetleri. sağlığın geliştirilmesi çağdaş iş sağlığı anlayışının da gereklerindendir. Buhara Önal-ÇSGB-14/02/2007) WHO-ILO ortak iş sağlığı tanımın her türlü işte çalışanı kapsaması çok anlamlıdır.Profesör Jorma Rantenen. işsizlik. sağlıklarının korunması hatta bununla da yetinilmeyip.

hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi. İSG kurullarına katılma ve çalışmalarında aktif rol alma. tüm çalışmaların kayıt altına alınmasını. bağışıklama çalışmaları. coğrafi alana veya iş sözleşmesinin içeriğine bakılmaksızın dünyadaki her çalışan bireye iş sağlığı hizmetlerini sağlamak için bir çabadır. çalışanların sağlığının gözetimi. makine ve diğer teçhizatın durumu. hijyen ve ergonomi. kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında öneride bulunma. İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. işletme büyüklüğüne. Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma. İlkyardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme. İş sağlığı. periyodik. İş Sağlığı Gözetimi Kavramı Bu kavram. İşyerlerinin tasarımı. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma. kantinler. değerlendirilmesini ve bildirimini de içeren sağlığı koruyucu tüm çalışmalar. İş sağlığı hizmetleri önceden sağlanmamışsa veya yeni iş sağlığı hizmeti personeli çalıştırılmaya başlanmışsa.161 No’lu ILO Sözleşmesi’nden: Her işverenin istihdam ettiği çalışanların sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak. bir önceki yılın yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması. çalışanın sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi. rehabilitasyon ve sağlığı geliştirme bu kavramın içindedir. portör ya da işe dönüş muayenelerinin yapılması. Sağlık üniteleri. Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla mesleki etkilenmeleri önlemeye yönelik yapılan tıbbi muayene ve tetkikleri ile bağışıklamayı. Bir çalışanın iş ortamının gözetimi. İş sağlığı. Çalışma ortamının gözetimi ve çalışan sağlığının gözetimi de TİSH’nin önemli etkinliklerindendir (Rantanen J. Temel İş Sağlığı Hizmetleri (TİSH) Çalışanların büyük bir bölümü iş sağlığı hizmetlerinden yararlanmadan çalışmaya devam etmektedir. işletmenin bir hazırlık yönelimine gerek vardır. iş sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacı da artırmaktadır. genel hijyen koşularının izlenmesi. iş kazası ya da meslek hastalığı veya şüphesi durumunda olayın/olgunun analizi. İş ile ilişkisi bakımından. işe giriş. Yeni donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım. ekonomi sektörüne. çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesidir. güvenliği. işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. yıllık çalışma planının hazırlanması. ilkyardım. acil tedavi. sağlık ve güvenlik eğitimlerine katılma. Temel iş sağlığı hizmetleri. eğitim ve öğretim sağlamada işbirliği. yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler dâhil olmak üzere. bakımı ve seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunma. çalışanların ortamdaki riskler ve bunlara yönelik sağlık gözetimi konusunda bilgilendirilmesi. gerekli durumlarda yer ya da iş değişikliği önerisinde bulunma ve yine 13 . Küreselleşmenin etkisiyle değişen çalışma koşulları. iş sağlığı hizmetleri. 2007). İşin çalışana uygunluğunun geliştirilmesi. sağlık kayıtlarının kişilik hakları çerçevesinde kilit altına alınması.

11593 Nolu Kanun. Risk Değerlendirmesi (RD) Nedir? (*) • RD işyerinizde insanlara neyin ne kadar zarar verebileceğine yönelik olarak yapılan dikkatli bir incelemedir. fizik ve psikolojik yapısı bir bütün olarak ele alınmalıdır. pnömotik kırıcı kullanımı nedeniyle el-kol vibrasyonu ve buna bağlı beyaz parmak hastalığı da aynı çalışanın karşılaşabileceği meslek hastalıklarından sadece bir kaçıdır. 56. psikososyal ve kültürel yapısıyla bir bütün olarak ele aldığımız çalışanın etrafında tüm risk etkenlerini de bütün olarak değerlendirmek durumundayız. Maddesinde de “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna” dikkat çekilmektedir. Ek-1 Mevzuatımızda Sağlık Gözetimi). psikososyal. soy geçmişi. aile yapısı. Madde 126 . iş kazaları sonrası ortaya çıkabilen post travmatik stres sendromu da.G: 6 Mayıs 1930 .Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. ne sıklıkla yapılacağı belirtilmiştir1. 127 ve 266. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İş Kanunu gelmektedir. eğitimi. Aynı çalışanda gürültüye bağlı işitme kayıpları da. biyolojik. gözetmek. R. 14 . kimyasal.Sayı: 1489. Çalışma ortamı da bir bütün olarak değerlendirilmelidir. –Kontrol önlemlerine karar verilmesi ve uygulanması. Bir maden çalışanının karşılaşabileceği meslek hastalığının sadece toza bağlı pnömokonyoz olduğunu düşünmek büyük hatadır. • RD’de önemli adımlar: –Tehlikelerin belirlenmesi. –RD’nin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. bu şekilde zararı önleyebilmek için yeterli önlem alıp almadığınızı ya da daha fazla önlem almanız gerekip gerekmediğini ölçebilirsiniz. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda sağlık gözetiminin sürekliğini öngören periyodik-portör muayenesinin kimlere. Çalışanın mesleği. Sağlık gözetimi (sıhhi murakabe) kavramı mevzuatımızda yer almıştır. cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağına”. Sözlüklerde “murakabe”nin sözcük anlamı denetlemek. Maddesinde “kimsenin yaşına. –Kimlerin nasıl zarar göreceğine karar verilmesi. Risk (*) Dr. Anayasa’nın 50. Maddeler de konuyla ilgilidir. Fiziksel. Burak Birgören İSGİP Sağlık Gözetimi Eğitimleri “RiskDeğerlendirmesi” Notlarından Ülkemizde İş Kanunu ve bu kanun kapsamındaki yasal düzenlemelerin pek çoğunda “sağlık gözetimi” kavramına yer verilmiştir (bkz. Bir başka deyişle fiziksel. –Risklerin analizi. öz geçmişi. ergonomik pek çok sorun bir arada çalışanın sağlığını tehdit etmektedir. Mevzuatımızda Sağlık Gözetimi Çalışma hayatında iş sağlığı konularına ilişkin olarak bazı temel düzenlemeler vardır. becerileri. kontrol etmek olarak geçmektedir.gerekli durumlarda mesleki rehabilitasyon çalışmalarına katılma sağlık gözetimi kavramının içinde değerlendirilmelidir. Bunlar arasında başta Anayasa olmak üzere. alışkanlıkları.

postabaşıyla. İşyeri hekimi işyerindeki çalışma ilişkileri hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. işyeri durum saptaması yapmalı (bkz. farklı kaynak teknikleri kullanabileceği. İşyeri hekimi üretim (iş akış) şeması üzerinde işyeri ortamını etkileyen. kimyasal maddelere. 15 . İşyerinde tehlike kaynakları neyse o kaynağa uygun sağlık gözetimi planlanmalıdır. yıkanma yerleri. formen . görevleri ve yaşlarının kayıtlı olduğu listeye gerekli notları düşmelidir. o bölümde bir iş kazası olduğunda (ramak kala kazalar da dâhil). İşyeri içinde bunları yaparken. işyerinde güvenlik kültürünün düzeyi ile ilgili gözlemlerde bulunmalıdır. gürültü. İşyeri hekimi işyerinin genel hijyen koşullarını (işyerinin genel temizliği. risk analizi ideal sağlık gözetiminin olmazsa olmazı ve sağlık gözetiminin ilk hareket noktasıdır. 3 Ergonomik olmayan koşullarda çalışma. Yetki. işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenmelidir. İşyeri hekimi önlemlerin alınmadığı bölümleri. çalışma koşulları ve çalışma ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. çalışanların adları. kimyasal ve fiziksel tehlike kaynaklarını saptamalıdır.Ayrıntılı bir şekilde sağlık gözetiminden söz eden yönetmeliklerin hemen hepsi sağlık gözetiminin işyerinde yapılacak RD’ye göre yönleneceğine dikkat çekmektedir. farklı tehlike 2 İşyerinde hiçbir değişiklik olmadığı durumlarda bile 5 yılda bir. titreşim. KAH. karanlık. nasıl zarar görebileceği saptanmalı. Bu arada RD yapılana kadar iş yeri hekimi beklememeli. Aynı kaynak işçisinin farklı günlerde farklı işler yapabileceği. C. sağlık çalışanlarıyla. kişilerin ve sendikanın iş sağlığına yaklaşımı. Vardiyalı çalışılan. tozlara maruz kalma. işyeri yakınındaki başka işyeri çalışanlarıyla). kronik hastalığı olanların (HT. “İşyeri RD” sonuçlarına ulaşmalıdır. DM. Eğer işyerinde gece çalışması yapılacaksa. risk faktörlerini saptamalıdır. içme suyu. Çalışma Ortamında İşyeri Durum Saptaması Ve Risk Değerlendirmesi İşyerinde temel görevi koruyucu hekimlik olan işyeri hekimi çalışanın sağlığını koruyabilmek. Riskli çalışma koşulları3 işyeri hekimince bilinmelidir. duş tuvalet) (ayrıntılı bilgi için bkz. Bir kaynak işçisinin karşılaşabileceği sağlık sorunları konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için de öncelikle işyerindeki tehlikeler belirlenmeli. İşyerinde henüz yapılmamışsa. gece çalışması yapılan. bunun sonucuna göre alınacak kontrol önlemlerine karar verilmeli ve önlemler uygulamaya konulup RD gözden geçirilmeli ve gerekli durumlarda2 güncellenmelidir. birbirleriyle. soyunma odaları ve dolapları. İşyeri hekimi yapılan işi de bilmek durumundadır. İşyeri hekimi bu görevlerini yerine getirmek için işyerini ve yapılan işi tanımalıdır. yüksek tempolu çalışılan veya çalışma süresi uzun olan riskli çalışma türleri saptanmalıdır. alınan önlemlere yaklaşım. psikososyal. Ek-2 İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Koşulları Saptama Formu). kimlerin. İşyerini Tanıma. kullanma suyu. meslek hastalığı kuşkusu veya meslek hastalığı saptandığında. R. risklerin analizi yapılmalı. gazlara. gözetebilmek için. İş akış şeması üzerinde riskli noktaları belirlemeli. biyolojik. 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesi göz önüne alınarak “gece çalıştırılacak çalışanların sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu”. Bu risklere maruz kalan çalışanların kimler olduğunu bilmelidir.G: 27 Kasım 2010/ 27768 -İşyeri Hekiminin Görevleri Madde 15-a-5. sendikanın varlığı. Kişisel ilişkiler (çalışanların. toplu iş ilişkileri. 4 İşyeri Hekimlerinin Görev. yemek yapılan ve yenilen yerler. makineleri veya işleri iş akış şeması üzerine işaretlemelidir. iş güvenliği uzmanıyla birlikte RD çalışmalarına katılmalı ya da RD’nin yapılmasını sağlamalıdır4. ergonomik. 2001). ağır iş yükü olan. lavabo. uygun olmayan termal koşullar. İşyeri hekimi çalışma ortamı ziyaretlerinde hem iyi bir gözlemci olmalı hem de çalışanlarla yaptıkları iş konusunda görüşerek bilgi ve deneyimini artırmalıdır. işyeri amirleriyle. Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. yönetmeliklerde belirtilen görevlerini olabildiğince yerine getirmeye çalışmalıdır. Ek-3 Genel Ortam Gözetimi) saptamalıdır (Emiroğlu. KBY vb) çalışma koşulları. önceden hazırlanmış. Ancak.

gov. metal doğramacı” vb. Bu konuda ülkemizde 2006 yılında ÇSGB’nın girişimleriyle kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun hazırladığı ‘Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’ne uygun ‘Ulusal Meslek Standartları’na göz atmakta yarar vardır. başarı ölçütleri. 2. ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. verilerin değerlendirilmesi ve bildirilmesi konularını içermelidir. Yer-İş Değişikliği. işe giriş muayenesi yapacak olan işyeri hekimlerine ve aile hekimlerine yol gösterici bir kaynak olduğu görülmektedir5. ekipmanlar. değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin bilgiler ise son bölümüdür. iş sırasında hangi araç. İş sağlığı gözetimi ise. gereç ve donanımları kullandıklarını bilmeli. İşe Giriş Muayenesi. sağlık. İşe Dönüş Muayeneleri. 16 .myk. öncelikle koruyucu hekimlik hizmetleri. İşten Ayrılma Muayenesi ve Geç Muayeneleri. h. sağlığın geliştirilmesi. e. Meslek profili (görevler. ilkyardım. Pek çok sektöre yönelik standart hazırlanmış. taşlama tezgâh işçisi.tr den. Örneğin metal iş koluna yönelik olarak “endüstriyel fırın işçisi. tahribatlı muayeneci. Bu standartlarda meslek tanıtımı (meslek tanımı. Çalışma Ortamı Gözetimi. Resmi Gazete’de yayınlanmış Ulusal Meslek Standartlarına ve hazırlanmakta olan taslak Standartlara ulaşılabilmektedir. ark ocağı operatörü. Kayıtların tutulması. İş sağlığı hizmetleri denildiğinde. i. izabeci. haddeci.kaynaklarından etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim. mesleğe ilişkin diğer gereklilikler) gibi başlıklar yer almaktadır. güvenlik ve çevre ile ilgili düzenlemeler. daha sonra da bu işle ilgili bilimsel. İşyeri hekimi. d. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneleri. Ulusal Meslek Standartları’nın risk analizi yapacaklara. İşyeri hekimi çalışanın “iş sağlığı gözetimi” ile işe başlamalıdır. Erken Kontrol Muayenesi. Çalışanların Sağlık Gözetimi: a. acil tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bütünü akla gelmelidir. c. 1. tutum ve davranışlar) Ulusal Meslek Standardı’nın ikinci ana başlığıdır. g. ağır ve tehlikeli işler muayenesi. mesleğin uluslararası sınıflandırma sistemindeki yeri. Erken Tanıyı. Bağışıklamayı. pek çok mesleğin standardı vardır. Ölçme. işin nasıl yapıldığını görmeli. çalışanların sağlık gözetimi. Uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımını. f. işlemler. 5 Daha ayrıntılı bilgi için www. meslek ile ilgili diğer mevzuat. çalışma ortamı ve koşulları. Aralıklı Kontrol Muayenesi (AKM). bir bölümü Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. gereç. j. bilgi ve beceriler. bunların içeriklerini öğrenmeli. kullanılan araç. b.

sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sağlamak amacıyla. işyerini teftişe yetkili iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur. İSGB ile OSGB’nin görevlerini yürütmesi için gerekli bilgileri bu birimlere aktarır. sağlık ve güvenlikle ilgili konularda çalışanların görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar. (10) İşveren. denetlemek ve geliştirmek. İşveren. İSG ile ilgili sorumlulukları çerçevesinde. İşverenler. yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. işyerlerinde. işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır. çalışanların işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)’den hizmet alınması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çalışanların İSG konusundaki yükümlülükleri. İSG mevzuatı doğrultusunda. işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler. işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için. evrakların saklanması hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde. İSG önlemlerini belirlemek. planlama ve düzenleme yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. (4) İşveren. İSGB ile OSGB’nin. iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek. İSGB ile OSGB’de görev yapan personelin adı.Sağlık Gözetiminde İşverenin Hakları ve Yükümlülükleri (1) İşverenler. çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadır. (7) İşveren. istenmesi halinde. uygulanmasını izlemek. bu yükümlülüklerini. Bu defterin. İSG hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler. çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür. (11) İşveren. önceki işveren de dosyanın bir örneğinin sağlık birimince onaylanarak kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine uyararak gönderilmesini sağlar. (9) İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanının. Bu kapsamda. işverenin sorumluluğunu etkilemez. (2) İşverenler. yasal mevzuatta belirtilen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlar. devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için. başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine ulaşabilmesini sağlar. İşyeri ortam faktörlerinden kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresi bu süreyi aşan işyerlerinde. gerekli önlemleri almak. (8) İşveren. çalışanlara ilkyardım ve acil müdahale ile tüm önleyici ve koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerini vermekle yükümlüdür. noter ya da ÇSGB tarafından onaylanmış bir deftere yazdıkları İSG’ye ilişkin önlem ve önerilerinin yerine getirilmemesinin sonuçlarından işveren sorumludur. soyadı. (3) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden işveren sorumludur. (13) İşveren. (5) İşveren. İSGB ile OSGB personelinin işyerinde İSG hizmeti ile ilgili görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi konusunda gerekli kolaylığı göstermek. 17 . (6) İşveren. çalışma saatleri ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirir. İSGB personelinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlar. Yapılan işin özelliğine göre. kayıt ve bildirim yükümlülüklerini İSGB veya OSGB ile işbirliği içerisinde gerçekleştirir. (12) İşveren.

belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar (örneğin asbestle. öncelikle sağlık gözetiminde yürütülecek hizmetlerin amaç ve yöntemleri konusunda. (4) Çalışanlar. uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate almalı. kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini işçiye verir veya yeni işverenin sağlık birimine kişisel bilgilerin gizliliği ilkesini gözeterek (örneğin iadeli-taahhütlü) gönderir. yürütülecek her türlü sağlık gözetimi faaliyetleri ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onamını (rızasını) almak zorundadır. işyeri sağlık biriminin çalışmalarını desteklemek. kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda bu süre 40 yıldır). bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde işbirliği yapmakla yükümlüdürler (2) Çalışanlar ve temsilcileri. çalıştırılacağı işler ve çalışma koşulları belirtilir. daha sonra da sağlık gözetimi sonucunda elde edilen verilerin kullanılması ile ilgili bilgilendirilirler. • Riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil. rapor sonucu işveren ve çalışana yazılı olarak bildirilir. Tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında. işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık muayenesi sonucunda oluşturulan raporda. İşveren. hekim. uzman veya yetkili makam maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene (erken kontrol muayenesi) istemeli. Çalışanın işe girişinde ve iş değişikliğinde. işyerinde sağlık gözetiminin yerine getirilmesine ilişkin organizasyonlarda karar verme sürecinde yer alırlar. önlemleri uygularken. Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır ve belgeler saklanır. Sağlık birimi. Sağlık Gözetiminde Sağlık Biriminin Yükümlülükleri Sağlık birimi. • Çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini almalı ve katılımlarını sağlamalıdır. • RD’yi. sağlık muayeneleri. 18 . sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere uymak. • Benzer bicimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan işyerlerinde. sağlık muayenelerinin sonuçlarıyla ilgili olarak hatalı veya hataya yol açabilecek bilgiye itiraz hakkına sahiptir. çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklamak zorundadır. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde.Sağlık Gözetiminde Çalışanların Hakları ve Yükümlülükleri (1) Çalışanlar ve temsilcileri. yeni işverene ait sağlık birimi çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Çalışanların sağlık bilgileri. • Öncelikle o çalışanın hastalığının tedavisine ve bildirimine yönelik görevlerini yerine getirmeli. Bu durumda. riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirmeli. yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. (3) Çalışanlar ve temsilcileri. Eski işverenin sağlık birimi.

Ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında.” hükümleri yer almaktadır. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren. İSG uzmanlarının öznel deneyimleri doğrultusunda gelişmektedir. RD.II. Bu konuyla ilgili ülkemizde henüz yeterli bir bilimsel alt yapı bulunmadığı gibi. işyerinde RD yapılmasından sorumlu tutulmuştur. tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik önlemlere öncelik vererek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için çalışanların ve/veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamalıdır. Bu uygulamanın bilimsel altyapısı. bir standardı da yoktur. anlaşılması ve uygulanması güç bir hale getirilmektedir. alınması gerekli tedbirler. araç ve gereçleri noksansız bulundurmak. Çalışma Ortamı Gözetimi Çalışma ortamı gözetimi çalışanların sağlık gözetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. son derece teknik bir iştir. işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. olasılık veya şiddeti ne olursa olsun mevcut her tehlikeye karşı en uygun bilimsel önlemleri almaktır. İşverenler işyerinde alınan İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek. Ülkemizde İSG konusundaki temel yasa olan 4857 sayılı İş Kanunu. Bu durum. Bu yasanın 78. İSG. Bu gerçek göz ardı edildiğinde. alınacak önlemlerin önceliğini bu sonuçlara bağlamak kişileri yanılgılara da götürebilir. bazen daha fazlası işyerinde geçen bir kişinin çalışma ortamı işyeri hekimince iyi bilinmelidir. her işyerinin birbirinden farklı tehlikeler içerebileceğini göz önüne alarak. maddesinde: “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. F. Hatta risk analiz yöntemlerinden. o kişinin sağlık durumu ya da hastalıkları ile ilgili değerlendirme oldukça yetersiz kalacaktır. kavramın ticari amaçlarla suiistimal edildiği izlenimi de uyandırmaktadır (Yılmaz.” 77. Avrupa Birliği (AB)’nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 ve 161 sayılı ILO sözleşmeleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşyeri hekimi işyerindeki tehlikeleri belirlemeli. insan sağlığını ilgilendiren ve sosyal boyutları ağır basan bir alandır. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İSG eğitimini vermek zorundadırlar. mümkünse birden fazlası uygulanarak birlikte değerlendirilmesi gerekir. işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler. Maddesinde ise “İşverenler işyerlerinde İSG’nin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak. İşle ilgili tehlikeleri sadece sayısal formülerle ifade edip. Gününün en az üçte biri. 19 . 4857 sayılı İş Kanununun 1. 2010). Önemli olan. RD süreci karmaşık formüllere dönüştürülmekte. risk analizinin ve RD’nin yapılmasını sağlamalı ve bu çalışmalara katılmalı.

etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere. R. Elleçleme ve Depolama. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler. Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma. İşyeri ortamında ölçülen değerlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF-MSDS) ile uyumu kontrol edilmelidir. alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmalı ve uygulamaların takibini yapmalıdır. Toksikolojik Bilgi. (*)Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik. 6 Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik. Tehlikelerin Tanıtımı. 20 .mgbf-msds (malzeme güvenlik bilgi formu-material safety data sheet) Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken bilgiler:                 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı.G: 26 Aralık 2008/27092. Diğer Bilgiler.G: 26/12/2008-27092 – Mükerrer sayı. Mevzuat Bilgileri. İlkyardım Önlemleri. Kararlılık ve Tepkime. R. Yangınla Mücadele Önlemleri. kimyasal maddelerin çalışma ortamında bulunmasına izin verilen azami konsantrasyonu (MAK) ve önerilen eşik sınır değer (ESD) hakkında bilgileri içerir. Çevre ve Orman Bakanlığı) İşyeri hekimi ortam ölçümü. Taşımacılık Bilgileri. Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi. Bu formlar. Ekolojik Bilgi. MGBF kimyasal madde üreticileri tarafından verilmek zorundadır. Bertaraf Bilgileri. güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları6 İşyerlerinde kullanılmak üzere piyasaya sunulan tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı. analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamalı.

21 . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Gürültüye Karşı Alınması Gereken Önlemler Ultrasonik Parça Temizleme Aygıtı: Periyodik işyeri denetiminde sadece kapağının kapatılmasıyla.İSGÜM.9 dB’e düşürülebildiği görülmüştür. kuruluşlardan Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) yetki almış laboratuvar veya kuruluşlara yaptırılmalıdır. Ancak. C. çalışma ortamına ilişkin bilgilerimizi kat kat artıracaktır. üniversiteler. 2001). ILO ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNDP) ortak etkinliğidir.9 dB’den 84. bilginin hazırlandığı tarihe bakılmalıdır. WHO. Malzeme güvenlik bilgi formunun Türkçe ve güncel olmasına dikkat edilmelidir (Emiroğlu. 7 ÇSGB. Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı (IPCS) tarafından hazırlanmaktadır. malzeme güvenlik bilgi formunun sürekli güncelleştirildiği unutulmamalı. RD kavramı gelişmeden önce de bilinen ve RD’nin temelini oluşturan “ortam ölçümleri” ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara7 veya ilgili bakanlıklardan. IPCS. Sağlık Bakanlığı. gürültünün 90.Malzeme güvenlik bilgi formuna ilişkin bu bilgiler. Güvenlik bilgi formlarının ışığında işyeri denetimin yapılması.

İSGÜM . o işyerinin niteliklerine uygun iç-yönetmelik taslağı hazırlayıp işverenin onayına sunmaları gerekmektedir. ışıklı ve sesli uyaranlar da dâhil tüm işaretlemeler Yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdır. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği. gaz buhar). kimyasal maddelerin ortam ölçümü (organik buhar. en etkin yer olması nedeniyle “İSG Kurulu” önemsenmelidir.gov. işyeri aydınlatma (ışık şiddeti) ölçümü. Gereken yerlere. devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir İSG kurulu kurmakla yükümlüdür. Adana. Kocaeli Bölge Laboratuvarları ile hizmet vermektedir8. işyeri toz ölçümü. genel vibrasyon ölçümleri ve el.tr adresini kullanabilirsiniz. İstanbul. İlgili mevzuata göre sanayiden sayılan. 8 9 Başvuru için www.isgum. kurulun görevleri ve ulusal düzenlemelere yönelik birkaç eğitim toplantısı yaptıktan sonra.G: 23 Aralık 2003/25325. R. İzmir.). çözüm yollarının aranacağı. işyeri termal konfor ölçümü (nem. Yapılan iş türüne göre değişmekle birlikte işyeri gürültü ölçümü (ve gürültü haritası çıkarılması).Ankara Merkez. İSG kurulunun diğer üyeleriyle birlikte periyodik işyeri denetimi yapmalıdır. Kurulun oluşturulmasının ardından kurul üyelerinin. 22 . Kayseri. ısı.Çalışma ortamında yapılan ölçümler konusunda ülkemizde en donanımlı ve deneyimli kurum olan ÇSGB . kol. hava akım hızı vb. Kurul denetimlerden en az birini özellikle sağlık ve güvenlik işaretlemelerine ayırmalıdır. Ek-4 Ülkemizde ve Bazı Avrupa Ülkelerinde Çalışma Ortamındaki Bazı Maddelerin MAK Değerleri). bacak vibrasyon ölçümü gibi ölçümlerin gerek duyulanları yaptırılmalıdır (bkz. Bursa. Bu işi yaparken malzeme güvenlik bilgi formları ve ortam ölçüm sonuçları (varsa risk değerlendirme dosyasıyla) ile birlikte ilgili Yönetmeliğin9 de yanlarında olması kurulun işini kolaylaştıracaktır. İşyeri hekimi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İşyeri hekimleri ve tüm çalışanlar için sorunların konuşularak.İSGGM’ ne bağlı İSGÜM’dür.

4. 2. Ayrıca. 3. ustabaşı veya usta. iş kazası ve ramak kala kazaların değerlendirilmesi. diğer çalışanların da konuyla ilgili görüşlerini almalıdır. İşyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi. bu kurullarda mevzuata uygun alınan kararları uygulamakla yükümlüdürler10. yıllık çalışma raporu ve bir sonraki yıl için hazırlanacak çalışma planlarının ekip ruhu içinde birlikte yapılması işyeri için bir kazançtır. 7. Ek-5 Denetimlerde İstenebilecek Bazı Belgeler). 6.İşyerlerinde verilecek İSG’ye yönelik eğitimlerinin planlanması. Kurul ayda en az 1 kez toplanmak zorundadır… İşverenler bu kurullarda mevzuata uygun alınan kararları uygulamak zorundadır. Bir başka önemli nokta. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu10 1. İş müfettişlerince yapılan işyeri denetimleri de işyeri hekimine çalışmalarında yol gösterecektir. özellikle çalışanların katılımı sağlanmalıdır. Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinden oluşur.G: 07 Nisan 2004/25426. bunların hangi yönetmeliğe dayanarak rapor edildiği. Kurul toplantı öncesi işyerinin büyüklüğüne uygun bir zaman ayırarak. sorunları yerinde görüp. R. Varsa sivil savunma uzmanı. işyerindeki tehlike ve önlemlerin değerlendirilmesi (risk analizi ve değerlendirmesi). personel. 5. Gereken durumlarda toplantıya ilgili kişiler de çağırılmalıdır. İşveren veya işveren vekili. araştırma ve düzeltici faaliyet (DF) planlarını yapmalı ve uygulamaları takip etmelidir. hatta bazen sorunun çözümüne yönelik önerilerini de içerebildiği görülmektedir (bkz. Denetim sonrası hazırlanan raporlarda eksikliklerin neler olduğu. atölye ziyareti yapmalı. İşyeri hekimi. 10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik. 23 . aynı işverene ait birkaç işyerinin birbirine yakın olması halinde. sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi. İSG Kurulu ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. işverenler. meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme. İşyerinde görevli formen. 8. Bu işler yapılırken “İSG Kurulu”ndan olabildiğince destek alınmalı. İnsan kaynakları. Pek çok işyerinde bu görevler ya iş güvenliği uzmanının ya da işyeri hekiminin üzerinde kalmıştır ve ekibin diğer üyeleri tarafından angarya olarak görülmektedir. işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki çalışanların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi. İşyeri hekimi çalışma ortamı gözetimi kapsamında işyerinde meydana gelen iş kazası. yılda bir ya da iki kez ortak (genişletilmiş) iş sağlığı güvenliği kurulu toplantısı ile bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlanabilir. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman.

İSGÜM Tarafından İşyerlerinde Yapılan Ölçümler ve Diğer Hizmetler Ölçüm ve Analiz İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi Hava Akım Hızı Ölçümü Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık. Sedimantasyon Kontrol Belgesi Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri Tolien Analizi Ksilen Analizi İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri (Kitap Satışı) Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi Pnömokonyoz Filmi Okuma Danışmanlık Hizmetleri 24 . Basınç. Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü Aydınlatma Ölçümü Frekans Analizi Foruier Transform İnfrared Spektrofotometresinde Serbest Silis Analizi İşyeri Havasında Dedektör veya Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü Gaz Kromatografi Analizi Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini Lifsi Tozların Tür Analizi İSG Alanındaki Numunelerin SEM ile incelenmesi İSG Alanındaki Numunelerin SEM'’de Elektronik ortamda fotoğraf çekilmesi İSG Alanındaki Numunelerin SEM-EDS ile Elemental Mikroanalizi Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için) Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem) ile Havada Ağır Metal Analizi Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem)16/1 ile her bir ilave Element Analizi Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi İdrarda Fenol Analizi İdrarda Hippürik Asit Analizi İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi İşitme Testi (Odyometri) Fizik Muayene Elektrokardiyografi (EKG) Kanda Glikoz Tayini Kanda Kolesterol Tayini Kanda Albumin Tayini Kanda Total Protein Tayini Kanda GGT Tayini Kanda AST Tayini Kanda ALT Tayini Kanda ALP Tayini Kanda Üre Tayini Kanda Ürik Asit Tayini Kanda Kreatinin Tayini Tam İdrar Tetkiki PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi (35x35) Solunum Fonksiyon Testi Tam Kan Sayımı.

) ölçülmesi gereklidir. Yanda örnek olması bakımından İSGÜM’ün bazı ölçüm ve analiz hizmetleri sıralanmıştır.9dB 95-99.9 dB 90-94. kapasite artırılacağı ya da yeni makine. İşyeri hekimi çalışma ortamında işçileri etkileyen faktörlerle ilgili olarak hangi ölçümlerden yararlanacağını bilmelidir. Pek çok yönetmelikte de belirtildiği gibi işveren çalışma ortamında gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. hava akım hızı vb. işyeri aydınlatmasının yeterliliği ve termal konfor koşullarının (sıcaklık. kişisel ekilenimler açısından gürültü. gaz. titreşim ölçümleri. tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene önerilerde bulunmalıdır. İşyeri ortamında işin özelliğinin gerektirdiği riskler değerlendirilerek. toz ve gaz gibi fiziksel ve kimyasal faktörlerle. nem oranı.9 dB 100 dB ve üzeri Gürültü haritası 25 . titreşim.9 dB 85-89.İşyeri hekimi işyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı. İşyerinde gürültü ölçümü 80-84. toz. gürültü.

. Fan çalışırken (duman çalışanın solunum Fan çalışmadığında duman ortama düzeyine ulaşmadan dışarı atılıyor) yayılıyor. sağlık gözetmenidir. ergonomik düzenlemelerden. Ayrıca. Tüm çalışanlar ve yöneticiler ile iş sağlığı alanında eğitim görenler (tıp. o işyerinde.     İşverenin herhangi bir diğer çalışanıdır. işyerinin krokisinin üzerine ölçüm sonuçları kaydedilerek işyerinin tehlike haritası çıkarılabilir.İşyeri ortam ölçümleri işyerinin farklı pek çok noktasında yapıldıktan sonra. içme sularına. Hemen tüm işyerlerinin ortak sorunu olan gürültünün insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri ayrıntılı olarak ilerideki bölümlerde ve İSGİP Projesi kapsamında hazırlanan “Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi”nde anlatılmıştır. gazlar. tütsü ve dumanlar da türleri ve konsantrasyonları açısından incelenmelidir. İşyeri Sağlık Birimleri ve İnsan Gücü İşyeri hekimi. termal konfor ve aydınlatma da çalışma ortamına yönelik bilgi sahibi olmamız açısından yapılması gereken ölçümlerdir. Konusuyla ilgili bilimsel gelişmeler ile yasal düzenlemeleri takip edebilmek için sürekli eğitim görendir. periyodik muayeneye. o işi yapması nedeniyle başına gelebilecek sağlık sorunlarını önlemek üzere orada bulunan hekimdir. Çalışma ortam kirliğine neden olan tozlar. danışmanıdır (işe girişten. Mesleki statüsü olan kalifiye bir işçidir. hemşirelik. aşılardan. İşçilerin. mühendislik vb) için eğitmendir. İşyerinin iş sağlığı sorumlusudur. gürültü haritasının hazırlanması). Döküm ve kaynak atölyeleri için alttan emişli tezgâh. Sağlıkla ilgili konularda diğer kuruluşlarla bağlantı noktasıdır…    26 . KKD seçimine kadar). Açık griden siyaha doğru (sesin şiddetiyle orantılı olarak) ya da değişik renk ve tonları (kırmızı ya da mor en yüksek) olacak şekilde boyanabilir (Örn.

muayenelerde gereken tıbbi araç gereç ile acil müdahalelerde kullanılacak ilaçların konulabileceği bir mekâna gerek vardır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri İşyeri Sağlık Birimi ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İşyeri hekiminin muayenelerini gerçekleştirebileceği. İSGB. Yıldız. hangi gereklilik durumunda diğer sağlık personelinin çalışacağı belirtilmemiştir. acil müdahale ve acil tedavi olanakları da olmalıdır. bu birimin insan gücünün en az bir işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelinden oluşacağı ifade edilmiştir. Bunlar arasında 155 (1981) ve 161 (1985) sayılı sözleşmeleri Türkiye Cumhuriyeti 2004 yılında onaylamıştır. işyerini sağlıklı ve güvenli bir ortam haline getirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla. Ayrıca 112. İSGB. İşyeri Sağlık Birimi. işyeri hekiminin sağlık gözetimi hizmetlerini yerine getirebileceği bu yer işyeri sağlık birimidir. sektörü ve işçi sayısına göre Yönetmelikte belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür. Ancak. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte (R. poliklinikte geçen süre koruyucu hizmetler için belirlenen sürenin dışında tutulur11. bu alanda çalışanların ortak amaç ve ekip ruhundaki tutkunluğa bağlıdır. Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede işyerlerinde öncelikle koruyucu hizmetleri yürütmek üzere sağlık hizmeti verilmesi yasa gereğidir.TİSH. Yönetmelikte bu birimlerde 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile sanayiden sayılan işyerlerinde 8 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunması zorunlu tutulmuştur. işyeri hekimi haftada ya da günde birkaç saat uğradığından. Bu düzenlemelerde işyeri sağlık hizmetlerinin kuruluş ve çalışmalarıyla ilgili ilkeler başlıca ILO tarafından belirlenmiştir. Kısaca. gerekli durumlarda ilkyardım ve acil müdahalede bulunabileceği. İSG hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte. kolay ulaşılabilir. hekim ve yardımcı sağlık personeline ek olarak tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı da ekibe katılır ve birimin adı iş yeri sağlık ve güvenlik birimi olur. Ancak eğer poliklinik hizmeti de veriliyorsa. Bu işyeri sanayiden sayılan işlerin yapıldığı bir yerse. Pek çok küçük işletmede böyle bir birim ve mekân yoktur. sıcak ve soğuk akarsuyu olması. 11 12 27 . A. 164 ve 171 sayılı tavsiye kararları konuyla ilgilidir (Bilir. İş sağlığı hizmetlerini düzene koymuş işyerlerinde genelde “işyeri hemşiresi” ya da “sağlık memuru”na rastlanmakla birlikte bazı işyerlerinin de “acil tıbbi teknisyen (att)” tercih ettiği görülmektedir. İSG hizmetlerinin elle tutulur sonuçlara ulaşması. Bu hizmet bir ekip tarafından sürdürülmeli ve başlıca koruyucu sağlık hizmetlerini içermelidir. R. buraların gerçek sahibi sağlıkçı bir başka personeldir..G: 27 Kasım 2010/27768. Ayrıca. İşyerinde sağlanacak sağlık hizmetleri içinde ilkyardım. Orta büyüklükteki işyerlerindeyse. N.G: 10 Şubat 2004/25369) belirtilen niteliklere uygun şekilde kurulur. 2004). Ülkemizdeki düzenlemelerde. işyeri içinde kurulmuş olan veya işyeri dışındaki bir kuruluş tarafından sağlanan tıbbi ve teknik hizmetler bütünüdür. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği. tercihen giriş katta kurulmalıdır.N.12. kayıtların tutulup saklanabileceği. İSGB. havalandırılabilen ve zemini kolay temizlenebilen odalar olması tercih edilmelidir. yeterince gün ışığı alması. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi. İSG hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı. İşyeri sağlık örgütlenmelerinin sağlanması bakımından ulusal ve uluslararası çeşitli düzenlemeler vardır.

Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde. I. j) Pansuman seti. r) Negatoskop. ı) Tartı aleti. A.. yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. b) Tansiyon aleti. Ülkemizde öteden beri süregelen işyeri içinde işyeri hekimliği hizmetlerinin yanı sıra diğer modeller de uygulanmaktadır. l) Keskin atık kabı. J. ulusal birinci basamak sağlık kuruluşları. Birinci basamak iş sağlığı hizmeti sunan birimler arasında. ğ) Muayene masası. f) Küçük cerrahi seti. Özel mobil işyeri sağlık hizmetleri ve OSGB’de iş sağlığı hizmetlerinde görev almaktadır (bkz. Bazı büyük işletmelerde daha sistemli ve donanımlı işyeri sağlık birimleri kurulmuştur. ö) İlâç ve malzeme dolabı. i) Boy ölçer. yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır. Fedotov. sosyal güvenlik sistemi sağlık birimleri sayılabilir (Bilir. branch-spesific model).).N. Rantanen. c) Otoskop. 28 . h) Refleks çekici. in-company model). p) EKG cihazı. işyeri içinde sağlık birimi (in plant. gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri. Yıldız. 2004. e) Işık kaynağı. tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. Ek-6 İş Sağlığı Konusunda Ülkemizdeki Son Düzenlemelerden Bazıları). m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir). Not 2: Birimler. n) Seyyar lamba. k) Dil basacağı. özel sağlık merkezleri. iş koluna özel ortak sağlık birimi (industryoriented.İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ11 a) Steteskop.. g) Paravan. perde vb. ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar. ortak sağlık birimi (group model). o) Buzdolabı.. aşılar ve antiserumlar.A. enjektör. N. d) Termometre. ç) Oftalmoskop. Ülkeler sağlık sistemlerine ve gereksinimlerine göre farklı modellerle iş sağlığı hizmetleri uygulamaktadır. s) Tekerlekli sandalye.

sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.olmalıdır. sağlık memuru. aynı iş güvenliği uzmanının ve aynı diğer sağlık personelinin (hemşire. birden fazla OSGB’de görev alamayacakları da belirtilmiştir. OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur.4 Calcium glukonat %10 Dopamin Lidocain %2 Antihistaminik Aminophillin Diazepam .Ek-1-ş bendinde de gönderme yapılan yönetmelik)].Ek-11)-(İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği. 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale.5 mg Sodyum bikarbonat % 8. 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşmalı. att ya da çevre sağlığı teknisyeni vb. İSG hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı.Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Bir veya birden fazla işyerine İSG hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan. aynı işyeri hekiminin. İSG hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla. 500cc. gerekli donanım ve personele sahip olan ve İSGGM tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan birimdir. Analjezik Adrenalin 1 mg Atropin sulphat 0. Bu kişilerin. OSGB. en az bir iş güvenliği uzmanı ile en az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunlu tutulmuştur. OSGB’lerle ilgili düzenlemelerde en az bir işyeri hekimi. İSG hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte en az 10 metrekarelik muayene. %5 dextroz 500 cc % 0. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir. OSGB’ler. SAĞLIK KURULUŞLARINDA BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ İLAÇ LİSTESİ (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 İsoptine ampul Heparine Kortikosteroid ampul Antispazmodik ampul Antianksietik ampul Methergine ampul Polivinil prolidine iyot sol.9 luk NaCl. hizmet sunulan işyerine. Nidilat kapsül Diüretik 3 adet 3 adet 3 adet 3 adet 3 adet 3 adet 1 adet 2 adet 2 adet 2 adet 1 adet 5 amp 5 amp 5 amp. 29 .) hizmet vermesi esastır. 500 cc %20 mannitol 500 cc 1/3 İzodeks 500 cc. 5 amp 2 amp 2 amp 2 amp 5 amp 2 amp 2 amp 1 kutu 5 amp (*) Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [(RG: 10 Mart 2010-27517.

İSGGM’ne bildirilir.G: 27 Kasım 2010/27768.Sağlık Memuru (toplum sağlığı). personelden oluşan iş sağlığı hizmetleri ile ilgili bir işbirliği kurulu oluşturulur. Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge. Röntgen Teknisyeninin Görevleri (Madde 38). İlgili yönergede TSM’de çalışan personelin görev tanımları içinde iş sağlığına ilişkin görevler de yer almaktadır15. İlgili Bakanlığın belgelendirmesi ile ÇSB kurulur ve tescil için ÇSGB.2011 tarihli Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge-Hekimin Görevleri (Madde 34). TSM’lere bağlı olarak özel veya kamuya ait farklı binalarda hizmet verecek şekilde kurulabilir. ÇSB birimi içindeki işyeri hekimliği hizmeti koordinasyonuyla ilgili idari görev dağılımlarını yazılı olarak yapar ve yapılan idari görev dağılımlarını İSGGM’ne bildirir. İşyeri hekimleri. ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi alınır ve işyerleri ile ayrı sözleşme yapılır. Diğer sağlık personeli görevi için öncelikli olarak. İhtiyaç olması halinde sorumlu hekimin talebi ile müdürlük tarafından uzman hekimler. Bu kurul üyeleri kendi alanları ile ilgili olarak iş yeri hekimlerinin yürüttükleri çalışmalara katılırlar. diyetisyen. Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇSB) Hangi TSM’lerde bu birimin kurulacağı ildeki Sağlık Müdürlüğünce belirlenir. işyerlerine İSG hizmeti verebileceği ifade edilmiştir14. sosyal çalışmacı vb. İş güvenliği uzmanına. 15 03. görevlendirildikleri işyerlerinin ilgili yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için belirlenen süreler dışında kalan zamanlarında TSM bünyesindeki sorumlu hekimce verilen diğer görevleri de yaparlar. sağlık memuru (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyeni görevlendirilmesi zorunlu ise bu personele yapacağı işlerle ilgili hizmet içi eğitim verildikten sonra iş sağlığı hizmetlerinde görevlendirilir. Bu TSM’ler için yetkilendirilmek amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ÇSGB’na gönderilir. çevre sağlığı teknisyeni görevlendirilir. TSM sorumlu hekiminin izinli olduğu hallerde yerine vekâlet eden kişi bu görevi yürütür. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur13. fizyoterapist. R. ÇSB’de işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği. en az bir işyeri hekimi. 13 14 30 .Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin Görevleri (Madde 37). “Çalışanların Sağlığı Birimi” kurarak bu alanda özellikle bugüne dek temel iş sağlığı hizmetlerinden yararlanamayan çalışanlar başta olmak üzere. ÇSB’de görevlendirilecek hekimlerin işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir. Ancak hemşire. Hemşire ve Ebenin Görevleri (Madde 35-36). R. ÇSB. Toplum Sağlığı Merkezleri-Çalışanların Sağlığı Birimi (TSM-ÇSB) Sağlık Bakanlığı’na bağlı TSM’lerin.G: 16 Haziran 2011/20065. öncelikli olarak tıbbi sekreter veya veri hazırlama kontrol işletmeni (VHKİ) olmak üzere bir personel görevlendirilmesi zorunludur.08. Müdürlük tarafından ÇSB biriminde gerek görülmesi halinde mühendisler gerekli sertifika programına gönderilerek iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir.OSGB. en az bir diğer sağlık personeli. psikolog. Ayrıca ÇSB’de iş güvenliği hizmeti verilmesinin de önü açılmıştır. TSM.

Yetki. İşyeri Hekimliğinde Kayıt Sistemi-XIII. İş sağlığı. 3. toplu koruma yöntemleri ve KKD’ler konularında tavsiyede bulunmak. İSG çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak. İşyerinde İSG’nin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak. Hekim veya işyeri hekimi olarak herhangi bir özel ve resmi kurumda çalışması halinde varsa muayenehanede çalışma saatleri. ilgili yetkilinin imzalı beyanı ile başvurusu. "Beyan ettiğim durumlarda olabilecek herhangi bir değişikliği tarafınıza zamanında bildireceğimi. 6. a) Rehberlik ve danışmanlık. Üç nüsha imzalan sözleşmenin biri işyeri hekiminde kalır.G: 27 Kasım 2010/27768. İşyeri hekimliği sertifikası fotokopisi. 31 . 2. 1. Bulunması halinde İSG kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek. Emekli ise emekli belgesinin sureti. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak. R." beyanı. gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili 16 İşyeri Hekimlerinin Görev. İşyeri Hekimliği Sözleşmesi) imzalaması gerekmektedir. hijyen. yatakhane. İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak. kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları. 5. Mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan işyeri hekimliği yapacak hekimlerin döner sermaye ek ödemesi almadıklarına dair resmi yazı. 4. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek. 7. OSGB ve TSM Çalışanların Sağlığı Birimlerinin İnsan Gücü İşyeri Hekimi İşyeri hekimliği yapacaklar yasal mevzuata uygun “İşyeri Hekimliği Belgesi”ne sahip olmak zorundalardır16. Bakanlığa yapılan işyeri hekimliği başvurusunda.İSGB.1. İşyerinin faaliyet konusunun. gereklidir. İşyeri hekiminin bir işyerinde göreve başlayabilmesi için “İşyeri Hekimliği Sözleşmesi” (bkz."15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 57nci maddesi uyarınca oluşturulan Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin İSG açısından yer aldığı tehlike sınıfları listesi"nde hangi maddeye girdiğini belirten. bu konu ile ilgili ileride olabilecek sorumlulukları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt ederim. yemekhane. Kantin. İşyeri hekiminin görevleri aşağıda listelenmiştir. Herhangi bir kuruluşta sorumlu müdürlük görevi yapmadığının beyanı. Bölüm XIII. Sözleşmede belirtilen yerlerin ve sürelerin dışında başka bir yerde herhangi bir görevde bulunulmadığı. İşyeri aşağıdaki diğer belgelerle birlikte sözleşmenin bir örneğini ÇSGB-İSGGM-Yetkilendirme Daire Başkanlığı OSGB Yetkilendirme Şube Müdürlüğü’ne iletir ve onay cevabı beklenir.

2. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır. 6. İş sağlığı. İşyeri yöneticilerine. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek. madde bağımlılığı olanlar. 1. . kronik hastalığı olanlar. 2.8. işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek. 9. birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların. 3. radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak. ölçümler yapılmasını sağlayarak. 5. ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa (ÇSGB) göndermektir. alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini İSG mevzuatında belirtilen aralıklarla ve yönetmelik ekinde verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. 3. meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar. 32 d) İlgili birimlerle işbirliği. Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle. bağışıklama çalışmaları yapmak. 1. bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek. 3. 4. uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre. portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak. bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak. İSG kurulu üyelerine. 4. sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek. 7. Hassas risk grupları. Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak. 8. 1. hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak. Gerekli laboratuvar tetkikleri. 2. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek. c) Eğitim ve bilgilendirme. Yıllık çalışma planını. Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak. işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak. b) Sağlık gözetimi. meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 4.

e) İşyeri ortamının etkisi ile oluşan sağlık sorunlarında alınacak önlemler konusunda öneride bulunur ve bu önerilerin uygulanmasını sağlar. Ancak iş sağlığı konusunda eğitimlere katılmış olanlar tercih edilmeli. h) Meslek hastalıklarının önlenmesi. herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder. stres yönetimi.. ı) Çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık programları düzenler. bulunması halinde İSG kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık. N. hatta sertifikasyon programları iş sağlığı ekibinin daha donanımlı ve profesyonel çalışabileceği unutulmamalıdır. kişisel koruyucu kullanan. 33 . f) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar. sigara bırakma gibi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak sağlığı geliştirme programları planlar. çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar. ç) İşyeri çalışanlarının sosyo-demografik. Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile birlikte planlar ve yapar. d) Çalıştığı işyerinde yapılan iş. Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi vd. A. yetki ve sorumluluklarının yanı sıra işyeri hemşiresinin görevleri şunlardır: a) Çalışma ortamı ile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeler ile birlikte çalışmalar yürütür. c) İşçi ve ailelerinin sağlık sorunlarını çözmede. Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. işyeri sağlık birimi hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. i) Beslenme ve kilo kontrolü. R. KKD’ler ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. düzenli egzersiz..5.G: 19 Nisan 2011/27910. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak. tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar.N. Yıldız. g) İşyeri sağlık birimine başvuranların sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder. 6.) Çalışanların sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde işyeri hemşiresinin rolü ve yeri kabul edilmiştir. uygular ve değerlendirir. danışmanlık hizmeti alan ve olumlu davranış değişikliği gösteren çalışanların sayısının arttığı saptanmıştır (Bilir. Tam gün işyerlerinde çalışan hemşire. İşyeri hemşireliğinin etkinlikleri sonucunda işe devamsızlığın azaldığı. 2004). uygular ve değerlendirir. tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır. İşyeri hemşiresi de diğer yardımcı sağlık personeli kapsamındadır. ilgili Yönetmelik17 içinde “İş Sağlığı Hemşiresi” görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. b) Sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak için. Örneğin. İşyeri hekimi dışında işyeri sağlık biriminde görev yapabilecek diğer sağlık personeli işyeri hemşiresi. ğ) İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeleri ile birlikte koordineli çalışır. hijyen. işverenin de katılımını sağlayarak gözlem yapar ve çalışan sağlığını tehdit eden riskleri saptar. iş süreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirler. İSG. 17 Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. acil tıbbi teknisyen veya çevre sağlığı teknisyeni olabilir. Burada hemşirelerin genel görev. öz/soy geçmiş özellikleri. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın son dönem düzenlemeleri dikkat çekicidir. Yöneticilere. hekim tarafından reçete edilen ilaçları uygular. gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder. sağlık memuru.

güvenlik kültürüne sahip.N. Biri “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev. s) Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar. r) İşyeri sağlık biriminin çalışmaları ile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder.. saklanmaları. Aynı gün 2 yönetmelik daha ÇSGB tarafından çıkartılmıştır.j) İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve hastalıklarda ilk müdahaleyi yapar. Mevzuatımızda ilkyardım odaları. işleme. işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar. ilkyardım çantaları ve dolaplarının içeriklerinden. temizlik ve alet muhafazaları için bir sağlık personelinin görevlendirileceği. memur ve yardımcı hizmetlerden sorumlu kişilerin bulunması. ş) Sağlık merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler. çalışma çevresinde sağlığı bozan faktörleri saptar ve gerekli önlemleri alır. kişisel ilkyardım paketlerine. ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde. İşyeri sağlık biriminde olanaklar ölçüsünde sağlık personelinin dışında tıbbi sekreter. n) İSG bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halinde çalışmalar yapar. ü) İş sağlığı hemşiresi olmak isteyen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler. Maddeler. hastalanan veya iş kazasına uğramış çalışanların en yakın sağlık tesisine taşınmaları için gerekli araç ve gereç bulundurma zorunluluğuna kadar pek çok ayrıntı düzenlemelerimizde yer almaktadır19. R. Bu yönetmeliklere göre 18 19 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. 27 Kasım 2010 tarihinde 27768 sayılı Resmi Gazete’de “İşyeri Hekimlerinin Görev. ilk müdahale odaları ve ilkyardım istasyonları ve ilkyardım istasyonlarının bakım. uygular ve değerlendirir. Yukarıdaki Tüzüğün Dördüncü Kısım’ındaki 18 Maddesi. ilkyardım eğitimi görmüş. İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğundan. Yetki. iş sağlığı konusunda duyarlı.1997-Sağlık İşçisi Eğitim Standardı-TS12280. İşyeri sağlık biriminin doğrudan elemanı olmasa da işyerinde çalışan. Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. l) Çevre koşullarının düzeltilmesi için diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapar. k) İşyerinde çalışanlardan ilkyardım ekibi oluşturur ve bu gruba ilkyardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir. çevrede zararlı olabilecek maddelerden numune alır. Yetki. iş güvenliği eğitimi almış çalışanların (sağlıkçı işçi-sağlık işçisi) varlığı. diğeri de “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”dir. bu kişilerin yapılan işle ilgili bilgilendirilmeleri ve özellikle biyolojik risk etmenleri konusu başta olmak üzere tüm eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır. sonuçlarını raporlandırır. 106-107. mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları. 1997). sertifika almış. 34 . bu görevleri yapacak ilkyardım kursu görmüş yeterli bir eleman bulundurulacağı yazılmıştır. o) İşyerine bağlı kreş ve anaokulunun sağlık kontrolünü yapar. bunların sağlanamadığı durumlarda. İşyerinin özelliğine göre uygun ilkyardım ünitesini ve malzemelerinin teminini ve kullanıma hazır olmasını sağlar. bir sağlık personelinden başka ilkyardım ve kurtarma kursu görmüş en az bir kişi de bulundurulması gerektiği belirtilmiştir18. u) Çalışmalarında etik ilkeleri gözetir ve çalışanın haklarını korur. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”. iş sağlığı gözetiminde işyeri hekimine güç verecektir (Yıldız.G: 11 Ocak 1974/14765. p) İşyeri sağlık güvenlik kurullarının etkin üyesi olarak toplantılara katılır. t) İş yerinde çalışan gebe ve emzikli kadınların izlenmesi ve zararlı maddelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. m) İşyerinde çalışan kronik hastalıklı bireylerin bakımı ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar. yürütür ve denetler. A. ö) İşyeri yemekhanesinde görev alan personele kişisel hijyen. Ayrıca.

Çalışma ortamının gözetimini yapmak. doğal afet. İş güvenliği uzmanı İSG hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça (ÇSGB) belgelendirilmiş mühendis. yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak. KKD’lerin seçimi. İş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır: Rehberlik ve danışmanlık. gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak. saklanması ve test edilmesi konularının. periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak. organizasyonu ve uygulanması. acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak. bakımı. bakımı. İşyerinde kaza. kaza. RD’nin yapılmasını sağlamak. mimar veya teknik eleman olarak tanımlanmıştır. İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım. - Çalışma ortamı gözetimi. İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak. Risk değerlendirmesi. seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması. yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek. kullanımı. kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.elliden fazla çalışanın çalıştığı yerlerde işyeri hekimi (gereğinde diğer sağlık personeli) ve sanayiden sayılan işlerin yapıldığı yerlerde tehlike sınıfına uygun en az bir iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir. makine ve diğer teçhizatın durumu. - Temiz hava beslemeli kaynakçı maskesi 35 . işyerinde İSG yönünden yapılması gereken periyodik bakım. sağlanması.

bu hizmetlerin çalışanın çalıştığı yerde yapılması esastır. çalışanı. çakma çalışmalarında ve depolama alanlarında iş güvenliği ayakkabısı giyilmelidir. topuklu ve altında çivi batmasını engelleyen çelik bulunan güvenlik ayakkabısı kullanılmalıdır. çalışma ortamındaki tehlikelerin kaynağında kontrol altına alınmaya çalışılması ve diğer toplu korunma önlemlerine rağmen çalışanın sağlığını tehdit etmesi durumunda kullandıkları donanımlardır. özellikle yıkma. boya) çalışmalarında. kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. sıcak malzeme üzerinde (asfalt gibi) çalışırken ısı yalıtımlı tabanı bulunan güvenlik ayakkabısı giyilmelidir. kazı. ocaklarda. takılan veya tutulan. bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet. ayrıca yol yapım çalışmalarında. sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan. muayeneler ve eğitimlerin çalışanların dinlenme sürelerinin dışında yapılması ve çağdaş iş sağlığı anlayışına göre. iskele kurma. Parça düşmesi ve ayak parmaklarının buna karşı korumasını sağlayan. yürüme güvenliğini sağlayan. yer altı çalışmalarda. kalıp sökme. Bunlar. toprak ve kayalık alanlardaki çalışmalarda. OSGB’lerin kendilerine ait birimlerde bu hizmetleri verebileceği Yönetmeliklerden anlaşılmaktadır. alanlarda. kalıp sökme-çakma. patlatma çalışmalarında ve elektrik tesisatlarının yakınında baret (elektrik yalıtımı için farklı özelliklere sahip baretler) kullanılmalıdır. İş Güvenliği Ayakkabısı Yürüme güvenliği için. Baretler İnşaat işlerinde. kaba ve derin inşaatlarda. yıkma-sökme (cephe kaplama. tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet (ÖF) planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. İlgili birimlerle işbirliği. gereç ve aygıtların genel adıdır. yürütülen işten kaynaklanan. onarım. İnşaatlardaki çatı işlerinde. asansörlü. çalışan tarafından giyilen. araç. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak. çukur. Döküm işlerinde tabanın yalıtılmış olmasının yanı sıra derinin de kor haline gelmiş erimiş metalin yanığına karşı koruyucu olması istenmektedir. KKD’ler. - - İSG hizmetlerinin işçiye mali yük getirmemesi. İSG eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak. çalışmalarda.Eğitim. kaldıraçlı. iskele kurmada. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak. ayak tabanından gelip. İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak. başka yere taşıma işlerinde veya iskele yakınında ve altındaki. montaj. kuyu vb. beton ve çıkma parçalarda. Sağlık Gözetiminde Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi KKD’ler. bilgilendirme ve kayıt. 36 . ayağın burun kısmını da koruyan çelik burunlu (maskaratlı) ayakkabıların yanı sıra. taş kırma alanlarında. amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma sağlamalı. vinçli vb. Ancak. sabit işyerlerinde.

göz ve solunum yolları için kullanılan KKD’lerin. marangozluk. Koruyucu Giysi Kimyasal ve mikrobiyolojik maddelerle çalışma sırasında (kimyasal kirlenmenin olduğu alanlarda. katran da dâhil tüm sıvı püskürtme işlerinde. çalışanların zamanında fark edilebilmeleri için yansıtıcı giysi kullanmaları sağlanmalıdır. kar nedeniyle giysileri ıslanması veya soğuktan. düşmeyi önleyici yakalama sistemi olan güvenliği sağlama donanımlarıyla düşme önlenebilir. sıcak malzemelerin yakınında ısı yalıtım folyoları kullanılmalıdır. temiz hava beslemeli solunum aygıtlarına kadar çok çeşitleri vardır. Solunum koruyucuları. Koruyucu Eldiven Ele ve deriye zarar veren mekanik. Emniyet kemerleri. kullanılmakta olan numaralı gözlük veya kontakt lensle uyumlu olmalıdır. taş kesme ve işleme. asit ve çözeltilerle yapılan çalışmalar.Koruyucu Gözlükler veya Yüz Koruyucu Siperler Gözün mekanik. püskürtmeyle kat atma çalışmaları (sağlığa zararlı veya zehirli maddeler) sırasında özel koruma giysileri kullanılmalıdır. kimyasal veya termik etkilere karşı korunmasında (makineyle temizlik işleri. poliklorlu bifenil. havanın etkisiyle oluşacak sağlık tehlikeleri hesaba katılmalıdır. maskelerden. radyoaktif maddelerin. atık su teknik bölümlerinde. Kulak Koruyucu Donanımlar 80 dB (A)’ in üzerinde gürültü bulunan işletmelerde çalışanların kullanımı için kulaklık hazır bulundurulmalıdır. cıvata oturtma ve sıcak malzemeyle yapılan çalışmalarda) kullanılmalıdır. bakım çalışmalarında (asbest. hava yastığıyla bağlantı düzenekleriyle. Yağmur. beton püskürtme işlerini. sabit güdümlü (tırmanma düzenekli) hareket eden yakalama kemeriyle. oyma çalışmaları. daha yüksek gürültü etkileniminin önlenmesinde ise manşonlu ve tıkaçtan oluşan kombinasyonun] hazır bulundurulan kulaklıkların mutlaka kullanılması sağlanmalıdır. küfler. rüzgârdan veya ıslak zeminden dolayı bedenin üşümesi durumlarında koruyucu giysilerin giyilmesi sağlanmalıdır. [kulak tıkaçları (10-20 dB). Yangına dayanıklı yapıların bazı bölümlerinde. hareketi kısıtlamayan güdümlü yakalama kemeriyle. İnşaat işlerinde. Yağıştan ve Soğuktan Koruyan Giysiler: Olumsuz hava koşullarına karşı koruyucu giysiler önerilmelidir. optik. mikroorganizmaların ve enzimlerin gaz. manşonlu kulaklıklar (15-40dB). 85 dB (A)’in üzerinde gürültü bulunan işyerlerinde ise. Normal görmeleri için numaralı gözlük veya kontakt lens takmak zorunda olanların kullanacağı KKD modelleri. termik veya kimyasal tehlikelerin olduğu çalışmalarda (deriye teması engellenemeyen maddelerin hazırlanmasında veya mikroorganizmalarla temasta) kullanılmalıdır. buhar ve oz halinde havayla taşınması durumunda solunumun korunması gereklidir. Düşmeye Karşı Kişisel Koruyucu Donanımlar Çalışma alanında düşmeyi önleyici donanım ve sabitleme sistemi olan ankraj noktalarının doğru kullanımı düşme tehlikesini önler. açıkta yapılan metal işlerinde. dışkılarla) çözücü maddelerle. kullanıcının görüş alanında neden olacağı kısıtlamalar en aza indirilmelidir. zımparalama işleri. Solunumu Koruma Tehlikeli maddelerin. Reflektif Giysi: Başta karanlıkta yapılan işlerde olmak üzere. Yüz. 37 .

-Uygun şekilde kullanım (kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konular). ortamın gerektirdiği koruyucu donanımlarını kullanması örnek olma bakımından önemlidir.G: 11 Şubat 2004/ 25370. vücut emniyet kemeri tertibatı (body harness) ile güvenli ve sağlam bir yere bağlanabilir bir sisteme sahip olmalıdır20. Yüksekten düşmeler ve bunun sonucunda meydana gelebilecek ölüm ve yaralanmaların önlenmesi için tasarlanmış KKD’ler. temizlik ve bakımı her kullanımdan sonra yapılmalı ve gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. işveren vekillerinin. gerekli eğitimleri vermelidir.G: 29 Kasım 2006/26361 ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik. Kaymayı önlemek için tasarlanmış ayakkabının tabanı. R. -Hangi KKD’nin hangi amaçla kullanılacağı. Çalışanlar KKD’ler konusunda bilgilendirilmelidirler. patlayıcı karışımların tutuşmasına neden olabilecek elektrik. sürtünme ve kavrama yoluyla yeterli bir tutunmayı temin edecek şekilde tasarlanıp üretilerek gerekli elemanlarla takviye edilmelidir. basılacak yüzeyin durumu ve yapısı dikkate alınarak. İşletme tarafından verilecek bu bilgilendirmeler. Birkaç farklı örnek arasından seçim yapan ya da seçilmesine yardımcı olan işçi. sonraki aşamada da KKD’yi düzenli kullanacaktır. İşveren. Bilgilendirme üretici firmanın hazırladığı kullanma kılavuzuna dayanmalıdır. teknisyenin.Patlayıcı ortamlarda kullanılacak KKD’ler. R. çalışanların KKD’yi uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almalı. Başta işveren olmak üzere. teknik müdürlerin. İşçilere verilen KKD’ler her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı. 38 . -KKD’nin temizlik ve bakımı. mühendislerin. 20 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği. İşçiler de kendilerine verilen KKD’leri aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. KKD kullanacak olan çalışanların bu konuda görüşleri alınmalı ve KKD seçimi aşamasında katılımları sağlanmalıdır. yenisiyle nasıl değiştirileceği konularını içermelidir. çarpma sonucu oluşan ark veya kıvılcım oluşturmayacak nitelikte tasarlanarak üretilmelidir. posta başlarının ve özellikle iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin hatta ziyaretçilerin çalışma ortamına girerken. üst düzey yöneticilerinin. -KKD’nin kurallara uygun depolanması ve -KKD’nin hasarlarını saptayıp. statik elektrik. Gürültü düzeyinin çok yüksek olduğu yerlerde manşonlu kulaklıklarla birlikte kulak tıkaçları da kullanılabilir.

Sabah 1. çalışma ortamında sağlık birimi çalışanları da kendi KKD’sini (kulaklık ya da tıkaçlar) takarak çalışanlara örnek olmalıdır.Yüksekte çalışanların emniyet kemerlerini bağlayabilecekleri çelik gergiler Kulaklıklarla ilgili eğitim programı uygulanırken. Gün 2. Aşağıdaki programa göre çalışanlara kulak koruyucularını kullanma alışkanlığının sağlanması ile ilgili eğitim verilebilir. Gün 5. Gün 15 dakika 30 dakika 1 saat 2 saat 4 saat Öğleden Sonra 15 dakika 30 dakika 1 saat 2 saat 4 saat 39 . Gün 4. Gün 3.

40 .

İşyeri hekimi veya yasal mevzuata göre işe giriş muayenesini yapmakla yetkili hekim tarafından ilgili Yönetmelik21 kapsamındaki işyerlerinde çalıştırılacaklara bu yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” ve bu yönetmelik kapsamı dışındaki işyerlerinde çalıştırılacaklara diğer bir ilgili Yönetmeliğin22 Ek-7’sinde bulunan “İşe Giriş/ Periyodik Muayene Formu”nu yasal mevzuata ve mesleki kurallara uygun olarak gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri yaparak veya yaptırarak doldurur. Ayrıca. sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi. Pek çok kamu kuruluşunun hazırlamış olduğu “sağlık yönergeleri”. ek muayene. İşyeri hekiminin görevlerinin başında ‘sağlık gözetimi’ gelmektedir. bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu. Görme keskinliği 6/10 olan biri yüksekte çalışabilir mi. R. gerekli laboratuvar Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği. Sağlık Ocağı. Formun ‘Kanaat ve Sonuç’ Bölümünü doldurup kanaatini belirterek tarih atıp imzalamalıdır. R. hangi sağlık sorunu olanların hangi işlerden uzak tutulması gerektiği sağlıkçılar için öteden beri sorun olmuştur. İşyeri hekimi gerektiğinde bu kaynaklardan da yararlanmalıdır. İşe girişte kimlerin ne tür işlerde çalıştırılabileceği. OSGB. planlı yapılan (işe giriş. Uygulamada işyeri hekiminin sorunlarından biri de. ya da sistemde doğru gitmeyen bir şeyler vardır. Eğer bir bölgede pasif sağlık gözetimiyle mesleki sağlık sorunları saptanıyorsa. işe giriş ya da AKM’de saptadıklarının nasıl değerlendirileceğidir. büyük olasılıkla orada iş sağlığına ilişkin bir sistem kurulmamıştır. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. 21 22 41 . meslek hastalıkları hastanesi.G:27 Kasım 2010 /27768. devlet hastaneleri ve diğer özel sağlık kuruluşlarında yapılmalıdır. işyeri ortak sağlık birimi. OSGB hekimi veya yetki almış TSM-ÇSB hekimi) tarafından yapılmalıdır. İSGB. işçi sağlığı dispanserleri. pasif sağlık gözetimi şeklinde de olabilir.G: 26 Mayıs 2008/268879. tamamlayıcı ya da periyodik muayene gibi) aktif sağlık gözetimi şeklinde olabildiği gibi. İşe giriş muayenesini işyerinden sorumlu işyeri hekimi (işyeri hekimi. hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir21. vinçte çalışabilir mi? Bunlarla ilgili elimizde ayrıntılı bir rehber bulunmamaktadır. Tansiyonu 145/95 olan işçi madene inebilir mi. yapılacak işin niteliğiyle o işe aday kişinin asgari olması gereken sağlık koşullarını gösteren düzenlemelerdir (bkz. Yetki. Doktor raporu almadan işçi çalıştırmak ve yönetmeliklerde belirtilen yaş gruplarına uygun olmayan işçileri çalıştırmak yasaklanmıştır23. 7 Mart 2010/27514. 23 5763 No’lu İş Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini İSG mevzuatında belirtilen aralıklarla ve yönetmelik ekinde verilen örneğe uygun olarak düzenleyerek işyerinde saklamak işyeri hekiminin sorumluluğundadır. Sanayi ve teknolojideki yenilikler pek çok sorunu ve farklı çözüm yollarını da birlikte getirmiştir. İşyeri hekiminin olmadığı durumlarda sırasıyla TSM. İşe Giriş Muayenesi İş sağlığı gözetiminin. Mesleki sağlık sorununun saptandığı bölümde çalışanlar sağlık gözetiminden geçirilmelidir. İşyeri Hekimlerinin Görev. Kimler (hangi sağlık koşullarına sahip olanlar) hangi işlerde çalışabilir sorusuna yanıt arayışı ortak sorunumuzdur.Değ. Çalışanın sağlık gözetimi ise. Ek-7 Bazı Kamu Kuruluşlarının Sağlık Yönergelerinden Örnekler). çalışanın herhangi yakınması nedeniyle doktora gittiğinde. Bu durumda iş sağlığı sistemi tümüyle gözden geçirilmelidir. çalışma ortamı gözetimi ve çalışanın sağlık gözetiminin bileşkesi olduğunu belirtmiştik. Aile Sağlığı Merkezi (ASM). başka bir hastalığı nedeniyle yapılan tetkiklerde ya da tesadüfen ortaya çıkan bulguların meslekle ilişkilendirilmesiyle.G: 16 Haziran 2004/25494. R. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Sağlık Raporu: İşyeri hekimi.III.

cinsiyetin ve yaşın da talip olunan işe uygunluğu kontrol edilmelidir. İşe giriş muayenesi ve uygun işe yerleştirme görevi işyeri hekiminin önemli teknik görevlerinden biridir. öz geçmiş. bağışıklama çalışmaları yapmak. soy geçmiş ve sistemlere ilişkin sorgulamaya ilişkin bilgileri içerir. soyunduğunda üşümeyecek kadar ısıtılmış. kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde. Tanışmanın ardından personel yetkililerince doldurulmuş olsa bile kimlik bilgileri yeniden gözden geçirilmelidir. yıl olarak doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilir. C. radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak. Anamnez. Eğitim durumu talip olunan işle ilgili belirleyici bir özellik olmasa da yol gösterici olabilir. muayene için gerekecek kadar gün ışığı alabilen. Doğru tanı ya da karar için çok değerlidir. cinsiyeti ve doğum tarihinin gün. muayene olan için güvenli. Şoförlük gibi ehliyet gerektiren bazı işler için gereken en az eğitim düzeyi bilinmelidir. Gençlerin ve Çocukların Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler”). on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklanmıştır. aniden muayene odasına girişlerdeki rahatsızlığı önlemek için paravanı olan bir yerde. 42 . bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak. 2001). Meclisin 9 Haziran 1937 onayladığı belgeyi “ Atatürk 9 Mart 1938 de onaylamıştır. muayene masası ile muayene araç ve gereçleri kullanılarak. uygun kılık ve kıyafeti olan bir işyeri hekimi tarafından muayene yapılmalıdır. Bu rehberin Ek-8’i “Kadınların. gürültüsüz.1. bu risklere yönelik anamnez ayrıntılı olarak alınmalı ve işe girecek kişinin fizik muayenesi yapılmalıdır (Emiroğlu. III. İşyeri hekimi işe giriş muayenesinde işle-çalışan arasındaki uyumu araştırırken ulusal ve uluslararası düzenlemelerden de yararlanmalıdır. Genel İşe Giriş Muayenesi Muayene yapılacak yerin ve ortamın çalışana güven vermesi gerekir. gerekirse lambalarla aydınlatılmış. Çalışanın çalışacağı işyerinin tamamında veya işyerinin bir bölümünde var olan tüm riskler dikkate alınarak. çalışan kişinin kendi ifadeleriyle sağlık çalışanına verdikleri kimlik bilgileri. konuşulanların dışarıdan duyulmayacağı şekilde yalıtılmış. Muayenenin birinci basamağı anamnezdir.tetkikleri. bulgular. işyeri ve eklentilerinin genel hijyen koşullarını sürekli izleyip denetlemek işyeri hekiminin “sağlık gözetimi” görevleri arasında sayılmıştır. ay. 45 no’lu ILO sözleşmesi ‘nin Atatürk tarafından onay belgesi. Bunun için. öykü. 4857 Sayılı İş Kanun’da “maden ocakları ile kablo döşemesi. Eğitim durumu. İşe giriş sırasında yapılması gereken bir dizi işlemi kapsar. Ayrıca.” Genç çalışanların (16-18 yaş) ve kadınların ağır ve tehlikeli işler kapsamında hangi işlerde çalışabileceği “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”nin ekinde belirtilmiştir (bkz.

uçucu madde içeren diğer yapıştırıcılar ve teknik eğitim malzemelerdir25. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri. Çiçek satışı. cila ve vernikler. Uluslararası düzenlemelere uyumlu olarak çıkartılan “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işe giriş muayenesi yaptığımız kişinin yaşı ile işi arasındaki uygunluğu saptamamızda bize yardımcı olacaktır. Fırın. 18 yaşından küçük bir çocuğun yahut gencin sürekli olarak çalıştırılması. ithalatı. uçucu madde içeren diğer kırtasiye malzemeleri. 9. ulusal düzenlemeler bu çocukların sadece işverenin aile üyelerinin çalıştığı işletmelerde çalışmasına izin verebilir’ denmiştir. 6. ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder. ayakkabı boyaları. 5898 SAYILI KANUN depolanmaları ve kullanım alanlarında çocukların HÜKÜMLER İNE GÖRE çalıştırılmasına yasal olarak düzenleme getirilerek BU İŞYERİNDE yasaklanmıştır. Gazete. Yönetmelikte belirtilen çocuk çalışanların çalıştırılabilecekleri hafif işler şunlardır. sebze. 4. Spor tesislerinde yardımcı işler. resim boyaları. büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler. lastik tutkalları. 24 Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik. maket yapıştırıcıları. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri. manav. 10. kokulu defterler. Ancak. sağlığı veya ahlaki bakımından tehlike arz eden işler hariç olmak üzere. panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç). 1. fuar. 7. Türkiye’nin bu sözleşmeyi onay tarihi 1992’dir. tiner ve boya incelticileri. ‘doğası gereği veya çalışma koşullarından dolayı orada istihdam edilen kişilerin hayatı. 3. İlgili Yönetmelik Kapsamında uçucu 18 YAŞINDAN madde içerebilen ürünler. 5. Kütüphane. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve. Uçucu madde içeren kırtasiye malzemesi. ancak bir yılı geçmeyen aralıklarla sağlık muayenesinin yenilenmesi şartına bağlayan 77 sayılı ILO sözleşmesini Türkiye 1983’de imzalamıştır (Çocukların Ve Gençlerin İşe Elverişlikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme). satışı. düzenlenmesi işleri24. uçan balonlar. çiçek toplama işleri. denetimi. dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç). Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri. sprey ÇALIŞTIRILAMAZ boyalar. boya YASAL UYARI incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ürünleri ve bu ürünlerin üretimi. cila ve boya KÜÇÜKLER çıkarıcıları. Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış. su bazlı olmayan yapıştırıcılar. 8. pastane. 43 . kokulu silgiler. 2.ILO’nun 1967 yılında 59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi olarak bilinen “Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocuklar Asgari Yaş Sınırlarını Belirleyen Sözleşme” de ‘on beş yaşın altındaki çocukların kamu ve özel sektör sanayi işletmelerinde ya da bunların alt birimlerinde çalıştırılamayacaklarını belirtilmiştir. 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi.G: 06 Nisan 2004/ 25425. R. yazı düzeltici sıvılar. Büro hizmetlerine yardımcı işler. Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş. solventler. oyun hamurları. işaretleyici kalemler.

ambar görevlisi olarak bildirilmiştir (Nefes darlığı gittikçe artan çalışanın. Sağlık gözetimi yapılan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulmalı ve güncelleştirilmelidir.. kişinin mesleğinin öğrenilmesi de tek başına yeterli olmaz. bekçi. A. Teknik korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı. İşyeri faaliyetine son verirse sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar Bakanlığa (ÇSGB) verilmek zorundadır.N. Bu nedenle işyeri hekimi çalışanın özel çalışma koşullarını bilmeli. Çalışanın (iş yerinde aldığı eğitimler dâhil) eğitim düzeyi ve geçmiş çalışma yaşamı öyküleri (geçmişte yaptığı her bir iş için. Muayene edilen kişinin iş tanımı. Bu iş yerinde çalışma süresi. Etkilenim işyerinde genel olarak olmayabilir ama çalışanın özel çalışma koşullarından kaynaklanıyor olabilir. pestisid fabrikasında farklı etkenlere maruz kalabilir. İşyerinde o kişinin yaptığı işin de öğrenilmesi gerekir. geçmişte yaptıkları işlerin de sorgulanmasıyla meslekle hastalık arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmuştur (Bilir. N. işyerinde aldığı eğitimler)yer almalıdır. hizmetli. R. diğer risk faktörleri. çalışma yaşamına başladığı andan itibaren tüm işleri (çıraklık. 25 5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun. Geçerli ve uygun bir yöntem yoksa sağlık gözetimi yapılamaz. kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptirler. İşyeri hekimi daha sonra da çalışma öyküsünü ayrıntılı olarak almalıdır.Yaşın ve cinsiyetin işe uygunluğunu kontrol ettikten sonra çalışmaya aday çalışanın medeni durumu sorgulanır. korunma önlemleri. Bir elektrikçi. Ayrıca. akümülatör fabrikasında farklı. meslekler. Sağlık gözetimi yaparken zararlı etkenin tanımlanmış bir hastalığa neden olduğu saptanabilmelidir. Son işin sorgulanmasının yetersiz olduğu anlaşıldıktan sonra. çalışma süresi. stajyerlik de dâhil). KKD kullanma durumu. İngiltere’de pnömokonyoz nedenli ölümlere ilişkin yapılan bir araştırmada. Kişisel korunma önlemlerini kullanıp kullanmadığı. İşe girecek olan kişinin başvurduğu (talip olduğu) işin yanı sıra. Demiryolu fabrikasında boyacılık yapmak başka. Bu anamnezde. daha az yorulacağı ya da yapabileceği bir işe kaydırılması ve soruların yetersizliği nedeniyle). Yıldız.. Ayrıca ÇSGB da kayıtların bir örneğini isteyebilir. Hastalık veya etkenin saptanması için gerekli yöntem geçerli ve uygun bir yöntem olmalıdır. İşyeri Hekimliğinde “Anamnez” Her muayenede bir iş anamnezi alınmalıdır. 2004).G: 5 Ağustos 2010/ 27663. Örneğin bir demiryolu fabrikasında birbirinden farklı pek çok iş vardır.G: 16 Mayıs 2009/ 27230 ve Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik R. gizliliğe dikkat edilerek saklanmalıdır. tekstil fabrikasında farklı. Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar. Kayıtlar. Çalışanı etkileyen diğer risk faktörlerinin olup olmadığı. farklı çalışma gün ve saatlerinde çalışanı iş ortamında gözlemlemelidir. yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içermelidir. aynı fabrikada dökümcü olmak başka bir şeydir. 44 . Daha önce çalıştığı işyerlerinin öğrenilmesi de yeterli değildir. bilinen etkenlere maruz kalma süresi ve miktarı. iş tanımı. Bilinen etkenlere maruz kalma süresi ve miktarı. Çalışanlar. çalışma süreleri ve bu işleri yaparken maruz kaldığı tehlike kaynaklarının ayrıntılı öyküsü alınmalıdır.

muayeneden önce ilaç alıp almadığı ile ilgili bilgiler kaydedilmelidir. alerjiler. Maruz kalınan kimyasal.’ nin yanı sıra minimum düzeydeki zorlanmaya nasıl tepki verdiği muayeneye başlamadan pek çok konuda kabaca fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır (Karpilow. çalışanın 4550 yaş dönemi kronik rahatsızlıkları arasında korelasyonu görecektir. 45 . yara skar vb. C. Özgeçmişe ilişkin olarak. boyun ve yüzün dışarıdan değerlendirilebildiği kadarıyla muayenesi yapılmalıdır. Doğal rengi olmadığı halde saçlarda sararma olması beraberinde herbisid26maruziyeti de varsa akla dinitrofenoller gelmelidir. sandalyeye oturuşu. kan basıncı. Saçlı Deri Muayenesi: Saçın varlığı. Daha sonra yapılacak sistem sorgulamasında her sistemle ilgili yeterince soru sorulmalı. herhangi bir nedenle hastanede yatma. konjenital rahatsızlıklar. tıraş durumu ve taralı olup olmamasının ötesinde. ölmüşlerse ölüm nedenleri iyi sorgulanmışsa). konuşma şekli. nasıl çalıştığı. Sistemlere ilişkin sorgulamanın ardından fizik muayeneye geçilmelidir. Fizik Muayene Öncesi Yapılan Hazırlık Muayenesi). tinea kapitis. kabalığı. haftalık ya da aylık etkilenme düzeyleri de sorulmalıdır. uyanıklık. saç tellerinin yapısı. kurşun. bu işi yaparken hangi maddelere maruz kaldığı.Çalışılan işyerinde çalışanın temel olarak yaptığı işin ne olduğu. yumuşaklığı. babanın hastalıkları. yönelim (oryantasyon). etkenlerin günlük. Bölüm XVIII. o sisteme ait bir yakınma ifadesi hissedildiğinde detaylı sorularla sisteme ilişkin rahatsızlık ortaya konmaya çalışılmalı ve tümü kaydedilmelidir. ölçümler yapıldıktan sonra muayene odasına giren çalışanın. radyasyon vb. Kayıtların önceden beri iyi tutulduğu bir işyerinde hekimlik yapanlar soy geçmişe ilişkin kayıtlarla (anne. 26 Yabancı otları öldürmede veya normal gelişimini önlemede kullanılan kimyasal maddelerin tümüne herbisit denir. aşırı alkol kullanımı ve sigara içiciliği süresi ve miktarıyla birlikte sorgulanmalı ve tüm veriler kaydedilmelidir. biyolojik vb. odaya girişi. fiziksel. trikloretilen. çocukluk çağı hastalıkları. bel kalça vb. kalkışı. çözücüler. saptanan her bulgu kaydedilmelidir. Çalışanın bilinç durumu. aşılar. etken maddeler farklı olabilir). vücut ağırlığı. nefes alıp verişi vb. öz bakımla ilgili bilgi vermesi açısından. kireç çözücü-yağ çözücü. ense. Çoğu zaman işçiler bu maddelerin tam olarak ne olduğunu bilemezler (p3 tozu.) sorulmalıdır. Soy geçmişin de ayrıntılı sorgulanması ve ayrı ayrı kaydedilmesi gerekir. 2011). kuruluğu. geçirilmiş kaza ve ameliyatlar. sürekli veya alışkanlık haline gelmiş ilaç kullanımı. hastalığa yol açabilecek başlıca etkenler (kanserojen maddeler. Fizik muayene: Gerekli boy. soğutma sıvıları. Hazırlık kısmının tamamlanmasının ardından saçlı deriden başlayarak tüm vücut muayenesine geçilmelidir (bkz. seboreik dermatit. muayene masasına çıkışı. eşgüdüm. Alın. kronik bir hastalığın varlığı. kepek.1.

kendi görme alanını karşılaştırmasıdır. Muayeneye gelen işçi. Güvenilirliği düşük olmakla birlikte. birinci basamak sağlık kuruluşlarında ucuz ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle tercih edilmektedir. Gözlük lens kullanan çalışanın muayene sırasında gözlüğünü takması istenir. Yakın görme ile ilgili yazı örnekleri XVIII. Göz bebeğinin ışığa tepkisi ve nistagmus araştırılıp.Ishıhhara Renk Körlüğü Testi Psödo-izokromatik renk levhaları Işıklı Snellen Eşeli Daha sonra göz muayenesine geçilmelidir. Bu test için renkli yumaklar ya da Ishihara testi kullanılır (XVIII. diğer göz muayenelerine başlanmalıdır. her göz için tek tek değerlendirilmelidir. çalışanın toplu iğneyi görmeye başladığı noktaları sorması ve böylece çalışanın görme alanıyla. Görme alanının en basit muayene şekli. renkli paneller ve renk kodlu elektrik tellerini kullananlarda başta olmak üzere pek çok iş türünde ”Renk Körlüğü Testi” olarak bilinen renkli görme durumunu gösteren testlerden de yararlanılmalıdır. Uzak görme tarama muayenesi. Tüm satırları okuyanın uzak görmesi 10/10 olarak değerlendirilir. Test kitabından uygulama 5-6 dakika kadar sürerken. Bölümde “Göz Muayeneleri” başlığı altında verilmiştir. Okuyabildiği satır sayısı görme oranını verir. 46 . bu yöntem basit ve her yerde uygulanabilirliği nedeniyle tarama amaçlı kullanılabilen bir testtir. muayene odasında bilgisayar ve internet olanağı varsa yaklaşık olarak 3 dakikada test uygulanabilmektedir. bir gözünü basınç uygulamadan kapatarak tek tek gösterilen harfleri okumaya çalışır. Bu konuda işyeri hekimlerinin de tercih edeceği Snellen eşelleri. Eşel 10 satırdan oluşmaktadır. doktorun çalışanın karşısına geçip eline aldığı kırmızı ya da siyah başlıklı toplu iğneyi çeşitli yönlerden merkeze yavaşça yaklaştırarak. Bölümde “Ishihara Renk Körlüğü Testi ve Yorumu” ayrıntılı olarak verilmiştir. Pek çok kamu hastanesinin ya da İşyeri Hekimleri Derneği’nin internet sitelerinden bu testlere ulaşılabilmektedir). 6 metre mesafeden. Uzak ve yakın görme değerlendirmesinin ardından görme alanı değerlendirilmelidir. Çalışma yaşamında trafik işaretleri.

2005). bunlara dair diğer kanıtların araştırılması gerekir (Karpilow. Deri muayenesi de pek çok etkilenim hakkında bilgi verebilir. daha sonra da laboratuvar desteğiyle bulguların onanması gerekmektedir. Burun tıkanıklığının işyeri ortamından kaynaklanan maruziyetlerle veya madde kullanımına bağlı olabileceği. tırnak ve kıllardaki değişiklikler mutlaka kaydedilmelidir. Yüksük tırnağın psöriasis ile ilişkili olabileceği akla getirilmeli. Diş boynunda sarı renklenmenin maruziyet öyküsü de varsa kadmiyumla. dolgu. kurşun vb maddelerle çalışanlarda etkilenim açısından önemi göz ardı edilmemelidir. Kemer tokasına bağlı gelişen kontakt dermatit nikel alerjisi için ipucu olabilir. Ancak bunları işyeri hekiminin saptayabilmesi için öncelikle çalışanın çalışma ortamındaki etkilenimlerini bilmesi. bacaklarda. Çoğu kez işçiler de izinli oldukları dönemde bu döküntülerin kaybolduğunu ifade etmektedirler. Dişlerin düzenli fırçalanıp fırçalanmadığı sorgulanmalıdır. otoskop yardımıyla incelenmeli. Deri ekleri de muayene sırasında gözden kaçmamalı. ellerde kaşıntılı veya döküntülü lezyonların çalışma ortamında kullanılan kimyasallardan kaynaklanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hareket açıklığını saptamak veya hareket ettirme güçlüğü olup olmadığını anlamak için yapılan boyun muayenesinin tamamlanması için tiroid ve karotis muayenesi yapılmalıdır. Dişler ve dil çok iyi incelenmeli. portakal rengi renklenmenin antimon oksitleriyle. tartar. N. burun ve ağız mukozasının muayenesi ihmal edilmemelidir. Diş muayenesinde renk değişikliklerinin dışında eksik. 2011). diş eti görünümü kaydedilmelidir. Kontakt dermatitin bu muayeneler sırasında saptanabileceği. çürük. Ardından burun ve boğaz muayene edilmelidir. mukozalarda kiraz kırmızı rengin kobalt maruziyetiyle. akıntı veya buşon varlığı araştırılmalı. kulak zarı görülmeye çalışılmalıdır. muayene sırasında saptayıp kaydettiği bulgularla eşleştirmesi.Kulak muayenesinde. kesici dişlerde sarı kahverengi renklenme ile diş minesinde çizgilenme ve taç kısmında dekalsifikasyonun inorganik asitlerle ilgili olabileceği bilinmektedir (Vural. beyaz lekelenmelerin vitamin. 47 . C. kulak kepçesi. dış kulak yolu. Tırnak yemeye ilişkin bulguların kadmiyum. mineral eksikliği ile veya çizgilenmelerin kronik deri hastalıklarıyla ilişkili olabileceği unutulmamalıdır..

Regülasyonunda sorun varsa gece işinde çalıştırılmamalıdır. ayrıca bilgi için bkz. Talyum. Hipertansiyon (HT) hastalığı bulunanlar Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlar Kronik karaciğer hastalığı olanlar 48 .Daha sonra göğüs muayene edilmelidir. Karbon sülfür. Yüksekte (vinç operatörlüğü vb. Aldehitler. Azot dioksit. hangi işlerde çalıştırılmaması gerektiği belirtilmiştir. Amonyak. Organik fosfor bileşikleri. Kükürtlü hidrojen. Civa. (Karpilow. Klor. Manganez. 2011. İSGİP kapsamında hazırlanan “Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi). solunum seslerinde azalma olup olmadığını anlamak için akciğerler simetrik olarak dinlenmelidir. Arsenik. Asbest vb.). Karın kaslarındaki sertlik ve esnekliğin anlaşılması. Organik fosfor bileşikleri vb. Aşağıdaki tabloda sağlık sorunu saptanan çalışanların. bacak omuz ve kollarda kuvvet kaybının olup olmadığının araştırılması. denge (bu konuya ilişkin muayene yöntemleri son bölümde anlatılmıştır) ve işyerinde giyilecek botları giyebilecek durumda olup olmadığını anlamak için çalışanın ayaklarının muayenesi gereklidir (Karpilow. Toksik gazlar. C. Talyum vb. Hırıltılı solunum. Nikel karbonil. Kurşun. fıtık muayenesi. koordinasyon. Talyum. gibi kimyasal maddelerle çalıştırılmamalıdır. gibi kimyasallarla Yüksek tempolu ve aşırı efor gerektiren işlerde çalıştırılmamalıdır. Kurşun. Sağlık Sorunlarına Göre İşçilerin Çalıştırılmaması Gereken İşler Sağlık Sorunları Koroner arter hastalığı (KAH) olanlar Çalıştırılmaması Gereken İşler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Karbonmonoksit (CO). Fosgen. ral. Kol ve bacakların hareketi. Gerek işe giriş muayenesinde gerek AKM’de bu tablodan yararlanılabilir. Beyaz fosfor. Silisyum dioksit. deformasyon. Vanadyum. Berilyum. Azot bileşikleri. C. Arsenik. Kükürtlü hidrojen. Flor. sırtta dayanıklılık. 2011). Solventler. Göğüs duvarındaki şekil bozuklukları gözlenmelidir. ağrılı bölgelerin varlığı araştırılmalıdır. Manganez. Kurşun. gibi maddelerle çalıştırılmamalıdır. Ardından kalp sesleri birkaç değişik noktadan dinlenmelidir.

Kurşun. tek başlarına ve Yüksekte çalıştırılmamalıdır.Diyabetli hastalar • • • • • • • • Kurşun. dar alanlarda. Karbondisülfür. Karbon tetraklorür. Arsenik. Peptik ülserli hastalar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kronik böbrek hastalığı olanlar Kan hastalıkları (anemi. Talyum. 49 . Halojenli kimyasallar. Solventlerle yapılan işlerde çalıştırılmamalıdır. Toksik gazlar vb. Solventler. Talyum. Toksik gazlar. görme bozukluğu olanlar) uygun olmayan yerlerde. çalıştırılmamalıdır. Metil klorür. lösemi vb. Civa. Civa. Solventlerle yapılan işlerde çalıştırılmamalıdır. Talyum. Alüminyum. protez kullananlar. Manganez. Talyum. Mangan. Organik fosfor bileşikleri. Kadmiyum. tek başlarına ve Yüksekte çalıştırılmamalıdır. Karbonmonoksit (CO) Pestisitler. Karbon sülfür. Kurşun. Kurşun.) olanlar Nörolojik hastalığı olanlar Psikiyatrik hastalığı olanlar • • • • • • • • Hareket sistemi hastalıkları olanlar Her işyerinde yukarıdaki sağlık sorunlarına sahip kişilerin çalıştırılabileceği başka işler vardır. gibi kimyasallarla yapılan işlerde. Toluen vb kimyasallarla ve Gece işlerinde. Ergonomik olmayan koşullarda çalışılan işlerde Bedensel engelliler (organ kaybı olanlar. Mangan. Toksik gazlarla ve Vardiyalı işlerde çalıştırılmamalıdır. Karbon sülfür. Kurşun. Beyaz fosfor. Toksik gazlarla Regülasyonunda sorun varsa gece işinde ve vardiyalı işlerde çalıştırılmamalıdır. Kapalı.

çalışma ortamındaki risklere uygun olarak ek ve tamamlayıcı tetkiklerle beraber muayeneleri yapılmalıdır (bkz. işe giriş sırasında gerekli olan ek ve tamamlayıcı muayene ücretinin işverence karşılanmasını sağlamıştır. tehlike ve zararın özelliğine göre. gerekli ek ve tamamlayıcı muayeneleri de kapsayacak şekilde. Laboratuvar sonuçları ile öykü ve fizik muayeneyi içeren klinik değerlendirme yeniden gözden geçirilerek çalışanın işe uygun olup olmadığına karar verilmelidir. güvenilir. Ek ve tamamlayıcı muayeneler yapılırken çalışma ortamındaki riskler göz önünde bulundurulmalı. Madde.III. R. iş koluna özel gerekli laboratuvar tetkiklerinin yapılması sağlanmalıdır. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler Çalışanın. ya da bilimsel gelişmelere paralel farklı tetkikler de tamamlayıcı muayenelere katılmalıdır (bkz. İşe yeni başlayacak işçi tüm muayene masrafları kendisi öder. Ek-10 Ulusal Düzenlemelere Göre Bazı Tetkiklerin Yapılma Sıklığı). kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmayacak. destek hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tartışma konusudur. Maden iş kolunda çalışmanın yoğun olduğu Zonguldak ilimizde deneyimli bir işyeri hekimi işverenini ikna ederek. 50 . 59. Muayenelerin değerlendirilmesi sırasında henüz o işyerinde işbaşı yapmadan çalışanların % 15’inde çeşitli düzeylerde pnömokonyoz saptanmıştır. Sonuçta maluliyet. Çalışanın laboratuar tetkiklerini nerede ve nasıl yaptıracağı. işe yerleştirilen çalışanların. yetkilendirilmiş veya akredite olmuş sağlık kuruluşları veya laboratuvarlardan yararlanılabilir. 27 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. Ülkemizde. Ek-9 Bazı Ulusal Düzenlemelerde İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde Yapılması Gereken Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler). yönetmeliklerde belirtilen sağlık kuruluşlarında ve akredite laboratuvarlarda yaptırmalıdır. ÇSGB’na bağlı İSGÜM dışında. Meslek Hastalıkları Hastaneleri. yetkilendirilmiş OSGB’ler. Üniversite Hastaneleri. Çünkü yasal dayanağı olan işveren istemiyorsa bu yükümlülüğü üstlenmemektedir. belirli sürelerde sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları yapılacaktır27.G: 11 Ocak 1974/14765. Ancak periyodik muayene sırasında gereken ek ve tamamlayıcı muayeneler işveren tarafından karşılanır. tazminat gibi insani ve hukuki sorunlarla karşılaşmak istemeyen. işe giriş muayenesini. İşe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli yapılacak. ileriyi görebilen işveren. işe uygun kişilerin yerleştirilmesine önem verilecektir. İşyeri hekimi gerekiyorsa sorun ile ilgili uzman görüşü isteyerek muayene işlemini tamamlayabilir.2. işe girerken ve çalışırken belirli sürelerle. ek laboratuvar muayeneleri yapacak ve referans olabilecek Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşları. Ayrıca. Burada yasal düzenlemelerle yetinilmemeli. o işyerinin RD sonuçlarına göre gerekirse daha sık.

İşyerleri ve çalışma birimleri gürültüyü önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yerleşilmelidir. Ayrıca gürültüye bağlı işitme kayıplarına ilişkin yükümlülük süresi 6 aydır. İşyerinde. Tekil Direktif). 28 Gürültü maruziyetinin başka yollardan önlenemediği işyerlerinde. Ayrıca olanaklar ölçüsünde çalışanlara rotasyonlu çalışma yaptırılarak işyerinde gürültüye maruz kalma süreleri düşürülmeye çalışılmalıdır. Gürültünün hava yoluyla iletimini azaltmak için siperler. 6 Şubat 2003 Tarihli ve 2003/10/EC Sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi (89/391EEC Sayılı Çerçeve Direktif’in 16(1) maddesi uyarınca çıkarılan 17.G: 23 Aralık 2003/25325. Çalışanların iş donanımını gürültü maruziyetini en aza indirecek biçimde doğru kullanmaları için bilgilendirilmeli ve gürültünün sağlık zararları üzerine eğitilmelidir.  İşyerinin tümünde yıllık olarak topluca değerlendirilen odyometri sonuçlarına göre bir önceki yıla oranla hangi frekansta olursa olsun 5 dB’in üzerinde kayıp varsa. Çalışanların maruziyet düzeyini aşan gürültüye maruz kaldıkları birimler işaretlenmeli ve buralara girişler (uygun KKD olanların dışında) yasaklanmalıdır. ses emici örtüler ve kapatma gibi yöntemler kullanılabileceği. Maruziyet düzeyi. üretim sistemlerinde ve iş donanımlarında düzenli bakım programları uygulanmalıdır. daha az gürültü maruziyeti yaratan çalışma yöntemleri ve iş donanımları seçilmelidir. Bülent 2009). Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl. Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi Gürültü. “istenmeyen ve hoşa gitmeyen ses” olarak ifade edilmektedir. üst sınırını aşan (en yüksek maruziyet etkin değeri=85 dB) işçiler ise işitme muayenesi isteme hakkına sahiptirler29. Gürültü düzeyi sonometre ile ve “dB” birimiyle ölçülür. Bu ifade kişiye göre ve aynı kişi için değişik zamanlarda farklı olarak algılanabilir. Gürültü düzeyi 80 dB’i aşan işyerlerinde çalışanlara işe giriş ve periyodik muayenelerde odyometri testi yapılarak sağlık gözetimleri yapılmalıdır.2.III. 28 29 51 . İşyerinde RD yapmadan önce yapılacak ortam ölçümlerinden biri de sesin şiddetinin ölçümüdür. Ayrıca. İş gürültü maruziyetini azaltacak (maruziyet süresini ve yoğunluğunu azaltacak ve dinlenme sürelerini artıracak) şekilde örgütlenmelidir. Gürültü düzeyi 85 dB’i aşan işlerde ise işe girişte ve işin devamı süresince çalışanların odyometrik incelemesinin yanı sıra işitme muayenesi ile takibi gerekmektedir. gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB’nin üstünde olan işlerde en az 30 gün (1 ay) çalışılmış olması gereklidir. Gürültü maruziyetinin yol açtığı riskler kaynağında yok edilmeli veya azaltılmalıdır. Dinlenme yerlerinde gürültü maruziyeti bu yerlerin kuruluş amacına uygun düzeye indirilmelidir. çalışma yaşamında en sık karşılaşılan fiziksel ortam faktörlerindendir. yapısal gürültü iletiminin perdeleme ve yalıtım gibi teknik yöntemlerle azaltılabileceği gösterilmiştir. Bu amaçla genel önleme ilkeleriyle birlikte. Gürültü Yönetmeliği. R. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyi 80 dB (A) ve üzerindeyse işveren işitme kaybına karşı önlem almaya başlamalıdır. Weber Testi ve odyometrik incelemeyi de içeren işitme muayeneleri yapılmalı ve periyodik aralıklarla tekrarlanmalıdır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği. R. Sözlük anlamı olarak gürültü. 80 dB ve üzerinde gürültü varsa çalışanlara riski önleyecek veya en aza indirecek işitme koruyucusu verilmelidir. Eğer gürültü düzeyi 85 dB’i aşıyorsa çalışanların mutlaka bu koruyucuları kullanmaları sağlanmalıdır (Piyal.G: 11 Ekim 2008/ 27021. maruziyet etkin değerinin alt sınırını (en düşük maruziyet etkin değeri=80 dB) aşan işçiler önleyici odyometri testi. Buralarda çalışacak olanların işe girişte. otoskopik muayene.1.

2011). 3000. ve ark. C. kullanım ya da KKD’nin niteliği ile ilgili sorunlar varsa çözülmeli. eski işyerinden ayrıldığı tarihten 6 ay sonra. gerekli uyarılar veya sevk işlemi gerçekleştirilmelidir. 8000 Hz frekanslarında hava iletim odyometrisi yapılmalıdır. b. Odyometrik ölçüm) yapılmalıdır. 4000. kulak koruyucusunun değiştirilmesine gerek olup olmadığı tartışılmalıdır (Karpilow. erken kontrol muayenesi (2. (1) Aşağıdaki tablolardan yararlanılarak işitme kaybının düzeyi saptanmalı. kulak çınlamalarında işyeri hekimini haberdar etmesi gerektiği anlatılmalıdır. Ölçüm) ya da periyodik muayene ise. Ortam gürültüsü 85 dB (A)’in üzerindeyse 1 ay sonra. otoskopik muayene yapılmadan odyometri testi yapılması yanlış değerlendirmelere yol açabilir. 6000. (1) Eski işyerinden ayrılırken yapılmış odyometrisi varsa. enfeksiyon. 52    . Yaptığımız muayene işe giriş muayenesi ise. Buşon. Eğer işitme düzeyinde bir değişiklik yoksa. KKD kullanımı ile ilgili eğitimler yenilenmelidir (Karpilow. erken kontrol gibi tüm muayenelerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. iş dışı bir etkilenmenin olup olmadığı. Otoskopik muayene işe giriş.   Bunun için öncelikle gürültü etkilenimine yönelik anamnez (aşağıda bir örnek sunulmuştur) alınmalı ve bu anamnez her odyometrik muayeneden önce tekrarlanarak öncekilerle karşılaştırılmalıdır. Ayrıca çalışma ortamı yeniden değerlendirilmeli. Odyometri ve muayene sonuçları çalışanla paylaşılmalıdır. b. 500-1000-2000 Hz’lerde bir yıl içinde 10 dB ve üzerinde kayıp varsa. 4000-6000 Hz’de bir önceki odyometriye oranla 25 dB kayıp varsa. enfeksiyon vb. 2011). Ayrıca. herhangi bir bölümde diğer bölümlerden 5 dB’den fazla kayıp varsa. a. KKD kullanımı ile ilgili sorunların varlığı araştırılmalı. tıbbi sorunlar araştırılmalıdır. Sağlık gözetimi 80 dB (A) ve üzerinde gürültüye maruz kalınan işlerde çalışan tüm çalışanlara işyeri gürültü RD’yi takiben yapılmalıdır (Oral. ve ark. (2) İşitme düzeyindeki değişimlerin nedenleri araştırılmalıdır (buşon. yabancı cisim görülebilir.) Kulak koruyucuların tüm vardiya boyunca kullanılıp kullanılmadığı. C. 250. koruyucuların doğru takılıp takılmadığı. a. (3) Ortam gürültüsünün düzeyi kaç olursa olsun çalışanın kendinde fark ettiği tüm işitme azalmalarında. 500. Eğer işitme düzeyinde kayıplar varsa. İ. Ortam gürültüsü 85 dB (A)’in altındaysa 12 ay sonra. c. ve ark. 2011). 1000.   Aynı işyerinde farklı bölümlerin grup olarak odyometrileri değerlendirildiğinde. (2) Ortam gürültüsü 85 dB(A) ve üstündeyse yılda bir odyometrinin tekrar edilmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. daha ayrıntılı muayene için işitme kaybının olduğunu düşündüren bölümde çalışanların hastaneye sevki gereklidir. 2000. (Bu gibi durumlarda gerekli tedavilerden bir süre sonrasına kadar odyometri ertelenmelidir). periyodik. (1) Ortam gürültüsü 85 dB(A)’in altındaysa 3 yılda bir. (2) Eski işyerine ait odyometrisi yoksa yeni işe girişte ve 6 ay sonra. Bir başka işyerinden ayrılıp çalıştığınız yerde işe giren bir çalışan ise.  Yaptığımız muayene erken kontrol muayenesi (İşyerinizdeki 2.

C. Michael.P. 1999. K. İşitme muayenesine ilişkin raporlar diğer muayene formlarıyla birlikte etik kurallar gözetilerek saklanmalıdır. kabakulak ya da kızıl geçirdiniz mi? Herhangi bir alerjiniz var mı? Şimdi ya da önceden düzenli olarak ilaç.. değerlendirme sonuçları çalışana bildirilmeli ve işverene raporlanmalıdır. Bu güne kadar herhangi bir silah sesine maruz kaldınız mı? Ek (İkinci) bir işiniz var mı? Hobileriniz nelerdir? İngiltere İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (HSE)’nin hazırladığı yaş düzeylerine göre düşük ve yüksek frekanslar için uyarı ve sevk tablosu aşağıda verilmiştir (Aktaran. kombine kulak koruyucuları) tüm maruziyet süresince kullanılmasının önemi anlatılmalıdır. 30 Lichtenwalner. kulak koruyucuları. (4) Sevk sonrası mesleki işitme kaybı tanısı konulmuşsa.    Her muayeneden ve ölçümden sonra bir sonraki ölçümün en geç ne kadar sonra yapılması gerektiği söylenmelidir. öte yandan işyerinin o bölümünde RD yeniden yapılmalıdır. ve ark. işitme korumasına yönelik eğitimler tekrarlanmalıdır. Bir yandan o çalışanın tedavisi. 53 . Oral. Özellikle ortam gürültüsü değerlendirilmeli. soyadı: Çalışanın imzası: Tarih: Kaydeden: Evet Hayır Yorum Öykü Daha önce bir işitme testi yaptırdınız mı? (Ne zaman) Hiç işitme güçlüğü yaşadınız mı? Şimdi işitme güçlüğünüz var mı? Hiç gürültülü bir işte çalıştınız mı? Sağ kulağınızla mı Sol kulağınızla mı daha iyi duyduğunuzu düşünüyorsunuz? Hiç kulaklarınızda çınlama duyuyor musunuz? Hiç baş dönmeniz oluyor mu? Hiç kafa travması geçirdiniz mi? Ailenizde 50 yaşından önce işitme kaybı olan var mı? Hiç kızamık.(3) Sevk sonrası mesleki işitme kaybı tanısı konulmamışsa.Sol kulağınızda Askerlik yaptınız mı? Özellikle ateşli silah deneyiminizi anlatınız. Odyogram Öncesi (için) Gürültü Etkilenimi ve Tıbbi Bilgilere Yönelik Anamnez 30 Adı. görev yeri değişikliği ve meslek hastalığı bildirimi yapılırken. mühendislik önlemleri. İ. kulaklık. o işçi için periyodik odyometrik ölçüm aralığında sağlık gözetimi sürdürülmelidir. 2011). Çalışana işitme korumasıyla ilgili önerilerde bulunulmalı. kişisel koruyucuların (tıkaç. aynı bölümdeki diğer çalışanların odyolojik ölçümlerini de içeren işitme (erken kontrol) muayeneleri yapılmalı. antibiyotik tedavisi gördünüz mü? Hiç kulak ağrısı geçirdiniz mi? Hiç kulak akıntınız oldu mu? Sağ kulağınızda .

İSGİP kapsamında hazırlanan “Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi”). 3000. Normal işitme düzeyine göre % 20’lik bir kayba karşılık gelir. (Aşağıdaki tablolara bakınız. Eşik değere eşit veya biraz üzerindeki bir kayıp.Düşük ve Yüksek Frekanslardaki İşitme Eşiklerinin Toplamlarına Göre Uyarı ve Sevk Düzeyleri Düşük Frekans (500+1000+2000) Hz frekanslardaki işitme eşiklerinin toplamı-dB (A) Yaş Grupları 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 Uyar 45 45 45 48 51 54 57 60 65 70 Sevk et 60 66 72 78 84 90 90 90 90 90 Yüksek Frekans (3000+ 4000+ 6000) Hz frekanslardaki işitme eşiklerinin toplamı-dB (A) Uyar Sevk et 45 78 45 87 45 99 54 111 60 123 66 135 75 144 87 144 100 144 115 144 İşitme düzeyinin sınıflanması Her bir kulak için tek değerin elde edilmesi amacıyla. 4000 ve 6000 Hz frekanslarından elde edilen değerlerin toplamı hesaplanır. ayrıntılı bilgi için bkz. 4000 ve 6000 Hz frekanslardaki işitme kayıplarının toplamı) Uyar Sevk et 46 78 55 91 63 105 71 119 80 134 93 153 111 176 131 204 157 235 175 255 Yaş Grupları 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 Kaynak: HSE UK Controlling Noise at Work Toplam değer risk sınıflamasında belirtilen düzeyin altında ise. Bu durumda çalışan 54 . 2000. sınıf 2 (hafif işitme kaybı) olarak değerlendirilir. 3000. 2000. 1000. GBİK’in sonucudur. 2000. Bu frekanslar toplamı. 3000. Odyogramlarda Saptanan İşitme Kayıplarının(Cinsiyet ve Yaş Grupları Göz Önüne Alınarak Hazırlanmış) Uyarı ve Sevk Düzeylerine Göre Risk Sınıflaması Erkek (1000. 4000 ve 6000 Hz frekanslardaki işitme kayıplarının toplamı) Uyar Sevk et 51 95 67 113 82 132 100 154 121 183 142 211 165 240 190 269 217 296 235 311 Kadın (1000. işitme yeteneği sınıf 1 (normal) olarak nitelenir.

gürültünün frekans spektrumu. İşitme Kaybı Sınıflama Şeması Sınıf 1. İşyerinde belirgin gürültü maruziyet öyküsü varsa. Kulaklardan herhangi birinde 2000. M. 3000. 1. Ciddi işitme kaybının varlığını gösterir. bu tip işitme kayıpları ciddi bir işitme testi yapılıncaya kadar ortaya çıkmayabilir. Gürültünün analizinde. İşitmenin Korunması (Gürültü Kontrol) Programı GBİK konuşma frekanslarından önce yüksek frekansları etkiler. 2. bir çalışma günü boyunca gürültünün süresi ve dağılımı. gürültünün analizi. 3000. A. 3. sınıf 3 (işitme kötü) olarak değerlendirilir. gürültünün kontrolü ve işitmenin ölçülmesini içermelidir. Kayıkçı. 4 ve 6 kHz’lerdeki işitme düzeylerinin toplamı (Yaş ve cinse göre düzenlenmiş tablolarla karşılaştır) 3. 2. Eğer bir çalışanın bulunduğu ortamda sözel iletişim kurmada zorluk çekiliyorsa. Bu yüzden. günlük toplam gürültü düzeyi (sesin şiddeti). Gürültüden etkilenimin ölçümünde çalışma günü boyunca farklı gürültü çevrelerinde bulunan çalışan söz konusu olduğunda kişisel dozimetreler (bireysel gürültü dozu ölçeri) kullanılır (Genç. 4. 3. 3. birkaç saatlik çalışmanın ardından kulağında çınlama veya geçici işitme kaybı oluyorsa orada işitmeyi koruma programına başlanmalıdır. bir çalışma günü boyunca toplam gürültü ölçümlerinin yapılması gereklidir. 55 . 4000 ya da 6000 Hz’ de 15 dB veya üzeri (yeniden yapılan testle teyit edilmiş) standart eşik sapması varsa. 1000. Bunun sağlanamadığı durumlarda 80 dB (A) ‘in üzerindeki gürültü düzeylerinde standart kulak koruyucusu (tüm mesai boyunca) olması koşuluyla test gün boyunca yapılabilmektedir. 4. 4000 Hz’lerin ortalamasında 10 dB veya daha fazla standart eşik kayması varsa.E. ölçümün her bir frekansta en az 3 kez tekrarlanması. 2000. İşitmenin korunması programı. GBİK’in kesin olarak saptanması için çalışanın daha ayrıntılı kulak muayenesinin gerçekleştirilebileceği bir merkeze sevk edilmesini önermektedir. 500-1000-2000 Hz ortalamalarında veya 1000-2000-3000 Hz ortalamalarında ya da 3000-40006000 Hz ortalamalarında herhangi bir kulakta 25 dB veya daha üstü sabit kayıp varsa.bilgilendirilmelidir.. Hafif işitme kaybı Kötü işitme Hızlı işitme kaybı Tek taraflı işitme kaybı Hesaplama 1. 2004) Odyometri tarama testi yaparken. Çalışan bilgilendirilmeli ve kulak burun boğaz (KBB) uzmanına gönderilmelidir. Bunun yanı sıra gürültüye bağlı işitme kaybı (GBİK)’de kişisel değişiklikler de görülür. 4. G. 6 kHz’lerdeki işitme eşiklerinin toplamının önceki testle farkı> 30 dB Her kulağın 1. Her bir kulağın değerler toplamı eşik değeri aşıyorsa. 2. 4 kHz’lerdeki işitme düzeylerinin toplamlarının farkı>40 dB Yapılacak iş Periyodik işitme muayenesine devam Uyar KBB uzmanına sevk et KBB uzmanına sevk et KBB uzmanına sevk et Kaynak: HSE UK Controlling Noise at Work NIOSH ise. 5. 3. çalışanın gürültülü ortamdan 14 saat uzak kaldıktan sonra testin yapılması önerilmektedir. Kulaklardan herhangi birinde 500.K. Normal 2.

. 56 . J. Eğitim. Ed:Dorset Press. kapatma gibi gürültüyü azaltma önlemlerinde kullanılacak yöntem ve malzeme seçiminde frekans değeri yol gösterici olacaktır. Bu değer izin verilen sınırın üzerindeyse bu kez sesin şiddetiyle birlikte frekansı da değerlendirilmektedir.Gürültü Kontrol Programı 31 İlk Gürültü Araştırması dB(A) Gürültü durumuyla ilgili Periyodik Kontrol İzin Verilen Gürültü Düzeyinin üzerinde E V E T Etkileniminin Değerlendirilmesi ve Frekans Analizi* HAYIR İŞİTME KONTROL PROGRAMI Çevresel Gürültü Kontrolü Genel gürültü Haritasının çıkarılması İşitme Koruması İçin Genel Planlama Gürültüyü Kaynağında Azaltmak için Önlemler Danışma . Gürültünün şiddeti hangi frekansta yüksekse. Düzelmeler. Dorchester. İlerleme Kontrolü İşitme Koruma Önlemlerinin Uygulanması (*) İlk gürültü araştırmasında sesin şiddeti dB olarak ölçülmektedir. o frekansta koruyuculuğu yüksek olan kulaklık. seçilmektedir. 31 Stranks. tıkaç vb. Ayrıca ayırma. 2005. vb.“Noise and Vibration” The Handbook of Health and Safety Practice 7. İşitme Testleri (Odyometri) İzleme.

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü’de 6 ayda bir. Tozlu Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi Tozlu ortamlarda işe girişte ve yapılan ortam ölçümü ve buna bağlı olarak yapılan RD’ye göre sıklığı belirlenen aralıklarla Standart (en az 35 x 35 cm) PA akciğer grafisi ve Solunum Fonksiyon Testi ile sağlık gözetimi yapılmalıdır. kategoriye giren çalışanlar. PA akciğer grafisinin (en az 35x35cm. FEV1 ve FEV1/FVC değerlerinin % 80’in altında olmaması gerekir. RD’nin yenilenmesi ve ek önlemlerin alınması gerektiği anlaşılır (Akciğer grafileri ve solunum fonksiyon testiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. PA akciğer grafisi çekiminin tekrarlanmasının mümkün olmadığı durumlarda kalite (3) PA akciğer grafisi de değerlendirmeye alınabilir. Kategori : 3/2 3/3 3/+ *Büyük opasiteye doğru gelişme varsa (ax.) değerlendirilmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.III. Çekilen PA akciğer grafileri ILO (2000) Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması’na göre çekilen PA akciğer grafisi kalite (1) veya kalite (2) olmalıdır. B okuyucuya gönderilir. çalışma ortamının toz yoğunluğu 2 mg/m³ altında olan işyerlerinde çalıştırılır. yılda 1 kez PA akciğer grafilerinin çekilmesi uygundur.2. II. Tozlu ortamda çalışanların gereksiz yere radyasyon almaması için RD’ye göre 2 yılı geçmeyecek şekilde. ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesinde 0. Kategori : 2/1 2/2 2/3 III. Tozla Mücadele Yönetmeliğinde 2 yılda bir PA akciğer grafisinin çekilmesi gerektiği yazmaktadır. İSGİP kapsamında hazırlanan “Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi”). 1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde yılda 1. Solunum Fonksiyon Testinde.C) II.B. Ülkemizdeki yasal düzenlemelere göre tozlu ortamlarda çalışanların. Bu çalışanların en az yılda bir kez meslek hastalıkları tıbbi tanısı koymakla yetkili sağlık kuruluşlarına kontrole gönderilmeleri zorunludur. FVC. Kategori : 1/0 1/1 ½* II. Değerlendirmeler sonucunda A (sertifikalı hekimler) ve B (sertifikalı göğüs hastalıkları uzman hekimi veya sertifikalı radyoloji uzman hekimi) okuyucu hekimler arasında bir çelişki olması durumunda filmler her iki okuyucu tarafından birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanır. Kategoriye girenler çalıştırılır. ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi 0. Kategori : 0/0/0 0/1 I.A.Kategori ve üzeri gibi işlem görür. Ayrıca “Peak Flowmetre” ile işe başlamadan önce ve işteki etkilenim sırasında (2 -4 saatlik çalışmadan sonra) % 10’luk azalmanın varlığında çalışanın ortamdan etkilendiği ve önlemlerin yetersiz kaldığı. kategoriye giren çalışanlar tozsuz işlerde çalıştırılır. 57 . Çalışanların PA Akciğer grafilerinin pnömokonyoz bakımından A ve B okuyucu nihai değerlendirme sonucu aşağıdaki çizelgeye göre kategorize edilir.2. Mevzuat kapsamına giren işyerlerinde çalışanların PA Akciğer grafilerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işlemi sertifikalı okuyucu tarafından yapıldıktan sonra filmler.

12. 19 ve 21. B-) 26. (***) A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler.) toz ölçüm sonuçlarının bir örneği. 1) “Toz ölçüm sonuçlarının saklanması” başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/200023976 s. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.R. 5) “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu (Değişik 26/2/2000-23976 s. Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir. kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler.isggm.) değerlendirilmesi.) pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen çalışanların yetkili hastanelerce [sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili (Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri ve Devlet üniversitesi)] düzenlenen raporlarının bir örneği.G. iş dışı uğraşları.R.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete yayınlanmış olan “Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmeliğin. A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. 4) Geçici Madde 2’de (Değişik 26/2/2000-23976 s.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” (özellikle 20. alışkanlıkları sorgulanmalıdır. Bir sonraki sayfada ILO 2000 pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma İçin Okuma Raporu’nun bir örneği ve açıklamaları verilmiştir: 58 .2003 tarih ve25328 tarihli Resmi Gazete yayınlanmış ve 15. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www. 2) “Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi” başlıklı 27’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/200023976 s.(*) İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın.G. çalıştığı bölümler. Maddeleri) kapsamında yapılacak çalışmalar.tr adresinden ulaşılabilir.R.09.).R. ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler.4. (**) PA Akciğer grafisinin (35x35cm.G. 3) “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/200023976 s.) A ve B okuyucularının nihai değerlendirme sonuçları (sonuçlar normal olsa bile).R.G.G.gov.) belirtilen İşveren Bildiri Formu.) işçiler için doldurulacaktır. PA akciğer grafileri. Pnömokonyoz İzleme Birimine Gönderilecek Bilgi Ve Belgeler A-)14.

59 .

Sınıflandırma amaçları için kabul edilemez olan. Kalite (K) 4. bazı teknik hataları olan fakat sınıflandırması amaçları için hala yeterli nitelikte olan. Kabul edilebilir. 60 . Kabul edilebilir. pnömokonyoz radyografisi sınıflandırmasını bozması muhtemel teknik hatası olmayan.AÇIKLAMA: ILO (2000) Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması. İyi kalitede olan. herhangi bir pnömokonyoz tipinde meydana gelen radyografik anormallikleri tanımlamak için kullanılmaktadır ve sadece arkaön (PA) akciğer radyografilerinde görülen görüntüleri sınıflandırmak için düzenlenmiştir. Kalite (K) 2. Kalite (K) 3. Teknik Kalite: Dört derecelendirme kullanılmaktadır: Kalite (K) 1.

s. standart radyografilerde dört kategori olarak tanımlanmıştır ve aşağıdaki gibi sembolik olarak gösterilen sıralı 12 alt kategoriden sadece birinde sınıflandırılır: 0/. (örn: “Profil R kals. arka-ön göğüs radyografisinde lateral göğüs duvarının (apeksten kostofrenik açıya kadar) izdüşümünün toplam uzunluğu göz önüne alınarak tanımlanır ve sağ (R) ve/veya sol (L) hangi tarafta olduğu belirtilerek kaydedilir.genişliği yaklaşık 1. lokalize plevral kalınlaşmayı. Şekil ve büyüklüğü kaydetmek için iki harf kullanılır.5 mm ye kadar olan opasiteler. Bu yüzden görünen tüm ya da hemen tüm opasitelerin tek bir şekil ve büyüklükte olduğu düşünülüyorsa. Sınıflandırmada boyut. Diyafragma veya diğer bölgelerdeki plaklar için boyut kaydedilmez. eğik bir çizgi ile ayrılan harf iki kez kaydedilir (örneğin. göğüs duvarı (profil veya ön/arka). q ve r harfleri ile düzensiz opasiteler s. q/t. diyafragma ve diğer bölgelerde görülebilir. 10 mm'yi aşan en uzun boyuta sahip opasite olarak tanımlanır. q/q).çapı 1. baskın olan küçük opasitelerin yuvarlak ve q büyüklüğünde olduğu. u. q/t).çapı 3 mm ile 10 mm arasında olan opasiteler.Parenkimal Anormallikler: Hem küçük hem de büyük opasiteleri içermektedir.5 mm ile 3 mm arasında olan opasiteler. “kostofrenik açı silinmesi” ve “diffüz plevral kalınlaşmalar” şeklinde üç bölüme ayrılır. (örn: R2 veya L3 gibi) 61 .genişliği 1. Kategori A: 50 mm'ye kadar en uzun boyuta sahip büyük bir opasite veya en uzun boyutlarının toplamı yaklaşık 50 mm'yi aşmayan birkaç büyük opasite. Kategori B: 50 mm'yi aşan fakat sağ üst zona eşdeğer alanı aşmayan en uzun boyuta sahip büyük bir opasite veya en uzun boyutlarının toplamı 50 mm'yi aşan fakat sağ üst zonun eşdeğer alanını aşmayan birkaç büyük opasite.” gibi) Boyut. t. Plaklar. Kalsifikasyonun yokluğu (0) veya (nonkals. r. Plevral plaklar.genişliği 3 mm ve 10 mm arasında olan opasitelerdir.0/0 0/1 Kategori 0: Mevcut olmayan ya da kategori 1den daha az yoğun olan küçük opasiteler 1/0 1/1 1/2 Kategori 1 2/1 2/2 2/3 Kategori 2 3/2 3/3 3/+ Kategori 3: Standart radyografilerde tanımlandığı gibi küçük opasitelerin artan yoğunluğunu ifade eder. Bazen sadece kalsifikasyonları ile tanınırlar.) olarak. sadece göğüs duvarı boyunca uzanan plaklar için kaydedilir ve hem profil hem de ön/arka olanlar birleştirilir. Ancak önemli sayıda farklı bir şekil ve büyüklük görülüyorsa. Yoğunluk.5 mm ile 3 mm arasında olan opasiteler. varlığı tüm plaklar için sağ (R) ve sol (L) taraflar belirtilerek ayrı ayrı kaydedilir. Bu anormallikler yok (0) veya var şeklinde. Büyük Opasiteler: Büyük opasite. opasitelerin parenkimal yoğunluğunun değerlendirilmesidir. Yoğunluk: ILO standart radyografileri ile karşılaştırılarak. p. eğer varsa sağ (R) ve sol (L) için ayrı ayrı kaydedilirler. t ve u harfleri ile belirlenir. genellikle pariyetal plevrada olanı temsil eder. eğik bir çizgiden sonra farklı harf yazılarak kaydedilir (örneğin. Plevral Anormallikler: “Plevral plaklar (lokalize plevral kalınlaşma)”. fakat önemli sayıda t büyüklüğünde küçük düzensiz opasitelerin de bulunduğu anlamına gelmektedir.5 mm olan opasiteler.çapı 1. Kategori C: Sağ üst zona eşdeğer alanı aşan büyük bir opasite veya bir araya getirildiğinde sağ üst zona eşdeğer alanı aşan birkaç büyük opasite. Yuvarlak opasiteler p. q. Küçük Opasiteler: Yuvarlak ve düzensiz olmak üzere iki tür şekil ve her bir şekil türü için üç büyüklük ayırt edilir.

Bu sembollerin kullanımı sınıflandırmada zorunlu tutulmuştur. b-5-10 mm arası genişlik.10 mm. (örn: Ra veya Lc gibi) a.3-5 mm arası genişlik. radyografide görülen tanımlamalardan daha çok yorumları işaret eder.lateral göğüs duvarı izdüşümünün 1/4 üne kadar olan toplam uzunluk. Sembollerin bazıları.lateral göğüs duvarı izdüşümünün 1/2sini aşan toplam uzunluk. Göğüs duvarı profildeki plağın varlığının kaydedilmesi için en az 3 mm.1. eğer varsa profil veya ön/arka olarak sağ (R) ve sol (L) taraf için ayrı ayrı kaydedilir.lateral göğüs duvarı izdüşümünün 1/4 ila 1/2 si arasında olan toplam uzunluk. akciğer apeksinde sıklıkla görünürdür ve göğüs duvarının diffüz plevral kalınlaşmasının bir parçası olarak kaydedilmemelidir. Silinen kostofrenik açıdan lateral göğüs duvarına kadar uzanan plevral kalınlaşma. sağ (R) ve sol (L) taraf için ayrı ayrı var veya yok olarak kaydedilir. 2. Boyutu ve genişliği plevral plaklara benzer şekilde kaydedilir. Kostofrenik açı silinmesi. Diğer Anormallikler: Önemli radyografık özellikleri kaydetmek için gerekli semboller aşağıda listelenmiştir. Plevra. lik bir genişlik gereklidir. c.. Profil diffüz plevral kalınlaşmanın var olarak kaydedilebilmesi için de yaklaşık olarak en az 3 mm. Genişlik. diffüz plevral kalınlaşma olmadan da gelişebilir. yalnızca göğüs duvarı profildeki plaklar dikkate alınarak kaydedilir. bu yüzden aşağıdaki sembollerin tanımlamalarının her biri ". veya ".-i belirten opasiteler" . 3. lik bir genişlik gerekmektedir. üzerindeki genişlik. diffüz plevral kalınlaşma olarak sınıflandırılmalıdır. çünkü toz maruziyeti ve diğer etyolojilerle ilişkili ek özellikleri tanımlarlar. Diffüz plevral kalınlaşma. sadece kostofrenik açı silinmesi varlığı ve sürekliliğinde kaydedilir. plevral parenkimal sınırda kaburganın en içteki kenarından plağın en içteki sivri kenarına kadar yapılır. 62 . kesin yorumu doğrulamak için yeterli olmayabilir. göğüs duvarı boyunca var veya yok olarak.-i gösteren değişiklikler" . Diffüz plevral kalınlaşma. veya "şüphe" gibi tanıtıcı bir niteleyici kelime veya ifadeyi işaret eder.. Kullanımları yararlıdır. Bir PA göğüs radyografisi. ILO (2000) Sınıflandırmasında. Genişliği belirtmek için 3 kategori kullanılır ve sağ (R) ve/veya sol (L) hangi tarafta olduğu belirtilerek kaydedilir. Kostofrenik açı silinmesi. Genişliğin ölçümü.

ÇSGB Genel Yayın No:155. ISBN 975-455-136-7 Asbest Eşik Sınır Değeri1 ---------------------------------------------------------------------------------İşveren. çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalaması (TWA) değerinin 0. 63 . yorumlar kaydedilir. teknik kalite ve/veya od sembolü kaydedildiğinde ve/veya tozla ilgili olmadığına inanılan görünümler olduğunda.1 lif/cm3’ ü geçmemesini sağlayacaktır.22(Rev.2000). Kaynak: İş Sağlığı ve Güvenliği Serisi No. ILO Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırması Kullanım Rehberi.Semboller: aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od aterosklerotik aort belirgin apikal plevral kalınlaşma küçük opasitelerin birleşimi buller kanser: mezotelyoma hariç torasik maligniteler kalsifiye pnömokonyotik olmayan nodüller (granuloma vb) veya nodüller küçük pnömokonyotik opasitelerde kalsifikasyon kalp şekil veya büyüklüğünde anormallik kor pulmonale kavite toraks içindeki bir yapının belirgin distorsiyonu plevral efüzyon amfizem hiler veya mediyastinal lenf düğümlerinin yumurta kabuğu kalsifikasyonu kırılmış kaburga(lar) (akut veya iyileşmiş) kireçlenmemiş hiler veya mediyastinal lenf düğümlerinin genişlemesi bal peteği akciğer bozulmuş diyafragma sınırı bozulmuş kalp sınırı septal (kerley) çizgileri mezotelyoma düz atelektazi parenkimal bantlar interlober fissur plevral kalınlaşması pnömotoraks yuvarlak atelektazi romatoid pnömokonyoz tüberküloz diğer hastalık veya önemli anormallikler Yorumlar: Radyografinin değerlendirilmesi sırasında.

mümkünse yayınlanmış bilgileri. her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenmeli ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilmelidir. Çift elle kullanılan aygıtlarda. yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına göre yapılmalıdır.2. TS ENV 25349 standardına göre. Çalışanın el–kol titreşimine maruziyeti şu şekilde değerlendirilmeli veya ölçülmelidir:  Maruziyet değerlendirmesi El – kol titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirmesi. 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2. 5) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgileri. 6) Varolan ekipman yerine kullanılabilecek. Maruziyet. 8) Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları. Kişisel koruyucular Maruziyet etkin değerlerinin aşıldığının saptanması halinde işveren. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2.  Ölçüm Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel etkilenimini belirleyebilecek nitelikte olmalıdır. Titreşimli İşlerde Çalışanlarda Sağlık Gözetimi Titreşime ilişkin maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri: El – kol titreşimi için. çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olmalıdır. 3) Riske duyarlı çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkiler.III.3. frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) karekökü cinsinden ifade edilen. Maruziyet düzeyi değerlendirmesi. 64 . ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine. sekiz saatlik bir referans döneme A (8) normalize edilen. mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış iş ekipmanının bulunup bulunmadığı. kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler. 4) Mekanik titreşim ile işyeri veya başka bir iş ekipmanı arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve çalışanların güvenliğinietkileyen dolaylı etkileri. 7) Bütün vücut titreşimi maruziyetinin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam etmesi durumunda maruziyetin boyutu. 2) Yukarıda belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri.5 m/s2. Etkileşim Mekanik titreşim. RD’de özellikle aşağıdaki konuları dikkate almalıdır: 1) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dâhil maruziyetin türü. elle yapılan ölçümleri veya göstergelerin okunmasını etkiliyor ise. TS ENV 25349 – Mekanik Titreşim–İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz – standardına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir. 9) Sağlık gözetiminden elde edilen bilgileri. mekanik titreşime ve yol açtığı risklerdenetkilenimi en aza indirmek için özellikle aşağıdaki konuları dikkate alarak teknik ve organizasyon önlemleri ile ilgili program yapmalı ve uygulamalıdır. kullanılan cihazlar ve yöntemler. işveren. düzeyi ve süresi. ölçümler her el için yapılmalıdır.

5 m/s2dir. 7) Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlanması. Bütün vücut titreşimi için. sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak. gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Her çalışan.15 m/s2. eğitim ve talimat verilmesi. 5) İşyerlerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni. yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına göre yapılmalıdır. 6) Çalışanlara.  Ölçüm Kullanılan yöntemler ölçülecek mekanik titreşimin özelliklerine. Sağlık Gözetimi a) RD sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde çalışanlar uygun sağlık gözetiminden geçirilmelidir. 2) Yapılacak iş dikkate alınarak mümkün olan en az titreşim oluşturacak uygun ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi.1) Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemleri. Deniz taşımacılığında. Mekanik titreşimden etkilenme sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla. istediğinde. 1 Hz’in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınmalıdır. işverenin gözetimindeki dinlenme tesislerinden yararlandığı yerlerde. 65 . mekanik titreşime maruz kalmayı en aza indirecek şekilde iş ekipmanını doğru ve güvenli bir biçimde kullanmaları için uygun bilgi. kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler. çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uygun olmalıdır. 8) Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma programı. TS EN 1032–Mekanik Titreşim–Bütün Vücudun Titreşim Emisyon Değerinin Tayin Edilmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Denenmesi–Genel–ve TS 2775– Tüm Vücudun Titreşim Etkisi Altında Kalma Durumunun Değerlendirilmesi İçin Kılavuz–sayılı TSE standartlarına göre gündelik maruziyet değeri belirlenmelidir. Maruziyetin boyutu Özellikle. 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1. 3) Titreşimin zarar verme riskini azaltmak için. kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilmelidir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanmalıdır. b) Sağlık gözetimi ile ilgili zaten her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve güncelleştirilmelidir. bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri ve el–kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı donanım sağlanması. bütün vücut titreşimi. yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanın. "zorunlu durumlar” dışında kullanım amaçlarına ve koşularına uygun düzeye indirilmelidir. 4) İşyeri.  Maruziyet değerlendirmesi Bütün vücut titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi. işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları. en yüksek (rms) değer veya frekans ağırlıklı ivmelerin en yüksek titreşim dozu değeri (VDV) olarak hesaplanan. 9) Maruz kalan çalışanı soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlanması. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0. sekiz saatlik dönemde sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan. Maruziyet düzeyi değerlendirmesi.

bu Rehberin “XVIII. etkilenim başlamadan önce yapılmalı ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülmelidir. neden olabileceği sağlık sorunlarının ortaya çıkmadan önlem alınması konusunda gerekli duyarlılığı göstermelidir. maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden RD yapılmalıdır. İşyeri hekimi her çalışan için.Riskleri önlemek veya azaltmak için yasal mevzuat uyarınca gerekli görülen ve çalışanın riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil. etkilenim sona erdikten sonra da yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilmelidir. önlemleri uygularken. 2) Gizlilik ilkesine uyularak. 2. Tüm vücut titreşiminde ise. Karpal tünel sendromu. Özellikle.c) Sağlık gözetimi sonucuna göre bir çalışanda. yapılan RD’ye göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların.RD’yi gözden geçirmelidir. sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. tendinit vb. . özellikle bel bölgesi omurları ve disklerindeki zedelenmeler göz önüne alınarak. c) Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelerden etkilenim nedeniyle oluştuğu kuşkusu bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde. . Kimyasal maddelerle çalışanların sağlık gözetiminde. . aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirilmelidir. Muayeneler sırasında el kol titreşimi söz konusuysa. b) Sağlık gözetimi. d) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunmalıdır. III.Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların da sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmalıdır. kas iskelet sistemi hastalıkları göz önüne alınarak bunlara yönelik incelemeler ek ve tamamlayıcı muayenelere katılmalıdır. maruziyet sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve öneri alacaktır. hekim. e) Çalışanlara. 66 . bel bölgesine ait muayeneler ek ve tamamlayıcı muayenelere katılmalıdır (bkz.Riskleri önlemek veya azaltmak için daha önce alınan önlemleri gözden geçirmelidir. uzman veya yetkili makam maruz kalan işçiler için tıbbi muayene istemelidir. sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular hakkında işveren de bilgilendirilmelidir. Kimyasal Maddelerle Çalışanlarda Sağlık Gözetimi Kimyasal maddelerle çalışanların sağlık gözetiminde işyeri hekimi o kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarına (MGBF-MSDS) ulaşmalı. a) İşveren. 3) İşveren. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyenönlemlerinin derhal alınabilmesine olanak verecek şekilde gerekli düzenleme yapılmalıdır. sağlık risklerini öğrenmeli. hekim veya iş sağlığı uzmanı tarafından işteki mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen. . tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında. ayrı ayrı alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunmalıdır. Ölçekler ve Muayene Yöntemleri” bölümü). Bu durumda. uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate almalıdır. İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Basit Testler. Bu durumda. 1) Çalışan.4. hekim veya uzman kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Biyolojik izleme. Biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda. maruziyet koşullarını bilmelidir. Sağlık durumunun izlenmesi aşağıdaki konuları içermelidir. a) Çalışanların mesleki ve tıbbi öz geçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması. iş hekimliği ilke ve uygulamalarına göre yapılmalıdır. c) Mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller yapılması. 67 . Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edilmelidir. Kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerinde koruyucu önlemlerin alınmasında. 2. Bu prosedür şu şekildedir: 1. Yapılan RD sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlarda uygun sağlık gözetimi Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre zorunludur. Kanserojen maddelerle ilgili yönetmeliğe göre. zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0. d) Sağlık gözetimi yapılan her bir çalışanda. sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınmalıdır. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanların sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve diğer sağlık görevlileri. Çalışanlar. erken teşhis ve tedavinin sağlanması. Havadaki kurşunun. b) Çalışanlarla kişisel görüşmeler yapılması. konuyla ilgili kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanmalıdır. kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış. 2) Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu. durumlarda yapılmalıdır.f) Çalışanın kendisi veya işveren. 3) Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları ÇSGB’na vermek zorundadır. Bu gözetimler özellikle. hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılmalıdır. iş hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere giregelişmiş testler uygulanması. Kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerindeki gözetimler.075 mg/m3 ’ten fazla ise ve çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40mg Pb/ 100 ml kandan fazla ise tıbbi gözetim yapılmalıdır. sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanların sağlık durumunun izlenmesi. prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur. 1) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu. absorbsiyon spektrometri veya eşdeğer sonucu veren bir başka yöntem kullanılarak kanda kurşun düzeyinin (PbB) ölçümü ile yapılır.

TEST Kurşun (Pb) Kurşun (Pb) Amino Lev. Civa (Hg) Amonyak (NH3) BİYOLOJİK MAT. Tetraklorasetik asit Sağlık gözetimi sonucunda.(ALA) Alüminyum (Al) Alüminyum (Al) Nikel (Ni) Nikel (Ni) Krom (Cr) Krom (Cr) Kadmiyum (Cd) Kadmiyum (Cd) ß-2 mikroglobulin Kadmiyum (Cd) Siyanür (SN) Civa (Hg) Organik alkil Hg bil. ksilen) Triklorasetikasit (TCA). işçi durumdan haberdar edilmeli ve gereken bilgi ve öneriler verilmelidir. Normalde. kandaki hemoglobinin %1' i COHb' dir. sigara içenlerde %10' a kadar yükselebilir.5 15 250 5 Negatif 50 100 200 30 . Heparinli tam kan İdrarda İdrarda Kan serum İdrar Kanda İdrarda Kan İdrarda (3 gün maruziyet) Kanda İdrarda (Kadmiyum) idrarda Heparinli Heparinli tam kan Kan Kan İdrar Heparinli veya EDTA’lı kan ALT SINIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÜST SINIR 40 13 6 10 30 10 25 10 25 1. bir sağlık etkisi saptanırsa veya biyolojik sınır değeri aşılmışsa.86 BİRİM mg/dL mg/L mg/L µgr/litre µgr/litre µgr/litre µgr/litre µgr/litre µgr/litre µgr/dL µgr/litre µgr/litre mg/L µgr/litre µgr/litre µgr/litre µgr/dl Kolinesteraz aktivitesi 1100-2700 U/L % 100 kabul edilir Bu değerin %25-50 sine düşünce klinik belirtiler başlar (275-550/675-1350) U/L Total hemoglobinin % 2 si üst sınır İşyeri hek. 68 . Tolere edilebilen üst sınır %20' dir Aromatik nitro ve amino bileşikleri Karbonmonoksit (CO) Heparinli veya EDTA’lı kan Heparinli veya EDTA’lı kan Benzol İçin Fenol İdrarda 0 300 İdrarda İdrarda 0 0 20 mg/L idrarda fenol 2 25 mg/ml mg/L mg/L İşyeri hekimliğinde tolere edilebilen değer Hippürik asit (Toluen. A. % 5 tolere edilebilir.

kişisel hijyen. Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada. Çalışırken uyulacak hareket tarzları liste halinde yazılmalı ve tüm çalışanlar (örneğin bir hastane için başhekimden temizlik elemanına kadar) başta bu hareket tarzları konusunda olmak üzere. ancak topluma yayılma olasılığı olmayan. İnsanda ağır hastalıklara neden olan. 3. işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulmalıdır. topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler. genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı. 5. tanımlamak için kullanılan sözcüklerdir. Biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeylerine göre 4 gruba ayrılmışlardır32. Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dahil olmak üzere. Yalıtım ve dezenfeksiyon işlemlerinin etkene uygun olması sağlanmalıdır. çalışanın sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için. İnsanda hastalığa neden olabilen. III. Biyolojik risk etkenlerinin söz konusu olduğu tüm işyerlerinde kurulum aşamasında.Bu durumda. Periyodik taramalarla duyarlı kişilerin saptanmasına çalışılmalıdır. 69 . Enfeksiyon taraması için bir epidemiyolojik sistem geliştirilmeli ve eğer o etkene yönelik bir aşı geliştirilmişse tüm çalışanların aktif bağışıklaması sağlanmalıdır. Riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemleri gözden geçirilerek gereken önlemler alınmalıdır. riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında. hücre kültürü ise. topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı olan biyolojik etkenler. 2. R. Biyolojik Risk Etkenlerinden Etkilenme Olasılığı Olan Çalışmalarda Sağlık Gözetimi Biyolojik etkenler denildiğinde aklımıza “herhangi bir enfeksiyona.G:10 Haziran 2004/25488. genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmalar. biyolojik etkenler ve neden oldukları hastalıklar vb. Yapılan RD yenilenmelidir. düzeyi ve süresi saptanmalıdır. el yıkama davranışı geliştirme. Mikroorganizma. mimari yapı işlevine uygun tasarlanmalıdır. genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler İnsanda ağır hastalıklara neden olan. çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan. çalışanın etkilenme türü. hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmelidir. çalışanlara zarar verebilecek. konularda eğitim almalıdırlar. çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in– vitro olarak geliştirilmesini. alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen. Biyolojik Etkenlerin Enfeksiyon Risk Düzeyleri Grup 1 biyolojik etkenler Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler. 2. sağlık durumları kontrol edilmeli ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulmalıdır. 1. Benzer şekilde maruz kalan başka çalışanlar da varsa. 32 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik. çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan. 4.

sağlık gözetiminden geçmesini sağlamalıdır. işyeri hekimi veya çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu kişi. Yetkili makamların. aşı bulundurduklarında Koruyucu Aşı Uygulama Kılavuzu’ndan yararlanmalıdır. çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri. düzenli aralıklarla ve çalışanların biyolojik etkenlere maruziyet koşullarını etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda yenilenir. Çalışma ortamında yapılan RD. İşveren.     İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması. alerjik veya toksik etkilerle ilgili bilgiler. RD.Maruziyetin sona ermesinden sonra yapılacak herhangi bir sağlık gözetimi ile ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgiler ve öneriler verilmelidir. kullanım koşullarında çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanmalıdır (ikame-yerine koyma).Bu durumda maruziyet riski yeniden değerlendirilmelidir. çalışmalara başlamadan önce ve düzenli aralıklarla. ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. Tüm çalışanlar. benzer biçimde maruz kalmış diğer çalışanların da aynı şekilde sağlık gözetimine tabi tutulmasını sağlamalıdır. 70 . İşyeri hekimi veya çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu kişi. aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilmelidir.Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde RD. çalışanın kişisel sağlık durumu değerlendirilmelidir. Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler göz önüne alınmalıdır. Çalışanların Sağlık Gözetimi İçin Uygulamaya Yönelik Öneriler Biyolojik etkene maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu kişi yada işyeri hekimi her bir çalışanın durumunu ve etkilenme koşullarını bilmelidir. Biyolojik Etkenlerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık Gözetimi İşveren her çalışanın. İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere. maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan çalışanlar için etkili aşılar hazır bulundurulmalıdır. konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilmelidir. erken ve geri döndürülebilir etkilerin saptanması gibi biyolojik izlem yapılmalıdır. etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanmalıdır. Sağlık gözetimi yapılırken. Buna göre. Çalışanların yaptıkları işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla. her bir çalışan için alınması gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler ile ilgili olarak önerilerde bulunmalıdır. Bir çalışanınetkilenime bağlı olduğundan kuşkulanılan bir enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında. RD yapılırken. iş hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında. Çalışanların sağlık gözetimi iş hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun olarak yürütülmelidir. Çalışanın mesleki ve tıbbi öyküsü ile ilgili kayıt tutulmalı. çalışanla ilgili bir aşılama belgesi düzenlenmelidir. İşverenler. zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılmalıdır. özel koruma önlemleri alınması gereken kişileri tanımlamalıdır. Aşılama. Uygun ise. Aşılama bedeli çalışana yüklenmemelidir. her çalışan için. yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınmalı ve teknik gelişmelere uygun olarak. Gerektiğinde.     Biyolojik etkenlere maruz kalanlar.

Gerekiyorsa ve teknik olarak olanak varsa. çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa.  Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara neden olan. biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler.  Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara neden olan. çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için. gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması.  Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette. Öncelikle toplu koruma önlemleri alınmalı ve/veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanmalıdır.Sağlık gözetiminin yapıldığı durumlarda. etkilenmenin son bulmasından sonra en az 10 yıl süre ile saklanmalıdır.  Eldeki bilgi ve verilere göre. kişisel tıbbi kayıtlar. kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları. Atıkların. 71 . çalışanların etkilenimi önlenmelidir. İşverenler. depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması (güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil) uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılmalıdır. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda. olabildiğince az sayıda tutulmalıdır. bu liste. yıllar sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar saptanamayan enfeksiyonlara neden olan. Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri. Hijyen önlemleri. yapılan işin türünü. Ayrıca.         Etkilenen veya etki altında kalabilecek çalışan sayısı. Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanmalıdır. biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanmalıdır.  Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen. maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklamak zorundadır. mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm ÇSGB’na bildirilir. Yapılan RD sonucunda. kullanılan biyolojik etkenlerin saklandıkları ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılmalıdır. Biyolojik etkenlere. bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır. Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini. uygun bir şekilde tutup.

III. Biyolojik risk etkenleriyle yapılan çalışmalarda işverenler ÇSGB’na şu bilgileri vermekle yükümlüdür: -RD sonuçları çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa. 2) Çalışanların biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler. İç maruziyet izlemesinde. unvanı ve bu konudaki yeterliliği. Her kullanımdan sonra ve kullanımdan önce kontrol edilip temizlenmelidir. kullanımından önce onarılmalı veya değiştirilmelidir. analiz sonuçlarını eşik düzeyleri ile karşılaştırmak ve maruziyeti azaltmada uygun önlemleri önermektir. biyolojik etkenlerin bulaşma riski bulunan çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenmelidir. biyolojik etkenin ortama yayılmasına ve insanda ciddi enfeksiyona ve/veya hastalığa sebep olabilecek herhangi bir kaza veya olayı derhal ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı’na bildirir. sitogenetik ve sitotoksik etkiler). İzlenen etkilerinin kendisinin organizma için olumsuz sonuçları olması gerekmez. Biyolojik etki izlemesi hücresel düzeyde biyolojik reaksiyonları ölçer (örn.. İç maruziyeti izleme ve biyolojik ile biyokimyasal etkiyi izleme. Grup 3 veya Grup 4 de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten çalışanların korunması için acil eylem planı. Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde taşınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. -Çalışanlar için gerekli koruyucu donanımlar. Biyolojik izlem tehlikeli maddelerin. 3) Maruz kalan çalışan sayısı. metabolitlerinin ya da bunların biyokimyasal veya biyolojik etkilerinin parametrelerinin varlığında çalışanlardan alınan biyolojik materyallerin analizidir. İki çeşit biyolojik izlem yapılır. -Çalışanlara. İşverence. DNA eklentileri ve protein eklentileri) mutajenik maddelerin reaksiyon ürünlerinin ölçümünün kastedildiği anlaşılır. -İşletmenin faaliyeti sona erdiğinde. -İnsan ve hayvan kaynaklı örneklerin alınması. 2. biyolojik materyaldeki tehlikeli maddelerin ve metabolitlerinin düzeylerinin ölçülür. işlem yapılması ve incelenmesi yöntemleri belirlenmelidir. 5) Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler. Bozuk koruyucu donanımlar. uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkanma ve tuvalet olanakları sağlanmalıdır. -Tüm çalışanların. biyolojik etkene maruz çalışanların listesi ile bu konudaki tüm tıbbi kayıtlar ÇSGB’na verilir. -Koruyucu elbiseler de dâhil. -Çalışanlara uygun koruyucu giysi veya diğer uygun özel giysi sağlanmalıdır. 6. belirlenmiş bir yerde uygun olarak saklanmalıdır. Biyolojik İzlem Biyolojik izlem’in tanımı. -İşveren. gerektiğinde imha edilmelidir. kirlenmiş bu elbiselerin ve koruyucu donanımın dekontaminasyonu ve temizliği sağlanmalı.. göz yıkama sıvıları ve/veya cilt antiseptikleri de dahil. 4) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı. Biyokimyasal etki izlemesinde genellikle protein ve DNA gibi makromoleküllere kovalan olarak bağlanan (örn. 72 . Biyolojik risk etkenleri ile ilgili olarak bu konuda hazırlanan Yönetmelik ve eklerinden yararlanılmalıdır32. biyolojik etkenlerle kirlenmiş olabilecek iş elbiseleri ve koruyucu donanım. 1) RD'nin sonuçları. çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde saklanmalıdır. Amaç çalışanların iç maruziyetini ölçmek. istenmesi halinde. 6) Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilen. mutasyonlar. soyadı.

kişisel maruziyetin ise biyolojik parametrelere göre biyolojik sıvılarda analizi ise "biyolojik izleme" olarak ifade edilir. tehlikeli maddeleri tanımlamak amacı ile çevresel izlenmeleri yapılır. Endüstride kimyasal maddeye maruziyetin belirli standartlara göre analizi ve yorumlanması "çevresel izleme". Çalışanın etkilenme derecesinin değerlendirilmesi için ortam ölçümleriyle birlikte kullanılacak biyolojik izleme ölçümlerinin geliştirilmesi önem kazanmıştır. sağlıklarını olumsuz etkileme riski olan maddelere maruziyetini en ufak bir sağlık sorununa ya da toksik etkiye neden olmayacak sınırlarda tutmaktır. “Sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla. mesleki tıbbi korunmanın bir parçası olarak mesleki tıbbi muayene ile bağlantılı kullanılır. -İş yerinde koruyucu önlemlerin etkinliği ve böylece sağlık risklerinin değerlendirilmesi. Bu amaçla da maruz kalınan kimyasal madde veya karışımlarının kan. Bu analizler duyarlı ve güvenilir (standart) analitik yöntemlerle gerçekleştirilir. Biyolojik izlem çalışma koşullarının değerlendirilmesi için bir araçtır. Örneğin. aromatik bir hidrokarbon olan toluenin işyeri ortamında TLV-TWA olarak tayini. deri yoluyla veya yutma aracılığıyla alınan tehlikeli maddelerin miktarları. Biyolojik izlem gereksinimi yasal düzenlemeler veya iş yeri koşullarının bir sonucu olabilen özel koşullar ya da bir maddenin kendine has özellikleri tarafından belirlenir. Biyolojik izlem gerekip gerekmediğini iş yeri hekimi tespit eder ve işverene haber verir. doku. Biyolojik izlem şunların ölçümünü mümkün kılar. saç gibi biyolojik materyalde kendileri ve/veya metabolitlerinin niteliksel veya niceliksel analizleri yapılır. salgı. Biyolojik izlem’in kullanımı ve amacı. solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde ya da metabolitlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine biyolojik izleme” denir. Biyolojik izleme. Bir başka tanımla.İş sağlığının hedeflerinden biri de. çalışanların. idrarlarında metabolitleri olanhippurik asit ve o-krezol tayini "biyolojik izlemeye" örnektir. -Tehlikeli maddelerin metabolizmasında kişisel farklılıklar. Ancak çevresel izleme yanında maruz kalınan internal dozun incelenmesi (biyolojik izleme) maruziyetin daha iyi bir göstergesi olarak kabul edilir. -Tehlikeli maddelerin kullanımında kişisel hijyen. 73 . Bu nedenle işyeri ortamından numuneler alınarak maruziyetin değerlendirilmesi gerekir. -Tehlikeli bir maddeye maruziyetin spesifik biyokimyasal ve biyolojik etkileri. İş ortamında iyi endüstriyel hijyenik koşulların sağlanması için çalışanların maruz kaldığı zararlı miktarda. çevresel izleme. maruz kalan kişilerin kanlarında toluen. Ayrıca kompleks yapıdaki biyolojik materyalde ise çok düşük miktarda bulunduklarından dolayı bu yöntemlerin duyarlıkları yüksek ve yeterli derecede tekrarlanabilir olmalıdır. idrar. Analizde kullanılan yöntemlerin her kimyasal maddeyi tanımlayacak spesifiklikte olması gerekir. kişisel maruziyet değerlendirmesinin yöntemi olarak önerilmeden önce toksikokinetik ve toksik kimyasalların metabolizmaları ile ilgili yeterli bilgi edinilmelidir. dışkı. -Çalışanlar tarafından inhalasyon.

. Bu nedenle çevresel ölçümlerle biyolojik izlemlerin birlikte yapılması gerekmektedir. ne kadar sürede elimine edildiği de önemlidir.Çeşitli emilim yolu seçenekleri (deri. sindirim vb.Kimyasalların vücuda toplanması. 74 .Solunum hacimleri (iş yük-iş enerji istemleri). Düşük dozda kronik etkilenilen bir maddenin vücutta metabolize olamıyor/atılamıyorsa maruziyet izlenmesi mutlaka gerekli ve anlamlıdır. .Parçacık büyüklüğü ve aerodinamik özellikleri. Bu nedenle bazı maddelerin kan konsantrasyonu önemli iken bir başkasının idrar konsantrasyonu bir başkasının hedef doku ve organdaki yaptığı patolojik değişiklikler önemlidir (bkz. Yani ortam havasında konsantrasyonu çok yüksek olan bir madde kanda veya idrarda bulunmayabilir. Maruziyet durumunun izlenmesi. Ek-11 Sanayide Kullanılan Kimyasallardan Etkilenmenin Biyolojik İzlemi İçin Önerilen Yöntemler). Çünkü önemli olan absorbe edilen kimyasalın miktarıdır. Bu nedenle asıl etki olan sağlık etkisinin takibi için. kimyasalın vücuttaki miktarının saptanması kimyasal maddenin vücuttaki değişimine bağlıdır. . . Emilim oranı yüksek bir madde kanda yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir ama karaciğerden ilk geçişte metabolize oluyorsa rutin maruziyet izleminde anlamı olmayabilir. Oysa aşağıda sayılan birçok faktör kimyasalların vücuda alınmasını etkilemektedir: -Farklı yerlerde kimyasalların konsantrasyonundaki değişiklik.Kişisel alışkanlıklar. Örneğin uygun ve etkili bir KKD kullanan bir çalışanın çalıştığı ortamdaki ölçümler ne olursa olsun sağlık etkisinden korunmuş olacaktır. Maddenin vücutta nerede biriktiği.Koruyucu donanımlar ve etkinlikleri. . Kimyasal maddelerin kan veya idrara metabolitlerinin aranması daha çok akut toksik etki oluşturan kimyasal maddeler için geçerlidir. . . . Bu ifadeden ortam havasını ölçmenin gereksiz olduğu sonucu çıkarılmamalıdır.). Bir kimyasalın havadaki yoğunluğu vücuda giren/alınan/emilen miktarla ilişkili olmayabilir.Kimyasalın çözünebilirlik özellikleri.İşyeri dışındaki etkilenmeler. bazı durumlarda ortam ölçümlerine göre biyolojik izlem daha avantajlıdır. Oysa ortam havasında izin verilen limitlerin altında bile olsa KKD kullanmayan bir işçi zaman zaman yüksek dozlarda maruz kaldığından toksik sınırlarda etkilenmiş olacaktır ve kan ve idrarda etkilenilen maddenin metabolitleri saptanabilir. -Farklı zaman noktalarında kimyasalların konsantrasyonundaki değişiklik. . Etkeni kaynağında yok etmek buna ek olarak ortamdaki yoğunluğu azaltmaya çalışmak temel ilkelerden biridir.Havadaki konsantrasyonlar genellikle zaman ve yer ile değişkenlik gösterebilir.Biyolojik izleme kanser gibi düşük dozlarda uzun süre / kronik etkilenim sonucu ortaya çıkan hastalıklar için genellikle yetersiz kalmaktadır.

Madencilikle ilgili geleneksel olarak. kokleanın kümülatif gürültü maruziyetine bağlıdır. mantar enfeksiyonları Madenci nistagmusu Psikososyal sorunlar Gürültüye bağlı işitme kaybı Gürültü Gürültü. Bunun için öncelikle bu iş koluna özel tehlike kaynaklarına göz atmakta yarar vardır. kesme. yükleme ve taşıma gibi işlemlerden kaynaklanan gürültüye maruz kalırlar. örneğin bazı genetik rahatsızlıklarda da benzer semptomlar görülebilir. Çıkarılan cevherler. rahatsız edici. Çalışanlar her türlü alet ve makineden. Metal madenciliğindeki iş sağlığı tehlikelerinin çoğu bu metalurjik süreçlerle ilişkilidir. darbe gürültüsü ve yıllar içerisindeki maruziyet süresi dâhilinde günlük gürültü maruziyeti düzeyine göre belirlenir. Gürültüye bağlı kronik işitme kaybı riski. leptospiroz. Metal madenciliği de çıkarılan cevherin cinsine göre sınıflandırılır. işitme 75 . yüzey veya yeraltı madenciliği gibi sınıflandırmalar yapılmıştır. Madencilik pek çok farklı işin yapıldığı bir alandır. Maruziyet çalışma ortamının dışındaki faktörler nedeniyle artabilir. İşyerindeki potansiyel tehlikelerin düzeylerini saptamak ve kabul edilebilir bir düzeye indirmek önemlidir. tetanos. farklı çalışma yöntemlerinde ve farklı bölgelerdeki madenlerde çalışanların maruz kaldığı olası tehlikeler de farklı farklıdır. Bu şekilde en duyarlı bireylerin bile korunacağından emin olunabilir. Madenler genellikle dar ve kapalı alanlardır. delme. zararlı veya işitme duyusunu kötü etkileyen. örneğin titreşimli el aletlerini kullanan bazı insanlarda vibrasyonun neden olduğu Beyaz Parmak sendromu semptomlarının çok azı görülürken başkalarında bu hastalık hızla kendini gösterebilir. Madencilikte en sık karşılaşılan meslek hastalıkları Gürültüye bağlı işitme kaybı Kas iskelet sistemi hastalıkları Titreşime bağlı beyaz parmak hastalığı Karpal tünel sendromu Bel rahatsızlıkları Epikondilit Bursit Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları Mesleki astım Mesleki deri hastalıkları Sıcak stresi Mesleki kanser Biyolojik risk etkenleri. Maden İş Kolunda Sağlık Gözetimi Genel işe giriş muayenesinin ardından maden iş koluna özgü sağlık tehlikeleri göz önüne alınarak ek ve tamamlayıcı muayeneler muayene protokolüne katılmalıdır. Her bireyin tehlikelere karşı verdiği tepki farklıdır. Gürültü maruziyeti.1. genellikle bir dereceye kadar ocak alanında işlenir. toz ya da tehlikeli maddelere maruz kalırlar.III. istenmeyen seslere denir. metal veya kömür madenciliği. Aynı zamanda bazı kişiler çalışma ortamının dışında da gürültü. Bu oran da.3. Farklı maden tiplerinde.

Donanımlar ya üretimde ve galerilerin bakımının yapıldığı durumlarda olduğu gibi elle kullanılabilir ya da taş ocaklarında kesici tel yerleştirmek için sondajda ya da yer altı madenlerinde tavan saplama yerleştirmek için kullanıldığı gibi devingendir (müteharriktir). Bazı madenlerde hazırlık çalışmaları için makineye bağlı darbeli matkaplar da kullanılabilmektedir. ister taş ocaklarında kullanılan kesme ve sondaj makineleri olsun. Buna ek olarak. Gürültüye bağlı işitme hasarı akut (ani gürültüden kaynaklanır. genel sanayi alanlarının aksine. Bu işlemler sırasında kullanılan pnömatik darbeli matkap ve martopikörler bugün hala madencilikte gürültü açısından en önemli tehlikeyi kaynaklarıdır. Doğal taş madenlerinde testereler.kaybı riskinin yanı sıra. taşıma araçları ve egzoz aksamlarıdır. açıklıklar ve duvarın pürüzlülüğünden kaynaklanan sürtünme nedeniyle yerüstünde yapılan patlatmadan farklıdır. Öte yandan ocakta kullanılan dizel lokomotifler ile yer altı insan taşımasında kullanılan araçlarda bunlara ek olarak tekerlek-ray ikilisinin oluşturduğu darbe gürültüsü ve yapısal titreşim vardır. Yeraltında yapılan patlatma. örneğin çarpışma veya patlama) veya kronik (uzun süre gürültüye maruz kalma) olarak gelişebilir. 90 dB (A) ve üzeri düzeylerde hasar riski kayda değer oranda artar. Bu gürültü matkap ucunun etkisi. madenin geometrisi. Günlük 80 dB (A) ve üzeri düzeylerde gürültüden etkilenme sonucu işitme kaybı meydana gelebilir. İster kömür madenlerinde kullanılan sürekli yüzey kazıcı veya uzunayak kesici yükleyiciler olsun. matkaplar ve taşlayıcılar yüksek düzeyde gürültüye neden olmaktadır. gürültü düzeyleri değişiklik göstermektedir. tahrik kısımları dışında. sinirlilik ve yorgunluğu artırarak iş kazası riskinde artışa neden olabilir. Araçlarda gürültü. İç kulakta oluşan bir fonksiyon bozukluğudur. dizelle çalışan yükleyiciler ve taşınan malzemelerden ya da insan taşıyan kaldırma araçlarından kaynaklanır. aşırı gürültü olmaz. GBİK. matkap gövdesini mekanik vibrasyonu ve egzozundan gelen darbeli gürültüden kaynaklanmaktadır. 76 . odyometrik olarak saptanabilen ve genellikle 1 kHz’nin üzerindeki frekanslarda gelişen işitsel keskinlik kaybını (işitme tüy hücrelerinde oluşan hasarı) ifade eder. Madenlerin havalandırması için kullanılan gereçler(gürültünün aerodinamik akışın ortaya çıkardığı enerji ve yapısal rezonanstan kaynaklandığı emici ve üfleyici aspiratörler). iletişime engel olarak. mekanize madenlerde maden çıkarmada kullanılan ekipman. akım kaynağı ve nakil (donanım) sistemi ile kesici kısımların darbe gürültüsü nedeniyle çalışırken devamlı gürültü meydana gelir. günlük 85 ila 89 dB (A) gürültü düzeyinde maruziyet yalnızca uzun süreli etkilenme sonucunda işitme kaybına neden olurken. Diğer darbeli maruziyetlerle birlikte maden işçileri üzerindeki kümülatif etkisi çok belirli değildir. Bakımları düzenli yapıldığı sürece bantlı konveyör sistemlerinde. Bu nedenle. madencilik faaliyetleri durağan değildir ve yalnızca belirli bir yerde gerçekleşmez. Öte yandan. gürültü kaynağı yardımcı donanımlardandır. Asıl gürültü kaynakları motorlar. Bunların yanı sıra yardımcı donanımlar da gürültülüdür. Bu gürültü araçlardan ya da zincirli konveyör sistemlerden gelebilir. Madenciliğin mekanize hale gelmesiyle başlayan ilk işlemlerden biri kayaç delme işidir. Taşıma sistemleri de gürültü yaratmaktadır.

GBİK olarak darbe gürültüsünden etkilenen bireylerin yaklaşık %50’sinde görülür. İşitme kaybı geri dönüşümsüzdür. Bunun yanı sıra KKD seçimi yapılırken diğer tehlikelerin ortaya çıkıp çıkmadığına da önem gösterilmelidir. Bu şekilde de gürültülü güç kaynağı ya da dişlilerin kapatılmasıyla azaltılabilecektir. Üst düzey yönetimin bu faktörler konusunda bilgi sahibi olması ve “sessiz” donanım satın alma ilkesini benimsemesi gerekmektedir. Kirli ortamlarda 77 . nakliye bantlarının ayarının yapılması ve bozuk egzoz parçalarının değiştirilmesi gibi olası gürültü kaynaklarına dikkat gösterilmesi önemlidir. Önlem Gürültüyü ortadan kaldırmaya yönelik pek çok yöntem geliştirilmiştir. kulak koruyucuların koruma düzeyi gürültü maruziyetine göre ayarlanmalıdır. Gürültü maruziyetinin sağlık üzerindeki diğer etkileri arasında yüksek tansiyon. işverenin uygun kulak koruyucuları (KKD) ve bunların kullanımına yönelik talimatları ve gerekli eğitimleri vererek. maruziyet altındaki çalışanların güvenli (gürültüsüz) bir şekilde çalışabilmelerini sağlaması gerekmektedir. Bazı değişikliklerin arasında hem yeni teknoloji kullanımı hem de farklı çalışma yöntemleri vardır. Yeni matkap ve martopikör modellerinin pek çoğu eski modellerle karşılaştırıldığında güçlerine göre daha az gürültü çıkarmaktadırlar. Bakım yapılmasının ardından koruma ve kapakların yerine konması ve zangırdamayı önlemek için bağlantı noktalarının sıkıştırılması. Bu nedenle bir ortamda ne kadar gürültü olduğu belirlenmeli ve kulak koruyucunun buna uygun frekansta olması sağlanmalıdır. sinirlilik ve uyku bozukluğu yer almaktadır. Özellikle titreşim yayan donanımlarda eskimiş parçaların değiştirilmesi ve bakım programının iyi uygulanması da gürültüyü büyük oranda azaltabilir. Kulak çınlaması.Madencilikte yerüstü kuruluşlarında donanımlardan kaynaklanan gürültü düzeyleri Yerüstü kuruluşları / donanım Kesme makineleri Lokomotifler (elektrikli) Kasalı kamyon Yükleyiciler Uzunayak kesici yükleyici Zincirli konveyörler Sürekli yüzey kazıcı Yükleyici-damper Aspiratörler Pnömatik darbeli aletler Aralık (dB(A)) 83–93 85–95 90–100 95–100 96–101 97–100 97–103 97–102 90–110 114–120 Ortalama (dB(A)) 88 90 95 98 99 99 100 100 100 117 Belirtiler ve Bulgular Gürültüye maruziyetin etkileri kulak çınlaması ve sağırlığa kadar ilerleyebilen işitme kaybıdır. örneğin pnömatik darbeli matkaplar için uzaktan kumanda sistemiyle makineyi ve makineyi kullanan çalışanı birbirinden ayırmak-uzaklaştırmak mümkün olmuştur. Modifiye edilmiş tasarım örnekleri konveyör sistemlerindeki etki noktalarını ortadan kaldıracak ya da azaltacaktır. Özellikle tehlikelere karşı uyarılara yönelik iletişimin sağlanması gereken yerlerde. Makineler için geliştirilmiş yalıtım malzemeleri ya da sessiz tahrik dişlileri gibi yeni geliştirilen malzeme ve teknolojiler bulunmaktadır. Yeni aspiratör modellerine gürültüyü azaltan susturucular takılabilir. iskemik kalp rahatsızlıkları. Gürültünün bu önlemlerle kontrol altına alınamadığı durumlarda.

titreşim maruziyetinin özelliğine. Gürültü düzeyi 80 dB’i aşan işyerlerinde çalışanlara işe giriş ve periyodik muayenelerde odyometri testi yapılarak sağlık gözetimleri yapılmalıdır. Üretim makinelerinde olduğu gibi bakım onarım işlerini yapan işçiler de titreşimli aletlere maruz kalmaktadırlar. Gürültü düzeyi 85 dB’i aşan işlerde ise işe girişte ve işin devamı süresince çalışanların odyometrik incelemenin yanı sıra işitme muayenesi ile takibi gerekmektedir (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Çünkü bu işçiler titreşim maruziyeti hakkındaki ilgili yönetmeliklerde belirlenmiş maruziyet eylem sınırının muhtemelen üzerinde bir değerde tehlikeye maruz kalmaktadırlar. iş göremezliğe yol açan ağrılı bir rahatsızlıktır. Tüm vücut titreşimi ise özellikle bel omurlarında ve disklerinde hasarlara neden olabilir ya da var olan sorunları artırabilir. Beyaz parmak hastalığı. kazıyıcılar ve kepçeler gibi mobil araçların kullanımı tüm vücut titreşim maruziyetine neden olur. yaygın olarak El Kol Vibrasyonu Sendromu diye bilinen bir rahatsızlığın bir bölümünü oluşturur. poker ve kompaktörler.       Kaya kırıcılar. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları Ergonomik sorunlar Tekrarlayan hareketlerin ve el emeğinin yoğun olduğu işlerde kas iskelet sisteminde hasarlanma riski yüksektir. Bu nedenle başta bel ağrısı olmak üzere madencilerde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları yaygın olarak görülür. Madencilikte elle taşıma. ya da Günde yaklaşık bir saatten uzun süre bazı döner ve diğer hareketli makineleri kullanan bir çalışan ciddi risk altındadır. Freze makineleri veya zımba tabancaları.kulak içi koruyucular. kas ve eklemlerde oluşan. kulak enfeksiyonuna neden olabileceğinden uygun bir seçenek olmayabilir. Yontma çekiçleri. Madencilikte beyaz parmak hastalığı genellikle elle kullanılan martopikörler. Ellerin titreşim yayan donanımlardan etkilenmesi sonucunda oluşan tekrar eden bir rahatsızlıktır. Havalı kompresörler gibi delici araçların kullanımı da el-kol titreşimine bağlı beyaz parmak sendromlarına neden olabilir. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmak aşırı yorgunluğa neden olur. kamyonlar. uygunsuz duruş yaygındır ve kas-iskelet hasarlarına neden olabilir. Darbeli matkaplar. sinirlerde. havalı delici tabancalar ve taşlama makineleri kullanılması sonucu ortaya çıkar. çalışma yöntemine. kişinin geçmişi ve alışkanlıkları gibi başka birkaç etkene daha bağlıdır. Hastalığın şiddeti. bu Rehberin Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi). Kumlama. Beyaz parmak hastalığı. Bu makine ve araç gereçlerin arasında aşağıdakiler bulunur: Düzenli olarak   Günde yaklaşık 15 dakikanın üzerinde bir süre boyunca darbe etkili ekipman kullanan. damarlarda. taşlama makineleri ve kesici diskler. 78 . uzun süreli tekrarlayan çalışma hareketleri. büyük ve ağır nesneleri kaldırma işleri. döner aletler. Portatif testereler. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak sendromu Yükleme birimleri.

çalışma.Hastanın öyküsünde parmaklarda ve ellerde oluşmuş yaralanmalar. Hastalığın ilk evresinde genel olarak parmaklarda hissizlik ve karıncalanma görülür. Bu durumda donanımlar her zaman yapılacak işe uygun ve yeterli performansı gösterecek düzeyde olmalıdır. El aletleri ile çalışılan malzemenin sertliği. Yüzey alanı. 79 . Tutma yerleri teknolojik bakımdan yenilenmiş ise. sayıları gittikçe artan ve günün herhangi bir saatinde ortaya çıkan ağrı nöbetleri geçirir. bu donanımlar dengesiz kütlelerin yarattığı sıkıntıyı giderir. üretici bilgilerinin takibinin yapılması hayati önem taşımaktadır. ancak. dekuplaj mekanizması yaylı. ß-adrenerjik reseptör blokörleri. Titreşim ayrıca titreşimi önleyici kollar kullanılarak da azaltılabilir.  Araç gereç aparatlarının doğru seçilmesi de titreşim maruziyeti üzerinde etkili olabilir. Belirtiler ve Bulgular Beyaz parmak hastalığı nöbetlerini tetikleyen faktörler genellikle soğuk havalar veya soğuk nesnelerle temastır. yapılan değişiklik daima izlenmelidir. Diğer fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyet. vida benzeri küçük nesneleri tutmak gibi gündelik işleri yapmak olanaksız hale gelebilir. özellikle donma dinlenme süreleri dâhil koruyucu uygulamalar ve donanımlar.) kullanımı. başparmağınızın etkilenme olasılığı azdır. Bu durum çoğu zaman makine kullanıldıktan sonra dahi devam eder. ayakkabı. diğer parmaklar da beyazlamaya başlar. daha düşük düzeyde titreşim yayan başka bir alternatifle değiştirildiğinde. Makinenin üreticisine bağlı olarak. Bu durum dönel şaftta yer alan bir konteyner içinde düzenlenen gevşek çelik toplarla elde edilir. El ve kolların vücuda göre konumu. bu hastalar için bozuk para tutmak. Son evrede ise nekroza bağlı “siyah parmak hastalığı” ve amputasyon gelişebilir.  El-kol vibrasyonunu azaltmak için bir başka yöntem titreşimi azaltan tamponlu tutacakların kullanılmasıdır. Sonunda. iğne iplik kullanmak ve çivi. bu hastalık büyük olasılıkla geri döndürülemez bir aşamaya gelmiştir. metiserjit. Bu tür araç-gereç sapları titreşim kaynağından. Parmaklarda veya ellerde önceden var olan hastalık veya yaralanma Eldiven. süngülü veya titreşimi dengeleyen sistemler şeklinde olabilir. toplar otomatik olarak karşı denge kurmak üzere belirli bir yerde toplanır. bleomisin vb. düğme iliklemek. örneğin taşlama ve çapak alma işlemleri yapılan metaller. Önlem  Var olan çalışma yöntemleri. bulunduğu yer ve ellerin titreşim kaynağı ile temas eden kısımları. bir parça dengesizliği giderir. Bir dengesizlik meydana geldiğinde. Çalışanın etkilenme süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.  Bazı makineler otomatik dengeleyicilerle donatılmıştır. Hastalar. Sonraları parmak uçları daha sık beyazlayacaktır. Hastalar parmaklarında dokunma duyusunu kalıcı olarak yitirebilir.Titreşimin el üzerindeki etkisini belirleyen faktörler Fiziksel Faktörler Titreşimin hızlanması Titreşim frekansı Her bir iş günü içindeki maruziyet süresi İşte titreşim maruziyetinin yaşandığı yıllar Aletlerin bakım durumu Biyodinamik Faktörler Tutma gücü–çalışanın titreşim yayan donanımı ne kadar sıkı kavradığı. Ele uyumlu ve yumuşak saplı araç-gerece karşılık sert malzemeler Bireysel Faktörler Operatör’ ün aleti kontrolü Makine çalışma oranı Beceri ve verimlilik Bireyin titreşime duyarlılığı Sigara. Birkaç parmak beyazladığında. uyuşturucu ve bazı ilaçların (ergo türevleri. yani makineden mümkün olduğunca ayrılır. Eşmerkezliliğe ve zımpara taşının olası denge bozukluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir sonraki evrede parmak uçlarından biri geçici olarak beyazlaşacaktır ve ağrımaya başlayabilir.

El kol vibrasyonu. İşleri çalışanlar arasında dönüşümlü olarak yaptırmak. Bu nedenle çalışanla titreşim yayan makine arasındaki teması azaltılmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla iş prosesini değiştirmenin yolları üzerinde düşünülmelidir.5 parmak) aralıklı uyuşmalardır. elin kıvrılmasını engelleyen el bilek ateli kullanımı ile rahatlatılır. Bu kompaktörleri kullanan kişiler titreşime neredeyse hiç maruz kalmazlar. tendinit vb. Ergonomik açıdan doğru donanım kullanmak (iş tezgâhları. Fizyopatolojisinde. titreşime bağlı etkilenme de azaltılır. Sıkı kavrama. Genellikle bileklerimiz bükülü bir şekilde uyuduğumuz için uyuşmalar genellikle geceleri ortaya çıkar. orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısında (3. Ancak. etkilenme kümülatif olabilir (Bu Rehberin son bölümünde KTS’nin teşhisinde yararlı olabilecek testler verilmiştir. bel bölgesine ait muayeneler ek ve tamamlayıcı muayenelere katılmalıdır. Makineyi kullanırken el üzerinde etkili olan kavrama ve besleme kuvveti azaltılırsa. karpal tüneldeki medyan sinirin hastalığıdır. Uygun şekilde molalar vermek. kas iskelet sistemi hastalıkları göz önüne alınarak bunlara yönelik incelemeler ek ve tamamlayıcı muayenelere katılmalıdır. Matkap uçlarının hangi malzemeden olduğu ve geometrisi de titreşimin azaltılmasında etkili olabilir. Ellerin doğal olmayan pozisyonlarda kalması. bu nedenle sadece titreşim emen eldivenler kullanmak yeterli bir kontrol önlemi olarak değerlendirilmemelidir. araç ve gereçlerin sapları ile işler çalışanın çalışırken bileğini doğal bir pozisyonda tutmasını sağlayacak bir biçimde yeniden tasarlanabilir). Bilenmiş kesme parçaları körelmiş parçalardan daha verimli çalışır ve bu nedenle de üretim birimi başına etkilenmeyi azaltır. . Uyuşmalar. karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması olarak değerlendirilir. İnşaat mühendislerinin kullanımı için mevcut uzaktan kumandalı kanal kompaktörleri vardır. Belirtiler ve Bulgular Bu hastalığın temel belirtisi başparmak. özellikle bel bölgesi omurları ve disklerindeki zedelenmeler göz önüne alınarak. işaret parmağı.). Örneğin. Avuç içinde mekanik stres. Karpal tünel sendromu. Eldivenlerin hastalığa yakalanma riskini azalttığına dair bir kanıt yoktur. KTS. Çalışan el kol titreşiminin olduğu işte çalışacaksa veya çalışıyorsa işe giriş ve periyodik muayenelerde. Önlem      80 Tekrarlayan baskılardan kaçınmak. uygulanan kuvveti azaltmak ve kavrayışı gevşetmek. tavana ya da duvarlara delik açarken destek ya da dayanakların kullanılmasıyla maruziyet azaltılabilir. eldiven kullanmak aynı zamanda tutuş kuvvetini de arttıracağından bir ölçüde koruyucu özelliğini olumsuz etkileyecektir. bileğin “nötr” pozisyonda tutulmasına yardımcı olabilir. tekrarlayan hareketler ve zorlamalar nedeniyle ortaya çıkar. El bilek ateli.   Körelmiş testere bıçağı zamanı geldiğinde değiştirilmeli ya da bilenmelidir. Karpal tünel sendromu (KTS) KTS. aynı zamanda elleri sıcak tutarak semptomları da iyileştirir. KTS özellikle aşağıdaki işlerle ilişkilendirilir:      Tekrarlayan el hareketleri. Tüm vücut titreşiminde ise. Titreşim önleyici eldivenler yüksek frekanslı titreşimin etkisini azaltabilir.

Elleri sıcak tutmak–rutin olarak yapılan basit egzersizlerle bilek eklemlerini ısıtmak veya parmaksız eldivenler yardımıyla elleri sıcak ve esnek tutmak.

Bel rahatsızlıkları
Bel rahatsızlıkları sık rastlanan mesleki yakınmalar arasındadır. Bu rahatsızlıklara her tür işte rastlanır. Her bir bel ağrısının tam nedeni çok net olmayabilir, fakat yapılan işte genellikle aşağıdaki özellikler görülür:          Elle yapılan ağır işler ve özellikle ağır ve rahatsızlık veren yüklerin kaldırılması, Yeraltı madenleri gibi farklı yerlerde elle yük taşıma, Martopikör kullanmak gibi tekrarlayan işler, Uzun mesafelerde araç kullanma ya da özellikle koltukların uygun duruma getiril(e)mediği ya da yeterince yatırıl(a)madığı durumlarda tümsekli yollarda araç kullanma, Alçalmak, eğilmek veya çömelmek (örneğin dik durmaya yetecek alan sınırlı olduğunda kötü pozisyonlarda çalışmak), Aşırı güç gerektiren yükleri itmek, çekmek veya sürüklemek, Normal beceri ve sınırlar aşılarak ve fazlasıyla yorgunken çalışmak, Sıcaklık ya da nem açısından olumsuz koşullarda çalışma, Germe, döndürme ve uzanma.

Yeraltı madenciliğinde, genellikle çalışanlar sıklıkla ciddi bir şekilde eğilmelerini ve dönmelerini gerektiren garip çalışma pozisyonlarını zorunlu kılan ve başka yerde benzeri olmayan çevresel kısıtlamalarla karşı karşıya kalırlar. Ne var ki, eğilme ve dönem faaliyetleri yerüstü madencilik faaliyetlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Sınırlı yer (dikey ya da yatay boyutlarda) maden çalışanlarını uygun olmayan pozisyonlarda çalışmaya itmektedir ve bu da hem fiziksel çalışma kapasitelerini hem de bel üzerine uygulanan baskıyı etkilemektedir. İnsan bedeni bu tarz ortamlarda da çalışmayı sürdürebilir; ancak olağan çalışma durumlardaki kadar iyi bir performans sergileyemez. Aslında, (madencilik ortamında olduğu gibi) normalin dışındaki işler ve çevresel sınırlamalara karşın, işçiler önemli derecede performans gösterebilmektedirler. Yerin kısıtlı olması (dik duracak mekân yetersizliği), çalışanların asimetrik hareketler (eğilme bükülme) yapmaya zorlanmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak mekânın yetersizliği, güç kaynaklarının var olmaması, çalışanın kas sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için kullanılabilecek mekanik araçların (vinçler, kaldıraçlar, forkliftler, vs.) da sayısını ve türlerini büyük oranda sınırlamaktadır. Bu noktada mekanik yardım alınmak istendiğinde, genellikle o çalışma ortamına özel olarak üretilmesi gündeme gelecektir ki bu da tipik bir ekipmanın alınmasından daha pahalıya mal olmaktadır. Madencilik çalışmalarından pek çoğu çalışanların diz çökme, eğilme, çömelme ve/veya yere uzanma gibi pek arzu edilmeyen pozisyonlarda çalışmalarını gerektirmektedir. Bu tarz çalışma duruşları yerüstü madenlerinde tamir ya da bakım işlerinden sorumlu personel ve kömür madenlerinde alçak ya da orta yükseklikteki damarlarda çalışan her yeraltı maden çalışanı için sık karşılaşılan durumlardır. Madencilikte en önemli sorunlardan biri de malzeme akışıdır [hem malzeme üretimi hem de araştırılıp bulunması (tedarik) açısından]. Malzeme akışının etkin bir şekilde sağlanması yerüstünde ya da yeraltında olabildiğince az taşıma hareketinin olmasıyla ilişkilendirilir. Sorunlu alanlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: • Kalabalık çalışma ortamı, • Dağınık girişler ve tedarik alanları, • Düzen ve tertibin kötü olması, • Malzeme akışında gecikmeler ya da gerilemeler, • Malzeme akışında engeller, 81

• • • • • • 

Ağırlığı 25 kg’dan fazla yüklerin el-kol gücüyle kaldırılması, Materyaller için aşırı depolama süreleri, Malzemenin tek tek veya topyekün kaldırılıp taşınması, Uygun noktalarda malzeme kaldırma donanımlarının gereğinden az kullanılması, Depodaki parça ya da malzemelerin alınması için çok fazla zaman gerekmesi, Aynı malzemenin birkaç şekilde tutulması, Raylı taşıma sistemlerinde raydan çıkma.

Hem yerüstü hem de yeraltı çalışmalarında tüm vücut vibrasyonu da bel ağrısına neden olan bir başka faktördür. Madencilik iş kolunda tüm vücut vibrasyonunun, damperli kamyon, dozer, kepçe, kazıcı yükleyici, doldur-taşı-boşalt (DTB) araçları, yol düzleyici, vs. araç koltuklarından aktarılan titreşim gibi pek çok farklı kaynağı olabilir. Bu vibrasyon farklı kırıcı tipleri, titreşimli elek gibi titreşim yayan makinelerin yanında hareket ederken ya da üzerindeyken ya da bazı loder tiplerini kullanırken ayaklardan vücuda geçer. Vücudun farklı kısımlarının doğal bir (rezonans) frekansı vardır. Eğer kaynaktaki titreşim frekansı vücut parçasının rezonans frekansıyla eşleşirse, titreşim etkisi 4 kata kadar artabilir ve ciddi bel ağrısı gibi hasarlara neden olabilir. Belirtiler ve Bulgular Sonuçları uzun süreli ağrı, günlük faaliyetleri yürütme becerisinin azalması ve malulen emeklilik olabilir. Kişisel yakınmalar arasında günlük ya da sık ağrı ve ağrı kesicilerin kullanımı vardır. Önlem  Yüklerin elle taşınmasından kaçınılması, teknik yardım alınması.

Pek çok durumda, özellikle yerüstü çalışmalarında, atölyelerde, lavvarlarda ve başüstü yüksekliğinin bulunduğu diğer yerlerde malzeme taşıma araçları kullanılabilir. Yeraltı kömür madenleri gibi bazı çalışma ortamlarında malzemelerin taşınması sorununu çözmek için kolayca kullanılabilecek mekanik araçlar bulunmayabilir. Yük taşınmasından kaynaklanan bel ağrısı riskini azaltmanın en iyi yöntemlerinden biri mekanik araçlardan yardım almaktır. Bu araçların uygun ve etkili bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu bağlamda kullanılacak donanımın belirli özellikleri, kullanılacağı ortam ve ekipmanı kullanacak kişilere uygun eğitimin verilmesi gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni tehlikeler yaratmaktan kaçınılmalıdır. Mekanik yardım alınacak araçlar; basit araçlar, el arabaları ya da tekerlekli krikolar, konveyörler, kaldırma araçları, palet taşıyıcılar ve/veya farklı durumlar için üretilen yüksek özellikli araçlar gibi pek çok şekilde ve tipte olabilir. Bu araçların hepsinin amacı “yükü hafifletmek”, taşımayı ortadan kaldırmak ve/veya malzeme taşımayı daha etkin hale getirmektir. Bu durum verimliliği artırırken yaralanma riskini de azaltmaktadır. Bu tür araçların kullanılması genellikle sözü edilen faktörler üzerinde olumlu etki yaparak geçici ya da kalıcı maluliyet giderlerini azaltmasının yanı sıra, verimliliği de artıracaktır. Göreceli olarak kısa bir zaman dilimi içinde bu araçların maliyetini çıkartmak mümkün olur. Bu aletlerin doğru kullanımına özen gösterilmezse, onları kullanmanın da belirli riskler içerebileceğini akılda tutmak gerekir. Belirli bir yük için kullanılan donanımın yapılan işin kapasitesine uygun olması önemlidir. Ancak, aşırı kapasitesi olan donanım kullanmak da sorun yaratabilir; çünkü donanımı hareket ettirmek için daha fazla güç uygulanması gerekebilir. Kullanılan donanımın taşınan malzemelere, yapılan işlere ve kullanıldığı koşullara uygun bir şekilde dikkatli seçilmesi gerekir. Aynı zamanda erişilebilirlik ve kullanma kolaylığı da başarı sağlanması açısından kilit önem taşımaktadır. İşçiler uzak bir yerdeki mekanik aracı pek arayıp bulmazlar ya da zaman harcatan veya kullanması zor aletleri pek kullanmazlar. Buna ek olarak, bu araç tiplerinin çoğunun düzgün kullanılması için düzenli bir şekilde denetlenmesi ve bakımlarının yapılması gerektiğinin de unutulmaması önemlidir. 82

Mekanik yardım alınacak araçların kullanılacağı ortama da dikkat etmek gerekir. Eğer malzeme taşınmasına yardımcı olsun diye forkliftler veya başka bir mobil donanım kullanılıyorsa, yayalar için yürüyüş yolları oluşturmak ya da taşıma işi sırasında o alanı geçişe kapatmak gerekebilir. Çalışanların yaklaşmasını ya da destekli yüklerin altında durmalarını engellemek amacıyla bariyerler konulmalıdır. Alarmlar ya da uyarı aygıtları çalışıyor olmalı ve/veya donanımların etrafında çalışan kişilerin duyup, görebileceği düzeyde olmalıdır. Ekipmanın bu alanda kolayca manevra yapabilmesi için geçiş yollarında engellerin olmaması gerekmektedir. Eğer belirli alanlarda manevra yapmayı zorlaştıran yer kısıtlamaları varsa, manevra yeteneğini artırmak için dörtlü döner teker ya da tekerlekler kullanılabilir. Son olarak da, bu mekanik aletleri kullanacak çalışanların uygun bir şekilde eğitilmesi gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm çalışanların ekipman kullanımına yönelik güvenli çalışma prosedürlerinden ve uygun çalışma yöntemlerinden haberdar olması gerekmektedir. Her ne kadar madencilik sektöründe geleneksel mekanik aletlerin kullanımını zor ya da olanaksız hale getiren benzeri olmayan çalışma ortamları olsa da, bu aletlerin kolay ve etkili bir şekilde kullanılabildiği pek çok yer de vardır. Aşağıda bunun birkaç örneği verilmiştir:  Malzeme kaldırmak için kaldıraç kullanılması. Madenlerin çalışma ortamında önemli oranda başarılı olan tekniklerden biri (hem yer altı madeninde hem de yerüstünde) ağır parça ya da malzemelerin kaldırılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılan standart vinç mekanizmalarıdır. Pek çok madende merkezi yükleme ve boşaltma noktalarında vinçlerin kullanılması, ağır nesnelerin elle kaldırılması sorununu büyük oranda çözmüştür. Kaldırma yastıkları. Çok yönlü araçlardır ve önemli oranda yük kaldırma kapasitesine sahiptir. Diğer kaldırma araçlarına göre daha hafiflerdir ve söndürüldüklerinde taşınması kolaydır. Kaldırma yastıkları taşıyıcı bant makaralarının bakımı için konveyör bantların kaldırılması amacıyla kullanılabilir. Bazı madenlerde kaldırma yastıkları yeraltında raydan çıkan araçların yeniden raya oturtulması için kullanılmaktadır. Kaldırma yastıkları raydan çıkan aracı kaldırmak için kullanılabilir ve bu şekilde araç kolayca ray üzerine oturtulabilir. Yastık daha sonra söndürülerek aracın raylar üzerindeki yerini uygun bir şekilde alması sağlanabilir. Ağır nesnelerin taşınması. Forkliftler ağır nesnelerin kaldırılması için kullanılan uygun donanımların tipik bir örneğidir. Forkliftler nesnenin basitçe palete yüklenerek kolay bir şekilde depolama alanından taşınmasını sağlar. Bu yaklaşımın etkin bir şekilde kullanılmasındaki kilit noktanın hem yükün bulunduğu depo alanının hem de forklift paletinin çalışanın bel hizasında bulunması olduğu unutulmamalıdır. Bu durum da yük kaldırma işlemindeki riski en aza indirir ve dik bir duruşla yapılmasını sağlar. Bu sayede bel üzerindeki baskı önemli oranda azaltılmış olur. Seyyar kaldırma araçları. Maden ocaklarındaki mekanik atölyeleri genellikle, hemen raftan alınıp kullanılabilecek seyyar kaldırma araçları gibi yardımcı makinelerin bulunabildiği yerlerdir. Gırgır vinç, vinç, el arabası, transpalet, yük paletli manuel istif arabası ve forkliftler; atölye ve yer üstü bakım tesislerinde kullanılması çok kolay mekanik yardımcılardır. Bakım işleri için genellikle rahatsız pozisyonlarda durulduğundan mümkün olan her yerde makine yardımına başvurulması özellikle önem taşır. Mermer işleme tesislerinde blok ve fayans kaldırma zor ve potansiyel tehlikeler barındıran bir ortamda (kesme makinesinin yanında) yapılan ağır bir iştir. Pnömatik ve vakumlu araçlar bu tip bir işin yapılmasında kullanılabilir ve mevcut riski de önemli oranda azaltır. Yapılan iş iyi organize edilmeli, doğal olmayan pozisyonlarda taşıma ve kaldırma işlemi asgariye indirilmelidir. İşler “doğru pozisyonda” yani genellikle çalışanın kulak, omuz ve kalçasının düz bir hat üzerinde oluğu duruş şeklinde yapılmaya çalışılmalıdır. Örneğin bir yeraltı madeninde bu durum raylarla yapılan taşıma işleminin çalışanların çalıştığı alana olabildiğince yakın bir yere uzatılmasıyla başarılabilir. Bir doğal taş işleme kuruluşunda

 

83

   

fayansları zeminden kaldırma gereksinimini ortadan kaldıracak uygun bir stand ya da platformun seçilmesiyle yapılabilir. Yapılan tüm elle kaldırma ve taşıma işlemleri için yükün sıkı bir şekilde kavranması gerektiği unutulmamalıdır. Kaygan yüzeylerin oluşması engellenmeli ve kaymayan çizmeler kullanılmalıdır. Kaldırma teknikleri kullanılmalıdır (kaldırma işleminin nasıl güvenli yapılacağı konusunda çalışanlar eğitilmelidir). Aşağıdaki durumlarda kaldırma işleminin iki kişi tarafından yapılması uygundur o Bir kaldırma ekipmanı, vinç ya da diğer mekanik yardım alınabilecek cihaz bulunmadığında, o Tek kişinin kaldırabileceğinden daha ağır bir yük olduğunda (genelde 25 kilodan fazla yükler), o Yük iki kişinin kaldırabileceğinden daha ağır olmadığında (genelde 50 kilodan daha hafif yükler), o Yükün elle taşınması zor ya da boyutu çok büyük olduğunda, o Yükün ağırlığı nesnede eşit bir şekilde dağılmamışsa.

Bazı yüklerin şekil ve ağırlıklarının iki kişinin kaldırma kapasitesini aşabileceği de unutulmamalıdır. Birden çok kişiyle yapılacak tüm kaldırma işlemlerinde, kaldırma işleminin önceden planlanarak bu işleme katılan herkesin ne yapılmak istendiğini, bunun için kullanılacak yolu bilmesini sağlamak önemlidir. Bu yolla bir kişinin üzerine çok yük binmesinin önüne geçilebilir:  Aşırı eğilmekten kaçınmak için dirsek yüksekliğine yakın yüksekliklerde çalışılmalıdır.  Olabildiğince başüstü yüksekliklere uzanmaktan ve dizüstü çökmekten kaçınılmalıdır.  Doğal olmayan pozisyonlarda çalışmaktan kaçınılamadığı durumlarda, dönüşümlü, farklı işler yapılmalı, esneme hareketleri yapılması ve sık sık kısa aralar verilmesi sağlanmalıdır.  Uzun süreler boyunca sert yüzeylerde diz çökmekten kaçınılmalıdır. Zorunlu durumlarda dizlik kullanılması sağlanmalıdır. Duruş özelliğinin, omurganın ve iskelet sisteminin sağlığının korunabilmesi için dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır: 1. Ağırlık kaldırma işlemine geçilmeden, ağırlığın kaldırılacağı yol üzerinde bulunan hareketi engelleyecek her şey yoldan kaldırılmalıdır. 2. Sağlıklı bir erişkin için optimum kaldırma yüksekliği yerden 40 santimetredir. Bu nedenle 40 cm’den daha fazla kaldırmayı gerektiren bütün cisimler için uygun yükseklikteki bir platform kullanılmalıdır. 3. Ritmik hareket etmelidir. Yürürken başın üzerindeki kitabın düşmesini engelleyecek bir hareket ve yürüme biçimi en uygun yürüyüş şeklidir. 4. Dik yürüme ve dik oturma alışkanlık haline getirilmelidir. 5. Sandalye ve yatakların uygun ergonomik özellikte olması sağlanmalıdır. 6. Öne doğru eğilerek ağırlık kaldırmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. 7. Sarkık, kontrolsüz hareketlerden kaçınılmalıdır. 8. Dengesiz yüklenmiş yüklerin taşınmasından kaçınılmalıdır. Taşınan yükün iyi dengelenebilmesi gerekir. 9. Ayakta dururken daha fazla güç harcamanız gerektiğinde öne doğru zorlanmadan daha çok geriye doğru zorlanma yöntemi kullanılmalıdır. 10. Uygun kaldırma, itme ve çekme hareketi için ayaklar birbirinden ayrı ve dengenin sağlanabilmesi için mutlaka bir ayağın önde olması zorunludur.

84

11. Ağırlık kaldırırken, iterken ve çekilirken kollar gövdeye yakın tutulmalı ve dizlere kuvvet verilerek uygulama yapılmalıdır. 12. Ağırlığın olabildiğince gövdeye yakın tutulması sağlanmalıdır. 13. Sırt her zaman düz tutulmalıdır. 14. Ağırlık kaldırma işlemine diz bükük ve sırt düz durumda kaldırma öncesi duruş biçiminde başlanılmalıdır. 15. Bir kişinin kendi ağırlığının yarısından fazla bir ağırlığı kaldırması, çekmesi ya da itmesi sakıncalı olabilir. Yaş grubuna ve cinsiyete göre önerilen değerlerden daha fazla ağırlık kaldırılması ya da ağırlık kaldırırken uygun teknik kullanılmaması kas iskelet sistemiyle ilgili sorunlar yaratabilir. Yaş Grupları ve Cinsiyete Göre Yük Kaldırma Sınırları Yaş Grupları İçin Yük Kaldırma Sınırları (Kg) Yaş Grubu Cinsiyet Erkek Kadın 14-16 15 10 17-18 19 12 19-20 23 14 21-35 25 15 36-50 20 13 51 ve Üzeri 16 10

Aslında kaldırılabilecek ağırlık değerlerinin hesabı çok daha karmaşıktır. [Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için “NIOSH Kaldırma Eşiti” ile ilgili bilgilerin bulunduğu (Pala K., Vaizoğlu S., Güler Ç., 2004), ve (Aslanhan, B. 2004) kaynaklardan yararlanılabilir]. Tüm vücut titreşiminin önlenmesi  Koltuklar; operatörün bindiği makinelerde uygun oturakların bulunması sağlanmalıdır. Koltuk tasarımının iyileştirilmesi titreşimin etkisini azaltabilir. Araç koltuklarının doğru bir şekilde ayarlanması konusunda operatörlere talimatlar verilmelidir. Makinelerin bakım onarım planına araç koltuğu ve aracın süspansiyonu da dâhil edilmelidir.  Araç pedallarında ve direksiyonlarında titreşimi sönümleme malzemesi kullanılmalıdır.  Yetersiz ya da bozuk parçalar uygun parçalarla değiştirilmelidir.  Araç operatörleri arasında iş rotasyonu yaparak etkilenme süresi azaltılmalıdır. Düzenli fiziksel egzersiz yapmak önerilmeli ve desteklenmelidir. Bu konuda iş yerlerinde spor salonları gibi olanaklar sağlanmalıdır.

Epikondilit
Epikondilit ya da tenisçi dirseği madencilikte en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Epikondilit, tekrarlanan hareketlerin kol kasları üzerinde yaptığı baskı nedeniyle ortaya çıkar. Epikondilit tüm maden çalışanları arasında yaygın görülen bir hastalıktır. Tenisçi dirseği yalnızca spor faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bir yaralanmayla ilişkilendirilmez; aynı zamanda aşırı ağır yükler kaldırılması nedeniyle gerçekleşen kas yırtılması ya da zedelenmesi de bu hastalığın kolayca oluşmasına neden olabilir. Fiziksel baskının ani bir şekilde gerçekleşmesi ve aşırı olması epikondilitin başlıca nedenidir. Bu hastalığa neden olan faaliyetin uzun süre yapılmamasından başka bir tedavisi yoktur. Dirsek altına uygulanacak sıkı bir bandaj semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir; ancak bu aynı zamanda daha fazla baskı uygulanmasını kolaylaştırarak daha fazla hasara da neden olabilir. Tekrarlayan bir şekilde hasarın meydana gelmesi iyileşmeyi güçleştirir. 85

Önlem Mekanize çalışma, çekme ve kaldırma ekipmanlarının kullanılması ve elle kaldırma işlemlerinin yapılmaması. Çalışanlar arasında rotasyon yapılması maruziyet oranını azaltır; güvenli kaldırma teknikleri konusunda eğitim verilmesi ve ani hareketle yük kaldırmaktan kaçınılması hastalığın insidansının düşürülmesine yardımcı olacaktır.

Bursit
Bursit, eklemlerde ortaya çıkan bir başka kas iskelet sistemi hastalığıdır. Bursaların–tendonların (kas kirişlerinin) ve kemiklerin birbirlerine yaslandıkları yerde sürtünmeyi engelleyen sinovyal sıvı keseciklerinin enflamasyonudur. Hastalık madenciler arasında, özellikle de dar alanlarda el-kol gücüyle çalışılması durumunda yaygın olarak görülür. Enflamasyon ve ağrı enfeksiyona dönüşebilir. Bursit vücudun değişik bölümlerini etkileyebilir, ancak madenciler arasında yaygın olarak sürekli diz travmasına bağlı olarak görülür (beat knee). Bursit uzun süreler boyunca diz çökmek, diz eklemlerinin fleksiyonu ve darbe görmesi nedeniyle olur. Hastalık, dirsek ve diğer eklemlerde de gelişebilir. Tedavisi dinlenerek ve ağrılı bölgeye buz uygulanması yoluyla yapılır (sargı bezi kullanılmamalıdır). Enfeksiyon şüphesi varsa, antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları
Hastalığın nerede gelişeceği ya da hastalığın türü, partiküllerin boyutuna ya da solunan maddenin ne olduğuna ve solunum yollarında ya da akciğerlerde nereye kadar gittiğine bağlıdır. Maruziyetin etkileri, üst solunum yollarının irritasyonu ile kronik enflamasyonundan pnömokonyoza ve akciğer kanserine kadar değişiklik gösterir. Bazı olgularda daha büyük parçacıklar burunda veya geniş hava yollarında tutulabilir. Fakat daha küçük parçacıklar akciğerlere kadar ulaşır. Bu parçacıklar bazen çözünerek kana karışabilir. Çözünemeyen daha büyük boyuttaki parçacıklar genellikle vücudun doğal savunma mekanizmaları tarafından dışarı atılır. Vücudun solunum yoluyla içine alınan parçacıklardan kurtulmak için kullandığı çok çeşitli yollar vardır. Solunum yolundaki mukus parçacığı kaplayarak öksürükle dışarı atılmasını kolaylaştırır. Parçacıklar akciğerlere ulaştığında, burada bulunan özel süpürücü hücreler bu parçacıkları kaplar ve zararsız hale getirir. Solunan parçacıklar, hangi maddeden yapıldıklarına bağlı olarak, vücutta farklı tepkiler doğururlar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. İSGİP projesi kapsamında hazırlanan Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi). Solunabilir ajanlar (gazlar, buharlar, tozlar ve dumanlar) Madencilikte çeşitli gaz, toz, duman, buhar ve aerosoller gibi solunabilir ajanların salınımı söz konusudur. Bu ajanlar irritanlar, kimyasal asfiksanlar, fibrojenler, alerjenler, kanserojenler ve sistemik toksinleri oluştururlar. En sık görülen hava kirleticiler solunabilir kömür tozu ve kristal silikadır. Zararlı ajanlara maruziyet, akciğerlerde akut hasara, pnömokonyozlara ve solunum fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Bazı hava kirleticileri akciğer kanserine neden olabilir. Bazı inhalasyon zararlıları, akciğerin yanı sıra, sistemik etkilere de neden olabilir. Bazı asfiksanlar yüksek konsantrasyonlarda, oksijenle yer değiştirerek saniyeler içinde ölüme neden olabilirler. Yeraltı kömür madenciliğinde kapalı alan ve bu kısıtlı alan içindeki havalandırma akımları, hava kirleticiler için taşıyıcılık yapabilir. Çözücüler ve temizlik maddeleri, poliüretan spreyler, yapıştırıcılar, emülsiyon sıvıları ve madencilikte kullanılan diğer ürünler çeşitli tehlikeler içerebilir. Dizel egzoz 86

dumanları, iyi havalandırılmayan alanlardan kaynaklanan karbondioksit veya metan da solunum zararı oluştururlar. Parçacıklar Serbest kristal silika maden ve taş ocağı çalışanlarının en sık karşılaştıkları tozdur. Silika içeren kayaçların delinmesi, parçalanması patlatılması veya ince silika parçacıklarının pulvarize edilmesi gibi işlemler sırasında solunabilir silika parçacıkları oluşur. Kumtaşı % 100, kayrak % 40, granit% 30’a kadar silika içerebilir. Madencilik faaliyetlerinde oluşan tozun büyük çoğunluğu, patlatma ve sonrasında da buralardaki buldozer, paletli vinç ve benzeri araçların çalışmasıyla iri, çapı 10 μm’den büyük parçacıklardan meydana gelir. Mermer ve doğal taşların kuru kesim ve taşlama işlemleri de bu boyutlarda toz üretebilir. Toprak yol üzerinde, farklı türde atık yığınları üzerinde ve yeraltında galerilerde rüzgâr esmesi sonucunda da parçacık oluşur. Daha büyük boyuttaki bu parçacıkların kişinin sağlığı üzerinde etkileri olduğu kadar rahatsızlık verici oluşu, görmeyi engellediği de unutulmamalıdır. Toz bastırma yöntemleri kullanıldığında veya gözle görünmese dahi küçük parçacıklara bağlı sağlık riskinin söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Taşların veya kayanın kırıldığı veya parçalandığı bölgelerdeki toz düzeylerini ve tozun içeriğini sayısal olarak saptamak amacıyla bilimsel araştırma yapılmalıdır. İnce tozun varlığının göstergelerinden birisi de dokunulmamış düz yüzeylerde birikmesidir. Araç egzozlarından ve seyyar ekipmanlardan çıkan ince parçacıklar da madenlerdeki toz kaynakları arasındadır. Silisyum (Si) yer kabuğunda oksijenden sonra en yaygın bulunan elementtir. Aynı zamanda silisyum dioksit (SiO2) olarak da bilinen bileşke silika, silisyum ve oksijen atomlarından oluşur. Mermer, kumtaşı, çakmak ve kayağan taşı (arduvaz) gibi pek çok kayacın ve bazı metal filizlerinin içinde bulunur. Silika kumun temel bileşenidir. Ayrıca toprakta, inşaat harçlarında, alçıda ve agrega içerisinde de bulunur. Bu malzemeler üzerinde yapılan kesim, kırma, parçalama, delme, taşlama veya aşındırıcı patlatma işlemleri sonucunda ince silika tozu açığa çıkar. Silika üç halde bulunur: kristalin, mikrokristalin (veya kriptokristalin) ve amorf (kristalin olmayan). "Serbest" silika, diğer elementlerle karışmamış saf silisyum dioksitten oluşur; öte yandan silikatlar (örn. pudra, asbest ve mika) SiO2‘nin kayda değer oranda katyonlar ile bileşimidir. Kömür tozu; yeraltı ve yerüstü kömür madenleri ve kömür işleme tesislerinde karşılaşılan bir tehlikedir. Karışık bir tozdur; kömürün yanı sıra silika, kil, kireçtaşı ve diğer mineral tozları da içerebilir. Kömür tozunun bileşimi kömür damarı, çevredeki tabakaların yapısı ve madencilik yöntemlerine bağlı olarak değişir. Kömür tozu, kesme, patlatma, delme ve taşıma işlemleri sırasında oluşturulur. Kömür tozu kömür işçisi pnömokonyozu (KİP)’na neden olur ve kronik bronşit, amfizem gibi kronik solunum yolları hastalıklarının oluşumuna katkıda bulunur. Antrasit gibi karbon içeriği yüksek olan sert kömürlerde, KİP riski daha yüksektir. Kömür tozuyla bazı romatoid reaksiyonlar arasında da ilişki vardır (Progressif Masif Fibrozis+Romatoid Artrit=Caplan Sendromu). Kömür, damarından kırılarak alındığında kömür tozu oluşur. Kömür tozu ayrıca patlatma, delme veya nakliye işleri sırasında da oluşur. Yer üstü kömür madenciliğinde çalışanlar, kaya deliciler ve delicilerin yardımcıları silikoz açısından en yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Kömür tozu 50’nin üzerinde farklı element ve bunların oksitlerini içerir; ayrıca mineral içeriği de damardan damara farklılık gösterir. Araştırmalar, kömürün sertliğinin madencilikte oluşan toz miktarı üzerinde etkisi olduğunu ve toz kontrolü için benimsenen yaklaşımları da etkilediğini göstermiştir. Kömür üretimi ve nakliyesi işlerinin herhangi hepsinde toz oluşur. Yükleyici, kepçe, dozer, dragline ve kamyon gibi yer üstünde kullanılan ekipmanlar da toz yapar. Galerilerde ve pasa toplama sahalarının etrafında ve yükleme işlerinde ortaya 87

kristobalit veya tridimit halinde bulunan kristalin silisyum dioksit içerikli ince. o Çalışanın yalıtılması (izole edilmesi):  Mekanize ocaklarda. uzaktan kumanda kullanımı ve operatörün toz kaynağının karşı yönüne yerleştirilmesi–(sürekli ve uzun ayak madencilik sistemlerinde yaygın olarak kullanılır). tehlikeli emisyonları önlemenin en iyi yoludur. akciğerlere hava akışının kısıtlanmasına yol açarak nefes darlığı yapar. Fakat madencilik gibi yoğun tozun olduğu iş kollarında üç yıldan kısa bir sürede semptomlar görülebilir.  Kontrol önlemlerine aşağıdaki örnekler verilebilir: o Toz bastırma perde ve barajları.  Toz kaynağı yönünde bulunan çalışan sayısını azaltmak için kesme veya patlatma sayılarının değiştirilmesi. Piyal. Yer altı maden ocaklarında kayaç içinde açılan galerilerde. 88 . o Tozun oluştuğu noktada su spreyi kullanılması. Silikoz.  Yer-üstü tesislerinde kullanılan donanım üzerine çevresel kabinler konması. öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşit hastalığının ilk belirtileri olabilir. o Yeraltında ve bina içlerinde kullanılan ekipmanların motorlarının bakımının uygun şekilde yapılması ve iri parçaların çekilmesini en aza indirmek önem taşır. Belirtiler ve Bulgular Silikoz. B. açık ocaklarda da maden üzerindeki örtünün kaldırılması işlerinde yüksek oranda silika maruziyeti gerçekleşebilir. Takip eden beş yıllık süre içinde nefes darlığı kötüleşebilir ve akciğerlerdeki hasar nedeniyle kalp üzerindeki baskı artacağından bu hastalık kalp yetmezliğine neden olabilir. o Yeraltında galerilerde ve açık ocaklarda oluşan tozu kimyasal maddeler ile katılaştırma (kalsiyum klorür veya polimer bileşkeleri) o Havalandırma:  Operatöre giden hava hızını arttırmak ve tozun geriye doğru taşınmasını önlemek için perde yerleştirilmesi dahil  Uzunayak çalışılan ocaklarda. alfa kuvars. aşağıdan yukarıya ilerleyen havalandırma (havanın malzeme nakliyesi ile aynı yönde ilerletilmesi) kullanılması ve taban yolunu ek temiz hava girişi yapılması. o Delici uçların tasarımının iyileştirilmesi ve delici uçları ve kesicilerin bakımının yapılması ve keskin tutulması. G.çıkan tozdan etkilenmeye bağlı önemli sağlık sorunları oluşur. Önlem  Yerine koyma (ikame). Kronik obstruktif akciğer hastalığı yaygın olarak aynı anda görülen ve solunum yolunun daralmasıyla kendini gösteren akciğer hastalıkları kronik bronşit ile amfizemin birlikte gelişmesinden ortaya çıkar. Semptomlar. Silikoz ile birlikte gelişen Romatoid Artrit ya da Tüberküloz prognozun kötü olacağının habercisidir (Fişek. solunabilir tozun (çapı 10 mikrometreden küçük) akciğerlerde birikmesi sonucunda gelişir. örneğin taş kesme makinelerinde. Silikozun kesin tedavisi yoktur. fakat madencilik sektöründe pek çok durumda ikame yöntemi uygulanamaz. KOAH. o Sulu delme.. Semptomlarının ortaya çıkması için uzun yıllar (20 yıllık) etkilenim olması gerektiği bilinmektedir. yıllar boyu silika tozu soluyan insanlarda gelişen ve bilinen en eski meslek kaynaklı akciğer hastalığıdır. fakat hastalığın ilk evrelerinde silika solunumu durdurulursa hastalığın ilerlemesi engellenebilir. o Kuru hava filtreleri ve toz toplama perdeleri. 1989).

uzun. amfibol asbest maruziyeti ile arasında güçlü bir ilişki kurulan en çok plevrada görülen bir kanser türü) ile asbestozis (bir tür pnömokonyoz) gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları Asbest. Asbest madenciliği ve işleme işleri haricinde en olağan asbest maruziyeti. yüksek ısılarda elektrik yalıtımı sağladığından elektrik fırınlarında ve yalıtım gerektiren kablolama işlerinde. üretimi ve işlenmesi yasaklanmıştır. Hastalığın patogenezi progresif ve geri dönüşsüzdür. ortamda var olan tozun (veya diğer tehlike unsurunun) boyutu ve türüne göre uygun düzeyde kontrol sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilmelidir. Asbestozis.. Solunum maskeleri ve diğer KKD’lerin kullanımı. tehlikeli maddelerin bulaşmasını ve evlere taşınmasını engeller. asbest madenlerinde ve yapısında asbest de bulunan cevherin madenciliğinde görülür. fincan. ayrıca alev geciktirme ve yalıtım özellikleri ile gerilime direnci. bulundurulmasına izin verilmemelidir). esnekliği ve kimyasallara karşı direnci nedeniyle de bina yapımında kullanılmıştır. Son yüzyılda kullanımı 500-1000 kat artmıştır (Bilir. Ağır olgularda asbestozis pulmoner HT ve kalp yetmezliğinden ölüme yol açar. 2004). ince kristal yapısıdır. Solunum yetmezliğiyle sonuçlanır. teknik kontroller ve toplu koruma önlemleri yerine getirildikten sonra geri kalan tehlikeyi kontrol altına almak için kullanılmalıdır. örneğin makinelerin yaydığı titreşim. yüzyılın sonlarından itibaren imalat ve inşaat sanayisinde giderek yaygınlaşmıştır. Maskeyi kullanacak kişilere eğitim verilmesi ve maskelerin kişinin yüzüne tam oturup oturmadığı da kontrol edilmelidir (Sakallı olmanın çok iyi bir maskenin koruyuculuğunu azaltacağı göz önüne alınmalıdır).  Yüksek tehlike içeren tozlar (asbest gibi) söz konusu olduğunda kullan-at tipi veya her kullanımdan sonra yıkanan iş kıyafetleri kullanılmalıdır. N. N. Hepsinin ortak özelliği asbestin lifsi. Asbestoz (pnömokonyoz). İşyerinden ayrılmadan önce duş almak ve temiz kıyafetler giymek. Bir hareket sonucunda. Yıldız. mesleki solunum maruziyetlerini önlemek için başvurulan en az tatmin edici yöntem olarak görülmektedir. ortalama gerilme direnci ile ısı. Yüksek yoğunlukta asbest liflerine uzun süre maruz kalınmasının sağlık sorunlarına yol açma olasılığı daha yüksektir. Asbest. kapıların açılıp kapanması ve hava akımı nedeniyle asbest lifleri serbest kalabilir. A. elektrik hasarına ve kimyasal hasara dayanıklı olması özellikleri nedeniyle 19. aranan fiziksel özellikleri nedeniyle ticari amaçla kullanılan altı dizi doğal silikat mineraline verilen isimdir. vb. Asbest geçmişte. asbest liflerinin fazla miktarlarda solunması sonucunda gelişir. akciğer kanseri ve mezotelyoma riskini artırır. yapımında asbest kullanılmış yer üstü tesis binalarından veya binalarda kullanılan yalıtım ürünlerinden kaynaklanır. Asbest. havayolu hastalığı. KKD ancak. mezotelyoma (eskiden nadir görülen. Belirtiler ve Bulgular  Asbest liflerinin solunması akciğer kanseri. Toz maskesi kullanılıyorsa. maskelerin. Asbest parçacıklarının solunması yalnızca asbestozisin 89 . İşyerindeki diğer kirleticilere gereksiz yere maruz kalmamak için kişisel hijyene özen gösterilmelidir (kirleticilerin ağız yoluyla alımını engellemek için işyerinde yeme. AB’de asbestin her türlü kullanımı ile asbest ürünlerinin çıkarılması. Yangına ve ısıya dayanımı için kullanıldığında asbest lifleri çoğunlukla çimento ile karıştırılır veya kumaş veya keçelerin içine dokunur. Bina yıkımı ve tadilat işlerinde daha önemli oranda maruziyet gerçekleşir: asbest varlığından kuşkulanılıyorsa alanda daha güvenli çalışma konusunda bir uzmana danışmak gerekir. sesi emme. içme ve bardak.

Aldehitler. Gazlar ve Buharlar Tabloda madenlerde doğal olarak sık görülen gazlar listelenmiştir. Latansı uzamakla birlikte.php. Gaz. duman ve partikül maddelerin bir karışımıdır. Önlem Yalnızca özel eğitimli çalışanların asbestle çalışmasına izin verilmeli. Asbeste maruz kalan kişilerde asbest ile ilişkilendirilen hastalık belirtileri. En önemlileri kömür madenlerinde metan ve hidrojen sülfür. Hastalığın iyi huylu olguları genel olguların içinde çok küçük oranda kaldığı için bu terim hemen hemen her zaman kötü huylu mezotelyomayı anlatmak için kullanılır. uranyum ve diğer madenlerde ise radondur. çok küçük. Anadolu’nun bazı yörelerinde beyaz toprak adı verilen bu mineralleri içeren toprak. İkinci sırada kömür tozu patlamaları gelir.org/halk/halkicin. Kömür madeni patlamalarının nedeni çoğu zaman budur. Dizel egzoz partikülleri (DEP) genellikle küçük çaplı (<1 mm). mikroskopik asbest liflerinin solunum veya sindirim yoluyla vücuda alınması sonuçta mezotelyoma gelişimine neden olur. Bu nedenle. DEP’ne maruz kalan çalışanlarda akciğer kanseri riskinin artırdığı saptanmıştır(Daha ayrıntılı bilgi için İSGİP kapsamında hazırlanan “Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi” ne bakınız). Türkiye’nin bazı bölgelerinde asbest kayaçların içinde bir bileşen olarak bulunur. üretilmesi ve işlenmesi yasaklandığı için asbest içerikli ürünlerin Türkiye’de bulunma ve kullanma olasılığı da azalmıştır.başlangıcından sorumlu değil. vücuttaki pek çok iç organının yanı sıra göğüs ve karın boşluğunun duvarlarını çevreleyen ve koruyan mezotelyuma saldıran bir kanser türüdür. Mezotelyoma nadir rastlanan. Hemen daima asbest maruziyetine bağlı plörezi ile seyreden bir tablodur. günümüzde temel olarak asbeste tadilat ve yıkım işlerinde maruz kalınmaktadır.polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH) ve nitro-PAH bileşiklerini de (N-PAH) içerir. Asbest içeren kayaçlar. asbest maruziyetinden sonraki yirmi ila elli yıl boyunca gelişmeyebilir. İ. Dr. sıva ve boya malzemesi olarak evlerin duvarlarına sürülmekte ve bu nedenle bu bölgelerde mezotelyoma sık görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. solunabilir karbon parçacıklarından oluşur. çalışanların uygulayacakları çalışma prosedürünün ve kullanacakları uygun KKD’ın bir uzman tarafından belirlenmesi gerekir. Azot oksitleri. Oksijen eksikliği de başka bir sorundur.mesotheliomatr. Hastalığın latansı alışılmadık derecede uzundur.). 90 . kükürt dioksit ve aldehitler akut solunum irritanlarıdır. toprakta bulunan bazı minerallerin de (Erionite gibi) asbest gibi mezotelyomaya neden olduğunu saptamıştır. modern kontrol yöntemlerinin uygulanmasından önce geçmişteki bir maruziyete bağlı olarak hastalık gelişebilir. En tehlikeli gazlar karbon monoksit. Özellikle. İç Anadolu Bölgesi’nde yaptığı araştırmalarda. kömür ve mermer madenlerinin bulunduğu bölgelerde pek görülmez. AB’de asbestin her türlü kullanımı ve asbest çıkarılması. İzzettin Barış. Son yıllarda yapılan çalışmalarda SV adı verilen virüsün mezotelyoma gelişimi ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Barış. Dizel motor egzozu. PAH ve N-PAH bileşiklerinin çoğu kanserojendir. Bu asbest doğal süreçler sonucunda serbest kalarak mevcut maruziyete katkıda bulunabilir. yanmamış hidrokarbonlar gibi birçok uçucu organik bileşikleri (UOB). aynı zamanda pek çok olguda son derece progresif ve ölümcül bir kanser türü olan mezotelyomaya neden olabilir. Metan yanıcıdır. Prof. azot oksit. azot dioksit ve sülfür dioksittir. 2011 http://www.

Kayda değer küf oluşumu için ortamda bir su kaynağı (nem veya yerlerdeki su olabilir). Madencilik sektöründe alerjenlerden etkilenme. Diğer belirtiler arasında hırıltılı solunum. Birincisi altta yatan kronik enflamasyondur. sarı ve mor) veya jelimsi bir halde bulunan küfler özellikle endişe yaratmalı. Ocak yangınları sırasında CO ölümcül konsantrasyonlara ulaşabilir. Fakat sporlar çok büyük miktarlarda bulunduklarında alerjik reaksiyonlara ve solunum sorunlarına yol açabilirler. Belirtiler arasında kişiyi yürümek ve hafif yükleri taşımak gibi en basit işleri yapmaktan bile alıkoyabilecek ciddi nefes darlıkları vardır. ahşap sağlamlaştırma (tahkimat) kullanılan madenlerde söz konusu olabilir. Bu hastalığın bazı mağdurları çalışma hayatına geri dönemezler. saptanmalı ve değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra patlama tehlikesi de oluşturabilir. Diğeri de dönemsel ataklardır. bir besin kaynağı ve üreyebilen bir varlık olmalıdır. evlerde ve işyerlerinde bulunan tozun ortak bileşenidir. Bu nedenle. Karbon monoksit sadece motor egzoz ürünü değil. Belirti ve Bulgular Astımın iki bileşeni vardır. basit boğucu Kimyasal boğucu Göz. Mermer işleme kuruluşlarında ise. işyerinde var olan bir alerjene aylar veya yıllar boyunca süren duyarlılık (sensitizasyon) sonucunda gelişen. geri döndürülemez bir hava yolu tıkanıklığıdır. ahşap malzemeler üzerinde örümcek ağı gibi yayılabilir. Madenci Astımı Kömür tozuna bağlı gelişebilir ve astım her türlü toza maruziyet nedeniyle kötüleşebilir. akciğer kanseri Diğer tehlikeli gazlar dizel motor egzoz gazları ve patlatma yan ürünleri olan solunum irritanlarıdır. Küf kolonileri yaygın bir şekilde maden duvarlarını kaplayabilir. öksürük ve göğüs sıkışması vardır. burun. akut solunum depresyonu Anoksi Solunum irritanı Solunum irritanı. Parlak renkli görünen küfler (turuncu.Kömür ocaklarında meydana gelen tehlikeli gazlar ve sağlık etkileri Gaz Metan (CH4) Karbon monoksit (CO) Hidrojen sülfür (H2S) Oksijen eksikliği Patlama ürünleri Dizel egzozu Sağlık etkileri Yanıcı. Azot oksitleri (NOx) dizel motor egzozu ve patlatma bir yan ürünü olarak oluşur. boğaz tahrişi. dolgu işlerinde kullanılan polyester ve diğer sentetik reçineler de tehlikeli olabilir. metan gibi bazı diğer gazlar tarafından yer değiştirebilir veya yanma ya da havalandırma sistemindeki mikroorganizmalar tarafından tüketilebilir. çalışanlar izosiyanat kaynaklarından veya sentetik reçinelerden etkilenebilir (bazı ahşap ilaçlama proseslerinde arsenik bileşkeleri kullanılabilir). Belirtiler 91 . patlayıcı. Mesleki Astım Mesleki astım. maden yangınlarının da sonucudur. yapılan ilaçlamanın uygunluğunu değerlendirmek önemlidir. Kullanılan ahşap ilaçlı ise. Küf sporları. Oksijen eksikliği birçok şekilde oluşabilir.

Proseste veya kullanılan ekipmanda değişiklik yapılabilir (örneğin boya işleri için sprey yerine rulo kullanılması gibi).Mesleği dolayısıyla kişi irritan veya alerjik potansiyeli olduğu bilinen maddelerle temas ediyor mu? . Hastalıkla ilişkili diğer rahatsızlıklar arasında rinit (hapşırma/burun akıntısı) ve konjonktivit (kırmızı kaşınan ve iltihaplı gözler) bulunabilir. temizlik ve düzen ile çalışma yöntemleri uygulanabilir. gaz ve dumanların açığa çıktığı her noktaya yerel aspiratör konulmalıdır.  Kontakt ürtiker. Aynı zamanda mühendislik kontrollerinin düzenli yapılmasını ve testlerin sıklıkla yapılmasını sağlamak akma ve sızıntı gibi tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. dinlenme süreleri.  Akne ve folikülit. duyarlılığa neden olan materyallerle çalışanlar ya da iritanlara maruz kalan insanların sayısını azaltan vardiya ya da yer değişiklikleri ile). eldivenler. buharın. Anamnezde meslek öncesi dermatoz öyküsü yoksa aşağıdaki bilgilerin öğrenilmesi gerekir: . koruyucu gözlükler ve koruyucu giysiler de dâhil uygun KKD sağlanmalıdır. o Etkilenen çalışan sayısını ya da etkilenim süresi azaltılabilir (örneğin iş rotasyonu.  Eğer kullanılan maddelerin yerine başka maddeler kullanılması (ikame edilmesi) mümkün değilse.Klinik görünüm kontakt dermatit ile uyumlu mu? . Tozun.  Duyarlılığa yol açan maddeleri güvenli şekilde kullanmanın yolları aranmalıdır. hastalık ile işyerindeki faaliyetler arasındaki ilişki açık olmayabilir. hastalığın hem prognozu hem de tedavi planlamasında önemlidir.  Solunum maskeleri. çalışanın bulunduğu yerden geçirilmemeli. Önlem  İşle ilgili astımı oluşturan nedenin kendisini ortadan kaldırmak en iyi yoldur: o Söz konusu malzeme/kimyasal madde duyarlılığa yol açmayan maddeyle değiştirilebilir. Emici fanla yapılan havalandırmada toz ve duman.Lezyonların anatomik lokalizasyonu şüpheli madde ile temas edilen yere uyuyor mu? . Mesleki deri hastalıkları Madencilikte karşılaşılan mesleki deri hastalıkları arasında:  Kontakt dermatit veya egzama. buhar.  Teknik (mühendislik) kontrol önlemlerinin düzenli bakımının yapılması önemlidir. tehlikeli malzemelerin kullanımı ve saklanması için uygulanacak güvenli çalışma yöntemleri konusunda eğitim verilmelidir. gaz ve duman ortaya çıkan her noktada havalandırma (yerel ve genel) yapılmalı ve yerel emici fan temin edilmelidir. Bu durumda.işyerinde bulunan duyarlılaştırıcı (sensitizör) bir maddeye maruziyetin hemen ardından veya saatler sonrasında gelişebilir. çalışanın solunum düzeyine ulaşmadan kaynağından uzaklaştırılacak şekilde ayarlanmalıdır.  Deri kanserleri bulunmaktadır. o Prosesin sınırlandırılması. Deri hastalığının meslekle ilintili olup olmadığını anlamak. Tasarımda verilen kapasitelerin korunduğunu kontrol edebilmek için teknik önlemlerin periyodik olarak test edilmesi gerekir. Çalışanlara. toz bastırma teknikleri. etkilenme teknik kontrol önlemleri alınarak en aza indirilmelidir. Toz. o Astımlı çalışana astıma neden olabilecek bir maddenin bulunmadığı bir iş verilebilir.Lezyonların başlangıç yeri neresidir? 92 .

Yama testi veya provokasyon testlerinde lezyonlardan sorumlu olabilecek bir madde saptanmış mı? .Koruyucu önlemler alınmış mı? . Döküntünün anatomik dağılımı mesleki etkilenim ile uyumlu mu? 4. Etkilenme ve hastalığın başlaması arasındaki eş zamanlılık bağlantısı kontakt dermatitle uyumlu mu? 5. Martopikör ve kaya 33 Mathias CGT.Temas ile lezyonların başlangıcı arasında süre uyumlu mu? .Meslek dışı temas edilen maddelerin dermatit sebebi olmadığı kesin mi? . 20: 842-8.İşyerinde çalışan diğer insanlarda benzer yakınmalar var mı? Meslek öncesi dermatoz tanımlayan olgularda. bu madde ile çapraz alerji gösterebilecek diğer maddelerden kaçınmış mı? . . 1. ancak mekanize çalışmanın artmasıyla bu tehlike daha büyük önem taşır hale gelmiştir. Klinik görünüm kontakt dermatit ile uyumlu mu? 2. iş ortamında etkisinde kalınan kuşkulu irritan ya da alerjenden uzaktayken düzeliyor mu? 7. Mesleki olmayan maruziyetler sebeplerden dışlandı mı? 6.Meslek öncesi var olan dermatit meslek sırasında şiddetlendiğinde yeni lezyonlar oluşuyor mu? -Yeni lezyonlar oluşmadığı halde önceden var olan lezyonlar belirgin derecede şiddetlenmiş mi? Deri Hastalıklarında Meslek ile Bağlantı Mathias tanı kriterleri Aşağıdaki 7 sorudan 4'üne verilecek "evet" yanıtı.Test sonucunda kişinin yalnız pozitif reaksiyon verdiği kimyasal maddeler değil.Kuşkulanılan madde ile temas kesilince dermatit düzeliyor mu ve yeniden o maddeyle temas dermatiti alevlendiriyor mu? . Yama ya da provokasyon testleri olası bir alerjik nedeni belirleyebiliyor mu? 33 Kömür madencileri pek çok iş kolundaki çalışanlarla karşılaştırıldığında kimyasal iritanlara daha az maruz kalırlar.. Dermatit. J Am Acad Dermatol 1989.İş ortamından uzaklaştığında iyileşen ve çalışırken alevlenen deri hastalığı mı? . kesiciler ve delme makinesi kullanan madenciler makine yağları ile sıkça temas halindeyken bakım onarım kısmında çalışanlarsa yakıtlarla temas halindedirler. 1989 Contact dermatitis and worker's compensation: criteria for establishing occupational causation and aggravation. 93 . olası meslek bağlantısını kurmak için yeterlidir. İşyerinde potansiyel irritanlardan ve alerjenlerden etkilenme var mı? 3. Mekanik martöpikörler.

derinin nemini korumak amacıyla işte ve işten sonra 94 .delme makinelerinden çıkan maddeler ciltte kontaminasyona neden olabilir. Gazyağı. kaya delme makineleri için özel üretilen yağların kullanılması çok önemlidir.  İşte temiz kıyafetlerle çalışılması. soruna yol açan madde yerine daha güvenli bir madde kullanılmalıdır. Diğer bir grup sorun da deri abrazyonuna bağlı gelişen enfeksiyonlardır. Hem doğal nedenlerden hem de tozu bastırmak için kullanılan sudan dolayı oluşan nemli koşullarda. ellerde deri maserasyonu olması çok yaygındır. ayak bileğinin ön ve arka kısımlarındaki derinin kalınlaşmasına yol açabilir. yağ veya kimyasal bulaşmış giysilerin işten hemen sonra değiştirilmesi gereklidir. Yağlama sistemlerinde.  Düzenli olarak nemlendirici krem kullanılması cildin nemli ve yumuşak tutularak dermatitin önüne geçilmesini sağlar. Kullanılan eldivenler yapılan işe uygun olmalı (belirli tehlike türlerine en uygun eldivenler için eldiven üreticilerinden ve rehberlerden yararlanılmalıdır) ve uygun şekilde kullanılmalıdır.  Eldivenleri giyip çıkarırken içine kirletici madde kaçması engellenmelidir.  Suya ulaşmanın güç olduğu yerlerde deri dezenfektanları elleri kirletici maddelerden arındırırlar (en etkili ancak en az kuvvetli temizleyici kullanılmalıdır). Deri kanseri açıkta çalışanlarda ultraviyole ışınlardan kaynaklanabilir (örneğin güneş ışığı). Meslek kaynaklı deri hastalıklarının çoğu. Kompresörlerin kontrol ve bakımları ile doğru kompresör yağlarının kullanımıyla zararın azaltılabileceği unutulmamalıdır. tedavi edilmemiş ya da yeterince temizlenmemiş yaralarda biriken kömür tozunun ince parçacıklarından kaynaklanmaktadır. bakterilerin vücuda girmesine neden olur.  Eldivenler çalışanlara koruma sağlamakla birlikte bir risk de teşkil ederler. sabunla elleri yıkama ve kurulama olanağının bulunduğu uygun yerler. özellikle topraklı kıyafetin deriyle sürtündüğü alanlarda görülebilir. Madenlerdeki nem ve sıcaklık bakteri enfeksiyonlarının oluşmasını kolaylaştırır (derin madenlerde sıcaklık ve nem çok yüksek olabilmektedir). çoğalmaları için uygun bir ortam sağlar. Deriyi yumuşatan kremler. Enfekte olmuş abrazyonlara madende çalışanlar arasında çok rastlanır. yüzey suyunun içindeki kimyasal bileşenler bu durumu daha da kötüleştirebilir. Hijyen büyük önem taşımaktadır ve bu tehlikenin var olduğu durumlarda kulak koruyucunun doğru seçilmesi gerekmektedir. mesleki dermatit bacaklarda ve gövdede gelişebilir. terli ve nemli bir ortamın oluşmasına yol açabilen geçirgen olmayan bir bariyer oluşturarak kullanıcının aslında elinin nemlenmesine neden olur. Derideki abrazyon. Tozun kulağa girdiği durumlarda kulakta da oluşabilir. özellikle de kömür madenlerinde. bu çözüm madencilikte her zaman mümkün olmayabilir. Lastik çizmeler.  Soğuk ve sıcak suyun bulunduğu. yeme-içmeden önce. Pek çok madencinin derisinde rastlanan mavi-siyah lekeler. Stafilokok ve streptokoklara bağlı olarak çeşitli piyodermiler gelişebilir. Hasarlı eldivenlerin kullanılması sahte bir güvenlik duygusu verir. ispirto veya terebentinle ellerin veya cildin temizlenmesi önlenmelidir. Derinin irritan ve alerjen maddelerden arındırılması için derhal suyla durulamak veya hafif bir sabunla yıkamak genellikle yeterli olur. tehlikeli ajanlarla sık temas halindeki organlar olan el ve kollarda meydana gelir. çalışanların işlerini bitirdikten sonra. dermatitin nedeni tozsa. Eller üzerinde nasır yaygındır. Ancak. Madencilikte. metakarpal (tarak) kemiklerin uç kısımlarında ve elde tutulan ekipmanların devamlı sürtündüğü başparmağın iç kısmında görülür. Egzama bazı tozlar nedeniyle oluşabilir ve vücudun herhangi bir yerinde. tuvaletten sonra ve her ihtiyaç duyduklarında ellerini yıkayabilmeleri açısından çok önemlidir. Sızdırmaz eldivenler. Önlem  Olanak varsa. Bu tür ürünlerin hijyenle ve solunum yolları ile ilgili riskleri asgariye indirdiği belirlenmiştir. Su geçirmez lastik ya da plastik eldivenlerin altına pamuk eldivenler giyilmesi ya da içi pamuk kaplama eldivenler kullanılmasıyla bu sorunun önüne bir ölçüde geçilebilir.

donanımlar. hem yerüstü madencileri için bir tehlikedir. konvektif ısı alışverişini artırır. Radon. Isı artışının diğer kaynakları. ısının başlıca kaynağı kayanın kendisidir. nem. pasif sigara dumanına ve benzerine maruz kalırlar. radona. Radon gazı. kanserojen veya kanserojen şüphesi olan maddelerden etkilenmeleri nedeniyle kansere yakalanma riski daha yüksek olabilir. Temel sağlık zararı iyonize radyasyondur. Madencilik sektöründe çalışanlar potansiyel olarak asbeste. kobalta. kurşuna. skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom oluşumuna katkıda bulunabilir. kaynak dumanına. Radonun yarı ömrü 3. Farklı kayaçlar farklı miktarlarda ve sürekli olarak değişen veya bozunan radyoaktif element içerir. Asbest maruziyeti halen mesleki kanserlerin açık farkla bilinen en önemli (ayrıntılar için bkz. derin yeraltı madenlerinde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. mağaralar ve binaların bodrumları gibi havalandırılmayan yerlerde birikir. Pirometalurjik işlemlerde infrared etkilenimi. Radon maden ocakları. kimyasal maddeler her zaman deriye sızabileceğinden ‘bariyer kremler’ tam koruma sağlayamayabilir. dizel egzozuna. Kömür madenlerinde saptanmamıştır. kalay ve diğer bazı madenlerde bulunan doğal radyoaktif bir gazdır. UV ışınları (güneş ışınları) cilt kanserine neden olabilir. 95 . Elektrolitik eritme ve rafine işlemleri sırasında elektromanyetik alanlar oluşur. bu Rehberin Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları bölümü) nedenidir. İyonizan radyasyon Madencilik sektöründe önemli bir tehlikedir.kullanılabilir. terin buharlaşmasını azaltır. dolaşan hava.8 gündür. özellikle dizel ekipmanlarıdır. Kayaç kırıldığında yüzey alanı büyük oranda artacağından radon gazı yayılımı da artar. Ancak. doğal radyoaktif bir gaz olan Radona dönüşür. Radon ve bozunma ürünleri iyonlaştırıcı radyasyon yayarlar. ısı stresi ve katarakta neden olabilir. çalışan sayısı. Bozunarak radon ürünlerini meydana getirir. fiziksel aktivite. yer altı suları ile de taşınabilir. Mesleki kanser Madencilik sektöründe çalışanların. Radon. silikaya. Yer altı maden ocaklarındaki suyun çalkanması önemli bir radon gazı kaynağı teşkil edebilir. Yeraltı madenlerinde. çeşitli yağlara. Uranyum madencileri arasında akciğer kanserinden ölüm oranları yüksektir. Bazı ürünlerin yarı ömrü kısa olur (bir dakikadan az). taşların patlatılması sırasında açığa çıkabilir ya da yeraltı akılarıyla da madene sızabilen bir gazdır. izosiyanatlara. kobalt bileşkelerine. ortam hava sıcaklığı. kayaçların içindeki çatlaklardan ve kırıklardan maden ocağının havasına yayıldığı gibi. Derin ocaklarda barometrik basınç da önemli bir sorundur. duman ve su buharı gibi diğer parçacıklara yapışırlar. Sıcak stresi Isı hem yeraltı. Sıcak bitkinliği ve sıcak çarpması. Isıyı. Radon ürünü parçacıklar daha çok havada bulunan toz. Bozunum zincirinin bir bölümünde elementler. Bu parçacıklar solunduklarında akciğerlerin en derin yerlerine ulaşabilecek küçüklüktedir. bunlar da bozunarak alfa radyasyonu yayarlar. uranyum. Her 100 metre derinlikte kaya ısısı 10C artar. Yerüstü madenciliğinde güneşin ultraviyole ışınlarından etkilenme.

soğutma suları) kullanılan mineral yağ bazlı sıvıların su bazlı alternatifleri vardır].  Günün en sıcak saatlerinde dışarda yapılması gereken işleri azaltacak şekilde çalışma programı hazırlanmalıdır (örneğin.  Solunum cihazı ve geçirmez giysiler gibi KKD sağlanmalıdır. Nikel madencilerinde nikel teması ve buna bağlı akciğer kanseri ve alerjik dermatit riski vardır. Yer üstünden radonsuz temiz hava çeken fanların kullanılması ve yer altındaki havayı tekrar dolaştıran fanlardan kaçınılması alınabilecek en etkili önlemlerdir. Radon gazının havalandırma ile çalışma ortamından hızla uzaklaştırılmasıyla işyerinde radon ürünlerinin oluşumu azaltılmış olur. Havalandırma gibi teknik kontrol önlemleri kullanılması dışında etkili bir yöntem olmadığı. sıkı dokunmuş ve nefes alabilen kumaşlardan tişörtü ve pantolonuyla bütün çalışanlara uygun iş kıyafeti verilmelidir. Radon ürünlerine karşı kişisel solunum maskelerinin kullanılması etkili değildir. Bu tür bir havalandırma için kullanılacak hava olabildiğince radonla kirlenmemiş hava olmalıdır. Pek çok maden ocağında ise ölçüm yapılmamıştır. Dışarıda çalışma zorunluysa çalışanlara koruyucu (yüksek koruma faktörlü (SPF 30+) cilt kremleri) verilmeli ve sık sık uygulanmalıdır. Tipik bir partikülün boyutu 0.3 mikrondur (dizel makine kullanılmayan ocaklarda).  Tehlikeli kimyasallar kanserojen olmayan kimyasallarla değiştirilmelidir [örneğin metal işlerinde (kesimde kullanılan yağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda. (Sigara ile işyerinde kanserojen ajanlara maruziyet bir araya gelince kansere yakalanma riski artar). Radon zararlı ürünler oluşturmak üzere bozunan bir gaz olduğundan bu bozunum sürecinin bir bölümü akciğerlerde gerçekleşebilir. bu saatlerde mola veya iç mekânlarda yapılacak işler programlanmalıdır). Hava akımının düşük olduğu ve doğal havalandırmanın kullanıldığı madenlerde çalışanların risk altında oldukları bilinmektedir. kendisi de kanserojen olan sigara dumanının solunması ile katlanarak artar. Bu boyuttaki parçacıklar çoğu toz maskesinden geçer. Radon yönünden zengin alanlarda sigara içmek yasaklanmalıdır.Bozunma süreci parçacık akciğerde iken gerçekleşirse yayılan alfa ışınları yumuşak dokuya zarar verebilir ve kansere neden olabilir. Altın ve kurşun madencilerinde arsenikle temas ve akciğer kanseri riski vardır.  İşçilere eğitim verilmesi ve kendi sağlıklarını koruyabilmelerine olanak verilmelidir. Altın madencileri ve değirmencilerinde ve civa madencilerinde civa buharına temas riski vardır. Kış güneşinin de UV seviyeleri çok yüksek olabilir. Türkiye’deki bazı maden ocaklarındaki radon konsantrasyonlarının iyi uygulama örneklerine göre yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durumda en iyi uygulama gazın “olabilen en düşük” düzeylerde tutulmasıdır.  Sigaraya özel önem verilmeli ve içenlerin bırakması için her yol denenmelidir. Radyasyon düzeylerinin diğer maden ocaklarına göre daha yüksek olduğu uranyum madenlerinde çalışan işçilerde Radon ile kanser arasında bir ilişki gözlemlenmiştir. Önlem  Çalışma yöntemlerini değiştirilebilir ve havalandırma mutlaka iyileştirilmelidir.09 ila 0. Radon gazının etkileri. 96 . Radon gazı ile radon ürünlerine yönelik en etkili kontrol önlemi havalandırma ile gazın seyreltilmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. Bu doğal süreç devamlı gerçekleşmektedir. Radon yönünden zengin kapalı alanlarda yarattığı etki daha büyük ve etkilenmede o oranda yüksektir. Belirtiler ve Bulgular Belirtilerin ve bulguların kanserin türüne göre değişiklik gösterdiği unutulmamalıdır. bu nedenle havalandırma düzeneklerinin gözden geçirilmesi ve düzenli olarak denetlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Şapkasıyla (tercihen boyun koruyucusu olan). Burada sözü edilen risk yalnızca yaz mevsimine özgü değildir.

Hastalık daha sonra solunum sistemindeki kaslar da dâhil olmak üzere vücuttaki diğer kaslara yayılır. doktor haricinde hiç kimse hastaya krem (veya başka ilaç) vermemelidir. fare zehirleriyle ve yiyecek kalıntılarını ocaktan çıkarmak gibi basit tedbirlerle fare popülasyonunu azaltmak için her türlü çaba harcanmalıdır. bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır.) olur. burun. toprakta yaşayan bir bakterinin neden olduğu. Tam aşı kaydı bulunmayan herkesin aşılanmasına işyerinde işyeri hekiminin devam etmesi gerekir. Not: İlkyardım yapılırken. Yaraya girdiğinde. çocukluk çağında. 97 . On yılda bir tekrarlanan aşılarla enfeksiyona karşı direnç sağlanır. okulda ve askerlik sırasında aşılanırlar. Yaklaşık bir haftalık kuluçka döneminden sonra çene kaslarında kasılma meydana geldiği için halk arasında kazıklı humma olarak bilinir. Uygulanan tedavi ile tam iyileşme garantisi yoktur. Hastalığa karşı geliştirilmiş bir aşı yoktur. Tetanos Tetanos. hastanın aşıları ile ilgili en ufak bir kuşku varsa hasta sevk edilmelidir. Leptospiroz (Weil hastalığı) Sıçanların (ve diğer bazı memelilerin) idrarıyla bulaşan ciddi bir hastalıktır. Önlem Tetanos aşılarıyla bu hastalık iyi bir şekilde kontrol altına alınmıştır. kas dokularını besleyen sinirlere saldıran güçlü bir toksin üretir. Maden ocaklarındaki fareleri tamamen ortadan kaldırmak zordur ancak tuzaklarla. havalandırma sistemlerinden kaynaklanan Legionella kontaminasyonu. Hastalık. temel hijyenin (yemeklerden önce veya tuvaletten sonra el yıkamak) sağlanamadığı kömür madenleri gibi kirli ortamlarda yaygın olarak görülür. İlk olarak soğuk algınlığına benzer semptomlarla ortaya çıkan bir enfeksiyondur ve böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerler. ağaç kıymığı veya dikeni gibi enfekte olmuş bir nesne aracılığıyla genellikle açık bir yaradan insan vücuduna girer. yumuşak doku ve muköz membranlardan (gözler. Tetanos. Maden ocaklarında bulunabilen diğer organik maddelerden de geçebilir. Yemekte yiyecekleri kâğıda sarılı halde tutmak gibi önlemler de teşvik edilmelidir. İnsanlara bulaşması sindirim yoluyla ve cilt üzerindeki kesik ve sıyrıklardan. vb. HIV gibi enfeksiyon hastalıkları madencilerde sık karşılaşılabilen durumlardır. Türk erkekleri. çivi. Her türlü harici yaranın en kısa zamanda iyice temizlenmesi gerekir.Biyolojik risk etkenleri Nemli çalışma ortamlarından kaynaklanan Leptospirosis ve ankilostomiazis. Bakteri. dar ve kapalı alanlarda birlikte çalışmaktan kaynaklanan Tüberküloz. Hepatit. ağız. Bu durumda hastalık ölümcül bir hal alabilir. Çalışanların hastalığa yakalanma riskleri konusunda bilgilendirilmeleri ve soğuk algınlığına benzer semptomlar geliştirdiklerinde hekime görünmeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir.

Vestibüler nistagmus. Fiziksel belirtileri arasında karanlıkta veya loş ışıkta görme güçlüğü. onikomikoz gibi hastalıklar madencileri uzun yıllar rahatsız etmektedir. ıslak çalışma ve koruyucu giysilerin uzun saatler giyilmesine bağlı olarak manter enfeksiyonları gelişebilir. 98 . kulak enfeksiyonu. bakılan nesnelerin hareket ediyormuş gibi görülmesi ve görme keskinliğinde bozukluk söz konusu olabilir. Nistagmus aynı zamanda genetik nedenlere bağlı gelişebilir. 4. beyin hasarı ve uyuşturucu kullanımı gibi başka faktörlerden de kaynaklanabilir. bir yöne yavaş. Madenci Nistagmusu Gözün istemsiz ritmik veya aritmik hareketlerine nistagmus denir. Bu titremeler sonucunda. T. 3. maden çalışanlarında bot giyimine bağlı sürmesine hatta tırnağa kadar yayılmasına neden olmaktadır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde yaygın olarak psiko-nörotik belirtiler gelişir.Mantar enfeksiyonları Karanlık odada “Wood ışığıyla” onikomikoz görüntüsü.Doğuştan nistagmus. Belirtiler ve Bulgular Yeraltında 25 ila 30 yıl boyunca çalışmış. parlak ışığa karşı aşırı duyarlılık ve tahammülsüzlük ile göz küresinin ritmik olarak titremesi yer alır. Göz ile ilgili bu belirtilerle ilişkili olarak özellikle çömelip eğildikten sonra baş ağrısı ve baş dönmesi gibi genel rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Nistagmuslu hastalarda: görme azlığı. Nistagmus 4 grupta incelenebilir: 1. Çalışanların erkek oluşu. 2.Oküler nistagmus. titreyen görüntüler. genellikle orta yaşlı veya ileri yaşlardaki kömür madencilerinde görülen meslek hastalığıdır.Nörolojik (merkezi) nistagmus. Hastalık kontrol edilmezse sinirsel rahatsızlıklar madende çalışanı tamamen kısıtlayacak şekilde şiddetlenebilir. Pedis’in özellikle askerlik döneminde topluma oranla yaygın görülüşü bu dönemde kapılan rahatsızlığın. Gözlerin her iki yöne eşit hızda gittiği nistagmus tiplerine sarkaç tipi. karşı yöne hızlı gittiği tiplerine de yay tipi denir. Yay tipinde gözlerin hızlı gittiği yön nistagmusun yönüdür. Nistagmus’da göz hareketleri çeşitli yönlerde olabilir. Hasta nistagmusun hızlı yönüne bakarsa göz hareketlerinin frekansı ve amplitüdü artar. baş dönmesi ve tek gözde çift görme şikayetleri olabilir. Aydınlık ve karanlık ortam arasında gidip gelmek de bir faktör olabilir. İntertrigo. Yer altı maden ocaklarında aydınlatmanın kötü olduğu yerlerde çalışan bütün çalışanlar etkilenebilir. Örneğin gözler sağa hızlı sola yavaş gidiyorlarsa nistagmus sağ yönlüdür. Günümüzde elektrikli madenci baş lambalarının kullanılması sonucunda hastalığın görülme sıklığı azalmıştır. bir başka hastada intertrigo Madenlerde çalışanlarda sıcaklık ve buna bağlı terleme.

çalışacak kişilerin tıbbi olarak bu işe uygun oldukları belgelenmelidir. ağır işlerde çalıştırılmamalıdır. (*)Yeraltı Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık‐ILO Uygulama Kılavuzu‐2011 Önlem Maden ocağının giriş bölümünde yer alan galerilerin aydınlatmasını beyaz badana veya açık renk taş tozu ile olabildiğince arttırmak yararlı olabilir. sosyal güvencenin olmaması. Bu alanda işyeri hekimlerinin yapabileceği pek çok çalışma ile çalışanların kaygı düzeyleri. Madende çalışmaya başlamadan önce. iş güvencesinin olmaması. (2) İncelemede normal olarak akciğer filmi çekilmelidir. Kişinin gereksiz yere radyasyon almaması için yılda 1 kez yapılması uygundur). bunların nedenleri vb.Nistagmus semptomları olan herkesin. çalışanlarda fiziksel hasar yapması beklenen veya onların gücünün üzerinde olduğu belli olan. karanlık. Gürültü düzeyi 80 dB’nin üzerinde çalışanlara odyometri testi yapılmalıdır. İşçileri hastalığın tehlikeleri konusunda uyarmak ve diğer insanların gözlerine doğrudan ışık tutmamaya özen göstermelerini sağlamak için verilecek eğitim önemlidir. depresyon prevalansı. Tıbbi incelemeler (1) Herkes madende çalışmaya başlamadan önce tıbbi olarak incelenmelidir. SFT yapılmalıdır. düşük ücret gibi diğer sorunlar da yukarıda sayılan olumsuzlukları artırmaktadır. Meslek hastalığı nedeninin değerlendirilebilmesi için hekimin hastasının mesleğinin farkında olması gerekir. (3) Tüm çalışanlar. mesleki etkilenme sonucu oluşabilecek yaralanmaları ve hastalıkları teşhis etmek için sık sık tıbbi muayeneden geçme fırsatına sahip olmalıdır. yaşadıkları yerlerde diğer maden çalışanlarının yaşadığı sağlık sorunları madencilerin psikolojik yapılarını olumsuz etkilemekte bunların mesleğin kaderi olarak algılanmasına neden olmaktadır. emeklilik sonrası hayatta kalma süresinin diğer mesleklere oranla kısa olmasının bilinmesi. vardiyalı çalışma. kaçak ocaklarda çalışma. (5) İşveren bu bölümde istenen bütün tıbbi muayeneleri. Madencilerin psikolojik yapılarına yönelik elimizde yeterli veri yoktur. herkese ücretsiz olarak sağlamak zorundadır. nemli ortamlarda çalışma. belirtilerin nedenlerinin belirlenmesi için sevk edilmesi gerekir. Hiç kimse yer altında veya üstünde. konu açıklığa kavuşturulabilir. Bu sayede karanlığa alışma süreci daha hızlı ve rahat gerçekleşir. Tam kan sayımı ve kan sedimentasyonu yapılmalıdır. Akciğer filmlerini de içine alan tıbbi muayenelerin tipi ve ne sıklıkta yapılacakları ulusal yasa veya yönetmeliklerle saptanmalıdır. İşsizlik. Psikososyal Sorunlar İş kolunun tehlikeli olması. (4) Tüm çalışanlar. Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre 2 yılda 1 risk değerlendirmesine göre periyodik sağlık kontrol sıklığına karar verilmesi gerekir. Tüm tıbbi incelemelerin kayıtları ve incelemelerle ilgili olarak yapılanlar gizli tutulmalı ve ulusal mevzuatta belirlendiği gibi tıbbi tesislerde saklanmalıdır. 99 . yetkililer tarafından belirlenen aralıklarla periyodik sağlık kontrolünden geçirilmelidir (İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre 6 ayda 1.

Kanda veya idrarda kurşun. Bunların sonuçlarınormal olarak değerlendirilenler de dâhil.5 parmakda duyu kontrolü yapılmalıdır. karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine bakılmalıdır. krom (Madenin türüne. Göz muayenesi yapılmalıdır. Madencilerin geleneksel hastalığı olarak bilinen pnömokonyoz yönünden inceleme. Standart muayeneye ek olarak yapılması gereken muayeneler:  En az 35x35 cm’lik ILO standartlarına göre kalite (1) veya kalite (2) PA akciğer grafisi (PA akciğer grafisini tekrarlama olanağı yoksa kalite (3) grafi de değerlendirilebilir) çekilmesi ve bu grafilerin A ve B okuyucular tarafından okunması gerekmektedir. 3.        100 . De Quarvein hastalığından kuşkulanıldığında Finkelstein testi. Testler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Solunum Fonksiyon Testleri yapılmalıdır. kadmiyum. nikel. yük kaldırma ve duruş bozukluğuna bağlı gelişebilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik muayeneler. Deri muayenesi yapılmalıdır. gürültüye bağlı işitme işitme kaybının araştırılması. Gürültü 85 dB ve üzerindeyse odyometrik muayeneye ek olarak uygun kulak koruyucularının kullandırılması zorunludur. jeolojik yapının özelliğine ve maruziyete göre yapılan RD'ne göre var olan ağır metallerin kandaki veya idrardaki düzeylerine bakılmalıdır) düzeyine bakılmalı. Özellikle değerli maden çalışmalarında kanda siyanür aranmalı. KTS yakınmaları varsa Phallen. civa. Genel işe giriş muayenesi iş koluna bakılmaksızın standart olarak yapılmalıdır. Tinnel ve İskemik testler yapılmalı. tam idrar tetkiki. tam idrar tetkiki yapılmalı.Maden İş Kolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler Yukarıda sayılan tehlikeler ve hastalıklar göz önüne alınarak maden iş kolunda çalışanların muayene protokolleri düzenlenmelidir.İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Basit .Testler. bu Rehberin “XVIII. kan sedimentasyonu. COHb düzeyi. Çalışma ortamı ölçüm sonuçlarına göre 80 dB ve üzerinde gürültü saptandığında odyometri ve çalışma ortamında kulak koruyucuların bulunması sağlanmalıdır. titreşim.İSGÜM’e bildirilir. Ölçekler ve Muayene Yöntemleri” Bölümü). tam kan sayımı tetkiki yapılmalı. tam kan sayımı. Kas iskelet sistemine yönelik yapılan muayenede gerekli görülen testler muayeneye katılmalıdır (Bel rahatsızlığı düşünüldüğünde Laseq bacak germe testi. karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine bakılmalıdır. kan sedimentasyonuna bakılmalı. deri ve tırnak muayenelerinin detaylandırılması madencilerde ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının erken tanınmasına yardımcı olacaktır.

tünel. kurşun.III. Demir ve çelik işçileri (donatı ve yapısal) Ameleler Bakım işçileri Öğütücüler İnşaat makinaları operatörleri Boyacılar. Deneyimsiz oldukları işleri yapmak zorunda kalabilirler. Bu durum çalışan ve iş açısından çeşitli olumsuzlukları içerir. Bazı inşaat meslekleri-çalışanları 1. işyeri. Bu nedenle inşaatta çalışanlar genellikle sürekli aynı işyerinde çalışmaktan çok sık sık iş değiştirmek zorunda kalan. toksik döküntüler) Mozaikçiler. yıkılması işlerinin tamamıdır. ardından bir başka grup ya da daha önceki grubun tekrar aynı ortamda çalışması şeklinde süren işlerdir. Bir grubun işini bitirdikten sonra diğer grubun çalışması. 18. Yalıtım işçileri 20. stadyum. duvar kâğıdı kaplayıcılar Tesisatçılar Çatı ustaları Sac metal işçileri 10. bu nedenle sağlık ve güvenlik açısından pek çok riskleri barındırır hale gelir. 6. köprü. asbest. havaalanı gibi her çeşit bina yapımı. rıhtım. yenilenmesi. 17. 4. 8. 16. yol. Hava koşulları. İnşaat işleri farklı pek çok meslek grubunun ortak çalışması gereken işlerdir. 2. 9. İnşaatlar. Aslında bir takım işi olması gereken inşaat işleri. farklı meslek gruplarının bir arada bulunduğu iş alanlarıdır. 15. 12. hastane. Çalışanların eğitim ve güvenlik algı düzeyleri ve işyerlerinin güvenlik anlayışları değişken olabilir. Tünel işçileri 101 . 2. değiştirilmesi. aşırı çalışma gibi zor koşullarla yüz yüze kalırlar. İnşaat İş Kolunda Sağlık Gözetimi İnşaat işleri ev. 3. fabrika. çalıştıkları her bir işte ancak birkaç haftayla birkaç ay arasında bulunan kişilerdir. bakımı. inşaat sezonu gibi zorlamalarla çoğu zaman inşaatta çalışanlar yılın tamamını çalışarak geçiremezler. 19. 7. 5.3. betoncular Sıvacılar 11. onarımı. 14. Kazı ustaları Duvar ustaları Marangozlar Elektrikçiler Asansör kurucular Camcılar Atık temizleyenler(örn. 13. Bu açığı kapatmak için sıklıkla fazla mesai.

Vibrasyon. dermatitler. Gürültü. lubrikan yağlar. Su ve gıdalarla ağızdan alınabilir. Bu riskler işyerinden işyerine.  Silikozis. ağır yük. soğukta. soğukta. vibrasyon. ayakta çalışma. silika tozu. toz. uygun olmayan pozisyonlarda çalışma. sıcak. çoğu zaman iş ortamındaki diğer işlerden kaynaklanan zararlardan da etkilenir. Ayakta çalışma. tekrarlanan maruziyetler söz konusudur. ayakta çalışma. Silika. güneşe bağlı uv etkilenimi. dozer. Asbest. Ayakta çalışma. Yapıştırıcı buharları. duvar ustası Seramik ustaları Marangozlar Sıvacılar Elektrikçiler Elektrik santrali yapım ve tamircileri Boyacılar Duvar kâğıdı ustaları Tesisatçılar Buhar kazanı ustaları Halı kaplamacılar Karo ustaları Mozaik zımparacılar Camcılar İzolasyon işçileri Demiryolu inşaatçıları Çatı ustaları Kaynakçılar Lehimciler Kazıcılar. asbest. Kaynak emisyonları. Ayrıca. Katran. ağır yük. Silika. kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi ortak sağlık sorunlarıyla da karşılaşır. yoğunluğuna ve ilgili işin süresine bağlıdır. ayakta çalışma. sıcakta çalışma. Yapıştırıcılar. kaynak dumanları. zımparalama. sentetik lifler. Bazı inşaat mesleklerinin birincil riskleri Meslek Tuğla. duman halinde bulunur ve solunumla alınırlar. kazıcı operatörleri Asfalt işçileri Kamyon ve traktör şoförleri Yıkım işçileri Risk Çimento dermatiti. asbest. titreşimli el aletleri kullanımı. kepçe operatörleri Greyder. asbest. Kurşun dumanı ve partikülleri. Silika. Silika. soğuk. vibrasyon. hatta saatten saate değişebilir. Sıvı. deliciler Havalı çekiç kullananlar Kazık makinası operatörleri Vinç operatörleri Vinç kulesi operatörleri Ekskavatör. toz. Lehim dumanındaki ağır metaller. sıcak. her inşaatta çalışan stres ve sıcağa maruz kalma. yüksekte çalışma. Oluşturdukları hastalık örnekleri ise. ayakta çalışma. gaz. sıcak. Lehim dumanındaki ağır metaller. tünel yapımı. yüksekte çalışma. histoplazmozis. ağır yük. güneşe bağlı uv etkilenimi. yüksekte çalışma. sıcakta çalışma. izolasyon. Sıva tozları. vibrasyon. Çalışan sadece kendi yaptığı işten değil. Tutkal buharları. sıcak. Asfalt emisyonları. Metal dumanları. güneşe bağlı uv etkilenimi. dizel egzozu. sıcak. Diz travması. Bazı inşaat tehlikeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ayakta çalışma. Bazıları ciltten de emilirler. buhar. katran) veya toz (çimento) formda da bulunabilirler. ağır yük. iskelede yüksekte çalışma. sıvama. yüksekte çalışma. kum püskürtme. gürültü. gürültü. 102 . dizel egzozu. toz. kurşun. gürültü. gürültü. taş vb. günden güne. Silika. kurşun. işten işe. vibrasyon. Kaynak dumanları.İnşaatta çalışma çeşitli sağlık riskleri taşır. Silika. ağır yük. ağır yük. tekrarlayan hareketler. Ahşap tozu. Genellikle aralıklı. diz travması. Stres. toksik metaller. ağır yük. kaya delme işlemleri. kadmiyum. Solvent buharları. Asbest. tutkal ve buharları. yarı sıvı (yapıştırıcı tutkallar. yaralanma. yüksekte çalışma. gürültü. Her bir etkenin zararı. ayakta çalışma. ağır yük taşıma. Burada sadece işin birincil zararlarına yer verilmiştir. vibrasyon. ayakta çalışma. asbest. Kimyasal zararlar Genellikle havada. taşlama. sigarayla birlikte inhale edilebilirler.

Çatı ustalarında güneş ve sıcak katrana bağlı sıcak stresi riski yüksektir. Sarmaşık. kaynakçılık Deri alerjileri. tekrarlanan hareketler. Sarıhumma. gürültü sorununun boyutlarını da artırmaktadır. Biyolojik zararlar İnşaat işlerinde enfeksiyöz mikroorganizmalar. işsizlik korkusu. UV radyasyonun ana kaynağı güneş ve elektrik kaynağıdır. Sıtma. influenza. yıkım işleri Bronşit. Zorlanma ve burkulmalar. Travmatik yaralanma. İyonizan radyasyon ihtimali düşüktür. Gürültü. inşaatta çalışanlarda önemli bir sorundur. biyolojik kaynaklı toksik etkenler ve sahipsiz ya da vahşi hayvan saldırıları ile karşılaşılabilir. Lyme hastalığı. Fiziksel zararlar Her inşaatta görülürler. organik çözücüler ve kurşun etkilenimi Asbest maruziyeti olan izolasyon işi yapanlarda. karpal tünel sendromu.    harç karma. Köprü tamircilerinde. boyacılarda kurşun zehirlenmesi görülebilir. sosyal izolasyon. en sık görülen hasarlardır. radyasyon. çimentoyla yapılan işler Nörolojik hastalıklar. Alkolizm. sumak. işle ilgili sorunlar kolaylaştırıcı olabilir. temel kazma. yalıtım (izolasyon). Ancak. kalıcı olmayan çalışma koşulları gibi. meşe. tesisat. bel ağrısı gibi kronik fiziksel sorunlar sık yaşanır. tüberküloz bulaşması olabilir. en yüksek riskli meslek gruplarından biridir. kazma. havalı çekiç ve diğer büyük makineleri kullananlar için önemli bir sorundur. ısırgan gibi bitkilerden 103 . tünel yapımı gibi işlerde radon maruziyeti söz konusu olabilir. sektörün bilinen diğer enfeksiyöz sorunlarıdır. Tüm vücut vibrasyonu da. barometrik basınç bunlardandır. vibrasyon. sıcak ve soğuk. İş kazaları yönünden inşaat sektörü. Bazı havalı çekiç operatörlerinde ve vibrasyon oluşturan araç ve makineleri kullananlarda Raynaud Sendromu görülür. kaynakçılarda ve ağaç işleriyle uğraşanlarda akciğer kanseri ölümleri fazladır. Kazı işinde çalışanlarda histoplazmozis görülebilir. Kapalı ortamda yapılan çalışmalarda. yıkım ve söküm işleri Asbestozis. İş stresi. ayakta ve aşırı çalışma gibi nedenlerle tendinit. İnşaat sektöründe makineleşmenin giderek artması.

örümcekler. bilek problemleri Uygunsuz malzeme Ayakta çalışma Tekrarlanan hareketler Fiziksel                Soğuk Ergonomi Sıcak Gürültü Oksijen eksikliği Radyasyon Stres Güneş Vibrasyon               Bina yıkımı Kapalı alanlar Vinç kullanma Uyuşturucu ve alkol Elektrik Patlayıcılar Düşmeler Yangın ve patlama Motorlu taşıtlar Ağır ekipman İskeleler Yangın ve patlamalar Basınçlı gazlar Hava koşulları Biyolojik Sürüngenler. omuz. Arı. eşek arısı. parazitler. tutkallar  Alkali  Asbest  Asfalt  Berilyum  Karbon monoksit  Çimento  Temizlik ürünleri  Katran  Toz  Epoksi reçinesi  Gaz  İzosyanatlar  Kurşun  Yapay mineral lifler  Metaller  Boyalar. Virüsler Böcekler. karınca gibi bazı hayvan sokmaları görülebilir. lyme Küfler. kümes hayvanları Histoplazmozis Bakteriler. Bazı ağaç tozları kanserojen. İnşaat iş kolunda en sık karşılaşılan meslek hastalıkları Gürültüye bağlı işitme kaybı Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı Karpal tünel sendromu Bel rahatsızlıkları. deride erüpsiyona neden olabilir. cilalar  Silika  Solventler  Tinerler  Kaynak dumanı ve gazları  Ahşap tozları     Aşırı zorlanma: sırt hasarları. mantarlar Protozoalar Bu sağlık zararlarına bağlı olarak inşaat iş kolunda bazı meslek hastalıklarıyla karşılaşma olasılığı artmaktadır. tüm vücut titreşimine bağlı gelişen rahatsızlıklar Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları Mesleki deri hastalıkları Mesleki astım Mesleki kanser Tetanos 104 . dirsek. mantarlar. İnşaat sektöründe görülen sağlık zararları Kimyasal Kas-iskelet Güvenlik  Asit  Yapıştırıcılar. burkulma ve zorlanmalar. bazıları alerjendir. yılan.kaynaklanan toksinler.

Şirketler gürültü emisyonu düşük ekipmanları talep ettiklerinde ve satın aldıklarında. İşyerindeki ototoksik maddeler ya da titreşimden etkilenme gürültüye bağlı gelişen işitme kayıplarının daha erken ortaya çıkmasına ya da işitme kaybının daha fazla olmasında rol oynayabilir. Gürültüyü kontrol altına alma teknikleri büyük ölçüde şantiye yönetiminden (örneğin gürültülü proseslerden kaçınma. bir yerden başka bir yere hareket edebilir. kompresörlerin ve iş makinelerinin çalıştığı zamanlarda ciddi gürültü tehlikesine rastlanabilir. yeni susturucular ile diğer değişiklikler de olumlu bir etki yaratabilir. iskemik kalp hastalığı. İnşaatlarda gürültü kaynakları. havalı değil hidrolik kaya matkaplarını seçtiklerinde. Gürültüye bağlı gelişen kronik işitme kaybı riski. topografyanın. Önlem Şantiyede gürültüyü kontrol altına alma olanakları sınırlıdır. Bu nedenle. genellikle 1 kHz. Tinnitus (kulak çınlaması) darbe gürültüsünün ardından sıkça görülen GBİK gelişen kişilerin yaklaşık %50’sinde görülür. İnşaatlarda işler çoğu zaman açık havada. gürültü düzeyleri değişir. stres. Şantiyede kullanılan diğer ekipmanlar alt yüklenicilere (taşeronlara) ait olabilir. hava koşullarının. 85 ila 89 dB (A) arasındaki düzeylerde günlük gürültü etkilenimi ancak uzun süreli maruziyet sonucunda işitme kaybına yol açarken. kullanımı pratik. günlük 80 dB (A) veya üzerindeki gürültü düzeylerinde etkilenime bağlı gelişebilir. Şantiye ortamına dayanıklı. rüzgâr tünellerinin. örn. gürültülü işleri etrafta az sayıda çalışanın bulunduğu zamanlarda yaptırmak) ve geçici ses barajları veya perdeleri aracılığıyla gürültülü proseslerin ses yalıtımından (örneğin kontrplak veya plastik kaplama) geçer. işitme testleri ile saptanabilen. Düzenli bakım. mesai saatleri içinde yoğunluğu önemli oranda değişebilir. kümülatif koklear gürültü etkilenimine bağlıdır. Gürültü maruziyetinin sağlık üzerinde yarattığı diğer etkiler arasında yüksek tansiyon. İç kulağın işlevsel bozukluğudur.Gürültüye bağlı işitme kaybı GBİK. yanmalı motor egzozu susturucuları için “sanayi tipi” değil “ev tipi” susturucularda ısrar ettiklerinde. atmosferin ve çevrenin etkileri altında yapılır. gürültü emisyonlarını azaltacak şekilde tasarlanmamış olabilirler. İşitme kaybı geri dönüşsüzdür. işitme duyusuna hasara yol açan. İnşaat şirketleri ekipman tedarikçilerinden ekipman kiralar ve şirketlerin kiralamış oldukları bu ekipmanları “iyileştirme“ özgürlükleri yoktur. örneğin ağır kazı makineleri. sıkıntı ve uyku bozukluğu yer alır. gürültüyü kesen donanım eklenmiş (retrofit) kitler tasarlamak zordur. Bu tür ekipmanlar da. İnşaatlarda kullanılan tüm donanımlar (ekipmanlar) inşaat şirketine ait değildir. İşitme kaybı. Her şantiyede bulunabilecek beton mikseri özellikle gürültü kaynağı bir makine olabilmektedir. Belirtiler ve Bulgular Gürültü maruziyetinin etkileri tinnitus ve tam sağırlığa kadar gidebilecek işitme kaybıdır. Gürültü düzeyleri. dizel motoruyla çalışan mikserlere susturucular takılarak ve mikserin düzenli bakımının yapılmasını sağlayarak aşağı çekilebilir. 90 dB (A) ve üzerindeki düzeylerde hasar riski önemli ölçüde artar. darbe gürültüsü de dâhil edilerek ve yıllara yayılmış maruziyet süresi çerçevesinde günlük gürültü etkilenim düzeyi ile belirlenir. Bu etkilenim. havalı el aletlerinden çok elektrikli el aletlerini tercih ettiklerinde. çarpma veya patlama) veya kronik (uzun süreli gürültü maruziyetinin sonucunda) olabilir. Gürültüyle ilişkili işitme hasarı akut (tek bir gürültü olayından kaynaklanabilir. dizel şahmerdanlar yerine “susturuculu” şahmerdanları kullandığında en etkili çözüm bulunmuş olur.’in üstündeki frekanslarda gelişen işitme keskinliği kaybıdır (tüysü hücrelerinin hasarı). Sanayinin genelindeki işletmelerin tersine inşaat iş kolundaki işlemler her zaman sabit ve tek bir yerde yürütülmez. Gürültü. rahatsızlık veren. Tipik bir şantiyede karşılaşılan gürültü düzeylerinin kaynakları iyi bilinmektedir. 105 . Yıkım işlerinde ve şantiyede pnömatik matkapların. zararlı sesler grubudur.

Gürültü kontrolünün bu önlemlerle sağlanamadığı durumlarda. bu hastalık aynı zamanda döner aletlerle taşlaması yapılan veya cilalanan malzemelerin tutulmasına bağlı olarak da gelişebilir. yıkma/kırma işi yapılmasına bağlı olarak gelişir. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı parmaklara ve ele kan akışını sınırlayan. kas ve eklemlerin kısıtlayıcı ve ağrılı bir hastalığıdır. Sıradan bir şantiyede rastlanabilecek gürültü düzeyleri Operatördeki donanımın ses düzeyi Kazı Lastik tekerlekli yükleyiciler Kazıcı yükleyici Dozer Yol silindiri Skreyper Greyder Kamyon Asfalt serici Malzeme Taşıma Beton mikseri Beton pompası Vinç Ayaklı vinç Güç Üniteleri Jeneratörler Kompresörler Darbe Şahmerdan (dizel ve havalı) Şahmerdan (yer çekimi. yaygın olarak El Kol Vibrasyonu Sendromu olarak bilinen bir rahatsızlığın bir kısmını oluşturan bir hastalıktır. (daha detaylı bilgi için bkz. kendi sağlık ve güvenliklerini olduğu kadar iş arkadaşlarının da sağlık ve güvenliklerini riske atmadan yapabilmeleri sağlanmalıdır. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı ellerin titreşim yayan donanımdan etkilenmeye bağlı gelişen tekrarlayan baskı sonucu oluşur. sinirlerin. bu Rehberin Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi bölümü). gürültüden etkilenen çalışanların işlerini güvenli (gürültüsüz) bir şekilde. darbeli el aletlerinin kalafatlama. 106 . çekiçleme işleri ile bağlantılı kullanımına ve el ve güç aletlerinin kullanılmasına. İnşaat iş kolunda beyaz parmak hastalığı genellikle döner el aletlerinin. kan damarlarının. Gürültü düzeyi 80 dB’i aşan işyerlerinde çalışanlara işe giriş ve periyodik muayenelerde odyometri testi yapılarak sağlık gözetimleri yapılmalıdır. fore) Pnömatik Kırıcı Hidrolik Kırıcı Pnömatik yonga makinesi Diğer Donanım Beton vibratörü Kompres Hava Üfleyici Elektrikli testere Elektrikli matkap Paletli kaya delici makine Ortalama Gürültü (dBA) 88 86. Öte yandan. taşlama makinelerinin. Bunun için işveren.5 109 94. Gürültü düzeyi 85 dB’i aşan işlerde ise işe girişte ve işin devamı süresince çalışanların odyometrik incelemenin yanı sıra işitme muayenesi ile takibi gerekmektedir.5 106 95.5 104 88.5 96 90 96 96 101 Gürültü Aralığı (dBA) 85-91 79-89 89-103 79-93 84-102 <85 89-103 100-102 <85 < 85 97-102 <85 <85 <85 98 82.5 102 113 82-105 62-91 94-111 90-100 87-98 78-95 100 Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı. uygun KKD’ları hazır bulundurmalı ve bu KKD’ların uygun kullanım talimatlarını ve KKD konusunda çalışanların eğitimlerini sağlamalıdır.

ßadrenerjik reseptör blokörleri. metiserjit. Beceri ve verimlilik. ayakkabı. Zımpara. Düzenli olarak. titreşim maruziyetinin nitelikleri. Eldiven. poker vibratörler ve kompaktörler. çalışma şekli. bleomisin vb. düğme iliklemek. Ayrıca. El aletleri ile temas edilen malzemenin sertliği. Freze makinesi veya zımba tabancası.Bu tür makine ve aletler arasında aşağıdakiler sayılabilir:         Beton kırıcılar. günün herhangi bir saatinde gittikçe artan sayıda ağrılı nöbetler geçirmeye başlar. Diğer fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyet. Son olarak. Fiziksel Faktörler Titreşimin hızlanması Titreşim frekansı Bireysel Faktörler Operatörün aleti kontrolü. bu çalışanların titreşim etkilenimleriyle ilgili yönetmeliklerde belirlenen maruziyet sınır değerinin de üzerinde olmaları olasılığı da vardır. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığına yakalanan kişilerin parmaklarında kalıcı his kaybı söz konusu olabilir. iğne kullanmak ve vida. Birkaç parmak beyazladıktan sonra titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı büyük olasılıkla geri döndürülemez. Belirtiler ve Bulgular Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığının nöbetlerini genellikle soğuk hava koşulları veya soğuk nesnelere dokunmak tetikler. Titreşimin eller üzerindeki etkisini belirleyen faktörler Biyodinamik Faktörler Tutma gücü – çalışanın titreşim yayan donanımı ne kadar sıkı kavradığı. uygulamalar ve donanımlar. diğer parmaklar da beyazlamaya başlar. bulunduğu yer ve ellerin titreşim kaynağı ile temas eden kısımları. taşlama makineleri ve kesici diskler. İlk evrede genellikle parmaklarda uyuşma ve karıncalanma ile kendini gösterir. El ve kolların vücuda göre konumu.) kullanımı. Bu belirtiler çoğu zaman makine kullandıktan sonra dahi devam eder. bu hastalar için bozuk para tutmak. Bu aşamanın ardından parmaklar daha sık beyazlamaya başlar. Yüzey alanı. özellikle donma. ciddi risk altındadır. Ele uyumlu ve yumuşak saplı araç. 107 . örneğin taşlama ve çapak alma işlemleri yapılan metaller. var olan hastalık veya yaralanma. Her bir iş günü içindeki maruziyet süresi İşte titreşim maruziyetinin yaşandığı yıllar Aletlerin bakım durumu Bireyin titreşime duyarlılığı. Elektrikli testereler. kişisel geçmiş ve alışkanlıklar gibi başka birkaç faktöre de bağlıdır. Darbeli aletlerle günde yaklaşık 15 dakikayı aşkın süre boyunca veya Bazı döner ve diğer hareketli aletlerle günde yaklaşık bir saatten fazla çalışanlar. çivi benzeri küçük nesneleri tutmak gibi gündelik işleri yapmak olanaksız hale gelebilir. Makine çalışma oranı.Sigara ve uyuşturucu ve bazı gerece karşılık sert malzemeler. çalışmaHastanın öyküsünde parmaklarda Parmaklarda veya ellerde önceden dinlenme süreleri dâhil koruyucu ve ellerde oluşmuş yaralanmalar. Hastalıkların şiddeti. Darbeli matkaplar. fakat başparmağın etkilenmesi olasılığı düşüktür. Hastalar. ilaçların (ergo türevleri. Yontma çekiçleri. Bir sonraki evrede bir parmak ucu geçici olarak beyazlar ve ağrımaya başlayabilir.

KTS özellikle aşağıdaki işlerle ilişkilendirilir:  Tekrarlayan el hareketleri. titreşimi emen eldiven kullanımı aynı zamanda tutuş kuvvetini de arttıracağından bir ölçüde koruyucu özelliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Makinenin üreticisine bağlı olarak. karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması olarak değerlendirilmektedir. elektrik işleri ile el parmak ve bileklerinin tekrarlayan şekilde bükülmesini ve esnetilmesini gerektiren.  El-kol vibrasyonunu azaltmanın bir yolu da donanımın elle temas eden kısımlarının (sapının) titreşimi azaltan pedlerle kaplanmasıdır.5 parmak) aralıklı uyuşmalardır. üreticinin verdiği bilgilere uyulması çok önemlidir. Bu tür saplar titreşim kaynağından. Bu nedenle çalışanla titreşim yayan makine arasındaki teması azaltılmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla iş prosesini değiştirmenin yolları üzerinde düşünülmelidir. Belirtiler ve Bulgular Bu hastalığın temel belirtisi başparmak. işaret parmağı ve orta parmak ile yüzük parmağının uzun ve radial yarısında (3.  Ellerin doğal olmayan pozisyonlarda kalması. İnşaat mühendislerinin kullanımı için uzaktan kumandalı kanal kompaktörleri geliştirilmiştir. Keskinliğini kaybetmiş kesici ve testerelerin zamanında değiştirilmesi veya bilenmesi gerekir. karpal tüneldeki medyan sinirin hastalığıdır.  El-kol vibrasyonu. Kullanılan donanım söz konusu işe her zaman uygun olmalı. Bu kompaktörleri kullanan kişiler titreşime neredeyse hiç maruz kalmazlar.  Makineyi kullanırken el üzerinde etkili olan kavrama ve besleme kuvveti azaltılırsa.  Vibrasyon sönümlendirici eldivenler yüksek frekanslı titreşimi azaltabilir. Ancak. Genellikle bileklerimiz bükülü bir şekilde uyuduğumuz için uyuşmalar geceleri ortaya çıkar. Titreşim de vibrasyonu emen malzemeden yapılmış saplarla azaltılabilir. bu donanımlar dengesiz kütlelerin yarattığı sıkıntıyı giderir.  Sıkı kavrama. bilyeler otomatik olarak söz konusu ağırlığın karşı istikametinde toplanarak oluşan dengesizliği bir ölçüde ortadan kaldırır. Donanımın saplarının teknolojik bakımdan yenilenmiş olması durumunda.  Uygun araç-gereç aparatlarının seçiminin de titreşim maruziyeti üzerinde etkisi vardır. çalışanın maruziyet süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması için donanım çalışma süresi boyunca tam performans göstermelidir. tavana ya da duvarlara delik açarken destek ya da dayanakların kullanılmasıyla maruziyet azaltılabilir. Avuç taşlama makineleri gibi bazı makineler otomatik dengeleyicilerle donatılmıştır. İnşaat sektöründe KTS ile ilişkilendirilen iş ve mesleklere örnek olarak. Eş merkezliliğe ve zımpara taşının olası denge bozukluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. dekuplaj mekanizması yaylı.Önlem  Var olan çalışma yöntemini daha düşük titreşim yayan bir alternatifle değiştirme olanağı sürekli araştırılmalıdır. Karpal tünel sendromu (KTS) KTS. Karpal tünel sendromu tekrarlayan hareketler ve zorlamalar nedeniyle ortaya 108 . Uyuşmalar. süngülü veya titreşimi dengeleyen sistemler şeklinde tasarlanmış olabilir. dönen şaftın üzerindeki bir kutunun içinde serbest hareket eden çelik bilyeler yardımıyla yapılır. elin kıvrılmasını engelleyen el bilek ateli kullanımı ile rahatlatılır. Fizypatolojisinde. Örneğin. titreşime bağlı etkilenme de azaltılır. pencere pervazlarının dolgu malzemesiyle tıkanması gibi işler verilebilir. Bir dengesizlik oluşursa. Bu dengeleme.  Avuç içinde mekanik stres. yani makineden mümkün olduğunca ayrılır. Matkap uçlarının hangi malzemeden olduğu ve geometrisi de titreşimin azaltılmasında etkili olabilir.

 Merdivenler gibi uygun olmayan yerlerde yük kaldırma ve taşıma.  Normal beceri ve sınırlar aşılarak ve fazlasıyla yorgunken çalışmak.  Özellikle de sürücü koltuğu düzgün bir şekilde ayarlanmıyor veya ayarlanamıyorken ya da yay sistemi düzgün değilken uzun mesafe araç kullanmak veya bozuk yolda araç kullanmak.  Elleri sıcak tutmak–rutin olarak yapılan basit egzersizlerle bilek eklemlerini ısıtmak veya parmaksız eldivenler yardımıyla elleri sıcak ve esnek tutmak. eğilmek veya çömelmek (örneğin.  Kazık çakma. aynı zamanda çevrede rahatsızlık yaratan işler arasında aşağıdakiler sayılabilir:  Ocakta patlatma yapmak. etkilenim kümülatif olabilir (Bu Rehberin son bölümünde KTS’nin teşhisinde yararlı olabilecek testler verilmiştir).  Ekskavatör gibi ağır makine kullanımı. Önlem  Tekrarlayan baskılardan kaçınmak.  Yol ve ray trafiği. yol ve bina temel inşaatlarında taş ve kaya çıkarma işleri. Bel rahatsızlıkları Bel rahatsızlıkları sık rastlanan mesleki yakınmalar arasındadır. Yakınmalar kişiye göre değişir.  Alçalmak. Vücudun her bölümünün doğal (resonant) frekansı vardır. şantiyede kullanılan iş makineleri gibi koltuk veya ayaklar aracılığıyla bütün vücuda titreşim yayan makinelere maruz kalan kişileri etkiler. Her türlü bel ağrısının tam nedeni çok net olmayabilir. Etkileri çoğunlukla bel bölgesinde görülür. Belirtiler ve Bulgular Sonuçları uzun süren ağrılar.  Uygun şekilde molalar vermek. uygulanan kuvveti azaltmak ve kavrayışı gevşetmek yararlı olacaktır.  Germe. çekmek veya sürüklemek.  İşleri çalışanlar arasında dönüşümlü olarak yaptırmak. İnşaatlarda tüm vücut vibrasyonuna yol açan. günlük işleri yapma becerisinin azalması ve işi bırakma gerekliliği şeklinde ortaya çıkabilir. döndürme ve uzanma hareketleri. araç ve gereçlerin sapları ile işler kişinin çalışırken bileğini doğal bir pozisyonda tutmasını sağlayacak bir biçimde yeniden tasarlanabilir).  Aşırı güç gerektiren yükleri itmek.  Kalafatlama gibi tekrarlayan işler. Bu rahatsızlıklara hemen her tür işte rastlanır.  Yıkım.  El bilek ateli.  Ergonomik açıdan doğru donanım kullanmak (iş tezgahları. her gün veya sık sık ortaya çıkan ağrılara karşı ağrı kesiciler kullanılır. montajda ayakta çalışırken iş yapılan tezgahın yüksekliği uygun şekilde ayarlanmamışsa vücut duruşu uygun olmaz). bileğin “nötr” pozisyonda tutulmasına yardımcı olabilir.çıkar. Bu vibrasyon. titreşim 4 kata kadar arttırılmış olabilir ve şiddetli bel/sırt ağrısı gibi hasara yol açar. taşıma işleri. özellikle de ağır ve rahat taşınamayan malzemeler (25 kg ağırlığındaki çimento torbaları gibi). 109 . Vibrasyon kaynağının frekansı vücudun bu belli kısımlarının frekansıyla eşleşiyorsa. fakat yapılan işte genellikle aşağıdaki özellikler görülür:  Fiziksel güç gerektiren ağır iş.

yük kaldırma ve taşıma sırasında doğal olmayan pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Vinçler elle. yukarı ve dışa doğru uzayan geniş bir direk veya kuledir. Çatı mertekleri bina üzerinde kolaylıkla yerleştirilebilir. işyüküne yardımcı olması için en az bir kaldırma makinesine gerek duyar. o Ağırlığı yükün içinde dengeli bir şekilde dağıtılmamış olan herhangi bir nesne taşınacağında. Çift kademeli asansör bütün forkliftlerde hazır bulunmaz. 110 . o Makas lift. o Kaldırılacak nesne iki kişinin kaldırabileceğinden daha ağır değilse (50 kilodan az). zincir veya halatlarla sarılı asansör tamburu veya makarası yardımıyla çalışan bir makinedir. o Taşınacak nesne garip şekilli veya fazla büyükse. teknik yardıma başvurulmalıdır-inşaat firmalarının çoğu. o Bazı nesnelerin iki kişinin de kaldırıp taşıyamayacağı kadar ağır veya garip şekilli oldukları unutulmamalıdır. Kullanılması bakımından vince benzer. o Kaldırılacak nesne tek başına bir kişinin kaldıramayacağı kadar (25 kilodan fazla) ağırsa. omuz ve kalçalarının aynı hizada olmasıdır. bir platformu alçaltıp yükseltmek için kapanan ve açılan kollar kullanan hareketli bir platformdur.  Zorunlu olmadıkça başın üstüne uzanılmamalı ve dizlerin üzerine çökmemelidir. İyi pozisyondan kasıt genellikle çalışanın kulak. Bu tür kaldırma donanımları normalde elektrikli veya hidrolik motorlarla çalışır.  Kaygan zeminlerin oluşması engellenmeli ve kaymayı önleyici tabanı olan çizmeleri kullanımı sağlanmalıdır. ray sistemi üzerinde veya motor gücüyle hareket ettirilebilir. İnşaat ekipmanları alınırken veya kiralanırken gereksinimlere yanıt veren ekipmanlar araştırılmalıdır. İnşaatlarda kaldırma işleri için kullanılan ekipmanların en önemli nitelikleri öğrenilmelidir.  Aşağıdaki durumlarda kaldırma işinin iki kişi tarafından yapılması uygundur: o Lift. vinç veya başka bir mekanik yardımcı yoksa.  El-kol gücüyle yük kaldırma ve taşıma işlerinde yükün üzerinde sağlam tutacak yerleri olmalıdır. bir forklift üzerinde monte edilen ve forkliftin çatallarının aracın kendi boyundan yükseğe kaldırılmasını sağlayan bir aygıttır. Vakumlu kaldırma araçları inşaatlarda en çok cam kaldırma işlerinde kullanılır. o Bocurgat. bu sayede ağır nesneler kaldırılıp indirilir. Kaldırma ekipmanları.  Çalışanlar kaldırma tekniklerinin kullanılması (güvenli kaldırma) konusunda eğitilmelidir. Bocurgat da. o Vakumlu kaldırma sistemi.Önlem  El-kol gücüyle yük taşınması engellenmeli. motor gücüyle veya elle çalıştırılabilir. ağır yükleri kaldırmak için emme kuvvetini kullanan vakum aracına bağlı mekanik bir araçtır. Açıkken kolları açık bir makasa benzediği için ekipmana bu isim verilmiştir. Yapılacak işleri "iyi bir pozisyonda" gerçekleştirilebilecek şekilde düzenlenmelidir. ağır nesnelerin kaldırılmasında kullanılan.  Aşırı eğilmemek için dirseğe yakın yükseklikte çalışılması gerekir. Silindirin veya tamburun yan tarafındaki bir manivela ile cihaz döndürülür ve nesnenin kaldırılabilmesi için halat gerdirilir.  Yapılacak işleri düzenlerken. bir tamburun etrafına sarılı bir zincir veya halat ile ağır nesneleri kaldırmakta kullanılan bir araçtır. vinç ve bocurgat sistemleriyle donatılmıştır.  Aşağıda bazı örnekler verilmiştir: o Çift kademeli asansör. Bu zincir veya halatlar kancalara bağlanır. o Vinç. Kollu vinç. Makas liftler el kumandasıyla hareket ettirilebilir. havalı veya hidrolik sistemle çalıştırılır. normalde ancak birçok kişinin birlikte taşıyabileceği nesneleri kaldırmalarına ve indirmelerine yarar. Bu makineler sayesinde metal iskeletler gibi nesneler dik konuma getirilir. o Kollu vinç veya tek ayaklı vinç.

 Üzerine binilerek kullanılan araçlarda uygun oturakların olması önlemleri uygulanabilir. Partiküller akciğerlere ulaştığında. hangi maddeden yapıldıklarına bağlı olarak. ayrıca kronik akciğer 111 . vücudun esnetilmesi. Silikanın yanı sıra. Uzun süreler boyunca sert zeminde dizlerin üstüne çökmemeye çalışılması. burada bulunan özel süpürücü hücreler partikülleri kaplar ve zararsız hale getirir. Fakat daha küçük partiküller akciğerlere kadar ulaşır. Solunabilir silika tozu yapı işlerinde yaygın olarak ortaya çıkar. Yıkım işleri. Yıkma ve söküm işleri Bina kumlama işleri. Döşeme plakaları ile taş yol yapımında kullanılan taşların kesim ve/veya delim işleri. Kazma işleri. Tüm vücut vibrasyonu için:  Sürücü kabininin veya operatör koltuğunun süspansiyonu. Çoğu durumda. Vücudun solunum yoluyla içine alınan parçacıklardan kurtulmak için kullandığı çok çeşitli yollar vardır. Solunan parçacıklar. Çalışanları ve sıradan insanları silika tozuna maruz bırakabilecek yapı işleri arasında:          Yapı taşı kesimi ve diğer taş duvar işleri.  Etkilenim süresinin kısaltılması. etkilenme düzeyleri işyeri maruziyet limitini aşar (hatta iki katına çıkar).  Araç operatörlerinin rotasyonu. Bu parçacıklar bazen çözünerek kana karışabilir. inşaat iş kolunda özellikle karşılaşılan iki toz türü daha vardır: çimento tozu ile talaş. onarımı veya düzenlenmesi işlerinde kullanılan yöntemlerin pek çoğunun oldukça fazla miktarlarda solunabilir toz üretme potansiyeli vardır. Solunum yolundaki mukus partikülü kaplayarak öksürükle dışarı atılmasını kolaylaştırır. Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları Hastalığın nerede gelişeceği ve (üst solunum yollarının irritasyonu ile kronik enflamasyonundan pnömokonyoza ve akciğer kanserine kadar) türü toz parçacıklarının boyutuna. Beton çağdaş yaşamın altyapısının son derece önemli bir parçasıdır ve yıllar geçtikçe yenilenmesi gerekir. burun ve boğazda irritasyona. Her zaman düzenli ve daha fazla fiziksel egzersiz önerilmelidir. solunan tozun cinsine ve solunan tozun solunum yollarının veya akciğerlerin neresine ulaştığına bağlıdır. Çözünemeyen daha büyük boyuttaki partiküller genellikle vücudun doğal savunma mekanizmaları tarafından dışarı atılır.  Doğal olmayan duruşlar engellenemiyorsa. Çimento tozu gözde enflamasyona ve irritasyona. vücutta farklı tepkiler doğururlar. Çok ince silika tozunun solunum yoluyla vücuda alınması silikoz gelişimine yol açabilir. Genellikle. harç karma.  Araçların ayak pedalları ile direksiyonlarında titreşim engelleyicilerin kullanılması. diz çökme zorunluluğu olan işlerde diz koruyucular kullanılması gerekmektedir. görev değişimi yapılmalıdır. Var olan beton yapıların yıkımı. Zımparalama ve taşlama işleri. taş ve diğer silika içerikli malzemelerin kesimi ve uygulanmasında güç aletlerinin kullanılması sonucunda iş sırasında etkilenme düzeyleri çok fazla olur. Sıvama. sık sık kısa molalar verilmesi sağlanmalıdır. Bazı olgularda daha büyük parçacıklar burunda veya geniş hava yollarında takılıp kalabilir. Dönüşümlü çalışılması. Tünel inşaat işleri sayılabilir.

Hepsinin ortak özelliği asbestin lifsi. Öksürük ve nefes darlığı ile seyreden bronşit belirtileri ortaya çıkmaya başlar. makinelerin toz ünitelerinden çıkarılarak torbaya konması veya özellikle basınçlı hava ile yapılan temizlik işleri sırasında ağaç tozu ortaya çıkar. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH). uzun. sesi emme. • Taşıt hareketleri. silika solunumuna hastalığın ilk safhalarında son verilirse ilerlemesinin önüne geçilebilir. çaydanlık ve benzerlerinin çalışma ortamında bulundurulmasına da izin verilmemelidir. bu Rehberin Mesleki deri hastalıkları bölümü) yol açabilir. akciğerlere hava akışının kısıtlanmasına yol açarak nefes darlığı yapar. Asbest. Önlem  Yerine koyma (ikame) tehlikeli emisyonları önlemenin en iyi yoludur (örneğin tehlikeli maddelerin yerine daha az tehlike taşıyan maddelerin kullanılması–aşındırıcı kumlama malzemesi olarak silikalı kum veya kristalin silika içeriği %1’den fazla olan diğer maddeler kullanılmamalıdır). söz konusu sorun veya tehlike başka yöntemlerle kontrol altına alınamadığında kullanılmalıdır. elektrik hasarına ve kimyasal hasara dayanıklı olması özellikleri nedeniyle 19. Bu yöntem ancak. ev ve diğer çalışma ortamlarına bulaşmasını engellemek için işten çıkmadan önce duş alınması ve temiz kıyafet giyilmesi sağlanmalıdır. Belirtiler ve Bulgular Silikozis. Bütün ağaç tozları ile ilişkilendirilen başlıca tehlikeler deri hastalıkları. yüzyılın sonlarından itibaren imalat ve inşaat sanayiinde giderek yaygınlaşmıştır. fakat tünel inşaatı gibi mesleklerde üç yıldan kısa sürede belirtiler görülmeye başlanabilir. rinit ve astım gibi rahatsızlıklardır. • Şantiye hazırlık işleri.  İşyerindeki diğer kirleticilere gereksiz maruziyeti önlemek için kişisel hijyene özen gösterilmelidir (örneğin işyerinde yeme-içmenin yanı sıra bardak.  İşyerinde çalışanlara kullan-at tipi (asbest ile çalışılıyorsa) veya yıkanabilir koruyucu iş giysileri giydirilmelidir. Toprak aşağıdaki durumlarda yaygın olarak toza maruz kalır: • Yıkım işleri. Ahşap malzemelerin özellikle testere ile kesilmesi ve kumlanması. Bunu takip eden beş yıllık süre içerisinde solunum sorunları kötüye gidebilir ve akciğerlerdeki hasar kalp üzerinde baskı yaratacağından bu hastalık kalp yetmezliğine yol açabilir. özellikle sert ağaç tozu nadir olgularda burun kanserine yol açabilir. Rüzgâr toza maruz kalmış toprağı havalandırarak şantiye dışına çıkarır. aksi halde bunlar aracılığıyla toz yutularak vücuda alınır). bilinen en eski mesleki akciğer hastalığıdır. Hastalık tamamen tedavi edilemez ancak. AB’de asbestin her türlü kullanımı ile asbest ürünlerinin çıkarılması. Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları Asbest. Araba. yaygın olarak aynı anda görülen ve solunum yolunun daralmasıyla kendini gösteren akciğer hastalıkları kronik bronşit ile amfizemin birlikte gelişmesinden ortaya çıkar. Ağaç tozu.  KKD ve solunum aygıtlarının mesleki solunum yolu etkilenimlerini önleme konusunda en az yararı olan yöntem olduğu ortaya konmuştur. • Yapı işleri. ince kristal yapısıdır.rahatsızlıklarına (Çimentonun sağlık üzerindeki etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. aranan fiziksel özellikleri nedeniyle ticari amaçla kullanılan altı dizi doğal silikat mineraline verilen isimdir. üretimi ve işlenmesi yasaklanmıştır. Semptomları genellikle 20 yıl kadar uzun süreli etkilenimden sonra ortaya çıkar. Toprak toza maruz bırakılır veya örtülmezse toz havada taşınabilir. • Örtülmemiş stok malzemeler. yıllar boyu silika tozu soluyan insanlarda görülen. 112 . ortalama gerilme direnci ile ısı. KOAH.

 Avize taban parçasının altına konan harç.  Vinil zemin kaplama (asbestli dolgu harcı).  Yağmur suyu ve kanalizasyon hatları.  Duvar kaplama panelleri.  Buhar ve sıcak su besleme hattı ve geri dönüşümü. Zeminlerde.  Alçı veya alçıpan derz malzemeleri.  Tuğla veya blok sıvası. Duvarlarda.  Yapışkan bantlar. Borularda.  Isıtma kabini panelleri (asbestli çimento). yüksek ısılarda elektrik yalıtımı sağladığından elektrik fırınlarında ve yalıtım gerektiren kablolama işlerinde.  Asbestli çimento levha çatı kaplamaları.  Dolgulu tavan.  Alçı veya alçıpan derz malzemeleri.  Asbestli çimento panelleri.  Pürüzlü dokulu duvarlar.  Binalarda çatı levhası (ısı spreyi).  Soğuk su hatları.  Çatı yalıtım keçeleri ve sızdırmazlık malzemesi. Aşağıdaki listede genellikle asbest içeren inşaat malzemeleri verilmiştir: Tavanlarda. 113 .  Oluklu boruların birleşim yerlerindeki contalar. ayrıca alev geciktirme ve yalıtım özellikleri ile gerilime direnci.  Yakma fırınları (iç yalıtım).  İç cephe macunu. dayanıklı sprey.  Akustik ve pürüzlü tavan yapımı.  Dış cephe kaplamalarında kullanılan yalıtım malzemesi (vermikülit).  Asbestli çimento çatı panelleri.  T profil tavan kaplamaları.  Döşeme.  Termal sprey. Değişik yerlerde. Bu nedenle.  Vinil asbestli kaplama malzemeleri. kiriş. sütun ve diğer yapı elemanlarında kullanılan yangına. Asbest maruziyeti tipik olarak asbestten arındırma veya yıkım işlerinde gerçekleşir.Yangına ve ısıya dayanımı için kullanıldığında asbest lifleri çoğunlukla çimento ile karıştırılır veya kumaş veya keçelerin içine dokunur.  Evsel su ve atık hatları. Dış cephelerde.  Yalıtım kabloları. Asbest geçmişte.  Zemin yükseltici malzemeler. esnekliği ve kimyasallara karşı direnci nedeniyle de bina yapımında kullanılmıştır.  Tiyatro perdeleri. temizlenecek malzemenin içeriğini bilmek çok önemlidir.

Hastalığın latansı alışılmadık derecede uzundur. Yapılacak işi planlarken işveren aşağıdaki konular dikkate almalıdır:  İşin yapıldığı ortamda mümkün olan en az sayıda çalışanın bulunması. aynı zamanda pek çok olguda son derece progresif ve ölümcül asbestle ilişkili bir kanser türü olan mezotelyomaya neden olabilir. AB’de asbestin her türlü kullanımı ve asbest çıkarılması. mikroskopik asbest liflerinin solunum veya sindirim yoluyla vücuda alınması sonuçta mezotelyoma gelişimine neden olur. Yüzeyde herhangi bir hasar varsa boyama işleminden önce her türlü hasar onarılmalıdır. Yüksek yoğunlukta asbest liflerine uzun süre maruz kalınmasının sağlık sorunlarına yol açma olasılığı daha yüksektir. ender görülen. mezotelyoma (eskiden nadir görülen. uyarı levhalarının kullanılması.3. 114 . Mezotelyoma.  Güvenlik şeridindeki bölgede kontamine olabilecek yüzeylerin kenarları yapıştırıcı bant ile sabitlenmiş (500-gauge) polietilen örtü kullanılarak örtülmesi. Maden İş Kolunda Sağlık Gözetimi.  Asbestli çimento içeren ürünler kırılmamalıdır. Asbestozis.  Hasar görmemiş asbestli yalıtım malzemeleri boyanacaksa. Tercihen boya sprey yardımıyla uygulanmalıdır (süpürme hareketi ile). çöp şutu kullanılmamalıdır. Asbeste maruz kalan kişilerde asbest ile ilişkilendirilen hastalık belirtileri. Asbest liflerinin solunması akciğer kanseri. örneğin kapının kapalı tutulması ve/veya güvenlik şeridinin oluşturulması.  Girişin kısıtlanması. bu da kendiliğinden sağlık sorunlarına neden olmamaktadır. Hastalığın patogenezi progresif ve geri dönüşsüz olup sonucunda solunum yetmezliğine yol açar.Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları bölümü). bu Rehberin III. vücuttaki pek çok iç organının yanı sıra göğüs ve karın boşluğunun duvarlarını çevreleyen ve koruyan “mezotelyum”a saldıran bir kanser türüdür. Hemen daima asbest maruziyetine bağlı plörezi ile seyreden bir tablodur. Çalışanların asbeste maruz kalabileceği durumlarda özel prosedürler uygulanmalıdır. amfibol asbest maruziyeti ile arasında güçlü bir ilişki kurulan bir kanser türü) ile asbestozis (bir tür pnömokonyoz) gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.Belirtiler ve Bulgular Asbest ile ilgili hastalıklar ondokuzuncu ve yirminci yüzyılın en önde gelen meslek hastalıkları arasında yer almaktadır. Asbest liflerinin solunması yalnızca asbestozisin başlangıcından sorumlu değil. Yalnızca özel eğitim almış çalışanlara asbestle çalışma izni verilmesi gerektiğinin altı çizilmelidir. çünkü ortam havasında düşük düzeylerde asbest bulunmakta. Hastalığın iyi huylu olguları genel olguların içinde çok küçük oranda kaldığı için bu terim hemen hemen her zaman kötü huylu mezotelyomayı anlatmak için kullanılır. Önlem Yalnızca özel eğitimli çalışanların asbestle çalışmasına izin verilmeli. Özellikle. günümüzde temel olarak asbeste tadilat ve yıkım işlerinde maruz kalınmaktadır (ayrıntılı bilgi için bkz. Aşağıda yasal prosedürler anlatılmamış.1. Ağır olgularda asbestozis pulmoner HT ve kalp yetmezliğinden ölüme yol açar. fakat riski azaltmak için kişisel koruma konusunda gerekli bazı özel çalışma yöntemleri ve koşulları verilmiştir.  Asbestli çimentodan yapılmış çatıları sökmek yerine asbest içermeyen bir malzemeyle kaplanması. üretilmesi ve işlenmesi yasaklandığı için asbest içerikli ürünlerin Türkiye’de bulunma ve kullanma olasılığı azalmıştır. çok küçük. çalışanların uygulayacakları çalışma prosedürünün ve kullanacakları uygun KKD’nin bir uzman tarafından belirlenmesi gerekir. asbestli çimento yere indirilmeli. asbest parçacıklarının fazla miktarlarda solunması sonucunda gelişir. Bu nedenle. var olan asbest U profillerin üzerinin örtüler ile kaplanması(ancak asbestli çimentoda delme işleminden kaçınılmalıdır). yüzeyleri kesinlikle kumlama işlemi ile hazırlanmamalıdır. asbest maruziyetinden sonraki yirmi ila kırk yıl sonra gelişebilir.

Aşağıdaki KKD’ler kullanılmalıdır:  Başlıklı tek kullanımlık iş giysisi (dış mekânlarda su geçirmez giysiler gerekebilir) -iş giysileri ters yüz ederek çıkarılmalı. Düşük düzeyde maruziyeti göz. temizleyici solventler. Hemen hemen bütün hastalıklar herhangi bir kimyasal maruziyete bağlı olarak gelişebilir. elektrikli donanımlarda ve genel olarak ekipman bakımında kullanılan yakıt ve yağlar yer almaktadır. Boya. Ekipmanın ve güvenlik bölgesinin temizliği için ıslak bezler kullanılmalıdır. dermatit. yapımında kullanılan ve kansere yol açabilen bağlayıcı reçine tehlikelidir. yapıştırıcı. Boyalar.  Bağcıksız botlar (bağcıklı botların asbestten arındırılması zor olabilir). bu kirleticilerin pek çoğu toprak partiküllerine ve diğer yüzeylere yapıştığı için daha kolay kontrol edilebilirler. Temel sorunların. Beton mikserlerinden sızan yıkama suları. Belirtiler ve Bulgular İşyerindeki kimyasallardan etkilenme ve bu etkilenimin sağlık üzerindeki olası toksik etkileri her tür hastalık için göz önünde bulundurulmalıdır. MDF’nin makineden geçirilmesi ve toz oluşması sırasında ortaya çıkması olasıdır. asfalt ürünleri. Örnekler arasında mesleki astım. İnşaatlarda kullanılan petrol ürünleri arasında taşıtlarda. Asfalt döşeme işleri de. uygun bir asbest atık kutusuna atılmalıdır. taş yüzeyleri temizlemek için kullanılan asitler. Bu nedenle daha ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.). yalıtım için kullanılan köpükler ve benzerinin şantiyelerde en çok kullanılan kimyasallar olduğuna dikkat edilmelidir. makine yağı ve gres bulunur. Bu nedenle. planlama. Ahşap kullanılarak yapılan üç tür levha vardır: laminant levha. Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları Kimyasallar. çok sayıda çeşit ve farklı uygulamalarının olması nedeniyle inşaatlardaki en büyük tehlikelerden biri olarak görülmektedir. motorin.  Tek kullanımlık partiküler solunum maskesi (FFP3)-en son maske çıkarılmalıdır. sunta levha ile lif levha. Lif levhaları bağlamak için kullanılan reçineler formaldehit (genellikle üre formaldehit) içerir. vb.  Tek başına olan asbestli çimento ürünleri (1000 gauge) polietilen örtü ile çift katlı kaplanabilir ve örtü üzerine asbest ile ilgili uyarıcı etiketler yapıştırılabilir. işlemin ardından kayda değer bir süre boyunca çeşitli yağlar buharlaştığı için özellikle tehlikeli olabilir. kimyasallarla yapılacak işleri organize ederken başlangıç noktası kullanmakta olduğunuz veya kullanacağınız kimyasal maddeye ait İSG bilgisidir. gaz yağı. Solventlere bağlı gelişen kronik beyin hasarı aşağıdaki şekilde ortaya çıkar:  Hafıza ve diğer bilişsel işlevlerin bozulması (soyutlama. solvent. reçine. kimyasallar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. düşünme. Söz konusu kimyasalın türüne bağlı olmakla birlikte. Özel petrol ürünü kirleticiler arasında yakıt. birden fazla asbestli çimento levhası ve diğer büyük parçalar ise kilitlenebilen bir konteynıra yerleştirilmelidir. Asfalt artıkları ortalıkta bırakılabilir ve tetkik edilmeden üzeri örtülebilir. burun ve boğazda irritasyona neden olur. fakat sağlık üzerindeki etkileri temel olarak merkezi sinir sistemi ile ilişkilidir. Ancak. Kompozit levhalar. 115 . astım ve rinite yol açabilir. yer alır. stabilizasyonda kullanılan katkı maddeleri ile beton kürü bileşenleri gibi kimyasal kirleticiler de şantiyelerde kullanılabilir ve yüzeysel akıntılarla etrafa taşınabilirler. Formaldehit genel olarak “insanda muhtemelen kansere neden olan” kimyasallar grubunda yer almaktadır. cilt hastalıkları vb. Bu bilgi malzeme güvenlik bilgi formlarında yazılıdır. orta yoğunlukta lif levha (MDF). açık toprak veya kayalardan asit ve alkali solüsyonları ile alkalin oluşturan doğal elementler gibi diğer kirleticiler de ortam kirliliğine katkıda bulunabilir. kronik bronşit. Solventler birkaç grup içinde değerlendirilir.

vb.) merkezi sinir sistemine zarar verebilir. şeffaf bir daha şiddetli göz iritasyonu oluşur.) Glikol Yaygın olarak boya.  Kapsülleme.  Önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda KKD son seçenek olarak başvurulacak yöntemdir. taşınmalı. Glikol eterlerine aşırı maruziyet. Spreyle boyama. Gaz Türü Aldehitler (formaldehit gibi) Diizosiyanatlar Kaynak MDF-Orta yoğunluklu lif levhalar. Rutubet giderici kaplama malzemeleri. titreme. Göz. kaplama malzemeleri eterler(Cellosolve) ile cilalarda kullanılan. Önlem İşletmede kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarına daima başvurulmalıdır. Yağ giderici solventler. Boyalar. halsizlik. denge bozukluğu. ispirto. boyalarda. kapatma. Diğer belirtiler arasında baş ağrısı. Yapı işlerinde kullanılan farklı organik buhar kaynakları ve sağlık üzerindeki etkileri aşağıda verilmiştir. ahşap koruyucularda. bulantı. Poliüretan-modifiye alkidler zemin kaplama. Kimyasal maruziyeti engellemede dikkate alınan genel ilkeler aşağıdaki gibidir (daha fazla ayrıntı için bkz. yapıştırıcılar. Aynı zamanda Stoddard solvent adı verilen Gözde iritasyon. Daha yüksek düzeylerde solunumda iritasyona yol açar ve parafinden elde edilen renksiz. Sert poliüretan köpükler öncelikli olarak yalıtım amaçlı kullanılır. Aromatik hidrokarbonlar (toluen. sarhoşluk hissi. duyarlılık. kilo kaybı ve kişilik değişikliği yer alır. yaygın kullanılan organik bir solvent. özütleme çözeltisi. ksilen. yağ giderici solvent ve solvent yorgunluk gibi akut belirtiler bildirilmiştir. cilalarda ve asfalt ürünlerinde kullanılır. temizleyici olgusunda baş ağrısı.  Havalandırma. denge kaybı. burun ve boğaz için iritandır. yorgunluk. astım veya diğer alerjik belirtilere yol açar. örneğin hızlı duygu değişiklikleri. inisiyatif ve enerji. Birkaç mesleki etkilenme sıvıdır. Solventlerin yalnızca solunum yoluyla değil aynı zamanda deri yoluyla da vücuda girebildiği unutulmamalıdır. kafa karışıklığı. prenarkotik sendrom (baş ağrıları. burun veya deride duyarlılığa neden olabilir. ahşap ve beton üzerinde ve zeminlerde dolgu malzemesi olarak kullanılır. İspirto. İşyerindeki maruziyetin insanlarda sperm sayısında azalmaya yol açtığına dair çalışmalar vardır. 116 . alkolün etkilerine benzer intoksikasyona (glikol eterlerle çalışırken baş dönmesi. Duygusal kontrol ve motivasyonun bozulması. uyuşukluk veya anormal yorgunluk) ve göz. baş dönmesi ve solvent. ahşap kaplama malzemesi ve boya olarak kullanılır. etilen glikolün alkil eterleri bazlı bir solvent grubu Karışımlar – örn. vb. olarak aerosollerde. bu Rehberin Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları bölümü ve İSGİP Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi).  İnşaatta çalışanlar için sosyal tesisler sağlanmalıdır. iritasyonlara neden olma potansiyeli fazladır. anemiye (kırmızı kan hücresi eksikliği). Çok düşük etkilenim düzeylerinde dahi. "sarhoşluk".  Kimyasallar uygun şekilde depolanmalı. iştah kaybı. kullanılmalı ve (uygun şekilde bertaraf edilmesi için) atılmalıdır. reçineler Sağlık Üzerindeki Etkisi Gözde ve solunum yollarında iritasyona yol açar. sersemlik hissi. verniklerde. daha yüksek maruziyetlere ve aerosol maruziyetine yol açabilir. burun ve boğaz irritasyonu. İspirto (çözücü madde) Göz.  İkame (zararlı maddenin yerine daha az zararlı bir madde kullanılır-örneğin MDF yerine formaldehit içermeyen daha güvenli malzemelerin kullanımı düşünülmelidir).

çatlama. genellikle mineral ve çözünür yağlara maruz kalan inşaat sektörü çalışanlarında görülür. Belirtiler ve Bulgular Mesleki deri hastalıklarının çoğu. Folikülit saç köklerinde meydana gelen bir enflamasyondur. duvarcı ustaları. komedonlar ve püstüllerden oluşan daha çok yağlarla temas eden çalışanların kol ve uyluklarında görülen döküntülerdir. genelde tehlikeli bir maddeye maruziyetten dolayı oluşur.  Deri kanseri bulunmaktadır. ameleler. yapıştırıcı veya diğer yüzey kaplama malzemelerinde kullanılan solventler.  Epoksi reçineleri ve sertleştiriciler.  Kontakt dermatit veya egzama. Alerjik dermatit. 1/3’ini ise alerjik kontakt egzama olguları oluşturur. yol inşaat işçileri ile boya ustaları özellikle riskli gruplardır. ancak zararlı maddelerle sık sık temas eden duvar ustaları. inşaatta çalışanlar. yağ ve gresler. Etkilenen kişinin bağışıklık sistemi reaksiyon verdiğinde. Çimento yanığı.  Kontakt ürtiker. Maruziyet altındaki çalışanlar arasında beton düzleyiciler.  Yağ gidericiler. hazır beton kamyonu şoförleri. Deriye bulaşmış çimento yıkanmadan uzun süre boyunca deri üzerinde kalırsa. Duyarlı hale gelince de bu sorun genellikle yaşam boyu sürer ve çok küçük miktarlarda da olsa en ufak etkilenme yeni bir atağa neden olur.  Benzin. öndökümlü betonla çalışanlar. çimentoda bulunan altı değerlikli kroma (kromat) karşı gelişen alerjik reaksiyonun neden olduğu bir rahatsızlıktır. kaşıntı. tufal kırıcılar ve deterjanlar. En yaygın deri hastalığı kontakt dermatittir (kontakt egzema olarak da bilinir). tehlikeli ajanlarla sık temas halindeki organlar olan el ve kollarda meydana gelir. Bütün inşaat işçileri risk altındadır.  Boya.  Akne ve folikülit. UV ışınlar (örneğin güneş ışığı). Hem irritan hem de alerjik dermatit. derinin ıslak veya kuru çimento ile temasına bağlı olarak gelişebilir. kuruluk.Mesleki deri hastalıkları İnşaat iş kolunda görülen mesleki deri hastalıkları arasında. Kesik ve sıyrıklar da dâhil deridevar olan sorunlar alerjik dermatitin oluşumunda önemli rol oynar.  Akrilik sızdırmazlık malzemeleri. Islak çimento ile temas sonucu ciddi yanıklar veya ülserler oluşabilir. çatı ustaları. fayansçılar. Folikülitin sık karşılaşılan semptomu papüller. Dermatit deride meydana gelen enflamasyon nedeniyle oluşur. çatı ustaları ve diğerleri yer alır. İnşaat iş kolunda en çok deri hastalığına neden olan maddeler aşağıda sıralanmıştır:  Çimento tozu ve ıslak çimento. döküntü ve kanamalar yer alır. su toplama. iş kazası olarak değerlendirilmesi gereken bir olaydır. Bunların iyileşmesi aylar alır ve hatta deri grefti yapılması gerekebilir. Semptomlar arasında kızarıklık. şişlik. katran ve katran ürünleri deri kanserine neden olabilir. marangozlar. duyarlı hale gelirler. Alerjik dermatit bir alerjene ya da sensitizöre (duyarlılık arttırıcıya). Islak çimentonun içinde bulunan alkalilere uzun süreli maruziyetin deriyi kemiğe kadar tahrip ettiği gözlenmiştir.  Zift veya asfalt. Egzama olgularının 2/3’den fazlasını toksik kontakt egzama. polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Toksik dermatit çoğunlukla derinin suyla (suyla çalışma) veya tahriş edici maddelerle tekrarlayan veya uzun süreli maruziyeti sonucunda oluşur. 117 . altı değerlikli krom alerjisi riski artar. mazot.

Ancak.  Eldivenleri takıp çıkarırken içlerine kirletici madde bulaştırmamaya özen gösterilmelidir. soruna yol açan madde yerine daha güvenli bir madde kullanılmalıdır.  Eldivenler. yeme-içmeden önce. küf ve kimyasallar gibi çevresel alerjenlerin havaya karışmasına yol açar. tuvaletten sonra ve her ihtiyaç duyduklarında ellerini yıkayabilmeleri açısından çok önemlidir. Böylece el dermatiti etkin bir biçimde önlenmiş olur.Önlem  Belirli bir deri rahatsızlığının nedenini doğru saptamak önemlidir. varolan belirtilerinin kötüleşmesine neden olur.  Sönmüş kireç. 118 . parafin. Su geçirmez lastik ya da plastik eldivenlerin altına pamuk eldivenler giyilerek bu sorunun önüne bir ölçüde geçilebilir. Örneğin. cihazlardan. Soruşturma yürütmeden bu unsurlardan birisinin sorunun nedeni olduğunu varsaymak bu rahatsızlığın gerçek nedenini bulmamızı engelleyebilir. kimyasal maddeler her zaman deriye sızabileceğinden ‘bariyer kremler’ tam koruma sağlayamayabilir. Hasarlı eldivenlerin kullanılması kişide yanlış bir güvenlik duygusuna neden olabilir.  İşte temiz kıyafetler giyilmeli ve yağlanmış ya da kimyasal madde bulaşmış iş kıyafetleri işten hemen sonra değiştirilmelidir. Geçirgen olmayan bir bariyer oluşturarak kullanıcının ellerinin aslında suyla yapılan bir çalışma yapıyormuşçasına ıslanmasına neden olur. bu önlemi uygulamak her zaman mümkün olmayabilir. Deriyi yumuşatan kremler. çimento kullanılan bir şantiyede çalışanlar arasında dermatitin yayılması ıslak çimento ile yapılan işlerden veya bu prosesin içinde bulunan bir alerjenden kaynaklanıyor olabilir. Örneğin. kontakt alerjen içeren bir yapıştırıcı yerine deride duyarlılığa yol açmayan alternatif bir ürün seçilmelidir.  Soğuk ve sıcak suyu olan. Bu yüzden.  Geç donan alçı. çalışanların işlerini bitirdikten sonra. Kullanılan eldivenler yapılan işe uygun olmalı (özel tehlike türlerine karşı en uygun eldiven tipleri hakkında eldiven üreticilerinden ve rehberlerden yararlanılmalıdır) ve uygun şekilde kullanılmalıdır. Mesleki astım Mesleki astım işyerinde karşılaşılan bir alerjene karşı aylar ya da yıllar içinde geliştirilen duyarlılık dolayısıyla oluşan ve tedavisi olan bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Aynı zamanda eller ya da cildin herhangi bir yerinin gaz yağı. çalışanlara koruma sağlamakla birlikte kendisi de risk oluşturabilir. ısıtma ve soğutma sistemlerinden ve yüzeylerden geçerek. yapıştırıcı uygularken eller yerine spatula gibi bir gerecin kullanılmasıyla. Su geçirmez eldivenler. Ancak. Yapı işleri toz. Bu alerjenler hava kanallarından. terli ve nemli bir ortamın oluşmasına yol açabilir. Derinin iritan ve alerjen maddelerden arındırılması için derhal suyla durulamak veya hafif bir sabunla yıkamak genellikle yeterli olur. derinin madde ile temasını kesmek veya etken maddenin sıçramasını ya da deriye nüfuz etmesini önlemek için iş prosesinin yeniden tasarlanması düşünülmelidir. alerjik reaksiyonu olan kişilerin alerjilerinin tetiklenmesine. mineral yağı ya da terebentinle temizlenmesi engellenmelidir. kimyasal ile kullanıcının derisi arasında güvenli bir çalışma mesafesi sağlanır.  Çabuk donan alçı. derinin nemini korumak amacıyla işte ve işten sonra kullanılabilir.  Suya ulaşmanın güç olduğu yerlerde deri dezenfektanları elleri kirletici maddelerden arındırırlar (en etkili ancak en az kuvvetli temizleyici kullanılmalıdır). Örneğin.  Düzenli olarak nemlendirici krem kullanılması cildin nemli ve yumuşak tutularak dermatitin önüne geçilmesini sağlar. İnşaat sektöründe kullanılan aşağıdaki ürünler alerjiktir:  Portland çimento. sabunla elleri yıkama ve kurulama olanağının bulunduğu uygun yerler.  Olanak varsa.

merdivenleri çıkamadığınızı ya da çocuklarınızla oyun bile oynayamadığınızı bir düşünün. Diğer alerjenler için ise kullanılan kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formları kontrol edilmelidir. İzosiyanatlar. Küf sporları. duyarlılığa neden olan materyallerle çalışanlar ya da iritanlara maruz kalan insanların sayısı azaltılabilir. Küfler. iyi düzen. gaz ve dumanların açığa çıktığı her noktaya yerel aspiratör ve iyi ve güvenli kapatmalar yapılmalıdır. evlerde ve işyerlerinde bulunan tozun ortak bileşenidir. geceleri de ortaya çıkabilir. Kontraplak. Hastalıkla ilişkili diğer rahatsızlıklar arasında rinit (hapşırma/burun akıntısı) ve konjonktivit (kırmızı kaşınan ve iltihaplı gözler) bulunabilir. doğal olarak bu iş kolunda yaygın görülürler.  Duyarlılığa neden olan materyallerle çalışmanın güvenli yolları vardır. koruyucu gözlük ve iş kıyafetinden oluşan KKD’ler toplu koruma önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmalıdır. proses çevreleme. tertip ve çalışma uygulamaları yapılabilir. Semptomlar işyerinde bulunan bir maddeye maruziyetin hemen ardından gelişebilir. alçıpan.  Solunum maskeleri. ortamda bir su kaynağının (gözle görülmeyen rutubet de olabilir). Tozun.  Eğer işyerinde kullanılan maddelerin değiştirilmesi mümkün değilse. sporların miktarı fazla olduğunda. Aynı zamanda mühendislik kontrollerinin düzenli yapılmasını ve testlerin sıklıkla yapılmasını sağlamak. buharın.    Sızdırmazlık macunu (hazır karışım). Ancak bazen de belirtilerin ortaya çıkması birkaç saat sürebilir. Diğer belirtiler arasında hırıltılı solunum. Ancak. 119 . eldivenler. vardiya ya da yer değişiklikleri sağlanabilir. Bu durum da hastalığın herhangi bir işyeri faaliyetiyle olan bağlantısının açıklanmasını geciktirebilir hatta engelleyebilir. Kristalin silika (kuvartz). dinlenme süreleri. Çalışanlara çalışma ortamındaki tehlikeleri anlatmak önemlidir ve iş güvenliğini sağlamak için çalışanlara uygun eğitimin verilmesi gerekir. kaplama altı çıtası. proseste ya da ekipmanda değişiklik (örneğin boyama için sprey uygulaması yerine rulo fırça kullanmak). örneğin iş rotasyonu. o Etkilenen çalışan sayısı ya da etkilenme süresi azaltılmalıdır. o Havalandırma (hem yerel hem de çevresel). Poliüretan reçine. öksürük ve göğüs sıkışması vardır. Belirtiler ve Bulgular Astımın iki bileşeni vardır: biri altta yatan kronik enflamasyon ve diğeri de dönemsel ataklar. Önlem  İşle ilgili astımı oluşturan nedenin kendisini ortadan kaldırmak en iyi yoldur: o Söz konusu materyali/kimyasalı farklı bir maddeyle değiştirmek ya da astımlı çalışanı astıma neden olabilecek bir maddenin bulunmadığı bir yere yerleştirmek. etkilenme mühendislik kontrol önlemleri kullanılarak en aza indirilmelidir. Ciddi oranda küf oluşumunun meydana gelebilmesi için. Alışveriş dahi yapamadığınızı. halılar ve halı altlıkları gibi yaygın kullanılan yapı malzemeleri küfler için besin kaynağıdır. Güvenli çalışma ve düzen ve temizlik yöntemleri konusunda çalışanlara eğitim vermek yaralanmaların önüne geçmenin en iyi yoludur. Semptomlar arasında en basit işleri yapmaktan bile alıkoyabilecek ciddi nefes darlıkları vardır. eski evlerde tadilat ve tamirat işleri yapan çalışanlarda alerjik reaksiyona ve solunum sorunlarına yol açarlar. Bu hastalığın bazı mağdurları çalışma hayatına geri dönemezler. toz azaltma teknikleri. bir besin kaynağı ile büyüyebilen bir maddenin olması gerekir. akma ve sızıntı gibi tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sigara içimi ve işyerinde kansere neden olan ajanlara maruziyetin bir araya gelmesi kanser riskini artırmaktadır. izosiyanat. 120 . dizel egzozuna. asfalt buharına. Belirtiler ve Bulgular Belirtiler ve bulgular söz konusu kanser türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir (ayrıntılı bilgi için bkz. kas dokularını besleyen sinirlere saldıran güçlü bir toksin üretir. Asbest maruziyeti mesleki kanserlerin halen bilinen en önemli nedenidir (ayrıntılı bilgi için bkz. toprakta yaşayan bir bakterinin neden olduğu ve bazen ölümcül olabilen ciddi bir hastalıktır. bu Rehberin Asbeste bağlı gelişen meslek hastalıkları bölümü). bu saatleri molalara veya iç mekânlarda yapılacak işlere denk getirmeye çalışmak). formaldehite. Bakteri. ağaç kıymığı veya dikeni gibi enfekte olmuş bir nesne aracılığıyla genellikle açık bir yaradan insan vücuduna girer. Önlem  Çalışma yöntemleri değiştirilebilir (örneğin ahşap malzemeler şantiyeye getirilmeden önce makine işlerinin çoğu bitmiş olmalıdır).Mesleki kanser İnşaat iş kolunda çalışan kişiler kanserojenlere ya da kanserojen olduğundan şüphe duyulan maddelere maruziyet nedeniyle artan bir kanser riskiyle karşı karşıya kalabilirler.  Çalışma saatleri. Yaraya girdiğinde. potansiyel olarak asbeste. UV ışınları (güneş) cilt kanserine yol açabilir. Bütün çalışanların enselerini koruyan şapkaları. günün en sıcak saatlerinde dışarda yapılacak işleri en aza indirecek şekilde programlanmalıdır(örneğin.  Solunum maskeleri ve gaz geçirmez elbise gibi KKD’ler sağlanmalıdır. dumana.  Sigara içimi önlenmelidir. Tetanos Tetanos. sık dokunmuş ve nefes alan kumaşlardan gömlek ve pantolonlar da dâhil olmak üzere uygun iş kıyafeti olmalıdır. kuruma ve katrana maruz kalabilirler. çeşitli yağlara. Vücuttaki her türlü yaranın hemen iyice temizlenerek antiseptik krem uygulanması gerekir. İSGİP kapsamında hazırlanan Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi’nde Mesleki Kanserler bölümü). kaynak dumanlarına.  Tehlikeli kimyasallar yerine kansere yol açmayan kimyasallar kullanılmalıdır (örneğin metal işleme sıvıları arasında mineral yağı bazlı sıvılar-kesme yağları. çivi. silikaya. kurşuna.  Çalışanlara eğitim ve kendilerini korumak için uygun araçlar verilmelidir. Bu durumda hastalık ölümcül bir hal alabilir. organik solventlere. ağaç tozuna. Yaklaşık bir haftalık kuluçka döneminden sonra çene kaslarında kasılma meydana geldiği için halk arasında kazıklı humma olarak bilinir. Önlem Tetanos aşılarıyla bu hastalık iyi bir şekilde kontrol altına alınmıştır. soğutma sıvıları-yerine su bazlı alternatifler kullanılabilir). Hastalık daha sonra solunum sistemindeki kaslar da dâhil olmak üzere vücuttaki diğer kaslara yayılır. Burada söz konusu olan risk yalnızca yaz mevsimine özgü olmayıp kışın da güneş ışınları çok yüksek UV düzeyindedir. beton tozuna. insan yapımı mineral liflerine (örneğin cam yünü).çalışanlara koruyucu verilmesi sağlanmalıdır (çalışanlara yüksek koruma faktörlü (SPF 30+) kremler verilmeli ve sık sık uygulanmalıdır). Geniş bir meslek grubunu oluşturan inşaat sektörü çalışanları.

Genel işe giriş muayenesi iş koluna bakılmaksızın standart olarak yapılmalıdır.5 parmakta duyu kontrolü yapılmalıdır.İSGÜM’e bildirilir). deri ve tırnak muayenelerinin detaylandırılması inşaat çalışanlarında ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının erken tanınmasına yardımcı olacaktır.        121 . Kimyasal madde maruziyeti olanların karaciğer fonksiyon testleri. (Tünel ve tozlu işlerde çalışanların PA akciğer grafileri A ve B okuyucular tarafından okunması gerekmektedir. Solunum Fonksiyon Testleri. 3. Kas iskelet sistemine yönelik yapılan muayenede gerekli görülen testler muayeneye katılmalıdır (Bel rahatsızlığı düşünüldüğünde Laseq bacak germe testi. Bunların sonuçları-normal olarak değerlendirilenler de dâhil. Testler konusunda ayrıntılı bilgi son bölümde verilmiştir). karpal tünel semdromu yakınmaları varsa Phallen.İnşaat İş Kolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler Yukarıda sayılan tehlikeler ve hastalıklar göz önüne alınarak inşaat iş kolunda çalışanların muayene protokolleri düzenlenmelidir. titreşim. De Quarvein hastalığından kuşkulanıldığında Finkelstein testi. Odyometri testi. Tinnel ve İskemik testler yapılabilir. yük kaldırma ve duruş bozukluğuna bağlı gelişebilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik muayeneler. İnşaatlardaki yoğun toz maruziyeti nedeniyle solunum yolları ve akciğerin incelenmesi. GBİK’in araştırılması. Tam Kan Sayımı. Kimyasal madde maruziyeti olanlarda o kimyasalın kendisinin ya da metobolitinin kanda veya idrardaki düzeyi analizi. Standart muayeneye ek olarak yapılması gereken muayeneler:  En az 35x35 cm’lik ILO standartlarına göre kalite (1) veya kalite (2) PA akciğer grafisi (PA akciğer grafisi çekimini tekrarlama olanağı yoksa kalite (3) grafi de değerlendirilebilir) çekilmelidir. böbrek fonksiyon testleri ve tam idrar tetkiki. Kan sedimentasyonu.

122 .

Kimyasal tehlikeler Çeşitli zararlı tozlar. gürültü ve sıcak stresi. 6. zenginleştirilmiş cevherlerden metal elde etme işidir. floridler (alüminyum eritme). zımparalama. kadmiyum civa. Metal işleme sanayisi ise farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu makine ve makine parçaları. alüminyum oksit. sıcak stresi ve elektrik tehlikeleri. krom. karbon monoksit. gürültü. Boksit. gürültü. Arsenik. İşlemler çeşitli tehlikeler taşırlar. yüzey işleme ve kaplama işlemleri (elektro-kaplama. dumanlar ve diğer kimyasallara maruziyet. Sıcak veya soğuk dövme. presleme. karbon monoksit. gürültü. kükürt dioksit. çinko ve kurşun içeren partiküller. Kükürt dioksit. nikel karbonil (nikel arıtma). 4. Son ürünü elde edinceye kadar taşlama. Cevher ve hurda eritme ve arıtma. civa. karbon monoksit. Eritme ve arıtma işlemleri pirometalurjik veya hidrometalurjik tekniklerle yapılır. karbon monoksit.III. silika. kriyolit ve hidroflorik asit dumanları. toz boya ve benzeri) gibi çeşitli teknikler kullanılır. sırt ve üst ekstremite hasarları Diğer tehlikeler Metallerin eritilmesi sırasında karşılaşılan sağlık tehlikeleri Eritilen metal Bakır Kurşun Çinko Alüminyum Altın Sağlık Tehlikeleri Bakır.3. elektrik tehlikeleri. kadmiyum içeren partiküller. sıcak stresi. arsenik. gazlar. arsenik. flolrit ve aluminyum florit tozları. antimon. Eritme ve Arıtma Birincil eritme ve arıtma. elektrik tehlikeleri. kükürt dioksit. sülfürik asit. toksik metaller (kurşun. 2. 3. çinko. kurşun. Kaynakçılık ve metal kesme. siyanit tozları. 5. sıcak stresi ve elektrik tehlikeleri. Tornacılık. civa ve siyanit (altın arıtma) Fırınlar ve erimiş metalden kaynaklanan parlama ve kızılötesi radyasyon. arsenik. kostiksoda. galvanizleme. İkincil eritme ve arıtma. 123 . karbon monoksit. Sinterleme. kurşun. alet ve araçların üretimini yapar. karbon dioksit. parlatma. hidrojen siyanit ve arsin gazı. Metal İş Kolunda Sağlık Gözetimi Metal İşleri Metal eritme ve arıtma sanayisinde saf metalleri elde etmek için metal cevherleri ve hurdaları işlenir. Dökümcülük. hurdalardan ve işlem atıklarından metalin yeniden kazanılması işlemidir. silika. Temel metal işleme teknikleri şunlardır: 1. sülfürik asit. eloksal. Kükürt dioksit. kükürt dioksit. 3. antimon. arsenik (bakır ve kurşun eritme ve arıtma). gürültü. kadmiyum). ısıl işlem.

magnezyum ve daha toksik metallerden berilyum. fosforik asit. pirinç ve bronz geleneksel döküm metallerdir. karbon monoksit. kadmiyum. Kalıptan metal çıkarma (sarsak). sıcak stresi. asbest. Dökümhanelerin sağlık tehlikeleri Demir dökümhanesi İş Eritme ve saflaştırma Kalıp hazırlama Kalıp yapma Çekirdek kalıp yapma Kalıp kırma. tozlar. fosfin. seryum. 7. 2. organik fosforlu bileşikler. Çoğu zaman soğuk çelik 124 . Alüminyum. Ancak son yıllarda titanyum. Maça kalıp hazırlama. grafit (yangın riski). Bu katkı maddelerinin ortam zararları azdır. karbon monoksit. kömür tozu. Döküm işleminin çeşitli aşamalarında farklı sağlık zararları söz konusudur. Birbirini izleyen bu işlemler genellikle ayrı ayrı yapılır.Dökümcülük Dökümcülükte sırasıyla şu iş ve işlemler yapılır: 1. bakır. 3. sodyum silikat ve silika karışımı. nikel. Silika. antimon. Preslemede genellikle yaprak. çinko. şerit veya rulo halindeki metal. Demir. kompleks hidrokarbonlar. kadmiyum ve toryum da katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Metal dumanları. dökümü çıkarma Çapak giderme Diğer dökümhaneler Çelik Hafif alaşım Bronz ve pirinç Basınçlı döküm Hassas döküm Kalıptaki silika sıcak etkisiyle tridimit ve kristobalite dönüşür. Döküm ve ateş hazırlama. aminler. krom. Dökümcülük sektöründe en çok gri ve sfero demir dökümü yapılır. krom. ahşap tozları. Gürültü. Bükülebilir demir dökümünde ise magnezyum. çekme gibi işlemlere tabi tutularak belirli şekillere sokulur. izosiyanatlar -metilen difenil izosiyanat (MDI). baryum. azot oksitleri. trikloretilen. karbon dioksit. ortam ısısında kesme. magnezyum. organik çözücüler. furfuril alkol. Kalıptaki metal dökümü soğutma. formaldehit reçineleri. silika. bakır. Formaldehit. ve diğer maddeler eklenir. Tehlikeler İnfrared (Kızılötesi) ve Ultraviyole (UV-Morötesi) radyasyon. Metal eritme ve arıtma. Gürültü. presleme. kurşun. karbon dioksit. yağ buharları. Akrolein. veya klor. fenol veya üre-formaldehit reçinesi. Gri demir dökümhanelerinde demir veya pik demir (külçe) kullanılır. üre ve fenol. çelik. nikel. Alüminyum ve magnezyum dumanları. vanadyum pentoksit. Kalıp içine metal dökme. talk. çinko. piridin bileşikleri. kromik asit buharı. Dövme ve Presleme Metal parçalarına yüksek basınç uygulanarak şekil verilmesi işlemleridir. sodyum silikat. fosforik veya sülfonik asitler. Kaynak teknikleri. 5. 6. kil ve organik yapıştırıcılar. kum tozları. Temizleme. florospar-florit tozu. 4. alüminyum. furanlar.

korozyon inhibitörleri ve biyositler  Kaynak emisyonları  Formaldehit  Nitrozaminler  Sistemdeki mikrobiyolojik kirlenmeler Dövme İşlemleri  Ellerde laserasyon riski  Kas iskelet sistemi yaralanmaları riski  Sıcak stresi  Kalıp yağlarının pirolizi ve aerosolleşmesi: grafit çamurları. sodyum nitrat. sodyum karbonat. petrol ürünleri. göz yaralanmaları Sıcak stresi Gürültü Vibrasyon Metal işleme sıvıları Yüzey temizleyiciler Asitler İyonizan radyasyon Zararlı gazlar ve buharlar:  Kurşun Azot oksitleri   Krom  Nikel  Demir oksit  Ozon  Yüksek fırın gazları  Kok fırını gazları  Karbon monoksit  Kükürt dioksit 125 . Daha ince ve pürüzsüz bir ürün isteniyorsa. Çalışma koşulları tekrarlanan gerilme hasarları. sodyum nitrit. sodyum silikat. alkanolaminler. Haddehanelerin sağlık tehlikeleri           Kazalar Yaralanmalar Yanıklar. makine yağlarının buharları gibi çeşitli sağlık tehlikelerini barındırır.rulolar kullanılır ve otomobil ve çeşitli araçların plaka kısımları üretilir. Bu işlemler sırasında çeşitli sağlık tehlikeleri ortaya çıkabilir. petro sülfonatlar. sülfonat emülgatörler. boratlar. hayvansal ve bitkisel yağ asidi türevleri. klorlu yağlar ve mumlar. sırt. Pres ve Dövme işlemlerinde sağlık tehlikeleri Pres İşlemleri  Kalıp yağları: Petrol ürünleri. koyulaştırıcı polimerler. silikon yağları ve biyositler Haddehaneler Sıcak çelik plakalar sıcak şerit değirmenlerinde çekilerek ince uzun levha bobinlerine dönüştürülür. selüloz türevi koyulaştırıcılar. Sonra yüzey temizliği için sülfürik ya da hidroklorik asit banyolarına alınır. omuz ve üst ekstremite kas iskelet sistemi problemleri. bu kez soğuk haddeleme yapılır. vibrasyon ve gürültü.

Metal dumanı ateşi. Kapalı alanlar. 126 . hafif çelik tellerde bakır. aşırı yorgunluk. radyan ısı (infrared radyasyon) metal dumanları ve diğer kirleticilerin solunması. Boyalar. Sıcak ve UV ışığın ortam havasıyla (azot dioksit.                Metal sektöründe çok çeşitli kaynak teknikleri kullanılmaktadır. gresler. patlamalar. sadece özel araçlarla ve özel önlemlerle ele alınmalıdır. karbon dioksit gibi gazlar. Metal dolgu veya elektrot çeliğinin nikel veya krom gibi çeşitli bileşenleri. azot dioksit. Sıcak stres. ultraviyole radyasyon. basınçlı gaz silindirleri. Koruyucu olarak inert gaz kullanımı (karbon dioksit.Kaynakçılık ve Sıcak Kesme Kaynakçılık sıcak veya basınç altında metal veya plastik parçaların birleştirilmesi işlemlerinin genel adıdır. Kaynak teli kılıfları (örneğin inorganik florit). gürültü. argon). Fiziksel zorlanma. galvanizde çinko. ozon. İyonizan radyasyon: Kaynağın X ışını veya gama ışını ile incelendiği kaynak atölyelerinde uyarı. karbon monoksit. kas iskelet hasarları. Metal sektörünün en yüksek riskli alanlarından biridir. UV radyasyon: Ağrılı konjunktivit (foto-oftalmi) –kaynakçı gözü. helyum. karbon monoksit. levhaları bulundurulmalı ve talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. Kaynakçılık ve sıcak kesme işlemlerinin sağlık tehlikeleri Yangın. Kaynak telleri: kaplama çinko ve kadmiyum. İşçiler. Radyoaktif kaynaklar. metal yüzey kirlilikleri. yanıklar. dumanlar. Gürültü. irritanların parçalanma ürünleri. ozon) veya klorlu hidrokarbonlarla (fosgen) etkileşimi. En çok karşılaşılanlarının tanımları ve tehlikeleri özetlenmiştir. Elektrik tehlikeleri. bu tür donanımlardan güvenli bir uzaklıkta tutulmalıdır. floritler.

Gaz basınç kaynağı Elektrot-ark kaynağı Tozaltı kaynağı Parçanın üzeri granül halinde kaynak tozuyla kaplanır. gürültü. metal dumanları. yangın. azot dioksit. direnç ısıtma ve indüksiyon ısıtma yöntemleri kullanılabilir. infrared radyasyon. metal dumanları. patlama. Pirinç kaynağı gibidir. karbon dioksit. yanıklar. metal dumanları. infrared radyasyon. florits. yanıklar. UV radyasyon. UV radyasyon. elektrik. azot dioksit. Floritler. azot dioksit. Düzgün kesim yüzeyi sağlar. kurşun dumanları. elektrik. yangın. yangın. gürültü. Kaynak alanı kaynatılacak metalle aynı özelliklere sahip çıplak telle sürekli beslenir. floritler. azot dioksit. floritler. infrared radyasyon. Pirinç kaynağı Lehimleme Lehimler. gürültü. infrared ve UV radyasyon. Metal kesme ve delme Metal dumanları. Metal dumanları. karbon monoksit. ozon.Kaynak işlemleri ve sağlık tehlikeleri Kaynak işlemi Kaynak Tanım Kaynak alevi metal yüzeyini eritir ve dolgu çubuğu bu boşluğu doldurup şekillendirir. Metal dumanları (özellikle kadmiyum). karbon monoksit. gürültü. floritler. infrared radyasyon. ozon. yanıklar. yangın. yangın. azot dioksit. delme işlemleri ise düzgün yüzey sağlamaz. ozon. yanıklar. Metal dumanları. gürültü. patlama. dolgu metali elle ark içine doldurulur. infrared radyasyon. patlama. Alevle oyma. ozon. yangın. azot dioksit. yanıklar. yangın. patlama. yangın. Farkı. elektrik. Gazaltı kaynağı Tungsten inert gaz kaynağı. elektrik tehlikeleri. gürültü. Parçalar basınç altında gaz jetleri tarafından ısıtılır ve birlikte dövme haline getirilir. Isıtma bir lehim havyasıyla da yapılabilir. tungsten ark kaynağı Tungsten elektrot tükenmez. yanıklar. UV radyasyon. Koruyucu kaplamalı metal elektrotlar kullanılır Tehlikeleri Metal dumanları. İki metal yüzeyi metal erimeden yapıştırılır. Dolgu metalinin erime sıcaklığı 450 ° C üzerindedir. yanıklar. 127 . gürültü. infrared radyasyon. karbon monoksit. Sonra metal tel kaynağı kullanılır. karbon monoksit. azot dioksit. Alev ısıtma. Metal alevle ısıtılır ve basınçlı saf oksijenle jet kesme yapılır. dolgu metali eritme ısısının 450 ° C'den düşük olmasıdır. yanıklar. yanıklar. karbon monoksit.

Ozon. kapalı alan. metal dumanları. X ışını. yanıklar. Metal dumanları.400°C gibi yüksek ısı elde edilmesidir. metal kaplamalarının parçalanma ürünleri. Vakumlu bir odadaki parçaya elektron tabancasıyla yüksek voltajlı atış yapılır. yangın. yangın. Farkı. metal dumanları. ozon. yanıklar. Yangın. floritler. elektrik. Sistemde soğutmak. gürültü. gürültü. Elektron ışın kaynağı Lazer kaynak ve delme X ışını. Katkı maddesi olarak kullanılan biyositlerin etkilerini yitirmeleri nedeniyle bu sıvılarda bakteriyel kontaminasyon ve kolonizasyonlar olur. yanıklar. yanıklar. kaynatılacak yüzeye akıtılır. İki elektrota yüksek akım düşük voltaj verilerek kaynak alanında yüksek ısı elde edilir ve basınçla birleştirme elde edilir. Kaynak veya dolgu maddesi kullanılmaz. yangın. lazer. patlama. yanıklar. UV ve infrared radyasyon. deler. infrared radyasyon. Elektrik. Lazer ışını parçaları eritir. karbon monoksit. Tornalar Sinterlenmiş metallerden oluşan kesici delici uçlara sahiptirler.Plazma ark kaynağı tungsten ark kesme Elektrik direnç kaynağı Tungsten inert gaz kaynağı gibidir. UV radyasyon. işlem kalitesini artırmak ve kesici delici yüzeylerin ömrünü uzatmak amacıyla sıvı ve yağ bazlı metal işleme sıvıları kullanılır. metal tozları. kaynatır. elektrik. Thermite kaynağı Alüminyum tozunun metal oksit tozlarıyla karışımı bir potada eritilir. elektrik. azot dioksit. Bu sıvılarda Lejyonella türleri ve hipersensitivite 128 . Genellikle döküm veya dövmenin onarımında kullanılır. inert gazın ince bir kanaldan geçirilerek iyonize edilip 33.

Göz hasarları. Bu nedenle torna makinelerinin bu soğutma sıvıları en geç altı ayda bir değiştirilmelidir. kaza ve özellikle el yaralanmaları. silisyum karbür (karborundum) ve sentetik elmas gibi yapay aşındırıcılar almıştır. zımpara. buhar. kumtaşı. Metal İşleme Sıvıları. Yağlar meslekidermatitin sık nedenlerindendir.pnömonisine neden olan çeşitli etkenler saptanmıştır. toz. kronik bronşit. Deri ve akciğer sorunları ile sistemik toksik etkilere yol açabilirler. çakmak taşı gibi doğal aşındırıcıların yerini bugün büyük ölçüde erimiş alüminyum oksit. Yağların biyolojik kontaminasyonuna bağlı olarak altta yatan deri hastalıkları alevlenebilir. Tebeşir. vibrasyon. astım. solunum fonksiyonlarının bozulması gibi akciğer hastalıkları gelişebilir. Zımparalama ve Parlatma Doğal korundum (kristalize alüminyum) zımpara taşı (alüminyum oksit). vibrasyon. granit ve çakmaktaşı kullanılmaktadır. metal talaşı sıçramalarına bağlı göz ve vücut yaralanmaları sayılabilir. Soğutma Sıvıları Sıcak. metal tuzları. Solunabilir çaptaki aerosollere bağlı olarak lipoid pnömoni. Diğer sağlık tehlikeleri gürültü. Ayrıca kansere neden olabilirler. duman. solunum korunmasız yoğun kullanımda zımparalanan yüzeye de bağlı olarak akciğer etkilenmeleri söz konusudur. kimyasallar ve katkı maddelerinden kaynaklanan riskleri taşır. Taşlama taşlarında en çok alüminyum oksit ve silikon karbür kullanılır. kalay macun ve demir oksit gibi ince taneli malzemeler de özellikle parlatma ve polisaj için kullanılır. elmas. 129 . Sıvılar bakteri ve mantarlarla kolayca kontamine olur. Doğal ve yapay elmaslar önemli uygulamalar için kullanılır. ponza. Zımpara ve parlatma bantlarında alüminyum oksit. Mikroorganizmaların yağın yapısını değiştirmesine bağlı direkt toksik etkiler görülebilir. Sanayi Yağları. silisyum karbür. akut solunum yolları irritasyonu. tripoli.

130 . kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon. kurşun maruziyeti Yanık tehlikesi. kıymetli metaller. kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon. karbon monoksit maruziyeti. ergonomik tehlikeler Öğütücü ve taşıyıcılardan kaynaklanan fiziksel tehlikeler. yanık tehlikesi. Her bir işlem. toz maruziyeti Hidroflorik asit maruziyeti. yangın riski Yanık tehlikesi. elektrik çarpması.metal dumanı ateşi Kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon Kimyasal duyarlandırıcılara maruziyet Toksik. çinko.Metallerin Yüzey İşlemleri Metal yüzeyine çeşitli özellikler ve görünüm kazandırmak amacıyla farklı tekniklerle yapılan işlemlerdir. kanserojen(krom) çeşitli kimyasallara maruziyet Cam ve emaye Gravür Galvanizasyon Isıl işlem Metal kaplama Fosfatlama Plastik kaplama Astarlama Metal Yeniden Kazanma Demir dışındaki metal sanayisinin ikincil üretiminin %95’ini alüminyum. toz patlaması riski. kalay ve titanyum da hurdadan yeniden kazanılan metallerdendir. metal dumanı ateşi. Magnezyum. yanık tehlikesi Yanık tehlikesi. siyanitler. yanıcı. değişik sağlık tehlikelerini barındırır. Sağlık tehlikeleri Tabloda özetlenmiştir. nikel. duyarlandırıcı. ıslak çalışmaya bağlı kayma ve düşme tehlikeleri. hidrojene bağlı patlama riski. kadmiyum. selenyum. kurşun ve çinko oluşturur. siyanit maruziyeti. kobalt. civa. kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon. bakır. kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon. toz patlamaları. Metal yüzey işlemlerinin sağlık tehlikeleri Yüzey işlemi Elektrolitik parlatma Elektro-kaplama Tehlikeleri Kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon Krom ve nikel maruziyetine bağlı kanser riski. asetilen.

floritler. hidrokarbonlar. ağır metaller. işitme duyusuna hasara yol açan. karbon monoksit. kükürt dioksit. gürültü. sodyum hidroksit. gürültü. ısı. lehim kirlilikleri. sıcak etkisi. örn. solventler. hidrokarbonlar. antimon). alaşım metalleri. asit buharları. rahatsızlık veren. Gürültü. florit. kükürt dioksit. gürültü. selenyum dumanları. amonyak. . alüminyum. darbe 131 . gürültü. Kurşun Bakır Alüminyum Metal sanayisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları Gürültüye bağlı işitme kaybı El kol vibrasyonu sendromu (beyaz parmak hastalığı) Karpal tünel sendromu Bel rahatsızlıkları Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları Mesleki deri hastalıkları Mesleki astım Mesleki kanser Fotoelektriğe bağlı gelişen keratokonjonktivit Gürültüye bağlı işitme kaybı (GBİK) GBİK işitme testi ile saptanabilen. demir. organikler ve asit buharları. az miktarda metaller. nonspesifik toz ve aerosoller. palladyum Nikel Civa Magnezyum Çinko Maruziyetler Toz. klorit. çinko klorit. parçalama. Çinko. sıcak etkisi. siyanür. çinko klorit. kümülatif koklear gürültü etkilenimine bağlıdır. metal partikülleri. Gürültüyle ilişkili işitme hasarı akut (tek bir gürültü olayından kaynaklanabilir. çarpma veya patlama) veya kronik (uzun süreli gürültü maruziyetinin sonucunda) olabilir. aldehitler. metal oksitleri. florit. karbon monoksit. sıcak. Toz. Uçucu civa. kükürt dioksit. yağ ve gaz yanma ürünleri. sıcak. kadmiyum toz ve dumanları. toz. Kesme. alaşım metalleri ve lehim maddeleri. İç kulağın işlevsel bozukluğudur. kurşun ve kadmiyum dumanları. ağır organikler. solventler. asit buharları. yanma gazları. Toz. kadmiyum. karbon monoksit. sodyum karbonat. genellikle 1 kHz. platin. Toz. Toz ve dumanları. Gürültüye bağlı gelişen kronik işitme kaybı riski. curuf ve artıklar. Metal duman ve partikülleri(kurşun. nonspesifik gazlar ve buharlar. azot oksitleri. metal dumanları. lehim giderme sırasındaki hava kirleticiler. dumanlar. kükürt oksitleri. Alüminyum. asit ve asit buharları. sülfürik asit buharları. kurşun.’in üstündeki frekanslarda gelişen işitme keskinliği kaybıdır (tüysü hücrelerinin hasarı). hidrojen klorit. asit buharları. organikler. aldehitler. asit buharı. kloritler. ısı. çinko hidroksit. Dumanları. sıcak. amonyum klorit. klorit. bakır. Bu etkilenim. yangın riski. çinko dumanları. yağ buharları. çinko karbonat. Solventler. manganez ve krom içeren parçacıklar. ağır organikler. sıcak etkisi. yanma gazları. solventler. curuf. hidrojen klorit. kostik. yağ buharları.Metal yeniden kazanma işlemlerinin sağlık tehlikeleri Yeniden kazanma Kalay Kobalt Selenyum Kadmiyum Kıymetli metaller: altın. gürültü. klor. gümüş. yanma gazları. gürültü. toz. zararlı sesler grubudur.

Gürültü maruziyetinin sağlık üzerindeki diğer etkileri arasında yüksek tansiyon. metal pres makineleri. 85 ila 89 dB (A) arasındaki düzeylerde günlük gürültü etkilenimi ancak uzun süreli maruziyet sonucunda işitme kaybına yol açarken.  Sessiz donanım ve prosesleri seçmek sayılabilir. günlük 80 dB (A) veya üzerindeki gürültü düzeylerinde etkilenime bağlı gelişebilir. Bu işyerlerinde en sık karşılaşılan gürültü kaynakları elektrikli taşlama makineleri.99 dB(A). 90 dB (A) ve üzerindeki düzeylerde hasar riski önemli ölçüde artar. İşitme kaybı geri döndürülemez. sinirlilik ve uyku bozukluğu yer almaktadır. 97. testere kesiciler. Gürültünün kontrolü için uygulanabilecek mühendislik önlemleri arasında:  Havalı kompresörler ve hidrolik presler gibi gürültülü makineleri ayrı kapalı yerlerde konumlandırmak. gürültüye maruz kalan çalışanların işlerini güvenli (gürültüsüz) bir şekilde ve kendilerinin veya iş arkadaşlarının sağlık ve güvenliğine karşı risk taşımayan bir ortamda çalışabilmeleri için uygun kişisel koruyucu kulaklıkların yanı sıra bu kulaklıkların kullanım talimatlarını sağlamak ve çalışanlarına gürültünün zararları ve KKD 132 . Önlem Metal imalat sanayisinde gürültü etkilenimi öncelikli olarak mühendislik ve/veya idari denetim önlemleri uygulanarak kontrol altına alınmalıdır. Yüksek düzeyde gürültü yaratan kaynak ve oluk açma işleri de gürültü kaynakları arasındadır.gürültüsü de dâhil edilerek ve yıllara yayılmış maruziyet süresi çerçevesinde günlük gürültü etkilenim düzeyi ile belirlenir. Bu tür gürültüler genellikle kısa süreli olduğu için. Ayrıca. daha sessiz işlerin de vardiyanın diğer zamanlarında yapılacak şekilde programlanması. 102-107 dB(A). GBİK olarak darbe gürültüsüne maruz kalan bireylerin yaklaşık %50’sinde görülür.     Metal imalatında. İşitme kaybı. metal balyozlama veya malzemelere darbe uygulanan işlemlerdir. Çeşitli üretim işlemlerinden gürültülü işlerin vardiyanın belirli bir bölümünde. iskemik kalp rahatsızlıkları. Bununla birlikte. Belirtiler ve Bulgular Gürültüye maruziyetin etkileri kulak çınlaması ve sağırlığa kadar ilerleyebilen işitme kaybıdır. stres. Gürültünün bu önlemlerle kontrol altına alınamayacağı yerlerde işveren. Metal imalatı yapılan işyerlerindeki gürültü düzeylerinin yaklaşık 80 ila 125 dB(A) arasında değiştiği bilinmektedir. operatörün maruz kaldığı bazı tipik gürültü kaynakları: Metal nesneler üzerinde balyoz darbe sesleri Zımba presi Taşlama Oluk açma 115-120 dB(A). örneğin sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü.  Gürültülü işlerin yapıldığı yerlerde taşınabilir gürültüyü kesen kabinler kullanmak. metal saclardan çıkan çarpma sesleri gibi darbe gürültüleri potansiyel olarak makinelerden gelen seslerden daha tehlikelidir. 97-106 dB(A). İşyerinde ototoksik maddelere maruziyet veya titreşim gürültüye bağlı gelişen işitme sorunları üzerindeki olumsuz etkiyi artırır. bu göreceli olarak kısa süren maruziyetler vardiya başına pek çok kez meydana gelir ve bu nedenle işitme duyusu üzerinde ciddi bir tehlike yaratır. gürültüyü kontrol altında tutabilmek için alınabilecek idari önlemlere örnek olarak verilebilir. Kulak çınlaması. örneğin balyozla metal bir levhaya birkaç şiddetli vuruş ya da kaynakların yüzeyini temizlemek için avuç taşlama makinesi kullanılması gibi durumlarda KKD’ların kullanımı genellikle gözardı edilmekte ya da hiç düşünülmemektedir.  Operatörler için ses geçirmez kabinler hazırlamak.

Eldiven. Ellerin titreşim yayan donanımlardan etkilenmesi sonucunda oluşan ve tekrar eden bir rahatsızlıktır. diğer parmaklar da beyazlamaya başlar. taşlama makineleri. iş göremezliğe yol açan ağrılı bir rahatsızlıktır. ve donanımlar. 133 . Hastalar parmaklarında dokunma duyusunu kalıcı olarak yitirebilir. türevleri. bu hastalık büyük olasılıkla geri döndürülemez bir aşamaya gelmiştir. Metal iş kolunda beyaz parmak hastalığı genellikle döner el aletleri. kişinin geçmişi ve alışkanlıkları gibi başka birkaç etkene daha bağlıdır. dönel aletlerle taşlaması yapılan. ß-adrenerjik reseptör blokörleri. ancak. bleomisin vb. Fiziksel Faktörler Titreşimin hızlanması Titreşim frekansı Her bir iş günü içindeki etkilenim süresi İşte titreşim etkileniminin yaşandığı yıllar Aletlerin bakım durumu Biyodinamik Faktörler Tutma gücü – çalışanın titreşim yayan donanımı ne kadar sıkı kavradığı. kumlanan veya cilalanan metal malzemelerin tutulması da bu rahatsızlığın oluşmasında etkilidir. metiserjit. Titreşimin el üzerindeki etkisini belirleyen faktörler aşağıdaki tabloda verilmiştir. döküm temizleme işlerinde kullanılması sonucu ortaya çıkar. Diğer fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyet. donma Bir sonraki evrede parmak uçlarından biri geçici olarak beyazlaşacaktır ve ağrımaya başlayabilir. Birkaç parmak beyazladığında. darbeli el aletlerinin özellikle kalafatlama. vida benzeri küçük nesneleri tutmak gibi gündelik işleri yapmak olanaksız hale gelebilir.kullanımı ile ilgili eğitim vermek durumundadır. çalışma yöntemine. Hastalığın şiddeti. Hastalığın ilk evresinde genel olarak parmaklarda hissizlik ve karıncalanma görülür. bulunduğu yer ve ellerin titreşim kaynağı ile temas eden kısımları.) kullanımı. Makine çalışma oranı. çalışma-dinlenme Hastanın öyküsünde parmaklarda ve Parmaklarda veya ellerde önceden var olan süreleri dâhil koruyucu uygulamalar ellerde oluşmuş yaralanmalar. titreşim maruziyetinin özelliğine. Ele uyumlu ve yumuşak saplı araç-gerece Sigara ve uyuşturucu ve bazı ilaçların (ergo karşılık sert malzemeler. ayakkabı. Sonraları parmak uçları daha sık beyazlayacaktır. Hastalar. balyozlama. Bireyin titreşime duyarlılığı. Gürültü düzeyi 80 dB’i aşan işyerlerinde çalışanlara işe giriş ve periyodik muayenelerde odyometri testi yapılarak sağlık gözetimleri yapılmalıdır. El aletleri ile temas edilen malzemenin sertliği. örneğin taşlama ve çapak alma işlemleri yapılan metaller. Bireysel Faktörler Operatör’ ün aleti kontrolü. Aynı zamanda. başparmağın etkilenme olasılığı azdır. sinirlerde. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı Beyaz parmak hastalığı. Beceri ve verimlilik. özellikle hastalık veya yaralanma. Beyaz parmak hastalığı. Belirtiler ve Bulgular Beyaz parmak hastalığı ataklarını tetikleyen faktörler genellikle soğuk havalar veya soğuk nesnelerle temastır. damarlarda. kas ve eklemlerde oluşan. bu hastalar için bozuk para tutmak. El ve kolların vücuda göre konumu. düğme iliklemek. sayıları gittikçe artan ve günün herhangi bir saatinde ortaya çıkan ağrı nöbetleri geçirir. Bu durum çoğu zaman makine kullanıldıktan sonra dahi devam eder. Sonunda. yaygın olarak El Kol Vibrasyonu Sendromu diye bilinen bir rahatsızlığın bir bölümünü oluşturur. iğne iplik kullanmak ve çivi. bu Rehberin Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Sağlık Gözetimi bölümü). Gürültü düzeyi 85 dB’i aşan işlerde ise işe girişte ve işin devamı süresince çalışanların odyometrik incelemenin yanı sıra işitme muayenesi ile takibi gerekmektedir (daha detaylı bilgi için bkz. Yüzey alanı.

karpal tüneldeki medyan sinirin hastalığıdır. Bu tür saplar titreşim kaynağından.  Avuç içinde mekanik stres. Avuç taşlama makineleri gibi bazı makineler otomatik dengeleyicilerle donatılmıştır. yani makineden mümkün olduğunca ayrılır. Bu kompaktörleri kullanan kişiler titreşime neredeyse hiç maruz kalmazlar. Kullanılan donanım söz konusu işe her zaman uygun olmalı.  El-kol vibrasyonunu azaltmanın bir yolu da donanımın elle temas eden kısımlarının (sapının) titreşimi azaltan pedlerle kaplanmasıdır. bu donanımlar dengesiz kütlelerin yarattığı sıkıntıyı giderir. Bu dengeleme. bilyeler otomatik olarak söz konusu ağırlığın karşı istikametinde toplanarak oluşan dengesizliği bir ölçüde ortadan kaldırır. Donanımın saplarının teknolojik bakımdan yenilenmiş olması durumunda. titreşime bağlı etkilenme de azaltılır. KTS özellikle aşağıdaki işlerle ilişkilendirilir:  Tekrarlayan el hareketleri.Önlem  Çalışma yöntemleri daha düşük düzeyde titreşim yayan başka bir alternatifle değiştirildiğinde. Matkap uçlarının hangi malzemeden olduğu ve geometrisi de titreşimin azaltılmasında etkili olabilir. karpal tünelden geçen medyan sinirin sıkışması olarak değerlendirilebilir. İnşaat mühendislerinin kullanımı için uzaktan kumandalı kanal kompaktörleri geliştirilmiştir. 134 . Karpal tünel sendromu (KTS) KTS.  Vibrasyon sönümlendirici eldivenler yüksek frekanslı titreşimi azaltabilir.  Uygun araç-gereç aparatlarının seçiminin de titreşim maruziyeti üzerinde etkisi vardır. dönen şaftın üzerindeki bir kutunun içinde serbest hareket eden çelik bilyeler yardımıyla yapılır. üreticinin verdiği bilgilere uyulması çok önemlidir. Bir dengesizlik oluşursa.  Makineyi kullanırken el üzerinde etkili olan kavrama ve besleme kuvveti azaltılırsa. Fizyopatolojisinde. eldiven kullanımı aynı zamanda tutuş kuvvetini de arttıracağından bir ölçüde koruyucu özelliğini olumsuz etkileyecektir. dekuplaj mekanizması yaylı. çalışanın maruziyet süresinin mümkün olduğunca kısa tutulması için donanım çalışma süresi boyunca tam performans göstermelidir. Makinenin üreticisine bağlı olarak. Örneğin. tavana ya da duvarlara delik açarken destek ya da dayanakların kullanılmasıyla maruziyet azaltılabilir. Titreşim de vibrasyonu emen saplarla azaltılabilir.  Titreşim. Keskinliğini kaybetmiş kesici ve testerelerin zamanında değiştirilmesi veya bilenmesi gerekir.  Ellerin doğal olmayan pozisyonlarda kalması ve uygunsuz pozisyonda çalışma. süngülü veya titreşimi dengeleyen sistemler şeklinde tasarlanmış olabilir.  Sıkı kavrama. yapılan değişikliğin yararı incelenerek gözlenmelidir. Ancak. Bu nedenle işçiyle titreşim yayan makine arasındaki teması azaltılmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla iş prosesini değiştirmenin yolları üzerinde düşünülmelidir. Eşmerkezliliğe ve zımpara taşının olası denge bozukluğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

işaret parmağı. teslimat işleri gibi. döndürme ve uzanma gerektiren işler. elde paketleme. uygulanan kuvvet azaltılmalı ve kavrayışı gevşetilmelidir. elin kıvrılmasını engelleyen el bilek ateli kullanımı ile rahatlatılır.  Alçalmak.  Aşırı güç gerektiren yükleri itmek. orta parmak ve yüzük parmağının uzun ve radial yarısında (3. eğilmek veya çömelmek (örneğin.  Germe.  İş yapılan yer çalışana uygun bir şekilde düzenlenip doğru ayarlanmamış olduğu halde uzunca bir süre iş başında oturmak (örneğin cilalama makinesiyle çalışırken sırt desteğinin olmaması). montajda ayakta çalışırken iş yapılan tezgâhın yüksekliği uygun şekilde ayarlanmamışsa vücut duruşu uygun olmaz). Bu rahatsızlıklara her tür işte rastlanır. bakım işçileri.  Ergonomik açıdan doğru donanım kullanılmalıdır (iş tezgâhları.  İşler çalışanlar arasında dönüşümlü olarak yaptırılabilir. bileğin “nötr” pozisyonda tutulmasına yardımcı olabilir. Önlem  Tekrarlayan baskılardan kaçınılmalı.  El bilek ateli.  Doğal olmayan yerlerde yük kaldırma ve taşıma.5 parmak) aralıklı uyuşmalardır. fakat yapılan işte genellikle aşağıdaki özellikler görülür:  Fiziksel güç gerektiren ağır iş. KTS tekrarlayan hareketler ve zorlamalar nedeniyle ortaya çıkar.  Tekrarlayan işler. maruziyeti kümülatif olabilir.yararlı olacaktır.  Uygun şekilde molalar verilmelidir. özellikle de ağır ve rahat taşınamayan malzemeler (uzun metal borular gibi). montaj hattı çalışanları Montaj çalışanları Belirtiler ve Bulgular Bu hastalığın temel belirtisi başparmak. Her bir bel ağrısının tam nedeni çok net olmayabilir.Metal iş kolunda KTS ile ilişkilendirilen iş ve meslekler İşler Konveyör bantlar üzerindeki malzeme ile çalışma Cırcırlı tornavida ile iterek yapılan işler Sprey tabancası kullanma Ovalama Küçük parçaların montajı Anahtar çevirme Dış baskı yaratan tam olmayan eldiven giymek Araç-gereçleri avuç içinde bastırmak Havalı el aletleri kullanmak Meslekler Montaj hattı çalışanları Mekanik işçileri Boya ustaları Temizlik görevlileri Elektronik sanayii çalışanları Çilingir Mekanik işçileri.  Normal beceri ve sınırlar aşılarak çalışmak veya fazlasıyla yorgunken vücudun dinlenmesine fırsat vermeden çalışmak. fabrika işçileri Boyacılar. Uyuşmalar. Bel rahatsızlıkları Bel rahatsızlıkları sık rastlanan meslekle ilgili yakınmalar arasındadır. 135 .  Elleri sıcak tutmak –rutin olarak yapılan basit egzersizlerle bilek eklemlerini ısıtmak veya parmaksız eldivenler yardımıyla elleri sıcak ve esnek tutmak. çekmek veya sürüklemek. Genellikle bileklerimiz bükülü bir şekilde uyuduğumuz için uyuşmalar genellikle geceleri ortaya çıkar. araç ve gereçlerin sapları ile işler çalışanın çalışırken bileğini doğal bir pozisyonda tutmasını sağlayacak bir biçimde yeniden tasarlanabilir). taşıma işleri.

fırınlardan çıkan toz. hidrolik kaldırıcılı. makaralı kamyonlar. o Silindir taşıma römorku. varil taşıma–bidon/makara döndürücüler. bidon. Fakat daha küçük parçacıklar akciğerlere kadar ulaşır. 136 . Toz solunabilir ince parçacıklar halinde olur ve dökümhaneyle kullanılan proseslere bağlı olarak. döküm kumu ile dökümlerin itip çıkarılması ve silkelenmesi (sarsak). sürgülü kızaklar (az sürtünmeli yüzey). o Balya. önemli oranda silika. Maruziyetin etkileri. Önlem  Yüklerin el-kol gücüyle taşınmasını engellenmeli. Bu partiküller bazen çözünerek kana karışabilir. partiküllerin boyutuna ya da solunan maddenin ne olduğuna ve solunum yollarında ya da akciğerlerde nereye kadar gittiğine bağlıdır. Genellikle bel bölgesinde ortaya çıkar. kaldırma kancaları vb. günlük işleri yürütme becerisinin azalması ve hatta işi bırakma gereği doğabilir. Solunan parçacıklar. Solunum yolundaki mukus partikülü kaplayarak öksürükle dışarı atılmasını kolaylaştırır. paketten çıkarılması. taşıma–forklift. zımparalama. vakumlu kaldıraçlar.  Kaygan zemin oluşumu önlenmeli.  Kaldırma tekniklerinin kullanımı (güvenli yük kaldırma) eğitimi verilmelidir. Yakınmalar kişiye göre değişir. varil kamyonları. vb. o Paletlerin paketlenmesi.  El-kol gücüyle yük kaldırma ve taşıma işlerinde yükün üzerinde sağlam tutacak yerleri olmalıdır. rulolu konveyörler. omuz ve kalçalarının aynı hizada olmasıdır). teknik yardıma başvurulmalıdır. gibi kaldırma cihazları. Bazı olgularda daha büyük parçacıklar burunda veya geniş hava yollarında tutulabilir. fıçı. palet taşıyıcılar. o Kurulum ve bakım işleri–araç üzerinde kaldıraç. yapılacak işler "iyi bir pozisyonda" gerçekleştirilebilecek şekilde düzenlenmelidir (iyi pozisyondan kasıt genellikle çalışanın kulak. günlük veya sık sık yaşanan ağrılara karşı ağrı kesiciler kullanılabilir. hatta tartı makineleri vb. Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları Hastalığın nerede gelişeceği ya da hastalığın türü. taşlama ve kum püskürtme işlemleri sırasında ortaya çıkan toz olabilir. Yüksekliği ayarlanabilir cihazlar. torba. vb. hangi maddeden yapıldıklarına bağlı olarak. üst solunum yollarının irritasyonu ile kronik enflamasyonundan pnömokonyoza ve akciğer kanserine kadar değişiklik gösterir. yük kaldırma ve taşıma sırasında doğal olmayan pozisyonların kullanılmasını önlenmeli. Vücudun solunum yoluyla içine alınan parçacıklardan kurtulmak için kullandığı çok çeşitli yollar vardır. İSGİP projesi kapsamında hazırlanan Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi). plaka taşıma arabaları. valfli kaldırma basamakları vb. tekerlekli alet kutuları. ayakkabı tabanlarına kaymayı engelleyici malzeme konulmalıdır. palet eğicisi. döndürülebilen ve kaldırılabilen masalar gibi teknik yardıma başvurulmalıdır. döküm temizleme.Belirtiler ve Bulgular Sonuçları uzun süreli ağrı. vücutta farklı tepkiler doğururlar (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Metal sektöründe kullanılabilecek bazı örnekler aşağıda verilmiştir: o Çanta. kurşun veya başka maddeler içerebilir. palet makarası vb.  Düzenli ve daha fazla fiziksel egzersiz önerilmelidir. o Sac malzemelerin taşınması–forkliftler. palet ve konteynerler–hidrolik transpalet. kutu vb.  Yapılacak işleri düzenlerken. boru kaldırma ekipmanları. Çözünemeyen daha büyük boyuttaki partiküller genellikle vücudun doğal savunma mekanizmaları tarafından dışarı atılır. burada bulunan özel süpürücü hücreler parçacıkları kaplar ve zararsız hale getirir. Partiküller akciğerlere ulaştığında. makara. o Metal boruların taşınması–vinç. Solunabilir silika tozu.

Kaynak işi metal dumanı açığa çıkarır. Ağır olgularda. Bu sektörde asbest. Ayrıca. o Bazı boya ve dolgu malzemelerinde bulunan kadmiyum. ancak silika solunumu erken evrelerde durdurulursa hastalığın ilerlemesi de durdurulabilir. KOAH. ya da korunmalı metal ark kaynağı gibi). tersanelerde çalışan kişiler de asbeste maruz kalmaktadırlar. asbest materyallerinin en çok kullanıldığı iş kollarından biridir. Kaynak prosesinde açığa çıkan kimyasalların kana karışması nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları için aşağıda yer alan bu Rehberin Kimyasalların yol açtığı meslek hastalıkları bölümüne bakınız). bu gazlar da sağlık sorunlarına yol açabilir. Söz konusu tehlike aşağıdaki öğelere bağlıdır:    Kaynak yöntemi (MIG. o Karbon çelik diğer bazı metallerden daha fazla oranda manganez içerir. Bu kontrol önlemleri arasında havalandırma ve partiküllerin havaya karışmasını 137 . Alan (özellikle dar ve kapalı alanlar). o Alüminyum ve alaşımları. Hastalığın patogenezi ilerleyici ve geri dönüşsüzdür ve solunum yetmezliğine yol açar. Metal sanayisinde toz denince. malign mezotelyomaya yol açmaktadır. öksürük ve nefes darlığına yol açan bronşit hastalığıyla birlikte başlar. Asbest liflerinin solunumu yalnızca asbestozise yol açmakla kalmayıp. Önlem  Yerine koyma (ikame etme). pek çok kez aynı zamanda hızla ilerleyen ve ölümcül asbest kaynaklı kansere. o Galvanize metallerde veya boyada bulunan çinko. sıklıkla bir arada bulunan ve hava yollarını daraltan akciğer hastalıkları kronik bronşit ile amfizemin birleşimidir. asbest lifinden etkilenen kişilerce yüksek miktarda asbest parçacıklarının solunarak akciğerlere yerleşmesi sonucu gelişir. Kaynak çubuğunun materyali (elektrot) (az duman çıkaran kaynak çubukları kullanılmalıdır. Kaynak dumanları bu durumun tipik olmakla birlikte. Semptomları. yüksek ısıya direnci ve dayanıklılığı nedeniyle. yalıtım özellikli metal malzemelerin imalatında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Dolgu metalleri ve adi metaller (yumuşak çelik ile paslanmaz çelik gibi). Dumanın %90’ı çubuktan çıkar). söz konusu olan metal dumanı da olabilir. Havalandırma. bu tür durumlarda metaller kana karışabilir.  Sıkı mühendislik kontrollerinin uygulanması havadan kaynaklanan etkilenmeyi önlemenin en iyi ikinci yoludur. Hastalık akciğerlere giren ve akciğerlerden çıkan hava akışını sınırlandırarak nefes darlığına yol açar.    Belirtiler ve Bulgular Silikozis.Metal imalat sanayi. o Paslanmaz çelik. yıllar boyunca silika tozu solumuş kişilerde görülen bilinen en eski meslek kaynaklı akciğer hastalığıdır. tek örneği değildir. etkilenmeyi izleyen 20 yıl sonrasına kadar bir süre içinde ortaya çıkabilir. Belirtileri. asbestoz pulmoner HT veya kalp yetmezliği nedeniyle ölümle sonuçlanabilir. Kaynak yapılan metallerin üzerindeki boya ve diğer kaplamalar. Bu hastalığın kesin tedavisi yoktur. o Bazı boyalarda bulunan kurşun. TIG. nikel ve krom içerir. tehlikeli emisyonları önlemenin en iyi yoludur (örneğin tehlikeli maddelerin yerine daha az tehlikeli maddelerin kullanılması –aşındırıcı püskürtme malzemesi olarak %1’den fazla kristalize silika içeren silika kumu veya başka malzemeler kullanılmamalıdır). Asbestozis. Belirtiler ortaya çıktıktan sonraki beş yıl süresince solunum sorunları kötüleşebilir ve akciğerlerdeki hasar kalbi de zorladığı için bu hastalık kalp yetmezliğine yol açabilir. Kaynak dumanları ile kaynak gazları tehlikeli maddelerin karmaşık karışımlarıdır ve pnömokonyoz adı verilen akciğer rahatsızlıklarına yol açabilirler (örneğin demir oksit solunumu nedeniyle sideroz veya alüminyum solunumu nedeniyle alüminoz gelişebilir.

Kimyasalın cinsine bağlı olarak çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. İşyerinde kimyasal tehlikelerden etkilenim ve bunların sağlık üzerindeki olası toksik etkileri her türlü hastalık için dikkate alınmalıdır. İşyerinde tek kullanımlık (asbestle çalışıyorsanız) veya yıkanabilen koruyucu giysiler giyilmesi sağlanmalıdır. deri hastalıkları vb. Toksik metal dumanlarına metal iş kolunda tipik olarak rastlanır.   önleyen bir proses tasarımı da yer alır (örneğin kaynak işleri). Etkili çalışmalarını sağlamak için toz kontrol sistemlerinin rutin bakımı yapılmalıdır. frezeleme. Bu yöntem. presleme ve metal taşlama işlerinde kullanılır (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Belirtiler ve bulgular Metal işlerinde kullanılan sıvılar çeşitli oranlarda karmaşık karışımlar olup aynı zamanda kesme sıvısı. delme. Bu sıvılar yıl boyunca kesim. Bu risk faktörüne bağlı olarak gelişen metal-sağlık etkilerinin kaynaklarına aşağıdaki Tablo’da yer verilmiştir. bulundurulması önlenmeli. gösterilebilir. 138 . ev ve diğer çalışma alanlarının kontaminasyonunu engellemek amacıyla çalışanların işten çıkmadan duş alarak temiz kıyafetler giymesi sağlanmalıdır. bu nedenle de kimyasallarla yapılan çalışmaları düzenlerken başlangıç noktası kullanılan ya da kullanılacak olan kimyasala ilişkin sağlık ve güvenlik bilgileridir. Bu bilgilere. çok sayıda çeşit ve uygulamalarının olması nedeniyle metal sanayisindeki en önemli tehlikelerden biri olarak düşünülmektedir. Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları Kimyasallar. makine yağı ve metal giderim sıvısı adını alırlar. bu Rehberin Mesleki cilt hastalıkları bölümü). çaydanlık vb. yalnızca diğer yöntemlerin sorun veya tehlikeleri ortadan kaldıramaması durumunda kullanılmalıdır. Neredeyse her türlü hastalığa herhangi bir kimyasal maruziyeti yol açmış olabilir. bunun yanı sıra çalışma ortamında yeme içmeye izin verilmemelidir). mesleki solunum yolu etkilenimlerini önlemek için uygulanabilecek en az yararı olan yöntem olarak gösterilmektedir. malzeme güvenlik bilgi formlarından ulaşılabilir. İşyerindeki diğer bulaşıcılara gereksiz bir maruziyeti önlemek için kişisel hijyene özen gösterilmelidir (örneğin. Koruyucu donanım ve solunum aygıtlarının kullanımı. kronik bronşit. Araç. ortamdaki tozun da yutulması durumu söz konusu olduğundan işyerinde bardak. Bunların örnekleri arasında mesleki astım.

sindirim sistemi ve zihinsel kapasite üzerindeki astar veya kaplamalar." Florürler Hem düşük hem de yüksek alaşımlı çelikler Akut etkisi gözlerde. çinko alaşımı. ancak bunların sağlık üzerindeki etkileri temel olarak merkezi sinir sistemine aittir. burun ve boğazda irritasyon. alüminyum alaşımlarında ve elektrik bağlantılarında bulunan sertleştirme ajanı. Diğer kronik etkileri arasında soluk borusunda yarattığı hasar sayılabilir. Kadmiyum içerikli paslanmaz çelik veya kaplı malzemeler. Kronik etkileri arasında böbrek rahatsızlıkları ve amfizem yer alır. Metal Dumanı Ateşi. alaşımlar. paslanmaz çelik. düşünme hali. 139 . akciğerlerde sıvı birikimi ve zatürre yer alır. Bakır Monel. özellikle pirinç dökümün içinde bulunan çinkonun solunması metal dumanı ateşine yol açabilir. Kaynak Bazı alaşımların içindeki alüminyum bileşeni. akciğer rahatsızlıkları ile de ilişkilendirilir. Bakır. burun ve boğazda iritasyondur. Çinko Galvanize ve boyalı metaller.). Boyama ve kaplama. üzerinde kronik etkileri vardır. ciltte ve solunum yollarında irritasyondur. Birkaç grup solvent vardır. demir. Akut belirtileri arasında burun ve akciğerlerde iritasyon yer almaktadır. çelik Sinir sistemi. bulantı ve Ayrıca bazı kaynak elektrotları. bronz gibi bazı alaşımlar. Kronik etkileri arasında akciğerlerde aşırı sıvı birikmesi yer alır. Akut etkileri arasında göz. çelik. kaynak elektrotları. nikel Akut etkileri göz. Kaynak dışındaki malzemeler. Semptomları arasında titreme ve terleme yer alabilir ve genellikle 36 saate kadar devam eder. Bazı kişilerde deri iritasyonu malzemelerin çoğu. Kanserojen olduğundan kuşkulanılmaktadır. yağ giderme ve endüstriyel temizleme ile diğer metal işlerinde organik solventlerden etkilenim görülebilir. pirinç ve dolgu malzemeleri." kanserojendir. Dumanlar kaynak işi. vb. yani duygusal bağımlılık. planlama.Metal türü Alüminyum Berilyum Kadmiyum Oksitler Solunum sisteminde iritasyon. Metal dumanlarının veya oksitlerinin. burun ve boğaz irritasyonu ve nefes darlığıdır. Dermatit ve çelik. akciğer hastalığıdır. nikel alaşımları. Demir Oksitler Bütün demir veya çelik kaynak proseslerinde Sideroz – akciğerlerde toplanan partiküllerin yol açtığı iyi huylu bir en önemli kontaminandır. çinko. Krom Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı Akciğer kanseri riskini arttırır. Vanadyum Bazı çelik alaşımları. Duygusal kontrol ve motivasyonun bozulması. Manganez Çoğu kaynak prosesi. Solventlerden kaynaklanan kronik beyin hasarı aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:   Hafızanın ve diğer bilişsel fonksiyonların bozulması (dalgınlık. özellikle yüksek “Metal Dumanı Ateşi. Uzun vadeli için normal elektrot örtüsü ve eritgen madde. pirinç. ısıl kesim veya erimiş metalden kaynaklanmış olabilir. "Metal Dumanı Ateşi. duyarlılık. Maruziyet sona erdiğinde genellikle temizlenir. Sağlık üzerindeki etkisi Solunum iritanı. maruziyet sonucunda kemik ve eklem rahatsızlıkları gelişebilir. Kurşun Lehim. magnezyum. yüksek alaşımlı Akut etkisi göz. örneğin bakır. "Metal Dumanı Ateşi. demir. Gribe benzeyen bu hastalık dumanların solunmasından birkaç saat sonra aniden gelişir. Hastalar genelde işi bıraktıktan sonra tam olarak iyileşirler. göğüs ağrısı ve solunum güçlüğü. Aynı gelişebilir. paslanmaz çelik. magnezyum. retinit. pirinç ve bronz alaşımları. Kronik etkileri arasında bronşit. Molibden Çelik alaşımlar. kaynak elektrotları ve kaplanmış mesleklerde kanser riskinin arttığı tespit edilmiştir. kullanılır.” kronik etkileri arasında merkezi sinir sistemi mukavemetli çelikler. Nikel Paslanmaz çelik. Akut etkisi gözlerde. problemleri yer alabilir. boğaz ağrısı ve kuruluğu. böbrekler. inisiyatif ve enerji. Kurşun zehirlenmesine yol açabilir. burun ve boğazda irritasyondur. Bazı formları kanserojendir (altı değerlikli krom zamanda kaplama malzemesi olarak da bileşikleri).

İrritanlar çoğunlukla sıvı halde bulunurlar. (Fosjen. yorgunluk. sıçrama ya da sıvı bulaşmış parçaların ellenmesi durumunda olur. delme ya da taşlama için işleme proseslerinde kullanılan sıvılardır.  Kontakt dermatit veya egzama. Çok düşük etkilenim düzeylerinde dahi. Sağlık üzerindeki etkisi Gözler ve solunum yolu için iritandır. Metal kaplamada kullanılan poliüretan boya. vb. (Fosfin. 1/3’i ise alerjik kontakt egzama olgularıdır. yağ gidericiler. Boyalar. elektrolizle kaplama işinde kullanılan metaller –nikel sülfat ve potasyum dikromattır. pas Gözler ve solunum sistemi için iritandır. yapıştırıcılar.) merkezi sinir sistemine zarar verebilir. Yağdan arındırma için kullanılan solventler.Metal sanayisindeki farklı organik buharların kaynağı ve sağlık üzerindeki etkileri Gaz tipi Aldehitler (formaldehit gibi) Diizosiyanat Kaynağı Yapıştırıcılar ve pigmentlerle metal kaplama.  Kontakt ürtiker. Metal işlerinde kullanılan sıvılar arasında vernikler. reçineler Göz. vb.  Deri kanseri. Mesleki deri hastalıkları Metal iş kolunda görülen mesleki deri hastalıkları arasında. Göz. denge bozukluğu.) Fosfin Pas inhibitörleri ile kaplı metal. Alerjik kontakt dermatitte deri bir alerjenle temas ettiği için duyarlı hale gelir.  Havalandırma (kaynağında yerel havalandırma sistemi kurmak genel havalandırmadan daha etkilidir).  İşe giriş ve AKM’lerin (periyodik muayene) yapılması sağlanmalıdır. derinin tahriş edici yüzey etkin maddelerle yakın teması sonucunda toksik el egzamasına yol açabilir. Toksik dermatit çoğunlukla derinin suyla (suyla çalışma) veya tahriş edici maddelerle tekrarlayan veya uzun süreli maruziyeti sonucunda oluşur. vb. Önlem İşyerinde kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarına her zaman başvurulmalıdır (formların güncel olmasına dikkat edilmelidir).  İkame (zararlı maddenin yerine daha az zararlı bir madde kullanılmalıdır). sersemlik hissi. solvent ile kaynak/gaz kesimi Semptomlar geç ortaya çıkabilir. boyalar. Göz.) Solventler (toluen. astım veya diğer alerjik belirtilere yol açan duyarlılıklara neden olma potansiyeli fazladır. 140 . halsizlik. radyasyonunun tepkimesi sonucu oluşur.) ağrıları. Lehimlerde bulunan en önemli alerjen reçine. Eldiven kullanımı. Egzama olgularının 2/3’den fazlası toksik kontakt egzama. Fosgen Üzerinde artık yağ giderici solvent kalmış metal. Bu sıvıların kullanılmasındaki amaç sürtünmeyi azaltmak ve ortaya çıkan ısıyı yok etmektir. Metal işlerinde kullanılan sıvılar kesme.  Akne ve folikülit. burun ve solunum sistemi için şiddetli irritandır. Bu tür etkilenmelerin sık rastlanan örnekleri arasında temizleyiciler. burun ve boğaz için iritan. yağ. yapıştırıcılar. kromat ve nikel bileşenleri gibi bir dizi alerjen vardır. bu Rehberin Tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları bölümü). böbreklere ve diğer inhibitörü ile kaynak/gaz kesimi radyasyonunun organlara hasar verebilir. prenarkotik sendrom (baş ksilen. epoksi akrilatlar. burun ve boğaz irritasyonu.  Önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda KKD kullanımı son seçenek olarak değerlendirilmelidir. Kimyasal maruziyetini önlemede izlenen genel ilkeler aşağıdaki gibidir (ayrıntılı bilgi için bkz.  Kapatma (açık prosesler ve vasküler kapatma). maddeler bulunmaktadır. Deri etkilenimi elleri sıvıya daldırma. tepkimesi sonucu oluşur.

Deriyi hemen suyla durulamak ya da sabunla yıkamak iritan ve alerjenlerden kurtulmak için genellikle yeterli ve en etkili yoldur. soruna yol açan madde yerine daha güvenli bir madde kullanılmalıdır. derinin madde ile temasını veya etken maddenin sıçramasını ya da deriye işlemesini önlemek için iş prosesinin yeniden tasarlanması düşünülmelidir. Folikülitin sık karşılaşılan semptomu papüller. Su geçirmez eldivenler. Ancak. UV ışınlar (örneğin. Etki altında kalan kişinin bağışıklık sistemi tepki verdiğinde. çatlama.  Olanak varsa. Hasarlı eldivenlerin kullanılması kişide sahte bir güvenlik duygusuna neden olabilir. kaynak arkından çıkan yapay ışık). Duyarlı hale gelince de bu sorun genellikle yaşam boyu sürer ve çok küçük miktarlarda da olsa en ufak maruziyet yeni bir atağa neden olur. kuruluk. tehlikeli ajanlarla sık temas halindeki organlar olan el ve kollarda meydana gelir. kontakt alerjen içeren bir yapıştırıcı yerine deride duyarlılığa yol açmayan alternatif bir ürün seçilmelidir. döküntü ve kanamalar yer alır. Belirtiler ve Bulgular Meslek kaynaklı deri hastalıklarının çoğu. Önlem  Belirli bir cilt rahatsızlığının nedenini doğru tespit etmek önemlidir. parafin. Alerjik dermatit bir alerjene ya da sensitizöre (duyarlılık arttırıcıya). kaşıntı. mineral yağı ya da terebertinle temizlenmesi engellenmelidir. komedonlar ve püstüllerden oluşan daha çok yağlarla temas eden çalışanların kol ve uyluklarında görülen döküntülerdir. duyarlı hale gelirler. en etkili ama en zayıf temizleyiciler tercih edilmelidir. katran ve katran ürünleri deri kanserine neden olabilir. genellikle mineral ve çözünür yağlara maruz kalan metal sektörü çalışanlarında görülür. yapıştırıcı uygularken eller yerine spatula gibi bir gerecin kullanılmasıyla. Örneğin.  İşte temiz kıyafetler giyilmeli ve yağlanmış ya da kimyasal madde bulaşmış iş kıyafetleri işten hemen sonra değiştirilmelidir. Herhangi bir soruşturma yürütmeden sorunun nedeninin bunlardan biri olduğunu kabul etmek bu rahatsızlığın gerçek nedenini gizleyebilir. Örneğin.Bu sıvılar ve sıvıların içindeki katkı maddeleri çok kullanışlıdır ancak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler. Örneğin. Folikülit saç köklerinde meydana gelen bir enflamasyondur. özellikle kaynak ve lehimleme gibi hava yolu ile bulaşan kirleticilerin arttığı işlemler sırasında kimyasalların deride birikmesinden kaynaklanan etkilenimleri azaltmaya yardımcı olabilir. yerel havalandırma sistemleri ile kapalı kabinler gibi yollarla etkin bir şekilde kontrol altına alınması da. polisiklik aromatik hidrokarbonlar. 141 . Su geçirmez lastik ya da plastik eldivenlerin altına pamuk eldivenler giyilerek bu sorunun önüne bir ölçüde geçilebilir. bir fabrikada metal işlerinde kullanılan sıvılarla temas eden çalışanlarda meydana gelen bir dermatit salgını sulu çalışma ya da prosesin bir parçası olan bir alerjenden kaynaklanıyor olabilir. Kullanılan eldivenler yapılan işe uygun olmalı ve uygun şekilde kullanılmalıdır.  Deri dezenfektanları ve temizleyicileri deriyi kirleticilerden arındırır. bu önlemleri uygulamak her zaman olanaklı değildir. genelde tehlikeli bir maddeye maruziyetten dolayı oluşur. su toplama. Dermatit deride meydana gelen enflamasyon nedeniyle oluşur. Böylece el dermatiti etkin bir biçimde önlenmiş olur. kimyasal ile kullanıcının derisi arasında güvenli bir çalışma mesafesi sağlanır. terli ve nemli bir ortamın oluşmasına yol açabilen. Aynı zamanda ellerin ya da derinin herhangi bir yerinin gaz yağı. Semptomlar arasında kızarıklık.  Eldivenler çalışanlara koruma sağlamakla birlikte kendileri de risk oluşturabilirler. Bu yüzden. En yaygın deri hastalığı kontakt dermatittir (egzema olarak da bilinir). şişlik.  Hava yolu ile bulaşan kirleticilerin. geçirgen olmayan bir bariyer oluşturarak kullanıcının sanki suyla yapılan bir çalışma yapıyormuşçasına etkilenmesine neden olur.

kobalt. Bu hastalığın bazı mağdurları çalışma hayatına geri dönemezler. o Havalandırma (hem yerel hem de çevresel). Yumuşatıcı kremler derinin nemini korumak amacıyla hem çalışırken hem de mesai sonrası kullanılabilir. merdivenleri çıkamadığınızı ya da çocuklarınızla oyun bile oynayamadığınızı bir düşünün. Fakat ‘koruyucu kremler’ tam bir bariyer koruması sağlamazlar çünkü kimyasallar bir şekilde deriye nüfuz ederler. Belirtiler arasında kişiyi en basit işleri yapmaktan bile alıkoyabilecek ciddi nefes darlıkları vardır. eldivenler. geceleri de ortaya çıkabilir. proseste ya da donanımda değişiklik (örneğin boyama için sprey uygulaması yerine rulo fırça kullanmak). koruyucu gözlük ve iş kıyafetinden oluşan KKD’lar kullanılabilir. sondaj. Tozun. Belirtiler işyerinde bulunan bir maddeden etkilenmenin hemen ardından gelişebilir. örneğin iş rotasyonu. Hastalıkla ilişkili olarak rinit (hapşırma/burun akıntısı) ve konjonktivit (kırmızı kaşınan ve iltihaplı gözler) gibi diğer rahatsızlıklar da bulunabilir.  Eğer işyerinde kullanılan maddelerin değiştirilmesi mümkün değilse. etkilenim mühendislik kontrol önlemleri kullanılarak en aza indirilmelidir. o Etki altında kalan çalışan sayısını ya da etkilenim süresi azaltılabilir. Ancak bazen de belirtilerin ortaya çıkması birkaç saat sürebilir. Alışveriş dahi yapamadığınızı.  Solunum maskeleri. Aynı zamanda mühendislik kontrollerinin düzenli yapılmasını ve testlerin sıklıkla yapılmasını sağlamak akma ve sızıntı gibi tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum da hastalığın herhangi bir işyeri faaliyetiyle olan bağlantısının açıkça gösterilmesini geciktirebilir hatta engelleyebilir. gaz ve dumanların açığa çıktığı her noktada yerel aspiratör ve iyi ve güvenli kapatma uygulamaları yapılmalıdır. presleme) risk altındadır. Çalışanlara iş ortamındaki tehlikeleri anlatmak önemlidir ve iş güvenliğini sağlamak için çalışanlara uygun eğitimin verilmesi 142 . dinlenme süreleri. taşlama. Mesleki astım Meslek kaynaklı astım işyerinde karşılaşılan bir alerjene karşı aylar ya da yıllar içinde geliştirilen duyarlılık dolayısıyla oluşan ve tedavisi olan bir solunum yolu rahatsızlığıdır. Etkilenme hem maça yapma hem de itiş kısmında olur. Dökümhanelerde difenilmetan diizosiyanat. dökümlerdeki boşlukları oluşturan maça parçalarını meydana getiren kumu yapıştırmak için “soğuk kutu” sisteminin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Diğer alerjenler için kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formlarına bakılmalıdır. Metal iş kolunun diğer faaliyetlerinde metal işleme sıvılarının (özellikle sentetik olanlar) mesleki astıma yol açtığı gösterilmiştir.  Duyarlılığa neden olan materyallerle çalışmanın güvenli yolları vardır. Diğer belirtiler arasında hırıltılı solunum. Önlem  İşle ilgili astımı oluşturan nedenin kendisini ortadan kaldırmak en iyi yoldur: o Söz konusu materyal/kimyasal farklı bir maddeyle değiştirilebilir ya da astımlı çalışan astıma neden olabilecek bir maddenin bulunmadığı başka bir yere yerleştirilebilir. Kaynak yapan ve metal parçalarının imalatında ve işlemesinde çalışanlar (örneğin kesme. örneğin proses kapatma. buharın. Kaynak işinde kromiyum. duyarlılığa neden olan materyallerle çalışanlar ya da iritanlara maruz kalan insanların sayısını azaltan vardiya ya da yer değişiklikleri gibi. tertip ve çalışma uygulamaları. Belirtiler ve Bulgular Astımın iki bileşeni vardır: biri altta yatan kronik enflamasyon ve diğeri dönemsel ataklardır. tel çekme. nikel ve alüminyum yapılan kaynağın türüne göre alerjen olarak sınıflandırılır. Nemlendirici kremleri düzenli bir şekilde kullanmak derinin su kaybetmesinin önüne geçerek yumuşak tutar ve dermatit oluşmasını engeller. iyi düzen. öksürük ve göğüs sıkışması vardır. toz azaltma teknikleri.

Asbeste maruziyet hala meslek kaynaklı kanser olgularının bilinen en önemli nedenidir. metal işleme sıvılarının yerine alternatif işleme yöntemlerinin kullanılması).  Kansere yol açtığı bilinen kimyasallar fiziksel kapatma ve yerel havalandırma yöntemiyle kontrol edilmelidir. soğutma sıvıları) yerine su bazlı alternatifler vardır). ● Mekanik yağların kullanımı.  Sigara içimi önlenmelidir. 143 . nikel sülfit. İşyerine ve işyerinde yapılan işlemlere ilişkin önemli kimyasal etkilenimleri arasında diğer kimyasalların yanı sıra asbest. berilyum gibi kimyasallar aşağıda belirtilen sanayi alanlarında deri kanserine neden olabilir: ● Demir ve çelik dökümhaneleri.  Tehlikeli kimyasallar yerine kansere neden olmayan kimyasallar kullanılmalıdır (örneğin metal işleme sıvıları arasında mineral yağı bazlı sıvılar (kesme yağları. Önlem  Çalışma yöntemlerini değiştirilebilir (örneğin sıcak su kullanımı/sabunla yağ giderme. krom IV. düzen ve temizlik yöntemleri konusunda çalışanlara eğitim vermek yaralanmaların önüne geçmenin en iyi yoludur. Dökümcülük ve maden dökümcüsü yapan işçiler polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruz kalmaktadır ve bu da akciğer. Diğer kanserojenlerin belirlenmesi için malzeme güvenlik bilgi formlarına bakılması gerekmektedir. benzen.gerekir. oksit. Metal işlemede kullanılan sıvıların ve yağların (mineral yağlarının) akciğerler üzerindeki etkisi konusundaki bilgiler sınırlıdır. kloroform. formaldehid. Belirtiler ve Bulgular Belirtiler ve muayene bulguları kanserin türüne göre değişiklik gösterir. ● Kromat imalatı. kromat. duman ve katrana maruziyet bulunmaktadır. ● Kadmiyum alaşımları ve pigmentler. Silika tozu çelik imalatında karşılaşılan bir tehlikedir ve akciğer kanseriyle ilişkilidir. nikel ve arsenik bileşenleri ve ikinci el duman. Güvenli çalışma. dizel egzozu. ● Nikel .kadmiyum imalatı. epoksi sertleştiriciler. ● Metal dökümü ve kaynak işleri. Kadmiyum. silika. Yıllar içerisinde metal işlemede kullanılan yağların solunmasının akciğer kanserine yol açabileceğine dair kanıtlar vardır.  Çalışanlara eğitim verilmeli ve kendini koruma yolları sağlanmalıdır. ● Kadmiyum oksit imalatı. ● Demir ve metal eşya imalatı.  Solunum maskeleri ve gaz geçirmez elbise gibi KKD'ler sağlanmalıdır. Mesleki kanser Metal sektöründe çalışan kişiler kanserojenlere ya da kanserojen olduğundan kuşkulanılan maddelere maruziyet nedeniyle artan bir kanser riskiyle karşı karşıya kalabilirler. mesane ve cilt kanserine neden olabilir. Sigara içmek ve işyerinde kansere neden olan ajanlara maruziyetin bir araya gelmesi kanser riskini artırmaktadır. Mineral yağı içeren çözünmez sıvılardan etkilenmenin tekrarlanması aynı zamanda deri kanserine de neden olabilir.

Tipik olarak gözde kaşıntı ve kanlanma oluşur. Çok ender de olsa etkilenmenin uzun sürmesi ve tekrarlanması durumlarında lenste kalıcı hasar meydana gelebilir. Filtre camları siper numaralarına göre derecelendirilmektedir. Ark göz rahatsızlığının olası semptomlarından herhangi birini yaşayan bir kişi gözlerini temizlemek için suya tutmalı ve olabildiğince çabuk bir şekilde tıbbi yardım almalıdır. ● Yakında bulunan diğer işçileri korumak için en az 2 metre yükseklikte paravanlar kullanılmalıdır. Bu derece geçmesine izin verilen ışık miktarını belirtmektedir. Koruyucu maskenin kızılötesi ve ultraviyole ışınları emecek şekilde koyu filtre camı olması gerekir. Belirli bir akım düzeyi için çelik gibi ağır metallerle MMA ve MIG kaynağı yapılırken aynı derecede filtre kullanılabilir. Bu rahatsızlığa aynı zamanda “ark göz” adı da verilir. Çoğu durumda. etkilenmenin hemen ardından göz ağrısını veya görme sorunlarını fark etmeyebilir. Fakat alüminyum gibi hafif metallerde MIG kaynağı yaparken ve MSG kaynağı için yüksek filtre derecesine gerek duyulur. Filtre derecesi kaynak prosesine ve akım düzeyine göre belirlenir. Önlem Önleme için tek ilke koruyucu olmadan hiçbir zaman ark kaynağına bakmamaktır. Görüntü lekeli ya da bulanık hale gelebilir ve tedavi olmazsa geçici körlük oluşabilir. KKD kullanmadıkları için.Fotoelektriğe bağlı gelişen keratokonjonktivit Keratokonjonktivit gözün dış katmanının (kornea ve konjonktiva) ultraviyole radyasyon nedeniyle zarar görmesine bağlı olarak gelişen bir rahatsızlıktır. Kaynak işlemi hem kaynakçıya hem de kaynak işi yapılan yerin yakınlarında çalışan kişilere zarar verebilir. ark göz sendromu neredeyse her zaman geçicidir. Neyse ki. kaynak işleminin yapıldığı yerin hemen yakınında çalışan veya kaynakçıya yardım eden kişiler daha çok etkilenirler. 144 . Ultraviyole ışınlara uzun süreli maruziyet kalıcı görme sorunlarına yol açabilir. Bu adlandırma. yani derece ne kadar düşükse filtre de o kadar incedir. kornea yanıklarının en yaygın görülen nedenlerinden birinin metal kaynağı veya ağır gazlı kesim işlemleri sırasında ortaya çıkan parlak elektrik arkından kaynaklanmasından ileri gelir. belirtiler etkilenmeden üç ila altı saat sonra gelişir. ● Işık filtreleyen perdeler ve yansımayı azaltan yüzeyler hem kaynak çalışanlarının hem de alandaki gözlemcilerin korunmasına yardımcı olur. Aşırı gözyaşı salgısı üretilebilir. Belirtiler ve Bulgular Bir kişi. Bu ilkeye dayanarak aşağıdaki adımlar atılabilir: ● Kaynak yapan kişinin arktan yayılan ışınlardan kaynakçı el maskesi ya da kaynakçı baş maskesi ve koruyucu giysi kullanılmasıyla korunması gerekmektedir.

5 parmakta duyu kontrolü yapılmalıdır. De Quarvein hastalığından kuşkulanıldığında Finkelstein testi. Genel işe giriş muayenesi iş koluna bakılmaksızın standart olarak yapılmalıdır. Metal iş kolundaki yoğun toz ve duman maruziyeti nedeniyle solunum yolları ve akciğerin incelenmesi. Standart muayeneye ek olarak yapılması gereken muayeneler:  En az 35x35 cm’lik ILO standartlarına göre kalite (1) veya kalite (2) PA akciğer grafisi (PA akciğer grafisi çekimini tekrarlama olanağı yoksa kalite (3) grafi de değerlendirilebilir) çekilmeli. (Kaynak ve tozlu işlerde çalışanların PA akciğer grafileri A ve B okuyucular tarafından okunması gerekmektedir. Testler konusunda ayrıntılı bilgi son bölümde verilmiştir).Metal İş Kolunda Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler Yukarıda sayılan tehlikeler ve hastalıklar göz önüne alınarak metal iş kolunda çalışanların muayene protokolleri düzenlenmelidir. Odyometri testi.İSGÜM’e bildirilir). yük kaldırma ve duruş bozukluğuna bağlı gelişebilecek kas iskelet sistemi hastalıklarına yönelik muayeneler. GBİK’in araştırılması. karpal tünel semdromu yakınmaları varsa Phallen. 3. Kas iskelet sistemine yönelik yapılan muayenede gerekli görülen testler muayeneye katılmalıdır (Bel rahatsızlığı düşünüldüğünde Laseq bacak germe testi. Tinnel ve İskemik testler yapılabilir. deri ve tırnak muayenelerinin detaylandırılması metal sektöründe çalışanlarda ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının erken tanınmasına yardımcı olacaktır. Bunların sonuçları-normal olarak değerlendirilenler de dâhil. Solunum Fonksiyon Testleri. Tam Kan Sayımı Kan sedimentasyonu Kimyasal madde maruziyeti olanlarda o kimyasalın ya kendisinin ya da metobolitinin kanda veya idrardaki düzeyi analizi. titreşim. Kimyasal madde maruziyeti olanların karaciğer fonksiyon testleri.        145 . böbrek fonksiyon testleri ve tam idrar tetkiki (TİT).

146 .

sağlık durumu ile iş koşulları arasında olumsuz etkiden şüphelenen çalışanın erken kontrol muayenesine gelmesi sağlanmalıdır. Erken Kontrol ve İşe Dönüş Muayenesi Ülkemizdeki çalışma yaşamına ilişkin mevzuatta işyeri hekiminin görevleri arasında açıkça belirtilmeyen erken kontrol muayeneleri birçok ülkede uygulanmaktadır. erken duyarlılığın ortaya çıkmasına izin verecek (hekimin muayenede veya laboratuvar yöntemleriyle saptayabileceği. işe başladıkları günden itibaren (15) gün sonra adaptasyon muayenesine tabi tutulacak ve işin devamı süresince de.2001). gelişecek reaksiyon ile ilgili değerlendirmesi çalışma ortamı dikkate alınmadan yapılırsa. yaralanma vb. Eğer bir işyerinde bir çalışanda işyerindeki etmenlerden dolayı meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık saptanırsa meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık tespit edilen çalışanın çalıştığı bölümdeki diğer çalışanlarında işyerindeki etmenlerden etkilenmeleri söz konusu olabileceğinden diğer çalışanlarında erken kontrol muayenelerinin yapılması gerekmektedir. durumları ve işle ilgili hastalık ya da meslek hastalığı dışı sorunlarda da) saptanan sağlık sorunu ile kişinin işi arasındaki uyum yeniden değerlendirilmelidir. bunların periyodik genel sağlık muayeneleri yapılacaktır” denilmiştir. C. 147 . etkenin sağlık sorununa ilişkin belirtileri ve bulgularının ortaya çıkmasına yetecek kadar uzun) bir süre olmalıdır. Yeni işe giren kişide oluşacak duyarlılığın bir yıl sonraki muayenede değerlendirilmesi için beklemek doğru değildir. Çalışanlarda kronik hastalıklar nedeniyle oluşabilecek duyarlılıklar da ancak erken muayene ile belirlenebilir. eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek” işyeri hekiminin görevleri arasında sayılmıştır. Eski yönetmeliklerde “sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda. hastalığın çalışana zarar vermeye başlamasından önce olmalı (hastalığın ilerlemediği. aile hekimi ya da dermatoloji uzmanının yazdığı kortizonlu kremi aralıklı olarak 6 aydır kullanan çalışanın nikel karbonile karşı alerjisi (nikel dermatiti) iyi sorgulanmazsa çok rahat atlanabilir. Her etken için meslek hastalıkları tanı rehberlerinde süreler belirtilmiştir. Son düzenlemelerde. İşine devam edip edemeyeceği gerekirse aynı işyerinde başka bir bölümde çalışması kararı işyeri hekiminin sorumluluğundadır. Sadece iş kazaları veya meslek hastalığı kuşkusu nedeniyle değil sağlıkla ilgili tüm sorunlarda (iş dışı kaza. işyeri hekiminin önemi tam kavranmamış görevlerinden biridir. İşe dönüş muayenesi ise. dermatit tedavisi ön plana çıkacağından sorun sürer gider (Emiroğlu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 82. Erken dönemde çalışma ortamından kaynaklanan etkileşimler belirlenmekte ve önlemler alınmaktadır. çalışma ortamından kaynaklanabilecek sağlık sorunları konusunda bilgi verilmeli. İşe giriş muayenesinde çalışana. Bir yıl sonra yapılan periyodik muayeneye geldiğinde. Pek çok işyerinde uygulanmamaktadır. süre belirtilmeden “sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak. Bu durumda nikel karbonil ile karşılaşmadan günlük yaşamını ve iş faaliyetini sorunsuz olarak sürdürebilecek olan kişinin. Erken kontrol muayenesinin süresini belirlerken. geri dönüşümsüz bir düzeye ulaşmadığı ve tedavi olasılığının hala çok yüksek olduğu). Ancak bu süre. optimum dönemi aşmamalıdır. Maddede “Bu gibi işlerde çalışanlar.IV. Maddesinde “atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda alınacak genel tedbirler” yazılmıştır. 82. Adaptasyon muayenesi ya da erken kontrol muayenesi kavramına ulusal mevzuatımızda adı geçen tüzük dışında rastlanılamamıştır. işe dönüş muayenesi yapar” diye işyeri hekiminin görevleri arasında sayılmıştır.

G: 16 Haziran 2006/ 26200 ve 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (çalışan sayısı x günlük çalışma saati x yıllık çalışma günü) ne bölünmesiyle elde edilen rakamın bir katsayıyla çarpılmasından elde edilir. görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada. çalışan sayısına bölünmesiyle elde edilir (ve yaş. • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının. çalışanın çalışma süresi (kıdem). işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında.G: 8 Mayıs 2008/ 26870 148 . makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların. R. Diğer işyerleriyle karşılaştırma yapabilmek için İş Kazası Sıklık Hızı (İKSH) [Bir yıl içinde meydana gelen kaza sayısının. bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış olan. çalışılan bölüm gibi çeşitli özelliklere göre hesaplanabilir. • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. “Önceden planlanmamış. eğitim düzeyi. üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay” olarak tanımlamaktadır.1. ILO ise.)] ve İş Kazası Ağırlık Hızı (İKAH) ’nın [iş kazası nedeniyle toplam işgöremezlik süresinin (saatinin). cinsiyet. İş kazaları WHO iş kazasını. • Sigortalıların. 34 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. R. beklenmedik ve sonucu istenmeyen bir olayı belirtmektedir. “dik duran domino taşları” modeli adını verdikleri yöntemle kaza incelemesi yaptıkları görülmektedir. “Önceden planlanmamış. Genel olarak “kaza” kavramı. iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. herhangi bir kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen. çoğu kişisel yaralanmalara. Ülkemizdeki düzenlemelere göre ise iş kazası. dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen ve kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır34.IV. • Emziren kadın sigortalının. etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar” olarak tanımlamaktadır. Kaza.

kaza zinciri faktörleri şöyle sıralanmaktadır: Doğa koşulları (doğal yapı). Japonya’da ise işgücünün %10’u inşaat sektöründe çalışmakta. 3.). Ayrıca kazaların temel nedenleri (4M) ile açıklanmaya çalışılmıştır. İş kazalarının oluşumunda temel nedenler olarak görülmektedir. İnşaat sektörü. %19’u ise makinelerin arasına sıkışmaktan ve çarpmalardan ve %18’ise elektrik çarpması gibi tehlikelere maruz kalmaktan kaynaklanmaktadır (Gönel. xk Bu modele göre. 1..İnsan (Man): Hatalara neden olan insan faktörü. makine. çalışma metotları ve çevresel faktörler. 4. oysa görülen ölümlerin %42’si inşaat sektöründe görülmektedir. Güvensiz durum ve davranışlar. Kişisel eksiklikler. tesis gibi fiziksel faktörler. 149 . İstatistiklerin de gösterdiği gibi. görülen iş kazası sonucu ölümlerin %15’i inşaat sektörüne aittir. Kaza. inşaat sektörüne aittir. bilgilendirme. en yüksek ölüm oranları.Makine (Machine): Uygun olmayan. dünyanın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektörlerden biridir. İnşaat sektöründe görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30’u düşmelerden. Ortam-Çevre (Media): Bilgi. S.Yönetim (Management): Yönetimsel faktörler.Yıl içinde meydana gelen kaza sayısı İKSH= Çalışan sayısı ************************************************************************************************ İş kazası nedeniyle toplam işgöremezlik süresi (saat) İKAH = çalışan sayısı x günlük iş saati x toplam iş günü sayısı (k sabiti genelde 1 milyon alınır ve bir milyon iş saatinde ne kadarlık bölümünün iş kazası nedeniyle kaybedildiği ifade edilir. 2. Buna göre. koruyucusuz donanım. tezgâh. Zarar (ölüm veya yaralanma). ABD’de işgücünün %5’i inşaat sektöründe çalışırken. 2010).%26’sı taşıma(yüksekten düşen nesneler) sırasındaki kazalardan.

R. önlemler alınmalıdır. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununa göre ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne iki iş günü içinde bildirim zorunluluğu da vardır. ç) D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin. iş gününün ilk saatlerinde ve mesainin son saatinde artış gösterdiği. İSGİP kapsamında hazırlanan Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi). iş kazalarının metalden eşya imali. SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirimlerde “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” (bkz. gerekli ek ve tamamlayıcı muayeneleri yapılmalıdır. Ayrıca çalışma ortamına yönelik gerekli düzenlemeler. kazanın olduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK'na en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirmekle yükümlüdür. maden ve inşaat işkollarında daha fazla olduğu. Ölümlü iş kazalarında da maden. b) B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları. diyabet gibi kronik sağlık sorunları ortaya çıkabildiği gibi bazı çalışanlar da büyük cerrahi operasyonlar geçirebilirler. işe yeni başlayan acemi çalışanlarda daha sık görüldüğü ve özellikle kazaların büyük bölümünün 1-3 çalışanın olduğu küçük ölçekli işyerlerinde meydana geldiği görülmektedir. tedavisi tamamlanan çalışanın da görüşü alınarak hastalığa neden olan çalışma ortamı dışında.2. 35 Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği. Kendi adına bağımsız çalışan sigortalının tutulduğu meslek hastalığını bildirme yükümlüsü ise kendisidir. 2011). Meslek Hastalıkları Listesinde. işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine göre saptanır. inşaat ve metal iş kolları başta gelmektedir. c) C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları. Meslek Hastalıkları Meslek hastalığı: Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık. o bölümde çalışanların tümü sağlık kontrolünden geçirilmeli.G: 11 Ekim 2008/27021. İşyerinde çalışanlardan birine meslek hastalığı tanısı konulduğunda. Bazen çalışanlardan birinde ortaya çıkan bir hipertansiyon. Bu durumlarda da işe dönen. Ülkemizde hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların. IV. a) A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları. bedensel veya ruhsal özürlülük hâllerini ifade etmektedir35. söz konusu hastalık. 150 . İşveren iş kazasını. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir. olmak üzere beş grupta toplanmıştır (Meslek hastalıkları tanı süreci. d) E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları. meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile. Hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışan sigortalının meslek hastalığını bildirme yükümlüsü onları çalıştıran işverenleridir. çalışanın eğitimi ve yetenekleri doğrultusunda başka bir bölümde çalışması sağlanmalıdır. İş Sağlığında Kayıt Sistem) ile yapılmalıdır (Tozan. C. ILO’nun meslek hastalıkları listesi ve daha ayrıntılı bilgi için bkz.SGK istatistikleri değerlendirildiğinde. işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde. Meslek hastalıkları listesi Meslek hastalıkları.

151 . Bu bildirimde de “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu” kullanılır.Meslek hastalığı şüphesi veya tanısı alan bir çalışanın SGK’na hastalığın öğrenilmesinden sonraki üç iş günü içinde bildirimi zorunludur.

152 .

İnsektisitler ile çalışan çalışanların. 153 . bu işçilere her 6 ayda bir kontrol muayenesi zorunluluğu getirilmiştir. • • • • • Kurşun ile çalışan çalışanların. 16-18 yaş grubunun (genç işçilerin) hangi işlerde çalıştırılacağı belirlenmiştir21. Kadın çalışanların ağır ve tehlikeli işler kapsamında hangi iş kollarında çalıştırılacağı belirtilmiştir. Arsenik ile çalışan çalışanların. her 6 ayda bir. Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayene) Ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışan tüm çalışanların en az yılda bir kez hekim raporu ile çalışmalarında sakınca olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kadın çalışanların hangi işlerde gece postalarında çalıştırılacağı belirlenmiş.V. • Risk gruplarına göre AKM: • • • Hangi işte çalışırsa çalışsın 13-16 yaş arası çocukların işe giriş muayenesinde (İGM) çalışmalarında sakınca olmadığının hekim raporu ile belirlenmesi ve bu muayenelerin 6 ayda bir tekrar edilmesi gerekir. Bazı iş kollarında ve risk gruplarında bu muayeneler daha kısa aralıklarla yapılmalıdır. Civa ile çalışan çalışanların. her 6 ayda bir. her 3 ayda bir. her 3 ayda bir. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayenesinden geçmesi önerilmektedir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için bu muayeneler en az 6 ayda bir yapılmalıdır. her 6 ayda bir Diğer iş kollarında muayene aralığı 1 yıldır. Tozlu işlerde çalışan çalışanların.

154 .

ülkemizde SGK'ya yapılan bir tane dahi mesleki kanser bildirimi bulunmamaktadır. C). Meslek hastalıklarının ortaya çıkma sürelerinde farklılık olabilir. Bir çalışanın işten ayrıldıktan sonra dahi işyerinde maruz kaldığı etkenden dolayı meslek hastalığının ortaya çıkması için gereken en uzun süreye yükümlülük süresi denilir. Gelişmiş ülkelerde dahi tüm kanserlerin 1/10'unun mesleki olduğu gerçeğinin yorumu bu oranın Türkiye'de daha fazla olabileceği şeklindedir. Çünkü meslek hastalıklarının latent süreleri farklıdır. Geç muayenelerin yapılabilmesi için ulusal sağlık hizmet ağının örgütlü yapılanması.VI. Özellikle bilinen kanserojen ve şüpheli kanserojen maddeler ve radyoaktif ışınlarla çalışanlar işten ayrıldıktan sonra yaşam boyu izlenmelidir (Emiroğlu. kayıt sisteminin de düzenli olması gerekir. Çalışan işten ayrıldıktan sonra dahi çeşitli meslek hastalıkları ortaya çıkabilir. işten ayrıldıktan sonraki yıllarda yapılacak geç muayenelerle ilgili ise yasal düzenleme yoktur. İşten çıkış muayeneleri yasal zorunluluk olup. Meslek hastalıklarının yükümlülük süreleri yasal mevzuatta verilmiştir. Geç muayenelerle ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı ve genel organizasyon sağlanmalıdır. Bu nedenledir ki. İşten Ayrılma ve Geç Muayene Ülkemizde çalışan işten ayrılırken ve ayrıldıktan sonraki yıllarda etkilendiği risklerle ilgili sonradan geç muayeneler yapılmamaktadır. 155 .

156 .

biyolojik izlemle. meslek hastalıklarından veya işle ilgili hastalıklardan şüphelendiği çalışanları meslek hastalıkları tıbbi tanısı koymakla yetkili sağlık kuruluşlarına36 meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık şüphesi ile sevklerini yaparak ileri tetkiklerinin yapılmasını sağlamalıdır.VII. Daha sonra gerekli tedavi. yer-iş değişikliği ile çalışanın sağlık gözetimi devam ettirilmelidir. OSGB hekimi. 36 Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanelerine. Bu işlemleri yapmaktaki amaç. işyeri RD sonuçlarına ulaşmalı ve risk yönetimi becerisi kazanmalıdır. TSM hekimi. Halen geri döndürülebilen bir evrede erken tanı koymak bu nedenle çok önemlidir. Tüm bunların üstüne gerekli laboratuvar incelemeleriyle. rehabilitasyon. İşyeri hekimi. AKM’ye (periyodik muayenelere) verilen önem ile hastalığın saptandığı dönem arasında doğrudan ilişki vardır. Bir işyerinde çalışan için erken tanı. Örneğin. aile hekimi veya ikinci basamakta hastanede çalışan hekim. bireysel farklılıklar nedeniyle gözden kaçabilecek etkilenimler erken dönemde yakalanabilecektir. benzenin erken dönemdeki kan tablosu bozuklukları ileri dönemde aplastik anemi ve lösemi gibi malign değişimlere de neden olabilir. Böylece henüz maluliyet gelişmeden erken tanı koymak mümkün olacaktır. izlemek ve riski kontrol altında tutmaktır. aynı bölümdeki diğer çalışanlar için koruyucu önlemi gündeme getireceğinden. 157 . İGM ve AKM sonucu alınan önlemlere rağmen meslek hastalığı veya işle ilgili bir hastalık saptanmışsa diğer çalışanlara yönelik yeni koruyucu önlemlerin alınması ve hastalığın veya kazanın oluşturabileceği olumsuz psikolojik ve organik zararlar için çevreye yönelik önlemlerin sürdürülmesi gerekir. Erken Tanı AKM’nin ne kadar düzenli yapıldığına bağlı olarak erken tanı olasılığı artmaktadır. Sağlık Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Hastanelerine veya Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine. Hekim işyeri durum saptaması yaparak çalışma ortamı koşulları ve çalışma ilişkilerini incelemeli. erken tanıların artması toplumsal erken tanıyı sağlayacaktır. zararlı etkenleri saptamak. çözücüler organizmada geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir.

158 .

toksik gazlarla çalışılan bir ortam yerine odyolojik tetkikleri uygunsa gürültü düzeyi yüksek yerde kulak koruyucuları kullanmak koşuluyla çalıştırılabilir. ya hastaneye yatırılır. meslek edindirme.. İGM’de saptanamayan bir durum sonradan ortaya çıkarsa veya işe başladıktan sonra kullanılan bir kimyasal madde veya etkene karşı reaksiyon gelişirse ya da çalışanda kronik hastalıklar nedeniyle duyarlılık oluşursa. İş değişikliği yapılmaması durumunda. mesleki rehberlik. iş-çalışan uyumunu sağlamak üzere çalışanın yerinin/işinin değişimine karar verilebilir. ya istirahat raporu verilir ya da yer veya iş değişikliği yapılır. mesleğe hazırlık. Örneğin. geliştirme ve değiştirme eğitimi. işe yerleştirme ve takibine mesleki rehabilitasyon adı verilir37. geliştirme ve değiştirme eğitimi. incinmiş olan. Yer-İş Değişikliği. çalışanda gelişen hastalık meslek hastalığını taklit edebilir veya iş gücü kaybına neden olacak kadar ciddi klinik tablo ile kendini gösterebilir. uygun donanımlarla çalıştırılabilir. Mesleki Rehabilitasyon Hizmetleri (MRH). işe yerleştirme ve takibidir. 37 Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik. açık emek pazarında bağımsız olarak çalışabilmeleri için yardımcı olmak üzere mesleki rehabilitasyonla istihdam yardımını birleştirir. işgücü piyasasında gerek duyulan. Mesleki rehabilitasyon Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan. buna rağmen risk faktörü varlığını koruyorsa yer değişikliği önerilmelidir. 2001). engelliliği bulunan veya sağlık sorunları olan kişilere. R. hemoglobin değeri düşük olan veya sonradan düşen çalışan. MESLEKİ REHABİLİTASYON Çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olanların (özürlülerin). Aslında ilk iki durumun sonunda da işyerine gelen çalışanın etkilenme ve ortam koşullarına bağlı olarak iş veya yer değişikliği gene gündemde olması ve işyeri hekimince çözüme kavuşturulması gereken bir sorundur. İşitme kaybı başlamış olan bir işçi gürültülü ortamda değil de laboratuvar tetkikleri uygun ise gaz ortamında. Bu nedenle "uygun işe uygun çalışan" anlayışı çalışma ortamında yorumlanmalıdır (Emiroğlu. özürlü veya hasta olan kişilerin işten kopmamaları. ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek. işe yerleştirilmeleri ve çalışabilmeleri için yardımcı olmak üzere yapılan hizmet ve kolaylaştırıcı uygulamalara verilen addır. Ancak kişisel koruyucu kullanımından önce zararlı etkenin kaynağında ve çalışma ortamında önlemler alınmalı. 159 . mesleki rehberlik. C. mesleğe hazırlık. riskler en aza indirilmeli. ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon.VIII. istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon. çalışan. İş değişimlerinde danışmanlık görevi işyeri hekiminindir22. Mesleki Rehabilitasyon Hizmetleri nedir? Mesleki Rehabilitasyon Hizmetleri (Vocational Rehabilitation Service-VRS). meslek edindirme.G: 2 Mayıs 2006/26156. Mesleki Rehabilitasyon Meslek hastalıklarının tanı sürecinde çalışanın sağlığının olumsuz etkilenmesine neden olan etkenden uzaklaştırılması için.

en az haftada bir gün ve üç ay boyunca devam etmelidir. mobil değerlendirme ve mesleki rehberlik yapılır. yapıldığı bölümdür. Ayrıca bu bölümde işe yerleştirilen özürlüyü işyerinde izleme. el becerileri gibi parametrelerin işin gerektirdiklerine göre geliştirilmesi sağlanır. Özürlü bireylere verilecek kursların programları. işveren ile uyumlandırma. Bu bölümde özür ve yaşam biçimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi. merkezde ve sosyal çevrelerinde psikososyal uyumlarını desteklemek için resmi/resmi olmayan kurumlarla etkin bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır. ilgilerinin ve becerilerinin belirlendiği. İşe yerleştirilen özürlünün izlenmesi. özgeçmişi ile başvuru formları. Yararlanıcının gereksinimlerinin belirlenmesinden sonra gerekli fiziktedavi ve rehabilitasyon hizmetleri bu bölümde yerine getirilir. sağlık sorunları. hareket etme. özgeçmişi. MRH iş arayanlara iş bulmalarında ve işlerini korumalarında yardımcı olur ve güvenlikli ve sürdürülebilir iş sağlamak için işverenlerle yakın bir şekilde çalışılır. yetenek ve becerileri ile işin gerekleri karşılaştırılarak uygun mesleki eğitim alanına yönlendirilir. tıbbi değerlendirme. fiziksel kondisyon geliştirici egzersiz eğitimi. R. hız. verimlilik ve güvenlik açısından iş adaptasyonu ve iş yeri organizasyonu işlevlerini üstlenen bölümdür. 160 . Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik. özürlü ile işveren arasındaki bağlantıyı kuran bölümdür. sağlık sorunları. hijyenik eğitim. yeterlilikleri. ● Sosyal rehabilitasyon: Bu süreçte özürlü kişilerle evde. 1. sağlıklı yaşam için kardio-vasküler efor kapasitesinin belirlenmesi. mesleki eğitim belge ve sertifikasyonuna göre durumunu değerlendirip yararlanıcıya mesleki bilgilendirme. mesleki danışmanlık. Mesleki eğitim bölümü: En az altı haftalık kursların düzenlendiği bölümdür. sigara bıraktırma eğitimleri verilir. Özürlü kişilere ev ve merkezde yaşadıkları psikososyal sorunlarına yardımcı olmak için bireysel ve grup programları ve danışmanlık hizmetleri verilir. stres. 2. bireysel ve grup programları ile danışmanlık hizmetleri verilir. 38 Özürlülük Ölçütü. Ayrıca çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi. 3.G: 16 Aralık 2010/27787. Bu bölümde. mobil değerlendirme. mesleki gelişim ve uyum. ● Mesleki eğitim: Bireylerin yönlendirildikleri ve eğitim sonrasında sertifikalandırıldıkları iş kursunda eğitim almaları sağlanır. ● Mesleki rehberlik: Özürlünün özelliklerine ve varolan fırsatlara göre mesleki bilgilendirme. Fiziktedavi (fizyoterapi) ve rehabilitasyon bölümü: Yararlanıcının varolan fiziksel ve zihinsel yetenek düzeyi. iş ile uyumlandırılması ve bu süreç sonunda fizyoterapi ve rehabilitasyon birimi ile birlikte kişinin uygun iş kursuna yönlendirilmesi yapılır. yeterlilikleri. ilgileri ve becerileri belirlenir. dayanıklılık. diyet. ağırlık kaldırma ilkelerinin öğretilmesi. kuvvet. ● Fizyoterapi (Fizik tedavi) ve rehabilitasyon: Yararlanıcının varolan fiziksel ve zihinsel yetenek düzeyi. iş ve özürlünün birbirine uyumlandırılması ile verimliliğin artırılması. Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri 3 bölümden oluşur. işe yönlendirme ve izleme bölümü: Özürlünün kişisel özellikleri. duruş. çeviklik. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı. eğitsel-mesleki gelişim ve yönlendirme iş ve mesleki danışmanlık çalışmalarını kapsar. yararlanıcının ilgi. kurs sonucu başarı durumu değerlendirilerek yararlanıcı ve işveren arasında bağlantı kurulur. il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan eğitim programlarına göre yürütülür. Bu süreçte özürlünün bireysel özellikleri. 15 yaşını doldurmuş ve özürlülük oranının en az % 40 olduğunu yetkili hastanelerce belgeleyenler bu hizmetlerden yararlanabilmektedir38. doğru oturma. Mesleki rehberlik ve danışmanlık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkartılan yukarıda sözü edilen yönetmelik gereği açılabilen ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne de bağlı olarak çalışan Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde şu hizmetler verilmektedir. ● Ergoterapi: Çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi. tıbbi değerlendirme. işe yönlendirme ve izleme hizmetlerini sunan.MRH’ nin hedefi özürlü çalışana yardımcı olmaktır. başvuru formları.

Ancak. işin niteliğine ve koşullarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. Sağlık Ocağı. Bu karışıklığı önlemek üzere Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gerek duymuş ve bu çerçevede.IX. Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir21. portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerinin. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları almış bu da toplum sağlığının korunması gibi hassas bir konuda farklı uygulamalar yapılmasına neden olmuştur. gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sağlık raporu alma zorunluluğu getirilmiş ve bu sağlık muayenelerinin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Örneğin özel hastanelerden alınacak muayene raporları Yönetmeliğe göre geçersizdir. OSGB. çalışanların iş kaybına ve bu muayeneden kaçınmasına yol açtığı bilinmektedir. Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müessesleri Hakkında Kanun ile 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı radyoloji laboratuvarları ile tıbbi tahlil laboratuvarları tarafından yalnızca kendi il sınırları içinde yapılması. Ülke genelinde bugüne kadar birçok ilde farklı düzenlemeler yapılmış. işyeri ortak sağlık birimi. bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu. Ayrıca sağlık raporunu verecek hekimin işyeri çalışma koşullarını bilmesi. kimi iller yalnızca kendi illeri için özel tebliğler çıkarmış. sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi. Portör Muayenesi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126 ve 127. Madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere. İSGB. 3153 Sayılı Radyoloji. resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra. IX. 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı özel hastaneler. 161 . Ancak ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak olanların yapacakları/yaptıkları iş ile yaş ve cinsiyetleri Yönetmelikte belirtilmiştir. çalışma ortamını tanıması gerekmektedir. Özelliği Olan Muayeneler İGM ve AKM’nin yetersiz kaldığı. 9 Mart 2000 gün ve 23988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” de tanımlanan özel sağlık kuruluşları. 2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacakların İşe Giriş ve Periyodik Muayenesi Tüm işe giriş ve AKM’sinde gösterilen titizlik burada da gösterilmelidir. özellikle büyük illerimizde söz konusu iş kollarında çalışanların fazlalığı karşısında resmi kurumlar ve belediyelere ait laboratuvarların portör muayenesi ve tetkikleri yönünden yetersiz kalması. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç çalışanlar için en az 6 ayda bir. diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile saptanması zorunludur. işçi sağlığı dispanserleri. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacakların işe giriş ve AKM’nin Yönetmelikte belirtilen sağlık birimlerinde yapılması gerekmektedir. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak çalışanlar (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç çalışanların işe girişlerinde. özel bazı çalışanlar için ayrıntılı muayene ve tetkikler gerektiren durumlarda yapılan muayenelerdir. Bu raporlar işyeri hekimi. Ayrıca. 1. IX.

162 . birinci basamak sağlık kuruluşları ve Verem Savaş Dairesi Başkanlığına bağlı gezici tarama grupları) Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı özel radyoloji laboratuvarları. a) 126'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.1. en az yılda bir) Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba. 2. en az yılda bir) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden. bütçe uygulama talimatında yer alan miktarlardan daha az miktarlarda olamaması gerekmektedir. en az 6 ayda bir) Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden. işe giriş muayenesi ile birlikte. “Madde 126. portör muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir. radyoloji uzmanı sorumluluğunda olmak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans almak suretiyle bir arabaya monte edilmiş gezici röntgen cihazı ünitelerinde portör muayenesi için mikrofilm veya standart akciğer grafisi tetkiklerinin. hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya. 4. histolytica kistleri. giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden. İhbarı zorunlu hastalıkların tespiti halinde. muayeneye istinaden gerekli tetkiklerin resmi kurum ve kuruluşlar dışında özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılması halinde. birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından görülmek ve tasdik edilmek kaydı ile geçerli sayılması. Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan. 5. Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dâhil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek önlemler alınmalıdır39. 3. İşyeri hekimleri aşağıda sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hususları göz önüne alarak portör muayenelerinin yapılmasını sağlamalıdır. taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır. Gaita kültürü. en az yılda bir) Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda. Akciğer grafisi istenen kişilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (yataklı tedavi kurumları. belirtilen eğitimleri almış kişileri 39 TC Sağlık Bakanlığı Portör Muayenesine Esas Laboratuvar Tetkikleri Genelge. mevzuatta öngörülen şekil ve sürede İl Sağlık Müdürlüklerine derhal bildirimde bulunulması.Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri. Portör muayenesine esas olarak yapılacak laboratuvar tetkiklerinde alınacak ücretler kamu ve özel sağlık kuruluşlarında. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan mikrobiyolojik ve radyolojik tetkiklerin sonuçlarını gösterir raporların 2 yıl süre ile saklanması ve tetkiklerin güvenirliğinin incelenmesi veya laboratuvarlar arası uyumsuzlukların tespiti amacı ile Sağlık Müdürlüğünce yaptırılacak inceleme ve tetkik bedelinin ilgili özel sağlık kuruluşu tarafından karşılanması. çalışanlarına. (Salmonella ve shigella yönünden. Ancak. 2 Kasım 2011 Tarih 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/663) ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun. yalnızca kendi il hudutları dâhilinde yapılması. 2005/9 27 Ocak 2005-1059. çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuvarlarda ve kliniklerde tanısı konulup. Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır.

sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bizzat çalışmaları durumunda.D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar. 3. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. iyileşme hâlinin belirlenmesine. bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları. 126'ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir. hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür.” “GEÇİCİ MADDE 1-127'nci maddede belirtilen yönetmelik. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez.07.2006 tarihinden itibaren beş yıl süreyle aranmaz. bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur. alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar. C. gerekmekle birlikte bu koşul 05. Sürücü Belgesi Alacaklarda Öğrenim Koşulları: F. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar TSM tarafından da verilebilir. Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz. Çalışanlar. hangi meslek ve sanat erbabının 126'ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usul ve esaslar. “Madde 127-126'ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara. bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna. (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz. İçişleri ve Gıda. Sürücü Muayenesi “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” gereğince. A1. birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar.” b) 127'nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. A2. 163 .” IX. Sürücü Belgesi Alacaklarda Yaş Şartı A1. çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Sağlık. C. A2. G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu. B.çalıştırmaya. 126 'ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda. bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere. iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. çalışma ve dinlenme süreleri bakımından 20/7/1999 tarihli ve 4411 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuata uymak zorundadırlar. feribotta veya trendeki bekleme süresi ile araç kullanılmadan geçen süre. a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir. e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının.26 Eylül 2006 İçişleri Bakanlığı tarafından “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” çıkartılmıştır. d)Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları. eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Daha sonra da Ulaştırma Bakanlığı’ndan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çıkarılmış ve 4 kez de değişiklik yapılmıştır.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde. silah.5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. (c). b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları.5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir. Hafta tatili en az 24 saattir.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda. yataklı ve yapılışlarında özel dinlenme yeri olan araçlar ile şoförün rahat uyuyabileceği şekilde bölümleri bulunan 164 . biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. (2) D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde. Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu molalar süresince şoförler başka bir işle meşgul olamazlar. insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır. bu kişilerden birinci fıkranın (b). Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin. ç) 63 yaşından gün almamış olmaları. Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri (1) Şoförler ve bunları çalıştıran yetki belgesi sahipleri. ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları. Son değişiklik 31 Aralık 2010 da yapılmış ve buna göre profesyonel olarak şoförlük yapacak olanların bedensel muayene ile birlikte psikoteknik açıdan muayenelerinin 5 yılda bir yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Bu şoförler sürekli 4. Alınan molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılmaz. Bu süre. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3. Bu molalar sürekli 4. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4. araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. başka iş olarak addedilemez. f) Uyuşturucu. Günlük dinlenme süresi. Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz. Hareket halindeki bir araçta. c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları.

bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle. garajda veya yerleşim yerleri dışındaki karayollarında platform dışında park edip gerekli tedbirler alınarak geçirilebilir. . araçlar park yerinde. il. A1 Sınıfı (mopet-motorbisiklet) A2 Sınıfı (motorsiklet) A1. şoförlerin gideceği yer ve güzergâhları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı. Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler. işe çıkış yer.Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını. Psikoteknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesi Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin beden ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur. . . Günlük dinlenme süresinin iki bölümü arasındaki süre mümkün olduğunca kısa olmalıdır ve gümrük işlemleri de dâhil gemiye. Araç işletenlerinin. Bu şekilde kesintiye uğrayan dinlenme süresi 2 saat uzatılır. R. Bu şoförlerin araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda günlük dinlenme süreleri bir kez olmak üzere kesintiye uğrayabilir. Scooter 40 Karayolu Taşıma Yönetmeliği.G: 11 Haziran 2009/ 27255.A2 Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 17 (Yaşını doldurup 18 den gün almış olmak) Kullanabildiği Araçlar: Mobilet. . Motosiklet. kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda.Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda. kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları.Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını.araçlarda.Otobüs. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir40. 5 yıl süreyle de işyerlerinde. psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. ekte yer alan 4 sayılı Cetvel ’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak. feribota binmeden önce veya indikten sonra 1 saati aşamaz. gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları. 165 . işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri.Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları. . ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları zorunludur. Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerden. şoförlerin kimler olduğunu.

2) Ticari araç kullanamaz. Monoküler Ehliyet İçin Yaş Sınırı: Aşağıdaki almak istediği ehliyet sınıfına göre (Yaşını doldurup gün almış olmak. Kamyon. A2. sürücü kursuna kayıt olunduğunda dönem açılış tarihinde yaşını doldurmuş olmak) Kullanabildiği Araçlar: Özel Otomobil (Engellilere Yönelik) Monoküler kişiler. Kamyonet. Kamyon. Tır) D Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 22 (Yaşını doldurup 23 den gün almış olmak) Kullanabildiği Araçlar: Otomobil. Minibüs. B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir. Kamyonet. sürücü kursuna kayıt olunduğunda dönem açılış tarihinde yaşını doldurmuş olmak) 1) A1. Kamyonet D Sınıfı (Çekici. Minibüs. Minibüs. Çekici.B Sınıfı (Otomobil) B Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 18 (Yaşını doldurup 19'dan gün almış olmak) Kullanabildiği Araçlar: Otomobil. Otobüs F Sınıfı (Lastik Tekerlekli Traktör) F Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 22 (Yaşını doldurup 23 den gün almış olmak) Kullanabildiği Araçlar: Lastik tekerlekli traktör G Sınıfı (İş Makinaları) G Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 18 (Yaşını doldurup 19'dan gün almış olmak. sürücü kursuna kayıt olunduğunda dönem açılış tarihinde yaşını doldurmuş olmak) Kullanabildiği Araçlar: İş Makinaları H Sınıfı (Engelliler İçin) H Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 17 (Yaşını doldurup 18 gün almış olmak. 166 . Tır E Sınıfı (Otobüs) E Ehliyet İçin Yaş Sınırı: 22 (Yaşını doldurup 23 den gün almış olmak) Kullanabildiği Araçlar: Otomobil.

u) Blefarospazm. raporun verildiği ilin Sağlık Müdürlüğüne yapılır. ç) Malign tümör hikâyesi. akut koroner sendrom tanısı. e) Ekstremite noksanlığı. katarakt. angioplasti. ö) Görme alanının uygun olması. c) Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu. r) Gece körlüğü (Varsa gün doğumundan bir saat önce ile gün batımından bir saat sonraki zaman dilimi içerisinde kullanılabilir.Sağlık kurullarınca verilecek sürücü olur raporlarının düzenlenmesine esas olan sağlık muayenesinde sürücü adaylarında aranılacak sağlık şartları ile muayenelerine ilişkin esaslar Tabip tarafından. kronik böbrek yetmezli ği ve diğer hayati öneme haiz organlarda dekompanse yetmezlik). o) Görme derecelerinin uygun olması. kişilik bozukluğu. l) Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı. p) Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler. n) Psikotrop madde bağımlılığı. a) İşitme kaybı. m) Alkol bağımlılığı. muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir. ü) Monoküler görme yönünden genel olarak değerlendirme yapılır. zeka geriliği. b) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi. ağır davranış bozukluğu). afaki. progresif göz hastalığı. baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık. Uzmanlar kuruluna da itiraz olduğu takdirde Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından sürücü adayının değerlendirilmesi yapılır ve karar verilir. progresifmuskuler distrofi. Raporlara karşı itiraz. h) Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması. Bu kurul raporuna göre işlem yapılır. tendon ve bağ lezyonları. ğ) Kalp-damar hastalığı(anjinal yakınma. itiraz edilen branşla ilgili olarak en az 3 uzman hekimden oluşan bir kurulda sürücü adayının değerlendirilmesi sağlanır.). s) Derinlik duyusunun normal olması. ş) Pitozis-hemipitozis.). HT. gündüz aşırı uyuklama hali). sürücü adayında. f) Kas. t) Diplopi ve paralitik şaşılığı. d) Eklem hareketlerinde kısıtlama. Bu konuda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmış Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre sürücülüğe engel hali olmayanlara. demans. j) Epilepsi. kalıcı pil implantasyonu). 167 . kalp yetmezliği. Bu Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında karar verilemeyen sürücü adayı ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilerek uzman muayenesi istenir ve verilecek rapor doğrultusunda işlem yapılır. g) Ağır diabetes mellitus hastalığı. kas-sinir kavşak hastalıkları). ı) Santral sinir sistemi hastalıkları. k) Kas hastalıkları (myopati. Sağlık Müdürlüğü tarafından. Verilen karar kesin olup itiraz hakkı yoktur. i) Periferik sinir sistemi hastalıkları.

hiçbir sınıf sürücü belgesi alamaz. (3) Görme Düzeltmesi. Monoküler olanlarda en az üzerinden bir yıl geçmiş olmalıdır. (4) Görme alanı. Ancak araç kullanırken sürücü gözlüğünü takmak zorundadır. ç) Kabul edilmeyen santral görme kayıpları. B. (8) Pitozis-Hemipitozis. 2) Hemianopsi ya da kadranopsi uzantısı olan santral görme alanı kayıplarından. (6) Gece körlüğü olanlar gün doğumundan bir saat önce. başkaca kayıp alana dokunmayan. (5) Derinlik duyusu. gün batımından bir saat sonra araç kullanabilirler. 120 dereceden daha az görme alanına sahip olanlar sürücü belgesi alamaz. Homonium ya da bitemporal defektler-hemianopik ya da kadranopik defektler sürüş için güvenli kabul edilmez ve bu şahıslar sürücü olamaz. G. dik uzanımlı görme alanı kayıplarıdır. Ancak araç kullanırken kontakt lenslerin takılması zorunludur.Göz muayenesine ilişkin esaslar (1) Göz muayenesi açısından sürücü belgeleri aşağıda belirtildiği şekilde iki gruba ayrılır. a) Birinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 10/20 olmalıdır.). yatay hattı kesen ya da yatay hatta dokunan. yatay düzlemde uzanan 3 veya daha fazla kayıp kümesi ya da herhangi bir uzunlukta ancak tek nokta genişliğinde. a) Birinci grup: A1. yatay düzlemde her iki gözde ayrı ayrı görme alanı 120 dereceden daha az olamaz. Her iki gözde santral skotom olanlar. b) İkinci grup: C. H. b) İkinci grup sürücülerde düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 6/10 dan aşağı olmamak şartıyla her iki gözün görme derecesi toplamı 14/20 olmalıdır. d) Gözlerin her ikisi birden kullanılıyor ise her iki gözde görme gücü toplamları 10 / 20 den daha az olan ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı en az 0. A2. E. (7) Renk körlüğü olanlar. F. 168 . retinapati gibi organik ve ilerleyici tabiatta olan hastalıklarda görme alanı defektlerinde normal binoküler görme alanı şartı aranır(Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi uygulanır. herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir. 1) Santral 20 dereceye kadar olan alanda küme şeklinde veya tek nokta tarzında kayıp olmamalıdır. c)10/10 görme durumu: gözlük veya kontakt lensle iyi aydınlatılmış ortamda araçlarından 20 metre mesafeden 79 mm yükseklik x 50 mm genişlikteki şekil veya bir yazıyı okumalarını gerektirir.5 ve sol göz 0. Tek gözde santral skotom olanlar ve bu maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki görme derecesine sahip olanlar monoküler sürücü belgesi alabilir. iki gözü olanlarda.5 olmayan (sağ göz 0. b) Periferik görme alanı. glokom. (2) Görme derecesi. a) Gözlükle düzeltme kabul edilir. c) Periferik görme alanı kayıpları. a) Santral 20 derece içerisinde skotom olmamalıdır. İki gözden herhangi birinde 120 dereceden az görme alanı olanlara monoküler sürücü belgesi verilir. iki gözü olanlarda normal olmalıdır. gece körlüğü. ç) Monoküler sürücülerde görme gücü gören gözde 10/10 olmalıdır. b) Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir.5) sürücü belgesi alamaz. D.

a) Grup 1 için özellikli gözlükler veya kapama ile diplopi kontrol edilebiliyor ve sürücü sürme işlemi sırasında bunlara dikkat edebiliyorsa.0 görme keskinliği olmalıdır. (9) Diplopi ve paralitik şaşılığı olanlara görme dereceleri ne olursa olsun sürücü belgesi verilmez (monokülerler dahil). a) Görme gücü kriteri. makula dejenerasyonu.a) Görme derecesi ne olursa olsun iki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmez. (11) Blefarospazm. b) Monoküler veya binoküler kişilerde. c) Grup 2 sürücü belgesi için diplopi geçmiyor veya rehabilite edilemiyor ise sürüş izni verilmez. b) Orta derecede (1 dakikada 5-10 kez) ise. a) Tek veya iki taraflı afak olanlara ikinci grup sürücü belgesi verilmez. Tek taraflı pitozisi olup pupili kapalı kişiler monoküler gibi işlem görür. durağan olan 9 aylık ya da daha fazla süreli diplopide. (12) Katarakta. botilinum toksini kullanımı ile kontrolü kabul edilir. ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemipitozisi olanlarda. b) Tek veya iki taraflı afak olanlar ameliyattan 6 ay sonra bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki görme şartlarına sahip iseler birinci grup sürücü belgesi verilir. fakat pupilla alanını engellemiyorsa ve görme dereceleri ikinci maddeye uygun ise sürücü belgesi verilir. bu sürenin sonunda sürüşe izin verilebilir. (10) Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun olanlara sürücü belgesi verilebilir. (13) Afaki. her bir grup için asgari standartlar mevcut olmak koşuluyla. (14) Progresif hastalıklar: Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt. diğer gözü yok ise veya sadece bir gözünü kullanabiliyor diğer gözde görme yeterli değilse (Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi) (Monoküler vizyon var ise). b) Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgeleri için tıbbi destek alınarak iyi bir fonksiyonel adaptasyon ve rehabilitasyon sağlanmış ise. b) Görme alanı. görme dereceleri bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uygun ise Grup 1 ve Grup 2 sürücü belgesi alabilir. rehabilite edilemeyen diplopi gibi ilave durumlar olmadıkça. Diplopi tanısı konulduğu anda sürücünün sürücü belgesine el konulur. 9 ay sonra kapama için monokülarite kriterine uymak koşulu ile ilgili merkez görüşü alınarak sürmeye devam edebilir. şahsın yatay görüş alanı 120 dereceden daha az olamaz. 169 . c) Psödoafaklar. tıbbi görüş doğrultusunda ve tıbbi kanaatte öngörülen aralıkta muayene ve kontrolleri yapılmak üzere bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki şartları taşımak kaydıyla sürüşe izin verilir. Bir gözün kapatılarak araç kullanılması bu grup için söz konusu olamaz. retinapatiler gibi) hastalıklarda görme durumu bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uysa dahi. (15) Şahsın tek gözü var. c) Ciddi (1 dakikada 10’dan fazla) blefarospazmda ara ara tedavi edilebiliyor olsa dahi sürüşe izin verilmez. Tek veya iki taraflı olduğu belirtilerek ilgili madde uygulanır. bu sürücülerin muayeneleri yılda 1 kez tekrarlanır. a) Hafif (1 dakikada 5 kez) olduğu durumlarda tıbbi görüş doğrultusunda sürüşe devam edilebilir. üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor. gören gözün en az 1.

4) Kullanacakları araçların içinde. c) Kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40’ın altı). atrioventriküler bloklu ve hasta sinüs sendromu olanlardan kalıcı kalp pili takılmamış olanlara sürücü belgesi verilmez. 2) Ticari araç kullanamaz. ST yükselmeli miyokard infarktüsü ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü) tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanan Grup1 ve Grup 2 deki sürücü adaylarına gerekli medikal tedavi ve/veya invaziv girişimleri tamamlandıktan 6 hafta sonra yapılacak olan egzersiz testinde. b) Kontrollü diyabetlilere. testi pozitif kılacak olan kriterler saptanmamış ise sürücü belgesi verilir. (2) Kalp-Damar Hastalıkları.) İç hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar (1) İç hastalıklardan diyabetesmellitusda. akut koronersendrom (Stabil olmayan angina pektoris. A ve B sınıfı sürücü belgesi verilecek sürücü adayları. a) Ağır diyabetes mellitus olgularında (diyabetik kronik komplikasyonlar örneğin. retinopati. sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur. d) İmplante edilebilir kardiyoverterdefibrilatör implantasyonu yapılmış olan Grup 1 ve Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez. testi pozitif kılacak kriterler saptanmamış ise sürücü belgesi verilir. 1) A1.c) Eğer şahıs herhangi bir nedenle hayatının herhangi bir durumunda tek gözlü (monoküler) olma durumuna gelmiş ise olayın üzerinden en az 1 yıllık adaptasyon süreci geçmeli ve sonunda şahsın 120 dereceden daha az olmamak koşuluyla görüş alanına sahip olduğu saptanmış olmalıdır. 7) Gece araç kullanamaz (Gece: gün batımından bir saat sonrası ile gün doğumundan bir saat öncesidir. b) Anjiyoplasti işlemi uygulanmış Grup 2 deki adaylara işlemden 6 hafta sonra yapılacak olan egzersiz testinde. e) HT’si olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat TA: 200/120 mmHg'nin üzerinde olan Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez. yerleşim yeri içinde 50 km. 3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır. Grup 2. Grup 1. belirli aralıklarla muayene ve tetkik edilmek üzere sürücü belgesi verilebilir. ç) Kalıcı pil implantasyonu ve başarılı kateter ablasyonu yapılan Grup 2 deki adaylara işlemden 6 hafta sonra sürücü belgesi verilir. A ve B sınıfı dışında kalan sürücü adayları olup bunlardan: a) Anjinal yakınması olanlara. B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir. A2. ç) Monoküler kişiler. nöropati gibi gelişmiş olanlara ve insülin kullanmak zorunda olup kan şekeri regulasyonu sık hipoglisemiler nedeniyle sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile saptananlara) sürücü belgesi verilmez. 5) Sürücü belgesi aldıktan sonra yıl bir kez göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur. nefropati. yerleşim yeri dışında 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır. 170 . 6) Kullanacakları araçların azami hız sınırları.

doğuştan veya sonradan meydana gelen ileri derecede şekil bozukluğu ve harabiyet olmamalıdır. işitme düzeyi işitme cihazı ile kötü işiten kulakta en fazla 50 dB olmak kaydıyla B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilirler. b) İşitmeyi yukarıda tarif edilenden daha kötü olan olgularda. 171 . ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilir. ğ) Konjenital kalp hastalığı tanısı konmuş olanlardan kompleks veya ciddi kardiyak sorunu olanlara sürücü belgesi verilmez. kolesteatomlu veya kolesteastomsuz kronik otit. XVIII. b) Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere. E. D. E. solunum bozukluğu ve ileri derecede konuşma bozukluğu olmamalıdır. eğer iki ve tek taraflı rudimental aurikula ve dış kulak yolu atrezisi bulunanlarda iletim tipi işitme kaybı varsa. Diğer konjenital hastalığı olanlar ve başarılı cerrahi onarım yapılmış olanlara belirli aralıklarla kontrolden geçmek kaydıyla sürücü belgesi verilir. Kulak-burun-boğaz muayenesine ilişkin esaslar (1) İşitme kaybında. G Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlarda işitme tam olmalı. sürücü belgesi verilmez. Bunların kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine işitme ve konuşma engelli olduklarını belirleyen işaretler yapıştırılması ve yeterince dikiz aynaları ile araçların donatılması gereklidir. (4) Sürücü adaylarında yapılacak laboratuvar testleri doktorun takdirine bağlıdır. işitme cihazı ile kullanabilecekleri belgelerine işlenir. timpanoskleroz. İşitme cihazı kullandıkları halde B Sınıfı Sürücü Belgesi alanların ticari araç kullanmayacakları belgelerine işlenir. e) Otoskleroz. D. bu kişilerin ticari araç kullanamayacakları ancak.f) Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tanısı konmuş semptomatik olan Grup 1 ve Grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez. a) Labirent fonksiyonunu bozacak kulak-burun-boğaz hastalığı bulunanlara. bir kulağı normal olmak koşuluyla. (2) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemleri ile ilgili. ç) E Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanlar ile B Sınıfı Sürücü Belgesi alacaklardan ticari taşıt kullanacak olanlarda. a) İşitme normal olmalıdır. her iki kulakta 50 dB’den fazla işitme kaybı olan ve/veya işitme cihazından fayda görmeyen olgular bu kapsamda değerlendirilir. gibi ilerleyici kulak hastalıklarında yukarıdaki şartları taşımak koşuluyla en az 2 yılda bir muayene kaydı istenir. g) Kalp yetersizliği ve kapak hastalığı tanısı konan ve ağır semptomatik (NewYork Kalp Cemiyeti Sınıf 3-4) olan Grup 1 ve 2’deki adaylara sürücü belgesi verilmez(bkz. Bölüm). d) Rudimental aurikula ve dış kulak yolu atrezisi olmamalı. (3) Organ yetmezliğinde. Normal kulak hava yolu eşiği 25 dB’den iyi işitmek üzere diğer kulaktaki kayıp 50 dB olmalıdır. Ayrıca. ileri derecede ses kısıklığı. C. B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da bu durumda olanların ticari araç kullanamayacakları belgelerine işlenir. A2. c) İşitme cihazı kullananlar A1. presbiakuzi. G Sınıfı Sürücü Belgesi alamaz. a) Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmez. ticari olmamak koşuluyla sadece otomobil kullanmak üzere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. görme derecesi sürücü belgesi almaya elverişli olan işitme ve konuşma engellilere. B Sınıfı Sürücü Belgesi alıp da ticari araç kullanacaklarda C. skatrisiel otit. (b) bendine göre değerlendirilir. f) Bedenen ve ruhen sağlam.

b) Kalıcı trakeostomisi. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketlerini %75’den fazla engelleyen durumlarda da sürücü belgesi verilmez. G sınıfı sürücü belgesi alabilirler. Ortopedi uzmanının ve/veya Fizik tedavi ve rehabilitasyon 172 . F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. Tedaviye hasta uyumu ile birlikte belirtilerin kontrol altına alındığının ve/veya apne/hipopne indeksinin 15 veya altına indiğinin ilgili uzman hekim tarafından rapor ile tespit edilmesi halinde ve yıllık kontrol muayeneleri şartıyla ehliyet verilebilir. a) Bir elin başparmak veya başparmak dışında iki parmak noksanlığı veya noksan sayılacak şekilde fonksiyon kaybı olanlarda. 60 yaş sonrası ise 3 yılda bir sağlık kontrolü gereklidir. tanıklı uyku apnesi ve/veya yoğun gün boyu uyuklama hali olup ilgili uzman hekim tarafından Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu olduğu düşünülen adaylardan polisomnografi raporu istenir. D. dirsek. Bir eldeki baş ve işaret parmağı dışındaki iki parmaktaki ankilozlarda C. (5) 45-60 yaş arası 5 yılda bir. kalça. E. c) El eklemleri: Her iki elin baş ve işaret parmaklarının hareketlerinin %75’ten fazla kaybında Ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı raporu ile F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. a) Her sürücü adayına uygulanacak anketin incelenmesi sonucunda horlama. omuz. b) Polisomnografi raporuyla apne/hipopne indeksi 15’den yüksek olanların profesyonel ehliyet alabilmeleri için medikal ve/veya cerrahi müdahaleler ile indeksleri 15’in altına inmeli ya da sürekli CPAP veya BPAP kullanmalıdırlar. c) Mevcut sürücü belgesine yukarıda tanımlanan koşullarda baş dönmesi nedeni olabilecek hastalıklardan herhangi biri teşhis edildiğinde el konması için gerekli bildirim yapılır. Aksi taktirde her iki gruptaki adaya da sürücü olur raporu verilmez veya verilmiş olan sürücü belgesi geri alınır. A2. a) Vertebra (boyun ve bel) hareketleri: Kişinin baş ve boynunu arkaya döndürmesini ve bakmasını %50’den fazla engelleyen boyun vertebra ve boyun bölgesi hastalıklarında sürücü belgesi verilmez. b) Diğer eklem hareketleri: Her iki omuz. A2. a) Uzak metastazı olmadığı sürece B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilirler. gündüz aşırı uyuklama hali) ile ilgili.b) Baş dönmesi nedeni olabilecek hastalıklardan herhangi biri te şhis edildiğinde sürücü belgesi alması için gereken medikal ve/veya cerrahi müdahalelerden sonra sorumlu hekim ya da sağlık kuruluşunun yazılı kanaatine göre en erken 6-12 ay sonra sürücü belgesi alabilir. B. dirsek eklemlerinin fonksiyonel ankiloz ve artrodezlerinde. Profesyonel ehliyet talep eden 45 yaşından büyük ve vücut kitle indeksi 25 ve üzerinde olanlardan ise mutlaka polisomnografi raporu istenir (Bu kişiler çalıştıkları sürece her sene bu testi tekrarlamak ile yükümlüdürler. kalça ve diz artrodezinde veya fonksiyonel olmayan ankilozlarda sürücü belgesi verilmez. E. (4) Malign (Kötü huylu) tümörler ile ilgili. Tedavi bitiminde sürücü belgesinin iadesi için gereken sürenin tespitinde yukarıda belirtilen süreler dikkate alınır.). C. lokorejyonel ve/veya uzak metastazı olmadığı sürece A1. Ortopedi muayeneye ilişkin esaslar 1) Eklem hareketlerinden. (2) Ekstremite noksanlığında. Bundan daha az hareket sınırlılığı yapan el parmaklarında fonksiyonel durumdaki ankiloz ve artrodezlerde ortopedi uzmanı ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının raporu ile A1. ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi rehabilitasyon uzmanının raporu ile H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. (3) Uyku bozuklukları (Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu. Ancak simetrik büyük ve eklemlerin ve aynı taraf diz. G sınıfı dışında sürücü belgesi yine ortopedi ve travmatoloji ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarının raporu ile verilebilir. D.

diz ve ayak bileği eklemlerini veya bu eklemleri oluşturan kemik hareketlerini %50’den az bozduğu ortopedi veya nöroloji uzmanınca belirlenenlere R ve H Sınıfı sürücü belgesi. c) Alt ekstremite diz altı amputasyonlarında protezle fonksiyon kazananlara B. a) İster doğumsal isterse hastalığa. parkinson. (3) Kas. ortopedi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının bulunduğu heyetçe tanımlanır. motor. a) Kas. F. Ancak. 173 . B ve H sınıfı. protezle fonksiyon uyumu iyi olmadığı. tendon ve bağ lezyonları kalça. hemiplaji/serebral palsi. Ruh ve sinir hastalıkları muayenesine ilişkin esaslar (1) Ruh hastalıklarından. daha fazla bozukluklarda H sınıfı sürücü belgesi verilir. H Sınıfı Sürücü Belgesi verilebilir. Sağlık kurulu raporunda özürlülüğün ilerleyici veya statik olup olmamasına göre hastaya periyodik kontrollerin gerekli olup olmadığı belirtilir. G sınıfı. travma veya beyin sinir ameliyatına bağlı oluşmuş ağır akıl hastalığı olanlar. zeka geriliği olanlar. dürtü kontrol bozukluğu ve ağır davranış bozukluğu olanlar uzman hekim tarafından dikkate alınır. multpl skleroz. davranış ve uyumu belirgin ölçüde bozacak düzeyde kişilik bozukluğu. c) Geçmişte alkol bağımlılığı olanlar belirgin bir dönem alkol almadıklarını kanıtladıklarında bağımlılık konusunda uzman hekimin fikri ve düzenli tıbbi kontrollerle B sınıfı sürücü belgesi alabilir. 1) Bu fıkranın (a) bendine uymayan durumlar için. her iki el başparmak noksanlığı ve ileri derecede fonksiyon kaybı olanlara F Sınıfı Sürücü Belgesi verilir. periferik nöropatiler gibi) hangi tür bir aracın kullanılabileceğinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi kaydıyla özel donanımlı motorlu araç kullanılmasına izin verilir. nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir. b) Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenlere sürücü belgesi verilmez. Hafif derecede bozukluğu mevcut olanlara. tendon ve bağ lezyonları. koordinasyon ve denge açısından). Bunun dışındaki alt ekstremite noksanlık veya amputasyonlarında. ç) Psikotrop maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar sürücü belgesi alamaz. araç kullanmasını ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde ileri derecede bozuk olanlara. Bu gibi durumlarda sürücünün ne tür bir cihaz ile veya hangi becerilere sahip olursa ne tür modifikasyonlar yapılmış araç kullanabileceğinin konunun uzmanınca saptanması kaydı ile özel sürücü belgesi almaya hak kazanır. kalıcı ekstremite bozukluklarına bağlı özürlülük hallerinde (Örneğin. ileri derecede artrit gibi) ve kronik nörolojik bozuklukların sonucu olan özürlülük hallerinde (Örneğin. demans (bunama) ve/veya yaşlılığa bağlı davranış bozukluğu olanlar. Üst ekstremitenin tek taraflı noksanlığında da Ortopedi uzmanının kanaatiyle. amputasyon. sürücü belgesi verilmez. b) Üst ekstremitenin dışında extremite noksanlığı (doğuştan veya sonradan) halinde Ortopedi ve/veya Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının raporu uyarınca H Sınıfı Sürücü Belgesi verilir. a) Santral sinir sistemi ile ilgili doğuştan veya sonradan geçirilmiş veya cerrahi girişime bağlı hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların parezi ve paralizileri (duyusal.uzmanının görüşleri doğrultusunda A. ortopedi ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından özel tertibatlı araç kullanabilecek durumda olmadığı bildirilenlere H Sınıfı Sürücü Belgesi verilir. 2) Her özürlü için kullanılacak özel tertibatlı araç. ortopedi ve/veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının veya nöroloji uzmanının vereceği rapora göre işlem yapılır. muhakeme. motor nöron hastalıkları. ortopedi uzmanı ve/veya Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı raporu uyarınca H sınıfı sürücü belgesi verilir. (2) Sinir Hastalıklarından.

myopati ve progresifmuskuler distrofisi. İki ayağı felçli (parapleji). 4. İş Makinesi Operatörü Muayenesi G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir41.b) Periferik sinir sisteminin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan uzuvlarda parezi ve paraliziler araç kullanmayı ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde ileri derecede ise sürücü belgesi verilmez. 174 . Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak ve gerekli koşulları yerine getiren sürücü kursları ve Makine Mühendisleri Odası gibi kuruluşlar iş makinası operatörlük eğitimi verebilirler. nöroloji uzmanının kanaatine göre sürücü belgesi verilebilir. B. 41 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafındaki değişiklik. Hafif derecede güçsüzlüğü varsa. diğer vücut fonksiyonları normal olan şahıslara H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. R. F ve H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. (3) Kas Hastalıklarından. CİNSİ : MİKTARI : 2 Adet Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50’lik kutu) 1 Kutu Üçgen sargı 3 Adet Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet Çengelli İğne 10 Adet Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet Esmark bandajı 1 Adet Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet Yara bandı 10 Adet Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet Tıbbı eldiven 2 Çift El feneri 1 Adet IX. Şüpheli durumlarda klinik gözlem ve EEG tetkiki dikkate alınır. c) Epilepsi tespitinde sürücü belgesi verilmez. Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur. Nöroloji uzmanının kanaatine göre hafif vakalara yılda 1 kez muayene olmak kaydıyla A1. A2. İş makinesi operatörlerinin sağlık muayenesinde Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Sağlık Kurullarınca Verilecek Sürücü Olur Raporlarının Düzenlenmesine Esas Olan Sağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarında Aranılacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine İlişkin Esaslar” göz önünde bulundurulmalıdır. myotonisi ve kas-sinir kavşak hastalıkları olan şahıslara sürücü belgesi verilmez.G: 1 Ağustos 2008/ 26954.

kule. soy geçmiş. Yüksekte Çalışanların Muayenesi Yüksekte çalışma kavramı ülkelere göre değişlik göstermektedir. çelik yapı montaj. kuyu açma.8 m. baca. kalp ritim bozukluğu. bedensel engelliler. 18 yaş altında olanlar. R. Amerika’da 1. TİT. Bel omuru) üzerindeki yüksekliklerde yapılan çalışmaların “yüksekte çalışma” kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır” denilmektedir42. nörolojik hastalıklar (epilepsi).2 m kabul edilmektedir. lağım. 175 . fizik muayene). metabolizma (kan şekeri). kreatinin. yılda bir kez yapılmalıdır. bedensel engelliler. ayrıntılı baş-vücut denge işlevinin muayenesi ile görme ve işitme muayenesi. görme bozukluğu. arterioskleroz. Yüksekte çalışacak olanlara ek laboratuvar muayenesi.IX. ayrıntılı meslek öyküsü. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü. alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar. direkte çalışma. c) Baş ve boyun travması geçirenler. hemogram. gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu. Yüksekte çalışacak olanlara AKM’si. kiremit döşeyicilerine. b) Periyodik muayeneler. EKG. yüksekte temizlik. hipotansiyon. böbrek hastalıkları. akciğer grafisi (toz riski varsa) ve odyolojik muayene (gürültü riski varsa). psikiyatrik hastalıklar. işler.G: 12 Eylül 1974-15004. prefabrik yapı montaj. Yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesi: Genel işe giriş muayenesi (öz geçmiş. Ayrıca 3. d) Yükseklik korkusu (akrofobi) olanlar. oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara. metro. Yüksekte yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır. vinç operatörü vb. liman.4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85’inin hayatını kaybettiğini belirtmektedirler (Kaya. 5. inşaat. A. Konunun uzmanları ise “kişiden kişiye değişen bu ölçünün hesabında insan bedeninin baz alınması gerektiğini ve L-2 vertebranın (2. gemi yapımı. Ülkemizdeki düzenlemelerde “Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla. köprü. ilaç. vertigo semptomu olanlar. kronik hastalar ve yaşlılar için. iskele. tünel. Yüksekte yapılan işler: Yapı işleri. Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar. 42 Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü. a) Kadınlar. geçirilmiş miyokard infarktüsü). onarım işleri (bina dış yüzeyi). yapı iskelesi. Kalp yetmezliği. a) İlk (erken) kontrol muayenesi. ek cetvel) b) Kronik hastalar. Kimi kaynaklarda 2 metrenin üzerindeki çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilirken Avrupa’da 1. 2008). dolaşım sistemi hastalıkları (HT.

hava akımı olan ve yetersiz ışıklı işyerlerinde çalışacak olanların. 4) Periyodik olarak genel sağlık muayeneleri yapılmalıdır. Yeraltı Çalışanlarının Muayenesi Yeraltında. Bu 2 dalma arasında. işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle kaslar. 44 İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü. 3) Yeraltında. R. nemli.1’i geçmemelidir. 6. bir günde 2 defadan fazla dalmamalıdır. 7. kontrol ve tedavi altına alınmalıdır44. işe başladıkları günden itibaren 15 gün sonra adaptasyon muayenesine çağırılmalı ve işin devam süresince de.00’ya kadar geçen ve her durumda en fazla onbir saat süren dönemdir. en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir. İşveren gece postalarında çalıştırılacak çalışanların listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili 43 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. Gece çalıştırılacak işçilerden işe başlamadan önce sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporunun alınması gereklidir. bunların periyodik genel sağlık muayeneleri yapılmalıdır.00’de başlayarak en erken sabah 06. işe alınırken. Gece çalıştırılan çalışanların. R.IX. Ek ve tamamlayıcı muayene olarak. özel durumlar dışında çalışanların gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. dalma derinliklerine ve basınca göre. işin özelliğine göre. Dekompresyon zamanı. Gece Çalışması Yapacakların Sağlık Muayenesi Çalışma hayatında gece. mümkünse gündüz postasında durumuna göre bir iş verecektir. Romatizma ve göz hastalığı olanlar. kişi başına.G: 11 Ocak 1974/14765. Özellikle kalp. 1) Yeterli suni aydınlatma sağlanmalıdır. çalıştıkları işlerden ayrılmalı. en geç 20. Özellikle romatizma ve göz hastalığı görülenler. iyi işleyen kontrollü ve hassas yazıcı bir manometre ile izlenmelidir. çıkış süreleri için ilgili mevzuatta belirlenen esas ve süreler dikkate alınmalıdır43. solunum ve kemik sistemleri üzerinde gerekli incelemeler yapılmalı ve sağlık yönünden sakınca görülenler. bu işlere alınmamalıdır. iyice ayarlanmalı ve durum. 22 metreden fazla derinliğe. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılmalı ve özellikle E. saatte en az 40 metreküp hava sağlanmalı ve bu havadaki karbondioksit miktarı % 0. ve solunum fonksiyon testleri ile birlikte kalp dolaşım. Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda ise. bu işlere alınmamalıdır.K. 2) Dalgıç odalarında 24 saatte su altındaki çalışma süresi. 3) Bir dalgıç. Gece sayılan dönem içinde genel sebeplerle fazla çalışma yapılamaz. IX. Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren. iniş. dolaşım. 1) Dalgıç odalarında. kalkış. kontrol ve tedavi altına alınmalıdır. 176 . Ayrıca kapalı yerde kalma korkusu (klostrofobi) olanlar yer altı işlerinde çalıştırılmamalıdır. 2) Çalışanlara.G: 15 Nisan 2004/ 25434. İşveren çalışanların sağlık kontrollerinin masraflarını karşılar. nemli. Bu konuda var olan mevzuata göre. en az 5 saat geçmelidir. hava akımı olan ve yetersiz ışıklı işyerlerinde yapılan çalışmalarda nemin hava akımının ve yetersiz ışığın zararlı etkilerinden korunmak için.G. KKD’ler sağlanmalıdır. eklemler ve göz üzerinde durulmalıdır. 4) Bu gibi işlerde çalışacak olanlar. derinliği ve bu derinlikteki basınca uygun şekilde düzenlenmeli. bu işlerden ayrılarak. 5) Bu gibi işlerde çalışanlar. solunum ve kemik sistemi hastalığı ve rahatsızlığı görülenler. sedimantasyon hızına bakılmalı ve klinik yöntemlerle romatizma hastalığı aranmalıdır.

Kahve /Sigara tüketiminde artma. gece postalarında çalıştıracakları kadın işçileri. Gündelik düzenli işlerde (yemek vb. ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi. Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek. kadın çalışanın isteği üzerine. R. işyeri ortak sağlık birimi.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. gece postalarında çalıştırılabilmeleri için. • • • • • 45 4857 Sayılı İş Kanunu RG:10 Haziran 2003/25134.G: 6 Nisan 2004/25425. 177 . Gece çalışacak çalışanların güvenliği sağlanmalı. işe başlamadan önce işyeri hekimi.G: 9 Ağustos 2004/25548. posta değişim saatlerinde alışılmış araçlarla gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenleri. atlatma. Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri. işyeri ortak sağlık birimi. Ayrıca. gündüz postalarına rastlayacak şekilde düzenlenir46. geçiştirme. gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar47. emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar. Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise. Kadın işçiler. toplam uyku süresinde kısalma. bir yıla kadar uzatılır. Ancak gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. sağlayacakları uygun araçlarla evlerine en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. toplam uyku süresi sabit kalsa da tam dinlenemeden uyanma gibi sorunlar. Gece ve gündüz çalıştırılan ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde. İşçi bu süre kadar dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. vardiya dönüşümlerine dikkat edilmelidir. sağlık ocağı. On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. işçi sağlığı dispanserleri.G: 14 Temmuz 2004/ 25522. gece çalıştırılması. bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu. Emziren kadın işçilerde bu süre. çökkünlük. Fiziksel (bedenen) ve zihinsel yorgunluk. kısa aralarla uyanma. gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar. Postası değiştirilecek çalışanın kesintisiz olarak en az on bir saat dinlendirilmesi gereklidir. Bu çalışanların muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır. kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. işçi sağlığı dispanserleri. R. işverence. Gece Çalışmasının Çalışanların Sağlıkları Üzerine Fiziksel Etkileri • Uyku sorunları: Uyku uyuyamama. diyabet gibi kronik hastalığı olanların işyeri hekimince olanaklar ölçüsünde gece çalışmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. 46 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik. Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları. R. Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanların gece çalıştırılması yasaktır45. rutinlerde) bozulma. Aşırı iş yükü nedeniyle öz bakımını ihmal etme. beslenme ve uyku düzeninin önemli olduğu HT. olanak oranında karşılanır. uykuya geç dalma. 47 Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik. aksama. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Kadın işçiler. Emziren çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır. R. çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ciltte bozulma.G: 7 Nisan 2004/25426. bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu. Kadın çalışanların. sağlık ocağı. Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde. KAH. Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber. bir hafta gece çalıştırılan işçiler bir sonraki hafta gündüz postasında çalıştırılmalıdır.

bakır. Yedi buçuk Saatten Daha Az Çalıştırılacak İşler Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten daha az çalıştırılması gereken işlerle bunların her birinde en çok kaçar saat çalıştırılacağı aşağıda gösterilmiştir. dikkate alınmama. öfke (herkesin dinlenme saatinde çalışma). Çaresizlik. Sosyal ayrımcılığa maruz kalma. civa. huzursuzluk. rahatlayamama. 3) 30-35 (30 hariç) m. radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler. mutsuzluk. Sırt ve bel ağrıları. Ajitasyon. Aşırı suçluluk (yetersiz bakıma yönelik). 1 nöbette 2-3 kez hipoglisemi. Gastrit / ülser. varis. Vardiyada tek başınalık/desteksiz hissetme. Kırılganlıkta artma /Hassasiyet /Çabuk sinirlenme. Kişisel değerlerde farklılaşma.5 (3 hariç) kg/cm2 basınçta 5 saat. epilepsi ve nistagmusta nöbetlerin ortaya çıkmasında suni ışığın rolü). akümülatör sanayii işleri. geçiş dâhil). 1) 20-25 (20 hariç) m. havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler. unutma. 2) 25-30 (25 hariç) m. Bacak ağrısı. Psikolojik tükenme. derinlik veya 3. demir ve çelik.5-4 (3.5 (2 hariç) kg/cm2 basınçta 7 saat. döküm sanayi.5 hariç) kg/cm2 basınçta 6 saat. derinlik veya 2. Dayanıklılıkta/güçte/mücadele gücünde azalma. Emzirememe/ kesintiye uğrama. karpit. HT’nin kontrol altına alınmasında güçlük.5-3 (2. Değersizlik. Duygusal dalgalanma. iş arkadaşlarından yoksunluk-sosyal ve fiziksel yalıtılmışlık). a) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş. cam. 4) 35-40 (40 hariç) m. Çalışma Saatlerinin Çalışanların Psikolojik Sağlıkları Üzerine Etkileri • • • • • • • • • • • • • • • Spontan dikkatin azalması. Konstipasyon / bağırsak sorunları/ hemoroid. asit. 8. Yalnızlık (işte.5 Saat ve Daha Az Çalışması Gerekenler Bir çalışanın sağlık koşulları nedeniyle günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabileceği işler şunlardır: Kurşun ve arsenik işleri. yeraltı işleri.5 hariç) kg/cm2 basınçta 4 saat. alüminyum. tarım ilaçları kullanımı. Sağlık Koşulları Bakımından Günde En Çok 7. Kendini güvende hissetmeme. kaplamacılık işleri. IX. Anksiyete (hata yapma. 178 .• • • • • • • • • Kronik hastalığı yönetememe (Tip 1 diyabet. pnömokonyoz yapan tozlu işler. kauçuk işlenmesi. gürültülü işler (85 dB ve üzeri). Gebelik komplikasyonları. Hastalık sürecinde uzama/ iyileşmede gecikme. madenlere su verme işleri. çimento sanayi. kaynak. çinko. derinlik veya 2-2. derinlik veya 3-3. çıkış. gelecek ile ilgili kaygı-korku). Antidepresan / anskiyolitik kullanımı gereği. İlgi kaybı (sosyal aktivitelere karşı). Ürtiker. unutkanlık. su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler.

2) Elementer civa bulunan ocaklarda görülen işler 6 saat. yukarıda belirtilen günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılmazlar. çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri 6 saat. Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 4 saat. Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz48. Karbonatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin yapımı. 18 metreye kadar 3 saat. e) Ensektisitler. 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir).G: 15 Nisan 2004/ 25434. b) Civa işleri. 179 . 1) Civa izabe fırınlarında görülen işler 6 saat.(Dalgıçlar için bu süreler. c) Kurşun işleri. Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler 6 saat. Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalıştırılan işçiler. 48 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veyaDaha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik. d) Karbon sülfür işleri. paketlenmesi. R.

180 .

Yetkin eğitmen(ler)le. amaçları. hedeflenen yönde (istendik) ve amaçlı olarak (kasıtlı) değiştirilebilir. tutumları ve değerleri. Planlanarak. sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını korumalarını ve geliştirmelerini. Tozlu ortam çalışmalarında işe girişte “toz maskesi kullanma eğitimi” verilebileceği gibi. Sigara içme istendik olmamakla birlikte. “bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak. İnteraktif yöntemler kullanarak. Planlı ve programlı öğretme etkinliklerine öğretim denilmektedir. Öğrenme. istendik ya da istenmedik davranışlar oluşabildiği gibi yanlış davranışlar da edinilebilir. Eğitim yoluyla olan değişme bireyin yeni bir davranışı kazanması biçiminde olabileceği gibi. öğrenilmiş bir davranıştır. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıkların önlenmesinde ve sağlığın geliştirilmesine yönelik çabalarda “olumlu davranış değişikliğini sağlayacak” eğitim tekniklerinden yararlanılmalıdır. Yönetimin onayı ve katılımı sağlanarak. İşyerlerinde planlanan eğitimlerin. Uygun oturma düzeniyle. eskiden sahip olduğu istenmeyen nitelikteki davranışlarını bırakması biçiminde de olabilir. Katılımcıların gerçekten ihtiyacı olan konularda. hatalı maske kullanımının gözlendiği bir işyerinde “doğru toz maskesi kullanma eğitimi” de planlanabilir. öğrenmeyi sağlama ve rehberlik etme etkinliğidir. bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla. Grubun büyüklüğüne göre uygun ortamda. Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri Çalışanların sağlık gözetiminde eğitimin yeri çok önemlidir.(yıllık çalışma planında yer almalı. Sağlık eğitiminin amacı. kasıtlı olarak istendik davranışlar oluşturma sürecidir. 181 . Olabildiğince çok duyu organına hitap ederek. Eğitim yoluyla bireylerin bilgi ve becerileri. Öğrenme sonucu. beklentileri. Öğretme.) Duyurusu önceden yapılarak. Eğitim ise. tedavi olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliğini oluşturmaktır”. bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantıların ürünü olan kalıcı izli davranış değişikliğidir. Olanak varsa beceri uygulatmaya yönelik. Olumlu eğitim atmosferi yaratarak. • • • • • • • • • • • • Yetişkin eğitimi ilkelerine uygun.X.

son-test. 182 . Gerçekte eğitime ihtiyacı olanın gönderilmez (yine aynı gerekçeler). işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının kurulması için gerekli önlemleri almakla yükümlü kılınmıştır. asıl işveren. Katılımcıların beklentilerini değerlendirerek yapılmasına özen gösterilmelidir. yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek. araç ve gereç sağlamak işverenin görevidir49. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde. 49 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. alt işverenle birlikte sorumludur. İşyerindeki eğitimler bir zorunluluk ya da yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi olarak algılanmaktadır. b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler. alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden. İşverenler. Bu nedenle eğitimlere sürekli işini kaytaranlar gönderilir (iş kaybını azaltmak için). işyerinin faaliyet alanına göre değişiklik gösterse de. Raporlanarak (yıllık çalışma raporunda yer almalı). Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan İSG eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. eğitimlerin düzenlenmesini. a) Genel İSG kuralları. çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer. Çalışanlara verilecek eğitim. onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli önlemler konusunda işyerlerinde İSG eğitim programlarını hazırlamak. c) Kaza. Çalışanları. R. pahalı olduğu düşünülmektedir.• • • Kayıt altına alınarak (ön-test. imzalı katılımcı listesi). Genelde işyerlerinde düzenlenecek eğitimlerin.G: 07 Nisan 2004/25426. zaman ve para kaybına yol açacağı. yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması d) İş donanımlarının güvenli kullanımı.

h) KKD kullanımı.2004/25406. Bu eğitimin işyeri hekimi bulunan yerlerde işyeri hekimlerince. r) İlkyardım. R. işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından. İSG eğitimlerinde. işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden. İSG konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir.G: 5 Ağustos 2010/27663. eğitim müfredatının ayrıca Sağlık Bakanlığınca yayımlanacağı yazılmıştır. kurtarma konularını kapsamalıdır. g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma.e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları. ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde. Yıllık Çalışma Planı hazırlanırken eğitim konularının bu başlıkları da içermesine özen göstermelidir (bkz. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin. her on personel için bir olmak üzere. yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur51. Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan uçucu maddelerle ilgili yönetmelikte bunların üretildiği. ancak İl Sağlık Müdürlüğü’nden yetki almış eğitim kurumlarınca verilebilen “ilkyardımcı eğitimi” de önemlidir.2002/24762 Değ. n) Termal konfor şartları. iş güvenliği uzmanı. uzmanlık konularına göre. bu konudaki mevzuatta belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur. riskleri ve önlemleri.05. diğer işyerlerinde ise koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığı merkezlerince verileceği ifade edilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan her yirmi personel için bir. f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler. Bazı büyük kuruluşlar kendi bünyeleri içinde “ilkyardım eğitim merkezleri” açarak bu konuda hayli yol katetmişlerdir. m) Yangın olayı ve yangından korunma. verilecek eğitimin çeşidine göre.G: 22. İşyerlerinde yine eğitim faaliyetleri içinde sayılması gereken. fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler. k) Kimyasal. o) Ergonomi. bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum. 51 İlkyardım Yönetmeliği. kuruluş ya da firmalardan. R. eğitim amaçlı merkezlerden.03. iş sağlığı güvenliği kurul üyeleri ve işveren bu konu başlıklarından haberdar olmalıdır. j) Uyarı işaretleri. p) Elektrik. l) Temizlik ve düzen. Ek-12 Bazı Yönetmeliklerde Belirtilen Çalışanlara Verilecek Eğitim Konuları). i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma. Yönetmelik eklerinde eğitim konuları verilmiş. 18. 50 Sağlık Bakanlığı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik. İSG'ye ilişkin pek çok yönetmeliğimizde eğitime ilişkin konu başlıkları verilmiştir. depolandığı. satıldığı ve kullanıldığı işyerlerinde işyeri sahip ve işletenlerince. Bu maddede belirtilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin 4857 sayılı İş Kanunu ve alt düzenlemelerinde yer alan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yerine geçmeyeceğinin de altı çizilmiştir50. çalışanların yılda en az bir kez olmak üzere konuyla ilgili yeterli ve uygun eğitimi almalarının sağlanacağı belirtilmiştir. Eğitimin planını yapan işyeri hekimi. İşyerinde çalışan sayısına göre bu hizmetin yerine getirilmesi ve 3 yılda bir ilkyardımcıların güncelleme (yenileme) eğitimlerine katılması zorunludur. 183 . tehlikeleri. iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi.

184 .

Grubun başında bulunan kişinin ya da işverenin insafına kalmıştır. hamal gibi kayıt dışı işlerde ya da kendi evinde “parça başı” çalışan kişilerdir. Günlük çalışma süresi belirsizdir. Çalışma Yaşamında Hassas Gruplar Kimler “duyarlı” grup* •Demografik nedenle “duyarlı” –Çocuk-genç / kadın / yaşlı •Sağlık-sosyal sorunları olanlar –Hasta-sakat. göçmen çalışanlar gibi grupların katılmasıyla daha da genişletilmektedir. boya. 185 . işporta. pazarcılık. baraka vb. badana. taşeron çalışanları. eğitimsiz … •Organize olmayan (olamayan) kişiler –Dağınık çalışanlar. Yaşam alanları. Bunlar daha çok çapacılık. Çalışma Yaşamında Kadınlar Dünya nüfusunun yarısından fazlasını. İSG hizmetlerinden yoksun.XI. aynı yaştaki bir erkeğin %65’idir. Düşük ücretle. Bazı kaynaklarda çalışma yaşamının risk grupları olarak adlandırılan bu kişilerin karşılaştıkları riskler nedeniyle fiziksel. biyolojik ve ruhsal etkilenme düzeyleri diğer çalışanlara göre daha yüksek olduğundan özel olarak korunması gerektiği bilinmektedir. kadın. çalışan nüfusun üçte birini oluşturan kadınlar. birden fazla iş kazası geçirenler. bir yerdir. denetim dışı çalışırlar. kadın çalışanlar. XI. cinsel istismara açık çalışırlar. Yaptıkları işler genellikle tehlikeli işlerdir. toplayıcılık gibi kırsal alanlardaki tarım işlerinde. sosyal güvence ve sendikal örgütlenme hakkı olmaksızın çalışırlar. seyyar satıcı. Sorunları bilinse de çok yerde dile getirilmez. 2 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar. Ayrımcılığa maruz kalırlar. kronik hastalığı olanlar. tuğla-kiremit fabrikası ya da inşaat işleri gibi geçici işlerin yapıldığı yerlerde. çalışma yerlerinin hemen yanında işverenin belirlediği çadır. dünya gelirinin onda birine. yaşlı çalışanlar. yeryüzü mal varlığının ise yüzde birine sahiptirler. Çalışma koşullarını işveren belirler. iş güvencesi. Bazen bu gruplar emzikli kadın işçiler. yoksul … •Göçmenler – “sığınmacı” *(Nazmi Bilir-İSGİP Projesi-Çalışma Yaşamında Hassas Gruplar Sunumu) Çalışma yaşamında incinebilir ya da hassas gruplar olarak belirtilenler çocuk ve genç çalışanlar.  20 yaşındaki bir kadının kaldırma gücü. sözel. Sayıları bile net olarak bilinmemektedir. Dinlenme araları veya tatil yoktur. Fiziksel. engelli çalışanlar ve eski hükümlü çalışanlardır. eğitimsiz … •Ayrımcılık konusu –ırk-dil-din-siyasi görüş … “azınlık gruplar” •Kolay “manipule” edilenler – sömürülenler –Çocuk. 1. İş bitene kadar çalışılabildiği kadar çalışılır.

 Yüksekte çalışmalarda. HASAK) Gebe. Kadınların solunum kapasiteleri erkelerden % 11 daha azdır. işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerinden koruyucu önlemler alınmalıdır.         İtme-çekme gücü ise aynı yaştaki erkeğin % 75’idir. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenmelidir. müşterilerle ve üçüncü kişilerle ilişkiler. iş yükü. femur-tibia arasındaki açıyı küçültmekte.4 olarak belirtilmiştir). 55 yaşında bir kadında bu oran %55’e düşmektedir.  Gebe. karsinojen) daha fazla maruz kalmaktadır. A. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanı iyi. çalışanların yaptıkları işle bağlantılı hareketleri. yağda çözünen maddelere (solvent. Ancak zorunluluk halinde gebe ve yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılması gerektiğinde işyerinde bulunan diğer çalışanlarla kolayca iletişim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.  Gebe çalışanın. Kadın kas kütlesi erkeğe oranla daha azdır.  Çalışanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı. kadınlar için 24. N. özellikle gebelikte vücut ağırlık dağılımının değişmesi nedeniyle. performans ve verimliliği olumsuz etkilemektedir (Bilir. Yıldız. ayakta çalışması gereken işlerde.5. Kadınlar erkeklere oranla daha fazla yağ dokusu içermektedir.  Çalışma hızının.  Düşük veya ölü doğum yapmış veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiş işçiyi stresten korumak için özel itina gösterilmelidir. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların postüral (duruş) sorunlarını ve kaza riskini azaltacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. saatlerinin ve işteki yoğunluğun çalışanın önerileri dikkate alınarak olabildiğince uygun hale getirilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. duruşları. çalışma ortamında uygun sıcaklık.  Gebe ve yeni doğum yapmış çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. Bu nedenle sıcağa dayanma gücü erkeklerden daha azdır (1985 NIOSH kriterlerine göre. çalışma saatleri. gebe çalışanın çalışma yerlerinin platform.  Çalışma bölgesi ve çalışma düzeni. fiziksel ve zihinsel yorgunluğun önüne geçilmelidir. fiziksel ve biyolojik etkenlerin ve sanayi proseslerinin işçiler üzerindeki etkileri değerlendirilerek bunlar için alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir. Çalışmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılmalı. sürekli oturarak veya ayakta çalışması engellenmelidir. Bu kadınların olabildiğince oturarak çalışmaları sağlanmalıdır. erkekler için 25. mümkün olan durumlarda oturması sağlanmalı.. merdiven gibi yüksek ve düşme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kadınların hemoglobin düzeyleri erkelerden % 20 daha azdır. kadınlarda disk hernisi riskini artırmaktadır. çalışma koşulları. bu da kadınlarda diz dislokasyonlarını kolaylaştırmaktadır. Kadınların vücudunda bulunan su miktarı erkeklerden daha azdır. Erkeğe oranla daha geniş olan erkek pelvisi. Kadın omurgasının erkek omurgasından uzun olması. Bu önlemler. 186 . yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların güvenlik ve sağlığı için tehlikeli sayılan kimyasal. Kadınlara özgü adet kanamaları ve buna ilişkin düzensizlikler kadının dikkat. gebe. ayrıca hamileliğin gelişimine göre gerekli önlemler alınmalıdır.  İş stresi ile ilgili olarak.N. pestisid. gebe. zihinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar. acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınmalıdır..  Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer postüral sorunların azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları gereksinime göre daha sık ve uzun olarak düzenlenmelidir. Söz konusu çalışanların çalışma saatlerinin gece süresine ve gebe çalışanların çalışmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınarak. Bu nedenle kadınlar.

Gebe ve yeni doğum yapmış çalışanın. işlendiği. d) Çalışma koşulları ile ilgili olarak. Gebe. gerektiğinde iş değişikliği sağlanmalıdır. ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karşı gerekli hijyen koşulları sağlanmalıdır. Vücudun alt kısmını. fiziksel ve biyolojik etkenlerin ve sanayi proseslerinin çalışanın üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi sonucu. kişisel gereksinimleri göz önüne alınarak. b) Biyolojik etkenler ile ilgili olarak. alerjik.6.2004 tarihli ve 25488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan grup 2. 10. 1) Gebe ve yeni doğum yapmış çalışanın kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde elle yükleme ve araçsız taşıma işlerinde çalıştırılmaları yasaktır. gebe. delicilerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. Emziren işçi de radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmamalıdır. 2) Gürültü ile ilgili olarak. emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dışındaki maddelerle. kanserojen. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın sık tuvalete gitme gereksinimi göz önüne alınarak uzun süreli çalışmalar ve ekip çalışmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenmeli. KKD’lerle de olsa limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların çalıştırılmaları yasaklanmıştır. bunlar için alınacak genel önlemlerle birlikte aşağıda belirtilen durumlarla ilgili riskler ve alınacak özel önlemler belirtilmiştir. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın. sarsıntıya. mutajen ve üreme için toksik maddelerle. c) Kimyasal etkenler ile ilgili olarak. Eğer gürültü düzeyi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilmelidir. grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk oluşturduğu yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır. uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde. beslenme molasının. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın güvenlik ve sağlığı için tehlikeli sayılan kimyasal. kullanıldığı işlerde gebe. ani darbelere. özellikle karın bölgesini etkileyen düşük frekanslı uzun süreli titreşim ve sürekli sarsıntıdan etkilenmesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. çok toksik. 187 . gebe işçi. Ancak. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır. Gebe. gebe çalışanın. zararlı. Bu tür işlerde RD gözden geçirilmeli. gebe işçi iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılmaz. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. bu gibi yerlere girmemeleri için sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine uygun uyarı levhaları konulmalıdır. mutajen. 1)Şok ve titreşim ile ilgili olarak. toksik. gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü düzeyinin. üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği. emziren ve yeni doğum yapmış işçi. a) Fiziksel etkenlerden. 5) Gebe. en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanmalıdır. temiz içme suyu sağlanmasının ve diğer tüm ihtiyaçlarının kendileriyle de görüşülerek karşılanması sağlanmalıdır. 4)Gebe. Ancak çalışanın bağışıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalışmasına izin verilebilir. gebe çalışanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak şekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak koşullar sağlanmalıdır. 3)İyonize radyasyon ile ilgili olarak. çalışanın çalıştırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiştirilemiyorsa. ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıştırılabilir. Dinlenme ve diğer iyileştirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak. yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanmalıdır.

Genel Konferansında kabul edilen 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nde “çocuk” terimi ile 18 yaşın altındaki herkes ifade edilmektedir.Çalışma Yaşamında Çocuk ve Genç Çalışanlar (Çırak ve Kalfalar) Çocukların fiziksel gelişmeleri tamamlanmamıştır. Çocuğun emeği ucuzdur. Ali Naci Yıldız ‐2004) “Çalışan çocuk”. 188 . (İş Sağlığı ve Güvenliği‐Nazmi Bilir. gelişmiş bir ülkeden gelişmekte olan bir ülkeye. ILO. İş Kanunu çalışma yaşını 15 olarak belirlemiştir. 18 yaşını doldurmamış olan herkes “küçük” olarak adlandırılmaktadır. Risk kavramı ve risk bilinci tam olarak gelişmemiştir. İşyeri hekimi çalışanın yaşına uygun işte çalışmasını sağlamalıdır. yeni doğum yapmış ve emziren işçiyi tam koruyacak şekilde vücuduna uygun olmalı. maddesine göre. 15 yaşın altında. hayatını kazanmak. Öte yandan.Gebelik süresi boyunca hiçbir surette elle taşıma işi yaptırılmaz. Medeni hukuktaki rüşt yaşı dikkate alındığında. yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz48. 146 sayılı tavsiye kararıyla da taban yaşının yukarıya çekilmesini benimsemektedir.2. bedensel. ILO’nun 87. Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler’ in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin1. 2) Kişisel koruyucular gebe. Çocukların eğitim gereksinmesi vardır. Bazı çevre faktörleri çocukları daha fazla etkiler. XI. Çocuklar meraklıdır. 15-24 yaş grubundaki kimseleri genç çalışan kabul etmekte. ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar. Bu kavram ve tanımlar bir ülkeden diğerine. ILO’nun çocuk çalışan tanımında benimsediği yaş sınırı ise 15’tir. ülke içinde kırsal alandan kentsel alana farklılıklar göstermektedir. gebe. zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda işçi bu işlerde çalıştırılamaz. Çocuklar oyun oynama isteğindedir. Türkiye’nin de onayladığı 138 sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaş Sözleşmesi ile çalışma yaş sınırını 15 olarak kabul etmiştir. özellikle kronik etkisi olan ortam faktörleri bakımından çocuk işçileri daha riskli hale getirmektedir. Mental gelişmeleri tamamlanmamıştır. Buna göre. Ayrıca. Ancak. Toplam maruziyet süreleri küçük yaşta çalışmaya başladıklarından. İşyerindeki düzenekler ve düzenlemeler çocuklara göre değildir. bu kişilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiştikçe yenileri sağlanmalıdır. ILO. aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla çalışma hayatına atılan çocuklara “çalışan çocuk” ya da “çocuk işçi” denilmektedir. Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. 18 yaşına kadar her insan çocuktur. “genç çalışan” kavramları farklı sosyal yapılara sahip toplumlarda farklı anlamlar taşımaktadır. Çocuklar deneyimsizdir.

Görme kaybı ile birlikte göz protezi kullananlar. kemik hastalığı olanlar. Ortopedik Özürlü: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik. aşırı hareketlilik. yokluk. Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu da bu grupta ele alınmaktadır: Çocukta 7 yaşından önce başlayan. kekemeler.22 oranında iş gücüne katılırlarken. idrar yolları ve üreme yolları hastalıkları.29'u özürlüdür. özürlü kadınlarda bu oran çok daha düşüktür 189 . sinir sistemi hastalıkları. çalıştıkları halde ücret ödenmeyen özürlü oranı. Türkiye Özürlüler Araştırmasına göre(2002) Türkiye’de özürlülerin iş gücüne katılım oranı %21.XI. İşitme Özürlü: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (kan hastalıkları. solunum sistemi hastalıkları. kalp-damar hastalıkları. afazi. Fenilketonüri (zekâ geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer. ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İkinci dünya savaşından sonra milyonlarca özürlü iş hayatında kendilerine yer bulmakta zorlanınca. Özürlülerin toplumla bütünleşmelerini arttırmak. en az iki ortamda (ev. korunma. Dil ve Konuşma Özürlü: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında. Görme Özürlü: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Depresyon şizofreni gibi hastalıklar bu gruba girmektedir. parmak ve omurgalarında kısalık. bakım. kas güçsüzlüğü. danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. fazlalık. sindirim sistemi hastalıkları. spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba girmektedir. Ruhsal ve Duygusal Hastalığı Olan: Duygu. ülkelere göre değişse de dikkati çekecek kadar yüksektir. şekil bozukluğu. Süreğen (Kronik) Hastalık: Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan. zihinsel. HIV). hareket kısıtlılığı. Özürlü erkekler %32. İşittiği halde konuşamayanlar. bacak. Zihinsel Özürlü: Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği. konuşmak için alet kullananlar. Özürlüler. doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel. düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeni ile günlük yaşam aktivitelerine tamamlamada. pek çok ülkede işyerlerinin belirli oranda özürlü çalıştırmalarıyla ilgili yasal zorunluluklar getirilmiştir (Barnes & Mercer. gırtlağı alınanlar. duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan. bir taraftan çalışma dünyasından uzak tutulurlarken. rehabilitasyon. 2008). Özürlülere sağlanan hak ve hizmetlerden yararlanabilmek için özürlülük durumunun ve özür oranının belirtildiği sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir.Çalışma Yaşamında Engelliler (Sakat İşçiler) Engellilik (hatalı bir söylemle özürlü olma). kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan kişidir. felçliler. ruhsal. İş bulamayan. günümüzde bu anlayışın aksine özürlülerin bağımsız yaşamaları ve topluma katılımları ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. ayak. gece körlüğü (tavuk karası) olanlar da bu gruba girmektedir. hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluktur. eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması'na göre nüfusumuzun %12.71’dir. cilt ve deri hastalıkları. eksiklik. Kol. serebral palsi. endokrin ve metabolik hastalıkları. Down Sendromu.3. renk körlüğü. ayrımcılığı azaltmak amacıyla pek çok yasa çıkarılmasına rağmen özürlülerin istihdamlarıyla ilgili önemli değişmeler olmamıştır. kanserler. dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir. Zekâ geriliği olanlar (mental retardasyon). akıcılığında.

tat duyusunun bozulması. Depresyon bu yaş gurubunda sıktır. daha az istihdam edildiklerini. Yine bu kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçlar da uykuyu bozabilmektedir.29’dur. hatta son dönemlerde çıkan yayınlarda 45 yaş ve üzerindeki çalışanlar anlaşılmaktadır. ip atlamayı da içine alan bir egzersiz programı rahatlıkla uygulanılabilir. Yaşlanmayla birlikte diyete devam edilmelidir. Ancak çalışma yaşamında yaşlı çalışan denildiğinde 50 yaş. Bir işte çalışma özürlüye hem maddi kaynaklar sağlaması hem de onların toplumla bütünleşmeleri açısından önemlidir. Ayrıca. depresyon uyku yapısını bozmaktadır. Ailede tansiyon yüksekliği. stres veya bazı kronik hastalıklar da olabilir. eklemlerde kireçlenmeler başlar. belirli bir beceri) yoksa ayrımcılıktan mı kaynaklandığını belirlemek zordur. promosyon verme aşamasında ya da iş değiştirme sırasında olabilmektedir. Kemikleri ve kas gücünü korumak için haftanın 4-5 günü 20 dakika ile 1 saat arasında egzersizler yapılmalıdır. Yürüme. Yaşlı erişkinlerdeki uyku bozuklukları da yaygındır. Çalışma Yaşamında Yaşlılar (Yaşlı Çalışanlar) İnsan hayatının 65 yaştan sonraki dönemi yaşlılık dönemi olarak adlandırılır. Kadın özürlüler ise iki kat daha fazla ayrımcılığa uğramaktadırlar. ne zaman ve nasıl olduğunu saptamak zordur. Pek çok çalışma kadınların iş yerlerinde daha çok ayrımcılığa maruz kaldıklarını. 2004). ilk işe alma aşamasında. çabuk yorulma. Bu yapısal çöküşle birlikte yenilenme işlemi de yavaşlar ve durur. vücut direncinin azalması. Düşük işe yerleştirme oranları. Antioksidan maddeler serbest radikallerin zararlı etkilerini önler.78ve %93. Artan serbest radikaller hücre zarı ve hücre içinde ciddi bozukluklara yol açar. Hücre sayıları azaldığı gibi hücre fonksiyonları ve içerikleri de değişir. Bunların arasında E vitamini çok önemlidir. kalp hastalıkları. maaş artışlarında. felçler.29’dur (Türkiye Özürlüler Araştırması. Bir azınlık olarak görülen özürlülere (Hahn. Bu oranlar özürlülerin çok büyük ölçüde üretim dışı bırakıldıklarının ve başkalarına bağımlı yaşamaya mahkûm edildiklerinin bir göstergesidir. Özürlüler arasında işsizlik oranının yüksek olması yoksulluğu da arttırmaktadır. Alzheimer. kadınların aktif olarak iş aramalarına rağmen istihdam sorunu yaşadıklarını göstermektedir.(%6. engelli olmayanlardan daha düşük ücret aldıklarını. özürlülerin toplumda karşılaştıkları en önemli ayrımcılıklardan biridir. özürlülere beklenenden daha düşük ücret önerilmektedir. Bu dönemde bedensel fonksiyonlar da yaşlanmayla birlikte yavaşlamaktadır. özürlü kadınların işsizlik oranlarının yüksek olduğunu. yüzme. 4. Ayrıca. kalp damar hastalıkları. eğitim. işveren önyargılı olmasa bile iş yerinde ayrımcılık olabilmektedir (O’Hara. Yaşlılıkta dolaşım bozukluğu.2002). Düşük ücret verilmesinin. Ayrımcılık. kalp-damar hastalıkları olan bireylerde çok erken yaşlarda korunma önlemleri alınmalı ve buna tüm yaşam boyunca uyulmalıdır..71). Bunun nedenleri kafeini fazla almak veya gece geç saatte egzersiz yapmak olabildiği gibi hastanede yatmak. artroz gibi yaşlılıkta sık görülen rahatsızlıkların altında bu serbest radikallerin aşırı oluşması yatmaktadır. eklem bozuklukları. Yaşlanmada serbest radikallerin de rolü vardır. Bu nedenle kaslar zayıflar. hareketli yaşam ve stresle baş edebilme yeteneğinin çok büyük bir önemi vardır. 1999) iş yerlerinde ayrımcılığın nerede. Bu oran erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla %67. Hem kadın oldukları için hem de özürlü oldukları için insanların önyargıları daha fazladır. Sevilen kişilerin kaybı da insomniye (uykusuzluk) ve gündüz aşırı uyku haline yol açmaktadır. XI. özellikle hanımlar için merdiven inip çıkma. şeker hastalığı. ilerideki ücretlerin de düşük olmasına yol açmaktadır. İş gücüne dâhil olmayan özürlülerin oranı %78. Gözlerde uyum yeteneğinin azalması ile yakını görememe. daha doyurucu işlere daha az geçiş yaptıklarını. ısı değişimlerine duyarlılık gibi belirtiler ortaya çıkar. Yaşlılığı geciktirmede dengeli beslenme. E vitamini C vitamini ile 190 . diyabet gibi hastalıklar sık görülür. özürlülerde iş için aranan önemli bir özelliğin olmamasından mı (örn. Düşük ücret. yüksek tansiyon.

kronik böbrek yetmezliği. Cinsiyete ilişkin bir takım hormonal değişimlerin. 5. romatizma. birkaç yıl farklılık olmakla birlikte hem kadın hem erkek için ‘yaş dönümü’ ne rastlar. Yaşlılıkta sorunlar: – Fizyolojik değişiklikler • Görme. Kanser vb.. KAH. • • XI. deneyimli bir işyeri hekiminin görev yaptığı büyük bir fabrika ziyaretinde diyabetlilere “diyabetik ayak” konusunda verilen eğitim işyeri hekimi adaylarına örnek olmuştur. Çünkü senelerdir süregelen yetenekler silinmiş. onların yaşamını zenginleştirecek. Bu vitamin ve mineralleri içeren gıdaların düzenli alınması yarar sağlayacaktır.birlikte alınmalıdır.“aşırı güven” (yüksek kaza riski) Emeklilik dönemi. işitme. KAH.deneyimli (olumlu) --. beslenmeyle ilgili eğitim ve diğer etkinliklerde kronik hastalığı olanların da yer alması sağlanmalıdır. kronik hastalığı olanlar da diğer hassas gruplar gibi çalışma yaşamında özel olarak gözetilmesi gereken gruplardandır. “Yaşlı” --. KOAH. tanınmayan kişi haline doğru gidiş başlamıştır. diyabet vb. Kalp hastalıkları. şeker gibi öldürmeyen ama tıbbın iyileştiremediği ve ancak belirtilerini hafifletebildiği) ortaya çıkar. kronik karaciğer hastalığı... . İşyeri hekimliği eğitimlerinden birinde. . • • • Demografik yaşlılık – 65 yaş ve üzeridir (emeklilik). hareket. Yaşlılık ve Hastalıklar Yaşlılıkta ortaya çıkan bedeni değişiklikler kişinin faal hayatında kısıtlamalar yapar.) sigara. HT. Pek çok kronik hastalıkta (HT. faaliyetler kaybolmuş ve toplumda bilinmeyen.. Yaşlılıkta dejeneratif hastalıklar (kalp-damar. Özellikle işyerinde sağlığı geliştirme ile ilgili yapılacak çalışmalara kronik hastalığı olan çalışanların katılmasına özen gösterilmelidir. – Patolojik durumlar • Kronik-dejeneratif hastalıklar. Çalışma hayatında ise yaşlılık – 45 – 50 yaş olarak kabul edilmektedir.. Çalışma Yaşamında Kronik Hastalığı Olanlar HT. Bu da yaşlıyı oldukça etkiler. hareketsiz yaşam var olan hastalığın prognozunu olumsuz etkilemektedir. Bunlar sosyal şartlardaki hızlı değişikliklere ayak uyduramadığından toplum içindeki yerleri sarsıntıya uğrar. Yaşlı bir birey olarak. kronik akciğer hastalığı. hastalıkları ile ilgili özel eğitimler planlanmalıdır. erkeklerde andropoz çağı olarak adlandırılır) emeklilik psikolojisiyle birleştiğinde en hafif haliyle depresyona neden olabilir. Yapacakları işin varolan kronik hastalıklarını azdırabileceği göz önüne alınmalıdır. obezite. yılların kişiye kazandırdığı bilgi ve tecrübelerin yanısıra bugünün yaşamını destekleyici geleneklerin de çocuklara ve torunlara aktarılması. Kronik hastalığı olanların İGM’sinde sağlık durumlarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesi önemlidir. Sigarasız işyeri çalışmalarında. işyeri fizik egzersizlerinde. mental fonksiyonlarda azalma. Kronik hastalığı olanların sağlık durumları daha sık kontrol edilmeli. yaşlı kişinin de aktif ve bir anlamda üretken bir yaşam sürdürmesini sağlayacaktır. Diyabet. Aday oldukları işin sağlıklarını olumsuz etkileme olasılığı dışında başka bir ayrımcılığa göz yumulmamalıdır. performans kayıplarının ve bedensel yakınmaların yoğun olarak hissedildiği bu dönemler (kadınlarda menopoz. Çinko ve selenyum da antioksidan olarak çok önemlidir. 191 .

inşaat. yerli işçilerle karşılaştırıldıklarında fazla çalışma. hafta tatillerinde çalışma ve vardiyalı çalışma ile daha fazla muhatap olduklarını da ifade etmişlerdir. 2007). soğuğa. sıcağa. Bunlar kendi ülkelerinde maruz kaldıkları (örneğin parazit hastalığı vb. klasik iş stresinden daha çok etkilendikleri tespit edilmiştir. söz konusu işler. hatta bazı eyaletlerde bu oranını dört katına kadar çıktığı belirlenmiştir (HSE. 2009). göçmen çalışanların İSG’ni etkilemektedir (Health&Safety Executive. Göçmen çalışanların maruz kaldığı sağlık riskleri de üç grupta toplanmaktadır. Coğrafi konumu nedeni ile önemli ölçüde yasadışı göçe maruz kalan Türkiye’de (International Organization for Migration. 2006). Sonuç olarak Türkiye. İş ilişkilerinin değişmesi. göç edilen ülkeye özgü olan ancak göçmen çalışanların bağışıklığı olmadığı hastalıklar ve yeni bir ortama alışma sürecine özgü fiziksel ve psikolojik koşullardan kaynaklanan hastalıklar ve rahatsızlıklardır (ILO. 2006). çalışma ortamında yüksek derecede baskıya maruz kaldıklarını ve yapılan işin monoton bir yapıya sahip olduğunu bildirmişlerdir (European Agency For Safety and Health At Work. 6. neme ve kire diğer işçilere göre daha fazla maruz kalmaktadırlar. özellikle tekstil. Dolayısıyla kaçak göç olgusu kayıt dışı ekonomiden beslenmektedir. ağır yükleri kaldırmakta veya taşımakta. 1999:197). akşam ve gece çalışmaları.XI. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre Meksikalı göçmen çalışanların ölüm oranının aynı işi yapsalar dahi yerli işçilere göre daha fazla olduğu. Yapılan araştırmada ayrıca göçmen çalışanların. Bundan başka göçmen işçiler. eğlence ve yasadışı olmakla birlikte fuhuş sektöründe çalışan kaçak göçmen sayısının giderek artmasına yol açmıştır. ayrıca bazı özel sağlık risklerine de maruz kalabilmektedir. 2009). çalışma saatlerinin uzunluğu ve çalışma yaşamı temposundan kaynaklanan stres. İSG alanında çeşitli sorunlarla karşı karşıya oldukları görülmektedir. 2006). tehlikeli (Dangerous) ve nitelik gerektirmeyen (Demeaning) işler olarak adlandırılmaktadır.) sağlık sorunları. pis (Dirty). Nitekim göçmen çalışanların genellikle ‘3-D’ olarak kısaltılan ve yerli işgücünün yerine getirmekten kaçındığı işlerde çalıştığı ifade edilmektedir. Göçmen işçi ülke sınırlarının dışında bir başka ülkeye göçen çalışanları tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemize gelen yabancıların aldığı çalışma izin sayısı. eşit işlem borcuna aykırı uygulamalar. çok küçük bir oranı oluşturmaktadır. Göçer ve Göçmen İşçiler Göçer işçi denildiğinde para kazanmak ve bir iş yapmak için yaşadığı yerden ayrılarak. Nitekim göçmen işçiler çoğunlukla işyerinden kaynaklanan stresin yoğun olduğu ve mavi yakalı olarak adlandırılan işlerde (blue collor jobs) çalışmaktadırlar. atipik istihdam biçimlerinin ortaya çıkması. Geçici. günümüzde göç alan bir ülke konumuna gelmiştir (Pehlivanoğlu. işin yapıldığı yerde geçici olarak gelerek hayatını kazanmaya çalışan ifade edilmektedir. Ayrıca göçmen çalışanların. gıda. Bu işçiler. çoğunlukla işverenleri. Bu sebeplerdir ki göçmen işçiler. Yukarıda sıralanan etkenler dikkate alındığında göçmen çalışanların. Dahası yapılan araştırmalarda göçmen işçilerde iş kazası oranının Alman işçilere göre 2/3 oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Health&Safety Executive. Çalışma Yaşamında Gezici. Örneğin Almanya’da göçmen işçiler önemli ölçüde yüksek sağlık riskleri içeren işlerde çalıştırılmaktadır. 2008). Ayrıca yerli işçilere göre çalışma koşulları ağır olan göçmen işçiler. 2009). Şöyle ki. Hollanda’da yapılan bir araştırma sonucunda göçmen çalışanların radyoaktif ya da diğer tehlikeli maddelere maruz kaldıkları. ülkemizde bulunan toplam kaçak göçmen işçi sayısıyla karşılaştırıldığında. 192 . aşırı sıcaklık ve gürültü altında gerekli izolasyon yapılmadan çalıştıkları görülmüştür.000’i geçmiştir (Türkiye’nin Yasadışı Göçle Mücadelesi. İSG' nin oluşturduğunu belirtmişlerdir. meslektaşları veya müşterileri tarafından uygulanan cinsel tacize ve fiziksel şiddete uğradığı tespit edilmiştir (Ambrosini ve Barone. çalışma koşulları içinde en olumsuz alanı. İki büyük ekonomik krize rağmen Türk ekonomisindeki yüksek büyüme oranı ve Türkiye’nin coğrafi konumu. Çalıştıkları işlerin kendi vasıflarının altında kaldığını. Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 1995-2007 yıllarında yakalanan yasadışı göçmen sayısı 700.

dil. İş tanımı açık olmaması nedeniyle sendikal örgütlenme. toplu sözleşme ve grev hakkı verilmemektedir. Taşeron çalışanları. İSG hizmetlerinden ve iş yeri eğitimlerinden yararlandırılmayıp iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olunmaktadır. Asgari ücretin üzerinde maaş alan sınırlı sayıda çalışanın da sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılmakta ve SGK zarara uğratılmaktadır. tarım işlerinde göçer işçiler çalışmaktadır. 7. sigortasız çalıştırılma. Alt İşveren İşçileri (Taşeron çalışanları) Bir işverenden. Her yıl yenilenen sözleşme ile girdi çıktı yapılarak kıdem tazminatı ve izin/rapor hakları verilmemektedir.Ülke sınırları içinde de özellikle fındık. Sözleşmedeki yıllık maaştan yol parası çıkarılarak maaşlar düşürülmektedir. 193 .                Bir yıldan uzun olmayan sözleşmeler ile her an işten çıkarılma korkusu taşımaktadır. İlk kez 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile hukukumuza girmiştir. iş tanımı açıklığını kaybetmektedir. Tüm bu etmenler taşeron işçide ve çalışanın sosyal ortamında psikososyal sorunlara neden olmaktadır. istismar gibi sorunlar bu çalışanların ek sorunlarıdır. düşük ücret. alt işverenin çalışanlarını karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan. İSG hakları verilerek devam edilmesi gerekmektedir. işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği çalışanlarını sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren. amacına uygun şekilde sadece uzmanlık gerektiren devam arz etmeyen kısa süreli ve kısıtlı sayıdaki iş kolunda. iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur52. Neredeyse tüm iş kollarına yayılmış olan kuralsız taşeronlaşma sona erdirilmeli. Maaşlar ödenmesi gereken sürede ödenmemektedir. İşverenin verdiği her işi yapmakta. uzun süre çalışma. Taşeron sistemine. pamuk vb. tehlikeli ve kirli işlerde çalıştırılma. 52 4857 Sayılı İş Kanunu. Maaşlar düşürülmekle kalmayıp döner sermaye ve bankaların verdiği promosyonlar gibi ek ücretler verilmemektedir. iş güvencesinin olmaması. Varolan tüm çalışanların sorunlarına ek olarak. XI.G: 10 Haziran 2003/ 25134. Göçerlerin sorunları da göçmen çalışanların sorunlarına çok benzemektedir. Sigortasız çalıştırılarak çalışanın sağlık hakkı alınmaktadır. barınma. Aynı iş yerinde kadrolu işçi-taşeron işçi ayrımı meydana getirilerek işyerindeki iş barışı bozulmaktadır. R. Sendikal örgütlenme.

194 .

N. Sigarayı bir kez deneyen 4 kişinin 3 tanesi sigara bağımlısı haline gelmektedir. Programın sürdürülmesi için uygun yer ve zaman ayarlanmış olmalı. düzenli olarak egzersiz yapanların sağlık harcamalarından % 14. sigara kullanan kişi sayısı bakımından dünyada 7.. Çalışmalarla ilgili düzenli kayıt tutulmalı. 195 . kadınların % 16. 1. sigara içmeyenlerdeki harcamalardan % 10-18 daha fazla olduğu. “yıllara yaşam katın” (add life to years) sloganı ile son 25 yıldır WHO sağlığın geliştirilmesine yönelik konuları gündeme getirmiştir. Katılımcıların istek ve gereksinimleri öğrenilmeli. ABD’ de yapılan bir çalışmada. Sigaranın ülkemiz insanlarına getirdiği mali yük yılda yaklaşık 25 milyar TL’dir. Programa işverenin katılımı sağlanmalı. İşyerinde sağlığı geliştirme Programı:           Programın amacı net olarak belirlenmiş olmalı. 2004). genelde ise 18 yaş üstü her 3 kişiden biri (% 33. Bu amaçlar işçiler ve işveren tarafından benimsenmiş olmalı. Egzersiz yapmayanlar için yapılan sağlık harcamalarının. Sağlık. Normal vücut ağırlığının %30 üzerinde olan kişiler için yapılan sağlık harcamalarının da normal ağırlıkta olanlardan % 11 daha fazla olduğu saptanmıştır (Bilir. Sigara içenler için yapılan sağlık harcamalarının. Programın sonuçları değerlendirilmeli ve katılımcılara bilgi verilmelidir. XII. Programa katılanlardan geri bildirim alınmalı. Kişisel bilgilerin gizliliği sağlanmalı. A. “insanların kendi sağlıklarını belirleyen faktörleri kontrol etmeleri ve bu yolla kendi sağlıklarını geliştirmeleri” ni ifade etmektedir. Türkiye’ de erkeklerin % 50. İşyerinde Sağlığı Geliştirme Çalışmaları Son 50-60 yıl içinde ortalama insan ömrü 20 yıl kadar uzamıştır. Sağlığı geliştirme.XII.N. Herkes sigarayı bırakmalıdır ama çalışanlar özellikle bırakmalıdır.4) sigara kullanmaktadır. ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlanmaktayken.6’sı. “bedensel. Sadece bu rakamlar bile sigaradan uzak durulması için yeterlidir. WHO “yaşama yıllar katın” (add years to life) sloganıyla insan ömrünü uzatmaya yönelik çabaları desteklemiştir.6’sı. 1990’ lı yılların sonunda hastalıksız olarak uzun yıllar yaşam ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmiş . sırada yer almaktadır. Sigarasız İşyerleri Türkiye.. Yıldız. Programın finansı sağlanmış olmalı.

. Edited by Joeph LaDou. 2005). kaya kesiciler. c) Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu. İşveren ile birlikte yapılacak uygun programlarla çalışanlara çeşitli konularda eğitim verilebilir. N. 196 . Çalışanlar arasında sigara içmekte olan 330 kişinin 150 kadarı bu çalışmalar sonucunda sigarayı bırakmayı başarmışlardır. Hua. özel eğitim ve öğretim kurumları dâhil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde bu tür eğitim çalışmalarının çok iyi örnekleri bilinmektedir. fizik aktivite ve egzersiz konularında da eğitici çalışmalar yapılması mümkündür.. eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında. Mc Graw Hill Medical California. Böylelikle çalışanların sağlıklarını koruma bakımından işyeri risklerine yönelik çalışmaların yanı sıra sağlıklı yaşamın genel kurallarına da yer verilmiş olur (Bilir. 53 Benowitz. tozlar Akciğer kanseri Kronik akciğer (restriktif. sağlık. N. kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında. obstrüktif) Mesane kanseri hastalığı Kronik bronşit. b) Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim. obstrüktif akciğer hastalığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) KOAH KOAH Akciğer kanseri Kronik bronşit. sağlık eğitimi çalışmaları bakımından çok uygun ortamlardır.Meslek ile Sigara İçiminin Hastalığın Ortaya Çıkışındaki Etkileşimi53 Meslek Etkilenim Hastalık Sigara-Meslek Etkileşimi (Hastalığın Oluşumunda Tek Tek Etkilerinin Birlikte Durumu) Çarpımı Toplamı Toplamı ya da çarpımı Toplamı Toplamı Toplamı Toplamı Toplamı ya da çarpımı Toplamı Toplamı Muhtemelen çarpımı Toplamı Toplamı ya da çarpımı Toplamı Asbest işçileri Alüminyum döküm işçileri Çimento işçileri Klor üretimi Kömür madencileri Bakır izabe işçileri Tahıl işçileri-çiftçilerdeğirmenciler Taş ocağı. kültürel. ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının. ticaret. kenevir tozu Alfa radyasyon İrritan gazlar. Ülkemizde tütün ürünleri. obstrüktif akciğer hastalığı Obstrüktif akciğer hastalığı Akut havayolu (Bisinozis) Kronik bronşit Akciğer kanseri Kronik bronşit. Örneğin Ankara’da 600 dolayında erkek çalışanın olduğu bir işyerinde sigara konusunda yapılan eğitim çalışmasında çok başarılı sonuç elde edilmiştir.L. Benzeri yaklaşımlarla sağlıklı beslenme. dershaneler. Ed. demiryolu. F. dökümhane işçileri Tekstil işçileri Uranyum madencileri Kaynakçı Asbest Polinükleer hidrokarbonlar Çimento tozu Klor Kömür Tozu Sülfür dioksit Arsenik Tahıl tozu Silika tozu Pamuk. metal dumanı. denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında. keten.2007 “Smoking & Occupational Health” Current Occupational & Environmental Medicine 4. sosyal. akciğer hastalığı tıkanıklığı obstrüktif İşyerleri organize topluluklar olduğu için. a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında. spor. üretim. ALANGE medical book.

yüzyıl insanı için. pazarlama. tüketilemez54. Gelişen teknoloji aynı zamanda insanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun. kalp-damar hastalıkları. Obezite ile mücadele gerçekte pek çok hastalıkla mücadele demektir.Değ. iletişim. gıda. işveren vekili.havanikoru. yüksek tansiyon. 3 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun. sağlık işçileri vb. Obezitenin en önemli nedenlerinden olan yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği. ABD’de tütün kullanımına bağlı meydana gelen sağlık sorunlarından sonra önlenebilir ölümlerin ikinci en sık nedenidir. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sağlık otoriteleri toplumun her kesimine ulaşmalı.G: 26 Kasım 1996/22829 . işyeri hekimi. Halk sağlığı önlemleri içinde en başta obezitenin engellenmesi ve tedavisi yer almalıdır. şeker hastalığı. kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorununun oluşmasına zemin hazırlamakta. şehirleşme. birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde. çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmekte ve insanlar daha az hareket etmektedir. sendikacılar. 54 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun. obezitenin önlenmesinde koruyucu sağlık hizmetleri yaklaşımı çok büyük bir önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı “Dumansız Hava Sahası Uygulama Rehberi” ne www. iş güvenliği uzmanı. İşyerleri de bu yasağın içindedir. Obezite.d) Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane.tr adresinden ulaşılabilir ve işyerindeki sigara ile ilgili sorunların çözümünde yol gösterici olacaktır. spor gibi birçok alanı doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı çalışmalardır (Türkiye Obeziteyle Mücadele ve Kontrol Programı 2010-2014). hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Günlük yaşamda pek çok iş makinelerle yapılmakta. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına almaya başladığını göstermektedir. Bu nedenle obezite ile mücadele etmek ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. bazı kanser türleri.org. kafeterya. Obezite kontrol çalışmaları uzun soluklu çalışmalar olup sağlık. Bu konuda yasal yükümlülükler yerine getirilmelidir. ulaşım. Sigarasız işyeri için en önemli adım işveren. Beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi bir takım olumsuz koşullar bir araya geldiğinde obezite (şişmanlık) riski artmaktadır. 2. solunum sistemi hastalıkları. İşyerinde hiç kimsenin sigara içmesine göz yumulmamalıdır. “Türkiye Hastalık Yükü Çalışması” sonuçlarına göre yüksek beden kütle indeksi (BKİ)'ne atfedilebilir hastalık yükü ve ölüm sayılarının nedenlere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. sağlıklı ve mutlu bir yaşam beklentisi içindeki 21. eğitim. 197 . etkin ve yaygın eğitim çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi konusunda bilinçli ve istekli bir çaba içinde olmalıdır. R. XII. lider konumundaki kişilerin bu ekipte yer almaları ve hep birlikte davranmalarıdır. Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Yaşam İçin Spor Günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle ortaya çıkan yeniliklere bağlı olarak ve insanlar gün geçtikçe değişen bir yaşam tarzı sürdürmektedir.

İşyerlerinde düzenlenebilecek sportif faaliyetler.109.930 152. Ülkemizin önde gelen demir-çelik fabrikalarından birinde 2000’li yılların başında yapılan bir çalışmada.723 93.3'ünü oluşturmaktadır.143 559. Obezitenin önlenmesi ile önlenebilecek DALY sayıları iskemik kalp hastalığında 346. İşyerinde sağlık.Yüksek Beden Kitle İndeksine Atfedilebilir Hastalık Yükü ve Ölüm Sayılarının Nedenlere Göre Dağılımı (*) Neden Atfedilen Ölüm Atfedilebilir YLL Atfedilebilir YLD Atfedilebilir DALY Toplam DALY İçindeki Atfedilebilir DALY Oranı 3.. kişisel hijyen.6 0. Ayrıca çalışanlar arasındaki iletişimin ve dayanışmanın güçlenmesine. 198 .504 4. N.1 0. A.583 2.N.240 61. diabetes mellitusta 152. Düzenli olarak fizik aktivite yapanlarda hem egzersiz sırasında hem de egzersizden sonraki birkaç saat boyunca enerji kullanımı artar (Bilir.294 61.1 0. 2004). turnuvalar.109 7. çalışanların önemli bir bölümünde saptanan kan kolesterol yükseklikleri.730 TOPLAM 57.143 ölüm önlenebilmekte olup bu tüm ölümlerin %13. stresle başa çıkma yolları konusundaki eğitimler sağlığı geliştirmenin ilk adımları olabilir.294.930 olarak hesaplanmıştır.581. işyerinde açılabilecek egzersiz odaları yerinde ve yararlı girişimler olarak değerlendirilmelidir. Fizik hareketliliği artırıcı sportif faaliyetler ile obeziteyle mücadele çalışmaları da kronik hastalıkların kontrolünde ve korunmada rol oynar. iskemik inmede 146. diabetes mellitusda 7.3'ünü oluşturmaktadır.035 8.921 0 7. Yıldız.2 0.581 7. obezitenin önlenmesi ile önlenebilecek ölüm sayıları iskemik kalp hastalığında 29. Toplamda ise 57. sağlıklı ve dengeli beslenme.6 1.0 İskemik kalp hastalıkları Hipertansif kalp hastalıkları İskemik inme Diabetes Mellitus Osteoartritler Meme kanseri Kolon ve rektum kanserleri Korpus uteri kanseri 29.032 228.141 6. (YLL: Kaybedilen yaşam yılı.079 28.4 0. dolaylı olarak da verimin artmasına katkı sağlar. beslenmenin düzenlenmesi ve eğitim çalışmalarıyla 2-3 yıl içinde kontrol altına alınabilmiştir.183 7.718 717 651 346.319 61.790 57.674 0 724 646 235 317.073 53.796 146.674'dür. DALY: Sakatlığa bağlı kaybedilen yaşam yılı) Görüldüğü gibi. Önlenebilecek DALY sayısı toplam DALY' nin %7.794 73.174 11.4 1. işyeri hekimlerinin çalışanların yaşam tarzlarını olumlu yönde değiştirmeye yönelik çabaları işverenlerce desteklenmelidir.151 787.240. YLD: Sakatlıkla kaybedilen yaşam yılı.136 78. Tüm bu sayılar dikkate alındığında.034 1.300 2.3 * Kaynak: Türkiye Hastalık Yükü Çalışması 2004.859 7. iskemik inmede 11.

Ağır ve Tehlikeli işler Muayene Formu.XIII. Yine aynı gerekçeyle muayeneden sonra işyeri hekiminin imzasının yanına çalışanın muayene olduğu tarihi el yazısıyla yazarak imzasını atması önerilmektedir. Ancak denetimlerde ıslak imzalı formlar geçerli olmaktadır. 199 . Bu nedenle aşağıda verilen form (ilgili yönetmeliklerin bir bölümünün eklerinde verilmiştir) başlığı değiştirilerek kullanılabilmektedir. Burada verilen bilgiler etik sorunlara neden olmamak için yalnız sağlık personelinin açabileceği şifreli bilgisayar ortamında da saklanabilir. Periyodik (Aralıklı Kontrol) Muayene Formu. İşyeri Hekimliğinde Kayıt Sistemi İşyerinin: Ünvanı : Adresi : Tel : Faks : e-posta : ÇSGB Bölge Sicil no: SSK sicil no : Faaliyet alanı : Yer aldığı risk grubu : Çalışan işçi sayısı : İşyeri hekiminin: Adı soyadı Diploma no Sertifika no Uzmanlık alanı Çalışma süresi Adres Tel Faks e-posta : : : : : : : : : İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ Çalıştığı diğer işyerlerinin: Unvanı : ÇSGB Bölge Sicil no: SSK sicil no : Özel hükümler: Tarih: İşveren İmza İşyeri Hekimi İmza İşe Giriş Muayene Formu. mühürlenmelidir. Ayrıca hukuksal açıdan sorun yaşamamak için tüm muayene formlarında fotoğraf yapıştırılıp. Bu formların Hasta Hakları Yönetmeliği ve etik kurallar ve düzenlemelerde geçen bazı maddeler nedeniyle kilit altında tutulması zorunludur. Gece Postalarında Çalışacak Kadın İşçilerin Muayene Formları gerek şekil gerek içerik açısından birbirinin aynıdır.

Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi? . 2.Sarılık .Eklemlerde ağrı .Balgamlı öksürük . 3.Göğüs ağrısı . Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi? .Sinir sistemi hastalığı . Özgeçmişi Kan grubu Konjenital/kronik hastalık Bağışıklama .Böbrek rahatsızlığı .Sırt ağrısı .İshal veya kabızlık .AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU İŞYERİNİN Sicil no Unvanı Adresi Tel ve faks İŞÇİNİN Adı ve soyadı Cinsiyeti Eğitim durumu Medeni durumu Ev Adresi Tel Mesleği Yaptığı iş Çalıştığı bölüm Daha önce çalıştığı yerler 1.Hepatit .Nefes darlığı .Deri hastalığı Hayır Evet Tarih Hayır Evet Tarih 200 .Mide veya oniki parmak ülseri .Şeker hastalığı .Çarpıntı .İşitme kaybı .Diğer (Belirtiniz) 2.Tetanos .Diğer Soy geçmişi Anne Fotoğraf Çocuk sayısı İşkolu Yaptığı iş Giriş-çıkış tarihi Baba Kardeş Çocuk TIBBİ ANAMNEZ 1.Kalp hastalığı .Görme bozukluğu .

Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gittiniz mi? 7.................. 1...yıldır .... Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi? 5..Besin zehirlenmesi ......İdrar b) Radyolojik analizler c) Fizyolojik analizler ....Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir...............yıl önce ..adet/gün içmiş 10....... / ........Kan .........Diğer (Belirtiniz) 3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı? 4.Göz .........SFT d) Psikolojik testler e) Diğer KANAAT VE SONUÇ: / / BMI: mm-Hg dk.işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.Deri b) Kardiyovasküler sistem muayenesi c) Solunum sistemi muayenesi d) Sindirim sistemi muayenesi e) Ürogenital sistem muayenesi f) Kas-iskelet sistemi muayenesi g) Nörolojik muayene Ğ) Psikiyatrik muayene h) Diğer -TA -Nb -Boy: Kilo: LABORATUVAR BULGULARI a) Biyolojik analizler ..ay/yıl içmiş ......sıklıkla .....Odyometre .adet/gün ..yıldır ..Kulak-Burun-Boğaz ........... Alkol alıyor musunuz? ..……………………………………………….. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi? 6... Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? 9.yıl içmiş ........ 201 ....... İMZA TARİH: . 2.ay/yıl önce .......... / ....... Sigara içiyor musunuz? Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Bırakmış Evet Hayır Bırakmış Evet Evet ise tanı Evet ise nedir Evet ise nedir Evet ise tanı Evet ise nedir ve oranı Evet ise nedir ..... Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı? 8......sıklıkla içmiş FİZİK MUAYENE SONUÇLARI a) Duyu organları .

) 202 . Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.PERİYODİK MUAYENELER: (Bu kısma. meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır.

.2. basamağa yönlendirdiği hastasıyla ilgili bilgileri edinmek zorundadır.Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü Ekinde verilen sevk formu aşağıdadır.. İşyeri hekimi “çalışanın döndüğünde işine devam edip edemeyeceği. Bu destek üst basamakta çalışan uzman hekim tarafından sağlanmalıdır. hangi ortamlardan ne süre uzak durması gerektiği” konularında kendisine bilimsel destek aramaktadır. 2 ya da 3.İMZA Not : SSK ‘ lı hastalar için düzenlenen faturalar ilgili sağlık kuruluşunun muhatabı olan SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne gönderilecektir Sevk zincirinin henüz oturtulmamış olması nedeniyle yukarıdaki formun yaygın olarak kullanıldığı söylenemez. Sağlık Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Hastanelerine veya Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine) meslek hastalığı veya işle ilgili hastalık şüphesi ile sevklerini yaparak ileri tetkiklerinin yapılmasını sağlamalıdır.. HASTA SEVK FORMU HASTA BİLGİLERİ ADI SOYADI TC KİMLİK NO KURUM SİCİL NO YAKINLIK DERECESİ KURUMU : BAĞ-KUR SSK EMEKLİ SANDIĞI YEŞİL KART KENDİSİ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ EMEKLİ SEVK EDİLEN KURUM BİLGİLERİ ADI : PROTOKOL NO TARİH : : ÖN TANI : SEVK EDİLEN HASTANE/BRANŞ Dr………………. hangi işlerde çalışabileceği. İşyeri hekimi.. aile hekimi veya ikinci basamakta hastanede çalışan hekim meslek hastalıklarından veya işle ilgili hastalıklardan şüphelendiği çalışanları meslek hastalıkları tıbbi tanısı koymakla yetkili sağlık kuruluşlarına (Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastanelerine. KAŞE . OSGB hekimi. İşyerinde işgücü ve işgünü kayıplarına neden olan sağlık sorunları saptanıp bunların önlenmesine yönelik gerekli koruyucu ve önleyici tedbirler alınıp gerekli sağlık gözetimleri yapılmalıdır. TSM hekimi. İşyerinde tutulan sağlık gözetimi kayıtlarının istatistikleri çıkartılmalı. hangi teşhisin konulduğu... Aşağıda İstanbul’da aktif çalışan bir işyeri hekimimizin hazırlamış olduğu ve halen kullanmakta olduğu 203 ./3. hastalığın prognozu hakkında bilgiler çok değerlidir. İşçiye gittiği hastanede neler yapıldığı.. analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir.. Basamak Sağlık Kuruluşuna Sevk Formu: Sağlık Bakanlığı . Oysa birinci basamakta çalışan hekim.

……………………………………………………………..... İstenen/Önerilen Tetkikler: …………………………………………………………….. ……………………………………………………………. Çalıştığı Bölüm/Yaptığı İş: ……………………………………………….. Suat Sarp taraf ından hazırlanm ış tır.……...……. formun tıbbi kanaatinize göre doldurularak tarafımıza dönüşünün sağlanması gerek işçi sağlığı..sevk formu ise 2. Uyarı ve Önerilerin………………………………………………………………………. Katkınız için teşekkür eder.. gerek işgüvenliği açısından kurumumuz için çok değerlidir. Sürekli ………….. Basamak hekimlerince doldurulup. ve 3.... Mevcut işini yapması sakıncalıdır.…….. …… / …… / 201.…………… …………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Mevcut işini yapmasında sakınca olup olmadığı Sağlık Kurulu raporuyla belirlenmelidir. Aşağıda sağlık bilgileri belirtilen çalışanımızın tarafınızdan değerlendirilmesi ve tedavi düzenlenmesi sonrasında. İstirahat raporu düzenlendi (……… gün). …………………………………………………………….…… ……………………………………………………. Kontrole çağrıldı (……… gün/hafta/ay so Kontrolde değerlendirilecekler: Periyodik olarak (…………….…… KARAR: Reçetesi düzenlendi. Form İş Hekimi Dr. ……………………………………………………………. İşyeri Sağlık Birimi Çalışanın İmzası: LÜTFEN SEVK BİLGİ DÖNÜŞ FORMUNUN İLGİLİ / / BÖLÜMLERİNİ TIBBİ KANAATİNİZE GÖRE DOLDURUNUZ! ÇALIŞANIMIZIN Adı-Soyadı: Başvuru Şikayeti: ……………………………………………………………. ………………………………………………… İş ile ilgili Öneri ve Uyarılar: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Tarih: ………... Mevcut Bulgular/Tetkik Sonuçları: ……………………………………………………………. . Ön Tanı: …………………………………………………………….. B Mevcut işini yapmasında sakınca yoktur. ay ara………………………………………………… ………………… Bölümüne yönlendirildi.... işyeri hekimine geri dönmesi bakımından daha kullanışlı görülmektedir. Ay sonraki kontrolde belirlenecektir. A TANI: ……………………………………… SONUÇ ve ÖNERİLER: ……………………../………/201… Doktor Kaşesi/İmza: C Gece Çalışması Yapması: UYGUNDUR UYGUN DEĞİLDİR Yasal Fazla Mesai Süresini: ÇALIŞABİLİR ÇALIŞAMAZ Üstteki "İş ile ilgili Öneri ve Uyarılar" bölümüne kanaatinizi. çalışmalarınızda başarılar dileriz. Süre için ……………………………………………….….. Mevcut işini yapmasında sakınca olup olmadığı ……. Uzmanı Sayın Doktor... 204 .…… …………………………………………………….……...………. uyarı ve önerilerinizi yazabilirsiniz..……………. …………………………………………………………….

istenen tetkik. 55 TC Sağlık Bakanlığı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Genelgesi. soyadı. cinsiyeti. Örneğin. Defter 3 nüsha otokopili olarak hazırlanmış olarak piyasada bulunmaktadır. defterin kaç sayfadan oluştuğu. soyadı. imzası. düşünceler. Protokol Kayıt Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer almalıdır. defterin kaç sayfadan oluştuğu. Sağlık kuruluşunda bulunan her bir laboratuvar birimi için (biyokimyasal ve radyolojik tetkikler için) ayrı Laboratuvar Kayıt Defterleri kullanılır. Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralandırılmalı. tarih. adresi. onay tarihi ve kurum mühürü. söz konusu sağlık kuruluşunun hangi kliniğinde (tıp dalında) veya bölümünde kullanılacağı. 205 . 2006-104. Defter matbu olarak basılı olmalıdır. Bir sonraki ay yapılacak toplantıdan önce gözden geçirilmesi yararlı olur. sıra numarası. Sağlık kuruluşunda bulunan her bir tıp dalı. imzası. Laboratuvar Kayıt Defteri. aynı uzmanlık ya da tıp dalında aynı muayene odasını paylaşan hekimler ortak Protokol Kayıt Defteri kullanabilirler. Onaylı Defter: Defterin alınması ve saklanması işverenin görevidir. Protokol Kayıt Defteri. Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir. sonuçlar. İş Göremezlik Belgesi [(2 güne kadar) İstirahat] formu İşyeri hekimleri 2 güne kadar hastalık veya iş kazası nedeniyle istirahat raporu düzenleyebilmektedir. her ay yapılan toplantıdan sonra tutanağın fotokopisi işyeri hekimince dosyalanarak saklanmalıdır. Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir. defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu. sıra numarası. Laboratuvar Kayıt Defteri: Laboratuvar Kayıt Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir. Eğer işyerinde varsa İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte doldurulup. karar. sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tüm muayene işlemleri için ortak olarak kullanılamaz. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde kullanılacak Protokol ve Laboratuvar Kayıt Defterleri yukarıdaki bilgiler göz önüne alınarak Sağlık İl Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kullanılmalıdır. iç hastalıkları kliniğinde ve acil ünitesinde) hizmet sunması durumunda ayrı Protokol Kayıt Defterleri kullanılır55. Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır. Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır. adresi. tarih. ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer almalıdır. muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası. defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu. yaşı. bir kopyası işyeri hekimince saklanmalıdır16. Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı. defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı. aynı hekimin sağlık kuruluşunun farklı birimlerinde (örneğin. özel hizmet birimi ve acil ünitesi veya benzeri diğer muayene hizmeti sunulan birimler için ayrı Protokol Kayıt Defterleri kullanılır. tanı. yaşı. Buna göre hasta muayenesinde kullanılan defterin haricinde Acil Müdahale Odası ve varsa Laboratuvar için ayrı ayrı protokol defterleri bulundurulmalıdır. sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen tüm laboratuvar işlemleri için ortak olarak kullanılamaz. söz konusu sağlık kuruluşunun hangi laboratuvar biriminde kullanılacağı. Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı. tetkiki isteyen hekimin kaşesi ve imzası. Defter matbu olarak basılı olacaktır.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Karar Defteri: Defter kurulun sekretaryasını yürüten İş Güvenliği Uzmanı tarafından saklandığından. adı ve soyadı. onay tarihi ve kurum mührü. cinsiyeti. adı ve soyadı. Ancak. Protokol Kayıt Defterleri: Protokol kayıt defterleri İl Sağlık Müdürlüğü’nden onaylı olmalıdır. Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı. Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

Sigortalının Adı Soyadı: TC Kimlik No / Sicil Numarası: Hastalandığı Tarih-Saat: İşyeri Hekimine Başvurduğu Tarih-Saat: İşe Başlayabileceği Tarih-Saat: İşyeri Hekimi (Kaşe-İmza) …. / 2011 tarihine kadar istirahatlıdır / 2011 tarihinde çalışabilir .…… /..Çetin BİLGİN SİCİL NO : 15977 DİP. SAĞLIK SERVİSİ ADI : SOYADI: DÜZENLEYEN ………… İŞYERİ HEKİMİİ SİGORTA SİCİL NO: POLİKLİNİK TARİHİSAAT .… TC. İŞBAŞI / İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ SAĞLIK TESİSİ: ………….…. KİMLİK NO : PROTOKOL SIRA NO: İŞBAŞI İSTİRAHAT Polikliniğine Sevki Uygundur TEŞHİS: SEVK : HASTANE …………………………… / / ……… / ……... / 2011 ……. Saat: KAŞE İMZA DÜZENLEYEN HEKİMİN ADI SOYADI : T.…….. /…. TESCİL NO : 42089 206 .

…/. kontrolü isteniyorsa “kontrol” kelimesinin yanındaki kutuya (x) işaret konulacaktır... ikinci kopya nüshası sigortalıya verilecektir.12. bölümde 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler../….6)Sigortalıya ait bilgiler yazılacaktır. DFenne ve usule uygun olarak düzenlenmeyen belgelerden dolayı oluşacak Kurum zararından. I. belgenin ikinci nüshası Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerine gönderilecek üçüncü nüshası sigortalıya verilecektir.19. ilk iki nüshanın arka yüzü boş.. 7. raporu veren hekim sorumlu tutulacaktır.. 17. düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerine gönderilecektir. 11.8.18.13. 21)Birinci satıra kontrol muayenesine gerek görülenlere kontrol sonucunda istirahat gerekiyorsa ilk 10 günlük istirahatın bitim tarihinden sonraki tarih ile ikinci defa verilecek 10 güne kadar istirahat bitim tarihi yazılacaktır.… den .… tarihine kadar istirahatlıdır . Alt satıra istirahat süresi sonunda çalışacak ise “çalışır” kelimesi. III.. birinci nüsha Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerine gönderilecek.… tarihinde çalışır kontrol (16)DÜZENLEYEN HEKİMİN ADI SOYADI: SİCİL NO: DİPLOMA TESCİL NO: İMZASI (17)ONAY İSİM KAŞESİ: MÜHÜR: İMZA: (III) İKİNCİ ON GÜNE KADAR AYAKTAN İSTİRAHATLER İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM (18) TEŞHİS: (19) POLİKLİNİKTARİHİ: …. Sigortalı geçici iş göremezlik belgesini. bölümde kontrol kararı verildiği takdirde ikinci 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler yer almaktadır.…/. 3..…/.10)Hangi sigorta kolundan istirahat verilmiş ise o kutuya (x) işaret konulacaktır.20) İstirahat verilmesi gereken teşhis okunaklı ve açık şekilde.9.5.23)Raporu düzenleyen hekim tarafından doldurulacak ve açık imza ile imzalanacaktır. kontrolü isteniyorsa “kontrol” kelimesinin yanındaki kutuya (x) işaret konulacaktır. kalan iki nüshasının birinci nüshası Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerine gönderilecek. işyerinde “çalışmamıştır belgesini” düzenlemesi için işverene ibraz edecektir. 14)Birinci satıra istirahat süresini belirtir tarihler yazılacaktır.… tarihine kadar istirahatın Devamına. doldurulmadan birinci nüshası imha edilip./…. CBu form üç nüsha olup.…/. Her iki durumda da asıl nüsha..…/..…/.… tarihinden .2)İstirahatın verildiği sağlık tesisi ile polikliniğe ait bilgiler yazılacaktır. poliklinik tarihi ile poliklinik defter sıra numarası yazılacaktır.. üçüncü (son) nüshanın arka yüzünde form ile ilgili “açıklama” bilgileri olacak ve bu form sağlık tesislerince basılacaktır.…/. sigortalı kontrol için geldiğinde istirahatı uzatılması gerekiyor ise. bölümde sigortalı bilgileri.4. 15. Örnek No: 25 (Arka Yüz) 207 ..…/.. Alt satıra istirahat süresi sonunda sigortalı çalışacak ise “çalışır” kelimesi..24)Sağlık tesisi yetkililerince doldurulup imzalanacaktır. 16.... SOYADI: (6) EV ADRESİ: (2) DÜZENLEYEN POLİKLİNİK: (4) SİGORTA SİCİL NO : (5) TC.…/.…/.22)Hastanede yatış varsa yatış-çıkış tarihleri yazılacaktır. ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalıya verilecek.…/.. KİMLİKNO: TEL: (II)BİRİNCİ ON GÜNE KADAR AYAKTAN İSTİRAHATLER İÇİN DOLDURULACAK BÖLÜM (7) İŞ KAZASI (11) TEŞHİS: (8) MESLEK HASTALIĞI (12) POLİKLİNİKTARİHİ: (9) HASTALIK (10) ANALIK (13) POLİKLİNİK DEFTER SIRANO: (15)Hastaneye Yatış Tarihi Hastaneden Çıkış Tarihi (14). A1. (21).... Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise.… tarihinde çalışır kontrol (23)DÜZENLEYEN HEKİMİN ADI SOYADI: SİCİL NO: DİPLOMATESCİL NO : İMZASI (20) P OLİKLİNİKDEFTER SIRANO: (22) Hastaneye Yatış Tarihi Hastaneden Çıkış Tarihi: (24)ONAY İSİM KAŞESİ MÜHÜR İMZA : : : Örnek No: 25 (Ön Yüz) AÇIKLAMA Bu form üç bölümden oluşmakta olup..…/. BKontrollü istiharat verilirse. II.İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ (1) SAĞLIK TESİSİ: (3) ADI.

Kazazede veya Kazazedelerin / Meslek Hastalı ğ ı Tanıs ı veya Ş üphesi İle Hastaneye Sevk edilenin Do ğ um Tarihi : …/…/…… Ad ı Soyad ı: Cinsiyeti: E K T. Kazan ın saati : . Uyru ğ u (Yabancı ise ülke ad ı): Esas İş i (Mesleğ i) : İş çinin 1..C ...K 4-a Medeni Hali: Evli Okur Yazar Değ il İlkö ğ retim Bekar Dul Orta ö ğ retim Hükümlü Stajyer-Çırak Diğ er Üniversite Y.../…/....K 4-b Kendi ad ına ve hesab ına Çalış ma Şekli : Tam zamanlı Kısmi zamanlı Diğ er Prim ödeme hali: sona erdi sona ermedi Sona erdi ise... Kaza Gününde İş baş ı Saati : ../…/... Kimlik No: SSK Sicil No: Bağ -Kur Sicil No: İş e Giriş Tarihi : .............. Lisans Doktora Eski Hükümlü Daimi Mevsimlik Geçici Özürlü Ödünç çalış an Terör Mağ duru Alt iş verene ait çalış an 5510 S.. derece yakın ın ın : Ad ı Soyad ı ………………………………… Açık Adresi…………………………… …………………………………………………………………………………………… İş kazası Halinde Doldurulacaktı r 3 Kaza Tarihi : .. 4 Kaza An ında Yaptığ ı İş : 5 Kazan ın sebebi: Kaza sonucu iş göremezliğ i Var Yok Derhal ölüm 6 Yaran ın türü: 7 Yaran ın Vücuttaki Yeri: 8 İş yerinin büyüklü ğ ü: 9 Çalış ılan Ortam: 10 Çalış ılan çevre: 11 Kaza An ında Kazazedenin Yürütmekte Oldu ğ u Genel Faaliyet: 12 Kazadan Az Önceki Zamanda Kazazedenin Yürüttü ğ ü Özel Faaliyet: 13 Olay ı Normal Seyrinden Sapt ıran Kazaya Sebebiyet Veren Olay (Sapma): 14 Yaralanmaya Sebep Olan Hareket (Olay): 15 Özel Faaliyet Sıras ında Kulland ığ ı Materyal (Araç): 16 Sapmaya Sebep Veren Materyal (Araç): 17 Yaralanmaya Sebep Olan Hareket Sırasında Kullan ılan Materyal (Araç): 18 Kazay ı Gören :Var Yok Şahitlerin Adı Soyadı : Şahitlerin imzas ı : Şahitlerin Adresi 19 Kazan ın Olu ş Şeklini ve Sebebini Açıklay ın ız : 208 .. Son bir y ıl içindeki toplam ücretli izin gün say ıs ı: Son iş yerine giriş tarihi: …/…/…./….C.. SO SYAL GÜVENLİK KURUMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞ I B İLDİRİM FO RMU EK:7 Bağ lı bulundu ğ u İl : Vergi Dairesi ve Numaras ı: İş yerinin Unvan ı ve Adresi : İş çi Say ıs ı: Erkek Özürlü 1-İş yeri Bilgileri Sicil No: Tel: Fax: Kad ın Hükümlü Çocuk Eski Hük..... Okur yazar Öğ renim Durumu : Yüksek Okul İstihdam durumu: 5510 S. erdiğ i tarih : …/…. Stajyer-çırak Terör M ağduru Genel Toplam 2......İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU T.....

kazan ı n saati ve esas i ş i (mesleğ i) bölümleri seçildi ğ inde konu ile ilgili tablolar ekrana gelecektir.(5510 say ı l ı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ l ı k Sigortas ı Kanunu Md. Meslek Hastalığ ı Tanıs ı veya Şüphesi Tarihi: İş veren veya Vekilinin Meslek Hastalığ ı Tanıs ı veya Şüphesi İle Sevk Ad ı Soyad ı ve İmzas ı edilenin Çalış tığ ı Bölüm / İş : Meslek Hastalığ ı Tanıs ı veya Şüphesinin Türü: Meslek Hastalığ ın ın Periyodik Muayene İle Diğ er Saptanma Şekli: Meslek Hast.. 3 ile 19 uncu bölümler sadece kaza bildiriminde. 2 ve 21 inci bölümler hem kaza hemde meslek hastal ı ğ ı bildirimi durumunda. c) 1. ekrana gelen bu baş l ı klardan en uygun tan ı mlama seçilmelidir..6.2. 16. 8. 10.. 11. 20 nci bölüm ise sadece meslek hastal ı ğ ı bildiriminde doldurulacakt ı r. bu 20 209 ..İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU (devam) Meslek Hastalığ ı Halinde Doldurulacaktır 21-Düzenlenme tarihi: . Hast. 7. Ekrana gelen bu tablolardan seçim i ş lemi yap ı lacakt ı r. Md. d) 5. Bu alanlara konu ile ilgili tan ı mlay ı cı kelime yazı ld ı ğ ı nda da arama motoru devreye girecektir.. 17. 14.. 15. 12. Tozlu Ortamlarda Çalışanların Sağlık Gözetimi Bölümü) PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER (ayrıntılı bilgi için bkz. 9. Arama motoru ilgili bölümlerdeki tan ı mlay ı cı baş l ı kları ekrana getirecektir.. Çal ı ş ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ı ğ ı Bölge Müdürlü ğ üne bildirmek zorundad ı r.2. 77) Bu bildirimi zaman ı nda yapmayan i ş verenlere ayn ı kanunun 105 inci Maddesi uyarı nca idari para cezas ı uygulan ı r.. (4857 say ı l ı İş Kanunu md. 13.14) b) İş verenler i ş yerinde meydana gelen i ş kazas ı n ı ve tespit edilecek meslek hastal ı ğ ı n ı en geç iki i ş günü içinde yazı ile T. Rehberin III./…/. C. e-posta adresi: Üst Kurum Sevki İle Not: a) İş verenler i ş yerinde meydana gelen i ş kazas ı n ı kazadan sonraki üç i ş günü içinde ve tespit edilecek meslek hastal ı ğ ı n ı ise ö ğ rendi ğ i günden baş layarak üç i ş günü içinde Sosyal Güvenlik İl/Merkezi Müdürlü ğ üne bildirmekle yükümlüdürler.13.

R. Öğrenim Durumu 9.Yaptığı İş 11. İşçi Sigorta No 4. Başka önemli hastalık geçirdi mi? Hayır ( ) Evet ( ) 15. Soyadı 3.G: 14 Eylül 1990/20635 Değ.İşyeri Unvanı. 210 . 26 Şubat 2000/ 23976. Cinsiyeti 8. İşçi Adı. Sigara Kullanma alışkanlığı Hayır ( ) Evet ( ) Paket/gün ( ) Yıl ( ) Bırakmış( ) Paket/gün ( ) Nedir: Nedir: Nedir: Nedir: : : : : : : : : : : : : : Bölüm/Yaptığı İş: Hayır Süre: Sürekli Bazen Süresi Tarih: Yıl önce ( ) Yıl içmiş ( ) (*) Maden. İkametgâh Adresi 5. Doğum Yeri 6. 56 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik. Çalıştığı Bölüm 10. Sağlık yakınmaları: Öksürük Balgam Hırıltılı solunum Göğüste sıkıntı hissi Solunum zorluğu Nefes darlığı Hemoptizi 13. Meslek Öyküsü İşkolu 12. Daha önce akciğer hastalığı geçirdi mi? Hayır ( ) Evet ( ) 14. Aşağıdakilerden hangilerini geçirdi? Meslek hastalığı Hayır ( ) Evet ( ) İş Kazası Hayır ( ) Evet ( ) 16. Yaşı 7.Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu (*) No Tarih 1. tozlu ortamlarda çalışanlar için doldurulacaktır56. Taş Ocakları vb. Adresi 2.

Tuvaletin yakınlığı. D O L A Ş I M S. Uzun süreli çalışma İş yorgunluğu Islak ve kaygan zeminde yapılan çalışmalar Sırt ağrısı Varis veya diğer dolaşım problemleri Beden ölçülerinin büyümesi Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik. içme imkânları. O R A T. Çocuk Bakım Yurdu. L A B. Dar alanda çalışmanın getirdiği problemler Fazla çalışma. R Ö N T G E N T E Ş H İ S Yapılan Tedavi ve Öneriler Hekim Adı soyadı İmza 211 . Hijyen. Daralan çalışma alanı.Gebe İşçilerin Sağlığını İzleme Formu48 Gebelikte Karşılaşılan Sağlık Problemleri Sabah kusmaları İşyerinde Çalışanı Etkileyen Hal ve Durumlar Erken çalışma saatleri. S İ N D İ R İ M S. Anaokulu T A R İ H A Ğ I R L I K B O Y D İ Ş L E R G Ö Z K B B S O L U N U M S. Sağlık Muayene Kâğıdı48 …………………… İşyeri Emzirme Odası. Yüksekte çalışma. koordinasyon. S İ N İ R Ve H. yıkanma imkanları.S. Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet Ayakta durma. hareket etme hızı ve uzanmada zorluk Yorgunluk/stres Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerlidir). İş ve mahallini bırakmada zorluk Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması. Dinlenme aralarının yetersizliği. yeme. uygunluğu. Akşam veya gece çalışması. Uzanma ve eğilme gerektiren postürler Elle taşıma. yük taşıma ve duruş vaziyetleri Düzenli beslenme.

. Form No : 014 BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR FİŞİ ( U. Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi: Bu formla aşağıdaki listelerde belirtilen hastalıkların Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapılmaktadır.SGK’ya yapılmaktadır). İş Kazaları ve Meslek Hastalığı şüphesi veya tanısının da bildiriminin zorunlu olduğu unutulmamalıdır (Bu bildirimler ise ÇSGB. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın güncel aşı kartlarının kullanılması daha uygun olacaktır48. ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Ekinde verilmiştir.. Hıfzıssıhha Kanunu Mad.. ……………………………………………………………………….C KİMLİK NO SOYADI ADI BABA ADI DOĞUM TARİHİ MESLEĞİ HASTANIN AİLE HEKİMİ BİLGİLERİ AİLE HEKİMİ NUMARASI: AİLE HEKİMİ ADI SOYADI: HASTANIN ADRES BİLGİLERİ İLİ İLÇESİ MUHTARLIĞI SOKAĞI EV NO EV ve CEP TELEFONU ÖLMÜŞSE TARİHİ : DÜŞÜNCELER : HALEN YATTIĞI YERİN ADRESİ BAŞLADIĞI TARİH TEŞHİSİ Olası□ Kesin □ E□ K□ HASTALIĞIN ADI: HASTALIK DURUMU 212 .Aşı Kartı Aynı Yönetmeliğin 8. (Form 014 Arka Yüz ) HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ CİNSİYETİ T. 57-64 ) ………………………… İlçe Sağlık Grup (TSM) Başkanlığına/İl Sağlık Müdürlüğüne GÖNDERENİN: ADI SOYADI MESLEĞİ KURUM ADRESİ İŞ ADRESİ ……………………………………………………………………….

Grup B bildirimi zorunlu hastalıklar listesi     ÇİÇEK SARI HUMMA EPİDEMİK TİFÜS VEBA “GRUP C” HASTALIKLAR: Bu grupta bulunan hastalıkların bildirimleri. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğüne de hemen telefonla bildirilir. ülkemizdeki hangi sağlık kuruluşu tarafından tespit edilmiş olursa olsun. 213 . “GRUP A” HASTALIKLAR: Grup A bildirimi zorunlu hastalıklar listesi             AIDS AKUT KANLI İSHAL BOĞMACA BRUSELLOZ DİFTERİ GONORE HIV ENFEKSİYONU KABAKULAK KIZAMIK KIZAMIKÇIK KOLERA KUDUZ ve KUDUZ RİSKLİ TEMAS            MENİNGOKOKSİK MENEN J İT NEONATAL TETANOS POLİOMİYELİT SİFİLİZ SITMA ŞARBON ŞARK ÇIBANI TETANOS TİFO TÜBERKÜLOZ AKUT VİRAL HEPATİTLER “GRUP B” HASTALIKLAR: Bu grupta bulunan hastalıklar. İl Sağlık Müdürlükleri ve TSHGM Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı hastalıkla ilgili araştırmayı birlikte yaparlar. 0(312) 435-6937]. bütün sağlık kuruluşlarınca tespit edildiği anda ihbarı zorunlu olan hastalıklardır. Grup B’de yer alan hastalıklar aynı zamanda WHO’nun Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri (1969-International Health Regulations) çerçevesinde uluslararası bildirimi zorunlu olan hastalıklardır.BİLDİRİMİ ZORUNLU HASTALIKLAR Bu grupta bulunan hastalıkların bildirimi. 0(312) 435-2979. her sağlık kuruluşundan yapılmaz! Bildirimler. Bildirimler Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSGHM) Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığına telefon açılarak yapılacaktır [0(312) 435-3215. “Sürveyans Tipi” bölümünde belirtilen sağlık kurum ve kuruluşlarından yapılır. bu dokümanın Grup C hastalıklar için hazırlanmış “Standart Tanı Kriterleri” kısmında. Türkiye genelinde hizmet veren bütün sağlık kuruluşlarından yapılır. Form 014 adıyla bilinen “Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Fişi” İşyeri Sağlık Birimi veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından doldurularak bağlı olduğu ilçedeki Toplum Sağlığı Merkezi’ne iletilir.

INFLUENZA Tip b (Hib) ENFEKSİYONU İNFLUENZA KALA-AZAR KONJENİTAL RUBELLA         LEJYONER HASTALIĞI LEPRA LEPTOSPİROZ SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE) ŞİSTOZOMİYAZ TRAHOM TOKSOPLAZMOZ TULAREMİ “GRUP D” ENFEKSİYON ETKENLERİ: Bu grupta diğerlerinden farklı olarak bildirimi zorunlu olan hastalık değil enfeksiyon etkenidir.  Grup C hastalık bildirimleri tanımlanan sağlık kuruluşlarından İlçe sınırlarında hizmet verenler İlçe Grup Başkanlıklarına (TSM) veya İl merkez sınırları içinde hizmet verenler İl Sağlık Müdürlüğüne “Form 014” ile GÜNLÜK olarak yapılır.Buna göre. İl Halk Sağlığı Laboratuvarları. Bölge ve Merkez Hıfzıssıhha Laboratuvarları. eğitim araştırma hastaneleri. üniversite hastaneleri ile her türlü özel sağlık kuruluşları) tarafından. Grup D içinde yer alan enfeksiyon etkenlerinin herhangi biri için standart kriterler uyarınca pozitif bir bulgu elde ettiğinde. bu dokümanın Grup D için hazırlanmış “Standart Tanı Kriterleri” kısmında. 2009/29.COLI     GIARDIA INTESTINALIS SALMONELLA SP. LISTERIA MONOCYTOGENES Zehirlenme Bildirimi57 Zehirlenme Vaka Bildirim Formu: Her zehirlenme vakası için düzenlenir. İl Sağlık 57 TC Sağlık Bakanlığı Zehirlenme Bildirimleri Genelgesi. Buna göre. SHIGELLA SP. özel dal hastaneleri. Üniversite ve Askeri Hastanelerin laboratuvarları ile diğer kamuya ait hastanelerin laboratuvarları. Grup D bildirimi zorunlu enfeksiyon etkenleri ve hastalıklar listesi      CAMPYLOBACTER JEJUNI CHLAMYDIA TRACHOMATIS CRYPTOSPORIDIUM SP ENTAMOEBA HISTOLYTICA ENTEROHEMORAJİK E. “Sürveyans Tipi” bölümünde belirtilmiş olan laboratuvarlardan yapılır. aile hekimleri. Devlet Hastaneleri. GÜNLÜK olarak Kurumunun bildirim sorumlusuna “Grup D Enfeksiyon Etkenleri Bildirim Fişi” ile bildirir. sağlık grup başkanlıkları. Grup C bildirimi zorunlu hastalıklar listesi        AKUT HEMORAJİK ATEŞ CREUTZFELDT-JAKOB HASTALIĞI EKİNOKOKKOZ H. Söz konusu enfeksiyon etkenlerinin bildirimleri de her sağlık kuruluşundan değil. Grup D enfeksiyon etkenlerinin bildiriminden sorumludurlar. ilçe hastaneleri. devlet hastaneleri. Formun doldurulması ve bildirimi tüm sağlık kurum ve kuruluşları (sağlık ocakları. Tanımlanan laboratuvarlar. toplum sağılığı merkezleri. 214 .

FORM 018/C ZEHİRLENME VAKA BİLDİRİM FORMU ………………………………………İl Sağlık Müdürlüğüne BİLDİRENİN Adı Soyadı Mesleği Kurum Adı Adresi Tarih HASTANIN KİMLİK BİLGİLERİ T. elektronik ortam../……/……../……/…….. Saat: ….Gün …. Saat: …. Saat: ….. 215 ..:…./……/…….. Sonrasında oluşturulan rapor TSHGM’ye gönderilir. ile) telefon teyidi alınarak yapılır.:…. Tarih:……. Tarih:……. …. Saat …. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olabilirliği göz önünde bulundurularak bildirimi yapılan vakanın haricinde vaka olup olmadığı araştırılır. Gerekli durumlarda bir sağlık müdür yardımcısının başkanlığında ilgili şube müdürlükleri ile koordineli olarak epidemiyolojik araştırma yapılır.C.Dakika Tarih:…….. kurye.Müdürlüğüne 24 saat içinde (faks. Kimlik Numarası Soyadı Adı Baba Adı Yaşı Cinsiyeti Mesleği HASTANIN ADRES BİLGİLERİ İli İlçesi Mahallesi Sokağı Apartman Numarası Daire Numarası Ev / Cep Telefonu ZEHİRLENME BİLGİLERİ Başvuru Zamanı Zehirlenmeye Neden Olan Etken Zehirlenmenin Olduğu Yer Olay Zamanı (İlk Maruziyet) Maruz Kalma Süresi Şikâyetler Şikâyetlerin Başladığı Zaman Antidot Adı Ölüm Zamanı Düşünceler Tarih:……./……/…….:…. E K : : : : ……../……/……. vb.:…... Saat: ….

Birinci Bölümde bildirimi yapan personele ve müdahalenin yapıldığı kuruma ait bilgiler ve formun düzenlenme tarihi doldurulur. iv. Maruz Kalma Süresi: Zehirlenmeye neden olan etkenle etkileşim süresini ifade eder. çamaşır suyu ile. bitki. iii. vi. arsenik ile. Şikâyet Başlangıcı: GG/AA/YYYY SS:DD olarak girilecektir. saat. hangi tür antidot kullanılacağına ilişkin konularda “Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri” adlı yayından yararlanılabilir. vi. Olay Zamanı (İlk Maruziyet): Zehirlenmeye neden olan etkenle ilk temas saatini ifade eder. tuz ruhu ile. tam ve eksiksiz doldurulması gerekir. iii. ix. böcek soktu. Bildiren Kurum. Kuruma Başvuru Tarihi: Sağlık kurumuna müracaat tarihi GG/AA/YYYY SS:DD (tarih. akrep. Vaka Bilgileri: i. Antidot: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırma Müdürlüğüne 114 numaralı telefon aranılarak ulaşılıp antidotlar ile ilgili bilgi alınabilir. Yaş manüel olarak girilecektir. Form 018C Zehirlenme Vaka Bildirim Formunun TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)’e Kaydedilmesine Ait Açıklama: Veri giriş ekranı. tarih. yılan ısırdı. Kurum Bilgileri: i. hangi kurumlardan zehirlenme vakası bildirilmişse. v. dakika olarak belirtilmelidir. benzin ile. Cinsiyet: seçilip işaretlenecektir. dakika olarak belirtilmelidir. tanımı yapılmış kurumlar arasından seçilip işaretlenecektir. 4. Ölümün bildirimden sonra olması durumunda ise bildirimi yapan bu bilgiyi de sağlık müdürlüğüne ileterek bildirimi tamamlayacak. Örn. soba ile. vii. vii. şeklinde açık ve net ifadeler kullanılacaktır. filyasyon çalışması yapılırken sorun yaşanmaması için tam ve eksiksiz doldurulması gerekir. Tarih. örümcek ısırdı. tam ve eksiksiz doldurulması gerekir. 2. 1. …bitki yedi vs. Şikâyet: Hastaya rahatsızlık veren tüm yakınmaları açık olarak yazılacaktır. saat.Form 018C Zehirlenme Vaka Bildirim Formunun Doldurulmasına Ait Açıklama Zehirlenme Vaka Bildirim Formunun Doldurulması: Dört bölümden oluşmaktadır. Olay Zamanı: zehirlenmenin ilk başladığı/maruz kalmanın ilk başladığı zaman. …pastanesinde. Arı. Hasta Kimlik Bilgileri: i. Örn. ii. Ad. civa ile.gov. 3. Zehirlenmeye neden olan etkenin sınıflandırılmasında ayrıca vakanın bulgularına. dakika olarak belirtilmelidir. gıda. Maruz Kalma Süresi: Zehirlenmeye neden olan etkenle etkileşim süresini ifade eder. Bu yayına http://www. saat. Hastanın son durumu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilerek ölüm olayının gerçekleştiği durumlarda GG/AA/YYYY SS:DD olarak bu alan doldurulacaktır. formu dolduran kişi tarafından yukarda belirtilenlerin dışında ifade edilmek istenen başka bir şey varsa doldurulacaktır. Sağlık Müdürlüğü de ölüm bildirilmeyen vakaların akıbetini takip edecek. iii. Düşünceler: Bu bölüm. Antidot verildi ise hangi antidot olduğunun adı açık ve net olarak yazılacaktır. tarım ilacı ile. Terapötik ilaçların hangi grubundan olduğu belirtilmelidir. ii. GG/AA/YYYY SS:DD olarak girilecektir. Şikayetler: Şikayetlerin ne olduğu açıkça belirtilecektir. 1. 216 . Soyad. 2. Meslek Grubu seçmeli alandan seçilerek işaretlenecektir. mazot ile. …banyosunda. tüp gazı ile zehirlendi. kurşun ile. Zehirlenmenin Olduğu Yer: Mekân olarak belirtilecektir. Fare zehiri ile. Zehirlenmeye Neden Olan Etken: Bu bölümde zehirlenmeye sebep olan kimyasal. Zehirlenme nedeni programda belirtilmiş olan seçmeli listeden işaretlenecektir. 3. ii. Antidot: Eğer hastaya antidot verildi ise seçmeli alandan işaretlenecektir. açık olarak yazılmalıdır. i. v. iv. gaz vb. vaka bilgileri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. ii. mantar yedi. Şikâyetlerin Başladığı Zaman: Hastanın ilk şikâyetlerinin başladığı zamanı ifade eder. İkinci Bölümde hastanın kimlik bilgileri yer alır. hayvan. dakika olarak belirtilmelidir.tusak.saglik. saat. konserve yedi. Üçüncü bölümde hastanın adres bilgileri yer alır. Başvuru Zamanı: Vakanın sağlık kurumuna başvurduğu zaman tarih. GG/AA/YYYY SS:DD olarak girilecektir. x. saat. kurum bilgileri.tr/e-kütüphane bölümünden ulaşılabilir. …atölyesinde vb. seçmeli alan olup. iv. Bağlı Bölge: Hastanın adresinden hangi sağlık ocağı/aile hekimi bölgesinde olduğu bulunarak seçmeli alandan işaretlenecektir. viii. Tarih. hasta kimlik bilgileri. dakika) olarak girilecektir. Ölüm Tarihi: Formda daha sonra düzeltme yapılabilecek tek alandır. Dördüncü bölümde zehirlenmeye ait bilgiler yer alır. TC Kimlik No. Ölüm Zamanı: Eğer hasta öldü ise ölüm tarihi ve saati belirtilecektir.

nitrik asit. potasyum hidroksit) Fırın temizleyicileri (sodyum hidroksit) Ağır Metallerle Zehirlenmeler Kurşun Civa Arsenik Karbonmonoksit Zehirlenmesi Organofosfatla Karbamatla Yabanıl Ot Öldürücülerle Zehirlenme Mantar öldürücülerle Zehirlenme Kemirgen öldürücülerle Zehirlenme Böcek Öldürücülerle Zehirlenmeler Deniz ürünleri ile zehirlenmeler Balık 217 .Zehirlenme Nedenleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Botulizm Besin kaynaklı botulizm Opoid Analjezikler Kannabinoidler Belirtilmemiş Uçucu Maddelerle Salisilat Terapötik İlaçlarla Sedatif Hipnotik ve Anksiyolitik İlaçlar Antiepileptik Sedatif Hipnotik Amfetaminler Antidepresan Antipsikotik Antikolinerjik Beta Reseptör Blokörü Demir İçeren İlaçlar Kardiyak Glikozidlerle Kalsiyum Kanal Blokörü Klasik Antihistaminik Bağımlılık Yapan Maddelerle Zehirlenmeler Etil alkol Metil alkol Naftalin Alifatik hidrokarbonlar (Petrol Ürünleri) Zehirlenmeler Benzen Toluen Ksilen Organoklorla Kloroform Trikloretilen Trikloretan Perkloroetilen Metilen Klorür Benzin Gaz Yağı Tiner Vernik Aromatik hidrokarbonlar Halojenli (klorlu) hidrokarbonlar Belirtilmeyen Tüp Gaz Zehirlenmeleri Bütan (evlerde kullanılan tüp gaz) Propan (sanayi tipi LPG) ile zehirlenmeler Tuvalet temizleyicileri (kezzap. tuz ruhu-hidroklorik asit) Kireç ve yağ çözücüler (sodyum hidroksit) Lavabo açıcılar (sodyum hidroksit. sülfirik asit.

fosforik ve kromik asitler) N-Hekzan Neft Yağı Yenilen ve içilen her türlü gıda ile meydana gelen zehirlenmeler Et ve et ürünleri ile zehirlenmeler Et suyu Domuz eti Dana veya koyun eti Kümes hayvanları ile Salam Sosis Süt ve süt ürünleri ile zehirlenmeler Çiğ süt Peynir Krema Dondurma Yumurta Kurutulmuş yiyecekler Dondurulmuş gıdalar Çiğ sebze meyve salatalar Su ve buz Deli Bal Gıdalara bulaşmış ilaç ve kimyasal atıklar Ticari ya da evde hazırlanmış konserve Sucuk. Bitkilerin tedavi amacı ile. kömür Fabrika gazları Yangınlarda Kötü baca sistemi olan yerlerle Hava dolaşımının iyi olmadığı yerlerde 218 . jambon gibi vakumlu. tuzsuz ya da şekersiz ortamda depolanmış besinlerle Halisünojenler Etilen glikol Bitkilerle Zehirlenmeler. yanlışlıkla ya da özkıyım amacıyla yenmesi Sobadan sızan odun. Doğada yetişen toksik madde içeren mantarların yenmesi ile zehirlenme Diğer Zehirli Hayvan Isırma ve Sokmaları Yılan Isırması Akrep Sokması Örümcek ısırığı Arı sokması Doğada bulunan her türlü zehirli böcek ve hayvan ısırık (köpek hariç) ve sokmaları Parasetamol Freon (Buzdolabı Gazı) Doğalgaz Egzoz gazları ile kapalı garajlarda Lityum Kokain Sempatomimetikler Alkollerle Zehirlenmeler Hidrokarbonlu Bileşiklerle Zehirlenmeler Karbontetraklorür Belirtilmeyen Tarım ve Böcek İlacı İle (İnsektisitlerle) Zehirlenmeler Piretrin ve Piretroidle Amitraz (Kenaz)'la Fösfin ve Fosfürlerle Zehirlenme Fumigantlarla Zehirlenme Her türlü deterjan Belirtilmeyen Ev Kimyasalları ile Zehirlenmeler Ağartıcılar (çamaşır suyu-sodyum hipoklorid) Parlatıcılar (sitrik asit) Metal Parlatıcılar ve pas gidericiler (okzalik.60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Kabuklu deniz hayvanları Mantar Zehirlenmesi.

Sodyum Thiosülfat ) (Bir Hastalık Kit) Akineton Tiamin (B1 Vitamini) 219 . Sodyum Nitrit.Antidot Listesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Atropin Difenhidramin Hidroksikobalamin İnsülin Kalsiyum Calcium Edtate De Sodium Glukoz Digoxin İmmune Spesifik Antikor Digifab (Digoxin İmmune Fab) Metilen Mavisi (10 Ml) Etil Alkol (%10) Dopamin Dicobalt Edta (Kelocyanor) (6 Amp) K1 Vitamini (Fitonadion) Adrenalin (Epinefrin) Penisillamin Dmps (Dimercaptopropane-1-Sulfonate) Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A. B Ve E) Morfin Dmsa (Dimercaptosuccinic Acid) Succimer D-Penicilamin (50 Tablet. Kutu) Benzodiazepinler Pralidoksime Tuzları (2.Pam) (200 Mg 10 Amp) Sodyum Nitroprussid Dimercaprol ( Bal) (British Anti-Lewisite ) Flumazenil Fomepizol ( 4-Methypyrazole ) (1kutu=5 Amp) Deferoksamin (Desferrioksamin) Lökovorin Kalsiyum (Kalsiyum Folinat) Physostigmin Salicylat (5 Amp) Nalokson Fenitoin Etanol Haloperidol Silibinin (4 Vialık Kit) N-Asetilsistein (Nas) Yılan Antivenomu Piridoksin (B6 Vitamini) Siyanür Antidot Kiti (Amil Nitrit.

İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı Takvimi 220 .

yasalara ve iyi uygulamalara uygun olarak ve tehlike belirleme ve risk değerlendirmesi çalışmalarını esas alarak sağlık gözetimi yapıyor mu? 22. yürüttüğü faaliyetleri Kurula bildiriyor.İSG politikası ve İSG organizasyonu 1. biyolojik izleme vb. Kişisel tıbbi kayıtlarda Türkiye'deki mevzuatla uyum içerisinde. İSG’nin işletme faaliyetleriyle bütünleştirilmesi 9. İş sağlığı hizmetleri için ayrılan süreler yeterli mi? 5. mesleki maruziyetler.. gereğinde iş değişikliği önerisinde bulunuluyor mu? 25. İşyeri hekimi. araç-gereç ve malzeme alınırken İSG gözetilerek işyeri hekimi görüşü alınıyor mu? 11. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü. işle ilgili hastalıklar. İşyeri hekimi İSG Kuruluna katılıyor. Risklerin Belirlenmesi. bu çalışmalara iş sağlığı ile ilgili tehlikeleri ve riskleri ekleyerek katılıyor mu. İSGB veya OSGB yasada tanımlanan ve işletmenin büyüklüğü ve faaliyetleri ile doğru orantılı fiziki mekan ve donanıma sahip mi? 4. Mesleki sağlık ile ilgili tehlikeler ve riskler düzenli olarak belirlenip değerlendiriliyor mu. İşveren.İSGİP İSG. İşletmenin İSG politikası iş sağlığını kapsamakta yaralanma ve meslek hastalıkları/işle ilgili hastalıkların önlenmesi konusunda taahhütte bulunmakta mıdır? 2. İSGB ekibi sağlık alanında yapılacak iyileştirmelerle ilgili yıllık hedeflerin de içinde yer aldığı yıllık plan hazırlanırken yapılan çalışmalara katılıyor mu? 10.. tıbbi muayeneler. -Yarı zamanlı……. İSGB-OSGB personelinin işbirliğini ve İSG politikalarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine katılımını sağlıyor mu? 8. iş kazalarımeslek hastalıkları. tahliller. endüstriyel hijyen ölçümleri yapıyor mu? 19. İşyeri hemşiresi var mı?) 3. Sağlık Gözetimi 21.YS Sağlık Gözetimi Değerlendirme Formu Zayıf 1. İşyerinin büyüklüğü ve faaliyetleri doğrultusunda oluşturulmuş. Çalışanların iş kazalarını ve meslek hastalıklarını amirlerine ve yöneticilere. İşyeri hekimi. aşılama ve portör muayeneleri yaptırılıyor mu? Orta İyi Açıklamalar Orta İyi Açıklamalar 221 . Makine. Yönetimin gözden geçirilmesi sonucu elde edilen bulgular işyeri hekimine bildiriliyor mu? 15. İşe giriş muayeneleri yapılıyor. Değerlendirmesi ve Kontrol Edilmesi 16. İşyeri hekimi. mesleki geçmiş. İşveren İSGB-OSGB personeline mesleki bağımsızlık sunuyor mu? 3. Ek ve tamamlayıcı muayeneler yapılıyor mu? (Biyolojik monitörizasyon ve teknik ölçümler) 26. görev ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmış kendine ait bir İSGB ya da sözleşmeli bir OSGB var mı? (Sözleşmeli işyeri hekimi var mı? -Tam zamanlı……. bilgiler yer alıyor mu? Tıbbi kayıtların gizliliği sağlanmış mı? 2. işletmede meydana gelen kazalar ve kaza soruşturmaları ile düzeltici ve önleyici eylem kararları hakkında bilgilendiriliyor mu? 4. işe uygunluk değerlendirilip raporlanıyor mu? 24. İş sağlığı hizmet sağlayıcısı. Kurul çalışmalarından haberdar ediyor mu? Zayıf 14. İşyeri hekimi koruyucu donanımların satın alımı ve kullanımı ile ilgili tavsiyede bulunuyor mu? 13. kullanılan kimyasalların MGBF’larına ulaşabiliyor mu? 18. İSG kapsamındaki hak ve sorumluluklar 7. genel sağlık durumu. ilgili diğer hastalıklar. İş sağlığı hizmet sağlayıcısı önleyici ve DFlerle ilgili tavsiyelerde bulunuyor ve bu tavsiyeler dikkate alınıyor mu? 23. güvenlik uzmanı ve işyeri hekimine bildirmelerine yönelik resmi bir sistem mevcut mu? 5. Yazılı bir tehlike belirleme ve risk değerlendirmesi belgeniz var mı? 17. Yeni prosesler ve işler planlanırken İSG gözetilerek işyeri hekimi görüşü alınıyor mu? 12. bu çalışmaların sonuçları kendisine rapor ediliyor mu? İşyeri hekimi işyeri ziyaretleri yapıyor mu? 20. Periyodik muayeneler yapılıyor ve raporlanıyor. İş sağlığı için ayrı bir bütçe ayrılıyor mu? 6.

Yöneticiler ve çalışanlar. izlem. Acil Durumlara Hazırlık 48. istatistiklerini alıyor.)? 28. İşletme acil sağlık hizmeti veren kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği kurmuş mudur? Orta İyi Açıklamalar Orta İyi Açıklamalar İSGİP kapsamında hazırlanan İSG-YS “Sağlık Gözetimi Değerlendirme Formu” işyeri hekimlerinin çalıştıkları işyerlerini değerlendirmelerinde ve geliştirmelerinde kullanabilecekleri bir form olarak düşünülmektedir. amirler ve işçiler için hazırlanmış bir eğitim programı ile bunların yenileme eğitimleri için bir programınız var mı? 47. bildirimi ve uygun tedavilerinin önemi hakkında bilgilendiriliyorlar mı? 10. Sürekli İyileştirme 41. İSGB-OSGB yıl sonunda yıllık bir rapor hazırlıyor mu? 34. İşe dönüş muayeneleri yapılıyor mu? 29. hazırlık ve müdahale düzenlemeleri. İşyeri hekimi sağlık bilgilerini kaydediyor. İşyeri hekimleri ve hemşireleri ulusal mevzuata uygun şekilde sürekli eğitim görüyor mu? 46. iş sağlığı risk ve tehlikeleri konularında eğitiliyor. saklıyor. Acil durumlar ile ilgili önlem. Güvenlik ve sağlık ile ilgili yürürlükte olan yönetmeliklere uyulmasını sağlamak için kullandığınız sistemde. İşletmenin iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması için bir bildirim sistemi var mı? 8. yazılı düzeltme önerileri yapılıyor ve izleniyor mu? 30. İşte yaralanmalar/rahatsızlıkların bildirimi ve soruşturulmasında kullanılan prosedürün etkinliğini değerlendiriyor musunuz? 36. İSGB-OSGB yıllık çalışma planı hazırlıyor mu? 33. işe gelmemeyle sonuçlananlar raporlanıyor ve işverene bildiriliyor mu? 38. ulusal mevzuata uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla düzenli değerlendirmeler yapılması öngörülmüş mü? 9. Yöneticiler. 222 . İşyerinin genel hijyen şartları. iş kazaları ile meslek hastalıklarının erken teşhisi. ilk yardım kitleri mevcut mu ve bunların devamlılığı sağlanıyor mu? 49. yorumluyor ve raporlayıp işverene bildiriyor mu? 32. değerlendiriyor. düzenli eğitim alıyor mu? 50. İşletme. İşyeri hekimi işletmede meydana gelen kazalar ve kaza soruşturmaları ile düzeltici ve önleyici eylem kararları hakkında bilgilendiriliyor mu? 39. İşletme yönetimi işyeri hekiminin performansını her yıl gözden geçiriyor. nitelikli yemek ve kaliteli içme suyu sağlanması sürekli gözetiliyor. gençler vb. İşle ilgili yaralanma ve rahatsızlıkların uygun tedavi. İşletmenin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili mevzuata uygun bir kayıt ve bildirim sistemi ve görevlisi var mı? 40. Hassas gruplara yönelik bir gözetim programı uygulanıyor mu (gebeler. kontrol ve rehabilitasyonu meslek hastalıkları tanısında yetkili hastanelerle ve ilgili birimlerle işbirliği içinde yapılıyor mu? Zayıf 6. sağlık gözetimi bulguları hakkında bilgilendiriliyor mu? Zayıf 45. Eğitim ve İletişim 44. İş Sağlığı Yönetim Sisteminin Türk Mevzuatı ile uyumlu olduğunu teyit etmek üzere periyodik denetimler düzenliyor mu? 7. İşçiler işletmenin iş sağlığı politikası. İş sağlığına yönelik önleyici faaliyetlerin planlaması yapılıyor ve bu planlar şirketin yıllık planlarına dahil ediliyor mu? 42. Performans İzleme 31. elde edilen bulgular işyeri hekimine bildiriliyor mu? 35. Olayların Raporlanması ve Soruşturulması 37. Yeterli sayıda ilkyardım personeli var mı ve ilkyardım ekibinde yer alan herkes mevzuata uygun. Tüm işle ilgili hastalıklar araştırılıyor. İş sağlığı yönetimindeki olası iyileştirmelere dair karar alınması amacıyla yönetim gözden geçiriliyor mu? 43.27.

dolu fırtınaları. sosyal ve çevresel kayıplar doğuran. gıda güvensizliği. 3.XIV. taşkın. bu durumlar çoğu kez aynı anda ortaya çıkar. Akdeniz Bölgesinde doğal afetler kuraklık. yaralanmalar. orman yangınları. İşyerlerinde Afet ve Acil Durum Organizasyonu AFET (DISASTER) İnsanlar için fiziksel. teknolojik veya insan kaynaklı olayların sonuçlarına afet denilmektedir. yıldırım. Doğal afetlerin çeşitleri ve önem sıraları ülkeden ülkeye de değişmektedir. şiddetli rüzgâr. bir olay zamanında. Ülkemizde ise en sık görülen meteorolojik karakterli doğal afetler dolu. Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik ve ani gelişen olay. şiddetli yağış. normal yaşamı ve insan eylemlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen. don.afet. Acil müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda afetler sonrası oluşan acil durum. sel. çığlar. Örneğin. çığ. Afetten etkilenen ülkelerde. ölümler. etkilenen topluluğun yerel olanak ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal. 2. AFET YÖNETİMİ (DISASTER MANAGEMENT) Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi.000 kişi meteorolojik afetlerden dolayı hayatını kaybetmiştir (www. yerel kapasiteyi zorlar ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır. hastalık. afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari yasal ve teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran. kuraklık. ACİL DURUM (EMERGENCY) 1.tr). insanların yerlerini terk etmeleri. donlardır. orman yangınları. sakatlık. seller. heyelan. Acil durumlar. AFET TÜRLERİ Dünya genelindeki doğal afetler ele alınınca. kar ve fırtınalardır.gov. Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre sadece 1980'li yıllarda dünyada 700. ekonomik. uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan çıkarılan derslerin ışığında varolan sistemi geliştiren yönetim biçimidir. zayıflamış ya da zarar görmüş kamu yönetimi ve azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir. 223 . 31 çeşit doğal afetin 28 tanesini meteorolojik afetlerin oluşturduğu görülür. altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi.

hortumlar.  Çığ.(http://www.  Fırtınalar.  Kuraklık. 1. 3. Kahramanmaraş.  Toprak kaymaları.aspx?RaporAdi=portalbilgigirisraporsayfasi&Theme=true&ALAN=object_id&KOD U=12. su taşkınları. İNSAN KAYNAKLI AFETLER 1.  Kıtlık vb. kimyasal kazalar.  Seller. 2.afet. 4. Göçmenler ve yerlerinden edilenler vb. biyolojik. 5.gov.  Volkanlar. Endüstriyel kazalar. Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar. Taşımacılık kazaları. DOĞAL AFETLER Yavaş gelişen doğal afetler  Şiddetli soğuklar. Nükleer.  Yangınlar vb.tr/tuaa/GenericClass/Rapor. kaya düşmeleri. 224 . 2. Afşin-Elbistan Termik Santrali Yakınındaki Açık Çöllolar Kömür Maden Havzası’nda Meydana Gelen (Heyelan) Göçük Afeti-10 Şubat 2011). Ani Gelişen Doğal Afetler  Deprem.

kimyasal silahlar ve kazalar Sanayi kazaları Ulaşım kazaları Kaya Düşmesi Volkanik Patlamalar Çamur Akıntıları Tsunami Kuraklık Dolu Hortum Yıldırım Kasırga Tayfun Sel Siklonlar Tornado Tipi Çığ Aşırı Kar Yağışları Asit Yağmurları Sis Buzlanma Hava Kirliliği Orman yangınları Salgınlar Böcek İstilası Terör saldırıları Göçler 225 . nükleer.aspx?AID=64178.gov.tr/tuaa/TUAA/AfetDetayFormu. DÜNYADA GÖZLENEN AFET TÜRLERİ JEOLOJİK AFETLER Deprem Heyelan KLİMATİK AFETLER BİYOLOJİK AFETLER Sıcak Dalgası Erozyon Soğuk Dalgası Orman Yangınları SOSYAL AFETLER TEKNOLOJİK AFETLER Yangınlar Savaşlar Maden Kazaları Biyolojik. Ostim-İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde Patlama-03 Şubat 2011).(http://www.afet.

G: 19 Şubat 2011/27851. İçeri doğru açılan kapılar tehlike anında kaçışı engelleyerek yığılmalara ve fazladan zararlara yol açabilmektedir. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmamalıdır. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalıdır. Acil durum ve eylem planı çalışmaları ve uygulamalarının tek başına işyerleri tarafından yapılması ve yürütülmesi çok zordur. Tek taraflı uygulama ve yürütüm. Bu durum işyerlerinde acil durum ve eylem planı çalışmasının. işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olmalıdır. Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur. İşyeri yönetimi bulunduğu bölgedeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ile iletişime geçerek. Acil çıkış yolları ve kapıları:           Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalı ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmamalıdır. Herhangi bir tehlike durumunda. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalıdır. tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri sağlanmalıdır. önlerinde engel bulunmamalıdır. kuruluşun mali yapısını ve toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır. yapılan işin özelliğine. Ayrıca yangınla mücadele için. çok geniş bir boyutta ele alınılmasını zorunlu kılmaktadır. R.59. işyerindeki faaliyetleri kısmen veya tamamen durdurabilen. boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmamalıdır. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olmalı. Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmelidir. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı.    58 59 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği. İşyerinin büyüklüğüne. Acil çıkış kapıları. Ülkemizde böylesi durumlarda can kaybı başta olmak üzere yitirilebilecek pek çok değer göz önüne alınarak. planı verimli ve sağlıklı kılmayabilir. kuruluşa veya doğal çevreye zarar veren. İşyerleri tehlike kaynağı olması bakımından potansiyeli yüksek olan yerlerdir. acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olmalıdır. İşaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır9.G: 10 Şubat 2004/25369. kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme donanımı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulunmalıdır. R.İşyerlerinde çalışanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen. 226 . Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmeli. görünür ve kolay erişilir yerlere konulmalı. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. işyerinde hazırlanacak Afet ve Acil Durum Planlarıyla ilgili desteği sağlayabilir58. İşyerlerinde kurulum aşamasında ve sonrasında alınması gereken önlemler vardır. işaretler uygun yerlere konulmalı ve kalıcı olmalıdır9.

Bu odalar yeterli ilkyardım malzeme ve ekipmanı ile donatılmalı ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır. Dolaplar uygun malzemeden yapılmış olmalı ve içindekileri sıcaktan.) kurulacak ilkyardım ekibinde yer almalı. Bir kaza durumunda ve kazadan sonra çalışanların ne yapması gerektiği. hangi yollarla ve kime bildirilmesi gerektiği. kaza olabilecek alanların yakınında olmalıdır. İlkyardımcılar ilkyardım dolaplarına bir iki dakika içinde ulaşılabilmelidir. İlkyardım konusundaki yazılı bilgiler. Sağlık birimi çalışanları (İşyeri hekimi. işyerinde stratejik bir noktada görülebilecek bir yere asılmalı ve işveren bu konuda tüm işçiler için bilgi notları düzenlemelidir. kolaylıkla erişilebilecek şekilde. Ayrıca. nemden ve istismardan korumalıdır. İlkyardım personeli olarak görevlendirilen personelin tanımlanması. işten ayrılanların yerine yeni ilkyardımcılar yetiştirilmesinin sağlanması görevini de yerine getirmelidir. İlkyardım odaları ve dolaplarının düzenli aralarla denetiminin yapılarak eksiklerin tamamlanması da ekip liderlerinin sorumluluğunda olmalıdır. toz veya toprak girmeyecek şekilde yapılmış olmalı ve herhangi bir karışıklığa yol açmayacak şekilde içleri bölünmüş olmalı ve her malzeme veya ilacın üzerinde adları okunaklı bir şekilde yazılmış olmalıdır. İlkyardım dolabının ve ilkyardım odasının yerleri. Bu donanım uygun şekilde işaretlenmeli ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulmalıdır. Bilgi notunun temel bölümleri şu maddeleri içermelidir:        İşyerinde ilkyardım ve tıbbi bakımdan daha fazla yararlanma yöntemleri. emekli olan. ilkyardım odaları.İşyeri Sağlık Birimi Çalışanlarının Afet ve Acil Durumlardaki Sorumlulukları Afet ve acil durum ortaya çıkmadan işyerinde kurulması gereken ekiplerden biri de “ilkyardım ekibi”dir. 227 . gerektiğinde yaralı veya hasta kişinin kaza yerinden uzaklaştırılmasını sağlamak üzere kullanılacak basit taşıma araçlarına kolayca ulaşılabilmelidir. İşyeri hekimi sertifikalı ilkyardımcıları bir araya getirerek. Bu ekibin kurulması sorumluluğu işyerinde bulunan en yetkili sağlık çalışanındadır. Kaçış yollarının nerelerde olduğu ve İlkyardım personelinin görevlerinde nasıl desteklenecekleri. ilkyardım dolapları ve acil hasta/yaralı taşıma ve sağlık kuruluşlarına iletimi konusunda toplantılar yapmalıdır. ilkyardımcıların güncelleme eğitimlerinin takibi. sağlık memuru vb. işyeri hemşiresi. Ayrıca işyeri hekimi. kuruluşun büyüklüğü ve çalışan sayısı göz önüne alınarak gerekli sayıda “ilkyardımcı” yetiştirilmelidir52. Herhangi bir kaza ile ilgili bilginin. İşyerinde yapılacak eğitim ve tatbikatlarda ilkyardım ekiplerinin yer alması sağlanmalıdır. Başlangıçta ilkyardım hastayı kımıldatmadan yapılacak olsa da. İlkyardım odaları İşyerinin büyüklüğü. İşyerindeki en üst sağlık yetkilisi her vardiyada gerekli olacak sayıda ilkyardımcılardan ekipler kurmalı ve bu ekiplerin diğer afet ve acil durum ekipleriyle iletişimini sağlamalıdır. İlkyardım dolapları. buralar Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmeli ve çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım donanımı bulundurulmalıdır. her zaman görünür bir şekilde işaretli. Dolap kapaklarının iç tarafına içinde bulunan ilaç ve malzemenin bir listesi yapıştırılmış olmalı ve beyaz üzerine kırmızı ay işareti konarak işyerinin uygun bir yerinde bulundurulmalıdır45. İlkyardım çantaları veya dolapları. yapılan işin niteliği ve kaza riskine göre işyerinde bir ya da daha fazla ilkyardım odası bulunmalıdır.

Madende. kilitlenebilir üniteleri ve kilitli bir kapısı bulunan depo odasına geçilebilmelidir. İlkyardım merkezinde. rahat bir girişi bulunmalı ve sedye taşıyan insanlar girebilmelidir. gömme depo rafları. Yalnızca ilkyardım. ilkyardım merkezinde görev yapan ilkyardım görevlisi veya görevlileri devamlı orada bulunmuyorlarsa da hemen ulaşılabilir durumda olmalıdırlar. Akarsuyu olan bir lavabosu. dinlenme. “madende. Kömür Madenlerinde Güvenlik ve Sağlık Uzmanları Toplantısında alınan kararlarda. 228 . bu bölümdeki koşulları sağlamak için yeterli değilse bunları yerine getirmek için iki veya daha fazla işletme. Sıra. İlkyardım merkezi tedavi odası aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:   Kolay temizlenebilen kaygan olmayan bir tabanı. bir doktorun hizmetinden yararlanabilen ilkyardım görevlileri görev yapmalıdır. ilkyardım ve hayat kurtarma teknikleri konularında yetkili (sertifikalı. tıbbi incelemeler ve ambulans hizmetleri için kullanılmalıdır. Yeterli derecede ısıtılmış. (1) Herhangi bir vardiyada çalışanların toplam sayısının ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirlenen sayıyı aşmadığı küçük madenlerde devamlı kullanıma hazır olan bir ilkyardım odası bulundurulmalıdır. tekerlekli tedavi servis arabası (çekmeceleri bulunan ve üzeri cam olan). uygun niteliklere sahip bir ilkyardım merkezi bulundurulmalı ve düzenli bir şekilde bakımı yapılmalıdır” denilmektedir. ehliyetli) kişi veya kişilerin sorumluluğunda olmalı ve bu özelliklere sahip bir kişi çalışma saatleri süresince devamlı ulaşılabilir durumda olmalıdır. kolay temizlenebilir çalışma bankoları ve akarsu olan lavaboları bulunmalıdır. kolayca yıkanabilir duvarları. Diplomalı bir hemşire ya da onaylı bir ilkyardım eğitimi kursunu tamamlayanların dışında hiç kimse. sıcak ve soğuk su bulunmalı. depo ve bekleme odaları bulunmalıdır. kolaylıkla temizlenen iç yüzeylere sahip olmalı ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle odada bulunacak minimum donanım belirlenmelidir. inşaat alanında. büyüteçli lamba. kaynaklarını birleştirebilir. bir vardiyada çalışan işçi sayısı ulusal yasa veya yönetmeliklerle belirlenen rakamı aşarsa. yönetici tarafından ilkyardım merkezinde görevlendirilmemelidir. Yetkili makamların onayı alınarak yapılan düzenlemelerde. İlkyardım merkezi tedavi odasından. ayarlanabilen bir kanepe ve dinlenme sandalyesi bulunmalıdır. aydınlatılmış. madenin ana girişine elverişli yakınlıkta olmalı. Tedavi odasından banklar ve sandalyelerin bulunduğu bekleme odasına veya alanına da geçilmelidir. İşletmenin kaynakları. bu tür tesislerin her işyerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde kurulması sağlanır. İlkyardım merkezi dinlenme odası aşağıda belirtilen özelliklerde olmalıdır:   Tedavi odasına açılan bir kapısı ve sedyelerin hareketlerini kolaylaştırmak için dışarıya açılan geniş kapıları bulunmalıdır. fabrika ya da atölyelerde veya çevresinde çalışılırken. ayarlanabilen tedavi sandalyesi. sandalye. temiz tutulan tedavi. İlkyardım merkezi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:    Yer üstünde diğer amaçlar için kullanılmayan ayrı bir yerde. Söz konusu düzenlemeler.Madenlerde yer üstünde yapılacak ilkyardım müdahaleleri: ILO’nun 2006 yılında Cenevre’de yaptığı. (2) İlkyardım odası yeterli derecede ısıtılmış ve aydınlatılmış olmalı. kanepe ve perde bulunmalıdır.

229 . Yaralı insanların çıkarılacağı her kuyuda veya açıklıklarda. Her kullanımdan sonra ya da en geç 6 ayda bir kontroller yapılmalıdır. temiz. yeterli ve uygun ek ilkyardım birimleri oluşturmalıdır. insanların yalnız bir kafesle çıkarılabileceği ve kafesin. ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. İşveren yaralı ve hasta kişilerin. kuruluşlarını ve personelini sağlamalıdır. İşveren. Her bir ilkyardım personeli en az aşağıda belirtilen maddeleri kullanılabilecek şekilde bulunduran bir ilkyardım çantası taşımalıdır: (a) İki üçgen bandaj. Yer altında ilkyardımda çalışan tüm kişilerin listesi. İlkyardım donanımlarını düzenli bir şekilde bulundurmak ve gerektiğinde yenilemek tüm ilkyardım görevlilerinin ve yer altındaki denetçilerin (nezaretçilerin) görevi olmalıdır.Yeraltında ilkyardım düzenlemeleri İşveren. (c) Çeşitli yapışıcı bantlar ve (d) Yeterli sayıda tıbbi eldiven. Eğitim ve güncelleme-takviye eğitimleri (1) Kömür madenciliğine yeni başlayan herkes. sedyenin düz olarak yatırılabileceği kadar geniş olmadığı her kuyuda ve her batık kuyuda. (2) Bu nitelikli kişilerin her biri olanaklar ölçüsünde düzenli olarak yer altında aynı gurupla birlikte çalışmalıdır. ona tedavi sağlamak üzere. Denetim İşveren tarafından görevlendirilen yetkili bir kişi tarafından. hastaneye veya evlerine hemen taşınmaları için gereken düzenlemeleri yapmalıdır. Tüm noksanlıklar zaman geçirmeksizin düzeltilmelidir. toz ve nem geçirmez saklama kaplarında bulundurulmalı ve işçiler bu gereçlere erişebilmelidirler. (1) Yer altında çalışan yeterli sayıda kişi. gerekirse ilkyardıma gereksinimi olan kişiyi nakletmeden önce. steril hazırlanmış küçük orta ve geniş pansumanlar. Yeraltında çalışılırken ilkyardım sağlamak için olabildiğince uygun araçlara ve eğitilmiş personele her zaman kolaylıkla erişilebilmelidir. tüm ilkyardım ve ambulans donanımının ne sıklıkla denetleneceği. Hasta ve yaralı kişilerin taşınması Maden yöneticisi yaralı ve hasta kişilerin maden yüzeyine çabuk ve rahat taşınmalarını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. ilkyardım merkezinde madende çalışanlar tarafından kolayca görülebilecek bir yerde bulundurulmalıdır. Tüm ilkyardım gereçleri uygun. onaylanmış güncel ilkyardım sertifikalarına sahip olmalıdır. (b) Sabitleyici bandajı olan. yeraltında karşılaşılan tehlikeler nedeniyle oluşacak yara ve hasarlarla başa çıkmak için yeterli ilkyardım hizmetlerini. mümkün olduğunca önemli hayat kurtarıcı teknikler ve ilkyardımın temelleri konusunda eğitim ve bilgi almalıdır. yaralanmanın ağırlaşmasını önlemek için uygun bir can yeleği veya tutma sistemleri sağlanmalı ve kullanılmalıdır.

yetkilileri tarafından istenilmesi durumunda yeniden eğitilerek sınava sokulmalıdır. Bu plan. yangın önleme ve acil durum eylem planının bir parçası olmalı. gerekirse tedavi ve sevk edilmelidir. Yaralanmaların bildirilmesi Yaralı bir kimse. acil durumlardaki iletişimi yürütmek üzere yöntemler ve kişisel sorumluluklar belirlenmelidir. madeni terk etmeden önce izleyecekleri yöntemler belirlenmelidir. madende acil bir durum görülürse uygulamak üzere “maden acil durum eylem planı” bulundurmalıdır. madenin tahliyesini ve aşağıda belirtilen konuları kapsamalıdır: (a) Acil durumlarda alınacak önlemleri yönetmek üzere kişisel sorumluluklar saptanmalıdır. Bu durumlarda: 230 . düzenli bir şekilde hemen çekilmesini sağlayan bir yöntem izlenmeli. Yaralanma yer altında tedavi edilmiş bile olsa ilkyardım merkezinde bildirilen yaralanmaların kaydı tutulmalı ve saklanmalı ve yıllık değerlendirilmelidir. (e) Kritik operasyonları yapmak üzere madende kalan çalışanların. acil durumlardaki kaçış yolları ve yöntemleri konusunda eğitim verilmelidir. Tahliye ve kurtarma Acil durumlarda tahliye Her işveren. (c) Acil durumdan etkilenen herkese derhal durumun bildirilmesini sağlayacak ve tüm kişiler tarafından görülüp duyulabilecek bir alarm sistemi bulundurulmalıdır. İlkyardım merkezinde çalışan ve yer altındaki işçilere ilkyardım ulaştıran kişiler. (d) Madenden veya tehlike bölgesinden kişilerin güvenli olarak.(2) Bu kişilerin yeni teknikler konusunda güncel bilgiler edinmeleri için gerektiğinde güncelleme-takviye kurslar düzenlenmelidir. (h) Zayiatların yönetimi. (i) Bütün acil durum donanımlarını kullanma ve (j) Depo ve destek yönetimi. (b) Yaraları inceleme ve değerlendirme. elde edecekleri başka özellikler yanında aşağıda belirtilen hususları yapmalarını sağlayacak bilgiler almalı ve eğitim görmelidir: (a) Şok tedavisi ve canlandırma. (f) Acil durum tedavisi ve sevk yapma. (e) Üzerinde akım bulunan alete yakalanmış olanları uzaklaştırma ve elektrik şoku ve ciddi vücut yaralanmalarını tedavi etme. (g) Basit raporlar tutma. (d) Tıbbi ve cerrahi durumları inceleme ve değerlendirme. Onaylanmış ilkyardım sertifikası alan kişiler. (c) Pansuman yapma. (b) Acil durum iletişim sistemi kurulmalı. yarası ne kadar hafif olursa olsun madeni terk etmeden önce inceleme ve tedavi için ilkyardım merkezine başvurmalı.

Her madende. madenden kurtarmayı da kapsayan. Maden kurtarma çalışmaları Maden acil durum eylem ve kurtarma planı. kurtarma işinde yeterli eğitim almış. (h) Acil durum tahliyesi tamamlandıktan sonra. yöntem tüm işçilere açıklanmalı. (3) Karşılaşılan kritik duruma hazırlıklı olmak üzere personel. (f) Belirli riskler altında olan kişilere kaçmaları için kişisel solunum donanımı gibi. yetkililerce belirlenen süre madende yer altında pratik yapmış ve ulusal yasa veya yönetmeliklerde istenilen diğer özelliklere sahip yetkili bir memurun. Kurtarma istasyonun çalışma alanı yetkililer tarafından belirlenmelidir. (b) Var olması durumunda her madenin. (g) Madende acil durumları oluşturan yangınlara ve diğer tehlikelere karşı eğitilmiş. merkezi kurtarma istasyonu ile telefon bağlantısı olmalıdır. Yetkililerin belirleyebileceği özel durumlar dışında. 231 . daimi kurtarma biriminden yeterli sayıda bir grup devamlı olarak istasyonda görevlendirilmeli ve orada kalmalıdır. Kurtarma işçileri aşağıda belirtilen şekillerde organize edilmeli ve bulundurulmalıdırlar: (a) Merkezi istasyonda devamlı bir kurtarma teşkilatı ve madende eğitilmiş kurtarma işçileri bulundurulmalı veya (b) Madende kurtarma ekipleri oluşturulmalıdır. Plan yangın önleme ve acil durum eylem planının bir parçası olmalıdır. İşveren birleşerek veya ayrı olarak uygun merkezlerde. ulusal yasa veya yönetmeliklerle istenilmeli ve her işveren. bağlanmalıdır. gerekli donanım sağlanmalı. Merkezi bir istasyon bulunmuyorsa. bu planı hazır bulundurmalıdır. (i) Her düzeydeki tüm personel için. diğer kurtarma çalışanlarını de görevlendirmek için etkili düzenlemeler yapılmalıdır. Ulusal yasa veya yönetmelikler ile istisna kabul edilmedikçe. kritik operasyonlarda ve yangınlar. (2) Hemen çekilmeyecek olan kişilerin bulundukları yerlerin güvenli olmalarını sağlayacak elverişli yöntemler uygulanmalı. gaz tayin edici ekipmanın yanısıra gerekli diğer ekipman ve gereçlerle donanmış olmalıdır. Her kurtarma istasyonu. patlamalar gibi madende görülen acil durumlarda yapılacak eylemler konularında özel eğitim almış personel seçilmeli. donatılmış ve hemen ulaşılabilecek bir eylem grubu oluşturulmalı. hizmetlerine gerek duyulur duyulmaz. Bu merkezler yetkililer tarafından onaylanmalıdır. eylem yöntemleri ve periyodik olarak acil durum alıştırmaları konusunda bilgi ve eğitim verilmelidir. kurtarma istasyonları olan çevredeki diğer madenlerle telefon bağlantısı olmalıdır. doğrudan kontrol edebileceği bir konumda olmalıdır. kurtarma çalışmaları ve kurtarma çalışanlarının eğitimleri için tam olarak donatılmış yeterli merkezi kurtarma istasyonları bulundurmalı. her hangi bir zamanda arayıp verdiği hizmetlerden tam olarak yararlanacak şekilde. bunların bakımını sağlamalıdır.   Ulusal yasa veya yönetmelikler yeterli kurtarma işçisi sayısını belirlemelidir. (a) Maden bölgesinde merkezi bir kurtarma istasyonu bulunuyorsa işveren o istasyona. acil durumların önlenmesi için düzenli tatbikatlar. hazırlıklı olma.(1) Yalnızca.

madenin yerleşimi konusundaki bilgileri de temel alınarak dikkatle seçilmelidir. her ülkede tüm madenler için aynı olmalı ve yetkililer tarafından onaylanmış olmalıdır.    Her madende kurtarma işçileri tarafından ve eğitim amaçlı olarak kullanmaya uygun bir formda. kurtarma işi için genel uygunlukları ve daimi kurtarma birimi ile işbirliği yapabilecek iletişim becerisi göz önüne alınmalıdır. fiziksel uygunlukları. Bilgilendirme ve uygulama Her merkezi kurtarma istasyonunda veya yetkililer tarafından gerek görülen diğer istasyonlarda. kurtarma çalışmaları. dayanma güçleri. Kurtarma işçileri yılda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli. regülatörleri ve telefon istasyonlarını göstermelidir. Sertifikalarını başarı ile almış olan kurtarma işçileri. 232 . yetkililer tarafından belirlenen bilgilendirme kurslarına katılmalı ve pratik çalışmalara olabildiğince fazla sayıda katılmalıdır. iyi bir şekilde bakımı yapılarak devamlı kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır. Ayrıca. Ulusal yasa veya yönetmelikler. bütün kapıları.Kurtarma çalışanlarının seçimi Maden kurtarma çalışmaları için eğitilecek çalışanların seçiminde. (1) Her madende kurtarma işçileri için ayrı bir oda veya kalınacak yer bulundurularak bakımı sağlanmalı ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle uyumlu donanımlar sağlanmalıdır. hava geçitlerini. Solunum aygıtları. yetkililer tarafından tanımlandığı veya onaylandığı şekilde periyodik olarak daha ileri bilgilendirme ve uygulama eğitimleri de almalıdırlar. Kurtarma işinde eğitim için seçilen herkes. mizaçları. duman kaskları ve benzerlerini kullanma sonucunda görülebilecek olan kazalar veya diğer tehlikeli durumlar yetkililere bildirilmelidir. aletlerin ve donanımın ne sıklıkta denetlenmesi gerektiğini belirlemelidir. yer altında bulundurulmamalıdır. dönüş (çıkış) hava yollarından ayrı bir renkte gösterilmelidir. Kopyalarda giriş hava yolları. (2) Yer altında bulundurulması gerektiği belirtilenler dışındaki kurtarma donanımları. Kopyalar. bir odada veya kalınacak yerde saklanmalı. eğitimi ve uygulamaları için sağlanan odaların. Kurtarma çalışmalarında ve eğitimde kullanılacak sinyal kodları. Kurtarma alet ve donanımları Her merkezi kurtarma istasyonu ve yetkililer tarafından onaylanan diğer bütün istasyonlarda. uygun oldukları saptanmadıkça göreve devam etmemelidirler. Kurtarma çalışanlarının yeraltı kömür madeninde en az iki yıl çalışma deneyimleri ve onaylı ilkyardım sertifikaları olmalıdır. yetkililer tarafından belirlenen kurtarma donanımları sağlanmalı. genel havalandırma sisteminin açık ve okunaklı biçimde yeterli sayıda kopyası bulundurulmalıdır. kapakları. kurtarma çalışanlarını eğitmek üzere yeterli sayıda uzman eğitimci bulundurulmalıdır.

(b) Solunum aparatları ile donatılmış. Ekibin gideceği yolu iyi bilmemesi durumunda. yeterli kurtarma ekiplerinin organize olmuş olduğunu ve solunum aygıtlarının yetkililer tarafından istenilen koşullara göre testten geçirilmiş olduğunu garanti etmelidir. Mümkün olan her yerde madende çalışan. (b) Yönetici veya diğer bir yetkili kişi tarafından madende yer üstünde görevlendirilen. Takımın solunamayan atmosfere girmesinden hemen önce. Soluk alınamayan ortamda bulundukları zaman lider. 233 . ulusal yasa veya yönetmeliklerin ve yetkililerin öngördüğü şekilde.       Hiç bir kurtarma ekibi nereye gideceği ve ne yapma girişiminde bulunacağı konusunda kesin talimat almadan temiz hava istasyonu ötesine geçmemelidir. temiz hava istasyonu veya istasyonları kurulmalıdır. (2) Kurallar: (a) Kurtarma çalışmaları sırasında belirli kişiler tarafından yapılacak görevleri. plan yolu açıkça göstermelidir. kurtarma. Temiz hava istasyonlarında aşağıda belirtilen destekler mümkün olduğunca sağlanmalıdır: (a) Biri taşınabilir solunum cihazı bakımında. solunum aygıtı donanımı olan bir rehber (eğer donanımı kullanma konusunda eğitilmiş ve ehliyetli ise) kurtarma ekibine eşlik etmelidir. Çalışanların bu tür durumlara hazır olabilmesi için belli aralarla (yılda 2 kez) tatbikatlar yapılmalıdır.   Soluk alınamama olasılığının olabileceği atmosferin mümkün olduğunca yakınında.Maden kurtarma çalışmalarının yönetimi (1) Madende yapılacak kurtarma çalışmalarının yönetimi ile ilgili kuralları. Yönetici tarafından görevlendirilen yetkili bir kişi. toplanma alanları belirlenmiş olmalı. diğeri ilkyardımda uzman iki kişi. soluk alınamayan bir atmosferde görev yapmaya hazır bir kurtarma ekibi. (c) Madenin etkilenmiş olan kısmına yalnızca tam olarak yetkilendirilmiş kişilerin girebileceğini. terör olayları ya da doğal afetlerde inşaat alanları. Kurtarma takımları liderleri önceliği her zaman takımlarının güvenliğine vermelidir. patlama. atölye ve fabrikalarda da güvenli kaçış yolları. (d) Madene giren herkesin isminin kayıt edilmesi gerektiği hususlarını belirtmelidir. (c) Canlandırma için gerekli donanım ve ulusal yasa veya yönetmeliklerle istenilen bu tür diğer donanım ve (d) Temiz hava istasyonu ile madenin yer üstündeki kısımları arasında telefon bağlantısı. bir kişinin yapacağı görevleri. hazırlamak her maden yöneticisinin görevi olmalıdır. yangın ve ilkyardım ekiplerinin talimatlarına uyulması sağlanmalıdır. lider solunum aparatları setlerinin güvenli ve tatmin edici bir şekilde çalıştığından emin olmalıdır. Yangın. takım üyelerinin ve aparatların durumlarını düzenli olarak kontrol etmelidir. arama.

234 .

G. bunu karşılayacak şekilde besin ve kalori değerlerine göre. davranışta etkili olma özelliğini kaybeder ve daha üst seviyedeki ihtiyaçlar davranışı etkilemeye başlar. Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi Piramidi Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi’nde de belirtildiği gibi fizyolojik gereksinimlerin başında gelen insanın “nefes almasından” sonraki ilk temel gereksinimi beslenmedir. Çalışanların beslenme programı yapılırken. 235 . İhtiyaçların kişiyi yöneltme özelliği bunların tatmin edilme derecesine bağlıdır. Tatmin edilen ihtiyaç. Kişi gereksinimlerini gidermek için belirli yönlerde davranır. kişiyi davranışa yöneltmez. özenli ve yaratıcı olabilmelerinin önde gelen koşullarından biri dengeli ve sağlıklı beslenmedir (Fişek. Piyal. Bu varsayıma göre kişi belirli bir sıralama gösteren hiyerarşiye sahiptir. Bu nedenle ihtiyaçlar davranışı belirleyen önemli etmenlerdir. B. Maslow Gereksinimler Teoremi: İnsan ihtiyaçlarını bir hiyerarşi içerisinde ele alan Abraham Maslow’un yaklaşımında birinci varsayım. kişinin gösterdiği her davranışın. 1989). Çalışma Yaşamında Beslenme Çalışanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme temel gereksinimlerden biridir. yaptıkları işin ağırlık derecesinden başlayarak günlük enerji gereksinimleri belirlenmeli. günlük. Çalışanların çalıştıkları iş kolunda verimli. Alt kademelerde bulunan ihtiyaçlar giderilmeden üst kademelerdeki ihtiyaçlar.XV. kişinin sahip olduğu belli gereksinimleri gidermeye yönelik olduğudur. haftalık ve aylık beslenme programları düzenlenmelidir.. Yaklaşımın ikinci varsayımı ihtiyaçların sırası ile ilgilidir.

çalışanlara etkin beslenme eğitimleri verilerek. Bazı iş kollarında. hem de sabah çoğunlukla kahvaltı yapmadan iş yerine gelen veya kalitesiz bir kahvaltı yaparak iş yerine gelen çalışanlarda bu yönden oluşabilecek olumsuzluklar önlenmiş olur. sulu yiyeceklerin tüketimine olanak sağlanmalıdır (Beyhan. domates. her gruptan. Set seçimsiz menüler uygulanıyorsa. Çalışanların servis edilen yiyecekiçecekleri tüketebilmesi için. iş yerinde çalışanlara verilmesi gereken beslenme hizmeti en az bir ara öğüne de paylaştırılmalıdır. limonata. Özellikle ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışanların sıvı alımı. Sadece işyerinde değil. Çalışanlar. roka. Başta ağır işlerde çalışanlara günlük enerji ve besin öğeleri gereksinmelerinin yarısını karşılayacak nitelikte. işyeri hekimi ve toplu beslenme yöneticisi bir arada. başta temiz ve güvenilir içme suyu. marul. Sabah işyerine gelince veya kuşluk vakti. çorbalar sıklıkla verilmelidir.Gerek işyerinde. menü planlamada bu durum dikkate alınmalıdır. Bunun için yine yapılan işin niteliğine göre artırılması kaydıyla (güneş altında. gazoz vb. Çok soğuk ortamda çalışanlara sıcak içecekler. Bazı yemeklerin de gereksinmeye paralel olarak 1 porsiyonlarına giren yiyecek gramajlarında daha önce de belirtildiği gibi bir miktar artırıma gidilmelidir (et. Sıvı olarak. koşullarda) günde en az 12-14 bardak veya her 1000 kalori başına 1 litre kadar sıvı tüketilmesi sağlanmalıdır. 2008). ana ve ara öğünlü menüler planlanmalıdır. çay molasında kaliteli bir ara öğün örüntüsü doğrultusunda planlanan kumanya menüleri ile çalışanların performansı ve verimliliği olumlu yönde etkilenmiş ve iş kazası riski de azaltılmış olur. Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için yüklü enerjinin tek bir öğünde verilmemesine dikkat edilmeli. bu menüler mümkünse 4 kap olarak planlanmalıdır. 236 . Çalışanlara yönelik toplu beslenme hizmetinin her basamağında tüm işlemler kaliteli ve güvenilir olmalıdır. portakal vb. toplu beslenme standartlarına uygun yemekhanelerde yemek yemelidir.).) sağlıklı ve dengeli beslenmede yeri yoktur. Y. çorba vb. pilav. Çok sıcak ve aşırı tozlu ortamlarda çalışanların bol sıvı almaları sağlanmalıdır. her çeşit besine gereksinme ölçüsünde yer verilmelidir. sosyal ve psikolojik tatmin sağlayan. susama duygusuna bakılmaksızın artırılmalıdır. evlerinde de ekonomik ve kaliteli beslenmenin sağlanabilmesi için. aksi halde besin zehirlenmeleri. İş yerinde kaliteli beslenmenin sağlanabilmesi için. işveren ve çalışan temsilcileri ve sendika görevlileri bilinçlendirilmelidir. kuru baklagiller gramajları ile yemeklerin içerisine giren yağ miktarları vb. ayran. Gazlı içeceklerin (kola. yeterli ve dengeli beslenme bilinci oluşturulmaya çalışılmalıdır. eğitici ve çalışanların beslenme alışkanlıklarına uygun bir beslenme programı uygulanmalıdır. hijyenik ve sübjektif kalitesi yüksek olacak biçimde üretilmeli ve sunulmalıdır. yemekler iştah açıcı. tercihen taze meyve suları. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların sebze ve meyve tüketimlerinin de. yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak beslenme programları uygulanmalı. gerekse iş dışında çalışanların sağlık riskleri ve çalışma koşulları temel alınarak. toplu beslenme servisi çalışanlarının moral bozukluğu. çalışanların performanslarının düşmesi ve sonuçta o kuruluşta verim düşüklüğü kaçınılmazdır. çok sıcak ortamlarda çalışma vb. hafif işlerde çalışanlara göre daha fazla olması gerektiği düşünülerek. öğünlere dağılımı dengeli olmak koşuluyla. makarna. çalışanların doyumsuzluğu/memnuniyetsizliği. kaliteli ve ekonomik beslenme konusunda çalışanlar. bazı besin öğeleri normal gereksinmeye ek olarak verilmelidir. Böylece hem öğle yemeğindeki aşırı yüklenme önlenmiş olur. sebze ve meyveler yeterince verilmelidir. açık çay. Sadece karın doyurucu değil. işveren. bitki çayları. Güneş altında uzun süre çalışanlara veya röntgen ışınlarına maruz kalanlara A vitamininin ön maddesi karotenlerden zengin havuç. kıvırcık. süt. kayısı.

çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda çalışanların protein gereksinimi % 10-20 artmaktadır. kişisel hijyen zararlı alışkanlıklar. Ağızda oluşan metalik tat psikolojik doyumu engelleyebilir. çay gibi içecekler verilebilir. Gıda üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gücü bulunan veya 10 ve üzerinde 237 .5 5. aşçıbaşı. gıda hijyeni. yemek türleri. 1989). kağıt sanayi..5 Toplu beslenme yöneticisi. tünel işleri Marangozluk. Ağır fiziksel hareket kas kitlesini de artırmaktadır. 1991). Kalori ve besin değerinin yanı sıra psikolojik doyum da göz ardı edilmemelidir. Çalışma ortamındaki ısı çok yüksek veya çok düşük olduğunda da azot kaybı artmaktadır. gıda. çukur kazma. şerbet. İşyerinde aylık ya da haftalık yemek listesi hazırlanmasında işyeri hekimi.Yapılan işin ağırlık derecesine göre kalori gereksinimleri İşin Ağırlık Derecesi Çok Ağır (Ağır yük kaldırma. büro vb. Birgül. çalışanlara belirli aralıklarla sağlıklı yaşam. lastik. Ayrıca çevre ısısındaki her 10 0C’ lik artış enerji harcamasını % 5 oranında artırırken.0 2. tütün. satın alma ya da personelden sorumlu bir kişi ve varsa sendika temsilcileri ya da çalışan temsilcilerinin katılımı sağlanmalıdır. baharatlar. peçete vb. tarım işleri Kimya. porselen ve çimento sanayisi. makine. tekstil. her 10 0C’ lik azalma için % 5 oranında enerji harcaması düşmektedir. yemekhane sorumlusu.. duman. hafif el işleri) İşin Yapılış Şekli Maden kömürü. demir çelik sanayi. yeterli ve dengeli beslenme konularında işyeri hekimi ile koordineli olarak eğitimler vermeli. ikinci 10 yıl için % 5 ve daha sonraki 10 yıllar % 7 oranında enerji harcamasında azalma olur (Fişek. matbaa. gemicilik. ağır ev işleri Ev işleri. etkenler psikolojik doyumu etkiler. ayran ve çay gibi sıvı gıdalar önerilebilir (Piyal. beden gücü) Orta (Ayakta el hareketi ile çalışma Hafif (Genellikle ayakta. harç karma) Ağır (Yük kaldırma. Ağır işte çalışanların terlemeye bağlı olarak normalden çok azot kaybettikleri bilinmektedir. çalışanların beslenme hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini ölçmeli ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenleme ve kalite iyileştirme çalışmalarını yaparak tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak stratejileri oluşturmalıdır. inşaat. şurup. 25 yaştan sonraki birinci 10 yıl için % 3. işler İş İçin Gereken Enerji Harcaması 10-12. Eğer yemek işyerine dışarıdan geliyorsa ve hizmet satın alınması şeklinde yapılıyorsa veya işyerine ait yemekhanede taşeron firma tarafından yemek çıkartılıyorsa. şartname hazırlanması sırasında yemek şirketinde diyetisyen ya da gıda mühendisi çalıştırılması koşulu eklenmeli ve liste hazırlanmasında yemek şirketinin temsilcisi olan bu yetkilinin de katılımı sağlanmalıdır. yemek yenen kaplar. Çalışma ortamında kullanılan maddeler ya da üretim sürecinde ortaya çıkan toz. kauçuk. Ara dinlenmelerde sıvı gıdalar verilmesi hem psikolojik hem de fizyolojik gereksinim açısından önerilmektedir. gaz gibi kirleticiler çalışanların tat duyularını etkileyebilir. Piyal. Çalışma ısısının düşük olduğu yerlerde pekmez. yemeğe eklenen tuz. G.5 7. masa örtüsü. Kullanılan yağ. Bu nedenle ağır işlerde. B. Ayrıca iş gücünün yaş durumu da enerji harcamasında önemlidir. Sıcak ortam çalışmalarında ise limonata.

En az 4 yıllık lisans eğitimi almış Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü mezunları ve diyetisyenler yemek fabrikasında her bir iş yeri için sorumlu yönetici olarak istihdam edilebilirler60. en az 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat. Bir günün menüsü. kimya mühendisleri. R. 238 . mutfağın araç gereç durumu. aynı öğünde verilen yemekler.. Bir öğünde hazırlanması zaman alan yemeklerden birden fazlası aynı öğünde yetiştirilmeye çalışılmamalı. Birgül.işçi çalıştıran veya et ve et ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su ürünlerini işleyen veya hazır yemek üreten iş yerleri veya yemek fabrikaları veya her türlü gıda katkı karışımları üreten iş yerlerinde. monoton olmamalıdır. bir önceki ve bir sonraki günün menüsüyle bağlantılı düşünülmeli ve alınan malzemenin zarara uğramadan kullanılması sağlanmalıdır (Piyal. yapı. şekil ve renk yönünden birbirini tamamlamalı. gıda. herhangi bir yemeğin sık sık verilmesi. su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer meslek gruplarına üye kişilerin eğitim dallarına ve üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici olarak çalıştırılmaları her bir iş yeri için zorunludur. aynı lezzetteki yemeklerin bir arada verilmesi gibi hatalardan kaçınılmalıdır. veteriner hekimler. 1991). 60 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.G: 27 Ağustos 2004/25566. Ayrıca. personel sayısı göz önünde bulundurulmalıdır. kimyagerler. kıvam. Yemek listesi hazırlanırken.

bulunduğu çevre ve karşılaşabilecekleri tüm riskler değerlendirilerek. Ülkemizde yerleşmiş ve herkes tarafından kabul gören bir rutin erişkin asılama şeması olmadığından. 2009). seyahat edilen ülkenin ve konaklanacak yerin koşullarını.). Yani rutin erişkin aşılarına ek olarak.Çalışma Yaşamında Bağışıklama Aşıların sağladığı en büyük yarar toplum sağlığının sürdürülmesidir.XVI. ülkemizdeki erişkin aşılamasına önemli katkılar sunabilecek konumdadırlar.. 239 . işyerlerinde yapılacak aşılamaların geliştirilmesi. T. İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte işyeri hekiminin görevleri sayılırken “Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapar” denilmektedir. Tetanos aşısı bireyleri tetanos bakterisi tarafından üretilen toksinin etkisine karşı korur (Pehlivan. çalışanların yaş ve sağlık durumu. bu aşılardan 3 hafta sonra ise Td aşısı uygulanmaktadır. Bazı aşılar ise “bireysel korumayı” amaçlar. Aşılama ile olgu sayılarının hızla azaltılması. Ülkemizde aşılama kampanyaları nedeniyle çocukluk dönemi aşıları iyi bilinmektedir. çalışma ortamı. Seyahat edilen ülkelerdeki bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski nedeniyle de aşı yapmak gereği ortaya çıkabilir. Seyahat edilen ülkenin tıbbi olanakları ve sağlık/seyahat sigortasının olup olmadığı da bu değerlendirmede göz önüne alınmalıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanya tarzı aşı çalışmalarının hemen tamamında bebekler ve çocuklar hedeflenmiştir. Bu nedenle yakın zamanda ülkemizde ilk “Erişkin Bağışıklama Merkezi” Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hizmete girmiştir. bir RD yapılmasını ve gerekli aşıların buna göre saptanmasını önermektedir. işyerlerinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile görevli olan işyeri hekimleri. WHO. Pek çok bağışıklama programı için “hastalığın kontrolü” gerçekçi bir hedeftir. Örneğin Tetanos bakterisi toprakta ve bazı hayvanların gastrointestinal sisteminde de yaşar. kalınacak süreyi. seyahat edenin davranışlarını ve sağlık durumunu göz önüne alarak. Pek çok işyerinde çalışanların bir bölümü kısa veya uzun süreli olarak çalışmak üzere veya turistik amaçlı olarak yurtdışına seyahat etmektedir. İşyerinin faaliyet alanı. Buna göre ilk hafta içerisinde Meningokok A+C ve Kızamık aşısı. yaygınlaştırılması önem taşımaktadır (Aksoy. Bugünkü koşullarda erişkinlere yönelik aşılamayı programlı bir şekilde yürütmeyi hedefleyen bir başka mesleki organizasyon olmadığından. TSK bünyesine yeni katılanlara yapılan aşılamadır. Bu nedenle bu bakterilerle karşılaşma riski azaltılamaz. Yeni doğan sağlığı için hamilelere yapılan aşılamaları da bu çerçevede değerlendirmek yanlış olmayacaktır. (Aksoy.CDC) önerilerini referans almaktadırlar. hekimler genellikle Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin (Centers for Disease Control and Prevention . Erişkinlere yönelik sözü edilmesi gereken en önemli ve kapsamlı aşılama “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi” doğrultusunda. Altınel.).Ş.. S. salgınların önlenmesi ve hızla kontrol altına alınması amaçlanır. kişilere özel bir aşı takvimi çıkarmak gerekmektedir. kişilerin özel durumlarından kaynaklanan risklerin gerektirdiği diğer aşıları da göz önünde bulunduran bir program yapılmalıdır. Çalışma ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde. Ancak erişkin bağışıklaması konusunda aynı düzeyde duyarlılık gözlenmemektedir. Ş.

mermi ile yaralanmalar. kesici/batıcı aletlerle oluşmuş yaralar. azaltılmış Boğmaca (Td. Şu anda tüm yaş gruplarına yılda 1 önerilmektedir. Tedavide ve tetanos toksoidinin (TAT) kontrendike olduğu vakaların profilaksisinde tetanos immun globulini (TIG) kullanılır. yanma ve donmalar * 59 ayın altında ise beşli karma. Çalışma yaşamında işin niteliğine göre farklılık göstermekle birlikte en önemli aşılama tetanosa yönelik olanıdır. toprak. 60-155 aylık ise DaBT-İPA.ACIP 2011 Erişkin Aşı Şeması(*) Yaş Grupları Aşı Tetanos. 1. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önerileri aşağıda verilmiştir. 240 . azaltılmış Difteri. kopma. küçük yara AŞI HİKÂYESİ Tetanos toksoidi içeren aşı* TAT HAYIR HAYIR Kirli Yaralar+ Tetanos toksoidi içeren aşı* EVET HAYIR*** TAT EVET HAYIR Bilinmiyor ya da primer aşı serisi olan 3 dozdan az (0. *** Son dozdan 5 yıldan daha uzun süre geçtiyse aşı uygulanır.2010 YARA YÖNETİMİNDE TETANOS PROFİLAKSİSİ ŞEMASI Temiz. yaşam tarzı. kızamıkçık. diğer endikasyonlar) Öneri yok (*) Recommended Adult Immunization Schedule: United States. mesleki gerekçe. ** Son dozdan 10 yıldan daha uzun süre geçtiyse aşı uygulanır. 2011 Yukarıdaki şemadan da anlaşılacağı gibi 2009 yılına kadar 50 yaş ve üzerine önerilen influenza aşısı daha alt yaş gruplarında başka bir risk faktörü varsa önerilmekteydi. kabakulak (KKK) Pnömokok (polisakkarit) Human (HPV) Zoster Hepatit A Hepatit B Meningokok Açıklama Önceden bağışıklanmamış ve bu yaş grubunda olan tüm bireyler (Aşı kartının olmaması veya enfekte olduğuna dair kanıt olmayan) 19-26 Yaş 27-49 Yaş 50-59 Yaş 60-64 Yaş ≥ 65 Yaş Her 10 yılda 1 Td rapeli Yaşam boyunca 10 yılda 1 Td. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞIŞIKLAMA DANIŞMA KURULU KARARI 22. Tdap) Influenza-Grip Varisella Kızamık. Her yıl 1 doz 2 doz 1 veya 2 doz 1 veya 2 doz 3 doz kadınlar için 1 doz 1 doz papillomavirus 1 doz 2 doz 3 doz 1 veya daha fazla doz Başka bir risk faktörü varsa (sağlık gerekçesi-kronik hastalıklar-. ezilme. büyükbaş hayvan salyası ile kontamine olmuş yaralar. bu dozlardan bir tanesinde Tdap uygulanmalıdır. 14 yaş ve üzerinde ise Td uygulanır.06. 2 doz) aşı uygulanmış EVET 3 ya da daha fazla doz uygulanmış HAYIR** +Kir feçes.

3 doz aşılama ile ömür boyu bağışıklık sağlanmaktadır. Hepatit B Aşısı İşyeri hekimleri başta portör muayenesi ile işe girişte saptadığı Hepatit B aşısı olmamışların aşılanmasını sağlamalıdır. memur. Yukarıda Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu’nun bu konudaki önerisi verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Hepatit B aşısını ulusal bağışıklama programına katmıştır. Yaralanma durumunda ise kişinin aşı ve yara durumu değerlendirilerek ek aşı ve /veya serum yapılıp yapılmamasına karar verilir. çay dağıtım vb.) önerilmektedir. Ülkemizde en yaygın kullanılan erişkin aşısıdır. 61 http://www. İlk aşıdan 6-12 ay sonra ikinci aşı yapılarak yaşam boyu bağışıklık sağlanmalıdır. aşı programlarına Hepatit A aşısını da ekleyebilir. Özel durumlar dışında aşıdan sonra bağışıklık kontrolü için kan tetkiki önerilmemektedir (EKMUD. Sağlık personeline. Görenek. doz Td aşısı). taşıyıcıların saptanması açısından tarama testleri sonrasında aşılama yapılması önerilmektedir. bu oranın %40’ lara vardığı tespit edilmiştir61 (Özgüven. diyabeti olanlara. şantiye gibi çalışma ortamlarında toplumun diğer kesimine oranla kirli maddelerle temas ve yaralanma riski fazladır. Hepatit A Aşısı Hepatit A ülkemizde de yaygın olarak görülen viral bir hastalıktır. bundan 6-12 ay sonra ise 3. İşyerlerinde çalışanların çoğu sarılık belirtileri görülmeden. fabrika. çalışanların pek çoğu bu hastalığa karşı doğal bağışık sayılmaktadır. düzenli olarak tek doz Td aşısı yapılmalıdır. Bu nedenle işyerinde Td aşılaması. 2009).doc. Grip (İnfluenza) Aşısı Grip aşısı risk grubu olarak adlandırılanlara.edu. tıbbi gerekliliği olanlara (Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlara. L. Hepatit B aşılaması için ön kan testleri zorunlu olmamakla birlikte. Ülkemizde Hepatit B hastalığının yaygınlığı ve karaciğer kanserine karşı koruyuculuğu göz önüne alınarak gıda ve sağlık iş kolu çalışanlarının dışındakilerin de aşılanması yararlı olacaktır.Kasım ayları içerisinde yapılması önerilmektedir. gıda. V. Ancak çocukluğunda hiç aşılanmamış olanlara veya aşılandığı konusunda kuşku duyulanlara 3 doz aşı ile primer aşılama yapılmalıdır (Birer ay ara ile 2 doz. Grip asısı virüsünün yapısını değiştirmesi nedeni ile her yıl tekrarlanmakta ve Ekim . taşeron çalışanları) yapılmalıdır. 241 . bir soğuk algınlığı enfeksiyonu geçirdiğini düşündüğü bir sırada aslında bu hastalığı geçirebildiğinden. 65 yaşın üzerinde olanlara vb.Difteri Tetanos Aşısı Atölye. Hepatit A aşısı Sağlık Bakanlığı'nın ulusal bağışıklama programı içerisinde yer almamaktadır.gata. Ülkemizde erişkin aşılama oranlarının daha düşük olması nedeni ile bağışıklık düzeyinin de çok daha düşük olduğu ileri sürülebilir. Ancak erişkinler programa dâhil edilmemiştir. Bunun dışında toplu olarak bir arada yaşamakta olanlara ve aşılanmak isteyenlere de önerilmektedir. İşyerindeki bütün erişkinlere her 10 yılda bir. tüm çalışanları kapsayacak şekilde (işçi. Hepatit B aşılaması birer ay ara ile 2 doz ve ikinci dozdan 6-12 ay sonra ise 3. İşyeri hekimi görev yaptığı iş yerlerinde risk gruplarını (yemek.tr/dahilibilimler/infeksiyon/guncel/asilar. öğretmenlere de önerilebilmektedir.. Yapılan çalışmalarda erişkinlerin ilerleyen yaşla artan oranda Tetanos ve Difteriye(Td) karşı bağışık olmadıkları.). doz şeklinde uygulanmaktadır. işlerde çalışanlarla işi gereği sık yolculuk yapanları) değerlendirilerek.

Fildişi Sahili.Kabakulak aşısı (MMR-KKK) yapılması.gov. Gine. Cinsel yaşam başlamış ancak HPV enfeksiyonu gelişmemiş olanlarda da aşının yarar sağlayacağı bildirilmektedir. Polio aşısı ile sağlanan bağışıklık yaşam boyu sürmektedir. Kızamık. vücudun farklı bölgelerine uygulanabilir. Hindistan. Burkina Faso. Cad. Su çiçeği bulaşma riski olan ve hastalığı geçirmediği bilinen erişkinler suçiçeği asısı ile aşılanabilir. hastalığın yaygın olduğu bölgelere gitmesi durumunda tek bir hatırlatma dozu ile aşılanması yeterli görülmektedir. bu üç hastalıktan herhangi birine karşı risk oluşması durumunda. Nijerya. Çalışanların büyük bir bölümü çocukluk döneminde aşılanmış veya bu hastalıkları geçirmiş olduklarından bağışık durumdadır.Kabakulak Aşısı İş yerlerinde ender de olsa kızamık ve kabakulak hastalıklarına rastlanılmakta ve bağışık olmayanlar arasında yayılma görülebilmektedir. daha önce aşılanmışlara ise tek doz) MMR aşısı yapılabilir. Orta Afrika Cumhuriyeti. Gana. Mısır. Su çiçeği erişkinlerde ağır seyreden viral hastalıklardandır.hssgm. canlı viral aşıdır. Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için genç kızlık döneminde yapılması önerilen yeni bir aşıdır.) Aşının yolculuktan 4 hafta önce yapılması gerektiği unutulmamalıdır. aşılanmadan 10 gün sonra ve 10 yıl süre ile geçerlidir. Aşı sertifikası. Polio Aşısı Geçmişte üç ya da daha fazla dozda ağızdan çocuk felci aşısı (OPV) olanların. birinci aşıdan 2ve 6 ay sonra olmak üzere 3 aşı yapılması önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı Pakistan. Kamerun. Nijer. Ülkemizde geçmişte tek doz kızamık aşılaması yapılmış olduğunu da dikkate alarak. sarıhumma hastalığı riski bulunan ülkelere seyahat edenlerden veya bu ülkelerden transit geçiş yapanlardan sarıhumma aşısı olduklarını belgelendirmeleri istemektedir. Sarı Humma Aşısı WHO. Sarıhumma aşısı.tr/seyahat/zorunluasilama. 242 . 10 yılda bir yapılmaktadır.Kızamıkçık. Afganistan. (CDC erişkinler için IPV – enjeksiyon şeklinde olanın aktive polio aşısını önermektedir. Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün aşı merkezlerinde yapılmakta ve aşı sertifikası ile belgelendirilmektedir62. Bostwana. Ancak erişkinlerin bu hastalıkları ağır geçiriyor olmaları dikkate alınarak. aşılamanın erken yaşta ve/veya cinsel yaşam başlamadan önce yapılması önerilmektedir. Yemen ve Endonezya gibi ülkelere seyahat edenlere 1 doz OPV asısı önermektedir. Mali. Koruyuculuğu çok yüksektir. Hastalıkla temas durumunda ilk birkaç gün içerisinde aşılamanın yapılması koruma sağlayabilmekte veya hastalığın hafif seyretmesine yardımcı olmaktadır.Kızamıkçık.aspx. Cinsel yaşamın başlaması ile birlikte HPV virüs enfeksiyonu gelişebileceğinden. Diğer aşılarla aynı anda. 62 http://www. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV bazı tiplerine karşı geliştirilmiştir. hastalarla temas ve salgın olan ülkelere işi gereği seyahat etmek zorunda olunması vb.Kızamık. 26 yasından küçük kadın çalışanlara 3 doz halinde. Benin. CDC tarafından önerilmektedir. Sudan. risk durumlarında (50 yaş altı hiç aşılanmamışlara 4 hafta ara ile 2 doz. Su Çiçeği Aşısı Su çiçeği aşısı 2 doz halinde 1-2 ay ara ile kontrendikasyonu olmayan erişkinlere yapılmaktadır. İşyerlerinde.

Kuduz yönünden sürekli risk oluşturan işlerde çalışan kişilerde temas öncesi proflaksi. Aşı yolculuktan 1 hafta önce yapılmalıdır. Ülkemizde hacca gidenlere ve TSK’ ne katılanlara A ve C türlerine karsı etkili olan aşı yapılmaktadır (Özgüven. Temas Öncesi Proflaksi: Temas öncesi proflaksi. Temas sonrası yaklaşımın gecikebileceği koşullarda koruyuculuğundan yararlanılır. Fark edilmeyecek temaslar için de koruyuculuk sağlayabilir. G. Koruyuculuk süresi 5 yıl olarak verilmektedir.. Temas öncesi proflaksi kimlere uygulanmalıdır: 1. kuşkulu ısırık-temas durumlarında ise temas sonrası proflaksi uygulanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu 4 alt gruba da karşı koruyucu olan kapsüler menenjit aşısıdır. hayvan bakıcıları. kuduz riskli temas sonrası yaklaşım gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Kuduz açısından yüksek riskli işlerde çalışanlara. Enjeksiyon şeklinde ve kas içine yapılır. 48 saat ara ile 4 tabletin arka arkaya alınması ile aşılanır. C. Derialtına yapılmakta ve koruyuculuk süresi 2 yıl veya daha uzun olarak verilmektedir. veteriner hekimler. splenektomi ameliyatı geçirenlere veya organ nakli yapılmış olanlara ve 65 yaş üzerinde olanlara) bir veya 2 doz halinde yapılması önerilmektedir. Bu nedenle enfeksiyonun hastalık etkeni ile karşılaşır karşılaşmaz durdurulması büyük önem taşımaktadır. Tablet (ABD) ve enjeksiyon (AB) seklinde olmak üzere 2 ayrı tür tifo aşısı bulunmaktadır. Tifo Aşısı CDC tarafından hijyen koşulları yetersiz ülkelere seyahat durumunda.(Meningokoksik) Menenjit Aşısı CDC tarafından menenjit kuşağında yer alan bazı Afrika ülkelerine seyahat edenlere önerilmektedir. 2. kuduz laboratuvarı çalışanları. Hatırlatma dozu 5 yılda bir yapılır. Erişkinlerde menenjit salgınlarına yol açan Neisseriameningitidisin A.). böbrek yetmezliği olanlara.). Kuduz Proflaksisi Kuduz hastalığının mortalitesinin çok yüksektir. Bununla birlikte kuduz immünglobulin kullanımına gerek kalmaz ve aşı dozunu azaltır. Görenek. “Ty21atablet” tifo aşısı canlı aşıdır. Köpek kuduzunun yüksek olup. L. Diğeri ise Vi polisakkarit tifo aşısıdır. Kuduz olasılığı olan hayvanlarla sık temas eden kişilere. Hatırlatma dozu 2 yılda birdir. uygun tıbbi yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat edenlere. 243 . 3. Y ve W-135 tiplerine karşı geliştirilmiştir. Ş. kalınacak süreye ve konaklama koşullarına göre önerilmektedir. Ülkemizde tifo aşısı bulunmamaktadır (Aksoy. Pnömokok Aşısı Risk grubu olarak belirtilen ve tıbbi gerekliliği olan çalışanlara (kronik akciğer hastalığı.

2. İntradermal uygulama: İntradermal uygulamaya uygun olan aşı preperatları kullanılır. Deltoid bölge üstüne 0.. Rapel doz: Kuduz virüs veya aşı üretiminde çalışanlar gibi yüksek risk grubunda olanlarda her altı ayda bir. Proflaksi gerektirmeyen temas: Kuduz ancak virüsün ısırık yarası. bu tür hayvan ısırıklarında proflaksi gerekmez. Kas içi uygulama: Deltoid kas içine 0.1 ml. kan. Temas sonrası proflaksi. olarak uygulanır. hamster. tavşan. bir doz rapel önerilir. İntradermal aşı uygulaması sadece deneyimli ve bu konuda yetki verilen kişiler tarafından yapılmalıdır. ve 3. pişmiş et ve sütünü yemek kuduz geçişi açısından risk oluşturmaz ve proflaksi gerekli değildir. Bu nedenle hayvan sağlığı ile ilgili kurumlar özel bir veri bildirmedikçe. Eğer “RFFIT” ile tam nötralizasyon 1/5 serum dilüsyon altında ise. idrar ve feçesle temas. sincap.) günlerde toplam üç doz aşı uygulanır (Bu uygulama şekli ve takvim. Bunun dışında normal bir kişide tam doz uygulamadan 2-4 hafta sonra antikor yanıtı gelişeceğinden rutin olarak antikor titre ölçümü önerilmez. 0. Kuduz bir hayvanı beslemek. ve 21. yabani tavşan ısırıklarında insana kuduz geçişi gösterilmemiştir. -Kuduz immünglobulin uygulanması. Temas öncesi proflaksi uygulananlarda. kobay. sıçan. basamaklarını kapsar. günde olmak üzere toplam iki doz aşı uygulanır. 244 . Ancak bağışıklığı baskılananlarda antikor ölçümü gereklidir. hayvanın gözlenmesi şartı ile proflaksi gerekmez. diğer risk gruplarında iki yılda bir kuduz antikorları ölçülür. -Yara temizliği.) günlerde 0. Kuduz hastasına rutin bakım yapan sağlık personeline müköz membran veya bütünlüğü bozulmuş deriye infeksiyöz materyal teması olmadıkça proflaksi gerekmez.. 7. TC Sağlık Bakanlığı’nın Kuduz Yönerge’ sinin uygulama önerisidir. kuduz immünglobulinine gerek yoktur. Ülkemizde ve dünyada bugünkü verilerle fare. köpek gibi hayvan ısırıklarında.. Rutin aşılanan kedi.). -Aşı uygulanması. gerbil. ve 21. Temas Sonrası Profilaksi: Öncelikle kuduz şüpheli bir temas olup olmadığı ve temasın niteliği değerlendirilmelidir.Aşı uygulama şekli ve takvimi: 1. deride daha önce var olan kesi veya bütünlük bozulması veya müköz membran temasıyla geçer. Gerekirse bu konuda aşılamayı yapan veteriner hekimden bilgi istenmelidir. Risk grubunda 2-3 yılda bir rapel yapılabilir.(ya da 28. Klorokin veya meflokin gibi antimalaryal ilaç alan veya alması gereken kişilere intradermal şema uygulanmamalıdır.(ya da 28. 7.      İnsan ısırıklarında kuduz olmadığı sürece proflaksi gerekmez. temas sonrası yaklaşım: Bu grupta kuduz şüpheli temasta.

povidone-iodine gibi virusidal ajanlar uygulanmalıdır. ve 28. Kuduz immünglobulini gerektirmeyen durumlar:    Temas öncesi tam aşılama yapılanlar. antikor titresini düşürdüğü için asla yapılmamalıdır.    Tüm ısırık ve tırmık yaraları bol akarsu ve sabunla hemen yıkanmalı ve temizlenmeli. Yara bakımı: Kuduz şüpheli temas proflaksisinde en önemli adım yara bakımıdır. günlerde toplam beş doz uygulanır. arkasından iyot. Kuduzda inkübasyon süresi çok değişken olduğundan. Aşı uygulanması: Varolan hücre kültürü aşılarından her birinin yeterli etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir.. kas içine uygulanır. Bu uygulama kuduz virüsü geçişini yüksek oranda azaltmaktadır. Derin ve geniş yaralanmalarda kozmetik faktörler ve enfeksiyon riski değerlendirilerek kuduz proflaksisi gerekiyorsa mutlaka yara çevresine kuduzimmünglobulini yapıldıktan sonra sütür atılabilir.. * 10 günlük gözlem süresi içinde şüpheli temasa neden olan hayvanın kuduz olmadığı kanıtlanırsa. ve 3.Riskli temas:   Tüm vahşi ve evcil etobur hayvan ısırıkları. 245 . kas içine uygulanır. 7.3. Süresi: Temas sonrası olabildiğince erken başlanmalıdır. kuduz antikor titresi bulunanlar. Gluteal bölgeye enjeksiyon. kesi. temas sonrası geçen süreye bakmaksızın aşılamaya alınır. Daha önce tam doz aşılanmış veya temas öncesi tam doz proflaksi uygulanmış kişilerde. 14. yeri ne olursa olsun kuduz için risk oluşturur. Isırık dışı yaralar: Açık yara. aşı uygulamasına son verilir. Doz: 0. temas sonrası bağışıklama: * 0. arada geçen süre ve ısırık ya da ısırık dışı temas olup olmadığına bakmaksızın kuduz immünglobulin ve aşısının birlikte verilmesini kapsamalıdır.. Belge ile ispatlanmış. Tüm hastalar tetanos proflaksisi yönünden değerlendirilmelidir. Daha önce hücre kültür aşılarıyla temas sonrası tam aşılama yapılanlar. günlerde iki doz aşı. salya ve diğer nöral doku gibi potansiyel enfekte olabilecek materyalle teması ve tırmalama da riskli olarak kabul edilir. müköz membranların tükürük. Uygulama şekli: Erişkinlerde deltoid bölgeye. Bağışıklama: Tüm temas sonrası bağışıklama yaklaşımları. Küçük çocuklarda uyluk anterolateral bölgeye kas içine uygulanabilir.

dışkısı ile teması olan. idrar. etini ve sütünü pişirdikten sonra yiyenler. Kuduz veya kuduz şüpheli hayvanı besleyen. Sağlık Bakanlığı Kuduz Koruma ve Kontrol Yönergesi-2001 Kuduz riskli temasta proflaksi yaklaşımı 246 . Kuduz olmayan insan ısırıkları. Fare gibi diğer küçük kemiriciler tarafından ısırılan veya teması olanlar. 10 gün hayvanı gözleme alma seçeneği olan durumlar (ağır hastalık. Kuduz hastasına rutin bakım uygulayanlar. kan. Aşı ve immünglobulin yapılması risk oluşturup.Kimlere Aşı Uygulanmaz?         Aşılı hayvan tarafından ısırılma veya temas. Bilinen ve halen sağlam bir hayvan tarafından 10 günden daha önce ısırılmış veya temas etmiş olanlar. malnütrisyon gibi). Soğukkanlı hayvanlar tarafından ısırılanlar.

1957 öncesi doğanlar da aynı kapsamda düşünülebilir. doğanlardan iki doz aşı yapılmamış olan ya da hastalığı geçirdiğine ilişkin delil bulunmayanlar. Grip Aşısı Yıllık uygulama. jelatin veya neomisin alerjisi olanlara uygulanmaz.06 mL/kg. MMWR 1997. Özellikle çoğul dirençli tüberküloz hastaları ile ilgili bölümde çalışanlara BCG Aşısı 0. VZIG sonrasında hastalık önlenebilmiş ise takiben aşı uygulanır. SK. ölü aşı jelatin veya neomisin alerjisi olanlara.5 mL. canlı aşı uygulanmalıdır. Nadir anafilaksi rapor edilmiştir. 1 ay 1957 ve sonrasında (canlı) sonra 2. tek doz. Gebelere. Gebelere. booster doz gereksizdir. ciddi immünsupresyonlu HIV kızamık. 63 63 Centers for Disease Control and Prevention. Temas Öncesi: Kan. gebelere uygulanmasını engelleyecek veri yoktur. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the Hospital Infection Practice Advisory Committee (HICPAC). HBIG Temas sonrasında HBV hemen 0. vücut sıvıları ve hastalarla temas riski yüksek sağlık çalışanı Temas Sonrası: Önce aşılı ve Anti-HBs yanıtı var ise gerekmez. infeksiyonlu/kontamine materyal ile temas IM. SK. etmişlere ilk yedi gün içinde uygulanır. MMR. Aşılama öncesi yapılan tarama ile immün statü ortaya konarak VZIG uygulamasına karar verilebilir. duyarlı bireylerin Gebelere. immün statü araştırılmalıdır. İM. Ön tarama testi koşul değildir. Aşılama öncesi tarama ile immünkompromizelere. aşısız-yanıtsız ise HBIG+Aşılama. aylar. dokümente edilen tüm sağlık çalışanları. Kabakulak Aşısı Tek doz. Kızamık Aşısı Bir doz. yakında ardından canlı aşı ya da türü bilinmeyen aşı Ig verilmişlere yapılmışlara iki doz ardışık uygulanmaz.doz. Tek doz. Gebelere ve immünkompromize hastalara uygulanmaz. jelatin veya neomisin alerjisi olanlara yapılmaz. 247 . SK.Sağlık Çalışanlarına Uygulanması Öngörülen Aşı Şeması63 İmmumoBiyolojik Ajan Hepatit B Aşısı Şema 0-1-6. 1963-1967 arasında tek ölü aşı. için idealdir. Şema tamamlandıktan 1-2 ay sonra antikor kontrolü önerilir. Immunization of health-care workers. özellikle >50 yaş olanlara. Hastalarla temas eden tüm sağlık çalışanları.3 mL. 46 (RR-18): 1-42. Su çiçekli ile yoğun ve uzun süreli temas etmiş olan ve bilinen ya da olası risk altındaki (örneğin gebe) sağlık çalışanı. Endikasyonlar Uyarı ve Kontrendikasyonlar Gebelik dâhil bilinen kontrendikasyonu yoktur. VZIG <50 kg: Her 10 kg için 125 ünite. neomisin alerjisi olanlara veya immünkompromize hastalara uygulanmaz. PK Yumurta alerjisi olanlarda İlk üç ay sonrasında anafilaksi. >50 kg: Toplam 625 ünite. Gebelere. SK. Kızamıkçık Aşısı Su Çiçeği Aşısı Gebe kalabilecek yaştaki kadınlar hariç 1957 öncesi doğanlar immün olarak kabul edilir. ciddi immünsupresyonlu HIV infeksiyonlular dahil immünkompromizelere. Açıklama İnfekte kişilere tedavi edici özelliği ya da uygulanmışsa yan etkisi yoktur. İM. Bir ay ara ile iki doz Hastalığı geçirmediği 0. Aşılamadan sonraki altı hafta içinde salisilat kullanımından kaçınılmalıdır. kızamıkçık ve kabakulaktan korunması infeksiyonlular dahil immünkompromizelere. 1957 öncesi doğanlar immün olarak kabul edilir.

248 .

skar vb. çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmalıdır. görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olması gereken uzmanlardır. İş sağlığı profesyonelleri.65. Muayene sırasında pek çok özel bilgisini hekimle paylaşan çalışanın bu gizli bilgilerinin saklandığı sağlık dosyasının kilit altına alınması gerekir. sağlık kayıtlarının bilgisayar ortamında da saklanmasına olanak vermiştir. Ek. Profesyonel davranış. Benzer sorunlar periyodik muayene sırasında da işyeri hekimlerinin karşısına çıkabilmektedir. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik R. Taşeron firma çalışanlarının kadrolu çalışanların yararlandığı iş sağlığı hizmetlerinden. Görevleri için gerekli olan yeterliği edinip sürdürmeli ve işlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde yürütmelerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler.13-İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar). Ayrıca. hatta bazı yara. işe giriş muayenesinin hakkıyla yapılamaması. Çalışma Yaşamında Etik Sorunlar Çalışma yaşamına adım atma aşamasında. Yukarıda ana ilkeleri sayılan toplam 26 etik kuralın-ilkenin işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının görevlerine ilişkin çıkarılan yönetmeliklerde de yer bulduğu görülmektedir16.XVII. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev. nin fotoğraflarla dosyalara eklenmesi çalışanın yararına bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İş sağlığının amacı. 2002 yılında da güncellenmiştir64 (bkz. döküntü. Bu aynı zamanda işyeri hekimini de zorda bırakan bir durumdur.G: 27 Kasım 2010/27768. henüz İGM sırasında karşılaşabileceğimiz etik sorunlar. KKD ve sosyal güvencelerden yoksun olması iş sağlığında ciddi etik sorunlardandır. İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında. tarafsızlık. Yetki. Ancak bu bilgilerin de şifreli bilgisayar kayıtları olmasına ve sağlık personeli dışında ulaşımın engellenmesine özen gösterilmelidir.icohweb. insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer alır. tüm çalışma yaşamı boyunca hatta emeklilik sonrası bile karşımıza çıkabilmektedir. Gelişen teknolojik olanaklar. 64 65 http://www. İşyeri hekimlerinin karşılaştığı etik sorunların başında. Çalışanın rızası alınmadan ve sağlık personeli dışında kimsenin bu dosyalara ulaşamayacağı herkes tarafından bilinmeli. 1994 ve 1996 yıllarında yeni baskıları yapılmış. işsizliği ve tetkik ücretlerinin yüksekliğini gerekçe gösterip laboratuvar gibi ek ve tamamlayıcı muayene ayrıntılarından kaçınan işçi adayları da işyeri hekimini güç durumlarda bırakabilmektedir. Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH: İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu Genel Sekreterliği)tarafından “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar” 1992 yılında yayınlanmış. işyeri değişikliklerinde de bir örneğinin çalışana veya yeni işyerinin sağlık birimine ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu bilgilerin. çalışanların sağlık ve güvenlik eğitimlerinden. çalışanların bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. dürüstlük. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre gerçekleştirilmelidir. 249 . İş sağlığı profesyonelleri. sağlık gözetimi amaçlı kullanılması. sağlık verilerinin gizliliğini ve çalışanların özel bilgilerini korumayı da içermektedir.org/core_docs/code_ethics_tur.pdf. çalışanın yaşamını ve sağlığını koruma. çalışma ortamı ve koşulları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan hekimlerin karar vermek zorunda kalması gelmektedir.

Kişinin rızasına dayansa bile. atıkların geri kalmış ülkelere gönderilmesi. kazalara neden olan ağır işlerin geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelere kaydırılması. tehlikeli maddelerin çalışma ortamlarında izin verilen en fazla değerlerinin (MAC. adlarla gelişmekte olan ülkelere aktarılması çözülmesi gereken ciddi etik sorunlardandır. personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir.G: 01 Ağustos1998/ 23420. kirli işlerin. bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması. R. müsaade edilen azami konsantrasyonlar) ülkelere göre farklılıklar göstermesi. hiçbir şekilde açıklanamaz. Sağlığa zararlı. ekonomik ömrünü tamamlamış tıbbi ya da tıp dışı araç ve gereçlerin. bağış vb.Bilgilerin Gizli Tutulması Madde 23-Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler. bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz. rızası olmaksızın açıklanamaz. kanun ile müsaade edilen haller dışında. 250 . 66 Hasta Hakları Yönetmeliği. kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi. yardım. 66 Etik sorunlar sadece ulusal düzeyde kalmamaktadır. Araştırma ve eğitim amacı ile yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi.

Manşon 200-250 mm Hg şişirildikten sonra yavaş yavaş indirilmelidir (saniyede 2 mm Hg). Kan basıncı ölçümü Muayene olacak kişi son yarım saat içinde sigara içmemiş olmalı. kalın giysiler çıkartılmalı. aynı kişi tarafından. İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Kullanılabilecek Basit Testler. ayakkabılar çıkartılmalıdır. Dijital olanlar da tercih edilebilir. Fizik Muayene Öncesi Yapılan Hazırlık Muayeneleri Fizik muayeneye hazırlık. Muayeneye hazırlık hemşire ya da yardımcı bir başka personel tarafından yapılabilir. Ölçekler ve Muayene Yöntemleri XVIII. 251 . Boy ve Ağırlık Ölçümü Ölçümler kalibrasyonu yapılmış. bir sonraki sayfa). solunum sayısı. muayeneye gelen kişiye sorularak değil tüm ölçümler yapılarak elde edilmeli ve sonra kayda geçirilmelidir. beden ısısı. Sonuç ayrıca tedavi rehberlerindeki sınıflamaya göre değerlendirilmelidir (bkz. Bu bilgiler.XVIII. 5 dakika oturarak dinlenmesi sağlanmalıdır. benzer kıyafetlerle. vücut ağırlığı. aşağıdaki JNC VII veya ESH-ESC Kan Basıncı Düzeyi Sınıflaması). Boy ölçümü yapılan kişi topuklarını ve sırtını ölçüm cihazında aynı hizada tutarak. kan basıncı. Tüm çalışanlarda standart ölçüm sağlamak için. cepler boşaltılmalı. aç karına-kahvaltı öncesi ve dışkılama sonrası) ayakta yapılmalıdır. her ölçümden önce tartı ibresi sıfırlanmalıdır. göğüs çevresi ölçümü (inspirium ve ekspiriumda). boy. Ölçüm yapılan yerde yeterli ışık olmalı. Ölçüm sonucu hemen kaydedilmelidir. ölçüm yapılan kişinin dik ve hareket etmeden durması sağlanmalıdır. 1. boy ölçere yanaşmalıdır. Standart manşon kullanılmalıdır (12x35 cm). Çalışanın oturduğu koltuğun kolçağı. Bulunan değerler kaydedilerek BKİ hesaplanmalıdır (bkz. Ölçü aletlerinin su terazisi ile dengesi sağlanmalıdır. Her iki ayağa eşit yük binecek şekilde teraziye ayaklar yerleştirilmeli. sert ve düz bir zemine yerleştirilmiş tartı ve boy ölçer (stadiometre) ile (tercihen aynı araçlarla. bel ve kalça çevresi ölçümleri ile yapılmalıdır. Ayrıca her hafta başında kontrol edilmelidir. nabız. manşonun kalp düzeyinde olmasını sağlayacak şekilde desteklenmelidir. Ölçüm 1-2 dakika sonra tekrar yapılmalıdır.

99 ≥ 30 30. kalçada en yüksek nokta belirlenir ve ölçüm oradan yapılır.99 ≥ 25 25. Derece Obez 3. İkinci işaret yine midaxiller çizgide iliak kemik çıkıntısı üzerine konur.00-34.99 ≥ 40 Normal Toplu. önce normal soluk alıp vermesi istenir.99 17-18. yandan bakılarak. Kalça çevresi ölçümü Uygun kıyafetle. Derece Obez Obez 2. Expirium anında ölçüm yapılır.00-39.Nabız ve solunum sayısı 1’er dakika boyunca ölçülmelidir. Derece Obez Bel Çevresinin Cinsiyete ve Beden Kitle İndeksine Göre Değerlendirilmesi Erkek-Bel Çevresi Kadın-Bel Çevresi BKİ> 25 ≥ 94 cm ≥ 80 cm BKİ>30 ≥ 102 cm ≥ 88 cm 252 .49 18-50-24. Efor gerektiren işlerde çalışacaklar için hem inspiriumda hem de ekspiriumda göğüs çevresinin ölçümü önem taşımaktadır. Ölçüm sırasında nefesin tutulmaması. İki işaretin ortası ölçüm yapılacak yerdir. karnın serbest olması.00-29. çok sıkıştırılmaması ve aşırı baskı uygulanmamalıdır. mezuranın bol tutulmaması. hafif şişman.’lik herhangi bir mezura kullanılabilir. Bel Çevresi ve Bel Kalça Oranına ilişkin değerlendirme aşağıda verilmiştir. baş çevresi ölümünde kullanılan ya da 150 cm. Beden Kitle İndeksi (BKİ). cepler boşaltıldıktan sonra. mezuranın yere paralel olması. fazla kilolu Pre Obez Obez-Şişman 1. Belirlenen yer üzerinden ölçüm yapılırken.99 35. Bel çevresi ölçümü Geceden aç kalmış çalışan. Vücut ağırlığı (Kg) BKİ = Boy 2 (m2) Beden Kitle İndeksi Sınıflandırması Sınıflandırma Zayıf<18.5 Aşırı Düzeyde Zayıf Orta Düzeyde Zayıf Hafif Düzeyde Zayıf BKİ (Kg/m2) < 16 16-16. Beden ısısı ölçümü rutin işe giriş ya da periyodik muayenede çok kullanılmasa da portör muayenesindeki değeri göz önüne alınarak yapılması sağlanmalıdır. Bel çevresi ölçülecek kişinin sağ tarafında en alt kosta bulunur ve midaxiller hat ile kesiştiği noktaya işaret konulur.

2. Bu sınıflama aşağıdaki şekildedir. JNC-VII Değerlendirmesi.2003 tarihinde JAMA' da yayınlanan JNC-VII raporuna göre yapılmıştır. 2. Arteryel Kan Basıncı Değerlendirmesi XVIII.Bel Kalça Oranı Abdominal yağ miktarını gösteren basit yöntemlerden biridir. 2. derece HT 2. ve ve/veya ve/veya ve/veya ve/veya ve/veya ve 253 . 2. diyastolik değerin < 90 mm Hg olması koşuluyla. hangi aralığa denk geliyorsa ona göre değerlendirilebilir (izole 1. gibi). Değerlendirme. Avrupa HT Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği Çalışma Grubu’nun hazırladığı “Arteryel HT Tedavisi Cep Kılavuzu’na göre: Sınıflama Optimum Normal Yüksek normal 1. Sınıflama Normal Pre-HT Evre 1 HT Evre 2 HT Sistolik Kan Basıncı < 120 mm Hg 120-139 mm Hg 140-159 mm Hg >160 mm Hg Diyastolik Kan Basıncı < 80 mm Hg 80-89 mm Hg 90-99 mm Hg > 100 mm Hg XVIII. ABD' de 39 dernek-kuruluş ile 7 hükümet kuruluşundan katılan uzmanların çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve 21 V. 1. Derece sistolik HT.85 XVIII. Bel Kalça Oranı = Cinsiyet Erkek Kadın Bel Çevresi (cm) Kalça Çevresi (cm) Bel Kalça Oranı >1 >0. derece HT İzole sistolik HT Sistolik Kan Basıncı < 120 mm Hg 120-129 mm Hg 130-139 mm Hg 140-159 mm Hg 160-179 mm Hg ≥ 180 mm Hg ≥ 140 mm Hg Diyastolik Kan Basıncı < 80 mm Hg 80-84 mm Hg 85-89 mm Hg 90-99 mm Hg 100-109 mm Hg ≥ 110 mm Hg < 90 mm Hg İzole sistolik HT değerlendirmesinde. derece HT 3. ESH-ESC Değerlendirmesi.

Kolay gelsin. Kan Basıncı Hedefleri İçin Algoritma (ESC) (*) KVH RD'nin bir parçası olan kan basıncını ölçün. 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999996999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 99999999999999 99999999999 99999999999999999999 3. < 125/75 mm Hg (*) Aktaran: (Kılıçarslan. 1.XVIII. 3. Basit Dikkat Testleri Aşağıda sizden istenenleri 1 Dakikadan kısa sürede yapmalısınız. 2011). biraz daha zor gibi. Son olarak N’yi bulun. MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMNMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM 254 MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMMMMM 99999999999999 99999999999 . kan basıncını izleyin ve hedefe ulaşmak için tedavi uygulayın. A. XVIII. OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOCOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO 2. 3. Mouse imleci ya da kalem benzeri destek kullanmaksızın arananları bulmalısınız. 2. İlk ölçülen kan basıncı Sistolik > 140 ve/veya diyastolik > 90 mmHg Yaşam tarzı önerilerinde bulunun. < 130/80 mm Hg 1 g ve üzeri proteinüri varsa. < 140/90 mm Hg Diyabetik ise. Sadece bakarak bulmalısınız. Aşağıda C’yi bulun. Eğer C’yi bulduysanız şimdi de 6’ yı bulun.

BECK Anksiyete Ölçeği Katılımcının Adı Soyadı: Tarih: Aşağıda her insanın kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma 2. Bacaklarda halsizlik. Lütfen her maddeyi dikkatli okuyunuz. Çok kötü şeyler olacak korkusu 6. Ellerde titreme 13. Baygınlık 20. Titreklik 14. çok ama dayanmakta çok etkilenmedim dayanabildim zorlandım (1) (2) (3) 1. Hiç rahatsız Hafif düzeyde Orta düzeyde Ciddi düzeyde etmedi (0) rahatsızlık rahatsız oldum rahatsız oldum verdi. Ölüm korkusu 17. Baş dönmesi veya sersemlik 7. Daha sonra her maddedeki belirtinin bu gün dahil son bir haftadır sizi ne kadar rahatsız ettiğini yandaki uygun yere (X) işareti koyarak belirleyiniz.XVIII. Dengeyi kaybetme korkusu 9. Kontrolü kaybetme korkusu 15. 4. Sıcak/ateş basmaları 3. Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi 19. Gevşeyememe 5. Nefes almada güçlük 16. titreme 4. Sinirlilik 11. Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan) (15’in üzerinde alınan puanlarda psikiyatri uzmanına sevk yararlı olacaktır) 255 . Yüzün kızarması 21. gizlemeden ve çekinmeden durumunuzu belirtebilirsiniz. Uygulanan ölçekteki bilgiler benimle sizin aranızda gizli kalacaktır. Dehşete kapılma 10. Korkuya kapılma 18. Kalp çarpıntısı 8. Boğuluyormuş gibi olma duygusu 12. Bu nedenle çok açık.

2. 256 . Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum. Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum. Her şeyden sıkılıyorum. BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ AÇIKLAMA: Aşağıda gruplar halinde cümleler verilmektedir. 1. Kendimden memnunum. Kendimden nefret ediyorum. 2. Bana cezalandırılmışım gibi geliyor. A0. Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor. 3. 1. E0. 3. G0. C0. Cezalandırıldığımı hissediyorum. Gelecek hakkında mutsuz ve karamsar değilim. Hatalarımdan dolayı ve her zaman kendimi kabahatli bulurum. Kendimi öldürmek isterdim. 2. 2. Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum. 3. Eğer bir grupta durumunuzu. duygularınızı tarif eden birden fazla cümle varsa her birini daire içine alarak işaretleyiniz. 1. 2.XVIII. B0. Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm olur. 1. Kendimi herhangi bir şekilde suçlu hissetmiyorum. Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok. 3. Gelecek hakkında karamsarım. 1. J0. 3. Cezalandırılmayı bekliyorum. Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok. zayıf yanların veya hatalarım için kendi kendimi eleştiririm. 2. İ0. F0. Fakat yapmıyorum. 3. 2. Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum. 5. 1. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Cezalandırılabileceğimi hissediyorum. H0. Kendimi tümüyle başarısız biri olarak görüyorum. 2.Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. Bundan kurtulamıyorum. Her aksilik karşısında kendimi hatalı bulurum. 3. D0. 1. Eskiden olduğu gibi her şeyden hoşlanmıyorum. 1. Zaman zaman içimden ağlamak geliyor. Kendimi her zaman suçlu hissediyorum. 3. 1. Kendime çok kızıyorum. Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor. Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor. Fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm. 2. Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. Geçmişe baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum. 1. Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. BUGÜN DÂHİL GEÇEN HAFTA içinde kendinizi nasıl hissettiğini en iyi anlatan cümleyi seçiniz. Öncelikle her gruptaki cümleleri dikkatle okuyarak. Kendi kendimden pek memnun değilim. 2. Çoğu zaman ağlıyorum. 3.

. Herhangi bir şeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. U0. Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum. Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek zorlaşıyor.. 2. 3.. Kendimi hemen hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum.. Ağrı. Artık hiç iştahım yok. 1.. sancı. 3.. Altı kilodan fazla kilo vermeye çalışıyorum. N 0. Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor. Şimdi hep sinirliyim. 1..3. L. mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni endişelendirmiyor. 1. 2. Başkaları ile eskiden daha az konuşmak. İştahım çok azaldı. 2. Hiç kimseyle konuşmak görüşmek istemiyorum. T0. 0. 3. Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum. 3.Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum. 3. Artık hiç karar veremiyorum. Hayır . Son zamanlarda kilo vermedim. 1. 2... 0... Başkaları ile görüşmek. R0. Başkaları ile konuşma ve görüşme isteğimi kaybetmedim. Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum... Her zamankinden çok daha erken uyanıyor ve tekrar uyuyamıyorum. 3. Kendimi çok çirkin buluyorum.. K0. Görünüşümün çok değiştiğini ve çirkinleştiğimi hissediyorum. Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum.. 3. İki kilodan fazla kilo verdim. Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.. Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum... M. Bir şeyler yapabilmek için gayret göstermem gerekiyor. 2.... 257 . 2. 2. 1.. Evet . 2. Şimdi her zaman olduğumdan daha sinirli değilim... 1. görüşmek istiyorum. P0. Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum. eskisine kıyasla daha kolay kızıyor ya da sinirleniyorum. İştahım her zamanki gibi. 1. Aynada kendime baktığımda değişiklik görmüyorum.. iştahım her zamanki kadar iyi değil. 2.. 1. Dört kilodan fazla kilo verdim.. Yaptığım her şey beni yoruyor. Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor. 1. O0. 1. Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum. S0. 3. Eskiden olduğu gibi kolay karar verebiliyorum. Daha yaşlanmış ve çirkinleşmişim gibi geliyor. konuşmak isteğimi kaybetmedim. 2. 3.

3. Psikiyatrik muayene ile depresyon saptanma olasılığı ortalama % 80. 2. Cinsel konular olan ilgimi tamamen kaybettim. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı var ama çok düşük 11-16 puan. İşaretlediğiniz seçeneklerin başındaki sayıları toplayınız. Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değişme fark etmedim. 1. V0.3. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı yüksektir. depresyonu olan bir bireyin 16 ve puan alma olasılığı ortalama % 30 24 puan ve üstü. Bu ölçek depresyon belirtilerinin şiddetini belirleme amacıyla kullanılır. Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim. Değerlendirme: Yukarıdaki her bir gruptaki size uyan seçeneği işaretleyiniz. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı var 17 puan ve üstü. Pek çok psikiyatrik hastalıkta yüksek çıkabilir. 0 -9 puan = Minimal düzeyde depresif belirtiler 10-16 puan = Hafif düzeyde depresif belirtiler 17-29 puan = Orta düzeyde depresif belirtiler 30-63 puan = Şiddetli düzeyde depresif belirtiler Beck depresyon Ölçeğinden alınan puana göre “depresyon” olasılıkları 10 puan ve altı. Sağlığım hakkında o kadar endişeliyim ki başka hiçbir şey düşünemiyorum. Cinsel konularla şimdi çok daha az ilgiliyim. altında 258 .

İşim gereği karşılaştığım insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum. 2004).İ. 16. 20. Cümleler “kişisel başarı ölçeği” grubunu oluşturur. 1997). ve ark. 6.İşim gereği karşılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 22. 21.İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissederim. 14. Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. duyarsızlaşma ve azalmış kişisel başarı bileşenlerinden oluşan psikolojik bir hastalık tablosudur (Maslach.Doğrudan doğruya insanlarla çalışmak bende çok fazla stres yaratıyor.İşimden soğuduğumu hissediyorum. 10.Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karşı sertleştim 11. 259 . 12.Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. TÜKENMİŞLİK Hayatı çekilmez olarak görme duygusu.Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı hissediyorum. tükenmişlik ise meslek üzerindeki kronik duygusal ve kişinin kendi iç gerginleştiricilerine verilen uzamış yanıt tipi olarak tanımlanmaktadır (Maslach.İşimin beni kısıtladığını hissediyorum. 13.İşim gereği karşılaştığım insanlarla rahat bir hava yaratırım. 18 ve 19. 15. 12.XVIII. 17.İşyerimdeki duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım. 9. “duyarsızlaşma” ve “duygusal tükenmişlik” cümlelerdir ve alınan puanlar arttıkça tükenmişlik artmaktadır (Budakoğlu.Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok yıpratıcı. C. 2. 9.Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum.Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. Diğer cümleler ise. 6. 18.İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum. 19. C. 4. 8.Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum.İşim gereği bazı kimselere sanki insan değillermiş gibi davrandığımı fark ediyorum. ve arkadaşları 2006). I. alınan puan arttıkça tükenmişlik azalmaktadır. 17. 7. 3. Çok Nadir (1) Baze n (2) Çoğu Zama n (3) Her Zaman (4) 4.Çok şeyler yapabilecek güçteyim.İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. Bu durum duygusal tükenme. 5. Maslach Tükenmişlik Ölçeği Hiçbir zaman (0) 1.İşim gereği karşılaştığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmışım gibi davrandığını hissediyorum. kişide tükenme belirtisi olarak tanımlanırken.İşim gereği karşılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım. 7.

. Sık uyanmalar. Ortalama uykuya dalmanız genellikle kaç dakika sürüyor? 3. (4) Hemen hemen her gün: Haftada beş-yedi kez.XVIII. (3) Nadiren kendimi yorgun hissediyor ve işime yoğunlaşamıyorum.) (…………….……… cm) (……………. Ortalama genellikle ne kadar saat uyursunuz? 4. 7. Boyun çevreniz kaç santimetredir? 2. “Geçtiğimiz bir ay içinde gündüz veya normal iş saati sırasında aşırı uyku haliniz oldu mu?” (0) Hiç (1) Nadiren: Haftada bir günden az. (2) Bazen: Haftada bir veya iki. (6) Sürekli kendimi yorgun hissediyor ve işime iyi yoğunlaşamıyorum.. (3) Sıklıkla: Haftada üç-dört kez. (4) Hemen hemen her gün: Haftada beş-yedi kez. Gözlemlenen apneler. Performans becerisi: “Geçtiğimiz bir ay içinde evdeki ve işteki görevlerinizi yapabilme yeteneğinizi nasıl derecelendirirsiniz? (1) Yaptığım işe çok iyi yoğunlaşıyorum. (4) Ara sıra kendimi yorgun hissediyor ve işime iyi yoğunlaşamıyorum.) 1. (2) Çok nadiren kendimi yorgun hissediyor ve işime yoğunlaşamıyorum.) (……………. Genel olarak saat kaçta yatarsınız? 6. (1) Nadiren: Haftada bir günden az.. Gündüz uyuklaması (uykululuk).. 5. (3) Sıklıkla: Haftada üç-dört kez. (5) Emin değilim. Geçen bir aydaki horlama sıklığı. 3. (4) Hemen hemen her gün: Haftada beş-yedi kez. (3) Sıklıkla: Haftada üç-dört kez. (5) Emin değilim..) (……………. (2) Bazen: Haftada bir veya iki. (3) Sıklıkla: Haftada üç-dört kez. “Geçtiğimiz bir ay sırasında ne sıklıkla horlamanız oldu?” (0) Hiç horlamadım. 2. Ortalama genellikle yatakta ne kadar süre harcarsınız? 5. “Geceleri uyurken eşiniz sizin nefesinizin durduğunu fark etti mi?” (0) Hiç. “Geçtiğimiz bir ay içinde uykuya daldıktan sonra sık uyanmalarınız oldu mu?” (0) Hiç uyanmadım. Genel olarak saat kaçta kalkarsınız? (. (2) Bazen: Haftada bir veya iki. (1) Nadiren: Haftada bir günden az. (2) Bazen: Haftada bir veya iki. Uyku Sorgulaması 1. (4) Hemen hemen her gün: Haftada beş-yedi kez. 4.. (1) Nadiren: Haftada bir günden az. (5) Bilmiyorum. 260 .) (……………. (5) Sıklıkla kendimi yorgun hissediyor ve işime iyi yoğunlaşamıyorum.

012345 4. Çevreye uyum göstermede zorluk çekiyorum. 15. 8. cevaplarınız genel olarak nasıl davrandığınızı ve nasıl hissettiğinizi yansıtmalıdır. 8. Karar verme yeteneğimde azalma oldu. Dikkat Dağınıklığı Testi Dikkat Dağınıklığı (DD) Hastalığınız Var mı? Aşağıdaki sorular yetişkinlik döneminde nasıl davrandığınız ve nasıl hissettiğinizle ilgili. Evet “ Evet “ Evet “ Evet “ Evet “ Evet “ Evet “ Evet “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ Evet “ Evet “ Evet “ Hayır “ Hayır “ Hayır “ XVIII. 012345 10. 012345 5. Ruh halim iniş çıkışlarla doludur. Bacaklarımı uyuşma karıncalanma veya gıdıklanma akşam veya gece kötüleşir.(5) Emin değilim. 012345 3. Yeterli uyusam da araç kullanırken uykum geliyor. Dinlenme sırasında hemen hareket etme isteğim ortaya çıkar. Genellikle huzursuzum ve küçük şeyler beni sinirlendiriyor. Kötü sonuçlara yol açabileceğini düşünmeden hızlı kararlar alırım. Bacaklarımı uyuşma karıncalanma veya gıdıklanma nedeniyle hareket ettirmek isterim. Sabahları uykumu alamadan ve yorgunluk hissi ile uyanıyorum. Kolaylıkla hayal kırıklığına uğruyorum. 012345 261 . 11. evde ya da işte zor ya da ilginç olmayan şeylerin ilgimi çektiğini fark ediyorum. Düşünmeden söylediğim şeyleri daha sonra inkar ederim. Özellikle grup içinde konuşulanlara ilgimi toplamakta zorlanıyorum. Bacaklarımı uyuşma karıncalanma veya gıdıklanma uzandığımda veya yattığımda daha çok olur ve hareket ettirdiğimde kısmen veya tamamen iyileşir. 012345 11. Şu sıralar genellikle olduğunuzdan farklı iseniz. Sabahları baş ağrısı ile uyanıyor musunuz? 7. Okulda. 13. 012345 6. 16. 14. 0=Hiç değil 1=Az 2=Bir dereceye kadar 3=Ortalama olarak 4=Oldukça fazla 5=Çok fazla 1. 012345 9. Yazılı materyalleri çok ilginç ya da çok kolay olmadıkça okumakta zorlanıyorum. 9. Birkaç işi ya da amacı gerçekleştirmek için plan yapmakta zorlanıyorum. Çabuk heyecanlanıp. İnsanlarla ilişkilerim önce konuşup sonra düşünme eğilimim nedeniyle zarar görüyor. 012345 7. 012345 8. Araç kullanırken uyuklama sonucu kaza yaptım. 6. Uykuya dalarken bacaklarımla tekme atarım. 10. 12. Cevabınızı aşağıdaki derecelendirmelerden birini kullanarak işaretleyiniz. çabuk sakinleşiyorum. 012345 2.

otururken olduğumdan daha rahat hissediyorum. Genellikle aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışıyorum ve birçoğunu sonuçlandıramıyorum. parmakları ayırt etme. nerede olduğu. 262 . 012345 15. el işleri (saç fırçalama. Zihnime işlevselliğini yitirecek kadar çok gereksiz şeyler dolar. hafıza. Teşhis koyan bir test değildir. 012345 24. Her zaman bir yere gidecek gibiyim. 012345 21. Hareket ederken. Dr. okuma yazma ve kıyaslamadır. oryantasyon. Sessizce otururken bile ayaklarımı ya da ellerimi hareket ettiririm. 012345 19. diş fırçalama. 012345 14. Düşüncelerim zihnimde topların duvara çarpması gibi çarpışarak dolaşır. Hastaya yaşı. Genel bilgi soruları sorulabilir. Eğer cevaplarda sorun varsa. tarih ve gün sorulur. Bu belli bir sürenin ardından nesnelerin adlarının tekrarlanması ile de test edilebilir (örneğin 5-15 dakika). Kırılgan biriyim ve birçok şey beni kolaylıkla incitiyor. 012345 18. 012345 20. tekrarlama. Mental Durum Muayenesi Bu muayenede dikkat. adı. testi yapanın daha önce dikkatle ilgili problemlerinin nedenlerini psikiyatrik ve radikal olarak değerlendirdiğini varsayar. ıslık çalma vb. Bu testi ilk yaptığınızda DD olma olasılığınız %50 gibi gelebilir. hastanın kendini iyi hissedip hissetmediği sorulur. Bu görüş. resim yapma ve kopyalama becerisidir. 012345 22. Hatırda tutulan hafıza ile numaralar tekrarlatılabilir. 012345 13. spontan konuşma. Goldberg´e göre bu test sonucu %70´in üzerinde olan birisinde DD olma olasılığı %95´tir. Bir yetişkin için DD teşhisi konulabilmesi için önce bu belirtiler bir psikiyatrist tarafından giderilmeye çalışılmalıdır. hastalığını veya yaşamını kronolojik sıra ile anlattırılarak test edilebilir. DD teşhisi ancak detaylı bir kişisel geçmiş ve psikiyatrik araştırma sonucu koyulabilir. Genellikle sorunun tamamı sorulmadan soruyu cevaplamaya başlıyorum. Daha fazla hafıza muayenesi. depresyon ve diğer düzensizliklerdir.12. 012345 16. 012345 23. 70 üzerindeki sonuçlar yüksek DD olasılığını gösterir. DD´de görülen semptomlar anksiyete.). 012345 17. XVIII. Spesifik yüksek kortikal fonksiyon test edilebilir. Kafamda çok fazla takıntı var. Grup çalışmalarında sıramın gelmesini beklemekte zorlanırım. anlayış ve genel durumun kavranması (idrakı) test edilir. Dil fonksiyonları. Bir seri numaralar tekrarlatılabilir ve dikkat muayenesi için belli aralıklarla spesifik başlıklar sorulur. Atasözlerinin açıklatılması daha fazla bilgi verebilir. sağ-sol ayırımı. adlandırma. 012345 TOPLAM = ? NOT: Bu yetişkinler için bir DD testidir. Beynimin organize olamayan çalışma şeklinden dolayı stres yaşıyorum. Beynim aynı anda birden çok kanalın gösterildiği bir televizyon ekranı gibidir. Hesap yapma. Gündüz hayal görmeyi engelleyemiyorum. 9.

4. eksudalar vb. Dilin 2/3 tarafının tat duyusu korda timpaninin proksimal sinir lezyonu tarafından zarar görebilir. 2. Faringeal (öğürme) reflekse posterior farinks duvarının her iki tarafına ucu küt bir cisimle (dil basacağı gibi) dokunularak bakılır. protrüzyon ve yana hareketine bakılır. 7. Göze pamuk parçası ile dokunup. KS: “Aaaah” sesi çıkarılarak uvulanın pozisyonuna bakılır. retraksiyona bakılır. KS: Görme keskinliği muayenesi (gözlük veya pinhole düzeltme ile) Snellen kartı ile (uzaklık) veya Jaeger’s testi (yakın) ile yapılır. Tat testi tatlı (şeker). Optik fundusun muayenesi oftalmaskop ile rengine. 5. KS: Parmak şıklatma sesi. nistagmus veya anormal göz hareketleri gözlenir.6 m’den (2 adım) hastanın bir objeyi izlemsi istenir. koyu arterler açık olanlara göre iki üç numara daha yakındır. Göz kapaklarına. limon gibi stimuluslar kullanılır. KS: Omuzun yukarı elevasyonuna (trapezius kası) ve başın her iki tarafa rotasyonuna (sternokleidomastoid) ve dirence karşı koymasına bakılır.6-1 m uzaklıkla) hastanın bir gözünü kapatması istenir ve testi yapanın burnuna bakması istenir.. diş macunu. Taş bebek manevrasıyla (nazik. 10. Timpanik membranlar otoskopla kontrol edilmeli ve işitmenin kantitatif ölçümü odyometri ile yapılmalıdır. 11. kahve. büyüklük. 0. Konverjans ile pupilin akomodasyonuna bakılır (hastanın küçük bir objeyi izlemesi istenir).. ekşi (limon) ve acı (kinin) için pamuk uçlu aplikatörlerin yardımı ile dilin kenarına ve arka yarısına dokundurarak yapılır. 10. büyüklüğü ve direk ışık reaksiyonuna bakılır. Hastanın görme alanı testi yapan ile kıyaslama yöntemi ile yapılır. Sabun. tremor ve küçük titreşimle veya seğirme hareketleri araştırılır. hemorajiler. protrüzyon ile orta hattan deviasyon. Retinal damarlar. Atrofi. KS: Masseter ve temporal kasın kasılması hissedilmelidir. Laringoskopla vokal kordların direk muayenesi gerekli olabilir. KS: Dinlenme halinde ve spontan hareketlerde fasial asimetri olup olmadığına bakılır.. Bu yöntemde kör nokta da önemlidir ve santral vizyon için kırmızı iğne ile çalışma yapılmalıdır. kontrol edilir.XVIII. tuzlu. Yüzün alt ve üst tarafındaki kontraksiyon farkına bakılmalıdır. üfleme. KS: Dilin hacim ve güç muayenesi. Titreşen bir diyapozonu alnın ortasına yerleştirerek laterazisyonuna bakılmalıdır (Weber testi ile ilgili açıklamaya bakınız). 12. saat sesi veya fısıltı sesi ile her iki kulakta işitme kontrol edilir. hızlı bir şekilde bir yandan diğer yana veya yukarı-aşağı boynun hareket ettirilmesi) tüm göz hareketleri varsa supranüklear bir neden söz konusudur. Kraniyal Sinir (KS) Muayenesi 1. KS: Koklama muayenesidir. 263 . kornea refleksine bakılır. posterior farinksin ve dilin duyusuna bakmak bazı hastalarda gerekebilir. 8. 3. Görme alan konfrantasyon testi görme alanının her bir kuadrantı için yapılır. Küçük ayrıntılar için perimetri ve tangent görme alanı test edilir. 6. 9. İnkomplet göz hareketleri nükleer veya supranüklear nedenlerden kaynaklanabilir. paralizi. Çene açtırılıp. En iyi yöntem hasta ile karşılıklı oturup (arada 0. Hava ve kemik iletimi karşılaştırılmalıdır (Rinne testi ile ilgili açıklamaya bakınız). Obje horizontal ve vertikal eksende hareket ettirilir. KS: Pupilin çapı. eşit eleve olup olmadığına ve istirahat halindeki simetrisine bakılır. Gözler kapalı olarak hastanın koklatılan materyali tanıması istenir. gülme. arterio-venöz bileşkeler. büyüklüğüne ve elevasyonuna bakılarak yapılır. Horizontal nistagmus en iyi 45 derece değerlendirilir ve aşırı uç bakış yaptırılmamalıdır. göz kapama. Normalde 8-12 damar diskten köken alır. Göz kapaklarını açma. Tonsilin. nefes alma ve dudak büzme ile test edilir. alın kırıştırma.

2. kortikospinal yol bozukluklarında). 3. Reflekslerin Muayenesi Kas refleksi: En sık bakılan refleksler. ballismus. 4(-).Yok.C6). Refleksler kaydedilirken şu ölçek kullanılır: 0. adduksiyon ve abduksiyon yaptırılarak test edilir. koreatetoz. alt ekstremite için. 264 . triseps (C7. frontal lob bozukluklarında) bulgusu olabilir. Serbest bırakılan ekstremitelerde pasif hareketlere bakılarak kas tonusu değerlendirilir. İstemsiz hareketler dinlenmede (tik. rijidite (hareketin tüm açılarında benzer direnç.Belli bir dirence karşı koyabilen hareket. üst ekstremitede biceps (C5.Çok az bir dirence karşı koyan hareket. brakioradial (C5. artan tonusta yüzeyden hızla kalkar.Yer çekimine karşı koyan hareket ama dirence karşı koyamaz.Kuvvetli dirence karşı gelen hareket. Kas kuvveti her eklemde fleksiyon. ekstansiyon. Üst ekstremitelerde tonusa kolun pronasyon ve supinasyona getirilmesi ve elin bilekten çevrilmesi ile bakılır.Tam kuvvet. ekstrapiramidal bozukluklarda) veya para-tonia/Gegenhalten (tekrarlayan pasif hareketlerde fluktuasyon veren direnç. Artmış tonus spastisite (açı ve hareket yönünde direnç gözlenir. Sıklıkla gözlenen bir rijidite tipi Parkinson hastalığının dişli çark rijiditesidir. normal tonusta bacak kaldırılmadan önce masaya belli mesafede kalırken.C6).Normoaktif. 4(+). Spontan ortaya çıkan veya hafif perküsyonla oluşan fasikülasyonlara bakılır. Alt ekstremitelerde el uyluğun altına koyulup hızla kaldırılır.Klonus. 5. Örneğin üst ekstremitede refleksler dişlerin sıkılması ile daha iyi alınırken.C8) ve parmak fleksörleri (C8) dir.Yer çekimi elimine edildiğinde hareket gözlenmesi. Alt ekstremitede. Ara sıra dizde bir iki atımlık klonus elde edilmesi fizyolojiktir. postürü sürdürme sırasında (Parkinson Hastalığının hap yapar tremoru) veya istemli hareketlerle (serebellar hastalığın intansiyonel tremoru veya familyal tremor) görülebilir. 11. 3.Hareket yok. 1. Klonus uzatılmış uyarım ile verilen repetetif ritmik konsantrasyonlardır. Daha az stimulus vermek maksimum yanıt almak için daha yararlıdır. Azalmış tonus daha çok alt motor nöron. Hastadan başka kaslarını kontraksiyona getirmesi istenerek reflekslerin daha canlı alınması sağlanabilir (Jendrassik Manevrası). 1.XVIII. Bu reflekslere relaks haldeki ekstremitelerde bakılır. Refleksine bakılan hastalarla konuşmak onları rahatlatmak için yararlıdır. Her bir refleks muayenesi için sağ ve sol omuz eşit düzeyde. 2. benzer pozisyonda olmalı ve her iki tarafa da bakılmalıdır.Var ama azalmış.Eklemde hareket yok ama kontraksiyon var. myoklonus).Artmış. periferik sinir patolojileri ve serebellar yollara ait bozukluklarda görülür. ama diz klonusu hiperaktif ve üst motor nöron tutulumuna ait bulgular varsa anormaldir. burada pasif hareketler kesintili direnç oluşturur. patella veya kuadriseps (L3-L4) ve aşil (S1-S2) refleksleridir. aşil refleksine bakılırken el parmakları birbirine bağlanmalı ve çektirilmelidir. Kas kuvveti kaydedilirken şu ölçek kullanılır: 0. Motor Muayene İnspeksiyon: Atrofi ve hipertrofi için bakılır. 12. 4. 4. XVIII. Muayene sırasında hastayı muayeneye adapte edip aktif hareketler azaltılabilir. en sık aşil tendonundan alınır.

ağrı duyusu iğneyle. alt abdomen refleksi (T-12 düzeyi) karnın alt kenarının stimulusu ile alınır. bir dokunuşta elindeki nesneyi tanıma (stereognozi). Normalde yanıt başparmağın plantar fleksiyonudur. ayrıca proksimal ve distal farkını karşılaştırır. Yüzeysel karın derisi refleksi. Normal yanıt göbeğin stimulusa doğru hareketi ile alınır. distal ekleme kenarlarından tutulup açı verilir. Palmomental yanıt avuç içinin çizilmesi ile ipsilateral tarafta mental kasın kontraksiyonundan oluşur. Talamusda lezyonu olan hastalar iki nokta ayrımı gibi birbirine yakın iki noktaya stimulasyon verildiğinde duyu ayırımı yapamaz (iki nokta ayırımı). XVIII. Üst motor nöron hastalıklarında bu refleksler alınamaz. 13. Diğer yüzeysel deri refleksleri kremaster (ipsilateral testisin elevasyonu). Testi yapan kendi hissettiği titreşimler ile hastanınkini. veya eline yazılan sayıyı veya kelimeyi bulma (grafestezi). 265 . Duyu Muayenesi Beş primer duyu modalitesi -vibrasyon.her ekstremitede test edilmelidir. nokta saptanması. S-1’in üzerindeki üst motor nöron lezyonlarında başparmakta ekstansiyon gözlenirken. anal (perianal bölgenin stimülasyonu ile anal sfinkterin kasılması) ve bulbokavernöz (üretranın ve anal sfinkterin glans penise stimülasyon verilmesi ile kasılması) refleksleridir. anahtar vb. güç. Koordinasyonun muayene edilmesinde. hafif dokunma. Bazı hastalarda istemli olarak plantar yanıtta ekstansiyon alınır. Hafif dokunma duyusu pamuk parçasıyla. Bütün bu testlerde ritim. 15. Obez ve multipar hastalarda bu refleksler alınamaz. hastanın avuç içine dokunulması ve baş ve işaret parmağı arasına koyma ile pozitif yanıt (anormal) elin kavranmasıdır. topuk ve kalçada fleksiyondan sorumlu olabilir. Üst abdomen refleksi (spinal kord T-9 düzeyi) karın duvarının üst kenar köşesinin göbeğe doğru çizilmesiyle alınırken. Frontal lob hastalıklarında yetişkinlerde normalde gözlenmeyen refleksler ortaya çıkar. alt karın deri refleksi alınamaz veya yanıt asimetriktir. ayağını supin pozisyonda bacaktan dizden topuğa kadar diğer ayağı ile sürtmesi istenir ve bacağını kaldırıp başparmağını testi yapanın işaret parmağına değdirmesi istenir. hız ve doğruluk not edilmelidir. karın duvarının keskin bir obje (iğne gibi) ile çizilmesi ve göbekte hareketlerin gözlenmesi ile saptanabilir. 14. Diğer testte ise hastadan elinin ters ve düz halde diğer eline vurması istenir. Koordinasyonun Muayenesi Hastadan parmağını burnuna daha sonra da muayeneyi yapanın parmağına dokundurması istenir. sıcaklık duyusu sıcak ve soğuk su tüpleriyle yapılır.Deri refleksleri. Kortiko-spinal yolda lezyonu olan hastalarda başparmak ayağın hareketinden sonra veya dinlenme halinde de ekstansiyondadır. Yürüyüş Muayenesi Yürümenin test edilmesi önemlidir. Eklem pozisyon testi. diğer parmaklarda açılma ve ekstansiyon gözlenebilir (ekstansör plantar yanıt ya da Babinski işareti) bu ekstansör yanıt diz. beklenmeyen anormallikler testi yapanı daha fazla ayrıntıya indirmeye itebilir. Bu durumlarda doğru yanıt anterior tibia üzerine bastırılarak (Oppenheim) veya ayak bileği sıkılarak (Schaefer) ya da baldıra basınç uygulayarak (Gordon) veya başparmağın sırtına basılarak (Bing) elde edilir. Vibrasyon genelde 128 Hz’ lik titreşen diyapozonun başparmak falanksına veya orta parmak tırnak yatağının altına yerleştirilerek bakılır. plantar refleks sivri uçlu. küçük 1-2 mm yanılmalar normal kabul edilir. ağrı. Normal yürüyüş. testi yapan parmağını her defasında yer değiştirebilir. T-12 ve T-9 arasında spinal lezyon varlığında üst karın deri refleksi alınırken. sıcaklık. XVIII. duyu. şeylerle ayak tabanına topuktan başparmağa doğru çizilerek bakılır. koordinasyon praksisi içeren birçok sistem gerektirir. XVIII. Primitif refleksler. Dudağa hafifçe dokunma ile emme refleksi ortaya çıkabilir. Yakalama refleksi.

ayakta. iç kulak denge merkezi vb. Hasta olmayanlarda da ağrı olabilir ama kısa sürede geçer. Testin fazla tekrarlanması önerilmez. Ancak test olarak yapılışı. Valsalva Testi: İntratekal ve intradiskal basıncın artmasına sebep olarak buradaki disk ve omur patolojilerini bize gösterir. Boyun. el yumruk pozisyonundayken elin bilekten küçük parmak yönüne doğru yana bükülmesiyle başparmak kökünde yakıcı. Karpal Tünel Sendromu Testleri. Finkelstein Testi: De Quarvein hastalığının teşhisinde yapılır. Hastada L4-L5 ve L5-S1 disk hernilerinde olduğu gibi L5. ÇSGB’nca (Yayın No:144) yayınlanmıştır. Laseq Germe Testi-Düz Bacak Kaldırma Testi: Siyatik sinir germe testi de diyebileceğimiz bu test sırasında. XVIII. kısa adımlarla yürüme (parkinsonizm). olguların % 60' ında pozitiftir. bir eliyle de dizi üzerinden tutarak diz ekstansiyonda iken hastanın kalçasını basit olarak fleksiyona getirir. İskemik Test: Karpal tünel sendromunda tansiyon aletinin manşonu ön kola yerleştirilir 30 . J. Tinnel Bulgusu: Karpal tünel üzerine hafifçe vurmak ile median sinir dağılımında parastezi ve ağrı. 1. Kas İskelet Sistemine İlişkin Testler İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kas İskelet Hastalıkları ve Ergonomi Birimi’nin Robens Centre for Health Ergonomics (European Institute of Health & Medical Sciences. University of Surrey)’in geliştirdiği QEC (Quick Exposure Check) Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi-Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi. De Quarvein Hastalığı Testi. hasta sırtüstü yatarken hekim bir eliyle hastanın ayak topuğundan tutarken. 2.S. % 80 olguda test pozitiftir. XVIII. derin bir nefes aldıktan sonra ağzını kapatıp ıkınması şeklinde yapılır. siyatik sinir kökleri bası altında ise 30-70 derece arasında kısıtlanır ve ağrılı hale gelir. dönme ve düz çizgi üzerinde yürüme not edilmelidir. Başparmak avuç içinde. 3. 16. Hauser. Romberg testi (denge testidir. bel ve üst ekstremiteye yönelik “Hızlı Maruziyet Değerlendirmesi” yapmak isteyen işyeri hekimleri ÇSGB ana sayfasından yayınlar/kitapçıklar/Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi adresini izleyerek formu indirebilirler.60 saniye süre ile bileğin tam fleksiyonu (içe bükülmesi) ağrı ve duyu bozukluklarını artırır/ortaya çıkartır. 16.. spastik yürüme veya yüksek stepajlı yürüme (arka kordon tutulumu veya periferik sinir hastalığı) saptanabilir veya hasta yere yapışmış gibi görünebilir (apraksi) (Martin. geniş tabanlı yürüme (ataksi). 266 . Phalen Testi: Karpal tünel sendromunda 30 . Öksürme. ayaklar bitişikken. 2004).. dayanılmaz bir ağrı oluşması testin pozitif olduğunu gösterir. L. B. Normalde 90 dereceye kadar ağrısız ve yapılabilir olması gereken bu test. eller öne doğru uzatılmış vaziyette gözler kapalı denge sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilir)’nin pozitif olması gözler açık durumda ayakta durmadır. yürüme. Bel Ağrılı Hastada Özel Testler. XVIII. hapşırma ve ıkınma hastanın bel ağrısını artırması gerçek bir valsalva pozitifliğidir.Oturur pozisyondan ayağa kalkma veya uzanma. Bu test sırasında hastanın bel bacak ağrısı artarsa pozitif olarak anlaşılır. 16. hasta otururken. 16. Hastalarda test sırasında gelişen ağrının dayanılmaz olması ve uzun sürmesi belirleyicidir. gözler kapandığında denge bozulur ve proprioseptif (serebellum. XVIII. Muayenede hastada bir kolunu sallamadan yürüme (kortikospinal trakt tutulumu).60 saniye süre ile şişirilir bu esnada ağrı ve duyu kusurları oluşursa test pozitif olarak değerlendirilir.) bozukluğun belirtisidir.

Hoover Testi: Bel bacak ağrılı hastanın temaruz (simulasyon) yapıp yapmadığını anlamak için yapılan bir testtir. Karşı Tarafta Düz Bacak Kaldırma Testi: Bel bacak ağrılı hastanın ağrımayan taraftaki bacağına düz bacak kaldırma testi yapıldığında. Bunun için sırt üstü yatan hastanın ayakucunda duran hekim. Normalde ayakta dik duruşa göre öne doğru eğilmede bu mesafenin 5-6 cm açılması gerekir. Normalde hastanın bir bacağı yukarı kalkarken. Fabere Testi: Bel bacak ağrılı hastalarda olayın kalça patolojisine bağlı olup olmadığını anlamak için mutlaka bakılması gereken testlerden biridir. Bunun için ayakta dik dururken krista iliaka posterior superiordan geçen hat (L4-L5) işaretlenir ve hekim mezura ile bu hattan 10 cm yukarısına da kalemle işaret koyar.’nin altında kısıtlılık testin pozitifliğini gösterir. R. 267 . Bunun nedeni lomber disk hernisinin spinal sinir kökünü (L5-S1) medyan tarafta sıkıştırmasıdır.Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce. Hastanın eğilebildiği kadar öne doğru eğilmesini ister ve tekrar bu iki nokta arasındaki mesafeyi ölçer. Bu durum hastada posteromedyan yerleşimli disk hernilerinde ortaya çıkar. Lomber disk hernili hastaların akut dönemlerinde de pozitiflik bulunabilir. . . 67 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda. Göz Muayeneleri Genel İGM dışında aşağıdaki durumlarda da çalışanların göz muayeneleri yapılmalıdır. 30 derecenin altındaki pozitiflik. Yukarıda belirtilen muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlara oftalmolojik testler uygulanmalıdır. siyatik sinir gerilmediğinden temaruz (hasta gibi gösterme) olabilir. Bu testin yapılması sırasında hasta kasıkta ağrı duyuyorsa ve hareket yeterince yapılamıyorsa hastanın kalça ekleminde patoloji olduğu bel ve bacak ağrısının aslında kalça patolojisine bağlı yansıyan ağrı olduğu düşünülür. H. 70 derecenin üstünde ise diz fleksör kasları (hamstring) gerilmesine bağlı olabileceğinden aldatıcı olabilir. XVIII. Bu durumda hastanın bir bacağının dizini bükmeden yukarı kaldırması istenir. diğer bacağının aşağı doğru basması gerekir.G: 23 Aralık 2003-25325. Bu hareketin yapılmaması bel bacak ağrısının gerçek olmadığını hastanın temaruz yaptığını bize düşündürür (Sarı.S1 sinir köklerinde bir baskı varsa 30-70 derece arasında hasta bel ve bacağında siyatik sinirin trasesi boyunca ağrısı olduğunu belirtir. Yani omurganın birbirleri üzerindeki esnekliğinin kaybolduğunu bize anlatır. hastanın ağrılı taraftaki bel bacak ağrısının ortaya çıkması iyi tarafta veya karşı tarafta düz bacak kaldırma testi pozitifliği olarak adlandırılır. 2007). 3 cm. hastanın her iki ayak bileğini kavrar. Lomber Schober Testi: Bel ağrılı hastalarda özellikle seronegatif spondilartrit düşünüldüğü zaman yapılması gereken bir testtir. Bu test sırasında hasta sırt üstü yatarken kalçası fleksiyon-abduksiyon-eksternal rotasyon ve ekstansiyona (ayağı karşı diz üzerine koyma) zorlanır. Bu şekilde kalça kombine bir hareketle test edilmiş olur. Muayene ve test sonuçlarına göre gerekiyorsa çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç verilmeli ve ne muayeneler ne de alınacak önlemler çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmemelidir67.Düzenli aralıklarla ve . 17..

Islanan alan 5 mm’nin altındaysa test pozitif olarak değerlendirilir. uygun okuma mesafesinde ve ortadaki nokta tam göz hizasına gelecek şekilde duvara asınız. 40 yaş üzeri herkese bu testin uygulanması önerilmektedir. 17. Amsler Grid Testi Amsler Grid Testi rutin bir göz muayenesinin karşılığı olmasa da Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (AMD) hastalığının erken belirtilerini taramalarla saptamanızı sağlayacak bir şemadır. XVIII. mesafeden yakın gözlüğü kullanılıyorsa gözlükle ve her bir göz ayrı ayrı değerlendirilerek yapılmalıdır. No.5 mm kalınlığında 35 mm uzunluğundaki Whatman kağıdı. 17. 17. . 2. 3. alt göz kapağının dış 1/3 üne yerleştirilir.XVIII.Muayene edilecek kişinin normalde okumak için kullandığı gözlük yada kontak lens varsa taktırınız. . 1. XVIII. çalışanın ayrıntılı göz muayenesi için sevk edilmesi gerekir. Özellikle uzun süreli ekranlı araç kullanımı kuru göz hastalığının yaygınlaşmasına neden olmuştur.5 dakika sonra kaldırılır ve gözyaşının ıslattığı kısım ölçülür. Kuru Göz Değerlendirilmesi: Schirmer testi : Birim zamanda gözyaşı miktarı tayinini sağlar. Yakın Görme Muayenesinde Kullanılabilecek Yazı Örnekleri: Yakın okuma 40 cm. 1’deki yazılar okunamıyorsa. 268 .Aşağıda görülen şemayı iyi aydınlatılmış bir odada.

Şemada yeralan büyük karenin her 4 köşesini de görüp görmediğini sorun. Her iki göz için ayrı ayrı uygulamayı tekrarlayın.Muayene edilecek kişinin bir gözünü eliyle kapatıp. 269 . yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalığı belirtileri var olabilir. bulanıklık görüyorsa. En kısa zamanda Retina Hastalıkları uzmanı bir göz hekimine yönlendirilmesinde yarar vardır.. Muayenesi yapılan kişi eğer her köşeyi göremiyor ya da çizgilerde dalgalanma. açık olan gözle tam ortadaki noktaya odaklanmasını söyleyin. kırılma.

4. Görme Kaybının Değerlendirilmesi (Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi-Eki) 270 . 17.XVIII.

XVIII. 5.. Görme Ölçme Tablosu 271 . 17.

Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. 17. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 17. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 2. Görüşü normal olanlar şekli 57 olarak. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 5. 20. 5. 14. Görüşü normal olanlar ile total renk körlüğü olanların çoğu ise hiç okuyamaz. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. Gerek normal insanlar gerekse renk körlüğü bulunanlar bu şekilleri aynı derecede okuyabilirler. 19. 1. 2. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. total renk körleri ancak zorlukla okurlar. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. Kırmızı-yeşil renk körlüğü olanların çoğu şekli 45 olarak okur. Bu seri aşağıdaki 38 tablodan oluşmaktadır. 16. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. Total renk körlüğü ve kırmızı yeşil renk körlüğü. Görüşü normal olanlar şekli 74 olarak. 3. 9. Görüşü normal olanlar şekli 2 olarak okurlar. Görüşü normal olanlar şekli 15 olarak. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. 12. 6. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 35. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. Görüşü normal olanlar şekli 29 olarak. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. Görüşü normal olanlar şekli 8 olarak. 13. 17. 15. 8. Kırmızı-yeşil renk körlüğü olanların çoğu şekli 2 olarak okur. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. Görüşü normal olanlar ile total renk körlüğü olanların çoğu ise hiç okuyamaz. 272 . 10. Ishıhara Renk Körlüğü Testi Doğuştan renk körlüğü ikiye ayrılır. 4. Görüşü normal olanlar şekli 3 olarak. 11. Görüşü normal olanlar şekli 6 olarak okurlar. Görüşü normal olanlar şekli 5 olarak. Görüşü normal olanlar şekli 45 olarak okurlar. 21. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 3. Görüşü normal olanlar şekli 16 olarak okurlar. Görüşü normal olanlar ile total renk körlüğü olanların çoğu ise hiç okuyamaz. Görüşü normal olanlar şekli 73 olarak okurlar. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 70. Görüşü normal olanlar şekli 6 olarak. Görüşü normal olanlar ile total renk körlüğü olanların çoğu ise hiç okuyamaz. 7. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. 6. Bu her iki grup renk körlüğü de ayrıca tam veya tam olmayan renk körlüğü olarak 2’ye ayrılır. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 5. Kırmızı-yeşil renk körlüğü olanların çoğu şekli 73 olarak okur. kırmızı-yeşil renk körlüğü olanlar 21. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur. Görüşü normal olanlar şekli 7 olarak okurlar. Kırmızı-yeşil renk körlüğü olanların çoğu şekli 5 olarak okur. Görüşü normal olanlar şekli 97 olarak okurlar. Görüşü normal olanlar şekli 4 olarak okurlar. Ancak renk körlüğü olanların bunu okuması zordur.XVIII. tam renk körleri ancak zorlukla okurlar. 18.

Normalde kırmızı hattı kısmen ve tam. Kuşkulanılan. İki x işaretini birleştiren kavisleri gözleri ile takip ederken kırmızı ila yeşil renk körlüğü olanların ekseriyetle kolaylıkla takip eder. tam yeşil renk körlüğü olanlar şekli 4. normal görenler ile kısmen kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar şekli 96 okurlar. uzaklıkta olmalıdırlar. 28-29. Bütün renklerde tam ve kısmi körlük olanlar her iki hattı talip edemezler. 38. normal görenler ile kısmen kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar şekli 26 okurlar. Tam kırmızı renk körlüğü olanlar şekli 6. 25. Tam kırmızı renk körlüğü olanlar şekli 6. normal görenler ile kısmen kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar şekli 42 okurlar. tam yeşil renk körlüğü olanlar yalnız kırmızı hattı. Testin Uygulanmasına Ait Açıklama Muayeneler iyi ışık alan odalarda gündüz yapılmalıdır. Tablolar bir masa üzerine konulur. 23. 26-27. İki x işaretini birleştiren kavisleri gözleri ile takipte normal görüşlülerin çoğu ve renk körlüğü olanlar hiçbir güçlük çekmezler. Renk körlüğü olanlar ise güçlük çekmeden göremez ve takip edemez. kararsız kalınan durumlarda 10-19 ve 13-20 ve 14-18 nolu tablolar karşılaştırılmalıdır.22. İki x işaretini birleştiren kavisleri gözleri ile takipte normal görenlerin ekseriyeti hiçbir güçlük çekmez. İki x işaretini birleştiren kavisleri gözleri ile takip ederken normal görenler yeşil hattı. 34-35. 24. 30-31-32-33. 22-27 nolu tablolar her zaman kullanılmaz. Muayene olanlar ayakta ve en az 75 cm. Tam kırmızı renk körlüğü olanlar şekli 2. Tam renk körlüğü olanlar ile kısmi renk körlüğü olanlar ise her iki hattı görüp takip edemezler. normal görenler ile tam renk körlüğü olanlar bütün renklerde zorluk çekerler. kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar mavi hattı kısmen takip ederler. 273 . normal görenler ile kısmen kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar şekli 35 okurlar. kısmen kırmızı ve yeşil renk körlüğü olanlar mavi hattı görürler. tam yeşil renk körlüğü olanlar şekli 9. Tam kırmızı renk körlüğü olanlar şekli 5. tam yeşil renk körlüğü olanlar şekli 3. normal görenler ile kısmen kırmızı yeşil renk körlüğü olanlar ise her iki hattı da görür ve takip ederler. İki x işaretini birleştiren kavisleri gözleri ile takip ederken tam kırmızı renk körlüğü olanlar yalnız mor hattı. tam yeşil renk körlüğü olanlar şekli 2. 36-37.

274

275

276

277

278

279

XVIII. 18. İşitme İle İlgili İşyerinde Uygulanabilecek Testler
Odyometri testi işitme bozukluğu için en etkili tarama testidir, fakat ekonomik ve kısa zamanda yapılabilecek tarama amaçlı bir seçenek “fısıltı testi” dir. XVIII. 18. 1. Fısıltı Testi; Bu tarama için işyeri hekimi doğrudan muayenesi yapılacak kişinin önünde ve birkaç adım ilerde durur (hem muayene olan, hem hekim oturuyor ya da ayakta olmalıdır). Hekim bazı sayıları fısıldayacağını, bu sırada muayene olanın gözlerini kapatması gerektiğini anlatır. Hekim muayene olanın 30-45 cm uzağında, (hacmi standardize etmek için) nefesini dışarı verir ve bir saniye ara ile rasgele dört sayı fısıldar ve fısıldadığı tüm sayıları yinelemesini ister. En azından iki sayıyı işitemeyen çalışan testte başarılı olamamıştır. Fısıltı Testi için başka bir yöntem; Hekimin dudaklarını göstermeden soluğunu verdikten sonra ciğerinde kalan hava ile çıkardığı fısıldanmış sözcükleri muayene olanın doğru olarak tekrarladığı mesafe: 6 metreyse işitme kaybı yoktur. Hafif işitme kaybında; 6 metrede işitmediğini söylen kişi, hekimin 6 metreden itibaren yavaş yavaş yaklaşarak fısıldadığı sözcükleri 4 metreye kadar olan mesafede doğru tekrar eder. Orta işitme kaybında; 4 metrede işitmediğini söyleyen kişi, hekimin 4 metreden itibaren 1 metreye kadar olan mesafede sözcükleri doğru tekrar eder. Ağır işitme kaybında; 1 metrede işitmediğini söyleyen kişi, hekimin 1 metreden 25 cm ye kadar olan mesafede fısıldadığı sözcükleri doğru tekrar eder. Tam sağırlıkta bu mesafe 25 cm den küçüktür. Tam sağırlıkta sessiz bir odadaki normal konuşma hiç işitilmez. Testte duyarlılık %80-100 ve özgüllük %80-90'dır.

280

titreşimi azalmış şiddette de olsa devam eden diyapozonun ucu bu kez kulak kepçesine doğru tutulur. Hasta. Sonuçta tek kulağında sinirsel (sensörinöral) işitme kaybı bulunan hastalar sesi normal olan kulaklarından daha fazla duyarlarken. iletim tipi işitme kaybı olanlar. tıkanıklığın dış sesleri maskeleyici etkisinden dolayı. Diyapozon Testleri68 Weber Testi: Hangi kulakta ne tip bir işitme kaybı olduğunu araştırmak amacıyla yapılır. şiddeti azalmış diyapozon sesi. kulağında sinirsel bir işitme sorunu yoksa bu noktadan yayılan titreşimleri kemik yoluyla duyacaktır. sağlam kişilerde rahatlıkla duyulur. Titreştirilen bir akort çatalı (diyapozon) önce. 18. Hastaya.XVIII. bu ses işitilmeyecektir. 19. kulağın arkasında bulunan mastoid çıkıntı üzerine konur. Titreştirilen bir akort çatalı (diyapozon) kafatasında orta hatta bir noktaya yerleştirilir ve hastaya sesi nereden duyduğu sorulur. 2. Sağlam bir kulakta. 281 . Tıp Sözlüğü. Rinne Testi: Bir kulaktaki iletim tipi işitme kaybının varlığını araştırmak için yapılır. ses kesildiği anda haber vermesi istenir ve hasta "ses kesildi" dediğinde. sesi patoloji olan kulaklarından daha yoğun olarak duyarlar. Fakat iletim yollarında bir tıkanıklık varsa. hava yolu üzerinde birçok artırıcı (amplifikatör) mekanizma bulunduğundan. Koroner Kalp Hastalığı Risk Hesaplama 68 MEDICANA Genel Sağlık Ansiklopedisi Cilt 12. XVIII.

10 yıllık kardiyovasküler hastalık riskinin % 30’un üzerinde olduğunu ifade etmektedir. sistolik HT ve sigara içiminin. XVIII. kadın ve erkek cinsiyete göre ve yaş gruplarına göre.1-52). yüksek ve çok yüksek risk gruplarına ayrılmışlardır (Heart-2005. hdl kolesterol. 282 .10 yıllık kardiyovasküler hastalık riskinin % 10’un altında olduğu anlamına gelir. 1.XVIII. Turuncu (orta dereceli risk)-10 yıllık kardiyovasküler hastalık riskinin % 10 ila 20 arasında olduğunu ifade eder. 19.91. Framingham Koroner Kalp Hastalığı Risk Skoru. Kırmızı renk (yüksek risk). 19. 285 (19). Yeşil renk (düşük risk). total kolesterol. soldaki tablodan cinsiyete göre karşılaştırılacaktır (JAMA 2001. JBS Risk Skoru Hesaplama Modeli Sistolik kan basıncı ile Total kolesterol’un HDL kolesterole oranı karşılatırılarak. erkeklerde ve kadınlarda 10 yıllık dönem için koroner kalp hastalığı riskinin hesaplanması. orta. düşük.10 yıllık kardiyovasküler hastalık riskinin % 20’ nin üzerinde olduğu anlamına gelmektedir. 2. Kırmızı renk içinde beyaz çizginin sağ tarafı (çok yüksek risk). Her tablodaki risk puanları toplanıp. Yaş. 2486-2497).

Bozulmuş açlık glukozu (IFG) açlık glukoz düzeyleri temelinde bir kategori olup. Dr. bu üç yöntemden biriyle doğrulanmalıdır. 283 .C.XVIII. 2004) Diyabetes Mellitus Tanısı Almış Hastalarda Tedavi Hedefleri69 Açlık plazma glukozu < 100 mg/dL Tokluk plazma glukozu < 140 mg/dL HbA1c < % 6. (Williams. yol yürümekle nefes darlığı olması) Fiziksel aktivitede belirgin kısıtlanma olması. 20. OGTT’den 2 saat sonraki plazma glukozunun ≥ 140 ve< 200 mg/dL olarak tanımlandığı bozulmuş glukoz toleransı (IGT) evresinden geçer. açlık plazma glukozunun ≥ 110 mg/dL ve <126 mg/dL olarak tanımlanır. G. Alpaslan Kılıçarslan-Haziran 2011. 3. takip eden gün. Açlık kan glukozunun ≥ 126 mg/dL olması. Pickup J. Hipergliseminin ara kategorileri: Diyabetin tüm formlarının doğal gidişatı boyunca hastalık. Rastlantısal glukoz düzeyinin 100 ve 200 mg/dL arasında olması gibi belirsiz bir durumda WHO tanı için OGTT’nin kullanılmasını önermektedir..5. 21. XVIII. 2. WHO ve Amerikan Diyabet Derneği (ADA)’nin Diyabet Tanı Kriterleri 1. ev içinde yürümek gibi çok hafif aktivitelerle bile semptomların ortaya çıkması İstirahatte bile nefes darlığı olması Sınıf III Sınıf IV 69 İSGÜM Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi-EKG&Kardiyovasküler Risk Eğitimi-Doç. New York Kalp Cemiyeti’nin (NYHA) konjestif kalp yetersizliği sınıflaması Sınıf I Sınıf II Günlük olağan fiziksel aktivitelerinde kısıtlanma olmayan kalp hastaları Fiziksel aktivitelerinde hafif kısıtlanma olan kalp hastaları (örn. Ağızdan verilen 75 g’lık glukoz yüklemesini (oral glukoz tolerans testi-OGTT) takiben 2saat sonraki plazma glukozunun ≥ 200 mg/dL olması Hipoglisemi varlığı. Diyabetin klinik semptom ve bulguları olan kişilerde rastlantısal plazma glukozunun ≥ 200 mg/dL olması.

litre ile ifade edilir.XVIII. Orta ve son bölümdeki akım hızları periferik hava yolları hakkında bilgi verir. FEV1: (Forced Expiratory Volume in 1 second) Zorlu ekspirasyonun 1. beklenen. FEV 3: Zorlu ekspirasyonun 3. alınan havanın % 75-80’inin atılmış olması gerekir. FEF 200-1200: Zorlu ekspirasyonun ilk evresindeki “200-1200 ml” arasındaki akım hızını. FEF %50-75 (Orta Bölüm) ve FEF %75-RV (Son Bölüm): Bu bölümde akım hızlarını efor etkilemez (efordan bağımsız bölüm). kooperasyonu önemlidir. VC’ye eşittir. zorlu ekspiraasyonun efora bağlı olmayan segmentidir. en önemli parametredir. 79-60 hafif dereceli obstriksiyon. belirgin obstriksiyonu gösterir. o MMF: VC/2 x ½ formüle edilir. Hava yollarındaki obstrüksiyonu erken dönemde gösteren. G. Saniyesinde atılan hacimdir. Bu bölümde akım hızını akciğerin elastik recol basıncı. mililitre. diğer bir ifadeyle FVC manevrasında ilk 200 ml atıldıktan sonra 1000 ml’nin ekspire edildiği sıradaki akım hızıdır. litre/sn olarak ifade edilir. FEV 1’deki azalma büyük hava yollarının obstrüksiyonunu düşündürür. Akciğerlerde eskpire edilen volümün az olduğu evredeki akım hızıdır. FEF 25-75: Maksimum ekspirasyon ortası akım hızı: MMF (Maximum Mid expiratory Flow rate). boy ve cinsiyete göre değişmekle beraber 2-4 l/sn dir. FEV 1/FVC > 80 79-60 59-41 < 40     Solunum Bozukluğunun SFT ile Derecelendirilmesi FVC FEV 1 Derecesi > 80 > 80 Normal 79-60 79-60 Hafif 59-51 59-41 Orta < 50 < 40 Ağır 70 Karabıyıkoğlu. Normalde zorlu ekspirasyonla ilk saniyede. FVC: Zorlu Vital Kapasite (Force expiratory Vital Capacity) Maksimum inspirasyondan sonra zorlu. azaldığı durumlarda obstriksiyon lehine düşündürür. SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ70     VC: Vital Kapasite (Vital Capacity): Maksimum inspirasyondan sonra maksimum ekspirasyonla (yavaş ve zorlanmadan) dışarı atılan toplam hava hacmidir. çok ağır. özellikle orta ve küçük hava yolları obstrüksiyonunu belirleyen en duyarlı. MMF. 284 . 59-40 orta dereceli obstriksiyon 39-30 ciddi. Büyük hava yollarını değerlendirmede önemlidir. Bireyin eforu. beklenen değerden fazla oluşu restriktif ventilatuar bozukluğu gösterirken. Normal beklenen değerleri o yaş. Solunum Fonksiyon Testleri. 22. o FEV 1 / FVC % 80 çok hafif dereceli obstriksiyon. komprese hava yollarının elastik özellikleri ve hava yollarındaki akıma karşı oluşan rezistans etkiler. Büyük hava yollarındaki hava akımına karşı direnci gösteren en iyi indekstir. Zorlu ekspirasyonun ilk ve son ¼ orta bölümleri arasındaki akım hızıdır. derin ve hızlı ekspirasyonla dışarı atılan toplam hava hacmidir. FEV 1/FVC: %’sinin beklenen değere yakın. Saniyesinde atılan hacimdi. Normal sağlıklı kişilerde FVC. İlk fonksiyonel bozukluklar bu segmentlerden başlar. normal sağlıklı kişilerde FEV 3 % 90 olmalıdır.

iş yapabilme yeteneğinin tanımı ve sınıflandırılması. Fiziksel iş gücü. yorgunluk olmadan çalışmaya. Kalp atım monitörü (opsiyonel). kadınlar dakikada 22 ve erkekler dakikada 24 basamak olmak üzere platforma çıkıp inerler. 23. Kardiovasküler dayanıklılık veya aerobik fitness. İGM’de çalışanların performans sınıflandırmalarının yapılabilmesi. Hastalık ve işe dönüş muayenelerinde kişinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir.  Basamak Testleri. Basamak-Step Testleri.  Harward Basamak Testi. Metronom veya ritim kaseti.1991). süre ölçülür. boyunca. Maksimal Testler. öğrenciler) 3 dk.  Bisiklet Testleri. AEROBİK GÜÇ TESTLERİ (PERFORMANS TESTLERİ) Performans testleri geniş işçi gruplarının performanslarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilirler. 2.  Zamana veya Mesafeye Karşı Koşu Testi. ve 20. egzersize devam ettirme yeteneği ve birçok spor aktivitesi için önemli bir bileşendir. İş stresinin kişi performansı üzerindeki etkilerinin ve kişinin uyum derecesinin belirlenmesi. N.25 inç (41. iş yapabilme yeteneği.  Tecumseh Basamak Testi. yargısal. Submaksimal Testler. askeri.XVIII. Bilir. Bir kişinin aerobik fitness seviyesi çalışan kaslara vücut tarafından taşınan oksijen miktarına ve kasların bu oksijeni kullanma yeteneğine bağlıdır.3 cm)’lik basamak.. 23. tazminat hesapları gibi birçok konuda yol gösterici olabilir. bu nedenle “submaksimal testler”in yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Gereken Araçlar:     16.  3-Dakika Basamak Testi. Kronometre. 1.  Yürüyüş Testleri. İşyeri Sağlık Birimlerinde “maksimal testler”i uygulamanın sorun yaratabileceği (uygulama sırasında ortaya çıkabilecek kardiyovasküler zorlanmalara karşı yeterli müdahale olanağı bulunamayacağından). çalışanın sağlığı. Aerobik testler. XVIII. Queens Kolej Basamak Testi Uygulama: Basamak testi uygulanacak işçiler (sporcular.(Güler.  Queens Kolej Basamak Testi. 4. Ç. 285 .  Maksimal Oksijen Tüketimi Testi. saniyeler arasında 15 sn. Bu testler: 1. 3. kardiovasküler dayanıklılık ile eş anlamlı olarak kullanılan aerobik gücü ölçer. Belirli bir iş yükünden sonra kişinin bedensel yeteneklerinin ve potansiyelinin ortalama derecesinin belirlenmesinde. sporcu sağlığı.  20 m Mekik Koşu Testi. Test biter bitmez çalışanların kalp atım sayıları 5.

Avantajları: Minimal araç ve para gereksinimi.3 dk. Denekler 96 vuruş/dk tempoya ayarlı metronomla ya da ritim kasetiyle yukarı. boyunca basamak inip çıkarlar. Bu da dakikada 24 basamağa tekabül eder.       Gereken Araçlar: 12 inç (30. Steteskop (karotid atımı kullanılabilir). 3. Üç Dakika Basamak Testi Uygulama: Sporcular ritme alışana kadar metronomu dinlerler ve hazır olduklarında teste başlarlar. Uzun boylu kişiler avantajlıdır). 2. 23. Kişi sırt üstü yatırılarak dinlendirilir. XVIII. Dezavantajları: Biyomekanik özellikler bireylere göre değişir (örn.92’dir. 3 Dakika Basamak Testi (*) Yaş Grubu Değerlendirme Mükemmel İyi Ortalamanın üzerinde Ortalama 18-25 Erkek <79 79-89 90-99 100105 Kadın <85 85-98 26-35 Erkek <81 81-89 Kadın <88 88-99 100111 112119 120126 127138 >138 36-45 Erkek <83 83-96 Kadın <90 46-55 Erkek <87 Kadın <94 56-65 Erkek <86 Kadın <95 66 ve üzeri Erkek <88 Kadın <90 90-102 90-102 87-97 94-104 86-97 95-104 88-96 99-108 90-99 109117 118126 127138 >138 100107 108117 118128 >128 97-103 103110 104112 113119 120130 >130 111118 119128 129140 >140 98-105 105115 106116 117122 123132 >132 116120 121129 130135 >135 98-103 105112 104112 113120 121129 >129 113118 119128 129139 >139 97-103 103115 104113 114120 121130 >130 116122 123128 129134 >134 Ortalamanın altında 106116 Kötü Çok kötü 117128 >128 (*) 3 dakikalık uygulamadan sonra 1 dakika boyunca sayılan nabız XVIII. 23.75’dir. Kronometre . Harward Basamak Testi Uygulama: İşçiler yorgunluk oluşana kadar. 96 vuruş/dk’ya ayarlanmış metronom veya ritim kaseti.    Güvenilirlik: Toparlanma kalp atım sayısı için test ve tekrar-test güvenilirliği r: 0. boyunca sayılır. baş dönmesi. Uzun boylu kişiler avantajlıdır). boyunca basamağa inip çıkarlar ve son basamaktan sonra oturur pozisyonda kalp atımları 1 dk. yukarı. aşağı adımlar atarlar. az zaman gereklidir ve tek başınıza uygulatabilirsiniz.5 cm)’lik basamak. Geçerlilik: Toparlanma kalp atım sayısı ile Vo2 max arasındaki korelasyon r:0. Eğer 286 . aşağı. dakikada 30 basamak olmak üzere 5 dk. Dezavantajları: Biyomekanik özellikler bireylere göre değişir (örn. Ancak bu sırada nabız sayılmalıdır. sıkıntı gibi yakınmalar olursa test hemen yarıda kesilir. Uygulama sırasında göğüste ağrı. Avantajları: Minimal araç ve para gereksinimi. az zaman gereklidir ve tek başınıza uygulatabilirsiniz.

İnsanların maksimal aerobik kapasitelerinin % 3050’sini geçmeyen işlerde yorulmadan çalıştıkları bilindiği için oldukça yararlı bir testtir. Kronometre. Bitkinlik. Steteskop (carotid atımı kullanılabilir). sadece hekimler ve sağlık personeli tarafından değil. Rehabilitasyon etkinliğinin değerlendirilmesinde yarar sağlayabilir. 2-2. Uzun boylu kişiler avantajlıdır). İskemik kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olabilir. Avantajları: Minimal araç ve para gereksinimi. İşçi test bitiminde hemen oturur ve toparlanma sağlanana kadar yarım dakikada bir kalp atım sayıları alınır. çalışanın 15 sn. Değerlendirme Mükemmel İyi Orta Ortanın altı Kötü Kondisyon İndeksi >90 80-89 65-79 55-64 <55 Harward Basamak Testi.5 dakikalardaki nabız sayılır). Dezavantajları: Biyomekanik özellikler bireylere göre değişir (örn. boyunca test ritmini yakalayamadığı zaman tanımlanır.(Egzersiz sonrası 1-1.8 cm. 287 . işyeri sağlık görevlisi gibi sağlık eğitimi veren okullardan mezun olmamış kişilerce de uygulanabilmesi yönünden önemli bir test olarak kabul edilmiştir. Geçerlilik: VO2 max ile korelasyonu yaklaşık r: 0. Herhangi bir iş yükünden sonra bedensel potansiyel zorlanmasını ortaya koyabilir. Egzersiz süresi (sn) X 100 Kondisyon İndeksi = 2 X Egzersiz sonrası üç nabız         sayısının toplamı Gereken Araçlar: 12 inç (50. İşe giriş ve hastalık sonu işe dönüş muayenelerinde ve iş uygulamaları sırasında performansın değerlendirilmesini sağlayabilir. 120 vuruş/dk’ya ayarlanmış metronom veya ritim kaseti.5.5.6-0. a) b) c) d) e) f) İş kapasitesinin belirlenmesinde yararlıdır.8. Bu test.)] / (2x toparlanmadaki toplam kalp atımı). Değerlendirme: Puan şu eşitlikle hesaplanır: Puan: [100 x test süresi (sn. Tanısal yararı vardır. az zaman gereklidir ve tek başınıza uygulatabilirsiniz. Toplu kitle etkinliklerinden önce kardiyovasküler riski olanların belirlenmesinde yarar sağlayabilir.nabız 160/dakikanın üzerindeyse hekim muayenesi gereklidir.)’lik basamak. 3-3.

İşçiler 96 vuruş/dk. boyunca basamağa inip çıkarlar. az zaman gereklidir ve tek başınıza uygulatabilirsiniz. yukarı. 288 . aşağı. 96 vuruş/dk’ya ayarlanmış metronom veya ritim kaseti. aşağı adımlar atarlar. sonra kalp atım sayısı 30 sn. Avantajları: Minimal araç ve para gereksinimi. Tecumseh Basamak Testi (*) Yaş Grubu Değerlendirme Seçkin Çok İyi İyi Orta Düşük Kötü 20-29 Erkek 34-36 37-40 41-42 43-47 48-51 52-59 Kadın 39-42 43-44 45-46 47-52 53-56 57-66 30-39 Erkek 35-38 39-41 42-43 44-47 48-51 52-59 Kadın 39-42 43-45 46-47 48-53 54-56 57-66 40-49 Erkek 37-39 40-42 43-44 45-49 50-53 54-60 Kadın 41-43 44-45 46-47 48-54 55-57 58-67 50 ve üzeri Erkek 37-40 41-43 44-45 46-49 50-53 54-62 Kadın 41-44 45-47 48-49 50-55 56-58 59-66 (*) Test bittikten 30 saniye sonra. Tecumseh Basamak Testi Uygulama: İşçiler ritme alışana kadar metronomu dinlerler ve hazır olduklarında teste başlarlar.XVIII. Steteskop (carotid atımı kullanılabilir).       Gereken Araçlar: 8 inç (20. tempoya ayarlı metronomla yukarı. Kronometre. Dezavantajları: Biyomekanik özellikler bireylere göre değişir (örn. 23. 4. sayılır.)’lik basamak. Test bittikten 30 sn. Test sporcularda yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Uzun boylu kişiler avantajlıdır). Tablolar kullanılarak çalışanın kardiyovasküler düzeyi belirlenir.3 cm. 3 dk. 30 saniye süresince sayılan nabız. Bu da dakikada 24 basamağa karşılık gelir.

iş sağlığı gözetimine ilişkin görevleri tanımlanmıştır. Ancak. doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi. acil durum planının hazırlanması. Kısımın yanı sıra 4. Maddesinde ”Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri. Madde 73 Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. çalışanların ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla. Kanunun 180. işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludurlar. Resmi Gazete: 10 Haziran 2003 – 25134) aşağıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere iş sağlığı gözetimine ilişkin (çalışanın sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi) oldukça ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Madde 74 Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle. 56. Madde 77 . Madde 126 . 18 yaşından küçükler ve gebe emzikli kadınların gözetimi ile Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak sağlık gözetimi ile ilgili çıkarılabilecek diğer yönetmeliklerden söz edilmektedir). ödev. Maddeler de konuyla ilgilidir)sağlık gözetiminin sürekliğini öngören periyodik-portör muayenesinin kimlere. c) İşçilerin İSG eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden. periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının. [(1) TSM’ler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla. İSG kurullarının oluşumu. çalışma yöntemleri. Madde 81 – (Değişik: 15/5/2008-5763/4 md. (Madde 71 . (2) TSM’lerin görev ve sorumlulukları bu maddenin işyeri hekimliği 289 . Edevat. e) İşçilerin yaptıkları işler. Anayasa’nın 50. Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” te (Resmi Gazete: 27 Kasım 2010-27768. bedensel. Tüzüğün neredeyse yarısı (5-108. yükümlüdürler. cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağına”. gözetmek. Maddesinde “kimsenin yaşına. İş Kanunu’nda (4857 Nolu Kanun. iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi. yetki ve sorumlulukları başlığı altında. yangın. Maddelerde-Kimlerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışıp çalışamayacağını. Ayrıca.) İşverenler. İş Kanunu kapsamında çıkartılmış yönetmeliklerden “İşyeri Hekimlerinin Görev. Kısımda da İşyerlerinde İş Kazalarına Karşı Alınacak Tıbbi Tedbirler ve İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu olan İlkyardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat anlatılmıştır. Makine ve Ham Maddeler Yüzünden Çıkabilecek Hastalıklara Engel Olacak Tedbirler” in açıklandığı 3. Madde 80 .Kısım ile “İşyerinde Kullanılan Alet. a) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için işçilere verilecek sağlık gözetiminden. zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Yetki. İşverenler İSG kurullarınca İSG mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim. yetki ve yükümlülükleri ÇSGB' ce hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. TC. Resmi Gazete: 6 Mayıs 1930 . Maddesinde de “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna” dikkat çekilmektedir. a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla. raporlarının nereden alınacağını. Ülkemizdeki en kapsamlı iş sağlığı düzenlemelerinden sayılan ve aktif işyeri hekimliği yapanlara rehberlik eden “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü ”nün (Resmi Gazete: 11 Ocak 1974–14765) “Sağlık Şartları ve Güvenlik Tedbirleri” nin belirtildiği 2. denetlemek. devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir İSG kurulu kurmakla yükümlüdür.127 ve 266. Madde 15-İşyeri hekiminin görevleri) Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)’nin görev. Maddeler)çalışanın sağlık gözetimine ayrılmıştır. önleyici ve düzenleyici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetimine katkı verilmesinden. bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur” denilmektedir. ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar.EK-1 MEVZUATIMIZDA SAĞLIK GÖZETİMİ Sağlık gözetimi ile ilgili olarak. işçiler de İSG konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından.İşverenler işyerlerinde İSG'nin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak.Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. kontrol etmek olarak geçmektedir. işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile İGM. c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle. 85-89. Madde-8 TSM’ lerin görev yetki ve sorumlulukları. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda (1593 Nolu Kanun. Sözlüklerde “murakabe”nin sözcük anlamı korku. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek koruyucu. d) Çalışma ortamının gözetimine ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından.Sayı: 1489. çalışanlarının sıhhi ahvaline bakmak üzere. ne sıklıkla yapılacağı belirtilmiştir. işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre. araç ve gereçleri noksansız bulundurmak. devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken İSG önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi. ç) İşyerinde kaza.Bu Kanuna göre sanayiden sayılan. işyerindeki işçi sayısı.

işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak. 1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak. yatakhane. toplu koruma yöntemleri ve KKD konularında tavsiyede bulunmak. kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları. gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak. hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak. 1) İSG alanında yapılacak araştırmalara katılmak.[a) Rehberlik ve danışmanlık. 1) Bulunması halinde İSG kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek. (4) TSM’ler bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler. İSG. genç ve kadın işçiler de dâhil tüm ağır ve tehlikeli işlerde çalışacakların sağlık raporlarının hangi sağlık kuruluşlarından ve ne sıklıkla almaları gerektiği açıklanmıştır. 2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle. 6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak. bağışıklama çalışmaları yapmak. 3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek. hijyen. çalışanların ve bulunması halinde İSG kurulunun. Aynı Yönetmeliğin 15. 2) Kantin. 3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek. 5) İSG çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak. 5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak. 7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak. 6) Yöneticilere. kronik hastalığı olanlar. (5) TSM’ler. hijyen. meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak. TSM arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. işyeri hekimliği hizmetlerini başka bir kişi veya kuruma devredemezler]. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete: 16 Haziran 2004-25494 –(Değişiklik Resmi Gazete: 7 Mart 2010-27514) de Sağlık Raporu başlığında yer alan 5. c) Eğitim ve bilgilendirme. bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak. radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak. 3) İş sağlığı. alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. ölçüm sonuçlarını değerlendirmek. Maddesi) sağlık gözetimine ilişkin olarak. işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir. 8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır. işverenin. portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak. 5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak. 1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek. duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak. b) Sağlık gözetimi. birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların. (3) İşyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere TSM’lerce görevlendirilen işyeri hekimi tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri. bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak. bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek. 2) İş sağlığı. meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar. 8) Gerekli laboratuvar tetkikleri. Maddesi de İşyeri hekimlerinin. İSG hizmetleri kapsamındaki görevlerini tanımlamıştır. 3) İşyeri yöneticilerine. ç) İlgili birimlerle işbirliği. (6) TSM’ler. 4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak. 290 . madde bağımlılığı olanlar. yemekhane. 4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek. 9) Yıllık çalışma planını. sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek. 2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini İSG mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek. bulunması halinde İSG kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık. 4) Hassas risk grupları. 6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre. Kendilerinden talep edilmese dahi sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TSM’lerce işverene teslim edilir.hizmetleriyle sınırlıdır. KKD'lar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak]. 4) İşyerinde İSG'nin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak. işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek. İSG ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlarlar. 7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek. İSG kurulu üyelerine.

gebe. bu raporun hangi sağlık kuruluşlarından alınabileceği. bu işte çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilecek konular belirtilmiştir. sağlık gözetimiyle ilgili olarak ekranlı araçlarla çalışanların gözlerinin korunması için. biyolojik risk etmenleri ve çalışma koşulları ile ilgili olarak hangi işlerde çalışıp çalışamayacağını düzenlemektedir. Biyolojik etkene maruz kalan çalışanların sağlık gözetiminden sorumlu kişi ya da işyeri hekimi her bir çalışanın durumunu ve etkilenme koşullarını bilmelidir. mide-bağırsak kanseri-gastrointestinal carcinoma) yazılmıştır. özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır. İşçilere etkilenmenin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilecektir. Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’te (Resmi Gazete: 9 Ağustos 2004–25548. yeni doğum yapmış ve emziren kadınların. 7 ve 9. etkilenmenin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir. özellikle göğüs muayenesi ve d) solunum fonksiyon testi (solunan havanın hacmi ve hızı) konularını içermesi gerektiği. 291 .İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete:27 Kasım 2010 . işçilerin sağlık muayenelerinin iş hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun şekilde yapılması ve en azından:a) işçinin mesleki ve tıbbi özgeçmişi ile ilgili kayıtların tutulması. İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi en az 3 yılda bir tekrarlanacak ve her işçi için sağlık kaydı tutulacaktır. işçinin asbeste maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaması da dâhil. işe başlamadan ve düzenli aralıklarla sağlık gözetiminin yapılması gerektiği yazılmıştır. çalışanların. dolaylı olarak çalışanın sağlığını korumaya yönelik pek çok sorumluluğun yanı sıra.27768. düzenli aralarla ve işe bağlı göz rahatsızlığı olduğunda göz muayenesi yaptırılmasından söz edilmektedir. Ayrıca yönetmelik ekinde de. maruz kaldıkları veya kalmış olabilecekleri biyolojik etkene karşı henüz bağışıklığı olmayan işçiler için etkili aşıların hazır bulundurulacağı. özel koruma önlemleri alınması gereken işçileri tanımlayacağı. tomodensitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebileceği belirtilmiştir. erken ve geri döndürülebilir etkilerin saptanması gibi biyolojik gözetim). her türlü koruyucu ve önleyici önlemleri belirleyecek ve önerilerde bulunacaktır. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete: 14 Temmuz 2004–25522. konu ile ilgili daha ileri testler yapılmasına karar verilmelidir. her işçi için. Madde) sağlık gözetimi başlığı altında. uygun ise. 16. Madde-6) ise sağlık gözetimi yönünden. mezotelyoma. işe girişte. İşçi veya işveren sağlık muayene ve tetkiklerinin yeniden yapılmasını isteme hakkına sahiptir. işyeri hekimi etkilendiği düşünülen diğer çalışanların de aynı şekilde gözetime tabi tutulmasını sağlayacağı ve bu durumda maruziyet riskinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. kimyasal. Madde-19) sağlık gözetimi başlığı altında. c) genel klinik muayenesi. doğrudan çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden de sorumlu tutulmuşlardır. işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla. bir çalışanın. Sağlık gözetiminden sorumlu hekim. b) her işçi ile görüşme yapılması. çalışanın kişisel sağlık durumunun değerlendirilmesi. gece postalarında çalıştırılabilmeleri için. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete:21 Şubat 2004-25380. iş hekimliğindeki gelişmeleri göz önüne alarak sputum sitoloji testleri. gerektiğinde. doktor ve/veya diğer yetkili sağlık personeli. Madde 9). serbest asbest liflerine etkilenmenin sebep olabildiği hastalıklar (asbestosis. İşçilerin sağlık gözetimi iş hekimliğinin ilke ve uygulamalarına uygun olarak yürütülmelidir (çalışanın mesleki ve tıbbi öyküsü ile ilgili kayıt tutmak. RD’nin. Buna göre. Madde 12) de İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri(İSGB) ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB). Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te (Resmi Gazete: 23 Aralık 2003-25325. yapmakta oldukları işlerde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetiminin yapılması ve bunun işe girişte ve işin devamı süresince periyodik olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Madde) biyolojik etkenlerle yapılan çalışmalarda. muayene ve tetkiklerin sonucuna göre. akciğer kanseri-bronchial carcinoma. Hekim. fiziksel. işe başlamadan önce ve 6 ayda bir sağlık raporu alması gerektiği. göğüs filmi (x-ray). Yine yönetmelik ekinin son bölümünde. iş hekimliğinde ulaşılabilen son bilgiler ışığında. Asbestle çalışacak her işçinin çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilecek ve Yönetmelik Eki'nde belirtildiği şekilde. Sağlık gözetimi yapılırken. gebelik süresince ve emzirme dönemlerinde (doğumdan sonra 6 ay) de gece çalışması yapmamaları gerektiği ifade edilmektedir. etkilenmeye bağlı bir enfeksiyona ve/veya hastalığa yakalandığı saptandığında. Doktor ve/veya diğer görevli sağlık personelinin asbeste maruz kalan çalışanların her birinin etkilenme durumunu ve çalışma koşullarını yakından bilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te (Resmi Gazete: 26 Aralık 200325328. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte (Resmi Gazete: 10 Haziran 2004-25488.10. Maddeler) kadın işçilerin.

Ayrıca. etkilenme başlamadan önce (işe girişte) yapılmalı ve daha sonra da düzenli aralıklarla sürdürülmelidir. işin gerektirdiği özel sağlık gözetimine 292 . Yönetmeliğe göre kayıtların bir örneği. Sağlık gözetimi yapılacak her işçi için kişisel sağlık ve etkilenme kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi zorunludur. Çalışanlar. Sağlık gözetimi. işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan işçide. yapılan sağlık gözetimi ve kişinin etkilenme düzeyi izleme sonuçlarının bir özetini içermelidir. Bu durumda.Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte de (Resmi Gazete: 26 Aralık 2003-25328. İşçilerin bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar edilmeleri gerekmektedir. etkilenme sona erdikten sonra da yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilmelidir. işyeri hekimi veya diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin önerilerine uyulması da zorunludur. maruziyet koşullarını bilmek zorundadır. kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir. İşçilerin sağlık durumunun izlenmesi iş hekimliği ilke ve uygulamalarına göre yapılmalıdır. alınması gerekli koruyucu önlemler konusunda önerilerde bulunmalıdır. Yönetmelik ekinde (Ek-II) belirtilen. iş yerinde yapılan RD yenilenmeli. mümkün olduğu hallerde biyolojik kontroller yapılması. sağlık durumlarının gözetim altında tutulması için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda olduğu ifade edilmektedir. Sözü edilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır. maruziyet riskini belirlemek üzere yeniden risk değerlendirmesinin yapılması zorunludur. işçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu durumlarda yapılacağı belirtilmiştir. İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme yapılmalıdır. Madde 7) sağlık ve güvenlik yönünden özel tehlike bulunan ve özel sağlık gözetimi gerektiren işlerde. Madde 16) işverenin. bu kayıtlar. Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunmalı. iş hekimliğindeki en son tıbbi bilgilere göre gelişmiş tıbbi testler uygulanması zorunludur. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalanların sağlık durumunu izlemekle görevli hekim ve diğer sağlık görevlileri. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli diğer incelemeler yer almalıdır. aynı Ek’de belirtilen izlenecek yola uygun sağlık gözetimi yapılması zorunludur. sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden geçirilmelidir. gizliliği de dikkate alınarak. çalışanların özel çalışma koşullarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu. riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik önlemlerin gözden geçirilerek yeniden alınması gereken önlemler belirlenmelidir. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik’te de (Resmi Gazete: 15 Mayıs 2004-25463. Sağlık durumunun izlenmesinde. İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçlarının dikkate alınacağı ve bu gözetimlerin özellikle. Sağlık gözetimi sonucunda. işyerinde yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan işlerde çalışanların. Benzer şekilde maruz kalan başka işçiler de varsa. istenmesi halinde Bakanlığa verilecektir. kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptirler. işçilerle kişisel görüşmeler yapılması. Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğun kuşkulanılan bir sağlık sorunu görüldüğünde. çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeden etkilenim riskinin olmadığı başka bir işte çalıştırılması da dâhil olmak üzere. Kişisel sağlık ve etkilenim ile ilgili kayıtlar. Bu durumda. çalışanın durumdan haberdar edilmesi ve kendisine yapılması gerekli sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerilerin anlatılması zorunludur. çalışanların mesleki ve tıbbi özgeçmişleri ile ilgili kayıtların tutulması. İleriki bir tarihte değerlendirilmesi açısından. İşyerinin faaliyetine son verilmesi halinde. sağlık gözetimi yapılan her bir işçide. sağlık durumları kontrol edilmeli ve bunlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulmalıdır. Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 26 Aralık 2003–25328. Bu gözetimler. işveren sağlık ve etkilenim ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. işverenin. belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeyle etkilenimin söz konusu olduğu. Çalışanlara. riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasında. Çalışanların sağlık gözetiminde dikkat edilmesi gereken konular Yönetmelik Ekinde (Ek–II) verilmiştir. Çalışanın kendisi veya işveren. işyeri hekimi her çalışan için. Kanserojen veya mutajen maddelerle etkilenim sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları (tüm saptanan meslek hastalıklarında olduğu gibi) ÇSGB’ye bildirilmek zorundadır. uygun bir şekilde tutulmalı ve saklanmalıdır. 12. Madde) yapılan RD'ye dikkat çekilmekte ve bunun sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan işçilere uygun sağlık gözetimi yapılacağından söz edilmektedir. hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılmalıdır. geçici veya belirli süreli iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı çalışanların. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. İşçiler. bu maddeden kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değerin aşıldığının saptanması durumunda. erken teşhis ve tedavinin sağlanması. biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda.

Değerlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu hekimler arasında bir çelişki olması durumunda filmler her iki okuyucu tarafından birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanır. çalışanın sözleşme süresinin sona ermesinden sonra da sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu eğitimler biriken talepler doğrultusunda İSGÜM’de verilmektedir. Özürlü. Maddeler) “İşçilerin Pnömokonyozdan Korunmaları. Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışan çalışanların işe alınma sırasında ve işe alındıktan sonra çalışma süresince tıbbi kontrol muayenelerinden geçirilmeleri gerektiği.tr adresinden ulaşılabilir). “Pnömokonyoz Okuyucu Hekimler İçin Eğitim Talep Formu” na İSGGM’nün www. 26-29. B okuyucular ise bu eğitim sonrası sertifikalandırılmış göğüs hastalıkları veya radyoloji uzmanlarıdır. “en düşük maruziyet etkin değerleri”ni (80 dB (A)) aşan gürültüye maruz kalan işçiler için de işitme testleri yapılacağı yönetmelikte yer almaktadır. Değerlendirme ve ölçüm sonuçlarının bir sağlık riski olduğunu gösterdiği yerlerde. Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulanmalıdır. yetkili makamların istemesi halinde verilecektir. Bu radyolojik muayenelerin düzenli olarak yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Ayrıca. işçi.gov.gov.gov. Ayrıca. Pnömokonyoz Tanısı ve Pnömokonyozlularla İlgili İşlemler” başlığı altında konuyu çok ayrıntılı incelemiştir. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanmalıdır.G: 26 Şubat 2000-23976. (18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen) yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorunda olduklarını belirtmektedir. kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilmelidir. Madde 10) özürlü olduğunu öne sürerek işe yerleştirilmesini isteyenlerin. hatta bu özel sağlık gözetiminin. B okuyucuya gönderilir. iş sağlığı uzmanları veya diğer uygun nitelikli kişilerin veya yetkili makamın önerilerini dikkate almalıdır. Sağlık kayıtları. riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri yeniden değerlendirmelidir. Her iki okuyucunun nihai değerlendirme sonuçları işveren tarafından İSGÜM’e bildirilir.tr adresinden ulaşılabilir.] Bu testlerin amacının “gürültüye bağlı olan herhangi bir işitme kaybında erken tanı koymak ve işitme işlevini koruma altına almak” olduğu da ifade edilmektedir. işitme kaybının gürültüden etkilenmeye bağlı olup olmadığını bir hekim veya hekimin uygun gördüğü bir uzman değerlendirmelidir. İşveren. gerekli olduğu durumlarda. A ve B okuyucu listelerine www. sağlık gözetiminin bir özetini içermelidir. Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi.tr adresinden ya da İSGÜM’ün www. risk değerlendirmesini gözden geçirmeli.tabi tutulmalarını sağlamak zorunda olduğu.isggm.isggm. Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde üretimde çalışan çalışanların işe girişte ve çalışma süresince en az iki yılda bir kez standart göğüs filmleri alınarak radyolojik muayeneleri yapılmalıdır. işveren.isgum. İşitme ile ilgili sağlık gözetimi sonucunda. yayımlanmasından 3 yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Değişiklik R. riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli görülen ve çalışanın gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesinin de aralarında olduğu önlemleri uygularken. Ayrıca yönetmelik ekinde özürlülerin yeti kayıplarına göre hangi işlerde çalıştırılabilecekleri uzun bir liste halinde verilmiştir. 293 . işlerin yürütümü yüzünden toz riski bulunması nedeniyle tıbbi raporlar düzenlenmesinde olağan klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri arasında göğüs filmi bulgularına özen gösterilmelidir. Sonra filmler. Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 24 Mart 200425412. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle ilgili Yönetmelik (Resmi Gazete: 14 Eylül 1990-20635. Bu radyografilerin değerlendirilmesi önce A okuyucu tarafından yapılır. Gürültü Yönetmeliği’nde de (Resmi Gazete: 23 Aralık 2003–25325. bir hekim veya hekimin sorumluluğu altındaki uzman bir başka kişi tarafından işitme testi yapılmasını isteme hakkına sahiptir. bu kayıtların kopyaları. Yönetmeliğe göre. Sağlık gözetimi ile ilgili olarak her işçinin kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve güncellenmelidir. işçide işitme kaybı saptanırsa. [Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde. her işçi istediğinde kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilmelidir. Madde 12) işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması durumunda çalışanların uygun sağlık gözetimlerinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Göğüs filmlerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işlemi bu konuda verilen eğitim (Pnömokonyozun Önlenmesi Ve Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri ILO 2000 Sınıflandırması Ulusal Eğitim Semineri) sonrası sertifikalandırılmış A ve B okuyucular tarafından gerçekleştirilir (A okuyucular bu eğitime katılmış ve sertifikalandırılmış pratisyen hekimler. bu durumlarını. İşitme kaybı gürültüye bağlı ise. [Yönetmeliğin Madde 5’ine göre “en yüksek maruziyet etkin değerleri”ni (85 dB (A)) aşan gürültüye maruz kalan bir işçi. bu muayenelerin “çalışanların bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları” nın raporla belirlenmesine yönelik olduğu çok açıktır.

TSH. hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkması durumunda. bu görevlere ek olarak. Pnömokonyozlu çalışanların çalışma durumları ILO Uluslar arası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesinde 1. hekim veya uzman kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilmelidir.100. Bu durumda. 2. Pnömokonyozlu veya pnömokonyoz şüphesi olan çalışanların klinik ve laboratuvar muayenelerinin gecikmesi. 20065 sayılı Yönergesi – Madde 12)toplum sağlığı merkezleri bünyesinde. hekim veya iş sağlığı uzmanı tarafından işteki mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak değerlendirilen. Sağlık kayıtları. Ayrıca. yetki ve sorumluluğunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak yerine getireceği veya kullanacağı.5 m/s2) aşan mekanik titreşime maruz kalan işçilere uygun sağlık gözetimi yapılmalıdır. Sağlık gözetimi ile ilgili her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulmalı ve güncelleştirilmelidir. çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulacakları belirtilmiştir. hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli ve uygun yöntemlerin bulunduğu durumlarda sağlık gözetimi yapılmalıdır. çalışma ortamının gözetiminden. Yönetmeliğe göre yetkili makamlarca istendiğinde. Ancak. [Yönergede işyeri hekiminin. bunların sağlık durumunun gözden geçirilmesi ve düzenli sağlık gözetimi yapılması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ’de (Sağlık Bakanlığı’nın 16 Haziran 2011 tarih. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete: 19 Nisan 2011 . İşveren. her durumda. kategoriye giren işçiler. kendisiyle ilgili kayıtlara ulaşabilmelidir. Gizlilik ilkesine uyularak. yetki ve sorumluluklarının açıklandığı bölümde. savsaklanması ilgililerce önlenmelidir. Titreşim Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete: 23 Aralık 2003-25325.020. işverence mesai çizelgesi ekli standart işçi gözlem formları ile birlikte ilgili sigorta müdürlüğü veya meslek hastalığı dosyası açmaya yetkili (devlet üniversite hastaneleri. tüm vücut titreşimi için 0.27910) Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Mekanik titreşimden etkilenme sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla. sağlık gözetiminde saptanan önemli bulgular hakkında işveren de bilgilendirilmelidir. kategoriye giren işçiler asla tozlu işlerde çalıştırılmamalıdır]. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Toplum Sağlığı Şubesi 03 Ağustos 2011 tarih. tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptandığında.Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler. çalışanın sağlık gözetimine kadar pek çok görev tanımlanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda düzenlenen raporların bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.00. yönerge ekinde (Ek -2) yer alan form örneğine göre yapacağı ve b) Sorumlu hekimin verdiği diğer görevleri yapacağı belirtilmiştir]. devlet eğitim araştırma hastaneleri veya meslek hastalıkları hastanelerine) hastanelere sevk edilir. tüm önlemleri uygularken. işçi. gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Madde 10) işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık riski olduğunun anlaşılması halinde. kurumsal olarak talep edecekleri işyeri hekimliği hizmetleri kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışan çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini. sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değerleri (el kol titreşimi için 2. istediğinde. hekim. bu durumda risk değerlendirmesini ve riskleri önlemek veya azaltmak için önlemleri gözden geçirmelidir. uzman veya yetkili makam maruz kalan tüm işçiler için tıbbi muayene istemelidir].5 m/s2. çalışanların sağlığı birimlerinin çalışma usul ve esasları ile burada görev yapan personelin. görevleri tanımlanmıştır. sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınarak. Bunun için gerekli görülen ve çalışanın riske maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dâhil. çalışma ortamının toz yoğunluğu 2 mg/m³ altında olan işyerlerinde çalıştırılabilir. İşçiye özellikle etkilenim sonlandıktan sonra yapılacak olan sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve öneriler açıkça anlatılmalıdır. kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere kurulan. Bu kayıtlar gizlilik esasına uygun olarak ve gerektiğinde incelenebilecek şekilde saklanmalıdır. kayıtların bir örneği verilecektir.06 294 . a) Elliden az işçi çalıştıran işyeri işverenlerinin. Sağlık gözetimi sonucuna göre bir işçide. [Maruz kalınan titreşimin işçilerde tanımlanabilir bir hastalık veya sağlığa zararlı bir etkiye neden olduğu saptandığında. Benzer biçimde maruz kalan başka işçiler de varsa. Yönetmelikte iş sağlığı hemşiresinin görev. bu çalışanların en az yılda bir kez yukarıda sözü edilen yetkili hastanelere kontrole gönderilmeleri zorunludur. uzmanların veya yetkili makamın önerilerini dikkate almalıdır. B. görev. Her işçi. sağlık gözetiminin bir özetini içermelidir.

İSGİP tarafından hazırlanan KOBİ’ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberleri.Sayılı Yönerge) de TSM’ nin görevleri arasında iş sağlığı gözetimine ilişkin pek çok madde yer almaktadır. 1) Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli olan işyeri hekimleri ile işbirliği yapar. özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için. 295 . işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. Bunlar dışında İSG ile ilgili mevzuat hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteniyorsa. MADEN Sektörleri Ek B Yasal Yükümlülüklere Uyumluluk Listesi’ne bakılabilir. [Madde 25-İSG Hizmetleri. İNŞAAT. 2) İlgili mevzuata uygun olarak sağlık ve güvenlik birimi kurabilir ve/veya ihtiyacı olan personeli hizmet satın alma yöntemiyle temin edebilir. İşyeri hekimleri ve aile hekimleri arasında oluşabilecek problemleri çözer ve koordinasyon içinde çalışmasını sağlar.METAL.

.............. Ara ürünler (İşyerinin Üretim Akım Şeması..... ) 296 ....... İş Akış Şeması ve Kullanılan Hammaddeler.................................. hammaddeler ve yarı mamul bilgiler ayrı hazırlanarak forma ek doküman şeklinde yapılacaktır............................................. İşyerinin Tanıtımı İşyerinin Ünvanı: İş kolu: İş kolu numarası: _ _ _ _ Risk Grubu: İşyeri adresi: Üretime başlama tarihi (yıl): _ _ Bilgi alınan kişi/ler İşveren  İşveren temsilcisi (sorumlu müdür)  İşyeri hekimi  İş güvenliği uzmanı  Diğer  (Belirtiniz: .....EK-2 İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOŞULLARI DURUM SAPTAMA FORMU I........) İşyeri telefon numarası _ ___ ___ __ __ İşyeri faks numarası _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail İşyeri alanı:Kapalı: İşyeri hacmi: _ _ __ m2 Açık:_ _ _ _ m2 Yeterli Toplam:  Tarih: İşyeri hemşiresi  @ _ _ _ m2 Yeterli değil  Uygun değil  İşyeri binası olanakları:Uygun  Uygun iken bozulmuş  Uygun değil ama düzenlemeler yapılmaya başlanmış  İşçi sayısı Üretim Büro-hizmet Toplam Taşeron işçisi Kadın ____ ____ ____ ____ Erkek ____ ____ ____ ____ 2 18 yaş altı Toplam ____ ____ ____ ____ 3 ____ ____ _____ _____ Vardiya sayısı: 1 Vardiyalı çalışan işçi sayısı: _ _ _ _ Vardiyalı çalışan ilkyardımcı işçi sayısı: _ _ _ _ Vardiyada çalışma süresi: _ _ saat Üretim/çalışma konusu: Üretim kapasitesi: Üretim teknolojisi: Kullanılan güç kaynağı: İşyerinin yetkili sendikası (varsa): ... /yıl Eski  Yeni  Karışık  II.....

.........) Sağlıkçı işçi Yok  Var  (Belirtiniz: ..İşyeri sağlık birimi: Yok  Var  İşyeri sağlık birimi çalışanları: İşyeri hekimi Yok  Var  Günde _ _ saat çalışıyor.. İşyeri hemşiresi Yok  Var  Günde _ _ saat çalışıyor... Varsa iş güvenliği uzmanının mesleği: ..............................) İlkyardım eğitimi görmüş işçi sayısı: _ _ _ III....... Diğer personel Yok  Var  (Belirtiniz: . İş güvenliği uzmanı Yok  Var  Günde _ _ saat çalışıyor........................... İşyeri Sağlık/Güvenlik Birimi İşyeri sağlık birimi etkinlikleri: İşe giriş muayeneleri Düzenli yapılıyor  Kısmen yapılıyor Yapılmıyor  AKM Düzenli yapılıyor  Kısmen yapılıyor  Yapılmıyor  Kısmen yapılıyor Yapılmıyor İşyeri durum saptama Düzenli yapılıyor Çalışanlara iş sağlığı eğitimi Düzenli yapılıyor Kısmen yapılıyor Yapılmıyor Kısmen tutuluyor Tutulmuyor Kayıt ve istatistik Düzenli tutuluyor İşyeri sağlık birimi kayıtları: Yıllık iş kazası: Toplam sayısı: _ _ _ Ramak kala kaza sayısı: _ _ _ Üç günden fazla işgünü kaybına neden olan iş kazası sayısı: _ _ _ Ölüm sayısı: __ İş kazası nedeni ile kayıp işgünü sayısı: _ _ _ _ _ Kazaların analizi yapılmış mıdır? Evet  Hayır  Evet ise sonuçta yapılanlar:_ _ _ _ Yıllık meslek hastalığı sayısı: _ _ Yıllık poliklinik başvurusu sayısı: _ _ _ _ _ İşyeri son bir yıl içinde denetlenmiş midir: İşyeri sağlık birimi son bir yıl içinde denetlenmiş midir: İş Sağlığı Güvenliği Kurulu Yok  Evet Evet  Hayır  Hayır    Var Düzenli Toplanıyor Var Düzenli Toplanmıyor 297 ........

......... BİYOLOJİK (belirtiniz) ERGONOMİK Sürekli ayakta çalışma Sürekli oturarak çalışma Sürekli sabit pozisyonda çalışma Belirli kas grubuna yüklenerek çalışma Kısıtlı bir alanda çalışma Ağır yük kaldırma Ağır yük taşıma Yoğun güç harcayarak çalışma Yoğun dikkat harcayarak çalışma İşe uygun olmayan aydınlatma ile çalışma İşe uygun olmayan sıcaklık ve nem de çalışma İşyerinde sigara içimi (Kapalı alanlarda yerlerde izmarit......) Temizlik ve yöntemi (**belirtiniz ....IV. yanlış Yok Düzenli yapılıyor Düzensiz yapılıyor Yapılmıyor 4: Lokal.) DİĞER Varsa Belirtiniz Bakım ve Onarım Çalışmaları Makinalar Basınçlı kaplar Kaldırma-taşıma araçları Yangın söndürme araçları Elektrik tesisatı Uygun İşyerinin tertip/düzeni Elektrik donanımı Zemin Havalandırma (*belirtiniz . filtreli **1: Islak 2: Kuru 3: Vakum Uygun değil Uygun değil ise etkilenen kişi sayısı Yok Etkilenen işçi sayısı Var........ filtresiz 298 .. doğru Var Önlem Var..) * 1: Doğal 2: Genel 3:Lokal.. kül tablası vb...... İşyerinde İSG Bakımından Önemli Etkenler Etken FİZİKSEL Soğuk Sıcak Nem Aşırı hava akımı Gürültü Titreşim Radyasyon Uygun olmayan aydınlanma KİMYASAL Metaller Çözücüler Asit ve alkaliler Pestisitler Tozlar Gazlar Diğer (belirtiniz) ..............

Forkliftlerin sesli ve ışıklı ikazları Gezer vinçlerin sesli ve ışıklı ikazları Yangın söndürme tüpleri Yok  Forklift yok  Var  Yok  Var son muayene tarihleri uygun  Var son muayene tarihleri uygun değil  Var  Gezer vinç yok  Yok  Yok  Gerekmiyor  İlgili personel Ehliyetli elektrikçi Var  Kaldırma-taşıma araçları için ehliyetli operatör Var  Yok Kaldırma-taşıma araçlarının periyodik bakımı Yapılıyor Yapılmıyor  Basınçlı kapların periyodik bakımı Yapılıyor Yapılmıyor  Elektrik donanımlarının periyodik bakımı Yapılıyor Yapılmıyor  Periyodik bakım gerektiren başka araç gereç varsa (açıklayın) bakımı Yapılıyor Yapılmıyor  299 .

..).. eklenemez  Yok... kullanılmıyor  Var. kullanılıyor  Var...............) Düzenli Yapılıyor Düzensiz Yapılmıyor En son yapılan ölçümün tarih ve sonuçları Makina koruyucuları Yok.... amaca uygun değil kullanılıyor  Var..... İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Teknik Önlemler: Ortam Ölçümleri Var/Yok Gaz (belirtiniz .V....................... amaca uygun...) Toz Gürültü Termal koşullar Aydınlatma Radyasyon Diğer (belirtiniz ........... amaca uygun değil kullanılmıyor  Kişisel koruyucular Var Kişisel koruyucu Yok İş elbisesi Eldiven Gözlük Başlık Maske Ayakkabı Krem Kulaklık Diğer (belirtiniz .......... Risk için uygun Kullanılıyor Kullanılmıyor Risk için uygun değil Kullanılıyor Kullanılmıyor 300 ........ amaca uygun. eklenebilir  Var...

.VI................... Gaz atık Yok  Geri dönüşümlü Temizlenerek çevreye boşaltılıyor Temizlenmeden çevreye boşaltılıyor  Endüstri ve çevre koruması ile ilgili yöntem: Koruyucu yöntem Var  Yok Düzenleyici yöntem Var  Yok Atıklar   İSG Hizmetleri Hakkında Görüşler ve Beklentiler İşveren ya da vekili: İşyeri sağlık/güvenlik birimi çalışanları: Sağlıkçı işçi: İşçiler (Tercihan farklı düzeylerde ve farklı birimlerdeki işçiler) İşyeri İSG Durum Saptaması Çalışmasını Yapan Kişinin Görüşleri Öncelikli riskler ve alınması gereken önlemler İşyerine ve işyeri sağlık/güvenlik birimine ilişkin diğer öneriler: 301 . Sıvı atık Yok  Geri dönüşümlü Temizlenerek çevre sulara boşaltılıyor  Temizlenmeden çevre sulara boşaltılıyor Diğer (belirtiniz) .... yemek Dinlenme yeri ve olanakları Spor yapma olanağı Sağlık birimi İlkyardım birimleri/dolapları İş elbiselerinin yıkanması İşveren tarafından  Var Yetersiz Yok İşçi tarafından  Katı Atık Yok  Geri dönüşümlü  Belediye çöplüğüne veriliyor  Fabrika sahasına gömülüyor  Özel sahalara gömülüyor  Diğer (belirtiniz) ................ Diğer Konular İşyeri Hizmet Birimleri Olanakları Yeterli İçme suyu Kullanma suyu Tuvalet Lavabo Banyo/duş Soyunma yeri Elbise dolabı Yemekhane..................

kauçuk vb. İşyeri çatısının yapısından tavan yüksekliğine kadar (ortalama 3 metre). sinek.04. malzeme ile haşere girişini engelleyecek hale getirilmesi.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi GazeteHayvan sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik). Hastalığın türüne göre ve varsa aşılama uygulamaları. tuvaletlerin temizliğine özen gösterilmelidir.EK. maden ocakları. İşyeri ve çevresinde haşeratın üremesine yarayacak su birikintisi. yeraltı ve benzeri işlerde deriden hastalık bulaşma tehlikesine karşı. İşyerlerinde bulaşıcı hastalıkların çıkması olasılığına karşı. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleriyle bağlantı kurularak yayılması önlenmelidir. çıplak ayakla çalışma önlenmelidir. çöp ve gübre gibi pislikler biriktirilmeden kaldırılmalıdır.2007 tarih. çizme ve benzeri gerekli malzeme verilmeli. Büyük atölyelerde yuvalanan kuşlara bağlı alerjik deri ve akciğer hastalıkları bildirilmiştir. sık sık gereken temizlik önlemleri alınmalı. böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü önlem alınmalıdır. işçi başına düşecek hava hacminden (işçi başına en az 10 m3 olmalıdır-hava hacmi hesabında 4m' nin üzerindeki yükseklik dikkate alınmamaktadır) tezgâhlar arası mesafeye kadar (en az 80 cm). çalışma ortamında ve çalışanlara ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer tüm eklentilerde. kapı ve pencerelere sineklik yapılması. Bulaşma ihtimali olan işyerlerinde ve çalışmalarda. çoğunun bir arada “organize sanayi bölgeleri” nde toplanması modern şehircilik anlayışının sonucudur. kapı altlarının lastik. işyeri ve eklentilerinin genel dezenfeksiyonu da dâhil tüm toplu ve kişisel korunma önlemleri alınmalıdır. sorunların ortak çözümüne de olanak sağlamıştır. yarasa gibi hayvanların atölye içine girmesinin önüne geçilmesi önemli korunma önlemlerindendir. tahtakurusu. gerekli durumlarda ilaçlama yaptırılmalıdır. İşyerlerinin çevreye verdiği rahatsızlıktan doğan bu durum. Çevrenin Gözetimi: İşyerlerinde ve eklentilerinde haşarat. 26490 sayılı Resmi Gazete-Belediye Zabıta Yönetmeliği ve 14. uygun koruyucu elbise. Bunların çalışanlar için tehlike kaynağı oluşturmasını önlemek adına belediyeden yardım istenmelidir (11. İşyerlerinde ve barınma yerlerinde kullanılan içme ve kullanma sularının temiz ve içilebilir olduğundan emin olunmalıdır.3 GENEL ORTAM GÖZETİMİ İşyerlerinin yaşam alanlarının dışında olması.03. süprüntü. Bu önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda Sağlık Bakanlığı’ndan yetki almış kuruluşlara uygun ilaçla ve yeterli aralıklarla ilaçlama yaptırılmalıdır (Sağlık Bakanlığı-Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Resmi Gazete: 27 Ocak 2001-25709) İnşaat atıkları dereye dökülürken (uygun olmayan bir davranış örneği) Fabrika bahçesinde dolaşan bir yılan İşyeri çevresinde sahipsiz olup başıboş dolaşan kedi. işyerlerinde bulundurulması ve tüketilmesi önlenmelidir. Çalışma ortamında yapılacak bazı düzenlemeler. kırık camların onarılarak kuş. Çalışanlar arasında bulaşıcı bir hastalık çıktığı yahut çıkan hastalığın bulaşıcı olmasından kuşkulanıldığında. İşyerleri ile çalışanların barınma yerlerinde sivrisinek. köpek vb. taban döşemelerinin düz ve kaymaz malzemeden 302 . çalışanlara. pire ve benzeri zararlıların yok edilmesi için. hayvanların. kuduz gibi bulaşıcı hastalıklar oluşturabileceği ve bazı çalışanlarda korkuya neden olduğu unutulmamalıdır. Bulaşıcı hastalıkların çıkmasına yol açabilecek yiyecek maddelerinin.

mahzen gibi yerlerin kapatılması. yıkılacak derecedeki binaların boşaltılıp. tütsü gibi hava kirleticilerinin kontrolü ÇSGB’nın düzenlemelerine göre yapılmaktayken. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Resmi Gazete: 31 Mart 2005 -25772 Mükerrer. ölçümlerde yüksek değer çıkanların uygun baca filtre sistemleri kurması gerekmektedir. maddeler ayrı olarak toplanmalı ve ilgili kuruluşlarca bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. Aynı tarih ve sayılı Resmi Gazetede 645 Sayılı Kararname’yle de Eski Çevre ve Orman Bakanlığının adı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmuştur) mevzuatına göre yapılmaktadır. çalışanlara gerekli uyarılar yapılmalı. Diğer atıkların sınıflarına uygun olarak toplanıp. duman. kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarının önlenmesi. Nisan 2007-26490) ) Temmuz 2008 – 26927). İşyerinde ve çevresinde bulunan meyve ağaçlarının ilaçlanmış olabileceği göz önüne alınarak. aydınlatma düzeylerine kadar pek çok ayrıntıyı içinde barındıran İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü bu konuda başvuru kitabı niteliğindedir. mazot vb. Madde. İşyerlerinin çıkan kazı (hafriyat) gelişigüzel yerlere dökülmemelidir. güvenli yıkımının sağlanması gerekmektedir. İşyerinin evsel atıklarının karıştırılması engellenecek şekilde kapalı tutulması sağlanmalı. Nisan 2007-26490) İşyerlerinin kuruluş aşamasında ve sonrasında ilgili yönetmeliklerde belirtilen izinlerin alınması. emisyon ölçümleri ile çevre havasını kirletmediğinin saptanması. İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atılması engellenmelidir. İçişleri Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği-RG: 11. çöplerin çevreye yayılması önlenmelidir. İşyerinin çevreye etkisi İşyerlerinin iç ortamlarındaki toz. (İçişleri İşyerlerinde atık yağ. açık ortam çalışmaları ve işyerinden çevreye yayılan kirleticilerin kontrolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (04 Temmuz 2011 tarih 27984 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuş. İşyerlerinin çevreye yaydıkları gürültüyle ilgili olarak tutanak düzenleyip yetkili makamlara bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek görevi belediye zabıtalarına verilmiştir. Ayrıca işyeri bahçesinde ve işyerine gidiş geliş yollarında çalışanlar ve çevredekiler için tehlike yaratacak kuyu. Belediye sınırları içinde hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek zabıtaların görevlerinden sayılmıştır. 41. bertaraf edilmesinin sağlanması gerekmektedir (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete: 05 303 .yapılmasından. Bakanlığı Belediye Zabıta Yönetmeliği-RG: 11. eski Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre ile ilgili işleri adı geçen Bakanlığa devredilmiştir. olası pestisid etkilenmelerinin önüne geçilmelidir.

yıkanabilecek özellikte olmalıdır. Kâğıt atıklar. Masalarda oturmak için. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun kırmızı poşetlerde ve kesici-delici atık kaplarında toplanan atıkların düzenli olarak yetkililerce toplanması sağlanmalıdır (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Madde 22) Yemekhane-Mutfak-İaşe Birimleri Yemek aralığının eve gidip gelmeye uygun olmayışı. bardak ve içilecek nitelikte su bulundurulmalıdır.İşyeri Eklentilerinde Sağlık Gözetimi İşyeri Sağlık Birimi İşyeri sağlık birimlerinin varlığı. yerleri kolayca temizlenecek nitelikte olan. sıra yerine sandalye tercih edilmeli ve yeteri kadar sürahi. piller. vitrinidir. eğitim salonu. Bu nedenle gerek işyerindeki uygulamalarıyla gerek atıklarıyla kendisi bir sağlık tehdidi oluşturmamalıdır. Yemek masaları çalışan sayısına göre yeterli. bu birimlerde çalışanların sayı ve nitelikleri. işverenin vizyonuyla doğrudan ilintilidir. işyerinin yerleşim yerlerinden uzak oluşu. İşyeri sağlık birimleri işyerinde sağlığı gözetmek amacıyla kurulmuştur. aydınlık. Bazı işyerlerinde sağlık birimlerinde muayene ve acil müdahale odasının yanında laboratuvar ve hasta gözlem odası. Temiz. İşyeri sağlık biriminin tıbbi atıkları. mevsimine göre uygun ısıtılabilen. Bu yemek yeri işyerinden tamamen ayrılmış. soyunma yerleri ve lavabolara yakın bir yerde yapılmalıdır. Rekabetin bu kadar arttığı. İşyeri Sağlık Birimi’nin atıkları ayrı ayrı biriktirilerek ilgili birimlerce toplanması sağlanmalıdır. havadar. cam ve plastik atıklar için özel farklı toplama kapları diğer çalışanlara da örnek olacaktır. taban bol su ile yıkanacak şekilde su geçirmez malzemeden yapılmış. İleriyi gören işveren için bu birimler işyerinin göz bebeği. işverence rahat yemek yenebilecek nitelik ve genişlikte bir yemek yeri sağlanmalıdır. kolay silinen ve temizlenen malzeme ile kaplı olmalıdır. araç yetersizliği veya yokluğu gibi nedenlerle yemeklerini işyerinde yemek zorunda olan çalışanlar için. Resmi Gazete: 22 Temmuz 2005 – 25883. standartların oluşturulduğu bir iş dünyasında ayakta kalmak. gerekli malzeme bulundurulmalıdır (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Resmi Gazete:11 Ocak 1974-14765 Madde-36). diğer çöplerle karıştırılmamalıdır. arşiv gibi eklentilere de sahip olabilmektedir. gerek ulusal gerek uluslararası rekabet gücünü artırmak isteyen işveren İSG birimlerine yatırım yapmaktan çekinmemelidir. duvarlar kolayca silinip. 304 . İşveren tarafından yemek verilmeyen yerlerde yemek yerlerinde çalışanların kendi yemeklerini ısıtabilmeleri ve koruyabilmeleri için özel bir yer ayrılmalı.

301 100000 Bu sayıya artı her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave edilecektir. 31 10000  100 000 Bu sayıya artı her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi daha ilave edilecektir. Camlarında sineklik olmalı. Tüm haşereleri ultrasonik sistemle kovan cihazların etkili olduğu. Düzenli aralıklarla ve yetkili kuruluşlarca ilaçlama yapılması sağlanmalıdır. Bir dağıtım şebekesinden ya da bir tankerden sağlanan ya da gıda üretiminde kullanılan İçme-kullanma amaçlı su için minimum numune alma ve analiz sıklığı Bir su şebekesi bölgesi içinde her gün Her yıl için kontrol izlemesi sayısı (Notlar 3. kapı. kapı altlarından haşeratın girmesi engellenmelidir. tüketim miktarı oranında artan sıklıkla su numunesi alınarak yetkili laboratuvarlarda analizinin yapılması sağlanmalıdır (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik-Resmi Gazete: 17 Şubat 2005- 25730 –Eki: 2 Tablo B-1 :İçme ve Kullanma Amaçlı Su İçin Minimum Numune Alma ve Analiz Sıklığı). Her temizlikten sonra. 305 . yıkanıp kurutulduktan sonra dolaplarda saklanmalıdır. Bu bölümde çalışanların eğitim programına kişisel hijyen ve el yıkama konuları da eklenmelidir. Bu nedenle denetimi yapacak işyeri hekimi ya da diğer sağlık personeli bir kontrol listesi hazırlamalı ve denetimleri farklı saatlerde yapmaya özen göstermelidir. bürolar için mavi). Kuru gıdaların saklanacağı kiler. Büyük işyerlerinde içme ve kullanma sularının biriktirilip dinlendirildiği su kuleleri ya da büyük su depoları belli aralarla temizlenerek dezenfekte edilmeleri sağlanmalıdır. Bu durumda. 4 ve 5) dağıtılan ya da üretilen suyun miktarı (Notlar 1 ve 2) m3 2  100 4 100  1 000 4 1000  10 000 Bu sayıya ilave her 1000 m3/gün için 3 kontrol izlemesi ilave edilecektir. Tabloda belirtilen numune sayısının % 50’sinden az olamaz. Bakanlık tabloda belirtilen numunelerin sayısını aşağıdaki hususlara göre gözden geçirilebilir. Yemek pişirme alanları. Ayrıca su kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için. Elektrik kesilmediği sürece. iaşe merkezleri ve yemek yenen yerlerin temizliğinde kullanılan süpürge. soğuk hava deposu ve tuvaleti özel olarak en az haftada bir kez denetlenmelidir (Bu ekin devamında. : Miktarlar bir takvim yılı üzerinden ortalama olarak hesaplanır. yemek dağıtımında çalışan tüm personelin “portör muayeneleri” 3 ayda bir düzenli olarak yapılmalıdır (Bk. paspas. Bakanlık minimum sıklığı. Bazı yerlerde üç öğün yemek pişirilmesi zorunludur. 200 L/gün/kişi olarak varsaymak kaydıyla. Temizliğe az kirli olduğu düşünülen yerden başlanıp. Bu birimde çalışanla. (b) Suyun kalitesinin bozulmasına neden olacak olası bir faktör yoksa azaltabilir. bunların kullanıldığı işyerlerinin hekimlerince dile getirilmektedir. Mutfak Hijyen Denetleme Formu ve Tuvalet Denetleme Formuna bakınız). (a) En azından birbirini izleyen iki yıl boyunca alınan numunelerden elde edilen sonuç değerleri değişmez ve Ek-1’de belirtilen limitlerden belirgin biçimde daha iyi ise. cam açık kalsa bile etkisinin sürdüğü gözlenmiştir. : Numunelerin sayısı zaman ve yer bakımından mümkün olduğu kadar eşit olmalıdır. Not 5 : Bir su şebekesi bölgesi içme-kullanma suyunun bir ya da daha fazla kaynaktan geldiği ve içindeki su kalitesinin yaklaşık olarak aynı olduğu coğrafi bölgedir. kova. su miktarı yerine bir su şebekesi bölgesindeki nüfusun sayısını kullanarak belirleyebilir : Aralıklı olarak kısa dönem su verilmesi halinde tankerlerle dağıtılan suyun izleme sıklığı Bakanlık tarafından kararlaştırılır. temizlik bezi ve eldivenler farklı renklerde olmalıdır (Örneğin tuvalet için kırmızı. : Ek-1 ’de yer alan parametreler için.Büyük işyerlerinde yemek pişirilen yerlerin de aynı nitelikleri taşıması önemlidir. temizlik gereçleri de birbirine karıştırılmadan ayrı ayrı dezenfektanlarla temizlenmeli. en son tuvalet temizlenmeli ve her alanın temizliği için belirlenen renkteki gereçler kullanılmalıdır. yemekhanede çalışan personel sayısı çıkacak yemek miktarına göre artırılmalıdır. Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Her yıl için denetleme izlemesi sayısı (Notlar 3 ve 5) 1 1 1 Bu sayıya ilave her 3300 m3/gün için 3 denetim izlemesi ilave edilecektir 3 Bu sayıya ilave her 10000 m3/gün için 1 denetim izlemesi ilave edilecektir 10 Bu sayıya her 25 000 m3/gün için 3 denetim izlemesi daha ilave edilecektir. Portör Muayeneleri). yemek pişirme alanı için sarı. Yemeğin vaktinde yetiştirilebilmesi için sabah erken saatte çalışmaya başlanan yerlerde yapılacak denetimlerde pek çok şeyin gözden kaçabileceği unutulmamalıdır.

Bekâr işçilere özgü binanın uygun bir yerinde veya yakınında. yatak örtüsü. duvarlara çivi çakılması. işyerlerinin gürültüsü. çalışanların yatarken veya kalktıklarında el. Koğuşlarda yatan işçi sayısı kadar. en az 12 metreküp olarak hesap edilmeli. devamlı bir şekilde değiştirebilecek düzenek sağlanmalı. soğuk mevsimlerde sağlığa uygun bir şekilde ısıtılması sağlanmalıdır. Koğuşlarda tavan yüksekliği 280 santimetreden aşağı olmamalı ve adam başına düşen hava hacmi. yastık. Binaların uygun bir yerinde. Koğuşlarda. Tutuşturucu olarak benzol ve petrol gibi parlayıcı maddelerin kullanılmayacağı buralarda kalacaklara özellikle anlatılmalıdır. geceleri yatma zamanına kadar. Koğuşlarda. duvar ve tavanların yüzleri de kolayca sıvanıp boyanacak veya badana edilecek şekilde yapılmış ve açık renk bir boya ile boyanmış veya badana edilmiş olmalı ve her yıl badana yapılması sağlanmalıdır. odalarında yemek yeme izni verilmelidir. her gün havalandırılarak üstleri temiz örtü ile örtülmelidir. Geçici işlerin yapıldığı yol. köprü inşaatı gibi açık havada ve yaşam alanlarından uzakta yapılan işlerde çalışanlardan gecelerini işyerinde geçirmek zorunda bulunanların açıkta yatmamaları için. kilitli ve uygun elbise dolapları bulundurulmalı ve bunların yüksekliği 170 santimetreden aşağı olmamalıdır. başuçlarına. Koğuşlar. sağlık koşulları ve dış etkilerden 306 . Somyaların aralarında en az 80 santimetrelik bir açıklık bulunmalı. Mangal kömürü veya kok kömürü ile mangal veya maltız gibi ilkel araçlarla veya üstü açık ateşle veya borusuz petrol sobası veya havagazı sobası ile ısıtma yasaklanmalıdır. Koğuşların pencerelerinin üst kısımları. duman. Koğuşların. menfez veya elektrikli özel vantilatörler kullanılmalıdır. pike gibi yatak eşyası. basit barakalar veya çadırlar sağlanmalıdır. yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak engellenmelidir. ayrıca koğuşlardaki havayı. yeteri kadar akarsulu lavabolar ve yıkanma yerleri bulundurulmalıdır. çalışanların çamaşırları ile yatakhane malzemesinin yıkanıp ütülenebileceği bir çamaşırhane ile ütü yeri yapılmalıdır. buna göre saptanarak koğuşun hava hacmi ile yatabilecek en çok işçi sayısını gösteren ve işveren veya işveren vekilinin imzasını taşıyan bir cetvel. Isıtmak için soba kullanıldığında. koridor ve tuvaletler ise sürekli olarak aydınlatılmalıdır. toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenmeli. baca. yastık kılıflı. her koğuşta yatırılacak işçi sayısı. her zaman açılıp kapanacak şekilde (vasistaslı) olmalı. Baraka ve çadırlar. pisliği ve hava kirletici etkilerinden korunmuş olmalıdır. asılması engellenmelidir. mevsim ve iklime göre sağlanmalı ve bunlar. özel eşyaların konması için. gereken yerlerin tozları alınmalıdır. tabanla bağlantısı kesilecek şekilde karyola ve somyalar üzerine yayılmalıdır. Baraka ve çadırlar. katlar arasındaki yükseklik ile karyola somyaların genişliği 80 santimetreden az olmamalıdır. aileleri ile birlikte oturan işçiler için ayrı evler veya apartmanlar şeklinde olmalı ve bir konut için gereken donanım. demiryolu. Koğuşlar her gün. pamuktan. yerler düzeltilerek. Koğuşlardaki yataklar. elbise vb. drenaj için gerekli önlemler alınmalıdır. yorgan. Yataklar. her gün kolaylıkla temizlenecek ve gerektiğinde yıkanacak nitelikte. İki katlı karyola ranza kullanıldığında. İşçi barınma yerleri. tıraş olmaları için. gaz ve yangın tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. battaniye. doktorun göstereceği lüzuma göre. Koğuşlardaki yatak. Sağlık ve teknik koşullara uygun bir şekilde inşa edilmeli ve bunlar. En az 6 ayda bir veya gerektiğinde antiseptik solüsyonlarla genel temizlik ve gerekli durumlarda haşerata karşı ilaçlama yaptırılmalıdır. bekâr işçiler için ortak koğuşları bulunan binalar halinde. yüz ve ayaklarını yıkamaları. temiz bir halde bulundurulmalıdır.Barınma Yerleri Coğrafi ve teknik durum ve koşullar nedeniyle işçileri için konut sağlanması gerekebilir. küçük etajer veya komodinler konmalıdır. yünden veya kauçuktan yapılmış olmalı. Ancak yemek yerlerine gitmesinde tıbbi sakınca görülen hasta işçilere. koğuşlara asılmalıdır. Barınma yerlerinin güneş ve hava alacak şekilde planlanması ve dış etkilere karşı korunmuş olması sağlanmalıdır. korunaklı bir yere kurulmalı. Koğuşlarda yemek pişirmek ve yemek yemek yasaklanmalıdır. Bekâr işçilere özgü binalardaki koğuşların tabanı. düzenek ve eklentiler bulunmalıdır.

Duşlar İşçilerin işten çıkarken. iyi bir şekilde ayarlanacak durumda olması ve yeteri kadar basınçla akması sağlanmalıdır. bakımlı. İşçilerin dolapları. çalışanların gerekli şekilde örtünmeleri için. yan duvarların ve kapıların yüksekliği 170 santimetreden az olmamalı. tabure ve benzeri eşya bulundurulmalıdır. sağlık koşullarına önem verilmelidir. duş ve lavabolara bitişik. Baraka ve çadırların ısıtılması için. duş tesisleri yapmak. Duşta yıkanmak için. özel ve ayrı bir yerde iseler. ranza ve benzerini sağlamak zorundadır. gerekli önlemler alınmalı.korunma bakımından yeterli nitelikte olmalıdır. Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde soyunma yerleri ayrı ayrı olmalıdır. sıra. yeteri kadar battaniye. hava akımını sağlayacak şekilde kafesli veya çeşitli yerlerden delikli olmalıdır. gerekli tedbirler alınmak suretiyle sobadan yararlanılabilir. Soyunma yerlerindeki dolaplar. 150 santimetreden küçük olmamalı. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. battaniye ve benzerleri temiz bir halde bulundurulup. gerekli sabun ve benzeri malzeme. Duş kabinlerinin taban ve duvarları. bunlara kapalı bir geçitle geçilmesi sağlanmalıdır. temizlik ve silecek malzemesi bulundurulmalıdır. 2 ayrı dolap verilmelidir (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. kolaylıkla temizlenebilen malzemeden yapılmalı. Baraka ve çadırlarda. temiz. metal veya kolay temizlenecek malzemelerden. Yangın ve zehirlenmelere karşı. işçilere. İşveren. atölyelerden ayrı. Zehirli. tehlikeli. işveren tarafından hazırlanmış bir yönergeye göre yapılmalıdır. Duşlarda 307 . kadın ve erkek duş kabinleri. Resmi Gazete: 11 Ocak 1974-14765. havalandırmaya elverişli ve soğuk mevsimlerde yeteri kadar ısıtılmış olmalı. Duş kabinlerinde yeterli havalandırmayı sağlayacak aspirasyon ve ventilasyon düzeneği kurularak. İşveren. Dolapların yüksekliği. yeteri kadar elbise dolabı. dışarıdan görülmesi önlenmelidir. duştan önce ve sonra kıyafetlerini değiştireceği yerlerin temiz ve düzenli olması gereklidir. işverence verilmelidir. yere yatak sermek suretiyle yatmak engellenmelidir. aydınlık ve sağlık koşullarına uygun olmalıdır. çalışanların çıkış yerlerine yakın bir yerde yapılmalı ve onların rahatça soyunup giyinmelerine elverişli genişlikte olmalıdır. Buraların en az günde bir kere temizlenmesi ve yıkanması sağlanmalı ve duvarları. Yıkanma yerleri. bu sıcaklık 25 ⁰C den aşağı olmamalı ve yeterli şekilde aydınlatılmalıdır. işveren tarafından sağlanmalıdır. temizlemelerini sağlamak için. sürekli temizliği ve bakımı yapılmalıdır. Yatak. Soyunma Yerleri İşe gelen çalışanın gündelik kıyafetini çıkarıp iş giysilerini giyebileceği. iş elbiseleri ile harici elbiselerin ayrı yerlerde saklanabilmesi için. gerekli araçlar sağlanacaktır. işyerlerinin uygun yerlerinde yeterli kadar musluklu akarsu. mevsime göre yeteri kadar ısıtılmalı. karyola. gerektiğinde boyanabilir benzeri maddelerden yapılmalı. birbirinden ayrı yapılmalıdır. Duş kabinleri. kurmak ve çalışanların yararlanmalarına hazır bulundurmakla yükümlüdür. Duşlarda sıcak ve soğuk akarsuyun. kilitli olmalı ve temizlikleri. yemek öncesi ve sonrası her ihtiyaç duyduğunda el ve yüzlerini yıkayıp temizlemeleri için. Resmi Gazete: 10 Şubat 2004 – 25369). gerektiğinde dezenfeksiyonu yapılmalıdır (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Resmi Gazete: 11 Ocak 1974-14765). işin özelliği bakımından yalnız el ve yüz temizliğinin yeterli olmadığı durumlarda veya kirli. koku ve pislik önlenmelidir. tozlu ve yorucu işlerden sonra ya da gerektiğinde çalışanların yıkanmalarını. açık renkle boyanmalıdır. sandalye. nemli. Baraka ve çadırlarda mangal. Kadın ve erkek çalışanların birlikte çalıştıkları işyerlerinde. maltız ve benzeri açık ateşler yasaklanmalıdır. Baraka ve çadırlarda. kadın ve erkek yıkanma yerleri. özel bir çubuğu olmalıdır. yan yana 2 bölmeli dolap verilmelidir. Kadın ve erkeklerin birlikte çalıştıkları işyerlerinde. aydınlık. birbirinden ayrı bulunmalı ve çalışanların. Lavabo ve vestiyerler. tozlu ve kirli işlerde çalışılan yerlerde. İşyerlerinde soyunma yerleri. Soyunma yerlerinde işçiler için. İşçilerin soyunma yerlerinin dışında soyunmalarına izin verilmemelidir. kapıları. Soyunma yerleri. üstte şapka ve altta ayakkabı konacak gözleri bulunmalı ve ortasında 2 elbise asmak için. yerlerdeki kirli suların kolayca akması için. havadar. Bunun sağlanamadığı yerlerde.

Resmi Gazete 10 Şubat 2004 – 25369). Erkek ve kadın işçilerle 18 yaşından aşağı çocuk çalışanların yıkanma günü ve saatleri. her 15 günde bir.100 den sonrası için her 50 kişiye 1 tane hesabı ile helâ bulundurulacaktır. Tuvaletlerin yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılması sağlanmalıdır. temiz tutulması da. özel dolaplarda bulundurulmalı. kirli havlu ve benzeri malzeme için. yapılmalı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne göre 100 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde 30 erkek işçi için. çöp vb. Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere 30 metreden daha yakın bir yerde yapılmamalıdır. çukurun durumunu belirten bir işaret veya yazı konmalıdır. Duş soyunma yerlerinde. Soyunma ve yıkanma yerlerinin temizliğinden. içlerinde musluklu kaplarda temizlik suyu bulundurulmalı ve çukurlarına her gün bol miktarda sönmemiş kireç tozu dökülmelidir. İşveren. Yaşam yerlerinden uzakta yapılan çalışmalarda ve inşaat işlerinde. ayrı ayrı düzenlenmelidir. düz yapılmış olmalı. Kadın ve erkek çalışanların birlikte çalıştığı işyerlerinde. Tuvalet çukurlarının toprakla örtülmesi durumunda. gerektiğinde kireç kaymağı ve benzeri kimyasal maddelerden de yararlanılmalıdır. birbirinden ayrı olmalı ve günde en az bir kere iyice yıkanarak. işveren sorumlu olduğu gibi. bir kabin ve pisuar. Tuvaletler İşyerlerinin uygun yerlerine çalışan sayısı göz önüne alınarak yeter sayıda tuvalet yapılmalıdır.İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik. Kokuları uygun bir şekilde giderilmiş olmalıdır. iyice yıkanıp temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. saatini. kabinler. her 25 kadın işçi için de en az bir kabin (helâ) hesap edilerek. su geçirmez seramik. işyerleri çevresinde uygun yerlerde yapılacak tuvaletler.kullanılmak üzere. Açıktaki işyerlerinde çalıştırılan işçiler için. işveren tarafından sağlanmış temiz havlu ve peştamallar. duşların kullanma zamanını. üstü ve etrafı kapalı barakalar şeklinde olmalı. Atık su düzeneği yürürlükteki mevzuata uygun olarak döşenmeli ve fosseptiklere. şartlarını ve çalışanların sırasını düzenlemelidir. rezervuar. İşçiler de bu tuvaletleri kullanmak zorundadırlar(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Resmi Gazete: 11 Ocak 1974-14765. koku çıkmasına karşı önlemler alınmalıdır. Duvar yüzeyleri. İşyerlerinde yapılmış veya yapılacak tuvaletlerde. geçici olarak yapılan tuvaletlerin. kurutulup. Tuvaletlerde. kapılar iyi bir şekilde kapanmalıdır. özel sepetler ve kâğıt. çatıya kadar yükseltilmiş şapkalı havalandırma bacası. yıkanıp. boyalar açık renklerden seçilmelidir. iyice temizlenmedikçe bir başkasına kullandırılmamalıdır. kadın ve erkek tuvaletleri. fayans gibi maddeden. insanların bulunduğu kapalı yerlere açılmayacak bir şekilde yerleştirilmeli ve gereği gibi havalandırılarak. su depolarından ve su geçen yerlerden uzak bir yerde kurulması sağlanmalıdır. 308 . Taban ve duvarlar. her kullanmadan sonra temiz bir halde bulundurulması sağlanmalıdır. ancak kanalizasyon tertibatı ve bağlantısı olmayan yerlerde izin verilmelidir. sifon gibi kokuya karşı alınan önlemlerle birlikte. yararlananların görevidir. normal temizlik ve bakım dışında. Duşlar.'nin atılması için üstü kenetli özel çöp kutuları bulundurulmalıdır. kullanılmış olanları.

fayansları sağlam mı)? 38 Kilerde kuru gıda. baharat dışında gıda maddesi var mı? 39 Kilere deterjan. taranmış mı? 11 Üst solunum enfeksiyonu olanlar geri hizmete çekiliyor mu? 12 Her gün işe başlamadan. doğranmış et vb. tırnak araları fırçalanarak) yıkanıyor mu? 13 Çiğ yiyecek ellendikten sonra eller hijyenik şekilde yıkanıyor mu? Her tuvalet çıkışında. konserve. eller hijyenik şekilde yıkanıyor mu? 14 Ellerinde küçük kesik ve yaralar su geçirmez bantlarla kapatılmış mı? 15 Ellerinde enfekte yara. gözle görülür şekilde temiz mi? 22 Bunların iç sıcaklığı 4-5 ⁰C’nin altında tutuluyor mu? (Termometre var mı?) 23 Saklanan yemeklerin. bilek hizasından başlayarak. parmak araları iyice ovularak yıkanarak. kıyma. sabun. temiz mi? 37 Duvar ve tavanlar bakımlı ve temiz mi (boyası. folyo ya da filmle kaplanmış mı? 24 Et tavuk gibi yiyecekler diğer yiyeceklerden ayrı tutuluyor mu? 25 Dolapta pişmiş yiyecekler çiğ yiyeceklerden ayrı tutuluyor mu? Kuru Depolama-Kilerde Hijyen 26 Kuru depo veya kiler var mı? 27 Kilerde çalışır termometre var mı? 30 Bu alanın sıcaklığı 15-20 ⁰C arasında tutuluyor mu? 31 Kilerin havalandırması yeterli mi? 32 Depo veya kilerde su veya kalorifer borusunun geçmemesi sağlanmış mı. tuz. nin üzeri kapak.Mutfak Hijyen Denetleme Formu No Denetim sorusu E Mutfak Yemekhane Girişi Genel Hijyen Denetimi 1 Ortalıkta kötü koku var mı? 2 Duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış mı? 3 Duvarlar temiz mi? 4 Duvarlarda örümcek ağları var mı? Personel Hijyeni 5 3 ayda 1 düzenli portör muayeneleri yapılıyor mu? 6 En az 6 ayda 1gaitanın mikroskobik incelemesi yapılıyor mu (parazit yumurtası 7 En az yılda 1 boğaz. burun ve gaita kültürü yaptırılıyor mu? 8 En az yılda 1 akciğer grafisi çektiriliyor mu? 9 Personelin tırnakları kesilmiş ve araları temizlenmiş mi? 10 Personelin saç ve sakalları kesilmiş. geçiyorsa yalıtılmış mı? 33 Kiler kapısının pişirme bölümü dışında nemden etkilenmeyecek bir yere açılması sağlanmış mı? 34 Kilerin güneşten etkilenmesi önlenmiş mi? 35 Kilerdeki raflar bakımlı ve gözle görülebilir şekilde temiz mi? 36 Zemini temizlenmesi kolay bir malzemeden yapılmış mı. (kilere ilk giren ilk çıkar ilkesine uyuluyor mu)? Yiyecek Hazırlama Bölümünde Hijyen 42 Yalnız etlerin hazırlanmasına ayrılmış tezgah var mı? 43 Yalnız sebzelerin hazırlandığı ayrı tezgah var mı? 44 Yalnız hamur işi gıdaların hazırlandığı tezgah var mı? 45 Bütün tezgahlar bakımlı ve temiz mi? 46 Tezgahların duvarla birleşme yerleri aralıksız ve düzgün yapıda mı? H Düşünceler 309 . eller hijyenik şekilde (aldığı el yıkama eğitimine uygun-sıcak sabunlu su ile. temiz ve ütülü mü? 18 Personelin yedek iş giysisi var mı? 19 Dışarıda giyilen giysiler ve ayakkabılarla mutfağa giriş engelleniyor mu? 20 Mutfakta sigara içiliyor mu? Soğuk Depolamada Hijyen 21 Soğuk depo ya da buzdolabı var mı. yanık bulunanlar geri hizmete çekiliyor mu? 16 Mutfak personeli temiz ütülü ya da disposable kep veya bone kullanıyor mu? 17 Personelin iş giysileri açık renkli. şeker. çamaşır suyu vb. bere. temizlik maddelerinin konulması önlenmiş mi? 40 Kilerde saklanan yiyeceklerin zeminle ve duvarla teması önlenmiş mi? 41 Kilerden gıda maddesi çıkışında son kullanım tarihlerine bakılıyor mu.

soğutucuda 48 saat saklanıyor mu? 73 İçinde yemek bulunan tencereler kapalı tutuluyor mu? 74 Taze sebze ve meyveler akarsu altında iyice yıkanıyor mu? 75 Satın alma aşamasında. yüzeyi düzgün mü? 51 Sebze yıkama evyeleri bakımlı ve temiz mi? Yemek Pişirme Alanında Hijyen 52 Ocak başlarında yeterli emiş yapan davlumbaz var mı? 53 Kullanılan tencereler paslanmaz çelikten yapılmış mı? 54 Pişirme kapları düzgün yapıda ve temiz mi? Bulaşıklar ve Çöpler 55 Kazan ve büyük kapların yıkanması için ayrı bir bölme veya bulaşıkhane var mı? 56 Büyük kapların yıkandığı havuzun yıkama ve durulama bölmeleri var mı? 57 Kazanlar ve kaplar sabunlu sıcak suyla yıkandıktan sonra akarsu altında durulanıyor mu? 58 Bulaşık alanında suyun kolay akmasını sağlayacak yeterli eğim verilmiş mi? 59 Bu alandaki mazgallar yeterli mi? 60 Çöp toplamada plastik ya da paslanmaz çelikten kapaklı çöp bidonları kullanılıyor mu? 61 Çöp bidonlarının içine çöp poşeti yerleştiriliyor mu? 62 Genel çöplerin toplandığı alan izole edilmiş mi. kutuların bombeli.47 48 Et doğrama tablası (tahta-polyamid) var mı? Yüzeyi düzgün mü? Et doğrama tablası ahşapsa. tuvalet ve depolama alanlarının dışında ve uzağında temiz ve tüm çalışanlara yetecek kadar soyunma yerleri var mı? 64 İş giysilerinin yıkanıp ütülenebilmesi için gerekli koşullar sağlanmış mı? 65 Genel olarak tüm zemin sağlam mı. ocak vb. gözle görülür şekilde temiz mi? 67 Aydınlatma yeterli mi? 68 Ortamın sıcaklığı çalışma koşullarına (yaz aylarında18 ⁰C. yiyecek üretim ve depolama alanlarından uzak tuvalet(*) var mı? (*) Tuvalet denetimiyle ilgili form bir sonraki ekte verilmiştir. dezenfekte ediliyor mu? 50 Sebze doğrama tablası var mı. paslı ve deforme olmamasına dikkat ediliyor mu? 76 Her 10-12 çalışan için 1 tuvalet düşecek şekilde. temiz mi? 66 Duvarlar en azından 2 m. konserve alırken. kırık-çatlak olmamasına. sızıntılar önlenmiş mi? Diğer 63 Personel için mutfak. sebze ve meyvelerin taze ve berelenmemiş olmasına. yumurta alırken. arkaları ve alt kısımları temiz ve bakımlı mı? 71 Üretim alanlarında yalnız el yıkama amaçlı lavabo var mı? 72 Laboratuvar kontrolü için her yemekten örnek alınıp. kış aylarında 22 ⁰C) uygun mu? 69 Yeterli havalandırma var mı? 70 Büyük fırın. yıkanıp durulandıktan sonra tuzlanıyor mu? Polyamidse dezenfekte ediliyor mu? 49 Et kıyma makinesi her gün sabunlu sıcak suyla yıkanıp. etlerin damgalı olmasına. tezgâh. sadece sebze doğrama amacıyla mı kullanılıyor. banyo var mı? 78 Tüm alanlarda soğuk ve sıcak akarsu var mı? 79 Tüketilen suyun miktarıyla orantılı sıklıkta laboratuvar kontrolü yapılan temiz ve sağlıklı su kullanılıyor mu? 310 . (ya da tavana kadar) açık renk fayansla kaplanmış mı. kapasitesi yeterli mi. 77 Personel için temiz ve yeterli kapasitede duş.

10=en iyi) Temizlik sorumlusu (Adı soyadı. imzası) (*) “Temizlik Rayında-TCDD ve OPET el ele.TUVALET DENETLEME FORMU (*) Tuvalet no. Sağlık ve Temizliğe” Projesi. 311 . yeri: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Denetim sorusu Duvarlar temiz mi? Örümcek ağları alınmış mı? Çerçeve ve kapılar boyalı mı? Kapılar lekesiz mi? Kapı kilitleri düzgün çalışıyor mu? Kapı kolları temiz mi? Camlar sağlam mı? Camlar temiz mi? Aydınlatma sistemi eksiksiz çalışıyor mu? Elektrik anahtarı temiz mi? Ayna sağlam mı? Ayna lekesiz mi? Musluklar düzgün çalışıyor mu? Musluklar lekesiz mi? Rezervuarlar düzgün çalışıyor mu? Klozet kapakları sağlam mı? Klozetler temiz mi? Pisuarlar düzgün çalışıyor mu? Pisuarlar temiz mi? Lavabonun su tahliyesi çalışıyor mu? Lavabo lekesiz mi? Sıvı sabun var mı? Tuvalet kâğıdı var mı? Kâğıt havlu veya makine var mı? Çöp sepetleri lekesiz mi? Su kesintisine önlem alınmış mı? Temizlik malzemeleri tamam mı? Kontrol çizelgesine uygun temizlik yapılıyor mu? Havalandırma yeterli mi? Kötü kokular giderilmiş mi? Yer karoları sağlam mı? Yerler temiz mi? Kadın tuvaleti var mı? Özürlü tuvaleti var mı? Tuvaletlerin çevresi temiz mi? Bir önceki denetimde saptanan aksaklıklar giderilmiş mi? Genel görünüm puanı (1’den 10 Kadar-1=en kötü. “temiz tuvalet” kampanyası bilgilendirme formundan uyarlanmıştır. imzası) Denetim tarihi: E H Düşünceler Denetimi yapan (Adı soyadı.

03 59 4 0. 8 saat 15 dk.25 0.3 6 4.tert 4-Amino bifenil 2-Amino etanol 2-Amino-etanol 2-Amino naftalin-1-sülfonikasit 2-Amino piridin 2-Amino propan ү-Amino propil trietoksisilan Amitrol Amonyak (anhidroz) Amonyak Amonyum 312 .12 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 2 9 0.5 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.8 24 25 2 1 2 Maddenin Adı Adibik asit (Adipik asit) Adiponitril Akrilaldehit 0. T.5 1.5 5 0.1 2 5 4 2 2 5 5 4.1 0.7 22 45 0.7 12 3 18 5 12 2062158 79-06-1 79-10-7 107-13-1 107-02-8 309-00-2 2034707 2034639 2185507 107-18-6 107-11-9 106-92-3 107-05-1 2179-59-1 10 1 2 45 3 12 2 10 100 50 0.25 1.8 5 0.03 6 4.1 2 2 0.001 1 3 0.2 8 2.EK-4 ÜLKEMİZDE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ BAZI MADDELERİN MAK DEĞERLERİ FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 EINECS (1) ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.22 7.23 0.8 0.5 2 12 1.3 0.5 0.3 5 10 15 2 2 2 2 15 4 CAS (2) 124-04-9 111-69-3 107-02-8 0.4 0.Pat.6 0.25 4.007 270 100 540 10 530 150 800 100 525 12 2 2 5 10 10 10 1 50 170 100 540 10 50 270 100 540 2 3 0.03 7 0.8 5 12.25 0.25 5 4.5 5 6 1 0.2 0.5 5 15 2.9 45 8.2 2 5 2 12 4 10 2 6 4.5 5 2054833 2048814 2054833 2747617 2008609 5.25 0.06 0.05 0.1 0.5 5 12 3 2 28 0.69 2011737 2034665 3 2 2 0.25 2 5 12 2 12 2 22 4.9 12 55 10 240 2005215 2316353 2156476 2317865 1344-28-1 10043-013 7429-90-5 628-63-7 625-16-1 92-67-1 141-43-5 141-43-5 81-16-3 504-29-0 75-31-0 919-30-2 61-82-5 7664-41-7 1336-21-6 7727-54-0 Akrilamit Akrilik asit Akrilo nitril Akrolein (Akril aldehit) Aldrin (Toz) Alfa naftiltioüre (Toz) Allil alkol Allil amin Allil glisidileter Allil klorür Allil propildisülfit Alüminyum çözünür tuzları Alüminyum alkilleri Alüminyum dumanı Alüminyum oksit Alüminyum sülfat Alüminyum toz Amil asetat Amilasetat .1 6 2 12 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 2034534 0.3 30 20 0.8 0.25 0.5 5 6 5.25 0.2 0.1 0.1 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 5 2 8.1 6 15 0.5 3 7.25 0.4 0.1 0.9 12 0.06 20 14 50 36 50 35 2 12 0.75 4.

anhidriti Asetik asit (Aset asidi) Aset asidi amil esteri Aset asidi bütil esteri (n-Butil asetat) Aset asidi etil esteri (Etil asetat) Aset asidi heksil esteri (Metil amil asetat) Aset asidi metil esteri (metil asetat) Aset asidi propil esteri (n-propil asetat) Asetilen tetra bromür Asetil salisilik asit Asetofenon Aseton Aseton siyan hidrin Asetonitril Asfalt [asphalt petroleum) fumes as benzene-soluble aerosol] Atrazine Azinfos-metil Azot dioksit Azot monoksit Azot triflorür Bakır tozu 313 .1 5 19 1 0.1 0.5 0.05 10 10 20 2 7.1 0.3 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.1 0.01 0.1 2 7.5 2017063 2319019 10 10 4 0.05 0.5 0.1 0.3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.5 0.05 200 5 0.7 30 1 5 9.01 25 5 15 46 23206663 2008368 2035648 0.5 0. T.5 10 0.05 10 20 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.3 0.5 0.01 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2318717 2005393 2032542 2311465 2 0.02 5.01 0.7 0.2 0.05 100 0.51 0.EINECS (1) 15 7.2 5.5 0.05 0.03 45 8 0.2 9.1 0.25 0.05 5 10 10 25 25 46 21 37 0.2 91 21 5 20 0.5 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.06 11 29 3 10 0.Pat.16 25 21 0.5 10 5 50 5 2008352 50-78-2 98-86-2 67-64-1 75-86-5 75-05-8 2324909 2176178 2016761 2 0.05 50 5 2005807 CAS (2) 3825-26-1 7789-09-5 7773-06-0 12125-02-9 62-53-3 104-94-9 7440-36-0 7803-52-3 86-88-4 7778-39-4 7440-38-2 7784-42-1 75-07-0 108-24-7 520-45-6 64-19-7 141-78-6 10 100 150 400 25 525 710 1400 79-20-9 5 500 40 5 0.26 2 0.5 15 0.5 0.7 0.5 0.3 0. 8 saat 15 dk.01 25 2 0.3 0.5 0.6 2332710 8052-42-4 1912-24-9 86-50-0 10102-440 10102-439 7783-54-2 744-50-8 Maddenin Adı Amonyum perfloro octanoat Amonyum dikromat Amonyum sülfamat (Toz-Ammat) Amoyum klorür dumanı Anilin p-Anisidin Antimon (Toz) Antimon hidrür Antu (1-naftiltiyoüre) Arsenik asit Arsenik ve inorganik bileşikleri Arsin (Arsenik hidrür) Aset aldehit Asetik anhidrit Asetik asit.2 360 20 0.1 10 10 10 0.7 0.5 4 15 1.2 5 9 10 29 1 3 5 10 2 0.2 3 25 1 30 10 30 6 70 1210 50 200 200 1 5 1000 40 300 610 840 14 20 10 2400 1 70 2000641 2044191 2006622 5 49 3.7 6 10 20 0.5 5 0.2 180 0.1 0.01 0.8 0.

8 20 64 0. oktahidrat Baryum klorür Baryum klorür.04 5 62 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par. pentahidrat Bakır etil hekzanoat Bakır klorür Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri Baryum diborat Baryum hidroksit.5 2.04 1 3.5 -0.005 5 0.EINECS (1) CAS (2) 2311596 7440-50-8 7758-89-6 1317-39-1 544-92-3 1111-67-7 10380-28-6 12069-69-1 7447-39-4 10125-13-0 1338-02-9 3251-23-8 1332-40-7 1317-38-0 7758-98-7 7758-99-8 2221-10-9 1344-67-8 0.5 0.6 0.25 0.5 0.9 314 .2.04 5 2.5 0. hidrat Bakır-(II)-oksit Bakır-(II)-sülfat Bakır-(II)-sülfat.5 0. T.5 0.5 0.3-dikarbonitril Benzidin Benzil asetat Benzin Benzil klorür Benzoilklorür 0.8 1 10 3.5 2.25 5 1.Pat.1 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.5 0.4-trikarbonikasit-1.2anhidrit Benzen-1. dihidrat Bakır-(II)-naftenat Bakır-(II)-nitrat Bakır-(II)-oksiklorür.8 2000 5 0.001 5 0.008 10 500 1 2.005 9.8 61 0.4 29 3. monohidrat Baryum hidroksit.05 0.5 0.25 0.04 5 0. 8 saat 15 dk.25 0.5 0.2 2317844 2007537 13701-592 22326-552 17194-002 1361-37-2 10326-279 10294-403 10022-318 1304-28-5 7727-43-7 17804-352 71-43-2 1 2090080 2109337 0.83 1 20 10 10 10 3.5 0. dihidrat Baryum kromat Baryum nitrat Baryum oksit Baryum sülfat Benomyl Benzen Benzen-1.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.12 2028536 2027108 552-30-7 626-17-5 92-87-5 140-11-4 8006-61-9 100-44-7 98-88-4 Maddenin Adı Bakır dumanı Bakır-(I)-klorür Bakır-(I)-oksit Bakır-(I)-siyanür Bakır-(I)-tiyosiyanat Bakır-(II)-8-Hidroksi kinolin Bakır-(II)-Hidroksi karbonat Bakır-(II)-klorür Bakır-(II)-klorür. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.1 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.6 0.

0048 2 0.1 0.002 1.4 2008263 2008876 11129138 1303-86-2 10294-334 7637-07-2 7726-95-6 314-40-9 74-96-4 75-25-2 74-97-5 74-83-9 7789-30-2 75-63-8 75-26-3 1000 1000 800 1900 50 100 300 150 100 10 150 300 35 450 2200 2200 10 500 50 0.45 0.66 0.4'-tetraltetraamin 4.005 0.1 0.9 150 150 1000 75 1.2 1 0.4 0.3'.3 0.3 1075 4 0.5 5 0.5 200 5 1000 1 11 23 5.1 0.3 1.5 100 1.014 5 0.3 1.8 0.1 0.002 0.7 0.4'-Bi-o-toluidin Bis(2-etilhekzil) eter Bis(2-etilhekzil) ftalat Bis( kloro metil) eter Bis (tribütil çinko) oksit Bizmut tellur Bizmut tellur selenyum ekli Bor hidrür Bor oksit Bortribromür Bortriflorür Brom Bromacil Bromoetan Bromoform (Tribromometan) Bromoklorometan Bromometan Bromopentaflorür Bromotriflorometan Brompropan Bütadien 1.6 3.3-Bütadien 1.05 0.7 1 10 5 5 7 10 14 10 15 5 22 0.1 1 1 0.2 1.1 0.001 0.1 0.1 0.005 0.003 0.45 0.5 0.001 5 0.7 0.1 31 8.2 1100 20 6200 5.003 0.EINECS (1) CAS (2) 2034052 106-51-4 2000285 50-32-8 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.001 0. T.002 0. 8 saat 15 dk.5 1935 50 0.1 0.4-diol Bütan-1-ol 34 11 2400 200 310 15 5 1000 50 100 78-92-2 15892-236 Bütan-1-tiyol Bütan-2-ol (±)-Bütan-2-ol 0.2 10 3 1.1 0.1 0.5 250 10 0.003 0.7 8000 5 0.45 2021635 2021106 2027286 2039244 2042110 0.005 0.7 1000 6200 1000 6100 1000 6100 1000 6100 1.7 0.3 0.03 0.73 6175 106-99-0 1 800 50 0.5 150 22 1200 150 1.5 0.3 0.4 0 0.1 1000 0.1 0.Pat.4 0.001 0.4.9 308 154 2034508 2034487 2037865 2007516 2037053 109-795 2011585 1.5 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.002 0.4 0.8 2336579 2315695 2317781 3 3 0.2 1900 150 1.9 300 106-97-8 110-63-4 71-36-3 Maddenin Adı p-Benzokinon Benzopiran Benzopiran Berilyum (Toz) Berilyum tozu ve bileşikleri Bifenil Bifenil-3.) DANİMARKA TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.1 1300 16 1300 39 0.03 5 28 5 27 10 5 3 0.6 230 230 2 800 4.3-Bütadien Bütan Bütan-1.66 33 0.16 1 0.3 10 10 10 1 10 1 3 1 0 1 3 1 3 0.7 10 23 5.1 0.005 10 200280 7440-41-7 92-52-4 91-95-2 119-93-7 111-96-6 117-81-7 542-88-1 56-35-9 1304-82-1 10 1 1 10 2.5 5 200 1100 200 1050 200 1050 200 1050 5 20 0.5 200 1 0.2 0.1 3 1 5 0.002 0.5 100 315 .01 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.05 10 10 5 0.005 0.0021 0.2 1. (MAK) 8 saat ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.7 0.001 0.1 0.002 0.5 75 75 2400 230 5.5 50 50 2.

08 1 240 6 270 30 0. T.08 10 2426-08-6 2097505 592-34-7 138-22-7 97-88-1 1634-04-4 50 5 25 40 30 145 144 2033001 100 966 2039050 2039333 2037729 100 105-46-4 7580-85-0 111-76-2 112-07-2 112-34-5 20 20 10 98 133 67.5 60 0.3 200 1 2 64 11 10 53 2 6 2 6 600 300 900 1200 200 300 590 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 50 150 75 230 50 150 75 230 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.3 10 10 10 0.87 2046471 CAS (2) 4221-99-2 14898-794 123-73-9 2011590 78-93-3 2046471 0.34 2054807 0.1 2 2 2 0.87 53 53 53 2 11 10 53 2046466 123-73-9 106-63-8 141-32-2 1663-39-4 123-72-8 20 5 150 200 710 950 200 940 150 710 15 100 5 5 5 5 5 150 150 15 15 15 710 710 3 150 150 300 15 15 5 720 720 200 200 15 960 960 150 200 724 966 200 965 2036992 2368134 2377327 2046581 2008881 5 5 5 100 20 15 15 15 480 96 2079884 2231888 2028080 2026790 5 10 60 50 50 5.2 Maddenin Adı (R)-Bütan-2-ol (S)-Bütan-2-ol 2-Bütenaldehit Ter-Bütanol (Trimetilkarbind) Bütanon 2-Bütanon trans-2-Bütenal Bütil akrilat n-Bütil akrilat t-Bütil akrilat Bütil aldehit Bütil alkol n-Bütil amin (1-Aminobütan) n-Bütil amin ter-Bütil amin sek-Bütil amin n-Bütil asetat ter-Bütil asetat Bütil benzil ftalat 2-sek-Bütil fenil metil karbamat 2-sek-Bütil fenol 4-ter-Bütil fenol 4-ter-Bütil toluen Bütil glikol (2-Butoksietapol) n-Bütil glisid eter n-Bütil glisidil eter (BGE) Bütil kloro format n-Bütil laktat n-bütil metakrilat (ter-Bütil) metil eter Bütil merkaptan p-t-Bütil toluen sek-Bütil asetat 2-ter-Bütoksi etanol 2-Bütoksi etanol 2-Bütoksi etil asetat 2-(2-Bütoksi etoksi) etanol 100 10 67.29 11 11 11 0. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.2 133 30 147 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.5 100 50 15 475 333 101.6 5 180 10 10 480 200 950 25 30 109-73-9 75-64-9 13952-846 123-86-4 540-88-5 85-68-7 3766-81-2 89-72-5 98-54-4 98-51-1 5 30 0.Pat.5 6.EINECS (1) ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.5 316 .1 5 10 62 20 25 5 50 35 60 150 25 710 120 150 720 200 960 200 30 180 10 120 140 61 1 25 5 40 31 6.

7 3 26 1 3.05 0.5 0.05 0.11 3 872 0.05 0.1 0.4'-Diamino-difenil-metan Diantimontrioksit Diarsenpentaoksit Diarsentrioksit Diaseton alkol (4-Metil.01 0.1 0.5 0.05 0.5 0.34 92 2083445 2023276 2429406 5 0.05 1 0.35 180 0.1 0.8 3 0.1 0.1 0.1 3 860 0.05 0.3 350 0. T.6 1 8.1 100 25 14 0.1 860 190 0.5 3.25 1 5 10 1 0.05 0.5 3.8 2366708 2050163 2126588 2151750 2151169 2154814 0.8 0.76 0.8 14 3.3 0.25 0.1 240 7439-97-6 7783-30-4 7487-94-7 10045-940 7783-35-9 7646-85-7 1314-13-2 557-05-1 50-29-3 17702-419 34464-385 8065-48-3 8022-00-2 1309-37-1 13463-406 131-17-9 101-77-9 1309-64-4 1303-28-2 1327-53-3 0.001 0.1 3 870 5 0.76 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2311067 0.1 0.01 10 0.1 0.5 5 0.1 0.05 0.2 50 0.5 0.11 0.EINECS (1) CAS (2) ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.01 1 3.6 3.1 0.81 5 0.05 0.15 0.1 0.1 0.01 1 0.34 6 1300 5 0.1 0.1 2 100 0.05 0. 8 saat 15 dk.1 3 860 0.1 100 2 0.Pat.01 0.1 1 0.025 1 5 0.1 0.01 0.1 0.05 65 0.11 3 870 100 0.025 0.15 0.3 0.6 2063738 0.1 2008855 0.25 3 0.9 3.3 0.7 2 17 317 . 2 pentanon) Diazinon Diazometan Diazotdioksit Dibenzilftalat Dibenzoilperoksit Diboran Dibrom Dibromodiflorometan 1.1 0.3 1 5 5 1 10 0.1 2008609 2197727 2035098 333-41-5 334-88-3 10024-972 523-31-9 94-36-0 19287-457 300-76-5 75-61-6 96-12-8 106-93-4 102-81-8 2528-36-1 84-74-2 107-66-4 Maddenin Adı Civa alkil bileşikleri Civa organik bileşikleri Civa ve inorganik bileşikleri Civa-(I)-iyodür Civa-(II)-diklorür Civa-(II)-nitrat Civa-(II)-sülfat Çinko klorür (dumanı) Çinko oksit (dumanı) Çinko sterat DDT Dekaboran Dekan Demeton Demeton-metil Demir oksit Demir penta karbonil Diallil ftalat 4.2 1.2 50 0.05 1 5 10 1 0.4 90 3 5 0.5 4 1 5 2 10 2000243 2417118 0.1 4.1 0.5 5 0.2-Dibromometan 2-Dibütilaminoetanol Dibütilfenilfosfat Dibütilftalat Dibütilhidrojenfosfat 0.1 0.5 3 8.2 50 0.01 0.1 5 0.01 0.1 0.6 0.1 0.82 0.081 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.2 100 0.1 0.3 0.01 0.3 1 0.1 100 0.05 0.5 5 100 180 3 5 0.5 0.1 100 29 0.2-Dibromo-3-kloropropan 1.8 0.05 0.3 1 0.78 14 4 0.3 150 0.01 0.8 0.6 5 8.

8 saat 15 dk.Diklorobenzen o-Dikloro benzen p-Dikloro benzen 3.2 3 0.01 20 1050 0.2 1310 0.08 5 250 0.2-Dihidroksi benzen 1.03 1 2 14.6-dihidro-6-okso-1fenilhidrazin-3-il)-tiyofosfat Dietileter Dietilftalat Dietilsülfat Difenilamin Difenileter Diflordibrommetan Difosforpentaoksit Difosforpentasülfür Diglisidileter (DGE) Diheptilftalat (tüm izomerleri) 1.5 5 20 2 5 2 50 3 290 0.(Toz) 1.02 0.6 0.39 26761-400 28553-120 27554-263 108-18-9 108-20-3 26471-625 7572-29-4 541-73-1 764-41-0 0.4 0.025 0.6 10 49 2 9.2 15 90 0.4 2024259 2034005 95-50-1 106467 300 450 2011936 91-94-1 Maddenin Adı Dieldrin Dietilamin 2-Dietilaminoetanol O.25 0.5-dimetilhidantoin Dikloretileter 1.025 0.005 1 3 3 3 20 1050 0.1 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.05 5 21 200 20 850 5 250 0.4.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.1 5 7 3 3 5 10 21 1 308 200 616 400 1200 5 10 7.4-Dihidroksibenzen Dihidrojen selenür Diizobutil ftalat Diizobütil keton Diizodekzilftalat Diizononil ftalat Diizooktil ftalat Diizopropilamin Diizopropileter Diizosiyonat toluen Dikloroasetilen 1.2 5 7.2-Diklorobenzen 1.3'-Diklorobenzidin 0.2 100 5 1 100 1 1 0.O-Dietil-O-(1.17 3 20 2 5 20 2 2.25 5 15 10 30 25 75 5 25 10 50 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.8 5 22 0.2 5 250 21 1060 310 0.01 **2042587 118-52-5 0.2 2152361 2152424 1314-56-3 1314-80-3 2044275 2036217 2319789 120-80-9 123-31-9 05077783 84-69-5 2479771 2035585 2035606 0.25 2042985 2004672 2015506 2005896 2045394 2029812 3 0.5 10 45 2 5 23 2 860 10 7 1 1 7.16 20 0.7 0.003 318 .005 0.1 0.25 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.Pat. T.3-Diklorobenzen 1.05 0.03 0.EINECS (1) CAS (2) 2004845 60-57-1 2037163 109-89-7 2030571 100-37-8 2 9.2 20 20 122 122 50 50 306 306 50 75 0.02 0.1 0.07 0.4-Diklorobüt-2-en Diklor difenil trikloretan (DDT).1 119-12-0 60-29-7 84-66-2 64-67-5 122-39-4 101-84-8 0.3-Diklor-5.

) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.3-Dikloropropen Dikloropropen 2.5 0.1 30 1 1 1 0.1.1 2046974 25 10 720 720 300 36 20 72 5 94-75-7 594-72-9 78-87-5 542-75-6 26952-238 75-99-0 76-14-2 98-87-3 95-73-8 62-73-7 141-66-2 2764-72-9 85-00-7 94021-768 4032-26-2 124-40-3 2 3.6 110 517 1000 7100 1300 9200 1 1000 5.3-Dimetilbütilasetat 3.4-Diklorotoluen Diklorovos 2.4-D) Dikloroflorometan Diklorometan Diklorometilbenzen 2.5 1 0.25 0.2-Dimetilbütan 1.2'-Dikloro-4.67 10 50 0.1-Dikloroeten 1.11 1 60 350 0.Dikloroetan 1.2-Dikloroetilen cis-Dikloroetilen trans-Dikloroetilen 2.4'-metilendianilin Diklormonoflormetan 2.01 43 177 0.8 5 9.22 43 350 30 0.01 1000 2 75 10 10 350 9500 10 75 4200 10 60 350 0.α-Diklorotoluen 2.Pat.5 5 5.4 25 2044935 2048264 2054943 2019338 2088265 5 5 25 10 50 121-69-7 127-19-5 75-83-2 79-29-8 108-84-9 562-49-2 Maddenin Adı 2. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 10 59 5 30 1000 5000 1000 4950 100 4950 100 412 100 400 5 20 10 40 50 200 2 8 5 20 200 800 200 790 250 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 5 30 500 2475 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 30 10 59 1000 5000 1300 6500 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 30 10 60 1000 4115 1250 5145 1010 2008698 2008389 2498548 2030498 75-43-4 75-09-2 29797-408 101-14-4 10 100 5 10 75 0.EINECS (1) 2029189 2008939 2008635 2034445 2098540 2034581 1 2 200 4 8 790 10 10 200 200 200 41 40 800 800 800 20 20 250 250 250 82 80 1000 1000 1000 5 5 200 20 20 807 CAS (2) 111-44-4 75-71-8 75-34-3 107-06-2 75-35-4 540-59-0 156-59-2 156-60-5 10 50 100 0.1 0.11 0.02 40 180 1000 500 10 4200 1740 10 35 40 122 10 100 40 350 20 250 0.015 5 0. Dimetilasetamid 2.25 0.5 50 0.5 1.25 0.1 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.02 350 0. T.1 6 7000 2 75 1 1 1 500 1 12 350 5 5 6 3500 10 75 10 60 350 20 120 20 120 560 2 75 1 10 12 352 4.2-Dikloropropan 1.5 1.2-Dimetilbütan 3. 8 saat 15 dk.5 5 5 25 25 5 25 5 25 10 3 1.2-Dikloropropiyonik asit Diklorotetrafloroetan α.1 0.91 0.N-Dimetilanilin N.4-Diklorofenoksi asetik asit (2.2-Dikloroetan 1.1 0.5 0.11 1 1000 650 0.2'-Dikloro-dietileter Diklorodiflorometan 1.1-Dikloro-1-nitroetan 1.11 0.4-Diklorofenoksi asetik asit 1.5 1 1000 0.02 0.3-Dimetilpentan 50 300 50 300 5 50 30 300 500 500 50 300 1800 1800 300 1200 630 630 75 500 2300 2300 450 2100 50 300 200 200 50 319 .9 7100 0.9 7110 1250 8890 2018659 2009361 2087502 2087921 2481340 2038701 2009377 2465622 2023611 2005477 2009230 1 0.06 80 880 0.N.2-Diklorovinil dimetilfosfat Dikuat Dikuatbromür Dikuatdihidroksit Dikuatklorür Dimetilamin Dimetilanilin N.22 0.

15 0.2 160 3200 29 3100 1000 3200 1300 5 1000 3165 0.4-Dinitrobenzen Dinitrobenzen tüm izomerleri Dinitro-o-kresol (DNOC) Dinitrotoluen (DNT) 2.15 0.1 0.5 1000 5 3000 0.05 1.2 25321-146 121-14-2 606-20-2 610-39-9 148-01-6 0.5 5 5 73 0.5 1 5 0.1 0.15 0.4-Dinitrotoluen 2.1-Dimetilhidrazin 2.25 0. 8 saat 15 dk.025 25 40 0.5 270 2.4-Dimetilpentan Dimetilpropan Dimetilsülfamilklorür Dimetilsülfat Dimetilsülfat Dimetilsülfoksit Dimetoksimetan Di-n-bütilamin Dinitrobenzen 1.Pat.01 148 0.2-Dinitrobenzen 1.5 360 270 1200 1200 25 0.15 5 91 40 150 20 74 0.2-Dimetilpropanol 1.5 290 1 25 0.2 25 0.5 2073437 2364124 2010581 0.025 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2024458 2008640 50 2009068 50 540 6.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.2-Dimetilpentan 2.1-Dimetilpropilasetat Dimetiletoksisilan Dimetilpentan 2.1 270 360 100 540 50 0.04 1000 0.1 0.05 3000 0.25 2100 2100 25 0.5 2.75 0.007 0.2 50 0.2 100 1.03 1000 1920 10 30 10 30 10 30 10 30 290 300 300 100 50 0.EINECS (1) CAS (2) 2021090 119-90-4 2040658 115-10-6 2006795 68-12-2 10 30 10 30 20 61 10 30 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.6-Dimetilheptan-4-on 1.15 0.052 1000 1000 0.15 0.N-Dimetilformamit Dimetilformid Dimetil ftalat 2.15 1 1 1 2036201 2043554 2057064 5 10 35 0.6-Dinitrotoluen 3.02 0.2 1.25 500 500 630 0.05 131-11-3 108-83-8 57-14-7 590-35-2 565-59-3 75-84-3 625-16-1 14857-342 38815-291 108-08-7 463-82-1 13360-571 77-78-1 300 300 500 1200 1200 1500 0.3-Dimetilpentan 2.2 0.4-Dioksan Dioksan Dioxathion Dipropilenglikol monometil eter Dipropileter 320 .2 1 1 0.2 1050 40 0.2 0.15 100 100 100 360 360 600 250 10 36 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.01 2100 2100 1900 0.26 0.2 0.15 0.4-Dinitrotoluen 3.3'-Dimetoksibenzidin Dimetileter N. T.1 250 0.15 1 1 3100 1000 2006643 2037142 2039218 67-68-5 109-87-5 111-92-2 25154-545 528-29-0 100-25-4 99-65-0 0.35-Dinitro-o-toluamit Dinonilftalat 1.2 1100 320 1400 2121218 123-91-1 20 78-34-2 2038696 111-43-3 Maddenin Adı 3.15 1 1 1 1 1 4100 27 3 3 3 3 0.01 0.003 0.01 3 150 0.1 500 500 5 150 10 240 0.

4'-diisosiyonat Disiklopentadien Disul Disülfiram # Disülfoton 2.1 10 54 0.6-Di-ter-bütil-p-kresol Diuron Divinilbenzen (tüm izomerleri) DNOC (dinitro-o-kresol) E-605 (Paration’ a bak) Emery. 8 saat 15 dk.4 1100 40 1300 0.1 2 5 150 26 960 1.3 21 1000 0.5 5 6.1 0.1 0.5 10 100 2500 1.1 77 20 0.1 0.) DANİMARKA TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.5 2.005 0.5 5 5 300 2 2 5 25 15 75 35 10 25 25 24 1200 7.1 50 1900 21 9.4 10 400 18 1400 15 27 1900 1 20 9.1 575 2193979 50 2034733 2005786 2008373 2054388 556-52-5 107-22-2 107-21-1 64-17-5 75-08-1 140-88-5 10 50 0.005 1 25 10 10 0.2 20 20 10 0.1 0. T.3 5 5 25 10 18 27 75 25 10 321 .5 5 0.2 0.1 150 0.1 15 20 0.3 21 10 0. (MAK) 8 saat ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 3 0.4 1500 50 5000 125 9500 200 740 25 75 19 0.1 0.5 5 5 100 442 200 884 9.2 0.5 2 20 1000 5 5 150 9.3-Epoksipropan-1-ol Etandial Etandiol Etanol Etantiyol Etilakrilat Etil alkol (Etanol) Etilamin Etil asetat Etilbenzen (Feniletan) Etil bromür Etil-(S)-laktat 4-Etilmorfin 3-Etilpentan Etil siyanoakrilat 2-Etoksietanol 2-Etoksietilasetat Etildimetilamin Etilendiamin Etilenglikol 2 5 5 25 10 10 18. dust Endrin Endosülfon Enfluran Epiklorhidrin EPN 2.5 26 1900 1 20 40 15 104 62 2008347 2022004 2028494 75-04-7 141-78-6 100-41-4 5 400 10 25 1000 10 400 100 200 25 100 1900 18 1400 435 890 500 1800 400 1460 2029744 23 5 23 5 23.2 0.3 150 75 10 0.1 0.2 0.2 0.054 0.6 91 40 150 5.5 27 75 25 10 1 30 3.1 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.7 5 30 0.5 5 1 0.7 5 2 2 2 0.5 11 15 10 10 500 49 48 2100 5 24 5 5 20 52 40 104 50 150 2462789 2038041 2099408 2034686 2034733 687-47-8 100-74-3 617-78-7 7085-85-0 110-80-5 111-15-9 598-56-1 107-15-3 107-21-1 19 27 20 25 5 5 5 10 19 27 15 25 Maddenin Adı Disiklohekzilftalat Disiklohekzilmetan-4.FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.2 52 1910 1.3 0.5 2 0.2 0.1 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2007757 204-0794 2375534 1302-74-5 72-20-8 115-29-7 13838-169 0.055 EINECS (1) CAS (2) 2015459 84-61-7 2258632 5124-30-1 77-73-6 149-26-8 97-77-8 298-04-4 2101060 128-37-0 2063544 330-54-1 2153255 1321-74-0 2086011 534-52-1 0.2 540 5 300 6.5 2.2 10 1000 0.Pat.054 0.1 10 10 10 5 10 5 50 10 50 0.3 42 2 20 1000 0.

1 4.10-trinorborn-2-en Etilkloroformat Etil klorür Etil laktat Etil merkaptan Etil meta akrilat O-Etil-O-(4-metiltiyofenil)-Spropilditiyofosfat O-Etil-O-4-nitrofenilfeniltiyofosfat Etil silikat (Tetraetil ortosilikat) Etil-ter-bütil eter Etion Fenamifos Fenbütatenoksit m-Fenilendiamin m-Fenillenbis (metilamin) o-Fenilendiamin p-Fenilendiamin Fenilfosfin Fenilglisidileter (PGE) 0.5 1 0.05 Maddenin Adı Etilenglikol dinitrat Etilenglikol monobütileter Etilenglikol monoetileter Etilenglikol monoetileter asetat Etilenglikol monometileter Etilenglikol monometileter asetat Etilenamin Etilen klorhidrin Etilenoksit Etilentiyoüre Etilentriamin Etilformat (etilformiat) Etil glikol 2-Etilhekzan-1-ol 2-Etilhekzilakrilat 2-Etilhekzilkloroformat Etil hekzil laktat 5-Etiliden-8.1 5 0.5 3.9 1.23 637-92-3 563-12-2 22224-926 13356-086 108-45-2 1477-55-0 95-54-5 106-50-3 638-21-1 122-60-1 0.1 2 0.1 0.1 0. T.8 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.EINECS (1) CAS (2) DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2057939 1 1 100 4 300 1 100 1.5 1 3 150 0.62 0.1 21 0.1 0.1 0.9.8 1 151-56-4 0.9 25 4.23 0.05 0.3 0.8 4.05 1 0. 8 saat 15 dk.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.05 1 6 0.5 100 850 2600 5 25 117 1 0.3 310 2037210 75-21-8 96-45-7 111-40-0 109-94-4 100 2028452 2032343 2030807 50 10 2026759 2087785 104-76-7 103-11-7 24468-131 6283-86-9 16219-75-3 541-41-3 10 10 84 50 5 25 97-64-3 10 20 49 95 1 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.02 0.5 0.2 1 50 240 200 740 100 540 25 80 25 120 0.1 0.25 0.Pat.9 0.5 1 5 16 1 2 1 5 50 90 1.1 0.4 1000 10 82 1 0.05 0.1 10 47 25 5 5 25 5 5 42 25 1 100 100 200 300 740 4 300 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.25 10 60 0.6 13 460 1 100 0.01 322 .4 0.5 0.1 0.3 308 2008499 310 270 82 7.1 0.1 2025975 97-63-2 10 2525450 2182768 35400-43-2 2104-64-5 2113097 2092423 2448481 2160325 2024306 20334047 2113254 0.

3 20 37 10 19 0.5 0.14 0.2 1.2 Floroksen 10 Florürler.5 2.1 Fention 0.5 3 Fosfor oksiklorür (Fosforil klorür) 0.5 2.2 10 2.Pat.8 5 19 Fenoltiazin 5 Fensülfation 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.2 0.6 1 0.1 0.1 0.2 Ferbam (Ferridimetil ditiokarbamat) 15 10 15 Ferrosen 5 10 ferrovanatyum.4 Fosgen 0.01 0.5 0.16 1 1.EINECS (1) CAS (2) 2028735 100-63-0 2031376 103-71-9 2027050 98-83-9 20 5 0.5 1 5 6 Formamit 18 20 30 Formik asit 5 9 Formik asit dietil esteri (Etil formiat) 100 300 Formik asit dimetil esteri (Metil formiat) 100 250 Fosfin 0.9 2330603 10026-138 2317493 2016075 2045897 7719-12-2 85-44-9 98-01-1 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.3 0.62 0.1 5 10 110 50 290 5 10 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.1 0.6 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 22 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0. etil eter 0.3 10 0.16 5 0.05 0.1 0.1 0.1 0.5 Fenklorfos (Ronnel) 5 10 2-Fenoksietanol 20 110 Fenol (Fenik asit) 2 7.3 0.4 1 0. (MAK) Maddenin Adı ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 Fenilhidrazin 5 22 5 22 Fenilizosiyonat 0.1 0.28 0.2 1.37 19 10 0.2 2319548 2069771 7782-41-4 406-90-6 2134080 2060522 2000018 2008420 2005791 944-22-9 298-02-2 50-00-0 75-12-7 64-18-6 0.3 10 0.58 2 3. sarı. renksiz) Toz 0.2 0.05 0. tozu Ferrovanadin 1 Flor 0.5 0.1 6 8 0.6 2 5.1 0.14 0.3 0.1 0.1 1 1 Fosfor pentaoksit 1 Fosfor penta sülfür 1 Fosfor triklorür 0.1 0.28 2330467 10025-873 0.5 3 Fosfor pentaklorür 1 1 0.1 0.5 2.13 0.9 0. 8 saat 15 dk.02 0. inorganik 2.1 0.1 0. T.6 6 0.2 1 2 1.4 0.42 0.4 Fosfor (beyaz.5 2 0.05 0.1 0.37 2322608 2008703 7803-51-2 75-44-5 0.05 2060826 2038392 2036327 2041143 2002319 2384842 299-84-3 122-99-6 180-95-2 92-84-2 115-90-2 55-38-9 14484-641 102-54-5 12604-589 0.1 0.64 0.4 Formaldehit 0.2 1 7.1 Forat 0.1 0.8 323 .4 18 0.5 2.1 0.1 0.5 Florür asit (Hidroflorik asit) 3 2 Fonofos 0.1 5 20 1 0.45 0.16 1 2 0.8 0.1 0.2 8 5 2.2 2 1.5 2.5 Ftalik anhidrit 1 2-Fur aldehit 5 20 2 8 5 20 0.2 10 10 1 1 1.05 0.08 0.15 0.1 0.1 2 0.1 Fosforiltriklorür 0.05 0.3 0.5 2.8 20 0.14 0.07 0.05 2-Fenilpropen 50 246 100 492 Feniltiofosforik asit-p-nitrofenil.01 0.

1 0.15 0.24 Hekzaklorobenzen 0.2 2124858 2046796 2097311 7761-88-8 20667-123 506-64-9 7440-58-6 151-67-7 12054-85-2 684-16-2 87-68-3 118-74-1 67-72-1 1335-87-1 319-84-6 77-47-4 822-06-0 124-09-4 591-78-6 5 21 10 42 0.1 0.01 0.01 0.69 2006664 2156413 0.17 1 0.3 0.02 0.6-Hekzaklorosiklohekzan 0.5.8 0.64 0.1 0.9 0.02 1 0.94 0.2 1.12 Gliserintrinitrat 0.1 0.2 0.6 0.2 0.4.05 0.2 2 0.5 410 2116763 0.1 0.05 Heptakloroepoksit Heptaklor tetrahidro endometilen naftalin 0.2 0.11 3 29 1 0.2 5 0.05 0.1 Hekzametilen-1.63 0.01 0.075 0.01 0.2 0.5 0.3 2.64 0.1 0.5 0.8 0.5 5 0.03 2311664 2057965 1 0.05 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 20 15 61 0.EINECS (1) 2026261 2319616 2110630 2002408 CAS (2) 98-00-0 7782-65-2 628-96-6 55-63-0 56-81-5 5 2 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2 8.02 0.1 1 0.5 0.5 0.02 0.5 2.Pat.6 0.05 0.1 0.01 9.8 0.6 Glikoldinitrat 0.3.3 35 2.1 0.4 0. tetrahidrat Hekzafloroaseton 0.5 0.3 0.025 Hekzakloroetan 1 9.11 0.35 0.3 Hekzan-2-on 5 21 5 20 8 100 410 1 4 n-Hekzan 500 1800 Sek-hekzil asetat 50 300 Heptaklor (ISO) 0 0.69 0.01 0.5 Hekzakloro siklopentadien 0.5 8.42 0.32 0.5 Halotan 5 41 5 40 Hekzaamonyummoliptan.3 1.4 21 2009623 2138310 76-44-8 1024-57-3 0.2 0.05 0.6-diizosiyonat 0.2 0.03 0.05 300 1200 500 2100 2037671 2033881 2046089 2055638 110-43-0 106-35-4 123-19-3 142-82-5 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par. 8 saat 15 dk.2 0.8 1 10 1 10 Hekzakloronaftalin (tüm izomerleri) 0.8 Grafit 2 Gümüş (metalik) 0.2 0.05 0.01 Gümüş nitrat Gümüşoksit Gümüşsiyanür Hafniyum 0.2 0.005 0.1 10 41 0.005 0.1 50 0.035 2.1 Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikleri) 0.2 Gliserin 10 Glisidol 50 150 Glutalaldehit 0.035 Hekzametilendiamin 2.2 1 0.) DANİMARKA TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.7 0.002 9.1 3 0.2.1 0.02 0.7 Hekzakloro-1.7 0.5 1.3-bütadien 0.5 Heptan (tüm izomerleri) 500 2100 500 2000 Heptan-2-on 50 238 100 475 Heptan-3-on 20 95 Heptan-4-on 238 50 235 50 238 n-Heptan 500 2085 500 2000 50 239 324 .8 20 0.05 0.1 0.2 2038565 2311313 2311313 111-30-8 7782-42-5 7440-22-4 0. (MAK) 8 saat Maddenin Adı ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 ppm mg/m3 Furfuril alkol 10 41 10 40 50 200 5 20 Germanyum tetrahidrür 0. T.

13 0.4 5 7 10 14 10 15 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.8 0.13 0.4 15 0.6 0.EINECS (1) 2061149 2331130 2316348 2315957 2317650 10 14 15 21 1 10 2 10 50 0.5 0.013 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.1 50 0.6 0.7 2 48 0.3 20 96 50 0.2 240 75 11 360 1.46 10 0.1 3 1.01 0.1 2 48 0.5 5 8 10 15 1 1.4 5 5 4.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.4 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.1 0.4 5 1.18 25 270 1000 50 100 540 200 5 10 420 2 250 50 10 950 240 300 500 50 2100 240 500 12 2 150 50 10 625 240 3000 270 50 270 149 710 200 5 150 25 25 15 710 145 120 0.1 0.2'-İminodietanol İnden İndiyum İtriyum İyodoform İyot İzoamil alkol (Iso-Amilalkol) İzobütan İzobütilamin İzobütilasetat İzobütilmetilakrilat 2-İzobütoksi etanol İzofluran İzo foron İzo heptan İzo oktan-1-ol İzopentan İzo pentil asetat İzo propil alkol İzo propil amin N-İzo propil anilin İzo propil asetat İzo propil eter İzo propil glisidil eter 325 .1 3.1 1 1. 8 saat 15 dk.3 0.2 4.3 2028850 20 2009073 2023936 1 0.1 0.5 3 10 240 3 15 45 1 50 0.7 5 17 1.1 0.2 0.1 9.8 1.013 15 21 2319658 14 96 2 2 10 10 11 2 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.1 0.1 1 2008745 2314424 75-47-8 7553-56-2 0.6 241 2.18 10 1 10 0.5 3 2.01 0.1 100 1 360 10 818-61-1 123-42-2 999-61-1 111-42-2 95-13-6 7440-74-6 15 45 0.1 2008572 2011454 2037451 2026130 80 1000 5 100 2400 15 480 300 150 720 200 960 150 724 2478977 75-47-5 78-81-9 110-19-0 97-86-9 4439-24-1 2667-46-7 10 300 50 270 77 1200 20 500 150 2100 50 383 2481335 2011428 2046623 31394-544 26952-216 78-78-4 123-92-2 50 271 2121967 20355611 768-52-5 108-21-4 100 100 420 200 50 850 240 2 250 50 11 1060 241 310 75 1365 362 4016-14-2 Maddenin Adı Hidrazin Hidrojen bromür Hidrojen florür Hidrojen klorür Hidrojen peroksit (%90) Hidrojen sülfür Hidrojenazit Hidrojenlenmiş terfeniller Hidrojensiyanür (Hidrosiyanik asit) Hidrokinon 2-Hidroksietil akrilat 4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on 2-Hidroksipropil akrilat 2.1 940 150 0.1 3 1 0. T.8 1.7 2008216 CAS (2) 302-01-2 10035-106 7664-39-3 7647-01-0 7722-84-1 7783-06-4 7782-79-8 61788-32-7 74-90-8 10 50 5.4 1 1.5 0.5 1 1.4 14 20 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.3 2 6.46 10 5 240 3 2 45 0.1 9.46 10 0.1 0.Pat.

5 10 2 0.05 0.02 0.EINECS (1) 2043580 2035632 2169836 2026277 5 0.03 2 5 1 1 0.05 0.9 5.001 0.1 0.1 5 5 0.02 CAS (2) 80-05-7 108-23-6 1712-64-7 109-59-1 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par. T.01 0.2 2 10 12 2 12 0.5 0.39 5 3.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.046 0.3 1.045 22 5 0.1 2 326 . 8 saat 15 dk.05 0.01 0.2 0.1 3.01 0.duman ve inorganik bileşikleri (çözünebilen) Kalay (kalay olarak inorganik bileşilkleri) Kalsiyum dihidroksit Kalsiyum arsenat Kalsiyum hidroksit Kalsiyum kromat Kalsiyum siyanamit Kalsiyum karbonat Kalsiyum oksit Kalsiyum siyanamit Kalsiyum siyanür Kalsiyum sülfat Kalsiyum sülfat Kamfor e-Kaprolaktam (toz veya buharı) Kaptafol Kaptan Karbaril Karbofuran Karbon karası 7 0.4'-İzo propilliden difenol İzo propil kloroformat İzo propi lnitrat 2-İzopropoksi-etanol 3-İzosiyonatmetil-3.01 10 2247290 2322200 2410840 2088291 2333316 4098-71-9 590-86-3 7791-13-1 10026-24-1 1306-19-0 4464-23-7 7790-79-6 17010-21-8 1306-19-0 542-83-6 10124-36-4 2311528 7440-43-9 2151373 2151373 2151389 2058618 5 3 19 2319003 2009450 2033132 2 2050870 2005550 2163530 1305-62-0 7778-44-1 1305-62-0 13765-190 156-62-7 1317-65-3 1305-78-8 156-62-7 592-01-8 7778-18-9 10101-414 76-22-2 105-60-2 2425-06-1 133-06-2 63-25-2 1563-66-2 1333-86-4 Maddenin Adı 4.5 0.5 5 1.005 0. DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2011260 2096915 0.7 2 10 2 0.1 5 5 0.1 0.01 0.09 0.01 0. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 5 5 45 5 22 25 105 .01 0.005 0.5 10 10 13 5 0.5.05 0.3 2.9 0. hekzahidrat Kabalt-(2)-sülfat. heptahidrat Kadmiyum Kadmiyumdiformat Kadmiyum florür Kadmiyum hekzaflorosilikat Kadmiyum oksit Kadmiyumsiyanür Kadmiyum sulfat Kadmiyum toz.5-trimetilsiklohekzilizosiyonat İzovaleraldehit Kabalt-(2)-klorür .1 0.1 40 0.1 5 5 0.05 0.1 0.05 0.5 5 1 6 13 10 5 5 0.Pat.005 22 0.2 0.092 39 0.01 0.5 5 2 1 2 0.05 0.

5 200 0.5 1 3 1 3 0.3 0.1 0.87 10 1.5 0.05 0.5 1.9 264 3 5 0.28 0.15 1 0.4 106-47-8 107-20-0 79-04-9 532-27-4 78-95-5 108-90-7 126-99-8 109-69-3 75-68-3 106-89-8 75-00-3 0.Etanol) ((2-Klorofenil) metilen malononitril 1 3.8 94 2034010 2034728 2011716 2048180 2011611 2036285 2036856 2028096 2216414 2099900 2008305 3.5 64 2.7 0.6 3.) DANİMARKA TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.5 29 15 6.1 55 60 65 0.3 1 0.5 1 0.28 1 0.5 4200 12 25 2034597 2028536 107-07-3 2698-41-1 Maddenin Adı Karbondioksit Karbonil florür 4.3 75 25 1000 2 100 268 1000 2600 1 0.3 0. 8 saat 15 dk.84 0.3 0.5 0.28 0.4 25 5 1 0 .3 0.1 0.5 0.2 0.5 0.87 87 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.23 0.5 1.2 0.5 0.1 0.5 10 1.3 0.84 3.2 3 0.05 10 10 1000 0.9 1300 630 1700 3 0.5 1.Ndimetilanilin] Karbonmonoksit Karbonsülfür Karbonteraklorür Keton Kinon Kiselgur Klopidol Klor Klorbifenil Klorbifenil (%42 klor) Klorbifenil (%54 klor) Klorbrommetan (Metilen klorobromür) Klordan (Ortaklor tetra hidro endometilen daimin) Klor difenil (% 42 Klor) Klor difenil (% 54 Klor) Klordifeniloksit Klordiflorometan Klordioksit Klorlu kafur (% 60 Klor) Kloroanilin Kloroasetaldehit Kloroasetilklorür 2-Kloroasetofenon Kloroaseton Klorobenzen (Menoklorobenzen) 2-Kloro-1.8 46 0.1 0.9 30 5 5 35 16 32 25 10 5 0.8 0.2 3.05 10 10 36 0.5 4 492-80-8 630-08-0 75-15-0 56-23-5 463-51-4 30 10 2.7 20 5 3.5 0.7 3.EINECS (1) CAS (2) 2046969 124-38-9 353-50-4 75 10 0.04 1 10 5 25 1000 3 9 0.5 1050 0.5 100 0.5 0.1 0.9 500 20 10 0.5 1.3 3.32 93 18 0.05 1 1 10 3 0.6 2319595 61790-532 2971-90-6 7782-50-5 1336-36-3 53469-219 11097-691 0.5 1 3 2003490 57-74-9 2008719 2331628 55720-995 75-45-6 10049-044 0.5 64 0.5 0.05 3 11 1000 5 2600 16 350 90 1770 0.4'-Karbonimidolilbis[N.3 0.3-epoksipropan Kloroetan Kloroetanol (2-Klor 1.32 47 37 4200 1.5 0.5 0.9 1.3 0.5 0.9 268 1 0.3 0.005 0.1 0.5 0. T.3 0.39 327 .5 1 0. (MAK) 8 saat ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 ppm mg/m3 5000 9100 5000 9000 5000 9000 5000 9000 2 5 2 6 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5000 9100 2 5.5 1 0.1 1 3600 0.5 10 1.05 10 1 47 3.05 75 60 55 30 12 0.9 0.5 25 10 5 10 1.5 1.Pat.3-bütadien 1-Klorobütan 1-Kloro-1.5 3 0.1-difloroetan 1-Kloro-2.9 29 31 32 0.08 35 30 16 0.5 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5000 9150 15000 27400 2 505 5 14 2012458 2111283 2008436 2002628 2073369 50 10 2 0.8 47 18 95.5 1 2.3 0.5 100 1 1 1.5 500 1.5 1000 0.05 1 20 1 0.5 0.1 0.

(MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0.1 0.2 6420 0.05 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.41 0.05 0.4 50 0.01 0.075 20 2238616 1 2 6.5 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.1 0.38 5 0.5 50 285 4270 2.1 0.1 0.1 0.05 1 50 0.1 0.1 0..2 290 50 0.1 0.5 0.1 75 0.38 0.2 0.6 260 75 0.1 0.64 10 0.Pat.4 1000 1 50 1000 5.2 285 0.4 2020799 2208644 3.1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.Klorositiren Klorosiyanür α-Klorotoluen o-Klorotoluen Klorotriflorometan Klorovinilbenzen Klorpikrin Klortriflorür Klorür asit (Hidroklorik asit) Kobalt Kobalt hidrokarbonil Kobalt karbonil Kobalt-(2)-klorür Kobalt-(2)-oksit Kobalt-(2)-sülfat Kobalt-(3)-oksit Kobaltkarbonat Kobaltkarbonathidroksit Kobalttitanat görn spiel m-Kresol o-Kresol p-Kresol Krezoller (tüm izomerleri) 328 .05 0. 8 saat 15 dk. T.4 2 50 10 2 1 1000 1000 6300 3 6320 1 3.1 2 1 100 3 150 9.02 0.38 5 5 5 5 22 5 22 0.7 0.1 7 0.2 285 0.44 0.1 2 1 1000 0.65 10 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.3 20 25 1 100 90 3 CAS (2) 95-57-8 593-70-4 67-66-3 74-87-3 90-13-1 91-58-7 100-00-5 600-25-9 50 100 210 0.2 0.2 288 75 432 2080528 2311748 2008944 2155577 107-05-1 76-15-3 598-78-7 2921-88-2 2039-87-4 506-77-4 100-44-7 95-49-8 75-72-9 13331-288 0.05 0.2 0.EINECS (1) 1.05 22 22 22 10 10 10 45 45 45 2152932 7440-48-4 16842-038 10210-681 7646-79-9 1307-96-6 10124-433 1308-04-9 513-79-1 12602-23-2 68186-856 108-39-4 95-48-7 106-44-5 1319-77-3 Maddenin Adı Klorofenol ve tuzları Kloroflorometan Kloroform Klorometan 1-Kloronaftalin 2-Kloronaftalin 1-Kloro-4-nitrobenzen 1-Kloro-1-nitropropan Kloropren 3-Kloropropen Kloropentafloroetan 2-Kloropropiyonikasit Kloropirifos o.05 0.3 264 4300 2322304 7790-91-2 0.2 3 10 20 30 0.2 2 50 1000 4300 285 0.6 430 0.5 100 3 0.4 0.26 390 50 105 100 210 50 100 75 160 50 10 50 100 240 210 105 0.2 5 250 50 0.05 0.75 0.5 2098032 2006638 2008174 2036966 2085311 20343398 2008918 100 0.05 0.

1 5.005 0.29 0.45 329 .87 5 0.1 1. Cu Ksilen (tüm izomerleri) m-Ksilen o-Ksilen p-Ksilen m-Ksilen-α.1 0.025 0.5 5 5 5 5 5 5 5 0.5 2.05 2390568 2311596 2060831 2155337 2035763 2024222 2033965 100 100 442 5 25 2 10 5 25 0.26 0.α'-tridiamin 2.1 6 0.3 1 11 0.025 0.15 5 7900 5 5 1000 10 1 2 1000 5.3-Ksilidin 2.6-Ksilidin 3.01 0.3 0. 8 saat 15 dk.16 0.6 0.5 1 1000 0.1 0.5 2.5 0.45 2 0.5 2.1 0.3 1 0.1 25 25 25 25 25 25 25 0.05 0.6 0.1 10 10 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 50 50 0.025 1 0.1 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.075 0.05 0.05 0.15 0.5 6100 0.15 0.1 0.6 0. dumanı ve inorganik bilieşikleri Kükürt dioksit Kükürt dioksit Kükürt hekzaflorür Kükürtlü hidrojen (Hidrojen sülfür) Kükürt klorür Kükürt monoklorür Kükürt pentaflorür Kükürt tetraflorür Kükürttrioksit 1 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.01 0.4-Ksilidin 3.1 0.1 5.5 2.5 0.79 1.2 0.5 0.2 13 13 6000 15 6 0.05 0.5-Ksilidin Kuartz Kurşunarsenat Kurşun kromat Kurşun tozu.5-Ksilidin Ksilidin (tüm izomerleri) 2.15 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0.3 2.05 1. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.1 0.4 1 0.05 4 5 5 10 1000 6000 1000 6100 1300 11 0.Pat.3 3.inorganikkromII ve kromIII bileşikleri (çözünmez) Krom tozu ve tuzları Kromklorür Krom-(II)-kromat Kromik asit ve kromatlar Kromtrioksit Krotonaldehit Krufomat Krufomat Krufomat .7 2320642 7440-47-3 14977-618 24613-896 7738-84-5 1333-82-0 4170-30-3 299-86-5 7440-50-8 7440-50-8 1330-20-7 108-38-3 95-47-6 106-42-3 1477-50-0 95-68-1 95-78-3 1300-73-8 87-59-2 87-62-7 95-64-7 108-69-0 14808-607 7784-40-9 7758-97-6 0.3 1 2.05 CAS (2) 14464-461 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.4-Ksilidin 2.5 0.025 2 0.EINECS (1) 2 0.2 0.3 6075 13 2311004 2311952 2311952 2198542 2 5.1 5 5 2 150 100 435 25 109 50 220 100 440 50 221 440 50 50 50 50 221 221 221 221 100 100 100 100 442 442 442 442 100 5 1 435 5 0.26 7439-92-1 7446-09-5 744609-05 2551-62-4 0.05 0.025 2330362 2272044 10025-679 5714-22-7 7783-60-0 7446-11-6 Maddenin Adı Kristobalit Krom (Metalik.5 0. T.

EINECS (1) CAS (2) 2027045 98-82-8 5989-27-5 2004012 58-89-9 0,5 0,025 0,5 10 10 10 1 0,1 1 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 20 25 20 200 0,5 10 10 0,5 200 2 610 250 760 200 1000 20 2 3 3000 610 1650 80 0,1 500 0,44 1500 500 1500 630 1900 1000 3000 35 15 12 1 260 200 10 10 1000 13 2,2 610 70 260 20 35 3100 10 200 1000 610 1700 250 1300 13 770 2200 5 0,5 200 605 2,2 616 0,5 2 1 0,5 2 1 1 7 2,8 1,5 5 3 3 18 8,4 0,5 2 1 1 7,2 2,7 100 20 70 20 71 20 72 100 0,1 15 5 0,4 10 0,41 15 20 0,25 0.025 0,025 0,5 0,025 0,025 0,2 6 0,025 0,5 0,075 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 50 250 20 100 50 250 50 245

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 20 100

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 20 100 rw3w a 250 25 140 50 280 0,5

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 20 100 50 250

2314843 2311051

2044977 20355716

7580-67-8 7439-96-5 1309-48-4 546-93-0 121-75-5 108-31-6 15 0,41

0,1

0,025 0,2 10 10 10 1

2036044

1344-43-0 187187-07-5 7773-01-5 7785-87-7 10034-96-5 1313-13-9 108-67-8

2006596 20008221 2408150 2025006 1 2,5 18

0,5

79-41-4 79-41-4 67-56-1 74-93-1 74-93-1 96-33-3 126-98-7

5

1 2,5 7 3

2008200 2028709 2011852

74-89-5 100-61-8 79-20-9 56960-91-9 59355-75-8

10 0,5 200

15 250

19 770

5 0,5 150 1000

6,4 2,25 455 1800

2099523 2040684 2011428

115-18-4 115-19-5 78-78-4

Maddenin Adı Kümen (izopropil benzen) d-Limonen Lindan Lindeyn (Hekzaklor siklohekzan) Lityumhidrür Magan tozu ve inorganik bileşikleri Magnezyum oksit Magnezyumkarbonat Malation Maleikanhidrit Mangan (ez) Mangan-(II)_oksit Mangan-(II)-fosfat Mangan-(II)-klorür Mangan-(II)-sülfat Mangan-(II)-sülfat, monohidrat Mangan-(IV)-oksit Mesitilen (trimetilbenzenler) Mesitil oksit Metaakrilik asit Metakrilik asit Metanol (Metil alkol) Metantiyol Methomyl Metilakrilat Metilakrilonitril Metilal Metilamin N-Metilanilin Metilasetat Metil asetilen propadien karışımı Metil asetilen-propadien-blanding Metil bromür (Bromometan) 2-Metilbüt-3-en-2-ol 2-Metilbüt-3-in-2-ol Metilbütan

0,6 0,9 1000

330

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 200 200 370 150 550 100 366 715 50 270 100 125

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 458

EINECS (1) 2040705 2052899 2034576 2046335 2092643 2109468 2009089 50 266 50 270 100 540

CAS (2) 137-32-6 75-85-4 123-51-3 598-75-4 563-80-4 626-38-0 624-41-9

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 100 360 100 360 100 360 100 360

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 360 360 100 370 100 360 100 360 360 705 200 705 50 270 100 540 50 270 100 410 50 0,01 0,02 500 200 0,2 0,1 0,035 0,035 120 0,02 100 5 16 25 80 250 100 250 0,14 0,005 0,005 50 5 16 1,5 1 0,035 0,035 123 16 1740 590 0,2 1,5 0,005 100 0,5 300 300 250 1,6 1200 1200 150 500 500 0,2 2 100 25 0,024 4,5 0,02 0,5 350 100 10 210 20 100 410 200 1900 210 20 25 5 102 20 10 42 50 210 50 208 100 410 100 25 0,01 1 135 0,03 5 0,02 0,05 0,02 0,047 12 370 2100 2100 0,38 100 5 0,036 270 16 0,2 0,02 150 0,005 230 0,1 0,2 5 0,05

540

2095136 2077625 2029660

74222-97-2 101-68-8 838-88-0

5 0,05 0,05

0,005

5 0,052

1,5 0,14 406

2055025 2024531 2108438 2034817

1338-23-4 95-80-7 584-84-9 91-08-7 107-31-3

0,005 0,005 50

2037137

5

2037378 2087937 20 0,2 2 0,35 12 107 2

20 10

95 53

2008195

109-86-4 591-76-4 589-34-4 110-12-3 541-85-5 60-34-4 74-88-4

0,3

0,01 1

0,02 5,6

0,01 2

0,019 12

2108663 2025011

99-87-6 624-83-9 96-34-4

0,01 1

2012971 2095445

80-62-6 109-02-4

Maddenin Adı 2-Metilbütan-1-ol 2-Metilbütan-2-ol 3-Metilbütan-1-ol 3-Metilbütan-2-ol 3-Metilbütan-2-on 1-Metilbütilasetat 2-Metilbütilasetat Metilbütilketon Metil-2-((((4,6-dimetil-2 - pirimidinil) amino) karbonil)-amino) sülfonil) benzoat 4,4'-Metilen difenil diizosiyonat 4,4'-Metilendi-o-toluidin Metilen klorür Metil etil keton (MEK) Metil etil ketone peroksit 4-Metil-m-fenilendiamin 4-Metil-m-fenillendiizosiyonat 2-Metil-m-fenilendiisosiyonat Metilformat Metil glikol (2-Metoksi-etanol)Propilen glikol 2-Metilhekzan 3-Metilhekzan 5-Metilhegzan-2-on 5-Metilheptan-3-on Metil hidrazine Metiliyodür Metil izobütil eton Metil izobütil karbinol Metil izopropil benzen Metil izosiyonat Metil kloroasetat Metilkloroform (1,1,1,Trikloroetan) Metil klorür Metil merkaptan Metil-metakrilat 4-Metilmorfin

50

416

331

EINECS (1) CAS (2) 2020390 107-83-5 2035234 107-41-5 25 125

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 25

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 500 1800 630 2300 25 120 40 200

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 123

25 20 10 5 1000 75 1600 50 50 50 50 50 240 240 230 240 240 500 75 75 75 75 75 50 150 805 235 400 50 150 83 40 20 20 25 25 800 80 100 100 1900 50 75 210 310 2400 230 2000 360 360 350 360 360

2099502 2035517 2035501 2036400 2046267 2128281 100 170 25 20 15 25 50 100 400 50 50 310 62 810 235 230 50 235 100 470 50 400 1600 500 2000 200 50 100 150 300

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 200 720 10 49 25 25 100 200 720 20 85 25 100 20 83 50 208 20 83 50 205 50 240 25 100 15 60 19 80 500 25 1800 110 630 40 106 83 61 103 154 308 1630 237 233 75 40 50 25 75 150

170 208 102 309 462

2034890 2011480

96-14-0 108-11-2 108-10-1 108-10-1 141-79-7 872-50-4 75-28-5 78-83-1 75-65-0

100 20

2036243

108-87-2

200

2471526

25639-42-3

50

583-91-5 583-60-8 7443-52-9 7443-70-1 100 100 9,2 1,5 0,1 0,5 5 1,5 2 8 4 18 460 480

50

349

2052752

2

2

8 1,5

2 0,025 0,2 0,1 20 20 5

4

18 3 1,5

0,2

0,92 1,5 0,1

2075319

0,1

9,2 0,17 1,5 0,6 0,5 0,5 5 75 110 24 2

5 5 5 10 14 15 270 50 50 100 150 275 308 375 100 550 568 50.1

0,5 5 19 28 25 10

40 0,5 2,5

20 20 5 10 50 14 5 275 50 10 270 100 20 550 50

0,5 5 75 110 24 50,1 10 275

220

2036039 2057698 2019631 2164555 2018004 2039066 2009560 2007799 2008897 2521042 2035391

137-05-3 26590-20-5 479-45-8 78-94-4 90-04-0 150-76-5 1589-47-5 70657-70-4 110-49-6 111-77-3 76-38-0 72-43-5 108-65-6 34590-94-8 107-98-2

Maddenin Adı 2-Metilpentan 2-Metilpentan-2,4-diol 2-Metil-2-pentanon-4 3-Metil pentan 4-Metil-2-pentanol 4-Metil pentan-2-on 4-Metil pentan-2-on 4-Metil-3-penten-2-on N-Metil-2-pirolidon 2-Metil propan 2-Metil propan-1-ol 2-Metil propan-2-ol Metil propil keton Metil siklo hekzan Metil siklo hekzanol (tüm izomerlerio,m ve p şekli) 2-Metilsiklohekzanol cis,trans- izomer blanding 2-Metilsiklohekzanon trans-2-Metil siklohekzen cis-2-Metilsiklohekzen o-Metil siklo hekzamon a-Metilstirol (Metilstiren) Metil-2-siyanoakrilat Metil tetrahidro ftalanhidrit N-Metil-2,4,6-N-tetranitroanilin Metilvinilketon 2-Metoksi-anilin 4-Metoksifenol 2-Metoksipropanol 2-Metoksipropilasetat 2- metoksietilasetat 2-(2-metoksietoksi)etanol Metoksifluran Metoksiklor 2-Metoksi-1-metiletilasetat 2-Metoksimetiletoksi propanol 1-Metoksipropanol-2

50

100

550

332

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

EINECS (1) 2027658 2408150 2442097 2320951 2311072 0,01 5 5 0,25 2 36 10 5 10 1 0,087 180 1000 20 50 170 1 35 500 3000 72 1800 0,001 0,01 0,02 140 0,005 0,095 0,005 25 0,04 50 180 1 150 540 0,005 50 0,043 179 1 50 0,05 20 500 100 2000 400 36 20 72 20 70 30 20 70 20 72 9 30 110 10 36 0,25 105 0,25 23 15 70 0,25 5 0,1 0,01 0,093 0,01 2,5 5 0,09 5

CAS (2) 120-71-8 16752-775 21087-649 7786-34-7 7439-98-7

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0,5 2,5 2,5 5 5 0,01 0,093 0,01 0,1 5 5 15 0,03

0,27

2036285 2300427

1313-27-5 108-90-7 6923-22-4

2038151 2038151

110-91-8 110-91-8

10

20

72

2020495

2019673

0,17

2046618 2073437 2037776

0,01

8030-30-6 91-20-3 61789-51-3 134-32-7 91-59-8 3173-72-6 463-82-1 110-54-3 7440-02-0

50

0,05 1 1 1 0,1 1 1 0.5

0,12

0,001

0,007

0,001

90 0,05 0,01 0,05 0,007

0,001

0,0071 0,1

0,003

0,021

0,05

0,12 0,1 0,1

2348233

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

0,1 0,1 0,1 0,1

2001933

13463-39-3 6018-89-9 12035-368 12054-487 3333-67-3 7718-54-9 13478-00-7 12035-722 13770-893 7786-81-4 16812-547 1314-06-3 54-11-5

Maddenin Adı 6-Metoksi-m-toluidin Metomil Metribuzin Mevinfos Molibden çözünebilir bileşikleri Molibdenin çözünemeyen bileşikleri Moliptentrioksit Monokloro benzen Monokrotofos Mono metil anilin Morfin Morfolin Nafta (Hampetrolden ) Nafta (Maden kömürü katranından ) Naftalin Naftensyrors Kobolt salter 1-Naftilamin 2-naftilamin 1,5-Naftilendiizosiyonat Neopentan n-Hekzan Nikel ,tozu Nikel bileşikleri, Ni olarak çözülebilir Nikel bileşikleri, Ni olarak çözülemez Nikel karbonil Nikel-(II)-asetat, tetrahidrat Nikeldioksit Nikel-(II)-hidroksit Nikel-(II)-karbonat Nikel-(II)-klorür Nikel-(II)-nitrat, hekzahidrat Nikel-(II)-Supsülfit Nikel-(II)-sülfamat Nikel-(II)-sülfat Nikelsülfür Nikeltrioksit Nikotin

333

EINECS (1) 0,5 5 1 3 0.2 310 100 310 100 310 100 310 1 150 1 1 6 5 1 5,7 3 17 470 100 2;6 2 10 5 4 10 2 5 2 5 5 13 2 0,5 0,5 5 3,1 3 2

CAS (2)

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

2311135

0,5 0,5 5 4 20 10

2

2317142 2188026 2035501 2027160 2011889

7400-03-1 1929-82-4 7697-37-2 102-71-6 100-01-6 98-95-3 79-24-3 5,2 5 6

1

10 5,2 5 3 312

100

100 25 25 100 310 2 12 90 0,19 25 25 90 90 5 5 18 18 25 5

2008766 2747242 2051387 2094745 2403477

75-52-5 581-89-5 108-03-2 79-46-9 99-55-8

100 0,035 25 5

250

0,25 0,2 100 20 50 20 51 92 18

1,6 2 250

20 40 40 150 150 25 5

51 93 19

250 0,25 92 18 0,5

2012091 2024814 2028101 2 11 4200

5 5

0,5 28 28

5 5 5 5 10

30 30 30 30

200

1050

2 2 2 2 200

11 11 11 11 1100

4 4 4 4 250

23 23 23 23 1300

5 5 5 200

29 29 29 1065

2123770 1 0,1 300 0,1 1450

1321-12-1 88-72-2 99-08-1 99-99-0 111-84-2 811-97-2

1000

2056343 2187787

144-62-7 2234-13-1 111-65-9

0,3 200 300 1400 380 1800 300 400 400 1900 1900

0,1 935

0,1 1420

500

2034230 2410018 25

106-68-3 2238-07-5 2238-07-5

0,1 0,1

2400 130 0,54 0,54 135

0,1 0,1 2,5 2 4 10 10 10 0,53 11 20 10 0,2 1,1

0,54

2188026 2038680 2018533 2073065

2238-07—5 111-46-6 26530-20-1 460-19-5

Maddenin Adı Niobyum bileşikleri Nb olarak çözülebilir Niobyum dumanı Niobyum tozu, Nb olarak çözülemez Nitrapyrine Nitrik asit 2,2',2''-Nitrilotrietanol 4-Nitroanilin Nitrobenzen Nitroetan Nitroglikol Nitrogliserin Nitrometan 2-Nitronaftalin 1-Nitropropan 2-Nitropropan 5-Nitro-o-toludin Nitrostan Nitrotoluen (o, m, p) Nitrotoluol 2-Nitrotoluen 3-Nitrotoluen 4-Nitrotoluen Nonan Norfluran Odun tozu Oksalik asit Oktakloronaftalin Oktan Oktan (tüm izomerleri) Oktan-3-on 2,2'-(oksibis(metilen)bisoksiran 2,2'-(Oksibis(metilen)) bisokziran 2,2'-(Oksibis(metilen))bisokziran 2,2-(Oksibis(metilen)) bisoksiran 2,2'-Oksidietanol 2-Oktil-2-H-izotiazol-3-on Okzalonitril 0,54 44 0,05 22 22

1 10

10

334

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0,0006 0,05 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,6 0,015 10 0,5 0,005 0,1 0,0002 0,0021 0,0002 0,2 0,4 0,05 0,002 0,1 2

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0,006

EINECS (1) CAS (2) 2316332 7664-38-2 2440587 20816-12-0 2330692 10028-156 8002-74-2 22551417 4685-14-7 0,1 0,1 0,01 5 5 0,005 40 5 0,005 0,005 0,1

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) DANİMARKA TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) 8 saat ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 ppm mg/m3 1 2 0,0002 0,0021 0,0002 0,002 20 0,0002 0,002 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 2 2 0,1 0,1

2176157 2181963 2002717 2060501 2431944 0,005 0,1 0,2 0,01 10 0,1 0,2 0,01 42 0,1 0,2 0,014 10 42

0,005

0,1 0,1 0,1 0,2 0,013

0,1 0,2 0,013 10 0,041 20 84 1,5

0,015

0,039

2009251

5

2153208 1000 3000 600 1800 1000 2950

0,5

0,5 0,5

0,5 0,5

40 0,05 0,5 0,5 500 100 200

0,5 0,5 0,5 1500 370 710 630 150 250 1900 550 890 200 200 715 716 250 300 894 1075

1000

200 200 50 50 1,5 345 3 50 270 270 100 100 540 540 705

2036924 2007521 2279076 203581 2095267 2024903 2110473 200 705 200 700

3000 360 360 710 360 700

100 100 200 100 200

360 360 700 360 700

0,01 1,5 14 335 100 0,1 670 0,0 0,1 10 3 10

0,01 6 4,5 26 3 10 1,5 13 70 3 25

2045001

1910-42-5 2074-50-2 56-38-2 298-00-0 19624-227 115-77-5 76-01-7 76-01-7 87-86-5 1321-64-8 82-68-8 109-66-0 71-41-0 6032-29-7 107-87-9 584-02-1 96-22-0 628-63-7 620-11-1 382-21-8 121-82-4 7616-94-6 127-18-4 0,082 1,5 14 70

50

0,083 0,5 13 172

6 100

26 689

2 0.1

10 0,1

2018659

10 0,1 0,1 10 0,1

20 10 0,1

2014628

93763-703 7727-21-1 88-89-1 1918-02-1 1918-02-1 1918-02-1 83-26-1

Maddenin Adı Ortofosforik asit Osmiyumtetraoksit Ozon Parafin, buharı Parakuat (N,N'-dimetil-4,4'-bipiridin) Parakuat-diklorür (N,N'-dimeil-4,4'bipiridinium diklorür) Parakuat-dimetilsülfat Paration Paration metil Pentaboran Pentaeritritol Pentakloroetan Pentakloroetan Pentaklorofenol Pentakloronaftalin Pentakloronitrobenzen Pentan Pentan-1-ol Pentan-2-ol Pentan-2-on Pentan-3-ol Pentan-3-on Pentilasetat 3-Pentilasetat Perfloroisobütülen Perhidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin Perklolorilflorür Perkloroetilen Per kloro metil merkaptan Perlit Persulfatlar,alkali metal, Pikrik asit Pikloram Piklorom Pikrolam Pindon

335

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 5 5 0,028 0,1 5 5 5 1 5 0,084 0,3 10 10 10

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0.1 0.3 5 5 1 5 5 5 5 5 15 5 15 1 1 1 0,002 5 2 1 1 0,002 5 0,01 2 0,05 0,05

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 0,1 0,3 5 5

2

5 1 2,3

1 0,05 400 980 1000 1650 0,3

2 1000 0,05 200

4,7 1800 0,34 500

2

1 1000 0,02 200 200 100

2,5 1800 0,2 490 500 172

1 800 0,02 200 200 100 5 25

2 0,05 0,05 5 2,3 1500 0,14 500 500 420 12 110

3 1100 0,06 250 250 5 200 2

10 7 2000 0,41 620 620 12 850 4,7

0,05 400 200

0,34 998 500

500 250 250

1250 625 1060

100 20 25 0,4 1000 10 31 20 62 10 30 1 10 5 45 1650 50 105

420

2,5 25 20 20 1000 31 2

6 110 120 86 1700

200 2 100 25

840 5 240 110

150 2 5 25

625 5 12 110

40

170

40

175

EINECS (1) CAS (2) 2038083 110-85-0 142-64-3 2323198 8003-34-7 121-21-1 121-29-9 2038099 110-86-1 2232965 3811-73-2 2311161 7440-06-4 2034712 13121-705 1336-36-3 1310-58-3 7778-50-9 7789-00-6 151-50-8 107-19-7 2008279 74-98-6 2291800 6423-43-4 2006617 67-63-0 71-23-8 115-07-1 107-10-8 2036861 109-60-4 75-55-8 2008792 75-56-9 2109850 627-13-4 2202789 20706-256 2039616 2807-30-9 2008284 74-99-7 57-57-8 2011763 79-09-4 2040438 114-26-1 7440-16-6 25 1000 0,1 10 1000 10 0,5 0,001 5 5 0,001 5 10 1700 31 1,5 0,1 1300 20 2200 61 110 1650 1,5 30 0,5 0,1 200 2 5 25 20 20 1000 0,5 10 849 4,7 12 109 120 86 1665 1,5 31 0,5 1 0,01 5

20

62

2035852

108-46-3 83-79-4

Maddenin Adı Piperazin Piperazine dihidroklorür Piretrum Piretrum I Piretrum II Piridin Piridin-2-tiyo-1-oksit-sodyum tuzu Platin Platin bileşikleri, Pt olarak çözülebilir Pliktran Poliklorlanmış bifeniller Potasyum hidroksit Potasyumdikromat Potasyumkromat Potasyum siyanür Prop-2-in-1-ol Propan Propan-1,2-ildinitrat Propan-2-ol 1-Propanol Propen 1-Propilamin Propilasetat Propilenamin Propilenoksit n-Propilnitrat (2-Propiloksi)asetat 2-(propiloksi)etanol Propin ß-Propiyolakton Propiyonikasit Propoksur Radyuım, tozu ,dumanı Radyum bileşikleri Rh olarak çözülebilir Resorsinol Rotenon

336

3 0.3 0.1 0.4 0.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.15 1.1 0. 8 saat 15 dk.2 0. T. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 10 0.5 2 10 10 300 10 75 1015 40 200 300 10 75 1015 40 200 40.75 0.05 0.1 0.5 90 0.16 10 CAS (2) 57-50-1 DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 10 2319574 7782-49-2 7783-79-1 9004-34-6 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.2 0.8 20 81.1 0.05 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 10 7 0.3 0.2 0.Pat.05 0.1 0.67 1.2 5 0.6 300 75 200 700 300 50 1050 200 375 75 1300 300 1000 300 50 50 300 50 50 172 200 300 50 1800 1050 200 200 1050 1100 210 1000 210 2 2 83 2 380 75 380 10 120 20 170 2 1300 310 1300 41 330 300 50 300 10 75 600 1050 208 1020 41 206 1745 0.EINECS (1) 0.6 0.5 10 0.1 0.05 0.05 0.2 0.77 2478521 2318921 26628-228 7775-27-1 7681-49-4 7631-90-5 2042359 7681-57-4 143-33-9 Maddenin Adı Sakkaroz Selenli hidrojen Selenyum Selenyum bileşikleri Selenyum hekzaflorür Selüloz Sert ağaç tozları Sevofluran Sezyum hidroksit Sıvılaştırılmış petrol gazları (SPGLPG) Siklohekzan Siklohekzanol Siklohekzanon Siklohekzen Siklohekzilamin Siklopentadien Siklopentan Siklopentanon Silan Silantetrahidrür Silikajel Silisyum Silisyumtetrahidrür Sistoks Siyanamid Siyanojenklorür Siyanürklorür Siyanürler Sodyum azid Sodyum Sodyum flor asetat (1080) Sodyum florür Sodyum hidrojen sülfit Sodyum hidroksit Sodyum pirosulfit Sodyum siyanür 5 337 .7 0.3 1 0.05 10 2 700 210 10 1000 41 210 690 25 0.1 0.2 10 5 28523-867 21351-791 200 50 600 2100 2038062 2036306 2036311 2038078 2038078 2036290 2060166 2088354 300 10 75 2623738 110-82-7 108-93-0 108-94-1 110-83-8 108-91-8 542-92-7 287-92-3 120-92-3 7803-62-5 7803-62-5 112926-00-8 7440-21-3 7803-62-4 2069923 2080528 420-04-2 506-77-4 108-77-0 0.4 0.58 0.

05 2 0.15 0.05 0.45 0.1 0.15 0.1 0.1 1 5 20 5 0.1 0.0075 0.05 2 0.5 0.EINECS (1) DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 2 1 1 5 0.1 0. dekahidrat 5 Sodyum tetraborat.06 0.Pat.2 21 5 0.2 1 0.05 0.1 0.02 0.2 10 5 0.0005 2028515 57-24-9 ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.05 2 0.1 0.02 5 5 0.2 0.008 0.1 5 5 0.2 0.05 3 42 0. 8 saat 15 dk.2-dikloropropiyonat 1 5.15 2229952 2316395 3 1 21 2 0.2 10 2 7783-80-4 3383-96-8 7440-31-5 7772-99-8 53408-949 21651-194 Strosiyum kromat Subtilisins Sulfotep Sülfürik asit Sülfürik asit anhidriti Sülfürüldiflorür Syredifloride Talk Talyum bileşikleri. 0005 0.05 100 430 20 86 40 172 2151855 CAS (2) 1303-96-4 12179-04-3 1330-43-4 136-78-7 127-20-8 26628-228 148-18-5 10588-019 7789-12-0 62-74-8 1310-73-2 7772-11-3 10102-40-6 100-42-5 20 86 20 0.11 2229952 2202815 2152382 2388779 2699-79-8 7783-41-7 14807-966 7440-28-0 7446-18-6 1314-61-0 7440-25-7 13494-809 5 5 0.1 0.9 Sodyumazür 0.05 0.05 1 42 0.1 0.1 10 0. tozu Telluryum Tellür bileşikleri Telluryum hekzaflorür Temefos Tenn Tenn-(II)-klorür.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak.2 1 21 2 0.1 0. dihidrat Sodyumfloroasetat 0.15 0.15 0. dihidrat Tenn-(II)-metansülfonat Tenn-(II)-oksit 338 . susuz 1 Sodyum(2-(2.1 0.1 5 20 7789-06-2 9014-01-1 3689-24-5 7664-93-9 0.05 5 86 0. Tl olarak Çözünür Talyumsülfat Tantalyum oksit Tantalyum. pentahidrat 1 Sodyum tetraborat.11 5 0.05 0.4-Diklorofenoksietilsülfat 10 Sodyum-2.05 0.2 2 2 2 2 0.05 Sodyumhidroksit 2 2 Sodyumkromat Sodyum moliptat dihidrat Stiren 20 86 50 215 2 Stirol (Stiren monomer) 100 420 Striknin 0.1 0.3 0.1 10 0.15 0. (MAK) Maddenin Adı ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 Sodyum tetraborat.05 0.3 2478521 2048285 2057106 2005482 0.3 Sodyumdietilditiyo karbamat 2 Sodyumdikromat Sodyumdikromat.15 0.00006 0.02 0.6 0. T.05 0.02 0.3 FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 1 1 10 0.

EINECS (1)

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 2 2 2 2 5 0,02 0,099 0,06 0,3 10

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

10 0,5 100 1 15 1 14 0,2 0,05 0,1 500 200 4170 1665 0,007 0,004 10 0,05 0,05 85 1 14 560 100 560

2087607 2474773 2323507 2009340 14 0,075 10 86

CAS (2) 18282-105 7783-47-3 12534-337 1332-29-2 1332-19-2 2406-52-2 100-21-0 1189-85-1 26140-60-3 8006-64-2 558-13-4 79-27-6 5 560 0,5 25 5 140 100 1 0,23 20 170 1 567 14 1 100 0,1 1 10 570 1,4 14 3 150 0,4 3 29 850 5,5 43

100

0,52 150

0,1 5 850

1

0,005 20 0,1 50 8500 1700 500 500 4170 4170 150 100 300 200 0,1 590

2034953 2010754 2041269 2010838 2037268

78-00-2 107-49-3 78-10-4 116-14-3 7723-14-0 109-99-9 0,004 10

0,05 0,06 170

0,1 0,05 85

0,004 10 2 0,02

0,1 0,05 87 8,3 0,1

30

260

2477114 # 2009356

76-11-9 76-12-0

1000 200

500

4200

630

5300

2011915 0,5 2 0,05 0,15 1 0,5 1 0,1 1 2,8 5 2 0,4

1

7

1

7

5

5 100 5

35 670 35

1

3

1

2038722

7 0,5 0,5 0,5

21 1,5 1,5 1,5 0,2 0,007 2 0,05 0,075 10 1,5 1 8 1,5 1 0,5 0,005 5 0,5 0,05 32 2,8 0,41 0,23 63 8,5

2317687 2116564

79-34-5 25167-833 4901-51-3 58-90-2 117-08-8 1335-88-2 75-74-1

2 0,15 1 0,5 0,005

2029592 2156429 2008970

0,16 0,5

2317671

101-61-1 681-84-5 3333-52-6 509-14-8 7722-88-5

Maddenin Adı Tenn-(IV)-oksit Tennflorür Tennoksit Tennoksit Tennoksit,rök Tennvate Tera ftalik asit Ter-bütilkromat Ter fenil (tüm izomerleri) Terpentin (Terebentin) Tetra bromo metan 1,1,2,2-Tetra bromo metan Tetra etil ditiona piro fosfat (TEDP) Tetra etil kurşun Tetra etil pirofosfat (TEPP) Tetra etil silikat Tetra floro etilen Tetra fosfor Tetra hidrofuran (THF) 1,1,1,2-Tetra kloro-2,2-difloroetan (R 112a) 1,1,2,2-Tetra kloro-1,2-Difloroetan 1,1,2,2-Tetra kloro etan Tetra klor etilen (Perkloretilen) 1,1,2,2-Tetra kloro etilen Tetra kloro fenol 2,3,4,5-Tetra kloro fenol 2,3,4,6-Tetra kloro fenol Tetra kloro ftalan hidrit Tetra kloro naftalin (tüm izomerleri) Tetra metil kurşun N,N,N',N'-Tetra metil-4,4'-metilen dianilin Tetra metil ortosilikat Tetra metil süksinnitril Tetra nitrometan Tetra sodyum pirofosfat Tetril 6 3 8 5 6 3 0,04 5 603 208 0,04 5

339

EINECS (1)

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 5 10

2344134 2036353 1 0,5 3,8

CAS (2) 137-26-8 13463-677 96-69-5 108-98-5 68-11-1 7719-09-7 62-56-6 0,5 3 2,2 11

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 5 5 5 10 15 10 10 2 0,5 2 4 1 5

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 1 6 10 0,5 2,3 1 5 1 5

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 1 10 10 0,5 2,3 1 3,8 1 4,9

2166531 2035831 2024290 2034031 2036259 5 50 0,2 2 5 3 1000 0,2 0,1 38 2 15;1 5 37.8 5 5 5 0,035 100 555 200 110 75 405 10 200 350 100 1900 535 10 10 10 10 30 55 160 37 15 37 5 2 5 38 15 38 0,1 1000 5600 1 5 0,2 6100 0,1 0,2 0,1 0,2 5 3 8,4 3 12,6 25 100 5 3 5 3 2,5 550 0,2 2,5 192 100 384 100 375 150 100 0,02 750 0,14 50 22 5 22 190 5 0,1 2,5

26447-14-3 108-44-1 95-53-4 106-49-0 108-88-3

10 100

44 380 10

0,2 50

70 9 0,5 1 190

10 2 2 2 25

70 9 9 9 94

2 0,2 2 50 0,2

8,9 0,89 8,9 191 2,2 0,05 10 6 0,6 5 3 0,2 0,1 1 6,8

2036259

2044694 2048002 2100355

126-73-8 15468-323 121-44-8 603-34-9 115-86-6

2041122

12108-13-3

2351665

12079-65-1

2052862 2044280

5

10 5 10

75 38 75

2

15

5

38

0,005

10 30

20 45

110 250

10 50

56 273 10

20004028 2007563 2011669 2351424 2011674 2091283 2022733 55 165 0,5 10 0,5

76-03-9 120002-48-1 120-82-1 87-61-6 120-82-1 108-70-3 2431-50-7 71-55-6 79-00-5 79-01-6 25167-822 93-76-5 95-95-4

Maddenin Adı Tiram Titanyum dioksit 4,4'-Tiyobis(6-ter-bütil-m-kresol Tiyofenol Tiyoglikolikasit Tiyonil klorür Tiyoüre [(Tolliloksi)metil]oksiran (Tüm izomerleri) m-Toluidin o-Toluidin p-Toluidin Toluen Toluen 2-4- diizo siyanat Tri bütil fosfat Tridymit Tri etilamin Tri fenilamin Tri fenilfosfat Tri flor monobrom metan Tri karbonil (metilsiklopentadienil) mangan Tri karbonil(eta-siklopentanienil) mangan Tri klorflorometan (Florokarbon 11) Tri kloro asetik asit Tri kloro benzen (tüm izomerleri) 1,2,4, Tri kloro benzen 1,2,3-Tri kloro benzen 1,2,4-Tri kloro benzen 1,3,5-Tri kloro benzen 2,3,4-Tri kloro but-1-en 1,1,1,-Tri kloro etan 1,1,2-Tri kloro etan Tri kloro etilen Tri kloro fenol 2,4,5-Tri kloro fenoksi asetik asit 2,4,5-Tri kloro fenol 54 55 0,5 5 0,5

340

EINECS (1) 3900 1000 7600 1250 1000 7600 1300 75 10000 460 1000 7795

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 1250

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3 9745

2011978

500

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3 0,5 500 3800

1000 0,1 5 0,1 50 50 0,1 1 5 25 25 20 20 2,6 0,04 0,04 5 0,5 0,1 25 149 1,5 2 10 100 100 3 0,005 0,045 0,005 5 0,045 300 1 25 0,1 0,1 5 0,25 0,5 50 0,05 175 0,1 10 3 7,77 1 2,59 500 1300 50 10 5 1 500 2100 0,5 2,6 10 51 120 20 100 125 12 0,7 0,05 0,5 0,7 310 310 0,3 75 75 0,1 2,1 460 460 0,8 5 0,7

1000

5600

2466940 2008923 20988404 2153213

0,1 500 0,1 1300 0,1 7000 0,77 0,1 0,1

0,6 2810 0,8 5

1000 50 3 1000

7800 310 18 5600

1000 0,77 5 0,7

5720

0,1

5700 0,8 5 0,68

2009309

0,012

0,1

2026345

5

12

15

37

2083948 2024369 2152665

CAS (2) 88-06-2 76-13-1 598-77-6 96-18-4 75-69-4 594-42-3 1321-65-9 76-06-2 7789-89-1 3175-23-3 98-07-7 1308-06-1 1317-35-7 75-50-3 25551-13-7 25551-137 255511-13 526-73-8 95-63-6 121-45-9 2 10

2205486

16938-22-0

2397144

2102221 2042896 2044715 2011035

2 0,011

5 0,2 0,3 0,1 0,1 5

11 0,1 0,1 5

29

0,6 50 10 1 75 20 50 10 0,5 3

2152398 2311439 2013776 2037844 8 5

2035454 2008310

15646-96-5 464-06-2 78-59-1 118-96-7 78-30-8 7440-33-7 12070-121 7440-61-1 1314-62-1 110-62-3 81-81-2 108-05-4 593-60-2 75-01-4 0,05 175 0,5 36

Maddenin Adı 2,4,6-Tri kloro fenol 1,1,2-Tri kloro tri floro etan 1,1,2-Tri klor propan 1,2,3-Tri kloro propan Tri kloro floro metan Tri kloro metan sülfonil klorür Tri kloro naftalin Tri kloro nitro metan 1,1,1-Tri klor propan 1,2,2-Tri klor propan Tri klor-toluen Tri kobal tetra oksit Tri mangan tetra oksit Tri metil amin Tri metil benzen (Tüm izomerleri) Tri meti lbenzen Tri metil benzen 1,2,3, Tri metil benzen 1,2,4, Tri metil benzen Tri metil fosfit 2,,2,4-Tri metil hekza metilen-1,6-di izo siyanat 2,,4,4-Tri metil hekza metilen-1,6-di izo siyanat 2,2,3-Tri metil pentan 3,5,5-Tri metil siklo hekz-2-enon 2,4,6-Tri nitro toluen (TNT) Tri-o-tollilfosfat Tungsten Tungstenkarbit Uranyum bileşikleri Vanadyum pentaoksit tozu, dumanı Varelalhehit Varfarin Vinilasetat Vinil bromür Vinilklorür Vinilklorür 0,2 0,03 175 0,1 30 20 3 1200 5,7 0,1 0,1 5 5 0,2 0,05 180 0,1 36 4,4 270 0,3 71 0,2 0,05 179 0,1 36 2,2 7,8

10

15

54

3 2

341

ALMANYA TÜRKİYE (Kimyasal Yönetmelik) FRANSA TÜRKİYE (Par.Pat. T.) TWA (3) 8 saat TWA 8 Saat STEL (4) 15 Dak. 8 saat 15 dk. (MAK) ppm (5) mg/m3 (6) ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 Ppm mg/m3 0,1 0,5 0,1 0,5 10 0,5 1 6,7 49 3,4 50 2,9 0,1 0,1 0,45 0,58 246 100

DANİMARKA 8 saat ppm mg/m3

FİNLANDİYA 8 saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

İSPANYA 8 Saat 15 dk ppm mg/m3 ppm mg/m3

EINECS (1) CAS (2) 2035449 88-12-0 100-40-3 106-87-6 100-80-1 25013-15-4 75-94-5 490 0,1 25 5 2,5 1 1 5 1 145 1 5 1 5 50 240 100 480 0,1 10 25 25 0,4 60 120 120

100

492

2027092 2311769

8052-41-3 7440-65-5 7440-67-7

Maddenin Adı 1-Vinil-2-pirolidon Vinilsiklohekzen 4-Vinilsiklohekzen diepoksit Vinil toluen, tüm izomerleri Vinil toluen (tüm izomerleri) Viniltrilorosilan Warfarin (Fenil asetil etil hidroksi kumarin) White spirit, mak. 20 aromatik bileşikleri (Beyaz ispirto) Yitriyum Zirkonyum bileşikleri

10

( 2) CAS ( 3) TWA ( 4) STEL ( 5 ) ppm ( 6) mg/m3

( 1) EINECS :

: : : : :

Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri. Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası. 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri. 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3). 20 oC sıcaklıkta ve 1 Atmosfer basınçta [101,3 KPa. (760 mm civa basıncı) 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK (Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27.11.1973, No: 7/7551 Dayandığı Kanunun Tarihi: 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 24.12.1973, No: 14752 Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 13, S. 371). KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır).

Kimyacı Dr. Neslihan DİMİCİ’nin katkılarıyla Kalite Yöneticisi / ÇSGB- İSGÜM

342

EK-5 DENETİMLERDE İSTENEBİLECEK BAZI BELGELER
Resmi Kurumlarca yapılacak İSG denetimlerinde aşağıdaki belgeler ve bu belgelerin içerikleri sıklıkla sorgulanacaktır. · İşe Giriş Muayene Kayıtları (Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışacaklara AĞIR VE TEHLİKELİ İŞTE ÇALIŞMA RAPORU) İŞE GİRİŞ MUAYENESİ (tüm çalışanlara) GECE VARDİYASINDA ÇALIŞABİLİR RAPORU (gece çalışması yapanlara) · İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları istatistik Kayıtları · Sağlık Birimi Yıllık çalışma Planı · Periyodik Sağlık Muayene Raporları Portör Muayeneleri Göğüs Radyografileri Solunum Fonksiyon Testleri İşitme Testleri Kan ve idrar testleri İş Risklerine Göre özel testler · Vizite Kayıtları · Gebe ve Emzikli Kadın çalışanların Sağlık Kontrolü · Emzirme Odaları ve Kreşlerle ilgili Kayıtlar · Gece Postalarında çalışacak Kadın çalışanların Kontrolü ·Çocuk çalışanların Sağlık Kontrolü · İçme Suyunun Analiz Raporları · İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kurul Toplantısı Kararları · İşyeri Ortamlarındaki (Gaz, Toz, Gürültü, Aydınlatma vb.)Ölçümlerin Raporları · Emzirme Odaları ve Kreşlerin Kontrolü · Ecza Dolaplarının içerisinde Bulunan Malzemeleri Belirten Liste · Yangın Alarm ve Tahliye Denemeleri · Kişisel Koruyucuların Kontrolü · Eğitim Kayıtları · Operatörlük Belgesi · Kazancılar için Yeterlilik Belgesi · Kaynakçılar için Yeterlilik Belgesi · İnsan ve Yük Asansörlerinin Periyodik kontrolü · Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü · Motopompların Periyodik Kontrolü · Buhar ve Sıcak Su Kazanlarının Periyodik Kontrolü · Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri · Vulkanizatör ve Devulkanizatörlerin Periyodik Kontrolü · Basınçlı Su ve Hava Tankların Periyodik Kontrolü · Kompresörlerin Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri · Asma iskelelerin Kontrolü · Gırgır Vinçlerin Kontrolü · Basınçlı Gaz Tüplerinin Periyodik Kontrol ve Basınç Deneyleri · Asetilen Tüplerinin Kontrolleri · Alev Geçirmez Cihazların Uygunluk Belgeleri · Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrolü · Yangın Hortumlarının Kontrolleri · Aspirasyon Donanımlarının Kontrolleri · Marangoz Makinelerinin Kontrolleri · Güvenlik Supaplarının Kontrolleri · Basınçlı Asit Kaplarının Kontrolleri · Fırın ve Ocakların Kontrolleri · Elektrikli El Araçlarının Kontrolleri · Elektrikli Kaynak Makinelerinin Kontrolleri · Tam Yalıtılmış Elektrikli Aygıtların Kontrolleri · Aydınlatma Tesisatlarının Kontrolü · Topraklama Tesisatının Kontrolü · Elektrik Tesisatının Kontrolü · Paratoner ve Tesisatının Kontrolü ve Direnç ölçüm raporları · Boru ve Donanımların Kontrolü · Sıvı Tank ve Depoların Kontrolü

343

· Taban ve Asma Kat iskelelerinin Kontrolü · Kaynak işleri Sırasında Onarım izni · Asansör Kabinlerinin Taşıyabileceği Maksimum Yük Levhası · Zımpara Taşının Dönme Hızı ve Özelliklerine ilişkin Etiket · Kazanların üzerindeki Etiketler · Basınçlı Kapların Etiketleri ve Yıllık Bakım defteri · Kompresörlerin üzerindeki Etiketler ve yıllık muayene defteri · Vinçlerin Taşıma Gücünü Belirten Etiketler · Motorlu Araç ve Römorkların Taşıma Kapasiteleri Etiketi · Par. Pat. Teh. ve Zar. Madde Kaplarına ilişkin Etiketler · Karpit Saklanan Kaplar için Etiket · Asetilen Jeneratörleri için Etiketler · Kurma izni ve işletme Belgeleri için Başvuru · Günde 7,5 saat ve daha az çalışma bildirimi ve isim listesi · Gece Postalarında çalıştırılacak Kadın işçiler için izin Belgeleri

344

EK-6 İŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA ÜLKEMİZDEKİ SON DÜZENLEMELERDEN BAZILARI
Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 27 Kasım 2010-27768); Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge ‘de (16 Haziran 2011/20065 ); Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge (03 Ağustos 2011–B.100.TSH.020.00.06 Sayılı Yönerge); Ayrıca, Türkiye 'de ilk defa ‘İşyeri Hekimliği Hizmeti Yetki Belgesi’ almaya hak kazanan Çiğli Toplum Sağlığı Merkezi’nin, Çiğli deki fabrikalarda işyeri sağlığı eğitimleri düzenleyeceği, işçi sayısı 50’nin altında olan fabrikalara işyeri hekimliği hizmeti vereceği. Çiğli Ata Sanayi bölgesinde kayıtlı 2 bin 500 çalışan üzerinden yürütülecek projenin, Türkiye’ye model olacağı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün web sayfasından duyurulmuştur.- 5 Mayıs 2011].

Son çıkan bazı yönetmelik ve yönergelerde adı konan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Toplum Sağlığı Merkezlerinin, “Çalışanların Sağlığı Birimi” kurarak bu alanda hizmet vermeye başlamıştır. [İşyeri

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de “Çalışanların Sağlığı Birimi” nin (ÇSB) kuruluşu, nitelikleri, görev yetki ve sorumlulukları açıklanmıştır. Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇSB) Hangi TSM’ lerde bu birimin kurulacağı ildeki Sağlık Müdürlüğünce belirlenir. Bu TSM’ler için yetkilendirilmek amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ÇSGB’na gönderilir. İlgili Bakanlığın belgelendirmesi ile ÇSB kurulur ve tescil için Genel Müdürlüğe bildirilir. ÇSB, TSM’lere bağlı olarak özel veya kamuya ait farklı binalarda hizmet verecek şekilde kurulabilir. TSM, ÇSB birimi içindeki işyeri hekimliği hizmeti koordinasyonuyla ilgili idari görev dağılımlarını yazılı olarak yapar ve yapılan idari görev dağılımlarını müdürlüğe bildirir. ÇSB’de işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için; en az bir işyeri hekimi, en az bir diğer sağlık personeli, öncelikli olarak tıbbi sekreter veya veri hazırlama kontrol işletmeni(VHKİ) olmak üzere bir personel görevlendirilmesi zorunludur. Diğer sağlık personeli görevi için öncelikli olarak, çevre sağlığı teknisyeni görevlendirilir. Ancak hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyeni görevlendirilmesi zorunlu ise bu personele yapacağı işlerle ilgili hizmet içi eğitim verildikten sonra iş sağlığı hizmetlerinde görevlendirilir. İhtiyaç olması halinde sorumlu hekimin talebi ile müdürlük tarafından uzman hekimler, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sair personelden oluşan iş sağlığı hizmetleri ile ilgili bir işbirliği kurulu oluşturulur. Bu kurul üyeleri kendi alanları ile ilgili olarak iş yeri hekimlerinin yürüttükleri çalışmalara katılırlar. TSM sorumlu hekiminin izinli olduğu hallerde yerine vekâlet eden kişi bu görevi yürütür. ÇSB’de görevlendirilecek hekimlerin işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir. İşyeri hekimleri, görevlendirildikleri işyerlerinin ilgili Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için belirlenen süreler dışında kalan zamanlarında TSM bünyesindeki sorumlu hekimce verilen diğer görevleri yaparlar. Ayrıca ÇSB’de iş güvenliği hizmeti verilmesinin de önü açılmıştır. Müdürlük tarafından ÇSB biriminde gerek görülmesi halinde mühendisler gerekli sertifika programına gönderilerek iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir. İş güvenliği uzmanına; ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi alınır ve işyerleri ile ayrı sözleşme yapılır. Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’de TSM’de çalışan personelin görev tanımları içinde iş sağlığına ilişkin görevler de yer almaktadır.
[Hekimin Görevleri Madde 34-Gereken hallerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütür; Sağlık Memuru (toplum sağlığı), Hemşire ve Ebenin Görevleri Madde 35-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alır; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin Görevleri Madde 37- …işyerlerinin sağlık koşullarına uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümlerine göre denetler, sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi verir, sonuçlarını izler, gayri sıhhi müessese ve işyerlerinin sağlık yönünden denetimleri ile ilgili işlemleri yapar, endüstriyel katı ve sıvı atıkların sağlıklı bir şekilde izole edilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar, almayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapar; Röntgen Teknisyeninin Görevleri Madde 38- İşçi ve esnafın periyodik muayenesinde radyolojik tetkikleri yapar].

345

MADDE 48-22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2. (Mülga üçüncü fıkra: Resmi Gazete: 23 Temmuz 2010-6009/49 md.) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri. çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları çalışanların işyeri hekimliği hizmetleri gördürülür. ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar. iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi. a) İSGB oluşturmakla. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak ÇSGB tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. işe alınmaları. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz. işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. işyerindeki işçi sayısı.4857 Sayılı İş Kanunda 2008 ve 2010 yılında yapılan değişikliklerle İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri Madde 81 – (Değişik: Resmi Gazete: 15 Mayıs 2008-5763/4 md. iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri. eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri. bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi. üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri kapsamında. devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken İSG önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi.) İşverenler. işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz. İSGB olarak da kullanılabilir. Bu alanda köklü değişikliklere neden olacağı düşünüldüğünden Kanundaki ilgili maddeler aşağıya eklenmiştir. gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi. c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle. bu birimlerde bulunması gereken araç.) Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere.) İşyeri hekimlerinin. görevlerini nasıl yürütecekleri. sayısı. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 27 Temmuz 2010’da kabul edilen 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete: 01 Ağustos 2010 – 27659) ile 4857 sayılı İş Kanununda ve 3146 sayılı ÇSGB'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ da bazı değişiklikler yapılmıştır. (Ek fıkra: Resmi Gazete 23 Temmuz 2010-6009/49 md. çalışma şartları. yetki ve sorumlulukları. görev. 346 . yükümlüdürler. işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre. "Bu Kanunun uygulanması bakımından. (Ek fıkra: Resmi Gazete: 23 Temmuz 2010-6009/49 md. çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla. bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını. İşverenler. b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle.

görevlerini nasıl yürütecekleri. eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri. işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak. 347 . bu birimlerde bulunması gereken araç. gerektiğinde yetkilerini iptal etmek. MADDE 49 .” MADDE 77. İşyeri hekimlerinin. iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetleri ÇSGB bölge müdürlüklerince incelenir. "İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri. takip eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir.” MADDE 78. iş güvenliği uzmanı. “Kadın çalışanın erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler." Ayrıca II. mimar ve teknik elemanlar ise iş güvenliği uzmanını. yetki ve sorumlulukları. mühendis. Torba Yasa olarak bilinen 6111 Sayılı Yasa’da MADDE 76. işyeri hekimini. doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları. gerekli donanım ve personele sahip olan Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler OSGB'ni. işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak ÇSGB tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." MADDE 50-9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı ÇSGB'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiş. “30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren çalışanların kanundan. "m) İşyeri hekimi. iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri. ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar. üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek. b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere. işe alınmaları. gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi. diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları.4857 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.4857 sayılı Kanunun 92'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. belgelerini vermek. sayısı. görev. üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu.4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış.a) İşyerinde İSG hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimler.22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. çalışma şartları. ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak.

"MADDE 105 – Bu Kanunun. denetleme ve incelemeler sırasında işverenler.” MADDE 79. (b). Denilmektedir. ifade ve bilgi vermek.1. a) 78 inci maddesinde öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar. Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal.3. 348 .4857 sayılı Kanunun108 inci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde. (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal. bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç işgünüdür. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. Ayrıca ÇSGB Bölge Müdürlüklerine bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez. İş kazası bildirimi ve bildirim süresi İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiştir.“Teftiş. birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu il müdürünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a). Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde. Sigortalıların. 87'nci maddesi gereğince çocuklara doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her çocuk için iki yüz Yeni Türk Lirası. Çalışma hayatını izleme. iş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek. denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikâyetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri halinde ise. Kuruma kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir. b) 86'ncı maddesi uyarınca işçilere doktor raporu almayan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için. işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme. alınmayan her İSG önlemi için iki yüz Yeni Türk Lirası. 4857 sayılı İş Kanununun 105 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal.” SGK 2011/50 Sayılı Genelge 1. gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek. denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi şikâyetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek. 5 inci maddesinin (g) bendinde sayılan sigortalının iş kazası geçirmesi halinde. “101 inci ve 106'ncı maddeler kapsamındaki idari para cezaları ise doğrudan Türkiye İş Kurumu il müdürü tarafından.

78 inci maddesi gereği işletme belgesi almadan işyeri açan veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almayan. Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 126' ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması hâlinde doğacak hukukî sorumluluklar ile bu durumdan zarar gören kişi veya kurumların hukukî yol vasıtasıyla talep edebilecekleri tazminat ödemeleri veya olabilecek diğer ödemeler iş yeri sahiplerine ve işletenlerine aittir. iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. çalışanlarına.” “GEÇİCİ MADDE 1-127'nci maddede belirtilen yönetmelik. İSG kurullarınca alınan kararları uygulamayan.17'nci maddesi ve 180 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar. d) Bu Kanunun 85 inci maddesine aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde onaltı yaşından küçükleri çalıştıran veya aynı maddede belirtilen yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için bin Yeni Türk Lirası. “Madde 126. birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. iyileşme hâlinin belirlenmesine.Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri. İçişleri ve Gıda. belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya. 79 uncu maddesi gereğince faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettiren veya kapatılan işyerlerini izinsiz açan. çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda. bu hastalıkla alakalı gerekli incelemeler. bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının neler olduğuna. bizzat çalışan iş yeri sahipleri ve işletenleri de dâhil olmak üzere. alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar. analiz masrafları iş yeri sahipleri ve işletenlerince karşılanmak üzere ilgili kurumlar tarafından yapılır. Sağlık. 80 inci maddesinde öngörülen İSG kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranan. hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya.” d) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ilâ 15 inci maddeleri. 126'ncı maddede belirtilen iş yerlerinde bulaşıcı bir hastalık veya bir salgın hastalık çıkması durumunda. hangi meslek ve sanat erbabının 126'ncı madde kapsamında olduğuna ilişkin usul ve esaslar. 88 ve 89 uncu maddelerinde öngörülen yönetmeliklerde gösterilen şartlara ve usullere uymayan işveren veya işveren vekiline biner Yeni Türk Lirası. cezaya çaptırılır. aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için beşyüz Yeni Türk Lirası. Çalışanlar. “Madde 127. a) 126'ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.c) 77’nci maddesine aykırı hareket eden. 2 Kasım 2011 Tarih 28103 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/663) ile 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun. bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur ve anılan yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. 81 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen.126'ncı maddede belirtilen iş yerlerindeki hijyen eğitimine yönelik hususlara.” b) 127'nci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 349 .

2010)ne göre çalışanlar A ve B grubu olarak 2’ye ayrılmışlardır. öğrencilikte veya memuriyette hastalanma durumlarında. Gemi Adamları Sağlık Yönergesi benzer bir düzenleme T. Hangi meslek grubunun görme keskinliğinin ne kadar olacağı. (A –sağlıklı. yönetmeliğin ekinde belirtilen “hastalık branşlarının sınıflandırılması” na göre hangi dilimde olduğuna (yönetmelik ek-3. B. idari polisliğe geçişlerde.09. hizmet sınıfı değişikliklerinde ve atamalarda aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.EK-7 BAZI KAMU KURULUŞLARININ SAĞLIK YÖNERGELERİNDEN ÖRNEKLER Bazı kamu kuruluşlarında hangi meslek gruplarında ne gibi sağlık koşulları aranacağı kendi iç düzenlemelerinde belirtilmiştir. Ayrıca ekinde göz muayenesinden. C. TSK Sağlık Yetenekleri Yönetmeliği ve TSK Dalgıçlık Yönetmeliği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) “Dalgıçlık Yönetmeliği” ve “TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” de ülkemizdeki en kapsamlı sağlık derecelendirmesi yapan düzenlemelerden biridir.03. “Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tespit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir” diye belirtilmiştir. tedavi ve nekahet dönemidir.gov. hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A. İşyeri hekimlerine yol göstereceği düşünülerek başlıklarından söz edilen yönetmelik ve yönergelere internetten ulaşma olanağı vardır. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki “hastalık ve arıza listesinde A. Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği T. TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi’nin “Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi” (Yönerge tam metnine internetten ulaşım-tcdd. Öğrencilerin ve personelin sağlık durumları. Emniyet Teşkilatının insan kaynağını sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerde. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Benzer şekilde İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği” de oldukça ayrıntılıdır. hangi ameliyatların hangi tür işlere engel olduğu açık bir şekilde tanımlanmıştır. 350 . B ve D ise listede belirtilen hastalıkların düzeyi ile ilgilidir).tr-mevzuat-yönergeler-Gemi Adamları Sağlık Yönergesi-01. Hastalıklar.2011). psikiyatrik muayeneye ve en az hangi tetkiklerin isteneceğine kadar ayrıntı yazılmıştır (Yönerge tam metnine internetten ulaşım-hssgm.yönetmelikte geçen tüm unvanlarda görev yapabilir C. B. hangi rahatsızlıkları bulunanların profesyonel dalgıçlık yapamayacağı açıkça belirtilmiştir. hangi tansiyon düzeyinde hangi işlerin yapılıp yapılamayacağı. D olarak iyiden kötüye sınıflandırılmıştır. D. A ve B grubunda yer almayan çalışanlar için periyodik muayene zorunluluğu yoktur. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı “Gemi Adamları Sağlık Yönergesi”nde de vardır.tr-mevzuat-yönergeler-TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi-09.gov. karasuları ile göller ve nehirlerde yapılacak sualtı çalışmalarında profesyonel olarak çalışan kişi ve kuruluşların çalışma yöntem ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlayan “Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği”nde de bu işi yapacak kişilerde hangi muayenelerin ne sıklıkla ve hangi sağlık kuruluşları tarafından yapılabileceği. Bu Yönetmeliğin amacı.C. Emniyet Teşkilatına ilk atamalarda.C. E dilimlerindeki sağlık durumlarına) bakılarak değerlendirilmektedir. Tedavi tamamlandıktan sonra görev yapabilir ya da yeniden muayeneden sonra görev sınıfı belirlenir. Bu Yönetmelikte çıkarılış amacı. C.

GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ VE ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında Kadınların Çalışamayacağı İşler. Kadınların çalışmasına izin verilen [taş ve toprak sanayi ile ilgili (toprağın pişirilmesiyle elde edilen kiremit.EK. pik). şişe. Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işlerinde kadınlar çalıştırılamaz. büyük kayaları kırıp ufalamaya yarayan makine. Font (dökme demir. karbonatlar gibi kimyasal bağlı diğer gazların uzaklaştırılmasını da kapsar). filizdeki kum vb. kimyasal. motorlar. optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait] işlerin fırın işleri ve silis tozları saçan işlerinde kadınlar çalışamaz. Taş ve toprak sanayisi ile ilgili (taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi -kırma. Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işlerinde (Oksijen. dinamitleme. karbon dioksitin ya da hidratlar. gezer vinç. alaşımlarının üretimi ve bu amaçlarla yapılan her çeşit işler. depolama ve benzeri işlerde kadınlar çalışamaz. kırma makinesi) ve yağcılığı. klinker (Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü) elevatörü. çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının eritilip potalara dökülmesiyle çeşitli eşyaların üretim işleri. ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği. ambalaj. pota. gezer vinç yolları. makinalar. gönderilen metal ve merdaneler soğuktur. biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısıl işlemleri (tav. cilalama ve benzeri) işler. Arama ve sondaj işleri ile ilgili petrol. daha sert metaller için bu işlem uygulanır). metalsi ve alaşımlarına (külçe. takoz. Metal ve metalden mamul eşya sanayi ile ilgili ağır saç levhaları bağlama. alüminyum ve benzeri malzemeden eşya 351 . konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı. yumuşak metallerin şekillendirilmesinde kullanılır. zenginleştirme. su kulesi. enjeksiyon döküm gibi) ve haddeleme (birbirine ters olarak dönen iki merdanenin arasından geçirilerek bir metalin inceltilmesi ve levha haline getirilmesi işlemidir. yapı vb. Metal ve alaşımlarına. elektrik. ateş tuğlası. deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işlerde kadınlar çalışamaz. kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. Kükürdün eritme yoluyla üretimi. çarpantlar. Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri. köprüler. presleme yoluyla sıcak ve soğuk olarak şekillendirilme işleri. yıkama. Altın. Gemi inşaat ve tamiratında iskele. kesme. taşıma. gönderilen metal soğuk olduğu halde merdaneler sıcaktır. su verme ve benzeri işlemler). öğütülmesi ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işlerde kadınların çalıştırılması yasaktır. porselen ve seramik imaline ait işler) ile cam. yapımında kullanılacak çakıl veya taşları elde etmek için. perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri. filize indirgen adı verilen bir maddeyle erime kolaylaştırıcı bir madde (örneğin kireçtaşı. metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm. pres döküm. Isıtılmadan önce. toprak. Fayans. Sıcak haddelemede. kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri. CaCO3) katılır. Soğuk haddelemede. elektrolitik yöntemlerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. Soğuk ve sıcak haddeleme olarak iki farklı şekli vardır. kanalizasyon ve bakım işleri.8 KADINLARIN. santralde ocakçılık ve külcülük. baca ve boya tamiri. boru. direkler. kaynak. ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker stoklanması. punta ve dikiş kaynağı işleri gibi) kadınların çalışması yasaktır. su. maden filizleri ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri ile taş. maddelerin erimiş metal üzerinden ayrılmasını sağlar). Bu işlerinin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma. Metalürji sanayisi ile ilgili metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel (Bu işlemde ateşin fiziksel olduğu kadar kimyasal bir işlevi de vardır. bumbalar. Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında. gümüş. öğütme. Ateş filizdeki bazı bileşenleri uzaklaştırır. dikme ve kızak işleri ile vinçler. konkasör(Yapıcılıkta yol. iş iskeleleri. pirinç. doğal gaz. Metallerin ve metalsilerin eritilmesi. Metal ve alaşımlarının. saflaştırılması. kalsinatör (kalsinasyon sadece suyun değil. bakır. İskeleler. kara. demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler. tuğla. taşıma. yükleme ve boşaltma. yontma. her çeşit maden. Kireçtaşı.

her türlü raylı sistem. şerit gibi soğuk haddeleme. Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. marina. Flor. soyucu. Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. metro. solventler. tesviyecilik gibi talaşlı imalat ve taşlama işleri. 10 kg'mı aşan tornacılık. sentetik ve her çeşit boya imali işleri.) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (kurşun. havai hat. yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri. bitum. Organik ve inorganik pigmentlerin üretimi. İnsektisit. yükleme. Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları. su üstü ve su altı inşaatları. Selülozik. havai fişekler şenlik maytapları. ketonlar. sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri (teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). etüt. kalay. çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon. alkoller. Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. nakil ve depolama işlerinde kadınlar çalışamaz. liman. İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin üretimi. fosseptik. Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri. Aldehitler. rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları hazırlanması. çinko vb. ve asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit. hava alanı. tünel. Ağaç ve bunlardan eşya üretimi ile ilgili muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar ve testereler ile kesici. imali işleri. likit petrol gazı. Doğal gaz. tabanca mantarı benzerleri). aşık. havuz. elbiseler ile diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan işler. arazi ölçüm. kuyu. Kimya sanayi ile ilgili işlerden. demiryolu. kullanılması. eloksal vb. Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü. set. karbon sülfür. Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali. hava gazı. araştırma. tinerler. stoklanması ve arz işleri. depolanması ve nakli işleri. balıkçı barınağı. kanalet. palplanşlı çalışmalar vb. mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı işlerinde kadınların çalıştırılması yasaktır.imalatı işleri ile kurşun kaynak işleri. iskele. Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işlerinde kadın işçiler çalışamaz. fore kazık yapımı. yontucu. triklor-etilen ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler. köprü. kolon. madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (maddelerin küçük mikyaslarda yağlama. Yapı işleri ile ilgili bina. amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. dalgakıran. eterler. koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum. boşaltma ve nakli işleri. 352 . koruyucu başlık. diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri. klor. silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir). klorür asidi. duvar. Metal yüzeylerde yapılan. Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali. brom. Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının üretimi. nitrat asidi vb. Kadınların çalışabileceği bitkisel ve hayvansal yağ üretimine ilişkin işlerde karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz. kiriş. iyot üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. Ham petrol ve katranların distilasyonu. Aktif kömürlerin. seri ve devamlı lehim işleri. baraj.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama. Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri. Kadınların çalışabileceği kauçuk ve lastik sanayine ait işlerin lastik hamurunun hazırlanması aşamasında kadın çalıştırılamaz. yol. her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç. kromaj ve kadmiyum kaplama vb. depolanması ve nakli işleri. sülfat asidi. delici makineler ve hızarlarla yapılan işlerde kadınlar çalıştırılamaz.) teflon ve emaye işlerinde kadın işçiler çalışamaz. mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (nikelaj. kanal. Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama. her türlü temel inşaatı işleri (ankrajlı istinat duvarı. üretimi ve depolanması işleri. Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç. spor tesisleri. her nevi yer üstü ve yer altı inşaat. olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri. analin. yıkım işleri. her türlü sondaj işleri. bio gaz. çelik ve benzeri malzemelerden tel. malzeme.).

kanalizasyon ve fosseptik işleri. itfaiye işleri. sünger avcılığı işleri. onarım ve alt yapı işlerinde kadınlar çalışamaz. yükleme ve boşaltma işlerinde kadınların çalıştırılması yasaktır. antrepolar. Kâğıt ve selüloz sanayisinde kâğıt ve selüloz üretiminde klor. çeşitli sanayi ürünleri. En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan fazla ağırlık taşıma. Haberleşme ile ilgili posta. hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması. boşaltma ve yükleme işleri. muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler. kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali. porselen ve seramik imaline ait işler. çimento ve asbest esaslı borular. kükürt dioksit. Cam. toplanması. metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri ile yüzer vinç ve taraklarda yapılan işlerde kadınlar ÇALIŞTIRILAMAZ. ocakçılık. elektrik bakım ve onarım işleri. tuğla. Fayans. telgraf. boşaltma ve yükleme işleri. telefon. düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan her türlü işlerde kadınların çalıştırılması yasaktır. su ve benzeri maddelerin her çeşit boru aracılığıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan bakım. petrol. kişisel koruyucular gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. nakli ve dağıtımı ile ilgili işlerde buhar. El arabası gibi araçlarla elli kilodan fazla ağırlık taşıma. bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve genç işçi çalıştırılabilir. Kadınlar gıda ve içki sanayisinde her türlü canlı hayvanın kesilmesi. ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri. umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama. Elektriğin üretimi. 353 . su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler. Ardiye ve antrepoculuk ile ilgili olarak. suni deri (plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar. ardiyeler. işlenmesi ambalajlanması. bakım. tamiri ve temizlenmesi gibi işlerde kadınlar çalışamaz. televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım. boşaltma ve yükleme işleri. nakli ve dağıtımı işleri. pota. Nakliye benzeri işlerde. tarım ilaçları kullanımı işlerinde kadınlar çalıştırılamaz. bataklık kurutma. Yönetmelik ekinde çeşitli işler alt başlığında geçen asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat ile (çatı yalıtım malzemesi. Gaz. künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri. Enerji üretimi. ambalaj ve paketleme işlerinde çalıştırılabilir. radyo. Tütün sanayisinde balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi işleri ile imalathane ve depolardaki aktarma işlerinde kadınların çalışması yasaktır. Arama ve sondaj işleriyle ilgili olarak. denizlerde göletlerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması. üretilmesi. paspaslar ve her türlü elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri). Tarım ve hayvancılık ile ilgili olarak. bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler ve dalyan işleri. Taş ve toprak sanayisi ile ilgili (toprağın pişirilmesiyle elde edilen kiremit. hipoklorit. lif ve sair keçeler. Hareket halinde bulunan makine. depolama. sakatat tesislerindeki işlerde çalışamazken. telsiz. şişe. Kadınların Çalışabileceği Ağır ve Tehlikeli İşler. onarım. Ayrıca. optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işlerde kadın işçiler çalışabilir. araçsız olarak yirmi beş kilodan fazla ağırlık taşıma. bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline getirilmesi işlerinde kadın işçiler çalışamaz. Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan fazla ağırlık taşıma. kullanılması ve geri kazanılması işlerinde kadınların çalışması yasaktır. boşaltma ve yükleme işleri. boru. motor ve aksamı ile transmisyon düzeneğinin yağlanması. gaz vb. Yine bu işlerde elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadınlar çalıştırılabilir. hasır.İplik dokuma ve giyim sanayisinde linolyum ve diğer sert yüzeyde zemin döşemeleri. ateş tuğlası. tamirat ve benzeri işlerde kadın çalışanların çalışması yasaktır.

demiryolu. uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. ikmal. tarak. vida vb. Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler Meyve ve sebze konserveciliği. her türlü siloculuk işleri. Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işlerinde kadınlar çalışabilir. ağartılması. Kâğıt ve selüloz sanayisi ile ilgili kâğıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama.(PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz). yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç haşıl. elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir. kemik. marmelat. terlik ve benzerleri imalat işlerinde kadın işçiler çalıştırılabilir. şat ve benzerleri) yapılan bütün işler.) ile ilgili işler. depolanması. meyve ve sebze suları imalatı işleri. Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri. ağaç ve diğer malzemelerden mamul her türlü ayakkabı. silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler çalıştırılabilir. işlenmesi. magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar) çalışılan işler. yıkama. matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri. pamuk. salça. vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. kara. Radyo. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işlerin (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve genç işçi çalıştırılamaz) bir bölümünde kadınlar çalışabilir. kontraplak. boyanması. her türlü mürekkep imali işleri. tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri. selüloz üretimi işlerinde kadın işçiler çalıştırılabilir. deri sanayisinde mamul derilere yüz ve fantezi fason yapma ve derileri perdahlama işleri. her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması. paketlenmesi ve dolumu işleri. deri. zincir. radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ve radyasyon yayan her türlü cihazla (çeşitli röntgen. Kauçuk ve lastik sanayisinde. Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bazı işlerde (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). hayvan tahniti işleri. yok edilmesi vb. keten. kontrtabla. turşu. gibi) ile muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgâhlarında yapılan işlerde kadınlar çalışabilir. hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri. Gıda ve içki sanayisinde ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir. Ağaç ve bunlardan eşya üretimiyle ilgili (kurutma yapıştırma işleri. gazlanması. suni deri. yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye) işlerinde kadın çalışanlar yer alabilir. Kimya sanayi (Uyuşturucu maddelerin imali işleri. makinesiz deniz nakil araçlarında (mavna. Metal ve metalden mamul eşya sanayi ile ilgili olarak mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir. Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi. televizyon.Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (çivi. basılması ve hazır hale getirilmesi işleri. İplik. sirke. Yapı işleri ile ilgili teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir. plastik. beyazlatma ve boyama işleri. reçel. her türlü katı ve sıvı ara ürün ve son ürünlerin ambalajlanması. deniz ve göl taşıt araçları için bakım. taşınması. dokuma ve giyim sanayisi ile ilgili (çırçır fabrikalarındaki işler. presleme ve kolalama işleri. Yönetmeliğin ekinde çeşitli işler alt başlığında süngerleri temizleme. onarım ve park yerlerinde yapılan işler. Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. boynuz. 354 .

Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler.00 arası) rastlayan sürelerde yapılan işler. çadır. fıçılama. kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç). porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç). Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri. Balıkhane işleri. yün. şişe. El ilanı dağıtımı işleri. mantar. optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler. fayans. Sandal. boynuz. Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç). kutu. Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler. cam ve emsali eşya imalatı işleri. Hazırlama. resim. pekmez imalatı işleri. kehribar. yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri. tarak ve kolalama tezgâhlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri. Elle yapılan ağaç oymacılığı. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri. tarak. bulama. ağda. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkânlarında satış. çerçeve. Cam. kemik. istifleme ve benzeri işler. baston ve şemsiye imalatı işleri. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri. Maden ocakları ile kablo döşemesi. renklendirme ve kimyasal işler hariç). Diğer giyim eşyası. Kasaplarda yardımcı işler. Yorgancılık. çömlek. Çanak. keten. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler. 355 . çuval.Helva. çini. saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri. etiketleme ve paketleme işleri. lüle taşı. kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler. Süpürge ve fırça imalatı işleri. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler Gece dönemine (akşam saat 20. ısıl işlem. Pamuk. düğme. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama. Çay işlemesi işleri. Su bazlı tutkal. jelatin ve kola imali işleri.00-sabah 06. ayna. fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler. ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç. Sandık. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler.

şişe. kurutma. pota. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler. ateş tuğlası. zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali. yapıştırma işleri.25425 Ek-2 ve Ek-3) Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler. Kanserojen. porselen ve seramik üretimine ait işlerde genç işçiler çalışabilir. Taş ve toprak sanayisi ile ilgili işlerden. Metal ve metalden mamul eşya sanayi ile ilgili işler. (*) Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete: 06 Nisan 2004 – Genç İşçilerin Çalışabileceği Ağır ve Tehlikeli İşler (Ağır ve Tehlikeli işler Yönetmeliğine göre 16 yaşını bitirmiş. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç. kontraplak. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler. Para taşıma ve tahsilât işleri. Toksit. optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların işlenmesine ait işlerde çalıştırılabilir. yonga ağaçtan mamul suni tahta ve PVC yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye işlerinde genç işçiler çalışabilir. 18 yaşından gün almamış “genç işçiler” in çalışabileceği ağır ve tehlikeli işler) şunlardır. Ağaç ve bunlardan mamul eşya sanayi ile ilgili işlerden. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler. deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler. patlayıcı. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim amaçlı işler hariç). epilasyon ve masaj işleri. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon 356 . Kimya sanayi ile ilgili. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler. nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler. Yapı işlerinin teknik hizmetler ve yardımcı işlerinde genç işçi çalışabilir. Eğitim. künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme üretim işleri ile fayans. toprağın pişirilmesi yoluyla elde edilen kiremit. tuğla. mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi çalıştırılabilir. Alkol. Parlayıcı. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler. depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler. boru. Arama ve sondaj işlerinin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde genç işçi çalıştırılabilir. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler. güzellik salonlarında yapılan yüz. Genç işçiler cam. işlenmesi. maddelerin küçük mikyaslarda yağlama. kontrtabla. sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler. vücut bakımı ve estetiği. silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde genç işçiler çalıştırılabilir.

kademelerinde genç işçi çalıştırılamaz) ile plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri. kâğıt hamuru ve odun hamuru üretimi ile ilgili bölümlerinde ve selüloz üretimi işlerinde genç işçiler çalıştırılabilir. İplik dokuma ve giyim sanayi ile ilgili işlerden çırçır fabrikalarındaki işlerde gençler çalışabilir. Yukarıda sayılan işlerin dışında kalan ağır ve tehlikeli işlerde çocukların ve genç çalışanların çalıştırılması yasaktır. 357 . Kâğıt ve selüloz sanayisi ile ilgili işlerin.(PVC’nin imali ve PVC’den mamul eşyaların yapımında genç işçi çalıştırılamaz) işlerinde parentez içinde belirtilen bölümler dışındaki işlerde genç işçiler çalışabilir. Yönetmelik ekinde “Çeşitli işler” alt başlığında açıklanan her türlü mürekkep imali işlerinde genç işçiler çalışabilir.

kıl ve tırnaklardaki arsenik miktarı saptanacak. çalışanların İSİGT-61 muayenesi yapılacak. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. İdrarda kopraporfirin aranacak ve kanda hemoglobin yüzdesi ölçülecek. Tükürük artması. karaciğer veya böbrek yetersizliği olanlar ile ciltleri hassas bulunanlar veya cilt hastalığı olanlar. bu işlere alınmayacaklardır. Arsenik (As) MAK: 0. kan yapıcı sistem. el. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. MAK ESD(TWA) Kurşun (Pb) MAK: 0. kan. derisi nemli ve hassas olanlar ile deri. Çalışanın sindirim yakınmaları olup olmadığı.EK-9 BAZI ULUSAL DÜZENLEMELERDE İŞE GİRİŞ VE PERİYODİK MUAYENELERDE YAPILMASI GEREKEN EK VE TAMAMLAYICI MUAYENELER Tehlike Kaynağı. göz kapaklarında titremeler şeklindeki belirtileri bulunanlar. klinik ve İSİGT-63 laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. fosfordan meydana gelen alt çene nekrozu (Fossy . klinik ve laboratuvar yöntemleri ile saptanacaktır. kurşun absorbsiyonunun ilk belirtileri.5 mg/m3 Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel muayeneleri yapılacak. İSİGT-64 Risk değerlendirmesine göre MAK:0. kolların ekstansiyon durumları incelenecektir. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. karaciğer ve sinir hastalığı olanlar. Gerektiğinde kanda ve idrarda kurşun aramak üzere kan örneği. ihtisas laboratuvarlarına gönderilecektir. diş etlerinde burton çizgisi bulunup bulunmadığı. bazofil granulasyonlu eritrosit sayımı yapılacaktır. Beyaz fosfor (P) İşe giriş muayenesinde Çalışanların. kurşuna duyarlı olanlar ve alkolikler işe alınmayacaklardır. dışkı.Jow) nun ilk belirtileri aranacaktır Önceden fosfor bileşikleri ile İşçi işe girerken ve işin temasa gelip gelmedikleri devamı süresince en az 6 incelenecek ve klinik belirti ayda bir kez hassas tıbbi Organik fosfor (insektisit) İSİGT-65 358 . yetmezliği olan.01 mg/m3 (*) Civa (Hg) MAK: 0. bu işlere alınmayacaklardır. diş etlerinde ülserasyon. İSİGT-62 Her üç ayda bir. genel muayene. olduğu gibi. işe giriş ve periyodik muayenelerinde. Periyodik Muayenede Yasal Dayanak İyi Uygulama Düzeyleri Her üç ayda bir. İdrar.15 mg/m3 İşe Girişte Klinik ve laboratuvar birlikte değerlendirilecek. genel sağlık muayenesi ile beraber. karaciğer ve böbrek fonksiyonları değerlendirilecek. arsenikle ilgili zehirlenmelerin görülmesinde işçiler. çene ve dişlerin filmleri çektirilecek. yaptıkları işlerden ayrılacaklar. yaptıkları işten ayrılacaklar.075 mg/m3 Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel muayeneleri yapılacak. Her altı ayda bir.

Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. bu işlere alınmayacaklardır. Kolinesteraz seviyesi % 25 oranında düşünce işçi. yaptıkları işlerden ayrılacaklar. Periyodik olarak. MAK:0. bu işlere alınmayacaklardır. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. sinir sistemi. duyarlılığı bilinenler. İSİGT-66 Periyodik muayenede solunum sistemi ve böbrek hastalığı tespit edilenler. İSİGT-71 Periyodik olarak. deri. bu işlerden ayrılacaklar. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır İSİGT-68 Periyodik olarak. çalıştıkları işten ayrılacaklar. kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı görülenler. frengi hastalığı ve ruh hastalığı tespit edilenler. rutin olarak biyokimyasal testle kolinesteraz aktivitesinin tayini yapılacak. böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar ile aniline karşı alerjisi bulunanlar. Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak.1 mg/m3 Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayeneleri yapılacak.Tehlike Kaynağı. bu işlerden ayrılacaklar. Solunum sistemi hastalıkları bulunanlar ile zayıfladıkları görülenler. Yasal Dayanak İyi Uygulama Düzeyleri Kadmiyum (Cd) MAK: 0. klinik ve İSİGT-72 laboratuvar yöntemleriyle genel sağlık muayeneleri yapılacak. deri. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. Periyodik olarak. önceden teşhis alanlar işe alınmayacak. organik fosfor bileşikleri ile temas ettirilmeyecek. MAK:1ppm (*) Anilin-Nitroamin Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. kan yapıcı sistem ve karaciğer hastalığı bulunanlar. Burun septumunda ülserasyon görülenler ile solunum sistemi ve cilt hastalığı bulunanlar çalıştıkları işten ayrılacaklar. yaptıkları işlerden ayrılacaklar. Benzen MAK: 20 ppm Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. Herhangi bir şekilde organik fosforlu ve karbamatlı ensektisitlere maruz kalanlarda. MAK ESD(TWA) İşe Girişte aranacaktır. klinik ve İSİGT-67 laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayeneleri yapılacak. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. bu işlere alınmayacaklardır. klinik ve İSİGT-69 laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacaktır.002 mg/m3 (*) Manganez (Mn) Krom (Cr) Berilyum (Be) Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. manganezle ilgili zehirlenmelerin görülmesinde işçiler. bu işlere alınmayacaklardır. solunum sistemi ve böbrek hastalığı tespit edilenler bu işlere alınmayacaklardır. bünyece çok zayıf olanlar ile solunum sistemi hastalığı bulunanlar. Periyodik olarak. işi değiştirilecektir. solunum sistemi. Periyodik Muayenede kontrole tabi tutulacaktır. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile sağlık muayeneleri yapılacaktır. kroma karşı alerjisi olanlar ile cilt ve solunum sistemi hastalıkları bulunanlar bu işlere alınmayacaklardır. 359 . böbrek ve karaciğer hastalığı görülenler. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.

iş hekimliğindeki gelişmeleri göz önüne alarak sputum sitoloji testleri. özellikle göğüs muayeneleri ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılacaktır Periyodik olarak sağlık İSİGT-76 muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir. Toz Y-26-27Ek-2 Asbest Y-10 İşyeri risk değerlendirmesine göre En az 3 yılda 1 muayene. deri. MAK ESD(TWA) Halojenli hidro karbonlar MAK: 20 ppm 60 mg/m3 İşe Girişte Klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. Ek-1/3 özellikle göğüs muayenesi. . Asbest Y-19 genel klinik muayenesi. Bu Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde. Periyodik olarak. klinik ve laboratuvar yöntemleriyle ile sağlık muayeneleri yapılacak. bu işlere alınmayacaklardır. (solunan havanın hacmi ve hızı) Doktor ve/veya diğer yetkili sağlık personeli. İSİGT-74 Karbon sülfür (CS2) MAK: 20 ppm Klinik ve laboratuvar yöntemleriyle genel sağlık muayeneleri yapılacak. 360 . karaciğer ve sinir sistemi hastalıkları bulunanlarla alkolik ve epileptik olduğu görülenler. kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. göğüs filmi (Xray). kontrol ve tedavi altına alınacaklardır. böbrek. işlerin yürütümü yüzünden toz riski bulunması sebebiyle tıbbi raporlar düzenlenmesinde olağan klinik ve laboratuvar muayene yöntemleri arasında göğüs filmi bulgularına özen gösterilir. bu işlerden ayrılacaklar. Çalışma süresince en az iki yılda bir kez standart göğüs filmleri (35x35) alınarak radyolojik muayeneleri yapılır. klinik ve laboratuvar yöntemleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak. göğüs radyografileri alınacak ve solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı olanlar. deri.solunum fonksiyon testi. böbrek. böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarla klora karşı alerjisi bulunanlar bu işlere alınmayacaklardır. Tozlu işlerde çalışacak işçiler işe girişte bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının raporla belirlenmesine yönelik muayene olurlar.1 lif/cm3 Genel sağlık muayeneleri yapılacak. Periyodik Muayenede Yasal Dayanak İyi Uygulama