P. 1
Kültürel Miras Yönetimi

Kültürel Miras Yönetimi

|Views: 61|Likes:
Yayınlayan: mahir_demir_2

More info:

Published by: mahir_demir_2 on Apr 16, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

T.C.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2573 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1543

KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ

Yazarlar Doç.Dr. Asu AKSOY, Prof.Dr. Zeynep ENLİL (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz ÜNSAL, Yrd.Doç.Dr. Gül PULHAN (Ünite 2) Prof.Dr. İclal DİNÇER (Ünite 3) Prof.Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (Ünite 4) Prof.Dr. Zeynep AHUNBAY (Ünite 5) Doç.Dr. Gül KÖKSAL (Ünite 6)

Editörler Doç.Dr. Asu AKSOY Yrd.Doç.Dr. Deniz ÜNSAL 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

i

 .

 .

 .

UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Doç. elektronik.Dr.Gör.Gör.Gör. magnetic tape or otherwise. basılamaz ve dağıtılamaz. Haziran 2012 ii . Seçil Banar Öğr. manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz. or transmitted in any form or by any means mechanical. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Dr. Cemalettin Yıldız Öğr. electronic. photocopy.Gör. without permission in writing from the University. ESKİŞEHİR. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm.800 adet basılmıştır. Copyright © 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system.Dr.     “Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. fotokopi. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik.Dr. Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde 2. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Cemalettin Yıldız Grafiker Gülşah Yılmaz Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Kültürel Miras Yönetimi ISBN 978-975-06-1242-8 1.

Türkiye’de Kültürel Miras Politikaları ve Uygulama Araçları 4.. UNESCO Dünya Miras Listesi ve Miras Yönetimine Etkisi 6. Dünya’da ve Türkiye’de Alan Yönetimi Tanımı ve Örnekleri 5. iv 1... Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2. Kültürel Miras ve Endüstri Mirası Yönetimi . 2 30 66 92 .. Türkiye’de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi 3.İçindekiler Önsöz ... 124 .. 144 Sözlük . 169 iii ..

bu bağlamda Türkiye’den örnekler yeterince henüz kitapta yer almamakta. Aynı şekilde Anadolu Üniversitesi’nden Nurdan Küçükhasköylü’ye bu kısa ve zor hazırlık sürecinde sabırla bize yol gösterdiği için teşekkür ederiz. yerel ve sivil yönetim aktörlerini tanıyacak. karar. genel turizm stratejileri bağlamında kültürel mirasın değerlendirilmesi konusunda bir analiz yapabilmek için Türkiye’deki örneklerin artması gerekmektedir. Asu Aksoy Yrd. 20. Bu kitapta bu çok yönlü alanın bazı konularını ele alamadık. İster kentte olsun ister kent dışında. ekonomi. yasa ve uygulamalara referansları bu ünitelerin içinde bulacaksınız. yönetim süreçlerini ve kültür politikalarındaki yerini öğreneceksiniz. miras yönetimi bugün farklı disiplinlerin uzmanlığını ve yerelden özele farklı kurumlardan aktörlerin katılımını içeriyor. sosyoloji. Buna karşılık kültürel miras yönetimi konularına başka ülke örnekleri üzerinden ve gerek akademik yazında gerekse de kültür politikası geliştiren ve düzenleme yapan kurumların çalışmalarında izlenen tartışmaları ayrıntılı ele alarak etraflı bir giriş ortaya çıkarmaya çalıştık. sürdürülebilirlik. Bu kitabın ortaya çıkmasında büyük emeği geçen Yeşim Kartaler’e çok müteşekkiriz. kent planlaması. mimarlık. Ancak mirasın kültür turizmi çerçevesinde stratejik yönetimi. Kültürel mirasın kültür turizmi çerçevesinde değerlendirilmesi için altyapı oluşturacak bir takım fikir. Bunlardan birisi somut olmayan kültürel miras. Bu değişime etki eden faktörler arasında ulus devlet yapılanması kadar. ister endüstri mirası olsun ister kültürel. kentlerin ve kırsal alanların dönüşümü. işletme ve turizm gibi farklı disiplinlerin ortak çalışmasını ve çok katmanlı bakış açısı gerektirmekte. uluslararası ve ulusal sözleşmeler. Bir diğer konu kültür turizmi ile kültür miras yönetimi ilişkisidir. siyasi. Ancak bu alandaki çalışmalar meyvelerini henüz vermektedir.Önsöz Bu kitaptaki üniteler kültürel mirası bir yönetim konusu olarak ele almaktadır. hukuk. ekonomik ve kültürel boyutuyla ele alındığını görecek. küreselleşme ve yerelleşme ilişkisi bağlamında kültürel mirasın bir ekonomik değer olarak yükselişi sayılabilir. yerel ve ulusal ölçeğin yanı sıra evrensel ölçeği de içermekte ve bu nedenlerle mirasın yönetimi konusu da giderek karmaşıklaşan bu alanın yeni konuları ve sorunları bağlamında daha da önem kazanmakta.Dr. sanat tarihi. Bu ünitelerde görüleceği gibi kültürel miras tanımı artık anıtlar ve arkeolojik eserler kadar topluluk kültürleri ve peyzajı da kapsamakta. anlamı ve kapsamı itibariyle bir evrim geçirmiştir. katılımcılık gibi giderek karmaşıklaşan konuları ele almaktadır.Doç.Dr. yönetiminde söz sahibi uluslararası. merkezi. Kültürel miras yönetimi konusu Türkiye’de özellikle yeni gelişen bir alandır. Ünitelerde kültürel mirasın sosyal. Uluslararası ve ulusal sözleşme ve düzenlemeler somut olmayan mirasın önemi ve değeri üzerine ilkeler önermekte. yüzyıl boyunca tanımı. Kültürel miras. Deniz Ünsal iv . koruma teori ve pratiklerinde yaşanan tartışmalar. Bu sebeple kültürel miras yönetimi arkeoloji. Yukarda da değindiğimiz gibi kültürel miras yönetimi miras-toplum ilişkisi. kararlar çıkarmaktadırlar. Editörler Doç.

.

1 Katılım    Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Kültürel mirasın değerinin yorumlanmasındaki dönüşümü analiz edebilecek. Yönetim Planı hazırlama ve uygulama sürecini kurgulayabilecek. Kültürel mirasın neden ve nasıl korunması gerektiğine ilişkin yorum yapabilecek. Kültürel miras kavramının gelişim sürecini özetleyebilecek. Anahtar Kavramlar Kültürel Miras Yönetimi   Yaratıcılık Envanterleme İzleme ve Değerlendirme Yönetim Planı Sürdürülebilirlik Misyon-Vizyon Çok Paydaşlılık İçindekiler     Giriş Kültürel Miras Kapsamının Genişlemesi Kültürel Mirasın Değeri Kültürel Miras Yönetimi Kültür Politikası ve Kültürel Miras Yönetim Biçimleri Yönetim Planı Kavramı Yönetim Planı Hazırlık Süreci Yönetim Planının Sürdürülebilirliği 2  . Yönetim Planı kavramının bir yönetim pratiği olarak gelişimini irdeleyebilecek.

Örneğin.129). Nitekim. s. el yazmaları. resim. tek yapı ölçeğindedir ve çerçevesi bu anlamda dar tanımlanmıştır. 1985). uzmanların hakimiyetindedir ve miras yönetiminin nihai hedefi korumadır (Fojut. tarihi veya arkeolojik öneme sahip taşınabilir kültür varlıkları olarak ele alınmaktadır.Kültürel Miras Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar GİRİŞ Kültürel miras kavramı çok yakın bir zamana kadar obje-odaklı ve tek yapı-ölçeğinde bir yaklaşımla tanımlanmaktaydı. Özetle. tüm dünyada yaygınlaşmıştır. bir çöküş psikolojisi içinde olma ve olgunlaşamama meselelerinin miras söyleminin oluşumunda ne kadar etkili olduğunu vurgulamaktadırlar (Davison. kitaplar. 1931 “Atina Tüzüğü’nde (Charter of Athens)” ve 1954 “Lahey Sözleşmesi’nde (The Hague Convention)” olduğu gibi kültürel miras sadece anıtsal mimari eserler. heykel gibi sanat eserleri. Kültürel mirasa bu obje odaklı ve anıtsal eser perspektifinden bakışın en önemli nedeni olarak önce imparatorluklar ardından da ulus-devletler çağında mirasın siyasi egemenlik göstergesi olarak değerlendirilmiş olması gösterilebilir (Pulhan. Avusturalya’da. kültür mirası hareketinin ideolojisini inceleyen eleştirmenler. Örneğin. Ulusun kültür mirasını temsil edecek en iyi örneklerin seçilmesi ve bunların korunması konusunda büyük sorumluluk devlet kurumlarının atadığı uzmanlar tarafından üstlenilmiştir. devletler arasında yerini bulamama. nelerin gelecek kuşaklara aktarılmasının iyi olacağı. Ulusal kimlik politikasına göre kültür mirasına verilen önem. Tarihsel açıdan neyin önemli olduğu. ortaya çıkarılmaları ve korunarak gösterime sunulmaları işi devlet idareleri tarafından düzenlenmiş ve yerine getirilmiştir. yakın zamanlara kadar kültür mirası söylemi obje odaklıdır. arşivler. hangi eserlerin korunarak geleceğe miras bırakılacağı gibi kültür mirasının yorumuna ilişkin ortaya çıkan farklı yaklaşımlar bu yaklaşımları geliştiren toplumların hassasiyetlerini yansıtırlar. tarihi ya da sanatsal öneme sahip yapılar ve arkeolojik sit alanları gibi taşınmaz kültür varlıkları. Kültürel mirasa anıtsal obje bakışı ulusdevletleşme sürecinde ulusal kimlik arayışı ve inşaası çabasının bir parçası olarak yeni bir yorumla devam eder. mirasın tam olarak neleri kapsadığına ve nasıl korunacağına ilişkin öncelikler değişebilmektedir. muhafaza etmek. 2009). 2009. bunun arkasında aristokratik ve yüksek burjuva kültürünün ulusal kimliği şekillendirmedeki etkisini görürler (Wright. Bu tür sivil 3  . tarihi ve sanatsal açıdan önemli yapılar ve arkeolojik alanlar ile sınırlı kültürel miras ve koruma anlayışının yerini zamanla. bilimsel açıdan önemli koleksiyonlar gibi sanatsal. Ulus-devletlerin kurulması ile birlikte geçmişin bilgisini taşıyan izleri korumak. KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMININ GENİŞLEMESİ Kültürel miras kavramının tanımı ve kapsamı günümüze kadar gelişim göstermiştir. Yukarıda da değinildiği gibi önceleri sadece anıtsal mimari eserler. s. göstermek ve gelecek kuşaklara aktarmak yaklaşımı. anıtların ve tarihi eserlerin tespit edilmeleri. sıradan sivil yapıların da toplumsal belleğin önemli bir parçası olarak görüldüğü daha geniş bir anlayış almıştır. İngiliz kültür mirası hareketinde barışçıl kırsal İngiltere imajına ve bu imajı yansıttığı düşünülen kırsal malikanelerin yüceltilmesine dikkati çeken eleştirmenler. Kültürel miras eserleri yeni inşa edilen ulus-devletin geçmişe uzanan temellerini göstermesi. Avusturalya’yı meşgul eden. 2008. Bu yaklaşım çeşitli uluslararası sözleşmelerde de görülebilmektedir. ulusun geçmişine ilişkin bilgiyi geleceğe taşıdıkları için korunur ve değer atfedilirler.34).

savaşın Avrupa kentlerinde yaptığı bu tahribatı. Tarihsel sürekliliği ani bir kesintiye uğratan bu denli hızlı bir dönüşüm. köhne ve sağlıksız olarak gördükleri bu kentlerin yenilenmesi ve modernleştirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Venedik Tüzüğü geniş kentsel alanların da sit alanı ilan edilerek koruma altına alınması sürecinde önemli bir adım olmuştur. II. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil. bu tür pasif koruma önlemleri.yapılardan oluşan kentsel dokuların da kültürel miras olarak korunmaya değer olduğu görüşü giderek kabul edilmiş. Eski kent merkezlerinin. diğerleri ise yıkılarak yerlerine yenileri yapılmıştır. giderek ciddi tepkilere yol açmış. merkezi veya yerel yönetimlerce gerekli teşvikler sağlanmadığından ve çoğu mülk sahibinin onarım ve sağlıklılaştırma giderlerini karşılayamayacak derecede düşük gelirli olmaları nedeniyle binalara gerekli bakımlar yapılamadığından tarihi kentsel alanlar hızlı bir eskime ve köhneme sürecine girmiştir (Enlil. mimari özellikleri korumayı ve eski yapıların barındıracağı işlevleri kontrol etmeyi amaçlayan bir dizi kısıtlayıcı yasal önlemler niteliğinde olmuştur. Venedik Tüzüğü. ticari komplekslere yer açmak ve artan trafiğin gerektirdiği ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamak için pek çok eski bina yıkılmış ve tarihi doku tahrip edilmiştir. Bunun aksi yaklaşımlar da söz konusu olmuş. böylelikle sanat eseri niteliğinde olmayan sıradan yapılardan oluşan yerleşme dokuları da Tüzük ile ilk kez korunmaya değer görülmektedir. Dünya Savaşı sırasında çok büyük ölçeklerde yıkımlara uğramıştır. Sivil yapıların oluşturduğu tarihi kentsel çevre bakımından zengin örneklere sahip olan Avrupa kentleri II. koruma anlayışı tek yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe doğru genişlemiş. Birçok modernist mimar ve plancı. tarihi kentsel alanlar da koruma altına alınmaya başlanmıştır. buldozer yaklaşımı olarak da anılan bu kentsel yenileme (urban renewal) yaklaşımıyla tarihi dokunun gördüğü yıkım daha önceki yüzyılların toplamında meydana gelenden ve hatta savaş tahribatından çok daha fazla olmuştur (Enlil. Uzun ve zahmetli çalışmalar sonucu kent eski belgelere dayalı olarak bu doğrultuda yeniden inşa edilmiştir. Savaştan sonraki 25 yıl içerisinde kentlerin uğradığı bu dönüşüm çok büyük boyutlu ve hızlı olmuş. yıkılan yapıların aynen inşa edilmesini istemişlerdir. İşte bu savaş sonrası dönemde kentlerin yeniden yapılandırılması sırasındaki yıkımlarla ortaya çıkan büyük kayıplar sonucu sıradan sivil yapıların da korunmaya değer kültür varlıkları olduğunun farkına varılmaya başlanmıştır. Varşovalılar savaşta büyük tahribat gören kentte anıtsal olsun olmasın tüm yapıların toplumsal belleğin ve ulusal kimliğin çok önemli bir parçası olduğu düşüncesiyle tahrip olan. bu alanlarda negatif bir kontrol kurmaktan öteye gidememiştir. Dünya Savaşı sonrasında pek çok Avrupa kentinde nüfus hızla artmış ve bu nedenle. Bu alanların korunmasına yönelik ilk girişimler yıkımları yasaklayan. Maddesinde “Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz. koruma anlayışının yeni bir boyut kazanmasına neden olmuştur. Ne var ki. ticari ve üretime ilişkin aktiviteleri barındıran eski kent merkezleri. 1992). 1992). 4  . çok yoğun. Yıkımlar durmakla beraber. Tüzüğün 1. hala yönetsel. Gelişen servis sektörünün gereksinimlerine cevap verecek yeni büro binalarına. önemli bir gelişmenin. Dünya Savaşı sonrası Avrupa kentlerinin bir çoğunun yaşadığı büyük boyuttaki yıkımın ertesinde ortaya çıkan modern kentsel planlama pratiklerinin sivil mimari ve kentsel miras üzerinde yarattığı olumsuz etkinin görülmesiyle birlikte meydana gelir. kültür mirası tanımının değişmesi ve korumanın kapsamının genişlemesi açısından bir köşe taşı niteliğindedir. 1940 ve 1950’li yıllarda birçok Avrupa kentinde tarihi kentsel alanlarda savaş tahribatına uğrayan yapıların sadece anıtsal olanları korunmuş. tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar. Bu gelişmeler sonucu geniş kentsel alanların da koruma altına alınması mümkün olmuştur. bazı kentlerde yıkılan sivil yapılar aynen inşa edilmiştir. bunun yanında belli bir uygarlığın. ayrıca zamanın geçmesiyle kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri de içine alır” denilmekte. Kültürel mirasa bakışta yaşanan bu dönüşüm II. Böylelikle. hızla gelişen ekonomilerin yarattığı yeni taleplerin baskısına maruz kalmışlardır. çok daha büyük boyutlarda yıkım ve yenilenmeye sahne olması ise 1960’lı ve 70’li yıllara rastlar. Sıradan sivil yapıların da anıtsal yapılar kadar korunmaya değer olduğu ilk kez 1964 tarihli “Venedik Tüzüğü (The Venice Charter)” ile dile getirilmiş ve taşınmaz kültür varlıklarının kapsamı genişlemiştir. Bu yaklaşımın en önemli örneği Varşova’dır.

eski kentlerdeki ve kırsal yerleşmelerdeki sıradan yapıların da bu mirasın önemli bir parçası olduğu yinelenmekte. atmosferi. peyzaj alanlarını ve endüstri mirasını da kapsayacak biçimde genişlemiştir. müzikleri. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 1975 yılının Avrupa Mimari Miras Yılı olarak kabul edilmesini takiben Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan “Avrupa Mimarı Miras Sözleşmesi (European Charter of Architectural Heritage)” kültürel mirasın korunmasında karşılaşılan yeni sorunları ele alan önemli bir belge niteliğindedir. Zaman içinde kültür mirasına egemen olan eser odaklı bakış. hem de sosyal anlamda karma dokuları destekleyen bu yerleşmelerin toplumsal entegrasyon açısında da uygun ortamlar sunduğu ancak bu özelliklerinin tehlike altında olduğu vurgulanmaktadır. yeme-içme kültürleri. Soylulaşma olarak anılan ve düşük gelir gruplarının yerlerinden edilmesiyle neticelenen bu süreçle uzun yıllardan beri yaşadıkları bu yerlerle hem fiziki hem de sosyal köklü bağlar kurmuş olan yoksul kesimler maddi ve manevi kayıplara uğramıştır. artan trafik. alanın kullanımı konut olarak kalsa dahi çoğunluğu zaten ucuz konut bulmakta güçlük çeken düşük gelir gruplarından oluşan mevcut kullanıcılar yerlerini artan fiyatları ödeme gücüne sahip olan üst gelir gruplarına bırakmak zorunda kalmışlardır. belirleme. karmaşık ve karşıt görüşleri de içeren bir planlama problematiğine dönüştürmüştür. eski yapıların sağlıklılaştırması bu alanları orta-üst ve üst gelir grupları için cazip hale getirmiş ve bu alanlardaki ekonomik dengelerin değişmesine neden olmuştur. tarihi alanların sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması yönünde atılan adımlar bir dizi yeni sorunu da beraberinde getirmiştir. yaşam pratikleri gibi). hem de doğal mirasını tanımlama. tarihi çevrenin özgün kimliğinin korunması kadar içinde yaşayanı ile birlikte korunmasını da önemli hale getirmiştir (Enlil. Buna göre. fiziksel çevrenin içinde yaşayanı ile birlikte korunmasına özen 5  . “Tarihi Şehirler ve Şehir Merkezleri”. aurası. hassas restorasyon teknikleri ve uygun fonksiyon seçiminin yanı sıra sosyal dokuyu dikkate alan yaklaşımlar ile mümkün olacağının altı çizilmekte. bu merkezlerin sosyal ve ekonomik yaşantısının da sürekli ve canlı kılınmasını amaçlayan aktif koruma yaklaşımına bırakmıştır. “Kanallar” ve “Miras Rotaları” başlıklarına giren Üstün Evrensel Değerlere sahip varlıklar da Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilebilirler. halkların adetleri. Bu tehlikelerin ise ancak bütünleşik bir yaklaşımla giderilebileceğine işaret edilmektedir. Kültürel miras tanımına getirilen bir başka önemli değişiklik ise 1972 yılında UNESCO’nun imzaya açtığı “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)” ile insan eliyle inşa edilmiş alanların yanı sıra doğanın ve doğa ile insanın birlikte yarattığı eserlerin de kapsama alınmasıdır. “Kültürel Peyzajlar”. diğer yanda sosyal ve fonksiyonel dönüşüm ve buna bağlı olarak yaşanan soylulaşma eğilimleri gibi nedenler. Venedik Tüzüğü’nde olduğu gibi bu sözleşmede de mimari mirasın sadece anıtsal yapılardan ibaret olmadığı. Bu bağlamda Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi’nin getirdiği en önemli kavram “bütünleşik koruma” prensibidir. Bu belgede bütünleşik korumanın. 1992). 2000). Bunun sonucunda kimi zaman mevcut işlevler yerlerini yenilerine bırakmış. geniş kentsel alanların korumanın nesnesi haline gelmesi miras alanlarının korunmasını çok boyutlu. hem fonksiyonel. Öte yandan. Kentleşme baskısı ve buna paralel olarak artan emlak değerleri. gayrimenkul fiyatları artmış ve kiralar yükselmiştir.Eski kent parçalarını köhneyen mimari müzeler olmaya mahkûm eden pasif koruma anlayışı yerini giderek. Kültürel mirasın kapsamının genişlemesi ve korumanın tek yapı ölçeğinden çıkarak kentsel ölçeğe taşınması. Tarihi kentsel alanlardaki fiziksel koşulların düzeltilmesi. elle tutulamayan somut olmayan mirası (toplulukların. Sahip oldukları mimari karakteristik tarihi alanları daha da cazip kılmış. yaşayan toplulukların kültürel mirasını ve bir yerin fiziki dokusu. Nitekim Dünya Miras Komitesi Hükümetlerarası Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Komitesi’nin Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği “Dünya Miras Sözleşmesinin Uygulamasına Yönelik İşlevsel İlkeler Rehberinde (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)” Dünya Miras Listesi’ne aday gösterilebilecek “özel niteliklere sahip varlıklar” diye yeni bir kategori açmıştır. Örneğin. koruma. Kısaca Dünya Mirası Sözleşmesi olarak anılan bu sözleşme imzacı her devleti hem kültürel. koruma aktif bir politika olarak uygulanmaya başlanıp. bu alanlara yeni yerleşen grupların taleplerine uygun olarak fiziki değişime uğrayan tarihsel çevrenin giderek özgün karakterini yitirmesi gibi sorunlar gündeme gelmiştir (Enlil. restore etme. sunma ve gelecek nesillere aktarma yükümlülüğü altına sokmaktadır. Öte yandan. sıradan yapılardan oluşan yapı gruplarının. kimi zaman işlev aynı kalsa bile kullanıcılar değişmiştir. kirlilik ve benzeri çevresel faktörlerin miras alanları üzerindeki olumsuz etkileri. inançları.

bu piyasa temelli. ulaştırma. Aynı yıl Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nca yayınlanan “Amsterdam Bildirgesi (Declaration of Amsterdam)” de bu prensipleri çok açık ve vurgulu bir biçimde dile getirmiş ve “Geçmişimiz için Bir Gelecek” sloganı ile yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Doğal alanlar kavramı da ekolojik hareketler sayesinde bioçeşitlilik kavramı ile buluşmuş. yatırımları. altyapı. finansal ve teknik destek mekanizmalarının oluşturulmasının önemine işaret edilmektedir. yönetiminin ve planlamasının toplumdaki herkese haklar ve sorumluluklar getirdiği vurgulanmaktadır (Dinçer ve Enlil. Burada peyzaj kavramı ile kastedilen geniş bir alan demek değildir. tekil doğal varlıklardan ve türlerden habitatlar ve bu varlıkların içinde yer aldığı çevreyi de kapsayacak biçimde genişlemiştir. Kültürel mirasın korunması konusundaki yaklaşımların değişimini 6  . Son olarak bütünleşik korumanın geniş katılımlı bir işbirliği olmaksızın başarılı olamayacağı vurgulanmaktadır. emlak eksenli ve parçacı girişimler kentlerde istikrarlı. tarihi kentlerin fiziksel peyzajını yeniden önemli değişikliklere uğratmaktadır (Bandarin. Avrupa Konseyi’nin 2000 yılında kabul ettiği “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde (European Landscape Convention)” dünya ekonomisindeki değişiklikler sonucu tarım. 2011). yüksek derecede uzmanlaşmış işgücünü. zengin turistleri çekmeye yönelik olarak kurgulanmış. Gayrimenkul odaklı. 2008 s. şehir ve kırsal bölgelerin planlamasının ve kültürel gelişme politikalarının bütünleşik bir alan yönetimi anlayışıyla ele alınması konuları etkin olmaya başlamıştır.tr/DKMP/Files/Mevzuat/hukuk/sozlesme/sozlesme.htm sayfasını inceleyiniz. Küreselleşme ile ortaya çıkan bu yeni dinamikler tarihi kentleri yine çok etkili bir dönüşüm baskısı ile karşı karşıya bırakmıştır. altyapı yatırımları ve kent ekonomilerini yeniden canlandırmaya yönelik çabalar.gov. güvenilir ve sürdürülebilir bir miras koruması ve yaşatılması ortamını sağlamaktan uzak kalabilmektedirler. Miras kavramının tarihi çevre gibi çok daha kapsayıcı bir mahiyet alması ile birlikte kültürel miras ögelerinin tekil bir şekilde bir yığın içinden çekilip yüceltilecek temsili unsurlar olarak görülmeleri yerine çevrenin kendisinin tüm katmanları ve karmaşıklığı ile sunumu söz konusudur. Korumanın tüm kentsel ve bölgesel planlama eylemlerinin ana eksenini oluşturması gerektiği vurgulanmakta ve bütünleşik koruma prensibinin hayata geçirilebilmesi için yasal. 1980’li yılların ortalarından başlayarak önceki yılların köhnemiş kentsel alanlarının topyekûn yıkılarak yeniden inşa edilmesine dayalı buldozer yaklaşımının yerini. Sözleşmenin yedinci maddesinde köhnemiş kent merkezlerine ve kırsal yerleşmelere yapılacak müdahalelerin bir sosyal adalet ruhu içinde ele alınmasının toplumsal bir zorunluluk olduğu ve bu tür miras alanlarında yaşamakta olan yoksul kesimlerin yerlerini terk etmek zorunda kalmamaları gerektiği ifade edilmektedir.298). ormancılık. Avrupa Peyzaj sözleşmesi hakkında detaylı bilgi edinmek için http://www. Ancak.milliparklar. Avrupa kentlerinde küresel ölçekteki ekonomik yeniden yapılanma dinamiklerinin tetiklediği keskin rekabet ortamında geliştirilen kentsel stratejiler küresel sermayeyi. 2012). tartışınız. 2000 yılında Türkiye’nin de imzacısı olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi. gayrimenkul eksenli bir yaklaşımla prestijli. Bu dönüşüm kültürel mirasa bakışta ‘eser-odaklılıktan peyzaj-odaklı bakışa’ geçişi ifade eder (Fairclough. endüstri.gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir. büyük projeler üzerinde odaklanmaya başlamıştır. peyzaj “insanların çevrelerinin önemli bir bileşeni. onların paylaştıkları kültürel ve doğal mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve kimliklerinin bir temeli” olarak anlaşılmalıdır. maden üretim teknikleri. Kültür mirasının korunması düşüncesinin özellikle 1990’lardan sonraki evriminde çevre ve arkeolojik alanların korunması. büyük ölçekli kentsel projeler. turizm ve rekreasyon alanlarındaki gelişmeler ile şehir ve bölge planlama uygulamalarının peyzajların dönüşümünü hızlandırdığına dikkat çekilerek peyzaj kavramının bireysel ve sosyal refahın anahtar öğesi olduğu ve korunmasının. kent merkezinde işlevini yitiren alanların kent ekonomisine kazandırılmasını hedefleyen daha kapsamlı bir ekonomik yenilenme yaklaşımı almaya başlamıştır. yönetsel.

Trafik sıkışıklığının yarattığı kirlilik. ancak üye ülkeleri yönlendirmeyi amaçlayan tarihi kentlerin korunması ve yönetilmesinde yeni bir yaklaşım olan Tarihi Kentsel Peyzaj Kavramına Yönelik Tavsiye Kararı’nın (Recommendation on the Historic Urban Landscapes) alınması doğrultusunda 36. Bu çalışmaların amacı Tavsiye Kararı niteliği taşıyacak olan bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi ve güncel sorunlara daha esnek bir yapıda yaklaşımın sağlanmasıdır. • • • • • • Kentsel sit alanlarında meydana gelen bu sorunlarla baş ederek sürdürülebilir koruma pratiklerini yerleştirecek yeni strateji ve yöntemlerin gerekliliği ortaya çıkmıştır. İşte. yerel mahalle karakterini kaybetmesi. Uygulamaya konulan kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarının kültürel mirası korumaması. Kitlesel turizmin alanları ele geçirmesi ve yerel halkın göçmesine sebep olması. sosyo-ekonomik çöküntüye uğraması ve bu çöküntü neticesinde tüm cazibesini kaybederek fiziki varlık olarak da çökmesi. 2009). Mülk sahiplerinin yeterli finansman kaynaklarına sahip olmamaları. ileriki bölümlerde ele alacağımız kültürel miras yönetim planlaması süreci miras alanına ilişkin farklı beklenti. talep ve baskı unsurlarını birarada ele almayı ve koruma ile sosyoekonomik gelişme arasında birbirini besleyen bir yaklaşım kurmayı hedefler.org/en/activities/638 sayfasını inceleyiniz. miras korumasına ilişkin kaynaklara nasıl erişilebileceği konusunda kamu otoritelerin yeterli yönlendirme ve bilgilendirmeyi yapmıyor olması nedenleriyle kültür varlıklarının yetersiz bir şekilde ve bazen yanlış bir şekilde ‘korunuyor’ olması. Nitekim.Neoliberal ekonomik politikalarla şekillenen yaklaşımlara yönelik güçlü eleştiriler sonucunda ve aynı zamanda özellikle kentsel sit alanlarında koruma pratiklerinde karşılaşılan sorunların karmaşıklaşmasıyla birlikte 2000’li yıllar sosyoekonomik ve çevresel konulara daha çok öncelik veren ve katılımcı süreçleri temel alan modellere yönelme arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Yerel halkın karmaşıklaşan modern ihtiyaçlarının tarihi kentsel sit alanlarında karşılanmasında meydana gelen güçlükler (artan araba sahipliği nedeniyle meydana gelen park alanı sorunu ya da mahallelilerin daha fazla yeşil alan ve eğlence alanları talep etmeye başlamaları) (Scheffler. Bugün gelinen noktada UNESCO Dünya Miras Komitesi. Kentsel sit alanlarında sıklıkla karşılaşılan sorunlar şöyle sıralanabilir: • • Yeteri kadar yatırımın yapılamaması nedeniyle kentsel sit alanlarındaki varlıkların bakımsız olmaları ve çöküntü alanı haline gelmeye yüz tutmuş olmaları. 1972 yılında imzalanan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin günümüz sorunlarına yeteri kadar cevap veremediği düşüncesiyle sözleşmenin geleceği konusunda çalışmalar yapmaktadır. kültürel miras varlığı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları. 2011 yılında UNESCO yumuşak düzenleme olarak addedilen türden bağlayıcılığı olmayan. Genel Konferansı’na teklif getirmiştir . Ekonomik gerekçelerle kentsel sit alanlarının tahrip edilmesi. açılımı tartışınız. Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin kültürel miras tartışmalarına getirdiği 7  . tarihi mahallelerin birer müze mekanları halinde dönüşerek insansızlaşması. Alanın ticari işlevlerden ve ana ekonomik değer yaratım ve hareketlilik akslarından kopuk kalması nedeniyle. Tarihi Kentsel Peyzaj kavramı hakkında detaylı bilgi edinmek için http://whc.unesco.

Özetlemek gerekirse kültürel mirasın ne olduğu sorusuna verilen cevabın bu şekilde değişmesi ile birlikte mirasın artık nasıl deneyimlendiği, nasıl yönetileceği ve yönetimin paydaşlarının da kimler olduğu sorularının cevabı da değişmektedir. Miras tanımının artık topluluk kültürlerini ve peyzajı da kapsamasıyla birlikte kültür mirası alanının yönetiminde devlet tek başına söz sahibi olma konumunu yavaş yavaş yitirmekte ve yönetim alanı kültürel toplulukların, sivil toplum kuruluşlarının da söz sahibi olduğu çok sesli ve çok paydaşlı bir hale gelmektedir. Kültür mirasının yönetimi konusu artık özel öneme sahip olduğu devlet tarafından belirlenen bir takım anıtsallaştırılmış yapılarla sınırlı değildir. Elle tutulamayan örf ve adetlerden, yerleşim alanlarının dokusuna, kırsal yapılardan, su havzalarındaki tarihi biyolojik çeşitliliğe, kukla, gölge oyunları gibi performans sanatlarından, objelere kadar farklı konular tüm çeşitliliği ve çokdisiplinliliği ile kültür miras yönetimi konusu haline geliyor. Bu konuların anıtsallık kapsamında estetik olmaları, güzel veya çekici olmaları da söz konusu değil. Mirasa konu olan bu kadar çeşitli ve farklı tarihi birikimi deneyimleme biçimimiz de artık görsellikle sınırlı değil. Eskiden yapı odaklı kültür mirası eserlerine ilişkin deneyimimiz görerek deneyimleme-merkezli iken bugün deneyimlememiz işitme, algılama, hissetme, düşünme, gibi çeşitlenmekte. Bu durumda, kültür mirası yönetiminin konularından birisi de bu çok-katmanlı kültür mirası konularına ilişkin kapsamlı bir deneyim imkanı yaratacak karakterizasyonu ortaya çıkarmak olmaktadır. Tarihi bir maden işleme alanının örneğin karakterinin bu deneyimi yaşayacak olanlara aktarımında buranın özgün sesi, atmosferi önemli bir özellik olacaktır. Kültürel mirasın tanımında yaşanan bu genişleme ve tarihi öğelere içinde bulundukları çevre bağlamında ve bütünlüklü olarak bakmak 1980’lerin entellektüel kazanımlarıdır. Aynı dönemde bir başka gelişme kültür mirası kavramına ulus merkezli bakışı açmaya başlar. UNESCO “Dünya Mirası” kavramını geliştirerek doğal ve kültürel miras alanlarının sadece bulundukları ülkelerin değil tüm dünya insanlığının malı olduğu fikrini hayata geçirir. Böylelikle dünyanın tüm insanları ‘Üstün Evrensel Değer’e sahip olduğu düşünülen miras öğelerinin paydaşı haline gelirler. Bu bakımdan, kültür mirası yönetim alanının 1990’lara gelindiğinde artık sadece devletlerin yönetim alanı olmaktan çıktığını ve hem yukardan uluslararası kurumlardan hem aşağıdan çeşitlenen paydaşlardan yaşanan baskılarla açılmaya başladığını görürüz.

KÜLTÜREL MİRASIN DEĞERİ
Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmak istenmesinin arkasında mirasın bir değeri olduğu inancı yatmaktadır. Bu değer, miras konusu olanın kendinden menkul bir özelliği olmasından çok, insanların atfettikleri ile ilgilidir. Kültürel mirasın toplumlar için taşıdığı değerin başında, toplumların geçmişleri ile kurdukları ilişkinin miras öğeleri üzerinden somutluk kazanıyor olması gelir. Miras öğeleri, kitaplarda soyut bir şekilde anlatılan geçmiş hikâyelerini, bugünün insanları için canlandırmaya yararlar. Kültürel mirasa verilen değer tam da budur; geçmişin izlerini bugüne kadar sürdürmek. Ancak geçmişin aynen bugün olduğu gibi karmaşık, çok katmanlı ve çok sesli bir oluşumlar yığını olduğunu göz önüne alacak olursak, geçmişin hangi unsurlarının bugüne taşınması gerektiği, geçmişin nelerinin bizim için bugün anlamlı olduğu soruları, geçmişe ilişkin hep bir seçim, eleme ve yorumlama faaliyetinin yürütülmekte olduğunu gösterir. Toplumlardaki entellektüel birikim, öncelikler, kimlik arayışlarına göre ve miras ile ilgilenen uzmanların öncelik ve bakış açılarına göre, farklı dönemlerde, kültür mirası konularına ve alanlarına farklı değerler atfedilebilir. Bazı durumlarda bazı kültür mirası öğeleri değersiz addedilip üzerine gidilmeyebilir. Buradan çıkan sonuç mirasa atfedilen değerin toplumun o andaki kültürel sistemi, duyarlılıkları, hassasiyetleri tarafından belirlendiğidir (Darvill, 2005). Örneğin, Avustralya’nın endüstriyel geçmişi ile ünlü Newcastle bölgesine ait tescillenmiş Ulusal Miras Listesini analiz eden Graeme Davison, bu listede yer alan tescilli yapı veya sit alanının yüzde 30’unun 1850 yılı öncesine ait olduğunu, yüzde 60’ının 1850-1900 arasına ve sadece yüzde 10’unun 1900 sonrası dönemine ait olduğunu söyler. Endüstriyel geçmiş bu listeye yeterince girememiştir. Bununla bağlantılı olarak, ‘listede ağırlıkla malikaneler yer alır, madencilerin gecekonduları ve endüstriyel yapılar ise oldukça sınırlıdır’ (Davison, 2008, s. 37). Kültürel mirasa atfedilen değer sadece tarihsel nitelikleri ile sınırlı olmayabilir. Son yıllarda kültürel miras alanlarının turizmin ilgisini daha fazla çekmesi sonucunda ekonomik getiri bir değer kıstası olarak kullanılmaktadır. Bir başka değer konusu kültürel miras alanlarının ve varlıklarının bulundukları yerlere sağladıkları imajdır. Markalaşarak küresel rekabette kendilerine yer edinmeye çalışan kentler için imaj
8 

önemli bir yatırım alanıdır ve bu bağlamda kültür mirası ögeleri artı değer kazanırlar. İşlevselci değerler olarak adlandırılan bu tür değerler her ne kadar önem taşısa da, kültür mirasını öncelikle değerli kılan, yukarda da bahsettiğimiz gibi, ulus-devlet için bir kollektif hafıza inşaası olarak taşıdığı değerdir. Stuart Hall’un dediği gibi, ‘nasıl bireyler, aileler geçmişte yaşanan birçok rastlantısal ve karmaşık, çetrefilli ve çelişkili olaylar dizininden seçmeler yaparak tutarlı ve tek bir hikâye çıkartarak kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlarsa, uluslar da benzeri bir şekilde geçmişten seçtiklerini ulusal bir hikâye inşaası için kullanırlar. Bu hikâyeye de gelenek denir’ (Stuart Hall, 1999, s.221). Kültürel miras, bu geleneği ortaya çıkarmak için seçilmiş öğeler olarak şimdiye kadar kurgulana gelmiştir. Yukarda bahsettiğimiz Newcastle örneğinde olduğu gibi, bu seçici yüceltme, geçmişe ait bir çok başka hikayenin, detayın ve bilginin gözardı edilmesi, araştırılmayarak unutulması ve hatta yok sayılmasını da beraberinde getirir. Ancak bugün toplumların çokkültürlülüğü benimsemeleri ile birlikte kültürel mirasın farklı anlatıları da kapsayabilecek şekilde çoksesliliğe açılması, yönetim sorunsalının önündeki önemli konulardan birisidir. Yukarıda ana hatlarını çizdiğimiz peyzaj kavramının kültürel miras alanına girmesi ile birlikte çoksesliliğin sağlanmasında önemli bir adım atılmaktadır. Peyzaj, tanımı gereği çok katmanlılığı, ilişkiselliği, farklılığı içermektedir. Peyzajın korunacak tarihi miras çevresi olarak kavramsallaştırılması ile birlikte bu çevrenin bünyesinde biriktirdiği birbirinden farklı olabilecek birçok değer toplumun farklı kesimleri tarafından sahip çıkılabilir hale gelir. Miras böylelikle uzmanların toplum adına değerine karar verdiği bir alan olmaktan çıkarak toplumun bizzat kendisinin, tüm farklı sesleri ile değerleri yeniden keşfe çıktığı bir toplumsal yorumlama alanı haline gelir. İşte, kısaca Faro Sözleşmesi olarak anılan ve 2005 yılında imzaya açılan “Kültürel Mirasın Toplum için Değeri konulu Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi’nin (Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society)” önemi de budur. Faro Sözleşmesinin devletler tarafından benimsenmesinde önemli rol oynayan kavramsal değişim; kültürel mirasa, miras ile ilişki kuracak insanlar perspektifinden bakıyor olmasıdır. Buna göre miras öncelikle insanlar için korunmalıdır ve dolayısıyla mirasın yönetiminde uzmanların yanısıra vatandaşlar da söz sahibi olmalıdır, sıradan insanlar da neyin kendileri için kültürel miras değeri taşıdığı konusunda tercihlerini aktarabilmeli, karar süreçlerine katılabilmelidirler.

Faro Sözleşmesi olarak anılan ve 2005 yılında imzaya açılan “Kültürel Mirasın Toplum için Değeri konulu Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi”nin kültürel miras tartışmalarına getirdiği açılımı tartışınız. Yukarıdaki tanımlara göre neyin kültürel miras değeri taşıdığı sorusuna verilen cevaba katılımcıların bu şekilde genişlemesi ve bakış açılarının katmanlaşması ve zenginleşmesi ile birlikte kuşkusuz kültürel miras konularında bir patlama yaşanmaktadır. Her şeyin kültürel miras olarak saklanamayacağı gerçeğinden hareketle ‘yine de toplumların hep seçim yapmak durumu ile karşı karşıya olduklarını kabul etmek gerekmektedir’ (Fairclough, 2008, s.300). Burada önemli olan bu seçimin paydaşlarının artık genişlemiş olduğunun ve tepeden inme kararlar yönteminin aşılması gerektiğinin anlaşılmasıdır

KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
19. yüzyılda başlayıp 20. yüzyılın ortalarına kadar geçerliliğini sürdüren kültürel miras yönetimi yaklaşımında, anıt statüsü kazandırılmış tarihi miras yapılarının ve nesnelerinin korunması, modernizmin yarattığı tahripkâr değişim karşısında, geçmişin özel anlam yüklenmiş kalıntılarının kurtarılması ve yıkımdan kaçırılarak korunmaya alınması temel yönetim konusu olarak karşımıza çıkar (Fairclough, 2008). Geçtiğimiz son kırk, elli yıl içinde bu yaklaşım hâlâ daha kullanım sahası bulurken, paralel olarak yeni yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkışında ise, yukarıda ana hatları ile verdiğimiz dönüşümler kilit rol oynamaktadır. Bu dönüşümlerin başında kültürel miras tanımının genişlemesi ve artık yapı ve nesne ile sınırlı kalmayıp çevre ve peyzaj kavramlarının getirdiği açılım ile birlikte bugünün yaşayan ve değişen dinamiklerinin bir parçası olarak ele alınması gelmektedir. Kültür mirası yönetiminde peyzaj kavramı çok disiplinliliği ve katılımcı karar almayı ön plana çıkarır. Burada eser odaklı koruma yönetiminden süreç odaklı yönetime geçiş söz konusudur. Artık mirasın bir anıt eser şeklinde korunması kendi başına bir öncelik olmaktan çıkmıştır; mirasın korunması bu mirasın içinde yer aldığı peyzaj ve sosyokültürel çevre ve bu peyzajın ve çevrenin değişim dinamikleri ile birlikte bir süreç olarak ele alınmaktadır. Kültür mirası yönetimi sorunsalı artık içindeki her türlü varlığı ve değeri ile tarihi çevrenin tümünü konu edinmektedir. Aynı zamanda toplumun geniş katılımıyla
9 

ortaya çıkan müzakere süreci ile “korumanın nasıl, kimin için ve ne için olacağı ve değişen toplumun ihtiyaçları bağlamında sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağı sorularına cevap aramaya da çalışmaktadır” (Fairclough, 2008 s. 412). Ancak, kültürel miras yönetimi konusunun tarihi peyzaja ve kentsel çevreye genişlemesi ile birlikte koruma pratiğinin yepyeni ve cevabı henüz kolaylıkla verilemeyen sıkıntılarla karşı karşıya olduğu açıktır. Bütün alanlar tarihi miras alanları olarak korunamayacağına göre, buna karşılık seçilmiş örneklerin çevreleri tamamen değişirken bir cam fanusa alınarak korunması yaklaşımı da artık yenilenme ihtiyacı ile karşı karşıya olduğuna göre, nasıl olur da geçmişin tarihsel karakteri itibarıyla gelecek için anlamlı ve kullanışlı bir rol oynaması sağlanabilir? Büyüme hedefli toplumlarda kentleşme ve kalkınma dinamiklerinin yarattığı baskılar tarihsel miras alanları üzerinde çok daha büyük ölçeklerde değişim ve dönüşüm ihtiyacı yaratmaktadır. Günümüzde kültürel miras yönetiminin temel sorusu da tam budur; bu değişim sürecinin kendisi nasıl yönetilmelidir ki geçmişe ilişkin çoklu bir içerik kazanmış olan hafıza izleri gelecek için ilham kaynağı olabilsin. Kültürel mirasının günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, koruma, kullanım, yorumlama, bilgilendirme ve sunuma kadar farklı uzmanlık alanlarını biraraya getiren çalışmalar yapılması gerekir. Kültürel miras yönetimi bu çalışmaların bir sistematik çerçevesinde ele alınmasını konu edinir (Schofield, 2008). Bunlara ilişkin düzenlemeler ve sistemler ICOMOS, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından getirildiği gibi, merkezi yönetim, yerel ölçekte belediyeler, planlama otoriteleri ve ilgili topluluk tarafından da gerçekleştirilebilir. Örneğin; toplumlar ve topluluklar, kendi müzik geleneklerini araştırmak ve ortaya çıkarmak veya köylerinin içinde bulunduğu tarihi değeri olan kırsal peyzaja ilişkin bir araştırma yaptırmak isteyebilirler ve bunun için devletin yardımcı olmasını talep edebilmelidirler. Bu aşağıdan yukarı talep ve beklenti mekanizmasının işletilmesini kolaylaştırmak ve önünü açmak bugün karar vericilerin önündeki en önemli gündem konularından biridir. Aşağıdan yukarı mekanizmasını çalıştırmak kültür mirası alanının yönetimini demokratikleştirmek anlamına gelmektedir; böylelikle kültür mirası konuları topluma ait olabilmekte ve korunmalarına ilişkin duyarlılık yaygınlaştırılmaktadır. Kültürel mirasın yönetiminde şimdiye kadar tek hakim ses konumunda olan devlet, demokratikleşme ile birlikte yönetimi diğer paydaşlarla paylaşmaya başlar. Böylelikle, kültürel miras konularının neler olduğuna, nelerin korunup nasıl saklanacağına şimdiye kadar tek başına karar verme gücünü elinde tutan devlet bu gücünü topluma açar, toplumu bu konularda güçlendirir.

KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM BİÇİMLERİ
Kültürel miras somut ve somut olmayan diye iki başlık altında ele alınmaktadır. Gerek somut olan gerekse de somut olmayan mirasın yönetimi merkezi kamu idareleri tarafından gerçekleştirilir. İdare tarzının nasıl olduğu ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı kültürel miras yönetiminden doğrudan ve tek elden sorumludur. Örneğin; İngiltere’de resmi adıyla “İngiltere Tarihi Yapı ve Anıtlar Komisyonu (Historic Building and Monuments Commission for England)” olarak bilinen English Heritage, bağımsız yetkilere sahip özerk bir bakanlık kuruluşu olarak kültürel miras yönetimini gerçekleştirir. English Heritage’ın yanısıra tamamen bağımsız ve özel bir yasa ile kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen vakıf statüsündeki National Trust (Ulusal Vakıf) İngiltere’de birçok miras alanının korunması ve yönetilmesinden sorumludur. İngiltere’deki National Trust örneğinde de görüldüğü gibi kültür mirası yönetiminin sadece tek elden merkezi yürütme organları tarafından yerine getirilmesi söz konusu değildir. Hollanda’da Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın sadece kültür mirasını yönetmekle sorumlu bir birimi olarak kurulmuş olan Hollanda Kültür Mirası Enstitüsü taşınabilir ve taşınamaz kültür mirası varlıklarının yönetimi ve toplumla buluşturulmasından sorumludur. Türkiye’de ise kültür mirası alanının yönetimi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Bakanlığın çalışma esasları Deniz Ünsal tarafından bu kitapta anlatılmıştır. Kamu idarelerinin kültür mirası yönetimine ilişkin politikaları idarelerin bağlı bulundukları bakanlıkların ve hükümetlerin politik programlarına göre şekil alır. Bu bağlamda her ülkenin kamu idaresinin kültür mirası yönetiminde farklı dönemlerdeki hakim politikalara göre farklı evrelerden geçtiğini görebiliriz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde izlenen kamu idaresinde yerelleşme yöneliminin Türkiye’de de 2000’li yıllardan bu yana ağırlık kazandığını görüyoruz. Türkiye’de 2000’li yılların başından bu yana kültür politikası alanındaki değişimi incelediğimizde yerelleşmenin de içinde yer aldığı üç temel gelişim görülür birincisi; kültür alanında merkezi yetkilerin yerele devredilerek, yerelin daha
10 

bakım ve onarım hakkını almıştır. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB). Yine 2009 yılının başında. özellikle kültürel altyapıların işletilmesi konusunda özel sektör girişimlerinin de devreye girmesinin önünün açılması ve üçüncüsü.2010 tarihli Kanun Tasarısı)’na bakınız. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü. Kültür politikası alanında 2000’li yıllardan bu yana gündeme gelen bir diğer uygulama da kültür alanına yapılacak sponsorlukların önünü açacak vergi teşviklerinin sağlanmasıdır.” Devredilmesi öngörülen varlıklar il ve ilçelerde ve beldelerde bulunan kütüphaneler.KKG. bunların korunması konusunda toplumsal bilinç artırılmakta. Bilkent Holding bünyesinde bulunan Bilintur şirketi kazanarak Topkapı Sarayı Müzesi.02. bu hedefin gerçekleştirilmesinde “kamu kaynaklarının yanında halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarının sağlanmasının” önemine işaret edilmektedir. il özel idaresi tarafından açılan özel hesapta toplanmakta. kültür alanındaki özel sektör girişimlerinin teşviki için cömert ölçeklerde vergi indirimlerinin uygulamaya konulmasıdır. güzel sanatlar galerisi ve müzelerdir. Bu kanun tasarısının genel gerekçesinde “öncelikli hedefin kültürel mirasın korunması. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2009 yılında açtığı müze ve ören yerlerinin satış noktalarını özelleştirme ihalesini. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde. devlet dışı kaynaklar İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne sponsorluk yapmak üzere yönelmeye başlamışlardır. Bu suretle özel 11  .etkin kılınması. söz konusu hizmetler mahalli idarelere devredilmek suretiyle ek kaynak yaratılmakta. Kültür alanındaki varlıkların yönetiminin yerel idarelere devredilmesini amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Bazı taşra kuruluşlarının İl Özel İdarelere ve Belediyelere devredilmesini sağlayan kanun tasarısı” TBMM ilgili komisyonlarından onay almış ve 2010 yılında yasalaşma sürecine girmiştir. Sedir Adası. bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerindeki mağazaların işletilmesi geliştirilmesi.0. Bakanlığın hedeflediği gibi.101-30. Olympos. Müze dükkanlarının ardından müze gişeleri de özel sektör kuruluşları tarafından işletilmeye başlanmıştır. Hacıbektaş-ı Veli Müzesi. 5226 sayılı yasa “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlığını taşıyan bir düzenleme getirmiş ve belediyeler için yeni bir kültür mirası koruma ve değerlendirme amaçlı finansman kaynağı yaratmıştır. danışma bürosu. Aspendos. ikincisi. 5226 sayılı yasa ile getirilen “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” düzenlemesinin nasıl işlediğini araştırınız. Patara ve Ihlara Vadisi gibi ören yerlerinin de aralarında bulunduğu 56 miras alanlarındaki satış noktalarının işletmesi sekiz yıl süreyle özel sektöre verilmiştir. Burada gerçekleştirilen işletmenin özelleştirilmesiyle. Mevlana Müzesi ve Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra Efes. hizmetlerin etkili. Kayaköy. Bu amaçla. Ayasofya Müzesi. ören yerleri gibi kültür mirası alanlarının işletmesinin özel sermaye kurumlarına açılmasıdır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Noel Baba Müzesi. 11. Kültür yönetimi alanındaki yerelleşme eğilimini 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile yapılan eklemelerde görüyoruz. Merkezi hükümetin kültür politikasında izlenen bu değişim kültürel miras yönetimine de yansımaktadır. Bu düzenlemeye göre emlak vergisi mükelleflerinden emlak vergisi ile beraber bu verginin % 10’u oranında tahakkuk ettirilecek “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı”nın belediyelerce tahsil edilerek. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 10 yıllık işletme. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı. yaşatılması. ‘Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bazı taşra kuruluşlarının İl Özel İdareleri ve Belediyelere devredilmesini ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ (B. tahsil edilen bu payların İl Özel İdaresince ve belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kullanılması sağlanmaktadır.590 sayı. ürün ve hizmet tedariki ile ilgili bir ihale açarak özel sektör kurumlarının miras yönetimi alanına girişi için ilk adımı atmıştır.02. geliştirilmesi ve tanıtılması” olduğu söylenmekte. verimli ve kaliteli sunumuna zemin hazırlanmaktadır. kültür mirası alanının yerelleşmesine bu düzenleme nasıl katkı yapmaktadır? Kültür politikasında izlenen ikinci temel değişim şimdiye kadar tamamen kamu kaynakları ile işletilmekte olan müzeler. kültür merkezi.

sit alanları. konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı. Bu yasal düzenlemelerle özel yatırımların hem doğrudan yatırım şeklinde hem de sponsorluklarla kültür ve kültürel miras alanını destekleyecek mekanizmalar olarak artması hedeflenmiştir. yaşatılması. toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla. opera. 5226 sayılı yasanın getirdiği önemli bir yenilik de tüm sit alanları. 1983 yılından itibaren Türkiye’deki koruma uygulamalarını biçimlendiren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 2004 yılında 5226 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerin ve getirilen yeni kurumsal yapılanmaların temel hedefi de kültür mirası yönetim alanının bu yeni konularını ele alacak şekilde düzenlenmesidir. Bu kitapda Nuran Zeren Gülersoy ve İclal Dinçer tarafından çeşitli ayrıntılarıyla anlatılan 5226 sayılı yasa ile kültür varlıklarının bakım ve onarımlarına mahalli ölçekte emlak gelirleri üzerinden yeni mali kaynak yaratılması. yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren. yardım ve harcamaların gelir veya kurumlar vergisinden düşülmesinin sağlanması kültüre özel yatırımı teşvik etmiş. sanat stüdyosu ile sinema. yönetim alanının korunmasını. kütüphane. sanatsal tasarım ünitesi. derlenmesi. Yönetim alanı sınırlarında yer almamakla birlikte. yaşatılması. en geniş alanı kapsayacak şekilde ve mükellef araçlarla desteklenmiştir. arkeolojik. eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı. yayınlanması. 2010). 2000’li yıllardan bu yana merkezi hükümetin yukarıda genel çerçevesini çizdiğimiz kültür politikası neticesinde kültür alanının finansmanından yönetimine artık devlet dışı sivil ve özel sektör kurumlarının ve yerel otoritelerin giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlamalarını görüyoruz. onarımı veya işletilmesi. belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi. ve kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması. 1990’lı yıllarda. kültürel ve tarihi nedenlerle veya aynı vizyon ve tema etrafında yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından bu yer ile ilişkilendirilen kültürel varlıklar da ‘bağlantı noktası’ olarak nitelendirilmiştir (Parlak’dan aktaran Aksoy ve Enlil. Kültürün ve kültürel mirasın yönetiminin ve finansmanının yerel ve sivil aktörlere de açılmasıyla birlikte kültürel miras alanlarının içinde bulundukları şehir ve bölgelerin imajını geliştirmek. plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için…” bir yönetim alanı olarak kabul edilmesi ve buralar için hazırlanacak “yönetim planı” yöntemi ile yönetilmeleri prensibinin kabulüdür. kültür merkezlerinin yapımı. eğitimi. belgelendirilmesi. planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler olarak tanımlanmıştır. arşiv. Kültürel miras alanlarının yönetimi. bale. her beş yılda bir gözden geçirilen planlar biçiminde tanımlanmıştır.sektörün kültür alanındaki yatırımlarının artması hedeflenmektedir. tiyatro. sanat atölyesi. toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla. bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi. yerel belediyeler bünyesinde sit alanlarında uygulama ve denetimden sorumlu olan büroların kurulması ve yönetim planı kavramlarının tanımlanarak uygulamaya geçirilmeleri devreye sokulmuştur. üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma. arşivlenmesi. Yine 2004 yılında kabul edilen 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” ile özel sermayenin kültür yatırımları. müze. Nitekim. sanat galerisi. gelir vergisi stopaj indirimine. değerlendirilmesi. değerlendirilmesini sağlamak amacıyla. film platosu. değerlendirilmesi. Teşvik unsurları taşınmaz mal tahsisinden. 12  . yaşatılmasını. ören yerleri ve etkileşim sahalarının “…etkin bir şekilde korunması. derneklerin kültürel sahada etkin hale gelmeleri ile çok gelişmiştir. taşınmaz kültür varlıklarının kullanılması. 2004 yılında sponsorluk yasası diye adlandırılan 5228 sayılı yasal düzenleme ile kültüre ve kültür altyapılarına yapılan bağış. İlk örneklerini 1970’li yılların ortalarında görmeye başladığımız kültür alanına özel sermaye katılımı. su bedeli indirimi ve enerji desteğine. yeni vakıfların. kültür turizmine ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak gibi yeni fonksiyonlar yüklenmeleri söz konusudur. coğrafi. Yatırım alanları. Yönetim planı ise. yabancı uzman ve personel çalıştırma desteğine kadar uzanmaktadır. kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar planını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin. sigorta pirimi işveren paylarında indirimden. bu yeni tür işlevlerin gündeme gelmesi ve paydaşların çoğalması ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. işletme projesini. onarımı ve işletilmesi. bu bahsettiğimiz özelleşme sürecini hızlandırmış ve derinleştirmiştir. Yasada yönetim alanı. öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri olarak oldukça geniş tutulmuştur. ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması.

yerel halkın ve vatandaşların ihtiyaçlarını. revize edilen ve başa dönen bir süreç olduğunu söylemektedirler (Gülersoy ve Ayrancı. UNESCO Dünya Miras Komitesi de ‘Yönetim Planları bir kültür mirası alanının hem günümüz hem de gelecek kuşaklar için etkin korumasını sağlayan bir yönetim sistemi önerisidir’ demektedir. Giderek karmaşıklaşan bu yönetim sorunsalı için yönetim planı adı verilen bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. 2011. ihtiyaçları ve öncelikleri dengeleyecek şekilde korunması. “Dünya Miras değerleri sosyal ve ekonomik gelişmeye ve toplumlarımızın hayat kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmalı ve miras değerlerinin belirlenmesinden. Madde 3c). turizme açmak. Stratejik bir doküman olması planın eldeki kaynaklar ve verilerle neler yapılabileceğine ilişkin rehberlik görevi yapması anlamına gelir. korunmasına ve yönetilmesine kadar tüm süreçlerde yerel toplulukların aktif olarak yer almaları sağlanmalıdır” (Budapeşte Deklerasyonu. mirasa ilişkin farklı yorumlama kanallarını açmak gibi karmaşık ve çok-disiplinli bir hal almasıyla. sürekli izlenen.YÖNETİM PLANI KAVRAMI Kültürel miras alanları anıtsal yapılarla sınırlıyken bu yapıların korunması ve müzeleştirilerek ziyarete açılmaları Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu gibi. beklentilerini ve kimlik ile ilgili değerlerini gözetmek. bu değerlerin sosyal ve ekonomik gelişme için taşıdıkları potansiyeli ve bu değerlerin eğitim ve bilgi kaynağı olarak taşıdıkları önemi işleyerek bu miras alanlarının neden korunması gerektiği konusundaki bilinci artırmalıdır. alan ile ilgili tüm personelin süreç boyunca öğrenim ve becerilerinin gelişmesi için uygun zemini yaratan ve politikaların ve prosedürlerin sürekli gözden geçirilerek yeni koşullara uyarlanabilmeleri için açık değerlendirme sistemleri kuran bir süreç yönetimi olduğunun altı çizilmektedir. Yönetim Planı. Yönetim Planı kavramının farklı tanımlamalarını karşılaştıran Nuran Zeren Gülersoy ve İrem Ayrancı. anlamın. 2002. 4). Kültürel mirasın ele alınışında koruma perspektifinin yanısıra ekonomik. miras yönetimi konularının sadece koruma olmaktan çıkıp. Bunda UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki alanlar için yönetim planı yapılması beklentisinin büyük bir rolü vardır. 13  . kullanılması ve değerlendirilmesine yönelik kararların alınarak uygulanmasının çerçevesini çizen stratejik yönetim dokümanlarıdır. kültür mirası alanlarının yönetimini de değişmiştir. UNESCO’nun 2002 yılında kabul ettiği “Dünya Mirası Hakkında Budapeşte Deklerasyonu (Budapest Declaration on World Heritage)” belgesinde de belirtildiği gibi. benimsenmesi için kolaylaştırıcı olmalı. Dünya Miras Komitesi’nin belirttiği gibi ‘miras değerlerinin sürdürülebilirliği için yerel toplulukların gelişme sorunları ve meşru ihtiyaçları dikkate alınarak ve bunlarla uyum içinde ortaya çıkarılmalıdır. ancak şu da önemlidir ki koruma hedefleri. Yönetim Planları. İngiltere’de de özerk kurumlar olan English Heritage ve National Trust gibi merkezi yönetim kurumlarının üstlendiği bir sorumluluk alanıydı. kültür mirasına atfedilen önemin. kültür mirası değerinin fiziki olarak korunması için yukarda anlatıldığı gibi çalışırken. bu değerin yaşayan hayatla karşılıklı ve üretken bir ilişki içinde sürdürülebilirliğini hedeflemektedir. rolün değişmesi. kültür mirası alanlarının farklı beklentileri. yaşatılması. ekonomik ve sosyal gelişmenin bir aracı olarak kullanmak. Artık birden fazla kurumun ve paydaşın yönetim sürecinde yer alabildiği farklı modeller ortaya çıkmaya başlamıştır. aynı zamanda bu değerlerin tüm topluluk tarafından anlaşılması. sosyal ve yerel beklentilerin de ağırlığının nasıl arttığı konusunda daha ayrıntılı analiz için bu kitapta yer alan Deniz Ünsal makalesine bakınız. koruma işlevinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için gereken müdahaleleri dikkatli ve iyi bir şekilde düşünebilen ve katılımcı süreçlerle bilgiye dayalı kararların verilebilmesini sağlayan ve mevcut kaynakların en rasyonel bir şekilde kullanılmasında yardımcı olan. Yeni bir kavram olan “yönetim planlaması” yaklaşımı ile miras alanının değerlerinin gerek yerel toplum gerekse de ziyaretçiler tarafından benimsenerek.’ UNESCO Dünya Miras Komitesinin ‘Üstün Evrensel Değere Sahip Dünya Miras Alanları’ için geliştirdiği yönetim planı yaklaşımında yönetim planlarının kültürel miras değerlerinin karşı karşıya olduğu farklı ve karmaşık sorunlara cevaplar geliştirebilen. Ancak. s. yönetim planının alanı tanımlayan ve yönetim hedeflerini ortaya koyan bir rehber olduğu ve hazırlanıp tamamlanan bir plan olmadığı.

Dönüştüğü üzere: Koruma alanları.1: Lee Thomas ve Jane Middleton tarafından yazılan ‘Guidelines on Management Planning for Protected Areas’ (2003) başlıklı kitapda yer alan tablodan uyarlama (Thomas ve Middleton. koruyan ve paylaşan müzeler tarafından da uygulandığı görülmektedir. Miras alanı ile ilgili bir yönetim planı yapmak.. uzun erimli bir perspektif ile idare ediliyorlar Politik etmenler göz önüne alınarak idare ediliyorlar Çoklu kaynaktan karşılanıyor Çoğul yetenekli bireyler tarafından idare ediliyor Yerel bilgiyi kullanıyorlar Algı Genellikle ulusal bir varlık olarak görülürlerdi Sadece ulusal bir ilgi alanı olarak görülürlerdi Yönetim Teknikleri Yönetim kısa zaman dilimleri içinde ve tepkisel olarak idare sözkonusuydu Teknokratik yöntemle idare edilirlerdi Vergi mükellefleri tarafından karşılanırdı Bilim insanları ve doğal kaynaklar uzmanları tarafından idare edilirlerdi Uzman yönetiminde idare edilirlerdi Finansman Yönetim Becerileri Şekil 1.. korunacak alana ilişkin koruma ve kullanmaya yönelik 14  . Aynı zamanda sosyal ve amaçlar için idare ediliyorlar Koruma için ayrı bir şekilde ele alınırlardı Amaçlar Genelde ziyaretçiler ve turistler için idare edilirlerdi Büyük ölçüde koruma ile ilişkilendirilmişlerdi ekonomik Çoğunlukla bilimsel.. bölgesel sistemlerin bir planlanıyorlar ve uluslararası parçası olarak Yerel Halk İnsanları merkeze almayan bir planlama sistemi vardı Yerel görüş göz ardı edilerek idare ediliyorlardı İçinde bulunduğu bağlam İçinde bulundukları geniş bağlamdan kopuk ele alınıyor. sergileme ve koleksiyon yönetimi gibi başlıklarla yönetim planları yapabilmektedirler. ziyaretçi yönetimi. Çevrelerinden bağımsız yönetiliyorlardı. UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin Dünya Miras Alanları için talep ettiği. ekonomik ve kültürel sebepler için oluşturuluyorlar Artık yerel halk daha fazla gözetilerek idare ediliyorlar Aynı zamanda restorasyon ve iyileştirme ile ilişkilendiriliyorlar Yönetim Merkezi hükümet tarafından yönetiliyorlardı Çoklu ortaklar tarafından bir paydaş düzeni içinde idare ediliyorlar Yerel halk için. tarihi park ve bahçeler. Yönetim planları bugün özellikle miras alanları için temel bir yönetim aracı haline gelmiştir. izole “Adalar” olarak “Ağlar” olarak.. tarihi yapılar. plan yaparak yönetim yaklaşımı artık Dünya Mirası Listesinde yer almasa bile dünyanın birçok yerinde birçok koruma alanı. sayfa 5).Koruma Alanları için Yeni bir Paradigma Başlıklar Geçmişte olduğu gibi: Koruma Alanları. geçmiş ile gelecek arasında birer bilgi köprüsü olarak değerlendirilebilmeleri yaklaşımını benimseyerek. onlarla birlikte ve bazı durumlarda yerel halk tarafından idare ediliyorlar Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak için idare ediliyorlar Ulusal. başka bir yerdeki veya yerlerdeki miras alanları ile ilişkilendirilerek geliştirilebiliyorlar Aynı zamanda toplumsal bir değer olarak görülüyorlar uluslararası bir ilgi alanı olarak da görülüyorlar Esnek uyarlanabilir bir yaklaşımla. arşiv ve kültürel miras objelerini kamu adına biriktirerek.. yani korunan değerlerin toplumsal çeşitlilikle buluşturularak benimsenmesi. doğal tarihi ya da arkeolojik miras alanları için benimsenmektedir. 2003. Benzeri bir yaklaşımın koleksiyon. Müzeler de yönetim planı yaklaşımındaki temel prensibi.

YÖNETİM PLANI HAZIRLIK SÜRECİ Kültür mirasının yönetimi kimin neyi. nasıl. iş tanımının yapılması ve sürecin tarif edilmesi. envanterlemenin yapılması ve raporlanması. planı hazırlayacak ekibin belirlenmesi ve görevlendirilmeleri. Yönetim Planı paydaşların belirlenmesi. değerlendirilmesi ve değerlendirmeler ışığında yeniden gözden geçirilerek revize edilmesinde tüm koruma alanları için geçerli olacak süreç Lee Thomas ve Julie Middleton’ın Koruma Alanları için Yönetim Planı Rehberi’nden (Guidelines for Management Planning of Protected Areas) yola çıkarak aktarılmaktadır. Bu rehberde yönetim planının hazırlanması sürecindeki adım adımlar şöyle tariflenmektedir. Sözleşmeye taraf devletten alan yönetimi konusunda beklenen en önemli görevin. kent yöneticilerini. sorunların. yapıldıktan sonra izlenerek düzeltilen. envanterleme gibi faaliyetler suretiyle. Bir miras alanı ya da varlığı için yapılacak yönetim planı dört ana başlık altında şekillenir. 2. Nitekim “Hükümetlerarası Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Komitesi’nin (Intergovernmental Committee for the Protection of The World Cultural and Natural Heritage)” Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği “Dünya Miras Sözleşmesinin Uygulamasına Yönelik İşlevsel İlkeler Rehberinde de (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)” incelendiğinde. sivil toplum örgütlerini ve diğer ilgili kişi ve kurumsal paydaşları alanın yönetim sürecine katmak olduğu belirtilmektedir. bilginin paylaşımı. izlenmesi. tehditler. Bu rehberler bu kitapta Nuran Zeren Gülersoy tarafından ele alınmaktadır. bir süreçtir. katılımları. yönetim planının hazırlığı. 4. güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi. net ve derli toplu bir şekilde ifadesinin sağlanması Bu hedeflere erişmek üzere izlenecek gerçekçi eylem planı ve eylem planının safhaları Uygulamaya ve hedeflerin ne kadar elde edilebildiğine ilişkin sistematik bir izleme ve performans ölçümü çerçevesi Performans ölçümü neticesinde planlanan sonuçları elde etmek için gerekli olabilecek düzeltmelerin yapılması ve başta formüle edilen hedeflerin gözden geçirilerek revizyonların hayata geçirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. 3. planın uygulanması ve planın izlenerek değerlendirilmesidir. Verilerin toplanması: Görüşmelerle konuların. eğitim. yerel yönetimleri.” 1. 15  . paydaşların belirlenmesi. hedeflerin birlikte belirlenmesi gibi tamamen katılımcı yöntemlerle ilerleyen bir süreçtir. bilginin toplanması. 2009).hedeflerin tüm paydaşların katılımıyla belirlenerek bu hedeflere ulaşmak üzere aktif bir rol almak anlamına gelmektedir. Plan-öncesi süreç: Yönetim Planı hazırlığı kararının verilmesi. uygulanmasına. Yönetim planı devamlılık arz eden. alana ilişkin bilginin kullanılabilir hale gelmesi. Yönetim planı belirli bir hedefe ulaşmak için yapılmakta ve planın yapım sürecinde paydaşların katılımı. planı uygulamak üzere hemfikir olmaları mümkün olmaktadır. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan doküman tüm kullanıcılar için bir yol haritası işlevi görür. Burada yönetim planının yapılmasından. Bir döngü hareketi içinde birbirini besleyerek takip eden üç ana süreçten bahsedilebilir: Bunlar. (Dinçer. bölge sakinlerini. Bunlar: Hedeflerin belirlenmesi ve kısa. hangi araç ve kaynaklarla yapacağına dair bir planlama gerektirir. ilgili verilerin toplanması. Hükümetlerarası Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Komitesi’nin (Intergovernmental Committee for the Protection of The World Cultural and Natural Heritage) son olarak Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği ‘Dünya Miras Sözleşmesinin Uygulamasına Yönelik İşlevsel İlkeler Rehberi’ni (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) tüm paydaşların alan yönetim sürecine katılması açısından önemlidir. Yönetim planlarının hazırlanmasında yol gösterici olmak ve uygulamada birliği sağlamak üzere birçok rehber geliştirilmiştir. benimsenmesi ve paydaşların. Fırsatlar. Verilerin ve toplanan bilginin değerlendirilmesi.

16  . Ancak herbiri için yönetim planlarının hazırlanmasında burada tanımlanan genel adımlar geçerli olacaktır. Bu süreç zarfında yönetim planı ile ne elde edilmek istendiği. Planın kabul edilerek yürürlüğe girmesini sağlayacak adımların atılması. yönetim planının yapılması ve uygulanması bakımından çok önemlidir. nasıl bir yöntemle çalışılacağının. Kültür mirası alanlarının her birinin birbirinden farklı olacağı göz önüne alınacak olursa geliştirilecek yöntem de farklı olacaktır. iş tanımının yapılması ve sürecin tarif edilmesi. fikir ve katkıların toplanması. kullanacak olanların kimler olacağının tespit edilmesi gerekir Plan sadece yöneticiler tarafından değil alandaki kurum ve kuruluşlar. 12. Kuşkusuz. yönetim planının konuları da daha sınırlı olacaktır. İzleme ve Değerlendirme. Taslak yönetim planının hazırlanması. 6. Katkıların değerlendirilmesi ve bunlar ışığında taslak planın gözden geçirilerek nihayetlendirilmesi ve ekinde konsültasyon sürecinin sonuçlarına ilişkin bir raporun eklenmesi. Bir müze koleksiyonu gibi daha odaklı ve sınırlarının belli olduğu bir konu olduğunda. 8. Yönetim Planının gözden geçirmek ve revize etmek kararının alınması ve Plan ile elde edilenlere ilişkin raporlamanın yapılması (Thomas ve Middleton. Plan-öncesi süreç: Yönetim Planı hazırlığı kararının verilmesi. eksikliklerin planın bir unsuru olarak değerlendirmeye alınmaları ve giderilmeleri yönündeki önlem ve uygulamaların da eylem planına işlenmesi gerekir. görevlendirilmeleri. Plan yapımına ilişkin ve hangi ekibin çalışacağına ilişkin kararlar en yetkili merciler tarafından alınmalıdır. 2003). temsilcileri ve diğer kurumlarla müzakerelerin yapılması. Bu tür durumlarda süreci hep açık tutmaya çalışarak. 7. Yönetim vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesi. Planın okuyucularının ve plana referans vereceklerin. vizyonun ve hedeflerin nasıl saptanacağı mevcut paydaşlar tarafından anlaşılmalıdır. bir Dünya Miras Alanı için hazırlanacak yönetim planının ana hedefi “Üstün Evrensel Değer”in korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Taslak plan üzerinde alanda yaşayanlar. Plan yapım sürecinin nasıl işleyeceği. Öte yandan. nasıl bir yöntem kullanılacağı belirlenmelidir. eldeki yönetim konusu ne kadar karmaşık ise bu adımların takibi de o kadar güçleşebilir. 9. yerli halk. Yukardaki onüç adımı Lee Thomas ve Julie Middleton şöyle açmaktadır: 1.” Yönetim planları hazırlama konusunda zaman sınırlamalarının ve kaynak limitlerinin de olduğu göz önüne alındığında. Vizyonun ve hedeflerin elde edilebileceği farklı senaryoların değerlendirilmesi. “Bir doğal koruma alanının parametreleri bir arkeolojik alanınkinden farklı olacaktır. şirketler. Bu süreç. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da okunacak ve kullanılacaktır. Planı yaptıran kurumun plana ilişkin hedefleri netlikle ortaya konulmalıdır. Adımların bu düzen içinde takibi sürecin etkin bir şekilde işlemesi açısından önemlidir. Bu bakımdan planın anlatımının ve iletişiminin bu kullanıcılara göre düzenlenmesi önemlidir. Unutulmamalıdır ki yönetim planları bitmiş ve kapatılmış bir ürün çıkarmaktan çok sürekli yenilenecek olan bir süreci tarif ederler.5. 10. planı hazırlayacak ekibin belirlenmesi. bazen istenilen tüm bilgilere ulaşılamayabilir ya da tüm paydaşların katılımı sağlanamayabilir. bahsedilen bu adımların bazıları paralel bir şekilde yürütülmek durumunda kalabilir. 11. Konu yaşayan kentsel alanlar olduğunda bambaşka dinamikleri dikkate almak gerekecektir. ne kadar zaman alacağının ve kimlerin konu ile ilgileneceğinin anlatılması gerekir. 13. Plan öncesi süreçte mevcut paydaşlara ne elde edileceğinin. Uygulamaya geçiş ve uygulama süreci.

Plan hazırlık sürecine katılım mekanizmasını bu süreçte belirlemek gerekir. proje yönetim planının yapılmasıdır ve proje yöneticisi tüm süreci yönetecek kişidir. bir taraftan planın vizyonu ve hedeflerinin ortaya çıkarılması bakımından çok önem taşımaktadır. alanın ekolojik değerleri ve bunların durumu Alanın peyzaj karakteristikleri Alana ulaşım durumu Kültürel özellikleri Estetik özellikleri Yollar. 2003). envanterlemenin yapılmasıdır. lokantalar gibi) çevrede yer alıp almadığının ve potansiyelinin tespit edilmesi Alanın ziyaretçi profili Alanın çevresindeki işyerleri. bu farklı elemanların birbirleriyle ilişkisini kavramak açısından bütünlüklü olarak ele alınmalıdır. mahalle. 2. Verilerin toplanması: Görüşmelerle konuların. ilgili verilerin toplanması. ancak veri süreklilik göstermektedir. Katılımı sağlanacak olanların bu sürece nasıl dahil olacağı ve bu aşamada belirlenir. Farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte çalışmaya dikkat edilmelidir. elektrik gibi) Çevresinin sosyo-ekonomik durumu Alanın kullanımına ilişkin yapılacak projeksiyonları kaldıracak bir altyapının (oteller. ve bunların alanla kurduğu ya da kurabileceği ilişkiler Alanın çevresinde yer alan sanat ve kültür sektörleri ve bunların alanla kurabileceği ilişkiler Kentsel planlara göre arazi kullanım ve imar durumları. İş planı projeyi tarifler. Planı yapacak bir takım oluşturulmalıdır. mülkiyet durumları 17  . Yine bu etapta nihai yönetim planının kim tarafından onaylanacağına ve nasıl onaylanacağına dair sürecin tarif edilmesi ve nihai planın teslim edilerek planın onay sürecine ilişkin bir zaman takviminin yapılması gerekir (Thomas ve Middleton. altyapılar (su. Yönetim Planının hazırlanış sürecini açıklayan bir iş planı yapılmalıdır. meslekler. işin mahiyetini açıklayan bir mektup hazırlanmalıdır. Bu iş planı plan yapım sürecinin nasıl işlediğine dair kontrol imkanı verecektir. aynı zamanda bünyesinde bulundurduğu farklı özellikleri itibarıyla da. Bir takım çalışması olması önemlidir ancak takımın bir sorumlusu olmalıdır ve bu kişi raporun tesliminden sorumlu tutulmalıdır.Korunan alanın bir bütünün parçası olduğu ve bünyesinde barındırdığı parçalarla da kendisinin de bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerektiğinin altı çizilmesi gerekir. Bu kişi süreci yöneten yöneticiye karşı sorumludur. Koruma alanı bulunduğu kent. Veri toplama ve bilgi analizi sürekli yürüyen ve plan sürecini aydınlatan sürekli bir eylemdir. binalar. zanaatler. Eğer plan yapım işi dışarıya ihale ediliyorsa planla ilgili ne isteneceğine dair. sorunların. paydaşların belirlenmesi. Toplanacakveriler ve bilgiler şunlardır: • • • • • • • • • • • • • Alanla ilgili tarihsel bilgiler Alanla ilgili envanter oluşturma. peyzaj dokusu içinde değerlendirildiği gibi. Verilerin ve bilgilerin toplanması süreci. Hedefler ve vizyonlar belirli veriler üzerinden ortaya çıktıktan sonra yeni bilgilere ihtiyaç olur ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni veriler toplanır.

ekolojik özellikleri ve elle tutulamayan miras öğelerini. Alana ilişkin yapılacak değer belirleme çalışması değerlendirmedeki kriterleri mümkün olduğunca net ortaya koyabilmelidir. güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi Alana ilişkin sınırlandırıcı koşulların ve tehditlerin netlikle ele alınması önemlidir. alanın mülkiyet durumu.• • Alanla ilgili planlama ve kullanım kararları ve bu kararları veren kurumların alanla ilgili hedefleri Alana ilişkin bağlayıcı durumda olan uluslararası anlaşmaların tespit edilmesi Toplanan veriler ve bilgiler alanın hem fiziki yönlerini ve özelliklerini ortaya çıkardığı gibi. kültürel ve doğal özelliklerini de belirlemektedir. Alanın değerinin belirlenmesi demek alana ilişkin anahtar özelliklerin ve ayırt edici niteliklerin ortaya çıkarılması ve bu değerlerin önemine ilişkin kısa ve net bir beyanın geliştirilmesidir. alana ve çevresine ilişkin değişim dinamiklerini ve bu dinamiklerin yaratabileceği etkileri analiz etmektir. Verileri ve bilgileri toplama aşamasından sonra alana ilişkin durum analizinin yapıldığı bir rapor yazılır. tarih çalışmalarını gerektirebilir. Buna “koruma alanı durum tarifi raporu”adı verilir. 4. alanın ve çevresinin sosyoekonomik. önemlidir. Örneğin. ya da kentte planlanan yeni bir ulaşım altyapısı projesi. 2003). Eksik bilgiler yüzünden Plan çalışmasının ertelenmesi ya da geciktirilmesi doğru değildir. Veri ve bilgi derlemesinin amacı alanın mevcut durumunun ve içinde bulunduğu çevrenin özelliklerinin. Yerel halk bu alan ile nasıl ilişki kuruyor. Verilerin ve toplanan bilginin değerlendirilmesi Burada amaç koruma altına alınan alanın neden önemli olduğunun anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu rapor koruma alanının mevcut durumunu. Fırsatlar. alanın ve çevrenin karşı karşıya olduğu değişim dinamiklerini tarifler. Sit alanının kimlik öğesi olarak kentli ve yerel halk için taşıdığı önem ve değerin tespit edilmesi. alana ilişkin bulunan bilgilerin ve verilerin niteliğine dair de bir değerlendirme yapar. Yerli halkın koruma alanı ile ilgili beklentilerinin ve fikirlerinin alınması yönetim planının benimsenerek uygulanması konusunda çok önemli bir güç sağlar. Bu sınırlandırıcı koşullar örneğin. alanı bağlayan yasal çerçeve. 3. alanın daha önce nasıl 18  . 2003). sayılabilir. Bu beyan koruma altına alınan alanın değerlerinin yerel. bilimsel analizlerin. niye alanın koruma altına alındığını ve bu kararın topluma nasıl fayda sağlayacağını anlatır. mevcut durumu değiştirecek önemli dinamiklerdir ve bunların yaratacağı etkilerin de veri analizinde gözetilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Eksik bilgilerin toplanması Plan amaçlarından birisi olabilir. Eğer bilgilerde eksiklik varsa bunun Plan’a yansıtılması gerekir. Yönetim Planı’na yansıyacak veri ve bilgilerin içerildiği alanın tarif edildiği kısım gerektiğinden uzun olmamalıdır. bölgesel. Rapor varsayımlarla değil elde edilen veriler üzerinden yazılmalıdır ve mümkün olduğu durumlarda grafiklerle. Bu kriterlerin ölçülebilir. burayla ilgili beklentisi nedir? Bu sorularla alana ilişkin atfedilen önem ortak olarak ortaya çıkarılır. haritalarla desteklenmelidir (Thomas ve Middleton. yaşayan miras elemanlarını (hala miras alanını oluşturan yerel topluluklar ve onların yaşam biçimleri örneğin) ve becerileri (miras alanı ile ilgili zanaatlar örneğin) kapsar. Yönetim Planı kullanıcıların ve yöneticilerin kullanacağı bir rehber niteliğindedir ve gereğinden uzun tarifler Planı hantal kılabilir. kullanım durumunun tespit edilerek. haritalama çalışmaları yine veri toplama safhasında yapılabilecek çalışmalardır. içinde yer aldığı çevresini. Alanın değeri sadece fiziki özelliklerini değil. bir koruma alanının yanına inşa edilmesi planlanan bir otel. derinlemesine görüşmelerin yapılmasını. Plan sürecine katılan ve etkilenecek tüm paydaş ve çevrelerin koruma alanının değeri konusunda fikir birliğine varmaları çok önemlidir. Bu veriler mevcut durumu tespit ederken aynı zamanda bu durumu etkileyebilecek eğilimlere de işaret etmelidir. mimari çizimler. doğal. Veri analizi çalışması anketlerin. böyle bir fikir birliği olmadığı zaman paydaşlar arası uyumsuzluklar ortaya çıkar ve yönetim planının uygulanması tehlikeye girer. Zira. Eğer bilgiler tatmin edici değilse alan için nihai bir plan yapmak yerine geçici plan yapılması tavsiyesinde bulunabilir. tehditler. Mekâna ilişkin rölöve. ulusal ve uluslararası çerçevede önemine işaret eder. niteliklerinin ortaya koyulabilir olması önemidir zira bu ölçümler üzerinden miras alanının değişimi izlenebilir (Thomasve Middleton. Koruma alanına atfedilen değerleri tarifler.

hedeflere en yakın düşmektedir Senaryolar değerlendirilirken kültür mirası alanına ilişkin geliştirilen sorun ya da tema odaklı hedeflerin her biri için ayrı değerlendirmeler söz konusu olabilir Senaryolar. Tehditler insan yapımı ya da doğal nedenler olabilir. servis alanları. hedefler ve uygulama stratejisi çalışmalarının hepsinin biraraya getirilerek bir akış çerçevesinde yönetim planı olarak hazırlanması sonucu ortaya taslak bir plan çıkar. Yönetim vizyonu ve hedeflerinin belirlenmesi. çalışma alanları. gerçekçi olup olmadıklarının tartılması ve alana ilişkin fırsatlar ve tehditlere ilişkin doğru cevapları verebildiklerinin kontrol edilmesi önemlidir. geliştirilmesi sınırlandırılacak alanlar şeklinde zonlandırılabilir ve her bir bu tür bölge için senaryolar tartışılabilir. Böylelikle bugünden anlaşılan tehditlerin yarın nasıl sorun oluşturabileceğine ilişkin bilgi ve bilinirlik tüm paydaşlar tarafından paylaşılacaktır. insan yapımı tehditler. Ayrıca hedefler. kültürel yararlara ilişkindir. Bu farklı senaryo ve seçeneklerin değerlendirilmesi sonucunda bir uygulama yöntemi ve yol haritasının ortaya çıkması gerekir. genel hedefler ve konu ya da sorun odaklı hedefler diye ayrılabilir. Örneğin. Bu farklı yolların neler olabileceğini. koruma alanının uzun dönemde nasıl görüneceği. izleme. Vizyon iddialı olmalı. Bu Taslak metinde yer alması beklenilen başlıklar Lee Thomas ve Julie Middleton’a göre şunlardır: 19  .kullanılmış olduğu (örneğin endüstri mirası alanlarında asbestli kullanımların söz konusu olabilmesi gibi). Farklı seçenekler değerlendirilirken hedeflerin tekrar tekrar gözden geçirilmesi. Farklı seçenekler arasında seçim yapılacağında karar kriterleri için şu faktörler yol gösterici olabilir: Hangi senaryo ya da seçenek harcanacak paranın karşılığını en iyi vermektedir Hangi senaryo önden belirlenen vizyona. vizyon. Örneğin. koruma altına alınan alana ilişkin varılmak istenilen hedefi anlatır. kullanım ve sosyoekonomik. alanın farklı yönde geliştirilmesini isteyen çıkar gruplarından kaynaklanabilir. nasıl bir koruma alanı istenildiğini. verilerin. Yönetim Planı hedefleri vizyonu takip eder ve vizyonun çizdiklerini hedefler şeklinde ayrıntılandırır. nasıl kullanılacağını tarifler. araştırma. ziyaret. farklı senaryo ve seçeneklerin neler olduğunu değerlendirmek önemlidir. Vizyonun ve hedeflerin elde edilebileceği farklı senaryoları değerlendirmek ve uygulama yöntemini saptamak. Vizyonun ve hedeflerin elde edilebilmesi için birden fazla yöntem ve yol olabilir. Fırsat ve tehditlerin anlaşılması sürecinde yine yerli halk ve paydaşlarla katılımcı arama süreçlerinin çalıştırılması çok önemlidir. Vizyon geliştirilmeden yönetim planı kendisine yön veremez. Yukarda bahsedilen adımlardan toplanılan bilgilerin. Hedeflerin önceliklendirilmeleri önemlidir. Vizyon. Eylemlerin listelendiği yol haritasında şunlar yer alır: Yönetimin uygulayacağı faaliyetlerin bir listesi ve öncelikleriyle tariflenmesi Bu eylemlerin ne zaman ve kimler tarafından uygulanacağını gösteren bir iş planı Bu eylemlerin gerektirdiği işgücünün ve tüm maliyetlerin bütçelendirilmesi 7. özel muamele görmesi gereken alanlar. 5. komşu parsellerle ilgili durum gibi başlıklarla karşımıza çıkabilir. Hedefler belgeleme. Vizyon. 6. kültür mirası alanı. Taslak yönetim planının hazırlanması. yoğun kullanım öngörülen alanlar. eğitim. insanlara fikir verebilmeli ve harekete geçirici olmalıdır. güvenlik ve sağlık ile ilgili endişeler. planlaması yapılan alanın konulara göre ayrıştırılmasından meydana gelen zonlama yöntemine eklemlenebilir. koruma. heyecan uyandırabilmeleri. restorasyon. Böylelikle insanlar koruma alanının ileride ne olacağını ve bu amaca nasıl gidileceğini daha iyi anlarlar. Vizyon uzun vadeli bir perspektif getirir ve planlamanın da bu uzun vadeli süreci yönetmek için gerekli olduğunu anlatır.

Bölgeleme (Zonlama Planı): Eğer yönetim plan alanı farklı zonlar ya da bölgeler şeklinde ele alınıyorsa bu zonlama ya bölgeleme mantığının anlatıldığı bir şema ya da plan eşliğinde her bir bölgede hangi hedeflerin öncelikli olduğu anlatılır. sınırlamalar ve fırsatların bir analizi yapılır. Planın hangi konuları kapsamadığının söylenmesi de önemlidir. fikir ve katkıların toplanması. kim tarafından sipariş verildiğini. ve diğer kurumlarla müzakerelerin yapılması. toplantı notlarının hepsinin özetlenip yönetim planı ekleri olarak verilmeleri. sosyoekonomik anlamı. planın etkin yürütülmesi bağlamında önemlidir. Neden bu hedeflerin belirlendiğinin gerekçelerini vermek önemlidir. fiziki ve elle tutulamayan miras özellikleri. 20  . tehditler. yönetim kadrosu tarafından ne zaman neyin elde edilmek istendiğini tarifler. planı hazırlayanlar ve uzmanlarla paydaşların bir araya gelmesini sağlar. Planın konusu olan alanın temel özelliklerini. Yazılı ve sözlü katkıların. Yönetim sorunları ve ilerde gelişebilecek dinamiklerin etkileri anlatılabilir. alanın özellikleri. ihtiyacı anlatır. çıkış noktasını. İzleme ve Değerlendirme: Bu bölüm planın uygulama sürecinin nasıl izleneceğini ve planın bir bütün olarak ne zaman değerlendirileceğini ele alır. Katkıların değerlendirilmesi nihayetlendirilmesi ve bunlar ışığında taslak planın gözden geçirilerek Taslak Plana ilişkin yapılan katkıların toplanarak sistematik bir değerlendirmeye alınmaları çok önemlidir. Sorunların ve yönetim konusunun karmaşık olduğu durumlarda bu konsültasyon süreci altı ay gibi bir zaman alabilir. çevresi içindeki yeri ve hukuki durumu anlatılır. Bu bölgeler arası ilişkiler açıklanır. Sorunların. Giriş: Planın amacını. Bu katılım sürecinin nasıl çalıştırılacağı her bir durumda farklılaşabilir. değerlendirme ve katkı yapma imkanı yaratılmalıdır. kültürel. Genellikle katılımcılara katkılarını hazırlamaları için yeterli zaman verilir ve katkılar düzenlenerek değerlendirmeye alınır. tehditlerin ve fırsatların değerlendirilmesi: Bu bölümde alanla ilgili sorunlar. Koruma alanının değerlendirilmesi: Koruma alanının neden önemli olduğu anlatılır ve bu alana ilişkin atfedilen önem üzerinde durulur. Vizyon ve Hedefler: Bu bölümde koruma alanına ilişkin uzun vadeli vizyon ve bu vizyonun somutlandığı hedefler anlatılır. Taslak plan üzerinde alanda yaşayanlar. Yapılan katkıların ne şekilde değerlendirildiğinin ve bazı katkıların neden değerlendirmeye alınmadığının raporda belirtilmesi gerekir. Bazı durumlarda katılımın nasıl olacağı düzenleyici kurallar ve kanunlarla belirlenir. temsilcileri. doğal. Katılımın sağlanması planın gerek yerel halk gerekse de paydaşlar tarafından benimsenmesi ve uygulama sürecinde paydaşlara düşen sorumlulukların yerine getirilmesi bağlamında önemlidir. Hedefler. bir iş planı ve ihtiyaçlar ve bütçe analizi ile birlikte verilir. 9. Yönetim Uygulama Eylemleri (Reçete): Bu kısımda hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği. Burada alanın durumu. 8. Her ne kadar söz konusu paydaşların katılımı plan hazırlığı sürecinde de etaplar halinde ve farklı şekillerde sağlanmışsa da taslak planın bir bütün olarak ele alınması ve değerlendirilmesi sürecine geniş katılımı sağlamak önem taşımaktadır. Taslak yönetim planının hazırlanması ile birlikte kamuoyunun ve paydaşların planı bütün haliyle tartışma. kimler tarafından ve nasıl yapıldığını kısaca özetler. Yönetim planının yaptıran kurum eğer üzerinde anlaşma sağlanamayan konular varsa bu konuların muhataplarını ve paydaşlarını bir araya getirerek bu sorunların çözümü için çaba sarf eder.Yönetici Özeti: Tüm dökümanı okumaya vakti olmayacak karar vericiler için gerekli olacak çok kısa ve net bir şekilde planın ana fikrini ve kararları anlatır. Bazı durumlarda ise uygulayıcı kurum serbest bırakılır. Koruma altındaki alanın yönetim planı çerçevesinde yönetilmesi sonuçlarını değerlendirebilmek amacıyla hangi göstergelerin kullanılabileceği bu bölümde değerlendirilir. Korunan Alanın Özelliklerinin Anlatımı: Korunan alana ilişkin tarifleri içerir.

hedefler arasında kültürel miras alanının değerine ilişkin yerel toplumun bilgilendirilerek sahiplenmesinin sağlanacağı gibi bir başlık yer aldığında. Planın kabul edilerek yürürlüğe girmesini sağlayacak adımların atılması Yönetim planı bir kurumun kendisi için yaptırdığı bir çalışma ise planın nihaileşmesi ve kurumun ilgili karar mercileri tarafından onaylanmasından sonra uygulamaya geçilir. 21  . uygulanması gerçekçi olmayan başlıkların bir istekler listesi şeklinde sıralanması yönetim planının uygulanmasını zorlaştırır. Yönetim planını uygulamaya geçirecek ve koordinasyonu sağlayacak olan yönetim biriminin bu işini yapabilmesi için yetkilendirilmesi ve gerekli kaynaklar ve kapasite ile donatılması (Thomas ve Middleton. Bazı yönetim planları uygulama adımlarını ayrıntılı bütçelendirerek verirler. on yıllık gibi bir takvim söz konusudur. yeni durumlara adapte edilmesi için gerekli bir adımdır. uygulama planında belirli zaman dilimleri çerçevesinde kaç kişiye eğitim programları ile ulaşılacağı maddesinin yer alması beklenir. Değerlendirme planın iyileştirilmesi. kanunlar tarafından gerekli görülen alanlar için yapılmışsa kanunlar tarafından belirlenen kabul süreçlerinden geçerek yürürlüğe konulurlar. planın gerçekçi varsayımlardan yola çıkarak bir istek listesinden ziyade bir yönetim stratejisi olarak hazırlanması ve atılacak adımlara ilişkin anlaşılır ve ölçülebilir hedefler koyması. Yönetim Planı hazırlığı sürecinin katılımcı bir şekilde hazırlanması ve alanla ilişkilendirilen tüm paydaşların mümkün olduğunca projeyi sahiplenmelerinin ve benimseyerek sorumluluk almalarının sağlanması. yönetim planı alanla ilgili yapılacak uygulamaların neler olacağını belirli bir zaman dilimi için tariflediğinden bu alan için bulunacak finansal kaynaklar da bu planın öngörüleri çerçevesinde belirlenecektir. altyapı. Örneğin. Bu nihai planın kurumun websitesine konarak dağıtımının yapılması. 11. 13. Bu takvim tamamlanmadan.Taslak plan katkılarla revize edildikten sonra nihai halini alır. 2003). Yönetim Planının gözden geçirmek ve revize etmek kararının alınması ve Plan ile elde edilenlere ilişkin raporlamanın yapılması Yönetim planları belirli bir süre gözetilerek yapılır. 10. Plan. ciltlenerek dağıtılması gibi çeşitli dağıtım yöntemleri kullanılabilir. ulaşım. kentsel dönüşüm planları gibi) uyumunun ve entegrasyonunun gözetilmesi ve bu planlarla koordineli yürütülmesi. Uygulamaya geçildikten sonra projenin izlenmesi suretiyle hedeflere ne kadar varıldığına ve karşılaşılan sorunların neler olduğuna dair değerlendirme yapma imkanı çıkar. 2003). bir ya da alanın karmaşıklığına göre iki sene öncesinden gözden geçirme ve revizyon çalışması için süreç başlatılmalıdır (Thomas ve Middleton. Beş yıllık. Yönetim planının uygulama adımları formüle edilirken ölçülebilir göstergelerin belirtilmesi değerlendirmenin etkin ve anlamlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar. planın bir yönlendirici doküman olarak anlaşılır. Yönetim planının ilgili alana ilişkin yapılmış olan ve yapılmakta olan diğer planlarla (bölgesel kalkınma. Ancak. YÖNETİM PLANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Yukarda Lee Thomas ve Julie Middleton’ın “Guidelines for Management Planning of Protected Areas” başlıklı eserlerinden özetleyerek verdiğimiz yönetim planı hazırlık. İzleme ve Değerlendirme. Yönetim Planının taşıdığı mesajın tüm paydaşlarca anlaşılması. Uygulamaya geçiş ve uygulama süreci Yönetim planı uygulanabilecek adımlara işaret etmek durumundadır. ya da yedi. net ve kolay okunur olması. 12. uygulama ve izleme süreçleri sonucunda başarılı ve sürdürülebilir bir yönetim uygulaması elde edebilmek için yazarlar aşağıda belirtilen dört konunun önemine dikkat çekmektedirler. Bazıları ise uygulama adımlarının bütçelendirilmesi işini operasyonel planlara bırakırlar. Bu hedefin ne ölçüde başarıldığının değerlendirilmesi işte bu gösterge üzerinden yapılır.

Benzer bir şekilde Hükümetler arası Dünya Kültür ve Doğal Mirası Koruma Komitesi’nin Ocak 2008 tarihinde kabul ettiği “Dünya Miras Sözleşmesinin Uygulamasına Yönelik İşlevsel İlkeler Rehberinde (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention)” etkili bir yönetim sisteminin ortak unsurları olarak şunları vurgulamaktadır: • • • • • • Varlığın tüm paydaşlar tarafından tümüyle aynı şekilde algılanması Planlama-uygulama-izleme-değerlendirme ve geri besleme döngüsünün çalıştırılması Aktörlerin ve paydaşların katılımının sağlanması Gerekli kaynakların tahsis edilmesi Kapasitelerin geliştirilmesi Yönetim sistemi işlevlerinin hesap verebilir ve şeffaf olarak gerçekleşmesi. Katılımın kültür mirası alanları yönetiminin sürdürülebilirliği için neden önemli olduğunu tartışınız. UNESCO Dünya Miras Merkezi kültür mirası yönetiminin olmazsa olmaz prensipleri arasında katılım konusunu sayar. 22  .

Özet
Özetle kültürel mirasın ne olduğu sorusuna verilen cevabın değişmesi ile birlikte mirasın artık nasıl deneyimlendiği, nasıl yönetileceği ve yönetimin paydaşlarının da kimler olduğu sorularının cevabı da değişmektedir. Miras tanımının artık topluluk kültürlerini ve peyzajı da kapsamasıyla birlikte kültür mirası alanının yönetiminde devlet tek başına söz sahibi olma konumunu yavaş yavaş yitirmekte ve yönetim alanı kültürel toplulukların, sivil toplum kuruluşlarının da söz sahibi olduğu çoksesli ve çok paydaşlı bir hale gelmektedir. Kültür mirasının yönetimi konusu, artık statüleri devlet tarafından belirlenen anıtsal yapılarla sınırlı değildir. Elle tutulamayan örf ve adetlerden, yerleşim alanlarının dokusuna, kırsal yapılardan, su havzalarındaki biyolojik çeşitliliğe, performans sanatlarından objelere kadar birbirinden farklı konular tüm çeşitliliği ve çokdisiplinliliği ile kültür mirası yönetimi konusu haline gelmiştir. Mirasa konu olan bu kadar çeşitli ve farklı tarihi birikimi deneyimleme biçimimiz de yalnızca görsellikle sınırlı değildir. Eskiden yapı odaklı kültür mirası eserlerine ilişkin deneyimimiz görerek deneyimleme merkezli iken bugün deneyimlememiz işitme, algılama, hissetme, düşünme, gibi duyularla da çeşitlenmektedir. Bu durumda, kültür mirası yönetiminin konularından birisi de bu çokkatmanlı kültür mirası konularına ilişkin bir deneyim imkânı yaratacak karakterizasyonu ortaya çıkarmak olmaktadır. Kültürel mirasın tanımında yaşanan bu genişleme ve tarihi öğelere içinde bulundukları çevre içinde ve bütünlüklü olarak bakmak 1980’lerin entellektüel kazanımlarıdır. Aynı dönemde bir başka gelişme kültür mirası kavramına ulusmerkezli bakışı açmaya başlar. UNESCO ‘Dünya Mirası’ kavramını geliştirerek doğal ve kültürel miras alanlarının sadece bulundukları ülkelerin değil tüm dünya insanlığının malı olduğu fikrini hayata geçirir. Böylelikle dünyanın tüm insanları ‘Üstün Evrensel Değer’e sahip olduğu düşünülen miras öğelerinin paydaşı haline gelirler. Bu bakımdan, kültür mirası yönetim alanının 1990’lara gelindiğinde artık sadece devletlerin yönetim alanı olmaktan çıktığını ve hem yukardan uluslararası kurumlardan hem aşağıdan çeşitlenen paydaşlardan yaşanan baskılarla açılmaya başladığını görürüz. UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin Dünya Miras Alanları için talep ettiği, plan yaparak yönetim yaklaşımı artık dünya mirası listesinde yer almasa bile dünyanın bir çok yerinde bir çok koruma alanı, tarihi yapılar, tarihi park ve bahçeler, doğal miras alanları için benimsenmeye başlamıştır. Benzeri bir yaklaşımın koleksiyon, arşiv ve kültürel miras objelerini kamu adına biriktirerek, koruyan ve paylaşan müzeler tarafından da uygulandığını görülmektedir. Yönetim planları bugün özellikle tarihi miras alanları için temel bir yönetim aracı haline gelmiştir. Tarihi miras alanı ile ilgili bir yönetim planı yapmak; korunacak alana ilişkin koruma ve kullanmaya yönelik hedeflerin tüm paydaşların katılımıyla belirlenerek bu hedeflere ulaşmak üzere aktif bir rol almak anlamına gelmektedir. UNESCO Dünya Miras Komitesinin ‘Üstün Evrensel Değere Sahip Dünya Miras Alanları’ için geliştirdiği yönetim planı yaklaşımında yönetim planlarının kültürel miras değerlerinin karşı karşıya olduğu farklı ve karmaşık sorunlara cevaplar geliştirebilen, koruma işlevinin diğer ekonomik, sosyal beklentilerle koordineli bir şekilde yürütülmesi için gereken müdahaleleri dikkatli ve iyi bir şekilde düşünebilen ve katılımcı süreçlerle bilgiye dayalı kararların verilebilmesini sağlayan bir süreç söz konusudur. Yönetim Planı, kültür mirası değerinin fiziki olarak korunması için bir çerçeve geliştirirken, aynı zamanda bu değerlerin tüm topluluk tarafından anlaşılması, benimsenmesi için kolaylaştırıcı olmalı, bu değerlerin sosyal ve ekonomik gelişme için taşıdıkları potansiyeli ve bu değerlerin eğitim ve bilgi kaynağı olarak taşıdıkları önemi işleyerek bu miras alanlarının neden korunması gerektiği konusundaki bilinci artırmalıdır.

23 

Kendimizi Sınayalım
1. 1964 tarihinde imzalanan Tüzüğü’nün temel prensibi nedir? Venedik 5. Yönetim anlayışının kültürel mirasla ilişkilendirilmesinin temel nedeni nedir? a. Kent merkezlerinin rehabilitasyonu için fon bulma gereksinimi b. Kentlerdeki koruma alanlarının büyümesi c. Kültür turizminin artması d. Kentlerdeki müze sayısının artması e. Kültürel mirasın korunması sürecinde korumaya paralel olarak farklı beklentilerin ve dinamiklerin ortaya çıkması 6. Türkiye’de kültür mirası alanlarının yönetiminden hangi kurum sorumludur? a. Kültür ve Turizm Bakanlığı b. Sakıb Sabancı Vakfı b. Bilintur c. Türsab d. Suna ve İnan Kıraç Vakfı e. Topkapı Sarayı Müzesi 7. Türkiye’de hangi kültürel miras alanları için yönetim planı yapılması kanunen düzenlenmiştir? a. Tüm ören yerleri, sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı noktaları b. Kültür Merkezleri c. Kütüphaneler d. Arşivler e. Galeriler 8. Türkiye’de hangi kültürel miras alanları Dünya Miras Komitesi tarafından alan yönetim planı yapılması kapsamında değerlendirilmektedir? a. Tüm ören yerleri, sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı noktaları b. Dünya Miras Listesi’ne kabul edilmiş olan Üstün Evrensel Değere sahip kültürel miras alanları c. Sergi Alanları d. Kültür Merkezleri e. Şehirler

a. Yalnızca kent merkezlerinin korunması b. Yıkılan tarihi binaların yerine yenilerinin yapılması c. Anıtsal eser niteliğinde olmayan sıradan yapılardan oluşan yerleşme dokularının korunmaya değer bulunması d. Anıtsal mimarinin öncelikli olarak korunması e. Kent merkezlerinin modernleştirilmesi 2. 1975 tarihli Avrupa Mimari Sözleşmesinin temel prensibi nedir? a. Bütünleşik koruma b. Somut kültürel mirası koruma c. Somut olmayan kültürel mirası koruma d. Önem arzeden mimari yapıları koruma e. Kente yeni mimari yapılar kazandırma 3. Toplumlar tarafından kültürel mirasa şimdiye kadar atfedilegelmiş değer nedir? a. Anıt yapıların taşıdığı ekonomik değer b. Toplumların geçmişleri ile kurdukları ilişkinin miras öğeleri üzerinden somutluk kazanması c. Tarihi binaların tescil edilmesi ve kayıt altına alınması d. Kentlerin tarihi dokularının turistik ziyarete açılması kültür e. Somut sergilenmesi mirasının müzelerde Miras

4. Peyzaj kavramının kültürel miras alanına girmesinin temel nedeni nedir? a. Kente yeni bir çevre düzeni yapılması gerekliliği b. Kente yeni bir imaj yaratılması c. Anıtsal mimari yapıların kent turizminde ön plana çıkarılması d. Kültürel mirasın farklı anlatıları da kapsayabilecek şekilde çok sesliliğe açılması e. Kültürel mirasın tarihi değerinin ön plana çıkarılması
24 

9. Yönetim planı nedir? a. Fizibilite Raporu b. bir stratejik yönetim aracı. c. Koruma amaçlı imar planı d. Turizm masterplanı. e. Ekonomik kalkınma planı. 10. Kültürel miras konularının paydaşları ilgili kamu kurumları yanısıra kimleri kapsar? a. Yerel halk b. Sivil Toplum Kuruluşları c. Yerel esnaf ve işyerleri temsilcileri d. Turizm sektörü temsilcileri e. Hepsi

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Miras Kavramının Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. a Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Miras Kavramının Gelişimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. b Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Değeri” başlıklı konuyu yeniden geçiriniz. 4. d Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Değeri” başlıklı konuyu yeniden geçiriniz. Mirasın gözden Mirasın gözden

5. e Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Miras Yönetimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. a Yanıtınız yanlış ise “Kültür Politikası ve Kültürel Miras Yönetim Biçimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise “Kültür Politikası ve Kültürel Miras Yönetim Biçimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. b Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Planı Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. b Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Planı Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. e Yanıtınız yanlış ise “Yönetim Planı Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.

25 

Böylelikle kültür mirasında neyin değerli neyin değersiz olduğu konusundaki sürece sivil toplumun katılımının sağlanması ile birlikte miras alanı çoksesliliğe açılmaktadır. şehir planlaması. Paydaşlar alan yönetimi. ulaştırma. Böylece mirasın korunması konusunda tüm paydaşlar artık ilgili kılınırlar ve sorumluluklarda pay alırlar. II. Sıra Sizde 4 Kültür yönetimi alanındaki yerelleşme eğilimini 2004 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na 5226 sayılı kanun ile yapılan eklemelerde görüyoruz. Toplumun yüksek kalitedeki peyzajlardan yararlanma ve peyzajların gelişmesinde etkin bir rol oynama isteğine yanıt vermeyi amaçlar. turizm ve dinlenmedeki gelişmelerin ve daha genel bir düzeyde dünya ekonomisindeki değişikliklerin birçok durumda peyzajların dönüşümünü hızlandırdığını öngörür. bozulmuş alanlarda ve aynı zamanda yüksek kaliteli alanlarda. Münhasıran Avrupa’daki tüm peyzajların korunmasına. yerel işyerleri temsilcişleri. yönetimi.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Kültürel mirası koruma anlayışında yaşanan değişimi çeşitli başlıklar altında incelemek mümkündür. Tarım. yerel topluluklar.  . yerel ve bölgesel yönetimler. sıradan insanlar da neyin kendileri için kültürel miras değeri taşıdığı konusunda tercihlerini aktarabilmeli. sosyal ve markalaşma gibi yepyeni veçheler kazanmasına sebep olmuştur. 1940’lı ve 50’li yıllarda. Sıra Sizde 3 Faro Sözleşmesinin devletler tarafından benimsenmesinde önemli rol oynayan kavramsal değişim. yerleşim yerlerini de içine çekerek markalaşma arayışını derinleştirmesi kültür mirası alanlarına atfedilen değerin ekonomik. İnsan odaklı bir kültür mirası yönetimi mirasa ilişkin farklı anlatıların da kapsanabilmesini beraberinde getirmektedir. endüstriyel ve maden üretim tekniklerindeki ve bölgesel planlama. Buna göre miras öncelikle insanlar için korunmalıdır ve dolayısıyla mirasın yönetiminde uzmanların yanısıra vatandaşlar da söz sahibi olmalıdır. tahsil edilen bu payların yine belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kullanılması sağlanmaktadır. karar süreçlerine katılabilmelidirler. Sıra Sizde 2 Peyzajın her yerdeki insan için kırsal alanlarda ve şehir dışında. yönetiminin ve planlanmasının toplumdaki herkese haklar ve sorumluluklar getirdiğini vurgular. Bu düzenlemeye göre emlak vergisi mükelleflerinden emlak vergisi ile beraber bu verginin % 10’u oranında tahakkuk ettirilecek “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı”nın belediyelerce tahsil edilerek. 5226 sayılı yasa “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı” başlığını taşıyan bir düzenleme getirmiş ve belediyeler için yeni bir kültür mirası koruma ve değerlendirme amaçlı finansman kaynağı yaratmıştır. kültürel mirasa. yönetimine ve planlanmasına hasredilmiş yeni bir düzenleme sağlanmasını öngörür. 26 Sıra Sizde 5 Kültür mirası alanlarının sürüdürülebilir bir şekilde korunmalarının sağlanmasında tüm paydaşların katılımı sürdürülebilirlik hedefi açısında en önemli gerekliliktir. miras ile ilişki kuracak insanlar perspektifinden bakıyor olmasıdır. altyapı.Dünya Savaşı sonrası yıkımlar sonrasında ve ardından 1960 ve 70’lerde yaşanan kentsel yenileme hareketleri neticesinde tarihi miras alanlarında yaşanan büyük çaplı tahribat ile birlikte kültürel miras konusunun yapı-odaklılıktan çevresini de içine alacak şekilde kentsel ve yerleşim ölçeğine genişlemesi ve ardından peyzaj kavramı ile ifade edilen ilişkisel ve çok-katmanlı bir anlayışa kavuşması diğer bir değişim başlığıdır. Paydaşların katılımı sayesinde kültür miras alanının değeri tüm katılımcılar tarafından sahiplenilmeye başlanır. turizm sektörü temsilcileri ve diğer ilgili kurumlar olarak tanımlanır. sıradışı güzelliğiyle tanınmış alanlarda ve aynı zamanda günlük alanlarda yaşam kalitesinin önemli bir parçası olduğunu belirtir. planlanması için işbirliği yapmanın önem taşıdığını belirtir. Avrupa peyzajlarının kalitesinin ve çeşitliliğinin ortak bir kaynak oluşturduğunu ve korunması. Bu değişimler neticesinde miras alanlarının korunmasına ilişkin politikalarda aktif bir tutum izlemenin önem kazandığı ve bu bağlamda yönetim planlaması kavramının geliştirildiğini görürüz. Anıtsallık atfedilen yapılarla birlikte miras tanımının hayatın çok farklı alanlarını ve kullanım biçimlerini temsil eden sivil ve endüstriyel mimariyi içine alacak şekilde gelişmesi ilk değişim başlıklarından birisidir. Peyzajın bireysel ve sosyal refahın anahtar bir öğesi olduğuna ve korunmasının. Küreselleşme ile birlikte gerek kültür turizminin büyük bir hızla büyümesi gerekse uluslararası rekabetin kentleri. sivil toplum kuruluşları. ormancılık.

Julie. Stuart. archeology of renown: reshaping archeological assesment and significance (ed. s. Ve Darvill T. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Davison. 179-182. 199 .Faro Sözleşmesi”nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma” Kültür Politikaları Yıllığı. (2009). Council of Europe. “New Heritage. (1985). Z. Enlil. Yeniden İşlevlendirme ve Soylulaştırma: Bir Sınıfsal Proje Olarak Eski Kent Merkezlerinin ve Tarihi Konut Dokusunun Yeniden Ele Geçirilmesi .46-49. UK WHC (2007) Sixteenth session of the general assembly of states parties to the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage. s.039/02. (2003). N.39 Enlil. Fairclough. (2011). Francesco. Z. Theory and Practice” Heritage Reader.204. s. Graham Fairclough) London: Routledge. 298. sayı 8. 34. Mathers. Switzerland and Cambridge. John. Graham Fairclough) London: Routledge. (1992). “Tarihi Bir Çevreyi Yaşatmak: Paris ve Bologna’da Bütüncül Koruma Yaklaşımları” Yerleşim Yazıları (ed. s. Zeynep. MF ŞBP 92. Timothy (2005). (ed. political and pragmatic roots of the Convention’. Graham. “The Long Chain: Archeology. domus m. Ve Little.08/01. “Whose Heritage? Unsettling ‘the heritage’. an Introductory Essay” Heritage Reader (ed. (ed. (2008). Graham Fairclough) London: Routledge. A.Zeren ve Ayrancı. (2011) İstanbul 2010 Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Bandarin. ‘The Philosophical. Strasbourg: Council of Europe Publising Fairclough. Wright. Paris 24-25 Ekim. Informationen zur Raumentwicklung Heft 3/4 . historical landscape characterization and time depth in the landscape” Heritage Reader. Dinçer. A. (ed. Heritage and Beyond. C. Noel. (2008). Graham. Ocak No. re-imagining the postnation” Heritage Reader. (ed.) USA: University Press of Florida Publising s. Lee and Middleton. (2000). Fojut. (2011) Koruma Alanlarında Yönetim Planı İstanbul: İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları Hall. (2012).Ökten) İstanbul: YTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını. “Sorted for Ease and Whiz”: Approaching Value and Importance in Archaeological Resource Management” Heritage of Value. B. ve Enlil. s. ve Z.Graeme. (2008) “Heritage Management. Enlil. s. İrem. A new international instrument: the proposed UNESCO Recommendation for the Conservation of Historic Urban Landscapes.Yararlanılan Kaynaklar Aksoy. Graham Fairclough) London: Routledge. Deniz Ünsan). Graham Fairclough) London: Routledge. 412 Gülersoy. M. İ. s. WHC (2008) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Guidelines for Management Planning of Protected Areas.J.20 Thomas. (2008).” Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve “Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri .221 Schofield. (2008). s. Darvill. On Living in an Old Country London: Verso 27  . Patrick. “Heritage: From Patrimony to Pastiche” Heritage Reader (ed. IUCN Gland.

planlama. ) http://unesdoc.doc’ [erişim tarihi 4 Temmuz 2010]. www. 2009.htm  28  .cevre.Yönetim Planı Kavramı ve Planlamanın Meşruiyet Krizi.pdf http://www.unesco. 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Getirdiği Değişiklikler.org/new/doc.planlama. erişim tarihi Mart 2012) Parlak. www.tr/Tcm/Sozlesmeler/Avrupa %20Peyzaj%20Sozlesmesi. http://www.org. http://urbact. Nils Scheffler. İclal (2009) Tarihi Yarımada .org.-dr.eu/en/projects/cultural-heritage-citydevelopment/hero/homepage/.html [erişim tarihi 4 Temmuz 2010]. Cultural Heritage Integrated Management Plans.tarihikentlerbirligi.org/doc /dervis_parlak.İnternet Kaynakları Dinçer.org/images/0021/002110/2 11094e. D.-iclaldincer/tarihi-yarimada-yonetim-plani-kavramive-planlamanin-mesruiyet-krizi.

 .

Kültürel mirasın kamu yönetimindeki aktörlerini ve görevlerini tanımlayabilecek. Kültürel miras yönetimi süreçlerini kamu yönetiminin geçirdiği dönüşüm bağlamında açıklayabilecek. Anahtar Kavramlar Kültür Ekonomisi Kamu Yönetimi Özelleştirme Sözleşmeler Kültürel Mirasta Evrensellik Kültürel Mirasta Milliyetçilik Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıkları Eski Eser Yasaları İçindekiler     Giriş Kültür Ekonomisi İçinde Kültürel Mirasın Yeri Kültürel Mirasın Anlamı Kültürel Mirasla İlgili Uluslararası Kurumlar ve Düzenlemeler Türkiye’de Kültürel Mirasın Tanımı Kamu Yönetimi ve Kültürel Miras Yönetimi Türkiye’de Kültürel Mirasın Kamu Kurumlarınca Yönetimi Kültürel Miras Yönetiminin Önemi 30  . Kültürel mirası kültür ekonomisi içinde tartışabilecek. Kültürel mirasla ilgili uluslararası kuruluşları ve sözleşmeleri sıralayabilecek.2 Amaçlarımız Kültürel Miras    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Kültürel miras kavramını tanımlayabilecek.

geleneksel muftak kültürüne dek kültürel miras. hediyelik eşya dükkanlarında. eski uygarlıkların kalıntıları olan arkeolojik ören yerlerine. ülke toprağına meşruiyet kazandıran temel ögelerden biri kültürel mirastır. Bu ünitede. kültürel miras. KÜLTÜR EKONOMİSİ İÇİNDE KÜLTÜREL MİRASIN YERİ Ekonomi biliminin kültür alanındaki üretim ve tüketim ilişkilerini inceleyen. Bunun için Osmanlı’dan günümüze kadar kültürel mirasla ilgili yasalara ve değişimlerine bakacağız. Bu bize kültürel mirasın ekonomik boyutuyla ilgili ipuçları vermektedir. ev dekorasyonunda. geliştirilmesi. Merkezi ve yerel yönetimlerin kültürel miras yönetimindeki rolü nedir? Kültürel miras etrafındaki yasa. önce onun nasıl tanımlandığını. kültür ekonomisi analizi de kültür sektörü hakkında benzer bir bilgi ve donanım sahibi olmadan hayata geçirilemez. 31  . Öyleyse bu üniteye. Türkiye’nin yanı sıra bir çok başka ülkede de. Kültürel mirası korunması ve sürdürülmesi gereken bir kaynak olarak ele aldığımızda. moda dünyasında. tarih boyunca değişen toplumsal anlayışlar ve gereksinimlerle tanımının genişlediğini göreceğiz. filmlerde. toplumsal yarar sağlaması ve ekonomik kaynak olarak değerlendirilmesi bağlamında neler önermektedir? Uluslararası platformda ise kültürel mirasın korunması ve değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bir çok örgütün kurulduğu ve konvansiyon türü düzenlemeler yapıldığı görülecektir. neleri kapsadığını öğrenmemiz gerekecek. kent planlamasında ve turizmde. hız ve teknolojik gelişmeler ilk bakışta geçmişle ve onun izleri olan kültürel mirasla olan ilişkimizin sınırlı olacağı izlenimi verebilir. el sanatlarına. Türkiye’de bu kavramın nasıl geliştiğine. kültürel mirasın ne olduğunu tanımlayıp. Ancak miras. Kültürel mirasın tek ve sabit bir tanımı olmadığını. kamu (o ülkenin insanları) adına. görsel sanatlar veya miras gibi alanların kendine özgü dinamiklerine uyarlar. öncelikle. müzik. kimi zaman olduğu gibi. üzerinde politikalar geliştirilen ve gelir yaratan bir değer olduğunu gösterecek. Yaşadığımız yerlerdeki tarihi yapılardan. devletin sahip olduğu ve yönettiği bir kaynak olmuştur. Bu bize kültürel mirasın yönetilen. Kültürel miras olgusu ulus devletin varoluşuyla yakından ilişkildir. Kültür ekonomisi. Ayrıca korunmasıyla ilgili uluslararası kurumları ve düzenlemeleri gözden geçireceğiz.Türkiye’de Kültürel Mirasın Anlamı ve Yönetimi GİRİŞ Çağımızı tanımlayan hareketlilik. Bugün kültürel mirasın etkisi farklı ortamlarda karşımıza çıkmaktadır: televizyon dizilerinde. Dil ve tarih ile birlikte ortak ulus kimliğini oluşturan. yönetmelik ve örgütlenme biçimleri bu değerin korunması. kültür sektörünü ekonomi teorileri ve istatistikleriyle analiz eden alt alanına kültür ekonomisi denir. yayın. medya. gösteri sanatları. tarım ekonomisi tarımsal üretim ve ilişkiler hakkında alana özgü bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. günlük yaşamımızın içinde ve kimliğimizi oluşturan önemli unsurlardan biridir. ünite boyunca. öte yandan ekonomik değer üreten bir kültür hizmeti veya ürünü olarak nasıl yeni bir yapı kazandığını inceleyeceğiz. halk oyunlarından. Bu nedenle. kimi zaman da yeni tasarım ve yorumlara ilham kaynağı olarak modern dünyamızın bir parçası haline gelir. kültürel mirasın kültür ekonomisinin içindeki yerini anlamaya çalışarak başlayacağız. kültürel miras yönetimi ve politikaları kamu yönetiminin ilkeleri ve bu ilkelerin geçirdiği değişim çerçevesinde ele alınacaktır. türkülerden masallara. Nasıl ki ulaşım ekonomisi ulaşım ve teknoloji hakkında. tanıtılması. ekonomi kavramlarını film.

Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan kültürel içeriğin yaratım. dans vb. sanat. tasarım. Bazı dünya ülkeleri kültür endüstrilerini. Bu dört grup da dokuz altgruba bölünmüştür. film ve video. üretim ve ticari amaçlı kullanımı olarak görülür. kültür alanında uluslararası çalışmalara yön veren Birleşmiş Milletler Eğitim. mimarlık bu kategoriye girmektedir. aidiyet ve simgesel anlamlardan alarak ifade edilen ürünlerdir. Kültür endüstrileri konusundaki çalışmaları izlemek için www. Yaratıcı endüstrileri farklı kategoriler altında incelemek mümkündür. gelişimi ve yönetimi doğrultusunda politikalar oluşturmuşlardır. film. müzik gösterileri. Görsel sanat eserleri. heykel vb. Bu tanımlar farklı alanlar içerseler de. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) yaratıcı endüstriler tanımını dört kategoriye ayırmıştır: miras. bilinen geleneksel üretim alanlarına daha geç bir dönemde eklemişler. bilgisayar programcılığı ve televizyon ve radyo sektörlerini alacak şekilde genişletmiştir. hizmet odaklı endüstrilerle ilişkilidir. Görsel sanatlar (fotoğraf. esin kaynağını miras. zanaat.) alanındaki eserler bu kategori altına görülmektedir. beceri ve yetenek olan. bilgisayar ve video oyunları. folklor ve geleneksel kültür 32  . El sanatları ve zanaat.org ve www. Medya ve Spor Bakanlığı Yaratıcı Endüstrileri Çalışma Alanı’nı kurmuş ve bu alanı. moda. Kültür endüstrileri. sanat ve antika piyasası. müzik. mimarlık. reklamcılık. 1997’de Birleşik Krallık Kültür. tiyatro.unesco.Kültür ekonomisi bir alan olarak çalışılırken “kültür endüstrileri” veya daha geniş tanımıyla “yaratıcı endüstriler” terimlerine rastlanır. entellektüel faaliyet sonucu ortaya çıkan ürünlerin (fikri mülkiyet) kullanılması ve işletilmesiyle ekonomik değer ve istihdam yaratma potansiyeline sahip endüstrilere işaret etmektedirler. yayın. gösteri sanatları. etkinliklerin ve hizmetlerin kaynağını oluşturur. Kültür endüstrileri veya yaratıcı endüstrilerin ortak paydası “kültür ürünü”dür. geniş kitlelerle paylaşılacak içeriği üretip basın. Bu içerik fikri mülkiyet hakları çerçevesinde korunan ürünler ve hizmetler olarak tanımlanır.tr adreslerine bakabilirsiniz. film ve televizyon programları.unesco. edebi eserler. Kültür Ekonomisi Envanteri İstanbul 2010 Sanat. estetik ve toplumsal birikimin harmanlanmasıyla şekillenen ürünlerin. televizyon aracılığıyla dağıtır. medya ve yaratıcı hizmetler. Medya. yeni medya. antropolojik.org. tarihi. yayıncılık. Kaynak: Asu Aksoy ve Zeynep Enlil. genel bir bakış açısından temelinde bireysel yaratıcılık. Miras. resim.) ve gösteri sanatları (canlı müzik. video oyunları birer kültür ürünüdür. Konu aldığı sektörün kültür olması ve yaratıcılık içermesi sebebiyle kültür ekonomisine “yaratıcı ekonomi” de denmektedir. Tasarım. Örneğin. talebe yönelik. Yaratıcı Hizmetler altında yer alan ürün ve hizmetler. sanatla sınırlamayarak içine.

paylaşılması. Asu ve Enlil. Genel çerçevesiyle Türkiye’de kültür ekonomisinin karma bir mülkiyet yapısına sahip olduğu söylenebilir. sergi ve dinletiler bir defalık üretilebilirken kültürel miras korunması ve sürdürülmesi gereken bir üründür. Bu tabloda kültür alanına yapılan yatırım özel sektör kaynaklı olduğu kadar kamu desteğini de içermektedir. kütüphaneler. tiyatrolar tümüyle kamu desteğiyle ayakta durabilirken (örneğin. Kültürel mirasın kültür politikaları çerçevesinde bir varlık. Bu çalışmalar değişen kültürel miras tanımının ve ona atfedilen işlevin yeniden düşünülmesi ve korumanın öneminin anlaşılması sonucunda hayata geçmektedir. müzeler. kuruluş ve kamu kurumlarıdır. ve bu süreçlere dâhil olacak paydaşların 33  . müzeler. yüzyılın başından itibaren yapılanan ulus devletin merkeziyetçi yönetim politika ve uygulamaları içinde kültürel miras. özellikle Anadolu arkeolojisi ve tarihi milli kimlik. 20. Ancak kültürel miras korunması gereken bir kaynaktır ve gelişme koruma dengesi ve sürdürülebilirlik olgusu miras ekonomisinin en önemli parametreleridir. dağıtımına yön verdiği bir tablo çizmektedir. sergiler ve arşivler bu kategori içinde yer alırlar. 2011 Bunun tersine kültürel miras ekonomisi diye tanımlayabileceğimiz alan Türkiye’de kamunun yetkisine giren. özel mülkiyet altında da bulunabilirler. turizm bağlamında farklı işlevler yüklemesini de eklersek 21. Kültür ekonomisinin aktörleri. Japonya. Zeynep. CD. Esasen kültürel miras ulus devletin otoritesi altında tanımlanmış ve ulusun inşaası sürecinde ortak bir kimlik yaratmak için başvurulan bir araç olmuştur. Türkiye’de 20. Hem el sanatları. Bu oyuncular kültür ürünlerinin ve hizmetlerinin sağlanmasında ve dağıtımında rol alırlar. geleceğe ve geçmişe dönük yorumlanması (interpretation). Avusturya. kültürel mirasın. Hollanda gibi ülkelerde) bazılarında ise bu kültür hizmetleri devletten tümüyle bağımsızdır (Avustralya. Kültür Ekonomisi Envanteri. Bazı ülkelerde orkestralar. değer veya kaynak olarak tanımlanması. hem kültürel değerlerin bütünlüğü hem de koruma pratikleri üzerine düşünmemizi gerektirir. ağırlıkla merkezi ve son yıllarda yapılan yeni düzenlemelerle yerel yönetimlerin de söz ve karar yetkisi olduğu bir yapı göstermektedir. toplumsal ve kültürel değerlerin yanısıra yerel ve ulusal ekonominin önemli bir birleşimidir. Buna sosyal devletin küçülmesi. zanaat. sürdürülebilirliği adına idari ve mali modeller oluşturulması. tarih ve kültür tanımlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Kültürel miras tükenen bir kaynaktır ve yeniden üretilmesi mümkün değildir. tarihi yapılar. sivil ve kamu kurum ve kuruluşlarının kültür üretimine. Kültür ekonomisinin bileşenleri konusunda daha detaylı bir çalışma için bakınız: Aksoy. İleride bu kavramı somut ve somut olmayan miras olarak yeniden tanımlayacağız. fim gibi kültür ürünleri yeniden. Türkiye gibi arkeoloji ve tarih zengini ülkelerde kültürel miras genelde turizm. özelde kültür turizmi için çok önemlidir. kültür sektörü içinde yer alan özel kişi. Kültür sektörü kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan. Kültürel miras tarihi. İstanbul 2010. Kitap. konser. Almanya. devletin farklı değerlere öncelik vererek kültürel mirasa örneğin. yüzyılın başında kültürel miras kendi ekonomisini yaratmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri gibi).şenlikleriyle içiçe geçmiş olan geleneksel bilgi ve kültürel ifadeler mirasla ilişkilidir. Miras alanları ürettikleri değer ve istihdamla önemli bir gelir kaynağı olabilirler. iletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi. saraylar devlete ait olabileceği gibi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 1990’lar sonrası yeni ekonomik düzen. kutlamalar hem de arkeolojik alanlar. yüzyılın ikinci yarısında kültürel mirasın çevre ve toplum için değerini yeniden düşünmemizi gerektiren bir dizi politikalar ve uluslararası sözleşmeler yapılmıştır. Bu noktada kültürel mirasın turizm ile kuracağı dengeli ilişki hem yerel kalkınma. Kültürel miras alanları. topluma sunulması. şenlikler. ekonomide bir yer edinmesinin önünü açmıştır.

hem de işletme. Kaleler. kültürel miras. benzer yiyecekleri yiyip. Dünyanın uzak bir köşesinde olan bitenden hemen haber alınmakta.) Sualtı Kültürel Mirası (batıklar. heykeller. dans. Bugün geldiğimiz noktada miras. turizm. Bu dinamik bir süreçtir ve çağın gereklerine göre kültürel miras tanımı yeniden yorumlanmaktadır. yüzyıl boyunca diğer ülkelerde olduğu gibi özellikle arkeoloji. müzik. görüntüler. KÜLTÜREL MİRASIN ANLAMI Kültürel mirasın tanımı ve işlevi nasıl değişmiştir? Bu bölümde mirasın farklı tanımlarını. tarihi kent dokuları vs. bu kez farklılıkların vurgulanması önem kazanmaktadır. Anıt eserler üzerine odaklanan bir tanım ve koruma anlayışından. fiziki.) Kültürel miras kavramı ve yönetimi. 3. insanın binlerce yıllık yaşam deneyiminin. düşünceler. tarihi kentler ve dokular. kapsamını ve Türkiye’de bu kavramın yasa ve yönetmeliklerde nasıl tanımlandığına bakacağız. siyasi ve ekonomik olgularla sıkı sıkıya bağlantılıdır. insan hakları.) Taşınmaz Kültürel Miras (anıtlar. kimliğimizle. Bu gelişmeler dünya kültürlerini birbirlerine yakınlaştırmaya. bir gruba ait olma (aidiyet) ve kendi kimliklerini ifade etme 34  . Somut Kültürel Miras • • 2. kültürel peyzajlar kadar dil. Küreselleşen dünyada. Roma döneminden kalan bir antik tiyatro kadar geçmişimizi anlamamızın ve hatırlamamızın aracıdır. 20. arkeolojik sitler. antropoloji. öte yandan birbirlerine benzetmeye başlamıştır. Geçmişin izleri diye düşündüğümüzde. kültürel peysajlar gibi. Yirminci yüzyıl başından kalan bir fabrika da. benzer müzikleri dinlemektedirler. benzer mekanlarda. gösteri sanatları. arkeolojik eserler vs. ülkelere gitmek. toplumsal boyutuyla ele alınırken hem adı geçen bu alanların içinde yeni yaklaşımlar oluşmuş. geniş kitleler için. Türkiye’de 19. el yazmaları. Kültürel miras tanımının kapsamı zaman içinde genişlemiş ve zenginleşmiştir. uluslararası hukuk metinlerinde ya da ulusal düzeyde kullanılan yasalarda ve yönergelerde kullanılan kültürel miras kategorileri şunlardır: 1. tarihimizle ilgili somut ve somut olmayan varlıkların ve değerlerin tümüdür. 4. biyolojik ve jeolojik formasyonlar vs. Dünyanın bu benzeşen ve hızlanan temposunda insanlar bir yere. mimarlık ve şehircilik alanlarının içinde gelişmiştir. uluslararası ilişkiler. ekonomi gibi farklı disiplinler kültür mirasını bir konu olarak araştırma ve uygulama alanlarına katmışlardır. Günümüzde. sermaye. doğudan batıya bir çok dünya kentinde yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıkları birbirine benzemektedir. saraylar gibi anıt eserler. farklı kentlere. Benzerlikler arttıkça. kültürel çeşitlilik ve eşitlik vurgusu kültürel mirasla ilgili tanımlara ve dökümanlara yansımaktadır. Kuzeyden güneye. sualtı kalıntıları ve kentleri) Somut Olmayan Kültürel Miras (sözlü gelenekler. Kültürel miras geçmişle bugün arasında bağlantı kurarak. sosyoloji. aklının ve yaratıcılığının bugüne ulaşmayı başarmış kalıntılarıdır. düşünsel (felsefi). tek bir büyük pazar haline gelmektedir. Yaşadığımız yüzyıl benzeşme ve faklılaşma ile ilgili. Manevi anlamda ise insanların hayatlarını zenginleştirir. mal ve emek (daha sınırlı olsa da). kültürel miras alanını da ilgilendiren. ritüeller vs) Doğal Miras (kültürel boyutu olan doğal sitler. Yine bugünün. Taşınır Kültürel Miras (tablolar. sınırsız sayıdaki kitlelerle paylaşılabilmektedir. sürekli hareket halindedir. içinde yaşanılan kültüre ve dünyaya bir temel oluşturur. Haberleşme ve görüntülü iletişim çok hızlanmış ve ucuzlamıştır. anında. Ayrıca. UNESCO ve benzeri uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan sözleşmelerde. gelenek. ekonomik olarak erişebilir olmuştur. aklımıza önce arkeoloji ve tarih ile ilgili kalıntılar gelse de. Kültürel miras. kültürümüzle. sikkeler. Endüstriyel miras gibi bir kategori günümüzde kültürel mirasın parçası olarak kabul edilmektedir. İnsanlar benzer biçimde giyinip. yüzyılda koruma odaklı başlayan kültür mirası yönetimi çalışmaları. haberler. ilginç bir çelişkiyi içinde barındırmaktadır. eğitim. çok daha kapsayıcı ve insana ait tüm kültürel değerleri içeren bir kültürel miras anlayışına ulaşılmıştır. siyaset bilimi. yolculuk olanakları çok artmış. Dünya.belirlenmesi kültür mirası yönetimi alanına girmektedir. tören gibi yaşayan ama somut olmayan değerler de kültürel mirastır. ulusal sınır tanımadan. arkeolojik alanlar.

kaçak kazılarda ortaya çıkarılmış ve yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmüş arkeolojik eserlerin geri getirilmesi için aktif bir kampanya başlatmıştır. Kültürel Miras Neden Korunmalı? Kültürel mirası neden. Dolayısıyla çeşitli sebeplerden ötürü bulundukları yerden alınarak başka bir yere götürülmüş kültür varlıkları söz konusu olduğunda. kültür varlıklarının yasadışı ithal. Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler yani “kaynak ülkeler” savunurlar. kime ait oldukları hususu büyük önem taşımaktadır. Evrensellik görüşüne göre. ayrıcalığını ortaya koymanın en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. 120 devletin taraf olduğu bu konvansiyonu. Bu görüşü genellikle kültür varlığı bakımınden zengin İtalya. Bu arkeolojik varlıklar nereden ve ne koşullarda götürülmüştü araştırınız. Ama kültürel miras yalnızca ulusal sınırları içinde bulunduğu ülkeye mi aittir? Geçtiğimiz yüzyıllar içinde ülke. Uluslararası alanda kültür varlıklarının korunmasına ilişkin ilk düzenlemelere bakıldığında. Aralık 2011 itibariyle. diğer bir ifadeyle “kültür varlığı ithal eden ya da pazar ülkeleridir”. bir yandan kültür varlıklarının belli bir ülkenin milli kültür mirasına aidiyetini ararken. Son yıllarda Türkiye. bunların savaş ve silahlı çatışma halinde kültür varlıklarının başına gelen zararlarla ilişkili olduğu görülecektir. kültür mirası tek bir devlet ya da ulusa ait değildir. 1970 Sözleşmesi. Basını tarayarak 2011’de Türkiye’ye geri döndürülen iki önemli arkeolojik eserin ne olduğunu bulun. Bu görüşün savunucuları kültür varlıklarının serbest dolaşımı ve ticareti taraftarı olup. ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanmasına ilişkin bir sözleşmeyi kabul etmiş ve bu bağlayıcı belge ile milliyetçi görüşü benimsemiştir. sahip değiştirmiş kültürel miras eserleri için bugün ne yapabiliriz? Kültürel mirasın evrensel değerini tanımak. coğrafi ve sosyo-ekonomik yapısı ile bir bütünlük oluştururlar. ne için korumalıyız? Bu soru kültürel mirasın kime ait olduğu konusu ile de ilişkili olup. Milliyetçi görüşe göre ise. iki temel görüş ortaya çıkmıştır: kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olduğunu savunan “evrensellik görüşü” ile kültür varlıklarının milli kültür mirasına ait olduğunu savunan “milliyetçi görüş”. Kültür mirası. Kültür varlıkları yönünden zengin ülkeler gerekli korumayı sağlamak için erken dönemlerden beri çeşitli tedbirler almış. kültür varlıklarının yasadışı ticaretinin “ülkelerin bu varlıklarından yoksullaşmalarının başlıca nedenlerinden biri olduğunu ve bir uluslararası işbirliğinin bu davranışlardan doğacak tehlikelere karşı korumada en etkili yollardan biri olduğunu” kabul etmiştir (Madde 2). Zira kültür varlıkları bulundukları yerin tarihi. diğer yandan ülkelerin kendi öz kültür varlığına nelerin dahil olduğunu belirtmiştir (Madde 4). Ayrıca 1970 yılında UNESCO. evrensel niteliğe sahiptir ve insanlığın ortak mirası olarak korunmalıdır. Türkiye 1981 yılında imzalamıştır. kontrol altına alınmalı hatta yasaklanmalıdır. Bunlar genellikle İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri gibi ekonomik açıdan güçlü ancak kültür varlığı açısından fakir. Savaş hukuku ve örf ve adet kurallarına ilişkin 1907 tarihli IV no'lu Lahey Sözleşmesi'nin 35  .gereksinimleri için kültürlerine sığınmaktadırlar. Bu çerçevede kültürel miras ait olduğu ülkenin farklılığını. Görüldüğü üzere. kültür varlıklarını devlet mülkiyetine dahil etmiş ve kültür varlıklarının yurt dışına ihracatını kısmen ya da tamamen yasaklamışlardır. Ayrıca. kültürel mirasın kavramsal gelişimi açısından önem teşkil etmektedir. bulundukları ülkede iyi korunamadıkları durumlarda daha iyi korunabilecekleri ülkelere getirilmeleri gerektiğini iddia ederler. kültür mirasının kime ait olduğu sorusu nerede korunması gerektiği (özellikle arkeolojik eserler ve sanat tarihi değeri olan eserler için) ile yakından ilgilidir. Kimin Mirası ve Kimin İçin Kültürel Miras? Geçmişin mirası kime aittir? Bu sorunun cevabı halen tartışılmakla birlikte. sahip olmak anlamında neye karşılık gelir? Bu soruların cevaplarını bir sonraki bölümde bulmaya çalışacağız. Yine bu görüşe göre. kültür mirası milli bir karaktere sahiptir. dolayısıyla her milletin kendi kültürünün bir parçasıdır. kültür mirası bulunduğu ülkede muhafaza edilmeli ve ihracatı.

Scientific and Cultural Organization – UNESCO) UNESCO Birleşmiş Milletler'in bir ihtisas kuruluşu olup. “insanlığın ortak mirası” olmasından ötürü korunması gerektiği anlayışı ortaya konmuştur. sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir. insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı geliştirmek için 36  . Avrupa Konseyi de kültür ve kültürel miras alanında kabul ettiği belgelerde ortak miras anlayışını benimsemiştir. kültürel mirası insan hakları kapsamında değerlendirmiş ve bireysel bir hak olarak yorumlamıştır. Ancak 1950 sonrasında kültürel miras alanında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında. sanat. “Her millet dünya kültürüne kendinden bir şey katmış olduğu cihetle. kültürel çeşitliliğin artırılması ve kültürlerarası diyaloğun yükseltilmesi için bir kaynak. 2001 tarihli kültürel çeşitliliğe ilişkin UNESCO evrensel bildirgesinde kültürel miras. salt bilimsel incelemelere konu tarihi ve sanatsal değere sahip varlıklardan. taşıdığı sanatsal veya bilimsel değerin yanı sıra. Avrupa Konseyi'nin 2005 yılında mevzuatına eklediği Toplum için Kültürel Mirasın Değeri Çerçeve Sözleşmesi (Faro Sözleşmesi) kültürel mirası hem insanın gelişimi. din. kültürel mirasın. zenginleştirilip genişletilmeli ve insan deneyiminin ve emellerinin bir kaydı olarak gelecek kuşaklara teslim edilmelidir ki böylece yaratıcılık tüm çeşitliligi içerisinde teşvik edilmiş ve kültürler arasında etkin bir diyalog hissedilmiş olsun” denilmiştir (Madde 7). bütün milletlerarası camianın ödevi olduğunu” kabul edilmiştir. Kurumun misyonu. Bunlara ek olarak. “kültürel ve doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya yok olmasının. korunması ve topluma yararlı hale gelmesi için faaliyet gösteren en önemli uluslararası kuruluşları ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. bilim veya hayır amaçlarıyla kullanılan binalar. 1954) önsözünde. böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur” diye açıklanmıştır (Madde 2). İnsan Hakları Evrensel Bildigesi’nde tanımlanan “kültürel yaşama katılım hakkının” özünde var olan bir haktır. doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak. 2003 tarihli somut olayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin UNESCO sözleşmesinde ise kuşaktan kuşağa aktarılan somut olmayan kültürel miras “toplulukların ve grupların çevreleriyle. kültürel miras “kültürel çeşitliliğin arttırılması ve kültürlerarası diyaloğun yükseltilmesi için bir kaynak” olarak ön plana çıkmaktadır. hukukun üstünlüğüne. hem de kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilkesine dayalı ekonomik gelişme modelinin bir parçası olarak tanımlamıştır. tarihi eserler ve hastanelere yapılacak saldırılar yasaklanmıştır (Madde 27 ve 56). yaratıcılığın kaynağı olarak gösterilmiş ve “hemen her şekliyle korunmalı. Kültür varlıklarının silahlı çatışma halinde korunmasını düzenleyen Lahey Sözleşmesi'nin (UNESCO. Bu düzenlemeye göre. “kültürel ve doğal mirasın parçalarının istisnaî bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak muhafazasının gerektiğini” ve “kültürel ve doğal mirasın korunmasına iştirakin. Dünya Mirası Sözleşmesi'nin önsözünde ise.yönetmeliklerinde. eğitim. çeşitli projeler yapmaktadır. çevrenin korunması veya insan hakları gibi diğer önemli ortak değerler ile aynı seviyeye çıkmıştır. hangi millete ait olursa olsun. toplulukların ve bireylerin kültürel kimliğini oluşturan bir unsur haline gelmiştir. Ayrıca ortak bir değer olarak kültürel mirasın korunması. Kuruluş sözleşmesi 16 Kasım 1945 tarihinde imzalanmış ve yirmi ülkenin onaylamasıyla 4 Kasım 1946 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir. bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksullaşma teşkil ettiği”. eğitim. Dolayısıyla kültürel mirasın işlevi zaman içinde değişmiş. kültür eserlerine karşı vaki olacak tecavüzlerin bütün insanlığın kültür mamelekine karşı işlenmiş tecavüzler sayılacağı” belirtilmiştir. Türkiye bu örgütlerin ya üyesidir ya da kültür varlıkları alanında işbirliği. KÜLTÜREL MİRASLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURUMLAR VE DÜZENLEMELER Aşağıda kültürel mirasın anlamı. Sözleşmeye göre herkesin kültürel mirastan yararlanmaya ve kültürel mirasın zenginleşmesine katkıda bulunmaya hakkı vardır (Madde 4) ve bu hak. kültür varlıkları ile okullar veya hastaneler gibi diğer sivil karakterli yerleri korumadaki amaç benzerdir. Birleşmiş Milletler Eğitim. Sözleşme ayrıca. Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational. 2000’li yıllara gelindiğinde ise. Türkiye bu 20 ülke arasında onuncudur. bilim ve kültür alanlarında faaliyet göstermektedir. adalete.

silahlı çatışma ve miras. Dünya Mirası Komitesi. Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve geliştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefleyen bu kuruluş. saha çalışmaları. dünya mirası. Getty Vakfı'nın diğer oluşumları ile birlikte Los Angeles'ta yer alan Getty Center'da yer almaktadır. Avrupa çapında insan hakları. ICOMOS'un (Türkiye dahil olmak üzere) 110'u aşkın ülkede kurulmuş ulusal komiteleri ve 11. Avrupa'nın en eski siyasi örgütlenmesi olan Avrupa Konseyi. yasal düzenlemeler ve acil durum yönetimi gibi temel konuları içermektedir. kültür mirasının korunması. ICOMOS. Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of Museums – ICOM) UNESCO'nun teşebbüsüyle 1946 yılında Paris'te kurulan ICOM. kültür varlıklarına ilişkin hukuki ihtilafların çözümü için alternatif yollar oluşturmak ve müzelere bu konuda destek vermek ve sürdürebilir kültür turizminin geliştirilmesi için çalışmak yer almaktadır. Bu özelliğiyle ICOMOS. Avrupa Birliği'nden farklı bir örgütlenmedir ve bu kuruluşa aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi üyedir. ICCROM. Avrupa Konseyi (Council of Europe) Merkezi Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan 47 üyeye sahip Avrupa Konseyi. Getty Koruma Enstitüsü (Getty Conservation Institute) Tarihi eselerin korunmasına ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş Getty Koruma Enstitüsü. doğal ve kültürel değerlerin korunmasında UNESCO'nun baş danışmanıdır. Eğitim. bilim ve kültür aracılığıyla uluslararası işbirliği sağlayarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktır. Dünya Anıtlar Fonu her iki senede bir tehlike altındaki kültür miras alanlarına dikkat çekmek amacıyla bir gözlem listesi (World Monuments Watch) yayınlamaktadır. araştırma. kültürel ve doğal mirasın korunması ve bu alanda üye devletler arasında işbirliğinin sağlanmasına ağırlık veren politikalar izlemektedir. bilim ve iletişim departmanlarından oluşan kurum. Dünya Anıtlar Fonu (The World Monuments Fund – WMF) Dünya Anıtlar Fonu dünya çapında kültür mirası alanlarını ve tarihi anıtları korumak ve muhafaza etmek amacı ile faaliyet veren kâr amaçlamayan özel bir uluslararası kurumdur. Türkiye ile birlikte 129 ülke ICCROM'a üyedir. teknikler ve siyasetler geliştirmek üzere UNESCO bünyesinde 1965 yılında kurulmuştur. ICOM ve Getty gibi kültür mirası alanında önde gelen kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmaktadır. 1965 yılında kurulan Dünya Anıtlar Fonu'nun merkezi New York'ta bulunmaktadır. ICOM'un çalışmaları arasında müzeler için ilke ve prensipler geliştirmek (örneğin etik kuralları). 37  . somur kültür mirası ve müzeler. yasadışı kültür varlığı ticareti ile mücadele etmek. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council of Monuments and Sites – ICOMOS): Uluslararası ve hükümetler dışı bir kuruluş olan ICOMOS. Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarım Çalışmaları Uluslararası Merkezi (International Centre for Study of the Presevation and Restoration of Cultural Property – ICCROM): ICCROM.000'i aşkın üyesi ve (Türkiye dahil) 137 ülkede ulusal temcilikleri bulunmaktadır. 1946'dan beri ICOM. ICOM'un 30. UNESCO'nun kültür programı kültür ve kalkınma. ICCROM koruma faaliyetlerini başta eğitim olmak üzere bilgi. demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949 yılında kurulmuş hükümetlerarası bir kuruluştur. tanıtma ve destekleme alanlarında toplamıştır. dünya çapında tarihi anıtlar ve sitlerin korunması ve değerlendirilmesine yönelik ilkeler. taşınır ve taşınmaz kültür mirasının korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla 1959 yılında İtalya'nın Roma şehrinde kurulmuştur. yasadışı kültür varlığı ticareti. su altı kültür mirası. kültürler arası diyalog. kültür mirası alanında önde gelen özel bir uluslararası araştırma kurumudur. müzeler ve müzecilik sektörü çalışanlarını temsil eden tek uluslararası kuruluştur. ayrıca birçok yerde ofis ve iştirâkleri vardır. muhafaza edilmesi ve paylaşılması hedefi ile müze sektörüne destek vermektedir. somut olmayan miras.eğitim. işbirliği.000'i aşkın bireysel üyesi bulunmaktadır. UNESCO'ya (Kasım 2011'de üye olan Filistin dahil olmak üzere) 195 devlet üyedir ve merkezi Fransa'nın Paris şehrinde bulunmaktadır.

1972): Korunması gerekli kültürel ve doğal miras alanlarını ortak bir çatı altında toplayan bu sözleşme. Paris. Paris. Çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü/ Europa Nostra Ödülleri aracılığıyla kültür mirasının korunması ve geliştirilmesine yardımcı olan örnek girişimleri ödüllendirmektedir. Paris. gelenek ve görenekler gibi kuşaktan 38  . Ağa Han Mimarlık Ödülü. 44 üyesi olan sözleşmeyi Türkiye henüz imzalamamıştır. Ağa Han Asya Müzik Girişimi. Bizim Avrupamız (Europa Nostra) 1963 yılında kurulan Europa Nostra. müzik. Ağa Han Tarihsel Kentler Programı. Bu sözleşmelerin hazırlandıkları tarihler ve içerikleri kültürel miras alanında gelinen düşünsel süreci çok iyi yansıtmaktadır. 1970): Müzeler ve arkeolojik alanlarda meydana gelen hırsızlık ve yağma olayları ve kültür varlıklarının yasadışı ticaretinin artması konusunda duyulan endişeler. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal. İstanbul'da da bir ofisi bulunmaktadır. kültür varlıklarının korunmasına. Sözleşme’ye Türkiye dahil 120 ülke taraftır. 2003): Kültür mirasının somut kültür varlıkları ile sınırlı olmadığı. Somut Olmayan Kültür Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme (UNESCO. sözleşmenin daha etkin bir şekilde uygulanmasını amaçlayan ikinci 1999 protokolunu henüz imzalamamıştır. Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme (UNESCO. En çok üye devlete sahip sözleşmelerden biri olan Dünya Mirası Sözleşmesi’ne (toplam 188 üye devlet) Türkiye üyedir ve Dünya Mirası listesine kayıtlı 10 miras alanı bulunmaktadır. Uluslararası Çalınmış ve Kanunsuz Şekilde İhraç Edilmiş Kültürel Varlıkların Geri Verilmesi UNIDROIT Sözleşmesi (1995): 1970 UNESCO Sözleşmesi’ne tamamlayıcı olmak üzere geliştirilen bu sözleşme. Ancak 1970 sonrasında yurt dışına kaçırılan arkeolojik eserlerin iadesi için bu sözleşme çok etkindir. Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan örgütün. kültür mirasının özel olarak silahlı çatışma halinde korunmasını ele alan ilk uluslararası sözleşmedir. 1999): İkinci Dünya Savaşı sırasında kültür varlıklarının maruz kaldığı yağma ve tahrip üzerine kabul edilen bu sözleşme. Avrupa çapında 50 ülkeden 250 sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplamaktadır. İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlere İlişkin Sözleşme (UNESCO. kültürel ve ekonomik açıdan yeniden canlanmasına katkıda bulunmayı amaçlayan önemli bir kuruluştur. Sözleşmeye üye devlet sayısı 123’tür.Ağa Han Kültür Vakfı (Aga Khan Trust for Culture) Ağa Han Kültür Vakfı müslüman toplulukların fiziksel. Sözleşme ve 1954 tarihli ilk protokolü kabul eden Türkiye. 32 üyesi bulunan sözleşmeye Türkiye taraf değildir. Paris. dil. Kuruluşun faaliyetleri arasında. Aşağıda kültürel miras alanında ilkeleri belirleyen. dünya çapında üstün evrensel değere sahip alanların Dünya Miras Komitesi tarafından oluşturulan bir liste aracılığıyla korumasını amaçlamaktadır. UNESCO ve Avrupa Konseyi bu sözleşmeleri hazırlayan ve yürütücülüğünü yapan iki temel kurumdur. internet kaynak sitesi ArchNet. 1954) ve ek protokoller (1954. kültür mirasını koruma konusunda faaliyet gösteren ve kâr amaçlamayan bir sivil toplum örgütüdür. Sözleşme su altı kültür mirasının korunmasının yanı sıra bu mirasın yasadışı ticarete konu olmasını engellemeye yönelik düzenlemeler de içermektedir. Lahey.org ve Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde başlatılan Ağa Khan İslam Mimarisi Programı bulunmaktadır. ülkelerin çalınmış veya kanunsuz şekilde ihraç edilmiş kültür varlıklarının iadesi konusunda tabii oldukları hukuk kurallarını (özellikle özel hukuk alanında) birbirine uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. uluslararası toplumu bu sorunun çözümü için işbirliği yapmaya itmiştir. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme (UNESCO. Sualtı Kültür Mirasının Korumasına İlişkin Sözleşme (UNESCO. sosyal. 2001): Su altında bulunan ve kültürel veya tarihi değere sahip her türlü insanlığa ait iz bu sözleşmenin kapsamına girmektedir. yaşatılmasına ve kültürel miras aracılığıyla toplumların manevi ve maddi seviyelerinin yükselmesini amaçlayan en önemli sözleşmeleri gözden geçireceksiniz.

Sözleşmeye taraf 144 üye devletten bir tanesi de Türkiye’dir. Sözleşme kültür mirasının. 2005): Bu çerçeve sözleşme. Günümüzden dörtbin beşyüz yıl öncesine tarihlenen bu kıymetli koleksiyon Türkiye. İstanbul. Yine o dönemde Osmanlı yönetimi altındaki Atina’dan. Almanya ve Rusya arasında dağılmıştır. yüzyılda. Gözden Geçirilmiş Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa Konseyi. Arkeolojik varlıkların yaratıldıkları topraklarda korunması teziyle hareket eden Türkiye Troya eserlerinin biraraya getirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürmektedir. Akropol’deki Parthenon Tapınağı’ndan götürülen ve British Museum’da sergilenen ve eserleri götüren Lord Elgin’den dolayı “Elgin Mermerleri” diye bilinen kabartmalı levhalar Yunanistan’ın iadesini istediği.kuşağa aktarılan değerleri de içerdiğinin tanınması açısından önem arz eden bir sözleşmedir. Türkiye bu sözleşmeyi 1957 yılında onaylamıştır. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRAS TANIMI 19. Avrupa'nın mimari mirasının korunması ve bu korunmanın etkin olabilmesi için gerekli ortak politikaları belirlemektedir. 1985): Bu sözleşme. Avrupa Mimari Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa Konseyi. Avrupa'nın ortak kültür mirasını geliştirmek ve Avrupa ülkeleri açısından kültür alanında ortak bir anlayış oluşturmak amacıyla kabul edilmiştir. Sözleşmeyi 120 ülke kabul etmiştir ancak Türkiye bunlardan biri değildir. 2003. Türkiye’den yurt dışına götürülen taşınır arkeolojik eserler arasında herhalde en ünlüsü. Toplum İçin Kültür Mirasının Değeri Çerçeve Sözleşmesi (Avrupa Konseyi. ayrıca İstanbul’da bir arkeoloji müzesi kurularak eserlerin burada sergilenmesi ve korunması sağlanmıştır. kültür mirası konusuna değişik bir yaklaşım getirerek “mirası nasıl koruyabiliriz” sorusu yerine “mirası neden ve kim için koruyoruz?” sorusunu yöneltmektedir. 1992): Bu sözleşme ile Avrupa'nın ortak belleğinin kaynağı olan arkeolojik mirasın korunması hedeflenmektedir. 1969). Türkiye bu sözleşmeyi 1999 yılında kabul etmiştir. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Avrupa Konseyi.C. Bu dönemde yurt dışına götürülen olağanüstü anıtsal eserler arasında Berlin Pergamon Müzesi’nde sergilenen Bergama Sunağı ve Milet antik kenti agorasının iki katlı giriş kapısı. Ümit Yaşar Gözüm. Kültürel İfade Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Sözleşme (UNESCO. Yunanistan. Yurtdışına çıkarılan eserlerin geri getirilmesiyle ilgili incelenebilecek kaynak Yitik Miras'ın Dönüş Öyküsü. Genel Yayın Yönetmeni. Batılı araştırmacıların ve diplomatların Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki taşınır ve taşınmaz arkeolojik eserleri kendi ülkelerine götürmek üzere giriştikleri arkeolojik faaliyetler Osmanlı bürokrasisinde kısa sürede bir tepki yaratmış ve arkeolojik eserleri bulundukları topraklarda korumak amacıyla bir dizi yasal düzenleme yapıldığı gibi. Granada. Kültür Bakanlığı ve YKY. günümüzün çözülememiş. Londra. Londra’daki British Museum’da sergilenen Likya uygarlığına ait Nereidler Anıtı ve Bodrum’dan götürülen Mausolues’un anıt mezarı sayılabilir. gümüş ve yarı değerli taşlardan yapılmış takılardır. ‘Troya Hazineleri’ diye bilinen ve Çanakkale yakınlarındaki Troya yerleşmesinde. Avrupa Kültür Sözleşmesi (Avrupa Konseyi. 1954): Kültür mirası alanındaki en eski uluslararası belgeler arasında yer alan bu sözleşme. Valetta. çok boyutlu bir kültürel miras sorunudur. İngiltere’nin ise dönemin koşullarında yasal olarak götürdüğünü iddia ettiği ve British Museum koleksiyonunun vazgeçilmez bir parçası olduğu için geri vermek istemediği. 2005): Bu sözleşme tüm toplumların yararı adına kültürel ifade çeşitliliğinin içinde var olabileceği ve devamlılığını sürdürebileceği bir çevre oluşturmayı amaçlamaktadır. insan haklarına ilişkin belgelerde tanımlı kültürel yaşama katılım ilkesi açısından işlevine ve kültürel çeşitliliğin artırılması ile kültürlerarası diyaloğun yükseltilmesi için bir kaynak oluşuna dikkat çekmektedir. 39  . Türkiye bu sözleşmeyi 1989 yılında kabul etmiştir. Faro. Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından kazılan altın. T.

gümüş. heykeller. ölülerin ve eşyaların gömülü olduğu anlaşılan tepeler. sütunlar ve her nevi yazılı taşlar eski eserden sayılır. sanat. toprak ve diğer maddelerden yapılmış süs eşyaları.” (Gerçek 1999:266) Bu tanımla. Bu nizamname ile arkeolojik kazıları devlet iznine bağlanmış. Bu yasanın birinci ve üçüncü maddelerinde kültür varlıkları daha detaylı olarak tanımlanmıştır. Yasanın giriş bölümündeki ilk iki maddede. Yasanın beşinci maddesi ise günümüzde kültür varlıkları ya da kültürel miras dediğimiz kavramı bu kez daha soyut olarak tanımlamış sonrasında da taşınır ve taşınmaz eser tiplerini tek tek sayarak tanımlamıştır. birazdan inceleyeceğimiz günümüz yasalarında da kavramsal olarak devam eden taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları sınıflaması ortaya çıkmıştır. fene. 1874 yılında Osmanlı eski eser yasası yeniden düzenlenmiş ve dört bölümlü. İkinci Madde: Eski eserler iki çeşittir. müze ya da genel olarak kültürel miras ile ilgili kamu yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altındaki çeşitli birimlerde yürütülmüştür. Yasadaki bir başka öncü nokta da taşınmaz eserlere ki bunlar binalar. taş. tarihi bilgileri kapsayan yazılarla işlenmiş levhalar. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Müzeler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. yapılar. çalışmaların ne şekilde denetleneceği. otuz beş maddelik. 1906 yılında yapılan yeni yasal düzenlemede kültür varlıklarının ama özellikle de arkeolojik varlıkların yönetimi. çay ve derelerden çıkarılacak her türlü eski eserin de devlete ait olduğunu yasallaştırmıştır. “. Bu düzenlemeden on sene sonra. masrafların kim tarafından karşılanacağı gibi bir çok nokta tanımlanmıştır.. yüzük taşları. silah ve aletler. bu düzenleme eski eser odaklı olsa bile. Yirminci yüzyıl başında. kaplar. edebiyata. Böylece 1971’de Kültür Bakanlığı’nın kuruluşuna kadar Türkiye’de arkeoloji. dikili taşlar halkın faydalanması için yapılmış olan yapılar. Bu tanımı aşağıda sadeleştirilmiş bir Türkçe ile aktarıyoruz: “Birinci Madde: Osmanlı İmparatorluğu ülkesini kapsayan sınırlar içerisinde eski milletlerin bırakmış oldukları eserlerin hepsi yani. oyma resim ve nakışlar. göl. 1884’te. Üçüncü madde ise eski eserlerin bulunabileceği yerleri toprak altından su altına doğru genişleterek deniz. diğer şeyler ve dikili olan eski eserler diye ifade edilmiştir zarar verenlerin hem para hem de bir aydan bir seneye kadar hapis cezası alacağının öngörülmesidir.Osmanlı’da arkeoloji faaliyetlerini kurumlaştırmak yönünde atılmış ilk büyük adım 1869 yılında hazırlanan yedi maddelik. eski paralar. ilk eski eser düzenlemesidir (Asar-ı Atika Nizamnamesi). lahitler gibi toprak üstünde bulunan taşınmaz yapıların zarar görmemesi gerektiği yasaya konmuş ve tüm bu işlerin yönetimi Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmişti. tapınaklar ve saraylar. Buna göre Osmanlı topraklarında geçmiş zamanlarda yaşamış olan eski kavimlerim (milletlerin) güzel sanatlara. toprak sahibi ve bulan kişi arasında bölüşüleceği yasal garanti altına alınmıştır. toprak altındaki keşfedilmemiş tüm arkeolojik eserlerin devlete ait olduğudur. tiyatrolar. Su altı mirası ile ilgili uluslararası düzenlemelerin yakın zamanlarda yapıldığını göz önünde bulundurursak. Yasanın önemli bir vurgusu. eserlerin devlet. oldukça ileri görüşlüdür. su kemerleri. yerleri. resimler. altın. İmparatorluğun geri kalanında arkeoloji ile ilgili işleri Milli Eğitim (Maarif) Müdürlükleri İstanbul’daki Müze Müdürlüğü ile haberleşerek yürüteceklerdi. Devlet izniyle yapılan kazılarda 1/3 kuralı getirilerek. İslam güzel sanatlarına ilişkin taşınır ve taşınmaz tüm antika eşyalar” için de geçerli olduğu belirtilmiştir. bilime. çok daha kapsamlı bir hale getirilmiştir. bendler ve köprüler. çıkacak eserlerin yurt dışına götürülmesini yasaklanmış. Bu yasada özel ya da cemaatlere ait mülklerde bulunan ya da bulunacak olan arkeolojik eserlerin devlete ait olduğu maddesi yer alır. nehir. sirk denilen eski oyun yerleri. Bu maddenin. otuz yedi maddelik daha detaylandırılmış. araştırma ve kazı şartlarını daha sıkı izin ve denetimlere bağlayan ve arkeolojik eserlerin yurt dışına çıkarılmasını kesin olarak yasaklayan yeni bir yasa yürürlüğe girmiştir.. Yine Osmanlı döneminde. Düzenlemede ayrıca kazı süreleri. sadeleştirilmiş bir Türkçe ile ifade ettiğimizde eski eser aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: “Birinci Madde: Eski zamanlardan kalan her çeşit eşya (sanat eşyası) eski eserlerdendir. dinlere ve sanata ilişkin her türlü ürünü eski eser kapsamına alınmıştır. ülkemizdeki kültür varlıkları kavramını anlamaya 40  . Birinci çeşidi paralar ve ikinci çeşidi taşınması mümkün olan ve olmayan bütün eşyalardır.”(Gerçek 1999:270).

içleri dışarıdan görünen ve görünmeyen mezar odaları. hem de yönetimin temel birimlerinden olan sit kavramı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: “Sit. ‘sit’. Bu yasaya 2004 yılında. kabartmalar. arkeolojik sit. işlenmiş çakmak taşları ve her türlü malzemeden yapılmış silahlar. burçlar. duvarlı ve duvarsız kuyular ve sarnıçlar. 1946 yılında kurulmuştur. ağaçtan yapılmış eşya. figürinler. Bu Kurumun Yasası 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmişti. yer üstünde. tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup. ekonomik. Türkiye. oyularak işlenmiş taşlar. tarih öncesi ve tarihi devirlerine ait bilim.” Aynı yasanın altıncı maddesinde eski duvar ve anıtların kalıntıları ve genel olarak hangi cinsten olursa olsun anıtlar ve eski eşya kesaratı ve kaya parçaları. bu Yasayı imzalayan ilk yirmi devlet arasında onuncudur. kümbetler. sirkoslar. Türkiye’de kültür va tabiat varlıklarının her türlü araştırmasının. 5226 sayılı yeni kanun ile. bez. ‘ören yeri’ kavramlarını tanımlamaktadır. haneler. korunmasının ve yönetiminin kurallarını belirleyen düzenleme 1983 yılında kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’dur. hamamlar. bilimsel ve kültürel değerleri ifade eden bir bütün olarak gören yeni anlayış aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: “Kültür varlıkları. vazolar. sandukalar. Bilim ve Kültür Örgütü) Birleşmiş Milletler'in bir özel kurumu olarak. mücevherler. köprüler. terk edilmiş putperest tapınakları. kiliseler. ören yeri ve tabii (doğal) sit kavramları kanunda tanımlanmıştır. Bugün. suyolları. höyükler. çağın gelişen anlayışına ve gereklerine göre. skarabeuslar. ‘tabiat varlıkları’. cam ve sırça kaplar. iskelet gibi doğal varlıklar da kültür varlıkları kapsamına alınmış ve anıt. at meydanları. bazilikalar. mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları.yardımcı olacağı için yasanın beşinci ve altıncı maddelerinde sayılan yapı ve eser tiplerini aynen aktarıyoruz: “Cami-i şerifler. kurumlar ve yasalar devrolmuş ve yıllar içerisinde. Bu gelişmeler UNESCO’nun 1972’de kabul ettiği Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Konvansiyonu (kısaca Dünya Mirası diye bilinen Konvansiyon) ve Türkiye’nin de imzacılarından olduğu uluslararası düzenlemenin ve kültürel miras anlayışının iç düzenlemelere yansımasıdır. dikili taşlar. Örneğin. tarihi sit. taş ve cam kırıkları. steller. şoseler. ekler ve değişiklikler yapılmakla birlikte yasal metinler ve yönetim biçimleri geçerliliğini korumuştur. yüzükler. kaleler. madalyalar. yazılı ve kabartmalı kayalar. din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde. pişmiş toprak eşyalar. tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli. parşömen ve kağıt üzerindeki el yazıları. stadyumlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. anfitiyatrolar.’ “Tabiat varlıkları. kültür varlıklarının 41  . yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. jeolojik devirlerle. direkler. kültür. tiyatrolar. rıhtımlar. kutsal yapılar. hipodromlar. deri. oyma ve kakma işleri. hayratlar. heykelcikler. manastırlar. kültürel miras yönetimi ve finansmanı konularında dünyadaki yeni açılımları yansıtan değişikler yapılmıştır. halen içinde ayin yapılmayan sinagoglar. papirüs. Yasanın üçüncü maddesi ‘kültür varlıkları’. her türlü malzemeden yapılmış işlemeli ve işlemesiz lahitler. 1973 yılında kabul edilen 1710 numaralı kanunla fosil. sit. fildişi ve kemikten yapılmış eşyalar. kasaba surları. alet ve edavat. çiniler ve pişmiş toprak eşya parçaları eski eserlerden sayılır. Cumhuriyet Türkiyesi’ne eski eserlerle ilgili anlayış. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim. dağınık tuğlalar. heykeller. yaşadıkları devirlerin sosyal. sikkeler. Kültür varlığını eser değil. süs eşyaları. külliye. Osmanlı İmparatorluğu’ndan. boyalı ve yaldızlı tasvir ve örtüler.” Kültürel miras alanında hem korumanın. yer altında veya su altında bulunan değerlerdir. hanlar. kalıplar. vezinler.

Bu örgütler kamu yönetiminin aktörleridir. bugün. araştırılması. işletme. sit alanından farklı olarak. Böylece kamu yönetiminin. Zaman zaman gündelik kullanımda teşkilat. kültür mirasının kamu kurumlarınca nasıl yönetildiğine bakacağız. bu mal ve hizmetler için bireysel tüketimin derecesini ve kullanıcı fiyatını belirlemenin çok zor olduğu iddia edilmiştir. kültürel mirasın yönetimini anlayabilmemiz için öncelikle yönetim ve örgüt kavramlarına yakından bakacağız. 42  . Örneğin. Örgütler belirlenmiş amaçların başarılması için bilinçli şekilde oluşturulmuş yapılardır. en genel anlamıyla belirli amaçlara ulaşmak için işbölümü yapmış bireylerin etkinlikleri olarak tanımlanabilir. Toplumların ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretip dağıtırlar. Türkiye’nin turizm politikalarının uygulanmasında önde gelen kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. merkezde ve yerelde politikaların uygulanması için gerekli idari ve mali düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür. kâr amacıyla çeşitli mal ve hizmetleri pazar ekonomisi içinde satarlar. devletin bu konudaki yetkili organları olan koruma kurullarının çalışma alanlarını ve biçimlerini detaylı olarak tarif etmektedir. Kültürel mirasın tanımı ve işlevi değişirken acaba yönetimi nasıl bir yol izlemektedir? Bir sonraki bölümde kültürel miras yönetimini kamu yönetimi bağlamında ele alacağız. çalışma sürecinde siyasal ve toplumsal çevreye karşı sorumlu olduğu görülmektedir.yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. kültür varlıklarının tespiti. organizasyon ve bazen idare kelimesi de bu anlamda kullanılır. Örgütler bugün modern yaşamın önemli aktörleri haline gelmişlerdir. Bununla beraber toplumların ihtiyaç duyduğu ortak bazı mal ve hizmetlerin. yönetim planı. korunması. kurum. belirgin özelliklere sahip alanlar” olarak tanımlanmıştır. örgüt yapısı içinde yeralan bir süreçtir. Bu tanımlardan yola çıkarak yönetim ve örgütün beraber varolduklarını söyleyebiliriz. Burada Bakanlığın farklı birimleri. İşlevsel olarak kamu yönetimi “kamu politikalarının uygulanması süreci” olarak tanımlanabilir. Toplum tarafından ortaklaşa tüketilen bu tür hizmetleri üretecek örgütlere “kamu örgütleri” denir. Daha sonra Türkiye’de kültürel miras yönetiminin en önemli aktörü olan devletin kamu yönetiminin değişen ilke ve yöntemlerini ele alacağız. kültür varlıkları ve müzeler arasındaki bağlantıları. bakanlıklar bu anlamda birer örgüttürler. çevre düzenleme projesi gibi geçmişle bugünü buluşturan yeni yönetim ihtiyaçları ve kültür varlıkları ile ilgili çalışmalara yaratılan yeni finansal kaynaklara kültürel miras yönetimi bölümünde değinilecektir. KAMU YÖNETİMİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ Bu bölümde. doğal çevrenin ve kültür mirasının korunması ve milli savunma bu hizmetlere örnek olarak gösterilebilir. serbest rekabet kuralları çerçevesinde pazar ekonomisi içinde satılamayacağı düşünülmüş. firmalar. Yönetim. İkisi arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz: Yönetim. Kamu sağlığı. Bu politikaların hayata geçirilmesinde Bakanlığın yönetimi söz konusudur. Örneğin. Öte yandan yukarıda gördüğümüz gibi Osmanlı döneminden beri temel bir kaygı konusu olan arkeolojik eserlerin mülkiyeti. Kamu Yönetimi Nedir? Kamu yönetimini işlevsel ve yapısal olarak tanımlayabiliriz. “insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği ve topoğrafik olarak tanımlanabilecek. Şirketler. kuruluş. yurt dışına çıkarılmaması.” Ören yeri kavramı ise. yine bu toprakların çok eski ama arkeolojik dokuya ve tarihi eserlere büyük zarar veren definecilik geleneğinin kanuni sınırları çeşitli maddelerle çizilmiştir. Son bölümde de Türkiye’de. Bu tür hizmetlere “kamu hizmeti” denir. Yasa. öte yandan arkeolojik eserlerin müzeler ya da koleksiyonerler tarafından satın alınması ile ilgili düzenlemelerin. Öte yandan bu politikaları uygulamada kamu yönetimi toplumsal çevreyi de dikkate almak zorundadır. Alan yönetimi. dernekler. Özel sektör kuruluşları. Kamu politikaları siyasal sistem içinde alınan kararlar oldukları için kamu yöneticileri bu kararların ve politikaların uygulanmasında siyasal yönetici ve organlara karşı sorumludurlar. bakanlıklar ve belediyeler kamu örgütleridir. arkeolojik kazılar.

3. Bu fiyatı ödemeyenler bu mal ve hizmetleri satın alamazlar. özel şirketlerin mal ve hizmetlerinin fiyatları bireysel olarak belirlenebilir. Bu da kamu örgütlerinin öncelikle kamu çıkarını kollamak ve vatandaşa hesap vermek zorunluluğunu getirmektedir. kamu personeli “devlet hizmetinde çalışan görevliler” ve kamu yararı da “toplumun yararı” olarak kullanılır. Kamu kurumlarının tersine bu özel firma ve şirketler kârlarını artırmak. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasasının 123. 126. işlevleri anayasa ve yasalarla belirlenmiş kamu örgütlerinin yönetimidir. idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere kurulur. Kamu örgütlerinin kaynakları vatandaştan toplanan vergilerdir. Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı. merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına. kamu yönetimi. Aynı kelimeden hareketle “özel bir taşınmazı kamu yararına bir hizmette kullanmak gerekçesiyle. Yasalar yetki vermedikçe yönetim gerçekleşmez. Öte yandan. kamu yönetiminde yerleşik ilkeler ve yeni görüşler eşzamanlı varolmaya devam etmektedir. Daha sonra bu örgütlenme içinde kültürel mirasın nasıl yönetildiğini inceleyeceğiz. Kamu yararı kavramı kamu örgütlerinin yönetiminin merkezinde yer alır. Kamu örgütleri ürettikleri mal ve hizmeti kâr etmek için değil toplumsal çıkarlar. yetkinin tamamının merkezde toplanması anlamına gelirken. yerinden yönetim yetkinin tamamen yerel birimlere devredilmesi demektir. Bu sebeple. Bu temel örgütlenme ilkelerine göre merkezden yönetim. öncelikle Türkiye’de kamu yönetimi ve örgütlenmesinin kanunî temellerine ve nasıl işlediğine bakabiliriz. maddesi Türkiye’de kamu yönetiminin. ve/veya 43  . Bu dönüşüm kamu yönetiminde farklı öncelikler getirmiştir. Türkiye’de Kamu Yönetiminin 2000’lere Gelene Kadar Dayandığı Esaslar Türkiye’de kültürel miras yönetiminde benimsenmiş temel ilkeleri. Kamu sektörü “devlet eliyle yürütülen ekonomik işlerin tümü”. kaynakları düzenleme ve sağlama. özel firma yönetiminde kamu yararı belirleyici bir tanım değildir. ihtiyaca göre ilde valiye bağlı il kuruluşları. Özel firmalar toplumun genel arzularına uyup uymamakta. planlama. bu Bakanlığın ve ona bağlı birimlerin yönetim süreçleri kamu yönetimidir. Yetki genişliği ise merkezin hiyerarşik denetimi altında yetkinin taşra birimlerine devredilmesidir. Bu tür örgütlerin ürettiği mal ve hizmet serbest piyasa ekonomisi içinde fiyatlanır. Bu sebeple karar verme süreci çok daha uzun zaman ister. gözetim ve takip. 1990’lardan bu yana Türkiye’de ve dünyada kamu yönetimi bir değişime girmiştir. bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi. Kamu “bir ülke halkının tümü” anlamında kullanıldığı gibi “devlete ait” olarak da yorumlanır. toplumun genelinin beklentilerine yönelik mal ve hizmet üretip üretmemekte serbesttir. Kamu örgütleri ve çalışanlarının faaliyetleri yasalarla belirlenmiştir. Kamu yönetimi için yapılan bir çok tanımın merkezinde “kamu” kavramı yer alır. bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika tayini. örgütlenme biçimlerini ve çalışma yöntemini anlayabilmek için yukarıdaki genel kavramsal çerçeve doğrultusunda. hedefler ve amaçlar doğrultusunda üretirler. maddesi ise illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayandığını belirtir. 2. Merkezden Yönetim ve Yetki Genişliği 3046 nolu yasa gereğince. Dönüşümün sebep ve sonuçlarından ilerideki bölümlerde bahsedeceğiz. Bu yeniden yapılanma bütünsel ve bir kerede gerçekleşmediği için. Örneğin. koordinasyon. bir bakanlık merkez teşkilatı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir.Yapısal bir tanım yapacak olursak. rekabet edebilmek ve kurumun çıkarlarını gözeterek devamlılığını sağlamak isterler. sahibine bedelini ödeyerek devlet malı yapmaya” kamulaştırmak denir. Her ne kadar yönetim evrensel bir süreçse de kamu örgütlerinin yönetimi bazı açılardan özel örgütlerden farklıdır: 1.

uygulaması merkezin yetkisindedir. Bu yetki. Vali il idaresi kanununun 4. İl Kültür ve Turizm Müdürü. sosyal hizmetler. plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumlu olduğunu belirtir. Merkezden alınan kararların uygulaması merkezin hiyerarşik yapısı çerçevesinde yapılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yetki ve görevlerini düzenleyen 4848 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Bakanlık’ın merkez. Merkezden yönetimde kamu hizmetlerine yönelik kararlar merkezde alınır. maddesine göre “ilde devletin ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın mümesili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır”. bütçesi ve yapacağı işler başkent tarafından belirlenir. bir kaç ili içerir. sanat. İdari vesayet merkeziyetçi yönetimin bir sonucudur. mahalli idareler üzerinde “idari vesayet yetkisine” sahiptir. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü de bölge müdürlükleri olarak örgütlenmiştir. Merkezden yönetimde kararlar genel olarak tüm ülke çapında alındığı için yönetimde bir örneklik sağlanır. Örneğin. Merkezin bazı yetkilerini yerele devrettiği durumlarda “yetki genişliği” ilkesi uygulanmış olur. yerel yönetimlerin verdiği hizmetlerin “idarenin bütünlüğü” ilkesine uygun yürütülmesi ve kamu yararının korunmasının güvence altına alınması amacını güder. İl Kültür ve Turizm Müdürü’nün ildeki üstü validir. İlde merkezi yönetimi temsil eden en yüksek yönetici Vali’dir. ona sorumlu çalışırlar. Taşra teşkilatı merkezden bağımsız hareket edemez. merkezi yönetim. Bu da kamu hizmetlerinin halka ulaştırılmasında nisbeten verimliliği sağlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatıdır. kültür. ancak belediye sınırları dışında. Ancak bu iki genel müdürlüğün bölge sınırları aynı değildir. İl sınırları içinde. Bu kapsamda. Merkezî yönetimin bazı kurumları bölgesel olarak da örgütlenmiştir. Görev ve sorumlulukları yasalarla tanımlanmış olan bu müdürlük Bakanlık’tan onay almadan kendi başına bağımsız hareket edemez. 5302 nolu İl Özel İdaresi Kanunu’na göre “İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan. turizm. Bunlara “taşra teşkilatı” da denir. tarım ve bayındırlık alanlarında görevleri vardır. Bu örgütler merkeze bağlı taşra örgütleridir. Bu görevlerin bazıları taşrada teşkilatlanmış merkezi yönetim kurumlarının görevleri ile çakışabilir. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında bölge müdürlükleri vardır. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri. sağlık. Yukarıdaki örneği devam ettirirsek.kaymakama bağlı ilçe kuruluşları ve/veya doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından meydana gelecek şekilde düzenlenir. idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir”. Yerel yönetimler özerk kuruluşlardır. Bölge müdürlükleri merkeze bağlı. Bu sebeple yerel yönetimler yapılan idari düzenlemelerle son 20 yılda kent yönetiminde öne çıkmışlardır. mevzuata. Merkezi yönetimin yetkisinde değillerdir. bakanlıklar ve merkezi yönetimin bünyesindeki kurumlar iller bazında örgütlenebilirler. 1982 anayasasına göre mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. Bakanlıkların veya diğer merkezi kuruluşların bölge müdürlüklerinin sınırları çoğu zaman birbirinden farklılıklar gösterir. Bununla beraber. Bakanlık emir ve direktifleri yönünde. Yerel Yönetimler Merkezden yönetim her ne kadar ülke çapında bir yetki bütünlüğü ve kararlarda bütünlük sağlasa da. İl özel idaresi bir yerel yönetim örgütüdür. bölgeden yaptıkları tespitleri merkeze ileten aracıdırlar. taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticilerinin. Bu tip yönetimde mali kaynaklar da merkez tarafından kontrol edilir. İl özel idaresinin başında yürütme organı olarak faaliyet gösteren Vali 44  . Bakanlık’tan gelen kararları ilde uygular. İllerden farklı olarak bölgesel örgütler. yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı illerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü temsil eder. eğitim. İlin kültür ve turizm alanındaki ihtiyaçlarını Bakanlık’a raporlar. yerel ihtiyaç ve farklılıkları tespit etmek ve bunlara hızlı cevap vermesi zordur. İl özel idaresinin gelirleri arasında genel bütçeden yerel yönetimler için ayrılan pay ve emlak vergisinden aldıkları pay da vardır. personeli. Merkezde alınan kararların bölgesel uygulayıcıları.

Yeni Kamu Yönetimi Son 20-30 yıl dünyada bilgi. hem yerel bir yönetim olan il özel idaresinin. zamanında ve yeterli hizmet alabilmeleri. “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan. sermaye. bankalar. Uluslarasrası Para Fonu. piyasa odaklı kamu yönetimi.bulunur. etkinlik ve hesap verebilirlik Özelleştirme ve yerelleşme Müşteri. verimlilik. Yurttaşların kamu hizmetine erişimindeki kolaylık. kamu işletmeciliği gibi kavramlar ve tanımlar tartışılmaya başlamıştır. il özel idarelerini özerk bir yerel yönetim olarak görmek zordur. Belediye başkanı ve meclisi belde halkı tarafından seçilir. Bu yeni ekonominin sürdürülebilirliğinde bilgi iletişim teknolojileri vazgeçilmez bir araçtır. bir yandan da yerel temsiliyeti ve katılımı artırarak demokratikleşmeyi pekiştirmek amacıyla “yerelleşme” bir reform kalemi olarak tartışılmaktadır. finansal kuruluşlar ekonomide yönlendirici olmaktadır. bilindiği gibi merkezi yönetimin de ildeki en yüksek temsilcisidir. hızını ve memnuniyetini artırmak. kaynakların verimli kullanımı ve kamu yönetiminin hesap verebilirliği için yeni örgütlenme ve çalışma ilkeleri geliştirilmektedir. bir yandan merkezi hükümetin üzerindeki mali ve idari yükü almak. Merkezden veya merkezin taşra örgütünden yerel yönetimlere yetki devrine “desantralizasyon” denir. Vali. devletlerin “ademi merkeziyetçilik” esasına göre örgütlendiği farkedilmektedir. girişimcilik. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre nüfusu 5000den fazla olan yerleşim yerleri belediye kurabilir. hem de ilde merkezi yönetimin yöneticisi olarak valinin birbiriyle çelişen iki görevi vardır. demiryolları. Bu ekonominin yönetsel biçimlerinde küresel veya bölgesel organizasyonların (Dünya Bankası. yurttaş merkezli hizmet anlayışı Faydalanıcıların memnuniyetini artırma Şeffaflaşma ve katılımcılık Kamu yönetiminde yaşanan bu yeni süreçte kamu kurumlarının ve çalışanların performansının ölçülmesi. Aşağıda da göreceğimiz gibi özerk yapılar olan yerel yönetimler merkezi yönetimden 45 2. Bu uygulamaya örnek olarak merkezi yönetime bağlı taşrada örgütlenmiş yapılar verilebilir. Merkezi yönetimden merkezin taşra birimlerine yetki devrine “yetki genişliği” denir. arttığı bir sürece işaret etmektedir. mal ve hizmet. sorunlara daha çabuk ve etkili çözüm üretmek. Şu durumda. merkezi yönetimin yetkilerini kendi hiyerarşisi içinde yer alan taşra örgütlerine devridir. Benzer bir şekilde siyasi ve idari yönetimde de merkeziyetçilik öne çıkıyordu. Öyleyse. Bununla beraber bir yandan hizmet kalitesini. • • • • • Performans. insanların sınırlar ötesi hareketliliğinin. Belediye Kanunu belediyeyi. Yetki genişliği. havayolları ve otobanla farklı pazarlara ulaştırılıyordu. hammadenin işlenmesiyle gerçekleşiyor. kültürel ve siyasi yaşama etkisi yadsınamaz. Yerelleşmenin farklı türleri vardır: 1. Sanayi devriminin sonrasında gelişen siyasi ve ekonomik yapı ulus devlet ve serbest piyasa çerçevesinde şekillenmişti. Vali’yle beraber il özel idaresinde seçimle gelen bir il genel meclisi ve il daimi encümeni bulunur. Üretim ağırlıkla kentlerde ve kent çevresinde yer alan fabrikalarda. Buna göre yeni kamu yönetimi anlayışı aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır. Küreselleşmenin bu dönüştürücü gücü ve yeni ekonomi politikalarının etkileri özel sektördeki şirketlerin örgütlenme ve çalışma biçimlerini değiştirdiği gibi devletlerin kamu yönetimi anlayışında da reforma gitmesine sebep olmuştur. Avrupa Birliği gibi) öne çıktığı. Ulaşım ve iletişim teknolojisinin hız kazandığı.  . Yerelde özerk bir yönetim Belediye’dir. Üretim merkezde toplanmıştı. kurumların şeffaflığı öne çıkan konulardır. Bilgi çağı diye adlandırdığımız küresel ekonominin egemen olduğu yeni ekonomi dönemindeyse üretim farklı merkezlere dağılmıştır ve ulus ötesi şirketler. idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişi” olarak tanımlar. İşletmecilik. gündelik yaşamın temposunun yükseldiği bu ortamın sosyal.

Bu durumun. insan kaynakları yönetimi gibi kavramlar kamu yönetimi süreçlerine girmiştir. Desantralizasyon merkezi yönetim üzerindeki mali ve idari sorumlulukları yerel yönetimlerin üstlenmesi demektir. yerel yönetimlerin. yurttaşların yönetime ve siyasete katılımını özendireceği. Desantralizasyonda merkezi yönetimin merkezdeki veya taşradaki yetkileri kendi bünyesi dışında varolan özerk yönetimlere devredilir. Devletin küçülmesi. Yeni kamu yönetimi anlayışında bir toplumun yönetiminde rol alabilecek ortaklar veya yönetim aktörleri olarak parlamentonun. Yerel yönetimde önemli bir reform sayılabilecek şekilde 5393 sayılı kanun ile “Genel Yetki İlkesi” uygulanmaya başlamıştır. vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” ifadesi bunu göstermektedir. sivil toplum örgütlerinin. diğer bir deyişle devlet yetkisinde olan ve devletin ürettiği bazı mal ve hizmetlerin üretiminin özel sektöre devredilerek özel firma ve kişiler tarafından yönetilmeye başlanması. Özelleştirme. 14. stratejik yönetim. Dünyada özelleştirmenin farklı uygulamaları olduğu bu sürece. 1980’lerden beri yoğun olarak gündemde olan yönetimde reform talep ve ihtiyaçlarının bir sonucu olarak tasarlanan 5393 sayılı yeni belediye kanunuyla belediyeye daha geniş ifadelerle daha genel görevler verilerek kent yönetiminde daha etkin olması hedeflenmiştir. 46  . sendikaların. farklı kamu zorunlulukları veya ihtiyaçları doğrultusunda başvurulduğu görülmektedir. vakıfların. desantralizasyon ve yetki genişliği arasındaki farklara dikkat ediniz. Türkiye’yi etkileyen ekonomik gelişmeler ve Avrupa Birliği ilişkileri sürecinde müktesabata dayalı uyum çalışmaları doğrultusunda Türkiye’de bir kamu yönetimi reformu ihtiyacı doğmuş ve 2000’lerin başında bir yasa tasarısı meclise sunulmuştur. Özelleştirme. kamu yönetiminde de bir takım yapısal ve işlevsel değişiklikler öngörmüştür. yeni ekonomi politikaları ekseninde dönüşüme giren Yeni Kamu Yönetimi anlayışı sonucu. 1319 sayılı Kanuna göre alınan emlak vergilerinden bunların korunmasına dönük katkı hesabı oluşturulmasına kadar bir çok alanda yeni yetki ve görevler tanımlanmıştır. Bunların yanında yerel yönetimlere yetkiler veren başka kanun ve yönetmelikler de dikkat çekmektedir: 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” ve 5226 sayılı Kanunla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunundan yapılan değişikliklerle kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında yerel yönetimlere kamulaştırma yapmaya varıncaya kadar yetkiler tanınmış. Bunlar yetkinin farklı organlara veya sektörlere devriyle ilgilidir. Bazı ülkelerde özelleştirme. üniversitelerin. verimlilik ve ölçülebilirlik gibi kavramları hedefleyen ekonomik odaklı bir kamu reform aracı olarak görülebilir. kararların. devletin finansal sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla başvurdukları bir yöntemdir. Buna “yönetişim” denir. Türkiye’de özelleştirme girişimleri bu eksende yer almaktadır. Böylece bir çok kamu hizmeti yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilir. Yerindelik ilkesi “yetki paylaşımı. Bir sonraki bölümde bu değişimin Türkiye’de kültür mirası yönetimini nasıl etkilediğini ele alacağız. uygulamaların hem de sonuçların içinde yer alması beklenir. Kamu yönetimi kapsamındaki yetkilerin sivil veya özel sektöre devrine ise “özelleştirme” denir. meslek kuruluşlarının. Benzer bir şekilde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu da bu düşünce doğrultusunda kaleme alınmıştır. eski Doğu Bloğu ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde uyguladığı özelleştirme bu amaca hizmet etmektedir. yerel birimlerin kararlarının daha demokratik bir şekilde alınmasını sağlayacağı düşünülmüştür. Bu kanunla yerel yönetimlere “yerindelik” ilkesi getirilmiştir. Bu değişim kısaca “kamu idaresi”nden “kamu işletmeciliği” yönünde bir değişim olarak da tanımlanabilir. merkez üzerindeki idari ve mali yükü azaltacağı. performans yönetimi. Örneğin. kamu sektörü ve özel sektör arasında gittikçe artan bir yakınlaşma ve işbirliği söz konusudur. merkezi ve yerel yönetimler arasında yetki ve sorumluluk bölüşümü yaparak yerel yönetimlerin etkinleştirilmesini amaçlamaktadır. hazırlık sürecinin. hem politikaların. Bazı ülkelerde özelleştirme ekonominin bütünsel dönüşümünü sağlamak için uygulamaya konulan bir süreçtir. hükümetin. Bu tasarı. maddenin sonunda yer alan “Belediye hizmetleri. Toplam kalite yönetimi.bağımsızdırlar. 3. hizmette yerindelik” gibi terimlerle de ifade edilmektedir. kaynak tasarrufu ve etkin kullanımı. hizmette halka yakınlık. Küreselleşme.

Kültürel mirasın yönetim esasları 2863 nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak. yerel yönetimler. Merkezden Yönetim I. maddesine göre “Devlete. tanıtmak. geliştirmek. 2000’lerde çıkarılan yeni yasalarla kültürel miras yönetiminde yerel yönetimlere de yetkiler verilmiştir. tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek. Ayrıca çeşitli teşvik yasalarıyla özel sektörün de kültürel miras yönetimine katılımı hedeflenmiştir. yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek. Kanunun 5. bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini” tespit etmiştir. Türkiye’de kültürel miras devlet malı niteliğindedir. Özellikle büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine koruma. değerlendirme ve denetleme alanlarında yetki devri olmuştur. bölümü 63. Kamu sektöründe kültürel miras yönetimi alanında söz sahibi bir diğer kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür.TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN KAMU KURUMLARINCA YÖNETİMİ Türkiye’de kültürel miras yönetimindeki temel aktör devlettir. yaymak. geliştirmek.” Devlette kültürel miras yönetimini yürüten başlıca aktör Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak olarak” düzenlenmiştir. T. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB). 47  . 2003’e kadar kültür ve turizm bazen beraber bazen ayrı örgütlenmiş. mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek ve vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak” ile sorumludur. Anayasasının 11.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu kanun. Bir sonraki bölimde küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de kamu yönetiminin kültürel miras konusunda nasıl örgütlendiğine bakalım. yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek. tarih. yaymak. kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. Genel Müdürlük “vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek. turizmin geliştirilmesi. değerlendirmek ve benimsetmek” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevi olarak belirlenmiştir. kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet malı niteliğindedir. pazarlanması. yaşatmak. tanıtmak. bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. maddesinde anlatıldığı gibi “Devlet.” Kültürel miras ağırlıkla kamu yönetiminin konusudur. “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek. Diğer bir deyişle Bakanlık hem merkezde örgütlenerek merkezden yönetim ilkesini. 4848 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Türkiye’de “kültür varlıklarını korumak. merkez. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir. kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. değerlendirmek ve benimsetmek. 2003’te 4848 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Bakanlığın görevleri “kültürel değerleri yaşatmak. Kurumun teşkilat ve görevlerini tanımlayan 227 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre. hem illerde örgütlenerek yetki genişliği ilkesini yerine getirir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (KVMGM) Kültürel miras 1971’e kadar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki birimlerce yönetilmiştir. 1971’de ilk Kültür Bakanlığı kurulmuştur. taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezden yönetim ve yetki genişliği ilkesine göre merkezde ve taşrada örgütlenir ve faaliyet gösterirler.

müzeler.1: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatlanması 2011 ( www. kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek. Ayrıca. 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını. özel müzelerin kurulmas ına rehberlik etmek. Sorumluluk ve Çalışma Esasları bir yöntemelikle düzenlenmiştir (Url 1). Her bölge bir kaç ili içermektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev. Görüldüğü gibi KVMGM’nin görevleri oldukça kapsamlıdır. değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak ile tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak sayılabilir. bunların faaliyetlerini denetlemek de yine bakanlığın görevidir. illerde örgütlenen İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’dir. korunmasını. KVMGM ayrıca bölgesel olarak da örgütlenmiştir. teşvik ve kamulaştırma. Yukarıda sayılan görevlerin dağıldığı birimler incelenebilir.gov. kazılar. restorasyon ve uygulamalarla destek birimleri olan insan kaynakları ve idariler işler dairesini içerir. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurullarının kararlarının uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak. desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak da bakanlığın görevleri arasındadır.kultur. Bu görevleri yerine getirebilmek için Genel Müdürlük hem merkezde hem illerde örgütlenmiştir. Şekil 2. Yetki. 48  .Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatı. Bakanlığın teşkilat şeması aşağıda sunulmuştur. Mart 2012) Merkez teşkilatı KVMGM’nün koruma kurulları. Bununla beraber.tr. Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde kültür varlıklarını yöneten birim Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’dür (KVMGM).

Bu düzenleme. Çankırı. Çorum ve Bolu illerini kapsar. Ankara. Bölge kurullarının sorumlu olduğu alan bir kaç ili kapsayabilir. Kağıthane’de yer alan uygulamalar hakkında karar verir.tr. 2011 yılı itibariyle ülke çapında örgütlenmiş ikisi 5366 sayılı Yenileme Kanununa göre kurulmuş Yenileme Bölge Kurulu Müdürlüğü olmak üzere toplam 35 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü bulunmaktadır. Örneğin. 1. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne doğrudan bağlıdırlar. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri teorik olarak bağımsız sürekli bilimsel bir kurul olan Koruma Bölge Kurullarını toplamak ve kurulların sekreterya işlerini yürütmekle görevlidir.kulturvarliklari.Şekil 2. Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatının Birimleri Aşağıdaki birimler. bölgesel olmaları sebebiyle. Kırıkkale. 49  . Her Bölge Kurulu Müdürlüğü bir Koruma Bölge Kurulu ile ilgili işlemlerden sorumludur. Ankara Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı Koruma Bölge Kurulu. Kastamonu. Türkiye’nin. Böylece kültür varlıkları ve tabiat varlıklarının koruması konusunda 2863 nolu yasa kapsamında farklı birimler karar yetkisine sahip oldu. 2011de yapılan bir düzenlemeyle taşınmaz Tabiat Varlıkları bu kuruldan alınarak yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bünyesinde oluşturulan Tabiat Varlıkları Koruma Merkez ve Bölge Komisyonları’na verildi. Kurullar ise Bakanlıkça oluşturulmaktadır. ilk kabul eden ülkelerden biri olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşmenin temel ilkesine aykırıdır. İstanbul Koruma Bölge Kurulu sadece Beyoğlu. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri: Bu müdürlükler yakın zamana kadar Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlükleri olarak anılıyorlardı.2: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ( http://www. 2012) 1.gov. Bu kurulların birbirinden ayrılmış olmasının kültür ve tabiat varlıklarının bütüncül korunması açısından ne gibi sonuçları olabilir? 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 51. Eyüp. II. sekiz adet de Koruma Bölge Kurulu bulunmaktadır. Kurullarla ilgili işlemler Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerince yürütülür. Maddesine göre yurt içinde bulunan ve bu kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı “Kültür (ve Tabiat) Varlıklarını Koruma Kurulu” kurulur. Her bir kurul farklı bölgeleri kapsar. İstanbul’da sekiz adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü. Örneğin.1. Müdürlükler Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmaktadır. 1972 yılında. Bazı illerde birden fazla kurul yer alabilir. Şişli. Örneğin.

Marmaris Müzesi Müdürlüğü. Milas Müzesi Müdürlüğü. Yukarıda anlatılan merkeze bağlı bölgesel olarak teşkilatlanmış müdürlüklerden farklı olarak müze müdürlükleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın illerde teşkilatlanmış taşra teşkilatı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü üzerinden merkeze bağlıdır. Örneğin. KVMGM’nün taşra teşkilatı müze müdürlükleridir. 1. kullanma ve uygulamalara ilişkin ilke kararları alır. gruplandırılmasını yapmak. Taşra Teşkilatı: Müze Müdürlükleri Hatırlayacağımız gibi taşra teşkilatı merkezin hiyerarşik yapısı içinde yetki genişliği ilkesine göre illerde kurulur. Koruma Bölge Kurulları arkeoloji. Yüksek Kurul koruma. Alınan kararlar objektif ve bilimsel olmalıdır. hukuk. Görevleri. Teşkilatlanmasını ve personel atamalarını Bakanlık yapmakla beraber Müze Müdürlükleri. onarım. Bazı illerde birden fazla müze müdürlüğü bulunabilir. Fethiye Müzesi Müdürlüğü. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması.3 Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü: Türkiye’de "taşınır” ve "taşınmaz" kültür varlıklarının onarımı ve korunması için kurulmuş bir müdürlük bulunmaktadır. kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Ayrıca 2011 yılında kanunda yapılan değişiklikle koruma bölge kurullarının almış olduğu kararlar için Yüksek Kurula itiraz edilebilmektedir. Örneğin. Konunun uzmanlarının bağımsız bilimsel görüşlerini içermelidir. restorasyon. restitüsyon. 2011’de Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 189 müze ve 131 düzenlenmiş örenyeri hizmet vermektedir. Türkiye’de her ilde bir müze müdürlüğü bulunmaz. Mausoleum Anıt Müzesi. Buna göre müze müdürlüğü. korunması ve değerlendirilmesi müze müdürlüğünün görevleri arasındadır.2 Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri: Bölgesel olarak örgütlenmiş 12 müdürlükten oluşur. Bu kadar farklı sorumluluğu bir arada yürüten müze müdürlüklerinin Bakanlık’la valilik üzerinden 50  . Müze müdürlüklerine müzeler ve ören yerleri bağlıdır. proje ve uygulama hizmetlerinin usul ve esaslarını kapsar. kendisine bağlı ören yerinde gerçekleşen kazıları takip etmekle de sorumludur. Müdürlük İstanbul’da olup tüm ülke çapında hizmet vermektedir. 2863 Sayılı yasa kapsamına giren. Bu çokca eleştirilen yenileme kurullarının yetki alanları koruma kurullarının tanımlı yetki alanlarıyla çakışmaktadır. sanat tarihi. korunması gerekli kültür varlıklarının ve sit alanlarının tescilini. 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun” 3. rölöve. Koruma Yüksek Kurulu’nun belirlemiş olduğu ilkelere gore karar alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla yazışmalarını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve onun ildeki amiri olan Valilik üzerinden yapar. Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi Müdürlüğü. çevre düzenlemesi ve teşhir-tanzim işlerinin yürütülmesine ait her türlü etüt. Koruma Kurullarınca alınan kararlar kesindir ve belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler bu kararlara uymak zorundadır. Yüksek Kurul bu itirazları da değerlendirmektedir. Bu müdürlüklerin her biri farklı müze ve örenyerlerini yönetir. Bodrum Antik Tiyatrosu ve ören yerleridir. Zeki Müren Sanat Müzesi. Koruma Bölge Kurulları. Bu kurulların yetki ve sorumlulukları yenileme alanları ile sınırlıdır ve yenileme projelerini karara bağlamak amacıyla kurulmuşlardır. koruma alanlarını tespit etmek ve geçiş dönemi yapılanma şartlarını belirlemek ve uygulamalara esas her tür konuyu değerlendirmektir. Müze müdürlükleri sadece bazı illerde örgütlenmişlerdir. Koruma Kurulları yanında. Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı müze ve örenyerleri: Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi. maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” hükümleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da Yenileme Kurulları kurulmuştur. mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlar ve ilgili kamu temsilcileriyle toplanır. 1. Muğla’da beş ayrı müze Müdürlüğü bulunur: Muğla Müzesi Müdürlüğü.Koruma Bölge Kurulları’nın görevi. müdürlüklere bağlı il ve ilçelerde bulunan tescilli taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile müzelerin bakım. inşaat.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın en büyük bütçeli ve en büyük istihdamına sahip DÖSİMM. Bakanlıkça belirlenen ulusal nitelikli müzelerde. Bununla beraber. eğitim gibi daha önce tanımlanmamış yeni görev ve iş tanımları yapmıştır. 51  . dinlenme yerleri ile salon. müzecilik alanıyla yakından ilgili olmayan bir kurumun müzelerin ihtiyaçlarını tam olarak cevaplayamadığı dile getirilmiştir.ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazışması çoğu zaman verimsiz bulunmuş. her türlü ücretler. büfe ve otoparklarının işletme ve kira gelirleri ve telif hakkı gelirleri. Ulusal nitelikli müzelerde bir müze yönetiminin oluşturulması. bale. KVMGM bunun ortalama %15ini alır.5tir. opera. yöneticilerinin kısıtlı yetkileri. 2000’lerin başında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen Kamu Yönetimi Reform Tasarısı’nda İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nin kaldırılarak müzelerin il özel idaresi veya doğrudan Bakanlık’a bağlanması önerilmiştir. sinema ve benzeri yerlere giriş ücreti dâhil. kültür malzemesi. yayın ve benzeri satış gelirleri. sanat eseri. Resmî Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren 5226 sayılı yasayla müze müdürlüklerinin teşkilatlanmasında bir yenilemeye gidilmiştir. mal. süreli sergiler. konser. eserin korunması ve geliştirilmesi. Diğer yandan merkezin taşra teşkilatı olarak yerele hizmet eden. 2004’de çıkan başka bir yasayla müze müdürlüklerinin örgütlenme ve çalışma esasları yeniden düzenlenmiştir. içme. rehberli müze turları gibi ziyaretçiye yönelik hizmetler uzun bir süre Türkiye müzelerinde mümkün olmamıştır. Bakanlığın ticari operasyonlarını yürütmekte. meslek odaları. taşınır mallarla. Tamamen devlet ödeneğiyle ayakta duran müzeler 2000’lerde çıkarılan yeni yasalarla farklı bir döneme girmiştir. tematik gelişim ve vizyon. 1979’da kabul edilen 2252 Sayılı Döner Sermaye Kanunu uyarınca kurulmuş. tarihi eser kaçakçılığı takibine. yurtdışına çıkarılacak eserlerin belgelenmesinden. Türkiye’de kamu yönetiminin yukarıda açıklanan örgütlenme esasları sebebiyle yereldeki beklenti ve taleplere hızlı cevap verememektedir. Türkiye müzelerinin diğer bir kronik sorunu olan finansman ve mali yönetim konusunda son yıllarda yeni girişimler dikkat çekmektedir. Kurul. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmaz malların ve tesislerin sergi. o esere özel anıt eser kurulu oluşturulmasını hükmeder. Yurtdışında görülen farklı yaşta ziyaretçilere hitâp eden programlar. tanıtım ve teşhir gibi konuları kapsayan yıllık ve beş yıllık koruma ve geliştirme projesi hazırlar. pazarlama. Müzelerde farklı bir yapılanma öneren bu kanun maddesine istinaden çıkarılan 25990 nolu Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik müzelere çağdaş bir yapı getirmiş. 5226 nolu yasa taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki anıt eserler için. her çeşit hizmet. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri’nce düzenlenenler dışındaki. Döner Sermaye İşletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki payı %0. kendi tüzel kişiliği olan ve genel bütçeden yardım almaksızın kendi kaynakları ile işletilen bir kurumdur. Ancak kanunla gelen bu uygulama henüz yaygın olarak hayata geçmemiştir. müze başkanı ve ona bağlı müze müdürü ile işletme müdürü ve müze kurulundan oluşan müze yönetiminin kurulması öngörülmüştür. personel yetersizliği ve gündelik işlerin (kazılardan. Ayrıca müzeler. Bu tasarı henüz meclisten geçip yasalaşmamıştır. eser için mekansal ve fiziksel gelişim. yeme. Bu ödeneğin yeterli olmaması durumunda ihtiyaçlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından karşılanır. diğer bürokratik işlemlere) yoğunluğundan tam anlamıyla ziyaretçi odaklı bir eğitim ve kültür kurumu olarak çalışamamaktadırlar. DÖSİMM. yerel halk ve turistlerle yakın temasta olması beklenen bir kurum olarak müze müdürlükleri. sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile eserin korunması ve geliştirilmesi için bağışta bulunanlardan Bakanlıkça uygun görülen kimseler ile bu eserler için tasarruf yetkisine sahip idarenin temsilcisinden oluşur. DÖSİMM’in gelirleri şunlardan oluşur: Her türlü alt yapı katılım payları ile müzeler. kültür ve turizm altyapı yatırımları ile ülke tanıtımı için kaynak sağlamaktadır (Url 2). tiyatro. kültürel varlığın korunması ve geliştirilmesi. Bu kurul eserin bulunduğu yerdeki üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak. sanat ve kültürel mirasın araştırılması. enformasyon. hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilme. müzeler. güzel sanatlar. plak ve hatıra eşyası hazırlamak. folklor gösterileri. mahalli idarelere. bibliyografya. yayın. DÖSİMM müzelere ve arkeolojik kazılara maddi destek vermekte. turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak. gelir vergisi stopaj indirimi. Çözüm olarak kültür alanına özel sektör desteğini çekmek yoluna gidilmiş ve 5225 nolu Kültür Yatırımı ve Kültür Girişimlerini Teşvik Kanunu. folklor. onarımı ve işletilmesiyle kültür. sinema sanatı. belgelendirilmesi. sigorta primi işveren paylarında indirim öngörülmüştür. Aşağıdaki tablo bize DÖSİMM’in arkeolojik kazılara verdiği desteğin miktar ve çeşidi hakkında fikir vermektedir. dökümantasyon. fotoğraf. Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak amacıyla da kullanılır (Url 3). Bu yasa bugün bir çok özel müzenin açılmasına önayak olmuştur. derlenmesi. kültür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üretim ve satışını içeren işletme alanlarında kullanılır. eğitimi. 52  . yayınlanması. festival düzenleme. Özel koleksiyonlarda bulunan kültürel miras eserleri halkla buluşmuştur. festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak. film. dağıtım ve reklâm işleri ile afişler. öğretimi ve tanıtılması faaliyetlerini gerçekleştirenlere kültür girişimcisi veya kültür yatırımcısı belgesi verilir. Sponsorluk Yasası. 2004’de yürürlüğe girmiştir. su bedeli indirimi ve enerji desteği. radyo ve televizyon programları. yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme. arşivlenmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde yer alan eski eserler. el sanatları. anıtlar. satış yerleri ve sergiler açmak. müzelere güvenlik personeli kiralanmasını sağlamaktadır.DÖSİMM’de toplanan bu sermaye. bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine. sahne sanatları arşiv. Döner Sermaye ayrıca kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak. Bu belge sahiplerine teşvik amacıyla taşınmaz mal tahsisi. Kültür sanat merkezleri ve mekânlarının yapımı. Kültür Yatırımcısı ve Kültür Girişimcisi Kültürel miras açısından zengin bir kaynağa sahip Türkiye’de kültüre ayrılan ödeneğin sınırlı kalması farklı finansman arayışlarını doğurmuştur. tanıtma. kütüphanecilik. her türlü baskı.

güzel sanatlar. müze. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar. bakım ve onarımı. 1 Kaynak: DÖSİMM 2009 Faaliyet Raporu 53  . tiyatro. belediyeler. Sponsorluk faaliyetlerine konu olacak uygulamalar şu şekilde belirlenmiştir: • • Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesi. bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması. genel ve özel bütçeli kamu idareleri. gelir vergisinin matrahının tespitinde ise gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmek suretiyle vergi muafiyeti kapsamına alınmıştır. bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı. elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel. her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımı. broşür.5225 nolu yasada Kültür Yatırımı nasıl tanımlanmıştır? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere örneklerine benzer bir özel sektör desteğini cesaretlendirmek ve kültürel alandaki sponsorluk faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kaleme alınan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine yeni düzenlemeler getirilmiştir. yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanması. opera. bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları. işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması. tarihi. kamu yararına çalışan dernekler. Bu proje bir ilk deneme olması bakımından incelemeye değerdir. atölye. film. sinema. rölöve. çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma. Buna göre. Kurtarma kazıları. il özel idareleri. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmaları. mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap. Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı. çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanması. Kütüphane. katalog. onarımı. eğitim veya uygulama merkezleri. 1 • • • • • • • • Örnek 1: TÜRSAB İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi Sponsorluk yasasının çıkması bir çok girişimi de beraberinde getirmiştir. edebiyatı. CD ve DVD gibi manyetik. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirtilmesi çalışmaları. kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından. stüdyo ve film platosu kurulması. yaşatılması. Somut olmayan kültürel miras. sanatı. restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işleri. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında geliştirilen proje de bunlardan biridir. restorasyon. kaset. köyler. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen ve kanunda belirtilen kültürel faaliyetlere ilişkin harcamalar ve bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü. onarımı veya modernizasyon çalışmaları(Url 4). sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema.

ürün ve hizmet tedariki projesi” uygulamaya konulmuş ve Bilintur Bilkent Holding bünyesindeki Bilkent Kültür Girişimi (BKG) ile DÖSİMM arasında sekiz yıllık bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Müze için. 4. 5. Sözleşmeyle giderleri TÜRSAB tarafından karşılanması karara bağlanan öncelikli çalışmalar.İstanbul Arkeoloji Müzelerinde örnek bir müze işletmeciliği modeli geliştirmek. 6. yürütülmesi. bilimsel çalısmalara ve müzenin ihtiyaçlarına kaynak sağlamak. 2. 9. Osman Hamdi Bey Sokağı ile Müzenin arka bahçesinin çevre düzenlemesinin yapılması 17. güvenlik sistemleri yapım ve onarımı Eser depolama sistemi ve iklimlendirme Dijital arşiv Görme engelliler için replika eser yapımı Ziyaretçiler için ses ve görüntü sistemleri Eğitim ve çocuk bölümünün yenilenmesi Engelli erişimi için altyapı Müze tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin profesyonel şekilde görülmesi Teşhir dinlenme mefruşat ve mobilyaların yenilenmesi 10. Bu işbirliği modelinin üç temel amacı vardır: 2 Kaynak: 2009 DÖSİMM Faaliyet Raporu 54  . Müzedeki kapalı salonların bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanarak teşhire hazır edilmesi 18. Müze dükkânı tefrişi ve işletilmesi 13. 8. Isıtma sisteminin yenilenmesi 11. Örnek 2: Müze Mağazaları için bir kamu-özel işbirliği 2 Bir kamu-özel sektör işbirliği modeli çerçevesinde. Ön bahçenin Müze Müdürlüğü gözetim ve denetiminde işletilmesi 15. yakıt giderleri de TÜRSAB tarafından karşılanmak üzere bir adet binek tipi hizmet aracının tahsis edilmesi Görüldüğü gibi listedekilerden bazıları bir müzenin temel ihtiyaçlarıdır. müze mağazalarının açılması ve işletilmesi amacıyla. 3. Sponsorluk anlaşmasıyla işletilecek olan alanlardan ve bilet satışlarından gelecek gelir müzenin ihtiyaçları için kullanılır. müze ve örenyerlerinde. Sponsorluk projesi ile toplamı 50 milyon ’yi aşan bir dış kaynağın sağlanması ve müze için kullanılması umulmuştur. Koruma laboratuarı açılması. bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla şunlardır: 1. “Müze ve örenyerleri satış alanları ve ticari faaliyetlerin yönetimi. Vestiyer bölümünün yenilenmesi ve işletilmesi 14. geliştirilmesi. Kafeterya yapımı ve işletilmesi 12. ziyaretçi sayısını artırmak ve deneyimini zenginleştirmek amacıyla 2009’da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 2016 yılına kadar geçerli olan Destekçilik. Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. Müzenin küçük çaplı ve öncelikli ihtiyaçları için Müzenin talebi ile destekleyici tarafından harcanmak üzere fon oluşturulması 16. 7.

yönetim biçimine göre. 55 müze ve örenyerinde müze mağazaları ve kafe üniteleri açılması planlanmıştır.098. köprü ve benzeri yapılar inşa edilmiş. 1. “Türk Kahvesi”. Özelleştirme. Stratejik ürünler olarak belirlenen “Geleneksel Türk El Sanatları”. Mülhak Vakıflar: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre. 1924 yılında 424 sayılı Kanunla Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla bu kurumun yürüttüğü görevlerden dini hizmetler Diyanet İşleri Başkanlığına. Vakıflar 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre yönetilir. işletmeci. Bu vakıflara örnek Osmanlı İmparatorluğu döneminden Cumhuriyet’e geçen hanedana. vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin sağlanması” görevi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Müze ve örenyerlerindeki ticari alanlarda yapılan her türlü satış.234.721’dir. maliyet ve stok bilgileri DÖSIMM tarafından eşzamanlı olarak elektronik ortamda izlenmektedir. Bir çok medrese külliye ve camii bu kategoriye girer. aşevleri. onarımı ve yaşatılması. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Kamu yönetiminde kültürel miras yönetiminin bir diğer önemli aktörü Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. diğer hizmetler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. sağlık. muhafazası. Osmanlı döneminde hayırseverler tarafından din. yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili. bunların hizmetlerinin devam etmesi için vakıflar kurulmuştur. medrese ve camiiler. Türk Medeni Kanunun’dan önce kurulmuş ve halen kurucularının çocukları ve mütevellileri tarafından yönetilen vakıflardır. sosyal hizmetler amaçlarıyla hastaneler. Sözleşme süresi boyunca 464. 3. Küreselleşme ve yeni ekonomik yapılanma içinde Dünya’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kamunun kültürel miras alanına finansman yaratmak için özel sektöre döndüğünü. tahsilat. idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve bir bütün halinde Tüzel Kişiliğe sahip olan vakıflardır. bayındırlık. ürün ve hizmetler oluşturmak Kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi için kaynak sağlamak Proje gereğince. 2. belge ve kayıtları. Bu kanunla. Mazbut Vakıflar: 5737 Sayılı yeni Vakıflar Kanununa göre kurucuları ve mütevellileri ölmüş. yeni içerik ve biçimlerde üretilip modern sunum yöntemleriyle pazarlanmaktadır. eğitim.305. Bu meblâğ üzerinden DÖSİMM’e ödenmesi garanti edilen ciro payı tutarı 26. Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık’a bağlıdır. Sözleşme süresince hedeflenen ciro üzerinden.750 tutarında ciro hedeflenmiştir. devletin de denetim ve koordinasyon rolü üstlendiğini görüyoruz. “vakıfların yönetimi. 55  . hamam. Bilkent Kültür Girişiminin proje kapsamındaki tüm etkinlikleri. Projeyle geleneksel el sanatı üreticileri ve yerli tasarımcılar için yeni ve büyük bir pazar da yaratılmıştır. tüm işlem ve hesapları DÖSIMM ve Bakanlık denetim birimlerine tam ve şeffaf olarak açıktır. özel sektörün yatırımcı. 2009 yılı boyunca ve 2010 Şubat sonu itibariyle. Ayrıca şirketin hesapları her yıl bağımsız bir denetim firması ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenmekte ve DÖSIMM’e rapor edilmektedir. Bu vakıflar Cumhuriyet’e kadar Şer’iye ve Evkaf Vekâleti altında yer almışdı. cemaat ve esnafa mahsus vakıflar olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. II. yerelleşme gibi kavramlar kültürel miras yönetimi bağlamında da gündeme gelmektedir.144’lik kısmı BKG tarafından garanti altına alınmıştır. mülhak. 17 müze ve örenyerinde. “Türk Lokumu” ve “Türk Fındığı” birer kültürel değer olarak konumlandırılarak. Söz konusu cironun 169.1. toplam 31 mağaza ve kafe işletmeye açılmıştır. 2. Ziyaretçilerle kültürel iletişimi güçlendirmek Çağdaş müzecilik anlayışına yaraşır satış alanları. Osmanlı tebasından kişilere ait vakıflardır. faaliyetleri ve denetimi. mazbut. imârethaneler. 75 milyon’lik bir gelirin DÖSIMM’e aktarılması beklenmiştir. Vakıflar. Bu işbirliği modeli kapsamında çeşitli projeler geliştirilmistir.

3. sağlık ve kültür alanlarında faaliyet gösteren. Eğitim. Ayırca. üç Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri olmak üzere beş. 56  .825 eski esere ilişkin kayıtlar elektronik ortama aktarılmıştır. merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. kendileri tarafından seçilen kişi veya kurullarca yönetilir. medrese. hamam. han. Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Cemaat Vakıfları. şahısların isteği üzerine. özel müzelerileri ile tanınan Vehbi Koç Vakfı bu düzenleme ile kurulmuş ilk vakıftır. mescit. Vakıflar Meclisi. Cemaat vakıflarına örnek Mardin Süryani Kadim Deyrulzafara Manastırı ve Kiliseleri Vakfı ve Zapion Rum Kız Lisesi Vakfı verilebilir. kervansaray. Bunlar Türk Medeni Kanununa göre Cumhuriyetin kurulmasından sonra. Bugün vakıflara ait bazı taşınmazlar kültür varlığı statüsündedir. mevlevihane. Cumhuriyet öncesinde Osmanlı tebasından gayrimüslim cemaatlerin oluşturduğu hayır kurumlarıdır. ana hizmet birimleri. Vakıflar Genel Müdürlüğü Örgütlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en üst amiri Genel Müdür’dür ve üç yardımcısı bulunur. Genel Müdür aynı zamanda Meclisin de başkanıdır. Meclis. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen vakıflardır. Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar. türbe. Vakıflar Genel Müdürlüğü altında yeni vakıflar da yer alır. zaviye. sebil. çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti ve envanterlenmesi” Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. yeni vakıflarca seçilecek üç. vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yüksek öğrenim mezunları arasından Başbakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanacak beş. bağımsız mahkemeler tarafından kurulup. Taşra teşkilatı ise Bölge Müdürlükleri 25 bölge ve İşletme Müdürlüklerinden meydana gelmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idari yapısı. Genel Müdür. danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Genel Müdürlüğün en üst seviyedeki karar organıdır. İlgili Makamlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiş edilir ve denetlenir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 11 adet müze vardır. gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami. Merkez teşkilatı. mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 7’nci maddesi kapsamına giren ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresinde veya denetiminde bulunan “mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları. VGM’nün korumakla yükümlü olduğu tarihi eserlere ilişkin envanter çalışmaları devam ederken 2011 itibariyle 19.

ferman. 2012) Merkezde Ana Hizmet Birimleri arasında yer alan “Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı” yurtiçi ve yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının belgelenmesi.vgm. hüccet ve benzeri belgelerin 57  .gov.Şekil 2. envanteri.3: Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilatlanması (http://www. projelendirilmesi. Genel Müdürlük arşivinde bulunan vakfiye. berat. Genel Müdürlüğe bağlı müze ve kütüphanelerin çalışmalarını koordine ederek yürütmek. Merkezde örgütlenmiş başka bir birim olan “Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı” görevleri arasında. restorasyonu ve korunmasını sağlar.tr.

taşınır kültür varlıklarının müzelerde sergilenmesini sağlamak. sponsorluk ve protokol karşılığı yaptırılacak onarım işlerini Genel Müdürlük yürütmektedir.htm. Vakıflar’dan Kültürel Mirasın Korunması için Yeni bir Model: “Restore Et İşlet Devret” Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ayrılan bütçe kaynakları sınırlı olduğundan. 2010 yılında 40 adet vakıf kültür varlığı restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeline göre değerlendirilmiştir. tasnif etmek ve arşivlemek. Restorasyon talepleri isteklilerden ve genellikle cami onarımı için cami dernek veya vakıflarından gelmektedir. kültür varlıklarını sağlıklaştırmak. günün koşullarına göre ekonomik bir şekilde yatırıma dönüştürmek ve işletmek için restorasyon veya onarım karşılığı kiralama işlemleri 5737 Sayılı Kanun ve “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım karşılığı Kira Verilmesi ve İşlemlerini Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Restore Et-İşlet-Devret modeli temel alınarak yapılmaktadır. gerekli diğer izin ve ruhsat işlemlerinin yapılması işleri büyük ölçüde kiracıya bırakılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını korumak ve imar etmek. Bütçe olanaklarının yetersiz kaldığı durumlarda tarihî eser korumasının etkin yollarından biri olan sponsorluk. VGM’ne ait taşınır kültür varlıklarının korunmasını sağlanmak ve kaçakçılığı önlenmek konusunda gerekli tedbirleri almak ve aldırmak bulunmaktadır.org.tercüme ve transkripsiyonunu yapmak. eserlerin kültür ve eğitim amaçlı kurumlara tahsisini yaparak korunmasını ve kuşaklara ulaşmasını sağlamak vardır. Bunların işlevlerine göre dağılımları aşağıda verilmiştir: Kültürel Sağlık Tesisleri Sosyal ve Kültürel Tesisler Eğitim ve Kültür Tesisleri Kültürel Ticari Tesisler Yatırım Kurul kararına göre verilecek fonksiyona göre Toplam 1 8 1 6 21 40 Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu Bir Örnek İncelemesi: Çengelhan 3 3 Kaynaklar: http://www. küçük kapsamlı protokol yapılmasını gerektiren işler ise bölge müdürlükleri kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Restore et-işlet-devret (RiD). Bölge müdürlükleri kanalı ile protokolle yapılan küçük restorasyon işleri daha yaygın olarak kullanılmaktadır.tr/cengelhan/turkce/index. bakım ve onarım ihtiyacı olan tarihî eserlerin bu ihtiyaçlarının karşılanması için bütçe dışı kaynaklar harekete geçirilmekedir. Bölge Koruma Kurulu kararlarının alınması. RİD modeli ile restorasyonu yaptırılacak tarihî esere ilişkin restorasyon projelerinin hazırlanması. kabul görmüş yöntemleri takip ederek eserleri korumak.rmk-museum. protokol ve RİD modelleri yoluyla Genel Müdürlük izni ile 2003-2009 yılları arasında toplam 98 adet kültür varlığı için restorasyon karşılığı kiralama modeli ile yatırım kararı alınmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kültür Varlıklarına Yönelik Politikaları VGM’nün genel politika ve öncelikleri arasında kültür varlıklarının envanterini çıkarmak. RİD modeli işler ile büyük kapsamlı protokol yapılmasını gerektiren işler Genel Müdürlük kanalıyla. 58  .

Çengelhan Restore Et İşlet Devret modeline iyi bir örnektir.Çengelhan. Rahmi M. Mihrimah Sultan’ın eşi Damat Rüstem Paşa tarafından 1522–1523 yıllarında yaptırılmıştır.C. kareye yakın dikdörtgen planlı mimari yapısıyla klasik Osmanlı kent içi hanlarının güzel bir örneğidir. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü. yerel yönetimlere bu konuda karar yetkisi verilmemiştir. Bu bağlamda İl özel idareleri. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından kiralanmıştır. Çengelhan Otelcilik. tiftik ürünleri. Çengelhan. Çengelhan. tarafından 2003 yılında başlatılmıştır. bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir. ikincisi ise sınır bölgelerinde ve yasak bölgelerde yer alan kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi görevini yerine getirmektedir. tiftik. Ancak yukarıda bahsettiğimiz yeni ekonomik gelişmeler ve küreselleşme sonucu kamu yönetiminde yapılan değişikliklerle 2000’lerde çıkan yeni yasa ve yönetmelikler yerel yönetimlere de bazı sorumluluklar yüklemiştir. başka bir deyişle avlusunda pazaryeri bulunan bir otel. avlunun üzeri cam ile kapatılarak koruma altına alınmıştır. yüzyılın ilk yarısında handa çeşitli dokumalar. Belediyeler kanunla tanımlanan görev ve sorumlulukları doğrultusunda kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Turizm. yüzyıllarda uluslararası bir sanayi ve ticaret merkezine dönüşen Ankara’nın başlıca hanları arasında yer almıştır. ve 17. işlenmemiş deri ve at arabaları için koşum takımları satan dükkânlar bulunmaktaydı.Ş. Han 1990’ların sonunda terk edilmeden önce. Kanunî Sultan Süleyman döneminde. Beş yüz yıla yakın bir süre önce inşa edilmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalabilen Çengelhan. T. Zamanın en büyük ve en pahalı hanlarından biri olan Çengelhan. 2005 yılına kadar süren restorasyon çalışmasında han. III. aslına sadık kalınarak sağlamlaştırılmış. tipik bir Anadolu kervansarayı. Organizasyon. Çengelhan’ın kapısının üstünde sivri beşik tonozlu bir eyvan bulunur. Yerel Yönetimler İl Özel İdaresi ve Belediyeler Türkiye’de kültürel miras merkezden yönetim esaslarına göre örgütlenmiş. Çengelhan 'ın restorasyon çalışmaları. Duvarları Roma dönemini yansıtan üç sıra tuğla hatıl ve bir sıra kaba yontu taşı kullanılarak almaşık teknikle örülmüştür. kasır. belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin de kültürel miras yönetiminde belirleyici olmaya başladığı söylenebilir. köşk ve fabrikaları koruyarak değerlendirmekte. İnşaat ve Restorasyon A. Diğer Merkezi Birimler Türkiye’de kültürel miras yönetiminde rol oynayan kurumlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği bünyesinde teşkilatlanmış Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nı da saymak gerekir. Bununla beraber. olarak inşa edilmiştir. nalburiye malzemeleri. korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilirler. Çatısı alaturka kiremit olan Han. Cumhuriyet’in miras aldığı saray. kuru bakliyat. Mayıs 2004 59  . yeni çıkarılan 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunla” belediyelere kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yapma ve uygulama yetkisi verilmiştir. Bu yetkiyle belediyeler yıpranan kent “Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sorumluluğundaki Tarihî Eserlerin Korunması Hakkında Sayıştay Raporu” Sayıştay Genel Kurulu. hububat. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un iş hayatına başladığı dükkanın Çengelhan'da olması nedeniyle. 26 odası ile hizmet vermiştir. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı’na bağlı bir müze olarak ziyarete açılmıştır. 20. Ankara’nın Hanlar Bölgesi’nde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen ender yapılardandır. İlki. 16. Nisan 2005’te Rahmi M. yapağı ve ham deri toptan satışlarının yapıldığı bir tabakhane ve yün deposu olarak kullanılmıştır. Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan bu yapı. urgan.

Hatırlanacağı gibi kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların. Devlet ve kamu tüzelkişilerine bedeli karşılığı devredilmesidir. turizm ve ekonomik fayda sağlaması kadar toplumsal uzlaşı ve diyalogun başlatıcısı olması da gerekir. il özel idareleri bünyesinde.Yönetim Alanı ve Yönetim Planıyla ilgili Görev ve Yetkiler: Yasa. Burada yapılacak bir restorasyon işi için hangi adımların atılması gerektiğini.Koruma. Günümüzde kültürel mirasın yerel kalkınma. Ünitenin başında da belirttiğimiz gibi kültürel miras yeniden üretilebilen bir değer değildir. Özgünlüğü geçmişin izlerini taşımasından.Kamulaştırma: Koruma Bölge Kurulları taşınmaz kültür varlıklarını tescillemekte ve hangi işlevlerde kullanılacağını değerlendirmekteydi. restitüsyon. Kültürel miras gündelik yaşamın içinde varolmaya. 4. uygulama ve denetim bürolarının kurulması: Büyükşehir Belediyelerinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere ilgili meslek alanlarından uzmanların çalıştığı Koruma.kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek. Daha önce bakanlık ve taşra teşkilatının yetki alanına giren bazı konular bu kanunla yerel yönetimlere devredilmiştir. birden çok belediyenin sınırları içinde kalması durumunda da büyükşehir belediyelerine vermiştir. kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve. Yaşadığınız ilde tescilli bir kültür varlığını tespit ediniz. projelendirme. Ayrıca. 3. Öyleyse. Bu varlığın hangi kurumun yönetiminde olduğunu bulunuz. basit onarım izinlerini verip takip ederler. restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulur. içerdiği insan yaratcılığı ve entellektüel birikimin nesiller boyunca sürdürülebilir olmasından gelir. her adımda hangi kurumun devreye girdiğini ve yetkisinin ne olduğunu araştırınız. 2004’te çıkan 5226 nolu “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” doğrultusunda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve yönetimi hakkında bir takım yetki devir ve değişiklikleri olmuştur. Koruma Kurulları tarafından “koruma amaçlı imar plan” onaylanmış sit alanlarında kültür varlığının bulunduğu alanlar dışındaki alanlarda yapı izni verir ve uygulamayı denetlerler. belediyeler ve il özel idarelerine kamulaştırma yetkisi verir. Bu da şimdiye kadar merkezde ve merkezin taşra teşkilatında birikmiş olan uzmanlığın yerel yönetimlerin bünyesinde de oluşturularak yetkiyi kullanabilecek yetkin personelin yetiştirilmesi amacını taşımaktadır. belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma. planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılacak ve valinin denetiminde belediyelerce kullanılacaktır. 60  . alanın belediye sınırları içinde kalması durumunda belediyelere. yönetim alanı ve yönetim planı kavramlarını tanımlamış. 1. Bu kararlar doğrultusunda yeni yasa kamu kurum ve kuruluşları. Bu verginin % 10’u oranında tahakkuk ettirilecek “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı”nın il özel idaresi tarafından açılacak bir hesapta toplanması öngörülmüştür. Bakanlıkça belirlenen yönetim alanlarının yönetim planı taslaklarını hazırlatma görevini. Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) oluşturulur. bu dengeyi kurabilmek için kültürel mirasın kamu yararı ilkesinden hareketle oluşturulmuş kültür ve miras politikaları doğrultusunda yönetilmesi gerekir. yeni anlamlar kazanmaya devam eder. kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilirler. Böylece Koruma Kurullarının üzerindeki sorumluluğun bir kısmı yerel yönetime devredilmiş olur. 2. Bu bürolar koruma kurullarının izin verdiği projeleri denetler.Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı: İl sınırları içinde emlak vergisi mükelleflerinden emlak vergisi tahsil etmek belediyelerin görevidir. Şimdi yerel yönetimlere verilen bu yetki ve görevlere bakalım. Toplanan bu kaynak.

değeri ve toplumsal anlamı olduğu gibi devam etmesindedir. yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen işleyiş şekilllerini incelemek. Burada kültür ürünlerini diğer ürünlerden ayıran. tarih. Çünkü kültürel miras herhangi bir hizmet veya ürün gibi yeniden üretilemez. değerlendirilmesi için bir takım yönetim süreçleri gereklidir. Bu ekonominin merkezinde yaratıcılık ve entellektüel sermaye girdileriyle oluşturulan faaliyet. bu yönetim içinde kültürel mirasın nasıl yönetildiğini anlamamızı sağlar. yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çalışma şekilleri kültürel miras üzerindeki tasarruflarını anlamamızı kolaylaştıracaktır.Özet Bugün. dağılımını kurumlar. Bu da kültürel mirası bir yönetim konusu yapar. yetki akışını. kültür ekonomisinin önemli bir parçası olmuştur. Milli Saraylar Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumlar. Böylece. Bu aktörlerin kuruluş ve örgütlenmeleri. kültürel miras. Dünya’da ve Türkiye’de kültürel mirasın yönetim süreçleri genellikle bir devlet örgütlenmesi içinde gerçekleşmiştir. yerelde ise belediyeler ve il özel idareleri kültürel mirasın kamu yönetimi içindeki aktörleridir. Kültürel miras Türkiye’de o dönemden beri üzerine politikalar geliştirilen ve yönetilen bir değerdir. tanıtılması. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim. Bunun sebebi mirasın kültür. Dünyada kültürel miras devlet örgütlenmesi içinde yönetilmiştir. son 20-30 yılda küreselleşme ve yeni ekonomik parametreler doğrultusunda dönüşmeye başlayan kamu yönetimi anlayışının kültürel miras yönetimine yansımlarını da değerlendirebiliriz. hizmet ve ürünler yer alır. Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki taşınır ve taşınmaz arkeolojik eserlerin yurtdışına çıkarmak üzere girişilen arkeolojik faaliyetler Osmanlı bürokrasisinde kısa sürede bir tepki yaratmış ve arkeolojik eserleri bulundukları topraklarda korumak amacıyla bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. kimlik gibi ulus kavramını tanımlayan değerlerden biri olarak tanımlanmış olmasıdır. Bu girişimler eserleri korumak ve yaratıldığı coğrafyada kalmasını sağlamak ve sergilemek amacını gütmüştür. Bugün Türkiye’de merkezde Kültür ve Turizm Bakanlığı. On dokuzuncu yüzyılda. bu ürünlerin biricik olmaları. O halde kültürel mirasın korunması. Kamu yönetiminin merkezde ve yerelde çalışma ilkelerini. içeriğin aynen yeniden üretilememesidir. sualtı kültürel mirası ve kültürel boyutu olan doğal sitler gibi kategorilerde tanımlanır. Vakfılar Genel Müdürlüğü. Bilim ve Kültür Örgütü) ve benzeri uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan sözleşmelerde. uluslararası hukuk metinlerinde ya da ulusal düzeyde kullanılan yasalarda ve yönergelerde kullanılan kültürel miras kavramı farklı somut ve somut olmayan kültürel miras. Kültürel miras söz konusu olduğunda bu mirasın korunması ve sürdürülebilir olması öne çıkar. 61  .

Örgütlenme 2. Kamulaştırma d. Kamu yönetimi kapsamındaki yetkilerin sivil veya özel sektöre devrine ne denir? a. Özelleştirme d. Kültür ve Turizm Bakanlığı c. Kamulaştırma c. Sualtı sit alanları e. sahibine bedelini ödeyerek devlet malı yapmaya ne denir? a. Sivilleşme b. Yenileme alanları ilan etmek d. Yetki genişliği b. Vakıfların ekonomik şekilde işletilmesinin sağlanması e. 1949 Cenevre Konvansiyonu e. Taşınır külütür varlıklarının onarımının sağlanması c. Milli Saraylar Genel Müdürlüğü d. Kültür Varlıklarını tescillemek 8. Kültür ve Turizm Bakanlığı b. 1972 Dünya Kültür Mirası Sözleşmesi 62  . Vakıfların faaliyetlerini denetlemek b. Turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak e. Özel bir taşınmazı kamu yararına bir hizmette kullanmak gerekçesiyle. Arkeolojik kazıları desteklemek c. 1954 Lahey Sözleşmesi b. Çağdaş resim 7. Vakıflar Genel Müdürlüğü b. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü e. İl Özel İdaresi 5. 1995 UNIDROIT Sözleşmesi d. 1970 UNESCO Sözleşmesi c. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun yaptığı kültürel miras tanımları içine girmez? a. Aşağıdakilerden hangisi kültürel miras yönetiminde rol alan bir yerel yönetimdir? a. Milli Saraylar Genel Müdürlüğü c. Vakıf e. Valilik 3. Müzelerin güvenlik hizmetleri masraflarını karşılamak d. Yönetişim e. Mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür varlıklarının envanterlenmesi 6.Kendimizi Sınayalım 1. Halk Hikayeleri c. Kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak b. Kültür varlıklarının silahlı çatışma altında korunmasını kendine konu edinmiş olan uluslararası sözleşme hangisidir? a. Yerelleşme c. Türkiye Büyük Millet Meclisi d. Hangisi Vakıflar Genel görevleri arasında değildir? Müdürlüğü’nün a. Geleneksel Mimari d. Ülkemizde arkeolojik kazı izinlerini hangi kurum vermektedir? a. Teşkilatlanma 4. Folklor b. Aşağıdakilerden hangisi görevleri arasında değildir? DÖSİMM’ in koruma ve a. Büyükşehir Belediyesi e.

” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Hangisi 5226 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun getirdikleri arasında sayılamaz? a. c Yanıtınız yanlış ise “Yeni Kamu Yönetimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. e Yanıtınız yanlış ise “Kültür Ekonomisi çinde Kültürel Mirasın Yeri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. e Yanıtınız yanlış ise “Döner Sermaye İşletmeleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Kimin Mirası ve Kimin için Kültürel Miras” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Kültür varlıkları konusunda milliyetçi anlayış aşağıdakilerden hangisini yapmaz? a. e Yanıtınız yanlış ise “Yerel Yönetimler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Miras Neden Korunmalı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Yerel yönetimlere vermiştir kamulaştırma yetkisi Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1.9.c Yanıtınız yanlış ise “Vakıflar Genel Müdürlüğü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.e Yanıtınız yanlış ise “Yerel Yönetimler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. Yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmüş Anadolu kökenli arkeolojik objeleri geri getirmek için uğraşır. 8. 4. c. d. Belediyeye bağlı koruma. 10. 9. Merkezde toplanmış bazı yetkileri yerele devretmiştir b. e. Ülke sınırları içindeki tüm eski uygarlıklara sahip çıkar. a Yanıtınız yanlış ise “Merkezden Yönetim ve Yetki Genişliği. Mazbut vakıfların yönetimini belediyelere vermiştir 10. kazı ve denetleme b. 3. Yönetim alanı ve yönetim planı kavramlarını tanımlamıştır e. 63  . Arkeoloji müzelerinin yurt dışı ile yapacağı işbirliklerine sıkı kurallar getirir. 7. Uluslararası eski eser ticaretini destekler. uygulama ve denetim bürolarının kurulmasını sağlamıştır d. Ülkede yapılacak arkeolojik araştırmalar için izin ve mekanizması uygular. c Yanıtınız yanlış ise “Yeni Kamu Yönetimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c.

Sıra Sizde 2 Tabiat varlıklarıyla içiçe varolan kültürel mirasın korunması bu yeni uygulamayla bir yetki karmaşası yaratacaktır. 64  . Birinin korunması diğerinin korunmasına bağlıdır. Bunu ilinizdeki belediyeye sorarak öğrenebilirisiniz. fakat tamiri tamamlandıktan sonra Berlin’deki Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmiştir.tr/) öğrenebilirsiniz. Örneğin. yapı ve mekânların yapımına. Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından satın alınan yorgun Herkül heykelidir. Maddesinin e şıkkında kültür yatırımı sözkonusu “kanunun amacı doğrultusunda. Tescilli kültür varlıkları üzerinde yapılacak herhangi bir tadilatta onay merci Kültür Varlıkları Bölge Kurulu’dur. İlinizde bulunan KUDEB’in bu süreçte bir rolü olup olmadığını yine belediyeden sorabilirsiniz. Heykelin alt kısmı bilimsel kazılar sırasında Perge’de bulunmuş ve altla üstün aynı heykele ait olduğu ispatlanınca müze eser Antalya Müzesi’ne iade etmiştir. tarihi köprüler ve yollar.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Hititlerin başkenti Boğazköy’deki Sfenksli Kapıyı koruyan sfenks heykellerinden biri tamir amacıyla Berlin’e götürülmüş. korunması gerekli sosyal ve ticari mekânları da barındıran “kültür mirasıyla bütünleşmiş doğal sitler”le ilgili kararların farklı bakanlıklara bağlı iki kurul tarafından alınması korumanın bütüncüllüğünü tehlikeye atmaktadır. Perge antik kentinden üst kısmı kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan ve ABD. sergilendiği. Uzun yıllar süren diplomatik görüşmeler sonucunda geçen yaz sfenks heykeli Türkiye’ye iade edilmiştir.gov. kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği. Ülkemizde çoğu yerde kültür ve tabiat varlıkları bir bütünlük arzeder. özgün dini yapılar. Sıra Sizde 4 Öncelikle tescilli yapının hangi kurumun tasarrufunda olduğunu tespit ediniz. İkinci eser Antalya. Sıra Sizde 3 5225 nolu yasanın 3. teknolojik alt yapıların kurulmasına veya donatılmasına yönelik yatırım faaliyetlerini” kapsar. eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı alan.korumakurullari. Koruma Kurulu’yla görüşerek tescilli kültür varlığı üzerinde yapılacak herhangi bir tadilat için nasıl bir süreç işlediğini öğrenebilirsiniz. Yaşadığınız ilin hangi Bölge Kurulu’na bağlı olduğunu Koruma Kurulları websitesinden (www. geleneksel kırsal mimarlık örnekleri.

gov.gov.org. Gül.tr/Metin. (2009). (2011): İstanbul. Ahmet Nohutçu.Aspx?M evzuatKod=1.korumakurullari. United Union Press. Ünsal.basbakanlik. (2009). Kamu Yönetimi: Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması: Ankara. Deniz.Asım Balcı. Decentralizing Governance. “Yeni Kültür Politikaları Açısından Kültürel Miras” Türkiye’de Kültür Politkalarına Giriş (ed Serhan Ada. Serhan Ada. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Oğuz. Özel.vgm. “Türkiye’de Kültür Politkaları Açısından Müze Oluşumları” Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş (ed. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Sibel.tr www. Ayça İnce). Cheema. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar.kulturturizm. Ash Institute for Democratic Governance and Innovation: Massachusetts Harvard University Press “Creative Economy Report” (2008).tr/cengelhan/turkce/index. (1998).html 65 Url 2: http://dosim. (1999). M. Öcal.Yararlanılan Kaynaklar Aksoy.tr http://www. Modeller. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yayınları Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu.gov. Zeynep. Ferruh.tr/ http://www.gov. (ed.5.unesco. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.millisaraylar.tr/ Url 3: http://mevzuat. UNCTAD. H. H. Aykut. Dünya ve Türkiye Yansımaları.kulturturizm.2252&MevzuatIliski=0&sourceX mlSearch= Url 4: http://dosim.org  .tr/belge/196517/kultur-ve-turizm-bakanligi-il-kultur-veturizm-mudurluk-.gov.kulturturizm. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı: Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü Yayınları Pulhan. Türk Müzeciliği: Ankara. (2003).rmkmuseum. Çözüm Önerileri. Kültür Ekonomisi Envanteri.gov. (2011). İstanbul “Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu” (2010): İstanbul.gov. Ayça İnce). Seçkin Yayınları.kultur. TC Kültür Bakanlığı Başvuru Kitapları. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making. G. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 2009 Url 1: http://teftis. Polatoğlu. Ankara Gerçek. Asu ve Enlil.tr www.htm Kanunlar • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu • 5226 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun • 4848 nolu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu • 5302 nolu İl Özel İdaresi Kanunu • 5393 sayılı Belediye Kanunu • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu • 2252 Sayılı Döner Sermaye Kanunu • 5225 nolu Kültür Yatırımı Girişimlerini Teşvik Kanunu ve Kültür • 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İnternet Kaynakları www. Geleneksel Yayıncılık. Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması: İstanbul Alkım Yayınları. Shabbir and Dennis A Rodinelli. Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun).(2007). Tartışmalar.gov. İstanbul 2010: İstanbul.(2008).tr/ Url 5: http://www. Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? :Ankara.

Kültürel miras yönetiminden sorumlu kurumları ve ilgili yasaları listeleyebilecek. bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Neoliberal Politakalar ve Kentsel Koruma Türkiye’de Koruma Politikaları Kültürel Mirasın Dönüşümü Türkiye’de Kültürel Miras Politikasının Gelişim Süreci Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasından Sorumlu Kurumlar Türkiye’de Kültürel Miras Politikasının Uygulama Alanı Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunmasındaki Sorunlar 66 . Kültürel miras kavramını gelişim sürecini özetleyebilecek. Anahtar Kavramlar Kültürel Miras Kavramı Kültürel Mirasın Sınıflandırılması Osmanlı Devleti’nde Müzecilik ve Asar-ı Atika Nizamnameleri Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Eski Eserler Kanunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Sit Alanları Koruma Planları Küreselleşme. Türkiye’de kentleşme-planlama-koruma-yenileme politikalarının ilişkilerini açıklayabilecek.3 Amaçlarımız İçindekiler    Giriş    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Türkiye’de kültürel miras politika ve uygulamalarını analiz edebilecek.

2001 ve Okyay. 2006). estetik özellikleri ve/veya büyük sanatçılar tarafından yapılmış olması” temel belirleyici unsur iken. ekonomik refah ve sosyal uyumun kaynağı” olarak belirginleşmekte ve yaygınlaşmaktadır. 2005). • • 67 . 2001) ve İngiltere’de 1882 yılında kabul edilen Eski Eserler Koruma Yasası (The Ancient Monuments Protection Act) ise ilk yasal belge olarak kabul edilmektedir (Delafons. 2007 ve Stubbs. Rodwell. Kültür mirasının uluslararası bir çatı altında toplanması ancak II. Bu süreç korunma politikaları ve uygulamalarının da değişimini bünyesinde barındırmaktadır (De Boer. yüzyıldan günümüze uzanan bir evrim sürecidir. bugün bizimle birlikte yaşayan ve gelecek nesillere aktaracağımız birikimlerdir”. 2007). KÜLTÜREL MİRASIN DÖNÜŞÜMÜ Koruma nesnesinin taşınabilir obje ölçeğinden kentsel ölçeğe genişlemesinin üç yüz yıllık geçmişi içinde yaşanan dönüşümler ise şu şekilde özetlenmektedir (De Boer. (De Boer. Avrupa'da tarihi binaların korunması 19.. Günümüzde bazı değişiklikler taşısa da ülkelerin koruma politikaları genelde miras bilgilerini oluşturmak ve güvence altına almak için araştırma ve dokümantasyonun gerçekleştirilmesi. Koruma politikalarının odaklandığı konu başlangıçta “nesnelerin tek başlarına istenmeyen gelişmelere karşı korunması” iken günümüzde bu bakış açısı yerini “yerel ve bölgesel miras değerlerini temsil eden bir koruma”ya bırakmıştır. Aynı zamanda. Her ülkede bu konuyla ilgili birçok kurum ve dernek kurulmuş ise de bunlar kendi konuları ve ulusal sınırları içinde kalmışlardır. Fransız Devrimi etkisiyle 1830’da kurulan Tarihi Anıtlar Teşkilatı bu konudaki ilk kurumlardan biri (Longuet. 2006. tüm yaşam alanlarını kapsamakta ve bu şekliyle “kültürel mirası” tanımına ulaşılmaktadır (Rodwell. Aynı kapsamda kültür mirasının değeri erken dönemde “ulusal gurur ve birlik kaynağı”na temellenirken çağdaş koruma anlayışında bu tanım “yerel ve bölgesel kimlik.M. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler Örgütünün ve UNESCO’nun kuruluşuyla gerçekleşebilmiştir. yüzyılın sonlarında ama özellikle 20. günümüzün çağdaş kültür mirası tanımı “bir bütün olarak tarihi peyzaj” kavramını kabul etmektedir. J. 2006): • Erken dönemlerde kültürel mirasın tanımlanmasında eserin “tarihi. mekânsal kalite. O dönemin çalışmaları. Kültürel miras alanının kurumsal olarak düzenlenmesi ve koruma nesnesinin taşınabilir obje ölçeğinden somut olmayan kültür mirası kavramına ve kentsel ölçeğe kadar genişlemesi 18. eserlere minimal müdahaleler ve dikkatli onarım yaklaşımlarından. “Miras bizim geçmişten aldığımız. İ. sadece önemli tarihi binaların listelenmesi ve yeni oluşturulan koruma yasaları aracılığıyla bu binaların korunmasına temellenmektedir. koruma uygulamalarında son dönemlerdeki akımlar. Bu tanım. Scientific and Cultural Organisation-UNESCO) tarafından kültür mirası bağlamında şu şekilde açıklanmaktadır. devlet kurumları ulusal mirası koruma görevini üstlenmişlerdir. modern yaşamın beklentilerine uygun olan adaptasyonlara doğru da değişmektedir. tarihi binaların ve sitlerin özgünlüğünün korunması ve zarar verilmemesinin sağlanması gibi esasları dikkate almaktadır.& Vincent. miras kavramını zaman ve maddi nesnelerle sınırlandırmamakta.Türkiye'de Kültürel Miras Politikaları ve Uygulama Araçları GİRİŞ Etimolojik olarak “bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey” (Url-1) olarak tanımlanan miras kavramı 1970’lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (The United Nations Educational.yüzyıldan itibaren ulusal bir endişe konusu olmaya başlamış. kültür mirasına insan aktivitelerinin somut izleri olarak saygı duyulmasının benimsetilmesi. 2009). yüzyılın başlarında.

Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet Dönemine Aktarılanlar: 1850-1930 Osmanlı Devletinde koruma konusundaki ilk uygulamalar 1869 yılında sadece taşınır eserleri koruma altına alan Birinci Asar-ı Atika Nizamnamesi ile başlamaktadır.1995). konular İtalya. saray. Sürecin işleyişinde geçerli olan “hiyerarşi ve savunuculuk”un yerini “müzakere ve işbirliği” ne bırakmakta olduğu kabul edilmektedir. Kültür mirasının korunmasının kentsel ölçekte kavranmasına II. ekonomik. kale. düzenleyici yapılarının. Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü’nün kurulması ise 1944 yılını bulmuştur (Madran. Bu dönemlendirmeler dikkate alınarak konu Türkiye’deki kültür mirasının korunması ve kentsel ölçekteki planlama ekseninde ve beş alt dönemde irdelenmektedir. “19. 2008). 1920’de kurulan Maarif Vekâleti’nin beş biriminden birinin Türk Asâr-ı Atika Müdürlüğü olması Cumhuriyet döneminde de bu kurumsal yapının devam edeceğinin ilk işaretidir (Özkasım. eserlerin yurt dışına kaçırılmalarının yasaklanması ve arkeolojik kazıların izne bağlanmasıdır (Akozan 1977). Bu değişiklikler içinde en önemlilerinden biri arazileri üzerinde eski eser bulunan mülk sahiplerine bu eserlerin tahrip edilmesi durumunda para ve hapis cezaları getirilmesi. yüzyıl sonlarında Avrupa’nın entelektüel ve mesleki ortamında doğan anıtsal yapıların korunması anlayışı ve diğer taraftan 19. yüzyılın modern kent planlaması tartışmaları uzun yıllar birbirinden ayrı kulvarlarda gelişmişlerdir. yenileme vb. 1884 tarihli Nizamname ile Müze-i Hümayun örgütü kurulmuş ve kültür mirasının korunmasındaki uygulamalardan sorumlu ilk örgüt olarak yapılandırılmıştır. Buna karşın yaygın koruma ne bir kriz ne de bir trajedidir. politika yapma biçimlerinin birbirinden farklı olması. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRAS POLİTİKASININ GELİŞİM SÜRECİ Türkiye’de kültürel mirasın taşınabilir obje ölçeğinden kentsel ölçeğe kadar genişlemesi Dünya’daki gelişmeler paralelinde 19. arkeolojik kazıların düzenlenmesi. 2002).• Erken dönemde koruma anlayışını benimseyen ve politikaların oluşturulmasında etkin olan toplumsal kesim “sosyo-politik ve kültürel elit” iken artık korumanın tüm ilgili kesimlerin söz sahibi olduğu bir alana genişlediği kabul edilmektedir. Siyasi. erken dönem kültürel miras politikalarında “devlet kurumları”yla gerçekleştirilirken bu kontrolün günümüzde “devlet. Bu yüzyıl. 2002 ve Durukan. Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde tartışılırken. restorasyonda stil birliği. • • UNESCO’nun kültür mirasının korunmasıyla ilgili uygulamalarını incelemek için http://whc. ona paralel ve ondan ayrıldığı yönleriyle gelişmesini sürdüren Türkiye’deki kültürel miras politikasını Madran (2002). anıtların belgeleme yöntemlerinin belirlenmesi. Dünya Savaşı sırasında tahrip olan Avrupa kentlerinin yeniden düzenlenmesi tartışmaları öncü olmuştur. toplumsal.yüzyıldan günümüze kadar uzanan bir evrim sürecinde gerçekleşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Batıdaki ilke yöntem tartışmalarına eklemlenmek yerine. Kültür mirasının korunması konusunda Türkiye diğer ülke deneyimlerinden etkilenmekle birlikte kendine özgü bir süreç yaşamıştır ve yaşamaktadır. türbe gibi eserleri de içine alması ve bu eserlerin devletin malı olduğu görüşünün kabul edilmesi Nizamnamede yıllar içinde yapılan değişiklik ve ilavelerle gerçekleştirilmiştir. tiyatro.org/ sayfasını inceleyiniz. 17. Kültür mirasının korunmasının sadece anıtsal eserlerle sınırlı olduğu bu dönemde kentlerin düzenlenmesi konusundaki temel altyapıyı ise 1848 yılından itibaren çeşitli tarihlerde yenilenen Ebniye 68 . yüzyıldan itibaren Avrupa'da korumada ilke-yöntem belirleme ve hukuksal-örgütsel zemin oluşturma çabaları. köprü. 1936 yılında Vakıf kurumunun yeniden düzenlenmesiyle anıtsal eserlerin korunması işi bu kurumun temel görevi olmuştur. 2004). Kayın (2008) çeşitli alt dönemlerde ele almaktadırlar. Dinçer ve Akın (1995). Tankut’un (2005) belirttiği üzere “Türkiye’nin doğal ve tarihi çevresini yitirmesi. Batıdaki süreçlerden etkilenerek. Ana kaynaklar üzerindeki kontrol. Asar-ı Atika Nizamnameleriyle yasal bir zemin tesis edilmeye çalışılmıştır” (Kayın. yoksulluk kadar büyük bir problemdir.unesco. Eski eserlerin arşivlendirilmesi ve bilimsel çalışmaların yapılması amacıyla 1917 yılında kurulan “İstanbul Muhafaza-i Âsar-ı Atika Encümen-i Daimisi” ise kültür mirasının belgelenmesi konusundaki ilk örgüttür. su kemeri. Bu gelişme sürecinde Türkiye’deki kentsel korumanın evriminin de içinden geçtiği farklı aşamalar vardır. ek. Kültürel miras tanımının “mükemmel” taşınmaz malları da kapsayacak biçimde genişletilmesi ve mabet. kurumsal özelliklerinin. Osmanlı Devletinin Batıyı model olarak aldığı ve modernleşmeye çalıştığı bir dönemdir. Bu örgüt 1951 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kuruluncaya kadar yaklaşık 35 yıl görev yapmıştır (Madran. piyasa ve sivil toplum aktörlerinin ortaklığına” doğru evrildiği izlenmektedir. idari geleneklerinin. Tekeli (1980 ve 1998). her ülkenin yeni ilkeleri benimsemesinde farklı deneyimler yaşamasını getirmektedir. Tersine ileriye yönelik bir meydan okuyuştur” anlayışının toplumun geniş kesimlerine yaygınlaşması henüz gerçekleşmemiştir.

Bu anlayış içinde koruma konusunun anıtsal tek yapı ölçeğinden çıkarak kentsel ölçeğe gelmesi ise ancak 1970’li yıllardan sonra mümkün olacaktır. Kuruluş yıllarında ulaşım. 1996 ve Binan. koruma alanını da etkilemiştir. 1980). Bu dönemde geçmişin mirasına nasıl yaklaşılacağı hassas bir konudur. Karatepe gibi yeni kazı alanları açılmıştır (Madran. O yıllarda koruma pratiğinin arkeolojik kazıların düzen altına alınması. sadece kent çeperlerindeki gecekonduyla tanışmayacak. eğitim ve sanayi gibi birçok alan öncelikli iken koruma sektörü ön planda tutulamamıştır (Madran. Millet Parkı. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil. 1936 tarihli imar talimatnamesinde yer alan şu ifade eski kent dokularının korunmasını zorlaştırmaktadır: “…Mevcut şehir bölgesini mümkün olduğu kadar bütün karakteri ile muhafaza etmek. Talimatnamenin koruma ile ilgili tek maddesi ise planı hazırlanan yerleşmelerde “Muhafazası gerekli Eski Eserler Listesi”nin hazırlanmasını da plancıya bir görev olarak vermesidir (Tekeli. 1977). Bu özellikler arasında Halkevi. yalnız yolların modern araçların ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzeltilmesini sağlamak gerekir…” (Tekeli.Nizamnameleri ve 1882 yılında yürürlüğe giren Ebniye Kanunu oluşturmaktadır. sivil yapıların ve kentsel dokuların korunmasına yönelik yeni yapılanmalar beklemek için henüz erkendir.1980). 1936 yılında “Şehirlerin İmar Planlarının Tanzimi İşlerine Ait Umumi Talimatname” yayımlanarak. ayrıca zamanla kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri de kapsar” yönündeki bakış açısı günümüzün koruma anlayışının habercisi niteliğindedir. Buna rağmen yine de müzeler tarafından 19331935 yılları arasında yaklaşık 3500 eser tescil edilmiş ve onarım raporları hazırlanmıştır (Akozan. kırsal kökenli göçmenlerin bir bölümü tarihi kent dokularındaki evleri oda oda paylaşarak yerleşeceklerdir. Cumhuriyet’in ilk 30 yılında koruma sektörünü şekillendiren yasal. Dünya Savaşı’nın sonrasında kentlerin yeniden düzenlenmesi tartışmaları ve ardından geliştirilen 1964 tarihli Venedik Tüzüğü belirleyici olmuştur (Ahunbay. Bu yıllarda İstanbul başta olmak üzere büyüyen kentler. kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar.1980). imar planlarında dikkate alınması gereken özellikler ve unsurlar sıralanmaktadır.2002). İstanbul Âsar-ı Atika Encümen-i Daimisi tarafından saptanan anıt eserlerin etrafından minimum 10 metre çekilmesini zorunlu koşul olarak kabul etmektedir (Dinçer ve Akın. tarihi bir olayın tanıklığını yapan. Modernitenin Simgesi Ankara’dan Yayılan Yeniden Yapılanmalar: 1930-1950 Cumhuriyetin başlangıç yıllarında. Çankırıkapı. önemli bir gelişmenin. bayındırlık. Fakat bu eserler hala anıt yapılar ile sınırlıdır ve sivil yapıları. bunun yanında belli bir uygarlığın. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti (bugünkü Türk Tarih Kurumu) kurulmuş (1931). Maddesinde “Tarihi Anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz. obje ölçeğindeki eserlerin muhafazası ve anıtsal eserlerin ve mükemmel yapıların tespit ve tescili ile sınırlı olması nedeniyle. Kimlik sorunu. mirasının korunması konusunda hangi uluslararası Değişen Ekonomik Politikalar ve İstanbul’dan Yayılan Gelişmeler: 1950-1980 Koruma konusunun kentsel ölçeğe taşınmasında Avrupa’da II. geniş toplum kesimlerine benimsetilemediğini belirtir ve kültür varlıklarının değişik kurum ve yasalara bırakılmasının olumsuz sonuçlarına değinir. Alacahöyük. Hazırladıkları planlarda modern kent planlama unsurlarına yer vermeye çalışan plancı mimarlar o dönemde Türkiye’nin çeşitli kentlerinde çalışan yabancı uzmanların planlama anlayışının takipçisidirler (Tekeli. Kent kökenli göçmenler ise yine yerleşik dokulara yönelecekler ve henüz koruma altına alınmayan sivil yapılar birer birer yıkılarak yerlerini apartmanlara bırakacaklardır. Bu dönemde yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu (1965) 69 . Her alandaki yeniden yapılanma içinde 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu her belediyeye plan yaptırma zorunluluğu getirmekte ve anıtsal eserlerin korunmasında da yine belediyeleri sorumlu tutmaktadır. örgütsel ve parasal düzenlemelerin bu konuya inanmış sınırlı sayıdaki aydının gayretiyle sürdürüldüğünü. 1933 yılında Ebniye Kanunu’nu değiştiren 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu. Bu dönemde kentler batı dünyasındaki örnekler paralelinde modern kent anlayışıyla planlanırken “mükemmel” olanlar dışındaki sivil yapıların korunması anlayışı henüz yoktur. Dönemin kent planlamasına 19. yangın yerlerinin yenilenmesi başta olmak üzere kentsel ölçekteki müdahaleler bu yasal düzenlemeyle gerçekleştirilmiş ve dönemin sivil yapıları korunamamıştır. 1999). Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kentlerinin düzenlenmesinde hâkim olan “Park Hareketi”.1995). kentsel dokuları kapsamamaktadır (Madran 2002). Bu kanun ahşap yapı yerine kâgir yapıyı teşvik edici maddeleriyle ve yolların genişletilmesini öngören içeriğiyle kentsel dokuların değişimini hızlandıran bir içeriğe sahiptir. 2006). 2002). Hükümet Binası gibi her kentin planında mutlaka bulunması gereken işlevler yer almaktadır. Tüzüğün 1. Türkiye kültür sözleşmeleri imzalamıştır araştırınız. kent merkezlerinde geniş bulvarlar açılmasıyla sonuçlanan projeler ve Kuzey Amerika’da “Güzel Kent Hareketi” yaklaşımları yön vermektedir (Akkar.

1995). uygulamanın denetimi. Kentsel koruma konusunun planlama mevzuat içinde ilk kez tanımlandığı yer 1969 yılında yürürlüğe giren “İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları ile Teknik Şartlarına ve Bu işleri Yapacak Uzmanlarda Aranacak Ehliyete Dair Yönetmelik”tir. diğer taraftan koruma konusundaki kurumsal yapılanmalar yeterince etkin olamayacaklardır. Yapı ölçeği dışında getirilen yeni tanımlamalar daha da önemlidir ve koruma mevzuatında ilk kez “…Sit. 12’si ise arkeolojik alanlara ilişkindir. bu eserlere karşı sorumluluklar ve görevler konusunda gerçekleştirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler çok önemlidir. uzman eleman. Maddesinde yer alan “Protokol Bölgesi” kavramı bu bölgeleri “yapı düzeni korunacak mevcut konut alanları” olarak açıklanmakta ve bugünkü sit alanları tanımının başlangıcını oluşturmaktadır. 2010). çalışmalarını 1976 yılına kadar İstanbul’da bulunan ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki bürosu vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. ağır yaptırımlar ve cezalar oluşturmasına karşın. 1710 sayılı yasa kırk yıl öncenin koşullarında çok önemli düzenlemeler getirmesine. 1969 tarihli plan yapım yönetmeliğinin. kültür mirası bilinci gibi altyapıların olmaması nedeniyle tek başına yeterli olamamıştır. 1950-1980 yılları arasında Türkiye kentlerinde göçün getirdiği toplumsal ve mekansal problemlerin artması planların uygulamaya aktarılmasına engel olacak. ülkedeki korunması gereken anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin korunmasında uyulacak ilkeleri ve programları oluşturmak. 53 maddeden oluşan yasanın 19 maddesi taşınmaz varlıkların tanımlarına ve korunmasına ilişkin izlenecek yollar hakkındadır.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanun ile kabul etmiştir (14. Maddenin ve son olarak Eski Eserler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle. Beş Yıllık Kalkınma Planı’dır. Dört yıl sonra 1973 yılında yürürlüğe giren Eski Eserler Kanunu da bu bölgeler için “sit” tanımını getirecek ve böylelikle yasal olarak koruma kavramı tek yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe genişlemiş olacaktır. Yasa bu konuda Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun görüşü doğrultusunda Milli Eğitim.1983 tarih ve 17959 sayılı RG). geliştirilmesi. Yasa. tarihi kent merkezlerindeki sivil yapıların korunmasını risk altına sokacaktır. Geri kalan maddelerin 11’i taşınır eski eserler ve bunların ticaretine. Bu dönemin ikinci önemli kurumsal düzenlemesi yukarıda adı geçen 1973 yılında yürürlüğe giren 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu’dur. Koruma mevzuatının sadece anıt eserler ve mükemmel sivil yapılarla sınırlı olduğu bu dönemde yapılan ilk kurumsal düzenleme 1951 yılında 5805 sayılı yasayla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kurulmasıdır. Tabii sit (Tabii anıt)…” kavramları yer almaktadır. vd. Yasanın taşınmaz varlıklara ilişkin bölümünde eski eser olarak değerlendirilecek yapıların yelpazesi genişlemekte.. 2004). Daha önceki planlarda bulunmayan kültür mirasının korunması. Ülke düzeyindeki temel politikaların yer aldığı kalkınma planları arasında kültür mirası kavramına ilk kez değinen plan 1979 tarihli IV.02. Turizm ve Tanıtma. 1972 yılında İmar Kanunu’na 1605 sayılı yasayla eklenen 6. değerlendirilmesi. Bütün bu gelişmeler 1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nün akabinde gerçekleşmiştir (Akın. 1972 yılında UNESCO’nun Dünya Miras Sözleşmesini kabul etmesi ve Dünya Miras Listesi sistemini kurması ise tüm dünyanın koruma konusunda ortak bir şemsiye altında toplanmasını getirmiş.04. kapsamı. Bunun uygulamaya aktarılması ve toplumun daha geniş kesimleri tarafından benimsenmesi için ise yaklaşık çeyrek asırlık bir dönemin geçmesi gerekecektir. 1951–1983 yılları arasında 32 yıl boyunca görev yapan Kurul. Ayrı bir “kentsel sit” tanımının olmaması ise uygulamada uzun süre sorun yaratmıştır (Arslan. işlev kazandırılması ve 70 . 1995). 1969–1973 yılları arasında eski eser tanımı. Tarihi Sit. İmar ve İskân ile Maliye Bakanlıkları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tespit çalışması yapmalarını öngörmektedir (Dinçer ve Akın. Dönemin planlama alanını düzenleyen en önemli yasa 1956 yılında yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanunu’dur. bu dönem Türkiye’de sivil yapıların ve kentsel ölçekte korumanın kurumsallaştığı bir dönüm noktası olmuştur. eski sokak ve meydancıkların da korunmasını getirmektedir. 1976 yılında Ankara’da kurulan ikinci büroyla tüm Türkiye’deki anıt eserlerin korunmasıyla ilgili bilimsel mütalaa vermeye devam eden Kurul yerini 1983 yılında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kuruluna bırakmıştır (Durukan.ve yap-sat düzeni süreci hızlandıran temel unsurlardır (Işık. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’nun 10 metre olarak tanımladığı anıt esere yaklaşma mesafesini devam ettirmekte ve bu konuda karar verme yetkisini Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na bırakmaktadır. Bu yönetmeliğin 2. Yasanın bu yapıların bakım ve onarımları için mal sahiplerine yardımcı olunması ya da kamulaştırılması konusunda adı geçen kurumlara görev vermesi ise uygulamaya yansımamıştır.2003). Kurul. Türkiye Sözleşmeyi on yıl sonra 14. uygulamaları denetlemekle görevlendirilmiştir. sit alanı anlayışı. 1990). anıt eserlerin yanı sıra sivil yapıları da içine almaktadır (Dinçer.Madde (Url 2) tarihi ve mimari değeri bulunan anıtsal ve sivil yapıların ve yanı sıra bunlarla bütünlük oluşturan çeşme. Arkeolojik Sit (Tarihi şehir kalıntısı) veya Ören Yeri. 1971 yılında İmar Kanunu’na eklenen 6. Kurumsal düzenlemelerin yanı sıra döneme hâkim olan modern kent planlama anlayışı içinde kentsel sivil dokuların bütüncül olarak korunması anlayışının çok sınırlı olması ve 1950’li yıllarla birlikte Türkiye kentlerinde nüfusun ve yatırımların artmaya başlaması.

merkezi ve yerel denetimin birlikte sürdürüldüğü bir mekanizma oluşturulmuştur. bu varlık ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahibine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” hükmünü getirmektedir. Antalya. koruma ile ilgili kurumsal yapıların da yeniden düzenlendiği. 3442 anıtsal yapı ve 6815 sivil yapıyı tescil etmiştir (Ahunbay. Koruma kararlarının alınmasından sonra planların yapılmasının çok uzun sürdüğü. İlk sit ilanlarının gerçekleştirildiği 1970’li yıllardan itibaren bu sit alanlarında koruma planı çalışmalarına başlanılmasına rağmen. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi de yasa olarak 1989 yılında kabul edilmiştir. 1995). diğer bölgelerdeki sivil dokular ya terk edilerek tahrip olmaya bırakılmış ya da köyden kente göç edenlerin yeni yaşam alanlarını oluşturmuştur (Kayın. “eski eser” yerine “kültür varlıkları” ve “tabiat varlıkları” tanımını getirerek. özelliklerini yansıtmak…” şeklindeki ifade ile korunan öznenin niteliksel özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu. 1982 yılında imzalanan UNESCO “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi”dir. Bursa. 70’li yılların ortalarından itibaren koruma altına alınan sivil yapıların büyük bir bölümü. Ancak Yasa’nın koruma altına alınacak kültür mirasını 19. Yasada yer alan “…yaşadıkları devirlerin sosyal ekonomik. maddesi “Devlet. Diyarbakır. Sosyoekonomik boyut içermemesinin yanı sıra herhangi bir uygulama modeli de önermeyen ve sadece fiziki mekanı düzenleyen belgeler şeklinde hazırlanan koruma planlarında uzun süre sadece kültür varlıklarının plan üzerinde işaret edilmesiyle yetinilmiştir. Anayasa’nın 63. 1981). bilgi ve eleman eksikliği nedeniyle uygulanamadığını belirtmektedirler. Konya. Bu kavramlar kent yöneticileri ve plancılar açısından yenidir ve algılanması. Bu dönemin ilk düzenlemelerinden biri kültür mirası alanıyla ilgilidir. 2008). Türkiye’de arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmalarının 2011 yılı itibariyle geldiği aşama nedir araştırınız. konunun kurumsallaşması çok uzun yıllar almıştır. birçok konuda olduğu gibi. Yerel yönetimler koruma kararı getirilen bölgelerin ilgisizlikten ya da bilerek tahrip edildiğinden şikâyet etmekte ve planların para. Böylece tek ve merkezi bir denetim örgütü yerine. bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Diğer taraftan. Koruma planlarında asıl amacın kültür varlığının yakın çevresinde getirilecek kararların kültür varlığına etkisini doğru değerlendirmek ve koruma alanının sosyoekonomik boyutuyla birlikte yönetilmesi olduğu son on yıldır kabul görmeye başlanmıştır. örgütsel ve parasal önlemlerin alınması konularına bu planda yer verilmiştir (Yalçıntan. Turistik yörelerdeki antik kentlerin ve anıtsal yapıların. Adana kurulları olarak örgütlenen bölge kurullarının yapılanması 1990’lı yılları bulmuştur. sahiplerine kaynak aktarılamaması ve bu varlıkların veraset yoluyla çok sahipli hale gelmeleri nedeniyle terk edilmiş. koruma kararlarının projelendirme aşamasında ve tek yapı ölçeğinde kaldığı anlaşılmaktadır (Zeren.bunun için gerekli yasal. 1986 yılında Türkiye’deki 105 adet kentsel sit alanının sadece 26’sında onaylanan koruma amaçlı imar planı sayısı 1990 yılında ancak 36’ya yükselebilmiştir (Zeren.1990). Kent merkezlerinde giderek artan gayrimenkul rantları ile bu kültür varlıklarının getirileri arasındaki 71 . kiraya verilerek bakımları ihmal edilmiş ve giderek harap olmuşlardır. mimari vb. kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar. 1987 yılından itibaren Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda çalışmak üzere İstanbul. Ankara. Bu dönemde Türkiye kültür varlıklarının korunması konusundaki iki önemli uluslararası anlaşmayı da hukuk sistemi içine dahil etmiştir. 1996). Küreselleşmenin Etkileri-Yeniden Yapılanmalar: 1980-2000 1982 Anayasasının ardından. bir eserin korunabilmesi için sadece eski olması gerekmediği anlayışını benimsemiştir. 1983 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun görevlerini devralan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 1980’lerin ortalarına kadar Türkiye’deki tüm taşınmaz kültür varlıkları hakkında karar veren tek kurul olarak görev yapmıştır.yüzyıla kadar yapılmış olan eserlerle sınırlandırması ve sadece yeterince örneğin saklanması yönündeki yaklaşımı eleştirilmesi gereken yönüdür. “Eski Eserler Kanunu” ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun görev ve yetkilerini tanımlayan yasayı birlikte ele alarak yeniden düzenleyen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak bu alanların korunması ve planlanması uzun süreler başarılamamıştır. İzmir. Yasa. korunmaları turizme katkıları nedeniyle kolaylaşırken. benimsenmesi için aradan uzun zaman geçmesi gerekecektir. Ancak bu altyapıların uygulamaya aktarılması ve topluma benimsetilebilmesi her zaman gerilimli olmuştur. Bunlardan birincisi on yıl gecikmeyle. planlama alanında ise daha kökten değişikliklerin gerçekleştirildiği bir döneme girilmiştir. tarih. 1973–1982 yılları arasında 417 sit alanı.

Belediyelere 5366 sayılı Yenileme Yasası ile sit alanlarında yenileme alanları ilan ederek projeler üretme yetkisinin tanınması gelinen son aşamadır. Avupa Birliği’nin mekân planlamadan sorumlu Bakanlar Konseyi tarafından 1999 yılında kabul edilen “Avrupa Mekânsal Gelişme Perspektifi’nin (European Spatial Development Perspective . Bu kapsamda 1984 yılından itibaren Özelleştirme İdaresinin. Koruma uygulamalarının merkezi yönetimin yetkisinde kalmaya devam etmesi ise belediyeler tarafından sit alanlarının daraltılmasını ve tescilli yapıların tescillerinin kaldırılması taleplerini gündeme taşımıştır (Zeren. Oysa uluslararası koruma tüzüklerinin 1970’li yılların başından itibaren vurguladıkları konuların başında “bütüncül koruma” anlayışı gelmektedir. 1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu ile başlayan bu süreç 1990’larda da devam etmiş ve planlama yetkileriyle donatılan diğer kurumlar da bağımsız olarak ayrıcalıklı yapılaşma hakları verir hale getirilmişlerdir. 2005). 1980 sonrasının neoliberal politikaları. kentsel yoksulluğun artması. bu yapıların parselleri tüm cezai yaptırımlara karşın ya kaçak yapılara ya da otoparklara dönüşmüşlerdir. toplumsal ve mekansal yapıların ayrışması ve kente parçacı projelerle müdahale edilmesiyle sonuçlanmıştır.. 2008). Kültürel mirasın korunması ve planlama ile ilgili kurumsal yapılarda 1980’lerde başlayan ve 2000’li yıllarda artan parçalanma ve çokbaşlılık. kent planlarında gereksinim duyulandan daha büyük alanların yerleşmeye açılması ve bunun sonucunda doğal çevrelerin hızla kaybedilmesidir. Bu etkilerden en önemlisi. 1980’lerin başlangıç yıllarında planlama kurumunun yeniden yapılanması kentsel koruma açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak dönemin uygulamaları kamusal hizmetlerin gerilemesi ve bu alanın giderek özelleşmesi. kuramsal olarak sürdürülebilirlik. Nitekim kültür mirasının korunması politikalarının arka planlarında da kent ekonomilerinin canlandırılması ve kentsel topraktan kazanılan artı değerin yükseltilmesi amacı yatmaktadır. Özellikle kurumsal süreçlerde basitleştirme kolaylaştırma.. 2000). tutarlı ekonomik ve sosyal gelişme politikaları ile kent ve bölge planlamasının ayrılmaz bir parçası olmalıdır.. UNESCO’nun Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolü Konusunda Tavsiye1 kararında da belirtilmiş olan “. 2006). Örneğin. Kentlerin planlanmasında kullanılmak üzere kabul edilen bu yol gösterici belge bile. 1990’lar planlama alanındaki yeniden yapılanmalar. 72 .tarihi kentsel alanların korunması konusu. Bu düzenlemelerin temel amacının ulusal ve uluslararası yatırımların süreçlerini kısaltmak ve kolaylaştırmak olduğu kabul edilmektedir. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük kentlerinde 1980’lerden 2000’lere kadar uzanan dönem tarihi kent merkezlerinin korunması. Duyguluer’in (2009) belirttiği üzere 60 adedin üstünde plan çeşidi ve 21 kurumun yetkili olduğu bir planlama ortamı söz konusudur. yönetişim gibi yeni planlama ve yönetim kavramları ile zenginleşmiştir.” ilkesi tam da bu soruna işaret etmektedir. kuralları kaldırma stratejileri ile şekillenen politikalar devletin kamusal alanı düzenleyici rolünden geri çekilerek küçülmesini öngörmekte böylece. korunması gerekli eserlerin yok edilmesini tetiklemiş. özellikle küçük belediyelerde koruma ve planlama ile ilgili altyapıların olmamasının yarattığı problemlerin olumsuz etkileri ilerleyen yıllarda gözlenecektir. bu sürecin temel yapılanmasını oluşturmuştur. İmar ve İskân Bakanlığı’nın kent planlarını hazırlama ve onaylama yetkileri 1986 yılında yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile belediyelere devredilmektedir. kentsel planlama kurumu yerini kentlerin köhneleşen parçaları için üretilen projelere bırakmaktadır (Göksu.ESDP)” temel aldığı üç temel ilkeden biri (diğerleri “ekonomik ve sosyal uyum” ve “rekabetin daha dengeli hale getirilmesi”) “doğal kaynakların ve kültür mirasının korunması”dır. bütüncül korumanın gerçekleşmesinde en önemli tehditlerden biridir. kurumların yetkilerinin ayrışmaya. tarihsel değerleri koruma altına alacak düzenlemeleri öngörse de özünde kentsel yaşamı ekonomik pazarın isteklerine göre düzenlemeyi amaçlamaktadır (Duru. parçalanmaya başlamasıyla karakterize olmaktadır. Bu durum bir taraftan kent merkezlerinde yer alan değerli taşınmazlara ayrıcalıklı yapılaşma hakkı sağlarken. kentsel mekanın sermaye birikimi için önemli bir kaynak olmaya başlaması ve istihdam politikaları ile sosyal politikaların gündemden düşmesi. Kentler ise bu sürecin ekonomi politikalarında stratejik bir önem kazanmıştır (Şen. sağlıklaştırılması ve kısmen kamu ve kısmen yeni yatırımcılar tarafından soylulaştırılması yönündeki yatırımlara sahne olmaktadır (Enlil.uçurumlar.. 1990). katılımcı planlama. Toplu Konut İdaresi’nin ve Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdürlüğü’nün yetkileri giderek güçlendirilmiştir. diğer taraftan planlama kurumunun yetki alanlarını parçalamaktadır. Neoliberal Politikalarla Birlikte Kültür Mirası Nasıl Korunur: 2000’li Yıllar 2000 yılına gelindiğinde Türkiye’deki planlama anlayışı. O tarihte sayıları 2200 civarında olan yerel yönetimlere bu yetkinin devri demokratikleşme ve yerelleşme açısından çok önemli adımlar olmasına karşın.

Koruma alanı içindeki iş yerlerinin. tüm sit alanlarının planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için bir “yönetim alanı” tanımlaması ve bu kapsamda her sit alanı için “yönetim planı” hazırlanması yaklaşımının benimsenmesidir. Fakat bu kavramların koruma ile ilgili kamuoyu tarafından bile henüz aynı biçimde değerlendirilememesi bu miras alanlarının kaybedilmesini getirmektedir. Kültürel miras.4. belediyelerin koruma konusunda uzman olmayan birimleri tarafından üstlenilmesinin getirdiği önceki dönem uygulamalarının sorunlarının aşılması öngörülmüştür. her ilde toplanan emlak vergilerinin % 10’unun il özel idarelerine aktarılarak koruma uygulamalarında kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Üçüncü değişiklik koruma planı anlayışına yönelik gerçekleştirilmiştir. Yasanın getirdiği bir diğer önemli yenilik. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında sit ilan edilmiş bölgelerde Bakanlar Kurulu kararıyla yenileme bölgeleri ilan edilmesi ve bu alanların koruma kararları dikkate alınmadan projelendirilmesi kültür mirasının kaybedilmesi tehdidini getirmektedir. 1996) bir envanterden. 239’u kentsel sit olmak üzere toplam 11377 adet sit alanına ve 58752’si sivil mimarlık örneği olmak üzere toplam 94388 kültür varlığına ulaşılmıştır (Url 3). 2008). katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanması gibi çok önemli yenilikler yasa maddesinde yer almaktadır. sağlıklaştırma. 1980’lerin ortalarında 417 sit alanının bulunduğu.07.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. kentlerin ekonomik değerini artırarak. 1970’li yıllarda toplumda tarihi ve kültürü ile barışık bir bilinç oluşturmayı hedefleyen “amaç odaklı kültürel mirası koruma” anlayışı 2010 yılına gelindiğinde yeni bir döneme girmektedir. 1990’ların başında 17 adet olan bölge kurullarının sayısı bugün itibariyle 34’dür. uygulama etaplarının ve finansmanının. 1846 yılında 73 . korumanın yerelleşmesi ve kültür mirasının yönetilmesi konularında önemli yenilikler getirmiştir.2004 tarihinde 5226 sayılı yasayla yapılan değişiklikler kültür varlıklarının korunması için kaynak yaratılması.Bu bağlamda dönemin kültürel miras alanındaki yeni tartışma konularından olan "endüstri mirası" ve "modern mimarlık mirası" kavramları 19. 14. Planlama kavramı ilk kez fiziki yapıların korunması anlayışından çıkarılarak bir strateji belgesi haline getirilmiştir. yenileme alan ve projelerinin. yaklaşımı yerine Batı’da 1950’lerden önce benimsenen kentsel yenileme (urban renewal) yaklaşımının uygulamaya çalışılması dönemin en olumsuz gelişmesidir. “Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı” ile ilgili değişikliğe göre. 1983 yılında yürürlüğe girmiş olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 2004 yılına kadar çeşitli değişikliklere uğramıştır. yüzyıl ile sınırlı koruma düşüncesinde yeni açılımlar olarak ortaya çıkmaktadır. 3442 anıtsal ve 6815 sivil eserin tescilli olduğu (Ahunbay. (Kayın. İkinci değişiklik kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere belediyelerin bünyesinde Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın (KUDEB) kurulmasıdır.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda üzerinde en fazla tartışmanın olduğu 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” 05. Süleymaniye ve Fener-Balat yenileme alanları kültür mirasının kaybedilmesi ve yaratacağı toplumsal sorunlar nedeniyle tartışmalara konu olmaktadır.07. 2010 yılı itibariyle. yeniden canlandırarak onları bir sahne dekoru olarak kullanma yaygınlaşmakta ve bu süreçte koruma “bir araç olarak” kullanılmaya dönüşmektedir (Günay. Bu sayede kurullar tarafından onaylanan koruma amaçlı imar planı ve koruma alanları içinde yer alan tüm projelerin uygulama sorumluluğunun. Bu yasa kapsamında ilk uygulamaların gerçekleştirildiği Ankara’da Ulus Tarihi Kent Merkezi ve İstanbul’da Sulukule. Son on yılın uygulamaları göstermektedir ki. sermaye yaratıcı bir kalkınma aracı olarak algılanmaya başlamakta. istihdam ve katma değer yaratan stratejilerin geliştirilmesi. 2010). Tarlabaşı. 9272’si arkeolojik. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDAN SORUMLU KURUMLAR Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye’de kültürel mirasın saptanması. burada yaşayan insanların sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştiren. Bu olumlu düzenlemelere karşın kültür mirası alanlarına parçacı projelerle müdahale edilerek “kentsel sağlıklaştırma (urban rehabilitation)”. Türkiye’de özellikle 2000’li yıllardan sonra tarihi kent merkezlerinin değer kazanması konusunu ve bu bölgelerde yaşanan gelişmeleri araştırınız. envanterinin hazırlanması ve korunmasından birinci derece sorumlu resmi kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.

08. Kanun. kültür yatırımları ve girişimleri için gereken işlemlerini düzenlemek olarak tanımlanmaktadır (Url 6). Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayrı müdürlük oluşturulmuştur. kültür varlıklarının bakımı ve restorasyonunu sağlamak. “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Bölge Kurulları”.2011 tarihinde “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”nın kurulmasına ilişkin 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun içeriğinde de bazı düzenlemelere gidilmiştir. teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik. Kütüphaneler. 17. 1989’dan itibaren korumanın etkinleştirilmesi yönünde maddeler ilave edilerek geliştirilmiştir. imar ve yapılaşma koşullarını kapsayan planlama konuları. yerel yönetimler. Bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe girmiş olan 30 adet yönetmelik ise koruma uygulamalarının sürdürülmesindeki temel altyapıyı oluşturmaktadır. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik. yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek. 2863 sayılı kanunun yetkisinde olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş. onarımı. 4 ek madde ve 10 geçici maddeden oluşan bu kanun “Genel Hükümler”. tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek. 23. rölöve. sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak konularında görevlidir (Url 5). “Araştırma. 2004. yaymak.1995). 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu. • • • • • Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. ülke sınırları dışında kalan kültür varlıklarının karşılıklı kültürel anlaşmalarla korunmalarını sağlamak.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2863 Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (1987. 1926 yılında bu daire kaldırılarak. değerlendirmek ve benimsetmek. Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik. 2007. Kültür Bakanlığı’nın kurulması 1971 yılını bulmuştur. pazarlanması. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının kuruluşu düzenlenmiştir. Kültür Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma. restorasyon ve konservasyon hizmetlerini düzenlemek. Kazı ve Define Arama”. Sondaj.Aya İrini Kilisesinde başlatılan ilk müzecilik faaliyetlerinin Bakanlık yapılanmasının nüvesini oluşturduğu kabul edilmektedir (Url 4). 78 madde. Koruma. Bu bağlamda 2863 sayılı Kanun kapsamında görev yapan Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları’nın isimlerinden “tabiat” kelimesi çıkartılmıştır. 74 . 1989 yılından 2003 yılına kadar ayrı bakanlıklar olarak sürdürülen hizmetlerden sonra 2003 yılında 4848 sayılı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı kurulmuştur.07. İlk kez 1971 yılında bağımsız bir bakanlık olarak örgütlenme çalışmaları başlatılmış ise de 1971-1989 yılları arasında farklı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile birleştirilmiş ve tekrar ayrılarak yeniden düzenlenmiştir. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tescil. tespit işlemleri. tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak. “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları”. 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmasına karşın kültür hizmetlerini yürüten birimler ancak 1965 yılında Kültür Müsteşarlığı olarak örgütlenebilmiş. Türkiye’de koruma konusundaki temel kanundur. kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. turizmin geliştirilmesi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kentsel koruma konusunun da içinde olduğu kültür varlıklarının korunması ile ilgili uygulamaları 23. tescilli binaların bakımı. Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş. 2008 ve 2009 ve 2011 yıllarında yapılan değişikliklerle) sürdürmektedir.07. Bu kapsamda. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının görevlerini yapmaları için gerekli ortamı hazırlamak. fonksiyon değişiklikleri. değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak. “İkramiye ve Cezalar”. İzin. müzeler. Bu yönetmeliklerden 10’u kültür mirasının bütünsel olarak korunması konusuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir (Url 8). Cumhuriyet döneminde Kültür Bakanlığı’nın temeli sayılabilecek ilk örgütlenme ise 1920 yılında Maarif Vekâleti içerisinde Asâr-ı Atika Dairesinin kurulmasıyla başlamıştır (Özkasım. Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2863 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. “Diğer Hükümler” olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır (Url 7). geliştirmek. koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak. tanıtmak. Bu Kanuna göre Bakanlık kültürel değerleri yaşatmak. Uygulama ve Denetim Büroları. “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıkları”. Bakanlığın kültür varlıklarının korunmasından sorumlu olan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arkeolojik araştırma ve kazıları düzenleyerek kültür varlıklarının korunmasını.

Erzurum. Karabük. Bunlar arasında en önemlileri (Url 9): • • • • • Tarihi Sitler. İstanbul IV. Koruma bölge kurullarının temel görevleri. temsilciler Kurulda yer almaktadırlar. İstanbul Yenileme Alanları. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü vb. Koruma bölge kurulları üyelerinden Bakanlıkça seçilecek altı üye. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik. Adana. Müze Müdürlüğü. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması. Aydın. Koruma bölge kurulları arkeoloji. 1983 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun görevlerini devralan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 1980’lerin ortalarına kadar Türkiye’deki tüm taşınmaz kültür varlıkları hakkında karar veren tek kurul olarak görev yapmıştır. Arkeolojik Sitler. Bugün yürürlükte olan 48 adet İlke Kararından 13 adedi kültür mirasının korunması uygulamalarına rehber niteliğindedir. hukuk. İzmir II. 2011 yılı itibariyle. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü. Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısı. Bakanlık Müsteşarı. Kütahya. Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Genel Müdürü. İlgili meslek odaları koruma bölge kurulu toplantılarına ancak gözlemci olarak katılabilmektedirler. Kocaeli. Doğal (Tabii) Sitler. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler. Gaziantep. bölge kurulları arasında eşgüdümü sağlamak. Maden İşleri Genel Müdürü. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik. Uygulaması. Koruma Ve Kullanma Koşulları. Muğla. Bursa. Trabzon. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları. Nevşehir. Konya. Van olmaz üzere toplam 34 bölge kurulu görev yapmaktadır (Url 10). Koruma ve Kullanma Koşulları. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı. Kentsel Sitler. Ankara. Samsun. İstanbul II. sanat tarihi. Denetimi. 1710 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1971 yılından itibaren sorumluluk alanı sadece anıtsal ve mükemmel eserlerle sınırlı olmaktan çıkan ve sit alanları ile sivil yapıları da içine alan koruma evreninin tek bir kurul ile yönetilemeyeceğinin anlaşılması üzerine bölge kurulları oluşturulmuştur. Bakım ve Onarımları. dışında ise ilgili valilik temsilcileri ve konunun özelliğine göre Vakıflar Bölge Müdürlüğü. Yukarıda da belirtildiği üzere 2011 yılında yapılan son düzenlemeyle kültür mirasının korunması kapsamında yer alan doğal koruma alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü’nden oluşan Yüksek Kurul’un temel görevi.• • • Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması. Çanakkale. Orman Genel Müdürü. Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır. belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanlığı. Eskişehir. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü. korunması gerekli kültür varlıklarının tescilini. Edirne. İlki 1988 tarihli olan ve 2011 yılı itibariyle 780’e ulaşan ilke kararlarından bazıları yürürlükten kaldırılmış bazıları iptal edilmiştir. İzmir I. uygulamada ortaya çıkan sorunları değerlendirmektir. İstanbul V. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün düzenlemesi ve eşgüdümü altında görev yapan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Bölge Kurulları korunması gereken kültür varlıkları hakkında karar alan yetkili organlardır. İstanbul VII. taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili ilkeleri belirlemek. İstanbul I. Vakıflar Genel Müdürü. gruplandırılmasını yapmak. Bu mevzuatın dışında Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından karara bağlanmış olan “İlke Kararları” ise bölge kurulları arasında uygulama birliği sağlayan ve kurulların karar alırken uymaları gereken genel koruma prensiplerini belirten belgelerdir. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik. mimari ve şehir plancılığı konularında uzmanlaşmış kişiler arasından Bakanlıkça seçilecek yedi üyeden oluşmaktadır. Antalya. Koruma ve Kullanma Koşulları. İstanbul VI. koruma alanlarını tespit etmek ve geçiş dönemi yapılanma şartlarını belirlemektir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun belirlediği ilkeler doğrultusunda çalışacak şekilde kurulan bölge kurullarının idari olarak yapılanması ve karar alır hale gelebilmesi ise 1990’lı yılları bulmuştur ve son 20 yıldır yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Diyarbakır. Ankara Yenileme Alanları. Koruma ve Kullanma Koşulları. Şanlıurfa. Sivas. Görüşülecek konu. Gösterimi. İstanbul III. 75 . Kayseri.

sebil. Bu fon kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan kamulaştırma. 5226 sayılı Yasa kültür varlıkları ile ilgili uygulamaları yürütmek üzere büyükşehir belediyeleri. sit alanlarında uygulama ve denetimden sorumlu olan büroların (KUDEB) kurulması en önemli yeniliklerdir. Kültürel mirasda önemli yeri olan vakıflar. Yerel Yönetimler Türkiye’de koruma kurumunun yapılanması başlangıçtan itibaren merkezi yönetim ağırlıklı olmuştur. mülkiyeti el değiştirmiş vakıf varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması. envarterlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın (KUDEB) (Madde 10) kurulması koşulunu getirmiştir. sorumlu olduğu vakıf mallarının tadilat ve tamiratlarını ilgili koruma kurullarına bilgi vermek suretiyle kendileri yapar hale getirilmişlerdir (Url 11).tr/TR/anasayfa/1-0/20120102. projelendirme. İl Özel İdareleri bünyesinde. gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarını bağışladığı bir sistemdir. belediyelerin ve il özel idarelerinin kendileri tarafından. korunması. mimarlık. Yerel yönetimlerin görevleri ise bu kararları uygulamakla sınırlı kalmıştır. şehir planlama.kultur. medrese. sulak 76 . restitüsyon. kervansaray. han. onarımı. hatta reddetmelerini getirmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 27.2004 tarihinde 5226 sayılı yasayla yapılan değişiklikler ve getirilen ek maddelerle koruma konusunda belediyelerin ve valiliklerin görev ve sorumlulukları artırılmıştır. çeşme ve benzeri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti. tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının korunmasında yetkili kurum haline getirilmiştir. Genel Müdürlük. Kültür varlıklarının bakım ve onarımlarına yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğunda mali kaynak yaratılması. restorasyonu ve gerektiğinde yeniden inşası konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. tabiatı koruma alanları. restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri kurulması da Yasa’da 2004 tarihinde yapılan bu değişiklikle getirilmiştir.07.html Vakıflar Genel Müdürlüğü Koruma konusunda ikinci önemli kurum Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür.gov. plânlama ve uygulama konularında kullanılmak koşuluyla vali tarafından il özel idarelerine ve belediyelere aktarılmaktadır. zaviye. değerlendirilmesi. Ayrıca. mescit. Sahip olduğu ya da sorumlu olduğu kültür varlığı olan vakıf eserler üzerinde gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle kültür mirasının korunmasında belirleyici olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 25 bölge müdürlüğü aracılığıyla görev yapmaktadır. tabiat parkları. tabiat anıtları. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2011 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yönetilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde yeniden düzenlenmişlerdir. kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve. "Taşınmaz kültür varlıklarının onarımına yardım sağlanması ve katkı payı" (Madde 12) olarak tanımlanan değişiklikle her ilde Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belediyesince toplanan emlak vergilerinin %10’u il özel idarelerine aktarılarak. mevlevihane. milli parklar.02. Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar plânı. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları.Türkiye’deki kültür politikaları hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sayfasını ziyaret ediniz: http://www. mühendislik. valilerin denetiminde kullanılır hale getirilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 2004 yılında yapılan değişikliklerle Vakıflar Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla bu yeni yapılanma ile yerel yönetimlere koruma uygulamalarında uzmanlaşmış ekiplerle çalışma ortamı yaratılmaktadır. Vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespit ve tescili. Bu durum yerel yönetimlerin koruma konularını uzun yıllar benimsememelerini. türbe. gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan cami. proje ve malzeme değişiklikleri ile inşaat denetimi de dâhil olmak üzere uygulamayı denetlemekle yükümlüdürler. hamam. valilikler ve (Bakanlık izniyle) ilçe belediyelerinin kendi yetki alanlarında görev yapmak üzere sanat tarihi. Kökleri Sümerlere ve Romalılara uzanan ve Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti’ne aktarılan vakıf kurumu günümüzde 20.

eski anıt ve duvar kalıntıları. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları 2863 sayılı Yasa’da şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Madde 6). din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde. tarihi kışla. kullanma ve yapılaşmalarına yönelik ilke kararlarını belirlemek. resimli mağaralar. TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRAS POLİTİKASININ UYGULAMA ALANI Türkiye’de taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin uygulamalar 21. sunaklar. rıhtımlar. Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar.alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan alanların tescil ve onayından sorumludur. Ancak. mozaikler. kiliseler. simkeşhane. taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir. özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri. Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları. • • • • Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. ziraat. arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar. eski sınırları belirten delikli taşlar. han. tersaneler. taşınmaz tabiat varlığı örneklerindendir. musallalar. tekke ve zaviyeler. akropol ve nekropoller. sur. yalılar ve konaklar. ilke kararları ve genelgeler ile uluslararası tüzükler ve genel koruma prensipleri kapsamında sürdürülmektedir. Türkiye’de koruma konusunda çalışan bu sivil toplum örgütlerinin ana ilgi konuları nelerdir araştırınız. yer üstünde. tarihi yol kalıntıları. Bu alanların yönetilmesini sağlamak. kaya sığınakları. Tarihi Kentler Birliği (TKB) 1999 yılında. kümbet. Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evler. orman ve su ürünleri mühendisleri ve hukukçu uzmanlarının katılımıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları 2011 yılı sonu itibariyle kurulmaktadır (Url 12) . su kemerleri. “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim. sinagoglar. mezarlıklar. mesafe taşları. külliyeler. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar. bazilikalar. Turizm Anıt ve Çevre Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ) 1976 yılında. sarnıç ve kuyular. kapalı çarşılar. darphane. kültür. 2011). yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır”. • • 77 . bedestenler. çeşme ve sebiller. hazireler. siteller. estetik. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 1992 yılında kurulmuştur (Madran ve Özgönül. mescitler. Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili konularda karar almak üzere.1983 tarihinde yürürlüğe giren ve günümüze kadar 12 kez değişiklik yapılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler. kale. manastırlar. kervansaraylar. yer altında veya su altında bulunan değerlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde Türkiye genelinde tanınan ve etkin olan. peri bacaları ve benzeri taşınmazlar. su yolları. peyzaj mimarı. Tarihi mağaralar. Koruma Kurullarınca mimari. resimli ve kabartmalı kayalar. burç. Sivil Örgütler Türkiye’de koruma kurumunun sivil olarak örgütlenmesinin geçmişi çok eski değildir. muvakkithane. camiler. her tür ve ölçekte planlarını yaptırmak ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir. çevre. yazılı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde varlıkların ve alanların özelliklerine göre biyolog. tarihi. tarihi saraylar. hamam ve medreseler. höyükler. tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli. tabya ve istihkâmlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar. kabartmalar. harabeler. freskler. Kaya mezarlıkları. köprüler. korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar. namazgâhlar. hisar. imarethane. sandukalar.07. “tabiat varlıkları” ise “jeolojik devirlerle. tümülüsler. köşkler. şifahane. arastalar. dikili taşlar. Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL) 1990 yılında. ören yerleri. evler. türbe ve kitabeler. Yasada “kültür varlıkları”.

Bu konuda bir diğer yönlendirici belge de Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması. Yüksek Kurul tarafından kabul edilen ilke kararlarında ve bu yönetmelikte türlerine göre sit alanlarının tanımları yapılmakta ve koruma. yer üstünde ve su altındaki ürünlerini.2005 tarih ve 25887 sayılı RG). Uygulaması.07. Bünyelerinde mimarlık.11. Kentsel sit alanlarında geçiş dönemi uygulaması ve koruma planı hazırlanmasının yasanın öngördüğü sürelerde yapılması ve ayrıca uygulamaların denetlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu üç grup dışında arkeolojik değer taşıyan kültür varlıklarının ve korunması gerekli kentsel dokuların birlikte bulunduğunu alanlar da Kentsel Arkeolojik Sit olarak gruplandırılmışlardır. Arkeolojik sit alanlarındaki uygulamalarda ise Yüksek Kurul’un Arkeolojik Sitler.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararı temel bir çerçeve çizmektedir (Url 14). Sit alanlarının tespiti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak gerçekleştirilmektedir. III. ender bulunmaları veya özellikleri bakımından korunması gerekli alanlardır. geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu olan alanlar ise etkileşim geçiş sahası olarak ele alınmaktadır. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.2004 tarih ve 5226 sayılı yasayla getirilen yeniliklerden biri olarak il özel idareleri. ekonomik.2005 tarih ve 25842 sayılı RG). Derece Arkeolojik Sit: Korunması gereken. Yasada sit tanımı. bölge ve diğer özellikleri dikkate alınır. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik (10.06.10. ilginç özellik ve 78 . Bu ilke kararına göre arkeolojik sit alanları üç grupta değerlendirilmektedir: I.2007 tarih ve 728 sayılı ilke kararı esas alınmaktadır (Url 16).Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti. Arkeolojik Sit: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında. Doğal Sit: Yer üstünde. yerleşim dokuları. kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” şeklinde yapılmaktadır (Madde 3a). sanat. Bu tanım ve açıklamalara göre. Bu ilke kararına göre doğal sit alanları üç grupta değerlendirilmektedir: I. Kentsel sit alanlarındaki uygulamalarda Yüksek Kurul’un Kentsel Sitler. yaşadıkları devirlerin sosyal. kültür ve tabiat varlıklarının tarih. Devletin imkânları göz önünde tutularak. Kentsel sit: Mimari. duvarlar) bulundukları alanlardır. mühendislik. kullanma koşullarındaki ilkeler açıklanmaktadır. arkeolog ve sanat tarihi meslek alanlarından en az birer uzmanın yer alması ve bölge Koruma Kurulu ile eşgüdümlü olarak çalışması gereken KUDEB’in yetki ve sorumlulukları Koruma Uygulama ve Denetim Büroları Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir (11. korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitler koruma bölge kurulu kararı ile tescil olunur. Koruma ve Kullanma Koşulları hakkındaki 05. bitki örtüleri. Sit alanlarının ilan edilmesi ve kültür ve tabiat varlıklarının tescil edilmesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından yapılmaktadır.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı temel bir çerçeve çizmektedir (Url 15). II. şehir planlama. Derece Doğal Sit: Bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan. “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 27. Denetimi.07. Koruma ve Kullanma Koşulları hakkındaki 19. yaşadıkları devirlerin sosyal. bahçeler. Sit alanlarının ilan edilmesinde benimsenen ve kullanılan kriterler. mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları. estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulundukları için tek başına taşıdıkları kıymetten daha değerli olan kültürel ve doğal çevre elemanlarının (yapılar. yer altında veya su altında. ayrıca Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından kabul edilen “İlke Kararları” (Url 13) her sit türü için koruma ve kullanma koşullarını tanımlamaktadır. jeolojik devirlere.06. tarih öncesine ve tarihi devirlere ait olan. Derece Arkeolojik Sit: Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Bu alanlarda. Kentsel sit alanın korunmasında. Koruma ve Kullanma Koşulları hakkındaki 04. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır. ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. tarihsel.12. ilgili Kurulun denetiminde ve koruma amaçlı imar planları kararlarıyla yapılaşmaya izin verilmektedir. ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenecek. Gösterimi. büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyelerinin bünyesinde kurulmaları öngörülen Koruma Uygulama Denetim Büroları (KUDEB) uzun yıllardır uygulamalar konusunda yaşanan sorunları çözmek amacını taşımaktadır. Doğal sit alanlarındaki uygulamalarda Yüksek Kurul’un Doğal Sitler. yerel. Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliktir (26. örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser. korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.1987 tarih ve 19660 sayılı Resmi Gazete) ile açıklanmakta. Yapılacak tespitlerde.

miras alanlarındaki planlamayı sadece fiziki yapıların korunması yönündeki analizlere dayalı olmaktan çıkarıp. il özel idarelerinin ise bütçelerinde planların yapımı için ödenek ayırmaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 27.4. Altmış gün içerisinde onaylanmayan planlar kesinleşirler ve herkesin kolayca erişebileceği yerlerde otuz gün süre ile asılarak ilan edilirler.07. uygulama etaplarının ve finansmanının “…katılımcı alan yönetimi modellerini 79 . II. istihdam ve katma değer yaratan stratejilerin geliştirilmesi. Diğer sitler ise sayısal olarak çok daha azdırlar: karma sitler 419 (%3. bilimsel. Türkiye genelinde bir envanter bulunmamakla birlikte İstanbul için koruma planlarının hazırlanması ve onaylanması süreçleri on yıllara varan sürelerde gerçekleştirilmektedir (Dinçer vd. Sit alanlarının illere göre dağılımında Muğla (731) ilk sırada yer almakta. Bunlar içinde arkeolojik sitler 9272’ye ulaşan sayılarıyla toplam sit alanlarının % 81. tarihi sitler. değişmesini istedikleri husus varsa Kurul’a bildirir. Ancak kurumlar koruma planlarının hazırlanmasında mevzuatın öngördüğü koşulları her zaman yerine getirmemektedirler.1996 tarih ve 421 sayılı ilke kararı bu konuda temel bir çerçeve çizmektedir (Url 17). koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar uygulanmak üzere. sanat tarihçisi. kültürel. her bölgenin karakterinin birbirinden farklı olması vb. kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır. onu Ankara (584) ve Antalya (531) takip etmektedir (Url 18). kamu kurumları. korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır. İkinci sıradaki doğal sitler ise 1266 adet ile toplamdan %11. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde sit alanlarının coğrafi bilgi sistemine aktarılmasını henüz gerçekleştirememiştir. Uzlaşılamayan durumlarda mahkemelerde dava açılır.68). Askı süresi içinde planlara itiraz edilebilir. tarihsel. 31 (%0. Planların hazırlanması için belediyelere aktarılmak üzere İller Bankası’na yeteri kadar ödenek konulması. 27.13’lük pay almaktadırlar. meslek odaları.50’sini oluşturmaktadırlar. yüksek kurul ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar. arkeolog. turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilemez.27) adettir. sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer. Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. “…sağlıklaştırma ve yenileme alan ve projelerinin…”. 239 (%2. restoratör mimar. İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler. en geç altı ay içinde karara bağlanır. Yasanın bu tanımı. Koruma amaçlı imar planları ilgili yönetmelik kapsamında müellifi şehir plâncısı olmak üzere. Koruma ve Kullanma Koşulları hakkındaki 19. Yukarıda da belirtildiği üzere 17. alanın konumu. Yönetmelikte yer alan ören yeri tanımı ise arkeolojik alanlar başta olmak üzere tarihi ve doğal sit alanlarına gönderme yapan geniş bir çerçeve çizmektedir. Koruma alanı içinde yaşayan insanların ve iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren. III. nedenlerle sadece sit sayılarıyla yorum yapmak yeterli olmamaktadır. Bu itirazlar. Bu konuda çalışmalar yapmak üzere Bakanlık Müsteşarı başkanlığında ilgili uzmanlardan oluşan Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Bölge Komisyonları kurulmaktadır.377 sit alanı bulunmaktadır. 150 (%1. Tarihi Sit: Önemli tarihi olayların cereyan ettiği korunması gerekli yerlerdir. Geçiş dönemi ilanı.2004 tarih ve 5226 sayılı yasayla getirilen maddelerden biridir.2011 tarihili 648 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili görev ve yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir. İdareler plan kararlarına karşı altmış gün içerisinde Yüksek Kurula itiraz edebilirler. kentsel arkeolojik sitler. alandaki tüm uygulamalar durdurulur ve kurul.2004 tarih ve 5226 sayılı yasayla Kültür ve Tabiat Vatlıklarını Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliklerle “koruma amaçlı imar planı” ilk kez yasa düzeyinde tanımlanmıştır ve içeriği çağdaş planlama kavramlarını barındırmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı uyarınca bir alanın ilgili koruma kurulu tarafından sit olarak ilan edilmesiyle birlikte. Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve homojen özelliklere sahip.32). Kurul değişiklik taleplerini değerlendirerek uygun gördüğü şekliyle onaylanmak üzere planı ilgili idarelere gönderir. sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla planı hazırlatmak ve Kurul’a sunmakla görevlidirler. sanatsal. 2011). Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları’nı belirler. yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği göz önünde tutularak konut kullanımına açılabilecek alanlardır.10).güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan. Sit alanının içinde yer aldığı belediyeler ya da valilikler sit alanının yaşayanları ve ilgilileri. sosyolog. Sitlerin büyüklüklerine ilişkin sistematik ve karşılaştırılabilir bilgilerin henüz olmaması. mühendis. kentsel sitler. arkeolojik.07. peyzaj mimarı gibi meslek grupları tarafından hazırlanır.08. Bu alanlarda. İlgili idaresi tarafından hazırlanan ve onaylanan koruma amaçlı planlar Kurul tarafından görüşülüp uygun görüldüğü haliyle belediyelere ya da valiliklere gönderilir. kısmen inşa edilmiş. Yüksek Kurul’un Tarihi Sitler. Bu bağlamda planların hazırlanmasında yetkinin ilk kez şehir planlama meslek alanına verilmesi de kentsel korumanın çok eksenli ele alınmasının benimsendiğini göstermektedir. Derece Doğal Sit: Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda. sit statüsü ve özelliklerine bağlı olarak mimar. Türkiye’de 2010 yılı itibariyle toplam 11. planın yapımı ile ilgili süreler mevzuatta belirlenmektedir. İlgili idareler. sosyo-ekonomik araştırmaların temel veri olarak alınmasını kurumsallaştırarak çok önemli yenilikler getirmektedir. “…kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması…” anlayışını vurgulayarak..

tr/belge/1-42800/eski2yeni. Koruma Konusunda Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar başlığı altında tanımlanan yedi sorun başlığı içinde ise öncelikle vurgulanması gerekenler. politik öncelik ve tercihlerin önem kazanması…” saptaması çok temel bir konudur ve özellikle son beş yıldır kültürel miras alanına ayrılan kaynakların artmasına karşılık bu kaynakların dağıtımının yeterince şeffaf olmaması eleştirilmektedir.2010 tarihinde kabul edilen “KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023)” (Url 19) kültür mirası ile ilgili olarak ele aldığı “Kentsel Miras. Bu bağlamda tüm kurumların ortak bir kültür mirası tanımını benimsemesi ve bunun yaygınlaştırması büyük önem taşımaktadır. 2004 yılında gerçekleşen bu değişikliği takiben planlama süreci ile ilgili yapılanmaların oluşturulması devam etmekte.html TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDAKİ SORUNLAR Kültürel mirasın korunması konusunda yaşanmakta olan sorunlar çeşitli kaynaklarda farklı başlıklarda ele alınarak irdelenmektedir (Dinçer vd. “…plan. Sonuncu sorun alanı olarak tanımlanan Planlama / Projelendirme ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar kültürel mirasın korunması konusunun tüm eksenleriyle ilgilidir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra kent merkezlerinin değer kazanmasıyla birlikte bu bölgelerde yaşayan insanların yükselen fiyatları karşılayamamaları ve buraları terk etmek zorunda kalmaları konusu dile getirilmektedir. Sit alanlarıyla ilgili uygulamalar konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü sayfasını ziyaret ediniz: http://www. Bu bölümde ele alınan sorunlar konuyla ilgili son çalışmalardan biri olan ve geniş katılımla gerçekleştirilen KENTGES Belgesindeki saptamalar esas alınarak yorumlanacaktır. Korumanın Sosyal / Kültürel Boyutuna İlişkin Sorunlar başlığı altında ele alınan beş temel konudan en önemli ikisi şunlardır. “…Plan yerine projeciliğin tercih edilmesi…” öncelikli konulardır. Üçüncü sırada tanımlanan Finansman Sorunları başlığı altında ise “…Mevcut kaynakların paylaşımında. “…Kurumların. kültür mirasının toplumun tüm kesimleri tarafından aynı şekilde algılanmadığına işaret etmektedir. Bu sürecin kentsel ölçekteki planlar ve projeler eliyle gerçekleşmeye zorlanması da yine 2005 yılından sonra gündeme gelmiştir. 2010). Bu sorun özellikle 2000’li yılların başından itibaren kent topraklarının ekonomik değerinin çok yükselmesiyle birlikte kültür mirasını korumanın amaç olmaktan çıkarılarak araçsallaştırılmasına dikkat çekmektedir. Bu iki konu kültürel mirasın korunmasında tartışılan iki temel problemdir. Ülke genelini kapsayan yaygınlıkta. kültürel miras konusunun en temel konusuna işaret etmektedir. Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım” başlıklı temada kültür mirasının korunması konusuyla ilgili olarak yedi sorun alanı tanımlamaktadır. • • • • • • 80 . Bayındırlık ve İskân (günümüzde Çevre ve Şehircilik) Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarına Nisan 2007’de başlanılan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından 25.2011).10. kamu yararından çok yatırımcıların taleplerini öne alan değişikliklere gidilmesi…” saptamasıdır. tek sektör hedefli gelişmeleri benimsemeleri ve bu hedeflerin koruma yaklaşımları ile çelişmesi…” ve “…Koruma alanında çok parçalı bir yönetimin varlığı ve bunlar arasında eşgüdümün kurulamamış olması…” dır.kulturvarliklari. • Tanımlar ve Kavramlara İlişkin Sorunlar başlığı altında vurgulanan “…doğal ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin kavramların farklı kurumların beklentilerine bağlı olarak farklı yorumlanması…” sorunu. kent yoksullarının bu alanlara yerleşmesi…”. güncellenebilir bir kültür mirası envanteri tamamlanmadığı sürece korumanın gerçekleşmesinin çok zor olduğu tüm ilgililerce kabul edilmektedir. Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Mevzuat Sorunları başlığı altında tanımlanmış olan beş sorundan üzerinde önemle durulması gerekeni “…Son dönem yapılan düzenlemelerin korumadan çok kullanmaya ve yenilemeye vurgu yapması.. proje ve uygulamalarda insan ve toplumsal yaşamın göz ardı edilmesi. Beşinci sorun alanı olarak tanımlanan Doğal ve Kültürel Varlıklar Envanterine Yönelik Sorunlar başlığı.de içerecek şekilde…” hazırlanması gibi çok önemli kavramlar yasa maddesinde yer almaktadır. uygulama sonrasında kullanıcıların alan dışına itilmesi…” ve “…Kentsel tarihi bölgelerinin giderek çöküntü alanı haline gelmesi.gov. Bu başlık altında tanımlanan “…Kamu yararının öne çıktığı kapsamlı kent planlama yaklaşımının terk edilmesi…”. sistem yönetmelik. genelge ve talimatnamelerle tamamlanmaktadır (Dinçer. standart.

HUL) kavramına ilişkin Tavsiye Kararı ise “bütüncül koruma” kavramını günümüze uyarlayan bir belgedir. İlk dönemlerde kültürel mirasın tanımlanmasında eserin “tarihi. II. 1964 yılında kabul edilen Venedik Tüzüğü’nün anıt eserleri bir sanat yapıtı olduğu kadar. 1917 yılında ise eski eserlerin arşivlenmesi amacıyla “İstanbul Muhafaza-i Âsar-ı Atika Encümen-i Daimisi” kurulmuştur. Osmanlı Devletinde koruma konusundaki uygulamalar 1869-1884 yılları arasında düzenlenen Asar-ı Atika Nizamnameleri ile başlamaktadır. 1950’li yıllarda İstanbul başta olmak üzere büyüyen kentlerde henüz koruma altına alınmamış sivil yapılar yerlerini apartmanlara bırakmaktadır. ülkedeki korunması gereken anıtların ve diğer taşınmaz eski eserlerin korunmasında uyulacak ilkeleri ve programları oluşturmak. 1930 tarihli Belediye Kanunu her belediyeye plan yaptırma zorunluluğu getirmiş ve anıtsal eserlerin korunmasında da yine belediyeleri sorumlu tutmuştur. Kültürel mirasın değeri erken dönemde “ulusal gurur ve birlik kaynağı” iken bu tanım yerini “yerel ve bölgesel kimlik. Bu dönemin ikinci önemli kurumsal düzenlemesi 1973 tarihli 1710 81 . 2011 yılında UNESCO kapsamında geliştirilen Tarihi Kentsel Peyzaj (Historic Urban Landscape . 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Rio Deklarasyonu sürdürülebilir kalkınma kavramının geliştirildiği önemli bir belgedir. Dünya Savaşı sırasında tahrip olan Avrupa kentlerinin yeniden düzenlenmesi tartışmalarıyla koruma anlayışı kentsel ölçeğe genişlemiştir. Kültürel mirasın korunmasının sadece anıtsal eserlerle sınırlı olduğu bu dönemde kentlerin düzenlenmesi konusundaki temel altyapı ise Ebniye Kanunu’dur.yüzyılda İtalya ve Yunanistan’daki anıt eserlerin keşfine çıkan seyyahların yarattığı ortam. 18. artık koruma tüm ilgili kesimlerin söz sahibi olduğu bir alana doğru genişlemektedir. mekânsal kalite. Erken dönemde kültürel miras politikalarının oluşturulmasında etkin olan kesim sosyo-politik ve kültürel elit iken. Kentsel koruma konusu planlama mevzuatı içinde ilk kez 1969 tarihli İmar Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır. Kaynaklar üzerindeki kontrol devlet kurumlarıyla gerçekleştirilirken. yaklaşık 3500 eser tescil edilmiş. Kültürel mirasın korunması fikrinin gelişiminde. ekonomik refah ve sosyal uyumun kaynağı” kavramına bırakmaktadır. Fransız Devrimi gibi toplumsal olgular etkili olmuş. Bu dönemde yapılan ilk kurumsal düzenleme 1951 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kurulmasıdır. Kurul. kapasite geliştirme ve iletişim gibi kavramların önemine işaret edilen Budapeşte Deklerasyonu. Avrupa Konseyi’nin 1992 yılında kabul ettiği “Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi”. estetik” özelliklerine odaklanılırken daha sonraki süreçte “tarihi kentsel peyzaj” kavramı gelişmektedir. Bu dönemde kentler batı dünyasındaki örnekler paralelinde modern kent anlayışıyla planlanırken “mükemmel” olanlar dışındaki sivil yapıların korunması anlayışı henüz yoktur. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti kurulmuş. Koruma düşüncesinin 1990’lardan itibaren geçirdiği gelişim sürecinde ise çevre ve arkeolojik alanların korunması belirleyici olmuştur. Koruma politikaları “nesnelerin istenmeyen gelişmelere karşı korunması” iken bu bakış açısının yerini “yerel ve bölgesel miras değerlerini temsil eden bir koruma” anlayışı almıştır. Sürecin işleyişinde hakim olan “hiyerarşi ve savunuculuk” ise yerini “müzakere ve işbirliği” ne bırakmaktadır. piyasa ve sivil toplum aktörlerinin ortaklığına” doğru evrildiği izlenmektedir. 1975 yılında kabul edilen “Avrupa Mimari Miras Tüzüğü” ve ilk kez dile getirilen “bütünleşik koruma” kavramı günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. bir tarihsel belge olarak da kabul etmesi günümüzün koruma anlayışının başlangıcıdır. koruma düşüncesinin tüm alanları kapsayacak biçimde geliştiğine işaret etmektedir. 1884 tarihli Nizamname ile Müze-i Hümayun örgütü. ikincisi ise korumanın kapsamını kültürel çeşitlilik ile birlikte ele alan Faro Sözleşmesidir. Yönetmelik “Protokol Bölgesi” kavramını “yapı düzeni korunacak mevcut konut alanları” olarak açıklanmakta ve bugünkü sit alanlarının başlangıcını oluşturmaktadır. 2000 yılında kabul edilen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Miras Sözleşmesi ise koruma düşüncesinin dünyadaki gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. uygulamaları denetlemekle görevlendirilmiştir. Bu kanun ahşap yerine kâgir yapıyı ve yolların genişletilmesini düzenleyerek kentsel dokuların değişimini hızlandırmıştır. Sözleşmede dünyadaki sosyal ve ekonomik şartların değişmesiyle kültürel ve doğal mirasın giderek artan bir hızla yok olma tehdidi altında kalmasına vurgu yapılarak ve bu durumun bütün devletler için bir yoksullaşma olduğu kabul edilmektedir. Bu sözleşmelere 2000’li yıllarda eklenen iki yeni belge önemlidir. Cumhuriyetin başlangıç yıllarında. yeni kazı alanları açılmıştır. Bunlardan birincisi koruma sürecinde güvenirlik. bu kontrolün “devlet.Özet Kültürel miras alanının taşınabilir obje ölçeğinden somut olmayan kültürel miras kavramına genişlemesi sürecinde kültürel miras kavramına yaklaşımlar da kendi içinde evrilmiştir.

yaymak. müzeler. Genel Müdürlük bu konudaki uygulamaları. değerlendirmek ve benimsetmek. 1970’lerden itibaren kentlerde toplumsal ve mekânsal problemlerin artması rasyonel planlama yaklaşımlarını dönüşüme uğratacak. yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır”. koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak. 1986 yılında Türkiye’deki 105 adet kentsel sit alanının sadece 26’sında onaylanan koruma amaçlı imar planı sayısı 1990 yılında ancak 36’ya yükselebilmiştir 1987 yılından itibaren örgütlenen bölge kurullarıyla yeni bir mekanizma oluşturulmuştur. rölöve. bilgi ve eleman eksikliği nedeniyle uygulanamadığını belirtmektedirler. Bakanlık kültürel değerleri yaşatmak. Ayrıca “…Sit. tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek gibi konularda görevlidir. kaynak aktarımı gerçekleştirilemeyen kültür varlıkları kaybedilmiştir. planlama alanında kökten değişikliklerin gerçekleştirildiği bir döneme girilmiştir. kültür. 1980 sonrasında koruma ile ilgili kurumsal yapıların yeniden düzenlendiği. 1970’lerden itibaren koruma altına alınan ve sahiplerine maddi destek sağlanması hükme bağlandığı halde. Kültür Koruma Kanunu kapsamında Varlıklarını sürdürmektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle kültür varlıklarının onarımına maddi kaynak yaratılmış ve belediyelere koruma uygulamalarını yürütme yetkisi verilmiştir. Kent merkezlerinde giderek artan gayrimenkul rantları ile bu kültür varlıklarının getirileri arasındaki uçurumlar. imar afları yaygınlaşırken. korunması gerekli eserlerin yok olmasını hızlandırmıştır. Koruma Yüksek Kurulu ve bölge kurullarının görevlerini yapmaları için gerekli ortamı hazırlamak. 1970’li yıllarda kültürü ile barışık bir bilinç oluşturmayı hedefleyen “amaç odaklı kültürel mirası koruma” anlayışı 2010 yılında yerini kentlerin ekonomik değerini artırarak. Vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespit ve tescili. Arkeolojik Sit (Tarihi şehir kalıntısı) veya Ören Yeri. bir eserin korunabilmesi için sadece eski olması gerekmediği anlayışını benimsemiştir. Bakanlığın kültürel miras politikası ve uygulamalarından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sorumludur. Vakıf kurumu günümüzde 20. Yerel yönetimlerin kültür mirası konusundaki görevleri ve sorumlulukları 2004 yılından itibaren artırılmıştır. onları bir sahne dekoru olarak kullanma anlayışına bırakmaktadır. Koruma konusunda ikinci önemli kurum Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak. kültür yatırımları ve girişimleri için gereken işlemlerini düzenlemektir. restorasyonu ve gerektiğinde yeniden inşası konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bu olumlu düzenlemelere karşın 5366 sayılı yasayla yenileme bölgeleri ilan edilmesi ve bu alanların koruma kararları dikkate alınmadan projelendirilmesi kültür mirasının kaybedilmesi tehdidini getirmektedir. Bu kanuna bağlı olarak yürürlüğe girmiş olan 30 adet yönetmelik koruma uygulamalarının sürdürülmesindeki temel altyapıyı oluşturmaktadır. Bu yasa çok önemli düzenlemeler getirmesine karşın.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yönetilmektedir. tek başına yeterli olamamıştır. onarımı. korunması. koruma uygulamaları da etkin olamayacaktır. “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim. “tarih 82 . Tabii sit (Tabii anıt)…” tanımları getirilmektedir. tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak. Son on yılın uygulamaları göstermektedir ki. Tarihi Sit. değerlendirilmesi.sayılı Eski Eserler Kanunu’dur. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Koruma Kanunu’nda “Kültür Varlıklarını varlıkları”. geliştirmek. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük kentlerinde 1980’lerden 2000’lere uzanan dönemde tarihi kent merkezleri yenileme ve soylulaştırma yatırımlarına sahne olmaktadır. Eski eser olarak tanımlanan yapıların içine sivil yapıları da almaktadır.02. tanıtmak. 1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu “eski eser” yerine “kültür varlıkları” ve “tabiat varlıkları” tanımını getirerek. mülkiyeti el değiştirmiş vakıf varlıkları ile koruma alanlarının kamulaştırılması. saptanması. Türkiye’de kültürel mirasın envanterinin hazırlanması ve korunmasından birinci derece sorumlu kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Bölge Kurulları korunması gereken kültür varlıkları hakkında karar alan yetkili organlardır. restorasyon ve konservasyon hizmetlerini düzenlemek. din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde. Yasada sit tanımı. Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından karara bağlanmış “İlke Kararları” ise bölge kurulları arasında uygulama birliği sağlayan ve kurulların karar alırken uymaları gereken genel koruma prensiplerini belirten belgelerdir. şeklinde tanımlanmaktadır. Müdürlüğün görevleri arkeolojik araştırma ve kazıları düzenleyerek kültür varlıklarının korunmasını. Bu dönemde yerel yönetimler koruma kararı getirilen bölgelerin ilgisizlikten ya da bilerek tahrip edildiğinden şikâyet etmekte ve planların para.

kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” şeklinde yapılmaktadır. meslek odaları. kamu kurumları. İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler. ilgili meslek grupları tarafından hazırlanır. arkeolojik sit. Bunlar içinde arkeolojik sitler 9272’ye ulaşan sayılarıyla toplam sit alanlarının % 81. alandaki tüm uygulamalar durdurulur ve kurul. mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları. Koruma amaçlı imar planları müellifi şehir plâncısı olmak üzere. 83 . Sit alanının içinde yer aldığı belediyeler ya da valilikler sit alanının yaşayanları ve ilgilileri. Kentsel sit.öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup. Sit alanlarının ilan edilmesi ve kültür ve tabiat varlıklarının tescil edilmesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından yapılmaktadır. İdaresi tarafından onaylanan koruma amaçlı planlar Kurul tarafından görüşülüp uygun görüldüğünde kesinleşirler. tarihi sit olarak türlerine göre sınıflandırılan sit alanlarının tespiti Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak gerçekleştirilmektedir. doğal sit. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı uyarınca bir alanın ilgili koruma kurulu tarafından sit olarak ilan edilmesiyle birlikte. yüksek kurul ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar.50’sini oluşturmaktadırlar. koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar uygulanmak üzere Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları’nı belirler. Türkiye’de 2010 yılı itibariyle toplam 11377 sit alanı bulunmaktadır. yaşadıkları devirlerin sosyal. ekonomik. sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla planı hazırlatmak ve Kurul’a sunmakla görevlidirler.

Türkiye kentlerinde yatırımların artması c. “Nesnelerin tek başlarına korunması” yerini “yerel ve bölgesel miras değerlerinin temsil edildiği bir koruma”ya bırakmıştır. Günümüze kadar hiç değişmeden gelmiştir. 1983 yılında yürürlüğe girmiştir b. Emlak vergilerinin %10’unun uygulamaları için ayrılması d. Bölge Kurulları bu yasa ile oluşturulmuştur 7. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda kültür mirasının kent ölçeğinde korunamamasının nedenlerinden biri olarak sayılamaz? a. d. piyasa ve sivil toplum aktörlerinin ortaklığına” doğru evrilmiştir. Protokol Bölgesi kavramı 6. Yerel halk e. günümüzde “bir bütün olarak tarihi peyzaj” kavramı kabul edilmektedir. Dünya Miras Sözleşmesi II. (III) (II) (I) (IV) c. (III) (I) (IV) (II) 4. Erken dönem koruma politikalarının oluşturulmasında tüm ilgili kesimler etkinken günümüzde sosyo-politik ve kültürel elit söz sahibidir. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılından sonra kültür mirasının korunması konusunda gerçekleştirilen olumlu gelişmelerden biri değildir? a. Venedik Tüzüğü IV. Osmanlı Devletinde kültür mirasını koruma altına alan ve Cumhuriyet döneminde de kullanılan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? a. Kültürel Mirasın Sözleşmesi Toplum için Değeri 5. Yönetim planı kavramının getirilmesi 84 . 19. b. Kente bütüncül olarak bakılması ve kamu yararı kavramının benimsenmesi b.Sürdürülebilirlik. Müze-i Hümayun d. Erken dönemde kültür mirasının koruması “devlet kurumları”yla gerçekleştirilirken bu kontrol devlet. Önceki dönemlerde “tarihi. e. d. (III) (I) (II) (IV) d. Ebniye Kanunu c. b. “Eski Eserler Kanunu” ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun görev ve yetkilerini tanımlayan kanunu birlikte yeniden düzenlemektedir e. yönetişim gibi yeni planlama ve yönetim kavramlarının uygulamaya aktarılması c. “eski eser” yerine “kültür varlıkları” ve “tabiat varlıkları” tanımı kullanılmıştır c. Kültür mirasının korunması ile ilgili aşağıdaki sözleşmelerin kabul tarihine göre sıralanması hangisinde doğrudur? a. c. Muhafaza-i Âsar-ı Atika Encümen-i Daimisi e. Koruma Uygulama kurulması Denetim Bürolarının koruma 3. Yerel Yönetimler b. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu c. 2000’li yıllarda kentsel politikaların arka planında yatan amaç olarak aşağıdakilerden hangisi tanımlanmakta ve eleştirilmektedir? a. yy’da Avrupa’da hangi kurum koruma işlevini üstlenmiştir? a. (III) (IV) (I) (II) e. Göç d. Devlet kurumları c. Asar-ı Atika Nizamnamesi b. e. Kültürel mirasın kapsamının genişlemesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Özel teşebbüs d. I. Avrupa Mimari Miras Tüzüğü III. estetik özellikler” temel belirleyici iken. katılımcı planlama. (II) (I) (III) (IV) b. Aşağıdakilerden hangisi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun özelliği değildir? a. Koruma planının fiziki plan anlayışından çıkartılarak stratejik plan haline getirilmesi e. Döneme hâkim olan planlama anlayışı e. Kamusal hizmetlerin geliştirilmesi ve kent yoksulluğunun azaltılması d. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun b. “Ulusal gurur ve birlik kaynağı”ndan “yerel ve bölgesel kimlik” kavramına geçilmiştir. Kent merkezlerindeki gayrimenkul üzerinden kazanılan artı değerin yükseltilmesi e.Toplumsal ve mekansal yapıların ayrışmasına sebep olan parçacı projelerden kaçınılması 8. Uluslararası Kurumlar 2. Bütüncül koruma anlayışının olmaması b.Kendimizi Sınayalım 1.

9. c Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşmenin EtkileriYeniden yapılanmalar: 1980 – 2000” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. 5. 3. 4. Aşağıdakilerden hangisi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında değildir? a. Arkeolojik araştırma ve kazılar yapmak c. e Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Kültür Mirası Politikasının Uygulama Alanı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. a Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet Dönemine Aktarılanlar: 1850-1930” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Kültür Mirası Politikasının Gelişim Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 85 . Koruma planları bölge kurullarının uygun görüşü ve ilgili yerel idarelerin onayı ile yürürlüğe girer e. e. Sit alanı ilanı ilgili koruma bölge kurulu tarafından yapılır b. 7. d Yanıtınız yanlış ise “Neoliberal Politikalarla birlikte Kültür Mirası Nasıl Korunur: 2000li yıllar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Koruma planlarının müellifi şehir plâncısıdır d. e Yanıtınız yanlış ise “Değişen Ekonomik Politikalar ve İstanbul’dan Yayılan Gelişmeler: 1950–1980” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Kültürel Mirasın Dönüşümü” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. Koruma planı hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar bölge kurulu tarafından Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları belirlenir c. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Kültür Mirasının Korunmasından Sorumlu Kurumlar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. Ülke sınırları dışında kalan kültür varlıklarının karşılıklı kültürel anlaşmalarla korunmalarını sağlamak d. 8. 10. Planlar altmış gün süre ile asılarak ilan edilirler. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının görevlerini yapmaları için gerekli ortamı hazırlamak. a Yanıtınız yanlış ise “Neoliberal Politikalarla birlikte Kültür Mirası Nasıl Korunur: 2000li yıllar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak 10. Rölöve. Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. restorasyon ve konservasyon hizmetlerini düzenlemek b. Sit alanı ilanı ve koruma planları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a.

kulturvarliklari. • Milletlerarası Anıtlar Ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği • Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi • Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi • Somut olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Ayrıntılı bilgi için bkz: http://teftis. Bu direncin en önemlisi yapıların teknik ömürlerinin yüksek olmasıdır. Üçüncü direnç alanı ise yapıların mimari değer taşımaları ve sembol haline gelmeleridir.tr/belge/197365/2011-yili-kazi-ve-yuzey-arastirmafaaliyetleri. Bu bağlamda korumanın her geçen gün daha da kurumsallaşması yenileme eksenli dönüşüme karşı en önemli direnci oluşturmaktadır. dönüşüm bölgeleri olabilecek bölgelerde ise dönüştürücü faktörlerin ve direnç mekanizmalarının çeşitlenmesine göre bir tipoloji kurmak mümkündür. Eğitim ve Bilim Alanında İşbirliği Anlaşması • Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol • Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme • Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme • Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme • Kuşların Sözleşme Himayesine Dair Milletlerarası Sıra Sizde 3 1980 sonrası Türkiye’de gerçekleştirilen kentsel dönüşümler için çeşitli eksenlerde tipolojik değerlendirme yapan Tekeli (2003) bir kentteki yapılar kısa ömürlü iseler. Bu bağlamda kentin bazı bölgeleri korunurken. 2003).html 86 . Yıkıp yenileme yerine fiziki mekânı sağlıklaştırma (upgrading – urban rehabilitation) mevcut sistemlerin korunmasını esas alan müdahale biçimleridir (Tekeli.html bkz: • Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi • Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme • Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal. Daha somut olan direnç alanları ise parçalanmış mülkiyet yapısı ve bölgenin imar haklarıdır (Tekeli. İkinci direnç konusu dönüşümle yaratılan değer ile mevcut değer arasındaki farktır.gov.kulturturizm.tr/belge/177148/uluslararasi-sozlesmeler. Bu tipolojinin. Bölgede yapılan müdahalenin düzeyi ise bir diğer tipolojik yaklaşımdır ve bu kapsamda kentsel yenileme (urban renewal) eskiyi yıkıp yeniden inşa etmesiyle en radikal yaklaşımı oluşturmaktadır. sembolik anlamları ve sanatsal değerleri yoksa yıkılıp yenilenmeleri daha hızla gerçekleşir. 2003). dönüşümü gerçekleştiren irade üzerinden yapılması durumunda iki tür ortaya çıkmaktadır: ‘toplumdaki mülk sahiplerinin tek tek verdiği kararların birikmesi sonucunda ortaya çıkan dönüşüm’ ve ‘güçlü bir iradenin bir alanı planlayarak. tam tersi bir durum söz konusu olduğunda ise kentlerin yenileme eksenli dönüşüm eğilimlerine karşı çeşitli direnç mekanizmaları gelişir saptamasını yapmaktadır. İhraç Ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme • Kültür.gov. topyekûn dönüştürmesi’dir. Yerli Kazı Başkanları tarafından arkeolojik kazılar: 120 alan sürdürülen Yabancı Kazı Başkanları tarafından sürdürülen arkeolojik kazılar: 43 alan Yerli Kazı Başkanları tarafından sürdürülen Yüzey Araştırmaları: 83 alan Yabancı Kazı Başkanları tarafından sürdürülen Yüzey Araştırmaları: 21 alan Ayrıntılı bilgi için http://www.Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Türkiye kültür mirasının korunması konusunda aşağıdaki uluslararası sözleşmeleri kabul etmiştir: • Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi • Avrupa Mimari Sözleşmesi Mirasının Korunması Sıra Sizde 2 Türkiye’de arkeolojik kazıların ve yüzey araştırmalarının 2011 yılı itibariyle geldiği aşama şu şekildedir.

TEMA’nın vizyonu. kültürel. soylulaştırarak (gentrification) gerçekleştirmek’ ya da ‘sosyo ekonomik tedbirler geliştirerek yeniden canlandırma (urban regeneration) ağırlıklı bir müdahale stratejisi’ benimsemek şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. doğal.asp Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı. yılında Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit’in öncülüğünde kurulmuştur. tarihsel. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://www. 2009) günümüzdeki uygulamaları okumada yol gösterici olmaktadır. öncü bir STK olmaktır. açlık ve yoksulluğu giderecek toplumsal barışı sağlamak için gereken faaliyetleri yapmaktır. kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel değerlere ve kimliklere sahip çıkılmasını sağlamak.org/index. çağdaş bir anlayışla işlevlendirmek ve yaşatmak. Dr. bir miras. ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan topraktan gelen toplumsal barışı sağlayan. Bu yaklaşımların alt tipolojileri olarak ‘soylulaşmanın yatırımcıların iradesiyle kendiliğinden gerçekleşmesi’ ve ‘bu sürecin devlet eliyle yönetilmesi’ (İslam. Metin Sözen’dir.cekulvakfi. bilinçli.tr/ Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) kuruluşu 1999 yılıdır. bir belge olarak geleceğe aktarmak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. 2000 yılına girerken başlatılan “Avrupa Bir Ortak Miras” kampanyası kapsamında yürütülen ‘Avrupa Tarihi Kentler Birliği’ projesine Türkiye’nin de davet edilmesiyle başlayan süreçte kurulmuştur. iyileştirmek. estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak. halkla bütünleşen. yaşatmak.Bu sürecin gerçekleştirilmesinde benimsenecek politikalar ve uygulama stratejileri ise diğer bir tipolojiyi ortaya çıkarmaktadır: ‘Müdahaleyi yeni bir işlev vererek ya da sosyal tabakayı değiştirerek. sürdürülebilir yaşam ilkesiyle doğal varlıkların korunmasında.org. bu varlıkları özgün niteliğine dokunmadan. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 1992 87 .aspx Sıra Sizde 4 Çevre ve Kültürel Değerleri Koruma Vakfı (ÇEKÜL): Kamuoyu duyarlılığını güçlendirerek.tema.org. benzersiz kimliğini bozmadan ortaya çıkarmak. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://tarihikentlerbirligi. Vakfın amacı. bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak için her türlü çalışmayı yapmaktır.tr/default. (TAÇ) 1976 yılında kurulmuştur. Vakıf Başkanı Prof. Yeniden canlandırma (urban regeneration) stratejilerinde başlangıçta benimsenen ve uygulanan sosyo-ekonomik tedbirlerin hedeflerine ‘ulaşması’ ya da ‘ulaşmaması’ dolayısıyla yeniden canlandırma sürecinin soylulaşma sürecine dönüşüp dönüşmemesi durumu da ayrı bir değerlendirme konusudur. kaybolan geleceği kurtarmak. Bu kapsamda TEMA'nın varoluş nedeni. Anadolu uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve mimari mirasını. korumak. Doğal ve kültürel varlıklarını koruma kararlılığını kanıtlamış olan 2011 yılı itibariyle179 yerel yönetimin başkanından oluşmaktadır.

(2001). A History of Architectural Conservation : Oxford. Yetki ve İşleyiş Açısından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının Tarihsel Gelişimi”. “Diffusion or Diversity in Cultural Heritage Preservation? Comparing Policy Arrangements in Norway. Yayımlanmamış Doktora Tezi. s. Süreçler ve Türkiye” Planlama. Taylor & Francis. Doktora Tezi. Longuet.9–24. (2000). Hendrik Bäßler Verlag.261. (1990). S. “Son Elli Yılda Avrupa Kentinin Yenilenişi” Avrupa Tarihinde Kentler (çev.235247. D. ÇÜ MMF Dergisi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları Okyay.M. Mehmet Çubuk) İstanbul: (Der. Arslan. DGSA Yayını. s. P. and New York: Chichester Publishing De Boer. J. Delafons. İTÜ. J. Leroy )s. Bilgi Üniversitesi Yayınları Dinçer. (2001) “France”. Berlin. E. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları Akkar. Dinçer. M. (1981) The City in West Europe (ed. “İstanbul’un Tarihi ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller. İstanbul: MSGSÜ Yayınları. “Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Alanında Geçerli Uluslararası Belgelerin Türkiye’deki Uygulamalara Yansımaları” Korumada 50 Yıl (ed. C. İ. TMMOB Mimarlar Odası Yayınları Madran. Durukan. N. Yıldız Teknik Üniversitesi Jokilehto. (2011). (1995).246. Z. Tarihi Çevre Bilinci: Ankara. 225255. “Yapı. vd. (1999). E. (2010). s. Burtenshaw. Wiley) Eng. Kentsel Dönüşümde Politika. Jokilehto. İstanbul Afa-Intermedia.Dilek Özdemir (Der. Dilek Özdemir). Z. “Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar. s. J. Z. Mülkiye. Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması Malraux Yasası: İstanbul. 2006/2 s. Duru. s. (1995). Politics and Preservation: London. (ed. İstanbul. M. Enlil. Y. (2005). (2002). c. J. Uygulama: Avrupa Deneyimi.59-76.& Vincent. No: 47. (1977) Türkiye'de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar: İstanbul. Mimarlık. (2005).). Işık. (1996). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutum ve Düzenlemeler: Ankara. S. Bateman.Nirven).2. J. (1975). İslam. (2004). İ. S. Ahunbay. J.” domus m.). Arts and P.29-38 Akozan. O. Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kentsel Koruma Modeli.ss. (2006).Yararlanılan Kaynaklar Ahunbay. s.19.117–137. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını. İ. (1999). Tespit ve Tescil” Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon: İstanbul. M. F. N. s. “Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına”. (2009) Devlet Eksenli Soylulaşma ve Yerel Halk: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Örneği: İstanbul. Ashworth. G. S. S. 8. Mevzuat. Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci: İstanbul. Madran. Evren. ve Özgönül. L. G.(2008) What is OUV? ICOMOSMonuments and Sites: XVI. E & FN Spon Publishing Dinçer. İ. Springer. (2005). Z. Kozaman Som.27–33. İ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları Benevolo. Policy and law in heritage conservation (ed:Robert Pickard).46-49. "Yapsatçılığın Yazılmamış Tarihi: Türkiye'de Konut Kesiminde Küçük Üreticiliğin Varlık Koşulları ve Gelişimi Üzerine Gözlemler". Yapı Endüstri Merkezi Yayınları 88 . Z. Erder. Arizona and the Netherlands” Institutional Dynamics in Environmental Governance. Binan. “Avrupa Birliği Kentsel Politikası ve Türkiye Kentleri Üzerine”. İstanbul: Nobel Yayınevi.161–181. (2006). B. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları. İ.İlgi.301–312. C. (2011) Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması: İstanbul. “Yeniden İşlevlendirme ve Soylulaştırma: Bir Sınıfsal Proje Olarak Eski Kent Merkezlerinin ve Tarihi Konut Dokusunun Yeniden Ele Geçirilmesi. ve O. Tanımlar. (1995) “Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Koruma Planı ve İdari Yapısı” Kentsel Koruma Yenileme Ve Uygulamalar Kolokyumu 2 (ed. İstanbul Uygulamaları (ed. No: 24 Günay. Z.43–45. Riskler ve Koruma Sorunları” İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri–2010: İstanbul. Enlil. s. B. Akın. Yüce Aşkun). Butterworth-Heinemann. “Koruma Planlamasında İlk Aşama. T. (2010).

Ankara: ODTÜ Yayınları.225–25 Akın.27-37.2011) 89 . kitap (ed. 2005/1.Özkasım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Zeren.tubitak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rodwell.spo. Time Honored: A Global View of Architectural Conservation. M. (1984)..org/mon umentum/vol-special/vol-special_1. Kültür ve Turizm Bakanlığı. “Stratejik Mekansal Planlama ve İlişkisel Coğrafya Üzerine Düşünceler”. Planlama.S. N.8–112.2011) Duyguluer. Kentsel Koruma Planlarının Ekonomik Açıdan Uygulanabilirliği ve Uygulama Sırasında Plancının Üstlenmesi Gereken Rol: İstanbul. Yöntemler” Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı: Ankara. (2009).gov.php?ko du=89&dergi=3 ( 03. Tarih Vakfı. "Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması” 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık (ed. (1998). http://www. S. http://www.” The Origin and Development of the World Heritage Convention”.2011) Slatyer.yenimimar.2008/3.edu/conservation/publications_res ources/newsletters/19_2/feature.php?action=displ ayArticle&ID=749 (03.P. s. M. Planlama Dergisi.12. S.2011) Kayın.pdf (10. H. Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili Bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata Örneği: İstanbul. Tekeli. D. Stubbs.06.35–48. R. (2008). Şehircilik Kongresi 2.06. “Türkiye’de Kent Planlamasının Tarihsel Kökleri” Türkiye’de İmar Planlaması (ed. Managing Built Heritage: The Role of Cultural Significance: UK.338. B.) Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ed.Özden vd. Blackwell Yalçıntan. (1990). “Sürdürülebilir Kalkınma/Tarihi Kültürel Mirasın Korunması” Vizyon 2023 Öngörü Panelleri. P. http://www. J-L (2004) “Reflections on the Use of Heritage Charters and Conventions”. (1995). P. Worthing. John Wiley &Sons Inc. Conservation and Sustainability in Historic Cities. Monumentum. Yiğit Gülöksüz). Sey. (2008). Yüksek Lisans Tezi. Tekeli. http://www.O. T.(2003).org.com/index. s. Yenimimar. “Koruma Amaçlı İmar planı Yapım Süreci İlkeler. Yüksek Lisans Tezi. Zeren. (1980). 2006/4. ss.mo.06.tr/yayinlar/dergi_goster. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.(2005). “İstanbul’un Tarihi Alanları: Bir Dünya Miras Varlığını Dünya Adına Koruma Problematiği”.2012 Dinçer. & Bond.org. N.getty.12.21-30.http://www. S. Şen.org. (1981). İ. Özden vd. F.316.Y. http://www. D. “Doğal ve Tarihi Çevrenin Korunması: Sorunlar ve Olası Çözümler”.9-12.spo. s.H. “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Tarafından Koruma Kararı Verilen Yerleşmelerde Kararların Uygulanabilirliğinin Araştırılması” Türkiye I. http://www. İ.06. J. İ. (2009).2011) Göksu.tr/resimler/ekler/282ef263719a b84_ek. Tapan.1–24. s. (1995). World Heritage Convention Issue. E.icomos.international.P.html (01. “Kentleri Dönüşüm Mekânı Olarak Düşünmek”. İ.). G. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tankut. Doktora Tezi. Tekeli.tr/tubitak_content_files/viz yon2023/csk/EK-13.tr/mimarlikdergisi/index. S.2011) Luxen. Kültür Bakanlığına Bağlı Müzelerde Finansal Sorunlar ve Yeni Kaynak Önerileri: İstanbul. (2008) “Türkiye Koruma Tarihindeki Kırılmalar” Mimarlık. (2003). (Der.pdf (03.C. Planlama Dergisi. s.06. Yıldız Sey): İstanbul.2-7. s. S. ss. (2006).12-13. Tamer Gök): Ankara. 76 s.pdf (03. (2006) “İmar Mevzuatının Kayıpları”. N.cfm?sa yfa=mimarlik&DergiSayi=354&RecID=1970 (03. (2007). Blackwell Publishing.

06.html (03.gov. Url4http://whc.2011) Url9http://kumid.org/en/guidelines (03.12.org/athens_charter.tr/belge/142800/eski2yeni.unesco.html (25.2012) Url22http://teftis.eu/euproject/admin/userfiles/doku manlar/cevreilave02.gen.tr/belge/143069/turkiye-genelinde-illere-gore-sitdagilimlari.kulturturizm.kulturturizm.tr/%C4%B0marHukuku/ 67851605say%C4%B1l%C4%B1Kanun/tabid/74/D efault.tr/belge/184942/ilke-kararlari.pdf (11.01. Url5http://kumid.eu/euproject/admin/userfiles/doku manlar/K-Kulturel-Mirasin-Toplum-icin-DeğeriKonulu-AK-Sozlesmesi.gov.pdf (11.2005.2011) Url20http://www.gov.12.kulturturizm.pdf (11.html ve http://www.gov.gov.(03.2011) Url23http://teftis.html (17.kulturturizm.tr/did/Files/Birimler/ UluslararasiKuruluslarIliskiler/TurkiyeninTaraf OlduguSozlesmeler/Floransa/Turkce/FLORANSA.kulturvarliklari.2011) Url7http://did.2011) Url19http://www.12.gov.unesco.html (17.gov.eu/euproject/admin/userfiles/doku manlar/arkeolojiyeni03.gov.kultur.htm 22.2011) Url17http://teftis.unesco.aspx (09.gov.pdf (10.2011) Url8http://whc.tr/belge/184994/728-nolu-ilke-karari---kultur-ve-tabiatvarliklarini-ko-.org/en/list ve http://whc. pdf (15.12.gov.icomos.tr/belge/184949/421-nolu-ilke-karari-tarih-sitler-koruma-vekullanma-ko-.2011).2010).gov.tr/belge/142851/kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-yuksekkurulu-ve-b-.gov.unesco.tr/belge/184991/720-nolu-ilke-karari-kentsel-sitler-korumave-kullanma-.01.gov.2011) Url25http://teftis.12.gov.tr/belge/141685/kultur-ve-tabiat-varliklarini-korumakanunu.12.06.pdf (19.2011) Url28http://www.İnternet Kaynakları Urllhttp://tdkterim.gov.12.12.2011) Url27http://www.01.12. Url3http://teftis.html (15.06.12.korumakurullari.html (10.06.2011) Url14http://www.gov.2011) Url11http://www.tr/eskiler/2011/0 8/20110817-1-1.06.12.12.kulturturizm.2011) Url2http://www.org/en/activities/567/ (15.kultur.tr/ana-sayfa/187096/20111227.html (15.2011) Url6http://kumid.html (18.tr/Kentges/KentgesN edir.2011) Url18http://teftis.2010).tr/belgeler/faaliyet/VG M2010_2014SP.html (18.06.gov.2011) 90 .html (17.gov.2011) Url21http://www.12.12.kulturturizm.html (12.gov.2011) Url16http://teftis.abra.2011) Url24http://teftis.12.html (17.aspx# (12.tr/belge/173560/yonetmelikler.tr/belge/142954/tasinmaz-kultur-ve-tabiat-varliklari.2011) Url10http://whc.2011) Url15http://www.html (17.12.kulturvarliklari.tr/belge/177153/silahli-bir-catisma-halinde-kultur-mallarininkorunmasi.tr/belge/184962/658-nolu-ilke-karari-arkeolojik-sitlerkoruma-ve-kullan-.kulturvarliklari.tr/bts/ (17.kentges.kulturturizm.org/en/activities/638/ (15.kulturturizm.06.tr/TR/dosya/1235086/h/stratejikplan.kulturturizm.tr/TR/belge/1166/kurulus-amaci-ve-gorevleri.2010).12.2011) Url26http://teftis.tr/belge/184942/ilke-kararlari.2011) Url13http://www.gov.kulturvarliklari.gov.12.resmigazete.html (10.vgm. Url12http://www.cevreorman.4
Amaçlarımız İçindekiler 
   Giriş 

  Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Alan Yönetimi ve Yönetim Planı kavramlarını açıklayabilecek, Dünya Miras Alanlarının Yönetim Planı hazırlama sürecine ilişkin örnekleri irdeleyebilecek, Türkiye’de Alan Yönetimi sistemine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilecek, Dünya’da Alan Yönetimi örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz edebilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

Anahtar Kavramlar
Alan Yönetimi Yönetim Planı Yasal Çerçeve Alan Yönetiminde Yetki Bath Yönetim Planı İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı

Koruma ve Planlama Konularında Alan Yönetimi ve Yönetim Planı Kavramının Ortaya Çıkışı Koruma Alanlarının Yönetiminde Temel Yaklaşımlar Dünya Miras Alanları İçin Yönetim Rehberi, ICCROM Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi Yönetim Planı Örnekleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı

92 

Dünyada ve Türkiye’de Alan Yönetimi Tanımı ve Örnekleri
GİRİŞ
Koruma alanlarında koruma planlarının, koruma ve yenileme çalışmalarının, bu çalışmalara yönelik katılım ve finans mekanizmalarının, bütünleşik kentsel yönetim stratejilerinin tartışıldığı günümüzde, alan yönetimi ve yönetim planı gibi kavramlar giderek önem kazanmaktadır. İş yerlerinin organizasyonel performans sağlamak için gerçekleştirdikleri bir süreç olarak tanımlanan yönetim planı kavramı son yirmi yılda, kentsel ve doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi sürecine de uygulanmaktadır; ancak bu süreç, iş yerlerinin yönetiminden çok daha karmaşık ve dinamik bir süreç içermektedir. Kültürel miras yönetiminin, mirasın koruma sorunlarına çözüm getirirken yörede yaşayanların ihtiyaçlarına, miras kullanıcısının ve sahibinin isteklerine, ziyaretçilerin beklentilerine de yanıt vermesi gerekir. Bu anlamda koruma alanlarında alan yönetimi, kaynaklar üzerindeki baskıları azaltacak ve alanın tümünün daha iyi algılanmasını sağlayacak, çevresel kaliteyi ve yaşam kalitesini yükseltecek planlama önlemlerinin bir bileşkesi olarak tanımlanır. Koruma Alanlarında Alan Yönetimi ve Yönetim Planı ders içeriği de, koruma ve planlama kapsamında önemli yer tutan Alan Yönetimi ve Yönetim Planı yaklaşımlarının, çağdaş koruma anlayışına uygun olarak tanımlanması, anlaşılması ve uygulanabilmesi için gerekli olan bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada öncelikle konu ile ilgili temel kavramlar; temel rehberler; dünyadan ve Türkiye’den seçilen yönetim planı örnekleri, Türkiye’de alan yönetimi ile ilgili yasal durum ve izlenen süreç incelenmiştir.

KORUMA VE PLANLAMA KONULARINDA ALAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANI KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI
Yönetim planları, koruma ve planlama alanında 20. yüzyılın ikinci yarısında uygulanmaya başlanmıştır. Bu planlar günümüzde ve gelecekte, alanın korunması ve yönetimiyle ilgili kurumlara uygulamalarında yön gösteren, rehberlik eden araçlardır. Yönetim Planı, “UNESCO Dünya Miras Merkezi (UNESCO World Heritage Center)”nin Dünya Miras Listesine alınan değerler için öngördüğü bir araçtır. UNESCO’ya üye ülkeler, 1972 yılında Dünya Miras Merkezi tarafından çıkarılan Dünya kültürel ve doğal mirasının üstün evrensel değerinin olabildiğince anlaşılabilir ve kabul edilebilir şekilde tanımlanmasını, muhafazasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için “Dünya Mirası Sözleşmesi (World Heritage Convention, 1972)”ni kabul etmişlerdir. Türkiye bu sözleşmeyi 1983 yılında kabul etmiş ve taraf olmuştur. Dünya Mirası Sözleşmesi’nin uygulama rehberi niteliğindeki “Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 1977, 2008)”inde, “Her varlık uygun bir yönetim planına veya varlığın üstün evrensel değerinin katılımcı yollarla nasıl korunması gerektiğini belirten bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. Bu yönetim sisteminin amacı, bugünkü ve gelecek nesiller için varlığın etkin korunmasını sağlamaktır” denilmektedir. Dünya Miras Merkezi, Dünya Mirası olarak önerilen, ilan edilen ve Dünya Miras Listesi’ne alınan alanlar için bu uygulama rehberi doğrultusunda hazırlanan bir yönetim planı olmasını zorunlu görmektedir.
93 

Koruma ve Yönetim koşulları içinde ise. geliştirilmesi ve yönetiminde alan yöneticileri için bir yol haritası ve rehber olarak tanımlanan yönetim planları konusunda son yıllarda yapılan çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır. söz konusu varlığın üstün evrensel değere sahip olduğunun belgelenmesidir.doc sayfasını ziyaret ediniz. Sultansazlığı Sulak Alanı da yönetim planı çalışmaları yapılan diğer doğal alanlardır. Pamukkale Alan Yönetimi ve Sunum Planı. Erzincan Ekşisu Sazlıkları. “Dünya Mirası Komitesi (UNESCO World Heritage Committee)”nin aldığı kararlar doğrultusunda yayınladığı ve Türkiye’nin de 1983 yılında taraf olduğu “Dünya Miras Sözleşmesi ve Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 1977. 2004 yılında tamamlanan bu proje. 2002 yılında yürürlüğe konan ve 2005 yılında revize edilen “Sulak alanların Korunması Yönetmeliği”nin 26. tampon bölge. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Dünya Bankası desteği ile Akan Mimarlık Tasarım İnşaat ve Danışmanlık Şirketine hazırlattığı. Education. Sit alanlarının korunması. sürekli ve etkin izlemenin yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlendirilmiştir. Diğer koşullar içinde “ÖzgünlükAuthenticity” ve “Bozulmamışlık-Integrity” niteliği de yer almaktadır. alan yönetimi ve yönetim planı. Adıyaman Gölbaşı Gölleri. www. Türkiye’nin doğal ve kültürel değerlerini koruma konusundaki gündemine. “Ramsar Sözleşmesi Sulak alan Yönetim Planı Rehberi” esas alınarak. uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yaptırılması hükme bağlanmıştır. Bozulmamışlık niteliği içinde.catalhoyuk. sürdürülebilir kullanım gibi özelliklerin tanımlanması istenmektedir. Bütün bu koşullara ek olarak. Dünya Miras Listesi’nde yer alma koşulları içinde en önemlisi. 1971)” ile girmiştir. sınırlar. Valilikler. Burdur Gölü. Doğal Koruma Alanlarından Sulak Alanlar için 1993 yılında taraf olduğu “Ramsar Sözleşmesi (Ramsar Convention. Akşehir ve Eber Gölleri. 2002 yılında hazırlanan Pamukkale Alan Yönetimi ve Sunum Planıdır. Çatalhöyük Yönetim Planı ile ilgili detaylı bilgi edinmek için.com/pdfs/Catal_SMP_TR. Prehistory in the Mediterranean – Akdeniz Havzasında Prehistorya Eğitim ve Yönetim)” projesi sürecinde hazırlanan Çatalhöyük Yönetim Planıdır. İğne Ada Longozu. Yumurtalık Lagünleri Sulak Alan Yönetim Planları uygulanmakta olan yönetim planları içinde sayılabilir. Ramsar Sözleşmesi. Manyas Gölü. yönetim sistemleri. Kızılırmak Deltası. T.Uygulama rehberine göre. Taraflar Konferansında kabul edilerek sulak alanların yönetim planlaması için tüm taraf ülkelere önerilen “Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi”. Türk ve yabancı uzmanların da danışmanlığı ile hazırlanan plan. Kültürel değerlerin korunması konusunda ise UNESCO Dünya Miras Alanları için Dünya Miras Merkezi. Alan Yönetimi ve Yönetim Planı kavramları. Türkiye’nin ilk Yönetim Planlarından biri olan Pamukkale Yönetim Planının içeriğini araştırınız. Uluabat Gölü ve Gediz Deltası. hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki diğer alanlar için bir örnek oluşturmak üzere uluslararası işbirliği ile hazırlanmıştır ve Türkiye’de arkeolojik bir alan için geliştirilen ilk yönetim planı örneği olarak gösterilmektedir. Afyon Acıgöl. Türkiye’de ilk kez yapılan kültür mirasını koruma projesidir. Management. 94  . 2008)” ile girmiştir. bütünlük ve eksiksizlik özellikleri değerlendirilmektedir. Dünya Miras Listesine alınabilmek için “Koruma ve Yönetim” (protection and management) koşullarının da sağlanmış olması gerekmektedir. Mahalli Çevre Kurulları ve Yerel Sulak alan Komisyonları vasıtası ile yönetim planlarının uygulanmasını. onaylanarak uygulamaya girememiştir. Dünya Miras Alanları için yapılan ilk yönetim planı.C. Türkiye’de Çevre ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 1990’lı yılların ortalarından itibaren sulak alanların planlamasında kullanılmaktadır. Türkiye’de doğal ve kültürel miras alanlarında yapılan ilk Yönetim Planı çalışmalarından bir diğeri de “Temper (Training. Türkiye’de bugün geçerli olan yasal düzenlemeler yapılmadan önce. Maddesi ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca. Bu plan da uygulamaya girememiştir. Göksu Deltası.

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı çalışmalarına. kamu ve özel sektör ortaklıklarının kurulması. kısa süreli ve eylem temelli küçük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesi. Bu sorunlar ve çözüm önerileri aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir. Tanımlanan araç ve finansal kaynakların yeterli olmaması ve var olanların doğru kullanılamaması da en sık rastlanan ortak sorundur.Alan Yönetimi ve Yönetim Planı yaklaşımı Türkiye’nin yasal gündemine ise 2004 yılında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören 5226 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” la girmiştir. onaylanması.2006 tarihinde İstanbul Sit Alanları Alan Başkanı atanmıştır. korumanın gerekliliği ve inandırıcılığı konusunda yararlı bulunmaktadır. alan yönetimini gerçekleştirmek üzere yönetim planlarının hazırlanması. Kültürel mirasın sürdürülebilir korunması ve korumanın yaygınlaştırılması için merkezi ve yerel yönetim birimleri arasında eşgüdümün sağlanamaması da ortak bir sorun olarak belirlenmektedir. Katılımcılık ilkesi. Edirne” Planı çalışmaları da ilgili Belediyeler tarafından yürütülmektedir. Aktarımı ve Planlanması” yolu ile çözümlenebilir. Bu sorun. halk örgütleri kurulması ve bu örgütler arasında güçlü bir ortaklık sağlanması gibi stratejileri gerektirir. Çatalhöyük. Bu amaçla. 95  . fona sağlanan kaynakların güvence altına alınması gibi yaklaşımların geliştirilmesi gerekir. yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi. yapılan en önemli uygulama “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı”dır. “Katılımcı Planlama” yaklaşımı ile aşılabilir. UNESCO süreci dışında da “Kütahya Kentsel Sit Alanı Yönetim Planı” gibi kentsel sit alanlarında ilgili Belediyesi tarafından yürütülen yönetim planı çalışmaları da bulunmaktadır. uygulanması ve denetlenmesinde görev alacak danışma kurulu. Alan Başkanının atanmasının ardından. Bu sorunun çözümü olarak. İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak “İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı”. kapasite gelişimini destekleyici stratejilerin benimsenmesi gerekir. diğer bölgesel ve kentsel planlama kararları ve politikaları ile bütünleştirilememesi bir diğer önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 15. halkın bilinçsizliği ve ilgisizliği sorunu. Ülkenin kentsel gelişme süreçleri içinde tarihi ve kültürel çevrenin. “Bütünleşik Koruma” ve “Canlandırma” yaklaşımının benimsenmesi önerilmekte. halk tabanlı fon sağlayan örgütlenmelerin oluşturulması. KORUMA ALANLARININ YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Ülkemizde ve dünyada kültürel ve kentsel mimari mirasın korunması konusunda yapılan araştırma ve değerlendirmelerde genellikle benzer sorunlarla karşılaşılmakta ve bu sorunlara da benzer çözüm önerileri geliştirilmektedir. bu soruna çözüm olarak. Ahlat ve Ani Yönetim Planları sayılabilir. bu amaca uygun bir yasal altyapının varlığı gerekli görülmektedir. İstanbul Dünya Miras Alanları’nın UNESCO tarafından “Tehlike Altındaki Miras Listesi”ne alınması konusunun gündeme gelmesi ile birlikte başlanmıştır. “Nemrut Dağı Yönetim Planı. Adıyaman”. Bunlar içinde ise Bursa. Uluslararası düzeyde. “Kaynak Yaratılması. Ortadoğu Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde hazırlanmaktadır. bütünleşik yaklaşımla güvenilir ve görünür eylemlerin planlanması. katılımcı kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması. kentsel ve mimari değerlerin sosyal ve ekonomik rolünün yeterince tanımlanmaması en temel sorunlardan biri olarak görülmektedir. gelişmiş bir iletişim ağı kurulması. İlgili kurum ve kuruluşların duyarsızlığı. Koruma politikalarının. Efes.10. eşgüdüm ve denetleme kurulu ve denetim birimi oluşturulmuştur. 27.09. Yukarıda sıralanan yönetim planları dışında sınırları onaylanarak çalışmalarına başlanan planlar da bulunmaktadır. Sağlıklı bir “Yönetişim” sisteminin kurulması ile bu sorunun çözümlenebilmesi için özel politika ve girişimlerle kamunun itici gücünün ön plana çıkarılması. “Alanya Eski Kent Dokusu ve Surları ile Selçuklu Tersanesi” ve “Selimiye Camii ve Külliyesi Yönetim Planı. Daha sonrasında 2005 yılında yayınlanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile konuya açıklık getirilmiştir.2006 tarih ve 1675 sayılı kararıyla kurulmuş. Türkiye’de Alan Yönetimi ve Yönetim Planı uygulamaları yasalarla tanımlandıktan sonra. Afrodisias. katılımcıların görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi.

Yönetim planları. Alanın gelecekteki yönetimi için gerekli olan kaynakları. olanakları ve personeli belirler. her beş yılda bir gözden geçirilen planlardır (5226 sayılı kanun. Yönetim Planı. Tarihi Çevrelerin Yönetimi Çalışması. Middleton ve Philips tarafından hazırlanan “Guidelines for Management Planning of Protected Areas” (2003) adlı. işletme projesini. geliştirilmesi ve yönetilmesinde rehberlik edecek ve onları denetleyecek daha etkili bir araç olarak kullanılması beklenmektedir. uygulayıcı ve yöneticiler için yol gösterici araçlar olarak tanımlanmaktadır. koruma alanının korunmasını. Sona eren bir süreç değil. Etkin operasyonlar. yaşatılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla. farklı kaynaklar tarafından farklı özellikleri ile tanımlanmaktadır: • Yönetim Planı. Bu planlar. “Guidelines for Protected Area Management Categories”. kullanılması. Gelecek 5– 10 yıl için program sunan bir faaliyet dokümanıdır (Ndosi. 1978). kullanımları. sürekli izlenen. konulara “Stratejik Planlama ve Yönetim Planı” anlayışı ile yaklaşmanın. 1993). 2005). ziyaretçi kullanımı ve insani yarar için bu stratejilere. 1995). Planlama sürecinin bir ürünü olarak tanımlanan yönetim planları. yönetim planlarının. programlara. Günümüzde ve gelecekte. kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar planını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin.. Yönetim Planı. Örneklerde. koruma alanının yönetimine rehberlik eden bir dokümandır. yönetim planının alanı tanımlayan ve yönetim hedeflerini ortaya koyan bir rehber olduğu ve hazırlanıp tamamlanan bir plan olmadığı. IUCN önderliğinde Thomas. 1993 yılında Feilden ve Jokilehto tarafından hazırlanmış ve ICCROM tarafından yayınlanmıştır. yönetim. 2006). planlama kararlarının hangi verilere dayandırılması gerektiği gibi bilgileri içermesi gerekmektedir (Thomas ve diğ. revize edilen ve başa dönen bir süreç olduğudur. Yönetim Planı. alanda uygulanacak tüm gelişim ve yönetim faaliyetlerinin uygulanmasına yardımcı olur ve sürece rehberlik eder (Thorsell. yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren. 96  . koruma. tarihi ve doğal alanların korunması. kullanma ve geliştirme için temel kabul edilmiş planlama araçlarıdır (Ringbeck. Yönetim Planının. problemleri çözmek ve tanımlanan yönetim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 10 yıllık dönemler için strateji geliştiren dokümanlardır. süreci yönlendirecek özerk yönetim ve denetim sistemleri oluşturmanın sorunların çözümünü kolaylaştırdığı görülmüştür. yönetim hedeflerini ve onları başarma stratejilerini içeren bir rehberdir. Yönetim Planı. eylemlere ve araçlara dayanarak tanımlanır (Young and Young.Tüm bu sorunların kesişim noktası olarak kent planlama süreçlerinde stratejik yaklaşımların eksikliği görülmektedir. 1992). Dünya Mirası Alanlarının yönetimi için temel rehber olarak kabul edilen bu rehber. uygulama ve planlamanın yer aldığı bir taslaktır (Parks Canada. alanın temel felsefesini ve gelişme yaklaşımını ortaya koyan. Diğer rehberler içinde. alanın kullanımını. koruma alanlarında alınan kararların ve yönetim yaklaşımlarının belgelenmesini temel alarak. • • • • • Tüm Yönetim Planı tanımlarının birleştiği ortak nokta. alanın yönetimi ile ilgili kararlar hakkında bilgilendirmek amaçlı tavsiye verici bir taslaktır (Lodge and Terrace. ICCROM’un “Management Guidelines for World Heritage Sites” başlıklı Dünya Mirası Alanları için Yönetim Rehberidir. 2003). Koruma Alanları için Yönetim Planı Rehberi. koruma. 2008). yönetim ve kullanımı destekleyici olanakların gelişimini kontrol eden ve rehberlik eden bir belgedir. tüm koruma alanını kapsaması ve yönetim tarafından hangi uygulamaların gerçekleştirileceği. Koruma alanlarının yönetiminde ve yönetim planlarının hazırlanmasında yol gösterici olmak ve paralel uygulama sağlamak üzere birçok rehber geliştirilmiştir. alanın kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin gereksinmeleri doğrultusunda Dünya Mirası Alanının korunması için strateji belirleyen. yasal açıdan emredici bir belge değil. koruma alanındaki kaynakları. Yönetim Planı. “Yönetim Planı” kavramı. planlama ve yönetimle ilgili kurum ve kuruluşlara. ICOMOS-UK tarafından hazırlanan “Management of the Historical Environment” (2005) adlı. plancı. Bu rehberler içinde en çok kullanılanı.

Bu da alandaki değerlerin listelenmesi ve eğer mümkünse öncelik sırasına konulması gerektiği anlamına gelmektedir. Feilden ve Jokilehto’ ya göre yönetim planının. daha çok doğal ya da kültürel koruma alanlarında yönetim planlamasının amaç ve hedeflerini. Rehberde daha sonra Dünya Mirası Alanının ve kaynak projelerin yönetimi. alanın bakımı ve korunması sağlandığı zaman. Çalışmada. tarihsel gelişimindeki önemli dönemlerle ve konumuyla ilgili özet bilgi içermesi ve bu gibi temel bilgilerin ilgili diğer kaynaklara başvurularak zenginleştirilmesi gerekmektedir. ICCROM 1993 yılında Feilden ve Jokilehto tarafından hazırlanan ve ICCROM tarafından yayınlanan Dünya Mirası Alanları için Yönetim Rehberi başlıklı çalışmada. profesyonellere ve sanatçılara sorumluluk verilerek tarihsel. kayıt altına alma ve belgelemenin koruma süreci içinde devam eden bir etkinlik olduğu da açıklanmaktadır. Yönetim Planlama Rehberi (EUROSITE. 1993 yılında Feilden ve Jokilehto tarafından hazırlanan ve ICCROM tarafından yayınlanan bu çalışma. Bu bölümünde. Çalışmada. Dünya Mirası Alanları İçin Dünya Mirası Alanlarının Yönetimi Feilden ve Jokilehto yönetim planlaması sürecinin alanın değerleriyle ilgili olarak uzman görüşlerinin yer aldığı disiplinlerarası bir aktivite olması gerektiğini savunmaktadır. korunan değerin. bakım programı. Rehberde ele alınan bir diğer önemli konu da envanter oluşturulmasıdır. kültürel kaynağın tanımıyla. turizm ve istihdam gibi diğer amaçlar için de kullanılabilir hale geldiği vurgulanmaktadır . Son olarak da Dünya Mirası ile ilgili planlama süreçleri belirlenmekte ve ziyaretçi yönetimi ile ilgili temel bilgiler ortaya konulmaktadır. Ayrıca yönetim planı sürecinde karşılaşılan sorunların. kültürel kaynak iyi bir şekilde belgelenmemişse kaynak üzerinde neyin kaldırılmış. Bu rehberler. Alan yönetiminde öncelik alandaki kültürel kaynakların korunması ve mümkün olduğunca ilgi çekici özelliklerinin arttırılması olarak belirlenmiştir. Milli Parklar Yönetim Planlama Rehberi (Countryside Agency. uzmanlar arasında tartışmaya açılmasının. Çalışmada ayrıca uydu fotoğrafları. Bunlara ek olarak yönetim planının. Müdahale gerçekleştikten sonra. yapım sürecini ve ilgili aktörleri açıklamaktadır ve tüm koruma alanları için geçerli olacak yaklaşımları içermektedir. kültürel kaynağın yapılan müdahaleden önce. değiştirilmiş ya da yitirilmiş olduğu bilinemediği için. dönüşü olmayan bir durumun söz konusu olabileceği belirtilmektedir. alanın eğitim. yönetim planlaması sürecinin ve yönetim planı içeriğinin daha iyi anlaşılabilmesi için. Yönetim planı süreci içindeki en önemli etkinliğin. 1993). disiplinlerarası ekipler tarafından yapılan araştırma ve raporlara da dayandırılmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır. fakat uzun zaman gerektiren bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. sanatsal ve bilimsel yeteneklerini etkin olarak harekete geçirmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmektedir. yönetim planının temel amacı olarak planlanan alanın kültürel kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için akademisyenlere. kadro ve personel hizmeti ile ilgili temel ölçütler belirlenmektedir. ekonomik faktörler. Ayrıca. önce temel ilkeler özetlenmekte ve temel alınan 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin genel politikaları incelenerek koruma konusunda genel bir değerlendirme yapılmaktadır (Feilden ve Jokilehto. ulaşım ve trafik tahminleri ve endüstriyel bölgeleme gibi uygulanan ulusal ve yerel planları da dikkate alması gerekmektedir. 1993). “Management Planning Toolkit”. sonra ve müdahale sırasında sistemli bir biçimde kayıt altına alınması ve belgelenmesi olduğu belirtilmiştir. 2005) sayılabilir. 1994). Dünya Mirası Alanlarının yönetimi için temel rehber olarak kabul edilmektedir (Feilden ve Jokilehto. hava fotoğrafları ve fotogrametrik belgelerin doğal ve kültürel alanlar 97  . 1999) ve “National Park Management Plans–Guidance”. envanterin. Rehbere göre.Doğa Koruma Alanları Yönetim Kategorileri Rehberi (IUCN. DÜNYA MİRASI ALANLARI İÇİN YÖNETİM REHBERİ. kültürel ve doğal mirasın yönetimi ile ilgili hazırlanmış olan temel rehberlerden en önemli görünen ICCROM’un “Management Guidelines for World Heritage Sites” başlıklı Dünya Mirası Alanları için Yönetim Rehberi ele alınmıştır. demografik büyüme ve gerileme. araştırma. alanın değerini arttıran yaratıcı çözümleri doğurmak açısından önemli bulunduğu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bu yönetmelikle sit alanlarına getirilmiş olan yeni düzenlemeyi veri alarak yönetim planı konusu ele alınmaktadır. Kentsel sitlerde belirlenen yönetim alanlarına ilişkin yönetim planları ise ilgili belediyeler ya da büyükşehir belediyeleri tarafından hazırlanmaktadır. alan başkanı. yönetim alanlarının belirlenmesi. kültürel ve tarihi nedenlerle veya aynı vizyon ve tema etrafında yönetim ve gelişiminin sağlanması bakımından bu yer ile irtibatlandırılan kültürel varlıklar da “bağlantı noktası” olarak nitelendirilmiştir. kazı plânı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar plânını dikkate alarak oluşturulan koruma ve gelişim projesinin. her beş yılda bir gözden geçirilen plânlardır” şeklinde tanımlanmıştır. planlama sürecindeki kaçınılmaz çelişkiler.11. yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren. arkeolojik. belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi. Yönetim alanı sınırlarında yer almamakla birlikte. sit alanları ve etkileşim sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendirilmesini sağlamak. yönetim alanı. sit alanları. işletme projesini. daha sonra alandaki değerlere en az zarar veren kararların alınması yoluyla çözümlenmelidir (Feilden ve Jokilehto. denetim birimi ve anıt eser kurulunun görev. eşgüdüm ve denetleme kurulu. toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla. ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğünü gözeten yönetim alanlarını belirlemekte ve arkeolojik. bilgisayar yardımıyla tasarım (CAD) ve görüntü işleme gibi yöntemlerin de kullanıldığı belirtilmektedir. Duruma bağlı olarak el çizimleri ve eskizlerin. yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” 5226 sayılı yasa ve ardından çıkarılan yönetmeliklerin önemi yönetim planı yaklaşımını sadece Dünya Mirası Alanları için uygulanan bir yönetim anlayışı olmaktan çıkararak tüm kültür mirası alanlarına genişletmesidir. stereo-fotogrametri. Yönetim Alanı 5226 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikte. onaylanması. coğrafi.7. Alan yönetimi planlama ve uygulama esaslarına ise 27. yönetim planlarının hazırlanması. Rehbere göre. 1993). Koruma Alanlarının Yönetiminde ve Yönetim Planlarının hazırlanmasında kaynak olarak kullanılan uluslarlarası rehberlerin içeriğini ve ortak yönlerini araştırınız. Söz konusu Yönetmelik “ören yerleri.için sayısal envanter oluşumunda çok önemli yardımcı araçlar olduğu ve kullanılan yöntemin alanın özelliklerine bağlı olarak değiştiği de vurgulanmaktadır. uygulanması ve denetlenmesi ile alan yönetimini gerçekleştirmek üzere görev alacak danışma kurulu. değerlendirilmesini sağlamak amacıyla. öncelikle korunacak uygulamaların incelenmesi. “sit alanları. doğal ve tarihi sit alanlarında yönetim planlarını hazırlamaktadır. yaşatılması. değerlendirilmesi. TÜRKİYE’DE ALAN YÖNETİMİ SİSTEMİ VE YASAL ÇERÇEVESİ Türkiye’de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda 14. geliştirilmesi. plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler” olarak tanımlanmıştır. 98  . aynı yasa ve yönetmelikte “yönetim alanının korunmasını yaşatılmasını. fotoğraf veya video kayıtlarının yanında elektronik arazi ölçüm aletleri. Yönetim Planı Yönetim planı ise. ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması. ilgili idarelerin görüşlerini alarak.2004 tarih ve 5226 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la yapılan değişikliklerle yönetim alanı ve yönetim planı kavramları tanımlanmış ve koruma ve planlama sistemi içine alınmıştır.2005 tarihli ve 26006 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile açıklık getirilmiştir.

yönetim plân taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilcisi ve danışma kurulunca seçilecek iki üyenin katılımıyla eşgüdüm ve denetleme kurulu kurulması.1: Alan Yönetimi Başkanlığı’nın Kurumsal Yapısı Alan Yönetiminde Yetki: Alan Yönetimi Birimlerinin Kuruluş ve Görevleri İlgili yönetmelikte. alan yönetiminin oluşturulması. organizasyonel yapısı ve işleyişi ve yönetim alanının yetkili kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlayacak bir araç olduğu. İlgili kanun ve yönetmelikte. Alan başkanının. doğal ve tarihi sit alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca. kentsel sit dışındaki sit alanlarında ise Bakanlıkça atanması gerekir. arkeolojik. kentsel sit alanlarında kurulacak alan yönetimlerinde ilgili belediye. ören yeri ve etkileşim sahalarına ilişkin yönetim planı. kurulun denetim görevini yerine getirebilmesi için de ilgili kurum uzman personelinden ve denetim elemanlarından oluşan bir denetim birimi kurulması öngörülmüştür. alan hakkında belirli bir vizyon geliştirebilen. alanda mülkiyet hakkı bulunanlar. diğer yerlerde Bakanlıkça bir alan başkanı belirlenmesi. alanla ilgili daha önceden çalışmalarda bulunmuş. hazırlanan taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla. bu stratejilerin gerçekleşmesi için gerekli uygulama araçlarının belirlenmesi de yer almaktadır. kentsel sitlerde ilgili belediye. Alan Başkanı ve Görevleri Alan başkanının ilgili yönetmelik hükümlerine göre. yönetim alanının belirlenmesi. yönetim planının ise bu eşgüdümü somutlaştıracak projeleri aynı doğrultuya getiren paydaş eksenli bir stratejik plan olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma konularının belirlenmesi ve eylem programlarının oluşturulması plan sürecinin önemli aşamalarıdır. Eşgüdümün sağlanması amacıyla da. alanı yeterince tanıyan. Şekil 4.İlgili kanun maddeleri ve yönetmelikten. yönetim 99  . dışında olması halinde ilgili belediyelerin koordinasyonu ile Bakanlıkça doğrudan hazırlanması ve/veya ihale mevzuatında belirtilen usul ve esaslara göre ihale suretiyle hazırlattırılması öngörülmüştür. kentsel sit yönetim alanının sınırlarının birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi durumunda bu belediyelerin koordinasyonu ile Büyükşehir Belediye sınırları içinde olması halinde Büyükşehir Belediyesince. ilgili belediyesi bulunmayan kentsel sit alanlarında yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca. yönetim planı hazırlama konusunda yetki ve yöntem sit alanının türüne ve bulunduğu yere göre tanımlanmıştır Yönetim alanı sınırları belirlenen sit alanları. kültürel ve doğal miras yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi. kentsel sit alanı ile diğer sit alanlarının birlikte bulunması halinde ilgili belediyesince. meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. kentsel sitlerde ilgili belediyelerce. Planın içinde gelecek vizyonu ve ana hedefler ile geleceğe ilişkin alan ile ilgili stratejiler.

tanıtım. Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Denetim Birimi ve Görevleri İlgili yönetmelik hükümlerine göre. eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır. alan başkanı. yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde görev alan denetim elemanları ve üniversitelerin mimarlık. eğitim. alanda mülkiyet hakkı bulunanlar. tavsiyeler. kamu yönetimi. b. Alan başkanı. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Danışma kurulunda görüşülen tüm konular. üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden. kaynak araştırması yapmak. ekonomi ve işletme bölümlerinden mezun uzman personel arasından yetkili idarelerce görevlendirilecek en az beş üyeden oluşur. Alan Başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul. Yönetim planıyla belirlenen yönetim.politikaları ve uygulamaları hakkında deneyimli. danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilcisi olmak üzere en az beş kişiden oluşması öngörülmüştür. kamu yönetimi. arkeoloji. Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlamak. koruma. Danışma Kurulunun. Denetim birimi. Danışma kurulu kendi içinden bir başkan seçer. alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşması hükme bağlanmıştır. 100  . meslek odaları temsilcileri. sanat tarihi. Alan yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili idare tarafından yürütülür. Alan başkanı aşağıdaki görevleri yürütür: a. yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur. onarım. üniversitelerin mimarlık. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunun. d. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve Görevleri İlgili Yönetmelikte. Yetkili idare ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu. e. Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile yetkili idare tarafından belirlenir. şehir ve bölge planlama. şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlamak. tanıtım ve ziyaretçi yönetimi stratejileri doğrultusunda denetim birimince alana yönelik yapılan çalışmaların yıllık performans değerlendirmelerini yapar ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlayarak eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunar. Alanın sunum. Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarını belirlemek. sunum. arkeoloji. bakım. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulunun denetim görevini yerine getirebilmesi amacıyla bir Denetim Birimi kurulabilir. sanat tarihi. Danışma Kurulu ve Görevleri İlgili yönetmelikte. Eşgüdüm ve denetleme kurulu. sivil toplum örgütleri temsilcileri. güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme. c. eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır. şehir ve bölge planlama. işletme ve ekonomi bölümü mezunlarından olması istenir. Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile toplanır. olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Denetim Birimi. yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler. Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak. yönetim planlarının uygulamasını denetler.

• • • • • • • İlgili yönetmelikte. onarım. alanın niteliğine bağlı olarak farklı meslek gruplarına mensup uzman ve danışmanlardan oluşturulacak bir ekip tarafından yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanması öngörülmektedir. işletme ve ekonomi bölümlerinden mezun uzmanların. alanda mülkiyet hakkı bulunanlar. ekonomist. biyoloji. üniversitelerin şehir ve bölge planlama. doğal. • Kentsel sit alanları ve tarihi sit alanları için kurulacak ekipte. restitüsyon. teşhir. alanın niteliğine göre sosyolog. Alanın değerini arttırarak uluslararası bir seviyeye çıkarmak için genel stratejiler. halkla ilişkiler ve iletişim gibi meslek gruplarından uzmanlar ile yönetim planı konusunda uzman bir danışmanın da ekibe dahil edilmesi istenebilir. sürdürülebilir ekonomik kalkınma ihtiyaçları ile yerel toplumun ilgisi arasında uygun bir denge oluşturmanın yollarının yönetim planı ile gösterilmesi. konservasyon alanında. ziraat mühendisliği. Arkeolojik sit alanları için kurulacak ekipte. işletme. hidroloji. yöntemler ve araçların geliştirilmesi. gönüllü kişi ve kuruluşlar ile yerel halkın işbirliğinin sağlanması. jeoloji/jeomorfoloji/jeoloji mühendisliği. reklamcı. erişim. Yönetim alanlarının korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları. peyzaj mimarlığı. kamu yönetimi. mali kaynakların belirlenmesi ve yaratılması. sosyal. Sit alanları ve ören yerleri ile etkileşim sahalarının bakım. sanat tarihi. • • Ayrıca. kültürel. yönetim planı taslağının. coğrafi ve sanatsal nedenlerle ilişkili bulunduğu bağlantı noktalarının alanın korunması. tarihçi. Kültür varlıklarının yönetiminde. tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları doğrultusunda uluslararası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkelerinin ve sınırlarının belirlenmesi. sanat tarihi. antropolog. sosyal. 101  . çevre mühendisliği ile alanın doğal karakterine bağlı olarak orman mühendisliği. uzmanlık ve ekipmanda yüksek standartların kullanılması. geliştirilmesi ve değerlendirilmesi bakımından doğru tespit edilmesi. sanatsal bir bütünlük içerisinde etkileşim sahaları ve tarihi. restorasyon. yetkili idare tarafından atanan alan başkanının eşgüdümünde. kamu yönetimi. coğrafi. üniversitelerin mimarlık. Doğal sit alanları için kurulacak ekipte. Koruma. şehir ve bölge planlama. kamu yönetimi. kültürel. tasarım ve uygulamada.Yönetim Planının Hazırlama Süreci Plan Hazırlama Ekibi Yönetim planlarının yetkili idarece hazırlanması veya hazırlattırılması hallerinde uzman bir danışman sorumluluğunda plan hazırlama ekibi kurulması gerekmektedir. şehir ve bölge planlama. üniversitelerin mimarlık. zooloji gibi bölümlerinden mezun uzmanların yer alması gerekli görülmektedir. sivil toplum örgütleri. işletme ve ekonomi bölümlerinden mezun uzmanların. Kültür turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası işbirliği ve paylaşımı yaratacak etkinlik ağının kurulması. turizm işletmeciliği. Alan Yönetiminin Hedefleri “Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te alan yönetiminin hedefleri aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: • Alan sınırlarının tarihi. arkeoloji. Belirli bir bölge içinde birbirleriyle ilişkilendirilerek sektör oluşturma potansiyeli bulunan sit alanlarında bölgesel kültür sistemlerinin gelişimi için uygulama planlarının yaratılması.

Yetkili idarece plan taslağının hazırlanması öncesinde ve hazırlanma sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların, yerel halkın, ilgili sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, üniversitelerin, gerekli görülecek özel sektör temsilcilerinin ve alanda mülkiyet hakkı bulunanların katılımı ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi gerekli görülmektedir. Halkın bilgilendirilmesi ve yönetim planına veri oluşturacak konuların belirlenmesi amacıyla ilgili tarafların katıldığı en az iki toplantı düzenlenmesi, bu toplantıların halka, yerel yöneticiler tarafından panolara asılacak ilanlarla, diğer ilgililere yetkili idarece yazı ile duyurulması gerekmektedir.

Yönetim Planının İçeriği
İlgili Yönetmelikte, yönetim planının içeriğinin aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşması istenmektedir: • • • Mevcut durum tespiti: Alanın yönetim, işlev ve koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması Alan analizi: Alanın öneminin belirlenmesi, sorunlarının tespiti, alanın taşıma kapasitesinin tespiti, işlevsel ve yönetsel analizinin yapılması Alanın vizyonunun belirlenmesi ve esas politikaların oluşumu: Yönetim planının, alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek, işletme, yönetim, idari ve finansal modelleri içerecek, ulusal ve uluslararası platformda alanın sunumunu ve tanıtımını sağlayacak yönetim, koruma, kullanma, sunum ve tanıtım, ziyaretçi politika ve stratejilerinin belirlenmesi Çalışma programı, zamanlama ve projelerin belirlenmesi: Alan yönetiminde yer alacak kurum ve kişilerin görev tanımlarının yapılması ve bunların gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma programlarının, bütçe analizlerinin hazırlanması ile finans kaynaklarının, belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak işlere ait bir eylem planının oluşturulması ve proje tanımlarının yapılması İzleme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinin tanımlanması: Yönetim planının uygulamasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu süreçte yer alacak tarafların eğitimine ilişkin programların hazırlanması.
Tablo 4.1: Eylem Planı için Kullanılacak Tablo Örneği

KONULAR

GEREKEN FAALİYET

SORUMLU KURULUŞ

FİNANS KAYNAKLARI

HEDEF TARİHİ

Konu 1 Konu 2

Yönetim Planının Değerlendirilmesi ve Onaylanması
Hazırlanan yönetim planı taslağı, ilgili danışma kurulunca değerlendirilir. Kurulun değerlendirme toplantısında alan başkanı da hazır bulunur. Toplantı sonucunda danışma kurulunca önerilen ve karara bağlanan hususlar dikkate alınarak yönetim plan taslağına son hali verilerek yönetim planı tasarısı oluşturulur. Yönetim plan tasarısı incelenip görüş birliğine varmak suretiyle onaylanmak üzere yetkili idarece ilgili eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilir. Eşgüdüm ve denetleme kurulu, planı inceler ve gerekirse plan hazırlama ekibine gerekli düzeltmeleri yaptırır. Yönetim planının kabul edilebilmesi için toplantıya katılan Kurul üyelerinin dörtte üçünün olumlu oyu gerekir. Onaylama işlemi, en geç altı ay içinde tamamlanır. Yönetim planı onaylandıktan sonra yetkili idarece çoğaltılarak sorumlu kurum ve kuruluşlara iletilir. Eşgüdüm ve denetleme kurulu kararlarına karşı süresi içinde idari yargıya itiraz edilebilir. Yönetim Planı sürecinde belirlenen aşamalara göre ülkemizdeki ilgili yasa ve yönetmelikler dikkate alındığında, yönetim alanının belirlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkiliyken, yönetim planı
102 

taslağının hazırlanmasında yetkili yerel ve merkezi idare, Alan Başkanlığı; Taslağın değerlendirilmesinde Danışma Kurulu; planının onaylanmasında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu; uygulanmasında Alan Başkanlığı, yetkili idare, uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar; planının denetlenmesinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, Denetim Birimi; planının güncellenmesinde ise Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu, yetkili idare ve Danışma Kurulu sorumludur. Ülkemizde yönetim planlarının hazırlanma sürecinin oldukça yavaş geliştiği görülmektedir. Bu süreç içinde yer alan temel sorunlar bir dış bakış olarak: • • • • • • Yönetim Planı konusunun uygulama alanında ülkemiz için çok yeni ve henüz alışılamamış ve benimsenememiş bir konu olması İlgili yasal çerçevenin ve uygulama yönetmeliğinin yetki ve sorumluluklar yönünden yeterince açıklayıcı ve yönlendirici olmayışı Yönetim Planı’nın mevcut planlama sistemi içindeki yerinin, bağlayıcılığının yeterli netlikte tanımlanmamış olması Yönetim planı organizasyon yapısı içinde Alan Başkanlığı’nın özerk bir kuruluş olarak yeterince etkin olamaması Planın hazırlık ve uygulama aşamasında ilgili yönetim birimleri arasında ve içinde yaşanan eşgüdüm eksikliği İlgili taraflarca alan yönetimi ve yönetim planı yapım ve uygulama sürecinin yeterince özümsenmemesi ve çoğunlukla kapsam ve içerik yönünden fiziki planlarla ve koruma amaçlı imar planları ile karıştırılması İlgili yöneticilerin alan yönetimi ve yönetim planı yaklaşımını sorumlu oldukları planlama ve koruma uygulamaları için gerekli bir araç olarak görmemeleri ve konu ile ilgili uzmanlardan yeterince açıklayıcı ve yönlendirici destek almamaları Konunun kuramsal düzeydeki gelişimi için yeterli çabanın gösterilmemesi, konu ile ilgili toplantılara ilgili tarafların ilgisiz kalması

Ülkemizde alan yönetimi ve yönetim planı ile ilgili yasal düzenleme olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 5226 sayılı (değişiklik) Kanunla getirilen Alan Yönetimi Yaklaşımının ve “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in etkin bir uygulama için yeterli düzeyde bir yasal düzenleme olmadığı görülmektedir. Yönetim planlarının özellikle onay sürecinde ilgili yönetmeliğe göre ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının görüşlerine sunulması zorunluluğu olmaması ve Kurulun sit alanlarındaki denetim yetkisi ile bağlantılı olarak plana ilişkin görüş bildirme ve karar geliştirme yetkisinin bulunmaması; ancak eylem programlarının ve projelerin korumaya yönelik uygulamalarında yönetmeliğin 13.maddesine göre “Yönetim alanı kapsamındaki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarında yönetim planı ile yapılması öngörülen çalışmalara ilişkin her türlü inşaat ve fiziki müdahale ve fonksiyon değişiklikleri ile bunlara ait plan ve proje için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararının alınması” zorunluluğu ile çelişki yaratmaktadır. Bu durumda, ilgili kurul, daha önce karar almadığı yönetim planı eylem ve projeleri ile ilgili uygulamalarda karar geliştirmek durumunda olmaktadır. İlgili Yönetmeliğin 13. Maddesinde, planın uygulaması ile ilgili olarak “Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan yönetim planına uymak zorundadırlar. Yetkili idareler, plan kapsamındaki hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli ödenekleri ayırmakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır. Ancak bu uygulamanın nasıl yapılacağı, bütçe ve programların nasıl tanımlanacağı ve denetleneceği konusunda da birçok belirsizlik bulunmaktadır.

103 

YÖNETİM PLANI ÖRNEKLERİ
Bath Dünya Mirası Alanı Yönetim Planı
İngiltere’nin Avon Eyaleti’nde yer alan 2900 ha büyüklüğündeki “Bath Şehri Dünya Mirası Alanı” 1987 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır. Alan Dünya Mirası Listesi’ne Dünya Miras Listesinde yer alabilme kriterlerinden Kriter (i), Kriter (ii), Kriter (iv)’e göre seçilmiştir: Kriter (i): Dünya Mirası Merkezi’nin “Yaratıcı insan dehasının ürünü olması” kriteri doğrultusunda Bath Dünya Mirası Alanı için “Bath’ın görkemli Neo-klasik Palladian hilali, terasları ve meydanları çevresindeki tepelere ve yeşil vadiye yayılarak, mimari, kentsel tasarım ve peyzajın eşi olmayan bütünleşmesini sergiler. Bath’ın mimari ve kentsel tasarım kalitesi, görsel homojenliği, güzelliği 18. ve 19. yüzyıllardaki mimarların yaratıcılığı ve vizyonlarının göstergesidir” ifadesi kullanılmaktadır. Kriter (ii): Dünya Mirası Merkezi’nin “Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin, anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi” kriteri doğrultusunda Bath Dünya Mirası Alanı için, “Bath 15. ve 16. yüzyılda baskın olan peyzajda pitoresk bakış açısını yansıtan sokak yapısının 18. yüzyıldaki örneğidir. Bu şehir ve peyzajı birleştirici yaklaşım, Bath’ın tümünde görünürken en iyi örnekleri olarak Royal Crescent ve Lansdown Crescent’dır” ifadesi kullanılmaktadır. Kriter (iv): Dünya Mirası Merkezi’nin “İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin ya da mimari veya teknolojik peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini sunması” kriteri doğrultusunda, Bath Dünya Mirası Alanı için “İnsanlık tarihinde iki büyük çağı yansıtır; Roma ve Georgian. Roma hamamları ve tapınak kompleksi etrafında yer alan Aquae Sulis şehrinin kalıntıları ile birlikte, Roma sosyal ve dini hayatının anlaşılmasında ve hak ettiği değerin verilmesinde önemli bir katkısı vardır” ifadesi kullanılmaktadır.

Bath Yönetim Planı’nın Yapısı
1987 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınan Bath Şehri, mimarlık, şehir planlama, peyzaj değerleri, arkeolojik alanları ve tarihiyle yeri doldurulamaz üstün evrensel değer olarak tanınmaktadır. Bath’da bulunan mimari değerlerden “The Royal Crescent” ın farklı görünüşleri Şekil 4’de yer almaktadır. UNESCO’nun Dünya Miras Alanları için yaptığı en son düzenlemeler ve adaylık sürecini geliştirmesi sonucunda Bath, son yıllarda Dünya Mirası Alanı aktif yönetimiyle gündeme gelmektedir (UNESCO Dünya Mirası Merkezi, 2002). Bath Yönetim Planı’nda yönetim gereksinimlerinin anlaşılabilmesi için öncelikle alan tanımlanmış ve alanın önemi ortaya konulmuştur. Daha sonra temel yönetimsel konular saptanarak, bu konulara göre hedefler belirlenmiştir. Planda son olarak hedefleri gerçekleştirecek eylem programı sunulmuştur ve Dünya Miras Alanı gereksinimlerine uygun olarak yönetildiğinin görülmesi ve gösterilmesi için gerekli olan izleme ve gözden geçirme aşamaları belirlenmiştir (Bath North & East Somerset Council, 2004).

Alanın Tanımlanması ve Kültürel Değer ve Öneminin Belirlenmesi
Bu başlık altında, Bath şehrinin tarihçesi, gelişimi ve özel nitelikleri tanımlanmaktadır. Ayrıca Bath Şehri Dünya Miras Alanı’nın somut ve soyut evrensel değerleri vurgulanarak alanın önemi ortaya konulmaktadır (Bath North & East Somerset Council, 2004).

Vizyon, Koruma Politikaları, Hedefler ve Eylem Programının Belirlenmesi
Bu bölümde Bath şehrinin geleceği ile ilgili vizyon geliştirilip Dünya Miras Alanı’nın değerini etkileyen konular ve bu konulara bağlantılı yönetim hedefleri açıklanmaktadır.

104 

• Bath Yönetim Planı’nın Aşamaları Alanın Tanımlanması. Bu geniş amaç içinde. ilgisinin ve bağlılığının arttırılarak. sınırları.2: “The Royal Crescent” dan Görünüş (www. Dünya Mirası Alanı ve çevresinin tanımlanması. Kültürel Değer ve Öneminin Belirlenmesi ve Değerlendirme Bath Yönetim Planında.co. alanla ilgili diğer planlar ve çalışmalar belirtilmiştir (Şekil 5). yerel. Bath Yönetim Planı’nda üzerinde durulan önemli bir başka konu da Bath Dünya Mirası Alanı’nda kamu bilincinin. İzleme ve Gözden Geçirme Son bölümde vizyon ve hedeflerin uygulanması için kısa (2 yıl).    Şekil 4. alandaki değerler. arkeolojik. planlama politikaları. ulusal ve uluslararası diğer önemli ölçütlere de bağlı olarak Bath Dünya Mirası Alanı’nın kültürel değeri ortaya konulmuştur (Şekil 6). sosyal ve ekonomik yaşamıyla desteklenmesi konuları yer almaktadır. mimari. en önemli aşama olarak ifade edilen alanın kültürel değer ve öneminin belirlenmesi yer almaktadır. alanın tanımlanması ve kültürel değer ve öneminin belirlenmesi aşamasının ilk bölümü olan tanımlama evresinde Alanın konumu ve büyüklüğü. eğitimsel kaynak olarak kullanılması ve yorumlanması ve yerel toplumun kültürel. planın amacı “Bath Dünya Mirası Alanı’nın kültürel miras varlıklarını korumak için bir çatı hazırlanması” olarak belirlenmiştir.cityofbath. peyzaj ve doğal varlıkların ve onların kentsel ve kırsal alanlarının koruma ve geliştirmesi. orta (6 yıl) ve uzun (10 yıl) vadeli hazırlanmış olan eylem planlarına yer verilmektedir Bath Yönetim Planı’nın Amaç ve Hedefleri Bath Yönetim Planı’nda. bölgesel. alanın kavranmasının güçlendirilmesi. 2004): • • • Bath Dünya Miras Alanı’nın sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve güçlendirilmesi Bath Dünya Miras Alanı’nın eşsiz niteliklerinin ve yeri doldurulamaz üstün evrensel değerinin anlaşılmasının ve gelecekte sürdürülmesinin sağlanması Bath Dünya Miras Alanı’nın yeri doldurulamaz evrensel değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi sırasında Bath’ın yaşayan ve çalışan bir şehir olarak Dünya Miras Alanı statüsünden yararlanmasının sağlanması Fiziksel erişimin geliştirilerek. 105  . Bath Yönetim Planında alanın tanımlanmasının ardından. ilgili tüm insanların “Bath Dünya Mirası Alanı”ndan keyif almalarının sağlanması.uk) Uygulama. Bath Yönetim Planı’nın başında Bath Dünya Mirası Alanı ve potansiyel fırsatlarının değerlendirilmesi için temel konuların ana hatları belirlenmiştir. ulusal ve uluslararası dayanışmanın sağlanmasıdır. alanın mülkiyeti. alanın yönetiminde ortak bir yerel. Yönetim planının bu bölümünde UNESCO Dünya Mirası Komitesi ölçütleri ile birlikte. Hedefler ve eylemlerin belirlenmesinde etkili olan bu konular aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Bath North & East Somerset Council.

1972). yönetimsel yapı. analizler.bathnes.o. kararlar ve eylemler sürdürülebilirlik prensibine dayandırılmalıdır. Belirlenen ilkeler doğrultusunda. alanın yeri doldurulamaz üstün evrensel değerlerinin korunmasının sağlanmasını amaçlayan 45 hedefin her biri. hedeflerle ilgili konularla geliştirilmiştir. yardımsever veya ticari oluşumun yanında alanın kullanıcıları ve ziyaretçilerinin de Dünya Mirası kavramının ve alanı koruma ve muhafaza için alandaki değerler ve gereksinimlerin anlaşılmasına katkıda bulunmalıdır.picatrail. öneriler. kuruluş. alanları tanımlamaktan çok fikirlerin ortaya konulması şeklindedir. Hedefler ve Eylem Programının Belirlenmesi Bath Yönetim Planı’nın bu bölümünde. karakterinin ve orijinalliğinin gelecek nesiller için muhafaza edilmesine ve korunmasına katkıda bulunmalıdır. stratejiler.4: Bath ve Bath Roma Hamamı (http://www. http://www. Bath Dünya Mirası Alanı ile ilgili tüm politikalar. Bath Dünya Mirası Alanı’nın yönetimi ve kullanımıyla ilgili her bir birey.com. Bu kaynaklar içinde yer alan bilgiler alanın 106  . 2004): • Tüm politikalar. sürdürülebilir kullanıma sunma ve gelecek nesillere aktarma olarak ortaya konulmuş olan yönetimsel sorumluluklardır (UNESCO. fırsatlar ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması çalışmasında muhafaza etme.uk) Şekil 4. dokusunun. erişilebilirliğinin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması.bbc. araştırmalar ve müzakereler gibi birçok kaynak bilginin bir araya gelmesiyle ortaya konulmuştur. Bunlara ek olarak Bath Yönetim Planında alanın “Dünya Mirası Alan Yönetimi” bakış açısını tümüyle yansıtan üç temel hedef aşağıda şekilde özetlenebilir (Bath North & East Somerset Council. tehditler. yerel halkın ve ziyaretçi topluluklarının kültürel ve ekonomik canlılığa katılması olarak sıralanmıştır. Bath Yönetim Planı’nda belirlenen tehditler ve zayıflıkların yanında “Dünya Miras Alanı” olarak alanda yer alan birçok fırsat alanın yönetiminin ve mevcut durumunun geliştirilmesi. kararlar ve eylemler Bath Dünya Mirası Alanı’nın ve onun yeri doldurulamaz değerlerinin. gönüllü. yapılan değerlendirmeler sonucu Dünya Miras Alanı ile ilgili 61 konu saptanmış ve bu konulara bağlı olarak 45 hedef belirlenmiştir. Konular genellikle Bath Dünya Miras Alanı’ndaki daha genel parçalarla ilgili olup.Şekil 4. koruma. Bath Yönetim Planında yer alan konular.uk) Vizyon. öneriler.3: Bath’ın Konumu ve Yönetim Planı’ nın Sınırları (http://www.gov. • • Bu bölümde ele alınan konular Dünya Miras Alanı olarak Bath ile ilgili zayıflıklar.

konunun sorununa yönelik hedefler ve eylemler yer almaktadır. Tablo 5’de eylem programlarına örnek vermek amacı ile her konu başlığı altında ona bağlı konular. Eğitim & Araştırma Fiziksel Erişim Ziyaretçi Yönetimi Bath Yönetim Planında öncelikle temel başlıklara göre konular belirlenmiş.Dünya Mirası Alanı olduğu dikkate alınarak analiz edilmiş ve beş başlık altında toplanmıştır (Bath North & East Somerset Council. daha sonra belirlenen konulara göre hedeflere ayrılmış. Tablolarda ana başlıkların altında o başlıkla ilgili konular yer almaktadır. Bir konunun çözümü için birden fazla hedef olabilmektedir. Şekil 4. Tablolarda ayrıca eylemden sorumlu olan temsilciler ve eylemin tamamlanması için hedeflenen zaman da yer almaktadır. Konular. Konuların karşılığında ise konulara ilişkin hedefler ve eylemler yer almaktadır. 2004). Bunun yanında bir hedefe karşılık da birçok eylem yer alabilmektedir. son olarak da hedeflere göre eylemler belirlenmiştir. Hedefler ve Eylemler Arasındaki İlişki (Bath North & East Somerset Council. Konuları karşılayan 45 hedef ve hedeflere bağlı 128 eylem bulunmaktadır. hedefler ve eylemler arasındaki ilişki Şekil 7’de yer almaktadır.5: Bath Yönetim Planı’nda Konular. Beş ana başlık altında alanla ilgili 61 konu belirlenmiştir. 2004): • • • • • Değişimin Yönetilmesi Koruma Yorumlama. 107  .

depolanması ve analiz edilmesini sağlamak Eylem 2: Planın uzun vadede uygulanması için fon sağlamak SG EH COUNCIL Kasım 2003 WHSC Eylem 7: Kilit konularda çalışma grupları için katılımcıları tanımlamak ve katılımı sağlamak Devam eden Hedef 4: Bath Yönetim Planı’nın tam olarak uygulanması için.2: Bath Yönetim Planı’nda Değişimin Yönetilmesi Başlığına Bağlı Konular. ortaklar arasında daha çok koordinasyon sağlayarak ve gerekli kaynakları güvence altına alarak yönetim planının etkili şekilde uygulanmasını sağlamak Eylem1: Bath Yönetim Planı’nı UNESCO’ya sunmak DCMS Kasım 2003 HEDEF EYLEM TEMSİLCİ UYG. HEDEFİ —Dünya Mirası Alanlarında gerçekleştirilen yönetim uygulamalarından en üst düzeyde fayda sağlaması —Yönetim Planının başarılı ve kapsamlı şekilde uygulanabilmesinin tek yolu olan ortaklaşa çalışmanın sağlanması —Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın değeri.Tablo 4.2008 108  . erişilebilirliğin ve bütünlüğün sağlanarak. yöneten ve kullanan kişilerin eğitilmesi — Bath Yönetim Planı’nın etkili uygulanması için sürdürülebilir kaynakların garanti altına alınması — Bath Yönetim Planı’nın anlamını yitirmemesini sağlamak için gözden geçirilmesi ve uygulamaların izlenmesi — Planın uygun ve kapsamlı kullanımını ve uygulanmasını sağlamak için özellikle GIS ve internet olmak üzere modern bilgi ve iletişim teknolojilerinin tam olarak kullanılması Hedef 3: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı ile ilgili tüm bilginin ortak organizasyonlar arasındaki uyumun. 2004) KONU DEĞİŞİMİN YÖNETİLMESİ Konu 1: Bath Yönetim Planı’nda belirlenen hedeflerin ve eylem planlarının etkili uygulanmasının sağlanması Hedef 1: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın yönetimine halkın aktif katılımını teşvik ederek. Hedefler ve Eylemlerden Örnekler (Bath North&East Somerset Council. etkileşimli veri tabanı ve GIS’i geliştirmek amacıyla modern bilgi ve iletişim teknolojisinin etkin kullanımını sağlamak Eylem 11: Bath Yönetim Planı’nın gözden geçirmek ve eğer gerekliyse güncellemek SG WHSC COUNCIL EH 2006. ihtiyacı ve fırsatları üzerinde etkisi olan. yönetim planının uygulanmasına yardımcı olacak şekilde toplanması.

mülk sahiplerinin ya da kullanıcılarının. uygun rehberlik ve tavsiyelere erişimlerinin olması ve alanla ilişkili statülerine uygun olarak mülklerinin bakım ve onarımını için çaba göstermelerini sağlanmak Hedef 14: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın korunması için yeterli fonun sağlanabilmesini ve uygun şekilde kullanılabilmesini garanti altına almak Eylem 52: Tarihi taşınmazların ve alanların onarımı yerine devam eden bakımlarının teşvik edilmesi için stratejileri hazırlamak ve uygulamak COUNCIL WHSC MOH Orta vadeli Eylem 54: Tarihi çevrenin sahipleri ve kullanıcıları için gereken rehberliği tanımlamak ve hazırlamak COUNCIL WHSC Kısa vadeli Orta vadeli 109  .2: (devam) Bath Yönetim Planı’nda Koruma Başlığına Bağlı Konular. kullanıcılar üzerinde bir yük ve değişim ile büyüme için bir engel olarak görülebilmektedir — Tarihi taşınmazların ve alanların gereksinimleri ile ilgili açık bir tavsiye korumayı daha yaklaşılabilir ve yönetilebilir hale getirebilir —Dünya Mirası ve Koruma Alanlarında çalışma yürütenlerin gösterdiği hassasiyete uygun bir yaklaşım geliştirilmesi. bakım ve güçlendirme için gerekenleri farkında olması. Hedefler ve Eylemlerden Örnekler (Bath North&East Somerset Council. yapı sahipleri ve yöneticilerin tarihi çevreye karşı daha sorumlu bir tavır benimsemelerini sağlayabilir HEDEF EYLEM TEMSİLCİ UYG. HEDEFİ Hedef 7: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı statüsünün yerel halkın kültürel ve ekonomik aktivitelerini zenginleştirmek ve alanın değerleri ile statüsünün getireceği fırsatlar konusunda toplumun bilincini arttırarak Dünya Mirası Alanları ile ilgili destek sağlamak Eylem 26: “Dünya Mirası” nın anlamının.Tablo 4. 2004) KONU KORUMA Konu 21: Koruma olumsuz bir kavram. etkilerinin ve Dünya Mirası statüsünün faydalarının altını çizmek ve katılımı teşvik etmek için bilinci arttırma kampanyası düzenlemek WHSC COUNCIL Kısa vadeli Devam eden Hedef 13: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı üzerinde etkisi olan kişilerin.

uzun vadede halkın eğitimi ve bilincin yükseltilmesine aracı olacak kullanım potansiyeline sahiptir — Yerel okullarda hem öğrenciler hem de eğitimciler için Bath Şehri DMA’nın değerinin anlaşılması ve uygulamaya aktarılması amacıyla bilincin arttırılması ihtiyacı bulunmaktadır —Okullar. Özellikle 18. bir eğitim ve bilgilendirme sistemi ortaya koymak Dünya Mirası Alanının taşıdığı evrensel değerleri korumak. yy çalışmaları için hiçbir hazırlık bulunmamaktadır HEDEF EYLEM TEMSİLCİ Hedef 4: Yönetim Planının tam olarak uygulanması için etkileşimli veritabanı ve GIS’i geliştirmek amacıyla modern bilgi ve iletişim teknolojisinin tam kullanımını sağlamak Eylem 26: Dünya Mirası anlamının. 2004) UYG.Tablo 4. Hedefler ve Eylemlerden Örnekler (Bath North&East Somerset Council. HEDEFİ KONU YORUM. etkilerinin ve Dünya Mirası Statüsünün faydalarının altını çizmek ve katılımı teşvik etmek için bilinci arttırma kampanyası düzenlemek Eylem 55: Tarihi çevrenin koruma ve onarımı ile ilgili profesyoneller ve yapı sahipleri için var olan ders ve workshop programlarını teşvik etmek ve yaymak WHSC COUNCIL Kısa vadeli Devam eden Hedef 7: Dünya Mirası Alanı statüsünün yerel halkın kültürel ve ekonomik aktivitelerini zenginleştirmek ve alanın değerleri ile statüsünün getireceği fırsatlar konusunda toplumun bilincini arttırarak Dünya Mirası Alanları ile ilgili destek sağlamak Hedef 10: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın taşıdığı evrensel değer ve karakteri ile değişimi sürdürebilmesi ve gelişme önerilerinin erişilebileceği bir çerçeve sağlanması amacıyla. sosyal ve kültürel yaşamını teşvik etmek WHSC COUNCIL Devam eden Eylem 88: Sokaklar için IT kulübeleri temin etmek WHSC COUNCIL Orta vadeli Eylem 99: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nda çalışan uzmanlar için bir “Akreditasyon Programı” sağlamak ve/veya var olan akreditasyon programının kullanılmasını teşvik etmek Orta vadeli COUNCIL 110  . Eğitim ve Araştırma Başlığına Bağlı Konular. çocukların DMA statüsü konusunda ve alanın durumu ve geleceği üzerinde bireylerin nasıl bir etkiye sahip olabileceğini anlamaları konusunda önemli bir rol oynamaktadır —Ulusal öğretim programı içinde Bath Şehri DMA tarihinin yalnızca seçili elemanları yer almaktadır. EĞİTİM&ARAŞTIRMA Konu 40: Bath Şehri DMA eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir — DMA dünyadaki tüm insanlara hitap edecek pek çok niteliğe sahiptir — Bireysel elemanlar (örneğin müzeler) eğitim programlarına sahiptir fakat alanı bütün olarak kullanmaya yönelik koordineli bir yaklaşım bulunmamaktadır — DMA koruma ve yönetimi disiplinleri için bir eğitim aracı olarak yüksek kullanım potansiyeline sahiptir — DMA sosyal hizmet sağlama. geliştirmek ve şehrin ekonomik.2: (devam) Bath Yönetim Planı’nda Yorum.

2: (devam) Bath Yönetim Planı’nda Fiziksel Erişim Başlığına Bağlı Konular. Dünya Mirası Alanı ve içerisinde elverişli değişik ulaşım modelleri arasındaki bütünlüğü arttırmak Hedef 38: Dünya Miras Alanı içinde yaşayan.Tablo 4. gerek şehir içindeki gerekse daha uzak alanlardan yapılan ulaşım hizmetlerini geliştirmek ve yolculuklarda toplu taşım araçlarının kullanımını arttırmaya çalışmak Hedef 35: Alanın ve çevresinin taşıdığı evrensel değeri azaltmayan. mümkün olduğunca bireysel araç kullanımı yerine sürdürülebilir ulaşım kullanımını sağlayacak seyahat planlarını teşvik etmek EYLEM Eylem 106: Bath Şehri Dünya Mirası konularının. Hedefler ve Eylemlerden Örnekler (Bath North&East Somerset Council. 2004) UYG. “Stratejik Ulaşım Çalışması” dâhilinde değinilmesini sağlamak TEMSİLCİ WHSC COUNCIL — A36 ve A 46 olmak üzere iki temel bölgesel ulaşım güzergâhı Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın merkezinden geçmektedir — Güney kıyıdan Bristol’a giden trafik rotası ve M4 Bath Şehri Dünya Miras Alanı’nın merkezinden geçmektedir — “Stratejik Ulaşım Çalışması” Bristol-Bath güzergâhına alternatifler aramaktadır — Bath Şehri ve etrafına yapılan yolculukların çoğunluğu arabayla gerçekleştirilmektedir — Yoğunluk toplu taşımanın güvenilirliğini düşürmektedir (otobüs ve taksiler dâhil olmak üzere) Eylem 110: Sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Dünya Mirası Alanı için önemlerini açıklamak COUNCIL Envolve Devam eden Eylem 114: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı içinde ve etrafında çalışan organizasyonlar için yeşil ulaşım planlarının üretim ve uygulamasını teşvik etmek COUNCIL Envolve Devam eden 111  . HEDEFİ Orta vadeli Uzun vadeli KONU FİZİKSEL ERİŞİM Konu 42: Bath şehri etrafından ve içinden geçen yüksek bir trafik hacmine sahiptir HEDEF Hedef 7: Dünya Mirası Alanı statüsünün yerel halkın kültürel ve ekonomik aktivitelerini zenginleştirmek ve alanın değerleri ile statüsünün getireceği fırsatlar konusunda toplumun bilincini arttırarak Dünya Mirası Alanları ile ilgili destek sağlamak Hedef 32: Toplu taşım dâhilinde. çalışan veya alana seyahat eden toplulukları veya bireyleri. şehre etkili ve uygun erişim sağlayacak.

2: (devam) Bath Yönetim Planı’nda Ziyaretçi Yönetimi Başlığına Bağlı Konular. yerel halkın kültürel ve ekonomik aktivitelerini zenginleştirmek ve alanın değerleri ile statüsünün getireceği fırsatlar konusunda toplumun bilincini arttırarak Dünya Mirası Alanı ile ilgili destek sağlamak Eylem 25: Dünya Mirası Alanı’nın devam eden yönetimine yerel halk ve grupların katılabileceği. etkili harekete geçirme zeminini kurmak ve uygulamak WHSC COUNCIL Kısa vadeli Hedef 26: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı’nın anlaşılmasını sağlamak ve bu anlamın alanın tüm değerlerinin kapsamlı bir görünüşünü ve yönetiminde içerdiği tüm konuları sunarak herkes tarafından erişilebilecek bir yorum olmasını sağlamak Eylem 26: ”Dünya Mirası” nın anlamının. çalışanlar ve Dünya Mirası Alanının düzenli kullanıcıları aynı zamanda müzeler. 2004) UYG. etkilerinin ve Dünya Mirası Statüsünün faydalarının altını çizmek ve katılımı teşvik etmek için bilinci arttırma kampanyası düzenlemek WHSC COUNCIL Kısa vadeli Devam eden Hedef 45: Mümkün oldukça ziyaretçi hizmetlerinden yerel halkın da faydalanması ve yerel halkın gereksinimleri ile dengeli olarak sürdürülebilir ve duyarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamak Eylem 124: Ziyaretçiler için daha geniş kapasiteye ulaşmak ve alanın genel olarak anlaşılmasını sağlamak için Bath Şehri Dünya Miras Alanı ve çevresindeki ziyaretçilerin daha geniş alana yayılmasını teşvik etmek COUNCIL BTP Orta vadeli 112  .Tablo 4. Hedefler ve Eylemlerden Örnekler (Bath North&East Somerset Council. oldukça popüler hale gelmiştir HEDEF EYLEM TEMSİLCİ Hedef 7: Bath Şehri Dünya Mirası Alanı statüsünün. turlar ve diğer ziyaret çekim merkezlerini de kullanmaktadır —“Kültür Mirası Haftası” belirgin sayıda Bath ve Kuzey Batı Somerset sakinini etkileyerek. HEDEFİ KONU ZİYARETÇİ YÖNETİMİ Konu 60: Yerel Halk da aynı zamanda Bath Şehri Dünya Miras Alanı’nın ziyaretçileri olabilmektedir —Yerleşik halk.

uygulamanın gerçekleştirilebilmesindeki en önemli noktanın bu koordinasyon olduğu vurgulanmıştır. Bath Yönetim Planında da. Paydaşlık Grubunun ve Çalışma Gruplarının hizmet vermesi Yıllık temel planlama uygulamaları 113  . Hedeflerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi çeşitli ortakların paylaştığı yükümlülük ve çabaların sürekliliği ile mümkün olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun yanında yönetim planının uygulamasında yer alma potansiyeli ve gereksinimi olan birçok birey ve kuruluş (özellikle yerel toplum kuruluşu) bulunduğu ve başarılı bir uygulama için ortak çalışmanın şart olduğu özellikle vurgulanmıştır. Fon ve Kaynak Sağlanması Bath Yönetim Planı’nda. 2004): • • • • Yönlendirme Grubu (Steering Group) Dünya Mirası Alan Koordinatörü (World Heritage Site Co-ordinator) Ortaklık/Paydaşlık Grubu (Stakeholder Group) Konuya Bazlı Çalışma Grupları (Topic based Working Groups) Uygulama aşamasında yer alan grupların ve koordinatörün faaliyetlerine yıllık uygulama planları ile yön verilmiştir.İzleme ve Gözden Geçirme Bath Yönetim Planının son bölümünde planın başarıyla uygulanması için gereken kaynaklar incelenmiş ve tavsiye edilen mekanizmalar belirlenmiştir. Yönetim planının başarısındaki temel ilkenin. Bath Yönetim Planı’na göre temel eylemler aşağıdaki başlıklarda açıklanmaktadır: • • • Dünya Mirası Alan Koordinatörünün işe alınması Dünya Mirası Alanı Yönlendirme Grubunun. uygulamanın gerçekleştirilebileceğinden emin olmak için bir an önce tanımlanması gereken bir konu olarak ön plana çıkarılmıştır (Bath North&East Somerset Council. 2004). uygulama sorumluğunun “Bath & North East Somerset” Meclisi ile paylaşıldığı belirtilmiştir. Yönetim planı uygulama aşamasının denetlenme ve koordinasyonunda önerilen mekanizmanın dört temel bileşeni aşağıdaki belirtilmiştir (Bath North&East Somerset Council. Temel eylemler için fon sağlanması. Sorumluluklar ve Yönetim Bath Yönetim Planında. 2004): • • • • • • Uygulama Sorumluluklar ve Yönetim Fon ve Kaynak Sağlanması Yönetim Planının Gözden Geçirilmesi Yönetim Planının İzlenmesi Eylem Programı Uygulama Bath Yönetim Planı’na göre belirlenen hedefler Dünya Mirası Alanı’nın kapsamlı yönetiminin başarılması için tasarlanmıştır. önerilen eylemlerin farklı karakterde çeşitli kuruluşlar tarafından uygulandığı belirtilmiştir. Bazı eylemler için maddi kaynak gerekmezken bazıları için az. bazıları içinse büyük miktarlarda kaynak gerektiği açıklanmıştır. Bu konu yönetim planının “Eylem Programı”nda ele alınmıştır. Uygulama aşaması ise aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir (Bath North&East Somerset Council. “Eylem Programı”nda hedeflere bağlı 128 eyleme yer verilmiştir. ortakların hassas koordinasyonu olduğu belirtilmiştir.

Department for Culture. Rotork plc üyelerden oluşmaktadır 114  . Bath Federation of Residents Association. Planda yer alan konular ve hedeflerden bazıları daha uzun süreli olsa da çoğunluğunun altı ile sekiz yıl için planlandığı ve tamamlanmasının beklendiği görülmektedir. değerlerin durumu. Yönlendirme Grubu (Steering Group) tarafından denetlenmekte ve aşağıdaki sıra ile gerçekleştirilmektedir: • • • Uygulama planlarının yıllık gözden geçirilmesi ve gelişiminin ölçülmesi Altı yıllık denetimlerle Bath Yönetim Planı’nın gelişiminin güncelleştirilmesi Yeni eylem programlarının hazırlanması Yönetim Planının İzlenme Göstergeleri Dünya Miras Alanlarının korunmasında UNESCO tarafından temel gereksinim olarak kabul edilen izleme sürecinin önemi giderek artmaktadır. Envolve. Bath & North East Somerset Council.• • • • • Uygulamaları izleme süreci Bath Yönetim Planı’nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ortakların faaliyetlerinin koordine edilmesi Bath Yönetim Planı’nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için projelerin yönetimi Projeler için güvenli ve sağlam kaynak sağlanması Bath Dünya Miras Alanının algılanması ve yerel toplum ile bağlantının arttırılması. Bath Society. Media and Sport. National Trust. Bath Chamber of Commerce. Mali olanaklar. izleme süreci gözden geçirme/denetleme süreciyle bağlantılıdır. Bath Yönetim Planı’nda da diğer yönetim planlarında olduğu gibi. ilgili konular ve hedeflerin her altı yılda bir gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir. Eylem programının ömrünün ise uygulamadaki başarıya bağlı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca diğer Dünya Mirası Alanları ile ortaklıklar yapılması sonucu. Dış kaynaklardan elde edilen ek fonlar uygulamanın devamlılığı için gerekli görülmektedir. dengeli bir izleme yöntemi önerilmiştir. hem de Avrupa Birliği’nin kültürel programlarından sağlanan destekler gibi uluslararası kaynaklar olarak belirtilmiştir. hem İngiltere içinden “Heritage Lottery Fund” tarafından sağlanan mali destek gibi ulusal. 2004): • • • • • • Tehlike Altındaki Yapılar Listesi’nde bulunan tarihi yapıların sayısı Bireysel koruma ya da yönetim planı olan tarihi binaların ve alanların sayısı Tarihi binaların ve yapıların analiz ve değerlendirme sonuçları Ziyaretçi sayısı Ziyaretlerin kalitesi ve ziyaretçi memnuniyeti Eğitim amaçlı gezilerin sayısı Yönetim Planı İzleme Grubu Bath Yönetim Planı İzleme Grubunda. Bath Yönetim Planı’nda belirtildiği gibi gözden geçirme süreci Dünya Mirası Alan Koordinatörünün yardımıyla gerçekleştirilmekte. Bath Preservation Trust. Yönetim planının ve Dünya Miras Alanı’nın durumundaki gelişmelerin izlenmesiyle ilişkili olan yıllık denetimler için. Değerlendirmeler için olası göstergeler aşağıda belirlenmiştir (Bath North&East Somerset Council. Yönetim Planının Gözden Geçirilme Süresi Bath Yönetim Planının süresi altı yıl olarak tanımlanmıştır. ICOMOS UK. Bu nedenle ve Yönetim Planını güncel tutmak amacıyla alanın tanımlanması. English Heritage. uluslararası ek fon olanaklarının sağlanabileceğine de dikkat çekilmiştir.

İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu. 115  . Genel Konferansı’nda kabul edilen. önceden Pantokrator Kilisesi olan şimdiki Zeyrek Camii ve etrafındaki yerleşim ile Zeyrek Bölgesi ve Theodosius surlarının iki yanında uzanan önceki Blachernae Sarayı kalıntılarını da içeren Kara Surları alanıdır. Tarihi Yarımada Dünya Miras Alanları. 17. denetlenmesi. Kurul bu kararı alırken diğer miras alanlarının da “Üstün Evrensel Değer” özellikleri taşıdığını ve 1995 yılından beri Tarihi Yarımada’nın tümünün ulusal düzeyde sit alanı olduğunu göz önünde tutmuştur. Dünya Miras Listesinde yer alma kriterlerinden Kriter (i). Bunlara ek olarak daha fazla ortağın yer almasının da mümkün olduğu vurgulanmıştır. Dünya Miras Listesinde yer alan İstanbul’un Tarihi Alanlarını içinde bulunduran Tarihi Yarımada için hazırlanmıştır. Yüzyıl Topkapı Sarayı.Eylem Programı Bath Yönetim Planında. A. izlenmesi ve güncellenmesi olarak programlanmıştır. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planının Yapısı İlgili mevzuat. sürekli devam eden çalışmaları ifade etmektedir. Alan’daki üstün evrensel değere sahip dört bölge. Yönetim planlarının en önemli misyonu. Tablolarda yer alan her eylemin karşısında bulunan ortaklar olası organizasyonlar için önerilmiştir. Eylemler tek ya da çoklu ortaklarla uygulanabilmektedir. Küçük Ayasofya Camii (eski St. Bu Alanlar içinde. yüzyıldan kalma mozaik ve resimleri ile Kariye Kilisesi ve hamamlar. Comnene gözetiminde İmparatoriçe Irene tarafından yaptırılan Pantokrator Manastırı. İstanbul’un Tarihi Alanları için yönetim plânı hazırlanmasında eşgüdüm görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vermektedir. Aya İrini. Bu kapsamda İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın süreci. Yüzyıla ait Sultanahmet ve Sokullu Mehmet Paşa Camileri. 1972 yılında UNESCO’nun 17. yönetim planının onaylanması. Orta (O). Dünya Miras Komitesi tarafından “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi” ile 1978 yılından itibaren oluşturulmaya başlanan Dünya Miras Listesi’ne. 16. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kriter (iii) ve Kriter (iv)’ü sağlamaktadır. Süleymaniye Camii külliyesi. Sergius Bacchus) Jüstinyen kiliseleri. Konstantin Hipodromu. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu. uygulanması. (BİMTAŞ) tarafından üstlenilmiştir. Alan Başkanı’nın eşgüdümünde. 15. Eylemlerin karşısında yer alan süreler eylemin tamamlanması gereken zamanı göstermektedir: Kısa (K). 6 yıl. Yüzyıla ait Şehzade Camii Külliyesi. “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yönetim Planı Çalışması. İstanbul’un Tarihi Alanları olarak Dünya Miras Listesinde yer alan dört bölge için ayrı ayrı yönetim planı hazırlanması yerine planın Tarihi Yarımada’nın bütününü kapsayacak şekilde ele alınması görüşünü benimsemiştir. eylem programının yönetim planının hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ve belirlenen konulara ve hedeflere paralel olarak düzenlendiği belirtilmiştir. 14 ve 15. dört bölgeden oluşan “İstanbul’un Tarihi Alanları” 1985 yılında dahil edilmiştir. Plan.Ş. John II. BİMTAŞ tarafından görevlendirilen üç profesör ve bir serbest mimardan oluşan yürütme kurulu tarafından yönlendirilmiştir. Valens (Bozdoğan) Kemeri. 2 yıl. Aya Sofya. Kriter (ii). 10 yıl ya da daha fazla. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planının özel bir plan olması nedeni ile planın hazırlanması işini “2010 Avrupa Kültür Başkenti Yerel Yönetimler İş Birliği Protokolü” kapsamında. sarnıçlar ve sultan türbeleri gibi birçok benzersiz örneği ile imparatorluk dönemlerine ait mimari başyapıtlar yer almaktadır. korunması gereken değerlerin üstün evrensel değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sarayburnu’ndaki Arkeolojik Park. Planın hazırlanması sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Yetkili İdare olarak Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Ajans Bütçe ve İhale Komisyonu’nun kararı ile de planın hazırlanması işi Boğaziçi İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi ve Ticaret. yönetim planı taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi. Uzun (L). çarşıları ve yerel yerleşimi ile Süleymaniye bölgesi. Alan’ın niteliğine bağlı olarak farklı meslek gruplarına mensup uzman ve danışmanlardan oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Devam eden. İstanbul 2010 projesi olarak kabul etmiştir.

Bu kararlar doğrultusunda İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu tarafından uygun görülen.. Arkeolojik Park.. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı ve Danışma Kurulu tarafından izlenmiş.33. 2:Süleymaniye.6: Yönetim Planı Alanı ve Dünya Miras Alanları Sınırları 1:Zeyrek. 3:Topkapı Sarayı ve Çevresi. ve 34. Hazırlanan yönetim planının. 6) Şekil 4. yetkili ve ilgili kurumlar arasında iletişimi ve işbirliğini teşvik edecek bir süreç izlenmesine çalışılmıştır.31. UNESCO Dünya Miras Merkezi / ICOMOS 2004-2006-2008-2009 ve 2010 yıllarına ait Ortak Reaktif İzleme Heyeti Raporları ile UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 30. çok disiplinli ve etkili bir belge olabilmesi için gerekli görülen içeriğe ulaşabilmesine özen gösterilmiş ve yörenin kullanıcılarının ve ilgili tüm paydaşların sürece katılımını sağlayacak. 4: Kara Surları (Kaynak: İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı) İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Çalışma Etapları BİMTAŞ tarafından üstlenilen ve üç profesör ve bir serbest mimardan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yönlendirilen İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı çalışmaları. Planda.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı onayı ile “İstanbul’un Tarihi Alanları Yönetim Alanı Sınırları” olarak kesinleşmiştir (Şekil. geniş kapsamlı. başından sonuna kadar İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü.04. Ayrıca Yönetim Planı çalışmalarında. 22.32. Başkanlığın ve Kurulun görüş ve katkıları alınmıştır.. ve son olarak 35. Dönem toplantılarında “İstanbul’un Tarihi Alanları”na ilişkin kabul edilen kararlar dikkate alınmıştır. 116  . tarihi kentsel peyzajın yüz yüze olduğu temel sorunlara çözüm getirecek bir koruma çerçevesi ile tanımlanması ve sağlam bir yönetim sistemi ile bütünleştirilmesi önemli bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. daha sonra ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından kabul edilen sınırlar.

analitik çalışmaların gerçekleştirilmesi.Etap’ta ortak olarak belirlenen hedeflere ve eylemlere göre Projelerin üretilmesi. 2. Etap: Önceki etapta çalışmaları başlamış olan “paydaş analizi” sonucunda saptanan paydaşların katılımıyla Yönetim Planı Alanı vizyon.7) 1. 3. Etap: Paydaşların etkin katılımı ile 2. izlenmesi ve gözden geçirilmesi.7: Tarihi Yarımada Yönetim Planı Hazırlanması Süreci (Tarihi Yarımada Yönetim Planı. Şekil 4. 4. 2011) İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planında belirlenen sorun alanları nelerdir araştırınız. Etap: Yönetim Planı Alanı’nda mevcut durumun tespiti için ilgili tüm verilerin toplanması. hedef. 117  . strateji ve eylemlerin belirlenmesi.“İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Taslağının Hazırlanması” süreci 4 etap olarak planlanmıştır: (Şekil 4. Etap: Yönetim Planı’nın hazırlanıp paydaşlara açılması ve uygulanmasının sağlanması.

ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması. sorumluları ve sorumlulukları tanımlar ve kaynakları dağıtır. Türkiye’den ve Dünyadan örnekler değerlendirilmiştir. yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren. “Yönetim Planı” ise ilgili kanun ve yönetmelikte “…Yönetim Alanı’nın korunmasını. en genel anlamıyla günümüzde ve gelecekte yöneticilere. yaşatılmasını. kazı planı ve çevre düzenleme projesi veya koruma amaçlı imar planı dikkate alınarak oluşturulan koruma ve gelişme projesinin. 2008) planlama literatüründe yer almıştır. bu yönleri ile ilgili kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlayan. Yönetim planları. planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler…” olarak tanımlanmaktadır. Kanun Yönetim Alanı’nı. değerlendirilmesi. Yönetim Planı ve Alan Yönetimi kavramlarının anlamı. geri beslemelerle desteklenir ve güncellenir. Yönetim Planlarında. Yönetim Planı. “…sit alanları. toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla. yaşatılması. eylem ve projeler ve uygulama araçları yer alır. Yönetim planları. temel stratejiler. Bu bölümde. alanın korunması. her beş yılda bir gözden geçirilen planlar…” olarak yer almaktadır. Bu süreç sürekli olarak izlenir. bu eşgüdümü somutlaştıracak eylem ve projeleri aynı doğrultuya getiren paydaş eksenli bir stratejik plan olarak da tanımlanabilir. maddeye ilave edilen tanımlar ile “yönetim alanı” ve “yönetim planı” kavramları Türkiye’de ulusal hukuk mevzuatının içinde ilk kez yer almışlardır. değerlendirilmesini sağlamak amacıyla.Özet Yönetim Planları kültürel ve doğal mirasın korunması ve geliştirilmesi için yol gösterici rehberlerdir. alanın yönetim hedeflerini ortaya koyar. temel özellikleri tartışılmış. alanın korunmasına ve planlı gelişimine ilişkin ana hedefler. Bu özellikleri ile operasyonel bir plan olma niteliği taşır ve geleneksel imar ve koruma planlarından ayrılır. planlanması ve yönetilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlara uygulamalarında rehberlik edecek araçlar olarak tanımlanmaktadır. 1971) Kültürel değerlerini koruma konusunda ise UNESCO Dünya Miras Alanları için Dünya Miras Merkezi’nin (UNESCO World Heritage Center) Dünya Mirası Komitesi’nin (UNESCO World Heritage Committee) aldığı kararlar doğrultusunda yayınladığı ve Türkiye’nin de 1983 yılında taraf olduğu “Dünya Miras Sözleşmesi (World Heritage Convention. belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi. işletme projesini. 118  . 1972) ve Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Uygulama Rehberi” ile (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 1977. (Ramsar Convention. Alan Yönetimi ve Yönetim Planı kavramları. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 5226 sayılı Kanunla 2004 yılında ilave edilen Ek-2a maddesi ve 3. alanın geleceğine ilişkin vizyon. Türkiye’nin doğal değerlerini koruma konusundaki gündemine Doğal Koruma Alanlarından Sulak Alanlar için 1993 yılında taraf olduğu “Ramsar Sözleşmesi” ile girmiştir.

d. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi e. b. Aşağıda tanımlanan niteliklerden hangisi Yönetim Planlar için söylenemez? a. Alan Başkanı b. Koordinatör 8. Türkiye’de Alan Yönetimi ve Yönetim Planı kavramları ilk kez hangi sözleşmeyle gündeme girmiştir? a. Sürekli izlenen. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu e. revize edilen başa dönen bir süreç izler 4. Yönetim Planı hazırlama ve uygulama sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almaz? Mevcut durum tespiti Koruma Kurulu onayı Alanın vizyonunun belirlenmesi Çalışma programı. b. Bath şehrinde sağlık sorunlarına çözüm bulunması 10. c. Denetleme Birimi 7. Avrupa Arkeolojik Mirasını Koruma Sözleşmesi 2. Uluslararası kurumlardan fon bularak kenti rehabilite etmek d. Fiziksel erişimin geliştirilmesi e. Danışma Kurulu c. Bath Dünya Mirası Alanı’nın sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve güçlendirilmesi b. c. Aşağıdaki alanlardan hangisi Tarihi Yarımada Dünya Miras Listesinde yer alan alanlardan değildir? a. Danışma Kurulu c. Ramsar Sözleşmesi d. Stratejik planlama yaklaşımı ile yönetim planı hazırlamak e. e. Eşgüdümü sağlayacak çok paydaşlı bir yapı kurulması b. Türkiye’de 5226 sayılı yasada tanımlanan yönetim planında temel yaklaşım nedir? a. Danışma Kurulu T. Kültür ve Turizm Bakanlığı İlgili Belediye Valilikler Başbakanlık 119 6. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Sit Alanları Başkanlığı birimlerinden Alan Yönetimi değildir? a. Aşağıdakilerden hangisi Bath Dünya Miras Alanı Yönetim Planında hedefler ve eylemlerin belirlenmesinde etkili olan konular içinde yer almaz? a. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin tanımlanması 9. Koruma alanlarının turistik amaçla kullanılması e. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi c. Hazırlanıp tamamlanan bir plan değildir e. Yönetim Planı Hangi Birim Tarafından onaylanır? a. Koruma Kurulu d. Öncelikle alanın sorun ve olanaklarını tanımlayan bir belgedir b.C. e. Koruma Kurullarının güçlendirilmesi 5. Kent merkezlerinin yeniden yapılanması için fon sistemi kurulması c. d. Zeyrek Süleymaniye Yenikapı Topkapı Sarayı ve arkeolojik park Kara surları a. c. d. Kenti ulusal ve uluslararası turizme açmak b. Kentlerdeki anıt mimarinin restore etmek c. Kente yeni bir peyzaj projesi yapmak 3. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi b. İmar Planı niteliğinde durağan bir plandır d. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu d. Denetim Birimi e. Kentsel dönüşümün sağlanması d.  . Belediye Meclisi b.Kendimizi Sınayalım 1. Yönetim hedef ve stratejilerini ortaya koyan bir rehberdir c. Ülklemizde ve Dünyada kültürel ve kentsel alanların korunmasında en temel yaklaşım nedir? a. b. Kentsel sit alanlarında alan başkanını hangi kurum atar? a. Bath Dünya Mirası Alanı’nın üstün evrensel değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi sırasında Bath’ın yaşayan ve çalışanların da katılımının sağlanması d. zamanlama ve projelerin belirlenmesi e. Bath Dünya Mirası Alanı’nın üstün evrensel değerinin anlaşılmasının ve gelecekte sürdürülmesinin sağlanması c.

alışveriş gibi hizmetlerin de çevre yerleşiminde yer almasını öngören. Tarihi Çevrelerin Yönetimi Çalışması. ziyaretçi güzergâhları. ICCROM” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. IUCN önderliğinde Thomas. Bu rehberler içinde en çok kullanılanı. mevcut giriş çıkış kapılarının yeniden değerlendirilmesi. 10. “Management Planning Toolkit”. Yönetim Planlama Rehberi (EUROSITE. ziyaretçi merkezi. Dünya Mirası Alanlarının yönetimi için temel kabul edilen bu rehber. Yönetimi kolaylaştıracak bölgeleme. ICOMOS-UK tarafından hazırlanan “Management of the Historical Environment” (2005) adlı. Diğer rehberler içinde. bu süreçteki restorasyonlar dâhil olarak bir iş programı ve beş yıllık bütçelendirmesi yapılmıştır. ziyaretçilere ve araştırmacılara sunulmasını. 7. Bu rehberler. zamanlaması da İngilizce ve Türkçe hazırlanan Sunum Planı kapsamındadır. ICCROM’un “Management Guidelines for World Heritage Sites” başlıklı Dünya Mirası Alanları için Yönetim Rehberidir. d Yanıtınız yanlış ise “Koruma ve Planlama Konularında Alan Yönetimi ve Yönetim Planı Kavramının Ortaya Çıkışı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Doğa Koruma Alanları Yönetim Kategorileri Rehberi (IUCN. e Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 1994). Milli Parklar Yönetim Planlama Rehberi (Countryside Agency. turizme yönelik olası etkinliklerin trafiği. içeriği. 1993 yılında Feilden ve Jokilehto tarafından hazırlanmış ve ICCROM tarafından yayınlanmıştır. c Yanıtınız yanlış ise “İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. bu rapor diğer antik kentlerde de nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır. Onaylanmamış. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Yönetim Planı ile Pamukkale’nin en iyi ve doğru biçimde korunup. 4. 6. e Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. c Yanıtınız yanlış ise “Dünya Miras Alanları için Yönetim Rehberi. d Yanıtınız yanlış ise “Koruma ve Planlama Çalışmalarında Alan Yönetimi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. daha çok doğal ya da kültürel 120  . Yürürlüğe girmemiştir. 2. a Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Koruma Alanları için Yönetim Planı Rehberi. Proje kapsamında söz konusu çalışmaları kimin hangi yetkilerle yapması gerektiği ve verilmesi gereken eğitimler de belirlenmiştir. 5. Middleton ve Philips tarafından hazırlanan “Guidelines for Management Planning of Protected Areas” (2003) adlı. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Alan Yönetimi Sisteminin Yasal Çerçevesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2005) sayılabilir. konaklama. müze. Sıra Sizde 2 Koruma alanlarının yönetiminde ve yönetim planlarının hazırlanmasında yol gösterici olması ve paralel uygulama sağlanması amacıyla birçok rehber geliştirilmiştir. 3. 9. “Guidelines for Protected Area Management Categories”. 8. 1999) ve “National Park Management Plans– Guidance”. yeme-içme. c Yanıtınız yanlış ise “Alan Yönetimi ve Yönetim Planı Örneklerinin Ortaya Çıkışı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Pamukkale için bu çalışmaların ilk etabının beş yılda tamamlanacağı sonucundan yola çıkarak.

Parks Ringbeck.. (2005) Avrupa’da Kültürel Miras Koruma Yaklaşımları ve Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye’de Koruma Politikaları İstanbul: Tarihi Kent Yönetimi Paneli. Belirlenen yedi sorun alanı ile ilgili mevcut durum tespitlerinin. TMMOB Mimarlar Odası. Feilden. Erişebilirlik.02. iki seviyede tespit edilmiştir. O. sorumlu kurum veya kuruluş ile destek işlevi görebilecek kurum ve kuruluşlar sıralanmıştır. İ..(1992) Preparing Management Plans for Protected Areas Canada.11. N. Gülersoy Zeren.(1993) Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites.2007. (2007) Koruma Alanlarının Yönetimi ve Yönetim Planı Sürecinin Değerlendirilmesi İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Tezi. Alan’ın Öneminin ve Değerinin Algılanması. Ayrancı. hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan stratejiler ve bağlı eylemler ile bu eylemleri gerçekleştirecek olan sorumlu ve destekleyici kurum ve kuruluşların tanımlandığı çerçevede. Z. Risk Yönetimi olmak üzere 7 başlıkta belirlenmiştir. and Jokilehto. Planı (2011) Sıra Sizde 3 Yönetim Planı’nın Plan Vizyonu ve İlkeleri doğrultusunda belirlenen sorun alanları. (danışman: N. B. Basılmamış Rapor. Günay. Koruma Alanlarında Yönetim Planı İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.2005. 3. İ. Roma. Zeren Gulersoy) Tarihi Yarımada Yönetim BİMTAŞ. Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi Yayınları Gülersoy Zeren N. Ayrancı. İstanbul. (2007) Tarihi Yarımada Yönetim Planı İstanbul: Tarihi Yarımada Sempozyumu. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları Gülersoy Zeren. ilgili konularda gerçekleştirilen katılımlı toplantılardan ve çalıştaylardan gelen bilgilerin de girdi sağladığı bu süreçte her sorun alanı için hedefler belirlenmiştir.19-34. Ndosi. (2008) Management Plans for World Heritage Sites Bonn: German Commission for UNESCO 121  . İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları. (2011). Ziyaretçi Yönetimi. yapım sürecini ve ilgili aktörleri açıklamaktadır ve tüm koruma alanları için geçerli olacak yaklaşımları içermektedir. Yararlanılan Kaynaklar Ayrancı. Bilinçlendirme ve Katılım. Tanımlanan eylemleri kimlerin gerçekleştireceği.M. Belirlenen hedefler için ortaya konulan stratejiler saptandıktan sonra gereken bu eylemler tanımlanmıştır. s. Eğitim. bunları çözmeye yönelik hedefler. ICCROM. Nuran. B. Koruma Planlama ve Yaşam Kalitesi. Yönetim ve Organizasyon. J. İrem.koruma alanlarında yönetim planlamasının amaç ve hedeflerini. 15.

J.com/pdfs/Catal_SMP_TR.co. C.2010).07).org/en/list Bath North & East Somerset Council.bbc.uk www. www.2010).unesco. and Phillips. www.07). L.ww.tr www.org.doc (15. Park Planning: A Training Manual-Instructors Guide.İnternet Kaynakları UNESCO World Heritage Centre.htm. Management and Monitoring Challenges. http://www.gov.org/themes/wcpa/pubs/guidelines..htm. and Terrace.asp Ramsar Convention.uk/worldheritage/1.kultur.03.. (30. www. Çatalhöyük Yönetim Planı.07). Durham City Council. B. www. Lodge.gov.org www.catalhoyuk.htm. Introduction.uk www.07).org/opgutoc. 2006.02. 122  .02. whc.great-britain. (2003) Guidelines for Management Planning of Protected Areas.iucn.akanmimarlik.unesco.com/pamukkale. World Commission on Protected Areas (WCPA). A. B.uk www.durhamcity.co.10.gov.kad. www. (21. Department of Environmental Services.tr UNESCO World Heritage Centre. whc.co. 1993.htm.gov. (15. (10.org. www. World Heritage Reports 12: The State of World Heritage in the Asia-Pacific Region. H.ramsar. Thomas.icomos.whc. Pamukkale Alan Yönetimi ve Sunum Planı.org/opgutoc. Middleton.bathnes.10). 2004. Young. Durham Riverbanks Management Plan.cityofbath.tr www.istanbul. 2002. (05.03.08. (15. (2008) Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. and Young. 2003..unesco. (2004) City of Bath World Heritage Site Management Plan.uk/Pid/5142 26k.08.

 .

Dünya mirası listesinin oluşum sürecini analiz edebilecek.5 Amaçlarımız Dünya Mirası    Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Dünya mirası merkezi ve görevleri konularını özetleyebilecek. Anahtar Kavramlar Dünya Mirası Ölçütleri Silüet Değerleri Koruma Alanları Etkilenme Alanları Dünya Mirası Listesi Dünya Mirası Merkezi Dünya Mirası Komitesi Üstün Evrensel Değer İçindekiler     Giriş Dünya Mirası Listesinin Oluşturulması Dünya Mirası Merkezi Dünya Mirası Ölçütleri ve Değerlendirme Sistemi Dünya Mirası Logosu Riskler Tehlikede Olan Dünya Mirası Kültürel Miras ve Çağdaş Kullanımlar 124  . bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Dünya mirası kavramının tanımı ve kapsamına ilişkin yorum yapabilecek. Dünya mirası listesinin doğal ve kültürel mirasa etkilerini analiz edebilecek.

Sözleşme’nin 1.UNESCO Dünya Miras Listesi ve Miras Yönetimine Etkisi GİRİŞ Tüm insanlığın ilgisini çeken. tehlike altında olan türlerin yaşam alanları olan bölgeleri. DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NİN OLUŞTURULMASI 1972’de kabul edilen Dünya Mirası Sözleşmesi Birleşmiş Milletlere bağlı ülkelerin imzasına sunulmuş ve Sözleşmeyi onaylayanlara. Sözleşme’de Dünya Mirası statüsüne girecek olan kültürel ve doğal mirasın kapsamı belirtilmiş. bayındırlık etkinlikleri dolayısıyla zarar görmesi. “Evrensel değer” tanımı ulusal sınırları aşan. maddelerinde Dünya Mirası olabilecek varlıklar “doğal” ve “kültürel” olmak üzere iki kümede toplanmıştır: “Doğal miras” olağandışı fiziksel. 16 Kasım 1972’ de Paris’te toplanan UNESCO Genel Konferansı’nda kabul edilen “Sözleşme”nin girişinde yer alan: “Dünya mirasını tehdit eden tehlikelerin boyutu ve ciddiyeti karşısında uluslararası topluluğun evrensel değer taşıyan kültür ve doğal mirasın korunmasına katılması zorunludur. doğa ve kültür varlıklarını ayırt etmek için kullanılmaktadır. hızlanan bir tempoda yok olması karşısında UNESCO uluslararası topluluğu harekete geçirmiş ve “Dünya Mirası Sözleşmesi” geliştirilmiştir. biyolojik veya jeolojik özelliklere sahip olmanın yanı sıra. gelecek kuşaklara aktarılmasını istedikleri değerlerini tesbit etmeleri. çevresel ve doğal güzellikleri dolayısıyla değerli alanları kapsamaktadır. bu değerli mirasın korunmasında uluslara ve uluslararası topluluğa düşen sorumluluklar tanımlanmıştır. Dünya Mirasının parçası olarak korunması gerekir” cümleleri girişimin gerekçesini açıklamaktadır. bütün insanlık. evrensel değer taşıyan doğal ve kültürel varlıkların bakımsızlık. ekonomik ve kültürel etkenlerle biçimlenen insan yerleşmelerinin zaman içindeki evrimini yansıtırlar. silahlı çatışmalar. Kasım 2011’e kadar Dünya Mirası Sözleşmesini 188 ülke imzalamıştır. Tarih. estetik. “Kültürel peyzajlar” doğa ve insanın ortak ürünü olan kültürel varlıklardır. etnolojik veya antropolojik yönden evrensel değer taşıyan sitler Dünya Mirası Listesi’ne alınmak için önerilebilmektedir. günümüz ve gelecek kuşaklar için anlamlı. doğal. ilgi çekici örneklerinin insanlığın. 125  . mimari önemleri. homojenlikleri veya peyzaj içindeki konumlarıyla evrensel değer taşıyan yapı grupları. “Karmaşık sitler” kültürel ve doğal değerlere sahip alanlardır. sosyal. bilimsel. ve 2. insan eliyle yapılmış veya doğa ve insanın ortak çabasının ürünü olan tarihi. yasal koruma altına almaları ve Dünya Mirası Listesi’ne önermeleri tavsiye edilmiştir. Nelerin Dünya Mirası olabileceğine açıklık getirmek üzere.” “Kültürel ve doğal mirasın sıradışı. yapı grupları ve sitlerden oluşmaktadır. “Kültürel miras” anıtlar. sanat veya bilim açısından olağanüstü değer taşıyan anıtlar.

tüm dünyanın sorumluluğu olduğu düşüncesinden hareket edilerek. gelişen dinamik bir nitelik kazanmasıyla. birlikte çalışma alışkanlığının gelişmesidir. evrensel değerlerin korunup korunmadığı konusu belirli aralıklarda hazırlanan raporlarla izlenir.1: Türkiye’nin DM önlistesinde bulunan İshak Paşa Sarayı (Ahunbay Arşivi) Devletler. birçok ülke sahip olduğu doğal veya kültürel varlıkların. korumanın devamlı olup olmadığı. 126  . alanların DM Listesi’ne girmesi için çaba göstermektedir. Dünya Mirası Listesi’nin her yıl yeni katılımlarla büyüyen. Bu şekilde oluşan önlisteler (tentative list) ülkelerin gelecek beş-on yıl içinde aday göstermeyi planladıkları doğal. kültürel. Dünya Mirası alanları turistik çekim odağı oluşturmakta. kültürel peyzajların belirlenmesine ve ayrıntılı değerlendirmelere başlamasına yarar. evrensel değer taşıyan alanlar için uluslararası toplumun kaygı duyması ve koruma için yardımlaşma. Doğal ve kültürel mirasın karşı karşıya kaldığı tehditler sürekli izlenerek ilgililer uyarılmakta. DM’na aday gösterilecek yerlerin en az bir yıl önce önliste’de yer alması istenmektedir. uluslararası toplum bir araya gelmekte. daha iyi koruma ve yönetim için deneyimler paylaşılmaktadır. Evrensel değer taşıyan doğal ve kültür varlıklarının korunmasının. bunlar arasından Dünya Mirası Listesi’ne girebileceklerin dökümünü hazırlaması istenmektedir. Adaylık dosyaları önerilen alanla ilgili görsel ve yazılı belgeler yanında. uluslararası topluluğun yakından ilgilendiği bir Dünya Mirası Listesi’nin oluşturulması için yoğun çaba harcanmaktadır.Dünya Mirası Sözleşmesi’ni imzalayan devletler kendi topraklarındaki doğal ve kültürel varlıkları Dünya Mirası Listesine aday göstermeye başlayabilmektedirler. sitlerin korunma durumlarına göre değiştirilebilmektedir. korumayı özendirici bir statü oluşmuştur. aday gösterilen alanın ne şekilde korunduğunu açıklayan bilgileri ve sürekli bakımı için hazırlanan yönetim planını sunmak zorundadır. ülkelere prestij kazandıran. yalnız bulunduğu ülkenin değil. DM alanlarının korunma durumları. Her ülkeden önce Dünya Mirası (DM) olmaya aday önemli doğal ve kültürel sitlerini tesbit ederek. topraklarındaki Dünya Mirası değerlerini korumakla yükümlüdürler. karmaşık sitleri. Bu listeler ülkelerin talepleri doğrultusunda. Resim 5. bilgi ve kaynak konusunda güçbirliği yapılmaktadır. Dünya Mirası kavramının yerleşmesinin olumlu bir diğer yönü. Dünya Mirası kavramının tüm dünyada benimsenmesi.

onlarla ilgili dosyaları hazırlayarak DM Komitesi’ne sunmaları teşvik edilmiştir. 90’ının doğal ve 16’sının karmaşık sit olması ve bunların çoğunun Avrupa’da bulunması DM Komitesi için uyarıcı olmuştur.3: Adriyatik kıyılarının iyi korunmuş Ortaçağ kenti Dubrovnik’ten bir görünüm (Ahunbay Arşivi) Dünya Mirası Sözleşmesi’nin 30. Bu yeni yaklaşımla DM Listesinde temsil edilmeyen bölgelerdeki ülkelerin DM Sözleşmesini imzalayarak üye olmaları. DM Sözleşmesi’nin ilk 22 yıllık etkinliği sonunda yapılan değerlendirme de DM Listesinde temsil edilen coğrafi alanların. Listeye giren 410 yerden 304 ‘ünün kültürel. Resim 5. DM Komitesi’nin 1994 yılında yürürlüğe giren Küresel Stratejisi ile DM Listesi’nin Dünyanın kültürel ve doğal çeşitliliğinin üstün evrensel değerini yansıtacak şekilde geliştirilmesi istenmiştir.Resim 5. DM Sözleşmesi’nin evrenselliği vurgulanarak. DM Listesinde ağırlığın Avrupa’nın hristiyanlık anıtları ve tarihi kentlerinde olduğu. son otuz yıllık çalışmanın DM Sözleşmesinin üstün evrensel değer taşıyan doğal ve kültürel mirasın korunmasında eşsiz bir araç olduğunu kanıtladığı belirtilmiştir. (Ahunbay Arşivi) ICOMOS tarafından 1987-1993 arasında yürütülen bir araştırma sonunda. Hazırlanan “Küresel Strateji” ile dünyanın kültürel ve doğal hazinelerinin tüm renklerinin DM Listesi’ne yansıtılması ve DM Sözleşmesinin uygulanması için kapsamlı bir çerçeve oluşturulması ve bu yönde uygun bir yöntem seçilmesi hedeflenmiştir.ii. onun her tür mirasa uygulanabilmesini garanti etmek gerektiğine işaret edilmiştir. DM Sözleşmesi’nin ve ona bağlı araçların anlaşılması ve uygulamaya geçebilmesi için 127  . buna karşılık yaşayan geleneksel kültürlerin pek temsil edilmediği saptanmıştır. yılında DM varlıklarının iyi korunmalarını güvence altına alma çabası yaygınlaştırılmış. toplumların diyalog ve karşılıklı anlayış içinde sürdürülebilir gelişimi için. Toplantı sonunda yayınlanan Budapeşte Bildirgesinde. ölçütlere gore DM Listesi’ne girmişlerdir. doğal ve kültürel varlıkların türünde de dengesizlikler olduğunu göstermiştir. geçici listeler hazırlayarak DM Listesine aday olabilecek doğal ve kültürel varlıklarını belirlemeleri.2: Çin’in Suzhou kentinde Huo Guang Bahçesinde nilüferlerle bezenmiş göl ve içindeki pavyon Suzhou’nun Klasik Bahçeleri I.iv ve v.iii. 2002’de Budapeşte‘de toplanan Dünya Mirası Komitesi tarafından kutlanmış ve bu süre içinde yapılanlar değerlendirilmiştir. DM Listesinin yeryüzünde mevcut evrensel değer taşıyan kültürel ve doğal varlıkları dengeli bir biçimde temsil etmesi konusuna çok önem verilmekte ve bu yönde çaba harcanmaktadır. DM Sözleşmesi’nin ilk 30. yılı.

bu kapsam genişlemesi DM Listesi’nin ve etkinliklerinin çeşitlenmesine katkıda bulunmuştur. küçük Pasifik Adaları’ndan. kapasite geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır. katılımının sağlanması ve DM çalışmalarının desteklenmesi için daha fazla yayın yapılması istenmiştir. kültürel yollar. daha önceki adı: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)” tarafından yürütülen incelemede ise Listedeki doğal ve karmaşık sitlerin dengeli dağıldığını. uzman toplantıları ve kampanyalar düzenlenmektedir. 1984 128  . sergiler. çöller. Resim 5. (ed. endüstri mirası. The International Journal of Architectural Conservation.4: Ghent’te müzede kültür varlıklarıyla tanışan çocuklar (Ahunbay Arşivi) Dünya Mirası kavramının kültürel mirasın korunmasına katkısısı tartışınız. 2012’de DM Sözleşmesinin 40. Bu amaçla konferanslar. Toplantıların ana teması “Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Gelişme: Yerel Halkın Rolü” olarak belirlenmiştir. Linstrum) special issue published for ICOMOS. yıldönümü kutlanacaktır. “ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (The International Council on Monuments and Sites)” tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre. ancak tropik-ılıman bölge otlakları.adaylık dosyalarının hazırlanması ve diğer konularda bilgi birikimi arttırılmış. Afrika ve Arap ülkelerinden 39 ülke DM Sözleşmesini imzalayarak gruba katılmıştır. DM Listesi’ndeki boşluklar aday gösterme sisteminden ve çeşitli ülkelerin doğal-kültürel varlıklarını tesbit ve değerlendirmesiyle ilgili sistemlerinden kaynaklanmaktadır. savanlar ve göl sistemlerinde bazı eksiklikler olduğuna dikkat çekilmiştir. gençlik forumları. “IUCN Dünya Konservasyon Birliği (The World Conservation Union. DM Komitesi 2004 yılında DM Listesi’ni ve yapılan önerileri tekrar gözden geçirerek. Dünya Mirasının korunmasına yerel halkın katılımının arttırılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. D. Strateji çalışmaları sırasında kültürel peyzajlar. Doğu Avrupa’dan. Küresel Stratejinin başlatılmasından sonra. Halkın bilinçlenmesi. The World Heritage Convention. kıyı ve küçük ada sitleri gibi yeni kategoriler geliştirilmiş. Butterworths. Küresel Strateji’nin ne ölçüde başarıya ulaştığını değerlendirmiştir. Monumentum.

aynı tip anıt veya sitin. özel koruma teknikleri konusundaki bilinçlenme ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine Resim 5. IUCN ve ICOMOS başvuruları kültürel sitler için belirlenen ölçütlerden bir veya daha fazlasına uyma ve özgünlük açısından değerlendirmektedir. Duyulan gereksinime göre. dünyanın farklı bir yerinde toplanan Dünya Mirası Komitesi toplantısına sunularak tartışmaya açılır. DM Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu olan Komite aday alanlarla ilgili dosyaları inceler. yerinde inceleme ve dosya incelemesi olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. ülke tarafından sunulan dosya ve alan ziyareti raporu ele alınarak. Ülkeler tarafından hazırlanan başvuru dosyalarının ICOMOS ve/veya IUCN tarafından incelenmesi sonunda hazırlanan değerlendirme raporları her yıl Haziran/Temmuz ayında. Dünya Mirası Merkezi teknik yardım fonunu seferber etmektedir. farklı kültürlerin. İlk aşamada ICOMOS veya IUCN tarafından belirlenen uzman alanı ziyaret eder. UNESCO’ya bilimsel danışmanlık yapan IUCN veya ICOMOS tarafından değerlendirilmektedir. öneriler Komite üyelerinin soruları ve yorumlarıyla irdelenir ve adaylık konusu oylanır. kültürel veya karmaşık sitler. alanın korunma durumunu gözler. yerel yetkililer. Giderek büyüyen bir Dünya Mirası Listesi’nin yönetilmesi de zorlaşmaktadır. ünik kültürel ve doğal varlıklarının. değerlendirilmesini yapar ve oylar. korumadan sorumlu kurumlarla görüşür. Üyeler DM Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden 6 yıllık bir sure için seçilirler. başvuru. Bu amaçla. bütünlük yönünden de değerlendirilir. Her yıl yapılabilen bu başvurular. Maddi desteğe ihtiyacı olan ülkelere DM Fonundan kaynak aktarılması konusunda karar verme yetkisi de DM Komitesi’nindir. o ana kadar var olanlardan farklı bir katkı yapmak gibi özelliklerle “Dünya Mirası Listesi” ne alınırlar. 183’ü “doğal”. merkezde yapılır. kültürel peyzajlarla ilgili dosyaları hazırlayarak UNESCO’ya başvurmaktadırlar. Doğal veya kültürel sitler. Komite 21 üyesiyle senede bir kez toplanmaktadır. Üye devletler DM Listesi’ne girmesini istedikleri doğal. 28’i de “karmaşık sit” özelliği taşımaktadır. dünyanın kültürel ve doğal mirasının önemli bir bileşeni olmak. Doğal alanlar ise evrensel değer taşıma özellikleri yanında. Oylama sonunda bir yerin Dünya Mirası Listesine girmesi kabul veya red edilebilir. Bunlardan 725’i “kültürel”. yönetim sistemini öğrenir ve hazırladığı raporu IUCN veya ICOMOS’a sunar.5: Dünya Mirası Komitesinin 2004‘te Çinde yapılan 28. İkinci aşama. dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen kurslarla Dünya Mirasının yönetimi. kültürel peyzajlarının DM Listesi’ne katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Daha başarılı bir koruma uygulaması için. eksiklerin tamamlanması veya daha ayrıntılı araştırma yapılması için ertelenebilir. 2011 yılı sonuna kadar bu süreçten geçen toplam 936 yer Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. toplantısı (Ahunbay Arşivi) 129  . Dünya Mirası Listesi’nin tüm dünyayı temsil etmesi konusu önemlidir. coğrafi alanların özgün.Dünya Mirası Komitesi Evrensel değer taşıyan kültürel ve doğal mirasla ilgili başvuruların ve izleme raporlarının değerlendirilmesi için UNESCO içinde “Dünya Mirası Komitesi” adı altında uluslararası bir komite oluşturulmuştur. tarihi kentin çok sayıda örneğinin DM Listesi’ne girmesi yerine. Değerlendirme. önerilen alanın doğal veya kültürel miras olmasına bağlı olarak.

dengeli. Türkiye Avrupa grubu içinde yer almaktadır. Dünya Mirası Alanlarının korunması ve yönetimi için ek bütçe olanaklarının harekete geçirilmesi.org/en/budapestdeclaration.org/en/globalstrategy sayfalarını inceleyiniz. Dünya Mirası Komitesinin görevlerini araştırınız. ayrıca ilgili diğer kuruluşlar ve UNESCO’nun değişik ülkelerdeki bürolarıyla sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya özen gösterir. Bu amaçla 1992’de kurulan Dünya Mirası Merkezi’nin başkanı. sorunları çözmeye yardımcı olur. DÜNYA MİRASI MERKEZİ Her yıl Dünya Mirası Listesi’ne girmek için hazırlanan başvuru dosyalarının incelenmesi. DM Komitesi’nin kararlarının uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak. bu konuda Genel Kurula rapor sunmak. Birçok ülkede yeterli kaynakların aktarılmaması. 130  . kabulü. Uluslararası yardımların eşgüdümü. Arap ülkeleri. güvenilir bir Dünya Mirası Listesi’nin geliştirilmesi yönündeki stratejiye yönelik çalışma ve etkinliklerinin eşgüdümü. Bunlar Afrika.unesco. danışma kurullarına ve genelde halka bilgi verilmesi. içeriğinin denetlenmesi. DM Merkezi Listeye aday gösterilen yerlerle ilgili dosyaların izlenmesi. Dünya Mirası Komitesi’nin program ve projelerinin uygulanması için devletlere yardım edilmesi.çalışılmaktadır. Unesco Budapeşre deklarasyonu ve glaobal strateji hakkında detaylı bilgi edinmek için htpp:// whc. Alanlar izlenerek raporlar hazırlanmakta ve bozulmalar tespit edildiğinde ülkelerin dikkati çekilmektedir. taraf Dünya Mirası Merkezi çalışmaların ve değerlendirmelerin bölge temelinde ele alınması için dünyayı beş alana ayırmıştır. belirli konularla ilgili uzmanların sağlanması konusunda üye ülkelere ve danışma kurullarına hizmet eder. Peryodik raporlama ve izlemenin düzenli bir şekilde yürütülmesi. DM Merkezinin başlıca görevleri şöyle sıralanmaktadır: • • • • • • • • • Genel Kurul ve Komite toplantılarının düzenlenmesi. Avrupa ve Kuzey Amerika. mevcut DM Alanlarının durumlarının izlenmesi görevini UNESCO Genel direktörü tarafından seçilen bir Sekreterya yürütmektedir. Merkez etkinliklerini DM Komitesinin karar ve stratejik amaçları ile Genel Kurulun kararları doğrultusunda ve danışma kurullarıyla sıkı ilişki içinde yürütmektedir.unesco. Temsil edici. sorunlar tartışmaya açılır ve sözkonusu yerin “Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi”’ne girmesi veya Liste’den çıkarılması konularında karar verilir. Asya ve Pasifik. aynı zamanda DM Komitesinin de sekreteridir. Dünya Mirası’nın ve Dünya Mirası Sözleşmesi’nin geniş kitlelere duyurulması için devletlere. Latin Amerika ve Karayipler’dir. koruma uzmanlarının yeterli olmaması veya yeni yapılaşma baskıları dolayısıyla DM Alanları zarar görmektedir. DM Toplantıları sırasında Komite Liste’deki alanların korunma durumları ile ilgili raporları dinler. htpp:// whc. DM Listesi’ne aday gösterilen yerlerle ilgili dosyaların arşivlenmesi ve ilgili danışma kurullarına iletilmesi.

İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması. grafik özellikleri. Olağanüstü doğal özelliklere sahip olması veya sıradışı doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip olması Yaşama ait veya arazi biçimlenmesiyle ilgili. 7. Kültürel varlıklar için altı doğal varlıklar için dört ölçüt belirlenmişti. 131  . anıtsal sanatlar. arazi veya deniz kullanımının seçkin bir örneği olması. özgün tasarımını ve anlamını yitirmiş olabilir. yukarıda sayılan evrensel değerlere göre değerlendirilir ve karşıladıkları ölçütler dolayısıyla DM statütüsü almaya hak kazanırlar. Özgünlük Dünya Mirasına aday gösterilen kültürel varlıkların özgünlük koşulunu sağlaması istenmektedir. kıyısal ve deniz ekosistemleri ile bitki ve hayvan topluluklarının evrimi ve gelişimi ile ilgili ekolojik ve biyolojik süreçleri temsil eden sıradışı örnekler olması. 6. Bunlar şöyle sıralanmaktadır: 1. Yaşayan veya yok olan bir kültür geleneğinin veya uygarlığın ünik veya olağanüstü. üstün evrensel değerin yanı sıra. sürmekte olan bir jeolojik oluşuma ya da jeomorfik. Bilim ve koruma açısından üstün evrensel değer taşıyan tehlikede olan türler dahil olmak üzere. bu nedenle kültürel mirasın özgünlüğünün ait olduğu kültür çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde bir eğilim vardır. ya da insanlık tarihinin önemli bir aşamasını veya aşamalarını gösteren bir mimari ve teknolojik bütünün veya peyzajın örneği olması. Aday gösterilen alanların sahip olduklarını ileri sürdükleri üstün evrensel değerler DM Komitesi tarafından gözden geçirildikten sonra onaylanmaktadır. Dünyanın bir kültür bölgesinde veya bir dönemde mimarlık veya teknoloji. fikirler. Kültürel ve doğal varlıkların DM Listesi’ne girişinde. özgünlüğü ve bütünlüğü konuları da irdelenmektedir. Geri dönülmez bir değişim karşısında hassaslaşmış olan bir kültürün veya kültürlerin temsilcisi.DÜNYA MİRASI ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DM Listesine girmek için doğal ve kültürel varlıkların “üstün evrensel değer”e sahip olmaları ve aşağıda sıralanan 10 ölçütten en az birini karşılamaları gerekmektedir. biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve anlamlı doğal habitatlara sahip olması. inançlar. insani değer alışverişlerine tanıklık etmesi. kent planlama veya peyzaj tasarımı alanlarında önemli gelişmelere. yenilenmiş. • • Özgünlük değerlendirmesi. Kültürel mirasın türüne ve ait olduğu kültürel çerçeveye bağlı olarak özgünlük koşulları değişebilir. 9. söz konusu varlığın korunma durumu. Evrensel önem taşıyan sanatsal veya edebi eserler. 4. Dünya üzerinde farklı kültürlerin tarihi anıtlara yaklaşımları. Yersel. “Nara Özgünlük Belgesi” bu konuda ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 2005’te DM Komitesi’nin aldığı karar ile ölçüt grupları birleştirilmiştir. Dünya tarihinin belirli aşamalarını temsil eden örnekler olması. Kültür varlığının bugünkü durumunun çeşitli açılardan irdelenmesi önemlidir. ender rastlanan bir temsilcisi olması. Dünya Mirasına aday gösterilen kültürel ve doğal varlıklar. koruma yöntemleri farklıdır. 10 maddelik tek bir ölçüt seti kullanılmaktadır. 8. kültür varlığının özgün sıfatlarının ne ölçüde var olduğunun değerlendirilmesidir. Bir kültür varlığı ilk yapıldığı günden günümüze kadar değişikliğe uğramış. yaşayan gelenekler veya olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olması. 10. 3. 5. 2004 yılı sonuna kadar Dünya Mirası başvurularında kültürel ve doğal varlıklar ayrı ayrı ele alınmaktaydı. Özgünlük açıklaması. yönetim sistemi. Biçim ve tasarımda özgünlük. 2. geleneksel insan yerleşimi. Bir yapı tipinin seçkin bir örneği.

faraziyeye yer verilmez.iii ve iv.”somut olmayan kültürel miras” önemlidir. sosyal ve bilimsel yönden taşıdığı değerin tartışılması mümkün olmaktadır. Kullanım ve işlevde özgünlük. Resim 5. Antiochos’un tumulusu Nemrut Dağı (Ahunbay Arşivi) I. strüktürün korunmuş olmasını öngörür. Dil ve diğer somut olmayan miras türleri. 132  . Arkeolojik kalıntıların veya tarihi binaların yeniden yapımı özel durumlarda kabul edilebilir. Ruh ve duygular konusu özgünlük testinde kolaylıkla irdelenebilecek bir şey olmamakla birlikte. Özgünlük ilk yapıma ait malzeme ve yapım tekniğinin. Diğer iç ve dış etkenler. Parçaları dağılmış tarihi yapıların özgün malzeme ile tekrar ayağa kaldırılması (anastylosis) arkeolojik alanlarda uygulama bulan bir restorasyon türüdür. tarihi. Yer ve konumun özgünlüğü. özellikle geleneklerini ve kültürel sürekliliğini koruyan toplumlarda. Yeniden yapım (rekonstrüksiyon) ancak tam ve ayrıntılı belgelemenin var olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Gelenekler. Ruh ve duygular. başlıkları altında ele alınmaktadır.6: Kommagene Kralı I. teknikler ve yönetim sistemlerinin özgünlüğü.• • • • • • • Malzeme ve yapıda özgünlük. Ölçütlere göre DM Listesi’ne alınmıştır Bütün bu ayrıntıların incelenmesi ile kültür varlığının sanatsal.

Üye ülkelere ünik olmayan.Resim 5. Başvuru dosyalarında üstün evrensel değerin açıklanması istenir. değerlendirilmesi gerekir. Varlığın olumsuz etkenlerden veya ihmalden ne ölçüde zarar gördüğünün. bütünlüğünü korumuş alanların Liste’ye alınması. Bütünlük testiyle doğal veya kültürel varlığın niteliklerinin tam ve eksiksiz var olup olmadığı irdelenir.7: Bosna’da savaşta yıkılıp yeniden yapılan Mostar Köprüsü (Ahunbay Arşivi) Bütünlük Dünya Mirasına aday kültür varlıklarının iyi korunmuş olmaları. Varlığın önemini ne kadar koruduğu.8: 2011’de DM Listesi’ne giren Edirne Selimiye Camii (Ahunbay Arşivi) 133  . Kültür/doğa varlığının bütünlüğünün incelenmesi sırasında mevcut durumun. Üstün Evrensel Değer Bu kavram Dünya Mirası Sözleşmesi ile birlikte geliştirilmiştir ve sınırları aşan. Bütünlük varlığın fiziksel durumu yanında. bozulma süreçlerinin denetim altına alınmış olması istenir. özgünlüğünü. sadece yerel. Dünya Mirası Komitesi Dünya Mirası Listesine giriş ölçütlerini tanımlamıştır. Dünya Mirası Listesi’ne önerilen tüm varlıklar bütünlük koşulunu sağlamalıdır. Resim 5. tüm insanlık için bugün ve gelecekte önem taşıyacak olan kültürel ve doğal varlıkları tanımlamak için kullanılmaktadır. böylece coğrafi olarak da dengeli bir dağılımın sağlanması istenmektedir. Yapılan değerlendirme “bütünlük” raporu olarak başvuru dosyasında yer alır. Tüm dünya için ünik. Varlığın üstün evrensel değerini ne ölçüde yansıttığı. somut olmayan yönlerini de kapsamaktadır. ulusal düzeyde önem taşıyan anıt veya alanların Dünya Mirası Listesine aday gösterilmemesi tavsiye edilmektedir.

içinde bir kare olan bu simge dünyanın doğal ve kültürel çeşitliliğinin birbirine bağlılığını yansıtmaktadır. Bir alanın üstün evrensel değere sahip olduğunu kabul eden devletler. deprem. onun korumasına yönelik çözümler bulmaya çalışmaktadırlar. bu amaçla uzmanlar aracılığıyla nitelikli eleman yetiştirilmesi. Resim 5. Ortadaki kare insan yapısı kültürel mirası. tüm insanlığa ait olan mirasın küresel düzeyde korunmasını simgelemektedir. DM Alanlarının sürekli izlenmesi sürecinde. yangın. eğitim ve kapasite geliştirme toplantıları yapılmasının uygun olacağı anlaşılmıştır. alanların korunması uluslararası düzeyde önem taşıdığından. Kaçak kazılar ve yapılaşma. Dünya Mirası başvuruları nasıl değerlendirilme sürecini açıklayınız. turizm ve yapılaşma baskıları. savaşlar.Olyff tarafından bir logo geliştirilmiştir. hava kirliliği. insanların neden olduğu değişimler de doğal ve kültürel çevreyi tehdit etmektedir. Yerle ilgili yayınlarda da bu işaret kullanılarak. Dünya Mirası alanlarında bir pano üzerinde veya yere işlenerek yerin DM olduğu belirtilir. Dünya gibi yuvarlak olan logo. baraj ve yol yapımı gibi bayındırlık projeleri doğal yaşamı. Philip’e ait tumulus ve DM tabelası (Ahunbay Arşivi) RİSKLER Doğal etkenler yanında. Dışta bir daire. alan yöneticilerine destek verilmesi gerektiği. 134  . anıtları ve tarihi çevreyi olumsuz etkilemektedir. çevresindeki daire ise doğayı temsil etmektedir.Evrensel değer taşıyan eserlerin. ve benzeri risklerin azaltılması için düzenli çalışmalar yapılmaktadır. DM Sözleşmesi tehlikede olan alanların ve türlerin korunmasına yönelik çalışmalar yapılabilmesine olanak veren yararlı bir araçtır. yangın. DM alanlarının bütünlüğünü tehdit eden ve simgesel. sel. sosyo ekonomik değerlerini zedeleyebilecek deprem. Sözleşmeye üye ülkeler bu sorumluluğu paylaşmaktadırlar.9: Yunanistan’da II. Üstün evrensel değerin yitirilmemesi için halkın bilinçlendirilmesi. DM kavramının yerleştirilmesi ve küresel düzeyde yönetiminin örgütlenmesi sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılmış ve üye ülkelere rehberlik yapılması gereği ortaya çıkmıştır. alanın DM statüsünde olduğunun anlaşılması sağlanır. DÜNYA MİRASI LOGOSU Dünya Mirası için M. sürekli izleme ve iyi bir yönetim sistemi oluşturulması konuları vurgulanmaktadır.

Bu amaçla ICCROM. Komite söz konusu DM Alanını “Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi”ne alabilir. STK’lar ve ilgili başka gruplar da DM Komitesini bilgilendirebilirler. acil müdahale ile ilgili STKları risklere hazırlık strateji belgesini hazırlamaya davet etmiştir. Bilgi. DM Merkezini. Hazırlanan strateji 2006’da DM Komitesine sunulmuş ve hedefleri uygun bulunmuştur.10: İstanbul Haliç’te yapımı sürmekte olan ve Süleymaniye siluetini tehdit eden metro köprüsü (Ahunbay Arşivi) DM Komitesinin 2007 de onayladığı “DM Alanlarında Risk Azaltma Stratejisinde” nde beş hedef gösterilmiştir: Küresel. DM Alanlarındaki risklerin teşhisi. Sözleşmeye üye ülkeler kendi DM Alanlarındaki tehlike ve tehditlerle ilgili tespitler yaparak Komiteyi haberdar edebilir ve yardım isteyebilirler. Tehlikeli bir durum ortaya çıktığında. Strateji belgesinin hedefi afetlere karşı önlem alınmasıdır. Böylece durum çok tehlikeli olmadan önlem alınarak. UNESCO ve koruma uzmanlarının yardımıyla kurtarma işlemlerine girişilebilir. DM Merkezi tarafından ortak bir yayın programı başlatılmış. UNESCO. üye devletleri. ICOMOS. duyarlı bireyler. bölgesel. IUCN. ulusal ve yerel kurumları ve içlerindeki örgütlenmeyi güçlendirerek Dünya Mirasını etkileyecek risklerin azaltılması. Dünya Mirası alanlarının karşı karşıya oldukları tehlikeleri belirtiniz. DM Listesindeki yerler için risk yönetimi çalışmaları yapılması. 135  . Eğer tehlike ciddiyse. DM Alanlarında Risk Azaltıcı Strateji Belgesi 2007’de gözden geçirilerek DM Komitesi’ne sunulmuş ve onaylanmıştır. danışman kuruluşları. Dünya Mirasının korunmasını ulusal risk azaltma politikalarıyla ve yönetim planlarıyla bütünleştirmek amaçlanmaktadır. yöredeki halkın sosyal ve ekonomik yaşamı açısından da önemlidir. DM kaynak el kitapları dizisi içinde “DM Alanlarında Afet Risklerinin Yönetimi” konulu bir rehber kitap yayınlanmıştır. 2004’te DM Komitesi bir çağrı yaparak. Afetlere karşı her düzeyde etkili olabilmek için DM Alanlarındaki afet hazırlık çalışmalarının güçlendirilmesi. değerlendirilmesi ve izlenmesi. innovasyon ve eğitimden yararlanarak DM alanlarında “risk azaltma kültürü”nün oluşturulması. ilgili uluslararası kuruluşları. DM Alanlarındaki gizli risk etkenlerinin azaltılması.Resim 5.

Yunan hükümetinin fabrika için başka bir yer bulması ile kaldırılmıştır. bütünlüğünü.TEHLİKEDE OLAN DÜNYA MİRASI Dünya Mirası Listesinde yer alan anıt ve sitlerin özgünlüğünün korunması çok önemlidir. Projeye yerel ve uluslararası düzeyde gelişen tepkiler sonucu. Tehlike aşıldığında. DM Sözleşmesini imzalayan devletler kendi ulusal örgütlenmeleri içinde DM Alanlarına gerekli ilgi ve özeni göstermek. Bam Kenti ise 2003’te depremden büyük zarar görmüştür. Kamboçya’da uzun yıllar silahlı çatışmalardan. Dünya Mirası alanlarındaki sorunlara ilgi çekmek için uluslararası koruma kampanyalarından da yararlanılmaktadır. Eğer Komite gelişmeyi yeterli görürse. durum bir raporla Dünya Mirası Komitesi’ne bildirilir ve kültürel veya doğal mirasın tekrar eski statüsüne kavuşması istenir. Doğal afetler veya insanların neden olduğu hasarlar nedeniyle şu anda 35 DM alanı Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi’ndedir. 2004’te Tehlikede olan DM Listesinden çıkarılmıştır. doğal veya kültürel varlık aşırı bozularak özgünlüğünü. İlgili ülkenin maddi ve teknik olanakları kısıtlı ise. Mısır hükümetiyle görüşülerek. İran’da depremde zarar gören Bam Şehri ve Kültürel Peyzajı anılabilir. anıt veya sit Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi’ne alınmaktadır. durumu iyice hassaslaşan DM alanlarına özel dikkat gösterilir ve acil yardım programları başlatılır. Afganistan’da Bamiyan Vadisinde kayalara oyulmuş 55 metre yüksekliğindeki Buda heykeli 8 Mart 2001’de Taliban tarafından tahrip edilmişti. Eğer DM Alanlarının korunmasına dikkat edilmez. artık uygun bir biçimde yönetildiği ve koruma projelerinin başarılı olduğu belirtilerek. tartışmalı projeye alternatif çözümler araştırılmış ve tehdit ortadan kaldırılmıştır. eğer tehlike geçmez. onları sürekli bakımla iyi durumda tutmak zorundadırlar. 1995’te Mısırdaki Gize Piramitleri. Pakistan’ın Lahor Kentindeki Kale ve Şalamar Bahçeleri. yakınlarından geçmesi planlanan bir otoyol projesi ile tehdit altına girmiştir. üstün evrensel değerini yitirirse. Bunların arasında Afganistan’da Taliban’ın saldırısına uğrayan Bamiyan Vadisi Arkeolojik Kalıntıları ve Kültürel Peyzajı. Benzer biçimde Yunanistan’da ünlü Delphi Arkeolojik sitinin yakınında kurulmak istenen Alüminyum Fabrikasının yaratacağı olumsuz etki de.11: Dünya Mirası Şam’da Emeviye Camii (Ahunbay Arşivi) 136  . Resim 5. Komite Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılmasına karar verir. Aksi durum geçerli olursa. tarihi çevreler çöküntü bölgeleri haline gelir veya tarihi kentin genel görünümünü olumsuz etkileyecek aykırı yeni yapılaşmalar ortaya çıkarsa. Doğal veya insan eliyle yapılan müdahalelerle zarar gören. kaçak kazı ve yağmalamadan zarar gören Angkor DM Alanı. UNESCO uzman ve teknik destek sağlayarak sorunun çözümlenmesine yardımcı olur. Lahor Kentinin değerli kültür varlıkları bakımsızlık nedeniyle Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi’ne alınmış bulunuyor. söz konusu yer olumlu oylarla tekrar Dünya Mirası Listesi’ne döner.

Yerleşimlerin genel görünümlerinin farklı müdahalelerle hızla değişmesi. Bu nedenle. değişimlerin hızlanmasını önlemek için iyi bir yönetim planına ve izleme sürecine gerek duyulmaktadır. bozulmadan korunmalarını sağlayabilir. estetik algıda sorun yaratan müdahalelerdir. veya tarihi kentsel alanlarda yıkımlarla boşluklar yaratılması genel görünümü olumsuz etkileyen. kentin merkezi alanlarına ilgi çekmek için yoğun çalışmalar yürütülmektedir.12: Belçika’nın Ghent kentinde müzeye dönüştürülmüş bir sanayi yapısı (Ahunbay Arşivi) Dünya Miras alanlarını oluşturan anıtsal ve kentsel. yeni kullanımlarla değerlendirilerek. bahçe duvarları yıkılarak. toplumların sosyal yaşamına katılması önemlidir. İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın silueti. renk ve dokusunun oluşturduğu özel görünümler korunmaya değer özelliklerinden birisidir. Kültürel işlevler. bakım ve onarım için gerekli itici güç sağlanmaktadır. doğal alanların genel görünüşleri bitki örtüleri ile yanyana gelen yapıların biçim. Terk edilen DM alanlarının. İşlevsel eskime dolayısıyla terk edilen eski sanayi bölgelerinin de uygun etkinliklerle. kentler ve kırsal alanlarda. renk. kentlerin ekonomik gelişmesine. yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmakta. Örnek olarak İstanbul’dan Süleymaniye ve Zeyrek Bölgeleri gösterilebilir. hazırlanacak yönetim planıyla belirli kısıtlamalar getirilmesi söz konusudur. DM alanlarında yeterli denetim sağlanmadığında. çöküntü bölgelerine dönüşmesi. Ölçek. doğal sitlere bitişik aykırı yapılaşmalar olması. konaklama. arkeolojik sitlerin. tarihi çevrelerin değerlerini yitirmeden. kültürel mirasın sürekli kullanımıyla. Bu alanları onarmak. Konut alanlarının tekrar konut olarak kullanılması her zaman mümkün olmamakta. DM alanlarının korunmaları için kaynak yaratılmasını sağlamaktadır. Özellikle kent merkezlerinde yapılan canlandırma hareketleri. sanatçıların sürekli yaşadığı ve sergiler açtıkları özel bölgeler oluşması. istenmeyen müdahalelerin kent planlama kararlarıyla denetlenmesi gerekir. Resim 5. kimi binaların müzeye çevrilmesi. benzersiz 137  . el sanatlarının canlandırılması ve sergilenmesi. kırsal dokuların yaşatılmaları sürekli bakımlarının sağlanması için çağdaş yaşamla bütünleşmeleri. Dengeyi korumak. alanın üstün evrensel değerinden taviz verilmesi kaçınılmazdır. yeşil alanlar araçlar için otoparka dönüştürülmektedir. asıl işlevlerinin yanı sıra/yerine yeni kullanımlarla değerlendirilmeleri gerekmektedir. Safranbolu’da turistik kullanımlara uyarlanan konutların sağır olan zemin kat duvarlarında geniş yırtıklar oluşturulmakta. harap olmaları kaçınılmazdır. görünüşler ortaya çıkarabileceğinden.KÜLTÜREL MİRAS VE ÇAĞDAŞ KULLANIMLAR Yaşayan tarihi çevrelerde. yüzyılların birikimiyle oluşmuş. Siluet Değeri Yaşayan tarihi kentlerin. Turizmin artması. karakterlerini değiştirmeden. doku çok farklı etkiler. eğlence sektörü bu alanlara girmektedir. yeni işlevler verilerek çekim gücü yaratılması her zaman uygun olmamaktadır.

DM Alanının daha iyi korunmasını sağlayan bir koruyucu kuşaktır. DM Listesindeki bir alanın tampon bölge sınırlarının değiştirilmesi veya yeni tampon bölgeler oluşturulması DM Komitesinin kararına bağlıdır. Geçiş-etkilenme bölge sınırları duruma göre ve dikkatle belirlenmelidir. Tahtakale Hamamı gibi anıtlar dikkati arada kıyıya doğru çekse de Süleymaniye. İstanbul’un Haliç siluetinin zirve yaptığı noktadır. Boyutu. ölçütlere göre DM Listesine aday gösterilen alanlarda sınırlar. üstün evrensel değerin tam olarak ifadesine olanak vermeli. görsel bütünlüğünü korumak için. doğal ve kültürel varlıklarının gelecekte de korunmasını sağlayacak plan kararlarını almak ve uygulanmasını garanti etmek zorundadırlar. alan sınırları belirli türlerin habitatları. Sıradışı doğal özellikleri dolayısıyla vii. Bayezıt Kulesi gibi düşey ögeler yer almaktadır.x. kilise. yoğun. DM Alanı sınırlarının tanımlanması. Aksi takdirde DM Alanlarının üstün evrensel değeri zarar görür. Kıyı çizgisine yakın Yeni Cami. gelecekte yapılması olası yeni incelemelerde ilişki kurulması beklenen bölgeler de kapsama alanına alınmalıdır. Etkilenme alanının DM Alanını ne şekilde koruyacağının da belirtilmesi istenir.13: İstanbul’un Haliç siluetinden bir bölüm: solda II. DM Sözleşmesine üye olan devletler. bakış noktaları sunan. yüksek katlı inşaat yapılması önlenebilir. Yedi tepeli istanbul’un üçüncü ve dördüncü tepeleri arasında uzanan Valens Kemeri.vi.Resim 5. sağda Süleymaniye Camii (Ahunbay Arşivi) güzellikte bir kompozisyondur. çekirdek alan çevresinde. kullanımına ve yapılaşmasına belirli yasal kısıtlamalar getirilen. ayrıca DM alanına anlam katacak. Böylece DM Alanının hemen yanına uygun olmayan kullanımların yerleşmesi. Bayezıt Camii ve Kulesi. ölçütlere bağlı olarak aday gösterilen yerlerde. Küçük boyutlu kubbelerinin ritmiyle hareketlenen yatay kütlesi birinci tepenin zengin yeşil dokusu üzerinde yükselmekte ve yüzyıllar boyu ülkeyi yönetenlerin bulunduğu noktayı vurgulamaktadır. Bu siluetin korunması. İstanbul’un DM değerlerinin korunmasında öncelikli bir yere sahiptir. Tampon bölge DM alanının çevreleyen. gelişim alanları gözönünde tutularak tanımlanmalıdır. Etkilenme Alanları DM Alanının olası değişikliklerden olumsuz yönde etkilenmesini azaltmak. 138  . Yoğun ağaçlıklı dış bahçeler içindeki Topkapı Sarayı. gerekli görülen yerlerde ve ölçüde tampon bölgeler oluşturulur. Yumuşak hareketlerle Sarayburnu’ndan başlayıp yükselen ve Batıya. ona yakın konumdaki Zeyrek Camii. Etkili bir koruma için DM sınırlarının üstün evrensel değerin tam olarak ifadesine olanak verecek. . Koruma alanı sınırlarının üstün evrensel değer taşıyan çekirdek alandan daha geniş tutulmasında yarar görülmektedir. Kültürel varlıklar için kullanılan i. Sultan Selim camileri ve irili ufaklı birçok cami. Süleymaniye gibi büyük kubbeli camiler ve Çemberlitaş. nedeni belirtilir. sınırları bir harita üzerine işlenmelidir. özellikleri ve hizmet edeceği kullanımlar açıklanmalı. Edirnekapı’ya doğru ilerleyen tepeler çizgisi üzerinde Ayasofya. Rüstem Paşa Camii. Tampon bölgeler Dünya Mirasına aday gösterilen yerin bir parçası olmamakla birlikte. bütünlüğü ve özgünlüğü koruyacak biçimde tanımlanması istenir. dördüncü ve beşinci tepeleri taçlandıran Fatih. kentsel ve bölgesel planlara işlenmesi önemli bir aşamadır. Koruma Alanları DM Alanlarının korunması ve çevrelerindeki değişimden etkilenmemesi için yasal düzenlemelere ve plan kararlarına gerek duyulmaktadır. Dünya Mirasına aday gösterilen alana bitişik ve onun genel görünüşünü etkileyen. Eğer tampon bölge önerilmiyorsa. . DM olacak alanın özelliklerinin korunmasına destek olan alanlar da bu kapsama girer. Mısır Çarşısı. Tarihi Yarımada’nın doğu ucunu taçlandırmaktadır. türbe bu silueti zenginleştirmekte ve özel kılmaktadır. bütünlüğü ve özgünlüğü zedelenebilir. Nuruosmaniye.

baraj ve yol yapımı gibi bayındırlık projeleri doğal yaşamı. sanat veya bilim açısından olağanüstü değer taşıyan anıtlar. ayrıca “özgün” ve iyi korunmuş olmaları gerekmektedir. evrensel değerlerin korunup korunmadığı konusu belirli aralıklarda hazırlanan raporlarla izlenir. farklı kültürlerin. Kültürel miras anıtlar. uzman toplantıları ve kampanyalar düzenlenmektedir. Çalışmalar Dünya Mirasının korunmasına yerel halkın katılımının arttırılması yönünde yoğunlaştırılacaktır. Doğal miras olağandışı fiziksel. 28’i de “karmaşık sit” özelliği taşımaktadır. Dünya Mirası Listesi’nin tüm dünyayı temsil etmesi konusu önemlidir. bayındırlık etkinlikleri dolayısı ile zarar görmesi. insan eliyle yapılmış veya doğa ve insanın ortak çabasının ürünü olan tarihi. estetik. Dünya Mirası Sözleşmesi’ni imzalayan devletler kendi topraklarındaki evrensel değer taşıyan doğal ve kültürel varlıkları Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterirler. sergiler. DM alanlarının bütünlüğünü tehdit eden ve üstün evrensel değerlerini zedeleyebilecek deprem. 2011 yılı sonuna kadar bu süreçten geçen toplam 936 yer Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. Evrensel Değer tanımı ulusal sınırları aşan. Doğal etkenler yanında. kültürel peyzajlarının DM Listesi’ne katılımının sağlanması hedeflenmektedir. günümüze ve gelecek için anlamlı doğal ve kültür varlıklarını ayırt etmek için kullanılmaktadır. mimari önemleri. Bu görev 1992’de kurulan DM Merkezi tarafından yapılmaktadır.yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. turizm ve yapılaşma baskıları. Bir ülke dosya hazırlığında aday gösterilen alanların ne şekilde korunduğunu açıklar ve sürekli bakımı için hazırlanan yönetim planını sunar. Bunlardan 725’ i kültürel. bilimsel. denetlenemeyen bir hızla yok olmasına karşı 1972’de UNESCO tarafından Dünya Mirası Sözleşmesi geliştirilmiştir. Devletler topraklarındaki DM değerlerini korumakla yükümlüdürler. etnolojik veya antropolojik yönden evrensel değer taşıyan sitler Dünya Mirası Listesi’ne alınmak için önerilebilmektedir. deprem. homojenlikleri veya peyzaj içindeki konumlarıyla evrensel değer taşıyan yapı grupları. Evrensel değer taşıyan kültürel ve doğal mirasla ilgili başvuruların ve izleme raporlarının değerlendirilmesi için UNESCO içinde Dünya Mirası Komitesi adı altında uluslararası bir komite oluşturulmuştur. Komite 21 üyesiyle senede bir kez toplanmakta ve başvuruları ve izleme raporlarını değerlendirmektedir. İyi korunamayan alanlar “Tehlikede olan Dünya Mirası Listesi”ne alınır ve tehlikeli durumun giderilmesi için uluslararası destek sağlanır. silahlı çatışmalar. 2012’de Dünya Mirası Sözleşmesi’nin 40. ve benzeri risklerin azaltılması için düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl oylamaya sunulacak dosyaların hazırlanması. bütün insanlık. yapı grupları ve sitlerden oluşmaktadır. Toplantıların ana teması “Dünya Mirası ve Sürdürülebilir Gelişme: Yerel Halkın Rolü” olarak belirlenmiştir. 183’ü doğal. korumanın devamlı olup olmadığı. sel. Bu amaçla konferanslar. hava kirliliği. 139  . ünik kültürel ve doğal varlıklarının. Sözleşmede Dünya Mirası (DM) olabilecek varlıklar doğal ve kültürel olmak üzere iki kümede toplanmıştır. Bu amaçla. Tarih. DM alanlarının korunma durumları. biyolojik veya jeolojik özelliklere sahip olmanın yanı sıra. gençlik forumları. çevresel ve doğal güzellikleri dolayısıyla değerli alanları kapsamaktadır. insanların neden olduğu değişimler de doğal ve kültürel çevreyi tehdit etmektedir. dünyanın çeşitli yerlerindeki halkların bilinçlenmesinin sağlanması ve kapasite arttırımı için UNESCO tarafından eğitim kursları düzenlenmektedir. Savaşlar. tehlike altında olan türlerin yaşam alanları olan bölgeleri. anıtları ve tarihi çevreyi olumsuz etkilemektedir. yangın. işlerin izlenmesi için UNESCO genel direktörü tarafından seçilen bir Sekretarya çalışmaktadır. tarihi kentin çok sayıda örneğinin DM Listesi’ne girmesi yerine. Giderek büyüyen DM listesinin izlenmesi. coğrafi alanların özgün. aynı tip anıt veya sitin. yangın.Özet Tüm insanlığın dikkatini çeken evrensel değer taşıyan doğal ve kültürel varlıkların bakımsızlık. DM Listesi’ne girmek için doğal ve kültürel varlıkların üstün evrensel değere sahip olmaları ve belirlenen on ölçütten en az birini karşılamaları.

DM Listesine giremeyen yerlerin listesi d. Dünya Mirası listesine aday yerlerin koordinatları veren liste gösterilen b. Sokaklara yangın muslukları konulur d. Europa Nostra e. Binalar güçlendirilir 6. “Küresel Strateji” neyi hedeflemektedir? a. IUCN 5. IUCN c. UNESCO’nun kültürel miras konusundaki danışman kuruluşu hangisidir? a. Birleşmiş Milletlerin birleştirici gücünü b. Dünya Mirası Merkezi e. TICCIH konularıyla uğraşan 140  . DM alanlarının askeri birliklerle korunmasını 9. Avrupa Konseyi c. Dünyanın kültürel ve doğal mirasının DM Listesine doğru bir şekilde yansıtılmasını d. Dünya Mirası alanında STK’lar çalışmaktadır 10. DM alanlarının webden ulaşılır olmasını e. Tehlikede olan DM ne demektir? a. Önliste nedir? a. Avrupa Birliği’ne üye olmaları c. ICOM b. Europa Nostra 2. UNESCO’nun doğal miras konusundaki danışman kuruluşu hangisidir? a. DM alanındaki riskleri azaltmak için ne yapılabilir? a. CRATerre b. Avrupa Birliği e. UNESCO’nun çabalarını c. ICOMOS b. UNESCO’nun DM sekretaryasının adı nedir? a. Yangın sigortası yapılır b. Dünya Mirası Sözleşmesini imzalamaları e. ICCROM’a üye olmaları d. Dünya Mirası Komitesi c. Eserlerini restore etmeleri b. Kültür varlıklarının çeşitliliğini e. UIA e. DM alanındaki binalar tarafından işgal edilmiştir c. Doğayı ve insanın yaratıcı zekasını d. Dünyanın içinin boşaldığını 7. UNESCO d. ICOMOS c. Dünyada barışın tesisini b. Council of Europe d. English Heritage d. Dijital arşiv oluşturmaları 3. Riskler belirlenir ve afet hazırlık çalışmaları yapılır e. DM Logosu neyi temsil etmektedir? a. IFLA 4. DM alanında yangın olmuştur b.Kendimizi Sınayalım 1. DM alanı uygun nedeniyle üstün kaybetmek üzeredir silahlı çeteler olmayan evrensel müdahaleler değerlerini d. Her ülkenin DM listesine aday göstermek istediği alanların bilgilerinin sunulduğu geçici liste c. DM alanlarında yapılması gereken işler listesi e. Birleşmiş Milletler b. Öncelikli yatırım projelerinin listesi 8. Dünya Mirası alanı yenileme alanı yapılmak istenmektedir e. Ülkelerin Dünya Mirası listesine öneri yapabilmeleri için önce ne yapmaları gerekir? a. Dünya Mirası Sözleşmesi kim tarafından geliştirilmiştir? a. Deprem sigortası yapılır c. ICCROM d. Afrika ülkelerine insani yardımı c.

sosyo ekonomik değerlerini zedeleyebilecek deprem. d Yanıtınız yanlış ise “Riskler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. onun korunması için hem yerel.b Yanıtınız yanlış ise “DM Komitesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. baraj ve yol yapımı gibi bayındırlık projeleri doğal yaşamı. c Yanıtınız yanlış ise “DM Listesi’nin oluşturulması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Kaçak kazılar ve yapılaşma. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. yangın. Sıra Sizde 3 UNESCO’ya sunulan başvuru dosyaları ICOMOS veya IUCN’e iletilerek uzman görüşleri istenmektedir. hem devlet katında daha iyi bir örgütlenme oluşturulmasına. Sıra Sizde 4 Doğal etkenler yanında. değerlendirmesini yapar ve oylar. c Yanıtınız yanlış ise “Tehlikede olan DM” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. 4. DM alanlarının bütünlüğünü tehdit eden ve simgesel. 8. Böylece başvurular olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmiş olur. c Yanıtınız yanlış ise “DM Logosu” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. kültür ve doğa varlıklarının durumu kamuoyunun dikkatini çekmekte ve korunmaları öncelik kazanmakta. deprem. halkta bilincin artmasına yardımcı olmaktadır. Sıra Sizde 2 DM Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu olan Komite aday alanlarla ilgili dosyaları inceler. Bu kuruluşlar yerinde inceleme ve dosya değerlendirmesi yaparak kararlarını oluşturur ve görüşlerini UNESCO’ya bildirirler. 9. 2. sürekli izleme ve raporlama etkinlikleri ile doğal ve kültürel varlıkların üstün evrensel değerlerinin yitirilmesi önlenmektedir. insanların neden olduğu değişimler de doğal ve kültürel çevreyi tehdit etmektedir. savaşlar. Komitenin bir başka yetkisi de maddi desteğe ihtiyacı olan ülkelere DM Fonundan kaynak aktarılması konusunda karar vermektir. Yanıtınız yanlış ise “DM Merkezi” 10. anıtları ve tarihi çevreyi olumsuz etkilemektedir. b Yanıtınız yanlış ise “DM Komitesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. d Yanıtınız yanlış ise “DM Listesinin oluşturulması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. ve benzeri risklerin azaltılması için düzenli çalışmalar yapılmaktadır. sel. DM Merkezi gelen görüşleri DM Komitesine sunar. hava kirliliği. d başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 141  .Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. 7. turizm ve yapılaşma baskıları. Oylama olumlu olduğunda yeri bir alan DM Listesine girmiş olur. Bilinçlenmeye bağlı olarak. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 Kültürel veya doğal bir alanın DM Listesi’ne girmesi. b Yanıtınız yanlış ise “DM Listesi’nin oluşturulması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. yangın. Komite uzman raporlarını dinledikten sonra oylama yaparak alanın DM olmasına veya başvurunun reddine karar verir.

Paris 2005 142  . Dünya Mirasında Türkiye. Risk Preparedness: A Management Manual for Word Cultural Heritage. (Ed. s. Roma 1998 UNESCO. Ankara 2008 STOVEL. Türkiye’nin Somut Olmayan Kültür Mirası.). Jukka. 13-123 FEILDEN.C. JOKILEHTO. Ankara 2006.. Herb. ICCROM. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Zeynep. Bernard M. Pulhan) T. Management Guidelines for World Heritage Sites. ICCROM. M. G. “İstanbul’un Tarihi Alanları”.Yararlanılan Kaynaklar AHUNBAY. (ed. Basic Texts of the 1972 World Heritage Convention. Öcal. Roma 1993 OĞUZ.

 .

Ortaya Çıkışı.6 Üretim Teknoloji Koruma    Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra. Tarihi yapıları koruma ve kullanma arasındaki dengeyi ayırt edebilecek. Dünyada ve Türkiye’de Sanayi Devrimi ve etkilerini kar şılaştırabilecek. Endüstri Mirasını betimleyebilecek. Endüstri mirasına yönelik farklı yaklaşımları karşılaştırabilecek. Sanayi Yapı ve Yerleşkelerinin İnşası Sanayi Yapı ve Yerleşkelerinin İşlevsiz Kalması Endüstri Mirasının Korunması Endüstri Mirasının Yeniden Kullanımı 144  . Tanımı. Anahtar Kavramlar Sanayi Devrimi Endüstri Mirası İşlev Kaybı Dünya Mirası Yeniden İşlev İçindekiler   Giriş Sanayi Devrimi. Endüstri mirası ile güncel bir koruma pratiğine yönelik farkındalık geliştirebilecek. Türkiye ve dünyadan endüstri mirası örneklerini tanıyabilecek. bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.

yapının inşa edildiği alanın topografik özellikleri. yapılarda görevli olanların yaşamları ve yaşam alanlarının araştırılması açısından sosyolojik. Sanayi Devrimi. siyasal. Bu nedenle sanayi yapıları ve yerleşkelerinin fiziki varlıkları üzerinden. başta ekonomik olmak üzere. “Endüstri mirası” ise. konumlandıkları ve ilişki kurdukları toplumların iktisadi. ambarlar ve depolar. ya da üretilenlerin pazarlanacağı yerlerde kurulabilir hale gelmiş. gereç ve donanımlar. maddi ve manevi tüm sonuçlarıyla birlikte bir bütün olarak endüstri mirası kapsamında ele alınmaktadır. iktisadi ve siyasi süreçleri ile ekonomi-politik gibi disiplinleri ilgilendirir. enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü” olarak tanımlanmaktadır. makineler. Endüstri yapılarını tasarlayan mimarların kullandığı tekniklerin incelenmesi açısından mimari. gelişim aşamaları açısından arkeolojik. ayrıca sanayi alanlarındaki hizmet yapılarından oluşur. sanayi kültürünün tarihsel. “endüstri” ise. teknolojik. dünyada yarım yüzyıl. mimari ve bilimsel değere sahip kalıntılarını içerir. yüzyıldan sonrayı işaret eder. teknolojik. Bilindiği üzere “arkeoloji” eskinin bilimidir. sanayinin geçmişi ile bugününün daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla. toplumun üretim-tüketim ilişkilerine veya gündelik yaşam pratiklerine dek ciddi değişimlerin tetikçisi olmuştur. Yine bu alanla ilgili diğer bir kavram ise. yüzyıl başlarına kadar tüm dünyaya hızla yayılmıştır. 145  . “Manufaktur” denilen el ile üretimin inorganik güç kaynakları ile makineye devredilmesi ve fabrika düzenine geçiş olarak tanımlanabilen bu süreçte. Bu gelişmeler kentlerin planlama ve mimari düzenlerinden. hatta 20. iktisadi. “endüstri arkeolojisi”dir.Kültürel Miras ve Endüstri Mirası Yönetimi GİRİŞ İngiltere’de 18. işletim süreçleri. insan yerleşimlerinin. “Sanayi Devrimi” adı altında tüm dünyayı etkileyen ve sonuçları günümüze kadar ulaşan gelişmeler. başlarda su kenarlarında kurulan üretim yapıları. sosyal ve siyasal boyutları ile 19. Devrimi izleyen yıllarda hızlanan değişim. eserlerin. doğal ve kentsel peyzajların. ulaşım özellikleri. artık hammaddenin elde edildiği. enerji üretim ve iletim tesisleri. Bugün endüstri mirası olarak önem kazanan bu terkedilmiş yapılar. İmalathâne ve fabrikalar. Endüstri arkeolojisi disiplinlerarası araştırma alanıdır. somut ve somut olmayan tüm kanıtlarını inceler. sosyal ve kültürel yapılarını okumak olasıdır. araç. iletim ve taşıma olanaklarının da artmasıyla. liman gibi ulaşım alanları. demiryolu. 18. Türkiye’de ise 1990’lardan bu yana kültürel mirasın bir parçası olarak değerlendirilmektedir. yüzyıl. teknolojik. madenler ile işleme ve arıtma alanları. sosyal. sosyo-kültürel boyutlarıyla insanların düşünce ve yaşam biçimlerinde ve yaşadıkları çevrede köklü değişimlere yol açan bir dönüm noktasıdır. böylece üretim tesislerinin yayılma hızı da artmıştır. atölyeler. Sanayi yapıları ve alanları. sanayileşme sürecinin öncü mekânları ve donanımları da yeni teknolojiler karşısında verimliliklerini yitirmişler. sanayi faaliyetleri sonucunda yaratılan belgelerin. devre dışı kalmışlar ve uzun bir süre kaderlerine terk edilmişlerdir. Bu iki kelimenin yan yana gelmesi ile oluşan “endüstri arkeolojisi” ise. hayatın her alanını etkisi altına alırken. bulundukları kentlerle ve doğa parçalarıyla. Fransızca kökenli olan “endüstri” kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre “sanayi” kelimesi ile eş anlamlı olup “ham maddeleri işlemek. yüzyılda. yapıların.

hayvan. Kent görünümünde öne çıkan artık fabrika bacaları olmuştur. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İngiltere’de nehirlere ulaşmak kolaydı yaygın bir demiryolu ağı da mevcuttu. Sanayi devriminin ani bir olaydan öte tarihsel süreçte koşulları ve ortamı hazırlanmış bir oluşum olduğu belirtilmektedir (Hançerlioğlu. yaygın ve oldukça gelişmiş bir imalât sektörü ve ticari ilişki sistemi oluşmuştu. ORTAYA ÇIKIŞI. endüstriyel gelişmelere uyum sağlamak amacıyla yapıda değişimler yapılmasını zorlaştırıyordu. kolay ve ucuzdu (Hobsbawm. demir-çelik gibi sanayi kollarına yansımıştır. ihtiyaçlar endüstri yapılarının çevrelerindeki yaşam alanı halkalarını genişletmiş ve adeta endüstri kasabaları oluşmuştur. yüzyılın başlarında da İtalya. Bu oluşum sürecinin başlangıcı 16. Ayrıca ulaşım açısından önemli bir avantaj olarak. 18. TANIMI. insan ve hayvan gücüne gerek duyulmaksızın makineler aracılığıyla işlerin çözümlenmesi topraksız kalan insanların fabrikalarda ücretli işçi olarak çalışma amacıyla kentlere göç etmesi.Endüstri mirası nedir? Ne ile ilgilenir? SANAYİ DEVRİMİ’NİN. SANAYİ YAPI VE YERLEŞKELERİNİN İNŞASI “Sanayi Devrimi” ilk kez İngiliz ekonomisti Arnold Toynbee tarafından kullanılmıştır (Hançerlioğlu. sokaklar. fabrika inşa etme. kısmının tamamlanması ile oluşturuluyordu. metal taşıyıcılar karma olarak yapılarda kullanılmıştır. kömür üretimi. 1981). endüstriyel gelişmeler ile bu yapıların çevresinde bir yaşam alanı oluşmaya başlamıştır. Belçika gibi diğer Avrupa ülkeleri ile ABD’ye yayılmış ve yünlü dokuma. hayvan. 1997). kentlerdeki yerleşimi farklılaştırmıştır. Bu avantajlar nedeniyle İngiltere’de başlayan gelişmeler. Örneğin. gelişmeye dayalı olarak yapıda kullanılması gereken bir başka makine binaya sığdırılamayabiliyordu. yüzyıla kadar yapılarda taş. yüzyıldan itibaren çağdaş dünyada ortaya çıkan değişime verilen addır. ücretli işçilerin çalıştıkları fabrikaların inşası ile üretim ilişkileri sağlamlaşmıştı (Pamuk. sınaî üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi sayesinde. 1760’lardan itibaren. Bu değişim o dönemde insan hayatını nasıl etkilemiştir? Şöyle ki tarımsal faaliyetlerin azalması. Kentleri şekillendiren endüstri yapıları nasıl oluşmuştur dersek. dinlenme alanları vb. 19. yapıların kurulacakları alanları belirlerken. Hatta endüstri yapılarından bazıları önce makinelerin alana yerleştirilmesi ardından binanın duvarları. Örneğin 1750’lerde. su ve rüzgâr gücü gibi organik ve inorganik güç kaynakları değişmiş. daha sonra ise. çatı vb. İngiltere’de toprak sahibi tarım işçileri ve tarımsal faaliyet azalmıştı. yapılar önceleri önemli güç kaynakları olan su kenarlarında kurulurken yani coğrafya. 20. Avrupa’da. Geniş açıklıkların geçilmesi ile derinlikleri artan mekânlarda aydınlatma sorunu yaşanmaya başlanmıştır. yüzyılın ortalarına kadar Sanayi Devrimi için gerekli önkoşullar hazırlanmıştı. fabrikada çalışanları için konutlar. Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Rusya kendi Endüstri Devrimleri’ni yaşamaya başlamışlardır. yüzyılın başlarından itibaren Fransa. özellikle de İngiltere’de 18. kanallar. Sonuçta ulaşım ve iletişim. ibadet. üretimi sağlayan insan. çok katlı yığma yapılar ortaya çıkmıştır. 18. Ancak ilk olarak ve en belirgin şekilde 1750 ile 1830 yılları arasında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. 1981). 146  . tuğla gibi malzemeler kullanılmış. köprüler. Çok katlı yapılar. Ahşap malzemeler fabrikalarda çıkan yangınlar sonucunda hızlı zarar görmesi sebebiyle kullanılmamaya başlanmıştır. 1998). üretim ilişkileri” gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Önceleri prefabrik yapı malzemeleri. Endüstrileşmenin Yarattığı Dönüşüm 18. Sanayi Devrimi tekniğin. Almanya. Ağır vasıtaların yapıya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan yerde ve havada raylar. Önceleri çok katlı yapılar biçiminde karşımıza çıkan endüstri yapıları ilerleyen yıllarda geniş alanlara yayılan daha az katlı yapılara dönüşmüştür. Sermaye kıtlığı yoktu. Bu nedenle yapılar da yatay düzlemde genişletiliyordu. gaz boruları. su ve rüzgâr gücünün yerini buhar gücüne bırakması üzerine “ücretli işçi. 1780’li yıllarda da. Daha aydınlık mekânlar elde etmek için yapıların beden duvarlarında ve çatı örtüsünde aydınlatma boşlukları açılmıştır. buhar gücü ve buhar makineleri kullanılmaya başlanmış. Buhar gücünün kullanılması ile tek merkezden diğer parçalara enerji gönderimini sağlayan sistemler için geniş alanlara ihtiyaç duyuluyordu. yüzyılda üretim için kullanılan insan.

dolayısıyla bol olan mineral. Hobsbawm’ın Sanayi ve İmparatorluk ( İstanbul: Dost Kitapevi. 1997). teknik gelişmeleri ve ürünleri tanıtmak. cam (Yedikule). ülke sınırları içindeki tüm kentlerde paralellik çizememiştir. Büyükada) fabrikaları.1: 1915’te Osmanlı Devleti’ndeki sanayi tesislerinin bölgelere göre dağılımı (Ökçün. Unkapanı. sanayi alanındaki gelişmeleri izleyebilmek. Büyükdere/Sarıyer). Tophane-i Âmire. çoğunlukla Batı’dan alınan tekniklere dayanarak ve hepsi de başkent İstanbul’da konumlanan Tersane-i Âmire. un ve iplik fabrikası dışında kayda değer bir üretim tesisi yoktu (Ökçün. Endüstrileşmenin tariflenebilir? kentlerde ve yaşamda yarattığı etki nasıl Sanayi Devrimi süreci ve kentleşme ile ilgili olarak Eric J. kağıt (Kağıthâne). yüzyıldan 19. 1997). deniz-kara bağlantıları ve sanayi için uygun koşulları olan toprakları ile İstanbul kısa süre içinde sanayi yapılarına mekân olmuştur. yüzyıla dek ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı devlet kontrolündeki loncalar tarafından gerçekleştiriliyordu. Göksu. Osmanlı Devleti’nin sanayileşme süreci hakkında da bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Bu dönemde Avrupa’daki sanayi gelişiminin baskısı altında kalmaya başlayan Osmanlı Devleti’ndeki sanayileşme hareketleri. Teknik gelişmeler sergi yapılarında kullanılarak Eiffel Kulesi (1887-1889) gibi sergi yapılarının da sergiler kadar dikkat çekmesi sağlanmıştır. 20. dokuma (Haliç). demir dökümhâneleri (Haliç-Tophâne) ile 15.Değişimin hızlı olduğu bu dönemde endüstri alanındaki gelişmeleri takip etmek de önemliydi. ulusal ve uluslararası sanayi sergileri organize edilmiştir. tuğla (Haliç. Tablo 6. 19. İstanbul. 1998) yayınını okuyunuz. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarındaki işletmelerin % 55’i İstanbul’da yer almaktaydı (Ökçün. ülkenin sanayi öncesi ve sonrası üretim süreçlerini açıklayarak irdelenmelidir. Hasköy. silah (Dolmabahçe). 1913-15 yılları arasında ülkedeki sanayi tesislerinin niteliğini ortaya koymak amacıyla yapılan sanayi istatistiklerine göre. 1997). deri-ayakkabı (Beykoz). yüzyıla kadar önemli yapılara ev sahipliği yapmıştır. Devlet gücü ve kontrolünün merkezinde. Yeni buluşları. Baruthane gibi tesislerde daha çok savunma gibi devletin ihtiyacını karşılayan üretim. Almanya gibi yaşayamadığını ve sanayileşme girişimlerinde yetersiz kaldığını ifade etmek mümkündür. yüzyılın sonuna kadar. elektrik (Silahtarağa). üretimde başı çeken İstanbul ve İzmir dışında ülke topraklarında sadece sınırlı sayıdaki Anadolu kentinde. Osmanlı Devleti’nde sanayileşme girişimlerinin en yoğun yaşandığı yer başkent İstanbul ve yakın çevresi olmuştur. 18. ya da hammaddenin ulaşımının güçlüğü gibi. Fransa. Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti’ndeki Yansımaları Osmanlı İmparatorluğu’nun Endüstri Devrimi’ni İngiltere. Sanayi Türü Gıda üretimi Toprak işleme Deri üretimi Ağaç işleme Dokuma üretimi Kırtasiye üretimi Kimyevi madde işleme Toplam İstanbul ve çevresi 45 20 11 15 15 44 5 155 İzmir 23 1 2 9 8 11 8 62 Diğer kentler 10 ------55 ----65 Toplam 78 21 13 24 78 55 13 282 147  . Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme girişimlerini en iyi yansıtan kent olan İstanbul’un sanayileşme sürecini izlemek. Bunda birçok kentin önemli bir ulaşım yolu olan denizle bağlantısının olmaması. Osmanlı İmparatorluğu’nda 17. Öyle ki. Hatta bu durumun sonuçlarının günümüze dek ulaştığı da tartışılmaz bir gerçektir. başka etmenler de rol oynamıştır. Kasımpaşa. yüzyılın ilk yarısı boyunca bu sergiler ulusların kendi sınırları içinde yapılmıştır. yeni hammadde kaynakları sağlamak ve yeni pazarlar bulmak için. un (Paşalimanı/Üsküdar. Osmanlı İmparatorluğu’nun neden ve nasıl bu noktaya geldiği.

teknisyenler. güney kıyısında Büyükdere. yüzyılda atılan Tophane-i Âmire’ydi. ya da teknolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda. 1997). Paşalimanı gibi) Demiryolu bağlantısının olduğu yerler (Zeytinburnu Demir Fabrikası. İstinye koyundaki tersane. ordu ve sarayın gereksinimlerini karşılamak amacıyla en son teknolojiyi kullanan makineleri ithal ederek kurulan fabrikalardı. deri ve kimya üretimi ile maden. Bu fabrikalarda üretimi yönetmek üzere Avrupa’dan yüksek ücretler ödenerek mühendisler. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti üzerinde yansımaları olmakla birlikte. Bakırköy Bez Fabrikası. Oysa İngiltere ve ardından Fransa. Küçükçekmece Kibrit Fabrikası gibi) 148  . Marmara’nın kıyısında ise fabrikalar Yedikule ile Bakırköy arasındadır. işgücü ve teknolojisi ile kentteki sanayi yapılarının sayısı ve türü fark edilir bir biçimde artmıştır. Almanya. 1985). 1990). • • • İşlenebilir topraklar (Haliç toprakları. Şirket-i Hayriye gibi). sanayileşme çabalarının ülke topraklarında köklü bir dönüşüm yaratmasını engellemiş. kısmen yerli. Bu dönemde ağırlıklı olarak İngiltere. Endüstriyel yapıları “enerji. Üretilenlerin devlet tarafından satın alınması. 1992). Kentte 18. yüzyıla kadar devlet ve kamunun ihtiyaç duyduğu maddelerin üretimi ağırlıklı olarak zanaatkârlar ve loncalar çevresinde şekillenen küçük işletmeler tarafından sağlanmaktaydı (Mantran. hammaddesi. İstinye Koyu’nda ve Tophâne-Beşiktaş civarında yer almaktaydı. hatta işçiler getirtilmişti (Clark. İstanbul’daki endüstriyel yapıların konumları incelendiğinde bazı özellikler dikkat çekmektedir: • Su-deniz kenarları (Örn.İstanbul’da 17. yüzyılda iki ayrı aşamada kurulan fabrikalar izlemiştir (Pamuk. teknik uzmanların. 1850’den sonra yabancı sermaye. 19. 1997). yüzyılda inşa edilen Azadlı Baruthanesi gibi birkaç sanayi tesisini. çoğunlukla el ile ya da basit aletlerle gerçekleştirilmekteydi (Mantran. o Boğaz’ın kuzey kıyısında ağırlıklı olarak fabrikalar Üsküdar. dışarıdan da bitmiş ürün getirtilmiştir (Toprak. gıda. Bunların ilki 1830-40’larda devlet tarafından. Corpi Un Değirmeni) kurulmuştur. 1992). Avrupa makinesi. Küçükçekmece civarında eski Kibrit Fabrikası ve Azadlı Baruthânesi bulunmaktadır. 19. tuğla üretim yeri (Sütlüce ve Kağıthâne) için kullanılırken. Osmanlı ekonomisinin serbest ticaret antlaşmasını kabul ettiği yıllarda kurulan fabrikalar. Yedikule’den Küçükçekmece’ye kadar uzanan alanda kurulu yünlü. Yedikule Gazhanesi. Lengerhâne. Marmara Denizi ve oradan diğer denizlere ulaşıma olanak sağladığı için endüstri yapı inşasında önemli bir kent olmuştur. Bu arada bir yandan devlet eliyle veya özel kişi/kurumlar tarafından fabrikalar kurulurken. 1880’lerden sonra gerçekleşmiştir. güney kıyısında gıda ve giyim sektörüne hizmet eden büyük fabrikalar (Feshâne-i Âmire. Fabrikaların ustaları gittiğinde. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu’nda ağırlıklı olarak savaş ve savunma teknolojilerinde önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. fabrikaları yabancı rekabetinden koruduğu halde. Bu dönemde İstanbul’daki en önemli sanayi tesisleri. 1985). Ancak teknolojinin. Osmanlı fabrikalarının dörtte üçü gibi büyük bir kısmı bu dönemde kurulmuştur (Ökçün. öte yandan küçük zanaatlar üretimlerine devam etmekteydi. 1992). toprak ve ağaç işleyen fabrikalar” olmak üzere 8 sekiz grupta incelenebilir. kısmen de yabancı sermaye ile desteklenmişlerdi (Pamuk. temelleri 15. Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yaşanan sanayileşme girişimleri. bunun sadece bir girişim olarak kalmasına neden olmuştur. el ile veya basit aletlerle küçük ölçekli üretim eskisi gibi sürmüştür. Fransa ve Belçika’dan getirilen üretim teknikleri ve makineler kullanılmıştır. hatta ustası ile işleyen bu fabrikaların büyük bir kısmı kısa sürede kapanmıştır (Clark. İkinci aşama ise. Çoğunluğu İstanbul ve çevresinde yer alan bu işletmeler içinde en önemlileri. Göksu Deresi civarı gibi) Korunaklı yerler (Tersaneler. bir devrimden sözetmeyi haklı kılacak şekilde büyük dönüşümlere neden olmuştur. Cibali Tütün Fabrikası. Boğaz ve Haliç kıyısındaki fabrikalar) o Haliç’in kuzey kıyısı ağırlıklı olarak gemicilik faaliyetleri (Haliç Tersaneleri. Özetle. fabrikalar kapanmış veya üretim yapılamamıştır (Toprak. Bu süreçte çoğunlukla yurt dışına hammadde gönderilmiş. yüzyılda atılan Tersane-i Âmire ile 16. Bu başlıklardan neredeyse her biri için ev sahibi olan İstanbul sakin ve korunaklı bir liman olan Haliç’e sahip olduğu. 1990). pamuklu dokuma fabrikaları ile Feshane-i Âmire ve demir dökümhâneleridir (Clark. hatta bazen yapı parçalarının bile yurt dışından getirtilmesi. 1997). Bu sistemleri kullanmak için de aynı yerlerden çeşitli uzmanlar gelmiştir. Göksu deresi civarında ve Beykoz-Paşabahçe’de. giyim ve dokuma. “Kârhane” olarak adlandırılan bu işletmelerde üretim.

Bu yapılar fiziki olarak teknoloji tarihini yansıtan verilere sahip olduğu gibi. Tablo 6. Bu fabrikaların mimari niteliğini değerlendirmek oldukça güçtür. Silahtarağa Elektrik Fabrikası ve Feshane-i Âmire’de olduğu gibi.1: Gemi yapım ve bakım yeri olan Haliç Tersanesi’nde bir kuru havuz. üretimleriyle kentin gündelik yaşamına olan etkileri de sanayi ile okunması gerekli bilgilerdir. 2005). Tersane-i Âmire. Üretim geniş açıklıklı. tek katlı binalarda yapılmaktadır (Köksal. gemi vb.• Hizmet edeceği yere yakınlık (Saraya hizmet eden gazhaneler. Günümüze ulaşan sanayi yapılarının büyük bir kısmının devlet tarafından yaptırılmış olması. uluslararası donanım ve teknik iş güçü kaynaklı ilişkiler. 2000 (Köksal Arşivi). 149  . yüzyıl ve 20. aynı zamanda üretimi desteklemek amacıyla kurulmuş olan eğitim birimleri. İstanbul’da 19. 1996). Tophane-i Âmire. iş dışı zaman geçirme alanları ya da tesislerin elektrik. 2005). yüzyıl başındaki sanayi tesisleri ile mevcut durumun karşılaştırması (2005). yüzyılın başlarında varlığını sürdüren 256 endüstri yapısı saptanmış. Beylerbeyi Sarayı’na hizmet eden Kuzguncuk Gazhanesi gibi).2: İstanbul’da 20. gıda. saray yakınında kurulmuştur. ancak bunlardan ancak 43’ünün günümüzde mevcut olduğu tespit edilmiştir (Köksal. mîrî (kamu) ve özel fabrikalar arasında üslup/mekân özellikleri/strüktürel tasarım açısından karşılaştırma yapma olanağını kısıtlamaktadır. yüzyıl başında İstanbul’daki sanayi yapısı/tesisi 7 72 27 19 16 44 35 36 256 2005’te İstanbul’daki sanayi yapısı/tesisi 6 11 5 1 5 8 7 -43 Osmanlı Devleti’nde sanayileşme süreci nasıl gerçekleşmiştir? Resim 6. fabrikalarda üretim teknolojisine ve donanıma göre uygun mimari mekânlar tasarlanmıştır (Köksal. çalışanlarının konut. metal strüktürlü. Dolmabahçe Sarayı’na hizmet eden Dolmabahçe Gazhanesi. İş kolu Enerji üretimi Gıda üretimi Giyim ve dokuma üretimi Deri üretimi Kimyevi madde üretimi Maden işleme Toprak işleme Ağaç işleme Toplam 20.

1930’larda devletçi uygulamalara gidilmiştir. 1926’da kurulan Tayyare Bakım Atölyesi. yurdun çeşitli bölgelerinde fabrikalar kurulması öngörülmüştür. özel girişimcilere kolaylıklar sağlamış. Türkiye Cumhuriyeti’nde Sanayileşme Çabaları Osmanlı’da 19. 1933’te Alman teknik desteği ile kurulan Şeker Fabrikası’nın üretim yapısı mansart çatı biçimlenişi ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Cumhuriyet’le birlikte kararlı ve etkili bir uygulamaya dönüşmüştür. Devlet kapitalizmi olan bu yatırımlarda askeri ve sosyal kaygılar da rol oynamıştır. Sanayi programları için 1920’lerde devlet. Beş yıllık süre içinde hangi alanlarda hangi kuruluşlar olması gerektiğini ele alan bir sanayi programı niteliğinde olan Plan’da. aynı zamanda neredeyse ülke çapında kentlerin çehresini de değiştirmiştir. Fabrikaların kurulacağı yer olarak. modernite projesinin sanayi üzerinden tüm ülkeye yayılma isteği uygulanmıştır.2: Hasanpaşa Gazhanesi. sadece ülkenin sanayi alanında gelişmesine neden olmamış. Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen fabrikalar. Öyle ki. 1973). istihdam olanakları gibi değişimler meydana gelmiştir. sistemli. Bu nedenle askeri olarak savunma olanakları yüksek konumlar tercih edilmiştir. Uşak’ta 1923 yılında yapımına başlanan Uşak Şeker Fabrikası. kırsal ölçekten kentsel ölçeğe geçiş. Cumhuriyet’in en önemli kararlarından biri olan “yeni bir başkent seçimi” sanayileşmede de etkin rol oynamıştır. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında yürürlüğü girmiştir.A. bu demiryolu hatları üzerindeki küçük Anadolu kentleri seçilerek. Cumhuriyet Dönemi’nin özel teşebbüse ait ilk fabrikası olmuştur (50 yılda. organize ve devasa plan şemaları ve yan hizmet birimleri küçük Anadolu kentlerinin çehresini değiştirmiştir. Eskişehir. Örneğin Eskişehir’in sanayi hareketi ile karşılaşması İzmir gibi. diğer Anadolu kentlerinden önceye dayanmaktadır. diğer yandan da yabancı şirketler elindeki hatlar devletleştirilerek Ankara merkezli bir demiryolu şebekesi oluşturulmuştur. sanayileşme. Brassert and Company isimli bir İngiliz firması tarafından projelendirilmiştir. 1985). hammadde kaynaklarından oldukça uzağa kurulmuştur (Kepenek. Bu yatırımlar altyapıdan ziyade. Uşak ve Turhal şeker fabrikaları gibi hâlâ çok gelişmemiş bir hafif sanayinin oluşturduğu bir sanayileşme vardı. Ülke çapında bir yandan yeni demiryolu hatları yapılırken. Cumhuriyet döneminde bir bağımsızlık simgesi olan demir-çeliğin üretimi için kurulan ve ilk demir-çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Tesisleri. İzmir’deki kongre kapsamında 1932’de hazırlanmaya başlanan. fabrika 150  . nüfus artışı. tarım ve dokuma sanayine ağırlık verilmiştir. 1937’de askeri kaygılar nedeniyle. yüzyılda sanayiyi geliştirmeye yönelik arayışlar. 1923’de İzmir’de düzenlenen İktisat Kongresinde alınan kararlardan birine bağlı olarak. Fabrikaların kuruldukları yerlerde. 1927’de Türkiye’de özel girişim olarak kurulan Alpullu. Ancak Fabrika yine yurtdışı kaynaklı. ancak özel sektörün yeterli sermaye ve deneyime sahip olmadığı görülünce. Örneğin. H. Fabrikaların işleve dayalı. çeşitli nedenlerle bu girişimlerden önce sanayi adımlarına sahne olmuşlardır. 1924’te devletleştirilen Cer Atölyesi. 1894’de işletmeye açılan Berlin-Bağdat demiryolu. aynı zamanda halkın ve fabrikalarda çalışanların hayatlarında da rol oynamıştır. çağdaşlaşma modeli için uygun bulunmayınca. 2003 (Köksal Arşivi). Resim 6. Kozmopolit bir yapıya sahip olan İstanbul’un başkentliğe devamı. ülkenin doğal kaynaklarına dayalı sanayiler olan maden çıkarma. Ankara başkent olarak ilan edilmiştir. yüksek bir ideolojinin ürünleri olarak. Anadolu kentleri arasında bazıları. Bu özelliği ile Cumhuriyet dönemi sanayileşme girişimleri Osmanlı’dan farklılık göstermektedir. tüketim mallarına yönelik olmuştur. Bu durum.

Isparta (gülyağı) Karadeniz Bölgesi: Kastamonu (kendir). konumlandıkları kentin organik yerleşim dokusundan ayrılmaktadırlar. Iğdır (pamuklu) Bu kararlara göre Sümerbank yatırımları arasında Bakırköy (1934). Nazilli (pamuklu). 1934 tarihli Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanmaya başlamasında büyük ölçüde Sovyet kredisinden ve teknik desteğinden yararlanılmıştır. lokal. şişe-cam). Marmara Bölgesi: İstanbul (pamuklu. Kayseri (1935). “Dokuma. Ülke çapında kurulması önerilen 20’ye yakın tesisin bölgelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir (Tayanç. Kayseri (pamuklu) Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya (pamuklu). Sümerler ve Hititler gibi eski medeniyetlerin adının verildiği bu kuruluşlar çok sayıda fabrika kurulmuştur. hayatın iş saati ve iş dışı saatler olarak bölünmesine. kağıt. İzmit (kağıt. okul. Gemlik (suni ipek). bunların etrafında yemekhane. Tesislerin hemen hepsi.3: 1936’da İzmit’te kurulan Selüloz ve Kağıt (SEKA) Fabrikası. hastane. sosyal tesis. Bu yapıların hemen hemen aynı zaman diliminde devlet eliyle yapılması. Nazilli (1937) ve Malatya’daki (1937) tekstil fabrikalarının yanısıra. Resim 6. tek veya iki katlı olup. bunun yanında veya içinde yönetim binası. seramik). 1950’ler (Köksal Arşivi). Çok büyük ve eğimi fazla olmayan alanlarda inşa edilen tesislerin merkezinde fabrika binası. rasyonel ve gridal plan şemaları ile. Sümerbank’ın görevleri arasında devlet sermayesi ile kurulacak sanayi tesislerinin etüd ve projelerini hazırlamak ve bunları tesis ve idare etmek yer almaktadır. Bursa (1935). İzmit’teki kağıt fabrikası (1936). yoğun bir yeşil doku içinde yer almaktadırlar. işçiler için lojmanlar. insanlara belirli zamanlarda belirli ücretler karşılığında çalışmayı dayatmış. yeşil bir bant ile çevrelerinden izole edilmiş. Ereğli (1937). Fabrika ile birlikte kentlerde. Ege Bölgesi: Kütahya (südkostik. yemekhane. sinema.üretim sistemi. benzerliği de beraberinde getirmiştir. 151  . Bursa (merinos). Karabük’teki demir-çelik fabrikası (1937) ve Gemlik’teki suni ipek fabrikası (1935) yer almaktaydı. böylece yeni bir kent modeli ortaya çıkmıştır. Tesise ait tüm yapılar. hastane. spor alanları. fosfat. Bu tesisler. sosyal aktivite yerleri kurulmuş. lokal. kütüphane. kimya ve taş-toprak” olmak üzere beş iş kolunda gruplandırılmıştır. en dışta ise lojmanlar bulunmaktadır. 1973). Karabük (demir-çelik) İç Anadolu Bölgesi: Ereğli (pamuklu). spor ve rekreasyon alanları. iş dışı saatleri geçirecek yeni bir yaşam kültürü oluşturulmasına neden olmuştur. kibrit). Kadınların da fabrikalarda çalışmaya başlaması sosyal statülerde değişime neden olmuştur. maden işleme. 1933’te özellikle tekstil alanında fabrikaların kurulmasını sağlayan Sümerbank ile 1935’te de madencilik alanında etkin Etibank’ın kurulması sanayi atılımlarının başlangıcı olmuştur. Bodrum (sünger) Akdeniz Bölgesi: Keçiborlu (kükürt).

yığma yapı olup. Fabrikalar bir dekovil hattı ile demiryolu ağına bağlanıyorlardı. Bu plan. Sanayi Devrimi sonucunda yaşamın içerisinde yer alan bu yapılar yukarıda anlatıldığı üzere sadece teknolojik bir devrim ürünü değil. Savaş’ın ardından ülkedeki sanayileşme girişimlerinde de önemli fikirsel değişimler meydana gelmiştir. malzeme iletimi karayolu ile yapılmakta olup. Tek-üç kat arasında değişen konutlar ise. Dünya Savaşı. Dünya Savaşı yüzünden uygulanamamıştır. kentleri ve yaşamı nasıl etkilemiştir? İlk Beş Yıllık Planın başarısının ardından 1936’da İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlıklarına girişilmiştir. kültürel ve ekonomik boyutlarıyla çevresel etki yaratan bir dönüşümdür. Örneğin. aynı zamanda mimari ifade dilleri ile Türkiye’nin 20. tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dengelerin değişmesine neden olmuş. idare binalarını. önce mali olanaksızlıklar nedeniyle. kuruldukları dönemin ideolojik. Örneğin bekâr işçi lojmanları bir koridor etrafına dizilmiş tek kişilik odalardan oluşan lineer yapılardır. Örneğin. Aynı zamanda bu fabrikada açıklıkların farklı büyüklüklerde boyutlandırılması ve farklı kotlardaki tekrarı. ardından hazırlanan Üçüncü Sanayi Planı da II. fabrikadaki statü ve/veya medeni duruma bağlı olarak memur. 1935’te temelleri atılan ve 1937’de hizmete açılan Nazilli Basma Fabrikası’nın yapımı için Rusya’dan kredi ve destek alınmış. tesislerin bu kez demiryolu güzergâhı üzerinde değil. Örneğin.Fabrika yapıları o dönemlerde yeni yeni kullanılmaya başlanan betonarme yapım sistemi ile inşa edilmişlerdir. 100 yeni tesisin yapılmasının öngörüldüğü planla. 1925’da Adana’daki çırçır fabrikasının tasarımını yapmıştır. madencilik. Bu tesislerin birçoğunun yapımında yabancı destek alınmıştır. evli. lojmanları ve sosyal hizmet binalarını tasarlamışlardır. projelendirilmesi. Dolayısıyla Rus etkisi fabrikaların mimarisine de yansımıştır. sosyal. Bu plan ilkinin uzantısı olarak. 1985). Sonuç olarak. kömüre dayalı enerji santralleri etrafından olacak şekilde konumlanması tercih edilmiştir. ekonomik ve sosyal ortamının bir göstergesi olarak. Cumhuriyet döneminde ülke geneline yayılmaya başlamış ve bu kapsamda “bahçe kent” modelini örnek alan çok sayıda fabrika kurulmuştur. Osmanlı’nın son zamanlarında İstanbul’u merkez alan sanayileşme girişimleri. Alman mimar Fritz August Breuhaus ise. ara ve yatırım malları üretimi ile elektrifikasyon. betonarme mantar sütunların kullanımında öncülük yapmış olan Sir Owen Williams. Rasyonel plan şeması ve sade cephe düzenine sahip olan fabrika yapılarının üretim birimlerinde kuzey ışığından en fazla yararlanma olanağı sağlamak üzere. 1934’te temeli atılan ve 1935’te işletmeye açılan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nda da Sovyet kredisi ve teknik desteği kullanılmıştır. Demiryolu olmadığı durumlarda (Bursa Merinos Fabrikası gibi) ulaşım karayolu ile sağlanmaktaydı. erken cumhuriyet dönemi sanayi komplekslerinin en önemlilerinden olan Eskişehir ve Turhal’daki şeker fabrikalarını. Bu dönemin sanayi yapıları içinde tanınmış mimarların da eserleri vardır. tesis gridal yerleşim düzenini zaman zaman organikleştiren çok yoğun bir yeşil doku içinde tasarlanmıştır. ancak bir farkla. Planlama ilkesi olarak “bahçe kentlerden” etkilenilmiştir. Yukarıda adı geçen bu tesisler. sade ve tekrara dayalı cephe düzeninin monotonluğunu kıran bir etki yaratmıştır. testere çatı sistemi uygulanmıştır. yüzyıl mirası içinde önemli bir yere sahiptir. Kayseri Bez Fabrikası’nda Rus fütüristik etkisi olduğu gibi. 152  . kuruluş ve montajı yine Sovyet uzmanlar tarafından yapılmıştır (Toprak. bekâr gibi gruplara ayrılarak farklılaşmışlardır. işçi. gemicilik ve limanlar gibi altyapısal gelişmelere de ağırlık veriyordu. Cumhuriyet döneminde kurulan sanayi tesisleri. 1935 yılında temeli atılan ve 1938’de işletmeye açılan Bursa Merinos Fabrikası. aynı zamanda insanların düşünce ve yaşam biçimini değiştiren. Türkiye’de uygulanan ilk toplu konut örnekleridir. Fransız modernist mimarı Rob Maller-Stewens 1930’da İstanbul Mecidiyeköy’de likör fabrikasını tasarlamıştır. Lojmanlar.

Bakırköy Bez Fabrikası. SANAYİ YAPI VE YERLEŞKELERİNİN İŞLEVSİZ KALMASI Avrupa’daki mevcut sanayi yapılarının 20. Issawi’nin The Economic History of Turkey. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan döneminde Haliç’in temizlenmesi adı altında. sanayi tesislerinin büyük bir bölümüne müdahale başlamıştır. daha sonra işlevlerini yitirme ve yeniden kullanım süreçlerindeki değişimler de Türkiye’dekilerle aynı şekilde ele alınamayacak önemli farklar içermektedir. Tesisin sadece adı geçen bölümünün kapatılması tesisin tamamen kapatılmasından farklı olmayan bir uygulamadır. 1980’lerin başında da iktidardaki partinin iktisadi vizyonu doğrultusunda liberal ekonomi ve özel sektörü destekleyen girişimlerin bakışıyla. bu tarihten sonra yavaş yavaş kapatıldıkları bilinmektedir. 1970’lerde ülkede başgösteren siyasi çalkantıların yerini askeri rejime bırakması.4: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kömür işletmelerini barındıran ve tamamı ile bir endüstri kenti olan Zonguldak’tan bazı örnekler. Bu durum sadece Deri Kundura Fabrikası ile de sınırlı değildir. Pamuk’un 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (İstanbul: Gerçek Yayınevi 1997) ve “C. bir kısmı da aktif olarak kullanımını yitirmiştir.  Resim 6. bu süreçte Beykoz’daki Deri ve Kundura Fabrikası’nın “beyni” olan “ham deri işleme ünitesi” herhangi bir neden gösterilmeksizin mühürlenmiştir. 1995). Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayileşme süreci ile ilgili olarak Ş. çağdaş endüstri toplumunu simgeleyen çok sayıda anıtsal sanayi yapı/yerleşkesi işlevini yitirmiştir (Föhl. Cibali Tütün Fabrikası gibi. nükleer enerjinin kullanılmaya başlanması vb. 1980) okuyunuz. İstinye Tersanesi. Örneğin. ya da tamamen kapatılmaları. Avrupa’da endüstri yapılarının işlev kaybına. devlete ait çoğu fabrika aynı süreci yaşamıştır. siyasi. ya da konum olarak. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak yine üretim/tüketim sisteminin iktisadi. diğer yandan da sözkonusu tesislerin. veya işlevsel eskime nedeniyle yetersiz olmaya başlaması üzerine. mekân. yıkılmaları gündeme gelmiştir. Eminönü ve Üsküdar kıyısındaki depolar yıktırılmıştır. 1800-1914 (Chicago: Chicago Üniversitesi Yayını. Avrupa’da sanayi yapılarının inşa edildiği zamandaki dinamikler. 2005 (Köksal Arşivi). teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri/zorunlulukları nedeniyle. kent dışına taşınmaları. Sözgelimi bu kapsamda Haliç Tersaneleri’nin bir kısmı taşınmış. Örneğin. ardından da yeni bir anayasal düzenleme ile ortaya çıkan yönetime geçmesi. İstanbul’daki önemli işletmelerin 1980’lere dek tam kapasite işletildikleri. çoğunlukla yeni üretim teknolojilerinin gerekliliği (elektrik üretimindeki atılım.) ve Uzak Doğu ülkelerinden ucuza ürün alımı yol açmıştır. Ülke geneline yayılan Tekel tesisleri de benzer süreçler yaşamaktadır. rant değeri yüksek yerlerde olmaları gibi nedenler ileri sürülerek. İstanbul’da Osmanlı döneminde sanayi yapıların kurulumu için yukarıda sözedilen kent kıyılarının tercih edilmesi ve devamında yaşanan plansız sanayileşmeyle bir yandan çevre kirliliği sorunu ortaya çıkmış. gelişen kent merkezlerinde kalmaları. sahil kenarındaki sanayi yapılarının neredeyse hepsi yıktırılmış ve yerlerine park düzenlemeleri yapılmıştır. herhangi bir belgeleme ve değerlendirme çalışması yapılmadan. mazotlu motorların yaygınlaşması. 153  . Burada ağırlıklı olarak politik eğilimlerin geçerli olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Üye ülkeleri kapsayan bir “endüstri mirası güzergâhı” ve çeşitli “durak noktaları” belirlemişlerdir. Ancak işlevsiz kalan sanayi yapı ve yerleşkelerinin geleceği 20. Büyük bir endüstri merkezi olan şehir pek çok kez Endüstri Arkeolojisiyle ilgili konferans ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır. işlevini yitiren endüstri yapıları bakım ve onarımdan yoksun bırakılmış. www. yerli malı kullanımını teşvik eden girişimlerde bulunulmayarak. tersane geleneğinde olan çıraklık okulu vb. TICCIH Temmuz 2003’te Sanayi Mirası için ‘NİJNİ TAGIL’ Tüzüğü’nü yayınlamıştır. hammadde yetersizliği. Haliç Tersaneleri’nin Avrupa’daki tersanelerin yaşadığı gibi. nitelikli ve eğitimli personelin emekli edilmesi. Durak noktaları belirlenirken yapı için “Çekicilik değeri. sembolik değeri. yayınlar çıkarmaktadır. Çok sayıda örneği olan bu tesislerin bir kısmı yıkılırken. Cumhuriyet ile ülke geneline yayılan fabrikalar da benzer yaklaşım nedeniyle ortadan kaldırılmaktadır. Örneğin İstanbul’un 4 gazhanesi de 1993’te kapatılmıştır. Aynı şekilde 1993’te dönemin başbakanı Tansu Çiller. eğitim ortamların devam ettirilmemesidir. yüzyıla kadar hızla gelişen fabrikaların işlevsiz kalma nedenleri nedir? ENDÜSTRİ MİRASININ KORUNMASI Yıllarca yüksek sıcaklık.Kentteki fabrikaların bir kısmı da. Tüzüğün adı. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel olarak tartışılmaya başlanmıştır. Haliç Tersaneleri’nin bugün tam kapasiteyle kullanılmamasının nedeni de. Üstelik tersanelerin kaldırılmasının ardından. özgünlük değeri. üretim sisteminin değişmesi. TICCIH ve endüstri mirası tüzüğü hakkında daha ayrıntılı bilgi için. üretimin az çeşitle ve yetersiz düzeyde yapılması veya düşük kalitede olması. konumunun uygun olmaması. 1973 yılında İngiltere’de endüstri mirasının korunması konusunda yapılan uluslararası toplantıların üçüncüsünde bu durum için bir örgüt kurulmasına karar verilmiş ve TICCIH (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage-Uluslararası Endüstri Mirasını Koruma Komitesi) kurulmuştur.mnactec.cat/ticcih/industrial_heritage. Eski endüstri bölgelerindeki değişimleri duyurmak ve turistik ilgi yaratmak amacını taşımaktadır. Endüstri mirası hakkında çalışan uluslararası diğer bir kurum ERIH (The European Route of Industrial Heritage/Avrupa Endüstri Mirası Güzergâhı) 1999 yılında kurulmuştur. terk edilmiş. aşırı kirlilik gibi üretim sürecinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan.mnactec. rant değeri bu kadar yüksek bir alanın nasıl değerlendirileceğine dair net bir açıklama yapılmaması da oldukça düşündürücüdür. 1980’lerde aynı plansızlık ile teker teker elden çıkarılmaya başlanmış. yabancı ürünün pazarlanmasındaki tercih gibi nedenler de sanayi yapılarının işlevsiz kalma ortamına zemin yaratmıştır. üretim teknolojilerinin değişmesiyle mekânsal değişikliklere maruz kalan. tarihi 1696 yılında Visokogorski Demir Cevheri Madeninin açılmasına kadar uzanan Nijniy Tagil isimli şehirden (Rusya) gelmektedir. donanım ve işletim sistemi modern teknoloji ürünleriyle yer değiştiren. Tersanelerin zarar ettiği ve Haliç’i kirlettiği gerekçeleri ile gündeme getirilen bu talebe karşılık. 1990’larda işlevini yitirmiştir. ardından uluslararası boyuta taşınmış ve 1970’lerden sonra nitelikli koruma ve yeniden kullanım örneklerinin sayısı artmaya başlamıştır. zararlı gazlar. Uzak Doğu ülkelerinden daha ekonomik ürün temini gibi sorunları yoktur. turistik altyapı. ironik bir biçimde geleceğinin belirsizliği gerekçesiyle büyük kapasitelisili yeni iş taleplerinin geri çevrilmesi. sorunlarını ve konuyla ilgili gelişmeleri izlemekte. Oysa. 154  . hurda olarak satılmış. Özetle. tarihi değeri. 20.htm ve http://en. www. rant sağlamak amacıyla yıkılmıştır.org/wiki/Nizhny_Tagil adreslerini ziyaret edebilirsiniz. Osmanlı Dönemi’nde plansız olarak ihtiyaç doğrultusunda kurulan sanayi tesisleri. üç yılda bir önceden belirlenen bir konu üzerinde uluslararası toplantılar düzenlemekte ve üyesi olan ülkelerdeki endüstri anıtlarını.cat/ticcih. Devletin hammadde üretimini desteklememesi. Haliç Tersaneleri’ni özelleştirme girişimi ile kapatma ve yerinden kaldırma girişiminde bulunmuştur. TICCIH.wikipedia. kalanı için koruma tartışmaları önce ulusal.

tur otobüsleri için yol bağlantılarının varlığı” gibi ölçütler kullanılmaktadır. ya da ortadan kalmış bir uygarlığın veya kültürel geleneğin. yaşayan geleneklere. 155  . anıtsal yapı. Bir yapının. Doğrudan veya dolaylı olarak olaylara.org/world_heritageve http://whc. Kültürel alanda veya uzun bir zaman döneminde. Bu strüktür ile ulaşımın kolaylaşması ve yeni gelişmelere olanak sağlanması (5. ulaşım araçları. Döneminin mühendislik gelişmeleri içinde önemli bir rol oynaması (6). yaygın bir önemi olan sanatsal veya edebi eserlerle ilgili olmak olarak sınıflandırılmıştır. dönemi için yeni bir teknolojik gelişimin örneği olması (12. ya da peyzaj tipinin göze çarpan bir örneği olması. yol. Dünya Mirası Listesi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www. özellikle geri dönüşümü olmayan bir değişimin etkisi altında korunmasız kalmış olan geleneksel insan yerleşiminin veya arazi kullanımının dikkate değer bir örneği olması. İnceleme ve onay aşaması sırasında her bir yapı/yapı grubu için ayrı raporlar tutulmaktadır. sadece fabrika ve imalathanelerden oluşmamakta. Yapının bu ölçütlere uygunluğunun yanı sıra. 6. 5.ERIH. Liste’de yer alan 936 anıt-sit ve yerleşimin 37’si endüstri mirasıdır (Kasım 2011) (Tablo 3). yeni perspektifler sunma olanağı. araba. teknik grup. 15. “son 30 yılda önem kazanan yeni bir disiplin olan endüstri arkeolojisi mirası. 18. ya da en azından olağanüstü tanığı olması.alanın kalitesi. 2.unesco. ERIH vb. mimari.de/masterplan adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir kültürün (kültürlerin) simgesi. bisiklet ve deniz ulaşımı bağlantıları. 4. Yaşayan. 6. inançlara. köprüler. 3. Listeye girmeye hak kazanan 37 endüstri anıt ve siti için hazırlanan bu raporların değerlendirilmesiyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır (her maddenin sonunda ilgili yapı/yapı grubunun sıra numarası verilmiştir).icomos. bu ölçüte uyan yapının. ya da yerleşkenin Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için aşağıdaki ölçütlerin en az ikisine sahip olması gereklidir. 17). Türkiye’de TICCIH. (Komite. ya da mimarlıktaki gelişimler üzerinde önemli bir değişimi sergilemesi.org/en/list/ adreslerini ziyaret edebilirsiniz. • • • Önemli bir teknik sorunu çözen sıra dışı (17). Liste’nin endüstri mirası hakkındaki açıklamasında. yegâne. İnsanın yaratıcı dehasının üst düzeyde bir temsilcisi olması. 1. 16. 26). toplu ulaşım ağı. İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı (aşamaları) temsil eden bina. aynı zamanda kanallar. güç kaynakları ve işletme yerleşkeleri gibi yeni teknolojilerle üretilen sosyal ve teknolojik gelişmeleri de kapsamaktadır” denilmektedir. ERİH hakkında ayrıntılı bilgi için www.international. ideallere. özel ulaşım ağı. kent planlama ve peyzaj tasarımında teknoloji. Sözkonusu ölçütler. sadece olağanüstü koşullarda ve diğer ölçütlerden en az birini de içerdiği zaman Liste’ye eklenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir). 17). yapıya ait dosyanın ilgili komite tarafından incelenmesi ve onaylanması gereklidir. ya da olağanüstü başarılı ve yüksek kalitede bir teknik uygulama olması (4. Endüstri yapıları UNESCO’nun Dünya Mirası (UNESCO World Heritage) Listesi’ne de girmiştir. endüstri mirası üzerine özel olarak faaliyet gösteren benzer bir örgütlenme henüz yoktur. ya da dünyadaki ilk teknolojik çözüm örneği olması (5). demiryolları.

Yapı/yapı grubunun yer aldığı bölgenin kültür. sukemeri. 32. 26. geç 19. 21. Kurulduğu dönemde dünyanın en büyük endüstri kompleksi olması (8).• Teknik donanımı ve üretim sistemi ile tamamen korunmuş ve/veya işlevini sürdüren dünyadaki ilk (17. yüzyıla ait bir sanayi alanı da nitelikleri doğrultusunda dünya mirası listesine alınmıştır. köprü. sözkonusu maddelerin birden fazlası etkili olmuştur. 14. 11) (endüstriyel üretim kaynağının tükenmesi. sosyoloji. bölgenin kısmen. yapının. 32). 31. hizmet yapıları. 29. ulaşım yolları ile bir bütün olarak korunması gereken bir yerleşim olması (8. 13. Yapım teknolojisi açısından önemli bulunan bir Roma dönemi sukemeri de. dini yapılar. 35). ya da özel bir örnek olması (3. bu sürede inşa edilen yapıların mimari değeri (1. 7. 24. 156  . 22. 23. 27). 37) veya tek örnek (2. 29. 24) veya önemli bir ismi/yeniliği/sistemi temsil etmesi (22). korunması gerekli diğer yapılar ve bölgenin tarihsel önemi nedeniyle bu madde geçerliliğini sürdürmektedir). yapı grubunun veya sanayi alanının endüstri mirası listesine kabul edilmesinde. çalışanlar için inşa edilen konutlar. 9. etrafında yapılaşmanın başlamış olması. mimari ve planlama açısından önemli. Endüstriyel üretimle birlikte. Endüstriyel yerleşimin ve yapıların. Kendi türünün en iyi örneklerinden biri olması (2. 28. 25. Endüstrinin belirli bir alandaki gelişimini temsil etmesi ve kendinden sonrası için örnek olması (3. ya da tamamen etkisini yitirmesi durumunda da. 33). 10. 36). 24. ya da üretim sisteminin terk edilmesiyle. Endüstri Devrimi’nin oluşmasında önemli bir rolü olan (16) veya bu dönemi simgeleyen bir yapı olması (20). ya da inanç bağlamında önemli bir yer tutması (12. Yapı seçiminde herhangi bir dönem ya da yüzyıl sınırlandırılması getirilmemiştir. 20. 34. 19. 32. 30. Dünya Mirası Listesi’ne kabul edilen endüstri yapı/alanlarını daha yakından tanımak için www.org/world_heritage adresini ziyaret edebilirsiniz. veya bölgenin sahip olduğu hammadde kaynakları nedeniyle önem kazanması ve gelişmesi. 37).international. 6). yüzyıl veya 20. 19. 24. ya da örneklerden biri olması (12. 30. • • • • • • • Görüldüğü üzere. 31. 13. 23. ya da döneminde dünyanın en önde giden üretim yerlerinden biri olması (28.icomos.

Küba 32. Brezilya 11. Meksika 33. İspanya 28. Ayrıca bu katalogların büyük bir kısmı sayısal ortama aktarılmış ve çeşitli veri tabanları oluşturulmuştur. İsveç 31. Bu tür bir çalışmayı endüstri mirasına sahip diğer ülkeler çoktan tamamlamışlardır. Avusturya 5. İtalya 26.3: Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki endüstri mirası ve kabul edilme ölçütleri Sıra numarası ve ülkenin adı 1.17-18. La Louvière ve Le Roeulx (Hainault) Spiennes (Mons) Neolitik Çakmaktaşı Ocağı Potosi Kenti Maden Ocakları Ouro Preto tarihi kenti Goiás Kasabası Tarihi Merkezi (maden çıkarılan kasaba) Kutná Hora: St. Bolivya 9. Zollverein Kömür Madenleri Kompleksi. Belçika 7. İngiltere ve Kuzey İrlanda 23. Fransa 16. Wouda Buhar Pompa İstasyonu) Ironbridge Gorge (Şekil E. Bu yolla envanter sistemleri. İsveç 30. Woudagemaal (D. anıtların ayrıntılı bir envanteri henüz hazırlanmamıştır. İngiltere’de. Bunun yanı sıra interaktif sunumlar yapabilmekte ve yeni teknolojileri sisteme aktarabilme olanakları da sağlanmaktadır. D. Brezilya 10. Norveç 35. İngiltere ve Kuzey İrlanda 22. Almanya’da. 2005). bkz.10). Fransa 15.2 ve Şekil E. Hollanda 19. Almanya 2. İngiltere ve Kuzey İrlanda 24. Bölüm 4.4 ve E. bkz. İngiltere ve Kuzey İrlanda 21. Avusturya 6. Blaenavon Endüstri Yerleşmesi New Lanark Saltaire Derwent Vadisi Crespi d’Adda Segovia Tarihi Kenti ve Sukemeri Las Médulas Engelsberg Demir İşletmeleri Karlkrona Limanı Büyük Bakır Dağı Maden Ocağı (Falun) Trinidad şeker fabrikaları vadisi (şeker işletmeleri) Guanajuato Tarihi Kenti ve maden ocakları (maden kasabası) Zacatecas Tarihi Merkezi Røros Wieliczka Tuz Ocağı Banska Stiavnica (gümüş madeni çıkarılan kasaba) Coro ve Limanı Kabul edilme yılı ve ölçütü 1992 – (i) (iv) 1994 – (ii) (iv) 2001 – (ii) (iii) 1997 – (ii) (iii) (vi) 1998 – (ii) (iv) 1998 – (iii) (iv) 2000 – (i) (iii) (iv) 1987 – (ii) (iv) (vi) 1980 – (i) (iii) 2001 – (ii) (iv) 1995 – (ii) (iv) 2000 – (ii) (iv) (vi) 1996 – (iv) 1982 – (i) (ii) (iv) 1985 – (i) (iii) (iv) 1996 – (i) (ii) (iv) (vi) 1999 – (ii) (iv) 1997 – (i) (ii) (iv) 1998 – (i) (ii) (iv) 1986 – (i) (ii) (iv) (vi) 2000 – (iii) (iv) 2001 – (ii) (iv) (vi) 2001 – (ii) (iv) 2001 – (ii) (iv) 1995 – (iv) (v) 1985 – (i) (iii) (iv) 1997 – (i) (ii) (iii) (iv) 1993 – (iv) 1998 – (ii) (iv) 2001 – (ii) (iii) (v) 1988 – (iv) (v) 1988 – (i) (ii) (iv) (vi) 1993 – (ii) (iv) 1980 – (iii) (iv) (v) 1978 – (iv) 1993 – (iv) (v) 1993 – (iv) (v) Türkiye’de korunması gerekli tarihi değerlerin yanı sıra. Venezuela Endüstri anıtı ve/veya sitinin adı ve yer aldığı bölge Rammelsberg Madenleri ve tarihi kenti (Şekil E. Hollanda 20. İngiltere ve Kuzey İrlanda 25. Meksika 34. Hallstatt-Dachstein Salzkammergut Kültürel Peyzajı Semmering Demiryolu Canal du Centre ve çevresindeki 4 adet kaldırma sistemi. Bölüm 4. Barbara Kilisesi ve Sedlec Our Lady Katedrali ile birlikte tarihi kent merkezi (endüstri kasabası) Qincheng Dağı ve Dujiangyan Sulama Sistemi Verla Değirmeni Arc-et-Senans Royal Saltworks Pont du Gard (Roma Sukemeri) Canal du Mini Darjeeling Himalaya Demiryolu Kinderdijk-Elshout Fabrika Bağlantısı Ir. F.2 ve E. Belçika 8. Slovakya 37. ya da Fransa’da bu konuda yayınlanmış birden fazla katalog bulunmaktadır (Köksal. Finlandiya 14. sürekli güncelleştirilmekte.4. Ülkemizdeki sanayi yapıları için de bir envanter sistemine yönelik girişimler vardır. İspanya 27. Polonya 36. Fransa 17.Tablo 6. 157  . endüstri mirası kaybının da çok hızlı olduğu günümüzde. Çin 13. geliştirilmekte ve diğer sayısal ortamlarla bağlantılı olması sağlanmaktadır. İsveç 29.4.2) Völklingen Demir İşletmesi.Çek Cumhuriyeti 12.84 vd. Almanya 3. Hindistan 18. Essen. F. Almanya 4.

ancak kurumsal bir çatı altında bir ekip çalışması olmadan bunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması mümkün olamamaktadır (Köksal. Eski bir fabrikanın ve sanayi tesisinin korunması. Ancak müze kullanımı her yapı için uygun değildir. 2005). Örneğin kıyılarda konumlanan sanayi yapılarına deniz yolu ile ulaşımın sağlanması. ekonomik ve teknik gelişimi. endüstrileşme sürecini daha önceden yaşamaya başlayan batı toplumlarında klasik müzeden interaktif müzeye kadar çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır (Trinder ve Föhl. kullanılmayan iskelelerin tekrar kullanıma açılması. Endüstri mirası anıt ve sitlerinin yeniden işlevlendirilmesi sırasında uygun işlevin seçimi hassas bir konudur. Endüstri yapılarının mekânsal ve yapısal niteliklerinin doğru değerlendirilmesi. Endüstri binalarının. 2. yapının boş bir kutu gibi sadece cephelerinin dikkate alındığı. Bu yöntem daha çok işlevini yitirmemiş teknik anıtlar için tercih edilmektedir. işçilerin günlük yaşamları. ürünlerin günlük yaşamda kullanım biçimleri gibi bilgilerin yanı sıra sosyal ve kültürel bilgilerin de verilmesi 158  . Yapıya müze işlevi vererek korumadır. 1992). Bu noktada endüstri müzesi ile teknik müze ayrımına dikkat edilmesi gereklidir. koruma ilkeleri çerçevesinde her aşamanın kamuya bilgi verecek şekilde yapılması ve belgelenmesi yararlı olacaktır. teknik donatının yerinde sunulması. çok fazla hasar görmemiş. müdahale görmemiş ve yeterli teknik bilgiyi sunacak nitelikteki bir yapının müze olarak işlevlendirilmesi daha başarılı sonuçlar vermektedir. bu yolla kent-kıyı-deniz ilişkisinin canlandırılması da mümkündür. 3. Müze olarak kullanılan teknik anıtlara yapılan müdahalenin fazla ve eklerin tarihi yapıyı gölgede bırakacak şekilde olması durumunda koruma amacını yitirmekte. Özgün donanımını yitirmemiş. Ancak endüstri müzesinde. üretim teknikleri ve fabrikaya dair bilgiler verilir. Endüstri yapılarının korunması ile ilgili kimler. Çok az bir değişimle ve eski işlevine yakın bir işlevle korumadır. 1. Bu nedenle koruma ve yeniden işlevlendirme önerileri dikkatle ele alınmalı. deniz taşıması ve ulaşımının güçlendirilmesi. yapıların konumlandığı bölgenin ihtiyacı anket veya piyasa analizi yapılarak araştırılması başarılı uygulamalara olanak sağlayacaktır. içinin tamamen boşaltıldığı durumlarla çok sık karşılaşılmaktadır (Föhl. Kimi zaman ise. Fabrikaların koruma amaçlı yeniden kullanımlarında. Yeniden işlevlendirilen endüstri yapıları için en büyük riskin. makineler arasında farklı bir müzik deneyimi yaşatmaktadır. Yeniden işlevlendirilen binalar kimi zaman bir konser salonu olarak dinleyicilere. Yeniden işlevlendirme sırasında. 1995). kentin kültürel önemi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de ele alınması gerekli bir konudur. Burada korumacı bakış açısının ve yeniden kullanımın çıkış noktasının tanımlanması önem kazanmaktadır. Endüstri mirası çeşitli yöntemlerle korunmaktadır. uzun vadeli programlarla süreklilik sağlanmalıdır. Uygulama öncesinde yeterli araştırma yapılmalı ve bilimsel bir yol izlenmelidir. 1995). yeni amaçlar için araç haline gelmektedir. Teknik müzede sadece konuyla ilgili ürünler. nasıl çalışmaktadır? Neler yapılmaktadır? ENDÜSTRİ MİRASININ YENİDEN KULLANIMI Endüstri mirasının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi. Höhmann endüstri anıtlarını korumada uygulanan yöntemleri dört gruba ayırmıştır (Höhmann. dalış okuluna dönüştürülen gaz depoları ya da tırmanma kulesi olarak kullanılan yüksek bacalarıyla kent yaşamına yeniden kazandırılmaktadır. yapıları uygun bir işlevle kent hayatına kazandırmanın yanı sıra özgün kimliklerini de korumayla sağlanabilir. hızla yapılan yeniden işlevlendirme uygulamaları olduğu görülmektedir (Föhl. Herhangi bir müdahale yapmadan veya en az müdahale ile yeni bir işlev vermeksizin olduğu gibi korumadır. sadece mimari mirası koruma açısından değil. Uygulamalar konunun uzmanları tarafından yapılmalı. sunulan dönemin sosyal. dikkatle yapılacak basit ve geri dönülebilir değişiklikler. uygulama aşamaları düzenli olarak denetlenmeli ve hatalara zamanında müdahale edilmelidir. 1992).

Taşınabilir teknik anıtların korunması daha kolay gibi gözükmekle birlikte. herhangi bir yerde iyi bir gün geçirmek.gereklidir (Föhl. Burada tarihin ve anıtların sürekliliğini sağlamak. Çoğunlukla buhar makineleri gibi büyük makineler. Yalıtılmış. heykel objesi olarak müzelerin bilim ve teknoloji galerilerinde. Endüstri yapılarının yeniden kullanımında. Makinelerin ve işletim sisteminin tüm ayrıntılarının yerinde korunması en doğru çözümdür. özgün yerleri ve strüktürlerine dair herhangi bir referans vermeden izole edilerek sergilenmektedirler (Blockley. Bu durumda öncelikle ana kararların doğru verilmesi gerekmektedir. öğretici ve başarılı bir uygulama yapılabilir. diğer bir yapı için uygun olmayabilir. gerekli müdahalelerle yeniden kullanmak yüzyıllardır uygulanan bir yöntemdir. makineleri uygun sergileme koşulları ile insitu korumak mümkündür. bir endüstri müzesinden beklenenlerin karşılığıdır. İşlevini yitirmiş ve terkedilmiş bir yapının düzenli bakım ve onarımdan yoksun kalması. Örneğin Almanya’da sadece Nordrhein-Westfälen’da son 15 yılda 14 müze projesi tamamlanmış.  159  . birçoğu da kullanıma girmiştir (Föhl. farklı yerlerden getirilmiş makinelerin sanki herhangi bir buluntuymuş gibi sergilendiği müzeler yaratmak yanıltıcı olacaktır. koku gibi özgün ortamına ilişkin bilgileri aktarmak önem taşımaktadır. kişilerin daha fazla katılımcı ve ilgili olmalarını sağlamaktadır. teknolojik ve sosyal niteliklerinin korunması için bilimsel çalışma yapılmalıdır. müzeyi ziyaret edenlerin yarısından fazlası genel nedenlerle. 1995). Nasıl kullanıldıklarını ve işletim sistemlerini anlatan açıklamalarla. bireysel kullanım yerine kamuya açık kültürel ve sanatsal kullanımın tercih edildiği görülmektedir. yerel kullanıcıyı dikkate alarak hem kültürel kalkınmaya katkı sağlayan. steril ortamlarda. Bu koşullarda. Her yapının kendine özgü durumu uzman bir ekip tarafından incelenmelidir. 1995). Ancak genellikle ilk akla gelen ve tercih edilen müze işlevi. Yapı müze işlevini alacaksa. doğa koşulları. eski malzeme ve donanımı değerlendirerek %65-70’e varan ekonomik kazanç sağlamak önemli etkenlerdir. Endüstri müzelerinin ziyaretçileri arasında yapılan bir araştırmaya göre. korumanın bir boyutu olarak yapıları yeniden kullanmak bir çözüm olarak gözükmektedir. yapıyı tekrar yaşama katarak. ömrünü uzatmak olmalıdır. Bu durumda endüstri müzelerindeki bir tanıtım yazısını veya rehber kitabı okuyarak. Uygun işlevin bulunması gibi tesise ait donanımın da korunması önemlidir. rant kaygısı. hem de tahribat ve bilinçsizliğin önüne geçilen çoğul katılımlar hedeflenmektedir. ya da bant kaydı dinleyerek yapılan pasif öğrenme yerine. Ancak yeniden kullanımının ilk hedefi ve temel amacı. Bir yapıda uygulanan yeniden işlevlendirme yöntemleri. Zaman. 4. ancak çok küçük bir bölümü endüstri mirasına karşı özel ilgi duymaktadır (Blockley. İşlevini yitiren yapıları yıkmak yerine. Endüstri yapıları içindeki makineler de. Müze konsepti oluşturulurken “Endüstrileşme ile sanayi tesisi ve çevresinde ekonomik. Yeniden değerlendirmede tüm dünyada. kentsel ve ekolojik alanda hangi değişimler olmuştur?” sorusuna verilecek yanıt. çok daha kısa sürede tahrip olmasına neden olmaktadır. zamanla müze sayısının artması ve artık böyle bir gereksinimin kalmaması nedeniyle mümkün olamamaktadır. vandalizm ve daha birçok etmen yapıların bozulmasını hızlandırmaktadır. endüstriyel süreci anlamak için temel verilerdir. sosyal. 1999:146-7). taşınabilirlikleri daha hızlı bir biçimde ortadan kaybolmalarına yol açabilmektedir. Endüstri anıtlarını yeni bir işlevle yeniden kullanmaktır. 1999). görevliye sorular sorup cevaplar alarak ve işleyen sürece katılarak yapılan aktif öğrenme. Müze kullanımlarında yerinde korumada endüstri yapısının ses. ya da görülmeye değer yerleri görmek için endüstri mirasını ziyaret etmekte. Bulunduğu topraktan soyutlanmayan. Endüstri sürecinin ancak endüstriyel işleyiş süreci ile anlaşılabileceği açıktır. gürültü. diğer yandan kent kültürüne katkıda bulunmaktadır. Böylece endüstri anıtları bir yandan yeniden yaşama dönerken.

5 yüksek okulu ve 115x70 km’lik büyüklüğü ile önemli bir endüstri alanıdır (Jesberg. 20. demir yolu bağlantıları.cilac. 1999). ‘70’lerden sonra çeşitli nedenlerle işlevini yitiren ve çöküntü bölgesi haline gelen alanın tamamının dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. IBA’nın Emscher Parkı projeleri için yaklaşık 5 milyar DM harcanmıştır (Kraft.php?option=com_content&view=article&id=245:herbest emming-industrieel-erfgoed&catid=57:themas&Itemid=80&lang=en adresine. İngiltere için http://industrialarchaeology. 1979-1987 yılları arasında Berlin’i ele alan IBA (Internationale Bauausstellung) 1989-1999 yılları arasında da Ruhr Bölgesi’nde Emscher Parkı Projesini ele almıştır (Ganser. Sanayileşme sürecini yoğun olarak yaşamış olan Almanya’da çok sayıda koruma ve yeniden kullanım örneği vardır. nehir kenarında bisiklet ve yürüyüş yolları düzenlenmiştir.html adresini ziyaret edebilirsiniz.hollandroute.346 milyonluk nüfusu.route-industriekultur. yüzyıl sonlarında işlevini yitiren ve terk edilen ağır sanayi ve kömür işletmelerinden oluşan endüstri alanları yapısal ve bölgesel ölçekte.de/ adresine. 1980’lerde hemen hemen tamamen boşaltılan Ruhr bölgesi işlevini yitirmiş gaz depoları. 1992 ile Cossons. 1993). metal işletmeleri. teknik ve endüstri müzeleri. 1999). 19. 160  . 2 milyonluk iş yeri. 1992). yüzyılda başlatılan kuramsal çalışmaların yanı sıra yüzyılın son çeyreğinde Almanya. 1970’lere kadar tam kapasite ile kullanılan fabrikalar. limanlar. 1992) Tüm alanı bir bütün olarak ele alan proje kapsamında gerçekleştirilen 120 uygulamanın.de/index. eğitim yerleri vb. su kuleleri. Ruhr Bölgesi’nin dönüşümü. Almanya’da yeniden kullanılan farklı örnekleri incelemek için http://www. ya da uluslararası mimari proje yarışmasıyla seçilmiştir (Kraft. Bu miktarın üçte biri özel işletmeler. yeni işlevlerle yeniden hayata katılmıştır.com/ adresine ve Hollanda için http://www. kamu mekânları. Ruhr Bölgesi. Bölgede yaşayanların hem planlama hem de inşa sürecine katılmaları sağlanmıştır. Burada bir fikir vermek amacıyla bazı çalışmalar gösterilmiştir. değişen üretim sistemleri. 60’ı ulusal. IBA Emscher Park projeleri ve Ruhr Bölgesi’nin endüstri mirasını bir rota çerçevesinde tanıtmak amacıyla “Endüstri Kültürü Güzergâhı (Route Industrie Kultur)” isimli bir dizi çalışma da yürütülmektedir.nl/index.zollverein. yüzyılın başlarına doğru Almanya’nın ve Avrupa’nın en büyük endüstri bölgesi haline gelmiştir (Jesberg. yüksek fırınlar. Bölgedeki zengin kömür ve maden ocakları. 1999). kömür işletmeleri. azalan doğal kaynaklar. kalanı Nordrhein-Westfalen yönetimi ve Avrupa Topluluğu tarafından karşılanmıştır.Yeniden Kullanılan Endüstri Mirası Örnekleri Avrupa’da endüstri yapılarının korunması konusunda 20. Küçük gemi ve motorlarla kanal ve nehirler boyunca gezinti güzergâhları. 1999). Dünya Mirası Listesi’nde yer alan yeniden kullanılan örneği olarak Zeche Zollverein’ı incelemek için http://www. çok amaçlı kültür merkezleri. yüzyılın ikinci yarısında endüstrileşme için uygun koşulları sağlamış ve bölge 20.org/ adresine. eğlence ve dinlence yerleri. sadece % 40’ı Avrupa Topluluğu’na üye 5. türbinler. daha uygun koşullarda ithal edilen ürün ve hizmet gibi nedenlerle kapatılmaktadır. tersaneler ve maden işletmeleri ile devasa sanayi alanları ve fabrikalarına sahipti (Ganser. Duisburg’tan Dortmund’a uzanan ve içiçe geçmiş 17 kenti barındıran. endüstri mirasının yeniden kullanımında öncü ve önemli bir örnektir. doğal su kaynakları. Bunlardan ülkenin batısındaki Ruhr Bölgesi 1970’lere dek ağır sanayinin merkezi olmuş. İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde çok sayıda sanayi yapısının yeniden kullanım uygulaması yapılmıştır (Trinder ve Föhl. bakabilirsiniz. Fransa için http://www.

5: Almanya Ruhr Bölgesi’nde korunan ve yeniden kullanılan yapılar bir rota etrafında gezilebilmektedir (http://www.route-industriekultur. Resim 6.Resim 6.de).route-industriekultur.6: Ruhr Bölgesi’nde yeniden işlevlendirilen sanayi tesislerinden bazı örnekler (http://www. 161  .de).

Mühendis lokali de üretim binalarının yakınında inşa edilmiştir. Türkiye ve İstanbul’un ilk termik santrali olma özelliğini taşımaktadır.route-industriekultur. 1999’da Avrupa Topluluğu ve Alman Devleti desteğinde “Dünya Kültür Mirası-Völklinger Hütte-Avrupa Sanat ve Endüstri Kültürü Merkezi” kurulmuştur. Eskişehir gibi kentlerde örnekleri görülebilen ve Avrupa’ya oranla sınırlı sayıda korunan ve yeniden kullanılan endüstri mirası vardır (Köksal. şimdi bir müze olarak ziyarete açıktır.de). Eğitim ve kültürel amaçlı yeniden işlevlendirilen Silahtarağa Elektrik Fabrikası bu örneklerin içinde dikkat çeken bir uygulamadır. Müze olarak koruma fikri ağır basmaktadır. Geniş arazide bakım üniteleri ve atölyeler yer almaktadır. daha sonra açılanlarla birlikte kente hizmet etmeye devam etmiştir. otopark. IBA’nın (Internationale Bauausstellung) proje listesinde yer alan kompleks için uygun işlev kararı uzun süre verilememiştir. 2005 ile Köksal ve Ahunbay. İstanbul’da Haliç’te Alibeyköy ve Kağıthâne derelerinin birleştiği yerde Macar Ganz Elektrik Anonim Şirketi tarafından 1913 yılında kurulan tesis. Bir diğer örnek olarak Almanya Saarland’daki Völkling Demir İşletmesi verilebilir.de/ adresini ziyaret edebilirsiniz.route-industriekultur.7: Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ruhr Bölgesi Zeche Zollverein tesisi (http://www. 1970’de Türkiye Elektrik Kurumu’na 162  .route-industriekultur.de/) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Völkling Hütte örneğini daha detaylı incelemek için http://www. 1989’da Saar Sanat Yüksekokulu ile yapılan çalışmalar sonucunda alanda. Yemekhâne. 1873’te kurulan ve 1986’da terk edilen sanayi kompleksi. 2006). Üretime ait binalar bir arada ve idare binasının yakınında inşa edilmiştir. seminerler. Olduğu gibi korunan kompleks. 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.8: Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yeniden kullanılan Völkling sanayi tesisi (http://www. Zaman içerisinde arttırılan kapasitesi ile 1938-1952 yılları arasında İstanbul’un elektrik ihtiyacını tek başına karşılayan tesis. lojman gibi yaşam alanları ise fabrika alanının en ucuna yerleştirilmiştir. Türkiye’de ise İstanbul. İzmir. Kamuoyunun ilgisini çekmek için yazılı basın. toplantılar ile tartışma ortamları yaratılmıştır. Fabrikanın yerleşimi özel olarak planlanmıştır.Resim 6. Resim 6.

santralistanbul.devredilen işletme. gemi makineleri. Çağdaş Sanatlar Merkezi.  Resim 6. sakat arabaları. Santral İstanbul örneğini daha detaylı incelemek için http://www. zeytinyağı fabrikası.tr/index. her gün çok sayıda kişi tarafından kamusal amaçlı kullanılmaktadır. denizcilik ve raylı ulaşım bölümleri yer almaktadır. bebek arabaları. ülkenin farklı bölgelerindeki. dene-öğren.itu. İstanbul (Köksal Arşivi). çarşı (eski döneme ait çarşı dükkânları). farklı işlev ve değere sahip endüstri yapılarını yıkılmadan koruma altına almak ve kamu yararına yeniden kullanılmalarını sağlamak yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Burada sınırlı olarak verilen örneklerin sayısı ve bu konuya olan ilgi dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe artmaktadır. Müzede Rahmi M.tr/turkce/index. otomobiller. tarım. işlevlerle yeniden kullanılan yerleşke. İstanbul’daki endüstri mirasının listesi ve yeni kullanım durumlarını incelemek için http://itudergi.edu.9: Santral İstanbul olarak yeniden işlevlendirilen Silahtarağa Elektrik Santrali. tesislerin eskimesi ve soğutma suyunun teminindeki zorluk sebebi ile kapatılmıştır. Rahmi Koç Sanayi Müzesi’ni incelemek için http://www. bisikletler-motosikletler. artık kültür ve sanat üretimi yapmaktadır. işlevlerini yitirmelerinin ardından değerlerini koruyarak kamu yararına düşünsel ve eylemsel üretimi hedefleyerek yeniden kullanımı. ne-nasıl çalışır.php/itudergisi_a/article/view/891 adresini ziyaret edebilirsiniz. sualtı.org. Haliç’deki sanayileşmenin yerinden izlenebilen önemli örnekleri arasında sayılabilmektedir. Türkiye’nin ilk sanayi müzesi olarak Rahmi M.rmk-museum. gemi buhar makinesi. ahşap atölyesi. at arabaları. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından yeniden kullanıma açılan Lengerhane Binası ve Hasköy Tersanesi ise. Bir zamanlar İstanbul için elektrik üreten santral. Koç Galerisi.htm adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir zamanlar kentlerin ve yaşamın dönüşümde ciddi rol oynayan bu tesislerin. Bu konuda farkındalık kazanmak. dizel motorları-buhar makineleri. üniversitenin bazı eğitim birimleri vb. sadece endüstri mirasını çağdaş yaşama yeniden kazandırmamakta. Günümüzde İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından Santralistanbul Enerji Müzesi.org/main/index/ adresini ziyaret edebilirsiniz. bilgisayar tarihi. kızak. 163  . aynı zamanda kent yaşamına nitelikli katkılar sağlanmaktadır.

tüzükler hazırlanmış ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Buna yönelik çabalar 20. Anadolu’da ise Cumhuriyet döneminde kurulan tesisler vardır. Türkiye’de ise Osmanlı dönemi sanayi yapılarının çoğu İstanbul’da yer almakta olup. Sanayi yapı ve tesislerinin bir miras olarak koruma altına alınması. Bu arada çeşitli kurum ve kişiler tarafından da endüstri varlıklarının korunmaya değer oldukları yönünde çalışmalar başlamıştır. Dünyada olduğu gibi ağırlıklı olarak 19. İçlerinde Avrupa’ya oranla sınırlı da olsa korunan ve yeniden kullanılan örnekler de vardır. Bu yapılarda gerçekleştirilen faaliyetler tüm dünyada önemli dönüşümlere neden olmuştur. yüzyılın sonlarına doğru artmıştır. Bu bağlamda ülkemizde sanayi dönemi ve öncesine ait çeşitli iş kollarında tesis yer almakyadır. bir kısmı da işlevsiz kalmıştır. bir kalkınma hareketi olarak Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etmiştir. Sanayileşme çabaları. yüzyılın ortalarından itibaren yavaş yavaş işlevlerini yitirmeye başlayınca bunların bir kısmı yıkılmış.Özet Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa ülkelerinden çok sayıda sanayi yapısı inşa edilmiştir. Bu tesisler ağırlıklı olarak 1980’lerden sonra ülke politikalarının da etkisi ile işlevsiz kalmaya ve/veya yıkılmaya başlamıştır. Endüstri mirasının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapıların uygun işlevlerle kent hayatına kazandırmanın. bu sırada da özgün kimliklerini de korumanın önemi vurgulanmıştır. Çalışmalar zamanla geliştirilmiştir. 164  . yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet eliyle ve özel teşebbüs tarafından hemen her iş kolunda sanayi tesisi kurulmuştur. Sanayi döneminde inşa edilen tesisler dünyada 20. Türkiye’deki bu mirası tamamen yitirmeden koruma altına almak ve kamu yararına yeniden kullanmak üzere sanayi mirası konusunda farkındalık yaratmak gereklidir. toplantılar yapılmış. bu konuda ulusal ve uluslar arası çeşitli örgütler kurulmuş. yeni işlevler ile gündelik hayatın içine katılması yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Tek katlı olarak e. Arkeoloji ile ilgilenir. Osmanlı Devletin’de en yoğun sanayi yapısı hangi kentte inşa edilmiştir? a. Su kaynakları kenarlarında c.Kendimizi Sınayalım 1. ICOMOS e. Verimli topraklarda 5. Ankara c. İstanbul b. c. e. Gökdelen olarak 165 6. UNESCO c. Geniş topraklarda b. 17. yüzyılın sonu c. yüzyıl b. tarih vb. Endüstri mirasının korunması kurulan uluslararası örgüt hangisidir? a. Geniş alanlara yayılan az katlı yapılar olarak c. e. Henüz hiçbir şey yapılmamıştır. TICCIH d. Disiplinlerarası bir bilim dalı olarak endüstri. 19. d. 19. yüzyılın ortası b. 20. Kentleri şekillendiren endüstri yapıları ilk yıllarda nerelerde kurulmuştur? a. Sanayi Devrimi ilk hangi ülkeden yayılmaya başlamıştır? a. 16. Endüstriyel arkeoloji hangi bilim alanları ile ilgilenir? a. İlk dönemlerinde çok katlı olarak tasarlanan yapılar. Geniş alanlara yayılan çok katlı yapılar olarak d. d. Endüstri Devriminin oluşum süreci hangi yüzyılda başlamıştır? a. yüzyılın başı d. yüzyıl d. Kentsel alanlarda e. Almanya’nın ağır sanayi bölgesi Ruhr’da sanayi yapıları ne yapılmıştır? a. Endüstri ile ilgilenir. yüzyıl c. Kırsal alanlarda d. Almanya b. Endüstri ve arkeoloji ile birlikte ilgilenir. Türkiye Cumhuriyeti’nde sanayi atılımları için ülkenin neresi tercih edilmiştir? a. 20. Alanın tümü çeşitli işlevlerle kullanılmak üzere yeniden ele alınmıştır. b. Teknoloji ile ilgilenir. İzmir e. Fransa c. ilerleyen zamanlarda nasıl inşa edilmişlerdir? a. 20. yüzyılın ortası e. 2. yüzyılın sonu 9. Endüstri yapıları işlevlerini kaybetmeye başlamışlardır? a. UNICEF 10. Hollanda 4. 18. ERIH b. mimari. Eskişehir e. İstanbul b. Aynı şekilde çok katlı olarak b. İzmir d. amacıyla ne zaman  . yüzyıl 3. Tümü müze olarak kullanıma açılmıştır. Anadolu kentleri d. alanlarla ilgilenir. 19. 20. Yıkılmıştır b. İşletilmektedir c. arkeoloji. yüzyıl e. Bursa 8. İngiltere e. Ankara c. Antalya 7. Amerika d.

ya da işlevsel eskime nedeniyle yetersiz olmaya başlaması üzerine işlevini yitirmiştir. sorunlarını ve konuyla ilgili gelişmeleri izlemekte. öte yandan küçük zanaatlar üretimlerine devam etmekteydi. aynı zamanda neredeyse ülke çapında kentlerin de çehresini değiştirmiştir. bir yandan devlet eliyle veya özel kişi/kurumlar tarafından fabrikalar kurulurken. Türkiye’de buna benzer özel bir örgütlenme henüz yoktur. ERIH vb. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Devri’nin Osmanlı Devleti’ne Yansımaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Ortaya Çıkışı. Anadolu kentlerinin kırsal yaşantısını kökten değiştirmiştir. b Yanıtınız yanlış ise “Endüstrileşmenin Yarattığı Dönüşüm” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Tanımı. yüksek bir ideolojinin ürünleri olarak. yayınlar çıkarmaktadır. 10. sadece ülkenin sanayi alanında gelişmesine neden olmamış. 7. 9. Yüzyılda ise. ayrıca sanayi alanlarındaki hizmet yapıları ile ilgilenir. makineler. bu nedenlerin yanı sıra daha çok ekonomi-politik etkilen neden olmuştur. teknolojik. Türkiye’de ise. Sıra Sizde 6 Avrupa’da TICCIH. ya mekân. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye Cumhuriyeti’nde Endüstrileşme Çabaları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. sanayi kültürünün tarihsel. siyasi. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak yine üretim/tüketim sisteminin iktisadi. İmalathâne ve fabrikalar. 19. ambarlar ve depolar. 5. el ile veya basit aletlerle küçük ölçekli üretim eskisi gibi sürmüştür. d Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Devrimi. demiryolu. Sıra Sizde 5 Avrupa’daki mevcut sanayi yapılarının 20.Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Devleti üzerinde yansımaları olmakla birlikte. mimari ve bilimsel değere sahip kalıntılarını içerir. Sanayi Yapı ve Yerleşkelerinin İnşası” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. sosyal. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Devrimi. kuruluşlar endüstri mirasının korunması konusunda uluslararası toplantılar düzenlemekte ve üyesi olan ülkelerdeki endüstri anıtlarını. atölyeler. 2. Sanayi Yapı ve Yerleşkelerinin İnşası” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Anadolu’da kurulan tesisler. c Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Mirasının Korunması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 166  . Ortaya Çıkışı. 6. liman gibi ulaşım alanları. Kent görünümünde öne çıkan artık fabrika bacaları olmuştur. d Yanıtınız yanlış ise “Endüstri Mirasının Yeniden Kullanımı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. enerji üretim ve iletim tesisleri. Sıra Sizde 2 Tarımsal üretimin zayıflaması ile kırdan kente göçen insanların kentlerde kurulan fabrikaların ücretli çalışanları haline gelmesi yaşamda önemli değişikliklere neden olmuştur. 8. Sıra Sizde 4 Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen fabrikalar. madenler ile işleme ve arıtma alanları. d Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Yapı ve Yerleşkelerinin İşlevsiz Kalması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 “Endüstri mirası”. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri/zorunlulukları nedeniyle. 4. ya konum olarak. b Yanıtınız yanlış ise “Endüstrileşmenin Yarattığı Dönüşüm” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. Tanımı. Sıra Sizde 3 19. 3.

Yararlanılan Kaynaklar 50 yılda. Münih. T. Museum und Denkmalpflege. İmparatorluk. (1992). (2005). R. Almanya. Londra. Köksal. E. İstanbul. (1992). yıl: 50. cilt: 5. Sanayi ve Kepenek. İstanbul. 1500-1914. İstanbul. C. Y. Hançerlioğlu. Toprak. G. (1993). Blockley. O. M. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi.1991. Oxford. “IBA Emscher Park”. The BP Book of Industrial Archaeology. 125-136. Hobsbawm. B. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi. Londra. (1997). Föhl. ICOM ve ICOMOS Almanya. Blackwell’s Encyclopedia of Industrial Archaeology. yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul. (1999). s. 100 Soruda OsmanlıTürkiye İktisadi Tarihi. Ankara. (1990). sayı: 7. G. İstanbul. sayı: 2. Deutsche Bauzeitschrift. P. s. 37-52. İTÜ Yayını. Rosenheim. c. J. Ankara. (1992). 1345-1347. sayı: 2. Milliyet Yayınları. G. E. (1997). A Case Study of Ironbridge Gorge. Z.5-1. “Bauen für Kultur. 56-61. Köksal. Haliç Tersaneleri’nin Tarihsel-Teknolojik Gelişim Süreci ve Koruma Önerileri. (1999). 7. (1985). 119-28. (1998). Deutsche Bauzeitschrift.6. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. sayı: 47. 17. İstanbul. (1995). Bericht über ein Internationales Symposium. “Strukturwandel. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ganser. Yeni Araştırmalar. Clark. (1980). Issawi. Köksal. E. A. Chitty. İstanbul. Managing Historic Sites and Buildings: Reconciling. s. G. Osmanlı Sanayii. G. Höhmann. “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri“. Cossons. İngiltere. sayı: 7. Jesberg. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Geschichtlichkeit und Perspektiven des Ruhrgebietes”. Föhl. (2006). (1973). Ankara. Bauten der Industrie und Technik. A. (1973). Yeni Görüşler. Türk Tarih Kurumu. Sanayileşme Sürecinde 50 yıl. Ökçün. Kraft. Chicago. (1999). Z. (1996). İstanbul Üniversitesi. s. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. 5. T. 167  . Avusturya ve İsveç. “Denkmale der Industrie Museen der Industrie?”. İstanbul. Bonn. (1992). Bodensee. Trinder. 1915 Yılları Sanayi İstatistiki. “Türkiye’nin Sanayileşme Süreçleri”. 1760-1796. Yayınlanmamış Y. 99-100. Deutsche Kunst und Denkmalpflege. R. Ankara. s. ed. 30. Ekonomi Sözlüğü. Almanya. (1985) “Tanzimat’ta Osmanlı Sanayii”. cilt: 2. T. Osmanlılar ve Batı Teknolojisi. s. N. The Economic History of Turkey. Edebiyat Fakültesi Yayını. 1800-1914. 50 yılda Türk Sanayi. İstanbul. Arbeiten und Wohnen”. vd. Ş. ve Ahunbay. İhsanoğlu. İTÜ Dergisi/a. Presentation and Preservation. (1981). Almanya. c. Tayanç. İstanbul. New York. 1913. Pamuk. ed. s. “Osmanlı Sanayi Devrimi”. B. T. İstanbul’daki Endüstri Mirası için Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri. K. yayınlayan: ICOM Alman Ulusal Komitesi. Routledge. s. Lisans Tezi.. Mantran. 107-15.

 .

IUCN: Dünya Koruma Birliği İzleme (Monitoring): DM alanları nın durumlarının yıllık raporlarla izlenmesi. DM alanının görsel veya fiziksel olarak etkilememesini sağlamak mümkün olabilmektedir. DM Alanlarının üstün evrensel değerlerinin sürekli bakımını ve iyi durumda kalmasını sağlar. yeniden yapılan eser bir taklitten öteye gidemeyeceği için. temsiller. Üçüncü danışman kuruluş Roma’da bulunan. Korunma durumu konusunda düzenli rapor hazırlanması. ünik. izlenmesi. doğal varlıklar için 4 ölçüt belirlenmiştir. benzersiz olan kültür ve doğal varlıkların değerlendirilmesi için belirlenen bir kavramdır. Kültürel varlıklar için 6. bilgi ve beceriler. ya da tümüyle yıkılmış binaların onarımında uygulanır. Uluslarası Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Merkezi ICCROM’dur. Kültürel varlıklar için ICOMOS. doğal varlıklar için IUCN uzmanları görevlendirilmektedir. 169  . bunlara ilişkin araç ve gereçler. bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar. grupların. bilimsel araştırma ve konservasyon çalışmalarının nitelikli uzmanlar tarafından ve katılımcı bir modelde yürütülmesi için hazırlanan yönerge. Değerli varlıkların envanterinin yapılması. hükümetleri ve halkları kültür/doğal mirası koruma konsunda bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır. kültürel mekanlardır” (Oğuz. kültürel sitlerin koruması ve eğitim etkinlikleri konusunda uzman desteği sağlayan. I-İ ICCROM: Roma’da bulunan Uluslarası Kültürel Mirası Koruma ve Restorasyon Merkezi ICOMOS: Uluslararası Konseyi Anıtlar ve Sitler U-Ü UNESCO’ya Danışman Kuruluşlar: DM Sözleşmesi’ne gore DM Listesi’ne yapılan başvurular iki danışman kuruluş tarafından bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Yükselen bilinç kültür mirasına ve DM Alanlarına daha bilinçli ve artan düzeyde koruma sağlamaktadır. DM önerileri bu ölçütler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Üstün Evrensel Değer (Outstanding Universal Value. 2008:5) Anastylosis: Yı kılarak dağılmıştarihi anıtların parçalarını bir araya getirerek ayağa kaldırma işlemi Ç Çekirdek Alan (Core Zone): DM olarak tescil edilen doğal veya kültürel alan T Tampon Bölge (Buffer Zone): DM alanı nı çevreleyen koruma bölgesi.OUV): Evrensel değer tanı mı tüm insanlık için anlamlı doğa ve kültür varlıklarını tanımlamak için kullanılmaktadır “Üstün evrensel değer” nitelemesi. Y Yönetim Planı (Management Plan): DM Alanlarının üstün evrensel değerlerini koruyarak yaşatılması için disiplinlerarası işbirliği ile hazırlanan bir program ve maddi kaynak gereklidir. Kısmen. özgün malzeme ve tekniklerin kullanılması koşuluyla kabul edilir. risklere hazırlık.Sözlük A Alan Yönetimi: Dünya Mirası Alanının hazırlanan bir yönetim planına göre korunması S Somut Olmayan Kültür Mirası (İntangible Heritage): “Toplulukları n. Böylece çağdaş yapılaşmanın getireceği değişikliklerin biraz uzakta kalmasını. biricik. Bu şekilde bozulmalar erkenden görülerek uyarı yapılmakta ve önlem alınması sağlanmaktadır K Korunma Durumu (State Of Conservation): Dünya Mirası Listesine giriş ülkeleri. anlatımlar. R Rekonstrüksiyon: Yeniden yapı m.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->