P. 1
Osmanlı Cilt - 1 (ed. Güler Eren)

Osmanlı Cilt - 1 (ed. Güler Eren)

|Views: 74|Likes:
Yayınlayan: ftekin82

More info:

Published by: ftekin82 on Apr 06, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

OSMANLI

D E V L E T İ ’ NİN

7 0 0 . KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

mkbbr

jlF w

üt

Aa&x/aztas//ZM s/jpfape

ı&

£ Jz d e ç m

ı«

editör

GÜLER

EREN

bilim editörleri
D O Ç . DR. KEMAE ÇİÇE K / CEM O Ğ U Z

1. ve 2. ciltler

SİYASET
3■ cilt

İKTİSAT

4. ve 5. ciltler

TOPLUM
956-OV

6. cilt

N °İj;

oJn>1

TEŞKİLAT
7. cilt

DÜŞÜNCE
8. cilt

BİLİM
9. 10 ve 1 7. ciltler

KÜLTÜR VE SANAT
12. cilt

HANEDAN

T E K N İK K O O R D İN A T Ö R

M U RAT OCAK GÖRSEL YÖNETMENLER HATİCE KOT / ERSİN BAECI / SAEİH KOCA
G Ö R S E L Y Ö N E T M E N Y A R D IM C I L A R I

SEVGİ ÖZÇELİK / LEVENT ELPEN / AYŞE BALCI
D İZ G İ G R U B U

ALİ TAŞTEPE / Ö. EARUK TAŞTEPE / ADEM TEMİZKÖK ALİ ŞİM ŞİR / EMRE TAŞTEPE / GÖKHAN ÖZEN FAHRİ UZUN / AH M ET MAYALI
R E S İM T A R A M A H AM D İ ALKAN

T A S H İH G R U B U

OYA AKBAŞ OCAK / ELNUR AĞAOĞLU / KAZIM BİLGE AH M ET KARAÇAVUŞ / HALİT ÜN SAL / SEVİL DÜNDAR AYLA YILDIZ / MEHM ET LÂLE / EMİNE ÖZDEMİR SERAP DÜN DAR / HÜMEYRA SAK / ÖZLEM ATA
G R A F İK T A SA R IM

YAZIEVÎ İLETİŞİM HİZMETLERİ
D İZ G İ

GÖKÇEN TEKNİK
B A SK I

SEMİH OFSET CİLT BALKAN CİLTEVİ
Y A Y IN K O D U

ISBN 975-6782-03-X (TAKIM) 975-6782-04-8 (CİLT)
Y A Y IN Y E R İ V E T A R İ H İ

ANKARA 1999
Y an K a ğ ıt Ebrûsu: M u stafa D üzgünm an

YAYIN KURULU BAŞKANI

PROF. DR. H A ljl, İNALCIK
CHİCAGO ÜNİVERSİTESİ / BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

YAYIN KURULU

PROF. DR. NEJAT G Ö YÜ N Ç
İSTANBUL ÜNİVERSİESİ

PROF. DR. YUSUF HAEAÇOĞEU
TÜRK TARİH KURUMU (TTK) BALKANI

PROF. DR. EKMEEEDDİN İH5ANOĞEU
ULUSLARARASI İSLAM KÜLTÜR SANAT VE TARİH ARATTIRMALARI MERKEZİ (IRCICA) BAŞKANI

PROF. DR. ERCÜMENT KURAN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. MUBAFİAT S. KÜTÜKOĞEU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. JACOB M. EANDAU
HEBREW ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. AHMET YAŞAR O C A K
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. İEBER ORTAYEI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. STANFORD SFİAW
CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ / BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

PROF. DR. BAHAEDDİN YEDİYIEDIZ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

M Ü ŞA VİRLER Dr. Fatma A C U N / Yrd. Doç. Dr. Ramazan A C U N / Prof. Dr. Hakkı A C U N / Prof. Dr. Namık A Ç IK G Ö Z / Prof. Dr. Fikret A D A N IR / Asst. Prof. Dr. Gabor A GO STO N / Prof. Dr. İsmail A K A / Doç. Dr. A li AK YILD IZ / Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL / Prof. Dr. Rüçhan A R IK / Prof. Dr. Oluş A R IK / Doç. Dr. Mehmet ARSLAN / Prof. Dr. Oktay ASLA N A PA / Prof. Dr. M ahir AYDIN / Prof. Dr. M. A k if AYD IN i Dr. Salim A YD Ü Z / Beşir AYVAZO ĞLU / Yrd. Doç. Dr. A li B A R A N / Prof. Dr. Örcün BARIŞTA / Prof. Dr. Tuncer B A Y K A R A / Prof. Dr. M ikail B A Y R A M / Doç. Dr. Nazan BEKİROĞLU / Doç. Dr. Süleyman BEYOĞLU / Prof. Dr. Abdülkuddüs BİNGÖL / Doç. Dr. A li BİRİNCİ / Prof. Dr. S. Hayri BOLAY / Prof. Dr. İdris BOSTAN / Prof. Dr. Benjamin BRAUDE / Prof. Dr. Palmira BRUMMET / Doç. Dr. Tufan BUZPIN AR / Doç. Dr. Turgut CANSEVER / Prof. Dr. Gönül CAN TAY / Prof. Dr. Nusret Ç AM / Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK / Prof. Dr. Murat Ç İZ A K Ç A / Prof. Dr. Bayhan Ç U B U KÇ U / Prof. Dr. Gez a DAVID / Doç. Dr. A hm et DAVUTOĞLU / Doç. Dr. Remzi DEMİR / Prof. Dr. Bekir DENİZ / Prof. Dr. Uğur DERM AN / Doç. Dr. Çiçek DERM AN / D. Mehmet D O Ğ A N / Prof. Dr. Emre DÖLEN / Prof. Dr. Yavuz ERCAN / Doç. Dr. Ahm et B. ERCİLASUN / Prof. Dr. Burhan ERDEM / Prof. Dr. Özer ERGENÇ / Doç. Dr. Süleyman ERGUNER / Dr. Zeynep Tarım ERTUĞ / Prof. Dr. İsmail ERÜNSAL / Prof. Dr. Selçuk ESENBEL / Prof. Dr. Semavi EYİCE / Dr. Pal FADOR / Prof. Dr. Harid FEDAİ / Dr. Kate FLEET / Prof. Dr. Cornell FLEISCHER / Mehmet GENÇ / Dr. K ıym et G İR A Y / Prof. Dr. Victor Grigorievic GUZEV / Prof.. Dr. Umay Türkeş G Ü N A Y / Prof. Dr. Feza GÜ N ERG U N / Prof. Dr. Cengiz H A K O V / Prof. Dr. Yusuf H AM ZAO Ğ LU / Assoc. Prof. Dr. Jane H A TH A W AY / Dr. Tofıgh HEIDERZADE / Prof. Dr. Mücteba İLGÜREL / Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ / Prof. Dr. Mustafa İSEN / Prof. Dr. Norman IT ZK O W IT Z / Assoc. Prof. Dr. R alf Martin JA G E R / Dr. Mustafa K A Ç A R / Prof. Dr. Esin K A H Y A / Prof. Dr. H ayrettin K A R A M A N / Prof. Dr. Bekir K A R L IĞ A / Prof. Dr. Kem al K A R PA T / Prof. Dr. Haşim K A R P U Z / Doç. Dr. Hakan KIRIMLI / Y rd. Doç. Dr. Yunus KO Ç / Prof. Dr. Bayram K O D A M A N / Assoc. Prof. Dr. Kaori KO M ATSU / Prof. Dr. Enver K O N U K Ç U / Vedat KO SAL / Dr. Orhan F. KÖ PRÜ LÜ / Prof. Dr. Klaus KREISER / Prof. Dr. Metin K U N T / Doç. Dr. Zekeriya K U R ŞU N / Y rd. Doç. Dr. Y ılm az KU R T / Prof. Dr. Günay K U T / Prof. Dr. Hee Soo LEE / Y rd. Doç. Dr. Hulusi LEKESİZ / Prof. Dr. Bernard LE W rS / Dr. Marina M ALEW IN SKAYA / Prof. Dr. Şerif M AR D İN / Prof. Dr. Justin M CCARTH Y / Prof. Dr. irene MELİKOFF / Prof. Dr. Özcan MERT / Dr. Monica M OLNAR / Prof. Dr. Rhoads M URPH EY / Dr. H idayet NUHOĞLU / Prof. Dr. Yusuf O ĞU ZO ĞLU / Doç. Dr. Mehmet ÖZ / Prof. Dr. A bdülkadır Ö ZC A N / Doç. Dr. Azmi Ö ZCAN / Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEN / Doç. Dr. N azif Ö Z T Ü R K / Prof. Dr. İskender PALA / Prof. Dr. Yuri A . PETROSYAN / Dr. Eugenia POPESCU-JUDETZ / Prof. Dr. Donald QUATAERT / Prof. Dr. Stefan REICHMUTH / Prof. Dr. Günsel REN DA / Prof. Dr. Halil SAHİLLİOĞLU / Prof. Dr. Mehmet SA R A Y / Prof. Dr. N il SAR I / Doç. Dr. Saim SAVAŞ / Y rd. Doç. Dr. Abdullah SA Y D AM / Prof. Dr. Nora SENİ / Prof. Dr. M uhittin SERİN / Y rd. Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU / Prof. Dr. Engin SEZER / Prof. Dr. Gazmend SH PU ZA / Prof. Dr. Salahi SONYEL / Prof. Dr. A li ŞA FA K / Prof. Dr. İlhan ŞAHİN / Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN / Doç. Dr. Ahm et ŞİMŞİRGİL / Prof. Dr. Ahm et TA B A K O Ğ LU / Prof. Dr. Zeren TANINDI / Prof. Dr. Bülent TANÖR / Doç. Dr. Cem alettin TA ŞKIR AN / Prof. Dr. Aslan TERZİOĞLU / Prof. Dr. Mustafa Tevfik TEYYU BO ĞLU / Prof. Dr. Zafer T O P R A K / Prof. Dr. Muzaffer TUFAN / Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM / Doç. Dr. Fahri U N A N / Dr. Yavuz UN AT / Dr. Recep USLU / Prof. Dr. İlter UZEL / Y rd. Doç. Dr. A ygül ÜLGEN / Prof. Dr. M. A li ÜN AL / Ethem Ruhi Ü N G Ö R / Prof. Dr. G illes VEINSTEIN / Dr. Cristine W O O D H E A D / Prof. Dr. Alem dar YALÇIN / Doç. Dr. Mehmet Alaaddin YALÇIN K A Y A / Prof. Dr. Ferous Abdullah Khan YASAMEE / Prof. Dr. M. Sait YAZICIOĞLU / Prof. Dr. Kazım YETİŞ / Prof. Dr. Haşan YÜKSEL / Prof. Dr. Madeline C. ZILFI

SANAT VE YAYIN MÜŞAVİRİ
Ahm et KO T

“Osmarılı”ya Önsöz
Geçen y ıl Cumhuriyetimizin 75 Kuruluş Yıldönümünü coşkuyla kutladık. Bu y ıl da Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümünü kutluyoruz. ' Tarihte en büyük toprak parçasını üç kıtada hükmü ve nüfuzu altında tutan, hanedan olarak en uzun süre yaşayan Osmanlı İmparatorluğu, siyasi, sosyal ve kültürel mirası ile Cumhuriyet Türkiyesi’nin de altyapısını oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin meşru varisi olduğu gerçeği, artık herkes tarafından kabul edilmektedir. 700. Yıl kutlamaları çerçevesinde y ıl içinde düzenlenen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin Osmanlı’yı daha iyi anlamamız açısından yararlı olduğu açıktır. YENİ TÜRKİYE’nin hazırlamış olduğu “Osmanlı” adlı 12 ciltlik bu eserin, bugüne kadar Osmanlı Devleti hakkında yapılan en geniş kapsamlı araştırma olduğu görülmektedir. Osmanlı’nin siyasi, sosyal, ekonomik yapısı ve uygarlığı ile ilk kez bir bütün olarak ele alındığı bu çalışmanın önemli bir özelliği de, yerli ve yabancı Osmanlı tarihi uzmanlarını çok geniş bir katılımla bir araya getirmesi ve yalnız ülkemiz değil, dünya kültürüne hizmet etmesidir. Bu eser, geçmişini daha iyi tanımak isteyen Cumhuriyetimizin genç kuşaklarına eşsiz bir bilimsel kaynak niteliği taşımaktadır. YENİ TÜRKIYE’y i Cumhuriyet’in 75. Yıldönümü dolayısıyla geçen y ıl yayınladığı 5 ciltlik Cumhuriyet Özel Sayısı’ndan sonra, Osmanlı hakkında da dünya çapında böyleşine görkemli bir eser hazırladığı için kutluyor, bu değerli eserin bilim adamlarına ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyorum.

Istemihan TALAY Kültür Bakanı

YURT DIŞI KOORDİNASYON CEM OĞUZ / CEMRE GÜZEL

TERCÜME
KOORDİNATÖR CEM OĞUZ REDAKTÖRLER DOÇ. DR. KEMAL ÇİÇEK / DR. JUDY UPTON-WARD ERTAN AYDIN / YILMAZ ÇOLAK

MÜTERCİMLER
Y rd . Doç. Dr. B erdal A D A L / M ü fit A K K O Y U N L U / A li A K S E N / Esra A L T U N / Erkan A P A Y D IN / G ü l A T M A C A / A yşeg ü l B A Ş A R / G ü lay Ü tk u B A Y R A M O Ğ L U / A ykan C A N D E M İR / Dr. Sim ten C O Ş A R / Ü m it Ç ELİK / M itad Ç E L İK PA L A / ' G ü lser ÇETİN / Doç. Dr. G ökh an Ç E T İN SA Y A / Tanel DEM İREL / Evren D E V R İM Ç E L İK / Ö zlem Yelda D İLM EN / Seral E R Y A ŞA R / Doç. Dr. Ram azan G Ö Z E N / Z eynep G Ü N E L / A ziz M u rat H A T İP A Ğ A O Ğ L U / N azlı IL IC A K / Doç. Dr. K enan İN A N / Dr. B irsen K A R A C A / Haşan A li K A R A S A R / E lifK O P A R A L / M ustafa M A C İT / M ehm et M U R A T / Em el O SM A N Ç A V U ŞO Ğ L U / İnci Ö Z T Ü R K / G önç SELEN / N alan S O Y A R IK / D oç. Dr. M usa Ş A Ş M A Z / Enver T O P Ç U O Ğ L U / Şibay T U Ğ S A V U L / A ziz T U N C E R / Y rd . Doç. Dr. N asuh U SLU / Şahin Y A M A N / Selda Y A V U Z / Y asem in Y A Z IC I / E lif Y E N E R O Ğ L U / M ehm et Y IL M A Z / R am il Z A L IY A Y E V /

SUNUŞ
O sm anlı D evleti’nin kuruluşunun 7 0 0 . yıldönüm ünde YEN İ T Ü R K İY E olarak böylesine dev bir esere imza atm anın gururunu ve m utluluğunu yaşıyoruz. “O sm anlı Projesi”, T ü rkiye’nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar O sm anlı Tarihi üzerinde hazırlanmış en bü yü k araştırm a oldu. T ürkiye’nin ve dünyanın en önem li O sm anlı uzm anlarının yer aldığı çalışmamızda, önce Osmanlı tarihi konusunda önde gelen b ilim adam larından oluşan bir Yayın K u ru lu teşkil edildi. Yayın K u ru lu ’nun tesbit ettiği konu başlıklarına göre araştırm a yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın 5 6 ülkesinden 4 9 7 ve T ü rkiye’den 1 5 3 6 olm ak üzere 2 0 3 3 bilim adamı ve uzmanla temas kuruldu. Türkiye dışındaki bilim adam larından 2 2 1 , T ü rkiye’deki bilim adamlarından 9 6 8 olm ak üzere toplam 1 1 8 9 bilim sel yazı Yayın K u ru lu ’na intikal etti. Bu yazılardan 1 3 8 ’i Türkiye dışından ve 6 7 2 ’si T ü rkiye’den toplam 8 1 0 bilim sel makale eserimizde yer aldı. Yayınlanmayan yazıların büyük çoğunluğu da aslında bilim sel nitelikte idi; ancak tekrarlardan kaçınma, şekil şartlarına uym ayış gibi gerekçeler yazıların yayınlanmamasında etkili oldu. Yayınlanan yazıların tam am ı da orijinal olup, daha önce herhangi bir dilde yayınlanm am ış yazılardır. B unların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarından yararlanılarak hazırlanm ıştır. Bu araştırm alar yapılırken başta Başbakanlık Osmanlı A rşivi olm ak üzere 33 ülkenin arşivlerinden faydalanılm ıştır. Eserimiz, 12 cilt ve toplam 9 .2 4 4 sayfadan meydana gelm ektedir. 1. ve 2. ciltler Siyaset, 3. cilt iktisat, 4. ve 5. ciltler Toplum, 6. cilt Teşkilât (İdarî teşkilât, hukuk sistem i, askerî teşkilât), 7. cilt Düşünce, 8. cilt B ilim , 9-, 10 . ve 1 1 . ciltler K ü ltü r ve Sanat, 12 . cilt Hanedan (biyografi ve bibliyografya) başlıklarım taşım aktadır. “O sm anlı”, bir ansiklopedi, kronolojik bir klasik siyasî tarih çalışması veya birkaç bilim adam ının yazdığı bir tarih kitabı değildir. O sm anlı hakkında siyasî, İktisadî, sosyal, kültürel, bilim sel ve felsefî açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışma yapılm ıştır. Kısaca, A m erikalı bir bilim adam ının ifadesi ile bu, "bir milletin kendi tarihi hakkında yapabileceği en büyük araştırma projesi”dıt.

XIII. Y ü zyılın sonlarına doğru tarih sahnesine giren Osm anlı B eyliğ i’nin aradan bir asır geçmeden bir cihan devleti, bir im paratorluk haline gelm esinin ardındaki esrar halen tartışılm aktadır. İnsanımız bu m ucizevî oluşun sırrını, O sm anlı’nın tem elindeki m anevî harç ile izah etm ekte, Şeyh Edebalı’nın tefsir ettiği Osman G azi’nin meşhur rüyasındaki Ç ınar efsanesine inanmaktadır. Hangi görüş tarzı doğru olursa olsun, “cihangirâne bir aşiretten” cihan devletine ulaşmada sadece k ılıcın rol oynam adığı, O sm anlı’nın “tehafüt tu tk u s u ’na, fütûhat ve gazâvat anlayışına, sağlam bir ekonominin, yerleşik, şehirli ve dengeli bir toplum yapısının, köklü bir eğitim , bilim , kü ltü r ve sanat dokusunun destek olduğu, artık bütün İlm î çevrelerin kabul ettiği gerçeklerdir. “O sm anlı Cihan H âkim iyeti M efkûresi”, cihanşumüldür, em peryaldir fakat asla em peryalist değildir. O smanlı D evleti, hâkim iyeti ve nüfuzu altına aldığı ülkeleri ve m illetleri sömürmemiş; aksine “âbâd eylem iş” ve şenlendirm iştir. “D evlet-i A liy y e ”, hâkim iyet sahası, m edeniyeti, ihtişam ı, teşkilâtlanm ası ve sosyal yapısı bakımından çok k ü ltü rlü ve çok m ille tli bir im paratorluktur. Bize göre, im paratorluk terim inin m enfi anlam larından kaçınmak için O sm anlı’yı bu m uhteşem sıfattan m ahrum etm ek doğru değildir. O smanlı Cihan D evleti, Roma İm paratorluğu’ndan sonra dünyanın en

uzun ö m ürlü, hanedan olarak en uzun süre yaşayan, üç kıtada en büyük toprak parçasında hüküm süren ve nüfuz sahibi olan bir im paratorluktur. Coğrafya profesörü Ramazan Özey hocamızın araştırm alarına göre; kuruluşunda 5 .6 3 1 km" olan O sm anlı D e vleti’nin yüzölçüm ü, etki alanları ile birlikte Fatih dönem inde 2 .2 1 4 .0 0 0 km 2, Yavuz dönem inde 6 .5 5 7 .0 0 0 k m 2 (8 y ıllık saltanat dönem inde üç kat arttırm ıştır), K an u n î dönem inde 1 4 .9 8 3 - 0 0 0 k m 2 ve en geniş sınırlara ulaştığı nokta olan X V II. yy. sonlarında ise 2 4 m ilyon k m 2 yi buluyordu. 1 9 1 3 Y ılın d a O sm anlı İm paratorlu ğu’nun yüzölçüm ü, 1 8 0 .0 0 0 k m 2 si “A vru pa-i O sm aniye”de, 1 .8 0 0 .0 0 0 k m 2 si “A sya-i O sm aniye”de, 3 .0 0 0 .0 0 0 k m 2 si “A frik a-i O sm aniye”de olm ak üzere toplam 4 .9 8 0 .0 0 0 k m 2 yi buluyordu. O sm anlı im p arato rlu ğu ’nun hâkim iyeti altındaki topraklarda bugün 4 5 ülke, nüfuzu ve etkisi altındaki topraklarda ise 3 1 ülke bulunm aktadır. Daha da çarpıcı göstergelerle ifade edilirse, bugün O sm anlı’nın hâkim iyeti ve etkisi altındaki coğrafyada 7 6 ülke ve devlet bulunm akta, bunların yüzölçüm leri toplam ının dünya geneline oranı % 3 7 ,8 , burada yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı ise % 4 0 ,1 olm aktadır. Prof. Dr. Bernard Lewis, “O sm anlı’nın, hâkim iyeti altındaki her dinden ve her m illetten insanlar için tartışm asız bir m u tlu lu k devri old uğ unu” kaydetm iştir. Gerçekten de O sm anlı M illet Sistem i, her dinden ve her m illetten insanların büyük b ir hoşgörü anlayışı ile beraberce yaşadıkları b ir huzur m edeniyetini ifade eder. O sm anlı, her k ü ltü r ve m edeniyet ile ilgilenm iş, güzel ve değerli gördüklerini benim sem iş ve bu g üzellikleri O rta A sya’dan, anayurttan taşıdığı k ü ltü r potasında İslâm ın ölçüsüyle tartarak ve eriterek yeni, orijin al, zengin bir m edeniyet inşa etm iştir. O sm anlı T ü rk ’tür. O sm anlı im paratorluğu, çağdaşı A vru p alı devletler ve yazarlar tarafından “T ü rk im p aratorlu ğu ”, “T ü rk D e vleti” ve “T ü rkiye” olarak görülm üştür.. O sm anoğullan da kendilerini T ü rk olarak kabul etm iş, Türkçe İm paratorluğun her dönem inde D evletin resm î dili olarak ku llanılm ıştır. Bazı yazarların, literatürdeki “etrak-i bî-id rak” g ib i âsi ve göçebe türkm enleri ve özellikle C elâlî isyanlarına karışanları kasteden ifadeleri örnek göstererek O sm anlı’yı T ü rklü ğ ü n dışında gösterm e g ayretleri doğru değildir. O sm anlı İslâm ’dır. O sm anlı m edeniyeti bir İslâm m edeniyetidir. İslâm tefekkürünün, b ilim inin, k ü ltü r ve sanatının şahikasına ulaştığı bir zirve m edeniyettir. A ncak, O sm anlı her d in î inanca karşı saygılı ve müsamahalı olm uş, din ve vicdan h ü rriyeti bakım ından çağının ötesine geçmiş bir “G üneş Ü lk e si” dir. İşte böyle b ir devletin ve m edeniyetin en tab iî ve m eşrû varisi T ü rkiye C u m h u riyeti’dir. Vatandaşı olm akla övündüğüm üz T ü rkiye C um h uriyeti D evleti ve T ü rk Toplum u, O sm anlı’nın en önem li m iraslarıdır. C um h uriyetim izin yönetim şekli elbette O sm anh’dan farklıdır. T ü rkiye C um h uriyeti yepyeni bir D e vlettir ve siyasî bakım dan O sm an lı’nm devam ı değildir. A ncak tarih in devam lılığ ı çerçevesinde, O sm anlı’nm sosyal, ekonom ik ve k ü ltü rel m irasını devraldığım ız, ideolojik peşin hüküm lerden sıyrılarak kabul etm em iz gereken bir gerçektir. Yeni b in yılın eşiğinde C um huriyetim izi geliştirerek, dem okrasi boyutunu zenginleştirerek O sm anlı’nm da ilerisinde b ir noktaya ulaşm ayı ü m it ve tem enni ediyoruz. 'J' 'J'

Bu eserin hazırlanm asında en büyük em ek sahibi, projenin fik ir babası, bilim sel ayrıntılardan tashihine kadar her safhayı bizzat yürüten Haşan Celâl G ü zel’e şükranlarım ız sonsuzdur. Bu eser hep O ’nun eseri olarak anılacaktır. B ilim editörlerim iz Doç. Dr. K em al Ç içek’e ve Cem O ğuz’a teşekkür borçluyuz. Ö zellikle Doç. Dr. K em al Çiçek, projenin başından sonuna kadar her tü rlü fedakârlığı ve gayreti gösterm iş, tek tek bütün yazılan okuyarak bilim sel rap ortörlüğünü gerçekleştirm iştir. Cem O ğuz ve Cem re G üzel, dünyanın dört bir yanı ile temas kurm uş, y u rt dışı ve tercüm e koordinasyonunu icra etm işlerdir. Y ayın K u ru lu Başkanım ız ve dünyanın b ir num aralı O sm anlı Tarihçisi, hepim izin hocası Prof. Dr. H alil Inalcık’a hem bu görevi, hem de çok değerli orijin al araştırm ası için şükranlarım ızı sunuyoruz. Yayın K u ru lu Ü yelerim iz; bize

K u ru m ve şahıs olarak her tü rlü desteği sağlayan T ü rk Tarih K u ru m u Başkanı Prof. Dr. Y usuf H alaçoğlu’na, ekibiyle beraber bizi hiç yalnız bırakm ayan IR C IC A Başkanı Prof. Dr. Ekm eleddin Ihsanoğlu’na, defalarca m ütevazı bürom uzda g ünlerini, saatlerini harcayarak yazıları tek tek inceleyen nezaket tim sali hocamız Prof. Dr. N ejat G öyünç’e, en büyük destekçim iz olan sevgili hocamız Prof. Dr. Ercüment K u ra n ’a, her zamanki m ütevazi edasıyla yüküm üzün bü yü k kısm ını yüklenen ve bibliyografya çalışması ile eserimize değer katan çalışkan hocamız Prof. Dr. Bahaeddin Y ediyıldız’a, gece gündüz bilgisine ve yardım ına başvurduğum uz Prof. Dr. İlber O rta y lı’ya, sahasındaki yazıları büyük b ir v u k u f ve titiz lik le inceleyen Prof. Dr. A h m et Yaşar O cak’a, çok değerli hocamız Prof. Dr. M übahat K ü tü k o ğ lu ’na, Prof. Dr. Stanford Shaw ’a ve Prof. Dr. Jak op Landau’ya en derin şükranlarım ızı sunuyoruz. P rojenin gerçekleştirilm esinde T ü rkiye’nin ve dünyanın en önde gelen b ilim adam ları bize yardım cı oldular. M üşavirliğim izi üstlenen değerli hocalarım ıza teşekkür borçluyuz. B unlar arasında yer alan ve birer yayın ku rulu üyesi g ib i faaliyet gösteren başta Doç. Dr. A li B irinci olm ak üzere, proje hazırlık safhasında çalışm alara katılan Prof. Dr. B urhan E rd em e, K ü ltü r ve Sanat ciltlerin in hazırlanm asında en büyük katk ıya sahip olan Prof. Dr. M ustafa İsen’e ve Prof. Dr. H akkı A cu n ’a, her zaman yanım ızda bulduğum uz Prof. Dr. Rüçhan A r ık ’a ve Prof. Dr. O luş A r ık ’a, Düşünce cildim ize büyük destekte bulunan Prof. Dr. Süleym an H ayri B olay’a, bizzat bürom uzu teşrif ederek yardım larını esirgemeyen Prof. Dr. Yavuz Ercan’a, Prof. Dr. G ünsel R enda’ya, Prof. Dr. Esin K ahya’ya, Doç. Dr. Y usuf O ğ uzoğlu’na, Dr. Zeynep E rtuğ’a, Dr. K ıy m e t G ira y ’a, Dr. K ate Fleet’e, Dr. K aori K om atsu’ya ve Dr. Ayşe Ju d y U p to n -W ard ’a; ayrıca çalışm alarım ızda yardım larını esirgem eyen Prof. Dr. A hm et Tabakoğlu’na, Prof. Dr. M urat Çizakça’ya, Prof. Dr. G önül C antay’a, Prof. Dr. Ö rcün B arışta’ya ve Prof. Dr. B ekir K arlığ a’ya şükranlarım ızı sunuyoruz. Ç oğunluğu akadem isyen olan değerli m ütercim lerim izin güzel tercüm elerine, redaktörler Y ılm az Çolak ve Ertan A y d ın ’ın üstün gayretlerine m üteşekkiriz. Projenin gerçekleşm esinde tek n ik koordinatörüm üz M urat Ocak, insanüstü bir gayret gösterm iştir. Gökçen Teknik’ten A li Taştepe ve Ö m er Faruk Taştepe’nin uykusuz geçen gecelerini ve em eklerini, genç b ilim adam ları m usahhihlerim izin çırpınışlarını unutm am ız m üm kün değildir. Balkan C ilte v i’nin sahibi M uam m er B ilgiç bir O sm anlı Efendisi edasıyla en güzel şekilde ciltlem eyi başarmıştır. N ihayet Semih O fset’in sahibi M ustafa Çakır, hiç şüphe yok ki, bu projenin en büyük em ektarları arasında baş sırada yer alm aktadır. O ’nun gayretleri olm asaydı bu proje tam am lanam azdı. A yrıca projeyi b irlik te yürüttüğ üm ü z T ü rk Erdem V akfı (T Ü R K E V ) yöneticilerine ve V a k ıf Başkanı M esut Y ılm a z a teşekkürlerim iz bakidir. “O sm an lı”dan sonra sıra dört c iltlik ve 3 .5 0 0 sayfalık “G reat O ttom an-T urkish C iv iliz a tio n ’a geliyor. Ç alışm alarını sürdürdüğüm üz bu önem li eseri de inşaallah kısa b ir zamanda yayınlam ayı üm id ediyoruz. “O sm anlı”nın, O sm anlı araştırm alarına ve araştırm acılarına ışık tutm asını ve daha iyilerinin yapılm asına vesile olm asını diliyoruz.

G ü ler EREN E ditör YENİ TÜRKİYE

e. Şer’iye Sicili Tarih Araştırmaları Dergisi Tahrir Defteri Tapu ve Kadastro Arşivi Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Türk Tarih Encümeni Mecmuası Vakıflar Dergisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi Vakıf Muhasebe Defteri Varak Yıldız Tasnifi —Sâdaret Resmî Marûzatı Yıldız Esas Evrakı Yazma. S.. BA BOA CA CD CH DİA DUİT E. yazmalar .. Gürcistan Merkez Devleti Tarih Arşivi Hicrî Hatt-ı Hümâyûn İslam Tarih. İbn Başbakanlık Arşivi Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Askeri Cevdet Dahiliye Cevdet Hariciye Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Dosya Usulü İradeler Tasnifi Encyclopedia Britanicca Evkâf-ı Hümâyûn Nezareti Evkaf Umum Müdürlüğü Foreign Office. Sanat ve K ültür Araştırma Merkezi İslam Ansiklopedisi İrâde-i Dahiliye İrâde-i Meclis-i Mahsusa İrâde-i Meclis-i Vâlâ Journal o f American Oriental Society Journal of the Economic and Social History of the Orient Mâliyeden Müdevver Defter Mühimme Defteri Mâliyeden Müdevver Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi Meclis-i Vükelâ Mazbataları Neşreden Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Rusya Devlet Arşivi Sayfa Sayı . HH IRCICA İA İD İMM İMV JA O S JESHO MAD MD MM MMZC MV nrş..g. . OTAM RGD A s.y. ARDTA ARM DA ASG ATAŞE AVPRI b.. a. Stratejik Etüd Başkanlığı Arşivi Rusya İmparatorluğu’nun Dış Politika Arşivi Bin.g.e.KISALTMAIAR a. İngiltere.g. YA-Res YEE Yz.ŞS TAD TD TKA TOEM TSMA TTEM VD VG M A VMD vr. a.B. Aynı eser Adı geçen eser Adı geçen makale Adı geçen yazma Azerbaycan Respublikası Devlet Tarih Arşivi Azerbaycan Respublikası Merkezi Devlet Arşivi Archivio di stato di Genova Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih. EHN EUM FO GMDTA h. a.m.

G A B O R A G O ST O N m D R . D R . D R . İB R A H İM A Y K U N ■ Ç A Ğ R I ERH A N m Y R D . M E H M E T SA R A Y » Y R D . N U R T E N K IL IÇ -S C H U B E L B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M XVII. H Ü S A M E D D İN M E M M E D O V K A R A M N L Y ■ D R . D R . D R . D O Ç . A H M E T KAVAS ■ D R .J A N E H A TH A W A Y ■ D O Ç. D R . D R . D O Ç . F A R U K B İL İ C İ ■ B Ü L E N T A R İ / 4 9 3 ■ D R . K A M A R U Z A M A N Y U S O F F ■ ASSOC. D O Ç. Ü Ç L E R B U L D U K kuruluş PROF. D Ç . İLYA Z A IT SE V ■ ASSOC. P T R M E N T Z E L M Y R D . M A R IA IV A N IC S-R E SS • D R . D R . TSISA N A A B D U L A D Z E m D R . İB R A H İM S E Z G İN ■ H . D R . A H M E T N E Z İH İ T U R A N m D O Ç. D R . . S E Y Y İD M U H A M M E D E S -S E Y Y İD ■ A SSOC. D R . D R . R O G O Z H IN N IK O L A J M IH A JL O V IC H m Y R D . E R C Ü M E N T K U R A N M PROF. D R . D R . M E H M E T A L İ Ç A K M A K ■ PROF. D R . D R . D R . D R . PROF. N O R M A N 1 T Z K 0 W IT Z kuzeyde beliren yeni hasım: rusya PROF. K A M E L F IL A L I» PROF. Ş E R İF BA ŞTAV • Y R D . T U F A N G Ü N D Ü Z » D R . A L İ İ B R A H İM SAVAŞ M D O Ç . D R . D R . D R . D O Ç . M E H M E T A L A A D D İN YALÇ1NKAYA ■ PROF. M E H M E T Ş A H İN G Ö Z rumeliye geçiş ASST. D R . D R . SEVDA A L İ K I Z I SÜLEYMA N OVA osmanlı diplomasisi D O Ç. PROF. D R . D O Ç .iç in d e k il e r cilt 1 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Tarihine Toplu B ir Bakı§ PROF. D R . D R . PROF. O SM A N KÖSE m D R . A H M E T V EH Bİ ECER ■ Y R D . PROF. M U STA FA Z A D E T E V F İK T E Y Y U B O G L U osmanlıların türkistan ve kafkasya ile ilişkileri PROF. D R . D R . D R . A H M E T Ş İM Ş İR G İL kanuni sultan süleyman: osmanlı’nın altın çağı PROF. D R . D R . M U STA FA B U D A K ■ Y R D . D O Ç. Yüzyılda Osmanlı imparatorluğu PROF. EROL K Ü R K Ç Ü O Ğ L U * Y R D . D R . ZE KE R İYA K İT A P Ç I • D R . R V D 1 PA U L L IN D N E R » D R . H E Y W O O D • PROF. V10REL PA N A IT E ■ PROF. D R . SVETLENA 0R E SH K0V A * PROF. H 0SE 1N M 1R JA F A R I ■ PROF. ZE KE R İY A K U R Ş U N m N E B İ G Ü M Ü Ş / 3 2 6 D Ö R D I 'J N C t 'J B Ö L t 'l M imparatorluğun Zirvesi: Cihan Devleti ve Kanuni kosova’dan viyana’ya osmanlı hâkimiyeti PROF. O R H A N F K Ö P R Ü L Ü M Y R D . A B D U L L A H G Ü N D O Ğ D U » A R Z U O C A K L IM Y R D . Y U S U F K Ü Ç Ü K D A Ğ ■ D R . H İR O K İ OD A KA D R . PA L FO D O R * D R . D R . D O Ç. R H O A D S M U R P H E Y ■ D R . H A L İL İN A L C IK İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Devleti’nin Doğu§u kuruluşa dair nazariyeler PROF. H O SK A D E M HASANOVA / 5 0 9 A L T I N C I B Ö L Ü M XVIII. D R . R A M A Z A N Ö Z E Y m D O Ç . D R . E N R IC O BA SSO W D R . PROF. B U N E S » PROF. D R . D R . D R . E K K E H A R D E lC K H O F F M M İG U E L A A. D O Ç. M A R IA P lA P E D A N I F A B R IS yavuz sultan selim: hadim-ül haremeyn D O Ç . Yüzyıl: Avrupa ve Iran ile Münasebetler ASST. D R . M O N IK A M O L N A R U PROF. D R . C O L IN J . Ç E T İN A RSL A N duraksama PROF. D R . İS M A İL AKA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Devletten imparatorluğa Yükselişin M imarları: Fatih ve Yavuz fatih sultan mehmet: “iki kıtanın ve iki denizin hakimi” PROF. S H A P I K A Z IY E V ■ PROF. D O Ç.

A Y TE N SEZER ■ YR D . M ERA L B A Y R A K m Y R D . D O Ç. KE M A L K A R PA T ■ PROF. IO R D A N KA B İB İ N A » D O Ç. D İL JA R A USMANOVA ■ Ç A Ğ R I E RH A N İ K İ N C İ B Ö L Ü M En Uzun Yüzyılın Sultanı: İL Abdülhamid ıı. D R . DOÇ. BA Y R A M K O D A M A N ■ DO Ç. A H M E T D E M İR E L » D O Ç. G A Z M E N D S H P U Z A M PROF. DO Ç. YASAMEE ■ PROF. SA LA H I R. D R . M U SA Q A S1M 0V m D R . D O Ç. D R . F İK R E T A D A N IR m DO Ç. D R . D O Ç. ISA B L U M l ■ D O Ç. D R . HE E S 0 0 LEE • DO Ç. M A R IN A M ALEVINSKAYA M PROF. DO Ç. D R . D R . M A H İR A Y D IN m D R . KE M A L Y A K U T ■ D O Ç. D R . DO Ç. D R . H A T İP O Ğ L U U Y R D . M İT H A T B A Y D U R ıı. D R . D R . D R . M E T İN A Y IŞ IĞ I * Y R D . D R . D R . balkanlar ve ötesi PROF. H AŞA N ŞA H İN ■ D R . D R . ÖM ER B U D A K ■ Y R D . D O Ç. ODILE M OR E A U ■ DOÇ. N E C D E T HAYTA ■ Y R D . M E H M E T ÖN D ER ■ Y R D . abdülhamid’in yükselişi ve iktidarı PROF. C E Z M İ ERA SLA N ■ Y R D . D R . ZEKE RİYA T Ü R K M E N • Y R D . H İK M E T Ö K S Ü Z ■ A SSOC PROF. D O Ç. İB R A H İM İSLÂ M ■ D O Ç. D R . D R . Ş. DOÇ. SON YEL ■ PROF. D R . F R A N Ç O IS G E O R G E O N ■ PROF. Meşrutiyet Dönemi ittihad-terakki ve yıkılışa doğru D O Ç. M E T İN H Ü L A G Ü m D R . N E JA T G Ö Y Ü N Ç m Y R D . G Ö K H A N ÇETİNSAYA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M m B İL G İN A Y D I N II. DO Ç. A ıl’SA ŞA ŞM A Z m DO Ç. D R . D R . D R . DOÇ. E N G İN A K A R L I ■ PROF. M U STA FA K Ü Ç Ü K U D R . A L İ B İR İN C İ ■ D R . D R . D R . D R . D R . M U R A T M . S U A T A K G Ü L D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M İmparatorluğun Son Yılları birinci dünya savaşı ve sonrası Y R D . D R . D R . H A K A N K IR IM L I m PROF. D R . D R .J U S T 1 N M C C A R T H Y ■ PROF. C E M A L E T T İN T A ŞK IR A N ■ D R . D R . E RD AL A ÇIKSE S ■ Y R D . D R .LAMİ K IL IÇ ■ N A SIR YÜ C EE R ■ İB R A H İM E TH E M A T N U R ■ ELNUR AĞAOĞLU yıkılış ve yeni başlangıca doğru Y R D . C E N G İZ HAKOV • DO Ç. D R . A. BA Y R A M BA YRA KTA R meşrutiyet dönemi. D OÇ. D A V U T K IL IÇ m DO Ç. D R . abdülhamid ve pan-islamizm PROF. D R . VEYSİ A K IN . D R . D R . DO Ç. M E V L Ü T Ç EL E Bİ m DO Ç. D R . D R . J U D Y U P T O N -W A R D azınlıklar meselesi PROF. D R . IG O R KA R PA Y E V U Y R D . N A D İR DEVLET ■ DO Ç. yüzyıl: çözülmenin siyasî boyutları “şark meselesi”nin ortaya çıkışı PROF. ÖMER T U R A N osmanlı dış politikasında farklı boyutlar PROF. M E S U T A Y D IN ■ D O Ç. D R . D R . D R . D R . İL B E R ORTAYLI D R . SF. A L İ A K Y IL D IZ m PROF. L IK A R İF İN M A N SU R N OO R • D R . B E S İM Ö Z C A N / 97 ■ Y R D . DOÇ. D R . D R . D R .cilt 2 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Avrupa ittifaklar Sisteminde Osmanlı imparatorluğu xıx. D R . D R . DOÇ. T U F A N B U Z P IN A R misyonerlik faaliyetleri D R . A H M E T T U R A N A L KA N m D R . FE RO V Z A B D U L L A H K. HALE ŞIV G IN ■ YRD. G Ü L T O K A Y ■ D OÇ. H A M İY E T SEZER kırım savaşı ve sonrası D O Ç. M E T İN H Ü L A G Ü ■ Y R D . D R . D R . S E L Ç U K ESEN BEL ■ D R . D O Ç. D R .

D R . K A 0R 1 K O M A T SU uluslararası sermaye ve dış borçlar D R . U F U K G Ü L S O Y » D O Ç . DO Ç. D R . D R . D R . ulaşım ve demiryolları PROF. D R . D R . D R . EROL ÖZVAR ■ D O Ç. D R . D R . D R . T E V F İK G Ü R A N ■ PROF. D R . D R . D O Ç. D R . KLÂ RA H E G Y I ■ D R . A B D Ü L L A T İF ŞENER ■ D R . D R . D R . D R . EFTAL Ş Ü K R Ü B A T M A Z Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Sanayii Devrimi ve Osmanh Ekonomisi osmanlı sanayileşme hamleleri M E H M E T G E N Ç ■ PROF. D R . PROF. D O Ç. D R . D R . YA SEM İN D E M İR C A N ahidnâmeler. S A İT Ö Z T Ü R K ■ DO Ç. H A L İL SA H İL L İO Ğ L U ■ D R . SE L A H A TTİN TO Z L U M PROF. D R . DO Ç. D R . S E Y F E T T İN G Ü R SE L ■ PROF. D O Ç.F A R U K T A B A K ■ M E H M E T B U L U T malî dönüşüm ve iltizam sistemi PROF. M E H M E T A L İ G Ü R O L ■ Y R D . D R . Y IL M A Z K U R T » D O Ç . D R . D R . E YAL G IN IO » Y R D . SVETLA IANEVA D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Reformlar Dönemi ve M illî iktisat Arayışlar millî iktisat arayışları PROF. A B D U L L A H M E S U T K Ü Ç Ü K K A L A Y m Y R D . R E C E P B O Z T E M U R M D O Ç. D O Ç. D R . ZİYA K A Z IC I maliye politikaları ve para PROF. A H M E T TA B A K O Ğ L U ■ PROF. kapitülasyonlar ye sonuçları PROF. S A B R İ Y E T K İN ■ M E H M E T A K P IN A R bayındırlık hamleleri: haberleşme. N E SİM İ Y A Z IC I ■ H Ü S E Y İN Ç IN A R ■ D O Ç. A H M E T K A L A tarım ve madencilik PROF. D R . D O Ç . D R . D O Ç. M U R A T K O R A L T Ü R K ■ DO Ç. D R . PROF. FE T H İ G E D İK L İ M D R . F A R U K Y IL M A Z osmanlı ekonomisinde şirketleşme DO Ç. O Ğ U Z T E K İN ■ D O Ç. D R . S A B A H A T T İN Z A İM M Y R D . D R . V A H D E TTİN E N G İN . D OÇ. D R . VIOREL PA N A ITE ■ D R . B Ü L E N T Ö Z D E M İR M D R . ZA FE R T O P R A K • ASST. M U R A T Ö Z Y Ü K S E L M D O Ç. A B D U L L A H M A R TA L ■ DO Ç. D R . L İN D A T. D R . D R . D R . İM M A N U E L W A LLERSTE IN . D R . A H M E T TA B A K O Ğ L U U ASSOC. A B D U L L A H G Ü N D O Ğ D U toprak ve tarım Y R D . D R . D R . D R . C O Ş K U N Ç A K IR ■ ASSOC. PROF. ÖMER D E M İR E L ■ Y R D . PROF. DA VID GUD1ASH V IL1 • PROF. A RIEL S A L Z M A N ■ PROF. K Ü T Ü K O Ğ L U M PROF. M E H M E T ÖZ ticaret ve loncalar PROF. ŞE V KE T P A M U K ■ PROF. T İM U R K U R A N ■ PROF. V A H D E TTİN E N G İN • D O Ç. A SLA N ERE N • Y R D . PROF. SE RA P Y IL M A Z ■ YRD. A L İ İH SA N B A Ğ IŞ ■ D O Ç . D R . NİCOLE VAN OS ■ D O Ç . D R . D R . ELVAN A N M A Ç • F İL İZ Ç O L A K • D R . F A H R E T T İN T İZ L A K M D OÇ.cilt 3 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Klâsik Dönemde Osmanh iktisadı İktisadî zihniyet ve yapı PROF. D R . Ç A Ğ L A R KE Y D E R m DO Ç. D R . R İF A T Ö N SO Y ■ Y R D . D A R L IN G • PROF. ŞE V KE T K A M İL A KA R ■ PROF. D R . D R . D R . M U R A T Ç İZ A K Ç A M ASST. D R . D R . D R . T İĞ İN C E Û Z KİPE R OKTA R • L A TİF D A ŞD E M İR osmanlı şehirlerinde ticarî faaliyetler Y R D . KA TE FL E E T ■ PROF. M U H İT T İN T U Ş ■ ÖZER K Ü P E L İ • D R . M Ü B A H A T S. D R . D O Ç. D R . M U R A T K O R A L T Ü R K M D R . D R . O R H A N K IL IÇ İ K İ N C İ B Ö L Ü M iktisadi Dönüşüm ve Buhran merkantilist batı karşısında osmanlı ekonomisi . U F U K G Ü L S O Y U D O Ç .

D R . YAVUZ E RC A N » P R O F . RECE P D Ü N D A R » Y R D . DOÇ.cilt 4 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Toplum Yapısı toplum yapısının ana hatları PROF. SÜ L E Y M A N E R K A N » D R . D O Ç. DO Ç. B E H Z E T KA RA CA göç hareketleri PROF. DOÇ. D R . D R . D R . G A L İP E KE N » D R . M USTA FA D E M İR » YR D . temelindeki manevî harç PROF. D R . D R . D R . D R . D R . köylüler ve konar-göçerler PROF. O SM A N T Ü R E R » PROF. EVANGEL1A BALTA Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Toplumu ve D inî Hayat osmanlı’tun. A RY E H SH M U E L E V ITZ » PROF. SEVGİ G Ü L A K Y IL M A Z » DOÇ. SA W SA N AGHA KA SSA B . ETH EM C E BE C İO Ğ LU ■ DR. M A R K S E D G W IC K » E KREM IŞ IN » D O Ç. D R . D R . D R. DO Ç. M USTAFA KA RA » DOÇ. DOÇ. D R . M E H M E T ESAT SA RIC A O Ğ L U ■ Y R D . O SM A N Ç E T İN ■ YRD. DOÇ. DOÇ. B Ü L E N T Ö Z D E M İR » PROF. İREN E M E L IKO FF » PROF. D R . ENVER K O N U K Ç U » DOÇ. D R . F A R U K K O C A C IK ■ DOÇ. DOÇ. D R . Göçler ve iskân Siyaseti nüfus YR D . M E H M E T ŞEKER » D R . SE L Ç U K G Ü N A Y İ K İ N C İ B Ö L Ü M Millet Sistemi birlikte yaşamanın hukukî temelleri PROF. A L İ SİN A N B İL G İL İ » Y R D . D R . A B D U L L A H SA YD A M ■ D R . GEZÂ DÂ V ID m YR D . D R . D R . A H M E T H ALA ÇOĞLU ■ YR D . S A İM SAVAŞ » PROF. M E H M E T K A R A G Ö Z » ASSOC. D R . Y U L U Ğ T E K İN K U R A T » D O Ç. ermeniler ve rumlar PROF. REŞA T Ö N G Ö R E N » K Â M İL Ç O L A K » D R . DOÇ. A B D U R R A H M A N M E M İŞ ■ A H M E T ÖGKE D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Demografik Yapı. D R . M E H M E T İN B A ŞI M Y R D .. D R . D R . D R . D R . D O Ç . D R . D R . PROF. M . İR F A N G Ü N D Ü Z » D R . D R . D R . G A Z M E N D SH PU Z A » PROF. EM E CEN » YR D . D O Ç. Y U S U F H A LA ÇOĞ LU ■ Y R D . D R . D R. B Ü L E N T Ö Z D E M İR osmanlı iskân siyaseti PROF. F E R İD U N M . SE L A H A TTİN Ö Z Ç E L İK m P R O F . D R . M USTAFA A ŞKA R ■ DR. SA FF E T SARIKAYA » K A M İL Ç O L A K M E H M E T TOPA L » D O Ç. Y U N U S KO Ç » TE V FİK ÇAVDAR » M U T U L L A H S U N G U R ■ YRD. D R. D R . D R . DOÇ. İL H A N ŞA H İN m D R . A B D U L L A H SA YD A M » PROF. PROF. D R . D R . ALİ G Ü L E R ■ D R . D R . SUN A B A Ş A K AVCILAR » C O Ş K U N Y IL M A Z * PROF. N U R İ A D IY E KE » D R . L A TİF A R M A Ğ A N * Y R D . D R . H İK M E T Ö Z D E M İ R » D R . A H M E T TA B A K O Ğ L U » PROF. DOÇ. ÖZER E R C E N Ç * DOÇ. N A HED İB R A H İM D E SSOU Kİ / 8 2 şehirliler. D O Ç. D R . BİL A L E RY IL M A Z osmanlı toplumunda birlikte yaşama tecrübesi ASSOC. D R . CEV D ET K Ü Ç Ü K » PROF. N U R İ ÇEVİKEL » PROF. D R . D R . M E H M E T Y IL M A Z ■ Y R D . Y A Ğ M U R SA Y dinin sosyal hayattaki rolü PROF. D R . KE M A L Ç İ Ç E K » Y R D . MOSHE M A ’OZ » PROF. A. STA N FORD S H A W » P R O F . DOÇ. D R . M USTA FA Z E K İ T E R Z İ millet sisteminde yahudiler. D R . D R . D R . B E N JA M IN B R A U D E » Y R D . D R . D R . M EN DERES C O Ş K U N » D R . N E D İM İP E K ■ Y R D . S A F A R O V R A F İK F İR U Z O Ğ L U » D R . DOÇ. A R SH I K H A N » P R O F . D R .

H Ü S E Y İN Ö Z G Ü R * PROF. N E C M E T T İN TO Z L U PROF. D O N A L D Q U A T A E R T » D O Ç. M . D O Ç. D R . D R . D R . ENVER K O N U K Ç U » Y R D . D R . D R . D R . İSKE N D E R O Y M A K ■ DOÇ. D O Ç. D R . D O Ç. D R . D R . D R . İS M A İL D O Ğ A N m Y R D . ŞE H N A Z A LİŞ eğitim ve öğretim kurumlan Y R D . B A H A E D D İN Y E D İY 1L D 1Z » D O Ç. M E H M E T TE M E L » E M İN E KO C A M A N O Ğ L U Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Ailesi osmanlı’da aile yapısı D O Ç. D O Ç. S A İT Ö Z T Ü R K osmanlı’da kadın DOÇ. D O Ç. H A ŞA N Y Ü KSE L » Y R D . H A B IL R A N D I D E G U IL H E M » PROF. F A H R İ U N A N » PROF. S A L İH A Y N U R A L » Y R D . Z I L F I S osmanlı’da çocuk PROF. D R . D R . D O Ç. D R . Z E K İ SA LİH Z E N G İN ■ D O Ç . D R . D R . D R . A L PA Y B İZ B İR L İK » H A T ID Z A C A R -D R IN D A osmanlı toplumunda sağlık ve sosyal güvenlik PROF. D R . D O Ç. D R . A H M E T C İH A N ■ PROF. PROF. D R . D R . D R . T A Y Y İP D U M A N m D O Ç . M EFA İL H IZ L I m PROF. D R . H A LİS A Y H A N » D R . BE H IYA ZLA TA R » PROF. D R . M E S U T ÇAPA İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Eğitim Sistemi klâsik dönem osmanlı eğitimi ve medreseler D O Ç. Z E K İ T E K İN ■ F E H M İ Y IL M A Z bazı osmanlı şehirlerinden portreler D R . D R . D O Ç. D R . R Ü Ç H A N A R I K » D R . D R . R U T H M . D R . D R . D O Ç. F A R IB A Z A R IN E B A F -S H A H R » Y R D . D R . D R . A B D U R R A H M A N K U R T » D O Ç. R O D E D * PROF. ZİYA K A Z IC I * D O Ç. D R . T Ü N C E R B A Y K A R A » M U STA FA A R M A Ğ A N » PROF. ZE H R A TO SKA » D R . D R . M A D E LIN E C. ÜL KE R A K K U T A Y U D O Ç . D R . FA TM A M Ü G E G Ö C E K rn D O Ç. E TH E M C E B E C İO Ğ L U W D R . N A Z İF Ö Z T Ü R K ■ PROF.cilt 5 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Hayrat Sistemi ve Vakıflar vakıf sistemi PROF. S A B R İ S Ü R G E V İL » TEODA RA BA KA R D JİE V A osmanlı’da spor faaliyetleri A T IF K A H R A M A N » D O Ç. M E H M E T E M İN YO L A L IC I m D O Ç. H A ŞA N H Ü S E Y İN DİLAVER misyoner okulları PROF. D R . D R . D O Ç. D R . A B D U R R A H M A N K U R T ■ FE RİH A K A R A D E N İZ » Y R D . A D N A N Ş İŞ M A N » Y R D . A H M E T M A K A L » D R . D R . M U A M M E R G Ö Ç M E N » Y R D . İLYAS Ç E L E Bİ » Y R D . İB R A H İM Y I L D IR A N » M U STA FA Ç E T İN B A Y D A R depremler ve yangınlar D O Ç. A L İ A RSL A N M D O Ç. D O Ç. LEYLA K A P L A N » ASSOC. D R . D O Ç. D R . T U R G U T C A N S E V E R » PROF. O R H A N K IL IÇ » K E M A L E T T İN K U Z U C U » K E M A L E T T İN K U Z U C U . D R . D R . C A H İT YA L ÇIN B İL İM » PROF. ŞEVKİ A Y D IN eğitimde modernleşme PROF. U Y G U R K O C A B A ŞO Ğ L U M Y R D . D R . D R . D R . KE N A N Z İY A TAŞ M D O Ç. ZİYA K A Z IC I » PROF. R E F İK T U R A N » C Ü N E Y D O K A Y » C Ü N E Y D OKA Y D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Şehri ve Şehir Hayatı osmanlı şehri ve şehir hayatından kesitler DOÇ. D R . T A H SİN Û Z C A N » Y R D . D R . D R . D R .

G A BOR AGOSTON * D R. DOÇ. D R. D R . SE YİTD A N LIOĞ LU M DR. D R. N E JA T G Ö Y Ü N Ç M DOÇ. D R . OSM AN Ö Z T Ü R K * YRD. ALİ Ş A F A K * YRD. A K İF A YD IN * ROF. ERHAN A FYON CU * İSM E T DE M İR İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Hukuk Sistemi osmanlı hukuk sistemine genel bakış YRD. İD R İS BOSTAN * ASST. DR. OSM AN K A ŞIK Ç I * YRD . D R. N EJA T G ÖY Ü N Ç M DOÇ. TU N C A Y Ö Ğ Ü N * YRD . DOÇ. D R. YÜCEL ÖZKAYA ■ PROF. A Lİ İHSAN GENCER ■ M E H M E T YAŞAR ERTAŞ ■ BİLG E KESER osmanlı silahları. CEM A LETTİN T A Ş K IR A N * PROF. M . D R . M . PROF. Ç E T İN VARLIK m DOÇ. DR. M A H M E T AKM A N osmanlı hukukunda batılılaşma dönemi DR. DOÇ. D R . DR. ORHAN KIL IÇ * PROF. D R. İBR A H İM Y ILM A ZÇELİK osmanlı bürokrasi geleneği NECATİ GÜLTEPE m PROF. DOÇ. D R. harp sanayii ve teknolojisi PROF. D R. ALİ ÜNAL * PROF. ATİLLA Ç E T İN * D R. ALİ B A R D A K O Ğ L U * PROF. M E H M E T E M İN YOLALICI osmanlı hukuku ve şer’î hükümler PROF. RECEP AHISHALI * PROF. DR. D R . D R . H A M İT PEHLİVANLI m DOÇ. D R. DR. D R. D R . D R. REM Zİ F IN D IKL I osmanlı’da tahrir ve arşivcilik NECATİ AKTAŞ * D R. HAŞA N TAH SİN FENDOĞLU M DOÇ. FEVZİ D E M İR * YRD. DOÇ. D R. D R. DOÇ. D R. İLH A N YERLİKAYA * PROP. A B D Ü L K A D İR Ö Z C A N * PROF. M Ü CT E BA İLG ÜRE L * PROF. D R. DR. ZEKERİYA TÜ R KM E N . D R . C H R IST IA N R U M P F » PROF. D R . DR. M U SA Ç A D IR C I m YRD. D R. ALİ ŞAFAK osmanlı’da yargının işleyişi. D R. DR. BİRO L Ç E T İN ■ YRD. SALİM A Y D Ü Z ■ MERYEM KA ÇA N ERDOĞAN osmanlı ordusu ve ıslahat D R . EN GİN BE RBE R » DOÇ. H A M İT ERSOY ■ YRD. DAVUT D U R SU N osmanlı taşra teşkilâtı PROF. DOÇ. D R. D R . D R . Al. D R. DR. M E TİN K U N T devlet idaresi ve din PROP. M U ZA FFE R D O Ğ A N m YRD. SA LİM A Y D Ü Z * D R. SEDAT BİN GÖL Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Askerî Teşkilâtı klâsik dönem osmanlı askerî teşkilâtı PROF. DR. D R . IRIN A PETROSYAN * DOÇ. Ş Ü K R Ü KARATEPE ■ DOÇ. DOÇ. M E H M E T V . Y Ü M N İ SEZEN ■ DOÇ.cilt 6 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanh İdarî Teşkilâtı osmanlı merkezî idare sistemi YRD. DOÇ. DOÇ. A B D Ü L A Z İZ BA Y IN D IR * CEM AL FEDAYİ * DOÇ. D R. D R. D R . şeyhülislâm ve kadı DOÇ. D R . ÖZCAN M E R T tanzimat döneminde İdarî reform PROF. DOÇ. D R . A H M E T A K G Ü N D Ü Z ■ PROP. DOÇ. M E H M E T ALAA TTİN YALÇINKAYA ■ DR. FATMA A CU N osmanlı merkezî idaresinde çözülme: ayanlık sistemi PROF. M U R A T ŞE N U D O Ç . D R . GILLES VEINSTEIN ■ YRD. YASEMİN SANER GÖNEN M PROF.

D R . D R . RAIA ZAIMOVA » PROF. S E Y F E T T İN E R ŞA H İN » D R . D R . B Ü L E N T TA N ÖR • D R . RAFAEL M U H A M M E T D IN O V » İB R A H İM M A R A Ş » Y R D . D R . H Ü S E Y İN 'E M İ » PROF. D R . D O Ç. SA L İM KOCA » D R . S E Y F İ B A Ş K A N bir fikir hareketi olarak pan-islamizm ve pan-türkizm D R . D R . D R . D R . D R . B A Y K A N S E Z E R » D O Ç . A H M E T D A V U TO Ğ LU » P R O F . B E R N A R D LEW 1S » PROF. D O Ç . T U F A N G Ü N D Ü Z » D R . D O Ç. T O K T A M IŞ A TEŞ » D O Ç . D R . İ T E R T U R A N ■ PROF. ZA H R A Z A K IA » Y R D . O SM A N KÖ K SA L » D O Ç . D R . D R . İB R A H İM K A L IN » Y R D . C A H İT Y A L Ç IN B İL İM » Y R D . Ş E R İF M A R D İN » D R . Z Ü H T Ü A RSL A N D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlılıktan M illi Kimliğe bir tepki olarak türk milliyetçiliği ROF. NORA SE N İ » D O Ç.ŞE R İF K O Ç D E M İR ■ Y R D . M IC H A E L W IN TE R » ASSOC. D R . B E K İR KO Ç L A R . D R . D R . B A Y R A M SA K A L L I ■ D R . D R . A B D U L L A H A L PE R E N » D R . D R . H A Y R İ B O L A Y » D R . İS M A İL K IL L IO Ğ L U » D R . D R . E K M E L E D D İN İH SA N Ö Ğ L U » PROF. K Ö P R Ü L Ü İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Cihan Hâkimiyeti Mefküresi fütûhat ve gazâvat PROF. D R . M E H M E T A K G Ü N » Y R D . D R . D R . D R . D R . E R C Ü M E N T K U R A N » PROF. D R . Y U S U F O Ğ U Z O Ğ L U »P R O F . D R . A N TO N IN A ZHELYAZKOVA . D R . A H M E T G Ü N E R SAYAR ■ PR O F. D O Ç. D R . C H R IS T IN E W O OD H E A D » D R . B A H A E D D İN Y E D İY IL D IZ » PROF. D R . O R H A N KO L O Ğ L U mutlakiyetten meşrutiyete: osmanlı düşüncesi ve osmanlı anayasaları ' D R . H İD A Y E T N U H O Ğ L U » Y U S U F K A P L A N ilk teşebbüsler: askerî alanda yenilikler D R . M Ü M T A Z ’ER T Ü R K Ö N E » D O Ç . M E H M E T Ç E L İK » PROF. E TH E M C E B E C İO Ğ L U ■ D R . D R . A H M E T Y. D R . İL B E R OR TA YL I ■ PROF. D R . D R . SE ZA İ SEV İM osmanlı felsefesinin öncü şahsiyetleri PROF. S İP A H İ ÇATALTEPE » D R . D R . N EV ZA T YA LÇIN TA Ş » PROF. D R . D R . D O Ç. D R . T A H SİN G Ö R G Ü N çözülme ve osmanlı aydını PROF. PE T R O SY A N » ŞE V KE T K O Ç S O Y » D R . A Lİ B İR İN C İ ■ D . R E ŞA T G E N Ç » PROF. J A K O B L A N D A U » PROF. A Z M İ Ö Z C A N » D R . SELDA KA YA KIL1Ç » R E C E P B O Z L A Ğ A N ■ PROF. D R . ŞA M İL ÖÇ AL osmanlı düşüncesinde türk ve türkmen imajı PROF. Y U S U F H A L A Ç O Ğ L U » PROF. VEJDİ B İ L G İ N » PROF. D R . M E H M E T D O Ğ A N ■ Y R D . N A C İ B O ST A N C I osmanlı devleti ve günümüz tarihçiliği R D R . S. N E JA T G Ö Y Ü N Ç » PROF. K A Z IM SA RIKA V A K » M U STA FA A R M A Ğ A N Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Modernleşme ihtiyacının Doğuşu modernleşme arayışları PROF. D O Ç. D R . B A K İ T E Z C A N ■ PROF. D R . C A H İT T E L C İ » D O Ç . Y U S U F S A R IN A Y » Y U N U S E M RE TA N SÜ » PROF. D R . M İK A İL B A Y R A M » PROF. D R . P R O F D R . M E H M E T A K İF K İR E Ç Ç İ » D R . D O Ç . D R . A H M E T KA N L ID E R E B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Tarihi Devamlılık: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e osmanlı mirası F. İH S A N D U R A N D A Ğ I » D R . D R . D R . PA L M IR A B R U M M E T » PROF. COR N E LL H. Y U R I A. D O Ç . M E H M E T B A Y R A K D A R » D O Ç. D R . FL E ISC H E R » Y R D . H Ü S E Y İN A KKA YA » D R . B E K İR K A R L IĞ A » D R . M E H M E T A L İ B E Y H A N tanzimat: gelenekten kopma DOÇ. H Ü S E Y İN Ç E L İK » Y R D .cilt 7 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Kuruluş Felsefesi klâsik dönem osmanlı düşüncesi D O Ç. D R . D R . O R H A N F. O C A K » PROF. D O Ç .

A L İ Y A R D İM » PROF. D R . D R . D R . D R . M E H M E T İP Ş İR L İ » PROF. R A M A Z A N ŞE ŞEN ■ PROF. A R SL A N T E R Z İO Ğ L U » PROF.diş hekimliği PROF. R E M Z İ D E M İR . A S U M A N B A Y T O P . E SİN KA H YA » D R . S Ü L E Y M A N T Ü L Ü C Ü ■ PROF. M USTA FA K A Ç A R . FE ZA G Ü N E R G U N » D R . D R . N U S R E T Ç A M » D R . A Ş K IN YAŞAR ■ D R . K O R K U T T U N A » PROF. D R . A L İ H A Y D A R BA Y A T » PROF. B E Ş İR ATALAY » Y R D . D R . İB R A H İM H A T İB O Ğ L U » Y R D . E R D İM İR • D O Ç. D R . D R . D R . G Ü L B İN Ö Z Ç E L İKA Y » PROF. M U STA FA K A Ç A R » D R . D R . N İL S A R I » PROF. E M RE D Ö L E N » PROF. D O Ç . D R . D O Ç. STE FA N R E İC H M U T H İ K İ N C İ B Ö L Ü M D in î Bilimler PROF. B A Y H A N Ç U B U K Ç U veterinerlik Y R D .mantık D O Ç . D R . M . D O Ç . R E M Z İ D E M İR » YAVUZ U N A T » D R . R A M A Z A N Ö Z E Y » D R . M E H M E T İP Ş İR L İ » Y R D . G Ü R B Ü Z D E N İZ ■ PROF. M A H M U T A K D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Fen Bilimleri matematik . E M RE DÛLEN ilim ve ulema PROF. T 0 F 1 G H H E ID A R Z A D E H » D O Ç . D R .kimya .biyoloji Y R D . E K M E L E D D lN İN SA N O Ğ L U » PROF. S A İT Y A ZIC IO Ğ L U » PROF. D R .M U T L U K IL IÇ » D R . B E T Ü L B A Ş A R A N -A L P U G A N » PROF. N E C D E T Ö Z T Ü R K m D R . A H M E T T U R A N A R SL A N M PROF. N A SRU L L A H H A C IM Ü F T Ü O Ğ L U Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Sosyal Bilimler felsefe . D R . D R . D R . D O Ç .D O Ç .astronomi PROF. D O Ç.PROF. D R . YAVUZ U N A T ■ PROF. D R . A Y ŞE G Ü L D . K L A U S K R E ISE R ■ D R . H Ü S E Y İN S A R İO Ğ L U m PROF. D O Ç. T U R H A N B A Y T O P » P R O F. D O Ç . N A CER M IL O U D I » D O Ç. SA L İM A Y D Ü Z » D R . M E H M E T H. KE N A N İN A N » D O Ç . D R . D R. B Ü N Y A M İN D U R A N m PROF. D R . D R . H Ü S E Y İN G A Z İ Y U R D A Y D IN ■ D R . D R . D R . D R . D R . D R . D R . D R . H A Y R E T T İN K A R A M A N » Y R D . D R . D R . D R . D R . İLT E R UZEL eczacılık PROF. H Ü S E Y İN G A Z İ T O P D E M İR » PROF. S Ü L E Y M A N A K D E M İR m D O Ç.cilt 8 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Bilim Tarihine Genel Bakış osmanlı’da bilim PROF. Ş E R F E T T İN SEVERC A N M coğrafya PROF. A B D Ü L K U D D Ü S B İN G Ö L tarih ve histografya PROF. H A ŞA N H Ü S E Y İN A D A L İO Ğ L U » Y R D . ORYA N » M E L E K DOS A Y G Ö K D O Ğ A N » DOÇ. D R . D R . O SM A N G Ü M Ü Ş Ç Ü » Y Ü C E L D A Ğ L I ■ D O Ç . D R . D R . SA L İH S A B R İ YAVUZ M D R . D R . D R . D R . D R . D R . D R . H U L U S İ L E KE SİZ » D R . A Y T E N A L TIN TA Ş M PROF. D R . D R . S Ü L E Y M A N ATEŞ » PROF. D R . İLT E R U ZEL » PROF. FEZA G Ü N E R G U N B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Tıp Bilimleri tıp . D R . A D N A N ATAÇ » PROF. D R . D R . A B D U L L A H ÖZEN A L T I N C I B Ö L Ü M Teknoloji PROF. G Ü R B Ü Z DEN/Z ■ PROF. R E M Z İ D E M İR fizik . N İL S A R İ ■ PROF. D R . E R İŞ A S İL .

M U H SİN M A C İT ■ DOÇ. DR. ERCİLASUN U PROF. MERTOL TU L U M M PROF. ALİ FUA T BİLKA N • YRD . D R . D R . LATİF BEYRELİ • DR. D R.ÖZLEM DEN İZ YILM A Z / 412 klasik dönem osmanlı türkçesi PROF. D R . DR. DR. D R . ALEMDAR YALÇIN • DR. D R . İN C İ E N GİN ÜN M PROF. GÜLDEN SAĞOL ■ YRD. DR. DR. DR. DR. Ş A K İR -T A Ş ■ D O Ç. DR. KA DİR ATLANSOY . SÜ L E Y M A N B E Y O Ğ L U ■ E RD A L Ş A H İN ■ PROF. N E C M İ ÜLKER osmanlı coğrafyasında kültür Y R D . M E H M E T A R SL A N » D R . D R. İ. M U STA FA ÖZER ■ A Z İZ 1 V. DR. SABAHAT DEN İZ ■ YRD. N URAN YILM A Z M A HM ET KA BA KLI ■ DOÇ. DR.o cilt 9 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Medeniyetinde Kültür ve Sanat osmanlı’da kültürel yapı PROF. D R . İSKENDER PALA ■ PROF. 1. DR. GÜN A Y K U T ■ PROF. N A M IK A ÇIKG Ö Z ■ YRD. DR. DOÇ. DOÇ. D R. ORHAN OKAY ■ PROF. H ARİD FEDAİ son dönem osmanlı edebiyatında yeni akımlar PROF. DOÇ. DOÇ. D R . KA ZIM YETİŞ ■ PROF. M EH MET ARSLAN M YRD. DR. D R . D R. DR. NECAT B İR İN C İ ■ YRD. N E C D E T E R T U Ğ * PROF. D R . İSMAİL ÜNVER • DOÇ. TA D E U SZ M A JD A » Y R D . SA D ETTİN EĞRİ tanzimat sonrası türk edebiyatı DOÇ. Y U S U F H A M Z A O Ğ L U ■ PROF. F İK R E T T Ü R K M E N ■ D O Ç. DR. U M A Y T Ü R K E Ş G Ü N A Y U PROF. R ID V A N C A N IM ■ PROF. D R . DR. D R. EN GİN SEZER ■ PROF. ESRA KA RA BA CA K ■ YRD. Ö Z K U L Ç O B A N O Ğ L U ■ DOÇ. D O Ç. N A M IK A Ç IK G Ö Z ■ PRO F. MUSTAFA U Z U N • YRD. H Ü S E Y İN A L G O L M PROF. DOÇ. DR.klasik dönem osmanlı edebiyatı PROF. M İRFATİH ZEKIYEV Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı erken dönem osmanlı edebiyatı ve halk edebiyatı PROF. B Â K İ A S İL T Ü R K osmanlı kültür hayatından kesitler PROF. DOÇ. M EH MET SA RI ■ YRD. F İL İZ Y E N İŞE H İR L İO Ğ L U ■ PROF. N U R M U H A M M E T H İSA M O V m PROF. Z E Y N E P TA R IM E R T U Ğ ■ PROF. A DNAN G Ü R B Ü Z dinî edebiyat PROF. D O Ç . DR. DR. DR. D R . VİCTOR GRIGORIEVIC GUZEV . M U Z A F F E R T U F A N M Y R D . DR. D R . N AZAN BEKİROĞLU • YRD. VALERY STOYANOV İ K İ N C İ B Ö L Ü M Dil: Osmanlı Türkçesi erken dönem osmanlı türkçesi PROF. DR. A HM ET B. MUSTAFA KOÇ geç dönem osmanlı türkçesi PROF. DOÇ. DR. D R . MUSTAFA ÖZKA N ■ PROF. DR. D R. ÇETİN D E RD İYO K ■ YRD. DR. HAYATİ DEVELİ ■ D R. İSMAİL PARLATIR • PROF. D R . DOÇ. A DNAN KA D RIÇ M PROF. DR. D R . H A L U K D U R S U N • D R . M E TİN ERG UN • YRD. ABDULLAH U ÇM A N ■ PROF. D R . ALEV SINAR ■ PROF DR. D R. DR. SEVGİ G Ü R T U N A ■ D R . D R . SA İM SAVAŞ avrupalı gözüyle osmanlı PROF. FATİH SE ZG İN M DOÇ. M. NEJAT SEFERCİOĞLU • DOÇ. ŞE Y M A TA ŞÇ İO Ğ L U G Ü N G Ö R ■ PROF. ALİ İHSAN K O IX U M MUSTAFA MİYASOĞLU ■ DOÇ. DR. A Y D IN Y Ü KSE L ■ PROF. DOÇ. D R . Z E K İ A R IK A N ■ İR F A N K A R A K O Ç ■ D R . D O Ç . DOÇ. DR. DOÇ. D R. DOÇ. DR. D R . CEMAL KU R N A Z U PROF. DR. DR. D R . M U STA FA İSE N m D R . D R . KEMAL YAVUZ • DOÇ. D R . D O Ç . A R İF B İL G İN ■ N E V İN H A L IC I ■ Y R D . FAZIL GÖKÇEK .

DOÇ. PROF. D R . D R . DOÇ. M U T B U L K A Y IL IM C A N KE RA M ETLİ ■ A B D Ü L K A D İR D Ü N D A R M DOÇ. M U ALLA BAYAR E RK IL IÇ M D R . NAJWA O T H M A N M YRD . D R . SO N G Ü L K A R A H A SA N O Ğ L ü ATA askerî musikî: mehter T. D R . D R . N U SR E T Ç A M M Y RD. DOÇ. MUSTAFA C A H İT ATASOY M DR. D R . D R . H A K K I A C U N M PROF. D R . D R . D R . RECEP USLU M D R . DOÇ. ZE Y N E P A H U N B A Y m PROF. A BD Ü SSEL A M U L U Ç A M m D O Ç . D R . PROF. N E JA T E R A L PM D R . PROF. EU G EN İA P O P E SC U -JU D E T Z ■ D R . B E TÜ L B A K IR M Y R D . D R . D R . D R . D R . D R . G ÖN Ü L CAN TAY ■ D R . A Lİ BORA N osmanlı sivil mimarîsi . D R . OSM A N UYSAL klâsik dönem osmanlı mimarisi ve mimar sinan PROF. N İL G Ü N D O Ğ R U SÖ Z M E TH EM R U H İ ÜN GÖR musikîşinaslar D R . A Y G Ü N Ü L G E N M D O Ç . ALEX AN DIR A N T H 0 N 0 V M YRD . NECLA ARSLAN SEVİN M DOÇ. H A K K I A C U N M PROF. D R . D R . OLUŞ A R I K * PROF. H A ŞİM K A R P U Z M Y R D . D R . DR. N U R C A N İN C İ F IR A T osmanlı dinî mimarîsi PROF. D R . SE L Ç U K M Ü L A Y İM m PROF. H A ŞM E T A LTIN Ö LÇE K osmanlı’da musikî kültürü ASSOC. Ö R C Ü N BA RIŞTA M PROF. D R . N U S R E T Ç A M İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Mimarisi osmanlı türk mimarisine genel bir bakış PROF. S A İT ÖZTÜ RKM DOÇ. D R . A H M E T ALİ B A Y H A N M D R . İSM A İL Y A KIT • P R O F . N U R A N PILEHVARIAN osmanlı coğrafyasında mimarî Y R D . DOÇ. D R . D R . DOÇ. OLUŞ A R IK m PROF. JA L E N. D R . R Ü Ç H A N A R IK ■ D R . D R . D R . H. DOÇ. D R . DOÇ. EUGENİA P O P E S C U -JU D E T Z M OSM A N N U R İ ÖZPEKEL M G Ü L A Y KA R A M A H M U TO Ğ L U M VEDAT KOSAL M M E H M E T G Ü N T E K İN dinî musikî ve halk musikîsi ÖM ER T U Ğ R U L İN A N ÇER M DOÇ. D R . B Ü L E N T A K S O Y M D R . R A H M İ OR U Ç GÜVENÇ . SEMAVİ E YİCE M PROF. LEYLA BA YD A R ■ PROF. B İR SE N ERA T M Y R D . DOÇ. D R . A YH A N ZEREN M Y R D . K A D İR PEKTAŞ Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Klâsik Türk Musikisi musikî nazariyatı PROF. D R . D R . R A L F M A R T IN JÂ G E R M D O Ç . D R . FA TİH M Ü D E R RİSOĞ L U M PROF. M . N ESLİHAN SÖN M EZ erken dönem osmanlı mimarisi PROF. D R . E R Z E N U D R . DOÇ. D O Ç. EMİNE K A R P U Z * PROF. A. G ÖN ÜL C A N T A Y M Y R D . DR. B Ü L E N T A K SO Y M YRD. EMRE M A D R A N geç dönem osmanlı mimarîsi PROF. SA A D E TTİN Ö KTE N * PROF. Ö M Ü R B A K IR E R M D O Ç . N U R İ Ö ZCA N • D R . D R . SÜ L E Y M A N ERG U N E R * C İN U Ç E N TA N R IKO R U R M Y RD. D R . D R . A Y G Ü N Ü L G E N m PROF. Z E K İ SÖN M E Z m PROF. D R . K A SIM İNCE ■ DR. G ÖN Ü L C A N T A Y M Y R D . T U R G U T CANSEVER M PROF. D R . RECEP U SLU M D R . D O Ğ A N K U B A N M PR O F D R .cilt ıo B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlıda Estetik BE ŞİR AYVAZOĞLU * PROF. D R . D O Ç. M E H M E T İB R A H İM G İL M ASSOC. D R . D R . D R . H A K K I ÖNKAL osmanlı askerî mimarîsi PROF.

T Ü L İN Ç O R U H L U » Y RD . D R . halıcılık ve kilimcilik PROF. D OÇ. K IY M E T G İR A Y » D O Ç . B A N U M A H İR ■ D R. DOÇ. D R . D R . D R . DOÇ. SİTARE T U R A N B A K IR maden ve ahşap sanatı. R Ü Ç H A N A R IK R D R . ENVER TÖRE » PROF. D R . h . D R . M E H M E T Z E K İ KU ŞO Ğ L U » G Ü N D E G Ü L PARLAR ■ G Ü N D E G Ü L PARLAR ■ K. M U H İT T İN S E R İN m P R O P . D R . D R . Y IL D IZ D E M İR İZ II PROF. DOÇ. SAVAŞ ÇEV İK » Y R D . D R . G Ü L N U R D U R A N » D R .c. A B D Ü L H A M İT TÜ FE KÇ İO Ğ L U » PROF. B E K İR D E N İZ »P R O F .e. D R . D R . D R . kuyumculuk PROF. D OÇ. D R . A Lİ ALPA RSLA N » Y R D . D R . ARA A L TU N ■ D R . OKTA Y ASLANAPA * PROF. D R . ZE R E N T A N IN D I» DOÇ. D R . D R .T Ü L İN ÇO R U H L U » AYSEL ÇÖTE LİOĞ LU » D R. TACİSER O N U K » A Z İZ DOĞ AN A Y ■ D R . DOÇ. M . h . D R . D R . H ATİCE A K SU » A. DOÇ. DOÇ.D R . FA H Rİ SAKAL . D E N İZ ESEMENLİ D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M Osmanlı Sahne Sanatları geleneksel görüntü sanatları ve tiyatro PROF. TE R CA N Y IL M A Z » Y R D . Ç İÇ E K D E R M A N » P R O F . Ö Z D E M İR N U T K U » YRD . D R . D OÇ. U Ğ U R D E R M A N m P R O F . NEVİN YÜCEL C E L BİS heykel ve fotoğraf DR. D R. H A M İT A RBA Ş / tezhip ve cilt PROF. ZEREN TA N IN D I » Y R D . HALE KÜ N İÇ E N B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Kütüphanecilik ve Kitap PRO F. D R . FATMA KOÇ ■ S A D IK TEKELİ hırka-i saadet dairesi ve silah bölümü H İL M İ A Y D IN m H İL M İ A Y D IN ■ H İL M İ A Y D IN » D R . D R . U Ğ U R D E R M A N » H İK M E T B A R U T Ç U G İL »P E Y A M İ G Ü REL çini PROF. D R . M . DİLAVER D Ü Z G Ü N » U Ğ U R GÖKTA Ş » ÜNVER ORAL » R A U F A L TIN TA K » PROF. H A L İT ÇA L » YRD. D R . ÖZ D E M İR N U T K U osmanlı sineması H A L İT R E F İĞ » N E CİP TO SU N » Y R D . R Ü STE M BOZER tezyinat ve işleme PROF. D R . A Y G Ü N ÜL G E N » YRD . İSM A İL ERÜN SA L ■ YAHYA ERD EM » YRD. T Ü L İN Ç OR U H L U » DOÇ. SE Y Fİ B A ŞK A N » Y R D .cilt ı ı B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Geleneksel Sanatlar hat PROF. D R . DR. D R . D R . Y IL D IR A Y Ö Z B E K ■ PROF. H. D OÇ. D R . HÜLYA T E Z C A N » Y R D . ZÜ BEYD E C İH A N ÖZSAYINER » ŞULE A K S O Y » PROF. D R . DOÇ. H ÜSREV S U B A Ş I» D R . ZE YN E P TA RIM E R T U Ğ ebrû PROF. D R . F. D R . K IY M E T G İR A Y » E N G İN ÖZENDES Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M Topkapı Sarayı Müzesindeki Geleneksel Sanatlardan Kesitler giyim kuşam DOÇ. D R . D R . M E T İN A KA R » PROF. N İH A N G Ü N E Y minyatür PROF. Ö R C Ü N BA RIŞTA » PROF. ZEREN TA N IN D I ■ DOÇ. DOÇ. B E K İR D E N İZ İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı’da Resim ve Heykel resim »P R O F . D R . N U R H A N K A R A D A Ğ » PROF. D R . D R . N İH A T BO Y D A Ş » DR. G Ü N SE L R E N D A » PROF. D R . ZE YN E P G Ü N E Y el sanatları. G Ö N Ü L Ö N E Y »P R O P . D R .

K E M A L Ç İÇ E K İ K İ N C İ B Ö L Ü M Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası PR O F. DOÇ. R A M A Z A N A C U N SİY A SE T İK T İSA T TO PLU M T E Ş K İL Â T D Ü ŞÜ N C E B İL İM K Ü L T Ü R VE S A N A T . D R . D R . D R . D R . K E M A L Ç İÇ E K şecere-i âl-i osman D O Ç . B A H A E D D İN Y E D İY IL D IZ Y R D .o cilt 12 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Hanedan padişah biyografileri D O Ç .

I SİYASET EDİTÖR GÜEER EREN B İU M EDİTÖRLERİ DOÇ. KEMAE ÇİÇEK CEM OĞUZ Y E N İ T Ü R K İ Y E Y A Y I N E A R I . DR.

.

sadece topraklar ve nüfuz alanı ile sınırlı kalmamış. kısa zamanda geniş bir coğrafyaya hakim olmayı başarmıştır.ÖNSÖZ Dünya tarihini bir bütün olarak analiz eden Batılı akademisyenler büyük güçlerin ortaya çıkışını çeşitli tarihi dinam iklerin ışığında inceleyerek bir genellemeye varmak isterler. küçük bir uç beyliğinin çok kısa bir süre içerisinde bir cihan imparatorluğuna dönüşmesinde sadece ekonomik çıkarların rol oynadığını söylemenin yeterli olamayacağı kanaatindeyiz. Osmanlı Devleti için bu iddiayı değerlendirdiğimizde. geçim sıkıntısı ve yurt edinme endişesi sonucu Türk aşiret ve oymaklarının batıya göçü hızlanmıştır. Balkanlardaki akıncılık faaliyetleriyle başlayan harekâtın fütuhat ve iskâna dönüşmesi ile Osmanlı Beyliği henüz Y ıldırım Bayezid döneminde bir İmparatorluk haline gelmiştir. Bu cildin tasnifinde editörler tarafından üzerinde durulan ana nokta. Osmanlı Projesi için özel olarak hazırladığı bu yeni tarih değerlendirmesinde. Daha da önemlisi bu büyüme. . Bu genellemelerin başında. Bu eserin başlangıcını bütün dünyada Osmanlı tarihinin duayeni olarak kabul edilen Prof. Osmanlı Devleti’nin farklılığını ortaya koymak ve bu farklılığın dünya tarihinin seyrindeki etkisini vurgulamaktır. H alil İnalcık’ın “Osmanlı Tarihine Toplu Bir Bakış” adlı makalesi ile yaptık. H alil İnalcık. Osmanlı Tarihini geleneksel kalıplar içerisinde araştırarak yükselme ve çöküş arasında cereyan eden sunî bir tarihsel gelişm eyi inceleyen Türk tarihçiliğinin aksine. Dr. Bizans’ın içerisinde bulunduğu karışıklıklar ve taht kavgaları da Osman Bey ve oğullarının bu İmparatorluk ile ilişki kurm alarını ve bölgeyi tanım alarını kolaylaştırmıştır. Osmanlı hakimiyetindeki dönemleri ve devletin yaşadığı siyasi-iktisadi-m ali dönüşümü yansıtmaktır. Bu ortamı çok iyi değerlendirerek Bizans ve Balkanlarda gazaya yönelen Osmanlı B eyliği. Osmanlı B eyliği’nin yükselişinin altında yatan pek çok etkenden birisi de Doğu ile Batı arasında yer alan coğrafi alanda gaz ayı ilke edinerek hareket etmesidir. yüzyılın başlarından itibaren Türkistan ve Orta Doğu’da oluşan siyasi şartlar. özellikle klasik dönem hakkında yapılan tartışm aları ve en son araştırmalarını tafsilatlı bir şekilde ele aldı. m illetlerin askeri ve siyasi güçlerini ekonomik kaynakları ölçüsünde elde ettikleri gelir. Türk Beylikleri ve Türkistan’dan gelen tecrübeli kadrolar kısa sürede müesseseleşmiş bir devlet kurmayı başarmışlardır. XIII. Avrupa ve İslam alemindeki hadiselere de paralel olarak. bizim amacımız.

Daha sonra. Diğer taraftan bu iki cildin en önemli özelliği ise ilk defa Osmanlı siyasi tarihini Türk bilim adamlarından daha fazla sayıda Türkiye dışından bilim adamlarının tartışmasına açması ve her biri 750 sayfalık ik i ciltlik büyük bir hacimle ortaya koymasıdır. “im paratorluğun m im arları” olarak nitelendirdiğim iz Fatih ve Yavuz’un dönemini inceleyen yazıların yer ald ığı üçüncü bölüm. XVIII. ve XVIII. yüzyıl İran ve Habsburglar ile savaşlar açısından. bu yüzden bazı araştırmacılar tarafından “unutulm uş” veya “hakkı yenilm iş” yüzyıllar olarak nitelendirilm iştir. Osmanlı Tarihi’nin önemli olaylara sahne olduğu XIX ve XX. bu bölümde özellikle vurgulanmaktadır. Yeni Türkiye . Bu vesile ile değerine işaret ettiğim iz Osmanlı siyasi tarihine dair bu ciltlerin tarihçilere ve tarih m eraklılarına geniş ufuklar kazandıracağı ve benzeri araştırmalara zemin hazırlayacağı kanaatim izi ifadeyle Türk tarihçiliğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz. yüzyıl ve sonrasında Rusya ile ilişkiler. Bu anlamda XVII. Bu nedenle eserimizde bu dönemlere özellikle önem verilm iştir. Osm anlı’nın bir hukuk devleti olduğu ve yükselişini teşkilatlanm asına borçlu olduğu. Diğer cihan hakim iyeti kurm a iddiasında olan devletlerin tersine. Osmanlı diplom asisini uğraştıran başlıca konulardan biri haline gelm iştir. Osmanlı İm paratorluğu’nun Kafkasya ve Türkistan ile kurduğu temaslar ilk defa bu derece kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılm ıştır. Osmanlı İm paratorluğu’nun bir cihan devleti haline gelm esini hazırlayan faktörleri ele almaktadır. Rusya ile yaşanan çekişme Osmanlı yöneticileri için yeni bir ilg i alanını da beraberinde getirm iştir. Son olarak da Rusya ve Avusturya savaşlarının doğuşunda önemli bir rol oynadığı aşikar olan Osmanlı diplomasisi incelenmiş ve yeni dönemdeki rolü üzerinde durulmuştur. XVIII. yüzyıllar ise eserimizin ikinci cildinde ele alınm aktadır. kuruluş yılları hâlâ tartışılan O smanlı’nm doğuşu ve yükselişi etrafında şekillenen nazariyeleri ikinci bölümde ele aldık. Bu bölümde. devletten im paratorluğa geçiş mücadelesini ve Osmanlı’nın Batının karşısına islam î kim likle çıkm asını hazırlayan olayları konu almaktadır. Öte yandan. İmparatorluğun XVII. mevcut Osmanlı tarihleri arasında ilk kez döneme dam gasını vuran Osmanlı-Rus-İran savaşları bu ülkelerin yazarlarının bakış açılarıyla da ele alınm ıştır. yüzyıl ise Osmanlı Devleti için kuzeyden gelen tehdidin değerlendirilm esi bakımından detaylı bir araştırma konusu olarak seçilmiştir. yüzyılları bugüne kadar üzerinde pek fazla araştırma yapılm am ış dönemler olarak kalm ış. Kanunî Sultan Süleyman döneminin incelendiği bölüm.

DR. COLINJ. MEHMET ŞAHİNGÖZ / 19 4 ■ ■ OSMANLI DEVLETİ'NİN OSMANLI'DAN . DÇ. DR. DR. DOÇ. DR. RUDI PAUL LINDNER / 14 6 İTİCİ GÜÇLER / DR. ŞERİF BAŞTAV / 16 9 KAYILARIN AN ADO LU'YA GELİŞİ / YRD. HALİL İNALCIK / 11 8 İKİNCİ BÖLÜM Osmanh Devletinin Doğuşu kuruluşa dair nazariyeler OSMANLI DEVLETİNİN KURULU Ş PROBLEMİ: YENİ HİPOTEZ H A K K IN D A BAZI DÜŞÜNCELER / PROF. HALİL İNALCIK I 37 OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ / PROF. DR. DR. DOÇ. ORHAN F. EROL KÜRKÇÜOĞLU / 17 6 ■ İSTİKLAL HUTBESİNİ O K U Y A N DEVLET AD AM I DURSUN FAKİH / YRD. DR. DR. MOĞOLLAR VE OSMANLILAR ARASIN D A / ■ OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİNDEKİ ■ OSMANLI BEYLİĞİNİN OLUŞUMUNDA PROF. DOÇ. KÖPRÜLÜ / 153 O ĞUZ-TÜRKM EN GELENEĞİNİN YERİ / YRD. AHMET VEHBİ ECER / 18 1 OSMANLI DEVLETİ NE ZA M A N KURULDU? / YRD. ÜÇLER B U L D U K ! 16 1 kuruluş OSMANLI İM PARATORLUĞUNUN KURULU ŞU N DA BİZANS VE AVRUPA / PROF.İÇİNDEKİLER cilt 1 BİRİNCİ BÖLÜM Osmanh Tarihine Toplu Bir Baktı OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ / PROF. DR. AHMET NEZİHİ TURAN / 19 0 ■ MİLLİ MÜCADELEYE İSTİKLÂL-İ OSMÂNÎ GÜN Ü KUTLAM ALARI / DOÇ. HEYWOOD / 13 7 ■ SELÇUKLULAR. DR.

İLYA ZAITSEV / 253 ASSOC.rumeli’ye geçiş SINIR. ÇETİN ARSLAN I 2 17 duraksama TİMUR DEVRİ ANADOLUSU / PROF. İBRAHİM SEZGİN / 2 1 2 ■ ERKEN OSMANLI DÖNEMİ (1 2 9 9 -1 4 5 3 ) ’NDE AKIN CILAR VE AKINCI BEYLERİ / H. KAM A R U ZA M A N YUSOFF / 282 ■ ■ XVI. MARIA PIA PEDAN1 FABRIS / 2 59 yavuz sultan selim: “hadim-ül haremeyn” OSMANLI DEVLETİ'NİN ŞAH İSMAİL’İN ANADOLU'YU ŞİİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEYE YÖNELİK ÖNLEMLERİ / DOÇ. DR. SINIR BÖLGESİ VE ÇEKİRDEK O LA RA K OSMANLI BALKANLARI / ASST. Dff. PROF. ENRİCO BASSO l 2 47 ■ RHOADS MURPHEY / 2 3 9 ■ İSTANBUL’U N FETHİNİ MÜTEAKİP İSTANBUL'DAKİ HIRİSTİYAN CASUSLARIN RAPORLARI / OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TAHT ELİ: SİYASİ MÜNASEBETLER ■ X V . DOÇ. PETER MENTZEL / 205 ■ OSMANLININ RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER / m ? . SELİM VE MISIR A R ASIN D A K İ İLİŞKİLER MISIR EYALETİNDE OSMANLI NİZAMININ KURULU ŞU / ■ OSMANLI DEVLETİ İDARESİNDE HİCAZ ( 1 5 1 7 -1 9 1 9 ) / ASSOC. DR. PROF. YÜZYILLAR) / DR. DR. DR. ZEKERİYA KURŞUN I 3 1 6 ■ OSMANLILARIN GÜRCİSTAN'I FETHİ VE İSLAMLAŞMA HAREKETLERİ (XVI. DR. DR. YUSUF K Ü Ç Ü K D A Ğ I 2 6 9 / DR. JA N E HATHAWAY / 308 DOÇ. YÜZYIL) / NEBİ GÜM ÜŞ / 326 . YÜZYILDA I. İSMAİL AKA / 2 29 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devletten İmparatorluğa Yükselişin Mimarları: Fatih ve Yavuz fatih sultan mehmed: “iki kıtanın ve iki denizin hâkimi” FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE OSMANLI İÇ VE DIŞ SİYASETİ / PflO/î DR. PROF. YÜZYILDA OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ / (XV-XVII.XVIII.

YÜZYIL A VR A SY A DÜN YASIN DA BÖLGESEL BİRLİK VE ÇEŞİTLİLİK. OSMANLI. AHMET KAVAS / 4 2 1 XVI. KAMEL FILALI / 4 0 1 411 ■ OSMANLILARIN ORTA A FR İK A POLİTİKASI ASKERÎ. TİCÂRÎ VE SİYÂSİ İLİŞKİLER / PROF. DR. R AM AZAN ÖZEY / 3 41 ZAFERLER / DOÇ. ZEKERİYA KİTAPÇI / OSMANLI DEVLETİ'NİN A FR İK A KITASINDA HAKİMİYETİ VE NÜFUZU / DR. SAFEVİ VE HİNDBABÜRLÜ İMPARATORLUKLARI: BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIM / DR. HOSEIN MIRJAFARI / 369 ■ H ARAÇGÜ ZARLARIN STATÜLERİ: XV. DR. EKKEHARD EICKHOFF / 3 8 4 K AN U N İ. M ARİA IVANICS-RESS / 4 5 6 ■ ■ ■ OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI ÖNCESİ OSMANLI DİPLOMASİSİ OSM ANLI-HABSBURG SAVAŞLARINDA KIRIM TATARLARININ ROLÜ / II. DR. DR. DR. V. B A RB A R O S PAŞA. GABOR A G 0ST 0N / 4 4 3 (15 9 3 -16 0 6 ) / DR. YÜZYILIN İKİNCİ YARISIN DA TÜRK-FRAN SIZ İLİŞKİLERİ: GİZLİ HARPTEN OBJEKTİF İTTİFAKA / ■ İLK OSMANLI . DR. FARUK BİLİCİ / 4 8 0 XVI-XVIII. ■ ■ BO Ğ D AN VE TRANSİLVANYALILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / PROF. PÂL F 0D 0R / 4 5 2 DR.1 7 0 1 ) / DR. VE XVII. YÜZYILLAR) / PROF. ÖZBEK. DR. Yüzyıl: Avrupa ve İran ile Münasebetler M ACARİSTAN 'DA OSM ANLI-HABSBURG SERHADI ( 1 5 4 1 -1 6 9 9 ): BİR MUKAYESE / ASST PROF. H0SKADEM HASANOVA / 509 . DR. MONIKA MOLNAR / 4 7 2 XVII. AHMET ŞİMŞİRGİL / 347 ■ OSMANLIYI YÜKSELTEN kanunî sultan Süleyman: osmanlı’nın altın çağı İRANLI TARİHÇİLERİN B A K IŞ AÇISIYLA KAN U N İ SULTAN SÜLEYMAN'IN SİYASETİ VE KİŞİLİĞİ / PROF. VIOREL PANAITE / 373 AKDENİZ'DEKİ OSMANLI DENİZ CEPHESİ (XVI-XVIII. HÜSAMEDDİN MEMMEDOV KARAM NLY / 502 FETİHTEN OSMANLI YÖNETİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNA K A D A R REVAN EYALETİ (15 8 3 -15 9 0 ) / DR. YÜZYILLAR OSMANLI-SAFEVİ SAVAŞLARI / DR. DR. TUFAN GÜN DÜZ / 465 ■ ■ KARLOFÇA AN LAŞM ASI'N DAN SONRA OSM ANLI-HABSBURG SINIRI ( 1 6 9 9 . ERCÜMENT KURAN / 398 ■ ■ OSMANLI OSMANLI CAZAYİRİ'NDE DEVLET ■ ■ OTORİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE BAĞIŞ VE A R M A Ğ A N / PROF. YÜZYILLARD A EFLAK. CHARLES: AKDENİZ DÜNYASI / MIGUELA A. DR. NURTEN KILIÇ-SCHUBEL / 4 3 1 BEŞİNCİ BÖLÜM XVII.HOLLANDA MÜNASEBETLERİ / BÜLENT ARI I 4 93 ■ ■ PROF.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM imparatorluğun Zirvesi: Cihan Devleti ve Kanunî kosova’dan viyana’ya osmanlı hâkimiyeti OSMANLI DEVLETİ’NİN HÂKİM İYET SAHASI / PROF. OSMAN'IN HOTİN SEFERİ (16 2 1 ) / DR. BUNES / 392 DÖNEMİNDE M AĞRİB TARİHİ / PROF.

MUSTAFA BUD AK / 5 94 YRD. YÜZYILIN İLK YARISINDA KAFKASLARD A OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ / PROF. R0G0ZH 1N NIKOLAJ M1HAJL0VICH m i SAVAŞLARI / DR. NORMANITZKOWITZ / 5 19 kuzeyde beliren yeni hasım: rusya RUS DİPLOMATLARIN RAPORLARINDA OSMANLI DEVLETİ (XVI-X IX. YÜZYILDA K A FK ASY A / ÇİN MÜSLÜMANLARI VE OSMANLI İLİŞKİLERİ / ARZU OCAKLI / 5 88 (X V I-X X . MUSTAFAZADE TEVFlK TEYYUBOGLU / 561 osmanlıların türkistan ve kafkasya ile ilişkileri OSMANLI DEVLETİ'NİN TÜRKİSTAN SİYASETİ / PROF. TSISANA ABDULADZE / 6 22 DR. DR. ALİ İBRAHİM SAVAŞ / 6 43 DOÇ. DR. SHAPI KAZIYEV I 5 5 0 PROF DR. DOÇ. DR. DR. YÜZYILLAR) / PROF. DR. DR. YÜZYILLAR ARASI TÜ RK (OSMANLI)-GÜRCİSTAN ■ XVII. MEHMET SARAY / 573 İRAN REKABETİ / YRD. DR. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU / PROF. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu XVIII. YÜZYILDA İLİŞKİLERİ H A R K IN D A K İ OSMANLI BELGELERİ / PROF. YÜZYIL BAŞINDA ■ ■ K AFK ASYA VE OSMANLI DEVLETİ XVIII. DR. SEVDA ALİ KIZI SULEYMANOVA / 6 31 AZERBAYCAN'IN GÜN EY BATISINDAKİ OSMANLI SINIR MUHAFIZLARI / osmanlı diplomasisi GENEL HATLARIYLA OSMANLI DİPLOMASİSİ / DOÇ. DR. HIR0K1 ODAKA / 6 7 6 ■ ■ ■ BİR AVRUPA DİPLOMASİ MERKEZİ O L A R A K İSTANBUL (17 9 2 -1 7 9 8 DÖNEMİ İNGİLİZ K AYN AKLAR IN A GÖRE) / OSMANLI DİPLOMASİSİNİN BATILILAŞMASI / X IX. DOÇ. DOÇ. YÜZYILLAR) / YRD. DR. MEHMET A L AAD D İN YALÇINKAYA / 6 6 0 PROF. MEHMET A Lİ ÇAKM AK / 6 13 ■ XV-XVIII. DOÇ. İBRAHİM AYKUN / 689 . DR. SVETLENA ORESHKOVA / 556 ■ ■ ■ EKONOMİK ÇEKİŞMENİN NETİCESİ O LA RA K TÜ R K RUS RUS-OSMANLI SAVAŞLARI: SEBEPLER VE BAZI TARİHİ SONUÇLAR / XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN YABANCI GAZETECİLERE NİŞAN ■ OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİNDEN VERME VE M AAŞ BAĞLAM A POLİTİKASI / ÇAĞRI ERHAN / 6 8 1 DİPLOMATİK BİR KESİT / YRD. ABDULLAH GÜNDOĞDU / 581 ■ ■ TÜRKİSTAN'DA OSMANLIXIX. YÜZYIL SONU X X . DR.ALTINCI BÖLÜM XVIII.

OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ 57 OSMANLI TARİH İ KRONOLOJİSİ .

.

Antalya.D. 1279’da Doğu Anadolu’dan geçen Marco Polo. İran’da Büyük Selçuklu devletinin çöküşü ve Harzemşah’ların yükselişi döneminde. ikinci yarısında Anadolu’ya yeni bir Türkmen göçü kay­ dedilm iştir. yy. 1220’lerden sonra do­ ğudan gelen yıkıcı. Eskişehir Moğol valisi Nureddin Caca Bey’in 1272 tarihli vakfiyesindeki köy adları. BÎLKENT ÜNİVERSİTESİ ünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri. daha bu tarihten önce. Ancak. birincisi. Bu istilâ Anadolu tarihinde kesin dönüm noktalarından biridir. tüccar ve sanatkârlar da vardı.OSMANLI TARİHİNE TOPLU BİR BAKIŞ PROF. Selçuk Sultanları ve İran İlhanlı (Moğol) hakanları altında İran bürokrasisi vergi kaynağı. ulem a. Oğuzların kitle halinde batıya. yüzyılda Anadolu. EySİYASET I. her bakımdan bir Türk yurdu görü­ nüşü almıştır.da Batı Anadolu’da ortaya çıkan bir Türkmen beyliğinin yarım yüzyıl içinde Tuna’dan Fırat’a kadar uzayan bir İmpara­ torluk halinde gelişmesi sorusudur. Burada ilk in . F. Bizans direnci y ık ıld ığ ın ­ dan birkaç y ıl sonra Türkmenier Ege denizine kadar tüm Anadolu’yu istilâ ettiler. her sı­ nıftan dehşet içindeki ahali için bir çeşit kavim ler göçü n iteliğin i aldı. yy. DR. 13. İmpa­ ratorluğun kuruluş problemi M acaristan’dan İran ve Or­ ta Asya’ya kadar uzayan geniş bir coğrafya’daki koşulla­ rın incelenmesini gerektirir. İlkin demografik etkeni. nı Alparslan’ın 1071’de M alazgirt zaferiyle Bizans Ana­ dolu’sunu istilâya açmasıdır. Bu göçmenler arasında şehirli halk. 13. Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu. tarım alanlarından uzaklaştırm ak için Oğuz boylarını batı sı­ nırlarına. acımasız Moğol istilası sonucu T ürk­ menlerin Orta Asya’dan ve yoğun yerleşme merkezleri olan Azerbaycan’dan Anadolu’ya göçleridir. 12. Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu sorusunu inceleyeceğiz. Horasan ve Azerbay­ can’dan gelen ikinci büyük göç sonucu Anadolu’da k ır­ sal kesimde ve şehirlerde Türk nüfusu eskisine bakarak çok daha yoğun bir hal alm ıştır. HAİİL İNALCIK UNIVERSITY OF CHİCAGO / A. ilk siyasi çekirdeğin ortaya çıkışı ile Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş sorusunu birbirin­ den ayrı iki tarihi süreç olarak ele almak gerektir. ikinci yarısında Orta Anadolu’daki gelişm eler ve Batı Anado­ lu ’da Bizans toprakları üzerinde gâzî Türkmen beylikle­ rinin kuruluşu süreci içinde incelemek gerekir. yy. Türkmenlerin Selçuklular önderli­ ğinde 1020’lerden başlıyarak Azerbaycan’ı istilâ etmele­ ri ve Anadolu’ya akınları ve nihayet Büyük Selçuk Sulta­ O S M A N II E n . ANADOLU'YA OĞUZ/TÜRKMEN GÖÇLERİ Oğuzların batıya büyük göçleri başlıca ik i aşamada olmuştur. Asıl ikinci büyük göç. Türkm enlerden önemli bir kısm ı elverişli buldukları yerlerde köyler k u­ rarak yerleşik hayatı yeğlem ekte idiler. sürmeye çalışıyorlardı. Rum alıali kıyılara kaçıyor veya şehirlerde yeni gelenlerle uzlaşma içinde yaşam larını sür­ dürüyorlardı. Osmanlıların bu ilk yerleşme bölgesinde birçok Türkmen boyunun köyler kurduğunu göstermektedir. Göç.B. Anadolu’ya göçüş konu­ sunu görelim. üç temel etken belirlem iştir: İlkin bir demografik devrim. Bayat. 14. saniyen Türk-İslâm gazâ hereketinin yeni bir evrim kazanması ve nihayet D enizli. Bu süre­ ci. Bölgede Çepni. bölgeyi Turkmenia diye anar. Ayasoluk ve Bursa’nın m illetlerarası pazarlar durumuna yükselerek Türkiye’nin dünya ticaret yolları üzerinde önemini korumuş olması. Oğuzların yani Türkmenlerin Anadolu’ya sürek­ li yoğun göçleri. Sümer’e göre Moğol baskısı altında Maveraünnehir. Osmanlı B eyliğinin ortaya çıkışını.

Denizli (Tonguzlu). Üç y ıl sonra Moğol kumandanı Baycu Anadolu’yu istila edecektir. Kütahya. Kastamonu ucunda 100. O SM A N L I I B atı’da gazi Türkmen beyliklerinin. gelişmiş bir şehir hayatının ve merkezî devlet siyasetinin etkisinden uzak idiler. Kayı Türkmen boy adlarını taşıyan köyler buluyoruz. Bunlardan biri Vefâiyye-Babaî şeyhi Ede-Bali. Onüçüncü yüzyıl ikinci yarısında Orta Anadolu’da Moğol baskısı gittikçe güçlenmiş ve Türkmenlerin bu baskı altında Batı Anadolu’yu istilası­ na yol açmıştır. Bu korkunç Türkmen ayak­ lanması Anadolu tarihine yön veren büyük olaylardan b i­ ridir. Uçlarda. Kastamonu. Moğol kontrolü. 1240’da he­ nüz M alatya bölgesinde idiler. Anadolu’da Moğollara direnen başlıca güç olarak Türkmenler. Selçuklu serhad bölgelerindeki bu Türk­ men nüfusunun yoğunluğunu Bizans kaynakları da des­ teklemektedir. 1230 tarihinde Moğolların Azerbaycan’da geniş otlakları gelip alm alarıyla başlar. Mo­ ğollarla çekişmenin temposuna göre zaman zaman kuv­ vetlenmiş ve azalmıştır. Sivas-Amasya-Bozok bölgesi ile Toros dağ silsilesi ve Bizans topraklarına komşu Batı Anadolu dağlık bölgedir. İslâm gaza ideolojisini benimse­ yerek M ısır M em lüklularıyla işbirliğine girm iş ve böylece Anadolu Türklüğünün Moğollara karşı bağım sızlık hareketlerinde siyasi önderliği ele almışlardır. Avdan. eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Ga­ zi’nin yakın mürşidi olarak görünmektedir. Arran ve Mogan ovalarındaki Türkmenler zengin güzel otlakları boşaltmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı B eyliğin in kuruluşu ile doğru­ dan doğruya ilgilidir. Türk­ men ayaklanm alarını bastırmak için yaptıkları seferler. Anadolu Selçuklu devleti 1235’te M oğolların üstün egem enliğini tanımak zorunda kalm ış. Amasya. Batı uçlarında Bizans’a karşı ilk zaman­ larda en güçlü beyliği kuran Germiyanlılar. Kara­ deniz ve batı uc’u olarak üç serhad bölgesi olarak örgütiendirilm işti. Akdeniz. egemendi. U c’lara göçerek özellikle Osmanlı uc bölgesinde toplum ve kültür hayatında kesin bir rol oynayacaklardır.mir. Her bölgenin başında. Selçuklu sultanının gönderdiği bir emîr (bey) bulunuyordu. Oğuz Türkmenlerinin batıya göç hareketleri. başlarında Denizli bölgesinde 200. OSMANLI BEYLİĞİNİN DOĞUŞU Selçuklu devletinin sınır bölgeleri. M uhlis Paşa ve onların halifeleri Babaîler. İlhanlı hüküm darlarının. 1260’larda batıya göçüp Kütahya bölgesine yerleştiler. Türkmenlerin Selçuklu idaresine karşı büyük ayaklan­ ması Vefâıyye tarikatinden Türkmen şeyhi Baba İlyas ve onun aksiyon adamı Baba İshak idaresinde 1240’daki ayaklanmadır. çağdaş kaynaklardaki deyim iyle. hinterlandda egemen olan Orta Doğu kozmopolit kültürün. Ayak­ lanma bastırıldıktan sonra birçok Babaî dervişi. Biz bu olayları çağdaş Bizanslı ve Selçuklu kaynaklarından yakından izleyebilmekteyiz. klâsik İslâm-Türk mede­ niyetinin yerleştiği merkezler olarak gelişm işti. Onlar. Türkmenlerin eskiden beri yoğun olarak yerleştikleri bölgeler. çoğu kez Türkmen beylerinin boyun eğmesi sonucunu vermişse de. Alp-erenler kendini İslâmî gazaya adamış. Moğol valilerinin ve İran’lı bürokratların Anadolu’da doğrudan doğruya idareyi ele alm aları ile son aşamasına erişmiştir. Al-U m arî 14. Siyasi güç.000 çadır. Bu Türkmenler. dinsel yaşam­ da. Vefâiyye tarikatından Baba İlyas’ın soyundan gelen Aşık Paşa. Türkmen boylarının Anadolu’ya yoğun göçü.000 çadır. Orada savaşçı elemanlar Alplar. 1277’de M ısır sultanı Baybars’m yardım ıyla Moğol egem enliğine son verme girişi­ mi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. batı uc bölgelerine göç etmiştir. Etrâk-i Vc. bu arada Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu süreci bu gelişme ile doğrudan doğruya ilgilidir. dervişler ve Orta Asya Türk gelenekleri (Yeseviyye ve Babaiyye) egemendi. ağır vergiler koyan merkezi bürokratik idareye her zaman karşı idiler. kutsal ganiSİYASET . Galiba. yüzyıl içinde. Kü/ tahya’da 30. yy. Kastamonu’dan aşağı Sakarya bölgesine kadar uza­ nan yerlerde yoğun Türkmen varlığı ve 1290’larda orta­ ya çıkan olaylar. bu baskı zayıfladığı zamanlarda bağım sızlık hareketleri baş göstermiştir. asıl Moğol ege­ m enliği 1243’te Moğol generali Baycu’nun kalabalık bir Moğol ordu ve Moğol-Türk aşiretleriyle Anadolu’yu isti­ lâsı ile gerçekleşmiştir. Karahisar (Afyon). böylece Orta Anadolu’dan batı uc’larına geçmiştir.000 çadır Türkmen nüfusu bulunduğunu kaydetmiştir. Bu f/f’larda daha 13. Daha ileride dağlık bölgelerde yarı-göçebe savaşçı Türkmenler. Maraga. Osman’ın babası Ertuğrul da aşiretiyle bu tarihlerde Eskişehir-Sakarya bölgesine göçmüş olmalıdır.

dinsel yaşama. 1284’de M oğolların. aynı zamanda balkanlarda İslâmiyeti yaymak için savaşan bir alp-eren gazi olarak gösterilir. M oğolların destek verdiği rakibi karşısında yenilerek yandaşları ile birlikte. çoğu yok edildi. Güneyde Teke Türkm enleri­ nin desteklediği sahil beyi M enteşenin kurduğu beylik. Kalanlar ise. yüzyıl sonlarında Osm anlılar bu bölgeyi kontrolları altına alınca. özellikle babaîabdal dervişlerin Balkanlarda başlıca faaliyet merkezi olacaktır.metle yaşayan uc gazileri idi. Sahib Ata oğulları. hıristiyanlaşarak G agavuz adı altında varlık­ larını bölgede sürdürdüler (Gagavuz lehçesinin Anadolu Türkçesi olduğu linguistlerce tespit edilm iştir).) Keykâvûs’u destekleyen Türkmenlerden 40 kadar Türkmen obası. Balkan tarihi ve Balkanlarda İslâmlaş­ ma ile yakından ilgilidir. uc Türkmenleri yanına sığındı ve sonunda Bi­ zans’a kaçmak zorunda kaldı. Baba Dağı böl­ gesinde yerleşmiş ve güçlü Altınordu emiri N ogay’ın ko­ ruması altına girm işlerdi. Hamid oğulları. Saruhan. Türkmen beyliklerinin. birer denizci gazi beylik (guzât fi’l-bahr) ha­ linde geliştiler. B atıy a göçen babaîlerdendir. bir yandan M oğolların Anadolu Selçuk sultanlığını bozguna I SİYASET . Sonuçta. Bu hareket. Selçuk batı sınır böl­ gesinde kurulmuş Eşref oğulları. Orhan’ın donanmasından söz eder. bu Türkmen grubu ko­ ruyucularını kaybettiler. Sarı Saltuk’un Türkm enleri. İzzeddin Kevkâvûs. Bu tarihte Kantakuzenos. Balkan Türklerinin büyük destanı Saltuknâme de Baba Saltuk. GAZA VE O SM AN G A ^l'N IN O RSAYA ÇIKIŞI İslâm dünyasında. 1299’da Nogay ölünce. Aynı yılda Selçuklu sultanı II. 1261 tarihini. Bizans topraklarına çevirdiler. Batı Anadolu Germiyan su b a yla rı tarafından fethedildi. Ege’de gazâ öncüsü öte­ ki beylikler. öteki uc Türkmen­ lerinin egemen olduğu batı kesiti. Selçuklu sınırları ötesinde Bizans topraklarında fetihle ortaya çıkm ış yeni jbir T ü n m en beylikleri halkası oluşturuyordu. yüzyıl tarihinin temel gelişm e­ lerinden biridir. kültürü itibariyle ötekilerden farksızdır. Bu beylikler. bu arada Osmanlı bey­ liğinin kuruluşu sürecini başlatmıştır. Paul W ittek ’e göre. m üslümandı ve Sarı Saltuk’un etkisi altında idi. bölgede kurulan ilk beylikti (1269). Bu dönemde Osmanlıların R um eli’ne geçip Balkanlarda Bizans mirasını ele geçirerek bir İmparatorluk durumuna yükselm esi başlıca ik i temel olaya bağlıdır: Gaza geleneği ve k itle halinde göç. Keykâvûs’a b ağlılık ları dolayısıyle Keykâvûs/Gagavuz adını alm ışlardır. Nogay. özellikle Anadolu’da gazâ ideolo­ jisinin ve hareketlerinin ön palana çıkmış olmaSı. onun Dobruca’daki zaviyesi heteredoks der­ vişlerin merkezi olmuştur (II. böylece bölgede 12901310 yılları arasında Aydın. kendisine Bizans topraklarında katılm ış ve Bizans İmparatoru tarafından Dobruca’da yerleşmelerine izin verilmiştir. Germiyan (Alişir) oğulları ve Çoban oğul­ ları (Kastamonu) ve Selçuklu sınırları ötesinde Bizans toprakları üzerinde fetihle kurulmuş Batı uc beylikleri (Menteşe. Orta Toroslar bölgesinde Kilikya-Çukurova’da küçük Ermenistan’a karşı M em lûk sultanları ile beraber sürekli gaza yapan Karaman Türkmenlerinin Konya’ya karşı ilk saldırıları 1261 yılına rastlar. Kuruluş süreci. Sonraları 14. Moğol İlhanlı bürokrasinin m erkezî kontrol ve ma­ lî sistemine karşı olan yarı göçebe Türkmen boyları Mo­ ğolların tahta geçirdikleri kukla Konya sultanlarına kar­ şı idiler. Keykâvûs halkının bir bölüğü. Karesi ve Osmanlı beylikleri) Türkmen egemenliğinde yarı bağım sız Anadolu’yu tem­ sil ediyordu. Sultan M es’ud’u (12841296) Konya tahtına oturtmaları ve onun saltanat raki­ bini destekliyen Germiyan Uc Türklerine karşı harekâta girişm eleri üzerine Türkmenler gözlerini batıya. bu Türkmen grubu. ettiler). B iri İran îlhanlı Moğol devletinin ve onların kuklası Selçuklu Sul­ tanların egemen olduğu doğu kısm ı. Anadolu’ya geri gelmeye çalıştı ise de. Aydın. Bayezid 1484 Akkerman seferinde onun türbe ve zaviyesini onarmıştır. Batı Anadolu’d a ortaya çıkan bu beyliklerden Osmanlı beyliği bu beyliklerin en güçlüsü ve zengini haline geldi (İbn B attuta’nın gözle­ m i) ve öteki beylikleri işgal etmeye başladı (ilkin 1335 ’te Karesi b eyliğini işgal. Dobruca uc O SM A N LI kuvvetlerinin ve heteredoks hareketlerin. heterodoks dervişler genel a bdal adıyla tanınmış Türkmen babaları yön veriyordu. Saruhan ve Karesi Gazi Türkmen beylikleri doğdu. Baba Saltuk. Bu tarihten başlıyarak Anadolu iki siyasi bölgeye ayrılm ıştır. İç Anadolu’ya dönüp egem enlik kurm aları 14. Osm anlı beyliği gib i. Keykâvûs’un batıya kaçışı ile ilg ili bir olay. Osmanlıların önemli bir donanmaya sa­ hip olmaları ise 1330’lardadır. Anadolu’da Moğollara karşı geniş Türkmen hareketinin başlangıcı saymak yerindedir.

Ger­ çekten ilk savaşçı grup. Pachyme­ res. yani Kastamonu emirine tâbi bölgeden geldik­ lerini açıklar. Batı Anadolu’da Gazi Türkmen B eyliklerinin kuruluşunu. M ısır’da Salâheddin Eyyub î’nin devleti yerine M emlûk askerî rejim i geliyor (1250-1517) ve Kıpçak Türklerinden Baybars (12601277) kumandasında Moğolları Suriye’de ağır bir bozgu­ na uğratıyor (Aynı-Calut. gazâ liderinin.uğratarak (1243) Anadolu’da egem enlik kurm aları. Rodos ve Ege adalarında Lâtin aslından H ıristiyan­ ların yerleşmesi). 1291’e doğru Kasta­ monu’da Selçuklu emiri ünlü Hüsamüddin Çoban soyundan Muzafferüddin Yavlak Arslan. Keykâvûs’un oğulları K ırım ’dan Anadolu’ya döndükten sonra onlardan Mesud. Menteşe ili. sakarya nehrine kadar feth et­ miş. hatta akınlarını nehrin öbür tarafına kadar ilerlet­ m işti. Kastamonu uc emiri Çoban oğullarının emri altında Bizans’a karşı en uzak serhadde savaşan bir boy-beyi idi. Os­ man Gazi. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman zamanında Anadolu’da ortaya çıkan tüm beylikler tip ik patrimonyal devletçiklerdir. Keyhatu Han’ın ordusuyla gelmesi üzerine (1291 Ka­ sım) K ılıç Arslan Kastamonu ucuna g itti ve oradaki uc Türkmenlerini etrafına topladı. kardeşi Rükneddin K ılıç ArsO SM A N LI lan’ı uc bölgesinde (muhtemelen Akşehir civarında?) yerleştirmişti. Kılıç Arslan da kardeşi Mes’ud’a karşı ayaklandı. sipah-bed-i d iyar-i »cunvaniyle hüküm sürüyordu. Osmanlı devleti de ku­ rucusunun adıyla Osmanlı beyliği diye anılmıştır. Pachymeres ve Aksarayî’de şöyle anlatılır. Argun Han’ın ölümü ve Keyhatu’nun Han seçilmesinden (22 Temmuz 1291) sonra İran moğolları arasında başlıyan taht kavgaları sırasında Anado­ lu anarşi içinde kaldı. O zaman Osman Gâzî. Gaziler şim­ di onun bayrağı altında toplanmağa başladılar. Keyha­ tu tarafından ona karşı gönderilen Sultan Mes’ud evvela yenildi (Pachymeres M elik Kılıç Arslan yerine bu Ma­ sur’u. Onun “Melek Masur ve Amurius oğulları” hakkında verdiği karışık b ilgileri çağ­ daş Selçuklu kaynağı Aksarayî aydınlatmaktadır. gazâ. yani Mes’ud’u koymakla yanılm ıştır). Fakat sonraları BizanslIlarla barışçı ilişkiye girdi. uzakta batıda Bizans toprakla­ rına saldırılara başlamış. Osman G azinin bölgesi. 1277’de Baybars ordu­ su ile Kayseri’ye gelip Türkmenlerle işbirliği halinde Anadolu’da İslâm egemenliğini yeniden kurma girişi­ minde bulundu. uçların en ileri bö­ lümünde gazayı son derece bir atılganlıkla sürdürmüş. Pachymeres açıkça bildirmektedir ki. İşte bu durum karşı­ sında İslâm dünyasında kutsal savaş. Eskidenberi Mes’ud’a ta­ raftar bulunan uc emiri Yavlak Arsalan’ı öldürdü. bu yanda gazi alpların gerçek önderi durumuna yüksel­ miştir. Uçlarda Türkmenier baş kaldırdı­ lar. kutsal savaş ve ga­ nimet için etrafına Alplar ve nöker/yoldaşlar toplamasıy­ la ortaya çıkar. Pachymeres ile eski Osmanlı rivayeti karşılaştırılınca şu tablo ortaya çık­ maktadır: Kastamonu beyleri Bizans’a karşı gazâ hareke­ tini gevşek tuttukları halde Osman. 1260-1300 döneminde en yüksek düzeye çıkan bu gazâ etkinlikleri çerçevesinde ele almak gerekir. Osman gazi ortaya çıkmadan önceki durum. Bu nedenle beylikler kurucusunun adını alm ıştır: Aydın ili. Argun Han’dan Sel­ çuklu tahtını elde etmiş. 1260). İran ve Anadolu’da yerleşen İlhanlı Moğol hanlığı Suri­ ye’yi istilâ girişim lerinde bulunuyor ve Papalık ve Bizans ile diplomatik ilişkilere giriyordu. 1291 olaylarından sonra Selçuklu-Moğol bağım lılığından çık­ mış olan Çoban oğlu A li. İşte. akın liderliğini üzerine aldı ve Bizans toprak­ larına karşı şiddetli gaza faaliyetine başladı. Kılıç Arslan kaçmış ise de Yavlak Arslan’ın oğlu A li nihayet bir baskınla onu katletti. Suriye ve Anadolu’ya karşı B atı’dan haçlı saldırılandır (1291 ’de Papalığın İslâm ülkelerini abluka emri. m ülkü gib i algılanır. (bu konu için ileride Alplar) Nöker/yolSİYASET . öte yandan Mısır. Ali akınlarını durdurunca. bir ölüm-kalım sorunu olarak ortaya çıktı. İşte Çağdaş Bizans kaynağındaki bu açık­ lamalarla Osman tarih sahnesine çıkmış oluyor. Osman’ın başarıları üzerine bu gazilerin Paphlagonia'dan. Mesud son­ ra yanındaki Moğol kuvvetleri sayesinde galebe çaldı (Aralık 1291). Saruhan ili gibi. Bu kay­ nağa göre. Osman Gazi’nin zuhurunu Kastamonu emiri “Amurius oğulları”. Bu durum karşısında İslâm dünyası kendini bir ölüm-kalım mücadelesi karşısında buldu. yani Çoban oğullarına bağlar. Pachymeres. Os­ man’ın gaza etkinliklerini ve Osmanlı beyliğini nasıl kurduğunu aşağıda anlatacağız. ortaya Sakarya vadisinin beri yakasında Söğüt bölgesinde bulunuyordu. Patrimonyal devlette ülke ve reaya hane­ dan kurucusunun atadan mirası. Anadolu’da uc Türkmenleri Moğollara ve Bizans’a karşı bu gaza hareketinin ön safında mücadeleye girerken.

İslâm î kutsal savaş. Elvan Çelebi Menâkıbnâmesi açıklar. Akça Koca. ganimet için savaşmaya hazır yabancılar. Birinci aşamada Osman Gazi’nin harekât üssü Sö­ ğ ü t’tür. Osman’ın dedesi olarak benimsen­ miştir. Devletin doğuşunda ikinci aşama. Mekece ve Geyve İznik’in fethine hazırlıktır.daşların m utlaka kan akrabalığına dayanan bir klan-boydan gelmesi şart değildir. gazâ serhaddinde savaşan alplar ve alp-erenleri harekete geçiren.Bab). gani­ met olmuşsa öbür yandan kutsal savaş. Samsa Çavuş gibi uc liderleri bağımsız hareket ediyordu. Osman’ı ve onun gibi bu ucda. veya ritüel yeminle gerçekleşen nökerlik/yoldaşlık kurumu böylece İslâm î gazâ ideolojisiyle kaynaşıyor. kuşkusuz sonra­ ları eklenmiş bir hikâyedir. Bu sonradan eklenmiş bir iddia olabilir. Orhan’ın im am ı İshak Fakı’ya (Fakîh) kadar inen en eski rivayette. ma’mûr olmaz. zira Osman Gazi. bu uc Türkleri için tekrar İslama kazandırılması gerekli bir kutsal amaçtı. Hanedana T anrının dünya egem enliği bağışladığı hakkında çok rastlanan rüya motifi ise. bu biçimde onun bayrağı altında toplanan çeşitli köken­ den insanlardır. beylik iddiasında bulunmuş olmalıdır. Selçuklu Süleymanşah’ın (1075-1086) payitahtı olup 1097’de H açlıların aldığı İznik’tir. Za­ manla onlar. Oruç Tarihi’nde yazıldığı gib i “bu Osmânîer garîbleri sevicilerdir” ve bu gelenek Osmanlı ta­ rihinde sonuna kadar devam etmiştir. Böyle bir hareket. “bu nevâhîlerümüzü yakıp yıkıcak. meşru hükümdara. ileride gazâ). eski-rivâyette Osman’ın dev­ let politikasına ait kararları üzerine ilginç bir bölüm ay­ rılm ıştır (Aşıkpaşa-zâde 9. Sul­ tan da İran’daki İlh an a bağım lı idi. İznik. gâziyân için gösterdiği son hedef. bu şehrümüz kim Karacahisardur. en başarılı gazâ öncüsü duru­ muna gelm işti. Buna karşı Osman. Hanedana bağla­ nan yabancılar. Onların emrinde sınırın en ileri kesimlerinde yerel Türkmen uc beyleri. çağdaş gözlemci Pachymeres’in kanıtladığı gibi. Osman için o zaman şöyle bir hiyerarşi mevcuttu. daim a sultanın yakınları olmuştur. Siyasî otorite. gazâ faaliyeti gösterirlerdi. kul­ lar olabilir. Tanrı’dan gazâ önderliği beşâretini vermiştir (EdeBali’nin bu uc’da Vefâiyye halifesi olduğunu çağdaş bir kaynak. ileri­ de). Turgut Alp. Olası budur kim . Babaî dervişlerin en saygılı kişisi Vefâiyye halifelerinden Ede-Bali. Bu sa­ vaşçı grubu birleştiren etken. Osman Gazi’nin Karacahisar fethi üzerine (1288) Selçuk sultanından bir menşûr ile resmen sancak beyliği unvanı aldığı iddia edilm iştir. bu uc’da en atılgan. Osman’a teberrükte bulun­ muş. Osman Gazi’nin bu uc-beylerinden biri olarak. Öbür yandan rivâyetin anlattığına göre. Osman Ga­ zi'yi uçların en ileri kutsal savaş lideri durumuna yüksel­ tiyordu. Osman. bir yandan “doyum”. Karacahisar (Eskişehir’e 7 km uzaklıkta)’ın fethidir. Demek ki. daha sağlığında. Osman Gazi’nin “yoldaş”ları oldular. Konur Alp. Selçuk sultanına ve İlh an a karşı isyan anlamına gelirdi. Osman G azinin. komşularımız ile müdârâ dost­ lukların edevüz”. Kuşkusuz. Osman G azinin nöker/yoldaşları. Kastamonu bölgesi sipah-sâlârı olan Çobanoğullarına bağlı olduğuna yukarıda işaret ettik. Karacahisar fet­ hinden sonra bu bağlamda. Osman geleneksel rivâyette daima Osman Gazi diye anılır ve onun torunla­ rı da en ziyade bu unvanla övünürler (bak. Türk-Moğol geleneğine göre “anda”. Rivayete göre bu fetih onu gazilikten uc beyliğine yükseltm iştir. Selçuk Devleti kadrosunda. Lefke. sınır bölgelerinde sultanın menşûru ile atanmış “sipâh-bed” veya “sipeh-sâlâr” un­ vanı ile emirler vardı. Osman’ın kariyerinde si­ yasî formasyon yolunda ilk aşamadır. Kardeşi Gündüz ile ko­ nuşmasında Gündüz yağm a akınlarına devam önerisinde bulunur. o da Selçuklu sultanına. Osman oğlu Orhan Gazi’nin 761/1360 tarihli vakfiyesinde Osman Gazi. Osman’ın ve sonraları Osmanlı sultanlarının Vefâiyye şeyhleriyle yakın lığı tarihî O SM A N L I I bir gerçektir. Kızıl börk giyip gaziliğe özenen ve alpların hizmetine giren aşire Türkmenleri ise belki çoğunlukta idiler. Osman Gazi döneminde tüm Anadolu Türkmen beyleri. “doyum” akınlarına anlam kazandıran kutsal ideolojidir. uc toplumunda. Onun Köse M ihal ve Samsa Çavuş ile işbirliği yaptığı Mudurnu-Göynük “do­ yum ” seferi ve feth e ttiği Sakarya’nın geçit şehirleri. Germiyan tarafından gelen SİYASET . Selçuk sultanının bir menşûrla atadığı beyler/emîrler durumun­ da idiler ve onlardan hiçbiri sultan unvanını almaya ce­ saret edemezdi. bu durum. Başka deyimle. Bik (Bey) diye anılm ıştır. Os­ man. Daha ziyade dışardan gelen “garîbler". Kastamonu emîrine. Eski menâkıbname riyâtinde 1075’te İznik’i fethedip payitaht yapmış olan Selçuklu Kutalmışoğlu Süleymanşah. Herhalde Osman. gaza olmuştur. der ki. bak. Haşan Alp. Menâkibnâme geleneğinde. bu ba­ ğ ım lılık zinciri içinde m eşrûluk kazanırdı. Başlangıçta Aygut Alp.

ona saldırmak sultana isyan anlamına gelir. Herhalde. R i­ vayete göre o zaman Osman kendi adına hutbe okutmuş. Zira bundaki kâfirlerin rahatlığını işidüp gayrı vilâyetlerden dahi adam gelmeye başladı”. Şim diye kadar tarihçi­ ler onu izleyerek bu tarihi. üç kez teslim önerisinde bulunurlar. Vakitleri kâfir zamanından daha eyü oldı belki. İleride istim âlet) İslâm devletinin ege­ m enliğini kabul eden gayrim üslim ler. Başka deyimle. vergi veren tâbi halkın oturduğu ül­ ke anlamındadır). Selçuk Sultanına tâ­ bi yerel tekrarlarla değil. Osmanlı kaynakları. Menâkibnâme’yi yazan (Yahşi Fakîh) veya anlatan (Or­ han'ın imamı İshak Fakîh) bağımsız Osmanlı devletinin bu tarihte doğduğu bilincindedir. bir lıarâc-güzâr olarak sultanın himayesi altında­ dır. doğrudan doğruya Bizans İmparatorluk kuvvetlerine karşı savaş vermek zorunda kalacaktır. kadı tayin ettiğini. lidere “an­ da” ile bağlanmış. Osman’ın 699/1299 yılında Karacahisar’da kendi adına hutbe okuttuğunu. birçok şehir ve kalelere hükmeden bir bey durum u­ na gelm iştir. İl ve memleket. öbür Türkmen bey­ leri gibi bağım sızlığa hak kazanmış. yazılışı II. bu aşamada Osman’ı. devletin gerçekten ve huku­ ken kuruluş tarihi olarak kabul etmişlerdir. Osmanlı egem enliğinin hızla yayılış sır­ rını açıklar. 699/1299 yılında Es­ kişehir’in batısında Bilecik. Murad devri) bu koşullan şöyle anlatır: “Pâdişâhların devleti ve hörmeti nöker ve il ve memleketledir. bağım sızlık iddiasında bulunmuştur. Rum Ortodoks rahiplerinin ayrıca­ lıklarını tanıma. Geyve fethinde (20. kabul edilirse âmân verirler. 13001302 yıllarında Osman doğrudan doğruya Bizans Devlet i’nin B ithynia’da iki önemli merkezini.yağma akınlarına karşı bölge H ıristiyanlarını koruma görevini üstlenmiş. Rum halkı. Yarhisar. onların canını m alını himaye ve dinlerini icrada serbestlik. Aşıkpaşa-zâde (Bab 13) diyor ki: “Bu dört pâre hisarları (Bilecik. liderin ülkesi. Bizans’tan Batı Anadolu topraklarını fetheden öbür beyler gibi Osman Bey de kuşkusuz 1299’da Selçuk sı­ nırları ötesinde geniş bir bölgeyi egem enliği altına al­ m ış. kaynağım ız Karacahisar Tekvurunun sultanının bir harâc-güzârı ol­ duğunu kaydeder. (bak. Bilecik-Yeni­ şehir bölgesinin fethi Osman’ın kariyerinde kesin bir ge­ lişme aşamasını ifade eder. İslâmın “zim m et” hukuku dairesinde koruma. Yazıcızâde A li (Târîh-i Al-i Selçuk. Bab) “halkını emn ü âmân ile inandurdılar’’. Osmanlı devleti için başlangıçtan beri bağım sızlık iddia eden sonraki Osmanlı sultanları zamanında eklenmiş olmalıdır. istim âletin. İznik ve Bursa’yı abluka altına alacaktır. Tabii. Bu tarihlerde gerek Selçuklu sultanları. bağımsız­ lık iddiasında bulunduğunu (14. hoşgörü ile kendi tarafına ka­ zanma anlamınadır. Yenişehir ve İnegöl tekrarlarının hisarlarını fethettiği zaman gerçekleşir. Çoğu kez önemli bir zafer. Karacahisar fethinden sonra ikinci aşama. şehirlere “amânnâme” veya “ahdnâme” ile güvenceler tanırlardı. kendi töre/kanu­ nunu ilân ettiğini (15. Yenişehir) kim aldılar. Eğer nöker ve il ve raiyyet olmayacak olursa pâdişâhlık mümkün d eğildir” (nöker. yani Müslümanlara I SİYASET . Evvelâ. Menâkibnâme. 30a. Menâkibnâme. kendi adına hutbe okutabilecek bir İslâm hükümdarı gib i göstermeye çalış­ maktadır. Selçuklu sultanı haraç ödeme koşuluyla bu hisa­ rı tekvuru elinde bırakmıştır. ka­ dar uzakta sarp bir tepe üzerinde kurulmuş kuvvetli bir hisardır. Dârü’l İslâm’a dahil bu tekvur. Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılışında öne­ m ini vurgularlar. egem enliğini Tanrı’dan aldığına O SM A N LI inanılan karizmatik bir liderin ortaya çıkışına bağlıdır. Yarhisar. fetholunan yerlerde yerli H ıristiyan halkı. Bab). Eskişehir’den 7 km. Tanrı des­ teğinin açık bir işareti kabul edilerek. Bundan sonra Osman. köylü ve şehirliyi “istim âlet” ile yerlerinde bırakıp korumuştur. ona ölüme kadar sadık yoldaş demek­ tir. Bu fetihten az sonra. ve cem î’ köyleri yerlü yerine gelüp m ütemakkin oldılar. Bu tip devlet patrimonyal devlettir. özetle bağımsız beyliğini bir Türk-İslâm saltanatı gib i teşkilât­ landırma işine giriştiğin i anlatmaktadır. Özetle Osman’ın Beyliğine dair eski rivâyetteki aşamaları bir çırpıda efsâ­ ne diye bir yana bırakacak yerde tarih kritik metoduna göre dikkatle incelenmek gerekir. fakat ri­ vayete göre. Karacahisar. vergi ödeyen geniş bir halk kitlesi yani reayası gerekli koşullar olarak düşünülür. Devletin ku­ ruluşu. İnegöl. Öyle görünüyor ki. ge­ rekse onların metbûu İran İihanlıları artık bu uçlarda kontrolü kaybetmiş bulunuyorlardı. Osmanlılar bir ye­ ri zorla fethe girişmeden önce. tekvur Osman G aziye. karizm atik liderin ortaya çıkmasında ve hanedan kurma yolunda kesin olay sayılır. /''B u eski rivâyet. “zim m î” haklarını kazanır. vilâyetinde adlü dâd ettiler. devlet için dinî bir borçtur. her şeyden önce. Bab). “İstim âlet”.

O. (bak. İşte bu bağlamda Osman Gazi Karacahisar’ı fethetmiş görünüyor. oğlu Keyhatu’yu büyük bir Moğol ordusuyla Anadolu’ya gönderdi. ordusu ve de bir bürokrasisi olan bir devletçik haline gelm iş bulunmakta idi. B eylik durumunu kanıtlayan bir belge bize kadar SİYASET . 1288-1299 döneminde Anadolu’da orta­ ya çıkan olaylar gözönünde tutulmadan Batı Anado­ lu daki gelişmeler anlaşılmaz. Gıyâseddin Mes’ud oturmakta idi. Âşık Paşazade 12. Orta Anadolu olaylarıyla oyalanmakta. tam am ıyla Moğollar elinde güçsüz bir oyuncak durumundadır. (Rivayet. ona karşı bu m evkii kendisi için isteyen öbür İlhanlı kum andanı Sülemiş isyan bayrağını kaldırm ıştır (1299). Görülüyor k i. 1300’de Osman. daha önce 1075-1097 döneminde de ilk Selçuklu payitahtı olan İznik’i fethetme girişim inde bulunacaktır. İlhanlı tehdidi altında Osman’a karşı harekete geçecek durumda değildir ve Os­ man’ı Moğollardan ayıran bir yastık devlet durumunda­ dırlar. Türkmen beylerini cezalandırmak için Argun Han. Bu koşullar altında Osman. uzak uc bölgeleri İllıan’m otoritesi altından çık­ mış oluyorlardı. II. Orta Anadolu’da Moğol-askerî ve m alî kontrolü her za­ mandan daha kuvvetle yerleşmiştir. Osman G azinin 1288’den bu yana U c’da Bizans’a karşı gittikçe artan saldırılarını gerisinden önleyecek bir güç kalm a­ mıştır. Özetle. Keyhatu’nun gelişiyle. Alâeddin Keykubad’ı onun yerine Konya tahtına oturtacaktır. 1299-1301 ’de Moğol kontrolünün zayıflamasından yararlanan Osman ve tüm öteki Uc beyleri Bizans şehir­ lerine karşı genel bir saldırıya geçmişlerdir. Sultan ın bir harâc-güzârı olan Karacahi­ sar Tekvuruna karşı 1288’de Osman’ın saldırısını meşrû gösterme çabası içindedir ve Sultan Alâeddin ile ilg ili 1299 da vukubulan olayları karıştırm ış görünmektedir. böylece İslâm hukukuna göre “illik ”ten çıkıp “yağ ılık ” durumuna düşmüştür. Sülemiş isyanı (1299). 1291-1292 döneminde Keyhatu (Geyhatu)’nun Uc Türkmenlerine karşı sert tedip harekâtına tanık olu­ yoruz. 1288’de Selçuk tahtında Alâeddin değil. Komşusu güçlü Germiyanlılar. Sultan Mes’ud ’la birlikte Keyhatu Konya’ya girer.saldırmış. 1301’de Os­ man gelip İznik’i kuşatmıştır. Sülemiş’e karşı Anadolu’ya birbiri arkasın­ dan ordular göndermek zorunda kalm ıştır. Ona karşı Karaman ve Eşrefoğlu kuvvetleri Konya’yı aldılar ve Keyhüsrev’in iki oğlunu tahta oturt­ tular. Orta Anadolu’da İlhanlı kumandanı Bayancar’ın saldırısı haberi üzerine sultan sözde kuşatmayı Osman’a bırakmış ve kale Osman tarafından fetholunmuş. Görülüyor k i. şehirleri. Öte yandan biliyoruz k i. Osmanlı kroniğinde 1288’de Osman’ın Karacahisar fethiyle karıştırılm ış olmalıdır. bu tarihte yine Konya Selçuk sultanının harâc-güzarı güçlü Bilecik tekvuruna karşı harekete geç­ miştir. çağdaş Selçuk kaynağı Aksarâyî’nin Müsâmeretü’l-Ahbâr adlı kroniğine göre. Konya’da Sultan Mes’ud. Bab) Herhalde. Türkmen beyleri Sultan Mes’ud’a itaat ederler. onun ölümüyle (1308) birlikte Anadolu’da Sel­ çuk saltanatı son bulmuş olacaktır. 1204-1261 döneminde Bizans İmparatorluğu’nun. Konya Selçuklu pâyitahtında artık bürokrasi tüm üyle İlhanlı’nm İran’dan gönderdiği İranlı bürokratların eline geçer. 1299 y ılı­ na ait olaylar. Osman’ın bir Selçuklu harâc-güzarına karşı hareketini meşrû göstermek için bir düğün ve kompol hikâyesi an­ latmaktadır. 1298’de İlhan. beylik öteki beylikler g ib i oldukça geniş bir böl­ geyi egem enliği altına almış. 1299’da Yenişehir uc merkezinden doğrudan doğruya İznik’i tehdit etm ektedir. Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev’i idam etmiş ve yerine Gıyâseddin Mes’ud’u birinci defa Selçuk tahtına oturtmuştu. 1284-1288 dönemi Sel­ çuklu Anadolusu’nda bir kargaşa dönemidir. III: Alâeddin Keykubad (1298-1302) zamanında İlhanlı generali Bayancar Anadolu’da Moğol kuvvetlerinin başına getiril­ miş. 1284’te ArO SM A N U I gun Han. Osman’ın komşusu güçlü Germiyan beyliği. Rivayete göre sultan. Osman’ın bağım sızlık iddiasıyla ilişk ili olabilir. Selçuk sultanı gücünü tama­ m ıyla kaybetmiş bulunmakta ve Moğol hanları kendi aralarında taht kavgaları ve Anadolu’ya gönderdikleri as­ kerî valilerin isyanları ile uğraşmaktadır. “Karacahisar Tekvuru bizüm ile yağı olmuş” demiş. Keyhüsrev’in oğulları yakalanıp ortadan kaldı­ rıldı. Osman’ın Karacahisar fethi (1288) ile Bayancar olayı (1299) arasında bir ilişki kurmak güç­ tür. Osmanlı rivayeti. Osman öldüğü zaman (1324). Alâeddin Keykubad’ın 1298-1302 arasında Selçuklu tahtında oturduğu kesindir. Öbür yandan. 1299-1300 y ıl­ larında İlhan. 1299’da fiilen bağımsız bir bey durumundadır ve önemli siyasî girişim lerde bu­ lunmaktadır. Çünkü bu isyan sonucu. 1302’de Mes’ud ikinci defa Selçuk tahtına gelecek. III. III. 1288’de Germiyanlılar dahil. O sı­ rada.

tavâşî (hadım) ağalarından Şerefeddin M ukbil’i zaviyenin m ütevilliğine atayor. gem i içinde olanlar gem ilerin alub göçüb gitm ek ardın­ ca oldular”. toprak ve askerî kuvvetler bakım ından en ileride olanı­ dır. Şahitler arasında Osman Gazi’nin çocukları Çoban. Os­ man çekilmeden önce şehri sürekli abluka altında tut­ mak ve açlıkla teslim alm ak am acıyla dağ tarafında bir “havale” kulesi yaptı ve Draz A li kumandasında küçük bir kuvvet yerleştirdi (Bugün dağ eteğinde Draz A li Kö­ yü ve Draz A li Pınarı halâ aynı adla görülür: Osmanlı kaynağı bu pınarı da zikreder). servet.. H erbiri atların ve esbabların çıkarmağa çalışırken gazîler dahi gâfilen A llah’a sığınıb tekbir getürüb cüm le.. Fatma Hatun sıralanıyor. Bi­ lecik-Yenişehir bölgesinin fethinden (1299) sonra Os­ man Gazi. Arap Seyyahı İbn Battuta. Aynı yılda Osman’ın ölümünden hemen sonra düzenlediği açık olan bu belge. ahî ve fakıya (fakîh) vakıflar yapmış olduğunu ortaya koymaktadır. hayli gem i cem’ edüb içine çok eşkerler koyub gönderdi kim varalar gazileri İznik üzerinden ayıralar. Etrafı bataklıktı ve göle açılan kapı İstanbul ile ulaşmaya imkân veriyordu. Osman’ın İznik kuşatması ve İmparatorun şehri kurtarm ak için Heteriarch Muzolon kumandasında gönderdiği orduya karşı kazandığı Bapheus zaferi hakkında çağdaş Pachymeres ve Anonim Tevârîh-i A l-i Osman etraflı b ilgi ve­ rirler. durum larını gözden geçirip ıslâh etmekle geçirir. adı geçen oğlu Orhan. Tevliyet’in bir hadım ağasına verilmiş olması. Anonimler­ le tam am iyle uyum içindedir. Osman’ın bir sarayı olduğuna kanıt kabul edilebilir. B ithynia’da Bizans’a ait iki merkezi. 15.. Bu yanadan kâfirler dahi ge­ m ilerin sürüp varıb Yalak-Ovası’nda ol kenara iskele urub bir gece çıkm ağa başladılar. Osman Bey zamanında Osmanlı B eyliği. kesinlikle fiilen Gazi Osman Bey tarafından ku­ rulmuş. Osman’ın bu çeşit belgeleri çıkarabilen kâtiplere. Savaşla çağdaş Pachymeres bu savaş üzerinde bazı ek ayrıntılar vermekle beraber. Ömer Bey kızı M alhatun da tanıklar arasında yer alıyor. yüzyıl tahrir defterlerindeki kayıt­ lar. ham­ le edüb at salıb kâfirler arasına koyulub k ılıç urdular.. Karaman B eyliği gib i tam teşkilâtlı bir beylik olarak kurulm uş. ovası tarafında Marmaracık ve Koyunhisar’ı itaat altına alır ve 1300’de Avdan dağlarını K ızılhisar vadisinden geçerek İznik ovasına iner ve şehri kuşatır. Bu belge. Farsça gelişm iş bürokratik kurallara göre ya­ zılm ış bu belge. Andronikos İznik’i kurtarmak için Heteriarch Muzalon kom utasında bir ordu göndermiştir. Mekece vakfına ait bir tevliyet nişa­ nıdır. Orhan zamanında bir sultanlık halinde gelişm iş­ tir. ala­ madan ölmüş. Pachymeres’e göre. Özetle. Belge sonradan yapılm ış bir kopya olmayıp orijinal nüshadır ve 724 yılın ın R ebi’ülevvel ayının ortaların­ da/1324 Mart ayında yazılm ıştır. “Çün İslambol Tekfuru bu hâle vakıf oldu..gelm iştir. Gaziler dahi ol kâfirler çıkacak kenerda pusuya girip pinhan olup durdular. Ede-Bali dahil birçok derviş. Osmanlı ordusuna karşı kaleden düş­ manın yap tığı çıkarmalar püskürtüldü. Osman’ın. Yalo­ va’nın doğusundadır. Zaten.. İznik ve Bursa’yı almak için harekete geçmiştir. “Bu sultan Türkmen hüküm darlarının en büyüğü.. Osman’ın ölü­ münden ancak 10 y ıl sonrasına aittir. İznikliler İmparatora ha­ berci gönderip şayet yardım gelmezse teslim olmak zo­ runda kalacaklarını bildirdiler.. Bu tasvir. yani bir bürokrasiye sahip olduğunu kanıtla­ maktadır. Aydın B eyliği. SİYASET . Elinde olan kaleler yaklaşık yüz kadardır. İznik üzerine yü­ rümeden önce gerisini koruma altın a alm ak için Bursa O SM A N LI r a Savaşın vuku bulduğu Yalak-Ova. Osman’ın kuvvetleri ilk in ovada etrafı tahrib ve yağm a ettiler. Baba­ sı İznik şehrini yirm i y ıl abluka altında tutm uştur. Bu ordu. Bizans’a karşı önemli başarılar kazan­ mış ve oğlu Orhan hiç itiraza uğramadan onun yerine beylik tahtına oturmuştur. şehri 12 y ıl daha kuşatarak almıştır. Kara yere döküldüler. Yaiak-Deresi’nin (bugün aynı adla) H ersek-D ili’ne vardığı ovadır. Bazarlu. Osmanlı anonim tarihin verdiği ayrıntı­ lara göre ilk in İznik’e götüren vadi girişinde stratejik Köprühisar (bugün aynı adla genişçe bir ırm ak üzerinde­ dir) alındı. Osmanlı B eyliği. Bursa’yı ziyaret ettiğinde Orhan’ı şöyle tanıtıyor. kendisi za­ manının büyük kısm ını devamlı bu kaleleri ziyaret edip. bana bü­ yük meblağda para gönderdi”. Fakat İznik’i her yandan kuşatmak olanaksızdı. Kendisiyle orada buluştum . M elik. İmpa­ rator II. H am îd. Osman’ı tarih sahnesine çıkaran bu önemli olay üzerinde bu iki kaynağın karşılaştırılm asıyla şu sonuçla­ ra varmaktayız. Özetle diyebi­ liriz ki. BAPHEUS (KOYUNHİSAR) SAVACI Osman’ın bir hanedan kurucusu durumuna gelmesi 1301’de bir Bizans ordusuna karşı zaferiyle ilgilid ir.

) Osman’ın öncü kuvvetleri ilk kez burada başarılı oldular. Bapheus (Koyunhisar) savaşı Osman’a bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış. UC TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ Savaş şeyhlerin desteklediği gazi liderler etrafında. Tonguzlu (Denizli) beyleri. O zaman olayları izliyen Pachymeres’in kaydı. Osman’ın ordusu yaya ve süvarilerden oluşuyordu. 702 (başlangıcı 26 Ağustos 1302 tarihine düşen) Dimboz savaşından bir y ıl önce yani 1301’de vukuu bul­ muş olmalıdır. dolayısıyle Osmanlı devletinin kesin kuruluş ta­ rihi olarak kabul edebiliriz. Karesi Bey’in baskısı altın ­ da idi. kendisinden sonra oğlu Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir. Bu gruplar arasında anlaşmazlık vardı. onun ölümünden sonra da Olceytü Han’a prenses M aria’yı zevce olarak önermek ve bir Mo­ ğol ordusunu tahrik etmek girişim inde bulunmuştur. Daha kuzeyde 1293’ten beri M ysia. Gerdebolu (Ge­ rede). Hamid oğulları. Osmanlı beyliği kesinlikle kurulduğu tarihte Batı Anadolu’daki duruma bir göz atalım . yy. Pachymeres’e göre bozguna Bizans ordusunda baş gösteren anlaşm azlıkları yüzünden olmuştur. İmparatorluk hüküm eti 1278’de ve 1296’da bu Fatihleri geri atmak için bu tarafa iki İmparatorluk ordusu göndermiş. Germiyan. İlhanlı devlet gelir defterinde 1349 yılında ucat adı altında Karaman. beySİYA SFT . Böylece savaşın tarihi üzerinde ik i kayna­ ğım ız birleşir. (Bu ka­ le Osmanlı kaynaklarında Koyunhisarı diye geçer. karşıladığın gösterir. Aydın’da Umur Bey. Bir İmparatorluk ordusuna karşı kazanılan bu zafer. Bapheus (Koyunhisar) savaşı için Pachymeres’in verdiği tarih 27 Temmuz 1301’dir. Pachymeres’e göre B i­ zans’ın hazırlıklarını haber alan Osman. Biz 27 Temmuz 1301 tarihini Osmanlı hane­ danının. Ça­ nakkale Boğazı ve Edremid körfezine kadar yeni fütuhat­ la genişledi. Bu beylik. Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin Paflagonya’ya (Kastamonu) bölgesine kadar yayıld ığın ı ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder. Bizans’ın O SM A N L I I Osmanlı tehdidini ne kadar ciddi. son­ larında tarihçi Neşrî. Sonunda 1328’de M ısır M em lûkleri yanma kaçmak zorunda kaldı. bu uc beyleri gerçekte ba­ ğımsız duruma gelm işlerdi. Bu­ gün tepedeki harabesine Çoban-kale denir. Balıkesir (Plaeocastron)’i zaptetti ve nüfiıs yer­ leştirerek merkezi yaptı. 15. B ithinya’da Bizans ege­ m enliğini tehlikeye düşüren önemli bir siyasi-askeri güç olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı kaynağına göre Koyunhisar savaşı Hicrî. Osman’ı bölgede karizm atik bir bey durumuna getirm iş­ tir.İstanbul’dan gelen kuvvetler. çoğu zaman bu liderlerin adını taşıyan grupların teşek­ külünü sağlar. Alan ve Katalan ücretli askerleri­ nin cevelanı da hiç bir sonuç vermedi. Alanlar iyi savaşmış. Kastamonu. Yalak-Dere’den kıyıd ak i ova­ ya çıkmadan önce Bapheus kalesi yola hakimdir. Eğridir. Bizans İmparatoru o zaman Osman’ı durdurm ak için İran’da Gazan Han. fakat Bizans askeri ve yer­ li yardım cıları paniğe kapılm ışlardır. 1300’lerde Batı Anadolu’da Germiyan oğlu ve onun kum andanlarıyla Menteşe’nin damadı Sasa tarafından yapılan Bizans için fetihler daha hayati m ahiyette sayılıyordu. Bu Koyunhisarı Hammer’den beri Bursa’ya yakın Koyunhisar’la ka­ rıştırılm ıştır. Saruhan Bey M anisa’yı alarak (1313) payitahtı yaptı ve böylece ba­ ğım sız Saruhan b eyliği kesin şekiliyle ortaya çıktı. Maramar Denizi. O. Orhan (Osmanlı). Uc beylerine karşı şiddetle hareket ederek onları itaat altına sokmaya çalışan Anadolu Moğol valisi sonra efedisi İlh an a karşı başkaldırdı. Sinop hâlâ Moğol devleti hududları içinde getiriliyorsa da. Onun doğusunda Osman Bey’in ülkesi geli­ yordu. Alan ücretli askerleri ve yerlilerden oluşan 2000 k işilik bir kuvvetti. b eyliğini İzm ir’e kadar genişleterek Batı Anadolu’nun en kuvvetli beyliğini kurdu. Böylece 1300’lerde Osman. Bu başarı Osman’a k ıyıya inme ve Bizans ordusunu karşılama im kânı verdi. Katalanlar çekil­ dikten hemen sonra Ephesus (Selçuk) düştü (1304). Pachymeres gib i Osmanlı yazarı Yazıcızade de 1300’den sonra Osman’ın şöhretinin uzak Islâm memleketlerine yayıld ığın ı ve her taraftan “göç göç ardınca Türk-evleri gelip dolduğunu” kaydeder. Fakat onun sultan olduğu tarih Abusaid Han’ın ölümü üzerine 1336 yılıdır. onun b eyliğini ve bağım sızlığını haklı olarak bu tarihe kor. fakat bir netice alam am ıştı. Gaziler başarı gösteren ünlü liderler. Ay­ dın oğlu Mehmed Bey B irgi (Pyrgion)u aldı (1308) ve merkezi yaptı. Orhan’ın ilk Osmanlı akçasını 727/1326-1327’de bastırdığını ileri sürülmektedir. etraf Türkmen­ lerinden yardım istemiş ve kalabalık bir orduyla Bizans askerine karşı çıkm ıştır (Gazi beylikler arasında işb irliği­ ne ait başka m isâlleri biliyoruz).

Venedik ve K ıbrıs’ın beylik arazisinde konsoloslarının yerleştirilmesine ve lim anlarda serbestçe kullanm alarına müsaade edeceğini vaad ediyordu. maceracûlar kaçıp sığınm ış­ lardır. rafızîler. bu O SM A N LI yarı göçebe Türkmenier arasında Orta Asya Türk gele­ nek ve inançlarının kuvvetle yaşadığı düşüncesindedir. W ittek ise bu uçlarda daha ziyade İslâm hilâfetinin sugûr ve awâsım geleneklerinin hakim olduğu kanaatindedir. Buraya hareket kabiliyeti büyük göçebelerle merkezden kaçan siyasi muhallifler. Osman. Etnik bakımdan uc cemiyeti çok karışıktır. Fakat aralarında daim i olarak cihad yapan bir bey olarak Umur beyi ayırt eder. Saruhan. fî sebîlillah hak yoluna durmuşlardır. Din yoluna gayretlüdürler. m istik ve epik bir edebiyat.b a h r olarak tasvir eder. Kardeşinin akıbetini gören yeni Aydın Be­ yi H ızır Bey gaza politikasını bıraktı ve ticaretin getire­ ceği faydaları tercih etti. örfi ve m illi hukuk) hakimdir. 20 kadırgalık bir donanma vücuda getirildi. Papalık yoluyla ilg ili H ıristiyan hükümetleriyle barış yaptı ve onlara ülkesinde serbest ti­ caret imkânı sağlıyan tam bir kapitülasyon. Osmanlılar Oruç Tarih i’ne (s. Bu menâkibııamelerde realitenin oldukça tahrif edil­ miş olduğunu unutmam alıyız. İzmir beyi olarak gazayı deniz seferleriyle devam ettiren U m ura karşı. İslâm hakim iyetinin sürekli batıya doğru yayılışını Tanrının iradesi mukadder bir olay olarak tasvir etmişlerdir. Türkmen göçebelerin hakim olduğu Selçuklu uçlarında bu liderler çoğu zaman boy beyleridir. Alp-erenler. Hayat görüşü tamamiyle şövaleresk ve romantiktir. Bununla H ırisityanlara karşı savaşa son verdiğini bildiriyor. Kendilerini Allahın k ılıcı saymakta idiler ve bu görüş yalnız onların arasında değil. Ege denizinde H ıristiyan hükümetler bir haçlı seferi için ilk anlaşmayı 6 Eylül 1332’de aralarında imzaladılar. Eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi’nin haya­ tına ait kayıtlar bu hayat tarzını kuvvetle aksettirmekte­ dir. Fakat devlet ku­ ran bu beylerden bir çoğunun eski selçuk emirleri arasın­ dan çıktıklarını gördük. iyi bir kılıç. batı ucunda Bizanslı ak ritai var­ dır. iyi bir at. hususi bir kıyafet. Umur burayı almak için yaptığı bir savaşta şehid düştü (Mayıs 1348). saray edebiyatı. am an-nâme verdi (17 Ağustos 1348). ok yay. gayret. 3)’a göre “Gazilerdir ve galiplerdir. Köprülü. Rodos şövalyeleriyle. Gazi uc beylikleri olmaktan ziyade hinterlanddaki klasik İslâm cemiyetinin hayat tarzı. Zira serhaddin öte tarafında aynı ruhla hareket eden H ı­ ristiyan serhad teşkilâtı. etraflarına toplanırlar. bir ahi şeyhi olma­ sı kuvvetle muhtemel olan Şeyh Ede B ali’nin irşadı ve beline gaza kılıcını bağlaması ile (bu tam bir ahi âdetidir) gazi olmuş. şer’i hukuk) karşı­ sında ucda m istik ve eklektik henüz kalıplaşmamış bir hak kültürü (rafızi tarikatlar. ahiler Osman Gazinin en yakınları olarak gösterilir. Eski Osmanlı rivayetlerinde Osman Gazi Kayı boyuna mensup bir yarı göçebe aşiretin beyi olarak takdim edi­ lir. Çağ­ daş bir kaynak alp-eren olmak için dokuz şart arar: Şeca­ at kol kuvveti. güm rük vergisinin nispetini değiştirm eyeceğini. Palamas’a. Rodos şövalyeleri gib i onlar da Şark-Garp ticaretinin nim etlerini tercih edeceklerdir. O zaman gazanın önderliği uçların en ile­ ri safında bulunan ve Rum eli’ye geçerek yerleşen Os­ manlIlara intikal edecektir. Alplar Orta As­ ya Türklerindeki kahramanlık geleneğine bağlıdır. uygun bir yoldaş. gazâ m alını cem’ edüp H ak’ka hare edicilerdir ve H ak’tan yana gidicilerdir. Hinterlandda hakim muhafazakâr yüksek medeni­ yet şekilleri (teoloji. onları himaye edeceğini. Yukarı­ da gösterdiğimiz gibi bu beylikler Ege denizinde H ıris­ tiyan Ligası tarafından durdurulunca bu gaza fonksiyo­ nunu kaybedeceklerdir. Bu gazi beyler merkezi hükü­ mete umumiyetle vergi vermezler. Eski Osmanlı rivayetlerinde Alplar.ler. 28 Ekim 1344’te İzmir lim anındaki hisar Birleşik Haçlı kuvvetleri tarafından baskınla zaptedildi. İleride Luther de Osmanlılar hakkında aynı şeyi düşünecektir. 1330’larda Al Umarı Karesi. müesseseleri onlarda ha­ kim olacaktır. dünyaya mağrûr değillerdir. SİYASET . onun bayrağı altına koşarlar. Şerîat yolu­ nu gözedicilerdir ehl-i şirkten intikam alıcılardır 1354’te onlar G. Bizanslılar arasında da yayılm ıştı. Uçlarda en parlak gazâ başarılarını 1330-1345 y ıl­ ları arasında Aydın oğlu Umur Bey tem sil etmiştir. 1334’te Ege’de birçok Türk gem ileri batırıldı ve edremid körfezinde Karesi Beyi Yahşi Beyin donanması mahvedildi. yahut tâbiiyetlerini göstermek üzere lafzı mahiyette bir şey gönderirler. Menteşe ve Aydın beylerini deniz gazalarıyle tanınmış beyler ghuzât fi l. Uc hayatı büyük tehlikelerle dolu olup şahsi teşebbüsü ister. gaza akınlarına başlamıştır. süngü.

Buna karşılık B atılı tacirler başlıca ince kıym etli yün kumaşları ithal etmekte idiler. İlk Osmanlı vezirleri ve devleti teşkilâtlandıran hukuk adamları. Elimizde İslâm kılıcı vardır. Genişliyen bu ticareti kolaylaştır­ mak gayesiyle. akınlarda za­ man zaman ortaklaşa hareket etmek ve birbirlerine yar­ dım etmekle göstermişlerdir. buğday. Ona göre Denizli yedi camii ve güzel çarşılarıyle Anadolu’da “en güzel ve büyük şe­ hirlerden b iri” idi. Batı Anadolu’da Ayasolug ve Balat Levant ticaretinin ik i büyük merkezini teşkil et­ mekte idi. Bü­ tün bu beyler yanında İslâm hukuk âlim leri fakîhlerin haiz olduğu büyük nüfuz ve itibarı belirtir. Menşeindeki uc gazi ananesi onun bütün tarihine hakim olmuş. Beylikler devrinde Batı Anadolu’da meydana getirilen m im ari eserlere gelince en m ühimleri B irgi’de U lu Cami (1312)’e. ülkesini oğulları ara­ sında taksim ederdi. Türkçenin devlet d ili ve yazılı edebiyat d ili olarak hakim mevkie geçmesidir. bu güne kadar şehrin en canlı mer­ kezi olarak kalmıştır. Osmanlı gazile­ rini hulefâ-i raşidin devrindeki ilk Arap fâtihlerine ben­ zetenler şühesiz doğru bir kıyaslam a yapmaktadırlar. üzüm. Bununla beraber araların­ da rekabet ve savaşlar eksik olmamıştır. şap. Yüzyılın ikinci yarısında mükemmel örnekler yaratıl- P SİYASET . Venedik beyliklerle ticarete hayati bir ehemmiyet vermekte idi. m a­ zı” ve esir satın alm akta idiler. 14. kurşun eklenmelidir. Bursa’da Orhan Cam ii (1340) yapılm ıştır. İlk vezirler şüphesiz hinterlanddaki büyük merkezlerden gelen bu fakihler arasından seçilmekte idi. Buna kalay. Sinanüddin Yusuf. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmesüz. Çendereli H alil ve başkala­ rı hep böyle ulemadan idiler. Bu Türkmen beylerinin emriyle Farsça’dan ve Arapça’dan klasik eserlerin Türkçeye çev­ rildiğini biliyoruz. Da­ ha büyük tehlikleer ve gayretler karşısında Osmanlılarda birlik daha iyi muhafaza olunabilmiştir. (429. Onun Bursa’da yaptırdığı site. İslâm kültürü içinde öz Türk kültür ananeleri­ ni devam ettirm eleridir. dış ve iç politika Gazi uc beyleri menşede ucun b irliği geleneğini. Orhan Bey 1331 de İznik’te bir medrese açmış. han. imaret. Bu şehir­ ler güzel çarşıları. Ayasolug’da Türklerin tepede kurO S M A N IJ dukları şehir asıl ticaret merkezi idi. Osmanlı hü­ kümdarları Orhan’dan itibaren Sultan al-ghuzzat wa’lmudjahidın unvanını benimsemişlerdir. Bu beyliklerde Arapça ve Farsça vakfiye­ lerle beraber Türkçe yazılanlar bilhassa dikkati çeker. Asır ortalarında bu iki şehirde Venedik konsolosları yerleşti. Diğer taraftan bu pazar­ larda Denizli'de dokunan değerli pamuklular ve Balıke­ sir’de dokunan kıym etli ipek kumaşlar buluyorlardı. Buraya dünyanın her tarafından tüccarlar gelm ekte idi. cami. Balat. Karesi oğullarının merkezi Balıkesir “güzel pazarları olan kalabalık güzel bir şehir” ve. Kantakuzinos. bize gazi demek lâyık olmazdı”. Bu bakımdan en anlam lı olanı. 449). kenevir. bugün Sel­ çuk). 448. Yarı m üstakil olan bu beyler üzerin­ de merkezdeki bey ulu-bey sıfatıyle devletin b irliğin i sağ­ lardı. Balat (M ilet) gibi beynelmilel ticaret lim anlarını ele geçirdikten sonra ülkeleri ticaret ve kültür bakımın­ dan gittikçe gelişen ve İslâm kültürünün yüksek şekille­ rini benimseyen ufak birer sultanlık haline inkilab et­ mişlerdir. Asır ikinci yarısında Şeyh oğlu Mustafa ve Ahmedı gib i yazarlarla bu edebi faaliyet yaratıcı bir saf­ haya erişmiştir. Diğer taraftan eski Türk ü liq geleneğine göre bey. balmumu. İtalyanlar bu pa­ zarlarda Anadolu’nun tabii mahsulleri. İbn Battuta (sh. Gazi beyler Batı Anadolu’nun zengin ovalarında yerleştikten ve sahilde Ayasolug (Altoluogo. pamuk. bi gaza sefe­ rine kalkışan beyin komşu beyliğin gazilerini saflarına severek kabul ettiğini belirtir. safran. 442) B irgi’de Aydın O ğlunun sa­ rayını ve ipek elbiseler geymiş gulam larını zikeder.nihayet Bursa “güzel pazarları ve geniş caddeleri olan büyük önemli bir şehir” (sh. W ittek’in belirttiği gib i gaza Osmanlı devletinin bir ra ­ nan d ’etre'ı olmuştur. sarayları ve cam ileriyle İbn Battuta’nın takdirini çekmiştir. Bu Türkmen beyliklerinde gelişen kültürün en ba­ riz vasfı.Fâtih Mehmed I 4 6 l’de Trabzon dağlarına yaya tır­ manırken şöyle demiştir: “Bu zahmetler Allah içindir. 1330-1333 yıllarında Al-U m arî ve İbn Battutanın söyledikleri bunu açıkça göstermektedir. Bursa hisarındaki manastırı medrese haline getirm işti. 435. Türkçeye tercüme faaliyeti devam ederken 14. 450). pirinç. yün. Buralarda zengin H ıristi­ yan tüccarlar yerleşti. Fakat kardeşler arasında iç harp eksik değildi. İran ve Anadolu üzerinden gelen ipek ve ipekli kumaşlar da Büyük Menderes yoluyla Ayasolug’ta Batı tüccarlarına eriştiriliyordu. hamam. Ayasoluk ve M anisa’da Türkmen beylerinin Napoli paraları tipinde Latince harflerle gigliati denilen gümüş paralar bastırdıkları malumdur.

Onun anlatım ında Ede-Bali. Osman Bey’in Kumral D edeye verdiği vakıf köyle­ ri (bak. Osmanlı ucuna erişmek için Germiyan topraklarını çiğ­ nemeleri gerekirdi. v elîlik (bu arada Gazi Hüdavendigâr unvanı taşıyan I. 1511 ’de başkaldıran Şah-Kulu bu tip dervişlerdendir. Fâtih döneminde sultanın büyük iltifatına erişen Vefâî şeyhi Seyyid Velâyet ise tamamiyle O SM A N LI . Vakıfları arasında Söğüt’te yaşıyan üç esir kâfir zikredilm iştir. Osman ve Orhan’dan zaviyeleri için vakıf alan birçok derviş ve şeyh arasında Abdal Murad. Söğüd evkafının çoğunluğu fakı (fakih)lere verilm iş­ tir (Hacı Eşref. Genelde dervişler. 96) Mahmud’dur.mıştır: M anisa’da U lu Cami. Abdal Baba­ lar. Moğol kuvvetleri. Murad. uçların en uzak noktalarına. 96). 1300 tarihinde. Toplumda haksızlığa uğ­ rayanların hakkını alm ak için gerekirse isyana öncülük ederler. yani Osman G azinin sağlığında dan (bak. Osmanlı hanedanıyla vefâiyye tarikatı. Vefâî şeyhleri. 95) tahrir defterlerinde kayıtlı olup. Orhan Gazi yaya askeri düzenlemede Ede-Bali’nin reyini aldı. Aşpz. Söğüd’de Ede-Bali evladının elinde­ k i vakıf köyler Kozcu. devlete bağlı olup Sultandan vakıf kabul eden conformiste dervişler ile devlete karşı olan (Şeyh Bedreddin. Peçin’de Ahmed Gazi Medresesi (1375). Ayasolug’da İsa Bey Camii (1375). Tarihçi Baba İlyas soyundan Âşık Paşazade kendisi Vefâiyye’den olup Seyyid Velâyet’in kayınpederi idi ve tarihinde Vefâiyye şeyhi Ede-Bali’ye olağanüstü bir yer vermiş. dinsiz­ leri ve kâfirleri İslâmiyete kazandırdığını. Ede-Bal i ’nin akrabaları ahîler o zaman beylikte nüfuzlu kişiler­ di. Mâliyeden Müdevver no. sultana isyan eden m ilitan dervişlerdendir. 13) Ede- yazılmış Evlan Çelebi Menâkibnamesi bize Şeyh Ede-Bal i ’nin Baba İlyas’ın halîfelerinden biri olduğunu. bu arada özellikle Osmanlı topraklarına kaçıp sığınm ış gö­ rünmektedirler. Zira Babaîler. Öte yandan U c’lar genellikle esir ve ganimetle zenginleşmiş bölgeler sayılıyor. A li. şim di oğlu Şeyh Mehmed ta­ sarruf eder” (Ede-Bali oğlu Mahmud ve torunu Mehmed için bak. 16016. Hacı Bektaş’tan dünya saltanatına heves etmemeyi öğrendiğini kaydeder. Aşıkpaşazâde Tarihinde zikrolunduğu gib i (Atsız yay. Ve­ fâî şeyhleri. O. sh. bugün de aynı adlarla biliniyor ve Aşıkpaşazâde rivayetinin doğruluğunu kanıtlıyor. mezkûr Ede oğlu Mahmud Paşa tasarruf ederdi. Aşpz. Osman ve Orhan’ın birçok vakıf toprak bağışladık­ ları hakkında abdal. m ürşidi ve İslam hukukunu ilgilendiren önemli sorunlarda danışmanıdır. Hüdavendigâr Livası Tahrir defterinde. M urada) sıfatı verirler. G eyikli Baba. hanedanın nüflız ve otoritesini destek­ leme gayretiyle Osmanlı sultanlarına T anrının teyidi. yani resmî bir kaynakta Ede-Bali (Ede Şeyh)’nin Bilecek’teki zaviyesine Osman Bey tarafından Kozağacı köyünün vakıf verildi­ ğin i okuyoruz. Meselâ. Menâkibnâmesinde bu noktayı belirtir. kutbiyye inancında olup her devirde kutbal-aktâb olan velinin cezbe halinde Tanrı ile sürekli ilişki içinde olduğunu ve saltanat işlerinin de onların b ilgisi dahilin­ de bulunduğunu iddia ederler. Bunlardan G eyikli B abaya ait belgelenmiş SİYASET BABAİ DERVİŞLERİ OSMANLI UCUNDA Babaî dervişleri. Şeyh Bedreddin. Osman Gazi’nin şeyhi. Bu k ayıtta Ede Şeyh ’in oğlu. Bu son kayıt önemlidir. fakı ve dedelere ait kayıtları daha sonraki dönemlerde yapılan vakıf tahrir defterlerin­ de bulmaktayız. baba. Osmanlı toprağına sığınıp alp-erenler tarzında sa­ vaşlara katılan. Batı Anadolu’da göl­ ler bölgesi ve D enizli’ye tedip seferleri yaptıkları halde. Ahmed. Kozagaç köyleridir. Mustafa fakılar). aşırı Abdal-Kalenderî dervişlerden farklı ola­ rak Şeriata saygılı dervişlerdi. Kayda değer k i. Elvan Çelebi. hanedanla aile ilişkisini belirtmeye özen göster­ miştir. Azerbaycan’dan bu arada Konya’dan dervişleri ca­ ize. Tezyinatta Selçuk m im arisine nazaran sadelik. Kumral Dede Aşıkpaşazâde’de zik­ redilm iştir. Orta Anado­ lu ’dan. Ömer. fakat planda yenilikler bu yapıları karakterlendirir. 1455 tarihli bir vakıf tahrir def­ terinde Osman Bey’in Söğüd civarında verdiği vakflarB ali’ye verdiği zaviye vakf kaydı şöyledir: “Karye-i Kozagaç ki vakfdır Osman Begden. farklıdır. İznik’te Yeşil Cami (1379) yüksek bir sanat zevkini aksettirirler. ara­ sında sıkı b ağlılığı kendi kişiliğinde tem sil etm iştir. Osman adına hutbe okunması meselesi ortaya atıldığında Tursun Fakîh “Osman Ga­ zi’nin kayınatası Ede-Bali’ye” danıştı. Abdal Musa. sadaka toplamak için uçlara geliyorlardı. Otman Baba gibi) non-conformeste ik i grupa ayrılır. Uçlara sığınan din adamlarından biri olan Ede-Bali hakkında şimdi güvenilir bilgilere sahip bulunuyoruz.

o orada oldukça dervişlerin du’ası sa­ na ve neslüne m akbuldür” deyip gider. Osman’ın yoldaşı Ay­ kut Alp neslinden Umur Bey II. Defter kaydına göre aynı köyde Ermen Baba’nın Orhan nişanıyla bir çiflik vakıf yeri var­ dır. Orhan onu ziyaret eder. Herkes ça­ lışm ak zorundadır (Bayram iyye’de bu özellikle belirtilir). kolonizasyon sürecini kolaylaş­ tıran bir yöntem olarak önemlidir. Derviş durma­ dı. 6 çiflik sahibi aile ve 8 benlekin (toprağı az aile) oturduğu bu köyün vakıf geli­ ri 1500 akça (25-30 altın )’dır. A li. Barkan. Fütüvvet kurallarını izliyen ahi zaviyeleri hakkında yukarıda b ilgi verdik. MM 16016. Anadolu ve Rum eli toponimisi pek çok köyün menşede bu biçimde derviş zaviyeler ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. yolcu ve fa­ kirlere hizmet d in î bir hayır işi sayılm akta. Bir değirmen ve Bursa’da 3 dükkan za­ manla vakfa eklenmiştir. Bugün T ürkiye’nin birçok yerinde eski derviş zavi­ yeleri bir Osmanlı kültür mirası olarak festivallere sahne olmaktadır. 16. Bir bölüm zaviye etrafında za­ manla nüfus yerleşmekte. Toprağı işlemede. der. Baba “dayım onun yanına g e lir”. fetihle­ ri kolonize eden dervişler saymaktadır. Burası Fâtih dönemine ait vakıf defterinde (Osmanlı Arşivi. “âyende ve revendiye” (gelip geçen yolcu­ lara) hizmet koşuluyla verirler. Hamam ve değirmen tam iri yalnız öşür gelirinden karşılanmak­ tadır. sonra bunu vakıf olarak sultanlara onaylatan Kalenderî Babaî dervişlere ait bir­ çok kayıtlar bulmaktayız. Derviş bir zaviye kurar.önemli kayıtlar elimizdedir. Fâtih döneminde Elvan Şeydi evladı elindedir. hay­ vanlarla arkadaş olan. Sinan. döndü. Fütüvvet disiplini içinde ortaklaşa çalışma. m utlak fakirliği seçen. Osman Gazi Mudurnu se­ ferinde Beştaş zaviye şeyhinden yol hakkında b ilgi alm ış­ tır. tarla açar. 5. Avluya ağacı diker. vergilerden affetmesi. G eyikli Baba (Baba Sultan) kutlam aları. geliriyle kendileri geçinir ve yolculara üç gün kalmaları koşuluyla barınma ve yeme içme sağlarlar. İbn B attuta’ya göre ülkesinde sürekli dolaşıp teftiş yapan bir beydir). İsmail. Turgut Alp dervişleri teftiş etmekte olan Orhan’a bu mübarek derviş hakkında haber gönderir (Orhan. Murad döneminde Ge­ yikli Baba zaviyesine bir hamam vakfetmiştir (420 akça y ıllık geliri var). Bu dervişlerden biri. G eyikli Baba’nın davranışları onun. geri yeni rızk yeni diye Babaî dervişlere özgü m ut­ lak fakr prensibine sadık kaldı. Hasiy a se t . Uludağ eteğinde İnegöl’e yakın ağaçlık sulak bir yerde yerleşmişlerdir. Ağaç 15. köyler meydana çıkmaktadır. ona “teberrükümüzdür. Mustafa. M isafirlik ge­ leneği yalnız ahi zaviyeleri için değil “ayende revendeye” hizmet etme koşuluyla sultandan berat almış tüm zavi­ yeler için değişmez bir kuraldır. Geniş bir araziyi vakıf vermek ister. R um eli’ne geçen Türkmenier bir­ çok yere kavak/çınar adını vermişlerdir). Meyve bahçeleri eklenmiştir. tarafından görülmüştür (Çınar Orta Asya Türklerince kutsaldır. Anadolu ve Ru­ m eli’de Türk yerleşme. dervişler vaktini bekler. Sonradan dervişlerin ihya ettiği bu yer Fâtih dönemi vakıf tahrir defterinde Baba köyü yahut Babayîler köyü diye kayıtlıdır. Sultanların bu gib i yeni yerleşmelere vakıf statüsü vermeleri. Birgün bir kavak (çınar) ağacını alıp Bursa hisarın­ da Orhan’ın sarayına çıkagelir. dağlarda yabani ot ve meyve ile geçinen. derviş kabul et­ medi. Yer açıp zaviye ku­ ran ve vakfa bağlayan bu dervişleri O. hasat ve harcamada zaviye mensuplan herşeyi ortaklaşa (iştirak üzere) yaparlar kommünal bir hayat yaşarlar. yy. Orhan tekrar tekrar adam gönderip davet eder derviş gel­ mez. bahçe yapar. Kaygusuz ve başka dervişlerle birlikte sipa­ hiden bir yer tapulamışlar “taşın ağacın arıdep yurd edi­ nip ihya etmişler zaviye kurm uşlar ve sultandan şenlettikleri yer için vakıf beratı alm ışlar”. Orhan’ın ısrarı üzerine “şu karşıda duran tepecikten berü yercegüz dervişlerin havlusu olun dedi”. İlk döneme ait tahrir defterlerinde dağda kırda boş toprakları şenletip zaviye kuran. yüzyılda vakfın “ziyade’ sinden elde kalan 6000 akça faizle işletilm ektedir. Otman Baba gib i dağlarda gezen ve geyikleri kendine alıştıran şaman tipi gezginci meczub bir derviştir ve bu tip dervişlere yakınlık göste­ ren öbür uc beyleri gib i İnegöl yöresini yurtluk olarak elinde tutan Turgut Alp da G eyikli B abayı sever. Otman O SM A N LI □ Baba gib i. etrafındaki öbür dervişlerle toprağı işler. bu nedenle vakfa bağlanmaktadır. son­ larında Aşpz. Onlar Babaîler diye bilinir. Sultanlar bu va­ kıfları daima. G eyikli Baba kendini Baba İlyas m üridiyim diye ünlü Babaî şeyhine bağlar.8) Baba köyü diye kayıtlıdır (bugün Baba Sultan). L. Babâî dervişlerinden bir grup. sultanlar­ dan sadaka kabul etmeyen (bu nedenle dağ eteğinde boş bir arazi parçası ister) kalender tip i babaî dervişi olduğu­ nu kanıtlar. Defter kayıtlarından bir misâl: Saruhan’da dağ eteğinde Şucâ’ Abdal.

yy. başka deyim le dayanışma. Anado­ lu ’da Gazi Türkmen devletleri yükseldi. Burada bu gazi beyliklerinden bi­ rinde yazılmış olan Risâletü’l-İslâm adlı ilm -i hâl eserin­ de gazâ ile ilg ili bölüm ilginçtir. gâzî için kitalde elde edilen ganim et dini bir mükâfattır. b irlik sağlanm alı. bu arada Ucat'ta. Bunlar. yani savaşın İslâm topluluğunun hayrına bir hareket olduğunu emirü’l-m u m ininin onaylamış olması. Gâzî olmanın koşulları R isâletü’l-İslâm ’da dokuz noktada toplanır: 1) Ana ve atanın arzı olması. da bu devletçiklerin tüm ü Osmanlı hanedanının şemsiyesi al­ tında birleşti. 8) Düşmanla çarpılma halinde kaçma­ m alı. böylece belli bir toplum için anlam ve fonksiyonu gözardı edilmektedir. M emlûkler saltanatı ele geçirirken. özellikle Konya’da egemen Fars dili ve kültür dairesi karşısında basit bir Türkçe ile yazılmış bu gib i eserler. sırf İslâm dininin günlük ibadet ve yaşama ait din kural­ larını öğretmek amacını güdüyor (ilm -i haller). sonuna kadar dayanmalı. ve 14. yy. Batıda yazılan eser­ lerde. 14. yy. sufîlik. 13. 7) Yolda kim seyi incitm iyecek (askerin geçtiği güzergahta müslüman halkın yağmalanması her dönemde idarecile­ rin baş ağrısı olmuştur. M ısır ve Suriye’de Kıpçak-aslından askerî bir aristokrasi. 6) Yoldaşına yardım ­ cı olm alı. Uc böl­ gesinde. kesin kurallara bağlanmış bir faaliyet alanı olarak ele alınm aktadır. serhadlerdeki geniş gazi kitlesine hitap etmekte idi. fütüvvet ve gaza kurallarını halka öğretmek için Türkçe yazılmış bir literatür bulm aktayız. Gâzîlerin fiillerini ahlakî bakımdan tartışm a konu­ su yapmak tarihçinin ödevi değildir. yani Osman-Orhan döneminde Karesi’de yazılm ıştır. Osmanlı devletinin gâzî karakteri bu tarihî süreçten kaynaklanmaktadır. Risâle’de olduğu gibi bu eserlerde gazâ ve gâzîlik üzerin­ de Şerîatın koyduğu kurallar şerh edilm iştir. Bir bö­ lüğü de gazilik kurallarını açıklıyan didaktik yahut savaş heyecanını yükselten destan nev’inden eserlerdi. konu üzerinde İslâm î kuralları bildirir. Gâziler yur­ du Anadolu’da gazâ hakkında Türkçe olarak erkenden başka eserler de yazılmış veya tercüme edilmiştir. Osmanlı ülkesinde İbrahim H alebî’nin eseri (yazılışı 1478) yayılıncaya kadar İslâm hukukuna ait temel m etin olarak ilkin Şeyh Bedreddin’in Tashîl’i. ve 14. kuş­ kusuz o zaman toplumdaki belli gereksinim lere yanıt vermek ve belli grupları aydınlatm ak ve eğitm ek amacı­ nı güdüyordu. gâziyân. 5) İslâm hükümdarının gazâ için emretmiş olması. T ekine göre. gazâ. 13. Bu grup. alp la r adıyla anılmaktadır. çoğu kasaba ve köy­ lere yerleşmiş Türkmen halkına. sonlarında yazılm ış Arapça Abû’l-Leys-i Semerkand î’nııı bir risalesidir. yüzyılda bir yandan H açlılara öte yandan Mo­ ğollara karşı bir ölüm -kalım savaşı veren İslâm memle­ ketlerinde gazâ ruhu toplum ları ayaklandırm akta idi. İslam bu yolda ölene şe- E3 . yahut ahiler için fütüvvetnâme âdabın anlatıyor veyahut der­ vişlere tarikat esaslarını ve erkânını açıklıyordu. Genel olarak gâzî ahret için sevab kazanma amacıy­ la savaşan müslüman olarak tanımlanır. 2) Üzerin­ de ki “em ânetleri” yerine getirm iş olmak (meselâ borçla­ rını ödemiş olmak. in­ sanı o biçim harekete sevkeden düşünce ve maksadı tes­ pite çalışmaktır. Risâle.da bu gazâ heyecanı M emlûk sultanlığında ve Anadolu’da Türkmenler arasında doruğa erişti. Ş. Osmanlı menâkıbnâmelerinde gazâ ve ganim etin (doyum) kutsal­ lığ ı. yy. Burada gazânın dinî-İslâm î n iteliği üzerinde durulmuştur. GAZÂ VE GABİLİK 13. İslâm’ın em rettiği bir görev. Bu gib i eserlerde gazâ. 4) Gazâ sürecinde gerekli geçim ini sağlamış olmak (yolda eşkiyalığa sapabilir kaygısı dolayısıyla). bunu önlemek için idam cezası bile uygulanırdı). Uc toplumuna hitab eden bu didaktik eserlerin bir bölüğü. 3) Ailesinin geçim i için nafaka bırak­ m ak. Haçlı ve Moğol kıskacı arasında yok olma tehkilesiyle karşı karşı­ ya kalan bu ik i İslam m emleketinde askerî rejim ler ha­ kim oldu. Tekin’in incelemesine göre. ilk yarısında. helâl n iteliği özellikle belirtilir.ziran başlarında onbinlerce yurttaşın toplandığı bir dinî ve m illî kültür gösterisine tanık olmaktadır. açık-seçik belli kurallara bağlı bir sosyal grubun varlığını çağdaş kaynaklar kesinlikle ortaya koymaktadır. tarihçinin ödevi. Kırşehir H a­ cı Bektaş Tekkesini yılda 700 bin kişinin ziyaret ettiği ve her yıl görkemli törenler düzenlediği bilinmektedir. eserin aslı 10. ondan sonra M olla Hüsrev’in Durar’i esas tutulm uştur. kital ve yağm ayı meşrû göstermeye yarayan bir araç olarak algılanm akta. yüzyıllarda Anadolu’da îslâm dinini. Karesi beyleri R um eli’ye geçiş ve ga­ za hareketinde önde gelirler. Selçuklu şehirlerinde.

gazâda “tama ve riyâ” olm am alı. Dindar halk gazâyı ciddiye alm akta. eski menâkibnâme kayıtlarında tip ik bir gazi önderi olarak en çok gâzî unvanıyla anılm ıştır. yukarıda açıkladığım ız gibi gazânın dinî-ideolojik niteliğin i vur­ gulayan temel koşuldur. gazâya sırf ganim et için gitm em eli. atılganlık. Bunun Şerîatta yeri olduğu ulemaca onaylandığından. Bu son madde. II. Bu karakterler bazı hayvan­ ların karakteriyle kıyaslanarak cesaret. kuşkusuz gâzî çevrelerindeki gelenekleri yansıtmaktadır. Bursa’da Hoca İbrahim adlı bir zengin 1476 yılında Fatih Sultan Mehm ed’in Macarlara karşı seferinde “ol gazânın savabında ben dahi bile olayın” diye 20. yerinde metanetle durma. 9) Ganimet m alında ihanet etmemeli. O zaman her müslüman yetişkin er için zorunlu bir ödevdir. Bunun üzerine Gazi Evrenuz’a pencikin sınırda toplan­ ması için emir gönderildi ve din î niteliğin i göstermek üzere tahsil işi için bir kadı atandı. Bu beklentiler. 144 4 ’te Haçlılar.hadet sağ kalana gazilik mertebesi vaadeder. yeO SM A N U □ ALPLAR. Bursa civarında Türk köylerine gönderilip Türkçeyi öğrenmeleri ve İslâmlaşmaları sağlandı. Gazâ bütün müslüman halkı için bir ödev sayıldı­ ğından sultanlar bazı koşullarda tüm halkı gazâya çağır­ m aktadırlar. Fakat İslâm ülkesi hayatî bir tehlike altına düşerse. 94). Sultan’ın gazâlarına parayla katılm aktadır. yahut esir beş değilse değerinin beşte biri olarak toplanmıya başladı. ilm -i hallerde sayılanlar­ dan farklıdır. Osman güdü­ SİYASET . Sonra bunlar bir kışlada toplanıp sultanın emrinde bir “yoldaş” ordu. yoldaşına vefâ vasıflarıdır ve Dede Korkut. K im in sam im î dindar. Genelde her türlü ganim eti asker elinde bırakm ak. yani hare­ ketlerinde d in î hayır düşünceden uzaklaşmam alı. Çandarlı devlet elin­ de toplanan çok sayıda pencik oğlanlarından sultan kapı­ sında yeni bir asker. İslâm kurallarına göre gani­ met m alının bölüştürülmesine çok d ikkatli davramlması önemlidir. kim in tamahkâr olduğunu belirlem ek m ümkün değildir. niçeri ordusunu oluşturdular. taşımada d ayanıklılık. Meriç vadisinde Hacı-İlbeyi’nin hızlı fetihleri sonucu savaş esirleri büyük artış gösterdi.000 akça ile 20 atlı süvari­ yi ulufe ile tutmuş ve sefere göndermiştir. Karacahisar subaşılığını (kom utanlı­ ğını) kardeşi G ündüze verm işti. Gazilerden Sultan için esir başına beşte bir pencik (penc-i yek) alınm aya başlandı. fırsat­ ları kollama. yani ancak bazı koşullar yerine getirild iği taktirde yapılması gerekir. Anadolu halkına gönderdiği bir fer­ manda tim ar ve başka mükâfatlar vaadederek Tuna’da Uc Beyi Bali Beyin Lehistan’a akınına katılm aya davet et­ miştir. yeniçeri teşkili fikrini buldu. kendi­ ne güven. Türk geleneğinde savaş eri olarak gâzî’de bulunm a­ sı gerekli on karakter sayılır. I. Anadolu Türkmen halkına özellikle U çlard aki gâzîlere hitab eden Aşık Paşa’ııın (1271-1332) Garîbnâme adlı eserinde alp (ga­ z id en profesyonel bir asker olarak beklenenleri özetlen­ miş buluyoruz. NÖKER (YOLDAŞ)LAR Osman. Pencik her beş esirden biri. sab ırlılık. Kara Rüstem’e Gelibolu geçidinde pencik toplama yetkisi ve­ rildi. güçlülük ve savaşganlık. O ğlan­ lar. R um eli’yi istilâ edip Varna’ya geldiklerinde ve 1686’da Osmanlı ülkesi dört bir yandan istilâya uğradı­ ğında gazâ zorunlu sayılm ış. Murad Çandarlının ar­ zı üzerine “Tanrı buyruğu ne ise et” em rini verir. Önemli siyasi kararlar­ da amcası Dündar ile danışırdı (Neşri. Bayezid. Danişmendııâme gib i Türk destanlarda kahramanların vasıflandırılm asında belirlenm iştir. cöm ertlik siyaset kitap­ larında en iyi politika sayılırdı. PENCİK U YGULANMASI VE YENİÇERİ KURUEMASI Edirne’nin fethinden (1361) sonra R um eli’de gü ­ neyde Selanik doğrultusunda Via Egnatia üzerinde Karesili gazi bey Evrenuz G azinin . İslâm dini ve müslüman halk için savaştığını unutm am alı. sefere gidemeyen bu ödev karşı­ lığı hazîneye bir ödeme yapmak zorundadır. yılm azlık. Osman I. n eftr-i âm ilân edilm iştir. gaza em irü’l-m ü’m inin tarafından fa rz -i ‘ayrı ilân olunabilir. İslâm prensiplerine göre genellikle gazâ fa r z -i k ıfây e ’dit. Bu “iki dânişmendin” ihdasının askerin hiç de hoşuna gitm ediği anlaşılıyor. Osmanlı sultanları son padişaha kadar gâzî unva­ nı tercih ettikleri bir unvan olarak daim a kullanm ışlar­ dır. Bu önemli gelir kay­ nağının hazine için kaybolmaması için Karamanlı Mevlana Kara Rüstem uyarıda bulundu. beyliği ailenin öbür üyeleriyle b irlikte ida­ re eder görünüyor. Rum eli’den akından dönenler bu vergiden kaçmak için esirleriyle başka yoldan geçmeye başladılar. 10) Gazînin “n iyeti” sam i­ mi olm alı.

Aşıkpaşazâde’nin naklettiği eski menâkıbnâmeye göre Osman’ın seferlerinde yarar “yoldaş” ve “nökerleri” belli başlı kumandanlarıdır. 76). OsmanlIlarda merkeziyet­ çi bürokrasi güçlendikçe sembolik bir düzenleme biçi­ minde kalacaktır. Tımar ve yurt (apanaj)ların kaldırılması oldukça geç bir zamandadır. Bu ikisi İzmit fethinden (1337) önce vefat etmiş­ lerdir. 22. onun beyliğini hazırlı­ yordu.-16. Başlangıçta alplar. yahut Rum eli’de O sm anlıya tâbi Bulgar K ralı­ nın ülkesi için kullanılan Şişman-İli. 1324’te beylik tahtına oturdu. “yarar yoldaşdur diye” (Aşpz. Eski Türklerde beyliği ancak Tanrı bağışlar inancı vazgeçilmez bir gelenekti. 1302’de Bursa hisarını abluka için yaptırdığı havale kulelerinden birini Osman kardeşi oğ­ lu A ktim ur’a verdi. Os­ man ile sefere giden öteki alplardan. Or­ ta Asya bozkır İmparatorluklarında. Kurultay kara­ rı veya bir savaşın sonucu Tanrı’nm kut’una mazhar olun­ duğunun işareti sayılır. Konur Alp’in adı geçer.Bab). (Neşrî. Selçuklularda ve Osmanlı klasik döneminde 15. kendi kumandası altındaki gazilerle kendi uc bölgesinden akın yapmaktadır. Yarhisar’ı Haşan Alp’a verdi. oraya “Turgutrİli derler”. Osmanlılarda alplar aynı zamanda bahadır unvanı taşırlar. Kardeşi Alâ­ eddin Bey’in çekildiği kendisinden sonra evlâdının Kite’ye bağlı Fodura Köyünde barış içinde yaşadıkları anla­ şılmaktadır. Akça Koca Gazi ve Abdurrahman’ı Sakarya seferinde Orhan’ın yanı­ na verdi. Türklerde alplar. hizmetine girdiler. Nökerlik/Yoldaşlık.lecek siyaset konusunda tartışmaya girdiği amcasını ok­ la vurmuş. Bab) Bunlar her biri bir uc’da sürekli akına tayin olundu.I. Başka deyimle. soylu bir bahadıra ait apanaj niteliği taşır. Bab) Öyle anlaşılıyor ki. M oğollarda noyanlara ait otlak bölgesi yu rt. yüzyıllarda yu rt veya yurtluk bir göçer-ev grubunun reisine özerklikle verilen bir arazi ünitesi olarak tanımlanmaktadır. 19. Orhan’ın ölümünde (1362) beylik için Murad ile kardeşleri arasında çatışma çıktı ve Murad onları ortadan kaldırmak zorunda kaldı. yahut Moğolca nutug diye bilinir. Osman. 1302 Sakarya seferin­ de Samsa Çavuş itaat eden Lefke ve Çadırlu bölgesini kendine istediği zaman Osman Gazi buna karşı çıkmıştı (Neşri. Aşpz. öldürmüş. Moğollardan noyanlar aristokrat ai­ lelerden ba'atur veya bagatur (Türkçe bahadır) unvanı ta­ şırlardı. yu rt . Os­ man Gazi ile müttefik olarak seferler yapmakta idiler (bak. Kö­ se Mihal ile seferlere gönderiyor. yaş veya vasiyet. bu dahi bahadır yoldaş id i”. Hasta olan Osman beyliğinin son yedi yılında beyliği oğlu Orhan’a bırakmıştı. 90). Bu alplar. Akça Koca. Eskişehir’den Bile­ cik ve Yenişehir’e kadar geniş bir ülke sahibi olunca (1299) İnönü’nü oğlu Orhan Bey’e. Osman “alınan vilâSİYASET . “Köse Mihal dayım onun bile olurdı. ilk akınlarda ve öteki Rum tekfurlarıyla Osman arasın­ daki ilişkilerde daima ona sadakatla hizmet etmiş. O SM A N LI □ Osman’ı öbür yoldaşları. Aslında her oğula bir yurt­ luk verilerek ülkenin beyin oğulları arasında bölüşülme­ si Avrasya’da Türk-Moğollar arasında süregelen aile hu­ kukuna dayanır. Osman Gazi 1299-1301 yıllarında önemli başarılar kazanıp karizmatik bir başbuğ durumuna gelince alplar onun yakın yol­ daşları oldular. Herhani bir hanlık veraset kanunu yoktu. vb). Osman ve Orhan fethedilen topraklan oğullara ve alplara yurtluk (apanaj) olarak dağıtm akta ve en önemli uc’a büyük oğul atanmakta idi. Samsa Ça­ vuş ve cemaatı yoldaşlığa yarar kişilerdi” (Neşrî. Konstantin-İli. Osman. N utug’un tanımlaması şöyledir: “Şu veya bu göçebe birliğini geçinderecek noyana ait arazi” (Vladimirtsov). Bununla beraber Fâtih’ten sonra da devleti sarsan şehzadeler mücadelesinin temelinde bu Avrasya egemenlik ve ülke anlayışının devamını görüyo­ ruz. Saltuk Alp. Ü lkeyi feodal bir karakter veren bu gelenek. Osman’ın nökeri olmuş (Neşrî. Orhan. İnegöl’ü fetheden Turgut A lp’a bu bölge bir yurt (apanaj) olarak verilmiş görünüyor. Tutsak düşen Harmankaya Tekfuru Köse M ihal. oğlu Orhan’ı kendi sağlığın­ da deneyimli kumandanlar. 120). 112) İnegölü Turgut Alp’a verdi. gazâ önderine “anda” (and) ile bağlanma yoluyla kurulur ve “gâziyân” grubu böylece ortaya çıkar görünmektedir. 10. Konur Alp. her biri kendi yurtlu­ ğunda. Samsa Çavuş. Ekseri bu gazilerün hidmetkârlan Har­ man Kaya kâfirleriydi” (Aşpz. Gördük ki. Bu alp ve nökerlerin çocuk ve torunları sonraları önemli makamları işgal edecekler ve bir çeşit Osmanlı aristokrasisi oluşturacaklardır. Bölgenin o zaman Turgut-İli diye anılması bu bakımdan kayda değer (Aydın-İli. so­ nunda İslâmiyeti de kabul etmiştir. Moğollarda noyanlar (çoğulu noyad) soylu ailelerden ge­ len kumandanlardır. beylik/hanlık için bir ölçü kabul edilmezdi.

Absu (Hypsu) hisarı Akça-Koca’ya uc tayin edilm işti. Ha­ cı Bektaş. yerleşik halkları egem enliği altına sokan gerçek askerî birlik. Bu. Altıncı ve yedinci koşullar. kızı ve sırdaşı olarak Hâtûn Ana’yı seçmiştir. Şeyhler neslinden Zaviye yöneten hatunlar. nefsiyle mücahedede bulunan alp-erendir. O sm anlıya Hristiyan askeri karşısında üstünlük sağlıyan bir silâhtır. Bu oku çekip uzatmak bir özel hünerdir. İkincisi Alp’in kolunda kuvvet olmalı (fiziksel güç). Aşık Paşanın gâziyân kelimesi yerine İslâm'dan önce Avrasya toplumundaki bahadır önderler için kullanılan alp teri­ mini kullanmış olması ilginçtir. Katı yay çekmek ve uzatmak ere K’ey hünerdür kim kime Tengri vire Katı yay. Başta Alpların “kol-kola savaşması” gereği belirtilm iştir. cesurluk. 1320’lerde Konur A lp’a Kara-Çepiş hisarı. fakat yaya askeri (voynuklar) reaya saymışlardır. cesaret sahibi olmaktır. yani yay ve kılıcıdır. Osmanlılar Balkanlarda H ıristiyan süvari askerini soylu sayıp tim ar vermişler. bürüme zırhtır. A lplığı başarmıya gayretsüz er Dördüncü koşul. Bayram’a göre Bâciyân taifesi. “yağı görüp sim m iya”. alpın silâhları. garibler yahut esiri Köse Mihal arasında ölüme kadar sadakat bağı. bir “bayık” at sahibi olmalıdır. göçebe halklar arasında İmpara­ torluk kuran. O SM A N LI I Osmanlılarda at üzerinde sipahilik . Beşinci koşul.yetleri guzâta taksim ” etmekte idi (Neşri I. nökerliği (yol­ daşlığı) oluşturan ritüeldir. Onun paralleli. M. Avrasya tarihinde. şeyh Evhadüddin K irmânî’nitı kızı Kadın Ana Fatma Hatundur ve Ahi Evren (Nâsirüddin Mahmud) ile evlenmiş olup Anadolu’da kadınlar ara­ sında ahiliğe denk Bâciyân ta’ifesini kurmuştur. Uçüncüsü. Abdâlân ve Bâciyân. kem ikle berkitilm iş uzun m enzilli yaydır. ona mensup olanlar Bâciyân’ı oluşturmuştur. Yalunuz ok yay ile alp olamaz Ok ile ol alplık adın alamaz K ılıç. Büyük timar sahiplerinin zırhı. a n d içmek (kanlarını bir kapta karıştırıp içmek. onun “altını ve inci­ sidir”. Aşık Paşazade Hacı Bektaş’tan söz ederken Anado­ lu’da dört miisafir (dışardan gelm iş) dinî ta ’ife (cemaat) tan söz eder: Gâziyân. Rum Abdalları ve ahilerle yanyaııa bir tâ ’ife olarak zikredilen Gâziyân Osman dönemindeki alplardan baş­ kası değildir ve bu alplar belli nitelikler taşıyan bir grup­ tur. 118). zırhlı sürvari ordusudur. Aşıkpaşazâde’de be­ lirtild iği gib i gaziler arasında yoldaşlığa işaret etmekte­ dir. alpın en değerli malıdır. M ihal oğulları. A lplık için gerekli yedinci ve sekizinci koşullar “âlet’le r kılıç ve süngü sahibi olmaktır. yani zırh­ lı sipahidir. alp gayret ve hamiyet sahibi olmalıdır. Osman Gazi ile alplar. soyluluk koşu­ ludur. Baba İlyas’ın torunu Aşık Paşa (1271-1332) Garîbnâme (Ma’arifnâme) adlı eserinde1 (bitişi 1310) alpların dokuz niteliğe sahip olmaları gerektiğini vurgular. İlk koşulu “muhkem yürek". kan SİYASET . Osman döneminde beyliğin bu feodal yapı­ sı karşısında Orhan döneminde ulema sınıfından vezirler idareyi ele geçirdiği zaman merkeziyetçi bürokratik re­ jim hinterlandda egemenlik kazanacaktır. A lplık zırhla belli olur. Tâ ki Şah İsm ail’in 40 bin zırhlı süvarisi Selim ’in top ve tüfeği kar­ şısında bozguna uğrayacaktır. Gazi. Alp “varlığı korumak için ay ve yılda birbirleriyle kol kola savaş” yapan baha­ dırlardır. Paşa-yiğit oğulları için uy­ gulanacaktır. tim arlı sipahi daima cebelii. Garîbnâme’ye göre alp. Evrenuz. Ahiyyân. Zırh. Gayrı-müslim reayaya ata binme ya­ sağı vardı. Kılıç üzre and anunçün içilür Alplar arasında anda (and) Avrasya halkları arasında savaş birliğini (Batı dünyasında comitatus). Alpın atının karnını örten bir zırhı olmak gerektir. meselâ Hüdavendigar sancağında bir vakıf idare eden Tâcî Hatun B adyan cema’atından sayılırlar. alpın zırhlı olmasıdır. Düşman alpı atından tanır. karşı­ dan heybetli bir görünüş gösterir ve hayvanı kılıç ve ok darbesinden korur. Beyler arasında en değerli peşkeş attı. askeri ayakta tutan “direktir” (alp’in liderliği). Bu feodal apanaj sistemi daha sonra R um eli’de gaza yapan uc beyleri. alperen adını almak isteyen kişi için 9 nesne gerektir. Herkes onun gücünü görür ve sayar. Alpa alplık adını don kondurur Osmanlılarda.

anda ile öndere bağlı olan alplar ara­ sında yurtluk olarak paylaşılıyordu. Osmanlı sipahisi için daha çok gönder (mızrak) sözcüğü yaygındır. doğru yâr (eshâb. riyâzet. düşman alpı karşısında sügüsütıden bilir. kılıç ve m ızrakla silâhlanmış. ışk (nefsini dünya ilgilerinden kurtarıp bağımsız olma). mızrak olarak tanımlanır. ışk. Âşık Paşanın bu anlatım ı. ok. dünya sevgisi havasına kapılm am alı. alpın ar­ kasında yürüyen kafadarı yani yoldaşı olmalıdır. Siigü (Süngü)2 gerektir. Âşık. 13. ışktan ayırm a bizi Aşıkpaşa’da alp ve gazi özdeş terimlerdir. Garîbnâme’ye göre kol ve elile sügü/mızrak kullan­ ması ayrı bir beceri ister. muhabbet ile bütün ömrünü harcar Ey Hudâyâ. kar­ g ı. Yâr ile açıldı bu dîn ey Dede Bu dokuz sıfatı nefsinde toplıyan alp ve alp-eren halkın kılavuzudur. Ganimet ve fethedilen topraklar. İkincisi ise alpın daha çok İslâmî gazâ ile kaynaşmış tip in i alp-ereni vurgular. Sügü/mızrağm savaşlarda başlıca silâhlardan biri olduğunu eski metin­ lerde k ılıçla birlikte sık sık anılmasından anlıyoruz. zırhlı süvari olarak canlan­ dırır. fısk-u-fesâd gib i kötü huylardan kaçınm alı. Din direği olan böyle bir alp önünde halk yüzünü yere sürmelidir. himmet (başkasına özveriyle yardım etme). lider tipini.kardeşi olmak) merasimi ile gerçekleşiyordu. Yoldaş hakkında: Cümle âlet oldu bu kez yârı yok Bile ardınca yürür dildârı yok Çun kafadar olmaya pes neyleye Dört yanını kendü nice bekleye Bil ki alplık yalnuz olmaz ey safâ N itekim yalnız değildi Mustafa Aşık P aşaya göre: Dün ü gündüz çalışa nefsi ile Tâ ki nefs-i düzele aklı ile Alp için dinî. Hod bu alplık kim de olsa şeksüzün Ayağına süre cümle halk yüzün ilk velî olmak gerekdür ol kişi Gec vilâyet olmasa anda ayân Din yolunda alp değül bellü beyân Evliyâdur ol kim ana korku yok Dünyada hem âhirette kaygu yok Aşık Paşa bundan sonra dinde alp veya alp-eren ol­ manın dokuz spiritül koşulunu özetler. gerçekten alp olmak için bedenen güç­ lü. tevekkül. Süg ü ’nün kolu ağaçtan olup ucunda temren (demren) deni­ len kesimi demirden olurdu. Âşık Paşanın gördüğü gib i alp. “Din A lp ı” bunlara karşı uğraş vermek zorun­ dadır. dervişler) edinme. Kuşkusuz birincisi Avrasya H akanlıklarında alp. Bu süvari. Bu koşullar. kifâyet (nefsini basmak). yay. A hiyyân I SİYASET . ilm . Alp. Yoldaş olan Alplar “kol kola” savaşmalıdır. yy. Eski m etinlerde sügü. Garîbnâme’ye göre k ılıç ve ok yalnız başına iş göre­ mez. Şeriat bilgisi. Bütün bunlar gözümüzde alp veya alpereni. Aşık Paşa özetle alp kişiyi şöyle tanım lar Kimde varsa bu dokuz nesne tamâm Alp adıyla anı okur hâss-u-âm A lplık Tanrı vergisi (dâd)dır. Bunun yanında Garîbnâme’nin b elirttiği başka önemli bir koşul. Yâ kişi dünya içinde er gerek Pes bu alplık yalnız olmaz yâr gerek Yar içün ol baş-u-can oynar gerek Yoldaşlığın özel bir merasimle gerçekleştiğini yu ­ karıda işaret etm iştik. arkadaş. bağatur/bahadır diye anılan kahraman savaşçıyı. Aşık Paşa’da İslâmi gazi terim i yerine öz Türkçe alp terim i k u llan ıl­ ması dikkate değer. spiritül nitelikler şöyle özetlenir. C im rilik. Bu huylar havayîlikten doğar. vilâ­ yet. Anadolusunda ideal profesyonel savaşçı kişidir. Bildük alp lık dünyada niceyimiş Dinle imdi dîn içinde neyimiş Hazret-i Peygamber’in dediği gibi: Nefisle savaşma cihâd-i ekberdir O SM A N H Yâ din içre hâkim ü server gerek K utlu kişi bu ikiden alp veya alp-erenden biri ol­ maktır. yüreği cesur bir yiğ it olmalıdır.

y iğ it yahut şeyh. Eski Osmanlı menâkibnâmesinde “Aşık Paşa dedikleri aziz” (Neşrî 162) öteki ulem a arasında saygıyla anılır. m aiyet aske­ ri durumundadırlar. Bu alp veya gâzî tasvirini. Yiğitlik/centilm enlik. Toplumda alp sıfatını kazanmak için bu dokuz niteliğe sahip olmak gerektir. 120). bagaturların evinde ve seferde yanından ayrılm ayan hiz­ metkarı ve silâh arkadaşı olarak tanım lanır. 10. Osman Gazi ve onunla birlikte savaşan yoldaş alpların genellikle Ana­ dolu’da uçlardaki gazilerin tasviridir. Osman tutsak düşen Harmankaya Tekfuru Köse M ihal’i aff edip azad etti. zırhlı süvaridir ve m utlaka bir yoldaşı olm alı. kabile bağları dışında gâziyân örgütüne ka­ tılm ış. seferlerde bayrağı altında alpları toplamasıdır. Dânişmendnâme ve Dede Korkud gibi Anadolu destanlarındaki kahraman tasvirine eş bu­ luyoruz. böylece yeni yaşam tarzı sonucu kendi aşiret gru­ bundan kopmuş. alçak gönüllülük gib i etik nitelikler ve üç yüzlü bir örgütlen­ me (şeyh.için ahlâk ve edeb kurallarını tespit eden fütüvvet kural­ larına paraleldir. Batı feodalizmin­ de commendatio veya hommage (Almanca m annschaft) anda ile kıyaslanabilir (Bak. O. la formation des liens de dependance. ahi. Marc Bloch’agö re (s. her menşeden gelen “garîb’le r. I SİYA SET . Nöker kurum u. Kırşehir’de görkem li türbesi. kendine tâbi olanlarla b irlikte şefin hizmetine g i­ rer. kökleri bakımından bu modeli İslâm öncesi İran. bu dahi bir yarar yoldaş id i”. İslâmî kutsal ganim et için her yandan. bugünde bir ziyâretgâhdır. başbuğa anda ile bağlanırlar.3 Esir olan nöker. Moğolca nökör (çoğulu nököd) Avrasya feodal sistem in­ de yaygın bir kurumdur. Uc Türkmen toplum ları dahil. M ichel yay. Battalııâme. tim arlı sipahilerin hizmetkârı gulâm lar hep nöker. Menâkibnâmeye göre (Aşpz. Bab). I. bir VeO S M A N II faî-Babaî tarikat halîfesi olarak U c’a gelen şeyh Ede Bal i ’nin yakınlık ve “berekâtı” olmuştur. Osman Gazi’nin gâziyânı gibi öte­ k i Uc beyliklerinde de ilk askerî siyasî çekirdek benzeri bir süreçte ortaya çıkmış olmalıdır. La societe feodale. Anda yani a n d içmekle önderle nöker arasında ölün­ ceye kadar süren bir b ağlılık kurulmuş olurdu. (Aşpz. böylece akıncılığı yol edinen Türkmenier. Babaîlerin. kuşkusuz başlangıçta bu alplardan biri idi. 13. Bu model. Osmanlı Devle­ tinin gelişm e çağında kul sistemine vücud vermiş görün­ mektedir. ahiyyan. gâziyân. alplar ganim et seferlerinde en başarılı önderin bayrağı altına giderler. Neşrî. bey kulları (gulâm -i m îr). Onlar bu enerjik öndere Köse M ihal gib i nöker/yoldaş oldular. Yeniçeriler. soylu kişilerin. Orta Asya Türk dünyası ve Roma idaresindeki Suriye ve M ı­ sır’da rastlanan gençler b irliği geleneğine kadar izlem ek­ tedirler. her biri U cu n bir bölgesinde gazâ faaliyetinde bulunmaktadır. Onu ötekiler arasında seçkin duruma getiren özellik. 210) Commenatio şef ile hizmet yüklenen arasında “feodal dönemin tanıdı­ ğı en güçlü sosyal bağlardan b irin i” oluştururdu. Böylece Avrasya steplerinde olduğu gib i alplar etra­ fında gazâ-akın b irlikleri oluşmakta. Araştırıcılar. sosyal bakımdan farklılaşm ış oluyorlar­ dı. özveri. Marc Bloch. G azi’nin k a­ riyerinde ikinci aşama. “Köse M ihal da­ yım onun bile olurdı. abdâlân ve bâciyan için ortak bir modeldir. onun nökeri veya yoldaşı olurlardı. Bab. Osman Gazi döneminde askerî-sosyal sistemde nökerlik/yoldaşlık. Osman Ga­ zi de. 1302’de Osman’ın Sakarya seferinde Lefke (bugün Osman-eli) ve Çadırlu tekfurları Osman’a ita­ at ettiler ve “Osman G aziye hâss nöker” oldular (Aşpz. derviş. onunla beraber “kol kola” gazâ yapmalıdır. 1968. Mevlevîlerin değil. alp-erenlerin pîridir. Orta As­ ya Türk-Moğol toplumunda nökerlik. 10. Nöker. gazâ ve ganimet akınlarıııa katılan. dayanışma. Anadolu Türk hal­ kının tüm sosyal hayatını düzenleyen pragm atik bir sosyal-etik sistemden ve buna dayanan bir model örgütten söz etmek mümkündür. Osmaı. 210-217). A lplık gib i egemen bir kuram olarak görünmektedir. Anadolu Uc bölgelerinde kızıl börk giyen. Çağdaş Bizans ta­ rihçisi Pachymeres Osman’ı bölgede Bizans topraklarına karşı akın yapanlar arasında en atılgan bir önder olarak tanıtmaktadır. Moğol toplumunda nöker. Çoğu tutsak edilip an da ile başbuğa hayat boyu bağ­ lı silâh arkadaşı (comrade-in-arm) olur. Alp. yy. U c’ta gâzîler. tâlib) modelin ge­ nel çizgileri olarak ortaya çıkmaktadır. 105) Osman “Yarhisarı Haşan Alpa verdi. “Köse M ihal dahi heman can ü dilden Osman Bege etbâ’iyle nöker olup gerçek muhibbi oldu” (N eşrî I 76). Aşık Paşa’nın alp tasviri. Ekseri bu gazilerün hidm etkârları Harman kaya kâfirleriydi”. Paris: A.

vezirler gelmekte idi. 13. tasavvuf ve felsefe üzerinde eserleri olan bir âlim ­ dir. A li Ömer. Bu âlimler. Moğollarla mücadeleye giren II. 1453’e kadar devlet içinde otori­ te bakımından pâdişahla kıyaslanacak bir mevkiye sahip­ tiler. Moğol kuvvetleri onu yenilgiye I SİYASET İleri gelen fakılar sünnî İslâm hukukunu bilen in­ sanlar olarak önemli rol oynamışlardır. Beyliği teşkilât­ landırma. Bu düşmanlık Mevlanâ’nın şeyhi Şems-i Tebrizî’nin katliyle (1247) ilişkili­ dir. fütüvvet erbabının dostu Alâeddin Keykubad I'in (1221-1237) himayesi altında idiler. Osman dönemine ait fakılar arasında Ede Bali. Asıl adı Hoy’lu Şeyh Nâsırü’ddîn Mahmud’dur. bir din adamına ihtiyacı vardı. H alîfenin yar­ dımcısı (zahîr. Osman döneminde bu fakıların en meşhuru Tursun Fakîh’tir. Keykâvus 1254’de Kırşehir’e gitti. Bize ilk Osmanlı tarihini nakleden İshak Fakîh ve onun oğlu Yahşi Fakîh vakıf almış bu fakılardan ikisidir. İslâm hukukunu. hukukî ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıları görüyoruz (fakı. Köye yerleşen bir grubun. Nâsirüddin’in ahileri. MM 16016. Onun çocukları. Yusuf. sosyal hayatı düzenleme bakımından bu fakılar ve ahiler son derece önemli bir rol oynamışlardır. İslâm kuramlarını bilen insanlar olarak gazi önderi yönlendirici bilgiler sağla­ maktadır. Moğollarla işbirliği yapan ve Fars kültürüne tutkun Selçuk seçkin sınıfına hitab eden Celâleddin Rum î ile Ahi Evren arasında düşmanlık vardı. Murad. Ho­ cası ve kayınpederi fütüvvet akımının büyük şeyhi ünlü sufî Evhadu d-dîn Kirmânî’dir. fakılar daha ağır basmaktadır. Eskiden daha çok ahilerin önde geldiği sanılıyordu. Hapisten kur­ tulunca. Ahi Evren (Evran). Timur) 1 (Isa) Fakı Sofi AH İ EVREN Selçuk sultanları Bagdad Halifesi ile yakın ilişkide olup kendilerini resmî yazılarda H alifenin bir menşurla tayin ettiği sultanlar durumunda görür. 13-17) Söğüd kazasında vakıflar şu görevliler arasında bölüşülmüştür. yy. Oğ­ lu Gıyaseddin Keyhüsrev II tarafından zehirlenen Alâeddin’deıı sonra Nâsiruddiıı hapse atıldı. Kırşehir’de debbağlar şeyhi olarak yerleşti. ulema menşeinden vezirlerin en ünlü­ südür. OSMANLI . Tursun) 8 (Hacı Eşref Ahmed. Kirmanî’niıı Anadolu’da birçok şehirde halifeleri vardı. Ana­ dolu’da ahilik teşkilâtının temelini oluşturan fütüvvet hareketinin başlangıcı. Türkiye ahi teşikâtının kurucusu. daha bu zamanda. ilk vezirlerin de onlar arasından seçilmiş olması olayını açıklar (ilk vezir­ lerden Sinaneddin Yusuf kuşkusuz ulemadandır). Meselâ. Tursun Fakîh adlarını bili­ yoruz. Söğüt yakınında türbesi bugün bir ziyaretgâhtır. tabii. Böylece. İlk Osmanlı beyleri Osman ve Orhan tarafın­ dan ahiler ve fakılara verilmiş birçok vakıf köy ve çiftlik­ ler tahrir defterleri kayıtlarıyla bize kadar gelmiştir. Nâsıruddin’in Babaîlerle ve Türkmenlerle yakınlığı vardı. Ahi Evren. fakıların en aşağı kademede olanları bu köy imamlarıdır. İbn Battuta seyahatinde rastladığı bu çeşit köy imamlarından sözeder. Osman ve Orhan dönemi vakıflarını içeren Fâtih dönemine ait bir evkaf defterinde (Osmanlı Arşivi. Fakat tahrir defterlerindeki vakıf kayıtları gösterdi ki. Osman bir bölgeyi ele geçirdikten sonra bu ülkeyi nasıl örgütleyeceğini ahilerden ve fakılardan sormakta­ dır. fakîh’in kısaltılmışıdır). başlarında Bağdad’dan Anadolu’ya gelen bir grup ulema ve sufıler ara­ sında idi. Uc toplumunda Osman Gazi’nin manevî destekle­ yicisi. Din adamlarının ilk dönemlerde devletin örgütlenmesi ve beylere danışmanlık yapmış olmaları. Bu dönemde vakıfların büyük bir kısmı fakılara verilmiştir. m u’în) gibi ünvanlar kullanırlardı. Kadı 1 (Söğüd kadısı) imam 1 (İbrahim Fakı) Zaviye Sahibi şeyh 3 (Ede Şeyh. daha Osman Gazi zamanında İslâm hukunu bilen kişilerle devlet kuran Bey arasında sıkı ilişkiler kurulmuştur. vakıfların kanıtladığı gibi. Fakılar.OSM AN IJ U C U N D A AHİLER VE f a k ie a r Demek ki. Turbegi. Türkmenlerin köylere yerleştiklerini biliyoruz. Halife Nâsır’ın sultanlar yanında girişimlerine bağlanmaktadır. Daha yukarıda kadılar. Çandarlı Kara Halil. İslâm kurallarına göre yaşamlarını düzenlemek için bir köy imamına. Bu kayıtlarda. Süleyman. İzzeddin Keykâvus’ı destekliyorlardı.

satın aldıkları şeyleri ikram ederler ve ayrılış gününe kadar konuk onların ya­ nında kalır. hayli görkemli olan zaviyesinde her sene toplanırlar. şehir ve köyde rastlanır. deriden yapılırdı. gündüz çalışırlar ve ikindi namazından sonra ortaklaşa kazançların. Bir yerde I SİYASET . Ahi Evren. Debbağların pîri sayılan Ahi Ev­ ren 32 çeşit esnafın pîri sayılır. Eskinin gele­ neksel yaşamında ev eşyası. Ertesi gün işlerine gider ve ikindiden sonra or­ taklaşa kazandıkları parayı getirir ahiye teslim ederler. davranışları bakımından onlarla kıyaslanabilir. Osman Gazinin şeyhi Ede-Bali’nin Kırşehri (bu­ gün K ırşehir’den uc’a göçenler arasında bulunduğu ile­ ri sürülmüştür. Buna fütüvvet de denir. Başında ipekten güzel bir tak­ ke kalır. Fâtih Mehmed kendi cami külliyesini yaptığı zaman yanında sarraclar için büyük bir sarrachane yaptır­ mıştır. devlet karşısın­ da en güçlü. Keza Orhan Gazi ile Bursa kuşatmasında hazır bulunan Abdal Musa da ahilerle beraber uc’a göçen dervişlerdendir. Gerçekten dericilik. ya­ kınlık ve itibar gösterirler. Evliya Çelebiye göre. Anadolu halkını din ve ahlâk bakımından mutaassıp bulmaz. O. Onun. başlarına. Şehirlerde debbağlar en kalabalık. Ahiler arasında zengin ve fakir olan vardır. 1651 esnaf isyanında ilkin “sar­ rachane ahileri” bayrak kaldırdılar. Ahi Evren üzerinde etraflı araştırmalar ya­ pan Mikâyil Bayram a göre o. Anadolu’da isyanı bastırmaya çalışan Moğolların soykırımından Nâsıreddin de kurtulmadı. zorbaların ve polis hizmetindekilerin veya onlara katılan serserilerin zulümlerini önlemekte. Kanunî Süleyman’ın itaatsizlik gösteren kapıkulu askeri­ ne karşı debbağları anarak tehdit ettiği rivâyet edilmiş­ tir.4 “Bu ahiler” diyor. İstanbul’da debbağhanede beşbin kadar debbağ vardı. Şîraz ve Isfahan halkı. kendi sanatında çalı­ şanları. Şayet o gün şehre bir yolcu gelmişse. Zaviye üyelerine fityân. Kayseri gibi büyük şehirlerde Moğollar. Anadolu Türkleri arasında bir velî mer­ tebesine yükselmiş olup kerametleri bir menâkibnâmede toplanmıştır. bir zavi­ ye bina eder. Bayramda silahlı genç ahiler merasimlerde sultanın askeriyle beraber yürür. hatta onları ortadan kaldırmakta gösterdikleri ciddî çabaları bakı­ mından onlarla kıyaslanabilecek kimse yoktur. Odada sıralarını alınca herbiri kü­ lahını çıkarır. karşı çıkan esna­ fı. Dünyanın hiçbir köşesinde. bunlar arasında savaşçı kalabalık debbağ esnafını kat­ liam ettiler. evlenmemiş gençleri ve bekâr yaşamı seçmiş olanları bir araya toplayıp onların önderi olmayı kabul eden bir kimsedir. Anadolu’da ahiliği kuran­ ların başında gelir. Osmanlı Devletinin kuruluş döne­ minde ahilerin ve fütüvvet akımının kesin bir rol oyna­ dığı kuşku götürmez. bağımsız. hayvan takımları. Ahilere ait zaviyeler. vb. OSM AN LI AHİLİK VE FÜTÜVVET 1334’de Anadolu’yu gezmiş olan İbn Battuta mem­ leketin her yerinde kendisini zaviyelerinde misafir eden ahîleri görmüştür. Ana­ dolu Türk sanatlarının en önemlisi sayılır. fakat onlar yolculara daha çok şefkat.uğrattılar (Sultan Hanı Savaşı. kandiller ve başka gerekli eşya ile döşer. onlara yiyecek vesair gereksinmelerini karşıla­ makta. Kırşehir emirliğine atanan Mevle­ vi Nureddin Caca Bey’in şehirde yaptığı katliâmda haya­ tını kaybettiği (1261) anlaşılmaktadır. Arab seyyahını konuklamak için birbirleriyle kavgaya kadar yarışırlar. Kayseri’de ahî Emir A li’nin zaviyesine şehrin büyükleri dahildir. Türkmenler arasına göç ettiler. Kırşehir’de Ahi Ev­ ren (Evran) tekkesi post-nişîni (şeyhi) tüm İmparatorluk­ ta her şehirde ahilerin reisi sayılan ahi babalara icazetnâme göndererek makamlarını onaylardı. 1256). “Anadolu Türk­ men yurdunda her bölgede. kendileri yiyecekleri beraber yerler ve yemekten sonra İlâhi ve raks ile sema’ yaparlar. Türkmen halkı için Türkçe Garîbnâme adlı eseri ya­ zan Âşık Paşa da K ırşehirlidir. işçi grubunu oluşturmakta idi. Bütün bu olaylar. Sivas. yabancılara yakınlık göster­ mekle. Onların dilinde a h i şöyle bir kimsedir. Dünyanın hiçbir yerinde davranışlarında onlardan daha centilmence davranan kimse görmedim. onu halı. Bir konuk gelmemişse. Osman Gazi zamanında Sultan-önü U cunda rastladığımız ahiler ve abdal/kalendirîlerin orta Anadolu’da 1256’de patlak veren Moğol-Türkmen mücadelesinin serpintileri oldu­ ğu olgusunu ortaya koymaktadır. Zaviyede onunla beraber olanlar. bu para ile zaviyede yenecek meyve ve başka yiye­ cekleri satın alınır. önüne kor. Ahi.5 Kendilerine fityan denen gençlerin ellerinde uzun birer hançer ve başlarında bir zi­ ra’ uzunlukta beyaz keçeden külah (sonraları yeniçeriler­ de göreceğiz) taşırlar. Bunun üzerine ahiler uzak uc bölgelerine. evvelce söylediğimiz gibi. Tokat. ahi denir. Ahi. geti­ rirler. Mevlevîlere verildi. kendisini zaviyede konuk ederler.

orada gelen has­ talara kaldıkaları üçgün sürece barınak ve yiyecek verilir. Bursa’da fakîh Mecdeddîn al-Konevî ve Abdullah alM ısrî. Öbür büyük şehirler arasında Konya’yı.. onun tip ik bir abdal derviş ol­ duğunu kanıtlar: “Bu vâiz Mecdeddin sulehadan olup. Kalacak yeri yoktur. A ntalya’da Suriye’den Şihâbeddin. İznik’te Alâeddin Sultanyükî. Mezarı. Karacahisar ve Yenişe­ hir’i beylik merkezleri seçtiği. O. vecde gelip bayıldı. Ahilerin. Egridir’de fakîh M üslihiddin. İbn B attuta ekler: “Or­ han’ı İznik’te buldum. Özetle İbn Battuta. eskiden H ıristiyanlara ait bir camidedir. ülkesi ve askeri kuvvetler itibariyle Türkmen beylerinin en büyüğüdür. Aydın Beyi Mehmed). İbn B attuta Anadolu’nun en mamur büyük şehirle­ ri arasında Denizli (Tonguzlu)’yi sayar. “Bursa Sultanı” ihtiyârüddin Orhan Bek Sultan Osman cuk’un oğludur. Bursa’yı.. çoğu zaman o sürekli bu kaleleri dolaşıp durum ­ larını teftiş eder ve herbirinde birkaç gün kalır. Unutm ayalım ki. küçük demektir. topluluklarda verdiği vaazlarda halkı cehennem azabıyle uyarır. 13 34’e doğru Batı Anadolu beyliklerini Sultanlar idaresinde pazarları ve dinî-sosyal kurum larıyO SM A N LI I la müslüman nüfusun yaşadığı şehirlere sahip. ailesinin bir ara B ilecik’te oturduğu hakkında menâkibnâmede aktarılan b ilgiler herhalde doğrudur. Sultanın doktoru bir yahudi idi. Sultan Arab seyyahını ulema ile çevrili olarak ziyaret etti ve bir takım hadisler hakkında sorgu sordu. bundan Orhan za­ manında bile Osmanlıların göçebe oldukları neticesini çıkarırlar. ipekli libaslarıyla yirm i Rum içoğlanı gördü. Bazı bölgelerde eşkiya nedeniyle güvenliğin olm adığını da işaret eder. Bu zaviye’yi Türkmen beylerinden biri6 inşa etmiştir. Şemseddin o gece büyük bir ziyafet vererek or­ dunun başlıca kom utanlarını ve şehrin ileri gelenlerini davet etti. Türkmen büyüklerinin yaylaya çıkma âdeti Osmanlı döneminde de süregelmiştir.sultan yoksa ahi o yerin valisi gib i hareket eder ve davra­ nışları beyler gibidir (434). o şehri alamamış oğlu Orhan on ik i y ıl daha kuşattıktan sonra alm ıştır.” (İznik kuşatması 1300’de başlamış ve şehir Or­ han’a 1331’de teslim olmuştur). 1354’de Gregory Palamas da Orhan’ı dağlık serin bir vadide buldu. kâfirlere karşı sürekli savaştadır ve onları kuşatm a al­ tında tutar. Amasya’da velî Ahmed Rifâî soyundan şeyhler. Bu sultan servetçe. Çin’e kadar dış memleketlerde aranan h alılarıyla ünlü Aksa­ ray’ı. sonra şehre indiklerinde sarayında konuk oldu. kendisine altın gümüş kaplarda şerbet sunuldu (442). geniş caddeleri. Yüze yakın kalesi vardır. Hazret-i A li’ye kadar giden pîrleri olup fütüvvete tâbi olduklarını. özel bir libas giydiklerini be­ lirtir. Mecdeddin’in vaazı sırasında dağda bir mağarada riyazette bulunan bir derviş haykırdı. çarşıda oturan esnafı birbirin­ den ayrı ziyaret etmiştir. refahlı iyi örgütlenmiş bir toplum olarak tasvir etmektedir. Arab seyyahın Mecdeddin hakkındaki tanımlaması. bu ziya­ ret Osman’ın ölümünden (1324) on yıl sonradır. Söylen­ diğine göre bir yerde hiçbir zaman bir aydan çok kalmaz. orada çoğu Rum kadın işçilerinin dokuduğu ünlü işlem eli pamuklu ku­ maşlardan sözeder (425). “Bursa” diyor “güzel çarşıları ve geniş yollarıyla büyük ve önem­ li bir şehir olup her yandan bahçe ve akarsularla çevrili­ dir. (kaplıcaya yakın) bir zaviye vardır. İznik’i yirm i yıl kadar kuşatma altında tuttuğu söylenir...” SİYASET . bana büyük bir para gönderdi. beylik döneminde şehir­ de. Cuk. İbn B attuta Birgi Sultanı M ehmed’in sıcaklar dolayısıyle her yaz yaylaya çıktığın ı işitti (439). Kabristanda uyur. B irgi’de M uhyiddin. Şe­ hirde fityanın büyüklerinden feta ahî Şemseddiıı’in zavi­ yesine indik. Konya’da ahi bir kadıdır. Orada onun tip ik bir Türkmen çadırında oturduğunu gördü. Gerçekten ulvî bir gece id i”. Sonuç çıkar­ makta acele eden b atılı oryantalistler. sırf alnının teriyle kazandığı ile geçinir ve kimseden sa­ daka kabul etmez. İbn Battuta’nın Orhan’ın ülkesi hakkında verdiği ayrıntılar ilginçtir (449-452). K ur ’an okunduktan fakîh ve vâ’iz Konyalı Mecdeddin vaazını verdikten sonra sema’a başladılar. Arab seyyahın hayranlığını çeken sarayda. “Anadolu’nun en güzel ve varlıklı şehirlerinden bi­ r i” olarak tanıtır (432). öyle ki birçoklan her toplantıda onun önünde tövbe ederler”. Osman Gazi’nin Söğüd. Kastamon ili vâiz Alâeddin. Rumlardan babası fethetmiştir. İbn B attuta’nın verdiği ilginç ayrıntılar arasında bu uçlarda İslâm dünyasının çeşitli bölgelerinden gelmiş ulema ve sufilerden söz edilir (M ilas'ta fakîh al-Harezmî. Onunla birlikte olmamız aşure gününe rastladı. üstünde ancak çıplaklığını örtecek kadar libas vardır.

Osman ve Orhan dönemlerine ait vakıf kayıtları Osmanlı ülkesinde erkenden birçok ahi zaviyesinin kurulmuş olduğunu göstermektedir. şe­ hirlerde ve köylerde futüvveti benimseyen ahi zaviyeleri kuruldu. Meselâ. Meselâ. büyüğe saygı. kalfa. genellikle beratlı esna­ fı desteklerdi. İstan­ b ul’da 150 ustaya izin verilm iştir. Beypazarı’nda 10 fırın ustasına izin verilm işken. “şimdi Sultan’ın hizmetindeki birkaç kişiden başka ahali yoktur. İbn B attuta’yı kabul edip hediyeler gönderdi. özveri ve dayanışma. Bolu’da yolu üzerindeki tüm şehir ve kasabalarda ahi zaviyelerinde kaldı. misafir odaları eski zâviyeleri anımsatır. Bu âdet bugüne kadar gelm iştir. esnafın. Osmanlı döneminde devlet. Bu koşullar. y iğ itlik ve ci­ vanmertlik (centilm enlik) hepsi fütüvvetnamelerde tel­ kin edilen idea! insan sıfatlarıdır. Ken­ disi “salihe. çırak. her usta. ihtisab kanunları ile mal k a­ litesini tayin ve pazarda muhtesip teftişi ile kontrolünü arttırm ıştır. sof im âlatı ve ticaretiyle çok zengin bir şehir haline gelen Ankara’da ahî Şerefeddin şehrin kamu işlerinde egemendi. Hatun. Esnaf ustaları esnafın seçiminden sonra padişah beratıyla tayin olunurdu. İbn B attuta bazı büyük şehir­ lerde baş ahinin bir sultan gib i davrandığına tanık ol­ muştur. Bu yârân. güç durumda olanların yardım ına koş­ ma. sosyal dayanışma. Bugün sosyal antropologların Türk köy ve kasabalarında sıradan Türk insanının davra­ nışları üzerinde tespit ettikleri özellikler. yiğit-b aşı. Seçimden sonra kethüdâ. yani üretim i şehrin nüfusuna göre ayarlanmıştır.7 Fütüv­ vet. emece denilen tarlada hep birlik­ te ortak çalışma. fütüvvetnameler ve ahi zaviyelerince sağlanırken şehrin üretim koşulları ve mal üretim i. Bununla beraber esnaf kendi iç nizam larını oldukça korumuştur. fiyatın fazla artışına neden olur ve tü ­ keticinin zararınadır. siyasi iradenin her an esnafa müdahalesini gerektirirdi. padişah beratı aldıktan ve devlet bürolarında saklı def­ terlere kaydolunduktan. olağanüstü bir konuk-severlik. Öbür yandan mal kalitesini koruma. Devlet. hırsızlıktan. ııakib ve şeyh. A hîliğin ahlâk ve erkânını tespit eden ve Ömer Sühreverdî’nin eserleriyle sûfî inanışlarıyla zenginleşen fütüvvetnameler. Böylece esnafla devlet arasında gittikçe kuvvetlenen sıkı bir işb irliği ortaya çıktı. Ahi zaviyelerinde genç işçilere alçakgönüllülük. İşçilerin ahlakî-sosyal disiplini. ması gerekirdi. İznik’te Kürele köyünde ahilerden b iri­ nin zaviyesinde kaldı. Küçük şe­ hirde yerel m al üretim inin şehir ihtiyacına göre ayarlanO SM A N L I . diline hakim olma). seyahatine devamla Geyve’de. M udurnu’da. yalnız ekonomik-sosyal yaşamda değil. im tihanlarla sağlanırdı. Talep sınırlıdır. keza kasaba ve şehir nüfusunun büyük çoğun­ luğunu oluşturan esnafın davranışlarını belirlem iştir. ahilik.Seyyahımız. özveri. I SİYASET FÜTÜVVET VE ESNAF Fütüvvet. Bu nedenle şehrin nüfusuna göre üretim in ayarlanması gerektir. sonra loncada gerçek otorite ve yetkisine sahip olurdu. Köylerde gençler gece­ leri yârân veya konuk odasında toplanıp bu fütüvvet ku­ rallarını öğrenirler. Osmanlı es­ naf teşkilâtı ve etnik koşullarını belirlem iştir. kamu güvenlik sorum­ luluklarını da yüklendiler. usta nizamı. Ortaçağın dış pazara m al gön­ dermeyen kasaba ve küçük şehir ekonomisi. “İznik’te” diyor. O sm anlı’dan önce bu işlevi şehirde esnafın lideri olan güçlü zengin ahi babalar yerine getirirlerdi. Yenice’de. Sultanlar ve özel kişiler vakıflar yaparak bu za­ viyeleri desteklediler. Talep arttığı zaman kenar mahallelerde koltuk denilen kaçak ustalar ortaya çıkar. esnaf teşkilâtı ile devletin işb irliği sayesin­ de ayarlanırdı. fazıla” bir hanım dır”. fütüvvet adabı sosyo-ekonomik yapının temel ahlakî işlevini yeri­ ne getirm ekte idi. Osmanlı zanaatları çırak-kalfa-usta eğitim iyle öğrenildiğinden. cinsel taciz­ den ve başkası aleyhinde kötü söz söylemekten dikkatle kaçınma (eline. Anadolu’nun her tarafında yayıld ı. yani ahlak ve davranış ku­ ralları yüzyıllar boyunca Anadolu Türk halkının m illî karakterini belirlem iştir. kasabada esnaf teşkilâtının temel ekonomik sistem ini belirler. ustaya itaat gib i esnaf lonca örgütü­ nün gerektirdiği bir eğitim verilirdi. Arab seyyahı. Or­ taçağ esnaf teşkilâtında her sınıf mal üreticisinin sayısı. idarecilerini kendisi seçer­ di. ah ilik “âdabı”. beline. bu nedenle fazla üretim fiyatın düşmesine ve esnafın zarara uğram asına yol açar. Ahileri daima fe ta (Türkçe karşılığı y iğit) unvanıy­ la anar. İşte bu koşullar. Selçuk­ lu sultanları Moğol egem enliği altında ülkede siyasi güç ve kontrolü kaybettiklerinden şehirlerde ahiler. Bunların başında Orhan’ın eşi Bayalun Hatun yaşamaktadır. İç örgüt böylece devlet kontrolü dışında idi. Noksan üretim ise. Bu kaçakları yasaklamak için esnaf devlete baş vu­ rurdu.

Kuşkusuz. klasik Osmanlı savaş taktiğidir. Bizans ordusu denizi geçmeye bırakılmayarak. Padişah’ın önüne kadar gelmiştir. bugün Eskihisar’ın he­ men batısında düzlükte karşı karşıya gelecektir. Bu durum. Buııa karşı. eğer bunu yapamazsa o zaman sa­ vaşı bırakmayı düşünüyor. Biz burada devir açan bu savaşı ayrıntılarıyla ele alacağız. İmparator gelmeden Eskihisar’daki tepeleri ele geçirdi. Zaviyeye dükkan. Karşı tarafta Bizans ordusunun başında İmparator Andronikos III. Böylece. Savaş. vardır. Açıkça maksat. kervansaray ve bir debbağhane vakf eden ahi İsa’nın evladı vakıfnâme koşullarına dayanarak vakfın gelirleri üzerinde idare hakkını ileri sürmektedirler. Mohaç Savaşında Macar ordusuna karşı da uygulanmıştır. Osmanlı tarihinde gerçekten bir dönüm noktasıdır.’nin amaç­ ladığı gayeye erişmiş oldular. Çok kısa olarak Abdurrahman Gazi’nin Orhan Gazi ile beraber bir Bizans kuvvetini püskürttüğü söylenir. bizzat o muharebeye katılmış olan Büyük Domestikos Kantakuzenos. Orhan. Osmanlı ordusunda bizzat Orhan kumandayı ele almıştır. Oysa. Osmanlılar 1300’den beri Osman G. Padişah bu sonuncuya hak vermiştir. İmparator ordusuyla buraya. Maltepe. Oysa. Bu savaşın Bizans kaynaklarından tam tarihini de biliyoruz.” Bizans komutası. tepelerden harp sahasını gözetliyor. İznik’in teslim olmasıdır. Bursa’nın fethinden (6 Nisan 1326) sonra OsmanlI­ ların baskısı tehlikeli bir hal aldığı için İznik teslim ol­ mak durumundadır. İmpara­ tor yaralandı. Anadolu tarafından Türkler İstanbul Boğazı’na dayanmış olacaklardır. Bunu öğrenen Orhan. buna düzensiz eyalet askeri de katılıyor. Bu zaferin ilk sonucu. İznik. İznik Körfezinin öbür tarafına ge­ çip Yalakdere Vadisi’nden inerek İznik’i kurtarmaktır. Osmanlılar 1305-1331 döneminde Adapazarı’nda ve Sapanca’nın doğusunda yerleşmişler. Bu ara­ da Hereke dahil. Osmanlı’nın eline geçecek. 30 yıldır abluka altındaO SM A N U . Orhan döneminde (1324-1362) İznik ovası­ nı ele geçirdikten sonra İstanbul’a en yakın iki mühim şehri. Gebze-Eskihisar bölgesindedir. Pelekanon’da yenilgiye uğratıldı. Böylece. ordusuyla Üsküdar’a geçip Pelekamon’a geldi. böylece. Birinci safhada Bizans İmparatoru harp meclisinde şu kararı al­ dı: “Tepelerden Osmanlıları düzlüğe çekelim ve savaşı düzlükte kabul edelim. İznik’i kuşatmadan kurtarmak için gelmiştir. İznik açlıktan düşmek üzere. İznik ve İzmit’i almak için son bir atılım yapacak­ lardır. 1329 baharında Gebze limanı ya­ kınında Pelekanon denilen yerde. Bursa ile İznik’in düşmesi artık Osmanlı Devletinin Bizans’ı tehdit eden bir güç haline geldiğini göstermiştir. Bu. Beylik bu savaşı kazandıktan sonra 1331’de İznik. daha başlangıçta Osmanlılar stratejik üstünlük sağlamış bulunuyorlardı. Pelekanon. dır. İznik ve İzmit’i abluka ve akınlarıyla baskı altında tutu­ yorlar. bu sahildeki tüm küçük hisarlar. zaviyenin seçimle gelen devletçe tasdikli ahi babasıyla zaviye şeyhi arasında anlaşmazlık­ lar çıkmıştır. 1329 Pelekanon Savaşı İstanbul’un fethi gibi. Osmanlılar. Andronikos’un düzenli ordusu 2000 kişidir. Bunun için de Önemli bir kuvveti bir vadide pu­ suya sokmuştu. anlatılmamıştır. Bizim vekayinamelerde Pelekanon Savaşı yoktur. kaçtı. Pelekanon’dan epey uzaktadır. 1 Haziran’da. Pelekanon Zaferi Hammer tarihinde ve onu izleyen tarihçilerimizin eserlerinde Maltepe Sava­ şı olarak bilinir. o tarihte şehrin debbağ esna­ fının seçimi ve padişah beratıyla debbağlar ahisi olan kimse bu gelirin “ahilik” üzere tasarrufunu iddia etmiş­ tir. İki taraf orduları. Pelekanon Savaşı. Bizans ve Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biridir. 1329 yılı Mayıs sonu Haziran başına rastlar. ondan altı sene soııra da İzmit düşecektir. Orhan Gazi. bu muharebeyi uzun uzadıya bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Bursa. İmparator. Bizans ordusunu arızalı araziye çekip orada çevirmeyi düşünü­ yordu.Sonraki devirlerde. Savaşın ilk günü. Pelekanon Savaşı iki aşamada gerçekleşti. Bizans ordusunu kendine çekmek için 300 kişilik bir kuvveti a SİYASET -O O R H A N D Ö N E M İN D E BİZANS'IN T Â B İU Ğ İ: PELEKANON (ESKİHİSAR) SAVAŞI 1330’larda Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birisindeyiz. BizanslI­ lara bir ölüm kalım noktasına gelindiği inancını verdi. Bunun bir misâli şu olayda açıkça görülür: Beypazarı’nda 1682 tarihinde Ahi Evren (Evran) za­ viyesi vakıfları üzerinde zaviye şeyhiyle debbağlar esnafı­ nın ahisi arasındaki anlaşmazlık.

artık İznikliler’in hiçbir ümidi kalmıyor. geçen yüzyıllarda burada ka­ leler yapmışlar. tarihî litera­ türde ve mektep kitaplarında sallarla geçiş efsanesinden hala kurtulamamıştır. tarihte yeni bir dönem açan bir olaydır. bu suretle akın şek­ linde başlayan çarpışmalar. Bu akıncı kuvveti Bizans ordusuna yaklaştı. Bu yalancı kaçıştan maksat. Osmanlılar. Bizans ordusu mevzilerini bırakmadı. Osmanlılar’ın Avrupa’da Viya­ na önlerine kadar yayılan muazzam İmparatorluklarının başlangıcıdır. Bizanslıları takip eden Osmanlı kuvvetleri Or­ han’ın kumandası altında ordugahın bulunduğu Flokren Kalesi üzerine geldiler. Eskihisar’dır. Osmanlılar ablukayı şiddetlendiriyorlar ve 2 Mart 1331’de İznik şehri Or­ han’a teslim oluyor. Orhan. O S M A N II Bu tam bir zaferdir Osmanlılar için. Bunlar 4 tane kaledir. Or­ han’ın kuvvetleri de tepeleri terk etmediler. Ötekiler de bu tepelere doğru hareket etmediler. Bizans İmparatoru paniği önleyemeyince kendisini bir halı üzerinde gemiye taşıttı ve İstanbul’a kaçtı. Başlangıçta. İmparator ok­ la yaralandı. 1352’de ilkin Tsympe. RUMELİ'YE GEÇİŞ Osmanlılar’ın Avrupa’da yerleşmesi. daha yukarıda burnun berzahında Nikitiaton Kalesi. iki yıl sonra. Haziran’ın ilk günlerinde biter. Bu zaferden sonra. gelen gemilerle Bizans askerlerinden kalanlar İstanbul’a ulaşıp canlarını kurtardılar. tam geçit yerindedir. 1329 yılında 28 Mayıs’ta başlar. 1329-1344 yıllarında İzmir’den donanması ile Trakya’ya deniz sefer­ leri yapan Aydınoğlu Umur Bey. Süleyman Paşa’nm bu başarısının arkasındaki tarihi gelişmeleri şöyle özetlemek mümkündür. bu büyük olayın tüm ayrın­ tıları çağdaş kaynaklardan biliniyor. tepelere doğru çekmek. Ona karşı. Osmanlılar’ın Avrupa’da yer­ leşmesi olayını hazırlamıştır. (Türkçede Cinbi) Kalesini ele geçirmişler. Kale bur­ nunda Fkokrinia. büyük stratejik. yahut Flokren dediğimiz kaledir. Sonra Darıca. kronikler bu mühim zaferi anlatmazlar. Orhan’ın kuvvetleri kaçanları kova­ lıyor. Gebze’nin limanındaki büyük kaledir. Bizans ordusunda panik başladı. oklarını serpti. Sultan Orhan’ın büyük oğlu Süleyman Paşanın gayretleriyle. Anado­ lu’dan asker ve halk getirip yerleştirmişler. Oysa. Panik halinde kaçan Bizans kuvvetleri bu kalelere sığınmaya çalışıyor. Osmanlı askeri ile kale arasında kalan BizanslI­ lardan birçoğu kılıçtan geçirildi. böylece kısa zamanda Avrupa yakasında güçlü bir köprü-başı kur­ muşlardır. Bu bölge. Bizanslılar. Balkan fetihlerini haSİYASET . Bizans ordusunu yerinden çıkarıp. Karesili gazilerin zaman zaman sal ile karşı sahile yaptıkları akınların bir yankısı olmalıdır. çünkü anahtar bulunama­ mış. Bolayır’daki türbesinde yatan Süleyman Paşaya. Fakat savaşın ikin­ ci günü tekrarlanan bu akıncı saldırıları sırasında İmparator bu ufak kuvveti yok etmek için bir kısım kuv­ vetlerini harekete geçirdi. Öte­ ki. Buraya sığınmaya çalışan Bizans kuvvetleri kaleye giremediler. (Bu ayrıntıları o savaş­ ta hazır bulunan Kantekuzenos anlatıyor). Osmanlı rivayetlerinde tutsak yapılan ve Müslüman olan bir Rum’un. kardeşleriyle geçinemeyerek Osmanlılar’a sığınmış müslüman olmuş. Gerçekte. iki tarafın büyük kuvvetleri­ nin katıldığı bir savaş halini aldı. iki tarafın esas kuvvetleri birbiriyle tutuşamadı. O. Tuhaftır bizim kaynaklarımız. Bu­ gün bu kale ayaktadır. Bunun üzerine. Boğazlar’ın ötesinde bir Osmanlı yerleşmesi olmasaydı. Rumeli’de yer­ leşme. bir kı­ sım kuvvetlerini kardeşi Pazarlu kumandasında düzlüğe indirdi. Pelekanon Savaşı. önemdeki Gelibolu’yu işgal etmiş ve beş yıl içinde Trakya’nın güney bölgesini fethederek. Dördüncü kale. Bu köprü-başı. Bizans ordusu da karşı çıktı. Bu saldırıyı birkaç kere tekrar etti akıncılar. Sal hikâyesi. Birisi. Gelibolu Rum Valisi Asen’in üç oğlundan biri olduğu kesinlik ka­ zanmıştır. İmparator. Nihayet kale kapısı açıldı ve kalan Bizans askeri kaleye sığınmayı başardı. sonra geri kaçışa başladı. yani Daritzion Kalesi var. Kantakuzen’i okursanız bu kesin yenilgiyi o bir Bizans zaferi gibi an­ latır. paniğin önüne geçmek için yaralı olduğu halde çalışıyor. Bu savaşta Osmanlılar üstün geldiler. Osmanlı Devleti öteki Türkmen beylikleri gibi küçük bir Türkmen devleti olarak tarihe karışmış olacaktı.Bizans mevzileri üzerine gönderir. Anadolu’ya geçmek için bir geçit yeri ol­ duğundan için. İstanbul’dan gemi gelmesi için İmparator emir gönder­ mişti. İstanbul’un fethi gibi. öbür çağdaş Bizanslı yazar Nikeforus Gregoras gerçeği yansıtır. fakat asker panik halinde kaçıyor. tarih yapan büyük Türk fatihleri arasında yer vermek gerekir.

Hacı Ilbeyi. Güçlü Haçlı donanması. Gerek Umur. Umur Bey’e karşı Bizans. kıyıya çekiyor. Osmaıılı’yla ittifakı pekiştirdi. gazi grupla­ rı Osmanlı bayrağı altına koşuyor ve Çanakkale üzerin­ den Trakya’ya akına gidiyorlardı. Bu olağanüstü olaylar. Süleyman Paşa’nın 1352 zaferi. hem İstanbul’daki rakipleri. ertesi sene yapıla­ cak sefer için Boğaz’ın Avrupa yakasında. bütün ümidini Avrupa’dan gele­ cek bir Haçlı seferine bağlamış bulunuyordu. bütün çağdaş kaynaklar kaydet­ miştir. Bizans’a yardıma koşan Süleyman Paşa. bu kaleyi Osmanlı askerlerinden boşaltma için önerdiği büyük paralar Süleyman tarafından reddedilmiş. Osmanh kuvvetleri derhal bu kaleleri işgal ettiler. bu şehadeti İbni Battuta Suriye’de işiterek İslâm dünyasının üzüntülerini paylaştı). Kantakuzenoslar tarafından kurtarıcı olarak karşılandı. 1347’de. bu köprü-başını. İmparator Kantakuzenos. Gelibolu ve civar kalele­ rin surları yıkıldı. müttefiki Kantakuzenos’a Orhan’la ittifak yapma­ sını tavsiye etmiştir. Süleyman Paşa. Depremi. (Sırpsındığı) Savaşı ile. gemileri ganimet dolu olarak İzmir’e dönüyordu. Orhan’ın himayesi altına girmiş sayılabilir. ölmeden önce. Dönüşte. Bu arada. 1335’te Karesi Beyliğinin tamamını işgal ederek Çanakkale Boğazı’na ulaşmışlardı. Sırp K ralına karşı Osmanlı kuvvetlerini kullanarak Trakya’da. Kantakuzenos’la ittifak yapmayı Rumeli’ye akınları için gerekli görüyorlardı. Gazi Evrenos. bu kaleyi geri almak için yaptığı savaşta. Orhan’ın yardımıyla İstanbul’a girdi ve Yuannis V ile ortak İmparator ilân edildi. Umur. Bununla beraber. Bizans egemenliğini koruyabiliyordu. Karesili Beyler. 1352 yılında.zırlayan ilk büyük gazi beydir. Edirne’ye gitti. Olayı Tanrı’nın lütfü olarak yorumlayan Osmanlılar. Kantakuzenos. aşağı İzmir Kalesini ele geçirdi ve U m urun donanmasını yak­ tı. Gelibolu’yu ku­ şatan Ece Bey. Böyle­ ce. hem Avrupa’da Trakya tara­ fından kuşatılmakta olduğuna tanık olmuşlardır. Süleyman Paşanın ve Kare­ sili gazilerin azim ve kararı sonucu. Innocent’e elçiler göndererek Roma Kilisesiyle birleşme vaadinde bulunuyor ve acilen bir Haçlı ordusunun yola çıkarılması için yalvarıyordu. Şimdi. Kantakuzenos için. Sırp Çarı Stefan Duşan’ın ölümü ve Sırp İmparatorluğu’nun parçalanmasıdır (1355). 13 54’te. Umur Gazi. 1 Mart’ı 2 M art’a bağlayan gece meydana ge­ len şiddetli bir deprem sonucu. lıafif donanmasını. hem de Edirne ve İstanbul’u almayı tasarlayan Sırp Kralı Stefan Duşan’a karşı en et­ kin askeri yardımı oluşturmaktaydı. kendisine Rumeli’de yerleşme imkânı O SM A N LI sağlamıştır. Bizans payitahtının hem Kocaeli’de. Osmanlılar karşısında en büyük rakip ortadan kalk­ mış bulunuyordu. O zaman. öbür yandan Tekirdağ ve Malkara doğrultusunda fetihlere başlamışlardır. Tsympe deni­ len kalede. Fakat 1357 yılında olaylar birden Osmanlılar aleyhine döndü. SİYASET . Süleyman Paşanın 1352’deki bu ha­ rekâtı karıştırılmıştır. bir kısım Osmanlı askerini bırakmış. gerek­ se Orhan. kaleyi bir köprü-başı durumuna getirmiştir. Osmanlı kaynaklarında. Rumeli’yi kesinlikle boşaltmamaya karar verdiler. Osmanlılar. 1346’da kızı Teodora’yı Orhan’a eş olarak vererek. İstan­ bul’da Yuannis V. bir yandan Gelibolu. İzmir’in düşmesinden sonra. Bu arada Süleyman Paşa. Bi­ zans. Gazi Fazıl Osmanlılar’ı Çanakkale’nin öbür yakasında yerleşmeye teşvik eden gazilerdi. Batı’da gazâ hare­ ketinin önderliği Osmanlılar’a geçti. 1355 yılı sonuna doğru 6. Anadolu’dan getirdiği yeni kuvvet­ lerle güçlendirmiştir. Türk yardımı. Şimdi. Ece Bey. Osmanlılar için elve­ rişli bir durum da. Kantakuzenos’un müttefiki olarak Sırp ve Bul­ gar topraklarına akınlar yapıyor. bu seferlerinde. 1344’de bir Haçlı donan­ masını harekete geçirdi. Türk yerleşmesi İstanbul’da bü­ yük telâş uyandırmış. Trakya’da ilerleyen bir Sırp ordusunu boz­ guna uğrattı. 1361 Edirne fethi ve 1371 Çirmen. Kantakuzenos. bir süre sonra ölmüş ve Gelibolu’ya yakın bir yere gömülmüştür. O. İmparator. yeni kuvvetler ve Karesi’den gelen göçmenler Boğaz’ın Avrupa yakasına geçmeye başladılar. beklenmedik bir tabii olay. Bizans İmparatoru Yuannis V. aksine o. Bolayır’ı fethetmiştir. Paleologus’a karşı İmparatorluk iddi­ asıyla Trakya’da faaliyette bulunan Kantakuzenos ile iş­ birliği yapıyordu. Rumeli’de yerleşen Karesili Beyler. Türkler’in Balkanlar’da yerleşmesi artık kesinleşmiş bulunuyordu. Bu tarihte. merkezi Biga’ya yakın Ke­ mer Limanında 3000 kişilik bir kuvveti gemilere bin­ dirmiş ve karşı kıyıda Kozludere’ye çıkarma yapmış. Anadolu tarafından. İstanbul’da halk. Süleyman Paşa. Kantakuzenos’un. 1348’de şehit oldu (Kayda değer ki. Bu sayede. is­ yan ederek bu durumdan suçlu sayılan Kantakuzenos’u tahtı bırakmaya zorladı.

H alil’in kurtarılması için Bizans İmparatoru 1358 baharında üç kadırgasıyla Foça üzerine hareket etti. Saruhan Beyi İlyas da aynı zamanda kara­ dan yürüdü ve şehri kuşattı. Murad hare­ ketsiz bekledi. köyler kurmaya başlamıştır. Rumeli’deki şehzade Murad ise. Karesi’den halk. rivayete göre. tahta geç­ mesi vaadini de aldı. I SİYASET . Bu arada 1358’de. İmparator. aynı zamanda Trakya’da Kantakuzenos”nu oğlu Mateos’a yardımdan vazgeçmeyi ve İmparator Yuanııis’i desteklemeyi vaad ediyordu. Fakat 13571359 arasında Halil kurtarılıncaya kadar. EskiFoça’nın hâkimi Kalothetos. yıllık bir haraç ödemeyi kabul etmiş­ ti. durumdan yararlandı ve Orhan’a bir anlaşma imzalattı. Bizans toprak­ larına karşı her türlü saldırıyı durduracak. Türk-Moğol geleneğini izleyen Osmanlılar’da. Chalcocondyles ve Düsturnâme. Orhan’la yapılan anlaşmada İmparatorun eski borçların­ dan söz edilmektedir. fidye olarak. Osmanlılar’a yıllık 15 bin hyperpera. 30 bin Venedik altını ödedi. Orhan bu düzenlemeyi kabul etti. Orhan. Bu talihsiz olaylar. Orhan. Kesin olarak biliyoruz ki. Bizans ve Osmanlı kaynaklan. Orhan’ın güç durumundan sonuna kadar yarar­ lanmak istiyordu. yani 7500 Venedik altını haraç vermeye başlamış. İmparator. Anonim Tevârîh-i Âli Osman’da belirtildiği gibi. boşaltma­ ya kesinlikle karşı olmalıdırlar. Bu anlaşma ile Osmanlılar. Bizans 1371 Meriç Savaşı’ndan sonra. Süleyman. Bu arada Bizans diplomasisi. Dimetoka’da Sırp yadımıyla İmparator güçle­ ri tarafından sıkıştırıldı ve esir edildi. İmparator. 1359’da Halil kurtarılıncaya kadar. Cinbi ve Gelibolu fethin­ den sonra. Osmanlıya haraç ödemeye başlamış olduğunu kanıt­ lamaktadır. Böylece Bizans. esir edildi. Rumeli’de Osmanlı topraklarını genişletmek için şimdiye kadar Kaııtakuzenos ailesi ile yaptıkları işbirliği politikasından vazgeçi­ yor. oğlunu kur­ tarmak için Foça’ya gönderilecek gemilerin bütün mas­ raflarını üzerine alacak. H alil’in Orhan’dan sonra. Foça’ya yeni sefer de sonuç vermedi. Fakat sonuç alamadılar. Bu arada Rumeli fatihi Şehzade Süleyman Pasa’nııı ölümü haberi geldi. OsmanlıBizans ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Gerçekten. Yuannis’in küçük kızı İren ile nişanlandı ve İmparator tarafından İzm it’e getirildi. Orhan’a yeni koşullar kabul ettirildi. Osmanlı müttefiki Mateos Kantakuzenos. anlaşmayı boza­ cağını söyleyerek tehdit etti. Fakat Karesili Gazi Beyler. Orhan. Buna göre Orhan. Çağdaş Bizans tarihçisi Gregoras. Bizans. onun yerine oğlu şehzade Murad’ı deneyimli bir kumandan olan Lalası Şahinle beraber Gelibolu’ya gön­ derdi. Çağdaş Bizans tarihçisi Gregoras’a göre. Gerçekten 1334’te İzm it’i rahat bırakmak karşılığı İmparator. 1357 yazında Foca’lı Rum korsanlar tarafından İzmit Körfezinde. İhtiyar ve hasta olan Sultan Orhan. oğlu H alil’in kurta­ rılması için İmparator Yuannis V. Bu arada şu noktayı belirtelim ki. Orhan’a danışmadan İstanbul’a döndü. Trakya’da Bizans’a karşı savaş ve başarı kendisine taht yolunu açacaktı. tam bir Osmanlı bağımlısı durumuna düşmüştür. ümitOSM A N LI sizlik içinde idiler. Halil için büyük bir meb­ lağ koparmak için direniyordu. Kimin tahta geçeceğini olaylarla Tanrı’nın iradesi belirlemelidir. Rumeli’de Osmanlı’nın yayılma faaliyetleri dur­ du. Rumeli’nin terkedilmesi gibi bir olasılığın önüne geçmek için ölüm döşeğinde.Orhan’ın 12 yaşındaki oğlu Halil. Rumeli’ye geçip yerleşmeye. hü­ kümdarlık için bir veraset kanunu yoktu. İmparatorun o zamana kadarki borçlarını affedecekti. bu politikaya karşı idi ve Karesili Gazi Beyler ve La­ lasıyla birlikte. Palaeologus’a başvur­ du. O r­ han’ın dostu. 1359 baharın­ da Kadıköy’e gelen Orhan ile kıyıya gemisiyle gelen İmparator arasında elçiler aracılığıyla görüşme başladı. Süleyman’ın ölümü üzerine Orhan. İstanbul’a getirilip. Bizans diplomasisi. Gaziler yeni durum karşısında. Prikoııisos Limanı’nda O r­ han’ı ziyaretle yatışdı ve aynı yıl içinde tekrar Foça’ya gitti. aynı zamanda Osmanlı’ya karşı en etkin bir silah olarak Batı’dan bir Haçlı donanmasını harekete ge­ çirmek için çabalarını yoğunlaştırmakta idi. gaza ve yayılma politikasında kararlı idi. Bu kayıt Bizans’ın daha bu tarih­ te. Bizans böylece. Halil kurtarıldı. Süleyman’ın ölümü üzerine Murad’ın der­ hal Rumeli’ye gönderildiğini kaydederler. H alil’in şahsında Osmanlılar’la bir barış ve denge dönemi açmayı arzuluyordu. önemli bir bekleme ve gerileme dönemine girmiş görünüyorlardı. Halil gelinceye kadar iki yıl Trakya’da askeri harekâtın durdu­ ğunu doğrulamaktadır. Trakya’da durumu kendi lehine çevirmiş bulunuyordu. cesedinin Bolayır’da gömülmesini ve yerinin belli edil­ memesini vasiyet etmişti. derhal Orhan ile buluşma isteğinde bulundu.

Savaş hakkında bu iki kaynak birleşiyor. 14-15. Bu durum kendisi için. büyük oğul olarak. İstan­ bul İslama karşı son direnç kalesi olarak düşünülüyor. İkincisi Osmanlı anonim Tevarih-i Ali Osman’daki kayıttır. Macarlar karadan. bu donanma Çanakkale Boğazına iniyor. Ertesi sene İmparator. Avrupa için hem siyasi hem ekonomik ba­ kımdan çok önemli sayılıyordu. Sonradan Hı­ ristiyan Avrupa’da bir Haçlı kahramanı olarak kutlanan Thomas. kiliselerin birliği vaadiyle Papa VI. Doğudaki kolonileri düşebilir. Bizans İmparatoru. înnocent’in (1352-1362) Türkler’e karşı bir Haçlı Seferi düzenlenmesi için çabalarına Gelibolu’nun düşme­ sinden hemen sonra 1355'te başlamıştı. Bi­ zans için durumun ciddiliğini anlamıyordu. Bizans Orhan’la anlaşma düzenler­ ken öbür yandan Rumeli’de acele bir Haçlı kuvveti gön­ derilmesi hususunda ümitliydi. ordunun başına gönderilmişti. Rumeli’deki Türkler’i Anadolu’dan ayırıp yok et­ mek stratejisini izlemekteydi. Bu iki yıl içinde Anadolu’dan Rumeli’ye göç devam edecek Rumeli Uc’u güçlenecektir. Bu sebepten Papa ikinci kez. Avrupa öbür taraftan Bizans’ın ticareti. Bu plan. Dalmaçya sorunu yüzünden Macaristan ile 1357 baharında yeniden savaşa başlamıştı. en ileri uca. büyük gayret gösterdi. Fakat bütün bu çabalar boşa gitti. 1335’ten itibaren bir yandan Trakya’da askeri hareketa başlıyor. Bizans. Venedik ile Macaristan arasında Dal­ maçya üzerinde çıkan savaşı sona erdirmek ve Macar kuv­ vetlerinin Haçlı seferine katılmasını sağlamaktır. Papa 1356 yılında Pierre Thomas’ı Macaristan yoluyla İstanbul’a gönderiyor. Bizans donanmasıyla. İstan­ bul Rumlarının Venedik’in himayesi altına girmeyi bile OSMANLI düşündüklerini yazmakta idi. İlkin beş kadırgalık bir donanmanın derhal harekete geçmesini. Haçlı için güçlü devlet Venedik. Venedik denizden bu sefere katılacaklar. Orhan’ın Süleyman için Bolayır’da yaptırdığı imarete ait 1360 tarihli vakfi­ yede bu bölgede Türkçe adlar taşıyan birçok köy ve çift­ liğin kurulmuş oluduğunu görüyoruz. Levant’ta kolonileri olan devletleri Venedik. Herşeyden önce. Ceneviz Cumhuriyeti ve Rodos şövalyelerini Osmanlılar’a karşı harekete geçirmeye çalış­ tı. Süleyman’ın sağlığında devletin genel politikasını yönlendirdiğini ifade etmektedir. Öbür yandan onun ölümü ve Bizans idaresinin Haçlı ça­ baları herşeyi tehlikeye atmaktaydı. arka­ sından geniş ölçüde bir Haçlı ordusunun gönderilmesini istiyordu. İstan­ bul’un kilidi sayılan Gelibolu’nun geri alınması için bir Haçlı kuvvetini harekete geçirmeye çalışıyordu. Osmanlı kuvvetleri pusuya girmiş. Osmanlılar için cidden kritik bir durum ortaya çıkmıştı. Ama bu ancak Ru­ meli’de onun gerçekten büyük bir fetih başarıyla gerçekleşebilirdi. İstanbul düşerse. Ceneviz ve Fransız­ ların elindeydi. E D İR N E 'N İN FET H İ Türkleri Trakya’dan atmak için. Gregoras. Papanın yanına rehin olarak göndermeyi bile ka­ bul ediyordu. Piere’nin Ma­ caristan’a uğraması. ekonomisi o za­ man Latin milletlerin yani Venedik. oğlu Manuel’i Avignon’a. Osmanlılar’a karşı bu ilk Haçlı Seferi Thomas’ın çabalarıyla 1359’da gerçekleşecektir. Osmanlı Rumeli’ si böylece birkaç yıl içinde oldukça geniş bir bölgede ortaya çıkmış bulunuyordu. Yunan kaynakları da bu göçü kanıtlamaktadır. Papanın talimatıyla il­ kin Buda’ya giderek Venedik ve Macaristan arasında ba­ rışı sağlamaya çalıştı. çıkarılan I SİYASET . Durum gerçekten Osmanlı Devleti’nin geleceği bakımından tehlikeli bir durum arz ediyordu. Birisi. Haçlı yardımıyla denizden boğazları kes­ mek. mümessili nuncio Pierre Thomas’ı Macaristan’a ve İstanbul’a göndere­ rek bir Haçlı seferi için faaliyete geçmişti. 1359’da Pierre Thomas’ı 20 kadırgalık bir deniz kuvvetiyle İstanbul’a gönderdi. Papalık daha bu tarihte Osmanlı ilerlemelerinin Avrupa için tehlikesini fark etmiş.Murad. Bu proje Osmanlıları Avrupa’dan atmak için tasarlanan ilk Haçlı planıdır. sonradan aziz mertebesi­ ne yükseltilen Pierre Thomas ’ın hayatı hakkında Phlipe Mesierre’nin yazdığı eser. Papa ise. Senato. Bizans. İstanbul’dan Venedik balyozu durumun ağırlığını bildirmekte. tamamıyla birbirini tamamlıyor. yy’larda bütün Haçlı projelerinde izlenen bir plan olacaktır. Türklerin geçit yeri olan Lapseki’ye çı­ karma yapıyorlar. Osmanlılara karşı. Osmanlı rivayetinin bu Haçlı seferiyle ilişkisi şimdiye kadar bilinmiyordu. bu ilk haçlı seferi için iki kaynağımız var. öbür yandan Papa ile Haçlı yardımı için diplo­ matik temasa geçiyor. imparator Yuannis. hukuken olmasa da fiilen saltanatı garanti etmekteydi. Bunun için İmparator.

Süleyman Paşa’nm ölümünde Trakya’da sınır. Murad ve Lala Şahin. 1364. henüz bu sını­ rın ötesinde kalıyordu. Jireçek ve ötekilerini yanıltan nokta. Osmanlı kumandanı Edirne üzerine yürüken gerisini gü­ venceye almak için ve İstanbul’dan gelebilecek bir kuv­ veti durdurmak için bu hisarları ele geçirmek gereğini yerine getirmişlerdir. Onlar 1361 tarihinde Edirne’yi almışlardır. Çoğunlukla Edirne’nin 1363. Bu zaman içinde Anadolu’dan yeni göçlerle Rumeli’deki Köprübaşı berki­ tilmiş. durumuna yükselmiş olduklarını yukarıda görmüş­ tük. 1364-1365 yıllarında olabileceğini tahmin etmektedir. Garip olanı. OSMANLI Osmanlılar için Halil’in esareti dolayısıyle iki yıl (1357-1359) bir duraklama dönemidir. Bunu Grek ve İtalyan kaynakları belirtmektedir. Edirne’yi ve Trakya’yı bir Sırp istilâ­ sından kurtarmıştır. Osmanh tarihleri bu arada Chalcocondyles bu olayı Edirne’nin Süleyman Paşa tarafından fethi olarak kaydederler. 1361’de Şehzade Murad ve Lalası Şahin tara­ fından fethedilmiştir. O zaman Balkanlara hakim Sırp Kralı Stefan Duşan. Murad’ın sultan olduktan sonra. Yani Murad bu fethi. Bu hatayı Neşrî ve öbür Osmanlı kaynaklan da yapmıştır. 13 54’de Ertena oğullarına ait mühim bir iktisadi-siyasi merkez olan Ankara’nın zaptı ile Osmanlılar ilk de­ fa eski Selçuklu-Moğol sahasında bir yayılma hareketinI SİYASET . Paşa sancağı terimi de o zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Jireçek ve Uzunçarşılı. İstanbul-Edirne yolu üzerinde başlıca hisarlar üzerine yöneldiler. Asıl amaç.Haçlı askeri üzerine birden saldırıyorlar. şehzedeliği zamanında başarmıştır. Akıncılar. Paşa ünvanıyla ilk Rumeli Beylerbeyi olacaktır. Sırplar’ı püs­ kürten Süleyman Paşa. Osmanh kaynakları da 1359’da başlayan büyük taarruzu belirtirler ve gazilerin İstanbul yolu üzerinde Çorlu Hisarı’nı aldıklarını kayde­ derler. Kantakuzenos ile beraber Edir­ ne’ye girmiştir. Akınlar bu sınır ötesinde Edir­ ne’ye kadar genişletilmişti. İtalya’ya kadar yankı yapmıştır. Osmanlıların Avrupa’da kalmalarını kesinleştirmiştir. A N A D O LU 'D A OSMANCI YAYILIŞI Gazanın en kudretli mümessili sıfatıyle O sm anlIla­ rın yarım asır içinde nasıl Gazi beyliklerin başı. Bu harekât hakkında Osmanlı kay­ nakları ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. düşman bozgun halinde gemilerine kaçıyor. İstanbul surları önünde görünmüştür. 1359’da Halil kurtarılır kurtarılmaz. O zaman İstanbul’da kendini gösteren panik. Edirne fethinden ve Murad tahta geçtikten sonra Edir­ ne’de yerleşen Lala Şahin. Araştırıcıları yanıltan ikinci nokta. Murada karşı Anadolu’da ortaya çıkan isyanlar dolayı­ sıyla. Bizans kısa kronikleri Ankara Alaeddin Camii Kitabesi ve çağdaş İtalya tarihçi Villani. ondan on sene önce. Zachariadou ve onu iz­ leyenler fetih tarihini daha sonraki yıllara 1369’a kadar ertelemektedirler. Süleyman Paşanın 1357’de ölümü üzerine Orhan. Aşağıda anlatılacağı üzere Sırplar ve Bizans 1371 ’de Edirne’yi Osmanlılar’dan geri almak için gelmişler ve yenilmişlerdir. 1352’de Süleyman Paşa. Uzunçarşılı. Tekir Dağı ve İpsala. Şehzade Murad ve Lala Şahin kumandasında Osmanlılar’ın Trak­ ya’da sistemli fetih harekâtı başlamıştır.1369 tarihleri verilir. Edirne idi. Edirne’yi fethettiği inancıdır. Trakya ve İstanbul’u alarak bir SırpGrek İmparatorluğu kurmayı tasarlıyordu. Rumeli Beylerbeyliğinin çe­ kirdeği böylece Süleyman Paşa zamanında kurulmuştur. yahut 1371 Çirmen Savaşı sonucu alın­ dığı ileri sürülür. Şim­ di bu durumu aşağıda ayrıntılarıyla anlatacağız. tarihlerimizde bu olayın tamamıyla meçhul olmasıdır. oğlu Murad’ı Lalası Şahinle beraber Ru­ meli’ye göndermişti. Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un müttefiki ola­ rak Sıplar’ı yenmiş. Batı’da Haçlı plânlarında daima Boğazlar’ı kesmek ve Rumeli’de yar­ dımsız kalan Türkler’i yok etme plânı ileri sürülecektir. Edirne’in Sultanı Murad tarafından ancak bu tarihten sonra fethedilmiş olabileceğini düşünüyor. Ondan önce. sabib alucat. Halbuki. Fakat Hıristiyan güçler donanmala­ rıyla Boğaza egemen olduklarından Rumeli’deki Osmanlı varlığı daima tehlike altında idi. Orhan’ın Mart 1362’de öldüğünü ve Murad’ın o tarihte Osmanlı tahtı­ na oturduğunu kesinlikle bildirmektedirler. Literatürde Osmanlı’nın Edirne fethi için çeşitli ta­ rihler verilir. Bu tabii yanlıştır. fetih tarihi olarak 1363 yılını veriyorlar. Çorlu’yu aldıktan sonra. Gerçekte Edirne. Murad’ın Edir­ ne’yi sultan olduktan sonra fethettiği hatasından kaynak­ lanıyor. batıda Keşan-İpsala arasında Yayla Dağından Marmara tarafında Tekirdağı güneyinde Bakacak Tepesi ve Hora’dan geçmekte idi. yıl 1359Haçlılara karşı bu başarı. o tarafta yeni bir atılım için yeni kuvvetler top­ lanmıştı. Edirne fethinin daha sonra.

Haçlılar elinden İzmir’i geSİYASIT . O sırada Balkanlarda Sırp. Gü­ neyde Türkmen uc beylerinin en kudretlisi olup Moğollara karşı uzun bir mücadeleden sonra Selçuk sultanları­ nın eski pâyitahtı Konya’da kesin olarak yerleşen Kara­ man oğullan kendilerini saltanat-i Rûm’un . Amasya bölgesindeki küçük emirleri. Zira bir Müslümanın. son derecede önem vermekte idiler. Fakat Kadı. Osmanlıların Anadolu’da ikinci yayılma istikameti. Şimdi Ankara veya Bolu üzerinden hareketle doğuda Tokat. Yıldı­ rım Bayezid’in 1396’da Niğbolu’da Haçlı ordusuna kar­ şı kazandığı zaferden sonra Kahire. Karaman oğulları ve genellikle öteki müslüman devletlerine karşı harb açarken. Karamanlı Yarcanî’niıı Şehnamesinde açık ifadesini bulmuştur. Timur’un etrafındakiler Gazi Sultana karşı saldırıyı uzun zaman iyi görmediler. Bu iddia. Sırplara karşı 1389’da Balkanlara geçtiği zaman. Bağdad ve Tebriz’e gönderdiği esir şövalyeler sokaklarda dolaştırılmış ve Osmanlılar için büyük gösterilere vesile olmuştu. uçlardan İslâm hinterlandına doğru yayılışın başlangıcını teşkil ediyordu. Osmanlılar. Osmanlılar Anadolu’da savaşsız mak­ satlarına erişmeyi tercih etmekte idiler. bunu Şeriata uygun ve kendilerini mazur göstermek için ulemadan fetva almışlardır. Batı kaynakları bunu teyit etmektedir. 790/1388’de Şişman’ın Bulgaristan’ı işgal edildikten sonra ertesi ba­ har Murad. yani Selçuk­ lulara ait Anadolu hakimiyetinin vârisi ve diğer uc bey­ lerinin hâmisi sayıyorlardı. Sırplara karşı Kosova ovasına indi. Murad I. Böy­ le bir şey Osmanlıların gazi şöhretini gölgelendirirdi. ayet 90). hele bir gazinin diğerine silah kullanması dinin m enettiği bir şeydi (Kuran. Onlar. Kara­ man oğulları ve diğerleri âsî sayılıyordu. Burhaneddin Mürüvvet Bey eliyle Kırşehir’i. Osmanlı sultanlarının gazi şöhreti onlara siyasî büyük yararlar sağlıyordu. ganaîm’den hisse ve esirler gönderirlerdi. siyasi gayelerle. Bosna İslav devletleri arasında Osmanlı hakimiyetine karşı ayaklanma ve birleşme husûle geldi. İran ipek yolu üzerinde idi. Fakat bu genişleme Osmanlıları Anadolu’da Sivas emiri Ertena oğlu ve onun yakın müttefiki kuvvet­ li Karaman oğlu ile ciddi bir mücadeleye sürükledi. Kadı Burhaneddin’in kumandanları Osmanlılara karşı saldırı için tam fırsat olduğunu ileri sürdüler. bu­ nun İslâmî zayıflatmak ve küffarı kuvvetlendirmek de­ mek olacağını söyliyerek reddetti. İslâm aleminde gazi şöhretleri­ ni korumaya ve kuvvetlendirmeye. Başka ifade ile bu fetih. Küffara karşı gaza ile meşgul bulunur­ ken geriden taarruz ederek gazilerin vazifesini görmeğe engel olanlara karşı harp farz-i ayn görülüyordu. Beyşehir’i ve Germiyan oğlu Osmanlı işgali altındaki ülkesini geri aldılar.de bulunuyorlardı. Anadolu’da aynı iddialarla Karamanlıların karşısına çıktılar. Bu eski gazi beylere genellikle Rumeli’de zengin timarlar vermekte idiler. Evvelâ Osmanlı üstünlüğüne karşı Anadolu’da Ka­ raman oğulları idaresinde kendini gösteren direnme ni­ hayet 789/1387’de Murad I’in Konya üzerine yürümesi ve burada bir meydan muharebesini kazanması neticesin­ de bertaraf edildi. Onlar. Timur. Burada kazanılan zafer (15 Haziran 1389) Osmanlıların Balkan­ larda da üstün bir kuvvet olarak kalacaklarını ispat etti. Rumeli’de büyük gaza başarılarından sonra doğu İslâm hükümdarlarına fetihnâmeler. Sivas’ta Ertena oğulları yerine geçen Sultan Ka­ dı Burhaneddin’e karşı himaye etmekte idiler. Osmanlılar bil­ OSM AN1. devrinde güneylerindeki Türk­ men beyliklerini barışçı vasıtalarla. Ankara’yı 1354’de al­ makla kalmamışlardı. Onun için onlar zorla yaptıkları ilhakları meşru göster­ meğe çalışmışlardır. Bununla beraber Murad’ın Kosova’da şehit düştüğü haberi erişir erişmez. Rume­ li’de gazâ başarıları ile fevkalâde kuvvetlenen OsmanlI­ lar. Kara­ man oğulları Ankara gibi eski Selçuklu arazisine dahil Hamid-eli arazisinin işgalini hiç bir zaman kabul etmek istemediler. Bulgar. Ankara’da Bayezid’i tutsak aldıktan (1402) sonra. Karaman-Osmanlı mücadeleleri bilhassa bu bölge üzerinde toplanmıştır.I I hassa Karamanoğulları’nın Hıristiyanlarla ittifak etmele­ ri üzerinde durmuşlardır ki. Mu­ rad II Karamanoğlu’na karşı 1444’de açacağı seferi İslâm âlemi ve bilhassa Şahruh yanında meşru göstermek için tarafsız Mısır ulemasından fetva almıştır. Nisa suresi. Bu görüş Osmanlı kaynaklarında her defasında tekrarlanmıştır. Karamanlılarla Osmanlılar arasında her iki tarafın hakim olmağa çalıştıkları Hamid oğulları ve Germiyan arazisini Osmanlılar şer’an satın alma ve ci­ haz suretiyle ele geçirdiklerini iddia ediyorlardı. Osmanlı Sultanları. Murad I. tehditle ve icabında harple ilhakettiler veya kendilerine tâbi hale getirdiler.

Merkezi otori­ tenin yokluğu ve iç harpler. O SM A N 1. İslâm hükümdarları onlar gibi gazi sıfatı al­ maya başladılar. 1420’ye doğru Mehmed I. Niş 1386’da zaptolundu. Balkan devletlerinin parçalanmış ve biribirine rakip olmaları. ve Tuna üzerinde Türk askerlerinin Bulgarlarla birlikte harekâtına ait tarihi ka­ yıtlar vardır. Özetle. Bizans ve Balkanlar yalnız siyasi bakımdan değil. 1387 Eylülünde teslim oldu. Şunu da ilâve edelim ki. Güneyde Evrenuz idaresindeki uçta 19 Eylül 1383 de Serez düştü ve Selanik kuşatması başladı. Fakat onlardan hiç biri Avrupa’da.ri alarak kendisi de bir gaza gösterisi yapmak gereğini duydu. onun vasali olarak Anadolu’daki seferlerine katılmaya başladı. Eflak beyi Vladislav da 1373’de Türk ittifakını aramış ve Macarlara sırt çevirmiştir. 1380’e doğru Anadolu ve Rume­ li’de vasal beylerden ve prenslerden oluşmuş bir impara­ torluğun başında bulunuyordu. Karadeniz kıyıla­ rında Amadeo’nun Haçlı donanması tarafından taarruza maruz kalması. eyaletlerde senyörlerin top- M U R A D I'İN BALKAN EG EM EN LİĞ İ Bizans İm paratorunun yardım sağlamak için İtalya’da Papayı ziyareti (1369-71) ve Makedonya’daki Sırp prenslerinin Meriç üzerine gelerek son ortak hareke­ ti (26 Eylül 1371 Çirmen savaşı) başarısızlıkla neticele­ nince Bizans ve Balkan hükümdarları birbiri ardından Osmanlı himayesini tanıdılar. seferlere bizzat gelme­ lerini veya oğulları kumandasında bir yardımcı kuvvet göndermelerini istiyordu. tarafından istilâya uğraması. Gazâ bir hareket prensibi olmakla beraber. Bu bağlılık şu koşullar altında gerçekleşiyordu: Osmanlılar ilk yardım veya itti­ fak ilişkilerini bir takım ödevler yükliyerek bir tâbilik haline çevirmekte idiler. Hind Okyanusunda ve Akdeniz’de daimi sefer halinde İslâmî koruyan Osmanlı Padişahları ile boy ölçüşemezdi. onu Osmanlıların tabii bir müttefiki ha­ line getirdi. 1366-1370 yıl­ larında Bulgar-Türk iş birliğine. Meselâ. Timur’un halefi Şahruh’un tehditlerini önlemek için mektubunda gazi sıfatı­ nı belirtiyor ve gaza için küffara karşı hareket etmek üze­ re olduğunu bildiriyordu. kendisini İslâm âlemi içinde “gaza ve cihad ehlini teçhiz etmek” vazifesinin tek mümessili ola­ rak takdim ediyodu. müttefik veya hâmi olarak bulmaları ilerlemeleri kolay­ laştırdı. Memlûkleri yenen I. İtaatten ayrıldıkları an toprakla­ rı dâr al-harb oluyor. Kıral Şişman. Türk yardımını kabul etmiştir. sosyal ve dini bakımdan da derin bir tefrika içinde idi. Sonra oğlu Andronicus IV Osmanlı himayesini sağlama­ ğa muvaffak oldu. Şahruh’a yazdığı mektupta onun geriden saldırarak gazaya engel olduğunu beyan ediyordu. İslâm âleminde gazâ Osmanlılarla siyasi nüfuz ve hakimiyetin kaynağı olarak o kadar önem kazandı ki. Osmanlıları. Daha 1372 veya 1373’de İmparator John V Paleologus hiç bir üm it kalmadığını görerek Murad I ile bir tâbiyet anlaşması yaptı. Sela­ nik. Osmanlılar Balkan anarşisi içine birleştirici dina­ mik bir kuvvet olarak meydana çıktıkları zaman. Murad. bir ara Osmanlı’nın onayı ile tahtı ele geçirdi (1376) karşılığında Gelibolu’yu Osmanlılara iade etti (1379). Esasen Murad I devrin­ de üç istikamette Balkanların başlıca yolları ve merkez­ leri Osmanlılar tarafından işgal edilmiş bulunuyordu: Orta kolda Meriç vadisi. vaktile Kantakuzenos’un yap­ tığı gibi. Tam bağlılık halinde Osmanlı hükümdarı bu beylerden veya prenslerden oğullarını re­ hine alıyor. sağ kolda Tunca vadisini takib ederek Balkan dağları eteklerine daha 1366 yıllarında varılmıştı. 1365-66’da Bulgaristan’ın Macaristan ve Eflak. İstanbul Fatihi büyük başarısından sonra Mısır Sul­ tanına gönderdiği fetihnâmede ona “hacc vazifesini ihya” görevini bırakıyor. Bununla birlikte bu vasal dev­ letleri hükmü altında tutmak için Uc beylerinin daimi baskısı kalkmış değildi. Murad II de Karaman oğluna karşı seferini mazur ve meşru göstermek için. Avrupa’da olduğu gibi Asya’da da Osmanlı ya­ yılışının esas sebebi gazâ idi.1 I SİYASET . Oradan Sofya 1385’lerde. ülkeleri akıncıların dehşet saçan akınlarına tekrar sahne oluyordu. Bu se­ bepten Batı Hıristiyan dünyasının Asya’yı ve İslâm memleketlerini tehditleri arttığı nisbette Osmanlıların İslâm dünyasında nüfuz ve hakimiyeti yayıldı ve Osmanlılar bundan siyasi bakımdan meharetle istifade etmesini bildiler. Osmanlılar hakimiyetlerini yaymak için fırsatları kullan­ makta ve kaypak bir siyaset gütmekte tereddüt etmiyor­ lardı. Selim Hadim al-Harameyn al-Şerifeyn unvanını alırken ve oğlu Kanu­ ni Süleyman Halife-i Ruy-i Zemin sıfatını kullanırken herşeyden evvel İslâmî koruyan gazi sultanlar oldukları­ nı belirtmekte idiler. yıllık haraca bağlıyor.

Topraklarından kaçma ve senyörler arasında köylüyü top­ rağına çekmek için rekabet ve mücadele bu kötü koşul­ ların doğurduğu bir durum idi. BAYEZİD I'İN M ERK EZİY ETÇİ İM PA RA TO RLU K TEŞEBBÜSÜ. çıkarıldı ve kardeşi Yakub. ertesi sene Konya’yı işgal ve Karaman oğlu devletine son verdi (1397 sonbaharı). Bu son hareketler Avrupa’da heyecan yarattı. Timur’la Fransa kralı arasında elçiler gidip geldi. odun ve saman temini. PaleO SM A N U I FETRET VE KALKINMA NEDENLERİ Bayezid. Harp meydanında vurulup düşen Ghazi Khudavendigar. Bayezid. Albistan vb. Topra­ ğa bağlı köylü. şehirleri aldı. Sonra Karaman oğlu üzerine yü­ rüyerek onu sulha mecbur etti (793/1391). öküzleriyle senyör için haftada iki veya üç gün hizmet bunların en yaygın ve en ağırı idi. İstanbul’u son de­ recede sıkıştırdığından İmparator Manuel II bizzat Avru­ pa’ya giderek yeni bir Haçlı seferi tahrik etmeye çalıştı. Bizzat kumanda ettiği ordu. Osmanlı idaresi gelince köylüyü himaye politikasını izliyerek âdeta bir içtimai devrimin temsilcisi oldu (bak. Macar Kralı idare­ sinde bütün Batı Avrupa’dan gruplar halinde şövalyele­ rin katıldığı bir Haçlı ordusu harekete geçti. karşısına Sivas Sul­ tanı Kadı Burhaneddin güçlü bir rakib olarak çıktı. Anadolu’da hakimiyetini kurduktan sonra Macar himayesi altında Eflak’ın Tuna’nın beri tarafında Silistre ve Dobruca’da yerleşmesine karşı harekete geçti. Tuna’yı Nikopolis (Niğbolu) da aştı ve Bulgar Kıralı Şişman’ı tevkif ve idam ederek Bulgar kırallığını temamiyle ortadan kaldırdı. bir iç harbi önlemek için. güney Erdel’i çiğne­ dikten sonra Eflak’a girdi ve Argeş’de Mircea’ya karşı çe­ tin bir savaş verdi (1394). Theodor ve Manuel kaçmaya muvaffak oldular. Erzincan’a kadar uzandı. abluka ile İznik gibi teslim almayı umuyordu. Murad I. Avrupa’da korku ya­ rattı.Kastamonu beyi Candar oğlu Süleyman’ı ezdi ve beyliğini ilhak etti. başka­ larına göre Serez de) huzuruna çağırdı. Bizans bazı yerleri. Hâmid ve Germiyan’ın kalan kısımlarını bir yıl içinde işgal ve ken­ di devletine ilhak etti. Muhasara altındaki Nikopolis’e. ve İstanbul’u abluka altına aldı. Top­ rak üzerinde merkezle yerel büyükler arasında bu müca­ dele şüphesiz Balkan tarihinin temel problemidir. 10 bin seçkin süvarisiyle yetişti ve onları tam bir bozguna uğrattı (25 Eylül 1396). Bu zafer. Fakat daha ilerde Amasya bölgesinde. Murad’ın ölümü haberi üzerine. Paroikos senyöre mahsul vergisinden baş­ ka bir takım angarya hizmetleri yapmak zorunda idi. yani Aydın. Selanik’i geri aldı (19 Cumada II 796/21 Nisan 1394). Ba­ yezid. 1398’de Kadı Burhaııeddin’in devletini işgal etti ve Fırat vadisinde Memlüklerin arazisine girerek Malatya. Menteşe. T İM U R DARBESİ. idam edildi. Venedik donanması Çanakkale boğazını tutarken bu Haçlı ordu­ su Nikopolis önüne kadar ilerledi. Zayıf Bizans idaresi pronija topraklarını bu senyörlerin elinden alıp merkezi kontrol altına sokmaya boşuna çalışıyordu. elindeki kuvvete ve zaferlerine güverenek Murad devrindeki vasal beyliklerden mürekkep İmpara­ torluğu merkezi bir idareye tâbi. Bi­ zans önlerinde idi. Anadolu ve Rumeli’de küçük devletleri ortadan kaldırarak kısa zaman içinde kurmuş olduğu İmparatorluğu Batıda ve Doğuda cihan­ şümul bir mücadelenin önüne çıkarmakta idi. Bir taraftan da akıncılarını Mora’ya gönderdi. O zaman Bayezid. İslâm âleminde gazi Sultanın nüfuz ve şöhretini en yüksek noktasına çıkardı. Şehri uzun bir. gerçek merkezî bir SİYASET . Böylece 1398’de Gaziler Sultanı. yerine hemen orada oğlu Bayezid tahta ologlar. Rumeli’deki bütün vassal hükümdarları Kara Ferye’de Q/erria. Bu satvetle Anadolu’ya dönen Yıldırım. Batı Anadolu’daki ga­ zi beylikleri.rak ve köylü üzerinde daha sıkı ve keyfî tasarruf ve tahak­ kümünün yerleşmesi sonucunu vermişti. Saruhan. Ondan sonra Macarları ve Eflak’ı cezalandırmak üzere Macaristan’a bir sefer yaptı. Tuna Bulgaristanını ve Dobruca’yı işgal etti (Trnovo’nun kesin işgali 7 Ramadan 795/17 Temmuz 1393). ileride çitf-hane sistemi). Nihayet Timur Ankara civarında Çubuk ovasında Bayezid’in henüz kay­ naşmamış İmparatorluk ordusunu ezdi ve Yıldırım’ı esir etti. Böylece Yıldırım bir taraftan İslâm âleminin en bü­ yük Sultanı Memlûk Sultanı’na meydan okurken öbür yandan Timur’un kendi hakimiyet sahası saydığı Doğu Anadolu’ya. Anadolu beyleri yeniden ayaklanmış. Kosova zaferinin prestiji ile acele Anadolu’ya geldi. bu arada Selanik’i geri almıştı. Yıldırım Bayezid. Böylece onlar üze­ rinde metbûluk haklarını kuvvetlendirmek ve Venedik’e temayül eden Paleologları cezalandırmak istiyordu.

Bu şehirlerdeki tüccarlar için devletin birliği hayatî önemde idi. Osmanlılar. Eflak. Anonimler (s. Murad. Uçların. (Haziran 1422). KALKINM A Murad II (1421-1451) devri. 1402'deki fetret geri gelmişti. 1423 yazında Selanik’in Bizans tara­ fından Venedik’e teslimi (şehir 1402’de Bizans tarafın­ dan geri alınmıştı) üzerine Osmanlıların Venedik’e karşı açtıkları harp. 99) bu “bazirganların”. ilk iki saltanat yılını babası gibi tahtta yerleşmek ve dev­ letin birliğini kurmak için neticesi bellisiz mücadeleler­ le geçirdi. Eyaletlerde sultanın merkezi mutlak otoritesini kurmağa en çok yardım eden gulam sistemi Bayezid zamanında hakim bir hale geldi. Murad’ın Hamid-eli’nde vali olan kü­ çük kardeşi Mustafa’nın isyanını desteklediler. bu tecrübeden sonra Bizans. Merkezi­ yetçiliğin doğurduğu reaksiyon. Onların kazanılmış es­ ki hak ve mevkilerini ancak merkezi ve müstakar bir ida­ re garanti edebilirdi. hatta eyaletlerde timarların çoğu gulam sisteminden ye­ tişen kullara verildi. İstanbul’u almak. Onlar Mehmed I ve sonra Düzme Mustafa’ya karşı Murad H’yi tuttular. Osmanlıların deniz kuvveti zayıf oldu­ ğundan uzun sürdü. Onu destekliyeıı Bizans. Bursa. Gelibo­ lu’yu almayı ümid ediyordu. Kapıkulu askeri yedi bine çıkarıldı. Nihayet. O zaman Anadolu’daki beyler taarruza geçtiler. Rumeli’den geri gelerek Anadolu’da üstünlüklerini yeniden kurdular. kapı kulları ve mer­ kezi bürokrasi oynadı. sonunda Düzme Mustafa’yı bertaraf etti. de La Broquiere Murad’ı barışçı bir hü­ kümdar olarak bulmuştur. Anadolu beyleri. Fâtih Mehmed H’nin İmparatorluğuna bir hazırlık dönemidir. Sırbis­ tan ve Bosna prensleri Padişaha sadakatlarını teyit ettiler. çünkü. Bayezid’in düşmesine sebep oldu ama sonradan kullar merkezi İmparatorluğun ihyasında büyük bir âmil olacaklardır. Kastamonu beyi Tosya-Kalecik bölgesini işgal ettiler. Diğer taraftan Bayezid zamanında Antalya üzerin­ den Arabistan ve H int ticareti. l4 3 3 ’de B. Hıristiyan âleminin gös­ terdiği direncin küçüklüğü gözönünde tutulursa Avru­ pa’da büyük fetihler yapması İşten değildir”. İçerde gelişmiş maliye usulleri ve merkezi bir hazine sayesinde ülkenin her tarafında devlet kontrolünü tesise çalışan bir bürokrasi onun zamanında gelişti. Ge­ libolu’yu almak için rakibini harekete geçiren Bizans’ı gidip muhasara etti. Timur ‘dan sonra Osmanlılar Anadolu’da zayıflamış olmakla beraber. yalnız Hıristiyan âlemini tehdid etmekle kalmadı. hatta uc beyleriO SM A N Ll nin bağımsız faaliyetleri sonucu bazı ilerlemeler de yap­ tılar. Eflak beyi ve Anadolu beyliklerine karşı yumuşak bir politika güttü ve uzun zaman statuquo’yu bozmaktan kaçındı. Murad’ı tanımadılar. Diyor ki: “Bana dediler ki sa­ vaştan nefter eder. merkeze karşı otoriteyi ve bölücü eğilimlerine karşı Sultanın mer­ kezî ve mutlak otoritesini savundular. İstanbul’u elli gündenberi muhasara eden Sultan acele Anadolu’ya geçti. çoğu zaman iç-oğlanlarından seçildi. elindeki büyük geliri kullanmak istese. Edirne gibi Osmanlı merkezle­ rini uluslararası ticaret merkezleri haline getirmiş bulu­ nuyordu. Anadolu’da Germiyan oğlu ve Karaman oğlu. aynı zamanda Mısır’da­ ki halifeden resmen Sultan al-Rum unvanını aldı. bana da öyle geliyor. Murad’ın kardeşi Mustafa’yı İznik’e Sultan olarak yerleştir­ diler. Kara­ man oğlu Hamid-eli’ni. Fakat I SİYASET . İmparatorluğun yeniden kuruluşunda en büyük rolü. Murad Bursa’da tahta çıktığı zaman Edirne ve Rumeli amcası Düzme Mustafa’yı tanıdılar. Şehri toplarla döğdü. Karaman oğlu ve Candar oğlunu itaate ve aldıkları yerleri geri vermeye mecbur etti. Balkanlar’da Macaristan’a meydan okdu. Bu merkezi idare usullerine karşı Uc geleneklerini korumak etmek isteyen çevrelerin tepkisi gazilere hitab eden anonim tarihlerde açıkça ifade edilmiştir. Amasya-Tokat üzerinden ıran ipek ticareti. Geli­ bolu’da tahkimli bir deniz üssü meydana getirerek Ça­ nakkale Boğazında kontrol kurdu ve Venedik’e meydan okudu. Mustafa’yı yakalayıp idam ettir­ di. bu suretle Anadolu ve Rume­ li’yi birbirine bağlıyacak Ebedi Şehri İmparatorluğunun merkezi yapmak düşüncesinde idi. Bayezid zamanında padişahın hükümetine hakim olma­ sından da şikâyetçidirler. Murad. Fa­ kat Murad. M U R A D II. O. Askeriidari saray âmirler. Tımarlılar ve ka­ pıkulu fetret döneminde rakip sultanlar mevcut oldukça mevkilerinden emin olamazlardı. Eski yerel aristokratik aileler ona cephe aldılar. Rume­ li de eski kuvvetlerini korumakta idiler. Şiddetle ha­ reket etti. (1423-1430) Macaristan’ın Eflak ve Sırbistan üzerinde üstünlüğünü kurmak için yaptığı gi­ rişimler ve bundan doğan çarpışmalar 1428’de üç yıllık bir mütareke imzalanması ile sonuçlandı.İmparatorluk haline getirmege çalışıyordu.

karşı taarruza geçti­ ler. II. Bu sözler. Murad’ın Belgrad önünden ricatı bir dönüm noktasıdır. Her tarafta sulhu garanti altına aldığını sa­ narak. İstanbul fethi kararının verildiği toplantıda Meh­ med H’nin şu noktalar üzerinde durduğunu söylerler: Gazâ. Murad aslında içkiye düşkün. tasav­ vufa ve mistik bir hayata yöiıelmiş bir adamdı. 1434’de Sırbistan ve Eflak üzerinde hakimi­ yet için Macaristan ile açılan mücadele sonunda Osmanlılar bilhassa 1437’de Sigismond’un vefatından yararla­ narak Macaristan’ı bizzat Sultanın idaresindeki bir ordu ile istilâ ettiler (1438) ve Sırbistanı işgal ve ilhak ettiler (1439). Sırp despotu Georg Brankovic’e ülkesini geri vermek ve Tuna’yı geçmemek taahhüdü ile Macarlar ve Sırp Despotu ile bir barış imzaladı (12 Haziran 1444 Edirne Andlaşması). İstanbul’un Osmanlı sal­ tanat müddeilerini barındırarak devleti sık sık iç savaşa sürüklediğini hatıralatıyor. 29 MAYIS 1453 İki bağımsız kaynak. 24 Kasım 1443). Sonra yeniden taarruza geçmiş olan Karaman oğlu ile anlaşarak (1444 Yenişehir Andlaşması) Hamid-eli’ni ona bıraktı. Bizans ve Papa. Derhal İstanbul kuşatma­ sı için hazırlıklara başlandı. Varna civarına kadar geldi. Macarlar. Fakat yeniçerileri elinde tutması­ nı bilen Çandarlı. kendi isteğiyle tahttan çekildi. İSTANBUL FETHİNE DOĞRU İstanbul’un fethini hazırlıyan etkenler arasında Osmanlı iç tarihinde vuku bulan bazı iç gelişmeler önemli­ dir. Çandarlı. Aynı zamanda Venedik donanması Çanakkale bo­ ğazını kesmişti. edebiyat ve musikiyi takdir eden. ulemadan veziriazam Çandarlı H alil’in mutlak iktidarını kırmağa ve onun ye­ rine geçmeğe çalıştılar. Gerçekten. Kritovoulos ve Tâcî Bey-zâde Cafer. Varna’da Osmanlı zaferi (28 Receb 848/ 10 Kasım 1444) yalnız Balkanlar ve Bizans için değil. ti­ careti tamamiyle Venedik ve Cenevizliler eline geçmiş bulunan bu şehrin doğal sahibi. Osmanlı devletinin güvenliği ve geleceği için bu şehrin fethi zorunlu olmuştur. mem­ leketimizin tam ortasını işgal eden Bizans. nihayet Murad I l’yi tekrar tahta getir­ meyi başardı (Mayıs 1446). devlet içinde kudretli veziriazam Çandarlı’ya karşı nüfûz ve iktidarlarını pekiştirmek için bir zafere ihtiyaç duymakta idiler. Bizans’ın E3 SİYASET . Av­ rupa için de hayatî önemde savaşlardan biridir. atalarımız gibi bizim de temel vazifemizdir. o zaman nüfusu 40 bini geçmeyen. Murad ölünce (1 Muharrem 855/3 Şubat 1451) oğlu Mehmed II. Murad birdenbire barış ve yatıştırma politikasına döndü. Osmanlıya bağım­ lı vassal devletleri tehdit etmekten kaçınıyor. Osmanlılar tarafından beyliği ihya edil­ miş olan Sırp despotu müttefiklere katılmadı. Bayezid’in fetih politikasını yeniden ilân ediyor. âsi Arnavut beyi İskender beyle birleşmek üze­ re Balkanlara üçüncü defa girdi ise de.1434-1442 döneminde şiddetli fetih politikasına dön­ mek isteyenler divana hakim oldu. 1444-1446 yılları arasında genç Sultan Mehmed H'nin (1444’de henüz 12 yaşında) ilk saltanat dönemin­ de. devleti tehlikeli maceralara sürükleyece­ ğinden korkuyordu. Haçlı hazırlıklarına devam ettiler ve Macar-Eflak ordusu Tuna’yı aştı (1444 sonba­ harı). Fakat o zamanki dinamik Osmanlı toplumu. Edirne’de panik baş gösterdi. Bu yenilgiler Hıristiyan âleminde Haçlı ümitlerini yükseltti. Daha Hunyadi. Balkanları ve İstanbul’u Osmanlı’dan kurtarmak için bu son girişimdir. 19 yaşında ikinci defa tah­ ta çıktı. tımar istiyen asker onu sü­ rükledi ve kazandığı zaferlerle en büyük sultanlar arasın­ da yer aldı. Murad bu istilâ ordusunu Balkan geçitlerinde güçlükle durdurabildi (Zlatica savaşı. KONSTANTİNUPOLİS'İN FETHİ. Haçlı or­ dusu. aynı zamanda Haçlı seferleri­ nin esas kışkırtıcısının Bizans olduğunu belirtmek isti­ yordu. Murad II büyük İsrar ve ricalarla ordunun başı­ na çağrıldı. devletimizin düşmanlarını korumakta ve onları bize karşı kışkırtmak­ tadır. bunun 1444’deki gibi. Ertesi sene Orta Avrupa’nın kapısı Belgrad’ı Macarlar elinden almak için ilk ciddi teşebbüsü yaptılar. sanat. Bunu fırsat bilen Macar Kıralı. etrafındaki fütuhata askerî liderler grupu. Sonraki devirde gelse zayıf bir sultan sayılırdı. başlıca Zaganuz ve Şehabeddin Paşalar. Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan Osmanlı İmparatorluğu idi. 1441 ve 1442’de Erdel’e büyük ölçüde akınlara karşı Hunyadi’nin karşı baskınları Osmanlılar için tam bir bozgunla neticelendi. Fütuhat yanlısı olup onu 1444’de İstanbul fethi­ ne teşvik etmiş olan lalaları Şehabeddin Şahin ve Zaga­ nuz Paşalar da vezir olarak iktidara geldiler. Hunyadi yeni bir baskınla Niş ve Sofya’yı aldı ve son Balkan geçitlerine dayanarak Edirne’yi tehdit etti. Kosova’da yenildi O SM A N LI (17-20 Ekim 1448). Genç Sultan ve etrafındakiler.

J. İstanbul fethiyle beraber Fâtih üçüncü bir geleneği de benimsemiştir. Osmanlılar için bir ölüm kalım sorunu idi. Gerek Türk gerekse Bizans geleneğine göre. Fâtih’in kayserlik ananesini nasıl bir anlayışla benimsediğini açıklar. her üçünde de evrensel hakimiyetin yolunu görmekte | SİYASET A N A D O L U VE R U M E L İ'D E M ER K EZÎ İM P A R A T O R L U Ğ U N K U RU LU ŞU İstanbul fethi. Osman’a beylik tev­ cih etmiş ve beyliğe ait sembolleri göndermiştir. kendisini artık evrensel bir İmparatorluğun vârisi olarak görüyor. batılı devletlerin birleşemiyeceklerini. İmparatora yaptığı teslim önerilerinin reddedilmesi üzerine. İmparatorluk merkezini hukuken elinde tutan kimse İmparatordur ve Roma İmparatorlu­ ğu’nun merkezi de İstanbul’dur”.1423’de Selanik gibi Batıklara devr-ü teslimi olasılığı uzak değildi. 29 M ayısta ge­ nel saldırı ve yağma emri verdi. sen Roma­ lılar İmparatorusun. OSM A N U Q . Onları bir zaman için vergiden muâf tuttu (Kritovoulos. Mehmed. Sözde. Pears’in son kez Agostino Pertusi’niıı eserleridir. hanlığın veya İmparatorluk merkezine fiilen sahip olan kişi İmparatorluğun da sahibidir. Selçuk sultanı kendisi de bu otoriteyi Bağdad Halifesinden al­ makta idi. O hanlık. Bu iddianın tarihi esası ne olursa olsun Osmanlı hanedanı. 1466’da G. Zorla (kahren) alınan şehrin yağmasına Sultan engel olamazdı. hakimiyetini meşrulaştırmak ve bilhassa Timur ve oğullarının himaye ve üstünlük iddialarına karşı çıkmak için bu görüşü be­ nimsemiş. bir tek iman ve bir tek hükümdarlık olmalı imiş. işin bir an bitirilmesine bağlı idi. O. son derece otoriter bir sultan olarak kendi şahsında klasik Osmanlı Padişahını yaratmıştır.” Bu sonuncu cümle. Languschi’ye göre" (Fâtih’in) iddiasınca dünyada bir tek İmparatorluk. Evrensel otoritesini İslâmî gazi sıfatına dayan­ dırmak konusunda bizzat Fâtih’in ne kadar ileri gittiği­ ne yukarıda işaret etmiştik. Bu şer’i bir ku­ raldı. Buna kar­ şı Zaganuz. bir gaza başarısı üzerine Selçuk Sultanı. Başarı. mutlak bir iktidar sahibi olduğuna inanıyor. Böyle bir şey. İstanbul’u aldıktan sonra kendisini Roma İmparatorluğunun yega­ ne meşru vârisi saydı. O. Daha II. Sultan. Bu birliği kurmak için de dünyada İstanbul’dan daha lâyık bir yer yok imiş. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekte hiç bir zaman gerçekleşememesi sonucunu ve­ rirdi. bu sıfatı siyasi bir vasıta. Murad’dan başlıyarak paralarda ve silâhlar­ da Kayı boyu damgası kullanılmıştır. 83). Yerine Zaganuz geçti. Türk karargâhında Çandarlı. fidye­ sini veren veya belli bir zaman içinde kaçtığı yerden ge­ ri gelen Rumların şehirde yerleşmesine izin verecektir. Mehmed I l’yi bir anda İslâm âlemi­ nin en şanlı Sultanı durumuna getiriyordu. 6 Nisan-29 Mayıs 1453 arasında 54 gün süren İstanbul kuşatması hakkında tefarruatlı tasvirler içinde hala en iyi eser E. Fâtih. Batı Hıristiyan âlemi­ ni talırik etmenin büyük tehlikelerine dikkati çekmekte devam ediyor ve bir uzlaşma tavsiye ediyordu. Rum ve İtalyan nedimle­ rine eski tarihleri okutarak bu kavram hakkında fikir edindiğini biliyoruz. II. İstanbul’un her bakımdan tekrar bir dünya merkezi hali­ ne gelmesini istiyordu. Kuşkusuz Yıldırım Bayezid’iıı İmparatorluğu çöktükten sonra Osmanlı İmparatorluğunu kesin biçimde yeniden kuran Fâtih’dir. Fakat aynı zamanda egemenliğin kaynağı hakkında İslâmî kavram da kuvvetle benimsenmiştir. Murad devrinde yazıl­ mış Yazıcı-zâde A li’nin Selçukname’ sinde Osman Gazi’ııin sözde Oğuz H an’ın büyük oğlu Günhan’ın oğlu Kayı soyundan olduğu için uc’daki Türk beyleri tarafın­ dan hükümdarlığa seçildiği kaydedilir ve şu iddia ekle­ nir: “Günhan’ın vasiyyeti Oğuz türesi mucibince Hanlık ve Padişahlık Kayı soyu varken özge boy ' anlarının so­ yuna Hanlık ve Padişahlık değmez”. Bu şehir sayesinde Hıristiyan dünyasını hük­ mü altına alabilirmiş.Fethin ertesi günü vezirazam Çandarlı hemen azil ve tevkif olundu. Trapezuntios Fâtih’e şöyle hitap ediyordu: “Kimse şüphe etmez ki. Bir kelime ile İstanbul fethi. Macarların Balkana girmek için hazırlandıkla­ rına dair haberler geliyordu. Genç ve muzaffer sultan. bir ordu gönderseler bile Osmanlı kuvvetlerinin üstün olduğunu ve İtalya’dan herhangi yardım gelmeden şeh­ rin zaptolunabileceğini hararetle savundu. gazilik ve kayserlikte. fetihleri için meşrû bir ha­ reket noktası sayıyordu. Venedik donanması yola çıkmıştı. Fethin ayrıntılarına girmeden şu noktaları ek­ lemek gerektir. otuz yıllık saltanatını bu amacı gerçekleştirmeğe harcadı. Osmanlı sultanında ki evrensel egemenlik fikri de­ ğişik kaynaklardan gelir. Fâtih’in. Fâtih şehrin boşalmaması için fetihten sonra.

Bu amaçla. yerli askeri sınıfın önemli bir bölümünü kendi askeri kadrolarına aldılar ve yerli vergi kanunları­ nı yerinde bıraktılar. Trabzon Rum İmparatorluğunu. Fâtih. Modon. bilinçli olarak Bi­ zans tahtına hak iddia edebilecek bütün hanedanları or­ tadan kaldırdı. Ticaret serbestisi bağışlanmış. Bu siyasi program. yani Anadolu ve Rume­ li ile Karadeniz ve Akdeniz’in hakimi olmak iddiasında­ dır. Kemal Paşa-zâde’ye göre Fâtih “Urum sı­ nıfında Tekvur adına bir adam” bırakmamaya çalıştı. Koron gibi kalelerde Venedikliler tu ­ tundular ve 1463’de yerli Rumlar Argosu Osmanlılara teslim edince saldırıya geçtiler. Venediklilerin haklarını korumak üzere İstanbul’da bir balyozun sürekli yerleşmesine izin verilmişti. Balkanlarda tam egemenlik girişimi Fâtih’i Tuna üzerinde Macaristan’la. kendi ülkesi ve devlet hâzinesi için ba­ tı ticaretinin hayati Önemini hakkıyle takdir etmekte idi. Arnavutluk’ta ve Ege adalarından Vene­ diklileri atmak için seferleri aynı amaçla yapmıştır. Papalık bu mücadelenin Hıristiyan dünyası ve özel­ likle İtalya için sonuçlarını göz önünde tutarak. İlk hedefinin Roma İmparatorluğunu kendi hük­ mü altında yeniden canlandırmak olduğu onun fetih plânlarından açıkça bellidir. Özetle Fâ­ tih kendi şahsında Türk. onun eski bir İslâmî unvana ye­ ni bir anlam katarak kullanmasında görülür. Venedik’le ittifak etmişlerdir. 1458’e doğru Mora’da despotlardan Demetrius Osmanlı himayesini. giriş ve çıkış gümrük vergisi ancak yüzde iki olarak tespit olunmuş. Korint Berzahını tutarak yarımadayı ele geçirdiler. Osmanlılar. 1463 yılında Bosna işgali Macaristan ile savaşı alev­ lendirmiş. Bu durum üzerine harp ilân olundu. vaktiyle Bizans’a bağlı olan güney Kırım sahilin­ deki limanları (1475) ve Güney İtalya’yı işgal (1480) et­ mesi bu bakımdan dikkate değer. Fâtih için büyük bunalımlar doğurmuştur. 1458’de Despot Brankovic’in ölümü üzeri­ ne Sırbistan yeniden Macarlarla Osmanlılar arasında bir mücadele konusu oldu.buradaki bütün hanedan­ ları ortadan kaldırmağa çalıştı. Avru­ pa’yı bir Haçlı seferinde bu iki devletin yanında mücade­ leye sürüklemeğe çalışacaktır. Fâtih. Kuzeyde 1444’de canlandırılan Sırp despotluğu. Thomas ise Venedik hi­ mayesini sağlıyarak şiddetli bir mücadeleye girdiler. 1454. yani Osmanlı yüksek hakimiyetini tanımak şartı ile ticaret serbestisi verilmişti. Mora’da. Müttefikler. Tuna cenubundaki bütün Balkan yarımadasını doğrudan doğ­ ruya egemenliği altına sokarak. O. Mora’da Paleologlardan olan iki despotu ve Paleologlar ile akrabalığı bulunan Cenevizli Gattilusi ailesini bertaraf etti. 1463-1479 Venedik Harbi. 1455’de Sır­ bistan’ı iki seferle devlete daha sıkı bağlarla bağladı. 1456 tarihinde Amurutzes’e bir dünya haritası yaptırıyordu. İslâm ve Bizans geleneklerini şahsında bağdaştırarak klasik Osmanlı Padişahını yaratı­ yordu. Deniz kıyısındaki kale­ lerde.idi. İlkin. o. Macarlar Kuzey Bosna’da Jajce’de yerleşmiş­ ler. Çağdaşı Kemal Paşazâde’de “tedbîri cihangîrlik zik­ rinde idi” diye Fâtih’in gerçek emelini açıklar. Fa­ kat Belgrad kalesi önünde Macarlara karşı muvaffak olamadı(l456). Adalarda ve Kırım’da Cenevizlilere de haraç ödemek. Fâtih. 1456 ve 1459’da iki sefer sonunda despot­ luk tamamiyle işgal ve Osmanlı Devletine ilhak olundu. N i­ hayet. Diğer taraftan Fâtih atası Yıldırım Bayezid ve Mu­ rad II devrinde Osmanlı hakimiyeti altına girmiş bütün yerler üzerinde hakimiyet iddia edecektir. Fâtih ve Venedik. Ermeni Patriğini İstanbul’da pâyitahtmda yerleştiriyor. Venedik de 1454’de yaptığı andlaşma ile İstanbul Fâtihi ticaret için elverişli koşullar el­ OSM ANLI I de etmişti. O yıl ve 1460’da yapılan iki seferle Fâtih Mora’yı işgal etti. Güneyde Mora yarımadası Venedik eline düşebilirdi. 1464’de Papa Pius II Avrupa haçlı orduları için AncoSİYASET . 1463’de Venedik’le bozuştuğu zaman Batı ticaretini ida­ me için Floransalıları teşvik edecektir. Sultan al-barrayn ve khakatı al-bahrayn. 1463’de çatışma kaçınılmaz bir hal alıncaya kadar savaştan kaçındılar. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan ile Venedik arasında ittifak için elçiler gitti geldi. Fâtih. Arnavutluk ve Yunanistan kıyı­ ları ile Ege denizinde Venedik’le karşı karşıya getirecek­ tir. Morava vadisin­ de Balkanların kalbine doğru Macar nüfuzunun sarkma­ sını sağlıyan bir gedik teşkil ediyordu. Memlekette her iki tarafı tutan partiler vardı. ay­ nı maksatla Rum Ortodoks Patriğini. Fakat denizden desteklenen sarp yerlerde inşa edilmiş Nauplia. denizde za­ yıf olduğunu biliyordu. şimali Ar­ navutluk’ta 1443’den beri isyan halinde bulunan İsken­ der Beyi kışkırttılar. 1454-1463 yılları arasında Balkan hakimiye­ ti için en gerekli saydığı sorunları ele aldı.

Koron. Venedik. Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerini de ilkin ha­ raca bağladı. Fâtih için bu harp sırasında en çetin bunalım Ana­ dolu’da Karamaııoğulları yüzünden patlak vermiştir. 1472’de Venedik. Kıbrıs. Karamanoğulları arasında taht mücadelesi Mehmed ile Türkmen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ı karşı karşıya getirdi. şimdi Osmanlı donanmasına iki büyük hedef gös­ terdi: Akdeniz’in kapısı olan Rodos’un fethi ve iç koşul­ ları o zaman bir istilâya elverişli görünen İtalya’nın isti­ lâsı. Limni ve Agriboz adaları Osmanlılara terk olunuyor ve Ve­ nedik ayrıca her yıl 10 bin altın ödemeği kabul ediyor­ du. bu arada Isfendiyar oğlu. Timur’un siyasetini. yarımadada. İtalya’da bir köprübaşı kurulmuştu. Bu sırada Gedik Ahmed Pa­ şa. Arnavutluk’ta Ve­ nedik elindeki Işkodra’yı şiddetle muhasara etti (1474 ve 1478). İstanbul’da Kadırga Limanında yeni bir tersane kurdurdu ve donanmayı kuvvetlendirdi. Venediklilere ticaret serbestliği eskisi gibi tanınmış­ tı. Akdeniz’in büyük deniz devletini barışa zorlayan Fâtih. şimdi Venedik’le mücadeleyi daha sıkı biçimde ele aldı. Gedik Ahmed ertesi yıl İtalya’da yapacağı büyük ölçüde fütuhat için ordusunu toplamak üzere Ar­ navutluk’a geri döndü. Fâtih bu büyük tehlike karşısında olağanüstü önlemler aldı. Karaman-Akkoyunlu ordusu Akşehir’e kadar sokuldu. Fâtih nihayet Karaman ülkesini Osmanlı ülkesine kattı (1468). Fakat Gedik Ahmed. Yıldırım Bayezid zamanındanberi Karamanoğulları’na karşı Osmanlıların müttefiki olan Dulgadıroğulları üzerinde nüfuz mücadelesi. Akdeniz kıyılarına 30 bin kişilik bir kuvvet yolluyacak. Fakat Toros Dağlarında savaşçı Türkmen kabileleri Karamaııoğulları idaresinde savaşa devam etti­ ler. Bayezid zamanında patlak verecektir (1485-1491 harbi). Venedik­ liler de buraya ateşli silahlarla donatılmış bir kuvvet göndererek onunla birleşeceklerdi. Uzun Haşan Karahisar Kalesini bırakarak ve bir daha Osmanlı topraklarına saldırmayacağına yemin ederek barış andlaşması yaptı. Tokat’ı baskınla yağma ve tahrib etti.na’yı coplanma yeri olarak tespit etti ve ertesi sene bura­ ya bizzat gitti. Fâtih’in kovduğu beyler. Germiyan oğlu onun yanına sığınmışlardı. Müttefikler. daha bu de­ virde İslâm dünyasının bu iki büyük devletini harbin ke­ narına kadar getirdi. Uzun Haşan. Mora geri alın­ dı. deniz üssü Gelibolu’yu korumak için Ça­ nakkale Boğazı’ııda karşılıklı iki kuvvetli kale. 1472’de Uzun Haşan. Timur'un torunu HüseO SM A N U yin Baykara’ya elçi göndererek Uzun Haşan'a iki taraftan hücum önerisinde bulundu. Lepanto. Mesih ye­ nildi. Boğdan’ı haraca bağladı (5 Ekim 1455). Fâtih bizzat Arnavutluk’a iki sefer yaptı (1466 ve 1467). Papa. Nihayet Osmanlı akıncıları İsonso’yu aşarak Ve­ nedik karşısında göründüler. 1480’de Mesih Paşa Rodos’a çıkarma yaparken bü­ yük asker Gedik Ahmed Paşa Otranto’ya çıktı. l 4 6 l ’de Sinop ve Trabzon. 1475 Kefe ve Sudak). Herşeyin tehlike­ ye girdiğini gören Fâtih bütün güçlerini seferber ederek ertesi sene Uzun Haşan üzerine yürüdü. Bunun üzerine Fâtih. Venedik donanması Çanakkale Boğazı dışında do­ laşıyordu. Mahmud Pa­ şayı güçlü bir ordu ile Mora’ya gönderdi. En önemlisi. Ya­ pılan andlaşmaya göre İşkodra. Akçahisar (Kruye). Venedik barışa yanaştı. Böylece Boğazların hâkimi olarak KaI SİYASET . Orta Anadolu sorununu böylece çözümleyerek To­ ros Dağları’na kadar ilerleyen Fâtih. Modon kalele­ rini elinde tutuyordu. Osmanlılara karşı Anadolu beylerini himaye altına alma­ ya çalışıyordu. Fâtih için en tehlikeli bunalımı bertaraf etmiş oluyordu. sonra birer birer işgal etti (1459’da Amas­ ra. Bununla beraber kendisi­ ni savaş için teşvik eden Venedik elçilerini sarayına kabul ediyordu. Bu zafer. Ordusu (100 bin kişi) tahmin olunuyordu. Doğu Anadolu’da Başkent (Otluk-beli) mevkiinde düşmanı tam bir bozguna uğrattı. Roma’dan Fransa’ya sığın­ mak için hazırlık yapıyordu. Otranto’yu aldı (11 Ağustos 1480) ve içine asker yerleştirdi. 1471’de İran’ın da hakimi olan Uzun Haşan Orta Anadolu işlerine karışıyor. Rodos şövalyeleri ve Uzun Ha­ şan arasında bir ittifak kuruldu. Torosları ve Akdeniz kıyılarını işgal ederek Karamaneli fethini tamamladı (1474). izliyor. Mücadele II. 1466-1470 arasında Karamanoğulları’nı ve daha doğuda Dulgadır (Zulkadriyye) Türkmen beyliğini himaye eden Memlûklerle OsmanlI­ lar sınırdaş olmuşlardı. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için şimdi aralarında projeler bile yapmakta idiler. Kilidülbahr ve Kale-i Sultaniyye’yi (Çanakkale) yaptırdı (146364 kışı). Altunordu’ya karşı himaye ettiği Kırım kabile aristokrasisinin işbirliği sayesinde Kırım H anlığını Osmanlı tâbiliği al­ tına soktu (1475). O.

Veziriazam Mahmud Paşaya Rumeli Beylerbeyliği de verilerek devletin en büyük eyalet sipahi ordusunu kontrolü altında bulundurması sağlanmıştır. Osmanlı idare sisteminde Padişah’ın mutlak mer­ kezi otoritesi hakkında Fâtih seleflerinden çok daha üs­ tün bir inanç besliyordu. Bu sayede bağımsız davranan güçlü uc beylerini alelade san­ cak beyleri durumuna getirdi. İlmiyeye ait tayin­ leri veziriazama danışmadan yaptığı için istifaya zorlan­ mıştır. Bu garnizonlar. Bunlar o bölgede valiye veya baş­ ka bir otoriteye tâbi değillerdi ve yalnız merkezden emir alırlardı. yerlerine saraydaki avcı bölükle­ rinden Sekban adı altında yeni yeniçeri bölükleri koydu. Fâtih. Uçlar. veziriazamlarını kullarından seçtiği gibi icraî ve siyasî iktidarın mümessilleri olarak idarenin her kadeSIYASÎT . devlet için artık bir sorun olmaktan çıktı. divan toplantılarında hazır bulun­ mayarak devlet işlerini ancak özel bir arz odasında devlet erkânı ile müzakere ediyor.radeniz’i bir Osmanh gölü haline getirmiş oluyordu. gelebilecek kötü hareketleri önler. Beylik zamanından beri kadıaskerler. bütün devlet yetkilerini elinde toplayan ve İmparatorluğunu mutlak şekilde bir merkezden idare eden bir Pâdişâh örneğini yaratmak için. Bir kelime ile. yeniçeri ağalarını. Bir çoklarını Ocaktan attı. Böylece. Bulundukları hisarlara kimse ayak atamazdı. Saray’da dahi ancak belli kimselere kendisine hitap ve arz imkânı veriyor. 1436’da veziria­ zam olmuştu. İmparatorluğun yalnız territoryal bakımdan yaratıcısı değildir. veziriazamlara. merkezi otoritenin mümessilleri görevini üstlenmiş bulunuyorlardı. Sonra maaşlarını arttırmak. Fâtih. devlet işlerinde karar yetkisini gerçekte eski vezir ailesine mensup ule­ madan Çandarlı Halil’e bırakırdı. 1453’e kadar on altı sene devletin gerçek sahibi idi. kendisine vezirlik teklif edilince. sultanın devlet işlerinin düzenlenmesinde ve teşkilatlanmada en nüfuzlu yardımcıları olduğu gibi veziriazamların da ço­ ğu kez onlardan seçildiklerini yukarıda görmüştük. orada Padişah emirle­ rinin uygulanmasını sağlardı. bu soylu veziri ancak İstanbul fethini başardıktan sonra bertaraf etmeğe cesaret edebildi ve on­ dan sonra da. bu makamın saraydan yetişen kullara özgü olduğunu ileri sürerek red cevabı verecektir. bunlar­ dan en ünlüsü Mahmud Paşayı Fâtih bir bahane ile idam ettirmekten çekinmedi. Murad II. iktidarına kar­ şı koyan ve koyabilecek tüm elemanları ortadan kaldırdı veya değiştirdi. Fakat yakını ve çağ­ daş tarihçi Hamza Bey oğlu Tursun Bey’in bile aşırı bul­ duğu gazâ faaliyetine hiç ara vermeden otuz sene içinde iki denizin ve iki karanın tam hâkimi olmuş. Fâtih. Fâtih. onun emir ve arzularına mutlak surette bağlı birisi durumuna geliyordu. kişiliği sanki kutsal bir İmparator gibi davranıyordu. 1461’de Trabzon Kalesi’ne 400 ye­ niçeri yerleştirmiştir). yeniçeriler eyaletlerde de Padişah otoritesinin. kadıaskerliğinde. Karamanı Mehmed müstesna. Tahta çıkışında kendisine karşı isyan et­ miş olan Yeniçerileri şiddetle cezalandırdı (1451). Halktan biri gibi camide cema­ at arasında namaz kılan veya Saray kapısında halkın şikâ­ yetlerini dinleyen babası Murad H’den farklı olarak Fâ­ tih. Fâtih. Osmanlı İmparatorluğunun siyasi. İtalya ve Akdeniz seferleri yarım kalmıştı. silâhlarını yenilemek ve miktarlarını beş binden on-on iki bine çı­ karmak suretiyle bu askeri İmparatorluk ordusunun te­ mel gücü haline getirdi. vezi­ riazam pâdişâhın mutlak vekili. sosyal kuramlarını geliştirerek kesin şekillerini veren ve devletin gelecekteki siyasi gelişmelerini tayin eden de Fâtih’tir. Son­ radan Molla Gürânî. kumandanlarını sekbanlar arasından seçmeye başladı. 1481 baharında 49 yaşında öldüğü zaman Mısır. Her zaman için emri altında bu­ lunan ve doğrudan doğruya şahsına bağlı olan bu kuvvet (yeniçeri ağasını doğrudan doğruya Padişah seçerdi) sa­ yesinde İmparatorluk içinde veya uçlarda çıkabilecek herhangi bir karşı hareketi önleyecek duruma geldi. bütün vezi­ riazamlarını kendi kulları arasından seçti. fethettiği mühim kaleler garnizon olarak yeniçerileri yerleştirirdi (1460’da Korinth Kalesi’ııe 400. bu yerleri düşmandan korumakla kal­ mazlar şehirlerde müslüman halktan gayrimüslimlere OSMANLI ! tır. Anadolu ve Rumeli’de dört yüzyıl sarsılmayan Osmanh İmparatorlu­ ğu’nun esas çekirdeğini vücuda getirmişti. mâ­ liyenin bağımsız sorumlu müstakil ve mesul başı olan defterdar üzerinde de daha sıkı bir kontrol hakkı tanımış­ F Â T İH 'İN İM PA R A T O R L U Ğ U N U Ö R G Ü TLEM ESİ Fâtih. 1430’da ba­ bası yerine kadıaskerlikten vezir olmuş. Sultanın eski hocası Mola Gürânî. Çandarlı. Öbür taraftan mutlak vekili ola­ rak veziriazamın yetkilerini genişletmiştir.

ken­ disinden önce mevcut bulunan devlet teşkilâtını ve teşri­ fatı. Böylece valiler. Sağlığında. Buna karşı Şeriat’m uygulanması yanlız ulema eline bırakılmıştır. idarenin kontrolü görevini üstlenmişlerdir. maliye işlerinden sorumlu defterdarlık ve ka­ nunun uygulanmasıyla görevli kadıaskerliktir. bu otoriteyi kimin alacağını tayin etmek de Tanrıya ait bir iş sayılırdı. divanın aslî üyele­ ridir. Kanunun ve adaletin tam yeri­ ne getirilmesi sonuçta hükümdarın iradesinin ve otorite­ sinin tam uygulanması demekti. bu yetkiye dayanarak birçok kanunlar ve yasaknameler çıkarmıştır. Bunlar. Padişah yalnız. Bu suretle Fâtih’in idare ve hukuk sisteminde m ut­ lak ve merkeziyetçi otoritesini gerçekleştirmeyi hedefle­ yen önlemlerini açıklamış bulunuyoruz. yani Padişahın icra yet­ kisini temsil eden kullara bırakmak zorunda idiler. Fâtih’in kanunların ve nizamların uygulanmasında ve devlet çıkarlarıyla ilgili meselelerde fazlasıyle sert ve şiddetli hareket ettiği bizzat çağdaşları tarafından ifade edilmiştir. İslâm dünyasına girince Türk hükümdarları. öteki OrtaDoğu devletlerinde görüldüğü gibi. Fâ­ tih. bununla beraber onlar kendi işlerinde bağımsız olup. Padişah emirleri şeklinde ilân olunurdu. def­ terdar ve nişancıyı ayağa kalkarak kabul eder. Ağa. bu hükümle­ rin icrasını tamamiyle ehl-i örfe. Bunu Tanrının bağışlıyacağı kut tayin etmeliydi. yeni duruma göre bu müesseselere kesin şeklini vermiş­ tir. ölümünde herkesin geniş bir nefes aldığı muhakkaktır. bugünkü anlamda ancak nizam ve tan­ zimler şeklinde yorumlanmıştır. siyaset ve idarede nizam koyma hususunda mutlak yetkilerini bı­ rakmadılar. bazı ilâvelerle bir kanunname halinde tespit etmiş. İdarenin bu üç esas kolu. genel işlerde veziriazama. veziriazamın kontrolsüz bir şekilde devlet yetkilerini ve devlet kuvvetlerinin hepsine hüküm etmesi tehlikesi bertaraf edilmiş. kadılardan bey ve beylerbeyi tayini kanuna göre mümkündü. veziriazam. merkezi hükümetin yazı işleri ve bürolarını temsil eden dördüncü bir sorumlu makam olarak nişan­ cılık makamı vardır. Bu sebepten veliahd tayini de müm­ kün değildi. Bununla beraber il­ miye sınıfının bey sınıfına geçmesi. Padişahın mutlak vekili olarak maliye işlerini temsil eden defterdarın ve kanunun uygulanma­ sından sorumlu kadıasker ve kadıların üzerinde idi. Veziriazam. kendi yaO SM A N U sa veya törelerini tespit ve ilân ederlerdi. Kanunun uygulanmasında kendi oğulları için bile ayrıcalık tanımazdı. eski Türk gele­ neğine göre hükümdar otoritesinin kaynağı Tanrı oldu­ ğundan. Daha doğrusu. Fâtih. Bu suretle. Osmanlılarda 17. idarenin üç esas kolunda son söz padişa­ ha bırakılmıştır. ulemanın bazı girişimlerine kar­ şı şiddetle tepki göstermiştir. Osmanlılarda saltanat değişikliğini düzenleyen bir kanun ve gelenek yoktu. esasen İslâmî an­ layışa yabancı olan bu davranış. Bununla beraber Padi­ şah sıfatıyle hükümdarın. davalarda kadıaskerlere verilmiştir. doğrudan doğruya Padişah’dan emir alırdı. daima Şeriattı ve bunun yanında kanun adıyla çı­ karılan kurallar. timarlı sipahiler. doğrudan doğruya Padişaha karşı sorum­ lu idiler. genel siyaset işlerin­ de vezaret. ulemanın buna karışmaya hakkı olmadığı fikri. yüzyıl başlarına kadar egemendi. Şer’î ve örfî kanunlara göre hüküm vermek yetkisine sahip olan kadılar. Öbür yandan. Kardeşlerden her biri saltanata aySİYASET . Onlar haf­ tada dört gün. Bununla beraber özel­ likle malî sahada aldığı ve sert bir şekilde uyguladığı ra­ dikal önlemlerin onun idaresine karşı kuvvetli bir hoş­ nutsuzluk yarattığı. İslâmî anlamda asıl kanun. Şunu da belirtmek yerinde olur ki. Mehmed I’in veliahd tayin etmesi istenen m neticeyi vermemiştir. Fâtih Kanunnamesine göre. Padişah adına emir yazma yetkisi. Böylece Şeriat yanında yalnız hükümdarın iradesinden doğan bir hukuk. Devlete türe ver­ mek. arz odasında Padişah’m huzuruna girip iş­ leri arzederler. Bunun yanında. vezirleri. Böy­ lece idarede yargı ayrılmış oluyordu. onla­ ra nezaret ederdi. Buna karşı onlar. buna mutlak şekilde yetkili ol­ duğu. yani sivil bir kanunname ilânı. Türk yasa ve töre devlet geleneğine bağlıdır. kadıaskerler.meşinde yalnız kullarım kullanmıştır. İstanbul Fâtihi’ne ve İmparatorluğun enerjik kurucusuna karşı kimse karşı ge­ lecek güçte değildi. vergi tahsildarları ve Padişah yasağını uygulamaya yetkili bütün icra ajanlarını kullardan seç­ miştir. İdare ve icra ala­ nında mutlakiyetin en tesirli aracı olan kul (gulam) sis­ temine ilerde ayrıca değinilecektir. yeniçeri ağasına doğ­ rudan doğruya emir verme yetkisine sahip değildir. örfi kanunlar meydana çık­ tı ve kanun alanı gittikçe genişledi. imparatorluk kuran Türk ve Moğol hakanları. onların en önemli hakimiyet haklarından sayılırdı. mâliyede def­ terdarlara. O. Bu dört makam.

İstanbul surları üzerinde Fâtih’e karşı savaşmıştı. 198) bunları. tüccarların O S A \A N İI I kıyaslanabilir. Bu reformun asıl amacı kuşkusuz asker dirlikleri­ ni artırmak. 1. Sultan olanın kardeşlerini nizam-i âlem için idam etmesinin “caiz” olduğunu ve ule­ yüklerini. Fâtih. Yeni akça çıkarmak ve eskisinin dolaşımını yasaklayarak kişi­ ler elindeki eski akçayı darphanelerde beşte bir eksiğine.nı derecede hak sahibi saydırdı. bu du­ rum ölümünde şiddetle patlak veren bir içtimai-siyasi gerginliğe neden olmuştur. hanları araştırmağa ve buldukları eski gümüş hazine için almaya yetkili idiler. ellerindeki m î­ rî araziyi mülk ve vakıf haline çevirmeğe çalıştıklarını. yüzyıl sonlarında artık bunu iyi görmeyecektir. Bu gibi toprak­ ların çoğu aslında daha önce mîrî arazi olup çeşitli yollar­ la vakıf ve mülk haline gelmişti. yani hanedanın sağ bulunan en yaşlı üyesinin saltanata geçmesi kuralı bir âdet olarak yerleşe­ cektir. 875. Bir padişah ölünce kar­ deşler arasında mücadele kaçınılmaz bir haldi ve bu du­ rum bilhassa Bayezid’in oğulları ve torunları arasında devleti büyük buhranlara ve tehlikelere sürüklemişti. radikal önlemlere başvurmuş. aslen bir İtalyan Yahudisi olan Hekim Yakub’un bu kötü yeni­ likleri memlekete soktuğunu iddia eder. gerçek gümüş fiyatına almak. seferler için asker sağlamaktı. Bu suretle devlet. bun­ dan hazine için büyük gelirler sağlamıştır. Fâtih’in gümüş para ayarını değiştirmesi. şehirlere gön­ derdiği gümiq arayıcı yasak kulları evleri. Tursun Bey’e göre bu suretle 20 bin köy ve mezra devlete mal edilmiş ve timar sipahilerine dağıtıl­ mıştır. yöntemini büyük ölçüde kullanmış. Askerin ve kamuoyunun onayladığı bu prensip İmparatorluğun birliğini korumaya yönelikti. Sonraları kanunnamesinde. Bu pren­ sipler. SİYASET . Fâtih’in aldığı başlıca mali önlemler şunlardır. mum gibi zaruri ihtiyaç maddelerini bölge bölge “mukataaya” iltizam verme. eski Türk Müslüman aileleri idi. 15 ve 16. bu gibi toprakla­ rın vesika ve durumlarını araştırarak bazı esaslara göre bunları (meselâ binası yıkılmış vakıfları) mîrî toprak ha­ line getirdi. pronijalan kendi tasarrufları altına sokmağa çalışmaları ve devletin buna karşı boşuna mücadele etm esi O sm anlIlardaki bu akımla manın bunu “caiz" gördüğünü ifade etti. Âşık Paşazade (s. vakıf mütevellisi olarak kendi çocukları ve torunları için bu toprakları sağlam bir gelir kaynağı haline soktukları­ nı biliyoruz. Her padişah tarafından cülûsu sırasında uygulanan bu yöntemin 865. Bu aslında zo­ runlu bir kanun değildir. Onun bu mukataalara dair kanunları sert önlemler içermektedir. vakıf ve mülk toprakların büyük bir kısmının devlet toprakları. İmparatorluğun kurulması için Fâtih. şeyhler. Ancak Fâtih gibi mutlak otorite sahibi bir hükümdar. Bir de bu kaııanu yürütmek için. yerli ve yabancı tacirlerin şikâyeti­ ne nedetı olmuştur. memleketin kaynaklarını son kerteye kadar kul­ lanmaya çalışmış. 2. Babası ile arası açık olan Amasya valisi Şehzade Bayezid karşıt olan­ ların toplanma merkezi haline geldi. Bi­ zans’a kaçan Osmanlı şehzadesi Orhan. Evkaf ve emlâkin devletleştirilmesinden zarara uğrayanlar özellikle ulema sınıfı. böyle bir reforma girişebilirdi. Osmanlı toplumunda nüfuzlu ve zengin ailelerin. Nizam-i âlem için zaruret ha­ linde cevâz verilen bir fiildir. Osmanlı ülkesinde o zamana kadar görülmemiş zulümler olarak protesto eder. Bizans devrinde aynı şekilde yerel senyörlerin ve manastırların devlet topraklarını. yüzyıllarda nizam-i âlem için kardeş katlini zorunlu bir önlem diye ka­ bul eden Osmanlı kamuoyu 16. Fâtih. Bu reformun sonucu zarar gören geniş bir kitle özellikle zaviye yöne­ ten dervişler o zaman veziriazam olan Karamani Meh­ med Paşaya karşı kin beslemeğe başladılar. FATİH'İN MALÎ ÖNLEMLERİ Fâtih’in maliye ve toprak üzerinde siyaseti de dev­ rimci bir karakter taşır. Tekeller. Fâtih bununla hakimiyetin bölünmezliği ve devletin parçalanmazlığı prensiplerini herşeyin üstünde tuttuğunu göstermekte idi. Cem ile Bayezid. Müddeiler mağlup olunca yabancı hükümdarlar yanına kaçıp devlete daimi bir tehdit teşkil etmekte idiler. Para üzerindeki önlemleri. padişahın eyaletlere. Memlekette yaygın hoşnutsuzluğun Bayezid döneminde kökten karşı reformların derin sebebi de budur. 880 ve 886 Hicrî yıllarında tekrarı memlekette büyük hoşnut­ suzluk doğurmuştur. mîrî arazi haline sokulması (neshi) ve timar olarak askeri sınıfa dağıtılmasıdır. tuz. daha sonra Bayezid IFnin oğul­ ları arasındaki mücadelelerde ortaya çıkacaktır. Fâtih. Bir takım özel koşulların da yar­ dımı ile ekberiyyet. Fakat İmpara­ torluk ölçüsünde hoşnutsuzluk doğuran başka malî bir önlem. nakit gümüş pa­ ra üzerinden beşte bir vergi almış oluyordu. tahta çıktığında henüz memede olan kardeşi Ahmed’i boğdurmuştur. sabun.

Daha 1432’de B. Bursa’da baharatı kumaşla değişmeyi Mısır ve Suriyede altınla almaktan daha kârlı saymakta idiler. Bu siya­ set. Bu H int ajanları. yeni siyasi nizam retten yük başına 70-80 altın kazanıldığı hesaplanmıştır. Bu kısa ve ucuz yol. yüzyılda İran’dan Avrupa’ya ihraç edilen değerli Esterabad (Staravi) ipeğinin beynelOSM A N LI Bursa gümrüğüne 1479’a doğru ipekten yılda yaklaşık 15 bin altın duka gelir gelmekte idi. Konya üzerinden Anado­ lu’yu çapraz kesen eski ticaret yolu üzerinden kervanlar­ la gelirdi. de La Broquiere Pera’lı Ceneviz tacirlerin Bursa’dan baharat satın al­ dıklarını tespit etmiştir. Floransa’da bu tica­ siyasi girişimlerini mümkün kılan şey. altında gelişen ticarî ve ekonomik hayat ve buna paralel 15. yani Dâr al-Harb’e men­ sup olup amannâme (kapitülasyon) ile ticaret izni verilmiş olan yabancılar için yüzde beş olarak tespit etti. Baharat. Ge­ libolu bu ticari canlanmanın tanıklarıdır. Öte yandan Bursa. birbirini tamamlayan iktisadi bir birliğe yol açmıştır. 15. N iha­ yet Fâtih devri sonlarında Hindistan’da Behmenîlerin meşhur veziri Mahmud Gâwân. onlardan gümrük almıştır.y. Fakat ikinci bir yol. Gümrük defterlerinde İtalyan gemileri ve tüccar­ larından çok daha fazla bu unsurları görmekteyiz. Bu devrin ka­ rakterleri kısaca şöyle ifade edilebilir. da Müslüman Türklerin sanayi ve ti­ carette birinci planda faaliyette olduklarını. Adana. Ankara ve Tos­ ya’da sof sanayii. bilhassa ağır ticaret malları için kul­ lanılırdı. boya ve H int kumaşları gibi değerli mad­ deler genellikle Şam.ekon om i milel antreposu haline gelmişti. Ermeni Rum ve Yahudilerin Osmanh İmparatorluğunda ticarette ege­ men olmaları ancak 16. i SİYASET . Bursa ay­ nı zamanda kıymetli Avrupa yünlülerinin doğu memle­ ketlerine sevkedildiği bir merkezdi. tahta. İtalyanların yerini al­ mıştır. o zamana kadar imtiyazlı bir durumda bulunan ve Levant pazarlarını sömüren Frenk tacirleri tarafından bir felâket gibi gürültü ile karşılanmış ve W. Bu gümrük Fâtih devrinde bir tarihe kadar yüzde iki gibi ufak bir oranda idi. yani İslâm devletine haraç ödeyen zımmiler için yüzde dört ve harbîler için. Bursa Doğu’dan müslüman tüccar kervanlarının eriştikleri en batıda bir merkez olarak. bilhassa Bursa kadı sicillerinin incelen­ mesi bu hükmün yanlışlığını göstermiştir. Rumlar. Maringhi’ye göre her kervan or­ yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyük askeri ve talama 200 yük ipek getirmekte idi. 1480’lerde bu ticaretle uğraşan Bursalı Türk ta­ ciri Hayreddin’in yarım milyon akça sermaye ile bir şir­ ket kurmuş olduğunu biliyoruz. Bölgelerarası ticarette Osmanlı tebaası olan Müslüman tüccarlar. Batı Anadolu’da kuvvetli bir pamuklu sanayii. Bursa’dan Balkanlara geçmekte idiler. baharatın Bursa’da pahalı olduğunu söylemekle beraber. Arabistan ve H int mallarının da bir ant­ reposu haline gelmişti. Yanbolu’da aba-kebe yapımı Balkanlarda önemli sanayi kolları idi. Floransalılar. Ermeniler ve Yahudiler. Bursa’nın bu devirde nüfusu 50 binden aşağı değildi. Fâtih devrinde süratle büyüyen İs­ tanbul. Heyd gibi bü­ yük bir âlimi Osmanlı devrinde Levant ticaretinin çök­ tüğü gibi abartmalı bir hükme sürüklemiştir. İpek tâcirleri dönüş­ lerinde İran’a Bursa’da aldıkları bu yünlüleri götürmek­ te idiler. Boğdan ve Lwow’a Bursa’dan sevkolunmakta idi. Fâtih bu oranı Müslümaıılar ve harac-güzarlar. Bursa ve İstanbul’da ipekli sanayii (1502’de Bursa’da bin kadar ipekli tezgâhı sayılmıştır) Avrupa ve Kuzey memleketlerine önemli miktarda ihra­ cat yapabilmekte idi. Levant sahasında Frenk (Avrupalı)ların siyasi hakimi­ yetine ve ekonomik bakımdan imtiyazlı durumlarına son vermeğe çalışmıştır. olarak artan devlet gelirleridir. dan sonra Batı Avrupa tica­ retinin gittikçe daha büyük bir önem kazanması ile mümkün olmuştur. Selçuklu Anadolusu’nda olduğu gibi. Edirne. demir Antalya ve Alâiye limanlarından sevk olu­ nurdu. daha Fâtih’deıı önce uluslararası ticaret merkez­ leri haline gelen ve gittikçe büyüyen Bursa. İstanbul’da ve Selanik’de çuha sana­ yii. Osmanh siyasi dü­ zeni birbirinden uzak geniş bölgeleri güvenlik altına bir­ birine yaklaştırmış. Gayrimüslim zımmîlerin. Maringhi. bu madde Eflak. yy. Bursa’ya kendi ajanları ile muntazaman Hind malları göndermekte idi. Mısır ve Suriye limanla­ rından Antalya’ya. oradan Bursa’ya gelen deniz yolu idi. Edirne’de deri işleri ve ayakkabı sanayii. Bu arada Fâtih Bizans’ın çöküş dev­ rinde Venedik ve Ceneviz’in temin ettikleri tam gümrük bağışıklığına son vermiş. büyük şehir­ lerde Hükümet karşısında nüfuzlu bir sınıf teşkil ettik­ lerini görüyoruz. Genelde Osmanlı Devle­ ti. 15. Anadolu’dan Mısır’a külliyetli miktarda ağaç. Her yıl buraya devamlı 5-6 ipek kervanı gelirdi. Osmanh kaynaklarının. y.

İstanbul. yal­ nız tebaayı istismar fikrine bağlandığı iddiası tamamiyle yanlıştır. Her Padişah culûsunda bu vakıf belgelerini kontrol ettirir. Almanya ve İtalya’dan Yahudilerin gel­ mesini teşvik etti. 238 hamam ve başka tesisler idare olunmak­ ta idi. İstanbul’un imarından önce Bursa. Foça’dan. bir imaret inşa İstanbul’un imarında esas rolü. Saray burnunda Yeni Saray (Topkapı Sarayı) yaptırdı (bitiş tarihi 1464). Silistre gibi şehirlerin Osmanlı idaresinde birer Türk Müslüman şehri olarak süratle gelişmesi ve imarı nasıl vakıf sayesinde olmuşsa. şehri yağmasız almaya çalışmış. Keza o yıl. bütün Osmanlı şe­ hirlerinin kuruluşunda ve inkişafında olduğu gibi. Mora’dan. Ma­ nastır. Trabzon’dan. çocuklar için bir mektep. ” Osmanlı devleti. Bunların en m ü­ himleri Hoca Paşa. Sofya. Aksaray.İSTANBUL'UN YENİDEN İNŞASI Fâtih’in en büyük bir kaygısı İstanbul’u dünyanın siyasi ve iktisadi merkezlerinden biri. bütçesinden 1528’de vakıf ve mülklere ayrılan para umumi gelirin yüzde 16’sını alıyordu. bir hastahane (Dâr al-Şifâ). İstanbul’un en popüler alış veriş merkezi olarak bu­ güne kadar devam eden Mahmud Paşa sitesini vücuda getirdi. Filibe. vakıf müessesini bu doğrultuda en ziyade geliştirmiş bir İslâm devleti sayılabilir. Murad Paşa. Fâtih. ibadet. kendi adı­ na berat verir veya nesli ederdi. Gelibolu. Bunların mutlaka merkezi hü­ kümete tescil ve tasdik ettirilmesi lâzımdı. Amasra’dan. Osmanlı devletinin kamu hizmetleri fikrinden uzak olduğu. Osmanlılar. Edirne. 1095 mescit. Eskiden olduğu gibi şahıslar şimdi sadece kadının tanzim ettiği vakfiye ile vakf tesis edemezlerdi. Ferye. Reâyâ kalbin âbâd etmektir. imar etmek ve kalkındırmak olmuştur. imar mer­ kezleri vücuda getirmelerini istedi. Hıristiyan vakıfları da aynı kontrola tâbi idi. Fâtih şehirde yaptırmakta olduğu inşaatı bizzat teftiş ederdi. gerçek bir metropolis haline getirmek. Aynı şekilde za­ manla diğer vezirler de bugün İstanbul’un belli başlı ma­ hallelerini teşkil eden siteler kurdular. 625 büyük küçük zaviye. yaptırdığı camiin etrafında meşhur sekiz (Semâniye) medresesini. Argos’dan. Üsküp. 1528 yılında Anadolu’daki vakıflarla 45 imaret (fa­ kirler ve yolcular için barınma yeri). Da­ vut Paşa mahalleleridir. Fâtih kendisi. İstanbul İmparatorluğun son günlerinde “fakir ve büyük kısmı gayrı meskun bir harebeler şehri” idi. Devlet O S M A N ll El SİYASET . İznik. Kefe’den şehre Rum. yani umuma mahsus binalar. Silivri ve Galata’dan nüfus getirip yerleştirdi. Dar al-tâlim. 110 medrese. 1455 kışında meşhur kapalı çarşının çe­ kirdeği olan Büyük Bedestan’m yapılmasını emretti. Taşoz ve Sumatraki adalarından. Fetihten sonra dağılan ahaliyi toplamaya çalıştı. çeşme ve ha­ mamlar. Şehrin etrafındaki bölgede harp esirlerinden yerleştirerek 100 kadar köyü ihya etti. 154 muallimhane (çocuklara mahsus mektep). Konya. Kritovoulos’a göre Fâtih kendisi Yeni Saray’la büyük camiinin inşasını bu tarihte emr etti. Serez. çarşı ve han gibi ticari tesisler yaparak vakfetti. Şehre gelen yolları ve köprüle­ ri tamir ettirdi. Trabzon’da manastırlara ait vakıflar kaldırmış. Sürgün usulüyle şehre nüfus ge­ tirip yerleştirme işini saltanatının sonuna kadar uygulan­ dı. Gedik Ahmed Paşa. ticaret yerleri. fakat başaramamıştı. Larende ve Ereğli’den mühim miktarda Müslüman Türk halkı sürüp getirdi. 1459 yılında bütün büyük ricali toplayarak şehrin değişik yerlerinde vakıflarla imaretler. Midilli ve Agriboz’daıı. Vezirazam Malımud Paşa sultanı izliyerek. Şehrin nüfusunun 30 bine kadar düştü­ ğü iddia edilmiştir. Yenişehir. Reâyânın refâh-ı bir din vazifesi olarak benim­ senmiştir. Fâtih’in kendi vakfiyesinde şunlar yazılıdır: “Hiin&r bir şehr biinyâd etmektir. şehre bol su getirtmek için su yollarının onarımını emretti. köprüler. Şehrin göbeğinde yaptırdığı ilk sarayı (Eski saray) sonra uygun bulmadı. Fâtih. seyyahları barındıracak imaretler. vakıf­ ları sıkı devlet kontrolü altına almıştı. Bu gün devlete ait birçok kamu hizmetlerini. Burada cami. medrese. nüfuslandırmak. 75 büyük han ve kervansaray. Patrik Gennadius’a göre. 342 cami. İstanbul ima­ rı hakkında Türk şehir yapıcılığının bir misâli olarak bir az ayrıntı vereceğiz. İtalyan Yahudi nüfusu ge­ tirip yerleştirdi. imaret yaptırdı ve bu ha­ yır tesislerine gelir temin etmek üzere hamam. fetihten önce vücutsuz bir baş gibi idi. fakat Athos (Aynaroz) dağında tasdik etmişti. Fâtih. vakıf müessesesi oynamıştır. mektep ve hastahaneler inşası ve ida­ mesi işini vakf müessesesi yerine getirmekte idi. İstanbul da aynı yolla bir Türk şehri olarak yeniden imar edilmiştir.

İstanbul nüfusunu 1530’a doğru. bir eczacı hazır bulunurdu. sınaî bitkilere. ay-çiçeği ve mısıra bırakmaktadır. Beylik pazarının ve başka ticaret yerlerinin. Vakıf kendi idari mali işlerinde özerk olup yılda bir hesaplar yerel kadı tarafından kont­ rol edilirdi. Vakfiyede hastalara tatlı muamele olun­ ması özellikle işaret olunmuştur. Memleketimiz 1950-1960 döneminde traktörün yaygınlaşması ve tarıma pazar eko­ nomisinin girişi ile başlayan gelişme sonucu köklü bir değişiklik temposuna girmiştir. 987 ev. F. İstanbul dışında otuz beş köyü vakf etmiştir. Ayasofya camiini tamir ve içindeki hizmet sahiplerinin masrafını karşılamak üzere 1350 dükkân. Fâtih bu medre­ selerin teşkilâtlandırılmasında Türkistan’dan getirttiği meşhur astronomi âlimi Ali Kuşçudan istifade etmişti. tütün. 1939’da 3200 traktör varken 1959’da bu rakam 44. pamuk. kusuru görülen­ leri cezalandırırlardı. 14 umuma mahsus hamamın. ev ve dükkan kiralarının önemli bir kısmını. Braudel ise 16. Galata’da 260 dükkan vardı. Yüksek dini ilimlerle beraber aklî ve naklî ilimler (taba­ bet. 22 başhane (lokanta) tah­ sis ve vakf etmişti. iki hastahane aşçısı. Bu sayımda askeri sı­ nıfın konmadığı unutulmamalıdır. Bu geleneksel karakterler nelerdir? Aşağıdaki tar­ tışmamızın esas noktalannı bunun açıklanması oluştura­ caktır. işlerin vakfiyeye göre yürü­ tülüp yürütülmediğini kontrol ederler. 1478’de İstanbul’da 3667 dük­ kan. İstanbul’da yaptırttığı veya kiliseden çevirttiği dokuz cami ve onlara bağlı kurumlan devamlı şekilde ta­ mir ve idame etmek. küçük köylü-aile işletmelerine dayanan sosyo ekonomik yapıyı. Vakfın genel nâzırı bizzat padişahtı. personelin maaşlarını ödemek üze­ re İstanbul’da devlete ait arazi. Bütün bu tesislerin ekonomik önemi büyüktür. Ö.ettirdi. dört hanın. İçinde iki âlim ve tecrü­ beli doktor. şehrin büyümesi ve kalkınmasında başlıca rolü oynamış­ tır. Başka bir deyimle. bir kehhal (göz doktoru). SİYASET . üzüm. Talebinin bütün masrafları vakıf gelirinden sağlanırdı. Yalnız Fâtih camii etrafında 286 dükkandan mürek­ kep bir çarşı vücuda gelmişti. 51 hamam. kapıcı ve iki hasta bakıcı hastane personelini teş­ kil etmekte idi.L. Her sene sonunda müderrislerle personelin ileri ge­ lenleri bir toplantı yaparlar. buraya yet­ kinlik gösteren her müslüman çocuğu kabul olunurdu. yerini gittikçe daha ziyade pazar ürünlerine. astronomi. incir. Bundan başka İstanbul’da inşa ettirdiği büyük bedestaıı (Bezâzistan). Osmanlı mîrî toprak rejimi ve çift-hane sistemi­ ne borçluyuz. matematik) okunurdu.000’e ulaşmıştır. bir cerrah (opera­ tör). İmparatorluğun en yüksek ilim müessesesi olarak yaptırılan Semâniye medreselerine gelince. 1950’ye kadar Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı Osmanlı dönemindeki asırlık geleneksel esas ka­ rakterlerini korumakta idi. 32 bozahane. Bunların yıllık geliri takriben 13 bin Venedik dukasına varmakta idi. Barkan 400-500 bin.(1510’daki şiddetli zelzelede 109 cami ve bu arada birçok Bizans ve antik eser harab olmuştur). Fâtih’in yaptırdığı Dâr al-Şifâ’da muhtaç kimseler bakılır ve bedava ilâç verilirdi. Fâtih. Fâtihten bir yüzyıl sonra İstanbul onun tasarladığı gibi ger­ çekten bir dünya metropolis’i haline gelmiştir. Ecza mahzeni muhafızı ve idare işlerine bakan bir rnîn ile vekili. pirinç. 54 değirmenin gelirlerini yine aynı amaçla vakfetmiştir. Geçimlik (subsistence) tarım ekonomisinin ana ürünü buğday-arpa ekimi. DEVLET VE KIRSAL K E SİM İN SOSYAL YAPISI: Ç İF T -H A N E SİSTEM İ Türkiye’mizin ana ekonomik karakteri ve sosyal ya­ pısını Osmanlı dönemi belirlemiştir. Sultan Pazarı. OSM ANLI m İSTANBUL N Ü FU SU Kadı Muhyiddin’in 1478’de yaptığı bir sayıma gö­ re İstanbul nüfusu o tarihte şöyle idi: İstanbul’da aile Müslümanlar Hıristiyanlar (Ortodoks) Yah udiler Kefeliler Karamanlılar Ermeniler Frenkler (Avrupalılar) Çingeneler Yekiin 8951 3151 1647 267 384 372 31 14803 Galata’da aile 535 592 62 332 1521 Aynı sayıma göre. Bu dükkanların kira bede­ li vakfa aitti. yy sonuna doğru 700 bin tahmin etmektedirler.

elinden tarla ara­ zisini alır ve başka bir köylüye aktarır. hane. Mîrî toprak rejimi. başlıca buğday-arpa ekimine dayanır. bağ ve bahçe haline getirilemez. Devlet bu yüzdendir ki. Mîrî toprak rejimi ile ilgili bazı kilit kavramlar bu­ güne kadar bütün yayınlara rağmen. Bu rejimde. hububat ekimini kontrol al­ tında tutmak zorunluluğunu duymuştur. fakr-u zarurete düşer ve hükümet an­ layış göstererek vergi affına giderdi. belli bir ekonomik ve sosyal rejimin uy­ gulanması içindir ki. devlete bütün köylü sınıfını ve tarım ekonomisini kontrol ve düzenleme yetkisi veriyor­ du. Aslında. Osmanh kanûnnâmelerinde kesin bir madde vardır: “Tarla. Mîrî arazi rejiminde. Bağlar ve bahçeler bunun dışında kalır. Devlet. Buradan toplumumuzda bugün bile. aydınlanmasını gerekli gördü­ ğüm ikinci nokta şudur: Mîrî topraklar dediğimiz devlet toprakları başlıca iki kategoriye ayrılır: Tapulu arazi. Buna mîrî arazi rejimi diyoruz. son söz sahibidir ve örgütleyicisidir. kadın ve çocuklar ve çoğu zaman evlenmiş oğullarla torunlardan oluşur. devlet tarla arazisini kendi mutlak kontrolü altına almak gereğini duymuştur.Geleneksel tarım ekonomisinin esas üretim vasıtası. İlkin mîrî arazi. belli bir tarım ekonomisi ve sosyal yapının sürdürülmesi için Osmanlı sosyal yapısı hakkında çeşitli sosyolojik modellerden alı­ nan yetersiz teoriler ileri sürülmüştür. anlaşılamamış ve yanlış yorumlar süregelmiştir. Bu. Bir çift öküzü olan aile. bir çift öküz ile çekilen sabandır. Eğer dul kadın. devlet daimi kontrol altında tutar. yani devletin rakabesini (mutlak mülkiyet hakkını) elinde tuttuğu arazi. Öküz gücü üzerinde bu kadar durmamızın sebebi. İleride göreceğiz ki. hiç kuşkusuz. Bu raiyyet çiftliği. devlet için tarım ekonomisinin temel ünitesidir. Çift öküz geleneksel tarımın traktörüdür. bütün tarım top­ raklarını kapsamaz. Fakat geleneksel tarı­ mın traktörü saydığımız öküz gücünü hesaba katmaz. arazidir. kanunla garanti altına alınmıştır. bir çift öküzle çeki­ len saban. Aile emek ünitesini. Bütün Osmanlı tahrirlerinde. Eski Mezopotamya uygar­ lıklarından beri. aile emeğini esas alır. Fakat öküz gücünün yerini makine gücü alıncaya kadar tarım tekno­ lojisinde esaslı bir değişiklik görülmemiştir. Genel köylü ekonomisi teorisyenleri. vergi-nüfus sayımı. ordunun ve şehirlerin iaşesi. Bi­ zans ve Osmanlı İmparatorluklannda vergileme öküz sa­ yısına göre yapılmakta idi. Ayrıntılarına girmeden önce birkaç ana kavramı belirtmekte yarar görüyorum. Sabanın odun veya demirden olması. Bir­ çokları genel kanunnamede. Salgın sonucu öküzü ölen köylü çaresiz kalır. Ekonomik örgüte hakimdir. kuru-ziraat (dry-farming) ile buğday-arpa ekimi yapan iklim kuşaklarında. ırgatla idare ede­ bilirse. Hayvanî enerji ünitesinin. aile ekonomi­ sinin. Mîrî arazi yalnız hububat ziraati ya­ pılan. vergi mükellefi ola­ rak onu tanır. traktörün uygulan­ masından önce. Geleneksel tarımın temeli olan emek birimi. onu bîve adıyla işletmenin sahibi tanıyabilir. köylü ailesinin mülkü olarak. hububat ekiminde noksandan ileri gelir. bu patriarchal ve patrilineal bir aile tipidir. bir işletme ünitesi oluşturur.” Tarlaların devamlı işletimi. mîrî arazi kendi başına bir gaye değildir. kısaca reaya çiftliğini. yani vergi kaynakla­ rını belirleyen defterlerde. Çünkü. mesela marginalist okul. hayvanı kuvvetin en etkili biçimde kul­ lanım teknolojisini gösterir. O SM A N LI I Günümüzde toprak. büyük kitlelerin geçimi. hububat ekimine. kocası ölen kadının erkek evladı yoksa. tarla olarak kullanılan. Bu nokta. ekonomik bakımdan en verimli iş­ letme olarak tanınmıştır. ya­ ni aileyi temsil eden kocanın adiyle tespit edilir. tarla ziraatini. tarım ekonomisinin en önemli elemanı ise de. Özetle. Koca. işletmenin. yani bir çift öküzün işleyebi­ leceği toprak ünitesi. koca. Yukarıda sözünü ettiğimiz bu ana ekonomik sosyal düzene biz çift-hane sistemi diyoruz (Tahrir Defterlerinde çift-bâ-hane). müzevvec yani evli erkeğin. hiç olmazsa kır sektöründe patriar-chal aile tipinin neden hakim aile tipi olduğunu anlıyoruz. evlenmiş çoluk çocuk sahibi olmuş erkek köy­ lünün simgelediği köylü ailesidir. SİYASET . Onun parçalanma­ sına ve kaybolmasına karşı bir sürü kanun önlemleri alın­ mıştır. Vazgeçilmez bir düzendir. şim­ diye kadar yeterince anlaşılamadığı için. neden o kadar önemli bir yer tuttuğunu açıklayamamış­ lardır. yapım dinamiği ve başka özellikler tabü zamanla önemli değişiklikler getirmiştir. köylü ai­ le ünitesi esas itibarı ile. Osmanh rejiminde mîrî adı ile tamamiyle başka bir statü taşıyor­ du. Osmanlı Devleti. ge­ çimlik ekonomi. en ileri tarım teknolojisi olarak zamanla dün­ yanın öbür bölgelerine yayılmıştır. oğulları çalışma çağına gelinceye kadar. Darlık ve açlık. ileri­ de göreceğimiz gibi onun çift hane sisteminin temel ele­ manlarından biri olmasındandır.

satılamıyan. rantın miktarı belli olmaktadır. Devlet neden bazı toprakları mukataa ile verir? Bu­ nun sebebi şudur. İmparatorluk bürokrasisinin esas vazifele­ rinden biri. fakat babadan oğula bir iş­ letme birliği olarak geçen raiyyet çiftlikleridir. Örneğin. Onun emeğini kimse karşılıksız sömüremez. bir çift öküzle işlenebilen ara­ zi ünitesi) daima titizlikle. toplu bir miktar para olarak devletle kişi arasında bir sözleşme. Toprak ve reaya üzerinde feodal kontrolların ortaya çıkmasına karşı mer­ kezi İmparatorluk bürokrasisinin savaşması bu İmpara­ O SM A N L I ! torluklar tarihinin en önemli fasıllarından birini ve belki en önemlisini oluşturur. m îrî mukataalı arazidir. bu rejimi korumaktır. ta­ pu rejimi dediğimiz özel bir sistem içinde verilen arazi­ dir. Çünkü. Tapuya verilmeyen. Mîrî top­ raklarda mukataa sistemi şöyle uygulanmıştır. Kira bedeli. devlet elinde. Meselâ: “Mezra’a-i Pı­ nar der tasarruf-i Ali: 800 akça” gibi. doğrudan doğruya köylü tarafından işlenmeyen birçok arazi vardır. şehirli. kanunların em rettiği bedeni hizmetler dışında karşılıksız hiçbir hizmet yapmağa mecbur değildir. yüzyıla kadar küçük köylü aile işlet­ meleri rejimi ana hatlannda korunabilmiştir. İşte tapu rejiminin klasik dönemdeki temeli budur. Devlet bu garantileri vermiştir. tah­ rir defterlerinde hâlî kaydını bulmaktayız. reaya tasarrufu dı­ şında. tasarruf edilen arazi. başka deyimle devlet gelir kaynaklannı kaybetmemesi için. yani çiftçi aileler ve toprak birimi (yani çiftlik. Buradaki anlam ile mukataa veya kesim. Çoğu zaman. “yoksul” tabiri ile himayesi gerekli bir sınıf olarak ele alınmıştır. Bunların ha­ rap durumda kalmaması. Bu gibi çiftlik. mukavele. eski çağlardan beri Akdeniz ve Orta Doğu tarihine yön vermiş bir temel sistemdir. Belki.mukataalı arazi. genel anlamda bir iltizamdır. bu açıdan incelenmelidir. hukuk bakımından mukataa tam bir kiralamadır. Üretim işini. hatta asker de olabilir. bu savaşı tarihçi dikkatle araştırmakla. karşılıklı bir anlaşma. köylü emeğinin de devlet kontrolü altında olduğu gerçeğini unutmamak lâ­ zımdır. kendisi düzenler. Bu çeşit topraklar­ da. Kiralamayı yapan kim­ se. köy arazisi için. tapu sistemi. mezraa. köy­ lünün bağımsızlığı ve diğer elemanlar değişikliğe uğra­ yacaktır. Bu sebeple. tapu rejiminin kuralları uygulanmaz. raiyyet çiftliği işlenemez ve vergiler ve sipahi dirliği ger­ çekleşemez. Osmanlı İmpara­ torluğunda. Mukataa. ke­ sişme ile. Kanunlarla. Zira. raiyyet çiftliği birimi. Özetle. ancak üzerinde anlaşma yapılan meblağı öder. Köylü şu anlamda hür ve bağımsız köylü­ dür: Devlete ve sipahiye. Burada şahıs köylü olmayabilir. Yahut. yani yukarıda açıkladığımız gibi. bu bir açık artırma ile belirlenir. Mukataa sistemi. çift-hane sisteminin gerekleri belirlemiştir. angaryalar. İmparatorluk siyasetinin bul­ duğu ve korumaya çalıştığı ana İmparatorluk rejimi ola­ rak. hibe ve vakf edilemiyen. toprağın olduğu kadar. tamamiyle ayrı bir toprak rejimi simge­ ler. bir devlet gelir kaynağını bir özel şahsa belli bir bedel karşılığı ki­ ralamaktır. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarında reaya. köylü aileleri tarafından çiftlik üni­ telerinin bağımsız ve devamlı işletilmesini garanti eden bir sistemden ibarettir. Patrilineal irsiyet. raiyyeti kendi çiftlik veya vakıflarında işletmeye kalkışınca. Tapulu arazi: Köylü aile birliklerine. kesim. büyüklere karşı korunmağa çalışılmıştır. Köylü bunu kendisi işlemek zorundadır. Hizmetler. aksi halde. bir köy halkı çe­ şitli nedenlerle köyünü bırakıp kaçar. Boş SİYASET . Tapu rejimine göre. yani babadan oğula intikal maddesi de bu devamlılığı sağlamak için konmuştur. Mîrî tapulu arazi yanında ikinci büyük kategori topraklar. bu tür toprakları mukataa ile vermeyi ve işletmeyi en iyi yol olarak bulmuştur. tapu sistemi yanında. Tapu rejimine göre. Üretim vasıtaları öküz. bu İmparatorluklar tarihini bence en iyi biçimde açıkla­ yabilir. Tahrir defterlerinde mukataalı çiftlik veya mezraa’lar üzerinde toptan bir meblağ belirlenmiştir”. bir kelime ile raiyyetin sta­ tüsünü de. Ekâbir. Bu. Bizans’ta “dynatoi” Osmanlı İmparatorluğunda “ekâbir’e karşı köylüler da­ ima “fakir”. Düzen bozulur. Sonraki dönemlerde. Burada. Fakat 20. Mîrî tapulu arazi. saban ve tohumu ken­ disi sağlar ve bağımsız bir işletme ünitesi olarak toprağı kendisi işler. köylüler de kişi veya toplu olarak mukataa ile araziyi tutabilirler. köylünün emek ve hürriyetini garanti altına alır. tabi­ ri de buradan çıkıyor. devlet bunu önler. ile belli olur. bu İmparatorlukları köylü İmparatorlukları diye karakterlendirmekle bir abartmaya sapmadığımıza inanıyorum. bir köyde bir aile raiyyet çiftliğini terkedip gider ve bu arazi işlen­ memiş kalır. tapu siste­ mi denilen özel bir rejim altında bir köylü tasarrufunda bulunmayan araziyi devlet belli bir kira karşılığı şahısla­ ra ihale eder. modellerin katı çerçeve­ sinde kalmadan. es­ naf.

Alınan çift resmi. aile emeğine da­ yanan bu üretim örgütünün. Osmanlı miri-tapulu arazi sistemini. Gerçekten. tümü. Köylü-tarım vergisinin bu kombine niteliği anlaşılıncaya kadar. birlikte. Osmanlı İmparatorluğunun Bizans ve Selçuk dö­ nemlerinden devr aldığı ve esas olarak Eski İran ve GeçRoma İmparatorluğu dönemine giden bu temel sistemin ana unsurlarını yukarıda açıklamaya çalıştım. belli bir sosyo-ekonomik yapı simgeler. belli bir üretim tarzı. jugum-caput ola­ rak kabul edilmiştir ve alman vergi her ikisini kapsayan bir vergidir. toprağı. yani bir çift öküzün işleyebileceği çiftliği esas alırlar. bizzat topra­ ğı gösterir. Bizans tmparatorluğunda aynı üniteye. Osmanlı çift-hane vergisi. Ekonomik bakımdan çift-hane. Mîrî topraklarda esas re­ jim tapulu rejimdir. Bu süreç. Bir çift öküzün işleyebildiği tarlalann tümü de. Latince Jug terimleri ile aynı köktendir) denir. araştırmalarımızda çift-hane şeklin­ de bir terim olarak kabul ettik. Merkezi bürokrasinin asıl gayesi. Biz. bu ünitenin vergilendiril­ mesidir. mezraalar bu çe­ şit topraklardır. Bunu. Bu ünite. İmparatorluk bürokrasisi için aynı zamanda bir ana ver­ gi ünitesidir. bir çift öküz ve ikisinin birlikte iş­ lediği arazi. zamanla üzerinde köylü aile­ leri yerleşerek. bir kısmı bu vergiyi bir kişi veya ocak vergisi. zirai rejimin ana ünitesi olarak sistemin temelini oluşturur. sonunda köylünün yerleştiği tapulu arazi şekline getirmektir. Burada. çift öküzü değil. bu çeşit çiftlik ve mezra’alarm. sadece şahsi (personal) vergi değildir. İşte. devlet hâzinesine bir gelir kaynağı olsun ve harap olmasın diye devlet bu toprakları tapu rejiminin kayıtlar altında değil. bir köylü ailesinin geçimini sağladığı ve devlete ait vergileri karşı­ layan bir artı ürün ürettiği tipik bir üretim birimidir. Çoktan beri çeşitli yazılarımda anlatmaya çalıştığım bu sistemin ay­ rıntılı bir analizini çıkacak kitabımızda bulacaksınız. tamamiyle serbest bir kiralama şeklinde. Akdeniz bölgesinde kuru ziraatle hububat ekimi yapan bütün memleketlerde esas tarım ve vergi sistemi daima çift-hane sistemi olarak uy­ gulanmıştır. Osmanlılar ise. toprak olarak değil. biz yeni tahrirlerde. Geç-Roma tarihinde boş kalan la~ tifundia arazisi üzerine. insanlığını bulduğu en veI SİYASET yerleştirilmesine benzer. İmparatorluk bürokrasisinin de titizlikle koruma­ ğa çalıştığı bir sosyal ve fiskal ünite olarak kabul edil­ miştir. Tahrir defterlerinde gördüğü­ müz bu iki hakim arazi kategorisi. tapulu arazi durumuna geldiğini tespit etmekteyiz. şimdiye kadar açık bir şekilde araştırıcılar tarafından belirlenememiş ve bu yüz­ den yanlış yorumlara sapılmıştır. çift-hane sistemine geliyoruz. Bu sistem. yani tapulu arazi ve mukataalı arazi ayırımı. Bazen Zeugarion. Şimdi. Geç Roma döneminde de jugum ve aile. bu çe­ şit mukataalı toprakları da. Fakat çok az da olsa.kalacağına. kombine bir vergidir. eski defterlerde “hane-bâ-çift" tâbirile biz­ zat Osmanlı katiplerinin bu üniteyi böylece adlandırdıkOSM ANLI . Çift-hane sisteminde belirtilmesi gereken esas nok­ ta şudur: Aile emeği. sonuçlan kısaca arzetmeğe çalışacağım. bir çift öküz olarak kabul edilir ve vergi öküz miktarına göre be­ lirlenir. çiftlik adı almaktadır. Batı tarihçileri iki yüzyıldan beri tar­ tışmışlar. Bu. tapu rejimi kuralları dairesinde tasar­ rufu altında bulunduran köylü ailesi. Bu rejim­ de çift öküzün ve aile emeğinin temel olduğu küçük köy­ lü işletmeleri söz konusudur. Bu ünite çift resmi denilen bir vergi siste­ mine bağlıdır. Bir çift öküzü ve onun işleyebile­ ceği kadar toprağı. öküzün de vergileme birimi olarak alındığı durumlar vardır. Daha çok. yazık ki. bir üretim ünitesi ve dolayısıyla bir mali ünite sayılır. ancak çift-hane rejimi çerçe­ vesinde anlayabiliriz. Ancak son zamanlarda bunun kombine bir vergi. Burada. tahrir defterle­ rinde gördüğümüz mukataalı çiftlikler. İşte bu kombine verginin bir karşılığından ibarettir. Çift-hane. Bu ünite. daha doğrusu ailenin üretici emek ünitesidir ve bu bakımdan vergilemeye esas sayıl­ mıştır. defter­ lerde haneyi temsil eden vergi mükellefi aile reisi adına bir (ç) harfi ile tespit olunur ve bu çift-hane ünitesini ifa­ de eder. Başka deyimle. jugumcaput ünitesine ait bir vergi olduğu kesin olarak tesbit edilebilmiştir. Marginalist mektep. kişilerin tasarrufuna verir. köylü ailesidir. çift aslında bir çift öküz demektir. Çift-hane bütün sistemin temel ünitesi ol­ duğundan kanunnamelerde ve tahrir defterlerinde sırada daima ilkin çift resminden söz edilir. bir kısmı ise tümüyle bir toprak vergisi saymışlardır. çoğu zaman çift karşılığı olarak Zeugarion (ki bu da Farsça cuft. Çift-hane bu temel karakteri ile kır toplumunun temel hücresi’dir. dışardan gelen kolon ailelerinin lannı gördük. Hane.

Böylece. ve vergi yükünü bunlar için toprak esasına göre değil. büyük ekâbir çiftliklerinin ve plantasyonların ortaya çıkmasını önlemekte. Merkezi kontrolün kaybolduğu yerlerde. toprak ve reaya üzerinde sıkı kontrolünü sürdürmekte. Bu toplumda çiftlik tasarruf eden aileler yanında. vergi bakımından biz raiyyet rüsumu sisteminde şöyle bir kademelendirme gö­ rüyoruz. Clıayanov’a göre. Bu sistemde bütün kır toplumu. Geç-Roma İmparatorluğundaki coO S M A N II lon. yeni ekonomi sistemlerin ortaya çıkışına direnmesinde. Devlet. bu durumu fazla abartmamak gerek. yy. işgücü kısıtlı olduğundan. hepsi daima köylü aile emeğine ve çift öküz-saban teknolojisine dayanan küçük köylü işletmelerini ifade etmektedir. ondan sonra evli olmayan. sonra bu toprakların yarısı kadar bir araziye sahip nim-çiftler. Gerçi kır toplumunda sosyal realite. fakat bir gelir kaynağı üreten bekarlar yer alır. toprak ve köylü küçük feodal bir grubun kont­ rolü altına düştüğü halde. kocasının çiftliğini işletebilen dul kadınlar ki bunlar da bîve adıyla aynı sistemde yer alır. Oyle görünüyor ki.’ın mâlikâne-mukataa sisteminde bile. tapu toprağını kay­ betmiş topraksız aileler veya yeterince toprağı olmayan aileler de vardır. aynı zamanda kır toplumunu sosyal bakımdan biçimlendirmektedir. Evvela. ta eski çağlardan beri İmpara­ torlukların temel tarım sistemi olduğunu ortaya koydu. çift sahibi olanlar. İmparatorluk bürokrasisi. bu basit bir tarım tipi olmaktan ziyade gerçekte bir üretim tarzıdır. mücerred. m îrî arazi ve tahrir sistemi sayesinde. yani bennakler. Sonraki araştırmalarımız. Köylü toplumunu böyle bir şematik vergi sistemi içinde toplayan bu rejim. İşte devlet bunlara. bürokratların reçetesine uymaz. kır bölümünde köylü. devlet toprak üzerinde rakabe hakkını koruyabilmiştir. toprak ve reaya köy­ lü üzerinde tahrir sistemi yoluyla yaptığı kontrollar so­ nucunda bizzat bu toplum düzenini bir dereceye kadar etkilemekte. Mülkün vakf haline getiril­ diği durumlarda bile devlet toprak ve reaya üzerinde I SİYASET . daha ziyade devletin ağır bastığı bir düzen. bu sistem Türkiye’de günümüzde kü­ çük aile işletmelerine dayanan sosyal yapının da tarihi te­ melidir. Bununla beraber. defterlerdeki terimi ile mücerred. çift resmi sistemi içinde farklı bir statü vererek ayrı kalemlerde toplar. bağımsız kendine özgü. Bu sonun­ cular. Bekar erkek. Fakat o za­ man bu vergi sisteminde alınan resimlerin. çift-hane sisteminin en aşağı basamağında yer alır. Roma ve Bizans’ta olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda da. çifte sahip köy­ lü ailesidir. m îrî arazi rejimi ve çift-hane sistemi başlıca sorumlu görülmektedir. durgun (stagnant) bir sos­ yo-ekonomik yapıya bağlı olmasında. Fakat unutmayalım ki. 18. kendi­ liğinden serbestçe ortaya çıkan bir toplum düzeni yerine. Osmanlı devletinde böyle bir gelişme büyük ölçüde önlenebilmiştir. hatta yaratmış olmaktadır. mesela İran’da. topraksızlar. bu sistemin kuru ziraate bağlı buğday-arpa tarımı yapan Akdeniz memleketlerinde. bu arada Rusya’da ekonomi ve toplumun tarihi yapısını açıklayan bir üretim tarzı olarak anlaşılmalıdır ve bu iti­ barla Marksist teoride feodal üretim tarzı gibi. Osmanlı İmparatorluğunun ve başka geleneksel İmparatorluk­ ların. Ona göre bu üretim tarzı Asya’da. Asya bürokrasileri için ideal ünite. çiftler yani çiftliğe sahip köylü aileleri gelir. fakir ırgatlar olarak tasnif olunup. Yeni bir tahrire kadar devam eden bu statü. Başka deyimle. Zira bürokrasinin yaptığı sınıflandırma kır hayatında kendiliğinden mey­ dana gelen sosyal farklılıkları tamamiyle bertaraf ede­ mez. Sistemin. Galya’daki mansus Bizans İmparatorluğundaki zeugarion ve Osmanlı çift-hanesi. def­ terdeki kayıtlarla fiskal bir statü kazanmaktadır. çiftliklerin dağıl­ masını önlemeye çalışmakta. Osmanlı bürokrasisinin kanunnamelerinde ve tahrir defterlerinde tespit edilmiştir. sı­ nıflandırma düzeni ortaya çıkmaktadır.rimli tarım işletmesi olduğunu ileri sürer. Nihayet. kara veya caba adıyla anılan köylülerdir. fıscal sistem daha ziyade ona uymaya çalışır. az toprak sahibi olanlar. bir üretim tarzı (Mode of Production) ola­ rak benimsenmelidir. tarlaların bağ bahçe haline gelmesini. sonuç olarak son derece tu ­ tucu bir sosyal düzen idame etmektedir. değişime ve gelişmeye. sosyo-ekonomik bir yapıya dayandığını ve İmparatorluk bürokrasisinin böyle bir sosyal yapıyı bü­ tün toprak ve vergi sisteminin temeli olarak benimsedi­ ğini o zaman fark etmemiştik. emek kapasitesine göre belirler. Böylece. ondan sonra aile emeği esas alınarak belirle­ nen çiftçiler. bir estate. İmpara­ torluk tahrir defterlerinde belli bir sisteme göre kayıt ve tespit olunmaktadır. kır sosyal ya­ pısına bağlı bir sistem olduğunu tümüyle gösterememiş­ tik. Çift esasına bağlı raiyyat vergilerini bundan önceleri raiyyet rüsumu üze­ rindeki araştırmalarımızla ortaya koymuştuk.

özel koşul­ lar altındadır. az kullanılmış olmakla beraber elimizde tahrir defterleri gibi zengin ve ayrıntılı bir kaynak vardır. bazen 300 kadar köyü toplamak­ tadır. yerleşim modelini ve ekonomik faaliyetleri belirler. Bu sa­ tışlar çoğu tasarruf hakkının satışından ibaret ferağlardır veya mukataalı arazi satışları. Burada sorun. Devletin fiscal çıkarları. merkezi devletle eyaletlerde'toprak ve köylü emeğini kontrolü altına geçirmeye çalışan “kudret sahipleri” ara­ sında her dönemde görülen savaş. hiçbir zaman kişilerin üstünlüğü ile bitmemiştir. Fiziki ve etnik şartlar. kaçak köylüyü 10 veya 15 yıl bir zaman içinde yazılı olduğu köye geri getirme yetkisini sipahiye bağış­ lamıştır Bizzat böyle bir kanûnun çıkmış olması. toprağını bırakıp çift-bozan olması genel bir olaydır. İmparatorluk ölçüsünde bir Osmanlı köy tipin­ den söz etmek tabii olası değildir. belli bir sosyal adalet ve Din u devlet ide­ olojisi ile politik bir sistem halinde örgütlenmiş merkez­ de uzman bir küttâb sınıfı. Tuna üzerinde Sırp çiftçisi veya Amasya köyündeki Türk köy­ lüsü. yani çölleşme. Dersaadet’te oturan padişahın himayesini aramıştır. İmparatorluk bürokrasisi. kudret sahiplerinin. politik-askeri faktörler köylerin büyüklüğünü. bu çatışmaları gidermek için biteviye yeni kanûnlar çıkarma gereğini duymuştur. daima küçük köylünün koruyucusu olarak ortaya çıkmış ekabirin. daha doğrusu kiralamaları­ dır. Öyle anlaşılı­ yor ki. köy sosyal ve ekonomik hayatı üzerinde başka hiçbir kay­ nakta bulamadığımız ayrıntıları içermektedir. Bu köylerde ortaya çıkan hukuki sorunlar. nüfusunu. toprağa bağlılık prensibine rağmen.kontrol hakkından vazgeçmemiştir. Osmanlı kanûnlarının köyün yapısı ile ilgili özellikleri ve etkileri başlıca şu şekilde özetlenebilir: 1. Biz Bursa köy sicillerinden seçilmiş 150 kadar belgeyi Türk Tarih Kurumu’nda basıma vermiş bulunuyoruz. yersel haksızlıklara karşı daima Çarigrad’da. genel kanunlar çerçevesinde hareket ettiğinden. yani Ana­ dolu ve Rumeli’de. verimliliğini yitirme gibi sebeplerle. Her kaza dairesi. kadı bu köy davaları için çoğu zaman bir naib ata­ maktadır. kolaylıkla yer değiştirmesi. bu sa­ vaşın asıl konusu. yerleşim şartla­ rı. Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli bölgelerde çeşitli köy tipleri vardır. Tabii sebeplerle. gelişmiş bir tahrir ve defterhâne arşivi ile. Gerçek durumları incelemek için. bu arada ölenlerin terekelerin­ deki eşyayı kıymetleri ile tespit eden tereke defterleri. Marksist yoruma göre. İmparatorluk kanûnlarında ve defterlerde ifadesini bulan ideal düzen ile kır toplumunda gerçek gelişmeler arasında bazan esaslı farklar ve ça­ tışmalar ortaya çıkmıştır. bu köyler şehir ve kasabalara yakın köyler olduğundan. Bu bakımdan da. İmparatorluk düzeni. direkt üretici olan köylü reayanın artıiirünü üzerine olup toprağın esas mülkiyeti üzerinde de­ ğildir. Burada bu kaynaktan çıkardığımız bazı dikkati çeken durumları söz konusu edeceğiz Başlamadan hatırda tutm ak gerektir ki. köy yerleşmelerinin özel bir karakter kazanmış olmasından ve böylece Osmanlı İmparatorlu­ ğuna özgü belli bir köy tipinden söz edebiliriz. Seriyye sicilleri arasında. sistem realitede bürokrasinin istediği gibi pürüzsüz işlememiştir. hiç olmazsa İmparatorluğun çekirdek bölgesinde. köylünün toprağın maliki olmamasından ileri ge­ lir. Me­ sela. devletin avarız sistemi içinde fazla hizmetler yüklemesi ve özellikle ağır SİYASET . Tabii. Bir kelimeyle. Ayanların kontrolları altına geçen köyler ve büyük çiftlikler tekrar devlet müsadaraları sonunda mîrîye geçmiştir. kültür. bu köylerde birçok çiftlik ve mezraa satışlarına ba­ karak. tekâlif-i şakka veya angar­ yalar yoluyla kontrolsuz sömürüsünü önlemeye çalışmış­ tır. Bu ko­ laylık. Köylünün. Osmanlı kanûnları bunu önle­ mek için. kadının hükmü altında 40-50. Osmanlı toprak ve vergi kanûnlarının etkisi altında. yahut yol üzeri olması. köylü­ nün yer değiştirmesindeki kolaylığa bağlanabilir. Bu ide­ olojiyi adaletnameler çerçevesinde başka bir yerde uzun uzadıya anlatmaya çalıştık. Bu ideoloji sayesinde. İmparatorluk merkezi idaresi ile küçük köylü arasında bir güven ve bunu ifade eden bir İmparatorluk “adalet” ideolojisi ortaya çıkmıştır. köy sorunlarını kap­ O S M A N II I sayan özel sicil defterleri. Bununla beraber. Bu da köy ka­ dı sicilleri ve terekeleridir. o şehir veya kasaba kadısının mahkemesine gelir. ayrıntılı bir defter tutm a sistemi sayesin­ de çift-hane sistemini başarı ile uygulamıştır. Şimdiye kadar Ronald Jennings ve Suraiya Faroqhi. Bu yüzden bunlar üzerinde yapılan genel­ leştirmelerde daima dikkatli olmak gerekmektedir. bu artı-ürünü seçkin sınıf içinde hangi grubun eie geçireceği sorunu idi. belli bir dönemde mîrî arazinin geniş ölçüde özel mülkiyete geçtiğine dair genellemeler yapılmıştır. bize bu çeşit sicillerden yararlanarak bazı araştırmalar sunmuşlardır.

köylerde hâlî çiftlikler ortaya çıkar. Fakat Osmanlı İmparatorluğunda tipik köy. köyün varlığı ve köy­ deki değişimler için temelli bir faktör olabilmektedir. Köy cemaatinin ortak tasarrufları yani. ortaklaşa kullanılan çayırı. Dağ geçitlerinde koruma hizmetine ayrılmış veya maden O SM A N LI . Başka deyimle. vakıf köylerine gider. köyün ekonomik bakımdan kötüye gidişinin bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. 16. Ostrogorsky’nin ve H. Örneğin. 3) Osmanlı köyü.’da geliş­ me çağında. mezar­ lığı ve suyu ortaklaşa bir köy tasarrufunu ifade etmekle beraber.y. Birçok sancaklarda bu gibi mezraaların sayısı köy sayısı kadar­ dır. birkaç haneden ibaret devamlı yerleşimler haline gelebilir. katil ve hırsızlık olaylarında bü­ sini değil. İşte bu gibi arazi de daima mezraa adı altında anılır. Stahl’ın Osmanlı döne­ minden önce Balkanlar’da bir communal köyden toprak tasarrufundan söz etmeleri. hâlî çiftlikler ve mezraalar üzerinde istatistik veriler. çift-hane sistemi Osmanlı köyünün ana sosyal yapısını belirlemiştir. vakıfların köylüyü daha iyi koruma imkânları do­ layısıyla köylü. Osmanlı köy yapısı araştırmaları bakımından son derece önemli bir konudur. Kaçmalar bireysel kaldığı tak­ dirde. Böylece devletin güttüğü vergi politikası ve politik faktörler. Osmanlı köyü. Bazı vergilerin köyün ortaklaşa sorumluluğunu ge­ rektirdiğini ayrıca tartışmak gerekir. hiçbir zaman bir communal köy tipinden söz et­ memize imkan vermez. Osmanlı köylüsü­ nün yer değiştirmede aşırı hareketliliğini açıklayan baş­ lıca bir faktör sayılabilir. daha garantili şartlar arar. sınırlar bir hüccet­ le tesbit edilirdi. yaşamı için daha iyi. Tahrir defterlerinde köylünün bırakıp gittiği mezraa adı altın­ da kayıtlı köyler hayret edilecek kadar çoktur. Ostün bir köy halkını sorumlu tuttuğu da bilinir. mezraalar yalnız terke­ dilmiş eski köylerden ibaret değildir. bugünkü araştırmalar karşı­ sında terkedilen bir görüş olarak kalmıştır.y. mîrî arazide raiyyet çiftliklerinde yerleşmiş ve çiftliği babadan oğula bırakan bağımsız köylü ailelerin­ den meydana gelmiştir. emeği de kontrol altına alan devletçi-patrimonial karakteri. Bir köy. hiçbir zaman toprağın ortak (communal) tasarrufuna bağlı köy tipini temsil etmemiş­ tir. esasen otlak bahsinde belli otlakları belli köylere ayırarak köyler arasındaki ça­ tışmaları en aza indirmeye çalışmıştır. Özetle. Bir bölgede yeni tahrirlerde hâlî çiftliklerin artmasını. otlağı ve çayırı sınırlandırılmış defterlerde ve kadı hüccetlerinde territoI SİYASET Bu arada Osmanlı devletinin yalnız tarla arazi­ manlı ceza hukukunun. avarız ve cizye vergilerinin toplanmasında. Devlet. ortak ormanı. orada köylüyü et­ kileyen olumsuz faktörlerin artışı ile açıklamak olasıdır. Bazı konularda köy halkının bir­ birinin işini toplu halde görmesi. Bunun gibi. Tabii olarak köylü. Fakat sonraları genellikle ağır vergi yükünden kurtulmak için. nüfus ço­ ğalması dolayısıyla yakınındaki ormanı veya boz araziyi tarıma açar ve yeni bir tahrirle bunu mukataalı arazi bi­ çiminde devletten kiralar. sipahi bunları tapuya alacak köylü aileleri bulamaz. toprağı terketmekle kaybının ağır olmaması -tapu resmi ve oğulların toprak tasarruf hakkını kaybetmesi. köylünün kısmen veya tamamen köyünü bırakıp kaçtığına dair birçok misal biliyoruz.’dan sonra köyün bir cemaat olarak tayin edilen meblağdan toptan sorumlu tutulduğunu biliyoruz. ortak merası. yani imece usulünü de communal köy tipi için bir örnek olarak alamayız. başka önemli bir amil olarak. böylece ekonomik ve sosyal bakımdan tamamile farklı­ laşmışlardır. 2) işçiliği ve pirinç tarımı yapmağa mecbur edilmiş köyler. y. tarlaları. y. Herhalde Osmanlılar döneminde Balkanlar’da böyle köy cemaatlarına (communities) rastlanmaz. Or­ taklaşa kullanılan varlıklar içinde otlak yeri için köyün göçebelerle veya komşu köylerle uğraşısı köylerin tari­ hinde önemli bir yer tutar. Bunun en göze çarpan misali.vergiler koyması yüzünden köylü. G. bir takım köylerin özel bir karakter kazan­ masına yol açmıştır. mezraaların çoğu böyle ortaya çıkmış görün­ mektedir. Şu halde. Köyler arasında sı­ nır tayini kadılar aracılığı ile yapılır. Hâlî çiftliklerin ar­ tışını biz. harman yeri. toptan köyünü terkedip başka taraflara göçer. Bununla beraber biliyoruz ki. Bu mezraalar üzerinde geçici yerleşmeler. Yahut. derbentçi. Bu du­ rumlar köyün cemaat karakterini kuvvetlendirmekle be­ raber. Gerçi göçebelerin ve göçmenlerin yerleşmesinde top­ rağın ortak mülkiyeti ve tarım topraklarının periyodik parsellenmesi görülür. sosyal yapısını esaslı olarak değiştirecek nitelikte değildir. Köylünün toprağın sadece bir kiracısı olması. özellikle 16. Böylece ortaya çıkan bu gibi topraklar da defterlerde mezraa adıyla kaydolunur.olgusu. küreci (madenci) ve çeltükci köylerinde görülür.

sipahi ve köylü ilişkileri üzerinde aydınlatıcı belgeler vardır. köy­ lü verdiği tapu resmine karşılık alandan bir miktar para alır. köyde sipahinin köylüyü koru­ ma ödevi yanında. sipahilerin birbiri karşısında veya diğer idari üniteler. Kadı sicillerinde pek çok ferag-satış işlemi bulmaktayız. çiftlerin ve ailelerin bağımsızlığı esastır. Köyde sipahinin sorumluluk­ ları. Sipahi de izin verdiği için. bu gibi fazla hizmet angaryalarını önlemek­ tir. Osmanlı arazi hukuku bir raiyyete. Osmanlı mîrî toprak rejimi ve çift-hane sistemi. Osmanlı rejiminin en belirgin karakterle­ rinden biri. Ferağda. bir para kabul eder. SİPAHİ VE KÖYLÜ Köy sicillerinde. çift-hane sistemini korumaya yönelik ka­ nunları uygulamak ve devamlı kontrol sağlamaktır. başlıca. Bu ce­ maat içinde. 1500. Ancak yeni bir tahrir bu gibi yeni gelir kaynakla­ rını kanunlaştırır. reayayı kanûnda belirlenenden daha çok kullanmaya kalkışması. tapulu topraklan köylü elinden almak için genel bir eğilim içindedirler. esas sosyo-ekonomik yapısı bakı­ mından. Terekeler­ de hiçbir zaman hububat tarımı yapılan tarlalar miras bölüşmesine konu olmamıştır. Mesela sipahinin kendisine ait tahıl öşrünü. denebi­ lir. Fâtih ölür ölmez bu rical etraflı bir komployu SİYASET . Bunun nedeni. Ferağ ancak sipa­ hinin izni ile olabilir. Köylü ve sipahi arasındaki diğer çatışma konuları kanunnamelerde yer almıştır. Fakat bütün bu Community vasıfları yanında Osmanlı köyü. Bununla bir­ likte. oğulları Cem ile Bayezid arasında taht için tehlike­ li bir iç harp ve devlet idaresinde ve sosyal-ekonomik iş­ lerde Fâtih’in siyasetine karşı kapsamlı bir tepki dönemi başlar. yetim çocukların veya hisse sahiplerinin bu yüzO SM A N U BAYEZİDII VE CEM SULTAN. örneğin vakıf­ lar karşısında. eski adet diye yeniden canlandırmaları ve köylüden istemeleridir. yaygın yolsuzlukları arasın­ dadır. Bu ferağ işlemine kadı sicillerinde satma. den haklarını kaybettiklerini ve kadı mahkemesine baş­ vurduklarını görmekteyiz. toprağı başka bi­ risinin tasarrufuna tapuyla verirken onlardan yeniden ta­ pu resmi almak suretiyle gelir kaynağı sağlamalarıdır. Defterde vergi yazılmayan otlak ve çayırlardan sipahinin resim almağa kalkışması da. Fâtih’in son yıllarında devlet işleri veziriazam Kara­ manı Mehmed Paşa elinde idi. bu idari birliğini de vur­ gulamak gerekir. Fakat köylü buna karşı mahal­ li kadı mahkemesine. Başka deyimle. Özetle. Toprak olarak varisler ara­ sında paylaşılan. Sipahilerin baş vurduğu en yaygın ve köylü için en ağır yolsuzluklardan birisi. kanunun yasak­ ladığı eski bir angaryayı veya mahalli vergiyi. FÂTİH DÖNEMİNE TEPKİ Fâtih’in ölümü ile beraber. bay’ u şirâ’ tabiri kullanılması birçok araştırıcıyı yanlış yorumlara ve genellemelere sürüklemiştir. şikayette bulunmak hakkına sahiptir. Osmanlı köyünde belli bir sosyo-ekonomik ya­ pıyı devam ettirmeye çalışmış ve birçok bölgelerde belli karakterler taşıyan bir köy tipi hakim olmuştur. İshak Paşa ve Gedik Ahmed Paşa gibi kul aslından eski ricalin şiddetli nefretini ka­ m zanmıştı. Sipahi ile köylü arasında en önem­ li çatışma konusu sipahinin köylü emeğini sömürmeye çalışmasıdır. toprak siyasetinden ve yeni vergilerden sorumlu olduğu gibi devlet idaresinde de kulları iktidardan uzaklaştırmak ve divana Faik Paşa ve Manisazâde gibi ulema ve kâtip sınıfından kimseleri vezir olarak sokmakla da. yalnız bahçe ve bağlardır. en iyi para getiren uzakça pazarlara zor­ la köylüye taşıtması.rial varlığı tesbit edilmiş idari bir ünitedir. nîm çiftliklerin bu yolla geniş ölçüde bir alış-veriş konusu haline geldiğini görüyoruz. İnce­ lediğim belgeler. her gelen sipahinin kendisi için köylüyü ev veya ambar yapmaya zorlaması ve bunun gi­ bi başka hizmetler. Böylece. İhtiyar bir köylü kendi hayatında yetişkin oğullarına veya bir yabancıya tapulu toprağını ferağ edebilir. O. 1600 yıllarını kapsar. Sipahinin kendi hassa toprağında. korkunç bir yeniçeri is­ yanı. kanûnda olmasa bile. tarlasını veya çiftliğini ferağ (tranfer) hakkını tanır. köylüye hayvanı ve arabası ile taşıma angaryaları yüklemesi en çok rastlanan hususlardır. haklarını belirleyen bir birimdir. Köy sicillerinde şu olayı da sık sık görmekteyiz: Si­ pahiler. önemli durumlarda doğrudan doğ­ ruya sultana baş vurmak. raiyyet çiftlikleri üzerinde bağımsız üretim ya­ pan çift-hanelerdeıı oluşmuş bir köy toplumudur. Si­ cillerde. Köyün maddi çıkarları ve tasarrufları bakımından sosyal ekono­ mik cemaat karakteri yanında. onu köylü ile çatışma haline koyan birçok konular vardır.

İtalyan sa­ raylarıyla ve Papalıkla diplomatik ilişkilere girdi. İshak Paşa. O. Doğu’da Memlûklere î SİYASET . Bayezid. Yeniçerileri ve Amasya’da vali olan şehzade Bayezid’i tabii bir müttefik buldukları gibi ma­ lî siyasetten şikâyetçi olan halk tarafından da desteklen­ mekte idiler. Fâtih devrinde yapılmış büyük fetihleri teşkilâtlandırma ve böylece İmparatorluk yapı­ sını kuvvetlendirme. babasının siyasetini terketmesi ve dedesi Murad Il’nin siyasetine dönmesi tavsiye ediliyor­ du. gelip Cem’i zorla aldıysa da. Karadeniz ve K ırım ’a sarkmak isteyen kuvvetli Polonya krallığının hi­ mayesini sağlayan Boğdan Beyi Büyük Stefan’ın elinden Kilia ve Akkerman’ı aldı. hoşgörülü bir idare getirdi. İki memleket arasında ilk büyük harp başlıca bu mesele yüzünden çıktı (1496-98). Charles’a karşı Papa. Cem korkusiyle bir Haç­ lı seferine önayak olabilecek Macaristan ve Venedik’le andlaşmalar yaparak bir barış devresi açmıştı. Amasya’da beraberinde gelen ulemanın tesiri al­ tında şeriatın her alanda uygulayıcısı ve dikkatli bir takibcisi olarak kanun ve nizamlarda. ticaret yerlerini yağma ettiler. Bu ticarette hayati menfaatleri olan Stefan nihayet Osmanlı tâbiyetini kesin olarak ka­ bul etti. adına para bastırdı. böylece kuzey memleketleri­ nin Akdeniz’le ticaretinin bu iki mühim antreposunu İmparatorluğa bağladı. Fransa’dan Roma’ya getirildikten (4 Mart 1489) sonra bu büyük gelir kaynağından Papa ya­ rarlandı. adalet ve hakka dayanan bir idare kurma devri olarak selâmlar. Fâtih’in bahtsız oğlu Napoli yolunda ha­ yata veda etti (1495). Pa­ palığa tâbi Rodos şövalyeleri elinde tutsak olan Cem. Fâtih devrine karşı tepkinin bir göstergesi olarak. O. İtalya’ya geçireceği orduyu hazır­ lamakla meşgul bulunduğu Arnavutluk’tan kendi yanına gelmeye ikna edebildi. emlâk ve evkafı sahiplerine geri verme koşulları şartları kabul ettirildi. Yeni Sultana. öbür yandan Cem’in pâyitalıta gelmesini önleyerek Bayezid’i İstanbul’a getirtip tahta çıkardı. Boğdan’da nüfuz egemenlik sorunu ileride Osmanlılarla Lehistan arasında mücadelelerin esas konusu olacaktır. sultanı tahta otur­ tan biri sıfatıyle anılmakta. Bayezid devri (1481-1520) kültür bakımından da Fâtih zamanındaki cereyanlara bir tepki simgeler. Bu seferde Kırım hanı bir tâbi sıfatıyle Osman­ lIlarla işbirliği yaptı. Venedik ve Napoli Kralı ile Bayezid arasında yaklaşma oldu. şimdi tahtına gerçekten sahipti. babasının sıkı idaresini ve fetih politikasını devam ettirecek görünü­ yordu ve Fâtih tarafından halefi olarak tercih olunmuştu. Bayezid’e nüfuzlu bir kişi tarafın­ dan yazılan mektupta. Bu sırada Cem de Bursa’ya gelip Sultanlığını ilân et­ ti. ölen sul­ tanın karargahından dönerek İstanbul’da Karamani Mehmed Paşayı feci şekilde öldürdüler. Bayezid ve Amasya’dan gelen yakınları. Konya’da vali şehzâde Cem. idarede Fâtih devrin­ de çok genişliyen örfî devlet kanunlar alanını daralttı. sonsuz iktidarı öğülmektedir. Bayezid. Bayezid. barışsever. bir haçlı seferinde kullanılmak üzere Papalıkla uzun görüş­ meler konu oldu. baO S M A N II bası zamanında İtalyan sanatkârları tarafından Yeni Sa­ ray’ın divarlarına yapılmış freskoları söktürüp pazarda sattırdı. babası zamanında devletleştirilmiş emlâk ve evkafın büyük bir kısmını sahiplerine geri verdi ve bu­ nun için çağdaş yazarlar tarafmdan adaleti şerîata bağlı­ lığı göklere çıkarıldı. Babasının siyasetine karşıt olarak o.uyguladılar. Bunun için Fâ­ tih ’in başarısızlığa uğradığı Boğdan’ı seçti. H atta Fransız kralı İtalya’dan sonra Bayezid’e saldıracağını ilân etti. Kendi adına o sırada ya­ pılmış bir tercümede Gedik Ahmed. Yeniçerilerin taptığı bu büyük asker Cem’i mağlup etmeyi başardı ve İmparatorluğun gerçek hakimi durumuna geldi. İtalya’ya götürülen Cem’e karşı halka kendini sevdirmek ve saltanatını kuvvetlendirmek için şeriatı çok gözetici oldu. babası gibi sık sık yeni akça çıkar­ mama. Bayezid. İshak Paşa tarafmdan tahrik edilen yeniçeriler. Cem’in ölümüne kadar (25 February 1495) Bayezid’in iç ve dış siyaseti onun dönmesi korkusu altında kaldı. Cem. Rodos şövalyeleriyle yaptığı bir anlaşmaya göre. Gedik Ahmed’in kayın pederi İshak Paşa da emek­ liye çıkarıldı. İshak paşa yardımıyle Gedik Ahmed Paşayı. H ı­ ristiyan hükümdarlar. Ancak Fransız Kralı Charles VIII. Cem tutsak tutulduğu süre­ ce sözde onun masarifi için yılda 45 bin altın ödemeyi kabul etmişti. Onlar. Onun çekin­ gen politikasını açıkça kötüleyen bu diktatörü nihayet Cem tehlikesi bertaraf edildikten sonra bir ziyafet sonun­ da katlettiler (18 Kasım 1482). Bayezid. yumuşak. yine saltanatını kuvvetlendirmek amacıy­ la Gedik Ahmed’i bertaraf ettikten sonra büyük bir gazâ başarısı sağlamak zaruretini duyuyordu. Çandarlı İbrahim divana vezir atan­ dı. Devrin büyük tarihçisi Kemal Pa­ şazade onun saltanatını. Boğdan seferi Bayezid için gerçek bir başarı idi. Fakat Bayezid. başlıca Macaristan tarafmdan.

VENEDİK HARBİ. gelerek tehditler savurdular. Bayezid’in Epirus’da hazır yardım ordusu denizi geçmeye cesaret ede­ medi. Macarlar. 1499-1502 Cem tehlikesi kalktıktan sonra Bayezid. Napo­ li kiralına 25 bin asker yardımcı göndermeyi vaadetti. Polonya. Fransızlar. Sâniyen İtalya harplerinin bu ilk aşamasında Osmanlılar güç dengesinde önemli bir kuvvet olarak Avrupa politikasına girmiştir. Rodos şöval­ yeleri. yardım va­ adinde bulundu. Osmanlı Sulta­ nı üzerinde üstünlük iddiasında idi. Bayezidi teşvik ediyorlardı. Nauplia ve Monemvasia’yı almak için ciddi bir girişimde bulunmadılar. Osmanlıları bir hayli endişelendirmekte idi. 14 Aralık 1502’de Venedik’le İstanbul’da. 25 Mart 1503’de de Macaristan ve diğer Hıristiyan devlet­ lerle Buda’da barış andlaşmaları imzalandı. Venedik Avrupa’da bir haç­ lı ittifakı meydana getirmek için büyük çaba gösterdi. zihnini işgal ediyordu. Bayezid. Boğdan ve Rusya’nın ittifaka katılmasın­ dan korkuluyordu. 1500 yılı seferinde Osmanlı kara ve deniz kuvvetleri. Mekke ve Medine’yi kontrol eden ve H a­ lifeyi yanında bulunduran Mısır Sultanı. Venedik’e harp açarsa yılda 50 b in düka vermeyi vaad ettiler. Bayezid’e baş vurdular. 25 kalyata (Galleotta) ve yeni yaptırılmış olan iki büyük kökeden oluşuyordu. Şimdi Osmanlılar Avrupa’da Haçlı hazırlıklarına karşı sert bir şekilde cevap vermeye kararlı idiler. Batı ticaret mallarından vaz geçemeyen Osmanlılar. Navarin ve K oronu aldılar. Ertesi yıl İstanbul’da barış görüşmeleri başladı. Hâzineye 40 bin altına mal olmuştu. Altı büyük seferden sonra yorgun düşen her iki taraf statüskonun korunması esası üzerine barış imzaladılar (1491). Ertesi yıl Os­ m anlIları barışa zorlamak için Fransız elçileri İstanbul’a Cem’i kabul etmiş ve sonra 1482 yazında onun Karaman oğlu Kasım beyle birlikte Orta Anadolu’da harekâtta bu­ lunmasını kolaylaştırmıştı. Bayezid’in İtal­ ya’da dostlan Milan’dan sonra 1501’de Napoli de Fransız ve İspanyollar tarafından işgal olundu. Venedik’le bir harp halinde Floransa’ya güveniyorlardı. Karaman ve Dulgadır sorunları yüzünden gergin olan Osmanlı-Memlûk ilişkileri Cem sorunu yüzünden daha da gerginleşti. Venedik’in Balkanlarda son köprübaşılarmı tasfiye etmek için Batı’da şartlar Os­ m anlIlar için çok müsait görünüyordu. Bayezid. Papa. yahut sık sık değişen ko­ alisyonlar. Osmanlı devleti. Osmanlılara karşı Haçlı projesi adı altında gizlenmeye dikkat olunuyordu. Donanma ile kara­ dan bizzat Sultan idaresinde gelen ordunun iş birliği sa­ yesinde Lepanto alındı (28 Ağustos 1499). nihayet Macaristan’ı harbe ikna etti. Mora’da Venedik elinde kalan kaleleri. Memlûklerle m ü­ cadelenin nedeni yalnız iki devlet arasındaki küçük Türkmen beyliklerini kontrolü altına almak sorunundan ibaret değildi. Osmanlı Akdeniz haki­ miyetine bir başlangıç olması bakımından çok önemli­ dir. Sırbistan’a saldır­ dılar. Genelde bu Osmanlı zaferi. 890/1485’de patlak veren sa­ vaş Osmanlılar için başarılı olmadı. Avrupa’da ümitsiz duruma düşen her devlet son çare olarak OsmanlIlardan yardım alacağını söylemekle düş­ m an ın ı korkutmağa çalışıyor. Gerçekte de Fâtih zamanın­ da olduğu gibi Osmanlı-Venedik harbinden Floransalılar büyük ticari yarar sağlayacaklardır. Venedik. Papa faaliyete geçti. H atta 1480’de geri kalmış olan İtalya istilâsı da bazı Türk devlet adamlarının. Modon. Venedik-Osmanlı harbi (1499-1502). İlerde İtalya harplerinin ikinci aşamasında bu siyasetin Fransa ile ittifaka kadar gelişti­ ğini göreceğiz. Bir Venedik casus raporuna göre o zaman Türk donan­ masında harp gemileri 78 kadırga (galley). Ferrara Mentua ve Floransa. 1497’de Fransız-Vened ik ittifakına karşı Milano. İtalya harpleri sırasında (1494-1554) Av­ ru p a diplomasisinin ayrılmaz bir unsuru durumuna gel­ di. Bayezid’i gizlice teşvik ediyorlardı. Bu kökelerden her biri 1800 ton büyüklü­ ğünde olup dünyanın on büyük gemileri sayılmakta idi. Fransız ve Venedik donanmaları gelip M idilli’ye taarruz ettiler.karşı yaptığı yıpratıcı uzun savaş (1485-1491) Bayezidi Avrupalı güçlerle barışa zorluyordu. o zaman kadar görülmemiş büyüklükte bir donanma inşasına baş­ ladı. O SM A N LI I SİYASET . Napoli ve Milano. Memlûk Sultanı Kaytbay 1481’de. Papa ve Portekiz Akdeniz’de Venedik’e yardımcı kuvvetler gönderdiler. 1499’da bir Floransa konsolusu (emino) İstanbul’da yerleşti. Venedik’in Fransa ile ittifakı. Osmanlı do­ nanmasının artık Akdeniz’in hâkimi Venedik’le açık de­ nizde boy ölçüşebilecek bir duruma geldiğini gösterdi. Bu durum ve Anadolu’da olayla­ rın ciddileşmesi üzerine Osmanlılar. İtalya’da Taranto kendisine terk edildiği takdirde. İspanyollar. Fakat Venedik’in rakibi olan İtalyan devletleri.

KI2. Donanmaya özel bir ilgi gösteren II. Onun getirdiği yeniliklere Osmanlı do­ nanması ilerde görülen büyük başarılarının temelini at­ mış oldu. 13. İspanyol boyunduruğu altına dü­ şüp (1492) kuzey Afrika İslâm memleketleri bir istilâ tehlikesi altına girince. yy ilk yarısından beri bağlı idiler.iI<BA$ AYAKLANMASI. Bayezid’den yardım is­ temeleridir. Bu daimi huzursuzlu­ ğun derin sosyal sebeblere dayandığını görüyoruz. Gırna­ ta Müslüman devleti. Bu korsanlardan Ke­ mâl Reis 1494 tarihinde resmen Osmanlı Donanma hiz­ metine alındı. yağmaları şiddetle cezalandırıyordu. Padişahın kanunlarını ve merkezi idareyi temsil eden kadıları ve kulları düşman gibi görüyorlar. bu Türkmen aşiretlerinin hareketlerini gittikçe daha ziyade ' Kızılbaşlar. Doğu Anadolu. koyu şi’î-alevî olup Türkmenlere hitap eden bir tarikatın başı Erdebil şeyh ailesine daha 15. Bayezid’in en önemli başarıları arasında. bir Türkmen yurdu olan Doğu Anadolu’da ve İran'da büyük nüfuz ka­ zanmıştı. çağdaş tarihçi Kemal Paşazâdenin işaret ettiği gibi. ve yaptıkları zararlara kar­ şı cezalar koyuyor. Kızılbaş umumi adı altında anılmakta idiler. 1492’de İspanyolların sürdüğü yüzbine yakın İspanyol Yahudisi Sultan’ın iz­ niyle Osmanlı ülkesine kabul edilmiş. yüzyıldan beri kırmızı külahlarıyla tanınan militan alevî Türkmen gö­ çebeleri. Irak ve İran’da siyasi hakimiyeti ele geçirdiler ve Anadolu’daki Kızılbaşların manevi ve siya­ si lideri sıfatıyle Şah İsmail (1501-1524) Osmanlılar için güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. Bayezid’den yardım istemelerine neden olmuş ve Bayezid Kemal Reis idaresinde bir donanmayı İspanyollara karşı Batı Akdenize göndermiştir. yani defterde kaydı olmayan reaya sıfatıyle serbest dolaştıklarını biliyoruz. kendilerini tahrire gelen devlet memuru (emin) ve adamlarını bir gecede yok etmişlerdi. Osmanlı devleti merkeziyetçi bir devlet haline gelince. kontrol altına almak istemiş. yahut parçalayarak küçük gruplar halinde birbirinden uzak bölgelere yerleş­ tirmişlerse de. hâlâ Osman-oğlu diye andıkları Osmanlı hükümdarını kendileri ile denk sayarlardı. kendi ekonomik faaliyetlerini ve hayat sahalarını kısan. II. Osmanlı devletini hâkim bir Deniz Devleti (sea power) durumuna getirmiş olmasıdır. Osmanlılar Yörükleri Anadolu’dan gruplar halinde Rumeli’ne geçirmiş. Ataları gibi gazilik m . Osmanlıların İslâm aleminin hakiki koruyucusu ro­ lünü ortaya koyan olaylarından biri de İspanyol hüküm­ darları tarafından sıkıştırılan Endülüs Müslüman devle­ tinin 1482’de elçi göndererek. Toros dağlık bölgesindeki yoğun göçebe kabilelerin oluşturduğu teh­ ditten ileri gelmiştir. Bazı aşiret beyleri. miktarı az olmakla beraber vergileri düzenli al­ maya çalışmıştır. haymane ve­ ya hâric-ez-defter. Osmanlı devleti. vergi tahrir defterlerine ge­ çirmiş. Dulgadır Türkmenleri. sünni İslâmiyeti temsil eden rejime karşı İslâmiyetin kendi kabile âdetlerine ve şamanist inançlarına uygun bir şeklini telkin eden heteredoks derviş tarikatlerine fa­ natik bir bağlılıkla bağlanıyorlardı.Yine bu devirde kayda değer bir olay da şudur: İs­ panyol hükümdarlar tarafından Gırnata Müslüman dev­ letinin istilâsına girişilmesi oradaki Müslümanların II. Doğu Akdeniz’de Hıristiyan kor­ sanlarına karşı faaliyette bulunan Türk korsanları faali­ yetlerini Batı Akdeniz’e naklettiler. Karaman oğulları idaresinde Osmanlılara karşı mücadeleyi kaybetmiş Türkmen kabileleri şimdi her za­ mandan ziyade Safevîler etrafında toplandılar. Cem korkusu sebebi ile Osmanlı hükümeti uzun zaman yalnız sempati gösterisinde bulundu. aşiret hukukuna ve âdetlerine önem ver­ meyen Osmanlı rejimini bir baskı rejimi olarak görüyor­ lardı. büyük gelir kaynakları çiftçi kitlele­ rinin üretimine bağlı bir devlet sıfatıyle göçebelerin mevsimlik göçlerine karışıyor. Boy beyleri idaresinde bağımsız bir ha­ yat süren hayvancılık ekonomisinin gereklerine uyan bu aşiretler merkezî idareyi dayanılmaz bir baskı ve zulüm idaresi olarak hissediyorlardı. Türkmen hükümdarı Uzun Hasan’la akrabalık kurmuş olan aile. Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail zamanında Erdebil sûfıleri. Türkmen göçebelerinin büyük kısmı Toroslarda Teke’den Maraş’a kadar bölgede hâlâ hâkim du­ rumda idiler ve Karaman oğullarından İran’a kaçıp sı­ ğınmış olanların tahriklerine yahut Suriye’den gelen kış­ kırtmalara uyarak Osmanlı idaresine karşı zaman zaman ayaklanmaktan geri kalmıyorlardı. Şeriatı. ŞÂH İSMAİL Venedik harbine son verme gereği. Selanik ve bazı Rumeli şehirlerine yerleştirilmiştir. İstanbul. Bu aileden Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar’m yanında Trabzon Rum larına ve Gür­ cülere karşı gazalara katıldılar. Azerbay­ can. tarım eko­ nomisine dayanan. Onların devletin vergi def­ terlerine yazılmaktan kaçmaya çalıştıklarını. Özetle yörükler.

Uzun Hasan’ın Anadolu’daki siyasi gayelerini benimsemiş olup. İsmail. Tumanbay’a gönderdiği mektupta. İsmail’e karşı bu seferi. rafızî ve mülhidlere karşı bir nevi gaza olarak ilân etti. barışçı göründü. Savaş kazanıldıktan sonra oğlu Süleyman’a gönderdiği fetihnâmede padişah. Şah İsmail’e karşı sefere çıkmadan önce onun bütün Anadolu’ya yayılmış olan müridlerini ve haliflerini tespit ettirip habs veya idam ettirdi. ihtiyar ve asker gözün­ de nüfuzunu kaybetmiş olan Bayezid’in oğulları arasında taht için şiddetli bir rekabet ve mücadele ile aynı zama­ na rastlıyordu. Selim iki hafta sonra alayla Tebriz’e girdi ve adına hutbe okuttu. 921/1515 baharında Yavuz. rının kırkbine vardığı rivâyet olunmaktadır. beylerbeyini katletti. Bu meydan okuma karşısında Bayezid. salta­ natının ilk iki yılını tahta rakip olabilecek kardeşlerini ve çocuklarını bertaraf etmekle geçirdi. İsmail. Salta­ natının ilk iki yılını taht için rakip kardeşlerini bertaraf etmekle geçiren Selim. yahut daha çok yayılan adıyla Yavuz Se­ lim (1512-1520) kişiliğinde Yıldırım Bayezid ve Fâtih Mehmed’in enerjik cihangirliği canlanıyordu. (24 Nisan 1512). Selim bu zaferin ardından Doğu Anadolu’yu ta­ mamiyle ülkesine kattı. Güney Batı Anadolu’da Tekeili’nde Kızılbaşların başında ayaklandı ve Kütahya’yı zapt. Trabzon valisi Selim şiddetle karşılık verilmesini istiyor­ du. Şah’ın Horasan’dan Tebriz’e zorla getirdiği tüccar. Osmanlı Sultanına bu bakım­ dan da rakib olma iddiasında idi. Yeniçerileri kendi tarafına kazanan Selim. O. ancak Kapı-kulu’nun ve yeniçeri­ lerin top ve tüfenk ateşiyle durumu düzelttiğini bildir­ mekte idi. kendisinin Büyük İskender gibi şarkın ve garbın hakimi olacağını yazmış. Çaldıran zaferi. REYDANİYYE (1517) Kızılbaş ayaklanması. nihayet İstanbul’a girmeye ve babasını tahttan indirerek yerine geçmeye muvaffak oldu. Kışı Amasya’da geçirdi ve İsmail’i tamamiyle yok edinceye kadar harbe devam etmek azminde olduğunu ilân etti. Selim sefere çıkar­ ken (28 Şubat 1514) şeyhlerden ve ulemadan Şah’ın bir mülhid ve kâfir olarak katli vâcib olduğuna dair fetvalar aldı ve etrafa ilân etti. Selim kendi ordusunda İsmail’in taraftarları bulunmasından şüpheleniyordu. Vene­ dik’le Osmanlılara karşı ittifak arıyor. Buna karşı Şah İsmail ona gönderdiği mektupta Anadolu halkının çoğunluğunun kendi baba­ larının müridleri olduklarını ve ailesinin gaza ile şöhret kazanmış olduğunu söylüyor ve Timur olayında Osman­ lI’ların başına gelenleri hatırlatıyordu. Bursa’yı tehdide başladı. Bir yandan da Şahı harbe zorlamak amacıy­ la hakaret dolu mektuplar gönderdi. İran yerine Dulgadır beyi Alaüddevle üzerine yürüdü. ve 1507’de iki kez Osmanlı top­ raklarını çiğnemekten çekinmedi. Anadolu Türkmenleri onu kendi hükümdar ve pîrleri sayıyordu. bu iş tamamlanınca. topçu kuvveti isti­ yordu. Belki İran’ı feth ve ülkesine katmayı düşünü­ yordu. gerisinden emin olarak Şah’a karşı Doğu seferine çıktı. Ülkesi hızla isti­ lâ edildi (1515 Haziran). 151 l ’de Şah-kulu. SayılaO SM A N U . Fakat ordu çektiği meşakkatlere bir daha katlan­ mak istemedi. hasta. ÇALDIRAN (1514) MERCİDÂBIK (1516). Bu sefe­ ri başlangıçtan beri istemeyen yeniçeriler. Hersek-zâde’yi yumruklamıştır. Osmanlı sağ kolunun galebe çaldığını. İran seferini bırakmak zorunda kalan Selim süratle İstanbul’a döndü ve kendi plânlarına karşı koyanları ortaya çıkararak şiddetle cezalandırdı. Şah. Bütün gücünü kızılbaşlara ve Şah’a karşı toplamak için Avrupa’daki komşuları ile. Ona karşı hareket eden Vezirazam Hadım Ali Paşa harp mey­ danında maktul düştü. Selim’in doğu seferi esna­ sında ona karşı düşmanca tavır almıştı. Diyarbekir şehri (Ekim 1515) ve SELİM I. fakat sol kolun baş­ langıçta bozulduğunu. yine barışa bağlı kaldı ise de. Vezirazamlarından düşmanla gizli ilişkisini öğ­ rendiği Dukagin Zâde’yi döverek yaralamış ve sonra idam ettirmiş. Bu Türkmen beyi o za­ man Mısır Sultanı’na tâbi idi. bu harap memlekette nice bir seyahat ederiz” diye bir kaç defa ayaklanmaya yeltendi. Selimşah. Çaldıran’dan dönüşte binlerce asker ve hayvan telef olmuştu. 1514 yılının 13 Temmuzunda hu­ duda erişti. Son derece tehlikeli koşullar içinde tahta çıkan Selim İmparatorlu­ ğu demir bir pençe ile tutmuş bir pâdişâhtı (bir aralık vezirazam tayin etmeyerek devlet işlerini bizzat yürüt­ müştür).iddiasında bulunan İsmail. Anadolu tarihinde bir dönüm nok­ tasıdır. sanatkâr ve büyükleri İstanbul’a gönder­ di. çöle çevirttiği dağlık ve fakir Doğu Anadolu’da bu onun ordusunu içeri doğru çekmek ve sonra imha etmek planını uygulamak istiyordu. 1502’de. Derhal sava­ şa girildi (24 Ağustos 1514). özellikle Macaristan’la barış görüşmelerine girdi. “düşman yok. Selim sert tedbirlerle onları sindirebildi. Nihayet iki ordu Çaldıran’da karşılaştı.

1432’de B. Doğu Anadolu’daki yerleşik çiftçi halk üzerinde evvelâ Uzun Haşan zamanında toplanmış yerli vergi kanunlarını yerinde bıraktılar. Yan. Arabistan’la Hind arasında tica­ reti kesmek için Aden Körfezinde Sokotra adasını (1505) ve Basra körfezi ağzında Hürmüz’ü (1507) ele geçirdiler ve Kızıldeniz’de Cidde’ye kadar sokuldular. Daha küçük olanlar zeamet sayıldı. Fakat bütün bu kabi­ le beyleri Diyarbekir valisinin emri altında belli sayıda askerle Pâdişah’ın seferlerine katılmak zorunda idiler. Mısır sultanına yardım göndermişti. irsî olarak kendi kabileleri üzerinde ve böl­ gelerinde sancak beyi tayin edildi. Bitlis hâkimi Şeref Bey İstanbul’a bizzat gelip Padişah’ın elini öperek itaatim sundu (Mart 1516’da). Otuz gemilik kereste ve üç yüz toptan ibaret ilk yardım Rodos şövalyeleri tarafından zaptedildi. Büyük emeklerle Kızıldeniz’de yap­ tıkları donanma Portekizliler tarafından yok edildi (1509). Irak ve Kafkasya’daki fütu­ hat için bölgedeki Erzurum. Zira o zaman İran’ın batıya ihraç ettiği en önemli ticaret malı ipek bu mem­ leketin altın ve gümüş ihtiyacının ana kaynağı idi. Türkmenler Boz Ulus. Memlûklerin düşmanı Şah İsmail’e elçi göndererek ortak bir saldırı önerdiler. OSMANLI Osmanlılar. SELİM I VE MISIR MEMLÛKIERİ Mısır Memlûkleri 1514 tarihine doğru bir yandan Şah İsmail’in öbür yandan Portekiz tehdidi altında Os­ manlIlarla iyi geçinmek zorunda idiler. Bu ümitsiz durumda Mısır Sultanı Al-Gavrî Osmanlı sultanından yardım istedi. Diyarbekir başlıca üs­ ler halinde kullanılacaktır. Memlûklere karşı harekete geçerken de Çerkezistan’dan köle ticaretini önlemeğe kalkışmıştır. Kürdler Kara Ulus adı altında birleştiler. Diyarbekir eyaleti geliri 1528’de 25 milyon akça ile bütün Balkanlardan alman gelirin sekiz­ de birine yükselmekte idi. Osmanlılara karşı 1501’de Haçlı donanmasına katıldıkları da hatır­ lanmalıdır. Fakat Ale­ vî olan Türkmen kabileleri İran Safevîlerinin esas kuvve­ tini oluşturmak üzere o tarafa çekilmeğe başladılar ve bölgede zayıfladılar. Fakat Ocak 151 l ’de Mısır’a Osmanlıların dört yüz top ve kırk I SİYASET .da İran. ödenmesi daha kolay ve basit olan Osmanlı vergi sisteminin. Anadolu ve Halep ticaret yollarının birleştikleri büyük ticaret mer­ kezi Diyarbekir’in zaptı Osmanlı hâzinesine büyük bir gelir kaynağı oldu. Normal Osmanlı sancak teşkilâtını kurmakla beraber aşiretler özel bir idareye tâbi tutuldu. Se­ lim. gemi ve ateşli silâh bakımından düşmanla boy ölçüşecek durumda değildi. Bursa’da İranlı ipek tâcirlerini tutuklamış. Şah’a karşı sefere çıkarken İran’la ipek ticaretini yasak etmiş. Portekizliler. Hind Okyanusunda dehşet saçan korsan faaliyetiyle kalmadılar. Kanûn-i Osmanî’nin uy­ gulanmasını istediler. kendi idare tarzlarını buradaki koşullara uy­ durdular. özellikle o zaman Mezopotamya ile İran. Osmanlılar. İran’a hâkim olan Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedanları devletlerini Doğu Anadolu’daki Türkmenlerle kurmuşlardı. Portekizlilerin.diğer şehirler 1515-1517 arasında feth edildi ve bölgede­ ki Türkmen ve Kürd aşiretleri uygun koşullarla Osmanlı devletine bağlandı. Öbür yandan 16. Doğu Anadolu yüksek yaylasının ilhakı ilkin strate­ jik bakımdan önemli idi. Bu yandan Portekizli­ ler. Bölgenin ilhakı ekonomik bakımdan daha az önem­ li değildir. Böylece. Fakat 1517-1540 arasında bölgedeki halk. O zaman Bayezid. sünnî Şafiî idiler. Osmanlılar. Doğu’dan gelecek is­ tilâlara karşı Anadolu güvence altına alınmakta idi. Rumeli’ye sürdürmüş­ tür. İran ve Memlûklerle mücadelede Yeni Çağ’a özgü ekonomik çarelere de baş vurdu. Memlûkler. Bu iki yol üzerindeki zengin ticaret ve sanayi şehir­ leri. Osmanlılar böylece Tebriz-Halep ve TebrizBursa ipek yolunun kontrolünü tam olarak ele geçiriyor­ lardı. Bu sancaklarda beylerin kabile ve toprak üzerinde hakları babadan oğula irsî geçtiğinden ocaklık ve yurtluk denmekte idi. de La Broquiere bu bölge hakkında “le pays de Turquemanie que nous appelons Armonie” (bi­ zim Ermenistan dediğimiz Türkmen-ili) demektedir. Sekiz Kürd kabile beyi. Kürdler. Öbür yandan beş Kürd kabile­ si de hükümet adı altında devlet vergilerinden affedilmiş tâbi ayrı bir grup teşkil ediyordu. H int Okyanusunda ticaret tekelini ellerinde tutmak için Araplara karşı 1502’den itibaren amansız bir mücadele­ ye girmişlerdi. Doğu Anadolu yaylalarındaki kalabalık Türkmen ve Kürd kabilelerini iki ayrı ulus halinde ör­ gütlediler. yy. Yavuz. İran’la ipek ticaretini yasaklarken İran ekonomisinin can damarını kesmeyi umuyordu.

Özetle. Memlûkler için aynı derecede tehlikeli olan Şah İs­ mail ile Selim arasındaki savaşta Al Gavrî tarafsız kaldı. Mekke ve Me­ dine’yi almak. Selim. bir taraftan Diyarbekir’de tutunmaya çalışırken Selim ordusunun başında Fırat vadisine indi. fakat Memlûklerin bu heyeti gitme­ ye bırakmadıklarını biliyoruz. Tumanbay. Reydaniye’den kaçmayı başaran Tumanbay. baskın ve gerilla harbine baş vurdu. Aksi takdirde Mı­ sır’a girip bütün Memlûkleri kaldırmaya azmettiğini ilâ­ ve ediyordu. Memlûkle­ rin eskiden beri kendi nüfiız ve hakimiyet bölgesi say­ dıkları araziye tecavüz etmiş oluyordu. Al Gavrî. sefer açmadan Çer­ keş aslından olan Memlûkleri hedef tutacak. Harp başladığı zaman üstün Osmanlı topçusu. Fakat. Memlûk ordusunun yenilgisi başlıca Halep valisi Hayirbay’ın hiyanetine ve Çaldıran’da olduğu gibi Osmanlıların şiddetli top ve tüfenk ateşine atf olunmak­ tadır. Halîfe’yi yanında oturttu. 30 Ağustos’ta Şam’a geldi. Mekke ve Medine’ye zengin vakıf hasılâtı gönderdikleri gibi Mekke Şerifı’ni kendi taraflarına ka­ zanmak için çaba harcamaktan geri kalmıyorlardı. Selim. bütün Arapların gözleri ve yürekleri gâzî Osmanlı sulta­ nına dönmüştü. Memlûklerdetı H arput’u aldılar. Kahire’de panik havası vardı. Araplar. Ağustos başlarında Haleb üzerine yürüdü. Halep halkı Memlûklere düşman olmuştu. Mısır’ı işgal konusunda tereddütte idiler. 11 Ekim 1516’da Kahire’de Sultan ilân edilmiş bulunuyordu. Memlûkler bir savaşı kaygı ile beklemekte idiler ve kuşkusuz bir barışı tercih ederlerdi. Bu tehditler. iki ordu. Selim.kantar barut yetiştirdiklerini biliyoruz. Bununla beraber İbn İlyas’a göre aşa­ ğı sınıf halk Osmanlılara yardımcı oluyor. Arap dünyasının Hint Okyanusunda hayat kaynaklarını kesmek Mekke ve Medine’yi zaptetmek tehdidinde bulunan Portekiz saldırısı karşısında kuşkusuz yalnız Al Gavrî’nin değil. Al Gavrî’nin bütün hâzinelerine el koydu. Pâdişâh. bu işe yaramaz eski top­ ları susturdu. Gazze’den öte Mısır’da kendi adına sikke bastırıp hutbe okutursa onu orada vali bırakacağını bildirdi. demir bakı­ mından Mısır Osmanlılara bağımlı idi. 1516’daMekke ve Medine Seyyidleri’nin Selime bir he­ yet gönderdiklerini. Selim. şimdi Por­ tekizliler Aden’i zapt etmeye çalışıyorlar. Kahire’de Cuma hutbesi Selim adına okundu. Bir vakitten beri Osmanlı Padişahları. Memlûkler idi. Kahire’de panik yarattı. Peygamberin kemiklerini mezarından çı­ karmakla tehdit etmekte idiler. Çaldıran’dan sonra Alaüddevle’nin ülkesini ve Diyarbekir’i zapt etmekle. Gemi yapmak için'tahta ve zift. Fakat hangi taraf kazansa. Al Gavrî harp meydanında inme isa­ betiyle öldü. Calculiya’da Şam valisi Canberdi Gazalinin mukavemet gi­ rişimini kırdı (27 Aralık) ve Gazze’ye kadar Filistin’i iş­ gal etti. Selim. fellahlar da dahil olarak kimseye kötü muamele yapılmayacağını ilân etti. Tumanbay. büyüklerin I SİYASET . Ertesi günü Hâlife Al-Mu. âdet olmadığı halde yanma Halife Al-Mutawakkil al’Allah’ı almıştı. kendisine karşı saldırıya geçe­ ceğini biliyordu. Memlûkleri takib ve araştırma kasdiyle Os­ manh askerinin yaptığı harekât halk arasında korku ve dirence sebep oldu. Osmanlıların Merc-i Dabık’daki savaş usûlünü taklid ederek Kahire önünde Reydaniye’de top ve tüfekle berkitilmiş bir savunma hattı hazırladı. Kahire halkı kendisini des­ tekliyordu. herşey Arap dünyasını. Sinan Paşa. Haleb’e giren Osmanh Sultanı. Savaşı seçti. Selim’in bu tahkimli mevzii yandan çevi­ rerek yaptığı saldırı tam bir zaferle neticelendi (26 Ara­ lık). Osmanlılar. Çölü geçen Selim Belbeis’de Mısır halkını Memlûklerden ayrı tutarak kendilerine aman verdiğini. Arapları on­ ların zulmünden kurtarmak istediğini ilân edecektir. Memlûkler. Halife Al-Mutawakkil ve üç kâd’il-kudât Pâdişah’ın huzuruna çıktılar. Fakat sonra kaçmaması için tedbir aldı. Merc-i Dâbık’da karşılaştı. Osmanlı idaresini kabule hazırlamış bulunuyordu. Osmanh kuv­ vetleri. Osmanlılar Rumeli’de ilerleme­ ye başladığından beri Akdeniz’den gelecek bir Haçlı se­ ferinden eskisi kadar kaygılı değildiler. Al Gavrî savaşın kaçınılmaz olduğunu bildiğinden 18 Mayıs’ta or­ dusu ile Haleb’e hareket etmiş bulunuyordu. Böylece Memlûk sul­ tanlığı tarihe karışmış bulunuyordu. yeni Memlûk sultanı Tumanbay’a bir mektup göndererek Halife’nin ve kadıların biati ile memleketi kendi egemenliği altına aldığını. Mart 1516’da Osmanlılar. Topkapı Sarayı belgeleri 1512 tarihine doğru gemi inşası için bir kaç Osmanh kaptanının Süveyş’e gönderdiğini ortaya koy­ maktadır. Osmanh Padişahı için düşman Arap halkı değil. tam bir O SM ANH bozguna uğradılar. Khyirbay ve bazı Memlûk emirleri Selime gelip itaatlarını sundular.tawakkil’i Osmanlı aske­ riyle şehre göndererek halka güvence verdi.

Mekke ve Medine’nin kendisine itaat ettiğini. ya­ kında İran’a gelerek orasını da alacağını. Abû Numay’ın şerîf olarak kalmasını kabûl etti ve kendisine bir ahidnâme verdi. Mısır’daki işleri düzene soktuktan sonra 1524’de Portekizlilere karşı sistemli ha­ rekâta giriştiler. bu mektupta Memlûklerin Hicaz Hac yolunu “Arap eşkiyasından” ko­ ruyamadıklarını. Klasik hilâfet görüşü 1256’da Bağdad’ın Moğollarca işgali ve Abbasîlerin yok edilmesi üzerine her İslâm sultanı tarafından taşınan genel bir ünvandan başka birşey değildi ve eski manasını tamamiyle kaybetmişti. Zubayr. Suvakin’e kadar bütün H i­ caz’ın. Nadir Şaha aynı şeyi kabul ettirmeğe çalışmışlardır. Mısır’da Osmanlı valisi Hâin Ahmed Paşa’nın isya­ nı bastırıldıktan (1524) sonra veziriazam İbrahim Paşa Mısır’a giderek memleketin idaresine ayrıntılı bir ka­ nunnâme ile kesin şeklini verdi. 1517’de Portekizliler. Abbasi halifeleri zamanında tespit edilmiş klasik Hilâfet nazariyesi öne sürülmüştü. Selman. Şahruh. Zengin hediyeler gönderdi. Bununla beraber. Yemen’i ele geçirerek bir Osmanlı garnizonu yerleştirdi ve Hind Okyanusuna çıkarak Aden’i zapta çalıştı (1525). O. Bu başarılı harekâttan sonra Hindistan’da­ ki Müslüman hükümdarlar. Vaktiyle Abd Allah b. Fâtih Mehmed’in Hac yolları üzerindeki kuyu ve çeşmeleri ta­ mir arzusu aynı şekilde Memlûk sultanınca olumsuz kar­ şılanmıştır. Cidde’ye kadar sokulmuşlar. Selman Reis’e atf olunan 2 Mayıs 1525 tarihli bir lâyiha Osmanlı siyasetinin anahatlarını tespit etmektedir. M. 1515’de Portekizlilere karşı Memlûk Sultanı tarafından Kızıldeniz’e gönderilen do­ nanmanın reisi Osmanlı kaptanı Selman reis idi. daha önceleri 1727 Ekiminde İran’a hâkim olan Afgan Şahı Eşref’le ya­ pılan andlaşmada Osmanlı Padişahı bütün Müslümanla­ rın Halife’ si olarak tanınmıştır. 1524’de Süveyş’te yapılan bir donanma (8 kadırga. 6 baştarda) Selman Reis idaresinde bu maksatla Yemen ve Aden tarafına gönderildi. Hareketinden önce Halîfeyi gemi ile İstanbul’a göndermişti. Selim. Hıris­ tiyan Habeş hükümdarı ile ittifak için Massuwa’ya elçi­ ler göndermişlerdi. Kızıldeniz’e tekrar girmiş. Portekizlileri Kızıldeniz’den atarak H in­ distan’dan gelen ticaret gemilerine yolu açmak gerekti. Kızıldeniz’de daimi bir donanma bulundurmak. Gerçekte. Muaviye’ye karşı Ka’be’nin hâdimi ve Hacc reisi ol­ makla üstünlük iddiasında bulunmuştu.hâzinelerini nereye sakladıklarını bildiriyordu. Memleketin tarım alanlarının ve vergi kaynaklarının tahrir defterlerinde tam olarak tespit edildiğini görüyoruz. Osmanlılar. Osmanlılar. Şehir içinde Memlûklerle şiddetli sokak muharebeleri oldu. Padişah’ın hizmetine girdi. eserlerinde bu rivayeti yaymışlardır. Keza. Osmanlılar. Buna göre. Tumanbay nihayet yakalandı ve idam olundu. Selim. Bu donanma ilkin Suvakin’de bir kale yapmak isteyen Portekizlileri bura­ dan kovdu. Gücerat ve Kalkutta Sultan­ ları OsmanlIlardan Portekizlilere karşı yardım istemeye başladılar. Mısır fethinden hemen sonra Kızıldeniz’i Portekizlilere kapamak üzere bu denizde kotrollarını kurmaya çalıştılar. Selim Mı­ sır’a vali olarak Hayırbay’ı Mısır’a beylerbeyi bıraktı ve İstanbul’a dönmek üzere Kahire’den ayrıldı (10 Eylül 1517). kendisine Alah tarafından İslâmiyet ka­ nunlarını düzene koyma ve K aba mahmillerini teçhiz vazifesi verilmiş olduğunu ifade ediyor ve bu sebeple kü­ çük büyük bütün İslâm memleketlerinin kendisine itaat etmeleri gerektiğini söylüyor. Ata. Şirvanşâh’ın kendi “Hilâfet-i Ulyâ”sına tâbi olmasını ve camilerde kendisine dua etmesini istiyordu.D’ohsson ve sonra M. O SM A N LI OSMANLI SULTANLARININ HALİFELİĞİ Bir rivâyete göre Selim tarafından İstanbul’a gönde­ rilmiş olan Halîfe Al-Mutawakkil Ayasofya camiinde hi­ lâfeti resmen Padişaha terk ve ferağ etmiştir. Kanunî Süleyman da cülûsunda Mekke şerîfıne gönderdiği nâmede Allah’ın ! SİYASET . Şirvanşâh’a gönderdiği Mısır fetihna­ mesinde Selim’in Büyük Hilâfet anlayışını yansıtmak bakımından özel bir önemi vardır. 1774’de Kırım hanlığının bağımsızlığı konu­ su ortaya çıktığı zaman Osmanlı padişahı Ruslara karşı bu müslüman devleti üzerinde Halîfe sıfatıyle bir takım haklarını devam ettirmek iddiasında bulunmuş. Mekke ve Medîne’nin ve hac yollarının hâmisi olmak ise İslâm dünyasında üs­ tünlüğü belirten bir sıfattı. 3 Galyata. Muhar­ rem 833’de (1429 Kasım) Ka’be’yi örtü ile örtmek ve Mekke’de çeşme yaptırmak istediği zaman Mısır Sultanı bunu bir üstünlük iddiası sayarak reddetmişti. (17 Temmuz 1516’da Mekke Şerîfı Abû Numay’ın oğlu Mekke’nin anahtarlarını getirerek baba­ sının itaatini bildirdi.

Osmanlı Padişahı sünnî İslâmiyeti temsil eden hâ­ life sıfatıyle. Eskiden örfi kaI SİYASET . Ama Osmanlıların temsil ettiği hilâfeti kubrâ ve imamat-ı uzmâ. Mekke ve Medîne’nin ve Hac yollarının korunması gibi bütün İslâm dünyasını ilgilendiren hususları Osmanlı sultanları kenO SM ANLI di vazifeleri sayarak İslâm âlemi üzerinde üstün bir oto­ rite kurmak iddiasında olmuşlardır. hâiz al-imamât al-uzmâ hâmî hama al-Haramayn alMahataramayn” unvanları kullanılır. Mekke Şerîfi cevabında. Osmanlı Padişahı Kureyş’den değildi. Osmanlı padi­ şahı kendisinin fiilen İslâm dünyasının en büyük hü­ kümdarı ve koruyucusu durumuna gelmesini..yüzyılda ga­ lebe çalan anlayışın. halife-i rûy-i zemîn sıfatiyle kendi devletinin iç siyasetine ve kanunlarına şeriatı tam manasiyle hâkim kılmak zorunluluğunu hissediyordu. Şeriatı temsil eden ulemanın örfü temsil eden ümera ve küttâb yanında üs­ tünlüğü sorusu daha Selim devrinde kuvvetle ortaya atıl­ mıştı. Kıbrıs fethinde âşârın sekizde bir yerine hârâcı toprak üzerinden alman beşte bir kuralını idareye kabul ettirdi. Allah’ın iradesi sonucu saymakta idi. 1725 tarihlerinde. Bu anlayış kuşkusuz Abbasîler devrinde formüle edilen hilâfet nazariyesine tamamiyle uygun değildi. Çöküş devrinde ise Osmanlılar. Burada dikkati çeken nokta. onun devlet işle­ rine. Böylece. Aslında bu yeni an­ layış da onların bütün İslâm âlemi üzerinde nüfuz ve ha­ kimiyetlerini hazırlıyan bir politikadır ve gâzîlik gelene­ ğinden doğmuş olduğu da âşikârdır. İslâmın himaye ve savunulması idi ve Osmanlı devletinin fiilen sahip bulunduğu kudrete dayanıyordu. onun. bu fiilî durumu.kendisini saltanat tahtına ve hilâfet makamına geçirdiği­ ni bildiriyordu. “al-aimme min-Kurayş” hadîsi ortadaydı. Ondan sonra Kemal Paşazâde ve Abussuûd (1545-1573’ arasında Şey­ hülislâm) o zamana kadar yalnız sultanın iradesine daya­ nılarak çıkarılan kanunları ve örfî müesseseleri şeriata uydurmak için harcadıkları çaba ile devlet idaresini şerîleştirmede önemli rol oynadılar. örf sahasına karışmasına şiddetli bir tepki gösterdi ise de Cemâlî şeyhül İslamların devlet içinde üstün mev­ kiini hazırlıyanların başında gelmektedir. tarihi şartlara göre genişletilmesin­ den başka bir şey değildir. Bunlar boş söz ve iddialardan ibaret değildi.. Kanunî Süleyman. Başka deyimle. tekrar bütün İslâm âlemini kapsıyan bir hilâfeti ulyâ fikridir. Sumatra Sultanına kadar her müslüman hükümdarına yardım gönderdiğini biliyoruz. siz Afranc’da (Avrupa’da) memleketler feth etmekle bize ve bütün İslâm Sultanlarına üstün bulunuyorsunuz (Fadîlat tammat alaynâ ve alâ sair Mulûk al-anâm bal alâ kaffat salatîn alİslâm) diyordu. 1919-1923’de Hind müslümanları İngiltere’ye kar­ şı bu inançla karşı çıktılar. O. Portekizlilere ve Ruslara karşı Hind Müslümanlarından ve Orta Asya hükümdarların­ dan yardım talebi karşısında kaldığı zaman da Hilâfet-i Rûy-i Zemîn’in kendisine Tanrı tarafından verilmiş ol­ duğunu ve Hac yollarının açık bulundurulması kendisi için bir vazife teşkil ettiğini belirtmiştir. Selim. Hilâfet-i Kübrâ ve bütün İslâm âlemi üzerinde himaye fikridir. Bu anla­ yış ise hilâfet hakkında İslâm âleminde 13. İran’da Safeviler idaresindeki halkı cebren itaat altına alınması gereken mulhid ve rafızîler saymak­ ta idi. arada okyanus olduğu için İslâm âleminde biri Osmanlı Padişahı öteki H ind Padi­ şahı olmak üzere iki imâmın yani halîfe’nin varlığı kabul olunuyordu. Süleyman. ken­ dinde. Abussuûd Efendinin yazdığı Budin Kanunnamesi m u­ kaddimesinde de Süleyman için “vâris al-hilâfet al-kubrâ. Allah’ın iradesiyle “al-saltanat al-uzmâ wa masnad al-kilafât alkubrâ” ya geldiğini tasdik ederek. Zira Süleyman’ın bu mak­ satla harekete geçtiğini. Abussuûd’un arazi ka­ nunu ve arazi vergileri hakkındaki yorumu bundan son­ ra Osmanlı kanunlarına kılavuz oldu. Fiilen hakimiyeti elinde bu­ lundurarak şerîatı uygulama vazifesini üzerine alan her Müslüman hükümdarı halife unvanını taşıyabilirdi. Şeyhülislâm Ali Cemâlî’nin bu bakımdan önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. fıkıh kitaplarının Abba­ si devrine ait hilâfet anlayışına döndüler ve ondan meded umdular. İslâm memleketlerinin Hıristiyan saldırılarına karşı savunması. Osmanlılar’ın yeni tarihi koşullar altında buna getirdikleri yenilik. Selim’den sonra Osmanlı devleti açık bir şekilde gâzî uc devleti ge­ leneğini geliştirerek eski İslâm hilâfetini yeni bir yorum­ la ihya etmiş oluyordu. tarihi şartların meydana ge­ tirdiği yeni bir hilâfet anlayışı sayılabilir. Osmanlı Halîfesinin bağım­ sızlığını ve Mekke ve Medîne üzerinde egemenliğini di­ nî bir konu olarak ileri sürdüler. Yeni hilâfet anlayışının temel fik­ ri gazâ. Dikkati çeken baş­ ka bir nokta bu sıfatların Allah’ın iradesi sonucu olduğu iddiasıdır.

François. Selim’in asıl maksadı Batıya büyük bir sefer yapmaktı. tâbiliğini sunması koşulu ile Macar tacını Zapolya’ya vermeyi ve onu Ferdinand’a karşı savunmayı vasadık kalarak Macaristan’ı bu aşamada işgal etmediler. çıkarları eski düşman Macaristan’a bir saldırıyı gerektiriyordu. Macaristan’a gi­ ren Süleyman Mohaç (Mohacs)’da ezici bir zafer kazandı (28 Ağustos 1526) Kral harp meydanında maktul düştü. O. Rodos’u 1522’de fethetmeyi başardı. Ferdinand Budin’i işgal ederek Zapolya’yı koğdu (23 Eylül 1527). Budin’de I SİYASET Sü l e y m a n . Böylece Avrupa iki-cepheye ayrıldı. Selim ’in fütuhatı. Fransa Kıralı François I Pavia’da İmparator Kari tarafından esir alınınca (1525) annesi son çareye baş vurdu. tâbi bir Kral idaresinde bulundurmağı yeğlediler. İşte Süleyman bu koşullarda tahta çıkmış bulunuyordu. Al­ man taraftarı olanlar ise Pressburg’da başka bir diet’ te Kari V ’in kardeşi Arşidük Ferdinand’ı Macar Kralı seçti­ ler. Budin’e girdi. Osmanlılar için daha elverişli bir durum olamazdı. bir süre önce magnatlara karşı şiddetli bir is­ yan çıkarmışlardı. göstermeli idi. Zapolya. Osmanlılar. kiittab. Üç hafta sonra çekildi. Zapolya’ya Krallık tacını giydirdi ve Buidin’de tahta oturttu (8 Eylül 1529)Oradan Ferdinand üzerine yürüyerek ordusuyla Viyana’yı kuşattı (26 Eylül 1529). hatta sancak kanunlarında Şeriat’ın dikkatle uygulanmaya çalışılması bu akımın sonucudur. İm paratora karşı yeniden giriştiği savaşta (1528) yine güç bir duruma düşmüş bulunan François yardım istiyordu. Osmanlılar geleneksel siyasetlerine Belgrad’ı 1521’de. Başlangıçta François’yı kurtarmak için İmparatora karşı İtalya’ya karadan ve de­ nizden saldırı düşünüldü. Köylüler.nun konusu olan meselelerin 17. Osmanlı devleti Avrupa politikasına bir denge gücü olarak davet edilmekte idi. bu yardım yapıl­ mazsa François’nın İmparatorun koşullarını kabule mec­ bur olacağını ve İmparatorun “dünyaya hakim” olacağı­ nı söyledi (Şubat 1526). Fakat Osmanlı. İmparatorluğu bir misli büyütmüş ve Avrupa’da ümitsizlik doğurmuştu. yıllık vergi teklif ederek krallığı­ nın tanınmasını Padişah’tan istedi ise de bu teklif redde­ dildi. Fransa ve müttefikleri onu ta­ nıdılar. Bu şartlar altında Süleyman 1529 ya­ zında ikinci defa Macaristan’a girdi. Zapolya Habsburglar karşıtı ittifaka katıldı. Öbür yandan İmpara­ torluk tahtına Kari V ’in seçilmesinden (1519) az sonra Hıristiyan âleminin iki büyük hükümdarı Kari V ile Fraçois I arasında kaçınılmaz harp patlak vermişti (Mart 1521). adetti (Şubat 1528). Osmanlı Padişahı. Fakat şimdi İtalya harplerinin ikinci aşamasında. bunun için o daha 1515 ’de İstanbul’da büyük bir tersane inşasına başlamış­ tı. OSMANLI DÜNYA DEVLETİ: AVRUPA DEVLETLER SİSTEMİNE GİRİŞ Süleyman tahta. D i­ vanda derhal sefere karar verildi. Fâtih Mehmed Akdeniz'in kapısı Rodos ve Orta Av­ rupa’nın kapısı Belgrad önünde durdurulmuştu. hem magnatların hem köylülerin dostu görünmesini bildiler. O zaman Habsburglara karşı bir kısım Macar beyleri.m radan ve denizden saldırıya geçmesini. a u j iit e ş f . Milano. Daha önce İtalya’da denge siyasetinde Napo­ li. Mohaç’tan beri Macaristan’ı kı­ lıç hakkı olarak kendine bağımlı bir ülke saymakta idi. yüzyıl kanunlarında gittikçe daha ziyade istiftâ konusu olması. Padişah’dan Kralı kurtarmak için Habsburglara karşı kaO SM ANU . Zapolya (Janos Szapolyai)’yı Kral seçtiler (10 Kasım 1526). İtalyadaki koşullar dolayısıyle 1525’de Venedik de Osmanlılar yanında idi. Süleyman. Venedik hatta Papa Osmanlı yardımı için gi­ rişimlerde bulunmuşlardı. mücadele edecekler. Batıdan yardım gelmedi. kendisi 1532’de Vene­ dik elçisine. çıkan fırsatı kaçırmadılar. Kari V karşısında Avrupadaki devletlerin varlığını garanti eden tek kuvvet ola­ rak baktığını itiraf etmiştir. Osmanlı Padişahından yar­ dım istedi. Batı’da gazânın devam ettirilebilmesi Hıristiyan dünyasının bu iki kalesinin alınmasına bağlı idi. Burada da durum elverişli idi: Zapolya ve bir kısım Macar magnatlar Kralın Habsburg taraftarı politikasına karşı idiler. Bu ül­ kenin o zaman uzak ve elde tutulması güç olduğu düşü­ nülüyordu. Şeriatçılık siyasetinin Osmanlı toplumunun kalıplaşmasında ve kültür iktibaslarına ka­ panmasında başlıca rol oynadığı iddia edilmektedir. Ule­ manın şeriatçılığına karşı devlet ve toplumun ihtiyaçla­ rını daha serbest bir şekilde gözönüne alan pratik idare­ ciler olarak bürokratlar. yeni­ liklerin ve reformların öncüsü olacaklardır. Avrupa’da ba­ rışı kurarak Osmanlılara karşı haçlı seferi projesi iflâs et­ ti. Fransız elçisi Jean Frangipane.çıktığı zaman (17 Şevval 926) İslâm âleminde kazanılmış yeni durumu korumak için ataları gibi gazâ alanında büyük başarılar'. Osmanlı devletine. Padişah. Osmanlılar.

Böylece. Doç’a şunları yazıyordu: “Sul­ tan Süleyman. Kari V karşısında Avrupa devletlerinin varlığını garanti eden yegâne kuvvet olarak baktığını itiraf etmiş­ ti. İmparator. Korfu kuşatmasında Fransız donanması da gelerek Osmanlılarla birleşti. daima Roma’ya Roma’ya diyor. Osmanlılarla iş­ birliğini korumak. Fran­ sa ile ittifak görüşmelerinin meyvalarından biri meşhur 1536 Kapitülasyon taslağıdır. Padişah İran seferiyle uğraşır­ ken François padişahla ittifakını pahalıya satmak istiyor­ du. AiguesMortes) ve Osmanlılara karşı Haçlı seferine katılmayı vaad etti. Mayıs 1537'de Venedik Balyozu. Kari. İtalya’ya saldı­ rı planını ele aldı. Süleyman. sonra bunu Padişahla ara­ sını açmak için İstanbul’a abartı ile bildiriyordu. Milano’yu barış yoluyla İmparatordan alamayacağını gören François. Zapolya’nın ve François’nın Habsburglarla bir barış yapmasına kesinlikle karşı koydu. Fakat ertesi sene Fransa İmaparator ile yine barış yaptı (Temmuz 1538. Tunus’u Barbaros’un elinden almıştı (Temmuz 1535). fakat İmparatoru bunun dışında tuttu. Burgogne’ı istemekten vaz geçi­ yor. İran seferinden dönüşte Süleyman. Barbaros. İmparator görünmedi. Viyana’ya 60 mil mesafede Güns kalesi önün­ de üç hafta oyalandıktan sonra döndü (Ağustos 1532). Padişahla I SİYASET . (bu bir taslak halinde kal­ mış. Böylece ilk kez Os­ manh Fransız askeri işbirliği savaş meydanında gerçek­ leşmiş oldu. Andrea Doria Mora’da Koronu zaptetmişti. Franço­ is. Müslümanlarla Kral'ın ittifakını propaganda konusu ya­ pıyor. Haber padişahı kızdırdı ise de. bunu Macaristan Krallığı için bir koz olarak kullanmak istedi. kendisi Cenova ve Milano’yu işgal etmeyi umuyordu. Akdeniz’de mücadeleO SM ANLI ye devam için Barbaros’u çağırtarak Cezayir Beylerbeyi ve Kapudan-i Derya unvaniyle bütün deniz kuvvetleri­ nin başına getirdi. Fransızlar Lombardiya’ya girerken Os­ manh ordusu Arnavutluk’tan Otranto’ya çıkacaktı. Osmanlı ordusu Viyana üzerine yö­ neldi. François ile barış yaptığı zaman da ondan Haçlı se­ ferine katılma vaadleri alıyor. 1532’de Venedik elçisine. hatta kendi tebaasından gizlemekti. Fransa ittifakı Osmanlılar için Batı siyasetlerinin vaz geçilmez bir öğesi olmuştu. padi­ şahın gelecek sene bütün kuvvetleriyle karadan ve deniz­ den Habsburglar’a karşı saldırıya geçmesini ve kralına bir milyon duka malî yardım yapmasını istedi. Padişah’ı Güney İtalya’ya sefer yapmağa teşvik etti. kendisine İmparator denmesini arzuluyor”. Akdeniz'de 1571’e kadar Osmanlı üstünlüğünün başlangıcı sayılmaktadır. François’nın rehine çocuklarını geri gönderiyordu. 1532’den beri İstanbul’da resmi bir ittifak için gö­ rüşmeler hayli ilerlemişti. Ertesi yıl Padişah. İtalya sahillerini vurduktan sonra Tunus’u zaptetti (Ağustos 1534) ve bir deniz üssü haline getirdi. Akdeniz’de Venedik’in gayretleriyle meydana ge­ len Doria idaresindeki büyük Haçlı donanmasını Barba­ ros. Kari V ise. Zapolya. François’nın kişisel gizli politikası. İran’a karşı bir seferi zorunlu gören padişah. fakat bunu Batı Hıristiyan dünyasın­ dan. Osmanlı dev­ letine. Sü­ leyman Macaristan’a girdiği sırada Fransız kralı François İmparatorla barış imzalamıştı (13 Ağustos 1529 Cambrai Sulhu). François’ya. İtalya’yı istilâ tehdidiyle ancak 15 37’de hareket geçebil­ di. Padişah tarafından imzalanmamıştır). Akdeniz ve İtalya’da işbirliği görevini amiral Barbaros Hayreddin’e bırakarak kendisi Almanya’ya sefere çıktı. yıllık bir vergi ödeyecekti. 1537 ve 1538’de Venedik’e ait Adriyatik sahillerin­ deki yerlerin ve Korfu adasının zaptına girişilmesi daha ziyade İtalya istilâsına bir hazırlıktı. Ferdi­ nand ile ilk ateşkes anlaşmasını imzaladı (1533). İmparator aleyhine İngiltere ve Alman prensleri ile yeni bir koalisyon kurması için büyük bir para (100 bin altın) göndermişti. Padişah İmparatorla bir meydan savaşı yapmak ve yeni bir Mohaç zaferi istiyordu. İran ile 1518’den beri sürdürdüğü diplomatik ilişkileri sıkılaştırdı. Fransa ile işbirliğinin de­ vamındaki önemi hesaba katarak anlayış gösterdi. Karla karşı harp ilân edildi. İstanbul Avrupa politikasının odak noktası haline gel­ mişti. Preveze’de bozguna uğrattı (28 Eylül 1538). Süleyman. Koron geri alındı. İmpara­ tordan ve onun İmparator ünvanından nefretle söz edi­ yor. Bu za­ fer. Arnavutluk kıyısında Avlonya’ya geldi. Akdeniz’de Türk donanması yenilmiş. 1531’de Budin’e yeniden saldırmıştı. Fransızlarla sıkı iş birliği yapmasını emretti. Fakat Karl’ın Viyana’da bulunan kardeşi Arşidük Ferdinand. 1531’den itibaren François. François. 1535’de La Forest geldi. İstanbul’da usta diplomatı Rincon aracılığıyla çelişki­ li tutumunun sebebini açıklamağa ve gizli ittifakı devam ettirmeğe çalışıyor ve bunda da başarılı oluyordu. O sırada Kari. Şimdi.kendi temsilcisi olarak Luigi G ritti’yi bir yeniçeri garni­ zonu ile bıraktı.

Temeşvar merkez olarak burada ikinci bir beylerbeyilik kurdular ve kalan kesimde Zapolya oğlu Zsigmond’u Erdel tahtında bıraktılar. Osmanlı hükümeti. İran’la ilişkiler yeniden gerginleştiğinden Süleyman. AVRUPA'DA PROTESTAN WRA OSMANU DESTEĞİ Bu dönemde Fransız Kralı. François’nın ara­ cılığı ile (zira o daima sadık müttefik konumunda görünO SM A N LI mek istiyordu) İmparator ile ilk defa bir yıllık bir ateş­ kes imzaladı (1545). Bayezid’in İran’a kaç­ ması ve idamı (1561) ayrıca derin üzüntülere neden ol­ du. 1552’de gönderdiği bir mektupta onları Papaya ve İmparatora karşı teşvik ediyor. Karl’ın elçilerine de François’ya ait ülkeler kendisine verilmedikçe barış yapmayacağını bildiriyordu. Mustafa’nın katli (1553). Ferdinand’ı püskürten Osmanlılar. Macaristan’ı ilhak ile uğ­ raşırken İmparator. İaşe giderlerinin ödenmesi sorunu Fransızlarla Türkler arasında üzücü tartışmalara neden oldu. aynı zamanda yüz bin altın harcayarak mey­ dana getirdiği yeni büyük donanmayı (110 kadırga) Bar­ baros idaresinde François emrine gönderdi. Macaristan Krallığından elinde bulunan arazi için yılda 30 bin altın lıarac vere­ cekti. Zapolya’nın ölümü (20 Temmuz 1540) Macaristan meselesini tekrar ön plana getirdi. Batı’da genel bir barışı uygun buluyordu. Sonuçta Fransa. Ferdinand sulh istedi. Akdeniz’de Karl’ın ülkelerine (İspanya vb. Ferdinand’ın Osmanlı uydusu Erdel (Transylvania) voyvodalığını istilâ girişimi (1550) üzerine OsmanlıHabsburg mücadelesi yeniden alevlendi. kendisinin de yakında harekete geç­ mek üzere olduğunu. Osmanlıları Alman­ ya’daki müttefikleri Protestan prensleri ile temasa soktu. İki sene sonra da Edirne’de Ferdi­ nand ve Kari ile daha kapsamlı beş yıllık bir ateşkes ya­ pıldı.sıkı işbirliği politikasına döndü. Bu tarihlerde Anadolu’da şehzadeler arasında baş gösteren kavga. Padişah. bu sayede Avru­ pa devletler sisteminde ağır basan bir duruma erişmiş bulunuyorlardı. 1550’den sonra Osmanlılar. Macar Krallığından Ferdinand elinde kalan arazi şeridini feth etmek için tekrar Macaristan’a hareket etti. Kral. Ferdinand. Rodos’tan çıkarıldıktan sonra Trablus Garp’te ve Maita’da yerleşmiş olan Aziz Yahya (Hospitaller) şövalyelerini bu yerlerden atarak Doğu-Batı Akdenizi birbirine bağlayan bu geçit bölgesine hakim olmaya çalıştılar. Duc d ’Enghien kumandasında Fransız donanmasıyla (50 gemi) birle­ şen Barbaros. Osmanlılar ise. Gran. Trablus’u aldılar (14 Ağustos 1551). Macar Krallığının tamamını elde etmek üzere gelip Budin’i ku­ şattı. Fehervar gibi kaleler Ferdinand’dan alındı. Barbaros’a öldürücü bir darbe vur­ mak kasdıyle Cezayir’e büyük bir kuvvetle saldırdı. Ertesi bahar or­ tak hareket için Osmanlı donanma halkı kışı boşaltılan Toulon’da geçirdi. Nice şehrini muhasara etti. Yaş­ lı Süleyman için bu büyük bir düş kırıklığı olmuştur. Ferdinand. Fransa Kralı ile işbirliği yapmalarını istiyor. Padişahla ittifakı sayesinde Şark’ta ticari ve siya­ si bakımdan öteki Avrupa milletlerinin üstünde ayrıca­ lıklı bir yer kazanmıştı. Ferdinand’ın kuvvetlerini püskürten Süleyman Budin’e girdi ve Macar krallığının orta kesimi Budin bey­ lerbeyliği adı altında Osmanlı ülkesine ilhak olundu. Süleyman 1541-1544 arasında Fransa ile sıkı işbir­ liği yaptı 1541’de Padişah Macaristan işine kesin bir çö­ züm getirmek için o tarafa hareket ederken donanması Barbaros idaresinde Fransa ile işbirliği için Akdeniz’e ha­ reket ediyordu. İmparatora karşı savaşan protestanların yararlı bir müttefik olacağını gördü. her zamanki gibi bu dönüşü iyi karşıladı. Venedik’e barış verirken (1540) bunu François’nin hatırı için bağışladığını belirt­ ti. Almanya’ya girdiği zaman kendi­ m lerine aman verdiği için hiç bir zarar vermiyeceğini ye­ SİYASET .) karşı donanma harekâtı 1550’ye kadar durdu. Ren nehrine doğru hudutlarını ilerletirken Güney Fransa’yı Türk-Fransız donanması ko­ ruyor. Süleyman. Macaristan’a giden Süleyman’ın ordusuna ufak bir Fransız topçu kuvveti de katılmıştı. Ölen Kral’ın memedeki oğlu Janos Zsigmond’a Erdel voyvodalığı verildi. Yeni Fransa Kralı Henri II zamanında (1547-1559) babası za­ manında olduğu gibi Fransa ile Akdeniz’de askeri işbir­ liği devam etti. hatta Fransa’ya Korsika adasını kazandırıyordu(1553). fakat tam bir perişanlıkla geri çekilmek zorunda kaldı (1541). fakat Malta’nın üzerine gönderdikleri büyük do­ nanma ve ordu tam bir bozguna uğradı (1565 yazı). 1543’de Süleyman. Padişah. Buna göre.

Avrupa’da bü­ yük mücadeleye İspanya lehine son verdi. Osmanlı devleti için olduğu kadar Avrupa politikası için de bir dönüm noktası ol­ muştur. Bunun arkasından Kıbrıs seferiyle (1570 baharı) açılan bunalım ise. onlara kar­ şı dostça davrandılar ve nihayet bu dostluğun göstergesi olarak bir kapitülasyon verdiler (1612). Türklerİn SİYASET . Padişah bu yakınlığını bir kapitülasyon bağışlamakla gösterdi (1580). yy. Osmanlı idaresin­ de kalvinizm Macaristan’da ve Erdel’de serbestçe yayıldı. Elizabeth Philip’in. Müttefikler. 1571’de Osmanlı donanması. Osmanlıların Habsburglara isyan halindeki Hollan­ da Protestanları ile de ilgilendiklerini biliyoruz. Venedik’in müttefikleri İspanya ve Pa­ palık donanmalarını hazırlamakta geç kaldıkları için Osmanlı donanması bir müdaheleye uğramaksızın Fini­ ke’den Kara ordusunu Ada’ya geçirmeye muvaffak oldu (3 Temmuz 1570). Habsburg’lardan Philip H’ye karşı Avrupa’da direnişin şampiyonu durumuna gelince. Allah’ın birliğine inandıkları. Başka biri Lutherciliği İslâmiyetle kıyaslamıştır. Philip Avru­ pa’nın hâkimi görünüyordu. Osmanlıların Avru­ pa’daki diııî-siyasetle yakından ilgilendiklerine kuşku yoktur. Protestan ye kalvinistleri teşvik etmek ve desteklemek 16 ve 17. Böylece. fakat Magusa kalesi ertesi yıl 1 Ağustos tarihine kadar dayandı. Bu büyük deniz muharebesinde Türk donanması m mahvoldu (savaşa 438 harp gemisi katılmış. Martin Luther Osmanlıları Hıristiyanları uyarmak için Allah’ın gönderdiği bir ceza olarak tasvir ederken. Padişah’ın bir tebaası olan İstanbul Patriki ile doğrudan doğ­ ruya temasta idi ve dinî konularda bir uzlaşma arıyordu. Osmanlılar onunla da ilgilendiler. Haçlı donanmasının yolunu kesmek için Adriyatik’te harekâtta bulundu ve sefer mevsimi so­ nunda Lepanto’ya çekildi. Böylece Avrupa’yı parçalanmış hal­ de tutmak. Saint Barthelemy’de kalvinistlerin katliâmını kendi taraftarlarının bertaraf edilmesi şeklinde anlayarak Fransa kralına kız­ gınlığını dile getirmişti. Lefkoşa alındı. Bu tarihten sonra İngilizler İstanbul’da Katolik Fransa’nın yerini aldı. Osmanlı İmparatorluğunun mo­ dern Avrupa’nın doğuşundaki önemli rolü şimdi tarihçi­ lerin dikkatini daha ziyade üstünde toplamaktadır. İngilte­ re Kraliçesi Elisabeth I. vaktiyle François’nın düşündüğü gibi. m ikinci yarısında Fransa’da OsmanlI­ larla ittifak siyasetine geri dönmek isteyenler kalvinist Huguenot’lardı. aynı zamanda onlara Levant pazarları­ nı açmak suretiyle merkantilist gelişme programlarını da büyük ölçüde desteklediler. 17. Halbuysa Os­ manh hudutlarının ötesindeki Macar topraklarında Ka­ toliklik egemendi. Kapitülasyon bağışlanması bu siyasetin bir aracı idi. 16. 1521-1555 arasında Osmanlıların Habsburglar üzerindeki ağır baskısı. da kuzey Macaristan’da kalvinıstler Osmanlıları en etkin koruyucuları olarak buldu­ lar. Kıbrıs için Osmanlılar en ziyade Batı’dan gele­ cek bir Haçlı donanmasını durdurmanın güçlüğünü dü­ şünmekte idiler. yüzyıllarda Fransa ittifakı gibi Avrupa'da Osmaııiı siyasetinin temel diplomatik araçla­ rından biri olmuştur. başka bir Protestan önderi Osmanlıyı Allah’ın lûtfu saya­ cak kadar ileri gitmekte idi. protestanlığın kuv­ vetlenmesinde ve nihayet resmen tanınmasında önemli bir rol oynamıştır. Papa ve İmparatora karşı mücadele ettikleri için kendisine yakın sayıyordu. Osmanlılar Habsburglar’m Avrupa’da hegemonyasına karşı mil­ li monarşileri ve protestanları siyasi bakımdan destekle­ mekle kalmadılar. nihayet Don Juan kumandasında büyük Haçlı donanması ile gelip İnebahtı (Lepanto)’da Türk donanmasına saldırdılar (7 Ekim 1571). Bu oldukça beceriyle yürütülen bir siyasetti. askeri yardım teklifinde bulunuyor. Erdel kalvinizm’in bir kalesi haline geldi. 17. yy. KIBRIS VE İNEBAHTI (LEPANTO) 1559 Cateau-Cambresis andlaşması. Lutherci Melanchton. Özetle. Osmanlı H üküm eti. yy. Malta önünden Osmanh geri çekilişi ve Kanunî’nin son Macaristan seferi (1566) Batı’da her iki cephede Osmanlı girişimlerinin durduğunu gösteriyordu.minle vaad ediyordu. Böylece Batı’da Osmanlılar için siyasi koşullar değişti. Av­ rupa’da dengeyi sağlayabilecek askeri bir kudret gözüyle bakmakta idi. Habsburgları zayıflatmak ve ortak bir Haçlı seferi hazırlanmasını önlemek amacı güdülüyordu. onları putlara tap­ madıkları. Osmanlılar aynı şekilde Hollanda’da Kalvinistlerin Katolik Ispan­ ya’ya karşı uzun mücadelesiyle de ilgilendiler. ilk yarısında İngilte­ re Levant’taki ticaretini Hindistan’la ticareti kadar önemli saymakta idi. Padişah bir mektubunda Flandre’da ve Ispanya’ya bağımlı başka yerlerdeki Lutherci prenslere hitab ederek. Büyük Armadası Kuzey Denizinde perişan oluncaya ka­ O SM A N LÎ dar Sultan’a.

Saldırı­ yı yenilemek cesaretini gösteremediler. Yerli halkı kazanmak ve iktisadi-mali kaynakları geliş­ tirmek maksadıyla önlemler aldılar. Hind Okyanusunda Portekizlilere karşı. hakim sınıf olarak yerleş­ miş feodal Katolik Lâtinleri ber taraf ettiler. Hürmüz muhasarası (1552) bir netice vermedi. Bağdad’ı alamadılar. Basra körfezinde Osmanlılar Portekizlerle müca­ dele için Süveyş’te olduğu gibi bir tersane inşa ettiier (1546). ittifa­ kın üçüncü yılında barışı tercih etti (7 Mart 1573). Süleyman’ın iki sene sü­ ren Şark seferi Tebriz (13 Temmuz 1534) ve Bağdad’ın (27 Aralık 1534) zapt ve ilhakile sonuçlandı. İlk ciddi isyan Basra’da baş gösterdi (1546 ve 1566). 1538 de Basra emîri Raslıid al-Dın bir heyetle şehrin anahtarlarını göndere­ rek Osmanlı Pâdişahına itaatini sundu. Körfeze hakim olmağa çalıştılar. bununla beraber Lepanto’da Osmanlıların daima korktuk­ ları şey gerçekleşmiş. Osmanlı ba­ ğımlılığını bırakarak İran Şahını metbû tanıdı. K atîf (1550) ve Bahrayn (1554) i zaptettilerse de. Hollanda âsilerinin ezilmesi ve İngiltere üzerinde bir is­ tilâ tehdidinin artması bir raslantı değildir. Bu ticaret yolu Osmanlı idaresi altında bir canlılık kazandı. Fakat sonradan Osmanlı merkezi idaresi kendisini hissettirmeye başla­ yınca yerli hanedanlar ve yağmacı Arab kabile şeyhleri ayaklanmağa başladılar. 960/1553 de H ind okyanuI SİYASET İRAN SEFERLERİ Osmanlı hükümeti Doğu’da ve Batı’da aynı zaman­ da savaşa girmekten daima kaçınmıştır. Kıbrıs eyaleti. Harp ka­ çınılmaz hale gelmişti (1533). Kıbrıs fethinde ordu ve donanmanın işbirliği halin­ de yaptığı büyük ölçüdeki harekât. Tebriz yolile Bursa ve Haleb’e sevkeden ve böylece iktisaden Osmanlılara bağımlı olan Gîlân ve Şirvan hükümdarları Osmanlı Pâdişâhını metbû tanıdılar. Bundan sonra Osmanlılar Avrupa’da daha ihtiyatlı bir po­ litika gütmek. Şarkta. Osmanlı askeri kudre­ tinin ve dehasının eriştiği en yüksek noktayı temsil eder. Doğu-AnadoOSM ANII . Bağdad hisarında kuvvetli bir yeniçeri garnizonu (2000 kişi) yerleştirildi. Bitlis Kürd beyi Şeref Han. bedevilerin yağmalarını m enetm eğe ve Fırat üzerinde nehir nakliyatını düzenlemeğe çalıştılar. Osmanlılar burasını da bir beylerbeyilik halinde daha sıkı bir şekilde kontrolları altına aldılar. Akdeniz’in Hıristiyan devletleri bü­ yük bir Haçlı seferinde Türk donanmasını yoketmişlerdir. Başlıca ser­ vet kaynağı ipeğini. İki ta­ raf 59 bin ölü ve yaralı verdi). Buna karşı Talımasb. Buna karşı Şalı’ın Bağdad valisi Osmanlılarla anlaştı. lu’da yerleşen Osmanlılar. Babası Şah İsmail gibi Anadolu’da Kızılbaşları kışkırtmakta idi (1527 Kalender isyanı). Fakat müttefikler erte­ si sene Kıbrıs’a doğru hareket ettikleri zaman karşıların­ da yeni bir Türk donanmasını hayretle gördüler. Haçlıların üç yıllık ittifak projesine göre. fakat Tahmasb’ı bir meydan harbine çekemedi. Basra-BağdadHaleb ticaret yolunda emniyeti tesis için müsait yerlerde kaleler yapmağa. Lepanto’dan bir yıl sonra 1572 de Fransa’da Saint Barthelemy katliâmiyle Katolik ligasının kalvanist rakiplerini bertaraf etmesi. Katolik Lâ­ tin egemenliğine karşı olan Ortodoks kilisesine bütün eski imtiyazlarını ve vakıflarını iade ederek ihya ettiler. klasik Osmanlı fetih siyasetine göre teşkilâtlandırıldı: Osmanlılar. Astrahan’da Rus Çarlığına karşı Sokullu’nun evrensel tasa­ rılarına son vermek gerektiğini kabûl ettiler. yani feodal Lâtin beylerin malikânelerinde toprağa bağlı Rum köylülerin haftada iki gün senyör için çalışma angaryasını kaldırdılar. Doğu’da olayların kötüye gitti­ ğini gören Süleyman 153 l ’de İmparatorun elçilerine iyi kabul gösterdi. Ve­ nedik. her yıl Osmanlılara karşı elli bin askerle yüklü 200 kadırga donatılacaktı. Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından vaz geçiyor ve ağır bir harp tazminatı ödüyordu. Basra-Bağdad-Haleb yolunun kontrolünü elde etmekle Osmanlılar. Osmanlı ordusu çekilir çekilmez İranlılar karşı taar­ ruza geçtiler. Osmanlılar Irak’da Bağdad Beylerbeyiliğini teşkil ederek yerleşik ahalinin oturduğu bölgeleri timar sistemine tâbi tutmuşlar. Tebriz ve Irak için daimi bir tehdit oluşturmakta idiler. Hindistan-Orta Doğu ticaret ara­ sında bu yola da hakim oluyorlardı. savaş aralıklarla 1555 de imzalanan Amasya barış andlaşmasına kadar sürüp gitti. O rta Anadolu’dan sürgün usulile büyük ölçüde (bir hesaba göre 20 binden fazla) Türk göçmenini âlet ve hayvanlarıyla göçürüp boş top­ raklara yerleştirdiler. 1548 de Süleyman ikinci defa Tebrizi aldı. Venedik. Tebriz’i aldılar. Bu anlaşmaya göre Tebriz ve Bağdad Osmanlılarda kaldı.230 gemisinden yalnız 30 gemi kurtulabilmişti. Bu arada özellikle pareikosların. Lepanto’dan sonra Batı milletleri İspanya’nin baskı­ sını daha kuvvetle hissetmeye başladılar.

Sahib Giray’ı Moskova’ya karşı gereğince desteklemediler. Samarkand. 15. İranlılara karşı mühim işler gör­ dü. Öte yandan Boğ­ dan voyvodası Petru Rareş de Osmanlılara karşı Mosko­ va’nın himayesini istediği gibi (1543) Papa da Çarı Haç­ lı projelerinde hesaba katmağa başlamıştı. 1565 yılında İstanbul’a Sumatra Açe Sultanı Alâeddin’in elçileri gelerek Portekiz’e karşı yardım istediler. Fakat yerel zenciler Osmanlılara karşı korkunç bir isyan çıkarmakta gecikmediler (1589). Buhara ve bilhas­ sa Harezm. Böylece gelecekte Kırım. Litvanya-Lehistan ile müttefiki Altunordu Saray hanları idi. ecza. Bayezid III. Süveyş donanmasını göndermeğe karar verdi. Kali­ kut kumaşları getirdiklerini yazar. Moskof Büyük Knezliğine 1530 tarihlerine kadar kuzeyde bir tehlike olarak bakmı­ yordu. Selim H’ye elçiler göndererek Şah’ın ve Astrahan’ı işgal eden Moskofların Hacılara ve tüccarlara yol vermediklerinden şikâyet etmekte. böylece Karadenizi bir Osmanlı gölü haline sokma işini tamamlamış bulunuyordu. Tebriz’i almışlardır.sunda Portekizlere karşı Şeydi Ali Reis kumandasındaki sefer de başarısızlıkla neticelendi. Bu mücadele esnasında Osmanlılar Şi’î İran’a karşı Sünnî Orta Asya Hanlıklarıyla ittifaklar yaptılar. Onların saldırıla­ rına karşı Osmanlılar zayıf olan Kırım Hanlığı ve Mos­ kova Büyük Knezliği blokunu desteklemekte idi. Osmanlılar ilk defa Moskofları bir tehlike olarak gördüler. 1554’te yalnız Venedikliler. Orta-Doğu’nun bü­ yük ticaret yolları dışında kalması ancak Hind okyanu­ suna ve Akdeniz’e bretoni denen çok sayıda topla dona­ tılmış yüksek bordalı yeni tip gemilerle gelen Hollanda­ lIların ve İngilizlerin egemen olmasından sonradır (1590-1620). 1538 de Süleyman Boğdan seferi sonunda Güney Bucak’ı (Güney Besarabya) Boğdan1 'dan ayırıp Akkerman Sanca­ ğ ı’nı kurdu. Orta Asya Hanlıkları. Pâdişâh. Rû­ mî adı verilen bu birlik. Enerjik Kırım Ham Sahib Giray 1523 de Kazan Hanlığını Osmanlı yardımı ile Moskoflara kar­ şı elinde tutmak istedi ve 1532’de Kırım Hanı atandı. Çar (İmparator) ünvanmı aldıktan (1547) sonra Kazan’ı (1552) ve Astrahan’ı (1554-1556) Kırım Hanları­ nın çabalarına rağmen zaptetti. 1583’de İngiliz J. Aynı tarihler­ de Orta Asya’dan Moskof girişimlerine karşı şikayetler gelmeye başladı. SİYASET . OSMANLILAR. yy. bi­ rinci yarısında halâ Akdeniz’den Anvers’e biber gelmek­ te idi. 1554’te Barak Navruz H an’a Safevilere karşı kullan­ ması için 300 yeniçeri ile bir topçu takımı gönderdi. gerekse Kırım Hanlığının fazlasıile kuvvetlenmesini tehlikeli gören Osmanlılar. Osmanlı ordusu çekilince İranlılar karşı saldırıya geçmişler. Fakat Yemen isyanı üzerine ancak iki gemi ile ateşli si­ lahlar yapan ustalar ve malzeme göndermekle yetindiler. Eldred. İskenderiye’den 6000 kental baharat aldılar. Son araştırmalar göstermiştir ki. 1475’te Fâtih’in Mengli Giray’ı Kı­ rım tahtına oturtmasıyla Osmanlı tâbiliği altına girdi. Çerkeş ve Nogay’lar arasında müttefik­ ler buldu ve 1559 da Rus Kazakları ilk defa Azak’a ve Kırım sahillerine saldırıda bulundular. İvan IV. ortalarında tam anlam­ da ortaya çıkmış bulunuyordu ve Osmanlılar o zaman tehlikeyi fark edebildiler. yy. Osmanlı hükü­ meti Karadeniz’de egemenliği için duyarlıdır. Kafkasya’da Terek ırma­ ğına kadar sarktı. 1548’te Süleyman ikinci defa İran seferine çıktı ve ipek kervanlarının hareket nok­ tası Tebrizi tekrar işgal etti. Osmanlıların bu girişimleri tamamile sonuçsuz kal­ mış değildir. II. KIRIM HANLARI VE RUSYA Kırım Hanlığı. 1585’te bir Türk donanması Afrika Altın Sahilini Portekizlerden temizli­ yor ve Mombassa prensini Osmanlı hakimiyeti altına alı­ yordu. sonlarına kadar Kırım’ı ve Karadeniz sa­ hillerini tehdit eden kuvvetler. yy. Gerek Or­ ta Avrupa’daki koşullar. Padi­ şah. her ay Basra’ya yanaşan Hürmüz gemilerinin Hindistan’dan baharat. 16. Astrahan’ın alınarak O SM A N LI H * hiç olmazsa bu taraftan hac yolunun açılmasını rica et­ mekte idiler. Osmanlıların mücadelesi Portekiz baharat pazarında zaman zaman bunalıma neden oluyor­ du. Şark’ta harp savaş aralıklar­ la devam etti. İvan’a Osmanlı ülkelerinde ticaret serbestliği vermiştir (1496). Osmanlı İmparatorluğu. Alçak küpeşteli kadırga donanmalarla sa­ vaşan Venedik ve Osmanlılar Akdeniz’de silindi. Karadeniz ve Kafkasya’da Rus tehlikesi 16. OsmanlI­ lara karşı bu gelişmelerden kaygılı idi. Philip II. 1567 de Hindistan’da Kalikut ve Seylan Racaları da Osmanlı Padişahından yardım istediler. Ancak Altunordu’nun mirası Astrahan ve Kazan için Moskova ile Kırım arasındaki mücadele sı­ rasındadır ki. Osmanlı Pâdişah’ı Halîfe-i Ruy-i Zemin (Dünya Halîfesi) görevini yerine getirmeli idi.

Moskof elçisi I. Kazakları. İran ve Moskof sorunlarını bir çırpıda çözümlemeyi tasarlıyordu. Kur nehri kuzeyinde Gürcistan. Gerçekte Çar ile İran arasında bir yaklaşma gecikmedi. Kars’ta kuvvetli bir kale yaparak yeni bir üs kuran Osmanlılar. Dik­ kate değer ki. Bunu izliyen yirmi sene içinde Osmanlılar. Perevolok’a sevk ettiler ve ağustos başlarında kanalı kazmağa başladılar. 1583 de yeni bir hamle ile Aras-Kur arasındaki araziyi işgal ettiler (Revan. Taht-Algan unvanını aldı. Astrahan’ı almak suretiyle Rusları aşağı Volga havzasından uzaklaştırmak. Kıbrıs seferi arifesinde Osmanlılar. Demirkapı ve kuzey setpleri yoliyle Kırım Hanlığından yardım alan Özdemir oğlu Osman Paşa tarafından püs­ kürtüldü (1582-1583). Orta Asya Hanlıklar ile doğrudan doğruya ilişki kurmak. İran’ın karşı saldırıları. İranlılara karşı Osmanlı Padişahının himayesini istemekte idiler. bu istekleri kabul eder göründü. I. Novosiltsev daha 1568 kışında Şah’ın sarayında idi. Karadeniz’den su yolu ile Hazar denizine donanma soka­ rak İran’ı arkadan çevirmek. Astrahan yolunun açılması. Buhara Hanı. steplerde büyük zâyiat verildi. Aşamada 1578’den 1590 İstanbul andlaşmasına kadar Osmanlılar. Ruslar. Donanma kızaklarla Volga’ya indirildi. Kırım Hanlığı ve Çerkeş beyleri üzerin­ de hakimiyet haklarını belirtti. Bu ba­ şarısızlık kuzeyde yeni harekâta girişme şevkini kırdı. Nogayları ve Çerkesleri nufuzu altına sokmağa çalışıyor ve doğuya doğru ateşli silahlarla takviyeli çeteler Çar’ın ha­ kimiyetini Sibirya içerilerine götürüyorlardı (Sibir Han­ lığının istilâsı 1581). şehri ateşe verdi. Harezm-Astrahan-Kırım ticaret yolunu kontrol altına almak ve ticareti canlandırmak projeden beklenen siyasi-ekonomik amaçlardı. Rusya’nın ye­ ni ilerlemeleri karşısında İran ve Moskova’ya karşı Padişah’a yeniden ittifak teklif etti ve Astrahan’ın alınmasını yeniden istedi (Ağustos 1587). Horasan’ı istilâ ve H erat’ı zaptetti (Mart 1588). Abbas’ın kardeşi Haydar Mirza İstanbul’a rehine gönderildi. H atta Avrupa krallarına karşı itti­ fak teklif etti. Don-Volga arasında bir kanal açmak. O sırada Osmanlılar İran’a karşı çetin bir harbe girmiş bulunuyorlardı. Şeybânîlerden Abdullah Han. Çar. şiddetli bir direnç gösterdiler. Kabartay’da yapılan kalelerin yıkılması ve Kırım ’la barışın korunmasını şart koştu. İran harpleri sırasında Moskoflar. Han Moskova önüne kadar geldi. İRAN İLE UZUN SAVAŞ DÖNEM İ 1578-1639 Tahmasb’ın ölümünden sonra İran’da baş gösteren kargaşalıklardan Osmanlılar yararlanmak istediler. aynı tarihlerde Şirvan ve Gürcistan beyleri. 1572’de Devlet Giray’ın Moskova üzerine yürümesi teş­ vik olundu. Osmanlı ordularının Kırım-Kafkasya yolunu kullanma­ sına engel olmak istediler ve rakip hanları himaye ederek bizzat K ırım ’ı tehdit ettiler. Çar Kaf­ kasya kuzeyinde yeni kaleler yaptırıyor. Şir­ van ve Dağıstan’ı ele geçirdiler. 1569’da Osmanlılar büyük hazırlıklardan sonra Don ırmağı üzerinde bir donanma ile ordularım VolgaDon arasında en yakın noktaya. Türkçe konuşan fakat Şi’î olan halk ve Anado­ lu’dan kaçıp gelmiş Kızılbaş aşiretler Safevilere bağlı idiSİYASET . Fakat Divan’da rakipleri tasarı aleyhinde idiler. 1583 denberi). Akde­ niz’de Haçlı donanması ile uğraştığından Moskoflara karşı mücadeleyi tamamıyla Kırım Hanlarına bıraktılar. Sular ortasında güçlü Astrahan kalesi kuşatıldı. Padişah. bütün fetihlerini ellerinde sakladılar. Tasarı­ nın imkânsızlığı görüldü. 1562 de Habsburglarla ateş-kes yapar yapmaz kuzey sorununu ciddi biçimde ele aldı ve Astralıan’a bir sefer tasarlandı (1563). Bu iddialı proje devletin kendi kud­ reti hakkında güvenini göstermesi bakımından dikkate değer. Don nehri üzerinden bir donanma göndermek. fakat Kazan ve Astrahan’ın boşaltılmasından söz edilmedi. Kırım ’a geri çekil­ meye karar verildi. P. Rus Çarına karşı Padişah. Bu proje ile büyük devlet adamı Sokollu Mehmed. 1578 den 1639 Kasr-i Şirin barış andlaşmasına kadar aralıklı süren savaşlar Osmanlı tarihinde büyük buhranlara yol açmıştır ve başlıca üç aşama gösterir. Bu andlaşma ile Osmanlılar. Akdeniz’de ve İran’da uğraşırken. Yeni tahta çıkan Abbas I (1587) bu durumda Osmanlıların koşullarını Jcabul ederek barış yapmak zorunda kaldı. Sokollu bu seferi devam ettirmek azminde idi. İran’da sünnilere hakaret ve baskı yapılmaması hakkında ayrı bir maddede konmuş­ tu.Süleyman. Ama bu sefer ancak 1569’da gerçekleşti. Kafkasya’yı itaat altına al­ mak. andlaşmaya. Lehistan’da Çar’a karşı O SM A N L I I Henri de Valois’nın Kral seçilmesi Osmanlı askeri kuv­ vetleriyle desteklendi. İşgal edilen bölgelerde Osmanlı hakimiyeti yerleşe­ medi.

HABSBURG'LARA KARŞI UZUN SAVAŞ. Kars vilâyetlerini muhafaza ediyor. Anadolu’ya perişan dönen dirliksiz as­ ker Celâli eşkiyası olarak karışıklıklara neden oldu. İspanyayı meşgul edi­ yorlar. Şehrizor. Yerli hanedanlar ve kabile reisleri. İpek ihracatını yasaklayarak Osmanlı ekonomisine bü­ yük zarar verdi. 1591 denberi Osmanlı Sarayı­ na yıllık 30 bin altın vergiyi göndermiyordu. Osmanlı devleti. İran’­ da ipek ticaretini kendi tekeli altına almıştı). Bu devirde Osmanlı devleti içerde anarşi içinde bocalamakta idi. (Abbas. Musul şehirle­ rini ve bütün Irak’ı OsmanlIlardan aldı (1623). Şah. Aşamada Abbas karşı saldırıya geçti. askeri ve mali yardım yetiştirilememesi idi. Fakat 1571 de olduğu gibi bir Venedik-İspanya ittifakından korkuluyordu. En büyük güç­ lüklerden biri. Fran­ sa’nın İspanyol kontrolundan kurtulması için Osmanlılar ülkede Marsilya ticaretini menetme tehdidile Fransa tahtı için Henri de Navarre’ı (1589-1610) desteklediler. bilhassa Kürt ve Türkmen göçebelerinin çoğun­ lukla bulundukları Irak-ı Azem’de merkeziyetçi Osmanlı idaresi yerine daha ziyade gevşek feodal bir karakteri gösteren Şah’ın idaresi tercih edilmekte idi. Vezirazam Sinan Paşa Avusturya’ya harp ilan etti (29 Temmuz 1393) ve Ağustos sonlarında ordu ile Macaristan’a hareket etti. II. II. Fakat sonunda Macaristan sorunu Osmanlı siyase­ tini belirledi ve Habsburglara karşı sefere karar verildi. Er­ tesi sene iki memleket arasında sınırları kesin şekilde tes­ pit eden bir anlaşma yapıldı (1939 Kasr-ı Şirin muahe­ desi). kendilerine Şah-Seven adı takmışlardı (yalnız Şirvan Sünni idi) Osmanlılara açıkça düşmanlık göstermekte ve Şah’ın idaresi altındaki yerlere kaçmakta idiler. Osmanlılar Bağdad. fakat Azerbaycan üzerin­ deki bütün iddialarından vaz geçiyorlardı. Osmanh devleti de karşı önlem olarak İran’ın şiddetle muhtaç ol­ duğu kıymetli madenlerin ve bakırın İran’a ihracını ya­ sakladı. İngiltere ve Fransa. Buna göre. 1593-1606 1590 da İran seferi uzun ve yıpratıcı bir harp so­ nunda Kafkasya ve Azerbaycan’ın ilhakile neticelenmiş­ ti. yoksa Orta Avrupa’da Avusturya Habsburglarına karşı bir savaş açmak mı hususunda kararsızdı. bu yerler için yılda ikiyüz yük ipek göndermek şartile barış teklif etti (1610). 1632-1635 de Murad IV. Bağdad’ı. Tımar alma umuduyla Kapı-kulu askeri Batıya bir sefer için sabır­ sızlanıyordu. Avustur­ ya’ya karşı.ler. Kerkük. Aşamada Şah. Osmanlı fe­ tihlerini geri aldı. timar usûlü ve alışılmamış vergiler hoşnutsuzluk doğuruyordu. Bu tarihte İngiltere. şiddetli icraatla devlet içinde Padişah’ın mutlak oto­ ritesini tekrar tanıttı ve ordunun başına geçerek İran üzeOSM A N U rine yürüdü ve Bağdad’ı geri aldı (24 Aralık 1638). bu yerlerin Bağdad. Osmaniılann getirdiği idare tarzı arazi ve nüfus tahririne daya­ nan vergi sistemi. Tımar alan askerlerin eline bir şey geçmiyordu. Bunun üzerine Papa’nın Avrupa’ya gönderdiği iki nuncio nun faaliyetler sonucu m Avusturya bu tarafta Osmanlılara karşı bir Haçlı ittifakı SİYASET . Diyarbakır. Öbür yan­ dan İmparator Rudolf II. İspanyaya karşı Osmanlıların bir donanma göndermesi için İstanbul’da diplomatik çaba harcıyor ve bu maksatla bir İspanyol-Osmanlı ateş-kesi için yapılan temasları baltalamaya. Bu isyan dev­ leti temellerinden sarsmakta idi. OsmanlI­ ların Şirvan. Böylece İstanbul tekrar Avrupa beynelmilel siyasetinin merkezi haline geldi. yeniçerilere karşı sekban askerini yanına toplıyan Abaza Mehmed Paşa isyanla Erzurum’u üs yaptı. Venedik ise bitaraflığa sadık kalıyordu. Osman’ın katli (1622). Akdeniz’de İspanyaya karşı bir deniz seferleri mi. Van. kapı-kulunun devlete tam manasıyla tahakküm etmesi üzerine. İstan­ bul’da büyük heyecan ve kızgınlık doğurdu. III. Bursa’da iflâslar baş gösterdi. Azerbaycan ve Gürcistan’daki fütuhatını ge­ ri almış olan Abbas. ve bir Osmanlı-Avusturya harbini de önlemeğe çalışıyordu. Bunlar ilk fırsatta Şah tarafına dönmeğe hazır idiler. Haber. Halk kaçtığından yerli kaynaklar yeterli değildi. Bunların sonun­ cusunda büyük zâyiâtla hayatını kaybetti. Şimdi Diyarbekir’i üs yapan Osmanlıların Bağdad’ı geri almak için yaptıkları girişimler (Kasım 1625 ve 1630) sonuç vermedi. Erzurum gibi Osmanlı üslerinden çok uzak olması. aldığı emirle Bosna valisi Haşan Paşa Hırva­ tistan’da büyük çapta akınlara başladı. O zaman Osmanlılar eski geleneğe uyarak gözlerini Batıya çevirdiler. İran’da para buhranı kendini gösterdi. Bu sıralarda Girid’in fethi lüzumun­ dan bahsedilmeye başlandı. Osmanlılar neticesiz seferlerden sonra nihayet 1555 Amasya andlaşması esas olmak üzere ve yüz yük ipek gönderilmek şartiyla barışı kabule mecbur oldular (1618). Batı Avrupa’da durum Osmanlılar için çok elverişli görünüyordu.

Rumeli’deki nüfusun 832. AvusturyalIlar önem­ li Esztergom (Estergon) kalesini ele geçirdiler. ilk futuhat döneminde. yeni tahta çıkan Mehmed III. 14. hatta Bosna’da dahi. Eğri (Erlau)’ın fethi ardından Haçova (Mezökeresztes) de yapılan büyük meydan savaşında Osmanlılar. Budin’i gelip kuşattılar. Saray-Bosna’da MüsSİYASET . Osmanlı hükümeti Anadolu’da Sekban askeri yazmak zorunda kalmıştı. fakat sonbahar­ da İmparator kuvvetleri müttefiklerle birlikte sarşı saldı­ rıya geçtiler. Osmanlıları büsbütün güz duruma soktu. Eğri ve Kanija beylerbeyilikleri teşkil olunmuş­ tur). Karadeniz’den Hırvatistan’a kadar geniş bir cephede Os­ manlIları tam on dört yıl uğraştırdı. Yıllar iki taraf arasın­ da Esztergom. 1489’da Bosna’da 25 bin Hıristiyan aileye karşı 4500 Müslüman hâne vardı. hafif tüfekle at üstünde savaşan Avusturya askeri karşı­ sında kılıç kalkanla savaşan tımarlı sipahilerin yetersizli­ ği ortaya çıkmış. Balkanlar’daki Müslü­ manların büyük çoğunluğunun. Bu zafer. Osmanlı devletine.799 hanedir.meydana getirmeyi başardı. Haçova meydan muharebesinden kaçan ve dirlikleri ellerinden alman Anadolu sipahileri.707 hanesi Hıristiyan. Uzun H arb’in belli başlı aşamaları şöyle özetlenebilir: 1394 de Sinan Viyana yolunda önemli Raab’ı (Yanık-Kale) aldı. Rumeli’de (Tuna ve Sava ırmakları güneyin­ deki bölge) 1. Rumeli’de Türkçe konuşmayan Müslüman toplulukları dışında. Boszkai’ya Macar Kralı ünvanı ile tac giydirdiler ve himaye­ leri altına aldılar. İmparatorlu­ ğun çökme alâmetleri bu harp sırasında herkesin gözün­ de açık bir hal almıştı. Sinan Paşa ertesi sene Eflak’ı işgal ederek bir Beylerbeyi idaresi altına koydu. NÜFUS Aşağıda.032. Sonraki yıllarda AvusturyalIlar Raab’ı ge­ ri aldılar. İs­ tanbul’da açlık ve para darlığı ve harpten bezginlik var­ dı. Anadolu’dan giden Türklerin torunları oldukları kesindir. İslâmlaşmaların bütün bölgede yılda 300’ü geçmediği anlaşılmaktadır.’i bizzat sefere gitmeğe zorladı. uc bölgele­ rinde ve istilâ yolları üzerindeki şehir ve kasabalarda yo­ ğun Türk toplulukları göze çarpar. İslâmlaşma başlangıçta şehir­ lerde ve askerî sınıf arasında başladı ve yavaş yavaş yayıl­ dı. Serez-Niğbolu hattının doğusundaki bölgede Türkler 16. küçük Asya’da (Anadolu. L. Boğdan ve Lehistan’a bağlı Dnyeper Kazakları bu ittifa­ ka dahil oldular. İstan­ bul’da asker. yani yüzde 18’i Müslümandır. yani göçebe Türkmen ve 12. Bu Habsburglar karşısında açıkça bir gerile­ me ifade ediyordu. Osmanlı sarayının ar­ tık Kanuni Süleyman devrindeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermekte idi. Osmanlılar. Avrupa’nın yeni harp teknolojisi. 1603 de Şah Abbas’ın saldırıya geçmesi. Kanija. Bunun yanında. Anadolu’da büyük kargaşalık­ lara yol açtılar. Zulkadriye. Osmanlılar. kargaşa ve zaaf içindedir. Barkan’ın araştırmalarının ortaya çıkardığı sonuçları ak­ taracağız. O SM A N LI g g Savaş. Başka deyimle. Eski Osmanlı uc şehirlerinde. İstolni-Belgrad kalelerinin el de­ ğiştirmesi ve kuşatılmalarla geçti. Osmanlılar. 194. Barkan’ın tahrîr defterlerine göre yaptığı nüfus haritasında. gerekli görülenler dışında bütün kaleleri yıktıkları gibi. Ö. Bocskai idaresinde Erdel ayaklanması sonucu Os­ manlIların bu tarafta durumu düzeldi. O zaman Venedik elçisi şunları yazmakta idi: “Türkler bezgin. barışı sağlıyamadı. geri alındı (1605).111. 1595’ten beri bir­ kaç kez barış girişiminde bulunmuşlardı. Üsküp (Skopje). 1520-1555 yıllarına ait tahrîr defterlerine gö­ re. nüfus ve devlet gelirleri hakkında.435 hanesi Yörük. 1520-1535 tahrîr defterleri­ ne göre. Her iki taraf değişen koşullar karşısında sulha yanaştılar. ZsitvaTorok’da yapılan barış andlaşması ile Osmanlılar Maca­ ristan’da durumlarını koruyorlardı (hatta iki yeni beylerbeyilik. her yerde.425 hâne (hane halkı aile). Türk göçleri.958 hanesi. Rumeli’de Müslüman nüfusun 37. Maximilian idaresindeki Alman ve Erdel m üt­ tefik ordusuna (40 bin kişi) karşı büyük bir zafer kazan­ dı (23-25 Ekim 1596). Osmanlı Padişahının rakibini Kayser unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar tanıması ve andlaşmayı yirmi yıl için imzalaması.105 hânesi Yaya ve Müsellem (askerî hizmetlerle yükümlü vergiden muaf) Türk çiftçileri idî. Serez. Diyarbakır ve Rum vilâyetleri) 1. Macaristan’da açılan bu ikinci savaş. Esztergom. Habsburg askeri karşısın­ da zaaflarım göstermişti. Eflak. Erdel (Transilvanya). fetihleri­ ni güvenlik altına almak için. Yüzyılda çoğunluktadır. 1488-1491 yıllarını kapsayan cizye defterlerine göre. Yenişehir (Larissa). Sultan korkak ve iradesiz olup barış yapmayı arzulamaktadır”. Karaman. özellikle sürülmesi kolay göçebe halkı sürüp yerleştirirlerdi. Yüzyılda yoğun olmuştur. nüfus. o bölgeye Anadolu’dan sürgün yolu ile nüfus. fakat aynı zamanda eski Macaristan Krallıığıııdan Habsburglar elinde kalan yerler üzerinde iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vaz ge­ çiyorlardı.

vergiden muaf olanlar eklenirse 70 bin). Osmanlı idaresi altında askerî sıfatını taşıyıp bir takım ayrıcalıkları bulunan. İstanbul. bütün Türk şehirleri gibi. Selânik. Müslüman Türkler Balkanlar’da askerî bir egemen sınıf olarak varlıklarını sürdürmüşler iddiasında idiler. O zamanlar. şehirler az nüfus­ ludur (genellikle 2000 hâne altında). Osmanlı arşiv belgelerini incelemiş hiç bir tarihçi artık onaylamıyor. Dobruca kırı kuyular kazılarak tarıma açılmış ve deniz yolu ile ulaşımdaki kolaylık dolayısıyla İstanbul’u buğday anbarı haline gelmiş. Bizans’ın son dönemlerinde ancak 30-40 bin nüfusu olan İstanbul. Atina 2297. Buna karşılık. eşkiyâlık ve Celâlî hareketlerinin ana nedeni olmuştur.803 (8953’ü Müslüman) hâne ile Balkanlar’ın ve Anadolu’nun en büyük şehri durumuna geldi {hâne yi 4 nüfus kabul edersek bu 60 bin kişi olur. İstanbul da zen­ ginlerin kurdukları vakıf kuruluşları ile bayındır hale getirilmiş. Bu iddiayı. orada yüzlerce yeni köy kurulmuştur.00 (R u m eli’de 17. Rumeli’de en bü­ yük şehirlerden Selânik 4803. topçular ve öteki K ap ı-k u lu ve Saray hizm etlileri) Kale m ustahfızları ve donanm a askeri 4 0 . Bu miktara bütün g g Sİ YASET .017 kişi) Görülüyor ki. hiç düşman ayağı görme­ diği ve önemli iç kargaşalıklara alan olmadığı göz önüne alınırsa. kırsal kesimden ve İmparatorluğun her yanın­ dan erzak ve para akmaya başlamıştır.692 Voynuk. Artan para. Osmanlı döneminde Rumeli’ye Türk kültürü damgasını vurmuştur.5 166. Kalan paranın önemli bir kısmı da. fazla nü­ fusun şehirlere yığılması. Niğbolu 1343. Hıristiyan grup­ ları vardır (örneğin adı geçen tarihlerde 82. özellikle Orta-Anadolu’da geçim sıkıntısı­ nın artması sonucunu da vermiştir. man çiftçiler.lümanlar çoğunlukta olup bunların da çoğunluğu dük­ kân ve işyeri sahibi esnaf ve tüccardan oluşuyordu.0 0 (hepsi 27 . Bursa ve Edirne. devlet gelirlerinin yarısı asker maaş­ larına (timar ve ulufe olarak) gitmektedir. sanatkârlar ise Balkan şehirlerinde Do­ ğuya özgü bir takım yeni sanatlar ve becerileri getirmiş­ ler ve yaymışlardır. İstan­ bul salhânelerinde yılda 4 milyon koyun. bu nüfus artışı normal sayılmalıdır. nüfusla tahıl üretimi arasındaki dengesizlik. 1490-1528 yılları arasında Balkanlar’da cizye vergi toplamı üçte bir artış göstermektedir ki. Sofya. 16. Müslümanların çoğunluğu çiftçi olup Hıristiyan çiftçilerin gibi vergi veren reaya sınıfı içinde sayılmışlar­ dır. devlet görevlilerinin maaşlarına ve çeşitli bağışlara harcanmaktadır. Serez 1093 hâne idi. 17. Balkanlar’ın. Eski­ den Balkan tarihçileri. İç-hazine bir ihtiyat hâ­ zinesi işlevini görür. Özetle eski Roma O SM ANLI DEVLET GELİRLERİ VE EKONOMİ 1527-28 malî yılında 538 milyon akçayı (yaklaşık 9 milyon Venedik altını) bulan devlet gelirleri başlıca şu yerlere harcanıyordu: M ilyon Akça Padişah’ın özel harcamaları Tim arlar 3. yedek ak­ ça olarak iç-haz'ınede saklanırdı. ihtiyaç halinde dış hâzineye kredi verilirdi. Osmanlı İmparatorluğunda da en azından yüzde kırk bir nüfus artışı görülmektedir.468 kişi) 6 6 . tarım topraklarının genişle­ mesi. Müslü­ gibi İstanbul. 1500-1560 yılları arasında. ücretli askerlik. do­ nanma giderlerine. Eflak ve Martolos) Şunu da söylemek gerekir ki. uzun bir dönem için. Fâtih’in büyük ça­ baları sonucunda 1478’de yapılan bir sayıma göre 14. yarım milyonu aşan nüfusu ile Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük şehri oldu.288 kişi. K ü çü k Asya vilâyetlerinde 16. büyük bir pazar olarak bir İmparatorluk ekonomisinin oluşumunda kesin bir rol oynamıştır. Nüfiıs artışı. Tahrîr defter­ lerinde. Öbür yandan. 1527-28 malî yılında gelirden 70 milyon akça artmıştır. bütün Akdeniz ülkele­ rinde olduğu gibi. Atina gi­ bi önemli şehirler bir yana bırakılırsa. bundan kalanı bina. Mustafa Akdağ’a gö­ re. kale inşası ve onarımına. Bu yiyecek ve içe­ ceklerin önemli bir kesimini Rumeli sağlardı. 3 milyon kuzu ve 200 bin öküz boğazlandığı ve fırınlara günde 300 ton kadar buğday verildiği hesaplanmıştır. Yüzyıl başlarında şehrin nüfusu 80 bin hâne yi aşkındır. Rumeli’nin birçok bölgesine. Rumeli’nin (Tuna ve Sava güneyindeki bölgelerle Kırım Yarımadası güneyi) bütün geliri 198 milyon akça (yaklaşık üç buçuk milyon altın)dır. Yüzyıl sonlarına doğ­ ru İstanbul.0 4 9 kişi) K ap ı-k u lu askerî (Yeniçeri ve süvariler. mezra’a ve otlakların tarım toprağı haline gelmesi­ ni sağlarken. bu da daha çok nüfus artışı ile açıklanabilir. yine asker ve saray giderlerine ayrıl­ makta.00 (hepsi 23. pirinç ve pa­ muk gibi bir takım önemli tarım bitkileri ve yönetmele­ ri sokmuştur.

İran ipek ticareti. Gücerat ve Sumatra’da Atjeh sultanlığı ile ittifak yapmış ve baha­ rat girişlerini üst düzeyde tutabilmiştir. Öyle görünüyor ki. Fransa (1569). Uygun koşullarla Osmanlı Levant pazarlarının açıl­ ması. başlangıçta öteki dünya pazarlarından daha önemli bir rol oynamış görünmektedir. ca­ mi. H int Okyanusunda Portekizlilere karşı bilinçli bir uğra­ şıya girişmişler. çeş­ me.3’ü gayri-Müslimlere yüklenen cizye vergisinden gelmekte idi. Rumeli’den gelen gelirlerin yüzde 46’ sı merkezî hazine mukataalarından (yani başlıca hâs olarak ayrılmış bölgelerdeki çiftliklerden toplanan çeşit­ li vergilerle şehirlerde alınan ticaret resimlerinden. bütün İmparatorluk gelirlerinin yaklaşık yüzde 37’ sine eşittir. Bu devletler için gümrük oranı yüzde üç olarak yerleşecek­ tir. 1622’de İngiliz’lerle işbirliği yapıp Hürm üz’ ü Por­ tekizlilerden almış ve nihayet Bağdad’ı ele geçirmiştir. Bu miktar. saat gibi lüks eşya) sağlanması ve hâzineye ait gümrük gelirinin artma­ sı göz önünde tutularak kaygısızca verilmiştir.hâs ve timarlarla vakf ve mülklerin gelirleri dâhildir. 1680’de İngiltere ve 1612’de Hol­ landa’ya kapitülasyon bağışlanması. balmumu) ihracı zaman zaman yasak edilmiş­ tir. çelik. Merkantilist düşünceye yabancı kalan Osmanlı devlet adamları. baharat ticaretini yeniden Kızıl-Deniz ve Basra Körfezi yollarına çekmeyi başarmışlardır. hastahane inşası ve bakımı giderleri­ ne harcanırdı. Osmanlılar. yalnız gizli bat. Lizbon ve Amsterdam’da kay­ gı uyandırıyordu. Gümüş para darlığı. İngil­ tere (1580) ve Hollanda (16l2)’ya kapitülasyonlarla İmparatorluğun her tarafında serbest ticaret izninin ba­ ğışlanmasıdır. Rum eli’de Osmanlı şehirleri­ nin kuruluşunda da başlıca rolü oynamıştır. kurşun. deri. Bu dönemde kuzeye Osmanlı baharat ihracatı. 1560-1570 döne­ minde Portekizlilere karşı H int Okyanusunda. zâviye. Vakıf giderlerinin büyük kısmı. bu ülkeleri Habsburglara karşı desteklemek düşüncesi ile verilmiştir. Kapitülasyonlar. Abbas’ın ölümünden sonra ipek ker­ vanları yeniden Halep. Körfez’de Bandar-Abbas limanını yapmış. yüzde 42. bu bölgenin gelirlerinde bu yirmi yıl içinde esaslı bir değişiklik olmadığını ortaya koymakta­ dır. Bu nedenle altın ve gümüş üzerinden gümrük alınmazdı. kalay. tahrîr defterlerinde gördüğümüz ifrazat . medrese. Fransa ve İngiltere’de merkantilizm ve kapitaliz­ min gelişmesinde. Yüzde 46’ sı tımarlara ayrılmıştı. Türkiye’den. demir. Osmanlı devletinin başlangıçtan beri başlıca servet kaynaklarından biri olma özelliğini sürdürdü. Rumeli gelirinin yüzde 48’i. gümüş ve bakırın İran’a gitmesini yasaklayarak karşı önlem alıyor­ lar. böylece iki ülke arasındaki uğraşı. 1536-1569’da Fransa. 1500 tarihlerinde Bursa’da bin kadar ipekli tezgahı çalışır durumda idi. Şah Abbas I. Fakat gümüş. Bu sistem. Dışarıdan mal getirtilmesine bir sınırlama konmadığı halde iç pa­ zarda kıtlık doğurması veya düşmanın işine yarar düşün­ cesi ile bir takım malların (pamuk. Şu bir gerçektir ki. Ekonomik bakımdan bu dönemde en önemli geliş­ me. Avrupa’ya elçiler gönder­ miş. 1584 yılına kadar altının 55-60 akça olarak değişmeyen durumu. mescid. mektep. 1528-1548 malî yılı hesapları. altına göre daha yüksek paritesi olan Hindistan ve İran’a kaç­ makta idi. genellikle ekonomik hayatta da istikrârın ve dengenin simgesi kabul edilebilir. hamam. İfan ipeğinin H int Okyanusu veya Moskova üzerinden Batıya gitme­ sini sağlamak için büyük çaba göstermiş. güm­ rük ve madenler gelirinden). bugün modern devletin yüklen­ diği bu gibi kamu hizmetleri vakıf yolu ile yerine geti­ rilmiş olurdu. Bursa ve İzmir’e gelmeye başla­ kalmış gelirin ortaya çıkması ile açıklanamaz. Osmanlılar için Batı’dan özellikle gümüş ithâli bü­ yük önem taşırdı. Avrupa devletlerine kapitülas­ yon verilmesinde siyasi amaçlar önemli rol oynamıştır. Mer­ kezdeki hâzineye. Padişah hâs­ ları olarak doğrudan doğruya merkezdeki devlet hâzine­ sine girmekte idi. hubuO S M A N ll m mış ve Osmanlı ekonomi si için önemli bir kaynak o1SİYASET . yani yeni bulunan vergi kaynakları. 1540’tan sonra Orta-Doğu’ya gelen baharat miktarı 30 bin kantara yükselmiştir ki. Batı merkantilist devletlerine. ülkede mal bolluğu sağlamaya ve ticari vergilerden alınan devlet gelirlerinin azalmamasına dikkat ederlerdi. Böylece. Yeni top­ rakların tarıma açıldığını kayıtlardan anlamaktayız. Osmanlılar da İran’ın çok ihtiyacı olan altın. ge­ reksinim duyulan bazı önemli maddelerin (başlıca ince yünlü kumaş. han. Portekiz elile Avrupa’ya sevkedilen baharat da bu miktarda idi. Bununla beraber. ekonomi ve devlet giri­ şimlerini kısıtlıyan önemli bir faktör olmuştur. barut ve kristal. Osmanlı devleti. imâret. ekonomik bir bo­ yut kazanıyordu. köprü. Rumeli’de gelirin yaklaşık yüzde altısı mülklere ve vakıflara ayrılmıştır.

çeşitli etkenlerden yoğrulmuş kendine özgü bir Osmanlı kültürünün ve yaşam üslûbunun varlı­ ğı ve Osmanlı yönetiminin yerleştiği ülkelerde bu kültü­ rün ve yaşam tarzının derin etkileri unutulmamalıdır. yüzyıllarda görülecektir. hâssa sıfat ile Padişaha mensûp hırfetler olarak sarayda örgütlenmişti. sarayın ve saraydan çıkma kulların pat­ ronajı altında gerçekleşiyor. nakkâşlar. Bir gayri­ müslim için en arzu edilir şeylerden biri. Batılı milletlere geti­ receği kudreti. donmuş bir kültür değildi. Osmanlı emperyal kültürü bir prestij kültürü idi. gâzî uc toplum ve geleneği­ nin gelişmiş bir şekli olarak. yeniçe­ ri pek çok asker timar bekliyordu. askerî sınıf görevlileri oluşturmakta idi. Balkan­ lı. halı ve ipekli dokuyanlar. yüzyıl sonu) kendi zamanında sanat­ ta başlıca üç üslûptan. bütün politik-sosyal düze­ nin kaynağı ve dayanağı sayılıyordu. bakayı. ipek ticaretini dünya ekonomisi ve kapitalizmin gelişmesi bakımından büyük ölçüde etkilemiştir. Aynı durum pamuk ve pa­ muklular için 17-18. serveti ve prestiji hayalinden geçiremez­ di. iz­ lemek istemediği ortada olan bir gerçektir. ide­ al şekillerine kavuşmuş bir kültür bilincine vardı ve ar­ tık dış alıntılara özenmedi. gerçekte o zaman en büyük üstadlarım yetiştirerek. tavr-i Rûmî (Anadolu Türk). Yine bu dönemde. kendi klâsik şekilleri içinde kalıplaştı. Öbür taraftan Saray okullarında iç-oğlanlarına çeşitli sa­ natlar öğretilirdi. eserleri ötekiler için örnek olurdu. İç-oğlanlarından kumandan veya vali olarak taşraya çıkanlar. Yabancı kültürlere özeniliyor. Mutlak bir otori­ tenin sahibi sayılan Padişah. Onun için bu döneme klasik dönem diyoruz. çarşıda en usta kişiler arasından seçiliyor ve­ ya saray için tutuluyordu. Daha önceki İslâm dev­ letlerinden farklı olarak. O zaman kimse. Nihayet. devlet ve hukuk dü­ zeni var olmuştur. hatta dinî yargı göreviyle askerî görevlerin aynı kişiler elinde toplanmış olması da dikkate değer. askerî bir devlet karakteri gösteriyordu. hatta Arap tarihçilerin. Birçok sanat kolları. Saray’ın patronajı altında İran ve Timurîler Orta-asya’ sı Osmanlı kozmopolit sanatına örnek olmuş üstadların getirilmesine önem verilmiştir. Gazâ prensibinin. yüzyılda Bursa gibi bir ticaret ve endüst­ ri merkezinde dahi. Av­ rupalI uzmanlar için bir Efrenciyan odası bile kurulmuş­ tu Tursun Bey (15. en yüksek servetlere sahip yüksek ta­ OSMANLI I . giyimini ve ya­ şayışını Müslüman Osmanlıya benzetebilmekti. Doğu Hıristiyan kültürünün bağımsız yaşadığı ülke­ lerde. Osmanlılarda sivil yönetim. Bu kültürün büyük bir çekici kuvveti vardı. bu gö­ rüş bir bakıma kabul edilebilir. Bunlar. 16.ser-mimârân-i hâssa) bağlı bir mîmar olup kamu yapıları onun gözetimi altında yapılırdı. Fransa ve İngiltere’de ipekli tüke­ timinin ve ipek sanayinin genişlemesi. hilat ve kaftan yapanlar. Kendine özgü bir Osmanlı kültürü. Kanûnî Sultan Süleyman dönemi sonlarında Osmanlı kültürünün klâsikleştiği. örneğin Rusya’da dahi Rönesansı izleyemediği. tavr-i Uatâyî (Orta Asya Timurlu) ve tavr-i Frengî (Avrupa) üs­ lûplarından sözediyordu. daha doğrusu Sa~ rây-i Hümâyûn idi. gelişiyordu. Pâdişâh iradeleri şeklinde çıkan örfî kantin yasakname ve tüzükler. Osmanlıların Balkanlar’da sosyal ve kültürel etkileri derindir. timar ve kul sistemine dayanan sosyal-politik yapısı nitelik ba­ kımından en yüksek gelişme derecesine ulaşmıştı. Padişah için en nefis eserleri yaratırlar. dış etkilere kapanmaya başladı­ ğı bir dönem olarak düşünülebilir. Saray mimarları. devletin mîrî toprak. dışar­ dan âlim ve sanatçı getirtilmesine önem veriliyordu. Bu gözlemler doğru olmakla beraber. Özellikle. Osmanlı kültürü. Osmanlı kültü­ rünün geliştirildiği merkez. kuyumcular. anakronistik bir iddiadan ibarettir. şâir­ ler. Eli emirlü. Her önemli şehirde. hümanizma ve rönesansın. askerî uc ve gazâ örgütünün devlet içindeki rolü ve sürek­ li yeni topraklar fethini bir gereklilik haline getiren ti­ mar sistemi göz önünde tutulmalıdır.makta devam etmiştir. bilinçli kültür alıntıları yapılabiliyor. Osmanlı patrimonial padişahlık toplumunda yüksek kültür yaratımı. yüzyıl ikinci yarısında klâsik şekillerine ulaşan bu ilk dö­ nem Osmanlı devlet yapısı. Kanunî döneminde ideal şekillerine erişmiş kabul ediliyordu. SİYASET OSMANLI KLASİK KÜLTÜRÜ Osmanlı kültürü ilk döneminde gelişme çağında kapalı. İstanbul. emperyalist girişimlerin devlet hayatında üstün rolü göz önünde tutulursa. hânendeler (mutribân). Daha 15. bugünkü geri kalmışlığı. gittikleri vilâyetlerde Padişah sa­ rayını taklitle kendi saraylarını kurarlar ve Osmanlı saray üslûbunu çevrelerinde yayarlardı. Osmanlı kültürünün en önemli ve orijinal bir koliı da hukuk alanındadır. Kendi iç-değeri yanında. saraydaki baş-mîmara (. Osmanlı rejimi altında yaşamış olmakla açıklamaya yelten­ meleri.

fakat soygunculuk ve hatta eşkiyalığa sürüklenen binlerce Anadolu delikanlısı sûhte/softa adı altında medreselerin çatısı altında toplanı­ yor. İslâmiyetin yayılma­ sından önceki dönemlere çıkan. ma­ den. 17. TaSİYASET BÜYÜK BUNADIM. gibi. koruyucu göreviyle bırakılmıştı. şehirlerde ve köylerde işsiz güçsüz dolaşanların Kıbrıs’a sürgün gönderilmeleri emredilmiştir. sırf hikmet-i hükümet kaygısıyle hareket eden bağımsız bir gruptu. Bu nüfus taşmasının gerçek ölçüsü iyi bilinmiyor. Osmanlı devlet yönetimini yakından anlamak için. Kanunî dönemi başla­ rında. yüzyıl sonlarında. Küttâb. 1571-1610. Fakat birçok belirtiler. uçlar ise askerî hizmete girmek istiyenlerin gönüllü. yahut dağ başlarında kendi medreselerini veya çete­ lerini kuruyorlardı. Osmanlı maliye yöntem ve for­ mülleri İlhanlı İram’ndan devr alınmıştı. vergi tahrîr defterlerine yazılmamış olan. bu varsayımı. bu kaynaşmanın ön safında yer almışlardır. başka önemli bir kategori halinde Osmanlı bürokrasisi içinde sayabiliriz. büyük nüfus artışı nedeni ile çorak Orta-Anadolu yaylasında nüfus baskısı güçlendi. Bu sonuncunun ayrıca. kadıları ve onların emrindeki kâtipleri. öbür yandan yukarıda söylediğimiz dara bağlı maliye kâtipleri öbür yanda. Zulkadriyye (Maraş) vilâyetlerinde. gümrük. defterdara tâbi kâtipler 39 kişi idi. Safavîler ve Habsburglarla uzun sa­ OSM ANU I . yahut çırağı veya asistanı vardı. bulunduğu yerden kaçarak başka taraflarda yerleşen veya ırgatlık yapan. 23 şagirdi. yeni timar olanakları kalmadı ve uc akıncı kurumu çöktü. bütün göçmenlerin üçte birine yaklaşmıştır. yevmlüler. Bir yandan askerî sınıfa geçme amacıyle rakip şehzadeler hizmetine giren binlerce başıboş Anadolu köylü genci. yalnız dağlık Teke bölgesinden gidecekler. Öbür yandan. ulema dışında. defter ve muhasebe yön­ temleri üzerinde araştırmalar henüz başlangıçtadır. Karaman. bir taşma ve göç bölgesi. 1570’den sonra İran sa­ vaşları (1578-1618) reaya aslından binlerce Anadolu de­ likanlısının askerî kadrolara alınmasını gerektirmiştir. öbür Osmanlı hukukunun yaratılmasında. Bürokratlar. 2 Eylül 1572 tarihli bir fermanla Anadolu. 16. bir yandan Avrupa’da yayılma durakladı. kâtipler iki ayrı kola ayrılmıştır. Eskiden Anadolu’nun fazla nüfusu için Balkanlar. Böylece. Koçi Bey bunları. dîvan kâtipleri 11. Avrupa’da savaş tekniğinin ve gümüş bolluğunun etkisi altında Osmanlı klâsik askerî ve malî düzeninin sarsılması. Çağ­ daş yazar Venedikli Calepio’ya göre. yönetim sanatının inceliklerini. vezîr-i âzama bağlı olmakla beraber. levendler adile bu kargaşayı desteklerken. Devlet ve idare hakkında bilgileri siyasetnâme ve m ir’at-i mülûk gibi eserlerden alırlardı. 1500 yeniçeri ve 3000 sipahi. Devlet bürolarının tümü. bü­ yük nüfus artışı. Siyaset ve yönetim işlerine bakan ve doğru­ dan doğruya vezîr-i âzam emrinde bulunan dîvan kâtiple­ ri bir yanda. işleri yöneten emîn adile bilinen bürokrat­ ları ve onların emri altında görev yapan kâtipleri ayrıca hesaba katmak gerekir. Genel­ de. Kanunî döneminde özellikle şehzâde Mustafa ve şehzade Bayezid olayları sı­ rasında.b ü r o k r a si ve k a n u n la r vaş dönemi ve onun doğurduğu malî bunalım göz önüne alınmalıdır. bu yolla Anado­ lu’dan Kıbrıs’a 20 bin göçmen gelip yerleşmiştir. doğrudan doğruya maliye başındaki defter­ yandan timarı az veya timarsız eli-emirlü ve ma’zu l sipahi­ ler. yüzyılın ikinci yarısında. med­ rese ve camilerde İslâmî ilimleri öğrenmekle beraber. toprak davaları bir sonuca vardırılmamış olanlar. Yakın-Doğu’nun eski yönetim geleneklerini titizlikle sürdüren ve bir korporasyon halinde kurumlaşmış bulunan bir grup oluştur­ makta idi. Bunun yanında. yönetimle il­ gili kararlarda ve devlet yönetimine egemen ilkelerin ha­ yata geçirilmesi ve yürütülmesinde en büyük rolü divân-i hümâyûn bürolarındaki kâtipler oynamakta idiler. kendi isteği ile gi­ denler. çırak-kalfa-usta sistemine göre öğrenirlerdi. İslâm devletlerinde bürokrasiyi. Daha 16. yüzyıl başlarındaki bü­ yük bunalımı hazırlayan önemli gelişmeler olarak. toprak sı­ kıntısı çeken. Kıbrıs’ın fethinden sonra. vakıf vb. ecnebi adı altında “Türk. çingene. Doğal olarak bunun dışında. bu bürokratların ye­ tişme biçimleri ve çalışmaları. 5720 hâne olarak saptanmıştır. doğrulamaktadır. garip-yîgit adile ko­ şuştukları bir er-meydanı idi. Rûm (Amasya). ilmiyye mesleğinin vergi bağışıklığı gibi ayrıca­ lıklarından yararlanmak isteyen. Bunun gibi. bürokrasinin iki temel kolunu oluşturmakta idiler. yüzyıl ortalarında. KÖKU) DEĞİŞÎM 16. Anadolu’da şiddetli bir kaynaşma başlamıştı. Bunun yanında 1571 ’de adada.

Sayıları 1527’de 7886 SİYASET . I. Laz. bürokratik merkeziyetçilik zedelen­ miştir. Çağdaş Osmaniı bürokrat düşünürleri özetle. yalnız Osmanlı askerî düzeni için değil. II. gittikçe daha masraflı bir hal aldı. Bu dönemde. Böylece. Fâtih tarafından devletleştirilen mirî toprakların tekrar geniş ölçüde mülk ve vakflar halinde devlet kontrolünden çıkmaya başlamasıdır. Şunu da ekliyelim ki. ok-yay. 16. Çok kez. bürokrasinin devlet çıkarlarını ve dü­ zenini herşeyin üstünde tutan geleneksel bağımsızlığını çiğnemişlerdir. Bunun en önemli sonuçlarından biri. dünya boyutlarında egemenlik girişiminin yükü altında ezildi. Kanunî Sü­ leyman döneminde Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi. örfî kanunları ve yönetim düzenlerini. ulemanın örfî kanunlar ve yönetim ala­ nına karışma girişimleri. Reaya aslından binler­ ce genç. İran savaşları Osmanlı bu­ nalımının başlıca nedenlerinden biri olarak yakından incelenmelidir. kuşkusuz. 1533’de Osmanlı Devleti müttefiki Fransa’ya 100. Bir kadırganın bakım ve yönetim masrafı o zamanlarda yılda 6000 altın düka idi.tar. devlet işlerine karış­ maya başlamışlar. Philip’in İspanyası gibi. Hatırlamak gerekir ki. Modern tarih incelemeleri bu yorumları desteklemektedir. Bu görüş­ lerde. Ahmed devrinde topla­ nıp düzenlenen Kanânnâme-i Cedtd. aynı zamanda Osmanlı mâliyesi için de yıkıcı bir nitelik kazanmıştır. çök­ menin temel nedenini. yal­ nız örfî kanûn konusu olan sorunlar bundan sonra gittik­ çe daha çok fetva konusu olmaya başladı. Kürd. Avusturya’ya açı­ lan savaş (1593-1606) daha çok bu askerleri oyalamak ve dirlik bulmak amacını güdüyordu. yönetim ve askerî otoritenin yalnız ve yalnız Padi­ şah kullarına verilmesi ilkesi de unutulmuştu. II. sadece donanmanın yıllık gideri 1 milyon 200. Osmanlı donanması 200 kadırgadan kurulu olduğu­ na göre. İmparatorluk yönetiminin klâ­ sik kanun ve düzenleri bozulmaya başlamıştır. Bunalı­ mın nedenleri üzerinde çağdaş Osmanlı düşünürleri ay­ rıca şu noktalar üzerinde dururlar: Padişah’ın mutlak ve­ kili sayılan vezîr-i âzama tâbi Dîvân-i Hümâyûn un ve bü­ üşme düzeyine ulaşmış olan klâsik Osmanlı kuramları­ nın bozulmasına (tagayyur ve fesada) bağlarlar. 1593-1606 Avusturya savaşlarında. Şimdi. klâsik Osmanlı düzeninin temel ilkesi olan reaya ve aske­ rî ayrılığı ilkesi bu yolla çiğnenmiş oluyordu. 1603’de İranlılar Osmanlıları geri atınca bu askerler Anadolu’ya gelip döküldüler. Fakat. doğal olarak geleneksel devlet ve toplum felsefesi çerçevesinde yorum yaparlar. bu dönemde ciddi olarak sarsılmış. kılıç ve mızraklı timarlı sipahi savaş değerini kaybettiğinden timar rejimi ihmal edilmiş ve dağılmaya bırakılmıştır. 1578-90 yıllarında Azerbaycan ve Şirvan’ın ele geçirilmesi. başlangıçta Kafkasya’daki fütühat bölgelerinde timar sahibi. timarlı sipahi yerine tüfenkli piyade kullanılması gereği dolayısıyle ye­ roların bağımsızlığı. 9. kale muhafızı. Şeriatçılık. sonra aynı devlet bir milyon altın daha istemiştir. Kapı-kulu zorbaları ve ulema. An­ cak. bu dönemde arttı. vezîr-i âzam Sokullu’ya karşı uğraşılarında görmekteyiz. özellikle malî kargaşa ile ilgilidir. birbi­ rine sıkı sıkıya bağlı askerî ve malî değişiklikleri ele ala­ cağız. Eskiden. başka bir deyimle. yeniçerilerin ayaklanmaları ve haremle işbirliği yaparak zorbalıkla hükümet otoritesini kontrolleri altına almala­ rı. Bunun başlangıcını. Saray nedim­ leri. Fakat çok geçmeden Osmanlı Devleti. Öbür yan­ dan. daha çok fetvalarla dolu bir dergi halini almıştır (Fâtih ve Süleyman kanûnnâmelerinde bir tek fetvaya rastlanmaz). Yukarıda temel nedenler arasında nüfus artışına değindik.000 altına varmakta idi.000 altın yardım yapmış.yüzyıl fakahâsına göre şer’i prensiplerle yorumlamaya çalıştı. Selim’in tahta çıkması ile İstanbul’a beraberinde gelen yeni grubun. gerçek nedenleri görmekten ve değişikliklerin gerçek anlamına inmekten uzaktırlar. Koçi Bey’in ve ondan önce Kitâbi Mustatâb’ın (yazılışı 1620) şiddetle yakındıkları gibi. Osmanlı İmparatorluğu yapısında derin izler bırakan iki önemli olayla başlamıştır: Habsburglara kar­ şı orduyu ateşli silâhlarla donatılmış ağır piyadeden ku­ rulu bir ordu haline getirme zorunluluğu ortaya çıkmış. yö­ netimin yeni durumlar karşısında serbest çalışmasını kı­ sıtladı ve sünnî tutuculuğu güçlendirdi. yüzyıl so­ nundaki bunalım sonucunda. Öte yandan özellikle donanma yapımı çok büyük giderlere yol açmakta idi. bu Osmanlı düşünürleri. Savaş. ve gönüllü olarak bir dirlik ve kapı bulmuştu. İspanya ve Almanya Habsburglarıyla karada ve denizde büyük çekişme. Memleket ahalisi kaçtığından veya direndi­ ğinden oradaki işgal kuvvetlerini Anadolu’dan beslemek gerekmiştir. Kanûnî döneminde en yüksek geOSM ANLI m niçerilerin sayısı çok arttırıldı. Yörük” diye anar. büyük bir gerçek payı vardır.

1590 yılından sonra hazine daima büyük açıklar ver­ meye başladı. vergilerin ayarlama yolu ile yükseltilmesi sonucunu ge­ tirdiği gibi. Aslında. Bunu farkeden maliye bu yüzden akçada gümüşü azalttı ve akça kesadiaa. Osmanlı ordusu artık. 1596 tarihli adâletnâme. 1691’de 280 akçaya çıkarıldı. Akdeniz’de İspanya ve Venedik’e karşı kuvvetli bir donanmayı sürekli hazır tutmak zorunluluğunda idi. Bu durum. çe­ şitli adlar alan bu tüfenkli ücretli askerlerden vazgeçe­ medi. Cizye. Osmanlı Devleti. İşte Anadolu’yu kasıp kavuran Celâlî haydut gruplan bu yolla ortaya çık­ tı. Timarları yetmeyen veya elinden alınan sipahiler de.8 2. yüzyıl savaş dönemlerinde. yani gümüş m iktarının azaltılmasıdır. Anadolu’dan başıboş köylülerden ücretle tüfenkli sekban ve sanıca askeri yazıl­ maya başlandı. bu soyguna katıldı. nüfus ve talep artışı. Akçanın yüzde yüz değer kaybetmesi Amerikan ucuz gü­ müşünün akını.1583’de 6 0 . Anadolu’da her tarafta halkı haraca kesmeye ve saldırılara başladılar. Zira enflasyondan sonra timarları oluşturan vergiler arttırılmadığı için sipahilerin timar gelir miktarı gerçekte küçülmüş. Öte yandan. Ancak.627 kişiye ulaştı. mal darlığı veya devlet bütçesinde para bulmak için tagşîş.5 3 4. bütün bu faktörler. merkezî hâzinenin gelir kaynakla­ rını arttırmak için cizyeyi ve olağanüstü bir ek vergi olan avâriz-i divâniyye’yi arttırmak zorunda kaldı. timar rejiminde de derin etkiler yapmıştır. 1630’da 240. Önceleri. Rume­ li’de bu kertede yaygın olmamakla beraber. böylece bir çare bulunmak istendi. böylece zarar­ larını gidermeye çalışmışlardır. Barış dönemlerinde sekban askerine ge­ reksinim kalmadığı zamanlarda. ücretsiz kalan bu eli tü­ fenkli ve yeniçeri subayları kumandasında örgütlenmiş gruplar. artık her yıl toplanan bir nakdî vergi haline geldi ve miktarı da sürekli olarak arttırıldı. I 6 6 l’de 535 akçaya çıktı. Sadece merkezî hâ­ zinenin yıllık geliri altın hesabı üzerinden şöyle bir dü­ şüş gösterdi. gümüş akçanın tagşîşi. Fakat bu da yakıldı. bu Anadolu tarihinde Büyük Kaçgun diye anılır. Gresham kanunu sonucu piyasadan kaçmaya başladı. 17. kitle halinde kaçmaya başladılar. enflasyonu körükledi. Bu dönemde. Osmanlı parasında bu dönemdeki büyük dalgalan­ malar. değer kaybı çeşitli biçimde yorumlanmıştır. para bunalımında birlikte etkin olmuştur. özellikle Ma­ kedonya bölgesi ile kuzey Bulgaristan kargaşalıklardan kurtulamadı. pro­ testo olarak yerini yurdunu bırakıp kaçmalar yaygınlaştı.iken. Bu durum. 1571’den sonra dev­ let. akçada âyar düşürülmesi (tagşîş) sonucunda akçanın değeri de çok düşmüş bulunuyordu. kanunsuz yollarla 150 akçalık cizyenin 500 veya 600 akçaya kadar çıktığını belirtmektedir. Sekban ve Samca. Kişi başına 1582’de 40. 1596’da 150. devleti kötürüm etti. Osmanlı mâliyesini altüst eden bir olay da. 1600’de 240. Bu dönemde. buradan halkın Rumeli’ye kaçıp sığındığını biliyoruz. İranlıların karşı saldırıyla geçtiği 1603-1610 yılları arasında. Anadolu baştan başa yıkıldı. Anadolu’daki anarşi yüzünden. Bu amansız soygunlar ve katiller yüzünden köylüler. bunun üzerine sipahileri seferden kaçmaya ve­ ya bir takım kanunsuz yenilikler (bid’atlar) çıkararak re­ ayadan türlü adlar altında para sızdırmaya.1584’de 120 akçadır. Avrupa kalp paralarının piyasayı istilâsı ve akçanın ayarlanması zo­ runluluğu ile açıklanmıştır. 1610’da 37. gümüş miktarı itibarî değerinden yüksek olan Osmanlı parası akça.2 5 Bu listeye timar olarak verilen giderler dâhil değil­ dir. Levend ve yeniçeri nakit ulûfe al­ dıklarından merkezî hazine gelir kaynaklarını oldukça arttırmak gerekiyordu. İstanbul’da özellikle savaş zamanlarında toplanan avâriz-i divâniyye. O S M A N II SİYASET . Fakat görünüşü çekici kalp paralar piyasayı kaplayınca. 1580’lerden itibaren Avrupa’dan sel gibi ucuz gümüşün gelmesi ve Avrupa kalp paraların istilâsı bunun başlıca nedenidir. Yılı "Î527 1567 1597 1618 1653 1661 Milyon Altın 5 5. Gerçekten bir altın 15 27’de 5 7 . avâriz ve cizyenin artması ve bu vergilerin toplanması sırasında görevin kötüye kulla­ nılması yüzünden reaya arasında hoşnutsuzluk arttı. 1574’de 40 akça iken 1591’de 70. Osmanlı Devleti Avrupa’dan gümüş sağlamak için kendi millî para akça sistemi yanında her çeşit para­ nın girişini serbest bırakmıştı. özellikle 1683-1699 yıllarında bu anarşik durum geri gelecektir.

ileri gelen ulema ve kapı-kulu garnizon ağaları. hatta asker topla­ ma işlerinde geniş yetkiler tanımaya başlamış ve sonuçta 18. yüzyılda Evliya Çelebi. Yalnız Müslümanlar arasında değil. O zaman âyân şöyle tanımlan­ makta idi. yani tekâlîf-i şakka. merkezî otorite ve kontrol zayıfladığı zaman. yerel güçlere ve kişilere vergi ve güvenlik işlerinde yetkiler tanınmasıdır. İşte bu grup. halkın bunlara bağlılığı büsbütün kuvvetlen­ di. kapılarında ücretli sekban askeri besleme zorun­ luluğu dolayısıyle reayadan aidat toplamaları. satmaktı. yeni dönemin getirdiği veya yaygınlaştırdığı daha yakından inceleyelim. Osmanlı akçası yerine Batı Avrupa paraları. âyân ve esnafı daima halkla yöne­ tim arasında aracı olarak kabul etmiştir. Hıristiyanlar arasında da zengin. yerini ateşli silâhlarla donatılmış bir ücretli or­ du almış. Onların önlenemez yolsuzlukları karşısın­ da hükümet. yerel halkın silâhlanıp karşı koymasını bile onaylamak zorunda kaldı. Anadolu’da âyânın büyük bir bölümünü. bu âyân ve eş­ rafın çoğu. 1601’de zorbalara hadlerini bildirmek için âyân-i vilâyet’fe n serdârlar atandı ve onlaO SM A N U ^ . Osmanlı Dev­ leti. öteden beri halka tarım için veya vergisini ödemesi için borç para verir. kocabaşı ve çor­ bacılar ile Ortodoks ruhbanı ön plana çıkaran koşulları MERKEZİYETÇİLİĞİN ZAYIFLAMASI. Yeni koşullara elverişli bir uyum için gereken maddi ve manevî öğelerden yoksun olduğu için­ de gerçek bir reform yapamamıştır. mutlak bir çöküş yerine İmparatorluk ger­ çekte yeni koşulların istediği önlemleri alarak bir uyum sağlamış ve daha üç yüzyıl süren yeni bir denge meyda­ na getirebilmiştir. Bu durum. Özellikle iltizam sis­ teminin yaygın bir biçimde uygulanması sonucu reaya ile devlet arasında yeni bir sömürücü sınıf ortaya çıkmış­ tır.sık sık görülen yeniçeri ayaklanmaları da. 16. sözü geçer kişiler veya papazlar. yüzyılda merkezî otoritenin zayıfla­ ması ile birlikte gerçek bir feodalleşme ile âyân rejimiy­ le sonuçlanacaktır. merkezî yönetim. Anadolu Selçukluların­ da. bunlara dü­ zenin ve güvenliğin korunması. devlet reayayı ve her türlü vergi kaynaklarını korumak kaygısıyle. 18. esnafın ve işçilerin başı olan abîler oluşturmakta idi. askerî ve malî sarsıntılar sonun­ cunda 17. yerel cemaatın hükümet karşısında temsilcisi sayılmışlardır. Öbür yandan. vergi. ÂYÂN-İ VİLAYET Yeni dönemin en belirgin özelliklerinden biri. yeni koşullar altında eyâletlerde üzerlerine git­ tikçe daha çok sorumluluk almış. her kazada halkın seçtiği ve yerel hükü­ met otoritesi olarak kadının onayladığı bir âyânın varlı­ ğı gerekli sayılmıştır. Osmanlı tarihinin birinci klâsik dönemi böylece kapanmış olmaktadır. akçadaki ka­ rarsızlıkla ve geçim sıkıntısı ile doğrudan ilişkilidir. Ortaçağ ekono­ mik ve malî koşullarından doğmuş olan timar rejimi çökmüş. halk zorbalara ve vergi toplayanlara karşı uğ­ raşı veren yerel. Aslında. Rume­ li şehirlerinde âyânı üç kategoriye ayırmaktadır: Şehrin nüfuzlu zengin tüccarları. yüzyılda artık Osmanlı Devleti. “Vilâyetten yarar ve nâmdâr ve müstakim ve mütemevvil (paralı) ve halk arasında sözü ve kelimâti dinlenür kimesneler”. her kazaya toptan belirlenen avâriz vergisini SİYASET bir yöntemdi. yüzyılda­ ki konumunda değildir. uzun ve pahalı savaşların ve Anadolu’daki yıkıcı kar­ gaşalıkların yükü altında ezilmiş. Eyaletlerde müslümanlar arasında âyân ve eşrafı. Bu şiddetli sosyal. son incelemeler gös­ termiştir ki. Hıristiyanlar arasında knez. İslimye’de “ekser âyân-i vilâyetin tica­ reti” tüfenk. Osmanlı döneminde de şehirlerde. Anadolu’da Celâlîler’e karşı gönderilen valiler ve adam­ larının. böylece ürünle ödemeye dayanan vergi sistemi yerine daha çok nakdî vergilere dayanan bir maliye ve merkezî hazine sistemi gelmiştir. yüzyıldan sonra. Yeni dönemde avâriz ve cizye gibi nakdî vergilerin oranı yükselince. kaynaklarını kaybet­ miş ve tüketmiştir. ilk zamanlardan başlaya­ rak. Önce. 17. O zaman. yö­ netimde merkeziyetçiliğin zayıflaması. Toplumda ileri-gelen ve sözü geçen kişiler. YakınDoğu devletlerinde Orta-Çağ’lardan beri halk ile hükü­ met arasında aracı sayılmışlardır. özellikle İspanyol real’leri (riyal) ve Hollanda riksdal’l t n (esedî guruş) piyasaya hakim olmuş ve Osmanlı ekonomisi zamanla Avrupa merkantilist sis­ temine tâbî bir ekonomi haline gelmiştir. Bununla beraber. 16. rın yardımı ile köylerde yigit-başılar emrinde halkın ör­ gütlenmesine izin verildi. Bu dönemde. tefecilik yapar kimselerdi. yüzyılda yerel yönetim büsbütün bunların eline geç­ miştir. sözü geçer kişilerin himayesini aramak­ tan başka çare göremiyordu. vergi yazılmasında ve ahalî arasında yükümlülüklerin belirlenmesinde bu nüfuzlu kişiler rol oynamakta idiler. kebe ve renkli velenseler işlemek.

Hâzineye ait ge­ lir kaynakları mukata’at. genellikle yerli âyân idiler. Osmanlılar. Rumeli’de özellikle cizye toplanmasında uygulandı. Padişah kulu olarak onların birçok malî. ülkede yayılmış bulundukları için. vali her yıl haziO S M A N II I neye o vilâyetin vergi geliri olarak. aynı zamanda reâyâyı mültezim veya tahsildârın kötü davranışlarından koruyordu. Kanunî döneminde şehzâ­ de ayaklanmalarından ve Celâlilerden sonra yeniçeri ve sipahiler. şehri ve yerel güvenliği ko­ rumak üzere yeniçeri garnizonları (büyük şehirlerde 500600 kişi) yerleştirirlerdi. Bunlar. Yunanlıların. birçok yer­ lerde. yerel topluluğun temsilcileriyle maliye arasında belli (maktu) bir miktar üzerinde anlaşmaya va­ rılmasından ibarettir. Bu dönemde yerel knezler. Kadıla­ rın da. Bunlar ise. Bu işlerde öteden beri hükümet adına düzenleyici rol oynayan kadıların nüfuz ve yetkile­ ri gittikçe yerel âyân eline geçti. gerçekte yönetimi ellerinde bulundururlardı. aynı zamanda paşa­ ların ve beylerin veya şehir ve kasabalarda oturan her çe­ şit dirlik sahiplerinin gelirleri de iltizâm yöntemiyle top­ lanırdı. mültezimlere hayat boyunca. yeni dönemde kadıların görev süresi çok kısaltılmıştı (iki yıldan daha az). Yeniçeri gibi Kapı-kulu süvari­ leri de. Âyân rejimi gibi maktu sistemi de merkeziyetçiliğin gevşemesine. Anadolu’da Sekbanlar Arap vilâyet­ lerinde yerliyye denilen bir çeşit milis askeri kapı-kullarına karşı mücadele halinde idiler. gittikçe yayıldı. Valiler. Zamanla bu yöntem. daha çok yayıl­ dılar. îşte birçok şehirlerde bu SİYASET . öteden beri önemli şehirlerde Padişah’ın otoritesini yürütmek. âyânın kişiliğinde verginin toplanmasını güven­ ceye almış oluyordu. din adamı âyan için kullanılır bir deyimdir). kadı başkanlığında toplanan yerel âyân ve eşraf meclisinin gö­ revleri arasında idi (eşraf deyimi. kendi kaza bölgelerinde yerel mahkemeleri nâiblere iltizâmla sattıklarını biliyoruz. Büyük mültezimler. M aktu (kesim) yöntemine gelince. Yalnız doğrudan doğruya merkezî hazine elindeki toprakların. Onların ayrıcalıklarını paylaşmak isteyen yerli as­ kerî gruplar. dışardaki ihtilâlci komitecilerle bir bağlantı halkası oluşturmuşlardır. âyânın nüfuz ve servetinin temel araçlarından biri haline gel­ mişti. Vergi iltizâmı. çoğu zaman. iltizamı parçalar halinde da­ ha küçük yerel mültezimlere iltizama verirlerdi. vergi gelirini garanti ediyor. knezler. reâyânın bu yöntem için isteklerini onaylamıştır. Bu yöntem. Yeni dönemde gittikçe daha geniş bir şekilde uygu­ lanmaya başlayan maktu ve iltizâm yöntemleri de yerel âyân ve esnafın rolünü arttırmıştır. hükümetin vergi gelirini garanti etmek üzere valilikleri iltizâmla vermesidir. Yeni dönemde yaygın hal alan bir idare yöntemi de. yüzyılda Balkanlarda köylü hareketleri. voyvoda veya mütesellim adı altında valilerin vekili olarak hizmet eder­ ler. m irî toprakların vergi gelirini öteden beri iltizâm yöntemiyle toplardı. 19. hatta çocuklarına geçmek üzere' irsî verilmeye başlandı. Bu yolla. Bu yönteme göre. Böylece Ortodoks ruh­ ban. Gelen hükümet memurları ve yerel asker için toplanan âidât ve yerel giderlerin saptanması işi de. kocabaşılar. Birçok âyân. şimdi avarız vergileri arasında idi ve âyân aracılığı ile toplanırdı. m îrî topraklar gerçekte büyük arazi halinde ye­ rel âyan ve eşraf eline düştü. ge­ rek hükümet gerek halk karşısında yerel otorite kazandı­ lar. bu pratik bir yöntemdi. halkın temsilcileri olarak. yerel kadı başkanlığında o kazanın âyân ve eş­ rafına veriliyordu. bunların ba­ şında her bölgede ketbiidayeri adı verilen bir komutan bu­ lunurdu. koca­ başı ve çorbacılar birçok yerlerde köylünün başına geç­ miş. Zaten. hatta yerel özerkliğe yol açmıştır. Eskiden pek seyrek durumlarda ve koşullarda yürürlükde olan bu yöntem. giderler çıktıktan sonra kararlaştırılmış bir para (bedel) ödemeyi garanti et­ mekte idi. Sekban askeri toplamak için alman sekban akçası. daha çok. bölgenin İdarî ve ekonomik özerkliğine yol açacaktır. bu bir bölgenin vergi geliri için. uzun savaşlar ve malî sıkıntılar sonucunda. aralarına giremedikleri zaman onlara karşı uğraşıya başlarlardı. Devlet. devlet mültezimlere gittik­ çe daha geniş yetkiler tanımaya başladı. çıplak mülkiyeti daima devlete ait sayılmakla beraber. özellikle Anadolu şehirlerinde. yani mukata'lann değil. kazaî ayrıcalıkları vardı. Yeni rejimde. Hükümet böylece. bu gelirlerin tahsîlini ye­ rel âyâna iltizâma verirlerdi. kocabaşılardan kurulu demogerentos meclisleri doğrudan doğruya maktu sistemi ile ilgilidir. oradaki beylerbeyine veya sancak beyi­ ne bağlı değillerdi.halk arasında herkesin durumuna göre dağıtma ve topla­ ma görevi. Hükümet. devlet topraklarını ağaların elinden al­ ma amacını güdecektir.

devlet adına bölgelerinde asker toplama ve bu askere ku­ manda etme yetkilerini de aldılar. dışarıdan gelen milliyetçi kışkırtmalardan da reâyânın korunabileceği sanılıyordu. vergilerin kaldırılaca­ ğı. Bağdat gibi uzak eyaletlerde gerçekten bağımsız oligarşik yönetimler bile kurdular. hatta va­ liler onlarsız ne asker ne vergi toplayacak güce sahip de­ ğillerdi. öte yandan Balkan ülkelerinde millî kurtuluş ha­ reketlerini kuvvetle benimseyen bir orta sınıfın genişle- sağlamaya kalkıştılar. Yeniçeriler. 18. merke­ zî devlet otoritesini yeniden kurmaktı. güçlü ha­ nedan kurucuları (Tepedelenli Ali Paşa. Karaosmanoğulları gibi) yerel temsilcileri ve âyânı kendi kontrolları altına soktular. 1821’de Yunanlı­ ların ayaklanması ve bağımsız Yunan devletinin kurulu­ şu (1830). ve mukata’alar satın aldılar veya zorbalıkla birer kudretli âyân durumu­ na geldiler. Beylerbeyi ve adamlarına karşı gerçekten özerk. Tanzimat reformu (1839-1876) ile onların yerel güçlerini kırmaya boşuna çalıştı. 1807’de Rusçuk âyânı Alemdâr Mustafa’nın İstan­ bul’da vezir-i âzam sıfatıyle diktatörlüğü döneminde. Merkezî bürokrasi.kapı-kulu kumandanları yerli âyân ve ulema ile bırleşerek gerçek otoriteyi ellerine geçirdiler. OSMANLI I SİYASET . Tanzimat. Bundan sonra. yerel düzen ve güvenli­ ğin sağlanması işlerinde değil. eyâletlerde toprak ve yerel yöne­ timde egemenliğini sürdürmeyi başardı. Bu dö­ nemde. Avrupa’dan aldığı modern silâhlarla. Rume­ li’de reâyânın yerel âyâna karşı yüreklenmesini ve direni­ şini sağlamıştır. yüzyılın ikinci yarısında hanedanların orta­ ya çıkması. yüzyılda Ruslar’ın Karadeniz ve Kafkasya’ya inmek. Malım udun 1815'ten başlıyarak. İmparatorluk yöneticilerine. paşalık ve vezirlik ünvanları ile valilik vermeye dahi zor­ ladılar. 17. Bu sultan. 19. Anadolu ve Rumeli’nin birçok şe­ hirlerinde yeniçeri ve sipahi şefleri iltizâm. üstün bir kuvvet meydana getirdi. Müslim ve gayr-i Müslim reâyâ yığınlarını bu âyâna karşı korumak ve yeni bir Os­ manlılık kavramı ile onları kazanmak amacını güttü. büyük âyân hanedanlara karşı savaş açtı ve böylece merkezî-mutlak Padişah otori­ tesini yeniden canlandırdı. Padişah’m seferlerine bu küçük orduları ile katıldıklarını görmekteyiz. yalnız vergi toplama. Tanzimat. ancak siyasi otoritesi için en tehlikeli hanedanları ve bü­ yük âyânı ortadan kaldırabilmişti. Reformun ana amacı. Hat­ ta onlardan bazıları. Bosna gibi sınır vilâyetlerinde âyân ile birleşerek muhtar yönetimler oluşturdular ve bunun için Sultan’ın şehire vermiş olduğu eski vergi bağışıklık belgele­ rinden yararlandılar. Bununla beraber bu köklü reform hareketlerine karşı âyân. devlet topraklarının köylüye dağıtılacağı söylentileri­ nin yayılması. merkezî yönetimi derinden kaygılandırdı. 18. Batı devletlerinin. sened-i it­ tifak ile eyaletlerde egemenliklerine hukukî bir temel MERKEZİYETÇİ BÜROKRASİNİN CANLANMASI: TANZİMAT VE REAKSİYON Âyâna karşı II. Ayân. âyân ve hânedânlar doğrudan doğruya impartorluğa ege­ men oldular. merkezî hükümet emrindeki orduyu yeniden düzenleyip güçlendirdi. 1876 Meclis-i Mebûsânmâz dahi eyâletlerden gelen âyân ve eşraf egemen oldular. yüzyıldan başlıyarak. yüzyılda onların yerel egemenliği ellerin­ de tutan gerçek hânedânlar kurduklarını biliyoruz. âyân rejiminde son gelişme dönemini imge­ ler ve feodalleşme böylece tam sonucuna ulaşmış sayıla­ bilir. Böylece. serbest yönetimler kurdular ve merkezden kopardıkları ünvan ve ayrıcalık­ larla bu otonomiyi meşrû ve kanunî bir hale getirdiler. Devlete ait belli başlı yetkilerin miras yoluyla babadan oğula geçmesini sağlayarak gerçek fe­ odal beyler durumuna geldiler. Böylece. merkeziyetçi bürokrasi güçlendi ve yönetimi tam kontrolü akma aldı. II. yüzyılda baskı yoluyla kabul ettirdikleri fazlası ile liberal bir ticaret rejimi. Tanzimat'ın Gülhane’de ilânından he­ men sonra Balkan reâyâsı arasında. Ayân. Gülhane Hatt-i Hümâyûnu (1839) kanunlarda ve yönetimde Batı modern devlet ilkelerini getirmeye çalışıyordu. Devlet ajanları. Avusturyalı’larm batı Balkanları istilâ için açtıkları savaşların yıkıcı etkilerini unutma­ mak gerekir. 18. halkı arkalarına alarak Bâb-ı Alî’yi. Tanzimat'la kurulan sancak ve kaza meclislerinde egemen durumda idiler. Padişaha imzalattıkları bir belge. Mahmud. güçlü bir mücadeleye girdiğini görüyoruz. onların bazan paşaların kapı kuvvetlerinden daha büyük kuvvetlere sa­ hip olduklarını. kuzey Afrika vilâyetleri. genelde İmparatorluk ekonomisi içifl yıkıcı etkilerini hızla gös­ termiş. devlet idaresini batılılaştırma ve devleti batı devletler topluluğuna sok­ manın kesin bir gereklilik olduğunu anlattı.

L. hükümetin vergi ba­ ğışıklıkları tanımış olduğu Avrupa tüccarı denilen grup. eşitliğe dayanan bir Osmanlı vatanı ve Osmanlılık düşüncesi so­ nunda tümiyle başarısızlığa uğramıştır. Barkan. Münir Aktepe. Moğo/larm İçtimaî Teşkilâtı. Bir Türk Kurumu olan Ahilik. Patrona İsyanı (1730). M. Avrupa ile ticaret imtiyazını elde etmiş olan yerli Hıristiyanlardan oluşuyordu. 1971. An­ kara 1983. sünii. Ö. Yüzyılda İstanbul Mimarisinde Batılaşma Süre­ ci. 1960. Cilt. irene Beldiceanu-Steinherr. I. Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform. İstanbul: Eren Yay. Belleten. Belgeler 1966 Ö.A. Tarama sözlüğü V. Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı. aynı za­ manda Rus çarlarının ve Habsburglar’ın askerî emperya­ lizmi ve Batılı büyük devletlerin kapitülasyonlarla ga­ ranti edilen ekonomik emperyalizmine karşı ümitsiz bir uğraşı vermek zorunda kalmıştır. Akdağ. L. XV. Akdağ.133-134. halkını endam. İs­ tanbul. H. "Garib-nâme’de alplık geleneğiyle ilgili Bilgiler”. bkz. ve XVI. Barkan. Bkz. Paris 1800. Ankara 1988. Toplu Eserler. 141-146. Bu dönemde dış politikada hükümet. şeriatçılığın ve panİslâmizmin egemen olması. İstanbul 1959. 1991. 1962. M. 6 Bursa yakınında K ükürdlü Kaplıcası olmalıdır. Vladiminsov. Kırk Gün Kırk Gece. m edrese. Hüdavendigâr Livası Tahrir Def­ terleri. tnan. II. Albanay. İstanbul 1970. L. İstanbul Üniversi­ tesi İktisat Fakültesi Mecmuası. L. Ö. “The Price Revolution of the Sixteenth Century: A Turning Point in the Economic History of the Near East”. 4 5 H. International Journal of Middle East Studies (1975). L. 18. Felix Beaujour. Rumeli şehirlerinde. Meııgi Garıbnam m etni yay. 2 Cilt. 3612-3616: “Sügüler ile dürtüşelim ” 3 A. NY. “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Ta­ rihi”. Washington DC. İstanbul Vakıfları Tahrir Defte­ ri. E. Eski Donanma ve Şenlikler­ de Seyirlik Oyunları. New York 1987. Baskı. Bu arada Anadolu’yu dünyanın en güzel m em leketlerinden biri ve 7 N . Beratlı Tüccarlar ve Hayriye Tüccarları. Abdülhamid (1876-1909) döneminde. İstanbul 1975.1 ğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları. L. Bursa teslim olmadan önce İ3 0 2 ’de Osman G azı’nin yeğeni A ktim ur'un kuşatm a kulesi bura­ da idi. o zamanki uc toplum u üzerinde değerli ayrıntılar verir. büyük ölçüde yar­ dım etmiştir. Formation of the Ottoman State. Ankara: TTK 1972-1979O. Barkan. 1989. Cilt XI (1950). 2 SügU.R. Ankara. Barkan. tem izlik yiyecek içecekte üstün ve "Tanrı yaratıklarının en iyi kalplisi” olarak (4 İĞ) tasvir eder. Kapitü­ lasyonlar. Ayda Arel. M. G ibb. Ayverdi ve Ö. Metin And. Barkan ve Enver Meriçli. N. O. Les Bektaşî â la lumiere des recensements ottomaı^s. SİYASET I . . Ö. Barkan. The Travels O f İbn Battııta. Ali İhsan Bağış. The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries. 2. Tableau du commerce de la Grece forme d’apres une annee moyenne depuis 1787 jusqu’en 1797. II. Celâlî İsyanları. 1993. Berkes. Esin Atıl. 1919-1923 yıllarında bir bağımsızlık savaşı yapmak ve millî bir devlet kurmakla kurtulmuşlardır. Cambridge. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”.L. 98. Bu çıkmazdan Türkler. Tanzimat yönetiminin. Osmanlı Ticaretinde Gayri Müslimler. İstanbul 1958. Beyler cami. Asırlarda Osmanlı İmparatorlu­ o s m a n i . 1974. İstanbul 1975. pazarları. Aktepe. yalnız geçmişin bıraktığı bir sosyal düzenin düzeltil­ mesi mümkün olmayan sonuçlarına karşı değil. 2. îb n Battuta. hamamları olan şehirlerde oturm aktadır. Türkiye’de Çağdaşlaşma. 1991. İmparatorluk hüküme­ ti. 1 Bedri Noyan-M. “Edime Askerî Kassam’ına ait Tereke Defterleri”. Zaviyelerin güzel halılar ve kandillerle süslü olduğunu kaydeder. Türkiye'nin İktisadi ve İçtimaî Tarihi. Ankara. Ankara 1963. Tanzimat’ın başarısızlığına karşı TürkMüslüman halkın bir tepkisini dile getirmektedir. 419-420. Çağatay. L. Ankara. İstanbul 1980. kuşkusuz. The Age of Sultan Süleyman the Magnificent. 145153. İstanbul 1958. 524569. Ali Akyıldız. Batılı devletleri bıra­ kıp Alman kayserliğine yöneldi. BİBLİYOGRAFYA Rifa’at Ali Abou-El-Haj.'Türkiyat Mecmuası (1951). Uc beyleri vezir ve emirleriyle saraylarda oturan “su lta n la rd ır. çev. O.meşine ve güçlenmesine. İs­ tanbul 1943. Barkan. Barkan. L. Ö. Patrona İsyanı. Barkan. 413-469. 481-495. 15501557.

New York 1987. G. S. The Turkish Letters. The Economic History of the Middle East 18001914. Ergin. XVI-XVII Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda H u­ bubat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler. Roderic Davison. I. A Social History. Türkei. Ankara 1977. Hütteroth. Darmstadt 1982. 1541-1600. Histoire de l’industrie des tissus des Israelites de Salonique. Boue. 15201650. K. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. W. Çelik. Histoire de la litterature turque. Y Önen. House Owners and House Property in Seventeenth Century Ankara and Kay­ seri.A. 8. Paris 1788-1824. Herrscher über Mekka. Dünya Kenti İstanbul. Chicago 1966. Londra 1972. A. İstanbul 1953. İ. Mustafa Cezar. J. The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary. S. Crafts and Food Production in an Urban Setting. C. Bureaucrat and Intellectual in teh Ottoman Empi­ re: The Historian Mustafa Âlî. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. Dernschwam. Türk Sanayi ve Ticaret Tarihinde Bursa'da İpekçilik. Findley. Men of Modest Substance. M. Wien 1988. 1995. L. F. Işlamic Society and the West. de Groot. Mecelle-i Umur-i Belediye. die Geschichte der Pilgerfahrt. Hütteroth. M. D. The Forgotten Frontier. Vienne 1954. Charles Issawi. Ber­ lin 1983. F. 1593-1606. Gerber. Etat et Societe. Ankara:TTK 1991. Population Pressure in Rural Anatolia. Cambridge 1987. İstanbul: İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 1965. A. Leiden. The Sublime Porte 1789-1922. Abdülbaki Gölpınarlı. çev. R. Londra: Oxford University Press. Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Oğretim. Oxfbrd 1968 . Untersuchungen zur Geschichte des Osmanischen Hofzeremoniells im 15. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom spâten fünfzehnten jahrhundert bis 1826). 0 . H. O. 4 cilt. D ’Ohsson. Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. S. The Ottoman Empire and the Dutch Republic. Jerusalem 1988. Ankara 1992. A History of the Earliest diplomatic Relations 16101630. East Encounters West. 10 cilt. Danişmend. İstanbul. C. Türkçe çev. Christians and Jews in the Ottoman Empire. İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat. İstanbul 1960. A. M. Gibb. A. Landliche Siedlungen im südlichen Inneranatolien in den letzten vierhundert Jahren. A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier. 1600-1700. Stuttgart 1992. İstanbul 1931. Trade. O SM A N LI I S. H. Faroqhi. Dalsar. Venedig. Göttingen 1968. SİYASET . Paris 1968. Leiden 1973. İstanbul-World City. Lewis. New York-Londra 1982. Mystiques. Güçer. Hasluck. Jahrhundert. France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century. Owford. 1898-1938. Cambridge 1984. Wien 1981. Faroqhi. Economy and Society in an Ottoman City: Bursa. İstanbul 1338/1992. Paris 1935. Braude and B. N. Hess. Çadırcı. Cevdet. The Great Anatolian Rebellion. İstanbul: Türkiye İş Bankası 1983. Cook. Reform in the Ottoman Empire 18561876. 1957. und 16. A. Abdülbaki Gölpınarlı. Griswold. Faroqhi. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700. Z. Christianity and İslam under the Sultans. London 1978. H. Findley. S. Osmanlı Tarihinde Levendler. B. A. Faroqhi. S. Finkel. C. Princeton: PUP 1980. İstanbul 199395. Fleischer. Cilt . yay. 1996. Melamîlik ve Melamîler. W. 1450-1600. Wien und die Osmanen. Tableau general de l’Empire Ottoman. Bombacı. Cilt. W. München. Coping with the State. İs­ tanbul 1971-72. Faroqhi. Bowen ve H. İstanbul: ISIS yay. D. Oxford 1929A. 1994. Gül. 1591-1611. Princeton: PUP 1986. İstanbul: Tarih Vakfı. The Remaking of İstanbul. Foster. Emmanuel. Ottoman Civil Officialdom. Eickhoff. Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century. Receuil d ’itineraires dans la Turquie d ’Europe. H. M. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. H. İstan­ bul 1984. 1. Mustafa Cezar. London 1986. Göçek. C. Typical Commerrial Buildings of the Ottoman Classical Period and the Ottoman Construction System. F. S. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları. E. Dilger. H. 2 Cilt. München 1967. Mevlânâ’dan sonra Mevlevîlik. Zürich 1990. Chicago. Prin­ ceton: PUP 1989. Clayer. W. Busbecq. Les Halvetis dans l’aire backanique de la fin du XVe siecle â nos jours. New York 1973.

Bloomington. ed. Mardin. Paris: Fayard 1989. Doğan Kuban. 2. The Ottoman Empire: Conquest. B. H. Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü. Hüseyin G. Kuran. İstanbul 1948. Köymen. Mantran.A. Organization. Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. İnalcık in Encyclopaedia of İslam. Ghulam. Ankara: TTK 1954- 1962. A. London: Variorum 1990.K. M. H. 1973. Naff and R. The M iddle East andth e Balkans under the Ottoman Em­ pire. London. Ortaylı. New York 1989Ş. Studies on the Ottoman Architecture of the Balkans. The Ottoman Empire: The Classical Age. İstanbul: Eren Yayınevi. Hans-Peter Laqueur. Owen. 55-71. 1998. Mimar Sinan. Halil İnalcık with D. İstan­ bul. yay. İstanbul 1986. İstan­ bul: 1940-1988. yay. Articles by H. Rumeli. 2 Cilt. Ankara: TTK 1987. 1977. Nasühü’s-silâhî Matrakçı. R. Leiden: E. İstanbul. 1987. Studies in Eighteenth Century Islamic History. 2 Cilt. Kanun. Gelibolu. yay. İs­ tanbul: Eren yay. McGowan. Boston: (Mass) 1982. C. Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparator­ luğu’nda Alman Nüfuzu. Brill 1974. 3 cilt. İslamoğlu-İnan. London 1993. Turkey and the Balkans. İnalcık. 1360-1700. London: Variorum Reprints. Mimar Koca Sinan. Giray. Timar. İstanbul 1939R. Osmanlılarda İhtisab Müessesesi. The Arab world. “Military and Fiscal Transformation in the O t­ toman Empire. Z.. Studies in Ottoman Social a n d Econmic History. B. 1 3 0 0 -1 6 0 0 . Princeton 1962 . İnalcık. “Centralization and Decentralization in O tto­ man Administration”. Miller. 13 cilt. Jennings. 1982 . Cambridge 1991. İnalcık. VI (1980). Leiden 1994 C. Kemal Karpat. Cambridge.. Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period. Lon­ don: Variorum Reprints. O SM A N LI m İ. J. Neşrî Tarihi. Osmanlı Tarihi. 283-337. M. Kafadar Necipoğlu. Yurdaydın. 18781914: a Handbook of Historical Statistics. İslâm Ansiklopedisi. Economic Life in Ottoman Empire. ve İngilizceye çev. 1993. Architecture. G. İnalcık. State and Peasant in the Ottoman Empire. Jack und A. İstanbul 1983. Filaha. Ankara 1969. Lady Mary Wortley Montagu. Imtiyazat. Kemal Karpat. Essays in Ottoman History. F. İstanbul: An Urban History. İstanbul: Millî Eğitim Bak. Konyalı. İ. Wisconsin: Madison 1985. İnalcık.R. E. The Ottoman State and its Place in the World History. yay. essai d’histoire institutionelle. Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in İstanbul. Demographic and Social Characteristics. Ceremonial and Power. İstanbul 1981. eds. R. Marcus. İstanbul dans la seconde moitie du dix-septieme siecle. A Sketch of the Economic. Paris 1962. Koçu. Orhonlu. A. Smith ve C. İ. 1985. 1571-1640. İstanbul 1996. Quataert. Ottoman Population 1830-1914. H. Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı. McCarthy. Orhonlu. Manifestations of Sainthood in İslam. Wien 1978-1982. İskender Beg. İs­ tanbul 1967. İstanbul 1993. İnalcık. Everyday Life in İstanbul. The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. İstanbul 1987. and Economy. SİYASET . 1994. Enver Ziya Karal. New York: New York University Press 1993. economique et sociale. Ortaylı. Tübingen: Erns Wasmuth Verlag 1993. Le. a Study in the Modernization of Turkish Political Ideas. H. C.H. M. Desai. Cambridge 1981 . Turkish Embassy Letters. A. H. Unat ve M. H. J. Histoire de i'Empire Ottoman. İnalcık. Kiel. Mustafa Alî’s. Maastricht 1985. İnalcık. Ernst. iden: Brill: Bayazid I. Lewis. The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo in the Eighteenth Century. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. R. New York and London H. İ. Beyân-i Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn-i Sultan Süleyman Han. Koçi Bey Risalesi. Konya 1964. Konyalı. Dzizya. Mantran. Kiel. Von Andreas Tietze. Archivum Ottomanicum. H. yay. Kütükoğlu. Juridical and Artistic Preconditions of Bulgarian Post-Byzantine Art and its Place in the Development of the Art of the Christian Balkans. G. A n Econmic a n d Social History o f the Ottotyan Em­ pire. R. 1600-1700”.H. Aksüt. Ankara 1981. Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World. An­ kara: TTK 1976. Beyond the Sublime Porte: The Grand Seraglio of Stambul. M. New York 1970. Kazıcı. 1978. yay. Harir. Counsel for Sultans of 1581. edition. Londra. Eyalet. The Genesis of Young Ottoman Thought. H. Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilâtı. T.

Leslie Peirce. Cambridge 1977. Uzunçarşılı. Haziran 1989. I. H. Roger Owen. Bakanlığı 1940. activites et societes. S. A Description of the East and Some Other Countries. London 1838. İslamoğlu-lnan. Andre Raymond. Uluçay. N. 4 Cilt. Ş. Panzac. Ç. Uluçay. Oxford: Clarendon 1905-1906. İstanbul: Edebiyat Fakültesi 1990. reglements. Dürer and the Oriental Mode. The Politics of Dependency: Urban Reform in İs­ tanbul. 3 cilt. Yediyıldız. Berlin 1982. Greece ete. Ursinus. D. The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age (1600-1800). Developpement socio-economique et demographique. Westport: Greenwood 1980. La peşte dans l’Empire Ottoman. Artisans et commercants au Caire au XVIIIe siecle. The Fail of Constantinople. D. Rumeli'den Türk Göçleri/emigrations turques des Balkans/Turkish Emigrations from the Balkans. Uzunçarşılı. with the Capitan Pasha. New York. David Urquhart. D. Baskı. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Ş. Londra 1743-1745. İstanbul 1971. Venice. and E: Shaw. B. Para Tarihi. Tabakoğlu. Ze’evi. İstanbul 1308-1315. Ankara: TTK 1982. Runciman. 1830 and 1831. S. Z. Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı. Anadolu Kadınının 9000 Yılı. J. Adolphus Slade. Sultan II. Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi. R. Pamuk. Sahillioğlu. Ankara: TTK 1964. M. Cambridge 1987. Pamuk. ordonnances et aetes les plus importants du droit interieur et d ’etudes sur le droit coutumier de l’Empire ottoman. “Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden Hareketlerinin Yeri. and of a Cruise in teh Black Sea. A. Mahmud ve Reformları Semineri. İstanbul: Dergâh Yay. Pakalın. Toledano. H. Regionale Reformen im Osmanischen Reich am Vorabend der Tanzimat. Harem'den Mektuplar. Özel Sayı 1978. 1700-1850. The Spirit of the East Illustrated in a Journal of Travels Through Rumeli During an Eventful Period. Gelişme Dergisi. 2 Cilt. O SM A N LI m SİYASET . Renda. The Middle East in the World Economy 18001914. Ankara 1984. 4 cilt. M. Ankara: TTK 1984. Rosenthal. Institution du wakf au XVIIIe siecle en Turquie (etüde socio-historique). İ. H. H. The District of Jerusalem in the l600s. Şam 1973-74. İsmail Soysal. E. New York 1996. R. Bucarest 1980 . IREMAM/CNRS 1991. Tanzimat. Ç. Fransız İhtilâli ve Türk-Fransız Diplomasi Müna­ sebetleri (1789-1802). Osmanlı Tarihi. İ. Sicill-i Osmânî. 2 Cilt. 1994. Princeton University Press 1982.The Ottoman Empire and the World Economy. Georges Young. Bilâl Şimşir. Ankara: TC K ültür Bakanlığı 1993. Mehmed Süreyya. Oxford 1993. H. St. Osmanlı Devleti’nin Merkze ve Bahriye Teş­ kilâtı.E. Mantran. Londres and New York: Methuen 1981. 1-38. 1300-1750". Ankara: TTK 1985. Raby. Louvain 1985. Ankara 1970. The Ottoman Slave Trade and its Suppression: 1840-1890. 2. Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilâtı. Pococke. G. in the Years 1829. yay. Uzunçarşılı. H. İstanbul 1956. Cambridge 1965. Uzunçarşılı. Les villes dans l’Empire ottoman. Bildiriler. The Imperial Harem. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü. Records of Travels in Turkey. 28-30. Çağlarboyu Anadolu’da Kadın. 18201913. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Todorov. Panzac. Ankara: TTK 1985. An Ottoman Century. Türk İktisat Tarihi. Paris 1980. Minneapolis 1988. Londres: Saunders and Otley 1832. İstanbul 1999Memorial Ömer Lütfı Barkan. Corps de droit ottoman: recueil des codes. London 1982. Ankara: TTK 1945 İ. Harem. İstanbul: M. R. Zilfı. yay. Anka­ ra: TTK 1965. La ville balkanique au XV e-XIXe siecles. İ. M.

1543) İsâ Ç elebi Bâyezîd (d. G âzi A â e d â ın A l î Süleym an Paşa (d. 1510) O rh an (1 3 2 6 -6 2 ) M u râd (1 3 3 6 2 8 9 ). H ü d av endİgar Bayezid I (1 3 8 9 -1 4 0 2 ). 1 4 4 4 6 -5 1 ) M e h m e t II (1 4 4 4 -6 . d . 1 6 2 2 -2 3 ) İb râ h îm I (1 1 1 6 4 0 -4 8 ) A h m ed I (1 6 0 3 -1 7 ) O sm an II (1 6 1 8 -2 2 ) (İb rah im I) Süleym an II (1 6 8 7 —91) A h m e d III (1 7 0 3 -3 0 ) M ustafa III (1 7 5 7 -7 4 ) 1 Selim III (1 7 8 9 -1 8 0 7 ) A b d ü lh a m îd (1 7 7 4 -1 7 8 9 ) M a h m Aû d II (1 8 0 8 -3 9 ) A b d ü lm ec îd (1 8 3 9 -6 1 ) M u râd V (18 7 6 ) M e h m e d V R esâd (1 9 0 9 -1 8 ) A b d ü lh a m id 1 1 (1 8 7 6 -1 9 0 9 ) M e h m e d V I V ah ıd etrîn ) (1 9 0 8 -2 2 ) I A b d ü lm ec îd . K â n û n î Selîm II (1 5 6 6 -7 4 ). 1443) M ustafa (d. 1513) A h m ed (d. 1553) . 1916) M a h m û d I (1 7 3 0 -5 4 ) M e h m e d IV (1 6 4 8 -8 7 ) A hm ed II (16 9 1 -4 5 ) M ustafa II (1 6 9 5 -1 7 0 3 ) O sm an 111 (1 7 5 4 -5 7 ) M ustafa IV (1 8 0 7 -8 ) Abdülaz îz (1 8 6 1 -7 6 ) M u râ d IV V (16 2 3 -4 0 ) M ehm ed (d. 1561) M u stafa (d. F atih Bâyezîd (1 4 8 1 -1 5 1 1 2 ) Selim I (1 5 1 2 -2 0 ). D ü zm e (1 4 2 1 -2 ) M u stafa K ü ç ü k (1 4 2 2 -2 3 ) A h m ed (d. 1474) K o rk u d (d. i M u râd 111 (1 5 7 4 -9 5 ) t M eh m ed III (1 5 7 4 -9 5 ) M u stafa I (1 6 1 7 -1 8 . 1 511) A lem şah (d. 1 357) Savcı Süleym an Ç elebi (1 4 0 2 -1 1 ) O rhan A lâeddîn A lî (d. 1 4 5 1 -8 1 ). Yavuz 1 Süleym an I (1 5 2 0 -6 6 ). H alife (1 9 2 2 -2 4 ) Y u su f İzzeddîn (d. 1326). 1513) M ûsâ Ç elebi (1 4 1 1 -1 3 ) H a lil Ya’k û b (d. Y ıld ırım M eh m ed II (1 4 1 3 -2 1 ) M u râd II (1 4 2 1 -4 4 . 1 495) Seninşah (d. 1 389) M ustafa.OSMANLI H A N ED A N I GENEOLOJİSÎ O sm an I (d. 1451) C em (1 4 8 1 .

Germiyanoğulları ve Hamidili Bey­ likleri topraklarının bir kısmını ilhak etmesi. Anadolu’da Osmanlılara karşı ayaklanmaların baş­ laması. Haçlıların İzmir Kalesini ele geçirmesi. John Palaeologun tahta çıkması\ John Kantakuzen’in tahttan inmesi. başlaması. Osmanlıların desteği ile tekrar Orhan Bey'in Cenevizlilere Kapitülasyonları ver­ mesi. Karesi Beyliğinin Osm anlılar tarafından ilhakı. HALİL İN A N CIK UN1VERS1TY O F C H İC A G O / A. John Kantakuzen’in kızı Theodara ile evlenmesi. 1380-81 1383 1385 1386 1387 Cenevizlilerle Venedikliler arasında savaş. Osmanlıların Bursa’yı fethi (6 Nisan). Murad’ın tahta çıkması. Süleyman Paşa’nın Tzçimpe’y i alması. Bizans'da iç savaşın çıkması. Trakya’da Osmanlı fetihlerinin Bizans tahtına çıkışı. Osmanlıların Sofya’yı fethi. 1369 1371 1373 V. John’un gelmesi. Orhan Bey’in. 1376 IV. Saray Dükü VI. OSM A N LI I SİYASET . Amadeo’nun Gelibolu’yu ele geçirmesi. Osmanlıların İznik'i fethi. Aydın. V. Adronikos’un Geli­ bolu’yu Osmanlı’ya terketmesi. DR. Pelekanon (Maltepe)’da Orhan Bey'in III. Karamanoğullarına karşı zafer kazanılması. Osmanlıların Serez’e girmesi (19 Eylül). I. Osmanlıların İzmit'i fethi. I. 1363-5 1364 1366 Osmanlıların Güney Bulgaristan’ın ve Trakya’daki fetihleri. Karesi ve Osmanlı Beyliklerinin 1269 1301 1304 manlarını istilası. Bizanslılarla Bulgarlar arasında savaş. Saruhan. Murad’m Edirneyi fethi. Osmanlıların Kuzey Anadolu’da Amasya bölgesine müdahalesi. Bizans’da iç savaş. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşanın Edir­ ne’ye Adrianople’ye girmesi. 1353-6 1354 Cenevizlilerle Venedikliler arasında savaş. son Sel­ çuklu Sultanı II. kurulması. Çirmen'de. V. Adronikos’un. Papa’mn Osmanlılara karşı haçlı seferi ilan etmesi.D. İzmir Beyi U m urun ilk Balkan seferi. V. Saruhan Türklerinin Manisa’yı fethetmesi. Osmanlı-Bizans ba­ rışı. Adronikos ve Osmanlı şehzadesi Savcı'nın babala­ rına karşı ortak isyanı (ilkbahar) ve yenilgileri (Ey­ lül). Bizans Hizmetindeki Katalanların Türklere karşı BizanslIlara yardım etmesi. Osmanlıların Selanik’i fethi. 1375-80 1 3 79 Osmanlıların. John Palaeologun. Osman Ga­ zi’nin ölümü ve Orhan Gazi’nin tahta çıkması. Şehzade Süleyman’nın ölümü. İran’da Moğol İmparatorluğu’nun sonu. Osmanlıların N iş’e girmesi.B. John’un Roma’ya gelmesi. Şehzade Murad’m yeniden Trakya’ya akınlara baş­ laması. Andronikus’a karşı zaferi. Osmanlıların Ankara ve Gelibolu’yu alması (2 Mart). Osman Gazi’nin Koyunhisar Zaferi. 1308 1313 1326 1327 1331 1332 1333 1335 1337 1341-7 1344 1345 1346 1352 Aydm T ürklerinin Birgi’yi fethetmesi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Sırp Prens­ leri Vukasin ve U gljesayz karşı zaferi (26 Eylül). Bursa’da ilk Osmanlı akçesinin basılması. Mesut’un ölümü. Sırp İmpara­ torluğumun parçalanması. Çorlu ve Dimetoka nın fethi. Orhan Bey’in ölümü. Um ur Bey’in son Balkan seferi. VI. Menteşe Türklerinin 1355 1357 1359 1361 1362 Stefan Duşan'm ölümü (20 Aralık).OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ PROF. Osmanlılar ve Cenevizlilerin desteği ile İstanbul’a gelmesi. Filibe’nin fetihi. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 1261-1310 Batı Anadolu'da Menteşe. Menteşe Türklerinin K arta'da bulunan Bizans li­ Efes’i fethetmesi.

1411 1412 1413 Musa Çelebinin Süleyman Çelebiyi yenmesi (Şu­ bat) ve İstanbul’u kuşatması (Yaz). I. Palaeologus’un Avrupa’ya girmesi. Bayezid’in. Osmanlıların Güvercinlik’e girmesi. M ora’ya akınlar yap­ maları. 1399 1400 1401 1402 1403 Fırat vadisindeki Memlûk şehirlerinden Malatya ve Elbistan’ın alınması. Marıuel II. Yıldırım Bayezit’in Erzincan’a girmesi. ması 1421 I. I. Murad’ın İstan­ bul’u kuşatması (2 Haziran-6 Eylül). 1398 Vidin Bulgar Prensliğinin ve K adı Burhanettin Ahmed Beyliğinin alınması. Venedik ile an­ laşmazlık. Süleymanla Hıristiyan devletleri arasındaki anlaşmalar. 1414 1415 I. İzmir’in ve di­ ğer Ege şehirlerinin alınması (Yaz). Aydın. 1422 Mustafa’nın Ulubat’dan geri çekilmesi ve Edir­ ne’de idam edilmesi (Ocak). II. I. 1396 1397 İzmit Savaşı (25 Eylül). Şeyh Bedreddin isyanı (Yaz) ve Şeyh Bedreddin’in idamı (18 Aralık). 1416 I. Turahan Bey’in Mora’ya girmesi (Mayıs). 1406 1410 I. Macaristan ve Bizans ittifakı. Menteşe ve Teke’nin yeniden alınması. I. Yıldırım Bayezit’in Anadolu’ya dönmesi ve Kara­ manı topraklarına katma. Osmanlıların Kuzey yenmesi (15 Haziran ve 11 Temmuz). Mehmed’in Konya’yı kuşatması ve Ham idili’yi yeniden ele geçirmesi. I. Güney Arnavutluk'ta isyan çıkması. Bayezid’in tahta geçmesi. Mehmed’in Batı Anadolu seferi. Mircea'ya karşı sefer düzenlenmesi. Timur’un Anadolu Beyliklerini tekrar can­ landırması. Mehmed’in Canik seferi. Mehmed’in Sofya yakınlarında Musa’yı yenilgi­ ye uğratması (5 Temmuz). Süleyman Çelebinin Rum eli’de Musa Çelebiyi OSM A N H . Osmanlıların Antalya ve Alanya’ya girmesi. Mehmed’in ülkede birliği sağlaması. Mehmed’in Karamanı alması (Sonbahar). 1423-30 1424 1425 1427 Selanik’in Venedik kontrolüne girmesi. Palaeologi’de dahil olmak üzere Verria' da huzuruna çağırması. 1389 1389-90 1390 1391 Kosova Savaşı (15 Haziran). Karamanoğullan’nın kuşatması. Sivas Sultanı Kadı Burhanettin karşısında geri çekilinmesi. Mehmed’in Candaroğulları topraklarını alması. Sa­ ruhan.1388 Sırp. II. Yergöğ’iin alın­ Bayezid’in Macaristan ve Eflak seferi. Pietro Lorendano'mın Gelibolu’daki Osmanlı filosu­ Bulgaristan’ı alması (Sonbahar). Bursa’daki oğlu İsa Çelebi ve Amasya’daki oğlu I. Osmanlıların Selanik’i (29 Mart) ve lyonya’yı alması. Osmanlılara karşı Ve­ nedik. Murad’ın Bursa’ya gelme­ si (Mayıs) Mustafa’nın Rumeli’yi kontrolü altına alması. Osmanlılarla Bizanslılar arasında barış anlaşması. Argesh Sava­ şı (17 Mayıs). Eflak’ın Osmanlılara bağlı bir eya­ let haline gelmesi. Germiyan ve Hamidili Beyliklerini fethi. Yergöğii alması. kardeşi Mus­ tafa’nın Anadolu’da isyan çıkarması. M ircea’nın Silistre ve Deliorman’ı istilası (Sonbahar). 1394 1395 Osmanlıların Teselya’y ı fethi. Palaeologi’nin Ana­ dolu’da Bayezid’in ordusunda yer alması. I. Murad’ın Mustafa’yı yenmesi. I. 1423 II. Candaroğulları ve Karamanoğullarmm hakimiyet altına alınması. Usküp’ün alınması ve Kuzey Arnavutluk’a akınlar ya­ Bursa’yı pılması. Yıldırım Bayezid’in Akşehir’de intihar etmesi (8 Mart). OsmanlıVenedik Savaşı. Mehmed arasındaki taht kav­ gası. Osmanlıların Ploşnik’te yenilmesi (27 Ağustos). Mehmed’in ölümü. Macarların Belgrad’ı alması. Karamanoğullarmm yenilmesi. 1394-1402 Osmanlıların İstanbul’u kuşatması. Boşnak ve Bulgar ittifakı. Kırşe­ hir ve Niğde’yi topraklarına katması. Mehmed ile Manuel arasında Musa’ya karşı itti­ fak anlaşması yapılması (Temmuz). 1392 OsmanlI’ların Kastamonu ve Amasya’ya girmesi. Sırp Prensi Stephen L azarevifın Ölümü (19 Temmuz). Bayezid’in Batı Anadolu ve Menteşe. I. Yıldırım Bayezıd'in Edirne'deki oğlu Süleyman Çelebi. Şah R uh u n Azerbaycan’a girmesi. Ti­ m ur’un Sivas’ı yağmalaması (10 Ağustos). 1393 Bayezid’in Balkanlara geri dönmesi ve Bulgaris­ tan’ın Tuna kesimlerini ilhakı. Selanik’in Bizanslılara geçm esi (Ekim). 1417 1418 1419 I. Sigismundün. İzmir'in Osmanh topraklarına katılması. Bayezid’in oğlu Mustafa’nın Rumeli’ye girmesi. Ankara Savaşı (28 Temmuz): Timur’un İzmir’i Hospitallers’dan alması (Aralık). Osmanlılarla Macarlar arasında barış. 1428 1429 1430 1432-3 n SİYASET Karamanoğullarmm Hamidili’yi alması. Mehmed ile Süleyman Çelebi arasındaki savaş. nu yok etmesi (29 Mayıs). Bulgaristan Kralı Sisman’ın idam edilmesi (3 Haziran). Balkanlar'a kendisine bağlı bütün prensleri.

Mehmed’in Eğriboz’u alması (11 Temmuz). Bayezid’in tah­ ta cülusu (20 Mayıs). Murad’ın İskender Bey’e karşı 2. Ve­ nedik. Mehmed’in cülusu (18 Şubat). Murad’ın Boğdan seferi. Papa II. Candaroğulları Beyliği’nin ve Trabzon Rum İmpa­ ratorluğumun alınması. Pius’un ölümü (15 Ağustos). 1473 1474 1475 1476 Otlukbeli Savaşı (11 Ağustos). Ağustos). 1469-74 1469 1470 1471 Karamanoğuları Beyliği’nin bertaraf edilmesi. Mehmed'in Sırbistan’a 2. II. Mora’nın alınması. Mehmed’in Karaman'ı alması (Yaz). Osmanlıların Vriul'ı ye akm etmesi. Venedik (10 Eylül) ve Macaristanla (20 Kasım) barışın yeniden sağlanması. Şehsuvar’m Memlüklüler tarafından öldürülmesi. Mehmed’in Bosna’yı al­ ması. Mehmed’e bırakması. Macaristan kralının Yayça’ya girmesi (16 Aralık). II. 1446 1448 1449 1450 1451 II. Seferi. II. Mehmed’in ölümü (3 Mayıs). Arnavutluk’ta Kruya (Akçahisar)' nin teslim alınması (6 Haziran). Türkmen aşiretlerinin Toros dağlarındaki direnişi. Sırbistan ve Bosna’da Osmanlı-Macar rekabeti. 1459 1460 1461 II. Kırım ’daki Ceneviz sömürgelerinin alınması. Mehmed’in Sır­ bistan seferi. Sırbistan’ın yeniden dirilmesi. II. Trabzon Rum İm paratorluğunun haraca bağ­ lanması. İskender Bey’in ölümü (17 Ocak). Murad’m Ham idili’yi yeniden alması. 1464 Osmanlıların Mora’yı yeniden alması (İlkbahar). İstanbul’un kuşatılması (6 Nisan-29 Mayıs). II. John H unyadi'm n Balkanları istilası. Yergögii’nün yeniden alınması. Eflak seferi. II. seferi. II. 1462 1463 II. Murad’ın ölümü (3 Şubat). II. Osmanlılarla Karamanlılar arasında barış (Yenişehir. Bir Akkoyunlu-Karamanlı ordusunun Karaman’ı istilası. II. Metyas Corvin’in Sabaas’ı alması (15 Şubat). Sigism un dun ölümü. Venediklilerin Enez ve Yeni Foça’y z saldırıları. II. 1440 1441-42 1443 Belgrad kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması. Papa 11.1434 1435 1437 1439 Eflak. Mehmed’in Arnavutluk’ta İşkodra’yı kuşatması. Mahmut Pa­ şanın Limni’ye girmesi (Eylül). II. 1479 Venediklilerle barış (25 Ocak). Murad’ın Semendre’yi alması. Ahmet Paşanın Otranto’ya girmesi. II. Elbasan Kalesinin inşası. II. Kosova Savaşı (17-19 Ekim). 12 Haziran). II. Kupa ve Taman’m fethi. Osmanlıların Boğdan’a akın etmesi. Amasra’nın fet­ hi. Venediklilerle barış (18 Nisan). Venediklilerle savaş. Venediklilerin M ora’yı kont­ rolleri altına almaları. II. Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Osmanlılara karşı. Mehmed’in İskender Bey’e karşı seferi. A napa. Pera’m a alınması. Pius’un Haçlı Seferi ilan etmesi. II. İzladi Savaşı 1466 1467 1468 (25 Aralık). 1452 1453 1454 Boğaza hakim olmak için Rumeli H isarının inşası (Ocak-Ağustos). 1477 1478 Mehmed’in Moldovya seferi (Yaz) ve Corvin’t karşı düzenlediği sefer (Kış). Bosna K ra llığ ı’n m Osmanlılar tarafından haraca bağlanması. Şah Ruh’un Anadolu’ya girmesi. II. Osmanlı donanmasının Karadeniz’e inmesi. Arnavutluk’da Işkodra’mn kuşatılması. Karamanoğlu İbrahim’in ölü­ mü. Mehmed'in Eflak’ı alması (Yaz). Kuzey Arnavutluk’ta İskender Bey’in ayaklanması. Sırbistan’ın ba­ ğımsızlığının sona ermesi. Murad’ın 2. Osmanlıların Boğ­ dan ve Macaristan’a akm etmesi. Mehmed’in Karamanlı seferi (Mayıs-Haziran). Mehmed’in İskender Bey'e karşı sefer düzenle­ mesi. Varna Savaşı (10 Kasım). Saint Jean Şövalyeleri ve Alanya Emirliği ittifakının kurulması. kez tahta çıkışı. Bizanslılara savaş açılması. Murad’ın İskender Bey’e karşı seferi. 1457 1458 İskender Bey’in Albulena zaferi. Uzun Hasan’ın ölümü (6 Ocak). II. Otranto'da Osmanlı kuvvetlerinin esir düşmesi (11 Eylül). Mehmed'in Mora’ya girmesi 1480 1481 Semendre’nin alınması (Haziran). Murad’ın tahtını oğlu II. Karadeniz civarındaki Ceneviz sömürgelerinin haraca bağlanması. Mehmed'in Yayça’yı kuşatması. Osmanlı akıncılarının Venedik önlerine gelmesi. Kıbrıs Krallığı. 1472 Uzun Haşanın Tokat’ı yağmalaması. Karaman’da iç savaş çıkması. Osmanlıların Belgrad kuşatmasının başarısız ol­ ması. Bayezid’le Cem arasında Ye­ nişehir Savaşı (20 Haziran). II. II. Beylerbeyi Süleyman’ın İnebahtı’yı kuşatması. Mahmut Paşanın Sırbistan seferi. Mesih Paşanın Rodos kuşatması. 1455 1456 Osmanlıların M oldovya’y ı haraca bağlaması (5 Ekim) II. . D ulkad irli Şehsuvar’m Osmanlılara sığınması. John H unyadi’nin Boğdan’da Osmanlıları yenmesi. 1444 Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan arasında barış (Edirne.

Şah İsmail’in Dulkadirli Beyliği’ne karşı Osmanlı toprakları üzerinden saldırıya geçmesi. Osmanlı İmparatorluğu'nda iç savaş. İnebahtı’nın fethi. Bayezid’in ölümü (26 Mayıs). Süley­ man’ın Viyana’yı kuşatması (26 Eylül-16 Ekim). Teke d e Şah İsmailin şiî yandaşlarının isyanı (Mart). Kemah’ın alınması (19 Mayıs). 1516 Diyarbakır’ın fethi (Nisan). Süleyman’ın Arnavutluk'a girmesi. 1524 1525 1526 Mısır’da Ahmet Paşanın isyanı(Ocak). Polonyalı Albert’in M oldavya ’yı istilası. Şıklos. Kuzeydoğu Anadolu’da ayaklan­ ma. Süleyman’la Ferdinand arasında mütareke (Kapi- . Süleyman’ın Bağdat’a girmesi. Şah İsmail’in Bağdat'a girmesi. Süleyman’ın Avusturya seferi. İran’la savaş (Ağustos). Süleyman’ın M oldavya’ya girmesi (Yaz). Macarların Osmanlılara karşı savaş açması. Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (1 Ekim). Dulkadiroğulları Beyliğinin fethi (Haziran). Peşte. Osmanlıların A pulia seferi (Temmuz). I. 1517 Ridaniye Savaşı (22 Ocak). Rodos’un fethi (21 Ocak). Venedikliler ile savaşın başlaması. G ilan Sultanının Osmanlı İmparatorluluğu’na bağlılığını açıklama­ sı. Andre Dorya’nın K oronu alması (8 Ağustos). Korfu adasının kuşatılması (25 Ağus­ tos). Süleyman Paşa’nın Diu önlerine gelmesi (4 Eylül). İbrahim Paşa'nm Mısır’a girmesi (24 M art-l4 Ha­ ziran). I. II. 1527 1529 Avusturya Kralı Ferdinand’ın Buda’y a girmesi. Suriye’de Canberdi Gazalinin isyanının bastırılması ve idamı (Şubat). Preveze Deniz Zaferi (29 Eylül). Doğu Anadolu’nun Osmanlılara verilmesi. Charles (Şarl)’ın Tunus’a girmesi (21 Temmuz). Süleyman'ın Buda’y a girmesi (2 Ey­ lül). Süleyman’ın Buda’yı alması (8 Eylül). 1538 I. I. Yeniçerilerin baş kaldırması (Şubat). Süleyman’ın Tebriz’e dönmesi (İlkbahar). Kanuni Sultan Süley­ man’ın tahta cülusu (30 Eylül). Polonya-Macar ittifakı. Valpo. Mısır Memlükleriyle savaş. 1520 1521 1522 I. I. 1539 Kastelnova’n m fethi (10 Ağustos). 1533 Avusturya Kralı Ferdinand ile barış yapılması (22 Haziran).Gran’ın alınması. K ili ve A kkerm an ın Osmanlı topraklarına katılması. Mekke Şerifi’nin Yavuz’a itaatini bildirmesi (17 Ocak). I. II. Zapolyai’nin ölümü. 1503 1504 1507 1511 1523 İbrahim Paşanın Veziriazam olması. Cem’in Rodoslularla savaşması (26 Temmuz). 1545 SİYASET I. I. Süley­ man’ın Buda’ya girmesi (10 Eylül). Güney M oldavya’nın Osmanlı topraklarına katılması (4 Ekim). 1544 Vişegrad’m fethi. 1512-1513 I. İran’da Şah İsmail’in başa geçmesi. 1543 Fransa ve Osmanlı müttefik donanmalarının Nis’i alması(20 Ağustos). 1540 Venedikliler ile barış (2 Ekim). 1484 1484-91 1495 1496 1497-99 1499 1500 II. 1534 Tebriz’in fethi (13 Temmuz). Zapolyai Yanos’un Macaristan tahtına oturması (10 Kasım). Barbaros Hayrettin’in Tu­ nus’u alması (Ağustos). Zapoly a i’nin B uda’da taç giymesi. 1535 1536 1537 I. Dulkadiroğulları hanedanının sonu. Süleyman’ın Macaristan'a girmesi. (14 Eylül). Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos). Karamanoğullarımn Toros dağlarında isyan etmesi. İbra­ him Paşa’nm idam edilmesi (5 Mart). Cem’in ölümü (25 Şubat). I. 1514 1515 I. M alvasia ve Anabolu ’nun ele geçirilmesi. I. Toman Bay’ın Kahire’de direnişi. Gedik Ah­ met Paşanın öldürülmesi (Kasım). Selim’in kardeşlerini yenmesi ve öldürtmesi ve Anadolu'daki Şah İsmail yandaşlarının isyanlarını bastırması. Selim’in vefatı (21 Eylül). V. Şarl’ın Cezayir’e gelmesi (20 Ekim). 1499-1503 Venedik ile savaş. Süleyman’ın Ferdinand’a karşı İstabur (Macaris­ tan) seferi. Selim'in Çaldıran’da Şah İsmail’i yenmesi (23 Ağustos).o 1482 Cem ve Karamanlı Kasım’ın Anadolu’ya girmesi. I. G ü n sü n alınması (28 Ağustos). Belgrad’ın Fethi (29 Ağustos). V. 1512 I. Selim’in Halep’t girmesi. Selim’in babasını tahttan feragat etmeğe zorla­ ması (24 Nisan). 1532 I. Venedik’le barış anlaşması (10 Ağustos). Koron’un alınması (12 Ey­ lül). Avus­ turyalIların Buda’yı kuşatması. Osmanlıların Navarin deniz zaferi (12 Ağustos). I. Polonya ile savaş. 1531 AvusturyalIların Buda’yı kuşatm ası (Aralık). Bayezid’le Saint-Jean şövalyeleri arasında Cem’le ilgili olarak anlaşma yapılması (Eylül). Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılması. 1541 I. Barbaros Hayrettin’in Osmanlı donan­ masının başına geçmesi. Selim’in Memlükleri Mercidabık’da yenilgiye uğratması (24 Ağustos). Bayezid’in M oldavya seferi. Osmanlıların K aradağ’a girmesi. Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (8 Ocak). I.

Osmanlıların Ruslara karşı yaptığı sefer. İnebabtı Savaşı (7 Ekim). OsmanlıO S M A N II g j g j SİYASET . 15 7 9 Persler’in karşı saldırısı. Süleyman’ın İran seferi. 1588 1589 1590 1591-92 1593 Osmanlıların Karabağ’ı fethi. Zigetvar Kuşatması (5 Ağustos-7 Eylül). Malta’nın kuşatılması (20 Mayıs-11 Eylül). İmparator ile barışın yenilenmesi (3 Ekim). Osmanlıların (Transilvanya) Boğdan’a girmesi. Beştepe'de Özdemiroğlu Osman Paşa’m n zaferi (6 Haziran). Se­ lim'in ölümü (12 Aralık) Avusturya imparatoru ile barışın yenilenmesi (1 Ocak). Mehmed’in tahta çık­ ması (27 Ocak). Sinan Paşanın Macaristan'a girmesi. E flak Bey’i M ichael'm Dobrudja’yz. Osmanlılara karşı kutsal ittifakın kurulması (20 Mayıs). Sinan Paşa’nm Eflak’a girmesi(Ağustos). I. Osmanlıların E rlau ’da yenilmesi (Ekim). Süleyman’ın ölümü (6 Eylül). Avusturya ile savaş (Sonbahar). Süleymaniye Camii’nin ibadete açılması (16 Ağustos). 1553 1554 1555 1556 1556-9 1559 İran ile savaş. Selim ’in tahta cülusu (24 Eylül). Van’ın alınması (25 Reis’in Tripoliyi alması (14 Ağustos). Eflak. III. 1573 1574 1577 1578 Venedik ile barış anlaşması yapılması (7 Mart). Yeniçeri isyanı ve yönetimde yapılan değişiklikler. Süleyman’ın Karaman Ereğlisi’ne girmesi. II. 1596 III. Süleyman’ın İran seferi. Eflak Voyvodası M ih ail’ıa isyanı Habsburgs. Kıbrıs seferi. 1570 1571 Çar ile barış görüşmeleri. Sisak’ta Osmanlıların zaferi (20 Haziran). Ç anad ve Lippa 'nın fethi. oğlu Şehzade Mustafa’nın idam edilmesi. 1560 İspanyolların Cerbe’y t girmesi. 1567 1568 1569 Yemen’d e Zeydiyye ve M ukattar isyanı. Rusların Kazan’ı iş­ gali. Süleyman’ın oğulları Selim ve Bayezid arasında taht kavgası (Mayıs). Mehmed’in Macaristan seferi. Veszprem’in alınması (13 Ekim). Murad’ın ölümü (16 Ocak). I. Anadolu’da Celali Ayaklanmaları. Beckerek. İstanbul’da Yeniçeri isyanı (3 Nisan). Varad . Amasya'da İran ile barışın yapılması (29 Mayıs). Sinan Pa­ şa’nm başvezir olması. S a k ız’ın alınması 1594 Sinan Paşanın R aab’ı alması. 1585 Özdemiroğlu Osman Paşanın Tebriz’i alması (Ey­ lül).tülasyonlar) verilmesi. Mezökeresztes Savaşı (26 Ekim). Boğdan ve Erdel Beyliği arasında 1595 Osmanlı karşıtı ittifak kurulması (Ocak). I. İstanbul’da sipahilerin isyanı (27 Ocak). Lefkoşa Kuşatması. Turgut larm Polonya tahtı için Henry’i desteklemesi. Eflak Bey’i M ib a il’m İz­ 1572 Devlet Giray’ın Moskova'yı istila etmesi. 1552 Temeşvar’ın (Temmuz) ve B a n a t’ıs k ı diğer şehirle­ rin alınması. 1548 Ağustos). III. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa’nın öldürülme­ si. Nahçıvan ve Erivan’ın fethi (Yaz). I. ' I. Süleyman’ın İstanbul’a dönmesi (12 Aralık). İmparatorla barı­ şın yenilenmesi (29 Kasım). yale Paşa’nm Cerbe’yi alması (31 Temmuz). Kaptan-ı Derya Pi15 8 7 1583 1582 Osmanlıların Kur Nehri civarında bozguna uğra­ ması. Fas’da A lk a za r (Ksaru 1-Kebir) Savaşı (4 Ağustos). II. Uluç Ali’nin Tunus’u al­ ması (Ocak). 1547 Osmanlılarla Habsburgslar. İran’la barış yapılması (21 Mart). Büyük Abbas'm İran’da şahlığını ilan etmesi. Lala Mustafa Paşa’nm Ç ıld ır zaferi (10 Ağustos). İmparator Ferdinand ile barış yapılması (1 Tem­ muz). Venedikliler ve Fransa Krallığı arasında barış antlaşması yapılması (1 Ağustos). Avusturya kralı Don John’un Tunus'u alması (Ekim). 1549 1551 Gürcistan’da fetihler. Sinan Paşa’nın inzivaya çekilmesi (Ekim). Osmanlıların Magosa ’yı fethi (1 Ağustos). 1598 AvusturyalIların Raab’1 (29 Mart) ve Veszprem’i al­ ması. Rusya’nın A straban’ı işgali. Macaristan’da AvusturyalIlara karşı savaşın devam etmesi. Avusturya İmparatoru ile barış (17 Şubat). AvusturyalIların Stuhlmeissenburg ve Vişegrad’a girmesi (8 Eylül). E rlau’nun alın­ ması (23 Eylül). Gür­ cistan. Bayezid’in İran’a sığınması (Kasım). Zigetvar önlerinde I. Sinan Paşa’nm Tunus'u fethi (24 Ağustos). Papa. Ko­ zakların A zo v ’a saldırması. Hürm üz ’de Osmanlıların Portekizliler karşısında bozguna uğraması. B uda’yı kuşatması. İran ile savaşların başlaması (İlkbahar). Don-Volga kanalı projesi ve A strahan’m kuşatılması (Ey­ lül). 1561 1562 1565 1566 Şehzade Bayezid’in idam edilmesi (25 Eylül). Şirvan ve Derbent’in Osmanlı topraklarına katılması. girmesi.

H otin tes­ lim olunacak. İran’da Çemhal zaferi (14 Temmuz). 1623 Anadolu’da paşalar isyanı (Mart). 1600 Osm anlıların Kanije’y i fethi (Eylül). tütün yasağı (16 Eylül). I. İran’a sefer. Hüsrev’in Erzurum kuşat­ ması (5 Eylül-22 Eylül). Hüsrev’in Bağdad seferi (10 Haziran-14 Kasım). Halil Paşa sadrazam (1 Ara­ lık). Murad’ın devlet işlerini eli­ ne alması (8 Haziran). Mustafa’nın tahttan indiril­ mesi ve IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve II. Tebriz yakınında Acı-Çay Savaşı (11 Kasım). yeniçeri ayaklanması (18 Mayıs). 1611 1612 Kuyucu Murad Paşanın ölümü (5 Ağustos). 1602 Arşidük Matyas’ın Buda’yı kuşatması (Sonbahar). 1625 Hâfız Ahmed Paşanın Bağdad seferi (Mayıs-Temmuz). kardeşi I. 1608 1609 Celâlî Kalender-oğlu’nun yenilgisi (5 Ağustos). Ahmed Paşa’nın azli. Sad­ razam Kemankeş Ali Paşa’nın idamı (3 Nisan). Sipahilerin kan davası. 1620 İskender Paşa’nın Lehistan’da zaferleri (20 Eylül. Osmanlıların Bocskai’y i Macar Kralı ilan etmeleri. Erivan kuşatması (11 Eylül). I. âsî Canbulat-oğlu Ali Paşa ve Ma’n-oğlu Fahrüddin’in yenil­ gisi (23 Ekim). Sultan Osman’ın tahttan indirilmesi ve I. Osmanlı-Safevi barışı (26 Eylül): sınırlar aynı. Serâv’da Osmanlı bozgunu (10 Eylül). IV. Davut Paşa sadrazam. Ashaba küfür edilmeye­ cek. Cennet oğlu isyanının bastırılması (Aralık). Halil Paşa sadrazam (1 Aralık). 1624 Bağdad ve Irak’ı Şah Abbas’ın istilâsı (Ocak). Erdel’de Bathory Gabor prens: Osmanlı egemenli­ ğinin iadesi (1 Temmuz). 1613 1614 İçki yasağı. Hüsrev’in azli. Van’a saldı­ ran İranlı kuvvetlerin püskürtülmesi (15 Ekim). Eflak Bey’i M ih a il’in ölümü (19 Ağustos). Osman’ın cülûsu (26 Şubat). Ahm et’in tahta geçmesi (23 Aralık). Osman’ın katli (20 Mayıs). Hotin kuşatması. Arşidük Ekim) 1621 Lehistan seferi (29 Nisan). Arşi­ dük Matyas’ın Buda’yı kuşatması. Anadolu’da Abaza Mehmed isyanı sürü­ yor. Şah Abbas’ın Tebriz’i alması (21 Ekim). Murad’ın cülusu (10 Eylül). Zorbaların saraya baskını (12 Mart). Mustafa’nın ikinci kez tahta otur­ ması (19 Mayıs). Kazakların Sinop baskını (Ağustos). Bağdad’ı so­ nuçsuz kuşatma (5 Ekim-14 Kasım). Abaza’nın ikinci isyanı 1601 Ferdinand’ın Katıije önlerinde yenilmesi (18 Ka­ sım). Halil Paşa sadrazam. Zitva-Torok’da Osmanlılarla AvusturyalIlar arasın­ 1605 1606 1607 da barış anlaşması yapılması Vezirazam Kuyucu Mehmed Paşa’nın Anadolu’da Celâlîleri ortadan kaldırmak için seferi. Balıkesir’de âsî İlyas Paşa’nın idâmı (Ağustos). Kırım ’da Meh­ med Giray Han ve Şahin Giray’m azli. Zaporg Kazak­ larının akınları. Ruslara karşı işbirliği. 1616 İskender Paşa’nın Boğdan’da başarılı seferi (17 N i­ san). donanmanın Malta’ya akını (8 Temmuz). 1629 1630 1631 1632 1628 1627 1610 1626 _ah Abbas Bağdad önünde (29 Mart). Kara Meh­ med Paşa sadrazam. Ahmed’in ölümü (22 Kasım). Kazakların Boğaziçi’nde Yeniköyü yağ­ malamaları (20 Temmuz). K arayazım ıın Urfa kuşatması(Temmuz). İran ile barış andlaşması (20 Kasım): Sınırlarda statükonun saklanması. Hâfız Ahmed sadrazam (25 Ekim). III. 7 . 1622 Sultan Osman İstanbul’da (25 Ocak).m it’e saldırısı. E flak Bey'i M icbael’in Boğdan'a girmesi. I. Hâfız Ahmed’in Saray’a saldıran yeniçeri zorba­ ları tarafından katli (10 Şubat). Mustafa sultan (22 Kasım). 1599 Avusturya ile barış görüşmeleri. kahvehanelerin kapatılması. K ı­ rım ’da Mehmed ve Şahin Giray’ın isyanı (MayısTemmuz). İran’a sefer. Abaza Mehmed Paşa'nın yenilgisi (3 Eylül). barış (6 Ekim): Kazaklar akından alıkonacak. İran’ın İngilizlere ilk kapitülasyonu (Temmuz). Osmanlı-Leh barışı (27 Eylül). İran yılda 100 yük ipek verecek 1633 Büyük İstanbul yangını (2 Eylül). Mehmed’in ölümü (22 Aralık). Şirvan ve Kars’ı fethi. Hüsrev Paşa sadrazam (6 Nisan). Sipahilerin ayaklanması (Ocak). ordu Bağdad önünden çekilir (3 Temmuz). Karadaniz’de Kazakların yenilgisi (Ekim). Vezirazam Nasûh’un idâmı. Abaza’nın teslim olması (22 Eylül). Osm anlıların G ran ’ı alması. Erzurum’da üslenen Abaza’nın neticesiz kuşatıl­ ması (15 Ekim-25 Kasım). Sultanahmed Camii'nin açılışı. 1617 1618 I. Sultanahmed Camii temelinin atılması. 1603 1604 Şah Abbas’ın Erivan. Kazakların boz­ guna uğratılması (1 Ekim). Canibek Giray Han (31 Mayıs). Abaza Mehmed Paşa İsyanı (17 Kasım).

sipahî zor­ balarını katliâmı. Murad Bağdad seferine çıkar (8 Mayıs). Hanya’nın teslim alınması (19 Ağustos). Köprülü Fazıl Ahmed sadrazam (30 Ekim). 1649 Lübnan Maronîleri üzerinde Fransız himayasi (28 Nisan). Şeyhülislâm Yahya’nın ölümü (26-27 Şubat). Sultan İbrahim'in kanını isteyen sipahi­ lerin Sultanahmet olayı. 1657 Venedik donanmasına karşı zafer (10 Temmuz). Murad'ın ölümü (8/9 Şubat). Kandiye kuşatmasının şiddetlendirilOSM ANU I mesi (29/30 Ağustos). İbrahim 'in idamı (18 Ağustos). Bağdad ku­ şatması (15 Kasım-24 Aralık). Şeyhülislâm Ahî-zâde’nin idamı (7 Kasım). Azak Kalesi’nin Kazaklar eline düşmesi (5 Tem­ muz). Gazi Deli Hüseyin Paşa’nin Resmo (Rethymnon) kuşatması ve fethi (6 Ekim-20 Ekim). Girid serdarı Deli Hüseyin Pa­ şanın idâmı (29 Aralık). Kemeny Yanoş’a karşı zafer ve Erdel sorunu çözü­ me kavuşur (23 Ocak) Avusturya’ya karşı harp ilânı (12 Nisan). Ye- . IV. IV. 1660 AvusturyalIlarla işbirliğinde bulunan Rakoczy'ye karşı zafer. âsî Varvar Ali Paşa’nm idamı (20 Mayıs). yolda Sakarya şeyhinin idamı (22 Haziran). 1655 1656 Ermeni Süleyman Paşa sadrazam (19 Ağustos). Köprülü Mehmed Paşa geniş yet­ kilerle sadrazamlığa getirilir (15 Eylül). Erdel’de Osmanlı egemenliğinin yeni­ den yerleşmesi (23 Mayıs). Yeniçeri ağalar diktasının sonu (3 Eylül). içki yasağı (5 Ağustos). Deli Hüseyin Paşa sadrazam (28 Şubat). 1646 Venedikliler Bozca-Ada’yı işgal eder (7 Nisan). Kösem Sultanın katli (2/3 Eylül). Doğu seferi (17 Şubat 1637-12 Haziran 1639). 1641 1644 Vezirazam Kemankeş Kara Mustafa’nın idamı (31 Ocak). Revan’ın teslim olması (8 Ağustos). Büyük İstanbul yangını (26/27 Haziran). I. Büyük İstanbul yangı­ nı (24 Temmuz). 1658 Anadolu valilerinin Abaza Haşan önderliğinde is­ yanı (13 Kasım). 1664 SİYASET AvusturyalIların Sigetvar kuşatması (25 Ocak). yeniçeri ocağı zorba ağala­ rı diktası (28 Ekim). Büyük İstanbul yangını (30/31 Ağustos). 1638 IV. Novigrad’ın fethi (3/4 Kasım). Limni’nin geri alın­ ması (15 Kasım). 1647 1648 Kandiye kalesi ablukası (7 Temmuz). 1659 Anadolu valilerinin idâmı (16/17 Şubat). İbrahim'in tah­ ta çıkışı (9 Şubat). 1651 Ege’de Osmanlı donanmasını n Nakşa (Naxos) boz­ gunu (13 Haziran). Girid’e erzak ve mühimmat gönderilmesi güçleşiyor. 1634 Padişah’ın Lehistan seferi için Edirne’de ikâmeti (15 Nisan-27 Temmuz). Kandiye kuşatması (26 Mart). Celâlî Kara Haydar'ın idâmı (12 Kasım). Sultan-zâde (Mihrimah sultanın torunu Ayşe Ha­ run’un oğlu) Mehmet Paşa sadrazam (31 Ocak). IV. kalenin teslim alınma­ sı (24 Eylül). Köprülü’nün Erdel (Transilvanya) seferi (23 Haziran). Uyvar kuşatması (17/18 Ağustos). Kırım Hanı Mehmed Giray’m Ruslara karşı Konotop za­ feri (12 Temmuz). sipahî zorbalarından Gürcü N ebî isyanı (7 Temmuz). Rakoczy’nin kaçması (1 Ey­ lül). Ukrayna Kazak Hetmanı Boğdan Hmelnitsky’nin Osmanlı-Kırım hima­ yesini bırakıp Rus Çarının himayesi altına girme­ si. Erdel’de Szalonta bozgunu (3 Ekim). Bozcaada’yı Venedik işgali. Bozcaada’nın geri alınması (31 Ağustos). Murad Teb­ riz’e giriyor (1 1 Eylül). Cinci H ocanın idamı (29 Ekim). Vene­ diklilerin Osmanlı donanmasını yoketmesi ve Ak­ deniz yolunun kesilmesi (26 Haziran). Venedik donanması Ça­ nakkale Boğazı’nı abluka altına alır (24 Mayıs). 1650 Venedik donanması tekrar Çanakkale Boğazı önünde (15 Mart). Abaza Mehmed Paşanın idâmı (23/24 Ağustos). Çanakkale Boğazı açıklarında Venedik donanması­ na karşı zafer (16 Mayıs). Kâtib Çelebi’nin ölümü (24 Eylül). Esnaf ayaklanması (21 Ağus­ tos). Bagdad’m teslim alınması (24 Aralık). Revan (Erivan) kuşatması (26 Temmuz). 1635 IV. Meh­ m ed’in cülusu (8 Ağustos).o sadrazam Mehmed Paşa’nın İran seferi (15 Ekim). 1652 1653 1654 Tarhoncu Ahmed Paşa sadrazam (20 Haziran). Yeniçeri ağası Kara Murad sadrazam (21 Mayıs). Varat’ın fethi (27 Ağustos). 1645 Girit Seferi (19 Nisan). Lehistan’la barış (Eylül). Yeniçerisipahî isyanı (Vak’a-i Vakvakiye) (4 Mart). Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi. 16 6 1 1662 1663 Köprülü Mehmed Paşanın ölümü (29/30 Ekim). Ahmed Paşanın idâmı (21 Mart). 1636 1637 Revan’ın İranlılara teslim olması (1 Nisan). Eflak Voyvodası Mihnea’nın bozguna uğratılması (12 Kasım). 1639 1640 İran'la Kasr-ı Şirin Andlaşması (17 Mayıs). Murad'ın İran’a Revan seferi (10 Mart-27 Ara­ lık).

II. IV. Macaristan. Sultan IV. Vasvar Barışı (10 Ağustos). Mehmed Belgrad’da. Bucaş Barış andlaşması (18 Ekim): Podolya’da Osmanlı egemenliği. Fazıl Ahmed’in Girid seferi (15 Mayıs). Fazıl Mustafa’nın şehid düşmesi (19 Ağustos). Büyük İstanbul yangını (5 Eylül). Kaçanik kahramanı Selim Giray’ın Edirne’de Padi­ şah tarafından karşılanması (23 Şubat). 1675 1676 Lehliler’in ilbay (Lemberg) önünde başarısı (24 Ağustos). Kara Mustafa Paşanın ve Kırım Hanı’nın Çehrin Kalesi kuşatması (19 Temmuz) ve fethi (21 Ağustos). Merzifonlu Kara Mustafa sadrazam (4/5 Kasım). Ahmed'in cülûsu (22 Haziran). Zurawna barışı (27 Ekim): Podalya ve Ukrayna’da Osmanlı ege­ menliği. Pâdişâh Sofya’da (25 Haziran). Fazıl Ahmed Yeni-Kale’yi alır (30 Haziran). Osmanlı O SM A N LI I f f J . 1672 Lehistan’a karşı harp ilânı (4 Haziran). Salankamen Meydan Savaşı.ni camiin halka açılması (8 Şubat). Süleyman’ın ölümü ve II. Venedik. ve tüm Macaristan’ı işgal ederler. Fazıl Mustafa Paşa’nın AvusturyalIlara karşı seferi (13 Temmuz). 1673 1674 Jan Sobieski’nin H otin zaferi (10 Kasım). Avus­ turya’ya harp ilânı (12 Ekim) 1683 IV. Girid adasını Osmanlıya bırakan OsmanlıVenedik barışı (5 Eylül 1669). Şeytan İbrahim’le Sobiesky arasında savaş. Erdel ve Bosna’da kalelerin Avusturya ordusu tarafından iş­ gali. Kandiye kuşatması (18 Ağustos). Kandiya’nın teslim olması (27 Eylül 1669). Mohaç’ta Osmanlı bozgunu (12 Ağustos). Pa­ dişah Jorj Hm elnitsky’yi Hetman tayin eder. Eğri kalesinin düşüşü (14 Ocak). Kı­ rım Hanı Selim Giray ve Doroszenko Osmanlı or­ dusunda. Avusturya orduları Budin önünde (15 Temmuz). Kazak Hetmanı Doroszenko’yi Ruslara karşı himaye. Rusya ile Radzin barış andlaşması (11 Şubat). Kırım ordusunun Sobiesky’ye karşı Kameniçe önünde zaferi (14 Ağustos). Leh kıralı haraca bağlanmış. Atina’nın Venediklilerce işgali (25 Eylül). Mehmed’in tahttan indirilmesi. Budin Beylerbeyi İbrahim Paşa’nin Orta-Macar’da Kaschau (Kaşa) kalesini fethi (15 Ağustos). Kanije’nin düşüşü (11 Temmuz). Süleyman’ın cülûsu (8 Ka­ sım). Belgrad’m geri alınması (8 Ekim). Preveze’nin düşüşü (28 Eylül). Serdar Hanya’da (3 Kasım 1666). Avlonya’nın geri alınması. Budin Va­ lisi İbrahim’in idâmı (14 Eylül). Merzifonlu Kara Musta­ fa’nın Viyana üzerine yürümesi (27 Haziran). Ordu’nun Bud in’de toplanması (22 Eylül). Ma­ caristan’da Batucina bozgunu (30 Ağustos). Kara Mustafa’nın idâmı (15 Aralık). Thököly'nin Erdel Voyvodalığına getirilm esi (21 Ağustos). Belgrad’ın düşüşü (8 Eylül). Mehmed’in Ukrayna seferi (16 Haziran). Venedik’in harp ilânı (15 Temmuz). Köprülü Fazıl-Mustafa Paşa sadrazam (25 Ekim). Ciğerdelen (Parkany) zaferi (7 Ekim). 1ĞĞ5 1666-1669 Topkapı Sarayı yangını (24 Temmuz). Osmanlı kuvvetlerinin Ukray­ na’dan çekilişi. Osmanlı’ya karşı Avusturya. Estorgon’un düşmesi (1 Kasım). Belgrad’ın ku­ şatmadan kurtarılması (12 Eylül). 1678 Ukrayna-Rusya’ya karşı sefer ilânı. II. Rus­ ya’ya harp ilânı. 1677 Hetman Doroszenko’nun Ruslarla birleşmesi. Saint-Gotthard Meydan Savaşı (1 Ağustos). Lehistan arasında Papa takdisiyle Kutsal İttifak. SİYASET 1680 1681 Özü Nehri ağzında kale inşası. 1682 Emeric Thököly (Tökeli Imre)'nin Osmanlı himayesinde Orta Macar kıralı tayin edilmesi (9 Ocak). AvusturyalI­ lar Budin’i (2 Eylül). Kırım Hanı Selim Giray’ın Urkapı önünden Rus ordusunu ricata zorlaması (30 Mayıs). Lehlilere karşı Bojan zaferi (10 Ekim). Venedik Navarin’i alır (15 Haziran). Fethülislâm ve Orsova kalelerinin geri alınması (Temmuz). Ruslar Çehrin önünden çekilir (14 Ey­ lül). Fransız donanmasının Sakız’a saldırısı (24 Tem­ muz). 1692 1693 Varat’m düşüşü (12 Haziran). 1690 1689 1688 1687 1685 1686 1684 1684 yenilgisi ve ricat (12 Eylül). Fazıl Ahmed Paşa’nın ölümü (2/3 Kasım). Viyana kuşatması (14 Temmuz-31 Ağustos). Niş bozgunu (24 Eylül). Kral Sobiesky’nin Kameniçe önünde bozgunu (26 Eylül). Sobiesky’nin Kameniçe önünden geri atılması (3 Ey­ lül). Venedik Hanya’yı kuşatır (18 Temmuz). Zaporog Kazakları (Ukray­ na) Osmanlı-Kırım himayesinde. Kameniçe kuşatması (18 Ağustos) ve teslim olması (27 Ağus­ tos). 1691 Mısır Çarşısı yangını (1/2 Ocak). tüm müslümanların savaşa çağrılması (nefîr-i âm ilâm) (6 H a­ ziran). seferdeki Osmanlı ordusunun isyanı ve İstan­ bul üzerine yürümesi (5 Eylül).

Mora’da harekât (Ağustos). Rami Mehmed Paşa sadrazam (24 Ocak). Rusya ile barış andlaşması (16 Nisan). III. 1709 1711 1712 1713 Çar Petro ile Pruth Savaşı (19-21 Temmuz). Kermanşah’ın Osmanlı tarafından işgali (15 Ekim). Padişah’ın Olaş zaferi (27 Ağustos). Karlofça'da barış görüşmelerine başlanması (20 Ekim). Avusturya. 1725 1726 Tebriz fethi (3 Ağustos). Hekim-oğlu Ali Paşa sadrazam (12 Mart) Nâdir Şah Bağdad önlerinde. Gence fethi (4 Eylül). Osmanlı Devleti ve Rusya arasında İran’ın taksimi anlaşması (13-24 Haziran). Ahmed’in ölümü. Naimâ’nın ölümü (Eylül). Kırım Hanı Feth Giray’ın Ruslara karşı zaferi (12 Ekim). Mahmud’un cülûsu (1/2 Ekim). 1727 1695 1696 1697 Azak kalesinin düşüşü (6 Ağustos). Pâdişah’ın Avusturya seferi (30 Haziran). Osmanlı-İran ba­ rışı (17 Ekim). Ahmed’in Şark seferi (3 Ağustos). Luristan'ın ilhakı (6 Eylül) Eşref Şah’ın Hilâfet iddiasıyla İran’daki Osmanlı fetihlerinin geri verilmesi isteği. Pâdişâhın Lugoş zaferi (22 Eylül). Sultana ve Hana verilen peşkeşlerden vaz geçilmiştir. büyük İs­ tanbul yangını (16/17 Temmuz). Venedik donanmasına karşı Koyun-adaları’nda Mezemorta Hüseyin Paşa'nın deniz zaferi ve Sakız’ın geri alınması (18 Şubat). Thököly İz­ m it’te verilen bir çiftliğe çekilir. Sakız adasının Venediklilere teslim olması (21 Ey­ lül). 1698 1699 İran’la Hemedan barışı (4 Ekim). Varadin bozgunu. 1723 1719 Ağustos). Amca-zâde’nin istifâsı (4 Eylül). Ukrayna ve Podolya Lehistan’a bırakılmış. III. II. İbrahim Müte­ ferrika matbaasının açılması Büyük İstanbul yangını İran'da Nâdir Şah’ın ortaya çıkması. Topal Osman Paşa sadrazam (10 Eylül). Ahmed’in saltanattan çekilmesi. Rus ordusunun Kırım ’a girip Bahçesaray’ı yakması. İran’da Kermanşah’ın geri alınma­ sı (30 Temmuz). Aya Mavra adası Venedik’e. Bedesten yangını (3/4 Aralık). Rus Çarı Petro'nun Azak önünden ricatı (13 Ekim). Kameniçe. Temeşvar’m düşüşü (20 Ekim). Zenta meydan savaşında bozgun (11 Eylül). Baltacı Mehmed Paşa sadrazam (18 Ağustos) 1703 1731 İstanbul’daki kalabalık Arnavutların çıkardığı kar­ gaşa (28 Ocak). İran Safevîlerinin sonu. G irit’te Suda Kalesi’nin fethi. Ali Paşanın azli (12 Temmuz). Mustafa’nın tahttan indirilmesi. 1724 Hoy Kalesi’nin fethi (6 Mayıs). Barış koşullarının imzası (21 Temmuz). Patrona Halil isyanının bastı­ rılması (15 Ekim). Venedik ve Lehistan’la Karlofça Barış Andlaşması (26 Ocak): Macaristan ve Erdel-Avusturya’ya. Or­ du’nun isyanı (Edime vakası). Rusların Kafkasya’da ilerleme­ leri. II. III. Nevşehirli İbrahim sadrazam (9 Mayıs). Topal Osman Pa­ şanın Bağdad zaferi (19 Temmuz). Şeyhülislâm Feyzullah efendi’nin aşırı nüfuzu. Banat Osmanlıya. 1732 1733 1735 1736 Osmanlı-Safevî barışı (10 Ocak). Patrona Halil isyanı (28 Eylül). Bender’de kalan İsveç kıralı Demir-Baş Şarl’ın memleketine gönderilmesi (19 Eylül). şâir N edîm ’in ölümü (Aralık). Silâhdâr Ali Paşanın şehâdeti (5 O SM A N LI S1YASF . Gürcistan’da fetihler (Temmuz). 1714 1715 Venedik’e karşı savaş ilânı (8 Aralık). Revan Fethi (3 Ekim). Hemedan Fethi (31 Ağustos). -Mustafa’nın cülusu (6 Şubat). 1729 1730 1700 1701 1702 Rusya ile İstanbul Barış Andlaşması (14 Temmuz). Doğu seferi. Tebriz (4 Aralık). Lıppa (Lipva) fethi (2 Eylül). Ahmed’in cülusu (22 Ağustos) Poltava’da Çar’a yenilen (3 Temmuz) İsveç Kralı Şarl’ın Osmanlılara sığınması. Rusya'ya harp ilânı (16 Haziran). 1737 Hekim-oğlu Ali Paşanın Rusya müttefiki Avus­ turya ordusunu Banyaluka’da yenilgiye uğratması (4 Ağustos). Nevahend’i geri alması (2 Temmuz). Pâdişâh’ın Hilâ­ fet bölünmez cevabı (12 Mart). Venedik eline geçen Ege adalarının fethi (Haziran). 1717 1718 II. Amcazâde Hüseyin Paşa sadrazam (18 Eylül). 1716 Avuturya’ya karşı sefer açılması (24 Nisan). Büyük İstanbul depremi (25 Mayıs). büyük İstan­ bul yangını (21/22 Temmuz).1694 Varat’ın Avusturyalılarca kuşatılması (12 Eylül). donanmanın Midilli açıklarında Zeytin-Burnu zaferi (18 Eylül). Rus-Osmanlı barışının kesinleşmesi (24 Haziran). Avusturya ile Pasarofca Barış Andlaşması (21 Temmuz). Mora ve Dalmaçya. matbaanın kabulü­ ne karar. I. İran'da fetihler: Urmiye (11 Ekim). Belgrad’m düşüşü (18 Ağustos).

Katerina Kırım ’da. AvusturyalIlar Belgrad’da (8 Ekim). Büyük İstanbul yangını. Uzun-çarşı yangını (21/22 Ekim). 1791 Macin’in düşüşü (10 Temmuz). Büyük İstanbul depremi (22 Mayıs). Avusturya ve Rusya ile Belgrad barışı (18 Ey­ lül): Belgrad ve Kuzey Sırbistan’ın geri verilmesi. Bulgaristan’ı Rus istilâsı. Osmanlı-İran barışı (4 Eylül). Nâdir Şah’ın Kâgâverd zaferi (23 Ağustos). Fokşan bozgunu (1 Ağustos). 1783 1782 İran’la savaş (2 Mayıs). I. 1789 I. Yenikale. III. Osman’ın ölü­ mü (29/30 Ekim). Potemkin Akkerman’da (22 Eylül). Bükreş barış toplantısı (9 Kasım). Osmanlı-Rus barışı (7/18 Eylül). 1772 1773 Osmanlı Hisarcık (Krozka) Boğazı zaferi (22 Temmuz). İsveç’in Rusya’ya harp ilânı. 1787 Rusya’ya harp ilânı. III. ard-depremler. Rus donanmasının Çeşme önünde Osmanlı donanmasınTyakması (6/7 Tem­ muz). Selim’in cülûsu (7 Nisan). H otin’in Ruslar tarafından işgali (21 Eylül). Turfaya kadar Karadeniz kıyıları 1771 Rus ordusunun K ırım ’ı istilâsı (24 Haziran). Ragıb Paşa sadrazam (11 Ocak). Azak bölgesi tarafsız bölge. 1779 1755 İstanbul H alicinin donması. kez sadrazam (15 Şubat). İstanbul ve Trakya’da deprem (29/30 Temmuz). I. Muhsin-zâde Mehmed sadrazam (28 Mart). Hıristiyan kiliseleri korunacak. Kuzey Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya ilhakı. Tatarlar Rus topraklarına gir­ meyecek. Özü Kalesi’nin Ruslarca zaptı (17 Aralık). Abdülhamid’in cülûsu (21 Ocak). Rus­ ya’ya kapitülasyon ayrıcalıkları aynen tanınacak. Os­ man'ın cülüsu (13 Aralık). Abdülhamid’in ölümü (6/7 Nisan). Varna’da Rusların püskürtülmesi (20 Ekim). Lehistan için Rusya’ya harp ilânı (8 Ekim). Musul tarafında başarılı ha­ rekât. Büyük İstanbul yangını (3/4 Şubat). Azak Rusya’ya bırakılıyor. Koca Ragıb Paşa'nın ölümü (7/8 Nisan). ancak Hanlık Halîfe-Sultan ile dinî bağlarını koruyacak. Orsova bırakılıyor. Buza bozgunu. Belgrad’ın geri alınması (1 Eylül). reformlar. Dumbowitza’nın düşüşü (30 Ekim). Mustafa’nın cülûsu (30 Ekim). Şehzâde Selim’in doğumu (24 Aralık). Halil Hâmid Paşa sadra­ zam (31 Aralık). 1790 Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak). Kırım’ın Rus egemenliği altına düşmesi ve Hanlı­ ğın ortadan kalkması (9 Temmuz). Küçük-Kaynarca’da Rusya ile barış im­ zalanması (21 Temmuz): Kırım Hanlığının ba­ ğımsızlığı tanınıyor. Taman yarımadası. Nâdir Şah’ın saldırısı (29 Mayıs). Kartal bozgunu (1 Ağustos). Kilia'nin Ruslarca iş­ gali (30 Ekim). Mısır’da Cin Ali Bey isyanı (1 Mayıs). Rus yanlısı Şahin Giray Han. 1756 1757 Büyük İstanbul yangını. Karadeniz'de Rus do­ nanması olmayacak. Silistre zafe­ ri (29 Haziran). Hekimoğlu Ali Paşa 3. Lâleli Camii’nin açılışı (9 Nart). III. Uluslararası dengede değişme. III. 1792 Rusya ile Yaş Andlaşması (9 Ocak): Kırım. 1774 savunması (2 Ağustos). Osmanlı-İsveç ittifakı (11 Tem­ muz). Fransa’da Büyük Devrim. 1775 1739 1742 1743 1744 1745 1746 1750 1752 1754 Hekim-oğlu Ali tekrar sadrazam (21 Nisan). III. Rusya seferi (27 Mart).1738 Osmanlıların Avusturya ordusuna karşı Orsova za­ feri (15 Ağustos). Safa Giray’m Rus generali Münich’i yenilgiye uğratması (8 Ağustos). H otin geri verilecek. İsmail kalesinin düşüşü (22 Ara­ lık). Kuzey Karadeniz’de Kerç. Musul’u kuşat­ ması (27 Eylül). Şebeş’te Avustur­ yalIlara karşı Osmanlı başarısı (21 Eylül). Rus ge­ nerali Münich'in H otin’i teslim alması. Dalmaçya Avusturya’ya verilecek. Mahmud’un ölümü. İstanbul depremi (2/3 Eylül). Yerköyü zaferi (12 Eylül). Hotin zaferi (1 Mayıs ve 12 Ağus­ tos). Büyük İstanbul yangı­ nı (27/28 Eylül). RusyaAvusturya arasında Osmanlı ülkesinin bölüşülme­ si görüşmeleri: Rus himayesinde Bizans’ın canlan­ dırılması. Özü. Avusturya ile Ziştovi barış andlaşması (4 Ağustos): Belgrad geri alı­ nıyor. Mora’da isyan ve bastırılması (9 Nisan). Nur-i Osmâniyye Camii’nin açı­ lışı (5 Aralık). Mustafa’nın ölümü. Özü O SM A N LI J g j SİYASF . Yerköyü’de Osmanlı zaferi (8 Haziran). Rusya ile Kırım üzerinde Aynalı Kavak Tenkîhnamesi (21 Mart): Kırım’da Osmanlı ve Rus rekabe­ ti sonucu anarşi. 1760 1761 1763 1764 1765 1766 1768 1769 Lâleli Camii temelinin atılması (10 Nisan). büyük İstanbul yangım (27/28 Aralık). Rus asillerinin lC nm topraklarını yağmalaması. Bender’e saldırısı (Ağustos). 1788 Avusturya’nın Osmanlı’ya karşı harp ilânı (9 Şu­ bat). 1770 Rus donanması Akdeniz’de. Kars’ı kuşatması (9 Ekim). Kırım Giray’ın Rusya'ya akım (31 Ocak). II.

III. Mora’da Yunan isyanı (12 Şubat). Vahhabîlerin Hicaz’dan çıkarılması (23 Ocak). Abu-khur (Abukir) za­ feri (25 Temmuz). 1822 Tepedelenli’nin katli (24 Ocak). Osmanlı-Fransız barış andlaşması (25 Haziran). Mustafa’nın katli (15/16 Kasım). Galip Dede'nin ölümü (3 Ocak). Selim'in şehadeti. İngiliz Donanması İstanbul önlerinde (20 Şubat). Vahhabîler (Su’udîler) Hicaz’da (Nisan-Mayıs). Padişah’ın Rumeli gezisi. Osmanlı-Rus ititfakı (24 Eylül). Mustafa’nın tahttan in­ dirilmesi (28 Temmuz). Alemdar sadrazam. Poti. 1825 1826 1827 Mora isyanının bastırılması (24 Şubat). Mehmed Ali Paşa’nın Su’ûdîlerden Medine’yi geri alması (2 Aralık). Vahhabîlerin tüm Hicaz’ı ele geçirmeleri. Gürcistan’da Rus egemenliği tanınıyor. Yeni­ çeri isyanı. Büyük İstanbul yangını (16 Kasım). Hocapaşa yangını (2 Ağustos). 1823 1824 Osmanlı-İran Barışı (28 Temmuz). İngilizler İskenderiye’yi boşaltır (14 Eylül). Mehmed Reşit Paşanın seraskerliği ve Mora’ya hareketi (13 Kasım). Napolyon Bonapart Mısır’da (2 Temmuz). Ahıska. 1810 1812 Cihâd-Ekber ilânı (25 Haziran). 1793 Ruslarla savaşın yeniden alevlenmesi (Kasım). Mısır’dan İbrahim Paşanın Mora isyanım bastır­ maya çağrılması (1 Nisan). Sened-i İt­ tifak (29 Eylül). 1813 Mekke’nin geri alınması. 1820-1822 Tepedelenli Ali Paşaya karşı harekât. Sultanın merkezî otoritesin yeniden kurulması. 1821 Boğdan’da İpsilanti Rum ayaklanması ve Çar’ı ça­ ğırması (6 Mart). Konya Savaşı (21 Aralık). IV. Rusya ile Akkerman Andlaşması (7 Ekim). İskenderiyye’nin İngilizlere teslim olması (20 Mart). Avrupa m üttefik donanma­ sının Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmaları (20 Ekim). Kara Yorgi Avusturya’ya kaçar (3 Ekim). IV. Selim’in tahttan indirilmesi (29 Mayıs). Mısır’dan ayrılması (22 Ağus­ tos). II. Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Seyrüse­ fer anlaşması (7 Mayıs). Büyük İstanbul yangını (13 Eylül). Yunan bağımsız­ lık ilânı (13 Ocak). Sırbis­ tan’ın özerkliği (29 Ağustos) Takvîm-i Vekâyi’in çıkması (1 Kasım). Rusya Memleketeyni (Eflak-Buğdan) boşaltacak Askerî reform: Nizâm-i Cedîd (24 Şubat). “Kıyafet nizâmı” (3 Mart). Sisam’ın özerkliği (10 Aralık). 1833 1831 1832 1809 Osmanlı-İngiliz gizli savunma anlaşması (5 Ocak). Alemdar’ın şehadeti (15 Ekim). Yunan Devleti (15 Ağustos). Osmanlı-İngiliz savunma anlaşması (5 Ocak). Rus filosu Boğaz için’de (20 Şubat) Osmanlı-Rus savunma anlaşması: Hünkâr İskelesi (26 Haziran/8 Temmuz). Sakız isyanı ve bastırılması (23 M art-18 Nisan). İstan­ bul’da anarşi. Sırp isyanının bastırılması. Necd’de Vahhabî isyanı. Napolyon’un Akka önünde yenilgisi (18 Mart). Osman-İngiliz barışı (5 Aralık). Abukir’de Nelson Fransız donanmasını yok eder (1 Ağustos). Vidin'de Pazvand-oğlu isyanı. Büyük İstanbul yangını (7/8 Temmuz). İstanbul’da Patrik’in idâmı (22 Nisan). Rumeli'de Dağlı eşkiyası. N izam-i Cedîd’e karşı Kabakçı isyanı (25 Mayıs). Boğazların Rusya lehine 1808 Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’da. Sekban-i Cedîd (14 Ekim). Rusya ile Edirne Andlaşması (14 Eylül): Tuna ağzı. Rus­ ya’ya harp ilânı (22 Aralık). 1815 Eyâletlerde âyânın temizlenmesine başlanması. Missolonghi’nin zaptı (22/23 Nisan). Ruscuk’un düşü­ şü (27 Eylül) Rusya ile Bükreş andlaşması (28 Mayıs). Sırp isyanı: Belgrad’ın düşüşü (13 Aralık). Ehramlar Savaşı (21 Temmuz). Sekban-Yeniçeri savaşı. Mısır’da Mehmed Ali’nin isyanı. Anadolu’da Anapa.Rusya’ya bırakılıyor. III. Mısır or­ dusu Kütahya'da (2 Şubat). Napolyon’un Mısırlılara Beyannâmesi (2 Temmuz). IV. Ahılkelek kaleleri Rusya’ya bırakılıyor. Osmanlı-Rus ateş-kesi (25 Ağustos). M ahmüd’un tahta çık­ ması (28 Temmuz). Nizâm-i Cedîd ordusu Üsküdar’da (2 Haziran). ağır harp tazminatı. İngilizler’e Karadeniz'de ticaret serbestliği ta­ nınması (30 Ekim). ilk buharlı gemi. Cezâir-i Seb’a Cum huriyetinin Osmanlı himayesi altına konması (21 Mart) Fransızların Mısır’ı boşaltması anlaşması (27 H a­ ziran). 1795 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1830 Yunan bağımsız devletini Osmanlı Pâdişâhı tanır (24 Nisan). Saray baskını. 1828 1829 Rusya ile savaş (26 Nisan). Mus­ tafa’nın cülûsu (29 Mayıs). Rah­ maniye Savaşı (13 Temmuz). Fransa’ya harp ilânı (2 Ey­ lül). Atina’nın zaptı (5 Haziran). . Fransa’nın Cezâyir’i işgali (5 Temmuz). baskınlar (17 Kasım). Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliğine tayini (8 Temmuz).

Avusturya-Rusya arasında Doğu sorunu üzerinde anlaşma (6/18 Ey­ lül). Paris barış andlaşması Kırım Savaşı’na son verir (30 Mart): Osmanlı ülkesinin bölün­ mezliği ve devletin bağımsızlığını İngiltere. Sivas­ topol kuşatması (25 Eylül 1854 . Makâmât-i Mübareke sorunu. Fransa Osmanlı Devleti’ne askerî yardım taahhüt ederler (12 Mart). Kuleli Vakası. Abdülaziz’in cülûsu (25 Haziran). Inkerman zaferi (5 Kasım). 1840 Mısır sorununu çözmek için büyük devletler ara­ sında Londra mukavelenamesi. Memleketeyn’in boşaltılması için Rusya’ya ültimatomları (27 Şubat). Osmanlı ordusu Bük­ reş’te (6 Ağustos). Avusturya. Prens Mençikof’un İstanbul’a gelmesi. Koca Reşid Paşanın ölümü (7 Ocak). Dede E fendinin ölümü (30 Kasım). Rus­ ların Dobruca’yı istilâsı. Mehmed Ali’nin İstanbul’u ziyareti (19 Temmuz). Kars’ın düşüşü (28 Ka­ sım). Memleketyn (Eflak. Fransa ve İngiltere Rus­ ya’ya harp ilân ederler (27 Mart). Hristiyan ve Müslüman halk arasında heyecan ve beklentiler. Beyrut’a çıkarma ve şehrin işgali (15 Ekim). Memleketeyn sorunu. Osmanlı Olteniça zaferi (5 Kasım). 1849 1851 1853 Mülteciler sorunu (25 Aralık). Yunan başıbozukları Tesalya ve Epir’e girerler. M ahmud’un ölümü. müttefik kuvvetleri Yunanistan’da (5 Mayıs). Müttefik donanması Odesa’yı bombardıman eder (22 Nisan). Büyük Devletlerin Babıâli’ye ortak notası. 1861 1860 1859 1858 1856 1855 Ocak). müttefiklerin K ırım ’a asker çı­ karması (14 Eylül). Rusların Sinop baskını (30 Kasım). Abdülmecid’in cülüsu (1 Temmuz). İngiliz ve Fransız donanmaları Beşike körfezinde (25 Haziran). Jan Couza’nın Memleketyn’de Prens seçilmesi. Gülhane H att-i Hümâyû­ nu ile Tanzimat devri açıldı (3 Kasım). Hâin Ahmed Paşanın donanmayı Mısır’a kaçırması (3 Temmuz). Ömer Paşa’nın Kalatz’ı işgâli (17 Nisan). Rusya’nın Osmanlı Ortodoks tebaası üzerinde himaye iddiaları (28 Şubat). Abdülmecid’in İslâhat Fermanı (18 Şubat): Gayrimüslim tebaaya yeni garantiler. Ahıska bozgunu (26 Kasım). Sul­ tan Abdülmecid’in ölümü. 183 4 1838 İngilizlere Fırat üzerinde Seyrüsefer müsaadesi (29 Aralık). Koca Hüsrev Paşa sadrazam (2 Tem­ muz). Viyana Protokolü (1 Şubat). Kılburun zaferi (17 Ekim). Memleketyn katli (15 Temmuz). Fran­ sa ve Avusturya’nın bir andlaşmaya bağlamaları (15 Nisan). idâdî mekteplerinin kuru­ luşu. İnglitere. Avus­ turya kuvvetleri Memleketeyn’de (20 Eylül). Cidde olayı (15 Temmuz): 1856 Islâhat fermaniyle Hıristiyanlara verilen imtiyazlara karşı protesto. Mustafa Reşid Paşanın ilk sadrazamlığı (28 Ey­ lül). Cidde’de Fransız ve İngiliz konsoloslarının katli (15 Tem­ muz). Abdülhamid'in doğumu (21 Eylül). Süveyş Kanalı inşasına dair kesin sözleşme (5 Ocak). Silistre kuşat­ ması (15 Mayıs-25 Haziran). Memleketeyn hakkın­ da Avusturya ile batılı müttefiklerin anlaşması (2 Aralık) Karadeniz Rus limanlarının abluka altına alınması (15 Ocak). Sardunya Krallığı ittifaka katılıyor (26 Ocak). Mehmed A li’nin ölümü (1 Ağustos). Askerî İslâhat: vilâyetlerde redif askeri uygulama­ sı: Bosna’da karşıtlık. Mısır valiliği irsî olarak Mehmed A li’ye tevcih olunuyor. Ingiltere. 1847 Maârif-i Umumiyye Nezâreti kuruluşu. Alma zaferi (20 Eylül). Fuad Paşa sadrazam (22 Kasım) ) SİYASET 1854 İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz’de (3 O S M A N II M . 1841 1842 1843 1845 1846 Boğazlar Mukavelenamesi (13 Temmuz). Boğdan) özerkliği (19 Ağustos). Encümen-i Daniş’in açılması (18 Temmuz). Prusya arasında Londra Konvansiyonu (15 Temmuz-17 Eylül): Rusya Hünkâr İskele­ sinde sağladığı tek taraflı himayeden vaz geçer. Osmanlı kanunla­ rı Mısır’da da cârî olacak (24 Mayıs). 1839 Mısır ordusunun Nezib zaferi (24 Haziran). Ali Paşa dördüncü kez sadrazam (6 Ağustos). ilk telgraf hattı (9 Eylül). Türk-Yunan ilişkileri kesi­ lir (Ocak-Şubat). Başvekâlet ihdâsı.9 Eylül 1855). Lübnan bir Hıristiyan mutasarrıf idaresinde ba­ ğımsız bir sancak haline getirilir (9 Haziran). ilk Osmanlı istikrazı (28 Haziran). Traktir zaferi (16 Ağustos). II. Balta-Limanı anlaşması (1 Mayıs). Rusya’ya harp ilânı (4 Ekim). Cebel-i Lübnan sorunu. Osmanlı-îngiliz ticareti üzerin­ de Balta Liman Anlaşması (16 Ağustos). Lübnan Vakası: Dürzî ve Marumîler arasında ça­ tışma.yabancı gemilere kapanması. ilk başvekil Mehmed Emin Ra­ uf Paşa (30 Mart). olay uluslararası müdahalelere neden olur (5 Eylül). Nesselrode’nın notası ve Rusların Memleketeyni işgâli (3 Temmuz).

Budapeşte’de 31 Temmuz. Mısır’da İngiliz işgali. Sırbistan’ın Osmanlıya harp ilânı (30 Haziran). Abdülhamid’in cülûsu (31 Ağustos). 1864 Memleketyn'in birliği (28 Haziran). Sırbistan Bulgaristan’a harp ilân eder (13 Kasım). 1867 1866. 1880 1881 Ziya Paşa’nm ölümü (18 Mayıs). G irit isyanı. Girid idaresinde reform (15 Şubat). Meriç vadisinde Rumeli-i Şarkî Vilâyeti ve Makedonya Osmanlı egemenliğinde. 1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesi. Rus bitaraflığı. Abdülhamid savaşa karşı. Midhat Paşanın ve Mahmud Celâleddin Paşa’nm katli (6/7 Mayıs). 1882 İngiltere Mısır’da: Tel-el-Kebir Savaşı (13 Eylül). Abdüla­ ziz’in Avrupa’ya hareketi (21 Haziran). 1873. 1875 Hersak'te (13 Nisan). reform vaadleri. İstanbul Tersane Konferansı (23 Aralık). İngiltere’de Osmanlı aleyhdarlığı artıyor. İstanbul konferansı (12 Ekim). 1878 Tesalya’da isyan. Meşrutiyet tartışmaları (8 Haziran). Yeni Osmanlılar Ce­ miyeti ve meşrutiyet projesi (24 Mart). Sırbistan’ın işgali (Temmuz-Ağustos). Bazı kalelerin Sırbistan’a bırakılması (8 Eylül). Yabancı uyruklulara mülkiyet hakkı ve­ rilmesi (9 Haziran). Işkodra barışı (31 Ağustos). Fransa Tunus'u işgal eder (12 Mayıs). Rusya'ya Batum. Alexinatz’da Sırp bozgunu (1 Eylül). İngiltere 1815’den beri himayesindeki İyonyen adalarını Yunanistan’a devreder (5 Haziran).1862 Belgrad vak'ası (15 Haziran). Be­ yoğlu yangını (5 Haziran). Fransa’ya Tunus’u işgal vaadi. V Murad’m taht­ tan indirilmesi ve II. 1872 Midhat Paşa’nın ilk sadâreti (30/31 Temmuz). Rumlara gelecek için vaatler. Çerkeş Haşan vakası (15/16 Haziran). Büyük Devletlerin müdahelesi. Ka­ radağlıların Ömer Paşa tarafından yenilgiye uğra­ tılması (23 Ağustos). Bulgaristan'a İngiliz desteği. Kâmil Paşa sadâ­ reti (5 Ocak). Murad cülûsu (30 Mayıs). Bosna’da ve Bulgaristan’da (2 Mayıs). 1868 1868 Osmanlı-Yunan ilişkilerinin kesilmesi (Aralık). Karadağ’ın harp ilânı (2 . Hacı Arif Bey’in ölümü (28 Haziran). Paris’te 30 Haziran. Rusya’nın harp ilânı (24 Nisan). 1871 Londra Andlaşması (13 Mart): Karadeniz bîtaraflı­ ğının kalkması (13 Mart). V. Yunanistan’a harp ilânı (2 Şubat). Ali Suavi olayı (20 Mayıs). Osmanlı-Rusya San Stefano Barış anlaşması (3 Mart). Berlin Andlaşması (13 Temmuz): Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması. Şûrâ-yi Devlet (1 Nisan). Rusya'nın Sırbistan ve Karadağ harekâtına son verilmesi hakkında ultim atom u (31 Ekim). Kanun-i Esâsî hazırlanıp Meşrutiyet ilânı (23 Aralık) 1877 Midhat Paşa’nm azli ve sürgüne gönderilmesi (5 Şubat). 1870 Bulgar bağımsız kilisesi (Eksarhlık) (11 Mart). Abdülaziz’in Mısır seyahati (1 Hazi­ ran). Girid hakkında Paris konferansı: Yunasitan’la anlaşma (18 Şubat). 1866 Mısır Hidivi veraseti babadan oğula kabul olunu­ yor (28 Mayıs). Rus ultim atom u (31 Ekim). Kars ve Ardahan verilir. Tesalya’yı ve Epir'in bir kesmini Yunanistan ilhak eder. İstanbul’da 7 Ağustos. Sırbistan. Meclis-i Meb'ûsân’ın açılışı (19 Mart). Sultan Abdülaziz’in ölümü (4 Hazi­ ran). Avusturya ve Rusya arasında Reichstadt anlaşması (8 Temmuz): İmparatorluğun taksimi projesi. Düyûni Umumiyye İdaresi (20 Aralık). Süveyş Kanalı’nın açılışı (19 Kasım). Özerk Bulgaristan. Talebe-i Ulûm gösterileri (10 Mayıs). Sırp yenilgisi (27 1863 Sadrazam Fuad Paşanın istifası. Sadrazam Âli Paşanın ölümü (7 Eylül). Şinasi’nin ölümü (13 Eylül). Mahmud Nedim sadrazam (8 Eylül). Yunanistan’a ültimatom (12 Aralık). 1885 Rumeli-i Şarkî Vilâyetinde ayaklanma (18 Eylül).-1877 Rusya Osmanlıya karşı savaş için Avrupa’da diplo­ matik temaslar yapar: Çar Aleksandr Berlin’i ziya­ reti (10 Mayıs 1875). Midhat Pa­ şa sadrazam (23 Aralık). Viyana’da 28 Temmuz. Bosna-Hersek'i Avusturya işgali (28 Haziran). Berlin memorandomu (13 Mayıs). Üç İmparatorun Berlin Buluşması: Avusturya ve Rus­ ya arasında Osmanlı karşısında statuquo’nın deva­ mı hakkında anlaşma (6-12 Eylül). 1869 Fuad Paşanın ölümü (12 Şubat). Temmuz). Romanya Dobruca’yı alır ve güney Resarabya’yı Rusya’ya bırakır. kaime (kâğıd para)'nin kaldırılmasına başlanması (1 Temmuz). Londra’da 12 Temmuz. İngiltere ile Kıbrıs Konvansiyonu (4 Haziran 1878-3 Şubat 1879).■1868 Girid isyanı. Müslümanların kalelere çekilmesi (2 Eylül). 1883 1884 Sudan'da Mehdi direnci (Kasım). Ali Paşa sadrazam (11 Şubat). Hıristiyan köylü isyanları (Temmuz). Yunanistan’la birleş­ me kararı. Romanya ve Karadağ bağımsız.

Rumeli-i Şarkînin Bulgaristan’la birleşmesi (18 Eylül). Arnavutların bağımsızlık ilânı (28 Kasım). Edirne’nin düşüşü (26 Mart). Sultan Reşad’ın Rumeli seyahati (5 Haziran). bir İngiliz donanması Çanakkale Boğazı önünde (17 Ekim). 1909 31 Mart Vakası (13 Nisan). 1914 1902 Enver Bey Harbiye N âzın (3 Ocak). Mehmed Reşad’ın cülûsu (27 Nisan). Yunanistan’ın müdahalesi (Şubat) ve ilhak girişim i. Osmanlı karşı saldırısı (18 Nisan). Sultan II. 1903 Büyük Makedonya ayaklanması (2 Ağustos-25 Kasım). Azerbaycan mekteplerinde Türk dili yasağının kaldırıl­ ması (29 Ekim). 25 Arnavut. Büyük Devletler müdahalesi: Murzsteg Programı (22 Ekim). Bulgar ordusu Çatalca önünde (15-19 Kasım). Rusya’nın İstanbul’u işgal plânı. Ermeni teröristlerinin kışkırtmaları ve memleket­ te Ermenilere karşı sert tepki. Büyük Devletlerin müdahelesi (Şubat-Mart). 1901 Fransız donanmasının Midilli saldırısı (5 Ekim). 3 Sırp ve 1 Ulah m eb’ûs. 1886 Bulgaristan ve Osmanlı arasında anlaşma (1 Şubat). Tevfık Paşa sadrazam (13 Nisan). İttihad ve Terakki Komitesi iktidarının sonu. İstanbul depremi (10 Temmuz). 1904 1905 V. 1896 Girid isyanı. Makedonya. Dömeke zaferi (12 Mayıs). 1897 1900 Gazi Osman Paşa'nın ölümü (4/5 Nisan). 4 Bulgar. Avusturya-Macaristan ile gizli ittifak (2 Ağustos). Dünya savaşına girer. Sırbistan ve Bulgaristan’ın savaşa katılma kararını Büyük Devletler önler. Müttefik- . Çırağan yangını (19 Ocak). Bâb-i Alî yangını (4/5 Ocak). Girid’e özerklik (18 Aralık). Kosova’da Sırp zaferi (22 Ekim). SaintJames Barış Konferansı (16 Aralık). İtalya ile Ouchy’de barış (15 Ekim). Büyük Dev­ letler Osmanlı ülkesinde Statuquo’nun korun­ masında anlaşıyorlar (12 Aralık). Abdülhamid’in tahttan indirilmesi (27 Nisan). Bulgar ilerlemeleri (21 Ekim-2 Kasım). Ahmed Vefık Paşanın ölümü (1 Nisan). Rusya'nın harp ilânı (4 Kasım). Kapitülasyonların tek taraflı ilgası (9 Ey­ lül). Selânik. Mahmud Şevket Paşa sadrazam (23 Ocak). 1913 İttihad ve Terakki K om itesinin Bâb-i Alî baskını. Sultan Doğu’da reformlar plânını onay­ lar (17 Ekim). Meclis-i Meb’ûsân’ın açılışı (17 Aralık): 142 Türk. Murad’ın ölümü. O rdunun Atina’ya yürüyüşü. Balkanlarda Statuquo’yu koruma için Rusya-Avusturya anlaşması (30 Nisan). Vilâyât-i Şarkiyye Islâhatı için büyük devletlerle sözleşme (6 Şubat). 60 Arap. Mahmud Şevket Paşa’nın katli (11 Haziran). Liman von Sanders İstanbul’da (14 Aralık). Londra Barışı ile Balkan Savaşı’nın son bulması (30 Mayıs). Manastır ve Kosova vilâyetleri’nde kargaşa (21 Eylül) (3 milyon nüfusun yarısı müslüman). O SM A N LI J g j SİYASE’ 1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvet­ lerinin Mısır Seferi: Kanal Hezimeti. 23 Rum. Avusturya Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilân eder (5 Ekim). Selânik’in Yunan ordusuna teslim olması (8 Kasım). Balkan harekâtı yeniden başlar. ülkede genel coşku: Makedonya’da barış ve Büyük Devletlerin taksim plânlarının son bulacağı ümidi. 12 Ermeni. 1908 Çar ve VII Edvard arasında Reval Mülakatı: İkinci Meşrutiyet’in İlâm (23 Temmuz). V. Hareket Ordusu İstanbul’da (23/24 Nisan). Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz). İtalya Tarblusgarp’ta serbest hareket edecek (14 Aralık). Çatalca Ateşkesi (3 Aralık). 1895 ■1896 İstanbul'da Ermeni gösterileri (26 Ağustos-3 Ey­ lül). Meclis-i Mebûsân’ın feshi (18 Ocak). Arnavutluk’ta isyan (1 Nisan). Rusya'nın tarafsızlığı. Osmanlı Devleti Yunanistan’a karşı harp ilân eder (17 Nisan). Halepa P aktının uygulanması (3 Temmuz). Abdülhamid’e Ermeni suikasti: Bomba olayı (21 Temmuz). Osmanlı Devleti I. sert tepki. Balkan Harbi’nin başlaması (8 Ekim). 5 Yahudi. Avusturya ve İtalya arasında Üç­ lü İttifak’ın yenilenmesi (20 Şubat). Ermenilerin Adana vak’ası (14 Nisan).Kasım). 1888 1891 1894 1895 Namık Kemal’in vefatı (2 Aralık). İngiliz girişimi. Yunan donanmasının Çanakkale Boğazı’nı ablukası (17 Aralık). Yunanistan Girid’in ilhakını ilânı eder (6 Ekim). Fransız-İtalyan anlaşması: Fransa Fas’ta. Büyük devletlerin müdahelesi ile barış (4 Aralık): Tesalya Yunanistan’a. II. Lozan Konferansının kesil­ mesi (6 Ocak). İstanbul Andlaşması (29 Eylül). Osmanlı Bankası’nı işgalleri (26 Ağustos). Yunanistan’dan 4 milyon al­ tın tazminat. Rum işbirliğiyle İtalya’nın 12 Ada’yı işgali (24 Nisan-20 Mayıs). 1911 1912 1910 Trablusgarp için İtalya ile savaş (23 Eylül-4 Ekim). Yunan geri çekilişi (25 Nisan). Reformlar. Almanya. Said Paşa’nın istifası (16 Temmuz).

İtilâf devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım). Gümrü Antlaşması (2/3 Aralık).). m illî sınırların belirlenerek ilânı (29 Kasım). 1917 1918 Brestlitowsk Antlaşması (3 Mart). Şer’iyye Mahkemelerinin Adliye Nezâretine bağ­ lanması (25 Mart). Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül). Erzurum Kongresi (23 Temmuz). 1924 Hilâfetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensup­ larının yurt dışına çıkartılmaları (3 Mart). Saltanatın İlgası (1 Kasım). Rusya’da Komünist İhtilâl: Çarlığın sonu. Damad Ferid Paşa’nın sadâreti: Hürriyet ve İhtilâf Partisi’nin iktidara geçmesi (4 Mart). Ahmet İzzet Paşa'nın Sadâreti (8 Ekim). Cumhuriyet’in ilânı (29 Kasım). Yıldırım Orduları G rubunun kurulması. Tevhid-i Meskûkât Kanunu.). İzmir’in kur­ tuluşu (9 Eylül). Ankara’nın başşehir olarak kabulü (13 Kasım). Ferid Paşa’nın sadâreti (5 Nisan). Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim). Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi (19 Mayıs). Fransa ile barış (20 Eylül).0 ^ 0 lerin Çanakkale Boğazını geçmeye çalışmaları: Çanakkale Savaşları (Oc. Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal Paşayı idâma mah­ kum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs). Cemaat Mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı. ele geçen­ lerin İngilizler tarafından sürülmesi (16 Mart). Sivas 1919 O SM A N LI i f j l SİYASET . Alanya ve Avusturya’nın savaştan çekil­ meleri (3-4 Kasım). Mudanya Mütarekesi (11 Ekim). Doğu Anadolu’da Ruslarla işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: Tehcir (27 May. Mondoros Mütarekesi (30 Ekim). G üm rük resmi oranının %30’a yüseltilmesi. İnönü Zaferi (31 Mart). Hukuk-ı âile Karar­ namesinin kabulü. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilânı (6 Nisan). Mîsâk-ı Millî: Millî gaye ve hedeflerin. mebusların Anadolu’ya kaçmaları. 1920 İhtilâf işgal kuvvetlerinin İstanbul’daki resmi binalara girmeleri. Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım). Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü. Damad Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşanın sadâreti (2 Ekim)./18 Ma. II. Sad­ razam Talat Paşa’nın istifası. Evrâk-ı nakdiyye çıkarılması. meclisin dağıtılması ve kapan­ ması. İzzet Paşa’nın istifası ve Tevfık Paşa’nın sadâreti (8 Kasım). Hicaz ve Mekke’nin kaybı. 1922 Büyük Taarruz: İşgalci Yunan kuvvetlerinin im ­ hası (27 Ağustos). 1923 Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz). İstan­ bul hükümetinin Sevr Antlaşmasını imzalaması (10 Ağustos). İzmir Dokuma Fab­ rikasının kapaması. ■ 1916 Kongresi (4 Eylül). Büyük Zafer: Yunan başkuman­ danının esir edilmesi (30 Ağustos). Sultan Reşad’ın vefatı ve Vahdettin’in tahta çıkması (3 Temmuz). Sultan Vahdeddin’in yurtdışına çıkması. Amasya Mülâkatı (22 Ekim). Hukuk-ı âile Kararnâmesi’nin ilgası. Yunanlıların İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs). 1921 Londra Konferansı: Anadolu için söz söyleme hak­ kının Anadolu hükümetinde olduğunun tesbiti (27 Ocak-12 Şubat).

OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞUŞU KURULUŞA DAİR NAZARİ YEL/ER KURULUŞ RUMELİ YE GEÇİŞ DURAKSAMA .

K U R U L U ŞA D A ÎR
n a z a r îy e l e r

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ PROBLEMİ: YENİ H İPO TEZ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

137
SELÇUKLULAR, MOGOLLAR VE OSMANLILAR ARASINDA

146
OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU VE GELİŞMESİNDEKİ İTİCİ GÜÇLER

153
OSMANLI BEYLİĞİNİN OLUŞUMUNDA OGUZ-TÜRKM EN GELENEGlNİN YERİ

OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ PROBLEMİ: YENİ HİPOTEZ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER
DR- COUN }. HEYWOOD
UNIVERS1TY O F B İR M İN G H A M H O N O RA R Y SHNIOR RESEARCH FE U O W , CENTRE FOR BYZANT1NE, O T T O M A N A N D M O D E R N GREEK STUDİES / İNGİLTERE

I smanlı devletinin kökenleriyle ilgili bir değer­ lendirmede içkin olan rahatsız edici tarihi problemler bugünün tarihçilerinin zihinlerini kurcalamaya devam ediyor. Colin Imber’in son zamanlar­ da yayımlanmış makalesinde şu dikkat çekici gözlem yer alıyor: “Bir modern tarihçinin yapabileceği en iyi şey, Osmanlıların erken dönem tarihinin bir kara delik oldu­ ğunu açıkça kabul etmesidir”.1 Imber problemin çözüm­ süz olduğunu ileri sürerek devam eder: “Bu deliği dol­ durmak için yapılan her teşebbüs sadece daha çok efsane­ nin yaratılmasıyla sonuçlanacaktır”.2 Ne Imber’in erken Osmanlı tarihine ilişkin indirgemeci görüşü, ne de be­ nim bir tarihçi olarak W ittek’e ilişkin revizyonist görü­ şüm alanımızın duayeni olan Profesör Halil İnalcık tara­ fından paylaşılır. Onun görüşleri, konuya ilişkin yapılan son önemli katkılarda sıralandığı gibi, Imber ve bu satır­ ların yazarı tarafından ortaya konulan tarihsel yorumun karşı kutbunda yer alır.3 Gerçekten de, bu iki görüş uzlaştırılamaz görünebilir; şu kadar ki, kendisinin bazı faz­ la. ihtiyatlı olmayan yorumlarına göre Imber ve ben bir sağırlar diyalogunun nahoş iştirakçileri olarak addedili­ yoruz.4 Buradan nereye gidebiliriz? Osmanlı devleti (terimi nasıl tanımlarsak tanımlayalım), bu çapraşık fakat tarih­ sel bakımdan semereli hadiseye daha sonradan eklenen menkıbe ve hikayelerin temel tarihselliğini kabul etsek de etmesek de, zaman ve mekanın belli bir noktasında ortaya çıktı. Gelenekçiler ve revizyonistler (ikisi arasın­ daki sınır çizgisi tamamıyla net olmasa da) arasında er­ ken Osmanlı tarihi ve tarih yazımı gelenekleri -hem Or­ ta Çağ hem modern- üzerindeki tartışma yararlı bir şe­
OSM ANU I

kilde devam ettirilebilir mi? Bayan Beldiceanu Osmanlı tarihinin erken döneminin sır ya da sihir bulutları arasın­ da belirsiz hale geldiğini yazdı. Bu tabi ki oldukça Wittekçi bir görüş: fakat tarihte ne sır, ne sihir, ne de muci­ ze var. Olaylar meydana gelir; ve biz bunları doğaüstü kuvvetlere başvurmadan elimizden gelenin en iyisi ile izah etmeliyiz. Tarihsel çabanın pek çok alanında yanlış algılama ya da rasyonel düşüncenin olması gerekenin ya da teleolojik fantazinin hizmetine girmesi bilinmeyen bir şey değildir. Erken dönem Osmanlı tarihi örneğinde de, büyük ölçü­ de belli sabit fikirlere dayanılması, belki kısmen Osmanlı devletini ortaya çıktığı dönemin hadiseleri temelli bir bağlama oturtma konusundaki isteksizlikden kaynakla­ nıyordur. Osmanlı devletinin kuruluşu için geleneksel olarak kabul edilen tarihin yediyüzüncü yılına yaklaşıyoruz. Hiç şüphesiz bu olay konuya ilişkin ‘resmi’ ya da milli tutuluların tekrarlanması için bir fırsat olarak alınacak­ tır. Bu makale Osmanlı devletinin doğuşu problemine bazı yeni yaklaşımlar önererek yararlı bir işlev görebilir; problemi en basit haliyle ortaya koyarsak: ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Entellektüel borcumu ifade etmekten mutluluk duyduğum bir grup meslektaşın son çalışma­ sı,5 benim bu iyi çalışılmış konuyla ilgili geleneksel gö­ rüşlerin bir yeniden değerlendirmesini sunmama vesile oldu. Belirtmek istediğim ilk görüş, Osmanlının kökeni konusu üzerinde en son araştırmaların (ki 1930’lara, özellikle de Mehmed Fuat Köprülü ve Paul W ittek’in ya­ zılarına kadar giden üç kuşak tarihçiliğin ürünüdür), erSİYASET

ken Osmanlı tarihçiliği konusunda, tarihsel anlayışımı­ zın zararına olarak, benim tabirimle ‘nasıl’dan çok ‘ne’ sorusu üzerinde yoğunlaşma eğiliminde olmasıdır. Bir başka deyişle Osmanlının kökenleri tartışması, ‘gazi dev­ leti’ miydi, değil miydi; soydan ya da birarada bulun­ maktan gelen bir aşiret miydi, değil miydi; nihai olarak Avrasya steplerindeki pastoral-göçebe topluluklarından (ya da step kökenli daha sonraki siyasi yapılardan) devşirilmiş bir siyasi geleneğin kalıbı içinde biçimlenmiş bir siyasi varlık mıydı, değil miydi? soruları etrafında dön­ mektedir. Bu son soru, Moğol atmosferiyle birlikte, ge­ nelde Omeljan Pritsak ve müteveffa Joseph Fletcher gi­ bi, kendileri doğrudan Osmanlıcı (Ottomanist) olmayan (çoğunlukla uzmanlar tarafından itibar edilmeyen) ve Osmanh tarihindeki belli problemlerle ilgilenen tarihçi­ ler tarafından soruldu.6 Diğer yandan, 20. Yüzyıl Osmanlı tarihçilerine Rudi Lindner’in çok ikna edici bir şe­ kilde tarif ettiği bir borror Tariarorum bulaşmış gözükü­ yor.7 Bu bulaşma yeni bir şey değil. Lindner makalesin­ de haklı bir şekilde ‘Türkiye’de modern tarihsel çalışma­ ların kurucusu’ olarak tarif ettiği Mehmed Fuat Köprülü’ııün çalışmasına (özellikle de 1934’te Sorbonne’da Osmanlı devletinin kuruluşu üzerine verdiği bir dizi ünlü konferansa) atıf yapar.8 Lindner’e göre, Köprülü ‘iddia et­ mekten ziyade ifade etti’ ki, Osmanlıların ataları Kuzey Frikya’ya. 11. Yüzyılda varmışlardı, ‘ama Osmanlıların Moğollarla yoldaş oldukları iddiasından mümkün oldu­ ğu kadar uzak kalmak arzusunu açıkça ortaya koydu.’9 Bu daha önce bahsettiğim ‘bağlam dişiliğin’ mühim bir uç örneğidir. Köprülü ve W ittek’in Osmanlı devletinin kökeni üzerindeki tarihsel tartışmanın müteakip seyri üzerinde­ ki etkisi çok büyük oldu ve konunun takipçisi olan öğ­ rencilerinin çoğu bunların görüşlerini ya kabul, ya tadil, ya da ret ettiler. İki tarihçinin de görüşlerine son on yıl zarfında karşı çıkıldı. Fakat bu eleştirmenler (W ittek ya da Köprülü’nün görüşlerini ister tadil ister ret etsinler) temelde genelin içindeki özeli keşfetmeye çalıştılar. Böy­ lece altmış yıl boyunca tarihçiler Osmanlı devletinin va­ roluşuyla ilgili ayrı ayrı olaylardan meydana gelen ve ta­ mamen durumla ilgili ‘nasıl’ sorusunu (tamamen değilse de) büyük ölçüde ihmal ettiler. Ayrı ayrı olaylar şeklin­ deki kanıtlar ele alındığı zaman da, genel olarak geç 13OSM ANH

ve erken 14. yüzyıl Bitinyası’nın (ya da bu sırada Batı Anadolu’da oluşan beylikler ‘kalıbı’nın) coğrafi ve sosyal çerçevesi içinde bağlamlandırıldı. 13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başlarında Batı Anadolu’da gerçekten ne ol­ duğu hakkındaki zor ve dikkat gerektiren sorular şimdi­ ye kadar geniş bir kontekste değerlendirilmedi. Burada yapmamız gereken şey mit, sır ya da muci­ ze aleminden, hatta W ittek sonrası sınıflandırma temel­ li ve dolayısıyla her şeyi açıklamaya çalışan ne’ sorusun­ dan uzaklaşarak; eski usul, teferruatçı ve (modasının geç­ miş olmasına bakmaksızın) yeni-Rankeci araştırmanın ‘nasıl’ sorusuna dönmektir: Bir başka deyişle, bu makale 1298-1304 yılları arasında Anadolu, doğu Balkanlar ve Pontus bölgeleri içinde yer alan devletler arasındaki kar­ maşık ilişkiler ağını inceleyen bir araştırmadır.

II
Lindner tarafından son dönem Osmanlı tarihçiliği için çok elverişli bir şekilde horror Tartarorum olarak ta­ nımlanan bu tuhaf fenomen uygun bir başlangıç noktası sağlıyor. Lindner’in işaret ettiği gibi, Köprülü O sm an lI­ ların geç 11. yüzyıl kökenlerini sadece Anadolu toplumunda büyük ölçüde bir Türk (daha doğrusu Türkmen) aşiret unsuru olarak göstermekle ve böylece O sm an lIlar­ la (Doğu halifeliği topraklarına erken 13. yüzyıldaki bi­ rinci Moğol istilalarının yarattığı nüfiıs kargaşası ile ya­ kından ilgili) onların kendi menkıbevi kökeni arasına yüz elli yıllık bir mesafe koymakla kalmadı.10 Köprü­ lü’nün Osmanlıların Kayı kökeni hakkındaki sabit fikri hiç şüphesiz Liverpool’dan kalkan geç 19- yüzyıl göçmen gemisinin üçüncü mevkisinden çok kö k lerin i ‘Mayflower’da aramayı daha büyük erdem sayan Amerikan etnik bilincinin (Atatürk döneminde çok karakteristik olan anlaşılabilir etnik kimlik arayışının) bir Türkçe versiyo­ nundan başka bir şey değildir. Bununla beraber, kendisi­ nin güçlü Oğuz-Kayı yorumları, tıpkı W ittek’in aynı dönemde Osmanlıların sözde-tarihi Oğuz şeceresini tah­ rip etmesi gibi, daha sonra gelen tarihçilere (Osmanlı ta­ rihine her yaklaşımı en geniş manasıyla ‘Anadolu gelene­ ğ i’ olarak adlandırabileceğimiz terimin dışında düşün­ meyi imkansız kılan) tünelvari bir görüş açısı yüklenme­ sine hizmet etti. Bu iki büyük çağdaş tarihçinin çalışma­ sı yayınlandıktan sonra da, Osmanlının kökeni konusunI SİYASET

da önceki yirmi küsur yılın ürünü olan daha erken dö­ nem tarihçiliğe fazla önem verilmedi. Bu geleneksel yaklaşımın kusurları nelerdi? Şimdi bunları tanımlamaya ve analiz etmeye çalışalım. Bir ke­ re, (Osmanlı saray kroniklerinin sağladığı uydurma ta­ rihsel bilginin ve coğrafyanın yardımıyla) bu geleneksel yaklaşım Osmanlı devletinin doğuşunu geç 11. ve erken 14. yüzyıllar arasında kendi kendine tanımlanmış bir Anadolu ve bunun Bizans’tan Türk’e dönüşümü çerçeve­ si içine yerleştirir. Bu kadro içindeki öncü unsur, litera­ türde ifade edildiği gibi, Anadolu’daki Bizans varlığının azaltılması ve nihai olarak ortadan kaldırılmasıdır: Bu 1 , sürecin son aşaması Bitinya’nın Osmanlılar tarafından 14. yüzyılın (yaklaşık olarak) ilk otuz yılında ele geçiril­ mesi olmuştur. Böylece, devletin doğuşu hakkında erken dönem Osmanlı tarihinin bağlamı- eğer W ittek’in hipo­ tezini sonuna kadar kabul edersek- Türkler ve Bizans, ya­ ni İslam ve Hristiyanlık arasında bir mücadeledir: kısa­ ca, W ittek’in gazi devleti bağlamı.1 1 Bunun erken dönem Osmanlı tarihinin problemle­ rine hem dar hem de, göstermeyi umduğum gibi, tarih­ sel olarak sağlam temele dayanmayan bir yaklaşım oldu­ ğunu belirtmeliyim. Şu ana kadar ‘gazi tezinin yapısın­ da var olan zayıflıklar Imber ve Jennings gibi tarihçiler tarafından mahir bir şekilde analiz edildi; ne onların ne de Köprülü ve W ittek’ten beri çalışan hiç bir tarihçinin yapamadığı şey, sadece gazi tezi’ ya da Kayı kökeni de­ ğil, fakat bütün bir ‘Anadolu geleneğini şüphe altına so­ kan kanıttan nihai sonucu çıkaramamak oldu. O

dar imparatorluğun batı yarısındaki gelişmeler, temelde Hülagü ve Jochi’nin torunlarının rakip uluslun (eğer ge­ leneksel ama yanıltıcı tanımlamaları kullanırsak- İlhanlı ve Altın Ordu) arasında devam eden keskin mücadele ki­ şiyi böyle bir sonuca götürebilir. Hemen hemen bir elli yıl boyunca, bu iki büyük güç arasındaki ailevi mücade­ le uzun bir kara sınırı üzerinde aralıklarla başgösterdi: Bu Kafkasya’da yerel Gürcistan krallıkları üzerinde; Azerbaycan ve Arran üzerinde; ve Hazar Denizi’nin öbür yakasında, Horasan ve Harezm üzerinde nüfuz ve kontrol için yapılan bir mücadeleydi. Bu gelişmeler iyi biliniyor ve burada tarihi temelle­ rini kanıtlamaya gerek yok. Bununla beraber, sık sık göz­ den kaçırılan şey, rakip Altın Ordu ve İlhanlı büyük güç­ lerinin en kritik karşılaşmaları ne Kafkasya'da ne de Harezm-Horasan bölgesindedir. İlhanlı ve Altın O rdu’nun çıkarlarının doğal olarak çatıştığı son derece yüksek stra­ tejik öneme sahip üçüncü bir karşılaşma alanı daha var­ dı. Bu Boğazlar ve çevresidir: Boğaziçini, Marmara deni­ zini ve Çanakkale boğazını kuşatan ve Kara ve Ak deniz­ leri birbirine bağlayan stratejik su yolunun iki yakasında uzanan topraklar; ki geç 13. ve erken 14. yüzyılda Altın O rdu’nun Pontus dünyasıyla Nogay hanlığı ve Akdenizin suları arasındaki hayati giriş-çıkış noktasını oluştu­ ruyordu.13 İşte Osmanlı devleti bu karşılaşma kalıbı içinde varoldu. Böylece, Osmanlı devletinin doğuşuyla A ltın Or­ du’nun Pontus step alanı arasındaki bağlantıların olanaklılığını tartışmadan önce, 14. Yüzyıl başlarında Bo­

ğazlar bölgesindeki büyük güç politikası problemini, Al­ halde görüş açımızı nasıl genişletebiliriz? Cevap tın Ordu ve İlhanlı arasındaki ‘üçüncü karşılaşma’ bağla­ basit: Birisi gözlerini geç -13. yüzyıl Bitinya’ smın ‘kü­ mında ele almak gerekiyor. Bu bağlamda kritik olan çük dünyasından ve daha büyükçe olan geç- Selçuk, Mo­ ğol hakimiyetindeki Anadolu dünyasından kaldırmalı ve 13- yüzyılın sonunda hala ayakta duran Moğol dünyaimparatorluğuna bakmalı. 1300’e gelindiğinde Moğol imparatorluğu (tıpkı Constantine’in oğullan idaresinde­ ki Roma imparatorluğu gibi) aile içi çekişmelerle bölün­ müş bir ev haline gelmişti ama hala hiç şüphesiz bütün­ cül bir imparatorluktu. Geleneksel tarihi bilgiye göre 1294’te büyük Kubilay hanın ölümüyle birlikte bir emperyal yapı (ya da, daha önemlisi, insanların zihinlerinde yaşayan bir kavram) olarak Moğol imparatorluğu ortadan kayboldu.12 Gerçekten de, 13. yüzyılın son on yılma ka­
OSM ANU I

nokta 1260’larda Tuna ve Dinyeper arasındaki bölgede güçlü bir devletin doğuşudur: Nogay hanlığı.1 4 Nogay, Jochi’nin yedinci oğlu olan Boal’in torunuy­ d u .15 Raşideddin’e göre, Nogay ‘Orus, Ulaklı ve KHRT/KHRB’16 (son kelimenin doğru karşılığı ne olur­ sa olsun,1 7 aşağı Tuna’ya kadar uzanan aşağı Dinyeper (Ozü)’in batı ve güney-batı toprakları) ülkesini fethetmiş ve kendisine yurt ve mesken yapmıştı. Howorth Nogay’ı Boal ulusu n m . başı olarak kabul eder ve herhangi bir kaynak göstermeden Nogay Ordusunun genel olarak Peçeneklerden, yani batı steplerinin Kuman öncesi Türki
SİYASET

ahalisinden oluştuğunu ileri sürer. Daha muhtemel bir şey, Nogay’ın ordu birliklerinin genel olarak Moğolların Mangkits kabilesinden temin edilmesidir. Raşideddin (,Successors, s.125) Nogay’ın hem Batu (ö. 1256) hem de Berke'nin başkomutanı olduğunu belirtir; Nogay kesin­ likle Hülagü’ye karşı Berke’nin ordularının Kafkasya sa­ vaşlarına kumanda etmişti. Nogay daha sonra (1287’de), Batu’dan ölümünden sonra Kıpçak hanlığındaki soyu arasında birlik ve düzeni sağlaması için özel bir hüküm aldığını iddia etti.18 Vernadsky, eğer olay böyleyse Batu ’nun kendi ordu birlikleri (yani Mangkit Ordusu) üze­ rinde, bunları hanlıktaki nizami hükümeti devam ettir­ mek için özel bir kıta gibi düşünerek, Nogay’ın otorite­ sini teyit etmesi gerekirdi görüşünü savunur.19 Açık olan şey, 1266’da Berke’nin ölümü üzerine, Nogay bütün tec­ rübesi ve askeri maharetine ve hiçbir erkek evlat bırak­ mayan Berke’nin (Vernadsky’nin görüşüne göre) Nogay’ı kendi yerine aday göstermiş olması ‘ihtimaline’ rağmen, Jochi ulusundu herhangi bir kıdem iddiasında bulunma­ dı ve hanlık bölgesel kurultay tarafından (Batu’nun en genç çoçuğu Tugan’ın oğullarından biri olan) amcası Möngka-Temür’a verildi. Berke’nin hükümdarlığının son yıllarında, Nogay zaten Tuna’nın güneyindeki topraklara aşina olmuştu. 1264’te Bizans’a karşı Bulgar işbirliğini sağlamak için Trakya’da faaliyetteydi. Bu ertesi yıl (1265) İstanbul’a ciddi bir Bulgar-Nogay ortak tehditi ile sonuçlandı. Da­ ha bir kaç yıl önce İstanbul’daki Bizans hakimiyetini ye­ niden kurmuş olan VIII. Michael, İlhanlı taraftarıydı. Berke’nin ölümünden sonra, Nogay kendi gücünü pekiş­ tirmeye ve bu gücü hızla güneye ve kuzeye doğru yayma­ ya çalışmış gözüküyor. Krallığının merkezi, daha öncede belirtildiği gibi, Bug nehrinin üzerindeki kendi yurdu­ nun topraklarıydı. 1271’de, VIII. Michael’ı Boğazları Nogay-Memlük diplomatik misyonlarına açmaya zorla­ mak için, İstanbul’a karşı bir sefere daha girişti; 1275’te Galiçya’yı yağma etti; ve 1277’de, Bulgar tahtı için Bi­ zans karşıtı adayı desteklemekle meşguldü. 1280 (1282-3?)’de Möngka-Temür un ölümünden sonra, Nogay neredeyse bağımsız olmuştu; ve ileriki yir­ mi yılda, 1299’daki ölümüne kadar, iki rakip hanlıktan, merkezi Bug olan Nogay (Mangkit) ve merkezi Volga olan Büyük Ordu’dan, söz edebiliriz. Nogay, Teselya’daO S M A N IJ I

ki asi bir valiye karşı yardım teklif ederek ve imparato­ run yardımına dört bin seçme Moğol askeri göndererek, VIII. Michael’la dostluğu yeniden tesis etme politikasına girişti. VIII. Michael’in ölümünden (1282) sonra, Nogay halefi II. Andronikos’la bir ittifak sürdürdü ve Bulgar çarlığına kendi adayını oturttu. Bu dönemde Bulgaristan gerçekten de Nogay hanlığının bir vassalı ya da uydu devleti, sayılabilir: Nogay’ın bir oğlu Bulgar çarı Terter’in kızı Soki ile evlenmişti. Nogay ayrıca Macaris­ tan’ın Moğol hayranı hakimi IV. Belanın (1284-5) taraf­ tarı olarak da savaştı. Nogay, Saray hanlığı ile ilişkilerinde ise daha az ta­ lihliydi. Möngka-Temür un yerine ruhani ve yetersiz Tode-Möngka geçti; o da 1287’de kuzeni Töla-Buqa tara­ fından devrildi. Bunun üzerine Nogay, kuzenleri TölaBuqa ve Könchek’e karşı (Raşideddin’in ayrıntısıyla tas­ vir ettiği gibi, kurnazca bir stratejiyle ikisinin de ölümü­ nü (1291) sağlayarak) Möngka-Temür un oğlu Tokhtu (Toqta)’nun iddiasını destekledi. Bunu müteakiben No­ gay ve Tokhtu aileleri arasında gelişen sürtüşme, 1298’de iki rakip han arasında açık savaşla sonuçlandı. Önce, Tokhtu yenildi ve kuvvetleri dağıtıldı; fakat ertesi yıl, Nogay (Kırım’ı yağma ettikten sonra) kuvvetlerinin bü­ yük bölümü tarafından terkedildi ve (muhtemelen aşağı Bug’da bir yerlerde) Tokhtu tarafından yenilgiye uğratıl­ dı. Daha sonra, muhtemelen 1299 sonbaharında, ele ge­ çirildi ve öldürüldü. Bu dramatik ve büyük çaplı olayla­ rın yankıları, ve Pontus stepinden toplanan geniş TürkMoğol kitlelerinin yerdeğiştirmesi, kuzey-batı Anadolu kadar uzaklarda hissedilecekti. III ‘Pontus geleneği’ olarak adlandırabileceğimiz argü­ manı Osmanlı devletinin doğuşuna uygulamak için ne kanıtımız var? Ayrı ayrı ele alındığında, tek bir parça bi­ le kesin delil yok; hep birlikte ele alındığında ise, çekici bir hipotezden başka bir şey vadetmez ama, tartışmayı ilerletmek için ileri sürmeye değer bir hipotezdir. 1930’ların ortalan kadar erken bir tarihte, Köprü­ lü, kendisinin tabiriyle ‘kuvvetle muhtemeldir k i’, ‘Altın O rdu’nun (ki aslında Nogay’ın devletiydi) ‘Anadolu’da­ ki gelişmelere yabancı olmadığı’nı ve ‘muhtemelen’ er­ ken 14. yüzyılda İlhanlı hakimiyetine karşı ayaklanmada
SİYASET

bir rol oynadığım ileri sürdü (Origins, s.35). Köprülü, 1298’de Aq-Tav Tatarlarından bir gücü, güney ve batı Pontik Heraclia (Karadeniz Ereğlisi)’dan Bizans toprak­ larına yollanan İlhanlıların cezalandırma seferine karşı, Bizanslılara yardım için gönderenin muhtemelen No­ gay20 olduğunu düşündü. Köprülü, bunların Gelibolu yolu ile gittiklerini ve yenildikten (fakat kim tarafın­ dan?) sonra Rumeliye döndüklerini de ekler. Sadece Bitinya ile Pontus stepi arasındaki bağlantı­ yı açık seçik göstermekle kalmayıp, bu dönem Türkleri arasında gazi etiğinin yaygınlığının öyle çok güçlü olma­ dığı görüşünü destekleyen başka bir vaka da, aııomim koca-bakbshı vakasıdır. Pachymeres tarafımdan aktarıldığı

bu ifadesine ünlü tarihçi Cl. H uart’ın (son zamanlara dek W ittek ve Köprülü öncesine ait hafıza kaybının bir kur­ banı olaıı) ‘Les origines de l ’empire ottom an’ başlıklı bir makalesinde dikkat çekildi. Makale 1917’de Journal des
Savants'da basıldı;25 Elizabeth Zachariadou yetmiş yıldan

uzun bir süredir bu makaleye atıf yapan sadece bir avuç tarihçiden biri.26 İlgili pasaj, Osmanlı hanedanının ku­ rucusunun babasının Pontus stepinden (deşt-i kıpçak) geldiği ve on bin çadırlık göçebeyle Caffa’dan Anado­ lu ’ya geçtiği hakkındaki bir rivayeti aktarır.27 ‘Osmanlılar’ın K ırım ’dan Anadolu’ya göçettikleri hakkında Khwaııdemir tarafından nakledilen bu hikaye, aynı dönemde, yaklaşık 1298-9’da, Karesi beyliğinin Troad ve Misya’da (Çanakkale ve Edremit bölgesi) kurul­ ması (ki bu bağlamda çok önemli bir olaydır) ile birlik­ te değerlendirilmelidir. K öprülünün bu süreci anlatışı iktibas etmeye değer (Origins, s.35): Nogay’ın ölümü üzerine, on bin haneden oluşan bir Türk kavmi 1263’te Sarı Saltuk önderliğinde Anado­ lu’dan Dobruca’ya geçti ... Sultan İzzeddin’e katılmak için Ece Halil önderliğinde tekrar Anadolu’ya döndü ve Karesi eyaletine geri geldi, [metinde aynen: vurgu benim] Karesinin kökeni temel bir tarihsel sorun teşkil eder. Şimdiye kadar, Cl. Cahen’in belirttiği gibi, bu is­ min anlamı ve etimolojisi hakkında ‘sadece ispat edilme­ miş hipotezler’ ileri sürüldü. Gerçekten de, Cahen’in işa­ ret ettiği gibi, ‘hanedan’ın bütün tarihi ... karanlığa göm ülü’dür.28 Cahen’e göre, Karesi daha güney ve doğuda­ ki kardeş-devletlerinden ‘biraz sonra’ kuruldu; çünkü Muntaner 1304-6’daki Katalan seferi ile ilgili olarak var­ lığından bahsetmedi yahut Pachymeres’in (ö. 1313) Türkmen beylikleri listesinde yer almadı. Zachariadou, Karesi’nin Troad ve civarındaki bölgede meydana gelen Katalan kaosu sonrası dönemin bir ürünü olduğu (yani, kesinlikle 1304’ten sonra ortaya çıktığı) konusunda Cahen’le aynı fikirdedir. Hipotez kabul edilebilir gözük­ müyor; Cahen buna rağmen Karesi’nin kökeni ile ilgili olarak ‘içlerindeki bir unsur tamamen farklı bir soydan’ [yani Anadolu kökenli Türkmenleri kastederek] gözle­ minde bulunur. Cahen ayrıca W ittek ve daha önce Köp­ rülü tarafından ortaya konulan Karesi/İzzeddin/Dobruca bağlantısını da kabul eder; ama ‘8./14. yüzyıl başlarında meydana gelen kargaşalıklar, ve bu süreçte İzzeddin ile
SİYASET

gibi, bu kişi ‘K ırım ’daki Moğol hükümdarı Noga’nın (yani Nogay) sarayında ‘baş büyücü’- dolayısıyla muhte­ melen bir şaman {kam)’dı.21 Nogay’ın 1299’daki ölü­ münden sonra, ailesiyle birlikte îlhanlı ülkesine geçmek istedi, fakat yanlışlıkla Bizans topraklarına (yine Pontik Heraclia) girince, vaftiz edilerek Nicomedia (İzmit) böl­ gesinin hegemonu olarak imparatorun hizmetine girdi. Apros savaşından (1305) sonra, Tourkopoloi ve Alan lejyonerlerini yatıştırmak için Trakya’ya gönderildi, ‘çünkü
Tourkopoloi ile aynı dilden ve millettendi ve çünkü No-

gay’ın sarayında iken Alanlarla iş yapmada tecrübeliy­ di.’22 Koca-bakhshinın çağdaş bir Bizanslı yazarın baptizati neophyti olarak adlandırdığı, samimi inancından çok

çıkarı için din değiştiren kişilerden biri olması (Pachy­ meres onun bir Türk ve Müslüman olduğunu belirtir),23 ve daha sonra ihanetle suçlanması,24 burada vurgulamak istediğimiz noktanın dışında kalıyor. İlgi çekici olan bu vakanın ortaya koyduğu ek kanıt: Tokhtu ile Nogay ara­ sındaki zorlu mücadele, biri aşağı Volga diğeri Bug ve Kırım arasında yerleşmiş, iki step siyasal yapısı arasında bir mücadeleydi; Nogay’ın mağlubiyeti ve ölümü, Türk unsurların (tahminen hem Oğuz hem Kuman), Osmanlı devletinin kuruluşu için verilen geleneksel 699 Hic­ ri/ 1299 Miladi tarihine denk gelen aylar içinde, Kırım Dobruca bölgesinden (batı Kıpçak stepi) Anadolu’ya hem kara hem de deniz yoluyla büyük ölçekli göçleri için bir katalizör görevi gördü. Osmanlıların Kırım (ve dolayısıyla Pontus) kökenli olduğu iddiası 1520 civarında yazan İranlı tarihçi Khwandemir tarafmdan ileri sürüldü. Khwandemir’in
O SM A N LI

Bizans’a kaçan ve Dobruca’da yerleştirilen, burada güney Rusya’dan gelen diğer kavimler ile karışan ve az-çok Hristiyanlaştırılan bazı Türk ve Türkmenler’ hakkında muğlak konuşur. Yine Cahen’e göre, K aresinin kurulu­ şu ‘bunların bazıları [Türk ve Türkmenler, ilaveten bir Pontik karışım] Halil isminde bir adamın liderliğinde bir araya geldiler ve Trakya ve Misya’ya geri döndüler [me­ tinde aynen: yine K öprülünün hipotezi]... diğer Müslü­ man Türklerle, Misya (yani Karesi)’dekilerle, tekrar te­ mas sağlayarak bir kere daha İslam katmanı içine çekil­ diği’ sırada meydana geldi. Buraya kadar Cahen’in ve onun öncülerinin çalış­ malarını gördük. Ancak, bir anlığına Halil figürünü bir kenara koyarsak, beyliğe adını veren kurucunun, Karesi’nin gerçek kimliği neydi? Cahen, biraz çapraşık ola­ rak, bu ismin ‘gerçek kurucunun ismi olm adığını belir­ tiyor. İsim el-Ömeri’den geliyor; Aşıkpaşazade ise yakla­ şık 735/1335’te ölen Karesi şehzadesini ‘Karesi oğlu Aç­ lan Bey’ olarak adlandırıyor. Bu hanedanın şeceresini çıkarma konusunda yeni bir teşebbüs Profesör Zachariadou tarafından yapıldı; kendisi Karesi’yi Osmanlılara benzer şekilde bir gazi beyliği olarak sınıflandırdı. Kendisinin kullandığı Tokat’da bulunan bir erken 9-/15. yüzyıl kitabesinden kal­ karak, şu şecereyi çıkarabiliriz:
Baghdı Bey, ‘hanedanın kurucusu’ (=Pachymeres’de ’Pagadinus’, ‘1302 civarında bey’ [EZ]

rında bey’ olan Baghdı Bey ile Karesi’yi ‘1328-32 civa­ rında’ yöneten torunu Demir Han arasındaki çeyrek yüz­ yıla hanedanın dört neslinin faaliyetlerini doldurmak açıkça imkansız. ‘Karesinin hala muğlak olan etimolojisini araştır­ mak da faydalıdır. Zachariadou bunun bir Türkçe isim olmadığı hipotezini yürütüyor ve ‘Kalamos’a götürüyor: Katalanlar belli Türkleri Bergama’nın doğusundaki Ger­ me kalesinden attılar; Zachariadou, ‘beylerin [Karesi] büyük çoğunluğunun Türk isimlerine sahip olduğu’ gözleminde bulunarak (s.227), köken olarak yerel (Yu­ nan) yer adını ileri sürer. Eğer ‘Karesi’ gerçekten Türkçe bir isim değilse, en azından Türkçe’de kullanılan, belki Moğol kökenli, bir isim/terim olabilir mi?29 Bu kesinlikle o dönem Anado­ lu (Oğuz) Türkçesinde yaygındı; fakat ilginçtir el-Ömeri (MSS, A, S, E) Pontik Türkçe (Kuman/ Altın Ordu/ Kırım Hanlığı) terimi qarasu/qaracu’yu (ki muhtemelen bu bağlamda ‘bir askeri grubun ya da ordu parçasının li­ deri’ olarak açıklanan) hatırlatan ‘Yakhshi b. Karashi’ bi­ çimini veriyor. Bu muhtemel Pontus bağlantısını daha da geliştir­ mek mümkün. Zachariadou, Karesililerin ‘han’ terimini kullanmasını yorumlar. İlk olarak, bu varsayılan kullanışı sahte bir şecerenin kanıtı olarak görme eğilimi vardır: ne de olsa, İlhanlı ve Altın Ordu hala ayaktayken hangi Ana­ dolu beyi Cengizvari imalar taşıyan han ünvanını kullan­ maya cesaret edebilir? Zachariadou, Karesi efendilerince
ece (=hoca) ve han kelimelerinin kullanılmasının ‘bu beyli­

I I
Kalem Bey (Gregoras’da 'Kalamis': ‘yanlış’ [EZ] - ve böylece sahte?)

ği diğerlerinden ayırmak için kullanılan hususiyetler gibi göründüğü’ şeklinde yararlı bir öneride bulunur. Bu gözlem şu sonuca varabilirsek daha da yararlı hale gelir: Karesi, ya da en azından beyliği yöneten aile, gerçekten diğer beyliklerden farklı bir kökene sahiptir. Bu ‘farklı’ köken yalnızca Pontus olabilir ve böylece (en azından ortaya çıktıkları dönemde) Altın Ordu ve m uh­ temelen daha dar bir açıdan Nogay ‘O rdu’sı ile irtibatlı­ dır. Bu bağlamda Karesili yöneticilerinin Demir Han ve­ ya Yahşi Han gibi isimleri (ya da, daha muhtemeldir ki, kayda geçen ünvanları), Cengizvari (ya da ‘eski’ Oğuz) ve mantıklı hale gelir. Zachariadou’nun belirttiği gibi, ece ünvanıyla ilgili olarak şu eklenebilir: ‘Karesi’de sıkça kullanıldı’ ve meşStYASHT

I I
*Karesi Bey veya Han - ‘beyliğin kurucusu’

I

__________ I__________
Demir Han Yahşi Han

I

_____ I________
Beylerbey Yakup Açlan (0.1345) Açıkça bu şecere ya da en azından teyit ettiği kro­ noloji, bütünü ile kabul edilemez. Bir kere, ‘1302 civa­
O S M A N II I

ru Osmanlı kronik metinlerinde bile Karesi kökenli uç beyine (Ece Halil) verilen lakap olarak yer aldı. Gerçek­ ten de, Clauson’a göre, ‘usta’ yani hoca anlamıyla ece ke­ sinlikle Moğolcadan geçme bir kelimedir: bu formdaki belli başlı az sayıda Osmanlıca-Türkçe kelimenin (eçe, eçi ve eçü) hiçbirinin bu bağlamda bir manası yoktur.30 Khwandemir’in (sonradan W ittek tarafından ince­ lenen)31 Osmanlıların kökenini bu dönemde K ırım ’dan Anadolu’ya yapılan on bin çadırlık göçte bulan anlatısı (ki Karesi vakasının bozulmuş bir halini yansıtır) tartış­ maya açıktır. Açıkça, 1298’de Nogay ve Tokhtu arasın­ daki mücadelenin ölçüsü ve yoğunluğu, aşağı Volga’dan Tuna’ya kadar olan bütün alan boyunca insanların yayıl­ masını ve büyük çaplı hareketlerini (öyle bir süreç ki tamamiyle kuzey-batı Anadolu içinde meydana gelen çağ­ daşı hareketlerin gelişmesine muhtemelen engel olmuş­ tur) hızlandırmış olmalıdır. Karesili yöneticilerin ‘isim lerinin gerçekte Unvan­ ları olması ihtimali, Osmanlı devletinin kurucusunun görünürdeki ismiyle ilgili problemlerin bir yeniden de­ ğerlendirilmesine bağlanabilir. HollandalI oryantalist J.H. Kramers 1928’de yayınlanan ‘Osman kimdi?’ baş­ lıklı makalesinde bu meseleyi ciddiyetle inceledi; Haki­ ki Müslüman (ve Arap) ismi ‘Uthman (Türkçe telaffu­ zuyla Osman)’ın çağdaş Bizans kaynaklarında kelimenin kökünü ortaya çıkaran bir biçimde verildiği olgusuyla izah etmeye çalıştı: Yunanca çekim soneklerinden arındı­ ğı zaman, Pontus askeri terimi atman/ataman ı (ki terim olarak Slav dillerine de geçmiştir ve Pontus stepi/Ukray­ na’nın Büyük Ordu sonrası Kazak siyasi sistemleriyle ilişkili olarak ‘hetman’, ‘Kazak büyüğü’ olarak İngilizce­ leştirilmiş biçimi gayet iyi bilinir) çok yakından andırı­ yordu.32

şeklinde ifade edebileceğimiz görüşe doğru evrilen basit bir ‘nüve’ sunuyor. Bu ‘nüvenin bazı önemli özelliklerini aşağıdaki gi­ bi sıralayabiliriz: [i} Osmanlı başlangıçta, tıpkı Karesi gibi, gayri­ müslimdir ve dolayısıyla tanım itibariyle gazi değildir. İzzeddin/Dobruca öyküsünün açıkça gösterdiği gibi step geleneğinde dini bakımdan pluralist olan Pontus bölge­ si Türklerinde Gaza geleneği hiç yoktur. Böylece çağdaş Bizans kaynaklarının ilk Osmanlı bağlamında ‘gaza’dan ya da gaziler’den neden hiç bahsetmediği bilmecesi an­ laşılır hale gelir. [ii] Bu ‘nüve’ ya da öncül-devlet ismi bilinmeyen, fakat ‘Pontik’ ünvanıyla ya da at(a)man rütbesiyle tanı­ nan bir kişi tarafından yönetildi. Gerçekten de, kendisi Bizanslı çağdaşlarınca at(a)mamn bir isim mi yoksa Un­ van mı olduğuyla ilgilenilmeksizin tanınmıştır. Bir süre, muhtemelen yirmi yıl kadar sonra Pontus akıncı lideri­ nin ismi Müslüman/Anadolu kültürü etkisi altında ‘Os­ man’ şekline dönüşmüştür. Yukarıdaki yorumlardan çıkarılan bir sonuç olarak, yaklaşık 1299-1302’de Osmanlı devletinin ortaya çıkma­ dığı, Pontus stepinden bir grup göçmenin (ki aslında bir akıncı grubu ya da ilerleyen bir ordunun parçasıdır) Bitinya’da belirmesinin bir ‘devlet’ olarak izah edilemeye­ ceği, bunun ancak bu tarihten bir on (ya da en fazla yir­ mi) yıl içinde, yani Osmanlıların tekrar tarih sahnesine çıktıkları 1315 ve 1324 yılları arasında, söz konusu ola­ bileceği düşünülebilir. 1320’lere kadar, bu grup siyasi kültür ve dini yönelim açısından ilişkide olduğu Anado­ lu (ve Müslüman) beyliklerinin rengini aldığı zaman, bir tarihsel varlık olarak Osmanlı beyliğinden söz edebiliriz. Bu öncül-Osmanlı devletinin yaşadığı tarihsel ge­ lişme sürecinin Karesi ile paralel gitmiş olduğu gözükü­ yor; Zachariadou’nun haklı olarak işaret ettiği gibi, er­

IV
Bu makale, daha ileri bir tartışma husule getirmeyi amaçlayan işlevsel bir hipotez olarak, erken Osmanlı devletinin yaklaşık 1298-1300 (1304’tetı yukarı bir ta­ rihte değil) yıllarında batı Pontus step bölgesi (Kırım ve Dobruca arasındaki topraklar olarak bilinen ve bir bölü­ münde bir kaç on yıldır Nogay ulusunu. barındıran böl­ ge) içinden gelen tamamen farklı kökenlere sahip Türk unsurlardan oluşan bir topluluk tarafından kurulduğu
O S M A N II I

ken Osmanlı tecrübesinin Karesi ile çok sayıda ortak noktalar taşıdığı ortaya çıkıyor. Bu manada, Karesinin nihai massedilmesi iki aynı şeyin, şimdiye kadar sanılan­ dan daha derin bir seviyede, birleşmesi olabilir. Bu bağ­ lamda, ‘Osmanlı’nın Trakya’yı ve güney-doğu Avru­ pa’nın civar bölgelerini fethinin ilk aşamalarında Karesi (ve nihai olarak Pontus) kökenli kişilerin oynadığı ‘öncü rol’ tesadüf olamaz.
SİYASET

Getirilen öneri şu: Imber’in ‘kara deliğini doldura­ bilmek için Osmanlı devleti (ki hiç şüphesiz Anadoluluy­ du ve daha sonra kendini bu ortama iyice yapıştırmak için rivayetler ve efsaneler icat etti) ve Osmanlı ‘nüvesi’ (ki Pontik, Anadolulu olmayan ve gayrimüslim bir köke­ ne sahip olduğu öne sürülebilir) arasında bir ayrıma git­ mek yararlı olabilir. Colin Imber’in Anadolu geleneği ile birlikte geçerli olan ‘kara delik’ kavramı Osmanlıların kökeni hakkında daha radikal bir teori ile izah edilebilir: bu teori hakkında ilk fikirler üç çeyrek yüzyıl önce Huart tarafından ortaya kondu. Kesinlikle doğrudur ki, Osmanlı ‘nüvesi’ ya da öncül-devleti kesin biçimini, son ve geçici ‘cihanşümul Moğol barışı’nm bitişini önceleyen, Müslüman olmayan Altın Ordu ile Müslüman İlhanlı arasındaki kısa süreli açık savaş (1296-1304) döneminde aldı. Bu dönem kuzey-batı Anadolusu’nun küçük dünya­ sı dışında, Nogay ve Tokhtu arasında Altın Ordu’da üs­ tünlük için yapılan son mücadeleyle, bunun 1299’da Tokhtu lehine sonuçlanmasıyla, ve 1304’ te Moğol impa­ ratorluğunun tekrar biraraya gelmesi için yapılan kısa ömürlü tasarıyla şekillendi. Büyük Moğol Hanı Temür himayesinde taa Pekinde hazırlanan bu tasarı Jochi ulu-

juyla Hülagü’nün soyu arasındaki durmak bilmeyen sa­ vaşı son defa olarak bitirmeyi amaçlıyordu. Tasarının ya­ pılması kritik bir dönemin sonu oldu: Üçüncü Altın Ordu-İlhanlı karşılaşmasının meydana geldiği Boğazlar ve civarında, hem Asya hem de Avrupa kıyılarında, Altın Ordu yanlısı tampon ya da uydu devletler kurulmasının belli amacı vardı. Osmanlı ‘nüvesi’nin kuzey-batı Anadolu’da takriben 1299 yılında ortaya çıkmasının nihai önemi, birbirine rakip olan Altın Ordu ve İlhanlı büyük güçleri arasında­ ki üç karşılaşmanın en kritiği olan, kendi aralarında ve kendi içlerinde açık savaş yaşadıkları bir dönemde mey­ dana gelmesidir. Bu Moğol hanedan rekabeti bağlamın­ da, Bizans ve onun (bütün tarihçi kuşaklara göre erken dönem Osmanlı tarihi için çok önemli bir belirleyici olan) ideolojik kurumlan aslında az bir öneme sahipmiş gibi görülebilir. İlhanlı-Altın Ordu çatışmasına sahne olan ve Boğaziçinden Kafkaslar yoluyla Harezm’e kadar uzanan kavis üzerinde oynanan büyük oyunda, Bizans ya: da Karesi ve Osmanlı öncül-beylikleri -b u makalenin de başlığı olan Bitinya’lı Atamanlar- tesadüfi oyunculardan başka bir şey olmayabilir.

1

Colin Imber, 'The legend o f Osm an Gazi’, in Elizabetlı Zaclıariadou (ed.), The Ottoman emirate, 1300-1389 (Halcyon Days in Crete, I. A Symposium held in Rethym non, IL-13 January 1 9 9 0 , s.6 7 -75, s.7 5 ’de. 9 10

1981); İngilizce tercümesi (tr. and ed. Gary Leiser), The origins o f the Otto­ man Empire (Albany, N.Y., 1992). Lindner, ‘How M ongol were the early O ttom ans?’, s.282-3. W ittek , 13. yüzyıl sonunda batı A nadolu’da T ü rk m en beyliklerinin orta­ ya çıkışm a yol açan nüfus baskısında, M oğolların Anadolu Selçuklu dev­ letine saldırısı ve bunun sonucunda bu devletin vassal statüsüne in d iril­ m esini baş faktör olarak görm e eğilim indedir. W ittek , Osm anlı devleti­ nin gerçek kuruluşunda M oğol unsuruyla ilgili herhangi bir i htim aü gör­ m ezlikten gelir. 11 Colin Heywood, ‘A Subterranean H istory: Paul W ittek (1894-1978) and the Early O ttom an State’, Die Welt des Islams, xxxviii/3 (1998), s,386-405; ibid., ‘The Frontier in O tto m an History: O ld Ideas and N ew M yths’, in Daniel Power and N aom i Staııden (ed.), Frontİers in Qjıestion: Eurasian Bordcrlands, 100-1700 (London and New York, 1999), s.228-50.
12

2 3

Ibid. H alil İnalcık, ‘Osm an Glıazi’s siege of N icaeaan d the baccle ofB aphaeus’, ibid ., s.78-99; idem, ‘How to read ‘Ashık Pasha-Zade’s H istory’, in: Co­ lin Heywood and Colin Im ber (ed.), Studies İn Ottoman History in homur o f Professor V. L Menage (İstanbul, 199^), s. 139-156.

4

Krş. ö z e llikle înalcık’ın değerlendirm esi (“Osm an G lıazi”, s.9 7 ’nin d ip ­ notu).

5

G irit sempozyumu bildirileri arasında yukarıda d ipnot I ve 2 ’de bahsedi­ lenlerden başka bkz. Aldo G allotta, ‘II "m ito oguzo” e le origine dello stato ottom ano: una riconsiderazione’ (s.41-59) ve Elizabetlı A. Zachariadou, ‘The em irate o f Karası and th at o f the O ttom ans: two rival states’ (s.2252 3 6 ).

Peter Jackson, ‘From U lus to Khanate: the M aking o f the M ongol States,
C .1 2 2 0 - C .1 2 9 0 ’,

6

Om eljaıı Pritsak, ‘Two m igratory m ovem ents in the Eurasian stepe in the 9 t h - l l t h centuries’, Proceeditıgs 26th International C ongress o f Orientalists, Ncw Delhi, 1964 i N ew D elhi, 1968), ii, s. 157-63; Joseplı Fletcher, T h e Turco-M ongolian m onarchic traditioıı in the O tto m an Em pire', Harvard Ükrainian Studies, iii-iv (1979-80), s.236-251. 13

The Mongol Empire and its Lcgaey, s. 1 2 - 3 8 .

Özellikle bkz. Georges I. Bratianu, La rner noire des origines â la conqete otto­ man (Monachii, 1969), s. 185 vd. Romanyalı tarihçi D r V. Ciocaltan’ın me­ seleye yeni bir ışık tutm ası beklenebilecek olan son çalışmasını henüz göre­ m edim: Mongolii si Marca Neagra în secolelc X III-X IV (Bucuresti, 1998).

7

Rudi Paul Lindner, ‘H ow M ongol were the early O ttom ans?', in Reuven A m itai-Preiss and David O. M organ (ed.), The Mongol Empire and its Le£<zçy(Islamic H istory and Civilization. Studies and Texts, vol. 24; LeidenBoston-K öln, 1999), s. 282-9; ibid., ‘B eginning O tto m an H istory’, in Colin Heywood and Colin Im ber (ed.), Studies in Ottoman History iri Hom­ ur of Professor V L. Mcnage (İstanbul, 1994), s.199-208.

14

Nogay için tek m onografik çalışma, N . I. Veselovskİy, ‘K han iz tem nikov Zolotoİ Ordy: N ogai i ego vrem ya’, Zapisk, Rossisk. Akad. N a u k , 8th ser., xiii/6 (Petrograd, 1922); N ogay’ın kariyerinin bir özeti için krş. B. Spuler, Die Goldene Horde: Die Mongolen in Russland, 1223-1502 (Leipzig, 1943), s.56-81. George Vernadsky, The Mongols and Russia (New Haven, 1953), s .l7 4 -8 9 ’da da değerli gözlem ler var.

8

M ehmed Fuad K öprülü, Les origines d t t empire ottoman (Paris, 1935). Türkçesi: Osnıanlı İmparatorluğu’nını kuruluşu, ed. O . F. K öprülü (İstanbul,
OSM ANLI

15

Nogay’m ne zaman doğduğu belli değil: m uhtem elen 1220 kadar erken bir tarih olabilir; ö lü m tarihi olan 1299’da ‘çok yaşlıydı.

m

SİYASET

16 17

Böyle, Successors, s.125 ve s.113-14. Raşideddin tarafından söz edilen bu üç g ru p m uhtem elen, M oğol öncesi dönem de iki gruba ayrılmış ve D inyeper n ehrinin hem orta hem de aşağı kısım larında yerleşik ‘vahşi olm ayan’ Polovstiler olarak da bilinen, K u­ m alılardır. N ehrin sağ yakasında (bu bağlam da Raşideddin tarafından bahsedilmeyen) It-obalı/Ic*oba ve U rusoviçi/U rus-oba (yani ‘O ru s’); sol yakasında ise U lahobalı/U laheviçi ve Burç-obalı/Burçeviçi vardı. Raşideddin'de m uhtem elen K H R T /K H R B ’ye dönüştü. (Bkz. Peter B. Golden, ‘The Polovci D ikii', Harvard Ukrainian Studies, iii-iv (1979-80), i, s.26768. (Böyle son okunuşu ‘belki L H W T biçim indeki *Lahut, yani Polonya­
lI la r ,

26

H u a rt’m makalesi şurda zikredildi: Elizabeth A. Zachariadou, ‘Religious Dialogue between Byzantines and Turks during the O tto m an Expansİon’, in B. Lewis and Ft. N iew öhner (edd.), Religionsgespracbe im Mittelalter (= Proceedings 25. W olfenbuttler Symposîon), (W iesbaden, 1992), s.289304, s.301, d ip n o t 52.

27 28 29

H u art, loc. cit. Cl. Cahen, ‘Karası', E I(2), iv, 627-8. B unun bir M oğol terim i olup olmadığı m erak konusudur. Türkçe açım ­ lanması olan KRS hiçbir ipucu vermiyor.

kelim esinin bozulm uş halid ir’ şeklinde izah ediyor ki bana hiç m u h ­

30 31

Clauson, Vrc-ÎŞtb-century Turkisb, s.20. P. W ittek , ‘Yazıjıoghiu ‘Ali on the Chriscian Turks o f the D obruja’, B S0AS, xiv (1952), s.639-668.

temel gözükmüyor.) 18 19 20 Vernadsky, Mongo/s and Russia, s. 164. Ibid. K öprülü tercümesinde (Origins, s. 3 5) Lesier tarafından düşülen şerhte yan­ lışlıkla ‘A ltın O rda’nın hüküm d arı’ şeklinde tanım landı. 21 E. A. Zachariadou, ‘Observations on some Turcica o f Pachymeres’, Revue de Ûtudes Byzantines, xxxvi (1978), s.262-264. 22 23 Zachariadou, s. 264. Ibİd. Bu iki terim o dönem Bizans kullanılışında, daha sonraki Avrupa uygulam asına ters bir şekilde, eşanlamlı olarak görülm edi. 24 25 Ibid. Cl. H uart, Xes origiııes de l’em pire o tto m a n , Journal des Savanis , N .S. V,
XV ( 1 9 1 7 ) , S .1 5 9 - 1 6 1 .

32

J. H . K ram ers, ‘W er w ar O sm an?', Açta Orientalia , vi (1928), s.24 2 -2 5 4 , tıp k ı basımı: idem ., Analecta Orientalia. Yunanca biçim leri için bkz. Gy. M oravcsik, “O sm an’, Byzantinoturcica ; at{a}man için bkz. Sir Gerard Clauson, A Dictionary o f pre-tbirteenth-century Turkisb (Oxford, 1972); M ax Vasmer, Russiscbes etymologiscbes WÖrterbuch (H eidelberg, 1953), i, s.31. İlg in ç b ir şekilde, eski R usça'da 1294 tarih in d e ilk kullanılışı vataman şeklindedir. (Vasmer, loc. cit.). Louis Bazin (‘A n tiq u ite m econnu d u titre d ’A tam an ’, H arvard Ukrainian Studies, iii-iv (1 9 7 9 -8 0 ), i, s.6 270) at(a)man = O sm an tezini ele alır ve son çalışm aları (sonuçlarını sa­ dece M oravcsik’in m alzem esine dayandırm asına rağm en) eleştirerek red­ deder.

SİYASET

SELÇUKLULAR, MOĞOLLAR VE OSMANLILAR ARASINDA
PROF. DR. RUDI PAUL LINDNER
UN1VERSITY O F M IC H IG A N , D EPA R TM EN T O F H İSTO RY / A.B.D.

u kısa makalenin amacı Osmanlı tarihinin ku­ ruluşuyla ilgili kaynakların çalışılmasındaki bazı imkanlara ve varolan sorunlara işaret et­ mektir. Başlangıç olarak, halihazırda farkında olduğu­ muz aysbergin sadece görünebilen parçasıdır. Fakat asıl büyük parça suyun altında yatmaktadır. Burada ben İs­ tanbul ve Ankara’daki arşivlerde bulunan yayımlanma­ mış bir takım belgeye değinmekteyim. Bu belgelerin büyük çoğunluğu, XV. yüzyılın geç dönemlerine ait ol­ makla beraber, bunlar bürokratların erken dönemlerin koşullarıyla ilgili düşüncelerini elde etmede bize büyük oranda yardımcı olmaktadırlar.1 Şimdilik halihazırda ulaşılabilen kaynaklara bir bakalım. En ilginç araştırma yollarından bir tanesi Selçuklu, İlhanlı ve erken dönem Osmanlı tarihi arasındaki bağ­ lantılarla ilgilidir. Geç dönem Anadolu Selçuklu tarihi, uzun ve saygın bir tarih yazma geleneğine sahip bulunan İran’lı bürokratların az sayıdaki çalışmalarını içermekte­ dir. Buna ek olarak İlhanlılar için Rashid al-Din’iıı bü­ yük çalışması vardır. Diğer yandan ilk Osmalı kronikle­ ri bu geleneğin dışında kalmaktadır ve çalışmaları ağır­ lıklı olarak kendisinden önceki yazarlara dayanan Kemalpaşazade’nin eserine denk bir çalışmaya XVI. yüzyıla kadar rastlayamamaktayız. Anonim kroniklerin yazarları ise ne ibn Bibi ve Aksarayi ile aynı sınıftadırlar ne de bu geleneğe benzemeyi arzu eder görünmektedirler. Sonuç olarak, erken dönem Osmanlı yazarları ile yerini aldıkla­ rı gelenek arasında amaç ve işlevsellik açısından ilginç bir boşluk bulunmaktadır. Bu iki farklı yapıyı tamamla­ ma görevi daha yerine getirilmeyi beklemektedir. Bu kurumlar arasındaki ilgi çekici diğer boşluk pa­ rasaldır. Elimizde çok miktarda Anadolu Selçuklu parası
OSM A N LI

bulunmaktadır. 20 yıl önce bir kolleksiyoncu karar ver­ diğinde, sadece Avrupa ve Amerika piyasasına gelen ma­ teryale dayanarak Sultan I. Mesut’tan Keykubat IH’e ka­ dar olan dönemin paralarını kapsayan bir kolleksiyon oluşturabilirdi ve Hicri 595 ila 702 yılları arasında kesi­ len gümüş dirhemlerin hemen hemen tamamını da satın almak aynı biçimde olasıydı. Bu örnek bize bu serilerin boyutları ile ilgili bir fikir vermektedir.2 Yüzyılın sonu­ na doğru darphanelerin toplam çıktısı artmamakla ve gerçekte azalmakla birlikte, sayıları artmakta, Hicri 699’da da en yüksek miktara ulaşmaktadır. Aynı şey Anadolu’da İlhanlılar adına kesilen sikkeler için de geçerlidir. Hicri 699, kendisinden sonraki dönemin daha az miktarlarına göre büyük bir yıldır. Bu sikkelerin yüksek oranda gümüş içerdiklerini ve Mısır’ın çağdaş sikkelerin­ den daha saf olduklarını da eklemek gerekmektedir. Eğer bunları erken dönem Osmanlı madeni parala­ rıyla karşılaştırırsak, gösterebileceğimiz çok az şeye rağ­ men Orhan’ın iktidarı öncesiyle arasında kesin bir farklı­ lık görürüz. Okuyucu, Selçukluların bir sultanlık idare ettiklerini, Osmanlıların ise sadece bir beylik kurdukla­ rını, böyle bir kıyaslamanın adil olmayacağını söyleyerek itiraz edebilir. Özellikle Osman hiçbir gümüş kaynağını kontrol etmiyordu (çeşitli Anadolu Selçuklu kesmeleri­ nin madenleri, Maden Lü’lü’e gibi, akla getirmesine rağ­ men), dolayısıyla geç döneme kadar madeni paralardan fazla bir şey beklememeliyiz denilebilir. Bunlar akla yat­ kın itirazlardır, fakat cevap olarak ben geç dönemlerinde Selçuklular’ın oldukça zayıf bir yapıyı idare ettikleri ( bu Hicri 699’daki Osmanlı “bağımsızlığı” efsanesinin ko­ laylıkla kabullenilmesinin de sebebidir), Osmanlılar’ın
SİYASET

m

topraklarının önemli ticaret yolları üzerinde olduğu ve bu dönemde komşu beyliklerde gümüş para basımının bulunduğu gerçeklerini vurguluyorum. Burada yine Sel­ çuklu idaresi, İlhanlı hakimiyeti (overlordship) ve Osmaıılı kurumunun (enterprise) oluşumu arasında bir ko­ pukluk gözükmektedir.3 Dolayısıyla araştırmacıların önünde duran bir görev de bu boşluğu doldurmak ve er­ ken dönem Osmanlıları tam olarak zamansal mekanına oturtmaktır. Osmanlılar bir boşluktan tarih sahnesine çıkmadılar. Erken dönem Osmanlı tarihi için en temel kaynak topraktır. Pofesör Louis Robert’ın coğrafya olmadan tari­ hin olamayacağı klişesi sürekli olarak akılda tutulmalı­ dır. Osmanlı tarihinin ilk yıllarının iklim ve genel görü­ nümü, özellikle erken dönem Osmanlı kayıtlarının coğrafik bakımdan test edilmesi açısından daha yakından ça­ lışmayı gerektirmektedir. Profesör Clive Foss bir çalış­ masını bu alanda yapmıştır. Elde ettiği sonuçlar gerçek­ ten ilgi çekicidir ve muhtemelen Orta Çağ Anadolu coğ­ rafyasının tarihsel olarak çalışılması yönünde başkalarını da teşvik edecektir.4 Yapılması gerekenleri gösterme açı­ sından, Lindner’in çalışması örnek olarak alınabilir. Lindner, erken dönem Osmanlı kroniklerini, özellikle Anonim Kronikleri ve Aşıkpaşazade’nin değerlendirme­ lerini izleyerek Ertuğrul ve Osman’ın takipçilerinin, ara­ larında birçok göçebe çobanın da bulunduğu, yaşamları­ nın en azından bir kısmını koyun güderek geçiren aile­ lerden oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu iddiayı destek­ ler biçimde sadece kışlakların ve yaylakların nerelerde bulunduğunu belirten metinler bulunmaktadır.5 Fakat bu yeterli kanıt olamaz. Çoban açısından bu yerler ve bunlar arasında izlenilen yollar bir anlam ifade etmekte midir? Belirtilen yaylaklarda bulunan otlaklar Söğüt’e yakın hatta Söğüt civarında yer alanlardan daha üstün durumda mıdırlar? İzlenilen yolun kendisi göç eden hay­ vanlar için yeterli Otlaklar sağlamakta mıdır? Mevsime bağlı göç için kullanılan yerlerden biri olan Bilecik niçin yoldan bu kadar uzaktadır? Çobanlar için en iyi çözüm olamayacak yolların ya da otlakların seçilmesinde siyasi ya da askeri tercihlerin zorlaması var mıdır? Tüm bunlar Lindner’in önceki çalışmasında cevaplandırılmadan bıra­ kılmış sorulardır ve beni başka bir soruyu daha sormaya zorlamaktadır: Tarih yazıcılarının bu ailelerin göç eden
O SM A N 1.1

çobanlar olduğu iddiası bir hayal midir? Kısaca, erken dönem Osmanlı tarihi ile ilgili soruların bir coğrafyacı­ nın bakış açısıyla incelenmesi gerekmektedir. Toprak bizler için önemli bir kaynak olarak beklemektedir.6 Arazi üzerinde ne bulunmaktadır? Erken dönem Osmanlı nesillerinin oluşturdukları kurumlar hakkında ne söyleyebiliriz? Oluşturdukları bu kurumlar onlar için ne ifade etmektedir? Buralarda ileride yapılacak araştır­ malar için büyük um ut vaadeden bir durum bulunmak­ tadır. Fikir verici çalışmalardan, akılda tutulması gere­ ken bir tanesi Viyanalı araştırmacıların ürettikleri yüzey­ sel incelemelerden elde edilen ve büyük miktarda malze­ me içeren Tabıda Imperii Byzantini'n'm ciltleridir. T IB ’in son ciltleri Paplılagonia ve Firigya’yı içermektedir ve Bitinya üzerine bir çalışma da Fransız ekibinden beklen­ mektedir. Büyük Bizans yapıları tanımlanmıştır fakat küçük yapılar yok olmadan önce ayrıntılı biçimde bu­ lunmalı, sınıflandırılmalı ve incelenmelidir.7 1929’da Taescher ve W ittek tarafından ifade edildiği üzere, dep­ remler ve Yunan-Türk savaşı birçok ortaçağ yapısını yok etmiştir. Fakat yine de bu alanda incelemeleri devam et­ tirebilmek için yeterli kaynaklar bulunmaktadır. Vakıf belgeleri, Eskişehir ovasında zamanında neler bulundu­ ğuna dair kanıtları sağlamaktadır. Erken dönem Osmanlı binaları ile ilgili olarak, bir mimarlık tarihi şaheseri olan Ayverdi’nin büyük incelemesi bulunmaktadır.8 Eski fotoğrafları, arşiv belgeleri ve ölçümleriyle bu çalışma mükemmeldir. Bütün olası yapıları tespit etmesi ve Türk akademisyenlerince yayınlanan güncel çalışmaların onun üzerine inşa edilmiş olması bu çalışmanın büyük ama tek meziyeti değildir. Bu çalışmanın incelenmesinde, bazı ^binaların belirtildiği döneme ait olmadığı ve orijinal ya­ pıların saptanabilmesinin sadece inşa tekniklerinin ay­ rıntılı bir biçimde çalışılması ile olabileceğinin akılda tutulması önemlidir. Bu, duvarcılık tekniklerini ve ön­ cülüğünü Profesör Peter Kuniholm’un yaptığı dendrochronological tarihleme amacıyla ahşap kalıntılarının çalı­ şılmasını da içerecektir.9 Ne yazık ki Söğüt yakınlarında Karakeçili tarafından yapılan yıllık kutlamalar hakkında kasabanın kendisi ve oradan geçen yolların tarihçesi hak­ kında bildiğimizden çok daha fazlasını bilmekteyiz. Er­ ken dönem Osmanlı tarihine mimari katkı daha fazla in­ celemeleri gerektirmektedir.
SİYASET

15 Hicri 699 tarihi bize Osmanlı’nın kuruluşunun 700. Ama özellikle sikkeler üzerine ya­ pılacak daha ayrıntılı bir çalışma bu isimlerin bazılarının aynı madene ait olduğunu gösterecektir. Bu özel kitabeler konu­ suna daha sonra tekrar döneceğiz. XIII. Beyşehir’de muhtemelen Eğridir’de ve kesinlikle Afyonkarahisar’da Gazan Mahmud adına kesilmiş sikkeler vardır. Burada İlhanlı sikkeleri önemli bir rol oynamaktadır. Kitabeler bize hamile­ rinin kendileri ve işleri hakkında bilmemizi istediklerini söylerler ve bu kitabeler orjinal yerlerinden çıkartılsalar ya da kendilerinden sonra gelen kitabeler eskiden kulla­ nılanların yerini almış olsalar bile bize uzun süren bir dö­ nemin entellektüel tarihine doğrudan ve kısa bir bakış sağlayacaktır. fotoğraflama ve yayınlamada mucizeler gerçekleştirmiş­ lerdir. Fakat kanıtlarına halen rastlanabileceği üzere bu tarihten önce birkaç yıl haraç toplamışlar ve şehir etrafında ordugah kurmanın OSM A N LI I yanı sıra şehri muhasara altına da almışlardır. yıldönümü olan 1999’u hatırlatmaktadır. Bu sikke­ nin Osman'ın bağımsızlık statüsünü nasıl aydınlatabile­ ceği ise kısaca daha sonra değineceğimiz diğer bir soru­ dur. Fakat bu konuSİYASET . İlhanlı ve ilk beyliklerinkilerden farklı ola­ rak kendine özgüdür. Ladik’te. çünkü böyle bir çalışma en azından erken dönem Osmanlı tarihinin en bilinen kitabelerinin daha geniş ve muhtemelen daha uygun bir çerçeveye oturtacaktı. İkinci sikke Kütahya yakınlarındaki defineye aittir ve 1301 tarihini taşımaktadır. Bu darphanelerin bazılarının yerleri ha­ len bilinmemektedir. Ankara’da.17 Bunların bir kısmı yakında bağımsızlaşa­ cak olan yöneticilerden kaynaklanmaktaydı. fakat İlhanlılar’ın nüfuz ve prestijlerinin batıda çok uzaklara kadar ulaştığına da hiçbir şüphe yoktur. İbrahim Artuk tarafından basılan sikke aynı nes­ lin Selçuklu. Orhan dönemi sikkeleri daha önce ça­ lışmaya konu olmuştu. İlhan Gazan Mahmud adınadır ve üzerinde Hicri 699 tarihinin yanında darphane olarak Söğüt adını taşımaktadır. Bu aynı yıl Anadolu’da bulunan İlhanlı paralarındandır. yüzyıl Anadolu dirhemlerindeki gümüş içe­ riği oldukça yüksektir ve çıktının büyük olduğu gözük­ mektedir. Samsun ve Sarıkavak sayılabilir. Maden. Sadece Selçuklu darphaneleri arasında isimleri gümüş madenleri ile bütünleşmiş Bayburt.1 1 Üzerinde Osman’ın ismi olan ve yukarıda belirtilene benzemeyen diğer bir sikke de Londra’da özel bir kolleksiyonda bulunmaktadır. yüzyılın başlarından kalma İslami kitabelerle ilgili karşı­ laştırmalı bir çalışma çok faydalı olacaktı.18 Belirtmek istediğim nokta. Samasur.1 3 Bu iki sikkeyi herhangi bir modern para basım ge­ leneği içerisinde değerlendirmek zor olmakla beraber vurgulanmaya değer başka sikkeler de bulunmaktadır. Bunların ilki darphane olarak küçük bir batı Anadolu şehri olan Bursa’nın adını taşıyan ve İlhan Olcaytu adına saltanatının son dönemlerinde kesilen gümüş sikkedir. kroniklerin dışarıda bıraktığı konulara gerçek an­ lamda nüflız edilebilmesine yardımcı olacaktır. sikkeler üzerine yapıla­ cak bir çalışmanın Osmanlı tarihinin erken dönemleri­ nin yeniden inşa edilmesi girişimlerinde merkezi oldu­ ğudur.1 4 Bu sikkeyi nasıl anlayabiliriz? Osmanlılar Bursa’ya ida­ reci olarak 1326’ya dek girmemişlerdi. fakat erken dönem Osmanlı sik­ keleri daha ayrıntılı biçimde araştırma konusu olmaya değer.Binalarda nadiren tarihsel olarak önemli kitabeler bulunmaktadır. Ma’den Derbent.12 Bu sikke geç Selçuklu ve modern İlhanlı dirhemlerinden farklı olarak üzerinde darphane adı ve tarih taşımamak­ tadır. Anadolu’da XIII. Lü’lü’e. yüzyıl sonları ve XIV. Artık analiz ve sentezlerin yapılabilmesi müm­ kündür. Yapı Kredi koleksiyonun­ da Bergama’da Olcaytu adına kesilmiş bir sikke de bu­ lunmaktadır. Akşe­ hir’de. Gümüş (aynı zamanda Gümüşpazar). Tıııe bu sikkenin niye yeni bağımsız olmuş Osman’ın adını değilde İlhan adını taşıdığı soru­ labilir. Bu kitabelerin yoldan geçenlerin çoğu ta­ rafından okunamıyor olması gerçeği yine de bunların de­ ğerini azaltmamaktadır. Ma’denşehir. Anadolu’nun şehir ve kasabala­ rında birçok yerel tarihçi Max van Berchem ve Halil Edhem’in ayak izlerini takip ederek kitabeleri kopyalama. 16 Varolan sikkelere yöneltilecek daha yakın bir dik­ kat. Ma’denpazar.10 Kitabeler arasında elbette sikkelerin üzerindekiler de yer almaktadır. Buna verilecek cevap belirtilen tarihte Osman’ın gerçekten bağımsız olmadığı ya da eğer Selçuklular’dan bağımsız ise onu doğuya bağlayan daha büyük bir hükü­ metin var olduğu olacaktır. Bu Olcaytu’nun fer­ manının Adapazarı’na kadar ulaştığını belirten modern Bizans kroniği Pachymeres’de de gayet açıktır.

bunlar daima heyecan verici olmuşlar ve iyi aktarılmıştır.21 Bu kaynakta ekonomik tarih ve ticaret ilişkilerinin çalışılması ile ilgili olarak. Bir türlü dinmeyen elyazmaları üzerindeki tartışma da henüz ta­ mamlanmamıştır. metin­ leri biraraya getirmede kullanılan metod belirsizdi. Profesör V. Araştırmacıların çoğu son dönem­ lere kadar ulaşılması daha kolay olan Ali tarafından bas­ kısı yapılan edisyonu kullanmaktaydılar. Ek olarak Aşıkpaşazade’nin yıllar içerisinde hika­ yesini ne kadar geliştirdiğini ve Friedrich Giese tarafın­ dan yapılan standart baskısının yetersiz sayıdaki el yaz­ malarına dayandığını da bilmek zorundayız. kitabeleri tartışırken belirttiğim entellektüel tarihle il­ gili daha fazla bilgiye ulaşmada yardımcı olacaklardır. bunların yazılış şekilleri. bu kroniklerin metinlerinin ve elyazısı geleneğinin"hem kendi içinde hem de birbirleri ile olan ilişkileri üzerinde çalışılması­ nın önemli olduğu tartışması hala hüküm sürmektedir. Osmanlı yazın kaynaklarının hiç bir zaman okuyu­ cu ve yorumlayıcı bulma güçlüğü çekmediklerini düşü­ nüyorum. Arap dili kaynaklarından biri olan ibn Batuta’nın gezi hikayelerinin başarılı bir biçimde ça­ lışılmışken (İngilizce’ye iyi çevrildiği için muhtemeldir) diğer tarafta al-’Umari’nin risalesinin Anadolu coğrafya­ sı üzerine olan bölümünün benzer ilgiyi çekmediğine işaret etmek istiyorum. Bize Osman ile Bizans kuvvetleri arasında 1302’de yapılan Bapheus savaşı üzerine geniş bilgiyi sağlayan Pachymeres’tir. yazıldı­ ğı ortamlar. bina. Burada değerlendirilecek olan örnek George Pachymeres’in modern kroniğidir. Bu metinler. geleneği ge­ riye XIV. Bili­ nen ve akademik literaratürde sıralanan elyazmalarının ötesinde diğer bir elyazması da Zagreb’de bulunmakta­ dır. yazma ve sikkelerden yazılı kaynaklara döndüğümüzde aşina olduğumuz bir alana varmaktayız. Dahası Anadolu Selçukluları’nın düşüşünü takiben beyliklerin kurulduğu ve İlhanlı otoritesinin hakim olduğu dönem­ de çeşitli sikkelerin yerel pazarlarda hiçbir zorlukla kar­ şılaşılmadan kullanıldığını ve bunun sonucunda benzer özellikler ve standart ağırlığa sahip bir sikke rejiminin oluşmaya başladığını görmekteyiz. Dietrichstein elyazması sahibinin ölü­ münden sonra yapılan mezatta yer almadı ve bu kolleksiyon dağılarak kayboldu.20 Dolayısıyla Aşıkpaşazade’nin mantığını tatmin edici bir biçimde anlamaktan uzağız. Bunlara ek olarak bazı resmi kaynaklar da vardır. Fakat bunların. Aynı zamanda. L. Her ne kadar kolleksiyonlardan ve satış kataloglarından bunları keşfetmek zaman ve sabır istemekteysede sikkeler üzerlerinde daha ayrıntılı bir biçim­ de çalışılmayı hak etmektedirler. 1947’de Arnakis bu savaşın Osmanlı kaynaklarında ka­ yıtlarının olmadığını göstermiştir fakat manzara Bapheus’un Osmanlı kaynaklarında da olması gerektiği yönün­ dedir. Elbette ki bu dönemi anlamamızı sağlayacak başka yazılı çalışmalar da bulunmaktadır. en azından Profesör Colin Imber’ın gözünde bağımsız bir değeri olmadığı sadece Hanefi yasası olan cihadın derlemesi olduğu da akılda tutulmalıdır.yu Osmanlıların siyasal varlıklarının yükseldiği dönem­ de ve öncesinde Anadolu’da büyük miktarda gümüş üre­ tildiğini söyleyerek kapatmak akla yatkındır. Erken dönem Osmanlı tarihi üzerindeki son tartışmala­ rın çoğunluğu eski Osmanlı kroniklerinin değerlendiril­ mesine dayanmaktadır. Daha ayrıntılı bir çalışmaya imkan vereceği için önermek istediğim son grup metinler Bizans İmparator­ luğu kaynaklılardır. Fakat biri Vati­ O SM A N L I I kan’da diğeri İstanbul Arkeoloji Müzesinde yer alan iki elyazması mukayese edilene kadar bu edisyonda. Arazi.19 Fakat bu gele­ neğin yeri hala belirsizdir ve Aşıkpaşazade’nin aldığı parçaların ne kadarını ne derecede değiştirdiği açık de­ ğildir. İkinci bir örnek olarak. Fetih çağının kahra­ manları ve çeşitli tarikatlarla bağlantılı hatırı sayılır miktarda literatür bulunmaktadır. Fakat birkaç yıl önce sağlam olarak tekrar piyasaya çıktı ve Berlin’li Klaus Schwarz ta­ rafından satın alındı. yüzyıla kadar giden Yahşi Fakih’den alındığını yıllar önce ortaya çıkarması verilebilir. Anonim kroniklerle Oruç ve Ruhi metinleri arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir ve anonim kroniklerin metinleri eleştirel bir biçimde ele alınmalıdır. Menage’nin Aşıkpaşazade’nin metinlerinde yer alan bazı parçaların.22 Bapheus’un İzmit yakınlarında olduğu ve hatta SİYASET . Burada. takip edenlerin ih­ tiyaçları dikkate alındığında ve bunlarda yer alan olaylar arasındaki tarihlemenin güvenilir olmadığı bilindiğinde. sadece Osmanlılar açısından değil aynı zamanda diğer beylikler ve bunların Abu Sa’id hükümetiyle ilişkileri konusunda da çok miktarda bilgi bulunmaktadır. Osmanlılar da bu sik­ kelerin kullanıldığı pazarların ya da toplulukların dışın­ da kalamazlardı.

Bunlar strateji ve taktiklerle il­ gili olarak sürekli başarı ve şansın dışında çok az şey öğ­ renmekteyiz. sikkeler) doğru bir dolaştık.31 Ek olarak diğer beylikler tarafın­ dan yayılan modern askeri taktikler çerçevesi içerisinde Osmanlı askeri kurumlarının gelişimini ve aynı zaman­ da göçebelikten uzaklaşarak yerleşikliğe ya da piyade taktiklerine doğru yavaş dönüşümünü de görmek olası­ dır. “Tevarih-i Al-i Osman”daki “Al”. Bir Osmanlı devleti olduğuna hiç bir şüphe bulunmamaktaSİY A SÎT . en azından ilk iki nesil için güvenilir olma umu­ duyla daha nötr olan ve isbatlanması gerekmediğini var­ saydığım “teşebbüs’”(enterprise) terimini seçmiştim. Bu­ nun yanında büyük miktarda yararlı bilgi de içermekte­ dir. Osmanlılar’m kurdukları şeyi nite­ lerken. OSM ANLI I bütüncül olduğuna inanmaya imkan olmamakla birlikte verilen taahütlerdeki sapmalar üzerine yaptığı açıklama­ lar onu en iyi yere yerleştirmese de dikkate değer bir yer sağlamaktadır.23 Osmanlı tarihçilerinin XV. 1307 sonrası erken Osmanlı tarihi için Osmanlı araştırmacılarına yardımcı olmamaktadır.2 7 Pachymeres. Örneğin erken dönem Osmanlı askeri tarihi ile ilgi­ li bilgi birikimi Osmanlı kroniklerine bakılarak çok faz­ la geliştirilememektedir. Eski çalışmalarımın tamamını okuyanlar bu çalışmalarda eski Osmanlılar için. “Devlet” ve daha sonraları “imparatorluk” kavramlarını Osmanlılar’ın büyük ve uzun ömürlü başarıları olarak uyarlayanlar son dönem araştırmacılarıdır.32 Arazi gibi genel konulardan daha kolay başedilebilecek konulara (elyazmaları.25 XIV. Diğer yan­ dan Pachymeres haklarında çok az bilgi vermekle birlik­ te diğer beylerin varlığından sözetmektedir.26 Zor olmakla birlikte Pachymeres’in saptamaları bu erken yıl­ ların anlaşılmasında oldukça yardımcıdır ve Osmanlı ka­ yıtlarındaki olası boşluklara bir bakış açısı kazandırmak­ tadır. Kanta­ kuzen’in anılarının son halini hazırlamadan birkaç yıl önce Osman ile konuşma şansına ulaştığını söylemek ke­ sinlikle bir abartı olacaktır. Bundan başka Bapheus ve Pelekanon üzerine olan bu iki metin bizi erken dönem Osmanlılar’daki göçebe ço­ banlık bağlamındaki soruya geri götürmekte ve Os­ man’ın yazlık ve kışlık otlakları konusundaki eski tartış­ mamızdan kaynaklanan şüphelere karşıt bir görüşü de sağlamaktadır. Mevcut fırsatlarla ilgili son örneğim ise daha küçük mev­ cudiyetlerden.24 En önemlisi Osmanlı tarihçilerinin karanlıkta bı­ raktığı konularda Pachymeres’in bir bakış açısı vermiş olduğu gerçeğidir.savaşın şehirden dahi görülebildiğinin fakat buna rağ­ men bahsedilen savaşın Osmanlı kroniklerinde yer alma­ ması bu tür çabaları sonuçsuz bırakmaktadır. Her ha­ lükarda resmimizin içini hem özel hem de genel dönem­ leriyle kesin kronolojik işaretlerle Bizans kaynaklarından doldurabilmekteyiz.28 Savaşın yerini be­ lirleyen Feridun Dirimtekin’in çalışması sayesinde Kantakuzen’in savaşın coğrafyasıyla ilgili değerlendirmeleri­ nin doğruluğunu tetkik etmek ve araziyi incelemek mümkün olmaktadır. En acı anlaşmazlıkların nadiren basit bir kelimeden kaynaklan­ dığını belirtmek kesinlikle gereklidir. yüz­ yılın başlarının sınır boylarında diğer kaynakların bizi inandırdığından çok daha karmaşık olduğunu bilmeli­ yiz. Daha başka nelerin elde edilebileceğinin ipucu için önceki İm­ parator John Kantakuzen kroniklerindeki malzemeyi in­ celememiz gerekmektedir. Bu daha çok onun kendi kari­ yeri ile ilgili bilgileri içerir ve XIV. Burada ele alına­ cak ilk kelime “devlet”tir.29 Kantakuzen’in egemen olan im­ paratorun davranışları hakkındaki değerlendirmeleri. Osmanlı tarihçileri Sakarya’nın yayla­ ları ile Marmara Denizi arasında kendileri ile Bizanslılar arasında hiçbir rakibe yer vermemektedirler. Onun Pelekanon izahatında da sanki savaş sahasında Türk tarafında bir şahidi varmış da ondan elde edilmiş gibi bilgi bulunmaktadır.30 Bu iki örnekte Bizans kaynakları Osmanlı tarafında bulunamayacak kıymetli bilgiyi sağlamaktadır. 1329’da ki Pelekanon savaşını değerlen­ dirmesi bence göçebe okçularla yürütülen ortaçağ savaşı­ nın bilinen en kapsamlı anlatımıdır. Osmanlı kroniklerinde Osman’ın müttefikleri olarak sıralananların gerçekten de başlangıçta ona yönelik ola­ rak dostane olup olmadıklarını merak etmekteyiz. kelimelerden kaynaklanmaktadır. Erken dönem kronikleri bu başlıkları arasıra taşımaktadırlar. yüzyıl söylemiyle ka­ dim dönem malzemelerinin yerini bildirmektedir. bir kural olarak “devlet”in kullanılm adığının farkındadırlar. “devlet”ten çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Fakat Kantakuzen bize bu konuda çok şey söylemektedir. yüzyılın rivayet ve geleneklerini mo­ dem Bizans gözlemcileri gibi algılamaları ve aynı fikri paylaşmaları için hiçbir açık sebep bulunmamaktadır.

Taeschner ve Mordtmann gibi devlerle geçmiştir. 1324’ten sonra Mekece’deki bir vakfın varlığı.35 Onun Paris ve Londra konferansları Osmanlı başarı­ sında itici gücün kutsal savaş ruhu olduğu iddiasını önü­ müze koymaktadır. Araştırmacılar arkalarına yasla­ narak oturup. Giese. karşıt ör­ nek olarak göçebelerce kurulmuş vakıflar nediyle. topra­ ğın geri kalan yapıları daha fazla belirsizliğe terkedilemeyecek çalışmaya değer konulardır. Babinger. oldukça ilginç bir konudur. W ittek’e göre varlık sebebi olan şey artık matriksde bir unsur ya da yo­ ğun bir yemeğin içerisinde yer alan unsurlardan sadece bir tanesidir. Ondan sadece zamanının entellektüel hareketine.dır. filolojik hakimiyeti üzerine yorumla­ madaki becerisini de ekleyerek katılması beklenmektey­ di.37 Bu erken dönem. ama sadece ne zaman devlet olarak isimlendirildiği kesin ve açık bir biçimde kurulmayı beklemektedir. kati surette yerleşik bir bürokrasiyle karşı karşıya bulundu­ ğumuzu ispatlamaz. Eski Osmanlı metihleri üzerin­ deki çalışmalar kuşkusuz devam ettirilirken Bizans kay­ naklarından gelen malzemeyle bütünleşme de acil bir dikkat gerektirmektedir.34 Profesör Colin Imber yayınlanacak olan çalışmasında bu terimin binlerce anlamı ve kullanımına değinmektedir. W ittek’in erken olgunluk dö­ nemi Kraelitz. Gaziler önemliydiler.33 Osmanlı devleti modern araştırmacıların ve daha da önem­ lisi Osmanlılar’ın gözünde bir devlet olarak ne zaman başlamıştır? İkinci kelime ise elbetteki “gazi”dir. Terim. Ama Osmanlılar’ın Habsburglar’la ittifak yapmak­ la kendilerini yönlendiren ilham kaynaklarını terkettikleri ve varlık sebeplerinin mahvına sebep oldukları iddi­ ası üzerinde ise tam bir sessizlik hakimdir. Bundan son­ ra gazilerin ideolojisi artık Osmanlı tarihinin itici gücü O S M A N II İRİ SİYASET . oldukça büyüleyicidir. Bu sadece düşünce ve uygulama olarak yerleşikliğin ufukta olduğunun belirtisidir. olaylardan bir nesil öncesinin olduğundan çok daha az emin olduğu­ muza inanıyorum. W ittek’in bazı modern takipçileri Osmanlılar’ı ba­ şarıya götürmede etken olan çeşitli faktörlerin olabilirli­ ğini anlamak için onun orjinal iddialarını gözden geçir­ diler. Bu keli­ me ve onun Osmanlı tarihindeki rolü üzerine yapılan orjinal çalışma.. Gerçekte de günümüzde. İlhanlılar ve beylik­ ler arasındaki etkileşimi dikkatlice incelememizi sağla­ yacak düzeye ulaşmıştır. Köprülü. içi boş bir biçimde tartışma konusu olmaya devam etmektedir. İronik olan W ittek’in Rise of the Ottoman Empire adlı kitabının piyasada tükendiği sıra­ da Fuad K öprülünün Paris konferanslarının İngilizce çe­ virisinin basılmasıdır. Anadolu’daki valilerin başkaldırıları karşısında neleri başardıkları ve neleri başaramadıkları. en meşhurla­ rında biri olan Köse Mihal bunun böyle olduğunu olduk­ ça iyi isbat etmekteydi fakat bunlar artık tek başlarına fazla bir şey ifade edemezlerdi.36 Bu yazının amacı erken dönem Osmanlı tarihinin yeniden oluşturulmasında her çeşit kaynağın elimizin al­ tında bulunduğunu ve yapılacak daha çok şeyin olduğu­ nu vurgulamaktır. Osmanlı araştırmacıları için muhteşem bir dönemdir. Sikkelerle ilgili ola­ rak basılan eserler artık Selçuklular. çalışmaları Fransa ve Hollanda’da verdiği derslerin çevirilerinin de yer alacağı bir biçimde Royal Asiatic Society tarafından yakında yeniden yayınlanacak olan Paul W ittek’e aittir. Osmanlı’nın erken dö­ nemdeki başarılarının ardında yatan sebeplerin çeşitlili­ ğini savunmaktaydı. Gazan Mahmud ve Olcaytu dönemle­ rinde Moğollar’ın. Selçukluların sınır ile olan bağlantıla­ rını ve arazileri üzerinden akıp giden paranın kontrolü­ nü nasıl olup da kaybettikleri bile ayrıntılı bir biçimde açıklanmamıştır. O daha önceden bu alanda pek kul­ lanılmamış retorik stratejilerini açığa çıkarmış ve konuş­ tuğu andan itibaren güçlü yazısıyla iki nesli büyülemiş­ tir. üzerinde durulmaya muhtaç. yeni nesil için bunun ne anlama geldiğini sorduklarında sadece okuduklarımız kapsamında değil fakat bavul dolusu yazdıklarımızdan da emin olabilme­ yiz. Arazi ve iklim ile ilgili olarak sunulan eksiklikler. Sadece birkaç tanesi belir­ tilen bu Alman ve AvusturyalI bilim adamlarının Der İs­ lam'la ilk sayılarındaki ya da Mıtteılungm zur Osmanischen Geschichte nin iki cildindeki çalışmalarına göz atmak bile değildir. dahası artık bu sınır boyu kültürüne bir anlık bakış sonuca ulaşmada anahtar deliğidir.

1994). Bu kapsam lı çalışmaya son dönem de verilen atıflar eserin sadece sonuç bölüm ündeki on sayfalık İngilizce özete ya da R. SİYASET 1 1 İ. 2000). L. 211-2 1 2 'y e bkz. "Osman Gazi's Siege o f Nicaea and th e B attle o f Bapheus. 16 (1963). "Pelekanon. 17 18 D em irbaş no. A. Nicomedia. O sm an'ın güçlerinin M aeander gibi uzaklardan insanları d a içerdi­ ği iddiası d ik k at çekicidir (ed. W ittek .: R. 31 K ısa Bizans kroniklerinden b ir tanesinin. A ykut. 36 Colin Im ber. Yeni b ir çeviri ve tefsiri hazırlanm ada bana bu m etinleri ulaşılabilir kıld ığ ı için Victoria R. Bonn. Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071 -1 9 2 0 ) (Ankara. Pasajın en iyi tartışm ası için Clive Foss. 1992). 178. 282-289.” Studi Vcneziani 12 (1970). "Osm anlı beyliğinin kurucusu O sm an G azi'ye ait sikke. Ayverdi." Fatih ve İstanbul: İstanbul Fethi Derneği 2 (1954). Die altosmanische Cbronik d-cs Asikpasazade . The Ottoman empire 1300-1481 (İstanbul. 19 V. L. 10817. Dakibziya. Nicomedia. O kyar ve H . Benim izlenim im Sivas ve Konya sikkelerini elde etm ek en kolay ola­ nıdır ve bunları bulm ak hiç de şaşırtıcı olm am alıdır. A k akçe (İstanbul. O . 7798. Arnakis. 4 Çalışm asını benim le paylaştığı için Profesör Foss'a teşekkür ederim . Giese (Leipzig.1 2 Bu dönem i kapsayan ilk büyük döküm ancif çalışm a Ö. 28 Cantacuzenus. düzeltm e için aldığı bazı notlar şim di Indiana Ü niversitesi’nde bulunm aktadır. K onyalı'nın çeşitli yerel tarih çalışm alarında yer alm aktadır. Elbettekİ bazı yıllar ve kesm eler diğerlerine oranla daha fazla b ilin m ek te­ dir. ed. G . Reuven A m itai-Preiss ve D avid O . 67-68. 1: 341-363. 277288. elyazm aian yeterli b ir b içim ­ de çalışılm am ıştır.. 69-112. U zunçarşılı." I. M enage. belki de en Önemlisi Profesör Im b er’in on dör­ düncü yüzyıla ait “gaza" kitabesi tartışm asında yaptığı gib i kitabelerin dilini analiz etm ektir. A rnakis. Pachymeres. A k akçe. Studies in Ottoman history in honour o f Professor V. dem irbaş no. The Ottoman Empire (1 3 0 0 -1 3 8 9 ) (R ethym non.3). Bkz. 2 0 -2 1 ’e de bakınız. D irim tek in . Osmanlı Mimarisinin îlk Devri (İstanbul. "The M enaqib o f Yakhshi Faqih. 2 1 1 -2 1 7 ’ye bakınız. Zac­ hariadou (ed). 1966). Taeschner ve R. 1929). Elyazm alarının b ir fotoğrafı ve kısm i tercüm esi İ. “The conquest of Adrianople by th e Turks. C ılin Heywood ve Colin Im ber’in derlediği. 179185. iki savaş ve çarpışm a­ larla ilgili olarak hazırladığım sonra yayım lanacak b ir yazım da daha ay­ rın tılı b ir biçim de tartışıyorum . 33 İ. “H ow M ongol were the early O ttom ans?”. 23 24 Foss. A rtık bu kullanı­ m ın göçebelerin hüküm ranlıklarını nasıl organize ettik leri konusundan kaçınm anın bir açıklaması o ld uğunu kavram ış durum dayım . G ünüm üzde her ne kadar A rnakis'in çalışması bir çok açıdan eskidiysede yine de gerçekten dikkate değer bir çalışm adır ve o kunm asında hala faydalar b u lu n m ak ta­ dır. 10817'ye bakınız. İnşa tekniklerini ve tarİhlem eyi de içeren yeni b ir inceleme için Clive Foss'un Survey o f Medieval Castles o f Anatolia II: Nicomedia (London. The Mongol empire and its legacys (Leİden. Philokrini. I9 9 6 )'a bakınız.” Zachariadou’nun Emirate’inde. 16 Bkz. Bu iddiayı satış kataloglarının gözden geçirilm esine dayandırm aktayım . 35 W itte k ’in en te lle k tü d oluşum u için Colin Heyw ood’un m akaleleri haya­ tidir. “A şiret” ke­ lim esinin O rta Çağ A nadolu’sundaki çağrışım larını başka b ir yazıda d e­ ğerlendireceğim . civardaki kalelerle iigili değerlendirm eleriyle Foss." Belleten. 24. sonra­ ki yayınlarından da anlaşılacağı gib i yavaşlatmıştır. H .204. 127. 199-208. Failler. 1988)'dir. K arşıt yaklaşım için H . L. 20 21 Bu öneri için Profesör Eleazar B irn b au m ’a teşekkür borçluyum . Exploration in Ottoman Prehistory (Ann Arbor. 13 Am erican N um ism atic Society'nin N ew Y ork'taki kolleksiyonun da yer alan ve üzerinde K eykubat IlI'ü n adını taşıyan üç sikkeyi sahte olabilecek­ leri için gözönüne alm ıyorum . 689-7 l l ’de “aşiretçilik” kavram ını kullandım . 22 eschner tarafından yapılan yeni baskısında. P. 5 (1941). G ardner'a teşekkür borçlu­ yum . 1993). Frei. "Les emirs tures â la conquete de l'A natolie au d eb u t d u 14e siecle. B onn. Menage (İstanbul. W olfFun Speculum'daki değerlendirm esinedir. Hoi protoi Othomanoi. Bu sikke aynı za­ m anda Explorations in Ottoman Prehistory'de de yer alm aktadır. Lindler. 50-54. Araştırma sonuçları toplantısı. A. H artm aıın'dır. 1990). Ritzİon." E. 15 Yazı için T. dem irbaş no. H . A ykut. 25 Profesör Foss yayınlanacak olan çalışm asında Osm anlı kaynaklarında tar­ tışılm ayan b ir konu olduğu için O sm anlı'nııı kom şuları ile İlgili olarak alU m ari'nİıı faydasına değinm ektedir. 78 . 333 1. 23-26 M ayıs 1983 (Ankara. İstanbul. Barkan ve E. 10525. 5 Ö rneğin. Ö nem li bir an ıt olan Beş K ardeş a nıtına verilen sebebsiz zarar örnek olarak alındığında b u tü r incelem elerin yapılm ası zorunluluğu daha iyi anlaşılacaktır. "Epigraphisch-topographische Forschungen im R aum von Eskişehir. Bonn. P. G r. Er­ ken dönem O sm anlı topraklan üzerine b irik im lerin i yazıya döken son Osm anlı tarihçileri. 4 5 -7 8 faydalı harita ve fotoğraflar da içermektedir. 10 H enüz A nadolu İslam i kitabelerinin kü lliy atın a sahip değiliz. A rnakis'in Hoi protoi Othomatıoi (A thens. H. 1980). D iğer b ir alanda Clive Foss’da aynı sonuca varm aktadır. İkinci D ünya Savaşı onun bu konudaki gayretlerini. 34 Bu konudaki başarılı b ir değerlendirm e için Colin Im ber’in Bulletin o f the School ofOriental and African Studies 60 (1997). O sm an'ın saltanatı üzerine bilim sel tek m onografinin m odern Yıınanca'da G . İyi b ir V atikan elyazması Barber. M organ’ın derlediği.” Travaux et mmoires 1 (1965). Franz TaOSMANLl . 46. ed. neslin 1910 ile 1920 yılları arasında basılan kaynak m alzem esi­ nin kapsam lı b ir yorum lam asını yapabilm e yeteneğindeki tek A lm an O ttom anistİydi. 3 Bizans geçm işinin Önemine bu m akalenin ileriki sayfalarında değinece­ ğim . 70 yıl önce eserlerini yazan P. irene Beldiceanu-Steinherr’in parlak önerisiyle E dirne’nin düşüş tarihi problem inin çözüm ünü sağladı­ ğı b elirtilm ek zorundadır. F. 6 7 Daha fazla bilgi için bakınız benim . L. 439-461 ’e ve E. 1999). 30 Colin Imber. Bu sikkeyi Explorations in Ottoman Prehistory’de yayınlayıp açıkla­ dım . 153. 27-33. 8 8 . 26 Bu konudaki en iyi m akale sıradışı b ir çalışma olan: A." Bulletin o f the School o f Oriental and African Studies. M eriçlİ'nin Hüdavendİgar livası tahrir defterleri (Ankara. İnalcık. 37 “W h a t was a N om adic Tribe?” Comparative Studies in Society and History 24 (1982). 8 9 E. 1947)'si o ld u ğ u ­ nu hatırlatm akta fayda var. İnal­ cık. “The Legend o f O sm an G azi. n. Zachariadou. “Gazi O rhan Bey Vakfiyesi. "per ton m aiantron" a sahiptir. 14 Yazı için T. O n u n “La conquete d ’A ndrinople par les Turcs: La penetration tu rq u e en Thrace e t la valeur des chroniques ottom anes. eds. 12 British' M useum 'dan N icholas Low ick'in bu sikkenin fotoğraflarını bana gösterm e ve b u konuda benim le tartışm a konusundaki alicenaplığını be­ lirtm ek isterim . fakat k ita­ beler çok dağınık olarak hasılsalar d a tam am lam ak için uğraşm ak en iyi­ sidir. 2: 460. “B yzantine M alagina and the Lower Sangarios." Rcvue d-es etudes byzantines 52 (1994). 29 F. Bu tü r b ir incelemeye m odel olarak P. 27 E lbette ki Pachym eres'in eseri üzerinde kuşku ile durulm ayı g erek tirm ek ­ tedir. Lindler. N ik itiato n . 1984). 7. 53-62." O . A rtuk. ed. Hoi protoi Othomanoi. F. fol lOOr." Anatolİan Studies 40 (1990). Q uatrem ere'nin eski m etin ve çevirisinin ciddi biçim de elden geçirilm esi gerekm ektedir. 32 Osm anlı yazılı kaynaklarının sessizliğini konusunu. Bu yayının ışığında bu tartışm a yeterince özettir. Profesör Im ber’e m odern b ilim ’deki “gazi” terim in in özel tarihi üzerine yayınlan­ m ak üzere olan çalışm asına önceden bakm a şansı verdiği için teşekkür borçluyum . “B eginning O tto m a n history". D iğer bir nokta da.: R.

OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ VE GELİŞMESİNDEKİ İTİC İ GÜÇLER DR. bir Osmanlı ırkı vücûda getirmişti. Gibbons’un bu eseri Avrupa’da büyük bir ilgi görmüş ve I. bugün bile geniş çevrelerde lâyıkıyla bilinmemektedir. Hindistan fatihi Gazneli Mahmud’un babası Sevük Tigin. kabul ettiği yeni din ile yani Müslüman­ lıkla. Bu­ nu yaparken de bir takım ayrıntılardan ve lüzumsuz ta­ riflerden kaçarak da genel bir tablo çizmeye çalışacağım. Tarihî realite olarak bir Osmanlı İmparator­ luğu bulunmakla birlikte. Onun ileri sürdüğü görüşlerde ayrıntılara ait bazı hususlarda doğru tarafları varsa da. onun düştüğü ilk büyük yanlışlık buradan ileri gelmektedir. Ona göre. bunu onun fatih bir oğlu olacağı şeklinde yorumlamıştı. şeyh onun bu isteğini başlangıçta reddeder. Buradaki menkıbeye göre. Bu İngiliz tarihçi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu dinî bir sebeple izaha çalışmakta olup. Gibbons’un ikinci büyük hatası. sâdece siyasî bir deyimdir. Zira Osman’ın göbeğinden çıkan ağacın gölgesinin bü­ tün dünyaya yayıldığı menkıbesinin bir benzerini XIII. yüzyıl müverrihlerinden Curcânî’nin Tabakât-ı Nâsırfsinde de görürüz. evinde misafir olduğu Şeyh Edebalı’nın kızı ile evlenmek isterse de. Osmanlı İmparatorluğu’ndan başka hiçbir imparatorluk dünyanın üç k ıt’asında 600 yıla yakın bir zaman hüküm sürmemiştir. O R H A N F. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında ileri sürdüğü tez kökünden yanlıştır. bir Osmanlı kavmi hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Tıpkı bunun gibi XIV. yeni bir ırk. yüzyıl başında İlhanlılar sa­ rayında Camiü’t-Tevârih adlı ilk cihan tarihini yazan ReS İY A S E T . tarihî vesikaların eksik olduğu durumlarda bu çeşit menkıbevî bilgiler de kullanılabilir. KÖPRÜLÜ T Ü R K T A R İ H K U R U M U A SLÎ Ü Y E S İ oma İmparatorluğu’nu bir yana bırakacak olursak. oğlu doğmazdan bir saat önce. Dünya Harbinden sonra yayımlanan tarih kitapların­ da Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bir ana kay­ nak olarak kullanılmıştı. Bu rüyayı Osman’ın sülâlesinin bütün dünya­ ya hâkim olacağı şeklinde yorumlayan Şeyh Edebalı. Rüyaya göre. böylece kızını Osman’a vermeğe razı olur. bu rü­ yayı tabir eden kimse. kü­ çük bir aşiret. Bunun için de önce yanlış bilinen hususların ana nokta­ larını belirtip sonra da yeni görüşleri anlatacağım: Gibbons adlı İngiliz tarihçisi 1916 yılında yayınla­ dığı The Foundation of the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu) adlı eseriyle bu imparatorluğun meselesine nihâî bir çözüm getirdiğini ileri sürmüştü. Os­ man’ın göbeğinden çıkan bir ağaç bütün dünyayı ört­ mektedir. Gibbons’un tarihî bir gerçek gibi kabul ettiği menkıbe şudur: Osmanlı Devleti’nin kurucusu olacak olan Osman. tarihî bir olayı dinî O SM A N LI j g bir âmil ile açıklamaya çalışmak büyük ve afv edilemez bir hatâdır. ilk Osmanlı kro­ niklerinde yâni vekâyinâmelerinde tamamiyle menkıbevî. Halbuki bu menkıbenin hiçbir tarihî değeri yoktur. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu gibi. Ona göre. Ancak bir gece Osman bir rüya görür. Osmanlı tari­ hi etnik (yâni kavmî) değil. Bu devle­ tin tarih sahnesinde nasıl ortaya çıkmış olduğu meselesi oldukça yakın zamanlara kadar bilim çevrelerine dahi meçhul kaldığı gibi. yâni menkıbelere dayanarak verilen bilgilere fazla iti­ bar etmiş olmasından ileri gelmektedir. rüyasında kendi evinden çıkan bir ağacın bütün dünyaya gölge saldığını görmüş. bir Osmanlı ırkı. İşte bundan dolayıdır ki bu yazımda ele alacağım konu Osmanlı Devleti’nin nasıl ortaya çıktığı ve bu dev­ letin kuruluş ve gelişmesindeki itici güçler olacaktır.

Elde bulunan bütün tarihî belgeler bunu kesin olarak ve büyük bir açıklıkla göstermektedir. 1965’te benim. gösterilen büyük ilginin neticesinde bir Türk tarihçisi Ord. 1934’te Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’ııde verdiği 3 konferansla. En basit bir mantık bile bu kadar küçük ve iptidâî bir aşiretin tek başına ve o sıralarda ne kadar zayıf olursa olsun Bizans ile boy ölçüşebileceğini ve kısa sürede Bal­ kanlar’a hâkim olacak bir teşkilât kurabileceğini kabul edemez. Prof. milletini. Her ne XV. bunun Osmanlı sülâlesi için de kullanıldığını kolayca söyleyebiliriz. Makalemizin bundan sonraki kısmını Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu aydınlatabilmek için nasıl bir yol tutulması gerektiği konusu teşkil edecektir. yâni Osmanlı Devletini. Osmanlı kaynaklarının çok eksik ve yetersiz olmasına rağmen. hiç bir suret­ le Bizans’tan alınmış olmayıp bu müesseseler de yukarda adı geçen devletlerden veya diğer Müslüman-Türk dev­ letlerinden Osmanlılara geçmiştir. sonradan Osmanlılar arasında çok rağbet gören eserinden alınarak. diğer Avrupalı bir tarihçi olan Renet Grasset’in Histore de l ’Asie (Paris 1922. Buradaki men­ kıbede. Onun bu iddiası tarihî re­ aliteye ve çeşitli gerçeklere hiç uymayan bir fanteziden. yüzyılın ilk yarısında ün yapmış büyük devlet adamları arasında meselâ Köse Mikhal ailesi gibi hristiyan dönmeleri çok azdır. peşin hükümden ibarettir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu gibi çok büyük bir tarihî olayı. İngiliz tarihçisi Gibbons’un asıl büyük hatâsı ise. İngiliz tarihçisinin hiçbir vesikaya dayanmaksı­ zın ve o devirdeki Anadolu’nun tarihî şartlarını bilmek­ sizin ileri sürdüğü mesnetsiz ve dayanaksız görüşü bu ka­ darla da kalmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin ilk zaman­ larında Selçuklu ve İlhanlı ananeleri üzerine kurulmuş olan bürokrasi tamamiyle Türk unsurundan mürekkep bulunduğu gibi. göbeğinden çıkan üç bü­ yük ağacın büyüyen gövdelerinin her tarafa gölge salma­ sını görmesi üzerine bu rüyayı tabir eden hâkim. Çok daha eskilere gittiğimiz zaman daha Heredote’dan başlayarak ilkçağ ve ortaçağ kronikçilerinde de bu türlü rüya rivayetlerine sık sık rastlanır.şidüdditı’de de yukarıdaki rüyalarda görülen ağaç men­ kıbelerinin bir başka şekline rastlıyoruz.) adlı eserinde Os- manlı Devleti’ni kuran Türkler’in Kanglı aşiretine men­ sup oldukları şeklinde yer alan görüşünün de hiçbir esa­ sa dayanmadığını bu arada belirtmek isteriz. ve ancak başka bir makaleye konu teşkil edebilecek olan. bulunduğu yerlerdeki yerli unsurlardan ve göçebe Türkler’e nazaran bu işe daha kabiliyetli olan Rumlar arasından sağlamıştı. idare ve ordunun başında yer alanlar da Türkler’dir. kısmen diğer Türk devletlerinin tari­ hine ait belgeleri.1. (Bu eserin. kısmen de tarihin çeşitli yardımcı ilimlerini kullanarak. Makalemizin başından buraya kadar ana hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız üzere 1930’lu yılların ortalarına kadar Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin menşei ve kurulu­ şu hakkında bilinenler tarihî gerçekle hiçbir alâkası ol­ mayan şeylerdi. Ancak memleketimizde de bu hususları müdellel bir şekilde yâni noktaları belgelere dayanarak çürütebilecek herhangi bir tez ileri sürülememişti. Atatürk devrinde gerek Türk ve gerek bu tarihin bir parçası olan Osmanlı tarihi araştırmalarına karşı. onun Osmanlı D evletini sâdece dörtyüz çadır halkından mürekkep göçebe veya yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış farzederek. Gibbons’a göre Osman’dan son­ ra yerine geçen oğlu Orhan. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkındaki yeni ve ilmî Türk görüşünü büyük ölçüde yabancı ilim adamlarına da kabul ettirmek imkânını buldu.d. Oğuz an’anesindeki yukarıda naklettiğimiz rüya rivaye­ tinin Reşîdüddin’in. Gibbons’un başlıca yanlışlarını böyle belirttikten sonra. Dr. bahis konusu konfe­ ranslarında. M. Fuad Köprülü. Köprülü. bunların babalarının rüyasında. Tarihî gerçek ise şudur: Osmanlı Devleti’nin XIV. Osmanlı müesseseleri ve devlet teşkilâtı da. Bu bakımdan. biz­ zat Atatürk’ün de önayak olması sâyesinde. bu yanlış ve çok basit görüşe dayanmak suretiyle açıklamaya çalışmasından ileri gel­ miştir. (bu 3 konferans 1935’te Les onigines de l ’Empire Ottoman adıyla Paris’te ya­ yınlandığı gibi Türkçe’ si de 1959’da Tarih Kurumu tara­ fından Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu olarak neşredildi.) Yukarıda çok kısa olarak belirtmeye çalıştığımız husus­ ları birer birer çürüttü. daha sonra da çeşitli baskılarını yayımladığımı belirtmek gerekir. Burada açıklanması çok uzun sürecek olan OSA\ANlI m SİYASET . tekrar yayınladığım. 273 v. Tuğrul ile diğer iki kardeşinden bahsedilirken. bu zata çocuklarının hükümdar olacağını söyler.

yetersiz bir takım vekâyinâmelere dayanmak yerine bu çapraşık problemi çözmek için. Anadolu Beylikleri’nin ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir devamı şek­ linde ele alırsak bir çözüme varmak epeyce kolaylaşmış olur. Gârân Han’ın saltanatının başlangıcında 600 bin dinâr olan Anadolu varidatı. 35-37)’nun Anado­ lu’nun XIII. bu iş sistemli bir şekilde yürütülmüştür. konuyu geniş bir pers­ pektif içinde ele almaktan başka bir yol yoktur. Yüzyıldan az bir sürede Anado­ lu gelirindeki bu büyük gelişme. doğudan gelen yoğun Türk kitlelerinin iskânına açılmış. Diğer taraftan Bizans’da bu sıralarda eski kuvvetinden çok şey kaybettiği için bu ni­ hâî ve tabiî istilâya karşı koyamamıştı. O halde Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlayabilmek için Gibbons gibi. yüzyıl başlarına veya ilk yarısına âit birkaç kronik dışında bunların çoğu XV. Bunun için büyük Türk sûfısi ve Mesnevi nin ölmez şairi Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerini hatırlatmamız yeter- m lidir sanıyoruz. Avşar. yüzyıl başlarına kadar İk­ tisadî bakımdan da nasıl bir kalkınma içinde olduğunu gösterebilmek için aşağıdaki hususları belirtmeyi de lü­ zumlu buluyoruz. Bugün Anadolu’nun birbirinden çok uzak yerle­ rinde Oğuz Türklerinin Kınık. Daha sonra İlhanlı hükümdarı. batı Anadolu’da ise şehir hayatı daha sonra­ ları inkişâf etmiştir. Selçuklu İmparatorluğu. Bayundır. Osmanlı tarihini. Orta Anadolu steplerine Türk kabilelerini yerleştirmiştir. kendileri­ nin emniyete alabilmek için askerî yollardan uzak dağlık bölgelere. Batı Anadolu uçlarına çekilmeye mecbur et­ mişti. yüzyıl sonunda Selçuklu Anadolusu’nun ma­ nevî kültür ve fikrî faaliyet bakımından bir hayli ilerle­ miş olduğunu da bu arada kayd etmek gerekir. yâni 16. Ağaçeniler gibi çeşitli Türk zümrelerine mensup kitleler bulunmakla birlikte asıl büyük ekseriyeti Oğuz Türkleri teşkil ediyordu. Arap tarihçisi ve coğrafyacısı Abu 1Fidâ’nın naklettiği bir rivâyete göre. Selçuklular’ın Anadolu’yu ilk istilâlarındaki gi­ bi hızlı bir istilâ değildi. İşte bu suretle. Kıpçaklar. Or­ ta Asya’da ve Seyhun’un yukarısındaki sâhalarda Aral ile Hazar Denizi aralarında yaşayan Oğuz kitleleri. Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu ancak geniş Türk tarihi çerçevesi içinde anlayabiliriz. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse. Hamdullah Mustafvî’nin 1336 yı­ lına âit hesabına göre 5. yüzyılda büyük bir O SM A N U Türk kitlesi tarafından geniş ölçüde Türkleştirildiğini açıkça gösterir. SİYASET . sâdece vergilerin art­ masıyla veya bir takım başka sebeplerle izâlı edilemez. İlk Moğol tahakkümü devrinde Ana­ dolu vergisi 60. 1071’de kazanılan Malazgirt zaferinden sonra Ana­ dolu.000 çadır halkı Türkmen yaşıyordu. Anadolu Sel­ çuklu Devleti’nin kurucusu sayılan Süleyman Şah. daha iyi hayat şartları sağlayabilecek topraklar almak ümidiyle durmaksızın batıya doğru akmışlardır.645. XIV. yüzyıl sonuna veya daha sonralara âit kaynaklardır. Ayrıca bu İktisadî gelişmeye paralel olarak. Salur. Kalaçlar.kadar bugün elimizde yalnız Gibbons’un değil. Bu misal hele Anadolu’nun daha XIII. Marco Polo (Marco Polo. Bayat. XIII. daha önceden o sahalarda yaşayan Türk aşiretlerini. İlhanlı idaresinin O r­ ta Anadolu’ya yerleştirdiği yeni göçebe aşiretler. I.000 allîm franga yükselmişti. yüzyıldaki etnik vaziyete hakkında verdiği bilgiler. yüzyıl başlarına âit tarihî ve coğrafî belge­ lerin verdiği bilgilerle karşılaştırılınca Türk-İslâm ekse­ riyetinin yarım yüzyıl gibi kısa bir zaman zarfında nekadar kuvvetlendiği kolayca anlaşılır.000 dinâr iken 1256’ya doğru bu vergi 200 bin dinara çıkmıştı. Anadolu’yu iskân ederken büyük ve kuvvetli aşiretleri çeşitli parçalara ayırarak bi­ linenden uzak sâhalara sevk etmek suretiyle etnik bir bir­ liğin isyanı ihtimalini ortadan kaldırmak gayesini güt­ müştü. özellikle Melikşah’ın tahta geçmesinden sonra.935. Her ne kadar Selçuklular’ın Anadolu’yu açmasından sonra buraya yerleşen Karluklar. daha Moğol istilâ­ sından önce Antalya’nın kuzey batısında Denizli dağları ve civarında 200. Çepni gibi şubelerinin isimlerini taşıyan bir çok köye rastlanılması Selçuklular’ın bu parçalayarak iskân siyasetlerinin bir neticesidir. Bütün bu söylediklerimize ilâveten Anadolu’nun XIII. Böylece daha XIV. ünlü Osmanlı tarihçisi Hammer’in de göremediği bâzı kaynaklar bulunuyorsa da XV.000 dinara. yüzyıl ortalarından XIV. Anadolu’da­ ki şehir hayatının inkişâfı da önce orta ve doğu Anado­ lu’da olmuş. Bizans İmparatorluğuna tâbi sahil bölgelerine doğru ilerlemeye başlayan Türkmenler’in bu hareketi. Bu defaki ilerleme Orta Anado­ lu’daki nüfus artışının yeni sahil mıntıkalarına doğru ta­ biî bir şekilde yayılmasıydı. yüzyılın başlarında Türkleşiyordu.

Osmanlı Devleti’ni kuran ve bu devletin nüvesini teşkil eden Kayıların. Burdur. Amasya. Ladik. Birgi. Mihaliç. Yukarıda bu adı geçen beyliklerden Karaman ve Germiyan beylikleri. bu beyliğin bünyesinde yeralan dört bağımsız teşkilattan da bahsetmek gerekir. Kütahya’da yerleşmişlerdi. Anadolu’yu açmasından sonra çeşitli tarihlerde Anadolu’ya gelmişler. Bu beylik de O ğuzların Avşar şubesine men­ sup bir Türk aşhiretinin reisleri tarafından kurulmuş olup. baş­ langıçta Kilikya’daki Ermenek’i merkez yapan ve en geç 1327’de merkezlerini kesin olarak Konya’ya taşıyan Karamanoğulları’dır. yüzyılda çok kuvvetli bir siyâsi teşekkül haline gelmişti. İyonya (Birgi. XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anado­ lu’nun batı sâsında gelişen diğer bir beylik de Germiyan beyliğidir. Kayılar da tıpkı diğer Türk aşiretleri gibi Selçuklu­ ların. Selçuk) dahil Aydınoğulları. Milas. Bunlardan birincisi. Osmanlı sülâlesini kendi içinden çıkaran. Haşan Alp. gerek dış siyasî şartlar bu yeni devletin büyük bir ih­ timal ile Batı Anadolu’da kurulacağını göstermekteydi. Bir zamanlar tanınmış Alman bilgini j. Turgut Alp gibi Alp lakabını ta­ şıyan bir çok kumandan vardı. Geyve. Düzce civarlarında. Gerede. Manisa. Kastamonu. Yukarda da belirttiğimiz gibi bu Kayılar da tıpkı diğer Türk kabileleri gibi Anadolu’nun çeşitli yer­ lerine dağılmış olup. Germiyan Beyliği XIV. Böylece kuvvetli komşularının tazyiki karşısında gelişmek imkâ­ nını kaybetmişlerdi. güneyde Kilikya havalisinde İsparta. Tire. bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin çe­ kirdeğini teşkil eden unsurun Anadolu’ya gelen Türkler’in büyük çoğunluğunun Oğuz. Muğla. yeniden büyük bir devlet meydana getirebilmek için gerekli maddi ve manevi bü­ tün kuvvetlere sahip olduğu açıkça görülüyordu. Alpler veya Alperenler olup. İbn Battûta’nın verdiği bilgiler sayesinde bunların Anadolu’da ne kadar yayılmış olduklarını Antalya. Bizans’ın karşısında yerleştirildik­ leri ve bölgesinde nasıl olup da birden bire gelişmek im­ kânını bulduklarının açıklamasına geçmeden önce. Son yapı­ lan araştırmalar ve arşivlerimizde ele geçen belgeler Osmanlılar’ın Kayı boyuna mensup olduklarını açık ve se­ çik bir şekilde ortaya koymuştur. N i­ tekim Osman ve Orhan’ın mahiyetlerinde Konur Alp. Bilecik yörelerinde bulunan Osmanlı Beyliğini de saymak gerekir. KastamoS İY A S E T . XIII. bu Kayılar’ın Türk değil Moğol olduklarını iddia etmişse de. Aydın. bu teşkilata uçlarda rastlanmaktaydı. Bunların en eskisi ve kuvvetlisi. Kuzey Anadolu’da Erzincan ve Su­ şehri havalisinde. Burdur. Bursa. Fethiye ci­ varlarında ve daha garba doğru Denizli. Marguandt. ancak bunlar özellikle uç (yâni sı­ nır) sâhalarında yerleşmişlerdi. yâni Türkmenler’den olduğunu eski menbalar müttefikan söylerler. ön­ celeri kudretli birer siyasî teşekkül olarak görünmekte iseler de. Çorum. La­ dik'deki İnançoğulları hatta büyük bir ihtimal ile Lidya O SM A N LI Q (Manisa)’daki Saruhanoğulları ile Misya (Balıkesir)’deki Karesioğulları da hiç olmazsa. Oğuzlar’ın mühim bir şubesi olan Kayılar’ın Moğol olan Kaylar’la hiçbir il­ gisi yoktur. Çankırı. Eskişehir. birincisi coğrafî mevkî.Yukarıdan beri açıklamaya çalıştığımız bilgilerin ışığı altında sözlerimizi tekrar Osmanlılar’ın tarih sahne­ sine çıkışlarına çevirebiliriz. Bolu. yüzyıl sonlarındaki Anadolu’daki bu beylikler arasında Eğridir’deki Hamitoğulları ile Beyşehir havali­ sindeki Eşrefoğulları'nın ve Paflagonya’daki Candaroğulları ve Menteşe’deki Menteşeoğulları nihayet bir uç bey­ liği olan başlangıçta Söğüt. Gerek iç. Ödemiş. Ödemiş taraflarında da Kayı adını taşıyan köylere rastlaıımaktadır. Orhan-eli’de hâlâ Kayı adını taşıyan köyler olduğu gibi. Buna karşılık aralarında Osmanlı Beyliğinin de bu­ lunduğu Aydın ve Saruhan gibi uç (sınır) beylikleri iç ve dış birçok gailelerle dağılmaya doğru sürüklenen Bizans karşısında sınırlarını oldukça kolay bir şekilde genişlet­ mek şansına maliktirler. Germiyan Beyliği ise daha önce kendisine tâbi Aydınoğulları ve Saruhaııoğulları’nın kuvvetlenerek bu beylik ile münasebetlerini kes­ meleri üzerine bir iç devlet hakimi olmuşlardı. Bolu. Gerede. Anadolu Selçukluları dağılmaya yüz tuttuğu sırada daha evvel bu devletin himayesi altında Anadolu’da ya­ şayan bir takım Türk Beyliklerinin tarih sahnesine çık­ tığını görüyoruz. Balıkesir. başlangıçta Germiyan Devleti’ne tâbi idiler. Aygut Alp. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan ikin­ ci büyük zümre ise Alıîler idi. Bildiğimiz bütün bu bilgiler ışığı altında Anado­ lu’daki Türk toplumunun. Yalnız bu unsurun Oğuzlar’ın hangi şubesine mensup olduğu ya­ kıtı zamanlara kadar kesin olarak belli değildi.

1331’de İznik’i altı veya yedi yıl sonra da İzmit’i ele geçirdi. zeki ve irade sahibi bir kimseydi. İşte bu ahîliğin gerek Osmanlı Devleti’nin kurulu­ şunda. Bu suretle I. Abdal Muned ve Kumral Abdal’ı sa­ yabiliriz. Orhan. uzun yıllar Osmanlılara karşı başka bir harekete girişmedi. ilk defa olarak 1301 veya 1302’de bir Bizans kuv­ veti. Osman’ın vefatı üzerine yerini oğlu Orhan alıyordu. Avrupa kıyı­ sında kesin olarak yerleşmiş bulunuyorlardı. Anadolu’dan ve bilhassa Karesi’den getirttiği Türkler’i buraya yerleştir­ diği gibi bazı göçebe Türk aşîretlerini de buraya şevket­ ti. Murad zamanında Anado­ lu’daki hudutlarını genişletmiş. cezbeli dervişlerden bahsedilmekte olup. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan dör­ düncü zümre ise Abdalân-ı Rum adını taşıyan heterodoxe dervişlerdir. Esasen. An­ cak Osman. Bizans imparatoru III. Türkmen kabi­ lelerinde silahlı ve cengâver kadınların bulunduğunu ka­ bul etmek gerekir. bu başarısı sonunda Sırbistan’ı da ortadan kaldırmıştı. Ankara ve civarı ile Ger­ miyan ve Hamidoğulları arazisinin büyükçe bir kısmını topraklarına ilave etmişti. Buraya kadarki açıklamalardan sonra şimdi Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarındaki askerî ve siyasî olayla­ ra kısaca gözatabiliriz. Osmanlı Beyli­ ği böylece Kocaeli yarımadasını topraklarına katmış oluyordu. Daha 1345’te Avrupa kıtasına geçmeye başlayan Osmanlılar. Bu sayede. Karesi (Balıkesir) Beyliği’nin topraklarını da kendilerininkine eklediler. Bu arada ahînin sadece bir esnâf teşkilatı olmadığını da belirtmek gere­ kir. Ancak Bursa’nın düşmesi ve Orhan Gâzi’nin İznik’i de alabilecek bir duruma geçmesi üzeri­ nedir ki. Bu hususta şimdilik fazla bir bilgimiz yoksa da XV. Üçüncü sosyal teşekkül ise Bâciyân-ı Rum yani ka­ dınlar teşkilatıdır. Ancak gerek merkezde çeşitli gazilerle gerek Batı Anadolu’da Germiyanoğulları ve onlara tâbi sahil beylik­ leriyle uğraşmakta olan Bizans. Böylece Türkler 1359’da başlattıkları bu hareketle ar­ tık Avrupa’da da hakiki bir yerleşme siyasetine girişmiş­ lerdi. artık Bizans’ın iç işle­ rine de karışmak imkânını buldu. Bu uç beyi. zaten ken­ disine bağlı bir çok köyü kaybetmiş olan Bursa. Bizans Orhan Gâzî’nin yardımına başvurmak zorunda kaldı. Murad. Harbi kazanan Orhan Gâzî. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzî. İznik havalisine doğru tehditkâr bir durum alınca. buralara oldukça önemli sayıda Türk göçmenleri yerleştirmişlerdi. Makedonya ve Bulgaristan’ı zaptederek. gerek yeniçeri teşkilatının meydana getirilmesin­ de büyük rolleri olmuştur. Osmanlı Beyliği büyük bir önem taşımıyordu. Amdronic. Murad tahta çıktığı zaman Türkler. I. yüzyıl başlarında Anadolu’dan geçen Bertnanda de la Bnaquiena’nın Dulkadir Beyliği’nin 30 bin erkek ve 100 bin kadından mürekkep bir Türkmen kuv­ vetine malik olduğunu söylediğine göre.nu gibi merkezlerde Ahîyatü’l-Fityân (Kardeş yiğitler) zaviyelerin bulunduğunu öğreniyoruz. yüzyıl ilk yarısının son­ larına doğru Osmanlı Devleti’nin durumundan bahseden yabancı seyyahlardan İbn Battûtâ ve Omanî. daha büyük Türk beylikleriyle devamlı mücadele halinde olan Bizans için. Böylece Muralon’un kumandasındaki Bizans ordusu Koyunhisar (Baphaeon yâni Bursa Yenişehir)’da Osmanlılarla ilk teması yaptı. Bayezid tahta geçtiği zaman yüzyıldan m az bir sürede Osmanlı Beyliği Anadolu ve Balkanlar’da SİYASET . Bu arada hükümet merkezlerini de Bursa’dan Edirne’ye nakleden Osmanlılar. Bu sırada Osmanlı tahtında da O SM A N LI bir değişiklik oluyordu. 1329’da Pelecamon -bugünkü Maltepe-’da Orhan’ın ordusu ile kar­ şılaştı. Orhan’ın tecrübeli kumandanları 1360-1361 sefe­ riyle Trakya’nın stratejisi bakımından önemli olan yerle­ rini ele geçirmişlerdi. Balkanlar’daki zaferleriyle gücünü artıran Osmanlılar. Bu suretle Orhan. 1326’da Osmanlıların eline geçti. şiddetli bir yer sarsıntısı sonunda kale duvarlarının yıkılmasından fayda­ lanarak Gelibolu’ya yerleştiler. Trakya. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında abdal veya baba lakabını taşıyan bu tahta kılıçlı. Bizans toprakları­ nın o zamanki anarşisinden ve terk edilmiş durumundan yararlanarak adeta kimseye hissettirmeksizin arazisini yavaş yavaş genişletmeye başladı. XIV. Orhan’ın bu sıralarda kuvvetli bir orduya sahip olduğunu söylerler. yine I. Osman’a karşı harekete geçirildi. ilk Osmanlı hüküm­ darlarının yanında yer alan bu abdal lakaplı dervişler ara­ sında Abdal Musa. 1360 yılına kadar geçen devre zarfında Osmanlılar. Nihayet Kosova Meydan Muharebesi de kazanan I. Aydınoğulları Devleti’nin kuvvetli hükümdarı Gâ­ zî Umur Bey’in ölümünden sonra iç ve dış sıkıntılar da­ ha da artar.

köylü ve şehir­ li Türk unsurlarından yeterince sağlayabilmişlerdi. bu imparatorluğun Ankara Muharebesi’nden önce Balkanlar’da çok kuvvetli bir şekilde yerleşmesinden kaynaklanmıştı. ilk zamanlar âdetâ komşularından kimseye hisset­ tirmeden büyütebilmişlerdir. Anadolu’daki diğer siyasî O S M A N II kuvvetlerle uğraşırken Bizans’a karşı da fetihlerini sür­ dürüyordu. Osmanlı Devleti’nin kolayca gelişmesindeki di­ ğer bir âmil de şudur: Osmanlılar dışındaki başka Türk beyliklerinde. Sahil beylikleri. Osmanlıların men­ şeini ve nihayet bu küçük beyliğin yüzyıldan kısa bir sü­ re içinde nasıl bir imparatorluk haline geldiğini siyasî. komşusunda sâdece Bizans’ı muhasır olarak tutmuşlardır. Gelibolu’da kalelerin deprem ile yıkılmış olmasına. kendilerine bağlı olan Aydın ve Saruhan gibi sahil beylikleri kuvvetlendikten sonra bir “iç devlet”haline gelmişti. bu talihsiz hükümdarın. hemen he­ men kayıp vermeden. Başlangıçta Paflagonya emiri Umur Bey’e tâbi bulunduğu tahmin edilen Osman Gâzî. İlk Osmanlı hükümdarları. Buna kar­ şılık Aydın beyi Gâzî U m urun bunu Paflagonya emîri Umur ile hiçbir alâkası yoktur -parlak fakat neticesiz de­ niz seferleri. güneydoğu Avrupa’da hü­ küm süren veba. 1402’deki Ankara Muharebesi’ne kadar Yıldırım Bayezid’in bir kat daha büyüttüğü bu imparatorluğun ne denli sağlam te­ mellere oturduğu. bir aralık bu beylikleri Osmanlılar aleyhine kışkırtmaya yeltenmiş ise de hiçbir netice alamamıştı. Uzun süren bir saltanat fasıla (iııterregmum)’ sındaıı sonra Çelebi lakabıyla bilinen I. bu beylik. Osmanlı Beyliği zamanlarında yer alan diğer Türk beylikleri bu yeni siyasî teşekküle karşı düşmanca bir harekette bulunmamışlardır. Bu tek cümle ile ifade ge­ rekirse. Akdeniz hıristiyan âlemini harekete geçirmiş. 2. yalnız Bizanslılar’a değil. denizci Latin kuv­ vetlerine karşı giriştikleri ve kesin netice vermeyen sü­ rekli harplerle hırpalarken. 3. bunların takip ettikleri fetih yolları Osmanlılarınki ile hiçbir şekilde çelişmiyordu. sahil beylikleri de dahil olmak üzere. Bu beylik bu durumda ancak Hamidoğulları’na ve özellikle Karamanlılara karşı durumunu korumayı düşünüyordu. Osmanlı Beyliği’nin çok hızlı gelişmesinde bi­ rinci âmil hiç şüphesiz bulunduğu coğrafî durumu ol­ muştur. Umur’un ölümünden sonra Paflagonya’nın yani Anadolu’nun kuzeybatı topraklarının Candaroğulları’na geçmesine kadar süren müddet zarfında hareketlerinde serbest kalmış ve büyük bir ihtimalle o sahalarda yaşayan bâzı küçük kuvvetler de bu karışıklık zamanlarında Os­ man Bey’e katılmışlardır. diğer taraftan da orta Anadolu’daki İlhanlı vâlilerine. Bu sıralarda Anadolu’nun en güçlü beyliklerinden biri olan Germiyanoğulları.kuvvetli bir imparatorluk haline gelmişti. Gelibolu’yu ele geçirmeden Önce hıristiyan dünyası onların mevcudiyeti ile ilgili değildi. ayrıca Eretnalar’a ve ni­ hayet kendileriyle sınırları olan diğer Türk siyasî kuvvet­ lerine karşı durumunu koruyabilmek ile meşgul olduğu için küçük Osmanlı Beyliği ile uğraşmamıştı. U m urun ölümü üzerine bu hıristiyan kuvvetleri İzmir’i zaptetmişlerdi. Saruhan ve Karesioğulları’na ge­ lince. Menteşe. Aydın. Böylece Anadolu’nun genel siyasî durumu Osmanlıların ilk zamanlarında onların serbestçe hareketlerine meydanı boş bırakmıştı. Timur’a ye­ nilmesine rağmen varlığını sürdürebilmesinden açıkça anlaşılır. sosyal ve askerî bakımlarından kısaca ve geniş çizgileriy­ le belirtmeye çalıştıktan sonra bu gelişmeyi mümkün kı­ lan hususları aşağıdaki şekilde şöylece sıralayabiliriz: 1. Bizans. Meselâ Osmanlılar. Mehmed’in Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kendi idaresi altında toplayabilmesi. 5. devI SİYASET . kuvvetini arttırıyordu. Osmanlı idaresini kolayca kabul etmesi gibi hususlardır. Ancak şu nokta da unutulmamalıdır ki bida­ yette. Bu coğrafî durum sayesinde Osmanlılar toprak­ larını. ve XIV. Makalemizin başından beri XIII. yüzyılın ikinci yarısından beri batı sınırlarında birikmekte olan göçebe. yüzyıllar­ daki Anadolu’nun genel durumunu. hıristiyan kuvvetleri arasındaki şiddetli uyuşmazlıklar dolayısıyla yerli halkın. Candaroğulları ise bir yandan Karadeniz’deki sahil ülkelerini ele geçirerek muhtemel deniz saldırılarına karşı koymak. 4. Papa başta olmak üzere. Bizans topraklarını ele geçirmek ve orada kalıcı bir surette yerleşebilmek için muhtaç oldukları insan gücünü ve diğer maddî ve manevî kuvvetleri XIII. yavaş fakat sağlam adımlarla sınır­ larını genişletiyor. Osmanlıların Asya’da sınırlarında bulunan Bi­ zans topraklarını aldıktan sonra hemen Avrupa’ya geç­ melerini ve Balkanlar’da sağlam bir şekilde yerleşmeleri­ ni kolaylaştıran âmiller arasında. Osmanlı Beyliği.

Rumeli’den aldığı güç ile Anadolu’daki komşularının zararına olarak kuvvetini sü­ OSM ANU I . hükümdarın maiyetinde bulu­ nan daimi bir piyade kuvveti idi. Yukarıda sözünü ettiğimiz genç esirlerden teşkil edilen yeniçeri kuvveti. Bunun nereden kaynaklandığı hu­ susunda kesin birşey söylenemez ise de. Devşirme usûlü sistemli bir şekilde ancak XV. Rumeli’nin zengin tı­ marlarına kavuşmak isteyen sipahiler. Aydın. Babasının ölümü üzerine. Ayrıca belirtmek iste­ riz ki. Gerçi ailenin en büyüğü mezaııî olarak. 8. iç çekişmeler de bu beylikleri za­ yıf düşürüyordu. Bunların sayesinde Bogom il’ler gibi ortodoks kilisesine düşman heretoque züm­ reler arasında İslâmiyet’in kolaylıkla yayıldığı tasavvur olunabilir. Meselâ Aydınoğlu Mehmed Bey. Bunlar orada Türk­ çe öğrenip müslüman olduktan sonra askerlikte kullanı­ lıyorlardı. orta Anadolu’dan ve Karesi. diğer oğulları ise ayrı ayrı yerlerde hükümran ol­ dukları gibi. Böylece Osmanlıların. hisselerine düşen esirleri ya satıyorlar veya İslâm âdetine göre terbi­ yeden sonra kendi maiyetlerinde kullanıyorlardı. Osmanlıların Avrupa’ya geçişinden önce. Ancak XV. yüzyıllarda Bosna ve Arnavutluk’da topluca ih­ Osmanlıların Avrupa’ya çok erken geçip Gelibo­ tidalar olmuştur. cemaatlerin de örf ve geleneklerine titiz­ likle riâyet etmiştir. Balkanlar’ı ele geçirmele­ ri büyük bir zayiâta uğramadan kolaylıkla olmuştu. babasının arzusu hilâfı­ na gitmişti. Birgi’de hüküm sürdüğü sırada yalnız küçük oğlu yanında bulu­ nuyor. rekli olarak artırdı. her birinin ayrı kuvvetleri vardı. Devletin iskân maksadıyla naklettiği kitlelerden başka. Sulh yolu ile ele geçirilen yerlerdeki halk ise. İşte bundan dolayıdır ki boş ve zengin topraklar. yüz­ yılda büyük ölçüde olmadığını söyleyebiliriz. lu’da yerleşmeleri devlet bünyesinin kuvvetlenmesinde ve XVI. İşte bu gibi durumlar bütün sahil beyliklerinde sık sık dahili re­ kabetlere sebep oluyor. her zaman din serbestisine ve ruhânî sınıfların imtiyazlarına. 7. 6. Bu arada XV. Murad -daha sonra oğlu Bayezid’in yaptığı gibi. yüzyılda II. Devlet. Görünüşe göre I. kendi arzularıyla gelenlerin de büyük bir yekûn tuttuğunu kolayca tahmin edebili­ riz. Yukarıda sözünü ettiğimiz serseri derviş zümrelerine ge­ lince. ilk Gelibolu seferine. diğerleri üzerinde bir mevi metlûluk yâni kendisine bağlı bulunma hakkını elinde tutuyorsa da bu­ nu ancak maddî bakımdan kuvvetli olduğu zaman uygu­ layabiliyordu. Daha çok genç ço­ cuklardan oluşan bu esirlerden devlet adına alınan beşte bir hisse Anadolu’ya gönderiliyordu. belir­ li vergilerini vermek suretiyle yerlerinde bırakılıyordu. fakir köylüler. yüzyılda bu yeniçerilerin göze çarpacak kadar bir önemleri yoktu. Osmanlı Devleti’nin asıl büyük askerî kuvvetini tımar sahibi sipahilerin vücûde getirdiği süvari kuvveti teşkil ediyordu. Saruhan. Böylece Osmanlı Devleti. Sahil beylikleri halkından birçoğu. Bu çe­ şit esirlerden büyük bir kısmının ihtida ettirilmeksizin yâni müslüman yapılmaksızın büyük arazi sahipleri tara­ fından kendi topraklarında ziraat işlerinde çalıştırıldıkla­ rını tahmin etmek pek güç olmasa gerektir. Gâzî Umur Bey.let bütün ailenin müşterek yâni ortak malı sayılıyor. Murad zama­ nında başlamıştır. Buna karşılık Osmanlı Devletinde bütün kuvvet bir tek kişinin elinde idi. bunlar lııristiyan halk arasında devamlı olarak İslâ­ miyet’i yaymaya çalışıyorlardı. tutulan bu yol İslam amme hukuku prensiplerine uygundur. Anadolu’da büyük askerî fiyeflere mâlik olan kumandanlarla. Özellikle XIV. kendisinden bü­ yük bir ağabeyi bulunduğu halde amcalarının ve kardeşi Hıdır Bey’in ısrarı ile beylik makamına geçmişti. Bu fetihler sırasında elde edilen yerlerden bol miktarda ga­ nimet ile birlikte esir de alınıyordu.hakimiyette kendisi­ ne rakîp ve taht üzerinde iddia sahibi olabilecek bir kim­ se bırakmamak için kardeşlerini ortadan kaldırmak yolu­ na gitmişti. bulup buralarda yerleşmek maksadıyla bir çok göçebe unsurlar. Kuruluş ve yayılış halinde bulunan Osmanlı Devleti’nin XIV. Ama burada hemen belirtmek isteriz ki bunda devletin hiçbir müdahalesi ve tazyiki yoktur. yüzyılda önemli bir sarsıntıya uğra­ mamasında “hakimiyetin taksim edilmemesi” prensibi başlıca âmil olmuştur. kendi beyleri­ nin maiyetlerinde Rumeli’nin zengin sahasını daha eski­ den tanıyorlardı. S İY A S E T büyük bir âmil oldu. yüzyılda da Türkler’in büyük kitleler halinde Rumeli’ye nakillerinin devam et­ tiğini de hatırlatmak isteriz. Menteşe gibi sahil beylikle­ rinden Trakya’ya geldiler. Hıristiyan aristokrasi arasında da İktisadî ve psikolojik sebeplerle bâzı ihtidalar olmuşsa da XIV. daha küçük fıyef sahipleri. prenslerden her biri kendine âit olan sahada bağımsız bir şekilde hüküm sürüyordu.

9. veya daha büyük kıymette “ziâmet ve hass”ların -gelirle­ riyle orantılı şekilde asker Sağlamak şartıyla. âdet ve ân’anelerini burada izleri hiçbir zaman kolay kolay silinemeyecek bir şekilde yerleştirdik­ Osmanlı Devleti’nin İdarî. bir devamı mâhiyetinde olup. Bu yazıma son vermeden önce iki hususu çok kısa olarak bir defa daha belirtmek isterim. Osmanlı Devleti’nin kurulu­ şunu takip eden XV. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’ndan beri süre gelen bu müesseseden almışlardı. uzun yıllardır Avrupalı milletler topluluğu sa­ fında lâyık olduğu yeri almıştır. sahaca nispeten küçük. asırda bütün bu teşkilât için muhtaç olduğu unsurları Türkler arasında kolaylıkla bulmuştur. yüzyılda Balkanlar’da ve güney Avru­ pa’nın önemli bir kısmında yerleşmiş olmaları keyfiyeti­ dir. bâ­ zı istisnalar dışında.Ele geçirilen arazinin değişik kıymette tımarlara ayrılarak askerî vazife karşılığında sipahîlere verilmesi. Osmanlılar’ın daha XIV. Bunlardan birin­ cisi Osmanlı Devleti’nin kolayca gelişmesinde ve 1402 mağlubiyetine rağmen kısa bir zamanda büyük bir im­ paratorluk haline gelmesinde en büyük faktör. Osmanlı Devleti XIV. Murad’ın büyük kuruculuk meziyet­ lerini de gözden uzak tutmamak gerekir. askerî ve adlî teşki­ leri gibi. Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda bir impara­ torluk haline gelmesinde yukarıdan beri saydığımız âmillere ilâveten bu devletin ilk hükümdarlarının yâni Osman. Babadan oğula kalan bu sipahilik. Kendi çıkarları. Orhan ve I. Bu suretle Orta Asya’dan Anadolu’ya buradan da Av­ rupa’ya geçen Türkler. yüzyılda bütün ida­ reyi ellerinde tutuyorlardı. memlekette çok sağlam temellere dayanan bir toprak aristokrasisi vücûda getirmişti. Selçuklu Devleti zama­ nında olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de devam ediyor­ du. 10. gerek bu yükselişin dayanağını teşkil eden iktisadi refahında bu sınıfın büyük rolü ol­ muştur. Osmanlı hanedanıyla birlikte Osmanlı cihanda sulh” prensibini can ve yürekten kabul eden genç Türkiye Cumhuriyeti. gelirleri kendilerine ayrılmış olan yerlerin İktisadî yükselişine. Devleti’ni kuran bu asistokrasi XIV. fakat büyük bir gelişmeye namzet olan Avrupa’daki toprakları sayesinde.daha büyük kumandanlara verilmesi usûlü. Devletin ileri gelenleri ve kumandanları. yüzyılda. O SM A N LI H M SİYASET . yâni köylülerin refa­ hına dayanan bu sınıf kendi malikhanelerinde devletin de bir nevi temsilcisi idiler. 11. bütünüyle Osmanlı aristokrasisine mensup idiler. bâzılarının sandığı gibi Bizans’tan değil. kendileri de eski hüviyetlerine Avrupalılığı da lâtı büyük ölçüde Anadolu Selçuklu Devleti Teşkilâtının ilâve etmişlerdir. kısmen İlhanlılar’m biraz ikinci husus da şudur: A tatürk’ün “yurtta sulh ve da Mısır Memlûklerı teşkilâtının tesirleri altında kalmış­ tır. Avrupa’da yaşadıkları uzun yüz­ yıllar boyunca. Osmanlılar bu usûlü. Osmanlı Devleti’nin ge­ rek siyasi yükselişinde.

Oğuz H an’ın büyük oğulla­ rı olan Gün. Oğuz şuurunu ve ananesini mü­ verrihleri vasıtasıyla adeta yeniden canlandırmışlardır. böylece hakimiyetlerini. Oğuz geleneğinin canlandırılmasını “m illi” bir hareket olarak değerlendirir ve Osmanlıların. Fakat elbette ki. Selçuklularla yakınlık kurmak ve Timur’a karşı Osmanlı hanedanını güçlendirmek için onları Oğuz-Kayı geleneği içine aldığını belirtirler ve hatta oluşturduğu şecerenin de “tevzin ve tadil” edilmiş olduğunu söyler­ ler. destanîtarihi bir kahraman olarak karşımıza çıkan Oğuz Kağan üzerine kuran bu gelenek. kronikler veya tarihi takvim­ ler gibi mevcut kaynakların da en erken XV. Ki bu gelenek. Murat için yazdığı eserinde İbni Bib i’yi kullanmıştır. bu­ nun “geleneğe” girişi bile derin bir mana ifade etmekte­ dir. Ancak Anadolu’da gittikçe güçlenen Osmanoğulları neticede Boz-ok hükümranlığını yeniden tesis etmeyi başaracaktır.2 Oğuzname’ye göre. yüzyılda ya­ zılmış bulunmalarıdır. Hakimiyet. Dolayısıyla mevcut kaynaklarda verilen bilgiler. gelenekleri henüz bozulmamış Doğu Anadolu’daki Türk aşiretlerinin üzerinde hakimiyet kurmasıyla ilişkilendirir. ÜÇLER BULDUK ANKARA Ü NİVERSİTESİ DÎL VE TA RİH -CO Ğ RA FY A FAKÜLTESİ smanlılarm ilk yıllarına dair ortaya konan ça­ lışmaların yeterli ve doyurucu olduğu söylene­ mez. Ancak gelişen si­ yasi ve içtimai olaylar neticesinde hakimiyet zamanla Üç-okların eline geçmiştir. Özellikle Osmanlı Devleti’ni kuranların kimliği. ihtiyatla karşılan­ malarına rağmen. Anadolu’ya geliş tarihleri. Yazıcızade’nin. Umumiyetle. D O Ç . Murad döneminde. N itekim Deniz H an’ın en O SM A N LI I küçük oğlu olarak gösterilen Kınık boyu XI. Ona göre. Gök.1 Bunun en önemli sebebi. Ay ve Yıldız Han. kuruluşun temel dinamikleri gibi temel konularda bile tam bir fikir birliği sağlanabilmiş değildir. Belki de Anadolu’daki Türk-Oğuz birliğini ye­ niden hayata geçirmek için sadece siyasi gücün yeterli ol­ mayacağını gördüklerinden dolayı Osmanlılar. tarihi realitenin bunu gerektirdiğinden ziyade-ki tarihsel açıdan da en azından Osmanlıların Kayı’dan gelmediği ortaya konulamamıştır-köklü Oğuz geleneğine dayan­ maktadır. ananeye göre Boz-ok’lardadır ve Boz-okların başında ise önce Gün Han ve ardından en büyük oğlu olan Kayı bulunmaktadır. diğer Oğuz boylan nazarında meşru kılmışlardır. Oğuzların Boz-ok kolu­ nu. diğer Türk devletleI S İY A S E T . Dağ ve Deniz Han ise Üç-ok kolunu oluştur­ maktadır.OSMANLI BEĞLİĞİNİN OLUŞUMUNDA O Ğ U Z/TÜ RKM EN GELENEĞİNİN YERİ YRD.5 Bizim için de önemli olan bu kabullenişin ardında­ ki güçlü gelenektir. Bu nedenle Osmanlı Devleti’ni kuranların Oğuz as­ lından olduğu ve Kayı boyuna mensup bulundukları umumiyetle kabul görmektedir.3 Yirmi dört Oğuz boyu içerisinde en büyük oğulu temsil eden Kayılar. Elbette bu kabulleniş. 24 Oğuz boyunun nasıl oluştuğunu. Anadolu’da Osmanlı devletini kur­ muştur. bağlı oldukları boy. DR. sonradan kaleme alındıkları için ihtiyat­ la karşılanmaktadır. Osmanlıların Oğuz boylarının en asili olan Kayı’ya ait şecereye sahip çıkması “uydurma” ise de. Osmanlıların ilk devirlerini aydınlatacak kaynakların elde olmayışı. Dolayısıyla bazı yazarlar. özellikle kroniklere serpiştirilmiş olan olaylar. hakimiyetin meşrulaştırılması veya başka bir deyişle OsmanlIlardaki OğuzKayı şuurunun canlanması. özellikle II. yüzyıldan itibaren Oğuzların liderliğini ele almış ve Selçuklu dev­ letini kurmuştur. destani bir an­ latımla da olsa bazı gerçekler üzerine inşa edilmiş olsa gerektir. Reşideddin ile zirveye ulaş­ mıştır.4 R W ittek ise. Yazıcızade Ali II. tamamen hayal ürünleri olmayıp. Yazıcızade Ali’ye dayandırı­ lır.

Osmanlı hanedanı yüceltilir ve onlara ait bir şecere verilir. Oğuz’dan he­ men sonraki kişisi/hükümdarı noktasında kroniklerde ayrılıklar başlar. genellikle Osmanoğullarının tarihine geçilmeden önce. Sakur.13 Lindner’in de belirttiği gibi konar-göçerler için soyağaçları düzenlemek. Bulgay. Yukarıda ifadelerden de görüldüğü üzere. Bu şecerede Osmanoğullarının ataları Oğuz Han’a ve nihayetinde Nuh peygambere ulaştırılır. bazı Osmanlı müverrihleri tarafından tartışıl­ ması ile de ortaya konmuştur. Kara-tay. Yasak. Horasan’dan Anadolu’nun t SİYASET . Boz-luğan. Toğmuş. Kaz Han. “uydur­ ma” veya “yakıştırma” olarak kabul edilmesi gereken. Bay-suy. Şecereler. buna ulaşan şeceredeki isimler olmalıdır. Tok-temür. Bayezid dönemine kadar uzanan ilk kroniklerde. Oğuz Han’dan sonra hakimiyet Kök Han’a verilmekte ve böylece ananeden uzaklaşılmaktadır.10 Üste­ lik.8 Örnek olarak verilecek olursa Neşri’de şecere şöyle sıralanmıştır: (Osman). yüzyıl başlarından itibaren yazılan ve genelde II. Gök Alp. Kara-oğlan. Kısa­ cası şecerelerde. XV. Kayı onun torunudur. Karay-tu.14 Bu açıdan incelendiğinde. Yalvaç. Osmanlıları Oğuz/Kayı geleneğine oturtması. bu sebep-sonuç bağlantısını ortadan kaldırmadığı gibi. Güc Beğ. kendi içinde alt bölümlere de ayrıla­ bilmesine imkan vermektedir. Zaten Oğuz ve Ka­ yı’ya bağlantıyı sağlayan aradaki neseb silsilesinin gerçek olmadığı. Dib Bakoy. bir aşiret üyesinin so­ yağacı onun daha yakın ataları için oldukça açıktır. Tu­ raç. Neşri. Nuh Aleyhisselam. Kızıl Buğa. Kurtulmuş. Kızıl-buğa. meşrulaştırma geleneğinden kaynaklanan Kayı boyu/hanedanıııa aidiyet öne çıkmaktadır. Nuh’a çıkan Oğuz silsilesinin. Boy içinden çıkan kabile/cemaatlerin siyasal veya sosyal nedenlerle zaman içinde başka gruplan da içine alarak genişlemesi bir siyasal güç odağının ortaya çıkma­ sına yol açtığı gibi. Yasuv. Kaya Alp. Oğuz’un oğlunu Kök Han olarak belirtmesi daha da dikkate şayandır. Artuk. Ertuğrul. Tuğra. büyük torunu olarak da Kayı Han’ı gösterir. Bulcas. Ay-kutluğ. Her ne kadar bu isimlere ait izahatı çoğu kez havada kalsa da. Bay-Temür. Fakat sonunda aşiretin kurucu atası ve onun oğullarını tanımlamada sarih ve kesin bir biçime kavu­ şur. boy be­ yinin meşruiyet kazanması ve siyasal destek için önemli­ dir. en azından Oğuz destan geleneğini hafızasında canlı biçimde yaşattığını söyleyebiliriz.1 1 XV.12 Bayatı eserinde 52 göbeğe ulaştırdığı Osmanoğulları şeceresinde yer alan isimleri tek tek an­ lamları ve zamanlarıyla yazar. Tuğra. Kayı’ya ve dolayısıyla Oğuz’a mensubiyetten çok. Sevine. Bay-temür. Komas. Cumur-mir. Oğuz Han’ın oğlu olarak Gün Han’ı.9 Hz.rinde oiduğu gibi Osmanlıların da devletleşme sürecin­ de “belirleyici” unsurlardan en önemlisi olmuştur. Yazıcızade’nin. dini gelenekten kaynaklanan bir pey­ gambere bağlama. Balcuk. Açıkçası. Çünkü Oğuz destan geleneğinde Oğuzhan’ın O SM A N LI büyük oğlu Günhan olup.1 5 Bu bakımdan Osmanoğullarının içinden çıktığı Kayı boyunun Anadolu’ya ge­ liş sürecinde yalnız olmadığı.7 Oğuz geleneğinin yansıtıldığı Osmanlı kronikle­ rinde. Yafes. Osmanlılar için bir “sebep ve sonuç”tur. Tortumış. paradoksal biçimde çoğu bozkır göçebele­ rinin kendi soylarının açık ve tam bir açıklamasını sağla­ madaki yetersizlikten düzenlenir. Bu ayrılık Osmanoğullarının bağlı ol­ duğu boyu açıklamak açısından oldukça önemlidir. Tuğra. Korhulu. tarihi realite açı­ sından da yavaş yavaş ciddiyetini kaybetmektedir. yüzyıl tarihçilerinden sadece Haşan Bayatı. Turak. Süleyman Şah. Çarbuğa. milli gelenekten kaynaklanan Oğuz’a mensubiyet. Bay-beğ. eserinin ilk tabakasında Oğuz ananesini sarih biçimde izah edip. Kroniklerdeki bilgileri külliyen yok sayan “uydurmadır/efsanedir” görüşü. Çemendür. Fakat ondan sonrası için isimler meçhuldür.6 En azından “her efsanenin tarihsel bir dayanağı vardır” gö­ rüşü esas alınarak. daha uzak nesiller için ise bulanıklaşır ve genellikle çelişkili hale gelir. Umumiyetle Osmanlıların Kayı boyuna mensup olduğu kabul edilmekle birlikte. Ay-kut­ luğ. Cem Keymür. Sunkur. Her geleneğin oluşumunda göz ardı edilmeyecek olan tarihi gerçeklerin bulunduğunu da biliyoruz. Korhav. onları Selçuklularla yakınlaştırması veya diğer beylikle­ ri/boyları hakimiyeti altına almada bunu “meşrulaştır­ ma” vasıtası olarak kullanma isteği. Süleyman Şah. Kara Han. Oğuz. efsaneyle tarih arasındaki geçişlilik İn­ celenmektedir. Osmanoğullarının yakın ataları Süleyman Şah’a kadar sarih bir biçimde ortaya konmuş ve hanedan oluşmuştur. hakimiyetin Gün Han yoluyla Kayı’ya ait olduğunu bildiği halde. Bilinmezliğin ardında boy yapısının kendine özgü gelişiminin etkisi olduğu kaçınılmazdır.

”1 7 Edirneli Ruhi’de Osmanoğullarının Kayı Han so­ yundan geldiklerini ve Kayı Han’ın Oğuz’un vasiyeti ge­ reği ulu oğul olarak hüküm sürdüğünü yazar.Ahlat. Oğuz dışındaki Türk. O kitaptan anlaşıldı ki Oğuz’un altı oğlu olmuştur. Henüz XI. Ay Alp. Moğol tehlikesine karşı. Beylerini yiti­ ren “göçer evli’ler ise dağılmışlardır. Yıldız Alp. dimiş imiş ki. aynı özenin bu alanda gösterilmediğinin bir delilidir.20 Aşıkpaşazade’nin başka bir neşrinde göç sonucu konar-göçerlerin nasıl da­ ğıldığı ifade edilir. hanedan oluşumunda ve devletleşme sürecinde “meşruiyet” açısından ne denli önemli görüldüğünü bir kez daha hatırlatmaktadır. hanlık Oğuz Han’ın vasiyeti mucebince alıer Kayı Han evladına düşe gerektir. Ancak. hanedanın uzak atala­ rına uzanan şecerelerde görülen çeşitlilik. Hatta Sel­ çuklu ve başka Türk beylerinin galebesiyle hakimiyetin Kayı elinden çıktığını söyleyen Ruhi. Özellikle Türkmen­ lerin. Göbekte Deniz Alp’e erişmektedir. Karaman. Germiyan ve diğer Batı Anadolu beyliklerinin bilinen yakın ataları dışındaki tarihleri ve onlara ait şecereler de tam manasıyla izah edilememektedir. Korkut Ata’dan naklederler ki. farklı boy veya cemaatlerin bir boybeği etra­ fında ortak hareket etmelerinin tabii sonucudur. Kısacası bu. Beyleri Süleyman Şah. 1449’da II. sadece Kayıların değil. Tarihi kaynaklara göre elli bin kadar Tatar ve Türk­ men gaza ve cihat etmek amacıyla önce Erzurum ve Er­ zincan’a ardından da.. “Kardeşim O S M A N II sultan Murad’ın nesebi bizim nesebimizden ağadır. Alaaddin Keykubad’ın. bütün Türkmen un­ surları birleştiren Oğuz geleneği ve töresi öne çıkacaktır. Gün Alp. Belki de. Selçuklu devletinin aley­ hine bir durum oluşturmaya başladı. Nitekim yukarıda örnek olarak sunduğumuz nesep silsi­ lesinde geçen çoğu isim Oğuz adlarından ziyade. kendi siyasi oluşumlarının zeminini hazırladılar. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra. bazı Türkmen cemaatleri. Oğuz/Türk üst çatısının dışında. Murat tarafın­ dan Karakoyunlu Cihanşah’a elçi olarak gönderilen Şükrullah’tan takip edelim: “(Cihanşah:). Gök­ le Deniz’in arasında fark olduğu gibi. özellikle Moğol istilası döneminde. aslında Türk ta­ rihini özetleyen sembol isimler olabileceğini gösterir. boy asabiyetleri kırılarak bu amaca ulaşıldığı da unutulmamalıdır. Gök Alp oğulları Kızıl Boğa oğlu Kaya Alp oğlu Süleyman Şah oğlu Ertuğrul’a kırkbeşinci göbekte erişmiştir. Bu Türkmenlerin uçlardaki faaliyetleri genel anlamda. Bu kardeşlikten başka da akrabamdır.güney-doğusuna uzanan Mahan16 . Bu iki padişahın nesebi bilinince Mirza buyurdu. Elbetteki böyle bir durumda. Üste­ lik yeni boy ve aşiret asabiyetleri de kurulmaya başlandı. Gü­ ney Doğu Anadolu’ya inmişlerdir. Ta kıyamete dek ol nesilden anı kimse almasa gerektir”1 8 diye belirtir. Süleyman Şah’ın da. Osman Beğ’den sonra Selçukilerin yıkıldığını hatırlatarak “ulu Türk bey­ leri asıl vasiyet ile amel idüb Osman Beğ’i kendülere Han eylediler. Türkmenleri aynı şekilde hizmetine al­ ması. Aynı şekilde. şecerelere yansıyan isimlerin. Batı Ana­ dolu’ya sürekli konar-göçerlerin pompalandığı da bilin­ mektedir. Halep’e giderken Fırat’ta boğulmuş ve Türk Mezarı diye de bilinen Caber kalesine defnedilmiştir. Türkmen beğlerinin Oğuz töresine verdikleri önem ve bu töreye olan bağlılıklarını. farklı Türkmen ve Tatar grup­ ların liderliğini üslenen bir boybeği olduğunu görürüz. kardeşim sultan Murad’ın nesebi Oğuz oğlu Gök Alp’e ulaşıyor. yine Kayı boyuna mensup olduğu­ nu bildiğimiz Artuklu19 sahası içerisinde yer alan. Deniz Alp. Mirza buyurdu ki. Osmanoğullarının nüvesini oluşturan Kayıların Anadolu ma­ ceralarını da bu açıdan değerlendirirsek. Kara Yusuf’un nesebi ise 41. Ancak. yeni gelen cemaatlerle birlikte kayboldu. Sultan Murat benim ahret kardeşim­ dir. onun ölümüyle birlikte. Türkmenler arasında Oğuz töresinin. Verdiğimiz iki örnek.. adeta bir Türkmen nüfus deposu durumundaki Doğu ve Güney-Doğu Ana­ dolu’dan. I SİYASET . adları Gök Alp. boy asabiyetinin kırıl­ mış olması ve aynı gelenekten gelen konar göçerlerin ay­ nı coğrafya ve kaderi paylaşmaları bu durumu açıklar. Buyurdu ki “tarih okuyucu Mevlana İs­ mail’i çağırsınlar ve Oğuz tarihini getirsinler”.Artuklu Sahası’nın diğer Oğuz boylarının da göç yolu olduğu gerçe­ ğiyle daha iyi anlaşılır. Akrabalığın sebebi soruldu. Bu tesbit de. Yer Alp. Mevlana İsmail geldi ve Moğol yazısı ile yazılmış bir kitap getir­ di. Nitekim. Tatar ve hatta Moğol asıllı isimlerdir. Uçlardaki Selçuklu kontrolü.Selçukluların bilgisi dahilinde ve onlara siyasal güç sağlamada yardımcı idi. yüzyıl’da başlayan akınlarla Bizans sınırındaki “Uc Türkmenleri” bölgeyi Türkleştirmeye başlamışlardı. sadece Osmanoğulları’nın değil.

Eyle olsa bu göçer evli etrafa dağıldı..25 Babasının ölümü üzerine dört yüz kadar göçer ev­ liyle bölgeyi terkeden Ertuğrul Gazi.23 Ertuğrul’un emrinde 400 mikdarı göçer-evli olduğu söylenir. Rumlara karşı Sultanönü (Eskişe­ O SM A N LI I hir)’nde kazanılan zaferde ordusunun akıncılığını üsle­ nen Ertuğrul Gaziye. o kaleye şimdi dahi anlar hükmederler. zamanla boybeğlerinin diğer bir vazifesi olan akın ve gaza amaçlı fetihlere girişecektir.. bir müddet orda kaldıktan sonra Selçuklu hükümdarı Sultan Alaeddin’in çağrısı üzerine önce Adıyaman sonra da Ankara taraflarına geldi.27 Biz burada hala tartış­ malı olan Ertuğrul ve oğlu Osman’ın ne zaman ve hangi Selçuklu hükümdarı zamanında bölgede faaliyet göster­ diklerini ele alacak değiliz. Ankara ve Söğüt’e uzanan Anadolu coğrafyasındaki maceraları ve buralarda­ ki yer isimleri ile yine kendilerini Ertuğrul Gazi’nin yol­ daşları olarak gören bir geleneğe sahip Kara Keçililer’in Anadolu’daki yerleşmeleri ve yer isimleri büyük oranda örtüşmektedir. Alplik. Kaçankim gelseler peynir ve halı ve kilim ve koz/kuzı getürürlerdi. Ertuğrul Gazi ve Dündar Pasin ovasına. Osman Gazi düşünde gördi kim bu azizin kuşa­ ğından bir ay doğar. Ancak bu raka­ mı ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Yani (İne) Göl’de Osman Gazi yaylaya ve Kışlaya gitdikleri yirde bunların göçini üşendirirdi. Ancak tahrir defterlerin­ de bu Karakeçililer “Ekrad” olarak yazılmıştır. her dağın dibinden sular çıkar.29 Öncelikle kendi boyunun güvenliği ve refahını sağ­ lamaya çalışan Osman Beğ. Bir nice hatun kişilerle varırlar kal’ada kor­ lardı. Söğüt Yörükleri içindeki Karakeçililer de hepimizin malumudur ki bunlar Ertuğrul’u anma şen­ liklerini eskiden beri kutlamaktadırlar. yararlıkları neticesinde Sö­ ğ ü t’ü yurt edinir. Bazısı gene Rum ’a (Anadolu) döndüler. Bu ay Osman Gazi’nin koynuna girdiği demde göbeğin­ den bir ağaç biter dahi gölgesi alemi tutar. Domaniç ve Ermeni Belini yaylak-kışlak olarak vermiştir.24 Bir müddet Karacağ’da kalan Ertuğrul. 01 su­ lardan kimi içer ve kimi bağçeler suvarır ve kimi çeşmeSİY A SH T .28 Ancak uçlardaki Kayıların bu dönemde yaylak ve kışlak hayatı yaşayan konar-göçer bir yapıda olduğu ve henüz belirleyici bir siyasi güce ulaşmadığı kroniklerdeki bilgilerden anlaşılmaktadır: “Ayanikola dirler bir kafir vardı. Sür­ meli çukuruna varıp. Pasin ovasına. N ite­ kim Osman Gazi gördüğü meşhur rüya ile Tanrı’dan bir cihan devletinin başına geçeceğinin ilk işaretini de ala­ caktır: ". Süleyman Gazi’nin ölümünden sonra Türkmenlerin yeni teşekküller oluşturması veya Kayı ör­ neğindeki gibi bölünmeleri Kara Keçililer ile örneklene­ bilir. Her vakt kim Osman Gazi yaylaya gitse esvablarmı öküzlere yükledirdi. Bizans uçlarındaki faaliyetlerinin yanısıra artık güneyde­ ki güçlü Türk beyliği Germiyanlılar ile de “adavet’e baş­ layıp “ırak” yerlerden “av” etmeye yönelir. Emanetlerin yine alurlardı. Beriyye ve Urfa arasında yaşamaktaydılar. Sivas ve Ankara’da.“(Süleyman Şah’ın Caber Kalesi ’nde defnedilmesin­ den sonra).30 Böylece sa­ dece kendi boyu içerisindekileri değil diğer Türkmen unsurları da cezbetmeye başladı. Ve hem ol kalaya dahi gene o nesilden Döğer derler bir taife vardur. Bilecik tekfuruna ayıtdı “sizden di­ leğimiz budur ki bizim göçkünümüzi yaylaya gitdiğimiz vakt sizde emanet koyalım”. gazilik ve erdem gibi. Söğüt. gelir Osman Gazi’nin koynına girer. Oğuz/Türk tö­ resinde. 01 dahi kabul etdi.. böl­ gedeki düşman tekfurların en büyük korkusu. Buradan batıya yönelişle beraber Alaaddin Keykubad’ın hizmetine gireceklerdir. Ve bu kafirler bunlara begayet itimad iderlerdi”. Şam Türkmeııi olarak bilinen grupların oluşturdu­ ğu Boz-Ulus’un içinde yer alan Kara Keçililer. 5) tekfuruna bundan şikayet itdi. Bazı­ sı Berriye’ye21 gittiler Şimdiki halde anlara Şam Türkmanı derler. konar-göçer teşekküllerin oluşturduğu Ulu Yörük ve Ankara Yörükleri içinde de bölük ve kadılık oluşturacak derecede nüfuslu Kara Keçili cemaatleri bu­ lunmaktadır. Şimdiki halde Rum’da olan Tatar ve Türkman ol taifedendir”. dost tek­ furların ve yerli ahalinin adalet dağıtan güvenilir koruyucusuydu. bir hükümdarda bulunması gerekli olan özellik­ leri. Artık Osman Gazi.. böylece bünyesinde topladığını da gösteren Osman Gazi için “k ut” sahibi olmanın zamanı gelmişti.22 Süleyman Şah’ın ölümünden sonra oğulları Sunkur Tegin ve Gün Toğdı “vatan-ı asliye”lerine dönerken. Ki­ mi Tatar’dır ve kimi Türkm an’dır. Bilecik (s. Osman Gazi. Gölgesinin altında dağlar var. Kayıların Artuklu. Sürmeli Çukura göçerler.26 Yak­ laşan Moğol tehlikesi ve uçları basan Bizans imparatorlu­ ğuna karşı yardımını gördüğü Ertuğrul Gazi öncülüğün­ deki Kayılan Ankara civarındaki Karacadağ’a konduran Sultan Alaaddin.

s. Osman Gazi dahi rahmetullahi teala sözlerin kabul idüb pes mecmu’ beğler ve kethüda­ lar ve Oğuz taifesin(den) anda cem’ olanlar örüdüb Oğuz resmince üç kere yükünüb baş kodular. Cümle Moğol.. Sülemiş. memnun etmediği için. Fr. Oğuz H an’ım. Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu. London 1973.”32 Bunlar uc beğleri ve kabile ileri gelenleridir. konar-göçerlikten yerleşik hayata geçmeyi tercih etmişlerdir. G ibbons. padişahlık sana ve senin nesline mübarek olsun ve benim kızım Malhun hatun senin helalin oldı” deyü heman dem nikah idivirdi”. Bir boya mensubiyet esası dahi­ linde kısa sürede genişleyen Osmanoğulları. yeni oluşan hanedanın meşruiyetine zemin hazırlamanın bir vasıtası olarak değerlendirilebilinir. c. Osman Gazi’nin beğliğinin meşrulaşması. Samsa Çavuş... İs­ tan b u l 1996. yerleşik hayatı . kabilesiyle gelmiştir” ifadesini kullanırlar. H . Al-i Selçuk isen. The Royal Asiatic Society ofG rea t Britain and Ireland . Şirvan Han b. 22)”. Çünkü konar göçer teşkilatlanma devletleşme sürecini ne denli hızlandırıyorsa. Gelür şeyhe haber virir. Şeyh aydır “oğul Os­ man. rüzgâr ile hayli çoğal­ mışlardı.Keyhüsrev b.31 Bu ilahi işaretten daha somut olan bir vakıayı yine kroniklerden öğreniyoruz.. I (1925). Kürd ve Türkmen benimledir. Çok kîyl u kai­ den sonra sözlerinin ihtiyarı ve muhassılı bu oldu kim Osman Gaziye eyıttiler “Siz Kayı Han neslindensiniz. 2 Farsça Oğuznatnelerin hem en tam am ın ın ana kaynağı R eşid ed d in ’dir. O SM A N L l IJT S II. Köprühisar ve İnegöl’ü topraklarına katacaktır. 7 1 -7 9 . H . Zeicschfifc fıir S em itistik 2 (1924). Saltuk Alp. G ün ü m ü zd e gelinen son nokta için ise. P.. Turgut Alp. 13-14. 01 ucdaki Türkler beğleri ki Oğuz’un boyundan ol uçlara Tatar şerrinden yayıl­ mışlardı. W ittek . Osmanlı İmparatorluğu­ nun Kurulup/. bunun için Selçuklu sultanından izin alması gerektiğini hatırlatan Tursun Fakih’e kızan Osman Beğ’in kılıç hakkı ile bu şehri aldığını ve Al-i Selçuk gibi atalarının önceden buraya geldiklerini söyle­ mesi. Türkiyat Mecmuası. Eren yay. “Osm an h D e v le ti’n in K u ru lu ş P ro b le m i”.. O xford 1916. Kılıç Arslan b. İnalcık. M. Mesela Samsa Çavuş için kaynaklar. 1 5 1 -1 5 7 . beğliğin başına geçer: “Ertuğrul vefat idicek Osman Gazi anun yirine oturub Selçukîlere inkıyâd iderdi. T fe Ottoman Empire. Anda yazlar kışlarlardı.35 makalemizin başında da belirttiğimiz gibi. The Rise o f the Ottoman Empire. p p .ler akıdır. aksi şekilde bu yapıyı muhafaza et­ mek te o denli çöküşü hızlandırmaktaydı. “Ertuğrul ile beraber. . onlar da yeni hedeflere yönelecektir. The Foundation o f The Ottoman Empire. S. İnalcık. Ertuğrul b. “The Q uestion o f T he Em ergence o f T h e O tto m a n S tate”.baskı). s.. D iv itçio ğ lu .38 1 İlk ve tartışm ayı şekillendiren çalışm alar için bkz. London 1965 (4. Ertuğrul Gazi’nin vefatının ardından gerçekleşen bu toplantıda Oğuz töresince Osman Gazi. Topkapı Sarayı’n da 1314 tarihli b ir nüsha (no: 1653) ve III. G iese. Devletin kurulmasından sonra kendi hanedan üyeleri ve diğer Türkmen alplerine fethedilen topraklar dağıtılır.. Fi’l-cümle ol Oğuz didikleri ve ol ilin beğleri ve kethüdaları cem’ olub Osman Gazi katma gelüb meş­ veret idüb işin önün ve sonun danışdılar. Yarhisar. İstanbul 1981. diğer Türkmen beğlikleri için de Oğuz töresince kendi­ ni meşru kılmak esastır. E K ö p rü lü . A. Andan türlü bal­ lardan ve kımızlardan getirüb Osman Gaziye sağrak sundular”. ben dahi Mehmed Han b.”37 Görüldüğü gibi sadece Osmanoğulları için değil. Devlet haya­ tında sadece Oğuz töresinden güç alan hanedanı muhafa­ za etmek. Karaman b. “P roblem der E ntstehung des O sm aniclıen R eiches”. “O sm anlı im p a rato rlu ğ u n u n Teşekkülü M eselesi". s. Kara Tegin gibi -büyük bir ihtimalle konar-göçer beğleri. Nureddin b. 251. 22) olmıyacak hanlık ve padişahlık Kayı soyu var iken özge boy soyuna değmez ve şimden gerü Selçukilerden bize meded ve ça­ re yokdur.34 Karacahisar’ın zaptından sonra idari düzenlemeye giren Osman Gaziye. The Classical Age (1 3 0 0 -1 6 0 0 ). diğer Oğuz/Türkmen beğlerinin de katıl­ dığı bir dernek sonunda gerçekleşir. A h m et K ü tü p ­ hanesinde 1317 tarih li (no: 2935) nüshaları b u lu n an bu farsça O ğuznaSİYASET . 9 -2 2 .33 Bu Oğuz töresinin yerine getirilmesinden sonra Osman Gazi beyliğini yayarak Bilecik. N itekim Osmanoğulları ile aralarında müthiş bir çekişme bulunan Karamanoğullarının tarihini yazan Şikari’de de benzer ifade­ ler geçmektedir.benimsemeyen bazı konar gö­ çerleri.: H .Osman Ga­ zi’nin silah arkadaşları böylece devlete hizmete devam ederler. Osmanlı meşruiyetini tanımamak için sık sık Germiyanoğlu ve Eşrefoğlu ağzından Osmanlılar için “aslı cinsi yok bir yörükoğlu” diyen Şikari de36 Karamanoğlu şöyle yüceltilir: “Ey Alaaddin sen Keykubad b. Lütfı Paşa (s. Doğu-Batı (yıl 2/7-T em m uz 1999). Kayı Han hod cemi’ Oğuz beğlerinin Oğuz’dan sonra ağaları ve hanları idi ve Güyen? Han vasiyeti ve Oğuz tö­ resi mucebince Oğuz neslinden kimse (s.

OsfliacıoğuUarını bir açıdan böyle açıklamaktadır. U nat-M . s.Bulduk. p. Tevarih-i A l-i Osman. çvr. 93.m. M üneccimbaşı.Görüldüğü g i­ bi. Tevarih-i A l-i Osman. İbn-i Kemal. Ve Sülemiş nam bir karındaşı dahi vardı. Bulduk. s. s. bu konu üstünde durarak. İstanbul 1972. Bayat?. Aşıkpaşazade. Veiidi Togan. T. D ört yüz m ikdarı göçer eviyle ol iki kardaşı gitdiler. a. Aşıkpaşazade.: M . s. “Oğuznam elere Göre Üçok-Bozok veya İçOğuz Dış Oğuz Meselesi”. 4. 4-5. F. s. s. Konya 1946 (hz.. S. Ananevi Osm anlı tarihçiliği­ nin esas kaynaklarında birini oluşturan Aşıkpaşazade de E rtu ğ ru l’un de­ desi Kök H an yerine Kay(a) A lp olarak gösterilirken O ğ u z’un oğlu yine Kök A lp şeklinde geçer. R. Türkiye İktisat Tarihi Semineri (8-10 Haziran 1973) MetinlcrlTartîştnalar. Lütfi Paşa. Asıl vatanlarına” .. A. s. 9-22. 382-383N eşri'den başlayarak. 21-22 Lütfî Paşa s. Tevarih-i A l-i Osman. İ.g. gitm edi. U . Yınanç’a ait nüshadan).e. 3 S. bu anlayışın diğer kroniklere de Yazıcızade vasıtasıyla girdiğini belirtir. İstanbul 1981. 264-265. Divitçioğlu. B ulduk. 3. Yinanç.: Ü. 141. 55-57. W ittek. 5. Yüzyılda Güney-Doğu Anado­ lu ’nun Ekomomik D u ru m u ”. s. Bang-R. “E rtu ğ ru l”. Paul Lindner. B ehpti’t-Tevarih.m. s.g.. B itlisi de Aşıkpaşazade’yi bu nesepte takip et­ miştir. Bazısı Beriyye’ye gitdi ve bazısı yine R u m ’a gitdiler. Osmanlı Tarihleri I. c. s.İnalcık. kimesne ellerinden almağa. İstanbul 1936. kıyam at kopınca. 37-52. Osmanlı imparatorluğunun Kuruluşu. M. 693-94. 22. s. Aşıkpaşazade (Ali Beğ neşri). Sümer. Aynı eser. (Ali Beğ neşti) s. s.. bir çok tarihçi bu görüştedir.. 25 Bu konuda bkz. s. s. Sahaifü’lAhbar. 4. 28 Bu konuda “Osmanlı Devletini Kuran Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Ka­ rakeçililer” adlı bildirim iz. Beyrut 1986. Aşıkpaşazade (Ali Beğ neşri). Tarih K ongresine sunulm uş olup. Dede Kor­ kut Kitabı nda da m ukaddim ede aynen şöyle söylenir:” K orkut A ta ayıttı: “A hir zamanda hanlık girü Kayıya değe. H . Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Turkish Jo­ urnal ofSocial Research).Ergin) Ankara 1989. İstanbul 194. Bu konuda geniş bilgi için bkz. kardeşleri­ dir. Tarih olarak daha eskiye g i­ den U ygur türkçesi İle yazılmış O ğuznam eler için bkz. 15.e. "Osm anlı D evletinin K urucusu Osm an Gazi ve Devri İle İlgili Bazı Meseleler H akkında Düşünceler”. s.. 333P. Nişancı da O ğ u z’a 21 göbekte ulaşan Ertu ğrul’un dedesi olarak G ök A lp’i gösterir.: Göçebe B ir Aşiret Ne İdi? Ankara 1995. Beriyye.melere dayanarak Türkçe neşr yapılm ıştır. burada yazar. 20-28. Reşideddin Oğuznamesi. Hoca Saadettin gib i tarihçiler özel­ likle Ertuğrul'dan öteye verilen neseb silsilesini ten k it etm işlerdir.g. 22 Aşıkpaşazade. 90-91. a. Atsız. Şikarı. burada geçen Moğol yazısından kasıt U ygur yazı­ sı olm alıdır ki. 32-33. 30). S. vol. Kitab-ı Cihan-nüma. 26-27. toponom ik verilerin ışığın­ da Osm anlı kroniklerinde verilen benzer bilgilerin doğruluğuna olan ka­ naatini vurgulam aktadır. 29 30 31 32 33 Aşıkpaşazade. s. A.: W. s. 23 24 N eşri. “İdari ve Sosyal Açıdan Karakeçili Aşiretleri ve Yerleşmeleri". N eşri’de Süleyman Şah’a ait bu hikaye aynen vardır.: Ş. 1. s.A. 70. (çev. 6 l. M u’cemiI’l-BiUdan. s. ît.. kroniklerde O sm anoğukllannın asıl yurdu olarak gösterilir. Moskova 1959.D . S. 73- 19 20 21 M. 18 R uhi. Ve bazısı Süleyman Şah’ın üç oğluna uydular kim biri Sunkur T igin’dir.57. S. “XVI.bu göçer evli etrafa dağıldı. “Osm anlı Kroniklerindeki Türk/O ğuz Şecereleri ve Kayılar” Türkiye Sosyal Araştırmalar Der. Urfa’nm Viranşehir kazası ile M ardin’in D erik ilçesi arasında bu ­ lunan b ir idari ünite olup Türkm en aşiretlerinin çok kesif olarak bu lu n ­ d uğu bir bölgedir. 62-63. M ahan. s. Defter. 4a (M. Pasin Ovası’na Sürmeli Ç u k u ru n a vardı. H . (yıl 1997. 93.. R. Atsız. diğer kronikler M ahan'dan gi5çii Cengiz istilasından sonraya tarihlerken. 3 (Kasım 1997). 80 (1992). s. Giriş-M etin-faksimile (neşr: M . OSM ANLI SİYASET . s. İnacık. c. s. D TCF. 19-20.: E. Krş. Aşıkpaşazade. Berlin 1932. 1. Köym en). Mesela F. A... M. (Tercüman yay. A hm edi’nin İskendernam e’sinde nesep tam olarak verilmem esine rağm en E rtu ğ ru l’un adı G ündüz Alp ve G ök Alp ile birlikte anılır. “. s. s. S. Tevarih-i A l-i Osman. K u­ ran. D ivitçioğlu. 260. Bahadırlar. Mesela H . s.. İstanbul 1332.”. 50-51 (haz.. 90. 26 27 Aşıkpaşazade. Turan). c. s.Ve hem cem aat­ leri dahi çoğidi. 11. yoldaşlığa yarar kişilerdi”. c. R ah' m eti (Arat)..: F. Dede Korkut Kitabı 1.: Ü . s. Oğuz ge­ leneği ve antropolojik tetkiklerden yola çıkarak. O ğuz Kağan Destanı.. 6. 35 36 37 38 H . Belki onları Uç-oklara daha yakın görm esinde de "kesili uruk" diye adlandırdı­ ğı bu durum un etkisi vardır. 129-139 Neşri. aynı yer.g. 51. Ü . Neşri bu olayı XI. bası­ lacaktır. Die Leğende votı Oghuz Qagban.Göyünç. Tarihsiz) s. s. (Kilisli N e ş r i) s. Neşri. ahir zaman olup. Osmanlı İmparatorluğu’nda Türk Aşiretlerinin Rolü. 38.A. Şetbzk^Oğuz-name i Muxabbat-name. onların itaatim sağladığını b elirtir. Ankara 1987.. s. İstanbul 1949. Baltacı). Samsa Çavuş didiğim iz ol kişilerdendür ki E rtu ğ ru l’la b i­ le gelm işlerdi.. X III. Bu üç kardaşlar geldikleri yola döndiler. a. 3. O sm anoğlunutı soyunu incelemekte ve O ğuz boyları ile olan bağlantıyı ortaya koymaktadır. 16-18. “W hat was a N om adic Tribe?” Comperative Studies in So­ ciety and History. 1 (M art 1999). Yüzyıla taşır. 34 Neşri. Karamanoğulları Tarihi. (Atsız neşri). Z. Ve biri Tuğrul’dur ve birisi G ün D oğdı’dır. diğer kroniklerin tersine.K oman). 4 00 ev ile ayrılan E rtuğrul değil. Mo­ ğol istilasından nasibini alan bölge hakkında Yakut el H am evi’de bilgi m evcuttur. Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu. Ertuğrul o anda kaldı. Ankara 1970. A. M üneccimbaşı bu töreni anlatırken O sm an Gazi’nin tek tek beğlere kım ız sunarak. Paul Lindner.. 109-116. s.. N. 24/4 (1982). Osmanlı Tarihleri î. Tercüme ve Tahlili. Ancak. Tevarih-i A l-i Osman. Ankara 1975. c. I (yay. Oğuz yapısı ve bu yapıdaki değişiklikler için O ğuz destan geleneği ve boy teşkilatı için bkz. K öprülü. s. Bu didügi Osman neslidür. v.: M .Tarih Araştırmaları Dergisi.

KURULUŞ OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNDA BİZANS VE AVRUPA 169 KAYILARIN ANADOLU'YA GELİŞİ 176 OSMANLI DEVLETİNİN İSTİKLÂL HUTBESİNİ OKUYAN DEVLET ADAMI: DURSUN FAKÎH 181 OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU? 190 OSMANLI'DAN MİLLÎ MÜCADELEYE İSTİKIÂL'Î OSMÂNÎ GÜNÜ KUTLAMALARI 194 .

.

Bizans hudutları üzerinde yerleşen bir Oğuz boyu. SİY A SE T . Osmanlı imparatorluğu’nun bu emsalsiz başarılarının temelini Rumeli’deki arazisi oluşturuyordu. Bu tehlikeli altüst etmişti. Anadolu’yu ebediyen kaybetmek üzere idi. Selçuklu Devleti sona ermiş. IV. arkası gelmek bilmeyen taht mücadeleleri. 1300’lerden sonra bütün Batı Anadolu Türklerİn eline geçmişti ve Bithynia (Kocaeli) eyaleti Osman G azi’nin hissesine isabet etmişti. Bu zamandan sonra Bizans’ın çökmesine kadar ge­ çen devrede İmparatorluk içinde kilise kavgaları. Osmanlılar da 1308’den sonra Bizans topraklarına akınlarını arttırırlar. Anadolu’nun kuzeybatısın­ da. Bu sıralarda Bi­ durumdan Bizans ancak Batı Hıristiyan âlemi tarafından kurtarılabilirdi. Devletin merkezinin Batıya ta­ şınması ile devlet siyasetinin ağırlığı da batıya kaymış ve Anadolu’nun savunması ihmal edilmişti. onun arazisi üzerinde bir çok Türk Beyliği kurulmuş ve Moğolların önünden kaçan pek çok Türk Boyu. askerlik sanatındaki becerisi ve idarecilikte mehareti ile hiç tanınmamış bir beylikten bir dünya İmparatorluğu­ na ulaşıyordu. bu üstün coğrafî durumundan faydalanarak büyük siyasî ba­ şarılara erişmiş ve yüz yıl içinde bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğu olan Osmanlı Devleti’ni kurmuş­ tur. Anadolu’dan başka Trakya da Türk akınlarına açılmıştı. tam bu sıralarda çözülme halinde idi. Papalık Büyük Şizma hareketi ile bölünmüş ve zayıflamıştı. o zamanki Anadolu nizamını / / / / ^ zans. Bütün Ortaçağ bo­ yunca Avrupa toplumunu idare eden Papalık ve imparatorluk gibi iki temel Kurum. Askerî güçten mahrum olan Bi­ O SM A N LI I zans’ın bütün limanlarına ve Adalarına yerleşen İtalyan deniz devletlerinin Doğudaki ticaret menfaatleri onların Haçlı seferlerine katılmalarına engeldi. karşısına çıkan genç ve dinamik Osmanlı Devleti ile başedebilecek durumda değildi. Türkleri dinî mahiyette büyük milletlerarası işbirliği ile yoketmek veya hiç olmazsa Avrupa’dan kovmak gerektiği dü­ şüncesi. harap ve her ta­ raftan hucumlara açıktı. Halbuki tam bu sıralarda Türk akınları hudutları zorluyor ve İmpara­ torluğun burada kullanılacak ordusu bulunmuyordu. IV. isyanlar ve Italyan deniz devletle­ rinin hem kendi aralarında hem de Bizans ile olan çatışmala­ rı eksik olmaz. DR. daha başlangıçta Bizans’ın içişlerine karışıyor ve Balkan devletlerinin zaafını öğrenerek sağlam bir dev­ let kurabilmek için gerekli keşifleri gerçekleştiriyorlardı. Yüzyıl Harpleri de bu zamana rastla­ makta idi. yüzyıl sonundan itibaren mevcuttu. Batı’da Türk tazyikini en çok hisseden Macaristan’da.OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN KURULUŞUNDA BİZANS VE AVRUPA PROF. Lâ­ kin bu devir Papaları. Haçlı seferinden beri Bi­ zans’ın ve Balkan ülkelerinin zaif olması ve Batı Hıris­ tiyan âleminin birlikten mahrum bulunması bu Türk Beyliğine büyük imkânlar bahşediyor ve bu Oğuz boyu. Fakat bu devirde Hıristiyan Batı’da da birlik yoktu. sarsılan itibarlarını kurtarabilmek için Türk düşmanlığı ve Haçlı seferi düşüncesini kendi emellerine âlet olarak kullanırlar. İç savaşlarda güçsüz düşen ve bir daha kendini toparlayamayan Bizans. ŞERİF BAŞTAV A N K A R A Ü N İV E R S İT E S İ D İ L VE T A R İH C O Ğ R A FY A FAKÜLTESİ y y'oğol istilâsı. Halbuki bu devirde Do­ ğu Mısır’da ve Türkiye’de yüksek kalitede ordular vardı ve onların “dinsizlerle” mücadele azmi daha kuvvetli idi. 1354’de Rumeli’ye geçen Osmanlılar hız­ la ilerliyor. Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki mezhep kavgaları sürüyordu. Batı Anadolu’ya doğru ilerleyerek orada toprak ve ganimet aramağa başlamıştı. Haçlı seferinden sonra kurulan İznik Grek devletinin büyük gayretleri ile geri alınan İstanbul. 14. Haçlı seferi düşüncesi de bu devirde Hıristiyanları es­ kisi gibi ilgilendirmiyordu.

hiç istemediği bir harbin içinde kaldı. bütün Karadeniz ticaretini eline geçirmişti. İstanbul’u ele geçirerek iktidara gelen Kantakuzenos’u. Bu sı­ rada Venedik ile Cenova. Kantakuzenos’un niyabet heyeti ile patlak veren mücadelesi. Sırplara karşı yine OsmanlIlardan faydalanıldı. Son iç harpler sırasında ziraat yapılamamış. bu iç şavaşa daha başından itibaren yabancılar da karıştı. Fakat bu sırada Bizans’ın en yakın teh­ likesi Cenovalılardı. Lâtinlerle Grekler arasındaki gerginlik arttı. zamanla çok kuvvetlenen ve zenginleyen Cenovalılar. Bulgarlara ve Rumlara karşı Osmanlıların yardımları sayesinde galip gelir. kuvvetli ve yabancı bir koloni halini almışlardır. İmparatorluğun dağılma­ sı ve savunmasının yok olması neticesini vermiştir. Artan düşman akınları ise ülkeyi harabeye çeviriyor. ticaret felce uğra­ mış ve vergiler toplanamamıştı. mezhep ve müesseseierin mücadele sahnesi olmaktan kurtulamamış. Tam bu sıralarda Karadeniz üzerinden Asya’dan ge­ len veba. onun erken ölümü ile yarıda kaldı. İmparatorluğun bu sıralarda gümrük gelir­ leri 30 bin altının altında olmasına karşılık. Önce İzmir Beyi Umur. ülkede korkunç tahripler yaptı. çok ağır problemler bekliyordu. Gittikçe parçalanan ve iç ihtilaflara dü­ şen. Osmanlılar sayesinde onun le­ hine neticelenir. devleti bu çıkmazdan kurtarma gi­ girişimi olmuş ve Bizans’ın sonu demek olan böyle bir it­ tifakı rivayete göre Kantakuzenos engel olabilmiştir. bu beraberlik sonuna kadar süremezdi ve Osmanlılar sadece yağma ve esir peşinde değillerdi. Fakat. Türk hâkimiyetini Lâtinlere tercih ediyordu. Bizans’ın bütün ticaretini tekelleri altına aldılar. Türk akıncılar ara vermeden Trakya’yı kolaçan edi­ yorlardı.I I H J I . Galatanın gümrük gelirleri 200 bin duka idi. hâkimiyet için iki ayrı hükümdar ailesinin çarpıştı­ ğı İmparatorluğun dış düşmanları. Bu yeni iç savaş di­ nî ve sosyal unsurlarla da karışarak yön değiştirdi. Ancak. Daha 1346’dan beri Osmanlılar onun ya­ nında ve hanedana karşı çarpışırlar. Mihael’in. Rumların büyük bir'kısm ı. Arada Sırplar 1330’dan beri Balkanlarda çok kuvvet­ lenmişler ve Bizans’ın hayatına son vermeği akıllarına koy­ muşlardı. veren Kantakuzenos. yüzyılda Bizans’da İmparatorluk hanedanı için­ de ortaya çıkan aile kavgaları. ardından Sırbistan ve nihayet Osmanlılar bu mücadeleye katılırlar. bu sebeple Sırplarla Türklerin ilerlemeleri hız kazandı. Sıprlarla Osmanlılar arasında bir ittifak O SM A N I. VIII. İhtiyaç duyduğu her anda Osmanlılar onun yanın­ da idiler. Cenova. donanmaların­ dan yararlanmak üzere Cenovalılara İmparatorluk üze­ rinde bir kısım imtiyazlar verilmişti. III. Meşru hükümdar ile Ortak İmparator olarak anlaştı. Bu iç savaş sonunda İmparator­ luk son kudretini de kaybeder ve İmparatorluk bu yaban­ cılara teslim olur. İstanbul’da bu olaylar olurken Kantakuzenos’un bütün iktidarı elinde tutarken bir kenara ittiği iktidar ortağı K loannes baş kaldırdı. 14. İstanbul’a rakip. Sırplara. Bi­ zans’ın donanmadan mahrum olmasından ziyadesiyle ya­ rarlanan Cenovalılar. Rum­ ların Lâtinlere karşı duydukları nefret son haddini bul­ muştu. Rumlarda kiliselerini koruyabile­ cekleri kanaatini uyandırmıştı. Bu çatışmada Orhan Bey yi­ ne Kantakuzenos’un yanında idi ve 1353 ’de KantakuzeSİYASET rişimi. bu olayları çok yakın­ dan izliyorlardı.Yeniden hayata kavuşan Bizans. Bu cihet dış düşmanların kuvvetlenmelerine fırsat verdi. hazine boştu. Sadece büyük mülk sahiplerinin ayakta kalmasına sebep olan bu hareket. Zira. Bir ara. Osmanlıların Avrupa’da yerleşmelerine yar­ dımcı olmuştur. Bu devir Bizans toplumunda feodalleşme kok salmıştı. İmparatorlukta niza­ mın ve refahın iade edilmesi en büyük problemlerden bi­ ri idi. 1 2 6 l’de İstanbul’u geri almak üzere mücadeleye atıldığında. Kantakuzenos’un iç savaşları sırasında Sırplar Makedonya’nın hemen tamamına sahip olmuşlar­ dı. git­ tikçe bir facia halini almakta idi. Yabancı akınlarına sah­ ne olan ülke çöle dönmüştü. Bizans’ın bu talihsiz iç harpleri sırasında Osmanlılar. Bizans sarayı bundan böyle çok mütevazı bir hayata katlanmak zorunda idi. Cenova’nın bu dere­ ce kuvvetlenmesi Venedik’i çok rahatsız ediyor ve Vene­ dik Cenova’yı Doğudaki en büyük rakip sayıyordu. Orhan G a ziye kızı Theodora’yı. tam İstanbul’un önünde bir muharebeye tutuştu ve Kantakuzenos. her yanı ile Bizans ülkesini ve Balkan kavimlerinin gücünü ve zaafını öğrenme fırsatı bulmuşlardı. Daha sonra özellikle bütün Avrupa’nın sahil şehirlerinde yayılan bu kara Ölüm. Türklerin inanç konu­ sundaki hoşgörüleri. Andronikos’un ölümünden sonra loannes Kantakuzenos’un başını çektiği yeni bir isyan başladı ve bunun sonunda Bizans uzun ve ağır krizlerden birine girdi. Osmanlılar fetih peşinde idiler ve girdikleri yerlerde yerleşmek arzusunda idiler. İmparatorluğun İktisadî ve malî durumu acıklı idi. bu akınlara ancak büyük mülk sahipleri karşı koyabiliyordu. Andronikos un (1328-1341).

nos bütün kaybettiği yerleri geri almış ve hâkimiyetinin evcine erişmişti. Kantakuzenos. Kantakuzenos’u hudutsuz ih­ tirasları uğruna kendilerini tehlikeye ve mahva sürükle­ yen bir adam olarak görüyordu. Daha Kantakuzenos’un ilk yıllarından başlayarak Türk­ lerİn küçük guruplar halinde Avrupa yakasında ve Geli­ bolu yarımadasından dolayı dikkati çekmemiş ve tehli­ keli sayılmamışlardı. 1352’den beri Gelibolu yarımadasında bulunan Türkler. Fakat asıl şimdi. 14. duruma rağmen. iki taraf arasındaki muhabereler esnasında İmparatorluk halkı arasında büyük değişiklikler oldu ve 1354’de Kan­ takuzenos aleyhtarlığı son safhaya erişti. Gelibo­ Kantakuzenos’un yıldızı artık sönmekte idi ve onun dev­ rilmesine kimse önleyemezdi. Zira. herkes başşehrin Türk tehdidi altına girdiğini anladı. Haziran ayından sonra Trakya’ya akınlarını artırdı. boş kalan Gelibolu ka­ lesine girerek burasını işgal ettiler. Geli­ bolu’nun iadesine gelince “Allahın kendisine bahşettiği bir kaleyi kimseye veremeyeceğini” söyleyerek reddetti. Bu istek karşısında Orhan Bey’in verdiği cevap tutum u son derece soğukkanlı idi. depremden zarar gör­ meyen komşu kalelere göçetti. Tzympe gibi önemsiz bir kaleyi ne za­ man olsa ele geçirmenin mümkün olduğunu düşünerek bu kale karşılığında gönderilen fidyeyi kabul etti. Rum halkı. bu ik­ bal ânında kendisini bu mevkie getiren Türkleri unut­ muştu. şimdi artık kurtarmak çareleri aramağa başladı. Kantakuzenos da korkuya kapılarak ne nihayet işlediği hatanın farkına va­ rarak Orhan Bey ile uzlaşmak istedi. bütün hatalarının meyveleri­ ni topluyordu. Osmanlıların plânsız yağma akınlan devri artık sona ermişti ve onlar yerleşeceklerdi. Türkleri yardıma çağırmakla tehlikeli bir oyuna girdiğinin far­ kında idi. Bolayır ve Tekirdağı’na kadar ilerledi ve bura­ larını zaptetti. Gelibolu dahil bir çok ka­ lenin surları ve evleri yıkıldı. Ancak. Halk tarafın­ dan bütün felâketlerin başı. Halbuki onlar şimdi İmparatorluğun her tarafını. 1352’de Geli­ bolu’da Orhan Bey’e bir kale vaadetmişti. Türk ittifakı ile ülkeyi düş­ manlara teslim etmiş olmakla suçlandığından son bir ça­ re olarak V. İmparatorluğun içinde bulunduğu acınacak malî. Gelibolu’da üsler kurarak I SİYASET lu’da şiddetli bir deprem oldu. N ite­ kim Süleyman Paşa. Gelibolu Türklere aynı zamanda Çanakkale boğazını kontrol altında bulundurma imkânı­ nı veriyor ve Rumeli’ye geçmeği de kolaylaştırıyordu. Batıya gitmek ve canını OSM ANII . Türklere umduklarından fazla imkân verdi. Bizans başşehrinde panik yarattı. Fakat. Süleyman Paşa he­ men ardından surları tamir ettirerek Anadolu’dan getir­ diği Türkleri burada yerleştirdi. Oturulmaz hale gelen Ge­ libolu’nun korkuya kapılan halkı. Az sonra Süleyman Paşanın ordusu Malkara. Bu olay. yüzyıl ikinci yarısın­ da Türkler. Fakat. Yalnız ve desteksiz kalan Kantakuze­ nos İstanbul’a döndüğünde Sırplara ve Bulgarlara baş vu­ rarak Balkan Hıristiyanları arasında bir savunma paktı teklifinde bulundu ise de netice alamadı. na şiddetli bir dil ile ihtar etti. keşif kıtaları İstanbul’un bir kaç mil ya­ kınlarına kadar ilerlediler. Anadolu’daki özellikle yarı göçebe halk da kendi rızalariyle Rumeline geçerek burada yerleşmeğe başladı. Türkler artık Kümelini vatan edinmeğe kararlı idiler. Kantakuzenos artık hâkimiyeti kendi ailesine geçirmeğe karar verdi ve büyük oğlu Matheos’a ortak İmparator tacı giydirdi. Gerçi Kantakuzenos daha başından beri. Kantakuze­ nos’un kaderini belirleyecek. ülkeyi ve yollarını. Kantakuze­ nos’un vaadini unutması üzerine Süleyman Paşa. altın karşılığında Türklerle anlaşabi­ leceğini düşünerek Orhan Bey’den İzmit Körfezinde bir görüşme istedi. Kanta­ kuzenos bütün başarılarını Orhan Bey’e borçlu idi ve Kantakuzenos’un dış siyasetinde Türkler tm e l unsur olmuşlardır. Bizans’ın ve hatta bütün Balkanların geleceği bakımından son derece önemli ha­ diselerin başlangıcı olacaktı. Avrupa arazisinde tutunmak hususunda ka­ rarlı hareket ediyorlardı. Kantakuzenos. zira Kantakuzenos’u o za­ mana kadar başarıya götüren ittifak sona ermişti. Kantakuzenos’un hasımlarını yenme hırsı. Kantakuzenos hâla. Kantakuzenos buluşma yerine geldiği halde Orhan Bey rahatsız olduğunu ileri sürerek gel­ memiş ve böylelikle bütün müzakere yolları kesilmiştir. Türk hükümdarı. Pek çok kimse İstanbul’dan kaçmak. İktisadî kaynaklarını ve her şeyden önce Bizans’ın gücünü ve zaafını iyi tanıyorlardı. 2 Mart 1354 gecesi. Ioannes ile anlaşmayı denedi ise de burada da ret cevabı aldı. Tam bu sırada meydana gelen bir olay. Gelibo­ lu’nun güney doğusunda 30-40 km mesafede bulunan Tzympe kalesini işgal etti. Kantakuzenos’un başarılarının artık sonu gelmişti. para ile onu hizaya getirebileceğini düşündüğünden 10 bin Duka Karşılığında Tzympe’yi geri vermesini ve Gelibolu­ ’ y u boşaltmaları için adamlarına emir vermesini damadı­ kendisini çok kuvvetlenmiş hissediyordu.

İlk zamanlarda B i­ zans'ın mirasına en kuvvetli görünen Sırp Kralı Duşan’m er­ ken ölümü (1345). mukavemet etmeden Türklere teslim olur. V. Macaristan. Bizans’ın ve Balkan yarımadası kavimlerinin Türk ilerlemesine karşı toptan bir mukave­ met göstermemiş olmalarıdır. Zira. İmparatorluğun parçalanması daha kuvvetli ve malî du­ rumu daha acıklı idi. olan Ostrogorsky. Venedik’in. Osmanlıların Balkan yarıma­ dasında yerleşmelerinin tek sorumlusu olarak Kantakuze­ nos’u görürlerse de. aralık­ sız akınları ile Trakya’yı ele geçirme yolunda idiler. olayları yakından izle­ yenlerin gözünden kaçmıyordu. Venediklile­ rin İstanbul’daki temsilcileri. İmparatorluğun çökmekte olduğu bilinmekle beraber. Türk hâkimiyeti altına girmesinin başka esas sebepleri vardı ve asıl sebep. Buna rağmen hayrete değer dayanıklılığı Bi­ zans’ı daha bir müddet ayakta tutabilmiştir. Macaristan’a veya Sırbistan’a tesliminden başka ça­ re olmadığını düşünenlerin sayısı kabarıktı. ırkî ve m illî şuurdan yoksun olmalarıdır. bu sıralarda Balkanlardaki gelişmele­ rin hâkimi bulunan Türklerle Macarların karşılaşmaları­ na sebep olacaktı. sivil irade çözülmüş ve hazine bo­ şalmıştı. uzun süren hâkimiyetinin sonunda Bizans İmpa­ ma devrine girmişti. Bizans’ın Türklerin eline geçmesinin mümkün olduOSM A N LI Q ratorunun kayınbiraderi. Zira Türkler. aksine sırf kendi bencil menfaatleri uğruna Türklerle birleşmekten çekinmemiş­ lerdir. Bizans’ın ve Avrupa’nın bu kısmının ğu anlatılıyordu. 1359’da Vassali loannes ile Üsküdarda yapılan bu­ luşmada İmparator. “Kantakuzenos onları yardıma çağırmamış olsa idi dahi Tiirkler bunun bir yolunu bulurlardı” demek sure­ tiyle bir gerçeği dile getirmektedir. İmparatorun aczi şimdi. İmparatorluğun son eyaleti olan Trakya’ya hâkimdiler. Cenova’nm dostu ve müttefiki. Modern bir tarihçi. iç kavgalardan henüz çıkmış ve bir toparlan­ başardılar. İç savaş­ lar sonunda harabeye dönen Trakya’nın bir çok şehri.yerleştikten sonra tehlike anlaşılmakta ve Rum halkında geniş ölçüde ve âtıi bur uyanış göze çarpmaktadır. Fransız sarayında Türk tehlikesi henüz ta­ nınmıyordu. hatta Sırp kralı Duşan’ın Türk ittifakına vaş vurdukları bilinmektedir. Bun­ dan böyle Türk akıncılar bölgede daha tehditkâr olmağa başladılar. Bizans mirasını bir Hıristiyan devlete mi. Para değerini yitirmiş. Kısacası. Osmanlı fetihlerini kolaylaştıran şartlar her şeyden önce. Türk fetihlerinin ileride doğura­ bileceği tehlikeyi görememiş. Lâkin artık Bizans İmparatorluğunun son yüzyılı. Bu sırada Doğu’da en çok menfaatleri bulu­ nan Venedik ile Cenova. Batı Hıristiyan âlemi ancak Bizans’ı kurtarabilir­ di. zaaf içindeki Bulgaristan’dan Yıdin’i almayı Bizans’ın Osmanlı fetihleri önünde güçsüz olduğu ve böyle bir tehlikeden kendini tek başına kurtaramaya­ cağı artık ortaya çıkmış ve akibet kaçınılmaz hâle gel­ mişti. Trakya’nın sahibi ve her şeyden önce Bizans’ın metbuu idi. Bir uç beyliğinden bir devlet kurmayı başaran Or­ han Bey. Kantukuzenos’un iktidarı ele geçirdiğinden daha fazla. zaaf içindeki Bizans bundan faydalanama­ dı. Bal­ kan devletlerinin içinde bulunduğu şartlar ve özellikle sosyal yapıları Türk fetihlerini kolaylaştırmıştır. Ioannes’in hâkimiyetini ele geçirdiği Bizans fa­ kir. harap ve sosyal huzurdan mahrum bir devletti. Tarihçiler genellikle. Bundan başka bu bölgede hüküm süren kavim ve milletlerin ida­ recilerinden hiç biri de. Cenova’lıların. fakat o sırada Batı Hıristiyan dünyası da birlikten mahrumdu. ayrı­ ca yabancıların iradesine bağlı idi. durdurulması mümkün olmayan bir çöküş devridir. Osmanlı birlikleri 1359’da İstanbul’un surları önünde görünürler. yoksa Türklere mi nasip olacağı problemi henüz cevapsız kalıyordu. Bi­ zans’ın zaafından ve iç kavgalarından ustalıkla faydalaSİY A SE T . bu bölge halkının o esnada dinî. Osmanlıların bir macera peşinde koşmadık­ ları. Bu olay. Bizans’da İmparatorluğun Vene­ dik’e. Bu bölgedeki siyasî kargaşadan faydalanan Macarlar. Orhan Bey ile yaptığı anlaşma ile Türklerin daha önce ele geçirdikleri Trakya şehirlerini onlara terkediyordu. Orhan Beyin hiddetini gidermek maksadıyla kızını onun oğlu H alil’e nişanlamıştır. Bir insan ömrü boyunca üç kere iç sa­ vaşa sahne olan imparatorluk için artık kurtuluş ümidi yoktu. Bizans’ın geniş bir nefes almasına fırsat verdiği halde. Türkler artık. IOANNES PAIEOIOGOS DEVRİ (1355-1391) V. Bu­ nunla beraber hiç bir yerde Türklere karşı ciddi bir mu­ kavemete rastlanmaz. Duşan’ın ölümü sadece Türklere yaradı ve Balkanlarda Türk ilerlemesine engel olacak devlet kalmamıştı. hem kendi aralarında çatışmakta hem de Türklerle işbirliğinden çekinmemekte idiler. bu bakımdan Kantakuzenos bir istisna teşkil et­ mez. 1335’de Bizans’ın içinde bulunduğu tehlikeyi bütün açıklığı ile Venedik senato­ suna bildirmişlerdi. Avrupa’da yerleşmek istedikleri. Şayet Venedik bir çaresine bakmaz­ sa.

Ancak bunlardan sonra imparator papanın ayağına giderek Roma’da mezhep değiştirmiş. Lâkin Roma’ya giderek mezhep değiştiren İmpa­ rator. V. bir kısım Türk akın­ arasındaki ayrılık giderilemediğinden bu iş neticesiz kal­ mıştır. Sultan Murad ile anlaşarak ona haraç ödemek ve ömrünü sükûnetle geçirmekten başka çare yoktu. Bir kaç yıl sonra V. İstanbul’daki bütün Vene­ diklileri hapse attırdı.nan Sultan Murad. Babası ile karde­ şi Manuel’i hapse attırmıştı. 1371 Çirmen Zaferi. Bundan sonra Osmanlıların Balkan yarımadasının batısındaki ilerlemeleri çok çabuk oldu. Sultan Murad ile kendisini çok alçaltan bir m u­ ahede imzalamak zorunda kalır. Lâkin Sultan Murad soğukkanlı ve temkinli davranarak 1389’de Koşma muharebesinde kendisi­ ne karşı önderlik eden Sırp kralı Lazar ile bir çok Sırp ileri ge­ lenini bu muharebede bertaraf etti ve kendisi de şehit oldu. bütün İslav kavimleri arasında bü­ yük bir sevinç yarattı. Timur ortaya çıktığı sıraS İY A S E T . Osmanlıların 1453’den önce Bal­ kanlarda kazandıkları en büyük zafer ve neticeleri bakımın­ dan en önemli başarılardan biri idi. 1388’de ortak Sırp ve Boşnak orduları Ploçnik’de Osmanh ordusuna ağır bir darbe indirmesi. loiktidardan uzaklaştırıldı. şehir içindekilerin ise sefalet ve isyanların pençesinde yaşadıklarını ifade eder. Bizans halkı önünde daha sevimsiz bir hale geldi. İmpa­ rator için artık. İstanbul’u fethede­ rek burasını merkez yapacaktı. halkın büyük bir kısmı ile Kilise onu soğuk karşıladı. 1380’den 1388’e kadar Iştip. Sultan Murad’ın yerine geçen büyük oğlu Yıldırım Bayezid. Bizans ile Venedik arasında Bozcaada yü­ zünden patlak veren ihtilafta Cenovalı’ların yardımı ile hapisten çıkarıldı ve Cenovalı’larla işbirliği yaparak ikti­ dara geldi. Bu sebeple. Bizans. Ioannes. artık Türkler karşısın­ da yalnız ve yardımcısızdı. Bu muharebede sonunda Türkler ilk defa olarak Macaristan hududuna erişirler. Osmanlıların otuz yıldan beri aralıksız süren zaferleri Balkan Islavlarım yılgınlığa sevketmişti. Gelibolu’yu Türklere iade etti ve İstanbul’da üç yıla yakın hüküm sürdü. Bu tarihten sonra Bulga­ ristan bağımsızlığını kaybediyor. Sofya ve N iş zaptedildi. Bu defa Venediklilerin yar­ Ioannes'ia Macar kralından yardım istemek üzere dımı ile V. bu İmparatorluğu tabii hudutları içinde yerleştirmeği düşündü ve bunun için henüz istik­ lâllerini koruyan Hıristiyan Prenslikleri ile Anadolu Türk Beyliklerini ortadan kaldıracak. Neticede V. bir skandal ile son bulur. Limni adasında hapse atılan Andronikos. 1378’de yazdığı bir mek­ tupta. Fakat artık Bal­ kanlardaki olaylarda bir kopma noktasına gelinmişti. Müslüman ve Hıristiyan tebaasına kendisi­ ni sevdirmişti. fakat Kiliseler Murad’ın muvafakati alınarak yeniden iktidara geldiler. Hıristiyanlar arasında Türk­ leri durduracak bir iktidar kalmamıştı. Sultan annes. lik hizmetini yerine getiriyordu. düşman ordusunu dağıtmış. Stefan Duşan imparatorluğunun Yardar ırmağının doğusun­ daki arazisi Osmanlıların eline geçti. genç ve dinamik Osmanlı devleti karşısında tıpkı Bizans İmparatorluğu gibi iktidardan mahrumdular. Sultan Murad zamanında Bi­ zans’dan başka Güney Islavları da. otuz yıla yakın süren hakimiyeti es­ nasında Osmanlı devletinin temellerini atmış. Ohri. Bu sıkışık durumda Kiliseler Birliğine baş vurmaktan başka çaresi yoktu. Sırbistan’ın önemli bir kısmı ele geçiriliyor ve Bizans da Osmanlılara tâbi olu­ yordu. şehrin dışındaki herkesin Türklere boyun eğdiği­ ni. fakat mağ­ mamış olmasına rağmen Bizans. V. ayrıca yerine getiremeyeceği bir meselede yemin ederek kendini bağlamıştı. Papalığa baş vuruyor ve yine bir Haçlı seferi günde­ me geliyordu. Fakat Papa­ lık. Bizans sarayı her yıl veliaht Manuel aracılığı ile Sultan Murad’a karşı vassaO S M A N II Q lup Sırplarla ittifak etmeği ihmal etmemiştir. Yıldırım Bayezid babasından teşekkül halinde bulunan bir İmpa­ ratorluk devraldı ve o. Bu devri en tanınmış Bizans ya­ zarlarından Demetrios Kydones. loannes ile Manuel hapisten çıkınca Andronikos yaptığı seyahat. Bundan başka İmparator. adayı onlara verdi. Bu muhabereye katıl­ cılar Adriatik sahillerine kadar vardılar. İmparatorlukta yeni bir huzursuzluk konusu idi ve bundan sonraki olaylarda önemli bir yer tutacaktı. Prilep. V loannes ile oğlu Manuel. Sultan Murad. batıdan döndükten sonra daha fakirleşmiş. gittikçe kuvvetlenen Sultan M urad ile dostlukları bozulur. mücadele eden taraflarla günün icap­ larına göre işbirliği yapar. Böylece Osmanlıların daha Avrupa’ya geçmele­ rinden yirmi yıl geçmeden Bizans ve Bulgaristan Türk­ lerİn vassali haline geldiler. o da bunu yaptı. bu olayın sonuçları yü­ zünden iliklerine kadar sarsıldı. Bizans’ın sıkışık durumundan faydalanarak her defa­ sında Doğu Kilisesini Katolik Kilisesine bağlamayı dü­ şünmüştür. bir çok za­ fer kazınmış. Artık Sırplar ve Boşnaklar da Osmanlı teba­ ası olmuşlardı. loannes’in büyük oğlu Andronikos’un babasına karşı isyanı.

Hıristiyan devletlerinin de yardımı ile kısa bir za­ manda atlatarak ve toparlanarak ilerlemeğe ve Bizans’ın artıklarını temizlemeğe başladılar. Osmanlıların. Hussit harpleri. Niğbolu seferi. İtal­ yan devletleri arasındaki rekabet bir Haçlı seferine imkân ver­ mez. hatta yardım et­ mekle işledikleri hataları anladırlar. Avrupa’da gittikçe artan Türk tazyiki sonunda dü­ zenlenen Niğbolu Haçlı Seferi. Anadolu’nun Türk ve Müslüman halkına karşı şiddet kullandığından onları kendinden soğutmuş ve bu Türk Beyleri Timur’a sığınmışlardı. Çelebi Mehmed’in dirayetli idaresi sayesinde nerede ise Bayezid zamanındaki arazisini ele geçiren Osmanlı Devleti. Fakat. bundan başka her ikisi de Batı’da ziyadesiyle meşguldü. varlığını hâla koruyordu. Tehlikenin geçtiğini sanan Hıristiyan devletler. uzak görüşlü bir siyasetten muhrum. Sonunda 28 O S A 1A N U . Türk sivil idaresinin. Zira Anadolu’da ve Rumeli’de daha zaptedilmemiş yerler vardı ve Osmanlı idaresi bölgede tamamiyle hâkim değildi. İmparatorluğun iki kanadı arasında Bizans. Lâkin. Doğu’da Bizans. İstanbul’u her taraftanm kuşatmasını engelledi. Batılı hükümdarlar namına ağır bir ders olan Niğbolu muharebesi. Bos­ na’da 1391'de Türklere boyun eğmeğe mecbur olmuştur. Anadolu’da Türk birliğinin kurulması bir asra yakın geri kalmış. can çekişmekte olan Bizans dirilmiş. Niğbolu zaferinden sonra Tuna’nın güneyinde kal­ mayı tercih eder. Baye­ zid’in yeterince deniz gücüne sahip olmayışı. Hıristiyan devletlerin birbirleri­ ne karşı duydukları kıskançlık ve hak iddia edenlere kar­ şı güttükleri yanlış politika. bir Haçlı seferi tertibi ba­ kımından bu çok uygun zamanı değerlendirmediler. hâkimiye­ tinin evcine erişmişti ve meşhur Serez toplantısı ona bir gövde gösterisi fırsatısını veriyordu. Halbu­ ki Osmanlıların özellikle Rumeli’deki iktidarı Haçlıların tahmininden daha kuvvetli idi. Osmanlıların Rumeli’deki arazisi daralmış. içinde yuvarlandığı buhrandan çok çabuk kendine gelmiş ve kuruluşunda mevcut olan sağlam temeller üzerinde yeniden gelişmeğe başlamıştır I SİYASET yezid. Osmanlılar Tuna hudutlarına dayanmış ve bu ırmak üzerinde Türk garni­ zonları kurulmuştu. Buna karşılık Niğbolu zaferinin kolay kazanılmış olması. Tiirkleri Avrupa’dan kovmak maksadıyla yapılmıştı. Anadolu’da ve Rumeli’de eski­ sinden daha sağlam temeller üzerinde yerleşmiş ve bir çok probleme daha kalıcı bir hal çaresi bulabilmiştir. Balkanlarda ve Doğu Avrupa’da yeni bir devrin başladığına işaret sayılmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti. Osmanlıların Rumeli’deki hâkimiyeti Anado­ lu’dakinden daha sağlam olduğunu gösterecekti. şehzadeler arasında sonu gelmeyen iç savaşlar çıkmış. Bizarısın ve Balkan yarımadası ülkelerinin tamamiyle Türklerin hâkimi­ yeti altına girmesi neticesini vermiştir. Anadolu Türk Beylikleri eskisinden daha kuvvetli bir hale gelmişlerdi. Bayezid. Bayezid. Bu suretle ken­ di felâketini hazırlamakla kalmamış. Hıristiyan devletler ancak şimdi. Türklere en yakın olan Venedik ile Macaristan. Osmanlı Devleti’nin yirmi yıldan az bir zamanda yeniden kurulmasına ve bir istila siyaseti gütmeğe başlamasına yardım etmiştir. daha bir müddet dayanabildi. Bir kısım Hıristiyan mihrakların desteği ile ayakta kalabilen Bizans. feodal şövalyelerin son büyük girişimi idi ve 25 Eylül 1396’da Niğbolu’da vukubulan muharebede Haçlı ordusunu yenilgisi tam olmuş. Artık Bulgaristan dışında Eflak ve Sırp Beyleri yerleşmişti ve az sonra meydana çıkacağı üzere. İmparatorluk gün geç­ tikçe Bayezid’in iradesine bağlanıyordu. B atidaki anarşi. Türk­ Temmuz 1402’de Ankara yakınlarında vukubulan bir günlük bir muharebede Osmanlı ordusu dağılmış. Türkler korkunç bir buh­ ranı. çoktan beri ikinci sınıf bir devlet­ ler. bu yıllarda Bizans’ın Mora yarımadasındaki arazisini de sürekli akınlarla sıkıştırıyorlardı. Bi­ zans üzerindeki tazyikini artırdı. Padişaha kendi kuv­ vetleri hakkında gerçek olmayan bir itimat sağlamış ve bu yanılgı gelecek bakımından çok ağır neticeler doğur­ muştur. Anadolu halkını uzun ve ıztırap dolu yıllara sürüklemiştir. Bununla beraber Ba­ ti. Osmanlı Devleti’nin yeniden canlanmasına fırsat vermekle. Anadolu Türk Beylikleri canlanmışlar ve Bizans eski arazisini geri iste­ meğe başlamıştı. Şehzadeler birbirlerine karşı mücadeleye baş­ layınca Hıristiyanlar baş kaldırmışlar. fethettikleri ülkelerde halkın inançları­ na saygılı olmaları. Batının iftihar vesilesi şövalyelerinin Türk yayası önün­ deki hezimeti. kâh Türklere düşman kâh onların müttefiki idiler. Bayezid kendi kuvvetlerine fazla güvenmesinden ileri gelen gururun­ dan dolayı bilerek Timuru da kızdırmıştı. özellikle mâliye­ sinin fazla yük olmayan sistemi ve nihayet halka insanca muamele etmesini bilmesi. Osmanlı hâkimiyetini Bi­ zans’ın ve Balkan ülkelerinin emniyet ve huzurdan mah­ rum idarelerine tercih edilmek için yeterli bir üstünlüktü.larda Bayezid buaları gerçekleştirmek yolunda idi. İngiliz harpleri. Büyük Şizma.

Per.Babbinger. Bucureşti 1963. C ritobul. F. Transl. Byzantinoslavica 26 (1955) 255-276. A nkara 1949. M ükrim in H alil. J . von Friedrich Giese. Loenertz.Monumenta Hungaria Historica X X I....Stolz. transl. H ovâth. Teleki. M ishingan 1975.. Budapest 1887.Zeit. 6 (1931) 2 41-246. Die Altosmanischen A nonym n Chroniken.. H alil İnalcık. I . bayzantina e t Franco-Fraecea. Ankara 1978. Un recit du Siege de Constantinople par les Tnrcs (1394-1407) Revue des Etudes Byzantines 23 (1965) 100-107. Tarihi Osman'ı Encümeni Mecmuası 28 (1915) 242-250. Tarihi. Cihannuma I.. Közepkori Kutföink Kritikus Kerdesei. Tarih D ergisi 2 (1950-1951) 51-66. Notes et Extraits Pour Servir â l ’Histoire des Croiasades au X V Siecle I-VI. Pest 1853. B udapest 1893. A . Memoirs o f a Janissary. Lorga. a Writer Contemporary with the f a il o f Constanti­ nople (1453).. J . İstanbul 1930. setzt von R enate Lachm ann. A Magyarok Kronikdja. Die Biographİe Stefan Lazarevics dem Philosophen als Geschichstquelle. by B. îstoria Turco-Byzantina 1341-1462. R -J. T h iriet.Ivdnvi . Düstumame. History o f the Mehmed the Conqueror. Vasiliev.. Bonn 1834..Schopen.. Georgio Sphrantzes.. Horvdth Janos Forditdsa.. R om a 1970. Enveri. İstanbul M I 1974.. J . E inleitung u n d Uber- Charanis. Beldiceanu.. G iustiniani.. . J .Byz.. H .Giese. V. 39 (1 9 8 1 ).. Bucureşti 1958. W Z K M 55 (1959). ed-J. K om m entiert von Claus Peter H ase-Renate Lachm ann... Paris 1954. Editie Critica de Vasile Grecu. Paris 1899*1902. B yz. F. Schiltberger. A.. R obert Anhegger. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches.. M ehm ed b... O SM A N LI m1 SİYASET . B udapest 1974. A n A nnoted Transiation of '“H istoria Turco-B yzantina” by H .Française A. ed.. Rev. Tarih-i  l. Rerum Ungaricarum Decades.. II 1964... S. İstanbul 1332.fogel .. M ünchen 1960.. . Tursun Bey„ Tarih-i Ebul-Feth Sultan Osman. Dukas. K . ..b. N .KAYNAKLAR Die Almmanischen Anonym n Chroniken Tewarih-i âl-i Osman I. İlk Osm anlı Padişahlarının Isdar E tm iş O ldukları Bazı Beratlar. Gecich.. Umur Paşa ım d Orhan. Enveri. Editİe de V. Hieronimo Giustianı’ s History ofChios. Tinııefeld. I 1960. Decarraux.. N eu m ann. M irm iroğlu. by Ph. Giy. I*II Budapestini. M ünchen 1967. Die Frühosmanischen Jahrbücher des Urudsch herausg.. Thurözcy.Chr. Bibi. Teil 4. M em orien Eines Janitscharen oder Türkische C hronik.i Osman. C ritobul din Im bros. Byz. Behişti.uellen Budapest 1-938.7896.Darkö.1 3 4 1 -1 4 5 3 . Byzantine. Bogdan.add.Et. Kantakuzenos. Laonici. A Jorg o f N uren b erg . İmperaior H istorianm Libri IV...64 (1971).. Lipsiae 1936.. Vie de Mahomet II. edd.Dethier. D ocum ants 2. Z u Einigen Frühosmanischen Urkunden.and Notes by S. Byzantinoslavisca 26 (1965) 62-73. K onstantiıı M ihailoviç. Memorii (1 4 0 1 -1 4 7 7 ). D etro it 1975.. 1965.III Bonn 18281832.. Pachymeres und Philes als Zeugen fü r ein Untemehmen gegen die Osmanen.v.. Texte.... Grecu.Soucek. Dölger.. W erner. F. La haye 1958-1961. F. Demonstrations.” Ta­ rih Araştırmaları Dergisi 3 (1966) 183-193. Die Griechischen Quelle zur Schlacht am Kosovo Polje. 1800. Bucarest 1915. Miscellanea Byzantina Monacensia 6.Grecu. trad. H onnover 1925. Hist. Regester de Deliberations du Sonat deVeniseConcemant la Romanie. Loenertz. İstanbul 1928. A n împortant Short Cronicle o f the Fourteenth Century. Gyöni. D u Codex Mosquensla 426.. Török Tortenetirok I. yay.. Radojeie. Die Altosnıanische Chronik des Aşıkpaşazade. Ragnza es Magyarorszag Összek'öttesenek Okleveltdra. 13291463. R -J. ed. P. Leipzig 1929Aşıkpaşazade Tarihi. Gazavâi-ı Sultan Murad. B udapest 1978. Vizantiyaki Vrem ennik 2 (1949) 481-487.Trad.J M agolinas.Grecu.. W ıttek . Yinanç.... Bonfmis. Szekely..Juhasz. Archİv ftir Slavisdıe Phiİologie 18 (1869) 4 0 9 ... M ünchen 1859Schreiner. P. M üneccimbaşı A hm ed D ede.. yayınlayanlar. J .. 1922-1927. Princeton 1954. Bruxelles 1953.E. Johannes Kantakuzenos. M .... M . Cam b­ ridge 1943.. 1282-1341.. Ü bersetzung. E. Chalkandylae. K raelitz.. B ritish M useum nr. H . Editie Critica V. F. B yzantinon 13 (1938) 335-362.von Fr. Or. N . 1451-1467. J .le a .G ü n te r Prin zin g .. 2. Chronikon Breve. Melikoff-Sayar. M evlud O ğuz. Bucureşti 1966 .. Sphrantzens. Failler. Hacı H alil-ü l-K u n ev i. herausg. herausg. 3 vols. Sathas. Ordre et Desordcn dans les Me'moires deJean Cantacuzene. Thüry. F.. Documents inedits Relatifs d l’Histoire de la Grice au Moyen Age (14001500) I I I .. Ann A rbor.H . Hunyadiak Kora Magyarorszdgon X . Ducas D e d in and fail of Byzantium to the O tto m a n Turks... Diİstumame-i Enveri-Medhal.. VI.. Reise in Europa. 2 4 (1958) 155 ss... P. Charles R iggis.... Les actes des premiere Sultam dans les Manuscrite de la Bibliotheqms National d Paris. G . J . BevezcesJegyzetekkel Elldtta Thalloczy Lajos. . G ras-W ien-K öln 1975. Leipzig 1925.Comm. M . “Osm anlı Tarihinin İlk devrine aic B ulgar ve Sırp K ro n ik leri. Chronologie et Compozition dans l ’Historie de George Pachymere. A.. İstanbul Chronique Breve. Tarib-i âl-i Osman. Fatih Sultan Mehmed 11 Devrine A i t Tarihi Vesikalar. Asien und Africa 1394-1427. .. Ungarn und Ungartum im Spiegel der Byzantinischen Q. Teİl 5 . Staııojevic.. et N otes par I. A rgenti. Studien zu den Vrachea Chronica. J... Breslau 1922.. d in Domina lui M ohamedal î î. Le D estan d ’Ü m u r Pacha.. N eşri. Ğtudes sur les Chroniques Breves Byzantines. 1945. Mehemmed Han. N .

siyasi ve medeni faaliyetleri.4 SİY A SE T . Türk tarihinin önemli bir kısmını teşkil eder. “Bizans imparatoru Mihael’i korku aldı. Malazgirt Zaferi’ne kadar asırlar boyu “ fetih sahası” olan Anadolu artık yeni ve ezeli sahibi olan Türk M illetine “vatan” olmakta ve fetih sahası Balkanlara kaydırılmaktaydı. dağ bir başka kutsallaşıyordu. Türk tarihinin gerek siyasi. nehir. kendilerine vatan yapmalarından itibaren başlar. her şehir. liman şehirlerini ve adalarını zabtettiler. Bizans İmparatorluğu arazisine. yeni va­ tanlarını hiç yadırgamadılar ve buraya kolayca intibak et­ tiler.2 Bir Bizans müellifi “Türkler Anadolu’ya eskisi gibi yağmacı olarak değil. Anado­ lu’nun Rum ve Rumlaşmış halkları Türklerİn önünden kaçıyordu. işgal ettikleri yerlerin hakiki sahibi sı­ fa tı ile giriyorlardı” ifadesiyle bu yeni durumu ve eski ga­ zalardan farkını daha doğru bir şekilde belirtir. Grek milletini mahpus gi­ bi İstanbul’un içine tıkadılar” demektedir. her ova. Bu sebeple Selçuklu Sultanları. Bu aşk ve imanla toprağa yerleşen Türkmen boyları. XI. Böylece ahalisiz kalan bu bölgelerde Türkler’in yer­ leşmesine hizmet etti”} Bu kayıt Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk vatanı olması bakımından çok önemlidir. D O Ç .KAYILARIN ANADOLU'YA GELİŞİ YRD. Selçuklu devlet adamları için bir yandan Türkmen göçlerinin baskısından kurtulmak maksadıyla onlara yurt bulmak. köy bir başka manalaşıyor. Böyle­ ce Müslüman Türk’ün elinde Anadolu’nun kaderi kökün­ den değişiyor. Korkak ve kadınlaşmış müşavirlerinin sözlerine kapılarak sarayından ayrılıp Türklere karşı sefere çıkmadı. Anadolu yaylasına geldikleri za­ man binlerce senedir hayal ettikleri ülkenin burası oldu­ ğunu ve milli ideallerini ancak buradan gerçekleştirebi­ leceklerini sezmekte gecikmediler. DR. O za­ mandan günümüze kadar. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler’in Ana­ dolu’daki bu sür’atli yayılışlarına dikkati çeken Ermeni Mateos. burası iklim bakımından eski yurtlarını an­ dırmakla kalmıyor. tarihte en bü­ yük göç sayılan Germen göçleri kadar ve belki de onlarO SFA AN LI dan neticeleri bakımından etkisi daha büyük ölçüde ol­ muştur. gerekse medeni­ yet tarihi bakımından en önemli ve büyük faslı olduğu kadar İslâm tarihinin de fütuhat ve medeni­ yet bakımından en azametli bir kısmıdır. kaza. diğer taraftan da onların Müslüman halkı ve ülkeleri rahatsız etmelerine engel ol­ mak için zaruri bir hale gelmiş bulunmakta idi. muhtelif iklimleri ve coğraf­ yaları fetheden Türk M illetinin gerek Anadolu’daki ve gerekse Anadolu üssünden hareketle fethettikleri diğer kıta ve memleketlerdeki yapıcılıkları. Bu Türk göçleri. “Müslüman Türkler bütün şarkın sahipsiz kaldığını görünce kuvvetli ordularla beraber bir sene içinde İstanbul'un kapılarına kadar ilerlediler. Selçuklu Türkleri.1 Türkler’in Anadolu’yu vatan edinme isteği. bu kıtada yaşayan ve zaman zaman bu ülkeden taşarak. Bütün Roma eyaletlerini. Anado­ lu’nun Türkleşmesinde bu iki taraflı siyasi gayretlerin tesiri büyük olmuştur. aynı zamanda asırlık ideallerinin ta­ hakkukuna da yarayacak bir manzara arz ediyordu. Çünkü. EROL KÜRKÇÜOĞLU A TATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ nadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması. Anadolu’nun fethi. Hıristi­ yan dünyasından İslâm dünyasına yöneltilen tehlikeleri göğüsleyebilmek gibi stratejik bir zarurete dayanıyordu. Türkmen komutanlarını göndermek suretiyle muntazam orduların seferlerine yol açılmasını sağlamakta diğer taraftan da fetih vecibesini yerine getirmekte idiler. Fakat bunun arkasından cihan hakimiyeti ideallerine de en elverişli yerin yine bu ülke olduğunu ve burayı bir ana üs olarak kullanmak gerektiğini çabucak fark ettiler. Çağdaş bir yazara göre. yüzyılın başlarında “Oğuz” veya “Türkmen” adıyla anılan Türk boylan kalabalık kitleler halinde Anadolu’yu açarak. yayla.

edebiyata. bu uc kültü­ rünün manevi kudretine bilhassa gaza fikrine ağırlık ver­ mişlerdir. nüfusun büyük bir çoğunluğu­ nu göçebe Türkmenler teşkil etmekte idi. Batı Ana­ dolu’da müstakil ve canlı yeni bir Türkiye’nin doğuşu Moğol baskısı altında Anadolu’da meydana gelen yeni şartların neticesidir. Bu şekliyle eski Türk Devlet gelene­ ğinde olduğu gibi Osmanlı hükümdar ailesine hakimi­ yetin Tanrı’dan geldiği nazariyesi benimsenmiştir. Uçlarda Selçuklu hinterlandının ananevi yüksek İslâm kültüründen farklı bir uc kültürü hakimdi. O SM A N LI Moğolların bir asır süren hakimiyetlerinden sonra Oğuzlar ve onların en asili olan Kayı boyundan Osmanlılar üç kıtaya sahip olunca. Kimse ellerinden almayacak. Osmanlı împaratorluğu’un menşe’i üzerine araştırıcılar. Kızıl-Irmak’ın batısındaki bölgeler. Türk Milleti’nin müstakbel tarihini yapmış. bilhassa batı uc bölgesi. Korkut A ta söyledi. Batı Anadolu’da uc bölge­ sinde yeni bir Türkiye’nin doğuşu meselesi ile sıkı sıkı­ ya bağlıdır. uc siyasi kuruluşların son mümessili olan Osmanlı Devleti’nin futuhatçı askeri karakterini tayin ettiği gösterilmiştir. Han­ lık “Oğuz H an’ın vasiyeti mucibince âhir Kayı Han evlâdına düşse gerektir”10 demek suretiyle Kayıların Türk tarihin­ deki siyasî önemi vurgulanmıştır. İkincisinin de Kayığlar. Daha XI. Bu dediği Osman neslidir. ”12 Ünlü Rus tarihçisi ve Türkoioğu V. yüzyılda Anadolu coğrafyasına adını veren Türkler için hemen hiçbir dönemde. Avşar. devlet ve siyasete damga­ sını vurduğu. Oğuz’un o kişi tam bilicisi idi. 24 Oğuz boyu arasında Kayı boyunu en muteber boy olarak vasıflandırmaktadır. Ne derse olur­ du. Oğuz H an’ın büyük oğlu olan Kün H an’ın büyük oğlu ’nun adının Kayı Han olduğunu kaydetmektedir. Oğuz boylarının devlet yönetimine katılımında Kayı bo­ yunun önemine dikkati çekmektedir: "Sultan Sancar za­ manında Oğuz adetlerine sıkı sıkıya uyulduğunu belirterek.V. 1260-1300 yıllarında Anadolu Türkleri için yeni bir hayat ve faaliyet sahası halini almış bulunuyordu. Kayılar Oğuz Han’a dayandırılmaktadır.8 Ebulgazi Bahadır H an’da. ahir zaman olup kı­ yamet kopuncaya kadar. cihan hakimiyeti tekrar Türklere intikal etmiş. yani Selçuklu sınır bölgesinde kurulan Türkmen Beylikleri’nden biri olduğu ve kuruluş şartlarının Anadolu Selçuklu tarihi çerçevesinde incelenmesi gerektiği hususudur. bunların birin­ cisinin Kınıklar. Herşeyden evvel uçlarda. yani Kayılar ol­ duğunu ifade etmektedir. Oğuzların Türkmenler ol­ duğunu ve 22 bölükten teşekkül ettiğini. yayılmasını ve güçlenmesini sağlayan Osmanlı Hanedanı’nın ortaya çıkış meselesi. H ak Tealâ onun gönlüne il­ ham ederdi. bu arada harabe duru­ mundaki pek çok şehri de yeniden inşa etmişlerdir.5 Anadolu Türklüğünü yeniden birliğe kavuşturan. eserinde Oğuz ve Kayılar hakkında şöyle bahsetmektedir: “Resülaleyhisselâm zamanına yakın Bayat boyundan Korkut A ta derler bir er ortaya çıktı. kuvvet ve kudret sahibi manalarına gel­ mektedir. Üç-ok’ların ise küçük boy sayıldığını ve Bozokların Üç-ok’lara oranla I SİYASET . Anadolu’da kimlik meselesi söz konusu olmamıştır. Gazanın. Türk cihan hakimi­ yetinin doğuşunu ve en yüksek dereceye erişen Osmanlı dünya nizamını yaratan maddi ve manevi kuvvetlerinde kaynağı olmuştur. Bartold. Beydili ve Yıva boyları ile birlikte hükümdar çıkaran boylardandı. Va­ tanlaştırma çalışmalarının bu dikkate değer yönü üzerin­ de yapılacak yeni araştırmalar.9 Oğuz elinin en asil. en sağlam ve kutsi temellere da­ yandığı içinde bu azim imparatorluğun bir “Devlet-i ebedmiiddet” olduğu inancı onun yıkılışana kadar yaşamıştır. Osmanlı tarihlerinde. K ayının anlamı sağlam. Yani vatanlarına kavuşan Türkler kısa zamanda bin­ lerce köy ve kasabayı kurarken. A hir zamanda hanlık tekrar Kay iy a geçecek. boş ve kimliksiz bir coğ­ rafyaya vurulan damganın ne kadar sistemli olduğunu herkesin anlamasını kolaylaştıracaktır.Kimliklerin oluşmasında temel faktör insan olduğu için Anadolu’daki Türk kimliği de tarihi devirlerde çe­ şitli sebeplerle Anadolu’ya gelen Türklerin maddi ve ma­ nevi kültürlerinin sonucu teşekkül etmiştir. Cami ut-Tevarih adlı eserinde.13 Başka bir Rus kaynağında da Oğuz tarihine göre.7 Kaşgarlı Mahmud. en şerefli boyu olan Kayılar. sağ kanadın başbeyinin mutlaka Kayı ve Bayat boylarından. Osmanlı Beyliğinin uçlarda. Reşideddin.11 Dede Korkut. 6 Anadolu’da teşekkül eden bu uc beyliği. Boz-okların büyük. Osmanlılar Oğuzların Kayı boyundandır. sol kanadın başbeyinin de Bayındır ve Peçenek boylarından se­ çildiğini” yazmaktadır. uçlardaki Türkmenler arasında alperenlik şeklinde hususi ve umumi hayatın her türlü tezahürüne-dini hayata. işte sürüp gidiyor. Gaipten türlü haber söylerdi.

Celâleddin Harezmşah ile Azer­ baycan’a ve Doğu Anadolu’ ya göç etmişlerdir. 1071 Malazgirt Meydan Zaferi’nden sonra Anadolu’yu fethe başladıkları sırada kendi­ lerine bağlı Türkmen boylarını. han olacağı için. Ertuğrul burada iken ge­ rek Moğollara ve gerekse Bizans Rumlarına karşı Selçuk­ lulara mühim hizmetlerde bulunmuş olduğu için niha­ yet kendisine mükafat olarak “uc”da yani Bizans sınırın­ da “Söğüt Kışlağı” ile “Domaniç Yaylağı” iktâ olarak veril­ miş ve bunun üzerine bu bölge müstakbel Osmanlı İm­ paratorluğunun beşiği olmuştur. yolları ve yasaları. . Kayıların tarihi. Mükrimin Halil Yınanç. Oğuz Türklerinden Kayı boyunun ve Horasan yahut İran’daki Mahan şehrinin beyi iken Cen­ giz devrindeki Moğol istilası üzerine kabilesiyle beraber. Ahmedî.hanın seçiminde büyük imtiyazlara sahip olduğunu ifade etmektedir. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Fakat bu bölgeden memnun olmayan Ertuğrul Gazi. o dö­ nemde egemen olan Selçuklu Hanedanına ait olmasın­ dan dolayı birinci sırayı almasının 2orunlu olduğunu be­ lirtmektedir. . Kaşgarlı Mahmud’a dayanarak ver­ diği Oğuz boyları listesinde Kayıların ikinci sırayı alma­ larının doğru olduğuna dikkati çekmiş. . Pa­ ul Wittek. Yine yukarıda adlarını verdiğimiz müelliflerin eser­ lerinde Süleyman Şah’ın komutasında Kayıların Anado­ lu’ya gelişi hadisesi de şöyle nakledilmektedir: Süleymanşah. Halil Edhem. Yerleştirilen Türkmenler içinde Osmanlı Devletini kuran Kayılar’da mevcuttu. sağ kolun beylerbeyi ilân olunsun . Kayıların IX. Oğuz Han söyledi. . Lütfi Paşa tari­ hinde.Töreye göre sol kolda da beylerbeyi olacak.14 batıya doğru göç edip Ahlat.0 da Bayındır olmalı — Töre. Yazıcızade Ali.sonra Alkaevli ve Karaevli. Alâeddin Keykubad’dan boyunu iskân edebil­ mek için bir yer istemiş ve bunun üzerine Ankara civa­ rındaki Karacadağ verilmiştir.Baştan Kayı oturacak. Hoca Sadettin Efendi. : Sonra Kayı.Dedi. Anadolu’ya göç etmelerinden itiba­ ren başlamaktadır. fakat bu birinci sıra kadar önemli bir yerdir. Sultan Osman'ın cülusu nakledilirken “Oğuz töresi gereğince Oğuz neslinden kimse olmayacak hanlık ve padişah­ lık Kayı soyu var iken özge boy soyuna değmez. Selçuklularla beraber Horasan’a ve Moğolla­ rın tecavüzleri üzerine. Konya’ya gönderip. Edirneli Ruhi. . bu ülkenin muhtelif bölgelerine iskân etmişlerdir. ilk Osmanlı Tarihi olarak kabul edilen Şükrullah’ın Behçetu t-Tevârih’inden itibaren bütün tarihlerde yer almış­ tır. tö­ reyi. Frederik Giese. Herbert Adams Gibbons.18 Fatih’in sadrazamlarından Nişancı Mehmed Paşa. oğullarından Savcı Bey’i (Aşıkpaşaoğlu’nda Sarı Yatu di­ ye geçmektedir). kurallar ve ikramda yine şu düzende olmalı ey kardeşim. -şöyle belirledi. sonra Bayat.”11 Selçuklu­ lar zamanında da sağkol beylerbeyinin Kayı boyunun be­ yi olduğunu görmekteyiz. "Gün-dağdu” bu hadise üzerine vatanlarına dönmüşlerse de. Kayı Beylerinin de I SİYASET Paul W ittek de. Selçuklu tarihleri. Dündar ve Ertuğrul ismindeki diğer iki oğlu Pasin ovasıyla Sürmeli-çukur taraflarına gitmişler­ dir. Süleyman Şah’ın dört oğlundan “ Sungur-Tekin’le”. “Kanların atası. OSM ANLI .töre oğulları­ na yol olsun diye . İsmail Hami Danişmend gibi tarihçiler ünlü Kayı boy beyi Ertuğrul’un babası olarak Süleyman Şah’ı göstermektedir­ ler. Bayatlı Mahmud Oğlu Haşan. çünkü ilk sıradaki boy. Hüseyin Namık Orkun. asırdan itibaren Ceyhun nehrini geçerek İran’a geldikleri hakkında tarihçiler ittifak etmektedir­ ler.1 6 Osmanlı kaynaklan da Kayı Türklerinin Oğuz boy­ larına üstün tutulduğunu zikrediyorlar. Osman Gaziyi Oğuz H an’a bağlayan soy kütüğü. ağırbaş­ lı. sıkıntı yüzünden tekrar va­ tanına dönmek üzere Elbistan ve Halep üzerinden Ca’ber II. Sultan Murad devrinde canlanan milli kültür ve Kalesi’nin önüne gelmiş ve burada Fırat ırmağını geçer­ milli tarih şuuru ile yetişen ve bu faaliyetlerde büyük ken boğulup bugün “Türk Mezarı” diye meşhur olan ye­ hizmet yapan Yazıcıoğlu Ali bu mefkure ile İbn Bîbî’yi tercüme ederken bilhassa Alâeddin Keykubad devrini Oğuz Destanı ve Türk töresine göre nakletmektedir. Lütfi Paşa. Ceyhun’u geçen Kayılar Horasan’da Merv ve Mahan tarafına yerleşmişler ve sonra Moğolların saldırılan üze­ rine yerlerini bırakarak Azerbaycan’a ve Doğu Anado­ lu’da Ahlat taraflarına gelmişlerdir. Aşıkpaşazade.şu şekilde Öğüt verdi . Adnan Erzi gibi müellifler de Ertuğrul’un babası­ nın Gündüz Alp olduğunu ve Ankara’nın Kızıl Saray Kasabasının Kırka Köyünde Gündüz Alp’e ait bir mezar bulunduğunu belirtmektedirler. Erzincan ve Amasya taraf­ larına gittikten sonra yokluk. Bu kayıtlara göre Kayı Boyu.19 Büyük Selçuklular. İsmail Hakkı Uzunçarşılı.”1^ re gömülmüştür. Müneccimbaşı. Behçetü’t-Tevarih’den başlayarak.0. Neşri.

20 Selçuklu Devleti’nin göçebe Türkmen kabilelerine karşı takip ettiği idari siyaset. oymak­ lar hususunda da Kayı ile Avşar başbaşa gitmektedir. Kastamonu’da bu­ lunan Çobanoğullarının Kayıların bir kolu olduğunu ile­ ri sürmüş ve Kastamonu-Ankara bölgesinde bulunan bü­ yük bir Kayı zümresinin varlığı da Yazıcı-zâde’nin bu id­ diasını kuvvetlendirmektedir. Niğde. Günümüzdeki Ana­ dolu köy ve kasabalarının binlercesi Türkmen ilinin iki kanadını teşkil eden Boz-Oklu ve Üç-Oklu (Dış-İl veya İç-İl) boy ve oymaklarının adlarını taşımaktadır. Afyon. Mihaliç. Orhaneli gi­ bi yerleşim bölgelerinde de tam 58 Kayı adının mevcut bulunduğu bu konudaki haritalar üzerinde yapılmış ba­ zı araştırmalar sonucunda meydana çıkmıştır. Ödemiş. Çankırı. Kuzey Azerbay­ can’dan başlayarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da. Artukluların hâ­ kim olduğu. Doğu Anadolu’dan çok.25 Oğuz boylarına ait yer adları hakkında. Kayılar Anadolu’nun m uhtelif bölgelerine dağılma­ larına rağmen özellikle Kastamonu bölgesinde kitle ha­ linde bulunduklarını. Kayı adlı oymaklara gelince. batıya doğru göç edip uc gazala­ rına katılmasıdır. Bu sebeple de Hüsameddin Çoban ailesinin bu bölgede bulunan Kayı topluluğu­ na mensup bulunduğunu ve bu Kayı topluluğunun da Selçuklu devrinde Kastamonu-Ankara arasına yerleştiri­ len yüz bin çadırlık Türkmen grubuna dahil oldukları görülmektedir. Es­ kişehir.23 Türkiye İçişleri Bakanlığının 1 Mart 1968’de ya­ yınlamış olduğu “Köylerimiz”24 adlı eserde doğuda. aynı yoğunluk derecesinde gelmemişlerdir. İğdir. Fethiye.harplere iştirak ettiklerini açıkça yazmaktadırlar. Çorum. Bu Kayı oymakları. O r­ ta Anadolu’da ve nihayet Batı Anadolu’da ve Trakya’da birtakım Kayı köylerine rastlanmaktadır. Diyarba­ kır. her bölgeye aynı yoğun­ luk derecesinde yerleşmemişlerdir: Anadolunun kuzey ta­ raflarında çoğunluk oniki Bozok boyunda. At-Çeken (Konya). sonra da Mardin yani Artukoğulları memleketine kadar gelinmiş.21 Türkmen boy ve ulusları Anadolu’ya dağınık bir şe­ kilde serpilmiş olmakla beraber. adeta Kastamonu bölgesinin Kayı İli olarak. doğudan batıya ilerleyerek. Salur. Sis (Kozan) bölgelerinde bulunmaktadır. Moğol istilâsı üzerine bir­ çok Türkmen boyunun. hep Kayı bölgesidir. Kastamonu. Ertuğrul Gazi ve kardeşlerinin Anadolu’ya girerken izle­ dikleri yol. Yazıcızâde Ali. Denizli. XVI. 94 yer adı ile en başta gel­ mektedir. oradan Danişmend memleketine kadar uzana­ rak. Anadolu’da yirmidört Türkmen boyları ve oymakları mevcut olmakla beraber bunlar. Kastamonu bölgesi Kayılarla iskân edilmiştir. Kayı boyunun büyük bir kısmının tarihi ve iktisadi etkenler nedeniyle batıya doğ­ ru yürümelerinden ileri gelmiş olmalıdır. Önce Van bölgesine. yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalar geçiren “Anadolu’nun fethi ve Türkleşmesi” sırasında diğer Oğuz boyları gibi Ka- yı’lar da. Aydın. batıda Tekirdağ’a ka­ dar 27 Kayı köyüne rastlanmaktadır. yani Anadolu’nun O rta ve Batı taraflarında. Bu yer adlarına. Döğer. Bolu. İsparta. Buna nazaran da Kayı toponimisinin An­ kara’dan kuzeye doğru dağınık bir halde bulunmasını. Kara-Hisar (Afyon). onu kabul edenlerin hiç düşünmedikleri çok büyük bir sonucu yani “Anadolu’nun Türkleşmesi” sonucunu doğurmuş oldu. Menteşe. Kayı’ların diğer Oğuz boyları gibi daha ilk fetih devirlerin­ den başlayarak doğudan batıya doğru yerleşme siyasetini gerçekleştirmişlerdir. batı ve kısmen gü­ ney sahalarında rastlanması. Yüz­ yılda yazılmış Osmanlı tahrir defterleri üzerinde yapılan araştırmalara göre. Kayı Boyu. Çepni. Tarihi bir hakikattir ki. Saru-Han. Konya. Hamid (İsparta). Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesine zemin hazırlamışlardır. güneyinde ise diğer oniki Üçok boyundadır. Kı­ nık. Yörükler arasında. Görülüyor ki. Bayat boyları ikinci derecede diğerleri de üçüncü derecede iskân edilmişlerdir. Bayındır. Afşar ve Kayı boyları birinci derecede yo­ ğunluğu teşkil etmek üzere yerleşmişlerdir. Sivas.26 . Düzce. Tekirdağ illerindeki Kayı köylerinin varlığı Osmanlıların Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk vatanı haline gelmesinin tarihi bir göstergesidir. Er­ zincan’da Refahiye’den başlayarak. Ankara. Bugün­ kü Anadolu toponomisnin bize gösterdiği gerçek. Anadolu Türkleri nazarında sınır boyla­ rının bir “Dar-ül cibad” olması ve bilhassa Selçukluların son zamanlarında uğradıkları. Burdur. Kayılar bu hususda da en fazla teşekküllere sahip bulunan iki boydan (diğeri Avşar) biridir. Selçuknâme adlı eserinde. Ankara. Erzincan. Yer adlarında olduğu gibi. Çobanoğullarının bu bölgedeki siyasi faaliyetlerinin ne­ ticesi olarak kabul etmek mümkündür.22 O SM A N LI Bugünkü Anadolu toponimisi hakkmdaki bilgileri­ miz burada hala yaşayan ve yirmidört Oğuz boyunun isimlerini taşıyan yüzlerce köy ve yer ismi arasında Kayı isimli köylerinde varlığını gösteriyor. Bu listenin tam olmadığı ve bugünkü Türkiye sınırları içinde Muğ­ la. Nevşehir. Denizli. vasıflandırıldığını kaynaklarda görmekteyiz.

87. İstan­ b ul. A nkara. İstanbul.27Ğ. İstanbul. Kafalı. 1988. “O sm anlı D evleti’nin K uruluşu H akkında Yeni G ö­ rüşler". s. 1971. 1968. Belleten. “Kaydar”.163. 1 Şerif Baştav. Türkler Anadolu’da. D üz: N . 19. 1991.3. Socineniya.432-433. Şecere-i Terâkime (T ürkm enierin Soy K ütüğü) Haz: Zuhal K ar­ gı Ö lm ez. Danişm end.245.271-275. Lütfi Paşa. H alil İnalcık. s. 1995.l. Kayıların. İstanbul. I. 1928. I. Yer adları hatıraları Anadolu’nun vatan edinilme­ sinde en mühim rolü Kayı boyunun oynamış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.7. Paul W ittek . 11 12 13 14 Lâszio Rasonyı. Domaniç. s. Düz: Çiftçioğlu N . 1999. Ankara. V. A. s. Sa­ deleştiren K ırzıoğlu F ahrettin. s. s. Fethiye. Aşıkpaşaoğlu A hm ed Âşıkî. Osmanh İmparatorluğu’nun Doğuşu. 1981. Faruk Sümer. Haz: N ih a t A zam at. Sayı: 47. XIV- XVII. s. Lütfi Paşa.92-93. 23 Fuad K öprülü. s. 1988. 1996. s.144-145. İstanbul. “E rtu ğ ru l Gazi M addesi”. Tacü ‘t-Tevârih. 15 O sm an Turan. s. s.Nihal ve Ahmed Naci’nin birlikte yazdıkları “Anadolu’da Türklere a it Yer isimleri” adlı makalede. s. B artold. Osmanlılar Oğuz Han’dan beri gelen Türk devlet geleneğinin adeta miras­ çısı ve temsilcisi konumunu üstlenmişlerdir.V. Düveli İslâmiye. A nkara. 1939. Haz: M ehm et Altay Köym en. Tevârih-i  l-i Osman. “Kayı M addesi”. Enverî. Ankara. İstanbul. 21 Şahabettin Tekindağ. Türkiye Tarihi. İzahh Osmanh Tarihi Kronolojisi. A ldo G allotta “O ğuz Efsanesi ve Osm anlı D evleti’n in Kökenleri. A nkara. s. s.1-2. s. İstanbul.329. Tarihî Osmanî Encümeni Mecmuası. Türk yaratıcılık ve yapıcılığının en büyük ve en şerefli abidesi olan Osmanlı İmparatorluğunu kurmaları. Viad im ir A leksandroviç. s.20. 1997. 1943. Şecere-i Terâkime. H üseyin N am ık O rk u n . Osmanh Devleti'nin Kuruluşu. A n­ kara. Osmanh Tarihi. 22 M ü k rim in H alil. s. İstanbul. s. İstanbul. çev: Konyalı İbrahim H ak k ı. K öprülüzade M ehm ed Fuad. “O sm an I M addesi”. 9 10 Ebulgazi Bahadır H an. s. İstanbul. İstan­ bul. İstanbul.30-31. Ankara. Hakimiyet-i Milliye. H oca Sadettin Efendi. 1975. 138-139.23. Aydın. V. X III47. Agagjanov. II. M ehm ed Neşri. 1992. İstanbul. s. Oğuzlara Dair.V. İstanbul.26-31. Menderes. Osmanh İmparatorluğunun Kuruluşu.394. Osmanh İmparatorluğunun Doğuşu. Ankara. Burdur. Ze­ ki Velidi Togan. Vekayi-nâmesi (952-1136). s. Faruk D em irtaş. İstanbul. s. 4 U rfalı M ateos. Yüzyıllarda Osmanhlarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı. O rk u n . Gosudarstvo Seldjukidovi Srednayaya Azıya v XI-X 1I w . “K a y ın ın B ölüntüleri". Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi.8-9O sm an Turan. Anonim Tevarih-i  l-i Osman. 1341. Neşri Tarihi. S.5 5.82-84.321-324. M uharrem Ergin. s. 1996. s. s. M. İstanbul. Halil Edhem . Osmanh Sultanları Tarihi. l. M. Çev: Besim Atalay.1980. Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi. Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi. çev: A tsız. İstanbul. s. s. 18 Şükrüllah. 1933. I. Andreasyan. Ayrıca bu makalede Kilis-Antep yolu üzerinde. O SM A N LI yat Mecmuası. M . Ankara. Fazlullah. İkinci Ka­ DTCF Dergisi. Yusuf Halaçoğlu. s . I. A nkara. s . s. 24 25 İçişleri B akanlığı. İsm ail H akkı U zunçarşılı.575-580. A ldo G allotta. 1925. İstanbul. İstanbul. IV. 1.297.5 1.5475-576. 1934.46.20.286-287. 1963. Ankara. Candar- Türkiyat Mecmuası. 1971. 1984. İstanbul. A nkara. sayı. A nkara. Anadolu’nun Fethi. s . Osmanlı'nın Etnik Kökeni. İstanbul. İstanbul. 1980. Seri: II.38-40. Tevârih-i  l-i Osman. Tahran. 1988. 2 3 O sm an Turan. 16 17 Paul W ittek . Oğuzlar. s. 1947. 1991» s. s . 1927. 1946. s . “M alazgirt M eydan M uharebesi ve Rom en Diojen". M üneccimbaşı A hm ed b. Belgeler­ İsm ail H am i D anişm end. Divanü Lügat-it-Türk Tercemesi. İzahh Osmanh Tarihi Kronolojisi. s.H. 1988. “Bozoklu O ğuz Boylarına Dair" Oğulları Beylikleri.G. Antep’ten 20 km kuzeyde bir Kayı köyü­ nün mevcudiyeti de söz konusudur.17. Camiü’d-Düvel Osmanh Tarihi (1299-1481) Haz: A hm ed Ağırakça.21-23.25-27. Anadolu Selçuklu Devleti. VÎİI28. H üseyin N a m ık O rk u n . 1940. VI. s .28. İstanbul. Yüzyıllar Kuzey-Batı Anadolu Tarihi. İA. “Osm anlı İm p a rato rlu ğ u n u n E tn ik Menşei M eseleleri". A hm edî. B artold. Düsturnam e. 1996. 187-191 ■ 8 Kaşgarlı M ahm ud. s. 1374. Köylerimiz. IH I . s. Çoban Oğulları. Neşr: M ü k rim in H alil. IV. 20 Faruk Sümer.94101. Tayyib G ökbİlgin.319. çev: A zer Yarar A nka­ ra. 5 6 7 M ustafa Kafalı.71. 1-2. Tarihde Türklük. Ankara. B ir İn ­ celem e”. A dnan Erzi. s. “K astam onu’d a H üsam eddin Çoban Beg Ailesi”. s. 1935. 1972. Cami’ül-tevârih. Fuad K ö p rü lü .65. Fuad K öprülü. İstanbul. A nkara. X I /1. s. s. 1995.39. s. Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200).26-28.35-39. Selçuklu Devri 1. s. 1948. 1947.l.17. A hm ed Refik. 19 kenleri: Bir İnceleme”. “A nadolu’da Türklere A it Yer İsim leri”.340. "O sm anlılar” ÎA. X II/2 . s. Tevârih-i  li Osman.176-178.112. s. Yaşar Yücel. 1975. 1981. s. s. Atatürk Konferansları. 1988.27 Boz-Oklardan Kayılara ait Muğla. 1999. Selçuklular Zamanında Türkiye.248-249SİYASET İÜ . bunlarla Oğuz boylarının en asilli ve en şereflisi oldukları hakkındaki milli ananeyi bilhakkın ispat etmiş bulunuyorlar. Câm-ı C m Âyîn. Atsız. Lütfullah. 1988.96. s. A n ­ kara. Oğuzlara Dair. neşr: Ali Bey. Behçetü’t-Tevârih. Diivel-i 26 27 nun. 1971. s.35-36. İA.343.245. X III-X V .A hm ed N aci. İstanbul. UmumîTürk Tarihîne Giriş.320-321. İstanbul. Sapanca. s. H alil Edhem . Yay: İsm et Parm aksızoğlu.8-9. “Bibliyog­ rafya: Tahlil ve Tenkitler” Belleten. IX. Denizli. Ankara.25-27.330. çev: H ra n t D. s. Ebulgazi Ba­ hadır H an. 1973. Ankara. Frederik Gıese. Ankara. 1989. M art 1953. 1992. Faruk Süm er. H erb ert Adam s G ibbons. Ankara. “O sm anlı Tarihi Ençok Saptırılm ış Tek Yanlı Yorum lanm ış Tarihtir" Cogito. İstanbul.303. 1949. D âstân ve Tevârih-i Mü- lûk-İ Â l-i Osman. İstan­ b u l. 1929. İstanbul. Türk Tarihi. s . Fuad K öprülü. 1997. Türki­ îslâmiye. N ihal . H . s. s. 1328.63-66.27-28. 1987. 1992. s. s. Anadolu’nun yeni ve kutlu bir Türk va­ tanı haline gelmesinde büyük bir rol oynadıktan sonra. s . K aram anlı N işancı M ehm ed Paşa.4 6 0 -4 6 l. M oskova. “Oğuz Efsanesi ve Osmanh Devleti’nin Kö­ le Türk Tarihi Dergisi-.8-9. Türk­ lüğe ve Türk tarihine ne kadar büyük bir hizmette bu­ lunduklarını gösteriyor ki. 1983. 1992. M ü k rim in H alil Yınanç.58-59. cüz: 5. Sayı:8. A nkara. İsparta. Avni Ali Candar.62. Moskova. s. s. Dede Korkut Kitabı. Bayatlı M ahm ud O ğ lu H aşan. A tsız. Anadolu’da İslâmiyet. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler. “Osm anlı Devrinde A nadolu’da Kayılar” Belleten. IV/14-15. s. İstan b u l. s. Franz Babinger-M . s. s. Osmanh Beyliği (1300-1389) İstan b u l. Osmanh Beyliği. Es­ kişehir gibi kasaba ve şehirlerde 14 köy adına rastladık­ larını belirtmektedirler. H alil İnalcık. R eşideddin.

Prof. Çünkü bir kimsenin “bağımsız hüküm­ dar olarak sultan ünvanını” kullanması için adına hutbe okutmanın yanında “gümüş akçe” yani sikke üzerinde is­ minin bulunması gerekmektedir.Biz. Prof. Kısacası ta­ adına okuduğu cuma hutbesinin (rivayetlerin aksine) tam bağımsızlığı ifade etmeyeceği ileri sürülse bile. Dr. ilim adamlarını. aslında 1299 yılı Osman’ın siyasî kariyerinde çok önemli yeni bir aşamayı göstermektedir”8 ifadesini kullanır.. köklü kuruluşla­ rımızdan ve Türk Tarihi alanında söz ve hizmet sahibi ol­ duğuna inandığım Atatürk Kültür. sanatkârı. D il ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın görüş ve uygula­ masına1 uymayı benimsedim. geleceğin de köprüsünü kurar.. rihi. en azından istiklâle bir adım..6 Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihinin tesbiti konu­ sundaki tartışmaları bir yana bırakarak.. atalarının oluşturdukları yaşama biçimlerine borçludurlar. İnalcık... söylenmektedir. AHMET VEHBİ ECER ERClYES ÜN İV ERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAŞLANGIÇ arihî varlık olarak insanlar bugünkü yaşa­ yışlarını. Osman 1299’da fiilen bağımsız bir bey durumundadır ve önemli siya­ sî girişimlerde b u lu n m a k ta d ır der.. şairleri. Bu ba­ kımdan insanların ve toplumların kendilerini tanımaları. Halil İnalcık Osmanlı Devleti’nin gerçek kuruluş tarihi­ nin 1299 olmadığı inancındadır ve bu konuda şöyle ya­ zar: “. nesiller arası bağlantıyı da sağlar. 6991M. kültürlerinin kökenlerini bulmaları tarih bilimiyle mümkündür. sofiler ile yakın ilişki ve işbirliği için­ de olduklarına da işaret etmeliyiz. Dursun Fakih’in Osman Zeki Velidî Togan da “Tarih bize muasır hayatı geçmiş ha­ yatın tekamülü olarak yakından anlatır.5 Bu sebeple Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşide ise ". ba­ ğımsızlık tarihi Karacahisar’in fethi ile (1288) değil. Dr..OSMANLI DEVLETİ'NİN İSTİKLÂL HUTBESİNİ OKUYAN DEVLET ADAMI DURSUN FAKİH YRD. tarihin seyrini değiştirme sembolü olan Osman Bey adı­ na ilk cuma hutbesini okuyan kişidir. Bu sebeple biraz sonra tanıtmaya çalışacağımız Dursun Fakih de hakkında çok az bilgi bu­ lunmasına rağmen.. 1299 olarak tesbit edilmiştir”} Ancak bu rivayetlerin daha “son­ Dr. Bir değerli tarihçi­ mizin ifadesiyle “Eski Osmanlı rivayetinde Osman adına H. böy­ lece onun bu tarihte bağımsız bir hükümdar olduğu iddia olun­ muştur. Prof. Dr. tanımak ve tanıtmak toplum için ge­ reklidir ve faydalıdır. Dursun Fakih’in Osmanlı Devleti Tarihinde istik­ lâl hutbesini okumasının önemi üzerinde durmamız ge­ rekir.”2 der. Prof. Dr.. peygam­ berleri. Meh­ met Altay Köymen’in haklı olarak dediği gibi “Tarih geç­ mişten zamanımıza ve gelecek zamana doğru tutulmuş bir pro­ jektördür.. Ahmet Yaşar Ocak bu konuya “Başta ilk padişahlar olmak üzere OsmanSİYASET raki Osmanlı Sultanları zamanında eklenmiş”4 olduğu da O SM A N LI m . Onun aydınlığı olmaksızın zamanımızı ve gelecek zamanı görüp anlamaya imkân yoktur. Ancak burada Osmanlı Sultanlarının ta başından beri din bilginleri. DOÇ. Osmanlı Devleti’nin gerçek kuruluş tarihini 21 Temmuz 1301 olarak tesbit etmenin daha uygun olacağını dü­ şünmekteyiz:”. 1299 yılında Karacahisar’da hutbe okuduğu.. tarih içindeki toplumu yönlendirmiş devlet başkanlarını. basamak olduğu varsayımı in­ kâr edilemez. DR. Rivayette Osman G azi adına hutbe okunması. yaygın söylenti ve kanaatlere göre. 1 Prof. Zira tarihin rehberli­ ğine başvurmamak karanlıkta yol almaya benzer”. kültürlerini kendilerinden önce yaşamış bulunan toplum lara. Tarih günümüzde yaşadığımız kültürümüzün kay­ naklarını bildirmekle kalmaz. andığımız makalesinde ". komutanları.

Osmanlı Devleti Tarihinde. bu şahsın Fırat nehrinin sol kena­ rında. Orhan ve 1. iyi bir ilim adamı. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti’nin kuru­ cuları Ertuğrul Gazi ve Osman Bey Konya Selçuklu Sultan­ larına. gönül ada­ mı. Bu sebeple çok kısa bir şekilde Dursun Fakih’in ya­ şadığı Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini ele alacak. Bununla birlikte. Bu oymaklardan biri de Oğuz’ların Üçok koluna bağlı Kayılar kabilesidir. vergilerini ekseriya f i il î tehditler altında veriyorlardı”} l İşte. istiklâlin ilânı idi. Herhalde. XIII. Dursun Fa­ kazanmasında. Kayı boyunun bir bölümü I. kendi dile­ diklerince hareket edebiliyorlarsa da. tabî bir devlet gibiydi. Fuat Köprülü. Murat bu safilerle çok sıkı bir işbirliği içindeydiler”10 cümleleriyle yaklaşır. Ancak bazı tarihçiler Ertuğrul ların da içinde bulundukları sınır bölgesindeki aşiretle­ rin statü ve davranışlarıyla ilgili şu tesbiti yapar: “Uçlardaki Türk aşiretlerinin Beyleri. bu dönemin siyasî ve kültürel durumu içinde. uc beyliklerinden bi­ ri olan K ayılan mensuptur. Osmanlının devlet olma ve istiklâlini ilân etme hareke­ tinin başlangıç taşıdır. kih Osman Gazi’nin kendisinden manevî eğitim gördü­ ğü Şeyh Edebalî’nin talebesi ve damadıdır. büyük bir Mesnevî sahibi şairdir de. Karacahisar ın alınışından sonra. Prof. içinde ye­ tiştiği kültürün. Onlar. O. bağımsızlığın. M. Osmanlı imparatorluğu’nun Kuruluşu adlı eserinde OsmanlI­ OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞU Türklerin Anadolu’ya gelmeleri 1071 tarihinden çok önceleri başlamakla birlikte. Yine. O günkü devletler hukukuna gö­ re istiklâlin ilânı olan cuma namazı ve hutbesi’ni Osman Bey adına ilk okuyan ve ilân eden kişi Dursun Fakih idi. resmen istiklâlleri­ ni ilân etmemiş idiler. Selçuklu sultanın­ Gazi’nin babasının Gündüz Alp olduğunu rivayet ediyor­ lar. küçük bir boy’un re­ isleri idiler. onu dinleme­ mekten ve müstakil hareketlerde bulunmaktan geri durmuyor­ lar. yani XIII. sistemli göçlerin ve Anadolu’da yerleşmelerin başlangıcı olarak Malazgirt za­ feri kabul edilmektedir. Anadolu’ya geldiklerinde hangi bölgelerine dağıldıkları da pek bilinmiyor. Ankara’nın batısındaki Karacadağ taraflarına yerleştirildi. Bizans sınırlarında görevlendirilmiş bağımlı bir beylikti. Selçuklu ve İlhanlı devletlerinin yönetim ve denetimlerinde gevşeme oldu­ ğu zamanlarda onları dinlemeyip serbestçe. Ertuğrul Gazi’nin Selçuklu ordusunun akıncılığını yapan Kayılar’a kumanda ettiği de biliniyor. 1231 yılında Selçuklu sınırına saldıran İz­ nik Rum İmparatoru’na karşı Alaaddin Keykubad'ın açtı­ ğı seferde. Bu zaferden sonra Büyük Sel­ çuklu Devleti birçok Türk oymağını. Bunların. daha sonra İlhanlı’lara bağlı. Dr. Bazı eserler­ de Ertuğrul Bey'in babası Süleyman Şah hakkında efsanevî olaylar anlatılmakta. bazı tarihçi­ ler Kayıların XIII. Bu yönüyle Dursun Fakih. devlet adamı olduğu kadar. Bu.h yönetim çevrelen bu çevreye hakim bulunan birtakım süfilerin (Kalenderiyye’nin muhtelifşubelerine mensup bulunan Rum Abdalları'nın) mistik karakterli İslâm yorumundan besleni­ yorlardı. Osmanlı. Selçuklu ve İlhanlılara bağlı. Alâeddin Keykubad (1219-1236) tarafından. Bir ri­ I SİYASET dan izin alınmasına gerek duymadan ilk defa Karacahisar’da kendi adına cuma namazı kılınması ve hutbe okunmasını emretti. Her ikisi de Osman Gazi’nin danışmanları durumundadırlar. yüzyıl başlarında Moğolların artan baskısı ve istilâ tehtidi karşısında Türkistan dan başlayan göç hareketinin sonucunda Anadolu’ya geldiklerini öne sürüyorlar. Anadolu’nun çeşit­ li bölgelerine yerleştirdi. Dursun Fakih’in rolünü ve değerini belirtmeye çalışacağız. istiklâl OSM A N LI . ilmî muhitin tanıtılması gerekmekte­ dir.1 2 Osmanlı Devletinin kuruluşunda. Ertuğrul Gazi’nin Boy’u çok küçüktü. kültüründe hizmeti geçen Dursun Fa­ kih’in iyi anlaşılabilmesi için. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin başında bulu­ nan Osman Gaziye Şeyh Edebalî ilk onun öğrencisi ve dâmâdı Dursun Fakih yardımcı olmuşlardır. Bunların bir kısmı Ertuğrul Gazi liderliğin­ deki Söğüt ve Domaniç yörelerini fethettiler ve bu yörelere yerleştiler. Ertuğrul G azi’m a 1230 yılında Celaleddin Harzemşah ile Anadolu Selçukluları arasında yapılan meydan savaşında Selçukluların yanında yer aldığı anla­ şılıyor. Kayılar’m 1071 Malazgirt Savaşından sonra Selçukluların sevk ve idaresinde Anadolu’ya gelen kabilelerden biri ol­ duğu kabul edilmektedir. fırsat buldukça. şeklen Selçuk Sul­ tanlığına tâbî olmakla beraber. tâbi devlet statüsüne sahip olan boy beyi Osman Bey. hür devlet olma­ nın. Halep dolaylarındaki Caber Kalesi önünde boğulup oraya gömüldüğü ifade ediliyor. Osmanlı Hanedanının atası Süleyman Şah’ın hatırası durumunda olan Türk Me­ zarı hâlâ korunmaktadır. onların emrinde. yaşadığı çağın. Daha açık bir ifadeyle Osmanlı Beyliği hür ve müstakil değil. Bu sırada.

kısa za­ manda. İnegöl. Bu şekilde. oğlu Osman Gazi ba­ basının (1231-1281) yerine geçti. kendisi de. eğer Osmanlı ailesi. Ta­ rihî deliller. onların temsil etti­ ği bu ileri ve yüksek kültürdür”. çoluk-çocuklu olarak düşünürsek 3500 veya ancak 4000 kişi ederdi. işte bu sırada Ertuğrul. DURSUN FAKÎH ZAMANINDA HALK VE YÖNETİM Osman Gazi sadece toprak kazanmak. istiklâl sahibi bir devletin başkanı de­ ğildi. Gerçek olan bu beyliğin kuruluşu sırasın­ da bu ailenin. Bütün bu bilgilerden sonra şunu ifade edelim ki. kuşatılan Bizans kalelerinin alın­ ması işini Ertuğrul’a bırakmış. burayı Ertuğrul’a mülk olarak vermiştir. Ertuğrul Gazi Selçuklu Sultanı tarafından. kadınlı-erkekli. Dr. birer aşiret beyi imiş gibi kabul olun­ maları. Sultan Alâeddin. Uc geleneğine göre yetişmiş ve uzun zaman adıOSM A N LI şim bölgelerini fethetti. ülke açmak ve Bizans’la gaza etmek üzere görevlendiri­ len bir boy reisi idi ki bunlara o günkü adıyla Uc Beyi de­ niliyordu... aileleri için irsi olan uc bey­ liklerini yaptıkları sırada. bu kuralları ile devlet yapısı ve örgütü içinde yerini almış ve böylece bütün Uc beyleri. daha sonra da Söğüt’ü ele geçirdi. Ancak hareketli. Bu başarıları karşılığında Sel­ çuklu Sultanından rütbeler ve yetkiler aldı. Osmanlı Devletinin doğuşuna ve kuruluşuna temel olan. Karacahisar’ı al­ mış.1 3 nı duyurmuş birtakım aristokrat ailelere verilmekte idi. bir Selçuklu emiri olduğu ve bunlar için. Uc beyleri de.000’den fazla askeri Ana­ dolu’ya girdi ve bunların arkasından aileleri ve sürüleri gelerek XII. Uc bölgesinde sadece malikâne şeklinde arazileri vardı. Bilecik.. ister hıristiyan olsun bütün halktan toplanan vergiler. İlhanlılar sı­ kıştıkları zaman îlhanlı ordusunu destekliyorlardı. Hüseyin Gazi Yurdaydın’ın yazdık­ larına göre: ".. o zaman yürürlükte olan kanunlar gereğince hükümdar da. Osmanlı Beyliğinin ilk kurucuları olan Er­ tuğrul ve Osman Beyler..vayete göre 400 çadır’dan ibaretti. Uc Beyleri İlhanlılara bağlı idiler ve İlhanlılara vergi veriyorlardı. Kayı kabilesinden ise bu bağ.. Onun savaşlarında ve mücadelele­ rinde manevî unsurlar da küçümsenemiyecek ağırlıkta idi.. Ikta üzerine geniş köy topluluklarına sahip olan beyler. Osmanlı ailesinin yerleşik bir hayatın içinde bu­ lundukları yönündedir. bir aşi­ ret. Ayrıca bir ilti­ fa t eseri olarak Ertuğrul’un oğlu Osman Bey’e de tabi ve alem yâni davul ve bayrak yollamıştır”. oğluna 4800 m^ gibi küçük bir yurt devretti. çok eski bir devre ait olmalıdır. âdeta bir okul gibi kurallara bağlan­ mış. tarihî şartların yanlış tanınmasına sebep olmuştur. büyük bir devlet haline getiren de.. belli kanunlara ve nizamlara göre yetiştirilmiş hale gelmişti. Bilecik Rum Beyini vergiye bağladı. Şimdiye kadar bunların. Ertuğrul Gazi 1236 tarihinde Karacahisar’ı. birer aşiret reisi değil. Elindeki yer­ lere Uc Bey’i olduğunu bildirir fermanlar yolladı. ganimet elde etmek için savaşmadı.. Bunu. Bu ai­ lelerin. gibi yerle­ Gene Prof. başlangıçta asaletlerini kabile reisliğinden almtş olma­ ları mümkündür. Ancak uc beyi olarak görevli olan Ertuğ­ rul Gazi müstakil. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Sultan Melikşah (1072-1092) zamanında yüzbinlerce Türkmen Anado­ lu’ya yerleşti. Geyve.. ". Dr. Melikşah’ın 100. İşte böyle bir statü içinde bulunan Ertuğrul Gazi 90 yaşında 1281 yılında öldü. bir sebepten ortaya çıkmış olsa gerektir. Hendek. Daha sonra da bağımsızlığını ilân etti. bütün yönetim ve siyaset usûllerine v â k ıf birer Selçuklu Devlet adamı idiler. Osmanlıların başlangıçta aşiret hayatı yaşadıkları şek­ lindeki bilgi. yüzyıllarca geriye götürülebilecek olan Müslü­ man Türk uc geleneği. ya da yarı göçebe hayatın sözkonusu bulunmadığıdır. BizanslIların karışık durumlarından yararlanarak Karaca­ hisar. elverişli yerlerde çok sayıda hayvan beslemekte idi­ ler. Germiyanoğulları’na bağlı bir uc beyi idi. Ancak Osman Gazi zamanında Konya’ya bağlı bir uc beyi olabilmişlerdir. Akyazı. H al­ buki kuruluşu. 14 Doksan yaşında ölen Ertuğrul Gazi. Yani uc beyleri ve boy’ları tam istiklâl sahibi değil tabî statü­ sünde idiler. inançlı ve dinamik bir toplumdu. Küçük Osmanlı Beyliğini. Fakat bunlar. Bu duruma göre bir uc beyliği. Bu arazi içinde oturan ister müslüman.. Hüseyin Yurdaydın konumuzla ilgili olarak şunları yazar. buralarda sürüler halinde koyunlar da besletiyorlardı.. yüzyıl sonlarına doğru müslüman Türk SİYASET . İlhanlılara karşı harekete geçmiştir. tesa­ düfen Uc’a gelmiş ve Uc’daki Tiirk-Rum ekonomik ilişkileri­ nin yarattığı refahdan faydalanmak isteyen alelade aşiret re­ islerine değil. Osmanlı padişahlarının yazın dinlenmek için yaylalara çıkmaları ve bu esnada sürek avları yapmaları bu rivayetleri kuvvetlendir­ miş olabilir. kendilerine ait bulunuyordu..15 Osman Gazi 43 yıllık yönetim dönemi içinde topraklarını 3-5 katma çıkardı. Prof. Hattâ Ertuğrul Gazi doğrudan doğruya Konya’ya bağlı bir uc beyi de değildi. artık şehirde oturmakta idiler.

Kardeşi Gündüz’e “Komşularımızla iyi geçinip dostluk edelim” tavsiyesin­ de bulundu. ayrıca yasak edip. çalışkan ve ba­ şarılı olmalarının bir sebebi de Anadolu’nun sosyal bün­ yesine hâkim olan ülemâ ve dervişler kadrosudur.. insaf ve müsamahaya dayalı yönetimiyle. Ahmed YeI SİYASET . Ahilerin Eskişehir civarında İt Burnu mevkiinde tekkesi bulunan büyük şeyhlerden biridir ve Dursun Fakih de onun talebesidir. dil ve benliğinin korunması da isteniyordu. Bu kadro ile ilgili olarak bir edebiyatçımız: “Mücahede şevki­ ni ve İslâm birliği susuzluğunu en yüksek voltaja ayarlaması­ nı bilmiş olan bu iman adamlarının. Zaman zaman Germiyan halkından da kimseler gelirdi.. 0 kâfir de gelerek.. Osman Gazi. Bunlar yerleşik hayatın esnaf ve sanatkârlarıydı. Bu durum tarihte az rastlanan bir mucizeydi. Taşkent. ve benzerleri) önce ovaları. yaylaları tut­ demli teşkilatlanma. edebiyatta. Moğollar tarafından yerle bir edilen. hoşgörülü ve adaletli davrandılar. Gerçekten de çağlarında. aksine yerli halkla çatışmaya girmeden güçlendiler. Peçenekler. o dönemin medenî şehirlerinden Buhara. mallarının pazarlığını kendileri ederler.. bütün çevresindeki kafirlerle iyi geçinirdi. dilde.. Düğerler. Beydililer.. komşuları olan BizanslIlarla daima dostane ilişkiler kurmayı yeğlerdi. Eskişehir’de Ilıca yöresinde pazar kurdurur. bir arada ve barış içinde ya­ şamak gerekiyor. Anadolu Türk halkının ahlâkî ilkelere dayalı olarak ekonomik durumunu yük­ selten Ahilik kurumunun büyük rolü olmuştur. hakkını vermedi. gelenek ve görenekde millî heyecanı ayakta tutan. Semerkand.1 7 tular. sanatta. Çünkü Anadolu’da Rumlar. Türk-İslâm çoğunluğunun tamamlayıcısı oldular. Tesadüfen bir gün pazara Bilecik’ ten kâfirler geldi. içlerinde esnaf ve sanatkârların da bulunduğu yeni göç dalgaları Anadolu’nun Türk-îslâm yoğunluğunu artırdı. Anadolu’da küçük beylikler oluştu. büyüdüler. Osman Gazi o Germiyan Türk’ünü getirtti ve iyice dövdü. İşte bu dönemlerde Anadolu’ya ge­ len birçok Türk boyları (Bunlar Ktnıklar. Türk sofilerinin mürşidi. Bilecik kâfirle­ rine kimsenin zulmetmemesini ilân etti. dinin hoşgörülü biçimde su­ nulmasını sağlayan Ahmed Yesevî Dervişleri ile. dil ve inanca sahip yerli halk.Uc Beyleri tarafından yürütüldü. yavaş yavaş kaleleri ve şehirleri aldılar. Osman’a şikayet et­ ti. mezheblerine mensup idiler. kül­ tür ve medeniyette ileri olan Bizanslılar karşısında Türk­ ler özlerini kaybetmediler. Alâeddin Keykubad birliği sağlamaya çalışmış ise de. 17 Eylül 1176 tarihinde II. Ermeniler Gregoryan. Değişik ırk. ilk dönem kaynakları­ nın verdiği bilgiye göre16. Selçuklu ve Osmanlı’nın izlediği adalet. Yüreğirler. Merv. Büğdiizler. Rumlar Ortodoks. Onlar yükle bardak ge­ tirmişlerdi. Ermeniler ve Gürcüler de vardı. hoşgörülü yöne­ tim sayesinde Osmanlı mucizesi oluştu. Bayatlar.18 İşte Osmanlı Beyliğinin kuruluşu olayında manevî destekleri olan ta­ savvuf ehli bilginlerden Şeyh Edebâlî ve Dursun Fakih’m yer aldığını görüyoruz. Fa­ kat Bizans’a karşı akınlar -Selçuklu veya İlhanlı hüküm­ darlarına bağlı olarak. Bütün bu olumsuz şartlarda. Ayrıca bu yerli halk çeşitli inanç­ lara mensuptular. Bilecik kâfirlerinin kadınları bile pazara gelirler. Germiyanlmın birisi bunların bir bardağını alıp. bu arada Türk kültür. Türklük şuurunu. kâfirlerin hakkını alıverdi. Kılıç Arslan’la Bizanslılar arasında yapılan (Myriokefalon) Karamıkbeli savaşından sonra Bizanslıların savunma ve diren­ me güçleri zayıfladı. Ancak.. Osmanlı Sultan­ ları eski Anadolu halkına gayet yumuşak. adaletli ve tarafsız. Bu erOSMANU Osmanlı Dönemi Türk Tarihinin ilk dönem halkı­ nın ve yöneticilerinin adaletli. vadileri... Yazırlar. Bayındırlar. Çepniler.. Osman Gazi o kadar adalet gösterdi ki.. Dodurgalar. Ytvalar. Şeyh Edebâlî. Eymirliler. ezilip yok olmadılar. onun 1237 yılında ölümü üzerine Moğol akınları başla­ dı ve Selçuklu hükümdarlarının otoriteleri yıprandı. etrafın kafirleri hafta pazarına gelir. Salurlar. Tarihçi Mehmed Neşri kitabında Osman Ga­ zi’nin bu yumuşak ve kucaklayıcı siyasetine şöyle bir ör­ nek verir: “Osman. DURSUN FAKİH’İN EĞİTİMİ Osman Gazi’nin yanında yer alan ve emrinde bulu­ nan Dursun Fakih. Osman G azi’ye tam itimat ettiklerinden emniyet ve eman için­ de olmuşlardı”. Süryaniler Ya’kubî. gibi şe­ hirlerden kaçabilen. giderlerdi. Osmanlı Beyliğinin ku­ ruluşu hadisesinefiilen katılmış olmaları.. Bunlar­ la birlikte yaşayabilmek için İktisadî ve ticarî bakımdan güçlü olmaları lâzımdı. devletin büyük ve eş­ siz talihi olmuştur” ifadelerini kullanır. hoşgörülü.mevcudu -o zamanlar için azımsanmayacak rakam olanbir milyonu aştı. Bunun temin edilmesinde. sa­ dece siyasî otorite ile buralarda tutunmak zor idi. Os­ man Gazi. Türk Tasav­ vuf şiirinin pîri Ahmed Yesevî nin takipçisidir. işlerini göriip giderlerdi.

vatana. İslâmiyeti ve kendi tarikatının esaslarını öğreten Türkçe şiirler bıraktı ve bu şiirler bizlere Divan-ı Hikmet adıyla ulaştı. Dursun Fakih’in de hem ho­ cası hem kayınpederidir. bayrak. sevgiyi ve birliği telkin eden. Demek oluyor ki Dursun Fakih. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in başta Şeyh Edebâlî ile Dursun Fakih gibi ülema ve dervişler kadrosunu yanına aldığını. onlara baskı yapmadılar. Onun makamına Dursun Fakih geç­ ti. Osman’a gönderdi ve: ları kullanılmaktadır.. F ı­ kıh ve Kelâm ilminde derinleştiği anlatılır. bu tekke ve zaviyelerde dünyadan el-etek çekilmez. Bu organize hamasî-dinî teşkilat o günün insanlarını kucaklıyor. Osman Gazi. Osmanlı Tarihi adlı eserinde şöyle açıklar: “Edebâlî ile oğlu Şeyh Mahmud ve Şeyhin talebesi ve da­ madı Dursun Fakih ve A h î Şemsüddîn ile onun oğlu Haşan gibi A hîricalî. Osman G aziyi etkiledi ve destekledi. Başka ifadeyle Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ülema ve dervişlerin önemli rolleri olmuştur. Bunlar için tarih kitaplarımızda Gâziyan-ı Rum. onun olsun” de­ Bu olaydan anlaşıldığı üzere Selçuklu Sultanının Osman Gazi’ye gönderdiği bu eşyalar onun Uc Beyi ola­ I SİYASET . Osman Gazi’nin ya­ kın ilişkide bulunduğu ve saygı duyduğu. Abdalan-ı Rum. Bactyan-ı Rum.20 Ahmed Yesevî. pren­ sipli. Sultan Alaeddin’den. Tevhidin ve Tan­ rı aşkının. II. at. İnsanlar arasında dostluğu. şehzadeleri. bayrak. Osman Bey’in temelini attığı Osmanlı Beyli­ ğinin kurulmasında mühim hizmetler görmüşlerdir”. İSTİKEÂE HUTBESİNE DOĞRU Türk-İslâm tarihinde kendi adına cuma namazı kıl­ dırmak ve hutbe okutmak.19 İlk tahsilini Karamanda yapan Edebâlî. Hadis. devlete. Osman’ın kılıcı gelmişti. Ahmed Yesevî’den Ahî Evrene uza­ nan dinî. Bu anlattıklarımız. kimseye el açmadan. davul. desteğini sağO SM A N 1I — di. Alp-Eren adıyla anılan mücahid dervişler. onların seviyelerine göre dinî esasları birer Hikmet şeklin­ de bildirerek İslâm dinini benimsetti. dünyaya insan sevgisiyle dolu bakmayı öğütleyen. çok iyi bir ilim ve gönül adamıdır. 0 kılıcı belinden çıkardı.. imanın dışındaki eksikliklere hoşgörü ile ba­ karak dinin birleştirici. Ahmed Yesevî’nin metot ve görüşle­ rini yayan Alp. aynı zamanda. ahlâkî. kılıç). Bu şiirlerinin anlamını ise şöyle anlattı: “Benim hikmetlerim fem a n -ı Siibhan Okuyup anlasun mânây-ı Kur’an” ladığı bu din adamı. Alp-Gazi. Ancak. İslâm dininin özü. yiyecek içeceklerini bizzat kendileri sağlarlar­ dı. Bu son tesbitlerimizi ünlü tarihçimiz İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çok sayıda öğrenci yetiş­ tiren Edebâlî. Os­ man’ın olduğu şu cümlelerle anlatılır: “Meğer Sultan Alâeddin’e M ısır Sultanı olan kimseden Emir el-mü’minin Hz. Bunlar. hem Tasavvuf hem de Fıkıh (İslâm Hukuku) bilgisine sahip bir din bilginidir. hizmetinde bulunduğu Os­ man Gazi de tasavvuf terbiyesi almış kimselerdendi. Hoşgörülü davra­ nışlarıyla yabancı din mensuplarını da kendilerine bağla­ dılar. hükümdarı. törenle aldı. Anadolu ülkesini ona ısmarladım. sevdirici özellikleri­ ni ön plana çıkarttı. başa­ rıları karşılığında bu malzemeleri (hil’at. toprağa. 1326 tarihinde uzun bir ömür­ den sonra vefat etti. adlandırma­ Dursun Fakih. İşte Dursun Fakih’in kendisi de. Açabildiği yere kadar açsın. Osman Gazi ile Bilecik’te tanıştı ve onun hizmetine girdi. Oruç Bey Tarihi’nde Os­ man Gazi’ye gönderilen kılıcın Üçüncü Halife Hz. istiklâlini ilân etmek anla­ mındadır. kızı M a l H a tu n u Osman Gazi’ye vererek onun kayınpederi oldu.sevî (ö. sultan tarafından he­ diye edilirdi.21 Hattâ. Ancak tam istiklâlden önce Beylerin yetkileri­ ni gösteren davul. Her ulaştıkları yerlere tekke ve zaviyeler açarak tasavvuf terbiyesine önem ver­ diler. Şam’da dinî eğitim gördü.. manevî eğitim görmüş. meslekî. A hiyan-ı Rum. idare ve devlet adamlarını etkisi altına alıyordu. kucaklayıcı. alınlarının teriyle geçinen. onların desteğini sağladığını gösterir. dine. töreye bağlı.22 0. Vefâiyye tarikatından olan Edebâlî aynı za­ manda A h î teşkilatının da reisiydi. ellerinin emeği. ülkede bağımsız padişah olsun. Mecdî Mehmed Efendi’nin. Hadaik uşŞakaik adlı kitabında Dursun Fakih’in Tefsir. Kendi belinde götürürdü.. örnek önderler idiler. ça­ lışkan. Anadolu’ya göçeden boylarla birlikte geldiler ve Anadolu halkının yanında oldular. 1166) İslâmiyete yeni fakat samimi ve kuvvetli bir imanla bağlanmış Türk toplumuna onların diliyle. at. Hoca Sadeddin E fendinin Tacu’t-Tevaritiinde Şeyh Edebâlî’nin (Bilecik’te) bir tekke yaptırdığı ve Osman Gazi’nin de burada zaman zaman gece yatısında kaldığı anlatılmaktadır. disiplinli. kılıç.

Osmanlı Devleti’ni oluşturdu. Bunlar hakimiyet ve bey­ lik alâmetleridir. zahid. bir akrabalık tesis edilmiştir. Alim. O’nun vefatında umur-i fetva (fetva işleri) ve tedris (ders verme) ken­ disine ihale olunmuştu. sul­ tanlık divânını tertip etti. Bir nevî çağdaş devletle­ rin İstiklâl Marşı’na benzeyen bu askerî musikî (daha sonra Mehter Takımı adım alacaktır) bağımsızlık simge­ si olarak kabul edilmiştir. Ulema ve dervişler zümre­ siyle daima yan yana. Edebâlî’-nin damadı ve şakirdi (öğrencisi) idi.. kös. Ancak Os­ man Gazi’nin Şeyh Edebâlî’ye ve Dursun Fakih’e yakın­ lık duyması sadece bu akrabalıktan doğmamaktadır. Daha açık ifadeyle kendi adına cuma namazı kılınmasına izin verme ve cuma hutbesini kendi adına okutma İslâmî Devlet anlayışına göre tam bağımsızlığım ilân etme an­ lamını taşımaktadır. İslâmî devlet anlayışında nevbet bir bağımsızlık alâmeti olmakla birlikte. tefsir. Tefsir.. disiplinli bir teşkilat idi. kayınpederinin ölümünden sonra da onun yerine geçerek eğitim-öğretimle ve kadılıkla meşgul oldu. Emirlik gereğince nevbet-i Osmanî vuruldu. bir zat idi”. zurna ile çalınan bir nevî marş. nekkâre. Hadis ve Fıkıh miişarunileybden tedris edip. savaşta ve barışta ondan yararlanmış. Çoğu geceler Şeyh Edebâlî’nin zaviyesinde gecelemiş. Osman Gaziye hil’at (kaftan) ile birlikte alem. onun manevî disiplini altında kendisini yetiştirmiş bi­ riydi. Eski yazar­ lardan Şemseddin Sami. devletine sadık ve bilgini da­ ima yanında bulunduran Osman Gazi. onun eğitiminden geçmiş. 0 zamandan Murat Han G azi’nin oğlu Sultan Mehmed zamanına kadar Osmanlı âdeti böyle idi ". başka deyişle Osman G azi’nin kurduğu Osmanlı Türk Devletinin is­ tiklâl belgesini dünyaya ilân eden kimsedir. mehter) çalınır oldu. dervişlerin ve adaletin yanında oldu. sultanların savaşa çıkışları sırasında oldu­ ğu gibi bağımsızlık simgesi olarak savaş dışında Bey'in veya Sultanın otağ veya sarayının önünde başlangıçta sa­ dece ikindi vakitleri olmak üzere günde bir defa. zahid. Osman Gazi Uc Beyliği alâme­ ti ve bir yetki belgesi olarak bu gönderilenleri almıştır. İslâm Ansiklopedisine yazdığı 'Tursun Bey" maddesinde Dursun Fakih’in savaşlarda gazilere Neşrî tarihinde de davul. dinî muhtevası olan ekono­ mik dayanışma amaçlı. Merhum Prof. Prof. ondan. Şeyh Edebâlî’nin sağlığında Osman Gazi’nin askerlerine savaşlarda imamlık yapan Dursun Fakih. kelâm ilmini. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında yaşamış olan bir Türk bil­ ginidir. hil’at-i şahane’nin geldiği belirtilir ve tören ve nevbet sırasında Osman Gazi’nin ve diğerlerinin nevbet’i ayakta dinle­ dikleri ve bu geleneğin Fatih Sultan Mehmed t kadar de­ vam ettiği anlatılır: “Hemen Divan mensuplarını. tam istiklâlini ilân eden hü­ kümdarların cuma namazı kılınmasına izin vermesi ve hutbelerde kendi adını söyletmesi zorunlu görülmüştür. Şeyh Edebâlî’ye intisap etmiş. davul ve boru) gönderdiğini anlattıktan son­ ra şöyle der: “Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Osman Ga­ zi gelen bu davul ve boru ekibine oturduğu yerde ’nevbet’ vur­ durmuş ve müziğin çalınma süresince ayakta durmuştur’’ ' 23 DURSUN FAKİH VE OSMAN GA£Î Karaman da doğduğu zannedilen Dursun Fakih. Osman G azi’ yi saygı için ayak üzere durdurdu. Anası. Osman Gazi’nin Ahilik ve ahiler ile eskiden beri bir ilişkisi var­ dı. daha sonraları her ezan vaktine isabet edecek şekilde günde 5 defa nevbet (davul. Yetkili. Şerafettin Turan.. onun adına hutbe okuyan. o nevbet vuruluncaya kadar ayakta dur­ du. Tefsir. Hem akıl hem imanla desteklenen yeni devletin siyasî otoritesi olarak Osman Gazi bilginlerin.rak atanmasının bir belgesidir.25 Bu duruma göre Dursun Fakih daima Osman Gazi ve Osman Gazi’nin askerleriyle birlikte oldu. Ancak henüz tam istiklâl sahibi değildir. Şehabettin Tekindağ. bayrak. Os­ man Gazi zamanında Ahilik.2 (> Böylesine âlim. kılıç. Hadis ve Fıkıh bilimini ondan okumuş. âyân erkânını süsledi. at.. bunların maddî ve manevî desteğine kılıç ve şecaat faktörlerini ekleyerek mucize terkibi. başka ifadeyle hâl ve kaal ilimlerini kayınpederinden öğrenmiştir. “Osman Gazi devri meşahir-i ulemasından olup. fetihlerden sonra gani­ metten hisse ve vergi göndermektedir. Sembolik de olsa Sultana saygı göstermekte. tabi ve hık (yani hilâl. zil. gerektiğinde onunla istişarede (da­ I SİYASET . OSM ANLI imamlık yaptığını anlattıktan sonra: “katıldığı savaşlarda askerlerin dinî heyecan ve gayretlerini artırmak maksadıyla” manzum Türkçe kahramanlık şiirleri okuduğunu da ya­ zar.24 Beylerin. Hocası Şeyh Edebâlî’nin damadı olduktan sonra Osman Gazi’nin de bacanağı olmuş. iç içe oldu. hadis. fakat tâbi bir devlet statüsüne dayalı bir Bey’dir. Tasavvufı eğitimin yanında medrese kitaplarını. Dursun Fakih de. Dr. Sultanın. Osman Gazi adına ilk cuma namazı kıldıran. Dr. Çok güçlü bir teşkilat olan Ahilik’in yönetimde desteğini sağladı.

kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı aruz vezniyle (failâtun. Osman Gazi daha önce de işaret ettiğimiz üzere ya­ rı müstakil. Pazar kurdular. gazilerle omuz omuza bulunduğu sıralarda gazilere cesaret ve inanç vermek amacıyla yazmış olmalı. Ancak Osman Gazi. Dursun Fakih’in büyük bir "M. Zira bu Alaeddin Keykubad’ın oğlu yoktu.esnevi"smin varlığın­ dan bahseder. Tahminen vefat ettiği 1327 yılına kadar Osman Gazi’nin ve devletin hizmetinden ayrılma­ dı. Dursun Fakih bu hamasî şiirleri Os­ man Bey’in yanında seferden sefere koşarken. Ona Sultanlık veren Allah bana da gazâ ile hân’lık verdi. Osman Gaziye "davul. at. Dr. Sadettin Buluç un X.”2 < ) ŞAİR DURSUN FAKİH Yunus Emre. fazla edebî özelliği bulunmayan. fakat dinî heyecanı ve cihad şuurunu geliştirmek için yazıldı­ ğı anlaşılan. çeşitli kütüp­ hanelerde yazma nüshalar halinde korunan bir eseri var­ dır. Sultan Alaeddin’in öteki dünyaya intikal ettiği. Bundan sonrasını Neşrî'den takip edelim: O S M A N II I SİYASET . Bunda Sultan’ın ne dahli var ki ondan izin alayım. Osman’a davul ve bayrak gelince. Prof. o da.. Söğüd’ün Küre köyünde. Sultan nezdine gitmek hazırlıklarını yaptığı sırada. Osman G azi de Sultan Alaeddin zama­ nında herne kadar bir nevî istiklâl bulmuşsa da. hadsiz hesapsız hediyeler ve ni­ hayetsiz armağanlarla birlikte Konya’ ya giderek.. plânlı ve zamanlaması çok iyi yapılmış bir şekilde istiklâlini ilân etti. OSMAN GAZİ'NİN HUTBE OKUTMASI Osmanlı Devleti’nin tam istiklâlinin dünyaya ilânı sayılan cuma namazının kıldırılması ve cuma ve bayram hutbesinin okunması nasıl oldu? Bu konuyu Osmanlı Tarihinin ilk kaynaklarından olan Aşıkpaşaoğlu Tarihi’ni esas almak suretiyle açıklamaya çalışacağız. M. Sultan Alaeddin. bayrak. Konuşma sırasında Osman Gazi üzerlerine geldi ve halkın ne iste­ diğini sordu. Mehmed Neşrî. Selçuklu veya İlhanlı sultanlarına bağımlı bir devlet başkanı idi. Halk kendi aralarında toplantılar ve: Kadı isteyelim ve cuma namazı kılalım. dediler. Zira bu Dursun Fakih bir aziz kişi idi. konik bir tepe üzerine defne­ dildi. Alaeddin ile buluşmak. failâtun. metotsuz. Dursun Fakih’i Karacahisar’a hem kadı hem de ha­ tip yaptılar. zamanında Osman Gazi’nin Anlaşılacağı üzere Osman Gazi. Gene Sadettin Buluç’un verdiği bilgiye göre bu mesnevî 640 beyittir. Halk isteklerini önce Dursun Fakih’e ilet­ ti. Osman bu­ nu işitince: “Hüküm yüce ve ulu Allahındır” diyerek derhal buyurdu. gani­ met malının 115’ini ayırarak. az önce işaret ettiğimiz siyasî şartların uygunluğunu da gözönüne alarak meydan okuyacaktır. kılıç ve h il’at-i şahane"yi gönderdikten sonra. Osman’ı hemen hemen oğlu yerinde görerek O’na davul. Os­ man. günümüzde ise dil araştırıcılarımız bakımından ilk Osmanlı dönemi Türkçesi’nin bize kadar gelebilen yazılı örneklerinden biri olmasıdır. lâkin edebe riayet ederek hutbeyi ve sikkeyi yine sultan adına kılmıştı. Osman Bey’in is­ tiklâlini ilân sebebini Sultan Alaeddin’in ölümüne da­ yandırır. Kısa bir süre içinde mamur bir şehir oldu. te­ Dursun Fakih’in bu söylediği husus Hanefî mezhe­ bi fıkıh kitaplarında yazılan bir beldede cuma namazının kılınabilmesi için ulu’l-emr’in yani devlet başkanının iz­ ni olması gerektiği şartı idi. keyfî bir şekilde değil. İşte böy­ le bir siyasî ortamda iken Karacahisar fethedildi (1299). oğlu kalma­ dığı için yerine veziri Sahib’in geçtiği haberi geldi. “Hülâsa. Hem Selçuklu’nun hem de İl­ hanlIların30 zayıf ve karışık bir anına rastlatıldı. Halkın isteklerinin yerine getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını söylemesi üzerine Dursun Fa­ kih: — H ân’ım! Cuma namazı kılınması için Sultan’ın iz­ ni gerekir. bayrak ve kılıç göndermişti. O da kayınpederi Şeyh Edebâlî’ye anlattı.28 Dursun Fakih’in Gazavât-Nâme sinin önemi. henüz yeni Türk alfabesiyle basımı yapılamamış. merhum edebiyatçılarımız­ dan Prof. mescidler yaptılar. Gülşehri ve Aşık Paşa ile çağdaş olan Dursun Fakih. Eğer minneti şu sancak ise ben şekkür için Konya’ya gitmek istedi. askerlerine cesaret vermesi ve heyecan kaynağı olmasının yanında.nışma) bulunmuştur. bu Sultan II. 0. Celâletli bir şekilde şöyle dedi: — Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. rızasını alarak veliahtı olmak amacını güttü. failun) kaleme alınmış. Türk Dil Kurultayı’nda tanıtımını yaptığına göre Dursun Fakih’in Gazavât-Nâme adıyla. Fuad K öprülünün tesbitine göre Osmanlı Devleti’nin ilk şairlerinden biridir. Dursun Fakih zaten onlara eskiden beri imamlık yapmakta idi. Bu şehre başka şehirlerden göçler oldu ve boş evlere yer­ leştirildiler. O da.27 Köp­ rülü. dedi. Gerçekten de. Dr.

3 5 Dursun Fakih ölünceye kadar k a d ılık ve imam-hatip'lik görevini devam ettirdi. Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldik de işaret ettiğimiz gibi. ahlâklı. Mehrned Sü­ reyya’nın eserine dayanarak Hicrî 726 yâni miladî 1326 tarihini ölüm tarihi olarak verir. Anadolu’da m illî birlik ve m illî kül­ tür birliğinin oluşmasına hizmet eden büyük bir Türk DURSUN FAKİH'İN MİIAİ KÜFTÜR VE TARİHİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMİ Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’nun tek cevher. Ben de 1326’dan sonra vefat ettiği kanaatindeyim. Şehabettin Tekindağ. Alperenler. inançlı. Osman Gazi’de de biz bu özellikleri görüyoruz. ıra SİYASET . Prof. Şeyh Edebâlî’nin tekkesine sık sık gitmiş orada manevî eğitim görmüştür. onlar Osmanlı Beyliğinin kuruluşu olayına fiilen katılmışlardır. Osmanlı Devle­ ti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ilim adamlarına ve K u ran a bağlılığının kendi ağzından belgesidir. zira insan gördüğü ihsanın kuludur”. disiplinli.32 Merhum Süheyl Ünver ise bu tarihi Şeyh Edebâlî’nin ölüm tarihi olarak zik­ reder ve bu tarihten sonra Dursun Fakih’in onun yerine geçtiğini anlatır. döneminin büyük mış ve Dursun Fakih’iıı ölüm tarihinin "1326 dan sonra" şeklinde gösterme gereğini duymuştur. Dursun Fakih’in ölüm tarihi günü gününe bilinme­ mektedir. Ahiyan-ı Rum adı verilen güçlü. Bacıyan-ı Rum. hukukçusu olarak Osmanlı Devleti­ ’nin kuruluşunda ve Osmanlı Devleti’nin tam istiklâli­ nin ilânında rol alan. MecdîMehmed Efen­ di eserinde bu hususu şu cümleyle özetler: “ Sultan Osman Han namına Karahisar’da evvel (ilk de­ fa) cuma hutbesini ve Eskişehir’de evvel (ilk defa) bayram hut­ besini ol kişi okudu”} 1 de. hem savaşlarda askerlerin cesaretini artırmış. ihsanı eksik etme. velisi. kendine güvenen bir devlet başkamnın meydan okuması idi. Bu mürşid ve kahramanlar ve keza Osman Gazi ve ondan sonraki Osmanlı Sultanları. kendisinin ölümünde gömüleceği yeri tarif eder. Bir de sana itaat edenleri hoş tut. hem de Dursun Fakih Osmanlı Devleti’nin ilk İmam-Hatib’i ve ilk Kadısı olması şerefini elde etti. Osman Gazi’nin müşaviri. hem de onun öğrencisi ve damadı Dursun Fakih. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'at yazdığı "Dursun Fakih 1 1maddesinde kesin tarih vermekten kaçın­ Bu vasiyetname Osmanlı Devleti’nin manevî temel­ lerini göstermesi bakımından önemlidir. tek vücud haline getirilmesinde ülema ve dervişler kadrosunun büyük rolleri olmuştur. Nimeti. Ger­ çekten bilmedikçe hiç işe başlama. Ölme­ den önce bıraktığı Vasiyetnamesi bu bakımdan çok düşün­ dürücüdür. yardım­ cısı olmuşlardır. hem Şeyh Edebâlî. bilmedik­ lerini Tanrı ilmini bilene (din bilginlerine) sor soruştur. savaşta ve barışta Osman G azi’nin ya­ nında yer alan. adına hut­ be okunacaktır. Dr. Daha önce OSM ANLI büyüğüdür. tasavvufun müşterek esasla­ rına sahip Ahîlik’in terbiye ve disiplinine göre yetişmiş dinamik. korkusuz ve iç dünyaları kontrollü kimselerdi. Cuma namazı kılınacak. Abdalân-ı Rum. Eğer o. Bu karar üzerine kaynaklarımızın âlim. Osman Gazi. Böylece hem Osman Gazi hür ve tam istiklâl sahibi bir devletin başkanı olduğunu. h m ibadetlerinde Önderlik etmiş. Bu se­ bepledir ki. halkla iç içe ve halkın saygı duyduğu. hoşgörülü mürşidlerin hizmetleri ve gayretleri Osmanlı sultanlarının Bu sözler. ordunun ve halkın imamı Dursun Fakih cu­ ve cengaverlerinin daima yanında olmuş. Ahmed Yesevi’nin Horasan Eren­ leri..34 bir ilim adamı. zâhid ve aziz bir kişi olarak nitelendirdiği. Dursun Fakih. Osmanlı Devleti’nin istiklâlini dünyaya ilân etti. Eğer bu ülkeye ben onlardan önce geldim derse. O. Bu anlayışa dayanmış olmalıdır ki Doç. O. hem de kadı olarak problemlerini halletmiştir. K urana ve dine saygısı destanlaşmıştır. oğlu Orhan G azi’y t bıraktığı vasiyetin­ ma namazını kıldırmak ve cuma hutbesini 28 Eylül 1299 günü okumak üzere görevlendirildi..33 Bu duruma göre Dursun Fakih’in ölüm tarihinin 1326’dan daha sonra olması gerekir. son­ ra şunları söyler: “Oğul! Bir kimse sana Tanrının buyurmadığı sözü söylerse sen om kabul etme! Tanrı buyruğundan başka iş işlem. ben Selçuklu Hanedanındanm derse ben de Gök Alp oğluyum de­ rim. daima onlarla danışma içinde (istişare) bulun­ muştur. Haşan Aksoy. Dursun Fakih’in türbesi “Küre” beldesinde bulun­ maktadır. Din adamlarının ve Ahilik teşkilatının deste­ ğini almış.kendim dahi sancak kaldırıp kafirlerle uğraştım. Dr.

Yılmaz Ö ztuna. Osmanlı Tarihi. İA. İstanbul 1 2 6 9 .g. H . N eşrî. s. “O sm anlı D evletinin K uruluş Problem i”. Hadaik üş-Şakaik. 251. 29 30 31 32 33 N eşrî. Sayı 19. 15.M. s. 35. s. II. 73. Parmaksızoğiu. Yeni Forum Dergisi. N eşrî M ehmed Efendi.g.1. Ortaylı. N i­ san 1991. 34 35 H aşan Aksoy. 57. Cogito. 135. Hoca Sadettin Efendi. İstanbul 1 9 7 5 . Yaz-1999. İlber O rtaylı. Şehabettin Tekindağ. s. N eşri. s.g. 2. 18. 9-22. I. a. s. “O sm anlıların İlk İstiklâl H utbesini O kuyan D ursun Fa­ k ih ”. Aşıkpaşaoğlu. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu. 93. O SM A N LI m SİYASET . Sam iha Ayverdi. İA. 49.m. Fuad K öprülü. Fuad K öprülü. Aşıkpaşaoğlu Tarihi. İstanbul 1990. İstanbul 1970. Tacü’t-Tevarih. 95-96. Şehabettin Tekindağ. 48-49- 20 21 22 23 24 25 İ. (Editör: Ekm eleddİn İhsanoğlu). 123. aynı yer\ İnalcık. Kamus ül-A!lâmy İstanbul 1311.1. Ortaylı. İstanbul 1980. İstanbul 1998. 495-497. Ankara 1964. “D ursun Fakih’in Gazavat N âm esi”. s. IV. Aitay Köym en. Atsız.1. “H alil İnalcık İle Söyleşi”. Tarikte Usul. 2540. Türk Edebiyatı Tarihi. TD VİA. a. Neşri Tarihi. 342. Yayınlayan: N . S. Neşrî. Sadettin Buluç. M . Türk Tarihindi Osmanlı Asırları. s. Büyük Türkiye Tarihi. I. X II-2 . O ruç Beğ.1. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi. X .m. S. s. Ankara 1 9 8 8 . s. a. İstanbul 1980. İnalcık. 21. “Tarihin Işığında O rtadoğu”. s. s. 12. 16. İstanbul 1 9 8 3 . 56. A nkara 1970. 11-22. İstanbul. 56. M. U zunçarşılı. Yayınlayan: M. 111. I. s. 7-8. İstanbul 1977. “Din”. 45-52. 113. X II-2. aynı yer. II. Türk D il Kurulta­ 26 27 28 yında Okunan Bilimsel Bildiriler. yıldönüm ü m ünasebetiyle düzenlem iştir. s. 3020. S. T ürk Tarih K urum u Başkanlığı. “Tursun Bey". Oruç Bey Tarihi. K öprülü. 342. İstanbul 1969. “Tursun Bey". Şemseddin Sami. 263. s. İslâm Tarihi Dersleri. M ecdi M ehm et Efendi. Köymen. X III. H alil İnalcık. Aşıkpaşaoğlu Derviş A hm ed. A. s. s. X. 263. Yay: İ. Türk Kültür Tarihi. s. 32. “Dursun Fakih”. 17 18 19 N eşri. Hüseyin Gazi Yurdaydın. s. MayısHaziran-Temm uz 1999. 561. s. İstanbul 1950. V. T ü rk Tarih K o n g resin i O sm anlı Devleti’nin kuruluşunun 700. Türk Edebiyatı Tarihi. I. Şerafettin Turan. Tarih Dünyası Dergisi. s. Süheyl Ünver. İnalcık. s. Ahm et Yaşar Ocak.m. Yurdaydın. 123. 7. Zeki Velidî Togan. Hoca Sadettin Efendi. Doğu Bati. I. Ankara 1979.

bilim hiç bir soru­ ya mutlak. Tarih burada başlı başına bir meşru­ luk aracıdır. Resmî Sâlnâme (1330). Kâtip Çelebi’nin Takvîmü’t-Tevârîh ve Mustafa Paşanın Netâyicü’l-Vukûât ilk taranan eserlerdir. Üçüncüsü modem tarih bilimi -eğer bir başlangıç gerekiyorsa. ister eşzamanlı olsun. Derviş Mehmed b. İncelemesi sırasında ayrıca. Amerika’nın beşyüzüncü yılları gibi. Fransız Akademisi’nin kuruluşunun üçyüzüncü. evrensel bir cevap veremez. Hadîkatü’l-Miilûk. Efdaleddin Bey’in kaleminden çıkmıştır. İkinci olarak aynı literal soruya farklı semantik ce­ vaplar veririz. Fihris-i Düveli. 1299-1300 senesinin kaynakların çoğunda “mebde-i istiklâl” olarak kabul edildiğini tespit eder. M ir’at-i Kâinat. çünkü ister geriye doğru. zevkli olduğu kadar öğretici de olan ilkinin macerası üzerinde biraz durmak gerekir. AHMET N EZİH ! TURAN K A R A D E N İZ T E K N İK Ü N İV E R S İT E S İ FEN -ED EB İY A T FA K Ü LTESİ kralı Numa. 699/M. öncelikle bu yüz­ den. Câm-ı Cem-Âyin. “istiklâl tarihi”ne delalet edecek ifadeleri yakalamaya çalışmıştır. ve bunların mütala­ ası sonucu H. Şemdânîzâ- atfetmektedir. neden yeni­ den gündeme gelir? Bilimde. Âlî’nin Kiinhü’l-Ahbâr . öncelikle eski tarihleri incelemiş. belki raportör demek la­ zım. İlgili fıkraları tek tek gösterir. Yazar. fakat bu töre­ nin hangi gün yapıldığına dâir bir kayda rastlamamıştır. İhtilâl-i Kebîr’in ikiyüzüncü. gerçekte ne oldu ile modern kronolojik algının kesiştiği yerdir. Lütfî Paşa ('Tevârîh-i A l-i Osmân). Maarif-i Umumiye Nezareti 28 Kânûn-ı Sâni 1329/10 Şubat 1914 tarihli bir tezkire ile Târîh-i Osmânî Encümeniaden Osmanlı Devleti’nin istiklâl tarihinin tespitini Jean Baudrilkrd Aslında cevabı önceden belli bir soru. 0 güne hiç mi işaret edilmemiştir? İncelemenin yapıldı­ ğı yıl (H.4 Osmanlı Devleti­ nin de yediyüzüncü yılı kutlanıyor. lık doğdu ve bunlardan hiçbiri.Ranke’den beri wie es eigentlich gewesen ist (gerçekte ne oldu?) sorusuna pozitif kutsallık istemektedir. ' Önce. hattâ N um a’nın kurnazca kalleşliğine maruz kalıp kalm adıkla­ rım. Efdaleddin Bey’in incelemesi resmî bir talep üzerine yapılmıştır. Haşan Beyzâde’nin Telhîs-i Tevârîh .6 Her ikisini aynı çizgide buluşturan nokta.5 Son olarak Neumann el attı ko­ O SM A N U I de’nin M ür’îü’t-Tevârih. Müneccimbaşı Târihi.OSMANLI DEVLETÎ NE ZAMAN KURULDU? YRD. Mesela 1 9 6 l’de Polonya devletinin bininci yıl kutlaması böyledir. tanrılar tarafından gönderilen kutsal kal( / < kan çalınmasın diye birbirine tıpatıp benzeyen on ik i kalkan ( y y a p tım a y ı a k ıl etmişti. yani gerçek bir kalkanın var olup olvıadığını hiçbir zaman öğrenemedi­ ler”. DR. Bir modern tarih problemi olarak Osmanlı Devle­ ti’nin ne zaman kurulduğu sorusuna ilk akademik cevap teşebbüsü Türk Tarih Encümeni’nden. “keyfıyyet-i istiklâl”in özel bir törenle gerçekleştiğini farketmiş. Bunun üzerine müellif sâlnâmeleri geriye doğru ta- a SİYASET . 963’te Aziz Basileios yönetiminde kurulan ilk ma­ nastırı kendine başlangıç tarihi olarak almasıdır.3 Bunu yüzyıllık dönemler takib eder. 1914) neşredilen Resmî Sâlnâme’de 4 Cemâziye’l-Ûlâ H. Heşt Behişt. Hayrullah Efendi Târihi. her literal kaynağı değişik semantik ‘okumalarla anlar ve yorumlarız. 699/27 Ocak 1300 tarihi verilmekte­ dir. D O Ç. Karaçelebizâde’nin Ravzatü’l-Ebrâr.2 Bin yıl dönümüne bir başka mi­ sal de Aynaroz (Athos)’daki teokratik özerk cumhuriye­ tin. 1330/M. On ik i kalkandan on ik i kral­ nuya. Kendisi­ ne tanınan süre zarfında Ukûdıi''l-Cumân!'Aynî Târihi. bu yazı/rapor ortaya çıkar. Modern devletler uzun ve köklü bir geçmişe dayan­ dıklarını varsayarlar. hangi kalkanın gerçek oldu­ ğunu ya da. Tâcü’t-Tevârîh. Şeyh Ra- mazan’m Subhetü’l-Enbiyâ ve Tuhfetii’l-İbdâ’. Bir yıl kadar sonra da Nisan 1330/Nisan-Mayıs 1914’te. Encümen bu görevi müellifimize verir. geniş anlamıyla tarih bili­ minde cevabı bilinen bir soru olamaz.

Alâeddin onu burada hür­ metle karşılamış. ba­ zı güçlüklere rağmen. bir vesi­ ka bulununcaya kadar da bahsedilen tarih şüpheli kalma­ ya devam edecektir. Gazan bu başarıyla her tarafta baskı uygulamaya başladı. Yıl konusunda -kendisinin üzerinde durmadığı ‘hicrî 700’de kurulduğu’ nazariyesi bir tarafa bırakılacak olursa-7 bir ittifak vardır. Cevap sahibi. Takvîmü’t-Tevârîh ve Uküdu’l-Cumanı kulla­ narak şu sonuçlara ulaşmaktadır: 1. 697 senesinde Mısır Meliki Mehmed Nasır b. Han da bu kara gün dostunu onurlan­ dırarak yeniden Selçuklu tahtına oturtmuş ve Konya’ya göndermişti. alem ve menşur göndererek beylik tevcih eden hü­ kümdar olduğundan Osman Bey’in velinimetiydi. ülke yönetimini Moğollardan kurtarmak için Gazan Han’a itibar etmedi. Nitekim yazar bilhassa Tezkire-i Aksarayî.ramaya başlar. Söz konusu savaş 28 RA 699’da olduğuna göre. Gazan Han Melik Nâsır üzerine yeniden sal­ dırıya geçti.8 işte bu günü delilleriyle ispatlamak gerekmektedir. Encümen aynı za­ manda. Aradan otuz otuzbeş günün geçmesi demek. işaret edilen olayla ilgili bir tarihe de rastlanmamış­ tır ki. Bu mantıken doğrudur: Bir gün bir devlet sona er­ mekte.doğrudur. Ferâmurz) Gazan Han’a esir düştüğü gün olduğunu. genel bilgilerden istifade edilemediğine göre. Yazarın varsayımı -işleyiş ve ayrıntısı ayrı bir konu­ dur. üçüncü bir yol olarak. alem ve menşur verilişine dayanmaktadır. Bir yandan bundan sonra ortaya çıkacak yeni kay­ nakların incelenmesi gerekirken. O halde altıncı sâlnâmede verilen ta­ rihin hangi vesikaya dayandığı bilinir ve bu vesika bulu­ nur ise mesele halledilmiş olacaktır. Encümen vasıtasıyla bir yan­ dan mevcut belgeler ve bilinen eserler daha geniş araştır­ maya tâbi tutulurken diğer yandan gazetelere ilan verile­ rek “umûm Osmanlıların alâkadar oldukları bu mes’elede” herkesin bilgisine müracaat edilmiş. Mektuplar (biri “Bank-ı Osmânî memurlarından Ahmed Bahaeddin” im­ zalı. Alâ­ eddin’in ikinci saltanatı üzerinden iki yıl geçtikten son­ ra. ama herhalde o. Bu muayyen bir tö­ renle gerçekleşmekte olduğuna göre tek mesele tören ta­ rihinin tespitidir. Alâeddin ilk saltanatında. 2. bilgisi olanların Encümene bildirmeleri istenmiştir. devletsiz gün olmayacağına göre. aynı gün yeni bir devlet kurulmaktadır (!?). Ebu’l-Fidâ. ayı ve günü de. 1268 tarihli altıncı salnamenin takvim kısmında ilk defa bu tarihe te­ sadüf eder ve ardından yayınlananlarda da aynı yılın tek­ rar edildiğini görür. 688’de. Osmanlılar nezdinde Selçuk devletinin sonu olan Sultan Alâeddin’in (III. gönderi­ len yüzlerce kişiden yalnızca biriydi. Efdaleddin Bey’in temel varsayımı geleneksel siyasî meşrûiyet anlayışına. bu doğrultuda Osman’a tabi. Alâaeddin Keykubâd b. kuruluş takvimde bir güne takılıp kalmaktadır. Mesud’u ikinci defa Selçuklu hüküm­ darı tayin etti. dolayısiyle Osman Gâzi’nin ay­ nı gün “istiklâl ve saltanatı ihrâz” ettiğini söylemektedir. Onun yine hezimete uğrayacağını düşünen civar beyler gibi Sultan Alâeddin de. Hattâ daha önce zaten o günden de bahsedilmektedir. diğer taraftan bu dö­ nem için muasır devletlerin tarihleri araştırılmalıdır. fakat önermesi. O halde Sultan Alâeddin’in tutsak edilmesi bu ayın dördüncü günü gerçekleşmiş olabilir. gazeteye verilen cevap (“Posta ve Telgraf Nezâretinden Ali Gâlib” imzalı) incelenmeye değer bulunmuş. tabi. bir de gazete ile cevap verilmiştir. Fakat bütün bunlar tahmine dayalıdır. Osman’a OSM ANLI . diğeri belirtilmemiş) sadra şifa bir şey söylemezken. Bir yıl kadar sonra da II. Bunun için hemen iki koldan faaliyete girişilir. Ne 1263 yılında çıkan ilkinde ne de takip eden dört salnamede böyle bir kayıt yoktur. kazanılan başarıdan sonra gönderilen emirler ve bunların uygulanması en az bir ay zaman alacaktır. usul bakımından kaynakla­ rın mukayesesini yaparak aydınlatmaya çalışacaktır. îlhanlı emiri vasıtasıyla Alâeddin’i İran’a gönderip Hemedan’da hapsettirdi. konuyu. Cemâziye’l-Evvel’in ilk günlerinin gelmesi demektir. Mağlup olan Gazan Han Diyarbakır’a gelmiş. belirlemek mümkündür. sürgün bulunan III.9 Diyelim gönderildi. 3. 4 Cemâziye’I-Ûlâ 699 tarihinin. Bu şekilde bir senteze gidildiği takdirde konu aydınlanabilecektir. o devri an­ lamak için mukayeseli kaynak tedkiki yapmak gerek­ mektedir. O zaman iş geldiği noktaya dönmekte. O günün siyasal ka­ I SİYASET Kalavun Suriye’ye saldıran Gazan H an’ı Halep yakınla­ rında yenmişti. Osman’a meşruiyet/ hâkimiyet /istiklâl sembollerinin gönderilip gönderilmediğini bil­ miyoruz. 699’da. Fakat 28 Rebîü’l-Evvel 699 senesinde Humus yakınla­ rında Mısırlılar yenildiler. Fakat incelenen kaynaklar­ da. Duyuruyu müteakip Encümene iki mektup gel­ miş.

modern çağdan önce devletlerin “pek de tören veya beyân ile” kurulma­ dığını. N eum ann. Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik 6 C hristoph K. alem/ sancak’ın -varsa. 19 (Yaz 1999). O SM A N LI |£ V H SİYASET .: Osm an Okyar. s. N eum ann. ona anlam veren tek şey olan gelecek aracılığıyla anlamak müm­ kündür” diyor. II. s. 36-48. Yakın za­ m anlara kadar hâkim iyet alâm eti olan hu tb e ve sikke konusu da böyleydi. s. s. E rtürk. s. fakat araştırm alarında olayın yüzyıl başını gös­ terdiğini. 33. kuruluş tarihi olarak b u yılı verir (M . 9 Feridun Bey’in neşrettiği m enşurun {Mecmu’a-i Münşeatü’ s-Selâtîn. tartı­ şılması gerekenin işte bu süreç olduğunu. trc. Osmanlı devletinin de “kurulmadığı”nı. İstanbul 1336.I. O ğuz Tekin. takvime göre dönemle- mek. 279. A. Ne zamanım de­ ğil nasılım anlamaya çalışıyorlar. s. Sorgulayıcı bir üslup için bkz. tem m uz 1999). 41-42). “Osm anlı Beyli­ ğ i’nin K urucusu O sm an Gaz i’ye A it Sikke”. Y irmi yıl kadar önce b ir sikke b u lu n d u (İbrahim A rtu k . cogito. 40-41). 151-152) eserinde yalnız y ıl 0 '6 9 9 ’da d a ’vâ-yı istiklâl eylediler") belirtilir: Fezleke-i Târîh-i Osmânî.: M. bir yılın tarihi ancak ondan kaynaklananların ışığında gerçekten anlaşılabilir”. Ecudes e t Maslanges. O sm anlılar Özel Sayısı. Neumann bize asıl anlaşılması. hattâ yıl­ da kurulduğu üzerinde durmuyor artık. “Periyodik Reform: M ü­ ceddid Hadisi H akkında B ir İncelem e”. 4 1635-1939 Trois Sicles de l’Acadamie Française. Kitâbü’t-Tâ- rîh-i Kiinhü’l-Ahbâr (Kayseri RaşidEfendi Kütüphanesindeki 901 ve 920 No.10 Pozitif ta­ rihçilik açısından devletin hem kuruluşu hem de kuru­ cusu efsanevî olabilir. X I/66 (Haziran 1999). Yılında Amerika. Toplumsal Tarih . I-II. înalcık’tan Kafadar’a. \kkâ- y i’-i Târihiyye. Yıl nazariyesinin en hoş izahı ise  lî’dedir. ve ilâve ediyor:1 5 “Ben buna oldukça ina­ nıyorum: Bir insanın eylemleri sonuçlarına göre yargı­ lanmaktadır. sivilize olmakla ilgili. Şevket Pam uk. bunun üzerinde durma­ nın ise demistifıkasyonla ilgisi bulunmadığını düşünü­ yoruz.: Ayşegül Sönmezsoy. Kayseri 1997. çev. Ekme bağ bağlanırsın / Ekme ekin eğlenirsin / Çek deveyi güt koyunu / B ir gün olur beğlenirsin diyen13 bir topluluğun “mebde-i istiklâli’ni hangi takvim zamanına bağlayacağız? Bu bir süreç. haz. Selâçıkıyye-i R û m ’un âheri olan Alâeddin K eykubâd-ı Sânî {sic] b in Feram urz. Do­ ğu Batı. Meselâ Efdaleddin Bey’in kaynakları arasında bulunan İdris Biclisî. Bu yıllarda herhalde im kânını bulan herkes sikke kestirebiliyordu. “Osmanlıların içinden çıktığı 13--14.kumaşının âdî. s. "699 1299 4 Cemâziye’l-evvel.. “İlk O sm anlı Sikkesi N e Zam an Basıldı?”. “Osm anlı D evletinin K u ru lu şu Problem i". î/l: Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Fatih Sultan Meh­ med’in Vefatına Kadar. “A hm ed Vefik Paşa”. s. Tarihi ders kitabı olarak o k utulan ve o n beşten fazla baskı yapıp son­ 5 raki okul kitapları ile M ustafa N u ri Paşa’nın Netayicül-Vukûât’1 g ib i genel Osm anlı tarihlerine de rehber olan A hm ed Vefık P aşan ın (Ö m er Faruk A kün. tertib -i cedit. K endinden öncekilerin 699 tarihini yazdıklarını. D âru 1-Hilâfeti’I-Aliyye 1325. 268-280. TOEM . tırmalar. II/7 (mayıs. Paris 1935. haziran. 308.: Jacques A ttali. M atbaa-i K ütübhane-i Cihan. 700.Years of the Polish State. İstanbul 1992. Bugün bunların fazla bir ehemmiyeti olmadığını düşünüyoruz. s. “Zohar’a göre geçmişi ancak. Tüfekçioğlu. 1492. H ilk at-i H azret-i  dem ’den Bu A na kadar Z u h u r İd en Vekâyi’-i M eşhûreyi C âm i’dir. Efdaleddin (Tekiner).lu Nüshalara Göre). İstanbul 1994. C. tabl/davul’un kasnak ve deri ka­ litesinin pek düşük. Bayezid devrinde tam am ladığı eserinde. menşurun kötü kağıda bozuk imlâ ile yazıldığım gö­ recektik belki de. bir kez daha önem kazanmış oluyor. 62-63. büyük siyasî formasyonların mitik bir başlangıcı olduğunu. Aleksander Gieysztor. G ieyszcor. s.: Joseph H am m er von Purgstall.14 Öte yandan Attali. aynı m a­ kale. çev. II. ve aynı şekilde.B ir A m blem in O kunm ası”. Devlet-i Osmaniye Târihi. İs­ tanbul 1264-1265: I. Târîh-i Cevdet. çev. W arsaw: Polonia Publishing House 1961. A nkara 1980.: Ella Landau-Tasseron.11 İtibarî ta­ rihe (1299) “inanıyoruz”. “D evletin A dı Yok . 269. 33. 1071-1920. 1 2 Siyah ‘An’lar. H akkı Ü nal. H egel’in “H er çağın bir ruhu ve o ruha d en k düşen b ir felsefesi vardır” sözü­ ne benzeyen bu hadisin sıhhati ve bilhassa peygam ber sonrası Arap toplum unda hangi beşerî. 56-60) sahte/kurgu old u ğ u m alum dur. sosyal ve ekono­ mik şartları”.devletin hangi ay ve günde. 500. K. Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi. Böylece aslında yıllar önce Köprülü’nün dikkati çektiği.: A h m et U ğ u r vd.: M ehm ed A tâ. 13. Şükrü [Akkaya}. İs­ tanbul 1287.: R. s. İstanbul 1999» s. D iğer taraftan okullarda ilk defa O s­ m a n lI 3 Le Millmnaire du Mont Athos 963-1963. I-II. H alil İnalcık. H alil İnalcık. 2Ğ1-278. sosyo-psikolojik ihtiyaçlara denk dü ştü ğ ü ile ilgili en­ teresan bir yazı İçin bkz. K ısım -I. Bkz. Osman- lı Devletinin Kuruluşu.: İ. Keza ne H am m er ne Cevdet Paşa ay ve gün d en söz e t­ mezler. s. zamanı programlamak ve geçmişi programlanmış zamana atıfla açıklamak. Varsovie 1961. Fakat sikkenin sıhhati hâlâ tartışılıyor: M sl. haz. “ortaya çıktığı”nı hatırlatıyor.12 Takvim düzenlemek.rışıklık ortamında hazırlanıp tevcih edilen bu semboller şimdi elimizde olsaydı. haz. Kılıçbay. İs­ tanbul 1309. 8 Yazarın kastettiği yerlerden biri şudur: Hafız İbrahim Agâh Paşa. Bitlisli İdrisin “Heşt Bihişt" Adlı Eserim Göre Tenkidi Araştırma. 2733). s. H . Millenium: A Thousand. Le Millannaire de la Pologne. I. Boguslaw Leshodorski. D İA. bu yüzden mevcut kaynakları nasıl okuyacaklarını tartışıyorlar. sehven yaptığı bazı hesap hataları b ir yana bırakılırsa. H albuki sahih b ir sikkenin m evcûdiyeti de çok önemli görünm üyor. 59*60. İslâmî Araş­ Tarihi. Stanislaw H erbst. A. V I/4. Osmanlı kuruluş dönemini konu edinen monografilerin hiçbiri -Gibbons’tan Köprülüye. H âkim iyeti M illiye M atbaası. ama aynı tarihçilik bunu realitenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başlıyor. İstanbul 1999. V/25 (N isan 1330). s. İlhâniyân devlet-i Cengiziyesinİn 7 inci pâdişâhı (Gazan) H a n ’ın askeri eline esir düşüb devlet-i Selçukıyye tezelzül itm ekle sultan (O sm an H an) hazretleri i’lân-ı istiklâl ve saltanat b uyurdu”. 3. A nkara 1934. 7 O sm anlı tarihlerinin bir kısm ı 700 yılına bü y ü k önem atfederler. Kaynak sayısının art­ ması neredeyse imkânsız hâle geldi. “İsciklâl-i O sm ânî Târîh ve G ü n ü H ak k ın d a Tedkîk â t”. s.Venezia 1963. s. yüzyıllar Anadolusunun siyasî. zaten aksinin “her yüz yıl başında b ir m üceddid geleceği’ ne dâir hadîsle de çelişeceğini söyler (G elibolulu M ustafa ‘ lî Efendi.

says in Ottoman History. B arthold. A ttali. 11 İnalcık (“O sm anlı D evletinin K uruluşu Problem i”. İstanbul 1997. Osmanlı Beyliği (1300-1389). 10). 68-7. aynı eser.: G. s.: Seyfettin Erşahin. ed. The Constructi- on of the Ottoman State. 118. İslâmî Araştırmalar. s. s. s. s.. s. Jacques Lefort. K öprülü ve W ittek 'iıı araştırm alarım görm ezden gelip gazâ ide­ olojisi ve örgütlenm elerini tarihi bir faktör olarak hesaba katm am a m oda­ sı. Elizabeth A. “H ow to Read ‘Â shık Pasha-zade’s H isto ry ”. Şartların önem i g ü n geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Im ber’in tenkide konu olan yazılarından ikisi Türkçeye de çevrildi: “Osm an Gazi Efsanesi". 2 0 ’de) biraz da Co­ lin Im ber’i ima ettiğ i anlaşılan b ir üslupla “Bazı tarihçiler arasında şim di. çev. tarihi yü­ rüten realitelerdir. tarihi açıklam ada yaya kalır" diyor. 15 14 13 Bu mısraları Cemal Kafadar’dan aldım : Betıveen T m Wolds. 17-26. “Osm anlı H anedanı Efsanesi”. buna O sm anlı fetihlerinin “m eteorolojik sebebi” denebilece­ ğine dâir bkz. İdeolojileri hesaba katm ayan tarihçi.10 Meselâ bkz. Y üzyılda B itinya”. “O s­ m an 'ın siyasî kariyerinde çok Önemli b ir aşama" olarak g ö rm ektedir (s. k u ­ ruluşu 27 Tem m uz 1301’deki Bapheus (Koyunhisar) zaferine bağlam a fik­ rini yabana atm am ak gerekir. ileri tarihçilik gibi algılanm aktadır. Zachariadou. G üven vd. 21). X X II/1 (1999). Berkeley 1995. 207. Es- 12 Tabii H alil İnalcık’ın bilhassa üzerinde d u rd u ğ u (aynı m akale. Halil İnalcık. J . M esela Sakarya ırm ağı­ n ın b ir m ü d d et için yatağını değiştirm esinin T ü rk baskınlarını nasıl kolay­ laştırdığına. s. çev. s. Osmanlı Beyliği (1300-1389). İstanbul 1998. 114. Aslında m itoloji. 31-50. S i O SM A N H f f l j SİYASET . Bununla b irlik te yazar 1299 y ılın ı. efsane. Ç. “ 13.

Osmanh Devleti’nin dinî inanışa dayalı “millet sistemi’'. millî duygu ve düşünceyi kuvvetlendirecek konuşmaların yapılacağı ve genç neslin geleceğe bu duy­ gularla hazırlanacağı millî günler ihdâs etmeye çalıştılar.yüzyılın sonlarına doğru bu çeşit kimlik kazanmanın Müslüman unsurlar arasında da yayılmaya başlaması. buralardan milyonlarca insan aç. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti çeşitli din. sefil. toplum üzerinde psi­ kolojik bir çöküntüye sebep olmuş. Müslüman Arap ve Arnavutların isyan­ ları. Pek çok müessesesi zamana göre kifayetsiz kalan ve özel­ likle de askerî ve siyasî gücünü çeşitli dış tesir ve iç çe­ kişmeler sonunda kaybeden devlet. Osmanlı Devletinde kutlama törenleri daha çok padişahların cülüsları. milliyetçilik fikrinin yayılması ile fonksiyonunu yitir­ meye başlamıştı. G irit’in Yunanistan’a iltihâk arzusu. Bosna-Hersek’in AvusturyaMacaristan tarafından ilhakı. Devlet erkânı ve ülkenin aydınları bu tablo içerisinde kendi akıl ve kabiliyetlerine göre çıkış yolları aramaya başlamışlardı. Yunanlı. bunun için de milletin büyük bir heyecanla iştirak edebileceği. Bu sebeple Türk gençleri ve aydınları Osmanlının şanlı mazisine sığınmaya ve oradan ilham alarak. dolayısıyla Osmanlı Devleti’ni çökme tehlikesi ile karşı karşıya getirmişti.1 İttihatçılar. şeklinde tanımlamaya başlaması. Sırp. M EH M ET Ş A H ÎN G Ö 2 G A Z İ Ü N İV E R S İT E S İ G A Z İ E Ğ İT İM FAK Ü LTESİ irminci yüzyılın ilk çeyreği tarihte Türkle­ rİn en zor günleri olmuştur. bu heyecanı yaratmak için Osmanlının geçmişte nasıl büyük bir devlet ve millet olduğunu mil­ lete anlatarak yeniden o günlere dönülebileceğini anlat­ maya. Bu farklı toplulukları belli bir ülkü ve ideal etrafında toplamak geçmişe nazaran oldukça zor­ O SM A N U laşmıştı. mezhep ve milliyetlerden meydana geliyordu. yani unsurların birer dinî cemaat olarak tasnifi. Bulgar vb. Devletin son döneminde ardarda gelen savaşlar ve bu savaşların getirdiği felâketler ve en acısı yıllarca bera­ ber yaşadığı insanların ihanetleri. içtimâî ve siyasî yapıda pek çok düzenlemeler yaparak önüne geçmeye çalışmışlarsa da birbiri ardına çıkan sa­ vaşlar ortamında buna muvaffak olamamışlardı. devletin bunlar üzerine asker gönderme mecburiye­ tinde kalışı ve nihayet Türk tarihinin en büyük felâketi olan Balkan Savaşı bu ortamda cereyân etmişti. İktidarı ellerinde bulunduran İttihat ve Terakki Fır­ kası bir taraftan dış politikada içine düştüğü yalnızlıktan kurtulmaya çalışırken. İktisa­ dî. sebepler! SİYASET . yorgun ve gelece­ ğinin ne olacağını bilemeden anavatana doğru akın akın gelmeye başlamışlardı. Bu felâket yılları millet üzerinde derin izler bırak­ mış. Ümitsizlikler ve ızdıraplarıyla birlikte pek çok meseleyi de buralara getirmişler. bu durumu düzeltebilmek için. bir taraftan da ülke içerisinde bir­ lik ve beraberliği sağlamaya çalışıyordu. dağılma süreci içine girmişti. DR. zaten bir yığın dertle uğraşan devlet yeni problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Türkler arasında m illî kimlik şuûrunu kuvvetlendirmiştir. hatta 19. bütün Türkler yeis ve endişe içerisine düşmüşlerdi. acı mağlubiyetlerin yurt ve milletin bağrında açtığı derin yaralar. yüzlerce yıl­ lık vatan toprakları birer birer elden çıkmaya başlamış. Bu gelişmelerden sonra ne olacağı kestirilemiyordu. Nitekim imparatorluk tebaasının bir kısmının kendisini Ortodoks olarak değil de. Trablusgarb’ın İtalyanlar tarafından işgali. yeniden ayağa kalkmaya. doğum yıldönümleri vb. Bulgaris­ tan’ın içinde pek çok Türkün yaşadığı Doğu Rumeli ile birlikte istiklâl ilân edişi.OSMANLI'DAN MİLLÎ MÜCADELEYE İSTİKLÂL-İ OSM ÂNl G Ü N Ü KUTLAMALARI D O Ç. Devletin istiklâli ciddî tehdit altına girmiş. sis­ temi.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi tam olarak tesbit edi­ lememiş olmasına rağmen hemen hemen bütün yazarlarca heyecanla karşılanmış ve teşvik edilmiştir. Meşrûtiyet’in ilânını müteâkip tartışılmaya baş­ landı. İlk kutlama törenleri 17 Kânûn-ı evvel 1329 (30 Aralık 1913)’da başlar ve 1923 yılına kadar de­ vam eder.1 tedkîk görüldüğünden o bâbda henüz k a t’i bir şey söyleniSİYASET m . Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününün tesbitinden ziyâde. mefâhir-i ecdadın ihyâsı şevk-i imtisâli teşdîd edeceği o kadar bâriz bir hakikat­ tir k i tekrarını cidden zâid addederiz. Osman Bey’e Selçuklu sultanı tarafından gönderilen hâ­ kimiyet alâmetleri tabi. Dârülfünûn talebeleri ve Türk Ocaklı gençlerin ön­ derliğinde. Yunus Nadi Tasvir-i Efkâr gazetesindeki “Siyâsîyat” köşesindeki “İstiklâl ve İstikbâl” başlıklı yazısında. “Bugün İstiklâl-i Osmânîyenin devr-i senev'ıyesine miisâdif ad­ dedildiği cihetle darülfünunlarımız tarafından bir ihtifâl ya­ pılacağı malûmdur. Meşrûtiyet’in ilân edildiği 10 Temmuz (23 Temmuz) günü olması gerektiğini teklif et­ mesi üzerine mecliste tartışma çıktı. İstiklâl hâtırasının ihyâsı maksadıyla yapılacak bu tezâhiirlerden ümit ve emel ile parlayan istikbâli görmemek kabil mi­ dir?”5 yılından îtibâren de kutlanmaya başlandı. Osmanlı aydınlarının ve Dârülfünûn talebelerinin sadece meşrûtiyetin kabul günü ile iktifâ etmeyip. m il­ letin şanlı tarihini ifade eden ve millete. Yıllardan beri yapılan bu törenlerin toplum üzerinde etkisinin azalması ve yeni telâkkilerin gelişmesi. 8 Temmuz 1909 tarihinde “Her Sene 10 Temmuz Tarihinin A ’yâd-ı Resmiye-i Osmânîyeden Addine dâir" 93 numaralı kanunla kabul edildi ve 1909 1913 yılında büyük bir merâsim ve yürüyüş tertîb edile­ rek başlayan bu bayram. Öyle ki mevzu üzerindeki ilm î tartışmalar yapılır­ ken. II. menşur ve alem ile Osman Bey’in Karacahisar’da kendi adına okutmuş olduğu hut­ benin tarihi kabul edilen 17 Kâtıûn-ı evvel gününü ilmî bir incelemeye de tâbi tutmadan kendiliklerinden kutla­ maya başlarlar. millî bayram olarak ilâıı edilmesi gerektiğini öne sürdüler. Husûsen Osmanlı Salta­ natının te’ sisinde azm ü himmetin ne hârikalar icâd ve ilâd ey­ lemiş olduğunu târihin mazbutu bulunmasına binâen mevcudi­ yet ve istiklâlimize kasteden varlıklar içinde yuvarlanırken vicdanî bir incizâb ile m illî hayatımıza sarılarak ilk te’ sîs et­ tiğimiz zamanların hâtıralarına ihya etmekten istikbâl için pek büyük azm ve ümit kuvvetleri alacağımıza şüphe yoktur:. bir kısım üyeler de her iki günü.3 Bu bayramın siyasî bir hareketi ifade ediyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek ki. Maârif Nezâreti memurlarından Mehmet Ziya Bey’in başvurusu üzerine. Bu gün hakîkaten İstiklâl-i Osmânîyenin devr-i seneviyesi midir? Bu cihet tarih encümenince de muh­ taç. çeşitli cemiyet ve kuruluşların da iştirâkiyle OSMANLI Adı geçen gazetenin aynı nüshasında “Bugünkü İstiklâl-i Osmânî Ihtifâli Münasebetiyle” başlıklı yazıda ise. Cumhuriyetin ilânı ile birlikte bu kutlamanın yerini muhtemelen Cumhuriyet bayramları alacaktır. bu günün ehemni- yetine ve yaratacağı millî heyecana işaret ederek şöyle de­ mektedir: “ Dörtyüz çadırdan doğan Osmanlı istiklâlinin bu giin altı yüz altmış beş sene-i devrine tesadüf eylediği hesap oluna­ rak Pây-i taht’da â lî mektepler talebesinin ön ayak olmasıyla muhteşem ve m illî bir ihtifâl yapılacaktır. Bu önergenin 27 Ocak 1909 tarihinde görüşülmesi sırasında İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey’in. bu günün kutlanmasının toplum üzerindeki etki­ sine ve faydasına işaret edilmiştir. Üyelerden bazıları 10 Temmuz’un. Demek ki millet feyzli bir intibâh ile kendine geliyor. milleti topyekûn ilgilendiren ve kucaklayan millî günlere ihtiyaç duyul­ ması. mazisinden il­ ham alarak yeni bir atılımı başlatmasını sağlayacak heye­ canı kazandırabilmek için Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününü kutlama kararını alarak uygulamaya koyarlar. İlk olarak İzmit mebusu Ahmet Müfit Bey.2 İlk millî bayram.. bütün milleti kucaklayan ve duygularını ifade eden bir güne de ihtiyaç duyulduğu anlaşılmakta­ dır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak ileri sürdüğü 27 Ocak gününün millî bayram olmasını iste­ yen bir önergeyi meclise sundu. ’ ” 4 O dönemin matbuatında genişçe yer alan bu gün. bir m illî bayram günü kabul edilecekse bunun II. bazıları da Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününün.le yapılmış ve zamanla da gelenekselleşmişti. bundan sonra bütün ülke çapın­ da ve devlet erkânının iştirâki ve organizasyonu ile yapıl­ mıştır. Donanma-i Osmânî Muavenet-i Millîye Cemiyetinin yayın organı olan Do­ nanma Mecmuasının bir başmakalesinde bu husûsta şöy­ le denilmektedir: “Merâsim-i mahsûse-i tes’îdiyenin yâd-ı mefâhirin milletteki kuwe-i zindeyi tezyîd.

alem ve menşur verildiği gün olan 17 Kânûn-ı evvel tarihi. Devlet ve milletimizin ebediyyen bu günü daha vasî’.günü akşamı Pera Palas’ta verilen bir ziyafet-i siyasîyye istikâl-i Osmânî ismi vesile ittihâz edilmişti. gerekse de merâsimât müteşebbisleri şâyeste-i takdir ve tebrikdir. her köşede tes’îd edebilmesini bargâhüs sahibden temennî ederiz. 330 Kânûn-ı evvelin l l ’sinde Payitaht ile Memâlik-i Osmânîyenin ekser bilâdında emsaline fâ ik bir sûrette istiklâl-i osmânî merâsimi icrâ kılındı. Şuur ve vicdân-ı m illî nedir? Kendini tanımak. îşte şuur ve vicdân-ı m illî!” diyerek bu günün kutlanmasının millette doğu­ hiss-i tekrîmi duyan zât maârif nâzır-ı esbâkı fâ z ıl muhterem M iinif Paşa merhumdur. diğe­ ri de Selçuklu Devleti’nin inkirâzı üzerine Osman Bey’in istiklâlini ilân ettiği kabul edilen 4 Cemâzi-yel-evvel ta­ rihidir. Ağaoğlu Ahmet de Tercüman-ı H akîkat gazetesinde­ ki “Siyâsîyat” köşesinde “İstiklâl Günü” başlıklı yazısın­ da. tesbît edi­ len tarihler arasında en çok itibar edileni olmuştur. bir müsâmere. Kutlamalara İlk İtiraz. mukadderat-ı tarih'ıyyesini ve gaye-i mevcudiyetini idrâk etmek.lemez. bir içtimâ ile yevm-i mübâreki tes’îde çalışmışlardır. Bu tarihten başka tarihler de çeşitli yazarlarca telâffuz edildi. nereye doğru gittiğini bilmek. maziyi tahzîr suretiyle istikbâl-i hazar gıb'ı fevâidi câlip olduğu cihetle gerek merasim. Bu âmil. yazıya şöyle devam etmektedir. Darülfünun mârifetiyle tertîb edilen ihtifâl 11 Kânûn-ı evvelde yapılmış idi. Bunlardan ilki Osmanlı Devleti’nin kuruluş günü olarak Selçuklu Devleti tarafmdan Osman Bey’e tabi. daha muhteşem. Mamafih darülfünunlarımız tarafından yapılacak me­ rasim. ”n Kutlamaların başlaması üzerine dönemin matbuâtında heycanlı yazıların yanında ciddî ve İlmî tartış­ malar da yapılmaya başlandı. Tarihçi Osman Ferid’in Donanma Mecmuası’nda yayınlanan “Osmanlıların istiklâl Günü” başlıklı incelemesinde şu bilgiler verilmektedir: “İstiklâl-i Osmânînin devr-i seneviyesi hakkında ilk na işaretle miiteşşebisler takdîr edilmektedirler. yeni ve gayet mühim bir âmilin doğmak üzre olduğu anlaşılır. “Binâenaleyh İslâm ve Türklüğün yeni can bulmuş oldukları bir günün tes’îd etmek fikri de gâyet mantıkî ve tabiî olarak doğmuştur. bu fik­ ri ilk defa ortaya atan hatta Meclîs-i Mebûsânın gündemi­ ne taşıyan Mehmet Ziyanın ileri sürdüğü 4 Cemâzi-yelevvel tarihi ile Dârülfunûn talebeleri ve Türk Ocaklı genç­ ler tarafmdan büyük merâsimle kutlanan 17 Kânûn-ı ev­ vel tarihleri arasındaki ayrılığı kaldırmak ve bütün Osmanlı Devletinde kabul edilecek bir millî bayramın zaS1YASET . 17 Kânûn-ı evvel tarihinin doğru olup olmadığı tartışılmaya başlandı. M ünif Paşa 1289 sene-i hicriyesini Osmanlı istiklâlinin altıyüziincü sene-i devriyesi ‘addederek. şuur yâhud vicdân-ı millînin teşekkülünden ibarettir. Salnamede bu tarihin “ yevm-i istiklâl-i Osmâ­ nî” olarak kaydedilmesinin İlmî bir mesnedi bulunma­ makla beraber. ”6 denilerek yapılan merasimin faydası­ 17 Kânûıı-ı evvel tarihinin dışında en çok kabul gö­ ren ve tartışılan 699 senesi Cemâzi-yel-evveli’nin dör­ düncü günü ilk defa 1268 tarihli devlet salnâmesinde yer almaktadır. salnâmedeki bu bilgiye dayanarak daha sonraki salnâmelerde de yer alması sebebiyle. buna dair sekiz sayfalık (Dâsitân-ı Â l-i Osman) nâmında bir manzume neşri ile ihtisâsâtını o devrin imkânı derecesinde ilân eylemiştir.8 O SM A N LI I Osmanlıların istiklâl günü üzerine bu tartışmaların yoğunlaştığı ve iki tarihin ortaya çıktığı günlerde.9 Osmanh Devleti’nin kuruluşu ile ilgili çalışmaların başlangıcı hakkında kesin bilgi bulunmamakla beraber çalışmaların 1913 yılından daha önceki yıllarda başladı­ ğı anlaşılmaktadır. racağı şuûr ve vicdân-ı millîye dikkat çektikten sonra. nereden gelip.1 0 İstirdâd-ı meşrûtiyeti miiteâkib 324 Kânûn-ı sânîsinın 13. gü­ nün tesbiti konusunda oldu. Bu tarihlerin hiç birinin vesâike miistenid olnıadığını bî-muhaba ilân edebiliriz. İslâmiyet ve Türklüğün kök salmış olduğu her köyde. Tartış­ malar daha çok iki tarih üzerinde yoğunlaşmaya başladı. fikirlerimizde ve İmlerimizde husule gelmiş olan tebed­ dülat tahlîl edilirken. Bundan sonra tahminen 319 Kânûn-ı evvel-i işinde M ı­ sır’da bulunan münevver Osmanlı gençlerinden bir hizip orada bir ihtifâl. Osmanlılığın en şanlı miibeccel hâtırât-ı târîhiyesine ait bulunduğu cihetle sene-i devriyesine müsadif olsa da olmasa da haddi zâtında hissiyât-ı vatanperl'erâneyi ittihâz. Bu bayram şuûr-u millîyemizin teşkîli ilâmındandır. Binâenaleyh iki ke­ re miibârek ve müsâveddir. ”1 iS T iK U iri o s m â n î g ü n ü n ü TE5BİT TARTIŞMAMIZI t 329 senesinde Türk Ocağı. “Balkan felâketlerinden beri dimağlarımızda ve kalblerimizde.

Fakat tezelzül etmez bir i ’tikadla. Gençliğin. selâm sana ey Osmanlı is­ tiklâlinin mukaddes ve miibeccel ordusu. toplantılarda yapılan konuşmalarda ordu övülerek Dârülfünûn gençli­ ğinin her zaman ordunun yanında yer almaya hazır oldu­ ğu söylenmiştir. Bu kutlamaların öncülüğünü yapan Türk Ocakları büyük bir merasim tertîb etti.! OSMÂNÎ GÜNÜNÜ KUTLAMA MERASİMLERİ Bütün bu tartışmalara rağmen 1913 yılının 17 Kânûn-ı evvelinde İstanbul’da başlayan kutlama törenleri. metânet ve fedâkârânesine bütün varlığı ile vârissin. Harbiye Nezâreti önünde yaptığı toplantıya devrin Harbiye Nâzırı İzzet Paşa ile Müsteşar Paşa ve “ümerâ ve erkân-ı zâbitân” iştirâk ederek hep birlikte Türkçe dua edilmiş.1 4 OSAAANÜ Meclis-i Mebusân’a giderek orayı da millet nâmına se­ lâmlayarak bu gösterişli merâsime son vermişlerdir. kendilerinin de kılıçla vatanı müdâfâ ettiklerinden bahisle gençlere teşekkür ve tebriklerini bildirir. şanlı askerlerine timsâl olan ulu ordu! Sen o kah­ raman cedâdın-hamâset ve besâletine. selâm.maninin kesin bir tarihe dayandırılması zarûretine dikkat çeken maârif nazırlığı “Devlet-i Osmânîyenin yevm-i istiklâli olan günde ihtifâl-i m illî yapılarak o giinü â ’ yâd-ı millîyeden itibar ve sene-i devriyesi tekrar olunmak lüzumu idrâk olununca o yevm-i muhteremin târîh-i hakîkisi bilinmek meselesi tezâhiir eylemiştir. Dârülfünûn ta­ lebelerinden Feridun Fikri Bey. Bahr-ı M uhît-i Atlas ci­ varlarında gezdiren Osmanlı kahramanlarının ruhları seni te­ maşa ediyor. “Istiklâl-i mübeccel-i Osmânîyenin sene-i devriyesini tak­ dis” için toplanan Dârülfünûn ve bilumûm mektep tale­ 28 Kâııûn-ı sânî sene 1329 tarihli bir yazıyla Tarih-i Os­ mânî Encümenine havale etti. kânî’iz ki ay-yıldızlı bayrağın. Murad’ların. Fâtih’lerin. Daha sonra Dâhiliye Nâzırı Talat Bey’i ziyaret eden hey’et bu­ günün :‘10 Temmuz yevm-i mübecceli gibi â ’yâd-ı resmîyeden” tanınmasını isterler. ” diyerek ilim ve fennin temsilcisi gençlerin ilim ve fenle. devletin şan ve şerefinin tecâvüze maruz kaldığı bu günlerde Osmanlı Hanlığı’nın ilelebet payidâr olma­ sı için lâzım olan her şeyi yapmaya hazır olduklarını söy­ lediği konuşmasını şöyle tamamlar. Saray-ı Hümâyûnu da ziyaret eden hey’et Padişahın kendilerini pencereden selâmlamasına “Padişahım Çok Yaşa” diyerek alkışlamışlar. İSTİKLÂL. daha çetin. konuşmalara geçilmişti. Orhan’ların. “Ordu. Daha sonra encümenin bu konuda yapmış olduğu çalışmaların sonuç­ ları encümen üyelerinden Efdaleddin tarafından Tarihi-i Osmânî Encümeni Mecmuası’nda “Istiklâl-i Osmânî Tarih ve Günü hakkında Tedkîkât” başlığı altında yayınlandı. 1 3 Ayrıca İstiklâl-i Osmânî gününün millî bayram olmasını isteyen Donanma-i Osmânî Muâvenet-i Millîye Cemiyeti de yayın organı olan Donanma Mecmuası’nda bu konuya geniş yer ayırmış. Ayrıca cemiyetin yayın or­ ganı olan Türk Yurdu dergisi de özel bir ek yayınlayarak “Türk Yurdu’m m İstiklâl Günü Hediyesi adıyla günün Bu konuşmayı müteâkip Harbiye Nâzırı İzzet Paşa talebelere hitaben yaptığı konuşmada: “Mefâhir-i M illîyeyi bu surette tebcil etmek vatanperverliğin en esaslı bir akide­ sidir. Selim’lerin Osmanlı Sancağını Viyana surlarında. Bunu nazar-ı dikkate alan maârif-i umûmiyye-i nezâret-i çeli­ lesi matlûb olan yevm-i istiklâlin zamân-ı tarihiyyesini vesaik ve miişahedâta istinâden tahkik ve tayin eylemek hususunu” fi Savaş ortamına rastlayan İstiklâl-i Osmânî Günü kutlamaları. Hindistan sâhillerinde. orduya hitâben veciz bir konuşma yaparak. I SİYASET . oradan da mânâ ve ehemmiyeti üzerine yapılmış çeşitli konuşma ve yazılara yer verdi. “ordu günü” hâline dönüşmüş. sana Osmanlı Dâriilfi'ınûnu ve mekâtib-i âliyyesi nâmına bin selâm ve ihtiram. Tekemmül Osmanlı memleketinde tanınacak bir ‘iyd-i millînin zamanın hakîkat-ı tarihiyyeye ‘add edilmek zaruridir.1 2 Tarih-i Osmânî Encümeni yaptığı araştırmadan ke­ sin bir sonuç elde edemeyince gazete ilânı ile bu konuda bilgisi olanların yardımına mürâcâat edildi. Bu besinin. o yıllardaki hemen hemen bütün sayılarında konuyla alâkalı çeşitli mektup ve araş­ tırmaları yayınlamıştır. daha sonraki yıllarda resmen ilân edilmiş bir gün olma­ masına rağmen 17 Kânûn-ı evvel tarihinde devlet nezdinde ve bütün ülkede devlet erkânının katıldığı ve mekteplerin tatil edildiği resmî bir tören halini almıştır. ardından kırmızı atlas üzerine beyaz ile işlenmiş “İstiklâl-i Osmânî” yazan bir sancak açılarak. daha şerefli olan mu­ kaddes ordu! Pek yiğit Osman G azi’nin. ey vazifesi dün­ yanın her ordusundan büyük. ”1 5 araştırmada kesin bir tarih verilmemekle beraber 4 Cemazi-yel-evvel tarihinin daha doğru olabileceği ifade edil­ miştir.

12. Bu tür toplantıların vatanperverâne tezâhürâta vesile olmasını istiyordu.1335 tarihinde Kuva-yı Millîyenin merkezi olan Balıkesir’de çok büyük bir merâsim düzen­ lenmiştir. bil’umûm milletdaşlann yek diğerini tebrike şitâb eylemelerini temennî eyleriz. Kuva-yı M illî’ ye­ den dörtyüz miisellah süvarinin önünde kemâl-i iclâl ile dalgalanmıştır. memleketin muhtelif mahallerini dolaşmış ve âteşîn nutuklar îrâd edilmiştir. çeşitli dinî1 7 ve millî günlerin kutlanmasından da bu mânâda istifâde ediyordu. haklarını aramalarını. iş­ gallere karşı milleti hazırlamak. şehitler için okutulan mevlitler.23 Sadece 1919 yılı kutlamalarında. Memleketin çiftçi. Yirmi bini mütecâviz fevkalâde azîm bir kalaba­ lık teşkîl eden alay. bu toplantıların sonunda başta İtilaf devletleri temsilcileri olmak üzere çeşitli makamlara telgraflar gönderilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın mağlûbiyetle neticelen­ mesi ve İstanbul’un işgali sırasında törenler yapılmayıp birkaç gazetede küçük yazılar çıkmışsa da 1919 yılından îtibâren yine aynı heyecanla ve işgal bölgesi dışındaki şe­ hir ve kasabalarda kutlanmaya devam edilmiştir.12. Mekteb-i Hukuk talebeleri de Şehzâdebaşı’ndaki Millet Tiyatrosu’nda özel bir müsâmere tertîb etmişler. Meselâ 30. niyâz ederim” demektedir.21 Ayrıca Hey’et-i Temsiliye Reisi Musta­ fa Kemâl Paşaya da gönderilen telgraflarda İstiklâl-i Os­ mânî Günü kutlanmış. vatanımızın halâsı ve selâmetine medâr olduğu cihetle iş bu iyd-i millînin parlak merasim ve vatanperverâne tezâhürâta vesîle olması ve her tarafa münasip suretle tamîm ve tebligât î ’ta buyurulmasmı. başta İtilaf devletleri olmak üzere çeşitli devletle­ re protesto telgrafları göndererek. “Rûh-ı millînin kudretini bilhassa bu aralık cihana gös­ termek. Bu tamîmde şöyle denilmektedir: OSM A NLI I SİYASET . hey’et-i Kânûn-i evvelin 17 sinde kutlanan İstiklâl-i Osmâ­ nî Günü19 mütâreke sonrasının zor şartları altında da kutlanmaya devam edildi. Hey’et-i Temsiliye Nâmına Mustafa Kemâl”20 Mustafa Kemâl Paşanın bu tamîmi üzerine Anado­ lu’nun pek çok şehir kasabasında mitingler ve törenler yapılmış. Böylece bu günlerin heyecanından istifâde ederek milletin büyük toplantılar yapmasının ve sonun­ da da. Gecele­ yin Kuva-yı Millîye karargâhında meşaleler yakılarak mızı­ kalarla şenlik yapılmaktadır. ■ ' Bu gün eyyâm-ı İstiklâl-i Osmânî olmak münasebetiy­ le arz-ı tebrikât eder bu vesîle ile vatanın temadiî halâsını ve devlet ve milletimizin altı asırlık şanlı istiklâl ile mazhar-ı sa'âdet etmesini cenâb-ı Hakdarı diler ve bu yevm-i mübeccelin sa’âdetini idrâk eden. 21.. sanatkârı gibi her türlü sınıf-ı içtimâîyesi kendilerine mahsûs sancaklarıyla teza­ hürata iştirâk etmiş ve mukaddes hilâlimiz. Türk Ocağında da özel bir merasim düzenlenmiştir. Bunlardan biri de bay­ ramlardır.Aynı gece Mekteb-i Tıbbîye talebeleri fener alayı tertîb ederek bir ziyafet vermiş. ülkenin değişik bölge­ lerinde seksene yakın şehir ve kasabada törenler yapılmış ve bu törenlerin sonunda çeşitli makamlara telgraflar gönderilmiştir.. Galeyân ve azm-i m illî şâyân-ı şiikrân bir derecededir. coşkulu büyük törenler ve fener alayları düzenlenerek milletin heyecanının diri tu­ tulmaya çalışıldığı görülmüştür. İstiklâl-i mübeccelimizi hiç­ bir zaman fedâ edemeyeceğimizden bahis olan bu nutuklar bin­ lerce kişinin ahd-u peymân sadâlanyle karşılanıyordu. Mus­ tafa Kemâl Paşa 30.1335 tarihinde bütün vilâyetlere.24 Bugün vesilesiyle Türk’ün silâh ve vazife ba­ şına çağrıldığı bu toplantıda mülkî ve askerî yöneticiler birer konuşma yaparak toplantının sonunda “Ankara Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsiliyesine” 30/31 Kânûn-ı evvel 1335 tarihinde “Balıke­ sir’de İzmir Şimâlî Mıntıkası Miidâfaa-i Hukuk Cemiyet-i Hey’et-i Merkeziyesi Nâmına Vâsıf' imzasıyla gönderilen MUSTAFA KEMÂL. Hey’et-i merkeziyemiz. PAŞA VE İSTİKIÂIrl OSMÂNÎ GÜNÜ KUTLAMALARI Mustafa Kemâl Paşa.7.1 8 telgrafta şöyle denilmektedir: “Bugün büyük hakan Osman Gazinin ilân-ı istiklâli sene-i devriyesi olmak itibariyle fevkalâde muhteşem m illî tezâhürat icrâ edildi. millî heyecanı diri tutmak. esnaf. istiklâl için kararlılıklarını duyurmalarını istiyordu.1 6 Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı ve de­ vam ettiği yıllarda heyecanlı. Bu sebeple meşrûtiyetin yıldönümleri. belediyelere ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir telgrafta.1335 tarihinde “bilumum” kayıtlı tamîminde bu günün kutlanmasını istemiştir.22 Mustafa Kemâl Paşa da telgraf­ ların çoğuna cevabî teşekkür telgrafları göndermiştir. Bu kutlamalar oldukça büyük toplantılarla memleketin her tarafında icrâ edildi. millete millî şuûr ka­ zandırabilmek için onu harekete geçirebilecek her türlü gelişmeden faydalanmaktadır.

sulh ve sü­ kûn döneminin başlayacağı ümidini besleyen Türk m il­ leti mütârekenin şartları hilâfında uygulanması karşısın­ da kendini yeniden uzun ve kanlı bir mücâdelenin için­ de bulmuştur. Balkan H arbi’ni müteâkip daha büyük bir sa­ vaşın içinde kendini bulan Osmanlı Devleti yöneticileri. Türklerİn elinde kalan son vatan parçası üzerinde istiklâlini koruma savaşı hâline dön­ müştür. Viyana surları önünde görüldüğü za­ man da o idi. Karacahisar’da adına hutbeler okuttuğu. Birinci Dünya Savaşının ilk yıllarında ülkenin her tarafında yoğunlaşan. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin içine düş­ tüğü menfî durumdan kurtulmak için millete yeni heye­ can ve millî şuûr kazandırmak gayretlerinden biri olarak faydalanılan millî gün ve bayramlar. ”25 Harbi mağlûbiyetinin ortaya çıkardığı sıkıntılı günler­ de. aynı cinsten bir anlayışın. zarları konu hakkında makaleler yazmışlardır. aynı bağımsızlığın devamı için uğraşmaktaydı. yarın da Türk olacaktı. yeniden o günlere dönülebilecek ru­ hu ve içine düştükleri kötü vaziyetten çıkışın yollarını arıyordu. Buna rağmen. Öncesi bağımsızlık olan Türklüğün. Mondros Mütârekesi ile savaşın biteceği. sarsılmaz azmi karşısında bütün düşmanla­ rın makbûr kalarak mukaddes istiklâlimizi süngülerimizle daima muhafaza edeceğimiz ümîd-i kâvisini iblâğ eyleriz efen­ dim. Türk­ lüğün devamıdır. Türklüğü Ergenekon’dan çıkaran efsane tercih edilmektedir. Osmanlı hükümeti tarafmdan hak­ kında tutuklama kararının çıkarıldığı ve saltanat maka­ mı ile ilişkisinin kesildiği döneme rastlamaktadır. Millî mücâdelenin lideri Mustafa Kemâl Paşa’nın özellikle 1919 yılında bu günün kutlanması tamîmini yayınladığı günler. millî birlik ve beraberliği sağlamada önemli rol oy­ namıştır. Bu savaş. 31 Aralık 1920 tarihli Yeni Gün gazetesi bugünün kutlamaları için “halkın itibar edebileceği bir âdettir” böyle bir günü mensup olduğu millet ve devletin büyüklük ve şanından söz etmeye sebep olacağı için önemli bulurken. özellikle Balkan O SM A N I I ren SİYASET .muhtermmizin bu m illî bayramını tes’îd eder ve T ürk’ün ec­ dâdından mevrâs. İşte bu ortamda “İstiklâl-i Osmâni Günü”nün an­ lamı. ”26 SONUÇ 20. Bu millet Bağdat’ta ne idiyse. Hâkimiyet-i Millîye gibi gazetelerde “İstiklâl-i Osmânî Günü” için sütunlarında geniş yer ayırılmış ve köşe ya­ mışlardır. Anadolu’da mücâdele eden in­ sanlar. asırlarca süren iniş çıkışlarıyla insanlık dünya­ sına kök salmış bir devletin. son yıllarında ise azalan bu günün kutlanması daha çok Dârülfünûn talebeleri ile Türk Ocaklı gençler tarafından tertîb edilmiştir.. Millet bu günde tarihinin ve milletinin haşmetini görüyor. Osmanlı Devleti’­ nin kuruluşu. A na­ dolu. Açıksöz. Bugün Osman G a­ z i’nin şahsında Türklüğün an’ane. Pek çok şehir ve kasabada yapılan tören­ lerde yapılan konuşmalar ve sonunda gönderilen telgraf­ ların muhtevâsına bakıldığında bunu görmek mümkün­ dür. Bütün dünyaya meydan okuyan bir mücâdele içinde olan A na­ dolu’da her hangi bir bağımsızlık bayramı yapılabilirdi. Mustafa Kemâl Paşa’nm başlattığı milletin is­ tiklâlini koruma mücâdelesini kazandıracak ruhu Türk tarihinin derinliklerinde aradığı ve buna önem verdiği görülmektedir.. Şimdi m illî bağımsızlık ve İslâmiyet’in onurunu savunan kutsal bir mücâdele içinde de odur. 600 y ıl kadar önceye uzanan bir olayı değil. şeref ve izzetini selâmlama­ mız daha uygundur. şimdi de Türk. bağım­ sızlık vadisinde yol almasıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününü kutlamaktan ziyâde devletin ve milletin istiklâlini koruma anlamını taşımaya başladı. resmen kabul edilmemiş olmasına rağmen “Istiklâl-i Osmâni Günü”nü en yüksek seviyede kutlanmasını sağla­ Millî mücâdele döneminde Kuva-yı Millîye’yi des­ tekleyen Anadolu gazetelerinden Yeni Gün.Tarihin Türk’ü esir diye kaydettiği bir zaman yoktur. köşe ya­ zarı Yunus Nadi Bey de yazısında şöyle demektedir: “. Osmanlı’dan önce de Türk’tü.

29.. Tasvîr-i Efkâr.12. K . D. 80. O zam ana kadar yal­ nız beş-on T ü rk genci arasında m u teb er olan bayram resm ileşti ve u m û ­ m a teşm îl edildi. Bu telgrafların altın d a valiler. 9 Oysa. K . 32. 1979. D. Yakup K adri.. 579-582.. 30 Kâ- m übarek olmasını tazarru’ eyler arz-ı teb rîk ât ederiz. 12 Efdaleddin.1335 tarihli telgraflarda şöyle denilm ektedir: “H ey ’et-İ M erkeziyelere H ulûliyle b ü tü n m uvahhidîııin m üşerref ve m ü b âh î olduğu m evlîd-i nebevî-i hazret-i risâlet-penâlıîm izin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve 2 Haşan Albayrak. D ü n k ü M erâsîm -i Fevkâlâde Tezahürât-ı M il­ lîye” Sabah Gazetesi. 1919-1922.g. 3 4 a. 1336. “Müşahad-e ve Mülahaza. D . Tem m uz 1987. Donanma Mecmu­ ası. c. 43 s. 18 K âııûn-ı evvel 1329. S.29. Meselâ 1919 yılının A ralık ayında yani İstanbul h ü k ü m eti ve saltanat m a­ kam ıyla resm î ilişkisinin kesildiği günlere rast gelen M evlîd g ü n ü m üna­ sebetiyle. Bu Özel sayının içinde şu yazılar bulunm aktadır. 22 Bunlardan b ir tanesi ATAŞE K . 16 17 A. O nların bu kaydı görm em eleri kabul edilem eyeceğinden bu d u ru m u n dikkate alın m a­ sı icap etm ektedir.3-1 “Atabe-i Felek-M ertebe-i H azreti Tâcidar-ı A’zamîye M akam -ı akdes-i hilâfet penâhîlerine cân-ı dîlden m erb û t b ü tü n âlem -i İslâm m ve tebaa-i sâdıkları b ilu m û m m uvahhîdînin şeref ve idrâkiyle m es’ud ve m ü b âh î olduğu m evlîdi nebevi-i hazret-İ risâlet-penâhînin baş­ ta zât-ı şevket-sûm at-hazret-i Tâcidârîleri ve hânedâıı-ı celilüşşânlan ol­ d u ğ u hâlde vatan ve m illet h akkında m es’ud ve m übârek olm asını Cenâbu r-R âhm anu r-R ahîm ’den tazarru' eder tebrîkât-ı ubudiyetkârânem izi kem âl-i ta ’zîm ve hürm etle sidd-i şubelerine arz eyleriz. F. 0 . S. M aârif ve Dâhiliye N âzırlarıııın N u tu k ları İstiklâl Günleri A hm ed Refik T ürk Ocağı R eisinin N u tk u T ürk Y urdu M ü d ü rünün N u tk u T ürklük Şuuru D ârülfünûn ve O cakta İstiklâl G ü n ü 15 “Tarih-i İstiklâl-i O sm ânî. A n k ara. H a tta salnam enin neşrinde m ühim rol oynayan Ahm et Vefık Paşa Fezleke-i Târîh-i Osm ânîyyesine bu tarihi alm am ıştır. no: 103. D . s. 30 A ralık 1921. 1336/26 F 4-4. Bu Dosyada sek­ sen adet belgede çeşitli şehir ve kasabalarda yapılan törenler hakkında bil­ g ile r verilm ekte. 30 Kânûn-ı evvel 1913.29. K um andanlar ve m üstakil m utasarrıflıklara Sivas’tan gönderdiği 5. no: 25. M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti Reis ve üyeleri ile eşraftan ve h alktan im ­ zalar b ulunan bu telgraflarda g ü n ü n ehem m iyetini ifade eden m illî b irlik ve beraberlik düşüncelerini ortaya koyan hâli hazırdaki d u ru m u protesto eden İfadeler bulunm aktadır. 4 K ânûn-ı sânî 1915. D. Cevdet P a şa n ın Kısas-ı Enbiyasının son cildinde de bu tarih bulunm am aktadır. 7 A ğaoğlu A hm et.3-4 18 ATAŞE. R. F. 2. 13 14 Haşan Albayrak.g.29. “İstiklâl-i Osmânî Tarih ve Günü Hakkında Tedkîkât”. başta Padişah ve Sadrazam olm ak Ü2ere. M ısır'da b u lu n uyordum . Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Tem sîliyesi N â ­ m ına M ustafa Kem âl" ATAŞE. K um andanlara ve M üstakil M utasarrıflara Şeref-i idrâkiyle m es’ûd ve m ü b âh î olduğum uz m evlîd-i nebevî-i hazret-i risâlet-penâhînin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve m übârek olm ası­ nı tazarru’ eyler arz-ı teb rîk ât ederiz.m . 3 K ânûn-ı sâ­ nî. 4 K âııûn-ı Sânî 1915.29.1 3 3 6 /2 6 . 1336/26 F 4./V/4 Milliyetçiliğinin Doğuşu (1876-1908) çev. “O sm ânlı İstik lâlin in D ü n ­ OSM ANU g j j ] H am dullah Subhi A kçuraoğlu ri. Bu kayd 1268 senesinden îtibâren neşrolunan salnâmelerin hepsinde m ünderic olduğu halde O sm anlı ilim adamlarınca bu tarihten sonra kalem e alınm ış olan tarih kitaplarından hiç birinde bu tarihe yer verilm em iştir. Valiler.29.1988. “ İstiklâl-i O sm ânî”. 20 ATAŞE K .. 5 Yunus N adi. tören yapılm ayan yerlerden ise A nadolu ve R um eli M ü ­ dâfaa-i H u k û k H ey’et-i M erkeziyesine ku tlam a telgrafları gönderilm iştir. Donanma Mecmuası. deki belgede K â­ SİYASET . "Hey’et-i Mezkûrece Devlet~i Âliyye-i Osmânîyenin ibtidây-ı teşekkülünden îtibâren tarihini kaleme almaya memur olan mektfıbîzâde Abdülaziz Efendinin tarihinde dahi 4 Cemâzi-yel~ewel sene 69 9 tarihi görülme­ miştir. (T ürk Yurdu. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Temsîliyesi N â ­ m ına M ustafa K em âl” ATAŞE. no: 37-85 s. Tercüman-ı Hakîkât Gazetesi.g. O sm anlıdan C um huriyete M illî Bayramlar. no: 103. H ey ’et-i Merkeziyeler. s. D. Ayrıca H ayrullah Efendi’nin Tarih-i D evlet-i Aliyesi. Tarih-i Osmânî Encümeni Mecmuası 1 N isan 1330. zikr olunan tarih bu nüshada m evcut değildir..” “Yevm-i İstiklâl-i O sm ânî H akkında T edkîkât”. Tasviri Efkâr. 1336/26 F 4-77. 30 K ânûn-ı evvel 1913. Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Tem sîliyesi N â ­ m ına M ustafa Kem âl" ATAŞE. 6 "Bu Günkü İstiklâl-i Osmânî İhtifâli Münasebetiyle”. 15 Şubat 1915. 21 Bu telgraflar için bakınız: ATAŞE K . 418. İstan b u l. s.1 David Kushner.T.1 3 3 6 /2 6 .m . no: 33-81. İzm ir'e D oğru G azetesi. 36. no: 27-75. işte g ü n ü n birinde M ısır’da bundan onbeş yıl evvel bu esrarengiz insanlardan biri ba­ na yaklaşıp dem işti: ‘İyd-i M illînizi teb rik ederim . Anadolu ve Rum eli M üdâfaa-i H u k û k Cem iyeti H ey ’et-i Temsîliyesi N â ­ m ına M ustafa K em âl” ATAŞE. Tücec. 30 A ralık 1921 tarihli İkdam gazetesinde bu k o nuda şunları yazmaktadır. F. M illî M ücâdele. m utasarrıflar. s. nûn-ı evvel 1915. 4 1 8 ”. 10 Yakup K adri (Karaosm anoğlu) b ir yazısında b u n u tesb it etm ektedir.29. E Erdem . bu gü n 30 K ânûn-i evvel g ününe tekabül etm iştir. s. “İstiklâl ve İstikbal". Tasviri Efkâr. 18 K ânûn-ı evvel 1329. 1336/26. belediye reisle­ H arbiye. 17 Kâııûn-ı evvel 1329). Selâm Sana H akan’a H ita b Ocağım M ehm et Em in N ecdet H alid e Edip 19 1 M art 1917 tarihinde kullanılan takvim de yapılan değ işik lik ten dolayı. 15 M art 1915. “İstiklâl Günii’'.3-2 “Sadrazam D eveltlû Faham etlû A li Rıza Paşa H azretlerine Şeref*i idrâkiyle m ü b âh î olduğum uz m evlîd-İ nebevî-i hazret-i risâlet penâhînin vatan ve m illet hakkında m u tm ain ve m übârek olm asını Cenâb-ı H a k tan tazarru’ eyler H ey ’et-i celîleye arz-ı teb rîk ât ederiz. 9- kü İhtifâli. 514.29. İkbâl-i İstikbâle D oğru.3-3 “Valilere. s. K . İstiklâl Günü­ mü ?” İkdam Gazetesi.: S.1 3 3 6 /2 6 . K . kum andanlar. 31. ilk sâlnâme 1263 tarihinde neşredilm iş olup. “B undan takriben onbeş yıl evveldi. o zam an Av­ rupa’da olduğu gibi M ısır’da da b ir çok Jö n T ü rk ler var idi. F. Ayrıca 1268 senesinde kurulm uş olan Encüm en-i Dâniş H ey’e t’ine dahil olup.y. " Osmanlıların İstiklâl Günü” Donanma Mecmuası.1 3 3 6 /2 6 . no: 27 -7 5 . a. S. sene 5. D . s. Tarih ve Top­ lum Dergisi. 31.l 8 "İstiklâl Günü". 1. K âzım Özalp. s. F. K . Donanma Mecmuası. E rtem . 11 O sm an Ferid.

1336/26 F 4-83. Anadolu’da Yeni Gün Gazetesi.1 3 3 6 tarihi ile “Sürmene Kaym akam ı 25 26 24 Şevket Beyefendiye” göderdiği cevabî telgrafında şöyle dem ektedir: “Sür­ mene alıalî-i m uhterem esinin İstiklâl-i Osm âni m ünasebetiyle icrâ e ttik ­ leri tezâhürât-ı vatanperverâneye teşekkür eder. Yunus N adi. 4-2. 1336/26.1 . 263. F. vatanım ızın tam âm î-i istihlâsı tem ennîyatıııı terd îf eylerim efendim . deki belgede. S. Sürm ene’deri gönderilen telgrafa M ustafa Kemâl Paşa. ATAŞE. Bu telgrafta şöyle denilm ektedir: “Ankarada H ey'et-i Temsîliye Riyasetine Yevm-i istiklâl-i m illîm izi m ütekâbileten tebrik eder ve altı asırlık necîp ve pâk hamiyetli bir kan. D. OSM A N LI J J J I SİYASET . H ey’e ti Temsîliye Nâm ına M ustafa K em âl” Bu m erasim iie ilgi haberler “İzm ir’e D oğru Gazetesi"nin 1 Kânûn-ı sânî 1335 tarihli nüshasında oldukça tafsilâtlı bir biçim de verilmiştir. Ankara. 31 Aralık 1920.3. m illetin bu g ü n k ü evlâtlarına tam am iyle m üntekil olduğundan yine şeref ve sa adetli g ü n ler idrâk edeceğimiz emsilesini ta’zim âtım ızı terdifen arz eyleriz.zım K arabekir tarafından 6 K ânûn-ı sânî 1336 tarihinde Erzurum 'dan gönderilen telgraftır. 7.” 23 ATAŞE K. 15 nci K olordu K um andanı M irliva Kâzım Karabekir. Kurtuluş Savasında Anadolu'da Yeni Gün. N u re ttin G ülm ez. D.29. K -29. 1999.

.

RUMEEİYE GEÇİŞ SİNİR. SIN IR BÖLGESİ VE ÇEKİRD EK OLARAK OSMANLI BALKANLARI 205 O SM AN LIN IN RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER 212 RKEN OSM ANLI D O N EM İ (1299-14S3)'NDE AKINCILAR VE AKINCI BEYLERİ 217 .

.

“Sınır” ve “hudut" terimleri gibi. S IN IR BÖLGESİ VE Ç EK İR D E K OLARAK O SM A N LI BALKANLARI ASST. dünyanın Dar-ül-İslam (İslam ül­ kesi) ve Dar-ül-Harb (Savaş ülkesi) olarak ikiye bölün­ mesini temsil eder. “Sınır” benzeri terimlerin anlamı çok net değildir. XVI. Aslında Osmanlı kültüründe sınırın önemin­ den dolayı Balkanlar. Osmanlı İm paratorluğunu düşmanlarının yaşa­ dığı topraklardan ayıran çizginin. “çekirdek eyaletler” terimini “Peter. Sipahi adı verilen bu askerin. Bu tanım hala geçerliliğini korumaktadır. Osmanlılar Avrupa sınırı­ nı. İmparatorluğun hem sınır hem de çekirdek parça­ sı olup olmadığı tartışılacaktır. Çok genel olarak ba­ karsak tımarlar. Sugar. Sugar”dan aldım. Balkanların. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avru­ pa’daki sınırı yüzyıllar boyunca Balkanlar olmuştur. Osmanlı tarih ve kültüründe mer­ kezî bir rol oynamıştır. PROF. Biz bu makalede İkincisinin üzerinde duracağız. Bu yüzden bu makalede.SIN IR. F. Osmanlı İmparatorluğu’nun Hıristiyan alemiyle olan sınırı her iki tanımı da içine almaktadır. basit bir huduttan daha fazla görmüşlerdir. PETER M ENTZEE U TAH UNIVERSITY /A . Bunlar Osmanlı merkezi hükümeti tarafından direkt olarak yö­ netilen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ayrılmaz birer parçası olan eyaletlerdi. Ortaçağ Avrupa derebeylik arazileriyle bazı benzerlikler taşırlar. yüzyıl bo­ yunca süre gelen değişim. Sipahiler. Ben. yüzyıla kadar Osmanlı askerî gücünün dayanağını oluşturdular. eyaletler de san­ caklara bölünmüştü.B . Bir Kuzey Amerika metninde “sınır” Frederik Jackson Turner’in söylediği gibi “Medeniyet ve barbarlık arasın­ daki buluşma noktası” olarak ifade edilir. Sınır bölgelerinde konuşlananlar genellikle vergi ve­ ren devletlerdi. Yani Osmanlının Avrupa sınırı. sipahi adı verilen Silahlı bir süvari olan ve veri­ len bu iradı kendi (ve tımarın büyüklüğüne bağlı olarak sayıları değişen hizmetlilerin) geçimini sağlamak için kullanması beklenirdi. Osmanlı sı­ nırı her açıdan teoride. İngiliz lite­ ratüründe “sınır” “hudut”la aynı anlamda kullanılır. Balkan çekirdek bölgesi eyaletlere. Bölge çoğunlukla tımar adı verilen toprak parçalarından oluşuyordu. modern düşüncede tam bir “hudut” değil de uçsuz bucaksız bir “ara bölge” olarak düşündüğünü bilmek önemlidir. en önemli iki sını­ rı Güney Batı Asya’da İran’la ve Ortadoğu Avrupa’da Hıristiyan alemi ile olanıdır. tımar denilen bir arazi parçasıyla ödüllendirilebiliyordu. Balkanların bir kısmı her zaman Hıristiyan alemine sınır olmuştur. smanlı İmparatorluğu sınır fikrinden çok et­ kilenmiştir. Osmanlı Balkanlarının pozisyonu bir istisna teşkil etmekteydi. sü­ rekli savaş halinde olan imparatorluklar arasında keskin O S M A N II I bir sınırdır.D . DR. SİYASET . Bu­ nunla beraber. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınır dinamiğinde XVII. İmparatorluğun Kuzey Afrika’da bir sınırı olmasına karşın. Çekirdek eyaletler olarak organize edilmelerine rağmen. Aynı za­ manda. Osmanlı İm paratorluğunu ta­ mamen değiştirmiştir. “çekirdek” keli­ mesinin de birçok değişik anlamı vardır. Osmanlı İmparatorluğu için. sıradan bir sınır bölgesi olmaktan çok daha önemli bir yeri vardır. Bir şekilde diğerlerinin arasın­ dan kendini gösteren bir asker. Balkan­ ların. İlk önce araştıracağımız şey Osmanlı Balkanları kapsamında “sınır” ve “çekirdek” kavramlarının anlamı­ dır. Bununla beraber. Bu makalede “sı­ nır” olarak adlandıracağımız yer işte bu bölgedir. “Çekirdek eyaletler” ve “vergi veren devletler” arasında bir ayırıma işaret etmiş­ ti. Diğer bir deyişle. Ama. yüzyılın sonu ve XVIII.

yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu ve çeşitli Türk savaşçıları arasında yüzyıl­ lardır süregelen savaş durumu tek bir sınır kültürü yarat­ mıştı. Dar-ül-Harb üzerine yayılmasıydı. yüzyıla kadar süren. baskın ve akınlar geniş Macaristan Ovasını kullanılmaz bir ara­ zi haline getirmiş ve Kuzey Balkanların büyük kısmını harab etmiştir. Türk gazi savaşçıların. yüzyıla kadar sabit tutmayı başardılar. Bu yayıl­ manın anlamı. Habsburg ve Osmanlı kuvvetleri ve m ütte­ fikleri tarafmdan yapılan sayısız askeri muharebe. Askerî sınır bölgeleri.. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yayılma girişimi parlak Bizans İmparatorluğu’nun sınırındaki Kuzeybatı Anadolu’da başlamıştır. Gazilerin amacı Darül-İslam’ın. yüzyıllarda da Ortodoks Sırplardan oluşuyordu. yüzyılda Osmanlı sultanları ve onların danış­ manlarının inşa etmeye başladığı sofistike ve düzenli devlet ve topluma uygun olmayacakları ispatlandı. XVI. önceleri özellikle Doğu Anadolu’dan gelen Türk aşiret göçmenlerinin ve sonraları Osmanlı padişahlarının köleleri olan Kırım Tatarlarının gönderildiği yerdi. çiftçilikle ve özellikle Osmanlı arazisine saldırarak geçinirlerdi. Sınır. “Batı”nın ABD tarihinde önemli bir rol oynamasına benzer sebep­ lerle. Balkan bölgesinin. Osmanlı uç beylerinin. imparatorluğun belirişi sırasında Osmanlı askerî gücünün büyük bir çoğunluğunu oluşturur­ ken. sadece İslam Kanunları altın­ daki toprak parçasının büyümesiydi. Adriyatik Denizi ve Sava Nehri arasında askeri bir sınır bölgesi organize ettiler. Gazilerin Anadolu’nun çeşitli yerle­ rinde devlet kurmuş yerleşik Müslüman Türkler tarafın­ dan sınıra doğru itilmeleri ve bu Türklerİn gazilerin ba­ ğımsız ve tehlikeli girişimlerine maruz kalıp ve tehdit edilmeyi istememeleridir. Osmanh sınırları XVIII. Osmanlı kuvvetlerinin Avru­ pa’ya ilk girişi 1345 yılında olmuştur. sınırın bağlı olduğu sancak­ tan geniş bir özerklikleri vardı. Slovakya ve Polonya’nın bulunduğu Balkanların Kuzeyi­ ne kadar ilerlemiştir. Sınırlarda yaşayanlar. Osmanlı İmparatorluğu ve Hıristiyan alemi arasındaki sınır bugünkü Macaristan. Osmanlı tarihi içerisindeki önemli bir nokta da. yüzyıl başOSM A N LI larında daralmaya başlayınca.XIV. Habsburg sınır bölgesi “grenzer’lerin eviydi. Bu yüzden sınır sancak­ larının hudut bölgeleri yetkili sancak beyleri yerine uç beyleri tarafından yönetilirdi. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu ve Avru­ pa Hıristiyan alemi arasındaki sınır (Dar-ül-İslam ve Dar-ül-Harb arasında) Balkanlara doğru ilerlemiştir. yüzyılda Osmanlılar Macaristan’ın dışına atıldıklarında. İmparatorluğun “çekirdeğini” oluşturmanın yanı sıra. özel kural ve düzenlemeleri de beraberinde getirdi. Bu inanışlar “gazâ” (kutsal savaş amacı) terimiyle özetlenebilir. aşağıdaki incelemenin de göstereceği gibi.Bu idari düzende. Bu savaşçılar Alman paralı askerle­ ri ve “Vlach” denilen Ortodoks Balkanlılardan. XV. XVIII. Osmanlı İmparatorluğu tafih ve kültüründe önem­ li bir rolü vardı. Osmanlıların da yayılmalarını etkile­ yen bir dizi inanışları vardı. İmparatorluğun yetkilileri için sınır arazileri dün­ yanın köşeleriydi. ve özellikle XVIII. Osmanlılar bu hattı XIX. Anadolu’da XII. Bununla beraber. Greıızerler sınır bölgesi içindeki çift­ liklerde yaşarlar. Sınır savaşçıları birbirleriyle sürekli savaşmış ve her iki taraftakilerin de bu mücadelelerini. Osmanlı toplumunun organi­ ze yapılanmasına uyum gösteremeyenlerden oluşurdu. Habsburglar 1522’de.Hırvatistan sınırının olduğu yer olan Adriyatik Denizi ve Sava Nehri arasın­ daki bölgede kaldı. 1575-1683 yılları arasında. Amerikan tarihindeki “Belli Kader” fik­ rinin önemi gibi. Gazâ fikri özellikle Osmanlı İmparatorluğu öncesi Anadolu’da ortaya kon­ muştu. XVII. bulundukları eyalet­ ten tamamen özerkti ve komutanlar direkt olarak Viyana’ya bağlıydılar. ele geçirilen bölgede yaşayanların İslami­ yet'e döndürülmesi değil. Bununla beraber Avrupa sınırının bir kısmı şu anda yaklaşık Avrupa . askerî sınır böl­ gesi Sava ve Danube nehirlerinin Karadeniz’e dökülme hattına paralel bir hatta kaydı. sınır Adriyatik denizinden Karadeniz’e kadar Sava ve Danube nehirlerini takip ede­ rek bir kez daha Kuzey Balkanlara yerleşti. Bu tarihten itiba­ ren XVI. Habsburg askerî sınırının tersine. Osmanlı sınır bölgesinde ciddi organizasyonlar yoktu. Bu SİYASET . yüzyılda başlayıp XVII. iki sınır bölgesinin ortak özellikleri vardı. Sınırdaki askeri ve sosyal değişimler. kutsal savaş fik­ riyle bütünlemişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları Osman’a (Osmanlı Ülkesinin kurucusu) bağlı bir grup gazi tarafmdan genişletilmiş ve Dar-ül-İslam’m yayılması “Osmanlı İm­ paratorluğu’nun resmi varoluş nedeni” haline gelmiştir.

Bununla beraber. yüzyılın sonlarında kurulmuşlardı. Bu kuvvetlerin çok çeşitli gö­ revleri vardı. ve XVI. Martulozların öncelikle bir sınır muhafı­ zı veya kırsal bir polis olmalarına rağmen.sebeple. XV.I I lulukları babadan oğula geçerdi. Diğer bir deyişle. Aslında önde gelen akıncı aileleri. Akıncılar genellikle Avrupa seferlerinde çarpışmalarına rağmen. Makedonya gibi Balkan çekirdek eyaletle­ rinde bir çeşit polis kuvveti olarak görev yaparlardı. XIV. Osmanlı sınır savaşçı sınıflarının en ünlülerinden biri martulozlardır. Feodal topraklarının hepsini veya bir kısmını el­ lerinde tutmalarına izin verilmişti ve Osmanlı Padişahı­ na askerlik hizmeti olarak geri dönmek üzere geniş bir özerklikleri vardı. 1577’de sayıları en az 80. Ay­ rıca önemli yolları. martulozların ve voynukların özerkli­ ğinden yoksundular ve yerel Osmanlı yetkililerin direkt komutası altında bir çeşit kişisel kurum olarak çalışırlar­ dı. ünlü Yunan Paleolog ailesin­ den İslam dinini kabul etmiş bir aileydi. akıncılar sınır savaşlarında uzmanlaştılar. Türk veya Türkleşmiş akıncı savaşçılarına. voynuklar da. Özellikle Bos­ na’da sınır koruma muhafızı olarak rol alırlardı.000’di. Asıl martulozlar Osmanlı kuvvetlerine katılan Bizanslı veya Slav feodal soylularıy­ dı. Martulozlar tersine voynuklara ücret ödenmezdi ve bunlar kendi arazilerinden elde ettikleriy­ le geçinirlerdi. Moldovya. Bu nedenle İslamiyet’i kabul eden aileler bir çok Osmanlı sınır bölgesini yönetmiştir. mar­ tulozlar veya voynuklardan çok daha sonra. sonradan İslamiyet’i ka­ bul edenlerin torunlarıydılar. Wallachia ve Polonya’daki Akıncıları yönetiyordu.000’di. Ayrıca Osmanlı hükü­ metinden özerktiler ve XV. Malkoçoğulları ailesi. sınır muhafızları ve kalelerdeki askerler yardım ederdi. Akıncılar Müslüman ve Türk asıllılardı ama XVI. Yine martulozlar gibi. martulozlar. yüzyıl­ da Osmanlılara arazilerini veren eski Balkan feodal asil­ leriydi. Bulgar voynuklarının en önemli görevlerinden biri. Anadolu ve Orta As­ ya’dan gelen Türklerden ziyade. dağ geçitlerini ve madenleri de ko­ rurlardı. martulozlar Osmanlı askerî organizasyonu­ nun ücretli üyeleriydi ve vergi vermezlerdi. özellikle Sırplardan seçilmişlerdi. Örneğin. yüzyıllarda sayıları en az 40. Macaristan ve Sırbistan Akıncı beyleri Köse Mikail Hanedanının kurucusunun adıyla anılan Mikailoğullarıydı. Orta Doğu’da da gö­ rev almışlardı. İslam dinini kabul eden yerli Balkan halkından. geçimlerini düşman topraklarına yaptıkları baskınlarla sağlarlardı. SİYASET . Akıncıların içindeki bir grup da müselleıılerdi. akıncıların. sınırın diğer tarafında­ ki Ortodoks Habsburg grenzerleriyle aynı dile ve dine mensuptular. Müsellenler savaş zamanı Osmanlı Ordu­ sunda süvari olarak görev yaparlar. özellikle Bulgaristan nüfusundan seçilmiş­ lerdi. XV. Osmanlılar bu göçebe Türkleri İmparatorluğun sınır bölgesine sürmeyi uygun gördüler. Osmanlı Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmını oluşturan Türk hafif silahlı süvarilerini tanımlıyordu. yüzyıl ortalarında Osmanlılar Bal­ kanların kuzeyine iyice yerleştikten sonra. Akıncılar ve martulozların yanı sıra XV. Martulozlar gibi voynuklar da. yüzyılın sınır akıncılarına “Türk” demek yanıltıcı olur. ve XVI. hak ve sorum­ OSM AN1. ayrıca kale ve sınır boyundaki sınır çitlerini de korurlardı. Uçlarda yerleşen Türk göçmenler “akıncılar” olarak bilinirlerdi. De­ liler. voynuklar da­ ha çok Osmanlı askerî mekanizmasının bir parçasıydılar. Sınır boyunca sınır koruma muhafızı olarak gö­ rev yapar. sultanın ahırları için atların temin edilmesiydi. Osmanlı Merkezi Hüküme­ tinden maaş almazlar. Akıncı­ ların tersine. Bunlar sınır böl­ gelerinde kendilerini geçindirmek ve düzenli Osmanlı ordularınca yapılacak seferlerin hazırlığında araziyi talan etmek için Hıristiyan topraklarına akm yaparlardı. Martulozların hepsi geniş Balkan Hıristiyan nüfusundan seçilmiş kişilerdi. “Akıncı” terimi aslında. Diğer Hıristiyanlar. Deliler. Martulozların toplumsal düzeyleri çok yüksekti. yüzyılların diğer bir karakteristik Osmanlı yardımcı kuvveti de voyııuklardı. Hem voynuklar hem de martulozlara benzeyen di­ ğer bir Osmanlı askerî birimi de delilerdi (Literatik ola­ rak “lunatikler”). Bunlar yerli Balkan nüfusuna karışmış Türk göçmenlerdi. XV. yüzyıl ortalarında bazen akıncılar benzer şekilde savaşçı olarak da çalışırlardı. Balkanların. başka görevleri de vardı. Bunlar. devriye botlarına insan gücü sağlamak için Danube neh­ ri boyunca kaleleri korumaktan sorumluydular. ye­ rel Osmanlı yetkililerinden martuloz statüsü almak için dilekçeyle başvururlardı. Bunlar savaş zamanında akıncı veya ke­ şifçi olarak rol alan hafif silahlı süvarilerdi. diğer zamanlarda çift­ likle uğraşırlardı. Bazı martulozlar.

Osmanlıca’da “azap” terimi birçok işten sorumlu olan Türk ya da Türkleştirilmiş savaşçılar için kullanılırdı. sınır kale komutanı tiplerinden biriydi. Bunun yanı sıra. Dizdar. merkezî hükümet tarafından O SM A N U gönderilen piyade sınıfı erlerden oluşan bir garnizonu da desteklemek zorundaydılar. tıpkı azaplar gibi. Bu birliklere azaplar (literal olarak “bekarlar”) beşliler (bunlara beşliler denmesinin sebebi günde 5 akçe maaş almalarıydı). Azaplar. kalenin bulunduğu bölgeden toplanmış olmala­ rı gerekmiyordu. Bununla beraber. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış (Habsburg/Osmanlı sınır böl­ gesinin kuzey batı Bosna’ya kaydığı dönem) ve 1835 yı­ lına kadar sürmüştür. gönül­ lülerin kendi köylerinden toplananlarla ödenirdi. Her iki birim de Türk asıllı olsun ya da olmasın Müslümandılar.Akıncılar. Diğer taraftan. Beşliler. Yerel nüfustan. Balkan halkı birçok değişik dilden oluşan karma bir dil konuşur ve geniş bir sözcük hâzinesini paylaşırlardı. Sırp-Hırvat. tahrip veya katliamdan ziyade yaşa­ mak için gerekli yiyeceği almak veya tutsak toplamaktı. kaptanlar Sava nehri boyunca savunma görevinde de bulunurlardı. en basitinden hayatta kalabilmek için uygulanırdı. Dizdar. Her bir dizdar. tı­ mar sahibiyken. Yerel nüfustan bu iş için toplanan garnizon kuvvetlerinin yanı sıra. Aslında. Bu genellikle. Habsburg ve Osmanlı sınır savaşçılarınca. kalede bulunan komutası altındaki kuv­ vetler düzenli maaş alırlardı. Osmanlı Merkezî Hükü­ metinin vereceği özel bir izin almadan kaleyi terk ede­ mezdi. dizdarın yerel yetkililerden man­ tıklı bir özerkliği vardı ve elinden alınamayacak olan “serbest tım ar’dan gelen gelirle geçinirlerdi. Bu kurallar. merkezi hâzineden maaş alırlarken. XIV. Kaptanlar sa­ dece sınır koruma göreviyle sorumlu olmakla kalmayıp aynı zamanda “kaptaniye” olarak adlandırılan özel bir bölgenin kamu düzeni ve asayişinden de sorumluydular. Kaptanlık XVI. Örneğin. Osmanlı ve Habsburg İmparatorluğunu ayıran yüzlerce millik sınır hattının her iki tarafındaki sınır savaşçılarının konuştuk­ ları dillerdi. Kaptanın karargâhı her za­ man kale görünümünde çoğu zaman taştan veya ağaç gö­ zetleme kulelerinden oluşan bir yapıda olurdu. değişik ol­ malarına rağmen her iki taraftaki sınır savaşçılarının et­ nik ve linguistik olarak benzer olmalarıydı. askerlik hizmeti için toplanan diğer birimler beşliler ve gönüllülerdi. Osmanlı-Habsburg sınır bölgesinin her iki tarafın­ da ortak bir sınır bölgesi fikri gelişmemesine rağmen sı­ nır bölgesinde yaşayanların bazı ortak karakteristikleri vardı. Farisanlar özel kalelerin savunmasına yardım etmek için ku­ rulmuş süvarilerdi. Bu azaplar Osmanlı hâzinesinden düzenli olarak maaş alırlardı. Özellikle Bosna ve Osmanlı Hırvatistanında önemli olan diğer bir kale komutanı tipi de kaptandı. Macar ve Türk. Diğer kale savunma as­ kerleri gibi farisanların hepsi de Müslümandı. Kaptanın pozisyonu yerel bir Müslüman aile içinde babadan oğula geçerdi. Bu tutsaklar çok nadiren kölelik amacıyla satılırlardı. Bunlar. Sugar’ın belirttiği gibi. Bu kuvvetlere ek ola­ rak sınır kalelerini dışarıdan korumakla sorumlu olan ve Osmanlı ordusu bünyesinde bulunan diğer kuvvetler de vardı. farisan (literal olarak “biniciler”) ve gönüllüler bağlıydı. Bu yüzden . bir diğerinin topraklarına yapılan yüzler­ ce baskının amacı. merkezi Osmanlı köle pazarlarına götürülmesi çok zahmetliydi. Çünkü bu kölelerin sınır bölgesinden. bir Osmanlı askeri seferinde en önemli görevleri üstlenen piyade askerleri (yeniçeri) kadar ünlü­ lerdi. martulozlar ve voynuklar sınır koruma konusunda aynı noktada buluşurlardı. Kaptan kendini ve yanında çalışanları tımarlar­ dan gelen gelirlerle geçindirirdi. düşman toprağına baskınlar düzenleyerek veya kaleler ve sınır köylerini koruyarak yapılırdı. Aslında. Bir çeşit sipahi olan dizdarlar sınır kalelerinin ko­ mutanlarıydılar. Aslında birçoğu özellikle sınır koruma muhafızlığı ve garnizon askerliği görevleri için toplanıp Balkanlara getirilmiş Tatarlardı. Habsburg-Osmanlı sınır bölgesinde süregelen ha­ yat hakkındaki en önemli gerçeklerden biri. hepsi de savunma çiti için benzer bir kelime kullanıyorlardı: Palanka ya da palanga. Osmanlı tarihinin ilk zamanlarından beri varlardı. Daha da derine inersek. Osmanlı sınır kuvvetlerinin bir çoğu. yüzyılın ortalarında yerel Türk kabilelerinden toplanan azaplar vardı. Bazılarına düzenli maaş ödenirdi ama diğerlerinin bir tımardan elde edilen gelirle kendilerine ve atlarına bakmaları beklenirdi. azap denilen yardımcı askerler Osmanlı öncesi Türk askerî kuvvetlerinde de bulunmaktaydılar. aslında. Örneğin azaplar. Bunların yanı sıra sınırın her iki tarafındaki sınır savaşçıları benzer uygulamalar ve ahlak kuralları geliştir­ mişlerdi.

çoğunluğu Arna­ vutça konuşan Müslümanlar olan yeni martulozlar. Örneğin.” Sınır bölgesinin savunmasıyla görevli birçok değişik birim hep birlikte yok olmuştur. en önemli Osmanlı sınır kuvvetleri. çoğunluğu Hıristiyan olan martulozları. Bu zaman zarfındaki Osmanlı sınır bölgesi organi­ zasyonları. XVII. Tüm bu yapılanma XVII. Osmanlı merkezî hükümeti. ele geçen bölgedeki kale ve kara­ kolları alırlar ve ayrıca sınır bölgeleri boyunca ikincil takviye ve savunma noktaları kurarlardı. Bundan sonra. Orta Doğu Avrupa’daki Osmanlı sınır bölgesi için yukarıda anlatılan bilgiler XIV. yüzyılın büyük kısmında ülkeyi tehdit eden özel ordu ve eşkıya çetelerine katıldılar. Osmanlı İmparatorluğu’nun XVII. onların zarar verici eylemlerini durdurmaya yetme­ di. sadakatsiz hatta hain olarak suçlamaya başlamış­ lardır. Bu değişimin sebep ve sonuç­ ları az ya da çok bu makalenin amacının ötesinde olma­ sına rağmen. Bir bilim adamının söylediği gibi “Sınır bölgesi umut besleyen insanların ilerleme ve fırsat bulduğu bir gölgeden. yüzyıl boyunca uğradığı sistematik şoklar. Aslında. “farisanlar”. şehitliğin tek ödül olduğu bir bölgeye dönüşmüştür. martuloz birlikleri XVII. kısa süre sonra bu­ nu diğer hafif silahlı süvari birlikleri takip etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Habsburg ve Roma ordularına kar­ şı savunmacı bir politika izlemeye başladıktan sonra. Osmanlı istihkam sistemi XVIII. yüzyıla kadar önemli bir kuvvet olarak kalmışlardır. Bütün bunlara ilave olarak.tutsaklar genellikle para karşılığında serbest bırakılırlar­ dı. yüzyılın ilk yarısında yı­ kılmaya başladı. Bu yüzden. ileri Osmanlı sınır bölgesi boyunca ilerlerdi. 1692 yılında Hıristiyanlar martuloz organi­ zasyonundan çıkarılmaya başladılar. Savaş sırasında bir martuloz birliği bir kaptan liderliğinde resmen Habsburg ordularına katılmıştı. “kale azapları”. akıncılar daha az önemli hale gelmişlerdir. yüzyılda Osmanlı yetkilileri. yüzyılın ortala­ rında güvensizlik yaratmaya başlamışlar ve “Büyük Sa­ vaş” sırasında. Bu kaleler ve sı­ nır çitleri kaptanlar yada dizdarlar tarafından koruma edilseler de. yüzyıl savaşlarında savaşın en büyük etkisi bu bölgeye oldu. XVIII. Bu organizasyonun üyeleri olanlar ya Osmanlı düzenli O S M A N II g g ordusunun bir parçası haline geldiler ya da daha çok XVIII. Sonuç olarak. Karlofça Anlaşması. Örneğin akıncı ordu­ ları 1595 yılından sonra kaybolmuş. yüzyıl boyunca da değişime uğradı. “beşliler” ve “gönüllüler” tarafından korunurlardı. Bu olaylar. XVIII. Diğer taraftan. Osmanlı yetkililerini. teorik olarak savaştıkları kişilerden farksızdılar. eski martulozlarla mücadele etmek için gerekli olan askeri kuv­ vetleri bir araya getirebilecek güçte değildi. Aslında XVII. martuloz kuvvetlerinin resmen kaldırıl­ ması. Öyle ki. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Habsburglar arasında “Kutsal İttifak”ın hüküm sür­ düğü “Büyük Savaş”la (1683-1699) başladı. martuloz kuvvetleri Osmanlılar için savaş­ ma konusunda isteksiz görünmüşlerdi. martuloz organi­ zasyonunun değişmesi gerektiği konusunda ikna etti. yüzyılın başına kadar olan döneme işaret etmekte­ dir. Tutsakların para karşılığı serbest bırakılması resmen aktif bir iş olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu 80 sene boyunca (1710-1792) Balkanlar­ da yedi savaşa girdi. Akıncı uçları hiçbir zaman sabit olarak durmaz. bu iş için çalışan fidye sim­ sarları bile vardı. martulozlar XVIII. Kuzey Bosna’yı Habsburg ve Osmanlı ülkeleri arasındaki sınır bölgesi yaptı. hükümdarlık komu­ tanlarınca yönetilen özerk uçlarda organize olan akıncı­ lardı. Osmanlı’da. Sınırları ilerlerken Osmanlılar. görevleri sınırı hemen yabancı baskınlardan hem de eşkıyalardan korumak olan bir çeşit sınır devriyesi veya Jandarma olarak çalışırlarken. Osmanlı hükümeti tüm bunlara bakarak umutsuzluğa düştü ve martuloz birimleri kurumu 17 21’de tamamen kalkmasına rağmen Balkan köylüleri için ne yazık ki. Daha da ötesi. Diğer taraftan. yüzyılda da görülmüştür. savunma amaçlı olarak kullanıldı. değişim Osmanlı sınır bölgesini de ciddi biçimde etkilemiştir. kaptanlar özel­ likle Bosna’da benzer bir görev üstlenirlerdi. sınır muhafaza kaleleSİYASET . Sonuç olarak. sade­ ce Müslümanlar martuloz organizasyonuna katılabile­ ceklerdi. Özellikle. Habs­ burg kuvvetlerindeki Balkan Hıristiyan birlikleri bazen Osmanlılara saldırmışlardır. Osmanlı Merkezi hükümetinin yönetiminde bir gerilemeye sebep olan Osmanlı imparatorluğu’ndaki büyük değişimin başlaması­ na şahit olmuştu. yüzyıl. mar­ tulozlar. mali kaynak­ ların kaotik duruma bağlı olarak. H ı­ ristiyan benzerlerinden daha iyi davranmadılar ve çoğun­ lukla. yüzyılın sonlarından XVII. büyük bir ka­ os ve yıkım yaratmıştır ki bu yıkımların etkisi XVIII.

Osmanh Baş Vezirlerinden bir çoğu ya devşir­ me kurumunuıı ürünleri yada en azından Balkan orijin­ liydi. Osmanlılar için Balkanların önemi. İdari bakımdan. onların bakım ve onarımlarında çalışmaya da zorlandılar. kaptanlar gibi yerel Gar­ nizon Komutanlarının çoğu. Bu durum. Bu kurumun çok detaylı bir tari­ fini vermesek de. Osmanlı imparatorluğu’nun Avrupa’daki eyaletleri ve özellikle Balkanlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun piyade sınıfı askerlerinin ilk yetişme yeri olan Balkanlar. Diğer bir deyişle. Örneğin. yerel yerlilere kalmış oldu. Bu işlem. bazen çocuk vergisi diye de adlandırılan özel devşirme kurumunun bir sonucuydu. Balkanların önemini anlatan bu örneklerin yanı sı­ ra. savaş sırasında bulun­ dukları arazilere el koydular ve buralardan büyük karlar elde ettiler. Bunlar arasında muhtemelen Bosnalı olan Sokullu Mehmet Paşa ve Arnavut kökenli olan Köprülü ailesi vardı. 10 tanesinin orijini bilinmiyordu. Örneğin. Osmanlılar hem Orta Doğu ve Hem de Avrupa’da yayılmacı politikalar uygulasalar da. yüzyılın başlarında. yüzyılda başlayan uzun mücadelesinde bile Avru: pa’da yayılma. Benzer olarak. imparatorluğun askeri kültüründe fikri önemini korumuştu. Bu makalede Osmanlı Sınır bölgeleri ve Balkanlar­ daki tüm sınır bölgesi yönetimi incelendi. tahta çıkan her yeni Osmanlı sultanının yeniçerilerini toplayarak yaptığı gele­ neksel tören de “Sizleri yeniden Roma’da selamlayaca­ ğım ” dediği bilinmektedir.000 süvariye bakabiliyordu. Bal­ kan şehri olan Edirne’ydi. Anadolu veya Afrika’daki Beylerbeylerinden daha üst sırada bulunu­ yordu. Osmanh askerî/idarî hiyerarşisinde.000 süvari­ yi beslerken Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya’daki eya­ letlerinin tüm ü ancak 50. savaş kaosunun avantajın­ dan yararlanarak. En önemlisi. Bu süre içerisinde. Bunların arasında birer tane İtalyan. hatta ayrılamazdı. bu m iktarın % 42. yine de kısa bir açıklama yapılması ge­ reklidir. Bir çoğu. sadece sınır bölgeleriyle sınırlı kal­ madı. Müslüman olmayan azınlığın ödemekle yü­ kümlü oldukları cizye denilen vergilerden geliyordu. sadece yeniçeriler değil. büyük bir olasılıkla Balkan orijin­ liydi. aslında sadece Balkanların Orto­ doks ve Slavca konuşan nüfusuna uygulanıyordu. imparatorluğun kurulmasından itibaren Osmanlı Askerî Sisteminin oda­ ğını oluşturmuştu.3’ü. Balkanların tamamına yayıldı. Balkanlar. Müslüman yapılır ve Osmanlı Devlet sistemi içinde çe­ şitli noktalarda görevlendirilmek üzere eğitilirlerdi. Bu yüzden. Osmanlı İmparatorluğu. aynı zamanda Osmanlı Merkezi Hükümetinin yönetici ve ve­ zirlerinin bir çoğunu da yetiştirmiştir. tüm Osmanlı idari ve askeri sistemine sıkıca bağ­ lıydı. Örneğin Rumeli (Bal­ kanlarda bir eyalet) Beylerbeyi (bir çeşit vali veya yöne­ tici). Balkanlar ve genel olarak Avrupa. daha önce bahsedildiği gibi sonradan sipahi süvarilerini desteklemekte kullanılan çok miktarda tımar da sağladı.ri ve sınır çitlerinin bakımı. Osmanlının elit yöneticiler bir Avrupa Oryantasyonu vermiştir. İmparatorluğun her yerinden Müslüman olma­ yan çocuklar Periyodik olarak ailelerin yanından alınır. Avrupa’daki eyaletlerin tımarları yaklaşık 80. XVI. imparatorluk için ekonomik açı­ dan da önemlidir. neredeyse bir asır boyunca (1361-1453) Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti. bir sıgWjl SİYASET . Ermeni ve Gürcü. kendilerini tamamen bağımsız birer hükümdar ilan ettiler. Osmanlı İmparatorluğunun İran’la XVI. 1453 ve 1623 yılları arasında görev yapan 48 Vezir-i Azâm dan 43’ünün devşirme olarak alınan ya da kendilerinden Müslüman olmuş kişilerden oluştuğu tah­ min edilmektedir. Osmanlı askeri düşüncesinde de merkezîydiler. OSM A N LI Teorik olarak devşirme kurumu imparatorluğun her yerinde uygulansa da. Avrupa’ya yapılan saldırılar. 1527’de Osmanlı Merkezî Hükümetinin toplam gelirlerinin % 37’ si Avrupa’daki eyaletlerden geliyordu. Bu bağlam­ da Balkanların önemi sadece ekonomik ve demografik değil. Bu makalenin tümünde Balkanların imparatorluk için nasıl bir “çekir­ dek alan” oluşturduğu göstermeye çalışıldı. Balkanların merkeziyetinin Osmanlı için önemini an­ latan bir çok küçük detay vardır. Osmanlı Balkanlarının hem sınır hem de çekirdek bölge olarak oynadığı iki rol birbirine sıkıca bağlı. Osmanlı Merkezi H ü­ kümetinin baş yöneticilerinin çoğu da Balkanların Yu­ nan asıllı olmayan Ortodoks nüfusundan seçilip eğitil­ mişlerdi. Bu yerliler sınır kalelerinin erzaklarını temin etmekle kalmayıp. Osmanlı Devlet sistemini vergi gelirleriyle destek­ lemenin yanı sıra. Sonuç olarak. 6 tane Yunanlı ve l l ’er tane Arnavut ve Slav vardı. çoğunluk.

sınır bölgesinin Habsburglarca yönetilen Hıristiyan güçlerince. Bu yüzden Osmanlılar. kuzeybatı Anadolu’da bulunan Bursa’daki başkentlerini Edirne’ye taşıdılar. Bir yüzyıl boyunca Osmanlı askeri yayılma politikası. Osmanlılar. Bu yüzden. Balkan Yarımadasının Bizans ve Slav parçalarına yönelmişti. M . yüz­ yılın son dönemleri boyunca gerilemeye zorlanması. Balkanlar Av­ rupa’ya yayılmak için daha da önemli hale geliyordu. imparatorluğun “çekirdek” toprağını oluşturmalarının.nır eyaleti olarak Balkanları Dar-ül-Harbin bir parçası olarak görmüşlerdir. Osmanlı imparatorluğu. Balkanlardaki büyüyen varlıklarını ida­ ri ve askeri kültürleriyle bütünlediklerinde de. Osmanlı askerî felaketinin başlangıcı olmuştur. Dar-ül-Islam top­ rağının genişlemesi her zaman Osmanlı Devletinin resmi inancı olarak kaldı. Balkanlara girdikten hemen sonra. imparatorlukları ve hanedanlarının yeterli olup olmadığı sorununu düşünmeye zorladı. XVII. Dar-ülİslam’a daha fazla Balkan toprağı kattıkça. sadece bölgenin ekonomik ve sosyal öneminden değil. Balkanların. Osmanlıların. Özerk olmasına rağmen uç eyaletler hiçbir zaman ayrı kabul edilmediler ama Bal­ kanların değişik “çekirdek” eyaletleri olarak kaldılar. Bu. kuzey Balkanların bazı kısımları sınır bölgesi olarak fonksiyo­ nunu sürdürmeye devam etti. aynı zamanda Balkanların her zaman sınırda olmasından kaynaklanıyordu.

Katalanların kışlamak üzere Geli­ bolu’ya çekilmesinden sonra Türkler. 6.5 Umur Bey’in kuvvet­ leri. Karesi’ye dön­ mek üzere harekete geçmişlerdi. IX-XI. IV. Bizans’a savaş ilân ederek iki yıl boyunca Trakya’yı yağmaladılar. Katalanlarla birlikte ha­ reket etmişti.OSMANLILARIN RUMELİ'YE GEÇİŞİ VE İLK FETİHLER YARD. daha önce Anadolu Türk Beylikleri ta­ rafından fethedilmiş bazı yerleri geri aldılarsa da tam bir başarı sağlayamadılar.6 Haçlıların İzmir’i işgali ve Ege Denizi’nde donanma bulundurmaları. Osmanlılardan önce Türklerin Rumeli’ye pek çok defa geçtikleri bilinmektedir. asırlarda Peçenekler. Clement’in teşvikleriyle meydana getirilen Haçlı kuvvetleri. Daha sonra Katalanlardan ayrılan bu Türk kuvvetleri.2 Bizans İmparatoru Andronikos Palaeologos. Bu dönemde Aydmoğullarından Gazi Umur Bey’in faaliyetleri dikkat çek­ mektedir. Kıpçaklar (Kumanlar) ve Uzlar bu bölgeye yerleşmişlerdir. Mikhail. Bu Türk kuvvetlerinin bir kısmı aileleri­ ni de getirerek Gelibolu civarına yerleşmişlerdi. Ayrıca gönüllü olarak bazı Türkler de bun­ lara katılmıştı. asırda Avarlar.4 Daha sonra Bizans İmparatoru III. bu seferler sayesinde Arnavutluk’tan Eflak’a varınca­ ya kadar Balkanlar’ı tanıma imkânı elde etti. VI. Daha M.S. VI. Batı Anadolu’da Türklerle sa­ vaşan Katalanlar. Lazgöl adlı hisarı fethetti. Aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında bir ge­ çit noktası olan Rumeli bölgesi. Rumeli’ye olan ilgiyi arttırmıştı. Liderlerinin öldürülmesi üzeri­ ne intikam almak isteyen Katalanlar.3 Türklerin Batı Anadolu’ya tamamen hâkim olması. ardından İzmir’i SİYASET . Katalan kuvvetle­ rince geri alınan bu kaleleri tekrar ele geçirdiler. 13041305 kışını Gelibolu’da geçiren Katalanların lideri Ro­ ger de Florun ihtirasından korkan müşterek imparator IX. 1263 yılında Bizans’ın izni ile Sarı Saltuk Babanın liderliğinde bazı aşiretlerin Dobruca’ya yerleşmesi ile gerçekleşmiştir. Katalan­ lar yağmalarına devam ederek Mora’ya doğru ilerleyince bunlar da Katalanlara yardım etmişlerdi. Bu yağmalar esnasında Karesi’den Ece Halil ku­ mandasındaki 500 kadar Türk.000-6. Pa­ pa. Anadolu’dan Rumeli’ye yönelik ilk Türk göçü ise. IX. 1331 veya 1332 yılında Gelibolu’ya bir sefer düzenleyen Umur Bey. Umur Bey’in Rumeli’ye geçerek seferler düzenle­ mesi ve Ege Denizi’nde hâkimiyet kurması.500 kişilik bir kuvvetle İstanbul’a geldi. Anado­ lu ’da gittikçe gelişen Türk yayılmasını önlemek üzere. Mese­ lâ. Türkiye Selçukluları zamanında. Katalan lideri Roger de Flor. D O Ç . dünya hakimiyeti iddi­ asındaki hükümdarlar tarafından kontrol altında tutul­ maya çalışılmış1 ve bu yüzden ilk çağlardan itibaren böl­ ge üzerinde sürekli mücadeleler olmuştur. Andronikos ve ardından Kantakuzenos ile ittifak yaparak Bizans’ın iç işlerine müdâhale etti ve bu sayede kuvvetleriyle birkaç defa da­ ha Rumeli’ye geçme fırsatı buldu. asırda. 1344’te İzmir Limanı’nı işgal ettiyse de daha fazla ilerleyemediler. Bundan sonra da Türkler Karadeniz’in kuze­ yinden Rumeli’ye göç etmeye devam etmişlerdir. Ka­ radeniz’in kuzeyinden batıya göç eden H unlar Trakya’ya inmişlerdi. Ancak Gelibolu’dan Anadolu’ya geçerken Bizanslılarm saldırılarından dolayı iki yıl daha Gelibolu’da kalmak zorunda kalmışlardı. Edirne’deki sarayında bir suikastle onu ve O SM A N L I R f J birçok adamını öldürttü. Aydınoğullarına karşı Haçlı seferi düzenlenmesine neden oldu. XIV. VII. asırda Macarlar. asırda Bulgarlar. DR. coğrafî konumunun bir sonucu olarak tarih boyunca çeşitli milletlerin hâkimiyet mücadelesi verdikleri bir alan ol­ muştur. İBRAHİM SEZG İN TRAKYA Ü NİVERSİTESİ FE N TD EB İY A T FAKÜLTESİ alkanlar ya da Osmanlıların söylediği şek­ liyle Rumeli bölgesi. asır başlarında Alanlar ve Katalanlarla işbirliği yap­ tı.

muhâsara altında tu tu ­ lan Gelibolu’da bir deprem18 meydana geldi. Biga’dan Gelibolu’ya geldi. Yardım mukabili olarak kızını Or­ han Gaziye vermeyi. Vize istikameti­ nde. Bizans ile Os­ manlIları müttefik yapmıştı. gazilerin toplanma merkezi ve hareket üssü olmasını sağladı. İmparator Kanta­ kuzenos tarafından Çimbi Kalesi üs olarak Süleyman Paşa’ya verilmişti.16 Osmanlılar.7 Balkanlara geçmek üzere kuzeye yö­ neldiler. Bolayır’ı ve Eksamilye’yi zaptederek Bolayır’ı üs haline getirdi ve Anadolu’dan getirttiği Türkmenleri hem Gelibolu yönü­ ne hem de Trakya içlerine doğru akınlara yöneltti. Gelibolu. İkincisi ortadan Ko­ ru Dağı üzerinden Malkara. tarihî hâdiseler bunun böyle olmadığını göstermektedir. Geli­ bolu yarımadasının kuzeyinde yer alan Çimbi Kalesi’nin ve Bolayır’ın elde edilmesiyle. 1/2 Mart 1354 gecesi meydana gelen deprem neticesinde Gelibo­ lu ’nun da aralarında bulunduğu Trakya’nın bazı kaleleri yıkıldı ve yıkılan kaleler Osmanlı kuvvetleri tarafından fethedildi.24 Meriç N ehrinin batı­ cında yer almakla beraber. Marmara sahillerindeki Bizans şehirleri ele geçirilmişti. Gâzî Fazıl Bey ve Evrenos Bey gibi kumandanlar da Osmanlı hizmetine girm işti. Bundan sonra Osmanlılar Rumeli’ye geçmek için fırsat kollamaya başladılar. Bunlardan birincisi Tekir­ dağ. N itekim. Orhan Gaziye para karşılığı kalele­ rin iadesini teklif ettiği sıralarda. Osmanlıların Rumeli’ye ge­ çişleri.kurtarmak isterken Umur Bey’in şehit olması üzerine. Diğer taraftan Osmanlılar. Malkara. Gelibolu’nun Trakya ve İstanbul ile bağlantısı kesildi. Rumeli’ye geçişte ve Rumeli’de ger­ çekleştirilen fetih hareketlerinde önemli rol oynayacak­ lardır.23 Yine Konur Hisar.9 Bu durum.1 1 Ancak. 1349 ve 1352 yıllarında gerçekleşen bu geçişlerden İkincisinde.8 Öte yandan Moğolların Anadolu’ya doğru hareket etmeleriyle önlerinden kaçan Türkmenier. Fetihlerin bir kısmı bizzat Süley­ man Paşa tarafından yürütülmekteydi. Hayrabolu. iki defa Rumeli’ye geçmişti. Orhan Ga­ zi’nin bu şartları kabul ederek Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un kızı Theodora ile evlenmesi.14 Görüldüğü gibi Osmanlıların Rume­ li’ye geçişi. fetihden sonra Trakya ve Balkanlara ya­ pılan Osmanlı akınlarında harekât üssü ve ilk “paşa san­ cağı” oldu. Kaleyi tamir ettiren Süley­ man Paşa. Bizans tahtı için mücade­ le eden Kantakuzenos da elçiler göndererek Orhan Gazi’den yardım istedi. çeyiz olarak büyük miktarda servet ve her arzusunu yerine getirmeyi taahhüt etti. Orhan Gazi. Hayrabolu ve Pınarhisar’ın fatihi Süleyman Paşa idi. Yakub Ece ve Gazi Fadıl komutasında bir “uc” teşkil ederek burada­ ki hâkimiyetlerini sağlamlaştırdılar. Bu durum.12 Kezâ. Ka­ resi Beyliğinde çeşitli askerî ve İdarî görevlerde bulunan ve aynı zamanda Rumeli’yi tanıyan ümerâdan Hacı İlbeyi. Çorlu.2 5 SİYASET . Trakya’daki kalelerin birer birer fethedildiğini görünce. Fetihler ilerledikçe uç­ lar ileriye kaydırılıyor ve geride kalan yerler birer Türk şehri haline geliyordu. sallarla geçilerek yapılmış bir fetih hareketi değildi.1 5 O SM A N LI Çimbi H isarına yerleşen Süleyman Paşa.22 Bu teşkilât sayesinde fetih organizasyonu yapılmış ve kısa sürede.13 Bu ittifak sayesinde Kantakuzenos’a yardım etmek maksadıyla Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetle­ ri. Türkmen grup­ ları içerisinde yer alan savaşçı gazilerin Osmanlıların hiz­ metine girmelerini sağladığı gibi Rumeli’ye geçiş için demografik bir baskı meydana getirdi. Ferecik’in de Süleyman Paşa tarafından fethedilmiş olduğuna dair kayıtlar mevcut:ur. Anadolu’dan getirttiği Türkleri buraya yerleş­ tirdi. Anadolu’da.20 Bolayır’a yerleşen Süleyman Paşa. Meselâ Tekirdağ ı’na kadar olan kaleler Süleyman Paşa tarafından fethe­ dildi. üçüncü kol ise İpsala. Osmanlı kroniklerinde efsanevî bir şekilde anlatı­ lır.1 7 Kantakuzenos. Bizans’taki taht mücadelelerinde kendisinden yardım isteyen İmparatoriçe Despina Anna’ya yardım için on bin kişilik bir kuvve­ ti İstanbul’a gönderdi. Yakub Ece Bey. buradan fetih ha­ reketini idâre etmeye başladı. İstanbul istikametinde. Fetih hareketleri. batı ve kuzey yönünde de devam etmekteydi. özellikle Batı ve Kuzey-Doğu Anadolu’da Türk nüfusu­ nun kesafetine neden oldu.19 Gelibolu’nun fethedilmesi üzerine Süleyman Paşa. emrindeki gaziler. Dimetoka ve Edirne istikame­ tinde yapılan fetihlerin üssü oldu.21 Rumeli’de üç ayrı koldan uc teşkilâtı meydana getirildi. Çanakkale Boğazının Anadolu ya­ kasını elinde bulunduran Osmanlı Beyliği’nin.10 Nitekim bu kumandanlar. Karesi Beyliği toprakla­ rına hâkim olarak Çanakkale Boğazına ulaşmışlardı.

31 H alil’in kurtarılmasından sonra fütûhat yeniden başlayacaktır. Ancak Orhan Gazî’nin 11 yaşındaki oğlu Şehzade Halil’in Foça Korsanları tarafından kaçırılması. Gelibolu’ya geçerek gazâ bayrağını eline aldı. Bununla birlikte kumandanların gayretleri ile fethedilen yerler büyük oranda elde tutulabildi. Nüfus fazla­ lığını yerleştirme mecburiyeti yanında.35 Murad Hân.32 Yukarıda belirttiğimiz gi­ OSM ANU I bi. Babaeski’yi de fethettikten sonra Lala Şahin Paşa’yı Edirne üzerine şevketti. H i­ sarı boş bulan Murad yıkılmasını emretti. Batı Anadolu’da nüfusun yoğunlaşması. Sazlıdere yenilgisinden sonra Edirne halkı. Yuannis Palaeologos ile yapılan antlaşmadır.38 Rumeli’nin en önemli şehirlerinden biri olan Edir­ ne’nin fethedilmesi. sadece bir fetih hareketi olarak düşünülmemiştir. tapu tahrir defterlerinden de teyid etmek mümkündür.36 Bu fetihler sayesinde Edir­ ne’nin İstanbul ile bağlantısı kesilirken diğer yandan ba­ tıdan gelebilecek yardım ve saldırıların engellenmesi için Dimetoka fethedildi. Ardından Ba­ baeski’ye gelen Murad burasını da terkedilmiş bularak fethetti. Mu­ rad. Edirne’de toplanmış bulu­ nan Bizans kuvvetleri ile Sazlıdere’de yapılan savaşta Bi­ zans kuvvetleri mağlup olarak Edirne’ye çekildiler.39 Nitekim Edirne’nin fethinin ardından oluşturulan haçlı ordusunun Sırp SınSİYASET .30 Rumeli’deki fetih hareketlerinde bir müddet için gerileme meydana getirdi. N itekim Bolayır’a tabi köyler­ den birinin adı Arablu idi. Buna rağmen imparatorun H alil’i Foçalıların elinden kurtarması iki yıl almış ve bu müddet zarfında Rumeli’deki fetih hareketlerine ara verilmişti. halkını esir etmesinin de rolü vardı. Murad. Süleyman Paşa’nm ölümü ve Şehzâde Halil’in esare­ ti sırasında. Osman­ lIların Rumeli’deki fetih hareketlerine menfi tesir etmiş­ tir. Osmanlıların Avrupa’da kesin ola­ rak yerleştiğini göstermektedir.34 Murad. Edirne’yi teslim etmek istemelerin­ de bir taraftan Murad’ın kendiliğinden teslim olan kale­ leri yağma etmemesi ve halkı yerinde bırakması. Aksine bu bölgeye yerleşme siyaseti takip edilmiştir. bu göçlerin gönüllü olarak yapılmasına yol açmaktaydı.26 İpsala.29 Rumeli’de fetihlerin tüm hızıyla devam ettiği sıra­ da Süleyman Paşanın bir av esnasında atından düşerek ölmesi (13 57). Nitekim Gelibo­ lu’nun güney kısımlarının Yakub Ece ve Fâzıl Bey tara­ fından fethedilmesinden dolayı'bu bölgeye Eceovası den­ mektedir. bu gönüllü göçü teşvik et­ mekteydiler. Osmanlı kay­ naklarında yerleşme siyasetinin görülebildiği pek çok kayıt mevcuttur. Daha sonra Misini Hisârı’nı amanla fethederek Lüleburgaz üzerine yürüdü. Anadolu’dan gelen göçmenlerle.28 Aşıkpaşazâde ve İbn-i Kemâl’in zik­ rettikleri Arab Evleri adlı konar. daha büyük bir hareket için yeni kuvvetler toplanmıştır. Hacı İlbeyi ve Evrenos Bey tarafın­ dan27 fethedilmişti. Bizans topraklarına karşı her türlü taarruzu durdurmayı. askerî ve mâlî şartlar yüzünden Osmanlılar. Edirne’ye doğru ilerlerken geride dire­ niş noktaları bırakmamak için bu hisarları yıktırmaktay­ dı.Rumeli’de gerçekleştirilen fetihlerin bir kısmı ise kumandanlar eliyle yürütülmekteydi. Süleyman Paşa’nın vefatı üzerine Kardeşi Murad. Edirne ile İstanbul’un bağlantısını kesmek için bizzat fetih hareketlerinde bulunurken diğer taraftan uc beylerinden Hacı İlbey’i Dimetoka üzerine ve Gâzî Fâzıl’ı Keşan üzerine sefere göndererek bu kalelerin fethedilmelerini sağladı. 'Bu antlaşmaya göre Orhan Gâzî. imparato­ run eski borçlarını affetmeyi ve imparatorun muhalifi Mateos Kantakuzenos’a yardım etmemeyi taahhüt et­ mekteydi. diğer taraftan teslim olmayarak direnen kaleleri yağma ve tah­ rip ettiği gibi. Bunun nedeni bu durumdan istifade etmek isteyen Bizans İmparatoru V.37 Bundan sonra Edirne’nin fethine teşebbüs edildi. burada­ ki durum sağlamlaştırılmış. Rumeli’de sürdürülen bu askerî faaliyetler. kale kumandanının Meriç nehri yoluyla Enez’e kaçması da Edirne halkını çaresiz bırakmış ve kaleyi tes­ lim etmişlerdi (136i). Foça’ya gönderilecek gemilerin masrafını karşılamayı. N i­ hayet.33 Şehzâde Murad Rumeli’deki fetih hareketlerine tek­ rar başlayınca ilk olarak Çorlu kalesini muhasara etti ve fetihten sonra hisarını yıktırdı. Osmanlıların Rumeli’deki futûhatı durakla­ makla beraber. göçer Türkmenlerin Gelibolu’ya geçirildikleri ve bu havâlide bir müddet kal­ dıkları hakkındaki bilgileri. Edirne’ye karşı hücuma geçmek üzere bütün kuvvet­ lerini yanına çağırdı ve Edirne’ye doğru hareket etti. esas orduya di­ renmenin mümkün olmadığını görerek kaleyi teslim et­ meye karar verdiler.

SİYASET 2 Bu göç hakkında bkz. halk arasında geniş kabul görmüş.: Z errin G ünal Ö den. İstanbul’u kuşatan Andronikos. Bizans’ı zayıf­ lattığından Türk fetihlerine karşı koyacak askerî gücü bulunmamaktaydı.50 Osmanlıların takip ettikleri istimâlet politikası. Ioannes V ’e karşı harekete geçirdiler. Bunun yanında bu mücadeleler. Bunun yanında deprem vb. Ancak. Osmanlılara yeniden Gelibolu’yu elde etme fırsatı verdi. vakıf­ larına müdahale etmemeleri ve vergi mafiyeti tanımala­ rıdır. Türklerin Balkanlara kesin olarak yerleştiğinin işaretleridir. S. ardından Çirmen sa­ vaşının kazanılması. S. s. bu girişimlerden bir sonuç elde edemeyen imparator Ioannes V’e. “Eskiçağ Tarihinde M arm ara D enizi ve Boğazlar”.41 Ancak bu durumun Osman­ lIların Rumeli’deki fetih hareketlerini pek etkilemediği fetih hareketlerinin devam etmesinden anlaşılmaktadır. din ve ırk ayırımı yapmadan bütün tebaayı devletin şemsiyesi altında birleştiriyor­ du. ta­ bii âfetler ve salgın hastalıklar da bölgenin nüfusunun azalmasına veya halkın bölgeyi terk ederek daha kuzeye yönelmesine neden olmuştu. s. Ancak. devlete karşı bir iki istisnâ dışında önemli bir isyanda bulunmamışlardır. küçük devletler ve senyörlüklere ayrılmıştı. 32 gün süren kuşatmadan sonra 12 Ağustos 1376’da şehre girdi ve birkaç gün sonra da Gelibolu’yu OsmanlI­ lara iade etti. Ortodoks kilisesi ve manastırları himaye etmeleri. Osmanlı idaresinin geniş halk kitleleri ve köylü­ ler tarafından benimsenmesini sağlamıştır. c. Bir diğer faktör de Balkanlar’da Os­ manlIların ilerleyişini durduracak büyük bir devletin bu­ lunmayışıdır. Yukarıda da temas edildi­ ği gibi Bizans’ta meydana gelen taht kavgaları sayesinde Osmanlılar Rumeli’ye geçme ve bölgeyi tanıma fırsatı buldular. Tarih Dergisi. akrabalık bağlarından dolayı sa­ dece Savoe kontu Amadeo destek verdi. 1 A fif Erzen. İmparator Ioannes V.43 Osmanlıların Rumeli’de hızla ilerlemesi bazı fak­ törler sayesinde gerçekleşmiştir.46 Osmanlıların Rumeli’de fetih hareketlerinde böyle hızlı ilerleme kaydetmelerinin temelinde yatan bir başka faktör.dığı zaferi ile bozguna uğratılması. “Yazİcioghlu Ali on the Christian Turks o f the D obruja”. Bu harekâtta Sultan Murad da Andronikos’u destekledi. “Bizans îm p a rato rlu ğ u ’nun T ürklere Karşı Alan ve K atalanlar ile İttifa k ı”. Cenevizliler Boğazın kontrolünün Venedikli­ lerin eline geçmemesi için imparatoru tahttan indirmeye karar verdiler. 3 (1952).42 Bizans’ta devam eden taht kavgaları.47 İstimâlet politikasının diğer mühim bir tarafı da. Bozcaada’yı Venediklilere vermeyi vaat etmiş­ ti. 3 a.40 Bir haçlı ordu­ sunun başında İstanbul’a doğru yola çıkan Amadeo. Bunlardan biri Bizans’ın içinde bulunduğu durumdur. Sırp Çarı Stefan Duşan’ın 1354’te ölmesi ile kurmuş olduğu imparatorluk. S.: Poul W ittek . Bu maksadla Türklere karşı bir ittifak oluşturmak üzere çeşitli girişimlerde bu­ lundu. Osmanlı himâyesine girmeyi kabul edenleri askerî sınıf içe­ risine dâhil etmişler ve bu şekilde bunları Osmanlı reji­ mi içerisine alarak Osmanlılaştırmışlardır. gerek Osmanlı kuvvetlerinin geçişi ve gerekse Bul­ gar ve Sırpların taht mücadelelerine müdahaleleri.45 Tabiatiyle bu durum. Osmanlıların takip ettiği diploma­ si ile bu küçük prenslikler. asırda meydana gelen milliyetçilik cereyanları ile diğer dış âmiller orta­ ya çıkana kadar gayr-ı müslim halk. is­ kân için son derece elverişli bir ortam meydana getirmiş­ ti. 63 9 -6 6 8 . B idlerin of the School for Oriental and African SindiO SM A N LI R H . 61. 1. yerli derebeyler ve hânedânların im ­ tiyazlarını ve feodal haklarını kaldırmakla beraber. Canları ve mallan devletin güvencesi altına alınıyor. 1305-1311 yıllan arasında cereyan eden bu faaliyetler ile ilgili olarak bkz. İstanbul 1972. İstan b u l 1994. diğer fetihler ve Kosova’da kazanı­ lan zafer. Rumeli’deki Osmanlı fetihlerinin yayılması. Osmanlı kaynaklarında “istimâlet” olarak belirtilen bu uygulama­ ya göre yerli halka İslâm hukukunun tanıdığı haklar en geniş şekilde uygulanıyordu. bölge­ yi harâb hâle getirmişti. 35. 23 Ağustos 1366’da Gelibolu’yu işgal etti ve bir yıl sonra şehri Bizans’a teslim etti. G D A A D . yerli halka gösterdikleri müsamaha idi.49 Öte yandan Osmanlı idarecileri. Tutuklu bulunan Andronikos’u. s. Nitekim Trakya’da yerleşen Türklerin kurdukları köy adları da bunların boş alanlara yerleştiklerini doğrula­ maktadır. Bulgaristan da bu sırada üçe ayrıl­ mış bulunmaktaydı. XIX. Bi­ zans’ı tedirgin etmeye başladı. birer birer Osmanlı Sultaııı’na tâbi oldular.44 Bizans’taki taht mücadeleleri ve bu mücâdelelere müdahale etmek üzere gerek Umur Bey’in Trakya’ya ge­ çişi.48 Kiliseye karşı takip edilen bu muamele ve vergi siyaseti. XIV.

115-119. İstanbul 1989. F. İbn-İ Kem al. 126-127. 117. 240. VII. 148-149. A n­ kara 1983. 493-495. Babinger neşri. Önsöz ve İndeks M. 21-22. 156-157. s. İstanbul 1949. İstanbul 1999. a. 211). DİA. II.). İnalcık. II. 16. Bizans Devleti Tarihi. H a k k ı Ayverdi. İnalcık.. a. Byzantinoslavica. Şerafettin Turan neşri. Feridun M. s..  dil. s. VII. "G elibolu". 71 vd. 4. n. s. H alil İnalcık. “Süley­ rihleri. s. “ 1389 Öncesi O sm anlı G enişlem esine L atin Tepkileri". s.e. 69). 25-45. ed: Elizakth A.g. İsm ail H am i D anişm end. Tevârih-i Âl-i Os­ man. İstanbul 1956. İnalcık. İstanbul Üniversitesi. H ernandez. “Türkler (Osmanlılar)”. 479Ostrogorsky. Türkiyat Mecmuası. s. 10-11. s. 291. s. Tevârih-i  l-i Osman. I. 118). Selçuklular Zamanında Türkiye. Balkanlar. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Şahin. II. Edime. G elib o lu ’daki köy ad lan için bkz. s. 299-312. Tak­ vimler.: İnalcık. Bizans Devleti Tarihi. “Edir­ ne1 nin Fethi (1361)”. 499.: A ktepe.. İlhan Şahin. II. s. aynı eser. 124. Claude Cahen.. s. s. s. 239-240. 19-28. I.: H am di Can Tuncer. “Ferecik’in Süleyman Paşa Tarafından Fathine D air”. “Rumeli”. 209. 12. s. s. aynı eser. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi.e. III. Ankara 19955. Yüzyıl K aynak­ ları Arasında B ir G ezin ti-”. "Edirne'nin Fethi”. s. İA. Edirne’nin 600. İstanbul 1997. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi.XIV. A ııthony L uttrell. 1.e. hatıralarında deprem hadisesini doğ ru lam ak tad ır (Aıına PhilippidisBraat. s.: Tekindağ. 290. İstanbul 1953. “La C aptivite de Palamas Chez les Turcs”. G. Hümaniter Bilimler. V III. “O sm anlı Siyasi Tarihi”.: Fikret Işıltan. 176-178. 7 68-769. İm aretin vakfiyesi için bkz. “O sm anlı D evleti. "A vrupa’da T ü rk ler (1305-1313) ve K üçük Asya'da Sırplar (1313)". s. a. s. 19 P Charanis. IV. s. “G elibolu" m ad. s. İb n -i K em al. "Rum eli" m ad. 127. Emecen. s. Emecen. 477-478. s. s. 191-197. İstan b u l 1997. N ec­ d et Ö ztürk. s. Sallarla R u m eli’ye geçm e efsânesi olarak bilinen bu hâdise için bkz. Osmanlı Türklerinin Rumeli’ ye Yerleşmeleri. s. R u m eli’ye A nadolu’dan yapılan göç ve iskân fa­ aliyetleri ile ilgili olarak bkz. 173 vd. M eselâ yayınlanm ış d ö rt takvim den sa­ dece 835 yılında hazırlanm ış takvim G elib o lu 'n u n fethi tarihi olarak 1354 yılını verir (Atsız. 144. “Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir D efterleri". 114-118. N ecdet Ö ztürk. M irm iroğlu trc. “G elib o lu ”. D İA. XIV. s. 158. s. İstanbl 1988. 137-159Şahin. trc. “Türkler ve Balkanlar”. s. Vize'nin de Süleyman Paşa tarafından fethedildiğini kaydetm ekle beraber. Diistımıâme. 983. 140-144.r. 317). Süleyman Paşa Bolayır’a yerleştikten sonra burada cam ii.g. aynı m üellif. K antakuzen’e is­ tinaden G elibolu'nun fethini 12 M art 1354 olarak verm ektedir (Ş. s. s. 124.. 123-124. Travaux et Me'moires. N eşrî. s. s. O ruç b. s.. s. Bizans Tarihi. Asırlarda R um eli’nin Türkler Tarafından İskânına D âir”. H alil İnalcık. s. Dukas. s. Tevârih-i A l-i Osman. “G elibolu” m ad. T D . İstanbul 1974. “A ydınoğulları” m ad. İstan b u l 1993. 30 31 Süleyman Paşa’nın hayatı ve faaliyetleri hakkında bkz. 16 17 18 İnalcık. Bizans Devleti Tarihi. 843 tarihli takvim 1356 yılını (Atsız. İnalcık. 25). c. Leiden 1965. OsmanlIlardan Önce Anadoluda Türkler. İstanbul 1984. F. s. 12/11. s.. tan Günümüze Büyük İslâm Tarihi. “T ü rk ler ve Balkanlar”. Bizans Devleti Tarihi. 151. Gelibolu fethedildiği sıralarda Türklere esir düşen R ahip G regory Palam as. “R u m eli”. Osmanlı Beyliği 1300-1389. İstanbul’un Fethinden Önce Yazılmış Tarihî Takvimler.. Tevârih-i A l-i Osman. geride kalan hisarlar iki sebepten yıkılm aktaydı: B unlardan biri buralarda askerî b irlik b u lu n d u rm ak m ecburiyetinde kal­ m am ak. “T ü rk ler ve B alkanlar”. Ostrogorsky. s. zaviye ve m uallim hâneden meydana gelen b ir im aret y ap tırm ıştı (İbrahim Sezgin. “The Turks w ith the G rand Catalan Company. s.: A tsız. H annover 1925.g. D İA. M ünir A ktepe. Bizans Devleti Tarihi. 19. İstanbul 1979. 151. 1 305-1312”. İstanbul 1993. K an tak u ­ zen’e istinaden H alil İnalcık b u n u n doğru olm adığı görüşündedir (İnal­ cık. s.. D iğer takvim lerden 824 tarihli olan 1353 yılını (bkz. Takvimler. 12-13. s. İstanbul 1990. A nkara 1 9 8 7 . s. “Osmanlı Devleti”. s. I. Osmanlı Türklerinin Rumeli’ ye Yerleşmeleri. I. s. s. aynı madde. H az. Sezgin.: E.g. 173-182.. Ostrogorsky. s. X V ve XVI. 14-15.e. A nkara 1965. Kitâb-t Cihan-nümâ. “ Osmanlı Fetih Yöntemleri”. T ü rk iy at A raştırm aları E nstitüsü. trc. M . BOA. 4 5 Enverî. s. II. Vakıflar Dergisi. "Edime”. 28. 4 8 8 . İstanbul 1968. İstanbul 1961. Paris 1979. 141-144. Asırlarda Gelibolu Kazâsmın Sosyal ve Ekonomik Tarihi. s. “T ü rk le r ve Balkanlar". “Gazaya Dâir. 10 11 İbn-i Kem al. s. N ikolas O ikonom ıdis. 190-194. H a lil’in kurtarılm ası girişim leri ile ilgili olarak bkz. 138. “T ürkler ve Balkanlar". s. Ostrogorsky. 16 vd. İnalcık. 110. M ükrim in H alil. 136. Edebiyat Fakültesi Tarih Z üm resi Basılm a­ m ış D oktora Tezi. Defter. İstanbul 1994. s. Aşıkpaşazâde. s. s. Tekindağ “Süleyman Paşa” m ad. Bazı tarih î tak ­ vim ler de farklı tarihler verirler. 8 9 H alil İnalcık. 175.e. ed. “T ü rk ler (O sm anlılar)” m ad. Dr.g. Tarih Sem iner K tb . Zachariadou. Ostrogorsky. H alil İnalcık. İnalcık. Cogito. İbn-i Kem al. A ltay K öym en neşri. İstanbul 1989. İstanbul 1971. Serhan Tayşi. H alil İnalcık. c. Aşıkpaşazâde. İstanbul 1949. Tez nr. 151.. İbn-i K em al. Osmanlı Ta­ 26 27 28 29 25 22 23 24 21 20 tih tarihi olarak verir (Osman Turan. İzahlı Osmanlı Tarihi man Paşa”. 11. G elib o lu ’n un fethi hakkında Osm anlı kroniklerinin değerlendirilm esi için bkz. a. 29 vd. 769. s. İstanbul 1971. İbn-i Kem al. aşhane. Osmanlı Beyliği (1300-1389). M arm ara İJniv. İA. 261 vd. U nat. İstan­ bul 1998. Tevârih-i Âl-i Osman. Bizans Tarihi.. 101).1.: H alil İnalcık. ve XV. “O n the D ate o f the O ccupation o f Gallipoli by the Turks". Hakkı Dursun Yıldız Armağanı. 13. Fetihler ilerledikçe. İkincisi m ahallî güçler tarafından yeni direniş m erkezleri olu ştu ­ rulm asına engel olm aktı (İnalcık. II.g.: EHzabeth Zachariadou. Türklük Araştırmaları Dergisi. aynı eser. s. s. 102-103). İstanbul 1997. Osmanlı Tarihine A it Takvimler. İstanbul 1991. K uruluştan Fetret D evrine K ad ar”. M ünir A ktepe.: Aşıkpaşazâde. “Tevârih-i Al-i O sm an”. M ü n ir A ktepe. 17-18. 34 35 Aşıkpaşazâde. Ankara 19842. 8 50 yılında hazırlanm ış diğer b ir takvim de 1357 yılını G elib o lu ’n un fe­ O SM A N LI n n SİYASET . Osm an Turan. Gelibolu. 38 39 40 41 E dirne’nin fetih tarihi ile ilgili tartışm alar ve fetihle ilg ili diğer gelişm e­ ler için bkz. 6 7 M erçil. a. X . İnalcık. Basılm amış D oktora Tezi. 131. 135-145. İstanbul 1964. s. Ostrogorsky. Prof. a. s. 176-177. Âli Bey neşri. s. 299-300. Aşıkpaşazâde. Emecen. 191).-M . 25-26. Şehabeddin Tekiııdağ. 505-509. İbn-i K em al. Gâzî ve gazâ terim lerinin kullanılm asının O sm anlı D evleti’nin k u ru lu ­ şundan çok sonra ortaya çıktığ ın a d air iddialar ve bunların değerlendiril­ mesi için bkz. R. s.: F eridun M. II. s.e.. “Osm anlı Siyasi Tarihi K u ru lu ştan K üçük Kaynarca’ya". A k te p e .: M. s. II. İstanbul 1991."Rumeli'nin iskânı”. “XIV. nr. Çimbİ kalesinin Süleyman Paşaya verilm esini 1353 yılında gös­ terir (“Ç im bi" m ad. 15 M.O fj> 123-129.. Tevârih-i  l-i Osman. İs­ tanbul 1995. 983.). s. 36 37 Aşıkpaşazâde. Lutfı Paşa. H ad îd î m anzum olarak aynı efsaneyi zikretm ektedir ('Tevârih-i  l-i Osman 1299-1523. 17). İnalcık. İstanbul 1928. S. s. “O sm anlı Fetih Y öntem leri”. S. Fetih Yıldönümü Armağan Ki­ tabı. Atsız neşri. s. Yaz 1999. 94 9 /3 8 8 . s. Doğuş­ 32 33 Kronolojisi. İbn-i K em al. X. 124.: İ. s.. 177. “Osmanlı Devleti”. s. EI2. 291. s. l 6 (1955). IX . s. Erdoğan M erçil. 11. 495. 12 13 14 Dukas. 983. Çiftçioğlu N . s. Feridun Emecen. 768). “Türkler (Osmanlılar)”.

Serez.7 K anuni D önem i (1 5 2 0 -1 5 6 6 )’nde Celalzâde M ustafa Efendinin eserinde ise akıncılık h izm etin in önem ve statüsüne işaret ed ilm ektedir. ERKEN O SM A N EI D Ö N E M İ (1299'1453)'N D E A K IN C ILA R VE A K IN C I BEYEERİ rken O sm anlı D önem i (1 2 9 9 -l4 5 3 )’nde akıncılar ve akıncılık faaliyetleri üzerine şu ana kadar ayrıntılı b ir çalışm a ve ince­ lem e yapılam am ıştır. yeni bölgelerin fethedilm esi. A nonim G rekçe yazılm ış “Tevarih-i A li O sm an ” adlı eser6 ile latince yazılm ış M acar tarihinden II. topSİYASET .4 K aram ani M ehm ed P a şa n ın Risale­ sinde3 O sm an Gazi D önem i (1 2 9 9 -1 3 2 6 )’nden II. İnşa faaliyetlerinin tak ip edilm esiyle. ÇETİN ARSEAN A N A D O L U M E D E N İY E T L E R İ M Ü Z E S İ I. yine Y unanistan toprakları içerisindeki Y enişehir (M ora Yarımadası). Evrenosoğulları. tarih yazıcılarının aktarm ış old u ğ u b ilg i­ lerin değerlendirilm esi gerekm ektedir. Plevne ve Silistre'de yoğun şekilde faaliyet göster­ m iş. üs m erkezleri ve fetih p o litik a­ ları üzerine b ilg iler edinm ekteyiz. M ehm ed (1451 -1 4 8 1 ) D önem i’ne kadar olan h ad i­ seleri ve yapılan akınları öğrenm ekteyiz. O hri ve çevresinde. Edirne ve çevresinde. üs m erkezlerini de adı geçen bölgede k u rm u ş­ lardır. faaliyet gös­ terdikleri bölge ve m erkezlerin belirlenebilm esi m ü m k ü n olm aktadır. Turhanoğulları. O sm anlıların yerleşim P o liti­ kaları. H am zavi’n in eserinde I. M urad D ö­ nem i (1420-145 l ) ’ndeki akınlar hak k ın d a b ilgi edinm ekteyiz. B ura­ daki b ilgilerden akıncı beylerinin k en d ilerin i ta ­ nım lam aları. T ırhala ile Eski Yugoslavya toprakları içerisinde kalan Ü sküp. G üm ülcine ve L outra’da.2 A raştırm alar doğ ru ltu su n d a E rken O sm anlı D önem i’nden başlayarak görevlerinin sürekliliği ve uzunca bir zam an takip edilebilm esi bakım ından akıncılık hizm etinde b ulunm uş ve akıncı beyleri y etiştirm iş ailelerin o ld u ğ u b elirlen m iştir.8 Erken O sm anlı D önem i (1 2 9 9 -l4 5 3 )’ndeki akıncılar ve faaliyetleri ile ilg ili olarak elim izdeki som ut verilerden b ir kısm ı da akıncı ailelerinin in ­ şa e ttird ik le ri yapılardaki kitabe kayıtlarıdır. A kıncılık k u ru m u n u n O sm anlı B eyliğinin ilk yıllarındaki oluşum u ve gelişim ini inceleyebilm eOSM ANU I miz için. Teselya Yenişehir. Bu akıncı beyi ve ailelerinden M ihaloğulları Bilecik.1 B una rağm en eldeki m evcut b ilgiler akıncılığın. iskân edilen toprakların O sm anlı kü ltü rü y le b ütünleştirilm esi ve devletin gücü n ü n en uç topraklara taşınm ası yö­ nünde önem li bir müessese o ld u ğ u n u g österm ekte­ d ir. D önem in tarih i belgeleri arasında sayabilece­ ğim iz berât ve tem liknâm elerden ise akıncı beyle­ rin in feth ettik leri yeni yerleşim bölgelerinde.ERKEN OSMANLI D Ö N EM İ (1299-1453)'NDE AKINCILAR VE AKINCI BEYLERİ H. D iğer taraftan yapılara ait vakfiyeler ile m ali kaynaklarının tesp iti m ü m k ü n olm aktadır. Bayezid (1 3 8 9 -l4 0 2 )’in ö lüm üne kadar olan akınları. akın yaptıkları bölgeler. hangi aileden oldukları ve ak ın cılık görevlerine ilişkin k im i verilere ulaşılabilm ektedir. M alkoçoğulları'n ın da B ulgaristan topraklarındaki N iğ b o lu .3 Tarihi kay­ naklardan ak ın cıların g ö rev len d irilm eleri. şim diki Y u­ nanistan D evleti’nin toprakları içerisinde kalan Ye­ nice Vardar.

18 O sm anlı öncesi. akıncıların akın sonunda elde ettik le ri esirle­ ri karşı tarafa teslim ettik le rin d e 1/5 oranında pençik denilen b ir vergi aldıklarını. 100 veya 100 kişi­ den az sayıdaki b ir b irlik le yapılan akınlar çete ve haram ilik adını alır ve akınlardan elde edilen her tü rlü gelir akıncılar tarafından aralarında b ö lü n ü r­ dü. I./1 4 6 4 M. H ak k ı U zunçarşılı yapm ış o ld u ğ u çalışm ala­ rında. keşif.12 O SM A N U I A kıncıları k onu alan diğ er b ir edebi eser de E nveri’n in 869 H . A ydınoğullarm ı k onu alan eser. akıncılığın 15. b u vergiyi alm ak için akıncı beyinin yanında akıncı kadısı veya pençikçi başının b u lu n d u ğ u n u b elirtm ek te.17 A k ın c ılık . F. akın olabilm esi için akıncı beyinin kum andası altın d ak i b ü tü n b irlik lerin o akına katılm ası g erekiyordu. M ehm ed (1451 -1 4 8 1 ) ve II. döğüş sanatının inceliklerini bilen. k endi işleri ile u ğ raş­ m ak ta ve akın görevleri b u lu n m ad ığ ı sürece b u u ğ ­ raşların ı devam e ttirm e k te y d ile r. ordudan ayrı b ir g ru p olm alarından ve süva­ ri b irliğ in in b u ord u içerisinde b u lu n m asın d an do ­ layı. 1 5 9 5 ’ten sonra sınırların g ü v en liğ in d en sorum lu serdarlık görevine dönüşm üş ve eski k o n u m u n iı yi­ tirm iştir. b ir b ö lü ­ m ü n d e de A nkara Savaşı ( l4 0 2 ) ’nda akıncı olarak görev yapan M ihaloğlu B alta Bey’den bahsedil­ m ek ted ir. yağm a ve tah rip etm ek am acıyla akın yapanlara verilen b ir isim olan ak ıncılar. g ü n lü k yaşam ları ve b ir akıncı beyinin kahra­ m an lık larından ay rın tılı olarak b ehsedilm ektedir. seri hareketlerinden dolayı O sm anlı T ü rk lerin in atlı birlik lerin d en olup. tarih in d e II.16 A km zam anı d ışında herb iri ayrı b ir m eslek ve zanaat sahibi olan akıncılar. Bayezid (1 481-1512) D evri akıncı beylerinden M ihaloğlu A li Bey’in akınlarını içeren eseridir. iyi binici atlılard an oluşm ak­ ta y d ı. M ehm ed (Fatih)’in veziri M ehm ed Paşa adına yazılm ıştır.13 A. k im liğ i ve m esleğinin yazılı o ld u ğ u n u görüyoruz. üç şekilde g erçekleştirilen akınlarla elde edilen m al ve g a n i­ m etler pay edilerek d ağ ıtılırd ı. akıncı beylerinin hânedana olan yakınlıkla­ rı. gerek tiğ in d e b ir akıncı beyinin al­ m ış o lduğu toprağın idari so ru m lu lu ğ u n u n da ve­ rilebileceğini görüyoruz.1 1 A kıncılar ile bağlantısı olm ası b akım ından iki edebi eserden bahsedilm esi gerekir. 15. akıncı beyi G a­ zi Evrenos Bey’e kendisinin alm ış o ld u ğ u toprakla­ rı Sancaklık olarak verdiğini öğrenm ekteyiz. A kıncı def­ terleri. akıncıla­ rın toplanm asını ve göreve çağrılm asını sağlayan “Tavıcalar” denilen b ir g ru b u n old u ğ u n a işaret e t­ m ek ted ir. k im i yayınlarda süvari b irliğ i olarak b elirtilm işle r­ se de. Bayezid (Y ıldırım ) D önem i (1389l4 0 2 ) ’n in önem li savaşlarını içerm ekte.rağın k ullanım hakkım elde etm eleri yönündeki bilgileri öğreniyoruz. Z eki P ak alın ’ın ta n ım ın a göre. F et­ hedilen topraklardaki idari yönetim m ekanizm ası­ n ın işlemesi b akım ından oldukça önem li b ir veri sunan belgeden.15 A tlı b irlik lerin d en oluşm asından dolayı. Çete. ve 16. akıncıların “süvari” b irliğ i olarak b elirtilm e le­ rin in m ü m k ü n olm adığı görülür. yüzyıldan itib aren bir ocak teşkil edecek şekilde örgütlenm iş olabileceğini k a­ n ıtlayan belgeler olarak g ö rülm elidir.14 M. O S M A N L I'D A A K IN C IIJK VE G ELİŞİM İ D üşm an topraklarına. F.10 A kıncılar ile ilgili elim ize ulaşan en som ut b il­ g ileri B aşbakanlık M ü h im m e D efterleri içerisinden edinm ekteyiz. M ihalo ğ lu ’nun akınlarım n m anzum olarak anlatıld ığ ı eserde. Von K raelitz tarafından yayınlanan bir berâtta. D iğ er taraftan bu akınlara akıncı beyi k a tıl­ m azdı. M urad (13601389) ve I. M urad’ın. İ.9 Yine Evrenos Bey’e ait b ir tem liknâm ede vakıf m alları için öngörülen har­ cam aların yapılm ası ile kendisine bazı köy ve çift­ lik yerlerinin tem lik olarak verildiğini öğrenm ek­ teyiz. K ö p rü lü . B unlardan ilki şair Suzi Ç elebi’n in II. iyi ata binip -iy i silah kullanan m aharetli cengâverler oluşturm aktadır. yüzyıllara ait b u defterler­ d en her akıncının açık b ir şekilde eşgali. I. haram ilik ve ak ın adı verilen. Babadan oğula devrolan akıncılığın esasını. Y apılan ak ının. ak ın cılığ ın ne şekilde b ir özellik taşıdığı konusu üzerine araştırm acılar d eğişik fikirler öne sürm ektedirler. Em evi ve A bbasi D ev letlerin in Bizans’la m ücadele SİY A SIT .

22 Y ukarıda araştırm acıların verm iş o ldukları bilgiler ışığında. d i­ ni. T ürklerİn A nadolu’ya yaptıkları akınların tem elinde yatan unsurlardan bahsederken. onları k o m u ta eden akıncı beylerinin bir görevleri de ülke sınırlarını. k ü ffa r d iyarını yağm ala­ maya. A şıkpaşazâde tarihinde. göçebe o ld u ğ u n u ve ord u n u n çekir­ uç bölgelerinde üslenm iş olm alarından kaynaklan­ değini bunların o lu ştu rd u ğ u n u . A nadolu Sel­ çukluların da “K ap ık u lu P iyade” ve “sü v a riler’in dışında. ya nlarına k a la ­ balık birlikler ka ta ra k düşman topraklarına sevketmeye devam etmişti. zapdetmekle görevlendirmişti. A K IN C I BEYLERİNİN G Ö R EV LEN D İR İLM ESİ: A kıncı B eylerinin görevlendirilm esine dair en som ut b ilg ilerim izi d ö n em in ta rih i k ay n ak lan oluşturm aktadır. zam anla d a b u sa­ m ış b ir tan ım lam a olm alıdır. .19 C. N ite k im akıncılar ve vaşçıların hayvanları için b ü y ü k otlaklar ve g an i­ m et isteklerinin a rttığ ın ı böylece d en etim altında tu tulam ayan bu g ru p ların A nadolu’ya b itm e k b il­ meyen akınlarını başlattıklarını yazm aktadır. E v­ remiz G a z i dahi vardı. İlhanlılarda O sm anlı akıncı kuv­ H oca S adettin E fendi’n in eserinde de konuya vetlerine benzer ve “P işdar” adı verilen b irliklerin olduğunu. akıncı eylerinin uç beyle­ nem inde b ir g rup O ğ u z savaşçısı olarak nitelediği ri olm ası akınlar sonucu düşm an sınırlarına yakın Selçukluların. 11366 M .. I. askeri özellikler gösterm iş old u ğ u ve b u özellik­ lerin O sm anlılar zam anında da devam etm iş olm a­ sından dolayı benzer b ir yapılanm a gösterdiği so­ nucuna varılabilir. “a k ın ” ve “a k ın cılığ ın ” O sm anlı öncesi dönem lerde ortak b ir takım . tu tsa k alabilecekleri ve öncelikle kendileri için bir sığınak özelliği taşıdığım b e lirt­ erek. A nadolu S elç u k lu la rın d a buna benzer olarak m em leketin doğu ve b atı sınırlarında uç teşkilatlan k u rd u ğ u n u . B u arada Tim urtaş Beyi Yanbolu ile K ı­ zılağaç Yenicisinin fethine memur etmişti. akıncı beylerinin görevlendirilm esine ilişkin şu b ilg iler ak tarılm ak ­ tadır.sinin sonucunda sınırlarda özel teşkilatların k u ru l­ m uş olduğunu. C. Tim urtaş Bey de değerli ganimetler I s İyas > :t . M urad’ın ta h ta geçm esinin ardından. O SM A N LI ilişkin olarak b ir bölüm de. A nadolu topraklarının bir “R u m diyarı” olm asının ötesinde sürülere el ko­ yabilecekleri. ğ u çalışmalarda. düşm an topraklarına karşı k o ru ­ m aktı. Zaferleri emel bilen G azilerin her biri sayısız gani­ metler ele geçirdiler. I. tarihinde K ızıla ğ a f Yenicesi fethedil­ di. 78 6 H . b ir taraftan sınırları düşm ana karşı koruyan b u birliklerin. onların sınır bölgelerindeki yerleşim lerde yönetici H . “H an. akınların tem elinde yatan y u rt edinm e. devletle Edirne ta h tın a oturunca lalası Ş a ­ h in ’e Zağra tarafına ve Filibe’ye a kın emrini verdi. B unlardan b i­ rincisi su ltan ın akıncı beylerini görevlendirm ek Shaw’ın da. C ahen. h a la Şahin Paşa’y ı da sancağı a ltın d a k i askerler Samakov ve ih timan illerini yağm alam ak. barın ­ m a ve ekonom ik gereksinm elere işaret etm ek te­ dir. ekonom ik. Buradaki uç beyi kelim esi aynı zam anda. ele gefirmeye yürekli serdarları. U zunçarşılı’nın Ilhanlı. C ahen’in d ik k a t çektiği n o ktalar üzerinde yo­ lerinin alm ış oldukları yerlerde “uç beğleri" o ld u k ­ ğunlaşm aktadır. fırsat b u l­ dukça düşm an arazisine akınlar yaparak ganim etler aldıklarını b elirtm ek ted irler. B üyük Selçuklu sta tü sü n d e o ld u k la rın ı gösterm esi b ak ım ın d a n ve A nadolu Selçuklu dönem i üzerine yapm ış o ldu­ önem li b ir veri özelliği taşım aktadır. İkincisi de akıncı bey­ ri. M u rad ’ın akıncı bey­ lerini görevlendirilm esine yönelik şu b ilg iler veril­ m iştir : “Ülkeler a f an padişah göniil çekici sarayı tam am ­ lam ak üzere Edirne’de kalm ış. B. İpsala’y ı fethetti.21 I.20 S. B u n la r yerli yerinde Uç beğleri oldular.”2i B u konular içerisinde konum uz açısından iki önem li noktaya işaret edilm ektedir. A nadolu Selçuklu ve B eylikler dönem i askerlik usul ve kaidesinin b ü y ü k ölçüde İlhanlı ve Büyük Selçuklu özelliği taşıdığını. devlet hizm etine girm iş aşiret kuvvetle­ rinin o lduğunu ve b u n ların önem li b ir bö lü m ü n ü n sınırlara yerleştirildiğini öğrenm ekteyiz. Shaw B üyük Selçuklu D evleti dö­ larının belirtilm esid ir k i. akınlar üzerine b e lirttiğ i fikirle­ üzere “ak ın em rin i” vermesi.

ta rih çin in ak tard ığ ı diğer b ilgiler bundan sonraki aşam aların nasıl gerçekleştirildiği­ ne dair bilg iler içerm ektedir. düşm ana d eğişik kollardan sal­ dırarak zam an ve kuvvet k aybettirm e. onların statü lerin i ve to p lu m içindeki k o ­ n u m ların ı gösterm esi b ak ım ın d an ö nem li yer t u t ­ m aktadır. sultanın. akm yapılacak olan bölgeyi “işbi­ lir beyler” ve “vezirleriyle” belirlem esidir. Y ukarıda aktarılan bilgiler. akm yapılacak olan bölgenin belirlenm esinden son­ ra. “akın ferm anı”n m çıkarılm asıdır. S ultan ın aynı zam anda o rd u n u n başına atanan kum an d an ı da bizzat b elir­ lediği ve böylece başlayan akın ların en son aşamaOSM ANU S C. A ni baskınlar ile düşm anı sin d irm e ve k a­ çırm a. m al ve esir alm ak. G an im et. hem de neş’e dolu sarayı kutlam ak törenine k a tıla ra k saygılarını. 3. D üşm anın önem li geçit. d ö rt açıdan önem taşım aktadır. Bu ilişkiyi belirleyebilm em izde başlıca kaynaklarım ızı yine tarih yazıcılarının verm iş o l­ d u ğ u b ilg iler oluşturm aktadır. Sınırların g ü v en liğ in i sağlam ak. 9. Yağma. O sm anlı ordusu seferdeyken. B üyük m eydan m uharebelerine g ere k ti­ ğin d e katılarak orduya destek verm ek. I. peri çehreli kızlar. Bu akın için görevlendirilecek olan beylerinin. düşm anlara y ılg ın lık verm ek. 12. D üşm an arazisini keşif yoluyla tan ım a ve böylece ak ınların hızlı b ir şekilde yapılm asını sağ­ lam ak. h a ­ la Şahin Paşa ise Sam akov ile ih tim am üzerine a k ın et­ miş.11 3 8 3 M . B ü y ü k ordunun ba­ şına Tim urtaş beyi tayin ederek bu yöreye ilk kez gönder­ miş oldu. o rd u n u n işini kolaylam ak üzere. 2. H Â N E D A N İEE OEA N İljŞ K İE E R Î A kıncı beylerinin O sm anlı hanedanıyla olan ilişkileri. Ü lkeler fethederek O sm anlı to p rak ların ı g e ­ nişletm ek. ganim et ve kıym etli eş­ ya la r toplamış. çıkış ve giriş yerleri bilinmekle feth in ko­ laylanm ası da öngörülmüştü. 8. B irincisi. ay ışıkla rın d a n saçlar örülmüş oğlanlar ele geçirerek sayısız mal. B u ise olayın resm i bir b o y u tu ve akıncı beylerinin resm en gö­ revlendirilm elerinin. O sm anlı ülkesine düşm anca tavır içerisin­ deki devletleri beklem edikleri saldırılar ile m addi ve m anevi açıdan çökertm ek. O sm anlı ord u su n u n savaştığı düşm ana. İşbilir beyler ve vezirleriyle görüştük­ ten sonra. yeni ülkelerin fethedilm esi ve bu fetihlerin d in i yö n ü n ü açığa vuran “cih ad ”olayıdır ki. Tarihi kaynaklardaki bilgileri to p arlad ığ ım ız­ da. bağlılıkla rın ı belirtmişler. ”25 sında “sayısız g an im eti” topladıkları an latılm a k ta­ dır. Ü çüncü önem li nokta. dine gölgelik eden padişahın otağına dönmüştü. 6. hem h ü n ­ karın eteğini öpmek şerefine. O layın ikinci önem li noktası. padişahın vardığı k a ra r üzere A rn a v u tlu k ve Bosna diyarına a kın ferm anı çıktı. ”24 “Cennetleri gözeten padişah A na d o lu yakasından a rtık çekinilecek bir durum olm adığına inanınca. yolları. yar­ d ım edebilecek devletlere akınlar yaparak oyala­ mak. sultan tarafından gerçekleşti­ rild iğ in i gösterm ektedir. düşm anı beklem ediği b iran d a h azırlık ­ sız yakalamak. k u le ve g arn izo n ­ ların ın yardım b ağ lan tıların ı kesm ek suretiyle ele geçirip o rd u n u n işini kolaylaştırm ak. M u rad ’ın o ğlu Şehzade Bayezid’in G erm iyan B eyi’n in kızılayla SİYASET . getirdikleri arm ağanları sunmuşlar. yere batasıca kiiffara y ılg ın lık ve korku salınm ası ve bu ülkelerin ele geçirilmesi kararlaştırıldığı zam an geçitleri. görüşm elere k atılm ış olm aları gerekir ki işbilir beyler olarak be­ lirtilen kişilerin akıncı beyleri ve k u m andanlar ol­ ması kuvvetle m uhtem eldir. yüksek dağları. tah rip ve talan yoluyla. 4.ve padişaha la yık hediyelerle sultanın otağına gitti. G a za yolunda koşan bu ik i serdar. 5. 10. akıncılar ve akıncı beylerinin belli başlı görev­ lerin in şunlar o ld u ğ u g ö rü lü r : 1. Böylece zaferleri gölge edinen askerin sayısız ganimetler toplamak suretiyle güç kazanm ası. keremli padişahın iltifa tla rın a m azhar olmuşlardı. y ılın d a R um eli’ ye geçerek ta h t kenti E dirnede konaklam ıştı. 11. D üşm an to p rak ların ın en zayıf noktasından saldırarak. ülke­ ler açmak ve cihad gayretlerine h ız vermek için 785 H . 7.

Şim d i Evrenoz oğlanları k im vardur.B a k a Evrenoz demişti.. B ileğinin hünerini. kıvanub buyurdu.. “.a ı Evrenoz’lu demeye hikm et bu­ K aram an o ğ lu ’na ait b ü tü n m alların akıncı b e­ yi T im u rtaş beye bırakılm ası. su ltan ın b u akındaki başarıdan dolayı m em n u n iy etin i hem de akıncı beylerine verdiği önem i gösterm esi bak ım ın d an önem li b ir bilgidir. A raştırm acı Z iya H an h a n ’ın O rh an G azi d öne­ m in e ait o ld u ğ u n u id d ia e ttiğ i b ir m e k tu p ta da akıncı beylerinin statülerine ilişkin b ilg iler ed in ­ m ekteyiz. E tra fın elçileri geldiler beğlerden hediyeler getirdiler. sırası geldiğinde hediyelerini sunm ası ve b u he­ diyelerin m addi açıdan değ erin in yüksek olm ası Evrenos Bey’in zengin liğ in i ve ekonom ik gü cü n ü de işaret etm ektedir. Ve Karam anoğlu’nu esbabın ve a la tın b il kü lliye Tim urtaş paşaya bağışladı”29 Evrenos Bey’in su ltan ın d ü ğ ü n ü n e O sm anlı beyleri içerisinde davet edilerek b u lu n d u ğ u k o n u ­ m a göre yani m ertebesine göre d ü ğ ü n d e yer alm a­ sı. atın ın bastığı yerde ot bitmez... onların statülerine de yer v erildiği görülür. H ü n k a r da h i buna gereği gibi izze t idip bir â li tim ar emir etti. ge­ lişm eleri şu şekilde aktarır: O SM A N H I Aynı yazarın yayınladığı ve I. K âbe-i Müşerrefe-i Şerrefeha la lla h ü Teala ta v a f idip. hem de to p lu m içinde b u ad ile ta n ın ıp . N i ­ ce vilayetler fethetm işti. G ayet bahadır ve serfiraz g a zi kişiydi. ol esnada yine gelip h ü n ka ­ ra yitişti.. M urad D ö n em i’ne ait o ld u ğ u n u iddia e ttiğ i ikinci m e k tu p d a ise. ağanun neslindendir. Bazı d u ru m lard a su ltan akınlardaki başarılar­ dan dolayı akıncı beylerine hediyeler de su n ab il­ m ekteydi. B aş beğleri ve sipa­ hilere inam lar ittiler.. SİYASET ... “.. yüzyıl şairlerinden Suzi Ç elebi akıncı beyi M ihaloğlu A li Bey’in savaşlarını ko n u alan gazavatnâm esi’nde. A kıncı beyi ve ailelerinin to p lu m içinde de iti­ barlı ve saygın b ir k o n u m u o ld u ğ u n u yine tarihi kaynaklar aktarm aktadır. sultan B a yezid ve Yakub Çelebi ve Tim urtaş Paşa dilaverler de gelip hünkarın elini öptüler.. ve b il cümle çin k i Karamanoğlu sınıb kaçtı. ”i0 Y ukarıdaki bilgilerden. Evrenos Bey’in hacca g id ip gelm esinin ardından sultan tarafm dan k en d i­ sine tim ar verilm esi. hüner gösteresin. Evrenos Bey’den de şu şekilde bahseder. Evrenuz G a z i’nin hediyeleri ileri geldi. H ü n k a r daha H a k Tea la ’y a şiikr edip. ”28 D aha sonra yem eklerin yenilip hediyelerin su ­ n u ld u ğ u b u ağırlam anın oldukça g ö rk em li oluşu. ona göre a d ­ lanm ak. y ü z a k lığ ı edesin. On­ dan sonra düğüne başladılar.. K endi sancak beğleri de geldi. N eşri tarih in d e yine Evrenosoğulları’na ilişk in b ilg iler verilirken. “H a zır lık la r tam am landı. k ıl ı­ cının keskinliğini b iliriz. dar. G erektir ki. Evrenos Bey’e görevini nasıl yerine g etireceğine ilişk in şunları belirtm ektedir. Hepsi mertebelerine göre hediyelerini a rz ettiler. A li Bey su ltan ın em rini alm ak için g ittiğ i A li Bey’in ağırlanışından bahsederken.. M u r a d ım ı da sizinle bilece göndermek iste­ rim. b ilin d ik ­ lerini gösterir b ir veri duru m u n d ad ır. N e şri’nin ko­ nuya ait sunm uş o ld u ğ u b ilg i şöyledir : “. Evrenosoğulları ailesinin hem hânedanla ilişkisini.. E tra fın beğlerine davetçiler gönderdiler.S u lta n M u r a d G a z i’nin Evrenoz a d lı bir subaşısı var idi. Varub.. Y a nınızda cenk ahvalin görüp bilmeli. on u n soyundan gelen kişilerin Evrenosoğulları olarak b ilin d iğ in in belirtilm esi. S u lta n M u r a d ın gayet toğrusu idi. ”26 “H ezâran iltifa t-ii rağbet ile Otağına götürdi izzet ile Saçıldı üstine dürri f ı r ovan N e d ü r kim her biri bir necm-i taban Döşendi her y a n a diba-vü atlas Yere in d i sanasın çerlo-ı atlas. es­ babın ve emvalin hep h ü n ka r önüne getürdiller. su ltan M urad.. 15. a d ı b ilin ir bir akıncım ızsın. B u m e k tu b u n b ir b ö lü m ü n d e O rh an G a­ zi’n in Evrenoz Beyi görevlendirm esine ilişk in şu b ilg iler verilm ektedir. H ica z’a gitm işti. akıncı beylerine verilen değeri ve onların k o n u m u ­ n u n önem ine işaret etm ektedir.olan d ü ğ ü n ü h akkında b ilg iler veren A şıkpaşazâde. Urumeli sefe­ rinde paşa oğlum uzla varasın. B u konuya ilişk in b ir b ilg in in N eşri ta ­ rih in d e şu şekilde v erildiğini görm ekteyiz. Evrenuz G a z i’ye d a h i gel dediler.

16. Aşıkpaşazade de bu fetihlere ait bilg iler şu şekilde ak tarılm ak ta­ dır. M urad D ö n em i’ndeki G üm ülcine Iskeçe ve B ü re'’in alınm asına ilişk in v er­ m iş o ld u ğ u bilgilerde O sm anlıların yerleşim p o li­ tik asın a ilişkin önem li veriler vardır. atam a r­ mağanısın. Onlara nice hizm et ettinse bize de öylece h iz ­ met edesin. her hangi tarafa gitmek gerekirse ol canibe varırız. E rken O sm anlı dönem inde. k o ­ n u m u n u her zam an korum uştur. Sen. B unun içerisinde akıncı beylerinin tim ar edinm eleri ile başlayan b u yerle­ şim . bu açılardan to plum da bütünleştirici ve örgütleyici m addi ve m anevi güç haline gelm iştir. Ö ncelikle halkı d in çatısı altın d a b ir­ leştirip. “Karamürsel derler k i B a h a d ır vardı. YERLEŞİM PO EİTİK AEA RI VE BÂNİEÎKEERİ O sm anlının yerleşim politikasını din i. 0 k ıy ıy ı ona tim ar verdiler. bize cennet me­ kan karındaşım ız yadigârısın ve d a h i babam. M u rad ’ın O sm anlı idaresinin başına geçerken ah i­ lerden destek alm aları b u ilişkinin ne denli önem li old u ğ u nu vermesi yönünden örneklerim izi olu ştu r­ m aktadır. Günıiilcine’ y i yer edi­ nip oturdu. İşte b u şartları birleştiren akıncı beyleri h ak im o l­ dukları üs m erkezlerinde bânilikleri için gerekli m ali desteği de sağlayarak im ar ve inşa faaliyetle­ rinde bulunm uşlardır. Tarihi kaynaklardaki b ilgiler akıncı beylerinin tim ar almaları konusunda h içbir şüpheye yer b ırak ­ m am aktadır. onların yaptıkları akm hizm etine verdikleri önem i. Yalova’y ı da tim ar a verdiler.. düşkünle­ re merhamet gözüyle nazar kılasın. ekono­ m ik ve idari yapının yerleştirilm esi olm ak üzere üç OSM A N U . Buluştuğum uzda hilece söyleşir. Orada eyleşip hoşça d ir lik kurasın K ılıcım ekmeğidir deyu fu ka ra ya zahm et vermeyesin. ”il ana şema üzerinde şekillenir.. ”i2 Y ukarıdaki her iki m e k tu p ta da sultanların akıncı beylerine olan güvenleri. O sm anlı idaresinin. Bu p o litika. Aşıkpaşazâde tarih in d e akıncı beyle­ rin in tım ar edinm elerine ait sunulan b ilgilerden bazıları şu şekilde verilm iştir. tim ar alan kişilerin b u b öl­ genin fethini sağlayan K aram ürsel ve A kçakoca ol­ ması. aynı dönem de hanedana yakınlık­ ları ile d ik k ati çeken A hi teşkilatı ve reislerinin önem li bir statüye sahip olduklarını belirtm em iz gerekir. devletin uyguladığı yerleşim p o litik asın ın özünü oluşturm aktaydı. m alum un ola ki. g elir sağlam a ve b ân ilik faaliyetleri ile b irb iri­ ni tam am layan faktörler olarak devam etm ekteydi. vardığın yerde durasın. I SİYASET D . yüzyıldan itibaren b ir esnaf ö rg ü tü n iteliğ i kazanan A hi teşkilatı. Erken O sm anlı dönem inde. karşılıklı fikir alış verişinde b ulundukları ve alınan yerleşim lerde uy­ guladıkları yerleşim ve iskâna ait b ilgileri b u lab ili­ yoruz. ekonom ik ve sosyal açılardan) yeni alm an yerleşim bölgelerine yerleştirilm esi am acını taşı­ m aktaydı. Akçakoca ile olan gaziler buraya toplandılar. Bilginlere. Vergilerini adalet üzre toplayasın.. örgütlem eyi am açlayan ve zanaat sahibi in ­ sanların o lu ştu rd u ğ u A hi teşkilatı. B iz dabi ol tarafa varm ak üzere olup ayağım ız üzengi­ dedir. A kıncı Beylerinin yerleşim politikası dolayı­ sıyla. O rhan Gazi D önem i akıncı beylerinden K aram ürsel’in tim ar ald ığ ın ı. üstlenm iş o lduğu rol daha çok dini b ir karakter ta ­ şım aktadır.“. “Veziri H ayreddin P aşa’ y a emretti: 'Varın Evrenüz ile o illeri fethedin’ dedi. Evrenüz. Biire’y i İskeçe’y i M a ru ly a ’y ı fethetmişti. O sm an G azi’nin A hi şeyhlerinden Şeyh E debali’nin kızı ile evlenmesi O rhan G azi ve I. hânedan ile olan yakın ilişkileri bakım ından sadece akıncı beylerini ve ailelerini düşünm ek tek boyu tlu bir bakış açısı yaratacağından. Gümiilcine’y i sana ih ­ san eyledik. fethedi­ len toprakların tım arlara bölünerek d ağ ıtıld ığ ın ı öğrenm em izin yanında. B u bilgilerden. Orasını tım arlara bölüştürdüler tim ar er­ lerini kıyıya getirdiler k i İstanbul’dan yeni çıkıp memle­ keti vurmasın.İm di. tim arların öncelikle o toprakları alan tim ar erleri ve akıncı beyleri arasında pay ed ild iğ in i gös­ term ektedir. riayet edip. toprak yöntem inin. Ahi teşkilatının.. A şıkpaşazâde’n in I. to p lu m yaşam ının (dini.

. I. Ondan sonra A rn a v u t iline ve M a n a stır’a yöneldi. iskân ettiriim eO SM A N H . ”33 si ve daha sonrada tım ar verilm ek suretiyle y ü k ü m ­ lü lü k k arşılığında to p rağ ın ku llan ım hak k ın ın ve­ rilm esiyle. H a y li Askerle vardığı gibi M a n a stır ita a t etti. Onları sürdü. Serez iline geçirdi. b u topraklardan evlatlara kalan arazilerin olm ad ığ ın ı akıncı beylerinin ise I.”i8 A kıncı beylerinin fetih ve yerleşim p o litik a­ sında rol oynayan önem li faktörlerden birisi de ta­ rikatlara m ensup şeyh ve dervişlerin etk in faaliyet­ leridir. B erâtnâm edeki b ilg i şu şekildedir. I SİYASET B uradaki bilgiler ışığında. haraç ve koyun resm inin (Vergisini) ve sahip olunan to p rak ların sın ırların ın b elirlenm e­ si için görevliler te sb it edildiği.. O sm anlılar feth ettik leri topraklarda d a­ ha kalıcı o lm anın yollarından b irisini denem iş o lu ­ yorlardı. sancaklık olarak v eril­ d iği belirtilm ek le. Evrenos Bey’e ait b ir te m h k n âm ed e de V ardar’a tabi b u lu n an köylerden has. y u karıda b elirttiğ im iz iki belgeyi de esas alarak verm iş o ld u ğ u bilgilerde. M. bu kişilerce yapı­ lan tescilden sonra da bazı köy. tarihli A rnavud Sancağı T ım ar D efterinde.. O sm anlıların A na­ d olu’daki göçm en halkın göçe tabi tu tu larak Bal­ kanlardaki. o dahi bütün civarı ile fetholundu memleketini tim a r erle­ rine paylaştırdılar. D a h a başka memle­ ketlere de hücum ederdi. B u g öçettirm e olayına iliş­ k in tarihçinin verm iş old u ğ u b ilg i şöyledir : “Önce Saruhan iline gönderdiler.. . tım ar sahiplerinin çoğunun S aruhan’dan gelm iş ve zorun­ lu göçe tabi tu tu lm u ş kişiler o ld u ğ u d ik k a t çek­ m ekle b irlik te . H araç koyuldu. Yaşar O cak heterodoks tasavvuf akım la­ rına m ensup şeyh ve dervişler olarak nitelediği bu g ru b u n tekkelerde toplan m ak yerine 13. akıncı beylerinin sultan izni ile aldıkları bölgede idari sorum lular haline g eld ik le­ rini de görüyoruz. B ununla b irlik te..35 T im ar sistem i O sm anlıların iskân p o litik asın ­ da da önem li bir rol üstlenm işti. A kıncı Beyi T im urtaş Bey tarafm dan sultanın izni ile A rnavutluğa göç e ttirild iğ in i Aşıkpaşazâde tarih inden öğreniyoruz. M urad D önem i ile b irlik te alm ış oldukları yerleri m alikane tarzında evlatlarına geçirebilm ek için./1 4 3 1 M. topraklara yerleştirilip. yeni alınan topraklarda gayri m üslim lerle te ­ m asa geçerek o n ları m ü s lü m a n la ştırd ık la rın ı b elirtm ektedir. çiftlik ve m ezrala­ rın kendisine te m lik ed ild iğ in in belirtilm esi b u açıdan önem li b ir k ay ıttır. D evlete karşı bizzat sorum lu o l­ dukları sonucuna varılabilir. fethedilen topraklardan bol t ı ­ m arlar v erild iğ in i b elirtm ek te. yüzyıldan itibaren sınırlardaki fetih hareketlerine k atıld ık la­ rını. A kıncı B eylerinin tim ar edinm ekle beraber feth ettik leri to p rak ların sancakbeyi olarak idari so­ ru m lu lu ğ u n u da ald ık ların ı görüyoruz. Yazar’m K alenderiler ve B ektaşilik üzerine verdiği b ilgilerden de. B u n u n yanında akıncı beylerinin belirli bölgelerde ekonom ik güç haline gelm esine ilişkin belgelerde b u lunm aktadırlar. Böylece akıncı bey­ lerinin to p rağ ın k u llan ım hak k ın ı elde ettiğ in i vurgulam aktadır. Orada göçer iller vardı.H aracını M u ra d H a n ’a gönderdi. M urad zam anın­ da. A kdağ..39 B u b ilg ilerd en akıncı beylerinin kendi bölgelerindeki ekonom ik g elirin toplanm asında. ”37 Şeklinde. arazinin k im tarafından fethedilirse edilsin. devletin m alı o ld u ğ u fethedene ancak o da görevi ve hizm eti d e ­ vam ettiğ i sürece. . M u rad ’ın G azi Evrenos Bey’e Sancaklık yerler v erild iğ in i gösterir b ir berâtnâm esidir. “Kendü kılıcıyla Fetheyledüğü K ale-i Gümülcine ve d a h i Serez’e ve M a n a stır’a varınca bir sancaklık yer. Bayezid D evri’nde R u ­ m eli fetihlerine k atılan ve D im e to k a’da b ir zaviye açan K alenderi şeyhi olan Seyyid A li S ultan’ın ra­ hiplerin aracılığı ile hıristiyan halkı m üslüm anlaştırd ığ ın ı M enakıbnâm esi’ne dayanarak ak tarm ak­ tadır. A ld ık la r ı yerlerde pa d işa h lık kanunu tatbik ettiler hana gönderilmesi gerekli olanı gönderdiler G azilere verilmesi gerekil olanı verdiler. 835 H . 34 Yazar I. K afirlerine haraç tayin ettiler ora­ dan devletle yine buna geldiler Evrem iz G a z i’ ye Serez’i uç verdiler. A. O sm anlıların fetih ve iskân p o litikasında ta rik atların önem li rolü old u ğ u n u öğreniyoruz. B u d u ru m a en iyi örneğim iz.36 b u insanların I. k en d isin in fethi olan bir bölgenin içerisindeki yerleşim lerinin.

A kıncı beylerinin yukarıda b elirttiğ im iz şekil­ de toprağın kullanım hakkına ve dolayısıyla g elir­ lerini toplam a sorum luluğuna erişm eleri. m ü lkiyetinin m u tlak biçim de devredilm esi değil. beyler askerler akıncı beyleri arasında yayılm asını engelleyem edi. W erner. A kıncı Beyleri sülaleler oluşturuyor. O S İılA N U ( J Ş 1 SİYASIT . Bu uygulam ada m ü lk ve m iri arazilerin b ir birleşim i söz konusuydu. yabancı ahalinin de haracını topluyorlardı. E m lak’ın sultanlar tarafından sınırlandırılm ası. M alikane bö­ lüm ünden toprak sahibine pay şeriata devlete d ü ­ şen pay ise örflere göre belirlenirdi. toprak vergilerini su ltan ­ lar görevli m em urları ile toplatıyorlardı. “m alikane-divanı” adı verilen Selçuklu kökenli uy­ g ulam anın bir parçası olarak sü rdüğünü belirlem e­ si. Bosna’nın 1516-17 yıllarına ait k ayıtlarından anlaşıldığına göre düzenli vergiler­ den. tersine zam anla k ısıtlı b ir vergi alm a hakkı tan ı­ m ak dem ektir. İkincisini de göçer ve çiftçi kolonistlerin yeni fethedilen topraklara yerleşmesine dayandırm aktadır. B unlar zam anla yalnızca topraktan alm an rantı değil. m iras bırakm ak ya da vakıfla değiştirm e h ak lan saklı kalıyordu. Bunlara tim ar değil em lak verilm ek­ teydi.43 W erner’in akıncı beylerinin tim ar edinm edikleri üzerine olan iddiası. yani ran t paylaşılm ıyordu ve gerekli savaş hizm etlerini g ördüğü sürece b ir tek kişiye aitti. H arm ankaya kale­ sinin Bizanslı kom utanı Köse M ihal buna örnek oluşturm akta ve akıncı beyi k o n u m u n u m iras ola­ rak bırakm ıştır.41 E. Beldiceanu’nun O sm anlı vergi defterlerin­ den yapm ış olduğu çalışm alardan. V akıflar ile devlet m üdaha­ lesi. O sm anlı öncesi dönem de var olan uygulam aların devamı olduğunu ortaya çıkarm ası ve tim arın. yani tem liknâm e alm ak zorunda olduklarını belirtm ektedir.kurm uş oldukları hayır eserlerine bağlam ak m üsadesi. toprak sahi­ bi ile devlet arasında paylaşılıyordu. H araç ve avarız dışındaki tü m gelirler tım ar sahibi yani sipahilere aittir. W erner.40 N . V akıf kuruluşları da işte b u am a­ ca hizm et ediyorlardı. B u ise alışılagel­ m iş du ru m u n dışında idi. şim diye kadar sıraladığım ız konuya ilişkin b ilg i­ lerle aynı paralelde ve destekleyici tarzdadır. Yazara göre. “M alikhane” sistem ini daha anlaşılır hale g e tir­ m ektedir. tim ar sitem inin. B unlardan birincisini. öşür vergisini ödem eden kölelerce işletebilm e im kanına sahip olm uşlardır.42 A kıncı beyleri arasında m üslüm anlığı sonra­ dan kabul eden beyler de vardı. M alikane hisseleri tek kişi tarafından tasarruf edildiğinde geliri bir sipahiye tahsis edilirdi. onların kısa b ir zam anda alm ış oldukları bölgelerde özel­ likle U ç m erkezleri yani üs n iteliğ in d ek i yerleşim n oktalarında bânilik eylem lerinde bulunm aları için gerekli m addi olanakları hazırlam ış ve böylece ço­ ğ u n lu ğ u sınır boylarındaki illerde vakıflarla des­ teklenen m im ari eserler m eydana getirm işlerdir. Akıncı beyleri kısa zam anda ayrı­ calıklar elde etm iş. U ç beyle­ ri etrafındakiler tim arlar d ağıtarak geniş b ir askeri çevre oluşturm aktaydı. O sm anlı D evleti’nin fetih ve iskân yani yayılm a p olitikasının başarılı olm asının nede­ nini iki tem el noktaya bağlam aktadır. at besleme g ibi angaryadan bağışıktılar. Bir g ru p seferde iken. tarihi kay­ naklardaki akıncı beylerinin tim ar aldıklarını gös­ terir kayıtlar ile çelişm ektedir. akıncı kom utanlarına uç beyleri deniliyordu. k o nunun başında. öteki g ru p ta r­ lalarda çalışıyordu. A m a toprağı satm a. B u n u n dışında yaza­ rın akıncı beylerinin em lak edindikleri kendi böl­ gelerindeki vergileri topladıkları ve bazı vergiler­ den m u af olduklarına ait verm iş o lduğu bilgiler. vergi ve hizm et y ü k ü m lü lü ğ ü ortadan kalkı­ yordu. toprağı kendisi üzerinde serbest­ çe tasarruf ettiler. iyi örgütlenm iş az sayıdaki akıncıların açmış olduğu yola. m iri araziler üzerinde iki-üç çift öküz tu tab ilm e ve b u toprakların. M alikane bölüm üne gelince hu k u k i açıdan bu da. akıncı beylerinin yerle­ şim edinm elerine ilişin olarak şu bilgileri verm ek­ tedir. G elirler.

Y Y. I.: B e ld ic e a n u .. “K a r a m a n i M e h m e d P a şa R is a le s i”.. Kappert). s. 4 3 3 . 2 5 7 -2 5 9 Suzi Ç e le b i. 43 Esen.. s.. a. 3 6 . E sk işe h ir.: U z u n ç a r ş ılı. S. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü . 1 9 6 7 . 7 3 -7 4 . N e ş r i. 2 4 2 . Hulusi).: A şık p a şa z a d e . I.3 4 1 . 1 9 2 8 /2 9 . İ. 5 4 .4 3 . T A C A N .: F e rid . İ.. “A k ın c ı” m a d d e s i. 59B k z. H e r ü ç ta r ih y a z ıc ısın ın T ü r k ç e ç e v irile ri iç in b k z .. 2 3 9 . Büyük B ir Devletin Doğuşu Osmanlılar (çev. I I. I .Y. 4 3 2 . s. İ. Parmaksızoğlu).: F e rid . 6 6 . 2 9 7 . " A k İn d jİ” m a d d e s i. 1 9 8 7 . s.3 0 8 . 7 B kz. Kitab-ı Cihanni/ma Neşri Tarihi (Çev : F.g. s. 2 4 2 .e.: K ö p r ü lü . s. 1 9 8 7 . 2 1 9 B k z .: A şık p a şa z â d e .. s. t a r ih in d e ta m a m la y a ­ ra k S u lta n a a rz e tm iş tir. 1 9 8 2 . s. s.1 4 6 .e. D a h a a y rın tılı b ilg ile r iç in b k z . a.: T acaıı. İ s ta n b u l 1 9 1 0 . . İslam Ansiklopedisi.7 5 9 . 1 9 8 6 . 37.. Y ü z ­ y ılla rd a k i İ h tid a la r d a H e te ro d o k s Şeyh ve D e rv iş le rin R o l ü ”. 33 34 A.: M. M . s.. s. k e n d i­ s in d e n ö nce y a z ılm ış O s m a n lı ta r ih le r in i k u lla n a n H o c a S a d e ttin E fe n d in in ta r ih i ise I II . 1 9 8 5 .. X V I . H . s. a.g. a . A . Öner). II.: U z u n ç a rşılı. 1 9 1 4 /1 5 . H .e. B k z . S. 1 9 4 0 .. 2 3 1 .: İn a lc ık .: A rs la n .. “X V Y ü z y ıl L a tin c e M a c a r K r o n o ğ i C h ro n ic a H u n g a r o r u m ’u n T ü r k T a rih i B a k ım ın d a n D e ğ e r i" . 1 9 8 1 . 1 9 2 4 . N . I-V . A rn a v u d S an cağ ı ü z e rin e y a p ılm ış a y rın tılı b i r ç a lış m a iç in b k z . İs ta n b u l.: Asım ). s. a.: N e ş r i. The Encyclopaedia o f İslam.g. 2 0 2 . F. Unat.: N e ş r i.: O c a k . 197 3 .e. O SM A N LI f f f l SİYASET . B k z.2 4 0 . H . U z u n ç a r ş ılı. 1 9 3 3 . a.m. D a h a g e ç ta r ih li o lm a s ın a ra ğ m e n . a. .. s.1 0 . Dusturnâme (yay. 1 0 5 . M u r a d a ( 1 5 7 4 -1 5 9 5 ) s u n u lm u ş tu r . A . a. Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası.: P a k a lın . M . s.m. The Foundation o f the Ottoman Empire (çev. B k z .. A . s. a. İ s ta n b u l.e.m. 2 2 9 . s. A. s. A lcın ay .: A k d a ğ . B e lle te n . 6 7 . Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye (çev. 42 B k z . 3 B u ta rih y a z ıc ıla rın ın b a ş ın d a A şık p a şa z a d e o la ra k b ilin e n d iğ e r a d ıy la D e rv iş A h m e d A ş ık i g e lir. İ s ta n b u l.e.. M e h m e d (F a tih ) ( 1 4 5 1 -1 4 8 1 ) s o n u n a k a d a r İçeren e s e rin i 1 4 7 6 ’d a y a z m a y a b a ş la m ış .: A şık p a şa z a d e . s. manii Döneminde Akıncı Beyleri ve Bânilikleri. A n k a ra .5 5 . W ie s b a d e n . 1 9 8 1 . 6 B k z. XIV./ 1 4 9 1 M .g.g .g. A tsız) İ s ta n b u l. 1 9 9 2 . 3 0 4 0 .m. 3 0 4 2 . Baştav)..: A şık p a şa z a d e . A n k a ra . H .. Suret-i Defter-i Sancak-i Arnavid. İ s ta n b u l. N .I I . 4 2 . P. s.: Y îııanç.e. I. 1 9 7 9 . 3 1 . H .: H o c a S a d e ttin E fe n d i.: İ. s.: G ib b s o n s . B k z. Tarihi Osman'ı Encümeni Mecmuası.: H a m z a v i. I.g.: U z u n ç a rş ılı.: Shaw .g. s.. H a c e tte p e Ü n iv e rs ite s i A rk e ­ o lo ji ve S a n a t T a rih i B ö lü m ü S a n a t T a rih i A n a b ilim D a lın d a Y ü k ­ se k L isans Tezi o la ra k h a z ır la n m ış tır . K ılıçbay). A ta tü rk’e Armağan Kitabı.g.: A n o n im . s. O . 9 B ilg i için b k z . 8 2 . a. s.: K r a e litz . İ s ta n b u l.. 1 9 8 8 . 1 9 8 3 . B ay ezid ( 1 4 8 1 -1 5 1 2 ) İlim a d a m la rın d a n m ü d e r r is M e v la n a M e h m e d N e ş r i ’yi g ö rm e k te y iz . E se rin i 8 9 8 H . “M u ra d H ü d a v e n i d g â r ’ın G a z i E v re n o s B eye H a k ve A d a le t Ö g ü t ü ”. Y Y ’dan X V I. 8 5 .g.g. s.: a.. a. 2 A k ın c ılık ve A k ın c ı B e y le ri Ü z e rin e G e n e l B ilg ile r iç in b k z. 2 7 . 4 B k z. H . B k z.g. 5 B k z. İ k in c i ö n e m li ta r ih y a z ıc ısı o la ra k . M o- da A k ın la r..g.. 1 9 5 6 . 10 B k z . “B a z ı M e n a k ıb n â m e le re G ö re X I I I. H . s.g. 2 3 9 B k z . s.e.. E .g. H . 3 9 .e. s. 23 9 B k z. s. B k z. 8 B k z. Türkiye’nin İktisadi ve İçti­ Mesalik (Haz. R .e. a. 4 6 . Yinanç). A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z . 31 32 B k z . 2 3 1 . H . İ. A kıncılar ve Mehmed II. 1 2 7 .: Y.. Tarih Konu­ manlı Tarihi Haz. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. R.. s..: C a lıe n . s.. A ğ u s to s 1 9 9 5 . O s m a n lı ta r ih in i h a n e d a n ın b a ş ­ la n g ıc ın d a n . s. II.m. B k z . H.: O c a k .. İ s ta n b u l. Ç . İ s ta n b u l 1 9 3 6 . A n k a ra . “İ lk O s m a n lı P a d iş a h la rın ın İh d as E tm iş O ld u ğ u B azı B e r â tla r ”.da Osmanlı Devletinde Tım ar (çev. 1 3 4 -1 3 5 . .1 M a k ale k o n u s u n u o lu ş tu r a n ç a lışm a .: M.. A n k a r a . s. İ.: H a n h a n . 1 9 8 7 . F. Osmanlı D evletinin Kuruluşu. 37341 T ı m a r S is te m i ile ilg ili a y rın tılı b ilg ile r iç in b k z . A n k a ra . N . Osmanlı’dan Önce Anadolu’da Türkler (çev. A . 3 4 0 .: C ela lz â d e M u s ta fa E fe n d i.g. E v re n o s B e y ’e a it m e k t u p iç in b k z . 7 /3 7 . 3 .m. A.. 1 9 1 5 .. Harmancı). mesi (yay. A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z . 1 4 2 -1 4 3 . 11 12 B İlgİ İçİn b k z ... A n ­ k a ra . s. A n ­ k a ra . 4 6 -7 2 . Gazavatnâmeler ve M ihaloğlu A li Bey G azavatnâ- mai Tarihi . Osmanlı Devleti Teş­ kilatına M edhal . s.: A. a. d ö n e m in ta r ih i o la y la rın ın k a ­ y ıtla rın ı tu tm u ş t u r . h .. a. Y . İ s ta n b u l.2 5 0 .4 3 8 .: U z u n ç a r ş ılı. 6 6 7 ..: a. T ürk Ta­ şuyor Dergisi. 1 9 9 1 .. H a c e tte p e Ü n iv e rs ite s i Sosyal B ilim le r E n s titü s ü . İ s ta n b u l. A şık p a şa z a d e . 1 9 6 0 .g.g. B k z ..e..e. A . “K a le n d e rile r ve B e k ta ş ilik ” .. Bayezid II Zamanların­ 20 B k z. C .: M. I. Erken 0s~ 14 15 B k z . 1 9 7 0 .4 0 . 13 B k z.. Tacn’t Tevarih (çev. 1 9 7 9 . H o c a S a d e ttin E fe n d i. A y r ın tılı b ilg ile r iç in b k z . 3. O . V. Os- rihi Encümeni Mecmuası. B k z.: K ra e lic z . I. I . Tabakat-ül M emalik ve Derecet-ül 37 38 39 40 36 35 manlı Araştırmaları.: Suzi Ç e le b i.: Ş. Köymen)..e. A n k a r a . Cam i-iil M aknunat (çev. D e c e i.: E n v e ri.g.. a.2 3 4 . V. a.. 6 2 -7 3 B k z . 2 4 0 .g. Os25 26 27 28 29 30 23 24 22 21 ran). 2 8 . 1 9 2 8 . “E v re n o s B e y H a n e d a n ın a A i t T e m lik n â m e -i H ü ­ m a y u n ”. 1 5 5 -1 5 6 . 1 9 8 1 .-X V . M . B k z . s. Z . Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi (haz. I . A.: O. 2 3 9 . B k z . T i irk A kıncıları .: A k ın . M..: W e rn e r. s. Levend). s..m .2 4 0 . Y .: Ragıp 16 17 18 19 U z u n ç a rş ılı. Z . F.

.

DURAKSAMA T İM U R D EV R İ A N A D O IU S U 229 .

.

Zira Bağdad’ı ele geçirdikten sonra kuzeydeki Tekrit’e yürüyen (Ekim 1393) Timur. Timur’un Bağdad kapılarına dayanması bir çok devlet merkezinde huzursuzluklara yol açtı. henüz O rta Anadolu’da tam olarak yerleşememiş bir Osmanlı Devleti. Buradan Doğu Anado­ lu’nun çeşitli şehirlerinin fethi için asker sevk eden Ti­ m ur’un huzuruna Erzincan hakimi Mutahharten (bazı SİYASET . es­ ki efendisine kafa tutmaya başlamıştı. Timur buradan Erzincan emiri Karamanoğlu. bölgenin ele geçirilmesi için uygun gören Timur 1380 yılında Ceyhun’u geçerek. Musul. Dulkadıroğlu. İSMAİL AKA E G E Ü N İ V E R S İT E S İ E D E B İY A T F A K Ü L T E S İ imur. savaş hazırlıklarının sürdürüldüğü bu baş­ şehirlerin yanı sıra Anadolu’da Konya. Van G ölünün kuzeyindeki Aladağ’a gelmişti. Maraş ve Erzincan gibi şehirlerde ise büyük bir sevinç havası esmeye başla­ mıştı. Horasan Serbedarlılar. İran üzerine ilk seferine girişmiş ve kısa zamanda Hora­ san. İran’ın içinde bu­ lunduğu durum ve Timur’un Azerbaycan için taşıdığı emelleri öğrenen Toktamış. bütün Deşt-i Kıpçak’a hakim olduktan sonra. yüzyıllarda Altın Orda ile İlh a n lI ­ lar arasında olduğu gibi Kafkaslarda yeni çatışmalara yol açacaktı. Erzincan’da Erzincan emirliği. Azerbaycan üzerine yürüme­ ye karar vererek. Kuzey İran ve Azerbaycan’da duruma hakim olmuş­ tu. Toktamış üzerine yürüyerek 1391 yılında onu Kunduzca’da ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Zira Timur’un desteği ile tahtı ele geçiren Toktamış. Şiraz’ın fethinden sonra Bağdad’a yürüdü. DR. uzun mücadeleler­ OSM A N LI B J J I den sonra Osmanh Devleti’ni tanımış gibi görünen Karamanoğulları. burasını ele geçir­ di. Doğu Anadolu’da Kara Koyunlular. Görüldüğü üzere Anadolu’da siyasi bir birlik bu­ lunmuyordu. 1370 yılında Mâverâüıınehr’de haki­ miyeti ele geçirdiğinde İran parçalanmış bir durumda bulunuyordu. ve XIV. 1386 yılında Tebriz’e gelip büyük gani­ metle şehirden ayrılmış. Toga Timurlular. Savunma tedbirleri­ nin arttırılıp. Sivas-Kayseri yöresinde Kadı Burlıaneddin Ahmed. Bu sırada Anadolu’da. Tarafların zengin bir bölge olan Azerbaycan’ı kolaylıkla birbirlerine bırakmayacakları muhakkaktı.TİM U R DEVRİ ANADOEUSU PROF.1 Bu tehlike karşısında bâzı tedbirler alma yolundaki ilk faliyetlere Sivas ve Kahire’de raslanmaktadır. İşte Fars bölgesini ele geçirerek Irak-ı Arab kapıla­ rına dayanan Timur. Ak Koyunlu beğleri ile SivasKayseri hakimi kadı Burhaneddin’e mektuplar göndere­ rek itaat etmelerini istemiş. Orta Anadolu’da dikkate değer tek siyasi varlık yine de Memlûk devleti idi. çok geçmeden de Timur buraya gelmişti. Böylece o Irak-ı Arab’a gelip-dayanmıştı. Kara Koyunlu. Güneydoğu Anadolu’da Ak Koyunlular bulunu­ yordu. Orta Doğu’daki durumun yeni fe­ tihler için ne denli uygun olduğunu artık gözleriyle gö­ rüyordu. Mardin ve Diyarbekir’i fethedip. Memlûk sultanı Berkuk’a kalabalık bir elçi heyeti gödermişti. Hakimiyet sahası Ma­ latya’ya kadar uzanan bu devlet Anadolu’da da söz sahibi olmakla birlikte. Kertler ve Muzafferliler arasındaki mücadeleler dolayısıyla karışık bir durum arzetmekte idi. Maraş dolaylarında Dulkadırlılar. Onun Kuzey İran ve Azerbaycan’ı ele geçirmesi vaktiyle XIII. Bu rekabet tarafları savaşa sürüklemiş ve Timur. artık iç mücadeleler yüzünden yıpran­ maya başlamıştı. Güney İran’a Fars bölgesine gelerek 1393 yılında Şiraz’ı ele geçirdi. Horasan’ın bu durumunu. O daha gelecek ce­ vapları beklemeden ileri harekâtına devam ile Kerkük. Bu yüzden o. Toktamış’a karşı sefer sırasında İran’daki bâzı yerli hâkimlerin onun yokluğundan yararlanarak kendisinden yüz çevirmeleri üzerine yeniden batıya doğru sefere çıkan Timur.

Toktamış yenilmiş fakat ele geçirilememekle birlikte savaş yalnız Toktamış’ın değil. işler ise başkaları tarafından yürütülme­ ye başlanmıştı. 1391 yılındaki Kunduzca yenilgisi Altın Orda dev­ leti ve Toktamış’ın kaderini kesin olarak belirlememişti. Daha önce 1393 yılında Azer­ baycan valiliğine tayin edilen Timur’un oğlu Miranşah. Kunduzca’daki yenilgiden sonra yeniden kuvvet topla­ maya başlamış. Güney Doğu Avrupa ve Rus­ ya bakımından pek önemli bir hadise teşkil eder. Bu seferin önemi gerçekten bü­ yüktür.3 O. Fakat çok geç­ meden Timur bu ittifakı parçalamak üzere harekete geç­ miş ve Sivas’a doğru ilerlemeye başlamıştı. Bütün bunlardan sonra Timur 1396 yılı güz mevsi­ minde Semerkand’a gitti ve ardından H int seferine çıka­ rak. ister Suriye isterse Anadolu hangi devlet üze­ rine gidecek olursa olsun. Böylelikle Timur Altın Orda devletine kesin dar­ beyi indirmiş oluyordu. kendisine katılacağını bildir­ mişti. Miranşah 1396 yılında Hoy civarında at­ tan düşmüş. Memlûk tarihçilerinin ifadelerine göre 1394 ve 1395 yıllarında Toktamış. Dulkadıroğlu Suli Beg ise gönderdiği elçiler ile Timur’u kendisini devamlı tehdid eden Memlûkler üze­ rine yürümeye teşvik ediyordu. Timur böylelikle farkında olmadan Rusya’ya ve Rus knezlerine yardım etmişti. kuzeye Toktamış üzerine yönelmişti. Zira o. Toktamış ve Kadı Bur­ haneddin arasında bir ittifak kurulmuştu. onlara ağır darbeler indirmiş. ardından dörtlü ittifakın bir üyesi olan Toktamış üzerine giderek. onun muhalefet fikrinde olduğunu bildirmişti. Bundan sonra o kendini tamamen eğ­ lenceye vermiş. Timur’un itaat isteğini reddetmiş ve mektubun bir suretini Memlûk sultanına. Zira Toktamış’ı yenilgiye uğrat­ tıktan sonra 1395/96 yılı kışında Şirvan’da Samur ırma­ ğı kıyısında Osmanlı sultanı Bâyezid’e yazdığı m ektu­ bunda niyetlerini açıkça ortaya koyuyordu. Zira geniş Deşt-i Kıpçak bölgesinin zengin kaynakları henüz Toktamış’ın elinde bulunuyordu. Memlûk hükümdarı Berkuk ile te­ mas kurarak. Bundan sonra Altın Orda devleti ikinci derecede bir devlet durumuna düş­ müştü. Karamanoğlu Alaaddin Beg. Timur’un mektubuna Kadı Burhaneddin ve Yıldırım Bayezid ile arası açık olduğundan olumlu ce­ vap vermiş. Berkuk.kaynaklarda Taharten) gelerek bağlılığını bildirdi. H int seferine katılmamıştı. Timur’a kocasının garip hareketlerini anlata­ rak.2 Kadı Burhaneddin. Mem­ lûk sultanı ise Timur’a onun gönderdiği elçileri öldür­ mekle cevap vermişti. giriştiği mücadelede kendisine yardım et­ mesi için. Sivas’a doğru yürüyü­ şe geçmişken aniden dönüp. Rus knezleri için bir tehlike olmaktan çıkmıştı. onu bertaraf et­ mişti. Zira artık Altın Orda hanları. zengin ganimet elde ettikten sonra Semerkand’a döndü. Timur bunun üzerine Suriye’ye yürüme kararı almıştı. bir suretini de Osmanlı sultanına göndermiş­ tir. Toktamış üzerine. Ancak Erzu­ rum’a kadat gelmiş olan Timur’un birdenbire geri dön­ mekte olduğu haberi alınmıştı. yeniden Orta Doğuya dön­ mek niyeti ile gitmişti. Öte yan'dan Anadolu’da da durum onun lehine gelişmeler göstermekte idi. Hanzâde. Zira o şu sıra­ da Anadolu’ya girdiği taktirde kuzeyden Altın Orda gü­ neyden ise Memlûk kuvvetlerinin kendi üzerine yürüye­ ceğini tahmin etmiş olmalıdır. Bu savaş Orta Asya. O. beş yıl içinde Altın Orda devletine ikinci büyük darbeyi indirmiş oluyordu. Delhi’yi ele geçirip. Altın Orda devletinin geleceğini de belirle­ mişti. N itekim o. Üstelik bu sıralarda Miranşah’ın Cengiz Han soyundan olan hanımı Hanzâde ile arası açılmış. aklını oynatarak acaib hareketlerde bulun­ maya başlamıştı. dolayısıyla ülkeyi oğulları ve torunları arasında bölüştürüp son günlerini ibadetle ge­ çirmesini" tavsiye eden mektubun varlığını kabul etme­ sek bile oğlu hakkında hoşa gitmeyen bazı haberler almış bulunuyordu. Bu haber doğru olup. Bayezid. Timur daha ön­ ce 1394 yılında Anadolu’ya girip. mektuSİYASET . Timur Anadolu’dan ayrılıp Gürcistan’da fetihlerde bulunurken Toktamış’ın ordusunun Derbend’i geçerek Şirvan taraflarında faaliyette bulunduğu haberini almış ve az sonra taraflar 15 Nisan 1395 tarihinde Terek ırmaOSM A N LI ğı kıyısında karşı karşıya gelmişlerdi. Ti­ mur. Bu hikayeler bir yana Timur’un yeni bir sefere çık­ ması için bâzı ciddi sebepler olmalı idi. Kadı Burhaneddin’in bu çabaları kısa zamanda mey­ velerini vermiş. Timur Hindistan’da iken İbn Arabşah’ın kaydettiği üzere Miranşah tarafından kendisi­ ne yazılan “artık yaşlandığı. Timur’un her iki taraf için de aynı derecede tehlikeli olduğunu ileri sürüyordu. kendine müttefikler aramaya koyulmuş­ tu. Gürcüler üzerine yürüyerek. İşte bu durum karşısında Kadı Burhaneddin’in Ti­ m ur’a karşı bir cephe kurma yolunda teşebbüslere giriş­ tiğini görmekteyiz.

Timur’un Azerbaycan’a gelmesi ile yurdun­ dan ayrılan Kara Koyunlu Yusuf Beg. Timur’un Sivas’ı ele geçirmesin­ den sonra G üneye doğru inmekte olduğunu görerek. Çünkü o daha önce ifade edildiği üzere. 1397 yılında Karamanoğlu Alaaddin Beg’i yenen Bâyezid. Şam tarafına hakim olan adı sanı bilinmeyen. ittifakı pekiştirmek için aralarındaki münasebet­ leri de sıklaştırmışlardı. hazırlıklarını ta­ mamladıktan sonra tekrar batıya yönelmişti. önce Musul’a. Halbuki Hindistan seferini başarı ile sonuçlandıran Timur.bunda “Allah’ın yardımı ile Toktamış’a galip geldiğini belirttikten sonra. Böylece dostluk. Darende ve Divriği’yi ele ge­ çirmişti. Bu aynı zamanda bölgede sağlanmış olan işbirliğinin de sonu olmuş ve Timur’u son derece sevindirmişti. Ancak Timur’un ittifakı parçalama çabalan bir sonuç vermemiş. bir süre Semerkand’da kalıp. Böylece o Anadolu’nun siyasi birliği üzerine büyük adımlar atmış. Kadı Burhaneddin’in yerini doldurmak isteyen Bâyezid. Bâ­ yezid’e sığındılar. Öte yandan ittifak üyeleri. fakat Timur’a karşı mücadelede ise O SM A N LI tek başına kalmıştır. Memlûklere sığınmaya karar vererek Haleb’e doğru yola çıktılar. Onun bu kadar rahat hareket etme­ sine sebep. dostlarını kaybetmiş bulunuyordu. Berkuk’un yerini küçük yaşta bulunan Ferec’in alması. fakat onun bu elçileri öldürttüğünü söylüyor. Samur ırmağı kıyısından Bâyezid’e yazdığı mektubunda tekrar geleceğini ifade ediyordu. ayrıca Memlûk sultanı ile dostluk halinde bulunan Sivas kadıcığına da haddini bildireceğini” ekliyordu. Azerbaycan. Timur’un yanında yurtlarını terk etmiş ve kendileri de Bâyezid gibi gazilik iddiasında bu­ lunan pek çok Anadolulu beg bulunuyordu. Kadı Burhaneddin’in öldürülmesi üzerine önce Amasya’yı. az sonra ise buraya gelmiş bulunan Celâyirli Sultan Ahmed ile Bağdad’a döndüler. Ardından 1399 yılında Memlûk sultanı da ölünce. ardından Sivas’ı kendi toprakla­ rına katmıştı. Bütün bu şartları değerlendiren Timur. Büyük bir kısmı yakın bir zamanda meşrû müslüman hükümdarlara karşı yapı­ lan savaşlarda elde edilen Anadolu vilayetlerinin bağlılı­ ğına güveoilemezdi. Fakat burada Haleb naibinin kendilerini kabul etmeyerek. Tarafların düşmanları da karşı tarafa sığınmaya baş­ lamışlardı. tabiî ki Timur’un çok uzaklarda H indistan’da bulunması idi. tehditlere başlamakta. Ti­ m ur’un Anadolu ve Suriye’yi istila hareketinin açık bir delili olan bu mektupta ayrıca imalı olarak Osmanlı sul­ tanlarına ittifaktan ayrılması da ihtar ediliyordu. 10 Eylül 1399 tarihinde hareket etmişti. Kadı Burhaneddin’in ölümü üzerine Bayezid doğu­ ya doğru yayılma engelinin ortadan kalktığını görerek harekete geçmiş. Kadı Burhaneddin. Şam ülkesine doğru hareket edece­ ğini.4 I SİYASET . Timur’un tehditlerine hiçbir zaman aldırış etmemiş an­ cak Timur taraftarları ile uğraşırken 1398 yılında Ak Koyunlu Kara Yülük Osman tarafından öldürülmüştür. 1399/1400 yılı kışını Azerbaycan’daki Karabağ’da geçir­ miş. Rey’den Sultaniye’ye ve buradan da Karabağ’a gelen Çağatay hüküm darı. yollarını kesmesi üzerine savaşmak zo­ runda kaldılar. Konya. bir yıl önce Irak-ı Arab’da bulunurken. Bâyezid’in ise Anadolu’da silah zoruyla gerçekleştirdiği toprak kazançlarının yarat­ tığı hoşnutsuzluk. Timur’un yokluğun­ da ittifak üyeleri Timur’u Anadolu ve Suriye üzerine yü­ rümeye teşvik eden veya onunla işbirliği halinde bulu­ nanlar ile mücadeleye başlamışlardı. Üstelik Kafkasların güneyinde Gürcü ve Ermenilerin yeniden faaliyete geçtiklerini öğrendiği gibi daha önce Azerbaycan’a gönderdiği oğlu Miranşah’ın uy­ gunsuz hareketleri de kendisine bildiriliyordu. İşte Kadı Burhaneddin ve Berkuk’un ardarda ölmeleri. hattâ hareketini Memlûklere ait olan topraklar üzerine de yöneltmişti. Larende ve Aksaray gibi şe­ hirleri ele geçirmiş. yerini kuşku ve düşmanlığa bırakmıştı. Memlûk devleti içindeki mücadeleler. Bu durumda Memlûklere sığınma üm it­ leri kalmayan iki dost. Yıldırım Bayezid 1395/96 yılın­ da Kahire’ye bir elçi heyeti göndermiş Berkuk da ona karşılık vermişti. şimdi artık Deşt-i Kıpçak taraflarının işlerini yoluna koyduğundan. Ancak onlar Timur’un Bingöl’den Sivas’a doğru gitme niyetinde olduğunu öğrendiklerin­ den. Gürcistan ve Irak-ı Arab’da bâzı faali­ yetlerde bulunduktan sonra Bingöl’e gelmişti. Fırat’a doğru ilerleyerek Malatya. Timur’un pek büyük bir güçlükle karşılaşmayacağını gösteriyordu. Kahire ile Sivas arasında da devamlı olarak elçi heyetleri gidip-geliyordu. Artık Anadolu ve Suriye’yi istilâ için geride hiçbir tehlike kal­ mamıştı. az sonra kendisi de Semerkand’a dönmek zorunda kalmış ve ardından H int seferine çıkmıştı. asil soydan gelmeyen Berkuk’a armağan ve elçiler yolladığı. bundan yararlanan Osmanlı hükümdarı.

bu açıkça Osmanlıların kendisine bağımlılığı kabul etmesini istemek anlamına geliyordu. An­ kara’yı kuşatmıştı. Timur’un tehditlerine al­ dırış etmediği gibi kendisi tehdite başlamıştı.10 SİYASET . vaktiyle Moğolların bi­ le Mısır’a kaçan Abbasileri istemediklerini ifade ile. Anadolu beglerinden alınan yerleri eski sahiplerine geri vermesini. önce Sivas’ı geri almış. Suriye üzerine yürümesinden dolayı yanında kendisine sığınan Kara Yusuf ve Sultan Ahmed de olduğu halde harekete geçerek. Timur’un çok yakın bir yerde bulunduğu bir sı­ rada Bâyezid’in. istiklalsiz yaşayama­ yız” diyerek. Bu yüzden o önce Behisni’ye. Bir müddet sonra Bâyezid’in elçileri. yakıldı. daha Suriye seferi sırasında Bâyezid’e gön­ derdiği tehdit dolu mektubunda kendi başarılarını sayıp-döktükten sonra. kafirler ile mücadele edip. Böyle bir hareket için çeşitli sebepler de vardı. böylelikle Bâyezid’i suçlayıp. Timur’un müttefiki Mutahharten’in merkezi Erzincan üzerine yürümesi. getirdikleri mektupla tekrar Timur’un huzuruna çıktılar. Bizans İmparatoru ile anlaşmış ve kuşatma­ yı kaldırmıştı. daima gazada bulunan Anado­ lu halkına zarar vermek istemediğini. yine ka­ bul edeceğini bildiriyordu. 1401 yılı Ocak ayında Dımaşk’ı da alarak. Timur’un Anadolu’dan ayrılıp.7 Bütün bunlara rağmen ihtiyatlı davranılmasını tav­ siye eden vezir Ali Paşaya Bâyezid: “Şerefimiz ve karşı koyacak gücümüz vardır. aralarında anlaşmazlık için bir sebep ol­ madığını bildirdikten sonra. ülkeler ele geçirdiğini söyleyerek. artık Bâyezid ile savaşa karar ver­ miş bulunuyordu. sorumluluğu da ona yüklemek istiyordu. ardından Erzincan ile Kemah’ı Timur’un müttefiki ve aralarının açılma sebep­ lerinden biri olan Mutahharten’in elinden almıştı. tâbilik alâmeti olarak göndereceği kemer ve külahı kabul etmesini. esasen onların Anadolu’dan ayrılmış bulunduklarını. Tabiî ki bü­ tün bunlar red edilmişti. Timur bu cevaba karşı. arada dostluk sağlanması gerektiğini ve bu dostluğun da kafirlere karşı İslam’ın gücünü arttıracağını söylemiş. O. Timur. dostluk teklif ediyor.6 Esasen bu sırada getirttiği yeni kuvvetlerle ordusu­ nu takviye eden Timur. Timur burada bir süre kaldıktan sonra Tebriz’e döndü.5 Haleb. buna karşılık Bâyezid de kendi soyu ve zaferleri­ ni sayarak. Berkuk’un ölümünden sonra Memlûklerin içine düştük­ leri sıkıntılı durumu biliyor ve Bayezid ile karşılaşmadan önce bu meseleyi de halletmeyi düşünüyordu. bunları Timur’un başka tekliflerinin tâkip edeceği açıktı. fakat Timur elçilere karşı Bâyezid’i açıkça suçlayarak savaşa hazırlanmasını bildirip. Bu mek­ O SM A N U I tupta Bâyezid. bu olmadığı takdirde.Sivas’ı zapt ve tahrip eden Timur böylelikle Osman­ lIlara ilk darbeyi indirdikten sonra daha ileriye gitmemiş fakat şehrin elden çıkması ve halkın uğradığı kıyıma üzülen Bayezid. Hama ve Humus gibi şehirleri ele geçiren Timur. Timur’a Anadolu üzerine tasarladığı sefer için meşru bir sebep hazırlamış­ tı. Osmanlı topraklarından kovulmasını istiyordu. düşmana karşı savaşa hazır olduğunu bildir­ mişti. Avnik üzerinden Kemah’a gelinip. 1396 yılında N iğbolu’da Haçlı ordularını perişan eden Osmanlı sultanı. Sivas’a yaklaştıklarında daha önce Bâyezid’e göndermiş olduğu elçisi ile birlikte Osmanlı elçileri gelmişler. Buna karşılık Bâyezid. şehzadelerden birinin kendi ya­ nına gönderilmesini. aralarında varılacak anlaşmadan sonra ise Memlûkler ile Timur arasında barışın sağlanması için aracılık edeceğini yazıyordu. Tâbi olup. Sivas’ı ele geçirdikten sonra güneye yönelen Timur. Timur elçilere. Kara Yu­ suf’un kendisine teslim edilmesini istemişti. Kemah’ın Mutahharten’e geri verilmesini. şehir yağma edilip. Osmanlı hükümdarı ile Timur arasında gidip-gelen elçi ve mektuplar vasıtası ile anlaşmak mümkün olmadı­ ğı gibi. oradan da Haleb’e geldi. Bu bakımdan Bâyezid’e kabulü m üm ­ kün olmayacak tekliflerde bulunarak. ancak dostluğun kurul­ ması için Kara Yusuf’un kendisine teslim edilmesini. Bâyezid’in kendisine itaat etmesini istemiş.8 Nihayet Timur 12 Mart 1402 Pazar gü­ nü Bâyezid üzerine yürümek maksadı ile hareket etti. ken­ dilerine sığınanları teslim etmek veya kovmanın müm­ kün olmayacağını. burası Mutahharten’e bırakıldıktan sonra. lâkin tekrar gelecek olurlar ise.9 kendisi de yola çıkmış ve Kayseri-Kırşehir yolu ile gelerek. arada dostluk ku­ rulmasını arzu ettiğini söylüyor. İslam dünyasında kazandığı şöh­ ret ve gururuna mağlup olmuş. Esasen bu teklifler kabul edilse bile. lâkin Bâyezid’in oğulla­ rından birini rehin olarak göndermesini ve yollayacağı hil’atı giymesini de istemişti ki.

Savaşın cereyan ettiği saha doğuda Çubuk çayı va­ disi (Ankara. Rumeli’nde fetihler durmuş. şehzadeler arasındaki haki­ miyet mücadelesi ve Timur tarafından Anadolu beglikleO S M A N II I rinin yeniden canlandırılması yüzünden Anadolu’nun birliği bozulmuştur.1 3 Bundan henüz 6 yıl önce. 17 Ağustos’ta. Ti­ mur’un bundan sonra Rumeli’ye geçme düşüncesinde ol­ duğu anlaşılmaktadır.Bu sırada Bâyezid de Ankara’ya yaklaşmış bulunu­ yordu. Devlet ileri gelenlerinden her biri bir şehza­ deyi alarak kaçmış ve Bâyezid. 1396’daki N iğ­ bolu zaferi bir tesadüf değildi. Aydınoğullarına bırakıldı. Bâyezid’in yenilgisi ile sona eren bu savaşla. lâkin ona yetişemeyince. Kuşçu dağı arasın­ da kalmakta olup. Timur’un seferleri sırasın­ da yanında bulundurduğu kukla hanlardan Cengiz Han soyundan gelen Mahmud Han tarafından tutsak alınmış­ tı.12 Sa­ vaşın günü hakkında da çeşitli kayıtlar bulunmakta olup. Osmanlı Devleti ağır bir imtihandan parlak bir zaferle çıkmıştı. Ova çayı. Meydana gelen kargaşa içinde yeniçeriler ve Sırp askerle­ ri bir süre direndiler. kuşatmayı kaldırarak. Her birlik bir an önce kendi yurduna dönmeye çalışıyordu. ele geçi­ rilen ganimet katipler tarafından kayda geçirildikten sonra Kütahya’ya gelmiş olan Timur’a sunulmuştur. Zira Timur’un İz­ m ir’i 15 günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirmesinden dolayı İstanbul’a karşı da bir harekete girişeceğini zan­ netmiş acele elçi ve armağanlar gönderip. Daha önce Timur’u To­ kat'ta bekleyen Bâyezid. Yeni fethedilmiş begliklerin askerleri kendi beğlerinin saflarına katıldılar. Mire dağı. Böylece Fırat sahillerinden Ada­ lar sahiline kadar bütün eski beglikler yeniden kuruldu. Zira Bizans İmparatoru Manuel. Timur’un dü­ şüncesine göre Karamanoğulları Anadolu’daki diğer kü­ çük beglikler üzerinde bir hakimiyet kuracak ve bunları günün birinde Osmanlı tehlikesi yenilenecek olursa. bunlar içinde 27 Zilhicce 804 (28 Temmuz 1402) Cuma tarihi kabul edilmektedir. bağlılığını bil­ dirmişti. yani savaştan 3 hafta kadar sonra Saruhan beginin merkezi Manisa’ya alayla girdiğini görmekteyiz. Anadolu ve Rumeli sipahileri da­ ğıldılar. Timur Denizli-Aydın-Tire yolu ile İzmir’e yürüdü. İzmir. O. bu havalide iken Muhammed SulS İYAS ET . Muhammed Sultan yanında Mirza Ebubekir ve bâzı beglerle birlikte hâzineyi ele geçirmek için Bursa’ya gönderildi. Timurlu or­ dusunun bundan daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.16 Buradan tekrar Ayasuluk (Selçuk) üzerinden Denizli’ye gelindiğinde. batıda Kuşçu dağı. torunu Muhammed Sultan. Bâyezid’in tutsak alınmasına çok memnun olmuş. onların meş­ ru varisi sıfatı ile Anadolu’da hakimiyet iddiasında bulu­ nan Osmanlıların en büyük rakibi kabul edilen Karamanoğulları begliği daha da büyüdü ve güçlendi. Timur kendisi ise Şahruh’un kışladığı Ulubor­ lu’da konmuştu. Esenboğa. kuzey­ de Cankutaran. yüzyıl ortalarından beri Türklerin elinden çıkmış bulunan İzmir ve etraftaki bazı kaleler alındıktan sonra. Osmanlı ordusunun 70. XIV. et­ rafında güçlü bir ittifak halinde birleşebilecekleri bir çe­ kirdek teşkil edecekti. kadar uzanan Kızılcaköy de­ resi üzerinde cereyan etmiştir. Bizans İmparatorluğu 50 yıl kadar daha varlığını sürdürmüş. Zaferden sonra fetihnameler yazılıp14. Akşama kadar vuruşan Bâyezid birkaç muhafız ile tu t­ sak düştüğünde büyük devlet olma hayalleri birdenbire son bulmuştu.1 5 Muhammed Manisa’da. Çubuk ovasına gelip savaşa hazırlandı.1 1 Tarafların kuvvetleri hakkında değişik sayılar veril­ mektedir. Emirzadeler buradan harekete devam ile İz­ nik ve Çanakkale Boğazı’na doğru ilerlemişler. Çubuk. güneyde Karacaviran. Kışlacık deresi. Türkiye Selçukluları’nın merkezi Konya’da. Bu yüzden Timur. Bu beglik şimdi bütün Sakarya dirseğini içine alarak Anka­ ra ile Bursa arasına girmiş bulunuyordu. Hacılar köyü). onun Sivas’tan Kayseri’ye g itti­ ğini ve oradan Kızılırmak boyunca ilerlediğini öğrenin­ ce. beg ve mirza­ lar Anadolu’nun çeşitli yerlerine gönderilirken Şahruh Gölhisar. lâkin Timur’un Rumeli’ye geçmek için gemi hazırlaması hakkındaki mektubu gelince şaşırmıştı. Şahruh Uluborlu-Keçiborlu ta­ raflarında kışlarken. Çubuk vadisindeki savaş­ ta Osmanlı ordusu yenilerek dağıldı.000 kişi. Kayseri’de tekrar orduya katılmak üzere Ankara’ya gön­ derildi. esas vuruşma Çubuk çayından itibaren batıya doğru yaklaşık 6 km. onun yolunu kesmek için Tokat’tan ayrılmış. Ankara’nın kuşatılmış olduğunu duyduğundan oraya yürümüş ve az önce Çubuk ovasına gelen Timur’un karşısında mevzi almıştı.

H . 1977. 327. “T im u r’u n A nkara Savaşı F etih n a­ m esi”. I.: Zeki Velidi Togan.. Belleten (1943). T im u r A kşehir’e gelince. 5 91-603. 96 v. 24. İ. Timur’un yüksek hakimiyetini tanıyarak.1 7 Yenilgi. “Y ıld ırım Bâye­ z id ’in Esareti ve İn tih a n H ak k ın d a”.2 9 2 . Osmanlı Tarihi. H . 88-91 2 Kadı B urhaneddin’in bu husustaki faaliyetleri için bkz. 348).dv. B ucuresti.tan’ın rahatsızlığını işiterek Akşehir’e doğru yöneldiği sırada. H . 11 Savaş m eydanının topografyası için bkz. I. II. Osmanlı Tarihi.: Ö m er H alis (Bıyıktay). Mirza Şahrııh ve Zamanı. Ayrılmadan önce. Ba­ yezid M ad.: İ. “Y ıld ırım Bâyezid’in İn tih a rı Meselesi".: İb n Arabşah.19 Lâkin Anado­ lu ’dan ayrılmasından az sonra Timur’un doğuya. V II/2 7 . La Campagne de Timur.dv. “ 1402 Ankara Savaşı". 14 Bu fetihnam eler için bkz.dv.: Yaşar Y ücel. 1-22. Belleten (1937). M... Zafemâme. 15 16 17 Yezdî. Yüzyıllar Türkiye Tarihi H a k k ın d a A raştırm alar II (Türkiye ve Yakın D o­ ğu Ü zerinde 1393/94 T im u r Tehlikesi)”. 591-59919 H alil Edhem . Kara K oyunlu begine Aksaray yöre­ si dirlik olarak verilip. Zafemâme.dv. İ. Belgeler (1986). 301 v. Belleten (1973). İstanbul 1334. Timur’un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı. Çelebi Mehmed ise Fetret devri ve uzun bir mücadeleden sonra Osmanlı Devleti’nin yeniden kurulu­ şunu gerçekleştirdi. “T im urs O ste u ro p ap o litik ”. Praha 1937. 121 v. Yezdî.dv. I. I. 1 B u sıralarda O rta D o ğ u n u n d u ru m u için bkz. II. s. 12 Savaşın cereyanı ve o rdular için bkz. II. La Campagne d-e Timur en Anatolie.A. A. X X X V II/l4 6 . Şâmi. İ. aynı m üellif. H . 318. dokuz ay kadar Bâyezid’in yanında kalm ıştı. 63 v.ş. bu tâbiliği geçer­ siz kıldı. A nkara 1994. ZDM G (1958). Osmanlı Tarihi. 55. paraları üzerine onun adını da koydurdu. Yinanç (/. l 6 l v. Ankara bozgunundan kaçıp-kurtulan Çelebi Mehmed’in büyük güçlüklerle tutunabildiği Amasya ve yöresindeki hukukunu tasdik etti. 108 (33). Fetihna­ m elerde ise 28 Zilhicce C um a g ü n ü denilm ektedir. 3 Bu m ek tu p için bkz. 1/2.dv. 18 Bâyezid’in esareti ve öiüm ü için bkz. 2 7 9 v. 310.. 5 H alep’in ele geçirilm esinden sonra içlerinde m eşhur İb n H a ld u n ’un da bulu n d u ğ u ulem â ile yapılan to p la n tılar için bkz. Bundan son­ ra Bingöl ve Erdebil dolaylarında Orta Doğu ile ilgili bâ­ zı düzenlemelerde bulunup oğul ve torunlarına çeşitli bölgeleri tefviz etti. Bayezid I M ad. I. “XIV. İstanbul 1934. Acaibu’l- Makdnr.1 8 Bâyezid’in ölümünden az sonra Anadolu’daki duru­ mu düşündüğü gibi düzenlediğine inanan Timur. 386). 8 9 10 A nkara kuşatm ası için bkz.dv. 10. Alexandrescu D ers­ ca.-XV.: Fuad K öprülü. A nkara 1 9 6 i. Çeşitli kaynaklarda ve­ rilen tarihler için bkz. Bâyezid’in Akşehir’de öldüğü haberini aldı (Mart 1403). 25 2 . U zunçarşılı. Mem­ lûklere ve Osmanlılara ağır darbeler indirmiş olarak Anadolu’dan ayrılmaya karar verdi. 68 v. “b ü tü n b u tarih lerd en en doğruya yakın olanı C u m a g ü ­ n ü yani 27 Zilhicce (28 Tem m uz)’d ır ” dem ektedir.: Yaşar Yiicel. Kara Koyunlular. 14 Ş a b a n 805 Perşem be (9 M a rt 1403) g ü n ü ö lm ü ştü r (Yezdî. II.. Meskûkât-ı Osmaniyye. 350). İlhaniılar zamanında Anadolu’da yerleşmiş olan ve Ankara savaşında kendi saflarına geçen Orta Anadolu bölgesin­ deki Tatarları da Maverâünnehr’e göçürdü. Ka­ dı Burhaneddin Ahmed ve Devleti. 6 v. Tahran 1336 h . Uzunçarşılı. Bâyezid’in oğ lu M usa Ç e le b iy i altam galı nişan ile Bursa’ya gönderirken şehzade babasının cesedini de ala­ rak g ö tü rm ü ştü r (Yezdî. 13 Şavaşın g ü n ü hakkında verilen tarihler farklıdır. N r. 6 7 İsm ail Aka. 4 Faruk Süm er. Anadolu’dan ayrılmadan önce Bâyezid’in oğulların­ dan olup. Bâyezid’in cesedi önce A kşehir’de Şeyh M ahm ud-İ H ayranı tü rb esi­ ne konulm uş. savaşı takip eden aylarda o denli tesirli oidu ki.: M uzaffer Erendil. s.: İsm ail Aka. X I/1 5 . Zafemâme.: Alexatıdrescu Dersca. I. Osmanlı şehzadesi de buna karşılık. U zunçarşılı. herşeyden ümidini kesen Osmanlı sultanı haya­ tına son verdi. K ahire 1285. O . Askeri Tarih Bülteni (1980). 62.dv. Çin’e doğru çıktığı bir sefer sırasında ölümü. M . Uzunçarşılı. 308.

DEVLETTEN İMPARATORLUĞA YÜKSELİŞİN MİMARLARI: FATİH VE YAVUZ FATİH SULTAN MEHMET: İK İ KITANIN VE İKİ DENİZİN HAKİMİ" YAVUZ SUETAN SEEİM: “HADİM-ÜI. HARAMEYN" .

.

-XVIII. YÜZYILLAR) 253 XV.FATİH SULTAN MEHMET: "İKİ KITANIN VE İKİ DENİZİN HÂKİMİ" FATİH SULTAN M EHM ET D Ö N EM İN D E O SM ANLI İÇ VE DIŞ SİYASETİ 239 İSTANBUL'UN FETHİNİ MÜTEAKİP İSTANBUL'DAKİ HIRİSTİYAN CASUSLARIN RAPORU 247 O SM ANLI İM PARATO RLU ĞU VE TAH T ELİ: SİYASİ MÜNASEBETLER <XV-XVII. YÜZYIL A R D A O SM AN LI VEN EDİK İLİŞKİLERİ 259 .

.

Bu belge Fatih’in eski lalası ve ünlü komutanı Zağanos Paşa tarafın­ dan imzalanmış olup Cenevizlilerin can ve mal emniyetle­ ri için duydukları korkuyu izale etmek üzere hazırlanmış­ tı. 1450’lerden beri Osmanlıların “İmparator” statüsündeki ilk hükümdarı olarak kişiliği yoğun bir ilgiye mazhar ol­ du. B atı’da haçlı seferleri taraftarla­ rınca yayılan Türk imgesi hakkındaki korku dolu mesaj­ lar. [JJJ SİYASET . asrın ikinci ya­ rısında üretilen prototipler sonraki çalışmalara tamamen damgasını vurdu. aşırı retorik içeren metin diplomatik nezakete uygun şe­ kilde güven telkin edici ve uzlaşmacı dil üslûbuyla tezat teşkil etmektedir. Bu hika­ edenlerin ortaya attıkları hikayelerdi. Osmanlı Sultanının imaj yaratıcıları tarafından reddedilmezliğili gibi. asırda Osmanlıların yükselmesi ve hasretle ümit edilen düşüşü hakkındaki mübalağalı rivayetler büyüyen bir iş kolu havasına bürünmüştü. İlk olarak iki otantik örneği dikkate alalım. daha önce Cenevizlilere tanınan imtiyazla­ rın-teyidi anlamındadır. hatta “Muhteşem Türk’ ün düşman­ ca niyetleri hususunda Batıkların bu korkuları güçlendi­ rilerek teşvik edilmiştir. ”4 en önemlileri Sultan ile yüzyüze geldiğini iddia darlığının üçüncü yılında ve yirm ibirinci yelerin yaş Bu ifade. döneminde efsanevi bir statü kazan­ dı. Açıkça görülüyorki. kendülerin ayinleri ve erkanları ne veçhi­ le câri ola-gelirse. Belki Sultanın iç düşüncelerini yansıtmayabilir. Birisi Fa­ tih tarafından İstanbul’un alınmasından bir kaç gün sonra şehirdeki Cenevizlilere hitaben yazılan belgedir. Bu belge aşağıdaki hükmü içermektedir: “Buyurdum ki. hakkındaki ilk eserleri içlerinde ne tür bilgi (veya yanlış bilgi) olduğu açısından incelememiz gerekir. Bunların doğru ve güvenilir olup olmadığına Osmanlı diplomatikasmdaki gerçek belgelerin dili ve tarz­ ları ile bir karşılaştırma yaparak karar verebiliriz. çünkü daha hüküm* gününü kutlamasından birkaç hafta sonra. Paradoksal olarak. sonraki çalışmalar öncekileri “gerçek b ilgi” ve yorumlar için kullandı ve bugün de bu yorum­ ların bazıları kabul görüyor. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet’in askeri hedeflerini değerlendirmeden önce. Doğu Dünya­ sının başşehri İstanbul’u zapteden bir orduyu yönetti. Ben dahi üzerlerine varub kal’alarm yıkub harab etmeyem. Fatih olarak tanındı.1 Esra­ rengiz olmasının bir sebebi kasıtlı olarak çarpıtılmış ve­ ya fantezi ürünü olan değerlendirmelerdir.FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİNDE OSMANLI İÇ VF DIŞ SİYASETİ PROF.2 XVI. O SM A N II Gerçek Fatih hakkında Batıda çıkartılan hikayelerin kesin bir amacı vardı: “Türk korkusu’nun egemen olduğu bir psikolojik bilincin teşvik edilmesi ve (gerekiyorsa) yara­ tılması ile Hıristiyan birliğini gerçekleştirmek. yine ol üslûb üzere adetlerin ve erkanların yerine getüreler.3 Bir önceki asırda Batıda sultanlar için yazılan “tarihler” o kadar po­ püler ve sayıca da çok değildi. fakat yine de esrarengiz bir kişi olarak kaldı. DR. fakat XVI. O TTO M AN AND MODERN GREEK STUDİES / İNGİLTERE DIŞARIDA GENİŞLEMEBİR İMPARATORLUK KURUCUSU OLARAK FATİH: EFSANE VE GERÇEKLER Mehmet. Ayrıca dili ve kullanılan bazı deyimler belgenin gerçek bir Osmanlı belgesi olduğunu kanıtlamaktadır. fakat onun şehirdeki cemaatlerden en az birinin işbirliğini kazanmak istediğini göstermektedir. Epistolae Magni Turci’dç? Fatih’e atfedilen. RHOADES MURPHEY UNIVERSITY OF BİRM İN G H A M CENTRE FOR BY2ANT1NE.

Burada birçok örneği iktibas edebili­ riz. ancak biz Fatih’in askeri ihtirasları hakkındaki iki örneği ele alacağız. Yazarları. Ne de olsa o başarılı bir komutandı ve askeri alanda yaptıklarıy- Diğer bilinen rivayetler ile karşılaştırılınca. fakat bunlar çoğun­ lukla uydurma veya gerçek diyalogların hayalgücüne da­ yalı versiyonlarıdır. Giacomo de Languschi onu şöyle övünürken duy­ duğunu kaydeder: “Sezar ve Anibal bile benim ile karşılaştırılınca hiçbir şeydir ve ben (Dünyadaki bütün Hristiyanları) hakimiyetim altına alabilirim. Mehmet 21 yaşında İstanbul’u zaptederek görülmemiş bir üne sahip olmuş­ tu.12 Fatih üzerinde ya­ pılan olağanüstü yoğunluktaki tahrifler ve bütünüyle ya­ lan deliller veya (gerçek) tarihi olaylar ve kişiler sebebiy­ le tarihçiler onun dönemi için doğru bir değerlendirme yapmakta güçlükle karşılaşmaktadırlar. iki taraf arasında 1463’den beri devam eden harbi sona erdirmek için tarafların karşılıklı taviz vermesi gerektiğini ifade eden uzlaşmacı bir formül teklif etmektedir. bu ifa­ de genç sultanın okul çocuğuna mahsus bir özlem ile es­ m . belirtilmeyen bir tarihte. Fatih burada Osmanlıların Venedik’in taleplerine vereceği tavizleri karşılayacak ödünleri de Ve­ nedik’ten beklediğini.9 Bir tüccar ve sanayi-askeri casusu olan Floransa’lı Beııedetto Dei şu sözleri. “Ben (Fatih Sultan Mehmet) yaptığım bir planda Efsane Şimdi yukarıda belirtilen Osmanlı belgesindeki uslûb ve dili o zaman Batı Avrupa’da Fatih için üretilen “nutuklar” ve “tebliğler” ile karşılaştıralım. Belki hemşehrisi Leonardo da Vincinin Dei’yi “hikayeci” olarak itham etmesi konuyu açıklayıcıdır. aynı zaman da Peygamber’in Ashabından.Sultan’ın mütehakkim ve asabi bir karakteri oldu­ ğunu gösteren çok delil vardır. Bazı rivayetlere göre bu askerî güç ve ün Fatih’de bir saplantı haline gel­ mişti. zenginliğimin ve talihimin yardımıyla. ”6 kilerin irfanını düşündüğünü ve hükmetmek için belli belirs