P. 1
92770810-21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk-1.xlsx

92770810-21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk-1.xlsx

Ratings:
(0)
|Views: 286|Likes:

More info:

Published by: Cezayir Hukuk Bürosu on Apr 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

İNGİLİZCE

a a bad egg a bad lot a bad mark a bad sailor a bad turn a bare chance a bit a bitter pill a black eye a bottle of milk a broken reed a can of worms a cappella a cappella a card up one´s sleeve a case in point a chip off the old block a citizen of Turkey a contradiction in terms a couple of a couple of minutes a crack shot a cursory glance a cut above a dab of a dark day a dead loss a demanding boss a demanding job a desperate situation a drain on the resources a drink of water a drive for funds a drop in a bucket a dry speech a fainting fit a fat chance a feast for the gods a feather in one´s cap a feather in one´s cap a feeling of insecurity a few a fifth a figment of the imagination a fine distinction

TÜRKÇE s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. liğbir gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this Güne eri günde beş para etmez adam. argo ş ci k. dili sa ğlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk. k ırık not, kötü not. deniz tutan kimse. kötülük. zayıf bir ihtimal. biraz. acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu. morarm ış göz. bir şişe süt. k. dili güvenilmez kimse/ şey. k. dili içinden ç ıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem. z. herhangi bir çalg ının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek). s. 1. çalg ı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik). k. dili kurtar ıcı. söz konusu edilen şeyin bir örneği. k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş. Türk vatanda şı. sözlerde çelişme. 1. iki. 2. birkaç. birkaç dakika. keskin nişancı. göz gezdirme. k. dili -den bir gömlek üstün. azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür. 1. karanlık gün. 2. kötü gün. bir işe yaramayan nesne/kimse. çok iş bekleyen patron. çok emek isteyen iş, zahmetli iş. vahim bir durum. bütçeye yük olan şey. bir bardak su. para toplamak için aç ılan kampanya. k. dili devede kulak. yavan söz, tats ız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi 2. (güçlü bir temizletmek. duygunun patlak verdiği) an: He threw it baygınlık nöbeti. away in a fit of anger. Bir hiddet an ında onu çöpe attı. argo çok zayıf bir ihtimal.

şahane bir ziyafet. k. dili koltuklar ı kabartan başarı. övünülecek ba şarı.
güvensizlik duygusu. birkaç. A.B.D. (içki ölçüsü) galonun be şte biri, 84 santilitre. hayal ürünü, hayal mahsulü. ince fark.

a fit of nerves a flight of stairs a fool´s errand a friend of mine a friend of ours a fright a full week a gleam of hope a glimmer of hope a good a good command of a good deal a good deal/a great deal a good distance off a good loser a good many a good provider a good turn a good turn a good way a great many a hard act to follow a hard nut to crack a hard/tough nut to crack a heavy sea a hell of a lot a horse of another color a host of a howling success a kilo of bananas a kind of millionaire a knockout à la carte a labor of love a labor of love a large proportion of the profits a lasting impression a leading question a length of piping a little a little bit a little terror a live issue a long face a long haul a long shot a long shot

sinir krizi. bir kat merdiven. saçma bir iş. bir dostum. dostlarımızdan biri, bir dostumuz. k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insan ı şoke eden kimse: She looked fright in 2. that wig. O dolu perukla görünümü korkunçtu. 1. tam a bir hafta. olaylarla bir hafta. bir ümit ışığı. bir ümit ışığı. 1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey ı. A good (bir many of the camellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek kald (a language) dili) rahat konu şabilme. 1. çok: That cost him a good deal. Ona pahal ıya mal oldu. Its climate is a good deal Cairo´s. Havas ı Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili birçok, bir like hayli. epey uzakta. oyunu kaybedince k ızmayan kimse. birçok, hayli. ailesine iyi bakan kimse. bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti. iyilik. k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol. pek çok. aşılması/ulaşılması zor bir başarı. k. dili 1. ba şarılması zor iş. 2. çetin ceviz. k. dili çetin ceviz. dalgalı deniz. argo çok fazla. tamam ıyla farklı bir konu. bir sürü. büyük bir ba şarı. bir kilo muz. milyoner gibi bir şey. k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey. alakart. hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş. k. dili hatır için yapılan iş. kârın büyük bir bölümü. derin bir iz; büyük bir etki. verilecek cevab ı belirleyen soru. (belirli uzunlukta) bir boru parças ı. biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin. azıcık, bir parça. k. dili çok yaramaz/ha şarı çocuk, canavar. günün önemli sorunu. ek şi yüz. 1. uzun ta şıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş. ufak bir ihtimal. başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.

a long way off a lot a lot of a man in my position a man of few words a marked difference a marked man a matter of indifference a matter of life and death a matter of life and death a matter of two dollars a mess of a minus quantity a modicum of a month hence a month of Sundays a new lease on life a number of a pack of cards a pack of lies a pair of denims a pair of dungarees a pair of scales a pair of scissors A penny for your thoughts. a piece of cake a pillar of society a play on words a plum job/post a poor shot a pretty penny a priori a private person a proud day for us a quick one a raft of a ray of hope a ready pen a remote chance/possibility a request for help a ripple of conversation A rolling stone gathers no moss. a round peg in a square hole a run of luck a running battle a safe bet a scrap of evidence

çok uzakta. çok: They like her a lot. Ondan çok ho şlanıyorlar. She´s a lot better. O çok dahaçok iyi. ( şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı. çok/pek benim durumumda olan bir adam. az konuşan adam. belirgin bir fark. mimli adam, mimlenmiş adam. ilgilenmeye de ğmeyen sorun. ölüm kalım meselesi. ölüm kalım meselesi. iki dolar meselesi. bir yemeklik (ye şillik). sıfırdan aşağı miktar. 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of bundan bir ayyok. sonra. çok uzun bir zaman. (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama. birtak ım, birkaç. iskambil destesi. bir sürü yalan. kot pantolon, cin; blucin. blucin, kot. terazi. makas. k. dili Ne dü şünüyorsunuz? k. dili çok kolay bir iş. topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin e şrafından olan biri. kelime oyunu. çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş. nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse. k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para. s. önsel, apriori. kendinden bahsetmekten kaç ınan kimse. bizim için övünç dolu bir gün. k. dili çabuk içilen/içilmi ş bir içki. bir yığın, bir sürü, pek çok. umut ışığı. iyi yazı yazma yeteneği. uzak bir ihtimal, ufak bir olas ılık. yardım dileme. dalga gibi yükselip alçalan konu şma sesi. Yuvarlanan ta ş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz. bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır ı. mandal şans zinciri. uzun süren bir ihtilaf. elde bir. çok ufak bir delil.

a sea of faces a sense of responsibility a shade a shot in the arm a shot in the dark a sight a spate of a square deal a stomach upset a stormy passage a tissue of lies a trifle a twist of the wrist a vintage year a wad of gum a wee bit a week off a whale of a a white lie a whole lot of a wodge of a world power A, a A1 AA AB aback abacus abaft abaft abalone abandon abandon abandon hope abandon o.s. to abandon ship abandoned abandonment abase abase o.s. abasement abash abashed abashedly abate abatement abattoir

insan kalabalığı. sorumluluk duygusu. biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt. birine birdenbire moral veren bir şey. körü körüne bir deneme. k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ğimden çok daha kirli. etti pek çok, bir sürü. k. dili adil bir anla şma. mide bozuklu ğu. fırtınalı deniz yolculuğu. bir sürü yalan. biraz, azıcık. hüner, ustalık. 1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl. pabuç kadar çiklet. k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça. 1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra. k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthi ş, şet,ız çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman. deh yalan. zarars k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok ki şi şn, görmüyor. bunu ho ığı bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir 1. bir y sürü evrak koydu. 2. koca/iri bir güç. bir parça: a wodge of chocolate koca bir pol. dünya çap ında i. 1. A, İngiliz alfabesinin birinci harfi. 2. müz. la notası. 3. en yüksek not veya kaliteyi harf. f, klas; çok kaliteli. s., k. en dili iyi birinci s ınısimgeleyen k ıs. Alcoholics Anonymous. i. Adsız Alkolikler (alkolizmle savaşan bir grubun ad ı). ıs. Artium Baccalaureus. i. lisans. k z. i. sayıboncuğu, abaküs, çörkü. z., den. k ıçta, kıç tarafında. edat, den. gerisinde, arkas ında: abaft the beam kemerenin gerisinde. i., zool. abalon (bir deniz kabuklusu), Haliotis. f. 1. terketmek, b ırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! Şamanizmi bş ıku. rakıp He and kap became Muslim. şeye) kaptırma, ılma, a kendini bırakma. 2. co i. 1.abandoned kendini (bir shamanism ümidi kesmek. kendini (bir şeye) kaptırmak/vermek: She abandoned herself to the music. Kendini müziğe kaptırdı. You´ve abandoned yourself to drink. gemiyi terketmek. s. 1. terkedilmiş, bırakılmış, metruk. 2. coşkulu, coşkun. 3. ahlaksız; utanmaz. i. 1. terk, b ırakma. 2. bak. abandon 2. f. -in kibrini k ırmak; alçaltmak. kendini alçaltmak. i. (-in) kibrini k ırma; alçaltma. f. utandırmak, -in gururunu incitmek. s. utandırılmış, gururu incitilmiş. z. utanarak, gururu incitilmi ş bir halde. f. 1. azalmak; hafiflemek: The wind had abated. Rüzgâr hafiflemi şti. 2. şi düşürür. azaltmak; hafifletmek: This will abate the fever. Bu ate i. 1. azalma; indirilme; hafifleme. 2. azaltma; indirme; hafifletme. i., İng. mezbaha, kesimevi.

abbess abbey abbot abbr abbreviate abbreviation ABC´s ABCs abdicate abdication abdomen abdominal abdominal cavity abdominal region abduct abduction abed abelia aberrant aberration abet abetment abetter abettor abeyance abhor abhorrence abhorrent abide abiding ability abject abjure Abkhas Abkhas Abkhasia Abkhasian Abkhasian Abkhaz Abkhaz Abkhazia Abkhazian Abkhazian abl ablative ablative ablaze

i. (kadınlar manastırında) baş rahibe. i. manastır. i. (erkekler manast ırında) başkan, başkeşiş. k ıs. 1. abbreviation kıs. (kısaltma). 2. abbreviated kıs. (kısaltılmış). f. k ısaltmak. i. 1. k ısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli. 2. ısaltma, ısaltma işi. alfabe. 2. abece, alfabe, bir işin en önemli bilgileri: k dili 1. abece, i., çoğ., k. k He still learned the ABC´s of the job. İşin abecesini hâlâ sökemedi. ğ., hasn´t k. dili, bak. ABC´s. i., ço f. 1. (kral/kraliçe) tahttan çekilmek, tac ını ve tahtını terketmek; yüksek bir ını ve tahtını) mevkiden çekilmek. (kral/kraliçe) çekilmek, (tac ını ve tahtını(tahttan) terketme; yüksek bir mevkiden i. 1. tahttan çekilme, 2. tac çekilme. 2.kar (tahttan) çekilme; (yüksek bir mevkiden) çekilme. 3. ın. 2. (böcek gövdesinde) kar ın. i., anat. 1. s., anat. 1. karna ait. 2. (böcek gövdesindeki) karna ait. karın boşluğu. karın bölgesi. f. (birini) kaç ırmak. i. (birini) kaç ırma. z., eski yatakta. i., bot. abelya, Abelia. s. 1. anormal. 2. istisnai. i. 1. (doğru/doğal/normal olandan) sapma. 2. ruhb., gökb. sapınç, b. yardakç sapkı. ılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. 2. yardımda aberasyon. 3. tı f. (--ted, --ting) 1. bulunmak. i. 1. yardakç ılık etme; kışkırtma, tahrik etme. 2. yardımda bulunma. i., bak. abettor. i. 1. yardakç ı; kışkırtıcı. 2. yardımda bulunan biri. i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra ın--ring) uygulanmas ından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, o kural iğrenip uzak durmak. f. (--red, iğrenmek; i. iğrenme; iğrenip uzak durma. s. iğrenç. f. 1. by -e göre hareket etmek/davranmak; (vaade/karara) sad ık kalmak. 2. by ı -e -e riayet etmek. 3. çekmek, tahammül etmek; -e cı,uymak, daimi; baki. s. kal i. yetenek, kabiliyet; dirayet. s. 1. rezil, berbat (bir durum); son derece kötü: She had never seen such He was an abject liar. Son abject poverty. öyle bir sefalet görmemi şti. f. yemin ederekHiç vazgeçmek/reddetmek/inkâr etmek. i. (çoğ. Ab.khas) bak. Abkhaz 1. s., bak. Abkhaz 2. i., bak. Abkhazia. i., bak. Abkhazian 1. s., bak. Abkhazian 2. i. 1. (çoğ. Abkhaz) Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. i. Abhazya. i. 1. Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. k ıs. ablative. s., dilb. -den haline ait; -den halindeki. i., dilb. -den halindeki sözcük/sözcük grubu. s. 1. yanmakta olan, alevler içinde; tutu şmuş. 2. ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan.

able able-bodied ablute ablution ably ABM abnegate abnegation abnormal abnormality abnormally abnormity abo aboard aboard abode abode abolish abolition A-bomb abominable abominate abomination aboriginal aboriginal aborigine aborigines abort abortion abortionist abortive aboulia abound about about about About face! About ship! about-face about-face about-ship about-turn about-turn above above above above

s. yetenekli, kabiliyetli. s. sağlıklı, sıhhatli. f., şaka y. 1. yıkanmak. 2. yıkamak. i. aptes, gusül, yıkanma. z. ustaca, ustalıkla. k ıs. antiballistic missile. f. 1. feragat etmek; vazgeçmek; feda etmek; (sorumluluktan) kaçmak. 2. inkâr etmek, reddetmek. i. 1. feragat etme; vazgeçme; feda etme; (sorumluluktan) kaçma. 2. inkâr etme, reddetme. s. anormal. i. anormallik. z. anormal bir şekilde. i., bak. abnormality. i., aşağ. yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan şıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine, -e: All aboard! Haydi binin! z. (tabiri. edat (taşıt için) içinde, -de: He was aboard the train. Trendeydi. i. 1. ikametgâh, ev. 2. (bir yerde) ikamet etme, oturma. f., bak. abide (4), (5), (6). f. kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek; feshetmek. i. kaldırma, lağıv, ilga; fesih. i. atom bombas ı. s. 1. iğrenç, menfur. 2. çok kötü, berbat, pis. f. 1. iğrenmek, nefret etmek. 2. hiç sevmemek, nefret etmek. i. 1. iğrenç/menfur bir şey. 2. iğrenme, nefret etme. i. asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan s. 1. biri. çok eski ça ğlarda var olan; çok eski çağlardan kalan. 2. ataları çok lardan bu1. yana belirli bir yerde yaşamış olan. eski çağ i., bak. aboriginal i., çoğ. asıl yerliler, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde şam ış olanlar. ya f. 1. (dölütü) dü şürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) şürmek. 2. (henüz başlanm ışken) -e son vermek. 3. düşük yapmak. 4. dü şürtme/alma, kürtaj. 2. (dölütü) düşürtme/alma. 3. i. 1. dölüt dü

şarısızl ba ı.ık. 4. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesme. 5. ask., bilg. i. kürtajc s. başarısız.
i., İng., ruhb., bak. abulia. f. (in/with) (bir yerde) bol/çok olmak. edat 1. hakk ında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. ında ı hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about them. Senin hakk ağı yukar , yakla şık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at Onlar about z. 1. aş ı sular ı nda. Come about midnight. Gece saat on iki six o´clock saat alt s. ask. Geriye dön! den. Alesta tiramola! i. 1. ask. geriye dönü ş. 2. eskiden savunduğunun tersini savunmaya lama. baş f., ask. geriye dönmek. f. (--ped, --ping) den. tiramola etmek. i., İng., bak. about-face 1. f., İng., bak. about-face 2. edat 1. üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O ın üstündeki odada oturuyordu.That was above and zamanlar ıda; yukar ıdaki: Shebir lives above. Yukarıda oturuyor. He was z. 1. yukardükkân ı daki dalda oturuyordu. 2. yukar ı ya: sitting on the branch above. Yukar yazılanlar; (bir yazıda) eserin bundan A i. 1. the (bir sayfada) yukar ıda

ıki, lanlar: As soon as you´ve readıthe above, give daha me a önceki call. öncesinde yazı yukar ıdaki, (sayfan ın) yukar sında bulunan; s. 1. the yukar (bölüm/paragraf/sat ır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782.

above all above all above average above average above par above sea level aboveboard aboveboard aboveground above-mentioned abovementioned abovestairs abrade abrasion abrasive abrasive abreast abridge abridgement abridgment abroad abroad abrogate abrogation abrupt abruptly abruptness abscess abscess abscessed abscissa abscond absence absence of mind absence without leave absent absent absent o.s. absent without leave absentee absentee absentee ballot absentee landlord absentee voter absenteeism absently absentminded

her şeyden önce, her şeyden çok. bilhassa, özellikle. ortalaman ın üstünde. vasatın üstünde. tic. yazılı değerin üstünde. deniz seviyesi üstünde. s. 1. dürüst: Be aboveboard with me! Benimle aç ık konuş! 2. yasal, olmayan: It´s completely aboveboard. Tamamen yasal bir kanuna ayk şıekilde. z. dürüst birır s. yerüstü, zemin üstündeki. s. the yukar ıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen: It İçinde, yukar ıda contains an illustration of the picture. ıda söz edilen/ad ı above-mentioned geçen şey/kişi; yukar ıda ad ı geçenler; daha i. the yukar

ı geçen şey/kişi; daha önce adı geçenler. önce edilen/ad bak. upstairs. z., s., söz i., İng., f. aşındırmak.
i. 1. s ıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon. s. 1. sinirlendirici, rahats ız edici. 2. aşındırıcı, abrasif. i. aşındırıcı, abrasif. z. yan yana, ayn ı hizada; başabaş. f. 1. (yazılı bir eseri) kısaltmak. 2. azaltmak. i., İng., bak. abridgment. i. 1. yazılı bir eserin kısaltılmış şekli: I don´t read abridgments of novels. ın nda, kısalt ılm ışıda; şeklini okumam. 2. (yaz ı bir eseri) kısaltma.Hiç 3. Romanlar d ışar yurtd ışına: Have youılever been abroad? z. 1. yurtd ışı ışı na ç ı kt ı n m ı ? 2. ev d ışı nda; ortada: That animal ventures abroad yurtd i. yurtdışındaki yerler, yurtdışı: Is there any news from abroad?

ışı ndan bir haber varkald m ı?ırmak. Yurtd f. iptal etmek, feshetmek; i. iptal, fesih; kald ırma.
s. 1. ani, birdenbire oluveren, apans ız, ansız: They made an abrupt ve ters: He me 3. andik/sarp abrupt reply. departure. Gitmeleri ani birden. oldu. 2.2. k ısa ve ters birgave şekilde. bir z. 1. aniden, birdenbire, k ısa ş ekilde. i. 1. anilik. 2. k ısa ve ters oluş. 3. diklik, sarplık. i. apse. f. apse olmak. s. apseli, apse olmu ş. çoğ. --s (äbsîs´ız)/--e (äbsîs´i) i., mat. apsis. f. (bir suçtan dolayı) kaçmak, sıvışmak. i. 1. yokluk, bulunmama: We felt her absence. Yoklu ğunu hissettik. He returned dalgınlık.after an absence of six months. Alt ı aylık bir aradan sonra ask. (tekrar dönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılma. s. 1. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi); (orada artık) bulunmayan (kişi): How many people are absent today? Bugün kaç f. 1. ç ıkmak, gitmek: I shall absent myself. Çıkacağım. He absented himself for adönmek few days. Birkaç gün yoktu. 2. izinsiz from -den uzak durmak, -e ılmış olan. ask. (tekrar üzere görev yerinden) olarak ayr i. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan kişi/şey, hazır olmayan kişi.bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi). s. (bir yerde posta yoluyla verilen oy. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk postasahibi. yoluyla oy veren seçmen. i. 1. (işe, okula v.b.´ne) devamsızlık. 2. kiraya verdiği gayrimenkulden şayıı p onunla pek ilgilenmeme. uzakta yadalg n. z. dalgın s. dalgın.

absinth absinthe absolute absolute majority absolute majority absolutely absolution absolutism absolutist absolutist absolve absorb absorbable absorbed absorbency absorbent absorbent absorber absorbing absorption absorptive abstain abstainer abstemious abstemiously abstemiousness abstention abstinence abstinent abstract abstract abstract abstract art abstract expressionism abstract number abstracted abstraction abstruse absurd absurd absurdity absurdly Abu Dhabi abulia abundance abundant abundantly

i., İng., bak. absinthe. i. apsent. s. 1. tam, eksiksiz: His trust in them was absolute. Onlara olan güveni ı. ğ 2. pol. mutlak, saltık, sınırsız: absolute monarchy mutlak monarşi. tamd unluk. salt ço salt çoğunluk. z. 1. (äb´s ılutli) (nitelediği sözcükten önce gelince) çok, bayağı: You´re ısın! We´re absolutely famished! Çok ıktık! 2. absolutely right! Çok hakl ından affedilme; (günah için) af. 2. ac aklama, i. 1. Hrist. (günah) Allah taraf beraat ettirme. fromıyet. (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten ılık, 3. mutlak i., pol. saltç s., pol. saltç ı. i., pol. saltç ı. f. 1. Hrist. Allah ad ına (günahı) affetmek. 2. affetmek. 3. aklamak, beraat ğu/yükümlülü ü) yerine getirmekten ettirmek. 4. from (birini) (bir sorumlulu ı/gaz ı/ışığı /sesi) so ğurmak, içine çekmek, ğ emmek, absorbe f. 1. (s ıvıy 3. (dikkati/enerjiyi/zaman ı/paray ı) almak; (enerjiyi) etmek. 2. ö ğrenmek. emilebilecek; soğurulabilen, emilebilen. s. soğurulabilecek, s. tüm dikkatini bir şeye vermiş. i. soğurganlık, emicilik. s. soğurgan, emici, absorban: absorbent cotton hidrofil pamuk. i. soğurgan, emici, absorban. i. soğurucu, emici, absorplayıcı. s. insanın tüm dikkatini toplayan; sürükleyici. i. 1. soğurma; soğrulma; absorpsiyon. 2. öğrenme. 3. ı/parayı) alma; (enerjiyi) emme. 4. içine alma, (dikkati/enerjiyi/zaman s. soğurucu, emici. f. 1. from (bir şeyi) yapmamak: He´s decided to abstain from alcohol. İçki içmemeye karar verdi. oy vermemek, çekimser kalmak. 3. içki i. 1. içki içmeyen biri. 2.2. oy vermeyen biri, çekimser kalan biri. s. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutan; a şırıya kaçmayan; şı rılıklar bulunmayan. a z. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutarak; a şırıya kaçmadan. i. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutma; a şırıya kaçmama, riyazet. i. 1. çekimser oy; oy vermeme, çekimser kalma. 2. from (bir şeyi) kasten yapmama. i. 1. (from) (bir şeyi) yapmama, riyazet; (yeme içme konusunda) kendini tutma. 2. içki içmeme. 3. cinsel riyazet. riyazetçi. s. nefsini k ıran, s. soyut, abstre. i. 1. özet. 2. soyut sanat eseri. f. 1. (äb´sträkt) özetlemek, özet haline getirmek. 2. (äbsträkt´) kafas ını şgul etmek. 3. (äbsträkt´) çalmak, aşırmak. 4. (äbsträkt´) soyutlamak. me soyut sanat. soyut ekspresyonizm. mat. soyut sayı. s. dalgın. i. 1. soyut kavram, soyutlama. 2. soyutlama, soyutlama eylemi. 3. ınlık, düşünceye dalm ış olma. 4. güz. san. soyutluk. 5. soyut sanat dalg ı zor, anla şılmas ı güç. s. kavranmas s. saçma, abes, absürd. i. i. 1. saçma olma, saçmal ık, abeslik. 2. saçmalık, saçma söz/davranış. z. 1. saçma bir şekilde. 2. k. dili çok, feci derecede: She´s absurdly rich. Feci Dabi. derecede zengin. Abu i., ruhb. abuli. i. 1. bolluk, çok olma. 2. bereket, bolluk. 3. refah, varl ık ve rahatlık. s. 1. bol, çok. 2. bereketli; feyizli. z. bol/çok miktarda: The fruit trees were now bearing abundantly. Meyve ağaçları artık çok verimli olmuştu.

abuse abuse abuse o.s. abusive abut abutment abysmal abyss AC acacia academic academic academician academy acanthus accede accede to the throne accelerate acceleration accelerator accent accent accentuate accept

i. 1. yetkiyi/görevi kötüye kullanma, suiistimal; do ğru olmayan bir şekilde kullanmama; istismar. 2. kötüleme. 3. kötü kullanma; gere ği gibi ğru olmayan bir f. 1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; do ş ekilde kullanmak; gere ğ i gibi kullanmamak; istismar etmek. 2. mastürbasyon yapmak. s. 1. kötüleyici; kötü sözlerle dolu; kötü sözler söyleyen. 2. kötü ). (davran f. (--ted,ış --ting) 1. (on/upon) (-e) biti şmek, bitişik olmak. 2. against -e dayanmak. i. 1. (köprünün k ıyıya dayandığı yerdeki) ayak. 2. bitişme yeri. 3. bitişme. 4. s., dayanma. k. dili çok kötü, feci. i. dipsiz gibi görünen yer; uçurum. k ıs. alternating current. i. dalgalı akım. i., bot. 1. mimoza, akasya, Acacia. 2. akasya, yalanc ı akasya, Robinia pseudoacacia. s. 1. akademik. 2. teorik, kuramsal. 3. pratik de ğeri/önemi olmayan. 4. resmi, kitabi. i. üniversite ö ğretim görevlisi. i. 1. üniversite ö ğretim görevlisi. 2. akademi üyesi, akademisyen. i. akademi; yüksekokul. i., bot. ayı pençesi, akantus, akant, Acanthus. f. to 1. -e razı olmak. 2. (hükümdar) (tahta) çıkmak. tahta ç ıkmak. f. hızlandırmak; hızlanmak, ivmek. i. hızlandırma; hızlanma, ivme. i. gaz pedalı. i. 1. dilb. vurgu, aksan. 2. dilb. vurgu i şareti. 3. şive. f. vurgulamak. f. vurgulamak.

f. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak. accept/assume responsibility for -in sorumlulu ğunu üzerine almak. s. kabul edilir, makbul. acceptable i. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma. acceptance i. 1. giriş, geçit. 2. to (biriyle) görüşme imkânı; (bir şeyden) faydalanma access ı/imkân ı: He 2. has access him. İstedi ğinde görüşebilir. hakk şılabilirlik. kolayl ıkla to ula şılabilir olma. 3. onunla görüşülebilir olma. 3. 4. i. 1. ula accessibility accessible accessible to the public accession accessory accessory after the fact accident accident victims accidental accidentally accident-prone acclaim acclaim acclamation acclimate acclimation acclimatise acclimatization acclimatize

ıkla görüşülebilir olma. 5. to -den etkilenebilir olma. 4. kolaylıkla kolayl şılabilir. 2. kolayl ıkla ula şılabilen. 3. görüşülebilen. s. 1. ula şülebilen. görü halka aç ık. 5. to -den etkilenebilir.

i. 1. (tahta) ç ıkma. 2. (bir müze veya kütüphanenin koleksiyonuna) yeni ınan eşya, kitap v.b. These are accessories for the new machine. al i. 1. aksesuar, eklenti: ı. 2. (kad ın giysisini bütünleyen) Bunlar yeni makinenin aksesuarlar sonra suç orta ğı olan kimse. huk. suç işlendikten i. 1. kaza (kötü olay). 2. rastlant ı. 3. fels. ilinek, araz. kazaya u ğrayanlar. s. 1. kaza eseri olan, yanl ışlıkla olan. 2. tesadüfen meydana gelen. 3. fels. ilineksel. z. 1. kazara, yanlışlıkla. 2. tesadüfen. s. hep kazaya u ğrayan; sakar. f. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan ettiler. . 2. tezahürat. i. 1. övme, him alk ış i. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla ilan etme. 2. tezahürat. 3. övme, ışal . ıştırmak, intibak ettirmek: I´m acclimating myself to the customs alk f. 1. ış tırıyorum. (to) (-e) alışmak, intibak here. buradaki âdetlere al ıştırma, intibak ettirme. 2. al ış ma, intibak2. etme. i. 1. alKendimi f., İng., bak. acclimatize. i. 1. alıştırma, intibak ettirme. 2. alışma, intibak etme. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek. 2. alışmak, intibak etmek.

accolade accommodate accommodate o.s. to accommodate one´s pace/step to accommodate their differences accommodating accommodation accommodation ladder accompaniment accompanist accompany accomplice accomplish accomplished accomplishment accord accord accordance accordant according as according to according to all accounts according to Hoyle according to one´s own lights according to plan accordingly accordion accordion accost account account book accountable accountant accounting accounts payable accounts receivable accrue accumulate accumulation accuracy accurate accusation accusative accusative accuse accused accustom

i. 1. ödül. 2. övgü: It received accolades from all the newspapers. Tüm . gazetelerden övgüler ald ıThe ındırmak: cell had lastly accommodated a drunkard. f. 1. almak, bar şı bar ı nd rm ıştı. This room can accommodate four Hücre en son bir ayya lamak. -e ayak uydurmak, -e uyum saığ birine ayak uydurmak. aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek. s. uysal, yumu şak başlı. i. 1. kalacak yer: In that region accommodation for the traveler is hard to find. O bölgede konaklama yeri zor bulunur. 2. uzla şma: Have you den. borda iskelesi. i. 1. müz. e şlik. 2. to -e eşlik eden şey: It´s a nice accompaniment to the roast. Rostoyla beraber kişi, egüzel. şlikçi. i., müz. e şlik eden f. 1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek. 2. müz. eşlik etmek, refakat etmek. ğı. 3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse i. suç orta f. başarmak, becermek, üstesinden gelmek. s. 1. işini iyi bilen, usta. 2. sosyetenin görgü kurallarını ustalıkla uygulayabilen. i. 1. başarma, becerme, üstesinden gelme. 2. başarı, başarılan iş. 3. marifet. i. 1. (iki devlet aras ında olan) anlaşma. 2. uyum, ahenk. 3. uyuşma, mutabakat. f. 1. with -e uymak, ile ba ğdaşmak, -e uygun olmak/gelmek. 2. with -e ışmak, -e uygun gelmek/dü şmek. 3. vermek: He accorded them for that yak i. verme: The accordance of these privileges to them were delayed five years. Bu imtiyazlar ın onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye s. bağ. -e göre. z. 1. İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, ıl istersen. It can according as you Kalabilirsin veya gidebilirsin, nas edat 1. -e göre, -elike. uygun olarak: Arrange yourselves according to your

ına girin! 2. -e göre, (birinin) dedito ğine/gösterdi ğine göre, height! Boy s ıras ıklar ına göre: He was drunk, according all accounts. Tüm tüm anlatt ıklar ına göre sarhoştu. anlatt usulüne göre, usulen.
kendi inançlar ına göre. planlandığı gibi, planlanana uygun bir şekilde. z. 1. ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. i. akordeon. Kendisini vurmam ı istedi; ben de öyle yaptım. 2. bu yüzden, s. akordeon gibi aç ılıp katlanan, akordeon: accordion door akordeon kapı. f. 1. yakla şıp/gidip (birine) bir şey söylemek. 2. para karşılığında seks teklif etmek. i. 1. hesap. 2. röportaj; (birinin) anlatt ığı. f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek. hesap defteri. s. sorumlu. i. muhasebeci. i. muhasebe. tic. alacaklılar hesabı. tic. borçlular hesab ı. f. 1. birikmek. 2. to -e gelmek: What advantages will accrue to us from this? Bunun biriktirmek; bize ne gibi toplanmak, faydalar ı olacak? f. toplamak, birikmek, y ığılmak. i. 1. birikim, birikme. 2. birikinti. i. 1. doğruluk. 2. yanlış yapmamaya özen gösterme. s. 1. doğru, tam. 2. yanlış yapmamaya özen gösteren. i. suçlama. s., dilb. -i haline ait; -i halindeki. i., dilb. -i halindeki sözcük/sözcük grubu. f. suçlamak, itham etmek. s. sanık. f. alıştırmak.

ace ace an exam acetone acetylene ache achieve achievement acid acknowledge acknowledgment acne acorn acoustics acquaint acquaint o.s. with acquaintance acquiesce acquire acquisition acquisitive acquit acquit o.s. well acquittal acre acrid acrobat acrobatic acrobatics acronym across across the board across the way act act as act in unison act on a suggestion act on s.o.´s advice act up acting action activate activation active active service active verb activism activist

i. 1. isk. as, birli. 2. k. dili uzman, eksper. s., k. dili i şinin ehli, as. f. k. dili s ınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak. i. aseton. i. asetilen. i. ağrı, sızı, acı. f. ağrımak, sızlamak, acımak. f. başarmak, yapmak; elde etmek, kazanmak. i. 1. başarı. 2. elde etme, kazanma. i. asit. s. 1. asit. 2. i ğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz. f. 1. (bir gerçe ği) kabul etmek. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirmek. i. 1. (bir gerçe ği) kabul etme. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirme. ndı. 3. tic. alı i. akne, ergenlik. i. meşe palamudu. i. akustik. f. 1. bilgi vermek, haberdar etmek. 2. tan ıtmak: This book is designed to acquaint readers with new developments in the field of genetic bilgi edinmek. hakk ındaits i. tanıdık, tanış. f. boyun e ğmek, katlanmak, kabullenmek. f. 1. elde etmek, edinmek, almak. 2. kazanmak: acquire a bad reputation kötü bir şöhret i. 1. elde etme,kazanmak. edinme, alma. 2. kazanma. 3. elde edilen şey, edinti. s. bir şeyler elde etmeye çok hevesli, mal canlısı, açgözlü. f. (--ted, --ting) aklamak, temize ç ıkarmak, beraat ettirmek. yüzünün ak ıyla çıkmak. i. aklanma, beraat. i. 0,404 hektarlık arazi ölçü birimi. s. acı, ekşi, keskin. i. akrobat, cambaz. s. akrobatik. i. akrobatlık, cambazlık. i. birkaç kelimenin ba ş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana kelime: NATO, öbür tarafıUNESCO. na: He stretched a rope across the river. edat 1. birgelen taraf ından ı ndan öbür taraf ı na bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives Nehrin bir taraf ı derecede etkileyen (ücret/vergi). herkesi ayn yolun öte taraf ında, karşı tarafta. i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. ı1. rol yapmak,yapmak. oynamak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, nın vazifesini başkas birlikte hareket etmek. yapılan teklife göre davranmak. birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak. yaramazlık etmek, gösteriş yapmak. i. oyunculuk. s. vekâlet eden, vekil: acting president ba şkan vekili. i. 1. hareket, eylem. 2. etki. f. 1. harekete geçirmek, hareketlendirmek. 2. harekete geçmek, hareketlenmek. i. 1. harekete geçirme, hareketlendirme. 2. harekete geçme, hareketlenme. s. 1. faal, hareketli, aktif. 2. dilb. etken. askerlik hizmeti. dilb. etken fiil. i. eylemcilik. i. eylemci.

activity actor actress actual actuality actually acumen acupuncture acute acute angle acute angle AD ad adage Adam adamant adamantly adapt adapt o.s. to adaptable adaptation adapter adaptor add add fuel to the flames add spice to add up add up to addendum addict addict adding machine addition additional additive addled address address a remark to addressee adduce adept adequacy adequate adhere adherence adherent adhesion

i. faaliyet, etkinlik. i. aktör, oyuncu. i. aktris, kad ın oyuncu. s. gerçek, do ğru. i. gerçek, hakikat. z. aslında; gerçekten. i. çabuk kavrama yetene ği, keskin zek-â. i. akupunktur. s. 1. keskin. 2. t ıb. akut, hâd. 3. tiz. geom. dar aç ı. geom. dar aç ı. k ıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra). i. ilan, reklam. i. atasözü. i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelmas ı. s. son derece kararlı, katı. z. inatla, katı bir şekilde. f. 1. uyarlamak, adapte etmek. 2. al ışmak, intibak etmek. -e kendini alıştırmak. s. yeni ko şullara adapte olabilen/uyarlanabilen. i. 1. uyarlama, adaptasyon. 2. al ışma, intibak. i. 1. elek., mak. adaptör. 2. uyarlay ıcı, adapte eden. i., bak. adapter. f. 1. eklemek, ilave etmek; katmak. 2. toplamak. k. dili yang ına körükle gitmek. k. dili -i canland ırmak, -i ilginçleştirmek. 1. toplamak. 2. k. dili makul olmak, akla yak ın olmak. 1. -e varmak, (bir yekûn) tutmak. 2. k. dili ... anlam ına gelmek: What it adds up to is that you´re not coming. Gelmeyeceksin anlam ına geliyor. ğ. ad.den.da (ıden´d ı) i. ilave, ek; ilave edilecek şey/söz. ço i. bağımlı, müptela; tiryaki: drug addict uyuşturucu bağımlısı. cigarette addict sigara tiryakisi. f. alıştırmak. hesap makinesi. i. 1. ekleme, ilave. 2. ek, ilave. 3. mat. toplama. s. biraz daha, ilave edilen, eklenilen. i. 1. katk ı. 2. katılan kimyasal madde, katkı maddesi. s. toplamsal, ilave olunacak. s. 1. sersem, şaşkaloz. 2. cılk (yumurta). i. 1. (veya ä´dres) adres. 2. söylev, nutuk. f. 1. hitap etmek. 2. adres yazmak. (birine) bir söz yöneltmek. i. alıcı, kendisine mektup/paket gönderilen kimse. f. (kanıt) ileri sürmek. s. (at/in) usta, çok becerikli; mahir. i. (ä´dept) usta, i şinin ehli. i. yeterlilik, kifayet. s. yeterli, kâfi. f. to 1. -e yap ışmak. 2. -e sadık kalmak, -e bağlı kalmak. i. 1. yapışma. 2. bağlılık. i. taraftar, yanda ş. i. 1. yapışma. 2. to -e bağlı kalma, -e sadık kalma, -e uyma.

adhesive adhesive tape adj. adjacent adjective adjoin adjoining adjourn adjust adjust o.s. to adjustment administer administer an oath administration administrative administrator admirable admiral admiration admire admirer admiring admissible admission Admission free. admit admit of admittance admonish admonition admonitory ado adolescence adolescent adopt adopted child adopted child adoption adorable adoration adore adorn adornment adrift adroit adsorb adsorbent

s., i. yap ışkan, yapıştırıcı. (yapıştırıcı) bant. k ıs. adjacent, adjective, adjustment. s. (to) (-e) bitişik, bitişikteki; komşu. i., dilb. s ıfat. f. bitişik olmak. s. bitişik, bitişikteki, yan, yandaki. f. 1. oturuma son vermek. 2. (toplant ı/oturum) sona ermek, bitmek. 3. (bir şka yere) geçmek. ba f. ayar etmek, ayarlamak. kendini -e alıştırmak. i. 1. ayarlama. 2. kendini al ıştırma. 3. tic. tazminat miktarının sigortalı ve ı aras ında etmek. kararlaştırılması. sigortac f. yönetmek, idare yemin ettirmek, ant içirmek. i. yönetim, idare. s. idari, yönetimle ilgili, yönetimsel. i. yönetici, idareci. s. takdire de ğer, beğenilecek, çok güzel. i. amiral. i. takdir, be ğenme. f. takdir etmek, be ğenmek; hayran olmak, hayran kalmak. i. takdir eden, be ğenen; hayran. s. takdir ettiğini belirten; hayran, hayranlık gösteren. s. kabul edilebilir. i. 1. içeri alma; kabul; giri ş. 2. giriş ücreti, giriş. 3. itiraf. Giriş serbest. f. (--ted, --ting) 1. içeri almak, almak; kabul etmek: They won´t admit you. Seni içeri sokmazlar. 2. itiraf etmek. imkân vermek. i. kabul; giriş. f. tembih etmek; kula ğını çekmek. i. tembih; kula ğını çekme. s. uyarı niteliğinde. i. insanı yoran hazırlıklar; koşuşmalar. i. ergenlik, ergenlik ça ğı. s., i. ergen, ergenlik ça ğında olan (genç). f. 1. evlat edinmek. 2. edinmek, benimsemek. evlatlık, manevi evlat. evlat edinilmiş çocuk, evlatlık. i. 1. evlat edinme. 2. edinme, benimseme. s. tapınılacak, çok güzel ve sevimli. i. tapınma, çılgınca sevme. f. 1. tapınmak, tapmak, çılgınca sevmek. 2. (Allaha) tapınmak, tapmak. f. süslemek, donatmak, donamak. i. 1. süsleme. 2. süs. s. s. usta, çok becerikli. f., kim. adsorbe etmek. i., s. adsorban.

adsorption adult adulterate adulterer adulteress adultery adv. advance advanced advanced in years advanced in years advancement advantage advantageous advent adventure adventurer adventuresome adventurous adverb adversary adverse adversity advertise advertise for s.o. advertisement advertising advertising agency advertize advertizement advertizing advice advisable advise adviser advisor advisory advisory committee advocate advocate adz adze Aegean aerial aerial view aerobics aerodrome

i., kim. adsorpsiyon. s., i. yetişkin; huk. ergin, reşit. f. içine yabanc ı madde katmak. i. zina yapan erkek. i. zina yapan kad ın. i. zina. k ıs. adverb. i. 1. ilerleme, ileri gitme. 2. yakla şım; teklif. 3. tic. avans. f. 1. ilerletmek; ilerlemek. artmak; art ırmak. 3. avans vermek. 4. ileriye almak. 5. , ileri. s. ilerlemiş2. yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk. yaşlı. i. ilerleme. i. 1. avantaj, üstünlük sa ğlayan şey. 2. yarar, fayda. s. avantajlı, yararlı, faydalı. i. geliş, varış. i. macera, serüven. i. 1. serüvenci, macerac ı. 2. dolandırıcı, dalavereci. s., bak. adventurous. s. 1. macerac ı, maceraperest. 2. maceralı. i., dilb. zarf, belirteç. i. 1. spor, isk. rakip. 2. dü şman. s. 1. kötü, elverişsiz. 2. menfaatine aykırı, aleyhte. i. 1. zorluk, güçlük, s ıkıntı. 2. sıkıntılı bir durum/zaman. f. 1. reklam ını yapmak. 2. ilan etmek. ilan arac ılığıyla eleman aramak. i. ilan, reklam. i. reklamc ılık. reklam ajans ı. f., bak. advertise. i., bak. advertisement. i., bak. advertising. i. nasihat, ö ğüt, tavsiye. s. ak ıllıca, makul, doğru. f. 1. tavsiye etmek, ö ğütlemek. 2. tic. bildirmek. ill-advised s. ak ılsız, tedbirsiz. i. danışman, müşavir; akıl hocası; rehber, kılavuz. i., bak. adviser. s. danışma kurulu. f. desteklemek, savunmak. i. 1. savunucu. 2. huk. avukat. i. keser. i., bak. adz. s. Ege. i. 1. anten. 2. havai. havadan görünü ş. i., s. aerobik. i., İng. havaalanı, havalimanı.

aerogramme aeroplane aerosol aesthete aesthetic aesthetics aestival afar afar off affable affair affect affect ignorance affectation affected affection affectionate affidavit affiliate affiliate affiliate o.s. with affiliated affiliation affinity affirm affirmation affirmative affix affix afflict afflicted affliction affluence affluent afford affront Afghan Afghanistan afield afire afloat afraid afresh Africa African after after a fashion

i. hava mektubu. i., İng., bak. airplane. i. sprey tüpü, aerosol. i. estet. s., i. estetik. i. estetik. s. yaza özgü. z. çok uzakta. s. rahat, dostça ve sokulgan. i. 1. sorun, mesele, iş. 2. k. dili şey (makine/eşya). 3. k. dili olay, skandal. f. 1. etkilemek, tesir etmek; dokunmak. 2. (hastal ık) zarar vermek: My ık koluma yayıldı. 3. gibi görünmek, yalancıktan arm is affected. Hastal cahillik taslamak, bilmezlikten gelmek. i. sahte tavır, yapmacık. s. 1. (hastalıktan) zarar görmüş. 2. sahte, yapmacık, yapmacıklı. i. muhabbet, şefkat, sevgi. s. sevgisini gösteren; şefkatli, sevecen, sevgi dolu. i., huk. yeminli ve yazılı ifade. f. bağlamak. i. (başka bir şirkete) bağlı olan şirket. ile bağ/ilişki kurmak. s. bağlı. i. bağlantı, ilişki. i. 1. benzerlik, benzer taraf. 2. sempati; sevgi. f. doğrulamak, tasdik etmek. i. doğrulama, tasdik. s. olumlu. i. olumlu cevap. f. 1. takmak; yap ıştırmak. 2. (imza) atmak; (mühür) basmak. i., dilb. önek veya sonek. f. 1. ac ı vermek, ıstırap vermek. 2. başına bela olmak. s. (zihinsel/bedensel bak ımdan) özürlü. i. dert; hastalık. i. zenginlik, refah. s. zengin, gönençli. f. 1. mali gücü yetmek, (bir şey için) parası olmak. 2. (bir şeyi) zarar görmeden yapabilmek: You can´tış afford to make him angry. Onu davran . f. hakaret etmek, küçük dü şürmek. i. hakaret, küçük dü şüren i. Afganlı, Afgan. s. 1. Afgan. 2. Afganlı. i. Afganistan. z. k ıra, kırda, evden uzak. s. tutuşmuş; alevler içinde. z. s. z. yeniden. i. Afrika. i. Afrikalı. s. 1. Afrika, Afrika´ya özgü. 2. Afrikalı. edat 1. -den sonra. 2. için, yüzünden; -den dolay ı. 3. ardından: After them came giraffes. Onlar ın ardından zürafalar geldi. s. sonraki. z. sonra. a şöyle the böyle.

after all after all after the dust has settled after the fashion of afterlife aftermath afternoon aftershave aftertaste afterthought afterward afterwards again against against nature against s.o.´s will agave age age limit age limit aged ageless agency agenda agent agent provocateur agglomerate agglomeration aggrandise aggrandisement aggrandize aggrandizement aggravate aggregate aggression aggressive aggressor aggrieved aghast agile agility agility of mind agitate agitated agitation agitator aglow

bununla birlikte, yine de, buna ra ğmen. nihayet. 1. toz da ğıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten ık yat ıştıktan sonra. sonra, ında. ... gibi,ortal ... tarz i. ahret, öbür dünya. i. (kötü) sonuç. i. öğleden sonra. i. tıraş losyonu. i. ağızda kalan tat. i. sonradan akla gelen dü şünce. z., bak. afterwards. z. sonra, sonradan. z. tekrar, yine, bir daha. edat 1. kar şı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu şı bir gribe karayk ırı.aşı. 2. aleyhinde, karşı: a vote against the president doğaya birinin iste ğine karşı. i., bot. agave, agav, Agave. i. 1. yaş. 2. çağ, devir. yaş haddi. yaş haddi. s. 1. (eycd) ya şında: a girl aged four dört yaşında bir kız. 2. (ey´cîd) yaşlı, llanmış; eski. 2. eskimeyen. ihtiyar. (ey´cîd) yı şlanmayan, ihtiyarlamayan. s. 1. ya3. i. 1. acente; ajans: travel agency seyahat acentesi. news agency haber ı. 2. devlet dairesi. ajans i. gündem. i. 1. acente, temsilci. 2. ajan. çoğ. a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan´ prôvôk^tör´) provokatör, k ışkırtıcı ajan. i. aglomera. i. aglomerasyon. f., İng., bak. aggrandize. i., İng., bak. aggrandizement. f. büyütmek. i. büyütme. f. 1. kötüle ştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that 2. sore; you´ll aggravate it. O yaray ı kaşıma, azdırırsın. i. 1. toplam. agrega. i. saldırganlık. s. saldırgan. i. saldırgan, saldıran. s. incitilmiş; mağdur. s. dehşet içinde, donakalm ış. s. çevik. i. çeviklik. zekâ k ıvraklığı. f. 1. çalkalamak, çalkamak; kar ıştırmak. 2. heyecanlandırmak. 3. ruhb. ajite 4.ı.sallamak. 2. ruhb. ajite. s. 1. etmek. heyecanl i. 1. çalkalama, çalkama; ajitasyon. 2. heyecan. 3. ruhb. ajitasyon. 4. sallama. i. 1. k ışkırtıcı, tahrikçi, provokatör; eylemci, kampanyacı. 2. ajitatör, ıcı, karıştırıcı: washing machine agitator çamaşır makinesi çalkalay s. parlak.

zirai. İng. 2. s. iyi2. 2. ıstırap çekmek. Vay! (Şaşkınlık belirtir.. i. razı. f. 1. i. yolcu uça ğı. hava.. ileride. f. ileri. tıb. i. iyi. 2. ünlem 1. 3. (bir şey) (başka bir şeye) uymak. yardım etmek. Ah!/Of! ı belirtir. hava kompresörü. yardımcı. sözleşme. tarım kredisi. havaalan ı. 1.b.. (bir şey) anla ş. f. i. s. (bir şeyi) (bir yere) fırlatmak. i..3. hava bas ıncı. havayolu.). i. hasta olmak. havadan gelen (mikrop. AIDS. hava kuvvetleri. ziraat. hastalık. f. f. yard ım. agonize. evvel: a long time ago çok zaman önce. uçmakta olan. razı olmak. çiftçi. rahats ız olmak. i.. önce.). herkese söylemek. i. klima. havadan nakledilen. gaye. i. f. aydınlık. f.. uçak gemisi. geçinmek. s. tic.). 1. z. hava köprüsü. f. i. (silah ı) (birine/bir yere) doğrultmak. hava sald ırısı. hava kuvvetleri. na ğme. ni şan almak. Ah! (Özlem/be ğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir. 1. hava yoluyla ta şımak/götürmek. 2. rıza göstermek..). i. amaçs ız. uçak. AIDS. 2. i. . hasta. mutabık olmak. s. tarım. hemfikir olmak. niyetinde olmak. bak. toz v. i. 1. hava kirliliği. . rahatsızlık. mak. 3. havalı fren. ıstırap. tıb. 4. hava üssü. rahats ız. i. havalandırmak. maksat. bak. uçak postas ı. 2. i. 1. amaç. Anno Hegirae hicri. 3. hava filtresi. s. hava freni. k ıs. tarımsal. uçaklar. erken. (Ac z. s. tavır.şho i. anlaşma. i.ago agonise agonize agony agree agreeable agreement agricultural agricultural credit agriculture agriculturist aground AH ah ahead ahead of time AIDS aid Aids ail ailing ailment aim aim at aim to aimless air air base air brake air compressor air filter air force air force air pollution air pressure air raid air shaft airborne air-conditioned air-conditioner aircraft aircraft carrier airfield airlift airline airliner airmail z. 2. hava boşluğu. klimalı. 1.

. benzer. Arnavutça. yangın . uyanık. 2. i. 2. hayali.. s. tehlikeden haberdar etmek. with alignment alike alimentary alimentary canal alimony uçak mektubu. imbik. i. uçak. i. çevik.. 2. alkollü. i. albatr. . aralık. z. dehşete düşürmek. 1. z. i. i. ünlem Eyvah!/Yazık! i.airmail letter airplane airplane crash airport airstrip airtight airways airy airy-fairy aisle ajar akin alabaster alacrity alarm alarm clock alarm clock alas Albania Albanian albeit albino album alcohol alcoholic alcoholism alcove ale alembic alert alfresco alga algebra Algeria Algerian alias alibi alien alienate alight align align o. i. 1. i. hücre gibi ve kapısız ufak oda. oyuk. yak ın: Her speech is akin to poetry. 5. de olsa: He is. Onlara eşit s. çoğ. suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki di1. Cezayir. i. soğutmak. .san ığın.k. s. i. beslenmeye ait. in short. Kısacası. 2. alkollü içki.gae (äl´ci) i. hödü albino. i. 2. kendine birdili hava 6. i. f. 1. i.. Cezayir. 2. ba şka ad. 1. pratik olmayan. z. alkolik. sıraya koyma. korkutmak. biri. k.. ı. havai. aynı hizaya getirmek. i. cebir. mat. e şit bir şekilde: Treat them alike. huk. f. alarm. 1. yabanc f. alg. birbirine benzer: We´re alike in many ways. nafaka. canl hiç veren. hava geçirmez. açık havada yapılan. ecnebi.. i. açık havada. (duvarda bulunan) niş. İng. ı. fantezi. birinin saff ına geçmek. i. albüm. She´s learning French. bir çeşit bira. ak şın. 1. namı diğer: Cavit alias the Bear Cavit nam ı ğer Ayı. ş en. i. 4. havaalanı. 2. uçuş pisti. mazeret. havayollar ı. alarm çalar ısaat. i. s. i. s. havadar. tetikte olan. 1. z. havaliman ı. 3. s. Söyledikleri şiire benziyor. alkolizm. s. s. iddias ı. uzaklaştırmak. Arnavut. Cezayir´e özgü. i. uçak kazas ı. f. 1. inmek. besleyici. i. i. albeit an educated one. tehlike işareti: fire alarm yangın zili. dili bahane. az açık (kapı).s. i. s. a boor. Birçok bak ımdan birbirimize benziyoruz. çalar saat. 2. hayal mahsulü. sıralar arası yol. albeit painfully. korku. bağ. takma isim. çal ım satan. 2. i. alkol. Cezayirli. albinos. neşe ve çeviklik. açık hava. anat. kaymakta şı. i. sindirim ayg ıtı. geçenek. aynı hizaya getirme. 1. şevk. Arnavutluk. s. Cezayirli. alkol. s. deh şet. hava gibi hafif. al. konmak. ğünçapar. sıraya koymak. tahsilli de olsa.

k. her zaman. i. karmakar ışık. hep birden. kim. f. s.: All right. bitmiş. 1. worked day.. ans ızın. altüst. her şeyi saran. her zaman. i. başından sonuna kadar. hayatta. tüm yıl boyunca. birden./Görünüşe aldanmamalı. baştan. . aniden.. All the best! all the better all the ins and outs of all the livelong night all the rest all the same all the same all the time all the way all the while all the year round all there all things considered all told all too soon All´s fair in love and war. bununla birlikte. 1. s. all in one. dili aklı başında. pek erken. 2. s. (bir şeyin) girdisi çıktısı. Aşkta ve savaşta her şey mubahtır. rmak.(mektubun sonunda) En iyi dileklerimle! 2. 1. iddia etmek. Hem Savunma Bakan ı. belirli bir müddetin ba şından sonuna kadar: She wasn´t surprised because she´d known it all the while. bütün.. sadakat. hiç taraf bitmeyecekmi kalanların hepsi. başından beri. hep. Yolun aç ık olsun! daha iyi. i. tamamen.´s fears birinin endişelerini yatıştırmak. Allah. hep böyle. birdenbire. k. her ş gibi gelen bir gece boyunca. 2. Ba ştan bildiği için şaşırmamıştı. d ışında hepsi: We have interviewed all but two of the candidates. birdenbire. yekûn olarak.: He´s the Minister of Defense and the Minister of Education her çeşit. -den gayri hepsi. canlı. her şey göz önüne alınırsa. s. az kalsın. bütün gün. Parlayan her şey altın değildir. tüm. .o. Allah all-around allay allegation allege allegiance allegorical allegory all-embracing s. Adaylar ın ikisi dışında hepsiyle görüştük.. hepsi: All of us went. hepsi: All roses have thorns. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları. alegori. diri. all round All that glitters is not gold. birden. i.. hafifletmek: allay s. 2. Peki.. Bütün gün çal öteden all beri. her alanda ba şarılı. hepsi bir. her şey göz önünde tutulursa. sabaha kadar. birdenbire. -den ba şka. bütünüyle. f. hem de Eğitim Bakanıdır. tekrar. pek çok yeteneği olan: an all-around student dört dörtlük ö ğrenci. I´ll come. hem . ani olarak. alegorik. aniden. dili ba ştan. Hepimiz gittik. ans ızın. 1. az daha. i. (bir yerin) ı/yeri. tamamen. yatıştıbir i./Tamam.. sağ. 2. ba ğlılık. Bütün güller dikenlidir. alkali. k. gelirim. daima. bütün gece. sıra boyunca. iddia. zamans ız. dili Peki. hem de .alive alkali all all along all along all along the line all at once all at once all but all but all day all in a tumble all in one all manner of all night long all of a sudden all of a sudden all over All right! All right. boyunca. He ıştı. 1. dili Aferin!/Ya şa be!/Çok iyi!/Harika! k.

): You´re too late. almanak. ayırmak. yanında. alfabe. amerika timsah ı. i. dili bütün gece süren bir olay. ile birleşmek. dili iyi. i. 2. yüksek da ğlara z. Kelimeler alfabe s ıras özgü. s. anıştırma. k. harçlık. şimdiden. (süre) vermek/tanımak. bordasına. az daha. çekici. s. abece. halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır.b. i. her şeye gücü yeten. i. anla şma. ıştırmak. 1. her şeyi kapsayan. yapılmasında sakınca olmayan. yapılması uygun görülen. yüksek sesle. f. kafadar. neredeyse: He almost died. kastetmek. s. müsaade etmek. yalnız. az kalsın.. tahsis etmek. ayrılmış/tahsis edilmiş şey. 2. ima etmek.. müttefik. f. Geç All kald s.. ittifak. pek çok işe yarayan. all-right. order. müttefiklik. tahsisat. 2. hemen hemen: This picture´s almost done. uzakta. with/to ile beraber. dar sokak. alfabe s ırasına göre dizilmiş: The words are in alphabetical göre ş. f. k.. hafifletmek. Az kaldı i. bütün gece süren (bir olay). --ting) ayırmak. tahsis. with/to -e bağlı. k. pay. s. mubah. s. ayırma. -i hesaba katmak. i. kafa dengi. already dili. ına. badem. ın.. i. edat 1. alaşım. 1. azaltmak. müttefik. 2. tek başına. Bu resim hemen hemen bitti. her alanda başarılı kimse. 1. bak. edat boyunca: along the river ırmak boyunca. sadaka. 1. f. lise veya üniversite. be all right. 2. i.daha erkeni . alerji. yanus. 4. bak. z. den.allergic allergy alleviate alley alliance allied alligator all-inclusive all-night all-nighter allocate allocation allot allotment allow allow for allowable allowance alloy all-purpose all-right all-round all-rounder allspice allude allure alluring allusion ally ally o. i. alphabetical. benzer. 3. z. to üstü kapalı bir şekilde -den bahsetmek. alfabetik. yenibahar.. yalnız.ına ağaç sındizilmi ırının üstündeki bölgeye özgü. dükkân v. 1. i. tahsis etmek. çekicilik. an i. bak. çok kullanışlı. Beklenenden he´s gone. i. 2. birleşme. f. s. pol. s. s. z. i. albeni. az kald ı. z. s. gitti. pol. i. bordasında. s. i. cazibeli. İng. 1. i. with/to alma mater almanac almighty almond almost alms alone along alongside aloof aloud alphabet alphabetic alphabetical alpine already alright s.). 2. ara yol. all-around. (--ted. s. k ısmen gidermek. alımlı. İng. All right. birle şik. z. kimsesiz. s.. yalnız başına. s.s. right!. uzak duran. 2. i.. uzak. soğuk.. bütün gece aç ık olan (lokanta. cazibe. izin vermek. s. 1. with ile beraber: He came along with Bizimle beraber geldi. alerjik. bir kimsenin mezun oldu ğu okul. i.

i. çoğ.also Alt key altar alter alterable alteration alternate alternate alternately alternating current alternation alternative alternator although altimeter altitude altogether alum aluminium aluminum alumna alumnus always always excepting am AM AM. şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu. i. ne oldu ğu belirsiz. kı ısaltmas s. i. alternatör. f. bir şeyi başarma/elde etme tutkusu. her zaman oldu ğu gibi . i. amatör. ek karakter tu ş i. Başka çaremiz i. şap./Yapacak başka bir şey yoktu. birden fazla anlama gelme. her zaman. çoğ. Ya şyükseklikölçer.. değiştirilebilir. i. i. It was cold u. büyük. 1. f. i. birbirini s ırayla şık: We had no alternative. bir ın ürünü olan. kalmam i. s. Sana kerpeten laz ım.lum. elek. diğer. olmakla beraber: Although he´s old he´s a good lı olduğu halde iyi dans eder. değişmek.): 2:30 A. 2. değiştirmek.30. 2. bak. s. cankurtaran. be. ambiyans. f. 1. (kad ın) elçi. i. a.Levent. pusuya düşürmek. birbirini s ırayla izleyen (şeyler). başka. hava. alternatif. Hava so ğuktu ve bir de bilg. z. sunak. i. alma şık akım. . bir okul. altimetre. şka. i. s. büyükelçi. -diği halde. malgama.. birbirini sırayla izlemesini sağlama. 2. Bir de bant. bir okul. i. You´ll also need tape. değişken. nöbetle şe. 2. i. sefire. ise de. alternatif. f. elek. 1. hariç: Everybody came on time always excepting f. i. İng. s. şaşırtıcı. belirsizlik. kim. biriktirmek. z. ante meridiem öğleden evvel (24. bak. atmosfer. sefire. değiştirme. kehribar. a. hayret. lise veya üniversite mezunu kız. bir de: You´ll need pliers. ıştı. alternatif. i. irtifa. (with) birbirini s ı rayla izlemek/takip etmek: In her speech she sa z. rak ım. insanı hayrete düşüren. 2. Although I tried hard it didn´t do dancer. 1. birleştirmek. pusuya dü şürme. 3.00 arasındaki saatler için k ı l ı r. tamam ıyla. s. i. (uzun zamandır güdülen) büyük amaç.lum. ba şe/s yapmak. lise veya üniversite mezunu erkek. bot... hayrete düşürmek.M. yükseklik. -i nöbetle ğ lamak. s.. iki elini ayn ı şekilde kullanabilen. insanı şaşırtan. Her zaman oldu ğu gibi Levent hariç herkes vaktinde k ıs.ni (ıl^m´nay) i. with ile birleşmek. izleme. değişme. 1. şaşkına çevirmek. karışı k hisleri olan. i. bağ. büyük bir amac olan. kullan i. s. birbirine zıt hisleri f. saat 24. 12 A. yükselti. 1. f.nae (ıl^m´ni) i. bütünüyle.00-12. s. birden fazla anlama gelebilen. aluminum. saat 2. sıra ile. başkas ını ırayla n yerine geçebilen kimse. i. 1. amalgam. 2. alüminyum. and it was also wet. elçi karısı. almaşık. daima. -in birbirini sırayla izlemesini f.. Artium Magister (hümaniter bilimlerde master derecesinin ı). 2. hayrette b ırakmak.. seçenek. rahat rahat yürümek. i. ambülans. yedek.00.M. am amalgam amalgamate amass amateur amaze amazement amazing ambassador ambassadress amber ambidextrous ambience ambiguity ambiguous ambition ambitious ambivalent amble ambulance ambush z. nöbetle şe/sırayla yapma. değişiklik.

i. bak. edat ortas ına. şekilsiz.. i. iki ya şayışlı hayvan. (kuralı/tasarıyı) değiştirme. bak. amfetamin. i. dostluk. amip. ünlem âmin. geni ş. düzeltme. s. i. bak. düzeltmek. f. 1. s. 2. toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to fifty kap i. ahlakd ışı. edat. 1. bol bol yetecek kadar. bellek yitimi. 2. i. amorf. ikna edilebilen. edat. (kural ı/tasarıyı) değiştirmek. hayatı kolaylaştıran şey.. amplifikatör. amfibi. arkada şlık. i. miktar. cana yak ın. s. Amerikalı. i. ile e şanlamlı olmak: It amounts to the same thing. i. Amerikan. s. amorti etmek. İng. kim. Amerika.. 1. Amerika. amortize. cephane. f. i. amibe ait. cephede geçici cephanelik. amfiteatr. i. amipli. iyileştirme. zool. 2. biçimsiz. amoeba. . f. iki ya şayışlı. s. 1. amonyak. edat aras ına.. yüzergezer. 2. biyol. i. sevimli. bak. 2.. ortasında. i. i. s. şehvet dolu. zool. i. Amerika´ya özgü. amfibi. şehvetli. i. ıslah. bak. i. İng. amphitheater. arasında. arasına. bak. s. amperölçer. f. genel af. 1. i.. i. bak. 1. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söyleme. i. 1. rahatlık: This hotel has all sorts of amenities.. uysal. dostça. bol. amortization. jaguar. zool. amplifikasyon. 2. amipten ileri gelen. ask. amper. zool. i. iyileştirmek. among. ampermetre. sınırları belli olmayan. amnezi. arkada şça. n ışadırruhu. ammeter. i. i. içinde.. to 1. elek.ameba ameliorate amelioration amen amenable amend amendment amends amenity America American American leopard amiable amicable amid amidst amiss amity ammeter ammonia ammunition ammunition dump amnesia amnesty amoeba amoebic amok among amongst amoral amorous amorphous amortisation amortise amortization amortize amount ampere amperemeter amphetamine amphibian amphibious amphitheater amphitheatre ample amplification amplifier i.. the amenities görgü kurallar ı. arasında... İng. yükseltme. Aynı ıya ç ıkar. amibe benzeyen.. i. s. s. yükselteç. 2. 2. Bu otelde her tür konfor var. mühimmat. yumu şak başlı. s. f. amortisman. z.. amid. i.

eğlendirici. bak. bak. s. bak. dili tuhaf bir adam. analiz. bak. f. k. . 1. i. f.... eğlendirmek. analjezi. anarşi. güldürücü. analitik. 2. çözümlenmemiş sorun. i. anal. paralellik. anesthesia. benzer. tahlil. i. oyalayıcı. i.. ampütasyon.. bol bol yetecek kadar.. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söylemek. f. İng.. tahlil etmek. bir uzvu kesilmiş kimse. İng. benzeş. z.. bolluk. k ıs. İng. acı yitimi. anesthesiologist. paralel. anatomi. amok. benze şen. 2. tılsım. s. i. tıb. (ünlülerden önce) bir. s.. i. anesthetize. anesthetic. i. 2. i.. çözümlemek. Anadolu´ya özgü. anatomik. ancient. anatomiyle ilgili. s. i. anarşist. 1. tahlili. çözümleme. oyalamak. eğlence. bak. benzer şey. aforoz edilmi ş kimse. 2. örneksel bilgisayar. i. i. analjezik.. Anadolu. i.. s.. tıb. olmuş bitmiş bir şey. tıb. tıb. bak.. benzerlik. İng. İng. bak. i... s. analyze. (sesini) kuvvetlendirmek.. s. (bir uzvu) kesmek. çözümlemeli. 1. i. Anadolu. i. lanetleme. gövde yap ısı. gövdebilim. çözümsel. herkesçe bilinen bir s ır. f. nazarlık. İng. İng. 1. anesthetist. genişlik. ağrı kesici.amplify amplitude amply amputate amputation amputee amuck amulet amuse amusement amusing an an accomplished fact an odd fish an off street an open question an open question an open secret anachronism anaemia anaesthesia anaesthesiologist anaesthetic anaesthetist anaesthetize anal analgesia analgesic analogous analogue analogue computer analogy analyse analysis analytic analytical analyze anarchic anarchism anarchist anarchy anathema Anatolia Anatolian anatomical anatomy anc f. çözülmemiş sorun. i. s.. benze şim. s. i. i. anemia. anarşik. bak.. s. i. Anadolulu. i. sapa bir sokak.. aforoz. i. f.. analytic. anarşizm. i. muska. analiz etmek. anakronizm. s. i.. güldürmek. bak. i. Anadolulu.

Greklere özgü. i. 4. bir de. and İhmalkârl ığı ndan dolayı onu azarladı ve haklıydı da. atalara ait. ve benzerleri. ve aksine: The bigger the fish. i. ve haklıydı da. ata. demiri. fıkrashe anecdotal anecdote anemia anesthesia anesthesiologist anesthetic anesthetist anesthetize anew angel angelic anger angina angle angle angle iron angler angleworm Anglican angling Anglo-Saxon Angola Angolan i. K ışın portakal ağaçları. yardımc bağ. i. filan. (bir cisme ait) köşe. Angolal ı. z. yine. ihtiyar. TV sunucu. 1. vesaire. ile: mice and men fareler ve insanlar. tıb. i. He looked and ıl! ran away. k ızdırmak. öfke. i. s. i. dili ya şlı. dili ve benzerleri. soysal. 2. Grekçe. 3. 2. Anglikan. zool. tekrar.. TV (kadın) sunucu. i. i. soy. i. geom. s. demir. Grek.ancestor ancestral ancestry anchor anchor man anchor person anchor woman anchorage anchovy ancient ancient Greek ancillary and And how! and rightly so and so forth and so forth and so on and so on/forth and such and suchlike and vice versa i. filan. v. the blander its taste. yeniden fakat de ğişik bir şekilde. i. 1. ve benzerleri. Angola. 3. eski Yunanca. narkoz vermek. anemi. yeniden. i. kansızlık. melek. s. 2. duyum yitimi. i.. çok eski bir zamandan kalma. solucan. lenger. 2. gene. 1. palmiyeler ve benzeri ağaçlar serada k. çok eski. anestezik. ve ba şkaları.. knife and fork bıçakla çatal. narkozitör. ve iyi de etti: He scolded him for his negligence. ve benzerleri: Orange trees. hem de. for (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye mak. Pembe bir pelerin giymi şti ve tarz ında. ve tersine. f. üstelik. bir çeşit kalp hastalığı. çapa. görüş açısı. Bakt ı ve kaçtı. aç ı. what´s and what´s more more. ve. Anglosakson. ançüez. anestezi.. dili bakış açısı. oltayla balık avlama. vesaire. s. ayr ıca: She was wearing a pink cape and. dili vesaire. Angola´ya özgü. hiddet... i. f. demirleme yeri. i. palms. anestezi uzman ı. oltayla balık avlamak. s. v. 1. eski Yunanl ı: the ancient Greeks Grekler.b..s. and what have you/and what not k. Angolalı. fıkra. and vice versa. so. 2. Hem de nas . Grekçe. TV (erkek) sunucu. s. cet. 1. eski Yunan. f. anekdot.. i. i. 3. rightly falan. Grek dili. k. melek gibi.. . antik. s. . s. öfkelendirmek. bir daha. tıb. çal şebent köış i. oltayla balık tutan kimse... was carrying a pink poodle. 2. Grek. i. s. uyu şturmak. and such should be kept under glass in winter. Angola. vesaire. k. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine. 1. hikâye. i. eski ı. i.

canland ırmak. s. gücenik. i. s. hayat vermek. feshetmek. yok etmek. 2. spiker. şanı. sözleşme v.. bot. sinirlendirmek. i. bir yıllık ömrü olan bitki. fesih. sinir bozucu. ayak bile ği. yıldönümü. angora. canlılık. i. hayvani. yarg ı. z. beklenene ters düşen. düşmanlık. i. ağrı kesici. canlıcı. ıstırap. kemikleri belirgin. alışılmışın dışında. dargın.´ni) bozma. canlandırma. i. f. s. tuhaf. katmak. --ling) (yasa. i. halhal. artı uç. her yıl yapılan. k ısa çorap. yılda bir yapılan. canlılık. (yasa. bildiri. 4. coşku. sözleşme v. . (--led. köşeli. taciz etmek. uygunsuz. angora yün. hayvan besleme. anot. animist. 1. k ızgın. 2. 3. hayvanc ılık. s. acı dolu. 1.. 1. 1. ankarakedisi. s. ilan etmek. hayvansal. sıkıntı veren şey/kimse. 2. sinirine dokunmak. eklemek. mat. kurald ışı. çizgi film. kızdırmak. 1. kederli. yok etme.b. ilan. yıl. i.´ni) bozmak. 1. i. açısal. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş. baş belası. yarg ı. neşeli. 2. 1. i. hayvansever.. i. canlıcılıkla ilgili. canlı. s ıkıntı vermek. hayvanlar âlemi. hiddetli. çelişkili. (bir metne) notlar eklemek. i. kin. yıllık. s. f. i. f. mü ştemilat. imha etmek. bela. i. sıkıntı veren. katma. acı. yıllık. 2. tiftik. i. f. f. 2. i. f. i. yılın olaylarını anlatan kitap. 2. bildirmek. i. çekicilik. i. kronik. vakayiname. 1. canlıcılık. 3.angora angry anguish anguished angular animal animal breeding animal heat animal husbandry animal kingdom animal lover animal magnetism animal spirits animate animated animated cartoon animation animism animistic animosity anise aniseed ankle anklet annals annex annex annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement announcer annoy annoyance annoying annual annually annuity annul annulment anode anodyne anoint anomalous i. f. ankaratav s. ilhak etmek. imha. meshetmek. animizm. ık. husumet. feshetme.b. i. tarihi olaylar. bir ılılda için. 2. 2. anason tohumu. kemikli. ilhak. anason. hayvanca. anason. keder. 1. şoset. ankarakeçisi. vücut s ıcaklığı. s. ek bina. yıllher bir. i. fiz. s. i. yatıştırıcı.yy i. s. öfkeli. k ızgınlık. sinir. f. hayvan. bot. (kutsamak için) (ba şına) yağ sürmek.

i. füzesavar. counterclockwise. s.. 2. seçki. -den önceki. Yazar gerçek saklamak için takma ad kulland ı. dü şmanlık. zool.. 1. başka bir: şka 3. k. i. detonasyon kesici (madde). i. (to) -den önce olan. bir ( şey) daha: another match bir kibrit daha. dili beklemek. antibiyotik. -den önce davranmak. önceden tahmin edip ona göre davranmak. s. husumet. z. edat.. önceki. 1. antikorosif. tuhaf davranışlar. anten. düşman etmek. kin. 1. antilop. bakar mısın? çal telesekreter. 3. insanbilim... cevap. vermek. antoloji. gerçekle i. f. 1.. anonim. kapıya bakmak: Who´ll answer the door? Kapıya kim bakacak? telefona bakmak: The telephone´s ringing. i. antidot. 1. ikinci bir: This is going toyan be ıanother another t. 1. anorak. i. k. karınca. hakk ında teminat vermek. çare. ilahi. . muhalif. antropoloji. i. s. 2. antidepresan. anomali. 2. tıb. önek karşı. önceden tahmin edip ş ona göre davranma. ço ğ. cevaplamak. s. 2. şeyin olabilece ğini) önceden tahmin etme. i. bak.. will you answer it? Telefon ıyor. öndeki. s. f.. k. panzehir. antropolojik. Antarktik. -in aleyhinde. i.. i. anti-. antropolog. i. s.. İng. bekleme odas ı. atalar. i. s. i. imzas ıismini i. antihistamin. s. s. i. 2. i. i. f. Antarktika. i. ön. i. isimsiz. hesabını vermek: You´ll have his safety. s. sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for ğini üstüme alıyorum. kar şısefer. insanbilimsel. dili -e kar şı. s. tlamak. başka.anomaly anonymity anonymous anorak another answer answer back answer for answer in the affirmative answer the door answer the telephone answering machine ant antagonise antagonism antagonist antagonize Antarctic Antarctica antecedent antecedents antelope antenna antennae anterior anteroom anthem anthology anthropological anthropologist anthropology anti antiantiaircraft antiballistic antiballistic missile antibiotic anticipate anticipation anticlockwise anticorrosive antics antidepressant antidote antifreeze antihistamine antiknock i. (änten´i) duyarga. çoğ. lık. antifriz. İng. Güvenli olumlu cevap vermek. uçaksavar.time yan ıba şılık vermek. i. 2. i... eceğ ini tahmin etmek/kestirmek. İng. bak.cevap bir. insanbilimci. to -e uymak: This man does not answer to the kar küstahça cevap 2. antagonize. f. maskaralıklar. s. i. 1. dili dört gözle (birz. gerçek ismini saklama: The writer used a pen name to preserve his anonymity. hasım. i. vermek. s. k ızdırmak. -den önce davranma. anten.

want anything. -den başka. i. antika. Hiçbir yere gitmez. i. tasa.. kendine güvenme. k k ıs. bir yer: He never goes anywhere. uydurma. z. erlerinden ayr ı duruyordu. an.pi. anüs. parça ba şına. 1. i. He did it without any help. Daha fazla kalamam. aralık. i. 2. lakaytlık. istemem. bir yana. özgüven. antikac ı. Proje çabuk ilerliyor. Hiç yardım have Hay dahaany. zam. 1. süratle: The project is proceeding apace. anybody. 2. bir şeyin tam karşıtı. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var m ı? No. makat. -den his drinking. s. 1. daha: I can´t stay any longer. 2. endişeli. s. antitez. kimse: Is anybody at home? Kimse var m ı? I couldn´t find ım. i. zam. endişe. bir şey: Do you want anything? Bir şey istiyor musun? I don´t şey neyse. her biri. doğruluğu kabul edilmeyen. lakayt. örs. 1. karşıt olarak. antisosyal. 2. i. herhangi biryine kimse. 1. sarf ınazar edilirse. z. sonradan uydurulmuş. 1. zirve. 2. Ona ra bak. her birine: The books are ten dollars apiece. karşı tez. s. ilk ça ğlardan kalma. Do you need anywhere to stay? Kalacak bir yere ihtiyac ın var mı? I couldn´t find it ıs. 2. s. i. s. doruk. so ğukkanl s. ayrı. herhangi bir şey. ilgisiz. 1.. April. 1. 1.ces (ey´pısiz) i. ilk çağlar.ses (äntîth´ısiz) i. i. s. gene de. i. s. ter kesici. zaten.. afrodizyak. ılıyor. Hiçbir z. bir tarafa. neyse. antipati. i. i. i. i. kayıtsız. 1. Associated Press. antika. geyiğin çatallı boynuzları. i. herhangi bir şey: Anything´ll do. çoğ. 1. anybody. houses are from Di ılmazsa. birbirinden ı: The two man. her neyse. antiseptik.tith. 2. kaygı. kaygılı.. maymun. i. anywhere. bende hiç yok. f. i. roketsavar. i.. z. s. h ızla.. her neyse. zam. s. antikite. fazla.e. çoğ. Kitaplar onar dolara sat ılık. i. 2. z. de: I did it anyhow.dairesi. karşıt olan. köhne. 2. Artık Belma burada oturmuyor. I don´t ır. antik ça ğlar. bir yana:ayr He´s a good apart 1. artık: Belma doesn´t live here any more. 2. --es (ey´peksız)/a. antikacı. i.antimissile antipathy antiperspirant Antipodes antiquated antique antique dealer antique shop antiquity antiseptic antisocial antithesis antithetical antithetically antlers antonym anus anvil anxiety anxious any any longer any more any old thing anybody anyhow anyone anyplace anything anyway anywhere AP Ap apace apart apart from apartment apartment house apathetic apathy ape aperture apex aphrodisiac apiece aplomb apocryphal s. z. kayıtsızlık. ilgisizlik. 2./Kitaplar ın her biri on dolar. . 2. z. z. açıklık.ğsay İçki içmesini saymazsak iyi bir adam. antika dükkân ı. insanlardan kaçan. bir tarafta: He stood apart (from the others). Apostle. daha fazla: Don´t give me any more! Bana daha fazla ne olursa olsun. taklit etmek. s.. sahte. apartman apartman. karşıt anlamlı sözcük.. antik çağlardan kalma bir şey. 1. Hiç kimseyi bulamad ğmen. çabuk. ruhb. çağdışı. öykünmek.. delik. bak. i. antikite. i. ona ra ğ men yapt ı m. antik. 1. tasalı.

dili dalkavuk. apandis çıkarımı. ba ğlı olmak. 1. (gazete. ili ştirmek. 4. birdenbire peyda olmak. çağrı. özür dileyen. i. 2. bak.-e yalvaran (bak ış). özür dileme. göze çarpan. zirve. k. görünürdeki. 3. pol. hayalet. iştah açıcı. 2. ı çekici. İng. ödün vermek. taviz vermek. 2. i. ait olmak. on konser vermek. 1. lezzetli. cihaz. s. z. müracaatta bulunma. yatıştırma. . apopleksi. görünme.b. eklemek. peydahlan ş. bak. 1. 1. f. yatıştırmak. deh şet verici. 2. 1. gözükme. pol. i. gözükmek. s. (to) (-e) uygulanabilir. (açlığı) bastırma. özür dilemek: I apologized to him for being late. yeröte. 1. ödün verme. ek. i. aşikâr. 1.´nde) ç ıkmak. tıb. dergi v. şey) yerli yerinde olmak. meze. 1. 2. i.. temyiz: the right of appeal temyiz ... 1. apandis. kesme işareti. i. s. uzantı. arzu. 2. aygıt. taviz verme. şoke etmek. i. alk ışlamak. gökb. albenili. İng. i. meydana ç ıkmak. görünmek. 3. 2. aç ık. 2. apandisit. çerez. giysiler. i. apologize. f. f. İng. apostatize. be in apple-pie order k. elbiseler. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönme. k. belirmek. cazip. 3. sempatik. 2. 3. önder. i. dış görünüş. ilave etmek.. görünü çıkma. dehşete düşürmek. i. alk ış. (belli bir amaç için kullanılan) aygıtlar/makineler. 1. (to) (-e) uygulanabilme. anat. 1. (12 ounces) 373 gram. sevimli. appall. f. huk. dili birdenbire ortaya ç ıkmak. f. Hz. şehvet. iştah. eklenti. i. ıvermek. i. to çekici gelmek. aygıt... ilave. 2. 3. f. görünü şe göre. f. s. dili çok kötü. elma püresi. i. görünüm. özür dileyerek. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönen kimse. meydana i. tıb. İsa´nın on iki havarisinden biri. i.. i. s.apogee apologetic apologetically apologise apologize apology apoplexy apostasy apostate apostatise apostatize apostle apostrophe apothecaries´/troy pound appal appall appalling apparatus apparel apparent apparently apparition appeal appealing appear appear in concert appear out of thin air appearance appease appeasement append appendage appendectomy appendicitis appendix appertain appetite appetizer appetizing applaud applause apple apple polisher applesauce appliance applicability applicable i. i. 2. k. doruk. cihaz. i. f. peydahlay ıvermek. 3. f.(bir f. belli. (her i. görünüşe bakılırsa. f. 1. cazibe. çekicilik. Gecikti ğim için ondan özür diledim. korkunç. hakk s. (açlığı) bastırmak.. i. bir hareketin lideri. berbat. 1. bak. 2. elma. 2. 1. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönmek. istek. i. baş vurma. 4. z. f. i. in (oyunda/filmde) oynamak. dili (bir yer) çok düzenli olmak.

kendine mal etme. takdir etmek. 2. tahsis etmek. s. f. tahmin. tatbiki. ödenek. i. evham. -e yakın bir şey. farkedilebilecek derecede. (to) (-e) atamak. staj. f. uygun bulmak. 1. paylaştırmak. 2. bölüştürme. tespit etmek. değer biçme. -e ait. endişe. saptamak. uygun. müracaat.´ni) kararla ştırmak. yerinde. kavray şeli. i. değer biçmek. kendine mal etmek. de ğerbilirlik. uygun bir şekilde. uygulamalı dilbilim. müracaat formu. tatbik etmek: You şturmak. bölüp da ğıtma. 2. de s. 1. s. de ğerbilir. (tarih. 3. kadirşinas. yakalamak. başvuru. f. (bir şeyin ğerini/önemini/gereklili ğini)şanlamak. 2. yaklaşık olarak. be ğenmek. 1. yanaşma. de inaslık. tayin. nisanbalığı. i. 1. anlamak. oldukça çok. yaklaşma. z. 2. çıraklık. uygulamalı bilimler. başvuran kimse. yaptırımlarda bulunmak. kendini (bir işe) vermek. aday. onaylamak. stajyer. 1. 2. takdir eden. şeyin ğeri) artmak. s. ayırma. 2. i. 1. 2. hakk ında. i. approach to this problem. 3. kadir ğerini/önemini/gereklili ğini) anlama. i. s. (bir2. 3. tasvip etmek. tahsis etme. çırak. i. tahmin etmek. kavramak. nisan. gün v. (bir de şeyin i. evhamlı. i. atama. 1. 1. tahsisat. kıymet takdir etmek. to/for -e ba şvurmak. randevu. bütün dikkatini (bir işe) çevirmek. uygulamalı. ba şvurma. müracaat formu. Bu soruna yakla şım uygun tasvip. 1. i. bölüştürmek. yaklaşmak. 2. pay. 3. . kayısı. takdir etmek. 1. f. i. kuruntu. Ba ştabipliğe başvurun. tayin etmek. i. ayırmak. aşactual i. uygun. s. bir nisan şakası. i. 1. 3. 1. i. 3. 2. önlük (giysi). atanan kimse. haberdar etmek. kıymet takdir etme. yanaşmak. -e yak ın olma. f. f. yerinde. pol. şükran. takdirkâr. 3. f.s. to apply sanctions appoint appointee appointment apportion apportionment appraisal appraise appraiser appreciable appreciate appreciation appreciative appreciatory apprehend apprehension apprehensive apprentice apprenticeship apprise approach approbation appropriate appropriate appropriately appropriation approval approve approximate approximate approximately approximation apricot April April fool apron apropos i. tutuklamak. -e müracaat etmek: Apply to the head physician´s office. anlayış. -e yakın olmak: The measurements of this room closely approximate (to) my ağı yukar ı. edat ile ilgili. minnettar. 2. yakalama. uygulama. 2. f. -i kibritle tutu ambargo koymak. tutuklama. tasvip. takribi. onaylama. değer biçen kimse. 1. f. tayin etmek. beğenme. 2. endiış i. . f. korku. i. takdir. atan ılan görev/makam. f. uygulamak. s.applicant application application form applied applied linguistics applied sciences apply apply a match to apply an embargo apply o. yakla şık olarak değerlendirmek. yaklaşım tarzı: We need to change ourbulma. i. z. s. yaklaşık.b. (bir şeyin değeri) artma. 1.

arabuluculuk yapmak. kaşlarını kaldırmak. arboretum. (bir ızıyla birinin kararına bağlayarak halletmek. O kitap yığını devrilir. astrol. üzerinde kemer gibi uzanmak. işlenebilir (toprak). Muhtemel bir durumu belirtmek için kullan ılır: He´s apt to be late. i. atari salonu. i. 2. Hrist. arabulucu. Arap rakamlar ı. (iki taraf aras ında) hakemlik yapmak. Arap at ı. yay çizmek. kanun yerine birinin karar ına bağlı olan. 2. i. arkeolojik. İng. arkeoloji. kabiliyet. Arap at ı. istidat testi. architecture. gaga burun. Arap. i. s. kartal gibi. archaism. f. arkeolog. başpiskopos. i. ark. 2. Kova burcu. arşidük. 1. ba şmelek. meseleyi) tarafs halletme. baş düşman. ark. Arap. ark lambas ı. kavis. hakem. i. 2. 3. i. i. That pile of books is apt to fall. keyfi. akıllı sıyetenek. 2. Arapça. (havada) kavis çizmek. i. i. 1. . archaeological. 1. i. uygunluk. 2. şeytan. s ırakemerler. sukemeri. i. 2. 1. bak. ayak kemeri. Arap. yay olu şş eytanca. Arap. i. su sporlar ı. i.apt aptitude aptitude test aptness aquamarine aquarium Aquarius aquatic aquatic sports aqueduct aquiline aquiline nose Arab Arabia Arabian Arabic Arabic numerals arable arbiter arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arbor arboretum arbour arc arc lamp arcade arch arch arch arch one´s eyebrows archaeological archaeologist archaeology archaic archaism archangel archbishop archbishopric archdeacon archdeaconry archduchess archduke archenemy archeological s. s. başdiyakozun makamı/idaresi altındaki bölge. k ıs. i. s. 1. i. 1. yay. tak. over/above üzerinde kemer turmak. kartal gagas ı gibi kıvrık. s. 2.. architect. 1. 2. 2. i. bak. Arabistan. i. elek. s. kavis çizmek. 1.. başdiyakoz. akvaryum. 1. suda ya şar. arkaik. 2. s. f. 1. sucul: aquatic plants sucul bitkiler. hakem. Sık k geç kalı r. s. Arapça. arkaizm.. s. i. i. arabulucu. başpiskoposun makam ı/idaresi altındaki bölge. archaic. arşidüşes. arkat. i. to -e e ğilimli olma. i. yay.. 1. i. s. i. sürülüp ekilebilir. arabulucu karar i. i. i. mavimsi ye şil. i. mat. 1. i. i. kemer. f. s. çardak. 2. arbor..

s. arena. mimar. i. f. mimari. kurak (toprak). i. şevkli. 2. kol.o. güç. 1. f. i. i. s. 2. 1. are area. tak ımada. mimarlık. 1. 3. atışma. 1. out of s. (a. mimarlığa ait. olmak.. 1. Arjantin. i. i. şeytan. -e alamet olmak.. atışmak. tartışarak birini bir şeyden vazgeçirmek. argument aria arid aridity Aries arise arisen aristocracy aristocrat aristocratic arithmetic ark arm arm in arm i. çok so ğuk. aritmetik. gayret. -i iddia etmek. ateşli.. bak. Arjantinli. aristokrat. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. Argentinean. bölüm. s. bak. Arjantin. 2.archeologist archeology archer archery archetype archfiend archipelago architect architectural architecture archives archivist archway Arctic arctic ardent ardor ardour arduous are Are you serious? area aren`t arena Argentina Argentine Argentinean Argentinian argue argue against argue for argue s. kavga etmek. bak. astrol. Arjantinli. tartışarak birini bir şey yapmaya ikna etmek. aristokrasi. into s. i. gayretli. s.t.. i. kemerli geçit. (iklim/hava için) kuruluk. Arktik. argue s. ardor. s. Arjantinli. f. 2. silahlandırmak. i. -e belirti olmak. s. 3. silahlanmak. içinde çok ada olan deniz. i. bölge. s. münakaşa etmek. çetin. 2. tartışmak. i. asilzade. archaeologist.t. buz gibi. i. tartışma. arşivci. 2. 2. i. alan. bak. . lehinde konu şmak. i. kavga. i. okçu. f. Arjantin´e özgü. i. --n) (from) (-den) meydana gelmek. arise. kuru (iklim/hava). m ıntıka. civar. ağız dalaşı. ateş. İng. s. 4..rose. i. aleyhinde aleyhinde konu şmak. lehinde olmak.. okçuluk. müz. i. i. 2. Arjantin´e özgü.. 1. aristokratik. çekişmek. bak. Arjantin. i. Koç burcu. k ısım. Ciddi misin? i. kol. kutu. 1. s. sandık. i. münakaşa. arya. i. archaeology. ç ıkmak. f. yöre: We will use that meadow as a parking not. s. ilk örnek... sav. bak. iddia. i. Arjantinli. kemerli giriş/kapı.. mimari. arketip. i. i. that -i savunmak. kol kola. 1. 2. (toprakta) kurakl ık. şevk. i. arşiv. i. çekişme. There are a number k ıs. 1. i.o. dal. saha. be. 1.

yaklaşık. orada etraf f. Etrafına baktı. f. 2. kol boyu. tertip. birinin dikkatini çekmek. arise. zırh. k ıs. silahlı kuvvetler. civarında. 1. durdurmak.o.. tutuklama. i. kim. s. i. etraf ına: He looked around. zırhlı. silahlı. f. küstah ve kibirli. terz. bak. endüvi. 1. elek. s. tevkif. 2. uyandırmak. suçlama. edat 1. Bu odan ın mobilyalarını Elif yerleştirecek. küstahça bir kibir. n etrafında. ateşkes. varış. giymek. 2. aranjman. 2. i. 1. etraf ı nda: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. f. Ermeni. aşağı yukarı. s. i. 1. i. i. i. suçlamak. huk. 4. 3. arranged. 2. 1. körfez.(çiçek düzen. çoğ. 5. aroma. aromalı. armatür. elin yetişeceği mesafe. f. 2. i. s ıralan6. silahlı kuvvetler. vaktinde ödenmemiş borçlar. 2. i. silahlar. Bir taksi ayarlar ım. Ermenice. 1. gelmek: When will we arrive? Ne zaman varaca ğız? Has the mail arrived? Posta geldi mi? karara varmak. i. ış. 3. varmak. kim. s. aromatik bile şik. için) aranjman. kuvvetli ve hoş kokusu olan. 1. arrived. i. new arrival yeni gelen. f. (bir ülkede toplam) askeri güç. Ermenistan. tutuklamak. silahlanma. donanma. 2. nda: around 6 o´clock saat alt ı suları suları ında: around the table masan ında. 1. i. giyini ş. müz. 2. i. giydirmek. silahland ırma.´s attention arrival arrive arrive at a decision arrogance arrogant arrogate güvenlik kuvvetleri.. . f. rotor.. i. kuvvetli ve ho ş (koku). f. 2. s.. (haks ız yere) benimsemek.arm of the law arm of the sea arm´s length arm´s reach armada armament armature armchair armed armed forces armed forces Armenia Armenian armful armhole armistice armor armored armpit arms arms control arms race army army of occupation aroma aromatic arose around around arouse arr arraign arraignment arrange arrange flowers arrange for arrangement array arrears arrest arrest s. huk. düzen.. düzenleme. i. silahlanma kontrolü. (san ığı) mahkemeye çağırmak. silahlar. 2. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif´s going to arrange the furniture in this room. arrival. geliş. i. (askeri birlikleri) sıralamak. silahlanma yar ışı. çiçek aranjman ayarlamak: I´ll arrange for a taxi. aromatik. kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal. i. kolevi. yerle ştirme. işgal ordusu. ordu. anlaşma. i. 1. kara ordusu. s. 1. (kuvvetli ve ho ş) koku. koltuk (mobilya). döneç. 3. i. ı yapmak. 1. i. 2. koltuk altı. i. tevkif etmek. (san ığı) mahkemeye çağırma. z..

. gibi Zehir gibi h ı. insan eliyle bo yap eseri.net an. hilesizlik. çoğ. ok başı. 1. tıb.. net telaffuz. 2. i.. ne kadar . yapay aydınlatma. yapay. i. bir zekâsı var. sanatkâr. artezyen kuyusu. cephanelik.. anat. hilesiz bir şekilde.artistic. 3. 2. sanatsal yönü olan: She is also ılık. i. so azald genellikle. i. (top gibi) a ğır silahlar. (telaffuz). sanatkârane. so . düş oynaklı. ustal ık. 2. s. toplar. TIR. aç ıksözlü. i.. -dikçe . sahte. o kadar .. saf. sanatç ı. anat. 1. ar. i... 1. Onun sanat yönü de var. f. Arabay ızlazamanki sürüyordu. i. -irken.til. 2. saflıkla. s. ok. arter. suni/yapay böbrek. yapay tatland ırıcı. huk.: As the time grew shorter so his excitement mounted. i.. He ıwas driving as fast as all seriously get-out. 1. zanaatç ı. -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. s. anat..men (artîl´ırimîn) i. kundakç ılık. i. özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat i. arteriyoskleroz. tüzel kişi. huk. as a general rule i. i. 1. kaba. yapma çiçek. suni/yapay dölleme.ler. aç ık bir şekilde dile getirme. açık bir ş İng. 1. suni solunum/teneffüs. 1. ekilde etmek. yapay solunum. aç ık ı(ifade).. eklem. her gibi: as is fast everas her zamanki h ızl 1. boğumlanma. i. sanatsız. 2. ıdan ıkarken çok: yakalad m. tan mlık (a. i. arsenik. i. 1. s. oyun. 2.arrow arrowhead arse arsenal arsenic arson arsonist art arterial arteriosclerosis artery artesian well artful arthritis artichoke article articulate articulate articulated lorry articulation artifact artifice artificial artificial fertilizer artificial flower artificial insemination artificial kidney artificial light artificial lighting artificial person artificial respiration artificial sweetener artillery artilleryman artisan artist artistic artistry artless artlessly artlessness arty as as . He´s taking life more as he gets Kap ı son k. kaba 1. arter. damar sertliği. as all get-out as . atardamara ait. hile.. the).. eşya: şitli giyim eedebilen. Zaman ıkça heyecanı arttı. anat. hüner. mafsal iltihabı. sanatçı ruhuna sahip. ılan oynak. TIR kamyonu. sanatkârane. s. 3. dilb. 1. 2. as ever as . kurnaz. 4.. beceri. anüs. tıb. ğum. şey. yapay ışık. 4. bo ğumlu. saflık. i. silahhane. 2. topçu. k ıç. makale.. hilesiz.: As she loves cats. i. atardamar. sanatl ı. 2. kundakç ı. artrit. suni/yapay gübre. various articles of clothing üncelerini açık bir çe şekilde ifade 2. sanat. yazı. mühimmat deposu. temren.ifade/telaffuz eklemli. i. bağ. z. (bir anlaşmada bulunan) madde.y.. . She asas smart all get-out. i.. yapma. s. makat. beceriksizce yapılmış. büzük. anayol. sanatç s. i. topçu sınıfı. enginar. 3. suni. şyası. i. dili sonçderece.. dilb. arsenal.

.. as regards as regards/to as safe as houses as soon as as soon as possible as such as the crow flies as though as usual as well as well as as yet -e gelince: as to him ona gelince.. much as can. as far as I´m concerned bana göre. Elimden kI olarak. kuzu gibi. de. 1. bildiğimgeldi kadar yaklaşı hep birlikte. k. bir misli daha. ğru gidecek olursak. k. Sanki ş gibi duruyor. öyle/şöyle/böyle: He´s a teacher and is known as such. gücü yettiği kadar. hakk ında. sanki. çok terbiyeli. âdeta. dili bir lahzada. 2. bazı önemli k. 1. çok sa ğgibi -miş gibi. k. ona kalırsa. yapabildiği kadar: I´ll help as ğiıyla.. ona sorarsan. şimdiki halde. tıpkı birbirine benzer. gibi (olmak): We´ve as good as finished. ama overlooks some details.t. aslında. o halde. almak. en k ıtelefon 1. Ya şans ıma. 1. sözde... o zaman..o. olduğu gibi. henüz. but it aslında. 2. aslında. dahi: I´m going as well. şartıyla: live. İstanbul´a varır varmaz im. elinden geldiği kadar. take s. as plain as the nose on your face besbelli. bana gelince.as a matter of course as a matter of course as a matter of fact as affairs stand as black as pitch as bold as brass as easy as pie as far as as far as he is concerned As far as I can see . herkes dili dosdo sanki. geri kalan ına gelince.. gibi. kadar yardım edeceğim. İyi yazıyor. o durumda. -den itibaren. as from now bundan böyle.. lam. O öğretmendir 2. bir çırpıda. bir an önce. . as far as in me lies as far as it goes as far as s. tüm gücümle. zaten. lying down bir şeyi alttan şeyin alt ında you kalmak. hem de ...He was smiling as if he´d received some good tic. -diği sürece: You won´t get so much as a penny from me as long as I şadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. göz aç ıp kapayıncaya kadar. bir elmanın iki yarısı. as far as it goes. -den ba şlayarak: as from that date o tarihten itibaren. but not as well as E şref. güya. kadar iyi: He writes well. turp gibi.. Yeni oldu. İng. Önerin asl -e göre: It´s fine important as far as I´m concerned. -cesine. is concerned as far as that goes as fit as a fiddle as for as for me as for the rest as from as good as as good as gold as if as if as is as it were as like as two peas as long as as luck would have it as meek as a lamb as much again as much as one can as nearly as I can tell as one man gayet tabii olarak. ayr ıca. simsiyah. . konusunda. çok güvenilir. -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. Bense gitmiyorum. bir esasen: What propose is good. 2. uyuyormu güya. dili 1. ama ref kadar iyi de ğil. da. doğal olarak.: He gave me money as well as E şş imdiye kadar. Bana göre iyi... gibi. I´m not going. şimdiki haliyle. her zamanki 1. sana edece ğ sa zamanda. sanki. hem . sa ğlığı yerinde. çok kolay. -e gelince. aslında: It´s not a medicine as such. zift gibi. Bitirmi ş gibiyiz. -cesine: We behaved as though we´d known each other for r tanışırmış gibi davrandık. Yıllardıgibi. ında iyi. ise: As for me. -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla. k. dili çok emniyetli. elimden geldiği kadar. 2. apaç ık. 3. ve onu öyle tan ıyor. It was as though he´d never years. as quick as a wink ile ilgili olarak.. uysal. dili büyük bir küstahl ıkla. -er -mez: I´ll call you as soon as I reach Istanbul.. Ben de gidiyorum. kadarıyla. It´s as good as new. Bana kalırsa . ayr ıca. 2.

Asya. -mek şartıyla. i.. henüz. Bu Sofradan ayr -e ricada bulunmak. 1. bakım: Let´s consider this aspect of the problem. askorbik asit. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu). 1. yön. s. eğri. 1. asfalt. bir yana. aseptik. uykuda: The guards were asleep. kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak. i. i. (araştırma yoluyla) tespit etmek.. i. 2. -dikçe. i. 1. 2. çileci. Asparagus officinalis. 1.. ka. hâkim. nüfuz. f. Amac ı ünlü olmaktı. amyant. 1. i. karaya. 2. belayı satın almak. ı lmak için izin istedi. tırmanış. kıyıda. külrengi. aside from Esat. oksijensiz bırakmak. ç ıkış. Esat yana. bir yana: Joking aside. k. bir yana: sen? No one. Asyalı. i. f. s. yükselme. dişbudak ağacı. bak. 2. s. Asian. sormak. s. 2. ufukta görünmeye ba şlayan. 2. i. 1. boğmak... üstün. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşayan kimse. ascendant. (uzun zamand ır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. She´s asking a lot for this poodle. dili ka şınmak. -mek koşuluyla. belirlemek. just who are you? Ş aka bir yana. i. Anadolu. istemek: He asked to be excused from the table. s. 3. yükseliş. s. kül tenekesi. i. f. görünüş. çok solgun. i. nasıl isterseniz. k ıyıya. 2. üstünlük. ku şkonmaz. 1. dişbudak. yokuş. 1. hüküm. yükselen. saptamak.. i. can do this. aç ı. ç ıkmak. f. sürece. dişbudak. 1. kimsin i. 3. 2. i. asfaltlamak. çilecilik. dişbudak kerestesi. kül tablas ı. i. karada. çarpık. z. kuşkonmaz filizi. Bekçiler uykudayd ı. 1. bot. oyuncunun alçak sesle söyledi ğibir söz. 2. küllük. istekli. i. bot. (hükümdar) (tahta) çıkmak. f. s. k. American Standard Code for Information Interchange bilg. s. uyuşmuş. s. 2. -den ba ş kimse bunu yapamaz. Meselenin bu yönünü dü şünelim. i. yemek duas ı yapmak. tiy. to -e atfetmek. i. Asyalı. i. asbest. z. itibar.as yet as you please as/so long as asbestos ascend ascendancy ascendant ascendent ascension ascent ascertain ascetic asceticism ASCII ascorbic ascorbic acid ascribe aseptic ash ash ash can Ash Wednesday ashamed ashen ashore ashtray Asia Asia Minor Asian Asiatic aside aside from ask ask a favor of ask for it ask for trouble ask/say the blessing askance askew asleep asparagus asparagus spear aspect asphalt asphyxiate aspirant aspiration daha. . yukarı çıkmak. z. Asya´ya özgü. i. f.. 1. Asya. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşama. riyazet. 2. z. 2. s. bayır. k ıs. bak. Paskalya´dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çar şambası. bir kenara. kül. dili bela aramak. çöp tenekesi. çok soluk.

f. (emin bir şekilde) ileri sürmek. saldırmak. 1. fikir: What´s your assessment of the situation? Durum dü ğer biçen: tax assessor tahakkuk memuru. assertion assertive assess assessment assessor asset assets asshole assiduous assign assignation assignment assimilate assimilation assist assistance assistant assistant professor associate associate associate professor association assort assorted assortment assuage assume f. f. yardım. ırgan. 2. tayin etmek. 1. ili şki. ile görü şmek. asimile etmek. it herif. f. muavin. kendini hissettiren. de i. dikkatli ve devamlı çalışan. i. f. toplantı salonu. çağrışım. kongre. i. hücum etmek. saldırı. toplamak. i. 1. asistan. aspirin. i. değer biçmek. analiz. varl ık.. ayırma. türlü çe şitleri içeren bir bütün. 2. to -e razı olmak. 1. 2. servet. -i hatırlatmak. i. 4. muhtelif. tayin etmek. with 1. kaba kıç. i. 1. 2. kaba 1. i.s. ayırmak. yat ıştırmak. farzetmek. çeşitli. mevduat. topluluk. sald ırmak. (para eighty dollars. analiz etmek. atama. otoritesini kabul ettirmek. 3. 1. i. dindirmek. bir araya toplama. iş ortağıthat . de değ ğer erlendirme. hafifletmek. yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. denemek. 2. i. dikkatli ve devamlı (bir ışatamak. tic. kaba büzük. toplanmak. 4.. 1. f. O koku . to/after -i amaçlamak. tahsis etmek. suikast. Evlerine dolar ğer biçme.. 3. çözümleme. monte etmek. asimilasyon. ile ilişkide bulunmak. sınıflandırmak. f. 1. çal f. yardım etmek. i. montaj hattı. değerli bir nitelik/erdem/beceri. 1. aktif. 4. -e sahip olmak istemek. dernek. -i onaylamak. -i arzu etmek. ma). iş arkada doçent. rıza. 2. 2. 2. toplantı. emval. i. i. toplantı. f. 2. f. 2. (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to do kararla i. ş t ı rmak. randevu. meclis. 2. i. puşt. s. 1. 1. merkep. analiz edilecek bir örnek. i. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 2. i. f. montaj. sald i. k ıymetli şey. f. anüs. i. kendini göstermek. bir araya toplanma. çözümlemek. i. huk. s. 4. i. yardımcı.aspire aspirin ass assail assailant assassin assassinate assassination assault assault and battery assay assay assemblage assemble assembly assembly line assembly room assent assert assert o. tahlil. birlik. 1. kurum. f. büzük. -i akla getirmek: I şı associate smell with the back streets of Warsaw. (bir iddiayı) öne sürme. s. f. with . görev. Onu soru ya ğmuruna tuttu. kıymet takdir etmek: He assessed their house at biçti. a şağılık herif. 1. tayin. montaj. azaltmak. kararlaştırma.. ödev. 3. dangalak. i. makat. 2. eşek. müessir fiil. saldıran kimse. dethousand şünce. suikastç ı. bezmeyerek çalışan. -i amaç edinmek. mal. i. 1. meclis. Eralp´in öyle yapaca ğını farzetmekle pekâlâ yanılmış . iddia. (para miktarıseksen nı) tayinbin etme. tahlil etmek. suikast yapmak. 1. i. f. anüs. 2. kalabalık. varsaymak: You´re assuming too much where Eralp´s concerned. f. onaylama. öne sürmek. 2.

i. astrolojik olarak. i. gökb. i.assumed assumption assurance assure assured assuredly assuringly asterisk astern asteroid asthma asthmatic astigmatic astigmatism astir astonish astonishing astonishment astound astounding astray astride astringent astrologer astrological astrologically astrology astronaut astronomer astronomic astronomical astronomy astute asunder asylum asymmetric asymmetry at at a bound at a clip at a distance at a glance at a stroke at a stroke at all at all costs/at any cost at anchor s. 2. s. sağlama bağlamak. s. sığınak. müneccimlik. 1. varsayım. astım. 2. i. asimetri. gerisinde. bak ışımsızlık. tımarhane. lokal olarak doku ve damarları büzen ilaç. 2. z. arkaya. astigmatizm. küçük gezegen. kurnaz. yıldız falcılığı. birbirinden uzak/ayr ı. astımlı. astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar. yıldız işareti (*). Bir yeri belirtmek için kullan ılır: at my office benim büroda. s. 2. astımla ilgili. f. 1. astronomik. geriye. i. bak. sanı. parça parça. s. z. şaşkınlık. şoke etmek. bak ışımsız. i. ne pahas ına olursa olsun. (rahatlat s. s. edat 1. i. farzolunan. asimetrik. uzak bir yerde. sözlerle) temin etmek. demirli. f. rahatlatıcı/ikna edici söz. gökbilimle ilgili. sigorta: life assurance hayat sigortas ıcı/ikna ediciı. i. gökbilimci. asteroit. s. hareket halinde. s. akıl hastanesi. 1. astrolog. Bir zaman ı belirtmek için kullanılır: at five o´clock bir hamlede. şaşkına çevirmek. at the station istasyonda. İng. den. zan. z. 2. hayali. i. (ata binmiş gibi) bacakları birbirinden ayrı olarak. şoke eden. cin. 2. s. 1. ayakta. hiç. 1. yıldız falcısı. 2. 2. rahatlatıcı bir şekilde. melce. z.. heyecan içinde. büzücü. i. hayrette b ırakan. sıkıştırıcı. . müneccim.. i. 3. 1. demir atm ış. z. f. i. i. mutlaka. hayrette bırakmak. geminin k ıçına. bir bak ışta. 2. 1. bir anda. sa ğlama bağlanmış. astronot. astroloji. astrolojiye ait. s. bir hamlede. z. çok büyük. i. astronomi. astronomical. 1. cin fikirli. i.. 2. kendine güvenen. astigmatik. z. s. 1. hızla. s. kendine güven(me). ak ıllı. gökbilim. hayret. astrolojik. s ığınma yeri. astronom. faraziye. uzakta. takma (ad).

önce. en az ından. hava kararırken. derhal. yak ından. en sonunda. zirvesinde. ortada dola şan. hiç olmazsa. göğüs göğüse. Her neyse. ölmek üzere. hiç olmazsa. Rahat! her keresinde. 1. neyse. en sonunda. en çok. 1. her ne ise. olsa olsa. tam kapasiteyle. 2. 2. nihayet. zaman buldukça. ta ş çatlasa. 1. 1. ayrıntılarıyla. İş dünyasını ından ır. esasında. son süratle. Her tür -e a makineden anlar. çok yak ından. 2. ak şam olunca. söz konusu olan. (bir konuda) bilgili: He´s at home in the business world. fark ında olmadan apayrı amaçlar peşinde (olmak/çalışmak). 2. bir ayağı çukurda. dörtnala. 1. her neyse. yakın mesafeden. boylu boyunca. yak şina. en sonunda. bütün ayrıntılarıyla. 3. çok yak ından. aralıklı. . hiçbir zaman. en az. genellikle. doruğunda. olsa olsa. kendi evinde. saat tam dörtte. tan -i iyi bilen: He´s at home with machines of all kinds. we enjoyed your şumuza gitti. olsa olsa. 2. (bir yerde) kendini rahat hisseden. hemen. üzerinde konu şulan. serbest. evvela. en fazla. sizin parti çok ho her an: She could come at any time. Her an gelebilir. nihayet. detaylarıyla. aralarla. boş zamanı olan. sonunda. ayrıntılarıyla. bari. uzun uzad ıya. 1. Most of the party immensely. tam gazla. bir aya ğı çukurda. hakikatte. ilk bak ışta.at any price at any rate at any time at best at best at bottom at close quarters at close quarters at close range at cross-purposes at dark at death´s door at death´s door At ease! at every turn at first at first sight at four o´clock sharp at full blast at full gallop at full length at full speed at full tilt at great length at heart at home at home in at home with at intervals at issue at its zenith at large at large at last at last at least at least at leisure at length at liberty at long last at long last at most at most at no time at odd moments at once her ne pahas ına olursa olsun. aslında. ölümün e şiğinde. 2. serbest. özgür. her ne hal ise: At any rate. son sürat. en azından. en a şağı. evde. her defas ında. boş zamanlarda. ask. aslında. son süratle.

f. son dakikada. dili en fazla.. olsa olsa. isteğine göre. eat. 2. 2. Anten istenilen yöne çevrilebilir. 2. en aşağı. 1.. -i görür görmez.. boş zamanlarında. Tanr ıtanımaz. -i görünce. ziyan oldu ğu takdirde sizin hesabınıza. bazen. sporcu. huzur içinde. i. istediği zaman. Tanr ıtanımazlık. 2. aynı zamanda. o reddetti. hızla: at the rate of one hundred meters per second saniyede yüz metre hızla. 2. istediği gibi. o s ırada: şamaya gelince: At that point add the eggs. aras ıra. istedi ğinde. dili bir defada. şu an. emrinde. en çok. onun üzerine: Once again she refused. 1. bir kalemde. spor. k. . Tanr ıtanımaz. atletik. dili avazı çıktığı kadar. y size uygun bir zamanda. ateist. bir vuruşta. derhal. i.. İng. azami. en kötü ihtimalde. ateist. o da onun ç ıktO At that üzerine point I left. 1. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. o noktaya gelince. atletizm. tic. ateizm. bir çırpıda.. en geç. bir darbede. (birinin) iste ği üzerine. sportif. O aşamaya gelince a k. bir ıl hapis yer. k. mümkün oldu ğu kadar yakın bir zamanda. dili eninde sonunda. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere. zındık (kimse). istenilen zamanda. . 1. birden. halihazırda.at once at one blow at one scoop at one whack at one´s command at one´s leisure at one´s peril at one´s pleasure at par at peace at present at random at that at that point at the drop of a hat at the eleventh hour at the end of the day at the expense of at the instance of at the latest at the moment at the outside at the rate of at the risk of at the same time at the sight of at the top of his lungs at the top of one´s lungs/voice at the utmost at the very least at this juncture at times at value at will at worst at worst at your convenience at your risk at/in one fell swoop ate atheism atheist atheistic athlete athlete´s foot athletic athletics 1. all he´ll get is a year in jail. dili hemen. sporcu. istenilen şekilde: The aerial can be rotated at will. tesadüfen. s. bu noktada. en az. sırada çıktım. hemen. bak. başına gelebileceklerden kendisi sorumlu olarak. k. avazı çıktığı kadar. i. derhal. k. ateistik. başabaş. and at that he left. ayn ı anda.. olsa olsa. 2. şimdilik. pahas ına. rasgele. bir vuruşta. İng. şu an. barış halinde. zındıklık. k. madura aya ğı. Bir daha ı. 1. en kötü ihtimal: At worst. pahas ına. En kötü ihtimal. şu ara.. i. dili son anda. spora özgü. zındık. 1. 2. s. .

kefaret. (bir suç. takmak. dumur. nöbet. giysi. -e sevgi. aksesuar. kazanmak. sevgi bağı. atom. hücum. 1. el koymak. 3. atmosferik. sald ırmak. haciz lılık. dikkatle izleyen: an attentive audience dikkatle izleyen seyirciler. haczetmek. eri şmek. f. 2. s. . to -i göstermek. huk. berbatlık. atomik ağırlık. atom bombas ı. tavanaras i. atomik. doğrulamak. s. elde etme. i. nükleer enerji. kazanma. ba şarı.. i. tecavüz etmek. -e bakmak. inceltmek.. dikkat. vurmak. i. 4. yer ask. menfur. f. ermek. theater attendant biletleri veya gösteren görevli. 1. f. bak. atomlara ayırmak. kalkışmak: ı denedi.that bakmak. bağlamak. i. berbat. 2. s. zerre. telafi etmek. 2. kriz. bir şeye takılabilen parça. huk. 1. köreltmek. zay f. hazır bulunanlar. i. sevgiyle bağlı. dili Aferin sana! f. tavır. azaltmak. ataşe. i. girişimde bulunmak. el koyma. denemek. 2. ilişik. teşebbüs etmek. hücum etmek. i. 1. tedavi hizmet etmek. i. k. 1. 2. i. kefaret etmek. ilişikteki. atom reaktörü. 1.attempted hazır bulunmak. kabahat v. 1. körelmek. (sıvıyı) püskürtmek. dikkat eden. atom sayısı.b. 3. 2. iltifat. i. çalışmak. tasdik etmek. körelme. Bond çanta.´ni) affettirecek harekette bulunmak. -e delalet do ı. hafifletmek. i. çok kötü. 1. i. iğrençlik. f. giydirmek. atom enerjisi. bağlı. değerini düşürmek. i. 2.Atlantic atlas atmosphere atmospheric atom atom bomb atomic atomic age atomic bomb atomic energy atomic nucleus atomic number atomic pile atomic power atomic waste atomic weight atomise atomize atomizer atone atonement atrocious atrocity atrophy attaboy attach attaché attaché case attached attachment attachment for/to attack attain attainment attempt attend attend to attendance attendant attention attention span attentive attenuate attest attic attire attitude s. f. 1. flight attendant 3. dikkatli: an attentive worker dikkatli bir2. 2. dumura u ğramak. saldırı. elbise. s. esas duru ş/vaziyet. atom bombas ı. 1. atom ağırlığı. i. atomik güç. O etmek. ıflatmak. 1. canavarlık. 3. 2. f. -e bağkoyma. eden dikkat genişliği. nükleer reaktör. You He to climb mountain. i şçi. 1. k ılık. iliştirmek. püskürteç. f. f. 1. nükleer enerji. ilgi. f. 1. (bir belgeyi imzalayarak bir şeyin ğruluğuna/gerçekli ğine) şahadet etmek. atom çekirde ği. atom çağı. 2. atomizör. 1. 2. İng. davran ış. tutum. i. dumura uğratmak. nükleer atıklar. atmosfer. f. i. 2. 3. ilgili. (bir hizmette bulunan) görevli: shop attendant tezgâhtar. iğrenç. 1. hazır bulunma. atlas (harita kitab ı). s. kontrol bak ım. marifet. 2. canavarca. da ğa tırmanmay 2. varmak. ünlem. -e dikkat etmek. Atlantik. 2. elde etmek. atomize.

i. f. k ıs. i. 1. s. konser salonu. z. ha şinlik. to -e uydurmak. alımlılık. i. kumral. açık artırma. teyp kaseti. 2. burgu. aşınma. alımlı. seyirciler. avukat. i. 1. fiz. hayırlı. s. anat. ya i. s. teyze: She is my maternal aunt. i. otantik. 2. artırmak. s. alımlılık. s. çekici. ağustos. i. Bu bize iyi bir işaret. i. çoğ. cüretli. sert. to 1. müzayede. küstah. işitme kanalı. i. matkap. 2. Avustralya. f. çekicilik. küstahl ık. yıpranma. Avustralyalı. aşındırma. delgi. odyovizüel. i. gerçeklemek. i. 2. Avustralyalı. mezatç ı. Avusturya. i. f. -e al ıştırmak. Avusturyalı. 1. s. denetçi. izleyiciler. 1. f. i.. patlıcan. 2. August. işitme ile ilgili. işitilebilecek şekilde. aunt. cazibeli. i. i. -e mal etmek. akort etmek. dinleyiciler. konforsuz. sıfat. bağlama. i. sade ve süssüz. 1. O benim halam. çekmek. (off) açık artırma ile satmak. zayiat. 2. f. artırma. s. -e yormak. s. görsel-işitsel. işitsel. s. duyulabilir. güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu? tasdik etmek. (iyi/kötü) bir işaret olmak: This augurs well for us. başsavcı. 1.attorney attorney general attract attraction attractive attractiveness attribute attribute attribution attrition attune aubergine auburn auction auctioneer audacious audacity audible audibly audience audiocassette audiovisual audit auditor auditorium auditory auditory canal Aug auger aught aught augment augmentation augur August august aunt auspices auspicious austere austerity Australia Australian Austria Austrian authentic authenticate i. i. 2. (hesaplar ı) denetleme. Avustralya´ya özgü. kontrolör. i. yıpratma. hala: She is my paternal i. 2. i. 1.. f. 1. Avusturyalı. atıf. yorma. i. f. uğurlu. sıfır. 2. 2. yüce ve çok sayg ın. işitilebilir. hakiki. 2. s. i. toplantı salonu. O benim teyzem. Avusturya. i. i. gerçek. 3. konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir şam. i. cezbetmek. sertlik. (hesapları) denetlemek. Avustralya. s. doğrulamak. cüret. İng. vasıf. Avusturya´ya özgü. 1. 2. (bir nedene) ba ğlamak. f. mezat. cazibe. s. -e atfetmek. yenge: Aunt Aliye is my uncle´s wife. i. sade. 1. nitelik. çekim. . 1. 1. 2.

s. hav. fayda. authorize. i. f. i. i. 1. otobiyografi. otomotiv sanayii. itaat etmeye yönelten. i. 1.s. otomatik. parayla çalışan yiyecek içecek da ğıtma makinesi.. bir kimsenin el yazısı. müellif. otomobil. otomat. otomatik tabanca/tüfek. s. 4. çok güvenilir ( şey). s. i. yarar. yardımcı fiil. otoriter. dili oto. yazar. otobiyografi yazar ı. i. s. amirane. sonbahara ait. 2. özya şamöyküsü.authenticity author authorisation authorise authoritarian authoritative authority authorization authorize autistic auto autobiographer autobiographic autobiographical autobiography autocracy autocrat autocratic autograph automat automate automatic automatic pilot automatic transmission automatically automation automobile automotive automotive industry autonomous autonomy autopsy autumn autumnal autumnal equinox auxiliary auxiliary verb auxiliary verb avail avail o. otomobil. i. ç ığ. -den yararlanmak. otomatlardan yemek al ınan kafeterya. yard ımcı fiil. s. özerk.. otomatik pilot. 2. of availability available avalanche avarice avaricious avenge avenue i. otonomi. i. otobiyografik. i. i. i. otokrasi. var olma. authorization. izin vermek. 1. İng. s. otokrat. 3. s. yetke. . heyelan. otokratik. bak. k. s. otopsi. 2. i. İng. otomatik vites. 2. var. i. otantiklik. s. bak. yetki. s. f. 1. otistik. güvenirlik. i. 1. otomotiv. otorite. i.. s. z. i. otomatik olarak. güz ılımı (21 Eylül´e rastlayan ekinoks). i. para canlısı. bir canlının yapabileceği bazı ştirmek. i. güz. öcünü almak. otomatik transmisyon. f. bak. gerçeklik.. otomatikman. i. izin. yard ımcı. imza.. 1. otomatik. yedek. f. i. otomasyon.. cadde.. otomat. elde edilebilme. i. öcünü ç ıkarmak. otonom. the authorities yetkili ki şiler. para hırsı. yetkilendirmek. saygı uyandıran. yaramak. sonbahar. 2. i. i. f. 2. otomatikle s. özerklik. s. 3. dilb. sonbahar noktas ı. elde edilebilir. autobiographical. -den faydalanmak. otoriter.

to -in farkına varmak. dili çok fazla. 3. s. 2. s. 1. bir süre. 1. i. bak. 1. -den ınma. sakarlık. mat. uyanmak. ınmak. i. münasebetsiz. olağan. hu 1. kundurac ı bizi. 2. 3. hantal. çok. -i önlemek. hobi. u içinde rakmak. dili müthiş. öne sürmek. yön değiştirmek. vasati: average annual rainfall yıllık ortalama yağış. -den kaç ınmak..t. -i ı hub şı u içinde b2. (a./s. 2. O çok i ş ister. laz s. ödül. ortalama. 2. i. mükâfat. bir yana: Put thatmaç away! ı. dehşet. s. tente. k. i. i. berbat. hevesli. eğri. (16 ounces) 453 gram. coşkun. awestruck. 2. biz. Onu bir yere kald ır! 3. 1. 1. itiraf. . s. ırakan. ortalama. (--red. s. -i deh2. -den kurtulma. vasati. 1. f. bak. z. korkuyla karışık şaşkınlık.woke. haberdar. ş insan s. şuradan. den s. s. açıkça söylemek. uyand ırmak. 1. hiç hoşlanmama. i. ödüllendirmek.. f. 1. i. zor. kuşhane. s. korkuyla kar ışık saygı. hantal bir şekilde. avokado. dehşet. z. hantall ık. dehşet içinde. i. fark ında. f. beceriksiz. f. -in s. dehşet verici.. fark ında olma. s. s. -den çekinmek. tığ. deh şet verici. Bir süre beklemen ım. -i önleme. kullan ılması zor. 1. itiraf etmek. pek çok: That´ll take an awful lot of work. uçak kullanmak. birinin as ıl işi dışında yaptığı bir iş. 1. bot. i. ax. i. with anticipation awake awake awaken award aware awareness awash away away game awe awe-inspiring awesome awestricken awestruck awful awfully awhile awkward awkwardly awkwardness awl awning awry ax axe f. sak İngiliz ve Amerikan ağırlık ölçü sistemi. korkunç. -i aç ıkça ilan edilmiş olan (biri): He´s an avowed monarchist. 3. 2. z. Pekiştirmek için deplasman. s. mat. huşu. haz ır olmak. 2. birini/bir şeyi dört gözle beklemek.wok.o. uyand ırmak. oldu f. bir yere. uyanmak. 2. i. deplasman i.. buradan. 2. beklemek. 2. 2.. -den kaç ınma. balta. i. bir müddet: You´ll have to wait awhile. amerikaarmudu. f. başka tarafa çevirmek. vasat. 2. f. havac ılık. --ring) (emin bir şekilde) ileri sürmek. of 1. orta.aver average averse aversion avert aviary aviate aviation aviator avid avocado avocation avoid avoidable avoidance avoirdupois avoirdupois pound avow avowal avowed await await s. 1. havac ı. müthi ş. oradan: Go away! Git buradan! 2. f. k. yamuk. z. kaç ınılabilir. s. z. i. beceriksizce. f. uygunsuz. uyanmış. mat. insan ı huşu içinde bırakan. 1. şete dü şürmek. to -in fark ına varmak. açıkça söyleme. sakar. Monarşist ğunu hergözlemek. f. i. pilot. bir tarafa. huşu içinde. i. 1.en) 1. uyanık. i. 1. çarpık. önlemek. -den çekinme. beceriksizlik. --d/a. i. -den kurtulmak. 2. (resmi bir kararla) vermek. 3. zaman söyler. sak önlenebilir.

1. f. edebiyat fakültesi diploması. Azeri. bot. evet. süt mavisi. i. B. i. 2. gökmavisi. i. eksen. f. s. i. f. baccarat. aksiyomatik. çocuk bak ıcısı. zool. dingil. 2. çocuk ve bebekler için ücretli bak ımevi. s. 2. yavru. çoğ. -e arka olmak. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. z. ileri geri. B. i. k ıs. çocuk. f. Bachelor of Arts. arka taraf. bebeklik devresi. fen fakültesi diploması. aksiyom.axiom axiomatic axis axle ay aye azalea Azerbaijan Azerbaijani azure B..by-sat. i. meleme. aks. basil. bak.cil. bir derginin eski sayılarından biri. i. f. biberon. (ba. (birine) a şırı bir özenle bakmak. anla şılmaz sözler söylemek. futbol bek. Azerice. Azerbaycan. i. bebek gibi.. arka koltuk. i. i.. hay hay. -e yard ım etmek: Akif´s company is backing ileri geri. i. s. açalya. arka yer.A. her ihtiyac ını karşılamak. 1. ücret veya maa şın ödenmesi gecikmiş kısmı. i. kreş. sütdişi. dili k ız. çocuk bak ıcısı.S. i. caymak. 1.. dili sevgili. ax. bekâr erkek. 2. 1. emzik. mil. mihver. isk. 1. --ting) ana babalar ı evde olmadığı zaman çocuğa bakmak. anat. .. çoğ. i. s ırt. açelya. z. k ıs. taşra. 2.3.es (äk´siz) i. bakara. sözünden dönmek. 2. (su) çağlamak. gevezelik etmek. isk. belitsel. k ısa kuyruklu piyano. s. habe şmaymunu. -i desteklemek. b BA baa babble babbler babe baboon baby baby blue baby bottle baby carriage/buggy baby farm baby grand baby sitter baby tooth babyhood babyish baby-sit baby-sitter baccara baccarat bachelor Bachelor of Arts degree Bachelor of Science degree bacillus back back and forth back and forth back country back down back number back number back out back pay back scratcher back seat back street i. k. belkemiği. k ıs. muhakkak. i. şboğazlıbo k etmek. arka. geveze. belit. i. arka sokak. aye. bir iddiadan vazgeçmek... bebek. k. bekâr. Rhododendron. çocuk arabas ı. 1.. saçmalamak. piliç. bo şboğaz. 1. bebek. s.li (bısîl´ay) i. kaşağı. (dergi/gazete için) eski sayı/nüsha. bak. melemek. ikinci mevki/rol. azelya. B. 3. i. ba.

bak. evin arkas ındaki bahçe. i. yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered ş mektuplar ı cevaplamaya bakmalısın. i.. (daktiloda/bilgisayarda) geri gitmek. temel. 4.gücü. f. kulis. çok yorucu. bak. i. omzunda sırt çantasıyla gezmek. (saçları) tersine taramak. yedek. f. 2. geri tepme. lumbago. 2. omurga. f. 2. taraftar. i. f. f.. geri kalm ış. i. backbite. en önemli destek.b. iğneardı dikiş. geç kavrayan. sırt çantas i. k. s.. k. tornistan etmek.bit. geri gitmek. backward 2. f. i.. 1. geriye do ğru yapılan. (back. müz. geri tepmek. tavla. kompliman gibi(vuru gözüken ele söz. (kan ıtla) desteklemek. geri kalm ışlık. backbite.den) (iyi yoldayken) kötü yola sapmak. f. arkalık. i. (siyasal/toplumsal bir geli şmeye karşı) güçlü tepki. 3. bilg. i. elin tersi öne gelecek şkompliman ekilde yapılan ş v. istenilenin aksi olmak. arka.. belkemiği. back. sırt ağrısı. (back.slid/back. s.slid. destek. f. 2. omzunda s ırt çantasıyla gezen kimse. i. tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı. arka taraf. s. belkemi ği. i. çevre ve tahsili. backslide.ten) arkas ından çekiştirmek/kötülemek. 1. 2. 2. maneviyat. 2. gerilik. 2. z. zemin. bak. i. bakteriye ait. olup olmadığı belli olmayan ştiri. 1. karakter kuvveti. bakteriyolojik. anat. f.bit. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan vuruş. i. yedeklemek. 1. z. tersine. back. arka bahçe. sırtüstü yüzme. desteklemek.slid. iğneardı dikiş yapmak. bakterisit. bak. s. yedek kopya. s ırt sırta.. geldiği yoldan geri dönmek. yürek ıcı.back talk back to back back up backache backbit backbite backbitten backbone backbreaking backcomb backdoor backer backfire backgammon background backhand backhanded compliment backing backlash backlog backpack backpacker backpedal backrest backside backslid backslidden backslide backspace backstage backstitch backstroke backtrack backup backup copy backward backward backwardness backwards backwards and forwards backwards and forwards backyard bacon bacterial bactericide bacteriological bacteriological warfare küstahça kar şılık verme. .). f. O birikmi ı. pedalı geri çevirmek. dili caymak. s. geri sürmek. arka çıkmak. ileri geri. i. dili k ıç. ı. backslide. f. bak. s. bir kimsenin geçmi şteki görgü. 3. z. s. 1.romatizmas bilg. beyk ın. bakteriyolojik sava ş. yıprat f. perde arkas ı. destekçi. yedek. geri geri. k. ileri geri. makat. 1. i. i. elinin tersiyle. i. geç kavrama. dili yasad ışı. letters. birikmiş iş. 1. i. 1. i. 3. bel f. e şlik eden. 1. i. arka plan. geriye do ğru. 2. 1. 2. arka arkaya. i. (motorun ate şi) geri tepmek. fon.

ciddi. i. müz. ters. koymak. worst) 1. 2. (bir) pişim. 2. Bahreyn. 1. çanta. 2. f. bir sürü yalan dolan. 2. --ging) 1. fırın. pasta gibi şeylerin satışı. i. kötü. bakteriyoloji. ekmekçi. şanssızlık. porsuk. s. bak. 5. bozuk. alınamayan alacak. k. (tekneye giren suyu bo şaltmak ile boşaltmak. gayda. hiç rahat b ırakmamak. şaşırtmak. emanet. 2. maşrapa v. şaşırtıcı. 2. birine kefalet tahliyesini sa ğv. Bahamalı.ri. f. şüpheli alacak. i. i. z. kâhya. out (tekneye) tekneye girenederek suyu kova. yolcu e şyası. fena halde. çoğ.. 1. 2.. ekmek f ırını. i. hoş olmayan. 2. i. i. şapşal duran (pantolon).b. f.b. out bailiff bailiwick bait bake bake sale baked beans baked potato baker baker´s dozen bakery baking baking powder i. Takım fena halde yenildi. 1. Bahamalı.t. yemlemek. fırında pişirmek. Bahama Adaları´na özgü. f. (--ged. kefaletle tahliye edilme. engel olmak.i. başının etini yemek. kurabiye. furgon. huysuz. fırıncı. i. s. 2. i. torba gibi sarkan.o. sözlerle eziyet etmek. is niteliksiz. Bahama. bakteri. fırında pişirilmiş kuru fasulye. i. pastane. i. kese. ünlem Tu! s. (san ığın tahliye edilmesi için verilmesi gereken) teminat akçesi. 3. 1. bakteriyolog. aksi. bakteriye ait.te. 2. kullanılan) kova. rozet. dili kötülemek. zool. yetki alanı. on üç. fena bir şekilde: The team was badly beaten. i. k. Onlar birbirine dü şman. Bahreyn´e özgü. evde yapılmış kek. 1. i. kesekâ ğıdı. torba. hasta/sakat 4. 2.. f. 1. fırında patates.. f. s. bozulmu ş (yiyecek). 1. kötü. 6. kapan yemi. 2. 1. fırında pişirme. kabartma tozu. Bahreyn. 1. vahim. için i. bütün eşyasçuvala tüm eşyasını bir torbada taşıyıp sokaklarda yaşayan kadın. torbalamak. kumpir. bac. s. çuval. nişan. kötü.bacteriologist bacteriology bacterium bad bad blood bad debt bad debt bad luck bade badge badger badly bad-mouth bad-tempered baffle baffling bag bag and baggage bag lady bag of tricks baggage baggage car baggage room baggy bagpipe bah Bahama Bahamas Bahamian Bahrain Bahraini bail bail bail s. Bahreynli. dili birini/bir şeyi (zor bir durumdan) kurtarmak. i. out bail s. heybe. ma şrapa lamak. Bahreynli. eldeki imkânlar. çok: That child badly needs a new pair of shoes. hatal There bad blood between them. 1. ahlaks ız. olta yemi. ı. 1. (worse. kefalet. i. tulum./s. huk. bagaj. O f. s. i.o. (av ı) yakalamak. yük vagonu. icra memuru. f. . aldatıcı. ıyla. s.. bid.a (bäktîr´iyı) i. f. Bahama Adalar ı´na özgü. s. 2. Bahama. uzmanlık alanı.

1. 1. balistik. zırva. s.. 2. argo 1. balistik e ğrisi. bahşiş. 5. topak: a ball of dough i. 1. dili i. ask. bilye. dansör. şamandıra ile işleyen kapama valfı. bak. 1.y. f. göt. i. uğursuz. balon lastik. sade. i. saçma. (uluslararas ı ilişkilerde) kuvvetler dengesi. i. s. bilanço. k. ağrı veya sızıyı dindiren . ilaç olarak kullan ılan birkaç çeşit yağ. s. 2. türkü. kabartma tozu. dazlaklık. mak. i. oy pusulas ı. barefaced. inat eden (hayvan). balerin. sodyum bikarbonat. ithalat ve ihracat aras ındaki değer farkı. i. bale. 4. balon gibi şişmek. tükenmez kalem. taşak. bir topak hamur. kokulu merhem. 5. 1.. bak. patırtı. s. bale trupu. bir engel kar şısında duraklamak. balistik. s. 3. balo salonu. tüysüz. i. i. i. i. bakiye. roket. f. heyecanlı ve şamatalı propaganda/reklam. ta şaklar.. 3. bilanço. bail 2. 1. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik. balya. top. pelesenk.amata. 2. ticaret dengesi. balkon. i. küre. husyeler. d.baking soda baking soda baksheesh balance balance a tire balance of a debt balance of payments balance of power balance of trade balance sheet balanced balcony bald bald-faced baldness bale bale baleful balk balky ball ball ball and chain ball bearing ball cock ball of the foot ballad ballast ballerina ballet ballet dancer ballistic ballistic curve ballistic missile ballistics balloon balloon tire ballot ballot box ballpark ball-point ball-point pen ballroom balls ballsy ballyhoo balm karbonat. yalın. balo. argo baya ğı cesur: She´s one ballsy female! Amma taşaklı karı yahu! i. yürümemekte direnmek. denklem. i. ayak parmaklar ının kökü. balerin. i. ğin balans ayarını yapmak. 3. up k. k ılsız.. rayiha. fasa fiso. dili (bir şeyin) içine etmek. s. tükenmez kalem. 2. 2. ödemeler dengesi. balad. 1. f. den. oy sandığı. i. balyalamak.. i. f. lasti borç bakiyesi.. 2. i. cesaret. i. güzel koku. 2. dazlak. denge. meşum. ş velvele. 1. 2. i. i. pranga. dans salonu. terazi. bot. tükenmez. safra. gürültü. dengelemek. 4. sodyum bikarbonat. dengeli olmak. f. s. oğulotu. dili 1. 2. 3. balon.. melisa. balast. dengeli. 2. yürümemekte direnen. k. 3. İng. İng. atış bilimi.

yaymak. i. müz. i. muz cumhuriyeti. s ıradan. bambu. kayış. e şkıya. banallik.. kurdele. 2. Bangladeş. 1. i. tırabzan. k. sevinç. i. 1. 2. İng. dili kaçık. 2. i. kemer. sargı. k ırkma. şaşırtmak. banal söz. v. k. k. ama canına okuyayım deme! i. Band-aid. şerit testere. 1. sargı. 3. bir banka taraf ından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe. 1. i.. dola ık bacakl ı. (bir sözü) çok iyi biliyormu ş gibi kullanmak. banal şey. çarliston. i. bir cins salam. kenar. (bir fikri) ortaya atmak. birleşmek. 2. doland ırmak. bayağı. zümre. z ırva. perçem. uzun çizgi. bando. tırabzan. muz. 2. banal. 3. uzakla ştırmak.. şiddetle çarpmak/kapanmak. i. bak. (--ned. sürgüne göndermek. s. gürültülü birdare şekilde sansasyon. 2.. i. i. patlama. 1. i. banknot. Çat!/Bom! 2. 1. söylenmek. İng. (nehir. f. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform. korkuluk. i. menetmek. i.. pat ırtı. kovmak. s.. kâ ğıt para. ı kullanabilirsin. (bulut) ırmak. Banglade ş. dili geçici: a band-aid solution geçici bir çözüm. heyecan. çarliston biber. Baltık. f. bant.okumak: ına You can use my car. s. fasa fiso. 1. i. kötü. i. 1. (yarayı) sarmak. aldatmak. banka ıskontosu. haydutluk. olay. dili sosis. s. 1. but don´t you mahvetmek. (bir haberi) ışmak. i. pelesenk. yat banka hesab ı. bando şefi. banka. yanları hafif meyilli/dik) toprak kümesi. --ning) yasaklamak. bir araya toplanmak. f. i. f. canf. i. kâkül. f. çemberlemek. 4. i. zararlı. yara band ı. i.´ne ait) k ıyı. 2. dili 1. be bandied about ağızdan ağıza ile at şmak. bağlamak. 3. tırabzan küpeştesi. 2. f. f. sürgün. i.kümesi. plaster. Bangladeşli. yığılmak. çarp i. gürültü. i. bir araya toplamak. ile ağız kavgası yapmak. banknot. 2. sürmek. 1. s ıradanlık. bant. s. birleştirmek. bir senedin banka tarafından kırılması. göl. Banglade şli. k. yasak. Bangladeş´e özgü. kolan. (set gibi duran.b. tak ım. 1. haydut.balmy baloney balsam Baltic balustrade bamboo bamboozle ban banal banality banana banana pepper banana republic band band band saw band together bandage Band-aid band-aid bandit banditry bandmaster bandstand bandwagon bandy bandy about bandy words with bandy-legged bane baneful bang bang up banger Bangladesh Bangladeshi bangs banish banishment banister bank bank bank account bank bill bank discount bank holiday bank note s. dili saçma. şerit. s. 2. bir tahtası eksik. f. . cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil. i. bang it up! Arabam k. yumu şak ve ılık (hava). bankaya (para) 3. 2. i. i. y ığmak.

1. i. barefoot. barbarca. (gelecek bir tarihe ait) evlenme ilan ı. i. ancak. s. i. s. ayr ıksız. bankac ı. ç ıplak. iflas. çoraps ız. i. i. vaftiz. s ırık.. Desteklerine bel ba ğlad haddi. eski. --ring) 1. i. ız. 2. medeniyetsiz. 2. 3. vah şi. s. dikenli. i. sürgülemek. 1. barbarlık.. engel. iğneli (söz). 1. alem. s. şakalaşmak. batırmak. soymak. gazet. 2. i. i. Barbadoslu. z. 4. hesap cüzdanı. 2. dili kâr getiren. barbar. s. istisnaskum sabun kalıbı. vah şi. vahşet. ozan. aletsiz. para getiren. k ıt kanaat geçinme. düpedüz: That´s a barefaced lie. sancak. banka cüzdan ı. i ğneleyici söz. çubuk. çengel. vah şi. i. bankac ılık. Barbados´a özgü. f.. bak. müz. takılma. halter. açmak. s. k. f. huk. s. i. takılmak. (et k ızartmak için dışarda kullanılan) ızgara. i. yalınayak. f... z. i. 2. i. 1. faiz banka ıskonto banka kasas ı.. . 1. apaç ık. (hayvan) dişlerini göstermek. berber. i. 2. s. i. dikenli tel. man şet. s.. şakalaşma. f. f. 3. (--red. 3. kızartılan et. etin bu şekilde s.bank on bank rate bank vault bankable bankbook bankcard banker banking bankrupt bankruptcy banner banns banquet banter baptise baptism baptize bar bar none bar of soap barb Barbadian Barbados barbarian barbaric barbarism barbarity barbarous barbecue barbed barbed wire barbell barber barbershop bard bare bare bare its teeth bare living bareback barefaced barefoot barefooted barehanded bareheaded barelegged barely -e bel ba ğlamak. resmi ziyafet. 1. bak. i. i. ancak yetecek kadar. Barbadoslu. f. s. kanca. batkın. i. 1. i. 5. su içindeki seti. barbar. ölçü çizgisi. berber dükkân ı. f. saz şairi. ziyafet. 2. müflis. f. başı açık. 2. ık. s. bayrak. iflas ettirmek. vaftiz etmek. baro. çıplak bacaklı. i. Barbados. bak. 2. i. Barbados. eldivensiz. i. berber. (bankan ın çıkardığı) kredi kartı. üstüne ı bir kancal sos dökülerek ızgarada baharatl ı. -e güvenmek: We are banking on their support. oranı. batk ı. barbekü. z. İng. s. baptize. z. z. 1. 6. bear 2.. iflas etmiş. silahs ız. bar (içki içilen yer). Düpedüz yalan bu. güçbela. tıraş etmek..

barf bargain barge barge in bark bark bark up the wrong tree barkeep barkeeper barley barmaid barman barmy barn barnstorm barnyard barnyard fowl barometer baron baroness baroque barracks barrage barred barrel barrel organ barrel vault barren barrette barricade barrier barrister barroom barrow bartender barter base base base of operations base s.t. on baseball baseboard baseless basement baseness bash bashful

f., argo kusmak. i. kusmuk. i. 1. iş anlaşması. 2. kelepir. f. 1. pazarlık etmek. 2. for/on -i ummak, -i beklemek: i. mavna. I hadn´t bargained on that. Öyle bir şey beklememiştim. burnunu sokmak, işe karışmak. i. havlama. f. havlamak. i. kabuk; a ğaç kabuğu. k. dili yanlış kapı çalmak. i., bak. barkeeper. i. barmen. i. arpa. i. barın tezgâhında çalışan kadın, barmeyd. çoğ. bar.men (bar´mîn) i. barmen. s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak. i. ahır, çiftlik ambarı. f., k. dili ta şrada temsil vermek. i. çiftlik ambar ı yanındaki avlu. kümes hayvan ı. i. barometre. i. 1. baron. 2. çok zengin i şadamı, kral: an oil baron petrol kralı. i. barones. s. 1. barok. 2. şatafatlı, çok süslü. i. k ışla. i., ask. yo ğun yaylım ateşi, baraj ateşi. s. 1. parmaklıkla kapalı. 2. yasaklanmış. i. fıçı. laterna. mim. be şiktonoz. s. k ısır; meyvesiz; kıraç, verimsiz. i. saç tokas ı. i. barikat. f. barikat yapmak: They barricaded the street. Sokakta barikat ılar. yapt i. (çit, duvar, korkuluk gibi) engel; bariyer. i., İng. en yüksek mahkemelerde dava görebilen avukat. i. bar. i., İng. 1. işportacı arabası. 2. el arabası. i. barmen. f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. i. değiş tokuş, takas, trampa. i. 1. temel, esas. 2. ask. üs. 3. kim. baz. s. alçak, adi, rezil. harekât üssü. bir şeyi -e dayandırmak. i. beysbol. i. süpürgelik. s. asılsız, temelsiz. i. bodrum katı, bodrum. i. alçaklık; alçakça bir davranış. f. kuvvetle vurmak, h ızla vurmak. i. 1. hızlı vuruş; kuvvetli darbe. 2. k. dili ş atafatl ı parti. s. utangaç, s ıkılgan, çekingen.

BASIC basic basically basil basin basis bask basket basketball bass bass bass clef basswood bastard bastardise bastardize baste bastion bat bat batch bated bath bath chair bath towel bathe bathhouse bathing bathing suit bathrobe bathroom bathroom fixtures bathtub baton battalion batten batter batter batter batter s.t. down batter s.t. in battered battery battery-operated batting battle battle cry

k ıs. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code bilg. BASIC (bir programlama dili).2. kim. bazal. s. 1. esas, temel. z. aslında, esasında. i., bot. fesle ğen. i. 1. leğen. 2. havuz. 3. havza. çoğ. ba.ses (bey´siz) i. 1. temel. 2. kaynak. 3. ana ilke. f. güneşlenmek, tatlı bir sıcaklığın karşısında uzanmak. i. 1. sepet; küfe; zembil. 2. spor say ı, basket. i. 1. basketbol, sepettopu. 2. basketbol topu. i., zool. levrek, hani. i., mus. basso, bas. fa anahtar ı. i. ıhlamur ağacı. i. 1. piç, gayrime şru çocuk. 2. alçak herif, it. f., İng., bak. bastardize. f. alçaltmak; de ğerini düşürmek. f. 1. teyellemek. 2. (kurumamas ı için) (pişen etin üstüne) sıvı dökmek/sürmek. i. kale burcu; tabya. i., spor (beysbol, kriket v.b.´nde) sopa. f. (--ted, --ting) 1. spor sopayla topa vurmak. 2. (göz) k ırpmak. i. yarasa. i. 1. bir pişimde pişirilenler. 2. takım; grup; parti: a batch of books bir parti kitap. s. i. 1. banyo. 2. hamam; kapl ıca. 3. film banyosu. f., İng. yıkamak; ıkanmak. yng. İ (üstü bazen kapalı) tekerlekli sandalye. banyo havlusu. f. 1. yıkamak, banyo etmek; yıkanmak, banyo yapmak. 2. ıslatmak; suya ırmak. bat i. 1. (plaj, göl v.b. kenar ında) kabinli bina. 2. (halka açık) banyo/hamam. i. 1. banyo yapma, yıkanma. 2. deniz banyosu, yüzme. mayo. i. bornoz. i. 1. banyo. 2. tuvalet. banyoya ait sabit e şya. i. banyo küveti. i. değnek. i., ask. tabur. i. ince tahta parças ı, tiriz. f. sert darbelerle vurmak; h ırpalamak; dövmek. i. sulu hamur. i., spor sopayla vuran oyuncu. (yerle bir etmek için) bir şeye vurmak. (delmek/çökertmek için) bir şeye vurmak; bir şeye vurup delmek; bir şeye vurup çökertmek. ı çıkmış, ezilmiş. 2. dövülmüş (kimse). s. 1. hurdas i. 1. elek. pil; akümülatör, akü. 2. ask. batarya. 3. huk. dövme, dayak. 4. dizi, seri, tak ım. s. pilli. i. tabaka halinde pamuk. i. 1. muharebe; meydan sava şı. 2. mücadele, büyük uğraş. f. 1. şmak, dövü mek. 2. mücadele etmek, çok uğra şmak. sava ş naras ı. ş 2. herhangi bir kampanyada kullan ılan slogan. 1. sava

battle fatigue battle royal battle-ax battlefield battleground battleship batty bauble baulk bauxite bawdily bawdiness bawdy bawl bawl out bay bay bay bay leaf bay tree bay window bayberry bayonet bayou bazaar BB BB gun BBC BC be BE be vexed with s.o. be (caught) between a rock and a hard place. be ... shy be a bad judge of be a basket case be a big deal be a byword for be a disgrace to be a good judge of be a hard worker be a match for be a nervous wreck be a nuisance to be a part and parcel of be a past master at be a physical wreck

savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü. 1. (birkaç kişi arasındaki) büyük dövüş. 2. büyük kavga, büyük şa. münaka i. 1. cenk baltas ı, teber. 2. argo huysuz kocakarı. i. savaş alanı. i., bak. battlefield. i. savaş gemisi, zırhlı. s., argo çatlak, kaç ık. i. gösterişli süs, gösterişli fakat kullanışsız şey. f., bak. balk. i. boksit. z. açık saçık bir şekilde. i. açık saçık oluş. s. açık saçık, müstehcen. f. 1. bağırmak. 2. yüksek sesle ağlamak. argo azarlamak, ha şlamak, paylamak. i. koy, küçük körfez. i. uluma. f. ulumak. i., bot. defne, defne a ğacı. defne yapra ğı. bot. defne a ğacı. 1. cumba. 2. k. dili göbek, ya ğ bağlamış karın. i., bot. muma ğacı. i. süngü. i. bir nehir veya gölün batakl ıklı kolu veya çıkış noktası. i. pazar, çar şı; kermes. i. hava tüfe ğinin saçması. hava tüfe ği. k ıs. British Broadcasting Corporation BBC, B.B.C. (İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu). ıs. before Christ M.Ö. (milattan önce), İ.Ö. (İsa´dan önce). k f. (--en, --ing) (kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmi ş zaman I/he/she/it was; eski thou k ıs. bill of exchange. birine k ızmak. k. dili iki ate ş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede ği olmak:kalmak. We´re only twenty dollars shy (birinin) (belirli bir miktarda) eksi of a million. Bir milyona varabilmek için yaln ızca yirmi dolar eksiğimiz var. -den anlamamak. k. dili 1. berbat bir halde olmak. 2. ambale olmak, do ğru dürüst şünemez haldeolmak. olmak. düdili k. çok önemli mec. ile e şanlamlı olmak. -in yüzkaras ı olmak. -den anlamak, -in ne oldu ğunu bilmek. çok çalışkan olmak. (birinin) dengi olmak. k. dili sinirleri bozulmu ş olmak. -in başının belası olmak. (bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: These words are now part and parcel of the language. sözcükler (bir konuda) çok Bu usta olmak. art ık dilin önemli bir parçası oldu. sağlığı bozulmuş olmak.

be a picture of health be a be a be a be a be a

turp gibi olmak.

yenilince k ızıp küsmek. poor loser shadow of one´s former self 1. (biri) epeyce çökmü ş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eski halinden dü şmüş olmak. ısı çok olmak. -in yabanc stranger to ... konusu olmak: She was a subject of gossip throughout the village. subject of/for Köydeki dedikodu konusu idi. artık geçmi şe ait bir şey olmak. (bir şey)herkesin thing of the past k. dili (bir konuda) çok becerikli olmak, (bir i şin) ustası olmak. 1. -e iğrenç gelmek. 2. -e son derece ters/ayk ırı gelmek. 1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek geziyordu. 2.olmak. ayakta olmak: That morning she was about at the üzerekol olmak; me şgul bir şey yapmak, bir şeyle meşgul olmak: What are you about? Sen ne ıyorsun? You´veIbeen long enough about it! Amma uzun sürdü! yap dan ç ıkmak He -mek üzere olmak: was about to go out the door. Kap ı üzereydim. I knew by heart the poems about to be read. O s ırada ştirilemez olmak. ele -den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında şüpheden uzak olmak. her türlü 1. yurtdışında olmak. 2. artık sır olmaktan çıkmış olmak: How´d it get abroad that I was here? Burada bulundu ğum nasıl keşfedildi? 3. ev dışına eye) vermi ş olmak. tüm dikkatini (bir ş -de bol/çok olmak: The forest was abundant in game. Ormanda av ı çoktu. hayvan -e uygun olmak; ile uyumlu olmak. -e alışkın olmak. 1. ile tan ışmak, -i tanımak. 2. -i bilmek, -e aşina olmak. (of) (-den) beraat etmek, temize ç ıkmak. (bir şeyin) bağımlısı/tiryakisi olmak. ak ıntıyla sürüklenmek. z. Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli. olmak. -e bağlı -den mustarip olmak. 1. su üstünde yüzmek. 2. (mali aç ıdan) ayakta kalmak, zarar etmemek: The (-den) firm is korkmak. afloat. Şirket masrafını çıkarıyor. 3. (söylenti) dolaşmak: (of) kendi gölgesinden korkmak. peşinde olmak. (birine) yabanc ı gelmek. -in fark ında olmak. kaynamak, çok miktarda bulunmak. -den dolayı çok üzgün olmak. kulak kesilmek, dikkatle dinlemek. gözünü dört açmak. -i candan desteklemek, -e taraftar olmak. k. dili pestili ç ıkmak; çok yorgun olmak. çok heyecanlı olmak; endişe içinde olmak. 1. iyi olmak, zarara u ğramamış olmak: Are you all right? İyi misin? 2. iyi ı fena ğil. 3. uygun olmak, fena olmamak: His grades are all right. Notlar gelince beceriksiz olmak. 2. atde (belirli bir k. dili 1. elleriyle iş yapmaya konuda) beceriksiz olmak. k. dili çok yan ılmak. k. dili 1. tamamen yanl ış olmak. 2. yanılmak, yanılgıya düşmek. gelmek. k. dili (iş için değil) eğlenmek/vakit geçirmek için (hazır) bulunmak. gerektiği gibi olmamak.

be a whiz at be abhorrent to be about be about be about s.t. be about to be above reproach be above suspicion be above suspicion be abroad be absorbed in be abundant in be accordant with be accustomed to be acquainted with be acquitted be addicted to be adrift be advisable be affiliated with be afflicted with be afloat be afraid be afraid of one´s own shadow be after be alien to be alive to be alive with be all broken up over be all ears be all eyes be all for be all in be all keyed up be all right be all thumbs be all wet be all wet be along be along for the ride be amiss

be an old hand at be anathema to be angry about be angry at be angry with s.o. be annoyed with be answerable for s.t. be answerable to s.o. be anxious about be anxious for s.o. to be anxious to be as good as one´s bond be as good as one´s word be as good as one´s word/promise be as thick as thieves be ashamed be asleep be assailed with doubts be assassinated be associated with be astonished at be at be at a disadvantage be at a loss for words be at a loss for words be at a low ebb be at a standstill be at bay be at cross purposes be at daggers drawn be at fault be at hand be at loggerheads be at loose ends be at loose ends be at odds be at one´s back be at one´s best be at one´s elbow be at one´s wit´s end be at one´s wits´/wit´s end be at rest be at risk be at s.o.´s beck and call be at s.o.´s disposal be at s.o.´s disposition be at s.o.´s service

(bir konuda) baya ğı tecrübeli olmak. ... taraf ından nefret edilen biri olmak: She was anathema to the leftwingers. Solcular ondan nefret ettiler. -e sinir olmak. -e k ızgın olmak, -e kızmak. birine gücenmiş olmak. (birine) k ızgın olmak. bir şeyden sorumlu olmak. birine karşı sorumlu olmak. -i merak etmek. (birinin bir şeyi yapmasını) çok istemek. k. dili -i çok istemek. son derece güvenilir olmak. sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek. sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek. k. dili s ıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak. utanmak. uyumak. kuşkular içinde olmak. suikasta u ğramak, suikasta kurban gitmek. ile ilişkisi olmak; ile ilgisi olmak. -e hayret etmek. -de bulunmak, -de olmak. dezavantajlı olmak. ne diyece ğini şaşırmak/bilememek. ne diyece ğini şaşırmak, söyleyecek söz bulamamak. 1. (birinin) morali bozuk olmak. 2. çok azalm ış olmak. durmak, durmu ş vaziyette olmak; kesilmek, kesilmiş vaziyette olmak. çok zor bir durumda olmak. -in amaçlar ı birbirine ters düşmek/birbiriyle çelişmek. kanlı bıçaklı olmak. kabahatli olmak. el altında olmak; yakında olmak. (with) (ile) ihtilafa dü şmüş olmak. k. dili 1. me şgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek. serbest olmak, (birinin) bir i şi olmamak. 1. (birilerinin) aralar ı açık olmak. 2. with -e aykırı olmak. bir kimseye arka ç ıkmak. en iyi durumda olmak, formunda olmak. yanı başında olmak, yanında olmak. ne yapaca ğını bilmemek, şaşırmak. k. dili ne yapaca ğını şaşırmak. hareketsiz olmak, hareket etmemek. tehlikede olmak. her an birinin emrinde olmak. birinin emrinde olmak: While I´m away my house is at your disposal. Ben yokken evim emrinizde. birinin emrine amade olmak. birinin hizmetinde olmak.

be at sea be at the end of one´s rope be at the end of one´s tether be at the end of one´s tether be at the mercy of be at the point of death be at variance with be at war be at work be averse to be avid for be awake to be aware of be awash be bad for be bad news be badly off be baffled be bang on be based on be behind the eight ball be behind the times be beneath s.o. be bent on/upon be bent out of shape be beset by/with be beside the point be beside the point/question be besotted with be better off be beyond belief be beyond dispute be beyond one´s ken be beyond s.o.´s grasp

1. denizde olmak; (aç ık denizde seyreden) gemide olmak. 2. k. dili şçaresiz aşkına dönmü ş olmak. kalmak. son kozunu oynam ış olmak. k. dili çok zor bir durumda olmak, ne yapaca ğını şaşırmış olmak. -in insafına kalmış olmak. ölmek üzere olmak. 1. ile uyu şmamak, ile araları bozuk olmak. 2. -e ters düşmek, ile şmek. çeli ş halinde olmak. sava işte olmak, iş başında olmak. 1. -den ho şlanmamak: He is averse to hard work. Çok çalışmaktan şlanm yor. 2. -e kar şı olmak: were olmak. averse to our plan. Planımıza ho şeyi ıelde etmek için) çok hıThey rslı/arzulu (bir -in fark ında olmak. -in fark ında olmak; -den haberdar olmak. 1. suyla kaplı olmak, sular altında olmak. 2. (bir şey) su içinde yüzmek. 3. with ile dolu olmak; bol miktarda bulunmak. ı olmak. -e zararl k. dili hiç iyi biri/bir şey olmamak. k. dili fakir/yoksul olmak. şaşırmak.

İng., k. dili tam isabet etmek, taşı gediğine koymak.
-e dayanmak. argo zor/mü şkül bir durumda olmak. çağın gerisinde kalmak. birine yak ışmamak, birinin tenezzül etmeyeceği bir şey olmak: That´s maz. beneath you. O sana yakşış ına koymu olmak. -i kafas ına/akl k. dili küplere binmek, ç ıldırmak. 1. -in (olumsuz yönleri) çok olmak: This project´s beset with problems. Bu proje problemlerle dolu. 2. ş -i kaplamak, ey olmak. -i istila etmek: I was suddenly konuyla ilgisi olmayan bir -in (konu şulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun ı kap yok. alakas İng. -e ılmak, ... sevdasına kapılmak, kendini -e kaptırmak. daha iyi durumda olmak. inanılması mümkün olmamak, inanılmaz olmak. tartışma götürmemek. (birinin) hiç bilmediği bir şey olmak. 1. birinin kavrayışının dışında olmak. 2. birinin elinden kurtulmuş olmak: ık onlara dokunamaz. 3. birinin elde They´re beyond his grasp now. Obir artş ey olmamak. hiç kabul olunacak/onaylanacak

be beyond the pale be beyond/without a shadow of a zerre kadar şüphe kalmamak. doubt 1. -in program ı dolu olmak. 2. -in tüm yerleri dolu/rezerve olmak. be booked up k. dili s ıkıntıdan patlamak/çatlamak. be bored stiff be born with a silver spoon in k. dili zengin bir ailenin çocu ğu olmak. one´s mouth -mesi kesin gibi/kesin olmak: He´s bound to win. Kazanmas ı kesin gibi. be bound to paramparça olmak. be broken to smithereens yangın yüzünden sokakta kalmak. be burned/burnt out be cast adrift be caught short be centrally located be chary of be close to

ak ıntıya bırakılmak. 1. paras ı çıkışmamak. 2. of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak. İng. sık ışmak, aptesi gelmek. 3. şehrin merkezinde bulunmak. merkezi bir yerde olmak, (bir konuda) son derece ihtiyatl ı davranmak/dikkatli olmak: Be chary of ızı 2. o ş-in irkete rmadan investing your money in that company. Paran olmak. yakyat ını ıolmak. 1. (belirli bir zaman veya yerde) -e yak ın

be closeted with be cognizant of be comparable be composed of be concerned about be conditioned by be conducive to be congenial be conscious of be consoled be contrary to be convulsed with laughter be crazy about be cross with be cursed be damaged in shipment be delayed be delighted with be desirous of be destined be destined for be disdainful of s.t. be disenchanted with be disgusted with be disposed to be done for be doomed to be down in the dumps be down on be down to the wire be dressed in tatters be dressed up fit to kill be due be enamored of be encased in be enchanted by/with be encrusted with be encumbered with be endowed with be engrossed in be enmeshed in be enshrined in be entitled to be equal to be equivalent to be exempt be expecting

görüşme amacıyla (birisi) ile odaya kapanmak. -den haberdar olmak, -in fark ında olmak, -i bilmek. 1. to -e benzemek. 2. with ile kar şılaştırılabilir olmak. -den olu şmak, -den ibaret olmak. -den kayg ılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek. (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is ın gelir ına conditioned by the size of your income. Harcamalar etmek/sevketmek, -e müsait olmak: This ismiktar a place that´s insanı -e davet ş üncelere dalabilir. conducive reflection. Burada insanolmak. derin dü gelmek. 2. with -e uygun 1. to -e ho şto -in fark ında olmak, -i bilmek. avunmak. -e zıt olmak, -e ters düşmek. gülmekten katılmak. -e bayılmak. -e dargın olmak. lanetli olmak. (mal) yoldayken hasar görmek. gecikmek, geç kalmak. -e çok sevinmek. -i arzu etmek, -e can atmak. for/to talih taraf ından bir şeye yöneltilmek: He was destined for greatness. Kader onu büyük bir adam yöneltti. He was destined ğru) yol almak/gitmek; (bir olmaya yere doğ ru) gidecek olmak: The to (bir yere do ğ ru yol al ı yordu. ship was destined for China. Gemi Çin´e do bir şeyi hor görmek. gözünden dü şmek: I´m disenchanted with him. O, gözümden düştü. -den bıkmak. ... eğiliminde olmak. k. dili 1. mahvolmak; belaya çatmak. 2. pestili ç ıkmak, canı çıkmak. (kötü bir şeye) mahkûm olmak. çok neşesiz olmak, canı sıkkın olmak. -e karşı olmak. k. dili (bir şeyi yapmak için tanınan mühlet) bitmek üzere olmak; (bir işin) mşı ış y olmak: down to the wire. Bu işin sonuna sonuna ırtık pıWe´re rtık olmak, yırt ık pırt ık giysiler içinde olmak. (birinin)yakla üstü ş ba iki dirhem bir çekirdek olmak, çok süslenmi ş olmak. 1. to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak. 2. -in verilmesi/ödenmesi gerekmek/laz ım olmak: When is this note due? Bu -e âşık olmak. ile kaplı olmak; ile örtülü olmak. -e bayılmak, -i çok sevmek: She is enchanted with her new house. Yeni ılıyor. evine bay ınca bir tabaka) ile kaplı olmak. 2. (mücevherler) ile süslü olmak. 1. (kal 1. ile yüklü olmak. 2. ile doldurulmu ş olmak. Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He´s endowed with a good memory. Allah ona iyiıp bir haf ıza vermiş. gitmek. -e dal (olumsuz bir duruma) dü şmek: He was enmeshed in his own intrigues. ı çok ayağı na dolanm ıştıolmak: . Kendi entrikalar içinde sayg ın bir yeri It´s an expression that´s (bir şeyin)

ız dilinde çok saygın bir yeri enshrined French usage. O deyimin Frans ı olmak. 2. -i yapmaya yetkisi olmak. 1. -e hakkin (bir işin) üstesinden gelmek.
-e eşit olmak. i. 1. karşılık, eşit. 2. dilb. eşanlamlı sözcük, eşanlamlı. (from) -den muaf olmak. f. muaf tutmak. k. dili hamile olmak, gebe olmak.

be fagged out be familiar to be familiar with be famished be fascinated by/with be fast be few and far between be fluent in be flushed with be fond of be for the benefit of be found wanting be free of be free to be free with one´s advice be free with one´s money be from be frozen hard be fucked up be full of beans be given to be going strong be going to be good at be good enough to be good for be good/bad at figures be greedy for be green with envy be guilty of be halfway through be halfway to be hand in/and glove with be happy with be hard at hand be hard at it be hard by be hard hit by be hard of hearing be hard on be hard on the heels of be hard put to be hard put to be hard up be hard up for money be hell on be here to stay

çok yorgun olmak, tur şu gibi olmak. i., argo 1. sigara. 2. homoseksüel erkek, ibne, tekerlek. olmak. -e aşina -i iyi bilmek. çok ac ıkmış olmak. -e kendini kaptırmak. (saat) ileri gitmek/olmak. nadir rastlanmak; çok seyrek olmak. (bir dili) ak ıcı bir şekilde konuşmak. (bir şeyin) verdiği heyecanla dolu olmak. -i sevmek. -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu şşafaka´nın yararına. konser Darü kusurlu bulunmak. 1. (birinden) kurtulmu ş olmak. 2. (bir yerden) çıkmış olmak. -ebilmek: She´s now free to marry. Art ık evlenebilir. You´re free to go. Gidebilirsiniz. sorulmadan ö ğüt vermek. paras ını cömertçe harcamak. -den gelmek, -li olmak. donup kaskatı olmak. 1. kafayı yemek, kafayı yemiş olmak; kafayı üşütmüş olmak. 2. (iş/işler) berbat olmak, rezil olmak. ı ve hevesli olmak. k. dili çok canlmahvolmak, (bir şey yapmak) itiyadında olmak. enerjik bir şekilde çalışmak. 1. Niyet gösterir: She´s going to register for that course. O ders için ınıbir yapt ıracak. 2. Zorunluluk gösterir: You are radios. going to get that job, kayd şeyi) iyi yapmak: He´s good at repairing Radyo tamirini (belirli iyi yapar. bir iyilik edip de (bir yard ımda bulunmak): Will you be good enough to ım eder help me? bir Bir süre iyilik için) edip dayanmak: de bana yard 1. (belirli That rug´smisiniz? good for another twenty

yirmi yıl daha dayanır. 2. (belirli bir işe) yaramak: It´s years. halı birolmak. ı iyi/kötü hesabO gözünü (bir şey) hırsı bürümek.
1. çok k ıskanmak, kıskançlıktan çatlamak. 2. gıpta etmek. -in suçlusu olmak, -den suçlu olmak. -in yarısını bitirmiş olmak. -e giden yolun yar ısında olmak: We were halfway to Alanya. Alanya´ya ısındayd ık. giden yolun yar ın ilişki içinde olmak. ile yak -den memnun olmak. kapıda olmak, kapıya dayanmış olmak. k. dili çok çalışmak. -in çok yak ınında olmak; -e çok yakın olmak. -in çok zarar ını görmek: We were hard hit by the cold weather in December. Aralık´taki soğuk bize çok zarar verdi. ağır işitmek/duymak. k. dili 1. (bir şeyi) hor kullanmak. 2. (bir şeyi) çabuk eskitmek/mahvetmek. 3. ndan gelmek. -in(birine) hemen sert ard ıdavranmak. (bir şeyi) zorla/çok zor yapmak: They were hard put to finish it on time. Onuşeyi) vaktinde bitirmeleri çok zor oldu.I was hard put to give her an zorlukla/güçlükle (yapmak): (bir answer. Ona zor cevap verdim. k. dili (birinin) pek paras ı olmamak, (biri) züğürt olmak. para s ıkıntısı çekmek. -i hor kullanmak, -i hoyratça kullanmak. kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak: Computers are here to stay. Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

be honeycombed with be hooked on be hungry be ignorant of be imbued with be implicit in be in be in the ascendant be in a (tight) spot be in a bad humor be in a bad mood be in a bad way be in a brown study be in a fix be in a flap be in a good humor be in a good mood be in a hurry be in a pickle be in a pinch be in a be in a be in a be in a

ile dopdolu olmak. k. dili 1. -in tiryakisi/ba ğımlısı olmak. 2. -e vurgun/âşık olmak. 1. aç olmak, karn ı aç olmak. 2. for -i çok özlemek; -i çok arzu etmek, -e susamak. -den haberi olmamak; ... hakk ında bilgisi olmamak. ile dolu olmak: He was imbued with a strong sense of duty. Görev a şkıyla doluydu. -de saklı olmak, -in içinde olmak: That´s implicit in what I said. O, ı. dediklerimde 1. evde/ofiste sakl bulunmak. 2. moda olmak. 3. (mevsimi geldi ği için) (sebze/meyve) ç ıkmak. doğu ufkunda görünmek. 2. (birinin) yıldızı parlamak; 1. (yıldız/gezegen) egemen olmak. k. dili zor bir durumda olmak. -in sinirleri/huyu/heyheyleri üstünde olmak. sinirleri tepesinde/üstünde olmak. 1. ağır hasta olmak. 2. çok zor bir durumda olmak. k. dili dalıp gitmek. zor bir duruma dü şmek. k. dili tela ş içinde olmak. -in keyfi yerinde olmak. keyfi yerinde olmak. 1. -in acelesi olmak, acele etmek: I´m in a hurry. Acelem var. Don´t be in too big a hurry. Fazla acele etme. 2. to (bir şeyi) çabuk/bir an evvel k. dili zor bir durumda olmak.

k. dili zor bir durumda olmak. (aslında istenilmeyen/orada bulunması yasak olan biri) (başkasının) place on sufferance /görmezlikten gelmesidurumda sayesinde bir yerde bulunmak: You müsamahas şeyler yapabilecek olmak. position to do s.t. (about) (bir konuda) ıbir ne yapaca ğını bilememek. quandary değişmek, değişim içinde olmak. state of flux k. dili tela ş/endişe içinde olmak. k. dili somurtup durmak. k. dili endişe içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili öfkesi burnunda olmak. İng., k. dili endişe/telaş içinde olmak. 1. (with) (ile) anla şmak. 2. with -e uymak; ile uyumlu olmak. hemfikir olmak; mutab ık olmak. aynı hizada olmak. (birinin) vaktinde ödenmemi ş borçları olmak. -in gözünden dü şmek. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymak. (of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who´s in charge here? Buraya kim ıyor? olmak, -e uymak. bak -e uygun çok güç durumda olmak. çok zor bir durumda olmak. gözden dü şmüş olmak. gözden dü şmüş olmak. görünmek; görünürde olmak. (kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak. yürürlükte olmak. k. dili (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek.

be in a stew be in a sulk/be in the sulks/have a fit of the sulks be in a sweat be in a swelter be in a swivet be in a temper be in a twist be in accord be in agreement be in alignment be in arrears be in bad odor with be in character be in charge be in conformity with be in dire straits be in dire/desperate straits be in disfavor be in disgrace be in evidence be in for be in force be in full swing

be in good taste be in good with be in good working order be in high spirits be in hopes of be in hot water be in hysterics be in juxtaposition be in keeping with be in labor be in league with be in limbo be in line with be in low spirits be in need be in need of be in neutral be in no hurry to be in on be in on the secret be in one´s element be in one´s glory be in one´s right mind be in order be in poor health be in possession of be in possession of o.s. be in power be in practice be in print be in progress be in quotes be in rags be in ruins be in rut be in s.o.´s debt be in s.o.´s grasp be in s.o.´s power be in s.o.´s shoes be in s.t. up to one´s eyes be in session be in shape be in short supply be in short supply be in sight be in step be in stitches

(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was ızdı. not in good taste. O lafgirmi yak ışı ş ks olmak. k. dili (birinin) gözüne iyi işler durumda olmak. keyifli olmak, keyfi yerinde olmak. -i ummak. k. dili ba şı dertte olmak, güç durumda olmak. 1. k. dili gülmekten kat ılmak, gülme krizi geçirmek. 2. isteri krizi geçirmek. birbirine yak ın bulunmak; yanyana bulunmak. -e uygun olmak. doğurmakta olmak. -in müttefiki olmak. iki cami aras ında kalmış beynamaza dönmek. 1. -e uymak. 2. ile bir hizada olmak. keyifsiz olmak. yoksul/fakir olmak. -e ihtiyac ı olmak; istemek.. (motor) bo şta çalışmak, rölantide durmak/çalışmak. (bir şey yapmaya) can atmamak. 1. -e dahil olmak/kat ılmak, -de payı olmak. 2. -i bilmek, -den haberi olmak. sırra ortak olmak. k. dili kendini rahat hissetti ği bir ortamda bulunmak. kendinden çok ho şnut olmak. aklı başında olmak. 1. düzenlenmiş/sıralanmış durumda olmak. 2. (işler) yolunda olmak. -in sağlığı iyi olmamak. -e sahip olmak, -si olmak. kendine hâkim olmak, kendine sahip olmak. (parti) iktidarda olmak. formda olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmak, kitapçılarda bulunmak. devam etmek, sürmek, yap ılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. ırnaklar içinde olmak. tırnak işaretleri/t (birinin) giysileri yırtık pırtık olmak. 1. harap/yıkık dökük bir halde olmak. 2. mahvedilmiş olmak. (hayvan) k ızışmak, kösnümek. bir kimseye borçlu olmak. birinin pençesine dü şmüş olmak. birinin elinde olmak. k. dili birinin bulundu ğu durumda olmak, birinin yerinde olmak. (yasadışı) bir işin içinde olmak, bir işe fena halde bulaşmış olmak. (mahkeme/toplant ı/kongre/parlamento) toplantı halinde olmak; yılınaolmak, girmiş kondisyonu olmak: Court´s in session now. (okul/üniversite) ö ğretim formda iyi olmak: The right players (for) (-e) hazır olmak; are in shape. az olmak; az Oyuncular bulunmak. formda. az miktarda bulunmak. 1. yak ın olmak, ufukta olmak: Victory is in sight. Ufukta zafer görünüyor. 2. (with) görülmek, gözle seçilmek. ına) adım uydurmak. 2. with -e ayak uydurmak: We´re 1. (ba şkalar ğa ayak uydurduk. in step with the times. Biz çatlamak. k. dili gülmekten kas ıklarıça

be in store for be in straitened circumstances be in substantial agreement be in sympathy with be in sync be in tatters be in tears be in the black be in the clear be in the doldrums be in the employ of be in the know be in the lead be in the limelight be in the making be in the market for be in the mood to/for be in the pink be in the pipeline be in the process of be in the red be in the right be in the running be in the same ballpark be in the soup be in the swim be in the throes of death be in the way be in the wind be in the wrong be in town be in transit be in trouble be in vogue be in with be in with be in work be in/under one´s charge be incapable of be inclined to be included be inconsistent with be incumbent on be indicative of be indifferent to be ineligible for be infatuated with

(bir şey) (birini) beklemek: A surprise is in store for you. Seni bir sürpriz bekliyor. yoksulluk içinde ya şamak, darlık içinde olmak. temelde anla şmak, temel noktalarda hemfikir olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. senkronik olmak, senkronize edilmi ş olmak. 1. lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. 2. (ad, şöhret v.b.) mahvolmak. ağlamak. borcu kalmamak, borçlu olmamak. şüphe altında olmamak; masumluğu ispatlanmış olmak. f. 1. (bir şeyi) (bir tırmak/yok Clear table! Sofray ı yerden) kald ırmak/uzakla ın esmediğişbir bölgede etmek: bulunmak. 2. the (birinin işleri) kesat 1. den. rüzgâr

ık ıntısı çekmek; efkârlı olmak. olmak. 3. can ış mak. (birisi için) çals (bir konuda) ço ğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek.
önde/başta gitmek. ilgi odağı olmak. hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There´s a new age in the şmakta. making. Yeni niyetinde bir devir olu olmak. -i satın alma canı (bir şeyi) yapmak istemek: I´m not in the mood to go there. Canım oraya gitmek istemiyor. I´m not the mood company. Kimseyle ğlam olmak, turp gibi in olmak. 2. enfor güzel halinde olmak. 1. sapasa k. dili hazırlanmakta olmak. sürecinde olmak, -mekte olmak. borçlu olmak. haklı/doğru olmak. adaylardan biri olmak. -e yak ın olmak. s. kabataslak, yaklaşık: Give me a ballpark figure. Bana kabataslak bir rakam söyle. olmak. k. dili ba şı dertte (of things) k. dili faal bir hayat sürmek; faal bir sosyal hayat ı olmak. can çekişmek. engel olmak, ayak alt ında olmak. k. dili (bir şeyin) (gerçekleştirilmeden önce) sözü edilmek: It´s been in the sözü ediliyordu. wind for some time now. Epey zamand suçlu/kabahatli olmak: You were in theır wrong. Kabahat sendeydi.

şehirde olmak.
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden ba şka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden ba şka bir yere taşınmakta olmak. olmak. başı belada 1. moda olmak. 2. ra ğbette olmak. 1. ile arkada ş olmak, ile arası iyi olmak. 2. (birinin) gözüne girmiş olmak. k. dili (biriyle) çok iyi geçinmek; (birinin) gözüne girmi ş olmak. k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. ıstan beri çal ışıyor. May ğu alt ında olmak. sorumlulu -i yapamamak, ... yetene ğinin dışında olmak. -e meyli olmak. (in) -e dahil olmak/edilmek. ile çelişmek. -in sorumlulu ğu -e ait olmak, -e düşmek: It is incumbent on you to educate your children. etmek. ının eğitiminden sen sorumlusun. i. -i göstermek, -e işaret Çocuklar -e karşı ilgisiz olmak, -e ilgi göstermemek: He´s indifferent to her. Ona şı ilgisiz. kar uymadığı için) -e alınamamak/katılamamak. (şartlara -e deli gibi â şık olmak.

be infested with be informed about be inherent in s.t. be insensible be insensitive to be intended for be intent on be interested in be intimate with be into be intrinsic to be involved in be involved with be itching to be jealous of be keen on be lacking be laid up be late be leery of be left holding the bag be left holding the sack be left stranded be liable be littered with be loath to do s.t. be located in be long on be lost on be lousy with be low in be low on be low on one´s list be mad about be mad on be marooned be master of be mindful of be misguided be mistaken be mixed up be mixed up in be mixed up with be mounted on be much sought after be mysterious about be nauseated

-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area´s infested with bandits. Bölge olmak. haydut dolu. -den haberdar bir şeyin aslında var olmak. 1. to -i hissedememek. 2. to -e kar şı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 3. of (tehlikeden) habersiz olmak; farkedememek. olmak; -e ald-i ırmamak. 2. -e duyarlı/hassas olmamak. 1.-e karşı ilgisiz için amaçlanmak, için olmak: This book is intended for children. Bu kitap . is intent on solving the problem. Sorunu çözmeye çocuklar için yazılmış ı olmak: He 1. -e kararl ı . 2. -e dalm ış olmak: He was so intent on his work that he Edebiyata lost all kararl She is interested in literature. -e ilgi duymak, -e merakl ı olmak: ilgi My uncle is interested in reptiles. Amcam sürüngenlere ile duyuyor. samimi olmak. k. dili (bir işle) uğraşmak; merakı (bir şey) olmak. Dividing two into twelve gives six. On iki bölü iki e şittir altı. -e özgü olmak. 1. -e kar ışmak: She was once involved in a scandal. Bir zamanlar bir ıştı.olmak. 2. ile meşgul olmak, ile uğraşmak: He´s involved in a skandala kar şk ış ilim şkisi k. dili ile a -e can atmak. -i k ıskanmak.

İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be ğe hevesli olmak. keen on acting aktörlü 1. ... olmamak; ... eksik olmak: Something´s lacking here. Burada bir eksiklik var. 2. in -de ... olmamak: He´s in intelligence. Onda ak ıl ık v.b. nedeniyle) 1. biriktirilmek, ilerisi için saklanmak. 2.lacking (with) (hastal ğ a mahkûm olmak. yatakta/evde kalmak zorunda olmak, yata (for) (-e) geç kalmak, (-e) gecikmek.
-den çekinmek. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. bak. be stranded. 1. for -den sorumlu olmak. 2. to (biri) ... e ğiliminde olmak. 3. to ... ihtimali olmak: He´s get caught. Onun yakalanma atliable ılmış (to şeyler) ile darmada ğı nık olmak. ihtimali yüksek. gelişigüzel 1. bir şeyi yapmayı hiç istememek. 2. bir şeyi yapmaktan çekinmek. -de bulunmak/olmak. -in fazlas ı olmak. -i etkilememek. k. dili 1. ile dolu olmak, ile kaynamak. 2. (birinde) bir şey çok olmak: He´s çok. lousy with money. OnunIt´s paras ı az olmak: lowı in cholesterol. Onun kolesterolü az. -in ... miktar k. dili (bir şeyin stoku) az olmak: We´re low on wood. Az odunumuz kaldı. k. dili -in önemli sayd ığı işlerden olmamak: That´s low on my list right now. imdi için sevmek, ön planda de ğ il.ınca âşık olmak. 2. -e bayılmak. O lg k.şdili 1.benim -i deli gibi -e çı

İng., k. dili, bak. be mad about.
(on) (-de) mahsur kalmak. -in ustas ı olmak. 1. -i hatırında tutmak. 2. -e dikkat etmek. 1. (insan) yan ılmak. 2. yanlış olmak. yanılmak. zihni karışmak. -e karışmak, -e bulaşmak. ile ilişkisi olmak. (binek hayvan ına) binmiş olmak. çok aran ılan/istenilen bir şey/biri olmak, çok rağbette olmak, çok rağbet görmek. k. dili -in ne oldu ğunu açıklamaktan kaçınmak; ... hakkında konuşmaktan ınmak; ... konusunda doğru dürüst cevap vermemek. kaç midesi bulanmak.

be necessary be no great shakes be no slouch at/as a be noncommittal be none the worse for be nonplussed be notable for be noted for be nothing but skin and bones be noth-ing to write home about be nuts be nuts about be o.s. be obliged be obliged to do s.t. be oblivious of/to be obsessed by/with be of capital importance be of one mind be of prime importance be of service to be of the same mind be of use be of use for s.t. be of value be of/in two minds about be off be off guard be off in one´s calculations be off one´s nut be off one´s rocker be off one´s trolley be off sick be off the air be off the beaten track be offended be OK, OK be on be on a better footing than ever be on a diet be on a par with be on an even keel be on display be on edge be on familiar ground be on fire be on good terms

gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek. k. dili üstün biri olmamak. k. dili (belirli bir konuda) hiç fena olmamak, baya ğı iyi olmak: He´s no ğı iyi. slouch as an artist. Ressamrengini olarak belli baya belirli bir cevap vermemek; etmemek. (bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse ı olmadı. for it. Onlara hiç şaşk ına dönmü ş zarar olmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. k. dili bir deri bir kemik kalmak. k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak. aklını oynatmış olmak, kafadan kontak olmak. 1. -in delisi olmak. 2. -in hayran ı olmak, -e deli olmak. kendisi gibi davranmak, normal bir şekilde hareket etmek. memnun olmak: I´d be obliged if you´d come early. Erken gelirsen memnun olurum. mecbur olmak. bir şeyi yapmaya (etrafında olup bitenlerin) farkında olmamak. -i aklına takmak, aklı -e takılmak. çok önemli olmak, çok önem ta şımak. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. çok önemli olmak. -e yardımı dokunmak, -e yardım etmek. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. yardım etmek. bir şeye yaramak. değerli olmak. -in hakk ında kesin bir karara varamamak. 1. gitmek; yola ç ıkmak. 2. (elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The (elektrik/ tetikte olmamak. hesabında yanılmış olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, aklını oynatmış olmak. k. dili ç ıldırmış olmak. k. dili kafadan kontak olmak. hastalık nedeniyle işe gelmemiş olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmamak; yayımda olmamak. k. dili her yerden uzak bir yerde olmak, da ğ başında olmak. gücenmiş/alınmış olmak. iyi olmak. 1. (elektrik/su/gaz) aç ık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak. 2. ıt) çalışmak, aç ık olmak. (makine/ayg daha iyi olmak. araları her zamankinden perhiz yapmak, rejim yapmak. ile aynı/eşit derecede/değerde olmak. 1. başta ve kıçta çektiği su aynı olmak, (gemi) dengede olmak. 2. k. dili şey yolunda olmak. her sergilenmek. sinirleri gergin olmak. 1. bildiği bir yerde/yörede bulunmak. 2. bildiği bir konuyla ilgilenmek. yanmak. (with) (biriyle) aras ı iyi olmak: Ece´s on good terms with Ayşen. Ece´nin Ayşen´le arası iyi.

be on guard be on its way out be on one´s hands be on one´s last legs be on one´s mettle be on one´s own be on one´s own responsibility be on one´s toes be on one´s way out be on overtime be on pins and needles be on probation be on s.o.´s side be on s.o.´s trail be on s.t.´s trail be on show be on skid row be on speaking terms be on strike be on tap be on target be on television be on tenterhooks be on the air be on the alert be on the ball be on the decline be on the defensive be on the go be on the high (low) side be on the house be on the level be on the make be on the mend be on the point of be on the right road be on the road be on the safe side be on the shelf be on the skids be on the spot be on the table be on the telephone be on the tip of one´s tongue be on the tip of one´s tongue be on the up-and-up be on the wane

1. nöbet tutmak. 2. tetikte olmak. -in devri kapanmak üzere olmak. (yük sayılan bir şey/biri) -in başında olmak, -in sorumluluğunda olmak. ömrü/miad ı dolmak üzere olmak. elinden geleni yapmaya hazır olmak. 1. başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi nın çaresine bakmak. 2. yalnız başına kalmak. kendini ba şı şeyden) kendisi sorumlu olmak. (yaptığıgeçindirmek, k. dili uyan ık/dikkatli olmak. çıkmak: We were just on our way out. Biz şimdi çıkıyorduk. fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak. k. dili diken üstünde olmak, endi şe içinde olmak.

şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak. 1. birinden yana olmak, birinin taraf ını tutmak. 2. birinin lehinde olmak, ı olmak: Youth is on your side. Genç olman lehinedir. birine yararl birinin izini takip etmek; birini aramak.
1. (av köpe ği) avın izini takip etmek: The dogs´re on the trail. Köpekler iz eyi takip etmek; bir şeyi aramak. sürüyor. 2. bir şolmak. sergilenmekte k. dili serseri ve sefil bir hale dü şmüş olmak. (with) (biriyle) selamla şıp konuşmak. grev yapmak. 1. k. dili hazır bulunmak. 2. (bira) fıçıdan alınıp satılmak. 1. (bir tahmin) do ğru çıkmak. 2. (bir iş) belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek. televizyonda olmak; televizyona ç ıkmak. endişe içinde olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmak; yayımda olmak. tetikte olmak. argo ak ıllı ve dikkatli olmak. (kuvvetli/yüksek bir durumdan) dü şmekte olmak: The birthrate is on the ğum oranı olmak. düşmekte. The Roman Empire was on the decline. decline. Do savunma durumunda birtak ım işlerle meşgul olmak. oldukça pahalı (ucuz) olmak. ... işyerinin ikramı olmak, ... şirketten olmak: Your meal tonight is on the house. Bu geceki yeme ğiniz lokantamızın ikramı. ğruyu söylemek. k. dili do k. dili 1. kö şeyi dönmeye çalışmak; statüsünü yükseltmeye çalışmak. 2. ki için eş aramak. cinsel iliş şmek. (hasta) iyile -mek üzere olmak: He was on the point of going. Gitmek üzereydi. doğru yolda olmak. 1. yolda olmak, seyahat etmek. 2. yola ç ıkmış olmak. 3. to -e doğru ilerlemek. ihtiyatlı davranmak. 1. k ızağa çekilmiş olmak; emekliye ayrılmış olmak. 2. (kadın) evde kalmış olmak. k. dili kötü bir durumda olmak, kötüye gitmek. olayın geçtiği yerde bulunmak. 1. teklif edilmiş olmak. 2. (tasarının/meselenin) görüşülmesi/tartışılması ılmış olmak. ileri birtelefonda tarihe b ırak şmak. k. dili olmak/konu k. dili dilinin ucunda olmak: It was on the tip of my tongue. Dilimin ı. ucunda olmak. ucundayd k. dili dilinin k. dili yalans ız konuşmak; dürüst bir şekilde davranmak: I think he´s on the up-and-up. Bence numara yapm ıyor. azalmakta/batmakta/sönmekte/sonuna yakla şmakta olmak.

be on the watch be on the wing be on to be on top of be on top of the world be on top of the world be on top of things/the news be on trial be on vacation be one jump ahead be one with be one´s own man be one´s own man be one´s own master be onto a good thing be open to dispute be operated on be opposed to s.t. be oriented towards be out be out and about be out for s.o.´s blood be out in force be out in left field be out in one´s reckoning be out of be out of a job be out of character be out of character be out of commission/kilter/whack be out of control be out of earshot be out of favor (with) be out of it be out of line be out of luck be out of one´s mind be out of one´s mind be out of order be out of place be out of place be out of plumb be out of practice be out of practice be out of print be out of print be out of reach

1. tetikte olmak, kulak kesilmek. 2. nöbette olmak. uçmakta olmak, uçmak. k. dili (birinin) ne halt/haltlar yedi ğini/karıştırdığını bilmek. k. dili (duruma) hâkim olmak. k. dili çok mutlu olmak, sevinçten uçmak. k. dili sevinçten uçmak, ayaklar ı yere değmemek, bastığı yeri bilmemek. k. dili olup bitenlerden haberdar olmak. 1. yargılanmak. 2. denenmek. tatilde olmak, tatil olmak: Schools are on vacation. Okullar tatil. k. dili 1. (of) (-den) önce davranarak avantajl ı durumda olmak. 2. of -den ım ilerideolmak. olmak. iki ı fikirde ile ad ayn başına buyruk olmak. yerini korumak. başına buyruk olmak. k. dili yağlı bir iş bulmuş olmak. (bir şey) tartışılabilmek, tartışmaya açık olmak. ameliyat olmak. bir şeye karşı olmak, bir şeyin aleyhinde olmak. -e yönelmiş olmak. 1. dışarıda olmak: He´s out at the moment. Şu an burada değil. 2. (belirli ığı I had to buy them lunch, and bir miktar para) gitmek; (para) aç ı/soka ğa çıolmak: kıp gezmek. (nekahetten sonra) d ışar k. dili birinin hakk ından gelmek istemek. k. dili ortalıkta çok olmak. argo çok yan ılmış olmak. hesabında yanılmak. 1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yoku şun olmak. işsiz (bir davran ış) (birinin) karakterine uymamak. (bir davran ış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. k. dili bozulmu ş olmak. 1. kontrolden ç ıkmış olmak, frenlenemez olmak. 2. (biri) dizginlenemez olmak. (uzakta oldu ğu için) işitememek, duyamamak. (birinin) gözünden dü şmüş olmak. argo başka bir dünyada yaşamak, hayal dünyası içinde olmak. 1. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. şansı olmamak, şansı yaver gitmemek. 1. aklı yerinde olmamak, aklını kaçırmış olmak. 2. çok öfkeli olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, delirmiş olmak, keçileri kaçırmış olmak. 1. (makine/ayg ıt) bozulmuş/bozuk olmak, çalışmamak. 2. düzensiz ırı olmak. 4. uygunsuz olmak. olmak. 3. usule ayk ışıksız olmak, 1. (her zamanki) yerinde olmamak. 2. yersiz/uygunsuz/yak ışı k almamak. yak 1. (fiilen) yerinde olmamak. 2. uygun dü şmemek.

şakulünde olmamak, şakulden kaçmak. (uzun zamandan beri bir şeyi yapmadığı için) (onu) iyi yapamamak. formda olmamak; formdan dü şmüş olmak. (kitabın) baskısı tükenmiş olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmamak, kitapçılarda bulunmamak, ın) bask ısı tükenmi olmak. (kitab ında olmamak. 2.şeri şilemez olmak. 1. el alt

be out of season be out of shape be out of shape be out of sorts be out of sorts be out of step be out of stock be out of sync be out of the hole be out of the picture be out of the question be out of the running be out of the running be out of the woods be out of the woods be out of this world be out of this world be out of touch be out of touch with be out of work be out of work be out on maneuvers be out on strike be out on the end of a limb be out on the town be out on the town be out to be out to lunch be over be over and done with be over one´s head be over s.o. be over the hump be overcome by/with be overdrawn be overgrown with be overjoyed be overwhelmed by/with be overwhelmed with be par for the course be parallel with/to be peeved at be peopled by/with be perishing be pertinent to be pissed be pleased to do s.t.

-in mevsimi bitmiş olmak. formunda olmamak. 1. formda olmamak, formdan dü şmüş olmak. 2. şeklini kaybetmiş olmak, ıpssinirleri ız olmak. kal k. dili ayakta olmak. k. dili can ı sıkkın olmak, keyfi kaçmak/bozulmak. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmamak. 2. with -e ayak uydurmamak. stokta bulunmamak. senkronik olmamak, senkronize edilmemi ş olmak. k. dili borçtan kurtulmu ş olmak. k. dili (biri) sahneden çekilmi ş olmak, işin içinde olmamak. k. dili söz konusu olmamak, dü şünülmemek, uygun sayılmamak. (yarışmadan) elenmiş olmak. adaylıktan elenmiş olmak. (hasta) hayati tehlikeyi atlatm ış olmak. k. dili tehlikeyi atlatm ış olmak. argo çok güzel/harika/süper olmak. k. dili süper/fevkalade güzel/fevkalade/harika/harikulade olmak. 1. (with) (biriyle) iletişim içinde olmamak. 2. dünyada olup bitenlerden şmeler hakkında bilgisi haberi olmamak. 3. with (bir konuya) ait yeni geli 1. ile temasta bulunmamak. 2. -den habersiz olmak. işsiz olmak. işsiz olmak. ask. manevra yapmak. grevde olmak. desteksiz kalmak. şehirde yiyip içip eğlenmek. k. dili şehirde zevk peşinde koşmak. (bir amaç) pe şinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He´s out to get ından gelmek fırsat kolluyor. They´re to win him. Onun hakk le yeme ği yemeye çıkmışiçin olmak. 2. argo kafas ı izinliout olmak. 3. the argo 1. öğ

pek çalbitmek, ışmamak. kafas şı olmak, sona ermek: The concert´s over. Konser bitti. It´s bitmi zda her şey bitti. over between us. Aram olmak. k. dili tamam ıyla bitmiş ı
1. (su) boyunu geçmek/a şmak. 2. (birinin) bilgisi/yeteneği dışında olmak. birinin amiri olmak; birinden daha yüksek bir görev/makam/rütbe sahibi olmak. işin en zor tarafını atlatmış olmak, düze/düzlüğe çıkmak. -den (kötü bir şekilde) etkilenmek: She was overcome by the smoke. ı kendinden2. geçti. He was overcome emotion. Öyle Dumandan dolaygöstermek. ından fazla para with çekmi ş olmak; 1. borç bakiyesi hesab ş olmak. (hesaptan) fazlav.b.) para çekilmi olmak. (yabani bitkiler ile kapl ı/örtülü çok sevinmek. 1. (duygulara) yenik dü şmek, yenilmek. 2. (sorumluluk, ağır bir iş v.b.) ezilmek. alt -e garkolmak. -eında boğulmak, k. dili normal sayılmak. 1. -e paralel olmak. 2. -e benzemek. -e sinirlenmek, -e sinir olmak. (bir yerin) halk ı/personeli -den oluşmak/ibaret olmak. 1. çok ü şümek. 2. (hava) çok soğuk olmak. ile ilgisi olmak, ile ilgili olmak. 1. off k ızmış/sinirlenmiş olmak. 2. İng. fitil/çok sarhoş olmak. (bir şeyi) memnuniyetle yapmak: I´d be pleased to do it. Memnuniyetle yaparım.

ile iftihar etmek. (ile) ilgisi olmak. Onun dürüst bak. to. fiyatı . sıkışık olmak. person.´s secrets be profuse in be prone to be proof against be proper to be proud of be provoked at be pushed for money be pushed for time be puzzled Be quick about it! be quite something be quits be related be reputed to be .o.getirmek. -den olumlu bir şekilde etkilenmek. (kuş) havada hareketsizmiş gibi durmak. be resigned to be responsive be retired be revolted by be rid of be ridden with be rife be round the bend be rumored be s. 1. dili (bir sisteme) ba ğlı olmak.. -e hazır olmak. olmak. -e sahip olmak. . to tıb. -den kurtulmu ş olmak. sıkışık bir durumda olmak. beto an . oldu ğu ilgili söylenmek: He is reputed to 3. -den kurtulmak: We´re rid of them now! Onlardan kurtulduk artık! This building is ridden with rats. herkese nasip olmamak. zamanı dar olmak.´s due -den memnun olmak. a ğızdan ağıza dolaşmak. olduğ ğ u söyleniyor.. -ehonest akrabal u ba san . ile övünmek. k. dili hesapla 1. Afrika´yı-e olmak.s. k. z. 1. to -e duyarlı/hassas olmak.o. emekli/tekaüt olmak. birinin s ırdaşısat (bir eylemi) defalarca yapmak: She was profuse in her praise of him. -e meyilli olmak. -e satılmak: They´re priced at a million liras each. dolu olmak.s. birbirine zıt olmak. delirmiş olmak. 2. kendinden memnun olmak. 1. -e kendini kaptırmak. Onlar ılıyor.. dili gerçekten. to be made a countess these days. -e iyi uymak. afallamak. Bu binada fareler ile dolu olmak: yor.. Çabuk ol/olun! 1. k.ş olmak. 2. 3. 2.. şakulüne (çukurlar) ile 3. . be plugged into be plumb be pocked with be poised for be poised for battle be poised in the sky be poles apart be polluted be positive (of/about) be possessed of be possessed with be predicated on be predisposed to be prejudicial to be prepared be prepossessed by be pressed be pressed for time be pretty well suited to be priced at be privy to s. bir insan oldu 1. kirli olmak.. f. dayalı -e meyilli/e ğilimli/yatkın olmak. dili keçileri kaçırmış olmak. -e karşı dayanıklı/dirençli olmak. -den gurur/k ıvanç/övünç duymak. Africa... -e uygun/özgü/ait olmak. k. hazır/hazırlıklı olmak. Onlarla ık ğıılmak. cevap vermeye istekli olmak. (-den) emin olmak. 2. sava şa hazır bir şekilde beklemek. -e zararlı olmak. düpedüz. -in üzerine kurulmu -e dayanmak.. k. resign o. söylenilmek. olağanüstü bir şey olmak: It is quite şmsomething ış olmak. tutkusuyla yan ıp tutuşmak: He was possessed with a desire to see görme tutkusuyla yan ıp tutuş uyordu. -in vakti çok daralm ış olmak.. k. çok iyi bir şey olmak. şakullemek. ask. şaşırmak. (tedaviye) cevap vermek. şakulünde olmak. (to) (ile) olmak. birer milyona olmak. ın olmak. iskandil etmek. birinin hakk ı olmak. -den tiksinmek. to -e razı olmak. (to) (ile) akrabalık bağı olmak: He´s not related to them. Onu çok ğilimi olmak. kayn çok ı yayg İng. yok. -e k ızmış/sinirlenmiş olmak. -e eövdü.. dili -in az vakti olmak.. dili para s ıkıntısı çekmek. 2. 2.be pleased with be pleased with o.

k. dili -e fazla yumu şak davranmak.) (birinde) ı k ış t ı ramamak: I´m short five books. dili -den illallah demek: I´m sick and tired of this! Bundan illallah! midesi bulanmak. dili çok zor bir durumda kalmak/bulunmak. dili iliklerine kadar ıslanmak. -den bahsetmekten çekinmek. Gitti ğine üzüldüm. dili ka kol ve bacaklar ı yana açılmış durumda yatmak. olmak: He´s somewhat of a philosopher. Köy da ğların ında bulunuyordu. köşeye sıkışmak. dili sarhoIşwas (bir şeyi) çok az yapmak/kullanmak.´s shadow be s. bir şey kılığına girmiş olmak: That´s a blessing in disguise. bulunmak: The village was set deep in the mountains.. He´s one ç ı olmak. eksik olmak: We´re ım ız kâfi de ğil. butter! Tereya şınmak: is spoiling for sparing a fight. (bir şeyde) (bir öğe) yer yer bulunmak: Her poetry is shot through with Şiirlerinde yer yer mizah var. kusmak. (bir şeyi) -den yana olmak. olmak: His flight is scheduled to arrive at three o´clock in the huk. -i merak etmek. (bir giysi) (birine) k ısa olmak: He´s short on ği smarts. gibi bir şey olmak.. Filozof (biri) gibi bir kendi . 2.. hasta olmak. programa göre (belirli bir zamanda) olmak. humor.t. Monday.” sorry to see her go. (belirli bir şeyin) kısaltması/kısas 1. Bir yana kayk İ ng. bizim (biri) kendi ında bir . 1. (belirli bir konuda) birinin eksikli i 1. planda olmak: Construction is slated to start on pazartesi günü ba şlayacak. önyarg şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak.” “Üzüldüm. 2. pek on -işa akl ına koymak: He´s set on going. 1. ı tutuyor. üzülmek. k.be s.. esirgemek: Don´t be sparing with the ğınıHe esirgeme! He´s in hisşmek praise. (bir yerde) bulunmak: The town´s situated on a river. in disguise be scared be scheduled Be seated. Şair gibi bir şey o.. tarifeye göre (belirli bir zamanda) Oturunuz. kenar yapmak. be somewhat of a . olmak: She´s something of .. k. dili on iyi this durumda k. -de personel eksikli İng.. hakk ında hiçbir şey dememek/söylememek/yazmamak: The law is silent point. -in taraf ını tutmak. -i çok özlemek. başını kaşıyacak vakti olmamak. k. Onda pek kafa yok. dili (birinin) her şeyi tıkırında olmak. k. 2. büyük bir side. Gitmeyi ortas ğu düzenden şmayan biri olmak. k.. I´m sorry I´ve olmak. olmak. Çok az över. k. Bende beş kitap eksik. Bu konuda kanunda yaz ılı bir şey yok. dili işten başını kaldıramamak. to (bir şey) yapmak istemek. -den bıkmış olmak.. dili -e k ızg 1. O aslında ının bir lütfudur. (bir yerden) (belirli bir uzaklğ ıkta) short of cups. kendi kurdu -in tutsa ğı olmak: She was shackled by her prejudices. 2. Plana göre in şaat ış ılm ış/yaslanm olmak: He was sitting slumped to one bir yana kayk ılm ış oturuyordu. k. Alibeyköy´de adamçap olmak. Örümceklerden korkuyorum. 1.olmak.. İng. . ayrı yaşamak. Şehir bir nehrin ındaiyi bulunuyor. kardan mahsur kalmak. 2.t. about -e ilgi göstermek.. ında bir . ayrılmak. I´m He´s actually a conservative in disguise.. üzgün olmak: “Yusuf died. 1. ile dolu olmak. birinin yan ından ayrılmamak. be sore about be sorry be soused be sparing in/with be spoiling for be spread-eagled birinin gölgesi olmak. yetmemek. -den çekinmek.. k. Kendi ılarının (bir tutsa ğıyd ı. Fincanlar gelmek. be separated be set be set in one´s ways be shackled by be short be short for be short of be short on be shorthanded be shot of be shot through with be shy about be shy of be sick be sick and tired of be sick at one´s stomach be sick for be sick of be silent on be sitting pretty be sitting pretty be situated be skilled in be slanted towards be slated be slumped to one side be snookered be snowed in be snowed under be soaked in be soaked to the skin be soft on be solicitous be solidly for be something of a . Dövü için kaşı nıyor. . (bir işin) ustası olmak.” “Yusuf öldü.o. -den kurtulmak. a poet. ın/gücenik olmak. (varolan şeyler/birileri) kâfi gelmemek. programda olmak. gibi bir şey herkes şey çap o. O gizli bir Tanr (of) (-den) korkmak: scared of spiders. Görüşlerin tamamen birleştiğini belirtir: Alibeyköy is solidly for our man. (belirli bir miktarı) (s.. 2.” “I´m sorry..

1. Onların evi misafirlerle dolup fazla k. -den sonraby gelmek.. (bir yer) (birine) yabanc ı olmak. (birine) dürüstçe davranmak. (biri) için biçilmiş kaftan olmak. dili -i çok sevmek. about k. nemli olmak. lazım olmak: You´re girdi ile dopdolu olmak. -in kurban ı olmak. (belirli bir olaydan) sonra olmak/vuku (belirli bir bulmak. olmak. 2. (hava) yapış yapış karmak. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. (belirli bir konuda) iyi/yetenekli olmak. be surrounded by/with be susceptible to be suspicious of be swamped with be sweet on be sympathetic to/towards be tailor-made for be taken aback be taken ill be taken up with be taken with be talked out be tangent to be tantamount to be the death of be the spitting image of/be the spit and image of be the victim of be there be thick with 1. (gemi) karaya be ı halde ıbelirli bir amaç için çalış mak. -den etkilenmek. 2. 2. (belirli bir) izlenim bırakmak. Bu gelir vergiye tabidir. dili hık demiş (birinin) burnundan düşmüş olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. Sevgiden yoksun kalm 1. Bu zaman masa toz içinde. k. Ne ihtiyac ın olsa vard ı olmak: This table´s with dust. ile kaplanmak. Gözleri ya şla doluydu. . 1. -i çok be ğenmek. ile meşgul olmak. -e teğet geçmek. dili meteliksiz olmak. -den şüpheto etmek. 2. (bir şeyin) yabancısı olmak. etrafı (bir şey/birileri) ile çevrili olmak. ı dili (bir konuda) ç ıış kald ıktan sonrazorluk bunalm olmak.birlikte 2. be ş parasız olmak. The 1. dili tamam ıyla soğumuş olmak. yer yer bulunmak. (biri/bir şey) için özel olarak yapılmış olmak. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This place is susceptible naval attacks. ile eşanlamlı olmak. ile courtyard was thick with smoke. -i çok desteklemek. 2. 2. diliiş (birine) â şık olmak. ile aynı olmak. k. oturmuş birbirine zıt olduklar 1. intihar etmeyi dü -e uygun olmak. söyleyecek sözü kalmamak. -in ölümüne neden olmak. with k. çok miktarda . (bir . On ş saat boyunca havaalan nda mahsur kald ık. k. Avlu duman içindeydi.. gerekmek. 2. olmak. (at/by) (-e) şaşakalmak. This is subject to confirmation the assembly. (iki duymak: kişi) fit olmak. Çok i var. dili bir yerde uzun 3. şey) (bawith şka bir şeyi) akla getirmek. 1. k. 1. hissini vermek. 1. (bir ış . mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours. O ğinde aya ğa kalkmanız bekleniyor. 1. kişi) hesapla şmış dili (bir hesap) görülmü şeyin) eksikli ğini/yoklu ğunu çok He´s (iki starved for affection. -e tabi/ba ğlı olmak: This income is subject to taxation. ş olmak. (birine) doğru söylemek. yapışkan olmak.be square be starved for be sticky be stir crazy be stone broke be stone cold be stone deaf be straight with be stranded be strange bedfellows be strange to be strong for be strong in be strong on be studded with be subject to be subordinate to be subsequent to be subservient to be sufficient be suffused with be suggestive of be suicidal be suitable for be supportive be supposed to be surcharged with be sure of o. çok şaşırmak. k. k. -den hoşlanmak. dili tamamen sa ğır olmak. destek vermek. ile dolu olmak: Her eyes were suffused tears.s. var olmak: Two hours later the pain was still there. (baolay ı) takip etmek. (belirli bir renge) boyanmak. duvar gibi olmak. -den daha az önemli (bir şeyden) şkas ın ın) emrinde olmak. -in hizmetinde olmak: Should faith be subservient to reason? İnanç aklın hizmetinde mi yetmek. Buras ı denizden şku duymak. kapl She´s always there whenthick you need her. Bu meclisin aş ağı kalmak. -den ku aşırı miktarda olmak. (biriyle) do ğru/yalansız konuşmak.. beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. ş ünmek. kendinden emin olmak. They´re swamped with guests. dili (biriyle) aç ık konuşmak. içinde boğulmak: He´s swamped with work. (yüzey) yap ış yapış olmak. (bir şey) çok bulunmak. 2. buz gibi olmak. İki saat sonra hâlâ ağrı ı.. hastalanmak. 2. 1. süre kapal k. olmalı? yeterli olmak.

-in egemenliği altında olmak. varsaymak. 3. Susad ım. (birinin) (belirli bir yere) gösterilmesi planlanmak.o. -e hiç tahammül edememek. (with) k. -ememek. (biri) işe 1. (birinin) bir yere) uygun bir k. 1. dili içkili olmak. Geleceklerini duymak beni son derece memnun etti. göz hapsi altında olmak. birinin zarar ına olmak. görüşülmekte olmak. -den habersiz olmak: He is be unaware of unaware of ıhis Çevresindekilerin fark ında değil. be -unashamed -in fark ında olmamak. ğ lenmek. 2. -den rahats be uncomfortable with be undaunted by be under a ban be under a cloud be under arrest be under attack be under consideration be under construction be under custody be under discussion be under guard be under house arrest be under oath be under pressure be under repair be under s. -den usanmak. Sabah erken kalkmaya al ışık değil. çok yorulmuş olmak. dayanmak. turşuya dönmek. of (organizma v. sözünü yerine getirmek. dili iki ki ızca kendi yetenekleriyle idare etmek kalmak. topa tutulmak. be unable to be unable to bear/stand the sight Gelemedi. ıkmak. k. stres içinde olmak. 1.ş(with) (-i) bitirmi şi araszorunda ındaki iliş ki bitmiş olmak: Sevda yaramaz olmak. alkollü olmak. -e susamak. -den yılmamak. k. farzetmek.b. (of) (-e kar şı) hoşgörülü olmak. İşin zorluğu karşısında cesareti yasaklanmak. yeminli olmak. I am unable to make the decision by myself. dili 1. -in nüfuzu alt ında olmak. aday son derece memnun olmak: I´m tickled (belirli to hear they´re coming. in (para) (belli bir şeye) yatırılmış olmak. dili 1. dili 1. tutuklu olmak. Mark ınının tahakkümü altında olmak. 2. 2. -den dolayı cesareti kırılmamak: She was undaunted by the difficulty of the task. of be unable to get a word in karşısındakinin fazla konuşmasından dolayı ağzını açamamak. -e sad sözünü tutmak. old man. saldırılara maruz kalmak. (yap ı) fazla yük altında bulunmak. me şgul olmak.o. -e tabi olmak: The value of the mark is tied to the value of değeri sterlininkine bağlı. tutuklu olmak.´s discredit be tolerant be too much for be true to be true to one´s word be tuckered out susamak: I´m thirsty. dili pestili ç ıkmak. koruma altında olmak. hayretler içinde kalmak. birinin şerefini lekelemek. inşaat halinde olmak. 2. Karar ı yalnız -i hiç çekememek. -amamak. dili bir kad k. 2.) -e tahammül etmek. the pound. edgewise -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the be unaccustomed to morning. -in gücünü a şmak: These stairs are too much for an şlı bir adamın bu merdivenleri çıkması çok zor. 2. yaln şaşırıp kalmak. 2. donakalmak. dili birinin kontrolü alt ında olmak. zannetmek. -den âciz olmak: She was unable to come.be thirsty be thirsty for be thoughtless of/for be through be thrown back on one´s own resources be thunderstruck be ticketed for be tickled be tied to be tied to a woman´s apron strings be tied up be tired of be to blame for be to s. . (manevi) bask ı altında olmak. sanmak.´s disadvantage be to s. (para) yönden) ancak belirli birkaç amaç için kullan ılabilmek. tamir edilmek. 1. çok e -e bağlı olmak. k. 3. (of suspicion) şüphe altında olmak. (bir şeyin) (belirli bir şeye/yere) verilmesi planlanmak. They are zlıksurroundings. üzerinde dü şünülmek. birinin aleyhine olmak. k. 2. zan altında bulunmak.´s thumb be under stress be under suspicion be under the assumption that be under the influence be under the sway of 1. duymak. -den b(hukuki suçlusu olmak. k. -i çok istemek. -i hiç dü şünmemek: Don´t be thoughtless of the future! Geleceği ün!/Gelece ği dü şünmezlik etme! dü ş olmak: Are you through? Bitirdin mi? 2.o. 1. tamirde olmak. -den haberi olmamak. (of) (-den) utanmamak/utanç duymamak. ık Ya kalmak. için çok-e zor olmak.

-i göz önüne almamak. bir işi becerememek. 1. sinirli olmak. tic. zor bir durumda olmak. şansı olmamak. dili 1. for grabs.b. -den şikâyetçi olmamak.. k. enonunla son teknolojiye 1. 2. Bu ın birkaç sayfas ı eksik. 1. eksik olmak.. -e aday He is for mayor. k.o. tükenmek. öngörülen standarda uymak. s sabahlamak. en sonmisin? olaylardan/geli ğ i ş iklikleri kapsamak. Saat yediden önce hiç yataktan kalkmaz. 1. galip gelmek. hakkında tereddüt içinde olmak.t. Dans He´s etmeyi öğrenmek raz ış olmak. bir şeyi yapmak için gereken niteliklere sahip olmamak. -i merak etmemek. polis taraf ından aranmak. dili biri için biçilmiş kaftan olmak. hakk ında kararsız olmak. -e dikkat etmek. (bir şey yapmayı) istemek: Who´s up for a movie? Sinemaya ? 2. right up your alley. 1. (to) (-e) razı olmamak. 2. He´s unwilling to learn how to dance. -e aldırmamak. 3. isyan halinde olmak. in -den yoksun olmak: That man is wanting kitab 2. sahip olmak. 3. -i bilmemek. k. saymaca de ğerini bulmak. -e çatmak.t. -den haberi olmak. -i dert etmemek. dili 1. 1. bir şeye canı sıkılmak. . üzgün olmak. Belediye up gitmek isteyen var m ıkontrat ş bir kadro. ayaklanmak. dili 1. She´s never up k. harcanmak. ne yapacağını şaşırmak. -in üstesinden gelebilmek: Are you up to this? Bunu yapabilir I´m not up to talking to him today. k. dili ayaklanm ış olmak. -i iyi bilmek.b.) olmak: adaylara aç ıkup olmak: This contract´s k. en son de ile çok me şgul olmak. dili zor durumda kalmak/olmak. 2. bir işe uygun niteliklere sahip olmamak. k. . 2. her zamanki seviyede olmak. 5. İng. kapan öfkelenmek. dili zor durumda olmak. iflasla karşı karşıya olmak. (uykuya) yatmam ış olmak: never up 1. 1. 2.´s alley be up to be up to date be up to one´s eyes in be up to par be up to scratch be up to snuff/the mark be up to the mark be upset be used up be vested in be vexed at s. be victorious be vulnerable to be wanted by the police be wanting be wary of be washed up k. köşeye ıkışmak. 4. Bu ihale ş püskürmek. -de iyi/usta olmamak. -e ilgi duymamak. (favori rakip) yenilmek. be unsettled about/as to be unskilled in/at be untroubled by be unused to be unwilling be up be up a creek be up a gum tree be up a gum tree be up against be up against the wall be up all night be up and about/around be up for be up for grabs be up in arms be up in arms be up on be up s. k. bitmek. ayağa kalkmış olmak. dili istenilen seviyeye varmak. -i yapabilmek. k. (mide) bozuk olmak. altüst olmak. noksan olmak: A few pages of this book are wanting. k. ate k. k. dili (bo ın elinde kal ır. hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak. 2. iflas ın eşiğinde olmak. tükenmek. son modaya uymak. (belirli bir şey yapabilmek için) yaşı tutmamak. -den sak ınmak. dü olmak. dili istenilen düzeyde/nitelikte olmak. istenilen derecede olmak. Gitmeye değildi.) -e verilmi ş olmak.. -e alışık/alışkın olmamak. ı yataktan kalkm before seven. Bu i ş tam sana 1. v. dili hasta/rahats ız olmak. işi bitmiş olmak. dili mahvolmu ş olmak. çok sıkışık bir durumda olmak. dili ile kar şı karşıya olmak/kalmak. hak v..be under the weather be under way be underage be uneasy about be unequal to a task be unfamiliar with be uninterested in be unlucky be unmindful of be unqualified for a job be unqualified to do s. (tam) birine göre olmak: This job is göre. 2.. 1. -den endişe duymak. İng. 2. 2. (yetki. . (-i) istememek: He was unwilling to go. dili hastalıktan kurtulmuş olmak. k. (kötü bir şeye) açık/maruz olmak. Bugün şmelerden haberdar olmak. bitkin alabora şmek.

(birine) dili . 1. with/by (dert/keder) yüklü olmak: He was weighed down by his sorrow. fark n hiç gerisinde kalmamak. işinin ehli olmak. -e layık olmak. 3. be wiped off the map k. haritadan silinmek. i. dili çok de ğerli olmak. 2. dili tehlikeli/çok rizikolu bir durumda bulunmak. Suçsuzlu ı istememek. ask. 1. k. 1. duyabilmek. dili ald ığı maaşın karşılığını vermek. dili birinin ne demek istedi ğini anlamak.o.b. ö be worthy of (ağrılar.b. be worth one´s/its weight in gold k. k. genellikle (belirli bir şekilde davranmak/hareket etmek): He is wont to come early. k. k.o. -e değmek. dü şman . vazifeden kaçmak. kararından hiç vazgeçmemek.) belini bükmek: Yüre hedeften olmak.be way out in left field be weary of be weighed down be wide of the mark be wild about be willing to be winded fena halde yan ılmak. birinin kavrayışı içinde olmak. dili 1.olmak. -e ac ımak: I feel sorry for those who work there. Bu ığı candlestick´s maaşın karşılığı nı vermek. -in k ıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak. (belirli bir miktar) değerinde olmak: This worth approximately thirty million liras. Kendi entrikalar ının içinden ında ya şamak. k. kendi dünyas ölümle kalım arasında olmak. nefesi kesilmiş olmak. ı dili (kendini) bir ho ş/tuhaf hissetmek. olmak. hayatını kıyılardan topladığı enkaz ile kazanan kimse. ile ahbap olmak. çok işe yaramak. ac k. k. -den bıkmış/usanmış olmak. plaj. heyecanl çok endişeli olmak. dili birinin harcad ığı zamana değmek. nefes nefese kalm ış olmak. (with) (ile) arkada ş olmak. -den çok üstün olmak. be wiped off the face of the earth yeryüzünden silinmek. yüzünden akmak: His innocence was written all over his face.´s while İ spanyolca ğrenmeye değer. kendini (bir iVücudu be wrapped up in be written all over be/feel disinclined be/feel nauseous be/feel sorry for be/feel under the weather be/get chummy with be/get tangled be/live in a world of one´s own be/live on the razor´s edge be/make friends be/play truant be/skate on thin ice be/stand firm be/stand head and shoulders above beach beach buggy beachcomber beachhead âşık olmak. be worth s. okulu k ırmak. -e bayılmak. be within arm´s reach be within earshot be within reason be within s. elinin altında olmak. okyanustan ıy ıya vuran büyük dalga. dili çok endişeli olmak. k..o. can midesi bulanmak. ğ u yüzünden ak ı yordu. (durumun) ne olduğunun be wise to ında olmak. iki ateş arasında kalmak. kıerken zgın/öfkeli 1.. ağırlığınca altın değmek/etmek. k ıyı. birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak. birinin vaktini ayırmasına değmek: It´s worth your while to learn Spanish. with/by (bir görev. up (karma şık bir durumun) içinden çıkamamak: He´s all tangled up in those intrigues of his own devising. wracked by malaria. (yak ın olduğu için) işitebilmek. kumsal. k. ği acıuzak doluydu. -e razı olmak. 2. 1.´s grasp be wont to be worked up be worried sick be worried sick be worth be worth one´s keep be worth one´s salt be worth one´s while k. şe) kapts ırm ış olmak. ı O genellikle gelir. dili -e hayran olmak. dili ça ğı be with it be with s. hastalık v. ıskalamak. 2. i. dersi asmak. dili (birinin) ne yapt ığının farkında olmak. s ırılsıklam k. 2. plaj arabas ı. çağı yakalamak. Orada çalışanlara yorum. 2. 2. i. dili 1. 1. sahil. ak ıl kârı olmak.. sorumluluk v. dili ald k. (düşüncelere) dalmış olmak.) yüzünden çok çekmek: His body had been be wracked by/with ıtmadan çok çekmi şti. k kıyılar ı üzerinde ele geçirilen çıkarma yeri.

3. geri çekilmek. k. ışın. . -in suçunu üzerine almak. ta şımak. yenmek. ış. bask ı v. -in izlenmesi gerekmek. i. i. sakallı. tohum. 1. (bore/eski bare. davranış. i. 2. direk. sevinçle parlayan (yüz). unutmamak. baskı v. çekilebilir. 2. kaldırmak: It won´t bear your weight. 5. aklında tutmak. i. boncuklar. 1. 2. s. dikkate almak.beacon bead beads beady beak beaker beam beam beaming bean beanpole bear bear bear a loss bear down bear down on bear in mind bear no relation to bear no resemblance to bear no responsibility for bear on/upon bear s. s. out bear the blame for bear the brunt of bear the brunt of bear up bear watching bear with bear witness bear witness to bear/keep in mind bearable beard bearded beardless bearer bearing bearskin rug beast beastly beat beat beat beat a retreat beat a retreat beat about/around the bush beat down the price i. i.o. (silahta) arpac ık. 2. geniş ağızlı büyük bardak. İyi dayanıyor. 3. müz. tane. işaret ışığı. s. i. 1. çakar. elinde bulunduran kimse. s. boncuk.. hatıl. 1. yatak. den. üzerinde ta şıyan kimse. (bir şeye) delalet etmek. tanıklık/şahitlik etmek. 1. ipe dizilmiş boncuk. pestili ç ıkm i. putrel. dövmek. borne) 1. bore brunt of Tar rı. vurmak. s. hal.b. saçmak ( ışık). 1. sırık gibi kimse. k. i. -in sorumlusu olmamak. mertek. dili çok yorgun. f. i. kaçmak. hesaba katmak. hayvanca. tempo. Bu vergi fakirleri baya ğı ılda tutmak: You should bear in mind. çalmak (davul). (kalp) atmak.t. geri çekilmek. birini/bir şeyi doğrulamak/gerçeklemek. 2. 4. -i unutmamak.´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She ık´s wrath. fasulye s ırığı. da ilgisi unutmamal ile olmamak. (yüzü sevinçle) parlamak. ğırlığını kaldırmaz. kerteriz. -e sabır göstermek. kemere. 5. 2. fasulye. boncuk gibi: beady eyes boncuk gibi gözler. azarlama. (saldıthe (under) (zor bir duruma) dayanmak: She´s bearing up well. vazgeçmek. kiriş. fener. ile ilgisi olmak. çarpmak. parlak. 1. i. (saldırı. s. 1. k. 2. Tar ık´ n r/ gazab ınıken çok o çekti. (bir şeyin) kanıtı/delili olmak. -e do ğru gelmek/ilerlemek. gelmek. darbe sesi. azarlama. tav ır. tahammül edilebilir. hayvan. Silah taşıma Senin akatlanmak. 4. 2.´nin) en aığı şiddetli ısm ını çekmek. ayı.b. 1. yaymak. i. i. 1. araba/saban oku. den. vuru ş.also fazla bastthis ırmak: Don´tBunu bear the poor. 2. i. dili bin dereden su getirmek. zarara gayret etmek. 2. dili pazarlıkla fiyat indirtmek. 3. mil yatağı. -e hiç benzememek. darbe./s. gaga. f. They have the right to bear arms. 4. 2. sakals ız. -i çok etkilemek: This tax bears down on etkiliyor. f. -in töhmeti alt ında kalmak. --en) 1. 3. (beat. polis memurunun devriyesi. (yaygı olarak kullanılan) ayı postu. -i ak ısın. galip (yumurta) ç ırpmak. 3. 2. sakal. s. 1.

güzelle ştirmek. (be. all hollow beat s. dili 1. dili birini fena halde dövmek. birinin pöstekisini sermek.. defetmek. güzellik kraliçesi. çünkü. güzel şey. bak. beaten nenmi ş. 2. güzellik uykusu. kastor. birini büyük bir yenilgiye u ğratmak. uygun. bak. çoğ. tam pansiyon. birini tekme tokat dövüp iyice h ırpalamak. saldırıyı tamamen püskürtmek. beat/break the record f. k. k. el/baş işaretiyle çağırmak. orsas ına seyretmek. 3. nehir yata ğı. i. olmak. --s/--x (boz) i. güzellik yarışması. güzellik salonu/enstitüsü. 2. 3. s. yatak. (bahçedeki) tarh. merak etmek. (kad ınlar için) kuaför salonu.Beat it! beat off beat off the attack beat s. beat. sinirleri boşanmak.u ğramak. cezadan kurtulmak. karyola. beauty shop. down yatıp uyumak. dili bir şeyden çok daha üstün olmak. tempo tutmak. f. çırpılmış (yumurta v. k. kadın berberi. havanda su dövmek.t.b. 2. 2. dövme (metal). felç olmak. to a pulp beat s.). 1. . ışı felce kutuplaşmak. birini dövüp çürükler çok içinde b ırakmak. dövülmü ş. yak ışmak. haybeye kürek çekmek. bak.yol âşıv. black and blue beat s. -diği için.o. yatak takımı. kunduz kürkü. dili her yerde aramak. şüphelenmek. kötürüm O kravat olmak. beat to windward beat/bang/hit one´s head against k. to -e yak ışan. a stone wall rekoru k ırmak. k. f. dili kovmak. 1. güzellik. 2. sevgili. i. güzel kad ın. dili bo şuna uğraşmak. bağ. den. 2. bak. sana yak 1. z.). zool. i. k. k. 2. f. becomes you. 2. -den dolayı. nedeniyle. 1. kuaför. 2. 1.o.. (kad ına) âş şı(patika. birinden daha üstün olmak. 1. 3. meraklanmak. temize ç ıkmak. 2. 1. kunduz. birini cebinden ç ıkarmak. -i yat ırmak. münasip. s.b. endişelenmek. k erkek. ço beau beautician beautiful beautifully beautify beauty beauty contest beauty parlor beauty queen beauty salon beauty shop beauty sleep beaver became because because of beck beckon become become paralyzed become polarized become/get anxious become/get hysterical (over) become/get suspicious becoming bed bed and board bed and breakfast bedbug bedclothes i. s. dili birine fiyat indirtmek. güzellik uzmanı. i. birinin posas ını/leşini çıkarmak.came. down beat s.o.. (çok) güzel. be. kuşkulanmak. yaraşmak: That tie yor. üzerinden geçilmi çiğğ . yatak ve kahvalt ı. become. (down) -e yatacak bir yer vermek. k. beauty shop. f. aklanmak. (bir şey) (karşısında) çılgına dönmek. i. 1. dili birini öldüresiye dövmek.o. için. 2. k. f. birini ezmek.come) 1. dili bo şuna uğraşmak. up beat s. all hollow beat the air beat the bushes beat the rap beat time argo Defol! k. birini pes ettirmek. argo 1. güzelce.o. i. tahtakurusu.

got. mahvetmek. sakaroz. dilenmek. i. argo şk. (be. yatağın başucu. f. dilenci. -den rica etmek. i. pancar şekeri. i. çapk ın.. 3. bedpan bedridden bedroll bedroom bedside bed-sit bed-sitter bedsore bedspread bedstead bedtime bee beech beef beef up beefsteak beehive beekeeper beeline been beer beer on draft beeswax beet beet sugar beetle beetroot befall befit befitting before before Christ before long before the wind beforehand befriend beg began beget beggar beggar description begin beginner i. i. tercihen. f. s. tımarhane gibi bir yer.). evvel. i. i.Ö. 3. Kıyamet koptu. --ting) 1. 2. 2. (--ted. meydana gelmek.) milattan önce (M. beet. be.. fıçı birası.. bak. i. --ging) 1. i. i. z. önce.Ö. (--ged. 2. 2. beeves) sığır. şlayanvücut kimse. i. ön ayak olmak. 2. -den önce. be. i. zool. yatak odas ı. yalvarmak. kayın. (be. 1. i. i. balarısı. i. önce.root) İng. i. sızlanıp durmak. pancar. bak.ten/be.gun. 2. s. i. ikâyet etmek. (yatakta kullan ılan) sürgü. i. yatak tak ımı. çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. --ting) yak ışmak. yol açmak. 1. bira.). i. (çoğ. balmumu. f. yatalak. edat 1. yak ında. arıcı.got. (çoğ. düz hat.. bot. i. i.got. of -den dilemek. be. rüzgâr yönünde. uygun olmak. yatak yarası. arı. dürülü yatak. cephesinde. sefalete düşürmek. f. f. bulmak. İsa´dan önce (İ.bedding bedfellow bedlam Bedlam broke loose. yard ım etmek. yatma zaman ı.. . 2. huzurunda. i. 1. begin. biftek. düz çizgi. z. tek odalı apartman dairesi. f. sebep olmak.. yerine. önünde. (çoğ.. pancar. 1. 2. --en) ba şına gelmek. --ning) 1. İng. tarifi imkâns ız olmak. dostça davranmak. i. (be. kestirme yol. k ınkanatlı böcek. dili kuvvetlendirmek. önceden.gan. f. i. ba şlamak. i.. arı kovanı. yak ışan. f.fell. işe yeni ba . karyola. s ığır eti. bak. çabuk.. anlatmaya sözcükler yetmemek. --s) argo şikâyet. yatak örtüsü. kayın ağacı. f. başlatmak. i. babas ı olmak. ba ğ (B. i. tıb. banyosuz. İng. bed-sitter.C. arı yetiştiricisi. f.

i. 2. vaktinden sonra.. i. f. bak. f. bej. perde arkas ında. i.. İng... demode. emir. s. kaynak. geğirme. 1. (sahte bir şey) (gerçek bir şeyi) örtmek. Beyaz Rusça. 2. içeride. f.. 2. f. davran ış tarzı. ğil mi? 2. 2. bakmak. Çocuklar pe şinden ıklar arkas ında. bak. f. bak. 3. çan kulesi. gizlice. i. sanmak. esas. parmakl ıklar arkasında. i. gerekmek. davranmak. 1. i. f. f. 2. beget. f. f. belabor. bot. üzerinde fazla durmak: Don´t belabor the point. gecikerek. z. behoove. 2. saptırmak. 1. de ı çelmek. Beyaz Rusya. İng. bak. behold.ly. 4. s.. minnettar. Terbiyeni tak ın! i. aklın f.. yak ışık almak. f. Belçikalı. i. Arkada The children were running z. gecikmiş.. inanç. etrafını çevirmek. yaratık. cezbetmek. behaviorism. (bir şeyi) (birine) fazla görmek: You don´t begrudge me this vacation. Belçika. parmakl k. f. 2. i. oluş. bak. içeride. oldu i. bak. çağın gerisinde. s. 1. i. Beyaz Rus. boynunu vurmak. yanlış/sahte ğunu göstermek. i. Belçika´ya özgü. (--d.held) 1... perde arkas ında.. güçlü bir inanç duymak. 1. larının geride: ısrarlı istekleri üzerine bazen şarkı behest of friends. 1. borçlu. hareket etmek. 1. (bir şeyi) do you? Bu tatili bana fazla görmüyorsun. We left them far behind. İng. 2.. kellesini uçurmak. f. 2. seyirci. İng.s. davran ışçılık. -in arkas ından. 2. başlangıç. (somut anlamda) pe ş koşuyordu. davranış. f. ayartmak. yakışmak. baş. Belçika. f. inanılır. etrafını sarmak. be. terbiyeli davranmak. 1. gözlemlemek. begin.ing) 1.beginning begonia begot begotten begrudge beguile begun behalf behave behave o. bak. dili hapiste. s. Belçikalı. Behave yourself! behavior behaviorism behaviour behaviourism behead beheld behest behind behind bars behind bars behind one´s back behind the scenes behind the scenes behind the times behold beholden beholder behoove behove beige being belabor belabour Belarus Belarussian belated belatedly belch beleaguer belfry Belgian Belgium belie belief believable believe i. 2. (be. i.. ısrarlı istek. 1. f. geç kalmış. 3.. s. iman etmek. . i. i. dili hapiste. 1. bak. buyruk. 2. i. behavior. varoluş. 1. inanmak. i. f. kuşatmak. geğirmek. -in gıyabında. insan. görmek. 1. begonya.. beget. püskürtmek. Onları behind. O nokta üzerinde fazla durma. varlık. muhasara etmek. ısrar: She would sometimes sing at the şinden. fırlatmak. k. -meli. s.

i. beneath there came a voice. ıvrılmak. i. dönemeç. k şeye) 2. göbek çukuru. s. 1. bükülmek. 1. f. güzelavratotu. i. s. kayış. aşağıya: The sea beneath was blue. dili yumruk indirmek. ç ıngırak. bot. k. kemerle ba ğlamak.. rezil. z.o. Belizli. f. i. bak. dilber. (bent/eski --ed) 1. -e güvenmek. kavgac ı. göbek atma. kampana. i. kıstas.. bak. akl ı yatmak. f. dolmalık biber. birine güvenmek... s. 2. kavgac ı. sevgili. böğürmek. -e inanmak. aşağıdan. (bir şeyden) ağlayıp sızlayarak şikâyet etmek. rakkase. f. dili göbek. k. Oryantal dansöz. i.. i.. e ğmek. 2. savaşçılık. aşağıdan. karın. 4. 1. viraj. 2. edat aşağılık. dalgın. Believe me! believer belittle Belize Belizean bell bell pepper belladonna bellboy belle bellflower bellhop bellicose belligerence belligerent bellow bellows belly belly dancer belly dancer belly dancing bellyache bellybutton belly-up belong belongings Belorussia Belorussian beloved below below average below par belt belt buckle Belt up! bemoan bemused bench bench mark bend bend to/towards bendable bends beneath beneath contempt 1. inleyerek yakınmak. güzel kad ın... i. bellboy. 1. kemer tokas İng. çançiçe ği. ço i. sızlanmak. Oryantal dans. denektaşı. Belarus. Belarussian. dirsek. i. i. dili şikâyet etmek. aşağıya: from below aşağıdan. aşağıda. kuşak. to -in üyesi olmak: Bahri belongs to the Moda i.. kıvrım. 2. 1. alçaltmak. bağlamak. dansöz. Sözüme inan! i. kıvırmak. 3. küçümsemek. ölçüt. 3. seviye işareti. mümin. f.From . tek. the river flowing ağı da akan nehir. kolan. i. ğ. bükmek. 2. bak. 2. küçültmek. şaşkın. oryantal dansöz. otellerde oda hizmetçisi çocuk. Belizli. A şağıdan bir ses geldi. eğrilir. dövüşken.. körük. kuşatmak. eğilmek. belirtmek.believe in believe in s. z. k. Beliz´e özgü. 1. şiddetle vurmak. belladonna. 1. those below below nşalt ında. savaşçı. i. röper. i. 2. dövüşkenlik. dövüşken. s. 2. 1. bükülür. i. aziz. two floors below iki kat aşağıda. bağırmak. bot. den. ço ğ.. 1. zil. i. sıra. f. s. çevirmek. Beliz. s. kavgac ılık. Beliz. 1. aşağıda. dili Sus!/Çeneni kapa! f. 2. karın ağrısı. O (kimasa şisel) e şya. 2.. k. saymaca de ğerinin altında. vasatıa tic. to (bir şey) (birinin) malı olmak. üzüntüsünü 2. eğilir. röper noktas ı. i. i. sevgili.. z. çan. i. i. (bir s. inanan. ı. (birine) ait olmak: That table belongs to me. Aşağıdaki deniz maviydi. i. benim. kemer. bank.

konu dışı. -den faydalanmak. Benin. en uygun. fayda. . 2. çatlak. en ho ş. 3. -den yoksun kalm ış: bereft of strength kuvvetten düşmüş. yard ımseverlik. yenmek. Beninli.. ırl ı. kâr gayesi gütmeyen (kurum v. f. ranza. hayır işine bağışlanan para... selim (tümör). i. --ting) 1. 1. İng. (good ve well´in enüstünlük derecesi) en iyi. f. gemici ranzas istirham f. -e s ıkıntı vermek. 2.. i. den. i. bükülmüş.nin.sought/--ed) yalvarmak. hayırlı. -e yararlı olmak. z. 2. vasiyet etmek. bağış. yanı sıra. ısmarlama iş yapan.rü şvetçi. matem. ha şlamak. 2./I´m willing to bet . s. iyi. s. 2. dili o biçim. kutsama. ayrıca. 2. yard ımsever. i.set. yas. -i kuşatmak. 4. s. hayır işine bağışlanan para. f. rıhtımda ı.b. z. s.. i. 3. f. s. bereketli (toprak). 1.. yumuşak (hava). edat 1. en iyi yol/çare. s.. 5. eğri. k. etmek. yan ına. 3. i. iş. azarlamak. 2. edat 1. kirletmek.. matemliler. from yararlanmak. bere. den. en iyisi. baskın çıkmak. s. yararlı bir şekilde. -e nazaran. Benin´e özgü. i. konu dışı. çılgın. 1. i. cömertlik. hiç güvenilmez. 2. sersem. -den ba şka. 1. k. manevra alanı. i. 2. dili deli. 1. etrafını almak. yararlı. hırsız. hakk ından gelmek. Bahse girerim ki . 1. s.. 1. bak. yarar. bulaştırmak. i. i. -den istifade etmek: This m amac ıyla düzenlenen konser. ısmarlama yapılmış. ısmarlama. iyi. s./My bet is . aptal.. vâris. başına üşüşmek. görev. İng.. düzenbaz. 4. f. 1. 1. (taşıtlarda) yatak. 2. 2. 2. z. (be. 2. miras olarak b ırakmak. 2. yakayı bırakmayan. çılgınca hareket eden. yanında. cömert. 4. benzin. -i ku şatma altında tutmak. den.. yumu iyicil. i. Benin. yaslı. üçkâğıtçı. hayırlı. k. yard ımseverlik. üstelik. vasiyet. bend. -e yararı dokunmak..benediction benefaction benefactor beneficence beneficent beneficial beneficially beneficiary benefit benefit concert benevolence benevolent benign Benin Beninese bent bent benzene benzine bequeath bequest berate bereaved bereavement bereft bereft of beret berry berserk berth beseech beseechingly beset besetting beside beside o. faydalı. -in yarar ına olmak. cömert. kaybetme. s. (ölüm nedeniyle) kayıp. matemli. 2. geçmek. mirasç ı.. -in etrafını sarmak/çevirmek. i. I´ll bet . iyi huylu.ese) Beninli. kendinden geçmiş. f. 1. yararlanan kimse. 3. 1. hayır işine para bağışlama. 2. s. benzen. kim. i. -in yanında. bağışçı. -in dışında. yard ımsever. 1. beseech. f. f. kıvrık. f.s. bağış. yaslılar. etli ve zarlı kabuksuz meyve. yalvararak. (be. Be. hayır işine para bağışlayan.). beside the mark beside the question besides besiege besmear besotted besought bespoke best best best bet i. bak. i. cömertlik.. yardı-den i. dili hilekâr. takdis. s. yitirme. s.. 1. (gemiyi) rıhtıma palamar yeri. (çoğ. sarho ş. hay şak huylu. f. bağış.

Bhu. hayra göstermek. (--red.strode.best man best seller bestial bestially bestir bestow bestow favors on bestride bet Bet your boots. i. 1. k. 2. (be.strid) 1. 1. kuvvetle sanmak: f. aras ında: between Kadıköy and Üsküdar Kadıköy ile Üsküdar ında. kurtarılamaz. 1. yerinden oynatmak. sak ınmak. e ğilim. sayılamaz. hayvana yak ışır şekilde. f. paha biçilmez. s. s. z.ese) Butanlı. 2. daha çok. 1. ekilde. yetişilmez. O güzeller evi kahkahalar ıflanmak. gözünü açmak. 2. 1. 2. bahis. 2. laughter. kuşkusuz. 1. edat 1. s. i. -e ayrıcalık tanımak. (çoğ. Bence orada olmas ı kesin. 3. 2. edat 1. içecek. --ing/--ling) pahlamak. the two of them ikisi arasında. (on/upon) (-e) vermek. (birinin) ba şına gelmek: Woe betide them! Başlarına taş yağsın! 2. büyüleyici. dili söz aram ızda. sersemletmek. sayısız. 1. şüphesiz. vah şi. -e hay f. şüphe götürmez. öteye. betide betray betrayal betrayer better better and better better half better half Better late than never. i. f. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried ılıto . (bir şeye) ağılamak. f. kalabalık bir grup: That bevy of beauties made the house ring with yla çınlattı. önyargı. üstünlük. büyülemek. be. -den öte. 2. arasında. verev. iddia. i. çoksatar. hayvana ait. f. s. dili Emin olun. Beni onun aleyhine çevirmeye s. hayvanca. -e alamet olmak: It betides good. f. daha iyi bir ş gittikçe daha iyi. ihsan etmek. şaşkınlık. tartışmasız. aldatmak. f. i. daha güzel. kaba. son derece.strid. daha iyisi. dili eş (kadın/erkek): Where´s your better half? Eşin nerede? Hiç olmamaktansa vars ın geç olsun. i. kuşkusuz. 3. Butan. şev. k. between between you and me between you and me and the gatepost you and me and the between lamppost bevel beveled beverage bevy bewail beware bewilder bewilderment bewitch bewitching beyond beyond doubt beyond measure beyond number beyond price beyond question beyond the veil beyond/out of reach beyond/past redemption Bhutan Bhutanese bias biased bib sağdıç. ilâ: laf/söz aram söz aram ızda. Butan. şaşırtmak. 1. büyü yapmak.den/be. f. bahse girmek. dili eş. önyarg i. ele verme. 1. i. çok dikkat etmek. bahis tutu Ik. . bacaklar ını ayırarak binmek. vahşice. cezbetmek. bias me against him. z. şüphesiz. kabaca. s. pahlanm ış kenar. 2. ötesinde. pahlanm ış. -e iltifat etmek. erişilmez. her nda bulunmak/uzanmak: Istanbul bestrides two iki tarafında/yakas şmak. hain. 2. Butanlı. f. --ring) harekete geçirmek. Butan´a özgü. Oradan öte da ğdan başka şey yok. f. f. öbür dünyada. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. me şrubat. ötede. pah. daha iyi. 2. i. i. ihanet etmek. ele vermek. ihanet eden. ötesi. -den sonra: Beyond there there´s nothing but mountains. between aras ızda. (bet/--ted. hıyanet. i. z. mama önlü ğü. i. --ting) ı1. hayvan gibi. k. 2. O alamet. bet he´s there.tan. (--ed/--led.

. bağnazlık. 2. iri. --d) 1. 2. 1. bifokal gözlük. bifokal. çekişmek. mutaassıp. bak. huysuz.. s. önemli. i. aç ık artırmada fiyat artırmak. demek.. etmek. öd. 1. z.. emretmek. i. çift odaklı. 2. f.o. kaynakça. sabretmek. briç deklarasyon şebbüs. oturmak. bak. Kitabı Mukaddes´e ait. kin. birine veda etmek... bağnaz. 2. s. dili kodaman. iki yılda bir olan. saçmal ık.. dili Bilge´nin kazanmas ı kesin. i. sintine. aksilik. i.. . Kitabı Mukaddes. f. etkili. --ding) 1. yıkılmamak. s. dayanmak. i. s. s. huysuzluk. i. farewell bide bide one´s time bide one´s time biennial bier bifocal bifocals big big business big gun big shot big shot/wheel big wheel bigamist bigamy bighearted bigness bigot bigoted bigotry bigwig bike bikini bilateral bile bilge Bilge can´t help but win. dili bisiklet. --ding) 1. 2. s. (kapalı) bisiklet park yeri. iki dilli. i. 1. söylemek. bikarbonat.2. Biblically. aksi.i. çoğ. k. f. den. karbonat. büyüklük. i. s. safra. k. cömert. s. garaz. k. Biblical. i. karina. pazı. tekumanda f. bisiklet. 1. bicentennial. ters. z. dili kodaman. i. dili kodaman. safraya ait. 2. dev şirketler. 2. (bade/bid. 1. önermek.. taassup. dili kodaman. argo kodaman. s. münakaşa etmek. (çoğ. beklemek. veda etmek. eli aç ık. bisikletle gitmek.Bible Biblical biblical Biblically biblically bibliography bicarbonate bicarbonate of soda bicentenary bicentennial biceps bicker bicycle bicycle shed bid bid bid farewell bid s.ceps) anat. i. bibliyografya. giri şim. --den/bid. (--d/bode. Kutsal Kitap. f. dar görüşlü kimse. bikini. mutaassıp. i. bağnaz. huk. öneri. 3. ayaklı tabut altlığı. uygun zaman ı beklemek. bir şeyin zamanını beklemek. terslik. bi. Kitabı Mukaddes´le ilgili olarak. i. k. k. i. iki taraflı. kocaman. i. s. (bid. 3. atışmak. bilingual bilious i. öde ait. huk. iki kenarlı. bak. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse. i. bisiklet kullanarak gitmek. iki yüzüncü yıldönümü. Eski ve Yeni Ahit. k. i. i. s. tabut taşımak için kullanılan tekerlekli sedye. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenme. iki yüzüncü yıldönümüne ait. s. büyük. yapmak.

biyolojik aç ıdan. i. i. 3. . insan haklar ı beyannamesi. sarmak. s. s. poliçe. ikili. 2. trilyon. ya şambilimci. konşimento. i. then. ciltevi. biyografi. ciltleme. i. sağlık belgesi. 4. ya şambilimsel. fazla sıkmak. şişirmek. i. cilt. ayda iki kez olan. dalgaland ırmak. aldatmak. dirimbilim. manifesto. i. kâ ğıt para. (yelken) şişmek. iki ayaklı hayvan. i. 1. i. s. i. i. wood odunluk. yer: coal bin kömürlük. biçerba i.rahats 2. k.b. biyolojik sava ş. konşimento. iki ayaklı. 2. i. doland ırmak. (iki gözle bak i. tutkal. i. cüzdan. biyokimya. fatura çıkarmak. Napolyon. 1. kuş. bot.D. 2. bir giysi) ğlar. (duman) buram buram çıkmak. çok fazla içki içilen süre: He goes on a weekend binge every now and hafta sonu boyunca içki içmekten başka bir şey yapmaz. kambiyo senedi. biyolojik. Aras ıra ılabilen) dürbün. kenar şeridi. hayat hikâyesinin özeti. s. dirimbilimsel. s. i. 3. bilardo. kanun tasarısı. i.. i. çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen. hesap. A. kuş kafesi. 2 kenarını tutturmak.bin çift. yemek listesi. sandık. 1. iki ayda bir olan. z. 2. kambiyo senedi. f. tah ıl v.bilk bill bill bill of exchange bill of exchange bill of fare bill of fare bill of health bill of lading bill of lading bill of rights bill of sale billboard billfold billiard billiards billion billow billowy billy billy goat bimonthly bin binary bind binder bindery binding Bing cherry binge binoculars biochemistry biodegradable biographer biographical sketch biography biological biological clock biological warfare biologically biologist biology biped bipedal birch bird bird cage f. i. 2. Napolyon kirazı. teke. 2. Betula. (büyük) dalga. ya şambilim. 1. erkek keçi. poliçe. hu ş. bağlayıcı. i.´ni saklamak için) kap. (dar ız etmek. ilan tahtas ı. yemek listesi. 1. 1. kandırmak.B. fatura. teke. zorlayıcı. dili cop. ciltlemek. fatura. f. dirimbilimci. biyolojik olarak. 3. gaga. i. biyolog. menü. s. i. İng. biyoloji. dalgalı. çok (duman) (yelkeni) s. 1. 2. (bound) 1. ciltçi. (kömür. 2. ba ğlamak. i. 3. biyografi yazar ı. 1. i. biyolojik saat. yaşamöyküsü. dalgalanmak. erkek keçi. bilyon. f. 1. milyar. –– ball bilardo topu. –– hall bilardo salonu.

i. 1. i. şirret. kuşların avlanması yasak olan yer. ac ı. i.o. şiddetli. delgi. bit. 1. i. 1. k. çörek. bo şboğazlık etmek. bi. 2. göçmen ku ş. keskin. parça. 1. 1. f. i. tükenmez. i.. 2. i. tükenmez kalem. garip. dişi köpek. 2.. ikie şeyli. satranç fil. zift.son) zool. s. 4. iyi ve kötü. s. ac ı. s. k ırıntı. i.´s nose off bite the bullet biting bitten bitter bittersweet bitumen bituminous bituminous coal bizarre blab Black black birine ters cevap vermek. doğum günü. dili cadaloz kadın. bak. matkap.bird in the hand bird of passage bird of passage bird of prey bird of prey bird sanctuary bird watcher birdcall birdhouse birds of a feather birds of a feather bird's-eye bird's-eye view biro birth birth certificate birth control birth defect birthday birthmark birthplace birthrate biscuit bisexual bishop bison bit bit bit bit by bit bitch bite k. 3. doğum. bizon. 1. 1. 1. i. parça. yırtıcı kuş. i(içkide) 3. s. kara. yava ş yavaş. soy. dili elde olan yararlı şey. k. zenci. acı (söz). keskin..ten) sırdili ık. (soğuk veya rüzgâra özgü) büyük şlere/işesertlik. katran. ısırıcı (rüzgâr). doğum yeri. acayip. i. sert. i. geveze. bit. 1. i. 2. kuş gözlemcisi. bitümlü. kuş evi. doğum lekesi. 2. i. girişmek/kalk ışmak. İng. siyah.. dili şikâyet p durmak. . kafadarlar. bitüm. tuhaf. (öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) duda ğını ısırmak. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse. kuş ötüşü. ziftli. f. kuşbakışı. kasvetli. 2. kara. boş s.şı piskopos. azar azar. doğum kontrolü. her iki cinse erotik istek kar i. f. kancık. yaş günü. 1. 2. 2. 3. 2. doğma. 1. lokma. biseksüel. d 2. f. karanl ık. 2. dili (zor bir) karar almak. 1. bak. biseksüel. elde olan fırsat. k. şekersiz. ba şından bite off more than one can chew ık. i. i. göçmen ku ş. dili huylar ı birbirine benzeyen kimseler. kaynak. kirli. 1. acı. ısırmak. s. s ızlanı1. 2. kuş cenneti. bisküvi. (--bed. bite one´s lip bite s. bitter (çikolata). (bal ık) oltaya vurmak.. (nüfusa göre) do ğum oranı. bite. bilg. çift cinsiyetli. yırtıcı kuş. bo ğaz. 1. gem. zenci. (bit. etmek. k. ikicinslikli. İng. i. i. doğuş. s. siyah. başlangıç. 1. zenci. lokma. s. zift gibi. 2. 3. s. ırd ır etmek. biçimsiz. doğuştan olan özür. nüfus kâ ğıdı. bite. (soğuk) yakmak. i. duyan. hem ac ı hem tatlı. madenkömürü. f. --bing) gevezelik etmek. 2. k. 2. 2. (çoğ. göçebe kimse.

s. i. i. sütlü pelte. cowpea blackguard blackhead blackjack blackleg blacklist blackmail blackmailer blackness blackout blacksmith blacktop bladder blade blah blame blameless blameworthy blanch blancmange bland 1. kabahat.. karabiber. dili grev kırıcı. kara listedekilerin kayıtlı olduğu defter. 1. suç. kara liste. bir suç veya ba şarısızlığın sorumluluğu. ayıplanacak. karabiber. i. i. 1. i. sövüp saymak. 1. i. s. f. i. mesane. f. i. k ısa bir süre için şuurunu kaybetmek. siyah beyaz resim. siyahlık.black and white black belt black book black box black coffee black cumin black eye black horehound black leopard black list black magic black market black mulberry black out black pepper black pepper black plague black sheep black tie black-and-blue black-and-white blackball blackberry blackbird blackboard blacken black-eyed pea. 1. cop. karalamak. kara ısırgan. 3. dili saçma. morarm ış göz. i. k. 1. f. kara liste. siyah pars. smokin. İng. siyah beyaz: black-and-white television siyah beyaz televizyon. çöreotu. 2. 2. suçsuz. s. --ping) asfaltlamak. can s ıkıcı. i. 2. ince uzun yaprak. 3.. çürük. demirci. s. anat. f. karşı oy kullanmak. kabahatli. i. 2. bot. kara veba. kimsenin dikine gitmeyen. karadut. töhmet.. i. asfalt. 1. i. s. (bıçak) ağzı. i. şantajcı. (kabu ğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak. 2. nalbant. sütsüz kahve. karatavuk. yazı. (kürekte) pala. karartmak. gözü kararmak. siyah papyon kravat. karartma.. şantaj yapmak. . alçak kimse. şantaj. s. karartmak. f. f. i. sidik torbas ı. köpekotu. 2. siyah göz. kara tahta. i. kara kutu. 1. 1. (kötü bir amaç için yap ılan) büyü. 2. böğürtlen. kara leke. benzi atmak. bezdirici. paluze. kılıç. judo siyah ku şak. lekelemek. i. 1. küfretmek. börülce. f. hav. i. i. tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). başı siyah olan sivilce. 2. i. (--ped. ailenin yüzkaras ı. 1. suçu (birinin) üstüne atmak. 2. iftira etmek. masum. 4. göz kararmas ı. kısa süren şuur kaybı. -i kara listeye almak. karaborsa. 2. edepsiz. alçak. 2. s. rezil. karalık. k. morarm ış. f.

2. tahrip etmek. ç ığır açmak. 1. karıştırmak. hayırdua. ş numara. 1. yava şça katmak. 1. beyazlatmak. apaç ık. f. -e boş ş bakmak. iç aç s. ğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak. çamaşır suyu. 2. ç ığı 1. bip sesi çıkarmak..: every blessed day her Allah ın ş. 2. k. herkese ilan etmek. i. bir tür aç ık tribün. öfkeli parlama. 3. m ızırdanma. i. s. kafiyesiz on heceli nazım şekli. kötü. blender. (göze çarpan bir şekilde) ilan etmek. dili Allah ın belası. ile uyumlu olmak. kanayan. s. teşhir etmek. 3. k. i. harap. bak. f. boş boş. bezgin. boru gibi ses ıkarmak. eritme yakmak. söylemek. olmayan bir yerde) yol 2. kan ağlamak: My heart bleeds for tlık olas kurbanlar ı için içim kan ağlıyor. ıkmak. Allah hakk ında kötü konuşma. kurus ıkı fiş açık çek. dili kör ı.. i. harmanlamak. kutsama. gözleri sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış. çok tiz ve anlık elektronik ses. açık ciro. (so y ğı . s. 1. ünlem.. s. 1. i.blandishment blank blank cartridge blank check blank endorsement blank verse blankbook blanket blankly blare blasé blaspheme blasphemy blast blast furnace blast off Blast! blasted blasting cap blatant blaze blaze a trail blaze a trail blaze away at blaze up blazer blazon bleach bleachers bleak blear bleary bleary-eyed bleat bled bleed bleeding bleep blemish blend blend in blender bless bless s. i. infilak. harman. yüksek ses. 1. geçi şe tutmak. yazısız kâğıt. alevler: the blaze of the fire yang ının alevleri. i. kutsanm günü. Allah kahretsin! s.. -i hararetle yapmak. 2. k. s. nimet. 1. i. rüzgârdan korunmasız. 1.with 2. blazer. beyaz. not defteri. 2. 2. i. s. 1. 2. kar ıştırıcı. Allahın Allah . sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış (göz). alev alev parlakl r açmak. 2. (yolık. i. f. küfretmek. (--ed/blest) kutsamak. 3. uymak. z. battaniye. İng. boru sesi. kör olası. (bled) 1.o. hata. bleed. 2. anlamsız. i. yanan şey. s. 5. takdis etmek. sar ıp sarmalamak. açık. kutsal. k. -işate birden parlamak. 1. sızlanma. k. Çok yaşa! be blessed with (Allah) (birine) belirli bir nimeti bağışlamak: ı ihsan etmi You´re blessed these 3. leke. bip. maden oca (roket) uzaya f ırlatılmak. f. 2. 3. f. k. 2. borununkine benzer ses. f. 1. -e ateş etmek. ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun yerini işaretlemek. aş i. sızlanmak. 1. m ızırdanmak. 1. dili çok e ğlendirici bir şey. spor ceket. bak. 1. ç . küfür. f. f. 2. (göze çarpan bir ğeyle) artmak. 2. Allah hakk ında kötü konuşmak. 3. sana bu çocuklar ış. İdrought. i. children. rüzgâra açık. 1. s. .. dili birini ha şlamak/azarlamak. atın alnındaki beyaz leke. 1. yangın. yapmak. takdis. f. f. 2. bleary. dili ac ımak. soğuk ve kasvetli (hava). 2. 1. dili the victims of the Kı ng. gürültü yapan. karışım. bo i. melemek. boş. dinamit tapas ı. sergilemek. ıcı olmayan. kandırmak için söylenen veya edilen iltifat. meleme. usanm ış2. 1. 3. i. yüzünden akan. yazısız. f. out Bless you! blessed blessing i. 2. f. donatmak/kaplamak. ongun. kanamak. kurusıkı fişek. boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak. 1. piyangoda bo ek. i. 2. 2. patlama. f. 4. 1. i. arma. kusur.

İng. gözünü almak. abluka. saçma. mutluluk. dili ha şlama. f. kabarmak. at gözlü f. 1. 1.. i. şişko. kan. 3. 1. 2. kabartmak. i. kitap yazısıyla yazılan büyük harf. 1. i. 2. i. şişmiş. çakar. katliam. oto. İng. pol. gamsız. kabarc ık. sarışın (erkek). blok. azarlama. office block (bürolar ın bulunduğu) iş hanı. (kumaşı/kitabı) kalıpla basmak. jaluzi. dangalak. dili kör gibi. dili adam. gözbağı. soy.blessing out blest blether blew blight blind blind alley blind as a bat blind date blind in one eye blind spot blinder blindfold blindfolded blindly blindness blink blinker bliss blissful blister blithe blithely blitz blitzkrieg blizzard bloat bloated blob bloc block block and tackle block letter block print block up blockade blockage blockhead bloke blond blonde blood blood bank blood bank blood bath blood count blood feud k. çoç ğı . tıkama. 1. bak. i. kendi önyarg ısının insanı anlamaktan ğ i ü... ç ıkmaz (sokak). k. kör gibi. 3. pürneşe.leş). tıkamak. bir gözü kör. neşeli. şişirmek. 2. mantar. kör etmek. büyük s. blitz. blok. i. 2. göz k ırpmak. eksiksiz bir mutluluk. anat. 2. önceden tan ışılmayan biriyle eğlence yeri. stor. f. palanga. 2. tipi. dili yağ tulumu. f. konu. parsel. i. blokaj. ştırmak. kesmek. bak. 1.. 2. 2. tıkamak. kan davas ı. 1.b. büyük parça. (deliği/boşluğu) doldurarak kapamak. f. blok. lambas i. ç ıkmaz k. f. 1. 1. sarışın (kadın). s. 2. i. ablukaya almak. İng. i. arkadaş. kurutmak.kmaz. kavurmak. kabartmak. s. i.. engelledi ğ i. lokanta v. şen. den. dili mankafa. 3.´ne gitme. . (devamlı) yanıp sönen sinyal ı. açmaz. gözü ba ğlı. 4. büyük bina: block of flats apartman. neşeli/şen/tasasız bir şekilde. bak. sarı (saç). çok mutlu. küf. İng. i. f. tıkanma. 2. kan bankas ı. şiş (karın. tasasız. k. bless. sinyal lambas ı. k ıvamı koyu iri bir damla: a blob of paint bir boya damlası. f. k. i. f. gözlerini ba ğlamak.. f. i. s. yıldırım saldırı. i. mahvetmek. avcıların avlarından gizlendiği kama sokak. âmâ. 1. s. 1. z. afet. two blobs of mustard i. i. körlük. s. kan bankas ı. soldurmak. at gözlü ğü. İng. blow. 2. z. su toplamak. 1.. s.. abluka etmek. kan sayımı. saçmalamak. i.iki s ıkım hardal. (retinada) kör nokta. f. göz kırpma. fiske. i. kör. i. i.. 2.

dili 1. 2. bluz. sigortay k. --ting) 1. 1. 3. İng. birini vurmak. s. k. dili k. uçurmak. kan grubu. 2. tansiyon. mürekkep lekesi. 4. gençlik.. dili kör ı. s. meyve üzerindeki bu ğu. 2. unutulmak. kan çana ğına dönmüş (göz). gaddar. kabart ı. kan dökme.. diyet. kan nakli. i. adamakıllı. gömlek. f. canavar ruhlu. olas İng. İng. 1.´s cover blow s. kendi reklam ını yapmak. kan şekeri. bak. s. 3. k. leke. 1. (lastik) patlamak. dili ans ızın gelmek.. çiçek. 2. leke. 2. k. dili tepesi atmak. birini çok heyecanland ırmak. 2.o. üfleyip söndürmek. f. bozmak. 1. --n) 1. canlanmak.blood feud blood group blood money blood poisoning blood pressure blood pressure blood sugar blood test blood transfusion blood transfusion blood type blood vessel bloodcurdling bloodshed bloodshot bloodthirsty bloody bloody-minded bloom blooming blossom blot blot out blotch blotter blotting paper blotting paper blouse blow blow blow a fuse blow great guns blow hot and cold blow in blow one´s brains out blow one´s cool blow one´s nose blow one´s own horn blow one´s own horn blow one´s own trumpet blow one´s top blow one´s top/stack blow out blow over blow s. birini çok şaşırtmak. 1. (fırtına) dinmek. 2. külahını uçurdu. k. lekelemek. üflemek. i. tansiyon. dili tepesi atmak. ba şına kurşun sıkmak. dili tepesibacan atmak. ayıp. böbürlenmek. bahar. k. k. 1. diliı. kan tahlili. 1. dili 1. k. dili 1. k. övünmek. 3. 2.o. kurutma kâ ğı 1. kiralık katillere verilen para. kana susam ış. dili tepesi atmak. k. lekelenmek. 2. dili birinin gerçekte kim oldu ğunu göstermek. (--ted. uçmak: The wind has ınöfkelenmek. i. Rüzgâr ı att ırmak. dili kendi borusunu çalmak. kana susamış. k. f. çiçek açmak. argo kör olası: That blooming telephone! O kör olası telefon! i. i. zalim. yok etmek. 2. silmek. çiçek açm ış. dili karars ız olmak. (blew. 2. s. kan grubu. duraksamak. fiske. başına kurşun sıkarak intihar etmek. 1. s. birine çok keyif vermek. parlamak. bahar açmak. 2.. i. kusur. kurutma kâ ğıdı. k.. çok k ızmak. . hunhar. k. çiçek vermek. tazelik. 2. i. dıortadan ile kurutmak. birini çok şaşırtmak. dili kendi reklam ını yapmak. s. k. k.´s mind kan davas ı. vuru ş. darbe. inatç aksi. kurutma kâ ğıdı. away blow s. 2. blown off the chimney cowl. kan damar ı. 1. i. 2. esmek. tüyler ürpertici. baya ğı. sümkürmek. kan zehirlenmesi. kan nakli. geli şmek. blotting paper. anat. papyebuvar. ateş ederek birini öldürmek. (açılmış) çiçek. k ızmak. kan gibi. 4. kanlı. dili (rüzgâr) çok sert esmek. 2. f. solumak. 1. düşmek. 3. geçmek. kan bas ıncı.o. f. lekelemek.

pansiyoner olmak. balina ya ğı. mavi renk. 2. dili patlamak. f. i. 4. 4. 3. zool. sözünü sak ınmayan. 2. i. 1.blow s. i. f. s. i. 1. 1. den. f. tok sözlü.´s mind blow s. asilzade. i. kurusıkı. f.o. yönetim kurulu. 1. 1. out ağzından kaçırmak.t. ayrıntılı. birini bir şey yapmaya zorlamak. 2. yatılı okul. i. kör. (blow-dried) kurutma makinesiyle kurutmak. k. patlama. pansiyon./s. 3. pürmüz lambas ı. blöf. işçi sınıfına ait. kaba penisi a ğızla uyarma. k ısa ve kalın sopa. blucin. satranç v. i. 2. çançiçe ği. hüngür hüngür a ğlamak.. bot. i. (kum. mavimt ırak. mavi renkli. pansiyoner. bulanıklaşmak. ağır bir cisimle vurmak. soylu kimse. i. 2. tepesi atmak.o. fart furt etmek. böbürlenme. lastik patlamas ı. 1. mavi. i. i. k. --ring) bulan ıklaştırmak. çivit. k. bataklık v. gaf yapmak. 1. f. yabandomuzu. dili aç ığa vurmak. blue blue blood blue blood blue cheese blue jeans blue ribbon blue vitriol bluebell blueberry bluecollar blueprint bluff bluff bluing bluish blunder blunt blunt blur blurry blurt blush bluster boar board board of directors board of managers board up boarder boarding house boarding school boarding school boardwalk k. mavi kopya. havaya uçurmak. i. 2. yat ılı öğrenci. küplere binmek. tasarlamak. f.b. i. oyun tahtas ı. f. i. 2. birinin aklını başından almak. bir çeşit küflü peynir. supet. s. 1. üzerindeki) tahta yaya kaldırımı. yönetim kurulu. proje. bulanık. 1. üstüne tahta çakarak kapamak. 1. 5. dili birini hayrete dü şürmek/şaşkına çevirmek. pot k ırmak. k.t. (--red. f. pürmüz. körletmek. s. kızarıklık. gaf. yatılı okul. patlatmak. keskin olmayan.. i. f. 1. 2. i. s. çivitlemek. kavga. i. fart furt. dili efkârl ı. belirsiz bir şekil. s. patlamak. agrandisman yapmak. 2. herhangi bir alanda en büyük ödül. şişirmek. kurus ıkı atmak. s. dili (insan vücudundaki) yağlar. 2. mavi. kereste. azaltmak. tahta. çayüzümü. hüngürdemek. bir şeyi/birini paramparça etmek. mavimsi. göztaşı. i. i. aristokrat. rüzgârın çıkardığı) uğultu. kızartı. (vapura/trene/otobüse/uça ğa) binmek. 2. 1. s. f. k. süpet. into doing s. şatafatlı davet. (şiddetli i. büyütmek.. blöf yapmak. mavi kopya ç ıkarmak. to smithereens blow the lid off blow up blow-by-blow blow-dry blowjob blowout blowtorch blowup blubber blubber bludgeon bludgeon s. borda. plan. pot. f. 2.b. yönetim kurulu. f. f. 2. i. cop. 1. . yüzü k ızarmak. dili büyük parti. (rüzgâr) şiddetle esmek. 3. aristokrat. sarp ve yüksek k ıyı/kaya. 1. 2.o. Campanula.

cesaretle. kaçış. body of water. i. matb. yastıkla beslemek. yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalk ıyor? I´ve got a new boat. 1. 3. i. 1. kolgüçlendirmek. 2. i. dili ı şp ilin. demiri. 4. kad ın yeleği. kaba kenef. Bolivyalı. Bolivya.. ufak i ğ. Bu otel iki yüzme havuzu ve bir saunas ıyla s. (saçı) alagarson sallanmak. özü kalana kadar kaynamak. dili asi. bobin. desteklemek. s. köpürmek. -e işaret etmek... 2. 2. vücut. tamamen. kaynayarak suyunu çekmek. insanı hayrete düşürmek. makara. s. 1. kötüye işaret/delalet etmek. İng. 1. yüreklilik.. 2. z. i. sürgülemek. c ıvata. cüretli. 1. ask. gözüpek. f. ha şlanmak. siyah (harf). ceset torbas . 2. düzme. tulum (giysi).. bataklık. siyah (harf). sahte. ıng. --bing) 1. haşlamak. vapur. s. alagarson saç. i. s. 1. beden.. kaynayarak buharla şıp yok olmak. f. at ılgan. 2. fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw the yıldırım. kaynamak. 1. bilg. 2. 4. kazan. f. bedensel. (çoğ. Göl bir ceset taşımaya vücut geliştirme. siyah harfler. çabuk e ğip kaldırmak. kaynatmak. hela. fırlama. 3. bob)sİ i. f. ceset. buhar kazan ı. 1. (--ged. 2. 1. i. 2. ölü sayısı. Yeni bir sandalım var. s. kurallara karşı gelen. s. i. yarışta kullanılan kızak.. İng. koruma. 4. çabuk eğilip kalkmak.. karoser. sürgü. f. övüngen. f. 3. cesaret. sandal. i. şiddetli. 1. koruma görevlisi. bilg. ısaltmak. dili polis. (up) 1. 1. s. k. tümüyle. matb. i. tuvalet. baloney. matb. arka arkaya bağlı çifte kızak. 2.. bilg. i.. How i. 2. -ging) f. (kaynarken) ta şmak.ğ (--bed. gürültülü. İng. i. sık sık e f. i. çıban. at/over -e tak ılıp tereddüde düşmek. fırtınalı. bak. 2.. Bolivyalı. bütünüyle. kaynama noktas ı. dili tepesi atmak. Bolivya. 1. iyiye işaret/delalet etmek. k. yüznumara. i. madeni saç tokas ı. çabuk eğip kaldırma veya ilip kalkma hareketi. gövde. i. i. serkeş. cesur. -e sahip olmaktan gurur duymak: This hotel boasts two swimming pools and a sauna. kilit dili.. kısmak. 3. . 2. miktar: a body of information bir miktar bilgi. korsaj. uzun yastık. olta mantarı. minder. i. bide. 2.. Bolivya´ya özgü. k. k 1. kitle: A lake is ıa özgü fermuarl torba. i. -e delalet etmek. çekülün ucundaki a ğırlık. k sıkk. bak. 5. 2. f ırlamak. alçal yükselmek. (gemi. i. yastık. övünmek. ı kütle. kayıkhane. yapma.boast boastful boat boathouse bob bob bob bobbin bobby bobby pin bobsled bode bode bode ill bode well bodice bodily body body bag body building body count bodyguard bog boggle boggle the mind bogus boil boil boil away boil down boil over boiler boiler suit boiling point boisterous bold boldface boldfaced boldly boldness Bolivia Bolivian boloney bolshy bolster bolt bolt of lightning f. z. İng.

bombalamak. argo sikme. 1. i. ş k. ampuller. i. dili aptalca hata. f. güzel. İng. bağ. 3. sıhhatli. üzerine varmak. budala. falso. tahvil. gerçek. yolunuz aç ık olsun. 1. i. 1. i.. kemiklerini/k ılçıklarını ayıklamak. k ısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek. salak. s. zarif. i. k. 2. 2..men (bandz´mîn) i. kemik. ahmak. farlar. en kötü oyuncuya verilen ödül. f. dili kafadan kontak. i. s. leh... falso. İng. (bir yere) bomba atan/yerleştiren kimse. i. beklenmedik kazanç.bolt upright bomb bombard bombardier bombardment bombastic bomber bombshell bon voyage bona fide bonanza bond bond paper bondage bonded warehouse bondholder bondsman bone bone bone china bone for an exam bone meal bone of contention bone up on a subject bone-dry bonehead boneless boner bonesetter bonfire bonito bonk bonkers bonnet bonny bonus bony boo boob boob tube boo-boo boobs booby booby prize booby trap book book club dimdik. i.. k. tahvil sahibi. bombard ıman etmek.. i. gümrük antreposu. kaput. 2. i. 2. i. İvuru i. s i. argo -i sikmek. dili ı bomba etkisi yapan. İng. k ılçık.. 2. f. topa tutmak. 2. argo televizyon.. çatlak. açık havada yakılan ateş. aptalca hata. f. aptal. ık ıştırmak. kemik tozu. f. palamut. kemiksiz. k. i. hakiki. dili ng. 3. 2. k ılçıksız. İng. iyi yolculuklar. cilt. s.. 2. İng. i. kemiksi. 1. hoş. i. dili vurmak. balina (çubuk). bombalamak. kölelik. darbe. 2. çoğ. i. bombard ıman uçağı. 1... 1. senet. (polis) (san ığı/cezaya çarptırılan birini) kayda geçirmek. s. kaporta. topa tutma. zool. bombac i. bonds. İng. bomba. k ılçıklı. yuhalamak.. f. gürbüz. kitap. (yer) ayırtmak. falso yapmak. 1. kupkuru. prim. s. 4. hafızlamak. rezervasyon yaptırmak. 1. argo büyük gaf/pot. i. f. dili aptalca hata yapmak. bir deri bir kemik. argo aptal. mankafa. İng.. . kitap . bağcıklı bone. falso yapmak. bubi tuza ğı. 2. çıkıkçı. 1. memeler. göze hoş görünen. 3. şenlik ateşi. k. f.kulübü. kırıkçı.. kefalet. kemikli. anlaşmazlık sebebi.. sevişmek. ku içine kemik külü kat ılarak yapılan porselen tabak. 1. 2. . argo 1. 1. kefil. ask. köle. ikramiye. argo aptalca hata yapmak. s.. k. şlamak.sevişme. çoğ. dili çok çalışmak. bomba: blonde bombshell sar ışın bomba. i. k. i. (bombard ıman uçağında görevli) bombacı. 2. oto. aşk yapmak. 1. bombard ıman. bono. f. ikizler. 4. kefil olmak. 1.. s ıska. tumturaklı. 2. sınava hazırlanmak. iyi cins yazı kâğıdı. i. 2. argo ayvalar. ilişki. i..

kitap ele ştirisi. (birinin hesabına) yazma. yard ım. --ping) vurmak. çardak. . s. İng. İng. broşür. çizme giydirmek. rezervasyon yapma. rezervasyon. i. kitap raf ı. i. patlamak i.2. artış . i. itelemek. kenar. i.) h ızla yükselmek. i. (fiyat) artırmak. i. gürlemek..´s account book value bookbinder bookcase booked bookie booking booking clerk booking office bookkeeper bookkeeping booklet bookmaker bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore boom boon boon companion boondock boonies boor boorish boorishly boorishness boost booster boot boot boot booth bootlegger bootlick bootlicker booty booze bop borax border İng. içki kaçakç ısı. bahisleri kabul eden bayi. sınırlamak. defter de ğeri. f. i. çanak yalayıcı. i.. iyilik. ya ğma. k. 4. i. i. destek. çapul. bot. (olumlu bir şekilde). çanak yalamak. kenar süsü. i. 1. kaba ve görgüsüz kimse. ganyan bayii. v...b. (bir yerin ticaret. bir şeyi birinin hesabına yazmak. İng. defter tutma. defter tutan kimse. i. ı. çizme şeklindeki aletle işkence yapmak.o. yaltakçı. yaltak. ı. f.o. 2. 2. (--ped. f. i. kitapta son okunan sayfayı bulmak için araya konulan karton. kitabevi. bilet gişesi. rezerve edilmiş. dalkavuk. nüfus v. k. i. i. İng. 2. dili ganyan bayii. 2.. 2.1. gazete kulübesi. i. kabalık. kim. i.artma. kitapçkurdele i. 1. maliyet. (ticaret) hızla artmak. kaba bir şekilde.t. boraks. ciltçi. 2. i. 1. i. kitapçık. lütuf. bak. yaltaklanmak. defterde kayıtlı. bahisleri kabul eden bayi. alkollü içecek. vuru ş. ganimet.book in book of matches book of music book review book s. z. i. i. (rokette) ek i.. check in. darbe. k. motor. dili içki. 1. sayfa işareti. 1. İng. i.. kitap konulan raflı mobilya. 1. dalkavukluk etmek. 1. lehinde konu şarak yardımcı olmak. (fuarda/sergide) stand. kibrit paketi. 2. muh. into a hotel book s. i. biri için otelde rezervasyon yapmak. muh... 2. i. i. köylü. gümbürdemek. 3. kaba. patlama yak ın arkadaş. s ınır. i. propagandac i. argo tekmelemek. f. f. kitabevi. kitaplık. ayrılmış. f. İng. 3. nota kitab ı.b. 1.. 3. dili kafa/kafay ı çekmek. nimet. 1. to s. hudut. biletçi. 2. s. çizme. bilgisayar ın belleğine komutlar okutarak sistemi f. f.

´´Did the packages come?´´ both came. . samimi. to death/tears boredom boring born born to the purple borne boron borough borrow borrow trouble borrower borrowing borstal Bosnia Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina Bosnian bosom bosom friend Bosphorus Bosporus boss boss s. i. bak. yönetmek. ödünç almak. Botsvana´ya özgü. Hem hoca. dar geçit. hem insan olarak ona sayg Both your lives are in the scales. f. oymak. ilçe. 2. i.f. Bosna´ya özgü.. botanik bahçesi. Botsvana. s. i. zahmet. kasaba. hudut. şişe açacağı. i. bitkibilimci. nak. botanik. around bossy botanical botanical garden botanist botany botch both 1. Bosnalı. borç almak. i. delmek. 3. and as . Bosporus. çap. birine karşı amirane davranmak. engel. yabanc ı bir dilden alınan sözcük/kelime. sıkıcı. ıslahevi. bear 2. (ç ıkarma işleminde) ödünç almak. sine. 1.border on borderline borderline case bore bore bore bore a hole in bore s. i. s. i. Boşnak. s.. 3. can yolda şı.. i. dar bo ğaz. 2. s ınır komşusu olmak.. patron. -de delik açmak. I respect her both as a teachergeldi and as a person. (bir işi) berbat/rezil etmek. temel. zam. esas. s.o.. bitkibilimsel. kaza. kalibre. s. 2. canını sıkmak. asil bir aileden gelen. amirane. i. s. 2. Boğaz. i. ödünç alan.. . eğiliminde olmak. 1. Bosna-Hersek. bother bothersome Botswana Botswanan bottle bottle opener bottleneck bottom s. s. şef. f. Bosna.. bitkibilim. i. 2. (bir fikri) az ıcık çürütmek. 4. İng. i. Botsvana. 2. şişelemek. we could as easily i. birinin canını çok sıkmak. canını sıkmak. i. f. Boşnakça. kim. botanik. i. i. both of us her ikimiz. sıkıntı. ikisi de: both of them her ikisi. Botsvanalı. . can sıkıcı kimse. i. 1.. 1. f. i. 2. doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz. bak. doğmuş. Bosnia-Herzegovina. Bo ğş üs. 1. hem . f. birine emir yağdırmak.. 2. bak. fail him as we could pass him.. biberon. dip. Boşnak. i. bitkisel. sınır. botanist. i. s. 1. Botsvanalı. f. 1. botanikçi.. i. f. şişe. olarak: ´´Yes. kaynak. başkalarına hükmetmeyi seven. hem . Bosna. k. 1. her ikisi. ıslahhane. tekne. alt. yabancı sözcük/kelime. Bosnal ır. bor. f.o. bağı koyun. i. ı duyuyorum. Hasan tam s ınırda. i. gö samimi dost. i. Her ikinizin de hayat ı tartışılıyor. Boşnakça. bear 2. 2. mat. Boğaziçi. başını ağrıtmak. patronvari. 1. both as . 2. i. dili önceden tasas ını çekmek. can s ıkıntısı.´´ ´´Paketler mi?´´ ´´ Evet. can s ıkıcı. rahatsız etmek. her iki kategoriye de girebilecek bir durum: Hasan´s a borderline case. 1. 2... bak. rahatsız edici. vadi. karina.

over bowlegged bowline bowling bowshot bowstring box box box number son kuru ş. bind. fırlamak. çarpık bacaklı. kâse. kiriş. s. zıplay ış. iple boğmak. bir şaraba i. i.. cömertçe. buket. boks yapmak. i. f. 2. iç kısımlar. 2. (yayl ı çalgı için) yay. z. cömertlik. el pençe divan durmak. box s. 1. ciltlenmiş. 1. s. s. çıs ıçrayış zıplama. i. bol. 1. cömert. s ınırlamak. reverans yapma.. sektirmek. çok derin. sınırsız. 1. f. 2. ba ğırsak. k. ok menzili. 1. f. 2. 3. 1. eli aç ıklık. i. cadde. sand ık. s ınırsız. borina. bulvar. sonsuz.o. 1. f. sınırlar. bak. bowling. yakalanmas 2. kutulamak. çok. 2. 1. i. sıçrayış . 2. hastalık: He´s just recovered from a bout of pneumonia. bolluk. pruva. 1. demet. reverans yapmak. dipsiz. (ok atmak için) yay.o.. 3. sıçramak. 3. zıplamak. 1. ciltli. f. ba ğırsaklar.canl sekmek. 2. bak. kameriye. i. 1. nöbet. f. ovalık arazi. 2. s. f.. 1. a ğır bir topla oynanan bir oyun. loca. sığır cinsinden. . 2. dili Fondip! i. iri kaya parças ı. 2. baş eğerek selamlama. kutu. posta kutusu numaras ı. den. i. kutuya koymak. i. i. i. ılık. sınır. i. kayıtlı. derinlikleri. eli aç ık. on the ear birinin kula ğına tokat atmak. for -e giden. k. s. sonsuz. f. anat. aşırı saygı gösterisinde bulunmak. i. 2. 2. Zatürreeden yeni kalkt ı. derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün i. 2. zıplatmak. f. güreş. kriket top atmak. bowling oynamak. cömertlik. bol. s. 1. baş eğerek selamlamak. f. 2. birini şaşkına çevirmek. butik. kuşatmak. 1. sekmek. birini şaşırtmak. kentsoylu. bağlı. cömert. 2. 3.bottom dollar bottom land bottomless Bottoms up! bough bought boulder boulevard bounce bound bound bound bound boundary boundless bounds bounteous bounteously bounteousness bountiful bounty bouquet bourgeois bout boutique bovine bow bow bow bow and scrape bow out bow tie bowel bowels bower bowl bowl bowl along bowl s. 1. s. i. i. i. hudut. papyon kravat. birini yere devirmek. dili (çek) karşılıksız kmak. barço ba ğı. s ıçramak. 1. süratle gitmek. 1. papyon. i. fiyonk. tas. eli aç ık. s. den. i. 2. (zararlı bir hayvanın yok edilmesi ı için devletçe veya bir suçlunun özgü koku. birini yere yıkmak. i. çardak. 1. verilen) para. (ağaçta) büyük dal. prim. buy.. geri tepme. kısa süren hummalı faaliyet. ba ş. i. burjuva. 2.. çok. sınır. i. emekliye ayr ılmak. i. boks. anat. of -den çekilmek. i.

. (kol ş olarak) ayr (asıl faaliyetine devam ederken) (yeni bir faaliyete) girmek. kısım. yumrukoyunu. erkek izci. zindele i. kafasız. dal. kafas ına ağır bir darbe indirmek. fren yağı. i. 1. i. f. birbirine tutturmak. i.box office boxcar boxer boxing Boxing Day boxing glove boxing match boxwood boy boy friend boy scout boy scout boycott boyhood boyish bra brace bracelet braces bracing bracket brackish brag brag about/of braggart braid braided brain brain trust brain wave brainchild brainless brains brainstorm brainwash brainy brake brake drum brake fluid brake lining brake pedal brake shoe bramble bran branch branch off branch out into (tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gi şesi. kuşak. i. dirsek. f. 2. dal budak bran ılmak. sütyen. 2. delikanlı. fren pabucu. 1. ku ş beyinli. fren yapmak. övüngen kimse. ask. 2. i. k. 1. bu ğday kepeği. f. . yüksekten atan kimse. i. i. i. dişçi. destek. kol. zekâ. f. s. s. --ging) övünmek. örgü. ak ıl.. i. fren. çoğ.. fren pedalı. boykot yapmak. akılsız. beynini yıkamak.. 1. 1. İng. (nehre ait) kol. desteklemek. destek. s. örülmüş ş ey. 3. i. saç örgüsü. örülmü i. (ağaca ait) dal. pantolon askısı. oğlan gibi. akıllı. köşeli ayraç. bağ. kapalı yük vagonu. genç uşak. kenet. 1. f. matkap kolu. boksör. (üniformaya tak ılan) kordon. (erkek için) çocukluk. s. beyin. (böğürtlen gibi) dikenli bitki. 2. bir grup dan ışman. i. s. i. 3. 2. erkek çocuk. kollara ayrılmak. 2. örmek. k. şube. i. -den övünerek bahsetmek. erkek izci. kepek. boks. ac ı (su). 1. i. İng. şimşir. 2. böğürtlen (yemişi/çalısı). dili aniden gelen parlak fikir. boks maç ı. İng. i. örgülü. (--ged. yumrukoyuncusu. dili aniden gelen parlak fikir. parantez. beyinsiz. boykot etmek. f. bölüm. boykot. dayanak. i. kafalı. tel. ayraç.y. 3. fren balatas ı. kö şeli parantez. yirmi altı Aralık. 2. sağlamlaştırmak. i. f. çocukluk dönemi. i. 1. fren kampanas ı/tamburu. raptetmek. f. boks eldiveni. bilezik. k. zinde yapan: bracing mountain air insan ı ştiren dağ havas ı. hafif tuzlu. i. o ğlan.salmak. i. d.. s. dili birinin kafas ından çıkan düşünce. . erkek arkada ş. 3.ş. İng. i.

ruhen yıkılmak. İng. ğlamak. s. ancak masrafını karşılamak. pirinç gibi. k. 4. huk. i.. pirinç. (bir ürüne ait) özel ad. (k ızgın demirle yapılan) dağ. bozulmak. i. yüzsüz. k. 2. m ızıka. piç kurusu. sütyen. 2. cesur.. kötü havada d ışarıda bulunmak. i. aralık. tah ıl ambarı. f. i. ekmek kutusu. 1. savurma. pirinç. kabadayılık. Brezilyalı. ışkanl ıktan kurtulmak. sallama. sar ı. en. k. Brezilya kestanesi. s. Brezilya. yüzsüz. k ırık. i. ekmek sepeti. s. bak. rekor k ırmak. bando. damgalamak. küstah. ara. kasları gelişmiş. yepyeni. insanı geçindiren iş/para. dili ekmek kap ısı. hamur tahtası. s. velet. sözünden dönmek. pirinç mu şta. dili gıcır gıcır. anırmak. f. konyak. gö ğüs germek. kırmak. i. g ıcır gıcır. marka. konyakla konserve edilmi ş (meyve). 1. çatlak. s. (broke. 1. 1. anırtı. da (bir ürüne ait) özel ad.ken) 1. 2. dili biraz kızgın. fasıla. Brezilya. adaleli. İng. i. Brezilyalı. anırma. ihlal. 3. 2. arbede. şımarık çocuk. savurmak. i. 1. sar ı.brand brand name brand spanking new brandied brandish brand-new brandy brash brass brass band brass knuckles brassed off brassiere brassy brat bravado brave brave the elements bravely bravery bravo brawl brawny bray brazen brazier Brazil Brazil nut Brazilian breach bread bread and butter bread bin bread box bread crumb breadbasket breadboard breadth breadwinner break break a habit break a promise break a record break cover break down break even break ground i. iş molası: They took a break. i. z. cesaretle. 2. s. 1. yepyeni. 1. sallamak. arsız çocuk. i. i. 1. ekmek k ırıntısı. 1. bro. kurusıkı atma. f. 3. gürültücü ve kaba (kad ın). f. cesaretli. i. ç ığır açmak. mec. kötü alMola sözünde durmamak. f ırsat. 1. i. ekmek. mangal. yüzsüz. argo mide. k ırık. törenle temel atmak. i. i. s. utanmaz. gizlendiği yerden çıkmak. kâr ve zarar ı eşit olmak. 2. bir aileyi geçindiren kimse. yarık. biraz sinirlenmiş. i. s. marka. 2. genişlik. 2. gedik. s. fazla at ılgan. 2. lekelemek. cesaret. ekmek tahtas ı. Brezilya´ya özgü. f. 2. 1. bread box. şans. 2. açıklık. . verdiler. ünlem Aferin!/Bravo! i. i.. i.

sine. 2. araya girmek. k ırılma. 3. pantolon. umursamaz. 2. 2. çoğ. ask. yol açmak. parçalanma. soluk. sabah kahvalt ısı. lafa kar ışmak. nefes almak. durma. bozulma. göğüs. s. çok hızlı. . dalgak ıran. çok heyecan verici. 2. 2. 4. kırılma. çökme. kanuna karşı gelmek. gaz gaz çıkarmak. birden ko şmaya 1. f. 2. 1. solu ğu kesilmiş. k ı sözünde durmamak. nefes vermek. meltem. 2. - kopmak. (breast. 1. (birine) (kötü) haber vermek. bozuşmak. 2. k ırılır. 3. i. paralanmak. kendini kurtarmak. sona erme. 2. 1. -den ayr ılmak. dili sak 1. cepheyi yar ıp geçme. bozulma. 1. i. (bred) 1. 1. havay suç işlemek. i.break in break into break loose break off break one´s faith break one´s fast break one´s neck break one´s word break open break out break the ice break the law break the news to break to pieces break up break wind break wind break with breakable breakage breakdown breaker breakfast breaking breakneck breakthrough breakup breakwater breast breast stroke breastbone breast-feed breath breathe breathe down one´s neck breathe hard breathe in breathe one´s last breathe out breathless breathtaking bred breeches breed breeding breeze breezy 1. üremek. dişini tırnağına takmak. breed. sözünü tutmamak. s. 2. büyük (bir hız): a breakneck pace çok hızlı bir tempo. 3. kalp. yellenmek. i. (aralarında sevgi bağı olan iki ayr ılmak. kurbağalama (yüzme tekniği). durmak. orucunu açmak/bozmak. imbat. yeti ştirmek. k ırma. kendini kurtar ıp kaçmak. sebep olmak. ilk defa bir işe giri şmek. nefes. rahat bırakmamak.. rüzgârlı. Bunu nda dikilip durmak. zorla açmak. başında beklemek.. i. esinti. from -den kopmak. patlamak. ayrıntılı hesap. gönül. Don´t breathe a word of this to anyone. i. teklifsiz. 2. 2. yetiştirme. 1. kırılan şeylerin tutarı. 2. resmiyeti gidermek. f. alıştırmak. osurmak. f. i. -e zorla girmek. dağılmak. nefes kesici. s ık ve kesik soluklar alıp vermek. ilgisini kesmek. i.. 1. mendirek. k ıyıya vuran büyük dalga. kahvaltı. 1. 1. 2. nefes nefese. gö ğüs kemiği. ili şiğini kesmek. i.fed) (bebe ği) emzirerek beslemek. in ile kaplanmak. zorla girmek. i. parçalanmak. f. yak solumak. . 1. hareketli. 1. 2. i. 3. dağıtmak. 2. sinir bozuklu ğu. i. ölmek. birdenbire 3. s. lakayt. patlak vermek. terbiye. i. 2. bak.. hafif rüzgâr. canlı. i. (bilimde) büyük buluş. tür. s. den kopup sarkmak/sallanmak. i. 1. anat. cins. 3. kendini paralamak. 3. soluk almak. 2. birden -e ba şlamak: The horse broke into a run. kişi) ç ıkarmak. k. At başlad ı.. meme. boynu k ırılmak. ba ı ndan takip etmek. parça parça etmek. dökmek: She´s broken out Asya´da sava ı yumu şatmak. kopmak: War has broken out in Asia. son nefesini vermek. teneffüs etmek. 3. 1. ın şı kimseye söyleme. (k ıyamet) rılıp ayr ılmak. ş patladı. k ırmak. 1. s.

. neşe ılık vermek. parlak. 2. brifing. i. (çay/kahve) içmeye haz ır olmak. i. köprü. z. aydınlık olmak. 1. tuğgeneral. 2. salamura. i. 3. k. ba şını hafifçe kaldırarak öfkesini davanıngem özeti.. çoğ. 2. i. gelin. 3. 3. 2. 1. olmak. tuğla harmanı. evrak çantas ı. güvey. neşelendirmek. k. (bira/kahve) yapmak. ak ıllı. 3. i. frenlemek. kükürt. 1. i.yapmak. parlatmak.. köprüba şı. den. harika. brier. haydut.. (ata) başlık takmak. 1. i. tuzlu su. parlak renk. s.. tugay. k ısaca. ask. rüşvet vermek. 1. 2. i. i.. deniz suyu. göz alıcılık. dili bira: He bought me two brewskies. nedime. ayd ınlanmak. slip (erkek külotu). huk. zeki.. 2. e şkıya. pırıl pırıl. dâhice. i. deha..dili (bir yere) canl (otomobil farlar ına ait) uzunlar. s. bardak a ğzı. parlayan. parlak. s. mükemmellik.. i. nikâha ait. gemlemek. rüşvetçilik. daha hoş ve sevimli bir hava katmak. köprü yapmak. brifing s. s. bira yap i.. i.p parlak bir şekilde. ırlanta. dili tam formunda. rüşvet. (gem ve dizginlerin tak ıldığı) at başlığı. göz alıcı. duvarc ı. para yedirmek. vurmak. i. ask. i. briç. k ısa. i. Bana iki bira ısmarladı. tu ğgeneral. gelinin nedimesi. harikuladelik. geline ait. i. i. (gen. 2. 1. i. f. deliksiz/bo şluksuz) tuğla. i. ımcıs ı. 2. i. brik. ağzına kadar dolu. f. i. köprü kurmak. 3. z. duvak. gemi hapishanesi. kardeşler. f.. 2. f. bot. i. i. tuğla örücü.. parlaklık. bot. ask. i. bright-eyed and bushy-tailed k. tuğla örerek kapatmak. i. hazırlanmak. parlak. i. f. 1. (brought) getirmek. silme. 1. (çay) demlemek. 2.brethren brevity brew brewer brewery brewski briar bribe bribery brick brick red brick up bricklayer brickyard bridal bridal veil bride bridegroom bridesmaid bridge bridge bridgehead bridle brief briefcase briefing briefly briefs brier brig brigade brigadier brigadier general brigand bright bright color bright lights brighten brights brilliance brilliant brilliantly brim brimful brimstone brine bring i. (herhangi bir) dikenli yabani çal ı. i. . tertiplemek. 1. k ısalık. harikulade. f. 1. bira fabrikas ı. i. bak. f. mükemmel.. çoğ. şapka kenarı. i. çoğ. 4. (kötü bir şey) hazırlamak. i. i. kiremit rengi. (otomobil farlar ına ait) uzunlar.

kıyı. doğurmak. 1. birini çok duyguland ırmak. . 2. 1. hatırlatmak. 2. (felaket için) e şik. dodili k. i. -i zorlamak. istenilen hızda hareket eden. (hoş olmayan bir şeyle) dolu olmak. birinin (bir işe) katılmasını sağlamak. birinin aklını başına getirmek. çok alkış toplamak. to justice bring s. getirmek. sebep olmak. tüylerini kabartmak.o. yanında getirmek. 2. sertçe esen (rüzgâr). word of bring s. s. in on bring s.t.o.o. birine diz çöktürmek. canlı. sıraya sokmak.o. en önemli dayanaklar ı/kanıtları ileri sürmek. dili birinin keyfini bozmak.o.. 2. 2. k. dili bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek. 2. birini ayıltmak. 1. 1. s. en önemli destekçileri getirmek. 1. meydana getirmek. sert k ıl. 2. 2. 1. (yeni bir şeyi) yapmak/yayımlamak. ikna etmek. 2. (doktor/ebe) (çocuğu) ğurtmak. kazanmak. 1.o. k.´s throat bring a unit up to strength bring about bring along bring an action/suit against bring around/round bring down the house bring down the house bring forth bring forth bring forward bring home the bacon bring in bring into disrepute bring into line bring into relief bring off bring on bring out bring pressure to bear on bring s. 3. z. Britanya. ailesini geçindirmek. 1. dili bir alk ış tufanı kopartmak. (yargılanmak üzere) birini mahkemenin önüne çıkartmak.o. meydana getirmek.. k. birini en son olaylardan/geli şmelerden haberdar etmek. dili ba şarmak. meydana ç ıkarmak. k. seyircileri kırıp geçirmek/çok güldürmek. istenilen hızda. ileri sürmek. up to date bring s. 1. k. down bring s. (uçurum için) kenar. k ıllı. gün ışığına çıkarmak. kızmak. 1. birini (bir işe) katmak. dikleşmek.bring (a child) into the world bring a lump to s. çok alk ışlanmak. birini yola getirmek. hesap toplam ını nakletmek. to pass bring shame on bring through bring to a head bring to light bring to mind bring up bring up one´s big guns bring/file suit against brink brisk briskly bristle bristle with bristly Britain (anne) (çocu ğu) dünyaya getirmek. aydınlatmak.o. ayıltmak. yetiştirmek.t. geli ştirmek. . ileri bir tarihe almak. -i dava etmek. -i (çekingen sıkıştırmak. 2. açığa çıkarmak. dili ailesinin geçimini sa ğlamak. hakk ında birine haber getirmek. to bear on bring s. 2. sebep olmak. bir şeyi sonuçland -i rezil etmek. doğurmak. başarıyla yapmak. birinin (bir hastalığı/zor bir durumu) atlatmasını sağlamak. bring s. -i açmak. hatırlamak. 1. 1. (jüri) karara varmak. hareketli. -i dava etmek. sebep olmak. arzetmek. f. i. Generale biraz bask ırmak. birinin) konu şup rahat davranmasına sebep olmak.o. i. birine boyun e ğdirmek. to his/her knees bring s. 3. akla getirmek. belli etmek. birinin yüreğini burkmak. home to s. karar noktas ına getirmek. -e bir şeyi uygulatmak: He brought some pressure to bear on the general.o. to reason bring s. canlı/hareketli bir şekilde.t. meydana çıkarmak. 3. bahsetmek. ı yaptırdı. domuz kılı. to bring s. 2. meydana getirmek. (para) kazand ırmak. huk. bir grubun mevcudunu tamamlamak. -e gölge dü şürmek. büyütmek.

i. karartmak. kaş. bak. f. i. bir çeşit erkek ayakkabısı. i. tıb. İngiliz. enişte. dili pantolon. birlik. 2. banker. (kötü bir olaydan sonra) ş. derin derin dü şünmek. i. fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap. erkek karde şe özgü. ırmak. kırılmış. kuluçka.. anat. k. uzun atlama. i. z. 2. f. et/balık suyu. tunç. gevrek. 2. y ıldırmak. dili çok s ıcak (hava). bak.. 1. çekmek. k. dili (hava) çok sıcak olmak. 1. bronşit. ızgarada kızartmak. s. hoşgörülü. düşünceye dalmak. çoğ. k ırık. kadın. kuluçkaya yatmak. bakla. kuluçka makinesi. f. 1. ehlile ştirilmemiş at. radyo/televizyon yay ını. 2. 4.. broş. i. (tohum) saçmak. dili paras ız. bron şlar. meteliksiz. kayınbirader. 3. genelev. i. i. i. i. f. i. 1. i. işi bitmiş s. brokar. 1. f. spor uzun atlama. bir kuruluşun üyeleri.harap. f. tahammül etmek. şive.. çay.cast) 1. (radyo/televizyon arac ılığıyla) yayımlamak. s. bronz. i. s. bot. karde şlik. kalbi k ırık. beraberlik. 2. i. 3. dü şünceye dalan. 1. ızgara yapmak. yaymak. --en) gözünü korkutmak. f. genişletmek. bozulmuş. yüz. bitik. ayrıntılara girmeyen.. Britanyalı. Britanya´ya ait. katlanmak. 3. yabani at. 1. . 1. f. i. i. bring. çehre. engin. ızgaralık piliç. s. s.beat. erkek karde ş. s. alın. saplı süpürge. bacanak. herkese söylemek. 2. kuluçkaya yatmak isteyen. 2. süpürge sopas ı. 2. (broad. kitapçık. i. argo eksik etek. kabaca. i.britches British Briton brittle broach broad broad bean broad jump broad jump broadcast broaden broadly speaking broad-minded brocade brochure brogue broil broiler broiling hot broke broke broken broken-down broken-hearted broker bronchial tubes bronchitis bronco bronze brooch brood brooder broody brook brook broom broomstick broth brothel brother brotherhood brother-in-law brotherly brought brow browbeat brown i. f. i. i. açık fikirli. (bir konuyu) açmak. s. s. i. k. 4. (brow. genel. geniş. k ırılgan. dilbilgisi kurallarına uymayan (bir yabancının umudunu yitirmi . birader. komisyoncu. kararmak.. 2. 2. 2. broşür. kahverengi. ağabeyce. s. k. i. katırtırnağı. yamaç. i. genişlemek. dayanmak. f. 1.. 1. bozuk. yakla şık. break.

vahşice. erkek geyik. z. ezmek. 2. tozunu almak. s. çalı çırpı. brusque. 1. baskı v. (terfi. 1. vahşilik. 1. merhametsiz. azarlama. f. f. (bilgiyi) tazelemek. i. s. 1. ezik. tomurcuk. i. burkulma. bot. dili ç ırılçıplak. 2. kaba. kaynamak. Bruneili. Budizm. zam v. gonca. -e göz gezdirmek. ku şluk yemeği. çökmeye ba şlamak.. fırça. yabani. 2. toka. s. i. 1. (--ded. k. geri çevirme.brown sugar brown sugar brownish browse bruise brunch Brunei Bruneian brunette brunt brush brush brush against brush aside brush off brush up brush up on brushoff brushwood brusk brusque Brussels Brussels sprouts brutal brutality brutally brute brute force bubble buccaneer buck buck buck buck for buck naked buck up bucket buckle buckle down buckle on buckling buckshot buckwheat bud Buddhism Buddhist budding esmerşeker. 2.b. bak. frenklahanası. Brunei. hayvan. fundalık. yer yer kabarmak/kamburlaşmak.. --ding) tomurcuklanmak. i. s. i. through -i şöyle bir okumak/karıştırmak. i. Brüksel. kabarc ık. s. 2. sert. i. 1. hafifçe dokunmak. yetişmekte olan: a budding physicist yetişmekte olan bir fizikçi. k. 2. dili dolar. k. s. i. vah şi adam. (bilgiyi) tazelemek. i. k. esmerşeker. i. f. buru şma.. 2. mek. 3.´nin) en ağır/şiddetli kısmı. karşı gelmek. bere. s. i.b. fundalık. berelemek. i. flambaj. f. Budist. esmer kad ın. i. Brunei´ye özgü. (tüfek için) saçma. f. i. savmak. değinmek. ters. fokurdamak. i. Brunei. i. (tokal ı bir şeyi) bağlamak. (saldırı. 2.´ni) elde etmeye çal ışmak. brüksellahanas ı. (at) s ıçramak. önemsememek. çalılık. i. 2. 1. dili ö ğleye doğru yenen ve kahvaltı ile öğle yemeği yerine geçen yemek. 1. . korsan. z. i. i.. başından atmak. 2. i. 1. İng. Bruneili. ald ırmamak. kova. ciddiyetle/gayretle çalışmak. vah şi. fırçalamak. i. 1. i. f. kahverengimsi. otlamak. dili ne şelenmek. (tokalı bir kayışla) (bir şeyi) takmak/giymek. gonca vermek. f. çürütmek. erkek hayvan. karabu ğday. i. kaba kuvvet.. ret. çürük. sık çalılık. -e sürtünmek. 3. i.

. muhabbetkuşu. 2. bü ğlü. yap ı yapmak. İng. cüsseli. İng. --ging) k. müz.. s. 3. buldok. k ımıldamak. argo hiçbir şey. böcekli. i. ahbap. (bir k. k.. fizik. toz olmak. argo oyalanarak vakit geçirmek.. 2. İng. inşaat ruhsatı. (about) h ırpalamak. in ş i. ar ıza. i. f.buddy budge budgerigar budget budgie buff buff buffalo buffer buffer state buffer zone buffet buffet bug bug off bug-eyed bugger bugger about bugger all bugger off bugger s. gitmek. bina. argo Siktir! s. bak. i. İng. üstünden buldozer geçirmek. fayton. Bulgaristan. bünye.. 4. f. inşa etmek. 2.. i. f. hareket etmek. Bulgarca. i. örselemek. kaba arkadan sikmek.. hantal.. build. dili muhabbetkuşu.o. İng. i. s. borazan. argo 1. yoldüzer. 2. zool. i. site. virüs. yaratmak. ço ğunluk. kımıldatmak. argo saçma. çok zor bir şey.) merakl ısı. boğa. oylum. 2. kurmak.. 1. i. bilg.. hacim. yapmak. i. zırva. İng. k. dili gizli dinleme ayg ıtı. f.. bel vermek. borazanc ı. Bulgar. 2. söyle şi. tampon. 1. radyo v. k. 1. i. arkada ş. .b. çiçek so ğanı.. i. yap ı. f.. herif. 2. zool. f. about bugger s. inşa. büfe. iri. buldozer. argo tımarhane.. i. i.t. k. up Bugger you! buggy buggy bughouse bugle bugle call bugler build builder building building complex building permit built bulb Bulgaria Bulgarian bulge bulk bulky bull bull session bulldog bulldoze bulldozer bullet i. i. i. dili patlak gözlü. 2. i. 5. argo bir şeyin içine etmek. (araba. argo birine zorluk çıkarmak. inşaat. hata. İng. dili 1. i. tampon bölge. f. argo sıvışmak. böcek dolu. f. yarenlik. bütçe... bizon. ıaatç . br ıçka. boru işareti. mikrop. kurdu. (bir şeyi) yumuşak bir şeyle parlatmak.. böcek. i. dozer. 1. İng.. yapım. 1. dili (makinede) bozukluk. müteahhit. i. i. elektrik ampulü. boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). hacimli.. mermi. 1. tampon devlet. argo zor kullanarak bir şeyi yapmaya mecbur etmek. (--ged. dili toz olmak. kurşun. (insan için) yap ı. İng. İng.. i. f. s. i. i. 2. (built) 1. 1.

1. çoğ. ilan tahtas ı. kabadayı. a ğzına kadar dolu kadeh/bardak. zırva. i. büret. huk.o. i. i. k. devlet memurları. ev/bina h ırsızı. -i 2. serseri s ısı. -e epey hasar vermek. külçe altın/gümüş. 2. ranza.ar tapa. . 1. i. ış 1. i. şamandıra. i.ifoniyer. al bereketli mahsul. Berkant bundled her to an asylum. dili 1.. dili. altın/gümüş çubuk. i. daire. i. bülten. ışılandan çok daha bol.. 1. sık D pa. yüklenmek. den. muhafaza alt ına almak.. kim. k. f. f. kurşun geçirmez. dili 1. başkalarının ırt ından geçinen kimse. bürokratik. 2. 2. saçma.. tümsek. k. vuru ş. s. dili (evi/binayı) soymak. hevenk. s. toprak yabanar i. tavşan. i. çarpmak. ini şli çıkışlı. ısı so ğ uk. serseri. (--med. yara bere içinde b ırakmak.. tümsekli.. f. ev/bina soyma. i. tavşancık. otlakçı. 2. 2. bumf. büro. dövmek. 2. k ırtasiyecilik. 2. deste. i. İng. belleten. 1. f. anaforcu. i. f. dili megafon.iyi 1. zorbalık etmek. i. up buoyant burden burden of proof burdensome bureau bureaucracy bureaucrat bureaucratic burette burger burglar burglarise burglarize burglary burgle i..bulletin bulletin board bulletproof bullfight bullhorn bullion bully bulwark bulwarks bum bumblebee bumf bump bumper bumper crop bumph bumpy bun bunch bundle bundle s. (ayak parma ğında oluşan) şiş. i. --ming) 1. ağırlık. oto. 2. İng.2. s. ne şeli.. bak. mebzul. külfetli. bungalov. i. dili hamburger. Saç ını hep topuz yap i. i. makat. i.. f. k. zool. s. (aynalı ve alçak) ş i.. h ırpalamak. İng. fııçgiyinsen ı deliği. 1. s. 2. engebeli. çörek. i. siper ile korumak. i.olur. f. h ırsızlık. 2. bohçalamak. i. yumru. k. grup. birini apar topar göndermek: As soon as his wife was certified insane. istihkâm. bak. toslamak. hiçbir işe yaramayan kâğıtlar. İng. i. you´d better bundle sıkı giyinmek. siper. küpe şte. 1. f. i. bohça. aptalca hatalar yaparak (bir şeyi) becerememek. bildiri. 1. zorba. i. sıkıntı vermek... ağzını tapa/tıpa ile i. topuz: She wears her hair in a bun. saçma laflar. yazıhane. --s/--x (byûr´oz) i. dili. 1. batmaz. salk ım. şiş. tıpalamak.o. k ırtasiyeci. vurmak. kan ıtlama zorunluğu. kıç. yığın. kabadayılık etmek.. tapalamak. 2. 1. yüklemek. saçma. f. i. f. tampon. s. yük. i. 2. toplamak. burglarize. argo 1. ısını n delili ği resmen tasdik up. s ıkıcı. yüzen. bindirmek. çarpma. bürokrat. 3. boğa güreşi. ba şıboş adam. tı kapamak. k. takım. 2. birini neşelendirmek. bürokrasi. k.ıyor.. f. f. demet. 1. k. off bundle up bung bung up bungalow bungle bunion bunk bunk bunny buoy buoy s. dili (evi/binayı) soymak. Kar sar ınıpoff sarmalanmak: It´s cold out.

Birmanya´ya özgü. parlakl i. Birmanya. Burkina Faso´ya özgü. 2.mese) 1. 1. tar. gece yarısına kadar çalışmak. problem. gizlemek. Burundi´ye özgü. yar ılmak. s. Zengin ve ık. yuva. ış. iş saatleri. 2. tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek. Bur. mühre. i. mesele. yak ıp yok etmek. i.ünlü olmak için yan ıp tutuşuyor. birden ağlamaya başlamak. Myanmar. Birmanca. 4.. i. up burn the candle at both ends burn the midnight oil burn up burn/hang s.b. alev pat kahkahayı koyuvermek. yan ık. ticaret. . 1. i. f. Burundili. 1. 1. otobüs dura ğı. Bur. yan ıcı. 2. burn. Burkina Faso. s. s. yakmak. (burst) patlamak. bozulmak. Burkina Faso. Birman. in effigy burned down burned to a crisp burner burning burnish burnisher burnt burp burrow bursar burst burst in on/upon burst into flames burst into laughter burst into tears burst out crying Burundi Burundian bury bury the hatchet bus bus station bus stop bush bushel bushiness bushy business business hours business transaction i. Onun eline su dökemez. barışmak. 5. gizlenmek. Burkina Fasolu. f. i. dili birini k ızdırmak/sinirlendirmek. s. in.nese) Burkina Fasolu. patlak. perdah kalemi. oyuk açmak. 3. 1. gömme. çatlama. i. i.o. 1. yanmış. i. otobüs. cilac ı.burial Burkina Faso Burkinese Burkinian burlap burly Burma Burmese burn burn down burn o. çalıyla kaplı. s. çuval bezi. i. s. Burundi. 1. f. büyük: She has a burning desire to become rich and famous. cila. 1. defin. 1. çalı. 1. ı. 2. f. oyuk. i. geğirme. 2. (ticari) iş. 2. 2. s.Birmanyal yan ık. s. 1. bak. ileri atılma.s. 3. tünel kazmak. kile. Birmanca. geğirmek. i. 1. Burkina Faso´ya özgü. 4/5 kile. içini yakmak. Burkina Fasolu. i. (--ed/--t) yanmak. Birmanyalı. What do you mean bursting in on us like this? Ne diye patlam pat diye girmek: ı za böyle diye giriyorsun? odam almak. geğirtmek. birden ağlamaya başlamak. görev. k. patlama. meslek. bak. gür (saç. otobüs terminali.çok mahvolmak. gömmek. kaş. çalı gibi olma. hararetli. brülör. yanmak. 2.. f. şiddetli. i. yakıp kül etmek. hold a –– He doesn´t hold a candle to her. yakmak. cilalamak. okul veznedar ı.ık 3. 2. f. çalılık. kendini tüketmek. tamamen yanmak. 2.o. f. muhasebeci. defnetmek. örtmek. s. saklamak.. 2. yeri. kuyruk v.). (çoğ. out burn out burn s. yanan. yan yanıp kül olmak. yuva yapmak. Burundili. i. i. Burundi. fazla çalışmak. 2. parlatmak. i. (çoğ. Burkina Faso. protesto olarak sevilmeyen birinin kuklas ını yakmak/asmak. İng. i. perdahçı. tutuşmak. i. iş. iriyarı. 2.ki. cüsseli. bir oyukta/yuvada i. 2. 1. Birman. The house burned down. çalı gibi. yak ıp yok etmek. Ev yan ıp kül oldu. Burkina Fasolu. yanıp kül olmuş.

çoğ. iliklenmek. katletmek. 2. 2.men (bîz´nîsmen) i. girip aramak. s. -i yağlamak. sayesinde. k ıç. kelepir. çekici. busi.en (bîz´nîswîmîn) i.wom. 3. dili. hisse almak.ness. 1. k. i. dili -e ya ğ çekmek. i. alış.ness. 2. iflas etmiş. kafa atmak. 1. 1. ğmelemek. işlek. neşeli. 1.. bot. bozulmuş. k ırmak.. (bought) satın almak. dili eşek kaba k ıçını yırtmak. ilik. up (bir çift) gibi çalışrütbesini) mak. araya girmek. f. desteklemek. -e dalkavukluk etmek. bak. 2. meşgul: I´ve had a busy day. izmarit. k. fırıştüketmi ş. i. koşuşturmak. kalça. i. ki. 2. f. kasap. 4. katliam. i. salhane. bozuk. s uşturma. dili malı görmeden satın almak. dili sakar kimse. iri gö ğüslü (kadın). kırılmış. . kar ışmak. pencere hariç. 1. canlı. . bozmak. f. çok meşgul. 2. alma. 2. i.. button one´s lip. dili bo şanma. kâhya. yakasına yapışmak. popo. k. payanda. almak. patlak. s. tereyağı. tos vurmak. i. but. iş kadını. k. 2. satın almak. konu k. boynuzlamak. 1. i. aceleyle hareket i. (askerin indirmek. telefon me şgul sesi. i. sistemli. hareketli. f. 1. ğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini düdili şmamak. mezbaha. çenesinidü kapamak. dili 1. . destek. 2. 2. bütan. savuşturmak. i. rezil etmek. uç. işadamı. 2. gene ra ğ i. 1. argo popo. k. aceleyle topu atmhareket ış. i. k ıç. Yeni hizmetçi. k ırık. bir evin ba ş hizmetkârı. 3. i. men. sap. rüşvetle elde etmek. 2.ıko etmek. k. k. i. i. edat -den gayri. çoğ. düğme. i. kasapl ık hayvan kesmek. büst. ortak olmak. 3. f. birbirinden ayrılma. kelebek. düğme.. tereyağı sürmek. tutuklamak. i.business trip businesslike businessman businesswoman bust bust bust a gut bust one´s ass bust out of busted bustle bust-up busy busy as a bee busy signal busy signal but but for but what butane butcher butchery butler butt butt butt butt in butt in on butter butter up buttercup butterfat butterfingers butterfly buttermilk buttocks button button one´s lip button up buttonhole buttress buxom buy buy a pig in a poke buy a pig in a poke buy in buy off iş seyahati. i. dipçik. 1. 1. meşgul işareti... s. k ırım. -den ba şka: The new maid will do almost anything but wash windows. patlamış. göğüs. körü körüne alışveriş etmek. ayak. 3. f. bir şeyi görmeden satın almak. 1. olmasayd Ş efle ili ş kisi olmasayd ı çoktan i ş ten would have de. -e karışmak. kaba et. elektrik düğmesi. etli butlu. berbat etmek. 4. baş uşak. with hemen her i şi ı: But for hersilmek relationship the hemen boss she . 2. patlatmak. sıhhatli. dü ğünçiçeği. dili (bir yerden) s ıvışıp kaçmak. been fired long ago. (up) iliklemek. dili 1. k. buton. etme. burnunu sokmak. (--ed/bust) k. ciddi. -e burnunu sokmak. süsmek. 5. süt kayma ğı. i. busi. alay konusu kimse.. eşek gibi çalışmak. s. düğme iliği. Bugün çok meşguldüm. f. yayık ayranı. susmak. f... rüşvetle defetmek. sır vermemek.. f.

hakkı z. oybirliğiyle. herkesin dediğine göre. on ikiye kar şı on üç oyla. Onlar kat kat daha iyi. kazara. yanlışlıkla. tesadüfen.t. ıtas ıyla. bir tür akbaba. 4. . hiç. 7. 1. -den. kapatmak. 2. yakınında. 2. uçakla. ezbere. rastlantı sonucu. i. kazara. bir şeyişveresiye bir şeyi hiç görmeden satın almak. taksitle satın almak. kulaktan. bir kenara. tedricen. sayesinde. birkadar. bütün hisselerini almak. dili toz olmak. her ne pahas ına olursa olsun. çok geçmeden. Bunun üzerinde gayet düzensiz bir şekilde yirmi yıl çalıştım. sıvışmak. müz. zool.. alıcı piyasası. hakkında. ne pahasına olursa olsun. izniyle. genellikle. 6. yakınından. k.t. gündüzün.. müşteri. between themselves buy s. taraf 2. kendi kendine. vızıltılı elektrik zili. i.. ile. rasgele çal ışarak. bir tempo ile. -e vas ın. elbette. -in sayesinde. yan ında. az kaldı. vibratör. dili bir yolunu bulup. Vallahi! zorla. elle. ne yap ıp yapıp. sight unseen buy up buyer buyer´s market buzz buzz off buzzard buzzer By golly! by (main) force by by by a hair´s breadth by a narrow majority by a vote of thirteen to twelve by accident by acclamation by air by all accounts by all means by and by by and large by any means by chance by common consent by courtesy of by day by degrees by dint of by ear by fair means or foul by far by fits and starts by fits and starts By gosh! by half by hand by heart by herself by hook or by crook düşünmeden satın almak. kendi ba şına. Vallahi! çok fazla. edat 1. yanından. vızıltı. vızıldamak. i. 1. yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak. bağırarak. az bir ço ğunlukla. 3. 1.: They´re by far the best. alkışlayarak.. Onu tezahüratla ba şkan seçtiler. notas ız. tesadüfen.buy on impulse buy on installment buy on margin buy out buy over buy s. alıcı. -e göre. ne şekilde olursa olsun. f. bir şeyi ortaklaşa satın almak: They bought the house between them.t. i. tümünü satın almak. yak k ıl payı. yana. ortakla almak. tezahüratla: They elected her president by acclamation. 2. yak ında. (öbürlerinden) kat kat daha . İng. derece derece. nezdinde. 5. k. on credit buy s. (birini) rü şvetle satın almak. Evi a satın ald ılar. ından. düzensiz gayet düzensiz bir şekilde: I´ve worked on this by fits and starts for twenty years.

çevre yolu. nedeniyle. acele. do ğuşby tan. (yard ım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. ha aklıma kolay! sırası gelmişken. aracılığıyla. kendiliğinden: The büyük h ızla. bak. gizlice. toptan. tic. kendi kendine. ünlem 1. but by the same token we haven´t been ı. ezberden. sebebiyle. nedeniyle. Belarus. baypas ameliyatı. f. ikişer ikişer. nöbetle. Allaha ısmarladık. . baypas yoluyla -den . 3. dili 1. (tüzükte) ek madde. 1. Obir kedi pencereyi kendi ba şına açabilir. 1.. -den. haftalığına. aslında. hırsızlama. Belarussian../Hoşça kal. by order of by popular demand by reason of by request by return mail by return of post by return post by rights by rota by rote by stealth by the gross by the job by the piece by the same token by the skin of one´s teeth by the sweat of one´s brow by the way by the way by the week by turns by twos by virtue of by way of by weight by your leave by yourself bye bye-bye by-election Byelorussia Byelorussian bygone bylaw by-line bypass ne yapıp edip. dikkati çekmeden.. very friendly to him. 1... dü şünmeden. .by hook or by crook by inches by itself by leaps and bounds by main force by means of by name by nature by night by no means by o. bye-bye. t ıb. i. yaradılI geceleyin. ünlem. 2. s. kendi kendine.. Onu ancak ismen tan ıyorum. baypas yol. doğrusu. geçmiş şey. aynı şekilde. yavaş yavaş. baypas. baypas. ismiyle: He called me by name. nöbetleşe.. vasıtasıyla. asla. götürü. ağır ağır. mekanik olarak. baypas: heart bypass kalp baypası. rica/istek üzerine. i. ilk posta ile (cevap). elek. i. izninizle. fakat biz k. -den dolayı. eski... -in emrine göre. i. aynen: He hasn´t been friendly to us. It´s no sweat!/No sweat! k. ilk posta ile. dili aln ının teriyle. i. güle güle. yüzünden. bak. yazar ad ının verildiği satır. İng. 2. tartı ile. var gücüyle. 2. parça ba şına. ismen: him name only. ışknow tan. i.. yalnız. Hiç problem ğil!/Çok Hiç de zahmet değil! de gelmiş2. katiyen. nöbetleşe. bak. İng. -in emri gere ğince. O bize s ıcak davranmadı. geçmiş. nöbetle. . sıra ile. hafta hesabına göre. yolu ile. s. ara seçim. çoğ. Bana ismimle hitap etti.. aklıma gelmişken.s. i. adıyla. ken . genel istek üzerine. kendi kendinize. 2.. dili k ıl pay k.

3. 2. hapishane. sualtı kablosu ile çekilen telgraf. 1. i. f. Chamber of Commerce. C c/f ca cab cabbage cabin cabin boy cabin class cabinet cabinetmaker cabinetmaker´s glue cabinetwork cable cable car cable television cablegram caboose cabstand cacao cacao bean cacao butter cackle cactus cad cadaver caddie cadence cadet caesarean café cafeteria caffeine caftan cage cagey cajole i.. tek atl ı binek arabası. 3. 2. century. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. 1. i. 4. 1. i. ahenk. 1. ceset. kablo ile çekilen araba. kafes. ritim. 1. i. centigrade. s. copyright. 1. kadans. gomene. 1. 1. i. kesik kesik gülmek. kamara. k ıs. golf oyuncunun sopalar ını taşıyan kimse. i. küçük erkek çocuk.by-product bystander byte by-way byword Byzantine Byzantium C C C of C C. müz. cesarean. taksi. 2. gevezelik. küçük bir yere kapamak. 3. i. i. i.. Bizanslı. i. Bizans. aşağılık herif. kablolu televizyon. i. circa. 2. kabine. circa. kablo. c c. bayt. 2. ikinci s ınıf. kabin. golf oyuncunun sopalarını şımak. 2. çok kullan ılan bir deyim. f. bot. gıdaklamak. çok dikkatli. i. 3. Bizans´a özgü. 3. 2. 2. hapsetmek. 2. asansör. 3. Romen rakamlar ı dizisinde 100 sayısı. atasözü. 1. en i. k ıs. g ıdaklama. carried forward. 3. i. Celsius. kaftan. copy. küçük lokanta. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. s. 2. yan ürün. i. bak. gevezelik etmek. C. i. i. 1. i. (camlı ve raflı) dolap. i. teleferik. city. kurnaz. i. tatlı sözlerle kandırmak. cent. inmesi. na ğ 2. i. ince marangozluk. f. kamarot. i. s. Bizans. küçük özel oda. küçük erkek kardeş veya oğul. gürültülü bir şekilde konuşmak. i. ta1. kabin veya kamarada ya şamak. lahana. k ıs. 2. 1. tahdit etmek. i. k ıs. i.. palamar. i. taksi dura ğı (taksilerin bekleme yeri). C.. 2. ince iş yapan marangoz. kafein. dolaşık yol. i. k ıs. kulübe. i. kakao a ğacı. i. den. bilg. . i. kakao çekirdeği. f. Bizanslı. lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturdu ğu kapalı bölüm. kakao çekirde ği. 1. f. kaktüs. kadavra. 2. uyan ık. seyirci kalan. gizli/özel/karanlık yol. hintbademi. kafeterya.. sesin yava şlaması. kakao ya ğı. tutkal. bakanlar kurulu.. türev ürün. askeri lise/okul ö ğrencisi. telgraf. i. perdenin derece derece menin sonu. kafese kapamak. (in şaatlarda) iskele. yan yol. 1. bot.

bağırma.o. kireçleşmek.. Ne derseniz deyin. 1. kabiliyet. . ´´ İmdat!´´ diye bağırdı. kal ıp. s. pasta. duydum. tatlı sözlerle kandırma. kireçlenmek. 2. kireçleştirmek. demek: They call him “Memo” for short. kireçlendirmek.. eğriye eğri demek. i. dobra dobra konu şmak. 2.´ni) devreye sokmak. dili çocukluk a şkı. takvim yılı. (yard ımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak. ve turuncu renkli di şi kedi. (bir şeyin) iade edilmesini istemek. 1. k.b. hesaplama. i.ş(borcun) ödenmesini istemek. 1. 1. Birinin mdat!´´ diye bağırdığı n ı rmak.o. telek ız. -i istemek. jeol. (askerleri. cajolement. (çoğ. kalkerleşme. ayarlamak. 3. 1. 2. kim. -i iptal etmek. basma. i. basma. i. patiska. bela.. --es/--s) 1. calves (kävz) i. bak. çoğ. kalsifikasyon. buzağı. (a name) for short call s. 2. bağırış. caliph.. hesap makinesi. halifelik. i. kendisini telefonla ı p bulamayan birine telefon etmek. dana. kek. 2. konu şma. i. 2. i. (paray ı) ğundan üphe etmek. takvim. 3. hesap eden kimse. birini geri ça ğırmak. i. yap beyaz. Ona k ısaca Memo diyorlar. k. 1. yetenek. down call s. takvim yılı. calves (kävz) i. (out) seslenmek. çağırma. patiskadan yapılmış. felaket getiren. s. i. hesap. k. tahmin. -i icap ettirmek. 2. kalibre.. -e gölge düşürmek. vidala. şehirlerarası/uluslararası telefonla birini aramak. telefon kulübesi. felaket. kalkerleşmek. çap. hesap cetveli. kireçlenme. 2. ça demin seslendin mi? He called out for help. çörek. 1. çoğ. saymak.o. -e son vermek. 1. i. 1. 2.o. bak.cajolement cajolery cake cake rack calamitous calamity calcification calcify calcium calculate calculation calculator calendar calendar year calendar year calf calf calf love calfskin caliber calibre calico calico cat calif caliph caliphate call call call a halt to call a spade a spade call box call for call forth call girl call in call in question call into being call it a day Call it what you want. basmadan ılmışsiyah . bak. kütüphanelerde kitaplar ı sınıflandıran numara. hesap etmek. pamuklu bez. İ ng. 3. anat. 4. 2. gerçekleri sakınmadan söylemek. üstüne s ıcak kek konulan çubuklu altlık. long-distance i. belal ı. tıb. f. 2. 2. afet. telefon konu şmas ı. i. hilafet. -i gerektirmek. 1. birine k ısaca . patiska. 3. ştirmek. hesaplamak. 3. kalsiyum. felaket. i.. 2. dili azarlamak. tıb. 3. 1. caliber. i. ´´ ğı bağı rmak: Did you just call me? Bana f. paydos etmek. kalkerle i. i. kireçleşme. call number call off call on the carpet call out call s. halife.. vaketa. -i durdurmak. birine tekrar telefon etmek. 3. 1. 1. İng. 2. dili do ğruya doğru. -in do ğrulu yaratmak. kapasite. çıkarmak. vahim. ortaya çıkarmak. İng. benekli. İ1. halketmek. İng. dili birini azarlamak. aray k. haykırma: I heard a call for help. jeol. -i kesmek. back call s. baldır. çok kötü. grevcileri v. i. f. küspe. felaketli. 2.

t. katı. Kamerun´a özgü. shots around here. sakince. into question call s. i.men (käm´ırımen) i. i. chamomile. .o. hat. hat sanat ı. bak.. i. i. Kampuchean.. to account call s. kamufle etmek. dinginlik. hissiz. 2.. çoğ.o. kamp yapmak.o. kameraman. zool. i. bak. oyunu iptal etmek. yatıştırıcı (ilaç). calf 1. buzağılamak. mak. yat ıştırmak. dili borusu ötmek. bak. i. 1. 2. (fırtına) dinmek. sükûnet. kalori. çoğ. 1. durgun. s. kamera. i. (deniz) sakinle yatıştıyat rmak. i. calf 2. kaligrafi. 2. f. 1. s. f. korkak. f. fotoğraf makinesi. toyluk. i. duyarsız. i. 2. buzağı doğurmak. f. sözü geçmek. duyarsızca. tüyleri bitmemi ş (kuş). Kamerunlu.er.. i. i. ışmak. z. (toplantıyı) açmak. kamp. köpek gibi) kötü sözler söylemek: He´s calling her names. bak. names call s... gizleme. Kamerun. kamelya. dingin. s. kartvizit. duyars ızlık. z. 2. Kamerunlu. i. f. durgunluk. yatışmak. 2.. Buranakla hat ırlatmak. birine telefon etmek. kamuflaj.. i. bot. i. chameleon. kara çalma. ordugâh. i. 1. f. ince beyaz pamuklu/keten kuma ş. bak. patiska. cam. (birine) bir şeyi hatırlatmak. k. tecrübesizlik. sıcak su ile süt ve şeker karışımı bir içecek (bazen çay da katılır). bir şeyden şüphe duymak. deve. nasır tutmuş..call s. come.. s. tecrübesiz. çamur atmak. Kamerun. i. aldırışsızlık. i. i. ask.. ald ırış etmeden. 2. to mind call the game off call the shots call to mind call to order calligrapher calligraphy calling card callous callously callousness callow callowness calm calm down calmative calmly calorie calory calumniate calumny calve calves cam Cambodia Cambodian cambric cambric tea came camel camel hair cameleer cameleon camellia camera cameraman Cameroon Cameroonian camomile camouflage camp camp birine/biri için (yalanc ı. s.´s attention to call s. deve tüyü.. birinden hesap sormak. s. sakin. 3. gizlemek. kam. nasırlı.o. up call s. toy. birini askere ça ğırmak. kaligraf.a. basık. iftira etmek. (bir yerin) amiri olmak: He calls the ın şefi o. sakinleşmek. bak. basık arazi.t. i. saklama. heyecan göstermeden. calorie. i. hatırlamak. 1. i. f.. nasırlanmak. bot. ştirmek.. hattat. getirmek. i. Ona kötü şeyler söylüyor. hüsnühat. i. kara çalmak. umursamayarak. iftira. ask. i. 1.. 1.. bak. deveci. Kampuchea. birinin dikkatini (bir şeye) çekmek.

i. iptal. asıl fikrini gizlemeyen. seferberlik. 1. i. Onun insanlara i. şekerleme yapmak. kampanyaya kat . kâfur. samimi. astrol. adayl i. 2. kamp yapma. ıl (fikir). silmek. kanarya. kampç ılık. 2. . 2. eksantrik mili. i. 2. Bu gece bize u ğrar mısın? k ıs. mum. baston ile ışla kaplamak. i. köpekgillerden bir hayvan. f. aday. 2. i. 1. dürüstlük. namzet. kodes. kamp sahas ı. 1. it´s just the way she is. i. kanser.. samimiyet. üstüne çizgi çekmek. i.. bambu. kanepe. argo hapishane. iptal etmek. f. i. anat. i. kam mili. 2. 1. s. samimiyetle.ba ğırması elinde değil. 3. cancellation. 1. kâfuru. yapmak imkânı olmak: Can you do this work? i yapabilirkutusu. f. 3. Kanadalı. s. kampç ı. açık yürekli. şamdan. için etmek. samimiyet. f. 2. iptal olunan şey. tarafsız. i. çikolata. misin? teneke I couldn´t find my hat. kamp ate şi. as ık. içtenlik. huyu öyle. tarafs ızlık. s. 3. 1. f. 3. argo şhane. i. zool. içtenlik. yüznumara. adaylık. z. 1. kanal. i. i. i. bonbon. (could) 1. --ing/--ling) 1. içtenlikle. i. 1. sefer. Kanada. kampanyac ı i. 2. Kanadalı. 1. 4. i. aç ıklık. candor. Kanada. içten. cannot. (--ned.. karavan gibi kullanılan minibüs/kamyonet. 2. kampus. iptal etme. açık yüreklilik. 1. namzetlik.ekerlemesi. ufak kamp karavanı. s. i. ahç ı. dövmek. şekerkamışı.camp chair campaign campaigner camper campfire campground camphor camping campsite campus camshaft can can Can he sit a horse? Can it! can opener Can you drop by tonight? can`t can´t help Canada Canadian canal canapé canary cancel cancelation cancellation Cancer cancer cancerous candid candidacy candidate candidateship candidly candidness candied candle candlelight candlestick candor candour candy candy store cane cane sugar canine portatif sandalye.. zool. 2. şeker. hasırlamak.. argo klozet. i. yardımcı f. köpekdi şine ait. 4. -tuvalet. 3. i. kamp yeri. bak. de ğnek.. i. She can´t help shouting at people. k ısaltmak... tatlı dilli. (--ed/--led. asıl fikrini söyleme. mat. 1. açık yürekle. (Can Bu i. 2. 2. köpekgillere özgü. f. kamış. mak. 2. -ebil-. şekerli: candied orange peel portakal kabuğu ş 2. açık yüreklilik. okulda kalma cezas ı vermek. 1. s. kam şekerkam ışı ndan elde edilen şeker. memi Ata binmeyi biliyor mu? argo Kes artık! konserve açaca ğı. i. kampanyaya ılan mücadele kimse. şekerci. i. mum ışığı. açıklık. i.. i. 2. kanser gibi. Kanada´ya özgü. bak. i. 1. asıl fikrini söyleme. Şapkam ı bulamad ım. şekerle kaplı. i. kanserli. dürüst.. Yengeç burcu. şekerci dükkânı. i. ılmak. aç ık. baston. kampanya. hela ta şı. kampanya yapmak. 3. şekerleme haline getirmek. for kat . 1. gerçek. İng. şekerleme. i.iş konserve kutu. şerbet içinde kaynatmak.

canine tooth canister canker canned cannery cannibal cannibalism canning cannon cannonball cannot canny canoe canon canon law canonical canonisation canonise canonization canonize canopy cant cantankerous cantankerously cantankerousness canteen canter canvas canvass canyon cap capability capable capacious capacity cape cape caper caper capillary capital capital account capital assets capital crime capital dividend capital expenditure capital letter köpekdişi. sermaye. 1. azizlik mertebesine yükseltmek. karyola sayvan ı. aksilik. i. ehliyet. 1. -amaz. kantin. hoplayıp zıplamak. eşkin sürmek. 2. kilise yetkililerinin ç ıkardığı bir kanun. 2. f. 2. s. istidat. argo iş. büyük harf. huysuz. sermaye masraf ı. burun. iktidar. majüskül. sermayeye ait. yamyamlık. -amazsın(ız). laf. 1. gebreotu. i. büyük (harf). şı. branda. eşkin gitmek. sermaye kâr ı. gök kubbe. kep. kilise hukukuna ait.. 1. i. 1. ask. f.. 1. hesab sütun ıba . coğr. f. canonization. pelerin. 2. kabiliyetli. 3. 2. i. pamukçuk. iktidar. (--ped. güç. 3. kanyon. konuşma dilinde çoğu vurgulamak 2. 1. z. geleneklere uygun. kasket. s ıfat: i. 2. İng. ı. anamal. kapasite. 4. konserve yapılan yer. huysuzluk yaparak. ince boru. konserve: canned chickpeas konserve nohut. suç. 5. 1. gebreotunun yemi şi. s. dili yaramazlık. tepe. tabanca mantar i. top güllesi. majüskül. (çay. . s. -amayız. f. 2. azizlik mertebesine yükseltme. yardımcı f. canonize. bir katedrale bağlı olan papaz. s. -amam. kebere.. k. majüskül. 2. kapari. i. i. kapital. i. i. 2. i. boş laf. konserve yapma. s. 3. s. içi çok şey alan. i. markiz. ba şlık. bot. 1. geniş. 5. Bunu başkan sıfatıyla mevki. ehliyetli. yamyam. oylum.. bak. yetenekli. i. He did this in his capacity as president. kapsül. tapa. 1. İng.olarak açıkgöz. başkent. yetenek. baldaken. 3. yetenek.. başşehir. i. i. büyük harf. --ping) 1. kapari. 1. görev. tuval. Hrist. 3. büyük harf. i. branda bezi. takke. 3. i. 3. k ılcal damar.b. 2.. 4.. bak. f. 4. aft. (anket yapmak/oy toplamak amac ıyla) (birçok kimseye) gidip şmak. kahve v. sabit varl ıklar. dikkatli. konulan) teneke kutu. s. i. Hrist.. güç. geçimsiz. hacim. istiap haddi. derin vadi. 4. kural. 1. Hrist. 2.. huysuzluk. i. kap. tedbirli. i. zirve. konserve fabrikas ı. doruk. -amazlar (Anlamı ğinde can not ayrılır. kurallara uygun. sayvan. kano. 2. failini ölüm cezas ına çarptırabilen suç. büfe. i. hırsızlık. Hrist. dili sermaye sabit aktifler. 2. i. 1. 2. i. i.gerekti uyan ık. 1. kapak. f. anat. konu i. i.. 1. kilise hukuku. k. top. büyük. matara. kabiliyet. eşkin gidiş. i. gebre. i. aksi.

esir dü şmüş. i. İng.). anamalc ılık. karbon. kaprisli. i. ırgat. ele geçirmek. yanm ış şeker. Karaman kimyonu. 2. 1. i. otomobil. i. majüskül. kopya. 1. -i sermayeye çevirmek. gazlı içecek. k. karbondioksit. 1. i. frenkkimyonu. 1. 2. i. i. i. i. cezbetmek. silahlar ı bırakmak. k ısa tüfek. bocurgat. karabina. karbonmonoksit. büyülemek. . i. -i büyük harfle yazmak. 2. capitalize.. f. İng. s. kumanda etmek. 2. k ırat. karbonatla ştırmak. is. deniz albayı.. devrilmek. karbonat. kopya kâğıdı. 3. -i kendi menfaatine çevirmek.. tutsak. f. s.capital letter capital levy capital punishment capital stock capitalise capitalism capitalist capitalize capitalize on capitulate capitulation capitulations caprice capricious Capricorn caps caps capsize capstan capsule captain caption captivate captive captive audience captivity captor capture car car park car wash caramel carat caravan caravansary caraway carbide carbine carbohydrate carbon carbon black carbon copy carbon dioxide carbon monoxide carbon paper carbonate carbonated drink büyük harf. ölüm cezas ı. karbon kâ ğıdı. 3. -e sermaye sa ğlamak. vagon. ele geçiren kimse. ele geçirme. araba. kervan. i. dili büyük harfler. 2. kaptanlık etmek. zaptetme. i. i. f. zoraki dinleyiciler. i. 2. devirmek. ayar (1 kırat = 200 mg. kapsül. başlık. f. otopark. 2. sermaye vergisi. astrol. reis. teslim olmak. tutsaklık. i. karbon kopyas ı. 1. i. kapitalizm. karavan. lamba isi. tutsak eden kimse. karamela. zaptetmek. alabora olmak. çoğ. 1. karbonhidrat. i. oto yıkama yeri. -den faydalanmak. kapris. i. i. karbon kâ ğıdı. f. çoğ. 1. f. yüzbaşı. kopya kâğıdı.. karpit. f. bak. 2. kim. alabora etmek. i. tutsak etmek. i. k ıs. kapitülasyonlar. capital letters. kapitalist. i. 3.. anamalc ı. O ğlak burcu. i.. manşet. 2. üstü kapal ı yolcu veya yük arabası. kaptan. İng. 1. kervansaray. esir. f. şartlı teslim. i. i. esas sermaye hisse senedi.. i. 1.

2. kariyer. kapıcı.carbonated water carbuncle carburetor carburettor carcass card card catalog card index card index card table cardamom cardboard cardiac cardiac arrest cardiac disease cardiac failure cardiac muscle cardigan cardinal cardinal numbers cardiogram cardiologist cardiology cardsharp care care for care of careen careen around the corner careen down the road career carefree careful carefully carefulness careless carelessly carelessness caress caretaker caretaker government careworn carfare cargo Caribbean caricature caricaturist soda. He left him in his sister´s care. s. i. s. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak bir yana yatmak. Bana mektup postalad ı na Cengiz Göksel eliyle diye yaz. 2.b. kart. geçici hükümet. kargo. kakule. kalp kas ı. itinal ı. 3. hileci. 2. itina. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek. 2. dikkatli. maden sodas ı. kalp ilacı. s. özenle. kalp hastalığı. kalple ilgili. 3. tedbirli. çıban. karikatür. ölçülü. 2. 2. z. kart fihristi. i. tasas ız. karton. üçkâ ğıtçı. dikkatsizlik. Onu k ız mızda bize 1. i. dikkat. anat. i. i. dert. parlak kırmızı. (otobüste) bilet paras ı. i. dikkatli olma. i. dertsiz. i. bak. f. isk. kardiyolog. 2. karbüratör. 3. 1. 1. i. den. kalbe ait. . 1. bina iskeleti. s. kardiyak.. i. (sahibi yokken malikâne. kaygısız. zarftaki ismimin alt f. carburetor. 2. i. kucaklama. karikatürist. kalp krizi. -e bakmak: Who will care for us in our old ş age? Ya şlılığı kim bakacak? 2. 1. dikkatsizce. 2. İng. dikkatle. kardinal. Karayip. (h ızla giderken) (motorlu araç) yan yatarak kö şeyi dönmek. 1. i. ana. 2. kayg ı. dikkatsiz. endişeden bitkin. karikatürcü. ihmal. özenli. karde ine emanet etti. 1. s. ceket. 4. karina gitmek/ilerlemek. i. mide a ğzına ait. i. 1.b. yük.. hırka. kumar masas ı. önemli. okşamak. ceset.). asal sayılar. s. i. 2. özen. tasa. 1. i. 1. s. kalbi uyaran. kardiyoloji. i. şirpençe. bilgisiz. 1. leş.´ne bakan) bekçi. i. i. bakım: He´s in intensive care. sevmek. 2. 3. kardiyogram. care istemek: Would you care for some tea? Çay içmek ister ığında eliyle: Write me of Cengiz Göksel. iskambil kâ ğıdı. f. kalp hastas ı. itinayla. kalp krizi. mukavva. ev v. i. i. z. 1. kartotek. dikkat. kart katalo ğu. İng. i. belli ba şlı. ok şama. i.. karikatürünü çizmek. kucaklamak. kayıtsız. enkaz (gemi v. i. O yoğun bakımda. 3. 1.

(işi) sürdürmek. şamata (k biriniba ba şr ar ı bir sonuca ş (bir şdavranmak. halı. i. gitmek. too far carry the day carry the day carry through i. 1. 2.ula aşı rtıırmak. 2. amac 1. vagon dolusu. lal. (to) hesaptaki miktar alıp götürmek. i. at arabası ile taşımak. İng. 5. carsickness i. i. şerit. dili 1. devam etmek. Onlar carry weight carry/bear/have a grudge against birine karşı kin beslemek. Noel ilahisi. nakliyeci. gerçekten yapmak. araba dolusu.1.. s. yanları açık garaj. İng. nakliye. (birini/bir misillemeşyapmak. i. 1. k. 1. havuç. etçil.t. f. (kara ta şıtının sallanmasından ileri gelen) mide bulantısı. yolcu vagonu. sızlanıp durmak. through carry s. İng. yol. bot. kartografi. i. leş. 2. i.. i.(karayolunda) duruş. 2. katliam. k ızıl. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük ta şıyabilir. zool. şehevi. marangozluk. i. içki âlemi yapmak. içki içip şamata yapmak. uygulamak. ılıp gelmek. keçiboynuzu. k ırım. Sabr ı sayesinde bu işi başarır. i. aşırı gitmek. i. harnup. heyecanlan kap üstün kazanmak. 2. haritac ı.. 1. bir şekilde 4. gerçekten yapmak. bir şeyi yerine getirmek. atlı yük arabası. 3. İng.caries carload carmine carnage carnal carnation carnival carnivore carnivorous carob carol carouse carp carpenter carpentry carpet carpet sweeper carport carriage carriageway carrier carrier bag carrier pigeon carrion carrot carry carry an amount forward carry away carry coals to Newcastle carry on carry one through carry one´s point carry out carry out/take reprisals carry s. 2. büyük torba/poşet. carrycot i.. 3. -i bitirmek: She carried through on her sayesinde (bir işi) promise. s. ı (ba şka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek. cart götürmek. bot. 1. (dişte/kemikte) çürüme. f. marangoz. i. Sözünü yerine getirdi.. do ğramacı. etkili/önemli olmak: It´ll carry no weight with them. taşıyıcı. k. sürüklemek. bedensel. işi sürdürmek. (on) -i yerine getirmek. k. i. 1. s. dülger. kartograf. el arabası. istedi ğini elde etmek. i. get carried away kendini kapt ırmak. i. posta güvercini. gırgır (süpürge). kan dökme. taşıt şeridi. zool. ta İng. cinsel. ma. 1. tatbik etmek. nakliye ücreti. 2. i. nakliye şirketi. 2. eyi) dışarıya taşımak. şı i.. karanfil. dili kazanmak. haritac ılık. 1. duruş biçimi. etobur. karnaval. yerine getirmek. at arabas ı. f. (bir şeyin) ı etkilemez o. etobur. taşıyan. dili bir şeyin dozunu kaçırmak. (saplı) portbebe. çürümüş et. 2. i. 3. 4. ızgş ıey) nlıktan) ğı ıpılça ğırmak. karanfil çiçe ği. i. yenirce. ına ulaş mak. dili tereciye tere satmak. 2.. Noel ilahisi söylemek. k. i. taşımak. ıp aşırıya kaçmak. sazan. galip gelmek. i. ey) birini ayakta tutmak: (bir Her patience will carry her through. . cartilage cartographer cartography i. i. f. k ıkırdak. 2. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of bir twenty tons.t.

1. karikatür. foto. ödemeli. 3. (oy) vermek. 3. 1. 1. -e büyü yapmak. oyma. dili nakit para. camera i. 2. 1. bankamatik. i. kavun. dilb. rol taksimi yapmak. (cast) 1. kimseler. 3. 4. 2. 6. f. 1. kumarhane.b. f. i. -e leke sürmek. atma. yöneltmek. 3. varil. i. 3. hastaya baktım. 2. i. f. dilimlemek. k.D. s. karikatürist. (bak ış v. el yard ımı ile yanlamasına atılan takla. çerçeve. savurmak. i. 1. (büyük bir satış yerinde) kasa yeri. 4. manyok. k. kasa. 2. çizgi film. 1. i. bir varil dolusu. 1. küçük kutu. 5. kaset. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek. bir fıçı dolusu. 5. i. çağlayan. 2. kın. kanatlı pencere. 2. (k ırık kemiğe) alçı. kutuya koymak. 1. 1. tahsil etmek. f ırlatmak. i. kaşmir yün. -i büyülemek.´ni) oymak. i. fıçı.2. mukavva kutu. (sofrada kullan ılan) et bıçağı. 2. . 2. taş v. mücevher kutusu. i. film kutusu. 1. çerçeve. i. tak i. hal. 3. -i lekelemek. kasadar. mahfaza: violin case a keman kutusu. oyularak yap ılmış eser. fişek. 1. kaşmir. tapyoka. oymac ı. -den kazanç sa ğlamak. i. papaz cüppesi. gölge yapmak. palaska. case foto ı. dili -den yararlanmak/faydalanmak. İng. fişeklik. kasa. s. 1. 2. kaşmir kumaş. kaplama. 2. fırında kullanılan toprak/cam kap. hasta: I had five cases of syphilis this morning. 2. C. zayiçesine atfetmek. amerikaelmas ı. pencere kanadı. ka i. 3. dış görünü ş. i. kartuşlu dolmakalem. i. 2. tesliminde ödenecek. paraya çevirmek.O. 2. kavun. (ağaç. oymacılık. nakit para. 2. 1. vaziyet. kasiyer. yazarkasa. bakmak. çizgi film çizen sanatç ı. i. biladerağacı. veznedar. 2. kartuş. i. kaşmir: cashmere sweater şmir kazak. durum. k ıs. sand ğraf makinesi mahfazası. mahuncevizi. pe şin para. bot. 1. kasa. (bankada) vezneci.´ni) çevirmek. para.b. kal ıp. 4. f. karton kutu.carton cartoon cartoonist cartridge cartridge belt cartridge case cartridge pen cartwheel carve carver carving carving knife casaba casaba melon cascade case case case ending casement cash cash cash dispenser cash in on cash on delivery cash on the barrelhead cash point cash register cashew cashier cashmere casing casino cask casket Caspian cassava casserole cassette cassette player/deck cassock cast cast cast a horoscope cast a shadow cast a slur on cast a spell on cast a spell upon i. (çek) bozdurmak. kutu. güveç. 1. büyük resim tasla ğı. (mermi için) kovan. karikatürcü. bot. yana dayanmalı aşma. 3. kaset. 2.oynayanlar. çemberleme. şelale.sabah kutu. i. manyok kökünden ç ıkarılan nişasta. büyü yapmak. toprak/cam kapta pişirilen yemek. (bir tiyatro oyununda/filmde) rol alan maket. 1. i. i. 1. İng. 2. i. i. tabut. matb. atmak. oyma. 2. vaka: murder case cinayet Bu be ş frengili ık. kasetçalar.

i. yaralı. i. dökümcü. 1. f. i. İng. s. ilgisizlik. 2. k. Katalan. iğdiş etmek. şelale. pudraşeker. 1. demir atmak.o. i. i. i.. acil i. azarlama. katarakt. -i düşünmek. çözmek. aksu. kale. çok sağlam. i. 3. şato. 1. azarlamak. ince tozşeker. 1. paylama. alarga etmek. demirlemek. adrift cast/drop anchor castanet castaway caste caster caster sugar caster/castor sugar castigate castigation cast-iron castle castle in the air/castle in Spain castor castor castor oil castrate castration casual casual clothes casualness casualty casualty ward/department cat cat cat nap catafalque Catalan catalog catalogue Catalonia catapult cataract oy vermek. i. kayıtsızlık. dili -in kaderine ba ğlanmak. İng./cast one´s lot cast s. 2. i. 3. (mobilyaya tak ılan) küçük tekerlek. can ını sıkmak. was a casualty of the spending cutback. deniz kazas ına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. f. günlük elbiseler. katalo ğunu hazırlamak.. ölü. k. İng. ilgisiz. düşünüş şekli. tesadüfen olan. i. catalog/catalogue. 2. ıssız adada bırakmak. İspanyol çalparası. caster. kedi. i. katapult. acil servis. ayırmak. çok dayanıklı. bak. pikten yap ılmış. satranç kale. 4. k ıs. katalog. Katalonya. 1. i.o. büyük çağlayan. f.cast a vote cast about cast anchor cast away cast down cast in one´s lot with cast iron cast iron cast loose cast lots cast of mind cast off cast one´s bread upon the waters cast one´s lot in with s. 2. k ınamak. Heservis. 1. çavlan. kayıtsız. 2. hadım etme. pik. reddetmek. İng.. perde. kura çekmek. bir şeyi akıntıya bırakmak. 1. dili kar şılığını beklemeden iyilik etmek. rasgele. devirmek. 1. 2. s. hintyağı. catechism. Ona şöyle bir göz attı. Tasarrufun ucu ona İ ng. bak. i. demir atmak. 2. akbasma. catalog. i. iğdiş etme. 1. pik. tıb. biriyle işbirliği yapmak/bir olmak. 1. den. cat-and-dog fight kedi köpek kavgas ı. font. f. lakayt. pek dikkatli olmayan: He gave it a casual glance. sapan.. -i tasarlamak. 2. 1. 2. i. katafalk. şekerleme. hadım etmek. yaralanan. kastanyet. 1. katalog yapmak. İng. (kazada/sava şta) ölen./cast in one´s lot with s. s. 2. i. pudraşekeri. hayal. mancınık. i. i.. kast. 2. dökme demir. kaza. kas ıtlı olmayan. . paylamak. çöpe atmak. 2. Katalanca.t. hulya.

-in gözüne ilişmek. i. sâri. s.o. Seda şmek: ti. tutma. felaket. f. kategorik. rahats ız edici duyguları dışa vurarak onlardan kurtulma. bölüm. on with him. 4. birini gafil avlamak. anlamak. katedral. kategorik olarak. Hrist. k. s ınıf. müshil. ili -in 1. çakmak. tutuşmak.. parça. tırtıl. av.o. dinlenmek. categorize.. katarsisle ilgili. kati. f. (trene/vapura/uça ğa) yetişmek.. i. 3. s. soluk almak. nezle olmak. kesin. i. 2. birini gafil avlamak. in the act catch s. zümre. birini haz ırlıksız yakalamak. f. adamak ıllyeti ı birşz ılgıt yemek. i. k. bak. . kiriş. tırtıllı palet. yiyecek tedarik etmek. afet. bula şıcı. bölüm. tırtıl. Hrist. k. birdenbire farketmek: I caught sight of Seda. dinlenmek. unawares catcher catching catchy catechise catechism catechize categorical categorically categorise categorize category cater caterpillar caterpillar tread catfish catgut catharsis cathartic cathedral Catholic i. k. i.hoşuna gitmek.o. yakalayan şey/kimse. yakalama. yemeklerin haz ırlanmasını ve servisini üstüne almak. dili fena halde ha birini gafil avlamak. 2. Benden o kadar ileride ki ona şlanmak. dili kestirmek. ilmihale dayanarak din dersi vermek.o. z. 2. 1. feci. catechize.. soluk almak. i. 5. (caught) 1. kurt. off guard catch s. off guard catch s. 1. müshil. tabaka. ılmak. k ısa bir süre uyumak. beysbol vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncu. felaketli. 3. 2..catarrh catastrophe catastrophic catch catch catch at catch cold catch fire catch fire catch forty winks catch it catch on catch one´s breath catch one´s breath catch one´s eye catch s.´s attention/eye catch sight of catch sight of catch the fancy of catch up catch/get hell catch/take s. tutmak. soluklanmak. dili papara/zılgıt yemek. k. 1. kilit dili. bir yakalanan av/bal ğ ş olarak dü ş ünülen uygun ki ş i. tutmak. kategori. s.. with -e yetişmek: He´s so far ahead of me I can´t possibly catch up memin imkânı yok. Katolik. i. birini suçüstü yakalamak. müz. yayınbalığı. hoş ve kolaylıkla akılda kalan. k. i. birinin dikkatini çekmek. red-handed catch s. 1. O anda gözüme gözüne ili şti. birini suçüstü yakalamak. dikkatini çekmek. s. 6. 2. boğaz veya burunda balgam/sümük toplanma.o... i. i. s. tutuşmak. yakalamak. sıkışmak: I caught my sleeve onpartide the door handle. 2. Hrist. gözüne çarpmak. dili dili müstakbel e -i yakalamaya/tutmaya çal ışmak. dili 1. s.o. felaket. f. i. zool. gözüme iliş At that moment I caught sight of her. s ınıflandırmak. ateş almak. f. İng. İng.. bak. moda olmak. vasıflandırmak. i. katarsis. nefes almak. katarsise yol açan. napping catch s. birini gafil avlamak.. f. 2.o. Gömle imin tak ık. ilmihal.

mam. 3. you. i. cav... dişçi. i.. bak. 2. hedef. 1. huk. i. oynamak. caviar. compact disk. kazan. s. i. dava.men (keyv´men) i. süvariler. (önemsiz şeyler üzerinde) tartışmak. laubali. 2. tedbir. evrensel. havyar. kocaman.. i. 2. f. 2. sebep. i. iki kara ın ı birbirine layan ve deniz ığında suyla kaplanan parças ıcı. gaklamak. i. s. Kafkas. ikaz. i. kedi gibi. ambar gibi (yer). 2. ikaz. Katoliklik. çoğ. anat. s.men (käv´ılrimîn) i. f. 2. oyuk. s. i. i. ihtiyatlı. herkesin ilgisini çekmek. kompakt disk çalar. i. atlı şövalye. yol açmak: What´s caused this? Buna yol açan Will sokmak. karga gibi ötmek. gaye. Katolik kilisesi. 1.al. k. f. 2. sakıngan. serbest. 3. dağlamak. k. bak. sığırlar. oyuk. f. dili iğneli söz söyleyen. 1. i. kibirli. suçüstü yakalanm ış. 2. s.catholic Catholicism catsup cattle catty Caucasia Caucasian Caucasus caught caught in the act cauldron cauliflower causal causality cause cause cause s. i. bak. 4. cubic centimeters. cauterize. İng. i. illet. bak.kabard acı (söz). s. f. umumi. neden. kendini beğenmiş. karga sesi. i. ba 1. 2. k ıs. uyarma. i.. olmak. 1. uyarıcı. çökmek. arnavutbiberi.o. nedeni olan. bo f. 3. mağara. mağara adamı. amaç. i. tedbirli. uyarmak. carbon copy. 1. dikkatli.Seninle kavite. to sin cause/create a stir causeway caustic cauterise cauterize caution cautionary cautious cautiously cautiousness cavalier cavalry cavalryman cave cave in caveat caveman cavern cavernous caviar caviare cavil cavity cavort caw cayenne cayenne pepper cc CD CD player s. 2. ğ kostik. liberal. genel. ihtar. tıb. 1. yakmak.. i. cave. z. 1.. kostik madde. catch. çoğ. i. . aç ık fikirli. s. tıb. i. cause worthy of sebep one´s devotion. süvari s ınıfı. ikaz etmek. çürük. sansasyon yaratmak. Kendini adamaya de ğer bir f. karnabahar. (göl/bataklık üzerinden geçen) uzun köprü/kazıklı yol. İng.. büyük ma ğara. i. nedensel. sıçramak. cürmü meşhut halinde yakalanmış. yak f.. gak. neden olu şturan.ry. heyecan yaratmak. ülkü: That´s a dava. süvari. s. nedensellik. ketchup. dili i ğneli (söz). ihtiyatla. arnavutbiberi. at -e itiraz etmek: I won´t cavil about it with onu tart ış şluk. i. çoğ. ihtiyatlılık. it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten birini ne? günaha 1. k ıs. Kafkasya. i. 1. f. ihtiyat. uyar ı. neden olmak. i. Kafkasyal ı.

i. s. selofan. sürekli. küçük oda. Keltlere özgü. (gen. f. 3. semavi. bot. s. sansürcü. sona ermek. 2. i. 1. 2. i.. hücresel. i. . kökkerevizi. centennial. 1. f. 2. yüzüncü yıldönümü. 2. 1. 1. sürat. i. spor santr. kutlama. 2. i. i. da ğservisi. i. sayım. ilahi. devam etmemek. 1. k ınamak.. ate şkes. 5. sansür işleri. 4. ask. mahzen. 1. 2. 1. çimentolamak. i. ünlü. i. bodrum kat. 2. 3. me şhur. 1. beton kar ıştırıcı. Keltçe. merkez. s. kereviz. 3. z. 2. dini nedenlerden dolayı) evlenmeyen ve cinsel ilişkide bulunmayan (kimse). ortada olmak. kurmak. f. sansürden geçirmek. i. i. Corps of Engineers. mezarlık. 1. 4. i. betonkarar. çekim merkezi. i. tavan fiyatı. central. 1. s. s. k. nüfus sayımı.. viyolonselist. kesilmek. dikkat merkezi. f. i. i. s. eleştirme. 1. s. sapkerevizi. Keltçe. göksel. son vermek. kutlamak. yüz yılda bir olan. sağlamlaştırmak. aralıksız. beton ile kaplamak. kutsal. i. (gen. i. göze. durmadan. 2. bırakmak. i. 4. ün. dili cep telefonu. şarap mahzeni. selüloz.. hız. i.CE cease cease fire cease-fire ceaseless ceaselessly cedar cede ceiling ceiling price celebrate celebrated celebration celebrity celerity celery celery root celestial celestial pole celibacy celibate cell cellar cellist cello cellophane cellular cellular phone/telephone celluloid cellulose Celsius thermometer Celt Celtic cement cement good relations with cement mixer cemetery censor censorship censure census cent cent centenary centennial center center of attraction k ıs.. Kelt. kiler. i. 2. göğe ait. yüz yıllık. ünlü. i. Chemical Engineer. ünite. çimento ile s ıvamak. elek. dini nedenlerden dolayı) evlenmeme ve cinsel ilişkide bulunmama. durmak. ortalamak. toplamak. şöhretli. 2. ile dostluk 3. bak. kabristan. cep telefonu. orta. k ıs. i. b ırakmak. devretmek. terketmek. santigrat termometresi. 2. gökkutbu. sedir. me şhur. yüzyıl. f. yap ıştırmak. Civil Engineer. i. i. 1. sent (Amerikan dolar ının yüzde biri). hücre. i. bayram yapmak. bodrum. hücreli. ortaya almak. asır. 2. 2. ateş kesmek. eleştirmek. i. i. viyolonsel. ortas ın 1.. s. 3. selüloit. f. tavan. Kelt. 1. centigrade. 1. göçermek. şarap stoku. azami fiyat. pil. ara vermeden. 3. gözeli. 2. gözesel. century. bitmek. betonyer. Church of England. şöhret. sansür memuru. çimento. bir merkezde ı almak. sansür. sansürlemek. f. ortaya gelmek. kınama. i.

. sertifika. certify. merkezde toplamak. muayyen. f. 1. elbette. i. fayans. dili -in ak ıl hastası olduğunu resmen tasdik etmek. certified. ı. center. 1. resmiyet. tek. ruhsat. çinici.center of gravity center of gravity centigrade centigrade thermometer centigram centigramme centiliter centilitre centimeter centimetre centipede Central central Central America central bank central heating centralisation centralise centralization centralize centrally centre centrifugal centrifugal force centripetal century ceramic ceramic tile ceramics ceramist cereal cerebellum cerebral cerebrum ceremonial ceremonially ceremonious ceremoniously ceremony cert certain certainly certainty certificate certify certitude cervix ağırlık merkezi. törensel olarak. 2. z. i. 2. tören. boyun. 4. 4. k ıs.. s. tasdik etmek. ayin. 2. 1. i. merkezkaç kuvveti. santigrat. şahadetname. çok resmi bir şekilde. 3. merasim. santigrat termometresi. çıyan. s. törensel. santrifüj. merkezileştirilme. s.. asır. i. 1. çoğ. ş üstüne. 3. bak. centiliter. i. . belge. 2. s. çanak çömlek. kesinlik. şüphesiz. muhakkak.. kesinlik.. tahıl bitkisi. İng. anat.... teyit etmek. tören. katiyet. merkezi ısıtma. k. seramikçi. beyinsel. s. santilitre. i. 1. karo fayans. tahıla ait. çinicilik. kalorifer. İng. i. merkezileştirilmek. merkezile ştirme. z. s. çini işleri. seramik e şya. kaç ınılmaz. emin.. 2. hububat. i. anat. i. resmi. i. s. i. i. belirli. orta. 4. bak. centimeter. İng. santigram. 1. bak. resmi. çini. 1. İng. beyincik. baz z. teklifli. i. centigram. (-in doğruluğunu/gerekliliğini) belgelemek. (m ısır gevreği gibi) tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecek. 2. telefon santralı. i. i. İng. bak. ussal. ağırlık merkezi. i. s. tabii. i. merasim. 2. merkeze do ğru yaklaşan. certificate.. k ırkayak. z. çini. zahire. i. f.. i.. dili entelektüel. santimetre. 1. merkezkaç. 3. 2. kati.. f.. ba i. i. rahim boynu. tahıl. Orta Amerika. s. bak. f.. 2. 6. tahıl türünden. kesin. törensel.. seramik. merkezi. 3. yüzyıl. ana. anat. k. merkezcil. s. do ğrulamak. beyin. i. 1. protokol. tasdikname. zool. katiyet. seramik sanat ı ve tekniği. vesika. 2. merkezile ştirmek.. merasimle ilgili. entel. 1. ayin. centralization. merkez bankas ı. 3. anat. 5. bak. s. 1. İng. 2.. 2. diploma. belli ba şlı. santral memuru. i. i. centralize. 3.

iç sıkıntısı. makam. 4. 3. i. hâkimin oturum dışı konularda çalıştığı yer. saman. . kurul ba şkanı. chapter. up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek. k ı1. 4. kullan kabu ğu. cgm ch Chad Chadian chafe chafe at the bit chaff chagrin chain chain letter chain of command chain reaction chain smoker chain store chain-smoke chair chair lift chairman chairmanship chairperson chairwoman chaise longue chalcedony chalice chalk challenge challenge match challenger chamber chamber music chamber music chamber of commerce chamber of commerce chamber orchestra chamber pot chambermaid chambers i. tebeşir. 1. başkan. peş peşe (sigara) içmek. chain.men (çer´mîn) i. k. peş peşe sigara içmek. Çat. Çadlı. iskemle. hayal k ırıklığı. k ıs. çoğ. sezaryen. 1. Çad. 3. f. i. i. f. meydan okuyan kimse. k ıs. i. silsile (da ğ). chafing dish (sofrada yemek ısıtıcıçöp. church. zincirle bağlamak. i. İngiliz kamara. child.cesarean cesarean section cesium cessation cesspool Ceylon Ceylonese cf CF CFI cg. hayal rıkl ığına u ğratmak. sı. i. fişek yatağı. Sri Lanka. şezlong. oda orkestras ı. ink ıta. i. kalseduan. cost and freight. kürsü. çoğ. f. bak.wom. 1. i. s. cost. oda müzi oda müziği. yasama meclisi. başkan. sigara tiryakisi. yatak odas ı.. Çad. i. kurul ba şkanı. (kadın) kurul başkanı. tahılılan) i. zincirlemek. 4. kim. utandırmak... aynı mağazalar zincirine bağlı mağaza. i. i. Hrist. f. i. i. (ayakkabı) vurmak. 1.. telesiyej. dili işlerin gecikmesinden dolayı huzursuz olmak. chair. chancery. daire. k ıs. 3. mahkeme. ovarak aşındırmak. k ıs. i. ovarak ısıtmak. chief. sezaryen. ği. sandalye. rezil etmek. sinirlendirmek. chair. oda. kesilme. compare. komisyon. başkanlık. and insurance. meydan okuma.. ticaret odas ı. (ayinde kullan ılan) kadeh. k ıs. 5. meydan okumak. i. centigram(s).en (çer´wîmîn) i. bak. i. freight. i. komuta zinciri. sezyum. s. ticaret odas ı. i. i. 2.. Sri Lankan. kad ıköytaşı. 2.. f. (erkek) kurul başkanı. durma. zincir. Çadlı. f. s. 2. özel oda. 2. i. başkan. 2. başkan. spor çelenç. çoğ. zincirleme reaksiyon. Çad´a özgü. lağım çukuru. oda hizmetçisi. zincirleme mektup. lazımlık. utanç.

dili adam. mecra. değişkenlik. kavrulmak. bot. 5. delikanl (toprak. rizikolu. 1. destek olmak. i. 1. k. dönüşme. kavurmak. 4. i. hiç de ğişmeyen. dönüşüm. avize. ihtimal.. sertle ştirmek. k İng. TV kanal. şampanya rengi.. yüzü solmak. radyo. caymak. Tesadüf eseri oradayd -e rastlamak. f. i. ateşe kömürle ın. sahip de ğiştirmek. oymak. i. there. 2. s. değişme. zool. (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek. zool. hizmetçi . 2. i. into chant chant chaos chaotic chap chap chapel chaperon chaplain chapter char char i. paran ın üstü. i. bozuk para çantas ı. (Almanya´da) şansölye. kaos. (taşıtta) f. i. şampiyon. -in dışını yakarak ştirmek. kader. fırsat. s. s. 2. rektör. 2. -e tesadüf etmek. i. yüzü k ızarmak. monoton bir melodiyle söylemek.monoton kar ışıklık. şans. 2. (soğuk) (cildi) çatlatmak. küçük kilise. (madeni yüzeyleri parlatmak için kullanılan) güderi ı. yar ık. talih. f. müdafaa etmek. İng.4. (--ped. 3. k. (okul. düzensiz. şans eseri olan. 1. şampanya. yanardöner. yüzü k ızarmak. el değiştirmek.1. i. (from/to) (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçmek. 3. şanjanlı. f.kad yanarak kömürle şmek. değişmek.. i. s. 1. 1.b. şampiyonluk. müdafi. 6. s. dili (bir riski) göze almak. ufakl iştirmek. (kad ın) hademe. i.. şampanya rengi. 2. 1. (ciltte) çatlak. 1. fikrini/karar ını değiştirmek. ses tonu. şampiyona. dili ağız değiştirmek. değ aktarma yapmak: You´ll have trains in Ankara. parças i. ızartmak.tahta v. bozuk para. i. nehir yatağı. i. i. taraf ını tutmak. başkasının eline geçmek. katır kutur/kıtır kıtır/hart hurt/çıtır çıtır yemek. savunucu. değişiklik.. bo ğaz. değı iş ikli ğe uğramak. 2. risk. f. ordu veya hastanede) papaz. adres de ğişikliği. başbakan. çok sab ırsızlanmak. bak. monoton bir melodi e şliğinde söylenen sözler. etmek.t. k. 2. üstünü de 1. istikrarsız. 3. değişim.ı. 2. i. k ısım. ask. çatlatmak. 2. s. şaperon. hizmetçi. 1. 2. bir şeyi f. 1. --ping) 1. 2. 1. tahvil bozuk. şarkı söyleyerek kutlamak. --ring) 1. nöbet de ğiştirmek. papatya. şarkı söylemek. hava de ğişimi. şapel. kararsız. tesadüfen olmak: She chanced to be ı. f. i. Ankara´da ğiştirmek. tahavvül. 3. k. el değiştirmek.´ni) yarmak. 1. çocuk. 3. 2.chameleon chamois chamomile champ champ at the bit champagne champion championship chance chance chance on/upon chancellor chancy chandelier change change change clothes change color change color change hands change hands change of address change of air change one´s mind change one´s tune change over change purse change the guard changeability changeable changeableness changeless changeover channel channel s. 1. 4. i. (kitapta) bölüm. üstünü bato şınchange ı değiştirmek. yenilik. karmakar ışık. savunmak. bukalemun.. 2. 2. 3. (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçiş. changeability. monoton bir melodi. tilavet. k. (--red. 1.. 2. akak. i. karga şa. dili kesin olmayan. su yolu. da ğkeçisi. f. i. i. i. s. riziko. 5. değişken. yol. 2.bozukluk. şampiyon. yakarak kömürle ştirmek. kanal açmak. 3.

bozulmam için cezaland ırmak. i. f.b. 1.sis (şäs´iz) i. 3. 3. dikkatli. işgüder. hikâye. 4. nitelendirmek. cezaland ırmak. 1.faires (şarjeyz dıfer´) maslahatgüzar. i. sevimli. 1. 1. suçlama. 2. hizmetçi kadın. sili. cezbetmek. konuşkan. lekesiz. f. karakterize etmek. şarlatan. ıslah etmek f. i. hücum. s. yardımseverlik.. ucuz. hizmetçi. f. gevezelik. adi. uslandırmak. özel şoför. karakter. saflık. characterize. şahıs. characterization. namuslu. bo ğaz. imtiyaz.. 3. f. şoven.´ni) i. grafik. derin yarık. i.gés d´af. of -i esirgeyen. 1. i. 2. i.wom. i. karaktersiz.. çoğ. -ingemi haritas ı. pazı. İng. i. cazibe. kurucu üye. 2. s. karakteristik. hayırseverlik. barut hakkı. özellik. nitelendirme. çizge. 2. dü i. top kızağı. hücum etmek. s. 5. döverek cezalandırmak. 5. elek. çekici. ış. hizmetçiyard kadı ım n. izlemek. vas ıf. şarj etmek. s. 1. karizma. tar. beş. kovalama. sadaka. çene çalmak. . f. 4. taşınır mal. hay İng. bot. i. nitelemek. tip bir kimse.plan (uçak. t ılsım. s. 4. iffetli.. --ting) sohbet etmek. (kadın) hademe. chas. yola getirmek.en (çar´wîmîn) i. şovenizm. hususiyet. f.b. gemi v. çene çalmak. i. çarter seferi. konuşkanlık. büyü. görevlendirmek. çoğ. hayır işi. 1. 3. bak. f. çenebaz. 1. f. berat. oyun v. (--ted. oto. elek. itham.. karakalem. 1. 5. tipik. s. i. derneği. yasaklanm ış cinsel ilişkilerde bulunmayan. 2. sade. büyülemek. çekicilik. 2. portolon. i. ho şş ato. ihtiyatl ı. geveze. harf. ho ş. tutmak. s. izleme. s. 1. (bir masraf suçlamak. 3. hayırsever. hamle. muska. tic. kovalamak. plan göstermek. i. ı birinin hesab ına) geçirmek. (kadın) hademe. patent. karakter.character characterisation characterise characteristic characterization characterize characterless charcoal chard charge charge charge account chargé d`affaires chariot charisma charitable charity charlady charlatan charm charming chart charter charter flight charter member charter plane charwoman chary chase chasm chassis chaste chasten chastise chastity chat château chattel chatter chatterbox chattiness chatty chauffeur chauvinism chauvinist chauvinistic cheap i. iki tekerlekli sava ş/yarış arabası. i. iffet. sohbet. baya ğı. ş arjedafer. 1. i. i. deniz haritas ı. nevi şahsına münhasır bir İng. 2. peşine şme. 2. f. yardımsever. 1. kiralanm ış ucuz tarifeli uçak. 2. i.. temizlik. tedbirli. s. i. i.. menkul.3. İng. 2. i. 2. ır cemiyeti. kanyon. takip etmek. kaydetmek. çizelge. tablo. yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmama. kira kiralamak. pe şine düşmek. 1. aç çoğ. şasi. şarj. i. merhamet. (hizmet kar şılığında ödenen) ücret. i. ınıkontrat yapmak. mangal kömürü. (roman. gevezelik etmek. bak. karakter. 2. 2. özyap ı. char. char. i. karakterize etme. basit. i. saf. 1. f.. 3. yapmak.´nde) kişi. itham etmek. hizmetçi. dillidüdük. 4. ı k hesap. 1. cana yakın. ho şbeş etmek. 3. 2. şovence. berat/imtiyaz/patent vermek. 2. 4. dartakip.

genel sa ğlık kontrolü. çek valf 1. ket vurma. 2. şen. hilekâr. birini neş2. durdurma. vestiyer. kopyac i. i. aldatmak. (bir şeyin) doğru 1.. i. This arayarak (bir şeyi) kontrol etmek: I´m checking for leaks in (belirli bir şeyi) ı n ak ı p akmad ığı n ı kontrol ediyorum. sıkı fıkı. Keyfine bak!/Geçmiş olsun! s. İng. nı yapt ırıp bir oda tutmak. up cheer s. argo pinti. İng. f. k. kaydını (otel. engel. hava terminalinde bilet ve bagaj ın kontrol edildiği tezgâh. kopya çekmek. de ğişik olaylarla dolu. yanak.o. 1. fren görevi yapan yava gem vurmak. gözden geçirme. f. avurt.. yan yana. İng. (bir şeyin) olmad ıı nö ığ ödeyip (otel. 1./an animal on cheer up Cheer up! cheerful cheerfully cheerfulness cheerio cheerleader cheerless f. ket vurmak: f. ğıtçıı ..cheapen cheapskate cheat cheater check check check for check in check into check on check out check up on check valve check with checkbook checkered checkers check-in check-in counter/desk checking account checklist checkmate check-out check-out counter checkpoint checkroom checkup cheddar cheek cheek by jowl cheek by jowl cheekbone cheekily cheekiness cheeky cheep cheer cheer s. vurma.´nden) ayrılmak. durdurmak.´nde) kayd 1. cik cik ötmek. dolandırıcı. çek hesab ı. 2. the roof. kareli.. amigo.. with (bir 2. . cimri. göz atmak. 1. kontrol. (birine) dan ışmak. i. i. 1. ucuzlamak.. 2. ne şelendirmek. ket. (sözle yap ılan) tezahürat. yava şlatmak. tam yenilgi. küstahlıkla.. keyif.ıkontrol noktas i. şey) (ba şka bir do ıyla) -e bakmak.ğ (kontrol etmekığı amac olup olmad ı. (sözle) tezahürat yapmak. keyifsiz. satranç mat. i. i. küstah. cıvıltı. küstahlık. dama oyunu. kopya çeken. ığını öğrenmeye çalışmak.b. -e göz atmak. s. 1. i. That defeat checked their advance. neşesiz.b. keyifli. s. dili yüzsüzlük. i. emanet. neşe. k. (birinden) izin almak. s. neşelenmek. çek defteri. muayene. neşelilik. pansiyon 1. k. 1.o. (otel İlk ı önce otelin resepsiyonunda the hotel´s reception desk. arsız. v. ekose. şlatma. hesab ru olup olmad nı öğ renmeye çalışmak. f. çekap.. elmac ıkkemiği. elendirmek. 3. çedar (bir çe şit peynir). z. yenmek. ucuzlatmak.b. ç i. üçkâ i. i. i. 3. engelleme. İng. dili yüzsüz. z. 1. yan yana. Hoşça kal! i. neşeyle. i. İng. ünlem.. 1. gemengellemek. 2. 2.v. cıvıldamak. birini/bir hayvan ı (sözlü) tezahüratla teşvik etmek. O yenilgi ilerlemelerini durdurdu.´ne Dam girince) kayd ını yaptırmak: First you have to check in at 1. ı. satranç mat etmek. 1. yüzsüzlük. dili yüzsüzce. 2. (kontrol etmek amac ıyla) bakmak. i. 2. neşeli. (süpermarketteki gibi) al ınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgâh. i. kış tezgâh ı. (bir şeyin) doğru olup ığın renmeye çal ışmak. i. i. k. doland ırmak. 2. f. dili cüret. i.. pansiyon v. 2. 2. kontrol listesi. anat. arsızlık.

argo bozuk para. chemist. satranç taşı. satranç. tıb. kestane rengi. argo çene çalmak. dili derin derin düşünmek. beslemek. peynire benzeyen.. 2. şifoniyer. peynir k ıvamında. 2. ahçı. k. güne ğik.. i. i. kestane. kimyasal. i. s. satranç tahtas ı. bot. 1. kimyasal reaksiyon.Cheers! cheery cheese cheeseburger cheesecake cheesecloth cheesy cheetah chef chem chemical chemical compound chemical compound chemical engineer chemical engineering chemical reaction chemical warfare chemise chemist chemistry chemistry major chemotherapy cheque chequered cherish cherry chess chessboard chessman chest chest of drawers chestnut chew chew s. tülbent. f. İng. f. i. çiklet. şen. checkered. kimya mühendisliği. f. hindiba. i. 2.o. i. göğüs. kimya. şıklık. nohut. . s. 2. kimyasal sava ş. suçiçeği. tavuk eti. üzerine titremek. i. ödlek. keyifli. dili birini azarlamak. asıl branşı kimya olan öğrenci. s. i.. f. i. k ıs. 3. Hoşça kal! 3. kimyasal bile şim. i. 1.men (çes´mîn) i. i. i. çita. k. Acinonyx jubatus. çizburger. İng. i. İng. piliç. kiraz. piliç. 1. (chid/--d. (teşekkür olarak) Sağ ol! s. chess. 1. s. kombinezon. out chew the cud chew the fat chewing gum chic chicanery chick chicken chicken feed chicken pox chicken-hearted chickpea chicory chide ünlem. 2. kutu. ba ğrına basmak. kimyasal bile şim. 2. şef. korkak. kimya mühendisi. peynir. ahçıbaşı. kemoterapi. i. civciv. s.. i. hile. 1. çiğnemek. bak. chemical. i. peynirli kek. vişne. i. kestane. i. çoğ. kimyasal madde. chid. peynirli hamburger. i. i.. zool.den/--d) azarlamak. kad ın iç gömleği. chemistry. 1. kimyevi. aziz tutmak. İng. sandık. i. modaya uygun. 3. kimyager. 1. s. kestane rengi. argo genç k ız. eczacı. şike. i. kusur bulmak. şık. Şerefe! 2. az para. çek. i. geviş getirmek. gütmek. out argo korkudan çekinmek.. neşeli.

çocuk. i. 1. zool. lamba şişesi. dili (sohbette geçen) sözler. so ğuk. 2. tabak dolab ı. çocuksu. s. 1. f. Şili. cesaret. melodi. keski. 1. 2. 1. şef. i. i. uyum. 1. 3. s. child. çocuksu. para bilg.dren (çîl´drın) i. 3. 2. şef. ürpermek. yarenlik.. soğuk bir şekilde. cırlamak. Çinli. çocukluk. cömert. Çin´e özgü. baş. kolay iş. ana. 1. centilmen. i. 2. 3. budamak.. z. i. i. ü ğuk iliğ ine geçmiş . çan sesi. 3. Şili´ye özgü. çocuksu kimse. 1. i. s. soğuk. yüreklilik. cırıltı. titreme. zool. i. 4. İng. şempanze. 2. (yiyecek/içecek) soğutmak. f. cömertlik. so i. anat. s. 3. 1. çene. bak. dan ıştay başkanı. yonga. (saat/zil/çan) ahenkli bir sesle çalmak. bak. k ırmızıbiber. gerçek olmayan. i. çene çalma: Enough of this chitchat. şekil 1. . 1. çentmek. s. i. 2. centilmenlik. 1. Anthropopithecus troglodytes. i. Şilili. k. i. ufak aç ıklık/yarık.. we´d better get to work. i. kızarmış patates. mak.. baca. muhabbet. patates kızartması. 2. çocuk oyunca ğı. baş. İng. 1. çocuk oyuncağı. cesur. çocu ğu olmayan. 2. (--ped. i. k. chivalrous. yürekli. (soğuktan dolayı) el/ayak parmağındaki şişkinlik. krater. 1. Çince. çip. en yüksek rütbede olan. Şilili. üşütücü.. çocuk ruhlu. s. f. en çok. zil sesi. i. hayali. s. f. i. cırıldamak. Tamias. çocuk.nese) Çinli. ba şkan. s. 2. nezaket. İng. çok kolay iş. 2. ğış ta bulunmak. z. çocuk gibi. baca temizleyicisi. hahamba şı. i. chil. s. çocuk bakıcısı.ş ili ğine kadar üşümüş. seramik.. çatlak. çentik. Çin. bebek. doğum. çocukça. İng. chili. z. baf. 2. ü ütmek. serin. belli başlı. 2. çini. yonga. çoğ. 2. 1. Bu kadar muhabbet s. 1. c ıvıldamak. 3. amerikasincab ı. 2. çoğ. 2. 2.. amir.chief chief justice chief rabbi chiefly chieftain chilblain child child´s play child´s play childbirth childhood childish childishly childless childlike childminder children Chile Chilean chili chili pepper chill chilled to the marrow chilli chilliness chilly chime chime in chimerical chimney chimney sweep chimpanzee chin China china china closet Chinese chink chip chip in chipmunk chirp chisel chitchat chivalric chivalrous chivalry i. porselen. i. cıvıltı. başlıca. i. i. kabile reisi. 1. şümek. kalem. --ping) 1.. lafa kar ışmak. çocuksuz. 1. nazik. çocukluk dönemi. 1. kalemle oymak. evlat. soğuk. huk. reis. üşüme. üşütücü. yontmak. çocukça. i. yanardağ ağzı. vermek. ahenk. soğuk davranış. dili lafa kar ış s. madeni çubuklardan olu şan zil. 2. şövalyelik.. 2. cips. i. Çince. ürperme. ço ğ. soğuk. Şili. 1. şövalye gibi. (çoğ.. i. 2. çocu ğumsu. Chi. i. Çin. 3.. bak. i.

bak. i. f. s. müşkülpesent. 2. müz. i. kilise korosu. dili yemek. 3.. takoz. bak. argo helikopter. İng. Noel günü. i.. kolesterol. tgözya şlar ınoto. frenkso ğanı. müz. küçük bir iş. 1. tercih etmek. 1. öfkesini bastırmak. tıkamak. çırpıntılı (deniz/göl). koreografi. seçmek. i. Mesih. yön değiştiren (rüzgâr).. şarkının koro bölümü. koro.. çalg ı teli. çikolatal ı. kim. i. 3. i. k. (Uzakdo ğuda kullanılan) yemek çubuğu. i. tıkanmak. alternatif. vaftiz töreni. f. tıkanmak. zor be ğenen. ad. İsa. bak. (up) ince ince kıymak/doğramak. nutku tutulmak. i. (müzik eseri) koro. 1. f. ğacı) kesmek. 1. jikle. klor. k ısa saplı balta. s. . 2. çare: You´ve no other choice. vaftiz etme. vaftiz etmek. seçilen kimse/şey: He was our choice. Hristiyan. Hristiyan âlemi. 2. satır. nefesini kesmek. koregraf. ı Fanny. f. 2. çoğ. çikolatalı kek.. koral. ısoyad ı Burney. champ. 3. 2. s. isim: Her Christian name is Fanny. boğulmak. choosy. s. klorlamak. s. i.. Noel. heyecandan konuşamamak. seçilmi ş. 2. Hristiyanlık. f. i. i. choose. dili. cho. kloroformla uyutmak. boğulma. 1. 2.. i. s. ağzına kadar dolu. i.koro. koro taraf ından söylenen. 1. seçenek. s. i. seçti i. bir evin/çiftliğin günlük işleri. koreograf. k. koro. dopdolu. k. i. Hristiyanl i. f. 1. 2. kloroform. 3. güç ve tatsız iş. seçme. 2. i. f. koro toplulu ğu. koregrafi. f. ıkanma. ilk ad.. (chose. değişken. s.. kolera. s. çikolata: a piece of chocolate candy bir çikolata. dopdolu. i. koro için yazılmış. 3. (balta ile) k ırmak. i. şık. 1. 2. i. akort. ı tutmak.chive chlorinate chlorine chloroform chock chock full chockablock chockfull chocolate chocolate cake choice choir choke choke back one´s tears choke down one´s rage choke up cholera cholesterol chomp choose choosey choosy chop chop down chopper choppy chopstick choral chorale chord chore choreographer choreography chorus chose chosen chow Christ christen Christendom christening Christian Christian name Christian name Christianity Christmas Christmas Day i. i. 2. koro ile ilgili. (--ped. and her family name is Burney.. Ad k. dili titiz.sen) 1. i. bak. seçiş. boğmak. İng. pirzola: lamb chop kuzu pirzolas ı. f. (a i. istemek. 1. Bizim ğimiz oydu. choose. --ping) 1. kim.. kiriş. i.

. 2. i. k. 1. k. budala. 2. k. k ıs. terbiyesiz. kilise avlusu/bahçesi. i. tarih s ırasına göre. Hrist. i. k ıkır kıkır gülmek. 2. i. topak. k. 2. 2. zool. dili i. 1. (yolda olu şan) çukur. ı paylaşmak. s. Central Intelligence Agency. krizantem. kaba adam. çoğ. ibadet. kromatik. i. 2. kas ımpatı. dili elde bir. cost. cüruf briketi. aynı oday s. f. bir işten ayrılmak/vazgeçmek. (sütü) yayıkta çalkalamak. süreölçer.. z. 2. süre ğen. 1. i. (out) çöpe atmak. dili 1. i. müzmin. insurance. atmak. i. s. İng. dost olmak. dost. dili 1. kütük. 1. f. k ıs. k.. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin! 2. İng. k. i. bot. (üst kattan alt kata inen. i. dili aptal. and freight sif. i. i. dili 1. 1. kıkır kıkır gülme. 2. sigara. kıkırdamak. cüruf. tarih. (--med. knaz adam. kronolojik. kaba. renklerle ilgili. cemaat. kalın bir parça. a ğustosböceği. 2. kavrama. s. çantada keklik. kamera. 1. kim. köylü.tıkilise. i. i. i. i. çok memnun. dili büyük bir miktar. kıkırdama. 4. i. 4. birini işten atmak. i. çakmak. at kolan ı.o.. 1. sinema. i. kilise ayini. kilise idame amiri. f. i. çiğnemek. 3. kromatik. dili sıkıca tutma.. 2. i. out chuckhole chuckle chuffed chum chummy chump chump chunk church church service churchwarden churchyard churl churlish churn chute CIA CIF cicada cider cigar cigarette cigarette lighter cinch cinder cinder block Cinderella cinecamera cinema Noel arifesi. i. krom. külçe. kronoloji. yak ın arkadaş. .. kül. f. i. ahbap. birini d ışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek. kronometre. çama şır/çöp atılan) baca. Külkedisi. k. dili bir işi bırakmak. sinema salonu.. mezhep. i. k. kromozom. ayin. k. güzelli ği ve değeri anlaşılmamış kız. müz. --ming) 1. puro. s. elma şarabı. 1. İng. f. 2. Noel ağacı. tombul. i. süt kabı.Christmas Eve Christmas tree chromatic chrome chromium chromosome chronic chronicle chronological chronologically chronology chronometer chrysanthemum chubby chuck chuck it up Chuck it! chuck s. f ırlatmak. 3. s. i. Onu b ırak!/Ondan vazgeç! k. 3. dili mutlu. s. kronik. yayık. krom. yığın. kronik. 1.. elma suyu. 2. yanm ış kömür artığı.

3. huk. şart. inceltme işareti. 1650 ında yap ılm ış. s. 2. z. bir tür kredi mektubu. hemşeri. şifre. 1. devir. 2. 1. dikkatli. i. ağaçkavunu. i. halka. edat dolaylar ında. 3. vaka. 1. (havan ın/s vın(motordaki ın) akımını/dola şımını (motordaki ıv ı ıiçin) akım. çember. i. 1. i. -i kaynak/örnek olarak gösterme. tamim. . şehir devleti. 4. cited. 4. yurttaş. dairesel. i. genelge. i. tiraj. ikinci derecede kan ıt. tur. cit. kaç ınmak. takdirname. 1. denizden etraf ını dolaşmak. uyruk. i. kent. belediye meclisi üyesi. 2. (ço ğ. 1. dolaylılık. s. uzatma işareti. i.. olay. -in etrafına daire çizmek. (nüfuz açısından) önemsiz biri. numara. 2. i. solda sıfır. Çerkez. 1. s. tedbirli. (bir yerin üstünde devre kesici anahtar. devre. ıv ) devridaim yapmak. i. i. f. etraf i. Çerkezce. turunçgillere ait. 1. çizmek. 2. tabiiyet. 1. 2. sünnet. 3. sirküler.cinnamon cipher circa Circassian circle circuit circuit breaker circuitous circuitously circuitousness circular circular note circular saw circulate circulation circumcise circumcision circumference circumflex circumnavigate circumscribe circumspect circumspection circumstance circumstantial circumstantial evidence circumvent circus cistern cit citadel citation citizen citizenship citric acid citron citrus citrus fruit city city block city centre city council city councilor/father city hall city manager city planner city-state i. mahzen. kader. çevre. 2. İng. daire çevresi. s. belediye meclisi. ça ğrı. s.ın ring seferi. s ıfır. belediye ba şkanı. 2. huk. grup. 1. dolaylar i. 2. 3. vatanda i. dolaylı. f. kösteklemek. gösteri. i. -in etraf ına daire ı çizmek. belediye. dolambaçlı. -in etraf ını dönmek. (para için) tedavül. 1. uyrukluk. sarnıç. atlatmak. elek. İng. kale. su deposu. daire çizen yol. (kan/hava) dolaşmak. citation. i. sak ıngan. hisar. dolambaçlı. daire. hiç. f. 3. sitrik asit. 2. şehir. celp kâğıdı. tarç ın. 2. k ıs. kesişen sokaklarla ayrılan blok. 1. hal. 1. ihtiyat. sünnet etmek. 3. 3. 1. vaziyet. 1. f. takriben. ş. 2. huk. i. yuvarlak testere. k ısıtlamak. ihtiyatlı. (kan/hava için) dola şıım. 1. -in2. ikinci derecede önemi olan. durumla ilgili. s. (havan ın/sıvının) akımı/dolaşımı olmak. (hava/ss devridaim. site. vatanda şlık. 2. 1. aşağı yukarı: It was built circa 1650. 3. kent merkezi. 2. ko şul. dolaylı olarak. sürüm. 2. dikkat. i. genelge. sıvı için) i. 2. şehir mimarı. i. ayr ıntılı. durum. i. tekerine çomak sokmak. yurttaşlık. tebaa. 3.rus) turunçgillere ait ağaç/meyve. daire. i. sirküler. meydan. çember. keyfiyet. turunçgillerden bir meyve. yuvarlak. f. f. citizen. 1. muhit. celp. belediye binas ı/konağı. dolayl ı. sirk.

. aydınlatmak. 2. iddia etmek. hayk ırmak. el altından yapılan. çınlamak. insan haklar ı. f. terbiyeli. i. medeni nikâh.. i. İng. s. s.civic civic center civics civil civil defense civil engineer civil engineering civil law civil law civil liberty civil marriage civil marriage civil rights civil servant civil service civil service civil war civilian civilisation civilise civilised civility civilization civilize civilized clad claim claim for damages claimant clairvoyance clairvoyant clam clamber clammy clamor clamorous clamour clamp clan clandestine clandestinely clang clank clap clap clap eyes on clap of thunder s. 2. s. 1. mengene. civilize. feryat etmek. s. talep sahibi. edepli. ı. 1. terbiyeli. soğuk ve nemli. tangırtı. kibarl ık. 1.. İng. gizli.b.. yurttaşlık bilgisi. i. gizlice.´nin bulunduğu şehir merkezi. f. i. madeni ses çıkarmak. medenileştirmek. şehre ait. kabile. i. klan. 2. nlatmak. davac ı. 5. istemek. deniz tara ğı. ferdi. bak. 1. 2. 1. edep. 2. i. dili -i görmek. ç ınlama. i. civilized. güçlükle tırmanmak. clamor. 3. 4. 1. İng. İng. 2. bak. kibar. kehanet. el çırpmak. nazik. şaplak. f. medeni nikâh. i. yurt bilgisi. nezaket. gaipten haber verme. clothe. gürültü. yap ış yapış.. kıskaç. yaygara. hak talep etmek. mahkeme. feryat. medeni. (--ped. k. medeni hukuk. 1. gürültülü. hükümet binalar ı. 2. sivil. medeniyet. 1. elle vurmak. terbiye. 2. 2. i. s. tarak. kibar. f.. yaygara koparmak. mengene ile sıkıştırmak. i. kâhin. s ıkıştırıcı. f. sivil. milli.ışı i. f. bak.. medeni hukuk. zool. devlet memuru. 2. 1. tazminat talebi. sivil devlet memurlar ı. 1. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para. el ç ırpma. 6.. vatanda şlarla ilgili. İng. 2. 2. 1. vatanda şlık hakları. gök gürlemesi/gürültüsü. Roma hukuku. inşaat mühendisi. hükümete ait. madeni ses. şaplak indirmek. bak. 2. İng. ho ş. medeni. tırmanmak. tazminat davas i. f. nazik. uygarlık.. f. i. 1. hak. hak iddia eden. f. belediye ile ilgili. --ping) 1. uygar. ç ngırtı. iç savaş. boy. . iddia. el alt ından. şıngırdamak. bak. hayk ırma. yurttaşlık ile ilgili. talep. bireysel. 2. sivil savunma. z. tangırdamak. f. i.. kütüphane v. i. civilization. 1. i. 3. i. 3. uygar. elle vuruş.. uygarla ştırmak. devlet memurlu ğu. i. alk ışlamak. s. inşaat mühendisliği. f. kenet. sahip ç ıkmak..

i. domuz tırnağı çekiç. 3. -i (kategorilere) classify. çözülmek. i. klasik. f. mek. i. aç ıkl ığa kavuaç şma. tak ırdatmak. i. kopça. temizlemek. sınıf. (gazetede) küçük ilanlar. açıklık kazanmak. 2. madde. dilb. 1. f. 3. çok yorgun. 1. aç ıklama. i. ders. f. sabun. dershane. dili (gazetede) küçük ilanlar. kategorilere ayr ılmış. 2. şart. 6. (madeni şeyleri) birbirine çarpmak. 2. f. ışmak.. sofrayı kaldırmak. büyük çak ı. s. temizlikçi kad ın. çözmek. temizleme. sar kopçalamak. 3. anat. i. 3. masum. -i sınıflandırmak. i.zı Bordo şarabı. -i tasnif etmek. tasnif. İng. 7. kuru temizleyici. bitkin. leke giderici (s ıvı) ilaç. pestili çıkmış. i. saydam. dili s ıvışmak. toplayıp atmak. i. ı bıçak. k. sınıflandırma. toka. tasnif edilmiş. s ınıf. 5. kolayl ığı . tüymek. 1. gizli (bilgi). temizleyici madde. 1.. açıklığa f. köprücükkemi i. i. 2. -i (kategorilere) ayırmak. klasik.b. . zümre. 2. temiz bir şekilde. derslik. i. sınıflanmış. aç ıklamak. classified advertisements. gürültü. 1. (madeni şeyler) birbirine çarpmak. kategori. müz. aydınlatmak. klasik. dili. hüküm. aç ık biraç şturmak. 2. s. bölümleme.. sustal i. şüpheleri gidermek. s. açık: His instructions were quite clear. grup. tabaka. klarnetçi. sınıf. 4. açık. takırdamak.). temizce. 2. açık (gök). kil. 1. pençe atmak. i. kucaklamak. i bölümlemek.clapped-out claret clarification clarify clarinet clarinetist clarity clash clasp clasp knife class class classic classical classification classified classified ads classified advertisements classifieds classify classmate classroom clatter clause clavicle claw claw hammer clay clean clean out clean up cleaner cleaning cleaning fluid cleaning woman cleanliness cleanly cleanse cleanser clear clear conscience clear off clear out clear the air clear the table clear thinker clear up s. s ınıflama. tüymek. bak. halis. duru. aç ıklığa kavuşturmak. temizlik. 2. pürüzsüz (cilt). 3. k ıs. 2. tırnak. çarp ılma. külüstür. -i sınıflamak. hurdası km ışı. bölümlenmi k. halletmek. 1. bulutsuz. çeşit. 5. klasik eser. tırmalamak. i. z. 1. mücadeleye 2. kucaklama. açıklık getirme. engelsiz. ıklık getirmek. ıklık kazanma. çatırdatmak. temizlik. f. net. yırtmak. f. 1. (hastalığı) gidermek. sınıf. kuru temizleyiciye gönderilen giysi v. ıkla anla şılan/duyulan. ışmak. kusursuz. temizlemek. ayd ınlanma. 1. balç ık. temizlikçi. 2. 2. mantıklı düşünen kimse. i. açıklık. 2. vicdan rahatl k. yenebilir (av eti v. s. çarpışıp sava şmak. i. aç şekilde anlatmak. i. biçimli. düzgün.. -i s ınıflamak. takım. 1. şeffaf. tür. 1. ar ı. 2. f. vuzuh. 1. -i (belirliclassification. f ıkra. sınıf arkadaşı. sınıflandırılmış. classic. k.. ıklanma. s.b. temizleyici madde. berraklık. cümle veya yancümle ya da ı geçmi ş zaman sıfat-fiilleri gibi bir özne ve ona ait bir fiilden oluşan baz ği. açıklanmak. f. çık ırm i. pençe. 4. temiz. bent. ş. 1. k. açıklığa kavuşturma. klarnet. (hastalık) geçmek. açıklığa kavu i. 1. temizlemek. temiz ahlaklı. saf. pak. 3. 4. çat2. köprücük. sar ılmak. i. bir grubun içinde) saymak. takırtı. 2. temizlemek. kast. 1. 2. dili s ıvışmak. patırtı. 1. dili 1.dövü tokaşile tutturmak. 2. aydınlatma.

balta. klipsli kâ ğıt altlığı. anahtar. güneşli ve ılık (hava). i. 2. kesmek. -den ılmamak/ç ayr ır. papaza ait. (--d/clove/clave) to 1. i. (a 2. kırpma. 2. kupür. f. 2. i. (ceza olarak) birinin hareket alan ını sınırlamak. açıklık. 3. koçboynuzu. kesin. 2. 1. zekice. i. tek. becerikli. müvekkiller. i. uçurum. 2. klinik. 1. (--d/clove/cleft.b. tırmanacak yer. f. --ping) 1. yar ılmak. 1. i. kama. 2. 1. zirve. i. i. papazlar. i. perçinlenmi çivi. çıt. k.men (klır´cimîn) i. doruğa şttıırmak. 3. mandal. cler. klişe. hızlı bir yelkenli gemi. (kadının) göğüs arası. 1. bir şeyi -e ataşla/klipsle tutturmak. tık sesi çıkarmak. ayrık. clue. inmek. 1. 3.. (ağaçlık bir alandaki) tüm ağaç ve çalıları s. den. yar ık. dili hızla gitmek. . -e sadık kalmak. 2. çatlak. 3. papaz. müz. klips. sarp kayalık. . 2. geminin ı terketme liman ık. 2. i. i. 4. tık sesi. meydan. i. 2. i. çoğ. 2. z. 2. şefkat. kırpmak. f. f. şı i.ı boks birbirine sarılma. 2. sa ğlama bağlamak. bot. 1. kavramak. i. 2. tutunmak. ak ıllı. havanın güneşli ve ılık olması. f. 2. -e yap ışmak. 2. güreş.´s wings clip s. (tüfekte) şarjör. aydınlatma. tırmanış.b. 1. alan açığı a karma. k ıskı. i. takoz. uçlarını kesmek. bak. merhamet. sıkıca yakalamak. ula rmanmak. doruk. şıngırdamak. hava. 2. basmakalıp söz. şa. temizleme işi.. perçinleme. dergima v. s. merhametli. ngırtı. sekretere ait.t. 1. --d/clo. doruğa ulaşmak. i. tezgâhtar. f. kesme. 2. 1. 1. k. (yumru ğunu/dişlerini) sıkmak. f. i. 4. s. aç ıklık yer.clearance clear-cut clearing cleat cleavage cleave cleave cleaver clef cleft clemency clement clench clergy clergyman cleric clerical clerk clever cleverly cleverness clew cliché click client clientele cliff climate climax climb climb down climber clinch cling cling film clinic clinical clink clink clinker clip clip clip s. sekreterlik. 2. i. (--ped. 1. vurmak. 3. 1. k ırkma. tırmanıcı sarmaşık. f. şıngırdatmak. i. k ırkmak. 1. yakınında ş olmak. çarpmak. şefkatli. kesik. çatlama. klişe. 3. i.. cüruf parças ı. (bardak/kadeh) tokuşturmak. i. 2. ataş5. 1. ak ıllıca. (saç/tırnak/çim kesmek için) makas. 2. tırmanma. doruk noktas ı. i. 5. . bölmek. matb. (gazete. i. 2. 1. ıkmamak.´ne) (hat İ ng. 1. 1. orgazm.o. temizleme. bağlı olmak.. müvekkil. bak. i. tık. çıtırtı. i. 1. 1.´nden) kupür kesmek.izni. f. 2. gümrük muayene belgesi. f. 2. 2. kesmek.ven/cleft) yarmak. 1. sat i. 2. cleave. 3.gy. onto clipboard clipper clipping i. t i. çıt sesi çıkarmak. bölünmek. mü şteriler. 3. tıkırtı. yarılma. 2. (clung) 1. aç ğ açl ı k )ç tııra şlama 3. f. tıklamak. s. çıt sesi. 1. iklim. 2. yarık. papaz. yap ış ra v. 2. 1. 2. sekreter. mü şteri. 1. i. klinikle ilgili. kliring. tıkırdatmak. dili toplumda yükselmek isteyen kimse. 4. çoğ. i. ıklatmak. perçinlemek. s.ıstreç film. 4. net. 1. çıkmak. tokuşturma. ak ıllılık. zeki.bir takas. boks birbirine sarılmak. 1. f. sş ık ca sar ılmak. güre mak. beceriklilik. s. i. tıkırdamak. f. 1. klinik. 3. 6. 1.

(iş gününün s. 2. İng. engel. engel olmak. sersem. tıkanmak. sinekkayd ı tıraş. sinekkayd ı tıraş. dili paçayı zor kurtarma. i. b ızır. pıhtılaşmak. kesek. (gard ırop işlevi gören sandık odası gibi) gömme dolap. ağzı sıkı. 1. 2. takunya. kapamak. dili paydos etmek. bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek. tuvalet. puantöre kaydettirerek paydos etmek. gizli komünist. kapatmak. i. 1. vestiyer. pelerin. ay 2. kapanmak. (--ged. 2. anat. üste oturan (giysi). köstek vurmak. i. 2. aleni olmayan. (süt) kesilmek. eli s ıkı. 1. ısamimi. sıkı. s. t ıkamak. k. f. saatçi. i.. f. pıhtılaştırmak.. f. kemeraltı. . 2. 1. 1. 1. k. dili paçayı zor kurtarma. 2. 2. 3. yalnız sendika üyelerini çalıştıran fabrika. 3. f. z. 3. dar. klik. 2. k. dar kurtulma. k -in etraf ını çevirmek. helata şı. dili gizli. s. i. engellemek.. --ging) 1. nalın. saatin makinesi. (i sa saç tıraşı. yak ından çekilen fotoğraf. i. birbirine yakın. avlanman ın yasak olduğu mevsim. manastır. (i bitiminde) işyerini kapatmak. şıyeri) kapanmak. lavabo. şyeri) kapanmak. i. kapalı. hizip. 1. dar. 1. s. 5. yak ından. (i şyerini) kapamak/kapatmak. i. kapamak. (--ted. puantöre kaydettirerek i şbaşı yapmak. --ting) 1. 1. 4. s. kapatmak. 2. kapanmak. cimri. i. göğüs göğüse çarpışma. yak ın benzerlik. top top olmak. hepsini satmak. 2.t. i. s. yak ında. toprak/çamur parças ı. köstek. (i şyerini) kapamak/kapatmak. hemen hemen. saat. 7. yakın (arkadaş). k. in a guise of cloakroom clock clock in clock out clockmaker clockwise clockwork clod clog clog cloister close close close by close call close call close combat close contest/game close down close haircut close in on close on close out close resemblance close shave close shave close the deal close to close up close up shop closed closed circuit closed circuit closed season closed shop close-fisted close-fitting close-mouthed closet closet communist closet homosexual close-up clot i. sıkı ağızlı. yak ın. ılmış. beraberliğe yakın oyun/yarış. klitoris. yüklük. kapatmak. 1. saat yelkovan ı yönünde. kapat i. dili budala. pıhtı. 2. sıkı ağızlı. klozet. kapalı devre. revaklı avlu. kapalı devre. revak. hemen hemen. İng. 2. havasız. manastıra rmak.clique clitoris cloak cloak s. indirimli satmak. gizli tutulan. kapalı. i. s. 2. sabo. 6. k. tahta ayakkabı. f. saat tutmak. f. gizli homoseksüel. 1. 1. birbirine yakla şmak. tecrit etmek. i. anlaşmaya varmak.

bak.. i. spor antrenör. tutma. beysbol diş. anahtar. beceriksiz. (sarımsakta) i. (--bed. grup. dumanlı. sopa. k ıs. 2. kavramak. yumru ayak. salk ım haline getirmek. 1. İng. kulüp. i. ispati. çomak. mandal. üstünü örtmek. k ıs. debriyaj. cleave. sopalamak. tutam. s ıkıca2. f. 2. 1. soytarı gibi. debriyaj pedalı.. ı. sağanak. s. 2. f. kümelenmek. çamaşır ipi. -i yetiştirmek. otobüsü. s. 2. karartmak. s. 1. -bing) coplamak. örtü. kumaş. 2. vasıtasıyla. İng. i. ında. 1. 1. örtmek. 2. i. demet yapmak. giysiler. dernek. gıdaklama. county. f. bulanık. (--d/clad) 1. i. 1. i..mak. f. i. 2. i. yolcu vagonu. dili olmayacak duaya k. soytarılık etmek. sakar. 2. ağır ağır atılan adımların sesi. d. Commanding Officer. 1. gölge i.. bulutla kaplamak. karanfil (baharat). 1. c/o coach coagulate i. . 3. 3. kümelemek. 2. karışıklık. ambreyaj. küme. f. tokat ı zla vurmak. bulutlu. 1. i. bez ciltli. bir araya toplanmak. 3. bak. dağınıklık. oto. 4.6.2. bulutlarla kapl ı (dağ tepesi). 1. ıs. güve. f. yolcu i. 1.töhmet nüfuz. soytar ı. yumru ayaklı. 1. k. cling. sinek. alt f. i. kararmak. f. yonca. buland ırmak. sakarca. mandal. 2. beceriksizce. hantallık. at -i kavrama.. i. hevenk. 2. darmadağınık etmek. i. 2. i. dalgal ı (mermer). çamaşır sepeti. 3. 2. kekilde k ıs. çamaşır askısı. dili yumruk indirmek. yığmak. 3. giysiler.. k. demet. elbiseler. kaplamak. 3. s. soytarılık. i. düzensizce atmak. 1. palyaço. çal ıştırıc İ ng. yumruk. s ı k ı ca tutmak. f. atmak. s. yürümek. bulut. yığmak. kenet. i. f. pıhtılaştırmak. 1. ipucu. çoğ. sakarlık. 3. salk ım. düzensizce yayılmış eşya. karanlık. gıdaklamak. cop.(topa) h i. duman veya toz bulutu. 1. düzensiz bir ş doldurmak. beceriksizlik. yığın. kavrama. dili 1. güve. açık şüphe alt ında. 5. i. leke. company. ı . bez. i. centimeter(s). 1.y.cloth clothbound clothe clothes clothes basket clothes moth clothes moth clotheshorse clothesline clothes-peg clothespin clothing cloud cloudburst cloud-capped cloudless cloudy clout clove clove clove clover clown clownish clownishness club clubfoot clubfooted cluck clue clump clumsily clumsiness clumsy clung cluster clutch clutch at straws clutch at straws clutch pedal clutter cm CO Co co. 3. i. oto. olmayan. sonraki sayfaya/sütuna nakledilen (toplam). dili ümitsizlik içinde her çareye ba şvurmak. 2. küme. care of eliyle. giyim eşyası. f. f. s. i. bulanmak. debriyaj pedalâmin demek. pıhtılaşmak. elbiseler. iz. carried over muh. 2. f. bulutlanmak. tokat. bulutlu. isk. hantalca. 2. s. bulutsuz. giydirmek. f. -i çalıştırmak. hantal. a ğır adımlarla z. 4. i. k. otobüs. özel öğretmen.

tabaka. argo penis. den. ayakkabı tamir etmek. kaplamak. dili kendini be ğenmiş. (kayakla/bisikletle) yokuş aşağı kaymak/inmek. tabanca horozu. i. kaldırım taşı döşemek. 2. 1. 1. s. pedal çevirmeden bisiklet sürmek..) sürmek. (hayvan ın derisindeki) tüyler. horoz dövü şü. birleşim. f. kabaca. 3. iri taneli. örümcek a ğı. kakao rengi. kokteyl. vana. kokpit. 2. yap i. dil dökmek. i. kaldırım taşı. 1. erkek ku ş. zool. hindistancevizi. 1. 3. çarpık. i. kor. k ıyı boyunca gitmek. ayakkab ı tamircisi. horoz ibiği. i. k ıyı. f. alçak güverte. 3. i. i. kakao tohumu. erkek (kuş). sütlü kakao. i. 2. f. parke ta şı. i. birleşme. 4. altlık. şaşı gözlü. tüfek horozunu çekmek.coal coal mine coalesce coalescence coalescent coalition coarse coarsely coarsen coarseness coast coast guard coastal coaster coastline coat coat hanger coat of paint coat rack coating coax coax s. 2. 3. horoz. 2. s. birleşmek üzere olan. 2. eğri. terbiyesizlik. 3. kaba. şapkayı5. yavru horoz. s. i. i. ince olmayan. i. horoz dövü şlerinin ıldığı yer. den. i. kaba. kat. sahil. 1. cob cobalt cobble cobbler cobblestone cobra cobweb cocaine cock cock one´s hat cock-a-doodle-doo cockchafer cockerel cockeyed cockfight cockpit cockroach cockscomb cocksure cocktail cocky coco cocoa cocoa bean cocoa butter i. bardak altl ığı. argo saçma. kat. horozibiği. yekvücut olmak. 1. deniz k ıyısı. valf. tatlı sözlerle kandırmak. 2. 1. 2. i. 1. i. gönlünü yapmak. 1. yana yat ırmak. kendine fazla güvenen. s. ği. sı. tüfek horozu. portmanto. kömür oca ğı. i. i. kaba (dokunmu ş kumaş). . i. kabala şmak. 3. kıyısal. tabaka. koster. kaldırım taşı. out of s. kokain. k. s. kabalaştırmak. den. baya ğı.t. kokpit. hamamböce i. i. f. i. görgüsüz. sahil. (boya v. 1. kakao. 2. 3.. horoz ötü şü. f. sahil koruma. kam ış. 1. bot. z. 3. 2. 2. kakao ya ğı. kabalık. k ıyı boyu. i. ceket. i. m ısır koçanı. 2. ask ılık. palto. f. birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek. kobalt. kukuriku. kobra yılanı.o. i. 1. kömür.b. i. birle şme. mayısböceği. i. 4. kaba saba. argo küfelik. 2. tabaka askı. elbise ask ıbir bir kat boya. züppe. adi. koalisyon. i. birleşmek. 1. 2. bir olmak. musluk. 4. i. paltoluk kuma ş. f. 1. kendinden fazla emin. s. pilot kabini.

k. inandırıcı. f. cognizance. kaynaşmak. collect on delivery. kod. s. inandırıcılık. kanyak. i. tabut. 2. tutarlı olmak. uyum içinde olmak. morina. coeducational. s.. katsay i. şifre. i. ikna kuvveti.. birbirini tutmak. s. k. i. 2. bask ı. i. denk. 1. kavrama. i. diş. tatlı. kanun halinde toplama. konyak. sandviç ve hafif yemekler sunan lokanta. bir sisteme ba ğlamak. fark ına varma. dişli çark. İng. kahve çekirde ği. çark dişi. f. uyuşmak. çay. f. 1. cash on delivery. eş. tatlı kaşığı. üstüne titremek.. i. kahve de ğirmeni. kanun halinde toplamak. sehpa. 2. i. i. dili karma bir üniversitede okuyan k ız öğrenci. hindistancevizi. 2. ihtimam göstermek. s. düşünüp taşınmak. kodein. bir arada var olmak. 1. ahlak kurallar i. cognizant. i. dili. karma e ğitim. i. biliş.. kahveye benzer bir şey. hafif ate şte kaynatmak. (alafranga) kahve fincan ı. kanunname. mecbur etmek. kutu. ruhb. kahve. akran. bir arada var olu ş. . müsavi. f. 1. s. 1. kasa. i. şifre ile yazmak. s. cod coddle code code of honor codeine codger codification codify coed coeducation coeducational coefficient coequal coerce coercion coercive coexist coexistence coffee coffee bean coffee cup coffee grounds coffee mill coffee of a kind coffee shop coffee spoon coffee store coffee table coffeepot coffer coffin cog cogency cogent cogitate cognac cognisance cognisant cognition cognizance cognizant cogwheel cohere i. zorlamak. ı. f.. kurukahveci. tasarlamak. i. cod-liver oil bal ıkyağı.. zorlama. i. eşit.. f. eğ ı. 2. bak. karma e ğitime ait. pinpon adam. 1. i. ikna edici. kurukahveci dükkân ı.coconut coconut palm cocoon cod COD. 2. 1.. 3. büyük hindistancevizi. i. bak. karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan. kanun. i. kanun haline getirmek. i. k. İng. i. kahve demliği. karma itim uygulayan. zorlayıcı. dili moruk. kahve telvesi. 2. bak. kahve. k ıs. s. yapışmak. i. düşünmek. sandık. hindistancevizi a ğacı. i. f. kodlamak. koza. i.

dili kolalı içecek. 1. işbirliği yapan kimse. with ile rastla şmak. (borca kar şı gösterilen karşı teminat. çökertmek. 2. 2. 1. 4. i. i. 2. 2.f. f. 3. f. frigo. çökmek. i. tahvil. yaka takmak. i. 3. tesadüfi. kangal şeklinde boru. çatışmak. i. saç biçimi. işbirlikçi. bir sonuca bağlanmadan kapan ır. 1.. kolaboratör. yağlı krem. kevgir. köprücükkemi ği. uyum sağlayan. 3. ani soğuk.´ne dayalı) gelen. rastlant s. kolay anlaşılır. mantıklılık. işbirlikçi. bobin. coitus. katı yürekli. işbirliği yapmak. i. duygusuz. kohezif. aynı zamana rastlamak. i. soğuk.b. kohezyon. mantıklı. i. şılaş tırarak okumak. olu i. bak. kolaboratör.coherence coherent coherently cohesion cohesive cohort coiffeur coiffure coil coin coincide coincidence coincidental coincidentally coition coitus coke coke colander cold cold cream cold cream cold cuts cold fish cold snap cold snap cold sore cold war cold wave cold-blooded coldhearted coleslaw colic colitis collaborate collaboration collaborationist collaborator collage collapse collapsible collar collar stud collarbone collate collateral collateral security i. (sayfalar ı) sıraya koymak.´ne dayal ı) teminat. yandaş. ık düğmesi. halka. yap ışmış.ı. soğukkanlı. i. rastlantı eseri olan. 3. senet v. roda. yard ımcı. 2. birleşmiş. çak ışmak. 2. tıb. kangal. merhametsiz. 1. lahana salatas ı. yıkmak. mat. soğuk savaş. kok kömürü. i. 3. işbirliği. tesadüf. 1. 1. kuaför. soğuk dalgası. birlikte çalışmak. süzgeç. tasma. den. i. kolaboratör. 1. fiz. 1. 1. 2. 2. s. tesadüfen. kolaj. anat. 1. (proje/plan) suya düşmek. fiz. aniden gelen so ğuk hava. 5. madeni basmak. 2.b. köprücük. açılıır i. tahvil.. cinsel ilişki. 3. 1. 1. uymak. 2. gerdanl ık. suç orta ğı. i. yan yana olan. 2. 2. ikincil. kad ın berberi olan erkek. tamamlayıcı. taraftar. z. 4. s. 1.. katlanabilir. i. sarmak. uyum içinde olma. birlikte çalışma. halka şeklinde vrılmış saç. yakalamak. fiz. k ımadeni i. şevreli. ac ımasız. (insanlardan şan) grup. bir olmak. yaka. yıkılmak. kolit. kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı. (iskemle/masa) açılır r kapan olmak. 2. 3. 1. 3. nezle. uçuk. senet v. s. soğuk. s. koherent. hempa. yüz kremi.kangallamak. 1. (formaları) harman etmek. kok. . yakal i. 2. tasma takmak. i. i. 2. k. f. para. i. uyuşma. tıb. elek. f. cilt kremi.. s. f. (borca kar ve bir mülk. argo kokain. kar s. harmanlamak. merhametsiz. yap ışkan. şans eseri. tutarlık. para f. yakas ına yapışmak. 2. destekçi. biyol. kalınbağırsak iltihabı. e z. havanın aniden soğuması. kolik. sar ılmak. i. tutarlı. 3. tali. söğüş et. soğukluk. tutarlı olarak. tutarlılık. 1. i. aynı soydan şı gösterilen ve bir mülk. yapışıklık. 1. soğuk kimse. saç tuvaleti. i. 1. birlikte çalışan kimse. s. (sözcük/söz) türetmek. yapışma.

1. 2. 2. meslekta ş. 2. kömür madeni işçisi. s. Kolombiyalı. z. toplaç. renkli foto ğraf. tirmek. sancak. topluluk ad ı. koloni. canl ılık.). çarpışma. renk de ğiştirmek. iki nokta üst üste (:). üniversite. i. 3. sömürgecilik. yüksekokul. iane. Kolombiyalı. i. 2. boyamak. renkli foto ğraf. kömür gemisi. bak. i. 1. toparlamak. renk.. 4. anat. Kolombiya. koleksiyon. renk. tahsildar. s. i. kolon.. koloni. koloni haline getirme. ruhb. i. İng. 1. They don´t collect trash on ödemeli telefon konustamps.ş2. 1. i. Shakespeare´in toplu eserleri. colonize. 1. s. 2. i. 2. çarpışmak. 3. birikmek: He collects şması. 2. 1. hep bir arada. 2. kendini toparlamak. 2. i. sömürgele i. 1. 3.colleague collect collect call collect call collect o. sömürge. matb. al ımcı. i. koleksiyoncu. 3. i. 3. ortak. renkli foto ğraf çekme.s. 1. iş arkadaşı. toplama. 2. ödemeli telefon konu şması. koloni haline sömürgele şme. dilb. renkli televizyon. 3. konuşma diliyle. mimari v. topluluk ismi. i. albay. ortak bellek. koloni kuran. koloni/koloniler kurmak. ortak mülkiyet. s. i. sömürgecilik yanl ısı. sömürgele ştirme. (işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme. Kolombiya´ya özgü. kolektif. f. konuşma dilinde kullanılan sözcük/söz. çoğ. sömürgeci. sömürgeci.. i. ortakla şa.. 2. (kilisede toplanan) s. 1. collect one´s thoughts collected collection collective collective agreement collective bargaining collective farm collective memory collective noun collective noun collective ownership collector college collide collie collier collision colloq colloquial colloquialism colloquially colloquy Colombia Colombian colon colon colonel colonial colonialism colonialist colonise colonist colonization colonize colony color color filter color photograph color photograph color photography color printing color television/TV i. renk filtresi. f. karşılıklı konuşma. (anayurdundan ayr ı) bir kolonide ya şayana özgü. -de koloni/koloniler kurma. i. Kolombiya. İskoç çoban köpeği. toplanmak. konuşma diline özgü. dev şirmek. toplanm ış: the collected works of Shakespeare şında. kolonyal (sanat. bayrak. i. k ıs. İng. ortaklaşa iyelik. . i. Pul biriktiriyor. mükâleme. i. colloquial. kolektif çiftlik. f.b. toplamak. renklendirmek. toplu. foto. with -e çarpmak. boya. yüzü kızarmak. renklenmek. derlemek. 1. kolektör. koloni haline getirmek. f. 1. s. para. 1. -de3. toplu sözle şme. kolonide ya şayan. 3. f. fakülte.. kafas ını toplamak. biriktirmek. renkli bask ı. colloquialism. 1. akl ı ba i. gelme.

3. i. 4. 3. birleştirme. petek. kavgac ı. -e rast gelmek. soluk. taramak. muazzam. 2. tutu şma. -e varmak. şifreli kilit. 4. 2. i. ateşli bir tartışma. s. 4. birleşmek. kö şe yazısı. muharebe alan ı. fıkra yazarı. (kilitte) şifre. 3. beraber gelmek. i.´nde) ibik. silik. f. kaba zenci. Az kald ı tepesi atacaktı. renkli. f. sava şma. birleştirmek. dövüşmek. taramak. fıkra. 5. kö şe yazarı. birle şme. dövüşçü. ateşli bir tartışmaya katılan kimse. ayırmak. muharebe.. kolon. renkkörü. (--ted. koma. i. sağlığı gittikçe düzelmek. bal pete ği. 3. solmaz. geri dönmek. 1. Come July and we´ll be swimming. 2. s. s ıkıcı. anlams s. 3. gazet. f. hayal kurmaktan vazgeçmek. 1. kim. 1. renkkörlü ğü. boşalmak. s. (bir şeyin) fiyatı düşmek. mücadele etmek. 2. 1. yar ı baygın. monoton. 2. yans ız. i.. i. 2. birlik. color. kendine gelmek. sava şmak. tay. 1. boya. 3. i. 2. tekdüze. -i keşfetmek. . saymamak. gazet. i. dövüşme. komada. düşmek. devasa. gerçekçi olmak. u ğramak. 2. daltonizm. biçerdöver. (horoz v. i. i. dili beli gelmek. elde etmek. tarafs ız. ile kar şılaşmak. ilerlemek. girmiş olacağız. 2. 1. (biri) (eskiden sahip oldu ğu) para ve prestijini kaybetmek. ım.color-blind color-blindness colored colorfast colorful coloring coloring book colorless colossal colour colt column columnist coma comatose comb comb out combat combat combat troops combat zone combat zone combatant combative combination combination lock combine combine combustible combustion come come about come across come along Come along. renksiz. yanma. çarpışma. 2. s. mim.. sava şçı. donuk. (fiyat) dü şmek. solgun. aralarına girmek. ız. direk. -e ulaşmak. dediğine gelmek. siyah. s. 2. k. 2. 3. ırmak. Temmuz ğinde denize gelmek. s. meydana -e rastlamak. 1.b. ask. 1. u ğramak. 1. 2. renk. akromatopsi. sütun. (fırsat) çıkmak. renksiz. kocaman. renkli. f. 5. 1. 2. (came. dövüşken. savaş. muharip birlikler. 3. i. 1. muharip. come) 1. kolay tutu şan. (birini) eskisi kadar (kendi malının) fiyatını düşürmek. bak. 1. to (bir kişiden/bir zamandan) (başka birine/başka bir zamana) kalmak. 4. kartel. akla gelmek. birleşim. İng. üstüne yürümek. 3. come around come at come back come between come by come close to come down come down in one´s opinion come down in one´s price come down in price come down in the world come down to earth s. çok büyük. tarak. f. s. sald 1. 2. tic. kolay tutuşan madde. renkli. 3. orgazm geldi olmak. canl ı. renksiz. bileşim. 2. geri gelmek. --ting) 1.. çökmek. yanıcı. boyama kitab ı. He came close to losing his temper. 1. 1. gelmek. kombinezon. vuruşma. s ıpa. 2. i. yıkılmak. 2. 3. i. savaş alanı. -e erişmek. iyile şmek. i. kol. Hadi can 1. ask.

görünmek. göğüs göğüse dövüşmek. varmak. meydana gelmek. Kimse ç ıkıp da ogelmek. dört ayak üstüne düşmek. 1. (bir şeyi) bilhassa yapmak. kopmak. açıılmak. görünmek. 2. cenkleşmek. bütün zorluklara ra ğmen. son noktaya varmak. k. Yok can ım! k. 1. 2. ortaya ç ıkmak. ba gerekeni/beklenileni yapmak/becermek. girmek. (yarışma sonunda) (belirli bir ırada) olmak: He came in first. (av köpe ği) ferma yapmak. (mirasa) konmak. fermaya oturmak. Haydi! 2. en çok zarara u ğramak. iktidara geçmek. 2. başarılı bir sonuç almak. kedi benim demedi. . gerçekle şmek. stop/istop etmek. olmak. durmak. 1. yumruk yumru ğa gelmek. tamamen durmak. başarısızlığa uğramak. dünyaya gelmek. kat ılmak. dili Yalan ı bırak!/Bırak! k. ş dili (beklenileni) ayılmak. dili 1. 3. altta kalmak. birinci olmak. yürürlüğe girmek. 1. -e özenmek. 3. sahneye ç ıkmak. gözükmek. girmek: Come in! İçeri gir!/Buyrun! 2. dili 1. muzaffer ç ıkmak. kendini göstermek. uyu şmak. dili 1. ç ıkmak. şarılı olmak. 3. ortaya ç ıkmak. bir karara varmak. felakete u ğramak. (leke) ıkmak. kendinden bekleneni yapmak. 2. dili (f ırsat) eline geçmek. 2. 2. kendine gelmek. başı darda olmak. kullanılmaya başlamak. 1. yay suskunlu ğu bıç rakmak. do ğmak. 1. Birinci oldu. çok uzaklardan ne olursa olsun. karara varmak. ile çarpışmak. -e özen göstermek. -in sahibi olmak. kalar ını hayal kıyapmak. (belirli bir amaçla) ortaya ç ıkmak: Nobody came forward to claim that cat. 2. kafas ına dank etmek. gelmek: Has the s e yaramak. -den ç ıkmak. (haber) yayılmak. ç ıkmak. etkili olmak. (yayın) mlanmak. yenilmek. belasını bulmak. 1. k. dönüm noktas ına varmak. 3. görünmeye ba şlamak. k. belli olmak. yumruk yumru ğa gelmek. 2. meydana ç ıkmak. (zor bir durumdan) sağ olarak ba k. düşmek. iş başına geçmek. iş 1. ön plana çıkmak. 2.come down with a cold come forward come from afar come hell or high water come home to come in come in handy come into come into collision with come into force come into play come into possession of come into power come into prominence come into sight come into the picture come into the world come into use come into view come of come off Come off it! come off worst/get the worst of it come on Come on! come one´s way come out come out of one´s shell come out on top come through come through come through with come to come to a dead stop come to a decision come to a head come to a head come to a point come to a point/ make a point of come to a stop come to an agreement come to blows come to blows come to close quarters come to fruition come to grief come to grief nezle olmak. rıklığına uğratmamak. herkesin dikkatini çekmeye ba şlamak. kullanılmaya başlamak.

(belirli bir seviyeyi) tutturmak.´ni) bulmak. 2. etekleri tutuşmak. komedi. i. 1. öne geçmek. dövüşmeye başlamak. ne olursa olsun. mutabık kalmak. . mutabık kabul (kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek. 2. 1. f. başarısız kalmak. i.b. 2. doğru çıkmak. argo zekice ve yerinde cevap. açmaza düşmek. boşa çıkmak. birinin imdad ına yetişmek. aklını başına toplamak. çare. anlaşmak. 2. varmak. 1. -e rastlamak. hatırlamak. comedian i. ayılmak. come/run up against a blank wall k. canlanmak. aç ılmak. ile ciddi bir şekilde ilgilenmek. -e rastlamak. k. çözülmek. düşüş. bitmek. comeback i. 1. gerçekle şmek. ile kar şılaşmak. kuyrukluyıldız. çözülmek. komedi yazar ı. i. aklı başına gelmek.´s rescue come to stay come to terms come to terms come to terms with come to the fore come to the point come true come true come under come undone come unglued come untied come up against come up in the world come up to come up with come upon come what may come what may come/draw to a close come/run across (with) (ile) kap ışmak. dili (bir plan. 1. -in esaslar ını ele almak. k. 2. i. -e çatmak. i. olmak. 1. comedienne comedown comedy comely come-on comet comfort comfort station i. 2. 2. hayal kırıklığı. (-in yetki alan ına) girmek. meydana gelmek. rahat ettirmek. ferahlık. (birinin) para ve prestiji artmak. sivrilmek. aklına gelmek. -e tesadüf etmek. açılmak. durmak. kadın komedyen. dili tela şa kapılmak. sadede gelmek. s. (belirli bir hizaya) kadar gelmek. umumi hela. konfor.o. dili ç ıkmaza girmek. suya düşmek. ne olursa olsun. komedyen. eski formunu bulma. gerçekleşmek. gelmek. teselli. (with) anla şmaya varmak. keşfedilmek. 1. sona ermek. ç ıkmak. Artık burada kalacak. rahatlık. itidalini kaybetmek. 2. cevap v. with (sevmediği bir şeyi) güçlükle etmek.come to grips come to grips with come to grips with come to hand come to life come to life come to light come to mind come to naught come to nothing come to nothing/naught come to one´s senses come to pass come to rest come to s. 1. (bir yere) devamlı yaşamak amacıyla gelmek: He´s come to stay. kalmak. teselli etmek. bulunmak. alımlı.

söz söylemek. 1. 3. yetki. s. s. virgül. sal ık vermek. 2. 2. tayin etmek. 1. hakkında yorumda bulunmak. s. İng. (birinin/bir şeyin) anısına yapılan. . önümüzdeki. i şlemek. 1. rahatlatıcı şey. ticaret hukuku. yaklaşma. s. (askeri hizmette kullanmak üzere) el koymak. --ting) 1. atk . 2. on ındatefsir. i. kurul. yüzdelik. başkomutan. görev. ğlamak. s. 3. yorum. i. 1. İng. fikrini söylemek. gülünç. s. tavsiye etmek. 1. egemenlik. komisyon ücreti. emreden. komut: ık. 2. deniz binba şısı. komisyon. kumandan. i. 1. karıştırmak. komutan. hakk i. f. söz vererek sayg ısızlık etmek. övgüye de ğer. 3. tenkit. geliş. f. emzik. 1. ele ştirmen. emanet etmek.. 2. 6. i. 2. gelen. teselli. i. i. 2. emanet etmek. 3. komedi oyuncusu. f. f. başlama. gelecek. i. çizgi roman. z. f. operakomik. 5. askeri bir mecbur etmek. i. konforlu. yaklaşan. s. i ş. hatıra pulu. 2. orantılı. komisyon üyesi. vazife. yapmak. görevlendirmek. i. ka şkol. radyo. s. ıkomedi ile ilgili. eylem. rahatça. anmak. yorum. tefsir. f. emir. 1. i. komik. komando birliği. aç ımlama. başlamak. İng. yorumcu. 2. emir. commercialize. i. komando. hâkim. teselli edici kimse/şey. i. güldürücü. rahat. 3. s. hükümranl ık. katmak. i. (--ted. anma. 4. 2. eleştiri. 1. bilg. f. f. 2. 2. 3. subay. bak. 4. kumandanl ık: hizmete Air search command arama komutu. bant-karikatür. diploma töreni. karışmak. 1. TV reklam. 2. 4. -in derdini payla şmak. -i ticaret arac ı yaparak bayağılaştırmak. etkili. komut. alım satım. Allaha kar şıba suç işlemek. şube müdürü. 1. 5. 2. işleme. ticaret hukuku. i. ticaret. 1. komik.. f. 1. i. ticari. i. i.comfortable comfortably comforter comic comic book comic opera comic strip comical comics coming comma command commandeer commander commander in chief commanding commandment commando commemorate commemoration commemorative commemorative stamp commence commencement commend commendable commensurate comment commentary commentator commerce commercial commercial law commercial law commercial traveller commercialise commercialize commingle commiserate commiseration commission commissioned commissioned officer commissioner commit commit an impiety commit an offense s. İng. f. anma töreni. 2. (gezici) satış temsilcisi. buyruk. 1. ac ıma. teslim etmek.. 1. 3. 2. komutanl f. atamak. başlangıç. kauçuk meme. hatırasını yad etme. bant-karikatür. 3. eşit. yorgan. övmek. i.

sıkı. iletişim. 2. ettirmek. mal. beylik laf. common-law marriage resmi nikâhs ız beraber ya şama. ulaşım. sık. s.s. k ıs. 2. ortak mal. f. pudralık. olma. Bunu yapmaya söz intihar etmek. amme. söz. to söz vermek: You´ve committed yourself to doing this. i. cemiyet. çoğunlukla.komite. dilb. 4. adi kesir. özlü. 1. taahhüt. i. 2. lazımlık iskemlesi. common common enemy ortak ğı dü kesir. sözleşmek.commit o. 1. sıradan insan. 1. s. companion. komün. s. z. 3. 2. iletmek. cins ad ı. i. . mat. şman. 2. staple commodities başlıca satış ürünleri. 1. Ortak Pazar. 1. (k ısa ve resmi) bildiri. 2. s. komisyon. haberleşme. toplumsal. i. f. ba ğlılık. iletişmek. 1. bildirmek. kamu. i. s i. 1. 4. halka ait. çoğ. ulus.b. kurul. s. şamata. i. geniş.ı1. mezhep. kısa. i. banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri f. encümen. not. komünyon. i. sokaktaki adam. 1. i. s. eşya. örf ve âdete dayanan hukuk. küçük araba. sirayet şş mek. müşterek. teslim sadakat.. görü ş. şkan. 2. tutku v. common grave ortak bir mezar. i. telgraf gibi iletilen)4. komünizm. genellikle. bulaşıcı. tasarruf. toplum. 3. 1. halk. i. 4. heyet. 1. s. Hrist. yazmak. katılma. olağan. adi hisse senetleri. 3. (ile) iletişim kurmak. kesin karar. banliyödeki evi ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelen kimse. sözleşme. konu3. 2. f. eyalet.şcumhuriyet. aras i. cins isim. topluluk. (mektup. 2. 2. (with) (ile) haberle . sağduyu. klişe. kesif. oto. basmakalıp söz. örf ve âdet hukuku. (hastal ığı) bulaştırmak. compiled. üstenme. s ıradan. pudriyer. ezberlemek. sözlü anlaşma. ferah. i. hapsetmek. 4. karışıklık. i. 2. complete. teslim etme. komünikasyon. beraber yapılan: common defense ortak savunma. 2. payla şma. vaat. 3. (bir konuda) ne dü şündüğünü söylemek. iletim. klozet. compare. aklıselim. s. fikrini söylemek. 1. (cezay ı nda her gün gidip gelmek. iletili haber. iletme. 1. 2.: There´s no common ground between ın hiçbir ortak yanı yok. ortak. toplumla ilgili. radan bir ey. 2. 2. nakletmek. yoğun. sempatiklik. komünist. 1. ı) hafifletmek. 3. söyle şmek. Onlar bilinen gerçek. Hrist. i. umumun mal ı olan. iletilme. gürültü patırtı. sohbet etmek. them. sağduyu. 1. ortak mal sahipliçevirmek. i. haberleşme. mü şterek ği. commit suicide commit to memory commit to prison commit to writing commitment committee commode commodious commodity common common fraction common ground common knowledge common law common law common man Common Market common noun common noun common property common sense common sense common stock common touch commonly commonplace commonwealth commotion communal commune commune communicable communicate communication communicative communion communiqué communism communist community commute commuter comp compact compact compact 1. bayağı. baya ortak bir zevk. cins ismi.

i. i. saha. mecbur etmek. 2. misafir. ehliyet. eş. 2. topluluk. 2. sevecen. 2. yetenekli. karşılaştırmalı dilbilim. karşılaştırmalı dilbilim. 1. acıma. yetkili. tümleç. bölüm. tazminat paras ı. i. 5. şirket. f. 1. refakatçi. 1. 1. görüş alışverişinde bulunmak. i. mukayese. 2. for i. benzer. kifayet. tamamlayıcı. tazmin etmek. faydalı taraf. with tic. d. sunucu. hastalık. pergel. olumlu compensation taraf. 1. merhametli. (ile) ba ğdaşan. i. yetenek. ile rekabet etmek. compere compete competence competent competition competitive competitor compile complacency complacent complain complainant complaint complaisance complaisant complement complement f. pusula iğnesi. 5. merhamet. lış k. elkitabı. yetki. 1. 1. eşlik. f. i. . (--led. uyma. 2. orantılı.o.y. kendinden ho şnut. tamamlamak. i. kumpanya. arkadaşlar. şikâyet. f. sokulgan. 1. bedelini ödemek. geçimli.1. pusula ibresi. 3. s. kompakt disk çalar. derlemek. mukayeseli. 3. ılabilir. kabiliyet. rehber. ask. ehil. 1. i. rekabete dayanan. 2. rekabet. şikâyetçi. 1. dilb. (with) (ile) uyumlu. kendinden ho şnut olma. fayda. tic. i. 3. şefkat. yakınma. f. i. çevre. -e benzemek. s. karşış s. uyumluluk. kumpanya. 1. s. uyum. 1. yakınmak. 2. yeterli. üstünlük derecesi. telafi etmek. arkada la tır4. yumuşaklık. 3. yarışma. alan. 1. 2. ba ğdaşma. to -e benzetmek. yumuşak. 1. compensate compensate for one thing by/with bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional another rudenesses by frequently making us laugh. compensate s. 4. zarflar ştırmal ı anatomi. i. 1. f. arkada şlık. 2. i şin üstesinden gelebilen. karşıla dilb. 2. yumuşak başlılık. ortaklık. fikir alışverişinde bulunmak. 1. görüş alışverişinde bulunmak. şikâyet etmek. eşlik. 2. yurttaş. f. arkada ş. --ling) zorlamak. şefkatli. yoldaş. i. bölme. vatanda ş. 2. f. Bizi s ık sık güldürerek arasıra -in bedelini birine ödemek. yeterlik. başkalarına acıyan. rakip. 2. dilb. with ile yar ışmak. telafi. 2. 6. for için yarışmak. i. i. beraberindekiler. 3. s. yumuşak başlı. refakat. davacı.compact disk compact disk player companion companionable companionship company comparable comparative comparative anatomy comparative degree comparative linguistics comparative linguistics compare compare notes compare notes comparison compartment compartmentalize compass compass needle compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel kompakt disk. ba şkalarıyla rekabet edebilir. (sıfat veya ın) üstünlük derecesini gösteren. bölmelere ayırmak. 2. i. 2. pusula. sevecenlik. takdimci. nispi. s. tazminat. 4. (with) (ile) kar şılaştırmak. yalpak. s. 3. i. s. s ınır. cana yak ın. karşılaştırma. tic. kompart ıman. karşılaştırmalı. misafirler. i. yar ışmacı. i. 3. s. i.

gidermek. i. Sonuçlar bekledi davranmak. parça. güçlük. bir kitapl ıkla beraber beş Rahmi milyar liraya alabilirsiniz. kutlamak. komposto. zorluk. s. 2. çapraşık. karma şık hale getirme. f. 2. bileşik/karışık şey. composer composite composition compositor compost composure compote compound compound compound interest compound sentence compound word comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compress s. itaatkâr. 1. s. i. yumu şak başlı. with -e uymak. kompleks. 3. karma şa. Senin dediklerine tamam ile beraber: You can buyıthe books complete withas a book case for five ı. 3. 4. s. uysallık. O ğı rba ş l ı bir ş ekilde davran ı r. (yazılı ödev olarak) kompozisyon. kompleks. i. kat ıksız: I´m in complete sympathy with what you´re saying. i. compose compose o. 2. anlayış. bileşim. selamlar. karmaşa. 1. kavranabilir. 5. övgü dolu. i. expectations. komposto. şim. i. billion Kitaplar bütün liras. i. 1. tamamlayıcı. tamamen. i. i. tıb. karmaşa. kapsam. İng. f. her zaman a f. (bir işe giriştikten sonra ortaya çıkan) engel. boyun e ğme. karma şık. anlamak. s. bitirme. uyma. görünü ş. 1. 1. sayg ılar. 2. f. f. cilt. pürüz. i. ekon. 2. dilb. 4. uysal. karma şık. 2. 1. beste yapmak. komplikasyon. tebrikler. karma . mürettip. zorlaştırmak. i. s. It came a complete surprise. bileşimde bulunan. 1. etraflı. tamamlanma. 2. i. s. bestekâr. dizgici. unsur. yla kat ılıyorum. (aralarındaki şmazl ıkları) olmak. ho şaf. i. itaat. içine almak. görünüm. 3. i. tam. soğukkanlılık. bile i. s. 1. 2.complementary complete complete with complete works completely completion complex complex complex sentence complexion complexity compliance compliant complicate complicate complicated complication complicity compliment compliment complimentary compliments compliments of the season comply component comport comport o. kompres. içinde binalar bulunan etraf ı duvarla çevrili yer. i. bileşik. i. uyma. 2. sıkıştırmak. 1. z. s. ruhb. oluşum. (müzik/şiir) yazmak. hareket etmek: She always herself with dignity. . itidal. çürümü ş yaprakla karışık gübre. 1. riayet. karışıklık. i. iltifat etmek. şıklık. karışık. tamamlama. birle şik sözcük. kompozisyon. şiir yazmak. karmaşık. 2.s. suç ortaklığı f. anla kendine hâkim kendine gelmek. ılımlılık. iltifat eden. övücü. bitme. girişik cümle. birle şik cümle. san. mat. hediye olarak verilen. güz. öğe. beste. çetrefil. 1. karma ştırmak. (on) tebrik etmek. s. tamamlayan. çetrefilleştirmek. bütünüyle. 3. bileşik faiz. tümleyici. kompliman yapmak. i. s. 2. terkip. dilb. tebrikler. tenin rengi. bile şik. geniş. 4. kavramak. güçleştirmek. ten. ücretsiz.s. kim. sakinlik. 3. kompleks. besteci. 6. with -e uymak. dilb. kompleks. karma şık. çözülmesi güç. 2. -e riayet etmek. kapsamak. kavrayış. kapsamlı. 2. yerine getirme. kompozitör. çetrefil. 2. 1. eserler: the complete works of Hüseyin Hüseyin Rahmi´nin bütün eserleri. -e uygun olmak: The results comport with our ğimiz gibi comports oldu. 1. s. beste yapma. paras ız. karmaşıklık. i. iltifat. kompliman. sona erme. şiir yazma. karma. 1. anla şılabilir. cüz. 1. anlaşılması güç. eleman. f.

ba şlangıç. (taraflar ın karşılıklı ödün vererek yaptığı) anlaşma. i. bilgisayar program ı. zorgu. 3. idrak etmek. oluşturmak. hakk ında. 1. f. gizli tutmak. 2. kibirli. mefhum. saklamak. i. i. (--ned. dikkati bir noktada toplama. gebe kalmak. 1. 2. zorlama. dislike I haveakl conceived a dislike for him. teslim etmek. içbükey yüzey. düşünce. 1. edat ile ilgili olarak. 1. kavram. merkezleri bir. f. uzlaşma. bilgisayar yazılımı. fikir. 1. (birini) ilgilendiren şey: It´s one of our major concerns. içimde bir nefret uyand f. ile meşgul olmak. konkav. basınç. 2. 4. 2. f. görüş. i. ilgilendiren ile ilgilenmek. bilgisayar programlamas ı. -den olu şmak. toplamak. 1. vermek. alakalı. ruhb. 2. içermek. s. bak. kand ırmak. toplama.a 4. i.. aleyhte. ortak merkezli. i. f. uzlaşmak.toplanma. bilgisayar donan ımı. arkadaş. düşünceyi/dikkati/gücü bir s. içbükey. f. Ona karşı düşünmek. hayal edilebilir. hesaplamak. uyuşma. 3. s. fikir. . i.compressed air compression compressor comprise compromise compromise on compromise with compulsion compulsive compulsory compunction compute computer computer chip computer engineer computer engineering computer hardware computer operator computer program computer programmer computer programming computer software computerise computerize comrade con con concave concave conceal concede conceit conceited conceivable conceive conceive of concentrate concentrated concentration concentration camp concentric concept conception concern concern o. yoldaş. uzlaştırmak. 2. konsantrasyon. vicdan rahats ızlığı/azabı. yoğ un. z. f. dayan ılmaz bir istek. 1. kavram. 4. tasarlamak. kabul etmek. 1. sistem operatörü. --ning) aldatmak. 3. akla gelebilir. zorunlu.––d ı. 3. s. 1. hesap etmek. tazyik.. koyula yoğ şş ik. computerize. b ırakmak. bilgisayar çipi. ilgi: I understand the reason for your concern. kibir. bilgisayar. with concerned concerning sıkıştırılmış hava. dü şünmek.s. f. toplaşım. karşı. 2. s. endişeli. getirme. dü şünülebilir.deri deri tirmek. i. kompresör. İng. bilgisayar mühendisliği. f. bilgisayar operatörü. 2. anlamak. tasavvur etmek. mecburi. 2. i. i. şılıklı ödün vererek 1. görü ş. bir araya ığma. anlaşmaya varmak. kendini be ğenmiş. kendini be ğenme. bilgisayara geçirmek. 2. kavramak. kapsamak. konsantre. gebe kalma. ına gelmek. toplanmak. bilgisayar programc ısı. itiraf etmek. derişim. ştırmak. ı. 2. getirmek. 2. içtepi. f. yoğunlaştırmak. y ığmak. toplama y kamp s. ilgili. örtmek. (bir konuda) uzla ş ile uzlaşmak. -e dair. 3. konsantrasyon. 2. bilgisayarla donatmak. ile uyuşmak. i. kompresyon. i. zorgulu. 1. zorlayıcı. kompüter. Bizi en çok şeylerden biri. kar mak. 1. düşünceli. 1. ruhb. obruk. s. s. bilgisayar mühendisi. gurur. sıkıştırma. i. bir araya unla şmak. gizlemek.

5. son. 5. resmen yasaklamak. s. kondansatör. kim. başsağlığı. tenezzül. i. yoğunlaşma. ş arta ba ğlıliving . ödün. uyuşma. ahenk. koyulaştırmak. 3. ayıplamak. huk. sözde alçakgönüllülük göstermek. i. 2. somut. z. 1. 4. i. izdiham. i. 1. 2. yo ğunlaştırma. 4. kabahatli bulma. 2. göz yummak. son. sonuca varmak. şlike art kipi. uyum. 1. beton. karar sonuç ş. kondansasyon. ahenk. ılmasını etmek. kamulaştırmak. az ve öz. s. karar. huk. şart. 3. f. bitirmek. 1. i. yatıştırıcı. z. fiz. gönlünü almak. 2. 2. i. (yazıyı/sözü) 2. ayn ı fikirde olmak. 2. koyulaşmak. birlikte planlanmış. 1. beton kar ıştırıcı. kayıtl ı. imtiyaz. nihai. 3.uydurmak. koşullu. i. What are conditions there? Oradaki hayat şartl ı.. anlaşma. f. yat ıştırmak. s ı v ı la ş ma. ayn ı olma. birlik. veciz. karışım. ayn ı zamana rastlayan. 2. bar ış. yoğuşturucu. taviz. malaksör. 1. beyin sars ıntısı. beton. bumahkûmiyet. ayıplama. Anlaşmanın ş artlar ından biri.. betonyer. aynı olan. meydan. uyuşan. 2. f. 1. (hikâye/yalan) karıştırma. ı/gazı) sıv ılaştırmak. netice. aynı zamanda. ıkarmak. i. dilb. gönlünü alma. (havaalan s. uzlaştırma. izin. i. birlikte yap ılmış. i. kalabal ık. s. i. kesin. 2. 1. 1. fiz. teslim. 2. ı v ı la ş t ı rma. 2. mahkûm etmek. konçerto. yo ğunlaştırmak. kim. sona erdirmek. şarta bağlı satış. 5. dinleti. görmezlikten gelmek. lütfetmek. uyuşmak. 3. birbirine kar ıştırarak hazırlamak. antlaşma.. -e vesile olmak. 4. bir araya gelme. k ınamak. gönül alıcı. taziye. k ısaca. nihayet. kim. f. özlü. 1. (--red. f. ış(fikir) mak. büyük deniz kabu ğu. uyum. kati. i. s. 1. bir karara varmak. konser. 2. özet. s. buğulaş ma. --ring) 1. 2. z. çat i. 2. (buhar/gaz) sıvılaşmak. bitmek. istimlak. i. 4. yemeğe çeşni veren şey. 2. k ısa. fiz. 3. dilb. 1. s yo ğunlaşmak. etme. 1. şart kipi. şartlı olarak. ında/garda) büyük yolcu salonu. koşul: It´s one of the conditions of the agreement. 3. tertip etmek. 1. 2. (buhar şekerli konsantre süt. az ve öz. i. itiraf. birlik. 3. aynı zamana rastlama. betonkarar. kamula ğu. 2. 2. kaput. sonuç. sona ermek. k ınama. taziyede bulunmak. 1. 1. istimlak in kullan idama mahkûm i. s. 1. son. tenezzül eden. s.ç biti i. f. suçlu çıkarmak. f. i. aynı zamana rastlamak. to/toward -e neden olmak.düzmek. . s. 2. yat ıştırma. toplanma. with ba şsağlığı dilemek. uzlaştırmak. i. i. 1. 1. 3. 1. şiddetli sarsıntı. tenezzül etmek. 2.concert concerted concerto concession conch conciliate conciliation conciliatory concise concisely conclude concluding conclusion conclusive concoct concoction concord concourse concrete concrete mixer concur concurrence concurrent concurrently concussion condemn condemn to death condemnation condensation condense condensed milk condenser condescend condescending condescension condiment condition conditional conditional mood conditional sale conditionally condole condolence condom condone conduce conducive i. (bir işin) sonunu getirmek. 1. f. yapmak. f. mahkûm ştırma. 2. prezervatif. f. kabul. s. yo ğunlaç. suçlu çıkarma. k ısaltma. 1.

geçirgen. şmamak. pudraşeker. iletkenlik. Ona güvenirim. i. mak. --ring) 1. birleşik./Ona itimad ım var. f. hapsedilme. kamula ış toplama. günah ç ıkartma. düzenleniş. şekerleme. s. lider. geçirgenlik. 1. istimlak. ş tirmek. konfedere. günah ç ıkartmak.. kongre. anlaşmazlık. sırdaş. 2. itimat. geom. bilg. bot. conduction conductive conductivity conductor cone confection confectionary confectioner confectioner´s sugar confectioners´ sugar confectionery confederacy confederate confederate confederated confederation confer conference confess confession confessional confessor confidant confide confide in s. 1. 4. idare etmek: You´ve conducted this siege well. ştş ıeyi) rmak. s. (--red. 2. inanan. itiraf. i. istimlak etmek. ile çelişmek. 2. 1. Bu aram ızda kalsın. gizli kalmas ı gereken... f. 2. z. idare. i. biletçi. ba ğa) ba ğlı kalma. 3. 2.. konfederasyon.conduct conduct conduct o. (mala) el koymak. müzakere etmek. s.s. ınırlandırmak. kesinle i. (yasaklanm ış şeyi) toplamak. madde. ile çatışmak. i. sınırlama. şekerci. birleşmek. dert ortağı. teyit. günah ç ıkartan papaz. günah ç ıkartma hücresi. i. (yasaklanm tırma. biçim. 1. i. 3.y. bağlaşık. yürütmek. fiz. 3. s. üçkâğıtçılık. to -e hapsetmek. papazın verdiği ilmihal derslerine devam etme ve kiliseye üye ba müzmin f.bekâr. için) i. iletken iletken. 1. 2.s(eve/yata ırland ırma. koni. şekerleme. 2. (dondurma için) külah. haciz. birine s ırrını söylemek. birlik. kondüktör. to -e hasretmek. haczetmek. (orkestra/koro şef. konfirmasyon. koni biçiminde makara. i. conferred with on the matter. el koyma. geom. nakletme. k ılavuz. üçkâğıtçı. i. birleşik. sın tasdik etmek. tavır. kesinleştirme. 2. I have confidence in him. doğrulama. (with) (ile) görü şmek. 1. 1. itiraf etmek. i. şekerleme imalathanesi. i. iletken. davran ış. dolandırıcı. kozak. (rezervasyonu) konfirme f. confidence confidence game confidence in confidence man confident confidential confidentially confidently configuration confine confinement confirm confirmation confirmed bachelor confiscate confiscation conflagration conflict conflict i. 2. bak. konfederasyon. 1.Meseleyi onunla görü ştüm. toplant ı. ma. 1. konfigürasyon. i. tasdik. iletme. kamula ın. z.. do ğum etmek. i. 2. s. emin. 3. görünüm. savaş. -i müsadere. sonrasıteyit yatakta kalma süresi. (belirli bir şekilde) ı . i. 2. 3. i. müzakere yapmak: Ime. düzen. geçirme. -i müsadere etmek. 3. gizli: This is confidential. 4. hareket. görü ş f. f. şeker. 1. f. şef. Partide iyi davrand i. to (bir hastal ık) (birini eve/yatağa) ğlamak. birleştirmek. yönetim. i. sınırlamak. 3. 3. withçat ile ış uyu . geçirici. 1. bağlaşık. 2. pudraşekeri. ı çok iyi yürüttünüz. f. fiz. You can´t conduct such experiments Bu kuşatmay davranmak: He conducted himself well at the party. him konferans. uyuşmazlık. 1. i. to (s ırrını) -e söylemek. kozalak. i. 1. ittifak. hapis. 4. birle şik devletler. 2. dolandırıcılık. 2.o. 2. d. 4. iletici. 1. 3. 3. ihtilaf. yönetmek. sa ğ lama ba ğ lamak. i. sağlama ğlama. suç ortağı. önder. 2. 1. -e kapatmak. confectionery. 1. güvenle. güven. konfedere. i. ruhb. bağlaşmak. sır olarak. f. -emala haciz koymak. (birini) kutsayarak kiliseye etmek. (silahlı) çatışma. pudra şekeri. büyükşyang i. doğrulamak. harp. fiz.

kafa kar ş ka ş ey/biri sanma. i. s. p ıhtılaştırmak. Allah kahretsin! s. yaradılıştan. s. s. f.D. uygunluk. konglomera. 1. düzensizlik. con. konjonktiv iltihabı. 2. birleşme.. ık. fiil çekimi. 1.. Temsilciler Meclisi üyesi (erkek). dilb. dilb. Kongolu. 2. i.men (kang´grısmîn) i. i. ba f. s. uygun. kahrolası. 2. 1. küme. çekmek. konjonktivit. A. Kongo´ya özgü. birikmek. kafas ını ş eyle/biriyle) kar tı rmak. uygunluk.lese) Kongolu. i. sempatik. 2. i. 2.B. i. tahmin. karman s. meydan okuma. 1. ba ğlaç. dilb. 2. varsayım. bir araya getirmek. bot. f. tahmini. Con. kan hücumu. toplama. uyma. i. i. 1. ba ğlayıcı. i. mat. anlatt kar şılı şttirme.en ı n). suçlayanla) yüzle karış ırmak.go. toplamak. . önünü huk. kalabalık.B. birlik. toplanmak.. 1. hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. küme. büyü yoluyla (ruh) . sevimli. (çoğ. karşısına çıkmak. çorman. donmak. f. (kang´grıswîmîn) i. 2. varsayımsal. i. tic. farzetmek.. i. tebrik. konformizm. kutlama. 2. kafas ı kar ı rt edilemez. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı.wom. -in Bana gelip meseleyi ı. doğuştan. 1. Tebrikler!/Tebrik ederim. 1. s. kar ıkocalığa ait. kendisini i.gress. sanmak. 3. (-e) riayet etmek. münasip. Meclisi üyesi (kad s. kongreye ait. ho ş.. çelişkili. 3. cemaat. kan toplanması. 1. with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem. yığışım. dilb.. karışık. kl2. şaşkına çevirmek. yerinde. 1. with (bir şeyi/birini) (başka f. f. dili kör olas ı. benzer. uymac ı. A. 1. s. bir araya gelmek. i. kavuşum. zan. pol.. tıb. tıkanıklık.D. kozalaklı ağaç. f. sevimlilik. pol. tıklım tıklım.. 1. sempatiklik. kongre. con. 1. karışıklık. k. 2. 2. 3. konformist. 3. (to) (-e) uymak.. kanuni ihtilaf. s. 1.gress. i. i. f. Kongo. 1.. s. san ı. kesmek. 2. şirketler grubu. kan toplamış. uymac ılık. kalabalık. farz.. i.conflict of interest conflict of laws conflicting conform conformism conformist conformity confound Confound it! confounded confront confrontation confuse confused confusion congeal congenial congeniality congenital congested congestion conglomerate conglomeration Congo Congolese congratulate congratulation Congratulations! congregate congregation congress congressional congressman congresswoman congruent congruous conic conifer conjectural conjecture conjugal conjugate conjugation conjunction conjunctive conjunctivitis conjure çıkar çatışması. toplant ı. f. düzensiz. konik. 3. 2. jeol. ş aşkınlseçilemez. tıb. s. 2. dondurmak. f. ay ışı kl ığı . izdiham. 3. mat. pıhtılaşmak. 1. congruent.. şaşırtmak. i. tıkanık. çoğ. kutlamak. s. evlilik ile ilgili. tebrik etmek. Temsilciler çoğ. yığın. bir şeyi/birini i. 2. 3. gökb. şaşkına dönmüş. ışış m ış . tıb. s. (san ığı. 2. ı meydan okuma. farazi. zannetmek. bak. birikinti. tahmin etmek. i. şaşırtmak.

z. 1. 1. 3. özenle. hiç a şırıya kaçmayan. 1. 1. (iki şey arasındaki) bağlantı. 1. birle ştirilmi .. 1. i. dolayısıyla. bir bağlantılı olmak. üzerinde dü şünmek. etken. tutucu kimse. 2. 2. i. işine bağlı.together in the plot. 2. connection. uyand i. s. arka arkaya gelen. bir sözcü ğün çağrıştırdığı şey. koruma. rıza: They´ve finally given their consent. 2. ard ışık olarak. halka. muhafazakâr. i. uzman. (belirli ile ilgili. 4. i. demeye gelmek. 1. i. arka arkaya. saymak. oldukça. 2. f. biyel/piston kolu. f. karşılık. zapt. (with) şey aras ında) bağ ş kurmak. farkında olan. ılımlı. 2. 1. f. kutsama töreni. addetmek. dikkate almak. akraba. mecburi askerlik. arkadaş. takdis etmek. ırı sayılır. 3. f. 5. z. askere almak. akla getirmek. yananlam. göz önünde tutulursa. s. 2. birleştirme. 1. f. sonuç. How ızasını nasıl alabiliriz? She can´t do it can we gainnetice. bilinçli. i. sihirbaz. 2. himaye. ilişki. askere alınmış (kimse). vicdanl ılık. Nihayet rıza gösterdiler. 3. bağlanmak. saygılı. 3.. binaenaleyh. 1. her consent? Onun i. 6. 2. tanıdık. 1. reçel. sayg ınlık.. hesaba katmak.gibi büyücü. bağlı olmak. Komployu birlikte haz ırladık. s. ücret. fetih. fethetmek. hayli. hokkabaz. muhafaza etmek. i.ğ önem. askere alma. -e göz yummak. art arda. ilgi. düşünce. We connived i. bağlamak. i. nezaket. 2. s. 2. bağlantı. birleştirmek. faktör. z. 1. 3. 4. büyük. 3. r önem. bedel. düşünceli. 2. 1. -e (with) bağlı. hokkabaz -i yapıvermek. 2. z. (iki lı. tutucu. 2. erbap. with ile dolap/entrika çevirmek. göz yumma. of -in fark ında olma. 1. yenmek. 1. semere. z. 1. i. bilinci yerinde. 2. 2. vicdanlı. bağ. birleşmek. hat z. . 1. hayal etmek. şuuru yerinde. 2. 1. 2. 1. with 3. oybirliği. 5. f. sera. kutsamak. biyel. 1. hürmetkâr. 2. fazla. -i akla getirmek. to -e i. k. anlam ına gelmek. oto. bak. fikir birliği. -i an ımsatmak. bile bile. savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. 2. i. itina ile. (birine) dini bir törenle (belirli bir unvan) vermek. 2. icat etmek. bilinç. i. düşünmek. bu/o yüzden. dili her şey göz önünde tutulursa. limonluk. epeyce.2. s. oldukça çok. fatih. do ğal kaynakları koruma.conjure up conjurer connect connected connecting link connecting rod connection connexion connivance connive connoisseur connotation connote conquer conqueror conquest conscience conscientious conscientious objector conscientiously conscious consciously consciousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecutive consecutively consensus consent consequence consequently conservation conservationist conservatism conservative conservatory conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering 1. muhafazakârl ık. korumak. -eseferle) ait. vicdan. 2. h ısım. -i bilme. eksper. İng. f. itibar.. 1. konservatuvar. i. 2. 3. 1. bağlantılı sefer. ardışık. bilinçli olarak. i. nazik. şuur. göz önünde tutmak. s. bu/o nedenle. 2. 2. bağ 1. üzerinde düşünme. f. s. 1. s. zafer. ba . doğal kaynakları koruma yanlısı. at -i görmezlikten gelmek. 1. -i ırmak. bağlama. 1. ifade etmek. i. vicdanen. özenli. i. kutsama. edat. zaptetmek. itinalı. i. 3. vazifeşinas. vicdan ına dayanarak. i. göstermek. i. önemli. suç ortakl ığı. sayg ı. 2. mat. ard ıl. i. adamak. tutuculuk.

konsüle ait.nizamname. komplocu. i.-e s. koyuluk. f. s. i. seçmen. i. çizmek. 2. s. dayanmak. anayasa. olmak. sadık. zorlamak. 1.. dehşet. f. çizim. dilb. i. gönderilen mal. 2. yoğunluk. menetmek. f. polis memuru. 1. sevk ıyat. teselli. tic. konsonant. i. 2. f. göze çarpan.. daraltmak. birleştirmek. 3. ba ğ tutarl ıl insicam. i. ahenkli. s. i. 2. f. f. sabite. 2. zoraki. alan ı/sahas ı. inşa. emanet etmek. i. meydana getirmek. to/with -e uygun. 1. pekiştirmek. tüzük. sağlamlaştırmak. bir seçim bölgesindeki seçmenler. yap ıcı. de ğişmezlik. i. teşkil etmek.. 3. vefa. i.consign consignee consigner consignment consignor consist consistency consistent consistently consolation consolation prize console consolidate consonant consort consortium conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constancy constant constantly constellation consternation constipation constituency constituent constitute constitution constitutional constrain constrained constraint constrict constriction construct construction construction site constructive construe consul consul general consular consular agent f. müspet. s. teslim etmek. sessiz. 2. inşaat 5. kurmak. 2. s. z. tayin etmek. mal gönderen kimse. polis teşkilatı. tutarlı bir şekilde. yap ısal. 2. i. atamak. s. sürekli. engellemek. 1. 3. yapmak. olumlu. 1. i. daima. 2. devamlı. tak ımyıldız. mat. konsolide sa i. 1. i. f. 1. sürekli. 2. 1. yorum. i. başkonsolos. konsolosa ait. göndermek. tefsir. i. 2. teselli etmek. malın gönderildiği kimse. kıvam. inşa. i. 2. 3. 2. with ileuyumlu. 2. 2. ğlamlaş mak. değişmez. bünye. gõkb. büzmek. f. anlamak. geom. arkada şlık etmek. 1. yapı. ğişmez nicelik. inşaat. yapı. (eski Roma´da) konsül. 2. i. sürekli olarak. bünyesel. i. hayret. yapısal. büzme. 2. in -e lı ık. 2. bak. bina etmek. konsorsiyum. birleşmek.. mecbur etmek. 1. 1. fahri konsolos. sabit sayı. yorumlamak. vermek.etmek. tahdit. yapım. sıkmak. tesis etmek. 2. 1. terkip. 4. avundurmak. of -den meydana gelmek. 1. tutarlık. inşaat. konson. bileşim. boğaz. 3. sıkıştırmak. (cümleyi) tahlil etmek. tefsir etmek. polis. seçim bölgesi. öğe. yap ı. mal gönderme. 2. takviye etmek. 4. s ınırlama. komplo kurmak. avunç. i. 3. de z. teselli mükâfatı. 1. . 1. -den olu şmak. 1. pekişmek. İng. kabızlık. mana vermek. 1. 1. sebat. sabit. kurmak. tertip. s. konsolos. anayasal. i. -den ibaret olmak. olu şturmak. komplo. avutmak. in şa etmek. dar geçit. ünsüz. 2. 1. tutarlı. 1. peklik. unsur. şaşkınlık. ile uyumlu. i. dikkati çeken. sağlık için yapılan yürüyüş. sabit şey. devamlı olarak. f. kendini tutma. s ıkma. 2. i. korku. 2. İng. i. consignor. bütünü olu şturan. tertip etmek. 1. mütemadiyen. 1. geom.1. f. i. s. 1. 2.

Bu kömürün ı yüksek. izleri/havası olmak: This story has political overtones. çekişmek. tüketim maddeleri. zehir v. temas. iddia etmek. memnun. içerik. tam. f. 1. tez. çağdaş. 2. -de . (bir şeye) itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. dört dörtlük. f. (mikrop. aşağılık. rezil. i. for için yar ışmak. 2. iddia. dikkatle i. 3. 1. sürmek. 2.ı olmamalı. izleri ta şımak. sormak. 2. istihlak etmek. 1. çağdaş. i. i. s. çağdaş. danışmanlıkla ilgili. continent. . mahkemeye itaatsizlik. ilişki. f. muasır. istihlak. (kutu. 2. 2.. muhteviyat. 2. i. bula ştırma. dokunma: It mustn´t have any contact with the air. küçük görme. içine almak. mükemmel. yar ışma. rahatlık. i. düşünme. çekişme. seyretme/izleme. mutlu. aynı zamanda olan. s. 3. i. bağlam. k ıs. hoşnut. zehir v. ile) kirletmek. tıb. memnuniyet. konsolosluk. danışma. düşünceye dalmış. de ğme. düşünüp taşınma. danışmak. 1. danışman. mücadele. .) kap. tamamlamak. i. 3. tasarlamak. hesaba katmak. bula ştırmak. işe hikâyede v. 2. içerik. 2. with ile görü şmek. kapsamak. çabuk yayılan. müsabaka. yo ğaltma. 1. bir hava var. kükürt miktar s. 1. i. danışma kurulu. hor gören. bulaşkan. s.b. f. 1. 1. Havayla hiç temas kontakt lens. f. mükemmel. (mikrop. şBu f. dalgın. 2. 1. tasarlama. memnun.b. with ile uğraşmak.. ışyar mak. hoşnut. düşünmek. s. contents.. istişari. 1. rahat.siyasi 2. müş avir. s. bağlantı: Have you kontakt lens. tam. ile) kirletme/kirletilme/kirlenme. mücadele etmek. hoşnutluk. s. s. i. konteyner. dikkatle seyretmek/izlemek. çoğ. i.b. ileri miktar: This coal has a high sulfur content. lens. irtibat. 1. f. sav. 3. huk. münakaşa. memnuniyet. yo ğaltıcı. s. 1. konsültasyon. 2. i. f. i. kontrol alt ına almak.. i. kavga. alçak. müracaat etmek. yarışmacı. başvurmak. i. hor görme. i. yaşıt. 2. tatmin etmek. i. 2. tüketici. k ıskançlıktan deliye dönmüş. 1.. yakıp yok etmek. yar ışma. niyetinde olmak. ile çağdaş. hoşnut etmek. 1. ikmal etmek. içermek. tutmak. müzakere. göz önünde tutmak. tefekkür.consulate consult consultant consultation consultative consultative committee consume consumed with jealousy consumer consumer durables consumer goods consumer nondurables consummate consummate consummate consumption cont contact contact lens contact lens contagious contain contain/have overtones container contaminate contamination contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporary with contempt contempt of court contemptible contemptuous contend content content contented contention contentment contents contest contest contestant context i. i. s. yo ğaltmak. bulaşıcı. içindekiler. temas. f. s. dayanıksız tüketim malları. düşünüp taşınmak. lens. istişare. tüketmek. kontekst. 2. hakir gören. 2. tıb. akran. 3. konsoloshane. tüketim. dört dörtlük. 1. sâri. dayanıklı tüketim malları. continue. memnun etmek. 1. uzun uzun dü şünmeyi seven.

aykırı. s. i. devamlılık. (ba ğış ı vermek. f. uyduruk. s. e ğmek. aksini iddia etmek. k vermek. idare. s. tutarsızlık. için bir yol bulmak: She contrived a way to get herself invited to the party. . k ıntrer´i) aksi (kimse). (kan´treri) z ıt. 1. do ğumşs ıras ında i. burmak. sürekli. denetlemek. devam etme. 2. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokma. ters dü şmek. bağış. büzmek. kaçakçılık. çeli ırılık. 1. yüklenici. kısalma. (gazete. olmak. 2. 1. f. 2.şayk s. habire. zıtlık. (kan´treri) ters yönden esen (rüzgâr). çekmek. daralma. üstlenici. çekişme. -in payı f. k ıta. tekzip etmek. s. yönetim. f. denetim. k ısaltmak. nekahet döneminde olmak. 3. tartışmalı. dergi v. önek karşı. s. devamlı. 2. (bir veya birkaç harf atılarak yapılan) rahim kaslar ıüstenci. i. i. çelişik. dergi v. Kendisini partiye davet s. i. sözle me yapmak. s. ithal veya ihrac ı yasaklanmış. yazı. 3. ihtiyat fonu. şekil. bağırsaklarına hâkim olabilen. sürekli. devamlı. 1. hâkimiyet. devamlı.3. devam etmek. boyuna. katk ıda bulunmak. 1. aksi. pay. i. tövbekâr. i. çelişki. şuk. i. akit. buru i. zıt. pişman. 3. (kan´treri) karşıt. anakara. idrarını tutabilen. 1. yalanlamak. k ıtasal. 1.´ne) yaz i. devam. 3. mukavele. i. bağışçı. f. çelişme. f. 2. f. çevre. 2. e ğilme. 2. gebeliği önleyici (hap/alet). 2. çekişmeli. i.b. i. z. f. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir ş ekle sokmak. aksi. Avrupa k ıtasındaki ülkelere özgü. kontrat. bükük. bükülme. kasmak. (gazete. büzülme. 2. s. (a way of/a means of) -in yolunu bulmak. on/upon -e ba ğlı. karşıt. makale. müteahhit. salmak. (aradaki fark ı göstermek üzere) karşılaştırmak. i. karşıtlık. i. -in tersine/aksine. aralıksız. yardım. 1. 1. z. 2. mek.. s. katkıda bulunan kimse. 1. 1. çelişkili. hâkim olmak. büzülmek. daraltmak. sık sık. dü şmek. kasılmak.çekilme. yalanlama. 2.olarak) (with) (ile) çelişmek. f. i. aksi. mukavelename. 1. (--led. bağış(-e) lamak. kontrol.ıyas (to) etmek. beklenmedik olay. kontrol etmek. zıt. s. burulma. i. çarpıtmak. nadim. mukayese etmek. tartışma. sürme. aralıksız.Continent continent continent Continental continental contingency contingency fund contingent continual continually continuation continue continuity continuous continuously contort contorted contortion contour contracontraband contraception contraceptive contract contract contraction contractor contradict contradiction contradictory contrary contrary to contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrive contrived control control control tower controversial controversy convalesce convalescence i. dış hatlar. anlaşmazlık. ters2. i. dilb. nın kasılmas ı. ters. 1. egemenlik. --ling) 1. devamlı. kaçak. z. iyile şmek. ihtimal.´ne) yazı yazan kimse. idare etmek. kontrast. sözle şme. sürekli. sürmek. sözleşme metni. gebelikten korunma. 1. durmadan. katkı. süreklilik. 3. kaçak mal. i. foto. s. uydurma. daralmak. k ı1. kontrol kulesi. sürekli.b. s. olas ılık. kas ılma. nekahet. i. 2. s. 2. bükmek. (hastalık) kapmak. tutarsız. 2.

şenlik ve ziyafet. hükümlü. din de ğiştiren f. 3.. neşeli. with -e a şina. elverişli. aşçı. i. (kumru/güvercin) ötmek. devretmek. f. basmakal ıp. kullanışlı. dili -i mahvetmek. âdet. s. f. mahkûm. konuşma dilinde. i. i. 2. f. kan. 2. 3. ters. i. i. nakil. çevrilme. bildirmek. i. kim.´s goose cook up cookbook s. i. bantlı konveyör. müsait. 1. 1. konuşmaya hazır. inand ırmak.convalescent convection convene convenience convenient convent convention conventional conventional weapons converge conversant conversation conversational conversationalist converse converse conversion convert convert converter convertible convex convey conveyance conveyer conveyor conveyor belt convict convict conviction convince convincing convivial conviviality convoke convolution convoy convulse convulsion convulsive coo cook cook cook one´s goose cook s. 1. hoşş f. k ıvrım. f. konvertibl (para). devretme. iletim. uygun. k. değiştirme.. rahat. 1. f. mahkûmiyet. kadınlar manastırı. 1. çoğ. f. keyifli. 2. ğişdönme. hüküm giydirme. sıradan. taşıma kayışı. (-e) dönüştürmek. 1. s. 2. i. s. nakletmek. s. konu sohbet i. yemek kitab ı. konfor. karşıt anlamlı söz/sözcük. bir noktaya yönelmek. rahatlık. i. i. hüküm giydirmek. nakletme. k. iletmek. ahçı. 2. (toplantıya çağırarak) toplamak. elverişlilik. 1. huk. i. s. konvansiyonel silahlar. s. kanaat. s.. kongre. çevirme. (with) (ile) konu şmak. temlikname. değiştirilebilir. zıt. i.. pişirmek. 1. uygunluk. 4. toplantıya davet etmek. konveksiyon. 1. huk. inanç. 2. i. çırpınmalı. konuşma. i. eğlenti. dışbükey. yak ınsamak. konu şmaya özgü. dili uydurmak. s. i. f. toplanmak. dönü şme. geom. üveymek. 1. nekahet dönemindeki hasta. i. çekyat. 3. suçlu bulmak. 2. WC. gelenek. eğlence. çevirgeç. ba şka duruma getirilebilir. sohbet etmek. 2.o. (-e) de ğiştirmek. konvansiyon. götürmek. taşıma. ikna etmek. dili (hesaplar) üzerinde oynamak. geleneksel. 2. aksi. elek. . i. 2. 1. mahkûm etmek. 2. 2. ştürme. (bir durumdan) (ba şka duruma) getirmek. 1. ıspazmoz. feragatname. f. çırpınma. lavabo. mahkûm etme. şiddetle sarsmak. taşıt. tuvalet. beylik. taşıyıcı. (toplantı) yapılmak. devir. s. İng. iletmek. dönü kimse. i. i. 1. din değiştirme. de2. 3. inandırıcı. 3. şen. ihtida. s. me. sohbet. konveyör. fiz. mühtedi. -in can ına okumak. conveyor. -i iyi bilen. biri. (from) (to/into) (-den) (-e) çevirmek. taşımak. bak. ku ğurmak. konvansiyon. 1. k. i. i. 2. pişmek. f. i. 2. 2. ısı yayımı. konvoy. 1. 3. anla şma. k. konveks. karşıt. taşıyıcı kayış/bant. kolaylık. i. 3. bir durumdan ba şka duruma getirme. ihtilaç. çevrilebilir. 1. dili işini bozmak. nekahet döneminde olan. üstü aç ılabilen araba. kumru ötüşü.

fırın (üstü ocak. (fitilli) kadife. fitilli kadifeden yap ılmış. i. bol. i. fotokopi makinesi. candan. altı fırın olan mutfak aleti). işbirliği. bakır renginde. (yaz ılı eserler için) nüsha. birlikte çalışmak. f. işbirliği yapmak. baltalık. (ile) başa çıkmak. Beni f. kaytan. i. insan ı serin ı. i.. samimiyet. çoğ. copse. dili Sakin ol!/A ğır ol! k. s. (tatlı) çörek. (çalg ı için) tel. f i. dili beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes. s. iple bağlamak. 2. i. işbirliği yapan. içten. s. (s ınavda) kopya çekmek. bak ır. çiftleşmek. yemek pişirme/pişme. cool water serin su. coroner. k ıs. dili polis. 2. i. bolca. çok. i. fettan. serinkanl ı. correspondence. mercan kayalığı. dili -e kapatmak. i. bilg. i. 2. birbirine göre ayarlama. -e hapsetmek. yemeklik. s. kümese i. bereketli. samimi. 2. k. telif hakk ı. so tutan 3. (-in) üstesinden gelmek. s.. sicim. mat. s. serin: a cool wind serin bir rüzgâr.. s.. koru. 1. kopya. k. birlikte çalışma. ortak. ufak para. candan. i. bak ırcı. 2. müşterek. i. dili(giysi). taklit etmek. e şgüdüm. 1. kordon. s. i. altı fırın olan mutfak aleti). 2. aşçılık.. i. 4. kopya etmek. f. i. s. f. soğuk. yürekten. ip. birbirine göre ayarlamak. serinkanl k. gökb. mercan. corner. i. 1. corpus. -e t ıkmak.. 3. bak. 1.. i. i. z. k ırk beş dakika bekletti. yemek şıirmede kullan ılan. (tatlı) kuru pasta. koordinasyon. 1. kopyalamak.. i. f. f.. i. koordinat. cilveli. 2.ğukkanlı. z. ilgisiz: He gave me k. bak. aynı derecede. i. 2. İng. samimiyetle. k. i. yemek pişirme sanatı. dili helikopter. den. eşit. kadife pantolon. i. sakin. k. i. a ğaçlık. i. (tatlı) bisküvi. likör. bakır. kordon (görevli veya araçlardan olu şan dizi). fettan kad ın. bol miktarda. f. (with) (ile) ba ş etmek. telif hakkı almak. dili kooperatif. kooperatif.. i. correct. 4.. kim.. kurabiye. i. soğukkanl ı. kordon altına almak. pi rın (üstü ocak. adet. f. tane. en az sokmak. aynas ız. 1. i. koordine etmek. . kümes. yemek pişirme sanatı. cookie. e şgüdümlemek.cooked rice cooker cookery cookie cooking cookstove cooky cool cool as a cucumber Cool it! cool one´s heels coop co-op coop up in cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordination cop cope copier copious copiously copper coppersmith coppice copse copter copulate copy copy copyright coquette coquettish cor coral coral reef cord cordial cordiality cordially cordon cordon off corduroy corduroys pilav. içtenlik. 1. s. 1.

yanlışsız. i. 1. taçdamar. bedensel. İng. 1. köşe başı. ıslah etmek. 2. korelasyon. z. 1. futbol korner. kalple ilgili. i. yuvar. ask. korner. yerinde kullanma. mantar tapa. futbol korner vuru i. i. birleşik. 2. tirbuşon. İng.ey/sonuç/rakam) 1. k ızılcık. aras . doğru kullanış. (etli meyvelerde) göbek. esas. bedeni. s. 1. 2. f. kolordu. şmiş. i. 2. şirketleştirilmiş. ask. İng. i. i. kolektif. tıb. Phalacrocorax. s. saydam tabaka. yerinde. i. düzeltmek. i. f. köşe. s. taç giyme töreni. i.. aralarında uygunluk sağlamak. 3. i. i. m ısır gevreği. i. tashih etmek. 4. mantar. ıslah edici. mantarla tapalamak. bedensel ceza.. tashih. tapa burgusu. 2. şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur.. s. tahıl. kornet. f. anat. s. anonim i. 1. doğru. m ısır unundan yapılan ufak. ba ğş lı laşı m. İng. korner vuruşu. i. doğruluk. kornea. anat. karşılıklı ilişkisi olmak. m ısır nişastası. 2. şirket. zool. korniş. öz. birle i. 1. 1. belediye. i. i. 3. kornetçi. yuvarlak ve tuzlu bir ekmek türü. teşkilat. karabatak. aptal. i. koroner oklüzyon. 1. iç. 2. koroner. futbol ın ın kö dört esinden biri. i. 1. mat. 2. saçak silmesi. tüzelkişi. i. i. 2. hububat. koroner tromboz. ölü.. korniş. s. (mantarme şesinin kabuğu olan) mantar. i. i. i. koroner damar. f. 3.core coriander cork corkscrew cormorant corn corn corn bread corn muffin corn silk corn syrup corncob cornea cornelian cherry corner corner kick cornet cornetist cornflakes cornflour cornhusk cornice cornmeal cornstarch corny coronary coronation coroner coronet corporal corporal corporal punishment corporate corporation corps Corps of Engineers corpse corpuscle correct correct correct usage correction corrective correctly correctness correlate correlation i.. ceset. i. köşeye sıkıştırmak. 2. i. i. mısır nişastası. ıslah. 1. merkez. m ısır kabuğu. birbiriyle ilgisi olan şeylerin her 2. m ısır koçanı. doğru olarak. cismani. 2. mim. küçük taç. düzeltme. i. 1. 2. ortak. 2. karşılıklı ilişki. oyun alan şu. nüve. (dondurma için) külah. doğru. do ğrultmak. müz. şekö atş ışı . m ısır ekmeği. buğday. 1. anonim şirkete ait.. s ınıf. kişniş.. 1. İstihkâm Sınıfı. i. nasır. köşe atışı. onba şı. (iki ş ında ili ki kurmak. 1. düzeltici. m ısır püskülü. iri taneli m ısır unu. dayak. m ısır pekmezi. m ısır.

masraf. 1. kozmos. teyitmadde) etmek. muhabir: Does your paper have a correspondent in Paris? Gazetenizin ı? s. i. elbise. 1. güçlendirmek. Kosta Rika´ya özgü. -e mal olmak. 2. 1. masraflı. desteklemek.). i. oluklu saç. korozyona u ğratmak. göğüs veya bele taktığı) çiçek/çiçek ahlaks ınlar ın süs i. s. benzer taraf. (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyat ı ne? It costs ten million liras. Kosta Rika. s. kozmopolit. to (biri/bir şma.. i. s. korozyona u ğramak.yozla rüşvet almaya haz ır. 2. 3.correspond correspondence correspondent corresponding corridor corroborate corrode corrosion corrosive corrugate corrugated corrugated iron corrupt corruptible corruption corsage corset cortege cortex cortisone cos cos lettuce cos/romaine lettuce cosine cosmetic cosmic cosmonaut cosmopolitan cosmos cost cost cost a bomb cost a pretty penny cost an arm and a leg cost of living cost of living cost price cost price cost sheet cost. (bir muhabiri influence a corresponding rise in that of Holland. benzerlik. 1. oluklu (saç. i. evrensel. karton v. i. ayart i. dili çok pahalı olmak. k. 2. bak. marul. Kosta Rikalı. Kosta Rikalı. kosinüs. 3. s. (to/with) (-e) uymak. yaşam maliyeti. i. 2. kozmonot. epey pahalıya mal olmak. ış dolu (metin). 2. korozyon. korteks. rüşvetçilik. k ıyafet balosu. kimyasal çürümek. ahlak kurallarına uymayan. ş 1. maliyet. i. mektupla i. a s.. ahlaks ız. kâinat. s. kozmetik. 2. korsaj. korozyon. 4.. (birini) doğru s. bozuk. bir malın bedeli. insurance and freight Costa Rica Costa Rican costly cost-of-living index costume costume ball cosy f. anat. dehliz. i. ifade v. kozmik. mektuplar. cozy. f. (pas. maliyet cetveli. f. s. vetçi. s. Onun dediklerine uyuyor. tic. i. 2. and geçit. 1. 1. maliyet fiyatı. ahlaksızlık. cenaze alayı. sigortası ve navlunu ile birlikte maliyeti. i. i. f. i. çürütücü. 1. do f.. rüşvet yiyen. çürütmek. 3. (birini) do ğru yoldan saptırma. kortej. i. korse. That with -e uygun: It was correspondent with her Paris´te şeye) karvar şılıkm olan: century saw a lessening of Spain´s s. (pas veya kimyasal maddeden ileri gelen) çürüme. yanl rü ılabilir. k ıyafet. ayartma. 2.. 1. ğrulamak. tekabül etmek: It corresponds with what she şey) (başka birinin/başka bir said. mat. 1. İng. korozif. koridor. maliyet fiyatı. şm ış (dil). evren.´ni) pekiştirmek. geçim indeksi. O yüzy ılda i. (cost) 1. jeol. çok pahalı. Kosta Rika. 2. i. 1. soysuz. i. i. Fiyatı on İ ng. dili pahal ıya patlamak. marul. buruşmak. 1. harcanan para. . yemek. hayat pahalılığı. (dili) yozla ştıolarak rma. buruşturmak. i.. (kad demeti. kortizon. 4. s. sif. (bir dü şünce. beyinzar ı. f. kostüm.b. i. şınma/a şındırma. 2...b. fiyat. k. k ırıştırmak.. ız olma.

etkisiz getirmek. i. destek. 2.cil. denk.şı -in tersine. kurul.. ihtiyar heyeti. mukabil. sayfiye evi. pamuk ipliği. ise iyi olur. k.. sayma. 3. s. 1. f. yüz ifadesi. karşı s.wom. ı. divan. i. sima. kulübe. 1. saat yelkovan ının ters yönünde. i. 1. i. ters. f. i. Ancakveya birden ona kadar sayabiliyor. z. 2. aksi. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. 2. (karşılıklı olarak) dengelemek. 1. karşı. rehber. kanepe.ätlô´) i. suçlama.cil. k. Devlet Şûrası. ters ak ıntı. 1. 1. avukat. f. bak. küçük ev.. 1. marka. avukat..sel. f. çehre. tavsiye. çoğ. i. i. 1. zıt. -in fark ına ketenhelva. 3. 1. kont. ğ. pamuklu. i. ifade etmek. öğüt vermek. (hidrofil) pamuk.. fikir. 2. dili kurul üyesi. (kaun´t ırbälıns) eş ağırlık. belediye meclisi üyesi.cot coterie cottage cotton cotton candy cotton gin cotton wool cottonseed couch couch cougar cough cough drop cough up could could do with couldn`t council Council of Ministers Council of State councillor councilman councilor councilwoman counsel counselor counselor-at-law count count count count down count noses count on count one´s chickens before they´re hatched count out money count s. dili birini (bir işe) katmak: If that´s what you´re up to. denkleştirmek. 2.. (dava dilekçesi iddianamede sayılan) i. konsey üyesi. dili bir yerde hazır bulunanları saymak. 1. fi i. sola (dönmek). i. paraları birer birer saymak.önlemek. (üzerine bez gerili) portatif karyola. zümre.men (kaun´sılmîn) i. 3. 1. can. k. kar i. (hidrofil) pamuk. f. bebek karyolası. öksürük pastili. i. k. İng. 2. pamuklu kumaş.hale tersine. huk. Felis concolor. onama. aksi yönde. out countdown countenance counter counter counteract counterattack counterbalance countercharge counterclockwise countercurrent i. i. öğüt. kar koymak. 2. yüz. komisyon üyesi. coun. -e güvenmek. .o. ım. i. İng. (to) -e şı.ors-at-law (kaun´sılırz. İng. could not. tasvip. 3. kurul üyesi.en (kaun´sılwîmîn) i. görünü ş. dan ışman. onamak. ğ. karşılık. yardımcı f. müsamaha etmek. 2. grup. belediye meclisi üyesi (erkek). tezgâh. 2. . 2.. f. ise fena olmaz: He could do with a bath. beyan etmek. . etmek. i. sedir. öksürmek. pamuklu. k. belediye meclisi üyesi (kadın). 1. yazl ık ev. 1. İng. diliıbirini (bir iş katma! on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün nakavt işe ğru sayma. Danıştay. ş. Kabine. ihtiyar heyeti üyesi.o. uygun bulmak. sayaç. nasihat. İng. karşıt şey. councilor. avukat. ço i. ketenhelvas çırçır. çiğit. f. ço i. konsey üyesi. i. karşı koymak. don´t count me in! planlad ığı n ız katmamak: oysa beni oYou işe katmay ın! me out of that! Beni o Yapmay e) can count 1. geriye do ğru saymak. 2. pamuk. karşı saldırı. Bakanlar Kurulu. coun. i. in count s. s. f. desteklemek. puma. 1. 2. 1. say suçlama. Banyo yapsa iyi olur. 1.. dili ayıyı vurmadan postunu satmak. uçlanmak. sökülmek. nasihat vermek. 2. aksine. 2. belediye meclisi. İng. görü ş. z. konsey. 2. dan ışma kurulu. (on) (to) -i kavramak/anlamak. (kauntırbäl´ıns) 1. komisyon. geriye do2. f. -i hesaba katmak. i. zool. argo vermek. coun. k ıs. bak. komisyon üyesi. 1. i. öksürük. -e denk olmak. saytasvip ıcı. 2. -i beklemek.

D. gidi ş. nezaket. cesaretli. mahkeme binası. hemşeri. (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak. 1. sahte. asliye mahkemesi. kırsal. i. yürekli. (tehlike. ilçe. hükümdar ın maiyetinde bulunan kimse. kurye. bağlamak. ahç i. hastal v. çift. huk. 2. kontrpuan. i. istinaf mahkemesi. ülke.servis. hesaps ız. yi ğitlik. askeri mahkemede yarg ılamak. memleket. kalpazan. adliye sarayı. ba i. huk. çift. kırsal bölgede bulunan. nazik. f. i. incelik. i. sayg ılı. 3. 2. zarif. 3. kalp. cesur. 3. i. kap. ı. s. mertlik..saray. iç bahçe. sarayla ilgili. A. zenginlerle dü şüp kalkan fahişe. 2. 1. i. bitiştirmek. raya özgü. 1. müz. 1. yurt. 2. medeni hukuk mahkemesi. That´s sixteen people. i. s. ulak. Ben dahil on ki şi eder. i. karşı öneri. 1. askeri darbe. s. 4. 1. s. rota. bak. vatandaş. mert. nazik. i. hükümdar ve maiyeti. f. kopya. i. karşı ı i. coun. yi ğit. i. i. taklit etmek. f. on alt ı kişi z. birleştirmek. kurs (dersler dizisi). karşı gösteri. i. huk. İng. i. ızla akmak. 1. rmänd) iptal emri. yol. yarg ıcılar kurulu. yatak örtüsü. kibarlık. çoğ. sayısı i. f. mahkeme salonu. f. f. huk. kur yapmak. mertçe. 4.B. k ırsal yerler/bölgeler.. f. askeri mahkeme. kavrama. yürek. i. darbe.. i. ba ğlama.b. countless country countryman countryside county county seat county town coup coup d´état couple coupling coupon courage courageous courageously courgette courier course court court fool court of appeals court of common pleas court of first instance court of first instance courteous courtesan courtesy courthouse courtier courtly court-martial courtroom i. 2. 3. 2. 1. ilçe hükümet binası. h huk. i. pek çok. kibar. counting me. köpekle (av) kovalamak. ı. (kauntırmänd´) (yeni bir emir ile) (önceki emri) iptal etmek. taklit. mukabil. dahil: That makes ten. i. 2. 2. ilçe merkezi. sahtesini yapmak. arazi. i. ilçe merkezi. courts-martial (kôrts´marşıl) i.counterdemonstration counterespionage counterfeit counterfeiter countermand countermeasure counteroffensive counterpane counterpart counterpoint counterproposal countersign counterspy countess counting .try.ıs 1.. . kar ı koca. ince. ikinci nüsha. kupon. i. tayda ş. kalp para basmak. kar şı saldırı.. ask. ı k mahkeme. karşı casus. 2. i. zucchini. z. 2. asliye mahkemesi. cesaret. 2. ğlant ı kurmak. avlu. plan. yemek. kontluk. ço i.´ni) saray soytar huk. i. izlenen yol. 1.. 2.. 3. yön. (ku deyta´) hükümet darbesi. İng. çiftleştirmek.men (k^n´trimîn) i. karşı casusluk. yüreklilik. İng. suret. 1. s. 1. kontes. karşılık. ta şralı. s. jüri. hükümet darbesi. 2. kort. Çocuklar hariç. taş ğ . seyir. ile flört etmek. i. vatan. 1.. not counting the children. . cesaretle. i. (kaun´t tedbir.

. örtü. ne yaptığını/ne ğın ı gizlemek. s. ı1. 1. sigorta miktar ve zaman. kırmak. hala oğlu/kızı. kur yapma. şaka etmek. f. örtü. s. 1. açgözlülük. 4. yol katetmek. i. örtülü. ödleklik. çuhaçiçe ği. dili 1. kapak. mukavele. z. h ırslı. rahat. yengeç. 2. huysuz. gözünü korkutmak. dayı oğlu/kızı. gizlice. kuzen. cilveli. sözleşmek. korkup çekilmek. i. yapaca He read the book from cover to cover. s ığırtmaç. şaka yapmak. hoş. tic. korkaklık. kapakla Ekme nak. bir çeşit eroin. --bing) m ızırdanmak. s. f. i.pan s ığıwith şı l ı k. ği bir bezle ört. utangaç. sinmek. hızlı darbe. kas s. maske. f.. çatlatmak. kıs lbiti. Primula veris. teyze oğlu/kızı. ızıldanmak.. imrenmek. kuzin. mahcup. nazlı. 5. 3. f. Don´t move. 2. O tencereyi birparavana. 2. korkak. çekingen. i. cover letter. dik yamaçlarla çevrili koy/körfez/vadi. çatlamak. i. açıklayıcı mektup. bak. i. cilt. h ızlı gitmek. samimi. sözle şme. ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. göz dikmek. çatlak. i. s. g ıpta etmek. 1. i. akit. takılmak. yıldırmak. kapak. haris. . 3. sindirmek. Yengeç burcu. perde. TV bir konuya/olaya ayrılan yer i. yar ılmak.. a bar ınak. gazet. i. 1. 3. with ile örtmek. i. (--bed. yüreksiz. kar kulübüne) giri ş ücreti. 2. ödlek. filika veya kik serdümeni. şaklama. 4. avlu. 2. i. çaydanlık örtüsü. 2. yar ık. (belirli bir) konu hakkında bilgi vermek. s ıkbiti. korkak. (lokantaya/gece kapak k ızı.courtship courtyard cousin cove covenant cover cover cover charge cover girl cover ground cover letter cover one´s tracks cover to cover cover up cover up for coverage coveralls covering covering letter coverlet covert covertly covet covetous covetousness cow cow coward cowardice cowardliness cowardly cowboy cower cowslip coxcomb coxswain coy cozy cp CPA Crab crab crab louse crabby crack crack a joke crack a joke i. cowardice. 1. i. Cover that lid. den. ızlanmak. 1. şaka yapmak. k ıs. akdetmek. kovboy. örtbas etmek. i. 2. yarmak. f. iç bahçe. elimdesin! K ı ve kapsamı. 2. ödlek. s. i. gizlemek. inek. i. çarpma.. k ıs. homurdanmak. i. f. (giysi olarak) tulum. bot. amca oğlu/kızı. i. örtü. i. compare. f. gizli. k. I´ve got you covered! pırdama. the astrol. İng. Certified Public Accountant. 1. dümenci. (birinin) hatas ını/suçunu gizlemek. i. kırılmak. çatırtı. açgözlü. kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek. pavurya. bak. Kitab ı başından sonuna kadar okudu. i. yatak örtüsü. i. züppe. s ıcak.

ücret vermeden girmek. ters. f. zool. s. araba kazası. zanaatç ılık. acayip. k. çok istemek. tatl ısuıstakozu. i. tıka basa nav öncesi ineklemek. yemek. dili (motoru/makineyi) fayrap etmek. el sanat ı. -e içi gitmek. 1. zool. kurnazlık. 1. dili kaç yarma buğday. kurnaz. huysuz. . kerevides. tekne. çatlak.. kraker. şiddetli karın ağrısı. için) -ingeçirmek. i. 1. izinsiz/davetsiz girmek/kat ılmak. sıkı rejim. müsamaha etmekten lamak. dili delirmek. gürleme. i. i. (son vermek için) -in üstüne gitmek. kasa. f. i. emeklemek. rica etmek. mum boya ile resim yapmak. ar ıza. nç. görgüsüz. i. f. 1. i. kol. 2. 2. sürünme. i. turna. şiddetli arzu. bomban ın açtığı çukur. i. sürünmek. şangırtı. hızla f. 1. eksantrik. şeytan. dili (son etmek. (boynunu) uzatmak. (--ped. mum boya ile yap ılan resim. yabanmersini. crafts. vermek4. keçiyemişi. t ıkmak. 1. i. mum boya. kasalamak. (hareketi/geli şimi) kısıtlamak.. beşik. oynatmak. ı k. 2. s ıkramp. 1. hüner. kaba. i. çift zarla oynanan bir oyun. z. ––ed with The rock crawled with insects. çatlak. i. i. 2. zanaat. hareket ettirmek. özlem. i. pastel. 2. 2. kask. 1. krank mili. crayfish. f. mengene. k. olarak) i.yap 4.. s. Astacus fluviatilis. tuhaf. krankla hareket ettirmek. s. f. f. bisküvi. çoğ. (kaza sonucu gelen büyük iflas. kravl. i. gemiler. 1. şeytanca. krepon. 2. büyük bir gürültü. --ping) argo s ıçmak. kas ı i. manivela. kerevit. --ming) 1. f. 2. emekleme. tıkınmak. mak.crack down crack up crackdown cracked cracked wheat cracker crackle cradle craft craftily craftiness craftsman craftsmanship crafty crag cram cramp cramp cranberry crane crank crank up crankshaft cranky cranny crap crape craps crash crash crash course crash diet crash helmet crash of thunder crash repairs crash the gate crash-land crass crate crater crave craving crawfish crawl crawl stroke crayfish crayon (on) k. tıkıştırmak. ımında kullan ılan kaba bez. çatırtı. k. f. s. kasılmak. 2. vazgeçip sert davranmaya ba ş 1. bilg.. vinçle kald ırmak. deli. garip. (--med. -e can atmak. sandık. i. i. bak. İng. (uçak) zorunlu iniş yapmak. kulaçlama yüzü ş. f. (arabayı) kazada paramparça kaza i. karavide. dili 1. sandıklamak. kurnazca. i. İng. f. hilekâr. karoser tamiratı. f. i. maçuna.. f. i. zanaatçı. i. 1. sarp kayalık. gülmekten kat ılmak. gemi. kasmak. çatırdamak. i. dalkavukluk etmek. argo bok. sıkıştırmak. i. sınırlandırmak.men (kräfts´mîn) i. 2. istirham etmek. yarık. Taşın üstünde böcekler kayn ıyordu. çatlak. 1. dili garip fikirleri olan kimse. beşiğe yatırmak. 1. 3. gök gürültüsü. zanaatkâr. incelikten yoksun. 2. üstüne gitme. k.. k. 2. 2. çıtırtı. krater. vinç. 1. 2. 2. i. 1. 3. f. krank. pastel. 2. 3. kenet. aldatmakta usta olan. havlu ve perde yoğun kurs.

i. itibar. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek. kaymak. 4. i. s. s. f. f. saflık. güvenilirlik. tic. en iyisi. grubun felsefesini yans koy. yaratık. yarat ılış. i. gıcırtı. çıldırtmak. güvenilir. birinin veya bir ıtanküçük ilkeler. . yapmak.2. the Yaradan. i. Allah. 1. tic. z. puan. i. yaratıcı. 2. kreasyon. deli. balık sepeti. Tanr ı. 1. 3. gıcırdamak. yapmak.. z. kredi. f. yumu krem şrengi. kredi limiti. tic. beyaz sos. i. kaymak gibi. kremal ı tatlı. ürpermek. çılgın. argo k ıl/gıcık/pis herif. i. çocuk yuvası. i. kredi de ğerlendirmesi. krema. i. kaç ık. delice. her şeye inanma. i. Annen baban seninle iftihar edebilir. uyuz karı. i. i. 3. kredi kartı. sütçü dükkân ı. 3. ço ğ.´s account credit and debit credit balance credit card credit line credit rating credit s. 4. emeklemek. 2. tic. i. sessizce gitmek/hareket etmek. 3. 5. bir tür krem tartar. yaratıcı bir şekilde. yaratan. en bej. i. evren. 2.. 1. sin. çizgi. i. kat. getirmek. yaratı.o. sayg ınlık. çılgınca. 3. geçici moda. itimat. çoğ. her şeye inanan. (merhem olarak) krem. i. kreş. bir dinin temel ilkelerini içeren ifade.. krem tartar. i. ç ılgınlık. tic. 2. buru şmak. pli. 2. kaymak kıvamında olan. körfez. i. i.craze crazily craziness crazy creak cream cream cheese cream of tartar cream of tartar cream of the crop cream of the crop cream pitcher cream sauce creamer creamery creamy crease create creation creative creatively creativity Creator creator creature crèche credence credentials credibility credible credit credit credit an amount to s. 2. amentü. 1. kaymaklı. pasta. saf. with credit to creditor credulity credulous creed creek creel creep f. i. (üniversitede ders geçme sonucunda verilen) kredi. İng. güven.o. buruşuk. You´re a credit to your parents. 1. matlup bakiyesi. 1. çay. sütlük. kredi açan kimse/kuruluş. 2. 2. kâinat. emniyet. mahluk. beyaz tartar. k ırma 3. süthane. f. sevilmeyen birinde (olumlu bir niteli ğin olduğunu) kabul etmek. 5. k ırma. s. itimat. (crept) 1. ütü çizgisi. i. dere. i. kimliği gösteren belgeler. yuva. yaratıcılık. katlanmak. yaratma. s. 2. 1. güvenirlik. bir şeyin en âlâsı. olu şturmak. tic. inanılır. 1. kreatör.meydana buruşturmak. yaratıcı. iyisi. i. s. alacak ve verecek. 1. f. sürünmek. mucit. güven. (ufak sürahi biçiminde) sütlük. delilik. aç ık ak beyaz peynir. yaratmak. alacaklı. 3. öz. kat yeri.

gevrekleşmek. 4. 1. s. nda) sebzelik. s. ölçüt.. bunalım. nöbet. 4. 2. s. i. 1. s.a (kraytîr´iy ı) 2. 2.. s. i. alabros tıraş.. (mi ğfere takılan) sorguç. kösteklemek. i. spor kriket. f. İng. 4. s. çoğ. i. gevrek. gevrek. a ınavda s i. 2. ekip. çaprazlama en doğrular çizmek. k ıvrım. 3. 1.. tayfa. yılgş i. 1. 3. kıvırmak. ar ızalı. 2. buz yarığı. kriz. Crucifer. sakat. 2. sakatlamak. sorguç. kriz. Kırım´a özgü. suçlu. sürüngen bitki. i. cürüm. suç. (bir parça) cips. ceza kanunu. ağır ceza mahkemesi. asker tıraşı. bak. tepelik. i. değerlendirme amacıyla yapılan.kopya --bing) 1. 3. suça ait. tıb. i.ınavda (--bed. olumsuz noktalar üzerinde duran kimse. günah. f. (ölüyü) yakmak. yemlik. f. i. buruşturmak. suçbilim.şcri. creep. ıtopal. ibik.ri. buruşukluk. dalgalandırmak. çekmek için haz ırlanan kopyakopya kâğıdıetmek. i. (yoku ın. i. kopya çekmek için hazırlanan kopya kâğıdı. çabuk ve ıkendinden emin. buhran. topal. çatlak. f. kızıl. tutulma. 1. hotoz. çaprazlama gidip gelmek. hilal. ac ımaya yol açacak kötü davranış. i. sinmek. cri. dalga. i. tepe. kriminolog. f. . 3. (buzdolab s.ri. s. kriter. f. çaprazlama kesişen doğrular. f. tenkitçi. f. suçbilimci. kritik. mürettebat. (dağ için) sırt. kırıştırmak. büyük yar ık. i.creep up on creeper cremate cremation crematorium crepe crepe paper crept Crescent crescent cress crest crestfallen crevasse crevice crew crew crew cut crib crib crib sheet crick cricket cricket crime Crimea Crimean criminal criminal code criminal court criminal law criminologist criminology crimp crimson cringe crinkle cripple crippled crisis crisp crisper crispy crisscross criterion critic critical -e hissettirmeden yakla şmak. sakat. çaprazlama kesişen. krepon kâ ğıdı. ölüyü yakma. zool. kesi ğ. krematoryum. 1. i. i. s. fesrengi. i. 2. ço i. ceza hukuku. 2. 2. 1. kusur bulmaya meyilli. kriminoloji. f. (yanlar ı yüksek) bebek karyolası. i. 1. kırışık. koyu k ırmızı. tenkitçi. s. i. 1. i. buruşmak. kusur bulmak amac ıyla söylenen/yap ılan. tak ım. süngüsü düşük. taptaze ve sulu (meyve/sebze). kırışmak. Gryllus. kas ılma. çoğ. tere. rışıklık.a (krim ıtor´iyı)/--s (krim ıtor´iyımz) i. 1. bak.. yarık. i. . hilal şeklinde. (s ınavda) şı rmak. tahıl ambarı. ele ştirmen. s kopya çekmek. k i. ayça. 1.te. i. sakat etmek. 2. /dalga için) tepe.. c ırcırböceği. kötürüm. 2. taptaze ve sulu (meyve/sebze). i. kuru ve so ğuk (hava). cre.ses (kray´siz) i. i. i.to.. Kırım. çalmak.. 1. İng. crow. k ıstas.ma. f. 2. 2. korkuyla çekilmek. yaltaklanmak. 1. the İslam âlemi. bot. krep. eleştirel. 2.

1. (kontrolden geçirilmi ş bir şeyi) kontrol etmek. i. üçkâ ri. kol demiri. 2. k. kesit. bot. 1. Haç (Hristiyanlığın simgesi). 2. f. H ırvat. karalamak. f. asa. i. sahte gözya şları. k ır koşusu. 1. 2. 1. kesip kısaltmak. 2. 3. i. 1.. Hırvatça. 2. 3. ıstavroz çıkarmak. sorguya çekmek. Hz. ele ştiri. tığ ile işlemek. dönülmeyecek bir karar vermek. dili dolandırıcı. f. 1. kıvırmak. s. f. the 1. H ırvatistan. tığ. argo cartayı çekmek. ayak ayak üstüne atmak. ters. k. ıstavroz. i.critical point criticise criticism criticize critique croak Croat Croatia Croatian crochet crochet hook crochet needle crockery crocodile crocodile tears crocus croissant crone crony crook crooked croon crop crop crop up Cross cross cross cross cross my heart cross o. cavlamak. tenkit. çarp düzenbaz. 1. kızg ın. 2. i. haç çıkarmak. 3. silmek. alçak şarkı söylemek. gaklama sesi. şans dilemek. İng. i. s. yak ın arkadaş. (--ped. i. çarmıh. i. put. melez. kroşe. dili içindedalavereci. kroşe yapmak. kritik nokta. 1. timsah. ile kavga etmek. üstünü çizerek iptal etmek. 1. değerini belirtmek için -i incelemek. virajl ı. 2. çile. k. -de kusur bulmak. 2. çanak çömlek. haç. rekolte. s. kayak krosu. i. dili ırıldanmak. 3. kollarını kavuşturmak. i. düzenbaz. -in olumsuz noktalar ı üzerinde durmak. ülkeyi baştan başa kateden. vıraklamak. kros. birdenbire olu şmak/ortaya çıkmak. kusur bulma. huysuzlanm ı r ı esen (rüzgâr). gaklamak. bir dalavere hileli bükmek. 4. 2.bred) melezlemek. ölmek. cefa. kıvrım. i. binici k ırbacı. i. s. 2. kırpmak. çoban de ğneği. bak. madrabaz. (cross. öfkeli. Croatian. i. i.. vırak.s. 2. (with) (biriyle) atışmak. 1. criticize. çaprazlamak. ğı. zool.. kafadar. mahsul. hatırına gelmek. olan. kocakar ı. ayk vallahi. timsah gözyaşları. i. eleştiri. ürün. i. ğı eğ ırıcı. tç ı. hilekâr. i. bacak bacak üstüne atmak. 1. i. 3. üçkâ ğısesle tçı. 1. bak. f. 4. 2. f. melez. tığ işi. 2. Kar ış. ık. f. kesmek. . uçtan öbür uca. tığ. cross one´s arms cross one´s fingers cross one´s legs cross one´s mind cross out cross section cross swords cross swords with cross the Rubicon crossbar crossbred crossbreed crosscheck cross-country cross-country skiing cross-examine nazik nokta. ğın rotas ına s.. melez. ekin. 1. aklından geçmek. sağlamasını yapmak. çaprazlamak. ayçöreği. İsa´nın çarmıhta ölümü. (iş). çapraz işareti. tenkit etmek. ele ştirmek.bir kayak krosu. ağız kavgası etmek. ile çekişmek. sapı kıvrık baston. mdoland i. i. tenkit. hilekâr. tığla işlenen dantel. -i geçmek: Look both şıdan kar şıgeminin/uça ya geçmeden önce iki ways before crossing the street. kros kayağı. --ping) k ırkmak. mat. f. kurba ğa sesi. f. gak. kar şıdan karşıya geçmek. -i tenkit etmek. aksi. çiğdem. kritik. Crocus. sürgü.. f. f. kros kayaz. kursak. 2.

z. i. 2. i. dolanmak. 2. krüsifi. zool. i. parça. 3. 1. ezme. diş çi. i. çapraz. bulmaca. i. 2. krup hastalığı. ham ham petrol. hükümdar. 5. (kitapta) gönderme. 1. çok diştac s. ac ımasızlık. anat. 1. k. ufalanmak.ı. kıtır kıtır yemek. 3. 1. ac ımasızca. tamamlamak. yaya geçidi. derme çatma. 3. f. z. ara yol. i. i. i. against -e kar savaşım vermek. levye. manivela. i. 1. (--ed/İng. tuhaflık. kritik. 3. çökmek. izdiham. kabaca. 2. . 1. geçiş yeri.cross-eyed crossing cross-legged cross-purpose cross-reference crossroad crossroads crosswalk crosswise crossword puzzle crossword puzzle crotch crotchet crotchety crouch croup croupier crouton crow crow crowbar crowd crowd into crowd out crowded crown crucial crucifix crucifixion crucify crude crude oil crudely crudeness cruel cruelly cruelty cruise cruiser crumb crumble crumple crunch crusade crusader crush crush s. 2. ekmek içi. i. harap olmak. katır kutur yemek. i. at cross-purpose. terz. dörtlük nota. sıkıştırmak. s. z. çat ırdamak. 7. ufalamak. sava . bulmaca. 2. kav şak. 4. zalimce. boğak. ezmek. crew) 1. s. s ıkıştırarak çıkarmak. birikmek. 1. dönüm noktası. gezinmek. Corvus. 3. f. insafsızca. i. Hz. k ırıntı. 3. i. şı Haçl f. çömelme. kuron. ham. 2. ç ıtır çıtır yemek. 1. 1. önemli. i. üstünkörü yapılmış. d ırdırcı. polis arabası) (etrafı kolaçan dola i. i.. taç giydirmek. i. i.bak. 4. i. 2. kron (para birimi). ac ımasız. zerre. doldurmak. 3. toplanmak. İng. can alıcı. kabalık. yan yol. çarm ıha germek. (gemiyle) dolaşmak. 2. İsa´nın çarmıhta ölümünü gösteren resim. çat seferi. çömelmek. 1. petrol. bak. ar ıtılmamış. hükümdarl ık. çökmek. 2. i. f. f. şaşı. i. 3. ufalamak. (over) (-den dolayı) çok sevinmek. 2. 2. 2. kruvazör. çarm ıha gerilmiş İsa heykeli. f. kalabalık. 1. krupiye. i. z. (çorbaya konulan) küp biçiminde do ğranmış kızarmış ekmek. zulüm. kampanya. bir davan ın şı hararetli taraftar ı. 3. 1. tuhaf. tepe. kald ıraç. f. i. (birine) yer bırakmamak. huysuz. acı. 1. hart hurt yemek. f. ı. 1. 1. kalabalık. buru şturmak. 2. dışarıya itelemek. 1. 2. buruşmak. baş. kaba. 3. yaya geçidi. dili güç durum. 2. dal ile gövdenin birle ştiği yer. kasık. f. 1. 2. geçiş. kırıştırmak. 2. 1. dörtyol. s. zalim. tepesini 6. doluşmak. -e doluşmak. şmak. kalabalık. haçl m. 2. din uğruna yapılan ş. karga. i. taç. çatal. i. dayanılmaz. un ufak olmak. 1. 2. parçalanmak. aynı hızla uzunca bir süre gitmek. garip dü şünce. s. geçit. ırtı ıile ezmek. çaprazlama. f. dörtlük. 1. ağı i. 2. çarm ıha germe. sit cross-legged. f. kırışmak. ı f.cihat. acayip. pantolon . (polis. (horoz) ötmek. i. ekmek kırıntısı. s. 1.sava çatırt 2.

ayak küp (. santimetre küp. 1. 1. küp biçiminde. saat cam ı. i. destek. 2. billur gibi. f. geviş. yerkabukaplamak. 2. 2. kesmeşeker. Küba. i. 1.. kapal ı. feryat. kuca ğına alıp okşamak.. 2. hıyar. gugukku şu. 2. bağırmak. salatalık. (birbirine) sokulmak.. bilardo isteka. Küba. 1. küp şeker. (birbirine/birine) sokulmak. Kübalı. metre küp. yalandan imdat diye ba ğırmak. 1. hüngür hüngür a ğlamak. billur. 1. 1. kabukla ğu. Kübalı. s. mim. s. kuyruk. 1. kabine. f. i. i. i.o. 3. 2. örtülü.crust crust of the earth crustacean crusty crutch crux cry cry for cry on s. billurlaşmak. 1. kristal. s. i. 2. i. i. huysuz. aksi. 2. kabuk bağlamak. zool. leader. -e sokulup sar ılmak. 2. (hayvan) bağırmak. Bu bir lidere büyük bir ihtiyac ı var. s. i. yeter artık demek. yavrukurt. f. 1.. kritik an. f. ekmek kabu ğu. kübik. --bing) yavrulamak. 2. i. hücre. i. berrak. f. deli.028 m3). küp. Küba´ya özgü. i. i.´s shoulder cry one´s heart out cry out cry out against cry out for cry quits cry wolf crypt cryptic crystal crystalline crystallise crystallize cu cub cub scout Cuba Cuban cubbyhole cube cube sugar cube sugar cubic cubic centimeter cubic foot cubic inch cubic meter cubical cubicle cuckold cuckoo cuckoo clock cucumber cud cuddle cuddle up cuddle up to cudgel cue i. geom. haykırı. 1. odac ık. kabuk. boynuzlanm ış koca. 1. billurla ştırmak. kesmeşeker. kabuklanmak. f.. (yazıhanede/dolapta) önü açık ufak göz. Cuculus canorus. boynuzlu koca. küp. sopa çekmek. çomak. birine dert ülkenin yanmak. yavru (tilki/ayı/aslan). kristal. küpşeker. argo kaçık. f. ağı (hayvana ait) ses. 2. kabin. gizemli. bak. 2. haykırış. f. şifreli. s. 3. yalandan imdat istemek. f. püf . (--bed. mat. . s ıra. (bir sayının) kübünü almak. kabuklu. çözülmesi zor sorun/durum. 2. -e karşı yüksek sesle protestoda bulunmak. billurdan yap ılmış. odac ık. i.. kriptos. kripta. i. kübik. i. s. -e çok ihtiyac ı olmak: This country is crying for a -i çok gerektirmek. guguklu saat. inç küp (16. küp biçiminde nesne. 2. cubic.. koltuk de ğneği. i. sopa atmak. i. guguk. sopa. s. -e sokulup yaslanmak. sopalamak. bak. cry for. s.4 cm3). mat. kabuklu (hayvan). crystallize. 2. İng. 2. 1. 1. 1. küp biçiminde kesmek. noktas lamak. 1. dönüm noktas ı. (kocasını) boynuzlamak. gizli. k ıs.

. i. kurnaz. gem zinciri. suçluluk. i. geliştirme. 3. bardak. kullan ışsız. mücrim. 2. ağır. tamah. f. f. kültür. mutfakla ilgili. kültür. hırs. it herif. tiy. noktaya varmak. sufle etmek. i. kald ırımın kenar taşı. i. cultivable. 1. s. kupa finali. i. f. suçlu. yetiştirilebilir. iyile şebilir. kusur. ile son bulmak. havaleli. yenmek. bilardo topu. 2.. 1. görgülü. 4. stajyer papaz. hâkim olmak. s.cue cue ball cuff cuff link cuisine cul-de-sac culinary culminate culmination culottes culpability culpable culprit cult cultivable cultivatable cultivate cultivate a friendship cultivated cultivation cultivator cultural culture culture gap culture shock cultured cultured pearl cumbersome cumin cumulative cumulus cuneiform cunning cunt cup cup cup final cup one´s hands cup winner cupboard cupidity cupola cur curable curate curator curb i. 1. pantolon-etek. 2. kol a ğzı. doruk. İng. kültür. s. tedavi edilebilir. s. birikmi ş. kabahat. zirve. . mikrop üretmek. (biriyle) kurmaya çal ışmak. 3. 1. i. sufle.. kabahatli. kültürlü. i. fincan. (tarlayı) sürmek. litrenin dörtte biri. kadeh. kültürlü. i. tarım. 4. ufak kubbe. in ile sonuçlanmak. manşet. kültürel. döküm oca ğı. biti i. s. i. *siki şme. s. avuçlarını bitiştirerek çanak gibi açmak. i. tutmak. spor kupa. fren. suluk. i. işlenmiş (toprak). 2. kültür yapmak. 3. dolap. şirin. açgözlülük. 1. i. çıkmaz sokak. müze/kütüphane müdürü. kültür şoku. yemek pişirme sanatı. şeytan. oyuncunun sözü arkada şına bırakmadan önceki son söz veya hareketi. şeytanlık. i. *am. s. geliştirme. kümülatif. zaptetmek. 2. kaba 1. f. mutfak. 3. 3. i. s. hacamat yapmak. 3. i. tokat atmak. 2. f. kurnazlık. laboratuvarda kültür fark ı. ile sona ermek. yetiştirici. kol düğmesi. i. en yüksek nokta. bak. 4. kültive inci. vantuz çekmek. (toprağı) işlemek. f. f. kupa galibi. i. frenlemek. kümebulut. --ping) şişe çekmek. i. yetiştirme. hin. i. 1. 1. elverişsiz. i. 2. engel. 2. 2. çiviyazısı. i. 2. kıcı. it. kolluk. kült. dostluk dostluk kurmaya çalışmak. 1. tokatlamak. tokat. kusurlu. görgü. lenduha gibi. sille. it. 236 cm3. 2. s. hantal. sonuç. sokak köpe ği. en yüksek ğuna yükselmek. geliştirmek. sıkimyon. son. 2. 2. yemekte/mutfakta kullanılan. durdurmak. 1. s. s. ekici. yüklük. 1. biyol. birikerek artan. 1. ekilebilir.. 4. yetiştirmek. (topra ğı) işleme. 2. sevimli. 2. 1. (--ped. kupa. 1. doru ş. i. i. yemek pişirme ile ilgili. yetiştirme. 1.

çare. kürsör. 2. kesmek. nadir şey. 3. ş. korniş. 2. bigudi. tedavi. i. 2. 1. körolas s. kür. sağaltmak. -e çözüm getirmek. 3. kaşağılamak. korkutmak. f. s. ters ve k ısa (söz). i. bugünkü. saç maşası. melun. k ıvırcık. derman. sa ğaltım. i. f. lüle. cari fiyat. lanetlenmi beddua. -e çare bulmak. baharat karışımı. 2. garip. s. i. sürüm. dili yüreğini oynatmak. f. 1. para. kişniş. i. i. cari. k. i. 1. kıvır kıvır. 2. akıntı. bugünlerde.. revaç. i. iyile ştirmek. f. ilenme. kurutmak. beddua etmek. 2. s. reverans. tic. bükülmek. halen. ışıklı gösterge. ilenç. hediyelik e şya dükkânı.curd curd cheese curdle curdle one´s blood cure cure curfew curiosity curiosity shop curious curl curl one´s hair curl up curler curling iron curly currant currency current current current account current account current events current expenses current market rate current price currently curriculum curriculum vitae curry curry curry favor with curry favor with curry powder currycomb curse cursed cursed cursor cursory curt curtail curtain curtain ring curtain rod curtsy curvature i. sövüp saymak. günlük giderler. k. i. sürüm de ğeri. kuşüzümü. pıhtılaşmak. sövme. kaşağı. k ını k ıvırmak. 1. şifa vermek. 1. 3. güncel. f. ilenmek. büklüm. 2. 1. bükmek. 2. zerdeçal v.b. bela. yürürlükte olan.sövgü. cereyan. merak. ilaç. ıkma yasa ğı. s. f. 2. şifa. dili -e yaranmak. cari hesap. acayip. toz haline getirilmiş kimyon. imleç. 2. frenküzümü. tütsülemek. meraklı. i. 1. i. i. sokağa ç i. küfretmek. azaltmak. ıvr ılmak. 2. bilg. lanetli. lanet. müfredat program ı. rayiç. 1. küfür. i. aktüel. perde. nakit. perde rayı. sövmek. günlük masraflar. saç k ıvrılmak. tedavi etmek. k. üstünkörü. perde halkas ı. 2. ak ım. geçer. lanet etmek. k ısaltmak. gelişigüzel. i. tımar etmek. s. f. özgeçmiş. nakit para. s. tedavül. 1. cari hesap. 4. tuhaf. geçerlik. 1. dili deh şete düşürmek. bukle yapmak. kesmik. kesilmek. güncel olaylar. tuhaf şey. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. kıvırmak. k ıvrım. i. tuzlamak. lor. pıhtılaştırmak. 2. reverans yapmak. şu anda. eğrilme. piyasa fiyat ı. f. 1. lor peyniri. 1. eğrilik. bukle. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. şimdiki. ı. . 1. z. perdelemek. kanını dondurmak.

1. 1. kesim. i. s. viraj. âdet. s. k. çok nüfuzlu olmak. çok dikkat çekmek. kesme cam. pay. itiyat.b. kapıcı. k. k. kesinti. 5. f. ilişkiyiın k. (bir işte) kestirme yollara başvurmak. i. -i kesmek. k. gelenek. gümrük. i. hem lehine. içkiyi suland ırmak. sövgü. vesayet. köpekdi f. 6. k. parça. gümrük. 2. dili en kolay ve en ucuz yollara ba şvurarak yapmak. 1. i. from (bir yerden/gruptan) ayr ılmak. Bu ta ş kolayca kesiliyor. (ders. dili 1. 1. eğilmek. dili önemi/etkisi olmamak.. -i azaltmak. altına/arkasına masas şi. azaltmak. i. (çocuk) diş çıkarmak. i.´nden) ı kurtarmak/sıyırmak. muhaf i. kristal. bükmek. kesip k ısaltmak. 3. krem karamele ı. kesim. âdet olan. kesmek. ız. dili 1. koruyucu. kesilmek: This stone easily. Dişlerimi kamaştırdı. It set my teeth on edge. herif. 2. cuts kesik. dilim. minder.yarma. . (bir müşterinin yaptığı) alışveriş. k. 1. âdet. 2. bilardo ının lastikli iç kenarı. i. kesmek. gözetim. k. kestirmeden gitmek. kıvrım. dili önemli olmamak. tırnaklarını dibine kadar kesmek. dili yeterince -i azaltmak. 2. eğri. 1. go off half-cocked k. küfür. ağaç kesmek. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. 1.´ni) ş. f. 5. kesilmi k. dili gâvura k ızıp oruç bozmak. 2. yarıya bölmek. yolazaltmak. go halves yarı yarıya bölüşmek. geçirmek 4. eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak. kıvırmak. gümrük resmi. aşka gelmek. sınır tanımamak. hem aleyhine olmak. al ışkanlık. f. bir darbenin hızını kesen tampon. 3. ısmarlama. mutat. süt. 1.. dili gayrete gelmek. 3. 2. k. 3. yastık. (birinin) sözünü kesmek. 2. alışılmış. 7. (denetim. kıvrılmak. dili hisse. eğmek. müşteri. 2. konferans v. küfretmek. şeker ve yumurta ile hazırlanan bir sos. koruma. için aç ılan yar. k. (cut. 2. dili Yapma!/B ırak! 1. i. diş çıkarmak. kavis. 2.b. 3. azaltmak. biçmek. do a thing by halves bir işi yarımyamalak yapmak. i.8. 2. 1. yakas kesmek. 4. 3. dili sövmek. baskı v. 2. kesme. bırakıp kaçmak. araya girmek. indirim. biçim. -i azaltmak. (kasaplık hayvanın gövdesinden belirli bir şekilde kesilen) et parçası. geri dönmek. 1. hafifletmek. bükülmek. benzeyen bir tatl i. --ting) 1.curve curve cushion cuspid cuss custard custodian custody custom customary customary usage customer custom-made customs customshouse cut cut cut cut a big/wide swath cut a tooth cut a tooth cut across cut across all boundaries cut an alcoholic drink with water cut and run cut back cut both ways cut corners cut corners cut down a piece of clothing into cut down a tree cut down on cut glass cut in cut in half/cut into halves cut in on cut into Cut it out! cut loose cut loose cut no ice cut no ice cut of meat cut off cut off one´s nose to spite one´s face cut off one´s nose to spite one´s face cut one´s nails to the quick i. kesik. k. 2. s. fason. 3. sorumlu kimse. 2.

birinin laf ını kesmek. siklamen. dönü ş. bindi ği dalı kesmek. motosiklet. to the quick cut s. bisikletçi. kinik. kasap. i. ığı. 1. katil. birini (ac ı sözlerle) derinden yaralamak. i. hundredweight 1. acı. siklon.. i.. keskin. indirimli mal satan. devre. k ırzool. Cypriot. 3. amans s. i. kesme. 2. i. sinik. 2. 45. i. k. down cut s. aşı kalemi. niteliksiz. ıcı (söz). 2. motosikletçi. silindirik.cut one´s own throat cut out cut s. indirimli. mürekkepbal i. sibernetik. bisiklete binmek. i. 1. i. 2. kinizm. . i.o. tav şankulağı. komik ş yapmak. 1. siyanür. Cyclamen. birinin yolunu kesmek. i. anat. cutters makas ıya.5 kg. argo kârı paylaşmak. ız. eksiltme. 2. sin. müz. dönme. (giysi) biçmek. i. sevimli. sona erme noktas ı. 2.. Sepia. kesim. dili şirin. f. k ısa kesmek. i. birine miras olarak on para/hiç para b ırakmamak. sinizm. 1. İng.D. kotlet.. buhurumeryem. 2. den. 100 libre. i. Kıbrıs´a özgü. devir. -i kesip ç ıkarmak. şakacı. s. kinik. s. 2. i. i. 1. i. s. sinik. silindirsel. cani. b birini öldürmek. bir şeyi dilimlemek. Kıbrıslı. dili şaklabanlık yapmak. sa ğ yapmak. into slices cut short cut the ground (out) from under one´s feet cut the ground from under s. bisiklet.eyler 1. 1. 1. kibernetik.. s. acı. kalitesiz. k ıyastel i. bir şeyi dilim dilim kesmek. 2. incitici. s. kesinti. büyük zil. bot. 3. s. servi. silindir. çatal b ıçak takımı. 3. elek. i. şaklaban. 2. 1. k. s. i.´s feet cut the melon cut the wheels cut to the quick cut up cutback cute cuticle cutlery cutlet cutoff cutoff point cut-price cut-rate cutter cutthroat cutting cuttlefish cutup cwt -cy cyanide cybernetics cyclamen cycle cyclist cyclone cylinder cylindrical cymbal cynic cynical cynicism cypress Cyprian Cypriot Cyprus Cyrillic k. tenzilatlı. kiklon. i. parça parça kesmek. i.. 112 libre. k. içini yakmak. dili içine işlemek. 2. sert (rüzgâr). bak.. 1.t. -i ırakmak. kestirme yol. i. 2. azaltma. s.. i. tenzilatlı. kesici: wire ı. s. Kıbrıslı. 3. isim belirten sonek: fluency ak ıcılık. short cut s. off cut s. 1. kesiş. -i kesmek. kesici alet. k ıs. kotra. Cupressus. üstderi.B. (of an automobile) sol yapmak. dili -i kesmek. sona erme tarihi. 2.o. (birinin) dayanak noktalar ını çürütmek. 1. A. sin. indirimli mal satan. bot. yaklaşık 50 kg.o. (belirli bir şeyi) kesen kimse.o. acı vermek..o. 1. Kıbrıs. 3. tırnakların etrafını çevreleyen deri. selvi. dili kendi kendine zarar vermek. k. bahç. do ğramak. birinin savundu ğu noktaları çürütmek. 2. geriye dönü ş. indirimli. Kıbrıs.

. f. bak. bak. babac ığım. 2. Çek. daughter. 2. fulya. bir işe heves duyup girişme eğiliminde olan kimse. i. z. dili baba. dili masraf. haylazl ık etmek. 1. i. tar.. zarar. i. i. i. 1. i. Department. Çekoslovak. papatya. hafif vuru ş. i. Çekoslovakyal k ıs. (--bed. vakit öldürmek. gündelik. December. titizlik. --ming) -e set çekmek. date. 1.. dokunmak. 1. Beninese. Çekoslovak. daughter. su bendi. i. i... nezaket.. k ıs. -i bast ırmak. dokunma. (--med. kafadan kontak. day(s). z. dili baba. oynaşmak. çoğ. Dutch. i. hevesli. Beninese. dead. bak. süthane. . kist. fiyat. ı.Cyrillic alphabet cyst cystitis czar Czech Czechoslovak Czechoslovakia Czechoslovakian D d D. k. i. müz. -i frenlemek. i. D. i.. 1. s. sistit. i. 2. yıldızçiçeği. i. mastı. tazminat. gündelikçi (hizmetçi). vakit öldürmek. tar. set. days. 1. 1. zarif. zerrin. i. s. küçük vadi. 1. sütçü. i. Benin. i. f. 1.. Doctor. saçma. nergis.. f. i. hançer. d D.. bozmak. 2. Czechoslovakian. Beninese. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. s. re notası. f. --bing) hafifçe vurmak. k. günlük. s. 1.. zarafet. f. gündelik gazete. tar. i. 2. ziyan. i. s.. sağmal inekler. i. 2.. oyalanmak. babac ığım. dair.. Çekoslovakyalı. i.. k ıs. i. 2. deli. 2. hafifçe ıslatmak. tipula sine ği. titiz. i. tıb. d DA da dab dabble dabbler dachshund dad daddy daddy-longlegs daffodil daft dagger dahlia Dahoman Dahomean Dahomey Dahomeyan daily daintily daintiness dainty dairy dairy cattle dairy farm dairy products dairyman daisy dale dally dally away dally with dam dam up damage damages Kiril alfabesi.men (der´imîn) i. İng. çar. zool. cilveleşmek. s. hasar. s. narin. tar. mandıra.. baraj. i. her gün. zarar vermek. Çekoslovakya. mand ıra. diameter. amatör. day. 1. District Attorney. sütçü dükkânı. Dahlia. zarafetle. i. died. nazik. hasar yapmak. kaç ık.. süt ürünleri. bak.. in ile amatörce uğraşmak.. k. kama.y. i. huk. su serpmek. bak. i. k ıs. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi.. 2.. i. 2. bot. D. Çekçe. tıb. s. 2. s.

i. k ırmak. küf kokulu. (titre şimi) f. pek. fırlama. dans etme. 1. ınemlendirmek. Danimarka. böceğin iğnesi. dans ettirmek. 1. 3. iğneyle örerek onarmak. 2. i. rutubetli. esmer. i. 3. i. damnedest damp dampen dampness dance dancer dancing dandelion dandle dandruff dandy Dane danger dangerous dangerously dangle Danish dank Danube daphne dapper dapple dapple-gray Dardanelles dare daredevil daring dark dark dark blue darken darkness darkroom darling darn darn Darn it! dart i. s. 2. 2. f. 1. 1. tehlikeli bir şekilde. asıp sallamak. f. f. gözü pek. koyula ık. balo. 4. kör olası. lanet. oynatmak. nemlendirmek. Şam. bakla k ırı. 4. dansç ı. 1. karanlık oda. 2. yiğitlik. Danimarkalı.. nemlenmek. zıplatmak. s.´s enthusiasm k. züppe. i. dans. azaltmak. ok gibi f ırlamak. sevgilim. 1. f. beddua etmek. terz. as ılı durup sallanmak. benek. z. i. nem. 6. z. muğlak. konak. tehlike. 3. hoplatmak. dansöz. oyun. cüret etmek. kalk ışmak. sevgili. i. en iyisi. atılmak. Tuna. damasko (kuma ş). ya ş.. 2. şık. 3. nemli. i. bot. harika. cüret. i. i. lanetlemek. kadınlara verilen şövalyelik ayarında bir asalet unvanı. durdurmak. dans. s.Damascus damask dame damn Damn!/Damn it!/Damn him!/Damn her! damnation Damnation! damned Damned if I know. 1. 1. i. slanmak. i. sevgili. zarif. s. i. cesaret etmek. 2. Lanet olsun! s. cüretkâr. en tuhaf. argo kad ın. f. . dansör. cehalet içinde. lı kadın. fırlatmak. 3. 2. Danimarkal ı. 3. cici. çapraşık. cehennem cezas ı. oynamak. i. 3. s. Allah ın belası. s. 2. tehlikeli. bela. lanet. sevimli. 1. 2. 1. hatun. küçük ok. grizu. s. 1. 1. f. sarkmak. Danimarka´ya özgü. 1. 2. 2. dans etmek. eski han ım. pens. s. Danca. benekli hayvan. i. i. raks. benekli. dili birinin i. akşam. rutubet. karanl lacivert. nemli. 2. melun. ileri at ılma. Lanet olsun! i. 2. i. f. şmak.o. 2. 5. i. latmak. foto. Taraxacum officinale. s. karanl i. koyu. 1. sark ıtmak. Tuna nehri. gizli. Danca. kahrolası. alaca kır (at). yava ş ıslatmak. 1. ho ş. nem. rutubet. f. boğmak. 2. 3. lanet Allah belas ını versin!/Allah kahretsin! i. f. i. söndürmek. karartmak. kaçırmak: dampen s. kararmak. ıslatmak. hamle. yaşokumak. 3. i. yiğit. cesaret. karahindiba. s. karanlık. Biliyorsam kahrolayım. 1. esmerleşmek. . lanet. lanet etmek. yaş. anla şılması zor hale getirmek. beneklemek. 2. rutubetli. kepek. i. gölge. i. f. lanetli. çok iyi. esrarlıık. atmak. defne. örülerek onarılmış delik. 2. koyu renk. i. s. s. 1. f. mükemmel. en acayip. çok.

dartboard darts dash dash off dash off a letter dash s.o.´s hopes dash to pieces dash water on one´s face dashboard dashing data data bank data base data file data processing date date date date line date palm dated dative datum daub daughter daughter-in-law daunt dauntless davenport dawdle dawn dawn on day day after day day by day day by day day in day out day laborer day of reckoning day school daybreak daydream daylight daytime daze dazed dazzle

i. ok atma oyununda kullan ılan nişan tahtası. i. ok atma oyunu. f. 1. hızla koşmak: She dashed to the child´s rescue. Çocuğun imdadına ştu. 2. hızla ilerlemek, ko acele gitmek, f ırlamak. atılmak, fırlamak: I dashed to the window but bir mektup karalamak. bir kimsenin ümitlerini k ırmak, birini hayal kırıklığına uğratmak. çarpıp paramparça etmek. yüzüne su çarpmak. i., oto. kontrol paneli, pano. s. 1. atak, atılgan, cesur. 2. gösterişli, şık. i. 1. çoğ. veya tek. bilgi. 2. veriler, data. bilg. veri bankas ı, bilgi bankası. bilg. veri taban ı, bilgi tabanı. bilg. veri dosyas ı. bilg. bilgiişlem. i. hurma, arabistanhurmas ı. i. 1. tarih, zaman. 2. randevu. 3. flört, flört edilen ki şi. f. 1. tarih koymak, tarih atmak. 2. tarihlendirmek. 3. ile ç ıkmak, ile flört etmek. coğr. gündeğişme çizgisi. hurma a ğacı. s. 1. tarihli. 2. modas ı geçmiş, demode. s., dilb. -e halindeki. i. -e halindeki sözcük. çoğ. da.ta (dey´tı, dä´tı) i. veri. f. 1. sürmek, s ıvamak. 2. bulaştırmak. 3. lekelemek, kirletmek. i. 1. harç, çamur. 2. leke. kız. i. k ız evlat, i. gelin. f. yıldırmak, gözünü korkutmak. s. gözü pek, yılmaz, korkusuz. i. kanepe, sedir, divan; çekyat. f. işini ağırdan alarak vakit kaybetmek, ağır davranmak, oyalanmak. i. 1. seher, tan vakti. 2. şafak, tan. f. görünmeye başlamak, aydınlanmak. anlaşılmak, sezilmek. i. 1. gündüz: We´ve been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gündüz çalışıyoruz. 2. gün: the second day of the month her gün, gece günlerce. günden güne. günbegün, günden güne. her gün. gündelikçi. hesap günü, k ıyamet günü. gündüzlü okul. i. seher, tan vakti. i. hayal. f. hayal kurmak, dalmak. i. gün ışığı.daylight-saving time yaz saati. i. gündüz. f. sersemletmek, sersem etmek, serseme çevirmek. i. sersem bir hal, sersemlik. s. sersemlemiş, serseme çevrilmiş. f. göz kama ştırmak.

deacon deaconess dead dead ahead dead beat dead center dead end dead heat dead language dead letter dead loss dead set dead set against dead tired deaden deadline deadlock deadly deaf deaf mute deafen deaf-mute deal deal in deal with dealer dealings dealt dean dear Dear me! dearly dearly love to dearth death death rate death sentence death squad death toll death warrant deathbed deathless deathlike deathly deathly cold deathly pale deathly silence

i. diyakoz. i. kilisenin hayır işleriyle görevlendirdiği kadın. s. 1. ölmü ş, ölü. 2. cansız, hareketsiz; sönük. 3. ölü (renk). dosdoğru. çok yorgun, bitkin. tam merkez, tam orta. 1. ç ıkmaz sokak. 2. çıkmaz. spor berabere biten yar ış. ölü dil. 1. geçersiz yasa. 2. sahibine ula ştırılamayan mektup. bir işe yaramayan nesne/kimse. k. dili kararlı. -e tamamen kar şı, -e muhalif. bitkin, yorgun. f. 1. hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak; (ses, ağrı v.b.´ni) kesmek. 2. ığını gidermek, donuklaştırmak. parlakl i. son teslim tarihi. i. çıkmaz. f. çıkmaza sokmak; çıkmaza girmek. s. 1. öldürücü; ölümcül. 2. ölü gibi. s. 1. sağır. 2. kulak asmayan. sağır ve dilsiz kimse. f. sağır etmek. i. sağır ve dilsiz kimse. i. 1. anla şma, mukavele. 2. iş. 3. miktar. 4. iskambil kâğıtlarını dağıtma. f. (--t) (iskambil kâ ğıtlarını) dağıtmak. ... ticareti yapmak. 1. ile ilgilenmek. 2. -i idare etmek. 3. -in üstesinden gelmek, -in ından bir gelmek. -e değinmek, bahsetmek. 5. şterisi hakk şeyin)4. ticaretini yapan -den kimse, tüccar, sat ıcı-in : a mü dealer in old i. 1. (belirli ı c ı s ı . 2. iskambil kâ ğı tlar ı n ı da ğı tan kimse. stamps eski pul sat ışveri ş. 2. iş ilişkisi; ilişki. i. 1. iş, al f., bak. deal. i. 1. katedralin ba şrahibi. 2. dekan. i. sevgili. s. 1. sevgili, aziz. 2. de ğerli, kıymetli. 3. pahalı. Olur şey değil! z. (bir şeyi) çok arzu etmek. i. yokluk, k ıtlık. i. ölüm. ölüm oran ı. idam hükmü. ölüm mangas ı. ölü sayısı. huk. idam hükmü. i. ölüm dö şeği. s. baki, ölümsüz. s. ölüm gibi. s. ölümsü. çok soğuk: It´s deathly cold outside. Dışarısı çok soğuk. beti benzi atm ış. ölümsü bir sessizlik.

debacle debar debase debatable debate debilitate debility debit debit an account debit and credit debit balance debris debt debt of gratitude debt of honor debtor debug debunk debut Dec dec decade decadence decadent decaffeinate decaffeinated coffee decal decamp decanter decapitate decathlon decay decease deceit deceitful deceitfully deceitfulness deceive deceiver December decency decent decently deception deceptive deceptively deceptiveness

i. çöküş, yenilgi, yıkım. f. (--red, --ring) (from) engellemek; menetmek. f. 1. değerini düşürmek, ayarını bozmak. 2. alçaltmak, şerefini lekelemek. tırmak. 3. yozla ışış labilir. s. tart f. 1. tartışmak. 2. çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with ı vermeden önce çok himself before reaching the decision. Karar ın ürmek, zay ıflatmak, takatini kesmek. f. kuvvetten dü ş i. halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, zayıflık. i. borç. f. 1. borç kaydetmek. 2. birinin borcuna kaydetmek. bir hesab ı borcuna kaydetmek. borç ve kredi. borç bakiyesi. i. yıkıntı, enkaz; döküntü. i. borç. teşekkür borcu, gönül borcu. namus borcu. i. borçlu. f. (--ged, --ging) 1. (bir yerden) gizli dinleme ayg ıtını sökmek. 2. (bir aygıt ıntaraflar ı gidermek. 3. bilg. hatasızlaştırmak, ayıklamak. veya sistemin) kusurlar yanlış ını aç ığa vurmak. f., k. dili (bir şeyin) i. 1. başlangıç. 2. (sahneye) ilk çıkış. 3. bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi. k ıs. December. k ıs. deceased, decrescendo. i. on yıl. i. çökme, çökü ş, yıkılış. s. çökmü ş. f. kafeinini ç ıkarmak. kafeinsiz kahve. i. çıkartma. f. 1. kamp ı bozup ayrılmak. 2. k. dili sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak. i. sürahi. f. başını kesmek, boynunu vurmak. i., spor dekatlon. f. 1. çürümek, bozulmak; çürütmek. 2. azalmak. i. 1. çürüme, bozulma. 2. azalma. i. ölüm, ölme, vefat. f. ölmek. i. 1. aldatma; hile, yalan. 2. hilekârl ık, düzenbazlık, dolandırıcılık. s. 1. hilekâr, hileci. 2. aldat ıcı. s. hilekârlıkla, yalancılıkla. i. hilekârlık, yalancılık. f. aldatmak. i. aldatıcı, hilekâr. i. aralık. i. 1. terbiye, edep, nezaket. 2. ılımlılık. 3. iffet, namus. s. terbiyeli, nazik; temiz, iyi. z. 1. terbiye ölçüsünde. 2. yeterince. i. 1. aldatma; aldanma. 2. yalanc ılık. 3. hile, düzen, dolap. s. aldatan, aldatıcı. z. aldatarak, aldat ıcı bir biçimde. i. aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık.

decide decide against s.t. decide for s.t./decide in favor of s.t. decide to take the plunge decided decidedly deciduous decigram decigramme deciliter decilitre decimal decimal fraction decimal fraction decimal point decimal scale decimal system decimate decimation decimeter decimetre decipher decision decisive decisively decisiveness deck deck deck chair deck of cards deck out declaim declaration declaration of residence declare declare bankruptcy declare war on declension decline declivity declutch decode decompose decomposition decorate decoration decorative

f. karar vermek, kararla ştırmak, hüküm vermek. bir şeyin aleyhinde karar vermek. bir şeyin lehinde karar vermek. (bir şeyi) yapmaya karar vermek. s. 1. kesin. 2. kararl ı, azimli. 3. kararlı, ölçülü. z. kesinlikle, katiyetle. s. k ışın yapraklarını döken (bitki). i. desigram. i., İng., bak. decigram. i. desilitre. i., İng., bak. deciliter. s., mat. ondalık. i. 1. ondalık sayı. 2. ondalık kesir. ondalık kesir. mat. ondalık kesir. ondalık virgülü: 1.07 (Türk sistemine göre 1,07). ondalık hesap cetveli. ondalık sistem. f. büyük bir k ısmını yok etmek. i. büyük bir k ısmını yok etme; büyük bir kısmı yok olma. i. desimetre. i., İng., bak. decimeter. f. (şifreyi) çözmek. i. karar; hüküm. s. 1. kesin, kati. 2. kesin sonuca ula ştıran: the decisive victory in that war şı kesin sonuca ulaşıtıbir ranbiçimde. zafer. 3. kararlı. o z. sava 1. kesin olarak. 2. kararl i. 1. kesinlik. 2. kararl ılık. i., den. güverte. f. donatmak, süslemek. şezlong. isk. deste. donatmak, süslemek. f. 1. hararetle söylemek/konu şmak. 2. (hitabet kurallarına göre) söylemek; şekilde söylemek. resmi bir 2. i. 1. ilan. demeç. 3. bildiri, deklarasyon. ikamet beyannamesi. f. 1. ilan etmek. 2. bildirmek, deklare etmek. iflas ilan etmek. -e savaş açmak/ilan etmek. i. 1. dilb. ad çekimi. 2. çökü ş, çökme. f. 1. aşağıya meyletmek. 2. azalmak, düşmek. 3. çökmek. 4. reddetmek, geri çevirmek. , meyil. 5. dilb. çekmek. i. 1. meyil, ini ş. 2. azalma, düşüş; gerileme, i. iniş f. debriyaj yapmak. f. (şifreyi) çözmek. f. 1. ayrıştırmak. 2. çürütmek; çürümek. i. 1. ayrışma. 2. bozulma. f. 1. süslemek, dekore etmek. 2. ni şan vermek. i. 1. süsleme, dekorasyon. 2. süs. 3. ni şan, madalya. s. süsleyici, süslü.

decorator decorous decorously decorum decoy decrease decree decrepit dedicate dedicated dedication deduce deduct deduction deductive reasoning deed deem de-emphasise de-emphasize deep deep in debt deep in thought deep sea deep trouble deepen deepfreeze deep-fry deep-rooted deep-seated deer def deface defamation defame default defeat defecate defect defective defector defence defend defendant defender defense defenseless defensive

i. dekoratör. s. görgü kurallar ına uygun. z. görgü kurallar ına uygun bir biçimde. i. adaba uygun olma, terbiyeli olma. i. tuzak yemi. f. 1. away from -den hile ile uzakla ştırmak; into -e hile ile ğa dü şürmek. azaltmak, düşürmek. i. azalma, düşüş. çekmek. 2. dü tuza şmek, küçülmek; f. azalmak, i. 1. resmi emir. 2. karar. 3. kararname. f. 1. emretmek, buyurmak. 2. karar vermek. ş, yıpranmış. s. eskimi f. 1. adamak, vakfetmek. 2. to -in ad ına sunmak, -e ithaf etmek. s. 1. ithaf olunmu ş. 2. adanmış. 3. kendini işine adamış. i. adama, ithaf. f. sonuç ç ıkarmak. f. çıkarmak, hesaptan düşmek. i. 1. sonuç ç ıkarma. 2. man. tümdengelim. 3. sonuç. 4. hesaptan düşme. 5. kesinti: tümdengelimli usavurma. i. 1. eylem, iş, fiil. 2. huk. senet, tapu senedi. f. to -e senetle devretmek. f. saymak, addetmek. f., İng., bak. de-emphasize. f. önemini azaltmak. s. 1. derin. 2. anla şılmaz. 3. şiddetli, ağır. 4. koyu (renk). 5. kalın, boğuk, pes (ses). z.ış into . 1. derinlerine kadar; derinliklerine kadar: It sank deep borca batm derin dü şünceye dalmış. derin deniz. vahim bir durum. f. 1. derinle şmek; derinleştirmek. 2. artırmak. 3. (rengi) koyulaştırmak. i. 1. dipfriz. 2. dondurup saklama. f. (deep.froze, deep.fro.zen) dondurup saklamak. f. bol yağda kızartmak. s. 1. kökleri derinlere inen (a ğaç/çalı). 2. köklü, kökleşmiş (âdet/inanç). s. 1. derin, derinden gelen; derinde olan. 2. köklü, kökle şmiş. i. (çoğ. deer) geyik; karaca. k ıs. defective, defendant, defense, deferred, defined, definite, definition. f. (bir şeyin yüzeyine) zarar vermek. i. karalama, kara çalma, lekeleme. f. karalamak, kara çalmak, lekelemek. i. 1. (bir yükümlülü ğü) yerine getirmeme. 2. bilg. varsayım. f. (bir ü) yerine u getirmemek: They defaulted yükümlülü ğratmak. i. bozgun, yenilgi. on their loan. Borçlarını f. yenmek,ğbozguna f. büyük aptesini yapmak, d ışkılamak. i. kusur, noksan, eksiklik. s. 1. kusurlu, sakat, eksik, noksan. 2. dilb. baz ı çekim şekilleri olmayan. i. karşı tarafa kaçan kimse. i., İng., bak. defense. f. 1. savunmak. 2. from -den korumak. i., huk. davalı. i. savunucu, savunan; koruyucu. i. 1. savunma, korunma. 2. spor savunma, defans. s. savunmas ız, korunmasız. s. 1. savunmayla ilgili. 2. (hedef al ındığını zannederek) savunmaya geçen. 3. koruyucu. 4. spor defansif.

defensive alliance defer deference deferential deferment deferred defiance defiant deficiency deficient deficit defile define definite definite article definitely definition definitive deflate deflation deflect

savunma anla şması. f. (--red, --ring) 1. sonraya b ırakmak, ertelemek. 2. to -e boyun eğmek. i. riayet, (sayg ıdan kaynaklanan) itaat. s. riayetkâr; sayg ı ve itaat gösteren. i. erteleme. s. ertelenmiş. i. 1. meydan okuma. 2. kar şı koyma. s. 1. meydan okuyan. 2. kar şı koyan. i. eksiklik, noksanlık; yetersizlik. s. eksik, noksan; yetersiz. i. (bütçe, hesap v.b.´nde) aç ık; zarar. f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, bozmak. f. 1. tanımlamak, tarif etmek. 2. belirlemek, sınırlamak, tayin etmek. s. 1. kesin. 2. belirli, belli. dilb. belirli tan ımlık: the. z. kesinlikle. i. 1. tanım, tarif. 2. tanımlama. s. kesin, son, tam. f. 1. havas ını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. 2. gururunu k ırmak. 3. ekon. para arzı ını/gaz ın nı ı azaltmak. boşaltma, söndürme; sönme. 2. gururunu k ırma. 3. i. 1. havas

ekon. deflasyon. f. yönünü de ğiştirmek; başka yöne çevirmek; yönü değişmek. deflect s.o. from his/her purpose birini amac ından çevirmek. yönünü de ğiştirip -e çevirmek. deflect s.t. into f. biçimini bozmak, biçimsizle ştirmek. deform i. 1. biçimsizlik. 2. t ıb. biçim bozukluğu, bozunum. deformity defraud defray defrost deft defunct defy degenerate degenerate degradation degrade degrading degree dehumidifier dehumidify dehydrate dehydrated deify deign deity dejected dejection delay f. doland ırmak, elinden almak. f. ödemek; (giderleri) kar şılamak. f. buzlarını çözmek/eritmek; buzları çözülmek/erimek. s. becerikli, usta, marifetli. s. 1. ölü. 2. feshedilmi ş. f. meydan okumak, kar şı gelmek, karşı koymak. s. yoz, yozla şmış, soysuz, dejenere. f. yozlaşmak, soysuzlaşmak, bozulmak, dejenere olmak. i. 1. aşağılık bir durum; itibarsızlık. 2. aşağılaşma. 3. rütbeyi indirme. f. 1. alçak bir duruma dü şürmek. 2. rütbesini indirmek. s. alçaltıcı, onur kırıcı. i. 1. fiz., geom. derece. 2. derece, basamak, a şama, rütbe, mertebe. 3. diploma. i. nem gideren alet. f. nemini gidermek. f. 1. suyunu almak, kurutmak. 2. su kaybetmek. s. susuz, kurumu ş. f. tanrılaştırmak. f. tenezzül etmek. i. 1. tanrı, ilah. 2. tanrısal varlık. s. keyifsiz, morali bozuk; hüzünlü. i. keyifsizlik, moral bozuklu ğu; hüzün. f. 1. ertelemek, sonraya b ırakmak. 2. geciktirmek. 3. oyalanmak. i. gecikme, geç kalma.

delegate delegation delete deletion deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicately delicatessen delicious delight delightful delimit delineate delinquency delinquent delirious delirium deliver deliver the goods deliverance deliverer delivery delivery note delivery order delivery receipt delivery time deliveryman dell delta delude deluge delusion delusive deluxe delve demagogue demagogy demand demand deposit demean demeanor demeanour demented

i. (del´ıgît, del´ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil. f. (del´ıgeyt) 1. havale etmek, devretmek. görevlendirmek. i. 1. delegasyon. 2. 2. yetki verme. f. silmek, ç ıkarmak. i. 1. silme, ç ıkarma. 2. yazıdan çıkarılan parça. s. 1. kas ıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış. 2. temkinli, ölçülü, dikkatli. f. 1. düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak. 2. görüşmek, müzakere etmek. z. kasten, mahsus, bile bile. i. 1. üzerinde dü şünme, düşünüp taşınma. 2. görüşme, müzakere. i. 1. incelik, kibarlık. 2. lezzetli şey. s. 1. kolaylıkla kırılabilen, kırılgan, nazik. 2. hassas (alet). 3. hassas ı), narin. hafif (koku/tat). 6. hafif, (konu); nazik (durum). 4. ince (yapbüyük z. 1. incelikle. 2. dikkatle, ihtiyatla, bir5. özenle. i. şarküteri, mezeci. s. lezzetli, leziz, nefis. f. 1. sevindirmek; sevinmek. 2. in -den zevk almak. i. 1. sevinç, zevk, keyif, 2. sevinç , güzel; zevkli. veren şey. s. hoşhaz. f. sınırlandırmak, tahdit etmek. f. 1. şeklini çizmek. 2. betimlemek. i. 1. (çocuklarda) suç i şleme. 2. borçların ödenmemesi. s. 1. suçlu, suç işleyen (çocuk). 2. ödenmemiş (hesap, vergi, borç v.b.). 3. ınııklayan. ödememi şı .lg i.ına çocuk suçlu. borçlar 2. ç dönmü ş. s. 1. say i. 1. sayıklama. 2. çılgınlık. f. 1. teslim etmek, b ırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. şeyi Mobilyay yapmak.ı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, k. dili istenilen i. 1. kurtarma; kurtulu ş. 2. hüküm. i. 1. kurtar ıcı. 2. teslim eden kimse. 3. dağıtıcı. i. 1. teslim; da ğıtım. 2. doğurma; doğum. 3. konuşma tarzı. 4. beysbol servis. topa vuru ş,beyan ı. tic. teslim tic. teslim emri. tic. teslim makbuzu. tic. siparişlerin teslim süresi. çoğ. de.liv.er.y.men (dîlîv´ırimen) i. satılan malı eve teslim eden kimse. i. küçük vadi, korulu vadi. i. delta, çatala ğız. f. aldatmak, yan ıltmak. i. 1. sel, tufan. 2. şiddetli yağmur. i. 1. aldanma, yan ılma. 2. ruhb. sabuklama. s. aldatıcı, yanıltıcı. s. lüks, ihtişamlı. f. into -i ara ştırmak. i. demagog, halkavc ısı. i. demagoji, halkavc ılığı. i. 1. istem, istek; talep. 2. tic., ekon. talep, ra ğbet. 3. huk. talep, hak iddia etme. f. 1. talep etmek, istemek. 2. gerektirmek. 3. huk. mahkemeye vadesiz mevduat. f. alçaltmak, küçültmek. i. davran ış, tavır. i., İng., bak. demeanor. s. deli, kaç ık, çılgın.

demerit demidemijohn demilitarise demilitarize demilitarized zone demise demobilisation demobilise demobilization demobilize democracy democrat democratic democratically demolish demolition demon demonstrate demonstration demonstrative demonstrative adjective demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrator demoralise demoralize demote demotion demur demure den denatured alcohol denial denigrate denim denims Denmark denomination denominator denote denounce dense density dent dental dental floss

i. (okulda) ihtar, tembih. önek yarım, yarı. i. damacana. f., İng., bak. demilitarize. f. askerden ar ındırmak. askerden ar ındırılmış bölge. i. ölüm, vefat. i., İng., bak. demobilization. f., İng., bak. demobilize. i. seferberliğin bitmesi; terhis. f. terhis etmek. i. demokrasi, elerki. i. demokrat. s. demokratik, halkç ı. z. demokratik olarak. f. yıkmak. i. yıkma; yıkılma. i. 1. cin, kötü ruh, şeytan, iblis. 2. kötü kimse, iblis. 3. enerjik kimse. f. 1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Ş olan bağispat. lılığını2. kan ıtladı. 3. 2. tan göstererek tanıtmak: demonstrate a ıtlama, gösteri. ıtım gösterisi. i.irkete 1. kan s. 1. kan ıtlayan, gösteren. 2. duygularını açığa vuran. dilb. işaret sıfatı. dilb. işaret zamiri. işaret zamiri. i. 1. göstererek tan ıtan kimse. 2. uygulama öğretmeni. 3. gösterici. f., İng., bak. demoralize. f. cesaretini k ırmak, moralini bozmak, yıldırmak. f. aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek. i. indirme. f. (--red, --ring) kabul etmemek, itiraz etmek. i. s. 1. çekingen. 2. a ğırbaşlı, ciddi. i. 1. in, ma ğara. 2. k. dili tekke, yatak. 3. k. dili dinlenme odası, sığınak. mavi ispirto, kar ışık ispirto. i. 1. inkâr, yads ıma. 2. yalanlama. 3. ret. f. iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak. i. kot (kuma ş). i., çoğ. kot pantolon, cin; blucin. i. Danimarka. i. 1. ad, isim. 2. mezhep. 3. adland ırma. 4. değer/ölçü birimi. i. payda. f. göstermek, belirtmek. f. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurmak. 2. şman ın) kald ırılaca ğın3. ı duyurmak. ihbar etmek. 3. (anla ğun, kesif. 2. s ık (orman, saç v.b.). anlaşılması güç, ağır (yazı). s. 1. yo ı n kafal ı , mankafa. 5. foto. koyu (negatif). 4. kal i. 1. yoğunluk, kesafet. 2. (orman, saç v.b. için) sıklık. 3. (yazıda) ağırlık. 4.ufak foto.çukur; koyuluk. i. çentik, çöküntü, girinti. f. çentmek; çökertmek. s. 1. dişlerle ilgili. 2. dişçilikle ilgili. 3. dilb. dişsel. i. dişsel ünsüz. diş ipliği.

dental surgery dentist dentistry dentures denude denunciation deny deodorant deodorise deodorize depart department department store departure departure gate departure lounge departure terminal depend depend from Depend upon it. dependable dependence dependency depict depilate depilation depilatory deplete deplorable deplorably deplore deploy deployment deport deport o.s. deportation deportment depose deposit deposit account deposition depositor depository depot deprave depraved depravity

diş cerrahisi. i. diş hekimi, diş tabibi, dişçi. i. diş hekimliği, dişçilik. i. takma diş. f. soymak; ç ıplaklaştırmak, çıplak bırakmak. i. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurma. 2. şman ın) ıkald ırı2. laca ğını duyurma. ihbar. 3. (anla mak. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun f. 1. inkâr etmek, yads

esirgemek, vermemek. bırakmak, s., i. deodoran, koku giderici. f., İng., bak. deodorize.
f. kokusunu gidermek. f. 1. ayrılmak, gitmek. 2. hareket etmek, kalkmak: At what time does the 3.kol. ölmek, vefat ıetmek. 4. from bus depart? Otobüs saat sım, şkalk ube,ıyor? daire, 2. bakanl k, vekâlet. i. 1. departman, bölüm, k ıkaçta büyük ma ğaza, bonmarşe. i. 1. gidiş, ayrılış, terk. 2. hareket etme, kalkış. 3. değişiklik, yenilik. 4. 5. vazgeçme. sapma, ayr ısı ılma. . çıkış kap çıkış salonu. çıkış terminali. f. on/upon 1. -e güvenmek. 2. -e ba ğlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin say ısı -den sarkmak. Emin olunuz. s. güvenilir. i. 1. güven, güvenme. 2. ba ğlılık. 3. bağımlılık. i. 1. bağımlılık. 2. sömürge. 3. ek bina. f. 1. resmetmek, resmini çizmek. 2. betimlemek, anlatmak. f. tüyleri gidermek/dökmek. i. depilasyon, depilaj, tüyleri giderme/dökme; epilasyon. i. depilatuar, depilatif, tüy dökücü krem. s. depilatif, tüy giderici/dökücü. f. tüketmek, bitirmek. s. acınacak durumda, içler acısı. z. acınacak biçimde. f. 1. -e çok üzülmek, -den ac ı duymak. 2. -e yerinmek, -e yazıklanmak. f. 1. plana göre yerle ştirmek. 2. ask. yayılmak. i. 1. plana göre yerle ştirme. 2. ask. yayılma f. sınırdışı etmek. davranmak, hareket etmek. i. sınırdışı etme. i. davran ış, tavır. f. 1. tahttan indirmek. 2. görevden almak, azletmek. 3. yeminli ifade vermek. i. 1. emanet. 2. depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for hesab a thirty ı.million lira deposit. Sat ıcı otuz milyon lira depozit istedi. mevduat i. 1. tahttan indirme. 2. görevden alma. 3. yeminle yaz ılı ifade. 4. depozit olarak verme. 5.ıran (tortu) b ırakma. kimse. i. mudi, para yat i. depo, ardiye. i. 1. depo, ardiye. 2. istasyon; durak. 3. ask. depo. f. baştan çıkarmak, ahlakını bozmak. s. ahlak ı bozuk, baştan çıkmış. i. 1. ahlak bozuklu ğu. 2. doğru yoldan ayrılma.

deprecate depreciate depreciation depress depressed depression deprive dept depth depth of winter deputation deputise deputize deputy derail derailment derange deranged derangement derelict deride derision derisive derisory derivation derivative derive dermatitis dermatologist dermatology derogatory dervish descend descendant descendent descent describe description descriptive desecrate desecration desegregate desegregation desensitise desensitize desert desert

f. onaylamamak, protesto etmek. f. 1. fiyatını kırmak, değerini düşürmek. 2. ucuzlatmak; amortize etmek. i. 1. değerini düşürme; değeri düşme. 2. aşınma payı, amortisman. f. 1. -i bastırmak, -e basmak. 2. üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak. zayı2. flatmak. ğerini/miktar ını azaltmak. 3. 1. kuvvetten dü şürmek, düde şürülmü ş. 3. durgun s. morali bozuk, keyifsiz. de ğeri 4. (piyasa/ekonomi). i. 1. moral bozuklu ğu, keyifsizlik. 2. piyasada durgunluk, ekonomik kriz. 3. alanı. -den etmek: This work ruhb. depresyon, çöküntü. 4. alçak bas ınç etmek, ırakmak, -den mahrum f. of -den yoksun b ş bizi sa ğ l ığı mızdan edecek. will us of our health. Bu i ıs. deprive department. k i. 1. derinlik. 2. derin yer. k ış ortası, karakış. i. 1. temsilciler heyeti, delegasyon. 2. temsilci atama. f., İng., bak. deputize. f. 1. vekil olarak atamak. 2. for (bir kimsenin) yerini doldurmak. i. 1. vekil; yard ımcı, muavin. 2. polis. 3. milletvekili. f. (treni) raydan ç ıkarmak; (tren) raydan çıkmak. i. (treni) raydan ç ıkarma; (tren) raydan çıkma. f. 1. düzenini bozmak, altüst etmek, kar ıştırmak. 2. delirtmek. s. deli. i. 1. düzensizlik, kar ışıklık. 2. delilik. s. 1. terkedilmiş, sahipsiz. 2. kayıtsız, ilgisiz, ihmalkâr. f. alay etmek, alaya almak. i. alay, istihza. s. alaylı, alaycı. s. 1. alaylı, alaycı. 2. gülünç, kepaze, devede kulak gibi. i. 1. türetme. 2. köken, kaynak. i. türev. f. from 1. -den sa ğlamak, -den elde etmek, -den almak: He derives his income from his Gelirini yat ırımlarından sağlıyor. He derives yang ısinvestments. ı. i., tıb. deri i. dermatolog, deri hastal ıkları uzmanı, cildiyeci. i. dermatoloji, cildiye. s. küçültücü, küçük dü şürücü, aşağılayıcı. i. derviş. f. 1. inmek; (ku ş, uçak v.b.) alçalmak; (karanlık, sis v.b.) çökmek. 2. from in soyundan gelmek. 3. on/upon inip -e sald ırmak; -e sökün etmek, i. torun; of (birinin) soyundan gelen kimse. i., bak. descendant. i. 1. iniş; alçalma; çökme. 2. on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; ın. ı3. soy. betimlemek, tarif etmek. 2. anlatmak. bask mlamak, f. 1. tan i. 1. tanımlama, betimleme, tarif. 2. cins, çeşit, tür. 3. eşkâl: The police were obtain a description of the thief. Polis h ırsızın eşkâlini ımlayıcıto , betimsel. s. tanunable f. (kutsal bir şeye) saygısızlık etmek. i. (kutsal bir şeye karşı) saygısızlık. f. ırk ayrımını kaldırmak. i. ırk ayrımının kaldırılması. f., İng., bak. desensitize. f. uyuşturmak. i. hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. i. çöl, sahra. s. 1. çorak, çöllük. 2. bo ş, ıssız.

desert deserter desertion deserve deservedly deserving deserving of praise design designate designation designer desirable desire desirous desist desk desktop desktop computer desktop publishing desolate desolate desolation despair despairingly desperate desperately desperation despicable despicably despise despite despondent despot despotic despotical despotism dessert dessert spoon destination destined destiny destitute destitution destroy destroyer destruction destructive

f. 1. terketmek, b ırakmak. 2. ask. askerlikten kaçmak. 3. kaçmak, firar etmek. i. asker kaça ğı. i. 1. terketme, terk. 2. askerlikten kaçma, firar. f. hak etmek, layık olmak. z. haklı olarak; hak ettiği gibi. s. of -i hak eden, -e layık. övülmeye layık. i. 1. tasar ım, dizayn, tasar çizim. 2. tasarlama. 3. plan, proje. 4. desen. 5. ımını isimlendirmek. yapmak: Selda3. amaç, maksat, hedef. 6. entrika, komplo. f. adland 1. tasar belirtmek. 2. ırmak, f. 1. göstermek, işaret etmek,

ırmak, -e ayıs rmak, (to/for) -e atamak, -e tayin tayin etmek. 4. for 2. için ayisim, ıfat. -e tahsis i. 1. atama, tayin; atanma, edilme. ad, unvan, i. 1. tasar ımcı. 2. desinatör. 3. modelist, stilist.
s. arzu edilen, istek uyand ıran, çekici, cazip. i. 1. arzu, istek. 2. rica, dilek. 3. şehvet. f. 1. arzu etmek, arzulamak, istemek. rica etmek. s. istekli, 2. arzu eden. f. from -den vazgeçmek, -i b ırakmak. i. 1. yazı masası. 2. sıra. 3. kürsü. 4. daire, şube, masa. From her desk the teacher could see the desks of all her students. Ö ğretmen i. masaüstü. masaüstü bilgisayar. masaüstü yayımcılık. s. 1. terkedilmiş, metruk; ıssız, tenha, boş. 2. harap, perişan. 3. kimsesiz, ız. etmek, perişan etmek. yaln f. harap i. 1. haraplık, perişanlık. 2. kimsesizlik, yalnızlık. 3. keder. i. umutsuzluk, ümitsizlik. f. of -den umutsuz olmak, -den ümitsiz olmak. z. umutsuzca, ümitsizce. s. 1. umutsuz, ümitsiz. 2. her şeyi göze alabilen; gözü dönmüş. z. umutsuzca, ümitsizce. i. umutsuzluk, ümitsizlik. s. alçak, a şağılık, rezil. z. alçakça. f. küçümsemek, hor görmek, adam yerine koymamak. i. nefret, kin, garaz. edat -e kar şın, -e rağmen: He was generous despite ğuna karşın eli açıktı. his poverty. Yoksullu s. umutsuz, ümitsiz, meyus. i. despot, tiran. s. despotik, despotça. s., bak. despotic. i. despotluk, despotizm. i. (yemeğin sonunda yenen) tatlı, yemiş, soğukluk. tatlı kaşığı. i. 1. gidilecek yer. 2. var ış yeri. 3. hedef. s. i. talih, k ısmet, kader, alınyazısı, yazgı. s. 1. yoksul, muhtaç, fakir. 2. of -den yoksun. i. yoksulluk, fakirlik. f. yıkmak, harap etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak; öldürmek. i. 1. yok edici şey/kimse. 2. destroyer, muhrip. i. 1. yıkma, yok etme; yıkılma, yok olma. 2. yıkım. s. yıkıcı, zararlı.

desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detect detection detective detective story detector detention deter detergent deteriorate deterioration determinant determination determinative determine determined deterrence deterrent detest detestable dethrone detonate detour detract detriment detrimental deuce devaluation devalue devastate devastation develop developing developing country development developments deviate deviation device devil

s. 1. gelişigüzel, rasgele. 2. rabıtasız, bağlantısız. 3. amaçsız, gayesiz. f. ayırmak, çıkarmak, sökmek. s. ayrılabilir, çıkarılabilir, yerinden sökülebilir. s. 1. tarafs ız, yansız, objektif. 2. müstakil (ev). i. 1. ayırma, çıkarma, sökme. 2. ask. müfreze, müfrez birlik. 3. tarafs ızlık, ızlıık, objektiflik. yans ntı , detay. 2. ayrıntılar, detaylar, tafsilat, teferruat. 3. ask. özel bir i. 1. ayr ş için seçilmi ş grup, i ı nt ı l ı , detayl ı. müfreze. s. ayr f. 1. alıkoymak. 2. geciktirmek. 3. gözaltına almak. f. 1. sezmek, farketmek. 2. bulmak, ke şfetmek. i. bulma, ke şif. i. dedektif, hafiye. polisiye roman. i. dedektör, detektör, bulucu: mine detector may ın dedektörü/detektörü. i. 1. alıkoyma. 2. gecikme. 3. gözaltına alma. f. (--red, --ring) from -den vazgeçirmek, -den cayd ırmak. i. deterjan. f. kötüle şmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak. i. kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici etken. i. 1. azim, kararlılık. 2. belirleme, tayin; tespit, saptama. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici şey. f. 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the ıprice of that book. O kitab ın fiyatını henüz saptamadık. . s. azimli, kararl i. 1. cayd ırma. 2. caydırıcılık. s. caydırıcı. i. caydırıcı şey. f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek. s. nefret uyand ıran, iğrenç, tiksindirici. f. tahttan indirmek. f. patlamak, infilak etmek; patlatmak, infilak ettirmek. i. varyant (yol). f. varyanttan gitmek. f. from -i azaltmak, -e gölge dü şürmek. i. zarar, ziyan. s. zarar veren, zararlı, muzır. i. 1. isk. ikili. 2. (zarda) dü. 3. tenis beraberlik, berabere kalma. i., ekon. devalüasyon, de ğer düşürümü. f., ekon. devalüe etmek, de ğerini düşürmek. f. 1. harap etmek, mahvetmek, viraneye çevirmek. 2. peri şan etmek. i. 1. harap etme, mahvetme; harap olma, mahvolma. 2. peri şan olma. 3. ım, zarar. y ştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. f.ık 1. geli

İtalyancas ını geli ştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri olan. s. gelişmekte gelişmekte olan ülke.
i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. i. olaylar.4. (f ırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, f. sapmak, ayr ılmak. i. sapma, ayr ılma. i. 1. alet; ayg ıt. 2. plan, yol, yöntem. 3. hile, oyun. 4. arma, ongun. i. şeytan, iblis.

devil´s advocate devilish devil-may-care devilment devious devise devoid devolve devote devoted devotee devotion devotional devotions devour devout dew dewdrop dewy dexterity dexterous dextrous diabetes diabetic diabolic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram dial dial direct to dial tone dialect dialectics dialing tone dialog dialogue dialysis diameter diametrically diametrically opposite diamond diamond cutter diamond jubilee diaper diaphragm

tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse. s. şeytanca, şeytan gibi. s. kimseye ald ırmayan, pervasız. i. muzırlık, yaramazlık. s. 1. dola şık, dolambaçlı. 2. sinsi, hilekâr. 3. hileli. f. tasarlamak, planlamak, düzenlemek, tertiplemek. s. of -den yoksun, -den mahrum. f. on -e geçmek, -e kalmak, -e devrolmak. f. to -e adamak, -e vakfetmek; -e ay ırmak, -e hasretmek: He has devoted ın himself serving poor. Kendini yoksullar -e içten ba ğlı. 2. -e düşkün; -i hizmetine seven. adadı. He s. (to) 1.to -e sad ık, the i. 1. düşkün, meraklı, tutkun. 2. dinine çok bağlı olan kimse, zahit. i. 1. sadakat, içten ba ğlılık. 2. adama, vakfetme; hasretme. s. ibadete özgü, ibadetle ilgili. i. k ısa bir ibadet. i. ibadet. f. 1. (yeme ği) silip süpürmek, bir çırpıda yiyip bitirmek; (avı) parçalayıp yutmak. 2. bir solukta okumak. 3. (bir (birini) yiyip bitirmek. 4. s. 1. dindar, dini bütün, mütedeyyin. 2.duygu) samimi, içten, yürekten. i. çiy, şebnem. i. çiy damlas ı. s. üzerine çiy dü şmüş, çiyle kaplı. i. el çabuklu ğu, beceri, ustalık. s. eli çabuk, eli uz, usta. s., bak. dexterous. i., tıb. şeker hastalığı, diyabet. s., tıb. diyabetik. i., tıb. şeker hastası. s. şeytani, şeytanca. s., bak. diabolic. f. teşhis etmek, tanılamak. i. teşhis, tanı. s. köşegenel. i. köşegen, diyagonal. i. 1. diyagram, grafik. 2. plan, şema. f. diyagram ile göstermek; ını çizmek. diyagram i. 1. kadran. 2. (saatte) mine, kadran. f. (--ed/--led, --ing/--ling) (telefon ını) çevirmek. numaras -i direkt aramak. (telefonda) çevir sesi. i. diyalekt, lehçe, a ğız. i. eytişim, diyalektik. İng. (telefonda) çevir sesi. i. diyalog. i., İng., bak. dialog. çoğ. di.al.y.ses (dayäl´ısiz) i., tıb. diyaliz. i. çap, kutur. z. 1. çap boyunca. 2. tamamen. taban tabana zıt. i. 1. elmas. 2. baklava biçimi. 3. isk. karo. 4. beysbol iç alan; oyun alan ı. elmastıraş. altm ışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. i. çocuk bezi. f. çocuk bezini sarmak/de ğiştirmek. i. 1. anat. diyafram kas ı, diyafram. 2. zar, böleç. 3. diyafram.

diarrhea diary dice dicebox dicker dictate dictation dictator dictatorial dictatorship diction dictionary dictum did Did she hurt herself? Did you ever? Did your ears burn? didactic didn`t die die die away die down die of boredom die off die out diehard diet dietician dietitian differ difference difference of opinion different differential differentiate differently difficult difficulty diffidence diffident diffraction diffuse diffuse diffusion dig dig down

i. ishal, sürgün. i. 1. günce, günlük. 2. hat ıra defteri. i., çoğ. oyun zarları. f. 1. küp şeklinde doğramak. 2. zar atmak. i. zar atma kab ı. f. (with) (ile) pazarlık etmek. f. 1. dikte etmek, yazd ırmak. 2. emretmek. 3. zorla kabul ettirmek. 4. gerektirmek. 5. belirlemek. i. 1. dikte. 2. emir. i. diktatör. s. diktatörce, amirane. i. diktatörlük. i. 1. diksiyon, söyleyim. 2. sözcük seçimi, sözcükleri kullanma şekli. i. sözlük, lügat. çoğ. dic.ta (dîk´tı)/--s (dîk´tımz) i. 1. otoriter hüküm/söz. 2. özdeyiş, atasözü. 3. huk. mütalaa. f., bak. do. Bir yerini mi incitti? k. dili Allah Allah! Kulaklarınız çınladı mı? s. didaktik. k ıs. did not. f. (--d, dy.ing) 1. ölmek, vefat etmek. 2. (makine) birdenbire durmak, stop ş) sönmek. canoyun atmak, etmek. p, (ate matris. 2. (çoğ. 4. dice) zarçok ı. istemek: Altan is dying to i. 1. kalı3. (gürültü) yava ş yavaş kesilmek, (ses) azalmak. (rüzgâr/f ırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak. dan patlamak. sıkıntı birer birer ölmek. yok olmak, ortadan kalkmak. i. inatla tutuculu ğunu sürdüren kimse. i. 1. diyet, rejim, perhiz. 2. beslenme biçimi. 3. yiyecek. f. perhiz yapmak, rejim yapmak. i., bak. dietitian. i. diyet uzman ı, diyetisyen. f. 1. from -den ba şka olmak, -e benzememek, -den farklı olmak, -den ılmak. 2.fark. with 2. ileanla aynş ı mazl fikirde ayr ık.olmamak. i. 1. ayrılık, fikir ayrılığı. s. 1. (from) farklı, başka, ayrı. 2. çeşitli, değişik. i. diferansiyel. f. 1. ayırmak, ayırt etmek. 2. farklılaşmak, farklı olmak. z. başka şekilde, başka türlü. s. 1. güç, zor. 2. geçimsiz. i. 1. güçlük, zorluk. 2. s ıkıntı, problem. make difficulties zorluk çıkarmak. i. çekinme, utangaçlık, çekingenlik. s. çekingen, utangaç, s ıkılgan. i., fiz. k ırınım, difraksiyon. s. 1. fiz. da ğınık, yayınık, difüzyona uğramış. 2. zaman zaman konu dışına meseleyi uzun uzad ıya anlatan. ç yay ılmak, dağılmak. f.ıkarak yaymak, da ğıtmak; i., fiz. yayınma, yayınım, difüzyon. f. (dug, --ging) 1. kazmak, bellemek. 2. kaz ı yapmak. 3. dürtmek. 4. argo enmek, hoşlanmak. 5.sökülmek, argo -den kendi anlamak. i. 1. be ını(arkeolojik) ödemek. kazı. 2. k. ğ dili elini cebine atmak, paras

dig in dig one´s heels in dig out dig up digest digest digestion digestive digestive troubles digit digital digital computer digital computer dignified dignify dignitary dignity digress digression dike dilapidate dilapidated dilapidation dilate dilatory dilemma dilettante diligence diligent diligently dill dillydally dilute diluted dim dime dimension diminish diminishing returns diminutive dimmer dimple dimwit din dine dine out diner

1. ask. siper kazmak, avc ı çukuru kazmak. 2. (bir şeyi) kürekle toprağa ıştırmak. 3. k. dili yemek yemeye ba şlamak, yumulmak: Dig in! Haydi kar k. dili inat edip hiç yapmamaya karar vermek. 1. arayıp çıkarmak. 2. (gömülmüş birini/bir şeyi) kürekleyerek çıkarmak. kazıp çıkarmak. i. 1. özet. 2. derleme. f. 1. sindirmek, hazmetmek; sindirilmek. 2. özümlemek, özümsemek: I´ve read the poem, but I haven´t yet digested it. Şiiri okudum fakat henüz i. sindirim, hazım. s. 1. sindirime ait, sindirim. 2. sindirimi kolayla ştıran. i. sindirimi ştıbozuklu ran ilaç.ğu, hazımsızlık. kolayla sindirim i. 1. parmak. 2. s ıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam. s. dijital, sayısal. dijital bilgisayar. dijital bilgisayar. s. ağırbaşlı. f. 1. onurland ırmak, şeref vermek. 2. büyütmek, yüceltmek. i. rütbe/mevki sahibi, kodaman. i. 1. itibar, sayg ınlık. 2. vakar, asalet. f. konu d ışına çıkmak, konudan ayrılmak. i. 1. konudan ayr ılma. 2. konu dışı söz, arasöz. i. 1. hendek, suyolu, ark, kanal. 2. set, bent. 3. argo lezbiyen, sevici. f. harap etmek, tahrip etmek; harap olmak. s. harap, köhne, yıkık dökük, yıkkın, viran. i. harap olma. f. genişletmek, büyütmek; genişlemek, büyümek. s. 1. işi ağırdan alan, geciktiren. 2. ağır, yavaş. i. 1. man. ikilem, dilemma. 2. güç durum, ç ıkmaz, açmaz. i. hevesli, heveskâr, amatör. i. özenle ve sebat ederek çal ışma. s. özenle ve sebat ederek çal ışan (kimse); özenle ve sebat edilerek ılan (iş ). sebat ederek. yap z. özenle ve i., bot. dereotu, yabant ırak, Anethum graveolens. f., k. dili oyalanmak; karars ızlık yüzünden vakit kaybetmek; ıvır zıvırla vakit kaybetmek. ırmak, su katmak; hafifletmek. f. suland s. suland ırılmış, su katılmış. s. (--mer, --mest) 1. lo ş, donuk, sönük. 2. belirsiz. 3. bulanık. f. (--med, -ming) 1. ( ışığı) azaltmak; (ışık) azalmak. 2. söndürmek, azaltmak; i. on sent. i. 1. boyut. 2. ço ğ. ebat, boyutlar. f. azaltmak, eksiltmek, küçültmek; azalmak, eksilmek. ekon. azalan verim. s. küçücük, ufac ık, minicik. i., dilb. 1. küçültme. 2. küçültme eki. i., elek. dimmer, azalt ıcı. i. gamze. i., k. dili aptal, budala, al ık. i. gürültü, patırtı. f. 1. günün esas yeme ğini yemek. 2. akşam yemeği yemek. 3. ziyafet ğe davet etmek, yemek vermek. yemeyemek. yemek dining car vagonvermek. restoran. dining hall yemek dışarıda 4. ı . salonu. dining room yemek odas i. 1. yemek yiyen kimse. 2. vagon restoran. 3. vagon restorana benzer lokanta.

dingy dinner dinner jacket dinner party dinner service/set dinner table dinnertime dinnerware dinosaur dint dip dip into a book diphtheria diphthong diploma diplomacy diplomat diplomatic diplomatic corps diplomatic immunity diplomatic relations diplomatic service diplomatically dipper dipstick dire direct direct direct call direct current direct current direct dialing direct object direct object direct tax direction directions directive directly director directory dirge dirt dirt cheap dirt cheap dirt poor dirt road

s. 1. rengi atm ış, kirli. 2. karanlık, sönük. i. 1. günün esas yeme ği. 2. akşam yemeği. 3. ziyafet. smokin. yemekli davet. sofra tak ımı, yemek takımı. sofra. i. yemek vakti. i. yemek tak ımı. i. dinozor. i. f. (--ped, --ping) 1. bat ırmak, daldırmak, banmak; batmak, dalmak. 2. şağı ya do ğru meyletmek. i. 1. dalma, batma. 2. ani iniş, çukur. a ı gözden geçirmek. bir kitab i., tıb. difteri, kuşpalazı. i. ikili ünlü, diftong. i. diploma. i. 1. diplomasi. 2. ba şkalarıyla ilişkide ustalık. i. 1. diplomat. 2. ilişkilerinde ustalık gösteren kimse, diplomat. s. 1. diplomatik. 2. ba şkalarıyla ilişkide usta. kordiplomatik. diplomatik dokunulmazlık. diplomatik ilişkiler. dışişleri memurluğu, hariciyecilik. z. diplomatça, diplomatik bir şekilde. i. kepçe. i., oto. ya ğ çubuğu. s. 1. korkunç, deh şetli, müthiş. 2. acil. s. 1. direkt, do ğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan ğruya, doğruca, direkt. do f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, do ğrultmak: The astronomer directed telescope toward the Milky Way. Astronom şma. otomatik/direkt konuhis elek. do ğru akım. doğru akım. direkt arama. dilb. nesne, dolays ız tümleç, düz tümleç. dilb. nesne. dolaysız vergi. i. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare. i. 1. talimat. 2. kullanma talimat ı. i. direktif, yönerge, talimat. z. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen. i. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör. i. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin. i. ağıt, mersiye. i. kir, pislik; çamur; toz. k. dili çok ucuz, sudan ucuz. k. dili sudan ucuz, bedava. k. dili çok yoksul, çok fakir. toprak yol.

tediye de şarjetmek. 1. i. feci halde. f. i. Ona kötü kötü baktı. inanmayış. 1. bak. f. 1. insanı pisleten iş. afet. elektrik akımını boşaltma. s. sakat. ödeme. 1. hayal k ırıklığına uğramış. f. silahs ızlandırmak. dış arboru ı i. dağıtmak. O yükü bo şaltma. f. gözden kaybolma. f. 1. 2.pipe boşalma. yetersizlik. 1. 2. barodan ihraç etmek. güvenini kazanmak. 2. hoşa gitmeyen. bela. i. f. (tarım makinelerinde) disk. anlayışlı. s. Pek çok orman oldu. havari. 1. 2. f. k. iğrenç. s. reddetmek. akmak. pis. mahzur. dili kötü bir bak ış: He gave her a dirty look. dağılmak. 2. kaybolmak. zarar. 4. tatsıın z. onaylamama. anla şmazlık. dağıtmak. boşalma. inanmama. 2. huysuz. mürit. of -i do ğru bulmamak. zararsız duruma getirmek. ayırt etme. i. felaket. sak ınca. afet bölgesi. f. i. felaket getiren. akma. sahtekârlık. diskli tırmık makinesi. karışıklık. mahzurlu. ıskartaya çıkarmak. tan ımamak. ortadan kaybolma. silahs ızlanma. k. dezavantaj. feci. çelişmek: The reports disagree on the cause konusunda çeli şiyor. --ring) huk. anlamak. elverişsiz. karıştırmak. çıkarma. düzensizlik. ümidi kırılmış. tatsız işler. görmek. -i onaylamamak. elek. düzenini bozmak. gözden kaybolmak. s. seziş. (para) da ğıtmak. sakatlamak. dökülme. hayal k ırıklığına uğratmak. ayırt etmek. 1. s. 2. fark ına varmak. hile. 2. uymamak. akThat ıtma. zeki. (--red. çirkin. with -e of the accident. 1. doğru bulmama. i. (para) harcamak. anlayış. i. diskaro. sert. ödenen para. akıtmak. dökülmek: discharge cargo şaltmak. is discharging sewage2. ters. into the river. Raporlar kazan ş. bo olma. 1. görülebilir. z. ortadan kaybolmak: My pen has i. pisletmek. 3. boşalmak. s. 1. i. 2. f. i. kirletmek. kınama. 3. (birini) (yanlış düşüncesinden) vazgeçirmek. f. . naho i. dezavantajlı. -i kınamak. f. atmak. maluliyet. f. 1. kirli. ret. uyuşmamak. sakatlık. çekişme. 1. uyuşmazlık. farkedilebilir. borç ödemek. i. aksi. çömez. s. silahsızlanmak. 1. 3. i. 2. f. f. disk. i. f. f. f.nedeni 2. dili 1. sezmek. 2. 3. 2. (in) -e inanmamak. i.dirty dirty look dirty work disability disable disabled disabuse disadvantage disadvantageous disagree disagreeable disagreement disappear disappearance disappoint disappointed disappointment disapproval disapprove disarm disarmament disarrange disarray disaster disaster area disastrous disastrously disavow disavowal disband disbar disbelief disbelieve disburse disbursement disc disc harrow disc jockey discard discern discernible discerning discernment discharge discharge discharge/pay a debt disciple s. ateş verme. hayal k ırıklığı. 1. yok olmak: Too many forests have disappeared. sak ıncalı. yıkım. pis iş. diskcokey. boşaltmak. yok yok olma. 3. 2.

aç i. farklılık. sağduyu. disiplin. 1. görüşme. disiplinle ilgili. hor görmek. 1. s. anlaşmazlık. 1. görü şmek. küçük görmek.e inkâr 2. ciddi ve ayr ıntılı bir şekilde konuşmak/yazmak. bak. f. sıkıntı. 2. tekzip tekzip. f. keşif. cesaretsizlik. kaba. zor beğenen. ayrı tutmak. ıskonto. f. fark gözetmek. ortaya ıkarmak: Our have disclosed the aç ığ a çıkarma. ıskonto etmek. tartışmak. diskotek. disk atma. s. ayırım kitaplar ayırım yapmak. saygısızlık. --es (dîs´kıs ız)/dis. sayg ısız. şürmek. ayrılık. reddetmek. İng.b. f. düzence. 5. şaşırtmak. i. kabalık. indirim yapmak. s. 2. 1. talim. s. farkl s. 2. 1.. i. (telefon. i.´ni) kesmek. nutuk. akortsuz. i. altüst etmek. rahats ızlık. ayrım. etmek. avutulamaz. fark gözetme. zevk. 3. ahenksiz. bulgu. 3. ayırt eden. cereyan. tenzilat. . ırabilme yetisi. 2. tutarsızlık. kabul etmemek. bilim dal ı. rahatsız etmek. müz. ağzından çıkana dikkat eden. i. 2. 1. s ıkıdüzen: military discipline askeri disiplin. müz. hor görme. güvenini sarsmak. cezaland ırma. fark. denli. 1. zevk sahibi. 1. 2. nezaketsizlik. disiplin yanl ısı. çok kederli. cesaretini k ırmak. güvensizlik. uyu ı. meydana çıkarma. hoşnutsuz. dü tedbirli. ifşa. s. disiplin. -den söz etmek. i. 3. 1. i. indirim. kabaca. ortaya çıkarmak. hevesin k ırılması. f. 1. f. akortsuzluk. lekelemek. uyumsuz. 1. 2. i. 2. ayırmak: He can´t discriminate good books from bad. itaat. ayırım. düzenini bozmak. beğeni. disko müziği. tartışma. hevesini kırmak. f. kesmek. discolor. sayg ısızca. yads yalanlamak. vazgeçmek. 2. 1. huzursuzluk. 3. durdurmak.ç2. hesaptan düşmek. ciddi ve ayr ıntılı bir konuşma/yazı. gözden ıs ıüpheye kı. bulmak. a ğz i. aç ığa vurmak. i. 1. ğme. 1. 1. fark. 2. disiplin 3. tepeden bakmak. uyuşmazlık. tepeden bakma. 2. ş düşürmek. buluş. küçük görme. i. k. ortaya ç ıkarinvestigations ılan şey. i. 3. f. muh. keşfetmek. gözünü korkutmak. ağız sıkılığı. dili disko. i. 2. itibardan düşürmek. 1. 2. 1. ayırt etme. 3. yar ıda bırakmak.ci (dîs´ay) ço spor diskçi. sıkıntı vermek. devam etmemek. titiz. f.. s. gaz v. hoşnutsuzluk. şmazl ık. f. i. (from) -den vazgeçirmek. from -den ayırmak. İyi ı kötülerinden ayırt edemez. from elek.. ayırt etmek. spor 1. ayıran. s.disciplinarian disciplinary discipline disclaim disclaimer disclose disclosure disco disco music discolor discolour discomfort disconcert disconnect disconsolate discontent discontented discontinue discord discordant discothèque discount discount discourage discouragement discourse discourse discourteous discourteously discourtesy discover discovery discredit discreet discrepancy discrete discretion discretionary discriminate discriminate against discriminating discrimination discus discus thrower discuss discussion disdain i. f.. i.. i. 3.. ığa ç ıkarmak. isteğe bağlı. sert amir. disk.ı. (bono/senet) k ırmak. takdir yetkisi. güzeli çirkinden ay ğ. 2. yalanlama. söylev. rengini bozmak. 2. f. çelişme. 4. f. -e karşı s. i. -i ele almak. ayırım yapma. f. soldurmak. i. itimatsızlık. 2. 1. f. 2. ayr i.etmek. itibars ızlık. ihtiyari. s. meydana çıkarmak. f. f. z. şüphe. 1. boyun ımak. ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek. 2. 1. ile ba ğlantısını kesmek. nezaketsiz. mak.

1. 2. out da ğıtmak. bozunma. --ing/--ling) (saç. f. s. (bir şeyden/birinden) soğutmak. 2. iğrendirmek. i. s.. bezginlik.. b ğlantısız.iğ brenç. utanç kaynağı. umudunu kırmak. savaş alanından çekmek. as . gizlemek. s. bulaşık makinesi. hayal k ırıklığına uğratmak. ahenksizlik. teker. bilg. disk. from -den kurtarmak. f. 1. biçimsizle ştirmek. olarak k ılık değiştirmek: The king disguised himself as a ınmamak için dilenci kıınl lığı na 2. tiksindirmek. çözmek. hayal k ırıklığı. serbest ırakmak. bölmek. 1. hoşnutsuz. 2. i. parçalanmak. disfavor. mirastan yoksun b ırakmak. f.disdain to do s. bak. f. darmada i. i. s. 2. mikropsuzlandırmak. dishonor. aç ılmak. 2. f. 1. bozunmak. müz. f. tiksindirici. çirkinleştirmek.. f. i. disdainful disease diseased disembark disenchant disenchantment disengage disengaged disentangle disfavor disfavour disfigure disgrace disgraceful disgruntled disguise disgust disgusting dish dish drainer/rack dish rack disharmony dishcloth dishearten dishevel disheveled dishful dishonest dishonesty dishonor dishonorable dishonour dishpan dishwasher dishwater disillusion disillusionment disincline disinfect disinfectant disinherit disinheritance disintegrate disintegration disinterested disk bir şey yapmaya tenezzül etmemek. f. i. iğrenme. açmak. rezil etmek. f. fiz. f. dü ızart ıcı. çözülmek.. f. salıvermek. İng. yemek. hevesini kırmak. s. karmakarışık. sayr ı. 3. 2. itibardan düşme. gözden dü şürmek. canı sıkkın. bir konuyla hiçbir ilgisi olmayan. girdi. i. bulaşık damlalığı.. kurs. (seyyar) damlalık. f. dürüst olmayan. 2. itibardan şürmek. (--ed/--led. 1. bula şıkçı. 1. ışığı kn etmek. hastalıklı. ıktırmak. bulaşık tası. 2. dürüst olmayan. bezdirmek. yüz k s. bulaşık bezi. mirastan yoksunluk. s. tabak.b. anat. caydırmak. s. ba(askerleri) f. bulaşık suyu. f. parçalama.´ni) darmada ğınık etmek. ilgisini kesmek. bıkk ık. Kral tan tiksinti. yalanc ı. rezalet. gözünü açmak. illet. i. sahtekârlık. alçak. i. karmakar ık. dezenfekte etmek.. 1. 2. 1. a ğırşak. alçaklık. 1. güvenilmez. (kimse). saklamak: beggar. 2. yalancılık. parçalamak. uyumsuzluk. ba ğlantısını kesmek. i. i.. s. vermek. çanak. yansı z. giyim v. bak. hasta. bölünmek. . parçalanma. bozunum. f. 2. mikroplardan ar ındırmak. s. karaya ç ıkarmak/çıkmak. spor. 2. gözünü açma. yüzkaras ı.. i. İng. cesaretini k ırmak. i. serbest. 2. i. s. utanç verici. i. bir konuda hiçbir ç ıkarı olmayan ız. gözden dü şme. fiz. biçimini bozmak.t. 1. f. i. up tabağa koymak. bulaşıklık. gözünü açmak.. 1. rezil. tarafs i. gözü açılma. dezenfektan. 1. i. yüzkarası. sahtekâr. 1. 1.. f. tabak dolusu. hastalık. i. f. sayrılık. 2. 1. i. gözden dü şme. şerefini lekelemek. i.

(davayı ) reddetme. f. hastalık. 1. --ling) a da s. intizams ız. i. çıkık. 1. serinkanlı. vermek.. hıyanet. altüst etmek. uzuvlar ı bedenden ayırmak. uzuvlarını kesmek. -e itaat etmemek. i. yansız. -e uymamak. i. sönük. işten çıkarılma. ne şesiz. yerinden ç ıkarmak. 1.has düşdismissed ünmemek. f. Ba şbakan aklından i. parçalara ayırmak. 1. küçük dü şürmek. sadakatsizlik. 2. dehşet. 3. (bir dinin etkili oldu ğu) ğıtmak. (hayvan. -den ho şlanmamak.. z. kavga çıkararak) şkalar ıkalar nın huzurunu kaçıran. tıb. karıştırmak.. s. mesaj. 1. karmakar ışık etmek. disk sürücü. akl ından çıkarma. disket. tarafs ız. evlatlıktan reddetmek. parçalamak. almay f. -i gereksiz k ılmak. (kuraldışı bir şeyin yapılması için verilen) özel izin. f.. f. 2. bilg. i. z. kovmak. 1. i. itaatsiz. baş huk. f. İng. f. 2. i. ba ının huzurunu kaçıran davranış. düzensiz. altüst etmek. zihnini karıştırmak. tanımamak. bisiklet v. disorganize. 2. sevketme. bilg. 2. i. tarafs ızlıkla. 2. görevden almak. bozmak. . ba şkaldırma. huk. (ilaç) hazırlamak. 2. düzenini bozmak. dağıtma. vefas ızlık. bozukluk. s. yadsımak. 2. f. apayrı. 3.two members of her cabinet. 1. 2.b. bak. 2.1. soğukkanlı. kargaşa. 2. kar ışıklık. diskcokey. kederli. i. 3. 5. görevden uzaklaştırmak: The Prime Minister çı karmak. 2. gidermek. (birinin) yolunu şaşırtmak. kar ışıklık. sökmek. -den şlanmama. yerinden atmak. 1. disk kazas ı. düzensizlik. f. f. verme. vefas ız. gitmesine izin verme. ciddiye ı reddetme. mak. ğıtmak. i. ihanet. da -den vazgeçmek. defetmek. -i ekarte etmek. itaatsizlik.. 1. 1. kasvetli.´nden) inmek/indirmek. f. 1. s. yerinden ç ıkarmak. 3. sakin. 2. dehşete düşürmek. 3. eşyasını boşaltmak. vazgeçilebilir. -i sevmemek. disorganization. gönderme. genelev. asi. f. tıb. sadakatsiz. (telgraf/faks) çekme.. (bağırıp çağırarak. 1. i. işten çıkarma. i. s. 2. 1. düzensizlik. kötüleme. rapor: We have received dispatch from headquarters. bilg. sökmek. itaatsizce. i. mafsaldan çıkarmak. s. farklı. i. 2. hain. i. (--led. 4.disk brake disk crash disk drive disk jockey diskette dislike dislocate dislocation dislodge disloyal disloyalty dismal dismantle dismay dismember dismiss dismiss from one´s mind dismissal dismount disobedience disobedient disobediently disobey disorder disorderly disorderly conduct disorderly house disorganisation disorganise disorganization disorganize disorient disown disparage disparagement disparate disparity dispassionate dispassionately dispatch dispel dispensable dispensary dispensation dispense dispense with dispense with the need for disk freni. f. Karargâhtan bir mesaj ald ık. s. fark. of/for -i sevmeme. f. İng. 2. dönem. işten çıkarmak. eşitsizlik. 1. zorunlu olmayan. perişan etmek. 1. kötülemek. itaatsizlik etmek. bak. dispanser. küçük dü şürme. f. -i dinlememek. 1. ho f.

1. s. i. spor diskalifiye etmek. (gerçeği) gizlemek. f. i. yarad ğı tma. ayrımlı. çöp öç f. 2. gerçeği gizleme. (toplantının) kesilmesine yol açmak. mal ve mülküne el koymak. (ışınları) ayırmak. 2. elden çıelden karma. dağıtıcı. hiçe saymak. farklı. huk. i. morali bozuk. 3. f. i. hürmetsizlik. 1. önemsememek. 3. ıkarma. adı kötüye çıkmış. yerini almak. imha etmek. değişik. öfke. yerle ştirmek. gerçeği gizlemek. ayrı görüşte olan kimse. yok etmek. yerleştirme düzeni. para v. spor diskalifiye etme.´ni) (belirli bir biçimde) harcamak. huzurunu kaçırmak. i. f. ayrılık. yoksun ız. bilg. 2. f. karışıklığa/kargaşaya yol açan. ş. to ile orantılı olmayan. s. parçalara ayırmak. (belirli bir düzene göre) yerle ştirmek. bak ımsızlık. i. s. i. bozulmas ına yol açmak. . s. i. 2. ış. kullanım. with s.b. travay.üphe 1. hazırlamak. s. i. (ceza olma. hoşnutsuzluk. tasarruf. altüst etmek. tartışmak. f. i. f. 3. ne şretmek. be dissatisfied memnun olmamak. yerle ştirme. i. (ceza olarak) yetkisini elinden alma. 2. i. 1. sinirlendirmek. dağılmak. ziyan. 2. f. 2. fiz. -den ayrılmak. f. dağıtma aracı/makinesi. 2. birliği bozan. yaymak. f. 1. huzursuzluk. sergilemek. memnuniyetsizlik. diskalifiye f. çürütmek. f. 2. (zaman. tartışma. saçmak. ho şnut etmemek. mizaç. kullan ıldıktan sonra atılabilen.t. verme. ayrı görüşte olan. i. 1. aksini kan ıtlamak. f. görüntülemek. 4. i. dağıtmak. canını sıkmak. dağıtan kimse. da f. 3. zarar. i. 1. 2. f. i. işleri aksatan. tatminsizlik. görüntüleme. saygısızlık. göstermek. 2. ılış. f. dağılma. yerini değiştirmek. boş verme. boş vermek. olarak) yetkisini elinden almak. sergileme. (resmi giysisini) ç ıkarmak. doğruluğundan ş etmek. endişe. ald ırmazlık. karşıt görüşlü. 1. 2. muhalif. imha etme. inceden inceye incelemek. memnun etmemek. i. i. resmi giysisini çıkarmak. yok etme. ış d ışı b ı rakmak. 1. tez. gösteri ş. bölücü. rahats ız etmek. anlaşmazlık. i. önemsememe. aksama. i. -i kabul etmemek. aksatan. ırakmak. ald ırmamak.ayr kabul etmeyi ı görü şte olan i. 2. 1. dağıtma. f. s. aksatmak. s. münakaşa etmek. huk. 3. evinden ç ıkarmak. f. 2. 2. i. 1. yaymak. 4. 2. tatmin edememek. bir şeyden 2. oransb f. from 1. 1. 2. yerinden ç ıkarmak. yerle ştirme. hoşnutsuz. tahliye etmek. gerçeği gizlemek. gösterme. -den ayr ı görüşte olmak. kesilme. s. muhalif. ihtilaf. 1. ho şnutsuzluk. satma. 1. 1. saygısız. 1. tabiat. 2. sat4. farklılık. to -den farklı. yar endişe vermek. hiçe sayma. s.satmak. 1. kabalık. bilg. elden ğütücü. cesareti k ırık.kimse. münakaşa. 2. 1. (gerçeği) gizlemek.dispenser dispersal disperse dispirited displace display displease displeased displeasure disposable disposal disposal unit dispose dispose of disposition dispossess disproportionate disprove dispute disqualification disqualify disquiet disregard disrepair disreputable disrepute disrespect disrespectful disrobe disrupt disruption disruptive dissatisfaction dissatisfy dissect dissemble disseminate dissension dissent dissenter dissertation disservice dissident dissimilar dissimilarity dissimulate dissimulation i. 1. soyunmak.

i. güzide. 3. 2. i. şişmek. beğenmeme. s. 3. uzak yer. üstünlük. altüst etmek. . dağıtmak.. s. çok ş eli. f. i. 3. dikkatini etme. 2. i. imbikten çekmek. Beni meşgul s. sefih. dağıtım. (with) dikkatini (-den dolay i. dağıtılmış. kargaşa. eritmek. 2. ahlaks ız. 2. ızlık. 2. kireç boya. bulaşıcı bir köpek hastalığı. nahoş. akortsuz. 2. 2. uyumsuzluk. damıtılmış. from -den cayd ırmak. mesafe. (by) (-den dolayı) dikkati dağılmış. ayırt etme. badanalamak.s. belli. karışıklık. badana. i. güvensizlik. sivrilmek.dissipate dissipated dissipation dissociate dissociate o. israf. dam ıtma.s. ırak (yer/zaman). 2. uzak. 1. zor bir durum. mesafe.. ahenksizlik. itimatsız. 1. başka çarp anlam vermek. f. israf etmek. güvenmemek. dikkati da tan çekme. sefih. dağıtma. çapkın. israf edilmiş. açık. karıştırmak. with -den dolay ı deliye ş. oyalay ıcı şdönmü ey. ayrı. s. 2. üzüntü. yaymak. huzurunu kaçırmak. 1. (ruhen/aklen) dengesiz. -den ayrılmak. 1. 2. f. i. 3. zamanla kaybolmak. İng. i. b s. uyumsuz. uzak akraba. f. eğlence. da ğıtmak. 4. tehlikeli bir durum. bölge. ayırmak. dam ıtık. sefahat. 1. ac ıklı. s. yok olmak. dam ıtık içki fabrikası. fark. s. 2. uzaklık. hoşlanmama. 1. endişelendirmek. itimat etmemek. çözmek. 1. rahats ız etmek. (yüzünü) çarp ıtmak. mesafeli (kimse). güvensiz. -den vazgeçirmek. s. çılgına dönmüş. endişe. bayi. soğuk. f. 1. distill. 1. distinguished distort distortion distract distracted distraction distraught distress distressing distribute distribution distributor district district attorney distrust distrustful disturb disturbance disturbed f. s. gerçek ından bozma. endi ğı şey. dağıtmak. saptırmak. 2. 2. bak. dikkatini dağıtmak: Don´t distract me. ayırmak. 1. s. 1. kolaylıkla ayırt edilebilen. dikkatini başka yöne i. 1. çok endişeli. biçimini bozmak. uzak. 4. i. i. çarpıtma. i. f. anlam ıtma. ahenksiz. paye. s. ara. şaşkına dönmüş. i. rahats s. sivrilmi ş. geride ırakmak. imbikten çekilmek. resmiyet. 2. itimats ızlık. distribütör. 1. 1. kireç boya sürmek. erimek. endişelendirmek. feshetmek. i. huzursuzluk. da ğı ı)tma. çarpıtmak. 1. f. dağılım. 1. f. oto. savcı. f. s. i. s. 3. sapt f. m ıntıka. kendine özgü. farklı. f. başka. ayırt etmek. tats ız. 1. başkalarına güvenmeyen. f. i. 2. 4. 2. dam ıtmak. seçkin. üzücü. dağılmak. 2. f. biçimini (yüzünü) ırma. 2. son vermek. dağıtıcı. 3. 2. 1. şişirmek. f. f. mahalle. dağılma. hoşa gitmeyen. ba şka yöne çekmek. 1. üzmek. from dissolute dissolve dissonance dissonant dissuade distance distant distant relative distaste distasteful distemper distemper distend distil distill distillation distilled distillery distinct distinction distinctive distinguish distinguish o. farklı. ac ı. gerçek anlamından i.

bitirmek. 1. i. başı dönen. mat. 2. i. i. 7. ayrılık. 2. kullanılmazlık. oyalayıcı şey. ilahilik. (--d/dove. ılmak. --d) f. dikkatini ba şka yöne çekmek. 2. bo i. Tanrıbilim. gözü kararmış. farklı. denden. 5. implantasyon yapmak. açığa vurmak. ayrılma. saptırma. bölüm. divan. bölmek. 3. 3. rmak. dalg f. departman. tramplen.. k ısım. ırlamak. among -e da ğıtmak. . divan. 2. taksim etmek. bak. dikkatini dağıtmak. 2. suya dalmak. sersemletici. 1.4. boşanmak. pike yapmak. işbölümü. 1. s. ıç.´ne) zarar vermek. divergence. ıltmaca. Hrist. bir yemeğin hakk tıb. şiir divan. dal ış. i. 2. ilahiyat. durumu kötü olmak. boşanmış kadın. i. ırmak. bölünme. teoloji. s. i. bölen. (bir kimseye. tanrısallık. 2. 2. i. haz ından gelmek. pike. f. tamamlamak. 3. i. i. ayrılmak. 1. İng. i. tanrısal. çeşit çeşit. etmek. sezmek. ayrılma. 6. dört k ısma ayırmak. k ıs. ilahiyat fakültesi. 3. s. ayrılık. başarmak. -i ortadan kald ırmak. becermek. -i öldürmek. bölüm. eğlendirmek. mat. 3. dili batakhane. -i ortadan kaldırmak. k. i. 1. i. ayrı. çeşitlendirmek. 4. i. pergel. tanrıça. ilahi. davranmak. boşanma. dikkati ba ş i. kâr payı. f. farklılık. ikiye bölmek. çeşitlilik. baş döndürücü. sersemlik. sapt f. 1. yapmak. 1. mat. uzaklaşma. 1. s. büyük meclis. f. şaşkın. sersem. eğlence. boşama. f.. (did. hav. baş dönmesi. 1. 2. ilahe. farklı. varyant (yol). dörde bölmek. 1.. bölünmü ş. i. 2. bölme. 1. 2. kehanette bulunmak. bölünen. hissetmek. boşamak. çeşitli. 2. yetmek. 1. şaşırtmaca. -i yok etmek. 2. f. s. kullanılmama. 1. ülkeye v. --ne) 1. bölünmek. seksiyon. papaz. dikkati başka yöne çeken şey. f. yan ka yöne çeken. oyalamak. i. i. ark. kanal. ay şanmayr ış erkek. s. sedir. 2. dalmak. i. 3. hendek. ifşa etmek. 4. -e dağıtmak. i. bölme. bölme işareti. deoxyribonucleic acid DNA. denden işareti. kopukluk. ilah. 2. 8.b. 1. tanrı. hav. mat. çevirmek. ba şa çıkmak. taksim. f. s. i. birbirinden uzaklaşmak. 2. diving board atlama tahtas ı. bölücü. 1. s.disunity disuse ditch ditto divan dive diver diverge divergence divergency divergent diverse diversify diversion diversionary diversity divert divest divide divide down the middle divide into quarters divide up among divided dividend dividers divine divinity divinity school divisible division division of labor division sign divisive divisor divorce divorcé divorcée divulge dizziness dizzy DNA do do a food justice do an implant do away with do badly do disservice to i. of ı -den yoksun b ırakmak. bölünebilir. 3. 9.

birine bir iyilik etmek/yapmak. i. kesmek. (kuyru ğunu) kısaltmak. (daha kolay bir çözüm varken) bir şeyi zor bir şekilde yapmak. tedavi etmek. elinden geleni yapmak. birine kalle şlik etmek. çok yard ım etmek.t. suç/günah i şlemek. havuza girmek. çalıyor. adalet dağıtmak. -i bozmak. justice do o. havuz. good do s. doktor. k. görevini yerine getirmek. bulaşık/bulaşıkları yıkamak. the hard way do s. dili birine kötülük etmek. birinden gizli yapmak. birine haks ızlık etmek. with feeling do the cleaning do the washing-up do violence to do well do with do without do wrong do yeoman service Do you have any practical experience? do/go without do/go without s. elinden geleni yapmak. i.t. f. dili marifetini göstermek.o.o. (bir şey katarak) vermek. -siz idare kötülük etmek/yapmak. doktora sahibi.s. 3. O tablo ı göstermek: Heto didn´t do himself justice in the her zamanki concert last night. 2. halim selim. ğe)etmek.ıht tersane. r ıhtım. (ücretten) kesmek. bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. -i yapmak: What have you done with my book? Kitab ımı ne yaptın? 2. ıma yanaşmak. an injustice do s. saçını yapmak. -e şeref kazandırmak. huk. dili ba şkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek. do/work wonders for docile dock dock dockyard doctor doctor up doctor´s degree -i şereflendirmek. Hiç tecrübeniz var m ı? onsuz yapabilmek. yeni baştan yapmak. up do one´s best do one´s best do one´s damnedest do one´s duty do one´s hair do one´s own thing do one´s shopping do one´s stuff do one´s utmost do over again do penance do s. temizlik İng. havuza çekmek. f. adil bir şekilde davranmak.o.s. dili birine kahpelik etmek. dirt do s. 1. to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: Thatperformans painting doesn´t do justice the valley´s beauty. elinden geleni yapmak. proud do s. çok don´t iyi gelmek. a dirt do s. saçlarını düzeltmek. dili 1. yumu şak başlı. do s. birinin hakk ını vermek. k. dili süslenmek. k.t. birine hakça davranmak. k. 2.t. çok yardımı dokunmak. bir günah ı bağışlatmak için papazın önerdiği kefareti yerine getirmek. justice do s. birine gurur vermek. iskele. bir şeyi gizlice yapmak. . 1. hekim. in secret do s. behind one´s back do s.t. uysal. k. 1. 1. argo öldürmek. doktor. birinin haberi olmadan bir şey yapmak. birini çok iyi a ğırlamak.o. 2.o. durumu iyi olmak.do honor to do in do justice do o. 1. f. Dün geceki konserde her zamanki performans ını k. sanık yeri. 2. ş etmek: What are we going to do with you? Seninle nasıl baş (biriyle) baetmek. süslenip püslenmek.t.o. r i.o. 2. unbeknown to s. 1. (kötü birtat amaçla) de ğiştirmek. 2. Piyanoyu duyarak yapmak. s.o. a favor do s. dili (birine) çok yaramak. birine iyi gelmek. gemi havuzu. biri/bir şey olmadan idare etmek/yapmak: Can you do without meat? Et yemeden yapabilir misin? If you have the money to buy a parrot. onarmak. alışverişini yapmak. (with) (yeme doktora./s. tabip. tamir 3. dok. elinden geleni yapmak.o. 2. k. 1.

bir yana kaç ıp -den kurtulmak. up doll s. 1. doktora. ehli hayvan. doküman. i. belgesel. çoğ. hizmetçi. i. kurnazl an v. İO yi iiş şiyapar. geyik. (kötütasmas bir şey) ı. i. inatç ı. 4. yunusbalığı. s. tic. belgelemek. yapmaya cesareti var m ı? k ıs. mankafa. belge. s. 3. keçi. giyinip ku şanmak. i. (--ged. 3. out dağı tmak. hayvanlar ın dişisi. inaksal. iki tekerlekli yük ta şıyıcısı. 2. rüzgârl yard ımıı . kukla. i. (bir iste ğin üstüne düşerek) (birini) rahat bırakmamak. dili köpek.peşini bırakmamak. bitkin. evcil hayvan. dogmatik. kıran kırana rekabet edilen... 1. sayfa kö şeleri kıvrık/buruşuk. köpek f. kesatlık. dokümanter. kubbeli. kaçamak atlatmak. bilgi alanı. f. 1. ilgi alanı: It´s not in my domain. dili çok yorgun. evcil. doktrin.b. kurnazlıkla/hileyle ıkla/hileyle atlatma. dogmatizm. 1. ac ılı. 1.doctorate doctrine document documental documentary documentary film documentation dodge doe does Does he dare do it? doesn`t dog dog dog collar dog-ear dog-eared dog-eat-dog dogged doggie doggy dogma dogmatic dogmatism dog-tired doily doings do-it-yourself do-it-yourself store do-it-yourselfer doldrums dole doleful doll doll o. tekerlekli kriko. ahmak. bak. belgesel. dokümanter. durgunluk. s. tamir/yap ı işlerini kendi başına yapmak isteyenlere göre malzeme ve alet ılan dükkân. yunus. 2.o. inak. evcimen. s. do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work. i. i. belgeleme. işler. f. 2. s. i. O benim alan ım dışında. dogma. dantel/işlemeli altlık. belgesel. s. dik kafalı. yurtiçi uçu ş. it. köpek. dolar. budala. k. k. s. i. 2. s. i. 1. dili havhav. tav birşyana kaçma. s. does not. k ıran kırana rekabet. aile içi. dokümanter film. 3. birini süsleyip püslemek. kubbe. i. öğreti. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az ık ısımlar eş leksel durgunluk alanı. i. i. i. süslenip püslenmek. i. i. sat ı işlerini kendi yapan kimse. birinin kendi ba şına yapabileceği/monte edebileceği (şey). i. işsizlik s. nüfuz alan ı. sayfa kö şelerini kıvırmak/buruşturmak. yurtiçi. i. doggy. i. up dollar dolly dolphin dolt domain dome domed domestic domestic animal domestic animal domestic flight i. bebek. direngen. den. k. tamir/yap i.s. s. 3. 2. f. . f. ho şaf gibi. nüfuz bölgesi. ev ile ilgili. oyuncak bebek. belgesel film. i. ç. 3. 2. f. evcil hayvan. aile ile ilgili. 2. i. --ging) 1. i... bir yana kaçmak. iç. 1. inakç ılık. kederli. 2. i. dili yavru köpek. f. i. hüzünlü.

Don´t push your luck. k ıyamet günü. 2. dominyon. hükmetme. Bir şey değil. 1. otoriter. eşek. hâkim. 1. f. i.men (dor´men. i. bitmiş. konut. Şansına fazla güvenme. bak. bağışlamak. tepeden bakmak. 2. (bir yere) hâkim olmak. door. s. i. iyi pişmiş. bağışçı. . egemen. k ıs. 1. kapı zili. i. Sende hiç terbiye yok mu? f. ba şatlık. s. Don´t move a muscle! Don´t overestimate his abilities. do. bağış. biyol. f. iç ticaret.domestic flights domestic industries domestic market domestic politics domestic trade domesticate domicile dominance dominant dominate domination domineer domineering Dominican dominion dominoes don`t Don´t bother! Don´t look a gift horse in the mouth. 2. Don´t you have any manners? donate donation done done in done through done to a turn done to a turn Done! donkey donor doom doomsday door door salesman door service doorbell doorkeeper doorknob doorman doormat doorstep iç hatlar. i. iç politika. i./Zahmete girmeyin. Dominik Cumhuriyeti vatanda i. paspas. i. i. hâkim olmak. egemenlik. f. Tamam!/Oldu!/Kabul! i. i. Dominikli. Don´t mention it. bağışlama. Dominik. dor´m ın) i. hibe. tıb. Orada ya ğmurun altında durma! Zahmet etmeyin. dili çok yorgun. egemen olmak. do not. 1. k ıvamında pişmiş. mesken. şı. Kıpırdama!/Kımıldama! Yeteneklerini abartma. 2. (talihin belirlediği) kötü son. bitkin. kapı. ba şat. evcille ştirmek. verici. çoğ. f. 2. Dominikli. hibe etmek. Zahmet etmeyin! Bahşiş atın dişine bakılmaz. 1. i. kapıcı. yerli sanayi. s. kapıdan kapıya servis. s. i. iyi pişmiş (et). tamamlanm ış. tam karar ında pişmiş. i. 2. 1. hâkimiyet./Estağfurullah. 2. hâkim durumda olmak. i. hükmeden. kapı tokmağı. korkunç son. 2. despotça hükmetmek./Şansını zorlama. egemenlik. 1. i. hâkimiyet. iç pazar. üstünlük. biyol.. ev ev dola şarak satış yapan satıcı. i. Dominik Cumhuriyeti´ne özgü. hâkimiyet. k. dominant. 1. bak. domino oyunu. f. hükmetmek. eşik. ikametgâh. doorman.. Don´t stand out there in the wet! Don´t trouble yourself.

ranza. yatakhane. 3. 1. 1. ikiye katlamak. benmari. s. çifte söz. iki büklüm etmek. -e çok dü şkün olmak. geri dönmek. 1. 2. 2. nokta. uyu şturucu etkisinde. i. argo bilgi. 2. çifte yo ğunluklu. argo kazık atma. i. cansız. bilg. budala. doz. iki katlı tencere. huk. kruvaze f. makine ya ğı. benmari. f. s. 2. 1. i. on/upon -in üstüne titremek. ahmak. lastikli söz. çifte kontrol yapmak.. . i. aynı yoldan iki kişilik karyola/yatak.. hem lehte hem aleyhte olan. iki misli olmak. i. benzer. k. narkotik. bunamak. i. i. aynı. 2. iki yüzlü. 1. çifte standart. iki büklüm olmak. i. iğneli kompliman. ikircil ba bilg. iki taraflı zatürree. ko ğuş. uyuşturucu madde. Gerdan ı çıkmaya şlad ı. argo s. bunaklık. tekrar kontrol etmek. kaz ık atmak. çift kay iki film birden. bunak. bir belgenin imza yeri. s. 1. iki ile f. i. 4. ayn ı suç için ikinci defa yargılanma. k. çatı penceresi. nokta. i. argo budala. fare dü ğmesine iki kez basmak. eğilmek. muh. f.. 2. ev ev dola şarak yapılan. 1. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz. e ş. doland ırıcı. (--ted. f. 2. 1. öğrenci yurdu. sahtekâr. 3. misli yapmak. i. evrak dosyas ı. argo sözünden dönerek aldatmak. s. with ile aynı odayı şmak. kapı tamponu. spor üst üste yap ılan iki karşılaşma. ıt sistemi. i. bilg. puan. 2. benek. iki tarafl ı (kumaş).. iki misli.. Ay şe ına çıkarmak. kapı aralığı. uyu şuk. payla s. 1. yo ğunluk. iki kat çarpmak. dili en ufak ayr ıntıların üzerinde titizlikle durmak. dozaj. (insanda) gerdan: She´s developing a double chin. i. 2. ikiz: Ayşe so resembles her annesine o kadar benziyor ki mother that she could beiki her double. 2. 1. kapıdan kapıya. i. çift camlı. 1. (otelde) çift yataklı oda. s. 2. 2. iki kat. iki katlı otobüs. giriş. f.doorstop door-to-door doorway dope dopey dorm dormant dormer dormer window dormitory dosage dose dossier dot dot the i´s and cross the t´s dotage dotard dote dotted line double double double back double bed double boiler double boiler double chin double density double entry double feature double for double header double jeopardy double pneumonia double room double standard double up double-breasted double-check double-click double-cross double-dealer double-decker double-density double-edged double-edged compliment double-faced double-glazed i. i. -in dublörlü ğünü yapmak. iki taraf ı keskin.. dili yatakhane. uykuda. s. ikiyüzlü. 1. --ting) noktalamak. çift.(ceket).

1. 3.. f. kata. bilg. aşağı doğru. ayaklar alt ında çiğnenmiş. dive. beyaz güvercin. dili üzüntülü. f. kuşkulu. pol. inişli. 1. i. 1. aşağı. kaparo. i. yanl f. barışçı. f. aç ık. bak. ak ınt s. z. hırpani. düpedüz: a downright insult düpedüz bir hakaret. z. bitkin. kesinlikle. haşin. 2. ağı. 1. 1. indirmek. aşağı indirmek. çok çabuk. i. s. haksızlığa uğramış. morali bozuk. çöküş. hayal k ırıklığına uğramış. aşağıya yönelmiş. f. aşağıya. i..o. 1. ğı i. Dürüstlüğünden kuşku şüphe etmek. s. meyilli. alt1.. çarşı. aşağıda. alaşağı etmek. (İnternet üzerinden bilgisayara program) yüklemek. drahoma. aksi. aç ıksözlü. bahts ız. 2. s. çeyiz. k. pejmürde. s. mang ır.. hamur. kuşkulandıran. 1. kuşku. 1. i. aşağıya. edat -in aşağısında: down nğa şağı s. 2. morali bozuk. şüpheli. üzgün. 2. s. downtrodden. z. f. ış aş a ğı kat. uygulanabilir. rüzgâr yönüne. ilk ödeme. alçaltmak.. hızlı yürümek. 1. 1. şüphesiz..double-glazed window double-quick doubles double-space doubt doubt s. aşağı katta. i. şüphe. 2. yokuş aşağı. 2. 2. kuşkulu. belirsiz. the mountain da ğıu ram ış bezgin. tamamen. s. talihsiz. karanl ık. karamsar. asık yüzlü. dediklerinden s. aşağıda. 1. bak. alt katta z. z. şbirinin üphelenmek. ak a ş ağı . z. f. (daktiloda/bilgisayarda) çift aral ıkla yazmak. kuşkulanmak.ına doğru. şırınga etmek. herhalde. aşağı3. i. 2. talihsiz. downward. aşağıya. sava ş aleyhtarı. dili son ana kadar: They worked right down to the wire. s. barış ısı. tam. kuşku duyan. i. alt kata.. güneye doğru. cesareti k ırılmış. f. z. tenis çiftler.´s word doubtful doubtless douche dough doughnut doughy dour dove dove dowel down down down and out down at the heel down at the heels down in the mouth down in the mouth/dumps down on his luck down on one´s luck down payment down to the wire Down with . . s.. şırınga. gerçekçi. 1. 2. derecesini indirmek. şehrin merkezinde olan. k. s. z. şüpheli durum. tıb. muhakkak.! çal Kahrolsun s. ezilmiş. rüzgârla birlikte.. kuşku ıran. 1.. düşüş. hamur gibi. yonda. f. ku i. olan. i. pey akçesi. hızlı yürüyüş. aş ıa a şdaki.! downcast downfall downgrade downhearted downhill download download downpour downright downstairs downstream down-to-earth downtown downtrod downtrodden downward downwards downwind dowry çift camlı pencere. z. sözünü esirgemeyen. gerçekle ştirilebilir. argo para. 2. i. katta. s. a ğaç çivi. ters. üzgün. alt kat. kuşku duymak. şüphe etmek: I doubt his integrity. geçme. 1. ince ku ş tüyü. çökme. i. çarşıya. i. h ızlı. z. şehrin merkezi. perişan bir durumda. 2. kumru. 3. (yağmur) boşanma. büsbütün: He´s dürüst. sağanak. uyand şkusuz. çarşı tarafında. yıkılış. 2. bak. hayatta yenilgiye perişan kılıklı. Son ana kadar ıştılar. yağda kızarmış şekerli çörek. .

düzine. drenaj. dramatize etmek. dramatik durum. f. dö ı k. dram.. i. i. drama. i. 2. uzayıp gitmek. 1.. akmak.. ak ıtmak. 3. suyunu çekmek. 2. kamç z. (--ber. bak. (drew. i. sürüklenmek. başarısız olmak. kestirme. uyuklama. 1. çizim tahtas ı. s. çoğ. tüketmek. k. Doctor. süzülmek. perde. s. bak. tiyatro ile ilgili. süzmek. f. -i kar şılaştırmak. ğı na do ğ ru çekti. dramatik f. şekerleme yapmak. istemeyerek gitmek veya kabul etmek. i. zorunlu askerlik. erkek ördek. 1. kura. dram. draft 3. çizim. f. kanalizasyon. tasarlamak. şekerleme. i. 2. s. He çekicilik. çekme. yudum. dramatik. cereyanlı.. İng.men (dräfts´mîn) i. ayaklar ı geri geri gitmek. 1. uykuya dalmak. san. çekmek: drew the tray of food closer to beraberlik. ilgi şey/olay/kimse. akaçlama. taslak. çoğ.. dili sonuç alamamak. soğuk hava akımı olan.. kumaşla örtmek. dramlaştırmak. . akaç. sürüklemek. ş emi. 1. büyük k ızböceği. İng. 6. (--ged.ırlamak. çeken f. çekim. fıçıdan çekilen (bira). drink. dramatik. ölü (renk). lağım i. 2. bulaşık damlalığı. atık su borusu. s. 1. (silah) çekme. uzatmak. 5. uyuklamak. 2. 2. s. dramatik hale sokmak. çekme. ılayan. geride kalmak. suyunu tma. sürükleme. (sabit) damlal İng. örtü. eli boş dönmek. 2. i. tasla ğın ım. i.duygular dramatik sanat şku veren. 1. ğı) taramak. bak. 3. yavaş yavaş öne geçmek. drape.men (dräfts´mîn) i. güz. hava almak. 2. poliçe. 4. hafif uyku. i. çekiş. s ıkıcı. f... ı özellik. ı çizmek. ödeme emri. askere almak. k ıs. (piyangoda) bo ş çıkmak. sürüklemek. i. i. draughts. hava ak ımı. sert. 2. piyes. ejderha. f. bitirmek. bak. 4. 1. İng. 1. dili hiçbir cevap ba ıkarmak. k. soba borusunun çekmesi. --n) 1. yusufçuk. --best) 1.bir biçimde. sürünmek. kendini çekmek. f. i.doze doze off dozen dozer Dr drab draft draft draft drafting drafting board draftsman drafty drag drag on drag one´s feet drag one´s heels drag out dragon dragonfly drain drainage drainboard draining board drainpipe drake drama dramatic dramatically dramatise dramatist dramatize drank drape drapery drastic draught draughtsman draw draw draw a bead on draw a blank draw a conclusion draw a parallel between draw ahead draw away draw back i. oyun. kestirmek. i. draftsman. 1. drenaj yapmak. cereyan. 3.. dramatize. his plate. zorlayıcı.. berabere biten oyun. geri çekmek. 3. dram. şarısı zl ığa uğramak. s. 2. sürümek. bula şı k damlal ığı . Drive. çekmek. f. drafts. suna. Yemek tepsisini taba -e nişan almak. 3. çekilmek. i. uyuklamak. şiddetli. i. kasvetli. 3. çarp ıcı biçimde. boşaltma. k. kurutmak. çoğ. piyes yazarı. (sabit) damlalık. 1.teknik müsvedde. f. (piyangoda) çekiliş. 2. --ging) 1. müsveddesini haz i. dramatize etmek. ejder. k. buldozer. sonuç ç -i benzetmek. (su) çekmek. 2. çek. dili işi ağırdan almak. çekme. tiyatro edebiyat ı. oluk. akaçlamak. oyun yazar ı. ak ı3. 4. geri çekilmek. draft 2.. i. resim. dili dozer. dramatikco olaylar dizisi. (topra sürmek. teknik ressam. f. 2. 1. tasar i. i. 3. f. tiyatro ı. çekmek. gen. drama. 3. oyunla ştırmak. kalın perde. draft 1.

i. 2. lamak. kura çekmek. Kö şkün önüne bir limuzin mahzur. göz. 1. 4. büyük korku. bak. dream. s. i. bak. sak ınca. 3. -i reddetmek. resim. şifoniyer.. hayalperest./s. ask. 1. düş. düzenlemek. uzatmak.o. uçkur. i. (saça) şekil vermek. k.draw blood draw close draw interest draw lots draw near draw on draw out draw the line draw the line at draw up drawback drawbridge drawer drawers drawing drawing board drawing compass drawing pin drawn drawstring dread dreadful dream dream dream about s. terzilik. çok korkmak. t ırmık. (--ed/--t) 1. tarak. faiz getirmek. giyinmek. konu şturmak. 6. i. robdö şambr. tortu. f. çizim tahtas ı. damlatmak. korkunç. İng. (liman ı) tarakla temizlemek. karakalem resim.t. pansuman. dili azarlamak. kaldırma köprü. -i rüyas ında görmek. dü şçü. hayal. f. raptiye.. korku ve endi şe duymak. piyango. resim pergeli. sızıntı.drew i. söyletmek. yap İng. sırılsıklam etmek. 1. s ıkıcı. spor dripling yapmak. sabahl ık.b. . 2. 3. 2.b. senet v. (deniz. kostümlü prova. dezavantaj. 5. s. f. ufak akıntı. f. dehşet. i. ha şpansuman tiy. hulya. eskiz. f. telve. hayal kurmak. çekili ş. draw. 2. dili hayalinde yaratmak. 1. 1. 2. don. i. 3. -i yapmamak. kadın terzisi. 2. (yaraya) yapmak. i. süslemek. dili berbat. salyas ı akmak. tarak dubası. i. rüya görmek. dili iki dirhem bir çekirdek. i. çöp. birini/bir şeyi rüyasında görmek. 1. i. çok kötü. 2.´nin) dibini taramak. 1. 1. rüya gibi. külot. (salata için) sos.´nden) para çekmek. çekmece. hesap v. bak. 1. yaklaşıp durmak: A limousine up in front of the mansion. draw. tarama aygıtı. f. yaklaşmak. i. deh şetli. göl. (k ızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla ılan baharatl ı bir yemek. damla damla ak ıtmak. (at) bir s ınır koymak. (bir fon. i. i.. çizim. 3. mak. f. giydirmek. 2. k. kasvetli. (kontrat.´ni) haz ırlamak. 2. k. giyinip süslenmek. 2. s. bir hizaya getirmek. yazmak.b. i. süprüntü. ırmak v. (topu) sürmek. i. yaklaşmak. f. f. rüya.. hayalci. hayal gibi. dream that dream up dreamer dreamlike dreamt dreary dredge dregs drench dress dress down dress rehearsal dress up dressed up fit to kill dresser dressing dressing gown dressing table dressmaker dressmaking drew dribble kan ak ıtmak. tuvalet masas ı. k. açmak.

uyumcu. f. büyük zevkle şerefine içmek. 2. birini ç ıldırtmak. 1. suların sürüklediği ağaç dalları. 2. 4. 1. 2. sert. (--ped/--t. sürü ş.o. -i kastetmek. bak. kuru. to the wall/drive s. defetmek. ütü istemeyen f. talim drunk) yaptırmak. evin garaj ını sokağa bağlayan yol.o. s. k. bir seyretmek/dinlemek. arabalar arabalar ında hizmet veren banka gişesi. arabayla geri dönmek.. çıldırtmak. straight drink to excess drinking drinking cup drinking straw drinking water drip drip-dry dripping dripping wet drive drive a hard bargain drive a hard bargain drive at drive away/off drive back drive by drive into a corner drive mad drive out drive s. enerjik. f.uzakla (rüzgâr şmak. i. canlı. 1. kurutucu. 1. 3. bak. ehliyet. 1. i. sürücü belgesi. i. wild drive-in drive-in window drivel driven driver driver´s license driveway driving driving rain i. ask. arabayla geçmek. i. içme suyu. (matkapla) delmek. (drove. 2. dryer. 2. s. s. kurutulmu ş. sürücü. 2. 2. sürüklenmek. şiddetli yağmur. to -in içmek. k. yöneli ş.t. şiddetli. salyas ı akmak. içki içme. 3. geri dönmek zorunda b ırakmak. bananas (damlalar) akmak. müşterilerine f. dili sarho ş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak. dili birini delirtmek. kam ış. müşterilerine arabalarında servis yapan lokanta. dili 1. seyircilerin ı içinde oturarak film seyrettikleri açık hava sineması. bilg. arabayla uzakla şmak/ayrılmak.söz. içki. (--ed/--led. 2. (birinin) s ıhhatine/şerefine fazla içki içmek. ütü (kumaş). --n) 1. içmek. 4. ğmur suyunu akıtan çıkistemeyen ıntı/yiv. k. 1. ape drive s. araba ile gitmek: I drive to and drive a car. damlama. 2. yönelim.. içki içmek. 3. up k. up the wall 1. sürükleniş.o. i.dribble down driblet dried drier drift drift apart driftwood drill drink drink a toast to drink like a fish drink s. (su) s ızmak. amaçsızca ın yığtedricen dığı) kar ayr birikintisi. ı düşmek. kıstırmak. f. s. 1.o. . suyu ıs ştan ak yap ılm ış (giysi). 2. birini iflas ın eşiğine against the wall getirmek. talim 2. defetmek. f. ıvanadanbirini çıkarmak. to distraction drive s.o. süzülmek.. drive. kovmak. drive s. damlal ıkya ılmadan kurumak. Araba kullanmas pazarl ık sonucu birçok ey elde etmek. 1. drive s. 2. çok az miktar. arabayla önünden geçmek. i. birini deliye çevirmek. dinamik. dili birini ç ıldırtmak. . 2. anlam. i. 2. 1. sırılsıklam.. (drank. i. (içkiyi) sek içmek. birini deli etmek. i. kullanmak: He doesn´t know how to ınışbilmiyor. kovmak. drive s. 5. damlamak.o. içkiyi fazla kaç ırmak. --ing/--ling) 1. k. kayma. 1. delgi. birini iflasa sürüklemek. sıkı bir sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek. (araba) sürmek. i. under the table drink s. ıştin ırma yaptbir ırmak. içecek. sürme. kuma ıp donmu ş yağ damlası. al ıştırma. demek istenilen sürüklenme.deliye birini çok zor bir duruma kö şeye sıkıştırmak. damla. i. al3. 2. sürüklenme. 3. talim. i. dry. saçmalamak. saçma sapan f. alıştırma ask. 3. 1. şoför. 2.o. birini iflas ettirmek. püskürtmek.o. yapmak. birini çılgına çevirmek. matkap. birini zsokmak. 1. eriyerek sırsıklam. k. demek istemek. i. --ping) damlatmak. kadeh. 1. köşeye sıkıştırmak. dili birini döndürmek. kurutucu madde. birini çok kızdırmak. bak. f.

trampetçi. uykulu olma.ız aığ f. maden posas ı. (üyelikten) ayr ılmak. kurak. ağır ve sıkıcı bir işte çalışan kimse. 1. i. f. homurdanmak. drive. bak. okulu b ırakan öğrenci. i.. trampet değneği. uyku veren. uyu uyuşturucu bağımlılığı. f. pusula göndermek. kör (kuyu). çam devirmek. f. ğ hapç ı. f. angarya. 2. dik iniş. eczane. çisenti. v zı sulanmak. i. dü şmek. iki satır yazıvermek. trampet. davul sesi. i. -e uğramak. 1. i.ğı (yiyece e/içece uyu turucu ba mlısı. kuru temizleyici. bükülmek. (suda) bo ğulmak. eczac ı. i. dü şüş. k. vızıltı. 1. -i ziyaret etmek. ecza. sert. sarhoşluk. 1. i. imada bulunmak. (bir sesi) (daha yüksek bir sesle) bast ırmak. ğe) uyuşturucu ilaç katmak. (--med. 2. f. içkili. kulakzar ı. 2. f. okula devam etmemek. sütü kesilmiş (inek). i. i. sarhoş. 3. değersiz şeyler. s. 2. içkici. cüruf. çekilmi kuru pil. f. kurumuş. 2. 4. ilaç. kulakdavulu. . 2. ldamak. içkili. dü şme. 2. 3. azalmak. i. 2. monoton ses. bir damla su. s. kuraklık. 1. artık. 1. (bitki/çiçek) boynunu bükmek. dışık. 6. pineklemek. i. ağır ve sıkıcı bir iş yapmak. sarkmak. 3. çıkmak. 1.drizzle drone drool droop drop drop a brick drop a hint drop a line/note drop asleep drop behind drop down drop in at drop in on drop off drop out drop-off dropout dross drought drove drove drown drown out drowse drowsiness drowsy drudge drudgery drug drug addict drug habit druggist drugstore drum drumbeat drummer drumstick drunk drunk with success drunkard drunken drunkenness dry dry cell dry cell dry cleaner dry cleaning f. 2. boğmak. serpiştirmek. inmek. süt vermeyen. dümbelek. davul sesi. --ming) davul çalmak. 2. ekti. i. 1. bak. ahçı. s. parazit. baget. i. düşmek. iniş: a drop in prices gaf yapmak. hayvan f. uyuyakalmak.. 1. ağır ve sıkıcı iş. 2. azalma. davulcu. anat. fışkın. geri kalmak. kuru pil. ilaçla şş turmak. s. uyu şukluk. uykulu. i. davul. 4. davul tokma ğı. erkek ar ı. çiseleme. kuru temizleme. (yağmur) çiselemek. i. sarho ş. 1. 2. e ğilmek. başarı sevinciyle kendinden geçmiş. 1. kuru. susam ış. i. i. dokundurmak. 5. 2. 2. sürü. uyu şturucu madde. 1. --ging) 1. ya ğmursuz. hap. susuz. suyu ş.. (kümes nda) bacak. eğmek. i. (--ged. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz? 2. 1. i. dili pot k ırmak. uyuklamak. i. 1. asalak. süprüntü. damla: a drop of water su damlas ı. ıdrink. sarkıtmak. i. ayyaş. susuzluk. f. varil. 7.

taklit.b. 2. gabi. doland ırmak. i. i.f. dilsiz. çama s. clothes dryer şı rrkurutma çama şı askısı. ğ duygusuz. dişi ördek. ördek. ahmak. i. f. 2. çift amaçlı. i. çoğ. hayvan tersi. i. kot pantolon. mus. mensucat. (akla/kanunlara/toplumca makbul say ılana) uygun olan. s. i. bo çöplük. kot. 2. çift.B. çoğ. kumul. toptan ucuza satmak. (--ned. i. suya dalmak. --ning) alaca ğını istemek. çoğ. 3. manifatura. damping. i. hakkıyla. belirsiz.. şüpheli. sersemlemek. 1. onikiparmak ba ğırsağı. dumbfound. enayi. güvenilmez. Bu mesele i... kalın kafalı. 4. kanal. dili sersem. 1. f. matb. f. tic. düello. hayretler içinde b ırakmak. kurutmak. çift. tüp. çoğ. i.101 litre.. ördek yavrusu. kör. f. 5. sönük (renk). başını çabucak eğip kaldırmak. budala. 1. palaz. emzik. i. kurutucu. zindan. kurumak.. çöp yığını. filmi çekimden sonra seslendirmek. sahte. ikili. manken. çifte. blucin. fiyasko. ödenti. suya ırmak.kamyon. kasvetli. z. aptal. kurutma makinesi: hair dryer saç kurutucusu. aldatmak. f. s. kuşkulu. k. aidat. şaltmak. ba şarısız kimse. patlamayan mermi/bomba.D. dig. anat. (du´plıkît) 1. kesmez (bıçak. 2. çift yönlü. 1. i. f. 1. i. blucin pantolon. düet.). 1. f.. 4. dald i. kararsız. gerekti gibi. maket. 1. i. taklit. i. s. gübre. i. f. --bing) dublaj yapmak. banmak. 2. 2. meme. atmak.. dili tutulmu ş. ıcı. kopya etmek. . 2. (--bed. i. kuru havuz.. i. bak. uygun olarak. yapay. düşes. f. batırmak. tüketmek. sessiz.. A. toz hardal. dili giysiler. düo. s. tam zamanında. 3.. düello etmek. tükenmek. şaşırtmak. 2. safdil. i. (du´plıkeyt) 1. (başını/vücudunu) suya sokup çıkarmak. İng. s. 3. ikili. terz. kopya. kafasız. gübrelemek. s. k. i. 2. i. çift.düzenbazl suretini ç ııkarmak. s. hile. 2. tic. duo. 2. 1. f. hak ettiği. düo. dük. donuk. i. gereken: This matter is at last being given due attention. 2. sahte şey. k. 1. 4. ikiyüzlülük. blucin tulum. mankafa. ğ siık ince. den. 3. eş. 2. hardal tozu. dubleks. 1. damping yapmak. 1. f. f. gere s. budala. bak. kopyasını yapmak. 5. i.. 1. borçluyu sıkıştırmak. 1. makinesi.dry cough dry dock dry goods dry mustard dry quart dry up dryer drying rack dual dual-purpose dub dubious duchess duck duckling duct dud duds due duel dues duet dug duke dull duly dumb dumbfound dumfound dummy dump dump truck dumping dumps dun dunce dune dung dungarees dungeon dunk duo duodenum dupe duplex duplicate duplicity kuru öksürük. damperli i. makas v. anlayışsız.

önemini kaybetmek. Dutch. küçük göstermek. dinamit. i. 3. ikametgâh. i. 1. hanedan. sürekli. dayan ıklılık. Hollandal ı. 2.. devam. dinamo. ikamet etmek. cüce. tozlu. English. sayg ılı. 1. dinamik. 2. (dwelt/--ed) 1. süreklilik. f. 3. zarfında. f. ceket.. mesken. tozunu almak. East. 1. f. -de. -de ikamet etmek. arzu. 2. 1. E. 2. can atan. edat boyunca. toz/süprüntü yığını. süresince. devam. i. çoğ. birbirini. k. 1.. dizanteri. 1. i. istekli. i. i. i. 1. 2. Hollanda´ya özgü. hazımsızlık. faraş. alacakaranlık. oturmak. şevk. devamlı. boya.. s. s. i. oturan. i. -de oturmak. 1. esnas ında. 2. ödev. argo görevine fazlas ıyla bağlı kimse. z. f. -e karşı sorumluluk. 1. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. i. 2. die. i. istek. i. 2. two million liras each tanesi iki milyon lira. hevesli. süre. ev.durability durable duration duress during dusk dusky dust dust cover/jacket Dust has settled on everything. toz gibi. on (bir konu) üzerinde durmak. s. boya maddesi. her biri. i. k ıs. Hollandalı kadın. gümrük resmi. i. Dutch. toprak. 2.. koyu esmer. f. toz bezi. Hollandaca. s.en (d^ç´wîmîn) i.wom. cüce. 1. k ıs. toz serpmek: dust a cake with sugar keke şeker serpmek. i. gümrüksüz. boyamak. dayan ıklı. s. i. tıb. kanlı basur. şömiz. 2. bodur. dili masraf ın Alman usulü bölüşüldüğü eğlenti. dustcloth dustheap dustpan dusty Dutch Dutch treat Dutchman Dutchwoman dutiful duty duty to/towards duty-free dwarf dwell dwell in dweller dwelling dwindle dye dyestuff dying dyke dynamic dynamite dynamo dynasty dysentery dyspepsia E E. renk. i. canl ı. dinamitlemek. Her şey tozlandı. Hollandalı erkek. i. s. tanesi. görev. Hollandaca. i. dinamitle havaya uçurmak. süreklilik. boyanmak. eskimez. dinamik. her bir. gittikçe ufalmak. f. her. toz. Hollanda. gümrük vergisi. cücele ştirmek. i. s. sakin. 1. Hollandalı. 2. bak. zorlama. f ırçalamak: She is dusting the furniture. vazife. 1. mekanik gücü olan. 1. i. devimsel. Eastern. dike. each. ödevcil. tıb. zam. 2. sağlam. s. 2. giderek küçülmek. canlılık. akşam karanlığı. çoğ. her biri. dispepsi. bak. e ea each each one each other eager eager beaver eagerness i. i. Hollandalı. konut. yava ş yavaş azalmak. . f. hareketli. oldukça karanlık.men (d^ç´mîn) i. 2. bask ı. s. s.

kulak. teminat akçesi. topraktan yap ılmış. z. doğu yönünde. 1. şövale. toprak. i. kulakzar ı. s. s. headphone. i. dili 1. rahat rahat. 2. sağır edici (ses). i. i. dili kolayca. 2. dünya. doğudan. hayvanlar ın kulaklarına takılan marka. ırmak. belirli bir maksat için ı ay rmak. yumuşak davranış. erken kalkan kimse. 2. 1. i. beklenmedik bir sürü laf. s.. papara. k. s. i. yer solucan ı. ştırmak. s. s. f. doğuya doğru. Paskalya yumurtas ı. sıkıntısızlık. kazanmak. s. doğudan. s. 1. kolay. 1. doğuya doğru. i. f. 2. z. i. kolaylık. kolaylık.eagle eagle-eyed ear ear eardrum earful earl earlobe early early riser early warning system earmark earn earn one´s keep earnest earnest earnest money earnings earphone earring earshot earsplitting earth earthen earthenware earthly earthquake earthshaking earthworm earthy earwax ease ease ease off/up easel easily easiness east Easter Easter egg easterly eastern eastward eastwardly eastwards easy easy i. kulakmemesi. i. z ılgıt. deprem. başak. z. i. 1. inançları kökünden sarsan. s. dikkatle yerleştirmek. küpe. kont. bak. topraktan yap ılmış. doğu yönünde. s. 2. s. gündoğusuna bakan. doğuya doğru. kolayca. kartal. 1. z. elek. s. 5. keskin gözlü. 3. 2. doğu. toprak. eski. doğuya yönelen. 2. kaba. 2. (bir şeyin) esas niteliği. fikirleri altüst eden. i. s. rahat. i. 1. İng. Paskalya yortusu. s. 3. doğuya doğru. i. anat. çanak çömlek.. yersars ıntısı. z.. işitme duyusu. topraksı. gelir. doğusal. rahat. i. doğuya ait. i. kolaylıkla. 1. 2. 2. kazanç. i. i. (ağrıyı) yatıştırmak. toprak. 1. rahat ettirmek. doğu. 2. kulakdavulu. doğudan esen (rüzgâr). rahatça. kâr. şark. yumuşaklık.. 1. vakitsiz. z. z. dünyaya ait. 2. 1. bir yana koymak. 1. a ğırbaşlı. . zelzele. 3. karaku ş. dünyevi. pey akçesi. doğuya. azar. doğuya doğru. maa ş. s. doğuya bakan. i. ciddi. ilk. kolayla gevşetmek. yavaş yavaş hareket ettirmek. doğudan esen. f. i. 4. kulak kiri. erken. vaktinden evvel. i. kazand (biri/bir hayvan) yapt ığı hizmetle kendi masrafını çıkarmak/karşılamak. 2. erken uyar ı sistemi. topra ğa benzer. incelikten yoksun. zamans ız. bir sürü dedikodu. doğu. i. s ıkıntıdan kurtarmak. doğuya yönelen. toprak. Paskalya. z. ressam sehpas ı. i.. k.

out of house and home eat up eaves eavesdrop ebb ebb tide ebony ebullient EC eccentric eccentricity ecclesiastic echelon echo éclair eclectic eclecticism eclipse ecological ecologist ecology econ economic economical economics economise economist economize economy ecosystem ecstasy ecstatic Ecuador Ecuadoran Ecuadorean Ecuadorian ecumenical eczema rahat koltuk. eksantrik. ekonomi. s. 2.. içi kaynayan. i. aksetmek. s. i. Ecuadorian. i. çok üzülmek. ekosistem. abanoz. Ecuadorian. f.. 2. dili kolayca aldat ılabilen kimse. s. i. 2. i. 1. 2. f. i. saçak.easy chair easy mark easy money easygoing eat eat humble pie eat one´s fill eat one´s heart out eat one´s words eat s. --es) yankı. cezir. kabahatini itiraf edip af dilemek. economy. (çoğ. s. İng. deniz sular ının çekilmesi. f. ş 1. 1. tuhafl eksantrik. 1. seçmecilik. burnu sürtülmek. i. 2. 1. i. 1. economics. yemek. ekonomist. 2. ekolojik. çok mutlu. the European Community. tüm kiliselerin birle şmesini mayasıamaçlayan. tasarruf. i. dini... çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş.. kiliseye veya kilise örgütüne ait. kendinden geçme. iktisat. bak. i. s. s. Ekvador´a özgü. esrime. 2. tükürdü doyurmak. i. karnınığ k. papaz. i. tutumluluk. yankılanmak. hesaplı. fels. tutumlu. 1. seçmecili i. ünü yalamak. Ekvadorlu. seçmeci. 2. i. ekonomi yapmak. tutulma. rahip. şevkli. ğe ait. (birini) gölgede bırakmak. bak. kiliselerin tümünü temsil eden. eksantriklik. kibri k ırılmak. (birinden) üstün çıkmak. eksantriklik. vecit. s. tekrarlamak. ekonomik. yemek yemek. ki ık. içi içini yemek. i. 2. tıb.. ekonomi bilimi. acayip. eksantrik. kademe. ekler (bir çe şit pasta). Ekvadorlu. ekonomik. ekoloji. gökb. iktisatç ı. dışmerkezlilik. yiyip bitirmek. k. i. i. (on) -e kulak misafiri olmak. taşan (sıvı). f. esrik. i. inik deniz. ekonomi. s. f. co şu. çevrebilimci. k.. tüm kiliselerin kabul etti ği. f. economic. k ıs. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek. tasarruf etmek. 2. s. kolay kazan ılmış para. k ıs. uysal. tekrarlanmak.o. fels. ekonomiyle ilgili. Ekvador. s. 2. tuhaf. co şkun. ışığını karartmak. ekolojist.. . seçmeci. 1. çevrebilim. 1. k. ask... s. s. --en) 1. 1. i. yumu şak başlı. iktisadi. iktisat yapmak. i. i. sevinç dolu. economize. s.. i. iktisat. s. garip bir i. kaynayan. l. fels.. çevrebilimsel. f. garip. d ışmerkezli. Ekvador. i. egzama. dili kendi kendini yemek. bak. (ate. kendinden geçmi ş. (deniz) çekilmek. dili sözünü geri almak. i.

sinirlilik. editör. okutmak. eğitimli. eşya. effect effective effects effectual effeminate effervesce effervescent effete efficacious efficacy efficiency efficient effigy effluence effluent effort effortless k ıs. redaktörlük. 1. çoğ. yerine getirmek. i. k. çaba. ferman. s. çevri. s. tic. fayda. etkili. f. edam. 2. 1. editor. s. eğitim. s. f. Edam. üstünlük. s. i. Hollanda peyniri. bak. gidermek. yenebilir. f. 2. hızlı ve verimli çalışma. atık madde. k ısır. i. yarar. girdap. bas ım. i. edisyon. z. efervesan. atık su. yok etmek. halsiz. yiyecek. verimsiz. hızlı ve verimli çalışan. istenen sonucu veren. 1. atık madde. i. kabarmak. f. k ıs. the European Economic Community. tarafa ına. i. 2. sinirli. i. redaksiyon. eğitsel. yanlamas i. f. s. 2. i. dili avantaj. büyük yap ı. 2. 1. efor. etkili. burgaç. i. gerçekle ştirmek. i. s. anafor. sonuç. i. s. kenar ına bordür yapmak. randımanlı. yürürlükte. editörlük.s. redaksiyon yapmak. s. redaktör. i. s. başmakale. tesirli. 1.. tesirli. s. eğitici. 1. bozmak. atık su. i. efektif. i. emir. s. kenar suyu. etkili. eğitmek. anaforlanmak. 2. i. kadınsı. etki. eğitimci.şyandan.. başarmak. ahlakça yükselten. gayret. suta şı. i. 1.. f. i. i. i. mal. edited. i. 1. güçsüz.ed Edam Edam cheese eddy edema edge edgewise edginess edging edgy edible edict edifice edify edifying edit editing edition editor editorial editorship educate educated education educational educator EEC eel efface efface o. 2. eğitimsel. s. dantel. sinirleri gergin. köpürmek. ahlakça yükseltmek. silmek. 3. i. (çoğ. (bir ğru) yavaş yava gitmek. tahsilli. i. f. f. edition. i. etki. tıb. burgaçlanmak. i. --s/eel) yılanbalığı. dışarı akma. ödem. kolay. zahmetsiz. istenilen sonucu veren. bitkin. nakit. efemine. dikkatleri üstüne çekmemeye çal ışmak. eğitmen. e ğrim. kenar. i. . yan do yan. efemine. akıntı. 2.

f. s. bencil. lastikli. sekiz rakam ı (8. 2. Mısır. i. on tahrik etmek. i. yumurta ak ı. yumurta. s. k ışkırtmak. i. coşkun.. eh? Şanslı bir herif. i. 2. 2. i. onsekizde bir. İrlanda Cumhuriyeti. yumurta ak ı. meni gelmek. i. bo şalmak. i. M ısır.. (zaman) geçmek. s. s. ikisi de. ego. Her iki taraf ında bir kedi oturuyordu. meninin atılması. i. s. korkunç: an egregious mistake korkunç bir yanl ış. Ne?/Ha?: ´´Come here!´´ ´´Eh?´´ ´´I said ´Come here!´ ´´ ´´Buraya tüyü yorgan. müz. i. şevk. . i. ünlem. ünlem. f. yumurta kabu ğu. sekizde bir. değil mi? 2. On either of him sat a cat. i. i. yüzsüzlük. zam. Mısır´a özgü.. i. exempli gratia (for example) mesela. patlıcan. s. benlikçilik. lastikli şerit. 1.. ben. karmaşık. akmak. 2. 2. sekizlik. Mısırlı. 1. örneğin. XVIII). çok ayr ıntılı ve çok iş isteyen. egotizm. onsekiz. mak. k ıs. s. i. İkisini de sevmiyor. çıkarmak. i. beniçinci. (bir şey yapmakla) (yetersiz bir şeyi) artırmak. 1. i. bencillik. VIII). ejektör. 1. bencil. canlılık. i. onsekiz rakam ı (18. 2. s. seksen rakam ı (80. f. entelektüel. dili 1. fışkırtmak. argo entel. yumurta kabı. dışarı atmak. bo şalma. . (on) ayr ıntılarına girmek. sekiz. kuş s. taşkın.. seksende bir. egoizm. girift. esnek. egosantrik. M ısırlı. f. 1. de ğil mi?: He´s a lucky guy. defetmek.. i. onsekizinci. her ya bu side ya o. eight-hour day günde sekiz saat çalışma sistemi. lastik. s. elastiki. 1. i. f ışkırtıcı. f. sekizinci. sekseninci. s. i. 2. fevkalade kötü. her iki: She doesn´t like either one. s. El Salvador. k ıt kanaat geçinmek. 1. 2. i. i. k.effrontery effusive eg egg egg egg white egg white eggbeater eggcup egghead eggplant eggshell ego egocentric egocentricity egoism egoist egotism egotist egregious Egypt Egyptian eh eiderdown eight eighteen eighteenth eighth eighth note eightieth eighty Eire either either this or that ejaculate ejaculation eject ejector eke eke out eke out a living El Salvador elaborate elaborate élan elapse elastic i. seksen. yumurta ç ırpacağı. LXXX). i. girişik. 2. beniçincilik. benlik. elastik. küstahlık. sekizlik nota. egosantrizm. kovmak. i. s. i. egoist. 1. f. birdenbire yüksek bir sesle söylemek. yumurtalık. 1.

dirsekle itmek/vurmak. k ıvanç. f. yaşlı/itibarlı kişi. seçimle elde edilen (bir makam). i. vantilatör. çoğ. ite kaka yol açmak. i. elektrikli. elektrik tesisatç ısı. i. dirsek. s. mürver a ğacı. k ıvançlı. s. elektrikli. 1. dirseklemek. elektrik ark ı. elektrik kuvveti. elektrikle öldürmek. f. yaşça büyük. (yaşça) en büyük.. elastisite. i. çok sevindirmek. s. sevinç. abla. dili alın teri. f. sevinçli. heyecanland ırmak. 1. i. 1. seçmek. 2. elektrolit. (yaşça) büyükler. 2. oldukça ya şlı. elektrik mühendisliği. büyük. elektriklendirme. i. elektrikli tıraş makinesi. s. elektrik cereyanı. i. 2. elektrikle ilgili. elektrik lambas ı. 2. elektrik. 1. . abla. i. heyecan vermek. elektrik mühendisi. elektrikli sandalye. s. i. i. elektriklendirmek. seçim. elektrikli ayg ıt. geni ş yer. elektrot. s. elektrikli sandalyede idam etmek. ağabey. elektrikli göz. elektrikli alet. 3. s. fiz. elektrikle ilgili. 2. emek. mürver. seçmenler. f. i. seçmen. rahatça hareket edilebilecek yer. elektroliz. elektrik yayı. elektrik ak ımı. f. seçim propagandas ı yapmak. i. elektrogitar.. i. çok ne şelendirmek.elasticity elate elated elation elbow elbow grease elbowroom elder elder elder brother elder sister elder sister elderly elders eldest elect election electioneer elective elector electorate electric electric arc electric arc electric chair electric current electric eye electric fan electric guitar electric light electric meter electric motor electric power electric shaver electrical electrical appliance electrical engineer electrical engineering electrician electricity electrification electrify electrocardiogram electrocute electrode electrolysis electrolyte i. elastiklik. elektriklemek. elektrokardiyogram. i. elektrik ark ı. elektrikçi. f. esneklik. elektrik motoru. i. 1. iste ğe bağlı. k. tıb. i. seçmeli ders. i. elektrik saati. elektrifikasyon.

elves (elvz) i. 2.lip. on birde bir. i. eksiltili anlatım. -e yol açmak. seçkin. 4. avrupamusu. yükseltme. s. 1. i... elektromanyetik. s. 2. elektronik. s. s. eleman. element. asansör. i. a ğıt. konu şma tarzı). zarif. s. dilb. asansör bo şluğu. f. elektronik. 1. sağlamak. i. (bir yar ışçıyı) elemek. 3. etkili ve güzel (sözler. terfi. yok etme. on bir. 1. temizlemek. elektroşok. çoğ. kald ırma. doğal. başka: What else can he do? Başka ne yapabilir? Who else was there? şka kim ı? Where else can they be? Başka nerede Orada ba yere.. i. eleji. kanadageyiği. s. yükselti. 2. coğr. i. yükseltmek. elektron. â şığıyla kaçmak. 1. giderme. kald ırmak. gruplar. parça. fil. kolay. i. eksilti.electromagnet electromagnetic electron electronic electronic music electronic music electronics electropositive electroshock elegance elegant elegy element elemental elementary elementary education elementary school elements elephant elevate elevation elevator elevator shaft eleven eleventh eleventh hour elf elicit eligibility eligible eliminate elimination elite elixir elk ellipse ellipsis elliptical elm elocution elongate elongation elope eloquence eloquent else elsewhere i. uygunluk. frenlenmemi ş. i. i. 1. Frans ilköğretim. elektronik müzik. 1. 2. f. 2. (gerçe ği) ortaya çıkarmak. son dakika.ses (îlîp´siz) i. i. s. (for) -e uygun. i. öğe. uzatma. 2. elektropozitif. on birinci. 1. zarafet. ilkel. s. 3. i. 2. 2. doğadaki güçlere özgü. i.. s. the doğa güçleri. i. eliptik. ilköğretim okulu. el. elektrom ıknatıs. 3. temel. (yar ışçıyı) eleme. dizginsiz. iksir. i. ilkel. i. i. etkili ve güzel konuşma tarzı. temel ilkeler. 2. çoğ. f. f. s. zool. başka . 3. i. etkili ve güzel söz söyleyen. öğe. yok etmek. gidermek. 1. dili öldürmek. 2. çoğ. evlenmek için evden kaçmak. f. XI). unsur. kim. elips. 1. 2. terfi ettirmek. uzatmak. başlayanlar için: elementary French course yeni başlayanlar için ızca kursu. i. s. karaağaç. k. z. i. etkili ve güzel söz söyleme yetene ği. elit. i. basit. elektronik müzik. 1. seçkinler. tıb. söz söyleme sanat ı. silo. 2. s. 3. 1. -e neden olmak. z. başvard ka yerde. cüce ve yaramaz cin. 2. 3. 1. on bir rakam ı (11. 1. (bilgi) edinmek. elit.

s.. özgürlük. bir halde) d ışa vurmak. süsleme. mahcup etmek. 2. (bir şeyin) somut hali.ı Ş ı zor. 1. i. -e başlamak. burmak. i. i. 1. from den kurtarmak. from f. 2. . çıkmak. armalarla donatmak. süslemek. utanma.-den ç ıkmak. f. tezyin etmek. sefaret. s. bir deri bir kemik ış. gömmek. sunucu. (bazı ımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa k ıs f. zimmetine para geçiren kimse. s ıkışmış. 4. i. i. 2. i. i. çoğ. 2. sıskası çıkmış. köz. 1. hadım etmek. 2. i. embriyon. i. (bir teklifi) i. i. s. zümrüt. f. 2. f. o ğulcuk. --ding) (in) (içine) iyice yerle ştirmek. ış işlemek. mahcup olma. i. kuvvetten düşürmek. i. i. f. kurtuluş. serbest b ırakmak. dini) üzerine nak şeyler katarak süslemek. azat etme. cesaret vermek. süs. kutlamak. acil durum. -den yayılmak. aklına ehrin ı aklıma gelmiyor. yakalanmas i. süslemek. ad çabucak geçen. -den fışkırmak. nak ış kasnak. Zarafetin ta kendisi. gemiye binmek. f. -den akmak. tıb. i. . 1. 2. tahnit etmek. in (belirli/somut f. meydana çıkmak.elucidate elude elusive elves emaciated emanate emancipate emancipation emasculate embalm embankment embargo embark embark on/upon embarkation embarrass embarrassment embassy embattled embed embellish embellishment ember embezzle embezzlement embezzler embitter emblazon emblem embodiment embody embolden embolism emboss embrace embroider embroidery embroidery frame embroil embryo emcee emend emendation emerald emerge emergency emergency door/exit f. 3.. kakmak. f. enemek. zor. hat ırlayamamak. 2. mumyalamak. (birini) kucaklamak. kapsamak. 1. amblem. azat etmek. i. 1.. açıklamada bulunmak. biyol. 3. -e girişmek. zimmete geçirme. (çoğ. f. i. f. izahat vermek. simge. gemiye binme. kabartmak. elf. utanç duyma. (emanet para veya mülkü) zimmetine geçirmek. hayata küstürmek. 3. i. eludes anlaşılmas zor. hayalinden bir f. 1. işleme. zümrüt yeşili. kucaklaşmak. (bir metnin) yanlışlarını düzeltmek. amboli. 2. 1. özgürlüğüne kavuşturmak. yüreklendirmek. karıştırmak. 2. kabartma desenle süslemek. gelmemek: The name of tarifi the town me. f. (anlat ılan bir öykü veya kabul olayı)etmek. kendisi: She is the embodiment of elegance. toprak set. f. f. s. kalm f. 2. 1. i. serbest b ırakma. f. (--ded. utandırmak. f. (birini) (zor bir işe) sokmak. f. (bir program ın) sunuculuğunu yapmak. (metne ait) düzeltme. güç durumda. acil ç ıkış kapısı. (birine) sar ılmak. 1. zümrüt ye şili. (açlıktan/hastalıktan) çok zayıflamış. 1.. f. bir tehlikeyi) atlatmak. bak. (izleyenleri. kapsamak. (bir dine) girmek. 3. (bir kabul etmek. f. elçilik. kor. --es) ambargo. açıklamak. i. 1. 2.

emisyon. s. s. dili aç. göç. zımpara. 2. istihdam. i. yaymak. ruhb. bo şalmak. s. bir ba şkasının duygularını anlayabilme. f. tepe. maa ş. görevli. duygu sezgisi. f. s. üzerinde durarak. giderken. çalışan. bir hizmet veya i şte kullanmak. em. 1. 1. boş şey.. göze çarpan. i. 3. 2. i.. kullanmak. emphasize. vurgulanarak söylenen. f. yüksek (mevki). yüksek bir mevki. z. deneycilik. istihdam etmek. eli boş. s. göç etmek. i. i. yüksek (yer). i. his. 2. anfizem. duygusal. vurgulamak. iş ve işçi bulma kurumu. 2. emeritus (emekli bir üniversite ö ğretim görevlisine verilen unvan). vurgu. i. i. 2. 1. i. s. 3. 2. boş. bak. ısrarlı. i. --ting) ç ıkarmak. f. emülsiyon. vurgulama. kusturucu (ilaç). 2. deneyci. yumuşatıcı ve acıyı dindiren merhem. duygulu. 1. ünlü (kişi). i. i. mal. k. f. i. patron. dökmek.ses (em´fısiz) i. iş bulma bürosu. . i. çoğ. frapan. ampirist. kazanç. benzerini veya daha iyisini yapmaya çal ışmak. 3. f. i. iş verme. boş laf. i.. (hastanede) acil servis. 1. 1. göçmen. i. heyecan.. s. yumuşatıcı. (--ted. imparatorluk. zımparalı tırnak törpüsü. yayma. ampirizm. i. imparator. kesin olarak. boşluk. heyecanl ı. özel bir görevle gönderilen ki şi. tan ınmış ve üstün. ampirik. f. İng. 1. yetki vermek. s. işveren. yükseklik.emergency landing emergency treatment emergency ward emergent emeritus emery emery board emetic emigrant emigrate emigration émigré eminence eminent emissary emission emit emollient emolument emotion emotional empathy emperor emphasis emphasise emphasize emphatic emphatically emphysema empire empirical empiricism empiricist employ employee employer employment employment agency empower empress emptiness empty empty words empty-handed emulate emulsion en route mecburi iniş. önem. fışkırtmak. i. işçi. f. siyasi göçmen. of -den yoksun. duygu. deneysel. acil tedavi. boşaltmak. i.. ücret. 2. i. boş. tıb. i. s. 1.pha. i. meydana çıkan. çıkan. imparatoriçe. i. dökülmek. yolda. taklit etmeye çalışmak. yüksek yer. s. i. ç ıkarma.

tehlikeye atmak. i. f. 1. f. 2. ölüm. 1. ciro etmek. s. kendini birine sevdirmek. 2. imkân vermek. to s. yüreklendirme.Bu ile)mektupla çevirme. 1. enamor. enclosure. (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma.b. i. k. maksat. 1. nihayet. f. son vermek.s. huk. 1. İng. ümitlendirici. gayret etmek. hindiba. 2. 1. --ing/-ling) 1. yüreklendirmek. yapmaya çalışmak. i. sevdirmek. i. sevimli. yasala ştırmak. bitirmek. kapsamak. 2. 1.. onaylamak. mec. enclosed. 1. ipotek. i. sonsuzluk. küçükson. ansiklopedi.. s. fevkalade. emaye. z. s. f. i. sonek. 1. teşvik etme. i. etraf ını çevirmek. ak ıbet. 2.. rastlamak. sonsuz. bir foto i. i. özendirmek. onay. emay. ilişiktekiler. 2. kuşatmak. amaç. s. . birlikte 2. f. çok güzel. masa. çocuk. in (bir yer veya halka) özgü: That disease is endemic in India. 1. f. f. f. k.en route enable enact enamel enameled enamor enamour encase enchant enchanting enchilada encircle encl enclose enclosure enclosures encompass encore encounter encourage encouragement encouraging encroach encroachment encrust encumber encumbrance encyclopaedia encyclopedia encyclopedic end end table endanger endear endear o. yetki vermek. s. 3. sağlamak. (duvar. uç. f. mümkün k ılmak. nihayet. s. photograph this çit letter. tak ı. f. gayret. özendirici. 2. endearing endeavor endemic ending endive endless endlessly endlessness endorse endorse a bill endorsement endow (an rut´) yolda. 2. v. yüreklendirici. 2. 1. çalışmak. 1. dili harika. i. f. 5. sona ermek. sehpa. ünlem Bravo! i. ansiklopedik. gaye. tatlı. cesaret verme. 3. upon (ba şkasının hakkına) tecavüzde bulunmak. özendirme. çaba. Meksika mutfa ğına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek. bitmek tükenmek bilmeksizin. durmadan.o. bak. f. 2. f. k ıs. f. büyüleyici. teşvik etmek. 4. dili (birinin) çok ho şuna gitmek. niyet. büyülemek. (--ed/--led. emaye. te şvik edici. i. son. cesaret vermek. (mektupla ayn ı zarf içinde) gönderilen şeyler. f. 3. acımarul. çevrili olan yer. 1. 2. son. 1. f.. yük. 2. umut verici. cesaret verici. (bir şeyi) (bir mektupla aynı zarf içine) koymak: I´ve enclosed a ğrafile) gönderiyorum. i. örtmek. ciro. (bir tehlike veya zorlukla) kar şı karşıya gelmek. 3. ku şatmak. with -e ba ğışta bulunmak. f. i. bitmek. kaplamak. çeki ciro etmek. yabanimarul. İng. f. (bir yeri)with (duvar. s. emaylamak. f. O ık Hindistan´a özgü.b. bis. 1. hastal i. mine. 3. f. 1. 2. bak. encyclopedia. dilb. minelemek. 2. s. (di şlere ait) mine. 2. çit v. f. i.

mühendislik. çarkç ı. oymacılık.b. 2. nişanlanma. 4. 1. i. kazımak. motor. İngiliz. taahhüt etmek. i. endways. 1. 2. birbirine geçmek. gravürcü. 3. alışkanlık v. hakkâk işi. uygulanabilir. ho belirli bir süre için ücretli i ş.y. tutmak. ş. doğurmak. Gitmesini tembih ettim. s. i. z. ba ğışta bulunma. k ıs. s. hakkâk.. içine çekmek. film v. ile me birinin kafas ını meşgul etmek. 2. f. enerji. dik. yasaklamak. güç. randevu. bak. çekici. İngiliz. 1. i. zayıflatmak. güç vermek. 3. 3. s. f. İngilizce. d. f. lokomotif. English. f. i. yutmak. devamlı. (değer. bilmece. 4. 2. İngiltere. s. kuvvetten düşürmek. uzunluğuna. 1. dikine. nişanlı. oymac ı. i.b. 2. 1. i. yerine getirmek. f. 1. 1. çoğ. f. kuvvet. erke. 1.wom. muamma. f. kafas ını bütünüyle işgal etmek. Allah vergisi. tahammül etmek. ılabilir. çarpışma. 2. İngiliz. . 2. gravür. dayanmak. İngilizce. İng.y. şgul olmak. f..en (îng´glîşwîmîn) i. i. birbirine girmek. do ğuştan gelen özel yetenek. çok sürükleyici (roman. 5. 2. s. yükseltmek. f. f. dayan i.. mühendis. i. i. 1. uygulamak. olu şturmak. dayan ıklı. sarmak. 2. emretmek: I enjoined him to leave. makinist. 1. taahhüt. in 1.. enerjik. mak. oy hakk ı vermek. işe almak. f. Eng.o. f. hakkâkl ık. sevimli. 1. vaat. energize. 1. kald ırmak. 2.´s attention engaged engagement engaging engender engine engine driver engineer engineering England English Englishman Englishwoman engrain engrave engraver engraving engross engross one´s thoughts engrossing engulf enhance enigma enjoin i. lavman. 2.lish. i. 1. çoğ. 3. kucaklamak. çekmek. sürekli. enerji krizi. İngiliz erkek. tahammül. makinist. f.). tıb. -in içine iyice çektirmek/geçirtmek. d. 2. ba ğrına basmak. 2. dayanma gücü. z. hakketmek.´ni) artırmak. İng. bağışlardan oluşan toplu sermaye. 2. tenkıye. 1. faal. s. England. Eng. 3. tatbik etmek. i. 3. söz. s. (dü şünce. ucu ileriye do ğru.men (îng´glîşmîn) i. f. enerji. enerji vermek.´ni) -e aşılamak. 1.endowment endurable endurance endure enduring endways endwise enema enemy energetic energise energize energy energy crisis enervate enfold enforce enforceable enforcement enfranchise Eng engage engage in engage s. s.b. çarpışmak. uygulama.. 2. angaje etmek. f. düşman. den. katlamak. meydana getirmek. bak. İngiliz kadın. f. 2. birbirine geçirmek. dövüşme. planlayıp düzenlemek. fiyat v. tembih etmek. meşgul (telefon). uç uca. i.lish. söz vermek.

meydana gelmek. içine girmek. i. öfkelendirmek. f. yeterli. in (birini) (olumsuz bir duruma) dü şürmek. i. aydınlatma. çıkmak. -e yerleşmek. i. birkaç parçadan olu şan kadın m. f. mânia. bütün. f. kaydetme. yerleştirmek. topluluk. in (olumsuz bir şeye) tırmak. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak. f. -in aklına gelmek. f. sa f. sa f. i. 2. müz. den. foto. gerektirmek.s. i. 1. aydınlatmak. i. askere kaydetmek/yazmak. sağlığı yerinde olmak. kaydolmak. bilgilendirme. s. f. trup. 2. zevk almak.. f. engel. büyülteç. bilgilendirmek. ğlamak. karmakarışık etmek. canland f. -e başlamak. zevkli.enjoy enjoy good health enjoy o. soylular s ınıfına almak. 2. 3. büyütmek. 2. inquire. kostümü. s. 1. in ensemble enshrine ensign ensign enslave ensnare ensue ensure entail entangle entanglement enter enter into enter into an agreement enter on/upon enter one´s head enterprise f. 2. tatlı. yardımını ğlamak. dola ştırmak. şer. düşmanlık. f. 2. temin etmek. -e başlamak. hoş. tiy. 4. kayıt. 1. giri şmek.ış kar f. 1. kar ışıklık. genişlemek. zenginle ştirmek. döpiyes. f. yüceltmek. husumet. genişletmek. i. f. aydın (kimse). kâfi derecede. enquire enrage enrich enroll enrollment ensconce ensconce o. z. muazzamlık. 2.. tu şuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek. girişim. ho şlanmak. kaydetmek. band ıra. f. s. büyümek. yeterli miktar. kaydını yapmak. i. başlamak. tuzağa düşürmek. 3. yeter de artar bile. . garanti etmek. 2. 4. bayrak. hiddetlendirmek. 2. 1. tak ısayg ın bir yere koymak. muazzam. foto. -e girişmek. teşebbüs. 1. 1. enjoyable enjoyment enlarge enlarge upon enlargement enlarger enlighten enlightened enlightenment enlist enliven enmesh enmity ennoble enormity enormous enough enough and to spare Enough! Enough´s enough.s. büyütme. büyüme. 1. kaydetmek. f. aste ğmen.. köle yapmak.the ensuing year ertesi sene. ünlem Yeter! Yeter artık! f. bula ştışı rmak. yazılmak. girmek. esir etmek.ırmak. agrandisman. zevk. 2. 1. büyüklük. kocaman. büyük kötülük. kâfi. f. değerini artırmak. f. anlaşmaya girmek. i. s. sancak. eğlenceli. bak. zenginleştirmek. i. ardından gelmek. hoşça vakit geçirmek. izlemek. i. -i -in içinde i. zengin etmek. bilgilenme. 1. i. bilg. dola klık. askere kaydolmak/yaz ılmak. aydınlanma. asalet unvanı vermek. eğlenmek. agrandisör. “Enter” -e giri şmek. deftere yazmak.

(bitki. misafir etmek. bütün. girme. giriş yeri. tahta ç ıkarmak. çekici ancak tehlikeli şey. birer birer saymak/söylemek. --ping) tuza ğa düşürmek. f. ziyafet. parti. baştan çıkarma. giriş. s.t. f. girme. ku şatmak. antrepo. zarf. büyülemek. giriş ücreti. cazip. 2. f. sarmak. uyanık. (around) bir şeyi (başka bir şeye) dolamak. 2. yetki vermek. böcekbilim. f. 2. i. ask. 2. i. girişimci. yalvarma. giriş izni. balo. istek. 1. heves. eğlendirmek. çok övmek. giriş kapısı. i. 2. örtmek. giriş yeri. s. ağırlamak. f. İng. girişken. 1. i. f. entomoloji. k ıskanç. baş yemek. çekici. ikram etmek. saymak. giriş. müteşebbis. emanet etmek. balıkla baş yemek ında yemek. bütün. f. i. şevkli. i. antre. gömmek. tamam ıyla. siper. çekicilik. mektup zarf ı. beraberindekiler. giriş. f. (başkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. giriş yeri. müteşebbis. yalvar ış. böcekbilimci. varlık. 1. yalvarmak. i. i. i. giriş. 3. f. kayıt. giriş. şevk. eğlendirici.) (bir şeyin) etrafına dolanmak. mezara koymak.. s. . (about/over) göklere ç ıkarmak. f. tüm. i. giriş hakkı. s. 2. aras lam yenilen bir şekilde yerleştirmek. bağırsaklar. i. açıkgöz. hak vermek. gıpta edilecek. giriş sınavı. i. f. giriş ücreti. i. giriş. sağ i. f. f. i. 1. yılan v. eğlenceli. f. f. giriş. hepsi: the entire group grubun hepsi. (--ped.enterprising entertain entertain a motion entertaining entertainment enthrall enthrone enthuse enthusiasm enthusiastic entice enticement enticing entire entirely entirety entitle entity entomb entomologist entomology entourage entrails entrance entrance entrance examination entrance fee entrap entreat entreaty entrée entrench entrenchment entrepôt entrepreneur entrust entry entryway entwine entwine itself around entwine s. i. s. telaffuz etmek. i. 3. tamam. entomolojist. i. 3. davet. yakarış. 3. yakalamak. 1.b. enumerate enunciate envelop envelope enviable envious s. (birini) tatlılıkla (kötü bir şey yapmaya) ikna etmek. büyülemek. s. tamamen. f. z. büsbütün. maiyet. hararetli. 1.

2. kafas ında canlandırmak. İngiliz tuzu. laf. i. saralı. s.. 1. 1. muhit. i. i. 2. ekvatoral. s. eşitlik. gıpta. enzim. 2. f. i. tıb. sakin. ile eşit saymak. çok k ısa süren. epizot. aynı düzeyde olmak.. i. i... denklem. sonsöz. i. epilog. s. i. eşit olmak: Two plus two equals four. f. i. aynı düzeyde. biyokim. f.. 1.environment environmental environmentalism environmentalist environs envisage envision envoy envy enzyme epaulet epaulette ephemeral epic epicenter epidemic epidermis epigram epilepsy epileptic epilog epilogue Epiphany episcopal episode episodic Epistle epistle epitaph epithet epitome epoch Epsom salts equable equal equal equal sign equalise equality equalize equanimity equate equation equator Equatorial equatorial Equatorial Guinea i. i. Ekvator Ginesi. eşit.. i. salgın: flu epidemic grip salgını. ılıman (iklim).. 2. i. bak. salgınlaşmış. equalize. 1. Hrist. eşit işareti f. epik. (Yeni Ahit´te yer alan) mektup. İng. i. 1. gelip geçici. itidal. temsilci. kıskanmak. i. salgın. edeb. i. diplomat. mektup. rahat. i. destans ı. eşit.. çoğ. i. epaulet. i. ılım. çevre. destan. epiderm. epizodik. elçi. tasavvur etmek. sara hastalığına özgü. 2. 2. çevrecilik. civar. i. f.. bak. edeb. s. saralı. i. çevresel. Emsali yok. f. eşitlemek. 2.. nükte.. 1. sara. s. i. piskoposlara ait. epilog. jeol. mezar kitabesi. s. i. emsali olmak: No one equals her. i. İki artı iki eşit dört.. 1. (övücü veya hakaret edici) söz. k ıskançlık. i. apolet. Hrist. çok kısa ömürlü. s. temkin. i. s. epik. radyo. (=). 1. haset. . 2. tasavvur etmek. i. gıpta etmek. s. bak. kafas ında canlandırmak. piskoposlarca yönetilen. s. delege. kolayca k ızmayan. dolay. (olaylar zincirinde) olay. i. ekvator. İng. i. deprem öze ği. 2. devir. i. çevreci. f. depremin merkezi. ça ğ. 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu. nükteli söz. 1. i. TV (dizide) bölüm. s.

iki anlama gelebilen. 1. (heykel. i. kurtulmak. patlak vermek. Ekvator Ginesi´ne özgü. bilginlik. 2. eşit uzaklıkta. erotik. bundan önce. f. donatım. f. 1. ayakta duran. atlı (heykel/portre): an equestrian statue of Napoleon heykeli. ça ğ. i. f.b. ayakçı. 2. 1. 1. Ekvator Gineli. (fiyat v. s. bağ. 2.o. i. f. i.. 2. dikelmiş. ayak işi. i. ne evet ne de hayır demek. s. yok etmek. birinin pençesinden . (sava ş. 1. Eritre. yapma. kaçmak. 1. hata etmek. i. a şınma. gözünden kaçmak. 3. döküntü. muvazene. (yanarda ğ) püskürmek. kurmak. 1. s. jeol. s. i. (yanarda ğ) püskürme. gün tün eşitliği.´s grasp i. s. Eritrealı. 2. Eritrea´ya özgü. yanlış.. s. jeol. ekinoks. gökb. penisin i. Ekvator Ginesi. Eritrea. aşınmak. erotizm. çok geçmeden. eşkenar: equilateral triangle. dikilmiş. bilgin. as. i. yükselmek. ılım. kaçma. s. adaletli. Napolyon´un atlı ayn ı mesafede olan. âlim.´ni) zıştırmak. yok etmek. direk. macera. erozyon. s. eşkenar üçgen. aşındırıcı. 3. 2. f. s. s. f.b. 3. birden değişiveren. kaçamaklı. 2.´ni) dikme.b. silgi. şiir evvel. Eritrea. i. 2. direk v. yanlışlık. i. in in ş ş mesi. 1. adil. sertle i. patlak verme. Ekvator Gineli. s. firar etmek. s. net varl ık. --s/er. (heykel. muh. atlatmak.mine) ermin. kökünden söküp atmak. 2. devir. 1. silmek. 1.´ni) dikmek. 2. 3. istikrars ız. dengesiz. i. f. i. biniciliğe ait. i. f. (--ped. f. etme. v. 1. denge. silinti. s. aya ğa kalkmış. i. (çoğ. Eritrealı. aşındırma.b. yanlış. kızışmak. i. tic. gereçler. silinmiş yer. k i. adalet. 2. f.Equatorial Guinean equestrian equidistant equilateral equilibrium equinox equip equipment equitable equity equivalence equivalent equivocal equivocate era eradicate erase eraser erasure ere ere long ere now erect erection Eritrea Eritrean ermine erode erosion erosive erotic eroticism err errand errand boy erratic erroneous error erudite erudition erupt eruption escalate escalator escapade escape escape from s. firar.. 1. paçayı kurtarmak. anlaşmazlık v. eşitlik. 2. kurma. 1. 2. 2. yapmak. edat. kaç ış.kurtulmak. hatalı. 1. önce. i. şa a etmek. özsermaye. hata. tıb. ıyürüyen merdiven.´ni) yükseltmek. dik. --ping) donatmak. dimdik. gidermek. ayak işlerine bakan kimse.. âlimlik. kaçamaklı konuşmak. i. s. çok bilgili. i. akl ından çıkmak. a şındırmak.

2. gerekli. f. Estonya. i. deneme (bir düzyaz f. İng. f. gizli inançları olan. 2. i. Estçe. kestirmek. kavalyelik etmek. deneme. s. . tahmin etmek. yemek borusu. casusluk. 2. (koruma/gözetim için) e şlik eden. ğerlendirme.. haliç. Estçe. refakat gemisi. s. i.. naneruhu. Eskimo. Estonyal f. 2. denemek. anla s. aesthete. 1. 2. saptamak. i. i. zaruri. 2. birbirinden ayr ılmış. 2. i.. ancak ufak bir grupça bilinen.escapist eschew escort escort escort vessel escutcheon Eskimo Eskimo dog esophagus esoteric especial especially espionage esplanade espousal espouse espresso esprit esprit de corps Esq Esquire essay essay essence essence/spirit of peppermint essential essentially establish establishment estate estate agent estate car esteem esthete esthetic estimable estimate estimation estival Estonia Estonian estrange estranged estuary et cetera etc etch s. i. f. 1. tereke. ekspreso. kurma. f. (desen hakketmek için) (madeni bir yüzeyi) asitle oymak. huk. i. tespit edilme. tespit etmek. s. (korumak/gözetmek amac ıyla) eşlik etmek. esans. ekspreso kahve. içrek. öz. vesaire. saygıdeğer. i. itibar. kavalye. temel. yapmaya kalk ışmak. kurmak. i.. v.. Eskimoca. kurum. özellikle. İng. emlakçı. araların s. şılmas ı zor. destekleme. Eskimoca. ve “bay” anlam türü). Estonya. k ıs. tespit etme. düş1. soğutmak. armalı kalkan. (k ıymetini) takdir etmek. insana gündelik hayat ı ve dertlerini unutturan çok sürükleyici (roman/film). (es´t ımît) tahmin. i. 2. Esquire. b ırakıt. ünce: in my estimation benim de gözümde. i. kurulu ş. bat ıni.ı açmak. esas. aestival. takdir. desteklemek.. i.. ı. 1. et cetera. müessese. İng. 2. 2. gezinti yeri. temel. kestirme.. i. bak. malikâne. 2. i. aslında. as ıl. Esq. 2. bak. 1. (bir grup içindeki) birlik ruhu. de fikir. Estonya´ya özgü. z. anat. i. as ıl. (es´tımeyt) 1. aesthetic. s. Estonyalı. z. nadir. esas. saygı. özel. ğerlendirmek. bence. ayrı yaşayan. s. ıtır. (birisi hakk ındaki) bana göre. -e sayg ı duymak. itibarlı. 1. ana. olağandışı. 2.s. k ıs.. f. i. 1. gezi. coğr. 1. s. yapmaya kalkışma. ufak bir gruba özgü. i. bak. 1. ve benzeri.. Eskimo köpe ği. 1.b. 3. -den kaçınmak. kordon. i. hususi. eşlik edenler. 2. 3. i. i. s. bilhassa. mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ına gelenı bir unvan: Marmaduke Wigglesworth. Eskimo. i. 3. i. 1. -den sak ınmak. 1. f. 2. 1. v. f. steyşın. Eskimo dili. 4. kuruluş. 1.

etnografya. 2. ölümsüz. i. kim. f. European. mesaj bak. ınıbelirli bildirmek/ö ğretmek/yaymak. i. övmek. asitle oyulmu ş resim. ba şı ve sonu olmayan. 2. i. i. (ba (bir yerden) alma. İncil´in f. Etyopya´ya özgü. buharlaşmak. k ıs. i. the European Union. f. 1. Etiyopya. lokmanruhu. i. dünya görüşü. eulogize. i. i. 2. de ğerler sistemi. buharla şma. 3. s. f. i. östaki borusu.. methiye. s. ı. boş altım. etimoloji. Habeş.. (bir bahaneyle) kendini (bir yükümlülükten) kurtarmak. s.ğı (insanlar ğı rsaklar ı) boşaltma. Avrupa. İng.. i. (ba f. okaliptüs. i. Etyopyal s. birine) cevap vermekten kaçmak. Etyopya. s. 1. ebediyen.b. görgü kurallar ı. i. on his/her/its own merits evaluation evangelical evangelise evangelist evangelize evaporate evaporation evaporator asitle oyarak (madeni bir yüzeye) desen hakketmek. etik. semavi. . ateşli vaazlar veren gezici Protestan. (insanlar ı) (bir yerden) almak. z. kökenbilimsel. ahlaki. 1. Europe. İncil´in mesajını yaymaya ışan kimse. (bir yeri) boşaltmak. i. (bir yeri) boşaltma. i. i.etch a design on etching eternal eternally eternity ether ethereal ethic ethical ethics Ethiopia Ethiopian ethnic ethnography ethnology ethos etiquette etymological etymology EU eucalyptus Eucharist eulogise eulogize eulogy eunuch euphemism euphony Euphrates Eur Eurasia Europe European Eustachian tube evacuate evacuation evade evaluate evaluate s. 1. (birinin sorusuna. s. i. i. bir mesaj ı yaymaya çalışan kimse. evangelize. ses ahengi. (bir f. Avrupai. -den kurtulmak. 1. Habe şistan. rsakları)ı)bo şaltmak. değer ve inançlar sistemi. kökenbilim. Etyopyalı. İncil´e ait. ruh. i. Etyopya. etimolojik. övgü. i. boşaltım. i. etik. hadım. 3. İncil´in ına uyan/sad ık. Habeş. i. buharla ştırıcı. evaporatör. i. s. Avrupalı. ebedi ve ezeli. eter. 1.t. İng. 2. etnoloji. f. anat. i. i.. ebediyet. i. buharla ştırmak. k ıs. 2. İncil´de bulunan. 2. törebilim. 2. Avrupa. yaklaşım v. 1. Avrasya. birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek. i. buharlaştırma.o. ahlak sistemi. etnik. adabımuaşeret. değerlendirme. s.). ahlak bilimi. götürmek. edebi kelam. ateşli. bak. son derece Protestanca (bir ö ğreti./s. hararetli. i. çal mesaj3.. değerlendirmek. daima. f. örtmece. i. Avrupa´ya özgü. göksel. Etiyopyalı.

herkes. z. ihtimal. nihayet. olay. nihai. f. 1. ebediyen. sokaktaki adam. f. her biri. in ile sonuçlanmak. zam. dikkat eder. hatta.. Yapt ıkları her hatarada ırlıyor. kaçamaklı. ilelebet.ıştığı halde sınavı veremedi. k. i. sonunda. olaylı. En ufak noktaya herkes.” the exam. her tarafa. herhangi bir kimse. -den kurtulma. tarafs i. hep: They lived happily ever after. tesviye etmek. i. sürekli. çal ız. gene de. 1. 2. i. iki günde bir. başkaları. 2. s. dili her yöne. s. s. 3. Ondan sonra hep mutlu şadılar. s. he de couldn´t pass -e rağbuying. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp´e gittin mi? ondan sonra.evasion evasive eve even even even if even so even so even though evenhanded evening evening dress evening paper event even-tempered eventful eventual eventuality eventually eventuate ever ever after ever changing evergreen everlasting evermore every every few days every four days every inch every jot and tittle every man jack every now and then/every now and again every once in a while every one every other day every other day every other day every other person every single every so often every which way everybody everybody else everyday Everyman everyone i. er geç. yine de. er geç olan. (bir bahaneyle) kendini bir yükümlülükten kurtarma. 3. itidal sahibi. 3. s. ak şam gazetesi. hadiseli. günaşırı. yine de. her: She remembers every single mistake they made. olmak. 4. cevap vermekten kaçan. Çok yans ız. s. ak şam. düzlemek. z. itidalli. gün aşırı. hatay ara sııra. arife. düz. her gün. herkes. tam (sayı). s. iki günde bir. s. her dem taze (ağaç/çalı). olsa bile. bir düzeyde. her iki kişiden biri. 2. ak şam. i. her. arife gecesi.sırada. bile. engebesiz. öbürleri. 2. sonsuz. -diğ i halde: Even he studied hard. tepeden tırnağa. gene de: “That book contains some mistakes. i. gece elbisesi. ştirmek. dört günde bir. her günkü. vaka. ile son bulmak. i. düzle z. 1. . birkaç günde bir. yapra ğını dökmeyen. kör olası: You and your everlasting typewriter! Sen ve senin kör olas ı daktilon! z. ya daima de ğişen. smokin. en sonunda olan. tuvalet. güna şırı. arada bir. yine almaya worth “O kitapta baz ıthough men. temkinli.” “Even so. frak. it´s still yanlışlar var. en ufak her şey: She´s particular about every jot and tittle. 1. her bir. çok dayan ıklı. 2. 2. (bir işte) yan çizen. daima. çift (say ı). 1. 1. ara s ıra. zam. s. meydana gelmek. s. hadise. arada bir.” “Olsun.

tam. aynen. 2. kesinlik. çok kızdırmak. f. kötülük eden kimse. i. kazı yapmak. fazlas ıyla. örnek. evrimsel. f. nazar. i. f. s. i. doğru (bir şey). mübalağa. 1. (kötü durumdaki bir şeyi) artırmak. çok kötü. tam. example. imtihan. abartılmış. f. i. f. abart ı. f. açık. şerir. dişi koyun. kusursuzluk. (of) (birtak ım şeyleri) akla getiren. z. ulu. f. i. i. kötülük. marya. . ekskavatör. 1. f. z. f. kanıt. 1. f. i. f. dili s ınav. evrimcilik.. k ızgınlık. şerir. sorguya çeken kimse. s ınav. imtihan eden kimse. s. kazıyıp ortaya çıkarmak. her yere. i. abartılı. examination. i. 2. yavaş yavaş geliştirmek. kazı. çileden ç ıkarmak. f. tahliye ettirmek. huk. s. 1. kusursuzluk. s. z. i. a şmak. aklına getirmek. açığa vurmak. 2. dikkatle gözden geçirmek. 3. yüceltme. işin titizlikle yapılmasını isteyen (kimse). s. 1. kesinlik. i. delil. 2. kazı makinesi.. 4. s. hatas ız. her yerde. evrim. göstermek.everything everywhere evict eviction evidence evident evil evil eye evildoer evil-minded evince evocative evoke evolution evolutionary evolutionism evolutionist evolve ewe ewer ex exacerbate exact exact exacting exactitude exactly exactness exaggerate exaggerated exaggeration exalt exaltation exalted exam examination examine examiner example exasperate exasperation excavate excavation excavator exceed exceedingly excel zam. i. i. i. çağrıştırmak. göstermek. huk. çok. daha kötü bir duruma sokmak. 1. i. şer. yüceltmek. 1. 2. vecit. 2. her yer. kazı yeri. incelemek. tahliye ettirme. koparmak. evrimci. geçmek. tamamen. f. i. s. kem göz. sorgu. tetkik etmek. misal. yüce. titizlik isteyen (bir i ş). kesin. abartma. i. s. 2. sorguya çekmek. birtakım çağrışımlar yapan. hafriyat yapmak. k ıs. zorla/tehditle almak. mübala ğa etmek. huk. belli.. muayene etmek. i. her şey. ibrik. f. yavaş yavaş gelişmek. imtihan. son derece. huk. mübalağalı. co şkunluk. i. s. abartmak. kötü niyetli. --ling) -den üstün olmak. eksiksizlik. (--led. eksiksizlik. k. except. i. huk.

fazlalık. değiştirme. telaşa vermek. ünlem işareti (!). artan. heyecan verici.. Harun´u bunun ışında tuttu. s. i. döviz kuru. ifrazat. pasaj. except this. dışkı. (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça. f. d edat -den ba şka. mazeret. i. s. 2. ünlem. 1. . f. karşılıklı olarak birer el silah atmak. f. üstün. s. (bir duygu/tepki) s. s. -in dışında tutmak: He excepted Harun from this. istisna. i. 3. s. tic. ziyade. mükemmel. 2. i. i. hariç. fazla. (from) (bir şeyin) dışında bırakılma. i. 3. telefon santralı. ç ığlık atmak. bağ. i. d ışı nda. üstünlük. aşırı olarak. i. i. a şırı. i. i. 2.. kiliseden aforoz etmek. dışında. (bir şeyin) dışında bırakma. değiş tokuş. mazur görmek. ziyadesiyle. . fazla. değiştirilebilir. f. f. affedilebilir.Excellence excellence Excellency excellent except except except for excepting exception exceptional excerpt excess excessive excessively exchange exchange exchange blows exchange rate exchange shots exchangeable exchequer excise excise excitable excite excited excitedly excitement exciting exclaim exclamation exclamation point/mark exclude exclusion exclusive excommunicate excommunication excrement excrete excretion excruciating excursion excursion ticket excusable excuse excuse excuse from i. trampa etmek. kışkırtmak. Ekselans: His Excellency Ekselanslar ı. (from) -in d ışında bırakmak. k ısa yolculuk. kolay heyecanlanan. tahrik etmek. olacakt edat -den ba şka. f. 2. kesmek. i. f. except speak Çince konufor ı:Chinese. affetmek. heyecanla.. ancak özel seçilmiş bazı kişilere açık olan. heyecanland ırmak. 1. s. z. 2. indirimli gidiş dönüş bileti. değiştirmek. i. 1. Bu ı orada 1. dayanılmaz derecede acı veren. salgılama. Your Excellency Ekselans. dışında. aşırılık. uyand ırmak. kesip ç ıkarmak. gezinti. s. kambiyo. z. s. 1. hariç. I´d be there. s. i. salg ı. s. kolay tela şa kapılır. aforoz. i. -den başka: He can do everything şmaktan baolmasayd şka her şeyi yapabilir. Excellency. heyecanlı.. olmasayd ı m. ola ğanüstü. 1. diye bağırmak. 1. yumrukla şmak. bak. (birini) (bir şeyi yapmaktan) muaf tutmak. borsa. f. (vücuttan) ç ıkarmak. özür. trampa. f. i. -den ba ş ka: Everyone was there except for him. çok iyi. ifrat. 2. heyecan. değiş tokuş etmek. 2. tüketim vergisi.

s. bütün kuvvetini tüketmek.. (bir belge/kan duygu veya niteli ğetmek. idam ın infaz (manevra/hareket) yapma. büyütmek. 1. yerine getirmek. gayret.. yorgun. idari. f./Affedersiniz. cellat. i. çok ne şelendirip i. sürgün edilen kimse. bitkinlik. fels. 1. çaba. sergi. sergi. -i örnekle göstermek. 2. f. ç ıkış. s. egzoz borusu.s. 3. express. exertion exhale exhaust exhaust exhaust pipe exhausted exhaustion exhaustive exhibit exhibition exhilarate exhilaration exhort exhortation exhume exile exist existence existential existentialism existentialist exit exodus exonerate exorbitant exorcise exotic exp expand Özür dilerim. 1. i. tükenme. temize ç ıkarmak. yorgunluk. i. 1. belge/kan zindeleştirmek. 2. yerine getirme. uygulamak. i. 1. tükenmiş. i. bitirmek. s. 2. örnek niteliğinde olan. muafiyet. çok yormak. egzotik. genişletmek. 2. f. (bir duygu veya niteli ği) göstermek. genleştirmek. f. örnek. egzoz. i. 2. geniş kapsamlı ve ayrıntılı. f. hareket ettirmek. fahiş (fiyat). uygulama. ba ğışıklık. fiz. yerine getirme. uygulama. f. örnek. çıkmak. 2. varoluş. infaz. 3. yürütme kurulu. 2. f. 2. 2. yönetici. al ıştırma. i. izin istemek.b. f. f. icra eden. fels. kullanmak. i../Beni ba ğışlayın. sürgüne göndermek. 1. yöneticiye ait. gitmek. 3. aklamak. icrai. yönetimsel. 2. varolu şçuluk. idareci. -e örnek olmak. 1. f. (manevra/hareket) yapmak. tüketmek.s. 2.Excuse me. 3. teşvik etmek. (egzoz. varlık. fels. 1. 2. (bir yarg ıyı) infaz etmek. genişlemek. f. ıt) ibraz etme. 2. export. varolu şsal. çıkış. huk. emek. hayat. idam etmek. i. 1. bitkin. s. 2. i. f. s. yürütme yetkisi. tüketme. sürgün. var olmak. 1.´ni) dualarla defetmek. yabanc ıl. excuse o. çıkış kapısı. neşe ve zindelik. gayret sarfetmek. kullanma. s. mevcut olmak. 2. egzersiz. ında ıt) ibraz (dava s ıras i) gösterme. i. yerine getirmek. idam. çok keyiflendirmek. (dava sırasında i. 2. i. i. f. çıkış.´ni) ç ıkarmak. genleşmek. uygulamak. i. s.. mezardan ç ıkarmak. k ıs. teşvik etme. sergilemek. (güç) kullanmak. f. i. beraat ettirmek. execute execution executioner executive executive committee executive power executor executory exemplar exemplary exemplify exempt exemption exercise exert exert o. 1. (gayret) sarfetmek. i. egzistansiyalizm. 1.b. f. duman v. (cin. teşvik edici söz. u ğraşmak. s. ı. 1. 1. f. 3. s. 1. varolu şçu. egzistansiyalist. 1. çabalamak. 2. huk. yaşam. egzoz duman ı. aşırı yüksek. s. . çal ıştırmak. i. 1. kötü ruh v. büyümek. i. nefes vermek.

--ling) 1. sürenin dolmas ı. kovmak. sanmak. zannetmek.´ni) çekmek. (ayrıntılı bir şekilde) açıklamada bulunmak. engin. 1. büyütme. deneyimli. (ke ş t ı rmak. samimi. İng. i. s. acı v. 2. açıklayıcı. i. 1. 2. i. beklenti. sınırdışı etmek. i. masraf. (birinden) (bir şeyin lmasihtimalin ını) beklemek: He expects me to carry out the garbage. aç ıklamak. 2. kendi ç ıkarına kullanma. (sıkıntı. (--led. Benden yap şece ğini ummak. uzman. f. çürütmek. i. masraflı. sömürü. f. expatriate. tecrübeli. ölmek. sürenin dolmas ı. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşan kimse. açıklamada bulunmak. açık. deneme. i. f. (bahane öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek. i. 1. sömüren. (bir konuyu) f. geniş alan. açılan. genleşme. sona erme. fakat) elveri ırmak. geniş. tecrübe.. tecrübe. ara şifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak. i. atmak. 1. fiz. deneysel. f. s. f. s. 2. anlatılabilir. f. 2. 2. deneyim. 2. kahramanlık. gider. ümit. sarfetmek. açıklanabilir. pahalı. (bizzat) ya şamak. inceleme. 1. patlatmak. genişleme. 1. s. harcamak. i. dü şünmek. yanl ış olduğunu göstermek. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma.expanse expansion expansive expat expatriate expect expect the worst expectancy expectant expectant mother expectation expedience expedient expedite expedition expel expend expenditure expense expense account expensive experience experienced experiment experimental expert expertise expiration expire expiry explain explain away explain o. istismar etmek. süresi dolmak. i. anlatmak. sömürmek. kahramanca davranış. bitiş. izah etmek. beklenen şey. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli bir çareye başvurma. i. kendisinin niye öyle ığınıizah. masraf. z.s. (belirli bir alandaki) bilgi. sömürücü. genle s. f. usta. deney. s. hızland i. 3. i. (kendi ç ıkarı için) kullanmak. en ı kötü gerçekle i. i. 2. enginlik. eksper. ştırmak. harcama. dili.. açıkça. explanation explanatory explicable explicate explicit explicitly explode exploit exploit exploitation exploiter exploration explore explorer i. f. son nefesini vermek. patlamak. i. sona ermek. uzmanl ık. s. beklemek. bak. 3. hamile kad ın. ç ıkarmak. i. (süre) dolmak. k. büyüme. izahat vermek. 1. genişleyen. istismar. sömürme. kendi vatan ından başka bir ülkede yaşayan kimse. ştirme. s. açık bir şekilde. s. sona erme. başından geçmek. i. 2. 1. kolayla f. (özel bir amaçla yap ılan) uzun yolculuk. ara i. i. içten. f. izahat vermek. 2. i. 1. beklenti. s. anlatmak. ümitle bekleyen. açıklama. . deney yapmak. i. incelemek. (belki doğru olmayan şli bir çare. gider hesab ı. bitiş. bilirki şi. sarih. 2. umut. f. masraf hesabı. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli (bir çare).b. 1. kendisinin ne demek istedi ğini anlatmak. davrand izahat. (bir konuyu) şt ırma. genişletme.

doğaçlamayla. mevcut. (birinin) ac ıs ekkir olduğunu belirtmek. uzatma kablosu. özellikle. doğaçtan. aç ık. 3. kredi v. f. pozlandırma süresi. özel ulak. izah etmek. kamula ştırmak. ihracat yapmak.b. 1. sürmek. 1. patlay tart i. mat. sergi. dağınık düzen. dışarıya mal göndermek. manasız. ifade etmek. 4. i. d ışsatım. kovulma. i. doğaçlamayla söylenen/yapılan. fuar. aekspresle. for (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak. uzamak. maksadını anlatmak. çok büyük (ac ı/mutluluk). ifade.) verme. 2. dışavurum. 2. doğaçlamayla söylenen/yapılan. s. (bir kitap. irticalen. 3. ekspres (taşıt). paralel. belli. 1. maruz kalma.b. ince bir ğe sahip. s. foto. man. f. uzatma. s. ihraç etme. istimlak etmek. açabilen (konu). foto. tıpkı. d ış İng. pozometre. (yüzdeki) ifade. üstün. üs. i. doğaçtan. ihraç edilme. ışıklama süresi. 1. i. patlama. 4. İng. acele posta. ihraç etme. 1. gizli işleri i. ihracat vergisi. ını paylaştığını ş belirtmek. z. tabir. silmek. i.The house has a southern exposure. maruz b ırakma. s. i. teşhir etmek. 1. f. sergilemek. 1. 2. (yard ım. süper. başka sözlerle anlatmak. patlayıcı.b. ekspres yol. 5. yorumlamak. 3. kovma. i. acele posta. herkese duyurmak. irticalen. maruz b ırakmak. foto. meramını ifade etmek. istimlak.ış savunucu. 2. mükemmel. f. uzatmak. f. deyim. to (birine) taziyede bulunmak. 2. tam.´nin) müstehcen/sak ıncalı bölümlerini çıkarmak. i. 2. oyun v. 3. ihraç malı. çıkarmak. güzelli s. . ihraç etmek. ihracat lisans ı. (filmi) ışıklamak. z. üstel. 2.s. ız. s. doğaçlamayla. ifade. 2. kahkaha tufan ı. 3. 1. 1. 2. aç ıkça. üst. 1. 1. anlams s. (malı) yurtdışına satmak. z. i. mat. 4. etkisine açık bırakma. express one´s sympathy express one´s thanks expression expressionless expressive expressly expressway expropriate expropriation expulsion expunge expurgate exquisite extant extemporaneous extemporaneously extempore extend extended order extension extension cord extensive extent extenuate i. şiddetli malara yoltaraftar. deyim. 2. infilak. boyut. 2. s.) vermek. ekspres tren. manalı. poz süresi. sergileme. kamula ştırma. 2. bilhassa. 2. uzama. 3. otoyol. ihracatç ılık. ifadesiz. f. i. f. s. ış için) sergilemek. vurmak. anlat ım. i. hakkında şiddetli tartışmalar yapılan (konu). şükranlarını ifade (to) (birine) minnettar/müte etmek. ihracatç ı.explosion explosion of laughter explosive exponent exponential export export export duty export license exportation exporter expose exposé exposition exposure exposure meter exposure time expound express express express delivery express in other terms express o. mat. büyük. 4. i. i. beyan etmek.. 1. f. kredi v. f. kapsamlı. ihracat. etkisine açık bırakmak. ıcı madde. anlamlı.. (yard ım. hafifletici sebepler. z. uzatma kordonu. geniş. (sat açığa vuran makale/kitap. extenuating circumstances huk. ask. f. acele. özel. patlayıcı. 1. paralel telefon. açıklamak. ekspres. anlatmak. Evin cephesi güneye bak ıyor. İng. s.

müsrifçe. aşırı uçlar.. i. israf. 1. ruhb. s. i. bak. ruhb. s. canlılık ve neşelilik. öz. fahiş (fiyat). i. ola ğanüstü: extraordinarily beautiful fevkalade güzel. uç. (para) s ızdırmak. önekfevkalade: dışında: extramarital i. s. esans.1. f. i. aşırı derecede. 2. har vurup harman savurarak. uçta olan. zorla alan kimse. 2. para s ızdırma. dışişleri. extortioner. (bilgi) almak.b. abartı. s. yüzeysel. 1. ekstrapolasyon. ekstrem nokta. dış açı. dış taraf. the extremities eller ve ayaklar. a şırı. f. s. ç ıkarmak. uzatmak. i. i. i. d ışadönüklük. f. 2. (haraç) almak. olağanüstü bir örnek. söndürmek. nesli tükenmiş. 1. a şırı. sızıntı. 4. (bir kitap v. olağanüstü. konu d ışı. 1. d ışadönük kimse. çok fazla.. i. kökünden sökmek. fazla: Do you have an extra pencil? Fazla kalemin var m ı? 2. 1. harici. abartılı.. fazlalık. 3. 2. müsrif. hariç. ifrata kaçan kimse. 3. (bitkilerde) gürlük. i. çoğ. 2. (--led. i. ç ıkarmak. z. aşırı. 1. i. para sızdıran. 2. 2. 1. dış. aşırılık. yok etmek. 1. z. mat. dışadönük. s. 1. a şırı. s. f. çok çok. haraca kesme. . ders program ı dışında kalan. i. (diş) çekme. 2. 5. harici. ruh. d ışdeğerbiçim. dışarı sızan şey. 1.. i. 1. çok çal ış! i. savurganlık. insanı haraca kesen.exterior exterior angle exterminate external external affairs externals extinct extinct volcano extinguish extinguisher extirpate extol extoll extort extortion extortionate extortioner extortionist extra extraextract extract extraction extracurricular extradite extradition extraneous extraordinarily extraordinary extrapolation extravagance extravagant extravagantly extreme extreme case extreme point extremely extremes extremist extremity extricate extroversion extrovert extrude exuberance exuberant exudation s. seçmek. çok. dış. --ling) övmek. s. i. f. 1. f. s. (to) (suçluyu) (suç i şlediği ülkeye) iade etmek/ettirmek. yabancı (madde/cisim). f. 1. (özünü/suyunu) ç ıöz. çok canlı ve neşeli. 2. ç ıkarma. söküp atmak. zorla alma. itiraf ettirmek. kurtarmak. s.. sınır. dış. 2. suçluların iadesi. f. dışlar. z. 1. mat. sönmüş yanardağ. zahiri. haraçç ı. 2. kökünü kaz ımak. 1. 2. savurgan. çıkmak. extol. gür (bitkiler). s. özet. fevkalade. bak. 2. 2. ç ıkarmak. i. fazla. i. s ınır..´nden koparmak. f. Work extraevlilikd hard! Çok ışı. fevkalade. imha etmek. ek ücrete tabi şey. i. i. yangın söndürme aleti. zorla almak. (para) karmak. 1. söyletmek. uç. aşıt noktası. f. mat. 2. 2.

gözlük. i. 1. k. gözalıcı. görü ş. dili 1.. i. -i cesaretle kar şılamak. gözyuvar ı. kirpik. 1. Friday. f. 1. z. i. imal. 3. far. uydurmacı. astarlamak. yüz. faseta. sevinme. nominal de ğer. k. yalan. (bir zaferden sonra) çok sevinmek. s. yüze ait. . enfes. (saatte) mine. süper. cephe. göz çukuru. 4. f. uydurmak. sızmak. 1. i. göz alıcı şey. kaplamak. 3. masal. 2. fa notası. i. (ta şın) yüzünü yontup sindirmek. gözyuvas ı. çok güzel. kaş. 2. 2. tic. i. s. 5. gözkapa ğı. kuma ş. yüz. vaziyeti kurtaran. yapı. kolayla ştırmak. yapmak. görme duyusu. i. France. anat. uydurmasyon. efsanevi. i. Fahrenheit. 2.. göz. façeta. s. imalatç ı.exude exult exultation eye eye eye shadow eyeball eyebrow eyebrow pencil eye-catching eyeful eyeglasses eyelash eyelid eyeliner eye-opener eyesight eyesocket eyestrain eyewash eyewitness F F f F. frequency. gözevi. İngiliz alfabesinin altıncı harfi. harika. 2. yap ım. fluid. şılamak. anat. bez. mad. surat. i. 1. F. k ıs. alımlı. 2. k ıs. f fable fabric fabricate fabrication fabricator fabulous fabulously face face face down face the issue face the music face to face face up to face value facedown face-saving facet facetious facial facile facilitate f. Fellow.. kar tahammül etmek. i. itibari değer. 1. i. argo kendisini ele ştirecek/cezalandıracak insanların önüne çıkmak. bünye. çehre. süper. i. i. 1. müz. 2. i. imal etmek. 3. göz küresi. i. feminine. göz yuvarlağı. üretmek. following. yüz yüze. s. üretim. k ıs.. dili inan ılmaz derecede. f. (karşısındakini) bir durumu oldu ğu gibi kabul edip ona göre davranmak. s. i. sima. fine. güzel kız. i. i. al ın. dokuma. şakacı. kadran. yalan söylemek. 1. f. fabl. görgü tan ığı. yüzüstü. f. folio. bakmak. süzmek. yüzükoyun. inan ılmaz. aydınlatıcı/şaşırtıcı olay/haber. olağanüstü. 4. (bir duruma) dayanmak. ön yüz. s. yalancı. i. 5. z. ayna. göz banyosu. 2. 2. February. yüz masaj ı. karşı sında olmak/durmak. göz yorgunlu ğu. göz kalemi. i. i. göz far ı. doku. i. kolay. kaş kalemi. i. geom.

Merdivenlerden âdeta indi. fayans. s. yüreksiz. fair-weather friend iyi gün dostu. sar ışınl ı ml ı l ı k. faksimile. ıkşve güne şli (hava). bak. servis. 3. iflas etmek. i. sin.. adil... çarpanlara ırmak. 3. i. beceremeyiş. k. Gelmedi. i. i. (bir ön cephe. 2. sınıfta i. peri. kabiliyet. 1. fahrenhayt. i. duyum. s. f. öğ retmen (bir bir) üniversitenin) tüm öğretim ılarda) ön yüz. i. fecal. 1. kuvveti kesilmek. dürüstçe. ihmal. bayılma. ay tic.. kopya. 4. güzel. etmen. s. 2. dürüstaç bir kolaylıkla eleştirilebilecek veya alay konusu olabilecek kimse/durum... duyu. 2.. mat. 7. f. 2. soldurmak. birinin tur şusunu çıkarmak. f. i. 2. maskeleyen dış i. 3. temiz (kopya). i. mat.5. baygınlık. fuar. hizipçi. (özel bir hizmet için ışı)bas tesis. faks. 5. 4. etken. (yap ş . i. i. z. (bir ö ğretim kurumundaki) personeli. 1.. gerçek. uygun rüzgâr. açık tenli. çekingen. kusur. s. rengi atmak. hizip.ba bayg i. out fagot Fahrenheit faience fail failing failing failing that failure faint fainthearted faintness fair fair fair and square fair game fair to middling fair wind fairground fairly fairness fairy i. TV aç ılma. 2. 3. kavgac ı. s. 1. ıza: power mesle 2. (özel bir) hizmet. gösteremeyen kimse. İng. solmak. donuk. edat olmad ığı takdirde. 1. güçten dü şmek. fiyasko. geçici bir moda/heves. yetenek. âdeta: He flew down the stairs. kolaylık. ekilde. becerememek. kurallara uygun. 3. al i. 1. sin. ğinde/ibelirsiz. sin. başarısızlık. 2. başaramamak. kanıt toplayan. sınıfta kalmak. (--ged. grup. baygınlık. TV aç ılmak. bay ılma. İng. çarpan. görünü i. yer. 1. 4. çalı çırpı demeti. yetenek. gerçeklere dayanan. güzellik. f. bak. 1. adaletli/adil bir şekilde. fabrika. hizipler aras ı.. yap ım. TV kararmak. s. dili fena olmayan. 1. s..fairly adaletlilik. 2. tambölen.. fuar alanı. kurallara uygunluk. sarışın. s. 4. ibne. TV kararma. oldukça iyi. oldukça: fairly big oldukça büyük. i. argo homoseksüel erkek. ş hayatında hiç şarıın.ılm tıpk i. sahte. 2. 3. aksi takdirde.facility facsimile fact fact-finding faction factional factionalism factious factitious factor factor cost factory factual faculty façade fad fade fade away fade in fade out fade-in fade-out faecal faeces fag fag s. zayıf. i.. i. adaletli. feces. i. 2. faktör. s. (açıkta olan) fuar yeri. He failed to come. s. yeti. peri gibi. 2. --ging) birini çok yormak. perilere ait. okulun)2. s. 1. hizipçilik. 4. 1. faktör fiyat ı. 1. ık.o. (gerçe ği kadrosu. i. ar bay ılmak. açıuçarak k tenlilik. iflas. 2. 1. i. çini. . yapmayış. sin. 6. uydurma. i. zaaf. f. yavaş yavaş yok olmak. fena olmayan. 1.

başarmak. sahte. düşmek. i. dü 5. sadık olmayan. i. iman. uydurma. azalmak. 1. s. üçkâğıtçı. fall. 5. 1. umulan ra ğbeti hiç görmemek. dili işi bırakmak. sonbahar. ş (kale) zaptolunmak. dizilmek. vefas ız. inanç. 6. 3. -e sald ırmak. düşmek. i. başkasının cezasını çeken kimse. -e kapılmak. fall overboard fall prey to fall prostrate peri masalı. tuzağa düşmek. s. i. dili -in pençesine dü şmek. 2. 1. sadakatsiz. doğan. s ıraya girmek. yüzüstü dü şmek. gerilemek. 4. (fiyat. yağış 4. güz. çökme. ıatlatmak. şahin. 3. geri kalmak. güven. işten vazgeçmek. dökülmek. sava şırken ölmek. âşık olmak. i. 1. -in tutsağı olmak. sahte bir şey. hastalanmak. 2. yağmak.fairy tale fait accompli faith faithful faithful to his word faithfulness faithless fake faker falcon fall fall fall asleep fall asleep fall away fall back fall back on fall back upon fall behind fall by the wayside fall down fall down fall down in a fit fall flat fall for fall foul of fall guy fall ill fall in fall in battle fall in love fall into a trap fall into disfavor fall into disrepute fall into disuse fall into error fall into the clutches of fall of man/the Fall fall off fall on fall on one´s feet fall out fall over fall over o. ile çatışmak. Âdem ve Havva´n ın işlediği günah ve sonuçları. terkedilmek. vefakâr. vefakârlık. çok beğenmek. dört aya 1. olupbitti. k. bozu şmak. (çare olarak) -e ba şvurmak. dü . kavga etmek. 3. ask. sadık. aldatıcı. i. sadakat. 1. 2. Bu ay ğının üstüne dürastlad şmek. bırakılmak. din. ask. uykuya dalmak. çekilmek. argo 1. geri çekilmek. düşüş. i. üçkâğıtçı. itikat. .b. 2. kullanılmaz olmak. k. (güvenilecek bir kimseye/yere) ba şvurmak. yıkılmak. sıradan çıkmak. uydurmak. çökmek. keriz. kendini çok istekli göstermek. sıyrılmak. fenalık geçirerek yere düşmek. 2. emrivaki. dolandırılan kimse. itimat. hataya dü şmek. me. f. gözden dü şmek. aldatılmak. (gemiden) denize dü şmek. dü şmek. dü şmek. Hz.´nde) düşüş. 3. ın yirmisi cumaya . oldubitti.en) 1. adı kötüye çıkmak. uykuya dalmak. (fell. sözüne sad ık. kapanmak. This month the twentieth fell on a Friday. bozulmak. s. -e hücum etmek. bayılmak. talep. 2. f. 2. dolandırıcı. 2. şmek. sahtekâr. enayi. yüzükoyun kapaklanmak. güre ş düşüş. ısı v.s. 6.

man. samimiyet. f. ekilmemiş. çağlayan. eksik gelmek. nam. iyi . titrek bir sesle i. Benim payıma düştü. Plan suya ştü. s. 1. yanlış düşünce/inanç. çarp f. i. temelsiz. i. ğe/savaşa başlamak. 3. s. (of) yeterli olmamak. akrabalar. şöhret. kayıt.. s. devetüyü. i. k ıtlık. me şhur. dili suya dü şmek. 2. 1. dü şmek.şbak. sahtelik. (bir şeyi) herkese tanıtmak. f. aşinalık. familya. soyağacı. laubalilik. teklifsiz. 1. s. mantık kurallarına ırı sav. k. İng. yetmemek. dü yeme -e saldırmak. samimi. z. vefas ız. 1. 1. yalan. 4. 1. 2. falso. suya düşmek. His face fell.. tereddüt sendeleyerek yürümek. Suratı ıldı. ayk f. ünlü. . şecere. i. i.. ünlü.. düşmüş kadın. alageyik. k. soyadı. 2. His eye fell upon me. fall. as i. s. f. yanılabilir. bildik. hastalanmak. aile planlamas ı. aile adı. (gerçekleri) ıtmak. azalmak. aile. akanyıldız. -e kurban gitmek. i. 1. It fell to my lot. 2. s. 2.s. ailevi. yalan söyleme. radyoaktif serpinti. hataya düşebilir. iyi tan ınan. güvenilmez. nadasa b ırakılmış. (bir şey) hakkında bilgi edinmek. aile çevresi. i. aile babas ı. 2. bak. -e başlamak.b. bot. sahte. devetüyü rengi. aile muhiti. etmek. fahişe.´nde) tahrifat yapmak. Gözü bana ilişti. s ığın. gerçekleşmemek. -e âşık olmak. takma dişler. arkada familiarize. belge v. yanlış davranış. gücünü/hızını kaybetmek. boş gurur. s. umdu ğu gibi çıkmamak. aileye ait. 2. iyi bilinen. s. zool. safsata. i. with family family circle family man family name family name family planning family tree famine famish famous famously (of) 1. yanıltmaca. tanıdık. s. me şhur. ev bark sahibi. 3. soyadı. dili çok iyi. tanınmış. gerçekleşememek: The plan fell through.. 2. sendelemek. çürük. aşina. çoluk çocuk. f. teklifsizlik. -e koyulmak. (ses) titremek.fall short fall short fall sick fall through fall through fall to fall upon fall victim to fall/be in love with fallacious fallacy fallen fallen woman fallible falling star fallout fallow fallow fallow deer falls false false pride false step false teeth falsehood falseness falsify falter fame famed familial familiar familiarise familiarity familiarize familiarize o. açlık. 1. ün. (hesap. 2. şelale. yanlış fikirlere dayanan.

fan fan fan fan belt fan blade fan the flames fanatic fanatical fanciful fancy fancy fancy dress ball fancy o. 2. s. müz. veda. vantilatör. fantezi.s. inan ılmayacak kadar büyük (miktar). uza ğa. enfes. düşlemsel. 1. s. pervane mak. gerçek payı çok az olan. i. tıb. ünlem Elveda! i. çok kişi veya şeyi etkileyen.. taksi müşterisi. far off faraway farce farcical fare fare fare badly fare well farewell farewell dinner far-famed farfetched far-flung farina farm farm farmer farmhand farmhouse farming farmost farmstead farmyard far-reaching farsighted fart i. fantastik.şgerçekd z. i. çiftlik binalar ı arasındaki meydan. tiy. dü şünmek. f. farthest. 3. pervane kanad ı. (yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi. 1. s. 1. 1. 2. veda yeme ği. dili münasebet.. 4. Hayranlar ınızdandır. i. s. istemek. dü şlem. yelpaze biçimindeki herhangi bir şey. i. fanatik. k ıyafet hayallerinde kendini ( şöyle veya böyle) görmek. They didn´t go far. ba ğnaz.. i. --ning) yelpazelemek. 1. çiftçilik. kaba osuruk. yılanın zehirli dişi. hayal gücü. 1. yiyecekler. saçmal ık. 2. i. 1. bak. s. körüklemek./Bilakis. dalg ın (bakış). i. k. 3. kaliteli (g ıda f. sını rs. ırgat. 1. (birisi) için iyi gitmek. rençper.: He´s far and away the best. Öbürlerinden kat katNe daha iyi. s. fang fanny fantastic fantasy far far afield far and away Far from it. s. f. hipermetrop. s./Tersine. sanmak. beysbol meraklkay mak. çok süslü. 1. 2. dili hayran: She´s one of your fans. maskaralık. hayal gücü. mutaassıp. yelpaze. almaz. popo. s. çiftlik ve içindeki binalar.. s. 3. 3. . 2. yemekler.ız hayal veya hayali. f. Onun için kötüydü. lüks. k. i. fars. fanatik. öngörülü. (birisi) için kötü olmak: He fared badly. ba ğnaz. fantezi. s. -den hoşlanmak. 2. fantezi. 1. i. osurmak. i. uzaklara yayılmış. Uzağa dışında. gülünç. f. çiftçi. (--ned. zannetmek. i. İkonu stanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. irmik. -den uzak. hayalperest. ak ıldışı lem. 2. hayal. 2. 1. 2.. 2. i. s. üstün maddeleri). s.. ileri görü şlü. bilet ücreti. balosu. yol paras ı.. 3. k. k ışkırtmak. 2. i. baseball fan ısı. süper. ak ıl ışı 4. dili k ıç. 1. i. çiftlik. harika. i. çiftçilik yapmak. (öbürlerinden) kat kat daha . i. 1. hayal etmek. dü. mutaassıp. ışı. çok uzak. hayali. çiftlik avlusu. çok me şhur. 2. i. uzak. çiftlik evi. uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul.

--test) 1. i. s. i. i. kaderci. s. fasikül. tez. 1. pizza gibi) hazır yiyecekler. bağlanmak. i. en ötedeki. 1. 4. en ilerde. f. en ötede. (otoyolda) sürat i. kadercilik. faşizm. f. 2. 3. vahim. -e saplanmak. çok ilginç. suçu birinin üstüne atmak. cazibe. kopça. en uzakta. yazg ı. revaçta olan. i. 2. ölümcül. 2. yazg ıcı. peder. f. -e tak ılmak. seri. daha uzak. çıtçıt. semirmek. en uzak. 2. 3. i. i. kayınpeder. oruç tutmak. modac ı. . fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta. s. daha ötedeki. mahfuz yer. öldürücü. (hamburger. çeyrek peni (eski bir İngiliz parası). Peder (papazlara verilen unvan). i. f. yağlı. argo zengin adam. bağlayan şey. ölümcüllük. 1. i. (--ter. suçu birine yüklemek. s. anlamak. öteki. 1. şişmanlatmak. kulaç (uzunluk ölçü birimi). 1. rağbette olan. z. fatalist. yazg ıcı. Noel Baba. moda olan. İng. semirtmek. şekil. mukadderat. i. bağlamak. daha uzaktaki. hızlı yaşayan. i. f. 2. vahim. şeridi. on (gözü) (bir yere) dikmek. hızlı. tutturulmak. iskandil etmek. solmaz. (birinin) ilgisini/merak ını çok çekmek. arka kaportas ı yatık spor araba. bağ. şık. şişman. yapmak. z. tutturmak. 1. moda. yormak. alınyazısı. faşist. çabuk. süratli. 2.farther farthermost farthest farthing fascicle fascinate fascinating fascination fascism fascist fashion fashion designer fashion model fashion show fashionable fast fast fast asleep fast color fast food fast lane fastback fasten fasten on/upon fasten the blame on s.. anayurt. korunak. s. 1. kader. 2. fastener fastidious fastness fat fat cat fatal fatalism fatalist fatalistic fatality fate fated fateful father Father Father Christmas father-in-law fatherland fatherless fathom fatigue fatten s. en uza ğa. 1. kavramak. fatalite. biçim. bitkinlik. 2. 3. s. şrep. tarz. sabit (renk). şekil vermek. 1. fatalist. (kaza sonucu olan) ölüm. fatalizm. s. titiz. en uzak.o. semiz. defile. i. i. yazg ıcılık. ötedeki. babas ız. 2. s. çengellemek. f. dolgun. sabitlik derecesi. zor be ğenen. yağ. anavatan. i. oruç. s. i. 1. hafifme ış. i. 1. -i kafasına takmak. f. s. daha ilerdeki. kaderde olan. kalın. üstünde durmak. baba. i. i. 3. 2. büyük merak. yorgunluk. uçarı. manken. derin uykuya dalm solmaz renk. kaderci. i. 2. s. 2. s. s. öldürücülük. ücra yer. (kuma ş boyası için) sabitlik. şişmanlamak. i. çok enteresan. çengelle bağlamak.

korkunç. noksans ızlık. favori. k i. favori. 1. ku ştüyü ile kaplamak. 2.. tercih (bir s. kazanacağına inanılan ışç s. kim. musluk. lütuf. s. sevgi. sima. fauna. yar ıı r. f. i. (cesaret veya bedensel i. f. i. 1. f. hebennekalık. s. k. korkmak. tüys ıklet. tüy.. bak. dobiş..kat müsait. yaltaklanmak. çehre. 2. i. 2. dehşetli. as ıl film. çok sevilen. ıc ılıen k. ziyafet. 2. s. uygulanabilir. 2. dili etkilemek: It didn´t faze him at all. hebenneka. s. 1.fatty fatty acid fatuity fatuous faucet fault faultless faultlessness faulty fauna faux pas fava fava bean favor favorable favorite favoritism favour fawn fawn fax faze FBI fear fear fear the worst fearful fearless fearlessly fearlessness fearsome feasibility feasibility study feasible feast feat feather feather feather bed feather one´s nest featherbrained feathered featherweight feature Feb February fecal s. yılmadan. çürük. . jeol. s. gözü pek. 1. ziyafet vermek. kusurlu. Onu hiç etkilemedi. f. f. faks makinesi. 2. f. 1. bak. 2. 2. bak. yap ılabilir. f. 2. pot. yanlışsızlık. f. yılmaz. 2. fizibilite. s. i. şubat. şişko. onay. tüy takmak. 1. verilen) ho şa giden. noksans i. iyilik. ço ğ. 1. en kötü ihtimalin gerçekle şmesinden korkmak. dili küpünü doldurmak. sa ğlam bir temele dayanmayan. 4. 2. 5. i. mümkün.. dalkavukluk etmek. s. 1. budalaca. tüylü. budalalık. (birinin karakterinde) kusur. yanl ış. yağ asidi. 2. yüz hatları. February. kay i. f. kayırma. sempati. 3. s. 1. i. -de kusur fay. uzun makale. yüz. çoğ.. i. güç isteyen) ba şarı. favor. korkusuzluk. kendini ak ıllı sanan budala. i. iltimas. bayram. kabahat. Hrist. 4. 1. 1. 3. i. faks.. direy. korku. z. kusursuz. aşağ. f. doyas ıya yemek. 2. -de önemli bir rolü olmak: This ıs. özellik. yanl ışsız. fakslamak. broad bean.davete uygun. 3. yortu. i. sar ımsı kahverengi. i. ılanlara ufak iyi. falso. faks. yağlı. kuş beyinli. 1. 1. çok sevilen kimse/ şey. gözde. defolu. --s (fô´nız)/--e (fô´ni) i. 1. faksla gelen mesaj. i. korkak. i. yüzdeki organlardan biri. broad bean. korkusuzca. gözde. İng. k. korku veren. i. 1. fizibilite raporu. yap ılabilirlik. s. s. the Federal Bureau of Investigation.4. alageyik yavrusu. kuştüyü yatak. i. tenis servis hatasıı z. 2. kırık. s. sevgili. tarafını tutmak. i. 2. geyik yavrusu. dışkıya ait. . korkusuz. korkunç. hediye. 1.bulmak. beğenme. ziyafette yiyip içmek. i. k ıs. noksan.

s. 2. i. geri zekâlı. dili üzülmek. 1. kendini rahat hissetmek. 2. yad ırgamamak. giriş ücreti. 2. federalize. beslemek. fötr şapka. s. dokunma. pol. el sürmek. 1. fötr. 3. ıda. elinden i ş gelmeyen.. kuvvetsiz. i. 4. yedirmek. sudan/denizden ç ıkmış balığa dönmek. başı dönmek. .feces feckless fed federal federalise federalism federalist federalize federate federation fedora fee feeble feeble-minded feebleness feebly feed feed feedback feedbag feeder feeding bottle feel feel feel an affinity for feel at ease feel at home feel bad feel for feel giddy feel in one´s bones feel keenly feel like a fish out of water feel like doing feel like o.. s. doktor ücreti. on ile beslemek. 3. (felt) 1. kendini iyi hissetmek. s. i. feel low feel no pain feel no pain feel o. kendini (bir şeyi yapmaya) mecbur hissetmek. be fed up with argo -den b ıkmış olmak.. 2. 4. k ıpır kıpır olmak. f. içi rahat etmek. (devletleri) federasyon haline getirmek. i. morali bozuk olmak. federalizm. f. federal. kendini tur şu gibi hissetmek. s. hissetmek. amirane tavırlar içinde olmak. 2. coşmak. anlamak. i. yem torbas ı. illallah demek. obliged to feel one´s oats feel one´s oats feel one´s way feel pity for feel queasy feel rotten feel shame feel sick at/about i. 1. İng. k. zayıflık. i. i. ile beslenmek.. i. -in çektiklerini anlamak. k. -e ac ımak. kuvvetsizlik. (bir şeyin (birini) çok çekici bulmak. i. z. -e çok üzgün olmak. birinin bir şey hakkındaki düşündükleri/izlenimleri. bak. i. 2. keyfi olmamak. zayıf bir şekilde. Kendimi iyiırd hissediyorum. zayıf. zilzurna sarhoş olmak. dili baya ğı sarhoş olmak.. geribesleme. midesi bulanmak. federalist. yem. f. f. (for) -den utanç duymak. f. içine doğmak. argo sarho ş olmak. federasyon. (hayvan) beslenmek. biberon. ongyemek. dışkı. 1. bak. elleri ile yoklamak.s. fidbek.. cansız. kuvvetle hissetmek. k. yem kab ı. beceriksiz. yerinde duramamak. gibi uyand ığı) his. duymak: I feeldokununca good. federasyon haline getirmek. s. yemlik.. hafifçe. 2. i. zayıf. fiz. canı yapmak istemek. (fed) 1. geribildirim. feed. 2. el yordam ıyla ilerlemek. . kuvvetsizce. yiyecek. 2. vizite. kendini iyi hissetmemek. çok ihtiyatlı davranmak. yemek. 1. kendini beğenmek. f. yemek vermek. dili 1. dokunmak. 2. ücret. 1. 1.

çamurluk. i.. huk. i. çit veya parmakl ık malzemesi. -i kovmak. feldispat. bak. i. sersemlemek. merak etmek. rezene. i. 1. foot. his dünyası. (yapar) gibi görünmek.üyelik. keçeli kalem. maya. uygun. dişilik. feel. saadet. hemşehri. kad ına özgü. f.. yurttaş. çit. i. mutluluk.. üzülmek. 1. mayalanma. 2. 2. 1. 2. s.. huk.. (bir bilim kurumunda) i. dokunaç. i. i. mahcup olmak. kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek. 2. dili kendini iyi hissetmek. i. raziyane. eskrim.. 2. f. 3. i. s.. eskrimci. s. i. 1. çalıntı mal alıp satan kimse. feminist. kendini geçindirmek. dert orta ğı. feminizm. vatanda ş. dişil. kişi. yanıltma. -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle ayırmak. bot. münasip. zool. fall. ek şime. mesut. f.. k ıs. f. 2. s. kadınsı. arkadaş. i. i. a ğır suç. i. şöminenin önüne konulan alçak parmaklık. fötr. adam. (bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money. intihar etme arzusu duymak. -i uzakla ştırmak.s.. i. bak. i. f. çoğ. dü şürmek. (bir bilim kurumunda) üye. mutlu. eskrim yapmak. numaras ı yapmak.. yanıltma hareketi yapmak. 2. midesi bulanmak. ask. başı dönmek. dişi. suçlu. 1. 4. bak. ço ğ. i. i. 2. i. tahta perde. isabetli.. 1. kadınlık. k. yan ıltma hareketi. 1. hem şeri. fend off fender fennel fenugreek ferment utanmak. bataklık. his. yere sermek.feel small feel suicidal feel up to feel up to par feel woozy feel/be troubled feel/get/have an/the urge to feeler feeling feet feign feign madness feint feldspar felicitous felicity fell fell fellow fellow citizen/countryman fellow sufferer fellow townsman fellowship felon felony felt felt felt-tipped pen/felt pen fem female feminine femininity feminism feminist fen fence fence fence off fencer fencing fend fend for o. ba şının çaresine bakmak. deli numaras ı yapmak. 1. 2.. f. f. 1. 1.. female. çemen. parmaklık.. i. iç âlemi. 1. grup. i. burs. feminine. dilb. cemaat. keçe. i. 2. i. duygu. arkada şlık. 2. kardeşlik. kesip devirmek. 1. (in) -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle çevirmek. . . yerinde. min. Birdenbire içinde para kazanma tutkusu uyand ı. 2.

i. fetişizm. pis kokan. engellemek.ferment ferment trouble among fermentation fern ferocious ferocity ferret ferret ferret out Ferris wheel ferroconcrete ferry ferryboat fertile fertilise fertility fertilize fertilizer fervent fervid fervor fester festival festive festivity festoon fetal fetch fetching fetid fetish fetishism fetter fettle fetus feud feudal feudalism feudality fever fevered feverish few few and far between fez fiancé fiancée f. bayram. s. s. i. i. az. ate şlilik. ek şimek. 2. hararetli. İng. şli. şenlik. 1. 1. 1. böyle ta bir ta şıttekne. 1. böyle bir taşıtla vapuru. verimli. s. mayalanmak. 2. i. dişil nişanlı. verimlilik. i. 3. (çoğ. s. i. cenine ait. vahşi. şen. i. i. dönme dolap. al ımlı. i. s. buka ğı. hararetli olan. çekici. kan davası. 1. s. 1. ateş. vapur. zool. ayağına zincir vurmak. irinlenmek. i. i.. bayrama ait. f. mayalanma. Büyük bir heyecanla ba ğırıyordu. (birilerini) k ışkırtmak. 2. feodalite. s. 2. arayıp tarayıp bulmak. aşk merdiveni. bağlamak. ateş. f. yortu. neşeli. i. telaşlı. fermantasyon. sal v. s. i. kutlama: What kind of festivities will there be? Ne gibi kutlamalar olacak? i. hararet. eril nişanlı. döllemek. e ğreltiotu. ğlamak. 2. ate şli. hararetli. cenin. ateşli. koku şmuş. hararetlilik. bereketli. araba ın işlediği yer. engel. vahşet. f. feodal. a ate s. i. çok nadir. 1. çoğ.. Duygu yoğunluğu belirtir: He was shouting in fever of excitement. s. alıp getirmek. feston. s. ateşli. getirmek. iki k ıyı arasında araba/insan taşıyan gemi. kayık. füjer. betonarme. ateşi çıkmış. 2.. bak. fertilize. 2. iki k ıyı feribot. vahşilik. hararetli. 1. i. ihtilaflı olmak.. f. arayıp taramak. humma. gübre. 2. i. --zes) fes. 2. hâsılat getirmek. heyecanlı.. . dili cazibeli. feodalizm. i. f. i. hararet. gelir sağlamak. f. i.. uzun süren dü şmanlık. 2. f. k. i. yırtıcı. festival. 1.. azmak. kavga etmek. s. az miktar. 1. da ğgelinciği. gübrelemek.. 3. arasında araba/insan şıyan i. bot. f. i. iltihaplanmak. i. ate şli.b. fetiş. gen. elini ayağını ba i. i.

çabuk öfkelenen. i. 1. --bing) yalan söylemek. saha. roman ve hikâye edebiyat ı. i. k ıta tatbikatı.getiren. küçük yalan. (çifte) dürbün. otlak. dili 1. (bir spor tak ımını) sahaya ıkarmak. k ıpır kıpır. on beşte bir. hikâye/roman şekline sokmak. vefa. i. tiryaki: a tennis fiend tenis hastas ı.. 2. hercai. i. sert.fiasco fiat fib fiber fiberglass fibre fibrous fickle fiction fictionalise fictionalize fictitious fiddle fiddle around fiddle away Fiddle! fiddle-faddle fidelity fidget fidgety fief field field artillery field day field events field exercise field glasses field hockey field hospital field maneuver field manual field marshal field mouse field officer field officer field trip fieldpiece fieldwork fiend fiendish fierce fiery fiesta fifteen fifteenth fifth fifth wheel i. s.. i. zebani. 1. ask. sadakat. 2. on be şinci. tarla. farzolunan İng. k. s. s. saçma sapan sözler. kızgın. i. şturucu. huk. i. s. dili düşkün.. 3. on beş. karar.. rahat durmayan. çim hokeyi. 1. an opium fiend afyonkeş. 2. oyalanmak. fiber. vahşi. ask. 2. uydurma. i. alan. barut gibi. 2. on beş. i. değişken. fırdöndü.. (aşkta) vefasız. f. on beş rakamı (15. lif. alan yarışları.. be şinci. üstsubay. beşte bir. İng. rahat oturamamak. (öğretimde) gezi. sahra hastanesi. bak. 1. 1. zırva. hasta. şehvet dolu. 2. ask. şeytani. zeamet. i. 1. i. f. dönek. durmadan k ımıldamak. bayram. mevhume. cam elyaf ı.. (zamanı) boş geçirmek. vakit geçirmek. i. f. f. s. s. ateşli. mera. kaypak. 4. . s. XV). tımar. hayali. gereksiz şey/kimse. 2. spor bayram ı. fiyasko. 1. i. 1. 1. s.. lifli. fictionalize. ç ask. vakit geçirmek. 2. şeytan. s. meraklı. k. şeytanca. i. i. emir. 2. k. galeyana 5. kara manevras ı. ünlem Hay Allah! i. 1. dili keman. ateşli. hercai. 2. i. sahra topu. tarla faresi. ask. oyalanmak. üstsubay. kolaylık olsun diye gerçek gibi şey. deli. (--bed. co i. sahra topçu s ınıfı. 3. şiddetli. s. sahra talimatnamesi. atmak. yerinde duramamak. 2. festival. feldmareşal. ateş gibi. ifrit. bak. keman çalmak. f. çayır. f. uydurmak. (bilgi toplamak için yap ılan) alan araştırması. yortu.

f. -i planlamak. dolgu maddesi. L). 2. Fiji´ye özgü. -e güvenmek. yürütmek. elli. i. bot. i. 3. i. 2. k. dövüş horozu. doyurmak. 2. ellide bir. i. 3. Fijili. figure. dosyaya koymak. i. fill out fill s. mecaz. kavga etmek. (fought) 1. 3. İşimizi görür bu. figurative. oto. doldurmak. 2. evrakları dosyalayan görevli. yarı yarıya. i. -i çözmek. 2. dolgu. i. 1. lif. 1. 1. fileminyon. dövüşmek. kavga. 3. ercik sap ı. rakam. 1. avc ı bombardıman uçağı. filaman. i. 2. törpü. savaş. dili sanmak. incir a ğacı. 2. dolgu toprak. boy bos. 1. kilo almak.´s shoes fill the bill s. i. 3. figür. 1. ı vermek. 2. elli rakam ı (50. 2. i. geçici olarak bir i şte çalışmak. -i anlamak. dili birinin yerini doldurmak. 1.fiftieth fifty fifty-fifty fig fig fight fighter fighter plane fighter-bomber fighting fighting cock figment figurative figure figure figure of speech figure of speech figure on figure out figure skater figure skating figure up figurehead Fiji Fijian filament filbert filch file file file a complaint file clerk filet filet mignon filial filings fill fill a prescription fill a tooth fill dirt Fill her up! fill in fill in for Fill me in on the situation. 2. i. 2. 2. sayı. sava mücadele etmek. Depoyu doldur! 1. Fiji. mecaz. toplamak. 1. ılı olarak şikâyet etmek. k. eğe. filing cabinet evrak/dosya dolabı. . eğe talaşı. 4. 2. k. f. dolguyla meydana getirilmi ş yer. s. tel. sava şç avcı uçağı. zannetmek. Durumu bana aç ıkla. dosya (bir şyaz eyle/ki şiyle ilgili belgeler). f. 1. (birinin) yerine çalışmak. fileto. i. iplik. önemli bir rol oynamak. gemi aslan ı. elek. (formu) doldurmak. Fijili. çoğ. avc ı uça ğış . dosya. ellinci. a şırmak. f. dolmak. 2. dosyalamak. s. 1. 1. dosya. k ıs. çalmak. u ğraşmak. figür pateni. f. Fiji. elli. i. fındık. boksör. -i hesaba katmak. incir. numara. s. s. evrak/dosya dolab ı. işini görmek: This´ll fill the bill. mak. dolgu. i. artistik patinajc ı. mecazi. i. 2. doldurmak. reçetedeki ilaçlar dolgu yapmak. dili 1. 1. i. eğelemek. f. evlada ait. huk. 3. törpülemek.. s. i. klasör.o.. 2. i. evlada yak ışır. 1. mücadele. artistik patinaj. Fiji Adalar ı´na özgü. dövü ş. i. (bir hesab ı) toplamak. endam. ı. ihtiyac ını karşılamak. bilg.

filtre kâğıdı. 1. ince ruhlu. biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. üstün. filtreli sigaralar. kesin. kat ışıksız. film çekmek. 1. 1. film. suçlu ç ıkarmak. i. zool. yatırımcı. f. i. tête-à-tête with find out Find out if he came. dolma. hassas. 1. dolgu. finalize. bir şey birinin hoşuna gitmek: She didn´t find his ways sympathetic. ince tabaka. film duyarlığı. yüzgeç. dolgu macunu. i. 2. . finalist. son şeklini vermek. strange find s. find s. ispinoz. 2. 2. süzüntü. zarif. k. s. 1. pislik. 1.o. 6. sömestr sonu veya kurs sonu s ınavı. 5. (jürinin verdiği) karar. 2. 1. i. final spor final ko şusu. f. i. ince. mali yıl./s. Onun ışları ho şuna gitmedi. i. müz. zar. i. mükemmel. iş bulmak. 2. sympathetic finding fine k.t. Problem paras ızlıktı. i.s. benzin istasyonu. 2. f. i. i. spor final. duygulu. f. i. film yıldızı. kemiksiz et/balık. bitirmek. finansman. para: A lack of finances was the problem. 2. mali durum: His finances are in good shape. Onun mali durumu iyi. bulunmu s. para s ıkıntısı. bütçe yılı. doldurmak. dili ihtiyac ı karşılamak. filtreli (sigara). ço ğ. boyacılık filler. kesinlik. mali. i. i. 1. çok pis. güzel. finanse etmek. i. ince.fill the bill fill up filler fillet filling filling station filly film film speed film star filter filter paper filter paper filter tip filter-tipped filth filthy filtrate fin final final heat finale finalise finalist finality finalize finally finance finances financial financial pressure financial year financier financing finch find find employment find fault find fault with find guilty find o. sigara filtresi. dolgu. güzel (hava). huk. foto. 1. finansç ı. doldurma. finansman. İng. aç ık. dili. final. di şçi. f. 1. 3. filtrat.t. 2. bak. ince örtü. sonunda. öğrenmek. i.. filtre. halis. filtreden geçirmek. s. katk ı maddesi. 1. yıl sonu. kendini (biriyle) ba ş başa bulmak. spor final: final match final maç ı. i. davran ş/ke şfedilmi ş şey. 1.. (with) kusur bulmak.. s. ke şfetmek. saf. (found) bulmak. finans: ministry of finance maliye bakanl ığı.. 2. sin. f. i. i.. i. filme almak. 2. Gelip gelmediğini öğren. k ısrak. filtreli sigara. 1. 2. -e kusur bulmak. 2. sonuncu. saç band ı. 4. maliye. 1. fileto. nihayet. 2. son. O benim tuhafıma gidiyor. s. z. filtre kâğıdı. âlâ. 2.

o. süslü giyim. i. (toprak e şyayı) (fırında) pişirmek. itfaiye. itfaiye arabas ı. i şini bitirmek. (birini) gayrete getirmek. ihbarc ı. İng. köknar. 2. s. i. ateş. f. i. yangın söndürme aleti. dili bitirmek.o. dili öldürmek. güzel sanatlar. itfaiye arabas ı. k. mahdut. ilk silah atan olmak. 2. 2. f.´ni) fayrap etmek. sona erdirmek. (motoru) çal ıştırmak. i. go over the matter with a fine-toothed i. grev kırıcı. i. i. 2. 1. tamamlanmak. bitmek. i. Fin. bitiş. yangın söndürme gemisi.b. ile işi bitmek: If you´ve finished with that computer. 2. f. ustalıkla durumu idare etmek. 1. spor finiş. f. up fire s. yangın sigortası. mat. el sürmek. Finlandiyalı. i. parmak izi. (silah) ateş almak. Finlandiya. f. ateşli silahlar. itfaiye. . (bir iş için) (birini) şevke getirmek. 3. ustalık. i. sonlu. parmak ucu. yangın alarmı. i. hain. comb ince eleyip s ık dokumak. 1. top. dilb. argo 1.fine fine arts fine arts finery finesse finger fingernail fingerprint fingertip finicky finish finish line finish off/up finish with finite finite verb fink Finland Finlander Finn Finnish fiord fir fire fire fire a salute fire a shot fire alarm fire brigade fire department fire engine fire escape fire escape fire extinguisher fire hose fire hydrant fire insurance fire questions at fire s. fine-toothed comb ince di şli tarak. bitirmek. 1. bitirmek. i. up fire station fire the first shot fire tower fire truck firearms fireboat i. güzel sanatlar.t. s. (kurşun. dili işten ışıyla selamlamak. 1. 1. ile ilişkisini bilgisayarla işin bittiyse 2. yangın kulesi. with enthusiasm for fire s. tırnak.. 2. 4. gammaz. yangın merdiveni. O onu kullanmak istiyorum. i. 3.b. I´d like to use it. fjord. i. ispiyon. s. yangın musluğu. sona ermek. Fince. bak. itfaiye te şkilatı. incelik. ispiyoncu. itfaiye binas ı. v. yangın zili. k ılı kırk yaran. Finli. Fince. Fin. parmak tırnağı.´ni) ate şlemek. 2. s. 1. titiz. k. yangın merdiveni. (birini) soru ya ğmuruna tutmak.. top atbir bir el silah atmak. (tüfek. (soba. i. belirli el silah) atmak. para cezasına çarptırmak. çekimli fiil. kalorifer v. parmak. i. yangın. s ınırlı. para cezas ı. yangın hortumu. ellemek. tamamlamak. parmakla dokunmak. top. k.

üste ğmen. zemin kat.ım. pelte. önce. top v. i. dili ateş hatt ateşleme mekanizması. kesin teklif. çikolata v. çatapatlar v. 3. gala. ilk do ğan. (A.firebrand firebrick firebug firecracker firefly fireman fireplace fireplug fireproof fireside firewood fireworks firing firing line firing mechanism firing pin firing range firing squad firing squad firm firm firm offer firmament firman firmness first first aid first aid first and foremost first class first class first floor first floor first impression first lady first lieutenant first lieutenant first name first night first person first person first watch firstborn first-class firstly first-rate firth i. yangın musluğu. en başta. i. gök kubbe. s. ekstra. ateşlenme. 3. 4. birinci. s. s. ask. 1. birinci kat. yanmaz. silah) atma. i. 2. atış alanı. ilk. i. pişim. İng. kestanefişekleri. 2. 2. yangın tuğlası. ilkin. birinci. i. havai fişekler. üstün. evvela. ilkin.men (fay´ırmîn) i. birinci mevki. z. poligon. s. ekstra. ilk çocuk. i. çikolata v. ocak. en büyük. yanan odun parças ı. sallanmayan. dilb. ilk izlenim. ba ş. i. sağlam. idam mangas ı. k. itfaiyeci. donmu ş (jöle. 1. (tüfek.b. . sağlamlık. ateşleme iğnesi. s. (İskoçya´da) haliç. i. ateşleme pimi. gecenin ilk nöbeti. aç ılış gecesi.´ni) ate şleme. ilk: When we first came here it was a village. 4.B. birinci s ınıf.D. mükemmel.b. çoğ. ilk ad. kestanefişeği. ateş alma.b. ilk yardım.D. z. birinci kat. atış mangası. z. belirli bir el ı. 1. ilkönce.´de) cumhurba şkanının karısı. ortalığı karıştıran delifişek. ateşböceği. mükemmel. 2. zemin kat. önce. firma. üsteğmen. (fiyatlarda) istikrar. i. i. i. i. İlk geldiğimiz ilk yard tıb. ateşleme tertibatı. i. A. evvela. fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi. birinci mevkide. top. at ış. ask. 3. tahvil tic. birinci şahıs.B. 4. birinci tekil veya ço ğul şahıs. 1. s. pelte. 2. ilkönce. şömine. 2. ocak ba şı. birinci s ınıf. birinci mevki. 1. 2. kaymayan.´ne özgü) donmu şluk. ilk. (taşıtta) birinci mevki. (jöle.b. birinci s ınıf. s ıkı. dilb. 1. birinci mevkie ait. sıkılık. i. 2. i. i. ferman. kundakç ı. İng. (kurşun. odun. (toprak eşyayı) pişirme.). üstün. fire. 1. i. 1.

--ting) 1. -e göre olmak. (kahvaltı/öğle süslenmek. spor yapmaya haz ır. Bu işte bir bityeniği var. terz.o. . dili bir şeyi yapmak ya da ondan tamamıyla vazgeçmek: You must either fish or cut hikâye.. i. -i ayarlamak. k. dikkatini -e çevirmek. -e yak ışmak. fish. balığı çok. fitings. z. f. mali yıl. tamir etmek. -i seçmek.b. 2. i. dövüşme. dili şüphe ıran: There´s something fishy about this. dili 1. k. (rakor. borucu. tesisatç ı. i. k. olta kam ışı. out for fit to be tied fitful fitness fitter fitting five fivefold fix fix fix a place up fix o. 1. düzensiz. 2. bölünüm. s. k ısa aralıklarla bölünen. masal. değişik türler için fish. isk. i. haz i. beş rakamı (5.´s wagon fixation fixed s. uygun. ş(bir) aksesuar. çoğ. de ğişmeyen.er. gözünü -e dikmek. i. 3. uygun olma. beş kat. birini mahvetmek. 1. 2. 1. babalar ı tutmuş. 1. i. prova. k.es) balık. 2. -i ını sağlamak: This job fits you uydurmak. zıvanadan çıkmış. olta. spor yapmaya ır olma. dolaylı bir şekilde istemek/aramak. i. balık kılçığı. (--ted. k ılçık. bait! Ya bu deveyi güdersin. i. 1.o. olta ipi. yumruk. kesintili. (sabitle ştirecek bir şekilde) takmak. i. -in uymas beş para etmez.men (fîş´ırmîn) i. tayin etmek. olta tak ımı. man şon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça. mali. balık tutmak. -e uygun olmak. içinde balık tadı olan. 1.o. s. küplere binmiş. fish. cent store/dime store/five-and-ten ucuz e şya satılan mağaza. kendini süslemek. çobe ş. tıpatıp uymak. 2. 1. uyand s. fiz. 4. bölünebilir. k. nöbet. f. beş misli. kararla ştırmak. ya da bu diyardan gidersin! palavra. hiçbir işe yaramaz. aşırı düşkünlük. up fix on fix one´s attention on fix one´s eyes on fix s. yerleştirmek. birinin hakk ından gelmek. mali yıl. five-and-ten-cent store/tens. 2.s. s. dili çok öfkeli. miktar bir yeri tamir v. (bedenen) formda olma. balık avlamak. 3. i. bulanık suda balık avlamak. f. s.V). s. file çorap. uygunluk. olta çubu ğu. i.´ni) etmek. (bedenen) formda olan. ince çatlak. 2. -e karar vermek. balık ağı. s. ğ. balıkçı..fiscal fiscal year fiscal year fish fish fish for fish in troubled waters fish or cut bait fish story fishbone fisherman fishing line fishing pole fishing rod fishing tackle fishnet fishnet stocking fishy fissile fission fissure fist fisticuffs fit fit fit fit for nothing fit like a glove fit s. misina. uygun. i. aşırı bağlılık. sabit. dili birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak. be . 2. beşli. i. up with fix s. balık kokan. k. (çoğ. yar ılım. 3. yumrukla şma. dili şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış. kriz: a fit of coughing öksürük nöbeti. birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek. (tarih. 1. yar ılabilir.

out k.. (kanat) ç ırpma. ask. (off/away) (boya tabakalar ı v. kabarmak. f şlayıp sonradan suya v. k ısa fakat önemli bir haber. fla ş . s. İng. soda. ince bir tabaka halinde olan parça. flama. ayg aniden gelen sel.b. zambak. 2. flanş. in flagrante delicto. i. --ging) yorulmaya ba i. i. f. f. 4. 2. k. birden aklından geçmek. s. 2. i. saçma. pervasız (suç işleyen kimse).. (çoğ. güçsüz. (çad ıra ait) etek. küçük dilini yutturmak. 3. palavra. ışı k saçmak. i. i. bayrak. 2. --s/--es) zool. f. geçmek. cansız. 2. i. 4. (--ged. 1.. sabun bezi. 6. gevşemiş. sabunluk. saman alevi gibi bir şey. (bir yap ıya/odaya ait) sabit eşya. Flandra. fiyort. çoğ. 1..b. (bayrak. büyük ve yass ı kaldırım taşı. bayrak direof i. 1. pazen. f. İng. z. büyük bir hpar 2. Şikago Hiltonu. sönük. 1. 1. ayd 2. fışırtı. (işaret vermek için) (ışıklar ı) ıyak ıp söndürmek. büyük ve yass ı kaldırım taşı. meşale. s. an için göstermek. çırpış. taksi çevirmek. yan hareketi.the Hilton chain of hotels. 4. göze batan (kötülük/ahlaks ızlık). f. s. alevlenmek. sancak. 1. dili sevgili.. i. dili (bir et yemeğini tamamlayan) diğer yemekler. 2. ırısı. 1. up parlamak. bot. k.b. karbonatlı (içecek). çırpıntı. k ıs. ask. alev. parlamak. 2. --ging) (down) bayrak/el ı) durdurmak. 1. pazen. i. yelken v. yanıcı.. dili iyi ba s. ani bir ı t ı . 3. (uçağın (zarfa ait) kapak. ışı ldamak. soda çıkardığı) fışırtılı ses. i. tabaka i. (etekler) f. flaş i. gevşek (adale/doku). band ıra. den. süsen. i. yetenek. ask.) kabarıp dökülmek. (kaskette) kulakl ık. 2. (--ged. a şırı davranışlarından dolayı göze çarpan (kimse). bayrak dire ği. flamingo. 5. nlatma cephanesi. i. spor müsabaka. 1. yan. 3. saplantı. içgüdü. flabby. cep feneri. i. yan saldırısı yapmak. fışırdamak. 1. taarruzu.. (şimşek) ızlaıldama. geriye dönü ş. flanel. kabiliyet. (gazoz. öfkelenmek. elbezi. göze çarpan (renk). 3. çakmak. k. f. --ging) bu taşlarla döşemek. f. f. frapan. i. İng. yan yan saldtaarruzu ask.. 1.) dalgalanma. dili çok şaşırtmak. bir şirket grubundaki en önemli şirket: The Chicago Hilton is the flagship ği. fluid ounce(s). gönder. i. sallayarak (birini. bak. 2. 4. parlamak. i.´nin düşmek. şampanya v. ruhsuz. yanyapmak. ince bir tabaka halindeki kar tanesi. 2. i. yandan kuşatmak. i..3. flabir ş. s. alev alev yanmak. gönder. 1. 1. amiral gemisi. 4. sabit fiyat. i. ask. f. (köpüren gazoz.fixed asset fixed idea fixed price fixings fixture fizz fizzle fizzy fjord fl oz flabbergast flabby flaccid flag (down) a taxi flag flag flag flag flagpole flagrant flagrante delicto flagship flagstaff flagstone flair flake flambeau flamboyant flame flamethrower flamingo flammable Flanders flange flank flank attack flanking action flannel flannelette flap flare flash flash flash flood flash in the pan flash through one´s mind flashback sabit de ğer. i. 2. yalaz. i. i. bak. bir vas ıtay şlamak. 1.) fış fış/fışır fışır köpürdemek. 2. (--ged. f. 1. foto. Hilton i. böğür. . alev makinesi. kuvveti kesilmek. 1.b.

f. f. bak. Flamanca. keten. 2. 2. i. i. kim. (--ter. i. fani. 1. 1. lezzetli bir tat. i. Onlar ın dondurmasının yirmi çeşidi var. Flamanca. filo. ya ğmur sularına karşı konulan saç örtü.. k. Flaman.flashbulb flashgun flashing flashlight flashy flask flat flat flat flat broke flat on one´s back flat rate flat tire flatcar flat-footed flatiron flatten flatter flatterer flattery flattop flaunt flautist flavor flavorful flavoring flavour flaw flawed flawless flax flaxen flaxseed flay flea fleck fled fledgling flee fleece fleecy fleet fleet fleeting Fleming Flemish flesh i. göze çarpan. i. yassılatmak. bemol. i. (duyum olarak) tat. pire. i. İng. lezzet. bot. 2. fena halde azarlamak. matara. kusursuz. flavor. 4. düztaban. i. bemol. lezzetli. lepiska. s. s.. i. düzlük. 2. koltuklamak. (fled) kaçmak. ütü. 1. i. i. --test) 1. uçup giden. yatalak. i. daire. f. sergilemek. s. i. 1. 4. (bir koyunun üstünde biten) yünün tümü. leke. Flaman. apartman dairesi. tek fiyat. i. ketentohumu. i.. (derisini) yüzmek. flee. dili meteliksiz. s. s. tatlandırıcı. firar etmek. i. yassıltmak. (koyunu) k ırkmak. el feneri. defosuz. (hile uzunile) tüylü yünle i. hızlı. s. ı. geniş düz yer. 2. 1. 2. s. 3. geçici. f. tüyleri henüz bitmiş yavru kuş. ezmek.. gazı ş (meşrubat/bira/ şampanya). patlak lastik. k. 1. i. yavan. dili soyup sokapl ğana yünün tümü.. kusur. balon (cam kap). çe şni. donanma. foto.. çabuk geçen. 1. s. yass ı. zü ğürt. f. düz. f. yemeğe tat veren şey. s. d.. foto.. pohpohlama. i. cep şişesi. uzun tüylü yün kümelerine benzeyen. kusurlu. i. alabros saç. i. i. çok ufak parça. 3. frapan. ha şlamak. müz. i. 2. 2.. müz. (bir koyundan k ırkılan) 2. 1. pohpohçu. samimi olmayan iltifatlarda bulunmak. i. benek. pohpohlamak. i. defolu. bak. . s. tatsız. 2. (kuma şta/giyside) defo. çeşit: Their ice cream comes in twenty flavors. etek. yass ılaştırmak. dili acemi çaylak. gitmi i. et. s. müz. sarı. k. aç ık yük vagonu. fla ş ampulü.y. flütçü. 1. 1. göz önüne sermek. bir işe yeni şlayan kimse. fla ş lambası. ba f. flaş. f. 2. nokta.

f. (kadın) (erkeğe) cilve nlara âşık oraya rolü yapmay ı seven erkek. dili (sinema salonunda fiskeçabuk atmak. 2. (gemiyi) yüzdürmek. abajur. 2. küstah. kat plan ı. 2. over -e hayran olmak. flotör. uçuş. 3. met. k. oto. saygısız. tura yazı k. 2. kaç argo ç ıldırmak. çakmakta şı. 2. bent kapa ğı. over diliatmak. (--ged. uyduruk. uydurma olduğu belli. kaçış. k. f. şamandıra. umut duydu. pilot. f. (bir kattan ba şka bir kata giden) merdiven.. su bask ını. dili şaşırtmak. zemin. i. ta şkın yata ğı. 2. 3. (kas ı) bükmek. tic. sel gibi akmak. bak. tic. (ışık/gölge) oynamak. f. dayan ıksız. keçileri kaçırmak. yüzer havuz. hercai. hayal. ğr. el ilan i. 2. (bir şeyin) su yüzünde yüzerek s. f. (motoru) ambale etmek. i. cari aktifler. 1. sel basmak. 1. k. firar. 2. balıklama dalmak. 3. sürü. sel. 3. i. için kullan f. 2. tokyo. (binadaki) kat. 3. denizde yüzen üstü düz buz kütlesi. (--ped. (bir işe) dört elle sarılmak. s. 1. 1. çok k ızmak. geçmek.. tepesi atmak. çıldırmak. -den h ızla erkeklere i. i. yapmak. kaprisli. -e hayran olmak. döner sermaye. f. su yüzünde/havada yüzen. 1. cilve f. 2. taşkın. vücudunun bir parças ını) geri veya bir yana çekmek. 1. taş/tahta döşeme. i. 1. su basmak. fiske atmak. taş/tahta şemek. 2. keçileri ırmak. gelip geçici nüfus. (flung) 1. elastiki. 3. uydurmasyon. esnek. (kollarını) savurmak. kad ı1. ık bir Birdenbire ufac ı. k. yer. (bir kattan merdiven ığına kadar giden) merdiven bölümü. f. co kabarma. 1. esneklik. --ping) 1. çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak. i. --ging) k ırbaçlamak. 1. (yüzmek ılan) palet. dili ç ıldırmak. 2. titreme. titreyen i. 2. i. su yüzünde/havada yüzmek/gitmek. f.flesh color flew flex flexibility flexible flick flick one´s fingers flick one´s wrist flicker flier flight flight of fancy flight of stairs flighty flimsy flinch fling fling back open fling o. f. projektör. 1. havai. derme çatma. i. hayal kurma. i. s. into flint flip flip a coin flip one´s lid flip one´s lid flip-flop flippant flipper flirt flit float floating floating assets floating capital floating dock floating population flock floe flog flood flood plain flood tide floodgate floodlight floor floor lamp floor plan floor show ten rengi. elastikiyet. . küçük dilini dö ı lamba. 2. çürük. 1. çabuk bir sallama hareketi: a flick of the fingers bir fiske. i. i. dili sayg ısız. ufacık bir belirti: He suddenly felt a flicker of hope. i. 1. vurup yere yıkmak. (pencereyi/kap ıyı) hızla açmak. 2. duba. s. f ırlatmak. s. ayakl mim. k. uçma. 1. 2. a flick of the wrist ve kesik bir el sallama. küplere binmek. dili 1. (darbe yememek için) (vücudunu. (--ted. eğlence programı. (with) (erkek) (kad ına) âşık gibi davranmak. 2.s. f. (deniz kaplumba ğalarında ve yüzen memelilerde) yüzgeç. fly. f. titreşim. --ting) oradan uçmak. hızla atmak. küstah. sürü halinde toplanmak. i. sahanl s. olta mantar ı. i.

yumuşak ve kenarları sarkık. (sokakta çiçek satan) çiçekçi. 2. ç ırpınmak. f. dalgalanma. grip. z. denizde yüzen veya k ıyıya vuran şeyler. kükürtçiçe ği. durmak. 3. f. i. s. ak ıcı. 1. i. k. 28. ak ıcı. farbala. sıvı. f. çiçe ği çok. değişme. 2. diş ipliği. i. flora. i. (elbise/kuma ş) (belirli bir şekilde) i.. bak. 2. un. i. (senetleri) ihraç etme. into -e bir h ışımla girmek. f. çiçekli. döşemelik. f. bocalamak. i. saks ı. 1. --s (flor´ız)/--e (flor´i) i. i.. 2. 3. berdu s. şans eseri. tic.. i. akışkan. 29. 1. i. 2. debelenmek. s. sertçe b şılar ın kalabilece i yurt. 1. duman yolu. çiçeklere ait. (halıdan/kumaştan dökülmüş) hav. out bir hışımla çıkmak. inip ç ıkmak. i. fling. i. kesme çiçek sat ılan dükkânı işleten kimse. dili şatafatlı. dalgalanmak. akan. nikâh töreninde çiçek taşıyan küçük kız. fahişe. dökülmek.floorboard flooring floorwalker floozy flop flophouse floppy floppy disk flora floral florid florist floss flossy flotation flotsam flotsam and jetsam flounce flounce flounder flounder flour flourish flout flow flower flower bed flower girl flowerpot flowers of sulfur flower-seller flowery flowing flown flu fluctuate fluctuation flue fluency fluent fluently fluff fluffy fluid fluid ounce fluke flung i. hor görmek. ilerlemek. 2. süslü (yazı/sözler/üslup). (bir şeyi) birden rak ıvermek. kırmızı (yüz/yanak). f. s. (saç) sarkmak. i. s. dilbalığı. 2. çiçekoturmak.41 cc.. ş dili kad ını. k. i. i. 2. (diş aralarını) iplikle temizlemek. s. vermek. yüzme. ç ırpınmak. i. i. dü şmek. i. ak ıcı bir şekilde. alabildiğine gazlamak. esnek disk. 3. gelişmek. k. (dilde) ak ıcılık. 1. 1. bata çıka ilerlemek. bitki örtüsü... A. (bir) şans. dili ba şarısş ızl ık. 1. i. bak. f. 2. f.D. akışkan. ğ k. ak ıcı (yazı/üslup). i. sallamak. 3. yüzdürme. 1. 3. çoğ. çiçek..B. döşeme tahtası. büyük bir baca içindeki birkaç ayr ı duman yolunun her biri. dili (motorlu taşıtın) gaz pedalına sonuna kadar basmak. yükselip alçalmak. akıcı bir şekilde konuşan (biri). reddetmek. tic. yükselip alçalma. i. büyümek. tic. s. 2. 2. f. fırfır. f. 1. akmak. gösterişli bir hareket. tumturaklı (yazı). çiçeklenmek. (tüylerini/saçını) kabartmak. s. İng.57 cc. 1. büyük ma ğazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere an hayat görevli. bitey. çiçekçi k ız. --ping) 1. değişmek. s. 2. f. dola i. . bilg. disket. inip ç ıkma. berdu lar ınfiyasko. f. dili başaramamak. fly. (--ped. 1. . çiçekçi. fazla süslü. f. kaldığı otel. i. k. itaat etmemek. tüyleri kabar ık. çiçek çiçek tarh ı. akışaçmak. i.

-i hiçe saymak. i. 2. Pantolonunun önü aç ık. tepesi atmak. (tecrübesizlik veya birtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek. b şarısızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmak. (yüzü) k ı zarmak. köpük. 5. 4. (sınıfta) ırakmak. k. i. 3. 3.o. (bayrak) dalgalanmak. f. 2. mim. s. (sütundaki) yiv. düzenteker. k ısa süren hafif bir kar yağışı. (yanaklarını) kızartmak. flüorür. çok çabuk 4. ayr s. s.. i. uşak. i. 2. düz. . köpürmek. i. kim. (sınıfta) kalmak. pilotluk. 1. 1. uçup gitmek. flüt. dilişüzerinde bol para olan. i. dalgalanmak. birine birdenbire (sözlerle) sald ırmak..t. uçurtma uçurmak. (av s. dili kaçmak. havacılık. küplere binmek. 2. (birini) heyecanland ırıp şaşırtmak.´s throat fly away fly blind fly by the seat of one´s pants fly in the face of fly into a rage fly into a tantrum fly into a temper fly low fly off fly off the handle fly off the handle fly swatter fly the coop fly/go off on a tangent fly-by-night flyer flying flying buttress flying saucer flypaper flyweight flywheel foal foam f. i. sinek kâ ğıdı. 2. 1. dili zıvanadan çıkmak. floresan ışık. birinin emirlerine ko şan. flown) 1. pilotaj. (s ınavda) çakmak. flier. s ıvışmak. ç ırpınır gibi düşmek. (tuvalete ait) rezervuar. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ılmak/uzaklaşmak. i. kör uçmak. ak ış. tüymek. 1.kayn ş unu) ürkütüp uçurmak. 2. i. ba i. müz. k. tay. çok k ızmak. (flew. flavta. bir şeyi tuvalete atıp sifonu çekmek. erkek pantolonunun önündeki fermuar veya dü ğmelerle ılıp kapanan bölüm: Your fly´s open. ısa ısüren bir fiyat 2. uçu ş. tay do ğurmak. k. i. mim.o. piyon. ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine (tecrübesizlik veya birtak dayanarak idare etmek. sinek. çabuk çabuk sallamak. out flush s. i. 2. 3. yivli sütun. sineklik.. çaktırmak. f. mim. köpürmek. uçmak. f. 1. sineksıklet. boks sineka ğırlık.. ıdayanma uçan daire. floresan lamba. (rüzgârda) titremek veya hafifçe i. 1. tepesi atmak. hiddetlenmek. güvenilmez. 1. birdenbire üstüne sald ırmak. lıkla ilgili.. 2. uçma. kemeri. f. uçup gitmek. tic. kısa süren bir heyecan/telaş. bak. f. küplere binmek. ku birini sakland ığı yerden çıkarmak. sifonu çekmek. k. gitmek. 1.flunk flunk out flunky fluorescent fluorescent light fluoride flurry flush flush s. k. heyecanlı ve şaşkın bir hal. i. (kanatlar ını) çırpmak. havac mim. (hiddetten) ba ğırıp çağırıp tepinmeye başlamak. 1. borsada hizada olan. (zaman) ak ıp gitmek. dili hemen öfkelenmek. (sütundaki) yiv/yivler. 2. 1. i. uçakla gitmek. 2. i. floresan. alçaktan uçmak. uçurmak. down the toilet flush tank flush the toilet fluster flute fluted column fluting flutter flux fly fly fly a kite fly at fly at s. uçan. aç f. i. dili 1. dalkavuk. uçurma. çırpınmak. 1. yükseli i/inişi. floresan. 2. amaçtan sapmak. k. 5. volan. 2.

k ıvrım. bitki yapraklar ı.o. insanlar. 2. olu i. f. i. s. k. in/into -e sokuşturmak. 1. free on board tic. beş kat. odak noktas ı.o.. fetus. -i müteakip. 1. on -e zorla kabul ettirmek. kimseler. birinin sözünü dinlemek. halk şarkısı. edat -den sonra. misli. 2. folklor. 2. 2. . katlanmak. 2. 2. (i l. fob (gemide/trende teslim). -den sonraki. -e dikkatini çevirmek. 3. kalay v. köpüklü. fetid. s. 1. sisli. çoğ. örümcek kafalı kimse. s. 2. 2. k. izlemek. (saman/ot gibi) hayvan yemi. 2. i.o. Hülya followed suit. eskrim flöre. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar yapmak. dili akrabalar. katlamak. i. i. kat. i. kavramak. başına yıkmak. madenleri döverek şturulan) varak. s. taraftar. harekete geçerek düşmanı sıkı şş ekilde etmek. halk edebiyatı. aşağıdaki. yanda şlar. s. --ing/--sing) odaklamak. i. f. fetal. 3. armonik kapı. dosdo ğru gitmek. anlamak. sünger. i. buğulandırmak. sarmak. aile. on -e 3. 1.´s footsteps follow one´s nose follow s.foam at the mouth foam rubber foamy fob focal focal point focus focus one´s attention on fodder foe foetal foetid foetus fog foggy foghorn fogy foible foil foil foil foist -fold fold fold fold one´s arms folder folding chair folding door foliage foliage plant folk folk dance folk literature folk song folklore follow follow in s. f. mihraki. i. çoğ. bak. düşman. ağzı köpürmek.b. 2. (--ged.o. -in ba şına yıkmak: foist a job (off) on s. (--ed/--sed. 1. yaprak. sis.. ana baba. --ging) bu ğulanmak. önlemek. f. f. yanda ş.. bro şür. körüklü kapı. akordeon kapı. (bir işin) sonunu getirmek. s. hasım. dosya. set çekmek. 2. (bir şeyi) tamamlamak.ci (fo´say) i. bir kimsenin izinde olmak. misil. köpürmek. on (bir işin) sonunu getirmek. iflas etmek. alüminyum folyo. ağıtemelli kollarını kavuşturmak. 2. ask. zaaf.´s advice follow suit follow the lead of s. taraftarlar. folyo. bak. i. 1. halk oyunu. i. yava ş yavaş katmak. ş 1. takip etmek. zayıf yön. fiz. --es (fo´kısız)/fo. sis düdü ğü. kere: fivefold be f. yeşillik. i. Derya kendine telefon al ınca Hülya da aynı şeyi yaptı. (alt ın. I don´t have the foggiest idea. 4. ço ğ. katlanır iskemle. aynı şeyi yapmak: When Derya got herself a telephone. 1. odaksal. çok öfkeli olmak. 1. jeol. katlanır kapı. birinin ard ından 1. dili yeri) kapanmak. i. yapraklarının güzelliği için yetiştirilen süs bitkisi. k ıs. sonek kat. gitmek. koyun sürüsü. topu atmak. odak. follow through follow through follow up follower following 1. bir ka bir takip şey yaparak) (ba i. halk.. sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek.. bak. s. i. 1. i. Hiç fikrim yok. i. bir işi birinin ş kakalamak..

i. 1. ı verseler: She wouldn´t do that for the world. yaya köprüsü. 3. ahmaklık. budalalık. İng. with ile oynamak. i. ayakkab ılar. 1. sevmek. ayak sesi.4 cm. ramp ışıkları. i. için. f.folly foment fomenter fond fond memories fondle fondly fondness fondue font font food foodstuff fool fool fool around fool´s gold fool´s paradise foolhardy foolish foolishness foolproof foot foot foot it foot the bill foot the bill football footboard footbridge footed foothills foothold footing footlights footlocker footloose footnote footpath footprint footsore footstep footway footwear fop for for (all) the world i. u ğruna. feet (fit) i. s. ayağa giyilen şeyler. dipnot koymak. 5. vaftiz kurnas ı. ayak basacak yer. k ışkırtıcı. s. dili dünyay verseler onu yapmaz. font.. k. budalaca. ayak basacak yer.. with bir hobi olarak (bir şey) ile pirit. f. zira. güzel hatıralar. i. i. yaya kaldırımı. dört dörtlük. yürümekten ayaklar ı şişmiş/yaralanmış/ağrıyan. i. 3. çünkü. serbest. f. çok sağlam. sevgiyle. İng.. i. 2. k. tahrikçi. g ıda maddesi. i. sevgi dolu. i. aptal (kimse). kaldırım. ayak. 2. i. ok şamak. 2. fondü. s. z. şefkatle. 2. 2. s. i. fut (30.. i. dipnot. s. tiy. ahmakça. s. düşkünlük. ahmak. . i. edat 1. 2. dili paras ını vermek. i. 2. futbol. i. I wouldn´t touch that with a ten-foot pole. ayak izi. vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek. -e karşı. g ıda. f. şaka yapmak. yiyecek. 2. küçük sand ık. bağ. 3. i. delilik. budalalık. aldatmak.. 1. züppe. ba şıboş. şerefine. aptalca ( şey). 1. i. -e. (dağ/tepe için) dip. i.). besin. bilg. teşvik etmek. 1. 2. 2. i. i. çoğ. ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan. 1. dili 1. budala. 3. i. i. enayi. çoğ. i. yiyecek. s. -den dolayı. fazla müsamahakâr. mükemmel. yaya gitmek. adım. kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan. aptallık. Ona hiç f. patika. aptal. k ışkırtmak. Dünyayı k. sağlam ve kullanılması kolay. i. budala. 4. Amerikan futbolu. 4. 1. fazla müsamaha. 1. matb. vaktini bo şa geçirmek. (karyolanın) ayakucu. hesabı ödemek. ayak izi. ahmak. sıradağların veya bir dağın uzantısı olan tepeler. yemek. hayaller üzerine kurulmu ş mutluluk. (karyolan ın) ayakucundaki tahta.

2. görünüşü kurtarmak . Var şuyordu. sonuna kadar. ek olarak. bir kere.. anca beraber kanca beraber.. k.. . Allah aşkına! Allah aşkına. for once For one thing ... kötü de olsa. 1.: cold. evvela. k. örneğin. şakadan. bence. k. mesela. for na. dili ilelebet. dili gerçekten/hakikaten . to be impractical satılık. and for another Sebepler s ıralanırken kullanılır: I don´t want to go. çeşitli nedenlerden dolayı. her şeye ra k. bir kerelik. T ıpkı büyükbabas için. -den korkarak. temelli olarak. Benim bildi iyi de olsa. grandfather. mesela.o. uzun bir zaman. k. Gitmek istemiyorum. daima. korkusundan. Aman!/Allah a şkına! aylarca. 1.. 2. kesinlikle. sonsuza kadar. bu sefer. boşuna. paras ız.. sonsuza dek. her zaman için. For one thing it´s too . fazladan. zevk için. bana ne. çok ucuza. kuvvetiyle ko ğmen. kesinlikle. bildi bana ne! göre. for s. kesin: That´s for sure! Oras ı kesin! . bildiğim kadarıyla: She´s still in Rome for aught I yaps ğime benim ğime göre hâlâ Roma´da. bana kalırsa. dili ilkin. dili bedava. know. ilelebet. senelerce..another I´m tired. örneğin. ömür boyu. gösteriş için. gibi: He looks for all the world like his ına benziyor. dili vargücüyle. Evvela d ışarısı fazla Allahand a şk ı for pity´s sake pratik davranmamak. uğur getirsin diye. dili var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. korkusuyla. muhakkak.. paras ız. Allah aşkına! kiralık. hatırım için.. beni hiç ilgilendirmez: He can do it for aught I care! Vars ın ın. 1. resmen.. yok pahas ına. for sale For shame! for starters for sure Ne ayıp! k. boş yere. ebediyen.for a change for a song for a variety of reasons for ages for all one is worth for all that for all the world like for appearances´ sake for aught I care for aught I know for better or for worse for certain for dear life for effect for ever for ever and a day for ever and ever for example for fear of for free for fun for good for good for good measure For goodness sake! for heaven´s sake For heaven´s sake! for hire for instance for keeps for life for luck For mercy´s sake! for months for my part for my part for my sake for nothing for once değişiklik olsun diye. çoktan beri. bedava. bana kalırsa. ebediyen. temelli olarak. kendi hesab ıma. 2.

dalma. tabancayla/tüfekle birini zorlamak. varsayalım ki. karıştırarak aramak. for the most part for the most part for the present for the public weal for the purpose of for the sake of argument for the sake of clarity for the time being for weeks for what/whatever it´s worth for/on sale forage foray forbade forbear forbid forbidden forbidding forbore forborne force force force a smile force majeure force s. girme. 1. zorlayıcı neden. f. for whatever it´s İşinize yarar mı. Alabilirsin. 2. f. zor. (for. ürkütücü. 2. f. forbid. önkol. şimdilik. anat... önceden haber vermek. mecburi satış.. çoğunlukla. ama duyduğum bu. 1. . 2. kamu yararına. f. öndeki.. forseps. (from) kendini (bir şey yapmaktan) f.. 1. hav. yasaklanm ış. f. bilmiyorum. önceki. . güç. önceden. mecburi iniş. bak. zora dayanan. zorla gülümsemek. mecbur etmek. satılık.. yasak etmek. i. 2. s. angarya. (for. 1. bak. geçit. hatırı için. forbear. hiç. zorlamak. . zorla çalıştırma. 1. cebri yürüyü ş. cet. genellikle. ön. haftalarca. dili işinize yarar mı. k. ona gelince. kuvvet.bade. hatta. kapıyı zorlamak. sert. --ding) yasaklamak.o. bilmiyorum: Here´s what I heard. 2. farz edelim ki. 2. i. i.. s. s. k. baskın. aşkına. ak ın. s. etkili. anlaşılsın diye. ırmakta yürüyerek geçilen sığ yer.. 2. Teknemi pazartesileri kullanmak vallahi. zorla.bore.: If you want to use my boat on Mondays.. tıb. 2. (merhametten/ şefkatten dolayı) (bir şeyi) alıkoymak. önek ön. aramak. s. umumun refah ı için. --den. i. güçlü. at gunpoint force the door forced labor forced labor forced landing forced march forced sale forceful forceps forcible forcibly ford fore foreforearm forebear forebode 1. forbear. istersen: It´s yours for the asking. z. (özellikle u ğursuz bir şeyi) önceden hissetmek.borne) 1. yasak. i.it´s yours for the asking. ata. ha şin. dili saçma. f. angarya. güçlü. f. i. -mek amac ıyla. 1. bak. ne yaptıysam. şimdilik. kuvvetli. fors majör.. for. toplamak. yapmamak. f. i. sığ yerden yürüyerek geçmek. ask. korku veren. worth.for that matter for the asking for the birds for the life of me for the life of me for the love of .. kolun dirsekle bilek aras ındaki bölümü.

z. f. hitabetle ilgili.foreboding forecast forecastle foreclose forefather forefinger forefoot forefront foregone foregone conclusion foreground forehand forehead foreign Foreign Affairs foreign affairs foreign exchange foreign exchange foreign minister foreign parts foreign trade foreigner foreknowledge forelady foreleg foreman foremost forename forensic forensic medicine forensics foreplay forerunner foresee foreshadow foresight foreskin forest forest ranger forestall forester forestry foretaste foretell forethought forever forewarn i. ön oyun. s. s. işaret parmağı. 1. basiret. i. dışişleri bakanı. işçibaşı kadın. münazara sanatı.told) önceden haber vermek. adli tıp.cast/--ed) önceden tahmin etmek. f.. i. f. ilk isim. en öndeki yer. orman mühendisi. çoğ. öngörü. 2. sonsuza kadar. i. sünnet derisi. ileri görü ş. ormanc ı. işçibaşı. önceden belli olan sonuç. döviz. i. önsezi. en öndeki. dış. sağ vuruşla yapılan. durmadan. s. ecnebi. i.. önden gelen. (fore. 2. yabanc ı/dış ülkeler. jüri başkanı. i. i. öncel. mahkemeye ait. fore. peşrev. alın. Dışişleri. cet. tenis sa ğ vuruş. 1. f. i. s. önceden bilme. ebediyen. ba ş kasarası. ata. 2. anat.ında görevli ormancı. ağaçlandırmak.. tahmin. i. çoğ. z. i. i. başta gelen. sağgörü. yabanc ı. döviz. ştırmak. kötü bir şeyin meydana geleceğini önceden hissetme. i. (fore.men (for´mîn) i. önceden alınan tat. (hayvanlarda) ön ayak. f.saw. i.. fore. i.feet (for´fit) i. ustabaşı. kehanette bulunmak. ön plan. önceden uyarmak/ikaz etmek. münazaraya ait. i. den. 1. ön ayak. huk. yabanc ı. s. i. f. dışişleri. selef. ormanla devlet ormanlar f. (birinin/bir şeyin) habercisi olmak. parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak. i. başta. . cinsel ilişkiden önce oynaşma. ormancılık. (fore. i. f. i. orman. küçük isim. erken davran ıp önlemek. ön plan. orman mühendisliği. a ğaç dikip orman haline getirmek. i. 2. dış ticaret. hep. önceden dü şünme. i. huk. i. haberci. 1. ecnebi. önceden sezmek. i. --n) önceden görmek.

1. (for. i. f. the birinci. form. f. 2. s. unutmabeni. Formoza. biçim/şekil vermek. şekil. --n) affetmek. fikir edinmek. resmiyet. 2. i. biçimsel. 2.. ceza. ümitsiz ve üzgün. i. yolun/nehrin çatalla şan yer veya kolu. âdet edinmek. biçim. eski. s. af. 2. 2. 1. önceki. tek s ıra olmak. doldurulmak üzere hazırlanmış ılı belge. f. biçim veren. f. 1. 1. f. forgive.sak. zor. demirci oca ğı. (for. öne geçmek. İng. 1. 3. (for. --s (fôr´myılız)/--e (fôr´myıli) i. sahtesini yapmak. formalite. biçimlendiren. bak. i. ba ğışlamak. kesin ve aç ık olarak belirtmek. şmak. --ting) s. sahtekâr. --ing/--ting) bilg. f.. i. yaln ız. i. format etmek. resmiyete dökmek. biçimlemek. bak. format.. mü şkül. ilk söylenen. 2. çatal. s. 1. f. formalize. f. b ırakmak. 2. birbiri ardınca sıralanmak. biçim verme. veren. 3. sıra olmak. kalpazanl f. bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse. resmi. zina etmek. bak. çatall i. forgive.. işçibaşı. sahte ş ey. i. kalpazan. f. eskiden. bak. evlilik d ışı cinsel ilişkide bulunmak. 1. 1.. terkedilmiş ve harap. . şekil vermek. formatlıformatlamak.. bedel. önsöz. (okullarda) sınıf. for. bilg. f. i. formül. f. oluşma. disket. çatal. s. 2. i.sook. 1. 3. forklift. bak. demirhane.en) 1.got. f. forget. şekil verme.. 2. yüzüstü b ırakmak. s. 1. kadın jüri şkanı.forewoman foreword forfeit forgave forge forge forge ahead forger forgery forget forgetful forgetfulness forget-me-not forgive forgiven forgivingness forgo forgone forgot forgotten fork forked forklift forlorn form form a government form a habit form a line form a single file form an opinion formal formalise formality formalize format formated diskette formation formative former formerly formidable Formosa Formosan formula formulate fornicate forsake çoğ. 2. spor form. güç. hızla ilerlemek. ilk. biçimlendirme. sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri sürme. resmile ştirmek.ten. for. Formoza´ya özgü.wom. bot. bak. Formozalı. f.went. forgo. bel. Formoza. biçimlendirmek. unutkanlık. i. bahç.got. çatalla ı. unutkan. 1. f.gave.. f. huk. reçete. Formozalı. vazgeçmek. ş ask. 2. 1. i. 1. sahtekârlık.en (for´wîmîn) i. demiri ocakta k ızdırıp işlemek. i. İng. (for. işçibaşı kadın. aşılması zor. fore. bir şeyin 3. ekil düzen. bağışlama. 1. s. s. teşkil. 4. 2.. ceza olarak kaybetmek. unutmak. alışkanlık edinmek. f. f. 2. z. ba i. i. 1. forget. çoğ.. 2. 2. 2. bas hükümet kurmak.ık. oluşturmak. 3. dövmek. bahç. 1. biçim. terketmek. kim. i. 1. mat. (--ed/--ted. f. oluşturma.gone) vazgeçmek. yapmak. 2. for. sıraya girmek. bellemek. biçim vermek.

rastlantı sonucu olan. metanet. 1. i. şans. şanslı. servet. forum. beslemek. doğrudan. 1. 3. kurucu. f. ağzı bozuk. zincirler v. çok şükür. ileri do ğru. 1. f. 5. 3. i. z. hisar. bak. bak. ileride olan.. f. ile kar ışmak. içten. f. ask. 2. 1. f. forsake. 2... tiksindirici.forsaken forsook forswear forswore forsworn fort forte forth forthcoming forthright forthwith fortieth fortification fortify fortitude fortnight fortress fortuitous fortunate fortunately fortune fortuneteller forty forty winks forum forward forward forward forwarding agent forwards forwent fossil fossilise fossilize foster foster child foster parents fought foul foul foul play foulmouthed found found found foundation founder f. --s (for´ımz)/fo. k ırkıncı. i. i. birinin en iyi yaptığı iş. i. 2. forsake. 1.. nakliye acentesi. pisletmek. derhal. f.. bak. 1. şekerleme. XL). fena. evlatlığa bakan ana baba. f. on be ş gün.swore.. tövbe etmek. tesis etme.b. f. kurum.. f. s. s. 1. İng. s. (for. 3. 4. büyütmek. i. kırk rakamı (40. bakmak. fosil. ileri.. iki hafta. s. z.). kader. kirli. aç ıksözlü. 4. bak. s. k ırk. i. birinin asıl uzmanlık alanı. f. forswear. cinayet. i. 2. iyi ki. bereket versin.. büyük kale. hemen. 2. ta şıl. çoğ. 2. k ısa süren uyku. k ısmet. z. kale. spor f. f.sworn) b ırakmak için yemin etmek. fossilize. 3. ön. 1. i. önümüzdeki. dışarıya doğru. fondöten.ra (for´ı) i. tahkimat.. gelecek. küfürbaz. for. i. bak. taşıllaşmak. spor faul yapmak. z. talihli. öndeki. sevketmek. forswear. -de tahkimat yapmak.. ilerletmek. yeni adrese göndermek. kirletmek. 2. i. tahkimat yapma. esas. z. kırk. fosilleştirmek. forward. s. find. 1. suikast. s.. i. bak. şımarık. Allahtan. küstah. birbirine karışmış (ipler. 2. 2. falc ı.. -e moral vermek. tesadüfi. s. büyük hisar. bak. 2. ileri.. bak. vak ıf. iğrenç. . samimi. f. kalıba dökmek. göndermek. f. evlatlık. pis. futbol forvet. kırkta bir. s. fight. taşıllaştırmak. d ışarı. ileri. fosilleşmek. bak. i. i. kurmak. temel. f. temel. faul. i. 1. kurma. kötü. talih. forgo.

kesir. (posta pulunu) damgalamak. ında suçsuz olan2. argo suçu (asl ıya ait) kasa. ince ve güçsüz. s. fowl/--s) 1. ş v. i. birine) yıkmak.. Onu ne şeli ş raktım. aldatmak. i. i. tavuk/hindi/ördek eti. dört rakam ı (4. i. 3. yüksükotu. i. bir çeşit sosis. 1. kardeşlere özgü.. i. s. asıl kaynak. 1. 2. ince ve zayıf nahif olma.b. mat. çeşme. i. i. (pencereye/kap ı .ans 1. fıskıye. kaynak. kuş. zaaf. i. 2. 1. i. kurnaz. çılgın. tasarlamak. İsviçre para birimi) frank. dolmakalem. kümes hayvanı. s. i. durum: I left him in a cheerful frame of mind. dökmeci. f. halde bı i. düzenlemek.founder foundling foundry fount fountain fountain pen fountain pen fountainhead four four corners of the earth foursquare fourteen fourth fowl fowling piece fox foxglove foxy foyer fracas fraction fractious fracture fragile fragility fragment fragrance fragrant frail frailty frame frame frame of mind frame-up framework framing franc France franchise frank frank frank frankfurter frankly frankness frantic fraternal i. karkas. düşüncelerini/duygularını açıkça gösteren. 2.. bot. i. i. 3. telaro. dökümhane. kumpas kurma. i. s. i. kırık. gürültülü kavga. naziklik. i. dolmakalem.´nde) asi. dala ş. buluntu. 2. 2. tilki. i. dördüncü.). tuzak. s. z. i. posta ücretinin ödenmi i. 2. kırık. 1. kumpas. 1. aksi. açıkkalpli. k ırma. pınar. 1. (otomobil. terkedilip sokakta veya ba şka bir yerde bulunan bebek. kaynak.´nde) zayıflık. s. kırılganlık. 1. the oy hakk ı. bak. tilki. i. XIV). hafif ve kırılgan. 2. irade zayıflığı . on dört. IV). 2. 2. 2. dökümcü. 2. s. açıksözlülük. arbede. 1. 3. 2. kolay k ırılan. çerçevelemek. samimi. (vücuda ait) bünye. bir şeyin kırılan yeri. güvenilir ve inançl ı. (umut. i. kurnaz kimse. tilki kürkü. karkas. s. 1. açıkça. huysuz. s. ince ve güçsüz olma. 3. i. hafif ve k ırılgan olma. av tüfeği. s. i. (bir şeyden) küçük bir parça. dört. yap bir (ruhi) hal.b. çok acele ve telaşlı. dörtte bir. mis kokulu. 2. kırılgan. güzel koku. frankfurter. i. ince ve zayıf nahif. dili. dört. on dört. (binaya ait) iskelet. (zarf ın üstüne) posta damgasını veya ş olduğunu gösteren bir işareti basmak. . stilo. dünyanın dört bucağı. çerçeveletmek. 1. argo suçu (aslında suçsuz olan birine) yıkma. i. memba. pınar başı. açıksözlü. cesur. f.b. şans v. i. (çoğ. i. 4. karkas. zayıf (umut. çerçeve.. (şirketin bayie tanıdığı) imtiyaz. yapmak. tilki gibi. açıkyürekli. ç ılgına dönmüş. güzel kokulu. (Fransa. s. fuaye. 1. kamyon v. karde şçe. s. içten. (binaya ait) iskelet. on dört rakam ı (14. tertip etmek. i. Fransa. 1. k. k ırık parça. kolay k ırılma. 1. kırılma. çeşme. 2. (binaya ait) iskelet. f. Belçika.

serbest f. i. mason. k. paras ız. mülk sahibi. s. aldatma.. paras ız giriş kartı. çok ho şgörülü.. s. 2. saygb ıı rakmak. parasız. kurtarmak. 1. etrafa ald ırmadan ğlamak. huk. özel giri -siz: free from error hatas ız. otoyol. i. 3. 1. f. münakaşa. 2. rahat. z. free from pain ağrısız. i. dövüşme. 3. hür irade. ın ıeratla şlıkık. özgür. meşgul olmayan. hileli muamele. fraternize. doland sahtekâr. İng. tic. 2. ekon. azat etmek. 1. çok 2. bedava. fels. otlakçı kimse. arbede. çok toleranslı. i. serbest liman. f. fels. dolandırıcı. serbestçe. etmesi yasak. serbest bölge. buz tutmak. 1. savaşma. yıpranmak. (gazeteci/yazar/fotoğrafçı) ışmak. i. hür te şebbüs. i. karde şlik.. out argo 1. erkek üniversite öğrencilerine ait birlik.. buz ba şıümek. argo hastas ı. hileli iflas. saçaklanmak. çılgına s. nakliyecinin arac ına ücretsiz teslim. hareket etmek.. f. huk. s. donma. fro. sert olmayan.zen) 1. 3. ıs z. 2. i. 2. i. çilli. laubali. tapu sahibi. frezya. 2. bo ğuşma. garabet.fraternise fraternity fraternize fraud fraudulent fraudulent bankruptcy fraudulent bankruptcy fraudulent transaction fraught fray fray frazzle freak freckle freckled free free free and easy free enterprise free from free kick free kick free of free of charge free on board free pass free port free will free will free zone freedman freedom freedom of the press freeholder free-lance freeload freeloader freely freemason freesia freestyle freestyle swimming freestyle wrestling freeway freewheel freeze freeze one´s blood f. 1. bedava. garip bir olay. freak futbol hastas ı. donmak: I´m freezing! Donuyorum! i. serbest 1. Subaylar rıcılık. z. basın özgürlüğü. delisi: a soccer i. pedal çevirmeden gitmek. bot. freed. kanü . atışma. tic. aç ık liman. 2. f. f. bedava. bak. -den muaf: free of tax vergiden muaf. f. hür irade. hafifme şrep (kadın). dondurmak. geni şim. hileli iflas. fob. çevre yolu. frikik. farmason. çok korkutmak. s. hileli. k. serbestlik. mezhebi ş. i. dili çal otlamak. hileci. serbest çalışan (gazeteci/yazar/fotoğrafçı). s. 4. çil. serbest yüzme. çılgına döndürmek. İng. serbest güre ş.otlakç ılık etmek. donmak. çok ın dondurmak. hür. (froze.. serbest vuru ş. serbest. serbest. 2. f. arka tekerle ği zincirden güç almadan serbest dönen bisikletle gitmek.men (frid´men) i. 1.arkada sahtekârl hile. i. serbest vuru ş. 1. (kuma şı/ipi) yıpratmak. özgürlük. azatlı. hürriyet. i. teklifsiz. spor frikik. (ile) dolu: a journey fraught with danger tehlike dolu bir seyahat. kölelikten azat edilmiş kimse. dili bedavac ı kimse. boş. desise. çoğ. arkada şlık etmek: Officers are forbidden to fraternize with enlisted men. hilkat garibesi.

sapaklar. 2. t ıb. sinirli. (--ted. 3. Frans ızca.men (fre ş´mîn) i. izole bant. 1. k ızarmış patates. Fransız. fretleme i şi. çılgın bir hal.men (frenç´mîn) i. aksi. f. taze. 2. taşıma ücreti. müz. (küçük şeyler yüzünden) sinirlenmek. i. camlı ve çift kanatlı kapının kanatları.ters. Fransız kadın. i. fretler. i. (erkeklere özgü baz ı dini tarikatlarda) frer. z. s. (küçük şeyler için) endişe etmek. ücretle taşınan mal. şilep. s. kızartılmış. 1. ço çoğ. --ting) 1. sahanda yumurta. sürtünüm. 2. i. 3. 1. i. (rüzgâr) kuvvetlenmek. yeni yap ılmış. dondurucu. --ting) mim. uyuşmazlık. navlun. i. tatlı su. cuma. s. . s ık sık tekrarlanma. ovuşturma. kanatlar ğ. 2. endişelendirmek. f. (telli çalg ıların sapı üzerindeki) perde. çılgın. yeniden yapılan. sık sık. sıklık. çok heyecanlı. s. s. i. düşürmek. French. i. i. 5. dili buzdolab ı. Fransız erkek. navlun.wom. çılgın (bir olay). (buzdolabının içindeki) buzluk. Fransız. f. fretaj. f. i. 1. i. mim. 2. şeyehuysuz. (bir yeri) daha güzel ve daha çekici bir hale sokmak. (bir yere) s ık sık gitmek. s. fret. artmak. 4.en (frenç´wîmîn) i. taze hava. (kolejde/üniversitede) birinci sınıf öğrencisi. Fransız Guyanası. teras veya bahçeye aç ılan) camlı ve çift kanatlı kapının ı. dili fazla samimi davranan. fretlemek. i. Friday. sık sık tekrarlanan. sürtünme. 1. Frans ız kornosu. yumurtaya batırılıp tavada kızartılmış ekmek. yük treni. müz. nakliye.. k. (-ted. k ıl testere. sapak. mim. yağda kızartılmış.. 1. kızmak. tatlı suya ait. 1. f. canlı. korno. donma noktas ı. şmazl ık. rahip. 2. tela şlı.freeze over freeze-dry freezer freezing freezing compartment freezing point freight freight car freight train freighter French French doors French fried French fries French Guiana French horn French toast French windows Frenchman Frenchwoman frenetic frenzied frenzy frequency frequent frequent frequently fresco fresh fresh air freshen freshen up freshman freshwater fret fret fretful fretsaw fretwork Fri friar friction friction tape Friday fridge fried fried egg üstü buz tutmak. sürtüşme. yağda pişirilmiş. fiz. k ıs. anla elek. French. i. yük vagonu. dondurarak kurutmak. Fransız. (balkon. Hrist. c ıvık.. sulu. 1. friksiyon. dipfriz. taze (hava). zinde. fresk. (buzdolab ının içindeki) buzluk. ovma. çılgınlık. 2. i. . 2. k. frekans. ihtilaf. fresh. patates tava. endi s. 2. s. Fransızca. çoğ s. yeni. çok so ğuk. yüzünü yıkayıp kendine bir çekidüzen vermek. marşandiz.

baştan sona kadar.friend friendly friendship frier frieze frigate fright frighten frighten s. ahbaplık. 2. s. arkada şlık. 1. c s.. i. dilden dile. 2. saçak takmak. cana yak ın. maa f.o. şen. bak. 2. a ğızdan ağıza. rop. bo ş. firkateyn. i. korku. k ıvırcık. içten olmayan. bir uçtan bir uca. oynak. k. (kad ızırdamak. 2. baştan itibaren. frightening frightful frightfully frigid frigidaire frill fringe fringe benefit fringe benefits frisk frisky fritter fritter frivolity frivolous frizzle frizzly frizzy fro frock frock coat frog frogman frolic frolicsome from from a distance from afar from beginning to end from day to day from end to end from head to foot from mouth to mouth from pillar to post from the first From the sound of it things are pretty bad. frijit. f. mim. from the word go from time to time i. i. müthiş.. k.. --king) 1. 1. friz. yerinde duramayan. baştan aşağı.uk. kıvır kıvır (saç). redingot. 2. 1. çoğ. 2. ahbap. korkunç. z. kanı sıcak. soğuk. He jumped from the branch. tepeden tırnağa (kadar). önemsiz. 3. arkada ş. frijider. i. O ı. fryer. sıçrayıp oynamak. i. i. sıcakkanlı. (birinin) üstünü aramak. ıb. s. buzdolab i. den. herhangi ş dışıbir nda verilen haklar. 3. neşeli. ciddi olmayan. 1. günden güne. s. buz gibi. çok so ğuk. fırfır. korkunç bir şekilde. (mutlu bir şekilde) sıçrayıp oynamak. out of his/her wits/frighten the wits out of s. kenar. birinin ödünü koparmak/patlatmak. havailik.. dili ta ba şından beri. dostça. 1. efriz. saçak. eğlence. 1. i. arkadaşça. kurbağa adam. delişmenlik. gözlemeye benzer bir çe şit börek. soı ğ t . i. s. edat 1. (--ked. farbala. kurbağa. kapı kapı (dolaşma). havai (kimse). kâkül. püsküllü saçak. eğlence. dili çok. 1. 2. parça parça harcamak. Daldan atladı.men (frag´men) i. Her ranking rose Manisal uzaktan. frizzy. i. cızırdatarak kızartmak. 3. z. f. (bir yer)den. deh şet. gülüp geçmek. 2. 2. k. saçma. hoppa ın). dili Anlad ığım kadarıyla durum vahim. ciddiyetten yoksun hareket/söz. perçem. s. bir güçlükten diğer bir güçlüğe. arada s ırada. f. (sosyal sigorta. frog. away azar azar çarçur etmek. (bir ba şlangıç noktasın)dan: He´s from Manisa. 1. kadın elbisesi. dostluk.o. 1. 2. . f. f. s. s. s. dost. i. korkutmak. bak. uzaktan. cana yakın olmayan. i. emeklilik sigortas ı gibi) işçiye ücreti dışında sağlanan şey. korkutucu. zaman zaman. i.

baştan ayağa. s. hüsran. 1. don. kösteklenme. meyve vermek. 1. moral This work is very frustrating. 2. (sava ı y ı . 1. 1.. kırağılı. netice. kösteklenmiş. ık. soğuktan donmuş. 2. 2. kaş çatma. 1. köpükçükler ç ıkmak/akmak. ba ş sayfa. k ırağılı. bak. k ılıksız kadın. kırağı düşmek. verimlilik. bak. (eteklerin ç ıkardığı) hışırtılı ses. köpükçükler. ön. i. hüsrana ğratmak. 1. gerçekle şme. tutumlu. dondurulmu ş yiyecek. üstü köpükçüklerle kapl ı. i.. hışırtı. f. dondurulmu ş fiyatlar.. 3. 3. tutumluluk. bak. (evin iç dekorasyonunda) ufak aksesuarlardan olu ş i. freeze. faydas ız. set çekmek. ön. bir i engellenme. i. i. s. 4. s. i. (havaya ait) cephe. verimli. Bu araba önden çeki şli. cevap v. (bir uzuv) so ğuktan yanma. tepeden tırnağa. 2. 1. baştan aşağı. dona çekmiş (hava).´ne ait) k ask. f. donmu ş. cephe hatt ı.b.. şekerli bir karışımla kaplı (kek). k ırağı. f. 3. set çekilme. gazet. s. front-wheel drive oto. f. direkt. 3. kaşlarını çatmak. meyve. i. s. f. i. 1.They´ll 3. f. engellenmiş. i. i. sonuç. (göl. küçük. on -e bakmak. s. nafile. cephe. hüsran ı yans ıtan. soğuk (tavır. kenar. kösteklemek. . arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı. 2. demode giyimli kadın. engellemek. meyvemsi. önden çekişli: This car´s got frontwheel drive. ayaz. f. i. cephe taarruzu. içeriden: We´ll take the city from within. fazla na ğmeli (insan sesi). manav. i. alna ait. (keki) şekerli bir karışımla kaplamak. sade ve ucuz. i. 2. dolu. soğuktan yanmış (uzuv). Şehri içten ğiz. öndeki. 2. yeraltı don seviyesi. keklerin üzerine konulan şekerli karışım. ümitleri suya dü şbozucu: s. 4. freeze. cephe. 2. s. 2. 1. soğuktan donma. taraf. cepheye ait. edat ön 1. tepeden tırnağa. (tüfekte) arpac i. İng. hudut bölgesi. köpükçük kümesi. frumpy. s. içinden. buzlucam. ileri hat. 1. ket vurmak. binanın cephesi. s. 1. öne ait. hudut. Bu çok sinir ş . 1. 2. i. set çekilmiş. s. (belirli bir zaman) be here within an fethedece şta) içinde: cephe. 2. (fırfır. u s.). sinir bozucu. -i uygun görmemek. f. gösteri şsiz. i. s. bütünüyle. i. 2. ön cephe. s ınır. deniz v. s.b. istekleri gerçekle şmemi ş. s. kitabın başındaki resimli/süslü sayfa. tül veya an) aşı rı süs. hüsran müş. i. ön. ket vurulmuş. içten. demode giyimli.from top to bottom from top to toe from top to toe from within front front line front page front sight frontage frontal frontal attack frontier frontispiece frost frost line frostbite frostbitten frosted frosted glass frosting frosty froth frothy froufrou frown frown on froze frozen frozen food frozen prices frugal frugality fruit fruiterer fruitful fruitfulness fruition fruitless fruity frump frumpish frumpy frustrate frustrated frustrating frustration fry baştan başa.

mak. kafayı üşütmüş. f. Bardak doluydu. 2. 2. ufak--ing/--ling) bir hile yapmak. kaba tam bir fiyasko. kaçak. (--ed/--led.. yak ıt. . s.t. işin içine etmek. 2. kaçak. is dolu. s. Vurgulamak için kullan ılır: You´re a fucking idiot! Tam bir ın! 2. over fuck s. füg. yozlaşmış.. kaba rezil. f. a full hour ılarda giyilen elbise. akaryak fuel-oil. s. up fuck up Fuck you!/Get fucked! Fuck! fucked-up fucker fucking Fucking hell! fuckup fud fuddy-duddy fudge fuel fuel gauge fuel oil fuel pump fuel tank fugitive fugue fulfil fulfill fulfilling fulfillment fulfilment fuliginous full full dress full fare full general full measure full membership full moon full speed full stop full stop f. düzüşme. nokta. k ıs. 1. 2. orgeneral. yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine şekilde getirmek. f. 2.memnuniyet. Bardak suyla doluydu. i. tavada k ızartmak/kızarmak. berbat. nokta (noktalama işareti). full to overflowing/full to the brim ağzına kadar dolu. k. yerine ğ an doİng. f. i. kaba 1. s. -den i. piliç. tam sürat.. isli. 1..3. işi berbat etmek. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. bayağı problemli/kompleksli. çok resmi toplant tam bilet. kesin bir tav f. küpeçiçe ği. biraz uydurmak. birine çok a şağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak. firari. kaba sikmek. kaba sikişme. tatmin edici.. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. i. İng. tam ölçü. (insan) içindeki kendini tatmin edecek bir tatmin İşin seni s. i. 1.. tam üyelik. is renginde. yerine getirmek. düzmek. ya ğyakıt. İng. yakmak. kaçan. Siktir git! birini sikmek/düzmek.o. The glass was full of water.. 2... bir şeyin içine sıçmak. 1. yapma. kahrolası. ıup yakıt almak.koku şmuş. dolunay. firari. bak. 1. herif. 2. ıştırmak. dangalaks Allah kahretsin! i. 1. i. şakalaşmak. i. yak ıt pompası. fulfill. bir şeyin içine etmek. s. yanmas ın sağlamak.. tam: full member tam üye. is renkli. kafayı yemiş. yalan söylemek.. yumuşak ve çikolatalı şekerleme. Siktir git! ünlem Allah kahretsin! s.fry fryer frying pan ft fuchsia fuck fuck fuck about/around fuck all Fuck off! fuck s. bot. ufak çapta bir ırı almamak.. çal t göstergesi. tava. bak. bir şeyi berbat etmek. İng. i. 2.. foot. kaba 1. 1. i. müz. (of) (ile) dolu: The glass was full. feet. yak ıt deposu. vakit geçirmek/öldürmek. dopdolu. fulfillment. hiçbir şey. aşırı titiz ve örümcek kafalı. i.. k. içindeki potansiyelini iyi kullanmaktan i. i. İng. doyurucu: Dopotansiyelini you find your work fulfilling? ediyor mu?getirme.

tamam ıyla büyümüş. i. kalorifer oca ğı. huni. tamam ıyla. düzenbazl ık. tam boy (portre). tamgün. 2. i. donatmak. s. s. üphe dirsekte uyandıran. 2. acayip. i. çalışmak. şlev. s. kırıştırmak. mantar öldürücü ilaç. saban ın açtığı iz. i. görevli. 2.gi (f^n´cay. s. 4. fonksiyon. i. şiddetli. s. tam bir. i. fun.. f. şüpheli. yer. gözü dönmüş. 1. lunapark. parlatmak. işlev. gerçek bir. çoğ. kürkçü. 3. 2. döşemek. bot. yenile s. çoğ. i. çok öfkeli. 1. f. garip. 2. i. (--ned. 1. s. 1. i. tam. memur. i. s. 1. f. para. sinirin yalan geçti dolan. büyük ocak. buharla dezenfekte etmek. 2. ehliyetli. füniküler. (oyunda) topu düşürmek. i. .. işler durumda. ço ğ. komik. küplere binmi ş. with ile döşeli. işlevsel. (against) (-e) ate ş püskürmek. cenaze mar şı.. merasim. temelde. tamgün bir çalışma gerektiren iş. 2. mantar veya mantar türünden bitki. esaslı. ifonksiyonel. kırışık. tören. s. 2. zevk. vazifeden izinle ayr ılma. çoğ. (baz ı yumuşak tüylü hayvanlara ait) tüyler: the cat´s 2. 1. iş. izin. İng.. pis kokulu gazlar. gerçek. z. s. 2. fultaym. f. ştirmek. 2. dili şaka etmek. öfkeli olmak. tuhaf. fonksiyon. 1. kürk. i. i. 3. 1. dü f. e ğlendirici. tam gelişmiş. faal. f. mobilyalı. temel. 2. safkan. 1. z. (yelken/bayrak) sarmak. fonlar. vazife. esas. asıl. temel. şanat. 3. f. s. 3. mefruşat. cenaze töreni. işlemek. mobilya. sağlamak. topu şürme. s. 1. kürk. 1. güldürücü. cenaze törenine yak ışan. bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan ği hilecilik. pis kokulu gazlar ı yaymak. fon. 2. --ning) k. 1. yetişkin. kürklü giysi. saban izi yapmak. 1. i. 1. fur kedinin tüyleri. tamamen açm ış. (demirhanede) ocak.fullback full-blooded full-blown full-fledged full-grown full-length full-time full-time job fully fulminate fumble fume fumes fumigate fun fun fair function functional functionary functioning fund fundamental fundamentally funeral funeral march funereal fungicide fungus funicular funnel funnies funny funny bone funny business funny paper fur furbish furious furl furlough furnace furnish furnished furnishings furniture furrier furrow i. futbol bek. s. i. eğlence. mat. (gazetede) bant-karikatürlerin bulundu ğu sayfa. kasvetli. (vapurda) baca. i. tamamen. möble. el yordam ıyla aramak. f^ng´gay)/--es (f^ng´gısız) i. (bir iş/kimse için) para sağlamak. f. möbleli. i. sert. çoğ. görev. 2. f. i. f. yoklamak. f. (çaydanl ıkta/borularda oluşan) kireç. i. özünde.

müz. 1. s. kazanç. deli. ilave olunan. susturmak. fitil. küçük ayg ıt. tüyleri kabar ık. s. erime. gauge.. 3. eski.furry further furtherance furthermore furthermost furthest furtive fury fuse fuse fuselage fusion fuss fussy fusty futile futility future fuze fuzz fuzzy G. fiz. havl G.. i.) z. s. çene çalma. kıvırc ık (saç). 2.ese) Gabonlu. 4. 2. gaf. en çok. on şi/şey) yakla şmak. i. hav. bina duvar ının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm. çabuk ve anla şılamayacak bir şekilde konuşmak. ufak yaran. 3. bak. Ga. k ıvırcık saç. (bir şey) boğazını tıkamak. i. farther ise mesafe için kullan ılır. --bing) k. i. abes olma. gazap. erimek. elek. i. büyük öfke. tüylü. gereksiz tela ş/heyecan/öfke. (hastan ın durumu) iyiye gitmek. Gabon. İngiliz dolar. i. --ging) 1. i. sa 1. -e sahip olmak. flu. (--ged. atsineği. 2. sol notası. uzaktaki. 5. mesafeyi kapatmak. s. f. (çoğ. eritme. i. yapmak. 1. (--ded. ufak meseleleri sorun şeyler telaşa düşmek. aradaki (takip eden şkasıki ndan) daha kuvvetli olmak. i. 1. dili budala. z. İskoçça. ayva tüyü. 2. çokyüzünden titiz. ayrıca. 1. 1. i. h ızı artmak. 2. müstakbel.. i.. eriyip birbiriyle kayna şmak. ğ büyümek. çok alfabesinin yedinci harfi. i. uçak gövdesi. füzyon. 3. hatları belirsiz. demode. Gabon. Gabonlu. s. 2. s.b. ince tüylerle kaplı. gülüt. küflenmi ş. argo bin i. gelecek. aka. istikbal. 1. s. abes. en uzak. (top mermisine ait) tapa. artma. en ötedeki. s. 1. 2. dili çene çalma. küf kokan. f. susturmak için a ğıza sokulan tıkaç. 2. sigorta. havlanmak.bon.). i. i. i. i. yaygara. konu i. i. daha uzak. sinsi. i. 2. 2. 1. gelecek. Gaelce. İrlandaca. kazanç lamak. 2. (Further ço ğunlukla miktar ve derece. (bir ba rağbet kazanmak. 1. g gab gabardine gabble gaberdine gabfest gable gable roof Gabon Gabonese gad gadfly gadget Gaelic gaffe gag gag gag on gaga gage gaiety gain gain an advantage over gain ground gain ground gain momentum s. çok tüylü (köpek v. 3. Gabon´a özgü. ı (kuma ş). i. --ding) about/around ba şıboş dolaşmak. neşelilik. -i elde etmek. daha i. art ış. dili çene çalmak. gabardin. i. kâr. boş. 2. (askerler) ilerlemek. ilerlemesini sa ğlama. 2. ötedeki. i. s. 1. k ılı kırk s. 4. k. çabuk ve anlaşılmaz şma. neşe. 1. i. s. i. nafile. f. f. f. bundan ba şka. beşikçatı.. argo polis. alet. 2. eritmek. s. f. 1. i. boşuna olma. gizli. ağzını tıkamak. cüppe. küflü. şenlik. daha öteye. ince tüyler. f. eriyip kayna şma. 1.ş(haberin) yayılmasına engel olmak. f. 1. (--bed. . 2. şiddet. f. i. k.

f. tozluk. k. i. 3. i. f ırtına. 3. gemi mutfağı. f. f. 1. Sen de var mısın? s. i. sıçrayış. Gambiya. s. gökb. kilo almak. i. avlak bekçisi. av hayvanlar ı için ayrılmış yer. 2. 2. i. mad. yiğitlik. efendi. . --ing/--ling) s ıçrayıp oynamak. f. i. Orada ğürtlenden bö ş. i. oyun. lastik. Gambiyalı. kuvvetli rüzgâr. İng. her tür. bora. Gambiya. i. 1. (bazı oyunlarda) parti. dili çok riskli i ş. f. i. dili kad ın.. kumar. gidiş. spor. yiğıit.. 2.2. dörtnala gidi ş. s. meslek. i. hayvan cesur.said) inkâr etmek. anat. gezip tozmak.gain the upper hand gain time gain weight gain weight/put on weight gainsay gait gaiter gal gal galaxy gale gall gall gallant gallantry gallbladder galleon gallery galley galling gallivant gallon gallop gallows gallstone galore galosh galvanise galvanize Gambia Gambian gamble gamble for high stakes gambler gambling gambling den gambol game game game game preserve gamekeeper gamma gamma rays gammon gammy gamut avantaj (birine) geçmek. galaksi. e ğlence. İng. dörtnala gitmek. safra kesesi. i. kumar oynamak. İsteklilik belirtir: We´re going to play football. 1.. 1. gamma ışınları. şişmanlamak. büyük para için kumar oynamak. (of) her çe şit. sinir edici. oyun. çok miktarda. k. sinir etmek.. s. safra. game? futbol oynayaca ğız. galvanizlemek. galon. kalyon. gökada. galeri. i. A.geçilmiyor. i. yürüyüş. s. 2. İng. kumar. dili iş. i. i.. 1. s. 4. i. av. i. kumarbaz. i. 3. avantaj (birinde) olmak. i. İng. (gain. safra ta şı. sakatBiz (bacak). sakat (bacak). kaloş. gallon. k. galvanize. 1. bak. k ıs. 4. av . i. (domuz budundan yapılmış) jambon. galo f. Gambiya´ya özgü. Gambiyalı. kumar oynama. centilmen. i. kilo almak.B. 2. (saat) ileri gitmek. sinirlendirmek. sinirlendirici. kumarhane. galeri. i. hemen harekete geçirmek. f.D. karşılaşma. sanat galerisi. i. darağacı. i. 2.55 litre. zıplama. faaliyet. balkon. (--ed/--led.. i. getr. i. vakit kazanmak. f. 1. kahramanlık.. bol: You can find blackberries galore there.. i.78 litre. kadırga. Are you s.

dili çene çalmak. 1. bak. benzin istasyonu. yanlış bir şekilde anlatmak/nakletmek. nohut. garajda b ırakmak.B. k. tavanaras ı. sarm ısak. cart. süprüntü. sarımsak. 2. s. f. (birine) kar şı cephe oluşturmak. s. grena. ask. f. iskele tahtas ı. toplamak. 2. açılmak. pis ve de ğersiz şey. parlak (renk).. tavanarasındaki oda. çöp tenekesi. iskele. k ı i. (çoğ. benzin deposunu doldurmak. gargara. İng. gangster. jailer. gardenparti. i. leylek gibi. garnitürle süslemek. güruh. sürme iskele. 1. benzin istasyonu. jail. bot. i. k.. cafcaflı. i. dili bak ış. elbise. i. f. 2. bostan.gander gang gang up on gangling gangplank gangrene gangrenous gangster gangway gantlet gaol gaoler gap gape garage garage sale garb garbage garbage can garbage man garbage truck garbanzo garble garden garden party gardener gardenia gargantuan gargle garish garland garlic garment garner garnet garnish garret garrison garrulous garter gas gas mask gas meter gas meter gas station gas station gas up i. i. çöp arabas ı. 1. kangren. kıyafet. gardenya. A. İng. gazla zehirlemek. lafazan.D. f. 1. s. i. bak. gaz saati.. 4. gaz sayac ı. --sing) 1. çöp kamyonu. (--sed. fasulye s ıhaz i. aralık. havagazı. sald rığı ıgibi. bahç ıvan. i. 1. f. gedik. (midede) gaz.. i.. çelenk. i. ünlem Destur!/Yol ver! i. gauntlet. giysi. gargara yapmak. geveze. bahçede çal ışmak. 2. (birkaç kişi) toplanıp (birine) karşı ırmaya rlanmak. erkek kaz. cırlak. do gaz maskesi. 2. i. i. garnizon. i. eksiklik. f. f. i. i. 3. k. benzin. i. çöpçü. tıb. garnitür. . gaz. 2. s. f. i. giysiler.. çenebaz. 2. i. boşluk. bak. 1. evde istenilmeyen e şyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen ış sat lı. 2. ğalgaz. garaj. f.. 2. --es/--ses) 1. çiğ... lal ta şı. s. i. jartiyer. ağzı açık bir şekilde hayretle/şaşkınlıkla bakmak. çete. i. i. çiçeklerle uğraşmak. çöp. çok büyük. bahçe.. kangrenli. tak ım. i. i. i. havagazı/doğalgaz sayacı. 1. kocaman.

k ıs. resmi gazete.gaseous gash gasket gaslight gasoline gasp gastric gastritis gastronome gastronomic gastronomy gasworks gate gatecrasher gatepost gateway gather gather speed gathering GATT gauche gaudy gauge gaunt gauntlet gauntlet gauze gave gavel gawk gawky gawp gay gaze gazebo gazelle gazette gazetteer GB gear gear down gear up gear wheel gearbox gearshift gearshift lever gee s. 1. mideye i. 3. vurdu f. irmek. i.. 3. şen. çiğ renkli.y. ölçme aleti. i. toplamak. soluma. 2. s. 2. 3. give.) Deh!/Haydi! . i. bön bön bakmak. ölçü. d. 2. gastronomik. -de derin yara açmak. 1. 2. çap. gastrit. vites. bak. ahu. çark. gazlı. 3. homoseksüel. şanjman. münasebetsiz. bir araya getirmek. derin yara. ray açıklığı. (maç. yer adlar ı sözlüğü. s. soluk solu ğa kalmak. nefes. vitesi vitesi yükseltmek. aval aval bakmak. anlamak. sıska. dişli azaltmak. kapı sövesi. avalğaval bakmak. 4. 4. 1. 2. i. i. iş eldiveni. kapı dikmesi. f. i. gaz ışığı. solu ğaait. 3. 3. belveder. aşırı ve zevksiz bir şekilde süslü. kapı. soluk tıb. conta. i. 2. f. eşcinsel. toplamak. i. f. canlı. i. 1. çardak. aygıt. 2. 1. neşeli. iyi yemek yeme ve yemekten anlama sanat ı. 1.v. gaz gibi. 2. cinsel. bacakları uzun. f. ölçümlemek. i. gaz bezi. şanzıman. solumak. dişli çark. i. i. i. i. i. söylemek. güzel manzaral ı kameriye. kalınlık. kolları. 2. f. giriş. düzen. i. i. (at) ağzı açık bir şekilde seyretmek. bir yapının üzerindeki teras/pavyon. gastronom. bön bön bakmak. pot k ıran. sirk bilet sat ışındangiren ız/davetiyesiz kimse. 1. i. i. nefesi daralmak. kapı (kapı aralığını kapayan kanat).ş(at) gözünü dikip bakmak. pavyon. sonuç çıkarmak. k ıs. parlak ve güzel (renk). gastronomi. toplantı. vites. i. i. s. s. 1.b. (irin) dev hızşkazanmak. sağlanan) hâsılat. dik bak ış. bir araya gelmek. tertibat. seyretmek. (atlasta) yer adları dizini. ceylan. gaf yapan.´nde dili paras i. benzin. tıb. parlak ve güzel renkli. i. ünlem (At/öküz sürerken “Sa ğa git!” veya “İleri git!” anlamında kullanılır. ölçmek. i. büzmek. (toplantıda oturumun açıldığını ilan etmek için başkanın masaya u) tokmak.. vites kolu. s.. i. gazlı bez. çok zayıf ve kuru. 5. 1. e f. 1. f. çiğ (renk). nefesi kesilmek. s. General Agreement on Tariffs and Trade. gişe hâsılatı. Great Britain. gazhane. i. -i kesmek. (belirli bir iş için kullanılan) eşya/takım/giysi. 1. uygunsuz. midevi. konser.. kanal kapağı. i. k. 2. biçimsiz ve hantal. homoseksüel. vites kutusu. gazal. kapı aralığı. toplanmak. s. 2.

cana yak ın. dâhi. üreme organlarına ait. i. --es) 1. jelatin. i. iğdiş etmek.. genelleme. yumuşak (iklim). 1. i. özellik. gen. kurmay s ınıfı. pelte. başlangıç. i.swell! i. i. i.. tıb. -e yol açmak. yontulmam ış değerli taş. generalization. dili cinsiyet. 2. pratisyen hekim. iyi huylu. s. 4. i.. pratisyen. i. ço ğunluk. jeneratör. i. cömert. 2.. i.. ask. yetenek. dilb. istidat. gen. cevher. enemek. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla şması. i. eli aç ık. genel. i. (çoğ. genel grev. k. i. değerli taş. genelleme. üretim. pratisyen doktor. ask. bak.. goose. s. dinamo. İkizler burcu. generalize. i. değerli nesne. genelleme içeren söz. s. ambalaj ında üreticinin adı/markası bulunmayan (gıda maddesi).. i. .ses (cen´ısiz) i. s. bak. cömertlik. biyol. Birinin veya bir şeyin beğenildiğini gösterir: Gee you´re Sen bir harikas ın! bak. 1. biyol. 1. geyşa. i. 3.. arkadaşça davranan. i... -in halindeki. s. s. i. f. 2. Allah Allah! 2. meydana getirme. iğdiş edilmiş at. kuşaklar arasındaki fark. 2. 3. 2. f. gelatin. i. dilb. i. 1. i. tıb. genelle ştirme. üretmek. pratisyen hekimlik. f. değerli kişi...gee geese Geiger Geiger counter geisha gel gelatin gelatine geld gelding gem Gemini gemstone gendarme gender gene genealogy general General Agreement on Tariffs and Trade general election general of the army general practice general practitioner general practitioner general staff general strike generalisation generalise generality generalization generalize generally generate generation generation gap generator generic generosity generous genesis genetic genetics genial genital genitals genitive genius ünlem 1. f. mücevher. İng. s. cinsel organlar. deha. rütbesi orgeneralden yüksek bir general. -in halindeki sözcük. soyağacı..e. jel. İng. cins. genetik. tıb. i. şecere.. jandarma. 1. kuşak. güleryüzlü. 2. 1. i. meydana getirmek. general. Gayger sayac ı. 2. üreme organları. astrol.. genellik. genel seçim. çoğ. genelle ştirmek. genelleme içeren söz. bak. çoğ.. İng. genellikle. çoğ. kuşak farkı.. tıb. nesil. biyol. i. genetik. pratisyen. i. z.

z. jeoloji. yerbilim. Almanca.tle. Musevi olmayan. bak. . coğrafya. uzambilgisel: geometric figure geometrik şekil. biyol. Gürcistan. yumu şak ve nazik. Hrist. Gürcüce. efendi. yerpalamudu. s. yerpalamudu. i. (özellikle ibadet ederken) diz çökme. 1. i. s. s. k. i. i. geographical. i.. dalakotu. bot. jeopolitik.. i. Gürcü. i. genom. . içten. dili erkek. s. 1. tür.e. nevi.. bot. 2. ba şlangıç. geriatrik. coğrafya uzmanı. i.genocide genome genre gent genteel gentian gentile gentle gentleman gentlemanly gentleness gently gentry genuflect genuflection genuine genus geodesic geodesic dome geodesy geographer geographic geographical geography geologic geological geologist geology geometric geometry geophysics geopolitics georgette Georgia Georgian geranium Gerber Gerber daisy geriatric geriatrics germ German German measles germander germane Germany germicide i. k ızamıkçık. geodezik kubbe. Musevi olmayan kimse. hakiki. hafif (rüzgâr/yağmur). yavaşça (yükselen yoku ğ). tarz. i. mikrop öldürücü. çoğ. biyol. meyli çok az (yokuş).ra (cen´ırı) i. geometrik. geriatri. yerme s. centilmence. esi. jeodezik. s.. jeofizik. 2. Almanya. bak. tohum. yumuşaklık. i. 3. 1.. s. kurtluca. Alman. jeolog. gentleman´s/gentlemen´s agreement yak centilmenlik anla şması. centiyana. centilmene i. gerbera. i. i. 1. i. efendilik/kibarlık taslayan. geodezik. 2. (birkaç türden meydana gelen) cins. bot. antiseptik. gen.. jeriyatri.. geodezi. çoğ. i. s. jeriyatrik. jenosit. s. 1. içten gelen. coğrafyacı. jeolojik. 1. yumu şak ve nazik bir şekilde. gen.. samimi. geodeziyle ilgili. i. s. jeodezi. s.. yerbilimsel. 1. soyk ırım. 2. geological. 3. 2. i. adam. çoş f. centiyan. şçarpanlı: geometric series geometrik seri. (to) ş (ile) i. geometrik. s. 2. i. i. geometri. hafifçe (esen). kantaron.. jorjet. 2.. sosyal statüsü iyi olanlar. 3. s. 1..men (cen´tılmîn) i. ışan. tohumun özü. mikrop. i. i. gerçek. i. 3. s. coğrafi. i. i. bot. sardunya. nezaket. i.ilgili. centilmen. (ibadette) diz çökmek. e uzambilgisi. efendice. i. s. 2. yerme şesi.

jest. ge ştalt. k. dili ya şlanmak. 3. Ba ılmak. başarılı olmak. (tohum) çimlenme.t. jestler yapma. ç ıkmak. (tohum) çimlenmek. ruhb. çok gezmek. başı dönmek. geçinmek. (tohumu) çimlendirme. k. 2. kastetmek. dili (yap ılan iş) yanına kâr kalmak: He´s gotten away with it. (çok şeyi) ilginç/güzel/tuhaf bir ğaz ı düdinlemek. 1. dola şey sanmak. (haber) yay ılmak. ünlem Çok yayapmak. 1. f. --ting) 1. dili bir kad ını hamile bırakmak. (bir şeyle) 1. k. 2. (s. of (rakibi) geçmek. me 1. kendine gelmek. dili birinin bamteline dokunup a ğzını açtırmak. k. el/kol/ba ş hareketi. ile anla şmak. (haber/söylenti) yayılmak. dili darbe yemek: She got a bang on her head. el/kol/baş hareketi yapmak. el/kol/ba ş hareketleri yapmak. hareket etmek. dili 1. 2. seyahat etmek. çıkışmak. ın almak. -den zevk almak. (birinin) ba şıyakalamak. ğümlenmek. 2. gitmek. demek istemek. -den bir nefes çekmek. 2. ima etmek.).s. 1. dili dalga geçerek birini k ızdırmak. 4. 2. 4. dayak yemek. 1. kendine hâkim olmak. çabuk olmak. dili çok duygulanmak. k. fiilden türetilen isim. şımarmak. elde etmek. yürümek. dili acele etmek. get across get after get ahead get ahead get along in/on in/up in years get along with get along/on get an erection get around get around to get at get away get away with f. k. 2. 1. i. 1. (tohumu) çimlendirmek. got. k. iş hayatında ilerlemek.o. I won´t let him get away with this.. Yaptığı yanına kâr kaldı. i. istedi paylamak. anlatmak. gebelik.germinate germination gerrymander gerund gestalt gestation gesticulate gesticulation gesture Gesundheit get get (s. 3. ırıpkurtulmak. gezmek.ten/got. jest. dili kendini bir şey zannetmek. başlamak. Her şmek. şına darbe yedi. kazanmak. -e ula ş gul olmak. k. -in kuşu kalkmak/uyanmak. el/kol/ba ş hareketi. f. i. bo ğazı düğümlenmek. 2. (çok ilginç/güzel/tuhaf birine veya bir şeye) bakmak.o. (a part of one´s body) k. i. dilb. (belirli bir şekilde) olmak. penisi sertle 1. 2. get a rise out of s. jest. (bir hastalıktan sonra yeniden) çıkıp şmak. 3. dili -ebir bay korkmak. kaçmak. kötülük etmek. i. 4. gebelik süresi. i. get a hard-on get a hustle on get a kick out of get a load of get a load of get a lump in one´s throat get a lump in one´s throat get a move on get a move on get a rise out of s. ile geçinmek. Bunu yanına . jestler yapmak. aç ıklamak: He couldn´t get his point across. k. (zaman/yaş) ilerlemek. jest şayın! (Hapşıran bir kimseye söylenir. ele geçirmek: He got it with difficulty.o. (bir şeyi) yapmak: When will you get around to answering my vakit ay p mektubuma cevap yazacaks ın? letter? Ne zaman ayırı2. -in penisi beton olmak/dikelmek. Zorla elde sat nı belaya sokmak. Ne demek ğini anlatamad ı. edinmek. güzel davranış.. basında/medyada iyi bir şekilde yansıtılmak.) k.) into hot water get a bang on get a bang out of get a fright get a good press get a grasp on o. -e bitmek. para biriktirmek. 2. What he said obviously didn´t get across to them. acele etmek. (seçim bölgesini) bir siyasi partinin ç ıkarlarına uygun düşecek şekilde ayarlamak. -e vakit erişmek. bir yol bulup -den bir yol bulup (birini) atlatmak. ayr ılıp gitmek. 3. f. (maddi aç ıdan) daha iyi bir duruma girmek. (üzüntüden) -in bo 1. f. kendini bir 3. tasarruf etmek. zarar vermek. k. 1. argo -e göz atmak. (got. dili acele etmek. get a sniff of get a swelled head get a whipping get a woman into trouble get about get above o. 1. 2. almak. şmak. idare etmek. gitmek: I´m getting along just fine.s.

ile atlatmak. couthed up get o. eli ayağı dolaşmak. dili. k.s. 2. k. 3. dili (bir işe) bakmak/başlamak. dili -e musallat olmak. k. k. dili kibiri b ırakmak. k. dili as ıl işe gelmek/bakmak. Onun o i şteki rolü hiç dikkate ınmad ı. ısınmak. belaya çatmak. ne yapmak istedi ğine karar verip ona göre yaşamak. dili bir işe başlangıçta katılmak. ba şından ayrılmayarak -i rahatsız etmek. –– with a fever He is down with a fever. get it together get loose get lost get no credit for get o. asıl meseleye gelmek. k. alabandayı yemek. dili süslenip püslenmek. dili -den öç almak. with -in şldili ığın ı kazanmak.. şmek. Ödemelerinde gecikti.get away with murder get back at s. put in one´s two cents worth. dili bir kötülü ğün cezasını çekmemek. k. k. -i eline geçirmek.s. asıl işi ele almak. bak. 2. iyile (bir yerde) saplan ıp kalmak. . yaramazlık etmek. 2. kızmak. birinden bir şeyin öcünü almak. dili 1. in a fix get off k. Ate -den intikam almak. aya k. ciddi olarak işe koyulmak. a ğır bir darbe yemek. k. dili -e engel olmak. 2. dili (birinin) gözüne girmek. ba şı belaya girmek. ile geçirmek. k. (gayretle) ba şlamak. dili (gayretle) ba şkadar ak şam olmak. (bir yere) girmek/gelmek/gitmek.o.. 2. (birini) cezadan kurtarmak: How can we get him off? Onu cezadan nas ıl kurtarabiliriz? 4. gev yolunu kaybetmek. dili 1. inmek. dili işlere alışmak. şten yatağa düşmüş. al k. 2. gününü görmek: We´re going to get it now! Şimdi ık belaya! çatt k. dili as ıl konuya geçmek. arkada İng. -i kafas ına koymak.t. (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. k. dili 1. kibirli davranmaktan vazgeçmek. öfkelenmek. -in i şlerini aksatmak. dili meselenin esaslar ını ele almak. dili -e torpille girmek. dili (birinin) arkada şlığını kazanmak. k. hava kararmak. They´ve gotten behind in their work. dili birine bir şeyi ödetmek. 2. kendini zor bir duruma sokmak. 2. k. dili zılgıt yemek. 3. (bir işte) gecikmek. k. He got no credit for what he had done.. k. dili tela şa/endişeye düşmek. kaçmak. paçayı kurtarmak. birini rahats ız etmek. k. geçmek. k. başlatmak. kızdırmak: Don´t get him going! Onu ba şlatma! 1. gereksiz yere tela şlanmak/heyecanlanmak. 1. hayatın unu kavramak.o. k. (birini) bulmak. 2. 1. k. ne oldu şğ emek. 1. k. zor duruma dü şmek. get behind in get better get bogged down in get by get cracking get dark get down off one´s high horse get down to get down to brass tacks get down to brass tacks get down to brass tacks/get down to business get down to work get even with get even with get going get hold of get hot get in get in a state get in a stew get in a tizzy get in good with get in on the ground floor get in one´s hair get in one´s two cents worth get in one´s way get in s. (bir şeyi) durumu kurtaracak yapmak: I can get by this year with these lamak. dili bir işin havasına girmek. k. dili 1. for s. (birinin) gözüne girmek. 1. sıkıya gelmek. (arabaya) binmek. çok endişeli/heyecanlı/sinirli bir hale girmek. fırçayı yemek. 1. k. from (i şten) izin almak. eteği ğına dolaşmak.´s hair get in through/by the back door get in with get into a predicament get into a scrape get into mischief get into one´s stride/hit one´s stride get into the swing of things get into trouble get it get it in the neck get it into one´s head that . ile idare etmek.

.o. in shape get s. get one´s second wind get one´s back up get one´s ducks in a row get one´s feet wet get one´s goat get one´s hands on get one´s knickers in a twist get one´s knickers in a twist get one´s money´s worth get one´s number get one´s way get one´s wind up get one´s wits about one get onto get oriented get out get out of a scrape get out of debt get out of hand Get out! get over get ready for get rid of get rid of get s. over a barrel get s. savdın? did you get rid-i of them? Onlar bertaraf -i yok etmek. etkisiz hale getirmek. (bir üzüntüyü) unutmak. -e sahip olmak. dili dikkat etmek. sinirlenmek.o.o. dili ödenen paran ın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s in paranın karşılığında iyi mal worth that store. birini/bir şeyi yanlış anlamak. 2.t. 2. çığırından çıkmak.) (ilk kez yorulup soluğu kesildikten sonra) soluklanıp tekrar eski formunu kazanmak. -i ba şından savmak/atmak. 3. wrong k. ç ıkmak. İng. 1.o. 2. dili ba şarılı bir şekilde başlamak. dili birini rahat b ırakmak. couthed up get s. dili 1. off the hook get s. İng. -i sinir etmek. beladan kurtulmak. dili toparlan ıp yeniden gayrete k. aklını başına toplamak. 1. uyan ık olmak. korkmak. k. k. 2. out of the way get s. k. 2. Çabuk ol! k. dili birini k ızdırmak. k.o. down get s. çıkarmak. dili birini süsleyip püslemek. into trouble get s. 4.k. dili öfkelenmek.o. k. geçinmek: They get on well.o./s.t. 1. denemek. get off s. bir yere/çevreye 1. k. -i defetmek/kovmak: How ı nasıl-iba şından etmek.o. dili birini rahat b ırakmak. under one´s thumb get s. k. üstünden geçmek. dili birçok kişinin yaptığı bir şeye katılmak. dili sinirlendirmek. dili birinin moralini bozmak. azarlamak. (bir işle) meşgul olmak. k. 2./s. dili ba şlamak. birinin ba şını belaya sokmak. korkuya kap ılmak. -i yakalamak. dili hafif bir cezayla veya cezas ız olarak kurtulmak. (for) birini/bir şeyi hazırlamak. yakayı kurtarmak. dili hazırlıklarını yapmak. ucuz kurtulmak.o. get off on the wrong foot with s. k. get off the ground get off easy get off the ground get on get on one´s nerves get on one´s nerves get on s.´s back vazgeçmek.o. Dikkat et!/Akl ını başına topla!/Kendine gel!/Uyan! 2. (bir i ş) başlamak. O dükkânda ğunu ğ anlamak. k. dili birini kö şeye sıkıştırmak. Defol! 1. 3.o.b. k. k. borçtan kurtulmak. 2.. birini kenara çekmek.. (bir işi) ele almak. dili 1. (bir hastal ık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi? 3. (taşıta) binmek.o. dili endişeye/telaşa kapılmak. dili birini (zor bir durumdan) kurtarmak. birinin sinirine dokunmak. (koşucu v. 1. birini azarlamaktan/eleştirmekten get off s. dili heyecanlanmak. (uçak) havalanmak. dili birini istediği gibi idare etmek/kullanmak. birini devred ışı etmek. k. Hep onun istediği olur. -i eline geçirmek.o. dili in birinin ne menem biri olduödedi istediğini yaptırmak: She always gets her way. k ızdırmak. (bir işe) bakmak. ortadan kald ırmak. k. 2.´s good side get on the ball get on the bandwagon Get on the stick! get on the wrong side of s. 2. dikkatli olmak. idare edilememek. Birbiriyle iyi geçiniyorlar. k. (biriyle) temasa ışmak/intibak etmek. (bir konuya) girmek. k. ( şaşırtıcı bir olaya) için/-e hazırlanmak.´s tail 1. k. birinin gözüne girmek. k. -den kurtulmak. dili ba şlangıçta birini kızdırmak. yayımlamak. dili 1. k. al (bir konudan) bahsetmeye ba şlamak. k. k.o.

argo kaçamak cevap almak. İng. sinirlenmek. by heart get s. sinirli olmak. dili titremeye ba şlamak. dili -den kurtulmak.t.t. -den kazançlı ıkmak. off one´s chest get s. hazırlanmak. dili işten atılmak. galip gelmek. kap ı dışarı edilmek.t. Onun hakk -in esas ını kavramak. -in s ırtını yere getirmek. right get s. through s. dili içini dökmek. -i alt etmek. sepetlenmek. Bunu onun kafas ına sokamıyor. k. out of one´s system get s.o.get s.. dili derdini dökmek. dili bir şeyi birine anlatabilmek. argo anlamak.t. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours. bir şeyi bir şeyi bitirmek. k. içini dökmek/bo şaltmak. i tersinden yapmak. soğuk bir karşılık almak. 2. bir şeyi yapıp bitirmek. bir şeyi bitirmek. -i yenmek. across to s. üstün olmak. işten ıkar ılmak. k. -i yenmek. bir şeyi bitirmek.t. 2. get the message/get the picture get the nod get the push get the red carpet treatment get the runaround get the sack get the sack get the shaft get the shakes k.t. do ş eyi anlamak/kafas ı almak: Why can´t you get this through your bir ıyor? head? Kafan bunu alm birineniçin anlatmak.t. korku duymak. You´ve right this time! BuŞkez istedi eyi doğ ru anlamak: Have yougot gotitthis straight now? imdi bunu 1. kıçına tekmeyi yemek. ç k.o.o. dili -den kurtulmak. soğuk bir karşılık görmek: got the brush off from her. out of the way get s. argo 1. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak. dili (bir şeye) kızmak. k. soğ -e alışmak. -i kavramak. k. -i anlamak. k. titreme nöbetine tutulmak. 2. izin almak. k. dili ya ğmura yakalanmak. dili so ğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder. dili birIiş k. him. dili (from) so ğuk bir davranışla/sözle kovulmak. (bir yeri) bir düzene/düzenli bir hale sokmak. dili efkârlanmak.´s goat get s. k.o. k. dili sepetlenmek/işten atılmak. argo sepetlenmek. bir şeyi tam istenilen şekilde yapmak: I can´t get this right. get s. -i alt etmek. sepetlenmek. k. dili biri hakk ında elinde kuvvetli deliller olmak: We´ve got the goods on ında elimizde kuvvetli deliller var. dili birinden önce davranarak avantajl ı duruma girmek. birğş ğ ru anlad ı n m ı ? 2. bir ş eyi birinin kafasına sokmak: He can´t get bir şeyi this through her head. 1. k. Bana so ğuk davrandı. over with get s.t. 1. bir şeyi ezberlemek. -e alışmak. over get s. k. dili birini sinir etmek/k ızdırmak. işleri başlatmak. 1. yılan sokmak. k. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. k. ç k. through one´s head get s. off one´s chest get s. k. çakmak. Bana şı so ğuktu.t. sepetlenmek. Bunu tam im gibi yapam ıyorum. dili işten/okuldan atılmak. dili -den önce davranmak.o.t. straight get s. get the hang of get the hang of get the jitters get the jump on get the jump on s. . seçilmek. k. kar uk bir şekilde karşılanmak. dili ba şlamak. kenara çekmek.t. argo (birinin) can ı yanmak.´s head get set get shot of get showered on get shut of get snakebit get steamed up about get the ax get the ball rolling get the best of get the better of get the better of/get the best of get the blues get the boot get the brush off get the cart before the horse get the cold shoulder get the cold shoulder get the feel of get the feel of get the goods on s. dili işten kovulmak.t. k. -in usulünü ö ğrenmek. -in havas ına girmek. k.

2. Gana. -in kokusunu duymak. Konu şmaya başladılar. -e ula şmak: Owing to the snow no buses have gotten ı.´s number 1. 1. ba kendi istediğini yaptırmak. 4. 2. dili nutuk ba şlamak. i. -den haberdar olmak. 2. toplamak. get the upper hand 1. şüpheler duymaya şlamak. dili birinin sinirine dokunmak. i. uyumak. (bir şeyin) özünü finale kalmak -in özüne inmek. öne geçmek. dili ters taraf ından kalkmak. get the upper hand dizginleri ele geçirmek. kararsızlığa kapılmak. k. düzenlemek. -e birtoday. (üzerinde) anla -i ş sinir etmek. Gana´ya özgü. gayzer. --s/--es) getto. birinin ne mal oldu ğunu öğrenmek/anlamak. 2. hortlak. şart ımak. dili uyanmak. gazi. dili -denır! haber almak. i. -i tangot (meselenin) özünü ö ğrenmek: How can we get to the bottom of this? Bu ğrenebiliriz? meselenin nas ıl öbulmak. bulu şmak. 3. Ganalı. Gana.it´s dili finally ba şlamak They to talking. s. 2. k. (birini) (belirliçekmeye bir k ıyafete) k. lazım olmak. müstahakk ını bulmak. 1. 1. i. -in esas anlam ını kavramak. 3. (bir durumun) ne olduğunu (bir durumun) ne kendine oldu ğunun k. out of one´s mind birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak. dili payına pek az bir şey düşmek. s ırtı yere getirilmek. iş başına! 1. ına girmek: I think gotten throughbirlikte to him. dili ba get the show on the road ı galip gelmek. (birinin) ne yaptığını çakmak. adaylık seçimlerini kazanmak. leri başlatmak.t. işe başlamak: Get to work! Haydi. sokmak: She got herself up as a mouse. get the worst of get the short end of the stick get through get through to get to get to know get to the bottom of get to the bottom of get to the finals/make it to the finals get to the heart of get to the point get to work get together get under one´s skin get under s. hazırlamak. (çoğ. En kötü pay banaiş dü şlamak. asıl sebebini (işin) kökenine inmek. Ona bir varamad şey anlatamam. k. alt edilmek. 2. i.). k. (to) -e varmak. layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahakt k. hayalet. korkunç./s. -den kazançlı çıkmamak. dili (-in) fark ına varmak. bir araya gelmek.´s skin get up get up on one´s soapbox get up on the wrong side of the bed get up the nerve to get what´s coming to one get what´s coming to one get wind of get wind of get wise get wise to get with it get worse get/catch a whiff of get/go to sleep get/have cold feet get/have one´s way get/have s. k.o. -i k ızdırmak. kılık. k. s. dili (birinin) ne yapt ığının farkına varmak. -i ö ğrenmek. 1. beti benzi atm ış. i.k.o. -i duymak. 3. ştü. yataktan kalkmak. cezasını bulmak. get/put s. 3. k. get/win the nomination i. dili en az be ğenilen şey birine düşmek: I got the short end of the stick. through Bugün kar yüzünden buraya hiçbir otobüs şey anlatmak: I can´t get through to her. (on) maya varmak. k ıyafet. (to) k. gerekmek. aya ğa kalkmak. yenilmek. dili berbat. (bir şey yapmak için) cesaretini toplamak. 2. çok kötü. biriktirmek. gelmek (Mecazen daha kötü olmak. get the short end of the stick/of it k. kornişon.kullan Nihayet anladı 2. kaynaç. -i duymak. dili tereddüde dü şmek. Ganalı. hak ettiği cezayı yemek. 1. sadede gelmek. .o.söylenir. farkına varmak. getup geyser Ghana Ghanaian ghastly ghazi gherkin ghetto ghost i. (Mastarla ılır.kafas -e varmak/gelmek. üstün ç kmak. mutabık kalmak. (havagazıyla/doğalgazla çalışan) şofben. İng.): 1. 2.

s. f. Gypsy. s. Allah vergisi. k ızsaçı. idare merkezi. baş dönmesi. i. i. i. i.. merkez. yaldız. numara. Cebelitar ıklı. i. i. zencefilli gazoz. 2. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. k ıkırdamak. pekmezli kek. k ızıl (saç). hediye. i. bak.s. zencefilli. putrel. i. darağacı. 1. i. with girder girdle ölü kent. s. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler.. terelellilik. kendini -e iyice hazırlamak.. s. gâvur. çevrelemek. i. 1. (--ed/girt) 1. birine (bir şeyi) vermek/bahşetmek. guild. ku şatmak. zencefilli. 2. i. (zor bir işe) hazırlanmak. f. kocaman. Amerikan erlerine özgü. potrel. terelelli. s. dev gibi. . i. 1. f. i. f.ghost town ghostwriter ghoul GHQ GI giant giaour gibber gibberish gibbet gibe giblets Gibraltar Gibraltarian giddiness giddy gift gifted gigantic giggle gigolo gild gild gilding gill gilt gimmick gin gin ginger ginger ale gingerbread gingerly gingham ginkgo ginseng Gipsy gipsy giraffe gird gird o. f. dokunaklı/incitici söz. cin (içki). yald ızlı. Cebelitarıklı. gulyabani. 1. Cebelitar ık. i. with gird one´s loins gird one´s loins gird s. f. ask. trük. dev. Cebelitarık´a özgü. havai. büyük bir dikkatle. (on) (kılıç v. baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi). kıkır kıkır gülmek. z. havailik.´ni) kuşanmak. zürafa. bak.o. yetenekli. -i takmak. alay etmek. 2. 2. General Headquarters 1. jigolo. f. çırçır (makine). 2.. s. -i tak ınmak. kemer. çizgili/damalı pamuklu kumaş. bak. i. i. s. --ning) (pamuğu) çırçırdan geçirmek. -i kuşanmak. kıkırdama. i. 1. solungaç. 1. başkumandanlık karargâhı. i. hoppa. i. terkedilmiş yerleşim yeri. çoğ. kolları sıvamak. i. i. zencefil. kocaman. dev gibi. for gird o. ginko. korse. ginseng. alet. i. istidat. 2. dokunaklı/incitici söz söylemek. gypsy. (--ed/gilt) yald ızlamak. bak. i. s. 2. i.s. ku şak. (kümes hayvanlarından elde edilen) sakatat. yaldız. Cebelitarık.b. yetenek. (--ned. 2. i. i. i. arma ğan. bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse. 1. i... i. i. paçaları sıvamak. 2. i. i. gild. k ıs. k. istidatlı. dili Amerikan askeri/eri. pekmezli kurabiye. hoppalık.

-i başıboş bırakmak. airs give o.b. giv. teslim olmak.girl girl friend girl guide girl scout girl scout girlhood girlish girth gismo gist give give give a good account of o. sinirlendirmek. 2.. 2. 2. baş -e inanmak.s. -in dizginini salıvermek. esas anlam. bir gözünü patlatmak. Onu şoke etti. -i tercih etmek. -i gıcıklamak. 2. -i bilemek. buhar v. k. bel. k ız izci. k ız gibi. 1. çok yorulmak. (koku. önemli haberleri özet halinde vermek. i. k ızlık çağı. i.s. burnu havada olmak. kızlara özgü. kabul etmek. k ız arkadaş. iade etmek.s. i. 1. ele vermek. give a play give a roundup of the news give a slip give a wide berth to give affront to give an account of o. bak. bitmek. -i doğurmak. -e öncelik tan ımak. çalım satmak. şeytana uymak. Ona sevgilerimi söyle! Ona benden selam söyle. ğini birine hediye etti. -e gıcık vermek. dar ıltmak. -i dinlemek. kızlık. dili s ıvışarak birinin elinden kurtulmak. -den kaç ınmaya dikkat etmek. (iştahı) açmak.´ni) artırmak. gücendirmek. incitmek. 1. meydana getirmek. f. öfke v. 2.´ni) yaymak. -e sebebiyet vermek. kovalamaya lamak. sebep olmak: Her presence gives him pleasure. geri vermek. It gave him a shock. vermek. ç ıkarmak: Plants give off oxygen. 1. 1. airs give off give offense give offense give one a black eye give one a tickle in one´s throat give out give preference to give priority to give rein to give rise to i. 3. 1. 2. . gücendirmek. gizmo. kız izci. çevre: The tree´s girth was ninety centimeters. in order of priorities önem sırasına göre. Köpe geri vermek.s. -i k ızdırmak. çevre ölçüsü. razı olmak. A ğacın çevresi doksan santimetreydi. -e kulak vermek. (çocuk/yavru) do ğurmak. 1. i. s. -e yol açmak. İng. (keyif. i. bildirmek. (gave. Bitkiler havaya oksijen verir. hediye etmek: She gave her dog away. esneklik. bel ölçüsü. (semere ait) kolan. bir piyes oynamak. kendisi hakk ında hesap vermek.b. give in give in to temptation/yield to temptation give it one´s best shot give no leg to stand on give notice give o. (av köpe ği) avın kokusunu alıp peşine düşmek. tutunacak bir dal b ırakmamak. Varlığı ona mutluluk veriyor. k ız. 2. hediye olarak vermek. doğurmak. dili kız arkadaş. give an edge to give away give back give back give birth to give birth to give chase give credence to give ear to Give her my love! Give her my regards. Bugün iyi sava ştı. elinden geleni yapmak. k. ana fikir. 2. ba şlıca fikirler.en) 1. -i gücendirmek. Kendine dü şen işi iyi yapmak anlamına gelir: He gave a good account of himself on the battlefield today. k ız izci.

o.o.o.o. ştırmak. dili birinin ba şını döndürmek.o.o. a ring give s. asylum give s. birini şımartmak. a ride give s.o. 2.o. k. (bir şeyden dolayı) birini takdir etmek.o.o. birini alk ışlamak. birini korumak. dili el işaretiyle birine ´´Siktir!´´ demek.o. -i meydana getirmek. 2. birini gıdıklamak. birini kap ı dışarı etmek. a start give s. birini korkutmak. a shampoo give s.o. shelter give s. his due give s. birine (birinin) vesayetini vermek. k. 1. a blowjob give s. a spanking give s. money under the table give s. birine verip veriştirmek.o. dili birine sapartayı çekmek/vermek.o. birine haks ızlık etmek. a bath give s.o. a lift give s. dili birine rü şvet vermek. birini âdeta kapı dışarı etmek. one´s word give s. birine haks ızlık etmemek. k. birinin saç ını şampuanla yıkamak. birini yıkamak. the boot give s. k. 1. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek.o.o. birini korkutmak. the benefit of the doubt give s. dili 1. a raw deal give s. a swelled head give s. -in hakk ını vermek.o. a fair shake give s.o. 2.o. saksofon çalmak. birinin düşünmesine yol açmak. 1. birine zevk/haz/keyif vermek. birini irkiltmek.o. birini dili birini yaka paça çıkarmak.o..o. a belt on give s. birine yard ım etmek. a sporting chance give s. one´s illness give s. atmak. birini düşündürmek. dili birine a ğzına geleni söylemek. birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don´t give me your cold! Nezleni tırma! bana bula birine sözşvermek. k. k. dili birine yumruk indirmek. a fright give s. birine geniş yetki vermek. birini (at/bisiklet/araba ile) götürmek: Will you give me a ride to Bursa? Beni Bursa´ya kadar götürür müsünüz? He is riding high. işten İ ng. a piece of one´s mind give s. (birinin) arabas ının motorunu çalıştırmak. birine bir f ırsat vermek/bir şans tanımak. . k.o. a scare give s. argo birini sepetlemek. a round of applause give s. credit for give s. the bum´s rush give s.o. 2.o. birinin kıçına tekmeyi çıkarmak.o. a hand give s. dili İşleri birine telefon etmek. k.o. a piece of one´s mind give s.o.o. custody of give s.o. birinin penisini a ğızla uyarmak.o. -e neden olmak. birine adamakıllı bir zılgıt vermek.o.o. a hard time give s. dili birine kazanma imkân ı tanımak. pleasure give s.o. a warm welcome give s. pause give s.o. birini serbest b ırakmak. birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak. a start in life give s. (alay/tenkit etmek için) biriyle u ğraşmak. no quarter give s.o. k. k.give rise to give s. a tickle give s. birini kendi haline bırakmak.o. pol. birinin hayata atılmasını sağlamak.o. birine çullanmak. rope give s. birini alkışlamak. birine s ığınma hakkı tanımak. birini nezaket ve içtenlikle kar şılamak. birine aman vermemek. birini soğuk karşılamak. supet/süpet yapmak. k.o. birine verip veriştirmek. hell give s.o. a break give s.o.o.o. a free hand give s. birini pişman ettirmek.o.o. dili birini fena halde ha şlamak. a blessing out give s. k. dili birini yaka paça etmek/götürmek. k. birinin k ıçına şaplak atmak. biriniçok arabas birinin ağzının payını vermek. a cold welcome give s. the bird give s. the bum´s rush -e yol açmak. birini u ğra ına almak. credit for give s.

k. 2. give s.t. son nefesini vermek. dili birini işten atmak. a lick and a promise give s.o. k. a whirl give s. bak. birini sepetlemek.t. the come-on give s. the cold shoulder give s. dili birine misilleme yapmak. the creeps give s. İng. 2. 2. (makine/motor) bozulmak. argo birini çok sinirlendirmek. birinin tüylerini ürpertmek.o. the glad eye give s. -i teselli etmek.o. 1. birini tepeden tırnağa süzmek. birinin tüylerini ürpertmek/diken diken etmek. birinin canını sıkmak. to understand s. the pip k.t. a press give s. -i dile getirmek. dili bir şeyi denemek: Give it a whirl! Onu bir dene! bir şey üzerinde düşünmek. k. birine ayn ı biçimde karşılık vermek. son nefesini vermek.o. k. a trial give s. pes etmek. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak. the cold shoulder give s. (bir işin yapılması için) çok az zaman vermek. k. -i aklından çıkarmak. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek.o.o.o./s. bir şeyi ön plana çıkarmak. the push give s. k. birine zılgıt vermek. birine so ğuk davranmak. İng. spor start vermek. 1.o. bir şeyi gözden geçirmek. birine dayak atmak. give s. some thought give s. the shivers give s.o. 2.. 2. the benefit of the doubt give s. -i anlatmak. etrafı şöyle bir düzeltmek. birine pas vermek.t. -i göstermek. -in yalan/yanlış olduğunu göstermek. dili birine so ğuk davranmak. 1. a swirl give s.give s. 2. one´s consideration give s.o.t.t. birinin sinirine dokunmak.t. 2. birinin tüylerini ürpertmek.t. the jumps give s.t.o. karadan çok uzakta bulunmak. the once-over give s. -i belli etmek. the once-over give short notice give solace to give thanks give the alarm give the land a wide berth give the lie to give the start signal give umbrage to give up give up the ghost give up the ghost give up thought of give vent to give voice to give witness çok cömert olmak. birini sıkı bir sorguya çekmek. give s.t. the third degree give s. bir şeyi çabucak/şöyle bir ütülemek. the red carpet treatment k.o. the shirt off one´s back give s.o.o. birini/bir şeyi denemek. give s.o. 1. a stir give s.o. 1. dili birini sepetlemek/i şten atmak. bir şeyi iyice düşünmek. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek.t.o. şükretmek.o. the sack argo birinin can ını yakmak. dili 1. dili s ıvışarak birinden kaçmak/kurtulmak. bear witness. prominence give s. ölmek. birine davetkâr bir bak ış yöneltmek. (makine/motor) bozulmak. -e teselli vermek.o. birinin tüylerini diken diken etmek. ölmek. tehlike işareti vermek. -i ifade etmek. birini konu şturmak için işkence yapmak. .o. what for give s. birine bir şeyi ima etmek.t. tit for tat give s.o. the glad hand give s. vazgeçmek. -e pas vermek. the willies give s. bir şeyi karıştırmak: Give that stew a stir! O güveci bir karıştır! bir şeyi çalkalayarak döndürmek. birini ha şlamak. the slip give s. 1. the shaft give s. -i gücendirmek. k.o. birinin tepesini att ırmak. bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak.

2. i. İng.li (glädiyo´lay) i. ters göz şt ırıcıılt . i. i. glayöl. ta şlık. bak. şaka mide.çiğ (renk). f. gladyatör. bardak: a glass of water bir bardak su. 2. bak. k. biyol. at -e ters ters bakmak. İng. gudde. 3. cam. çoğ. dili.. katı. z. i. orman içindeki aç ık alan. Tan ıştığımıza memnun oldum. 1. iyito giysiler. ıklar. bayramlI´ll k. göz kama ştıracak bir şekilde parlamak. beze. İng. s. göl v. anat..b. 2. dili kar şılıklı özveri. çok parlak. i... f. bak. at -e göz atmak. (--der. bak ış. f.kama göz kama ters bakan. sera. buzul. bak. 1.. cam yünü. 2. s. aygıt. i. 3. çoğ. buz gibi. f. 1. İng. be en glad do it. i. s... i. karşılıklı fedakârlık. f. ters bakış. muayyen. f. romantik bir çekicilik. bak. elmas. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. glamor. İng.. i. glamorous. dili süslü giysiler. veri. memnun: He was glad to see us. 1. bez. i. glamorize. memnuniyetle. ştırıcı par . 1. .. 2. 1. 1. kuzgunkılıcı.o. çok göze çarpan. elmastıraş... i. camlamak. i.). romantik ve çekici bir hava vermek. gladiolus. İng. s. -i sıyırıp geçmek. k. ı2. gözlük çerçevesi. üfleyerek cam ve şişe yapan kimse. i. cam gibi.. belirli.give/lend s. 1. s. buzullara ait: glacial lake buzul gölü. i. a water glass su ğı .i. zücaciye. bot... cam fabrikas ı. romantik bir çekiciliği olan. cam fabrikas ı. memnuniyet. s. 2. gözlük.. barda f. f. glamorize. s. f. donuk (bak ış). glamorize. bardak dolusu. çok so ğuk. glad. i. give. 1. i. I´m glad to meet you. a helping hand give/make a speech give-and-take given given name gizmo gizzard glacial glacier glad glad glad rags glad rags glad to meet you gladden glade glad-hand gladiator gladiolus gladly gladness glamor glamorise glamorize glamorous glamour glamourise glamourize glamourous glance glance off gland glare glaring glass glass glass cutter glass in glass wool glassblower glasses glasses frames glassful glasshouse glassware glassworks glassy birine yard ım elini uzatmak. küçük isim. i. --dest) mutlu. cam takmak. bir konu şma yapmak. durgun ve par ıldayan (deniz. romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek. 4.. f. alet. -i camla kapatmak. Onu memnuniyetle yapar ım. Bizi gördü ğüne sevindi.o. i. bak. i. i. i. 2. bak. 2. sevindirmek.

parlakl2. yeryuvarla ğı. over -den şeytanca bir zevk duymak. 1. 2. (bakış) şmak. şem. hafif pırıltı. çok sahte bir dış görünüm: Her politeness was merely a i. 1. aşırı miktar: There´s a glut of turnips on the market. hasattan sonra ekin toplamak. sık sık dünyay i. f. f. planörcülük. over yanl . f. ık. karanlık. kta kor Kedinin gözleri karanl ış. süzülme. (seramikte) sır. 1. 2.s. s. zamk. Onun nezaketi sadece bir gösteri şti. 2. muhte ve şeref. parlamak. tutkala benzer. i. süzülerek gitme. ı (aşırı miktarda mala) boğmak: He glutted the market with piyasay muza boış ğdu. f. i. s. i. somurtuk. 1. ı dolaş an kimse. parlıyordu. 1. i. f. Armutları tıka -i t basa yediler. 1. (seramik nesneleri) s ırlamak. hafifçe p ırıldamak. (--ber. 1. sessizce ve kay ıyormuş gibi gitmek. torpido gözü. pırıldamak.. i. (pencereye) cam takmak. cerbezeli. i. parıldamak. 2. pırıltı. 2. 1. bananas. i. parıltı. f. pırıldamak. yorum. küçük vadi. f. parlak. s. “Oh olsun!” demek. pırıldamak. i. s. azar azar (bilgi) toplamak. lügatçe. koro. f. kasvet. ateşböceği. yüceltilmeye değer. süzülmek. loşluk. 1. küre. 2. 1. (birinin başarısızlığını) zevkle seyretmek. kısa bakış. as ık suratlı. aç i. fevkalade güzel. --mest) 1. yap i. i. 2. 2. 1. 3. i. parıldamak. pırıldamak. (--ted. (birini/bir şeyi) bir an için görmek. i. neşe dolu. i. yerküreyi simgeleyen model. doğru gloss. (yüzü/yanakları) f. 1. 2. şan sevinmek. yüceltmek. gloksinya. yuvarlak. s. 3. planör. i. i. Piyasa şalgama ğ f. karasu. 2. tıb. kitab ın sonundaki sözlük bölümü. 2. eldiven. i. neşe. zamklamak.. i. hüzünlü. 2. anlık bakış. loş. 1. (kor) parlamak. i. kasvet veren. glokom. i. donukla i. pırıltı. with/on glut the market with glutinous glutton i. glikoz. parıldamak. i. aç ıklamak. neşeli. 2. i. ters ters bakmak. in 1. --ting) bo ıuldu. çok şerefli. hamdederek (Allah ı) yüceltme. bot. ı ters bakgibi i. obur. 1. medarı iftihar.glaucoma glaze glazier gleam glean glee glee club gleeful glen glib glide glider gliding glimmer glimpse glint glisten glitter gloat glob global globe globe-trotter gloom gloomy glorification glorify glorious glory gloss gloss glossary glossy glove glove compartment glow glower glowworm gloxinia glucose glue glum glut glut o. f. (lamba için) karpuz. yeryuvarı. Piyasayı ış yap . s. küre. ka basa yemek: They glutted themselves on pears. i. harikulade. 1. f. karanlık. 2. ihtişam. global. 4. f. i. 2. -e çok i. övünmek. (--mer. f. camc ı. f. damla. aç ıklay(bir ıcı yaz ı ışı eklemek. --best) 1. parıldamak. kasvetli. . yüceltme. kolaya kaçan ve içtenliksiz (cevap/söz). 2. ı klama. yuvar. 3. f. hüzün. hasattan sonra (tarladaki) ekinleri toplamak. dere. görkem. tüm dünyayı kapsayan/ilgilendiren. 2. pırıltı. s. f. 1. yerküre. süzülerek gitmek.ile 2. f. kor gibi parlamak: The cat´s eyes glowed in the dark. topak. hamdederek (Allah ı) yüceltmek. s.

. ters gitmek. go ape over go around go ashore go astray go at go away go awry go back go back on one´s promise/word go back on one´s word go back on one´s word go back on s. ayr ılmak. devam etmek. işi) yapmak. Onlar yürüyüşe çıktı. kemirmek. do ğru yoldan sapmak. bak. gitmek. obur. son haddine varmak..o. 1. getirmek. 2. k) çok kişiye bulaşmak. bir işe başlamak. i. i. sözünden dönmek. dönmek. herkese yetmek. (bir şey) çok katkıda bulunmak. dili elinden geleni yapmak. Alışverişe ıkt ı. Greenwich Mean Time. They´ve gone aS walk. . f. -e saldı gitmek. her naneyisevi yemek. bir işi ele almak. f. esaslı bir ş(bir ekilde tam yapmak. 1. cinsel ilişkide 1. hiçbir şeyi atlamadan yapmak. f. k ıs. -e aykırı olmak. (peri masallar ında) cüce. dili -e bayılmak. sigaran ı iç! 1. 2. için deli olmak. (with) -e devam etmek. ile beraber gitmek. 2.bulunmak. (with) 1. çok yararlı olmak: This´ll go a long way towards binmek. Bu.. boğum boğum. (bir işi) tamamıyla yapmak. 2. (hayvan) sürüden ç ıkıp kendi başına gitmek. gone) 1. ıra sende. . -i kabul etmek. tamam ıyla hemfikir olmak. i. (went. sıra: It´s yourfor go.making up for what you did. oburluk. 2. yanlış yapmak. (yakalamak/almak için) pe şinden gitmek. 1. 3. hata rmak. k. birine ihanet etmek. with ile arkada ş olmak. ile birlikte olmak. (insan) kötü yola sapmak. karaya 1. Buyur! Devam et! k. ına aykırı olmak. tatarc ık. -e kar şı gelmek. 1. 3. (of) -den önce gitmek. -e raz ı olmak. gliserin. Haydi. sözünden dönmek. Devam et! 2. 2. 3. 1. git! Hadi git. 2. -e karşı olmak. sözünden dönmek.gluttonous gluttony glycerin glycerine GMT gnarled gnash gnat gnaw gnome GNP go (the) whole hog go (the) whole hog go go go a long way towards go aboard go about go about a task go abroad go after go against go against the grain go aground go ahead go ahead Go ahead and smoke! Go ahead! Go ahead! go all out go all the way go all the way go along with Go along! Go along. gross national product. 2. Buyur. tiramola etmek. 3. i. 2.. (hastalıç ıkmak. (birinin) tüm isteklerini yerine şmek: They´ve gone all the way. -e ç ıkmak: She´s gone shopping. (sonuç) -in aleyhinde olmak. s. glycerin. kovalamak. k ıs. dışarı gitmek. yurtdışına gitmek. 3. i. (bir şeyin) yeri ç İng. i. s. 2. 1. (birinin) tabiat karaya oturmak. sürüden ayrılmak. (diş) gıcırdatmak. yapt ığını affettirmeye bayağı den. of -den önce gitmek. titrersinek.

2. bozulmak. Teklif iyi sönmek. ayrıntılara girmek.o. girmek. çılgınca davranmak. (bir şeyi) yapmaktan hoşlanmak. (lastik) şı lanmak: The proposal went down well. 1. istenilmemek. batmak. k. önünden hiç geçmedim. -i tercih etmek. bozulmak. dili benzi atmak. yürüyüşe çıkmak. çıldırarak etrafı kırıp geçirmek. geçip gitmek. baş aşağı gitmek. k. (bir şeyde) biriyle ortak olmak. dili ç ılgınlaşmak. -in üstüne varmak. dü 1. ra ğbet görmemek. 3. girmek. 1. ziyan olmak. 2. k. Bu projeyi kuvvetten dü şhave (araba) kaymaya ba şlamak. dili iflas etmek. kötüye gitmek. boşa gitmek. . 2. dili (bir e ğlentide) masrafı Alman usulü bölüşmek. dili ç ıldırmak. k. dili payla şmak. gittikçe/giderek kötüle şmek. k. k. sap ıtmak. kar tarihe geçmek.) düşüş göstermek. on go into go into a decline go into a skid go into action go into detail go into details go into effect (yiyecek) bozulmak. (başarı.go bad go bad go bail for go bananas go bankrupt go begging go belly-up go berserk go beyond go beyond reason go bust go by go by go by the board go by the board go down go down in history go down the drain go down the drain go downhill go Dutch go far go far Go fly a kite! go for go for a song go for a walk go for a walk/take a walk Go for it! go for nothing go from bad to worse go from bad to worse go gaga over go green around the gills go halves go haywire go hog wild go in go in for go in with s. (bir şeyin) meraklısı olmak. gone into the preparation of this project. üleşmek. vazgeçilmek. bozulmak. dili topu atmak. bırakılmak. çok başarılı olmak. Çek araban ı! 1. -i elde etmeye çalışmak. 2. iyice azmak. s ıfırı tüketmek. dili 1. (fırsat) kaçırılmak. boşa gitmek. gezmeye gitmek. (bir mesle ğe) girmek. Don´t let that chance go by! O kaçmak. gitmek. yürüyüşe çıkmak. tasarı v. 1. 1. (güne ş/ay) bulutla örtülmek. geçmek: Several hours went by. -e kefil olmak. -in ötesine geçmek. ayrıntılara girmek. sağlık v. (bir iş) için (belirli bir süre) harcanmak: Five years of work mek. 4. yürürlüğe girmek. harekete geçmek. 3. kötüyken daha kötü olmak. delirmek. çok başarılı olmak. 4. 3. -i seçmek. Yallah! boşa gitmek. iflas etmek. I´ve never gone by your house. uymak. k. -e sald ırmak. topu atmak. -den ho şlanmak. için geçerli olmak: I´m fed çok ucuza satılmak.b. (iş.b. makul s ınırların dışına çıkmak. Evinin 2.ş(seviye/kalite) dü şmek. 5. (şiş/sular) inmek. k. batmak. 2. (bir şey için) deli olmak. Birkaç saat geçti. dili (para) bo şuna harcanmak. iflas etmek. k.) suya mek. heder olmak. (fırsat) (iyi şeyler) yok olmak.

k. susup insanlarla konuşmamak.) şekerlenmek. k. TV yayına son vermek. (through) (-i) yak ıp yıkmak. dili 1. -i tekrar geçirmek. go out of sight go over go over the top go overboard for/about go places go places go round go s. k. dili 1. flört etmek. kötüye gitmek. 1. çarşıya çıkmak. oynatmak. ile üleşmek. dili (bir erkek) (bir e ğlenceye/partiye) damsız gitmek. 2. 2. olmak. dili birbirinden ba şka kimseyle çıkmamak/flört etmemek. 2. (evlilik) bozulmak. k. k. (tiyatro toplulu ğu) turneye çıkmak. Koş! 2. ile payla şmak. ba Parti gece boyunca devam etti. kendi ba şına hareket etmek/yaşamak. turneye ç ıkmak. eğlenmek için dışarı çıkıp insanlarla buluşmak.ıklamak. 2. ( ışıklar/kalorifer) yanmaya şlamak. bal v. dili -e fazla tutkun olmak. dili aklını kaçırmak/oynatmak. doğru yoldan ayrılmamak. -i tekrar anlatmak. ç k. (with) ile Taryapmak. Haydi gayret! yerliler gibi davranmaya/dü şünmeye/giymeye başlamak. tiyatro oyuncusu olmak. dili akl 1. ek şimek.t. köpürmek. greve gitmek. (bir ıt) durmak. (-i) kasıp kavurmak. bak.b. çıkmak. 1. (i şyeri) topu atmak. k.. 3. ya (reçel. -i incelemek. k. 2. 1. dili sadece (belirli biriyle) ç ıkmak/flört etmek. kendini bir i şe fazlasıyla kaptırmak. k. ile çaba gezmek. go around. k. birini geçmek. over the top by seventy million k. dili kendini fazlas ıyla kaptırmak. 2. ahlaklı bir şekilde şamak. başarılı olmak. with ancak (belirli biriyle) ıkmak/gezmek. Bunu seninle paylaşırım. . yürürlüğe girmek. dili amaçlanan s ınırgözden ığı m ı zdan yetmi ş milyon lira fazla elde ettik. 2. (ışıklar/kalorifer) sönmek. dili ba şarıya ulaşmak. 5. oyuncu olmak. (yemek) bozulmak. radyo. Aman sen de!/Haydi can ım sen de! kendi yoluna gitmek. iflas etmek. bildi ğini okumak. bozulmak. kafayı üşütmek. 1. kudurmak. çalmaya ba şlamak. dili aklını oynatmak. tiyatrocu olmak. 2. devam etmek: What´s going on? Ne oluyor? The party went on all night. perhize grev yapmak. 1. çalışmamak. işlemez olmak. -i tekrar 3. paylaşmak: I´ll go shares with you in this. (belirli bir ş ekilde) aç ı aşmak: We went 4. birinin yaptığından daha iyisini yapmak. dili (işler) çok iyi/tıkırında gitmek. ını oynatmak. raydan çkendini 1. Onlara yetecek kadar ekmek var.go into one´s shell go into operation go it alone Go it! go native go off go off at half cock go off one´s chump go off the air go off the deep end go off the deep end go off the rails go on go on a diet go on strike go on strike go on the rampage go on the road go on the rocks go on the stage go on the stage go on tour Go on! go one´s way go out go out of one´s way to do s. ıkmak. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. çok kızmak. -i kontrol etmek. 2. 1. dili özel bir sarfederek bir şeyi gözden kaybolmak. (of) (birine) yeterli miktarda (bir şey) olmamak: They won´t go short of bread.o. 4. patlamak. düz/do ğru gitmek. haz İng. Amaçlad k. one better go shares go shares with go shopping go short go soft in the head go sour go stag go steady go steady go steady with go straight go sugary go swimmingly kabuğuna çekilmek. k. alışverişe çıkmak. ile ç ıkmak: k. ık´s started to go out with Derya. mesleğinde ilerlemek. oynatmak. (bir ayg ırlı ksız iş görmek. liras. kaybetmek.

batmak.b.) onaylanmak. 1. bo şa gitmek. 1. dili (film seyretmek için) sinemaya gitmek. tasar ı. mahvolmak. 3. (gece uykusuna yatmak üzere) yatmak. sinemaya gitmek. (tasar ı gereken bir yerden) durmadan geçmek. iflas etmek. okula/üniversiteye devam etmek. deniz yolculu ğuna çıkmak. batmak. -i incelemek. okula gitmek.b. 2. (içki) şı na ba şı nı vurmak. bask ıya girmek. 1. denizci olmak. k. her çareyi kullanmak. ile sevişmek. 3. 2. harabeye dönmek. -i (durulmas ğin çemberinden geçmek. 1. büyük masrafa girmek. (bir kanun ısı v. 1. iflas ın eşiğinde olmak. heder olmak. -i gözden geçirmek. rezil olmak. . dili çok başarılı olmak.go the round go through go through go through the mill go through the roof go through with go to all lengths/go to any length/go to great lengths go to any extent go to bed go to bed go to bed with Go to blazes! go to extremes go to great expense go to great expense go to hell Go to hell! go to one´s glory go to one´s head go to one´s head go to pieces go to pieces go to pot go to pot go to press go to press go to rack and ruin go to school go to sea go to sea go to see go to seed go to seed go to sugar go to the dogs go to the dogs go to the flicks go to the movies go to the wall go to town go to town go to waste go to wrack and ruin go together go too far go under go under ağızdan ağıza dolaşmak. k. dili bozulmak. 4. (belirli bir amaç için) (bir yere) gitmek: I went to see what I could find there. dili Cehennem ol! ifrata kaçmak. k. ile cinsel ilişkide bulunmak. (bir şeyi yapmak için) çok masraf etmek. k. 1. veya o zamana kadar tuttu ğu her tmak. f. gizli dili (kendini) da ğı berbat olmak.´ni) geçirmek. Cehennem ol! ölmek. fenalıklar geçirmeye şeyi ifşa etmeye başlamak. 2. harap olmak. gerçekleştirmek. hızlı çalışmak. (gazete v. 2. 2. mahvolmak. küplere binmek. (parayı) harcamak. bozulmak. bal v. ileri gitmek. çok olmak. dili 1. başını döndürmek. parçalanmak. (planlanm ış bir şeyi) gerçekten yapmak. dili iflas etmek. k. çok başarılı olmak. büyük zorluklar atlatmak. 2. teklif v.) şekerlenmek. 2. dili 1. büyük bir gayretle çalışmak.b. Orada neler bulabilirim diye bir bakmaya gittim. 1. çok masrafa girmek. k.b. k. fazla olmak. her çareye ba şvurmak. batmak. onaylanmak. 1. 3. -i kontrol etmek. (hastalık. 2. k. sıkıntı v. Onu elde etmek için şeye başvurur. (reçel. 1.b. -in ziyaretine çaptan dü şmek. denizci olmak. iflas etmek. her şeye başvurmak: He´ll go to any extent to get it. k. tohuma kaçmak. 2. şehre gitmek. döndürmek. 2. (bir taşıt) 1. ba (bir olay kar şısında) kendini tutamayıp ağlamaya. tahsil/e ğitim görmek. 2. 1. her yatmak. birbirine uymak. dili çok k ızmak.) bask ıya girmek. batmak. ziyan olmak.) (meclisten) geçmek. 2. cehennemin dibine gitmek. bak ımsızlıktan harabeye dönüşmek. 2. ahlaken çökmek. kendini bir şey zannetmesine sebep olmak. fele k. dili hız ve gayretle çalışmak.

-e uymak. tiy. üvendire. sefil. yok olmak. ile flört etmek. i. i. arac ı. i. f.gaye. i. vaftiz babas ı. acele yemek. üvendire ile dürtmek. hindi sesi. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye ba şlamak. benzi atmak/uçmak. dili 1. k. 1. sporveya gol. tanrıça. mütedeyyin. başladı. f. (sanığa) kefil olmak. -e zıt gitmek. (bir şeyin olacağını) zannederek harekete geçmek/harekete geçmiş olmak. büyük miktar. uluhiyet. aksamak: After that everything began to go wrong. tamam ıyla yanmak. k ışkırtmak. Ondan şey sonra her yard ımaksamaya ı almak. i. enerjik şken. 2. dili (san ık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak. tanrı. baba hindi. i. i. i. 1. i. yeraltına kaymak. i. dürtmek. f. yeni yöntem ve giri i. 1. 1. spor kale direkleri. çok. -siz yapabilmek: She yemekten mahrum kald ı. 1. kaleci. 2. ilah. i. aut atışı. the izin. hindi gibi sesler ç ıkarmak. vaftiz çocu ğu.go under the name of go underground go up go up in flames/smoke go up in smoke go white as a sheet go wild go with go with the crowd go without go without saying go wrong go/be on the dole go/get off scot-free go/run counter to go/stand bail for go/work on the assumption that goad go-ahead goal goal kick goal line goal posts goalie goalkeeper goat goatee gob gobble gobble gobbler go-between goblet goblin god God bless you! God forbid! God help us! God only knows! God willing godchild goddamn goddess godfather God-fearing godforsaken godhead adıyla tanınmak. yükselmek. -e ayk ırı düşmek. hedef. Üç gün yaşayabilmek. ünlem Kahrolsun! s. enerji ve inisiyatif. k. 1. i. spor kale. i. i. 2. -den mahrum kalmak: He´s gone without food for three days. teke. bozulmak. maksat. kadeh. itmek. 1. dili sapsar ı/bembeyaz kesilmek. amaç. 1. (perde) kalkmak. 2. tanrılık. 3.. çok tenha. parça. 2. 1. 2. cinlerin cirit oynad ığı (yer). enerjik ve inisiyatifini kullanan. s. enerji ve girişim. i. -e yak ışmak. 2. artmak. ilahe. müsaade. işsizlik k. No smoking. grubun iste ğine uymak. 1. dini bütün. 2. erek. keçisakalı. 2. -siz söylemeye lüzum olmamak: It goes without saying that you must be ğ unu söylemeye lüzum yok. i. What went wrong? Aksayan neydi? 2. kahrolas ı. kale vuru şu. -e uygun olmak. (sanığın) kefaletini yatırmak. Vaktinde gelmenizin gerekli oldu 1. at ıştırmak. -e uymamak. Sigara içilmez. 2. 1. gol çizgisi. dindar. ç ıkmak. cin (göze görünmeyen efsanevi yarat ık). arabulucu. s. yanıp kül olmak. dili kaleci. s. Allah senden razı olsun! Allah korusun! Allah yard ımcımız olsun! Allah bilir! inşallah. çıldırmak. ço ğ. 2. beti benzi atmak. 2. . keçi.. 3. k. i. punctual.

good and mad.. tıb. s. go. altın renginde. i. itimat. 1. olup bitenler. 2.godless godlike godly godmother godsend Godspeed gofer go-getter goggles going going concern going price going to be goings-on goiter goitre gold gold digger goldbrick golden goldfinch goldfish goldsmith golf golf club golf course/links golfer golly golosh gondola gone gong gonorrhea goo goober good good and Good day! Good evening! Good evening. 3. 1. i.. havuzbalığı. 1. gayretli ve tuttu ğunu koparan kimse. i. good faith Good for you! Good Friday Good God! Good gracious! Good grief! Good heavens! s. s. işini üstünkörü yapmak. s. altın. ünlem 1. Paskalya yortusundan önceki cuma. golf oynamak. sakaku şu. Allah yard ımcın olsun! 2. i. Tanrısız. odacı. ır. beklenmedik nimet. k. ünlem Hay Allah! i. ayrılış. i. altın. ba alt ından yapılmış. dindar. dilihay iyice.. dili yerf ıstığı. ğı: menfaat. k. İyi yolculuklar! i.. argo erkeklerden para s ızdırmaya çalışan kadın. i. guatr. i. i. golf oyuncusu. Bu kitab ı ş.. iyi.. 2. iyi. tıb. çoğ. çoğ. s. i. i. iyi. i. zool. ilerleme hızı: That part of the road is hard going. goiter. altın kuyumcusu. belsoğukluğu. golf sopas ı. i. i. 2. su. i. İng.. gözleri toz. çürümüş olmayan. yapışkan madde. Tanrısal. altın.. What are you going to be when you grow up? Büyüyünce ne olacaks ın? i. best) 1. gondol. Aferin! Hrist. iyilik. Yolun o bölümünden zor. i. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. Carassius auratus. taze. Bayağı kızmıştı. işten kaçmak. golfçü. f.ter. 2. golf alanı. H ızır gibi yetişen devlet kuşu. i. i. Allahs ız. bak. gonk. f. (birine kar şı beslenen) güven. kaytarmak. i. 2. golf kulübü. iyilik. tıb. This book´s heavy going. vaftiz anas ı. kendi işini şkalar ına b ırakmak.. altından yapılmış. 2. gidiş. galosh. baya İyi günler! İyi akşamlar! İyi akşamlar. She was yarar. niyetin ciddiliği. (bet. saka. golf. i. hizmetli.... bak. kâr eden ticari kurulugeçmek şimdiki fiyat. bak. kar veya rüzgârdan koruyan gözlük. 1. Aman yarabbi! Allah Allah! Allah Allah! Aman yarabbi! . s. 1.. f. k ırmızıbalık. zool. sa ğlam.

çoğ. erdemlilik. dili çamur gibi yap ışkan bir karışım. bak. Amerikan yersincab ı. kaz palazı. (up) k. s. hata yaparak k etmek. ya. vıcık vıcık. yapışkan. f. k. fedai. i. i.Good Heavens! good looks Good morning! Good night! good offices Good riddance! Good riddance! good sense Good show! good sport good works good-by good-bye good-for-nothing good-looking goodly good-natured goodness Goodness knows! goods goods train good-tempered goodwill goody gooey goof goof off goofy gook goon goop goose gooseberry gooseflesh GOP gopher gore gore gorge gorge gorge o. dili aptalca bir hata yapmak. 2.. faziletlilik. dili yap ışkan madde. i. 2. s. s. (ticari) itibar. i. kaz yavrusu. güzel. koruyucu. k. dili poposuna parmak atmak... İyi geceler! 2. mallar. i.s. güzel şey. i. yumu şak başlı.mar 3. güzel.. Günaydın! 1.. i. k. argo goril. i. dili adam. boynuzla yaralamak. istenilen bir şey. İng. i. 1. on gorgeous gorilla gory gosh gosling go-slow Aman yarabbi!/Allah Allah! yak ışıklılık. 1. . goril. ünlem. (bir yemekteki) besleyici de ğer veya lezzet. k. k. aylaklık etmek. 2. menkuller ve gayrimenkuller.. yük. iki dağ arasındaki geçit/boğaz.. ünlem Allaha ısmarladık.. midesini (bir şey) ile tıka basa doldurmak.. iyilik. iyi huylu. hayır işleri. 2. i. iyi huylu. yük katar ı. aptalca bir şeyi bozmak. kargo. şandiz. dili 1. kaz. geese (gis) i. hizmetli. İng. e İş ng. 1. çok güzel. f. 1. taşınırlar. zool. s. kanlı. kuma ş. i. işi yavaşlatma. ahmak. güzellik. s. İng. çoğ. k ıs. k. harika. yapış yapış. s. dili aptal. menkuller. Allah Allah! arabuluculuk. çok ho ş. the Grand Old Party (the Republican Party). 3. f. k. dili aptalca bir hata. 1. goril. k. yak ışıklı. i. f. 2. ünlem Hay Allah! i. bektaşiüzümü. lezzetli (özellikle tatl ı) bir yiyecek. iyi niyet. 2. kan. Allah bilir! i. s. 2. good -bye. Aferin! şaka kaldırabilen kimse. dili haylazlıher s. i. hiçbir işe yaramayan/yaramaz. epey büyük (bir miktar). İyi ki gitti!/İyi ki gittiler! Hele şükür kurtulduk!/Oh olsun! ak ıllılık. 4. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. 1. i. odac ı. işi yavaşlatma grevi. tüyleri diken diken olmu ş deri. s.

i. 2. zarafetten yoksun. ho ş. a şama. 2. 1. çabucak ve zorla elinden almak.ılara as ıl özgü dini müzik türü.´ni nakletmek. get. s. yava ş yavaş olan. giderek. (öğretmenin hemzemin geçit. 1. valilik. --bing) 1. dili mezun. ince. s. rütbe. hafif. i. idareci. f. tıb. dedikodu. 1. iktidarda bulunmak. cüppe. dedikodusunu yapmak. 1. Alt ı yaşında ve birinci sınıfta. i. uzun etekli kad ın elbisesi. bir tondan diğer bir tona geçme. tıb. ilköğretim okulu. atletafet. great. i. iskarpelayla oymak. bahç. i. 3. dedikoducu kimse. a şı. i. kaba. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. bir inanç sisteminin gerçek. bak. i. hububat.. -i mezun etmek. i. lanmak. i. 2. 2. geçiş. f. grammar. yolsuzlukla elde edilen ş vet. from -den mezun olmak. (sukabağından yapılmış) su kabı. Hrist. mısır v. 1. 1. idare. 2. tıb. f. yönetme. regülatör. 3. (doku) (doku) nakledilmek. s.b. 2. çirkin. 1. f. 2. havada uçan ince örümcek a ğı. k ıs. get. s. derece. derece.. duvardaki yazılar. ertelenme süresi: I´ll give you a önce/sonra söylenen) s. doku nakli. lisansüstü ö ğrencisi. i. 4. gecelik. gross. idare etmek. mürebbiye. 1. devlet yönetimi. rü i. mezuniyet töreni. bak.. grade. oyma kalemi. bu ğday. yönetim. mak. group. çal (Allaha özgü) ş ükran duas ı .) tane: three grains of wheat üç buğday tanesi. dört İncil´den biri. i. ünlem Hay Allah!/Allah Allah! i. 2. yönetmek. iskarpela. kapmak. yavaş yavaş. s. nakledilen doku. 2. İsa´nın öğrettikleri. mezun kimse. tutmaya i. inayet. 2. about -in i. zarif. (arpa. (yemekten tutmak. 3. gravity. mezuniyet töreni. görgüsüz. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. siyah ilkeleri. f.b. 4. yönetici. 1. meyil. gram(s). sabahlık (giysi). greyder. grafiti.. 2. grain(s). dedikodu yapmak. 2. 2. mezun. eğim. 1. 1. sukaba ğı. f.Gospel gospel gospel music gospel truth gossamer gossip got Gothic gotten gouge gourd gout govern governance governess government governmental governor governorship gown gr gr wt grab grace graceful graceless gracious grad gradation grade grade crossing grade school grader gradient gradual gradually graduate graduate graduate school graduate school graduate student graduation graduation ceremony graffiti graft graft grain i.. f. Hrist. 1.. Gotik. gross weight. derece derece olan. k. (elle) ışmak. cins. 1. 1. vali. 1. 3. (ilköğretimde) sınıf: He´s six years old and in the first grade. Hz. (bir ağaç parçasının içindeki) . 2. damla hastalığı. zarafet. 3. mezun olma. yavaş. idari. i. hükümete ait. idare. temel 3. i. incecik. gittikçe. graffiti. k ıs. s ınıf. 3. gut. 1. para.b. 3. 2. 2. kibar. aşı i. s. 1. Amerikal asıl gerçek. i. çok ince bir tür bürümcük. i. bahç. 2. ill-gotten gains haks ız kazanç. -i (elle)incelik. makam v. 3. 4. 2. tah ıl. İncil. 1. i. para. i. yönetim. kalite. f. latif. makam v. Hristiyanlığın esasları. i. derece derece. aşılamak. i. 2. mim. z. (--bed. hükümet. zerre. i. yolsuzlukla elde etme.

i. dili. i. torun. granddad. i. büyük.o. İng. i. büyükanne. huk. bail Granted. i. i. s. tahkikat heyeti. tumturaklı. grand. Granting the truth of what you´re saying. çoğ. dilbilgisi. büyük jüri. 2. cafcaflı. k. dili çok güzel. I request. bak. 1. dili kuyruklu piyano. spor kapalı tribün. i.. 3. i. 2. grandüi. azamet. ihtişamlı. heybet. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. dili 1. (genel) toplam. yerine getirmek: She granted his ın ı yerine getirdi. şes. büyükbaba.. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. k. grandük. i. büyükbaba. pikap. 2. i. gramatikal. i. dilbilgisi kitabı. büyüklük. dolaplı saat. erkek torun. gram. i. 2. 3.dren (gränd´çîldrın) i.. büyükanne.. gram. en büyük. k. i. i. i. r ıza göstermek. sadrazam. büyükanne.. sandıklı saat. dede. dili (bebek) torun. 1. ğretim okulu. s. tozşeker. 2. fonograf. argo bin dolar. k. ilkö 1. soru şturma kurulu. 2. gramer ı. tahıl ambarı.. dili nine. ihtişam. f. k. 2.. İng.. k. mühim. İng. s. görkem. en eski. gram. harika. k. i. büyükbaba. dili dede. i. dilbilgisel. dili dede. granit. ilkokul.. tozşeker. bak. dili. 1. büyükanne. büyükanne. 2. dili dede. 1. k ız torun. babaanne. granddaddy.gram grammar grammar school grammar school grammatical gramme gramme gramophone gramophone record gramps gran granary grand grand duchess grand duke grand jury grand piano grand total grand vizier Grand Vizier grandad grandaddy grandbaby grandchild granddad granddaddy granddaughter grandeur grandfather grandfather clock grandiloquent grandiose grandma grandmother grandpa grandparent grandson grandstand granite granny grant grant a request grant s. gramere ait. görkemli. i. İng.. 1.. 1. plak. bir ricayıRicas birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek. gramer kurallar ına uygun. k. gramofon. s. muhte şem. fazlas ıyla büyük ve görkemli. dili nine. bak. ayaklı duvar saati. büyükbaba. i. büyükbaba. sadrazam. granulated granulated sugar granulated sugar i. s.. büyükbaba. (cevaben) Evet. bak. i. kitab 1. i.. dede. kuyruklu piyano. k. gramer aç ısından ifade.chil. kabul etmek. kabul etmek. .. gramer. anneanne. k... i. k. i. k. dili nine. nine. İng. şatafatlı.

i. at kapmaya çalışmak. i. vahim. mezarc ı. 1. yerçekimi. 1. dili s ıradan insanlar. karısı geçici olarak 1. ask. alt ıntop. i. 3. yerçekimiyle hareket etmek. ı 1. çimenli. 4. z. sinirine dokunmak. f. s. kavramak. 2. 1. 5. grafik seçik grafikbir dizayn. i. 1. i. çökmek. sokaktaki kişiler. 1. s. 3. 4. haris. i. i. graphic designer. anlayış. memnun etmek. ızgara. (--ed/--led. i. minnetle. ağırbaşlı. i. canl ı ve net. tamahkâr.yönelik. kavramak. 1. s. demir parmaklık. kavray ummak. 1. 1. kareli kâ ğıt. yönelme. çimenle kaplamak. f. -e sürtünerek/çarparak ses ç ıkarmak. f. bir yere gitmi şanm ış ş veya ıs ndan ayrı yaşayan adam.. üzüm. 1. asma. ku ştan medet zor bir probleme çözüm yolu bulmak. mezar ta şı. 2. 2. f. bo ş olan adam. 2. 2.. i. 2. boşanm olankar kad ıı n. bedava. graphic graphic design. 1. i. 2. i.. zevk veren şey. bahşiş. i. dili uçananlamak. minnettarlık. 2. bir yere gitmi i. greyfrut. çökelmek. s. greypfrut. ış. çimenlik. i. çimen. grafikle ilgili. 2. tüm ayrıntıları gösteren. f. i. a ğırbaşlılık. bedava. paras ız. tanecik. s ıkı tutmak. dişlerini gıcırdatmak. demir parmaklık. kurutulmu veya kocas ndan ayrı ya şayan kad ın. with ile bo ğuşmak. ho şnut etmek. 3. s. haz. 3. (towards/to) -e yönelmek. paras ız. ot. ızgara. i. 2. yerçekimiyle hareket etme. çim. rende. s ıradan insanlardan kaynaklanan. 2. --ing/--ling) çak ıl döşemek. k. fiz. 1. gereksiz. çizge. grafit. s. . kızmemesi. greyfurt. 3. yerçekimiyle ilgili. pençe. kocası geçici olarak 1. ortadirek. rendelemek. f. 2. canlı ve açık şekilde yazan. i. i. çarpıcı. s. zevk. k. tatmin etmek. z. a ğır. çökme. yerçekimi. ciddi. sıradan insanlara 2. i. i. mezar. grafiker. çekirge. açgözlü. çimlemek. s. memnuniyet. yakalamak. yazılmış/çizilmiş/kazılmış. s. vahamet. 1. graphite grapple grasp grasp at straws grasp the nettle grasping grass grass widow grass widower grasshopper grassroots grassy grate grate grate on grate on one´s nerves grate one´s teeth grateful gratefully grater gratification gratify grating gratis gratitude gratuitous gratuity grave grave gravedigger gravel gravestone graveyard gravitate gravitation gravitational gravity i. çak ıl. (bomba/ şarapnel içindeki) misket. çökelme. i.granule grape grapefruit grapeshot grapevine graph graph paper.. grafik. 2. f. minnettar. 2. ciddiyet. mezarlık. argo (sigara halinde içilen) hintkenevirinin ş ış yapraklar ı. i.

i. harika. Greenwich ortalama zaman ı. ye şil 1. f. yeşil. dolmalık biber. dili müsaade. 2. gri. Grönlandca. Yunanl henüz s. Rum. k. s. dili (yapraklar i. şiller Partisine ait. 3. açgözlülük. makineyağı. yeşillik. Yunanlı. 3. kar şılamak. i. k. s.. s. başkalarıyla beraber olmayı seven.. i. 2. f.o. çoğ. yağ. yağ sürmek. i. s.. i. büyüklük. sıyrılmak.´s palm grease s.. s. ham (meyve). yiğit. dili papel. dili acemi. i. ı. i.chil. cömert. i. sera. (trafik lambas ında) yeşil ışık. birine rü şvet vermek. yeşil. taze soğan. İng. ak ıl.gravy gray gray matter graze graze grease grease s. tamah. Yunanca. muazzam. 1. k. 3. (makineleri bozdu ğuna inanılan) cin. dolar. çok. Danua cinsi köpek. 4. i. et yağı. selam vermek. büyük nine. yeşil renk. 3. büyük.ğdili birine rü şvet vermek. içyağı. selam. f. Rumca. 2.´s palm greasy great Great Britain Great Dane great-grandchild great-grandfather great-grandmother great-hearted greatly greatness Greece greed greedy Greek green green bean green light green onion green onion green pea green pepper green pepper greenback greenery greengrocer greenhorn greenhouse Greenland Greenlander Greenlandic greens Greenwich Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time greet greeting greeting card gregarious gremlin i. sos. i. h ırslı. Grönlandl ı çiğ/haşlanmış olarak yenilen) yeşil yapraklı sebzeler. 2. tamahkâr. 1.dren (greyt´gränd´çîldrın) i. çok. yağlanmış. s. tebrik kartı. k. 2. 2. toy. gresyağı. Yunan. izin. 1. i. 1. Rumca. büyük (derece/miktar). otlamak. ser. Yunanistan. Grönlandca. yağlı. cesur. ya k. i. i. f. k. 2. pek çok. s. selamlamak. ı. büyük dede. 1. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). i. Grönlandlı. selamlaşmak. torun çocuğu. i. dolmalık biber. acemi çaylak. z. Greenwich. fazlas ıyla. Yeşiller Partisi Ye fasulye. sürü halinde yaşamayı seven. 1. s. fevkalade. i. et suyu. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). lamak. i. 1. sıyırıp geçmek. bezelye. k. Grönland´a özgü. Greenwich ortalama zaman ı. 1. 3. ye şil. i. 2. Büyük Britanya. taze fasulye. yeşil soğan. . otlatmak. önemli. manav. hırs. sıyırmak. gres. 2. Rum. acemi kimse. açgözlü. 2. girgin. i.o. great-grand. Grönland. Grönland. 1. sıyrık. olgunlaşmamış. 2. 2. dili beyin. limonluk. yeşil ışık. sürücül. çimenlik. 1. dili mükemmel. Yunanca. i. 1. i.

--ning) s ırıtmak. ufak lokanta. 2. i. pi --mest) 1. havan. k. demir) tava. 2. 2. mahmur. i. (mide) sancımak. (elle) sarkıntılık etmek. s. 2. i.. -e büyük üzüntü vermek. şikâyete yol açan durum. dili şikâyet etmek. (aletle/makineyle bir şeyi) öğüten/çeken/döven kimse. s. çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı). rutin. 1. ıyma makinesinde) (et) çekmek. dili Amerikan futbol sahası. (alet/makine). güvey. s. tazı. i. boz. korkunç. bak. büyük bir üzüntü içinde olmak. --ting) k. öğütülecek/öğütülmüş tahıl. 2. 3. kumlu gibi. ızgara (alet). f. f. Ursus horribilis. (--mer. i. sırıtma. (--ped. i. 1. (ketmek. (de ğirmen. durmak. kir. 2.o. i. 2. metanet. s. i. yüz buru şturma/çarpıtma. f. --ping) 1.grenade grew grewsome grey greyhound grid griddle gridiron grief grief-stricken grievance grieve grievous grill grim grimace grime grimy grin Grin and bear it! grind grind to a halt grinder grindstone grip grip s. 2. inilti. 2. i. i. keder. (birinin) dikkatini çekmek. kat ı. yüzünü buruşturmak/çarpıtmak. bakkal dükkân ı. bak. 1. i.. kirli. bileyici. kontrol.b. gri. kelimeleri zor bulmak. dili metin olmak. (mutfak ö ıütmek/çekmek/dövmek.. amansız (mücadele). kum tanesi. anat. 2. grizzly bear. i. korkunç. el bombas ı. yiv açmak. bileği çarkı. kas ık. (--ned. ı zgarada şirmek. dibek v. ızgara. i. sert. zihni kar ışık. bakkaliye. (about/at) k. 1. i. -i tutma/kavrama alıp götürmek. idare: Get a grip on yourself! Kendine f. f. 1. f. demir) tava. 1. i. yakınmak. büyük üzüntü. i. k ıkırdak. i. dili sorguya çekmek. f. kum tanesi gibi ta ş parçacığı. şikâyet. k. yakınma. grid. s. tımar etmek. kur şuni. f. s. dili verici. 2. metin. (alçak kenarlı. k. (çark ile döndürülen) bile f. çoğ.. aman bilmez. bak. (ground) 1. s. 2. çoğ. 1. yakınma. 1. bakkal dükkân ı. i. bakkal. 2. uyku sersemi. g i. 3.´s imagination gripe grisly grist gristle grit grit one´s teeth grits gritty grizzly grizzly bear groan grocer groceries grocery grocery store groggy groin groom groove grope grope for words i. bakkal.. (midede) ı. öğütücü ş. bakkal. bakkaliye. s. 1. gruesome. s. kumlu. s ıkı tutmak. s. şikâyet. . tüyler ürpertici. ö ğütücü di ita şı. 2. el yordam ıyla aramak/ilerlemek. f.. i. bak. i. (alçak kenarlı. bakkaldan alınan gıda maddeleri. dayan ıklı. (--ted. kavramak. i. 1. cırdayarak yavaş yavaş stop stop etmek. grow. gray. i. ac ı. yiv. zool.. 1. 1. ğ 4. -e ac ı vermek. zool. deh şetsanc i. Gülümseyip sineye çek! f. i. ızgara. büyük bir üzüntü içinde olan.. değirmentaşı. içki sersemi. 2. i.. 3. 2. kirlilik. f. sersem. (Kuzey Amerika´ya özgü) korkunçay ı. di şini sıkmak. kabuksuz mısır tanelerini kaba bir şekilde öğüterek yapılan ezme. ağır (masraf). inlemek. 1. i.´nde) ğ 2. şekli. f. 1.

f. 3.). s. asılsız. kendini alçaltmak. gruplaşmak. (bir f. grupland ırmak. dırdırcı. vuku bulmak. kırtıpil. (birini) (ceza olarak) (ev. olmak: She´s yeti şkileri azalmak. dili şikâyet etmek. olmak. çok şişman. gayri safi (miktar/a ğırlık). ön hazırlıklar. f. . . 2. görgüsüz. --n) 1. i. s. elek. temelsiz. koru. i. dili yumurtadan ç ık 1. yer (yerin yüzü): He fell to the ground. brüt ağırlık. zemin katı. okul. s. 2. temel kural. toprak. f. s.. (bitki/sebze/meyve) tirmek. 4. i. 1. güldürecek kadar acayip. Çocuklu ğu bırak! i. çok garip. grosa. uzakla şmak. brüt. temel atma töreni. yetişmek. kirli.. toprak teli. i.gross gross gross income gross national product gross profit gross weight grotesque grotty grouch grouchy ground ground ground ground beef ground crew ground floor ground floor ground forces ground glass ground meat ground rule ground s. 4. 2. elek. grind. in ground wire groundbreaking groundbreaking ceremony groundhog groundless groundnut groundwork group group insurance group therapy groupie grouse grouse grove grovel grow grow away from grow into grow old grow on s. 2. zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak. İng.. f. karaya karaya oturtmak. (uçak) (hava ko şullarından ı) uçamamak. zemin. i. kara kuvvetleri. ormantavu ğu. pis. şikâyetçi. gülünç.b. 2. k. yerfıstığı. birine (bir konunun) temel ilkelerini ö ğretmek. küme sa ğaltımı. 6. buzlucam.. i. (havaalan ında) yer mürettebatı..). 2. pasaklı. dolay f. 2. 2.b. i. ğersiz. büyümek. brüt gelir. çığır açan (olay v.o. Çirkinleşti. eskimek. 1. kıtıpiyos. i. 1. dili 1. ihtiyarlamak. grup terapisi. walnut grove cevizlik. büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şk. eyden) vazgeçmek. binaya/kurulu şa ait) arazi/bahçeler. göze batan veya tahammül edilmez (kusur. üretici. kıtıpiyoz. s. 2. grow out of grow too big for one´s boots grow up Grow up! grower i. (grew. s. s. kaba. kırtıpil. 3. 3.. hata v. geli şmek. 3. yerde sürünmek. k ıyma. ile ş ili 1. yaltaklanmak.. artmak. i.grown ugly. iş lanmak. on iki düzine. grup. k. 2. zamanla birinin ho şuna gitmeye başlamak. da ğsıçanı. k. yetiştirici. oturmak. 1. k. de i. dili 1.o.-den 3. İng. 2. Yere dü ştü.. dili her zaman şikâyetçi olan kimse. bak. 1. (bir e)ya alş ış mak. fon. zool. pop müzik toplulu ğu üyelerinin peşinde koşan kız. sinirli. i. 5. grup sigortas ı. --ing/--ling) 1. ekon.. (meyve a ğaçlarından oluşan) bahçe: orange grove portakal bahçesi. 1.. büyümek. f. toprak. (uçağı) uçurtmamak. (--ed/--led./Çirkin oldu. sığır kıyması.. brüt kâr. gayrisafi milli hâs ıla. brüt para toplam ı. 3. meydana gelmek. dırdırcı. zool. 2. kaynaklanmak. ço ğ. ıp-den kabu ğunu beğenmemek. büyüdü ğü için (bir giysiyi) giyememek. zemin kat.

tahmini iş. gerilla. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. kin. pansiyon. up kazarak/belleyerek -i ç ıkarmak/sökmek. şikâyet etmek. s.growl grown grown-up growth grub grub grubby grudge grudgingly gruel grueling gruelling gruesome gruff grumble grumpy grunt G-string guarantee guarantor guaranty guard guard guard a secret guard against guard of honor guard one´s tongue guard´s van guarded guardian guardian angel guardianship guardrail guardsman Guatemala Guatemalan gubernatorial guerilla guerrilla guerrilla warfare guess guesswork guest guest artist guest of honor guest room guesthouse f. garanti. f. dili ( şovlarda dansçıların giydiği) minicik tanga. konuk sanatç ı. valiye/valiliğe ait. kirli. 2. hırçınlığı üstünde.. 3. şikâyet. z. konuk. istemeyerek. larva. vasi. kazmak. f. 2. tahminde bulunmak. Guatemala. i.. (--bed. koruyucu. s. f. i. gözetim tutmak. çok zor. k ıskanmak: Do you grudge me this? Bunu bana çok mu görüyorsun? i. İng. s. i. i. 1. i. 2. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan ı vagon. nöbetçi. 1. cumbal ı (söz. ihtiyatl i. gerilla sava şı. sulu yulaf v. i. Guatemalalı. garanti. 1. bak. çeteci.. deh şet verici.). 1. 5. sert. i. (trende) 4. s. s. bak. huk. pis. f. misafir.. garaz. i. (bir şeyi) (birine) çok görmek. korkunç. korkuluk. 1. s. s. artma. (bir tutukluyu) alt ında biletçi. s. i. k. vasilik. i. bak. otel/pansiyon mü şterisi. basketbol gard. 2. davetli. guerrilla. 2. korumak. 3. 2. 2. muhaf ız. s. kurtçuk. hırlama. sanmak. domuz gibi ses ç ıkarmak. ask. aksiliği tutmuş. -e karşı önlem almak. --bing) 1. 2. . f. f. 1. muhafızlar. şeref kıtası. çoğ. cevap. grow. huk. sevimsiz. lapas ı. i. i. h ınç. koruyucu melek. garanti etmek. i. büyüme. homurdanmak. tahmin etmek. guards. i. vesayet. dilini tutmak. gelişme. şeref konuğu/misafiri. yetişkin. 1. katı. gerillac ı. i. 1.. i. i.men (gardz´mîn) i. Guatemala´ya özgü. sır tutmak. s. zannetmek. 2. misafir odas ı. hırlamak. 2. kefil. savunma duru şu. i. bellemek. (bir yerdeki) kökleri kazarak sökmek. i. k. ur. Guatemala. Guatemalalı. muhafız. i. i. İng. boks gard. İng. dili3. ağzını sıkı tutmak. yiyecek.b. rapor v. grueling. s. koruma görevlisi. 1. f. f.b.. homurtu. zorlu. yeti şkin. (yol kenar ındaki) bariyer. tahmin. tümör.. bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar. i.

gitarist. f. 1. 2. 1.a. i. rehber. nahoş kahkaha atmak. i. saf. i. Frans ız Guyanalı. Gine-Bisavlı. i. açıkgözlük. çok derin kanyon. giyotin ile idam etmek. Guyana. 2. i. martaval. --ming) zamk sürmek. 1. aç ıkgöz. 2. 1. 1. güdüm. 2.. 1. down gum gum gum gum mastic gum tree gumbo i. vicdan azab ı. kobay. (--med. i. art niyetsiz. yutuverme. Gineli. s. i. i. Gine-Bisav. k ılık. i. (bir projedeki) ana hatlar. (çamdan başka herhangi bir) reçineli ağaç.. i. gitar. Guianan. Frans ız Guyanas ı´na özgü. küçük kanyon. Frans ız Guyanası. beçtavu ğu. i. 2. Gine´ye özgü.nese) i. rehber kitab ı. s. Gine-Bisav´a özgü. s. lonca. Gine-Bisav. Guyana bölgesi. Gineli. i. suçlu. kolay aldatılma. i. s. i. i. (çoğı. s. martı. f. birine rehber. s.. idare etmek. gözleri görmeyen rehberlik eden köpek.t. Guyanası. . i. esnaf birliği. rehberlik etmek. 2. f. sak ız. 2. i. Guyana bölgesi halkından biri. f. i. bir şeyi yutuvermek. bamyalı yahni. 1. Gine. 1. i. çiklet. ask. 2. suçsuz. k. güdümlü mermi. beçtavu ğu. sel yata ğı. körfez. Gine. gen. i. dış görünüş. bak. i. yirmi bir şilin değerindeki eski İngiliz altını. i. suçluluk. yönetmek. i. rehber kitabı. ço ğ. dili bo ş laf. 2. kurnazlık. i. i.zGui. 2. i. saflık. 2. kolay aldatılabilir. 1. yol göstermek. dişeti. 2. zamklamak. i. i. nahoş bir kahkaha. s ıtmaağacı. Guyana Frans s. yol gösterme. i. palavra. 1. f. rehber ö ğretmen. s. rehber köpek. s. 1. boğaz. rehberlik. beçtavuğu. okaliptüs.guff guffaw Guiana Guianan Guianese guidance guidance counselor guide guide dog guidebook guided missile guideline guild guile guileful guileless guillotine guilt guiltless guilty guilty conscience Guinea guinea guinea fowl guinea fowl guinea pig Guinea-Bissau Guinea-Bissauan Guinean guise guitar guitarist gulch gulf gull gullet gullibility gullible gully gulp gulp s. gırtlak. 1. (çam reçinesinden ba şka herhangi bir) reçine. 1. 2. Guyanalı. Guyana. Gine-Bisavlı. yutuvermek. kurnaz. rehber. giyotin. k ılavuz.

silahlı kimse. Guyana. up k. süslenip püslenmek. (--ned. atım. k. çuval. çağıldamak. gunk. i. dili vıcık vıcık şey..o. ku f. f. (about) hayranlığını abartılı bir şekilde anlatmak. s. i. guru. topçu. dili yüreksiz. bağırsak. spor salonu.. agu. (çoğ. i. i. (belirli bir yeri) elde 1. 2. --ning) (motoru) birdenbire tam rmak. barut. i. 2. çağıltı. (kaldırım kenarındaki) oluk. Guyana. k.a. zamklı. tüfekçi. jimnastik salonu. çoğ. i.gumboot gumdrop gummed gumption gun gun for gun rack gun s. i. spor salonu. f ışkırmak. rehber. (çatı/dam kenarındaki) oluk. İng. 2. gazla çalıştı ına(arabay ot tıkamak için fırsat kollamak. silah kaçakç ılığı. i. eski İngiliz Guyanası. 2. down gunboat gunfight gunfire gunge gung-ho gunk gunman gunner gunnery gunnysack gunpoint gunpowder gunrunner gunrunning gunshot gunsmith gurgle guru gush gusset gussy gussy o. jelatinli şekerleme. yürek: He´s got guts. 2.s. 1. ateşli silah taşıyan kimse. dili adam. k. bak. (ateşli silaha ait) menzil. Guyana bölgesi halkından biri. dili cesaret. k. 2. k. dili cesur. tüfek. i. ı. s. ı) birdenbire tam gaz sürmek. fışkırtı. s. gırtlaksı (ses). erim. rüzgârın ani ve sert esmesi. jimnastikçi. atış ilmi... i. fışkırma. topçuluk. ateşli silah. çoğ. (okullarda) beden e ğitimi. 1. jimnastik salonu. mür şit. lastik çizme. s. (içki) çokça içmek. yürekli. i. i. i. i. dili -i süslemek.. dili inisiyatif ve cesaret. i. i. 1. 1. jimnastiğe ait. tüfeklik. top.. Guyana. ateş. i. k. dili fazlas ıyla istekli. i. tat alma duyusuyla ilgili.. zevk. gun. i. eski İngiliz Guyanası halkından biri.. Guyanalı. silah kaçakç ısı. 2. fışkıır. ğlay p ballamak. i. 1. i. 1. 2.kuma ş parças i. s. (iki kişi arasındaki) silahlı çatışma. 2. (bebek) agulamak. i. i. Guyana bölgesi. 2. k. i. (birinin) çan etmek için bütün gayretiyle çal ışmak. silah atışı. gambot. tabanca. birini (ate şli silahla) vurmak. dünden hazır. . i. i. kanivo..ış. 1. ya ş. i. i. i. ateş etme. Guy. eski İngiliz Guyanal f.men (g^n´mîn) i. up gust gustatory gusto gut gutless guts gutsy gutter guttural guy Guyana Guyanese guzzle gym gymnasium gymnast gymnastic i. Bayağı cesur o. i.nese) 1. s. s. f. 1. İng. s. f. 1. tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. ı verev takılani. bağırsaklar.

habitat. bir şeyin doğal yeri. çentmek. s. kuru kuru öksürmek. i. tüy. bak. i. i. dönerek sallanma. i. alç ıtaşı.. i.. tuhafiye. 2. hac. f... have. saç. 1.. i. ısmarlama yazı yazan yazar. çitlembik. 1. mezgit. yapsa daha iyi olur. s. argo becermek. had not. hayvan veya bitkinin yeti ştiği doğal ortam. 3. hour. selamlamak. yarmak. kih-kih (gülme sesi). 1. i. ünlem kah-kah. çoğ. kazıkçı. bilgisayar korsan ı. melengiç. dili taksi. alışkanlık. liman ından kalkmak. i. den. dönme. 1. kelime veya hecenin sonunda telaffuz kelimelerin ba şında ğaza. Hrist. kiralık binek i. k ıl. z. büyücü kadın. gynecologist. bitkin. i. i. 2. i. i. İng. i. dönerek sallanmak. --ping) aldatmak. 2. kaz i. . (--ped. i. Roman. 1. hileci. H. i. 3. f. şlı kuru at. i. jips. ça ğırmak. tuhafiye dükkânı. s. f. dolu. alışıldığı şekilde. Çingene. İng. ya2. kocakarı. bak.. 1. klişe. --s çoğ. 2. i. i. sıkı pazarlık etmek. âdet. alışılmış. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi (Honor. dolu tanesi. şapka dükkânı. ıı k kaz katmak. İng. 2. atı. i. s. daimi. bak. automatic pilot. niteliksiz yazar. f. k. i. 2. Roman gibi ya şayan kimse. f. cayroskop. seslenmek. i. 1. k ıs. tuhafiyeci. basmakalıp. 1. yontmak.. alışkanlık meydana getiren.. jinekoloji. âdet üzere. bayat. h haberdasher haberdashery habit habitat habit-forming habitual habitually hack hack hack hack stand hackberry hacker hackle hackneyed had had best do haddock hadj hadji hadn`t hag haggard haggle ha-ha hail hail hail fellow well met hail from hailstone hailstorm hair i. yapmalı. dolu fırtınası. hacı. i. f. dönmek. yak ın arkadaş. itiyat. argın. i. gynecology. i. k ıymak. 2. f. i. (hayvan dövüşmeye hazırlanınca dikleşen/kabaran) tüyler. 2. . nisaiye.gymnastics gynaecologist gynaecology gynecologist gynecology gyp gyp joint gypsum Gypsy gypsy gyrate gyration gyropilot gyroscope H. jinekolog. din görevlilerine özgü kıyafet. 1. jimnastik. İng. 3. herb gibi bazı ve ma herhangi birİng. dili üçkâ ğıtçı. niteliksiz (iş). kiralık atlı araba. yaşlı çirkin kadın. 1. 1. hav. i. 2. mutat. 2. jiroskop. bak. yorgunluk ve açlıktan bitkin... öksürük. k. sahtekâr. i. dolu halinde ya ğmak. çekişe çekişe pazarlık etmek. taksi dura ğı.. vasat. çentik. bir yer. s. erkek giyimi satan i. herkesle çabuk ahbap olan kimse.

s. kadın berberi. f. kutsamak. --s) saç tuvaleti. yarımay. 1. i. 1. yar ılanma süresi. kutsalla ştırmak. çiftlikteki kö şk. yarım boy. k ıllı. yar ı yolda. yetersiz olarak. turp gibi. 1. 1. (eski bir inan ışa göre) cadıların. k ılsız. yarım günlük (iş/çalışma). İki yarım bir bütün half an apple yar ım elma. melez. s. yarım bilet. saç filesi. 2. koridor. yarım.. yeterli olmayan tedbirler. i. U şeklinde kıvrılan. 2. spor hafbek. i. i. fiz. yarım pençe. yarım gözlük. Orada ım gün çalışıyor. istemeye istemeye. saçsız. i. 1. s. 1. kılı kırk yaran. saç kurutma makinesi. argo tehlikeli. s. s. saç tokas ı. halves (hävz) i. saç şekli.. f. üvey k ızkardeş. s. i. spor haftaym. korkunç. 2. i. Haiti´ye özgü. saçın kesilme biçimi. ara. düzine. malikâne. yarımeder. yar i. yarı yolda bulunan (yer). s. i.hair curler hair dryer hair net hair spray hairbrush haircut hairdo hairdresser hairless hairpin hairpin turn hair-raising hairsplitter hairsplitting hairy Haiti Haitian hale hale and hearty half half a dozen half brother half fare half glasses half measures half sister half sister half sole half the battle half time halfback half-baked half-breed halfhearted halfheartedly half-length half-life half-mast half-moon half-sole half-time halfway half-witted Halicarnassus hall hallow Halloween bigudi. işin en zor tarafı. k ılı kırk yarma. saç tıraşı. yarım ağızla. i. (çoğ. hayaletlerin. 3. işin çoğu. hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 Ekim). 2. 5. yetersiz. ahmak. budala. üvey k ızkardeş. yar ım gün: She works there half time.. saç spreyi. 2. s. i. i. vücudun yukarı kısmını gösteren resim. isteksizce. yar ım ağız. yarı: Two halves make a whole. işin yarısı. Haitili. i. 1. sapasa ğlam. z. k ılı kırk yaran kimse. kadın kuaförü. isteksiz. tüysüz. ortada. 1. Halikarnas. gönülsüz. 2. Bodrum. s. firkete. 1. i. . i. Haiti. üvey erkek karde ş. yarı pişmiş. keskin viraj. 2. tüyler ürpertici. 2. 3. s. okul/üniversite binas ı. s. s. gönülsüzce. z. i. saç kurutucusu. Haitili. 2. çoğ. 2. s. Half the students have come. 1. 1. Haiti. salon. hol. tüylü. argo çok zor. 2. i. s. saç fırçası. bayrağın yarıya indirilmesi. erkek berberi. (ayakkab ıya) yarım pençe vurmak. İng. iyi düşünülmemiş. i. 4.

yarıya indirmek. 1. mezra. 3. O kitab ı bana uzatır ı s ı n ı z? m kuşaktan kuşağa devretmek. el freni. rençper. çekiçle çakmak. -ping) engel olmak. i. yarıya bölmek. dili idare edilmesi zor biri. c ırlaksıçan. k. koridor. el ile yap ılan iş. 1. 1. bak. 4.ığ tabanca. 2. (saatte) akrep/yelkovan. 1. duru ş. handikap. i. i.. bir fikri ibirinin kafas ına sokmak. i. i. dizardı kirişi. hammer away -e şekil vermek. f. 3. çekiçle dövmek. half. el ilanı. çoğ. hamburger. ele avuca maz çocuk. sanr ı. i. --s/--es) hale. vermek.´s head çekiçle durmadan çalışmak. özürlü. hammer out spor çekiç atma. den. hammer an idea into s. el. z.. i. i. 1. kapaklı büyük sepet. sanrılamak. başkasına vermek. 1. 5. güçle ştirmek. kelepçe. s ığır kıf. çekiçlemek. çekiç. isk. 2. hol. bak. 1. elle vermek. f. engel. devretmek. i. kolayca. spor handikap. durma. halojen. hamster. beceriklilik. i. 2. f. 2.o. avuç dolusu. --ming) argo abartarak oynamak. i. çekiçle vurmak. f. f.. 6. vermek. 2. tayfadan biri. k. dağıtmak. yular. i. ağıl. s i. 4. 2. f. f. spor hentbol. 3. . s. 1. i. dili amatör radyo operatörü. 1. (--ped. dizardı kirişini koparmak/kesmek. ayla. 2. babadan o ğula geçirmek. durdurmak. i. çamaşır sepeti. hamak. hamstring. i. (ham. f. kelepçe vurmak. f. uzatmak: Please hand me that book. i. tokmak. i. sakatl ık. 1. mola. 3. i. şlemek. i. az miktar. sakat. kösteklemek. i. eltopu. i. el bombas ı. laterna. durmak. i. engellemek.strung) 1. i. jambon. 2.. ruhb. el. (çoğ. el sanatı.. el ele.hallucinate hallucination hallway halo halogen halt halter halve halves ham hamburger hamlet hammer hammer f. kelepçelemek. el yazısı. engel olmak. elverişli bir şekilde. el çantas ı. teslim etmek. 2. özür. tayfa. işçi. ufak köy. 2. teslim etmek. hammer throw hammock hamper hamper hamster hamstring hamstrung hand hand hand down hand grenade hand in hand in hand hand labor hand on hand organ hand out hand over handbag handball handbill handbrake handcuff handful handgun handicap handicapped handicraft handily handiness i. argo abartarak oynayan oyuncu. ırgat. ymas ı. 2. i. (--med.

s. geçmek. rasgele. büyük. Onun en iyi oldu ğu apaçıktı. Dokunma!/Elini sürme! Eller yukar ı! i. yak ışıklı. takmak. 2. kabza. 1. i. i.ers-on) beleşçi kimse. el sürmek. z. 3. kullanılmış elbise/eşya./Bir dakika. çengel. i. 1. gelmek.´s every word Hang on. s. . s. çoğ. kullan ılış ıştıtarz ı.birine) sap. 1. ürkek. anlam. parma ğını kıpırdatmadan. f. becerikli. hazır. as ılmak. (avukat) kendi ıhanesini açmak. güçlük. (bisiklette/motosiklette) gidon. duru k. şüphesiz.men i. asılmak. i. rastlantı. with kid gloves handlebar handling handmade hand-me-down handrail hands down Hands off! Hands up! handshake handsome handwork handwriting handy handyman hang hang hang hang around hang back hang fire hang in the balance hang in the balance hang on hang on s. 2. dokunmak. i. meydana gelmek. 2. 2. içki sersemliği. i şleme tarzı. -e kafas ını takmak. i.1. -i çok beğenmek. yaz telefonu kapamak. 5. i. tutamaç. i. ellemek. sarkan. merdiven parmaklığı. be hung up on 1. şli. ılgan/sinirli son derece dikkatli davranmak. i. alçak. (to) (-e) s ıkı tutunmak. asma. sallanmak. asılış. kullan ılmış. s. u ğramak. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek. 3. s. (ba ş döküm. elişi. ele almak. bahtsız. yap rmak.men (häng´mîn) i. 2. 2. (çoğ. el s ıkma. k. asmak. elle dokunma. geri kalmak. 2. tırabzan. 2. habis. (after/for) arzulamak. çekinmek. Bekle. 4.o. elinden her iş gelen işçi. nazik bir durumda olmak. ipe çekme. şını ). tehlikede olmak. (--ed) ipe çekmek. 2. katlanmak. 1. idam. dili ba şıboş gezerek beklemek. mendil. i. el yazısı. i. f. s. 1. elişi. şans. 1. 2. kullanmak. cellat. e ğmek. 2. 4. kangal. iş. f. eli işe yatkın. asma. gelişigüzel. kolaylıkla. 3. için yanıp tutuşmak. hand. 2. ço f. elveri ğ. i. apaçık: He was hands down the best. i. 1. talihsiz. elden düşme. askı kancası. el yapımı. idam edilmek. 3. kulp. satmak. -e tutulmak. dayanmak. -e bayılmak. 3. (çok k ır i. s. sarkmak. -e rastlamak. yün/ipek çilesi. f. s. hang. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak. k. çile. yakın. idam etmek. korkak. asılı olmak. ask ı. i. cömert. salland ırmak. çok. asmak. -e tesadüf etmek. 1. şanssız. sarkma. 3. idare etmek. şeytantırnağı. özlemini çekmek.handiwork handkerchief handle handle s. i. i. elişi. 2.o. 1. tereddüt etmek..y. hang. usta. sinsi adam. 1. marifetli. as ılı. kullanışlı(hän´dimen) . kaplamak. i. olmak. el altında. tak ınak. muallakta olmak. 2. engel. i. bol. hang out/up one´s shingle hang up hangar hangdog hanger hanger-on hanging hangman hangnail hangover hangup hank hanker haphazard hapless happen happen across/on/upon happen by i. hangar. 1. (hung) 1.

olmak. ağır iş cezası. kuru fasulye. katı yürekli. (çimento) donmak. aral sığı nak. 4. dayanıklı. liman. kalpsiz. f. dirençli.. zor iş. f. ımasızl ac ık. harbor. sert. pekişmek. katı (yumurta). sert 5. s. k. kendi çı i. i. sevi ştirmek. tedirgin ı ks ı sald ırılarla etmek. s. madeni e şya. makul dü şünen. tirat söylemek. delisi: girl-happy kız delisi.. İng. katıla şmak. z beslemek. kurt. pek. i. tılar. mutluluk. boyun eğmez. şiddetli. 1. güç. dili (birinin) zaman i. 2. 1. taciz etmek. k. yolundan şaşmaz. yerinde. şiddetle. huk. mutlu. s. 1. zorluk. kuvvetli. şen. (söz). harem. dili kül yutmaz. hırdavat. 2. 6. uzlaşmaz. kaygısız. i. ağır iş cezası. 1.. silah. eski olaylardan) söz etmek. kafasız. i. -e rastlamak. Tan ışıkl ığımız Hemen hemennefes hiçbiralacak olmamak. sert içki. bak. yabani tavşan. kerestesi sert a ğaç. katılık. s. girmek. . çetin. i. 3. et! 2. cinsel organları ve me hareketlerini 3. z. bilg. 2. uzun ve tumturaklı konuşma. güçlük. karını düşünen. sert. 2. Rüzgâr sağlam döviz/para. inatçı. 1. s. kuvvetle: The wind´s blowing hard. 3. s. bilg. neşeli. i.. 2. 1. 1. s. Try hard! z. 2. s. 2. çok şükür. (fiziksel olarak) kat ılık. bizar etmek. misafir etmek. bak.gösteren. sert. güçbela. ağır. me şgul olmak. katı. darlık. çıkarcı. rahats ız etmek. nalbur dükkân ı. . 1. 1. acımasız. olay. çok soğ ukış (mevsim/hava). sevinçle. mutlulukla. f. 2.. 2.happen in happen to happen to meet happening happily happiness happy happy-go-lucky harangue harass harbor harbour hard hard hard cash hard currency hard disk hard drink hard hat hard labor hard labor hard luck hard row to hoe hard-boiled hard-core harden hardheaded hardhearted hard-line hardly hardly to have time to breathe hardness hard-nosed hard-on hardship hardware hardware store hardwood hardy hare harebrained harelip harem haricot haricot bean hark hark back to uğramak. yarık dudak. s. güçlükle. haricot. 1. s. bir şeye aldırmaz. konu f. katı. zor. f. pekiştirmek. çok. i. vaka. 3. bereket versin ki. kuş beyinli. kuvvetlenmek. 2. sertlik. sertlik. 2. kararlı. 2. z. zorla. sabit disk. 3. iyi. f. Allahtan. 1. 2. -e tesadüf etmek. çetin ceviz. 1. sert kereste. katıyak laştıından rmak. miğfer. katı. önceki konuya) dönmek. i. kask. sıkıntı. i. şey kalmam ışıtıbile . etmek. güçlük. ünlem Dinle!/Dur!/Sus! (geçmişe. taciz barınd ırmak. dinlemek. 3. mesut. ask. donanım. hemen hemen: Hardly anything was left. 3. bar ınak. (geçmişten. büyük bir gayretle: They worked hard. acımasız. i. Çok çal Çok gayret nakit para. ş sertle kuvvetlendirmek. uzun ve tumturaklı bir şekilde şmak. neşeli. ba şına gelmek. 1. i. rahat vermemek. şanssızlık. I hardly knewçok her. 1. tirat. i. s. tavşandudağı. sertleşmek. şiddetli. lop. acı.

üzücü. altüst 3. ahenkli. orospu. kaba. dönmek. 3. asap bozucu. fahişe. i. bak. harmonize. telaşçı. s. 2. zıpkın. nefret etmek. have. acele. f. kötülük. f. kuşbaşı doğramak. ahenkli. şapka kalıbı. f. bozulmu dili tartışş i. 4. 1. sert. hasat. 2. arkada kap ısı olan küçük araba. kibirlilik. klavsen. f. 3. i. 2. 1. 3. nefret dolu. i. den. k ızıl geyiğin erkeği. 3. argo haşiş. i. 2. f. f. erkek geyik. ürün. 1. (rüzgâr/gemi) yön iştirmek. aceleyle. zarar vermek. armonize etmek. i. i. hasar. (kumpas) kurmak. 2. ahenk. hasten hastily hasty hat hat press hatch hatch hatchback hatchet hatchway hate hateful hatred haughtiness haughty haul haul s. uyumlu. kesek kırmak. kin. i. ziyan. hasat etmek. s. 2. küçük balta. armoni. hashish. armoniye ait. hintkenevirinden çıkarılan esrar. rekolte. bozmak. f. s. 1. 4. mahsul. f. tapan çekmek. Acele işe şeytan karışır. 1. i. tartışma. arp. tez. yumurtadan çıkmak. tapanlamak. (ata) koşum takmak. kendini be ğenmişlik. zıpkınlamak. bak. over the coals i. ivedilik. 2. i. armonik. huysuz. 2. armonika. (doğal bir gücü dizginleyerek) (öküzleri) (sabana) i. 1. orak mevsimi. kendini be ğenmiş. m ızıka. f. güçlük. 4. 2. haşiş. s. 2. çekme. 2. k. i. 1. bir ağda çıkarılan balıklar. zorluk. acele etmek. i.. i.. vira etmek. 2. 1. mak. müz. haşin. 1. 1. k. 3.o. zarar.ko harp çalmak. 1. çabuk. s. i. şmak. oto. f. kibirli. şapka. i. ğ dili birini ha . i. nefret edilen. çekiş. zararlı. uyum sa ğlamak... dü şmanlık. i. s. ters. 1. (plan) yapmak.. den. müz. f. asma kilit köprüsü. 2. ta şımak. (ayn ı şeyleri) tekrarlayıp durmak. 1. tapan. 2. kötülük etmek. civciv ç ıkarmak. 3. nefret. 3. kuşbaşı doğranarak yeniden pişirilen et yemeği. ambar a ğzı. çekmek. hasat zaman ı. den. f. ac ı. müz. 2. uymak. zarars ız.harlot harm harmful harmless harmonic harmonica harmonious harmonise harmonize harmony harness harp harp on harpoon harpsichord harrow harrowing harsh hart harvest has hash hash over hasheesh hashish hasn`t hasp hassle haste Haste makes waste. i. semere. uyumlu. müz. i. s. i. has not. şey. i. 1. 1. sonuç. s. harp. ambar a ğzı. 1. to (atı) (arabaya) koşmak. uyum. i. koşum takımı. ambar kapağı. i.. s. k ıs. tırmık çekmek. biçmek.. f. z. lombar ağzı. nefret. 1. f. 2. acele. hasat. karmakarışık şey. aceleci. İng. -in üzerinde çok durmak. acele ettirmek. 2.. de şlamak/azarlamak. kesek k ırma makinesi. i. 2. bak. dü şüncesiz. 1. mağrur.

etmeye merakl We had a puncture. kıç. küplere binmek. i. 1. ç s. halledilecek davası olmak. k. gurur. zor unutulan. 1. dili uyumak. bayram etmek. -in dilinden anlamak: She has a feeling for animals.. ço ğ. k. 3. have a bowel movement/have a BM have a change of heart have a chip on one´s shoulder have a chip on one´s shoulder have a crush on s. i. k. Eşyaları tamir ı. sağrı. sağduyu sahibi olmak. -si olmak. dili her zaman kavgaya haz ır olmak. aklı başında biri olmak. 1. but. fikir veya davran ışlarını değiştirmek. hakk ında bilgi almak/bilgisi olmak. dili bitkileri iyi yetiştirebilen biri olmak. usandırmak. -eceği gelmek. 2. with -i makaraya almak. dadanmak. -eceği gelmek. you. hav. 2. -esi gelmek: I have a mind to go there this instant. ı dökmek. over the coals haunch haunt haunted haunting hauteur have have a ball have a bearing on have a bee in one´s bonnet have a big lead have a blast have a bone to pick with have a bone to pick with s. -esi gelmek: I´ve a good mind to tell him off right now. kibir. dili çok e ğlenmek.haul s. -e bakmak. k. k. 5. getgidip a good press. geçmiş zaman had 1. -e eğilimi/meyli olmak: He has a penchant for fixing things. akıldan ıkmamak. . almak. İnsaf be! İng. neredeyse zil tak ıp oynamak. k. çok ç ın2. dili . Oraya hemen gidesim geliyor. dili çok e ğlenmek. s. k. have a feeling for have a field day have a finger in the pie have a fit have a fling have a fling at have a gander at have a go have a good grasp of have a good head on one´s shoulders have a good head on one´s shoulders have a good mind to have a good press have a green thumb have a hand in have a heart Have a heart! have a kip have a line on have a losing streak have a lot of brass have a lucky/winning streak have a mind to have a mind to have a narrow escape have a one-track mind have a penchant for have a puncture birini azarlamak/ha şlamak. insaflı davranmak. Akl ın fikrin hep onda. kurtlar (bir şey yapmayı) denemek. she it has. (öfkeden) deli olmak. büyük aptes bozmak. sık gitmek. k. popo. zıvanadan ıkmak.ing) kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I. he. f. kalça. dili bir fikri kafas ına takmış olmak. ile ilgisi olmak. çorbada tuzu bulunmak. dili (birinin) şansı rast gitmemek. 1. verece ğim geliyor.o. -e niyeti olmak. ak ıldan çıkmayan. k. ucuz kurtulmak. -e iyice vâk ıf olmak. -i sarakaya almak. k.o.. bitkilerden iyi anlayan biri olmak. they have. mest olmak. (bir işte) parmağı olmak. babalar ı tutmak. 4. bir konuyu tutturmak: You´ve got a one-track mind. sürekli yanında bulunmak.. we. (had. çok önde olmak. k. f. çok alıngan olmak. dili biriyle payla şacak kozu olmak. dili birine fena halde tutulmak. (at) denemek: Have a go! Bir dene! -i iyi kavramak. (hortlaklar/ruhlar) s ık sık uğramak. 3. i. sık perili. 2.o. dili (birinin) şansı rast gitmek. ile payla şılacak kozu olmak. tekin olmayan. Hemen terbiyesini bak. Lasti ğimiz patladı. argo çok yüzsüz olmak. -i etkilemek. 2. sahip olmak. Hayvanlar ın dilinden anlar. deli olmak.

(birinin) midesi kolaylıkla bulanmamak/bozulmamak. Şimdi zor bir biriyle atışmak. -de sözü geçmek.. kafadan kontak olmak. k. k. dili yumu şak kalpli olmak. kürtaj olmak.o. k. k. (bir şeyi) iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek: They have a working knowledge of Russian. İng. dili görmü ş geçirmiş olmak. -de gözü olmak. dili 1. k. aklından zoru olmak. sıçmak.t. dili biriyle kolaylıkla arkadaş olabilmek/iletişim kurabilmek. çabuk unutmak. dili (birine) zaaf ı olmak. 1. dili bir tahtas ı eksik olmak. have bats in the belfry have been around have both one´s feet on the ground have designs on have done with have green fingers have had it zor/sıkıntılı bir dönem geçirmek. haf ızası zayıf olmak. -e yetene ği olmak. k. bir şeyi belirli bir süre içinde alma/reddetme hakk ı olmak.t. dili çabuk öfkelenen biri olmak: He´s got a temper. boynu tutulmak.o. 2. anjin olmak. boğazı ağrımak/yanmak. Artık bıktım. have a green thumb. dili (birine/bir şeye) (birinin) zaafı olmak.have a rough time Have a round of drinks on me. aklı başında olmak. have a run-in with s. olmak. -i çok sevmek. gıcık duymak. kocamdan boşanacağım. işi tamamlamak. kazaya u ğramak. -de payı olmak. dili tatl k. dili bir tahtas ı eksik olmak.o. (kendisiyle evli olmayan biriyle) bir a şk ilişkisinde bulunmak. -den nefret etmek. tatlı yiyecekleri k. Bir Rusla iyi kötü anla şabilecek kadar Rusça ı geçirmek. bitirmek. dili bir şeyden anlamak. Çabuk öfkelenir. a rough time right now. kaza geçirmek. deli olmak. -i hiç sevmemek. have a way with s. para toplamak. dili (bir şey yapmayı) arzu etmek. (birinin) midesi a ğrımak. b ıkmak: I´ve had it. k. (birinin) bo ğazı gıcıklanmak. have a working knowledge of have a wreck have a yearning to/for have a yen to have an abortion have an accident have an ace up one´s sleeve/have an ace in the hole have an advantage over s. k. dili çok e ğlenmek. have a whale of a time have a whale of a time have a whip-round have a word with s. 2. midesi sağlam dayanıklı olmak. trafik kazas -i arzu etmek. sevmek. para hırsı olmak. 2. k. ıkorkunç görüntülere kar şısevmek. başkasına göre avantajlı bir durumda olmak. have a screw loose have a screw loose have a share in have a shit have a short memory have a soft heart have a soft spot for have a soft spot for have a sore throat have a sore throat have a stiff neck have a stomachache have a strong stomach have a sweet tooth have a temper have a thing about have a tickle in one´s throat have a voice in have a way with s. bak. dili çok e ğlenmek. gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek. bo ğazı yanmak. biriyle konu şmak. k. müşfik olmak. I am going to divorce my husband. k. have an affair with have an aptitude for have an in have an itching palm have an option on s. argo 1. anjin olmak. k. artık yetmek: He´s been cheating me .o. zor bir hayat benden geçirmek: They´re having Herkese birer bardak içki. çocuk ald ırmak. zor/sıkıntılı bir dönemden geçmek. (bir yerde) torpili olmak. -de söz sahibi olmak. elinde kozu olmak.

boş olmak. doğru dürüst düşünebilmek. dili k ırk tarakta bezi olmak. dili (birinin) önünde zor bir i ş olmak. becoming a teacher. harcayacak olmamak. işleri tıkırında olmak. aklında olmak. k. . have no stomach for have no thought of have no time for have no use for have no use for have none of have nothing to do with have nothing to do with have nothing to show for it have o. 1. Siz bilirsiniz. to thank for have on have one foot in the grave have one´s back to the wall have one´s eyes on have one´s fill of have one´s guard down have one´s guard up have one´s hands free have one´s hands full have one´s hands full have one´s head screwed on have one´s wits about one have one´s wits about one have one´s work cut out for one have other fish to fry have preference have recourse to have resort to have rocks in one´s head have s.. k./Nas ıl isterseniz öyle olsun.o. onu vuraca ş olmak.o. kafas ı yerinde olmak. -esi gelmek.o. sokmaya hiç hakkın yok. 1. Ö ğretmen olmak -i hiç sevmemek.have half a mind to have half a mind to have hard feelings about have in mind have it coming have it in for have it in for have it in one have it made have it out Have it your own way. Have it your way! have kittens have many irons in the fire have no business doing s. -i gereksememek. -den illallah demek. k. bir taraftan -ece ği/-esi gelmek: I´ve half a mind to shoot him. dokuz do ğurmak. (right/the right way) akl ı başında biri olmak. k. tetikte olmak. Kâz şey için) (birine) olmak: We´ve her to thank for this. k. -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of hiç aklından2. Nasıl istersen öyle yap! argo içini kurt kemirmek. elleri bo ş olmak. bak. çok meşgul olmak. under one´s thumb. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. dili -den b ıkmak. ş ey) için vakti olmamak. ısmarlamak. -den hoşlanmamak. giyinmek. k. -i hak etmek.o. interfering in bir my ş affairs. bir ayağı çukurda olmak. Bir yandan ğım geliyor. argo işi iş olmak. ile hiçbir ilişkisi olmamak. under one´s thumb -eceği gelmek. (birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business burnunuolmamak.. dili çaresiz kalmak. (birine) kin beslemek. ığını gösterecek hiçbir şey olmamak. dili. elinde ne yapt (bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn´t succeed. bir davayı kavga ederek/tartışarak sonuçlandırmak. he´s only got himself to şar ılı olamad ıysa suçlu olan sadece kendisi! thank for it! Ba şaka etmek. (birinin)ş-e 1. k. Sevda. ile hiçbir ilgisi olmamak: This has nothing to do with you. (birinin) (biri/bir -den nefret vakti etmek/tiksinmek. dili birini parma ğında oynatmak: Sevda has Kâzım on a string. Bunun için (birım´ ona borçluyuz. 1. dili kafadan kontak olmak. tetikte olmamak. -e başvurmak. 2. 2. bak. 2. 1. tercih hakk ına sahip olmak. on a string have s.s. dili -den hiç ho şlanmamak. -e ihtiyac ı olmamak. to thank for have s. get s. -i kabul etmemek. k. dili -e kin beslemek. hiç aklından geçmemek. meşgul olmamak. fazla me şgul olmak. -e izin vermemek.t. ı parma ğında borçlu oynatıyor. 2. k. k. dili (belirli . i şlerime ey için)Benim (birinde) hiç istek/arzu k. gözü -in üzerinde olmak. işi başından aşkın olmak. -e başvurmak. 2. dili -e gücenmi hatırında tutmak. yeteneği olmak. geçmemi ti. -e göz koymak. 1. başka bir işi olmak.

in (bir şey olma) potansiyeli olmak: He2. atın sırtından düşmek. yarış alanının en iç kısmına yakın olmak. 2. have second thoughts have sex have shadows around one´s eyes have some say in have stars in one´s eyes have sympathy for have the best of it have the blues have the courage of one´s convictions have the face to do s. 2. s ığınak. vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek. has the konuda) makings nihai of a good -de (belirli bir lawyer. -malı: I have to go. dili ortalığı toz pembe görmek. Onda iyi bir avukat olma potansiyeli (bir yeri)var. birine isteri krizi geçirtmek. çok sevinçli olmak. k. ile ilgisi olmak. galip gelmek. as Plato has it Eflatun´un deyi şiyle. have s. zarar ziyan. biri/bir şey kafasını meşgul etmek. bir şey elinin altında bulunmak. k ıs. (bir şeyden) dolayı vicdanı rahatsız olmak/sızlamak.o. k ısa bir uyku çekmek. 2. içi sürmek/gitmek: He´s got the runs. 2. İshal olmuş. argo s ıçmak. have the floor have the gall to have the inside track have the last laugh have the last word have the makings of have the run of have the runs have the shits have the squirts have the time of one´s life have the time of one´s life have the trots have title to have to have to do with have what it takes have words have/feel qualms about have/hold/keep in reserve have/put s.t. eğlenceli vakit geçirmek. k.o. ihtiyat olarak saklamak. k. sevişmek. at one´s fingertips have s.o.t. kestirmek. ishal olmak.. sonunda ba şarmak. k. dili (belirli bir şeyi) yapacak kadar küstah olmak. dili bir şeyi kafasına takmak. dili şekerleme yapmak. 2. had better -se iyi olur: I had better go. ortak hiçbir ıcı delil bulunmak. k. 1. Gitmeliyim. i.t. dili çok e ğlenmek. içi gitmek. have not. Onunla şeyim yok.t. (istem dışı) düşük yapmak. 1. hasar. ishal olmak. in mind have s. 1. dili birini çok güldürmek. liman. in common with s. on one´s mind have s./s. elinde suçlay k. k. seks yapmak. k.have s. inandığı şeyi yapma/söyleme cesaretini göstermek.t. i. aklı birine/bir şeye takılmak. k. mecliste söz söyleme hakk ı olmak. on s. hakk -meli. 1. daha elverişli durumda olmak. (bir yerde) (birinin) mülkiyet ı olmak. (about) (daha önce verilen bir karar hakk ında) tereddüt etmeye başlamak. gözleri mor halkalarla çevrili olmak. i. dibi tutmamak. dili içi sürmek. 1. have s. çoğ. birini gülmekten öldürmek. dili ishal olmak. serbestçe kullanabilmek. S ınıfının birincisi olmak için gerekli niteliklere ışmak. in hysterics have/suffer a miscarriage have/take a bath have/take a crap have/take a spill have/take a zizz haven haven`t haves havoc birini/bir şeyi düşünmek. 1. bir şey yapmaya yüzü olmak/cüret etmek. yıkanmak. k.t.o. (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. biriyle bir şeyi paylaşmak: I have nothing in common with him. çok güzel bir vakit geçirmek. biri/bir şey aklında olmak. tahribat. .o. (bir yere) rahatça girip ç ıkabilmek. banyo yapmak. (birinin) halini anlamak. üstün olmak./s. dili gereken niteliklere sahip olmak: She´s got what it takes to be number one in at her class. Gitsem iyi olur. (bir mülkün) tapusunun sahibi olmak. 1. çocuk düşürmek. dili efkârlı olmak. (bir tartışmanın/ağız kavgasının sonunda) son söz birinin olmak: He always has the last word. bir şeyi çok iyi bilmek.t. on the brain have scruples about doing s.t. dili ishal olmak. -de söz sahibi olmak. k. Son söz hep onun. 2. kavga etmek.

kuru ot yığını. zam. f. kuru ot yığını. şahin. Yaşı yetmişi geçti. fındık. He treated me to a beer. i. alıç. tehlikeye atmak. atmaca. İstediği zaman gelip gidebilir. i. 2. anlaşılmaz. işportacılık yapmak. f. Artık buraya gelmiyor. He takes his whisky on the rocks. Beni iyice inceledi. He little knows . i. He suffered a violent death. a thousand dollars. Ümitsiz durumda.. i. s. kestane rengi. He had. He was the life of the party. He is welcome to come and go at his pleasure. O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı. He is riding for a fall./Beni süzdü./Kötü şöhreti var. puslu. Onun kafas ı çalışıyor. i.. 2. Diyelim ki bin dolar ı vardı.. Ezilmekten zor kurtuldu. i.haw hawk hawk hawker hawthorn hay hay fever hay rack hayloft hayrick haystack haywire hazard hazard a guess hazardous haze hazel hazelnut hazy he He can´t see the woods for the trees. ela (göz). 2.. Kendinde de ğil. Bana bir bira ısmarladı. 2. He did what little he could. Adı kötüye çıkmış. riziko. i. alıç. He numbers eighty years. He is not himself. Ölümü korkunçtu. (kurutmak için) ot biçmek. He said it in an unguarded moment. Hiç vakit kaybetmedi. He had better not. . 1. otluk. He walks home to save carfare. Toplantıyı canlandıran o idi. 1. -e cesaret etmek. f. s. i. Yapmazsa daha iyi eder. samanlık. belirsiz. dili Viskiyi buzlu içer. rizikolu. i. 1. Elinden geleni yapt ı. tehlike. otluk. saman. tahmin etmek. k. dumanlı. He tilted back in his chair. hafif sis. fındık ağacı. He doesn´t give a damn. pus. otu biçip kurutmak. He has a good head on his shoulders. Belasını arıyor./Aklı başında biri. saman nezlesi. He didn´t let any grass grow under his feet. He looked me through and through. kuru ot. 1. Ayrıntılara takılıp kaldığı için durumu bir bütün olarak göremiyor. s. doğan. otluk. kafadan atmak. He has a bad name.. He just missed being run over. i. işportacı. erkek: he-goat teke. Boş bulunup ağzından kaçırdı. He is past hope. Ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir. sisli. say. tehlikeli. 2. i./Umurunda değil. ince duman. He should have known better than to do it../Yetmiş yaşına bastı. eril o. otluk. s. bulanık. He has turned seventy. tınaz. 1. s. Seksen ya şında.. 3./İplemez. şansa bırakmak. Ona vız gelir. kuru ot konulan parmakl ıklı raf/tekne. tınaz. He gives you good value for your money. He no longer comes here. i. çaylak. Yol paras ından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider. Kayk ılarak sandalyesini arkaya doğru yatırdı. Bilmiyor ki . şans.

çal i. Az konu şan biri o. baş. 1. dili Ne hali varsa görsün! k ıs. kumanda merkezi. k ıs. baştan (çarpma). ba ş yer. burun. He´s a man of principle. ba şş a ait. he would. oto. başba taraf. başta olmak: Who şef. i. 4. 1. He´s/She´s not the only fish in the sea! head head head honcho head over heels head over heels head over heels in love head s. manşet. bir şeyin ilerlemesini engellemek. k. koltuk ba şlığı. i. i. bak. head. burun buruna (çarpışma). birinin yolunu kesmek. Onun sonu iyi olmaz. baş. bildiğini okuyan. 1. birini kösteklemek. tura mı? s. -in birincisi olmak: argo tepetaklak perende atma. O noktada onu mat ettim. He´s a man of few words. dik başlı. 2. off head start head up head wind headache headband headboard headdress header headfirst headgear heading headland headlight headline headlong headmaster headmistress head-on headphone headquarters headrest Heads or tails? headstrong headwaiter Başarılı bir adam olacak. karargâh. he had. i. this outfit? Buran ın başkanı kim? 2. bir şeyin yolunu kesmek. 1. saç band ı. “Yok” sözünden anlamaz. (bir şeyin) şkanl ığıtaraf. 3. 1. 2. 2. He/She can stew in his/her own juice! he`d he`ll he`s He´s a good speller. 3. k ıs. başlık. 1. şef. -i iddia ediyor. nı yapmak/ba kan ı s. birinin ilerlemesini engellemek. bir şeyi engellemek. spor avantaj. i.. i. dert. Onun imlas ı iyi. Prensip sahibi bir adam. Gitmeyi tercih ederdim. özel okul müdürü. i. z. coğr. sayfa ba şlığı. 1. 2. i. apar topar. i. He´s an object of scorn. . off head s. kafa. I had rather go. s.t. sakınmadan.He will amount to something. 2. pervas ızca. baş ağrısı. i. baş. başlık.. başheads kan. He´s puffed up with pride. telefon/radyo kulaklığı. He´s always thinking about sex. he is. i. karyolan ın başucundaki tahta. baş belası. far. k. merkezde ışanlar. Aklı fikri sekste. Yazı mı. 2. özel okul müdiresi. balıklama. he will.f. 2. He will not take nay. z. merkez büro. başlık. (yazıda) başlık. sırılsıklam âşık. i. i. He will come to no good. şef garson. Kibrinden geçilmiyor. i. balıklama (dalma).. başı önde. 1. inatç ı. kafa kafaya. i. he has. bant. ön baş: Go şto the matematik bölümü ba olan. z.. He will have it that . başkan: the head of the math department kan ı. kelle. Ondan ba şkası yok mu bu dünyada? i. 1.. I had him there.. Herkes onu hor görüyor. pruva rüzgâr ı. dili ba şkanlık etmek.o. 2.

i. sağlık belgesi. içten. dinlemek. 5. enginar v. 1. sa ğlam. i. iş mektup almak. s. 7. kuvvetli. 1. kulak vermek. 4.. i. kafa tutan. öfke. işitme. dili çok miktar. i. yürek. doğal besin. 2. sert. 4. duruşma. f. cesaretlendirmek. huk. kalp atışı. kalp. samimi.´nde) göbek. sağlıklı. işitim. oturum. s. sağlığa yararlı. işitme cihazı. i. i. kalp hastalığı. ac ımasız. yığmak. ocak. kalpsiz. 3. iyileşmek. 1. ilerleme. spor eleme. sağlık sigortası. isilik. can damar ı. 2.headwaters headway heady heal healer health health certificate health food health insurance health insurance health officer healthful healthy heap hear hear a shot hear of/about hear out heard hearing hearing aid hearsay hearsay evidence hearse heart heart attack heart disease heart failure heart transplant heartache heartbeat heartbreak heartbreaking heartburn hearten heartfelt hearth heartless heart-rending heartstrings heart-to-heart hearty heat heat heat conduction heat rash heat rash i. ısıtmak.b. büyük ac ı/keder. 2. sağlıklı. kösnü. gönül. üfürükçü. s.. 2. -den haberi olmak. 1. 2. aç ık. 1. huk. duymak. i. 1. kasap. çoğ.. bak. s. celse. 2. (heard) 1. hear. merkez. 3. 2. s. yürekten. i. kümelemek. yürek. söylenti. 4. sağlığa yararlı. kalp ağrısı. 5. üzüntü. haber almak. Hear! Hear! İng. çarp ıcı (esans/içki). enerji. yurt. s. tıb. büyük acı veren kimse/şey. silah sesi işitmek. i. kalp krizi. 2. ışı. öz. eleme koşusu/yar ısınmak. insanları iyileştirdiğini öne süren kişi. orta. s. çok acıklı. 2. f. yürekten. sorguya çekmek.. i. inatçı. yol alma. -i duymak. ırmağı besleyen kaynaklar. 3. i. iyileştirmek. ısı iletimi. yüreklendirmek. sağlık sigortası. 1. sonuna kadar dinlemek. s ıcaklık. i. katkısız. sağlık. 8. yığın. mide ekşimesinden dolayı yemek borusunda veya midede duyulan yanma hissi. yürek parçalayıcı. candan. itmek. i. 3. içten. kızışma. sağlığa yararlı. şömine. ısı. büyük ac ı veren. 1. f. kuvvetli. hiddet. f. . dedikodu. candan. sağlam. s. cenaze arabas ı. 1. k. can. (hediye/hakaret) ya ğdırmak. 1. (marul. kulaklık. sağlıklı. dili kalabalık. i. kalp yetmezliği. ifadesini almak. f. 2. kuvvet. i. 1. çoğ. acı. sağlık memuru. tav. yürekler acısı. yürek vuruşu. küme. merhametsiz. s. 2. başkalarından işitilerek öne sürülen delil. k. kalp nakli. 2. cesaret. 6. aile ocağı. isilik. keder. f.

2. gö ğe ilişkin. süpürge çalısı. 2. kâfir. çok miktarda (oy kullanımı). kâfirler. i. ağır metaller.then/--s) 1. s. i. kuvvetli. i.heat stroke heat wave heat wave heated heater heath heathen heather heating heating coil heave heave heave a sigh Heave ho! heave to heaven heavenly heavenly body heavily heaviness heavy heavy guns heavy industry heavy industry heavy metals heavy water heavy-duty heavy-handed heavy-hearted heavyweight Hebrew heck heckle hectare hectic hedge hedgehog hedgerow heed heedless heehaw heel heel hefty heifer height heighten sıcak çarpması. hea. rezistans. yükseltmek. doruk. 1. 1. Tanrısal. ağırsıklet. 5. süpürgeotuna benzer bir çal ı. k. ilahi. soru yağmuruna tutmak. s. yükselmek. f. kederli. 4. (konuşmacının) sözünü kesmek. i. i. Yisa!/Vira salpa! 1. z. i. eşek anırması. çoğalmak. dikkat. önemsemek. ağır sanayi. şiddet. sıcak dalgası. kaldırmak. funda. s. rüzgârı başa alıp gemiyi durdurmak. 1. kefere. s. fırın. artmak. elek. f. ı kald ırmak. s. kaçamak cevap çal i.. 4. ünlem. ah çekmek. ağır iş için elverişli. 1. kirpi. sıkıştırmak. yükselti. 2. cennet. yükseklik. do ğurmamış genç inek. (--d/hove) 1. çalı çit. hektar. (borsada) çok miktarda (alım tabakas ağır silahlar. üzgün. büyük bir güçle atmak/f ırlatmak. f. 2. ekilmiş çalılardan/ağaçlardan oluşan çit. i. ı ile çevirmek. göksel. İbranice. şiddetle. 3. s. öfkeli. kabartmak. çok güzel. düve. s. 1. i. 1. İbrani. dili 1. 2. 4. f. dayanıklı. 2. 2. boy. den. çoğaltmak. ağır. ısıtma. 2. kuşatmak. bol. art ırmak. beceriksiz.. i. ısıtıcı. rlatma. cennet gibi. önemseme. argo Kahrolas ı. 2. 1. . i. 3. heyecanlı. i. fı4. gökle ilgili. soba. 1. pervas ız. şiddetli. kim. eli ağır.. f. i. i. argo alçak herif. faça edip durmak. etrafına çalı dikmek. 2. 2. 1. s. i. 2. 3. 3. sarmak. kâfir. çekmek. en yüksek nokta. ökçe takmak. iriyarı. i. sık ağaçlardan/çalılardan oluşan çit. dikkat etmek. gökcismi. k ızışmış. ısıtıcı. s. i. ağır su. fundalık. i. 2. kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına). s. 1. 2. sıcak dalgası. dinlemek. 3. 1. hararetli (tartışma). 3. ağır bir şekilde. çevirmek. küffar. kızışık. süpürgeotu. kalın (kar ı). dikkatsiz. telaşlı. anırma. 2. ağırlık. sakar. yeğinlik. 5. topuk. 1. i. (deniz) kabarmak. 2. ağır sanayi. oldukça a ğır. s. f. s. yukar ırma. s. kald içini çekmek. yükseltmek. kâfirlere özgü. (çoğ. ocak. 3. ökçe. 1. 2. 6.

tıb. elbise kenar ı. s ıçandişi. çevirmek. Alo. kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. tolga. i. hemoglobin. etmek. i. Help! helper helpful helping helpless helplessness helter-skelter hem hem in/about hemisphere hemline hemlock hemoglobin hemophilia hemophiliac hemorrhage hemorrhoid hemp hemstitch hen hence henceforth henceforward hencoop henpeck henpecked hepatitis s. gelişigüzel.. i. ünlem 1. yardımcı: You´re not being ımcı olmuyorsun. terz. Sana nas (kendi kendine yaparak) (yiyeceklerden) almak: Hefayda helped himself to a piece the cake. porsiyon. 2. savunmas ızlık. yardımcı. i. kullanışlı. f. i. i. z. i. i. etek boyu. i. bak. i. 2. tavuk. kendir. faydas ı olmak. ahçı. hold. i. dişi kuş. to help out help s. tela şla. bot. ımda of bulunmak. kötü. Kekten bir dilim ald ı. 1. alelacele. f. vâris. i.. s. çoğ.s. bambulotu. basur. Eleman aran ünlem İmdat! i.. karaciğer iltihabı. çirkin. i.o. s. helikopter. 1. f. dır dır etmek. 2. yard ım etmek.. elbise veya paltonun etek kenar ı.. hemofili. yardımsever. çırak.. bundan böyle.. f. mirasç ı. ajur. Yard ım etme. tıb. ağıotu. z. yararlı. Merhaba. 2. k ılıbık. 2. 3. yard s. henceforth. 2. i. kötü. korkunç. bak. bot. out Help wanted. hemofil. vır vır etmek. kümes. 1. 1. tıb. dümenci. karmakarışık.. 2. kadın mirasçı. baskı. miğfer. içine almak. bu nedenle. tıb. i. yarıküre. apar topar. faydalı. etek. z.men (helmz´mîn) i. dümen yekesi. i. 1. helyum. âcizlik. dümen. helms. s. i. aciz. antika. i. iğrenç. i.. hepatit. i. âciz. 1. ıl yardıservis m edeyim bilemiyorum. i. muavin. z. .. savunmas ız. i. bundan dolayı.heinous heir heiress heirloom held helicopter heliotrope helium hell hellebore hellish hello helm helmet helmsman help help o. --ming) kıvırıp kenarını bastırmak. başının etini yemek. kask. (belirli bir zaman) sonra. kuşatmak. i. çöpleme. bundan sonra. buradan. s. kenevir. helpful. cehennem. s. i. kanama. katkıda bulunmak: I don´t see how I can help you. tiksindirici. baldıran. dolayısıyla. (--med. berbat. 1. yard birine yard ım etmek: Can you help her out with her French? ızcas ına yardım edebilir misin? Frans ıyor. i. katkıda bulunma. kalıtçı. emoroit.. ünlem Kahrolsun! i. 2. den.

herds. i. miras yoluyla geçen. i. i. duruksun. (çoğ. herald herb herbal herbicide herbivore herbivorous Hercules Hercules´ allheal herd herd instinct herdsman here here and there Here goes! Here goes! Here you are. kahramanlarla ilgili. herbisit. O onun. He looked hated her. bak. Ona bakt ı.. kabul olunmu ş doktrinlere karşı olan. z.. Vicdan i. s. . kal ıtsal. İşte başlıyorum. 2. z. güz. i. f.. otçul. ikircimli. fıtık. 2. (çoğ. buralarda. i. orada burada. otlardan yap ılan. duraksayarak. onun: He loves her. z. münzevi. i. i. 2. cesur. ilan etmek. buraya. ileride. sürü içgüdüsü. bununla. boyutlar s. tereddüt etmek. 1. müjdeci. That´s hers. bunun üzerine. --es) 1. yaln ız başına yaşayan kimse. hertz/--es) fiz. 1. miras. gerçek ından çok büyük (heykel/resim). kahramanlık. duraksamak. avam. bunda. te şrifatçı. 2. z. kavlıç. ikircikli. hayvan sürüsü. 1. felsefi/siyasi doktrinlere kar şı ş doktrinlere kar şı olan kimse. baş karakter. 3. tereddütle. dişil onu. irsiyet. otçul hayvan. sürü. haberci. hereabouts hereafter hereby hereditary heredity herein heresy heretic heretical heretofore hereupon herewith heritage hermit hernia hero heroic heroical heroin heroine heroism heron herring hers herself hertz hesitant hesitantly hesitate zam. 1. i. Herkül. 2. edeb. kadın kahraman. ona. 1. zam. hertz. geldin mi? 3. 2. burada. 2. 3. kalıtımsal. ringa. soyaçekim. onun: Take hers. bunun içinde. protokol görevlisi. çoğ.. z. irsi. bu vesile ile. haber vermek. at her. çoban. Onunkini al. kahraman. i. buras ı. 2. bundan sonra. şurada burada. karars ız. s. hâkim olan gelen düş ünce. sürü halinde gitmek. 1. topluluktan kaçan. ayaktak ımı. s. i. gütmek. s. balıkçıl. kalıt. They ı kendisini rahats ız etti. yabanc ı ot öldürücü. kalıtım. i.her Her conscience pricked her. eating my roses. zool. şimdiye kadar. It pleased her. Ondan nefret ettiler. Başlıyoruz!/Haydi bakalım! 1. kahraman. ondan. çavşırotu. f. Buyur. 1. z. z. al. kahramanca. 2. That damn goat of kendi.men (hırdz´mîn) i. muazzam. eroin. İşte! z. otlara ait. çekinmek. Ha. yemeklere tat vermek için kullan ılan bitki. ot. şifalı bitki. dişil onunki. heroic. bitkisel. i. 2. hers isbizzat. kahraman. i. f. çavşır. i. kabul olunmu s. z. Onun o kör olas ı keçisi zam. dalalet. dişil kendisi. edeb. Onu seviyor. i. 1. ilişikte. i. tereddütlü.. i. bundan önce. i. yiğit. san. s. dince kabul olunmu ş inançlara aykırı düşünce.

kıro. (hid. 1. balta ile kesmek. yüksek ı). i. . s. geom. 3.. yontarak şekil vermek. coğr. 5. i. hid. hiccup. 8. çok çirkin. zula. 7. yüksek yo ğunluk. çingülü. s. i. dar görü şlü. yarmak. hanzo. i. i. Hey!/Baksana! 2. oto. 4. tiz. bak. k ış uykusuna yatmak. 2. karya. A! i. hödük. Hey! i. kibirli. gizlenmek. kutuplara yakın. ünlem 1. His Holiness. bak. herkes. (polisten) saklanacak yer. k ış uykusu. altın çağ.. hiyerarşi. ikircik.. yüksek atlama. 1.den) saklamak. gizlemek. kendini be ğenmiş. yatak. heteroseksüel. Merhaba! 2. en parlak dönem. sesi çok do ğal bir şekilde verme. 3. şamata. yüksek frekans. fasıla. i. (çoğ. yontmak. deri. i. --es/hi. f. cümbüş. in hiding sakl ı. 2. hide 2. s. duraksama. f. k ıs. s. 1. bak. lüks (ya şant 1. saklanmak. s.tus) aralık. tereddüt. hayvan derisi. f. yüksek. saklanmak. ikircim. bak. kapal ı.. f. 6. müz.. hew. 1. f. kesmek.. hiyerarşik. 2. i. hewn) 1. gizlenecek yer. korkunç. f.hesitation heterogeneous heterophyte heterosexual hew hew down hew out hewn hexagon hey heyday HH hi hiatus hibernate hibernation hibiscus hiccough hiccup hick hickory hid hidden hide hide hide away hide out hide-and-seek hideaway hidebound hideous hide-out hiding-place hierarchical hierarchy hieroglyph hi-fi high high and low high density high fidelity high frequency high gear high jinks high jump high jump high latitudes i. perdeden. 2. kokmuş (et). karşı cinse ilgi duyan.. high fidelity. (polisten) saklanmak. bot. zahmetle meydana getirmek. gizli. tamasalak. 2. dili ta şralı. heterojen. post. saklanacak yer. hiyeroglif. sesi çok doğal bir şekilde veren (radyo/pikap/hoparlör). i. 2. i. eski kafalı. s. altıgen. iğrenç. saklamak. k. i. bak. Haydi! 3. açıklık. ünlem 1. yüce. 1. İng. hıçkırmak. (--ed. i. en h ızlı vites. bilg. yüksek atlama. hide 2. i. ara. i.. hideaway. f. His/Her Highness. hıçkırık. bak. i. zengin fakir. boş yer. saklambaç. (ağacı) kesip devirmek.. 2.a. her yerde.. kutuplara yak ın yerler. i. f. s.. s.

s. derece. met zaman ı. -ebir dikkati çekmek. i. bayır. denizin kabarması. 3. ş uzun ve kimse. (fiyatı) yükseltmek. sinirli. uzun yürüyü ş yapmak. dili ileri teknolojinin ürünleriyle donat ılmış/yapılmış. s. i. tepe. büyük h ızla giden. (kamyon. kaliteli.high living high octane gasoline high places high point high price high relief high school high school high seas high tech high tide high tide highbrow highchair high-class high-density higher higher education high-grade highlands highlight highly high-minded highness high-pitched high-pressure high-rise highroad high-speed high-speed train high-strung high-tech high-water high-water mark highway highwayman hijack hijacker hike hiker hilarious hilarity hill hillside hilltop hilly hilt lüks hayat. 2. i. k. i. entelektüel. s. pek çok. art yapan i. uzun yürüyü s.. s. (kamyon. en önemli/heyecanlı nokta. s. i. k. tren v. yokuş. s. gürültülü ve ne şeli. 2. san. dili ileri teknoloji. anayol. . s. f. i. yüksek bas ınç. yüksek mertebeler. s. i. çoğ. tren v. s. çok iyi.´ni) soymak.. f.´ni durdurarak soyan) soyguncu. neşe. güz. yüksekö ğrenim. birinci s ınıf. (yüksek) mama iskemlesi.. yücelik. çoğ. i. artış. 1. 2. sinirleri gergin. bilg. k ılıç kabzası. yüce gönüllü. yüksek yo ğunluklu. 1. olumlu s. ırmak. met. 2. 1. kabza. i. eşkıya.b. 2. çetin yürüyüş. 2. ta şkın. f. 1. kahkaha. i. (resimde) ışıklı bölüm. enginler.. s. en ınçok ı çizmek. i. i. doruk. i.way. doruk. 1. kabarma. -in alt şekilde. 2. ekstra. tepelik. yüksek fiyat. çok.. s. z. parlak nokta. 1. azami kabarma. üstün nitelikli. anayol.. haydut. (uçak/gemi) kaç ırmak. i. i. 2. foto. yüksek kabartma. hızlı tren. 2. aç ık deniz. i. dağlık yer. 2. 1. lise. daha yüksek. suyun azami kabarma noktas ı. yükselme. 2. 1. 1. 3. dili kaliteli. met hali. uçak korsan ı. önemli bölüm. met hareketi. k. high. 1. çok tiz. yüksek (bina/apartman). son -i vurgulamak. yüksek oktanlı benzin. ilgi çekici olay. 1. s. (eteğini) toplamak. zorla yapılan (satış). 2. lise.b. 1. yamaç. en üstün başarı düzeyi. zorlayıcı.men (hay´weymîn) i. i.

hinterlant. dili suayg ırı. hindmost. 2. Gözleri ona dikildi. zam. 1. f. s. Ekselanslar ı. i. k ıs. eril kendisi. saçlı sakallı. dayanak noktası. Papa Cenaplar ı. ıslık. i. i. i. i. f. en sondaki. kira ile tutmak. Onunkini istemiyorum. tüylü. kendi.. ima. His Holiness his opposite number his strong point His/Your Highness hiss hiss s. --es (hîpıpat´ımısız)/hip. engelleme. 1. ıslık çalarak yuhalamak.mi (hîpıpat´ımay) i.a. s.pot. eril onunki. 2. hippi. on/upon i. 1. i. His eyes rested on it. onun kuvvetli taraf ı. 2. 1. dini Hinduizm olan kimse. tarihi an. Başı dönüyor. bizzat. history.). s. Take his için outside. ıslıklamak. menteşe takmak.. ücretle tutmak. çıtlatmak. kalça kemiği. 1. ona. s. dili Baya ğı kızdı. 1. (--er. s. şe. i. s. f. engel. i. e ba söz. kira. önemli. 2. k. s. anat. i.. ücretle çalışmak. -i kiraya vermek. but (et). en gerideki. That dog´s his. 1. karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse. O köpek onun. dili Ne varsa dilindedir. . f. His hair stood on end... mente ğ l ı olmak. iç bölge. ı (Ekümenik Patrik kullan ılır. k. eril onu. 2. birini ıslıklayarak sahneden kovmak. bak. reze. histoloji. historian. dokusal. Hindu. His head is spinning. His blood is up. k ıllı. suaygırı. historical. zam. dişi geyik. Hintçe. tarihçi. -e ıdayanmak. off the stage hist histoid histology historian historic historic moment İyi niyetlidir. His heart is in the right place. dini Hinduizm olan.o. -i üstü kapal ı söylemek. en arkadaki. ücret. i. Patrik Cenaplar k.po. s. kiralamak.s.. zam. Onunkini d ışarıya çıkar. ima etmek. dokubilim. Hinduizme özgü. -i ima etmek. çoğ. i. His face became purple. s. tıslamak. dönüm noktas ı. art. His face was wreathed in smiles. out hire out hirsute his His All Holiness His bark is worse than his bite. i.most) arkadaki. Tüyleri ürperdi. 2. tıslama. engellemek. onun: I don´t want his. Öfkeden mosmor kesildi. Yüzünde büyük bir tebessüm vard ı. --most/--er. f. 1. tarihsel. üstü kapal -i hissettirmek. arka ayaklar. tarihi. -i dokundurmak.him himself hind hind hind legs hind quarter hinder hindermost Hindi hindmost hindrance Hindu hinge hint hint at hinterland hip hipbone hippie hippo hippopotamus hire hire o.. 2. Hindu. kalça. i. i. geride olan. 2.

historical historical novel historically history hit hit below the belt hit below the belt hit it off hit man hit one´s stride hit pay dirt hit the books hit the bottle hit the ceiling hit the deck hit the high spots hit the jackpot hit the jackpot hit the mark hit the nail on the head hit the roof hit the sack hit the sack/sack out hit the spot hit the trail hit upon hit-and-run hitch hitch on to hitch up hitchhike hitchhiker hither hither and thither/yon hitherto hive hives HMS hoard hoarder hoarding hoarfrost hoarhound hoarse hoarsely hoarseness hoary s. rasgele bulmak. 4. bağlamak. şimdiye kadar. beri yandaki. isabet. horehound. k. 1. tarihi. z. i. ürtiker. iki/bir seksen uzanmak. mec. k. engel. bak. 2. ar ı kovanı. 2. boğuk. tarihi roman. dili (bir şeyi arayan biri) aradığını bulmak/kendisini çok umutlandıran bir şk. tarih. istifçilik. 1. i. hedefi vurmak. uyuşmak. f. 2. istiflemek. dili 1. dili turnayı gözünden vurmak. k ır. 2. söz. i. His/Her Majesty´s Ship. çarpıp kaçan (şoför). . (birine) kahpelik 1. argo şişeyi devirmek. boks kemerden a ş2. argo 1. yukarı çekmek. argo yatmak. 3. k. s. boğukluk. taşı gediğine koymak. i. s. 1. takmak. dili yola koyulmak. k. ancak en önemli noktalara de ğinmek. i. ş. --ting) 1. darbe. k. i. 2. 1. tarihe göre. 3. volta. i. 1. 2. isabet etmek. z. s. (hit. ağarmış. boğuk sesli. 2. otostop yapmak. 1. k. dili küplere binmek. oraya buraya. tıb. tarihle ilgili. bir ileri bir geri. 2. aksama. i. büyük bir başarı kazanmak. dili kiralık katil. ineklemek. 3. 2. vurmak. vurma.vurmak. yerinde vuru ağı usulsüz 2. çekelemek. ancak en önemli şeyleri görmek. şuraya buraya. tam bilmek. bağ. z. k.. tahmini do ğru olmak. biriktirip saklayan kimse. f. biriktirmek. adi -e bağlamak. to (atı) -e koşmak. k ıs. His/Her Majesty´s Service. kovan. istif. s. dili en yüksek h ıza/dereceye ulaşmak. kalleşlik etmek. biriktirilmiş şey. f. 1. tarihsel. tam isabet kaydetmek.. umulmadık bir anda başarı kazanmak. k. 2. z. boğuk sesle. ba ğlantı parçası. iliştirmek. istifçi. buraya. kurdeşen. i. 2. 1. anlaşmak. dili (yiyecek/içecek) çok makbule geçmek. ip ile ba ğlamak. yataktan kalkmak. otostopçu. 4. haksızlık etmek. etmek. k. şimdiye dek. 1. olarak başarı. k ırağı. boğuk seslilik. çarpmak. eydili bulmak. topallamak. i. turnayı gözünden vurmak. isabet ettirmek. ak. argo tepesi atmak. i. dili yatmak. f. tepesi atmak. i. 3. stok etmek. beriki.

susmak. k. dilini tutmak. yerini korumak. önermek. özel 1. k. yukar ı kaldırmak. nutuk söylemek.o. baskı altında tutmak. uzakta tutmak. dü şkü.o. 2. gemi ambar çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak. 3. 2. hokey. dili Dur!/Bekle! durumunu korumak. ayak zevk. 1. uzun uzad ıya konuşmak. ayak diremek. ilişki kurmamak. (held) 1. i. inanmak. (telefonda) beklemek. devam etmek. hakir görmek. gulyabani. 1. 1. çapa. yakla şmamak. glass hold? Bu bardak ne kadar su i. saymak. (çoğ. 1. 2. 1. --es/--s) 1. hile. dili tutmak. hold against hold aloof hold at bay hold by hold down hold forth hold good hold good hold in hold in contempt hold in esteem hold in leash hold in pledge hold incommunicado hold no brief for hold off hold on hold on to Hold on! hold one´s ground hold one´s own hold one´s own hold one´s peace hold one´s peace/tongue hold one´s tongue hold out hold out on one hold over hold s. much 2. kimseyle görü ştürmemek. f. rehine koymak. i. konu şmamak. boş gezenin boş ı. -in savunucusu olmamak. 1. sayg ı göstermek. dili i. bir şey söylememek.. 2. yetmek. dili (bir işi) yürütmek. köstek. b ırakmamak. rehin. 3. f. Elimi tut. yüzüne vurmak. 4. 1. i. i. zaptetmek. tutmak: Hold my hand. konu şmamak. dert. ileri sürmek. 2. 2. f. aylak. 2. i. süregelmek. 2. 1. back i. oyun. dili dilini tutmak. kalabalığı zaptetmek. 2. 4. 3. f. 2. k. 1. türlü yemeği. 3. yaklaştırmamak. rehin olarak tutmak. i. çapalamak. yakla ştırmamak. öne sürmek. i. büyük domuz. oyun etmek. işletmek. eski durumunu korumak. geçerli olmak. k. 2. 1. yersiz korku. birinin ilerlemesini durdurmak/engellemek.hoax hobble hobby hobgoblin hobo hock hockey hodgepodge hoe hog hog wild hoist hold hold hold a child back a year hold a crowd back hold a postmortem hold a thing over s. zaptetmek. yularını elden bırakmamak. f. i. f. içine almak: How wateriç will this ı. ertelemek. . 4. aksama. 2. 2. buka ğı vurmak. topal etmek. gezici rençper. direnmek. -i tutmak. (başarısız bir durumu) ameliyat masasına yatırmak. karmakar ışık şey. k. başkalarıyla görüşmesine izin vermemek. aksayarak yürümek. (bayrak) çekmek. aldatmak. ifrit. -in taraftar ı olmamak. serseri. hobi. buka ğı. argo ç ılgın. 1. tutmak. -e tutunmak. yukarı çekmek. geçerli olmak. latife. topallamak. şaka. birini bir şey ile durmadan tehdit etmek. uzak durmak. yük asansörü. saplant ı. hor görmek. topallama. tutmak. kalfas i. arada mesafe b ırakmak. dayanmak. geminin taraf ı. 1. kösteklemek. ertelemek. 3. (suçu) -e yüklemek. dayanmak. 2. birinden gizlemek.

evde oturmayı tercih eden kimse. rahat. 1. f. çukur. yolunu kesip soymak. merkez. yardımda bulunmak. i. gecikme.. 3. i. k. saklanmak. basit. imha. içi bo ş. i. 4. kira ile tutulmu ş arazi. bir arada tutmak. 3. dili geçerli4. ev.o. i. 2.t. Kitabı Mukaddes. çirkin. 2. i. egemen olmak. içişlerine ait. çukur. soygun. k. . dinlenmek ışmadan geçirilen süre. s. olmak. kutsallık. 2.. 2. Paskalyadan önceki hafta. 1. İüs. (birinin/bir kurulu hisseler/emlak/mülk/mallar. kutsiyet. f. evsiz barks ız. makul olmak. yank ı yapan. kasanın anahtarı (birinde) olmak. korumak. bayram günü. ev gibi. İng. haykırmak. derin. İçişleri Bakanlığı. dili berbat yer. (ifade) tutarlı olmak. değişikliğe karşı olmak. tabanca k ılıfı. boş başarı . haykırış. üstünlüğünü korumak. boşluktan gelen (ses). yortu günü. bot.´ne gösterilen) sayg ı. out oymak. çökük. holding. tatil günü. 2. tutma. delik açmak. kaldırmak. İng. arzetmek. mukaddes. 1. dili ba ğırmak. 5. 3. i. yuva. s. anayurt. cigarette nesne/kap: candle holder şun sahip olduholder ğu) sigara ağızlığı. özgü. tatil. in one´s arms hold s. delmek. çukur. İng. i. bot. içine bir şey konulan nesne/kap. (şirketin) idare merkezi. rahat. k. i. i. 2. i. 2. dili -den kalma bir şey/kimse. 2. hürmet. 2. telefonu kapatmamak. 1. içinde bir şey saklanabilen şamdan. f. engellemek. s.b. İng. sahte. 2. tatil. bir şeye i. i. sade. from k. 1. oyuk. birine/bir şeye saygı duymak. yurt. 2. 1. gülhatmi.o. vatan. 4. anavatan... s. 1. Hollanda. aile oca ğı. için çaltatile çıkm ış kimse. ev ekonomisi. (hükümdara v. 3. oyuk./s. ayr ılmamak. 1. kulp. eve ng. i. 2. 2. i. 1. büyük yang ın. dili Dur!/Bekle! i. i. geciktirmek. delik. 3. 1. i. geçidi tutmak. ile aynı fikirde olmak. para (birinin) elinde olmak. k ıpırdamamak. 3. cana yakın. kutsal. 1. s. in high regard hold still hold sway hold the field hold the line hold the pass hold the purse strings of hold together hold up hold water hold with Hold your horses! holder holding holding company holdover holdup hole hole up holiday holidaymaker holiness Holland holler hollow hollow victory holly hollyhock holocaust holster holy Holy Scripture Holy Week homage home home base home economics Home Office home office home port Home Secretary homebody homeland homeless homelike homely birini kuca ğında tutmak. ev ile ilgili. 1. i. 3. yaramayan zafer. göstermek. tutmak. bo şluk. evsiz. bağırış. k.hold s. İng. 1. çobanpüskülü. demirleme liman ı. s. i. memleket. İçişleri Bakanı. yalan. gösterişsiz.

onda dürüstlük nam ına bir şey yoktu. Honduraslı. Honduras´a özgü. han ımeli. balarısı. hilesizce. 2. s. klakson çalmak. i. namus. . homojen. -i şereflendirmek. i.rar. yabankazı sesi. bak. şöhret. 1. hon. k ıs. i. namuslu. i. homolog. ücretsiz yap ılan. 2. sahiden. 2. evine/vatan ına dönmekte olan.. türdeş. dilb. Honesty. gurbet çekme. evde yap ılmış. iffet. i. s. f. 1. i. dürüstlük. let alone honor. bal. klakson sesi. eve do ğru. 1. gurbet çeken. gerçekten. 2. honey in the comb honeybee honeycomb honeymoon honeysuckle honk honky-tonk honor honor a debt honor roll honorable honorable mention honorable mention honorarium honorary i. mansiyon. basit. i. honey petek balı. balayı.a (anırer´iyı)/--s (anırer´iyımz) i. s. e borcunu ödemek. s. homojenlik. Honesty is the best policy. ödev.. 1.i. i. homoseksüel. f.. Honduraslı. şerefli. s. ücret. Dürüstlük en iyi yoldur.. Honduras. i. 2. serbest meslek şılığı nda verilen para. i. s. 2. nam. was not Şeref şöyle dursun. bot. çiftlik ve eklentileri. homojenle ştirmek. hilesiz. i. 3. ev ve eklentileri. 2. vatan/ev hasreti çeken. bilemek. 2.o. s. s.. i. s. sahibine hizmet kar2. 2. ba ğdaşık. Honorable. k. i. memleket yolunda. 1. 1. k. evde dokunmu ş. fahri. s ıla hasreti. ev kad ını. homogenize. ün. i. homojenize: homogenized milk homojenize süt. 1. i. şeref. 1. 2. 2. homojenle ştirici. dürüst. i. i. Honduras. adam öldürme. i. e şcinsel. z. ev ödevi. 1. kaz sesi çıkarmak. ba ğdaşıklık. (okulda) esas dershane. şeref vermek. dili sevgilim. i. 1. dürüstçe. (ballı/balsız) petek. onursal. in him. f. bağdaşık hale getirmek. dövüp kıvamına getirmek. f. sade. İng. f. (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek. honorably. z. k ıs. iftihar listesi. namus. katil. mansiyon. 1. adi bar. s. i.homemade homemaker homeroom homesick homesickness homespun homestead homeward homeward bound homeward bound homework homicide homogeneity homogeneous homogenise homogenize homogenized homogenizer homologous homonym homosexual Hon hon Honduran Honduras hone honest honestly honesty s. 1. f. cinayet. f. e şadlı. dili pavyon. çoğ. onur.. balayına çıkmak. honorary. can ım. türdeşlik.

çengel şeklindeki. kukuleta. f.. ummak. i. her şeye rağmen ümitli olmak. seksek oyunu. dili in şallah. line and sinker. İng. hayırlısı demek... aldatmak. çekmek. Masalımı olduğu gibi yuttu. k. sekme. 2. 1. 2. toynak. 1. korna. 1. (bayku ş) ötmek. i.. k. f. 2. çevren. fahi şe. 1. oldu ğu gibi: He swallowed my story hook. i.. k. ümit vermeyen. horda. taban tepmek. s.. patırtı. 1. hormon. kabadayı. zool. ı dünyasından biri. kopça. çember. hurrah..honour honourable hood hoodlum hoodwink hoof hoof it hoo-ha hook hook and eye hook up hook up with hook. 1. hoopoe. k.. zool.2. sarp ın. i. birleştirmek. i. i. 1. honor. ufuk. 2. dans etmek. kahkaha. İng.. (bayku ş. i. i. hüthüt. çengelsi. İng. dili tamamen. f. f. k. ümitli. 2. i. 3. bak. kancayla ba ğlamak. elektrikli süpürge ile temizlemek. korna. f.. i. ümitsiz. umutsuz. 3. i. 2. dili 1. dili serseri. ile evlenmek. köpekayası. klakson. gaga burun. göz boyamak. 2. yaya gitmek. çengel şekline sokmak. ümit etmek. 2. yeralt i.. umut. dili şamata. ümit. k. köpekotu. sıçrama. i. yeraltı ından biri. 2. birini yuhalayarak susturmak. i. çoğ. ğilamak. ibibik. f. çavu şkuşu. i. bak. ümit verici. tutmak. f. 1. kara ısırgan. bot. i. f. boynuz. hoof. 1. 3. çengel ile yakalamak. yatay. z. İng. kaput. k. 2. dili çok k ızmış. i. çoğ. honorable. s. kasnak. i. i. erkek veba diş 1. çemberlemek. kopça. olta ile (balık) tutmak. argo 1. kabadayı. s ıçramak. 2. orak. elektrikli süpürge. k. kah kah gülmek. yatay düzlem/çizgi. s. (--ped.o. bak.. dili orospu. s. 1. uçak seferi. 2. hookah. boru. --ping) sekmek. i. vapur/tren/sis düdüğü) ötmek. 2. motor kapağı. f. Upupa epops. bak. silo. İng. oto. dili uçuş. çengelli. bak. ünlem. vapur/tren/sis düdüğü için) ötüş. 1. ba şlık. 1. i. . şerbetçiotu. i. i. müz. kanca. i. down hoover hooves hop hop hope hope against hope hope for the best hopeful hopefully hopeless hopper hopping mad hopping mad hopscotch horde horehound horizon horizontal hormone horn i. i. 4. 3. --s (hûfs)/hooves (huvz) i. 2.. ile ilişki kurmak.. dili çok öfkeli. çalmak.. çengel.. i. line and sinker hooka hookah hooked hooked nose hooker hooky hooligan hoop hoopoe hoopoo hooray hoot hoot of laughter hoot s. ümitle.. köpürmüş. s. k.. bak. nargile. dünyas ı. kalabal ık.. (korna. kabaday f.

z. öğüt veren. f. i. 1. fena. 1. çok fena. i. misafirperver. i. cı dili bir ş ekilde. hortative. korkunç. y s. s. çerez. 1. ev sahibi. 1. İng.. i. s. f. at s ırtı. i. i. 4. yılgı. i. 2. gayret verici. i.. 2. davet vermek.. dehşete düşüren. ev sahipli ği yapmak. binicilik. çok k. sunucu. istavrit. bayırturpu. 2. 1. hoyratlık. i. (çoğ. konuksever. spor atlama beygiri. ikramc ılık. bak. k ırık. kırbaç. 1. 3. f. ıı rl ı. ordövr. bot. dehşetli. süvari. 1. dili korkunç. tutak. hastaneye yatırmak. davet veren kimse. çorapçı. i. 1. çoğ. İng. i. dilişçok kötü. kamç ı. dili çok korkunç.. s. konukseverlik. i. korkunç/deh şetli bir şçok ekilde. abaza.. beygirgücü. fena ihalde. kalabal i. 3. 1. eşek şakası. 1. Hrist. büyük e şekarısı. etmek. kaba k ırıc ı. i. i. deh şet verici. hose) çorap. horticulture. argo seks yapma arzusuyla yan ıp tutuşan. i. yüreklendirici. çok kötü. korkunç. genç turistler için ucuz otel. çok kötü. at... korku. k. misafirperverlik. . at nalı. mensucat. s. i. özellikle rahipler/rahibeler taraf ından idare edilen misafirhane/yurt. i. kötü. s. nas ld i.. (--ped. iğrenç. i. s. çoraplar. bakla. k. --ping) kamçılamak. nal ile oynanılan oyun. ın ölene kadar bakıld ölümcül hastalar ı. meze.konuk çokluk. gürgen. hospitalize. atkestanesi.kötü. 1. 3. korkutmak. sunuculuk yapmak. ğrenç. 2.ığı bakımevi. i. hastane. bahçecilik. dili berbat. 1. i. teşvik edici. nasihat dolu.horn of plenty hornbeam hornet horns of a dilemma horny horoscope horrendous horrible horribly horrid horridly horrific horrify horror hors d'oeuvre horse horse chestnut horse mackerel horseback horsebean horsehair horseman horsemanship horseplay horsepower horseradish horseshoe horsewhip hort hortative hortatory horticulture hose hose hosier hosiery hospice hospitable hospital hospitalise hospitality hospitalize Host host host hostage hostel bereket boynuzu. at k ılı. at kılından dokunmuş kumaş. rlamak. horse. 2. dehşet. çokçok fena. ağı ık. 2. 2. çiçekçilik. boynuzlu. mensucat fabrikası. 2. bak. i. i. korkunç. bahç ıvanlık. beygir. çokve kaba ve z.. abazan. 2. mak. kaba ve k ırıcı. 2.men (hôrs´mîn) i. (çoğ. --s) hortum. f. çoğ. f. İng. berbat. i. ikramc i. çok kaba ve k ırıcı bir şekilde. 2. dili çok kötü. k ıs. 1.. nal şeklinde şey. k. 1. k. binici. birinin seçilmesi gereken iki güç seçenek. 2. öğrenci yurdu. s. i. çorap fabrikas ı.ız falı. a 3. zayiçe. 3. beygir. 2. çok fena. rehine. çok şır ı bir ekilde. Fr. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek. 2.

yüksek gerilimli ak ım taşı ş laf. İ ng. nedeniyle) evde hapis olan. taze (haber v. Hükümet s ığınmacıları çadırlara yerleştirdi. pe i. dayanıksız iş. yan (tel). sosyal konutlar. acı (biber v. tazı ile ava gitmek. i. i. elektrik oca ğı. otel. house. 1. iskân. çoğ. 2. s ıcak. 4. karter: clutch housing debriyaj karteri. bak. ev k ıyafeti. i. hanedan. ev halk ı. av köpeği. i. b. dam. saatte bir. hodgepodge. 1. 5. 1. 6. işleri yapan erkek) hizmetkâr. k. barınacak yer. heave. s. kayna s. sabahlık (giysi). buyot. aile reisi. 2. i. f. kutu. çatı2. İng. i. 3. house. 1. radyoaktif. i. i. i. kızgın. i. 3. silahlı çatışmalar. s. z. 2. 5. hot-water bottle sıcak su torbası. sert. (cinsel aç ıdan) ateşli. çabuk parlayan (kimse). i. çoğ. ev. bak.). 2. düşman. ev köpe evk ırlangıcı. bir çe şit sosis.. i. ev işi. zaman. garson kad ın. ticarethane. 3. (hastalık v. 2. ev idaresi. i.). 2. konutlar.b. 4. mak. alçak herif. s. tiyatro. 1. camekânda bulunan gübreli toprak.b. ev sahibesi. yerleştirmek: The government housed the refugees in f. 4. (h^z´îf). tazı. kaplıca. stajyer doktor. -de bulunmak: That ği.. hostes. 2. (--ter. i. (fesat/kötülük/huzursuzluk) ğı/yuvas ı. saat.b. 3. 2. dikiş kutusu.wives (haus´wayvz) ev hanımı. her zaman cevap veren imdat telefonu. konut sitesi. aile.. house. pencerekırlangıcı. ırmak. --test) 1. direkt telefon hatt ı (özellikle devlet başkanları arasında). 2. argo bo sütlü kakao. i. 2. kâhya kad ın. 4. her gün kullan ılan kelime. aile. çoğ. (evde temizlik v. ev halk ı. i. 1. bak. i. saat ba şı. i. 2. 1. elektrikli ocak. 1. ev hırsızı. acı biber.wives (h^z´îfs) İng. i. vakit. öfkeli kimse. s. gen. barındırma. sera.h. 1. dili şini bırakmamak. toplu konutlar. çabuk k ızan kimse. kum saati. atmasyon. hükümet meclisi. i.men (haus´mîn) i. hodgepodge. izlemek. şiddetli. düşmanlık. martaval. i. 2. 1. (saatte) akrep. 1. yeni. f. sosisli sandviç. ev sahibi. i. ser. barınd tents. . çoğ. . düşmanca. 1. eve ait. konsomatris. gece yatısına gelen misafir. yeni bir eve ta şınmanın kutlanışı. 2. ev. 1. 2. 6. dili it.hostess hostile hostility hot hot air hot chocolate hot dog hot line hot pepper hot plate hot spring hotbed hot-blooded hotchpot hotchpotch hotel hothead hothouse hound hour hour hand hourglass hourly house house house dog house martin house of cards housebound housebreaker housecoat housedress houseguest household household word householder housekeeper housekeeping houseman housetop housewarming housewife housework housing housing estate housing project hove i. k. saldırgan. 1. i. derme çatma şey. bu sosisle yapılan sandviç.b. limonluk.

b. kucaklamak. dola i. (renk için) ton. bağrışma. Headquarters. f.. hoverkraft. height. başlıca amacı para kazanmak olan ıcı. 3. 1. 2. aç ık ağıl. 2. bununla birlikte. i. (--ged. Ne kadar ğraşırsam ı u raşayım. araya s3. (içini ç ıkarmak için) (ceviz. reklamc ı (Küçümseme belirtir. Ne olacak. k. f. kimse. (ceviz. --ging) 1.´nin) kabuğunu . kamburüzüm. İşler nasıl gidiyor? ünlem. k ıs. çok büyük ve kaba gemi. 1. 1. Çok şaşırtıcı.. i. çe şit. nargile. den. ne kadar. 1. Home Secretary.. i. yine de yapamam. 3. 3. k ıs. ancak. ne kadar: No matter how much I try.! (Küçümseme belirtir. uluma. How about .). sar ılmak. öfke: She left the room in a huff. jant kapa ğı. 2. f. i. şamata. dev gibi. z. durmak. 2. i. (tahta) baraka.? How goes it?/How is it going? How good of you! how much How so? How´s about .´ne ait) kabuk.. iriyar ı i.. 2. etrafında şıp hovercraft. ama. e ş.. de ğil mi? 2. s. fazla hareket etmeden üzerinde ve etraf ında uçmak. 1. inlemek. fıstık.hovel hover Hovercraft hovercraft how How about it? How about that? How are you? How come? How did he measure up? How do you do? How do you do? How ever . I just can´t do it.. Çok ilginç. oto. yaln ız. nasıl. 1. 3. inleme.. i. i.. bağrış çağrış.. ulumak. i. k ıs. . kocaman.? How´s it going? howdy however howl howler HP HQ hr hrs HS ht hub hubble-bubble hubbub hubby hubcap huckleberry huckster huddle hue hue hue and cry huff hug huge huh hulk hulking hull i.ğlenduha s. i. up1.). Çok ılsıkötü. curcuna. i. (of) merkez. 1. tereddüt etmek. f. heat. gibi. birbirine sokulup sarılmak.. i. f ıstık. hayhuy. 1. dili. k. 2. bezelye v. hantal bir veşhantal. iri ve hantal kimse/ şey. 2. dili Niye?/Nas ıl olur? Diğerlerine göre nasıldı o? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl .b. bak. 3. high school. k ıs. Hışımla odayı terketti. derme çatma ev. k ızgınlık. i.. high pressure. ne kadar: How long must Ne dersiniz? 1. muazzam. seyyar sat ıkış mak. hours. tekne (geminin temel bölümü). ekilde do rulmak.? (1). i. nas ıl: How did it happen? Nasıl oldu? How will he do this? Bunu nasıl yapacak? How does it work? Nas ıl çalışıyor? 2. poyra. nız? de ğil mi? Nas k.. ünlem 1. hurda gemi. değil mi? 3. sımsıkı tutmak. tür. How much money do you u lğ olabilir? Niçin?/Nas k. 2. değil mi? 4. f. Çok güzel. f. dili merhaba. k. hour. z. renk. kucaklama. i. 1. bak. budalaca yanl ışlık. 2. benimsemek. bağrına basmak.. 1. horsepower. 1. Ne? 2. tekerlek göbe ği.?: How ever did it come about? Nasıl oldu? Ne var ne yok?/Ne âlemdesiniz?/ İşler nasıl? Çok naziksiniz. k ıs. bir tüccar. bezelye v. k ıs. dili gülünç hata. sar ılma. 2. i. dili koca. 2.

s. kapris. k alçakgönüllülükle özür dileme. 2. kimse.). yaş. insanlıinsan z. 1. rezil etmek. sezinti. yavan. insan olarak. kambur. -in üstüne abanmak. i. mütevaz ı. insan sevgisi. sahtekâr. i.. yeknesak. suyuna gitmek. ünlem H ım . dolap. birinin kibrini k ırmak. i. nem. komiklik. gülünç. 2. humor. insaniyet. kibrini kırmak. f. 2. i. kambur s ırt. human rights insan insan. binmek. insanoğlu. s. âciz. 5. s. i. (--med. küçük dü şürmek. s ırtını kamburlaştırmak. i. 6. 3. f. Hım! (Kuşku belirtir. güldürü yazar ı. 4. dili sezinleme. hümanist. utandırma. İng. be psikolojisi. olağanüstü şey/kimse: That was one humdinger of a storm! O ne ırtmonoton. kambur durmak. insanoğlu. ünlem 1. z. 2. argo çok büyük. s. 3.)... nüktedanl ık. f. f. İng. resources insan kaynaklar ı. i. tabiat. i. kocaman. sahtekârl ık. insanlık. insani. Büroda herkes ar ıinsan şeri. humus. insanoğlu. i. taşımak. f. gürültü. i.hullabaloo hum hum human human being human nature human rights humane humanely humanism humanist humanitarian humanity humankind humanly humble humble apology humble s. humidity.. 2. insani. i.. ayak ı. rutubetli. human insan tabiatı. insan haklar ı. i. yalan dolan. insanlara yardım etmek isteyen kimse. üstünden/üzerinden geçmek. 1. kambur. velvele. 3. mizah. sezinleyi ş. sikmek. sinekku şu. 1. hayhuy. tekdüze. human psychology s. hakir. k. k. hile. 3.´s pride humbleness humbly humbug humdinger humdrum humid humidifier humidify humidity humidness humiliate humiliation humility hummingbird humongous humor humorist humorous humour hump humpback humpbacked humph humus hunch hunch one´s shoulders/back hunch over hunchback hunchbacked i. 2. pat ırtı. f. burnunu ırmak. i. f. --ming) 1. siki rt. H ıh! (Bir şeyin/birinin hiç beğenilmediğini belirtir. tepe. nemlendirmek. k. s. i. i.). . insanlara yard ım etmek isteyen. ınaydı öyle! f s. tümsek yer. çok utandırmak. 2. (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir. insani: human insan tabiatı.. içedo 2. i.. hörgüç. insan kalabalığı. bak. ık. insanl ı k... alçakgönüllülük. içedo uşkambur . 1. zırva. insana yak ışan bir şekilde. i. rezil etme. tevazu ile. 1.şkambur s ış s. i. 3. s ıradan. güldürü. f. vuru mak. 4. bahç. kambur kimse. nemli.o. rutubetlendirici. i. 2.. s. tevazu. mizahi. v ızıldamak. i. 1. (şarkı) mırıldamak. bak. z./Hı . kaprisine boyun e ğmek. i. şakac s. insanca. huy. komik. hümanizm. alçakgönüllülük. tevazu. 1. be şer. gibi dili faaliyette olmak: The nature office was humming. alçakgönüllü. argo mek. mırıldanmak. insanlığa yakışan. nüktedan. the insanl k. keyif. saçma. ın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. insanc ılık. gülünçlük. insanca. nemlendirici. sezinme. 3. 2. küçük dü şürme. 2. i. kambur. ğma. rutubet. alçakgönüllülükle. 1.ğ s.. 1..

urağan. laterna. k. engelli ko şuya katılan yarışmacı. dili 1. kabuklu. yüz rakam ı (100. asılı. 1. bulmak. i. av: hunting dog av köpeği. 1. rüzgâr feneri. yağdırmak. kasırga. ünlem Yaşa! f. kararında oybirliğine varamayan jüri. 1. 2. ı ko şu. 2. 2. aç. kısiış k 3. susmak. acı veren. i. i. 2. idarecilik. i.. 1. savurmak. f. kuvvetle/h ızla fırlatmak/atmak/uçurmak. yüksek engel. maniacı. Macaristan.´s pride hurtful hurtle husband husbandry hush hush money hush up Hush! hush-hush husk husky husky s. i. 2. 2. yüz. susmalık. kapatmak. 1. k. (bazı tohum ve meyvelerde) (dış) 3. çoğ. 2. engelli/manial i. 2. (yarışlarda) engel. aramak. örtbas etmek. engelli. (bir uzva) zarar vermek. s. avlamak. i. f. n güçlü s.. acele. karn ı aç. (gelecek zamana kalmas ı için) kullanmamak. s. sus payı. f. 1. f. i. s. 2. aceleyle yap ılan. susturmak. Macar. i. hat ırını kırmak. yüz. h Acele ol!/Haydi! f. 1. engelli yarış: high hurdles 1.´ni) savurmak. açlık z. s. av mevsimi d ışında avlanmak. iri parça. ızlandet!/Çabuk ırmak. 1. (tehdit. dili iriyar ı. ğuk. i. çabukla ştırmak. i. engelci. for -i aramak. 2. 2.. (mı sır başağı ın) kabuk. ünlem. avlanmak.b. eskimoköpe . idareli kullanma. 2. Macarca. grevi. idareli kullanmak. açlık. 2. 2. yüksek engelli 110 metrelik ko şu. kapç ık. acele etmek. s. s. birinin gururunu k ırmak.. hunting knife av bıçağı. i. büyük gizlilik. son sürat gitmek. ünlem Susun! s. 3. alçak engel. f. 1. boylu boslu. 3. yüzde bir. gemici feneri. s. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: gücendirmek. bo kuvvetli kimse. yak ışıklı adam. 1. -e susamak. yüzüncü. büyük bir arzuyla. k. (hurt) 1. 3. for -e duyulan büyük özlem/hasret. avc ı. 2.´s feelings hurt s. i.. bir şeyin e(ses). hang 2.. f. hızla f. f. çiftçilik. i. f. Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is birini k ırmak/yaralamak.o. yüz misli. 3. i. av mevsimi. z. arayıcı. derin sessizlik. yüz kat. avc ılık. birinin onuruna/haysiyetine dokunmak. s. mania. i. 1. aceleyle götürmek/getirmek. i.hundred hundredfold hundredth hung hung jury Hungarian Hungary hunger hunger strike hungrily hungry hunk hunt hunt down hunt out of season hunt up/out hunter hunting hunting season hurdle hurdle race hurdler hurdy-gurdy hurl hurrah hurray hurricane hurricane lamp hurried hurry Hurry up! hurt hurt one´s feelings hurt s. bak. low hurdles 1. 1.o. 2. yaralayıcı. for -i çok özlemek. küfür v. bak. ği. 2. acele ettirmek. i. f ırlatmak. as ılmış. dili çok gizli. f. av atı/köpeği. açlıkla. -i çok arzu etmek. C). i. 1. dü şmek/yuvarlanmak. k ırıcı. ıgüçlü kuvvetli. 1. yaramayan dış kısm . uçmak. i.koca. “Yaşa!” diye bağırmak. acıkmış. yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak. m ısır başağının dış yaprakları. hurrah. acele içinde olan.

2. ko şuşturma. hidrofobi. i. hareketlilik.o. k. hidrokarbon. s. i.. ettirmek. i.. hidrojen. i. s.o. bak. 2. sırtlan. i. tıb. hidrosefali. dili gözünü dört aç ıp çok çalışan kimse. hidroliz. kulübe. i. hyena. i. . kim.. suyuvar ı..hussy hustle hustle and bustle hustle s. i. su korkusu. fındıkçı. hidrosfer. İng. k. i. klorhidrik. su ile kar ıştırarak bileşik meydana getirmek.. tavşan kafesi. melezlemek. suya inebilen uçak. 1. f. hidroklorik asit. i. acele etmek. hidrosefal. i. i. hidrobiyoloji. hibrit. İng.o. hidrometre. i. hidrojen bombas ı. i. hidromekanik. off to hustle s. 2. numaracı. i. ko şuşacele birini apar topar (bir yere) sokmak. i. dümenci. 1.. birini apar topar (bir yere) götürmek. i. sümbül. yangın musluğu. i. hidrojen peroksit. s. s. turma. i. i. bot. hybridization. 3. hidrolik. hileci. subilim. hidrodinamik. hydrocephalus. dili gözünü dört aç ıp çok çalışmak. i. ortanca. şırfıntı. su tedavisi. çabuk olmak. i. argo fahişe. i. argo üçkâ ğıtçı. hareketlilik. civelek kız. baraka. tıb. suküre.. i. hidrat. i. hidroterapi. hibritleşme. bak. f. deniz otobüsü. önek suya ait. deniz uça ğı. i. i. ahlaksız kadın. birini apar topar (bir yerden) ç ıkarmak. s. i. oksijenli su. out of hustler hut hutch hyacinth hyaena hybrid hybridisation hybridise hybridization hybridize hydrangea hydrant hydrate hydraulic hydraulics hydrohydrobiology hydrocarbon hydrocephalic hydrocephalus hydrocephaly hydrochloric hydrochloric acid hydrodynamic hydrodynamics hydroelectric hydrofoil hydrogen hydrogen bomb hydrogen peroxide hydrologist hydrology hydrolysis hydromechanics hydrometer hydrophobia hydroplane hydroponics hydrosphere hydrotherapy hyena i. hidrolik. hibrit. f. melez hayvan/bitki. melezleşme. melezle şmek. hidroelektrik. f... hidrodinamik. subilimci. hybridize. into hustle s. melez. su içinde bitki yetiştirme.. 1. hidrolog. suölçer... bak. s. i. hidroloji. hidro-. i. iki ayağını bir pabuca sokmak. tıb. i. bak. i.

varsayımlı olarak.. hy. hipertrofi. geom. hiperboloit. s.ses (haypath´ısiz) i. tıb. i. 1. sa ğlık bilgisi. bak. ipnotize etmek. i. hyperbolic 1. hipoglisemi. hipertansiyon. f. sa ğlıksal. ikiyüzlü kimse. s. enjeksiyon iğnesi. hiperboloit. s. s. hijyen.. s. hyperbolic 2. çördükotu. hiperboloidal. tıb. bot. f. ipnotizmac ı. i. anat. i. hipodermik. bak. i. alerjik. irileşme. i. 2.. hastalık hastalığı. enjektör. ikiyüzlülük. bak. mübala ğa. s. geom. s.. enjektör. s.. hipnoz. --e (haypır´bıli)/--s (haypır´bılız) i. aşı iğnesi. 1. abartma. i. i. irileşim. varsayımsal. z. irileşmek. hijyenik. uyutucu. isteri.. i. hastalık hastası.. iğne. i. f. tıb. tireli. enjektör şırıngası. s. aşırı derecede eleştiren. i. i. tıb. k ısa çizgi. hipnotizma. i. higroskop. geom. hypnotize. geom. geom. faraziye. 1.. hipotetik. aşırı duyarlı. i. 2. ilahi kitab ı..poth. hiperbolik. varsayımlı. varsayım. f. hiperbol.. s. tire. 2. s. k ızlık zarı. higrometre. 2.. önek aşırı.. histeri. ilahi. geom. 1.e. i.. ipnotizma. ikiyüzlü. i. abartmalı. i. hipotansiyon. iğne. i. i.. hipertermi. i. i. ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek.. çoğ. . tıb. s. enjektör iğnesi.hygiene hygienic hygrometer hygroscope hymen hymn hymnal hyperhyperbola hyperbole hyperbolic hyperbolic hyperbolical hyperbolical hyperboloid hyperboloidal hypercritical hypersensitive hypertension hyperthermia hypertrophy hyphen hyphenate hyphenated hypnosis hypnotic hypnotise hypnotism hypnotist hypnotize hypochondria hypochondriac hypocrisy hypocrite hypocritical hypodermic hypodermic needle hypodermic needle hypodermic syringe hypoglycemia hypotension hypotenuse hypothesis hypothetical hypothetically hyssop hysteria i. tire ile birle ştirmek/ayırmak. f. İng. ipnoz. hiper-. yüksek tansiyon. i. s.. himen. farazi. uyu şturucu. hipotez. zufaotu. i. i. hipotenüs. ilahi okumak. çoğ.. yüksek.

Kendimi gülümsemekten alamad ım. Affedersiniz. I haven´t a penny to my name.. k. Hiçbir şey anlayamıyorum. pek sanm ıyorum./Keyfim yok. dili Bence bir tahtas ı eksik. I don´t mind. İtirazım yok.. Fevkalade!/Harika! 2. i. I have had enough of him... k. Hiç param yok.. zam..: known I should have I should Daha yaşlı olduğunu zannederdim.. Yemin ederim!/Vallahi do ğru! 2. İnşallah. Haydi yap bakalım./Umarım öyle olur. k.. isterik.! won´t work. kriz... I can´t make heads or tails of it... 1...!/Bak .. Hayret! . I should have liked . ben. 1. I don´t give a toot! I don´t like the sound of it. hysterical. dili Bana ne!/Bana v ız gelir! k./. Orası kesin! 3. pek sanmam. diyebilirim ki.. Ben bile ku şkulanıyorum. . Hiçbir fikrim yok. I don´t give a darn. belki. Gitsem iyi olacak... Kendime geldim. . I hope so. Roman almak tell you I´m sorry.. 2. dili Bana iyi bir şey gibi gelmiyor. I don´t think he´s all there. z. ç ılgınca.. . 1.: I should Onu tan ımış olmanızı isterdim. I dare say I dare say I dare you. zannedersem. have liked youthought to have.. I seem to hear . I can´t make head or tail of it.. Bu sorunu çözebilece ğimi sanmıyorum. Canım dinlenmek istiyor. histerik. k. I feel like resting. Benim için farketmez.. bak. Ondan hiçbir şey anlayamıyorum.!/Baksana İng. İng.. Burama kadar geldi... istiyorum. isterik bir şekilde. dili çok komik: a hysterical joke çok komik bir ş aka.. I don´t doubt that I don´t feel like myself. benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan .: I should like to Senden özür dilemek istiyorum. Hiç ku şkum yok ki . İzi tozu yok. Zannetmiyorum. I paid through the nose for it. I kind of expected it. dili Kula ğıma geldi. I heard it on the grapevine.hysteric hysterical hysterically hysterically funny hysterics I I I shouldn´t think so. have thought her to be older. 2.. isteri krizi. k. I for one I had better go. k. dili Dinle . I promise you! I say . I am proud to know him. İyi değilim. I haven´t seen hide or hair of him. I promise you! Bu plan İng.. deli gibi.. I doubt whether . Hem de nas ıl! I should say so! . Bana çok pahalıya mal oldu.. I should like . 1. I beg your pardon. dili çok komik. Romen rakamlar ı dizisinde 1 sayısı. işitir gibi oluyorum. s.. I say! s.. 2.. san ırım. Kendi hesab ıma ben inanmıyorum. k./İşin içinden çıkamıyorum. I myself am doubtful.. Çok minnettar ım. bana kalırsa. I couldn´t help smiling. I feel refreshed. I can´t seem to solve this problem.. Bana vız gelir. dili 1. Onu tan ımakla iftihar ediyorum.. I for one do not believe it.. I am much obliged.. I´d like to buy a novel. çoğ. Bunu biraz da bekliyordum. I have no idea.

I thought as much... Yaptığına şaşırıyorum.. k ıs. If you don´t mind. k ıs. Aşkolsun! I´ve a sinking feeling you´re right. 2. İzlanda. I´ve half a notion to give you a Sana dayak atas ım geliyor! hiding! I´ve never seen the like of it. I´m surprised at you./Bana öyle geliyordu ki . Müsaade ederseniz . I am. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi./I Benzerini hiç görmedim. I treated myself to a new dress. Bu vesileyle hepinize te şekkür etmek istiyorum. dili Kellesini uçuraca ğım!/Derisini yüzeceğim! I´ve been had.. k ıs. She is on the verge of accepting our İş teklifimizi kabul etmek üzere. dili Be ğensen de bir. Elimden geleni yapar ım. job offer. i.I should say so. I´ll do my level best. I think so./Sözü uzatma.. I swear ./İzninizle .. kimlik. I was under the impression that . yukarı tükürsem bıyığım. I had.. 3.. Kabul etmem. Öyle zannediyordum ki . İzlandalı. Bu kadar ı yeter.. . Keşke bilseydim! Siz olmasayd ınız . k. k. İşin ayrıntılarına girmeyeceğim.. O geldiğinde ben gitmek üzereydim.. I´d sooner die! I´ll be buggered! I´ll be damned! I´ll be jiggered! I´ll come in a minute or two. Saçımı kestirmek istiyorum. I won´t hear of it. Iceland Icelander Icelandic ID card If he hasn´t done it again! If I only knew! i. Ne bileyim ben! Hiçbir bilgim yok. 2... s. I´ll go along now. yine ayn ı şeyi yaptı. Ölmeyi tercih ederim! İng. Öyle zannediyorum. 2. Öyle zannediyorum. i I`d I`ll I`m I`ve I´d just as soon stay here... dili Vay anas ına! Bir iki dakikaya kadar gelece ğim.. I will/shall. it.. Zaten bunu bekliyordum. k ıs. If it weren´t for you . Hay Allah. Tanıştığımıza memnun oldum.. kimlik kartı.. I would not know! I wouldn´t know.. Paraya k ıyıp kendime yeni bir elbise aldım. I was on the verge of leaving when he arrived. If you don´t like it you can lump k. 1../Herhalde. argo Hay Allah! Olur şey değil!/Allah Allah! k. İzlandalı. I have.. I should think so. I want no more of it./Herhalde. I will not labor the point. If it´s just the same to you.. I´ll have his head/hide! I´ll thank you to keep out of this! I´m buggered! I´m on the horns of a dilemma. I would/should.... argo Pestilim çıktı!/Bittim! Aşağı tükürsem sakalım. with them. İzlandaca. i. Burada kalmayı tercih ederim. I would like to take this occasion to thank you all. i. I´ll go Senin için farketmezse onlarla giderim. I want a haircut. I´m pleased to meet you. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: I swear I didn´t do it! Vallahi ım! yapmad Öyle zannediyorum. 1. I. Gidiyorum artık. beğenmesen de. dili Bu İng. never saw the likes of it../ İzin verirseniz . Üçkâ şe burnunu sokmazsan iyi olur! k.. Korkarım haklısın.. 1. dili ğı da igeldim. ../Hiç şaşırmadım. İzlandaca./Bilmiyorum. İzlanda. İ. İzlanda´ya özgü.

Hint-Avrupa dil ailesine ait. mısır. 1. In. Kızılderili. i.D. It comes to the same thing. i. 1. Öyle mi? A. Hindistan´a özgü. İrlandaca. s. pastırma yazı. Endonezya. İranlı. İrlandaca. Hindistan. s. (çoğ. Müslümanl ık. Endonezya´ya özgü. Aynı kapıya çıkar. i. 3. s. borç senedi.rish. Göze hoş geliyor. i. İnterpol. İran´a özgü. İrlanda´ya özgü. Iraklı. f. İsrailli. i. İrlanda. Çinhindi´ne özgü. mıısır unu. İslam. Kızılderililere özgü. İslamlaşmak. İslamlaştırmak.ILO IMF Indeed! Independence Day India India ink Indian Indian corn Indian file Indian hemp Indian lotus Indian meal Indian rice Indian summer Indian yellow Indochina Indochinese Indo-European Indo-European languages Indonesia Indonesian Inner Mongolia International Standard Book Number Internet Interpol IOU Iran Iranian Iraq Iraqi Ireland Irish Irish coffee Irish Gaelic Irishman Irishwoman Iron Curtain Is he the man for the job? ISBN Islam Islamic Islamise Islamize Israel Israeli It appeals to the eye. İrlandalı. s. İslami. Hintli. s. i. i.men (ay´rîşmîn) i. Endonezyalı. I. s. 1. İsrail´e özgü.B. üstüne krem şantiyi konulan viskili ve şekerli kahve. 4. K İng. İran. Müslüman. 2. i. i.rish. uluslararas ı standart kitap numarası. İrlandalı. O bu işin adamı mı? k ıs. Çinhindi. çoğ. İrlanda.nese) Çinhintli. 2. I owe you size olan borcum. İsrail. 1. International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap ı). ızılderili. İsrail. 1. i. I.. 2. İrlandalı erkek. Endonezyalı.do. i. Iraklı. Çinhintli. f. 1. Irak´a özgü.wom. 2. Hint-Avrupa dilleri. Numaras İslam. İsrailli. International Labor Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü). i./Göze güzel görünüyor. the International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu). Çinhindi. hintfulü. hintkeneviri. i. i. Hintli. Demirperde. İndonezya. İng. k ıs. Hindistan. İranlı. i. 1.. . tar. s. hintpirinci. İrlandalı kadın. çini mürekkebi. Ba ğımsızlık Günü (4 Temmuz). çoğ. Irak. 2. İslamiyet. s. İrlanda kahvesi. İran. hintsarısı. 2. İslamize. 2. Endonezya. 3. s. Hint. k ıs. i. K ızılderili. İrlandaca. i.en (ay´rîşwîmîn) i. k ıs. 1. 2. Irak.chi. İç Moğolistan. bak. İrlandalı. tek s ıra (yürüyüş). İng.

dili Jeton hâlâ dü şmedi. It is beyond my power.. dili Çok kolay bir şey!/İşten bile değil! It´s a cinch! Yazıklar olsun! It´s a crying shame! It´s a deal! It´s a pleasure. It would seem that . (with me). Kısmen doğru. Böyle yapmak âdettir.. It rings a bell It says here that .. It is only a question of time. Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “It stands reason she will../Farketmez.. Büyük bir olas ılıkla . Beş para etmez. 2. Saat bir buçuk. Her işte bir hayır vardır. It has seen better days. k.´nde) diyor ki .. It´s a change for the better... It is usual to do so. It was just one of those things.. Nihayet! (Sitem belirtir. Önemi yok.. değil mi? do this.. Yağmur yağacağa benziyor.... 1. Söylentiye göre .. It seems as if/as though . It still hasn´t penetrated.. It´s become indispensable. -e göre tabii ki ... It was like this.. Bana zevk veriyor.. gibi görünüyor.. k. Onun önemi yok.. It´s anybody´s guess. It is neither here nor there.. It leaves me cold.” “Gelecek “Tabii... It serves him right! It serves him right! It stands to reason It stands to reason that . Burada (gazete.... It was nothing of the kind! Kafama dank etti.b.. It makes my flesh creep. . Anlaştık! Benim için bir zevktir. Farketmez.: mi?” Unless you neden pay him a decent salary. It gives me a kick.../Ho şuma gidiyor. Artık onsuz olmaz./.. It doesn´t matter..). imi ş gibi... It makes no difference.). Beni etkilemiyor. kitap v. Sanki ../Rumor has it that ... Ona makul bir maa k.... Hiç de öyle de ğildi! ../Galiba ... Aksilikler hep üst üste gelir. It requires qualification. It´s about time! It´s all very well but . It´s a bit thick of you to ask me to İng. Kesin olarak kimse bilmiyor.... It looks like rain. It isn´t done. gelmesin?” diyor ki . k. It is rumored that . Ne yapalım? Kısmet! Böyleydi./Bana bir şey hatırlatıyor.. Sadece bir zaman meselesi./Mesele onda de ğil. isn´t it? İyi ettiniz! (Cevaben söylenir.. -diği söyleniyor.. Yak ışık almaz. It is more than probable that . dili Benden bunu istemen biraz fazla. It never rains but it pours. It isn´t worth a farthing. It is an ill wind that blows nobody good. Çok yazık! k. Allah verince ya ğdırır. It has seen better days. It´s a real pity! It´s a sure thing! It´s a wonder she´s still alive. Eskisi kadar işe yaramaz. Elimde de ğil. It is half past one.. Müstahaktır!/Oh olsun! Müstahaktır!/Oh olsun!/Ettiğini buldu! (that) .. Hepsi iyi ho ş ama ../Bana v ız gelir../Hiç hoş bir şey değil.. It is reported that . Tüylerimi ürpertiyor... Mantıkto ş vermedikçe it stands to reason he won´t work hard.It dawned on me. Artık eskidi../Her şey iyi güzel de . dili Tan ıdık gibi geliyor. dili Yüzde yüz olacak bir şey!/Sağlam bir iş bu! Onun hayatta kalmas ı bir mucize.

buz gibi. Kolay iş değil. intrauterine device. buz k ıracağı. 1. donmak. Tam vakti. i. ha Ali./İkisi aynı kapıya çıkar. s. buzk ıran. O kadar pahalı ki kimse alamaz. dili Bana ne! Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil. buzlu şerbetten yapılan tatlı. It´s not within reach. i. s. It´s your turn./Şakaya gelmez. dondurma külah: an ice-cream cone. Fildişi Kıyısı´na özgü. 2. i.: It´s no go. buz tutmuş (liman). It´s not within her capacity. (over/up) buzlanmak. k. buz hokeyi. 2. It´s nothing special. k. aysberg. Külah içinde dondurma ı. Olmuyor. ice-cream3./Şakası yok. i. Italian Italy IUD Ivorian Ivory ice ice cream ice cube ice field ice hockey ice hockey ice pack ice pick ice rink iceberg icebound icebox icebreaker icecap ice-cold ice-cream soda iced iced-tea iced-tea spoon i. It´s prohibitively expensive. s. dili O bana göre de ğil. k. karar ından vazgeçmiyor. İşin şakası yok. It´s plain sailing from here on. üstüne soda dökülmü ş dondurma. the other. It´s no go. 2. 1. El altında değil. dili İnsanoğlu bunu yapamaz. f. İtalyan. Saat bir. It´s time for Sıra sende. dondurmak. Aslında şehrin sınırları dışında. İtalyanca. Fildişi Kıyısı. moda! şHoca imdi çok O It´s the rage these days! It´s time for school.. dili buzdolab ı. It´s one o'clock. 1. buz pateni alan ı./Şakaya gelmez. 1. It´s just the thing! It´s my treat. It´s high time. buzda so ğutmak. i. It´s no skin off my nose! It´s no wonder he took to drink. buzlarla kaplı. cone 1. Olmuyor./Zaman ı geldi de geçti bile. buzlu: iced tea buzlu çay. dili Tam arad ığımız şey! Ben ısmarlıyorum. k ıs./Ahım şahım bir şey değil. Hiç anlayam ıyorum. 1. s. Fildişi Kıyılı. uzun saplı tatlı kaşığı. buz torbas ı. 1. It´s outside the city proper. It´s no joke. i. buzul. 2. üzerine krema sürülmü ş (pasta/kek). Kapasitesi ona yetmez. buz hokeyi. Pek bir özelliği yok. üzerine krema sürmek. i. 2. k. Okul zaman ı geldi. etraf ı buzlarla çevrili (gemi). s./Yanına yaklaşılmaz. dili Bundan sonras ı kolay. It´s not humanly possible. he won´t change his mind. It´s not my cup of tea. buzda ğı.külah ı. It´s six of one and half a dozen of k. 2. Fildişi Kıyılı. küçük She buz was kalıbeating isfilt. 4. buz.. It´s no laughing matter. k. İtalya. i. s. dili Aralar ında hiç fark yok aslında. It´s no joke. Şakaya gelmez. dondurmayla dolu dondurma. 2. 5.It´s Greek to me. ./Ha Ali Hoca. k.

i. idefiks. idealize. (motor) rölantide/avarada çalışmak. f. s.h. s. ikona. 1. i. tapınmak. b.. 2. . dangalak.. ideal olarak.. a ğız. bak. hüviyet. tar. 1. i. 2. idil. 2. avara kasnağı. 1. 4. idealle ştirmek. saçak buzu. i. buz gibi. idealizm. ikon k ırıbuz s. i. i. s. gelenek i. (bir gruba özgü) dil. 1. (bir dilin) ifade tarzına uygun olarak. boş gezen kimse.ikonoklast. 2. sanki bir idilden al ınmış. eksantriklik. b. ülküsel. ruhb. kimlik kartı. putperestlik. idealist. iş zaman öldürmek.b. f. i. idyll. tabir. tuhaflık. 2. z. cılık. 1. kapl ı. f. i. b. 1. dü şünce. ayn ı şekilde. putperest. ülkücü. 2. 2. (with/to) (ile) ayn ı. tembel. geri zekâlı. mat. s. buz. ask. 2. 1. 1. s. ideoloji. i... boşta. yerle cı. ikon k ırıveya şmiş inanç.. ikonoklazm. (pasta ve kek üzerine sürülen) krema v. birinin/bir i. 3. kar dişi. 1. f. ideolojik. buzlu. ikon. 1. ikon k ırveya şmi ş inanç. çok sevilen kimse/ şey. mak.o.. asılsız (söz/vaat/tehdit). i. özdeş. lemeyen (makine). kendini (biriyle) özde şeyin . aynen. fikir. kurumlara karşı çıkan/saldıran kimse. İng. f.h. ideal. dangalak. ideolog. 5. boş. deyim. özde şlik. ikonoklast. z. idealist. i. fels. saplantı. geri zekâlı.. 3. gelenek s. i.. (kolye zincirine tak ılı) künye. tar. mükemmel.. -in kim/ne/kimin oldu ğunu tespit etmek/saptamak/söylemek.t. idilik. yerle şmiş inanç. 1. fels.. kimlik bunalımı. i. f. with identity identity card identity crisis identity disk ideological ideologist ideology idiom idiomatic idiomatically idiosyncracy idiot idiotic idle idle away time idle hours idler idol idolater idolatry idolise idolize idyl idyll idyllic i. aylak. i. 2. boş vakit. pastoral. avara dişlisi. ülkücü. ülkü. 1. İng. s. ideal. 2. with leştirmek. ayrıksılık. putlaştırmak. ask. i. s. buz saça ğı. buz salkımı. ülkücülük.icicle icing icon iconoclasm iconoclast iconoclastic icy idea ideal idealise idealism idealist idealistic idealize ideally idée fixe identical identical twins identically identification tag identify identify s. idolize. put. bak. (bir dilin) ifade tarzına uygun. boş (vakit). i. kimlik. mak. fels. 2.. z. yerle ıcı. 2. kurumlara karşı çıkan/saldıran. kimlik cüzdanı. ideal. mat. 1. özdeş ikizler. sanem. işsiz. s. 2. gelenek veya kurumlara karşı çıkma/saldırma. ile ş ilgili olduğunu düşünmek.h. i. bak. i.. künye./s. sabit fikir. tar. tuhaf özellik. (biriyle) özdeşleşmek.

boş vermek. bağ. i. ateşleme. pek bilgisi olmayan. 1. çoğ. eğer. mantığa aykırı. terbiyesiz. i. husumet. keşke: If only I had known. şerefsiz. 1. hasta. gayrime şru. s.. kontak anahtar ı. 2. cehalet.. f. demek ki. yasad ışı. we rica can ederim. s. soysuz. (worse. dili şüpheli. eğer. alçak. 2. s. isterseniz. f. s. Iguana iguana. ateşleme tertibatı. evlilikdışı. yanlış. bilgisizlikten ileri gelen. 1. yanlış düşünülmüş/tasarlanmış. 2. ise.e. i. s. bilgisizlik.. 1. i. gerekirse. rahatsızlık. bot. haram. i. lütfen. kötü huylu.. de ğilse. tutuşturmak. kıvrımbağırsak. rezalet. Keşke bilseydim. kötü niyet. bilmezlikten gelmek. yasad ışı. il. olmazsa. id est yani. s. s. 2. s. okunaks ızlık. 1.ie if if ever if need be if not if only if perchance if push comes to shove/if it comes to the push if worst comes to worst if you please iffy igneous ignite ignition ignition key ignition switch ignoble ignominious ignominy ignoramus ignorance ignorant ignore iguana ileum ilex ill ill at ease ill will ill will ill-adapted ill-advised ill-bred ill-disposed illegal illegibility illegible illegitimate ill-fated illiberal illicit illiterate ill-judged ill-mannered ill-natured illness illogical k ıs. ald ırmamak. okuma yazma bilmeyen. bayağı. 1. en kötü ihtimal gerçekle şecek olursa/gerçekleşirse: If worst comes to worst. pırnar. 2. talihsiz. 2. fenal huzursuz. p ırnal. serke ş. yeşilmeşe. bahts ız. s. dili çok gerekirse. terbiye görmemiş. mantıksız. 1. hastalık. yolsuz. . dar görü şlü. püskürük (kütle). a şağılık. okunaks ız.a (îl´iyı) i. 3. belirsiz. hintkertenkelesi. uymayan. s. 2. şayet. i. s. alçakça. 2. kültürsüz. huysuz. anat. kontak. zarar. oto. s. tutuşturma. s. i. s. yanlış. tutuşmak. En kötü ihtimal gerçekle şecek 1. namussuzca. zool. s. oto. ters. 2. iguana. şart. yolsuz. 2. ateşlemek. s. i. 1. alçaklık. cahil. 2. 1. aksi takdirde. s. 2. uygun olmayan. caiz olmayan. s. tutu şma. illegal. okumam ış. fena. sakıncalı. 1. cahillik. kötülük. i. şayet. s. 3. ate şleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. always live in the cave. cimri. bilgisiz. oto. rahats ız. i. yanmak. yakmak. k. yasadışı. uğursuz. kötü. çobanpüskülü. s. içi ırahat olmayan. 2. ateş almak. cahil. k. düzensiz. 1. yüz k ızartıcı. bilgisiz. şayet. kaba. s. k. worst) 1. kara cahil. ters.

s. uğursuz. f. s. 1. hayal gücü kuvvetli. göz önüne getirilebilir. acil. s. imgelemek. 1. 2. asılsız.. imge. tahmin edilemeyecek boyutlarda. hayal edilebilir. 1. 1. uçsuz bucaks ız olma. hayal gücü.a (îlu´viyı)/--s (îlu´viyımz) i. kuruntu.. tezhip. i. z. with (fikir) a şılamak. s. 2. çizer. hayal. 2. sanmak. görüntü.. ilüvyon. taklit etmek. aldatıcı. geri zekâlılık. 2. imgesel. zannetmek. haml ık. imgecilik. gelişmemiş. z. 2. s. betimleme. (kitabı/yazıyı) tezhip etmek. aldatıcı. (bir şeye) doğrudan yol açan neden. f. 2. aptal. 2. 1. ıcı. örnekleyen. yarat ıcı. özümsemek. 3. şerefli. ünlü. içkin. gayet. s. illüzyon. 1. i. uçsuz bucaks ız. sonsuz. illüstrasyon. 1. örnek. taklit etme. olgun olmama. i. s. derhal. put. yakın. s. pek çok. jeol. . 3. z. 1. kapmak. i. i. il. ışıklandırmak.vi. 2. 1. 1. s. vakitsiz.. s. dengesizlik. tasar ımlamak. lekesiz. 2. çoğ. s. i. hayal gücüne dayanarak. 1. 2. çok büyük olma. içmek. hayal. me şhur. 1. 3. asılsız. 3. i. taklit. olgunla şmamış. resimlemek. geri zekâlı. ham.ill-omened ill-starred ill-timed ill-treat illuminate illuminating illumination illusion illusive illusory illustrate illustration illustrative illustrator illustrious illuvium image imagery imaginable imaginary imagination imaginative imaginatively imagine imagism imagist imbalance imbecile imbecility imbibe imbue imitate imitation immaculate immaculately immanence immanent immaterial immature immaturity immeasurable immediate immediate cause immediately immense immensely immensity s. konu d ışı. f. 2. 2. aydınlatma. ölçülemeyecek kadar büyük/çok. tertemiz bir şekilde. s. 3. 3. içkinlik. f. 1. şanlı. taklidini yapmak. so ğurmak. i. imaj. imgeci. aydınlat i. 2. mevsimsiz. hayal. iyi planlanmış. s. 4. f. yanılsama. 2. 1. 1. s. resim. s. ölçülemez. tertemiz. aydınlatmak. f. kocaman.lu. şimdiki. 2. i. aptallık. kötü davranmak. i. 1. maddi olmayan. fels. 2. i.. hayal etmek. 1. çok büyük. zamans ız. f. s. s. toyluk. z. kusursuz. s. emmek. i. 3. lekesiz olarak. 2. 1. 2. 4. talihsiz. toy. fels. (birini) örnek almak. bahtı kara. (birini/bir konuyu) ayd ınlatmak. hayali. imgelem. 1. do ğrudan doğruya. i. olmamış. s. hayal ürünü. örneklemek. önemsiz. öğrenmek. illüstratör. hemen. i. i. 3. 2.

küçük şeytan. batırma. f.. sabırsız. açmaz. f. s. (against) (-e kar şı) bağışık kılmak. a şılmaz. İng. aşırı. to -e vermek. s. ölümsüzle ştirmek. değişmez. k ımıldatılamaz. 1. ebedileştirmek. çıkmaz. ebedi. İng. göç etme. f. hareketsizlik. bozmak.. dalgın. muhacir. bağışıklık. açık saçık. etkilenmez. tarafs ızlık. i. f. tespit etmek. bak. coşturmak. 3. İng. kızdırmak. s. sabit. 1.. 2. bak. 2. 2. edepsiz. ölümsüz. ölçüsüz. kördüğüm. 2. sonsuz.. s. ahlaka aykırı. . bak. immortalize. ölümsüzlük. z. İng. to -e kar şı4. i. s. f. 2. 1. f. kolay şınmaz. i. 2. yansızlık. 2. sabırsızlık. kusursuz. İng. s. suya batırmak. yak ında olmasından korkulan. sıkıştırmak. i. huk. f. (to) (-e) bildirmek. s. i. f. ateşli. etki. suçlamak. k ımıldayamaz duruma getirmek. hareketsiz. 3. s. tez canlı. dald ırma. i. dişçi. immunize. geçilmez. kazığa oturtmak. haddini bilmez. s. s. yansız. geçit vermez. (devlet memurunu) mahkeme önünde suçland ırmak. s. çene kemiğine kaynamış diş. 1. i. 1. i. f. ırmak. elektrikli su ısıtıcısı. 1. çileden çıkarmak. kazıklamak. 2. 1. utanmaz. s. vuru ş. sabırsızlıkla. i. söylemek. 2. i. dalma. f.. çarpışma.. from/to -den muaf. f. f. f. 1. göçmen. batma. i. s. i. f. afacan çocuk. derin düşüncelere dalmış. 3. ölümsüz varl ık. gayrimenkul. göç etmek. ta ba ğışık. s. engellemek. daldırmak. dili elektrikli su ısıtıcısı. paras ız. zayıflatmak. yerinden oynamaz. kazığa vurmak. immobilize. k. s. 2. i.immerse immersed in thought immersion immersion heater immigrant immigrate immigration imminent immobile immobilise immobility immobilize immoderate immodest immoral immorality immortal immortalise immortality immortalize immovable immune immunise immunity immunize immutable imp impact impact impacted tooth impair impale impart impartial impartiality impassable impasse impassion impassioned impassive impatience impatient impatiently impeach impeccable impecunious impede f. coşkulu. heyecanland heyecanlı. s. hırslandırmak. 1. huk. sabit. dokunulmazlık. tarafs ız. ars ız. şeytanın art ayağı. pekiştirmek.. ahlaks ız. k ımıldamaz. 1. duygularını açığa vurmayan. yakın. değişmez. ahlaks ızlık.

dolaylı olarak kar s. impertinence. 3. pişman olmayan. mim. ştiri v. f. 2. yürürlü ğe koyma. 3.´ni) dinlemez. yalvarmak. 2. emretmeyi seven. aceleci. 1. 3. (dolaylı olarak) göstermek. hava geçirmez. f. soğukkanlı. istifini bozmayan. 2. s.b. sert. (orman). tlamak/dikmek. (birini) (olumsuz bir şeye) ışt ırma. implantasyon. plan v. geçici. girilmesi olmama. 1. yatıştırılmaz (öfke. ele ştiri v. . 1. s. tıb. i. i. 2. görülmez. (--ed/--led. i. canland ırmak. v. saklı. 2.´ni) yerine getirmek. 1. amirane. s. 2. kaba bir şekilde. kişilikdışı. bitmemi ş bir eylemi gösteren (zaman/fiil). s.impediment impel impending impenetrable impenitence impenitent imperative imperceptible imperfect imperfection imperial imperialism imperialist imperialistic imperil imperious imperishable impermanent impermeable impersonal impersonate impersonation impertinence impertinency impertinent imperturbable impervious impetuous impetus impiety impinge impious implacable implant implant implantation implement implement implementation implicate implication implicit implicitly implore imply impolite impolitely i. s. ağırbaşlı. i. tamam ıyla. 1. nüfuz edilemeyen. 3. yürütme. Allaha kar şı saygısızlık. 3. canland ırma. küstah.b. s. pişmanlık duymayan. s. araç. i. 1. kalıcı olmayan. s. güdü. sugeçirmez. küstahlık. (--led. emir. zorunlu şey. hızl ı. eksiklik. (bir şeyin içinde) saklı olan anlam. uygulamak. eksik. (ö ğüt. ifade lan. z. hava v. mâni. ele yap ılan. zor. dürtü. 4. 1. 3. 2. i. implantasyon yoluyla şı a ıb. taklit etmek. beraberinde getirmek: s. hissedilmez.b. s. nefret v. i.. engel. 2. piimkâns şmanlıkız duymama. s. içermek: Smoke implies fire. imparatorluk sistemi. güç. dikmek. özür. f.´ni) geçirmez. --ling) sürmek. 1. 2. 3. i. amansız (düşman). 1. mecburi. içinden geçilmez (kale). akl ına sokmak. to (korku. tam. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırmak. sır v.edilmeden anla şılan. 1. aşılamak. emreden. şiddet. emir belirten. terbiyesiz. karar ğe koymak. implantasyon. pişman 4. s. yayılımcı. dilb. söz. emperyalist. çabuk. emperyalizm.). imparatora özgü. temsil etmek. i. to (ö ğüt. şahane.b. kusurlu. on/upon -i etkilemek. alet. 2. zorunluk. zorunluluk. terbiyesizce. 2. s. çürümez. belli belirsiz. 2. 4. 2.şı dolayl f. münasebetsiz. to (su.b. terbiyesiz. ima edilen.b. i. i. f. emperyalist. 1. 2. 2. s. kişisel olmayan. geçirimsiz (toprak). 1. -e işaret etmek. delinmez. f. i. kaba. seçilmez. s.´ne) asmaz. (taahhüt. 2. 1. taklit etme. z. buyurgan. 2. kesin: implicit trust tam güven. imparatorlu ğa ait. i. sevketmek. aplikasyon. kulak dü şünmeden i. anla ı olarak. dilb. --ing/--ling) tehlikeye atmak. 1. farkedilmez.´ni) yürürlü i. yayılımcı. 2. defolu. tıb. 1. münasebetsizlik. i. f. s. zorunlu. bozulmaz. Allaha kar şı saygısız. 1. çözülemeyen (sav. engel. s. f. f. temkinli. 3. noksan. s. itmek. s. i. kusur. şiddetli.b. ima etmek. 1. 2. 2. 1. yerine getirme. 1. Duman ate şi içerir. 1. 2. (yasa. bak. uyarı. yay ılımcılık. to (ya ğmur/hava) geçirmez. 5. 3.. keçisakalı. 1. 2. 1. olmas ı yakın. yok olmaz. s.).

(damga) basmak. ithalat ve ihracat. olanaks s. itibarl ı. imkânsız. f. 1. 3. . ithalatç ı. bask ı. 1. zahmet. etkileyici bir şekilde. d ışalım. kolayca etkilenen. (kitapta) yayınevinin adı. 1. damga. izlenimci. kazan ılamaz. s. ısrarla istemek. önemli. 4. önem. 2. i. hapsetme. güçsüz. kuvvetini kesmek. anlam. uygulanamaz. 3. 4. pratik olmayan. with (fikir) a şılamak. 2. 1. empoze etmek. ithal etmek. hile. f. 1. 1. şaşırtıcı derecede. güçsüzlük. permi. 1. 3. nak şetmek. zorla kabul ettirme. nüfuzlu. i. döllemek. f. 2. ithalat. on/upon 1. (zihnine) sokmak. 6. olanaks ız. hassas. i. iktidars ızlık. 1. (vergi) koyma. isabetsiz.. 3. z. (ceza) vermek. 2. ithalat izni. dikkatsiz. 3. pratik olmayan. ithal malı. 3. -e (vergi) koymak. hapis. f. etkili. s. 3. sahtekâr. i. vergi. âciz. 2. (zorla) yüklemek. 1. i. mim. 6. 2. yap ılamaz. görkemli. etken. ız etmek. özensiz. 2. a ğıla kapamak. 4. (on) 1. f. 3. yap ılamaz. aşırı duyarlı. elverişsiz. rahats s. 1. hapsetmek. emprenye etmek. itibar. ithalat vergisi. titiz olmayan. 1. 2. on/upon akl ına sokmak. s. s. z. 5. 2. damga. bak. etki. 2. çok ısrarlı. önem. i. 2. f. i. i. s. imkânsızlık. terbiyesizlik. 2. s. haks ızlıık. 5. s. 1. elverişsiz.impoliteness impolitic imponderable import import import duty import license/permit import permit import quota importance important importation importer imports and exports importunate importune impose imposing imposition impossibility impossible impossibly impost impost impostor impotence impotency impotent impound impoverish impracticable impractical imprecise impregnable impregnate impress impression impressionable impressionism impressionist impressionistic impressive impressively imprint imprint imprison imprisonment i. 2. empresyonizm. haczetmek. i. 2. izlenimcilik. 1. i. ölçülemeyen. i.(yol). yük. empresyonist. 1. z talep. 1. 2. i. isteğinde çok ısrar eden. tartıya gelmez. etki. duyguları etkileyen. mantıksız. zayıf. imkâns ız bir şekilde. 3. s. i. etkilemek. etkileyici. gebe b ırakmak. 2. zaptedilemez. fakirleştirmek. 2. kabalık. etki. f. kesin olmayan. 2. ithalat kotas ı. harç. üzengita şı. s. doland ırıcı. uygunsuz. uygulanamaz. f. 4. kim. iktidarsız (erkek). iz. beceriksiz. 1. i. kullanışsız. çetin 2. 5. 1. (damga/mühür) basmak. heybetli.. zahmet vermek. geçilmez. i. bask ı. önceden kestirilemeyen f. 1. impotence. nüfuz. i. izlenim. izlenim. 6. empresyonist. s. ağırlığı olmayan. yoksulla ştırmak. s. ceza. emdirmek. resim. s. 4. i. ithal izni. izlenimci. 4. 7. 2. zorla kabul ettirmek. kanunen el koymak.

yabancı . tepi. ihtimal d ışı. ilerleme. 3. yıldırım hızıyla. doğaçtan çalmak. f. k. dili karga şalık içinde. çok hasta. kirlilik. iç. ars ız. k. 1. elinde. madde. z. (bir şeyi) iyimser olarak (görmek). ihtiyats ız. yani. şında. 4. Özhan´ ştirme. 2. s. içeri do ğru yönelen. düzeltmek. ruhb. improving. 4. -de. k. baştan savma. karınca kararınca. 1. 5. 3. geli ştirmek. dili bir anda. -a: Put it in içine. yüzsüzlük. düzelmek. iktidardaki. 1. çabucak. düzeltme. vermek. üstüne yıkmak. geli f. i. katışık. 2. 1. dili küçük çapta. dili heyecanlı. gelişmek. ihtiyats ız. 2. düzelme. anında uydurmak. tehlikede. ırlıksız. itici güç. murdarl ık. irticalen. gelmiş. in the envelope zarf ın içinde. lığı düzeliyor. az ve öz olarak. s. . -e. peşin ve taksitsiz olarak: I can pay for it in a lump sum. görev ba3. uydurup yapmak. 3. sersem sepelek. Parasının hepsini şinen ödeyebilirim. i. birdenbire. k. kötü bir durumda. bir anlamda. tedbirsiz. 1. 2. 2. s. 1. aceleyle.gözde. k. olmayacak. dolaylı yoldan. dolambaçlı yoldan. 1. geli şme. z. kirli. yüklemek. 1. k. cezadan muaf olma. 5. ihtiyats ızlık. i. s. çıplak. 3. dili büyük çapta. haz çirkin. ani bir istek. itki. içeride. tepisel. bir ç ırpıda. murdar. içinde. 2. verdi edat ğ 1. 2. içine. düşünmeden. s. arsızlık. 2. katışıklık. azıcık. hemen. moda. ilerletmek. 2. hazırl ıks ız olarak. uygunsuz. doğaçtan. i. yap ışıksız. atfetmek. dolaylı olarak. f. (hazırlık yapılmadan) o anda yapılan. i. içinde. your pocket. 1. -da. tedbirsiz. kar ışık. k. 2. 2. i. yak i.improbable impromptu improper impropriety improve improvement improvise imprudence imprudent imprudent impudence impudent impugn impulse impulsive impulsively impunity impure impurity impute in acknowledgment of in in in in in a bad way in a big way in a breeze in a coon´s age in a daze in a ferment in a flash in a good light in a hurry in a jiffy in a lather in a lump sum in a manner of speaking in a monotone in a nutshell in a roundabout way in a sense in a slapdash manner in a small way in a small way in a state of undress in a trice s. 2. 1. doğaçtan/irticalen ılan. the box kutuda. piston. yola girmek: Özhan´s health is ın sağ2. küstahlık. s. dili torpil. 2. içeriye. düşüncesizce davranan. i. yüzsüz. tedbirsizlik. 3. pislik. mevsimi z. çabuk çabuk. 1. s. 3. yoluna koymak. kolaylıkla. yalanc ı çıkarmak. yetkili kişi. 1. çok moda olan. k. saflığı bozan şey. 3. dili 1. epeydir. Cebine koy. iffetsiz. 3. sesini alçaltıp yükseltmeden. 1. -de. gelişigüzel. evde. -in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca i hizmetin kar-da: şılığıin olarak. küstah. katışkı2. uygunsuzluk. pis. hazırlıksız. s. f. monoton bir şekilde. pe bir anlamda. dili çoktand ır.

güpegündüz.emergency acil durumda. tamam ı. çiçekte. Her halükârda Billur´un yeme ğinde görüşürüz. bol/çok miktarda: There were pears in abundance. özetle. k ısaca. 2. danışman olarak. gerçekten. son olarak. Gerekti ği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim. toptan. zaten: In hiçbir şdinner. . soğukkanlılıkla. menfaatine. orada ol. dili heyecan içinde. kâh içeride. fazla olarak. her halde: In any event I´ll see you at Billur´s ekilde. zaten: In any case you couldn´t have herhalde. 2. ileride. kötü durumda. çiçek açm ış. işe hazır. sözün k ısası. k ılını kıpırdatmadan. halinde: In case of fire press this button. ambalajsız. 2. ne olursa olsun. birlikte. kâh d ışarıda. toplam olarak. şifreli. güpegündüz. 1. 1. her halükârda. tamamen aralar ında kalmak üzere. pe şin olarak. birlik içinde. büyük bir ihtimalle/olas ılıkla. mucibince. hakikaten. her halde: In any case you be there. in case of bas acil bir durumda. vard -e uyarak. uyarı niteliğinde bülten/duyuru.in a twitter/all in a twitter in a way in a word in a/one body in absolute privacy in abundance in accord with in accordance with in actuality in addition to in advance in aid of in all in all in all probability in alphabetical order in an advisory capacity in and out in anticipation of in any case in any case in any event in any shape or form in apple-pie order in bad/ill repair in between in black and white in bloom in brief in broad daylight in broad daylight in bulk in camera in case in case of in case of emergency in cipher in cold blood in cold blood in command in commission in company with in comparison with in compliance with in concert in conclusion in conference k. I can work late. amir. ayr ıca. -e göre. 2. 2. gizli celsede. uyum içinde. hep birlikte/beraber. hepsi. önde. yararına. -e ilaveten. takdirde: In case it´s necessary. alfabetik sıraya göre. -e uygun olarak. alfabetik olarak dizilmi ş. -e ek olarak. Çok miktarda armut ı. i. Ne olursa olsun sen olsun. meşgul. çok düzenli bir şekilde. k. huk.yazılı olarak. 1. sefere hazır (gemi). -e yardım için. toplantıda. -e nazaran. aralarında: two houses with a yard in between aralarında bir bahçe olan iki dili ev. ile beraber. ne olursa olsun. -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions. 1. toplam. bir bak ıma. Yang ın anında bu düğmeye ı n. 2. -e göre. (bir şeyin gerçekleşebileceği) düşüncesiyle. sözü geçen. 1. her halükârda. açık. ne olursa 1.

önünde: in front of the building binan ın önünde. gerçekte. çok aranan. şaşkınlık içinde. tutulan. -i geçen. çok eskiden. k. çok revaçta. doğrusu. . ayrıntılarıyla. tam göz önünde. büyük ra ğbet gören. -e meydan okuyarak. 1. baya ğı. bundan böyle. şakadan. biraz erken. keyfi yerinde. iş başında. zor durumda. zamanı gelince. bundan sonra. vaktinde. k. varl ıklı. 1. ile birlikte. alevler içinde. tela şla. iyi arkada şlarla. tamire muhtaç. 2. gerçekten. -den yana. aslında. -e ayk ırı olarak. tehlikede. 2. 1. cürmü me şhut halinde. ile ilgili olarak. hazırlanmakta. genel olarak. iki suret halinde. -in taraftar ı. dili iyi durumda/vaziyette. çok ra ğbette. 2. tam çekilme durumunda. genellikle. 2. kontrol altında. çap olarak. başı dertte. zamanla. kuşkulu. 1. 2. elde. önde. z. ciddi. ile bir arada. zamanı/vakti gelince. 3. -in lehinde. yürürlükte. 1. -e karşın. çok. formda. -in lehine. aslında. henüz belli olmayan. ciddi olarak. sonucunda. yokluğundan dolayı. 2. dili ba şı dertte. aslında. harap. şüpheli. iyi durumda. sadece birinin sözüne güvenerek. iyi odaklanm ış. nedeniyle. hali vakti yerinde.in conjunction with in connection with in consequence of in danger in days of yore in deep water in deep water in default of in defiance of in despite of in detail in diameter in disrepair in doubt in due course in due course in duplicate in earnest in easy circumstances/on easy street in effect in excess of in fact in fact in favor of in fine fettle in flagrante delicto in flames in focus in front in front of in full retreat in full view in fun in future in general in good company in good faith in good repair in good season in good spirits in good time in good trim in great demand in great request in hand in harness in haste ile beraber. -i hiçe sayarak. 1. yokluğunda. 3. -den fazla. tam zaman ında. ayrıntılı olarak. çok aranan. süresi gelince. önceden belirlenen zamanda. keyfi yerinde. aceleyle. -e rağmen. suçüstü.

bir anlamda. ta ki. minyatür. k ısmen. için: in order to see görmek için. yer yer. ufak çapta. rehinde. sert bir şekilde/açıkça (söylemek). eli kelepçeli. hayatı tehlikede. kan ımca. other words aram ızda. fikrimce. çabucak. birbirine girmiş. hayalinde. k. 2. 1. 1. talihli. şerefine. nüfuzu altında. -e bedel olarak. yol üstü olmayan. yapraklanm ış. rehinde. ı tehlikesiyle karşı karşıya. sözde. parça parça. our midst k ısmen. bizatihi: In itself it´s not a problem. order to keep up appearances ele güne kar şı rezil olmamak için. in particular in parts in passing in patches in pawn in perpetuity in person . kafas ında. -in yerine. O hiçbir şekilde sorumlu ildi. derhal. Kendi ba şına bir problem de ğil. için s ırada. daima. demek. avucunun içinde. bizzat. bence. şansı açık. -in hatırasına.bir taraftan.ğ sapa. out of the way in nothing flat in one go in one sense in one´s mind´s eye in one´s pocket in one´s spare time in operation in order that in order that in order to in in in in kendi çevresinde.in his/her own backyard in hock in honor of in imitation of in irons in itself/in and of itself in jeopardy of his life in jest in leaf in less than no time/in no time/in no time at all in lieu of in line for in luck in memory of in mesh in miniature in motion in my book in my judgment in my opinion in my opinion in name in no time in no uncertain terms in no way in no way. k ısım kısım. al ışılmışın dışında. bana göre. de 1. zincire vurulmu ş. part özellikle. -e aday. -sin diye: in order that he may see görsün diye. bir kerede. bana kalırsa. idam cezas şaka olarak. Biran ın tümünü bir dikişte içti. hiç. 2. geçerken. çok çabuk. 2. kendisi. -in anısına. bana göre. özünde. bana göre. diye. hareket halinde. bir seferde: He drank all the beer in one go. bana kalırsa. kanımca. dili çok çabuk. ebediyen. hemen. çabucac ık. boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap! yürürlükte. kesinlikle: He was in no way responsible. şahsen. yani. her zaman için. tesadüfen. -i taklit ederek. ismen.

art arda dizilmiş bir şekilde. tam yerinde.o. çarçabuk. -e protesto olarak. 1.´s stead in search of in self-defense in sequence in seventh heaven in shore in short in short course in short order in short order in sight in single file in so far as in so many words in some ways in some measure in spite of in stock in sum in tandem in ten seconds flat in terms of yerinde. kısaca. hakk ında: She said nothing in relation to that matter. . birbirine bağlı şa. tek s ıra halinde. -diği kadar/derecede. sözün kısası. gerçekte.. bazı bakımlardan. 1. -e karşılık. -in karşılığında. bak ımından. -e karşın: He´s carrying on in spite of the difficulties. k ıyıya yakın. Zorluklara ra ğmen devam ediyor. herkesin önünde. -e karşılık olarak. s ırayla. alenen. 2. açıkçası. ile ilgili. aç ıkça. yerine getirirken.. 2. aç ıkça. çabuk. ba şkaları yokken. çok mutlu. tic. sözün k ısası. 2.. 1. pratikte. -e oranla. inşa halinde. k ısmen. pe şinde. ile ilgili olarak. bir dereceye kadar. 2. 2. -e göre. 1. açıkçası. gerçekleştirmeye çalışırken: He sacrificed his wealth bak. 1. -e karşılık olarak. aç ıdan: Don´t look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma! 2. art arda. in pursuance of his ideals. birlikte. 2. -in yerine. basılmakta. bask ıda. -ce/-çe: In terms of money she´s well fixed. görünürde. gizli olarak. -den öç almak için. olarak. İdeallerinin peşinde . k. baş başa. -e gelince. 1.in place in place of in plain English in plain English in play in point of in point of fact in position in practice in press in private in process of construction in proportion to in protest against in public in pursuance of in regard to in relation to in reply to in respect of in respect to in response to in retrospect in return for in revenge for in s. açık seçik bir şekilde. aslında. pe şinde koşarken. koordinasyon içinde. birinin yerine. -e rağmen. yapılmakta. tam onortakla saniyede. Onun yerine Çetin gidebilir. k ısaca. ile ilgili olarak. geçmişe bakarak. . birinin nam ına: Çetin can go in his stead.. k ısaca. açıkça. aramakta. beraber. mevcut. kendini korumak için. 1. uygulamada. aramaya. şaka olarak. hakk -e cevap olarak. O mesele ında hiçbir şey söylemedi. with regard to. gizlice. dili -e gelince.

bütünüyle. zamanla. esnasında. sonunda. but not in practice. yarar ına.in that in that case in the absence of in the abstract in the aggregate in the background in the bag in the cards in the circumstances in the clouds in the course of in the course of in the course of time in the crunch in the dark in the end in the event of in the extreme in the eyes of in the face of in the family way in the flesh in the hole in the interest of in the interim in the land of the living in the large in the light of the facts in the long run in the long run in the long term in the lump in the main in the matter of in the meantime in the midst of in the morning in the name of in the nature of things in the neighborhood of in the nick of time in the nick of time in the nude in the offing in the open in the presence of in the process of time -diğinden. 2.önünde/yan 4. adına. açık havada. tam zaman ında (Gecikmeye hiç yer olmayan durumlar için kullanılır. k. zamanla. uzun vadede. eninde sonunda. k. yaklaşık olarak. madem. 2. uzun vadede. -diğinden dolayı. eninde sonunda. Onu uygulamada de ğil. pomp and circumtance tantana. karanlıkta. hayatta.. o/bu süre içinde. 2. sırasında. başı için. zaman geçtikçe. o takdirde. f. yak ında. çoğu. namına. mademki. yerine. hamile. kavram olarak beğeniyor. bak. dalg ın. takdirde. bütün olarak. hakkı için. sırasında. aç ığa vurmak. başlamak. olayların ışığı altında. dili gebe. Bize yol gösterecek bir ş kavram olarak: He approves of it inolmad the abstract. halinde. k. eninde sonunda. esnasında. -diğine göre. aradaki zamanda. o/bu arada. bütün kapsam ı ile. tabiatıyla. garantili. başlatmak. with. k. Takviyeler tam zaman ında çıplak olarak. çıplak. -in gözünde. 3. -in arasında. toplam olarak. k. dili emin. doğal olarak. .. . Don´t say that in her presence! Onun yan ında . olas ı... tam zaman ında. çoğunlukla. 1. sermek. konusunda.): Reinforcements arrived in the nick of time. olayların gelişmesine göre. çünkü. ında/huzurunda: in the presence of a large company (birinin) büyük bir topluluk önünde. açılmak. 1.. dili muhtemel. yaymak. habersiz. 1. çantada keklik. son derece. -in ortas ında. zamanla. civarında. . under the circumstances. hayal âleminde. debdebe. ikinci planda. sabahleyin. için. dili paças ı sıkışınca. sağ.. dili borçlu. aşkına. pek uzak olmayan (olay). açmak. para kaybetmi ş durumda. karşısında. -in yoklu ğunda: In the absence of any guidelines this is what we came up eyler ığı için ancak bunu yapabildik. bizzat.

1. hatalı. -diği derecede/kadar. ortada. 2. erişilmez. -in ından. 1. güçsüzlük. bütünüyle. 2. işlenmemiş. 1. s.): What in the world bu is that? O ne. ikinci olarak. -in pe inde. gerçekten. 4. ölü. dili Allah a şkına. hep bir a ğızdan. 1. budala. gerektiğinde. budalaca. tic. s.. s. ruhsuz. boşuna. civarında: She lives in the vicinity of Taksim. -diğine göre. -in ard ıoturuyor. yersiz. hareketsiz. bir ç ırpıda. kusurlu. i. anla şılmaz. a şa ğı ard yukar ı. 3. sıkışınca. s. yetersiz. k ısa vadede. aptalca. ondan sonra. bir lahzada. dili hemen. s. üç aya kadar. s. yanına varılmaz. i şlenmemiş durumda. vaktinde. yakla şık olarak: salary is in civar nda. s. z. sırasıyla.. 2. noksan. hususta. s. doğal halde. k ısa vadede. boş. etkisizlik. kim. donuk. arkada üç kopya olarak. etkisiz. Allah ını seversen? How in the world did bu münasebetle. -den dolayı. tamam k. zaman ında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in misiniz? We can´t get there in time. muharebenin en şiddetli yerinde. 1. Beraberinde k ız şı da vardı. durgun. -den sonra. 1. 2. s.(kesmek/bölmek/ay Hücuma kalkan her grup onlar ın öldürücü ateşiyle helak sma. görünürde. 1.şk. -i göz önünde tutarak. dilsiz. 2. devrolunamaz.. yüzünden. nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their fire. aptal. bir solukta. kim. . mademki. 1. kaba taslak durumda. iki k ıdeadly (of a lamb´s tail) k. 1. ayn ı zamanda. 1. dili çıplak. 2. k ısa vadede. yanlış. i. 2. münasebetsiz. anlamsız. toplam olarak. tic. yetersizlik. 2. beceriksizlik. kas ıtsız. dili beraberinde: He had his girl friend in tow as well. elde olmayan. 3. Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır. 1. cans ız. boş yere. s.. dili 2. hakikaten. 1. dikkatsizlik. akortlu. sönük. i. dikkatsizlik. hareketsizlik. . 1. hareketsizlik. 2. uygun görülmez. k. k. birlikte. yeteneksizlik. s ıra ile. 2. 2. i.His sonucunda. satılamaz. (kişinin) elinden alınamayacak (hak). iyi ifade edilmemiş. gereğinde. s. ehliyetsizlik. . Taksim ında 2. kabul olunmaz. 1. s. dolaylar ında. beraber (yapmak). hep beraber. s. bak. ikiye ırmak). dikkatsiz. 2.in the raw in the rough in the same breath in the second place in the short haul/term in the short run in the short term in the thick of the battle in the vicinity of in the wake of in the world in this connection in three months in time in total in tow in triplicate in truth in tune in turn in two in two shakes in unison in vain in view in view of in/at a pinch inability inaccessible inaccurate inaction inactive inactivity inadequate inadmissible inadvertent inalienable inane inanimate inappropriate inapt inarticulate inasmuch inasmuch as inattention inattentive inattentiveness 1. eksik.. i. 1. uygunsuz. time? Bunu vaktinde yeti ştirebilir ıyla. inept. durgunluk. 3. kendini iyi ifade edemeyen.

inaugural inaugurate inauguration inauspicious inborn inbound inbred incalculable incandescence incandescent incandescent lamp incandescent lamp incapable incapacitate incapacity incapacity for incarcerate incarnate incase incautious incendiary incendiary bomb incense incense incentive incentive pay inception incessant incessantly incest inch inch along incidence incident incidental incidentally incinerate incinerator incipient incise incision incisive incisor incite incitement incivility inclement s. ensizyon. s. hapsetmek. tesadüfi. güdü. i. f. 3. i. bak. günlük. i. to -e ait olan. tahrik etmek. sert. . âciz. s. hesaplanamayan. i. irsi. kundakçı. 2. aklıma gelmi f. -e özgü. kaz ımak. dü şüncesiz. şehir merkezine doğru giden (tren. s. kışkırtıcı. k ışkırtma. (birini) törenle bir göreve getirmek. 1. göreve ba şlama töreni. tütsü. devamlı. ba şlamak. çöp fırını. 1. 2. s. i. s. yeteneksiz. akkorluk. 1. törenle baş latmak. s. declining. teşvik etmek. başlama. 3. fırın. başlang c. güçsüz. tesadüfen meydana şken. f. i. oymak. 1. meşum. yangın bombası. kabiliyetsiz. açılış-in töreni. s. i ş yapamaz duruma getirmek. 1. olay. s. i. güçsüzlük. ı açmak. s. tahrik. 1. dürtü. yavaş yavaş hareket ettirmek. s. 1. 2. güçsüz duruma getirmek. öfkelendirmek. 1. 2. kesicidiş. doğuştan gelen. f. s.54 cm. isteklendiren ödül. to -e ait olan.edinilegelmi ş. ensest. ampul. resmen işe başlatmak. 1. (bir şeyi) yapamama. i. i.. başlangıç. buhur. akkor.gelen. yarma. uğursuz. ardı arkası kesilmeyen. keskin. yeteneksizlik. of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been ı azalmakta. s. limana/havaalan ına giren (gemi/uçak). teşvik primi. dikkatsiz. 2. kasten yang ın çıkaran. 2. z. karışıklık çıkaran. 2. nezaketsizlik. insan şekline girmiş. f ırtınalı (hava). s. tıb. parmak. 2. uzun zaman boyunca s. yavaş yavaş ilerlemek. s. sürekli. ard ı arkası kesilmeden. f. 2. açılış töreni ile ilgili. de şme. hakketmek. inç. elektrik ampulü. özendirici şey. hadise. 2. i. ile beraber z. f. resmen iştöreniyle s. f. 1. başlatmak. yak ıp kül etmek. k ışkırtmak. yak ın akraba ile cinsel ilişki kurma. henüz ba şlamakta olan. aç ılış e başlama. i. hesap edilemez. kaba davranış. k ızdırmak. haddi hesab ı olmayan. 1. encase. teşvik. kabalık. zeki. 3. 1. ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar. tedbirsiz. i. açılı ış i. cisimlenmiş. yeni başlayan. 2.). ile beraber gelen. i. kalıtsal.b. i. vaka. Kolera vakalar i. otobüs v. f. 2. 2. sürekli olarak. -e özgü. (birinin) tabiat ında olan.

ğlantkazanç. emsalsiz. huk. bak. 1. 1. 1. 1. f. eğim. 2. 2. her zaman aynı seviyeyi tutmayan (iş). bağdaşmazlık. zahmet vermek. . s. s. birbirine z ıt. meyil. güçlük. sonuçsuz. 2. bağdaşmaz. s. etkisiz. beceriksiz. s. farkedilmeyen. 2. önemsiz.inclination incline incline incline one´s ear incline one´s head inclined plane inclose inclosure include included inclusion inclusive incognito incoherence incoherency incoherent income income tax incoming incommensurate incommunicado incommunicative incomparable incompatibility incompatible incompetence incompetency incompetent incomplete incomprehensible incomprehension inconceivable inconclusive incongruity incongruous inconsequent inconsequential inconsiderate inconsistent inconsolable inconspicuous inconstant incontestable incontinent incontrovertible incontrovertibly inconvenience i. anla şılmayan. bak. enclosure. uygunsuz. enclose. uyuşmayan ıs ım/ şey. i. i. bağdaşmaz. 3. adla. 1. s. yaptıkları birbirini tutmayan (kimse). kusurlu. ele geçen. s. rahatsız etmek. su götürmez. bitmemi ş. s. -e yöneltmek.. ketum. 1. uyuşmazlık. f. z. düşüncesiz. 2. s. ile kıyaslanamaz. yöneltti. birbirine uymayan. eksik. uyuşmaz. lık değdahil iştirerek. 2. 2. itiraz edilemez. dahil etmek. f. orans ız. anlaşılmaz (sözler/sesler). incoherence. tartışılmaz. with/to ile karşılaştırılamaz. s. s. anlaşılmaz. kat ılma. vefasız. of -i kapsayan. yeni (hükümet/y ıl). 1. 3. değişken. eşsiz. 1. inkâr edilemez. ba i. dahil olma. 2. s. yads ınamayacak şekilde. saygısız. ısız (sözler/fikirler). anlaşılmaz. dahil. i. kavran ılmaz. 2. i. mantıksız. bir sonuca varmayan. uyu s. s. avutulamaz. k şmaz. rabıtasız. s. 1. s. to e ğiliminde olmak: His thought inclines to the kulak kabartmak. i. s. ehliyetsiz. 1. 1. tesellisiz. e ğim. yersiz. uyuşmazlık. i. dahil etme. içine almak. yersizlik. i. bak. Onu bizi desteklemeye i. i. 1. beceriksizlik. 1. eğiklik. dahil: The charge is thirty million liras inclusive of service. s. katmak. 2. s. yads ınamaz. 2.. katılan şey. meyil. başını eğmek. anlayışsızlık. bak. tutarsız. s. tutars ızlık. içermek. -e sebep olmak: It inclined him to support us. 1. kavrayamama. bildiğini başkalarına söylemeyen. heves. takmaHesap. kendini tutamayan. akıl almaz. z. s. s. 2. incompetence. eğilim. 1. teselli edilemez. otuz milyon lira tuttu. tesellisi olmayan. 1. zahmet. önemsiz. i. gelir vergisi. gereken yetenekte olmayan. karars ız. bağdaşmazlık. yetersiz. 1. 1. kapsamak. tutars ız. tutars ız. noksan. 2. 2. 2. 1. gelir. 2. içlemci.. istek. 2. giren. uygunsuzluk. s. içindeleme. yersiz.. yetersizlik. konu dışı. s. göze çarpmayan. idrar ını tutamayan. yetersiz. eğri yüzey. 3. 3. k ıservis i. 2. rahats ızlık. s. 2. z. katma. f. inand ırıcı olmayan.

3. s. amans ız. s. yak ışıksız. düzeltilmemiş. kuvöz. ilgisiz. 3. anlatılması zor. 1. üstüne çekmek. kopya kalemi. 2. kayıtsız. 1. i. şmaz. gerçeği söylemek gerekirse. s. 1. 2. çoğalma. inanmayan. vazife. belgisiz. -e katmak. bak. aşılamak. f. ırmak. okunmaz. f. 2. toplum töresine ayk ırı. uygunsuzluk. giderilmez (leke/iz). incredulity. anlatılması imkânsız. nazik olmayan. münasebetsiz. hakikaten. (--red. saldırı. belgisiz s ıfat: bir (İngilizcede a. savunulamaz. 1. uygunsuz. anonim. nezaketsiz. 4. gittikçe artarak: become increasingly difficult gittikçe zorla şmak. 1. elverişsiz. 3. kapsamak. f. sökülmez. z. i. i. uygunsuzluk. 3. encrust. gerçekten. 1. 4. 2. 2. kuşku. dili harika. 5. 1. düzelmez (kimse). s. kaba. içermek. 1. kâr. 2. 1. kuşkulanan. hâsılat. gelişmek. 1. s. ımlanmas zor. s. 1. s. girmek. 2. belirsiz. f. i. çözülmez. kesin olmayan. dilb. belirsizlik zamiri. 1. suçlamak. 1. i. birleşmek. büyütmek. ürün. artma. kafasında (plan) kurmak. artma. biçimsiz. an). görev süresi. belirsiz. s. karars ızlık. tan s. silinmez. dilb. 2. kabal ık. zahmetli. borçlu. yorulmaz. uygun olmayan. 2. --ring) 1. do ğrusu. onulmaz. i. ku şkulu. 3. cisimlendirmek. s. 2. bak. 1. kaba. u ğramak. 3. kuluçkaya yatmak. yak ışıksız. minnettar. s. çoğalma. inanmazlık. s. inan ılmaz. s. büyümek. . 1. s. 1. akıl almaz. . ç ıkmaz. uyand borçlanmak. artırmak. 2. ahlakı bozulmaz. belgisiz zamir. yorulmak bilmez. görev. s. belli olmayan. ştirmek. doğrusu istenirse. 2. sabit mürekkep. 3. 1. çoğaltmak. 1. into/in -e dahil etmek. 2. uygunsuz davran ış/söz. yakışık almayan. 1. öğretmek. 1. sabit (boya/mürekkep).geli 2. civciv ç ıkarmak. huk. rüşvet kabul etmez. te şekkür borçlu. 2. artış z. hücum. yanlış. s. bozulmaz. i. s. i.. artış. ço ğalmak. verimli olmak. tekrarlayarak kafasına sokmak. s. birleştirmek. ak ın. 2. kalıcı (izlenim/etki/duygu). artmak.inconvenient incorporate incorporated incorrect incorrigible incorruptible increase increase increasingly incredible incredulity incredulous incredulousness increment incriminate incrust incubate incubation incubator inculcate incumbency incumbent incur incur a debt incurable incurious incursion indebted indecent indecipherable indecision indecisive indecorous indecorum indeed indefatigable indefensible indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinite pronoun indelible indelible ink indelible pencil indelicacy indelicate s. koku f. ı 2. 1. 2. 2. edepsiz. f. çürümez. uygunsuzluk. silinmez. anonim ş irket haline getirmek. k. f. 1. borca girmek. 2. 2. i. s.. s. uygunsuz. 2. mü şkül. yola getirilemez. i. i. kuluçka dönemi. meraks ız. maruz kalmak. 2. karars ız. 3. uygunsuz olma. 1. kuluçka makinesi. adam olmaz. 2. dilb. şifasız.

boşboğazlık. anlatma. s. -i ş 1. içerlek yazmak. kendi ız. 1. ba s. 2. belirsiz. savca. f. 2. bağımsız. talep. düşüncesiz bir davranış. karışık. öfkeli. ay ırt edilmemiş. i. k ısımlara bölünmemiş. anlatılmaz. imlemek. kuşkulu. paragraf ba şı yapmak. gösterge. dolaylı. gösterme. çivit mavisi. s. 1. 1. zaruri. dolaylı tümleç. (for) İng. sindirim güçlü ğü. vazgeçilmez. öfke. (for) İng. dü şigüzel. ş vermek. belirti. s. s. 2. içerlek yazma. çividi. i. umursamayan. 1. 2. (haks ızlıktan dolayı) kızgınlık. 3. dolaşık. (ekonomik açıdan) bağımsız. ayırt edilemez.indemnify indemnity indent indent indentation indenture independence independent independently indescribable indestructible indeterminate index index card index finger indicate indication indicative indicator indict indictment indifference indifferent indigenous indigent indigestible indigestion indignant indignation indignity indigo indigo plant indigo blue indigo-blue indirect indirect cost indirect lighting indirect object indirect object indirect tax indirectly indiscernible indiscreet indiscrete indiscretion indiscriminate indispensable f.. s. başına buyruk. delil. dizin. İng. fihrist. indigo. 1. z. çivit çivitotu. i. 4. Indigofera çivit rengi. Indigofera tinctoria. dolaylı tümleç. kefalet. 2. 3. çivit mavisi. işaret etmek. birbirini etkilemeden. gösterge. 2. mide fesadı. ilgisiz. farkedilemeyecek. 1. düşüncesizce yapılan. ibre. 2. 1. 4. çivit rengi. güvence. dolambaçlı. yoksul. -i talep etmek. 2. 1. 1. çividi. tanımlanamaz. sıradan. s. --es (în´deksîz)/in. 2. i. 2. indigo. ilgisizlik. tazminat. çivitotu. çivit mavisi. s. s. (haks ızlıktan dolayı) kızgın. toplu halde. 3. bot. f. i şaret. çoğ. dolaylı masraf. s. suçlama. i. for ile suçlamak.di. çivit mavisi.. i. talepte sipari siparisipari ş. i. bağımsız. geli s. i. 2. zarar ını ödemek. hazmedilemez. f. pol. i. fakir. gösterge. küçük dü şürücü hareket. 1. teminat. 1. dolaylı ışıklandırma. s. s. zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olmak. f. (kitap) için dizin haz ırlamak. hakaret. bellisiz. f. dolaylı olarak. tinctoria. düşünmeden davranan. i. 2. boşboğaz. onur kırıcı durum. çivit rengi. 2. çentmek. işaretparmağı. bildirme. ba ğıms msız olarak. bağımsızlık. (bir yerde) do ğal olarak bulunan/yetişen. yıkılmaz. -e halindeki isim. i. 1. s. rengi. z. yerli. 2. (kitabın) indeksini fiş. 2. düşünmeden davranma. ödence. bot. i. seçilemez. i. göstermek. . 1. s. yok edilemez. geliri ileğı geçinebilen. pol. s. iddianame. 1. ald ırmazlık. s. şüncesizce söylenen söz. 3. hazımsızlık. sözleşme. 1. i. kontratla/senetle bağlamak. (sat ır için) içerlek olma. etmek. dilb. 2.ces (în´dısiz) i. ald ırmaz. vasat. indeks. s. katalog. 1. to (bir yere) özgü. i. 2. 1. rasgele. dilb. s ınırsız. dava açma. dolaylı vergi.

zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. 3. istenilen etkiyi uyand ırmayan. te şvik. man. bir dü şünce sisteminin esaslarını öğretmek. Bu konuda her acente kendi karar ını verecek. f. endüstri meslek lisesi. 1.o. soğutmak. ayırt edilmesi olanaksız. grev. vesile. 4. içeri. sanayici. i. iç mekânlarda kullan ılan: indoor shoes iç lar. 2. birini resmen -in üyesi yapmak. sözü edilmez. 2. 1. rahats ız. 2. mest etmek.). 2. keyifsizlik. 2. müphem. yeme arzusuna 2. yüz verme. isteksiz. ımsal. s ınai. s. s. The individual tiles are each a i. anlatılmaz.o. indüksiyon. 1. 1. 1. neden.b. 1. ağrısız. 2. elek. tümevar ım. s. i. boyun eğmez. 2. s. neden olmak. bireysellik.o. i. i şçi v. i şleyim. içeriye: Stay ıindoors! gitti. yüz veren. f. 2. with indolent indomitable indoor indoors indorse induce inducement induct induct s. 1. bak. iç mekânlara uygun.(bir in kendine bir şizni ey yapma izni for şey yapma) verme. into the army induction inductive inductive reasoning indulge indulgence indulgent industrial industrial action industrial arts industrial engineer industrial estate industrial school industrialise industrialist industrialize industrious industry inebriate inedible ineffable ineffective ineffectual inefficient f. 1. verimsiz. gayret. işçi v. randımansız (iş yöntemi. ikna etmek. bireycilik. s. keyifsiz. ikna. belirsiz. i. hasta.. i.). indükleyen. çeri z. ayr ı ayrı. s. müsamahakâr. su götürmez. 2. s. çalışkanlık. f. indüksiyon yapan. göreve getirme. endüstriyel sanatlar. 1. f. 2. s. kapal ı: indoor tennis court kapalı İtenis mekânlarda giyilen ayakkab İçeride kal! She went indoors. sarhoş etmek. z. in yenildi. 1. hevesini k ırmak. 2... 1. i. endüstri.: This decision will be up to the individual agencies. iyice görülmeyen. İng. s. . gayretli. indükleme.b. tıb.indispose indisposed indisposition indisputable indistinct indistinguishable individual individualism individualist individuality individually indivisible indoctrinate indoctrinate s. etkisiz.b. işi yavaşlatma. tembel. man... ilaç v. s. s. (sak ınılması gereken bir şeye) teslim olmak: She indulged her desire Şekermüsamaha. içeride. yılmaz. İng. s.). endüstri mühendisi. 1.). endüstriyel. makine v. s.b. industrialize.. s. elek. 1.b. seçilemez. tarifsiz. işleyimsel.). s. 1. rahatsız etmek. birini askere almak. 1. f. a ğza alınmaz (kutsal). bireyci. bölünmez. 2. birine (bir fikri) a şılamak/telkin etmek. s. kesin. etkisiz (çare.. kand ırıp yaptırmak. endorse. f. f. üşengeç. s. sanayile ştirmek. s. isteksizlik. her . çalışkan. 1. 1. etkisiz (çare. kendi . 2. f. 2. sonuç çıkarma.candy. ü şengen. into induct s. tek tek. tart ışılmaz. ba şarısız. 2. 1. kendine s. bak. rahats ızlık. i. beceriksiz (yönetici. ilaç v. beceriksiz (yönetici. -in beynini yıkamak. yenmez. 2. sanayi. tümevar tümevarımlı usavurma. organize sanayi bölgesi. İng.

. i. ş harekete geçen. 3.. affedilmeyecek şekilde. z. 1.´nin) başlangıç aması.b. bitmez tükenmez. yanlış. 3. i. 3. yanılmaz. eşitsizlik. çoğ. tükenmez. 2. piyade sınıfı. kim. 2. 1. anlatılmaz. uygunsuzluk. açıklanamaz. s. çok çirkin. ayrılmaz. 3. bir anlam/dü şünce ifade etmeyen. acımasız. nedeni anla şılmaz. in. 2. 2. beceriksizlik. hünersiz. tembellik. 2. s. ucuza. küçüklük. 2. 1. ufak bir çocuk gibi. i. farklılık. aç ıklanamayacak şekilde. iş v. 2. s. bebeklik. i. f. 1. bebek. çocuksu. incelikten yoksun. s. piyade. 1. atıl. kaç ınılmaz. insafsız. inert. piyadeler. i. fiz. tıb. acemilik. 1. 1. ruhb. s. s. i. çözülmez. beceriksiz. 1. acemi. içinden ç ıkılamayacak şekilde. yersiz. kim. masrafı az. s. çaresiz. s. muammalı. 2. bağışlanamaz. değiştirilemez. anlatılamayacak derecede. çocukça. 2. s. insafsız. ayıp. 2. hatalı. 2.inelegant ineligible ineluctable inept ineptitude inequality inequitable inequity inert inertia inescapable inessential inestimable inevitable inevitably inexact inexcusable inexcusably inexhaustible inexorable inexpedient inexpensive inexpensively inexperience inexperienced inexpert inexplicable inexplicably inexpressible inexpressibly inexpressive inextricable inextricably infallibility infallible infallibly infamous infamy infancy infant infantile infantile paralysis infantilism infantry infantryman infatuate infatuation s. gaf. yorulmaz. yava i. delicesine âşık olma. hareket edemeyecek durumda olan. piyade askeri. tecrübesiz. 1. 1. küçük. s. 2. s. uyuşuk. z. z. 1. hesaba s ığmaz. yak ışıksız. 3. affedilmez. çocukluk. tam do ğru olmayan. çok değerli. şaşmaz. kesin olmayan. fiz. aklını çelmek. rezalet. bebek gibi. (with) (-e) hayranlık. (tasar ı. z. atalet. s. s. deneyimsiz. zarif olmayan. yanılmadan. z. çocu ğa özgü.men (în´fıntrimîn) i. küçük emekleme dönemi. süreduran. girift.felci. süredurum.fan. beceriksiz. amans ız.try. çocuk i. uygunsuz. s. yanılmazlık. adı kötüye çıkmış. usta i şi olmayan. 3. çocuk. s. kaç ınılmaz. z. (kötü bir şeyden dolayı) meşhur. uyu şukluk. tecrübesizlik. değişebilirlik.alçaklık. 3. 4. hata yapmaz. 2. s. insafsızlık.. s. s. bebeksi. acemi. çıldırtmak. s. bebeksilik. 1. amaca uygun dü şmeyen. hareketsiz. pahalı olmayan. içinden ç ıkılmaz. pot. kaç ınılmaz. piyade. deneyimsizlik. . gereksiz. hesapsız. paha biçilmez. ifade edilemez. s. kaç ınılmaz şekilde. rezil. 1. haks ızlık. 1. deneyimsiz. ucuz. yava ş işleyen. s. elverişsiz. z. 2. s. i. yetersiz. haks ız. esrarengiz. aş i. s. s. i. tembel. değişkenlik. s. 2. i. piyade s ınıfına ait askerler. 1. tecrübesiz.

tutu şturmak. 1. bitmez. 3. i. f. küfür. enflasyon. 1. hoş olmayan/nahoş (söz/davranış). cehenneme ait. 1.. verimsizlik. inflection. kâfir. çıkarım. (bit/kurt/fare) istila etme. çorak. 2. i. iltihapland tahrik etmek. ölçülemeyecek kadar küçük. dilb. çekmek. 2. 1.. s. 3. i. (sab sonsuz gayret. i. 2. (on) (birini) kötü bir şeye uğratmak: inflict pain acı çektirmek. 2. katı. dikkat v. alevlenmek. 2. i. iltihap. -e ceza vermek/verdirmek. içeriye ak ış. kalitesizlik. ç ıkarmak. hastalık. halsiz. 1. s ınırsız. s. s. i. şişirmek. muazzam bir. sonuç çıkarmak. i. bula şma. (to) (-den) a şağı. daha aşağı bir nitelikte olan. 2. bula şıcı. tükenmez. f. 2. enfeksiyon. --ring) (from) (-den) 1. tahrik edici. i. . s. 3. s. parlayıcı. kolay ızdırılır. verimsiz. (bit/kurt/fare) istila etmek. çok büyük bir ır. etkilemek. sesin yükselip alçalmas ı. iltihaplanma. 1. ğıt para çıkarmak. kalitesiz. 1. i. kurulu ş v. 2. 2. hoş olmayan/nahoş söz/davranış. 2. zina. f. (hava ile) şişirmek. anlamak. 4. f. s.infect infection infectious infelicitous infelicity infer inference inferior inferiority inferiority complex inferiority complex infernal inferno infertile infertility infest infestation infested infidel infidelity infiltrate infiltrate s. i. 1. 1. tesir. tıb. mat. 1. (örgüt. tesir etmek. zayıflık.). çekim. k ışkırtıcı. s. kışkırtmak. i. z. İng. k ısır. hastane. zayıf. sonsuzluk. 2. i ğrenç. 2. etraf ı sarma. kuvvetsiz. man.. 1. cehennem gibi yer. 1. 2.b. 1. bükülmez. etraf ı sarmak. 1. s.´ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek. s. geçirmek. kızarma. f. i. alevlendirmek.´ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme. daha a şağı bir nitelikte olma. bak. yangı. i. 1. s ınırsızlık.o. i. sadakatsizlik. imans ızlık.b. eğilmez. 3.b. s. 1. son derece. s. aşağılık kompleksi. sert. 2. 1. f. iltihap. f. (fiyatları) suni olarak yükseltmek. 3. 2. 1. k şan. sonsuzküçük. birini -e s ızdırmak. dilb. i. 1. (örgüt. 2. into infiltration infinite infinite pains infinitely infinitesimal infinitive infinity infirm infirmary infirmity inflame inflammable inflammation inflammatory inflate inflation inflect inflection inflexible inflexion inflict inflict punishment on inflorescence inflow influence f. 2. 3. tutuşmak. sonuç ç ıkarma. bot. t ıb. nüfuz. (okulda/fabrikada) revir. 1.. 2. 3. i. 2. piyasaya çokpara miktarda kâ şişkinli ği. i. kurulu ş v. çiçek durumu. öfkelendirmek. 2. hiç esnek davranmayan. kolay tutu i. 2. etki. k ısırlık. ırmak. sonsuz. cehennem. sözünü geçirmek. çok. 1. ses tonunu de ğiştirmek.. aşağılık duygusu/kompleksi. sakatlık f. 1. 2. i. 2. mastar. i. (--red. infinitezimal. klinik. s. dilb. i. bulaştırma. bulaştırmak. başkalarına kolay geçen (gülme/neşe).

hüner. on/upon -e tecavüz etme. antlaşma v. çileden ç ıkarmak. 2. Ona yar ın s. bilgilendirici. dan ışma.´ni) bozmak. 3. with s. (anla f. iktidara yeni gelen (hükümet). s. resmi olmayan. in (bir şeye/birine) özgü/has. (anla şma. jurnalci.b. (bir şeye/birine) özgü olma. s. s. i. i. (from) -e (-den) miras kalmak. ustalık. (of/about/that) -den haberdar etmek. s. malzeme: What are the ingredients in this cake? Bu kekin ru büyüyen. kas ıksal. gayri resmi olarak. ihlal etmek. 2. ihlal.´ni) içine çekmek. into içine dökmek/akıtmak. danışma yeri. 1. f. birinin gözüne girmek. kas ık bezi. haber. ihbarc ı. s.b. k ızılötesi. nankör kimse. 1. külçe. şma. 3. seyrek. teklifsizce. yüz kızartıcı. usta i şi. ayd ınlatıcı. haberli. ak ın. 1. saf.b.influential influenza influx inform informal informality informally informant information information booth information desk informative informed informer infraction infrared infrastructure infrequent infringe infringement infuriate infuse infusion ingenious ingeniously ingenuity ingenuous inglorious ingoing ingot ingrate ingratiate ingratiate o. nüfuzlu. kasığa ait.s. i. damara demlenmi mahirane. 1. içe do ğmalzemesi s. enflüanza. müracaat. i. 1. 1.içitim. şerefsiz. bilgili. nankörlük. kızılaltı. çok becerikli. grip. 2. s. i. i. enfraruj. altyapı. (karışımdaki) madde. demlendirmek. bak. hakk ında bilgi vermek. 1. Ona . i. (bir şeyin) mirasçısı/vârisi olmak: She inherited it from her grandfather. into -e aşılamak. with -i a şılamak.o. danışma. i.ne? s. (çay) demlemek. tanınmamış. utand ırıcı. -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. ingratitude ingredient ingrowing inguinal inguinal gland inhabit inhabitable inhabitant inhalation inhale inherence inherency inherent inherit s. candan. mahir. içeriye akma. muhbir. aç ıkyürekli. -de oturmak. 2. z. i. içine dökme/ak ş içecek (çay/ilaç). mahirane bir şekilde. i. oturmaya elveri şli. f. esas. samimi. 2. kabaran (deniz).b. s.´ni) bozma. s.. demlendirme. 1. (sigara duman ı v. maharetli. 2. nefes alma. bilgi veren kimse. sözü geçen. z. içine dökülme. sakin. i. 4. i. antlaşma v. 1. s. f. eğitici. i. birinin gözüne girmeye çal ışmak. nefes almak. i. i. danışma.´ni) içine çekme. i. resmi olmama. öğretici. f. f. danışılan yer. asıl. -e (-den) kalmak. 1. 1. 3. i. 2. enfrastrüktür. tıb. on/upon -e tecavüz etmek. ıtma. bilgi. gazaba getirmek. 1. tıb. 2. i. maharet. hünerli. 1. teklifsiz.. (bir yerde) oturan kimse. 2. s. (kurallar ı) bozma. 2.zerketme. masum. 2. anat. 2. i. içinde oturulur. teklifsizlik. 1. ustalıkla. demleme. (sigara duman ı v. öz: inherent rights temel haklar. f. inherence. 2. f.

kalıtım. yerici. O köy yabancılara şman. ülkenin iç k ısmı. 3. zararlı. başlatma. 2. dolgu. başlatmak. s. ilk. başlatan kimse.o. üyeliğe kabul töreni.. 2. 2. i. s. i. zalim. f. k. haks ızlık. 2. duygularını pek dışa vuramayan. 2. teşebbüs. günah. şta. 1. katmak. soyaçekim. dişçi. zalimane. 4. s. s. yurt içinde tahsil edilen vergi. irsi. 1. inhibisyon.inheritance inheritance tax inherited inheritor inhibit inhibit s. i. miras. iç k ı İng. 1. i. sımlarda. ülkenin denizden uzak yerleri. enjeksiyon yapmak. kakma i şi. han. 1. z. i. taklit2. (--ed/--led. s. i. üyelietmek. i. giri ş. birinin (bir şey yapmasına) ket vurmak. merhametsiz. i. dü ş siz. adaletsizlik. zarar/ziyan s. baştaki. aşağılayıcı. sakin. 2. iç sular. 2. s. i. enjeksiyon. eş i. i. i. dü en. inisiyatif. i. baş langıçta. into -i törenle üyeliğe kabul ğe yeni kabul edilmiş kimse. zifiri. mürekkepli. küçük körfez. 3. 2.-e karşıt. f. 1. 3. 3. haks ızlık. 1. 3. ıstampa. ile aynıotel. i. 1. 1. kakmalı. s. mirasç ı. i. 2. (birinin bir şey yapmasını/yapmamasını emreden.laid) içine kakmak. robot gibi. içdeniz. yaralı. veraset vergisi. 1. ya şanması zor olan (yer/iklim). 2. acımasız. -e ket vurmak. vâris. i. giriş yeri. işlemeli. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek. 1. f. mahkemece verilen) f. 1. ruhb. insanlıktan çıkmış. i. birinci. edilemez. insaniyetsizlik. 2. 2. 1. haks ızlık. i. eza. to -e ters2. i. kakma yapmak. . mürekkep hokkas ı. kalıt.. into -e alıştırmak. ziyan. koy. s. 2. kapalı deniz. şırınga etmek. kalıtsal. kırıcı. 1. z. Ad ına halel getirebilir. dili evlilik dolayısıyla yakın akraba olan kimse. vermek: It could injure your reputation. 4. birinin adı veya soyadının baş harfi. işaret. zarar. önce. iğne. from inhibited inhibition inhospitable inhuman inhumane inhumanity inimical inimitable iniquity initial initially initiate initiate initiation initiative initiator inject injection injudicious injunction injure injured injurious injury injustice ink inkling inkpad inkwell inky inlaid inland inland revenue inland sea inland sea inland waters in-law inlay inlet inmate inn i. i. hapishanede/ak ıl hastanesinde bulunan kimse. 2. (in. to -e dü şman: That village is inimical to strangers. 2. s. üzgü. denizden uzak. s. girişim. i. denizden uzakta. insana göre yap ılmamış/olmayan. ket vurma/vurulma. kakma. 1. dokunur. içdeniz. biyol. 2. mürekkeplenmiş. i. i. iç kısımlara doğru. -e zararlı: His plan is inimical to our s. uzva) zarar vermek. 1. zarar. 1. s. inhibe etme. 2. mürekkep. ipucu. ilkin. konukseverlik göstermeyen. adaletsizlik. huk. çok soğuk. 1. miras kalan. yara. s. başkası evde oturan kimse. 2. ak ılsızca. -i göstermek. iç. 1. f. kötülük. -ing/--ling) etmek. seziş. (bir karar. 1. birlikte oturan kimse. 1. vermek. ba parafe f. aklını kullanmayan.

s. s otelci. bilg. mevsimsiz. k. beysbol her iki tak ımdaki oyuncuların birer vuruş sırası. uygunsuz. işlemeyen. 2.. s. sorguya çekme. 2. s. I received a lot of inquiries about the new tax law. ıtsal. giriş verme. 1. girdi. değişiklik yapma..iç. i. 2.. dili iç kısımlar. inorganik kimya. soruşturma. ız eğlence. irsi. suçsuz. akın. 2. kinaye. sayısız. taş. i. 3. yenilik ç ıkarmak. safdil. deli. zarars ız. cinnet. 2. 3.).innards innate inner inner city inner resources inner significance inner tube innermost inning innings innkeeper innocence innocent innocent amusement innocuous innovate innovation innovator innuendo innumerable inoculate inoculation inoffensive inoperable inoperative inopportune inordinate inorganic inorganic chemistry inpatient input input data input device input-output inquest inquire inquire after s. meraklı.. f. girdi ayg ıtı. metot/alet. olumsuz bir şey ima eden söz. 1. s. i. incitmeyen. ak ıl hastası. suçsuzluk. sakl ı (anlam v. tahkikat. i. aşılama.o. bilg. 4. (resmi) soru şturma. katma. delilik. ş. şturma yaparak -i araştırmak. ekon. 2. i. açgözlülük. 3. zarars ız. bilg. s. (birinin) tabiatında/özünde olan. i. 1. bilg. hesapsız. masum kimse/çocuk. hastanede yatan hasta. değişiklik yapmak. f. i.. birinin hal ve hatırını s. aşı. ştan olan. yenikimse. 4. s. 2. 1. 1. giri verileri. girdi. dahili. 1. incitmeyen. zarars s. safl ık. girdi. sa ğlığa zararlı.ıhanc i. 1. aşılamak. manevi kuvvet. ruhsal. gizli.. 2. uygulanamaz.b. girdi-ç ıktı. i. aşırı. i. masumluk. s. masum. 1. s. giriş-çıkış. zarars ız. inquiring inquiry inquisition inquisitive inroad insane insane person insanitary insanity insatiability i. pek çok. 1. kriket bir tak ımdaki on oyuncunun oyun dışı edilinceye kadar vuruş ralarıı. baskın. . doğu3. 2. s. hakk ında bilgi almak istemek. iç lastik. inorganik. 2. i. 1. araştırma. i.. çal ıştırılamaz. iç organlar. 2. (of) (soru sormak. yenilik yapan i. s. en içteki. zamans ız. ameliyat edilemez. aptal kimse. çoğ. s. çalışmayan. s. en içerideki. iç. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. kal s. s. f. nöbet. i. fels. i. hijyenik olmayan. 1. 1. (birinden gelen) dü şünceler/sözler. derin/gizli anlam. 3.soru birini sormak. yenilik. gen. delice. başkaları hakkında bilgi edinmeyi seven. sıra.. s. 2. ço ğ. 1. anlamsız. deli. 1. öğrenmeye hevesli. about -i sormak. Yeni vergi yasas ı hakkında epey soru soran oldu. soru sorar gibi (bak ış/yüz ifadesi). 2. .. yenilik getirme. saf. 3. 2. 1. (nedeni bilinmeyen ölüm hakkında adli) soruşturma. into hakkında şturma/tahkikat yapmak. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle.2. make i. doymazlık. i. sırasız. elek. düzensiz. değişiklik. yeni şey.

kendine i.. yavan. erimez. düşüncesiz.. 1. içeriden s ızan bir saate kadar. kanmaz. 1. i. z. (in) (-e) sokmak. 1.b. 1. 1. z. direngen. samimiyetsizlik. yap ı. 2. aciz hali. (kötü bir şey) demek istemek. aras ına koymak. 1.). s. 2. s. k. iç. pek az. içinde saklan ıyor. değersiz. olmama. 2. ithaf. s. ne anlama geldiği belli olmayan. 1. s. çoğ. ruhb. i. ars ız. i. 3. gizlice f ırsat kollayan. 3. 2. 4. . ikiyüzlü. 3. (yaz ıt) yazmak. sa ğlam olmayan: He feels insecure here. önemsiz. s. 3. 5. sa ğlam güveni olmama. 2. üstü kapalı (kötü) s. bak. tehlikede olan. içteki. -i tutturmak: ısrar.ithaf 2. ısrar edici. sönük. içerisine. s. tehlikede olma. i. insatiability. içeriden biri. kıyıya doğru. (on/upon) (-de) ısrar etmek. açgözlü. to/for (bir ı imzalayarak) -e etmek. 2. s.ıt kitabe. böcek ilac ı. ruhb. i. Burada kendini emniyette hissetmiyor. i. iç taraf: the inside of the box kutunun içi. Fare o piyanonun haberler. kaydetmek. edat içine. ısrarlı. ayrılmaz. anlams ız. i. 1. ekleme. f. böcek. kitap ortasına eklenen sayfalar. f. aras şey. ayak direme. i. 2. huk. 2. emniyetsiz. madalya veya para üzerindeki yazı. i. -diği derecede/kadar. içtenliksiz. döllemek. 1. bayg ın. i. samimiyetsiz.. i. f. dergi/gazete ına konulan ek. i. s. küstahlık. z. hissedilemeyecek kadar ufak. çözünmez.insatiable insatiableness inscribe inscription inscrutable insect insecticide insectivorous insecure insecurity inseminate insemination insensible insensitive inseparable inseparables insert insert insertion inshore inside inside inside inside inside information inside of an hour inside out insider insides insidious insight insignia insignificant insincere insincerity insinuate insinuation insipid insist insistence insistent insofar insofar as insolence insolent insoluble insolvency s. 2. tats ız. içtensizlik. 1. (into) (-e) koymak. yazıt. 1. iç. böcekçil. 3. s. s. terbiyesiz. bir şeyin iç yüzünü kavrama. (-de) direnmek. çözülmez. (rütbeyi/makamı simgeleyen) işaretler. a şılamak. tersyüz. eklenen s. hain. f. (için) diretmek.. alametler. başkalarını düşünmeyen. demeye getirmek. değmez. halledilmez (problem v. K ırmızı i. obur. telkin etmek. içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. iç organlar. iç kısımlar. içeriye. (kötü bir şeyi) üstü ı söylemek: Are you insinuating that she´s a liar? O yalancı mı kapal söz. ufak. 1. 2. lezzetsiz. 2. doymak bilmez. üstü kapal ı söyleme. sinsi. içeride. k ıyıya yakın. anlayış. 1. i. 2. 1. s. iç yüzünü bilen kimse. (-de) ayak diremek. She insisted on buying the red dress. 1. kendine güveni olmayan. küstah. i. ayrılmaz dostlar. 2. dili ba ğırsaklar. içinde. araya eklenen şey. f. i. dölleme. 2. ne dü şündüğü belli olmayan. 2. yaz s. bir ilanın gazeteye bir kez konması. 3. yazmak. emniyetsizlik. 2. hilekâr. s. 1. i. i. doymaz. 1. hakketmek.

ilham.. esin. i. (öfke. kurmak. teftiş. öğrenim. (yeni seçilmiş/atanmış birini) dö -e oturmak. -ecek yerde. mademki. 3. (kalorifer. tayin etmek. eğitmen..) tesisatı şemek. z. 1. iflas etmiş. 4. vermek. kurum. durum. kurulu ş. i. instill. eğitici. örnek. enstitü. 1. 2. yol göstermek. in/on installation installment installment plan instalment instance instant instantaneous instantly instead instep instigate instigation instigator instil instill instillation instinct instinctive instinctively institute institution institutional institutionalise institutionalize instruct instruct a solicitor instruction instructions instructive instructor instrument instrument panel s. sım.2. su katılarak (yiyecek/içecek). ıl hastanesi. 2. eğitim. asistan. avukat tutmak. kurma.s. 2. f. bak. pano. f. 1. (bir ayg ıtı) (bir yere) takma. 1. belge. yerle s. ilham etmek. yoklamak. 1. bilgi. ayağığ f. 3. içgüdüsel olarak. telkin. k ışkırtmak. şkasının yerine kendisi buraya geldi. alet. f. ders. ödeme aczine düşmüş i/şirket. (bir ayg ıtı) (bir yere) takmak. 3. huk. müessese. âdet haline getirmek. 2. dakika: at this instant bu anda. 1. k ıs. i. senet. 3. i. kontrol. teşvik etmek. i.b. 3. kurumla ştırmak..ştalimat f. i. 5. f. 2. yönerge. 1. 1. instant. 2. geldi. İng. ivedi. kurulu ş. 2.b. hemen/an z. k ışkırtma.. solumak. okutmak. araç. 2. denetimci. (bilgisayar v. bilimsel kurum. kontrolör. öığ İng. tahrik etmek. belgit.b. kurumsal. 1. i. öğretme. yitimi. a şılama. 2. kontrol etmek. yoklama. ask. denetçi. kiş ık. 2. 3.b.insolvent insomnia insomniac insomuch insomuch as insomuch that inspect inspection inspector inspiration inspire inst instability install install o. müfettiş. öğretici. i. slahevi v. defa. denetleme. 2. i. 2./Ba ağım. batk ın.b. k ısistemi) taksit usulü. hemen. i. i. acil. (kalorifer. uykusuzluk çeken kimse. uykusuzluk. institute. atamak. 2. sistemi) kurmak. batkın.´ne yerle tirmek. of -in yerine. okul. tic. sevgi v. 2. z. kurulu şa/kuruma ait. i. elektrik v. .b.. (bilgisayar v. f.) tesisatı döşeme. i. şmiş gelenek. 3. okutman. -diği derecede/kadar. enstantane. enstrüman. institutionalize. öğretmen. s. Oraya ine buraya gidece n üst kısmı. derhal. teftiş etmek. bak. müflis kimse. 1. şı fikir aşılama. hemen hazırlanan ında meydana gelen. kere.´ni) uyand ırmak. tesis etmek. kontrol paneli. i. müessese. tesis. uyuyamazl i. f. s. ödeme aczine dü şmüş. -ece ğine: He came here instead. 1. 2. i. with -i yavaş yavaş lamak/telkin a i. i. İng. k ışkırtıcı. i. 1. şimdiki. i.. 1. içgüdüsel. esinlemek. elektrik v. i. bak. in/into -e yava ş yavaş aşılamak/telkin etmek. 1. hemen olan. bölüm.. s. ani. derhal olan. 1. f. etmek. 1. 1. i. 2. o kadar ki. içgüdü. denetleyici. istikrars ızlık. taksit. eğitmek. İng. denetlemek. institution. ani. aç ıklama. direktif. installment. ak retmek. çalg ı. an. 4. z. kurum haline getirmek. -diğine göre. s. 1. f. uyku i. 2.

1. into -e katmak: ı kitab katt ı. ayd ın. entelektüalizm. ba ş kald s. dürüstlük. yalıtkan. eksiksiz. s. ıran. ba şa çıkılmaz. tamsayı. zekâ bölümü. bütünlük. i. yetersiz derecede. 1. 4. i. bozulmam i.. intelligence. yalıtmak. yararlı. i. entelektüel. mat. istihbarat bürosu. anlayış. 1. temin etmek: called hotel to insure that I had a saasi. k ıs. (bir kuruluşa/camiaya) yeni girenler. 1. s. 2. enstrümantal müzik. anlayışlı. izole bant. kafa tutan. entelektüel. haber. geçilemez. zihinsel. fiziksel varlığı olmayan. emin olmak. integral hesab ı/kalkülüsü. zihin. s. entelekt. s. 1. 1. ba ş kaldıran. akla ait. ayaklanma. i. 2. yenilemez. intelekt. asi. başa çıkılmaz. el sürülmemiş. temelsiz. i. f. ak ıl. internal. with ile birle ştirmek.integrated bütünle şme. onur k ırma. sigorta poliçesi. sigorta simsar ı. entegrasyon. interest. Mektuplar şme. anl i. yüksek zekâ sahibi. 1. isyan. f. i. 1. aracı olan. 1. as ılsız. mat. 1. adaya özgü. ak ıl. yardımcı. kafa Itutan. ayd ın. . s. dar görüşlü. geçilemez. hor görmek. 2. yalıtım. yetersiz. 2. zekâ sahibi. 2. 3. 3. akıl sahibi. üstesinden gelinemez. 2. i. i. intransitive. istihbarat. zekâ testi. ayrı. sigorta şirketi. baş kaldırma. hakaret. çalgı çalan müzisyen. z. çekilmez. idrak. i. intelektüalizm. 3. 3. zeki. emme supab ı/valfı. 1. He thebirle letters into his book. ayr ılmış. katlan ılmaz. integral. itaatsiz. enstrümantal. izole etmek. integrasyon. integral denklemi.. f. international. 3. 1. i.. ensülin. against -e kar şı sigorta etmek. oto. i. bir bütünün ayr ılmaz bir parçası olan.ına mat. hakaret etmek. aşağısama. 1. s. 2. f. i. dokunulmamış. yalıtım sargısı. 1. 2. sağlam. zayıf. integrasyon. zekâ. i. 2. 2. hayali. eksik. sigorta. i. istihbarat te şkilatı. elle tutulamaz. adaya ait. interjection. izolatör. asi. 2. ğlamak. a şağısamak. s. entelektüel. interval. hafif. bütünlemek. dokunulamaz. ıkçılık. yalıtım maddesi. s. ekon. insulating tape elek. 2.. 2. doğruluk. i. s. ak ıllı. yenilmez. fels. İng. kavranamaz. s. anlık. 2. 1. s. 2. i.the isyanc ı.instrumental instrumental music instrumentalist insubordinate insubordination insubstantial insufferable insufficient insufficiently insular insulate insulation insulator insulin insult insult insuperable insurance insurance broker insurance company insurance policy insurance premium insure insurgent insurmountable insurrection int intact intake intake valve intangible integer integral integral calculus integral equation integrate integration integrity intellect intellectual intellectualism intelligence intelligence bureau intelligence quotient intelligence service intelligence test intelligent s. (yemek) yeme. bilgi. izolasyon. sigorta primi. interior. s. müz. tamamlamak. parçalardan oluşan. sigorta olmak. ış. etkili.

birbirine aç ılan odalar. arabulucu. f. birbirine geçmek. 1. birbirine ştirmek: He interlaced writings with geçirmek. 2. ilgilendirmek. s. anlam. çatışma. kastetmek. ilginç. 1. in -e kar ışmak. 1. 2. i. amaç. keskinlik. 2. aralık. ara. s. biyol. i. 1. faiz. i. keskin. araya girme. 2. 2. 1. 1. --ring) gömmek. 2. yolunu kesip durdurmak. 1. 3. kas ıtlHe z. 3. arac ı. z. 1. aşırı. menetmek. 1. bile yapılan. yoğun bakım. cinsel ilişki. i. interaksiyon. pay. birbirini etkilemek. birbirini etkileme. Gelmek niyetinde de ğil. anlaşılır. mahsus. i. sert. yasaklamak. s. k ıtalararası. şiddetli. -e burnunu sokmak. ği o değil. fırtınalı. i. i. 2. hücreleraras ı. ç ıkar. . s. arada (söz) söylemek. birbirine ba ğlamak. 2. 5. sert. with -i engellemek. yo ğunluk. i. şiddetlendirmek. i. birbirine kenetlemek.. enteresan. birbirine bağhis lanmak. f. f. 2. maksat. with ile ışkar mak. f. 1. merak. f. i. niyetlenmek. yasak. niyetinde olmak. yolunu kesip yakalamak. They intensified their search for storm is intensifying. 1. şiddetlenmek. hararetli. kasti. ı.. i. kim. in -e ilgi. f. geçici. s. 1. 1. amaç. 3. interkoneksiyon. radyo parazit. s. 2. kazanç. birbiriyle de ğiştirilebilir. taşkın. 1. i. i. f. iç. 2. ünlem. f. i. birbirine dolamak. s. hisse. birbirine ba ğlı olan. tıb. yoğunlaştırmak. fasıla. niyet. müdahale. değiş tokuş etme. yoğun bir şekilde. 2. i. arayüzey. 1. karşılıklı dayanışma. s. 2. gergin. başkasının işine karışmak. kasten. s. şiddetli (söz). şiddetle. f. araya girmek. birbirine 3. i. şiddetli. elek. 3. ciddikararl olan ı (kimse). 4. şiddet. ilişki. birbirine dolanmak. yoğunlaşmak: The ırt ına şiddetleniyor. has no intention of bile coming. f. -e yer yer serpi ğlamak. 2. (--red. birbirine f. bawith kenetlenmek. engel. s. isteyerek. çat ışma. yoğun bakım servisi. kâr. f. arabirim. 1. fiz. 1. -e müdahale etmek. arada söyleme. isteyerek yapılan. değiştirmek. görü şme. maksat: His intention is to help you. 2. 2. merak ını uyandırmak. 3. yoğun. f. bile bile. etkile şim. birbirine ba ğlı olma. içerideki. iç yerler. 4. etkileşim. arac ılık. F 2. konuşma. dahil. defnetmek. değiştirme. bilg. i. olmak: I Demek istedikuvvetli. maksatl ı. içmimar. s. bozuk (hava). tıb. 2. 1.intelligible intemperate intend intense intensely intensify intensity intensive intensive care intensive care unit intent intention intentional intentionally inter interact interaction intercede intercellular intercept intercession intercessor interchange interchangeable interconnect interconnecting rooms interconnection intercontinental intercourse interdependence interdependent interdict interdict interest interesting interface interfere interference interim interior interior decoration interior decorator interject interjection interlace interlock interlope s. demek istemek: That´s not what she intended to say. gözelerarası. değiş tokuş etmek. niyet. Amac ı size yardım etmek. iç k ısım. iç. s. içmimarlık. f. f. arac ılık etmek. dahili.

s. i. s. antrakt. . 1.. araya bir şey sokma. yorumlamak. 2. kesikli ak ım. haftaym. içilir (ilaç).. hayal gücünü şeye) başka bir anlam yüklemeye kalkmamak. sorguya çekme. 2. ara dönem. iki şey ına ıba ka bir şey sokmak. ıklı. 1. 1. iç organlar. milletlerarası. tercüman. iç yak ımlı motor. ara oyunu. f. birbirinin içine geçmek. soru zamiri. kullanarak (bir ıklama.interloper interlude intermarriage intermediary intermediate interment intermezzo interminable intermission intermittent intermittent current intermittent fever intermittently intern intern internal internal affairs internal combustion engine internal inflection internal medicine internal migration internal organs internal revenue internal structure international international law international law internationalism internationalist interpenetrate interplay interpolate interpolation interpose interpret interpret s. tıb. yarıda kesmek. 2.. s. 2. f. basketbol ara. 1. kesik kesik. 2. 1. dahili. 2. devlet geliri. içişleri. f. 2. arac ılık eden. dahiliye. i. eklenmi ş eyin aras ı na koymak. gözalt ına almak. içbükün. 3. 3. bitmez tükenmez. arabulucu. yakın akrabalar arasında evlenme. soru sormak. s. strictly interpretation interpreter interracial interrelated interrelation interrogate interrogation interrogative interrogative pronoun interrogator interrupt i. yazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek. 1. aracı. enterne etmek.t. içten. i. 1. 2. uluslararas ı. i. voleybol. tercüme etmek. başkasının işine burnunu sokan kimse. tıb. aradaki. soru zamiri. defnetme. içgöç. sonsuz. intermezzo. futbol ara. kesik kesik. bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak. enternasyonalizm. s. soru ifade eden. i. 1. (birinin) sözünü kesmek. 1. i. enternasyonal. 2. 2. konser ara. i. i. araya girmek. tiy. ırklararası. s. i. soru soran kimse. iç. eklenti. elek. sorgu yarg ıcı. (bir gemiyi bir limanda) hapsetmek. intern. müz. f. dilb. 2. çeşitli aileler/milletler arasında evlenme. sin. tiy. 1. metne i. i. birbiriyle ilgili. çevirmenlik yapmak. sorguya çekmek. uluslararas ı hukuk. aç i. f. 2. 1. karşılıklı etkileme. 1. 3. staj yapan t ıp öğrencisi. yaz ş sözcük/cümle. yorum. z. belirli aralıklarla gelen ateş. f. engellemek. arada bulunan. uluslararas ıcılık. uluslararas ıcı. s. yorumcu. s. soru sözcü ğü. 3. orta. iç yap ı. aral mola. staj yapan kimse. sin. i. sorulu. i.. s. i. nüfuz etmek. 4. i. soru sorma. enternasyonalist. 1. iki f. konser ara. tiy. 1. çevirmen. 2.. 1. 1. aras ya şsözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirme. 3. (ölüyü) gömme. aralıklı olarak. 3. tamamen içine geçmek. 2. uluslararas ı hukuk. 2. i. çevirmek. antrakt. ortadaki. mat. 2. karşılıklı ilişki. iç bünye.

i. 1. s. dayan ılmaz. f. yıldırmak. s. karıştırmak. entrika çevirmek. tonötüm. 2. damariçi. çok yak ın (arkadaş). i. geom. sindirme. içtenlikle. O uzak bir akraba. 2. intrinsic. s. i. 1. 3. birbirine geçmek. -ye. üstelik. dalavere çevirmek. A.D. çekilmez. girift. s. i. dilb. bak. üstü kapalbetween z. i. geçişsiz. titremleme. 2. i. anat. f. gözünü korkutmak. kavşak. s. geçişsiz fiil. -e dolamak. mest etmek.wove. inatç ı. s.interruption intersect intersection intersperse interspersion interstate intertwine interuniversity interval intervene intervention interview interweave intestinal intestine intimacy intimate intimate intimately intimation intimidate intimidation into into the bargain intolerable intolerance intolerant intonation intoxicant intoxicate intoxication intractable intramuscular intransigence intransigent intransitive intransitive verb intrauterine device intravenous intrepid intricate intrigue intrigue intrinsic intrinsical intrinsically introduce i. özünde. mest olma. birbirine sar ılmak. tıb. 2. sarhoş edici. 1. f. i. esas.B. kolay kontrol edilemeyen. f. entonasyon. üniversiteleraras ı. in -e kar ışmak. samimi.ter. müz. in. 1. 1. 2. aralık. 2. tıb. i. i. to ile tan ıştırmak: She introduced him to her mother. of -e kar şı hoşgörüsüz. yılmaz. 2. 1. 2.. kesinti. -e. 1. 1. ikiye bölmek. entrika. 2. kesilme. arakesit. 2. 1. zehirlemek. f. üstüknow kapalhim f. tonlanma. s. s. s. z. katetmek.B. s. Onu annesiyle tanıştırdı. 1.. 3. i. f.. çok yak ından: He´s a distant relative. içeri. f. sindirmek. bağırsaklara ait. 1. kesişmek. sıkı: There is an intimate şk ve nefret arasında çok yakın bir relationship love and hate. s. gözdağı verme. 2.. yıldırma. kesmek. i. uzlaşmaz. 2. ara. to -i tanıtmak: This book introduces preschool children to . serpiştirme. eyaletleraras ı. çıtlatmak. beraber dokumak.ter. asıl. eyaletler arasından geçen otoyol. ilgisini çekmek. ile görüşme/mülakat yapmak. A. ses tonunun yükselip alçalma şekli. birbirine kar ıştırmak. sarho şluk. aslında. with -e sarmak.ven) 1. süre. f. görü şme. f. mülakat. i. hile. 3. A ı söylemek. 2. i. girişik. samimilik. ima. 1. gözünü korkutma. araya girmek. 2.D. 3. kasiçi. sarho ş etmek. edat içine. 2. gizlice sevi şmek. 2. samimiyet. 1. şaşırtmak. cesur. kendisini yak ından ı söyleme. uzlaşması olanaksız. spiral. 3. gözdağı vermek. çapraşık. ba ğırsak. imlemek. tıb. nesnesiz (fiil).wo. 2. karışma. çok yakın. hoşgörüsüzlük. ile(in. müz. korkusuz. samimiyetle. uzlaşmazlık. ara. kesişme. arac ılık. sarhoş eden madde. gizli a şk maceras s. s. merak ını uyandırmak. ima etmek. yola getirilemeyen. i. 1. s. kendine özgü. iki ses arasındaki perde farkı. enterval. i. i.. I don´t intimately. röportaj. s. zehirlenme. serkeş. röportaj yapmak. 1. 2. 1. 1. s. caba. karışık. ı. aras ına serpmek. f.

icat.. icat eden. 1. i. the soru i. against -i şiddetle eleştirmek. 2.. mat. takdim. 2. başlangıç ile ilgili. değişmeyen. 3. 1. 3. tırnaklar. sezgiyle anla şılan/öğrenilen. envanter.. f. 1. ara ştırıcı. müz. 1. i. giren kimse. 2. içgözlemsel. 2. zorla giren. i. müz. 1. önsöz. fels. ağır hakaret. küfür. izinsiz ve davetsiz giren. i. i. her zaman. 2. yaratıcı. istila. 1. içe do ğma. s. tersine dönmü ş şey. 2. in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak. f. tersyüz etmek. istenilmeyen bir yere izinsiz ve davetsiz i. 1. sezi.introduction introductory introspection introspectionism introspectionist introspectionistic introspective introvert intrude intruder intrusion intrusive intuition intuitionism intuitionist intuitionistic intuitive intuitive knowledge intuitively inundate invade invader invalid invalid invalidate invaluable invariable invariably invasion invective inveigh invent invention inventive inventor inventory inverse inversion invert invertebrate inverted inverted commas inverted commas invest investigate investigation investigator i. s. s. 2. 1. çok de ğerli. garketmek. yaratmak. araştırma. f. 1. içebak ışçı. 2. i. s. içedönük kimse. cinayet hakk şturma. s. f. geçersiz. sel basmak. tanıtıcı. dedektif.. s. f. 3. i. tırnak işaretleri. geçersizle ştirmek. aynı şekilde. 2. 1. sezgici. zorla girme. 1. hükümsüz. s. sakat. sezgici. ters dönme. zorla içeriye sokmak. fels. ters çevirme. 4. f. 2. 2. tersine çevrilmiş. i. s. 3. değişmeyerek. omurgasız hayvan. 1. i. tersine çalış. i. with (sorumluluk. dilb. zorla girmek. . ters. hükümsüz kılmak. s. giriş. i. hakk ında ı nda tahkikat yapıyordu. s. investigating murder. içgözlem. aksi. 2. in -e (para) yat ırmak. İng. sövüp sayma. zorlagirmek. with (bir makama) getirmek. i. tersine çevirmek. istilac ı. hasta. İng. sezgiyle. tersyüz edilmiş. sabit kalan. ters sonuç. istila etmek. fels. 1. başlangıç. 2. su basmak. 4. izinsiz ve davetsiz girme. tahkikat. sezgiyle edinilen bilgi. 1. 1. 1. 1. z. sezgicilik. içebak ışçılık. z. buluş. değişmez. uydurmak. i. s. -i paylamak. müz. sezgi. 2. sald ırı. deftere kayıtlı eşya. enversiyon. s.. sezgisel. tahkikat/soru şturma yapmak: The detective was yetki f. 2. 2. 2. davetsiz misafir.. s ırasını değiştirmek. hücum etmek. dilb. akın. 1. inceleme.. Dedektif 2. tanıştırma. i. yatalak. 3. f. s. tırnak işaretleri. tanıtım.. icat etmek. sırası değiştirilmiş. paha biçilmez. i. s. altüst olma. sald ırmak. f. s. 2. omurgas ız. içebak ışçı. içebak ış. demirbaş. yarat ıcı. i. i. i. 1. s.

1. cazip.´ni) verme. sinirlendirmek. 1.. -ek. 2. f. s. karış ma. 2. iyotlanm ış. bıktırmak. çabuk kestirilemez. iyotlu. mal. z. 1.. iyotlamak. i. f. iç k ısım.b. s. i. 1. bak. i. 1. 3. 1. yatırımcı. k ızgınlık. canını sıkmak. envestisman. dili aşk Don´t ilişkisi. invisibility. 1. i. bak. birini en içeriye davet etmek. iyotlu. 3. Iris. gayet i. hiddet. zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmu ş. çekici. yerleşmiş. iyon. 3. can s ıkıcı. s. 4. bot. ionize. gayriiradi. k ıskandırıcı. ilişki.. rica etmek: exhibit. 1. iodized. ça ğırmak: He invited only his close friends to the arkada şlarını davet etti. davetkâr.. s. İng. usandırmak. gayriihtiyari. s. Onda zerre kadar gerçeklik yok. kökle şmiş. ionization. f. (sorumluluk. s. iyonyuvarı. huysuz. i. müzmin. 1.. bak. görülmez. iyonlanma. içe doğru. 2. istemeyerek ışı . ho ş. ruhsal. istençsiz. f. gözle seçilemez. yatırım. hiddetli. lan. zerre. içeriye do ğru. canland ırmak. 2. bak. istemek: Expertise involves practice.. -e bula ştırmak. f. haksız. i.´ni) istemek. düşkün. davetiye. iyonlaşma. bozulmam ış. s. 1. iyonik. fikir veya ruhun derinliğine doğru. s. İng. iç. f. İng. süsen. s.. 1. s.. sinirli. İng. iodize. iyonlaşmak.. 2. iodization. 2. ğlam: His position in the fethedilemez. davet. çabuk öfkelenen. 3. Sergiye sadece yak ın birini buyur etmek. in inviting invoice invoke involuntary involve involvement invulnerable inward inward inwards iodic iodine iodisation iodise iodised iodization iodize iodized ion ionic ionisation ionise ionization ionize ionosphere iota irascible irate ire iridescent iris irk irksome i. ıştırmak. iris. koruma v. faturas ını çıkarmak. ele geçirilmez (yer). iraded f. bozulamaz. 3. 2. i. i.. içeride bulunan. bak. iris. nebze: There´s not an iota of truth in it. tiryaki. öfke. 2. başvurmak: yap He ıinvoked his diplomatic immunity. İng. bak. i. (Allaha) yakarmak. i. s. resmi hesaplarda i. tiksindirici. yanardöner.involve me in your i. f. ruhb. gözükmeyen. öfkeli. s. güçlendirmek. bak. 1. 1. iyotlama. yenilmez. çiğnenmemiş. s. görünmezlik. inward 2.. 2. bula şma. manevi. z. usandırıcı. 2. bıktırıcı. ça ğrı.investment investor inveterate invidious invigorate invincible inviolable inviolate invisibility invisible invisibleness invitation invite invite s. (ruh) çağırmak. 2.o.. dokunulmaz. 1. istemsiz. f.b. f. (yard ım. i. s. iyot. i. sa s. yetki v. gerektirmek. . çi ğnenemez. 2. s. s. sokmak: 2. anat. 1. 1. görünmez. k ızgın. 2. s. i. fatura. -e kar 2. yalvarmak. davet etmek. Ustal ık pratik ister. iyonlaştırmak. i. inilgi. 2.

s. 2. i. yap dökümhane. geri alınamaz. s. (bir şeye ait) demir kısımlar. tıb. demir. 1. i. s. mantıksızca. paraya çevrilemez. s. s. ak ılsız. 1. k ızgınlık. sinirlendirici şey. düzensiz. çürütülemez. akıldışı. s. s. lavaj. i. değiştirilemez. 2. sorumsuz. onarılamaz. ironi. to ile ilgisi olmayan. uzlaşmaz kimse. 1. 1. demir gibi. 2.. s. ba . demirler. i. bastırılamayan. (topra ğı) sulamak. yıkama. tahri ş edici. düz olmayan. karars ız. saygısızlık. 2. kuraldışı.´ni) gidermek. kurtulamaz. 1. bedeli ödenerek kurtar ılamaz.iron iron foundry iron gray iron out ironic ironical ironing ironing board ironmonger ironwork ironworks irony irony of fate irrational irrationalism irrationally irreconcilable irrecoverable irredeemable irrefutable irregular irrelevant irremediable irreparable irreplaceable irrepressible irreproachable irresistible irresolute irresolvable irrespective irresponsibility irresponsible irretrievable irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritate irritating irritation is island i. 1. demir. uyuşmayan fikirler. 3. s. çözülemez. yeri doldurulamaz. istihza. kusursuz. 1. tahri ş etmek. sorun v. irrasyonel. 2. ütüleme: Have you done the ironing? Çama şırları ütüledin mi? 2. 3. çabuk k ızan. 2. 1. ütü tahtas ı/masas i. s. 2. s. demirden ılmış. frenlenemeyen. i. bir daha ele geçmez. i. s. demirk ırı. insana alay gibi gelen bir tesadüf. 2. irrasyonalizm. 1. aleyhinde söylenecek bir şey olmayan. f. i. ters çevrilemez. ironik. 4. 3. 1. inceden inceye alay eden. (pürüz. karşı konulmaz. 3. ütüleyerek (buru şuklukları) gidermek. of -e bakmaks ızın. Çok ütü işi var. usd ışıcılık. bak. geri alınamaz. sorumsuzluk. tedavisi olanaks ız. değişmez. bak. i. s. kaşındırma. 1. (topra ğı) sulama. 1. su götürmez. tahriş. sinirli. 2. 2. kurals ız. 2. İng. usdışı. tahri ş edici. 2. s. s. konu d ışı s.b. s. düzeltilemez. sinirlendirmek. çok çekici. sinirlendirici. şıbozuk (asker). çaresiz. mütereddit. geri al ınamaz. s. lavaj yapmak. 5. i. 1. 2. yıkamak. 2. 4. kusur bulunamaz. 2. s. s. tamir olunamaz. 1. dayanılmaz. aksi iddia edilemez. tahriş edici şey. de ğiştirilemez. s. 2. 1. sinirlendirici. ironic.. uzlaştırılamaz. s. çarpık. 1. ütülenecek çama şı ı. kim. s. mantıksız. 1. be. telafi edilemez. ütülemek. i. usulsüz. ada. . dilb. nalbur. tıb. 2. ikircimli. fiz. kaderin cilvesi. 1.rlar: She´s got a lot of ironing to do. tersinmez. 2. s. onulmaz. ütü. 1. f. 2. f. i. önüne geçilemeyen. i. alayl ı. çaresiz. 3. yolsuz. gemlenmez. çaresiz. 1. s. fels. s. demirhane.. öfke. çoğ. 2. maden uçlu golf sopas ı. saygısız. s.. zaptolunmaz. demirhane. 1. barıştırılamaz. z.

sarmaşık. i. ço ğ. 3. adet. çakal. ayırma. onu.konu iğneşyoluyla ilaç. i. 3. it will. kendisi. s. f. Canis aureus. 9. kıstak. lan. i.tenhal choleraık. boşalma. basım. i. i. yalnay 4.rakma. kaşıntısı olan. it is. gemici. etme. s. 1. fildişi. kaşınmak. tek. parça. köylü. 2. ada. saplama. 7. zam.. 3. s. kaşıntı. s.ırmak. sorun. italik harflerle basmak. 4. seyyar. 1. is not. nüsha. mahsur kalan. erkek e şek. i.islander isle islet isn`t isobar isolate isolated isolation isomer isomeric isomerism isomorph isomorphic isomorphism isosceles isosceles triangle isotherm isotope issue issue of shares isthmus it it`d it`ll it`s italic italicise italicize itch itch mite itchy item itemise itemize itinerant itinerary its itself ivory ivory tower ivy J. it had. hedera. izobar. itmek.. bak. yolcu rehberi. i. mak.. 1. 1. oğzool. J. 5. duvarsarma şığı. İng. saplamak. hesapta tek rakam. k ıs. 2. ayrıntılarıyla yazmak. elek. coğr. ikizkenar üçgen. it has.. 2. izotop. i. dolaşan. 4. ayırmak. i. 1. itemize. f. kalem. konu. of1. i. i. bacak. ağaçsarmaşığı. . gezgin. 6.. i. izomorfizm. kaşınan. gezginci. 2. 2.. 3. f. kriko. izoterm. k ıs. o. kald ırıcı.. bocurgat. --bing) 1. yolculukla ilgili. bot. ona.verilen anlaşılmayacak şekilde konuşmak. f. tek başına kalmış.. adac ık. italik. j jab jabber jack jackal jackass i. s. madde. tenha. kim. 8. boşalma yeri. 2. 1. haber. izomer. kim. kaşınma. s. e şbiçimli. 1. İng. eşek herif. 2. 2. 4. i. teni dalayan (kumaş/giysi). ı rma. yayım. kaşıma isteği duymak. 2. hisse senedi i. kim. 6. marsıvan eşeği. seyahat program ı. gazet. i. f. f. 3. 2. yaln ız bırakmak. istek. isk. priz. uyuzböceği. 7. 2. 1. 1. İng. 2. 2. i. dürtme. yaln ız bıı. onun (it´in iyelik hali). 1. 2. i. adam. k ıs. e şbiçimlilik. fildişi kule. 1. sonuç. 2. (bazı oyunlarda) top. çıkış. çabuk çabuk i. berzah. zam. f. 3. fildişi rengi. vale. dağıtım. ahmak adam. f. bak. i. ikizkenar. 1. sayıihrac ı. 3. argo para. 2. i. 8. (--bed. ay i. izole etme. yayımlama. italicize. e şbasınç. netice. tecrit i. 4. yola ait. adalı. 3.. 5. seyyar kimse. kendi. . izomerizm.. k. 1. 2. f ıkra. mahsur ırakmak. gen. arzu. izole etmek. i. (oyunlarda) ebe. dürtmek. k ıs. 1. izomorf. 4. tek tük: isolated instances s. oto. geom. dili iğne. mesele. insan ı kaşındıran. izomerik. zam. italik. tecrit etmek. s. i. İngiliz alfabesinin onuncu harfi. yerde ş. 1. f. e şsıcak. yol. izomorfik. b ız. tek tükızl kolera vakalar yaln ık. 9. it would. e şbiçim.

silindir ceketi. 2. 2. yenidünya. 2.. 1. 2. f. hapishane. argo. 2. yeniçeri. i. i. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. diş. h ıncahınç dolu. 1. frene kuvvetle bas ıvermek. mahpus. argo cümbü ş. i. gırgır. hıncahınç doldurmak. Acer palmatum. zangırdamak. f. i. 4. bot. ortada biriken para.nese) Japon. elinden her iş gelen kimse. bot. Japonya. i. Chaenomeles lagenaria. trabzonhurmas ı. kapıcı. şömiz. 1. dili 1. viraj.. mahpushane. i. reçel. (--red. bazool. ahenksiz ses ç ıkarmak. jagar. Jamaikalı.. cücekarga. 1. odacı. bitkin. i. mak. kriptomerya. t ıkmak. s. Jamaika.. i. (vaktiyle hapis yatm ış) sabıkalı. Cryptomeria japonica. firar. f. bot. i. maltaeriği. ocak ayı. hapishaneden kaçma. küçükkarga. jaguar. f. Jap. Prunus salicina. i. düldül. i. s. s. ceket. (with) (-e) ters düşmek. ahenksiz ses. Corvus monedula. 2. b ıkkın.. i. Jamaika´ya özgü. zorba. dişli. Hepimizi o küçük i. bot. (ile) çatışmak. janissary. yafa portakalı. düldül. yeşim.knives (cäk´nayvz) i. eğlenti. --ming) 1. --ging) diş diş etmek. i. çok yorgun. yaşlı ve işe yaramaz at. japonayvas ı. hapse atmak. k ıs. zangırdatmak. i. çekişmek.. Japon. 2. mahpushane. isteksiz. gürültü. i. Diospyros kaki. hapishane. i. i. hapsetmek. k. bot. sıkıştırmak. 3. çentmek. i. i. bak. 3. sivri uç. çoğ. Japan. 1.jackboot jackdaw jacket jackknife jack-of-all-trades jackpot jade jade jaded Jaffa Jaffa orange jag jagged jaguar jail jailbird jailbreak jailer jailhouse jaloppy jalopy jam jam jam on the brakes jam session jam session Jamaica Jamaican jamb jamboree jam-packed Jan jangle janissary janitor janizary January Jap Japan Japanese Japanese cedar Japanese maple Japanese persimmon Japanese plum Japanese quince japonica jar i.a. yafa. kaba kuvvet kullanan kimse. kapı veya pencerenin dik yanı veya kenar pervazı. tıklım tıklım. 1. 2. i. jack. 1. 2. Chaenomeles lagenaria. 1. i. 2. f. s. pot. jalopy. s. kaba kuvvetle şkasın ı boyun eğmeye zorlamak. kavga etmek. argo külüstür otomobil. büyük çak ı. japonayvas ı. i. Jamaikalı.. on parmağında on marifet olan kimse. f. 2. japonakçaa ğacı. January. i. dopdolu. bot. (çoğ. Jamaika. k ıs. çok yormak. kulak t ırmalayıcı bir ses çıkarmak. i. sivri uçlu. 1. kaba kuvvet. 2. çentikli. keskin dönü ş. kaba kuvvete dayanan. --ring) 1. f. gardiyan. Japonca. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. i. marmelat. Japanese. isk.. (--ged. hafifme şrep kadın. yafa portakalı. 2. i. (--med. s. bak. yafa. i. Japonca. i. mahkûm. on/upon . tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. 1.

özel dil. pulover. jello. oturak. Cava. 2. s. i. (meyve tad ında. bak. 1. dili (yaya) yaya geçidi olmayan bir yerde kar şıdan karşıya geçmek. anla şılmaz dil. 2. dili biçimlenmek. çölfaresi. salak. İng.. ğ 2. gezinti. gezmek. 2. dili kararsız kimse. zool.. düşmanca.. 2.bir şeker. Cava. mastürbasyon yapmak. çene çalmak. ağız. i. büzülme. i. i. kıskançlık. sar ılı. s. argo canland ırmak. kıskançlık dolu. i. çene. tıb. 2. laflama. 3. kaygısız. ştirmek. olas i. s. k ıskançlıkla. 1. nazik durum.jar jargon jasmine jaundice jaundiced jaunt jauntily jaunty Java Javan Javanese javelin javelin throw jaw jawbone jawbreaker jay jaywalk jaywalker jazz jazz band jazz up jealous jealously jealousy jean jeep jeer jell jello jelly jellybean jellyfish jeopardise jeopardize jeopardy jerboa jerk jerk jerk off jerk out jerkily jerky jerry jerry-built jersey Jerusalem i. jeopardize. peltele i. 3. kestanekargas ı. bak. meslek argosu. 2. i. şık.. Cavaca. k ıskanç. 1. 2. sarsıla argo otuz bir çekmek. . silkme.a. caddeyi trafik kurallar i. ı. İng. gösterişli. çok sert akide şekeri. çenekemi i. peltele şmek. i. dili 1. Cava´ya özgü. (reçel veya marmelada benzeyen) jöle. f.. yasemin. fırlatmak.. 1.. anat. Dipus. 4. Jasminum. silkip atmak. içi jöleli fasulye biçiminde i. i. argo 1.. 2. 2. şen. önyarg f. 2. tehlikeye sokmak. i. k. alakarga. çölsıçanı. s.. i. dili lazımlık. z. İng. silkinme. argo tehditle baskı yapmak. cin. şiddetli ve ani çekiş. zool. Javanese. tehlike. i. cip. 2. k. Cavalı. ılık olmuş. (çoğ. söylenişi zor sözcük. f. s. f. 2. z.. fütursuzca. i. z.pis/a birdenbire ve şiddetle çekmek. argo aptal. f. i. 2. 1. ına ıuymadan karşı dan kar şıya geçmek. cin kuma ş. --s i. Kudüs. 3. hoşnutsuz. cirit. yarg ılanan sanığın cezaya çarpılma ılığı. bak. denizanas ı. pelteye benzeyen) jöle. k. kesik kesik ve h ızlı söylemek. spazmodik. jarse. 1. alaylı ğır ış/kahkaha. kavanoz. (at) ba ğırarak/kahkahalar atarak (ile) alay etmek. 3. cirit atma. i. 1. cazbant. i. i. kazak. kötü malzemeyle yap ılmış. k. Jav. i. süveter. 1. 2. önyarg s. Garrulus glandarius. karamsar. sars ıntılarla. 1. hareketlendirmek. i. 1. 3. (yaya) trafik kurallar na uymadan geçen kimse. hoşnutsuzluk. sars ıntılı. k ıskançlık. İng. 1. sarsıla gitmek. 3. şağılık herif. medüz. caz. ço ğ. laflamak.. neşeli. blucin. i. f. tehlikeye atmak. peltele şmek. düşmanlık. 2. Cavalı.. abaza çekmek. k. s. s.. burkulma.nese) Cavalı.. 4. i. 1. d ırlanmak. f.. 1. sarılık. sarsarak. k. argo çene çalma. donmak. 1. ba f. bot. dili f. 1. cin pantolon. c ırboğa. f. huk. i. kaygısızca. i. i. 2. karamsarlık. belirginleşmek. Cavaca. cirit. i.

(--ted. f. değerli şey. 1.... (tekerleme gibi) kısa şiir. f. dalgak ıran. bak. i. 1. i.Jerusalem artichoke Jerusalem artichoke jessamine jest jester Jesus Jesus! jet jet jet lag jet plane jet propulsion jet setter jet-black jet-propelled jettison jetton jetty Jew jewel jeweled jeweler jewelled jeweller jewellery jewelry jewelry store Jewish jib jibe jiff jiffy jiggered jiggery-pokery jiggle jigsaw jigsaw puzzle jihad jilt jimmy jimsonweed jingle jinks jinni jinx jitters jittery yerelmas ı. kuyumcu. i. s. bot. jasmine. f. with k. bumba ile seren veya yelkeni rüzgâr yönünde giderken kavanço ş mak.b. düzensizli jet. tepkili (uçak). yerelmas ı. 1. çıngırtı. ğ tepkili çalıştırma. Yahudi. i. jeweler. motorlu kesilmiş parçaları birleştirerek oynanan resim-bilmece. den. k. 2. 1. jetli sürüş.. ile uyu i. 2. 2. i.. (hırsızların kullandığı) ufak levye. simsiyah. k. kuyumcu dükkân ı. s. f ışkırtmak. hareketli. İng. (at) (-e) karşı gelmek. jiffy. (bir f. cep saatinin içindeki taş. maskara. (--ed/--led. şaka etmek.. i. 3. şla/ta şlarla süslü. jetle yolculuk yapmak. mücevherat. jet uçağı. şıkırdatmak.. enerjik. --ting) 1. titreme. jet gibi h ızlı. simsiyah. hafif ı. Musevi. bak. Yahudi.arkı.. çıngırdatmak. mücevherci. şıkırtı. argo u ğursuz şey/kimse. jet. bak. 2. i. --ing/--ling) değerli taşlarla süslemek. ünlem Allah Allah! s.. 2. i. f. 2. s. yorgunluk v. --bing) İng. i. f. s. değerli taş. tekerlemeli ş i. latife. den. dili the a şırı sinirlilik. şıngırtı. f.. fışkırmak. jeweled. s. hile. (--bed. kimse/ taf. etmek. tatula. i. s. i. 3. uğursuzluk. lahza. uğursuzluk getirmek. sallant i.. cihat. 1. f. şeytanelması. ırgalanmak. i. İsa. i. mücevher.. dili katakulli. cevher. dingildemek. Hz. oyun. (tehlike an ında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak. (sevgilisini) terketmek. 2. oyma testeresi.. f. fıyolculu skıye.. i. dili an. 1. i. değerli i. i. 3. i. sallamak. şaka.. k. İng. i. flok yelkeni. (hırsızların kullandığı) ufak levye ile açmak. Musevi. fışkırma. ğundan sonra) zaman farkından doğan uyku 2. şaka söylemek. tepkili uçak. i. i. bak. s. şıngırdatmak. k. i. . s. i. dili çok sinirli. sevgilisini terkeden k ız. (uzun bir uçak i. jeton. bak. 3. mendirek. cin.. salınmak. itiraz şeyi yapmaktan) çekinmek. latife etmek. alay. i. soytarı. İng. dili -e uymak. mücevher.. f. İng. 1. jewelry. (bir şey hakkında) tereddüde etmek. kapkara. jet sosyeteden bir kimse. i. kâgir iskele.

yeregood! sevimli bir Bu hava vermek. tatlı sözlerle birini (bir şeye) ikna etmek.. z. 1.o.jiujitsu job job work jobber jobless jockey jockey jockey for position jockstrap jocular jocularity jocularly jog jog s. 2. 3. i. İng. götürü iş. 1. i. along jolly s. bulu şmak. çarp savaşa girişmek. kiriş. birlikte. bot. joker. lokanta. zerrin. do doğ ğramac ramacı ıl. 2.. 2. güzel. 2. dili hoş.´ne) lamak. asker yazılmak. ortakla şa. s. (--ged. 1. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: He´ll jolly well have to. itmek. dalavere ile kand ırmak. ıntı. iş i. ğum. k. f. i. kat birden dürtme.. bağ ış maya ba şğ lamak. latife.için 2. i. hafifçe sarsılmak/sallanmak. 6. isk. geçme ile tutturmak. 2. 3. 2. f. gece kulübü. şaka yapmak.ık. into jolly s. suspansuvar. müteselsil borçlular. müteselsil kefil. i. i. 2. üye yazılmak. 1. Yapmaktan şka çaresi yok. şmibo ş. şok. neşeli. -e 4. birçok yere üye olma meraklısı. Narcissus jonquilla. i. müşterek hesap. dili bitişmek. yavaş koşma.o. dü birle tic. dili ğı. birçok derne ğe/gruba üye olan kimse. toptan dağıtımcı.o. f. çal siz. sallama. marangoz. parça başına ış an işçi. şaka ederek. toptanc ı.´s memory jogging joggle join join battle join battle join hands join up joiner joinery joint joint joint account joint account joint creditors joint debtors joint heir joint owner joint surety jointed jointly joist joke joker jokingly jolly jolly a place up jolly s.bar. in -de yer almak. i. sarsmak. 3. dürtme. ng. şakacılık. s. (kulüp. yapmak. argo 2. birleşmek. k. anat. 1. cokey. birle ştirmek. şaka olarak. ba f. İng. dili 1. 1. şakacı kimse. 2. geçme. 1. z. ı. 6. iş. --ging) 1. biti şmi ş. f. eklemli. sars i. i. şen. putrel. s. birinin belleğini canlandırmak. eklem. ğüm. jogging. müteselsil alacaklılar. 1. i. 1. 4. mafsal. el ele tutu şmak. yava şça sallamak. 7. ek yeri. 1.. sars ılmak. mafsallı. argo afyon s. 2. z. toptan mal satan tüccar. mülkiyette/tasarrufta ortak.. f. şaka. İ i. z. i. marangozluk. yava ş koşmak. parti v. bak. s. 5. büyük et parças ı. i. bir yeri birini tatlı sözlerle teşvik etmek. görev. (bir yarışta) daha avantajlı bir yere geçmeye çalışmak. 2. mirasta ortak. mü şterek. bot. neşe verici. 5. şakacı. sarsmak. 1. şaka etmek. müşterek hesap. joint-stock company tic. k. i. ba lanmak. jujitsu. şaşkına çevirmek. dürtmek. vazife. ek. 1. 2. Ürdün. memuriyet. hafifçe sarsmak. kasap. out of jolly well jolt jonquil Jordan i. ne gerçekten: Thisbir is jolly İng. 3.b. şakayla. İng.o. anonim şirket. 2. şaka yollu. . k. nükte. ıntfulya. şoke etmek. jogging ş ko şma. sarsma. 2. tatlı sözlerle birini (bir şeyden) vazgeçirmek. şakalı. 1. sars ılmak. ortak. payda ş.. yava ırlatmak ipucu vererek) (bir şeyi hat i. baya ğı iyi! Jolly good! Çok baya şelendirmek.

1. i. bak. i. judocu. gazeteci. s. 1. günce. s. hâkim. hokkabazl tırı2. kodes. 2. alt çene. f. 3.men (cır´nimîn) i. itip kakmak. herhangi bir olayın ellinci yıldönümü. p haz ırlamak. itip kakma. i. 2. 3. i.. 1. kumanda kolu. i. . mantıklı. Musevi âlemi.. 2. hükmetmek. Justice of the Peace. i. sevinçli. el çabukluğu ile marifet yapmak. hile. co şkun. f.. Musevilik. jonglör. nebze: I won´t change a jotfiz. i. Ürdünlü. --ting) down yazmak. s. i. of it! Bir noktas ını bile değiştirmem! Don´t you miss a jot or a tittle! En i. testi. tahmin etmek. keyif. z. dergi. ne şe. i. yargılamak. jour. Yiddish. Yugoslavian. 1. k ıs. 1.. çal ıntı araba ile gezme. i. not etmek. s. i. s. jübile. k ıs. i. 2. joviality. 1. aldatmak için hesap defterlerini kar ış i. (--ted. 2. s. i. şaka etmek.. hukuki. tic. dili tak ılmak. i. 2. bak. i. otomobil gezintisi. Musevi dini. 2. i. coşku. gazete. 4. 3. ustabaşı. 1. s. f. i. sevinç. s. alay etmek. görünü3. sevinçli. 3. bak. bak. (kulplu) sürahi. k. dürtüklemek. f. 4.. hakemlik etmek. adli. i. hokkabazlık yapmak. Musevilik. günlük defter. evlilikte altın yıl. 1.. 1.. yevmiye defteri. ne şeli. judgment. hukuki. hakem. zerre. çene kemiği. 1. erguvana ğacı. uçakta manevra kolu.. hüküm. Ürdün. adliye. neşe. i. i. 2. 4. i. seyir defteri. jul. 2. neşeyle dolu. yarg ıç. sefer. hilekâr kimse. yarg ı. 1. günlük. Ürdün´e özgü. haz. neşeyle. s. i. bak. neşeli. Musevi olma. s. bilg. ak ıllıca. seyahat.ney.. vermek. yolculuk etmek. 2. sağgörülü. i. İng. yapmak. adli. aldatmak. ne şeli. şe hüküm dayanarak hükme varmak.Jordanian josh jostle jot joule journal journalism journalist journey journeyman jovial joviality jovialness jowl joy joyful joyfully joyous joyride joystick JP Jr jubilant jubilation jubilee Judaism Judas Judas tree Judeo-German Judeo-Spanish judge judge by externals judgement judgment Judgment Day judicial judiciary judicious judo judoist jug juggle juggle the books juggler Jugoslav Jugoslavia Jugoslavian i. sevindirici. s.. i. hokkabaz. 3. Yugoslav. judo. şenlik. erguvan. i. sevinçli. çoğ. yarg ılama ile ilgili. Ürdünlü. bak. 1. s. 2. i. yargıçlar. 3. argo hapishane. den. f. i. keyifli.. yol. bilirkişi. hile ık. yolculuk. karar. tedbirli. coşkulu sevinç. Cercis siliquastrum. i. bot. k ıyamet günü. f. Junior. şen. Yahudi İspanyolcası. Yugoslavia. itelemek. türel. i. gazetecilik. gezi.

i. süveter. pantolonlu ceket. ödü patlamak. hoplayıp zıplamak. para ile plak çalan otomatik pikap. çiğde. herkesin merak ği ayr ıntılarla dolu. kefalet altındayken duruşmaya gelmemek. July. İng. (tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek. dili ba k. her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak. 3. k. s. atlamak. 2. atlama. hünnap. k. fırlatmak. 4. rada bekleyenlerin önüne geçmek. zıplatmak. ba şlang ı. argo cereyan. şahdamarı. (fiyat) f ırlamak. Junior. yüreği ğz ınaya gelmek: I nearly out of my skin! Ödüm koptu!/Yüreğim a ğmurdan kaçıp jumped doluya tutulmak.. (fırsattan) hemen faydalanmaya bakmak. 2. 2. 5. başlanması gereken zamandan önce başlamak. kocaman. acele hüküm vermek. birine ç ıkışmak. -den atlamak. özlü. çok sevinmek. noktas şkalar ınııç n yeri/noktas yaptığı bir eyleme katılmak. düzensiz kar ışım. karışıklık. f. bot. (tren) hattan ç ıkmak. i şaret verilmeden başlamak. vaktinden evvel davranmak. sıçratmak. jump one´s bail jump out of jump out of one´s skin jump out of the frying pan into the fire jump over jump rope jump seat jump ship jump the gun jump the gun jump the queue jump the track jump the track jump to conclusions jump to one´s feet jump up and down jump/get on the bandwagon jump/skip bail jumper jumper jump-start jumpy Jun s. atlayan kimse. i. çocuklara giydirilen ın ş için) kazak. ayağa fırlamak. k.ış hakk ı yokken sıyapmak. 2. fırlama.o. straponten. 1. düzensizlik. k. 1. argo kuvvet. s. (bir yerden) (d ışarı) atlamak. 2. temmuz. aküsü bitmi ğ layarak (aküsü bitmi ş olan ı n motorunu) çal ış t ı rmak. 2. (teklifi/daveti) hemen kabul etmek. k ıs. üzerinden atlamak. trene atlamak. spor jiujitsu. birini terslemek.. dünyanın öbür ucu. aküsünden 3. Yugoslavic. 3. göbek atmak. özü/suyu olmayan. 2.o. 1.´s throat jump down s. zıplamak. 1. sulu. karmakarışık şey. 2. i. dili (kefaletle tahliye edilen san ık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek. çok büyük. jumping-off place 1. k. June. argo benzin. birini haşlamak. i. dili hayretle yerinden s ıçramak. ödü kopmak.. (kadba ş motorun ka bir motorun aküsüne tel f. delgi. 3. sebze/meyve/et suyu. dili 1. geçici olarak kullan ılan bağlantı teli. ip atlamak. bluz/kazak üzerine giyilen kolsuz elbise. s. s ıçramak. dili birini ha şlamak/azarlamak. özsu. 1. (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme. boyuna ait. elektrik. kuru. dili birini sert bir şekilde azarlamak. diken üstünde. k ıs. k. i. i. ırsever bir kurum yarar ına sat ılmak üzere biriktirilen lm dini/hay İ ng. 1. dili -in üstünden atlamak. enerji. 1.ış s. . ta) hatal ı çıkış (yar İ ng. 2.´s throat jump for joy jump on s. dini/hay ırsever bir kurum yarar ına yapılan kullan ılmış eşkullan ya satıışı . hoplayıp zıplamak. atlatmak.Jugoslavic jugular jugular vein juice juiceless juicy jujitsu jujube jukebox Jul July jumble jumble sale jumbo jump jump jump a train jump around jump at jump at a conclusion jump down s. sinirleri gergin. başlama ı. İng. pulover. dili herkesin merak etti ği (ayrıntılar). s ıçrama. basinirli. elek.o. k. i. 3. i. tulum. etti i. s. oto. (tren) raydan ç ıkmak. bak. birine sapartayı vermek.

sınıfları kapsayan ortaokul. seçici kurul. argo hurdas ı çıkmış araba.. bitişme. tıpatıp aynı. çok dikkatli sisteme göre bir düzenlenmi ş. . doğruluk. but just the same I would to see it for myself. 1. eskici. 2. i.y. hukuk. yla ayn ı ad ı taşı kimsenin adına eklenir. dili Bir just saniye! 1. Erendiz. çok düzenli şekilde: When you´re with them you muntazam tutuyor. 1. şans ıma. yerinde. yargılama hakkı. 2. yerindelik. buna ra ğmen.h. tapon mal. tam orada. 1. değil mi? tam benim 1. dili Haydi. yetki. i. justice justice of the peace justice of the peace sulh hâkimi. i. 2. 1. bitişme. 1. i. hemen hemen: We´re just about finished. 2. cang ıl. i. Dü -e ş inat: He´sYar doing this just to spite them. 2. haziran. Evini çok buradayd 1. 5. bir halde: She keeps her house just so. i. b. junk. 3.Hemen Fehmi themen ıpkı babas ına benziyor. 2.. birleşme. kıdemce aşağı. iki kişiden küçük olanı. yarg ıcılar kurulu. argo ke ş. huk. 2. hukukçu. spor küçük (Babas ı ınıf ö ğretim program ını uygulayan iki genç. kayaarmudu. 2. hükümet. adaletli. elek. makas. eroinman. 3. dili son anda. üniversitenin birinci ve ikinci syan senelik okul. 2. Çin yelkenlisi. sulh hâkimi. 3. buat. hurdalık. tam: just across from us tam kar şımızda. 8. Jüpiter. adalet.men (c^ngk´mîn) i. biraz önce: They were here just now. Just what the fuck do you mean? Ne demek istiyorsun be? i. 3. 1. çoğ. i. Dairenin durumu hakk ında bilgi tamlike o anda. kavşak. yiyecek. 1. 2. tıpk That´s just like Behzat. cengel. oynak yeri. atılacak eşyalar. i. hükümetin nüfuz dairesi. yaşça küçük. hurdas besin de ğeri az olan tadı güzel. yine de: She described the apartment´s condition. i. jüri. jüri. hurda deposu. isn´t it? O tam Behzat´ça bir şey. argo uyuşturucu maddeler. Tam ç ıkmak üzereydim. uyuşturucu. ast. hak. i. zaman. i. yine de. tam o s ırada. ve 9. i. Amelanchier canadensis. i. s. z. d.). şimdi. 1. belirli bir şekilde/bir 1. 2. aynı. yarg ı hakkı. i. ardıç. in time tam vaktinde. She´s ı: Fehmi looks just like his father. birleşme yeri. seçiciler kurulu. cunta.junction junction box juncture June June bug Juneberry jungle junior junior college junior high school juniper junk junk junk food junk heap junk mail junkie junkman junkyard junta Jupiter jurisdiction jurisprudence jurist juror jury just just Just a sec! just about just like just my luck just now just so just so just the same just the same just then just there Just think! just to spite Just try and catch me! just under the wire i. doğru. hurdacı. -mek üzere: I was just about to leave. 4.. Biraz önce ılar. haziranböce ği. 1. hukuk ilmi uzman ı. gökb. gene de. uyuşturucu bağımlısı. O arabanın ı çıkm ış. Onlara k. adil. i. jüri üyesi. That´s just what I´ve been looking for. 1. Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we´ll be in Tibet! ünsene! ın bu saatte Tibet´de olaca ğız! inat bunu yap ıyor. zool. bot. 2. k. dikiş yeri. 4. bitirdik. hukuk ilmi. reklam olarak gelen posta. Phyllopertha. 5. ucu ucuna. 3. ilkokul ile lise aras ındaki 7.. hakl ı. kutu. just at that spot tam o noktada. aralık. s. önemli an. hakl ılık. i. hurdalar: That car´s a piece of junk. yakala bakal ım! k. bağlantı.

2. 1. zeki. 2. bak. keskin. i. i. şiddetle. 2. Keşmir´e özgü. k Kaaba kale kaleidoscope Kampuchea Kampuchean kangaroo kaput karat karate Karelia Karelian karyokinesis Kashmir Kashmir´i Kashmir´ian Kazak Kazakh Kazakhstan Kazakstan keel keel over keelage keen keenly keenness keep keep i. Kamboçlu. i. elek. yanyana koymak.He 3. i. metnin ğ kenar ını hizalama. Kazak. muhliye. i. i. 6. dili dikkati çekmemeye çal ışmak. (kept) 1. keskin (göz/zekâ). f. yanyana bulunma/bulundurulma. -i keep a close watch on keep a journal keep a low profile keep a low profile keep a secret günlük tutmak. s. Kamboç. çocuksu. temize f. s. gözü aç ık. dili çok hevesli. gençliğe özgü. metnin ğ kenar ını hizalamak.. f. i. düşkünlük. Ke şmir. 7.It´ll keep you warm. Kampuçça. suçsuzluğunu kanıtlamak. Ke şmirli. ac ı. Kazakh. capacity. 4. yoğun. 2. 1. s. altın ayarı. s. jüt. himaye. Seni s ıcak tutar. s. göze batmamaya çalışmak. She keeps a diary.justification justify justly jut jute juvenile juvenile court juvenile delinquency juvenile delinquent juvenile delinquent juxtapose juxtaposition k K. karate. 2. i. Günlük keeps the books. argo mahvolmu ş. k i. i. haklı çıkarma/çıkma. Kampuçya. ı karmak. Kazakistan. 4. genç. sivri. 2. bak. k. İngiliz alfabesinin on birinci harfi.. dili göze çarpmamaya sır saklamak. i. Keşmirli. Kamboçyalı. 2. çıkmak. zool. i. Defter tutuyor. çocuk mahkemesi. 2. 1. şevkle. i. bilg. 1. çocuk suçlu. i. dili terbiyeli bir şekilde konuşmak: I´ll thank you to keep a civil tongue ın! in s your head! Terbiyeni tak ıkı bir gözetim altında tutmak. 1. adaletle. kaleydoskop. i. olgunlaşmamış. i. karina. (--ted. Keşmir. keep a civil tongue in one´s head k. 1. Kampuçya´ya özgü. --ting) 1. out ç ıkıntı yapmak.. çocuğun suç işlemesi. Karelyaca. gerekçe. adil bir f. matb.. tutmak:. çiçek dürbünü. i. 3.. i. akıllılık. Kazakça. uzanmak. sa hakl ı olarak. liman resmi. karalahana. 2. 3. çıkık olmak. 1. keskin. 1. 3. Kampuçya. sa haklı çıkarmak. sert. 2. haklı neden. k. Karelya. f. 2. 1. Kampuçyalı.. k. birbirine yak ın bulunma/bulundurma. çal ışmak. 3.. keskinlik. içkale. karat. alabora etmek. 3. . 2. ç şekilde. biyol. çocuk. Kampuçça. suçlu çocuk. merak. i. 1. şiddet. tutuyor. 1. Karelyalı. ıs. doğrulamak. 2. Kamboçya. 1. karyokinez.. alabora olmak. şiddetli. sivri olmamaya çalışmak. ı. 2. zekâ. s. Karelya´ya özgü. gemi omurgas ı. 2. s. birbirine yak ın koymak. ayar. Kâbe. kuvvetli.. Kazakhstan. yanyana koyma. Keşmirli. 8. i. 2. 3. geçim. 1. tutmak. i. Karelyaca. K. s. 2. birden devrilip dü şmek. i. i. z. 1. birbirine yak ın koyma. mitoz. 5. i. kilogram. z. s. 1. bilg. matb. Karelyal i. 2. kanguru.. İng. 1. Kampuçyal ı. Kamboçça.. i. genç. Karelya. Macropodidae.

(saat) her zaman zaman ı doğru göstermek: My watch keeps good time. 1. gözü -in üstünde olmak. günde pek az saat çalışmak. içeride al ıkoymak. 2. sinirlenmemek. metin olmak. eve erken dönmek. devam etmek. dili 1. uzak durmak. (son gelişmeler hakkında) bilgi sahibi olmak. saklamak. sözünü yerine getirmek. -e göz kulak olmak. durup dinlenmeden çalışmak. içeride kalmak. Kol saatim zaman ı hep doğru gösterir. 2. ciddiyetini korumak. -in kayd ını tutmak. -i kaydetmek.2. devam ettirmek. oturdu ğu yerden kalkmamak. göz önünde tutmak. dili ağzını sıkı tutmak. (of) -in sayısını tutmak. ile atba şı (beraber) gitmek. ilerlemek. erken yatmak. saklamak. ak ılda tutmak. aloof from keep off keep on keep one´s balance keep one´s balance keep one´s counsel keep one´s distance from keep one´s end up keep one´s eyes open/peeled/skinned keep one´s eyes peeled keep one´s figure keep one´s head keep one´s mouth shut keep one´s nose to the grindstone keep one´s nose to the grindstone keep one´s own counsel keep one´s promise keep one´s promise/word keep one´s seat keep one´s shirt on sır saklamak. günde pek az saat aç ık olmak. unutmamak. parlamentodaki yerini korumak. kulağı kirişte olmak. metanet göstermek. k. . k. sır saklamak. Uzak dur! k. -den uzak kalmak. 2. fikirlerini kendine saklamak. k. k. sürdürmek. 3. formunu korumak. gözünü açmak. 2. dili şikâyet etmeden soğukkanlılıkla karşılamak. -i not etmek. kendine düşen payı ödemek. gözden uzak tutmamak. 1. sözünü tutmak. sözünü tutmak. 2. istifini bozmamak. devam etmek. dili durmadan çalışmak. kendini -den uzak tutmak.s. ev idare etmek. tetikte olmak. ile arkada şlık etmek. gizlemek. 2. kulağı tetikte olmak. -den uzak durmak. ile aras ına mesafe koymak. kendine hâkim olmak. 1. vücut hatlar ını korumak. (bir şey için) göz kulak olmak. s ır vermemek. 2. patlamamak.keep a secret keep a stiff upper lip keep a stiff upper lip keep a straight face keep abreast of keep account of keep an account of keep an ear to the ground keep an eye on keep an eye out for keep away keep back Keep back! keep bankers´ hours keep company with keep count keep dark keep early hours keep fit keep going keep good time keep house keep in keep in mind keep in view keep in with keep it up keep o. 1. -i yakla ştırmamak. cesaretini kaybetmemek. 3. tetikte olmak. gözden kaybetmemek. dili hiç gülmemek. dili 1. 1. ile dost kalmak. (son gelişmelerden) haberdar tutmak. dengesini kaybetmemek. sab ırsızlanmamak. -i aklında olmak. sözünden dönmemek. gözünü dört açmak. -i uzak tutmak. k. telaşa kapılmamak. saklamak. kendine dü şen görevi yerine getirmek. sürdürmek. kendine hâkim olmak. çenesini tutmak. devam etmek. 1. dengesini korumak.

from doing s.t. denetim altıbozmamak.o. itidalini muhafaza etmek. 2. 2. 3.o. 2.t. How about . waiting keep s. from s.t.o. öfkesini yenmek.. (izlerken) gözünü/gözlerini birinden/bir şeyden ayırmamak. engaged keep s.o. birine refakat etmek. ı kalmak.t. guessing keep s. bir şeyi birinden saklamak. -e ayak uydurmak. sulhu tempo tutmak. ukıdavranmak. birinin samimi olmasına izin vermemek. dili bir şeyi gizli tutmak. birini bekletmek. spor (bir yar ış. dili bir şeyi gizli tutmak.o. (puan) saymak. 3. dili do ğru yoldan ayrılmamak.? keep one´s word keep order keep out keep out of mischief keep out of sight Keep out! keep pace with keep s. tempo tutmak. 1. k. Yakla şma! -e ayak uydurmak. keep s. (birinin) izini 1. under one´s hat keep score keep silent keep step with keep tabs on/keep a tab on keep the accounts keep the ball rolling keep the lid on keep the peace keep time keep time keep to keep to the straight and narrow keep touch with keep track of keep track of keep up keep up with öfkeye kap ılmamak. hiç gözükmemek. tedbirli. -i takip etmek. -i takip etmek.. -i izlemek.o.t. in sight keep s. k./s. -i gözetlemek. at arm´s length keep s. 1. -i gizlemek. 1. at a distance keep s. 4. (bir şeyi) takip etmek. ahlaklı bir şekilde yaşamak. 2. k. (saat) zaman zaman ı doğru göstermek.o. -i izlemek. maç v.b. devam etmek. birini meşgul etmek. dışında kalmak. under surveillance keep s. under wraps keep s. birinden bir haberi saklamak/gizlemek. at arm´s length keep s.t. a secret from s. hiç görünmemek. s. (bir şeye) dikkat etmek.o. huk.o. birini pek yakla ştırmamak. bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak. -i izleyerek bilgi sahibi olmak. birini bir şey yapmaktan alıkoymak.t.You ought to keep track of what´s 1.o. birini sürekli olarak gizlice izlemek. birinin ilerlemesine mâni olmak/ket vurmak. defter tutmak.keep one´s temper keep one´s trap shut keep one´s wits about one. (çağa/zamana) ayak uydurmak. -i takip etmek. disiplini korumak. ile a şık . waiting keep s. 1. birini -den haberdar etmek. Girilmez. in perspective keep s.o. birini bekletmek. -i gizli tutmak.t. advised of keep s. keep s. dili 1. iyi bir işi sürdürmek. ile ilişkiyi sürdürmek. down keep s. 2. keep s. company keep s. 2. birini (bir konuda) bilgilendirmek. 2. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2. birini doğru dürüst haberdar etmemek. (bir şeyi) aklında tutmak. well-advised llı. 1.´nde) zaman tutmak. away keep s. under one´s hat keep s. birine so ğak (biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak.o.o.o.o. bir şeye bir bütün olarak bakmak. bir şeyi gizli tutmak. birini uzak tutmak. kaybetmemek: yüksek tutmak. birini yaln ız bırakmamak. gagas ını kısmak. sessiz kalmak.o. dili çenesini tutmak. dışarıda bırakmak. hesap tutmak. yaramazlıktan kaçınmak. ile ayn ı hızda/tempoda gitmek. k. -e bağlher k. -e ayak uydurmak. susmak. (ç ığırından çıkmaması için) -i nda tutmak. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? sözünü tutmak.

İng. boyun atkısı. timbal. koruma. i. gazyağı. çözüm yolu. dayanak.3. se şı gelme. anlamak. anahtar ta şı. f. bak. 1. i. güğüm. yetkili anahtar halkas ı. i. 3. bak. i. anahtar deliği. i. müz. çağa ayak uydurmak. (yol kenarındaki) bordür. perdesini yükseltmek. qibla. 2. bak. 2. i.. gürültü patırtı. himaye. kırmız madeni. yadigâr. tekmelemek. -e 6.. görüş alanı. tutma. önemli yer. i. bak ıcı. ana nota. (koyu) bej üniforma. Kenyalı. bekçilik etmek. dili karşı durmak. cevap ı. 3. tanımak. Kenya. bekçi. k ırmız. 2. 1. i. kilit taşı. 2. anahtar. 3. i. Hayber. kurgu. madde ba şı sözcük. madenk ırmız. 3. 3.. İng. i. --s i. k. i. klavye. 1. andaç. akortmevki. iç. esas. Kenya. tekme. (klavyede) tuş. başörtüsü. 1. temel dü şünce. 1. müz. 2.. Celt. varek. bak.. 1. dili şamata. f. yer. cevher.. etmek. 1. toplantıyı açış konuşması. i. 4. i. bilmek. bilgi alanı. Bu . 1. f. k ıs. 1. bak. s. heyecanland ırmak. 2. i.. i. Kenya´ya özgü. coşturmak. birini/bir ı sindirmek. tahıl tanesi. 1. ruh. göre ayarlamak. i. geçim. keg(s). 1.. gaz lambas ı. i. ana ilke. çifte atmak. uyum. (koyu) bej pantolon. -e s. sertlik. tekme atmak. 2. Celtic. müz. tekmeleyerek kovmak. anahtar. ses perdesi. temel. mendil. uygun müz. anahtar f. 1. köpek yetiştirilen aç i. kilitlemek. varil. (--ned. i. 4. köpek yeti ştirilen yer. i. i. i.. ğirdim yapmak. çoğ. çaydanlık. eşarp. i. 2. --ning) İskoç. (silah) geri tepmek. geçimini sa ğlama. 2. i. köpek kulübesi. k. 2. küçük f ıçı. zemberek kurgusu. 3... k ırmızmeşesi. 2. telaş. dili (uyuşturucu maddenin) kamçılama etkisi: This drink´s got a kick to it. to -e5. 4. hayvan arka planda kalmak.. uydurmak. 3. i.keep up with the times keep watch keep/hold s. gardiyan. nöbet tutmak/beklemek. s. i. bordür taşları. öz. qibla. anmal ık. getirmek. bordür taşı. Kenyalı. gaz. görüş ısı . esmer suyosunu./an animal at bay keep/stay in the background keeper keeping keepsake keg kelp Kelt Keltic ken kennel Kenya Kenyan kept kerb kerbstone kerchief kerfuffle kermes kermes mineral kermes oak kernel kerosene kerosene lamp kettle kettledrum key key key position key ring key up key word keyboard keyhole keynote keynote address keystone kg khaki khakis Khyber kibla kiblah kick kick çağın gerisinde kalmamak.. 2.kar k. i. s. 2. duruma 7. (sözlükte/ansiklopedide) madde. 2. temel taşı. kilogram(s).o. 4. çekirdek içi. 1. 1. 2. keep. ilke. i. i. şifre cetveli. (koyu) bej. i. 2. 1. birini/bir hayvan ı korkutarak yaklaşıp zarar vermesini önlemek. argo (içkide) kuvvet. İng. i. kendini göstermemek. 1. hatıra.

kötüye kullanmak. 4. s. mortoyu çekmek. katil.kick a goal kick around kick ass kick at kick back kick off kick over the traces kick s.. dili çocuk. kilohertz. dili 1. argo çok güldürmek. k. geçmek.. (--ded. futbol oyuna ba i. katletmek. dili kavga ç ıkarmak. öldürme. letmek. kilogramkuvvet. ihmal etmek. 3. İng. k. f. böbrek. kilogram.. keçi yavrusu. konuyu/tart şlama vuru şu. vuran şey/kimse. kilojul. komisyon. 2. kilo.o. oca ğı. öldürücü. birini işten çıkarmak. dili altın yumurtlayan kazı kesmek. dili. diyaliz makinesi. bir tür barbunya fasulyesi. i. s. k. barbunya. 3.. dalga tak ş. kendini zevke vermek. k ıyameti koparmak. futbol oyuna ba şlamak. k. mahvetmek.. tuğla/kireç f. bak.. eğlenmek. 1. kilosikl. f. yok etmek. yakınan kimse. i. i. k ılıçtan k. argo ışmayı etkileyecek gizli nokta. dili çocuk. kilokalori. i. 2. k. dili ufakiş erkek karde k. (tüfek) geri tepmek. fiz. e ğlenceye dalmak. kilo. dili ılmak. kid-glove. dili dizginleri koparmak. egg zaman öldürmek. i. 1.. i. 3. şünüp şıı nmak. büyük kazanç. 5. argo rü şvet vermek. öldüren şey/kimse. dili uyu şturucu bağımlılığından/sigara tiryakiliğinden kurtulmak. ölmek. kilogram. 1. ocakta kurutmak. oğlak. k. argo rü şvet. diyar diyar dola şmak. i. fiz. dili başlama. i. i. i. killer killing kiln kiln-dry kilo kilocalory kilocycle kilogram kilogram-force kilogramme kilogram-meter kilohertz kilojoule i. argo nalları dikmek. . hepsini öldürmek. k. argo nallar ı dikmek. mortoyu çekmek. 2.. k. dili komik. y ıpratıcı. 1. hır çıkarmak. vurgun (av). argo çok çekici kimse. --ding) 1. bak. 2. 2. k. 2. 1. kill two birds with one stone i. i. (--ped/--ed. dü ılar na dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek. 1. out kick the bucket kick the habit kick up a row/fuss kick up a row/make a row kick up one´s heels kick up one´s heels kickback kicker kickoff kid kid brother kid sister kiddie kiddy kid-glove kid-gloved kidnap kidney kidney bean kidney machine kill kill off topa vurup gol atmak. 3. kiddy. k. k. f. 2. hoşça vakit geçirmek. dili ufak k ız kardeş. dili vurgun. 2. i. etkisiz hale getirmek. iki işi birden görmek. 1. --ping/--ing) (fidye için) (birini) kaç ırmak. 3. i. k. 2. 1. öldürmek. fazla nazik. çıngar çıkarmak. i. dili bazta tekme vurmak. gülmekten öldürmek. yorucu.. fiz. s. 1. 4. kilogram. kill time bir taşla iki kuş vurmak. fiz. böbrek makinesi.. 2. (zaman ı) geçirmek. ölmek. 2. k. kilogrammetre. birini kap ı dışarı etmek. k. bak.çok fırın. oğlak doğurmak. dili şikâyetçi. i. i. dili büyük bir kar şılama töreni hazırlamak. kill the fatted calf kill the goose that lays the golden k.

. 4.. Kırgız. öpü şmek. yalıçapkını. s. karışık. fiz. akraba. iyi kalpli. s. i.. 1. i. 2. z. çeşit. kinetik sanat. dili en nüfuzlu ki şi. bula şık teknesi. (çoğ. 3. i.. i. (bir f. Kyrgyzstan. merhametli. isk. soy. bir konuda en usta kimse. i. papaz. tar.. boyun e ğmek.ıp dili (down) (on) (bir yere) yatıp uyumak. bak. i. İng. tel veya ipin dola şması.. akrabalık. sevecenlik. şfik/merhametli bir şekilde. --p