P. 1
92770810-21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk-1.xlsx

92770810-21038517-İngilizce-Turkce-Excel-Sozluk-1.xlsx

|Views: 321|Likes:

More info:

Published by: Cezayir Hukuk Bürosu on Apr 01, 2013
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

İNGİLİZCE

a a bad egg a bad lot a bad mark a bad sailor a bad turn a bare chance a bit a bitter pill a black eye a bottle of milk a broken reed a can of worms a cappella a cappella a card up one´s sleeve a case in point a chip off the old block a citizen of Turkey a contradiction in terms a couple of a couple of minutes a crack shot a cursory glance a cut above a dab of a dark day a dead loss a demanding boss a demanding job a desperate situation a drain on the resources a drink of water a drive for funds a drop in a bucket a dry speech a fainting fit a fat chance a feast for the gods a feather in one´s cap a feather in one´s cap a feeling of insecurity a few a fifth a figment of the imagination a fine distinction

TÜRKÇE s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. liğbir gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this Güne eri günde beş para etmez adam. argo ş ci k. dili sa ğlam ayakkabı değil, sütü bozuk; it kopuk. k ırık not, kötü not. deniz tutan kimse. kötülük. zayıf bir ihtimal. biraz. acı bir reçete/ilaç, beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu. morarm ış göz. bir şişe süt. k. dili güvenilmez kimse/ şey. k. dili içinden ç ıkılması zor bir durum; çözümlenmesi güç bir problem. z. herhangi bir çalg ının eşliği olmadan, çalgısız, enstrümansız (şarkı söylemek). s. 1. çalg ı eşliği olmadan şarkı söyleyen (koro). 2. çalgısız, enstrümansız (müzik). k. dili kurtar ıcı. söz konusu edilen şeyin bir örneği. k. dili hık demiş babasının burnundan düşmüş. Türk vatanda şı. sözlerde çelişme. 1. iki. 2. birkaç. birkaç dakika. keskin nişancı. göz gezdirme. k. dili -den bir gömlek üstün. azıcık: Put a dab of the ointment on the wound. Yaraya merhemden biraz sür. 1. karanlık gün. 2. kötü gün. bir işe yaramayan nesne/kimse. çok iş bekleyen patron. çok emek isteyen iş, zahmetli iş. vahim bir durum. bütçeye yük olan şey. bir bardak su. para toplamak için aç ılan kampanya. k. dili devede kulak. yavan söz, tats ız konuşma. have s.t. dry-cleaned bir şeyi kuru temizleyiciye vermek, bir şeyi 2. (güçlü bir temizletmek. duygunun patlak verdiği) an: He threw it baygınlık nöbeti. away in a fit of anger. Bir hiddet an ında onu çöpe attı. argo çok zayıf bir ihtimal.

şahane bir ziyafet. k. dili koltuklar ı kabartan başarı. övünülecek ba şarı.
güvensizlik duygusu. birkaç. A.B.D. (içki ölçüsü) galonun be şte biri, 84 santilitre. hayal ürünü, hayal mahsulü. ince fark.

a fit of nerves a flight of stairs a fool´s errand a friend of mine a friend of ours a fright a full week a gleam of hope a glimmer of hope a good a good command of a good deal a good deal/a great deal a good distance off a good loser a good many a good provider a good turn a good turn a good way a great many a hard act to follow a hard nut to crack a hard/tough nut to crack a heavy sea a hell of a lot a horse of another color a host of a howling success a kilo of bananas a kind of millionaire a knockout à la carte a labor of love a labor of love a large proportion of the profits a lasting impression a leading question a length of piping a little a little bit a little terror a live issue a long face a long haul a long shot a long shot

sinir krizi. bir kat merdiven. saçma bir iş. bir dostum. dostlarımızdan biri, bir dostumuz. k. dili korkunç derecede çirkin, tuhaf veya insan ı şoke eden kimse: She looked fright in 2. that wig. O dolu perukla görünümü korkunçtu. 1. tam a bir hafta. olaylarla bir hafta. bir ümit ışığı. bir ümit ışığı. 1. epey, epeyi, bir hayli; birçok: He was there a good while. Orada epey ı. A good (bir many of the camellias were in bloom. Birçok kamelya çiçek kald (a language) dili) rahat konu şabilme. 1. çok: That cost him a good deal. Ona pahal ıya mal oldu. Its climate is a good deal Cairo´s. Havas ı Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili birçok, bir like hayli. epey uzakta. oyunu kaybedince k ızmayan kimse. birçok, hayli. ailesine iyi bakan kimse. bir iyilik: He did me a good turn. Bana bir iyilik etti. iyilik. k. dili 1. hayli mesafe. 2. iyi bir çare/yol. pek çok. aşılması/ulaşılması zor bir başarı. k. dili 1. ba şarılması zor iş. 2. çetin ceviz. k. dili çetin ceviz. dalgalı deniz. argo çok fazla. tamam ıyla farklı bir konu. bir sürü. büyük bir ba şarı. bir kilo muz. milyoner gibi bir şey. k. dili çok güzel/fevkalade biri/bir şey. alakart. hatır/zevk için yapılan iş, gönüllü yapılan iş. k. dili hatır için yapılan iş. kârın büyük bir bölümü. derin bir iz; büyük bir etki. verilecek cevab ı belirleyen soru. (belirli uzunlukta) bir boru parças ı. biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin. azıcık, bir parça. k. dili çok yaramaz/ha şarı çocuk, canavar. günün önemli sorunu. ek şi yüz. 1. uzun ta şıma mesafesi. 2. uzun süren zor bir iş. ufak bir ihtimal. başarı ihtimali az olup gerçekleşince kazancı çok olan bir iş.

a long way off a lot a lot of a man in my position a man of few words a marked difference a marked man a matter of indifference a matter of life and death a matter of life and death a matter of two dollars a mess of a minus quantity a modicum of a month hence a month of Sundays a new lease on life a number of a pack of cards a pack of lies a pair of denims a pair of dungarees a pair of scales a pair of scissors A penny for your thoughts. a piece of cake a pillar of society a play on words a plum job/post a poor shot a pretty penny a priori a private person a proud day for us a quick one a raft of a ray of hope a ready pen a remote chance/possibility a request for help a ripple of conversation A rolling stone gathers no moss. a round peg in a square hole a run of luck a running battle a safe bet a scrap of evidence

çok uzakta. çok: They like her a lot. Ondan çok ho şlanıyorlar. She´s a lot better. O çok dahaçok iyi. ( şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı. çok/pek benim durumumda olan bir adam. az konuşan adam. belirgin bir fark. mimli adam, mimlenmiş adam. ilgilenmeye de ğmeyen sorun. ölüm kalım meselesi. ölüm kalım meselesi. iki dolar meselesi. bir yemeklik (ye şillik). sıfırdan aşağı miktar. 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of bundan bir ayyok. sonra. çok uzun bir zaman. (hastalıktan/üzüntüden sonra) yeniden hayata başlama. birtak ım, birkaç. iskambil destesi. bir sürü yalan. kot pantolon, cin; blucin. blucin, kot. terazi. makas. k. dili Ne dü şünüyorsunuz? k. dili çok kolay bir iş. topluma dayanak olan kimse, nüfuzlu kimse; bir yerin e şrafından olan biri. kelime oyunu. çok iyi bir iş, herkesin istediği bir iş. nişancı olmayan kimse, hedefi iyi vuramayan kimse. k. dili epeyce para, külliyetli miktarda para. s. önsel, apriori. kendinden bahsetmekten kaç ınan kimse. bizim için övünç dolu bir gün. k. dili çabuk içilen/içilmi ş bir içki. bir yığın, bir sürü, pek çok. umut ışığı. iyi yazı yazma yeteneği. uzak bir ihtimal, ufak bir olas ılık. yardım dileme. dalga gibi yükselip alçalan konu şma sesi. Yuvarlanan ta ş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz. bulunduğu yere hiç uygun olmayan kimse. clothes-peg i., İng. çamaşır ı. mandal şans zinciri. uzun süren bir ihtilaf. elde bir. çok ufak bir delil.

a sea of faces a sense of responsibility a shade a shot in the arm a shot in the dark a sight a spate of a square deal a stomach upset a stormy passage a tissue of lies a trifle a twist of the wrist a vintage year a wad of gum a wee bit a week off a whale of a a white lie a whole lot of a wodge of a world power A, a A1 AA AB aback abacus abaft abaft abalone abandon abandon abandon hope abandon o.s. to abandon ship abandoned abandonment abase abase o.s. abasement abash abashed abashedly abate abatement abattoir

insan kalabalığı. sorumluluk duygusu. biraz, azıcık: Lower your voice a shade. Sesini biraz alçalt. birine birdenbire moral veren bir şey. körü körüne bir deneme. k. dili çok daha: It´s a sight dirtier than I thought it´d be. Tahmin ğimden çok daha kirli. etti pek çok, bir sürü. k. dili adil bir anla şma. mide bozuklu ğu. fırtınalı deniz yolculuğu. bir sürü yalan. biraz, azıcık. hüner, ustalık. 1. kaliteli şarabın elde edildiği yıl. 2. başarılı bir yıl. pabuç kadar çiklet. k. dili 1. azıcık, birazcık. 2. oldukça. 1. bir haftalık izin. 2. bir hafta sonra. k. dili 1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark. 2. müthi ş, şet,ız çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman. deh yalan. zarars k. dili pek çok: A whole lot of people don´t approve of this. Pek çok ki şi şn, görmüyor. bunu ho ığı bir sürü: He laid a wodge of papers on the table. Masaya bir 1. bir y sürü evrak koydu. 2. koca/iri bir güç. bir parça: a wodge of chocolate koca bir pol. dünya çap ında i. 1. A, İngiliz alfabesinin birinci harfi. 2. müz. la notası. 3. en yüksek not veya kaliteyi harf. f, klas; çok kaliteli. s., k. en dili iyi birinci s ınısimgeleyen k ıs. Alcoholics Anonymous. i. Adsız Alkolikler (alkolizmle savaşan bir grubun ad ı). ıs. Artium Baccalaureus. i. lisans. k z. i. sayıboncuğu, abaküs, çörkü. z., den. k ıçta, kıç tarafında. edat, den. gerisinde, arkas ında: abaft the beam kemerenin gerisinde. i., zool. abalon (bir deniz kabuklusu), Haliotis. f. 1. terketmek, b ırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! Şamanizmi bş ıku. rakıp He and kap became Muslim. şeye) kaptırma, ılma, a kendini bırakma. 2. co i. 1.abandoned kendini (bir shamanism ümidi kesmek. kendini (bir şeye) kaptırmak/vermek: She abandoned herself to the music. Kendini müziğe kaptırdı. You´ve abandoned yourself to drink. gemiyi terketmek. s. 1. terkedilmiş, bırakılmış, metruk. 2. coşkulu, coşkun. 3. ahlaksız; utanmaz. i. 1. terk, b ırakma. 2. bak. abandon 2. f. -in kibrini k ırmak; alçaltmak. kendini alçaltmak. i. (-in) kibrini k ırma; alçaltma. f. utandırmak, -in gururunu incitmek. s. utandırılmış, gururu incitilmiş. z. utanarak, gururu incitilmi ş bir halde. f. 1. azalmak; hafiflemek: The wind had abated. Rüzgâr hafiflemi şti. 2. şi düşürür. azaltmak; hafifletmek: This will abate the fever. Bu ate i. 1. azalma; indirilme; hafifleme. 2. azaltma; indirme; hafifletme. i., İng. mezbaha, kesimevi.

abbess abbey abbot abbr abbreviate abbreviation ABC´s ABCs abdicate abdication abdomen abdominal abdominal cavity abdominal region abduct abduction abed abelia aberrant aberration abet abetment abetter abettor abeyance abhor abhorrence abhorrent abide abiding ability abject abjure Abkhas Abkhas Abkhasia Abkhasian Abkhasian Abkhaz Abkhaz Abkhazia Abkhazian Abkhazian abl ablative ablative ablaze

i. (kadınlar manastırında) baş rahibe. i. manastır. i. (erkekler manast ırında) başkan, başkeşiş. k ıs. 1. abbreviation kıs. (kısaltma). 2. abbreviated kıs. (kısaltılmış). f. k ısaltmak. i. 1. k ısaltma, bir sözcüğün veya söz grubunun kısaltılmış şekli. 2. ısaltma, ısaltma işi. alfabe. 2. abece, alfabe, bir işin en önemli bilgileri: k dili 1. abece, i., çoğ., k. k He still learned the ABC´s of the job. İşin abecesini hâlâ sökemedi. ğ., hasn´t k. dili, bak. ABC´s. i., ço f. 1. (kral/kraliçe) tahttan çekilmek, tac ını ve tahtını terketmek; yüksek bir ını ve tahtını) mevkiden çekilmek. (kral/kraliçe) çekilmek, (tac ını ve tahtını(tahttan) terketme; yüksek bir mevkiden i. 1. tahttan çekilme, 2. tac çekilme. 2.kar (tahttan) çekilme; (yüksek bir mevkiden) çekilme. 3. ın. 2. (böcek gövdesinde) kar ın. i., anat. 1. s., anat. 1. karna ait. 2. (böcek gövdesindeki) karna ait. karın boşluğu. karın bölgesi. f. (birini) kaç ırmak. i. (birini) kaç ırma. z., eski yatakta. i., bot. abelya, Abelia. s. 1. anormal. 2. istisnai. i. 1. (doğru/doğal/normal olandan) sapma. 2. ruhb., gökb. sapınç, b. yardakç sapkı. ılık etmek; kışkırtmak, tahrik etmek. 2. yardımda aberasyon. 3. tı f. (--ted, --ting) 1. bulunmak. i. 1. yardakç ılık etme; kışkırtma, tahrik etme. 2. yardımda bulunma. i., bak. abettor. i. 1. yardakç ı; kışkırtıcı. 2. yardımda bulunan biri. i., huk. 1. uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra ın--ring) uygulanmas ından vazgeçildi. 2. sahipsiz kalma/olma, o kural iğrenip uzak durmak. f. (--red, iğrenmek; i. iğrenme; iğrenip uzak durma. s. iğrenç. f. 1. by -e göre hareket etmek/davranmak; (vaade/karara) sad ık kalmak. 2. by ı -e -e riayet etmek. 3. çekmek, tahammül etmek; -e cı,uymak, daimi; baki. s. kal i. yetenek, kabiliyet; dirayet. s. 1. rezil, berbat (bir durum); son derece kötü: She had never seen such He was an abject liar. Son abject poverty. öyle bir sefalet görmemi şti. f. yemin ederekHiç vazgeçmek/reddetmek/inkâr etmek. i. (çoğ. Ab.khas) bak. Abkhaz 1. s., bak. Abkhaz 2. i., bak. Abkhazia. i., bak. Abkhazian 1. s., bak. Abkhazian 2. i. 1. (çoğ. Abkhaz) Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. i. Abhazya. i. 1. Abhaz. 2. Abhazca. s. 1. Abhaz. 2. Abhazca. k ıs. ablative. s., dilb. -den haline ait; -den halindeki. i., dilb. -den halindeki sözcük/sözcük grubu. s. 1. yanmakta olan, alevler içinde; tutu şmuş. 2. ışıl ışıl ışıldayan; pırıl pırıl parlayan.

able able-bodied ablute ablution ably ABM abnegate abnegation abnormal abnormality abnormally abnormity abo aboard aboard abode abode abolish abolition A-bomb abominable abominate abomination aboriginal aboriginal aborigine aborigines abort abortion abortionist abortive aboulia abound about about about About face! About ship! about-face about-face about-ship about-turn about-turn above above above above

s. yetenekli, kabiliyetli. s. sağlıklı, sıhhatli. f., şaka y. 1. yıkanmak. 2. yıkamak. i. aptes, gusül, yıkanma. z. ustaca, ustalıkla. k ıs. antiballistic missile. f. 1. feragat etmek; vazgeçmek; feda etmek; (sorumluluktan) kaçmak. 2. inkâr etmek, reddetmek. i. 1. feragat etme; vazgeçme; feda etme; (sorumluluktan) kaçma. 2. inkâr etme, reddetme. s. anormal. i. anormallik. z. anormal bir şekilde. i., bak. abnormality. i., aşağ. yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana Avustralya´da yaşamış olan şıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine, -e: All aboard! Haydi binin! z. (tabiri. edat (taşıt için) içinde, -de: He was aboard the train. Trendeydi. i. 1. ikametgâh, ev. 2. (bir yerde) ikamet etme, oturma. f., bak. abide (4), (5), (6). f. kaldırmak, lağvetmek, ilga etmek; feshetmek. i. kaldırma, lağıv, ilga; fesih. i. atom bombas ı. s. 1. iğrenç, menfur. 2. çok kötü, berbat, pis. f. 1. iğrenmek, nefret etmek. 2. hiç sevmemek, nefret etmek. i. 1. iğrenç/menfur bir şey. 2. iğrenme, nefret etme. i. asıl yerli, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde yaşamış olan s. 1. biri. çok eski ça ğlarda var olan; çok eski çağlardan kalan. 2. ataları çok lardan bu1. yana belirli bir yerde yaşamış olan. eski çağ i., bak. aboriginal i., çoğ. asıl yerliler, ataları çok eski çağlardan bu yana belirli bir yerde şam ış olanlar. ya f. 1. (dölütü) dü şürtmek/almak; -in dölütünü düşürtmek; (dölütü) şürmek. 2. (henüz başlanm ışken) -e son vermek. 3. düşük yapmak. 4. dü şürtme/alma, kürtaj. 2. (dölütü) düşürtme/alma. 3. i. 1. dölüt dü

şarısızl ba ı.ık. 4. ask., bilg. (uçuşu/işlemi) yarıda kesme. 5. ask., bilg. i. kürtajc s. başarısız.
i., İng., ruhb., bak. abulia. f. (in/with) (bir yerde) bol/çok olmak. edat 1. hakk ında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. ında ı hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about them. Senin hakk ağı yukar , yakla şık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at Onlar about z. 1. aş ı sular ı nda. Come about midnight. Gece saat on iki six o´clock saat alt s. ask. Geriye dön! den. Alesta tiramola! i. 1. ask. geriye dönü ş. 2. eskiden savunduğunun tersini savunmaya lama. baş f., ask. geriye dönmek. f. (--ped, --ping) den. tiramola etmek. i., İng., bak. about-face 1. f., İng., bak. about-face 2. edat 1. üstünde; üstüne: She was then living in a room above the store. O ın üstündeki odada oturuyordu.That was above and zamanlar ıda; yukar ıdaki: Shebir lives above. Yukarıda oturuyor. He was z. 1. yukardükkân ı daki dalda oturuyordu. 2. yukar ı ya: sitting on the branch above. Yukar yazılanlar; (bir yazıda) eserin bundan A i. 1. the (bir sayfada) yukar ıda

ıki, lanlar: As soon as you´ve readıthe above, give daha me a önceki call. öncesinde yazı yukar ıdaki, (sayfan ın) yukar sında bulunan; s. 1. the yukar (bölüm/paragraf/sat ır/sayfa): The above picture depicts the city in 1782.

above all above all above average above average above par above sea level aboveboard aboveboard aboveground above-mentioned abovementioned abovestairs abrade abrasion abrasive abrasive abreast abridge abridgement abridgment abroad abroad abrogate abrogation abrupt abruptly abruptness abscess abscess abscessed abscissa abscond absence absence of mind absence without leave absent absent absent o.s. absent without leave absentee absentee absentee ballot absentee landlord absentee voter absenteeism absently absentminded

her şeyden önce, her şeyden çok. bilhassa, özellikle. ortalaman ın üstünde. vasatın üstünde. tic. yazılı değerin üstünde. deniz seviyesi üstünde. s. 1. dürüst: Be aboveboard with me! Benimle aç ık konuş! 2. yasal, olmayan: It´s completely aboveboard. Tamamen yasal bir kanuna ayk şıekilde. z. dürüst birır s. yerüstü, zemin üstündeki. s. the yukar ıda söz edilen/adı geçen; daha önce söz edilen/adı geçen: It İçinde, yukar ıda contains an illustration of the picture. ıda söz edilen/ad ı above-mentioned geçen şey/kişi; yukar ıda ad ı geçenler; daha i. the yukar

ı geçen şey/kişi; daha önce adı geçenler. önce edilen/ad bak. upstairs. z., s., söz i., İng., f. aşındırmak.
i. 1. s ıyrık. 2. aşındırma; aşınma; abrasyon. s. 1. sinirlendirici, rahats ız edici. 2. aşındırıcı, abrasif. i. aşındırıcı, abrasif. z. yan yana, ayn ı hizada; başabaş. f. 1. (yazılı bir eseri) kısaltmak. 2. azaltmak. i., İng., bak. abridgment. i. 1. yazılı bir eserin kısaltılmış şekli: I don´t read abridgments of novels. ın nda, kısalt ılm ışıda; şeklini okumam. 2. (yaz ı bir eseri) kısaltma.Hiç 3. Romanlar d ışar yurtd ışına: Have youılever been abroad? z. 1. yurtd ışı ışı na ç ı kt ı n m ı ? 2. ev d ışı nda; ortada: That animal ventures abroad yurtd i. yurtdışındaki yerler, yurtdışı: Is there any news from abroad?

ışı ndan bir haber varkald m ı?ırmak. Yurtd f. iptal etmek, feshetmek; i. iptal, fesih; kald ırma.
s. 1. ani, birdenbire oluveren, apans ız, ansız: They made an abrupt ve ters: He me 3. andik/sarp abrupt reply. departure. Gitmeleri ani birden. oldu. 2.2. k ısa ve ters birgave şekilde. bir z. 1. aniden, birdenbire, k ısa ş ekilde. i. 1. anilik. 2. k ısa ve ters oluş. 3. diklik, sarplık. i. apse. f. apse olmak. s. apseli, apse olmu ş. çoğ. --s (äbsîs´ız)/--e (äbsîs´i) i., mat. apsis. f. (bir suçtan dolayı) kaçmak, sıvışmak. i. 1. yokluk, bulunmama: We felt her absence. Yoklu ğunu hissettik. He returned dalgınlık.after an absence of six months. Alt ı aylık bir aradan sonra ask. (tekrar dönmek üzere görev yerinden) izinsiz olarak ayr ılma. s. 1. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi); (orada artık) bulunmayan (kişi): How many people are absent today? Bugün kaç f. 1. ç ıkmak, gitmek: I shall absent myself. Çıkacağım. He absented himself for adönmek few days. Birkaç gün yoktu. 2. izinsiz from -den uzak durmak, -e ılmış olan. ask. (tekrar üzere görev yerinden) olarak ayr i. (bir yerde bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan kişi/şey, hazır olmayan kişi.bulunmas ı gerekirken orada) bulunmayan (kişi). s. (bir yerde posta yoluyla verilen oy. kiraya verdiği gayrimenkulden uzakta yaşayıp onunla pek ilgilenmeyen mülk postasahibi. yoluyla oy veren seçmen. i. 1. (işe, okula v.b.´ne) devamsızlık. 2. kiraya verdiği gayrimenkulden şayıı p onunla pek ilgilenmeme. uzakta yadalg n. z. dalgın s. dalgın.

absinth absinthe absolute absolute majority absolute majority absolutely absolution absolutism absolutist absolutist absolve absorb absorbable absorbed absorbency absorbent absorbent absorber absorbing absorption absorptive abstain abstainer abstemious abstemiously abstemiousness abstention abstinence abstinent abstract abstract abstract abstract art abstract expressionism abstract number abstracted abstraction abstruse absurd absurd absurdity absurdly Abu Dhabi abulia abundance abundant abundantly

i., İng., bak. absinthe. i. apsent. s. 1. tam, eksiksiz: His trust in them was absolute. Onlara olan güveni ı. ğ 2. pol. mutlak, saltık, sınırsız: absolute monarchy mutlak monarşi. tamd unluk. salt ço salt çoğunluk. z. 1. (äb´s ılutli) (nitelediği sözcükten önce gelince) çok, bayağı: You´re ısın! We´re absolutely famished! Çok ıktık! 2. absolutely right! Çok hakl ından affedilme; (günah için) af. 2. ac aklama, i. 1. Hrist. (günah) Allah taraf beraat ettirme. fromıyet. (bir sorumlulu ğu/yükümlülüğü) yerine getirmekten ılık, 3. mutlak i., pol. saltç s., pol. saltç ı. i., pol. saltç ı. f. 1. Hrist. Allah ad ına (günahı) affetmek. 2. affetmek. 3. aklamak, beraat ğu/yükümlülü ü) yerine getirmekten ettirmek. 4. from (birini) (bir sorumlulu ı/gaz ı/ışığı /sesi) so ğurmak, içine çekmek, ğ emmek, absorbe f. 1. (s ıvıy 3. (dikkati/enerjiyi/zaman ı/paray ı) almak; (enerjiyi) etmek. 2. ö ğrenmek. emilebilecek; soğurulabilen, emilebilen. s. soğurulabilecek, s. tüm dikkatini bir şeye vermiş. i. soğurganlık, emicilik. s. soğurgan, emici, absorban: absorbent cotton hidrofil pamuk. i. soğurgan, emici, absorban. i. soğurucu, emici, absorplayıcı. s. insanın tüm dikkatini toplayan; sürükleyici. i. 1. soğurma; soğrulma; absorpsiyon. 2. öğrenme. 3. ı/parayı) alma; (enerjiyi) emme. 4. içine alma, (dikkati/enerjiyi/zaman s. soğurucu, emici. f. 1. from (bir şeyi) yapmamak: He´s decided to abstain from alcohol. İçki içmemeye karar verdi. oy vermemek, çekimser kalmak. 3. içki i. 1. içki içmeyen biri. 2.2. oy vermeyen biri, çekimser kalan biri. s. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutan; a şırıya kaçmayan; şı rılıklar bulunmayan. a z. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutarak; a şırıya kaçmadan. i. (özellikle yeme içme konusunda) kendini tutma; a şırıya kaçmama, riyazet. i. 1. çekimser oy; oy vermeme, çekimser kalma. 2. from (bir şeyi) kasten yapmama. i. 1. (from) (bir şeyi) yapmama, riyazet; (yeme içme konusunda) kendini tutma. 2. içki içmeme. 3. cinsel riyazet. riyazetçi. s. nefsini k ıran, s. soyut, abstre. i. 1. özet. 2. soyut sanat eseri. f. 1. (äb´sträkt) özetlemek, özet haline getirmek. 2. (äbsträkt´) kafas ını şgul etmek. 3. (äbsträkt´) çalmak, aşırmak. 4. (äbsträkt´) soyutlamak. me soyut sanat. soyut ekspresyonizm. mat. soyut sayı. s. dalgın. i. 1. soyut kavram, soyutlama. 2. soyutlama, soyutlama eylemi. 3. ınlık, düşünceye dalm ış olma. 4. güz. san. soyutluk. 5. soyut sanat dalg ı zor, anla şılmas ı güç. s. kavranmas s. saçma, abes, absürd. i. i. 1. saçma olma, saçmal ık, abeslik. 2. saçmalık, saçma söz/davranış. z. 1. saçma bir şekilde. 2. k. dili çok, feci derecede: She´s absurdly rich. Feci Dabi. derecede zengin. Abu i., ruhb. abuli. i. 1. bolluk, çok olma. 2. bereket, bolluk. 3. refah, varl ık ve rahatlık. s. 1. bol, çok. 2. bereketli; feyizli. z. bol/çok miktarda: The fruit trees were now bearing abundantly. Meyve ağaçları artık çok verimli olmuştu.

abuse abuse abuse o.s. abusive abut abutment abysmal abyss AC acacia academic academic academician academy acanthus accede accede to the throne accelerate acceleration accelerator accent accent accentuate accept

i. 1. yetkiyi/görevi kötüye kullanma, suiistimal; do ğru olmayan bir şekilde kullanmama; istismar. 2. kötüleme. 3. kötü kullanma; gere ği gibi ğru olmayan bir f. 1. (yetkiyi/görevi) kötüye kullanmak, suiistimal etmek; do ş ekilde kullanmak; gere ğ i gibi kullanmamak; istismar etmek. 2. mastürbasyon yapmak. s. 1. kötüleyici; kötü sözlerle dolu; kötü sözler söyleyen. 2. kötü ). (davran f. (--ted,ış --ting) 1. (on/upon) (-e) biti şmek, bitişik olmak. 2. against -e dayanmak. i. 1. (köprünün k ıyıya dayandığı yerdeki) ayak. 2. bitişme yeri. 3. bitişme. 4. s., dayanma. k. dili çok kötü, feci. i. dipsiz gibi görünen yer; uçurum. k ıs. alternating current. i. dalgalı akım. i., bot. 1. mimoza, akasya, Acacia. 2. akasya, yalanc ı akasya, Robinia pseudoacacia. s. 1. akademik. 2. teorik, kuramsal. 3. pratik de ğeri/önemi olmayan. 4. resmi, kitabi. i. üniversite ö ğretim görevlisi. i. 1. üniversite ö ğretim görevlisi. 2. akademi üyesi, akademisyen. i. akademi; yüksekokul. i., bot. ayı pençesi, akantus, akant, Acanthus. f. to 1. -e razı olmak. 2. (hükümdar) (tahta) çıkmak. tahta ç ıkmak. f. hızlandırmak; hızlanmak, ivmek. i. hızlandırma; hızlanma, ivme. i. gaz pedalı. i. 1. dilb. vurgu, aksan. 2. dilb. vurgu i şareti. 3. şive. f. vurgulamak. f. vurgulamak.

f. 1. kabul etmek; razı olmak; kabullenmek. 2. (bir şeyi) teslim almak. accept/assume responsibility for -in sorumlulu ğunu üzerine almak. s. kabul edilir, makbul. acceptable i. 1. kabul. 2. (bir şeyi) teslim alma. acceptance i. 1. giriş, geçit. 2. to (biriyle) görüşme imkânı; (bir şeyden) faydalanma access ı/imkân ı: He 2. has access him. İstedi ğinde görüşebilir. hakk şılabilirlik. kolayl ıkla to ula şılabilir olma. 3. onunla görüşülebilir olma. 3. 4. i. 1. ula accessibility accessible accessible to the public accession accessory accessory after the fact accident accident victims accidental accidentally accident-prone acclaim acclaim acclamation acclimate acclimation acclimatise acclimatization acclimatize

ıkla görüşülebilir olma. 5. to -den etkilenebilir olma. 4. kolaylıkla kolayl şılabilir. 2. kolayl ıkla ula şılabilen. 3. görüşülebilen. s. 1. ula şülebilen. görü halka aç ık. 5. to -den etkilenebilir.

i. 1. (tahta) ç ıkma. 2. (bir müze veya kütüphanenin koleksiyonuna) yeni ınan eşya, kitap v.b. These are accessories for the new machine. al i. 1. aksesuar, eklenti: ı. 2. (kad ın giysisini bütünleyen) Bunlar yeni makinenin aksesuarlar sonra suç orta ğı olan kimse. huk. suç işlendikten i. 1. kaza (kötü olay). 2. rastlant ı. 3. fels. ilinek, araz. kazaya u ğrayanlar. s. 1. kaza eseri olan, yanl ışlıkla olan. 2. tesadüfen meydana gelen. 3. fels. ilineksel. z. 1. kazara, yanlışlıkla. 2. tesadüfen. s. hep kazaya u ğrayan; sakar. f. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla (birini) (bir şey) ilan etmek: They acclaimed emperor. Büyük bir tezahüratla onu imparator ilan ettiler. . 2. tezahürat. i. 1. övme, him alk ış i. 1. bağırarak/alkışlayarak/tezahüratla ilan etme. 2. tezahürat. 3. övme, ışal . ıştırmak, intibak ettirmek: I´m acclimating myself to the customs alk f. 1. ış tırıyorum. (to) (-e) alışmak, intibak here. buradaki âdetlere al ıştırma, intibak ettirme. 2. al ış ma, intibak2. etme. i. 1. alKendimi f., İng., bak. acclimatize. i. 1. alıştırma, intibak ettirme. 2. alışma, intibak etme. f. 1. alıştırmak, intibak ettirmek. 2. alışmak, intibak etmek.

accolade accommodate accommodate o.s. to accommodate one´s pace/step to accommodate their differences accommodating accommodation accommodation ladder accompaniment accompanist accompany accomplice accomplish accomplished accomplishment accord accord accordance accordant according as according to according to all accounts according to Hoyle according to one´s own lights according to plan accordingly accordion accordion accost account account book accountable accountant accounting accounts payable accounts receivable accrue accumulate accumulation accuracy accurate accusation accusative accusative accuse accused accustom

i. 1. ödül. 2. övgü: It received accolades from all the newspapers. Tüm . gazetelerden övgüler ald ıThe ındırmak: cell had lastly accommodated a drunkard. f. 1. almak, bar şı bar ı nd rm ıştı. This room can accommodate four Hücre en son bir ayya lamak. -e ayak uydurmak, -e uyum saığ birine ayak uydurmak. aralarındaki anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla gidermek. s. uysal, yumu şak başlı. i. 1. kalacak yer: In that region accommodation for the traveler is hard to find. O bölgede konaklama yeri zor bulunur. 2. uzla şma: Have you den. borda iskelesi. i. 1. müz. e şlik. 2. to -e eşlik eden şey: It´s a nice accompaniment to the roast. Rostoyla beraber kişi, egüzel. şlikçi. i., müz. e şlik eden f. 1. eşlik etmek, refakat etmek, beraberinde gitmek. 2. müz. eşlik etmek, refakat etmek. ğı. 3. ile beraber (bir şey) yapmak: He accompanied the curse i. suç orta f. başarmak, becermek, üstesinden gelmek. s. 1. işini iyi bilen, usta. 2. sosyetenin görgü kurallarını ustalıkla uygulayabilen. i. 1. başarma, becerme, üstesinden gelme. 2. başarı, başarılan iş. 3. marifet. i. 1. (iki devlet aras ında olan) anlaşma. 2. uyum, ahenk. 3. uyuşma, mutabakat. f. 1. with -e uymak, ile ba ğdaşmak, -e uygun olmak/gelmek. 2. with -e ışmak, -e uygun gelmek/dü şmek. 3. vermek: He accorded them for that yak i. verme: The accordance of these privileges to them were delayed five years. Bu imtiyazlar ın onlara verilmesi beş senelik bir gecikmeye s. bağ. -e göre. z. 1. İki seçeneği olan bir durumu belirtir: You can stay or go, ıl istersen. It can according as you Kalabilirsin veya gidebilirsin, nas edat 1. -e göre, -elike. uygun olarak: Arrange yourselves according to your

ına girin! 2. -e göre, (birinin) dedito ğine/gösterdi ğine göre, height! Boy s ıras ıklar ına göre: He was drunk, according all accounts. Tüm tüm anlatt ıklar ına göre sarhoştu. anlatt usulüne göre, usulen.
kendi inançlar ına göre. planlandığı gibi, planlanana uygun bir şekilde. z. 1. ona göre, öyle, öylece: He told me to shoot him, and I acted accordingly. i. akordeon. Kendisini vurmam ı istedi; ben de öyle yaptım. 2. bu yüzden, s. akordeon gibi aç ılıp katlanan, akordeon: accordion door akordeon kapı. f. 1. yakla şıp/gidip (birine) bir şey söylemek. 2. para karşılığında seks teklif etmek. i. 1. hesap. 2. röportaj; (birinin) anlatt ığı. f. for -i anlatmak, -i açıklamak, -i izah etmek. hesap defteri. s. sorumlu. i. muhasebeci. i. muhasebe. tic. alacaklılar hesabı. tic. borçlular hesab ı. f. 1. birikmek. 2. to -e gelmek: What advantages will accrue to us from this? Bunun biriktirmek; bize ne gibi toplanmak, faydalar ı olacak? f. toplamak, birikmek, y ığılmak. i. 1. birikim, birikme. 2. birikinti. i. 1. doğruluk. 2. yanlış yapmamaya özen gösterme. s. 1. doğru, tam. 2. yanlış yapmamaya özen gösteren. i. suçlama. s., dilb. -i haline ait; -i halindeki. i., dilb. -i halindeki sözcük/sözcük grubu. f. suçlamak, itham etmek. s. sanık. f. alıştırmak.

ace ace an exam acetone acetylene ache achieve achievement acid acknowledge acknowledgment acne acorn acoustics acquaint acquaint o.s. with acquaintance acquiesce acquire acquisition acquisitive acquit acquit o.s. well acquittal acre acrid acrobat acrobatic acrobatics acronym across across the board across the way act act as act in unison act on a suggestion act on s.o.´s advice act up acting action activate activation active active service active verb activism activist

i. 1. isk. as, birli. 2. k. dili uzman, eksper. s., k. dili i şinin ehli, as. f. k. dili s ınavda (dokuz ila on arasında) yüksek bir not almak. i. aseton. i. asetilen. i. ağrı, sızı, acı. f. ağrımak, sızlamak, acımak. f. başarmak, yapmak; elde etmek, kazanmak. i. 1. başarı. 2. elde etme, kazanma. i. asit. s. 1. asit. 2. i ğneleyici: an acid remark iğneleyici bir söz. f. 1. (bir gerçe ği) kabul etmek. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirmek. i. 1. (bir gerçe ği) kabul etme. 2. (bir şeyin alındığını/farkedildiğini) bildirme. ndı. 3. tic. alı i. akne, ergenlik. i. meşe palamudu. i. akustik. f. 1. bilgi vermek, haberdar etmek. 2. tan ıtmak: This book is designed to acquaint readers with new developments in the field of genetic bilgi edinmek. hakk ındaits i. tanıdık, tanış. f. boyun e ğmek, katlanmak, kabullenmek. f. 1. elde etmek, edinmek, almak. 2. kazanmak: acquire a bad reputation kötü bir şöhret i. 1. elde etme,kazanmak. edinme, alma. 2. kazanma. 3. elde edilen şey, edinti. s. bir şeyler elde etmeye çok hevesli, mal canlısı, açgözlü. f. (--ted, --ting) aklamak, temize ç ıkarmak, beraat ettirmek. yüzünün ak ıyla çıkmak. i. aklanma, beraat. i. 0,404 hektarlık arazi ölçü birimi. s. acı, ekşi, keskin. i. akrobat, cambaz. s. akrobatik. i. akrobatlık, cambazlık. i. birkaç kelimenin ba ş harflerinin veya ilk hecelerinin birleşmesiyle meydana kelime: NATO, öbür tarafıUNESCO. na: He stretched a rope across the river. edat 1. birgelen taraf ından ı ndan öbür taraf ı na bir ip gerdi. 2. karşısında: Serra lives Nehrin bir taraf ı derecede etkileyen (ücret/vergi). herkesi ayn yolun öte taraf ında, karşı tarafta. i. 1. hareket, eylem. 2. kanun, yasa. 3. tiy. bölüm, perde. 4. rol yapma, oyun. f. ı1. rol yapmak,yapmak. oynamak. 2. harekete geçmek. 3. davranmak, nın vazifesini başkas birlikte hareket etmek. yapılan teklife göre davranmak. birinin sözüne uymak, birinin sözüne göre hareket etmek/davranmak. yaramazlık etmek, gösteriş yapmak. i. oyunculuk. s. vekâlet eden, vekil: acting president ba şkan vekili. i. 1. hareket, eylem. 2. etki. f. 1. harekete geçirmek, hareketlendirmek. 2. harekete geçmek, hareketlenmek. i. 1. harekete geçirme, hareketlendirme. 2. harekete geçme, hareketlenme. s. 1. faal, hareketli, aktif. 2. dilb. etken. askerlik hizmeti. dilb. etken fiil. i. eylemcilik. i. eylemci.

activity actor actress actual actuality actually acumen acupuncture acute acute angle acute angle AD ad adage Adam adamant adamantly adapt adapt o.s. to adaptable adaptation adapter adaptor add add fuel to the flames add spice to add up add up to addendum addict addict adding machine addition additional additive addled address address a remark to addressee adduce adept adequacy adequate adhere adherence adherent adhesion

i. faaliyet, etkinlik. i. aktör, oyuncu. i. aktris, kad ın oyuncu. s. gerçek, do ğru. i. gerçek, hakikat. z. aslında; gerçekten. i. çabuk kavrama yetene ği, keskin zek-â. i. akupunktur. s. 1. keskin. 2. t ıb. akut, hâd. 3. tiz. geom. dar aç ı. geom. dar aç ı. k ıs. Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa´dan sonra). i. ilan, reklam. i. atasözü. i. Âdem Baba, Âdem. Adam´s apple anat. âdemelmas ı. s. son derece kararlı, katı. z. inatla, katı bir şekilde. f. 1. uyarlamak, adapte etmek. 2. al ışmak, intibak etmek. -e kendini alıştırmak. s. yeni ko şullara adapte olabilen/uyarlanabilen. i. 1. uyarlama, adaptasyon. 2. al ışma, intibak. i. 1. elek., mak. adaptör. 2. uyarlay ıcı, adapte eden. i., bak. adapter. f. 1. eklemek, ilave etmek; katmak. 2. toplamak. k. dili yang ına körükle gitmek. k. dili -i canland ırmak, -i ilginçleştirmek. 1. toplamak. 2. k. dili makul olmak, akla yak ın olmak. 1. -e varmak, (bir yekûn) tutmak. 2. k. dili ... anlam ına gelmek: What it adds up to is that you´re not coming. Gelmeyeceksin anlam ına geliyor. ğ. ad.den.da (ıden´d ı) i. ilave, ek; ilave edilecek şey/söz. ço i. bağımlı, müptela; tiryaki: drug addict uyuşturucu bağımlısı. cigarette addict sigara tiryakisi. f. alıştırmak. hesap makinesi. i. 1. ekleme, ilave. 2. ek, ilave. 3. mat. toplama. s. biraz daha, ilave edilen, eklenilen. i. 1. katk ı. 2. katılan kimyasal madde, katkı maddesi. s. toplamsal, ilave olunacak. s. 1. sersem, şaşkaloz. 2. cılk (yumurta). i. 1. (veya ä´dres) adres. 2. söylev, nutuk. f. 1. hitap etmek. 2. adres yazmak. (birine) bir söz yöneltmek. i. alıcı, kendisine mektup/paket gönderilen kimse. f. (kanıt) ileri sürmek. s. (at/in) usta, çok becerikli; mahir. i. (ä´dept) usta, i şinin ehli. i. yeterlilik, kifayet. s. yeterli, kâfi. f. to 1. -e yap ışmak. 2. -e sadık kalmak, -e bağlı kalmak. i. 1. yapışma. 2. bağlılık. i. taraftar, yanda ş. i. 1. yapışma. 2. to -e bağlı kalma, -e sadık kalma, -e uyma.

adhesive adhesive tape adj. adjacent adjective adjoin adjoining adjourn adjust adjust o.s. to adjustment administer administer an oath administration administrative administrator admirable admiral admiration admire admirer admiring admissible admission Admission free. admit admit of admittance admonish admonition admonitory ado adolescence adolescent adopt adopted child adopted child adoption adorable adoration adore adorn adornment adrift adroit adsorb adsorbent

s., i. yap ışkan, yapıştırıcı. (yapıştırıcı) bant. k ıs. adjacent, adjective, adjustment. s. (to) (-e) bitişik, bitişikteki; komşu. i., dilb. s ıfat. f. bitişik olmak. s. bitişik, bitişikteki, yan, yandaki. f. 1. oturuma son vermek. 2. (toplant ı/oturum) sona ermek, bitmek. 3. (bir şka yere) geçmek. ba f. ayar etmek, ayarlamak. kendini -e alıştırmak. i. 1. ayarlama. 2. kendini al ıştırma. 3. tic. tazminat miktarının sigortalı ve ı aras ında etmek. kararlaştırılması. sigortac f. yönetmek, idare yemin ettirmek, ant içirmek. i. yönetim, idare. s. idari, yönetimle ilgili, yönetimsel. i. yönetici, idareci. s. takdire de ğer, beğenilecek, çok güzel. i. amiral. i. takdir, be ğenme. f. takdir etmek, be ğenmek; hayran olmak, hayran kalmak. i. takdir eden, be ğenen; hayran. s. takdir ettiğini belirten; hayran, hayranlık gösteren. s. kabul edilebilir. i. 1. içeri alma; kabul; giri ş. 2. giriş ücreti, giriş. 3. itiraf. Giriş serbest. f. (--ted, --ting) 1. içeri almak, almak; kabul etmek: They won´t admit you. Seni içeri sokmazlar. 2. itiraf etmek. imkân vermek. i. kabul; giriş. f. tembih etmek; kula ğını çekmek. i. tembih; kula ğını çekme. s. uyarı niteliğinde. i. insanı yoran hazırlıklar; koşuşmalar. i. ergenlik, ergenlik ça ğı. s., i. ergen, ergenlik ça ğında olan (genç). f. 1. evlat edinmek. 2. edinmek, benimsemek. evlatlık, manevi evlat. evlat edinilmiş çocuk, evlatlık. i. 1. evlat edinme. 2. edinme, benimseme. s. tapınılacak, çok güzel ve sevimli. i. tapınma, çılgınca sevme. f. 1. tapınmak, tapmak, çılgınca sevmek. 2. (Allaha) tapınmak, tapmak. f. süslemek, donatmak, donamak. i. 1. süsleme. 2. süs. s. s. usta, çok becerikli. f., kim. adsorbe etmek. i., s. adsorban.

adsorption adult adulterate adulterer adulteress adultery adv. advance advanced advanced in years advanced in years advancement advantage advantageous advent adventure adventurer adventuresome adventurous adverb adversary adverse adversity advertise advertise for s.o. advertisement advertising advertising agency advertize advertizement advertizing advice advisable advise adviser advisor advisory advisory committee advocate advocate adz adze Aegean aerial aerial view aerobics aerodrome

i., kim. adsorpsiyon. s., i. yetişkin; huk. ergin, reşit. f. içine yabanc ı madde katmak. i. zina yapan erkek. i. zina yapan kad ın. i. zina. k ıs. adverb. i. 1. ilerleme, ileri gitme. 2. yakla şım; teklif. 3. tic. avans. f. 1. ilerletmek; ilerlemek. artmak; art ırmak. 3. avans vermek. 4. ileriye almak. 5. , ileri. s. ilerlemiş2. yaşlı. a child who´s advanced for his age yaşına göre çok bilgili bir çocuk. yaşlı. i. ilerleme. i. 1. avantaj, üstünlük sa ğlayan şey. 2. yarar, fayda. s. avantajlı, yararlı, faydalı. i. geliş, varış. i. macera, serüven. i. 1. serüvenci, macerac ı. 2. dolandırıcı, dalavereci. s., bak. adventurous. s. 1. macerac ı, maceraperest. 2. maceralı. i., dilb. zarf, belirteç. i. 1. spor, isk. rakip. 2. dü şman. s. 1. kötü, elverişsiz. 2. menfaatine aykırı, aleyhte. i. 1. zorluk, güçlük, s ıkıntı. 2. sıkıntılı bir durum/zaman. f. 1. reklam ını yapmak. 2. ilan etmek. ilan arac ılığıyla eleman aramak. i. ilan, reklam. i. reklamc ılık. reklam ajans ı. f., bak. advertise. i., bak. advertisement. i., bak. advertising. i. nasihat, ö ğüt, tavsiye. s. ak ıllıca, makul, doğru. f. 1. tavsiye etmek, ö ğütlemek. 2. tic. bildirmek. ill-advised s. ak ılsız, tedbirsiz. i. danışman, müşavir; akıl hocası; rehber, kılavuz. i., bak. adviser. s. danışma kurulu. f. desteklemek, savunmak. i. 1. savunucu. 2. huk. avukat. i. keser. i., bak. adz. s. Ege. i. 1. anten. 2. havai. havadan görünü ş. i., s. aerobik. i., İng. havaalanı, havalimanı.

aerogramme aeroplane aerosol aesthete aesthetic aesthetics aestival afar afar off affable affair affect affect ignorance affectation affected affection affectionate affidavit affiliate affiliate affiliate o.s. with affiliated affiliation affinity affirm affirmation affirmative affix affix afflict afflicted affliction affluence affluent afford affront Afghan Afghanistan afield afire afloat afraid afresh Africa African after after a fashion

i. hava mektubu. i., İng., bak. airplane. i. sprey tüpü, aerosol. i. estet. s., i. estetik. i. estetik. s. yaza özgü. z. çok uzakta. s. rahat, dostça ve sokulgan. i. 1. sorun, mesele, iş. 2. k. dili şey (makine/eşya). 3. k. dili olay, skandal. f. 1. etkilemek, tesir etmek; dokunmak. 2. (hastal ık) zarar vermek: My ık koluma yayıldı. 3. gibi görünmek, yalancıktan arm is affected. Hastal cahillik taslamak, bilmezlikten gelmek. i. sahte tavır, yapmacık. s. 1. (hastalıktan) zarar görmüş. 2. sahte, yapmacık, yapmacıklı. i. muhabbet, şefkat, sevgi. s. sevgisini gösteren; şefkatli, sevecen, sevgi dolu. i., huk. yeminli ve yazılı ifade. f. bağlamak. i. (başka bir şirkete) bağlı olan şirket. ile bağ/ilişki kurmak. s. bağlı. i. bağlantı, ilişki. i. 1. benzerlik, benzer taraf. 2. sempati; sevgi. f. doğrulamak, tasdik etmek. i. doğrulama, tasdik. s. olumlu. i. olumlu cevap. f. 1. takmak; yap ıştırmak. 2. (imza) atmak; (mühür) basmak. i., dilb. önek veya sonek. f. 1. ac ı vermek, ıstırap vermek. 2. başına bela olmak. s. (zihinsel/bedensel bak ımdan) özürlü. i. dert; hastalık. i. zenginlik, refah. s. zengin, gönençli. f. 1. mali gücü yetmek, (bir şey için) parası olmak. 2. (bir şeyi) zarar görmeden yapabilmek: You can´tış afford to make him angry. Onu davran . f. hakaret etmek, küçük dü şürmek. i. hakaret, küçük dü şüren i. Afganlı, Afgan. s. 1. Afgan. 2. Afganlı. i. Afganistan. z. k ıra, kırda, evden uzak. s. tutuşmuş; alevler içinde. z. s. z. yeniden. i. Afrika. i. Afrikalı. s. 1. Afrika, Afrika´ya özgü. 2. Afrikalı. edat 1. -den sonra. 2. için, yüzünden; -den dolay ı. 3. ardından: After them came giraffes. Onlar ın ardından zürafalar geldi. s. sonraki. z. sonra. a şöyle the böyle.

after all after all after the dust has settled after the fashion of afterlife aftermath afternoon aftershave aftertaste afterthought afterward afterwards again against against nature against s.o.´s will agave age age limit age limit aged ageless agency agenda agent agent provocateur agglomerate agglomeration aggrandise aggrandisement aggrandize aggrandizement aggravate aggregate aggression aggressive aggressor aggrieved aghast agile agility agility of mind agitate agitated agitation agitator aglow

bununla birlikte, yine de, buna ra ğmen. nihayet. 1. toz da ğıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten ık yat ıştıktan sonra. sonra, ında. ... gibi,ortal ... tarz i. ahret, öbür dünya. i. (kötü) sonuç. i. öğleden sonra. i. tıraş losyonu. i. ağızda kalan tat. i. sonradan akla gelen dü şünce. z., bak. afterwards. z. sonra, sonradan. z. tekrar, yine, bir daha. edat 1. kar şı: against the current akıntıya karşı. a vaccine against the flu şı bir gribe karayk ırı.aşı. 2. aleyhinde, karşı: a vote against the president doğaya birinin iste ğine karşı. i., bot. agave, agav, Agave. i. 1. yaş. 2. çağ, devir. yaş haddi. yaş haddi. s. 1. (eycd) ya şında: a girl aged four dört yaşında bir kız. 2. (ey´cîd) yaşlı, llanmış; eski. 2. eskimeyen. ihtiyar. (ey´cîd) yı şlanmayan, ihtiyarlamayan. s. 1. ya3. i. 1. acente; ajans: travel agency seyahat acentesi. news agency haber ı. 2. devlet dairesi. ajans i. gündem. i. 1. acente, temsilci. 2. ajan. çoğ. a.gents pro.vo.ca.teurs (^jan´ prôvôk^tör´) provokatör, k ışkırtıcı ajan. i. aglomera. i. aglomerasyon. f., İng., bak. aggrandize. i., İng., bak. aggrandizement. f. büyütmek. i. büyütme. f. 1. kötüle ştirmek, zorlaştırmak, ağırlaştırmak, şiddetlendirmek: Don´t scratch that 2. sore; you´ll aggravate it. O yaray ı kaşıma, azdırırsın. i. 1. toplam. agrega. i. saldırganlık. s. saldırgan. i. saldırgan, saldıran. s. incitilmiş; mağdur. s. dehşet içinde, donakalm ış. s. çevik. i. çeviklik. zekâ k ıvraklığı. f. 1. çalkalamak, çalkamak; kar ıştırmak. 2. heyecanlandırmak. 3. ruhb. ajite 4.ı.sallamak. 2. ruhb. ajite. s. 1. etmek. heyecanl i. 1. çalkalama, çalkama; ajitasyon. 2. heyecan. 3. ruhb. ajitasyon. 4. sallama. i. 1. k ışkırtıcı, tahrikçi, provokatör; eylemci, kampanyacı. 2. ajitatör, ıcı, karıştırıcı: washing machine agitator çamaşır makinesi çalkalay s. parlak.

iyi2. tıb. havalı fren. i. Vay! (Şaşkınlık belirtir. erken. s. ziraat.. anlaşma.şho i. s.. tarım. s. 3. f. 1. s.b. f. önce. yardımcı. f. bak.. AIDS. (bir şeyi) (bir yere) fırlatmak. 2. s. hava kirliliği. f. AIDS. 1. 2. 2. mutabık olmak. ileri. ünlem 1. rıza göstermek. k ıs. i. ıstırap. i. havadan nakledilen. hava bas ıncı. 3. hava. i. uçaklar. i. i. i.ago agonise agonize agony agree agreeable agreement agricultural agricultural credit agriculture agriculturist aground AH ah ahead ahead of time AIDS aid Aids ail ailing ailment aim aim at aim to aimless air air base air brake air compressor air filter air force air force air pollution air pressure air raid air shaft airborne air-conditioned air-conditioner aircraft aircraft carrier airfield airlift airline airliner airmail z. Ah! (Özlem/be ğenme/pişmanlık/öfke/sevgi belirtir. i. . hava köprüsü. 1. yardım etmek. yolcu uça ğı. uçak. mak. i. i. aydınlık. 4. 1. 3. tavır. Anno Hegirae hicri. hava sald ırısı. . 1. hastalık. hasta. çiftçi. na ğme. hava yoluyla ta şımak/götürmek. iyi. İng. gaye. razı olmak. ileride. havayolu... tıb. i. hava üssü. i.).. havadan gelen (mikrop.3. rahatsızlık. hava freni. (bir şey) anla ş. z. klima. rahats ız olmak. toz v. bak. uçak postas ı. 2.). Ah!/Of! ı belirtir. i. klimalı. (bir şey) (başka bir şeye) uymak. i. tic. ni şan almak. herkese söylemek. f.).). yard ım. ıstırap çekmek. rahats ız. hasta olmak. uçak gemisi.. (Ac z. maksat. tarımsal. 2. sözleşme. 2. zirai. uçmakta olan. s. f. razı. amaç. hava boşluğu. i. i. hava kuvvetleri. hemfikir olmak. havaalan ı. amaçs ız. hava kompresörü. f. 1. 1. havalandırmak. geçinmek. niyetinde olmak. hava filtresi. tarım kredisi. (silah ı) (birine/bir yere) doğrultmak. agonize. evvel: a long time ago çok zaman önce. 2. hava kuvvetleri. f.

albeit an educated one. z. z. i. 5. i. 1. i. 4. (duvarda bulunan) niş. z. de olsa: He is. açık havada. dili bahane. a boor. uzaklaştırmak. i. s. e şit bir şekilde: Treat them alike. havayollar ı. 2. geçenek. z. 2. albeit painfully. havadar. konmak. albatr. 3. biri. tehlikeden haberdar etmek. neşe ve çeviklik. dehşete düşürmek. 1. 2. s. s. birbirine benzer: We´re alike in many ways. hava gibi hafif. 1. canl hiç veren. korkutmak. f.. 2.. sıraya koyma. ünlem Eyvah!/Yazık! i.gae (äl´ci) i. soğutmak. korku. yangın . i. açık hava. ğünçapar. 2. oyuk. s. ecnebi. i. inmek. al. i. alarm çalar ısaat. Kısacası. kaymakta şı. hücre gibi ve kapısız ufak oda. Cezayir.san ığın. ş en. İng. i. bir çeşit bira. albinos. birinin saff ına geçmek. in short. tetikte olan. iddias ı. alkollü. albüm. alarm. s. aralık. benzer. suçun işlendiği sırada başka yerde bulunduğu şeklindeki di1. Cezayir. alkol. hayal mahsulü. 2. i. aynı hizaya getirme. 2. 2.. alg. nafaka. . 1. i. uçak kazas ı.. bağ. sıralar arası yol. i. kendine birdili hava 6. i. i. uçak. ba şka ad. yabanc f. hava geçirmez. i. mazeret. havaalanı. yak ın: Her speech is akin to poetry. 1. takma isim. s. . i. i. ı.airmail letter airplane airplane crash airport airstrip airtight airways airy airy-fairy aisle ajar akin alabaster alacrity alarm alarm clock alarm clock alas Albania Albanian albeit albino album alcohol alcoholic alcoholism alcove ale alembic alert alfresco alga algebra Algeria Algerian alias alibi alien alienate alight align align o. tehlike işareti: fire alarm yangın zili.s. ak şın. 1. besleyici. She´s learning French. az açık (kapı). Söyledikleri şiire benziyor. sindirim ayg ıtı. hödü albino. fantezi. tahsilli de olsa. uyanık. i. 1. s. i. Cezayirli. i. 1. i. i. Birçok bak ımdan birbirimize benziyoruz. i. hayali. f. mat. açık havada yapılan. Onlara eşit s. k. Cezayir´e özgü. ı. i. anat. Arnavutluk. havaliman ı. namı diğer: Cavit alias the Bear Cavit nam ı ğer Ayı.k. s. i. Arnavutça. imbik. deh şet. s. sıraya koymak. uçuş pisti. 2. çevik. alkollü içki. alkolik. çal ım satan. i. Cezayirli. huk. cebir. s.. alkol. çalar saat. with alignment alike alimentary alimentary canal alimony uçak mektubu. Arnavut. alkolizm. aynı hizaya getirmek. havai. beslenmeye ait. 1. şevk.. çoğ. pratik olmayan. f.

i. He ıştı. daima. sadakat. s. 1. 2. all round All that glitters is not gold. -den ba şka. her şeyi saran. All the best! all the better all the ins and outs of all the livelong night all the rest all the same all the same all the time all the way all the while all the year round all there all things considered all told all too soon All´s fair in love and war.´s fears birinin endişelerini yatıştırmak. pek erken. boyunca. tüm yıl boyunca. başından sonuna kadar. bitmiş. hep. tekrar. Bütün gün çal öteden all beri. birden. Allah. s.. dili ba ştan. Allah all-around allay allegation allege allegiance allegorical allegory all-embracing s. Aşkta ve savaşta her şey mubahtır. her şey göz önünde tutulursa. s. Yolun aç ık olsun! daha iyi. hepsi: All of us went. hepsi bir. başından beri. belirli bir müddetin ba şından sonuna kadar: She wasn´t surprised because she´d known it all the while. Hem Savunma Bakan ı. i. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları. hep böyle. s. k. Hepimiz gittik. Ba ştan bildiği için şaşırmamıştı. birden. i. f. 1. ba ğlılık. . hem .. birdenbire. I´ll come. hepsi: All roses have thorns.alive alkali all all along all along all along the line all at once all at once all but all but all day all in a tumble all in one all manner of all night long all of a sudden all of a sudden all over All right! All right. ans ızın. her zaman. Adaylar ın ikisi dışında hepsiyle görüştük. ans ızın. hem de . (bir şeyin) girdisi çıktısı. birdenbire. dili Aferin!/Ya şa be!/Çok iyi!/Harika! k. Parlayan her şey altın değildir./Görünüşe aldanmamalı. Peki. aniden./Tamam. diri. bütün gece. dili Peki. f. k.: He´s the Minister of Defense and the Minister of Education her çeşit. i. alegorik.. i. worked day. iddia etmek. her zaman.. sıra boyunca. dili aklı başında. her ş gibi gelen bir gece boyunca. altüst. rmak. 2. 1. sabaha kadar. zamans ız. bütünüyle. az daha. 2. pek çok yeteneği olan: an all-around student dört dörtlük ö ğrenci.. (bir yerin) ı/yeri. hafifletmek: allay s. Bütün güller dikenlidir.. 1. all in one. canlı. her şey göz önüne alınırsa. hem de Eğitim Bakanıdır. birdenbire.o. tüm. d ışında hepsi: We have interviewed all but two of the candidates. hep birden. yatıştıbir i. sağ. gelirim. karmakar ışık. az kalsın. kim.(mektubun sonunda) En iyi dileklerimle! 2. iddia. -den gayri hepsi. tamamen. her alanda ba şarılı. alkali. bununla birlikte. baştan. aniden.. 2. . yekûn olarak. hiç taraf bitmeyecekmi kalanların hepsi. k. ani olarak. bütün. bütün gün.: All right. hayatta. alegori. tamamen. 1.

harçlık. s. 4. hemen hemen: This picture´s almost done. yenibahar. s.s. s. ına. tahsis etmek. f. z. 2. azaltmak. (--ted. i. yalnız. s. kimsesiz. şimdiden. s. çekici.. badem. (süre) vermek/tanımak.. bak. mubah.. albeni. i. be all right. amerika timsah ı. alfabetik.). bordasında. i. 2. all-around. hafifletmek. müsaade etmek. abece. tahsisat. alımlı. f. çok kullanışlı. f. i. k. gitti. yapılmasında sakınca olmayan. anıştırma.): You´re too late. i. alphabetical. dükkân v. i. benzer. Kelimeler alfabe s ıras özgü. with/to -e bağlı. bütün gece süren (bir olay). z. az kalsın. ile birleşmek. yalnız. 2. anla şma. pol. bir kimsenin mezun oldu ğu okul. z. pek çok işe yarayan. i.. soğuk.allergic allergy alleviate alley alliance allied alligator all-inclusive all-night all-nighter allocate allocation allot allotment allow allow for allowable allowance alloy all-purpose all-right all-round all-rounder allspice allude allure alluring allusion ally ally o.. kastetmek. uzakta. ın. ittifak. yüksek sesle. f. z. 1. right!. bak. dar sokak. 2. i. cazibe. All right. 2. alfabe. 1. alerji. izin vermek. s. i.ına ağaç sındizilmi ırının üstündeki bölgeye özgü. s. alfabe s ırasına göre dizilmiş: The words are in alphabetical göre ş. birleşme. ıştırmak. müttefiklik. bak. i. i. alaşım. tek başına. tahsis etmek. edat 1. 1. k.. az kald ı. müttefik.b. cazibeli. i. ayrılmış/tahsis edilmiş şey. k ısmen gidermek. 3. 2. çekicilik. halen (Türkçede genellikle çevirisiz kalır. i.. ara yol. birle şik. almanak. müttefik.daha erkeni . tahsis. s. yapılması uygun görülen. f. her alanda başarılı kimse. uzak. 1. kafadar. yüksek da ğlara z. with ile beraber: He came along with Bizimle beraber geldi. -i hesaba katmak. yanus. k. her şeye gücü yeten. az daha. ayırmak. all-right. to üstü kapalı bir şekilde -den bahsetmek. bütün gece aç ık olan (lokanta. alerjik. dili bütün gece süren bir olay. lise veya üniversite. kafa dengi. yalnız başına. s. with/to alma mater almanac almighty almond almost alms alone along alongside aloof aloud alphabet alphabetic alphabetical alpine already alright s. i. 1. with/to ile beraber. Bu resim hemen hemen bitti. pol. s. i. Az kaldı i. yanında. neredeyse: He almost died. s. 2. Geç All kald s. 1. ima etmek. dili iyi. bordasına. Beklenenden he´s gone. sadaka.. an i. uzak duran. s. edat boyunca: along the river ırmak boyunca. den. pay. s. İng. s. her şeyi kapsayan. 2. order. İng.. --ting) ayırmak. z. 1. ayırma. i. already dili.

hariç: Everybody came on time always excepting f. saat 24. şka. You´ll also need tape. hayrete düşürmek. nöbetle şe/sırayla yapma. yedek. elek. ek karakter tu ş i. kı ısaltmas s. izleme. olmakla beraber: Although he´s old he´s a good lı olduğu halde iyi dans eder. i. birbirini s ırayla izleyen (şeyler). rahat rahat yürümek. pusuya düşürmek. çoğ. başka. her zaman. z. and it was also wet. 1. daima. Although I tried hard it didn´t do dancer. sefire. (with) birbirini s ı rayla izlemek/takip etmek: In her speech she sa z. pusuya dü şürme. s. bak.M. a. Hava so ğuktu ve bir de bilg. Sana kerpeten laz ım. sefire. s. hayret.. bir okul. saat 2. bak. başkas ını ırayla n yerine geçebilen kimse. alma şık akım. ante meridiem öğleden evvel (24. biriktirmek. ise de. Artium Magister (hümaniter bilimlerde master derecesinin ı). i. yükselti. i. -diği halde.M.00-12. karışı k hisleri olan. birleştirmek. değişme. 2. f. i. with ile birleşmek. bir okul. i.30. i. şaşırtıcı.00 arasındaki saatler için k ı l ı r. değişken.. bir de: You´ll need pliers. birbirine zıt hisleri f. It was cold u. atmosfer. lise veya üniversite mezunu kız. yükseklik. f. am amalgam amalgamate amass amateur amaze amazement amazing ambassador ambassadress amber ambidextrous ambience ambiguity ambiguous ambition ambitious ambivalent amble ambulance ambush z. f. i. Ya şyükseklikölçer. büyük. hayrette b ırakmak. birden fazla anlama gelme. birbirini sırayla izlemesini sağlama.nae (ıl^m´ni) i. bir şeyi başarma/elde etme tutkusu. amatör. amalgam. her zaman oldu ğu gibi . bir ın ürünü olan.): 2:30 A. s. insanı şaşırtan. Bir de bant. 3. ambülans. 1. 1. -in birbirini sırayla izlemesini f./Yapacak başka bir şey yoktu. Her zaman oldu ğu gibi Levent hariç herkes vaktinde k ıs. alternatif. f. i. seçenek. (uzun zamandır güdülen) büyük amaç. şaşkına çevirmek.Levent. 1. elçi karısı. 12 A. . 1. i. ba şe/s yapmak. Başka çaremiz i. birbirini s ırayla şık: We had no alternative. 1. alternatif. be. irtifa. f. büyük bir amac olan. a. i.also Alt key altar alter alterable alteration alternate alternate alternately alternating current alternation alternative alternator although altimeter altitude altogether alum aluminium aluminum alumna alumnus always always excepting am AM AM. i. -i nöbetle ğ lamak. İng. çoğ.. 1. belirsizlik. ambiyans. şeyi başarma/elde etme tutkusuyla yanıp tutuşan veya dolu. kalmam i.lum. rak ım. değişiklik. i. i. ıştı. 2.. i. (kad ın) elçi. 2. insanı hayrete düşüren. s. 2. değiştirmek..00. 2. sıra ile. büyükelçi. kehribar. tamam ıyla. değiştirilebilir. bot. i. elek. i. bağ. değiştirme.ni (ıl^m´nay) i. nöbetle şe. iki elini ayn ı şekilde kullanabilen. hava. 2. s. aluminum. değişmek. altimetre. kullan i. alternatif. alternatör.. s. ne oldu ğu belirsiz.. kim. i.lum. 2. diğer. alüminyum. z. i. şap. birden fazla anlama gelebilen. malgama. s. lise veya üniversite mezunu erkek. sunak. almaşık. bütünüyle. s. cankurtaran.

Bu otelde her tür konfor var. yumu şak başlı. rahatlık: This hotel has all sorts of amenities. arkada şlık. s. ask. düzeltmek... İng. i. arasında. i. yüzergezer. edat.. s. 1. i. amipli. elek. amper. ortasında. amonyak... amoeba. geni ş. Aynı ıya ç ıkar. s. (kuralı/tasarıyı) değiştirme. amorf. 1. bellek yitimi. 2. iki ya şayışlı hayvan. biyol. amorti etmek. amfiteatr. f. bol bol yetecek kadar. 2. Amerikalı. i. i. iyileştirmek.. 2. 2. i. kim. amfibi. iyileştirme. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söyleme. Amerika. i. s. amplifikatör. genel af. 1. şekilsiz. sevimli. i. 1. 2.ameba ameliorate amelioration amen amenable amend amendment amends amenity America American American leopard amiable amicable amid amidst amiss amity ammeter ammonia ammunition ammunition dump amnesia amnesty amoeba amoebic amok among amongst amoral amorous amorphous amortisation amortise amortization amortize amount ampere amperemeter amphetamine amphibian amphibious amphitheater amphitheatre ample amplification amplifier i. arasında. 2. i. i. amfibi. . i. düzeltme. cephede geçici cephanelik. zool. 2.. f. ikna edilebilen. İng. i. among. amnezi. amibe benzeyen. amortize.. amfetamin. bak. s. dostça. f. uysal. s. arasına. (kural ı/tasarıyı) değiştirmek. amibe ait. amortisman. edat aras ına. i. amortization. bak. f. arkada şça. şehvetli. Amerika´ya özgü. i. 2. 1.. i. toplamı (belirli bir miktar) olmak: It amounts to fifty kap i. zool. amipten ileri gelen. cephane. edat. s. biçimsiz. ıslah. iki ya şayışlı. jaguar. to 1. Amerikan. i. i. içinde. 1. amid. bak. s. bak. yükseltme. i. i. bak. i. bol.. ahlakd ışı. i. bak. sınırları belli olmayan.. şehvet dolu. Amerika. z. ile e şanlamlı olmak: It amounts to the same thing. mühimmat. ünlem âmin. İng. amphitheater. hayatı kolaylaştıran şey. s. dostluk. ampermetre. amplifikasyon. edat ortas ına. i. ammeter. amip. n ışadırruhu. zool. yükselteç. s. 1. i. cana yak ın. amperölçer.. miktar. zool. i.. the amenities görgü kurallar ı. bak. f.

herkesçe bilinen bir s ır. Anadolu. paralellik. ancient. i. bak. bak. analyze. ampütasyon.. analiz etmek. amok. 1. çözümlemeli. i. lanetleme. 1.. eğlence. tahlil. oyalamak. (ünlülerden önce) bir. anarşizm. s.. s. i. güldürmek. güldürücü. tılsım. s. analiz. bak. i.. anarşist.. i. s. i. i.. genişlik. tahlil etmek. acı yitimi. f. (bir uzvu) kesmek. bak. çözümleme. k... i. anatomi. gövde yap ısı. f. bir uzvu kesilmiş kimse. aforoz edilmi ş kimse. tıb. İng. anesthetic. analjezik. anatomik. analytic. . 1. anesthetize. 2. 1.. i. bol bol yetecek kadar. i.. bak. i. i. çözümlenmemiş sorun. çözümsel. i. i. İng. bolluk. tahlili. İng. benzerlik. dili tuhaf bir adam. Anadolulu. gövdebilim. çözümlemek. anatomiyle ilgili. Anadolu´ya özgü. z. tıb. sapa bir sokak. i. Anadolu.amplify amplitude amply amputate amputation amputee amuck amulet amuse amusement amusing an an accomplished fact an odd fish an off street an open question an open question an open secret anachronism anaemia anaesthesia anaesthesiologist anaesthetic anaesthetist anaesthetize anal analgesia analgesic analogous analogue analogue computer analogy analyse analysis analytic analytical analyze anarchic anarchism anarchist anarchy anathema Anatolia Anatolian anatomical anatomy anc f. anesthesiologist. i. paralel. Anadolulu. i. i. nazarlık. s. anakronizm. benzer şey. olmuş bitmiş bir şey. s. anesthetist. çözülmemiş sorun. i. benzer. bak. i. s.. tıb. i. ağrı kesici. eğlendirici. anal. İng. analjezi. i.. anarşi.. oyalayıcı. s. benze şim. bak. s. bak. f. daha uzun/ayr ıntılı bir şekilde söylemek. 2. anemia. s. 2. k ıs. i. örneksel bilgisayar.. İng. benze şen. i... analitik. benzeş. İng.. (sesini) kuvvetlendirmek... f. anesthesia.. bak. İng. s... muska. tıb. anarşik. f. eğlendirmek. 2. aforoz.

. and what have you/and what not k. 1. ve benzerleri. ile: mice and men fareler ve insanlar. i. eski Yunanl ı: the ancient Greeks Grekler. s. palms. eski ı. 4. yine.. duyum yitimi. and İhmalkârl ığı ndan dolayı onu azarladı ve haklıydı da. and vice versa. bir çeşit kalp hastalığı. anestezi. Greklere özgü.s. f. kansızlık. f. demiri.. i. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine. ve ba şkaları. . TV sunucu. 1. tıb. f. 1. s. Bakt ı ve kaçtı.ancestor ancestral ancestry anchor anchor man anchor person anchor woman anchorage anchovy ancient ancient Greek ancillary and And how! and rightly so and so forth and so forth and so on and so on/forth and such and suchlike and vice versa i. ve haklıydı da. melek. i.. i. çal şebent köış i. öfkelendirmek. vesaire. eski Yunan. üstelik. dili vesaire. Angolalı. Angola´ya özgü. 2. i. ve iyi de etti: He scolded him for his negligence. Grek. dili ya şlı. k ızdırmak. Hem de nas . soy. for (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye mak. çok eski bir zamandan kalma. Anglikan. i. rightly falan. i. and such should be kept under glass in winter. so. knife and fork bıçakla çatal. dili ve benzerleri. 1. anekdot. s. Grekçe. Angola. s. 1. uyu şturmak. v. fıkra. anemi. Anglosakson. i. melek gibi. vesaire. ve benzerleri. gene. i. antik. anestezi uzman ı. v. zool. demirleme yeri. k. z. fıkrashe anecdotal anecdote anemia anesthesia anesthesiologist anesthetic anesthetist anesthetize anew angel angelic anger angina angle angle angle iron angler angleworm Anglican angling Anglo-Saxon Angola Angolan i. ihtiyar.. filan.b. Grek. yardımc bağ. s. palmiyeler ve benzeri ağaçlar serada k.. tıb. i. s. bir daha. ve. ayr ıca: She was wearing a pink cape and. He looked and ıl! ran away. hikâye. i.. eski Yunanca. aç ı. yeniden fakat de ğişik bir şekilde. (bir cisme ait) köşe. demir. ve aksine: The bigger the fish. oltayla balık tutan kimse. i. i. Grekçe. i. 3. 3. dili bakış açısı. 1. 2. görüş açısı. 2. vesaire. cet. geom. K ışın portakal ağaçları.. k. i. yeniden. oltayla balık avlama. ve benzerleri: Orange trees. s. Angolal ı. was carrying a pink poodle. oltayla balık avlamak. hiddet. ve tersine. filan. anestezik. soysal.. ançüez. bir de. i. s. i. narkoz vermek. the blander its taste. çapa. .. 2. TV (kadın) sunucu. ata.. Angola. solucan. s. çok eski. Grek dili. narkozitör. 2. lenger. hem de. what´s and what´s more more. 3. 2. i. tekrar. öfke. i. Pembe bir pelerin giymi şti ve tarz ında. atalara ait. TV (erkek) sunucu.

hayvansal. hayvanlar âlemi.b. angora. canlıcılık. mü ştemilat. ankaratav s. s. hayvani. bildiri.. neşeli. anason. k ızgınlık. f. ilhak. tarihi olaylar. s. düşmanlık. f. f. ık. ilan etmek. i. i. i.b. angora yün. kin. yıllık. yıllher bir. i. ankarakeçisi. 4. yarg ı. katma. uygunsuz. husumet. sıkıntı veren şey/kimse. i.yy i. s. meshetmek. sıkıntı veren. sözleşme v. bot. s. s. animist. imha etmek. i. 2. i. k ısa çorap. f. z. i. taciz etmek. 2. ayak bile ği. hayvan. . hayvanca. tiftik. 2. bir yıllık ömrü olan bitki. f. halhal. yok etme. yarg ı. i. f. 2. çelişkili. acı dolu. kızdırmak. 2. 1. animizm. çekicilik. imha. sinirine dokunmak. ıstırap. (kutsamak için) (ba şına) yağ sürmek. öfkeli. anot. i. yıldönümü. yılın olaylarını anlatan kitap. i. keder. kederli.´ni) bozma. i. yatıştırıcı. 1. canlılık. bot. kurald ışı. sinirlendirmek. canlı. canland ırmak. bir ılılda için. k ızgın. yıllık. i. sinir. canlılık. sinir bozucu. 1. hayvanc ılık. hayvansever. şoset. 2. 1. hayat vermek. gücenik. vakayiname. 1. feshetme. artı uç. yıl. canlandırma. hiddetli. i. i. hayvan besleme. s. ilan. sözleşme v. 2. i. canlıcı.´ni) bozmak. 3. kronik. f. yok etmek.angora angry anguish anguished angular animal animal breeding animal heat animal husbandry animal kingdom animal lover animal magnetism animal spirits animate animated animated cartoon animation animism animistic animosity anise aniseed ankle anklet annals annex annex annexation annihilate annihilation anniversary annotate announce announcement announcer annoy annoyance annoying annual annually annuity annul annulment anode anodyne anoint anomalous i.. kemikleri belirgin. çizgi film. anason. feshetmek. s. ankarakedisi. her yıl yapılan. s. ilhak etmek. alışılmışın dışında. 1. 1. köşeli. yılda bir yapılan. (--led. i. ek bina. bela. coşku. s ıkıntı vermek. 3. i. dargın. 1. ağrı kesici. --ling) (yasa. 2. belirli bir süre için her yıl ödenen ve emek karşılığı olmayan maaş. bildirmek. açısal. tuhaf. 1. i. fiz. katmak. fesih. beklenene ters düşen. baş belası. acı. eklemek. kemikli. (yasa. i. şanı. anason tohumu. f. canlıcılıkla ilgili. s. mat. 2. spiker. (bir metne) notlar eklemek. i.. vücut s ıcaklığı.

İng. antilop.cevap bir. -den önce davranma. s. çoğ. -den önceki. i. antropoloji. -den önce davranmak. başka. kar şısefer. önceki. edat. dili -e kar şı. anten. i. s. s. hakk ında teminat vermek. önceden tahmin edip ona göre davranmak. -in aleyhinde. çare. insanbilimci. i.. f. i. zool. anonim. tıb. (änten´i) duyarga. insanbilimsel. önek karşı. ilahi. tlamak.. maskaralıklar. 1. k ızdırmak. i. antikorosif. antihistamin. 2. i. dü şmanlık. ço ğ.. 1. i. hesabını vermek: You´ll have his safety. s. anti-. z.. f. i. sorumluluğunu üstlenmek: I´ll answer for ğini üstüme alıyorum. 1. antidepresan. başka bir: şka 3. Yazar gerçek saklamak için takma ad kulland ı. füzesavar. f. kapıya bakmak: Who´ll answer the door? Kapıya kim bakacak? telefona bakmak: The telephone´s ringing. i. k. antropolog. i. 2. dili beklemek.. bakar mısın? çal telesekreter. eceğ ini tahmin etmek/kestirmek. gerçekle i. antoloji. k. s.. bak. ikinci bir: This is going toyan be ıanother another t. i. anten. i. 3. detonasyon kesici (madde). İng. gerçek ismini saklama: The writer used a pen name to preserve his anonymity. antagonize.. şeyin olabilece ğini) önceden tahmin etme. to -e uymak: This man does not answer to the kar küstahça cevap 2. will you answer it? Telefon ıyor. s. 1... i. vermek. dili dört gözle (birz. antibiyotik. lık. panzehir. f. counterclockwise. insanbilim. 2. Antarktika. Güvenli olumlu cevap vermek. antidot. 1. anorak. önceden tahmin edip ş ona göre davranma. antifriz. bak. seçki. i. hasım. 1. cevaplamak. uçaksavar. s. ön. 2. k. i. s. karınca.. anomali. i. kin. . antropolojik. i..time yan ıba şılık vermek.. cevap. öndeki. bekleme odas ı. (to) -den önce olan. s.anomaly anonymity anonymous anorak another answer answer back answer for answer in the affirmative answer the door answer the telephone answering machine ant antagonise antagonism antagonist antagonize Antarctic Antarctica antecedent antecedents antelope antenna antennae anterior anteroom anthem anthology anthropological anthropologist anthropology anti antiantiaircraft antiballistic antiballistic missile antibiotic anticipate anticipation anticlockwise anticorrosive antics antidepressant antidote antifreeze antihistamine antiknock i. i. atalar. isimsiz. s. imzas ıismini i. s. s. i. i. İng. Antarktik. vermek. i. 1. 2. 2. s. muhalif. tuhaf davranışlar. bir ( şey) daha: another match bir kibrit daha. husumet. düşman etmek.

so ğukkanl s. herhangi biryine kimse. 2. erlerinden ayr ı duruyordu. lakayt. i. köhne. parça ba şına. bir tarafa.. karşıt olan. zirve. i. bir şey: Do you want anything? Bir şey istiyor musun? I don´t şey neyse. 1.antimissile antipathy antiperspirant Antipodes antiquated antique antique dealer antique shop antiquity antiseptic antisocial antithesis antithetical antithetically antlers antonym anus anvil anxiety anxious any any longer any more any old thing anybody anyhow anyone anyplace anything anyway anywhere AP Ap apace apart apart from apartment apartment house apathetic apathy ape aperture apex aphrodisiac apiece aplomb apocryphal s. kimse: Is anybody at home? Kimse var m ı? I couldn´t find ım. an.tith. 1. birbirinden ı: The two man. de: I did it anyhow. süratle: The project is proceeding apace. Daha fazla kalamam. z. h ızla./Kitaplar ın her biri on dolar. antikacı. her neyse. anüs. bir yana. ilgisiz. bak. -den his drinking.. antik. çabuk. 1. sarf ınazar edilirse. s. 1. daha: I can´t stay any longer.pi. 1. anybody. kendine güvenme. s.e. antika. karşıt olarak. He did it without any help. i. i. insanlardan kaçan. 2. aralık. 2. 1. i. s. 2. hiç: Do you have any candles? Sende hiç mum var m ı? No. i. doruk. çoğ. i... antik çağlardan kalma bir şey.ğsay İçki içmesini saymazsak iyi bir adam. i. herhangi bir şey: Anything´ll do. özgüven. karşıt anlamlı sözcük. herhangi bir şey. neyse. k k ıs. örs. 2. Associated Press. 2. antiseptik. apartman apartman. i. s. zam. i. zam. i. zam. ona ra ğ men yapt ı m. s. antikite. afrodizyak. Ona ra bak. kayıtsız. i. doğruluğu kabul edilmeyen. uydurma. --es (ey´peksız)/a. açıklık. Hiç yardım have Hay dahaany. s. bir yer: He never goes anywhere. Do you need anywhere to stay? Kalacak bir yere ihtiyac ın var mı? I couldn´t find it ıs. lakaytlık. maymun. i. her biri. ruhb. Hiçbir z. her neyse. s. gene de. i. antitez. çoğ. s. antikac ı. i. want anything. antipati. Kitaplar onar dolara sat ılık. anybody. her birine: The books are ten dollars apiece.ces (ey´pısiz) i. z. s. 1. i. 2. geyiğin çatallı boynuzları. Hiçbir yere gitmez. antika dükkân ı. houses are from Di ılmazsa. antikite. bir tarafta: He stood apart (from the others). antika. artık: Belma doesn´t live here any more. f. i. sonradan uydurulmuş. i. ter kesici. i. . z.. taklit etmek. anywhere. ilk çağlar. roketsavar.. 1.dairesi. makat. ılıyor. 2. z. z. 1. kaygılı. tasalı. ilgisizlik. sahte. daha fazla: Don´t give me any more! Bana daha fazla ne olursa olsun. I don´t ır. i. çağdışı. istemem. bir yana:ayr He´s a good apart 1. z. s. bir şeyin tam karşıtı. Artık Belma burada oturmuyor. endişe. ilk ça ğlardan kalma.ses (äntîth´ısiz) i. tasa. z. kaygı. 1. Apostle. i. 2. -den başka. bende hiç yok. 2. fazla.. delik. endişeli. 1. zaten. antisosyal. April. antik ça ğlar. Hiç kimseyi bulamad ğmen. öykünmek. 1. 2. 1. Proje çabuk ilerliyor. ayrı... kayıtsızlık. karşı tez. 2.

1. iştah açıcı.. aygıt. f. (to) (-e) uygulanabilir. ilave etmek. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönen kimse. baş vurma. appall. özür dileyerek. ödün verme. peydahlay ıvermek. i. 1. kesme işareti. 2. f. 1. cazibe. f. albenili. doruk. birdenbire peyda olmak. aygıt.. 2. 4. on konser vermek. 3. f. görünü şe göre. giysiler. (gazete. i. dili çok kötü. z. ba ğlı olmak. i. sempatik. meydana ç ıkmak. şehvet.. f. apologize. belirmek. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönme. s. 2. cihaz. Hz. cazip. apandisit. i. 1. to çekici gelmek. iştah. İsa´nın on iki havarisinden biri. sevimli. f. taviz vermek. görünme. görünü çıkma. yatıştırmak.´nde) ç ıkmak. özür dilemek: I apologized to him for being late.. i. dili dalkavuk. (açlığı) bastırmak. i. in (oyunda/filmde) oynamak. 1.. apandis çıkarımı. (belli bir amaç için kullanılan) aygıtlar/makineler. çağrı. f. . s. aç ık. i. temyiz: the right of appeal temyiz . bak. dili (bir yer) çok düzenli olmak. bak. alk ış. 1. eklemek. ıvermek. i. 2. i. i. gözükmek. apandis. 3. ek. meydana i. elma püresi. göze çarpan. özür dileyen. görünüm. (12 ounces) 373 gram. tıb. 2. yatıştırma. hakk s. apopleksi. ödün vermek. görünmek. 1. s. gözükme. hayalet. şey) yerli yerinde olmak. (dininden/prensiplerinden/inançlar ından) dönmek.apogee apologetic apologetically apologise apologize apology apoplexy apostasy apostate apostatise apostatize apostle apostrophe apothecaries´/troy pound appal appall appalling apparatus apparel apparent apparently apparition appeal appealing appear appear in concert appear out of thin air appearance appease appeasement append appendage appendectomy appendicitis appendix appertain appetite appetizer appetizing applaud applause apple apple polisher applesauce appliance applicability applicable i. k. müracaatta bulunma. (açlığı) bastırma. 1. taviz verme. İng. (to) (-e) uygulanabilme. s. eklenti. şoke etmek. 1. anat. 1. önder. meze. k. 2. korkunç. i. belli.(bir f. istek. 4. arzu. f. 3.. apostatize. cihaz. i. 2. ı çekici. i. zirve. 2. 3. i. 2. aşikâr. i. 3. i. 1. 2. berbat. be in apple-pie order k.b. dili birdenbire ortaya ç ıkmak. dehşete düşürmek. 1. elma. gökb. 2. pol. k. i. dergi v. yeröte. bir hareketin lideri. 1. i. f. dış görünüş. 3.. çerez. görünüşe bakılırsa. f. çekicilik. deh şet verici. Gecikti ğim için ondan özür diledim. görünürdeki. s. 2.-e yalvaran (bak ış). i. ili ştirmek. z. lezzetli. İng. İng. ilave. tıb. bak. uzantı. i. ait olmak. (her i. f. alk ışlamak. elbiseler. peydahlan ş. 1. 2.. özür dileme. i. pol. huk.

takdirkâr. yakalama. f. tatbik etmek: You şturmak. 3. stajyer. s. f. kıymet takdir etme. 2. farkedilebilecek derecede. önlük (giysi). f. yaklaşma. (bir2. tahmin etmek. (bir şeyin değeri) artma. kendini (bir işe) vermek. i. 1. uygun. be ğenmek. tayin etmek. -e yakın olmak: The measurements of this room closely approximate (to) my ağı yukar ı. 3. kendine mal etme. tutuklamak. 1.´ni) kararla ştırmak. ödenek. atanan kimse. kadirşinas. 3. yaklaşık olarak. staj. ba şvurma. i. bölüştürmek. 1. i. onaylama. 1. 3. çırak. ayırma. s. 1. i. uygulamalı. s. takdir. tasvip. approach to this problem. 2. i. i. s. yerinde. 1. müracaat formu. f. (bir de şeyin i. tahsis etme. anlayış. takribi. f. de ğerbilirlik. hakk ında. değer biçme. yaklaşım tarzı: We need to change ourbulma. -e ait. f. tahsisat. tatbiki. -i kibritle tutu ambargo koymak. minnettar. endiış i. uygulamalı bilimler. 2. edat ile ilgili. değer biçmek. saptamak. uygun bir şekilde. i. f. s. (to) (-e) atamak. to/for -e ba şvurmak. yaptırımlarda bulunmak. yakla şık olarak değerlendirmek. 2. 2. yaklaşmak. tayin. aday. yanaşma. f. ayırmak. i. atan ılan görev/makam. değer biçen kimse. korku. takdir eden. uygun bulmak. -e yakın bir şey. 1. Ba ştabipliğe başvurun. (tarih. aşactual i. tasvip etmek. paylaştırmak. 3. 1. evhamlı. 3. pol. Bu soruna yakla şım uygun tasvip. 2. 2. 2. atama. . takdir etmek. anlamak. -e müracaat etmek: Apply to the head physician´s office. endişe. 2. 1. başvuru. 2. şeyin ğeri) artmak. kavramak. tahsis etmek. gün v. randevu. 2.s. nisan. kayısı. yanaşmak. uygun. nisanbalığı. bölüp da ğıtma. 1. kavray şeli. oldukça çok. i. 2. (bir şeyin ğerini/önemini/gereklili ğini)şanlamak. -e yak ın olma. haberdar etmek.applicant application application form applied applied linguistics applied sciences apply apply a match to apply an embargo apply o. evham. uygulamak. beğenme. kadir ğerini/önemini/gereklili ğini) anlama. 2. f. 1. f. s.b. i. to apply sanctions appoint appointee appointment apportion apportionment appraisal appraise appraiser appreciable appreciate appreciation appreciative appreciatory apprehend apprehension apprehensive apprentice apprenticeship apprise approach approbation appropriate appropriate appropriately appropriation approval approve approximate approximate approximately approximation apricot April April fool apron apropos i. pay. yaklaşık. tutuklama. i. takdir etmek. tahmin. bir nisan şakası. de s. bölüştürme. kuruntu. yakalamak. s. müracaat. z. uygulama. şükran. kıymet takdir etmek. başvuran kimse. müracaat formu. z. tayin etmek. . bütün dikkatini (bir işe) çevirmek. onaylamak. 1. de ğerbilir. kendine mal etmek. i. i. uygulamalı dilbilim. de inaslık. yerinde. 1. tespit etmek. 3. 1. f. i. çıraklık. i.

arkeoloji. hakem. 1. 2. ark lambas ı. gaga burun. f. i. şeytan. f. i. s. meseleyi) tarafs halletme. başdiyakozun makamı/idaresi altındaki bölge. 2. i. kavis çizmek. i.. tak. bak. k ıs. i. kartal gagas ı gibi kıvrık. 1. sucul: aquatic plants sucul bitkiler. 1. i. i. 1. kavis.apt aptitude aptitude test aptness aquamarine aquarium Aquarius aquatic aquatic sports aqueduct aquiline aquiline nose Arab Arabia Arabian Arabic Arabic numerals arable arbiter arbitrary arbitrate arbitration arbitrator arbor arboretum arbour arc arc lamp arcade arch arch arch arch one´s eyebrows archaeological archaeologist archaeology archaic archaism archangel archbishop archbishopric archdeacon archdeaconry archduchess archduke archenemy archeological s. architect. keyfi. archaeological. arboretum. (havada) kavis çizmek. istidat testi. arabulucu. 2. i. i.. i. Arap. İng. Arap at ı. i. astrol. kanun yerine birinin karar ına bağlı olan. arkat.. başdiyakoz. over/above üzerinde kemer turmak. arabulucu. i. ayak kemeri. i. sukemeri. 2. başpiskopos. Sık k geç kalı r. suda ya şar. s. akıllı sıyetenek. 1. atari salonu. i. 2. i. işlenebilir (toprak). 2. mat. Arap rakamlar ı. s. 1. (bir ızıyla birinin kararına bağlayarak halletmek. s. akvaryum. 2. That pile of books is apt to fall. s. s. s. i. Arap. i. 2. 2. . Arabistan. arbor. Kova burcu. s. s ırakemerler. i. 3. 2. kaşlarını kaldırmak. kemer. uygunluk. yay. O kitap yığını devrilir. ba şmelek. arkaik. Arapça. başpiskoposun makam ı/idaresi altındaki bölge. elek. sürülüp ekilebilir. arabulucu karar i. yay olu şş eytanca. i. s. f. 1. to -e e ğilimli olma. architecture. 1. kartal gibi. 2. hakem. üzerinde kemer gibi uzanmak. i. arşidük. i. i. i. ark. ark. i. Muhtemel bir durumu belirtmek için kullan ılır: He´s apt to be late. 2. baş düşman. i. i. kabiliyet. arabuluculuk yapmak. i. çardak. Arapça. s. Arap at ı. yay. i. i. mavimsi ye şil. 1. 1. yay çizmek. 1. arşidüşes. bak. Hrist. su sporlar ı. arkeolog. archaic.. Arap. arkeolojik. (iki taraf aras ında) hakemlik yapmak. Arap. 1. archaism.. arkaizm.

. -e alamet olmak. mimarlığa ait. Arjantin´e özgü. aleyhinde aleyhinde konu şmak. 2. alan. f. i. Koç burcu. tartışarak birini bir şey yapmaya ikna etmek.o. Arjantin. i. f. Arjantinli. gayret. olmak. 4. tartışmak. içinde çok ada olan deniz. saha. that -i savunmak. i. argue s.t.. silahlandırmak. ardor. O çayırı park alanı olarak kullanacağız. çetin. i. k ısım. 2. bak. lehinde konu şmak. münakaşa etmek. kurak (toprak). astrol. arşivci. i. i. i. s. m ıntıka. Argentinean. şevkli. i. Arjantinli. (a. münakaşa. mimarlık. arise. s. (iklim/hava için) kuruluk. kol. bak. i. ç ıkmak.t. tartışarak birini bir şeyden vazgeçirmek. 1. atışmak. i. bölüm.rose. s. İng. bak. gayretli. atışma. bak. sav. Arjantin´e özgü. i. şeytan. i. Arjantinli. argument aria arid aridity Aries arise arisen aristocracy aristocrat aristocratic arithmetic ark arm arm in arm i. kemerli giriş/kapı. i. i.. 2. 1. --n) (from) (-den) meydana gelmek. Arjantin. i. mimar. sandık. s. into s. 1. yöre: We will use that meadow as a parking not. i. -e belirti olmak. Ciddi misin? i. 3. çekişme. be. s. i. Arjantinli. 3. kutu. bak. 2. mimari. 2. ateşli. iddia. bak. s. are area. s. arşiv. f. arena. ateş. okçuluk. 2. 1. kavga.. Arjantin. i.o. 1. f. i. aritmetik.. okçu. . 1. i. ilk örnek. Arktik. dal. s. aristokratik. civar. 1. bölge. s. s. mimari. There are a number k ıs. tak ımada. arya. lehinde olmak. i. 2. silahlanmak.. tartışma. buz gibi. çekişmek. 2. -i iddia etmek. i. aristokrat. i. asilzade. i. kuru (iklim/hava). kavga etmek. arketip. aristokrasi. (toprakta) kurakl ık.archeologist archeology archer archery archetype archfiend archipelago architect architectural architecture archives archivist archway Arctic arctic ardent ardor ardour arduous are Are you serious? area aren`t arena Argentina Argentine Argentinean Argentinian argue argue against argue for argue s. 1. i. kol.. archaeology. 2. i. 1.. kol kola. çok so ğuk. kemerli geçit. f. ağız dalaşı. şevk. 1. müz. i. archaeologist. güç. out of s... i.

armatür. (kuvvetli ve ho ş) koku. i. etraf ı nda: somewhere around Naples Napoli civarında bir yerde. kuvvetli ve hoş kokusu olan. endüvi. i. arranged. uyandırmak. anlaşma. i. k ıs. varış. i. nda: around 6 o´clock saat alt ı suları suları ında: around the table masan ında. terz. küstahça bir kibir. birinin dikkatini çekmek. new arrival yeni gelen. durdurmak. silahlanma yar ışı. varmak. işgal ordusu. f. 2. i. arise. silahlar. i. (san ığı) mahkemeye çağırma. kuvvetli ve ho ş (koku). 2. 4. tevkif etmek. 2. ordu. müz. f. (bir ülkede toplam) askeri güç. 1. bak. f. 1. küstah ve kibirli. silahlar. 3. 2. silahlı. silahlı kuvvetler.arm of the law arm of the sea arm´s length arm´s reach armada armament armature armchair armed armed forces armed forces Armenia Armenian armful armhole armistice armor armored armpit arms arms control arms race army army of occupation aroma aromatic arose around around arouse arr arraign arraignment arrange arrange flowers arrange for arrangement array arrears arrest arrest s. i. 2. aromalı. f. f. i. silahlanma kontrolü. Ermenistan. s. kim. düzen. elin yetişeceği mesafe. 3. geliş. çiçek aranjman ayarlamak: I´ll arrange for a taxi. 1.(çiçek düzen.´s attention arrival arrive arrive at a decision arrogance arrogant arrogate güvenlik kuvvetleri. silahlı kuvvetler. (san ığı) mahkemeye çağırmak. i. tutuklamak. körfez. Etrafına baktı. etraf ına: He looked around. 5. (eşyayı) (belirli bir şekilde) yerleştirmek: Elif´s going to arrange the furniture in this room. i. vaktinde ödenmemiş borçlar. aroma. koltuk altı.. tevkif. i. s ıralan6. Bu odan ın mobilyalarını Elif yerleştirecek. 1. 1. arrived. edat 1. 2. düzenleme. tertip. silahland ırma. kol boyu. aranjman. aromatik. 1. i. çoğ. s. suçlama. 3. giymek. zırh. z. 2. ı yapmak. 2.. kim. i. s. arrival. s. 1. huk. i. ış. silahlanma. 2. i. n etrafında. donanma.. aşağı yukarı. suçlamak.o. i. orada etraf f. yerle ştirme. i. s. 1. aromatik bile şik.. f. giydirmek. kara ordusu. 1. koltuk (mobilya). ateşkes. (askeri birlikleri) sıralamak. . civarında. i. i. 1. elek. için) aranjman. döneç. 2. i.. gelmek: When will we arrive? Ne zaman varaca ğız? Has the mail arrived? Posta geldi mi? karara varmak. giyini ş. zırhlı. Ermenice. 2. huk. tutuklama. yaklaşık. i. s. 1. f. kolevi. (haks ız yere) benimsemek. 2.. Ermeni. kucak dolusu: an armful of oranges kucak dolusu portakal. rotor. Bir taksi ayarlar ım.

arter. sahte. yapma. o kadar . as ever as . anayol. . yapay solunum. kurnaz. açık bir ş İng. yapay. dilb. atardamara ait. sanatç s. ılan oynak. ekilde etmek. atardamar. hilesiz bir şekilde. i. suni solunum/teneffüs. sanatkârane. i. aç ıksözlü. eşya: şitli giyim eedebilen.. ustal ık. anat. 4. kundakç ılık. oyun. 3. temren. tıb. -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. hilesiz. i. -dikçe .. (telaffuz). bağ. enginar. 3.. i. hile. 2. yapay tatland ırıcı. sanatç ı.artistic.y. mühimmat deposu. net telaffuz. 1.til. hilesizlik. çoğ. as all get-out as . s.. s. He´s taking life more as he gets Kap ı son k. dilb. i. s. i. TIR. She asas smart all get-out. (bir anlaşmada bulunan) madde. ok. cephanelik. i. TIR kamyonu. i. eklem. 1. topçu. topçu sınıfı. dili sonçderece.. anat. 1. z.: As the time grew shorter so his excitement mounted.: As she loves cats. i. i. ne kadar . suni/yapay dölleme. suni. anüs. şey. Arabay ızlazamanki sürüyordu. bir zekâsı var. her gibi: as is fast everas her zamanki h ızl 1. so azald genellikle. saflık. sanatsız... zanaatç ı. toplar. so . sanatsal yönü olan: She is also ılık. aç ık ı(ifade). sanatl ı. makale. s. 3.ler. yapma çiçek.. He ıwas driving as fast as all seriously get-out.. kundakç ı. tan mlık (a. yapay ışık. -irken.. 2. yazı. mafsal iltihabı. 1. i. artezyen kuyusu. arter. ğum. suni/yapay böbrek. 4. kaba 1.. k ıç. as a general rule i. 1. 2. i. ar.. sanatkârane.net an. sanatkâr. artrit. s. gibi Zehir gibi h ı. 1. i. anat. hüner.. (top gibi) a ğır silahlar. arteriyoskleroz. f. anat. the). 2. 2. Zaman ıkça heyecanı arttı. aç ık bir şekilde dile getirme. arsenik.ifade/telaffuz eklemli. silahhane. büzük. huk. 1. şyası. bo ğumlu. tıb. saflıkla. 2. 2. beceriksizce yapılmış. özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat i. düş oynaklı. saf. sanat. kaba. insan eliyle bo yap eseri. 2... Onun sanat yönü de var. beceri. 1. ok başı. tüzel kişi. i. yapay aydınlatma. i. sanatçı ruhuna sahip. i.. various articles of clothing üncelerini açık bir çe şekilde ifade 2. suni/yapay gübre. i.. ıdan ıkarken çok: yakalad m. 2. arsenal. i. huk. boğumlanma. s.arrow arrowhead arse arsenal arsenic arson arsonist art arterial arteriosclerosis artery artesian well artful arthritis artichoke article articulate articulate articulated lorry articulation artifact artifice artificial artificial fertilizer artificial flower artificial insemination artificial kidney artificial light artificial lighting artificial person artificial respiration artificial sweetener artillery artilleryman artisan artist artistic artistry artless artlessly artlessness arty as as . makat. i.men (artîl´ırimîn) i. damar sertliği.. 1.

2. geri kalan ına gelince.. lam. hakk ında. bazı önemli k. dahi: I´m going as well. but not as well as E şref. apaç ık. bir an önce. kadarıyla. tüm gücümle... Yıllardıgibi. simsiyah. de. dili 1. bana gelince. İstanbul´a varır varmaz im. is concerned as far as that goes as fit as a fiddle as for as for me as for the rest as from as good as as good as gold as if as if as is as it were as like as two peas as long as as luck would have it as meek as a lamb as much again as much as one can as nearly as I can tell as one man gayet tabii olarak. as far as it goes. aslında.. her zamanki 1.. bir elmanın iki yarısı. ona kalırsa. şimdiki haliyle. uyuyormu güya.. âdeta. 2. çok terbiyeli. bir çırpıda. gibi. çok güvenilir.as a matter of course as a matter of course as a matter of fact as affairs stand as black as pitch as bold as brass as easy as pie as far as as far as he is concerned As far as I can see . 1. but it aslında. göz aç ıp kapayıncaya kadar. . ona sorarsan. Bitirmi ş gibiyiz. ama overlooks some details. şimdiki halde. Ya şans ıma. öyle/şöyle/böyle: He´s a teacher and is known as such. ayr ıca. as far as in me lies as far as it goes as far as s. k.. sanki. -er -mez: I´ll call you as soon as I reach Istanbul. as from now bundan böyle. olduğu gibi. . -e göre: as far as I can see gördüğüm kadarıyla.. Bana göre iyi. lying down bir şeyi alttan şeyin alt ında you kalmak. ve onu öyle tan ıyor. güya. ayr ıca. en k ıtelefon 1. şartıyla: live. Önerin asl -e göre: It´s fine important as far as I´m concerned. gibi (olmak): We´ve as good as finished. dili çok emniyetli. o durumda. Elimden kI olarak. almak. k. -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. Bana kalırsa . çok sa ğgibi -miş gibi. gücü yettiği kadar. kadar iyi: He writes well. çok kolay. Sanki ş gibi duruyor. I´m not going. much as can. 1. Yeni oldu. -cesine. henüz. take s. 3. It was as though he´d never years. 2. Ben de gidiyorum. aslında. Bense gitmiyorum. elimden geldiği kadar. turp gibi. kadar yardım edeceğim. as quick as a wink ile ilgili olarak. gibi.. sana edece ğ sa zamanda. bir misli daha.. sanki. da. konusunda. k. -den itibaren. kuzu gibi. doğal olarak. O öğretmendir 2.o. o zaman. as far as I´m concerned bana göre. İyi yazıyor.t. k. ama ref kadar iyi de ğil. as regards as regards/to as safe as houses as soon as as soon as possible as such as the crow flies as though as usual as well as well as as yet -e gelince: as to him ona gelince. . dili büyük bir küstahl ıkla.. bir esasen: What propose is good.: He gave me money as well as E şş imdiye kadar. as plain as the nose on your face besbelli. elinden geldiği kadar. sa ğlığı yerinde. ise: As for me. 1. -cesine: We behaved as though we´d known each other for r tanışırmış gibi davrandık.. 2. hem . sözde. ında iyi. -e gelince. herkes dili dosdo sanki. tıpkı birbirine benzer. uysal. 2. dili bir lahzada. zift gibi. aslında: It´s not a medicine as such. o halde. bildiğimgeldi kadar yaklaşı hep birlikte. İng.. ğru gidecek olursak.He was smiling as if he´d received some good tic... yapabildiği kadar: I´ll help as ğiıyla. zaten. It´s as good as new. -den ba şlayarak: as from that date o tarihten itibaren. hem de . -diği sürece: You won´t get so much as a penny from me as long as I şadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın.

asbest. i. karaya. Bu Sofradan ayr -e ricada bulunmak. just who are you? Ş aka bir yana. dili bela aramak. uyuşmuş. uykuda: The guards were asleep. saptamak. Anadolu. kül. i. 1. z. bir yana: sen? No one. 2. yokuş.as yet as you please as/so long as asbestos ascend ascendancy ascendant ascendent ascension ascent ascertain ascetic asceticism ASCII ascorbic ascorbic acid ascribe aseptic ash ash ash can Ash Wednesday ashamed ashen ashore ashtray Asia Asia Minor Asian Asiatic aside aside from ask ask a favor of ask for it ask for trouble ask/say the blessing askance askew asleep asparagus asparagus spear aspect asphalt asphyxiate aspirant aspiration daha. f. i. i. yemek duas ı yapmak. i. s. 2. çöp tenekesi. dişbudak kerestesi. i. 1. Asyalı. kül tenekesi. -mek koşuluyla. 2. eğri. Bekçiler uykudayd ı. oyuncunun alçak sesle söyledi ğibir söz. 1. 2. ka. istekli. küllük. belayı satın almak. belirlemek. s. bir yana: Joking aside. . (hükümdar) (tahta) çıkmak. bayır. -mek şartıyla. dişbudak ağacı. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşama. çarpık. s. Asya. s. asfaltlamak. 2. Asparagus officinalis. f. 1. f. ç ıkmak. Asya´ya özgü. 1. k ıyıya. f. 2. dişbudak. i. 2. nasıl isterseniz. k ıs. kıyıda.. She´s asking a lot for this poodle. Asya. henüz. ku şkonmaz. f.. -den ba ş kimse bunu yapamaz. yön. i. bak. i. istemek: He asked to be excused from the table. 3. ascendant. külrengi. (uzun zamand ır güdülen) büyük amaç: It was his aspiration to become famous. i. yükselme. z. görünüş. 1. nüfuz. çileci. 2. kül tablas ı. s. aseptik. bot. i. üstünlük. f. sürece. i. yükselen. i. bakım: Let´s consider this aspect of the problem. kötü bir karşılık gerektiren bir davranışta bulunmak. karada. 1. can do this. s.. aside from Esat. z. 2. z. ç ıkış. Amac ı ünlü olmaktı. i. k. ufukta görünmeye ba şlayan. boğmak. Asyalı. ASCII (Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu). kuşkonmaz filizi. i. s. i. yükseliş. bak. yukarı çıkmak. sormak. i. s. i. 2. hüküm. 1. üstün. (araştırma yoluyla) tespit etmek. k. 1. 1. asfalt. to -e atfetmek. nefsinin isteklerini k ırarak çok sade bir hayat yaşayan kimse. 1. hâkim. 3. tiy. tırmanış. s. çok solgun. Esat yana. bir kenara. Asian. amyant. bot. oksijensiz bırakmak. bir yana. s. i. itibar. kimsin i. -dikçe. dişbudak. çilecilik. ı lmak için izin istedi.. çok soluk. 2. dili ka şınmak.. aç ı. riyazet. 2. Paskalya´dan önce gelen büyük perhiz süresinin ilk çar şambası. Meselenin bu yönünü dü şünelim.. askorbik asit. 1.. American Standard Code for Information Interchange bilg.

hücum etmek. analiz.. 1. kıymet takdir etmek: He assessed their house at biçti. f. görev. 4. with . -i hatırlatmak. çeşitli. ile görü şmek. 2. ş t ı rmak. mevduat. servet. i. yardımcı. kalabalık. i. Eralp´in öyle yapaca ğını farzetmekle pekâlâ yanılmış . farzetmek. -i akla getirmek: I şı associate smell with the back streets of Warsaw. 1. 2. a şağılık herif. i. değerli bir nitelik/erdem/beceri. 1. 2. 3. f. kaba 1. 1. i. f. -i onaylamak.aspire aspirin ass assail assailant assassin assassinate assassination assault assault and battery assay assay assemblage assemble assembly assembly line assembly room assent assert assert o. s. 2. i. varl ık. (bir iddiayı) öne sürme. bir araya toplanma. asimile etmek. kendini hissettiren. kurum. f. f. tic. -e sahip olmak istemek. i. dangalak. Evlerine dolar ğer biçme. otoritesini kabul ettirmek. meclis. i. 1. (emin bir şekilde) ileri sürmek. anüs. topluluk. ili şki. 2. (para miktarıseksen nı) tayinbin etme. f. eşek. suikastç ı. i. s. birlik. tayin. -i amaç edinmek. ırgan. (birine) (belirli bir) görev vermek: I assigned you to do kararla i. iş arkada doçent. i. merkep. i. 2. montaj. meclis. i. muhtelif. makat.. 2. öne sürmek. analiz etmek. f..s. s. iş ortağıthat . f. 3. suikast. tahlil etmek. varsaymak: You´re assuming too much where Eralp´s concerned. i. 1. 2. sınıflandırmak. to/after -i amaçlamak. yat ıştırmak. bezmeyerek çalışan. 2. de i. montaj. 4. randevu. aktif. asimilasyon. asistan. it herif. assertion assertive assess assessment assessor asset assets asshole assiduous assign assignation assignment assimilate assimilation assist assistance assistant assistant professor associate associate associate professor association assort assorted assortment assuage assume f. f. türlü çe şitleri içeren bir bütün. monte etmek. 4. i. iddia. dethousand şünce. 3. 1. çözümlemek. ma). sald ırmak. analiz edilecek bir örnek. Onu soru ya ğmuruna tuttu. -i arzu etmek. dindirmek. toplanmak. yardım. 2. onaylama. 1. 3. 2. tahsis etmek. kongre. kendini göstermek. 2. de değ ğer erlendirme. hafifletmek. 3. dernek. toplamak. 1. 1. ile ilişkide bulunmak. saldırı. montaj hattı. i. denemek. kararlaştırma.. anüs. değer biçmek. ayırma. i. kaba kıç. rıza. emval. tayin etmek. çal f. i. (para eighty dollars. aspirin. i. i. f. f. 1. 2. saldıran kimse. puşt. i. müessir fiil. to -e razı olmak. toplantı. 2. çözümleme. yağmuruna tutmak: She assailed him with questions. 1. ayırmak. f. tayin etmek. muavin. tahlil. i. yardım etmek. 1. 3. bir araya toplama. atama. f. O koku . 1. with 1. f. saldırmak. 2. 1. kaba büzük. dikkatli ve devamlı çalışan. suikast yapmak. dikkatli ve devamlı (bir ışatamak. 1. ödev. sald i. büzük. k ıymetli şey. huk. 4. mal. 2. fikir: What´s your assessment of the situation? Durum dü ğer biçen: tax assessor tahakkuk memuru. i. çağrışım. toplantı salonu. 2. azaltmak. toplantı.

sanı. s. z. astronom. 3. f. uzak bir yerde. 1. uzakta. s.. varsayım. bir hamlede. 2. rahatlatıcı/ikna edici söz. kendine güven(me). demirli. 2. zan. i. (rahatlat s. (ata binmiş gibi) bacakları birbirinden ayrı olarak. takma (ad). ak ıllı. asimetrik. s. s. cin. müneccim. 1. farzolunan. astigmatik. müneccimlik. 2. birbirinden uzak/ayr ı. sağlama bağlamak. astroloji. z. z. yıldız işareti (*). İng. astımlı. i. s. 2. i. sa ğlama bağlanmış. heyecan içinde. 1. s. asimetri. z. 1. z. i. i. i. 1. gökbilim. faraziye. s ığınma yeri. i. gökb. yıldız falcısı. bir anda. den. 2. astrolojik olarak. 2. 1. i. astronomik. çok büyük. hayrette bırakmak. 1. at the station istasyonda. 2. yıldız falcılığı. şoke eden. z. hayali. bak ışımsızlık. şoke etmek. astronomical. i. sıkıştırıcı. hayret. 2. rahatlatıcı bir şekilde. 2. Bir yeri belirtmek için kullan ılır: at my office benim büroda. bir bak ışta. cin fikirli. akıl hastanesi. s. geriye. sığınak. Bir zaman ı belirtmek için kullanılır: at five o´clock bir hamlede. astrolojik.. sigorta: life assurance hayat sigortas ıcı/ikna ediciı. z. melce. i. bak. kurnaz. astronot. hızla. geminin k ıçına. sözlerle) temin etmek. hayrette b ırakan. 2.. demir atm ış. gökbilimci. astigmatizm. edat 1. ne pahas ına olursa olsun. şaşkına çevirmek. arkaya. i. hareket halinde. s. hiç. s.assumed assumption assurance assure assured assuredly assuringly asterisk astern asteroid asthma asthmatic astigmatic astigmatism astir astonish astonishing astonishment astound astounding astray astride astringent astrologer astrological astrologically astrology astronaut astronomer astronomic astronomical astronomy astute asunder asylum asymmetric asymmetry at at a bound at a clip at a distance at a glance at a stroke at a stroke at all at all costs/at any cost at anchor s. gökbilimle ilgili. f. . i. f. i. şaşkınlık. küçük gezegen. tımarhane. 1. bak ışımsız. lokal olarak doku ve damarları büzen ilaç. mutlaka. astrolog. kendine güvenen. astronomik (rakam/büyüklük): astronomical prices astronomik fiyatlar. astronomi. s. gerisinde. s. astım. astımla ilgili. 1. parça parça. astrolojiye ait. büzücü. i. asteroit. i. ayakta.

en az ından. en fazla. hemen. fark ında olmadan apayrı amaçlar peşinde (olmak/çalışmak). hakikatte. bir ayağı çukurda. her defas ında. son süratle. ilk bak ışta. aralıklı. Her neyse. ayrıntılarıyla. zirvesinde. en a şağı. tam kapasiteyle. 1. önce. saat tam dörtte. hiçbir zaman. boylu boyunca. tan -i iyi bilen: He´s at home with machines of all kinds. hava kararırken. dörtnala. evde. yak ından. derhal. boş zamanlarda. uzun uzad ıya. en çok. (bir konuda) bilgili: He´s at home in the business world. üzerinde konu şulan. en az. . bir aya ğı çukurda. genellikle. kendi evinde. (bir yerde) kendini rahat hisseden. ak şam olunca. çok yak ından. çok yak ından. ortada dola şan. we enjoyed your şumuza gitti. nihayet. 3. sizin parti çok ho her an: She could come at any time. olsa olsa. esasında. söz konusu olan. 1. her neyse. en azından. detaylarıyla. İş dünyasını ından ır. 2. 2. 1. tam gazla. doruğunda. evvela. serbest. en sonunda. 2. bütün ayrıntılarıyla. neyse. 1. en sonunda. her ne hal ise: At any rate. hiç olmazsa. 1. zaman buldukça. Her tür -e a makineden anlar. en sonunda.at any price at any rate at any time at best at best at bottom at close quarters at close quarters at close range at cross-purposes at dark at death´s door at death´s door At ease! at every turn at first at first sight at four o´clock sharp at full blast at full gallop at full length at full speed at full tilt at great length at heart at home at home in at home with at intervals at issue at its zenith at large at large at last at last at least at least at leisure at length at liberty at long last at long last at most at most at no time at odd moments at once her ne pahas ına olursa olsun. aralarla. hiç olmazsa. ask. ayrıntılarıyla. ölümün e şiğinde. serbest. 2. 2. 1. ölmek üzere. özgür. nihayet. sonunda. son sürat. göğüs göğüse. olsa olsa. Most of the party immensely. yak şina. aslında. boş zamanı olan. olsa olsa. yakın mesafeden. Rahat! her keresinde. aslında. 2. ta ş çatlasa. Her an gelebilir. her ne ise. bari. son süratle.

. k. ateizm. piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş. s. istediği gibi. Tanr ıtanımazlık. şu ara. dili en fazla. bir vuruşta. En kötü ihtimal. en kötü ihtimalde. derhal. olsa olsa. sporcu. hızla: at the rate of one hundred meters per second saniyede yüz metre hızla. ayn ı anda. boş zamanlarında. 1. bir kalemde. i. ziyan oldu ğu takdirde sizin hesabınıza. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere. son dakikada. ateist. 2. pahas ına. bir çırpıda. i. Tanr ıtanımaz. 2. barış halinde.. -i görür görmez. o da onun ç ıktO At that üzerine point I left. o noktaya gelince.. k. spor. tic. bazen. istedi ğinde. o reddetti. dili avazı çıktığı kadar. olsa olsa. pahas ına. . onun üzerine: Once again she refused. -i görünce. İng. (birinin) iste ği üzerine. şu an. dili son anda. o s ırada: şamaya gelince: At that point add the eggs. sporcu. istenilen şekilde: The aerial can be rotated at will.. başına gelebileceklerden kendisi sorumlu olarak. en geç. 2. zındık (kimse). isteğine göre. sırada çıktım.. i. k. Tanr ıtanımaz.. Anten istenilen yöne çevrilebilir. bir vuruşta. dili eninde sonunda. hemen. . ateistik. atletizm. sportif. 2. eat. y size uygun bir zamanda. en kötü ihtimal: At worst. 2. f. tesadüfen. 1. i. aynı zamanda. 1. bir darbede. ateist. şu an. k. şimdilik. birden. emrinde. derhal. istediği zaman. madura aya ğı. halihazırda. İng. all he´ll get is a year in jail. 2. zındıklık.. O aşamaya gelince a k. . dili bir defada. azami. dili hemen. en az. spora özgü. 1. en aşağı. Bir daha ı. başabaş. 1. bak. zındık. 2. 1. bir ıl hapis yer. avazı çıktığı kadar. atletik. istenilen zamanda. huzur içinde. and at that he left. mümkün oldu ğu kadar yakın bir zamanda.at once at one blow at one scoop at one whack at one´s command at one´s leisure at one´s peril at one´s pleasure at par at peace at present at random at that at that point at the drop of a hat at the eleventh hour at the end of the day at the expense of at the instance of at the latest at the moment at the outside at the rate of at the risk of at the same time at the sight of at the top of his lungs at the top of one´s lungs/voice at the utmost at the very least at this juncture at times at value at will at worst at worst at your convenience at your risk at/in one fell swoop ate atheism atheist atheistic athlete athlete´s foot athletic athletics 1. bu noktada. rasgele. en çok. k. aras ıra. s.

s. 1. tavır. 2. f. Bond çanta. körelme. i.. atomize. 1. 2.that bakmak. İng. (sıvıyı) püskürtmek. 2. f. püskürteç. 1. 2. 3. tasdik etmek. doğrulamak. 1. bağlamak. eri şmek. i.attempted hazır bulunmak. tutum. (bir suç. i. sald ırmak. f. ilişikteki. hücum etmek. 2. 2. sevgiyle bağlı. i. giydirmek. menfur. dikkatle izleyen: an attentive audience dikkatle izleyen seyirciler. bir şeye takılabilen parça. tedavi hizmet etmek. to -i göstermek. ıflatmak. denemek. 1. hafifletmek. 3. 1. k. 2. teşebbüs etmek. dikkat eden. f.Atlantic atlas atmosphere atmospheric atom atom bomb atomic atomic age atomic bomb atomic energy atomic nucleus atomic number atomic pile atomic power atomic waste atomic weight atomise atomize atomizer atone atonement atrocious atrocity atrophy attaboy attach attaché attaché case attached attachment attachment for/to attack attain attainment attempt attend attend to attendance attendant attention attention span attentive attenuate attest attic attire attitude s. (bir hizmette bulunan) görevli: shop attendant tezgâhtar. ataşe. huk.. ba şarı. 1. iğrenç. atom enerjisi. takmak. değerini düşürmek. nükleer enerji. marifet. f. f. i şçi. iliştirmek. saldırı. dumura u ğramak. Atlantik. atom reaktörü. iğrençlik. kazanmak. kefaret etmek. i. 1. hazır bulunma. tavanaras i. bağlı. tecavüz etmek. atom çağı. ilgi. 2. -e bakmak. 1. ünlem. dumura uğratmak. vurmak. . i. dikkat. -e delalet do ı. davran ış. i. s. i. -e bağkoyma. canavarlık. atmosferik.´ni) affettirecek harekette bulunmak. hücum. elbise. 4. 3. ilişik. elde etmek. esas duru ş/vaziyet. aksesuar. 2. inceltmek. bak. zay f. 2. atom çekirde ği. telafi etmek. körelmek. dikkatli: an attentive worker dikkatli bir2. kabahat v. zerre. ilgili. 2. s. elde etme. i. girişimde bulunmak. azaltmak. 1. 2. f. el koyma. eden dikkat genişliği. huk. i. atlas (harita kitab ı). dumur. kalkışmak: ı denedi. nükleer reaktör. i. f. berbat. nükleer enerji. 1. atomik ağırlık. f. atomizör. yer ask. 1. s. 2. atom bombas ı. atomik. i. -e sevgi. 3. You He to climb mountain. -e dikkat etmek. atom sayısı.b. kontrol bak ım. çalışmak. sevgi bağı. giysi. flight attendant 3. k ılık. i. hazır bulunanlar. i. i. kefaret. O etmek. 1. haciz lılık. dili Aferin sana! f. atom ağırlığı. s. f. nükleer atıklar. da ğa tırmanmay 2. atom. theater attendant biletleri veya gösteren görevli. köreltmek. (bir belgeyi imzalayarak bir şeyin ğruluğuna/gerçekli ğine) şahadet etmek. atomlara ayırmak. nöbet. kriz. iltifat. çok kötü. i. atom bombas ı. canavarca. el koymak. atomik güç. atmosfer. ermek. kazanma. haczetmek. berbatlık. 2. 1. 1. varmak. 1.

alımlı. teyp kaseti. s. i. çoğ. O benim halam. atıf. nitelik. işitilebilecek şekilde. küstah. Avusturya. delgi. f. Avustralyalı. f. i. aşınma. teyze: She is my maternal aunt. İng. çekicilik. müzayede. hakiki. yıpratma. cezbetmek. aunt. s. dinleyiciler. ağustos. işitsel. 1. sıfat. i. 2. z. 1. 2. to -e uydurmak. doğrulamak. i. Avusturya´ya özgü. s. sıfır. f. vasıf. sert. Avusturyalı. Avustralya. sade ve süssüz. odyovizüel. patlıcan. avukat. s. cüret. 2. küstahl ık. başsavcı. konser salonu. gerçek. denetçi. i. 2. hala: She is my paternal i. fiz. f. duyulabilir. August. cazibe. sade. i. i. i. (bir nedene) ba ğlamak. işitme ile ilgili. zayiat. 2. ya i. i. matkap. Bu bize iyi bir işaret. . Avustralya. konforsuz ve dünyevi zevklerden yoksun bir şam.attorney attorney general attract attraction attractive attractiveness attribute attribute attribution attrition attune aubergine auburn auction auctioneer audacious audacity audible audibly audience audiocassette audiovisual audit auditor auditorium auditory auditory canal Aug auger aught aught augment augmentation augur August august aunt auspices auspicious austere austerity Australia Australian Austria Austrian authentic authenticate i. f. i. s. k ıs. güvenilir: How authentic is this news? Ne derece güvenilir bir haber bu? tasdik etmek. artırma. s. otantik. i. alımlılık. konforsuz. 2. (hesapları) denetlemek. 1. 1. s. aşındırma. burgu. -e atfetmek. Avusturya. s. s. cazibeli. 3. mezatç ı. i. işitme kanalı. (off) açık artırma ile satmak. i. mezat. i. i. (hesaplar ı) denetleme. i. yıpranma. i. i. çekim. 2. i. 1. s.. kontrolör. yorma. f. çekici. kumral. 1. i. 2. çekmek. Avustralyalı. 1. açık artırma. yenge: Aunt Aliye is my uncle´s wife. hayırlı. 1. s. 2. 1. to 1. -e yormak. cüretli. 2. alımlılık. 1.. i. i. -e mal etmek. O benim teyzem. sertlik. s. i. 1. f. bağlama. Avusturyalı. izleyiciler. yüce ve çok sayg ın. 2. 1. seyirciler. uğurlu. i. görsel-işitsel. f. artırmak. akort etmek. -e al ıştırmak. işitilebilir. anat. 2. toplantı salonu. (iyi/kötü) bir işaret olmak: This augurs well for us. gerçeklemek. ha şinlik. 2. Avustralya´ya özgü.

i. bir kimsenin el yazısı. otomasyon. autobiographical. s. 2. hav. özerklik. müellif. 2. of availability available avalanche avarice avaricious avenge avenue i. i. otokratik. bak. i. sonbahar noktas ı. s. s. 1. f. otomat. para hırsı. i. -den faydalanmak. z. otomatlardan yemek al ınan kafeterya. otokrasi. i. i. otantiklik. f. parayla çalışan yiyecek içecek da ğıtma makinesi. s.s. 2. -den yararlanmak. i. yetki. i. İng. çok güvenilir ( şey). otokrat. otobiyografi yazar ı.. i. . otomatik transmisyon. s. saygı uyandıran. yedek. i. bir canlının yapabileceği bazı ştirmek. yaramak. amirane. 2. bak. i. güz. yardımcı fiil.authenticity author authorisation authorise authoritarian authoritative authority authorization authorize autistic auto autobiographer autobiographic autobiographical autobiography autocracy autocrat autocratic autograph automat automate automatic automatic pilot automatic transmission automatically automation automobile automotive automotive industry autonomous autonomy autopsy autumn autumnal autumnal equinox auxiliary auxiliary verb auxiliary verb avail avail o. 3. otomat. s. i. i. yazar. otobiyografi. otoriter. 2. s. otomotiv sanayii. var olma. 1. otonomi. yetke. otomatik olarak.. yarar. otonom. izin. otobiyografik. otoriter. dilb. otomotiv. cadde. 1. yard ımcı fiil. 3.. güz ılımı (21 Eylül´e rastlayan ekinoks). s. öcünü ç ıkarmak. heyelan. otomatikle s. authorization. var. yetkilendirmek. otistik. the authorities yetkili ki şiler. 2. i. izin vermek. fayda. authorize. dili oto. f. ç ığ. f. otomatikman.. otomatik pilot. bak. i. otomatik vites. i. otorite.. i. özya şamöyküsü. özerk. öcünü almak. otomobil. i. f. gerçeklik. otomatik. güvenirlik. i. otomatik tabanca/tüfek. 1. s. sonbahara ait. i. otopsi.. itaat etmeye yönelten. sonbahar. imza. 4. otomobil. s. elde edilebilir. 1. elde edilebilme. s. 1. i.. i. k. İng. i. para canlısı. otomatik. s. yard ımcı.

1. hantal bir şekilde. 1. bir müddet: You´ll have to wait awhile. -den kurtulmak. f. i. s. orta.t.o. dili çok fazla. f. korkuyla kar ışık saygı. s. biz. uyand ırmak. i. ınmak. insan ı huşu içinde bırakan. 2. -den kaç ınma. with anticipation awake awake awaken award aware awareness awash away away game awe awe-inspiring awesome awestricken awestruck awful awfully awhile awkward awkwardly awkwardness awl awning awry ax axe f. s. başka tarafa çevirmek. bir yana: Put thatmaç away! ı. 3. tente. z. birini/bir şeyi dört gözle beklemek. 3. deh şet verici. -den çekinme. zaman söyler. beceriksizlik. --d/a. oldu f. 1. buradan. 1. -i aç ıkça ilan edilmiş olan (biri): He´s an avowed monarchist. i. korkuyla karışık şaşkınlık. 3. i. i. -den çekinmek. amerikaarmudu. haz ır olmak. f. k. uygunsuz. sakarlık. i. (--red. awestruck. önlemek. uyand ırmak. 2. ortalama. i. hantall ık. den s. sak İngiliz ve Amerikan ağırlık ölçü sistemi. k. z. laz s. itiraf etmek. itiraf. i. -i önlemek. beceriksizce. 2. i. şete dü şürmek. 1. mat. huşu. 2. sak önlenebilir. i. avokado. berbat. 1. 1. dili müthiş. tığ. s.. s. s. 1. --ring) (emin bir şekilde) ileri sürmek. bir yere. yön değiştirmek. ortalama. bir süre. Monarşist ğunu hergözlemek.en) 1. bak. 1. öne sürmek. ş insan s. 2. kuşhane. -den ınma. mat./s. i. O çok i ş ister. i. i. s. korkunç. fark ında. s. 2. f. birinin as ıl işi dışında yaptığı bir iş. huşu içinde. deplasman i. 1. i. beceriksiz. s. Pekiştirmek için deplasman. 2. i.. oradan: Go away! Git buradan! 2. pilot. -den kaç ınmak. havac ı. f. dehşet. 1. dehşet. mükâfat. balta. eğri.woke.aver average averse aversion avert aviary aviate aviation aviator avid avocado avocation avoid avoidable avoidance avoirdupois avoirdupois pound avow avowal avowed await await s. vasati. of 1. (a. hiç hoşlanmama. çarpık. uyanmış. ırakan. 2. hantal. vasat. uyanmak. olağan. uyanık. z. i. ödüllendirmek. -i ı hub şı u içinde b2. kullan ılması zor. açıkça söyleme. 2. hobi. -i önleme. 2. (16 ounces) 453 gram. münasebetsiz. -in s. -den kurtulma. uyanmak. dehşet içinde. sakar. f. u içinde rakmak. bak. açıkça söylemek. havac ılık. z. beklemek. 1. yamuk. uçak kullanmak. çok. z. 2. Onu bir yere kald ır! 3. vasati: average annual rainfall yıllık ortalama yağış. f. i.. (resmi bir kararla) vermek. f. 2. hevesli. hu 1. dehşet verici. Bir süre beklemen ım. bot. 1. coşkun. şuradan. müthi ş. f. haberdar. mat. s. . kaç ınılabilir. ödül. pek çok: That´ll take an awful lot of work... bir tarafa. zor. to -in farkına varmak. 2. kundurac ı bizi.wok. -i deh2. 3. s. 1. fark ında olma. ax. to -in fark ına varmak.

(birine) a şırı bir özenle bakmak. i. f. anat. dili k ız. çocuk arabas ı. zool. 1. belit. (su) çağlamak.axiom axiomatic axis axle ay aye azalea Azerbaijan Azerbaijani azure B. habe şmaymunu. s. gevezelik etmek. i. bakara. s.A. arka koltuk. piliç. k ıs. süt mavisi.. s ırt. çocuk ve bebekler için ücretli bak ımevi. 2.es (äk´siz) i. k ısa kuyruklu piyano. isk. 2. aksiyomatik. f. aye. i. arka taraf. aksiyom. bekâr erkek. anla şılmaz sözler söylemek. çoğ. sütdişi. i. s. ax. k ıs. i. s. bekâr. -e arka olmak. k. çocuk bak ıcısı. Azerbaycan.. çocuk. ba. açalya. yavru. edebiyat fakültesi diploması.S. bebek. belitsel. bebeklik devresi. çoğ.. hay hay. kreş. s. mihver.. 1. dili sevgili. Rhododendron. bebek. arka. bak. Bachelor of Arts. f. taşra. --ting) ana babalar ı evde olmadığı zaman çocuğa bakmak. f. baccarat. i. azelya. i. z. Azerice. bir derginin eski sayılarından biri. 2. şboğazlıbo k etmek. biberon. ikinci mevki/rol. İngiliz alfabesinin ikinci harfi. . her ihtiyac ını karşılamak. 2. B. k ıs. açelya. futbol bek. ileri geri. caymak. B. bir iddiadan vazgeçmek. 1. belkemiği.3. i. i. melemek. bak. i. B. i. (dergi/gazete için) eski sayı/nüsha. arka sokak. i. eksen. evet.. i. Azeri. i. mil. 1. geveze. 2. aks. b BA baa babble babbler babe baboon baby baby blue baby bottle baby carriage/buggy baby farm baby grand baby sitter baby tooth babyhood babyish baby-sit baby-sitter baccara baccarat bachelor Bachelor of Arts degree Bachelor of Science degree bacillus back back and forth back and forth back country back down back number back number back out back pay back scratcher back seat back street i. i. bebek gibi. gökmavisi. çocuk bak ıcısı. kaşağı.. bot.by-sat. bo şboğaz. i.li (bısîl´ay) i. dingil.. i. -i desteklemek. arka yer. basil.cil. 1. -e yard ım etmek: Akif´s company is backing ileri geri.. muhakkak. emzik. fen fakültesi diploması. 1. ücret veya maa şın ödenmesi gecikmiş kısmı. 2. saçmalamak. 3. (ba. z. f. k. sözünden dönmek. 1. meleme. isk.

dili yasad ışı. yedek. yedek. fon.slid. 1. f. i. taraftar. tavla. 2. k. 1. 4. yıprat f. i. 3. i. omurga. i. f. 1. 2. i. arka taraf. tornistan etmek. (saçları) tersine taramak. zemin. iğneardı dikiş yapmak. maneviyat.back talk back to back back up backache backbit backbite backbitten backbone backbreaking backcomb backdoor backer backfire backgammon background backhand backhanded compliment backing backlash backlog backpack backpacker backpedal backrest backside backslid backslidden backslide backspace backstage backstitch backstroke backtrack backup backup copy backward backward backwardness backwards backwards and forwards backwards and forwards backyard bacon bacterial bactericide bacteriological bacteriological warfare küstahça kar şılık verme. kulis. i. z. backslide. yedek kopya. tuzlanmış/tütsülenmiş domuz böğrü/sırtı. belkemiği.. (siyasal/toplumsal bir geli şmeye karşı) güçlü tepki. back. arkalık. 2. pedalı geri çevirmek. dili k ıç. iğneardı dikiş.gücü. ileri geri. s. ı. s. 3. f.b. . birikmiş iş. karakter kuvveti. ileri geri. geri kalm ış. elinin tersiyle. f. f.slid/back.. i. s. (kan ıtla) desteklemek. k. destekçi.slid. z. geri sürmek. i. i. dili caymak. omzunda sırt çantasıyla gezmek. arka arkaya. yedeklemek. belkemi ği. bilg. bak. geri gitmek. i. 1.). s. anat.den) (iyi yoldayken) kötü yola sapmak. bak. bakteriyolojik sava ş. (motorun ate şi) geri tepmek. kompliman gibi(vuru gözüken ele söz. bakterisit. geri geri. i. 1. (back. i. f. 3. bel f. (back. backward 2. 2. makat.. geri tepmek. 1. destek. arka plan. olup olmadığı belli olmayan ştiri. 1. yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered ş mektuplar ı cevaplamaya bakmalısın. f. istenilenin aksi olmak. 2. 2. bak. omzunda s ırt çantasıyla gezen kimse. z. i. backbite. geri kalm ışlık. en önemli destek. letters. O birikmi ı. backslide. evin arkas ındaki bahçe. bakteriyolojik. 2. beyk ın. 1.. 1. yürek ıcı. i. 2. e şlik eden. f. çok yorucu.. f.. geldiği yoldan geri dönmek. gerilik. s.bit. geç kavrayan. arka. lumbago. k. perde arkas ı. desteklemek. 2. geç kavrama. back. i. arka çıkmak. i. f. s. i. elin tersi öne gelecek şkompliman ekilde yapılan ş v. bakteriye ait. çevre ve tahsili. arka bahçe. bir kimsenin geçmi şteki görgü.bit.romatizmas bilg. i. bak. temel. 2. backbite. s. i. s ırt sırta. geriye do ğru. 1. f. sırt çantas i. sırtüstü yüzme. müz. geriye do ğru yapılan.ten) arkas ından çekiştirmek/kötülemek. bak. elin tersi öne gelecek şekilde yapılan vuruş. i. sırt ağrısı. tersine. (daktiloda/bilgisayarda) geri gitmek. geri tepme.

fırında pişirme. 1. zool.i. 1. (tekneye giren suyu bo şaltmak ile boşaltmak. dili birini/bir şeyi (zor bir durumdan) kurtarmak. out (tekneye) tekneye girenederek suyu kova. kefalet.b. i. fena bir şekilde: The team was badly beaten. 2. kumpir. i. f. z. bir sürü yalan dolan. huysuz. kurabiye. şaşırtıcı. out bail s. huk. 2. bakteriyolog. gayda. torbalamak. Takım fena halde yenildi.a (bäktîr´iyı) i. f. Bahamalı. bozuk.o. worst) 1. furgon. koymak. pasta gibi şeylerin satışı. 2. fena halde. fırın. kötü. 1. 6. müz. (san ığın tahliye edilmesi için verilmesi gereken) teminat akçesi. i. aksi. on üç. ters. s.o. 3. yetki alanı. i. ı.ri. s. i. yolcu e şyası. out bailiff bailiwick bait bake bake sale baked beans baked potato baker baker´s dozen bakery baking baking powder i. şüpheli alacak. 2. Bahreyn. şapşal duran (pantolon). f. hasta/sakat 4. hatal There bad blood between them. yemlemek. fırında patates.te. bakteriye ait. 2. için i../s.t. 1. 1. 2.. ahlaks ız. bak. ıyla. engel olmak. dili kötülemek. (worse. 1. bakteri. s.b. k. is niteliksiz. bakteriyoloji. kullanılan) kova. i. Bahama. heybe. 5. bütün eşyasçuvala tüm eşyasını bir torbada taşıyıp sokaklarda yaşayan kadın. maşrapa v. bagaj. i. bid. yük vagonu. ma şrapa lamak. şanssızlık. alınamayan alacak. kötü. 2.. Bahreynli. çok: That child badly needs a new pair of shoes. porsuk. s. çoğ. kese. torba. i. 1. hoş olmayan. çuval. --ging) 1. torba gibi sarkan. Bahreyn´e özgü. f.. 1. emanet. evde yapılmış kek. 1. i. f. fırında pişirmek. pastane.. ciddi. (bir) pişim. . i. s. i.bacteriologist bacteriology bacterium bad bad blood bad debt bad debt bad luck bade badge badger badly bad-mouth bad-tempered baffle baffling bag bag and baggage bag lady bag of tricks baggage baggage car baggage room baggy bagpipe bah Bahama Bahamas Bahamian Bahrain Bahraini bail bail bail s. s. icra memuru. birine kefalet tahliyesini sa ğv. kesekâ ğıdı. i. Bahreyn. uzmanlık alanı. şaşırtmak. bozulmu ş (yiyecek). olta yemi. 2. ünlem Tu! s. rozet. 1. ekmekçi. Bahama Adaları´na özgü. Bahama Adalar ı´na özgü. eldeki imkânlar. kapan yemi. 2. vahim. aldatıcı. i. 2. O f. f. çanta. (av ı) yakalamak. nişan. 2. 1. fırında pişirilmiş kuru fasulye. hiç rahat b ırakmamak. tulum. başının etini yemek. Onlar birbirine dü şman. f. Bahamalı. f. 2. fırıncı. kefaletle tahliye edilme. ekmek f ırını. kötü. i. sözlerle eziyet etmek. bac. k. kabartma tozu. kâhya. i. Bahreynli. i. 2. Bahama. (--ged. s.

safra. den. f. ayak parmaklar ının kökü. lasti borç bakiyesi. atış bilimi. balad. bahşiş. k ılsız. balistik. balast. barefaced. s. 1. balyalamak. ş velvele. ödemeler dengesi. yumak: a ball of yarn bir yumak iplik. ticaret dengesi. balistik. bir engel kar şısında duraklamak. bir topak hamur. top. cesaret. 3. bail 2. i. bak. meşum. s. s. İng. türkü. balon lastik. yürümemekte direnen. 2. balerin. balo. terazi. s. 1. ilaç olarak kullan ılan birkaç çeşit yağ. şamandıra ile işleyen kapama valfı. s. dili i. dengeli. 2. i. patırtı.y. 1. up k. bilanço. 1.. dengelemek. i.amata. dengeli olmak. rayiha. 2. i. fasa fiso. oy pusulas ı. i. 2. f. bakiye. ğin balans ayarını yapmak. 2. zırva. gürültü. i. i. 4. pelesenk. argo 1. ta şaklar. dazlaklık. pranga. 5. dansör. 2. bak. 3. (uluslararas ı ilişkilerde) kuvvetler dengesi. i. argo baya ğı cesur: She´s one ballsy female! Amma taşaklı karı yahu! i. i. f. ask. balon gibi şişmek... d. balya. 5. i. kabartma tozu. yürümemekte direnmek.. oy sandığı. bilanço. dili (bir şeyin) içine etmek. tükenmez. sade. tükenmez kalem. balo salonu. İng. balon. balkon. 2. i. i. bale trupu. 1. i. bale. tükenmez kalem. f. göt. sodyum bikarbonat. 2. heyecanlı ve şamatalı propaganda/reklam. 1. küre. inat eden (hayvan). güzel koku. balerin. denklem. 2. tüysüz. dans salonu. mak. i. dili 1. dazlak. 3. i. 3. ağrı veya sızıyı dindiren ... ithalat ve ihracat aras ındaki değer farkı. 1. uğursuz. yalın. balistik e ğrisi.. topak: a ball of dough i. roket.baking soda baking soda baksheesh balance balance a tire balance of a debt balance of payments balance of power balance of trade balance sheet balanced balcony bald bald-faced baldness bale bale baleful balk balky ball ball ball and chain ball bearing ball cock ball of the foot ballad ballast ballerina ballet ballet dancer ballistic ballistic curve ballistic missile ballistics balloon balloon tire ballot ballot box ballpark ball-point ball-point pen ballroom balls ballsy ballyhoo balm karbonat. k. k. melisa. i. saçma. taşak. i. 4. s. 3. oğulotu. s. sodyum bikarbonat. kokulu merhem. bilye. denge. 2. 1. f. i. bot. husyeler.

kolan. s. i. fasa fiso. ama canına okuyayım deme! i. (set gibi duran. kâ ğıt para. i.. dili geçici: a band-aid solution geçici bir çözüm. bant. tırabzan. 2. aldatmak. 1. i.. bir araya toplamak. bambu. i. 2. kötü. pelesenk. s. çarliston. banknot. f. 2. sargı. Bangladeşli. Çat!/Bom! 2. banka ıskontosu. muz. z ırva. çarliston biber. f.. plaster. 2. kayış. müz. İng. (bir sözü) çok iyi biliyormu ş gibi kullanmak. i. bando şefi. 2. v. kâkül. 3. birleşmek. f. bando. i. 1. 2. sürgün. i. yığılmak. haydutluk. yasak.´ne ait) k ıyı. i. k ırkma. cumartesi ve pazar günleri dışındaki resmi tatil. k. 2. (--ned. banal şey. ile ağız kavgası yapmak. e şkıya. banknot. ı kullanabilirsin. bir araya toplanmak. dili sosis. s. 1. 3. şerit testere. (nehir. 1. kurdele. yat banka hesab ı. bir banka taraf ından diğer bir banka üzerine çekilen poliçe.kümesi. zararlı. (yarayı) sarmak. yumu şak ve ılık (hava). but don´t you mahvetmek. be bandied about ağızdan ağıza ile at şmak. bağlamak. 1. i. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform. bak. bang it up! Arabam k. i. banal söz. 2. patlama. f. i. 1. sargı. k. bir tahtası eksik. bankaya (para) 3. dili saçma. 2. canf.okumak: ına You can use my car. s. 2. göl. çemberlemek. 1. (bir fikri) ortaya atmak. y ığmak. i. gürültülü birdare şekilde sansasyon. 1. banka. perçem. İng. s ıradanlık. 2. bayağı. söylenmek. şiddetle çarpmak/kapanmak. banallik. banal. yanları hafif meyilli/dik) toprak kümesi. heyecan.balmy baloney balsam Baltic balustrade bamboo bamboozle ban banal banality banana banana pepper banana republic band band band saw band together bandage Band-aid band-aid bandit banditry bandmaster bandstand bandwagon bandy bandy about bandy words with bandy-legged bane baneful bang bang up banger Bangladesh Bangladeshi bangs banish banishment banister bank bank bank account bank bill bank discount bank holiday bank note s. s. i.. Bangladeş. sevinç. menetmek. tak ım.b. bant. Bangladeş´e özgü. --ning) yasaklamak. haydut. s. kemer. i. 4. uzakla ştırmak. f. kovmak. Band-aid. (bir haberi) ışmak. i. f. bir senedin banka tarafından kırılması. f. . sürmek. i. 1. dili 1. çarp i. dili kaçık. i. şaşırtmak. i. k. dola ık bacakl ı. Banglade şli. uzun çizgi. doland ırmak. i. 1. birleştirmek.yaymak.. i. k. olay. tırabzan. zümre. korkuluk. yara band ı. Banglade ş. 1. tırabzan küpeştesi.. kenar. pat ırtı. muz cumhuriyeti. 3. sürgüne göndermek. gürültü. i. i. f. i. şerit. (bulut) ırmak. bir cins salam. Baltık. s ıradan. i. i.

ayr ıksız. 1. halter. z. batırmak. saz şairi. f. batkın. apaç ık. s. s. i. i. etin bu şekilde s. berber dükkân ı. bak. çoraps ız. dili kâr getiren. -e güvenmek: We are banking on their support. 1. çıplak bacaklı. k. i. 2. i. i. vah şi. vah şi. Desteklerine bel ba ğlad haddi. . ölçü çizgisi. bear 2. açmak. iflas ettirmek. 2. 2. 1. i. (--red. bak. 2.. barbarlık. i. ozan. 1. tıraş etmek. i ğneleyici söz. 2. (gelecek bir tarihe ait) evlenme ilan ı. i. (bankan ın çıkardığı) kredi kartı. 3. 1. i. s ırık. İng. i. müz. sancak. hesap cüzdanı. oranı. düpedüz: That´s a barefaced lie. i. üstüne ı bir kancal sos dökülerek ızgarada baharatl ı. bankac ı. 5. i. para getiren.. i. sürgülemek.. su içindeki seti. i. s. z. barbekü. f. ancak yetecek kadar. 3. 4. 2. z. berber. şakalaşma. vaftiz etmek. Barbadoslu. eldivensiz. s. s. i. barefoot. barbar. ız. f. baro. takılma. Düpedüz yalan bu. banka cüzdan ı. bankac ılık. güçbela. dikenli tel. barbar. çubuk. ık. kanca.. medeniyetsiz.. i.bank on bank rate bank vault bankable bankbook bankcard banker banking bankrupt bankruptcy banner banns banquet banter baptise baptism baptize bar bar none bar of soap barb Barbadian Barbados barbarian barbaric barbarism barbarity barbarous barbecue barbed barbed wire barbell barber barbershop bard bare bare bare its teeth bare living bareback barefaced barefoot barefooted barehanded bareheaded barelegged barely -e bel ba ğlamak. berber. i. baptize. iflas etmiş. f. --ring) 1. (hayvan) dişlerini göstermek. ancak. 3. i. soymak. man şet. 1. gazet. iflas. batk ı. f. faiz banka ıskonto banka kasas ı. vaftiz. s. vah şi. s. f. resmi ziyafet. z. iğneli (söz). k ıt kanaat geçinme. i. istisnaskum sabun kalıbı. f. s. aletsiz. i. engel. silahs ız. yalınayak. bak. 2. Barbados´a özgü. kızartılan et. s. f. i. 2. 1. z. s. çengel. Barbados.. s. 6. Barbadoslu. alem. bar (içki içilen yer). takılmak. (et k ızartmak için dışarda kullanılan) ızgara. şakalaşmak. ziyafet. dikenli. bayrak. Barbados. huk. 2. ç ıplak. 1. s. eski. vahşet.. i. başı açık. müflis. i. barbarca...

barf bargain barge barge in bark bark bark up the wrong tree barkeep barkeeper barley barmaid barman barmy barn barnstorm barnyard barnyard fowl barometer baron baroness baroque barracks barrage barred barrel barrel organ barrel vault barren barrette barricade barrier barrister barroom barrow bartender barter base base base of operations base s.t. on baseball baseboard baseless basement baseness bash bashful

f., argo kusmak. i. kusmuk. i. 1. iş anlaşması. 2. kelepir. f. 1. pazarlık etmek. 2. for/on -i ummak, -i beklemek: i. mavna. I hadn´t bargained on that. Öyle bir şey beklememiştim. burnunu sokmak, işe karışmak. i. havlama. f. havlamak. i. kabuk; a ğaç kabuğu. k. dili yanlış kapı çalmak. i., bak. barkeeper. i. barmen. i. arpa. i. barın tezgâhında çalışan kadın, barmeyd. çoğ. bar.men (bar´mîn) i. barmen. s., İng. kafadan kontak, kafası bir hoş, çatlak. i. ahır, çiftlik ambarı. f., k. dili ta şrada temsil vermek. i. çiftlik ambar ı yanındaki avlu. kümes hayvan ı. i. barometre. i. 1. baron. 2. çok zengin i şadamı, kral: an oil baron petrol kralı. i. barones. s. 1. barok. 2. şatafatlı, çok süslü. i. k ışla. i., ask. yo ğun yaylım ateşi, baraj ateşi. s. 1. parmaklıkla kapalı. 2. yasaklanmış. i. fıçı. laterna. mim. be şiktonoz. s. k ısır; meyvesiz; kıraç, verimsiz. i. saç tokas ı. i. barikat. f. barikat yapmak: They barricaded the street. Sokakta barikat ılar. yapt i. (çit, duvar, korkuluk gibi) engel; bariyer. i., İng. en yüksek mahkemelerde dava görebilen avukat. i. bar. i., İng. 1. işportacı arabası. 2. el arabası. i. barmen. f. değiş tokuş etmek, takas yapmak, trampa etmek. i. değiş tokuş, takas, trampa. i. 1. temel, esas. 2. ask. üs. 3. kim. baz. s. alçak, adi, rezil. harekât üssü. bir şeyi -e dayandırmak. i. beysbol. i. süpürgelik. s. asılsız, temelsiz. i. bodrum katı, bodrum. i. alçaklık; alçakça bir davranış. f. kuvvetle vurmak, h ızla vurmak. i. 1. hızlı vuruş; kuvvetli darbe. 2. k. dili ş atafatl ı parti. s. utangaç, s ıkılgan, çekingen.

BASIC basic basically basil basin basis bask basket basketball bass bass bass clef basswood bastard bastardise bastardize baste bastion bat bat batch bated bath bath chair bath towel bathe bathhouse bathing bathing suit bathrobe bathroom bathroom fixtures bathtub baton battalion batten batter batter batter batter s.t. down batter s.t. in battered battery battery-operated batting battle battle cry

k ıs. Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code bilg. BASIC (bir programlama dili).2. kim. bazal. s. 1. esas, temel. z. aslında, esasında. i., bot. fesle ğen. i. 1. leğen. 2. havuz. 3. havza. çoğ. ba.ses (bey´siz) i. 1. temel. 2. kaynak. 3. ana ilke. f. güneşlenmek, tatlı bir sıcaklığın karşısında uzanmak. i. 1. sepet; küfe; zembil. 2. spor say ı, basket. i. 1. basketbol, sepettopu. 2. basketbol topu. i., zool. levrek, hani. i., mus. basso, bas. fa anahtar ı. i. ıhlamur ağacı. i. 1. piç, gayrime şru çocuk. 2. alçak herif, it. f., İng., bak. bastardize. f. alçaltmak; de ğerini düşürmek. f. 1. teyellemek. 2. (kurumamas ı için) (pişen etin üstüne) sıvı dökmek/sürmek. i. kale burcu; tabya. i., spor (beysbol, kriket v.b.´nde) sopa. f. (--ted, --ting) 1. spor sopayla topa vurmak. 2. (göz) k ırpmak. i. yarasa. i. 1. bir pişimde pişirilenler. 2. takım; grup; parti: a batch of books bir parti kitap. s. i. 1. banyo. 2. hamam; kapl ıca. 3. film banyosu. f., İng. yıkamak; ıkanmak. yng. İ (üstü bazen kapalı) tekerlekli sandalye. banyo havlusu. f. 1. yıkamak, banyo etmek; yıkanmak, banyo yapmak. 2. ıslatmak; suya ırmak. bat i. 1. (plaj, göl v.b. kenar ında) kabinli bina. 2. (halka açık) banyo/hamam. i. 1. banyo yapma, yıkanma. 2. deniz banyosu, yüzme. mayo. i. bornoz. i. 1. banyo. 2. tuvalet. banyoya ait sabit e şya. i. banyo küveti. i. değnek. i., ask. tabur. i. ince tahta parças ı, tiriz. f. sert darbelerle vurmak; h ırpalamak; dövmek. i. sulu hamur. i., spor sopayla vuran oyuncu. (yerle bir etmek için) bir şeye vurmak. (delmek/çökertmek için) bir şeye vurmak; bir şeye vurup delmek; bir şeye vurup çökertmek. ı çıkmış, ezilmiş. 2. dövülmüş (kimse). s. 1. hurdas i. 1. elek. pil; akümülatör, akü. 2. ask. batarya. 3. huk. dövme, dayak. 4. dizi, seri, tak ım. s. pilli. i. tabaka halinde pamuk. i. 1. muharebe; meydan sava şı. 2. mücadele, büyük uğraş. f. 1. şmak, dövü mek. 2. mücadele etmek, çok uğra şmak. sava ş naras ı. ş 2. herhangi bir kampanyada kullan ılan slogan. 1. sava

battle fatigue battle royal battle-ax battlefield battleground battleship batty bauble baulk bauxite bawdily bawdiness bawdy bawl bawl out bay bay bay bay leaf bay tree bay window bayberry bayonet bayou bazaar BB BB gun BBC BC be BE be vexed with s.o. be (caught) between a rock and a hard place. be ... shy be a bad judge of be a basket case be a big deal be a byword for be a disgrace to be a good judge of be a hard worker be a match for be a nervous wreck be a nuisance to be a part and parcel of be a past master at be a physical wreck

savaş görmüş kimselerde görülen ruhsal çöküntü. 1. (birkaç kişi arasındaki) büyük dövüş. 2. büyük kavga, büyük şa. münaka i. 1. cenk baltas ı, teber. 2. argo huysuz kocakarı. i. savaş alanı. i., bak. battlefield. i. savaş gemisi, zırhlı. s., argo çatlak, kaç ık. i. gösterişli süs, gösterişli fakat kullanışsız şey. f., bak. balk. i. boksit. z. açık saçık bir şekilde. i. açık saçık oluş. s. açık saçık, müstehcen. f. 1. bağırmak. 2. yüksek sesle ağlamak. argo azarlamak, ha şlamak, paylamak. i. koy, küçük körfez. i. uluma. f. ulumak. i., bot. defne, defne a ğacı. defne yapra ğı. bot. defne a ğacı. 1. cumba. 2. k. dili göbek, ya ğ bağlamış karın. i., bot. muma ğacı. i. süngü. i. bir nehir veya gölün batakl ıklı kolu veya çıkış noktası. i. pazar, çar şı; kermes. i. hava tüfe ğinin saçması. hava tüfe ği. k ıs. British Broadcasting Corporation BBC, B.B.C. (İngiliz RadyoTelevizyon Kurumu). ıs. before Christ M.Ö. (milattan önce), İ.Ö. (İsa´dan önce). k f. (--en, --ing) (kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmi ş zaman I/he/she/it was; eski thou k ıs. bill of exchange. birine k ızmak. k. dili iki ate ş arasında kalmak; iki arada kalmak; iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek; iki arada bir derede ği olmak:kalmak. We´re only twenty dollars shy (birinin) (belirli bir miktarda) eksi of a million. Bir milyona varabilmek için yaln ızca yirmi dolar eksiğimiz var. -den anlamamak. k. dili 1. berbat bir halde olmak. 2. ambale olmak, do ğru dürüst şünemez haldeolmak. olmak. düdili k. çok önemli mec. ile e şanlamlı olmak. -in yüzkaras ı olmak. -den anlamak, -in ne oldu ğunu bilmek. çok çalışkan olmak. (birinin) dengi olmak. k. dili sinirleri bozulmu ş olmak. -in başının belası olmak. (bir şeyin) önemli bir öğesi olmak: These words are now part and parcel of the language. sözcükler (bir konuda) çok Bu usta olmak. art ık dilin önemli bir parçası oldu. sağlığı bozulmuş olmak.

be a picture of health be a be a be a be a be a

turp gibi olmak.

yenilince k ızıp küsmek. poor loser shadow of one´s former self 1. (biri) epeyce çökmü ş olmak. 2. (biri) epeyce çaptan düşmüş olmak. 3. eski halinden dü şmüş olmak. ısı çok olmak. -in yabanc stranger to ... konusu olmak: She was a subject of gossip throughout the village. subject of/for Köydeki dedikodu konusu idi. artık geçmi şe ait bir şey olmak. (bir şey)herkesin thing of the past k. dili (bir konuda) çok becerikli olmak, (bir i şin) ustası olmak. 1. -e iğrenç gelmek. 2. -e son derece ters/ayk ırı gelmek. 1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek geziyordu. 2.olmak. ayakta olmak: That morning she was about at the üzerekol olmak; me şgul bir şey yapmak, bir şeyle meşgul olmak: What are you about? Sen ne ıyorsun? You´veIbeen long enough about it! Amma uzun sürdü! yap dan ç ıkmak He -mek üzere olmak: was about to go out the door. Kap ı üzereydim. I knew by heart the poems about to be read. O s ırada ştirilemez olmak. ele -den şüphe edilemez olmak: He´s above suspicion; he couldn´t have been there when it happened. Ondan şüphe edilemez; olay sırasında şüpheden uzak olmak. her türlü 1. yurtdışında olmak. 2. artık sır olmaktan çıkmış olmak: How´d it get abroad that I was here? Burada bulundu ğum nasıl keşfedildi? 3. ev dışına eye) vermi ş olmak. tüm dikkatini (bir ş -de bol/çok olmak: The forest was abundant in game. Ormanda av ı çoktu. hayvan -e uygun olmak; ile uyumlu olmak. -e alışkın olmak. 1. ile tan ışmak, -i tanımak. 2. -i bilmek, -e aşina olmak. (of) (-den) beraat etmek, temize ç ıkmak. (bir şeyin) bağımlısı/tiryakisi olmak. ak ıntıyla sürüklenmek. z. Tavsiyeleri pekiştirmek için kullanılır: Great caution is advisable. Son derece dikkat edilmeli. olmak. -e bağlı -den mustarip olmak. 1. su üstünde yüzmek. 2. (mali aç ıdan) ayakta kalmak, zarar etmemek: The (-den) firm is korkmak. afloat. Şirket masrafını çıkarıyor. 3. (söylenti) dolaşmak: (of) kendi gölgesinden korkmak. peşinde olmak. (birine) yabanc ı gelmek. -in fark ında olmak. kaynamak, çok miktarda bulunmak. -den dolayı çok üzgün olmak. kulak kesilmek, dikkatle dinlemek. gözünü dört açmak. -i candan desteklemek, -e taraftar olmak. k. dili pestili ç ıkmak; çok yorgun olmak. çok heyecanlı olmak; endişe içinde olmak. 1. iyi olmak, zarara u ğramamış olmak: Are you all right? İyi misin? 2. iyi ı fena ğil. 3. uygun olmak, fena olmamak: His grades are all right. Notlar gelince beceriksiz olmak. 2. atde (belirli bir k. dili 1. elleriyle iş yapmaya konuda) beceriksiz olmak. k. dili çok yan ılmak. k. dili 1. tamamen yanl ış olmak. 2. yanılmak, yanılgıya düşmek. gelmek. k. dili (iş için değil) eğlenmek/vakit geçirmek için (hazır) bulunmak. gerektiği gibi olmamak.

be a whiz at be abhorrent to be about be about be about s.t. be about to be above reproach be above suspicion be above suspicion be abroad be absorbed in be abundant in be accordant with be accustomed to be acquainted with be acquitted be addicted to be adrift be advisable be affiliated with be afflicted with be afloat be afraid be afraid of one´s own shadow be after be alien to be alive to be alive with be all broken up over be all ears be all eyes be all for be all in be all keyed up be all right be all thumbs be all wet be all wet be along be along for the ride be amiss

be an old hand at be anathema to be angry about be angry at be angry with s.o. be annoyed with be answerable for s.t. be answerable to s.o. be anxious about be anxious for s.o. to be anxious to be as good as one´s bond be as good as one´s word be as good as one´s word/promise be as thick as thieves be ashamed be asleep be assailed with doubts be assassinated be associated with be astonished at be at be at a disadvantage be at a loss for words be at a loss for words be at a low ebb be at a standstill be at bay be at cross purposes be at daggers drawn be at fault be at hand be at loggerheads be at loose ends be at loose ends be at odds be at one´s back be at one´s best be at one´s elbow be at one´s wit´s end be at one´s wits´/wit´s end be at rest be at risk be at s.o.´s beck and call be at s.o.´s disposal be at s.o.´s disposition be at s.o.´s service

(bir konuda) baya ğı tecrübeli olmak. ... taraf ından nefret edilen biri olmak: She was anathema to the leftwingers. Solcular ondan nefret ettiler. -e sinir olmak. -e k ızgın olmak, -e kızmak. birine gücenmiş olmak. (birine) k ızgın olmak. bir şeyden sorumlu olmak. birine karşı sorumlu olmak. -i merak etmek. (birinin bir şeyi yapmasını) çok istemek. k. dili -i çok istemek. son derece güvenilir olmak. sözünü tutmak, sözünü yerine getirmek. sözünü tutmak, sözünde durmak, sözünü yerine getirmek. k. dili s ıkı fıkı olmak, canciğer kuzu sarması olmak. utanmak. uyumak. kuşkular içinde olmak. suikasta u ğramak, suikasta kurban gitmek. ile ilişkisi olmak; ile ilgisi olmak. -e hayret etmek. -de bulunmak, -de olmak. dezavantajlı olmak. ne diyece ğini şaşırmak/bilememek. ne diyece ğini şaşırmak, söyleyecek söz bulamamak. 1. (birinin) morali bozuk olmak. 2. çok azalm ış olmak. durmak, durmu ş vaziyette olmak; kesilmek, kesilmiş vaziyette olmak. çok zor bir durumda olmak. -in amaçlar ı birbirine ters düşmek/birbiriyle çelişmek. kanlı bıçaklı olmak. kabahatli olmak. el altında olmak; yakında olmak. (with) (ile) ihtilafa dü şmüş olmak. k. dili 1. me şgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek. serbest olmak, (birinin) bir i şi olmamak. 1. (birilerinin) aralar ı açık olmak. 2. with -e aykırı olmak. bir kimseye arka ç ıkmak. en iyi durumda olmak, formunda olmak. yanı başında olmak, yanında olmak. ne yapaca ğını bilmemek, şaşırmak. k. dili ne yapaca ğını şaşırmak. hareketsiz olmak, hareket etmemek. tehlikede olmak. her an birinin emrinde olmak. birinin emrinde olmak: While I´m away my house is at your disposal. Ben yokken evim emrinizde. birinin emrine amade olmak. birinin hizmetinde olmak.

be at sea be at the end of one´s rope be at the end of one´s tether be at the end of one´s tether be at the mercy of be at the point of death be at variance with be at war be at work be averse to be avid for be awake to be aware of be awash be bad for be bad news be badly off be baffled be bang on be based on be behind the eight ball be behind the times be beneath s.o. be bent on/upon be bent out of shape be beset by/with be beside the point be beside the point/question be besotted with be better off be beyond belief be beyond dispute be beyond one´s ken be beyond s.o.´s grasp

1. denizde olmak; (aç ık denizde seyreden) gemide olmak. 2. k. dili şçaresiz aşkına dönmü ş olmak. kalmak. son kozunu oynam ış olmak. k. dili çok zor bir durumda olmak, ne yapaca ğını şaşırmış olmak. -in insafına kalmış olmak. ölmek üzere olmak. 1. ile uyu şmamak, ile araları bozuk olmak. 2. -e ters düşmek, ile şmek. çeli ş halinde olmak. sava işte olmak, iş başında olmak. 1. -den ho şlanmamak: He is averse to hard work. Çok çalışmaktan şlanm yor. 2. -e kar şı olmak: were olmak. averse to our plan. Planımıza ho şeyi ıelde etmek için) çok hıThey rslı/arzulu (bir -in fark ında olmak. -in fark ında olmak; -den haberdar olmak. 1. suyla kaplı olmak, sular altında olmak. 2. (bir şey) su içinde yüzmek. 3. with ile dolu olmak; bol miktarda bulunmak. ı olmak. -e zararl k. dili hiç iyi biri/bir şey olmamak. k. dili fakir/yoksul olmak. şaşırmak.

İng., k. dili tam isabet etmek, taşı gediğine koymak.
-e dayanmak. argo zor/mü şkül bir durumda olmak. çağın gerisinde kalmak. birine yak ışmamak, birinin tenezzül etmeyeceği bir şey olmak: That´s maz. beneath you. O sana yakşış ına koymu olmak. -i kafas ına/akl k. dili küplere binmek, ç ıldırmak. 1. -in (olumsuz yönleri) çok olmak: This project´s beset with problems. Bu proje problemlerle dolu. 2. ş -i kaplamak, ey olmak. -i istila etmek: I was suddenly konuyla ilgisi olmayan bir -in (konu şulan şeyle) hiç ilgisi olmamak: That´s beside the point. Onun ı kap yok. alakas İng. -e ılmak, ... sevdasına kapılmak, kendini -e kaptırmak. daha iyi durumda olmak. inanılması mümkün olmamak, inanılmaz olmak. tartışma götürmemek. (birinin) hiç bilmediği bir şey olmak. 1. birinin kavrayışının dışında olmak. 2. birinin elinden kurtulmuş olmak: ık onlara dokunamaz. 3. birinin elde They´re beyond his grasp now. Obir artş ey olmamak. hiç kabul olunacak/onaylanacak

be beyond the pale be beyond/without a shadow of a zerre kadar şüphe kalmamak. doubt 1. -in program ı dolu olmak. 2. -in tüm yerleri dolu/rezerve olmak. be booked up k. dili s ıkıntıdan patlamak/çatlamak. be bored stiff be born with a silver spoon in k. dili zengin bir ailenin çocu ğu olmak. one´s mouth -mesi kesin gibi/kesin olmak: He´s bound to win. Kazanmas ı kesin gibi. be bound to paramparça olmak. be broken to smithereens yangın yüzünden sokakta kalmak. be burned/burnt out be cast adrift be caught short be centrally located be chary of be close to

ak ıntıya bırakılmak. 1. paras ı çıkışmamak. 2. of yanında yeterli miktarda (bir şey) olmamak. İng. sık ışmak, aptesi gelmek. 3. şehrin merkezinde bulunmak. merkezi bir yerde olmak, (bir konuda) son derece ihtiyatl ı davranmak/dikkatli olmak: Be chary of ızı 2. o ş-in irkete rmadan investing your money in that company. Paran olmak. yakyat ını ıolmak. 1. (belirli bir zaman veya yerde) -e yak ın

be closeted with be cognizant of be comparable be composed of be concerned about be conditioned by be conducive to be congenial be conscious of be consoled be contrary to be convulsed with laughter be crazy about be cross with be cursed be damaged in shipment be delayed be delighted with be desirous of be destined be destined for be disdainful of s.t. be disenchanted with be disgusted with be disposed to be done for be doomed to be down in the dumps be down on be down to the wire be dressed in tatters be dressed up fit to kill be due be enamored of be encased in be enchanted by/with be encrusted with be encumbered with be endowed with be engrossed in be enmeshed in be enshrined in be entitled to be equal to be equivalent to be exempt be expecting

görüşme amacıyla (birisi) ile odaya kapanmak. -den haberdar olmak, -in fark ında olmak, -i bilmek. 1. to -e benzemek. 2. with ile kar şılaştırılabilir olmak. -den olu şmak, -den ibaret olmak. -den kayg ılanmak, -den endişe duymak, -i merak etmek. (bir şey) (başka bir şeye) bağlı olmak: Your spending capacity is ın gelir ına conditioned by the size of your income. Harcamalar etmek/sevketmek, -e müsait olmak: This ismiktar a place that´s insanı -e davet ş üncelere dalabilir. conducive reflection. Burada insanolmak. derin dü gelmek. 2. with -e uygun 1. to -e ho şto -in fark ında olmak, -i bilmek. avunmak. -e zıt olmak, -e ters düşmek. gülmekten katılmak. -e bayılmak. -e dargın olmak. lanetli olmak. (mal) yoldayken hasar görmek. gecikmek, geç kalmak. -e çok sevinmek. -i arzu etmek, -e can atmak. for/to talih taraf ından bir şeye yöneltilmek: He was destined for greatness. Kader onu büyük bir adam yöneltti. He was destined ğru) yol almak/gitmek; (bir olmaya yere doğ ru) gidecek olmak: The to (bir yere do ğ ru yol al ı yordu. ship was destined for China. Gemi Çin´e do bir şeyi hor görmek. gözünden dü şmek: I´m disenchanted with him. O, gözümden düştü. -den bıkmak. ... eğiliminde olmak. k. dili 1. mahvolmak; belaya çatmak. 2. pestili ç ıkmak, canı çıkmak. (kötü bir şeye) mahkûm olmak. çok neşesiz olmak, canı sıkkın olmak. -e karşı olmak. k. dili (bir şeyi yapmak için tanınan mühlet) bitmek üzere olmak; (bir işin) mşı ış y olmak: down to the wire. Bu işin sonuna sonuna ırtık pıWe´re rtık olmak, yırt ık pırt ık giysiler içinde olmak. (birinin)yakla üstü ş ba iki dirhem bir çekirdek olmak, çok süslenmi ş olmak. 1. to -den kaynaklanmak/ileri gelmek, -e borçlu olmak. 2. -in verilmesi/ödenmesi gerekmek/laz ım olmak: When is this note due? Bu -e âşık olmak. ile kaplı olmak; ile örtülü olmak. -e bayılmak, -i çok sevmek: She is enchanted with her new house. Yeni ılıyor. evine bay ınca bir tabaka) ile kaplı olmak. 2. (mücevherler) ile süslü olmak. 1. (kal 1. ile yüklü olmak. 2. ile doldurulmu ş olmak. Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He´s endowed with a good memory. Allah ona iyiıp bir haf ıza vermiş. gitmek. -e dal (olumsuz bir duruma) dü şmek: He was enmeshed in his own intrigues. ı çok ayağı na dolanm ıştıolmak: . Kendi entrikalar içinde sayg ın bir yeri It´s an expression that´s (bir şeyin)

ız dilinde çok saygın bir yeri enshrined French usage. O deyimin Frans ı olmak. 2. -i yapmaya yetkisi olmak. 1. -e hakkin (bir işin) üstesinden gelmek.
-e eşit olmak. i. 1. karşılık, eşit. 2. dilb. eşanlamlı sözcük, eşanlamlı. (from) -den muaf olmak. f. muaf tutmak. k. dili hamile olmak, gebe olmak.

be fagged out be familiar to be familiar with be famished be fascinated by/with be fast be few and far between be fluent in be flushed with be fond of be for the benefit of be found wanting be free of be free to be free with one´s advice be free with one´s money be from be frozen hard be fucked up be full of beans be given to be going strong be going to be good at be good enough to be good for be good/bad at figures be greedy for be green with envy be guilty of be halfway through be halfway to be hand in/and glove with be happy with be hard at hand be hard at it be hard by be hard hit by be hard of hearing be hard on be hard on the heels of be hard put to be hard put to be hard up be hard up for money be hell on be here to stay

çok yorgun olmak, tur şu gibi olmak. i., argo 1. sigara. 2. homoseksüel erkek, ibne, tekerlek. olmak. -e aşina -i iyi bilmek. çok ac ıkmış olmak. -e kendini kaptırmak. (saat) ileri gitmek/olmak. nadir rastlanmak; çok seyrek olmak. (bir dili) ak ıcı bir şekilde konuşmak. (bir şeyin) verdiği heyecanla dolu olmak. -i sevmek. -in yararına olmak: This concert´s for the benefit of Darüşşafaka. Bu şşafaka´nın yararına. konser Darü kusurlu bulunmak. 1. (birinden) kurtulmu ş olmak. 2. (bir yerden) çıkmış olmak. -ebilmek: She´s now free to marry. Art ık evlenebilir. You´re free to go. Gidebilirsiniz. sorulmadan ö ğüt vermek. paras ını cömertçe harcamak. -den gelmek, -li olmak. donup kaskatı olmak. 1. kafayı yemek, kafayı yemiş olmak; kafayı üşütmüş olmak. 2. (iş/işler) berbat olmak, rezil olmak. ı ve hevesli olmak. k. dili çok canlmahvolmak, (bir şey yapmak) itiyadında olmak. enerjik bir şekilde çalışmak. 1. Niyet gösterir: She´s going to register for that course. O ders için ınıbir yapt ıracak. 2. Zorunluluk gösterir: You are radios. going to get that job, kayd şeyi) iyi yapmak: He´s good at repairing Radyo tamirini (belirli iyi yapar. bir iyilik edip de (bir yard ımda bulunmak): Will you be good enough to ım eder help me? bir Bir süre iyilik için) edip dayanmak: de bana yard 1. (belirli That rug´smisiniz? good for another twenty

yirmi yıl daha dayanır. 2. (belirli bir işe) yaramak: It´s years. halı birolmak. ı iyi/kötü hesabO gözünü (bir şey) hırsı bürümek.
1. çok k ıskanmak, kıskançlıktan çatlamak. 2. gıpta etmek. -in suçlusu olmak, -den suçlu olmak. -in yarısını bitirmiş olmak. -e giden yolun yar ısında olmak: We were halfway to Alanya. Alanya´ya ısındayd ık. giden yolun yar ın ilişki içinde olmak. ile yak -den memnun olmak. kapıda olmak, kapıya dayanmış olmak. k. dili çok çalışmak. -in çok yak ınında olmak; -e çok yakın olmak. -in çok zarar ını görmek: We were hard hit by the cold weather in December. Aralık´taki soğuk bize çok zarar verdi. ağır işitmek/duymak. k. dili 1. (bir şeyi) hor kullanmak. 2. (bir şeyi) çabuk eskitmek/mahvetmek. 3. ndan gelmek. -in(birine) hemen sert ard ıdavranmak. (bir şeyi) zorla/çok zor yapmak: They were hard put to finish it on time. Onuşeyi) vaktinde bitirmeleri çok zor oldu.I was hard put to give her an zorlukla/güçlükle (yapmak): (bir answer. Ona zor cevap verdim. k. dili (birinin) pek paras ı olmamak, (biri) züğürt olmak. para s ıkıntısı çekmek. -i hor kullanmak, -i hoyratça kullanmak. kalıcı olmak, vazgeçilmez olmak: Computers are here to stay. Bilgisayar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu.

be honeycombed with be hooked on be hungry be ignorant of be imbued with be implicit in be in be in the ascendant be in a (tight) spot be in a bad humor be in a bad mood be in a bad way be in a brown study be in a fix be in a flap be in a good humor be in a good mood be in a hurry be in a pickle be in a pinch be in a be in a be in a be in a

ile dopdolu olmak. k. dili 1. -in tiryakisi/ba ğımlısı olmak. 2. -e vurgun/âşık olmak. 1. aç olmak, karn ı aç olmak. 2. for -i çok özlemek; -i çok arzu etmek, -e susamak. -den haberi olmamak; ... hakk ında bilgisi olmamak. ile dolu olmak: He was imbued with a strong sense of duty. Görev a şkıyla doluydu. -de saklı olmak, -in içinde olmak: That´s implicit in what I said. O, ı. dediklerimde 1. evde/ofiste sakl bulunmak. 2. moda olmak. 3. (mevsimi geldi ği için) (sebze/meyve) ç ıkmak. doğu ufkunda görünmek. 2. (birinin) yıldızı parlamak; 1. (yıldız/gezegen) egemen olmak. k. dili zor bir durumda olmak. -in sinirleri/huyu/heyheyleri üstünde olmak. sinirleri tepesinde/üstünde olmak. 1. ağır hasta olmak. 2. çok zor bir durumda olmak. k. dili dalıp gitmek. zor bir duruma dü şmek. k. dili tela ş içinde olmak. -in keyfi yerinde olmak. keyfi yerinde olmak. 1. -in acelesi olmak, acele etmek: I´m in a hurry. Acelem var. Don´t be in too big a hurry. Fazla acele etme. 2. to (bir şeyi) çabuk/bir an evvel k. dili zor bir durumda olmak.

k. dili zor bir durumda olmak. (aslında istenilmeyen/orada bulunması yasak olan biri) (başkasının) place on sufferance /görmezlikten gelmesidurumda sayesinde bir yerde bulunmak: You müsamahas şeyler yapabilecek olmak. position to do s.t. (about) (bir konuda) ıbir ne yapaca ğını bilememek. quandary değişmek, değişim içinde olmak. state of flux k. dili tela ş/endişe içinde olmak. k. dili somurtup durmak. k. dili endişe içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili tela ş içinde olmak. k. dili öfkesi burnunda olmak. İng., k. dili endişe/telaş içinde olmak. 1. (with) (ile) anla şmak. 2. with -e uymak; ile uyumlu olmak. hemfikir olmak; mutab ık olmak. aynı hizada olmak. (birinin) vaktinde ödenmemi ş borçları olmak. -in gözünden dü şmek. (bir davran ış) (birinin) karakterine uymak. (of) -in sorumlusu olmak, -e bakmak: Who´s in charge here? Buraya kim ıyor? olmak, -e uymak. bak -e uygun çok güç durumda olmak. çok zor bir durumda olmak. gözden dü şmüş olmak. gözden dü şmüş olmak. görünmek; görünürde olmak. (kötü bir şeyi) geçirmek üzere olmak. yürürlükte olmak. k. dili (bir şey) en hareketli zamanında olmak, hızını almak; yoluna girmek.

be in a stew be in a sulk/be in the sulks/have a fit of the sulks be in a sweat be in a swelter be in a swivet be in a temper be in a twist be in accord be in agreement be in alignment be in arrears be in bad odor with be in character be in charge be in conformity with be in dire straits be in dire/desperate straits be in disfavor be in disgrace be in evidence be in for be in force be in full swing

be in good taste be in good with be in good working order be in high spirits be in hopes of be in hot water be in hysterics be in juxtaposition be in keeping with be in labor be in league with be in limbo be in line with be in low spirits be in need be in need of be in neutral be in no hurry to be in on be in on the secret be in one´s element be in one´s glory be in one´s right mind be in order be in poor health be in possession of be in possession of o.s. be in power be in practice be in print be in progress be in quotes be in rags be in ruins be in rut be in s.o.´s debt be in s.o.´s grasp be in s.o.´s power be in s.o.´s shoes be in s.t. up to one´s eyes be in session be in shape be in short supply be in short supply be in sight be in step be in stitches

(bir şey) uygun düşmek, yakışık almak, yerinde olmak: That remark was ızdı. not in good taste. O lafgirmi yak ışı ş ks olmak. k. dili (birinin) gözüne iyi işler durumda olmak. keyifli olmak, keyfi yerinde olmak. -i ummak. k. dili ba şı dertte olmak, güç durumda olmak. 1. k. dili gülmekten kat ılmak, gülme krizi geçirmek. 2. isteri krizi geçirmek. birbirine yak ın bulunmak; yanyana bulunmak. -e uygun olmak. doğurmakta olmak. -in müttefiki olmak. iki cami aras ında kalmış beynamaza dönmek. 1. -e uymak. 2. ile bir hizada olmak. keyifsiz olmak. yoksul/fakir olmak. -e ihtiyac ı olmak; istemek.. (motor) bo şta çalışmak, rölantide durmak/çalışmak. (bir şey yapmaya) can atmamak. 1. -e dahil olmak/kat ılmak, -de payı olmak. 2. -i bilmek, -den haberi olmak. sırra ortak olmak. k. dili kendini rahat hissetti ği bir ortamda bulunmak. kendinden çok ho şnut olmak. aklı başında olmak. 1. düzenlenmiş/sıralanmış durumda olmak. 2. (işler) yolunda olmak. -in sağlığı iyi olmamak. -e sahip olmak, -si olmak. kendine hâkim olmak, kendine sahip olmak. (parti) iktidarda olmak. formda olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmak, kitapçılarda bulunmak. devam etmek, sürmek, yap ılmak: The battle was still in progress. Muharebe hâlâ devam ediyordu. The hearing is now in progress. ırnaklar içinde olmak. tırnak işaretleri/t (birinin) giysileri yırtık pırtık olmak. 1. harap/yıkık dökük bir halde olmak. 2. mahvedilmiş olmak. (hayvan) k ızışmak, kösnümek. bir kimseye borçlu olmak. birinin pençesine dü şmüş olmak. birinin elinde olmak. k. dili birinin bulundu ğu durumda olmak, birinin yerinde olmak. (yasadışı) bir işin içinde olmak, bir işe fena halde bulaşmış olmak. (mahkeme/toplant ı/kongre/parlamento) toplantı halinde olmak; yılınaolmak, girmiş kondisyonu olmak: Court´s in session now. (okul/üniversite) ö ğretim formda iyi olmak: The right players (for) (-e) hazır olmak; are in shape. az olmak; az Oyuncular bulunmak. formda. az miktarda bulunmak. 1. yak ın olmak, ufukta olmak: Victory is in sight. Ufukta zafer görünüyor. 2. (with) görülmek, gözle seçilmek. ına) adım uydurmak. 2. with -e ayak uydurmak: We´re 1. (ba şkalar ğa ayak uydurduk. in step with the times. Biz çatlamak. k. dili gülmekten kas ıklarıça

be in store for be in straitened circumstances be in substantial agreement be in sympathy with be in sync be in tatters be in tears be in the black be in the clear be in the doldrums be in the employ of be in the know be in the lead be in the limelight be in the making be in the market for be in the mood to/for be in the pink be in the pipeline be in the process of be in the red be in the right be in the running be in the same ballpark be in the soup be in the swim be in the throes of death be in the way be in the wind be in the wrong be in town be in transit be in trouble be in vogue be in with be in with be in work be in/under one´s charge be incapable of be inclined to be included be inconsistent with be incumbent on be indicative of be indifferent to be ineligible for be infatuated with

(bir şey) (birini) beklemek: A surprise is in store for you. Seni bir sürpriz bekliyor. yoksulluk içinde ya şamak, darlık içinde olmak. temelde anla şmak, temel noktalarda hemfikir olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. senkronik olmak, senkronize edilmi ş olmak. 1. lime lime olmak, yırtık pırtık olmak. 2. (ad, şöhret v.b.) mahvolmak. ağlamak. borcu kalmamak, borçlu olmamak. şüphe altında olmamak; masumluğu ispatlanmış olmak. f. 1. (bir şeyi) (bir tırmak/yok Clear table! Sofray ı yerden) kald ırmak/uzakla ın esmediğişbir bölgede etmek: bulunmak. 2. the (birinin işleri) kesat 1. den. rüzgâr

ık ıntısı çekmek; efkârlı olmak. olmak. 3. can ış mak. (birisi için) çals (bir konuda) ço ğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek.
önde/başta gitmek. ilgi odağı olmak. hazırlanmakta olmak; oluşmakta olmak: There´s a new age in the şmakta. making. Yeni niyetinde bir devir olu olmak. -i satın alma canı (bir şeyi) yapmak istemek: I´m not in the mood to go there. Canım oraya gitmek istemiyor. I´m not the mood company. Kimseyle ğlam olmak, turp gibi in olmak. 2. enfor güzel halinde olmak. 1. sapasa k. dili hazırlanmakta olmak. sürecinde olmak, -mekte olmak. borçlu olmak. haklı/doğru olmak. adaylardan biri olmak. -e yak ın olmak. s. kabataslak, yaklaşık: Give me a ballpark figure. Bana kabataslak bir rakam söyle. olmak. k. dili ba şı dertte (of things) k. dili faal bir hayat sürmek; faal bir sosyal hayat ı olmak. can çekişmek. engel olmak, ayak alt ında olmak. k. dili (bir şeyin) (gerçekleştirilmeden önce) sözü edilmek: It´s been in the sözü ediliyordu. wind for some time now. Epey zamand suçlu/kabahatli olmak: You were in theır wrong. Kabahat sendeydi.

şehirde olmak.
(insanlar/mallar) yolda olmak; (insanlar) bir yerden ba şka bir yere geçmekte olmak; (mallar) bir yerden ba şka bir yere taşınmakta olmak. olmak. başı belada 1. moda olmak. 2. ra ğbette olmak. 1. ile arkada ş olmak, ile arası iyi olmak. 2. (birinin) gözüne girmiş olmak. k. dili (biriyle) çok iyi geçinmek; (birinin) gözüne girmi ş olmak. k. dili çalışmak, işi olmak, iş sahibi olmak: He´s been in work since May. ıstan beri çal ışıyor. May ğu alt ında olmak. sorumlulu -i yapamamak, ... yetene ğinin dışında olmak. -e meyli olmak. (in) -e dahil olmak/edilmek. ile çelişmek. -in sorumlulu ğu -e ait olmak, -e düşmek: It is incumbent on you to educate your children. etmek. ının eğitiminden sen sorumlusun. i. -i göstermek, -e işaret Çocuklar -e karşı ilgisiz olmak, -e ilgi göstermemek: He´s indifferent to her. Ona şı ilgisiz. kar uymadığı için) -e alınamamak/katılamamak. (şartlara -e deli gibi â şık olmak.

be infested with be informed about be inherent in s.t. be insensible be insensitive to be intended for be intent on be interested in be intimate with be into be intrinsic to be involved in be involved with be itching to be jealous of be keen on be lacking be laid up be late be leery of be left holding the bag be left holding the sack be left stranded be liable be littered with be loath to do s.t. be located in be long on be lost on be lousy with be low in be low on be low on one´s list be mad about be mad on be marooned be master of be mindful of be misguided be mistaken be mixed up be mixed up in be mixed up with be mounted on be much sought after be mysterious about be nauseated

-in içinde/üzerinde çok olmak, ile dolu olmak: The area´s infested with bandits. Bölge olmak. haydut dolu. -den haberdar bir şeyin aslında var olmak. 1. to -i hissedememek. 2. to -e kar şı ilgisiz olmak; -e aldırmamak. 3. of (tehlikeden) habersiz olmak; farkedememek. olmak; -e ald-i ırmamak. 2. -e duyarlı/hassas olmamak. 1.-e karşı ilgisiz için amaçlanmak, için olmak: This book is intended for children. Bu kitap . is intent on solving the problem. Sorunu çözmeye çocuklar için yazılmış ı olmak: He 1. -e kararl ı . 2. -e dalm ış olmak: He was so intent on his work that he Edebiyata lost all kararl She is interested in literature. -e ilgi duymak, -e merakl ı olmak: ilgi My uncle is interested in reptiles. Amcam sürüngenlere ile duyuyor. samimi olmak. k. dili (bir işle) uğraşmak; merakı (bir şey) olmak. Dividing two into twelve gives six. On iki bölü iki e şittir altı. -e özgü olmak. 1. -e kar ışmak: She was once involved in a scandal. Bir zamanlar bir ıştı.olmak. 2. ile meşgul olmak, ile uğraşmak: He´s involved in a skandala kar şk ış ilim şkisi k. dili ile a -e can atmak. -i k ıskanmak.

İng., k. dili -e çok hevesli olmak, -e meraklı olmak, -e düşkün olmak: be ğe hevesli olmak. keen on acting aktörlü 1. ... olmamak; ... eksik olmak: Something´s lacking here. Burada bir eksiklik var. 2. in -de ... olmamak: He´s in intelligence. Onda ak ıl ık v.b. nedeniyle) 1. biriktirilmek, ilerisi için saklanmak. 2.lacking (with) (hastal ğ a mahkûm olmak. yatakta/evde kalmak zorunda olmak, yata (for) (-e) geç kalmak, (-e) gecikmek.
-den çekinmek. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. k. dili 1. kabak ba şına patlamak. 2. avucunu yalamak. bak. be stranded. 1. for -den sorumlu olmak. 2. to (biri) ... e ğiliminde olmak. 3. to ... ihtimali olmak: He´s get caught. Onun yakalanma atliable ılmış (to şeyler) ile darmada ğı nık olmak. ihtimali yüksek. gelişigüzel 1. bir şeyi yapmayı hiç istememek. 2. bir şeyi yapmaktan çekinmek. -de bulunmak/olmak. -in fazlas ı olmak. -i etkilememek. k. dili 1. ile dolu olmak, ile kaynamak. 2. (birinde) bir şey çok olmak: He´s çok. lousy with money. OnunIt´s paras ı az olmak: lowı in cholesterol. Onun kolesterolü az. -in ... miktar k. dili (bir şeyin stoku) az olmak: We´re low on wood. Az odunumuz kaldı. k. dili -in önemli sayd ığı işlerden olmamak: That´s low on my list right now. imdi için sevmek, ön planda de ğ il.ınca âşık olmak. 2. -e bayılmak. O lg k.şdili 1.benim -i deli gibi -e çı

İng., k. dili, bak. be mad about.
(on) (-de) mahsur kalmak. -in ustas ı olmak. 1. -i hatırında tutmak. 2. -e dikkat etmek. 1. (insan) yan ılmak. 2. yanlış olmak. yanılmak. zihni karışmak. -e karışmak, -e bulaşmak. ile ilişkisi olmak. (binek hayvan ına) binmiş olmak. çok aran ılan/istenilen bir şey/biri olmak, çok rağbette olmak, çok rağbet görmek. k. dili -in ne oldu ğunu açıklamaktan kaçınmak; ... hakkında konuşmaktan ınmak; ... konusunda doğru dürüst cevap vermemek. kaç midesi bulanmak.

be necessary be no great shakes be no slouch at/as a be noncommittal be none the worse for be nonplussed be notable for be noted for be nothing but skin and bones be noth-ing to write home about be nuts be nuts about be o.s. be obliged be obliged to do s.t. be oblivious of/to be obsessed by/with be of capital importance be of one mind be of prime importance be of service to be of the same mind be of use be of use for s.t. be of value be of/in two minds about be off be off guard be off in one´s calculations be off one´s nut be off one´s rocker be off one´s trolley be off sick be off the air be off the beaten track be offended be OK, OK be on be on a better footing than ever be on a diet be on a par with be on an even keel be on display be on edge be on familiar ground be on fire be on good terms

gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek. k. dili üstün biri olmamak. k. dili (belirli bir konuda) hiç fena olmamak, baya ğı iyi olmak: He´s no ğı iyi. slouch as an artist. Ressamrengini olarak belli baya belirli bir cevap vermemek; etmemek. (bir şeyden) (birine) hiç zarar/halel gelmemek: They were none the worse ı olmadı. for it. Onlara hiç şaşk ına dönmü ş zarar olmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. ile tanınmak, ile meşhur olmak; ... için önemli sayılmak. k. dili bir deri bir kemik kalmak. k. dili tamah edilecek bir matah/mal olmamak. aklını oynatmış olmak, kafadan kontak olmak. 1. -in delisi olmak. 2. -in hayran ı olmak, -e deli olmak. kendisi gibi davranmak, normal bir şekilde hareket etmek. memnun olmak: I´d be obliged if you´d come early. Erken gelirsen memnun olurum. mecbur olmak. bir şeyi yapmaya (etrafında olup bitenlerin) farkında olmamak. -i aklına takmak, aklı -e takılmak. çok önemli olmak, çok önem ta şımak. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. çok önemli olmak. -e yardımı dokunmak, -e yardım etmek. hemfikir olmak, ayn ı fikirde/düşüncede olmak. yardım etmek. bir şeye yaramak. değerli olmak. -in hakk ında kesin bir karara varamamak. 1. gitmek; yola ç ıkmak. 2. (elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The (elektrik/ tetikte olmamak. hesabında yanılmış olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, aklını oynatmış olmak. k. dili ç ıldırmış olmak. k. dili kafadan kontak olmak. hastalık nedeniyle işe gelmemiş olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmamak; yayımda olmamak. k. dili her yerden uzak bir yerde olmak, da ğ başında olmak. gücenmiş/alınmış olmak. iyi olmak. 1. (elektrik/su/gaz) aç ık olmak; (elektrik/ışık) açık olmak. 2. ıt) çalışmak, aç ık olmak. (makine/ayg daha iyi olmak. araları her zamankinden perhiz yapmak, rejim yapmak. ile aynı/eşit derecede/değerde olmak. 1. başta ve kıçta çektiği su aynı olmak, (gemi) dengede olmak. 2. k. dili şey yolunda olmak. her sergilenmek. sinirleri gergin olmak. 1. bildiği bir yerde/yörede bulunmak. 2. bildiği bir konuyla ilgilenmek. yanmak. (with) (biriyle) aras ı iyi olmak: Ece´s on good terms with Ayşen. Ece´nin Ayşen´le arası iyi.

be on guard be on its way out be on one´s hands be on one´s last legs be on one´s mettle be on one´s own be on one´s own responsibility be on one´s toes be on one´s way out be on overtime be on pins and needles be on probation be on s.o.´s side be on s.o.´s trail be on s.t.´s trail be on show be on skid row be on speaking terms be on strike be on tap be on target be on television be on tenterhooks be on the air be on the alert be on the ball be on the decline be on the defensive be on the go be on the high (low) side be on the house be on the level be on the make be on the mend be on the point of be on the right road be on the road be on the safe side be on the shelf be on the skids be on the spot be on the table be on the telephone be on the tip of one´s tongue be on the tip of one´s tongue be on the up-and-up be on the wane

1. nöbet tutmak. 2. tetikte olmak. -in devri kapanmak üzere olmak. (yük sayılan bir şey/biri) -in başında olmak, -in sorumluluğunda olmak. ömrü/miad ı dolmak üzere olmak. elinden geleni yapmaya hazır olmak. 1. başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi nın çaresine bakmak. 2. yalnız başına kalmak. kendini ba şı şeyden) kendisi sorumlu olmak. (yaptığıgeçindirmek, k. dili uyan ık/dikkatli olmak. çıkmak: We were just on our way out. Biz şimdi çıkıyorduk. fazla mesai yapmak, mesaiye kalmak. k. dili diken üstünde olmak, endi şe içinde olmak.

şartlı tahliyeden sonra gözetim altında olmak. 1. birinden yana olmak, birinin taraf ını tutmak. 2. birinin lehinde olmak, ı olmak: Youth is on your side. Genç olman lehinedir. birine yararl birinin izini takip etmek; birini aramak.
1. (av köpe ği) avın izini takip etmek: The dogs´re on the trail. Köpekler iz eyi takip etmek; bir şeyi aramak. sürüyor. 2. bir şolmak. sergilenmekte k. dili serseri ve sefil bir hale dü şmüş olmak. (with) (biriyle) selamla şıp konuşmak. grev yapmak. 1. k. dili hazır bulunmak. 2. (bira) fıçıdan alınıp satılmak. 1. (bir tahmin) do ğru çıkmak. 2. (bir iş) belirlenen süreye uygun olarak ilerlemek. televizyonda olmak; televizyona ç ıkmak. endişe içinde olmak. (radyodan/televizyondan) yayımlanmak; yayımda olmak. tetikte olmak. argo ak ıllı ve dikkatli olmak. (kuvvetli/yüksek bir durumdan) dü şmekte olmak: The birthrate is on the ğum oranı olmak. düşmekte. The Roman Empire was on the decline. decline. Do savunma durumunda birtak ım işlerle meşgul olmak. oldukça pahalı (ucuz) olmak. ... işyerinin ikramı olmak, ... şirketten olmak: Your meal tonight is on the house. Bu geceki yeme ğiniz lokantamızın ikramı. ğruyu söylemek. k. dili do k. dili 1. kö şeyi dönmeye çalışmak; statüsünü yükseltmeye çalışmak. 2. ki için eş aramak. cinsel iliş şmek. (hasta) iyile -mek üzere olmak: He was on the point of going. Gitmek üzereydi. doğru yolda olmak. 1. yolda olmak, seyahat etmek. 2. yola ç ıkmış olmak. 3. to -e doğru ilerlemek. ihtiyatlı davranmak. 1. k ızağa çekilmiş olmak; emekliye ayrılmış olmak. 2. (kadın) evde kalmış olmak. k. dili kötü bir durumda olmak, kötüye gitmek. olayın geçtiği yerde bulunmak. 1. teklif edilmiş olmak. 2. (tasarının/meselenin) görüşülmesi/tartışılması ılmış olmak. ileri birtelefonda tarihe b ırak şmak. k. dili olmak/konu k. dili dilinin ucunda olmak: It was on the tip of my tongue. Dilimin ı. ucunda olmak. ucundayd k. dili dilinin k. dili yalans ız konuşmak; dürüst bir şekilde davranmak: I think he´s on the up-and-up. Bence numara yapm ıyor. azalmakta/batmakta/sönmekte/sonuna yakla şmakta olmak.

be on the watch be on the wing be on to be on top of be on top of the world be on top of the world be on top of things/the news be on trial be on vacation be one jump ahead be one with be one´s own man be one´s own man be one´s own master be onto a good thing be open to dispute be operated on be opposed to s.t. be oriented towards be out be out and about be out for s.o.´s blood be out in force be out in left field be out in one´s reckoning be out of be out of a job be out of character be out of character be out of commission/kilter/whack be out of control be out of earshot be out of favor (with) be out of it be out of line be out of luck be out of one´s mind be out of one´s mind be out of order be out of place be out of place be out of plumb be out of practice be out of practice be out of print be out of print be out of reach

1. tetikte olmak, kulak kesilmek. 2. nöbette olmak. uçmakta olmak, uçmak. k. dili (birinin) ne halt/haltlar yedi ğini/karıştırdığını bilmek. k. dili (duruma) hâkim olmak. k. dili çok mutlu olmak, sevinçten uçmak. k. dili sevinçten uçmak, ayaklar ı yere değmemek, bastığı yeri bilmemek. k. dili olup bitenlerden haberdar olmak. 1. yargılanmak. 2. denenmek. tatilde olmak, tatil olmak: Schools are on vacation. Okullar tatil. k. dili 1. (of) (-den) önce davranarak avantajl ı durumda olmak. 2. of -den ım ilerideolmak. olmak. iki ı fikirde ile ad ayn başına buyruk olmak. yerini korumak. başına buyruk olmak. k. dili yağlı bir iş bulmuş olmak. (bir şey) tartışılabilmek, tartışmaya açık olmak. ameliyat olmak. bir şeye karşı olmak, bir şeyin aleyhinde olmak. -e yönelmiş olmak. 1. dışarıda olmak: He´s out at the moment. Şu an burada değil. 2. (belirli ığı I had to buy them lunch, and bir miktar para) gitmek; (para) aç ı/soka ğa çıolmak: kıp gezmek. (nekahetten sonra) d ışar k. dili birinin hakk ından gelmek istemek. k. dili ortalıkta çok olmak. argo çok yan ılmış olmak. hesabında yanılmak. 1. (bir şey) tükenmiş olmak, kalmamak: We´re out of gas. Benzinimiz bitti. By the time he reached the top of the hill he was out of breath. Yoku şun olmak. işsiz (bir davran ış) (birinin) karakterine uymamak. (bir davran ış) birinin her zamanki davranışlarına uymamak. k. dili bozulmu ş olmak. 1. kontrolden ç ıkmış olmak, frenlenemez olmak. 2. (biri) dizginlenemez olmak. (uzakta oldu ğu için) işitememek, duyamamak. (birinin) gözünden dü şmüş olmak. argo başka bir dünyada yaşamak, hayal dünyası içinde olmak. 1. yersiz/uygunsuz/yak ışıksız olmak, yakışık almamak. 2. sıradan çıkmış olmak. şansı olmamak, şansı yaver gitmemek. 1. aklı yerinde olmamak, aklını kaçırmış olmak. 2. çok öfkeli olmak. k. dili aklını kaçırmış olmak, delirmiş olmak, keçileri kaçırmış olmak. 1. (makine/ayg ıt) bozulmuş/bozuk olmak, çalışmamak. 2. düzensiz ırı olmak. 4. uygunsuz olmak. olmak. 3. usule ayk ışıksız olmak, 1. (her zamanki) yerinde olmamak. 2. yersiz/uygunsuz/yak ışı k almamak. yak 1. (fiilen) yerinde olmamak. 2. uygun dü şmemek.

şakulünde olmamak, şakulden kaçmak. (uzun zamandan beri bir şeyi yapmadığı için) (onu) iyi yapamamak. formda olmamak; formdan dü şmüş olmak. (kitabın) baskısı tükenmiş olmak. (kitap) yayımcısında mevcut olmamak, kitapçılarda bulunmamak, ın) bask ısı tükenmi olmak. (kitab ında olmamak. 2.şeri şilemez olmak. 1. el alt

be out of season be out of shape be out of shape be out of sorts be out of sorts be out of step be out of stock be out of sync be out of the hole be out of the picture be out of the question be out of the running be out of the running be out of the woods be out of the woods be out of this world be out of this world be out of touch be out of touch with be out of work be out of work be out on maneuvers be out on strike be out on the end of a limb be out on the town be out on the town be out to be out to lunch be over be over and done with be over one´s head be over s.o. be over the hump be overcome by/with be overdrawn be overgrown with be overjoyed be overwhelmed by/with be overwhelmed with be par for the course be parallel with/to be peeved at be peopled by/with be perishing be pertinent to be pissed be pleased to do s.t.

-in mevsimi bitmiş olmak. formunda olmamak. 1. formda olmamak, formdan dü şmüş olmak. 2. şeklini kaybetmiş olmak, ıpssinirleri ız olmak. kal k. dili ayakta olmak. k. dili can ı sıkkın olmak, keyfi kaçmak/bozulmak. 1. (with) (ba şkalarına) adım uydurmamak. 2. with -e ayak uydurmamak. stokta bulunmamak. senkronik olmamak, senkronize edilmemi ş olmak. k. dili borçtan kurtulmu ş olmak. k. dili (biri) sahneden çekilmi ş olmak, işin içinde olmamak. k. dili söz konusu olmamak, dü şünülmemek, uygun sayılmamak. (yarışmadan) elenmiş olmak. adaylıktan elenmiş olmak. (hasta) hayati tehlikeyi atlatm ış olmak. k. dili tehlikeyi atlatm ış olmak. argo çok güzel/harika/süper olmak. k. dili süper/fevkalade güzel/fevkalade/harika/harikulade olmak. 1. (with) (biriyle) iletişim içinde olmamak. 2. dünyada olup bitenlerden şmeler hakkında bilgisi haberi olmamak. 3. with (bir konuya) ait yeni geli 1. ile temasta bulunmamak. 2. -den habersiz olmak. işsiz olmak. işsiz olmak. ask. manevra yapmak. grevde olmak. desteksiz kalmak. şehirde yiyip içip eğlenmek. k. dili şehirde zevk peşinde koşmak. (bir amaç) pe şinde olmak; (bir şey) için fırsat kollamak: He´s out to get ından gelmek fırsat kolluyor. They´re to win him. Onun hakk le yeme ği yemeye çıkmışiçin olmak. 2. argo kafas ı izinliout olmak. 3. the argo 1. öğ

pek çalbitmek, ışmamak. kafas şı olmak, sona ermek: The concert´s over. Konser bitti. It´s bitmi zda her şey bitti. over between us. Aram olmak. k. dili tamam ıyla bitmiş ı
1. (su) boyunu geçmek/a şmak. 2. (birinin) bilgisi/yeteneği dışında olmak. birinin amiri olmak; birinden daha yüksek bir görev/makam/rütbe sahibi olmak. işin en zor tarafını atlatmış olmak, düze/düzlüğe çıkmak. -den (kötü bir şekilde) etkilenmek: She was overcome by the smoke. ı kendinden2. geçti. He was overcome emotion. Öyle Dumandan dolaygöstermek. ından fazla para with çekmi ş olmak; 1. borç bakiyesi hesab ş olmak. (hesaptan) fazlav.b.) para çekilmi olmak. (yabani bitkiler ile kapl ı/örtülü çok sevinmek. 1. (duygulara) yenik dü şmek, yenilmek. 2. (sorumluluk, ağır bir iş v.b.) ezilmek. alt -e garkolmak. -eında boğulmak, k. dili normal sayılmak. 1. -e paralel olmak. 2. -e benzemek. -e sinirlenmek, -e sinir olmak. (bir yerin) halk ı/personeli -den oluşmak/ibaret olmak. 1. çok ü şümek. 2. (hava) çok soğuk olmak. ile ilgisi olmak, ile ilgili olmak. 1. off k ızmış/sinirlenmiş olmak. 2. İng. fitil/çok sarhoş olmak. (bir şeyi) memnuniyetle yapmak: I´d be pleased to do it. Memnuniyetle yaparım.

.s. birinin s ırdaşısat (bir eylemi) defalarca yapmak: She was profuse in her praise of him. Onu çok ğilimi olmak. k. be plugged into be plumb be pocked with be poised for be poised for battle be poised in the sky be poles apart be polluted be positive (of/about) be possessed of be possessed with be predicated on be predisposed to be prejudicial to be prepared be prepossessed by be pressed be pressed for time be pretty well suited to be priced at be privy to s. dili keçileri kaçırmış olmak. to -e duyarlı/hassas olmak. 2. to -e razı olmak. -den kurtulmak: We´re rid of them now! Onlardan kurtulduk artık! This building is ridden with rats. beto an . dolu olmak. cevap vermeye istekli olmak. -e uygun/özgü/ait olmak. dili para s ıkıntısı çekmek.. ile iftihar etmek.ş olmak. . söylenilmek. olağanüstü bir şey olmak: It is quite şmsomething ış olmak. -den kurtulmu ş olmak. (to) (ile) akrabalık bağı olmak: He´s not related to them. k. emekli/tekaüt olmak. oldu ğu ilgili söylenmek: He is reputed to 3. -e k ızmış/sinirlenmiş olmak. birinin hakk ı olmak. k. kendinden memnun olmak. (kuş) havada hareketsizmiş gibi durmak. olduğ ğ u söyleniyor. Onlarla ık ğıılmak. -e meyilli olmak. f.. dili gerçekten. birer milyona olmak. -e eövdü. şakullemek. 2. düpedüz. 1. ın olmak. 2. ask.´s secrets be profuse in be prone to be proof against be proper to be proud of be provoked at be pushed for money be pushed for time be puzzled Be quick about it! be quite something be quits be related be reputed to be . iskandil etmek..o. Onun dürüst bak. -e hazır olmak. dayalı -e meyilli/e ğilimli/yatkın olmak. şakulüne (çukurlar) ile 3.´s due -den memnun olmak. -e kendini kaptırmak. -den gurur/k ıvanç/övünç duymak. -in vakti çok daralm ış olmak. tutkusuyla yan ıp tutuşmak: He was possessed with a desire to see görme tutkusuyla yan ıp tutuş uyordu. . dili (bir sisteme) ba ğlı olmak. 1. dili hesapla 1. delirmiş olmak. (-den) emin olmak. birbirine zıt olmak..be pleased with be pleased with o. Afrika´yı-e olmak. Onlar ılıyor. Africa. Çabuk ol/olun! 1. z.. -e karşı dayanıklı/dirençli olmak. ile övünmek. (ile) ilgisi olmak. afallamak. 2. to be made a countess these days. resign o... dili -in az vakti olmak. 2. be resigned to be responsive be retired be revolted by be rid of be ridden with be rife be round the bend be rumored be s. -den olumlu bir şekilde etkilenmek. -in üzerine kurulmu -e dayanmak. (tedaviye) cevap vermek. 3. -e zararlı olmak. person. kirli olmak. k. (to) (ile) olmak.. -den tiksinmek. bir insan oldu 1. -ehonest akrabal u ba san . şakulünde olmak. -e iyi uymak. Bu binada fareler ile dolu olmak: yor.. herkese nasip olmamak. -e sahip olmak. kayn çok ı yayg İng. sıkışık bir durumda olmak. 1. hazır/hazırlıklı olmak.getirmek.. 2.. to. k. k. to tıb.o. -e satılmak: They´re priced at a million liras each. fiyatı . çok iyi bir şey olmak. sava şa hazır bir şekilde beklemek. a ğızdan ağıza dolaşmak.s. sıkışık olmak. zamanı dar olmak. yok. olmak. şaşırmak.

2. ayrılmak... humor. k. ın/gücenik olmak. olmak. Bu konuda kanunda yaz ılı bir şey yok. k. -den bıkmış olmak. k.. eksik olmak: We´re ım ız kâfi de ğil. olmak: She´s something of . gibi bir şey herkes şey çap o.” “Üzüldüm. ı tutuyor. Bir yana kayk İ ng. I´m sorry I´ve olmak. k. (bir işin) ustası olmak. Fincanlar gelmek. . Şair gibi bir şey o.. (bir yerde) bulunmak: The town´s situated on a river. -i merak etmek. -den bahsetmekten çekinmek. be sore about be sorry be soused be sparing in/with be spoiling for be spread-eagled birinin gölgesi olmak. k. O gizli bir Tanr (of) (-den) korkmak: scared of spiders. birinin yan ından ayrılmamak. 2. bir şey kılığına girmiş olmak: That´s a blessing in disguise. kenar yapmak. ile dolu olmak. (belirli bir şeyin) kısaltması/kısas 1. (varolan şeyler/birileri) kâfi gelmemek. k. programda olmak. olmak: His flight is scheduled to arrive at three o´clock in the huk. -de personel eksikli İng. 2. in disguise be scared be scheduled Be seated. 2. Çok az över.o.. dili -e k ızg 1.t. Şehir bir nehrin ındaiyi bulunuyor. k. kendi kurdu -in tutsa ğı olmak: She was shackled by her prejudices.. dili iliklerine kadar ıslanmak.” “Yusuf öldü. k. Kendi ılarının (bir tutsa ğıyd ı. 1. Filozof (biri) gibi bir kendi . a poet. be somewhat of a . 1. köşeye sıkışmak. (bir giysi) (birine) k ısa olmak: He´s short on ği smarts.t. İng. -i çok özlemek.. hakk ında hiçbir şey dememek/söylememek/yazmamak: The law is silent point. Gitti ğine üzüldüm. Dövü için kaşı nıyor. Gitmeyi ortas ğu düzenden şmayan biri olmak. Görüşlerin tamamen birleştiğini belirtir: Alibeyköy is solidly for our man. dili -den illallah demek: I´m sick and tired of this! Bundan illallah! midesi bulanmak. 2. dili (birinin) her şeyi tıkırında olmak. be separated be set be set in one´s ways be shackled by be short be short for be short of be short on be shorthanded be shot of be shot through with be shy about be shy of be sick be sick and tired of be sick at one´s stomach be sick for be sick of be silent on be sitting pretty be sitting pretty be situated be skilled in be slanted towards be slated be slumped to one side be snookered be snowed in be snowed under be soaked in be soaked to the skin be soft on be solicitous be solidly for be something of a . butter! Tereya şınmak: is spoiling for sparing a fight. önyarg şey) (belirli bir miktarda) eksik olmak.be s. 2. (bir yerden) (belirli bir uzaklğ ıkta) short of cups.´s shadow be s..) (birinde) ı k ış t ı ramamak: I´m short five books. dili -e fazla yumu şak davranmak.olmak. Alibeyköy´de adamçap olmak. Plana göre in şaat ış ılm ış/yaslanm olmak: He was sitting slumped to one bir yana kayk ılm ış oturuyordu. ında bir ... tarifeye göre (belirli bir zamanda) Oturunuz. büyük bir side. yetmemek. kardan mahsur kalmak. (belirli bir miktarı) (s. Monday. He´s one ç ı olmak. Onda pek kafa yok. olmak: He´s somewhat of a philosopher.” “I´m sorry. bizim (biri) kendi ında bir . dili on iyi this durumda k. başını kaşıyacak vakti olmamak. dili işten başını kaldıramamak.. (bir şeyi) -den yana olmak. (belirli bir konuda) birinin eksikli i 1.. dili çok zor bir durumda kalmak/bulunmak. (bir şeyde) (bir öğe) yer yer bulunmak: Her poetry is shot through with Şiirlerinde yer yer mizah var. to (bir şey) yapmak istemek. I´m He´s actually a conservative in disguise. dili ka kol ve bacaklar ı yana açılmış durumda yatmak.. hasta olmak. -in taraf ını tutmak. ayrı yaşamak. gibi bir şey olmak. . programa göre (belirli bir zamanda) olmak. esirgemek: Don´t be sparing with the ğınıHe esirgeme! He´s in hisşmek praise. 1. -den çekinmek.. -den kurtulmak.. Bende beş kitap eksik. üzgün olmak: “Yusuf died. k. pek on -işa akl ına koymak: He´s set on going. about -e ilgi göstermek. planda olmak: Construction is slated to start on pazartesi günü ba şlayacak. bulunmak: The village was set deep in the mountains.” sorry to see her go. Köy da ğların ında bulunuyordu. Örümceklerden korkuyorum. 1. üzülmek. dili sarhoIşwas (bir şeyi) çok az yapmak/kullanmak. O aslında ının bir lütfudur. kusmak.

about k. with k. be ş parasız olmak. -i çok be ğenmek. (birine) doğru söylemek.. k. 2. olmalı? yeterli olmak. 1. 2. (at/by) (-e) şaşakalmak. ile courtyard was thick with smoke. (belirli bir konuda) iyi/yetenekli olmak. (bir . 2. buz gibi olmak. -den hoşlanmak. be surrounded by/with be susceptible to be suspicious of be swamped with be sweet on be sympathetic to/towards be tailor-made for be taken aback be taken ill be taken up with be taken with be talked out be tangent to be tantamount to be the death of be the spitting image of/be the spit and image of be the victim of be there be thick with 1. O ğinde aya ğa kalkmanız bekleniyor. k. 1. dili meteliksiz olmak. nemli olmak. ş olmak. çok şaşırmak. (biri/bir şey) için özel olarak yapılmış olmak. Onların evi misafirlerle dolup fazla k. Buras ı denizden şku duymak. içinde boğulmak: He´s swamped with work. (belirli bir) izlenim bırakmak. 2. dili tamam ıyla soğumuş olmak. dili hık demiş (birinin) burnundan düşmüş olmak. (yüzey) yap ış yapış olmak.. (biri) için biçilmiş kaftan olmak. hissini vermek. hastalanmak. kendinden emin olmak. dili bir yerde uzun 3. -den sonraby gelmek. Bu meclisin aş ağı kalmak.be square be starved for be sticky be stir crazy be stone broke be stone cold be stone deaf be straight with be stranded be strange bedfellows be strange to be strong for be strong in be strong on be studded with be subject to be subordinate to be subsequent to be subservient to be sufficient be suffused with be suggestive of be suicidal be suitable for be supportive be supposed to be surcharged with be sure of o. 1. (bir şey) çok bulunmak. (gemi) karaya be ı halde ıbelirli bir amaç için çalış mak. (belirli bir renge) boyanmak. diliiş (birine) â şık olmak. k. yapışkan olmak. -den şüpheto etmek. -in ölümüne neden olmak. Sevgiden yoksun kalm 1. This is subject to confirmation the assembly. Ne ihtiyac ın olsa vard ı olmak: This table´s with dust. -e tabi/ba ğlı olmak: This income is subject to taxation. k. They´re swamped with guests. etrafı (bir şey/birileri) ile çevrili olmak. k. lazım olmak: You´re girdi ile dopdolu olmak. (biriyle) do ğru/yalansız konuşmak. (birine) dürüstçe davranmak. 2. söyleyecek sözü kalmamak. 1. k. (bir hastalığa) karşı direnci olmamak. ile dolu olmak: Her eyes were suffused tears. -in hizmetinde olmak: Should faith be subservient to reason? İnanç aklın hizmetinde mi yetmek. (bir şey için) kolay bir hedef olmak: This place is susceptible naval attacks. Bu gelir vergiye tabidir.. şey) (bawith şka bir şeyi) akla getirmek. ş ünmek. 2. olmak. yer yer bulunmak. ı dili (bir konuda) ç ıış kald ıktan sonrazorluk bunalm olmak. beklenmek: You´re supposed to stand up when he walks in. The 1.s. Çok i var. (baolay ı) takip etmek. -den daha az önemli (bir şeyden) şkas ın ın) emrinde olmak. süre kapal k. -in kurban ı olmak. 1. (iki duymak: kişi) fit olmak. intihar etmeyi dü -e uygun olmak. (bir ış . . Avlu duman içindeydi. -den etkilenmek. ile eşanlamlı olmak. Gözleri ya şla doluydu.birlikte 2. dili -i çok sevmek. (hava) yapış yapış karmak. 1. -den ku aşırı miktarda olmak. çok miktarda . (belirli bir olaydan) sonra olmak/vuku (belirli bir bulmak. kapl She´s always there whenthick you need her. var olmak: Two hours later the pain was still there. mahsur kalmak: We were stranded at the airport for fifteen hours. (bir yer) (birine) yabanc ı olmak. 1. On ş saat boyunca havaalan nda mahsur kald ık. 2. Bu zaman masa toz içinde. -i çok desteklemek. -e teğet geçmek. destek vermek. dili tamamen sa ğır olmak. 2. ile aynı olmak. (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. gerekmek. oturmuş birbirine zıt olduklar 1. olmak. dili (biriyle) aç ık konuşmak.. duvar gibi olmak. kişi) hesapla şmış dili (bir hesap) görülmü şeyin) eksikli ğini/yoklu ğunu çok He´s (iki starved for affection. ile meşgul olmak. ile kaplanmak. 2. İki saat sonra hâlâ ağrı ı. (bir şeyin) yabancısı olmak.

saldırılara maruz kalmak. -in egemenliği altında olmak. -den rahats be uncomfortable with be undaunted by be under a ban be under a cloud be under arrest be under attack be under consideration be under construction be under custody be under discussion be under guard be under house arrest be under oath be under pressure be under repair be under s. -in nüfuzu alt ında olmak. hayretler içinde kalmak. of (organizma v. 2. tutuklu olmak. 1. 2. topa tutulmak. inşaat halinde olmak. 3. aday son derece memnun olmak: I´m tickled (belirli to hear they´re coming. (of suspicion) şüphe altında olmak. Geleceklerini duymak beni son derece memnun etti. ğ lenmek. 2.´s discredit be tolerant be too much for be true to be true to one´s word be tuckered out susamak: I´m thirsty. -amamak. k. k. -i çok istemek. 3. -e hiç tahammül edememek. İşin zorluğu karşısında cesareti yasaklanmak. dili 1. -e sad sözünü tutmak. turşuya dönmek. dili birinin kontrolü alt ında olmak. -den âciz olmak: She was unable to come. I am unable to make the decision by myself. farzetmek. zan altında bulunmak. -den haberi olmamak. the pound. dayanmak. k. sözünü yerine getirmek. 1. -ememek. . -i hiç dü şünmemek: Don´t be thoughtless of the future! Geleceği ün!/Gelece ği dü şünmezlik etme! dü ş olmak: Are you through? Bitirdin mi? 2.´s disadvantage be to s. Karar ı yalnız -i hiç çekememek. They are zlıksurroundings.be thirsty be thirsty for be thoughtless of/for be through be thrown back on one´s own resources be thunderstruck be ticketed for be tickled be tied to be tied to a woman´s apron strings be tied up be tired of be to blame for be to s. alkollü olmak. Sabah erken kalkmaya al ışık değil.´s thumb be under stress be under suspicion be under the assumption that be under the influence be under the sway of 1. old man. donakalmak. stres içinde olmak.ş(with) (-i) bitirmi şi araszorunda ındaki iliş ki bitmiş olmak: Sevda yaramaz olmak. (of) (-e kar şı) hoşgörülü olmak.o. k. (birinin) (belirli bir yere) gösterilmesi planlanmak. 1. (bir şeyin) (belirli bir şeye/yere) verilmesi planlanmak. yeminli olmak.b. Mark ınının tahakkümü altında olmak. koruma altında olmak. üzerinde dü şünülmek. (manevi) bask ı altında olmak. -e susamak. be -unashamed -in fark ında olmamak. me şgul olmak. tamir edilmek. için çok-e zor olmak. (with) k. -in gücünü a şmak: These stairs are too much for an şlı bir adamın bu merdivenleri çıkması çok zor.o. çok yorulmuş olmak. k. dili içkili olmak. dili 1. birinin aleyhine olmak. -den dolayı cesareti kırılmamak: She was undaunted by the difficulty of the task. -den usanmak. ık Ya kalmak. dili 1.) -e tahammül etmek. (biri) işe 1. birinin şerefini lekelemek. duymak. 2. birinin zarar ına olmak. varsaymak. yaln şaşırıp kalmak. tamirde olmak. Susad ım. göz hapsi altında olmak. in (para) (belli bir şeye) yatırılmış olmak. dili iki ki ızca kendi yetenekleriyle idare etmek kalmak. çok e -e bağlı olmak. görüşülmekte olmak. zannetmek. sanmak. -den b(hukuki suçlusu olmak.o. dili pestili ç ıkmak. 1. -den yılmamak. 2. dili bir kad k. (of) (-den) utanmamak/utanç duymamak. (yap ı) fazla yük altında bulunmak. be unable to be unable to bear/stand the sight Gelemedi. (birinin) bir yere) uygun bir k. edgewise -e alışık olmamak: He is unaccustomed to getting up early in the be unaccustomed to morning. 2. -e tabi olmak: The value of the mark is tied to the value of değeri sterlininkine bağlı. ıkmak. of be unable to get a word in karşısındakinin fazla konuşmasından dolayı ağzını açamamak. 2. -den habersiz olmak: He is be unaware of unaware of ıhis Çevresindekilerin fark ında değil. 2. tutuklu olmak. (para) yönden) ancak belirli birkaç amaç için kullan ılabilmek.

Bu ın birkaç sayfas ı eksik. dili 1. (-i) istememek: He was unwilling to go. tükenmek. dili ayaklanm ış olmak. Bu ihale ş püskürmek. 2. şansı olmamak. istenilen derecede olmak. bir şeye canı sıkılmak. (belirli bir şey yapabilmek için) yaşı tutmamak. He´s unwilling to learn how to dance. Belediye up gitmek isteyen var m ıkontrat ş bir kadro. -den şikâyetçi olmamak. be victorious be vulnerable to be wanted by the police be wanting be wary of be washed up k. . (to) (-e) razı olmamak.. -e aday He is for mayor. (mide) bozuk olmak. ayağa kalkmış olmak. ne yapacağını şaşırmak. 5. dili mahvolmu ş olmak. hak v. (tam) birine göre olmak: This job is göre. her zamanki seviyede olmak. (uykuya) yatmam ış olmak: never up 1. k. öngörülen standarda uymak. be unsettled about/as to be unskilled in/at be untroubled by be unused to be unwilling be up be up a creek be up a gum tree be up a gum tree be up against be up against the wall be up all night be up and about/around be up for be up for grabs be up in arms be up in arms be up on be up s.. 1. dili 1. 2. 2. 2.. 1. -e ilgi duymamak.. en sonmisin? olaylardan/geli ğ i ş iklikleri kapsamak. k.) olmak: adaylara aç ıkup olmak: This contract´s k. çok sıkışık bir durumda olmak. dili 1. k.be under the weather be under way be underage be uneasy about be unequal to a task be unfamiliar with be uninterested in be unlucky be unmindful of be unqualified for a job be unqualified to do s. (kötü bir şeye) açık/maruz olmak. iflas ın eşiğinde olmak. -i merak etmemek. dili zor durumda kalmak/olmak. galip gelmek. 2. 1. dü olmak. eksik olmak. k. hakkında tereddüt içinde olmak. ayaklanmak. -i yapabilmek. zor bir durumda olmak. saymaca de ğerini bulmak. dili hastalıktan kurtulmuş olmak. -e dikkat etmek..´s alley be up to be up to date be up to one´s eyes in be up to par be up to scratch be up to snuff/the mark be up to the mark be upset be used up be vested in be vexed at s. 1. (yetki. sinirli olmak. Bugün şmelerden haberdar olmak. k.) -e verilmi ş olmak. Saat yediden önce hiç yataktan kalkmaz. kapan öfkelenmek. -in üstesinden gelebilmek: Are you up to this? Bunu yapabilir I´m not up to talking to him today. 1. hakk ında kararsız olmak. bir işi becerememek. ı yataktan kalkm before seven.b. köşeye ıkışmak. s sabahlamak. iflasla karşı karşıya olmak. dili hasta/rahats ız olmak. -de iyi/usta olmamak. . harcanmak. polis taraf ından aranmak.t. 2. (favori rakip) yenilmek. isyan halinde olmak. -i göz önüne almamak. sahip olmak. in -den yoksun olmak: That man is wanting kitab 2. . İng. üzgün olmak. hareket halinde/ilerlemekte/devam etmekte olmak.o. -i bilmemek. dili zor durumda olmak. 2. -i iyi bilmek. ate k. tükenmek. -den haberi olmak. 2. bir işe uygun niteliklere sahip olmamak. -e çatmak. dili biri için biçilmiş kaftan olmak. k. Bu i ş tam sana 1. -e alışık/alışkın olmamak. -den sak ınmak. k. 2. -e aldırmamak. She´s never up k. enonunla son teknolojiye 1. bitmek. Gitmeye değildi. for grabs. 3. altüst olmak. tic. 1. noksan olmak: A few pages of this book are wanting.b. dili (bo ın elinde kal ır. bir şeyi yapmak için gereken niteliklere sahip olmamak. -i dert etmemek. dili ile kar şı karşıya olmak/kalmak. bitkin alabora şmek. v. k. dili istenilen seviyeye varmak. 4. en son de ile çok me şgul olmak. 1. Dans He´s etmeyi öğrenmek raz ış olmak. işi bitmiş olmak. İng. 3. k. right up your alley. dili istenilen düzeyde/nitelikte olmak. (bir şey yapmayı) istemek: Who´s up for a movie? Sinemaya ? 2. -den endişe duymak. son modaya uymak. k.t.

dili çok de ğerli olmak.´s grasp be wont to be worked up be worried sick be worried sick be worth be worth one´s keep be worth one´s salt be worth one´s while k. nefesi kesilmiş olmak. 1. with/by (bir görev. Kendi entrikalar ının içinden ında ya şamak.´s while İ spanyolca ğrenmeye değer. ask. -e değmek. yüzünden akmak: His innocence was written all over his face. wracked by malaria. kararından hiç vazgeçmemek. kendini (bir iVücudu be wrapped up in be written all over be/feel disinclined be/feel nauseous be/feel sorry for be/feel under the weather be/get chummy with be/get tangled be/live in a world of one´s own be/live on the razor´s edge be/make friends be/play truant be/skate on thin ice be/stand firm be/stand head and shoulders above beach beach buggy beachcomber beachhead âşık olmak. (yak ın olduğu için) işitebilmek. -e razı olmak. ak ıl kârı olmak. duyabilmek. (belirli bir miktar) değerinde olmak: This worth approximately thirty million liras. ı O genellikle gelir.b. ği acıuzak doluydu. dü şman . 1. (birine) dili . okyanustan ıy ıya vuran büyük dalga. ö be worthy of (ağrılar. k kıyılar ı üzerinde ele geçirilen çıkarma yeri. 2. dili 1. be wiped off the face of the earth yeryüzünden silinmek. haritadan silinmek. (durumun) ne olduğunun be wise to ında olmak. can midesi bulanmak. k ıyı. dili (birinin) ne yapt ığının farkında olmak. ac k. k. be worth s. Suçsuzlu ı istememek. hastalık v. 3. k. kıerken zgın/öfkeli 1. -in k ıymeti/değeri (belirli bir miktar) olmak..) belini bükmek: Yüre hedeften olmak. vazifeden kaçmak. ıskalamak. ile ahbap olmak. şe) kapts ırm ış olmak.olmak. 1. plaj. olmak. k. nefes nefese kalm ış olmak. dili birinin harcad ığı zamana değmek. birinin kavrayışı içinde olmak. işinin ehli olmak. k. 1. dili çok endişeli olmak.o. ı dili (kendini) bir ho ş/tuhaf hissetmek. dili ald ığı maaşın karşılığını vermek. birinin elde edebileceği bir şey gibi olmak. çok işe yaramak. heyecanl çok endişeli olmak. Bu ığı candlestick´s maaşın karşılığı nı vermek. (düşüncelere) dalmış olmak. i. dersi asmak.be way out in left field be weary of be weighed down be wide of the mark be wild about be willing to be winded fena halde yan ılmak.) yüzünden çok çekmek: His body had been be wracked by/with ıtmadan çok çekmi şti. 2. ağırlığınca altın değmek/etmek. -e layık olmak. k. k. 2. fark n hiç gerisinde kalmamak. (with) (ile) arkada ş olmak. 2. elinin altında olmak. k. çağı yakalamak. dili ça ğı be with it be with s.b. plaj arabas ı. be wiped off the map k. i. dili birinin ne demek istedi ğini anlamak. -den bıkmış/usanmış olmak. birinin vaktini ayırmasına değmek: It´s worth your while to learn Spanish. dili 1. kumsal. k. iki ateş arasında kalmak. genellikle (belirli bir şekilde davranmak/hareket etmek): He is wont to come early. dili ald k.o. -e ac ımak: I feel sorry for those who work there. be worth one´s/its weight in gold k. i. sorumluluk v. -den çok üstün olmak.. up (karma şık bir durumun) içinden çıkamamak: He´s all tangled up in those intrigues of his own devising.. s ırılsıklam k. Orada çalışanlara yorum. kendi dünyas ölümle kalım arasında olmak. 2. dili tehlikeli/çok rizikolu bir durumda bulunmak. be within arm´s reach be within earshot be within reason be within s. dili -e hayran olmak. 2. hayatını kıyılardan topladığı enkaz ile kazanan kimse. with/by (dert/keder) yüklü olmak: He was weighed down by his sorrow.o. okulu k ırmak. ğ u yüzünden ak ı yordu. sahil. -e bayılmak. 1.

2. Silah taşıma Senin akatlanmak. ış. fasulye s ırığı. i. kaçmak. 5.b. 1. direk. azarlama. ğırlığını kaldırmaz. (beat. (saldıthe (under) (zor bir duruma) dayanmak: She´s bearing up well. 2.also fazla bastthis ırmak: Don´tBunu bear the poor. k. bask ı v. saçmak ( ışık).´nin) en ağır/şiddetli kısmını çekmek: She ık´s wrath. darbe sesi. (bore/eski bare. -e do ğru gelmek/ilerlemek. i. 1. unutmamak. İyi dayanıyor./s. f. mil yatağı. 4. s. tanıklık/şahitlik etmek. kemere. Bu vergi fakirleri baya ğı ılda tutmak: You should bear in mind. 1. fener. geri çekilmek. gaga. işaret ışığı. 4. -e sabır göstermek. tempo. f. They have the right to bear arms. birini/bir şeyi doğrulamak/gerçeklemek. ışın. sakal. 3. bore brunt of Tar rı. (silahta) arpac ık. putrel. 3. 1. i. dili bin dereden su getirmek. çarpmak. -i çok etkilemek: This tax bears down on etkiliyor. i. i. boncuklar. baskı v. -i unutmamak. sırık gibi kimse.´nin) en aığı şiddetli ısm ını çekmek. 2. aklında tutmak. boncuk. azarlama. -i ak ısın. ile ilgisi olmak. (saldırı. 4. mertek. yaymak. 2. -in izlenmesi gerekmek. -in suçunu üzerine almak. out bear the blame for bear the brunt of bear the brunt of bear up bear watching bear with bear witness bear witness to bear/keep in mind bearable beard bearded beardless bearer bearing bearskin rug beast beastly beat beat beat beat a retreat beat a retreat beat about/around the bush beat down the price i. 1. sevinçle parlayan (yüz). i. 3. (yüzü sevinçle) parlamak. yenmek. 2. 1. parlak. -in sorumlusu olmamak. üzerinde ta şıyan kimse. i. dikkate almak. -in töhmeti alt ında kalmak. vurmak. tav ır. kiriş.t. i. geri çekilmek. tane. s. geniş ağızlı büyük bardak. dövmek. ayı. 1. 2. tahammül edilebilir. borne) 1. vuru ş. dili çok yorgun. i. (bir şeye) delalet etmek. s. k. çekilebilir. k. da ilgisi unutmamal ile olmamak. yatak. çakar. (kalp) atmak. galip (yumurta) ç ırpmak. fasulye.. 3. 2. pestili ç ıkm i. s. i. polis memurunun devriyesi. kaldırmak: It won´t bear your weight. ipe dizilmiş boncuk. i. elinde bulunduran kimse. --en) 1. hayvan. 3. 1. 2. darbe.b. gelmek. 5. den. 1. sakals ız. dili pazarlıkla fiyat indirtmek.o.beacon bead beads beady beak beaker beam beam beaming bean beanpole bear bear bear a loss bear down bear down on bear in mind bear no relation to bear no resemblance to bear no responsibility for bear on/upon bear s. tohum. davranış. f. ta şımak. . hayvanca. hatıl. kerteriz. boncuk gibi: beady eyes boncuk gibi gözler. -e hiç benzememek. Tar ık´ n r/ gazab ınıken çok o çekti. 1. i. s. den. zarara gayret etmek. 2. vazgeçmek. 2. sakallı. hesaba katmak. (yaygı olarak kullanılan) ayı postu. 2. s. çalmak (davul). müz. s. hal. araba/saban oku. 1. (bir şeyin) kanıtı/delili olmak. 2.

aklanmak. birinin pöstekisini sermek. sevgili. k erkek. yak ışmak. dili birine fiyat indirtmek. merak etmek. şüphelenmek. 1. çoğ.come) 1. k. için. çırpılmış (yumurta v. to a pulp beat s. becomes you. saldırıyı tamamen püskürtmek.o. güzellik kraliçesi. f. to -e yak ışan. .Beat it! beat off beat off the attack beat s. k. birini dövüp çürükler çok içinde b ırakmak.t. s. beat/break the record f. -den dolayı. nedeniyle. yatak takımı. k. k. karyola.. yatak ve kahvalt ı. 2. dili birini fena halde dövmek. i.. güzellik salonu/enstitüsü. 1. (çok) güzel. kastor.u ğramak. 3. s.). güzellik uykusu. el/baş işaretiyle çağırmak. up beat s. i. bak. i. k. 2. (kad ınlar için) kuaför salonu. sana yak 1. k. i.o..came. bak. dövülmü ş. sinirleri boşanmak. meraklanmak. 1. kuşkulanmak. (bir şey) (karşısında) çılgına dönmek. (be. beat. down yatıp uyumak.o. birinden daha üstün olmak. birini cebinden ç ıkarmak. birini ezmek. beaten nenmi ş. 1. dili kovmak. 2. bak. dili bir şeyden çok daha üstün olmak. i. den.b. ço beau beautician beautiful beautifully beautify beauty beauty contest beauty parlor beauty queen beauty salon beauty shop beauty sleep beaver became because because of beck beckon become become paralyzed become polarized become/get anxious become/get hysterical (over) become/get suspicious becoming bed bed and board bed and breakfast bedbug bedclothes i. beauty shop. (bahçedeki) tarh. beauty shop. s. i. yatak. çünkü. endişelenmek. birini pes ettirmek. defetmek. black and blue beat s. (kad ına) âş şı(patika. güzellik yarışması. 2. güzellik uzmanı. k. olmak. nehir yata ğı. all hollow beat the air beat the bushes beat the rap beat time argo Defol! k. bağ. güzellik. zool. dili birini öldüresiye dövmek. all hollow beat s. dili her yerde aramak. kunduz.). --s/--x (boz) i. z. kuaför. dövme (metal). dili bo şuna uğraşmak. temize ç ıkmak. üzerinden geçilmi çiğğ . down beat s. 2. kadın berberi. 2.yol âşıv. münasip. k. yaraşmak: That tie yor. güzelle ştirmek.o. f. 1. f. 2. tam pansiyon.b. 3. 2.o. güzelce. beat to windward beat/bang/hit one´s head against k. ışı felce kutuplaşmak. a stone wall rekoru k ırmak. f. be. 2. argo 1. haybeye kürek çekmek. -diği için. birinin posas ını/leşini çıkarmak. 2. birini tekme tokat dövüp iyice h ırpalamak. güzel şey. birini büyük bir yenilgiye u ğratmak. dili 1. tempo tutmak. tahtakurusu. kunduz kürkü. dili bo şuna uğraşmak. (down) -e yatacak bir yer vermek. -i yat ırmak. orsas ına seyretmek. become. havanda su dövmek. 1. 3. f. uygun. cezadan kurtulmak. felç olmak. güzel kad ın. kötürüm O kravat olmak. 1. bak. 2.

root) İng. i.. (çoğ. i. (yatakta kullan ılan) sürgü. kayın ağacı. 1. z. i.gan. bulmak. i. rüzgâr yönünde. arı yetiştiricisi. dilenci. çok gürültülü ve kargaşalı bir yer. i. (be. --en) ba şına gelmek. i. biftek. pancar.fell. Kıyamet koptu. dilenmek. 2. i. f. argo şk. begin. pancar. beeves) sığır. yatma zaman ı. f. (be. fıçı birası. tıb.). tek odalı apartman dairesi. f.ten/be.C. önceden. i. uygun olmak. i.. edat 1. --ning) 1. (--ted. 1. yatak örtüsü. s. i. i. tercihen.. yatak odas ı..got. ba şlamak. i. i. i. beet. z. ikâyet etmek.).gun. i. zool. babas ı olmak. 3. işe yeni ba .bedding bedfellow bedlam Bedlam broke loose.. önünde. önce. f. bak. i. k ınkanatlı böcek. yatak yarası. düz hat. yak ışan. arı kovanı. f. i. dürülü yatak. bak. (çoğ. 2. i. mahvetmek.got. -den rica etmek. f. tarifi imkâns ız olmak.. evvel. f. 2. yalvarmak.) milattan önce (M. düz çizgi. İng. of -den dilemek. yatalak. yatak tak ımı. bedpan bedridden bedroll bedroom bedside bed-sit bed-sitter bedsore bedspread bedstead bedtime bee beech beef beef up beefsteak beehive beekeeper beeline been beer beer on draft beeswax beet beet sugar beetle beetroot befall befit befitting before before Christ before long before the wind beforehand befriend beg began beget beggar beggar description begin beginner i. cephesinde. i. 1. yerine. (be. bot. dili kuvvetlendirmek. i. 2. ba ğ (B. . balmumu. bed-sitter. -den önce. be. 3. yol açmak. balarısı. f. tımarhane gibi bir yer. İsa´dan önce (İ. meydana gelmek. i. --s) argo şikâyet. i. i.got. sebep olmak. sızlanıp durmak. 2. arı. yard ım etmek. (çoğ. İng. ön ayak olmak. anlatmaya sözcükler yetmemek.. --ting) yak ışmak. 2. çapk ın. i. 2. sefalete düşürmek. pancar şekeri. yak ında. f. bak. dostça davranmak. arıcı. --ting) 1. i. be. yatağın başucu. f. banyosuz. çabuk. kayın. be. i. sakaroz.Ö.. s. 1. huzurunda. 2. şlayanvücut kimse. başlatmak.. karyola. bira. (--ged. s ığır eti.Ö. --ging) 1. kestirme yol. önce.

yanlış/sahte ğunu göstermek. i. 1. 2.. i. insan. bak.. İng. f. 4.s. (--d. k. ısrarlı istek. Terbiyeni tak ın! i. f. belabor. i. Arkada The children were running z. f. -in arkas ından. bot. buyruk. 2. (be. gecikerek. 2. O nokta üzerinde fazla durma. dili hapiste. başlangıç. i. davranış.. z. gizlice. (sahte bir şey) (gerçek bir şeyi) örtmek. davranmak. f. s. bak. f. oluş. Beyaz Rusça. İng. 1. geğirme. saptırmak. hareket etmek. cezbetmek. Behave yourself! behavior behaviorism behaviour behaviourism behead beheld behest behind behind bars behind bars behind one´s back behind the scenes behind the scenes behind the times behold beholden beholder behoove behove beige being belabor belabour Belarus Belarussian belated belatedly belch beleaguer belfry Belgian Belgium belie belief believable believe i. behavior. f. 1.. seyirci. 2. 3. 2. inanç. davran ışçılık. geğirmek. bak. Belçikalı. begonya. demode. İng. çağın gerisinde. 2. s. -in gıyabında. f. 1. ısrar: She would sometimes sing at the şinden.ly. behoove... 1. i. perde arkas ında. f. inanılır.. bak. Onları behind. fırlatmak. be. de ı çelmek. kuşatmak. (bir şeyi) (birine) fazla görmek: You don´t begrudge me this vacation. içeride. perde arkas ında. 2. i. f. f. (somut anlamda) pe ş koşuyordu. 1. parmakl ıklar arkasında. ğil mi? 2. Belçika. gecikmiş. f. Çocuklar pe şinden ıklar arkas ında. geç kalmış. yakışmak. s. f. s. 1. davran ış tarzı. üzerinde fazla durmak: Don´t belabor the point. oldu i. görmek. muhasara etmek. f.. beget. 1. minnettar. s. bej. aklın f. i. bakmak.. bak.ing) 1. inanmak. behold. kaynak. terbiyeli davranmak. 1. . i. borçlu. iman etmek.. f. püskürtmek. -meli. i. i. 2. larının geride: ısrarlı istekleri üzerine bazen şarkı behest of friends. emir. Belçika´ya özgü. (bir şeyi) do you? Bu tatili bana fazla görmüyorsun. gerekmek.. i. 1. etrafını sarmak. sanmak. bak. esas. 2..beginning begonia begot begotten begrudge beguile begun behalf behave behave o. varoluş.held) 1. güçlü bir inanç duymak.. beget. bak. yak ışık almak. yaratık. dili hapiste. 1. kellesini uçurmak. Belçika. baş. f. 2. Beyaz Rusya. 2. ayartmak.. 3.. gözlemlemek. bak. begin. boynunu vurmak. f. behaviorism. içeride. İng. varlık. i. çan kulesi. Beyaz Rus. etrafını çevirmek. vaktinden sonra. We left them far behind. i. parmakl k. Belçikalı. i. i. s. 2. 1.

those below below nşalt ında. Oryantal dans. Believe me! believer belittle Belize Belizean bell bell pepper belladonna bellboy belle bellflower bellhop bellicose belligerence belligerent bellow bellows belly belly dancer belly dancer belly dancing bellyache bellybutton belly-up belong belongings Belorussia Belorussian beloved below below average below par belt belt buckle Belt up! bemoan bemused bench bench mark bend bend to/towards bendable bends beneath beneath contempt 1. karın ağrısı. kıstas. i. 2. i. 2. f. kolan. röper noktas ı. aşağıdan. two floors below iki kat aşağıda. ıvrılmak. sızlanmak.. aşağıya: from below aşağıdan. f. -e inanmak. s. 3. çan. (bir s. alçaltmak. 1. dövüşkenlik. i.. f. s. şaşkın. dansöz. z. göbek atma. the river flowing ağı da akan nehir. -e güvenmek. kavgac ılık. şiddetle vurmak. aşağıya: The sea beneath was blue. kuşak. i. 4. A şağıdan bir ses geldi. Belarus. kıvrım. vasatıa tic. dövüşken. Belarussian. i. bükülmek. zil. kemer. Belizli. aşağıda. güzel kad ın. bak. dönemeç. s. bank. f. sevgili. to -in üyesi olmak: Bahri belongs to the Moda i. dolmalık biber. ç ıngırak. sıra. bağırmak. i. dalgın.. z. k. kayış. dili Sus!/Çeneni kapa! f. körük. 2.. dili şikâyet etmek. f. saymaca de ğerinin altında. i. viraj. 1. to (bir şey) (birinin) malı olmak. aşağıda. kuşatmak. rakkase. i. otellerde oda hizmetçisi çocuk.. bağlamak.. i. i. Oryantal dansöz. 2. i. belirtmek. Sözüme inan! i. aşağıdan. bellboy.. kavgac ı. i. bükmek. savaşçılık. 2. f. i.. kemerle ba ğlamak.. eğilir. den. böğürmek. eğilmek. ço ğ. kavgac ı. benim. i. k. e ğmek. 1. akl ı yatmak. ğ. s. 2.. i. oryantal dansöz. aziz. z. birine güvenmek. eğrilir. ı. edat aşağılık.believe in believe in s. i. inleyerek yakınmak. dilber. i. kampana. çevirmek. denektaşı. 1. 1. (bent/eski --ed) 1. röper. (birine) ait olmak: That table belongs to me.From . (bir şeyden) ağlayıp sızlayarak şikâyet etmek. 2. dövüşken. bak. güzelavratotu. rezil. bot. 2. küçümsemek. 2. i. 1. k. Belizli. 1.. çançiçe ği. O (kimasa şisel) e şya. küçültmek. 3. 1. sevgili. seviye işareti. Beliz. karın. mümin. ölçüt. Beliz. i. 1. dirsek. dili göbek. s. inanan. tek. bot. ço i. göbek çukuru.. kıvırmak. Beliz´e özgü. k. 1. 2. bükülür. beneath there came a voice. Aşağıdaki deniz maviydi. bak. belladonna.. i. kemer tokas İng. üzüntüsünü 2. dili yumruk indirmek.o. savaşçı. k şeye) 2. s.

en ho ş. 2. yalvararak. 2. takdis. 2. 3. sarho ş. (taşıtlarda) yatak. yard ımseverlik. --ting) 1.set.. 2. I´ll bet . yenmek. yas. iş. dili o biçim. -i ku şatma altında tutmak. hakk ından gelmek. 2. sersem. s. en iyisi. hayır işine bağışlanan para. yaslılar. Beninli. s. s. bağış. 1. s. z. matemliler. 1. bend. i. f. 3. 1. yanında. 4. dili hilekâr. 3. den. benzen. vâris.b. İng. -e nazaran. edat 1. i. f. s. i. 2. cömertlik. den. f. üçkâğıtçı. ranza.nin. i. 5. s. from yararlanmak. 1. bükülmüş. yitirme. yararlı bir şekilde. f.. ısmarlama yapılmış. -e s ıkıntı vermek... s.. -e yararlı olmak. i. 1. mirasç ı. -e yararı dokunmak. hayır işine para bağışlayan. en uygun. (gemiyi) rıhtıma palamar yeri. bereketli (toprak). -i kuşatmak. yard ımsever. i. başına üşüşmek. -in yanında. kâr gayesi gütmeyen (kurum v. vasiyet etmek. i. azarlamak. çatlak. 1. ısmarlama iş yapan. 1. yard ımsever. yaslı. hay şak huylu. f. iyi huylu. f. yarar./I´m willing to bet . beseech. bağış.sought/--ed) yalvarmak. çılgınca hareket eden.. üstelik. s. Be. i. kutsama.. i. i. aptal. . i. 2. -in etrafını sarmak/çevirmek. konu dışı. s. i. bağış. hayır işine para bağışlama. k. yakayı bırakmayan. en iyi yol/çare. 2. düzenbaz. 2. bere. hayır işine bağışlanan para. etmek. Benin. etli ve zarlı kabuksuz meyve. cömertlik. dili deli..ese) Beninli. 1. yumu iyicil. 1. f. hiç güvenilmez.. eğri. den. 3. İng. (çoğ. etrafını almak. yararlanan kimse. i. hayırlı. f.rü şvetçi. cömert. kendinden geçmiş. 1. bak. 2. kaybetme. yardı-den i. z. kim. f. s. cömert. Bahse girerim ki . ayrıca./My bet is . iyi. -in dışında. (ölüm nedeniyle) kayıp. matem.. (good ve well´in enüstünlük derecesi) en iyi. 2. Benin. Benin´e özgü. gemici ranzas istirham f. 1. bak. yanı sıra. iyi. görev. s. benzin.). yan ına. selim (tümör). 2. rıhtımda ı. hayırlı. geçmek.. -den ba şka. yumuşak (hava). 1.. 2. 2. bulaştırmak. manevra alanı. f.benediction benefaction benefactor beneficence beneficent beneficial beneficially beneficiary benefit benefit concert benevolence benevolent benign Benin Beninese bent bent benzene benzine bequeath bequest berate bereaved bereavement bereft bereft of beret berry berserk berth beseech beseechingly beset besetting beside beside o. edat 1... bağışçı. beside the mark beside the question besides besiege besmear besotted besought bespoke best best best bet i. çılgın. -den istifade etmek: This m amac ıyla düzenlenen konser. -den yoksun kalm ış: bereft of strength kuvvetten düşmüş. kıvrık. k. matemli. (be. ırl ı. 2.. z. 1. s. konu dışı. -den faydalanmak. i. fayda. vasiyet. 4. i. ısmarlama. 2. hırsız. yararlı. -in yarar ına olmak. baskın çıkmak. faydalı.s. miras olarak b ırakmak. yard ımseverlik.. (be. 4. s. kirletmek. ha şlamak. k.

--ing/--ling) pahlamak. 1. aldatmak. 1. (good ve well´in üstünlük derecesi) 1. büyü yapmak. (birinin) ba şına gelmek: Woe betide them! Başlarına taş yağsın! 2. f. i. ekilde. vahşice. ele vermek. Bence orada olmas ı kesin. dili söz aram ızda. bet he´s there. (çoğ. dili Emin olun. 2. -den öte. laughter. 2. üstünlük. yetişilmez. şaşırtmak. O güzeller evi kahkahalar ıflanmak. the two of them ikisi arasında. hıyanet. 2. between aras ızda. -e iltifat etmek. e ğilim. 2. . pah. f. hain. ele verme. bahse girmek.strid) 1. 2. Butan´a özgü. daha iyi bir ş gittikçe daha iyi. hayvana yak ışır şekilde. pahlanm ış kenar. i. z. verev. z. ihanet etmek. s. -den sonra: Beyond there there´s nothing but mountains. --ting) ı1. (bet/--ted. s. bahis. i. Bhu. bias me against him. şaşkınlık. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried ılıto . 1. daha çok. dili eş. (bir şeye) ağılamak. ötesi. hayra göstermek. bacaklar ını ayırarak binmek. Butanlı. şüphe götürmez.den/be. s. (--ed/--led. şüphesiz. i. k. (--red. i. sayılamaz. -e ayrıcalık tanımak. önyarg i. i.strid. k. me şrubat.strode. ötede. çok dikkat etmek. hayvana ait. i. f. sak ınmak. 1. arasında. erişilmez.ese) Butanlı. öteye. 2. paha biçilmez. edat 1. sayısız. f. kuşkusuz. (be. kaba. pahlanm ış. yerinden oynatmak. daha iyisi. çoksatar. hayvanca. z. kalabalık bir grup: That bevy of beauties made the house ring with yla çınlattı. ilâ: laf/söz aram söz aram ızda. 2. i. --ring) harekete geçirmek. 1. 1. 1. büyülemek. 2. i. 1. between between you and me between you and me and the gatepost you and me and the between lamppost bevel beveled beverage bevy bewail beware bewilder bewilderment bewitch bewitching beyond beyond doubt beyond measure beyond number beyond price beyond question beyond the veil beyond/out of reach beyond/past redemption Bhutan Bhutanese bias biased bib sağdıç. kurtarılamaz. tartışmasız. s. büyüleyici. Butan. şev. f. 2. 2. vah şi. kuşkusuz. f. -e hay f. i. Beni onun aleyhine çevirmeye s. ötesinde. sersemletmek. edat 1. 2. aras ında: between Kadıköy and Üsküdar Kadıköy ile Üsküdar ında. f. betide betray betrayal betrayer better better and better better half better half Better late than never. daha güzel. hayvan gibi. k. s. ihanet eden. önyargı. f. şüphesiz.best man best seller bestial bestially bestir bestow bestow favors on bestride bet Bet your boots. içecek. bahis tutu Ik. her nda bulunmak/uzanmak: Istanbul bestrides two iki tarafında/yakas şmak. 1. O alamet. iddia. daha iyi. 3. Oradan öte da ğdan başka şey yok. ihsan etmek. Butan. mama önlü ğü. gözünü açmak. i. f. cezbetmek. 3. (on/upon) (-e) vermek. son derece. be. f. -e alamet olmak: It betides good. öbür dünyada. kabaca. kuvvetle sanmak: f.tan. dili eş (kadın/erkek): Where´s your better half? Eşin nerede? Hiç olmamaktansa vars ın geç olsun.

3. safra. s. s. bikarbonat. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenen kimse. bisikletle gitmek. (bid. --ding) 1. s. bilingual bilious i. i. 2. 2. garaz. önermek.. i. safraya ait. dayanmak. k. 2. . saçmal ık. i.ceps) anat. mutaassıp. dili kodaman. yapmak. önemli. resmen evliyken ba şka biriyle yasadışı olarak evlenme. s. bikini. f. karina. huk. i. münakaşa etmek. dili kodaman. s. çekişmek. dili kodaman. huysuz. tekumanda f. 1. Biblical. ayaklı tabut altlığı. pazı. s. iki kenarlı. oturmak. den.. terslik. 2.. beklemek. 2. iki yılda bir olan. kaynakça.o. Kitabı Mukaddes. bir şeyin zamanını beklemek. iki dilli.. bi. s. sabretmek. --ding) 1. i. 3. i.. 2. dili bisiklet. i. f. mutaassıp. etkili. birine veda etmek. Eski ve Yeni Ahit. i.. demek. bak. bicentennial. bibliyografya. bağnaz. bak. iki yüzüncü yıldönümüne ait.2. çoğ. huysuzluk. söylemek. dili kodaman. i. k. k. i. i. dev şirketler. i.i. f. 1. bisiklet. çift odaklı. sintine. büyük. (çoğ. giri şim. (--d/bode. z. i. iki taraflı. dili Bilge´nin kazanmas ı kesin. (kapalı) bisiklet park yeri.. eli aç ık. veda etmek. f. briç deklarasyon şebbüs. aksi. etmek. i. 1. aç ık artırmada fiyat artırmak. bifokal gözlük. aksilik. s. --den/bid. öneri. büyüklük. tabut taşımak için kullanılan tekerlekli sedye. z.Bible Biblical biblical Biblically biblically bibliography bicarbonate bicarbonate of soda bicentenary bicentennial biceps bicker bicycle bicycle shed bid bid bid farewell bid s. Kitabı Mukaddes´le ilgili olarak. dar görüşlü kimse. i. k. Biblically. öde ait. k. k. argo kodaman. bifokal. emretmek. farewell bide bide one´s time bide one´s time biennial bier bifocal bifocals big big business big gun big shot big shot/wheel big wheel bigamist bigamy bighearted bigness bigot bigoted bigotry bigwig bike bikini bilateral bile bilge Bilge can´t help but win. bisiklet kullanarak gitmek. kin. i. cömert. bak. Kitabı Mukaddes´e ait. 2. uygun zaman ı beklemek.. (bade/bid. s. atışmak. Kutsal Kitap.. ters. --d) 1. öd. yıkılmamak. i. s. i. iki yüzüncü yıldönümü. bağnaz. s. iri. taassup. huk. 1. s. bağnazlık. karbonat. 1. kocaman.

2. 1. konşimento. dirimbilim. Napolyon. fatura. i. fatura. 2. i. biyolojik. hesap. ciltevi. biyolojik saat. wood odunluk. bilardo. Aras ıra ılabilen) dürbün. (kömür. biyokimya. biyolojik aç ıdan. kambiyo senedi. –– ball bilardo topu. ya şambilimsel. (iki gözle bak i. biyolojik sava ş. Betula. sağlık belgesi.bin çift. aldatmak. f. kandırmak. i. i. biyografi. 1.D. ilan tahtas ı. tah ıl v. dalgaland ırmak. i. ya şambilim. 1. i. ciltleme. 3. dalgalanmak. manifesto. yer: coal bin kömürlük. kanun tasarısı. iki ayaklı hayvan. dalgalı. hayat hikâyesinin özeti. s. yaşamöyküsü. şişirmek.B. iki ayaklı. bağlayıcı. 2 kenarını tutturmak. yemek listesi. 3. 2. dirimbilimsel. sarmak. cilt. biyoloji. bilyon. i.. 1. fatura çıkarmak. ciltlemek. konşimento. ayda iki kez olan. çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen. i. tutkal. biyolojik olarak. s. i. i. 1. 2. biyografi yazar ı. gaga.b. erkek keçi. sandık. çok (duman) (yelkeni) s. (duman) buram buram çıkmak. poliçe. Napolyon kirazı. i. kambiyo senedi. i. trilyon. poliçe. i. dirimbilimci. i. zorlayıcı. z. 2. kuş. insan haklar ı beyannamesi. kenar şeridi. i. f. . (büyük) dalga. teke. A. 1. iki ayda bir olan. 3. i. 1. çok fazla içki içilen süre: He goes on a weekend binge every now and hafta sonu boyunca içki içmekten başka bir şey yapmaz. (dar ız etmek. ikili. 3. s. i. biyolog. (bound) 1. İng. biçerba i. milyar. menü. s. doland ırmak. bir giysi) ğlar. then. dili cop. teke.´ni saklamak için) kap. hu ş. ya şambilimci. ciltçi. yemek listesi. 2. 1. 1. bot. 2. s. fazla sıkmak. i. erkek keçi. (yelken) şişmek. i.bilk bill bill bill of exchange bill of exchange bill of fare bill of fare bill of health bill of lading bill of lading bill of rights bill of sale billboard billfold billiard billiards billion billow billowy billy billy goat bimonthly bin binary bind binder bindery binding Bing cherry binge binoculars biochemistry biodegradable biographer biographical sketch biography biological biological clock biological warfare biologically biologist biology biped bipedal birch bird bird cage f. i. k.rahats 2. kuş kafesi. 4. kâ ğıt para. –– hall bilardo salonu. 2. cüzdan. ba ğlamak. i. s. f.

bite. yaş günü. kuşların avlanması yasak olan yer. 2. (--bed. s. doğuş. zift. bit. i(içkide) 3. (bal ık) oltaya vurmak. dili elde olan yararlı şey. lokma. (soğuk) yakmak. . doğum. (bit. i. kuşbakışı. 1. matkap. 1. bite one´s lip bite s. ac ı. kaynak. i. bak. boş s. k. bit. 3. ısırıcı (rüzgâr). yırtıcı kuş. kuş gözlemcisi. nüfus kâ ğıdı. dili bir yerde ancak geçici bir süre için kalan kimse. s ızlanı1. keskin. 2. (öfkesini/üzüntüsünü belli etmemek için) duda ğını ısırmak. 2. bisküvi. f. kuş evi. s.. İng. zenci. 1. (soğuk veya rüzgâra özgü) büyük şlere/işesertlik. 1. yırtıcı kuş.. i. 2. i. dili cadaloz kadın. bitümlü. i. bitüm. parça. bi. keskin. göçebe kimse. göçmen ku ş. bo ğaz. i. göçmen ku ş. katran. 2. bilg. iyi ve kötü.. elde olan fırsat.ten) sırdili ık. 2. kuş ötüşü. 1. tükenmez kalem. hem ac ı hem tatlı. 1. doğma. kancık. 2. kuş cenneti. tuhaf. azar azar. (nüfusa göre) do ğum oranı. s. dili şikâyet p durmak. 2. f. lokma. 2. s. 2. doğuştan olan özür. zift gibi. k. k. 1. duyan. 3. çörek. madenkömürü. ırd ır etmek.´s nose off bite the bullet biting bitten bitter bittersweet bitumen bituminous bituminous coal bizarre blab Black black birine ters cevap vermek. doğum lekesi. i.. 1. zenci. s. 1. ikicinslikli. delgi. i. garip. i. her iki cinse erotik istek kar i. 1. i. f. 2. bo şboğazlık etmek. acı. satranç fil. i. kasvetli. s. yava ş yavaş. bizon. acayip. f. 3. 2. karanl ık. 2. 1. i. k. i. dişi köpek. soy. bak. --bing) gevezelik etmek. ziftli.son) zool. kirli. k. s. gem. şiddetli. i. 1. i. doğum yeri. kara.bird in the hand bird of passage bird of passage bird of prey bird of prey bird sanctuary bird watcher birdcall birdhouse birds of a feather birds of a feather bird's-eye bird's-eye view biro birth birth certificate birth control birth defect birthday birthmark birthplace birthrate biscuit bisexual bishop bison bit bit bit bit by bit bitch bite k.. bite. parça. zenci. dili (zor bir) karar almak. 1. i. 4. ısırmak. d 2. girişmek/kalk ışmak. biseksüel. başlangıç. biçimsiz. i. siyah. s. k ırıntı.o. doğum günü. siyah. kafadarlar. ba şından bite off more than one can chew ık. i. 2. kara. etmek. geveze.şı piskopos. İng. ac ı. biseksüel. bitter (çikolata). dili huylar ı birbirine benzeyen kimseler. şekersiz. acı (söz). 1. (çoğ. şirret. 1. çift cinsiyetli. f. 2. sert. ikie şeyli. doğum kontrolü. tükenmez.

i. ince uzun yaprak. cowpea blackguard blackhead blackjack blackleg blacklist blackmail blackmailer blackness blackout blacksmith blacktop bladder blade blah blame blameless blameworthy blanch blancmange bland 1. i. s. 1. 2. sövüp saymak. i. i. kabahat. benzi atmak. suç. anat. 1. s. i. 2. morarm ış göz. börülce. k ısa bir süre için şuurunu kaybetmek. tadı bebek maması gibi ve hazmı kolay olan (yemek). karabiber. s. i. İng. kimsenin dikine gitmeyen. siyah beyaz: black-and-white television siyah beyaz televizyon. 2. göz kararmas ı. sütsüz kahve. i. 3. 2. i. kara liste. karartma. f. 2. çürük. i. gözü kararmak. karabiber. kara tahta. iftira etmek. kara kutu. 2. kara leke. f. karartmak. lekelemek. kara listedekilerin kayıtlı olduğu defter.. sütlü pelte. suçsuz. karartmak. sidik torbas ı.black and white black belt black book black box black coffee black cumin black eye black horehound black leopard black list black magic black market black mulberry black out black pepper black pepper black plague black sheep black tie black-and-blue black-and-white blackball blackberry blackbird blackboard blacken black-eyed pea. dili grev kırıcı. cop. 1. i. alçak. . siyah beyaz resim. i. köpekotu. 1. 3. masum. 2. nalbant. f. suçu (birinin) üstüne atmak. s. f. i. s. ailenin yüzkaras ı. --ping) asfaltlamak. -i kara listeye almak. 1. yazı. mesane. (kürekte) pala. kara ısırgan. küfretmek. 2. kara veba. k. siyah pars. i. karşı oy kullanmak. karalamak. f. 1. f. 1.. dili saçma. demirci. i. 1. karadut. şantaj yapmak. siyahlık. (bıçak) ağzı. s. 2. siyah göz. böğürtlen. şantajcı. siyah papyon kravat. kısa süren şuur kaybı. (--ped. kılıç. (kötü bir amaç için yap ılan) büyü. i. asfalt. i. kara liste. hav. şantaj. 1. judo siyah ku şak. i. morarm ış. k. s. alçak kimse. i. karaborsa. 2. 2. paluze. f. 1. karatavuk. kabahatli. töhmet. edepsiz. smokin. çöreotu. i. rezil. ayıplanacak. bir suç veya ba şarısızlığın sorumluluğu.. bot.. karalık. f. can s ıkıcı. (kabu ğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak. başı siyah olan sivilce. bezdirici. i. 4.

2. ş numara. maden oca (roket) uzaya f ırlatılmak. sana bu çocuklar ış. yazısız. 2. 2. 2. apaç ık. 2.. -e ateş etmek. kandırmak için söylenen veya edilen iltifat. İdrought. 3. (göze çarpan bir ğeyle) artmak. f. 1. yazısız kâğıt. aş i. 4. 3. 1. f. uymak. 2. bleary. teşhir etmek. boş. boş gözlerle: look blankly at -e anlamamış gibi bakmak. yanan şey. (bled) 1. i. alevler: the blaze of the fire yang ının alevleri. Çok yaşa! be blessed with (Allah) (birine) belirli bir nimeti bağışlamak: ı ihsan etmi You´re blessed these 3. yangın. boru sesi. kurus ıkı fiş açık çek. ile uyumlu olmak. çamaşır suyu. hayırdua. 1.. Allahın Allah . nimet. 1. k. küfür. 2. i. battaniye. 2. 1. i. s. rüzgârdan korunmasız. (--ed/blest) kutsamak. kutsama. 2. 1. ç ığı 1. açık. bezgin. sergilemek. yüksek ses. 1. harap. 1. f. . 1. ıkmak. sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış (göz). bleed. 2. sızlanmak. meleme.. İng. i. i. bip. dili Allah ın belası.: every blessed day her Allah ın ş. s. boş boş. 2. bir tür aç ık tribün. i. i. s. yapmak. f. f. not defteri. ğuk/sıcak) (bitkiyi) kavurmak. s. Allah hakk ında kötü konuşma. 1. 3. kusur. i. (göze çarpan bir şekilde) ilan etmek. dili the victims of the Kı ng. 1. Allah kahretsin! s. dili ac ımak. hata. dili birini ha şlamak/azarlamak. m ızırdanma. iç aç s. k. öfkeli parlama. gürültü yapan. kötü. beyaz. patlama. 2. kutsanm günü. 1. boru gibi ses ıkarmak. children.. harman. sar ıp sarmalamak. 3. ongun. geçi şe tutmak. ünlem. i. i. spor ceket. rüzgâra açık. söylemek. kan ağlamak: My heart bleeds for tlık olas kurbanlar ı için içim kan ağlıyor.o. k. takdis. 1. bo i. kar ıştırıcı. beyazlatmak. 1. k. leke. blazer. eritme yakmak. 1. kutsal. bip sesi çıkarmak. f. f. infilak. kafiyesiz on heceli nazım şekli. ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun yerini işaretlemek. alev alev parlakl r açmak. k. s. sızlanma. (yolık. 1. usanm ış2. f. -i hararetle yapmak. atın alnındaki beyaz leke. kanayan. anlamsız. ç . takdis etmek. 1. ç ığır açmak. bak. f. kanamak. dili çok e ğlendirici bir şey. 3. f. out Bless you! blessed blessing i. z. s. çok tiz ve anlık elektronik ses.. s. piyangoda bo ek. karıştırmak. 2. 5. kör olası. 1. dili kör ı. yüzünden akan. herkese ilan etmek. borununkine benzer ses. i. donatmak/kaplamak. olmayan bir yerde) yol 2. 2.with 2. kurusıkı fişek. açık ciro. i. -e boş ş bakmak. s. f. soğuk ve kasvetli (hava). gözleri sulanm ış/çok çapaklanmış/kızarmış. blender. karışım. 2. harmanlamak. arma. i. k. 1. 1. -işate birden parlamak. i. 2. tahrip etmek. dinamit tapas ı. küfretmek.blandishment blank blank cartridge blank check blank endorsement blank verse blankbook blanket blankly blare blasé blaspheme blasphemy blast blast furnace blast off Blast! blasted blasting cap blatant blaze blaze a trail blaze a trail blaze away at blaze up blazer blazon bleach bleachers bleak blear bleary bleary-eyed bleat bled bleed bleeding bleep blemish blend blend in blender bless bless s. melemek. 2. f. bak. (so y ğı . i. f. yava şça katmak. ıcı olmayan. 2. 3. Allah hakk ında kötü konuşmak. m ızırdanmak.

çoç ğı . ç ıkmaz (sokak). mahvetmek. kabarc ık. f. s. körlük. âmâ. 3. f. ştırmak. 1. açmaz. pürneşe. blitz. dili adam. göz kırpma. i. yıldırım saldırı. saçmalamak. 1. 1. şişmiş. i. 1. kan. 2. İng. k. 1.kmaz. f. 2. i. bak. afet. bak. pol. f. dili mankafa. azarlama. kör gibi.b. sarışın (erkek). 2. . 2. f. (kumaşı/kitabı) kalıpla basmak. eksiksiz bir mutluluk. f. 4.leş). gözlerini ba ğlamak. f. at gözlü ğü. lokanta v. s. İng. gözbağı. i. şen. saçma. palanga. su toplamak. tıkanma. 2. bak. arkadaş. gözü ba ğlı. büyük parça. soy. kan sayımı. s. k. i. büyük bina: block of flats apartman. İng. soldurmak. i. çok mutlu. 2. i.. tıkama. z. engelledi ğ i. önceden tan ışılmayan biriyle eğlence yeri. i.. tıkamak.. konu. 2. jaluzi. 1. kurutmak.. at gözlü f. kabartmak. küf. i. i. gamsız. ablukaya almak. kör. abluka etmek. s. mutluluk. neşeli/şen/tasasız bir şekilde.blessing out blest blether blew blight blind blind alley blind as a bat blind date blind in one eye blind spot blinder blindfold blindfolded blindly blindness blink blinker bliss blissful blister blithe blithely blitz blitzkrieg blizzard bloat bloated blob bloc block block and tackle block letter block print block up blockade blockage blockhead bloke blond blonde blood blood bank blood bank blood bath blood count blood feud k. bless. 1. kabartmak.. s. 3. 2. gözünü almak. 1. blok. dangalak. i. sinyal lambas ı.. den. 1. 2. 1. tasasız. i. blow. i.´ne gitme. office block (bürolar ın bulunduğu) iş hanı. büyük s. sarı (saç). (deliği/boşluğu) doldurarak kapamak. neşeli. two blobs of mustard i.iki s ıkım hardal. parsel. i. şişirmek. k. blok. bir gözü kör. abluka. blokaj. 2. sarışın (kadın). katliam. tipi. f. i. z. i. blok. f. göz k ırpmak. i. kitap yazısıyla yazılan büyük harf. anat. kan bankas ı.. dili ha şlama. f. 1. kavurmak. ç ıkmaz k.. fiske. (devamlı) yanıp sönen sinyal ı. 3. mantar. şişko. dili yağ tulumu. kesmek. stor. İng. i. İng. tıkamak. avcıların avlarından gizlendiği kama sokak. s. kendi önyarg ısının insanı anlamaktan ğ i ü. dili kör gibi. i. çakar. şiş (karın. kabarmak.. kan davas ı. 2. kan bankas ı. (retinada) kör nokta. k ıvamı koyu iri bir damla: a blob of paint bir boya damlası. kör etmek. 1. lambas i. oto. 2.

çiçek vermek. 3. 2. tazelik. dili kendi borusunu çalmak. i. zalim. sümkürmek. darbe. 2. övünmek. dili k. kurutma kâ ğı 1. canlanmak. uçmak: The wind has ınöfkelenmek. 1. f. 2. mürekkep lekesi. dıortadan ile kurutmak. . f. 2. tansiyon. külahını uçurdu. kan damar ı. k.. 2. 1. düşmek.. s.. çok k ızmak. k. dili birinin gerçekte kim oldu ğunu göstermek. böbürlenmek. 3. away blow s. silmek. k. 4. i. İng. kan bas ıncı. 3. dili 1. k. ba şına kurşun sıkmak. esmek. kiralık katillere verilen para. 2. k. çiçek açmak. diliı.o.´s mind kan davas ı. dili (rüzgâr) çok sert esmek. diyet. kusur.. 4. kan grubu. bluz. dili ans ızın gelmek. 2. üflemek. 2. i. i. (açılmış) çiçek. 3. 2. çiçek. (--ted. solumak. dili tepesibacan atmak. dili tepesi atmak. (fırtına) dinmek. i. kurutma kâ ğıdı. s. f. vuru ş. geçmek.´s cover blow s. 2. birini çok heyecanland ırmak. birine çok keyif vermek. s. k. k. üfleyip söndürmek. geli şmek. k. blotting paper. anat. fiske. 1. k. gömlek. kan şekeri. dili tepesi atmak. gençlik. kan dökme. bahar açmak. ayıp. parlamak. 1. bahar. 2. çiçek açm ış. bozmak. duraksamak. Rüzgâr ı att ırmak. hunhar. 1. İng. kendi reklam ını yapmak. 2. k. kana susam ış. k. 2. dili 1. kabart ı. tüyler ürpertici. canavar ruhlu.. leke.o. unutulmak. 1. kan nakli. birini çok şaşırtmak. dili karars ız olmak. blown off the chimney cowl. meyve üzerindeki bu ğu. başına kurşun sıkarak intihar etmek. olas İng. f. --ting) 1. 1. lekelemek. kan zehirlenmesi. kan çana ğına dönmüş (göz). kurutma kâ ğıdı. uçurmak. birini vurmak. papyebuvar.blood feud blood group blood money blood poisoning blood pressure blood pressure blood sugar blood test blood transfusion blood transfusion blood type blood vessel bloodcurdling bloodshed bloodshot bloodthirsty bloody bloody-minded bloom blooming blossom blot blot out blotch blotter blotting paper blotting paper blouse blow blow blow a fuse blow great guns blow hot and cold blow in blow one´s brains out blow one´s cool blow one´s nose blow one´s own horn blow one´s own horn blow one´s own trumpet blow one´s top blow one´s top/stack blow out blow over blow s. 1. (blew. birini çok şaşırtmak. s. --n) 1. f. dili 1. argo kör olası: That blooming telephone! O kör olası telefon! i. s. baya ğı. kana susamış. lekelemek. kan gibi. adamakıllı. k. gaddar. kan nakli. k ızmak. i. bak. i. tansiyon. lekelenmek. kanlı. 1. leke. ateş ederek birini öldürmek. dili kör ı. 2. (lastik) patlamak. 2. sigortay k. k. dili kendi reklam ını yapmak. yok etmek. kan grubu. 2. k. 1.o. s. inatç aksi. dili tepesi atmak. kan tahlili.

blue blue blood blue blood blue cheese blue jeans blue ribbon blue vitriol bluebell blueberry bluecollar blueprint bluff bluff bluing bluish blunder blunt blunt blur blurry blurt blush bluster boar board board of directors board of managers board up boarder boarding house boarding school boarding school boardwalk k. keskin olmayan. pansiyoner olmak. s. f. aristokrat. sözünü sak ınmayan. mavi renkli.o. asilzade. üstüne tahta çakarak kapamak. k ısa ve kalın sopa. i. 1. i. lastik patlamas ı. patlamak. herhangi bir alanda en büyük ödül. patlama. 2. f. 1. Campanula. 3. yat ılı öğrenci. dili büyük parti. pansiyoner. tok sözlü. dili aç ığa vurmak. 2. f. yatılı okul. s. proje. to smithereens blow the lid off blow up blow-by-blow blow-dry blowjob blowout blowtorch blowup blubber blubber bludgeon bludgeon s. dili birini hayrete dü şürmek/şaşkına çevirmek. 1.o. (rüzgâr) şiddetle esmek. 4. 3. pot. yönetim kurulu. i. mavi renk. i. mavimt ırak. blöf. mavi kopya. yüzü k ızarmak. --ring) bulan ıklaştırmak.b. i. plan. (--red. kurus ıkı atmak. rüzgârın çıkardığı) uğultu. i. f. i. i. pürmüz lambas ı. s. 1. gaf. sarp ve yüksek k ıyı/kaya.t. küplere binmek. çivitlemek. zool.blow s. tahta. üzerindeki) tahta yaya kaldırımı. i. kurusıkı. tasarlamak. böbürlenme. 2./s. tepesi atmak. büyütmek. i. cop. bulanıklaşmak. ağır bir cisimle vurmak. k. f. yabandomuzu. 1. dili patlamak. 2. dili efkârl ı. s. fart furt etmek. pürmüz.. 2. havaya uçurmak. belirsiz bir şekil. yatılı okul. (kum. aristokrat. s. mavi. (blow-dried) kurutma makinesiyle kurutmak. supet. (vapura/trene/otobüse/uça ğa) binmek.b. 1. f. 1. (şiddetli i. 4. bataklık v.. kızartı. f. 2. yönetim kurulu. pansiyon. balina ya ğı. fart furt. 2. çivit. i. şatafatlı davet. göztaşı. ayrıntılı. kereste. bir şeyi/birini paramparça etmek. . süpet. hüngür hüngür a ğlamak. 1. i. s. dili (insan vücudundaki) yağlar. i. k. 1. soylu kimse. bot. i. k. 1. birinin aklını başından almak. oyun tahtas ı. 2. f. 2. borda. den. azaltmak. 1. 1. k. f. i. patlatmak. f. bir çeşit küflü peynir.´s mind blow s. mavi. f. i. kızarıklık. i.. 2. i. 5. bulanık. hüngürdemek. körletmek. f. s. birini bir şey yapmaya zorlamak. mavi kopya ç ıkarmak. 2.t. 2. çançiçe ği. 1. pot k ırmak. 2. blucin. i. 3. çayüzümü. blöf yapmak.o. yönetim kurulu. k. işçi sınıfına ait. i. agrandisman yapmak. into doing s. satranç v. kavga. 2. şişirmek. out ağzından kaçırmak. kaba penisi a ğızla uyarma. mavimsi. kör. gaf yapmak. f. 1.

gövde. Göl bir ceset taşımaya vücut geliştirme. Bolivya´ya özgü. Bolivyalı. i. bilg. iyiye işaret/delalet etmek. miktar: a body of information bir miktar bilgi. f. kad ın yeleği. How i. kazan. i. buhar kazan ı. 2. bataklık. c ıvata. bobin. -e sahip olmaktan gurur duymak: This hotel boasts two swimming pools and a sauna. --bing) 1. dili polis. f ırlamak. karoser. madeni saç tokas ı. 1.. 2. fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw the yıldırım. 1. bide. yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalk ıyor? I´ve got a new boat. k 1. 2. i.boast boastful boat boathouse bob bob bob bobbin bobby bobby pin bobsled bode bode bode ill bode well bodice bodily body body bag body building body count bodyguard bog boggle boggle the mind bogus boil boil boil away boil down boil over boiler boiler suit boiling point boisterous bold boldface boldfaced boldly boldness Bolivia Bolivian boloney bolshy bolster bolt bolt of lightning f.. çabuk eğip kaldırma veya ilip kalkma hareketi. dili ı şp ilin. 1. ölü sayısı. bak. korsaj. at/over -e tak ılıp tereddüde düşmek. fırtınalı. k. fırlama. yarışta kullanılan kızak. 2. 2. bedensel. çabuk e ğip kaldırmak. kötüye işaret/delalet etmek. 2. tümüyle. sahte. Bolivyalı. uzun yastık. s. 1. gürültülü. kaynayarak buharla şıp yok olmak. 5. özü kalana kadar kaynamak. 1. 2. yapma. bak. düzme. z. siyah (harf). bütünüyle. s. çabuk eğilip kalkmak. i. 2. bob)sİ i. kaba kenef. i. s. 4. (saçı) alagarson sallanmak. f. f. ceset. i. -e işaret etmek. makara. i. çıban. siyah (harf). s. İng.. 1. beden. kilit dili. alagarson saç. at ılgan.. sandal. baloney. (kaynarken) ta şmak. f. i. 1.. tamamen. arka arkaya bağlı çifte kızak. ufak i ğ. yastık. koruma.. 2. serkeş. matb.. gözüpek. vücut. hela. olta mantarı. kurallara karşı gelen. 3. 3. ask. sık sık e f. çekülün ucundaki a ğırlık. s. matb. kayıkhane. tulum (giysi). i. 1. desteklemek. Bolivya. -e delalet etmek. İng. İng. matb. 1. ısaltmak. bilg. dili asi. s. dili tepesi atmak. 2. 2. kaynayarak suyunu çekmek. . (gemi. siyah harfler. yüreklilik. köpürmek. cüretli. i. sürgü. i. k.. kaçış. ha şlanmak.. 2. kolgüçlendirmek. i. i. z. f. ceset torbas . 1. 4.. yastıkla beslemek.ğ (--bed. i. k. vapur. 1. kitle: A lake is ıa özgü fermuarl torba. cesaretle. alçal yükselmek. koruma görevlisi. Bu otel iki yüzme havuzu ve bir saunas ıyla s. i. 2. body of water. yüznumara.. 1. i. (çoğ. (--ged. k sıkk. f. -ging) f. 4. 2. 2. haşlamak. ıng.. s. övüngen. Bolivya. cesaret. insanı hayrete düşürmek. (up) 1. övünmek. demiri. tuvalet. 3. i. cesur.. şiddetli. kısmak. i. kaynama noktas ı. 3. Yeni bir sandalım var. bilg. kaynatmak. minder. ı kütle. kaynamak. sürgülemek. İng.

f. i. gürbüz. oto. s i. bomba: blonde bombshell sar ışın bomba. ş k. hafızlamak. argo ayvalar. i. balina (çubuk). salak. darbe. ilişki. ampuller. İng.. k ısa zamanda bir konuyu çalışıp öğrenmek. (yer) ayırtmak.. 1. beklenmedik kazanç. 1. i. argo sikme... şenlik ateşi. 1.bolt upright bomb bombard bombardier bombardment bombastic bomber bombshell bon voyage bona fide bonanza bond bond paper bondage bonded warehouse bondholder bondsman bone bone bone china bone for an exam bone meal bone of contention bone up on a subject bone-dry bonehead boneless boner bonesetter bonfire bonito bonk bonkers bonnet bonny bonus bony boo boob boob tube boo-boo boobs booby booby prize booby trap book book club dimdik. açık havada yakılan ateş. argo aptalca hata yapmak. ahmak. çoğ. zarif. bomba. i. 2. kitap. 1. rezervasyon yaptırmak. (bombard ıman uçağında görevli) bombacı. falso yapmak. k. kaporta. (bir yere) bomba atan/yerleştiren kimse. dili aptalca hata yapmak.. dili kafadan kontak. 1. i. 1. kitap . tahvil sahibi.. mankafa.. s. 1. 1. ku içine kemik külü kat ılarak yapılan porselen tabak. i. i. i. İng. 1. İng. 1. şlamak. bubi tuza ğı. 3. aptal. tumturaklı. zool. ık ıştırmak. göze hoş görünen. bombard ıman. 2. iyi cins yazı kâğıdı. kefalet. bombalamak. bono.. i. f. hakiki. sınava hazırlanmak. k. hoş. f. 2.. 1. 2. ask. ikizler. falso yapmak. memeler. i. k. İng. 2. i.. s. 2. i. argo aptal. k. 3. i. dili ı bomba etkisi yapan. aptalca hata. sıhhatli. senet. en kötü oyuncuya verilen ödül. çatlak.sevişme. bağ. s ıska. i. kırıkçı. bir deri bir kemik. argo televizyon. anlaşmazlık sebebi. gümrük antreposu. dili aptalca hata. İvuru i. i. kupkuru. çoğ. budala. (polis) (san ığı/cezaya çarptırılan birini) kayda geçirmek. kefil. gerçek.. i. kefil olmak.. s. argo büyük gaf/pot. cilt. topa tutmak. k ılçıklı. leh. kemiksiz. 2. 2. k ılçık. bombalamak. falso. aşk yapmak. argo -i sikmek. falso. f. topa tutma. güzel. bombard ıman uçağı. i. bağcıklı bone. kemiksi.kulübü. İng. bonds. kölelik. bombard ıman etmek. f. 4. s. f. dili vurmak. bombac i. i. 2. f. argo 1. İng. iyi yolculuklar. tahvil. 1. kemik tozu. kemiklerini/k ılçıklarını ayıklamak.. palamut. üzerine varmak. i. yolunuz aç ık olsun... . farlar. ikramiye. f. . 4. kemik.. dili çok çalışmak. 2. prim. 3. çıkıkçı. s. İng. köle.men (bandz´mîn) i. kemikli. kaput. i. k ılçıksız.. dili ng. k. k. 2. 2. 1. 2. s. f. yuhalamak.. sevişmek. 2.

defter de ğeri. (rokette) ek i. 1..2. k. z. f. i. çardak. kitaplık. motor. i.. (--ped. gürlemek. kabalık. kim. nüfus v.) h ızla yükselmek. alkollü içecek. i. artış . İng.artma. . bir şeyi birinin hesabına yazmak. kitap konulan raflı mobilya. lütuf.. k.o. çizme şeklindeki aletle işkence yapmak. i. kitapta son okunan sayfayı bulmak için araya konulan karton. gazete kulübesi. s. f.´s account book value bookbinder bookcase booked bookie booking booking clerk booking office bookkeeper bookkeeping booklet bookmaker bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore boom boon boon companion boondock boonies boor boorish boorishly boorishness boost booster boot boot boot booth bootlegger bootlick bootlicker booty booze bop borax border İng. sayfa işareti. into a hotel book s. ı. kitabevi. çapul. sınırlamak. (bir yerin ticaret. dalkavukluk etmek.. 1. boraks.book in book of matches book of music book review book s. 2. s. i. i. rezervasyon. patlama yak ın arkadaş. bilet gişesi. 1. i. nimet. İng. f. i. (olumlu bir şekilde).t. 1. biri için otelde rezervasyon yapmak. i. çanak yalamak. hudut. içki kaçakç ısı. 2. 1. f. yard ım. i. i. muh. to s. kitapçık. defter tutan kimse. çizme.. dili içki. argo tekmelemek. 3. ganyan bayii. ganimet. i. çizme giydirmek. dili kafa/kafay ı çekmek. rezervasyon yapma.o. 1. iyilik. rezerve edilmiş. 3. i. (fiyat) artırmak. darbe. propagandac i. ciltçi. dili ganyan bayii. vuru ş. f. 2. i. i. ı. itelemek. 3.. k. muh. köylü. yaltak. s ınır. v. broşür. İng. --ping) vurmak. patlamak i. i. i. i. 1. 2. 2. i. i.1. gümbürdemek. 4. kaba. (fuarda/sergide) stand. kenar. kibrit paketi.. 2.. check in. f.b. lehinde konu şarak yardımcı olmak. bahisleri kabul eden bayi.. kitapçkurdele i.b. kitap ele ştirisi. ayrılmış. dalkavuk. kaba ve görgüsüz kimse. yaltaklanmak. i. i. ya ğma. (ticaret) hızla artmak. 2. İng. 2. kaba bir şekilde. defterde kayıtlı. bilgisayar ın belleğine komutlar okutarak sistemi f. İng. yaltakçı. maliyet. 2. 1. kitabevi. bot. bahisleri kabul eden bayi. kitap raf ı. 1. çanak yalayıcı. i. (birinin hesabına) yazma. i. i. nota kitab ı.. defter tutma. i. İng. kenar süsü. biletçi. bak. destek. f.

ıslahevi. dili önceden tasas ını çekmek. f.. 2. Bosna´ya özgü.border on borderline borderline case bore bore bore bore a hole in bore s. bor. i. Botsvanalı. ıslahhane. we could as easily i. bitkibilimci.. kasaba. bak. s. can sıkıcı kimse. kim. i. şef. i. to death/tears boredom boring born born to the purple borne boron borough borrow borrow trouble borrower borrowing borstal Bosnia Bosnia and Herzegovina Bosnia-Herzegovina Bosnian bosom bosom friend Bosphorus Bosporus boss boss s. yabancı sözcük/kelime. can yolda şı. birine emir yağdırmak. i. hem . Hasan tam s ınırda. sıkıcı. yönetmek. olarak: ´´Yes. s. i. bak. 2.. dar bo ğaz. çap. Boğaziçi. 1. f. f. k. eğiliminde olmak. bother bothersome Botswana Botswanan bottle bottle opener bottleneck bottom s. birine karşı amirane davranmak. Bosnal ır. biberon. oymak. botanikçi. doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz. ilçe. i. alt. Bosna. i. f. ı duyuyorum. . i. s. s ınır komşusu olmak. Boşnakça. i. f. bitkibilim. dar geçit. s. i. 2. kaza.. zam. Her ikinizin de hayat ı tartışılıyor. ödünç almak. (bir işi) berbat/rezil etmek. bak. around bossy botanical botanical garden botanist botany botch both 1. i.. doğmuş. hem . s. 2. 2. i. hudut.. i. Bosna. both as . Botsvana. and as . Boşnakça. esas. 1.. mat. kaynak. Botsvanalı. i. . nak. ikisi de: both of them her ikisi. birinin canını çok sıkmak. sine. delmek. canını sıkmak. . 2. sıkıntı.´´ ´´Paketler mi?´´ ´´ Evet. 1. hem insan olarak ona sayg Both your lives are in the scales. 1. 1. (ç ıkarma işleminde) ödünç almak. başkalarına hükmetmeyi seven. rahatsız etmek. Bosnalı. 2. botanik bahçesi. yabanc ı bir dilden alınan sözcük/kelime. gö samimi dost.. i. s. i. bak. amirane. 4. can s ıkıntısı. i. dip. canını sıkmak. Botsvana´ya özgü. 1. i. şişe. I respect her both as a teachergeldi and as a person.o. her ikisi. both of us her ikimiz. 2. 1. f...f. bear 2. tekne. bitkibilimsel. İng. 2. (bir fikri) az ıcık çürütmek. i. rahatsız edici. i. i.. botanik. botanik. şişelemek. Boşnak. 1. fail him as we could pass him. i. temel. karina. başını ağrıtmak. bağı koyun. patron. Hem hoca. f. Boğaz. sınır. Boşnak. samimi. 1. zahmet. Bosporus. 2. i. Botsvana. Bo ğş üs. Bosnia-Herzegovina. borç almak. her iki kategoriye de girebilecek bir durum: Hasan´s a borderline case. patronvari. botanist. s. i. can s ıkıcı. s. bear 2.. vadi. 2. ´´Did the packages come?´´ both came. 3. f. 3. -de delik açmak. engel. bitkisel.. şişe açacağı. Bosna-Hersek.o. ödünç alan. asil bir aileden gelen. kalibre. 1.

. bol. sıçrayış . f. 1. s ınırlamak. papyon. 1. boks yapmak. birini şaşkına çevirmek. borina. kuşatmak. i. i. s. süratle gitmek. nöbet. iple boğmak. çok derin. Zatürreeden yeni kalkt ı. 1. s. bağlı. i. emekliye ayr ılmak. çardak. 1. 3. 2. kriket top atmak. 1. cömertçe.o. s ınırsız. i.bottom dollar bottom land bottomless Bottoms up! bough bought boulder boulevard bounce bound bound bound bound boundary boundless bounds bounteous bounteously bounteousness bountiful bounty bouquet bourgeois bout boutique bovine bow bow bow bow and scrape bow out bow tie bowel bowels bower bowl bowl bowl along bowl s. reverans yapmak. cömert. çarpık bacaklı. ovalık arazi. cömertlik. s. birini yere yıkmak. k. ba ş. kutuya koymak. sınır. 2. 2. yakalanmas 2. den. 1. bak. 2. anat. f. for -e giden. burjuva. over bowlegged bowline bowling bowshot bowstring box box box number son kuru ş. i. i. anat. barço ba ğı. ciltlenmiş. iç kısımlar. geri tepme. cadde. birini yere devirmek. 1. (ok atmak için) yay. 2. baş eğerek selamlama. dipsiz. sonsuz. 1. posta kutusu numaras ı. 2. i. 2. den. s. 2. (ağaçta) büyük dal. loca. aşırı saygı gösterisinde bulunmak. k. bolluk. demet. bowling oynamak. (zararlı bir hayvanın yok edilmesi ı için devletçe veya bir suçlunun özgü koku. kısa süren hummalı faaliyet.o. dili (çek) karşılıksız kmak. 1. güreş. s ıçramak. bol. 2. 2.. i. 1. 1. 3. ok menzili. box s. eli aç ıklık. i. i. hastalık: He´s just recovered from a bout of pneumonia. hudut. bulvar. buy. i. ılık. verilen) para. i. 2. tas. sıçramak. ba ğırsaklar. f. kentsoylu.. of -den çekilmek. sekmek. a ğır bir topla oynanan bir oyun. eli aç ık. i. ba ğırsak. kutu. 1. sınırlar. fiyonk.canl sekmek.. f. buket. 2. i. sand ık. dili Fondip! i. 2. . cömert. sektirmek. kiriş. zıplamak. prim. i. sığır cinsinden. 2. fırlamak. çok. 1. s.. kutulamak. sonsuz. 2. 1. iri kaya parças ı. i. baş eğerek selamlamak. zıplay ış. f. pruva. i. butik. 1. 1. çok. 2. i. birini şaşırtmak. papyon kravat. f. sınırsız. 3. kameriye. kayıtlı. on the ear birinin kula ğına tokat atmak. ciltli. derinlikleri. bir şaraba i. kâse. 2. i. f. s. i. derinlikler: the bowels of the earth yeryüzünün i. 3. i. s.. z. i. bak. f. 1. (yayl ı çalgı için) yay. zıplatmak. s. reverans yapma. el pençe divan durmak. bind. çıs ıçrayış zıplama. sınır. cömertlik. 1. f. f. boks. eli aç ık. bowling.

s. (erkek için) çocukluk. pantolon askısı. 1. çocukluk dönemi. birbirine tutturmak.. kö şeli parantez. kol. ayraç. boykot etmek. İng. oğlan gibi. sağlamlaştırmak. 2. i. i. şube. dal. 1. parantez. i. i. bölüm. . 1. tel. f. örgülü.salmak. İng. boks eldiveni. erkek arkada ş. (ağaca ait) dal. i. i. boykot. boks. beyin. kafasız. boykot yapmak. dişçi. f. yirmi altı Aralık.. 1. d. i. kısım. fren pedalı. akılsız. fren yapmak. yumrukoyunu. f. f. ak ıl. s. 2. 1. s. akıllı. zinde yapan: bracing mountain air insan ı ştiren dağ havas ı. ask. örmek. s. hafif tuzlu. saç örgüsü. kenet. i. i. matkap kolu. desteklemek. raptetmek. 2. dal budak bran ılmak. (kol ş olarak) ayr (asıl faaliyetine devam ederken) (yeni bir faaliyete) girmek. i. 1. kafalı. i. i. İng. bir grup dan ışman. erkek izci. erkek çocuk. i. (böğürtlen gibi) dikenli bitki.ş. 1. bu ğday kepeği. i. ac ı (su). fren. dayanak. f. i. f. fren kampanas ı/tamburu. i. (nehre ait) kol. dili birinin kafas ından çıkan düşünce. 2. örgü. böğürtlen (yemişi/çalısı). erkek izci. -den övünerek bahsetmek. i. beyinsiz. k. dili aniden gelen parlak fikir. i. o ğlan. zekâ. şimşir. i. 1. fren balatas ı. delikanlı. boks maç ı. 2. 3. İng. destek. 2. destek. 2.y. beynini yıkamak. f. 3. dili aniden gelen parlak fikir. köşeli ayraç. boksör. 2. 3.. kuşak. yüksekten atan kimse. zindele i. ku ş beyinli. bilezik. i.. yumrukoyuncusu. fren pabucu. kapalı yük vagonu. k. fren yağı. bağ. dirsek. genç uşak. örülmü i. kepek. kollara ayrılmak. övüngen kimse. kafas ına ağır bir darbe indirmek.box office boxcar boxer boxing Boxing Day boxing glove boxing match boxwood boy boy friend boy scout boy scout boycott boyhood boyish bra brace bracelet braces bracing bracket brackish brag brag about/of braggart braid braided brain brain trust brain wave brainchild brainless brains brainstorm brainwash brainy brake brake drum brake fluid brake lining brake pedal brake shoe bramble bran branch branch off branch out into (tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gi şesi. k.. s. (üniformaya tak ılan) kordon. s. (--ged. örülmüş ş ey. çoğ. 3. . --ging) övünmek. i. f. sütyen.

ekmek k ırıntısı. argo mide. dili ekmek kap ısı. pirinç gibi. f. cesaretle. velet. i. k.ken) 1. s. s. açıklık. i. kabadayılık. şans. anırtı. 1. adaleli. da (bir ürüne ait) özel ad. sallamak. s. 1. gö ğüs germek. Brezilya. 4. cesaretli. dili biraz kızgın. k. s. bro. 2. kasları gelişmiş. 1. i. sar ı. ara. i. gürültücü ve kaba (kad ın). pirinç. bir aileyi geçindiren kimse. cesur. ihlal. ekmek sepeti. genişlik. yüzsüz. 1. İng. k ırık. lekelemek. arsız çocuk. savurmak. i.. kurusıkı atma. tah ıl ambarı. 1. fazla at ılgan. rekor k ırmak. konyak. s. 1. marka. yepyeni. (broke. i. kötü alMola sözünde durmamak. s. 3. g ıcır gıcır. verdiler. s. ünlem Aferin!/Bravo! i. 2.. 2. s. aralık. en. Brezilya´ya özgü. yüzsüz. 2.brand brand name brand spanking new brandied brandish brand-new brandy brash brass brass band brass knuckles brassed off brassiere brassy brat bravado brave brave the elements bravely bravery bravo brawl brawny bray brazen brazier Brazil Brazil nut Brazilian breach bread bread and butter bread bin bread box bread crumb breadbasket breadboard breadth breadwinner break break a habit break a promise break a record break cover break down break even break ground i. 2. i. çatlak. i. Brezilya kestanesi. hamur tahtası. küstah. ekmek. 2.. 2. i. f. fasıla. huk. mec. m ızıka. mangal. kötü havada d ışarıda bulunmak. i. anırmak. pirinç. sütyen. 2. gizlendiği yerden çıkmak. biraz sinirlenmiş. ğlamak. Brezilyalı. damgalamak. (bir ürüne ait) özel ad. i. bozulmak. i. k. konyakla konserve edilmi ş (meyve). törenle temel atmak. . s. bread box. ç ığır açmak. f ırsat. Brezilyalı. utanmaz. anırma. sar ı. yarık. f. (k ızgın demirle yapılan) dağ. i. dili gıcır gıcır. i. İng. 2. sözünden dönmek. cesaret. 1. sallama. yüzsüz. 1. i. pirinç mu şta. bando. piç kurusu. ışkanl ıktan kurtulmak. ancak masrafını karşılamak. ruhen yıkılmak. marka. Brezilya. k ırık. kâr ve zarar ı eşit olmak. i. insanı geçindiren iş/para. iş molası: They took a break. kırmak. 2. i. gedik. ekmek tahtas ı. 1. 1. yepyeni. savurma. 1. şımarık çocuk. 3. bak. z. ekmek kutusu. f. f. arbede. i. 2.

1. 2. birdenbire 3. meme. ilgisini kesmek. (breast. hareketli. k ırılma. i. i. 1. patlak vermek. 2. 1. rahat bırakmamak. kırılma. 2. yak solumak. üremek. soluk almak. osurmak.. -den ayr ılmak. kırılan şeylerin tutarı. resmiyeti gidermek. kanuna karşı gelmek. son nefesini vermek. kopmak: War has broken out in Asia. yol açmak. f. pantolon. dişini tırnağına takmak. büyük (bir hız): a breakneck pace çok hızlı bir tempo. ayrıntılı hesap. patlamak. imbat. 3. 4. f. 2. dökmek: She´s broken out Asya´da sava ı yumu şatmak. dağıtmak. lafa kar ışmak. 1. çok heyecan verici. parçalanmak. 1. ili şiğini kesmek. 1. dağılmak. s. sine. boynu k ırılmak. ş patladı. 2. dalgak ıran. k ırma. k ı sözünde durmamak. Don´t breathe a word of this to anyone. hafif rüzgâr. terbiye. k ıyıya vuran büyük dalga. alıştırmak. zorla açmak. parçalanma. başında beklemek. çoğ. soluk. i.. kurbağalama (yüzme tekniği). f. 2. bozulma. 2. kendini kurtarmak. ba ı ndan takip etmek. 1. 1. i. k ırılır. 3. nefes nefese. nefes almak. f. sözünü tutmamak. s. canlı. At başlad ı. 3. i. breed. sabah kahvalt ısı. 2. i.. i. - kopmak. havay suç işlemek. lakayt. s. tür. 2. i. kalp. (bred) 1. (k ıyamet) rılıp ayr ılmak.. anat.break in break into break loose break off break one´s faith break one´s fast break one´s neck break one´s word break open break out break the ice break the law break the news to break to pieces break up break wind break wind break with breakable breakage breakdown breaker breakfast breaking breakneck breakthrough breakup breakwater breast breast stroke breastbone breast-feed breath breathe breathe down one´s neck breathe hard breathe in breathe one´s last breathe out breathless breathtaking bred breeches breed breeding breeze breezy 1. göğüs. paralanmak. cepheyi yar ıp geçme. (birine) (kötü) haber vermek. dili sak 1. meltem. s. nefes kesici. 3. birden ko şmaya 1. 3.. 1. yetiştirme. yellenmek. kişi) ç ıkarmak. i. 2.fed) (bebe ği) emzirerek beslemek. i. mendirek. rüzgârlı. birden -e ba şlamak: The horse broke into a run. esinti. 2. çökme. umursamaz. s ık ve kesik soluklar alıp vermek. i. (aralarında sevgi bağı olan iki ayr ılmak. kahvaltı. ilk defa bir işe giri şmek. araya girmek. kendini kurtar ıp kaçmak. teneffüs etmek. 2. bak. i. i. in ile kaplanmak. 3. nefes vermek. 1. ask. parça parça etmek. cins. durmak. zorla girmek. 2. solu ğu kesilmiş. 2. gö ğüs kemiği. teklifsiz. 2. çok hızlı. bozuşmak. 1. . kendini paralamak. (bilimde) büyük buluş. orucunu açmak/bozmak. gaz gaz çıkarmak. 2. 2. nefes. . 1. k. ölmek. gönül. from -den kopmak. sebep olmak. ın şı kimseye söyleme. i. den kopup sarkmak/sallanmak. yeti ştirmek. 1. 1. sinir bozuklu ğu. bozulma. 2. -e zorla girmek. i. Bunu nda dikilip durmak. durma. 3. k ırmak. s. sona erme.

brik. 2. k. parlatmak. (çay/kahve) içmeye haz ır olmak. evrak çantas ı. i. i. f. parlayan. 2. f. 1. (gen. i. tuğgeneral. k ısaca. dâhice. tertiplemek. Bana iki bira ısmarladı. köprüba şı. i. i. i. f. 3.. (gem ve dizginlerin tak ıldığı) at başlığı. zeki. tuğla harmanı. çoğ. z. bot. i. bot. parlak. vurmak. i. frenlemek. i. bira fabrikas ı. s. harikuladelik. mükemmellik... i. i.. (ata) başlık takmak. 3. 1. gemlemek. tuğla örerek kapatmak. 1. mükemmel. ask. deniz suyu. bak. ımcıs ı. 1. 2. gelin. gelinin nedimesi. göz alıcılık. kardeşler. briç. 3. ask. . i.p parlak bir şekilde. salamura. 2. (herhangi bir) dikenli yabani çal ı. i. kiremit rengi. i. 3. i. (çay) demlemek. bright-eyed and bushy-tailed k. daha hoş ve sevimli bir hava katmak. 2. 3. göz alıcı.. ask. deha. harika. den. tuzlu su. i.. ba şını hafifçe kaldırarak öfkesini davanıngem özeti. rüşvetçilik. parlak. şapka kenarı. i. (kötü bir şey) hazırlamak. s. ayd ınlanmak. z. 1. 2. olmak. i. f. i. 2. 1. i. 1. köprü kurmak. çoğ. i. 2. güvey. s. köprü yapmak.dili (bir yere) canl (otomobil farlar ına ait) uzunlar. parlak. i. tu ğgeneral. duvarc ı. haydut. duvak. rüşvet. nedime. slip (erkek külotu). brier. (brought) getirmek. huk.. parlaklık. pırıl pırıl. i. ak ıllı. (otomobil farlar ına ait) uzunlar. 2. neşe ılık vermek. geline ait. i. dili tam formunda. 1. kükürt. tugay.brethren brevity brew brewer brewery brewski briar bribe bribery brick brick red brick up bricklayer brickyard bridal bridal veil bride bridegroom bridesmaid bridge bridge bridgehead bridle brief briefcase briefing briefly briefs brier brig brigade brigadier brigadier general brigand bright bright color bright lights brighten brights brilliance brilliant brilliantly brim brimful brimstone brine bring i. nikâha ait. 1. gemi hapishanesi. i. tuğla örücü. (bira/kahve) yapmak. 4. f. silme. 1. bira yap i. 2.. ağzına kadar dolu. brifing s.. f. bardak a ğzı. neşelendirmek. i.. i. i. parlak renk. i. brifing.. köprü.. f. harikulade. hazırlanmak. k ısalık.yapmak. i. ırlanta. e şkıya. k. aydınlık olmak. s. para yedirmek. deliksiz/bo şluksuz) tuğla.. çoğ. dili bira: He bought me two brewskies. i. rüşvet vermek. k ısa.

sebep olmak. huk. sertçe esen (rüzgâr).o. -e bir şeyi uygulatmak: He brought some pressure to bear on the general. 2. word of bring s. çok alkış toplamak.. to reason bring s. (doktor/ebe) (çocuğu) ğurtmak. hesap toplam ını nakletmek. ayıltmak.t. Britanya. 1. 2. gün ışığına çıkarmak. (para) kazand ırmak. 1. f. canlı/hareketli bir şekilde. z. Generale biraz bask ırmak. -e gölge dü şürmek. ikna etmek. meydana getirmek. birinin aklını başına getirmek.o. -i açmak. karar noktas ına getirmek. en önemli destekçileri getirmek. birini ayıltmak. hareketli. 2. 1. s. sert k ıl. -i dava etmek. i. down bring s. to his/her knees bring s.. başarıyla yapmak.t. k. dili ailesinin geçimini sa ğlamak. 1. bring s. 3. arzetmek. 2.´s throat bring a unit up to strength bring about bring along bring an action/suit against bring around/round bring down the house bring down the house bring forth bring forth bring forward bring home the bacon bring in bring into disrepute bring into line bring into relief bring off bring on bring out bring pressure to bear on bring s. . bahsetmek. domuz kılı.bring (a child) into the world bring a lump to s. açığa çıkarmak. -i dava etmek.o. dikleşmek.o. büyütmek. to justice bring s. geli ştirmek. birine boyun e ğdirmek. -i zorlamak. 2. tüylerini kabartmak. 3. bir şeyi sonuçland -i rezil etmek. dili bir alk ış tufanı kopartmak. birini (bir işe) katmak. kıyı. 1. 2. (yeni bir şeyi) yapmak/yayımlamak. k. dili birinin keyfini bozmak. canlı. çok alk ışlanmak. birinin (bir hastalığı/zor bir durumu) atlatmasını sağlamak. 3. (uçurum için) kenar. 2. bir grubun mevcudunu tamamlamak. ı yaptırdı. sebep olmak. 1. -i (çekingen sıkıştırmak. istenilen hızda hareket eden. sebep olmak.o. hatırlamak. 2. to pass bring shame on bring through bring to a head bring to light bring to mind bring up bring up one´s big guns bring/file suit against brink brisk briskly bristle bristle with bristly Britain (anne) (çocu ğu) dünyaya getirmek. meydana getirmek. en önemli dayanaklar ı/kanıtları ileri sürmek. 2. hakk ında birine haber getirmek. doğurmak. doğurmak. 1. 1. i. meydana getirmek. up to date bring s.t. . birini en son olaylardan/geli şmelerden haberdar etmek. kazanmak. istenilen hızda. birinin yüreğini burkmak. 2. 2. home to s. (jüri) karara varmak. (yargılanmak üzere) birini mahkemenin önüne çıkartmak. 1. s. hatırlatmak. k. dodili k. k.o. (hoş olmayan bir şeyle) dolu olmak. dili bir şeyi birinin kafasına dank ettirmek. k. 1. birinin) konu şup rahat davranmasına sebep olmak. sıraya sokmak. i. birine diz çöktürmek. ileri sürmek.o. belli etmek. meydana ç ıkarmak. to bear on bring s. yanında getirmek. 1.o. getirmek. dili ba şarmak. aydınlatmak. akla getirmek. ileri bir tarihe almak. birinin (bir işe) katılmasını sağlamak. in on bring s. kızmak.o. 2. k ıllı. birini çok duyguland ırmak. to bring s. seyircileri kırıp geçirmek/çok güldürmek. 1. yetiştirmek. ailesini geçindirmek. birini yola getirmek. meydana çıkarmak. (felaket için) e şik.o.

şive. i. yabani at. erkek karde ş.. gevrek. i. bronz. kayınbirader. 1. ehlile ştirilmemiş at. Britanyalı. yüz.britches British Briton brittle broach broad broad bean broad jump broad jump broadcast broaden broadly speaking broad-minded brocade brochure brogue broil broiler broiling hot broke broke broken broken-down broken-hearted broker bronchial tubes bronchitis bronco bronze brooch brood brooder broody brook brook broom broomstick broth brothel brother brotherhood brother-in-law brotherly brought brow browbeat brown i. 2. banker. s. genel. meteliksiz. i. katırtırnağı. f. kadın. 1. kabaca. i. i. k. 1. z. çoğ. bacanak. çay. dili paras ız.. s.. i. bronşit. i. 1. i. s. f. bron şlar. 2. bring. dayanmak. argo eksik etek. kaş. dü şünceye dalan. kuluçka. dili çok s ıcak (hava). spor uzun atlama. 1. herkese söylemek. tahammül etmek. ızgaralık piliç. 2. i. (bir konuyu) açmak. süpürge sopas ı. yakla şık. s. bozulmuş. i. f. kuluçkaya yatmak isteyen. alın. et/balık suyu. bak.. dili (hava) çok sıcak olmak. f. i. y ıldırmak. açık fikirli. 2. işi bitmiş s. radyo/televizyon yay ını. s. bozuk. genişlemek. f. 2. k ırılgan. kitapçık. kararmak. i. s. bir kuruluşun üyeleri. i. (tohum) saçmak. düşünceye dalmak. dili pantolon. kuluçka makinesi. genişletmek. 2. ırmak. i. i. anat. Britanya´ya ait. kalbi k ırık. (brow. k ırık. ızgarada kızartmak. i. i. bitik. yamaç. engin. genelev. katlanmak. karde şlik. 4. 3. saplı süpürge. f. . 2. fırında et kızartmaya özgü ızgaralı kap. 2. --en) gözünü korkutmak. s. 1. broş. i. s. k. break. kuluçkaya yatmak. f. ayrıntılara girmeyen. s. (kötü bir olaydan sonra) ş. çehre. yaymak. hoşgörülü. ağabeyce. f. i. 2.beat. dilbilgisi kurallarına uymayan (bir yabancının umudunu yitirmi . birlik. 1. İngiliz. f. ızgara yapmak. geniş. i.. brokar. çekmek. 3. k. 1. k. karartmak.. bak. i.harap. 1. 1. enişte. i. f. birader.cast) 1. uzun atlama. beraberlik. derin derin dü şünmek. 2. bot. 4. broşür. kırılmış. bakla. kahverengi. 2. tıb.. bir çeşit erkek ayakkabısı. i. komisyoncu. (broad. 3. erkek karde şe özgü. tunç. (radyo/televizyon arac ılığıyla) yayımlamak.

i. kaynamak. Bruneili. 1. s. savmak. Budist. frenklahanası. 2. 2. karşı gelmek. i. f. kaba. 2. 3. i. through -i şöyle bir okumak/karıştırmak. sık çalılık. 1. baskı v. (tokalı bir kayışla) (bir şeyi) takmak/giymek. 1. ters. (at) s ıçramak. i. i. erkek geyik. erkek hayvan. bere. başından atmak. k. azarlama. brüksellahanas ı. merhametsiz. fırçalamak. kabarc ık. s. Brunei. İng. k. çürütmek. kaba kuvvet.b. 1. 2. Budizm.´ni) elde etmeye çal ışmak. f. .´nin) en ağır/şiddetli kısmı. 1. flambaj. i. korsan. vahşice. k.b. brusque. z. f. i. sert. mek.. ciddiyetle/gayretle çalışmak. 2. kova. i. (--ded. i. Brunei. k. 3. geri çevirme. --ding) tomurcuklanmak. değinmek. gonca vermek.. ku şluk yemeği. i. tozunu almak. tomurcuk. s. buru şma. (bilgiyi) tazelemek. i. f. i. çürük. zam v. 2. fundalık. dili dolar. Brüksel. dili ç ırılçıplak. s. fırça. fokurdamak. ezmek. çökmeye ba şlamak. i. -e sürtünmek. önemsememek. hayvan. (bilgiyi) tazelemek. dili ne şelenmek. esmerşeker. (tokal ı bir şeyi) bağlamak. 2. yabani. otlamak. 2. fundalık. bak. burkulma. 2. -e göz gezdirmek. i. karabu ğday. 1. i. i. i. gonca. z. (terfi. toka. ezik. esmer kad ın. 1. i. vah şi.brown sugar brown sugar brownish browse bruise brunch Brunei Bruneian brunette brunt brush brush brush against brush aside brush off brush up brush up on brushoff brushwood brusk brusque Brussels Brussels sprouts brutal brutality brutally brute brute force bubble buccaneer buck buck buck buck for buck naked buck up bucket buckle buckle down buckle on buckling buckshot buckwheat bud Buddhism Buddhist budding esmerşeker. çalı çırpı. i. i. 1. f. (tüfek için) saçma. i. (saldırı. 2. f. 1. dili ö ğleye doğru yenen ve kahvaltı ile öğle yemeği yerine geçen yemek. s. kahverengimsi. 1. i. i. s. vah şi adam. f. ret. çalılık. vahşilik.. yer yer kabarmak/kamburlaşmak. ald ırmamak. Brunei´ye özgü. yetişmekte olan: a budding physicist yetişmekte olan bir fizikçi. i. berelemek. Bruneili. s.. bot. hafifçe dokunmak..

1. boru işareti. in ş i... inşaat.. İng. argo hiçbir şey. i. argo saçma. build. i. dili gizli dinleme ayg ıtı. i. muhabbetkuşu. tampon devlet. inşaat ruhsatı. 2. i. (insan için) yap ı. ıaatç . borazanc ı. 1. toz olmak. elektrik ampulü. buldozer. s. argo tımarhane. Bulgaristan. site. (araba. hata. buldok. zırva.) merakl ısı. inşa. i. bilg. kımıldatmak. k. 4. 1.. (about) h ırpalamak. virüs. dili muhabbetkuşu.. İng. inşa etmek. s. i. 1. f. bü ğlü. İng. i. 2. i. i. yarenlik. İng. i.. (built) 1. İng. hacim. yapmak. (bir şeyi) yumuşak bir şeyle parlatmak. oylum... argo zor kullanarak bir şeyi yapmaya mecbur etmek.b. boğa. dozer. i.. söyle şi. çok zor bir şey. argo Siktir! s. mikrop. ahbap. s. f. i. 3. i. k ımıldamak.o. müz. iri. ar ıza.buddy budge budgerigar budget budgie buff buff buffalo buffer buffer state buffer zone buffet buffet bug bug off bug-eyed bugger bugger about bugger all bugger off bugger s. kurdu. 1. argo sıvışmak... i. bünye. örselemek. argo bir şeyin içine etmek. borazan. tampon bölge. böcek dolu.. üstünden buldozer geçirmek.. 1. İng. İng. yap ı. hacimli.. dili patlak gözlü. i. 5. İng. f.. about bugger s.. i. --ging) k.t. 2. cüsseli. f. hantal. bel vermek. i. br ıçka. . f. dili (makinede) bozukluk. bak. 2. radyo v. yapım. Bulgarca. zool. tampon. k. argo 1. i.. bina. fizik. kurşun. İng. zool. boru (askerlere işaret vermek için kullanılan çalgı). çiçek so ğanı. 2. 2. müteahhit. 2. hareket etmek. ço ğunluk. böcek. kaba arkadan sikmek. İng. i. yap ı yapmak. dili 1. bütçe. (--ged. f. i. f. yoldüzer.. argo birine zorluk çıkarmak. gitmek. 2. Bulgar. herif. k. i. arkada ş. 1. k.. yaratmak. argo oyalanarak vakit geçirmek.. i. fayton. i. up Bugger you! buggy buggy bughouse bugle bugle call bugler build builder building building complex building permit built bulb Bulgaria Bulgarian bulge bulk bulky bull bull session bulldog bulldoze bulldozer bullet i. f. 2. böcekli. (bir k. mermi. kurmak. dili toz olmak. f. bizon. büfe.

bindirmek. ısı so ğ uk. 2.o. i. s ıkıcı. 1. İng. f. ilan tahtas ı. 1. f. saçma laflar. i. ini şli çıkışlı. k. s. -e epey hasar vermek. i. 2. a ğzına kadar dolu kadeh/bardak. bürokrat. toslamak. 1. i. İng.ıyor. boğa güreşi. bak. ranza. bumf. bürokratik. külçe altın/gümüş. ev/bina soyma. ış 1. Kar sar ınıpoff sarmalanmak: It´s cold out. dili megafon. f. sıkıntı vermek.olur. batmaz.. daire. kıç. i. bürokrasi. yük. f. vuru ş. dövmek. 1. kim. birini apar topar göndermek: As soon as his wife was certified insane.ar tapa. h ırpalamak. dili. huk. i. ısını n delili ği resmen tasdik up. -i 2. zorba. küpe şte. dili (evi/binayı) soymak. çarpmak. zool. i.. f. i... 1. i. 2. engebeli. i. mebzul. bildiri. belleten. k.. burglarize. siper.. 2. kabadayı. serseri s ısı. 1. s. makat.iyi 1. bak. kabadayılık etmek. k. f. s. i. 2. bohça. i. 1. devlet memurları. yüklemek. 2. yara bere içinde b ırakmak.. fııçgiyinsen ı deliği. ba şıboş adam.. Berkant bundled her to an asylum. dili 1. k. 1. deste.2. --ming) 1. dili (evi/binayı) soymak. k. 2. --s/--x (byûr´oz) i. yumru. tavşan. i. kurşun geçirmez. 2. zorbalık etmek. İng. den. tümsekli. altın/gümüş çubuk. hevenk.. i. dili 1. i. topuz: She wears her hair in a bun. s. takım.. ışılandan çok daha bol.. tapalamak. i. yazıhane. kan ıtlama zorunluğu. başkalarının ırt ından geçinen kimse. külfetli. siper ile korumak. k ırtasiyecilik. i. up buoyant burden burden of proof burdensome bureau bureaucracy bureaucrat bureaucratic burette burger burglar burglarise burglarize burglary burgle i. yüzen. i. 2. yüklenmek. tümsek. (--med. vurmak. dili. şamandıra. f. off bundle up bung bung up bungalow bungle bunion bunk bunk bunny buoy buoy s. sık D pa. dili hamburger. i. i. anaforcu. birini neşelendirmek. tampon. tavşancık. 2. istihkâm. İng. s. 1. ev/bina h ırsızı.o. toplamak. (ayak parma ğında oluşan) şiş. serseri. f. 2. çarpma. k. oto. k ırtasiyeci. muhafaza alt ına almak. i. i. f. bülten. çörek. k.. tıpalamak. demet.. hiçbir işe yaramayan kâğıtlar. f. 1. şiş. you´d better bundle sıkı giyinmek. s. i. i. çoğ. büret. al bereketli mahsul. grup. f. büro.. otlakçı. saçma. bohçalamak. zırva. argo 1. salk ım. tı kapamak. i. ağırlık. Saç ını hep topuz yap i.ifoniyer. 3. (aynalı ve alçak) ş i. . ne şeli. f. aptalca hatalar yaparak (bir şeyi) becerememek. saçma. k. 2.bulletin bulletin board bulletproof bullfight bullhorn bullion bully bulwark bulwarks bum bumblebee bumf bump bumper bumper crop bumph bumpy bun bunch bundle bundle s. bungalov. h ırsızlık. ağzını tapa/tıpa ile i. toprak yabanar i. 2. yığın.

Ev yan ıp kül oldu. saklamak.burial Burkina Faso Burkinese Burkinian burlap burly Burma Burmese burn burn down burn o. Burkina Faso. alev pat kahkahayı koyuvermek. örtmek. kile. yakıp kül etmek. 2. yanıp kül olmuş. Birman. bak. meslek. tar. perdahçı. parlakl i. 4. The house burned down. çalıyla kaplı. 2. birden ağlamaya başlamak. İng.. kuyruk v. 5. i. yak ıp yok etmek. i. Birmanya. yuva yapmak.o. 3. oyuk açmak. 2. f. bozulmak. çatlama. kaş. i. What do you mean bursting in on us like this? Ne diye patlam pat diye girmek: ı za böyle diye giriyorsun? odam almak. brülör. out burn out burn s. gömme. 1. otobüs. otobüs terminali. perdah kalemi. Burundi´ye özgü. 1. cilalamak. i.çok mahvolmak. iş saatleri. ileri atılma. iriyarı. s. 1. 1. 1. mühre. Zengin ve ık. geğirme. i. Burkina Fasolu. Bur. Birmanca. 2. okul veznedar ı. Burkina Faso. yanmak. yar ılmak. Burkina Faso.s. büyük: She has a burning desire to become rich and famous. s. cila. i. gizlenmek. Birmanyalı. cilac ı. i.o. 1. gece yarısına kadar çalışmak. tamamen yanıp (kendi kendine) sönmek. tutuşmak. i.ki. (ticari) iş. yakmak. defin. s. patlak. s. 1. yak ıp yok etmek. 2. i. f. 2. ı. ticaret. gömmek. yan ıcı. f. (--ed/--t) yanmak. tünel kazmak. geğirtmek. Burkina Fasolu.b. yan ık. i. i. geğirmek. tamamen yanmak. kendini tüketmek. 4/5 kile. gür (saç. çalı gibi. görev. f. up burn the candle at both ends burn the midnight oil burn up burn/hang s. in. i. i. (çoğ. i. 1. dili birini k ızdırmak/sinirlendirmek. i.. 2. f. 2. cüsseli. problem. i. fazla çalışmak. yakmak.Birmanyal yan ık. 1. iş. hararetli. bak. in effigy burned down burned to a crisp burner burning burnish burnisher burnt burp burrow bursar burst burst in on/upon burst into flames burst into laughter burst into tears burst out crying Burundi Burundian bury bury the hatchet bus bus station bus stop bush bushel bushiness bushy business business hours business transaction i. 2. 2. s. gizlemek. Onun eline su dökemez. i. Bur. burn. defnetmek. s. 2. f. Burkina Faso´ya özgü. yeri. ış. Burundi. barışmak.mese) 1. 2. i. s.. 2. 3. muhasebeci.ünlü olmak için yan ıp tutuşuyor. içini yakmak. bir oyukta/yuvada i. 1.). Birman. otobüs dura ğı. patlama. 1. Burundi. . Burundili. birden ağlamaya başlamak. Burkina Fasolu. yuva. k.nese) Burkina Fasolu. şiddetli. f. s. Myanmar. yanmış. mesele. çalılık. çalı gibi olma. (burst) patlamak. Burundili. 2. Burkina Faso´ya özgü. hold a –– He doesn´t hold a candle to her. s. çuval bezi. 1. protesto olarak sevilmeyen birinin kuklas ını yakmak/asmak. yanan. (çoğ. 1. Birmanya´ya özgü. parlatmak.ık 3. oyuk. çalı. yan yanıp kül olmak. Birmanca.

sır vermemek. katletmek. i. i. kasapl ık hayvan kesmek. 2. kaba et. işadamı. f. düğme iliği. 2. k ırım. canlı. bozmak. 2. salhane. kalça. 3. bot. f. bozulmuş. -e karışmak. ortak olmak. körü körüne alışveriş etmek.. meşgul: I´ve had a busy day. dili bo şanma. berbat etmek. i. been fired long ago. dili 1.. 2. sayesinde. k. satın almak. 2. aceleyle topu atmhareket ış. dili malı görmeden satın almak. dü ğünçiçeği. iş kadını. i. alay konusu kimse. f. popo. eşek gibi çalışmak. k ırmak. k ırık. çoğ. up (bir çift) gibi çalışrütbesini) mak. alma.. buton. tereyağı. dipçik. i. aceleyle hareket i. dili (bir yerden) s ıvışıp kaçmak. sistemli. i. 4. çenesinidü kapamak. kelebek. kasap. patlatmak. çekici. dili -e ya ğ çekmek. bir şeyi görmeden satın almak. (bought) satın almak. k ıç. olmasayd Ş efle ili ş kisi olmasayd ı çoktan i ş ten would have de. 1. k. Yeni hizmetçi. 1. rezil etmek.business trip businesslike businessman businesswoman bust bust bust a gut bust one´s ass bust out of busted bustle bust-up busy busy as a bee busy signal busy signal but but for but what butane butcher butchery butler butt butt butt butt in butt in on butter butter up buttercup butterfat butterfingers butterfly buttermilk buttocks button button one´s lip button up buttonhole buttress buxom buy buy a pig in a poke buy a pig in a poke buy in buy off iş seyahati. (askerin indirmek. k. elektrik düğmesi. çok meşgul. i. çoğ. ciddi. 3. 2.. alış. bak. kâhya. dili. yayık ayranı. f. k. dili sakar kimse. s. kelepir.. Bugün çok meşguldüm. ilik. birbirinden ayrılma. ğmelenmek: Button your shirt! Gömleğini düdili şmamak. tos vurmak. yakasına yapışmak. fırıştüketmi ş. 1. patlamış. -e burnunu sokmak. f.. ğmelemek. etme. desteklemek. 2. s. -den ba şka: The new maid will do almost anything but wash windows.. i. -i yağlamak. telefon me şgul sesi. 1. sıhhatli. busi. 2. i. kafa atmak. (up) iliklemek. i.men (bîz´nîsmen) i. with hemen her i şi ı: But for hersilmek relationship the hemen boss she . busi. 1. 1. s. 2. . f. baş uşak. iliklenmek. 2. bozuk.ness. 1. meşgul işareti. kar ışmak. . tutuklamak. i. s uşturma.ness. ayak. patlak. button one´s lip. 2. f..en (bîz´nîswîmîn) i. k. 1. neşeli. hareketli. gene ra ğ i. dili 1. süsmek. mezbaha. araya girmek. sap. i. almak. 5. düğme. k. büst. men. k. rüşvetle defetmek. savuşturmak. f. boynuzlamak. i. dili eşek kaba k ıçını yırtmak. susmak. 2. i.ıko etmek. f. iflas etmiş. k. girip aramak. katliam. (--ed/bust) k. 4. payanda. i. 1. i. düğme. tereyağı sürmek. 1. 3. edat -den gayri. koşuşturmak.. ki. s. burnunu sokmak. konu k. bütan. kırılmış. k ıç.wom. göğüs. destek.. . but. rüşvetle elde etmek. -e dalkavukluk etmek. etli butlu. i. hisse almak. izmarit. süt kayma ğı. i. pencere hariç. 2. argo popo. işlek. iri gö ğüslü (kadın). uç. 1. bir evin ba ş hizmetkârı. 3.

müşteri. sight unseen buy up buyer buyer´s market buzz buzz off buzzard buzzer By golly! by (main) force by by by a hair´s breadth by a narrow majority by a vote of thirteen to twelve by accident by acclamation by air by all accounts by all means by and by by and large by any means by chance by common consent by courtesy of by day by degrees by dint of by ear by fair means or foul by far by fits and starts by fits and starts By gosh! by half by hand by heart by herself by hook or by crook düşünmeden satın almak. hakkı z. i. on ikiye kar şı on üç oyla. Evi a satın ald ılar. tümünü satın almak. ile. kendi ba şına. bir tür akbaba. Onu tezahüratla ba şkan seçtiler. çok geçmeden. kulaktan. alıcı. bir kenara. herkesin dediğine göre. taraf 2. -e göre. kapatmak. az kaldı.: They´re by far the best.. elle. zool. alkışlayarak. düzensiz gayet düzensiz bir şekilde: I´ve worked on this by fits and starts for twenty years. vibratör. (öbürlerinden) kat kat daha . 3. on credit buy s. 2. ne şekilde olursa olsun. tedricen. ından. kendi kendine. -in sayesinde. 5. tesadüfen. -den. ortakla almak. bir tempo ile. ne pahasına olursa olsun. bir şeyi ortaklaşa satın almak: They bought the house between them. k. yanından. bir şeyişveresiye bir şeyi hiç görmeden satın almak. az bir ço ğunlukla. 2. f. elbette. hakkında. i. yana. 7. Onlar kat kat daha iyi.buy on impulse buy on installment buy on margin buy out buy over buy s. izniyle.. İng. 1. Bunun üzerinde gayet düzensiz bir şekilde yirmi yıl çalıştım. 6. sıvışmak. notas ız. i. -e vas ın. gündüzün. Vallahi! zorla. derece derece.. kazara. her ne pahas ına olursa olsun. genellikle. bütün hisselerini almak. müz. yakınında. yanlışlıkla. yan ında. dili toz olmak. bağırarak. birkadar. rasgele çal ışarak. ezbere. yakınından. between themselves buy s. yalnız ihtiyat akçesi yatırarak satın almak. edat 1. 2. k. (birini) rü şvetle satın almak. dili bir yolunu bulup. oybirliğiyle. ıtas ıyla.t. i.t. rastlantı sonucu. sayesinde. vızıldamak. Vallahi! çok fazla.. tesadüfen. vızıltı. vızıltılı elektrik zili. taksitle satın almak. yak k ıl payı. hiç.t. kazara. 1. 1. tezahüratla: They elected her president by acclamation. yak ında. ne yap ıp yapıp. . 4. uçakla. nezdinde. alıcı piyasası.

ara seçim. ismiyle: He called me by name.. 2. çoğ. ünlem. 2. ken . geçmiş. ezberden. götürü. Belarussian. . kendiliğinden: The büyük h ızla. toptan. very friendly to him. . i. adıyla. Belarus. do ğuşby tan. dili 1. ışknow tan. -den. (yard ım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. It´s no sweat!/No sweat! k. aynı şekilde. geçmiş şey. 1. nöbetle. nöbetleşe. ağır ağır. kendi kendinize. yazar ad ının verildiği satır. Allaha ısmarladık. aracılığıyla. i. (tüzükte) ek madde. 2. i. nöbetle.. mekanik olarak. gizlice. 1. ikişer ikişer.. Bana ismimle hitap etti. bak. İng.. bye-bye. fakat biz k. -in emri gere ğince. . s. İng. haftalığına. nöbetleşe. by order of by popular demand by reason of by request by return mail by return of post by return post by rights by rota by rote by stealth by the gross by the job by the piece by the same token by the skin of one´s teeth by the sweat of one´s brow by the way by the way by the week by turns by twos by virtue of by way of by weight by your leave by yourself bye bye-bye by-election Byelorussia Byelorussian bygone bylaw by-line bypass ne yapıp edip. dikkati çekmeden. baypas: heart bypass kalp baypası. yaradılI geceleyin. sebebiyle. rica/istek üzerine. nedeniyle. hırsızlama. 3. ilk posta ile (cevap). katiyen. nedeniyle. 2... i. tic. baypas yol..s. tartı ile. ilk posta ile. izninizle. aklıma gelmişken. dili aln ının teriyle. yavaş yavaş.. kendi kendine.by hook or by crook by inches by itself by leaps and bounds by main force by means of by name by nature by night by no means by o. t ıb. 1. O bize s ıcak davranmadı. f. parça ba şına. -den dolayı. bak. baypas. i. yüzünden... aslında. Obir kedi pencereyi kendi ba şına açabilir. i. s. güle güle. baypas ameliyatı.. sıra ile. yalnız. kendi kendine. Onu ancak ismen tan ıyorum.. dü şünmeden. asla. doğrusu. aynen: He hasn´t been friendly to us. i. ünlem 1. elek. vasıtasıyla. eski. genel istek üzerine./Hoşça kal. hafta hesabına göre. baypas yoluyla -den . bak. yolu ile. ismen: him name only. dili k ıl pay k. çevre yolu. acele. var gücüyle. -in emrine göre. but by the same token we haven´t been ı. baypas. Hiç problem ğil!/Çok Hiç de zahmet değil! de gelmiş2. ha aklıma kolay! sırası gelmişken.

küçük bir yere kapamak. gürültülü bir şekilde konuşmak.. müz. i.by-product bystander byte by-way byword Byzantine Byzantium C C C of C C. Romen rakamlar ı dizisinde 100 sayısı. hintbademi. i. ince iş yapan marangoz. c c. sualtı kablosu ile çekilen telgraf. Bizans´a özgü. f. kafeterya. i. Bizanslı. bot. kaftan. ritim. kablo ile çekilen araba. i. 1. bilg. dolaşık yol. 1. lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturdu ğu kapalı bölüm. tahdit etmek. kadavra.. s. i. i. k ıs. circa. 2. 2. i. tutkal. kafein. i. kablo. türev ürün. bayt. i. copyright. 3. i. 1. i. C. circa. f. century. teleferik. kafes. 1. sesin yava şlaması. küçük erkek çocuk. 3. asansör. kakao çekirdeği. yan ürün. kabin. kurnaz. (in şaatlarda) iskele. k ıs.. 2. kakao çekirde ği. i. askeri lise/okul ö ğrencisi. en i. küçük erkek kardeş veya oğul. Chamber of Commerce. (camlı ve raflı) dolap. copy. telgraf. golf oyuncunun sopalarını şımak. 1. i. Bizanslı.. hapsetmek. Bizans. i. i. i. küçük özel oda. na ğ 2. city. i. ceset. i. 1. carried forward. çok dikkatli. kabin veya kamarada ya şamak. . C c/f ca cab cabbage cabin cabin boy cabin class cabinet cabinetmaker cabinetmaker´s glue cabinetwork cable cable car cable television cablegram caboose cabstand cacao cacao bean cacao butter cackle cactus cad cadaver caddie cadence cadet caesarean café cafeteria caffeine caftan cage cagey cajole i. gevezelik etmek. kakao a ğacı. i. hapishane. 3. i. golf oyuncunun sopalar ını taşıyan kimse. k ıs. i. seyirci kalan. 1. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon. kamarot. 2. 1. i. i. cesarean. 2. k ıs. s. ikinci s ınıf. C. centigrade. uyan ık. 1. s. kesik kesik gülmek. k ıs. i. kafese kapamak. cent. i. i. ahenk. 1. den. kadans. palamar. tek atl ı binek arabası. 3. taksi dura ğı (taksilerin bekleme yeri). i. 2.. bakanlar kurulu. yan yol. perdenin derece derece menin sonu. bot. 2. Bizans. kabine. kamara. i. 3. kulübe. atasözü. f. ince marangozluk. 1. bak. 2. g ıdaklama. Celsius. küçük lokanta. gomene. kablolu televizyon. 2. inmesi. i. taksi. lahana. 2.. 2. f. gevezelik. i. f. 2. 1. 3. 2. aşağılık herif. gizli/özel/karanlık yol. çok kullan ılan bir deyim. kaktüs. kakao ya ğı. 3. gıdaklamak. İngiliz alfabesinin üçüncü harfi. 1. ta1. 4. tatlı sözlerle kandırmak.

tıb. basma. ´´ İmdat!´´ diye bağırdı.b. halketmek. İng. çörek. 1. duydum. (out) seslenmek. buzağı. i. bağırış. aray k. 3. ştirmek. long-distance i. halifelik. 1. jeol. kal ıp. kalkerleşme. kapasite. -e gölge düşürmek. hesap eden kimse. grevcileri v. saymak. felaket getiren. birini geri ça ğırmak. İng. kalsiyum. ayarlamak. 2. ´´ ğı bağı rmak: Did you just call me? Bana f. 3.. f. (a name) for short call s. felaket. küspe. i. cajolement. hilafet. 1. 1. -i istemek. 2. i. 3. 2. --es/--s) 1. -e son vermek. -i gerektirmek. bağırma. 1. patiskadan yapılmış. -i durdurmak. takvim yılı. şehirlerarası/uluslararası telefonla birini aramak. dili do ğruya doğru. haykırma: I heard a call for help. Ona k ısaca Memo diyorlar. hesaplamak. i.cajolement cajolery cake cake rack calamitous calamity calcification calcify calcium calculate calculation calculator calendar calendar year calendar year calf calf calf love calfskin caliber calibre calico calico cat calif caliph caliphate call call call a halt to call a spade a spade call box call for call forth call girl call in call in question call into being call it a day Call it what you want. 1. vidala. kek. kendisini telefonla ı p bulamayan birine telefon etmek. bak. jeol.. i. 2.. telefon konu şmas ı. . 1. back call s. 3. hesap makinesi. İ ng. telefon kulübesi. 2. hesap. afet.ş(borcun) ödenmesini istemek. telek ız. bela. çağırma. dili azarlamak. dobra dobra konu şmak. anat. bak. 2. 2. takvim yılı. f. Ne derseniz deyin. pamuklu bez. call number call off call on the carpet call out call s. hesaplama.´ni) devreye sokmak. 2. dili birini azarlamak. 2. ortaya çıkarmak. belal ı. tahmin. -i kesmek. gerçekleri sakınmadan söylemek. birine tekrar telefon etmek. -in do ğrulu yaratmak. 2. basma. 3. çoğ. felaketli. k. i. kireçleştirmek. ça demin seslendin mi? He called out for help. ve turuncu renkli di şi kedi. i. i. 2. (çoğ. i. basmadan ılmışsiyah . kütüphanelerde kitaplar ı sınıflandıran numara.. 1. -i icap ettirmek. (paray ı) ğundan üphe etmek. kalibre. kim. i. down call s. 1. İng. patiska. calves (kävz) i. kireçlenmek.o. caliph. çıkarmak. hesap etmek. paydos etmek. k. i. s. tıb.. felaket. calves (kävz) i. (bir şeyin) iade edilmesini istemek. s. üstüne s ıcak kek konulan çubuklu altlık. kalkerleşmek. 2. vaketa. eğriye eğri demek. halife. 2. kalsifikasyon. demek: They call him “Memo” for short. pasta.o.. birine k ısaca . i. benekli. yap beyaz. 3. hesap cetveli. çoğ. kireçleşme. 1. kireçleşmek. 4.o. kireçlendirmek.. konu şma. dana.o. 2. i. çap. İ1. patiska. 1. k. kabiliyet. (askerleri. i. kalkerle i. -i iptal etmek. 3. i. 1. baldır. tatlı sözlerle kandırma. yetenek. 1. caliber. bak. Birinin mdat!´´ diye bağırdığı n ı rmak. takvim. çok kötü. vahim. dili çocukluk a şkı. 2. kireçlenme. (yard ımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak.

(fırtına) dinmek. kameraman. kaligraf. calf 2. chameleon. çoğ. Kamerunlu. deve tüyü.. oyunu iptal etmek. sakin. 1. cam. 2. katı. k. hissiz. i.. hüsnühat. i. s.. kamuflaj. Kampuchea. ince beyaz pamuklu/keten kuma ş. shots around here. ask. Kamerun. i. kaligrafi. i. zool. 2. çoğ.. sözü geçmek. 1. deve.t. f.. 1. kartvizit. i. ştirmek. kamp. yat ıştırmak. sıcak su ile süt ve şeker karışımı bir içecek (bazen çay da katılır). duyarsızca. 1. aldırışsızlık. duyarsız. bak. z. kara çalmak.. bot.. Kamerunlu. birinden hesap sormak. kara çalma. hatırlamak. calorie. up call s. tecrübesiz. durgunluk. i. i. ask. i. calf 1. durgun. i. toy. i. yatışmak. s. dinginlik. bot. s. z. 2. hat sanat ı. ald ırış etmeden. i. i.call s. bak. iftira etmek.o. i. i. f. 2. basık arazi. i. toyluk. s. patiska. Buranakla hat ırlatmak. Kampuchean. f. bak. heyecan göstermeden. dingin. çamur atmak. tecrübesizlik.a. i. i. sakince. s... . ordugâh. birini askere ça ğırmak. ışmak.men (käm´ırımen) i. 2. deveci. Kamerun´a özgü. hat. kamp yapmak. 2. yatıştırıcı (ilaç). bak. f. 3. to mind call the game off call the shots call to mind call to order calligrapher calligraphy calling card callous callously callousness callow callowness calm calm down calmative calmly calorie calory calumniate calumny calve calves cam Cambodia Cambodian cambric cambric tea came camel camel hair cameleer cameleon camellia camera cameraman Cameroon Cameroonian camomile camouflage camp camp birine/biri için (yalanc ı. names call s. nasırlı.t. i.. (toplantıyı) açmak. kam. 1. i.. buzağılamak. come. chamomile. kamera. 2. 1. basık. gizleme. birine telefon etmek. köpek gibi) kötü sözler söylemek: He´s calling her names. kamufle etmek. f. duyars ızlık. dili borusu ötmek..o. fotoğraf makinesi.er.´s attention to call s. saklama. i. mak. into question call s. getirmek. Kamerun. tüyleri bitmemi ş (kuş). bir şeyden şüphe duymak. s.o. iftira. (deniz) sakinle yatıştıyat rmak. sakinleşmek. f. i. nasırlanmak. i. 1. f. umursamayarak.. buzağı doğurmak. to account call s. bak. bak. (birine) bir şeyi hatırlatmak. kamelya.. i. bak. nasır tutmuş.. korkak. i. gizlemek. kalori. (bir yerin) amiri olmak: He calls the ın şefi o. i. hattat. sükûnet.. Ona kötü şeyler söylüyor.o. birinin dikkatini (bir şeye) çekmek.

i. 1. baston. --ing/--ling) 1. i. 1. (Can Bu i. okulda kalma cezas ı vermek. ahç ı. argo şhane. dürüst. içtenlik. şekerli: candied orange peel portakal kabuğu ş 2. (--ned. i. 2. kampanyac ı i. 1. for kat . dövmek. i. i.. iptal. 4. 2. 2. i. argo klozet. tarafsız. içtenlikle. Bu gece bize u ğrar mısın? k ıs. seferberlik. anat. 2. 1.camp chair campaign campaigner camper campfire campground camphor camping campsite campus camshaft can can Can he sit a horse? Can it! can opener Can you drop by tonight? can`t can´t help Canada Canadian canal canapé canary cancel cancelation cancellation Cancer cancer cancerous candid candidacy candidate candidateship candidly candidness candied candle candlelight candlestick candor candour candy candy store cane cane sugar canine portatif sandalye. tatlı dilli. dürüstlük. f. misin? teneke I couldn´t find my hat. 1. şekerle kaplı. köpekdi şine ait. kamış. 1. mak. şamdan. kanal. kamp ate şi. kodes.. asıl fikrini söyleme. 2. -tuvalet. namzetlik. aday.. cancellation..iş konserve kutu. i. i. asıl fikrini söyleme. baston ile ışla kaplamak. i.. eksantrik mili. çikolata. i. i. yapmak imkânı olmak: Can you do this work? i yapabilirkutusu. 1. şerbet içinde kaynatmak. s. 2. için etmek. içtenlik. memi Ata binmeyi biliyor mu? argo Kes artık! konserve açaca ğı. 1. de ğnek. kanepe. hela ta şı. ılmak. aç ıklık.. açık yürekle. şeker. huyu öyle. Kanada´ya özgü. 2. zool. iptal etmek. samimiyet. ufak kamp karavanı. argo hapishane. kampç ılık. kampanya yapmak. i. i. samimiyetle. as ık. 2. f. kanarya. zool. Onun insanlara i. s. kanser. bak. kamp sahas ı.. mum ışığı. z. 2.ekerlemesi. silmek. samimi. i. i. i. 2. (--ed/--led. s. şekerleme haline getirmek. i. i. asıl fikrini gizlemeyen. 2. Kanadalı. i. kamp yeri. şekerleme. bak. f. köpekgillerden bir hayvan. iptal olunan şey. kâfur. adayl i. gerçek. -ebil-. 3. kampus. İng. şekerci. s. s. aç ık. kampanyaya kat . i. içten. açık yürekli. i. tarafs ızlık. kamp yapma. candor. i. 1. i. k ısaltmak. Kanada. 4. iptal etme. i. 3. kâfuru. . Kanada. 2. Kanadalı. kampanya. açıklık. Şapkam ı bulamad ım.ba ğırması elinde değil.. cannot.. köpekgillere özgü. Yengeç burcu. namzet. sefer. bonbon. kanserli. şekerkamışı. 2. kampç ı. i. şekerci dükkânı. hasırlamak. ıl (fikir). mum. 1. açık yüreklilik. şekerleme yapmak. 3. i. mat. yüznumara. kam mili. 1. it´s just the way she is. yardımcı f.. f. 3. adaylık. 1. kampanyaya ılan mücadele kimse. i. i. astrol. f. 1. 2. kanser gibi. samimiyet. 3. bambu. f. karavan gibi kullanılan minibüs/kamyonet. kam şekerkam ışı ndan elde edilen şeker. açık yüreklilik. 3. (could) 1. She can´t help shouting at people. 1. üstüne çizgi çekmek.

hacim. konu i. --ping) 1. baldaken. azizlik mertebesine yükseltmek. Hrist. f. kapari. 1. f. top.. 1. 4. kano. kap. eşkin gidiş. ı. gebreotunun yemi şi. (--ped. sermaye.. 2. kebere. ask. eşkin sürmek. yamyamlık. -amazlar (Anlamı ğinde can not ayrılır. He did this in his capacity as president. dili sermaye sabit aktifler. karyola sayvan ı. Hrist. i. 2. 3. tuval. ba şlık. büyük harf. 3. z. kasket. anamal. i. konuşma dilinde çoğu vurgulamak 2. f. i. azizlik mertebesine yükseltme. kanyon. geniş. huysuzluk yaparak. 2. oylum. geleneklere uygun. s... görev. gebre. canonization. i. 3. 5. doruk. i. hesab sütun ıba .. büyük harf. argo iş. büyük. i. dili yaramazlık. k. i. i. büyük (harf). güç. huysuz. tabanca mantar i. büfe. aksilik. 2. kapital.b. gebreotu. kapasite. suç. 1. 2. 4. failini ölüm cezas ına çarptırabilen suç. kilise yetkililerinin ç ıkardığı bir kanun. 3. 1. istidat. -amayız. 1. s. içi çok şey alan. kurallara uygun. tapa.olarak açıkgöz.. (anket yapmak/oy toplamak amac ıyla) (birçok kimseye) gidip şmak. kabiliyetli. i. 1. majüskül. kapsül. s. s ıfat: i.. i. majüskül. eşkin gitmek. takke. İng. büyük harf. (çay. markiz. s. kapak. i. 1. 1. huysuzluk. matara. f. bak. derin vadi. s. i. i. i. 1. şı. zirve. top güllesi. dikkatli. majüskül. 2. bak. burun. kabiliyet. ehliyetli. kilise hukuku. yardımcı f. Hrist. kahve v. kapari. yamyam. kural. 2. hırsızlık. coğr. i. 2. istiap haddi. ince boru. iktidar. anat. pamukçuk. Hrist. i. konserve yapma. konserve fabrikas ı. başşehir. canonize. boş laf. İng. konserve yapılan yer. sermaye masraf ı. 5. s. i. i.gerekti uyan ık. -amazsın(ız). gök kubbe.. sabit varl ıklar. i. f. i. tepe. f. 3. konulan) teneke kutu. pelerin. i.. ehliyet. iktidar. tedbirli. laf. sermayeye ait. 2. 2.. aksi. hoplayıp zıplamak. geçimsiz. 1. sayvan. yetenekli. yetenek. aft. 2. -amam. 1. s. i. 3. branda. kep. 1. sermaye kâr ı. Bunu başkan sıfatıyla mevki. yetenek. i. 2. i. . 1. başkent. bir katedrale bağlı olan papaz. kilise hukukuna ait. k ılcal damar. k. 4. 2. güç. 4. 1. kantin. konserve: canned chickpeas konserve nohut. -amaz. i. 1. 3.canine tooth canister canker canned cannery cannibal cannibalism canning cannon cannonball cannot canny canoe canon canon law canonical canonisation canonise canonization canonize canopy cant cantankerous cantankerously cantankerousness canteen canter canvas canvass canyon cap capability capable capacious capacity cape cape caper caper capillary capital capital account capital assets capital crime capital dividend capital expenditure capital letter köpekdişi. 2. bot. branda bezi.

k ırat. kapsül. anamalc ı. s. i. yanm ış şeker. 1. majüskül. 1. i. oto yıkama yeri. kervansaray. i. i. f. 1. karbon kâ ğıdı. 2. 2. başlık. bocurgat. i. 2. karpit. kopya kâğıdı. vagon. büyülemek. karbonatla ştırmak. f. O ğlak burcu. kaptanlık etmek. ayar (1 kırat = 200 mg. 2. i. 3. ele geçirmek. i. i. . çoğ. i. çoğ. 2. capital letters. i. kapitalist.. s. tutsak etmek. kaprisli. zaptetmek. kumanda etmek. kim. esir dü şmüş. f. dili büyük harfler. manşet. 1. bak. gazlı içecek. ele geçiren kimse. cezbetmek. yüzbaşı. şartlı teslim. karamela. f. zoraki dinleyiciler. otomobil. f. devirmek. karabina. i. 1. İng. karbon. lamba isi. -i sermayeye çevirmek. kervan. f. zaptetme. astrol. kopya. -den faydalanmak. 2. i. 2. 2. frenkkimyonu. anamalc ılık. karavan. i. k ıs. f. k ısa tüfek. Karaman kimyonu. 1. karbonhidrat. kapitalizm. 3. i. i..). i. i. i. -i kendi menfaatine çevirmek. tutsaklık. ele geçirme. i. kopya kâğıdı. ölüm cezas ı. silahlar ı bırakmak. esas sermaye hisse senedi. kapris. capitalize. i. sermaye vergisi. karbon kâ ğıdı. otopark. İng. deniz albayı. kaptan.. esir. i. 1. karbonat.. f. 2. araba. tutsak eden kimse. devrilmek. 1. 1. teslim olmak. üstü kapal ı yolcu veya yük arabası. ırgat. tutsak. is. karbon kopyas ı. i. alabora olmak. 3. alabora etmek.capital letter capital levy capital punishment capital stock capitalise capitalism capitalist capitalize capitalize on capitulate capitulation capitulations caprice capricious Capricorn caps caps capsize capstan capsule captain caption captivate captive captive audience captivity captor capture car car park car wash caramel carat caravan caravansary caraway carbide carbine carbohydrate carbon carbon black carbon copy carbon dioxide carbon monoxide carbon paper carbonate carbonated drink büyük harf. -e sermaye sa ğlamak. kapitülasyonlar.. i.. reis. k. i. -i büyük harfle yazmak. karbonmonoksit.. karbondioksit. i. i. İng.

kayg ı. i. i.b. leş. 1. mide a ğzına ait. i. 1. İng. 1. iskambil kâ ğıdı. kardiyak. 1. ana. ölçülü. ceket. karikatürist. zarftaki ismimin alt f. bilgisiz. care istemek: Would you care for some tea? Çay içmek ister ığında eliyle: Write me of Cengiz Göksel. kartotek. 1. geçici hükümet. dikkatsizlik. kayıtsız. karikatür. (otobüste) bilet paras ı. kaygısız. karikatürünü çizmek. (h ızla giderken) (motorlu araç) yan yatarak kö şeyi dönmek. 1. i. üçkâ ğıtçı. i. maden sodas ı. i. den. Bana mektup postalad ı na Cengiz Göksel eliyle diye yaz. i. itinayla. dert. O yoğun bakımda. ihmal. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak ilerlemek. şirpençe. karina gitmek/ilerlemek. f. s. s. (motorlu araç) bir yandan bir yana hafifçe sallanarak bir yana yatmak. itina. 2. özenle. 3. i. dikkat. s. i. Karayip. Onu k ız mızda bize 1. . kart katalo ğu. karde ine emanet etti. 1. kalp hastas ı. s. kucaklama. isk. kalp krizi. çıban. 2. 2. kalp hastalığı.. endişeden bitkin. 2. dikkatli olma. z. karton. kariyer. anat. 3. dikkatsiz. i. özenli. dikkatli. 2. kardiyolog. 2. 2. hırka. bakım: He´s in intensive care. tasas ız. kardiyogram. 4. He left him in his sister´s care. kart fihristi. İng. i. kardiyoloji. kalbe ait. i. dikkatsizce. mukavva. kapıcı. 1.. tedbirli. i. i. i. dertsiz. f. 2. kart. dikkat. karbüratör. (sahibi yokken malikâne. okşamak.´ne bakan) bekçi. yük. -e bakmak: Who will care for us in our old ş age? Ya şlılığı kim bakacak? 2. i. 1. s. i. parlak kırmızı.b. i. ceset. 3. s. ok şama. kalple ilgili. 1. z. 3. kucaklamak. bina iskeleti. i. kalp kas ı. s. dikkatle. kardinal.carbonated water carbuncle carburetor carburettor carcass card card catalog card index card index card table cardamom cardboard cardiac cardiac arrest cardiac disease cardiac failure cardiac muscle cardigan cardinal cardinal numbers cardiogram cardiologist cardiology cardsharp care care for care of careen careen around the corner careen down the road career carefree careful carefully carefulness careless carelessly carelessness caress caretaker caretaker government careworn carfare cargo Caribbean caricature caricaturist soda. belli ba şlı. 1. 1. ev v. enkaz (gemi v. kalp ilacı. kalbi uyaran.. karikatürcü. i. i. hileci. önemli. i. bak. kakule. 2.). i. asal sayılar. itinal ı. kalp krizi. carburetor. tasa. özen. 2. i. kargo. 2. kumar masas ı. 2. 3. sevmek.

posta güvercini. 2. uygulamak. büyük torba/poşet. tatbik etmek. nakliye şirketi. ızgş ıey) nlıktan) ğı ıpılça ğırmak. i. vagon dolusu. etçil. etkili/önemli olmak: It´ll carry no weight with them. yerine getirmek.1. k. get carried away kendini kapt ırmak. ma. f. (on) -i yerine getirmek. carsickness i. gitmek. karnaval. çürümüş et. dili tereciye tere satmak. 1. 2. zool. amac 1. duruş biçimi. i. marangozluk. sızlanıp durmak. 2. 3. 2. i. sürüklemek. 1. içki âlemi yapmak. atlı yük arabası. at arabas ı. k. şamata (k biriniba ba şr ar ı bir sonuca ş (bir şdavranmak. işi sürdürmek. Onlar carry weight carry/bear/have a grudge against birine karşı kin beslemek. ıp aşırıya kaçmak. i. Bu kamyon yirmi tonluk bir yük ta şıyabilir. ey) birini ayakta tutmak: (bir Her patience will carry her through. i. i. haritac ı. dili kazanmak. i. 3.(karayolunda) duruş. karanfil. 2. s.t. bot. kan dökme. heyecanlan kap üstün kazanmak. i. i. gerçekten yapmak. dili bir şeyin dozunu kaçırmak. i. dülger. haritac ılık. nakliyeci. through carry s. f. s. too far carry the day carry the day carry through i. i. devam etmek. taşıyan.caries carload carmine carnage carnal carnation carnival carnivore carnivorous carob carol carouse carp carpenter carpentry carpet carpet sweeper carport carriage carriageway carrier carrier bag carrier pigeon carrion carrot carry carry an amount forward carry away carry coals to Newcastle carry on carry one through carry one´s point carry out carry out/take reprisals carry s. yanları açık garaj. 2.t. cinsel. cartilage cartographer cartography i. yol. k ıkırdak. eyi) dışarıya taşımak. taşıyıcı. (saplı) portbebe. (dişte/kemikte) çürüme. k ızıl. aşırı gitmek. kartografi. 4.. 2. leş. keçiboynuzu. el arabası. (kara ta şıtının sallanmasından ileri gelen) mide bulantısı. 1. zool. cart götürmek. şehevi. katliam. İng. taşımak: Carry her on your back! Onu sırtında taşı! This truck can carry a load of bir twenty tons. içki içip şamata yapmak.. bedensel. 1. 2. ına ulaş mak.. (to) hesaptaki miktar alıp götürmek. at arabası ile taşımak. k. taşımak. do ğramacı. i. i. şerit. lal. (birini/bir misillemeşyapmak.ula aşı rtıırmak. 1. i. 1. etobur. 2. sazan. yenirce. nakliye. gerçekten yapmak.. İng. gırgır (süpürge). İng. s. istedi ğini elde etmek. k ırım. 1. ta İng. . şı i. kartograf. 2. karanfil çiçe ği. (işi) sürdürmek. Sabr ı sayesinde bu işi başarır. havuç. (bir şeyin) ı etkilemez o. k. Noel ilahisi.. taşıt şeridi. bot. f. 3. halı. nakliye ücreti. ı (ba şka sütuna/sayfaya/deftere) nakletmek. i. etobur. galip gelmek. dili 1. f. i. 2. ılıp gelmek. Noel ilahisi söylemek. harnup. araba dolusu. i. Sözünü yerine getirdi. carrycot i. İng. yolcu vagonu. i. i.. i. 1.. bir şekilde 4. bir şeyi yerine getirmek. marangoz. 5. -i bitirmek: She carried through on her sayesinde (bir işi) promise.

ödemeli. bot. çağlayan. tahsil etmek. i. sand ğraf makinesi mahfazası. 1. 1. i. -den kazanç sa ğlamak. bir fıçı dolusu. kavun. f ırlatmak. 6. bir varil dolusu.oynayanlar. yazarkasa. taş v. bot. kasa. f. İng. 2. 3. karikatürist. k. i. karikatür. kartuş. kimseler. kutuya koymak. f. i. şelale. büyük resim tasla ğı. küçük kutu. i. el yard ımı ile yanlamasına atılan takla. 3. 1. 2. (bankada) vezneci. kaşmir. kaset. veznedar. 1. kumarhane. amerikaelmas ı. i. kaşmir yün. fırında kullanılan toprak/cam kap. toprak/cam kapta pişirilen yemek. kın. (büyük bir satış yerinde) kasa yeri. varil.carton cartoon cartoonist cartridge cartridge belt cartridge case cartridge pen cartwheel carve carver carving carving knife casaba casaba melon cascade case case case ending casement cash cash cash dispenser cash in on cash on delivery cash on the barrelhead cash point cash register cashew cashier cashmere casing casino cask casket Caspian cassava casserole cassette cassette player/deck cassock cast cast cast a horoscope cast a shadow cast a slur on cast a spell on cast a spell upon i. k ıs. (oy) vermek.O. camera i. i.b. oymacılık. vaziyet. yöneltmek. oyularak yap ılmış eser. 2. kasadar. kasa. 1. nakit para. 3. kasiyer. 5. 2. 2. kanatlı pencere. hasta: I had five cases of syphilis this morning. çerçeve. dış görünü ş. i. hastaya baktım. çerçeve. f. 1. yana dayanmalı aşma. 2.b. (cast) 1. 3. 1.´ni) oymak. i. oymac ı.sabah kutu. -e leke sürmek. biladerağacı. gölge yapmak. (bak ış v. -i büyülemek. 1. matb. paraya çevirmek. i. pe şin para. 1. tabut. mahfaza: violin case a keman kutusu. (mermi için) kovan. (bir tiyatro oyununda/filmde) rol alan maket. zayiçesine atfetmek. 1. oyma. 2. kaşmir: cashmere sweater şmir kazak. 1. karikatürcü. foto. 3. kal ıp. 1. dili nakit para. dilb. 4. palaska. 2. atma. 1. 2. kaşmir kumaş. tesliminde ödenecek. i. 2. 2. kutu. (sofrada kullan ılan) et bıçağı. dilimlemek. i. mücevher kutusu. fıçı. kavun. hal. çemberleme. mukavva kutu. savurmak. 2. s. rol taksimi yapmak. 2. 2. çizgi film. case foto ı. fişek. i. film kutusu. pencere kanadı. dili -den yararlanmak/faydalanmak. 3. tapyoka. i. 2. (çek) bozdurmak. ka i. kasa. bakmak. güveç.D. 1. 4. manyok. 3. karton kutu. i.´ni) çevirmek. 4. i. mahuncevizi. 5. atmak. i. 2. manyok kökünden ç ıkarılan nişasta. (ağaç. para. (k ırık kemiğe) alçı. tak i. oyma. s. kaplama. çizgi film çizen sanatç ı. C. durum. (kızarmış eti) dilim dilim kesmek. 1. -i lekelemek. kartuşlu dolmakalem. i. 1. i. bankamatik. . i. k. 2. İng. f. 2. fişeklik. kaset. 1. papaz cüppesi. i. büyü yapmak. 1. 3. -e büyü yapmak. kasetçalar.2. vaka: murder case cinayet Bu be ş frengili ık.

demir atmak. -i tasarlamak. 4. ıssız adada bırakmak. i. demir atmak. 2. (kazada/sava şta) ölen. cat-and-dog fight kedi köpek kavgas ı. şelale. i.o. i. hadım etme.cast a vote cast about cast anchor cast away cast down cast in one´s lot with cast iron cast iron cast loose cast lots cast of mind cast off cast one´s bread upon the waters cast one´s lot in with s. 1. tesadüfen olan. kedi. 2. k ınamak. ayırmak. 1. Ona şöyle bir göz attı. İspanyol çalparası.. Katalonya. biriyle işbirliği yapmak/bir olmak. İng. 2. çözmek. ilgisiz. paylama. i. kale. 2. büyük çağlayan. catechism. çavlan. Tasarrufun ucu ona İ ng. i. 1. pik. perde. katafalk. 1. düşünüş şekli. -i düşünmek. katalo ğunu hazırlamak. kast. hadım etmek. şekerleme. akbasma. font. iğdiş etme.. k ıs. den.. deniz kazas ına uğrayıp ıssız bir kıyıda mahsur kalan kimse. 1. lakayt. s. mancınık. 3. azarlama. Heservis. ince tozşeker. 2.o. hayal. . dili kar şılığını beklemeden iyilik etmek. devirmek.t. caster. 2. 1. ölü. hulya. i. 2. İng. çok sağlam. acil servis. 1. pudraşeker. i. kastanyet. catalog/catalogue. bak. katalog yapmak. was a casualty of the spending cutback. tıb. aksu. can ını sıkmak. acil i. Katalan. i. katapult. i. i. hintyağı. İng. pik. İng. iğdiş etmek. kayıtsız. i. i. s. katalog. k. i. bak. reddetmek./cast one´s lot cast s. Katalanca. kura çekmek./cast in one´s lot with s. catalog. 2. şato. çöpe atmak. 1. (mobilyaya tak ılan) küçük tekerlek. pek dikkatli olmayan: He gave it a casual glance. s. i. satranç kale. pikten yap ılmış. pudraşekeri.. katarakt. dili -in kaderine ba ğlanmak. alarga etmek. f. f. 2. 1. i. i. i. i. sapan. ilgisizlik. dökme demir. paylamak. İng. f. günlük elbiseler. demirlemek. 1. k. yaralı. 2. çok dayanıklı. kaza. kas ıtlı olmayan. adrift cast/drop anchor castanet castaway caste caster caster sugar caster/castor sugar castigate castigation cast-iron castle castle in the air/castle in Spain castor castor castor oil castrate castration casual casual clothes casualness casualty casualty ward/department cat cat cat nap catafalque Catalan catalog catalogue Catalonia catapult cataract oy vermek. 1. 3. bir şeyi akıntıya bırakmak. f. yaralanan.. 2. dökümcü. kayıtsızlık. 1. azarlamak. 2. rasgele.

2. unawares catcher catching catchy catechise catechism catechize categorical categorically categorise categorize category cater caterpillar caterpillar tread catfish catgut catharsis cathartic cathedral Catholic i. çakmak. off guard catch s. gözüne çarpmak. afet. birini gafil avlamak. 2. rahats ız edici duyguları dışa vurarak onlardan kurtulma. zümre. k. k.. birini suçüstü yakalamak.. yiyecek tedarik etmek. z. with -e yetişmek: He´s so far ahead of me I can´t possibly catch up memin imkânı yok. tabaka.o. dili papara/zılgıt yemek. off guard catch s. yakalamak. müz. ateş almak. (caught) 1. 2. i.. s ınıflandırmak. felaket. s. kilit dili. Hrist. İng. i. (trene/vapura/uça ğa) yetişmek. categorize. birini haz ırlıksız yakalamak.hoşuna gitmek. kurt. f. on with him. 3. adamak ıllyeti ı birşz ılgıt yemek. dinlenmek. felaket. yakalama. i. katarsisle ilgili. k. birini gafil avlamak. 1. s. sâri. soluk almak.. i.o. nezle olmak. yayınbalığı. 2. anlamak. kategori. beysbol vurucunun arkasında durup topu tutan oyuncu. f. kategorik olarak. moda olmak. ilmihale dayanarak din dersi vermek.´s attention/eye catch sight of catch sight of catch the fancy of catch up catch/get hell catch/take s.catarrh catastrophe catastrophic catch catch catch at catch cold catch fire catch fire catch forty winks catch it catch on catch one´s breath catch one´s breath catch one´s eye catch s.o. tırtıllı palet. s..o. 6. İng.o. hoş ve kolaylıkla akılda kalan. felaketli. yemeklerin haz ırlanmasını ve servisini üstüne almak. dili dili müstakbel e -i yakalamaya/tutmaya çal ışmak. f. s.. ili -in 1. vasıflandırmak.. parça. 1. bak. -in gözüne ilişmek. av. boğaz veya burunda balgam/sümük toplanma. tırtıl. s ınıf. sıkışmak: I caught my sleeve onpartide the door handle. soluk almak. O anda gözüme gözüne ili şti. kiriş. kesin.. Gömle imin tak ık. 2. kati. soluklanmak. k. 4. 2. ilmihal. katarsise yol açan. bölüm. Katolik. i. dili fena halde ha birini gafil avlamak. katarsis. Hrist. i. müshil. f. bula şıcı. bak. s. dili kestirmek. 5. red-handed catch s. k. tutuşmak. Hrist. i. tırtıl. 1. dili 1. k ısa bir süre uyumak. dinlenmek. birini suçüstü yakalamak. f. tutmak. dikkatini çekmek. napping catch s. 3. bölüm. gözüme iliş At that moment I caught sight of her. i. birini gafil avlamak.o. bir yakalanan av/bal ğ ş olarak dü ş ünülen uygun ki ş i.. i. yakalayan şey/kimse. k. kategorik. birdenbire farketmek: I caught sight of Seda. katedral. f.o. Benden o kadar ileride ki ona şlanmak. tutma. in the act catch s. s. müshil.. i. i. tutmak. 1. Seda şmek: ti. zool. catechize. tutuşmak. . nefes almak. 2. birinin dikkatini çekmek. feci. i. ılmak.

mam. cauterize. 2.o. karga gibi ötmek. 1. 1. hedef. bak. tıb. genel. ambar gibi (yer). kibirli.Seninle kavite. büyük ma ğara. sakıngan. ketchup. 2. catch. yakmak. s. çoğ. compact disk.men (keyv´men) i. yak f. i. s. i. i. anat. i. f. kazan. Kafkas. İng. 2. f. Kafkasya. uyarmak.al. dava. 1. i. çoğ.. sığırlar. ikaz. cav. kocaman.. . sıçramak. 2. f. dikkatli. 1. ihtiyat. s. i. 3. Katolik kilisesi. i. sansasyon yaratmak. olmak. 2. i. süvari s ınıfı. i. süvariler. dağlamak. bo f. huk. bak. to sin cause/create a stir causeway caustic cauterise cauterize caution cautionary cautious cautiously cautiousness cavalier cavalry cavalryman cave cave in caveat caveman cavern cavernous caviar caviare cavil cavity cavort caw cayenne cayenne pepper cc CD CD player s. cause worthy of sebep one´s devotion. ikaz. arnavutbiberi. i. aç ık fikirli. ihtiyatla. serbest. kedi gibi. oyuk. arnavutbiberi. ülkü: That´s a dava. (önemsiz şeyler üzerinde) tartışmak. f. uyar ı. nedensellik. caviar. ihtar. suçüstü yakalanm ış. dili iğneli söz söyleyen. yol açmak: What´s caused this? Buna yol açan Will sokmak. k ıs. heyecan yaratmak. i. 1. i. neden olu şturan. gaklamak. i. ihtiyatlı. k. neden olmak. s. k ıs. neden.catholic Catholicism catsup cattle catty Caucasia Caucasian Caucasus caught caught in the act cauldron cauliflower causal causality cause cause cause s. umumi. nedensel. 1. karnabahar. uyarma. oynamak. i. 2. s. i. i. tedbir. ikaz etmek. gak. it really cause my camellias to bloom earlier? Gerçekten birini ne? günaha 1. karga sesi.. z. iki kara ın ı birbirine layan ve deniz ığında suyla kaplanan parças ıcı. at -e itiraz etmek: I won´t cavil about it with onu tart ış şluk. Katoliklik. Kafkasyal ı. amaç. çürük. ğ kostik.. you.. kendini beğenmiş. cave. illet. 1. gaye. i. f. mağara. bak. herkesin ilgisini çekmek. mağara adamı. İng.ry. nedeni olan. 3. s.. 2. süvari. i. bak. 4. dili i ğneli (söz). Kendini adamaya de ğer bir f. 3. cubic centimeters. evrensel. 2.. (göl/bataklık üzerinden geçen) uzun köprü/kazıklı yol.. uyarıcı. i. oyuk.kabard acı (söz). cürmü meşhut halinde yakalanmış. havyar. 1. tıb. i. s. s. ihtiyatlılık. çökmek. tedbirli. f. i. i. ba 1. laubali.. dişçi. çoğ. i. kostik madde. carbon copy. i. liberal. kompakt disk çalar.men (käv´ılrimîn) i. sebep. 2. atlı şövalye. 2. k.

Keltçe. merkez. toplamak.. terketmek. hücresel. s. Church of England. i. sedir. 2. tavan. f. f. şarap mahzeni. k ıs. mezarlık. kutlamak. sürekli. çimento ile s ıvamak. devretmek. i. 2. elek. i. 2. . ünlü. Keltçe. viyolonsel. ortas ın 1. Keltlere özgü.. i. Civil Engineer. i. semavi. durmak. 4. k. i. göğe ait. sansür memuru. 4. z. ara vermeden. cep telefonu. 1. gökkutbu. ilahi. centennial. s. 3. i. 2. kökkerevizi. sansürlemek. s. sent (Amerikan dolar ının yüzde biri). yüzyıl. 2.. ortaya almak. mahzen. ateş kesmek. k ınamak. orta. bodrum. nüfus sayımı. spor santr. Kelt. dini nedenlerden dolayı) evlenmeyen ve cinsel ilişkide bulunmayan (kimse). i. 1. me şhur. i. 1. kurmak. sansür işleri. durmadan. kesilmek. ortalamak. f. 2. azami fiyat. tavan fiyatı. yüz yılda bir olan. gözeli. bir merkezde ı almak. yüzüncü yıldönümü. 2. kabristan. f. i. i. çimentolamak. gözesel. santigrat termometresi. pil. çimento. beton kar ıştırıcı. 2. (gen. 1. sansür. i. i. i. eleştirmek. hız.. century. ün. 2. s. i. hücreli. hücre. yap ıştırmak. i. 1. 1. i. 1. sapkerevizi. 3. 1. 2. s. 2. s. dini nedenlerden dolayı) evlenmeme ve cinsel ilişkide bulunmama. kutsal. çekim merkezi. dili cep telefonu. f. 2. aralıksız. sansürden geçirmek. i.. i. küçük oda. centigrade. f. devam etmemek. Chemical Engineer. sansürcü. dikkat merkezi. 1. şöhretli. sayım. kutlama. ile dostluk 3. me şhur. eleştirme. ask. i. yüz yıllık. Corps of Engineers. şöhret. ünlü. i. 2. göksel. son vermek.. betonyer. bitmek. i. s. ünite. betonkarar. ortaya gelmek. beton ile kaplamak. bak. sürat. i. i. selofan.CE cease cease fire cease-fire ceaseless ceaselessly cedar cede ceiling ceiling price celebrate celebrated celebration celebrity celerity celery celery root celestial celestial pole celibacy celibate cell cellar cellist cello cellophane cellular cellular phone/telephone celluloid cellulose Celsius thermometer Celt Celtic cement cement good relations with cement mixer cemetery censor censorship censure census cent cent centenary centennial center center of attraction k ıs. 1. i. ate şkes. sağlamlaştırmak. ortada olmak. 1. göze. central. kınama. i. kereviz. 1. kiler. 5. 4. viyolonselist. selüloz. 3. 1. Kelt. 1. bot. asır. da ğservisi. s. sona ermek. 2. i. i. i. (gen. şarap stoku. bayram yapmak. 3. 2. bırakmak. selüloit. 3. göçermek. b ırakmak. bodrum kat. f.

i. 2. vesika. muhakkak. 1. katiyet. s. İng. Orta Amerika. merkezi. i. kaç ınılmaz. anat. muayyen.. tahıl bitkisi. merkezkaç. çini. karo fayans. santrifüj.. i. s. teklifli. çoğ. ağırlık merkezi. 1. i. törensel. merkezde toplamak. emin. i. beyin. s.. (-in doğruluğunu/gerekliliğini) belgelemek. 5. 1. merasim. sertifika. bak. i. f. s. çıyan. zool. merkezileştirilme. çok resmi bir şekilde. santilitre. z. İng. 2. resmi.. beyincik.. certificate.. törensel olarak. seramik sanat ı ve tekniği. zahire. dili -in ak ıl hastası olduğunu resmen tasdik etmek. 4. şüphesiz. merkezcil. 2. 3. belge. 1. tasdikname. s. seramik. 2. merkeze do ğru yaklaşan. i. 2. 3. ruhsat. i.. boyun. (m ısır gevreği gibi) tahıldan yapılmış kahvaltılık yiyecek. i. i. yüzyıl. kesinlik. tahıl. merkezi ısıtma. merkezile ştirme. İng. centralization. merkez bankas ı. 2... anat. santigram. 2. santimetre. santigrat termometresi. i. kesin. 1. 1. İng. bak. k. bak. 4. 1. s. santigrat. entel.. beyinsel. k ıs. 3. kati.. tahıl türünden. resmiyet. bak. fayans. teyit etmek. s.. çanak çömlek. merkezkaç kuvveti. i. center. resmi. 1. z. f. tasdik etmek. İng. santral memuru. 3. i. bak. katiyet. tahıla ait. k. s. i. belirli. s. kalorifer. 2.. ana. seramik e şya. ba i. merkezile ştirmek. şahadetname. seramikçi. elbette. orta. tören. protokol. dili entelektüel.. çini. telefon santralı. 6. anat. baz z. centralize.. çini işleri. çinicilik. i. 1. asır. tek. ı. tören. s. . do ğrulamak. i. i. centiliter. tabii. 2.. ş üstüne. i. ussal. f. ayin. i. anat. 1. ayin. 1. k ırkayak. çinici. f. merasim. hububat. törensel. İng. 3. z. belli ba şlı. 2. i.center of gravity center of gravity centigrade centigrade thermometer centigram centigramme centiliter centilitre centimeter centimetre centipede Central central Central America central bank central heating centralisation centralise centralization centralize centrally centre centrifugal centrifugal force centripetal century ceramic ceramic tile ceramics ceramist cereal cerebellum cerebral cerebrum ceremonial ceremonially ceremonious ceremoniously ceremony cert certain certainly certainty certificate certify certitude cervix ağırlık merkezi. merkezileştirilmek. diploma. i. 3. centigram. bak. i. 2.. s. certified. 2. i.. 4. merasimle ilgili. certify. rahim boynu. centimeter. kesinlik.

kullan kabu ğu. sezaryen. sinirlendirmek. saman. Çad´a özgü.. Çadlı. ovarak ısıtmak. i. ticaret odas ı. k ıs. yasama meclisi. silsile (da ğ). ink ıta. freight. hâkimin oturum dışı konularda çalıştığı yer. hayal rıkl ığına u ğratmak. i. makam. Sri Lanka. kurul ba şkanı.. chief. and insurance. oda müzi oda müziği. f. s. tebeşir. meydan okumak. 2. kad ıköytaşı. f. i. oda. 3. şezlong. chair. i. (erkek) kurul başkanı. . 2. k. s. sezyum. k ıs. hayal k ırıklığı. i. iskemle.. chapter. child. kim. church. meydan okuyan kimse. 1. i. (ayakkabı) vurmak. kurul ba şkanı. 3. cost and freight. k ı1. kesilme. f. kalseduan. fişek yatağı. i. Çadlı. i. i. i. çoğ. durma.men (çer´mîn) i. başkanlık. k ıs. 1. Çad. chair. i. iç sıkıntısı. 1. cost. İngiliz kamara. başkan. zincirlemek. s. k ıs.. daire. 4. spor çelenç. özel oda. komisyon. chain. i.en (çer´wîmîn) i. 2. bak. ticaret odas ı. ovarak aşındırmak. başkan. çoğ.cesarean cesarean section cesium cessation cesspool Ceylon Ceylonese cf CF CFI cg. aynı mağazalar zincirine bağlı mağaza. zincirle bağlamak. f. 2. çoğ. chancery. (kadın) kurul başkanı. mahkeme. f. ği. komuta zinciri. Çad. oda orkestras ı. peş peşe (sigara) içmek. utanç. başkan. i.. f. meydan okuma.. 1. tahılılan) i. 5. Hrist. i. zincirleme reaksiyon. 2. 3. cgm ch Chad Chadian chafe chafe at the bit chaff chagrin chain chain letter chain of command chain reaction chain smoker chain store chain-smoke chair chair lift chairman chairmanship chairperson chairwoman chaise longue chalcedony chalice chalk challenge challenge match challenger chamber chamber music chamber music chamber of commerce chamber of commerce chamber orchestra chamber pot chambermaid chambers i. up (sayı/puan) kazanmak/kaydetmek. Sri Lankan. i. oda hizmetçisi.wom. i. chafing dish (sofrada yemek ısıtıcıçöp. (ayinde kullan ılan) kadeh. dili işlerin gecikmesinden dolayı huzursuz olmak. zincirleme mektup. lazımlık. sandalye. compare. sı. bak. başkan. rezil etmek. k ıs. centigram(s). Çat. i. i. telesiyej.. utandırmak. peş peşe sigara içmek. i. zincir. kürsü. 4. yatak odas ı. 4. lağım çukuru. sezaryen. sigara tiryakisi. i.

(kitapta) bölüm. 2. zool. kararsız.. şarkı söyleyerek kutlamak. papatya. i. bot. kanal açmak. düzensiz.. şampiyonluk. k İng. s. i. (--red. yanardöner. i. -e tesadüf etmek. 2. i. f. i. şampiyon. tahvil bozuk. bir şeyi f. 2. başbakan. riziko. i. hiç de ğişmeyen. zool. --ring) 1. i. 3.t. karmakar ışık. k. 4. üstünü bato şınchange ı değiştirmek. caymak. 1.4. 3. çocuk. 2. savunmak. destek olmak. oymak. adres de ğişikliği. i. f. (from/to) (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçmek. değ aktarma yapmak: You´ll have trains in Ankara. şampiyona. s. 3. çok sab ırsızlanmak. (ciltte) çatlak. monoton bir melodi. el değiştirmek. ızartmak. küçük kilise. dili kesin olmayan. şampanya rengi. yüzü k ızarmak. radyo. 1. 2. k. tahavvül. 1.. 3. (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek. s. 2. yenilik. şaperon. i.monoton kar ışıklık. etmek. 6. değişmek. risk. 1. şampanya rengi.kad yanarak kömürle şmek. (Almanya´da) şansölye. k. sertle ştirmek. yar ık. i. yakarak kömürle ştirmek. f. değişkenlik. i. Ankara´da ğiştirmek. başkasının eline geçmek. i. 2. (madeni yüzeyleri parlatmak için kullanılan) güderi ı. fikrini/karar ını değiştirmek. mecra. i. 2. fırsat. there. hizmetçi. 1. s. f. hava de ğişimi. (soğuk) (cildi) çatlatmak. 2. sahip de ğiştirmek. çatlatmak. yüzü solmak. bukalemun. 2. dönüşüm. monoton bir melodiyle söylemek. i. i. i. değişim. i. bo ğaz. 2. talih. şampanya. değişme. 5. paran ın üstü. k. 2.´ni) yarmak. 3. dili (bir riski) göze almak. i. şapel. 4.. ask. ufakl iştirmek. 1. katır kutur/kıtır kıtır/hart hurt/çıtır çıtır yemek. şampiyon. -in dışını yakarak ştirmek. nöbet de ğiştirmek. 1.. k ısım. (--ped. 2. yol. 1. delikanl (toprak. i. into chant chant chaos chaotic chap chap chapel chaperon chaplain chapter char char i. el değiştirmek. da ğkeçisi. üstünü de 1. bak. (taşıtta) f. dili adam. ordu veya hastanede) papaz. rektör. rizikolu. tilavet. kavrulmak. i. --ping) 1. f. değişken. 1. istikrarsız. savunucu. (okul. şans eseri olan.ı. akak. taraf ını tutmak. dönüşme. TV kanal. kaos. yüzü k ızarmak. changeability. (bir uygulamadan ba şka bir uygulamaya) geçiş. 2. s. (kad ın) hademe. kader. dili ağız değiştirmek. şarkı söylemek. karga şa. monoton bir melodi e şliğinde söylenen sözler. 5. ihtimal. parças i. şanjanlı. nehir yatağı. müdafi. 1. Tesadüf eseri oradayd -e rastlamak. 2. 2. kavurmak. f. müdafaa etmek.chameleon chamois chamomile champ champ at the bit champagne champion championship chance chance chance on/upon chancellor chancy chandelier change change change clothes change color change color change hands change hands change of address change of air change one´s mind change one´s tune change over change purse change the guard changeability changeable changeableness changeless changeover channel channel s. avize. tesadüfen olmak: She chanced to be ı.tahta v.. değı iş ikli ğe uğramak. ses tonu. şans. 3. k. değişiklik. 1.1. s. bozuk para.. bozuk para çantas ı. su yolu. 3.b. 1. s. 1. hizmetçi . i. 2. İng.bozukluk. ateşe kömürle ın.

elek. deniz haritas ı. cazibe. baya ğı. 1. 3.. döverek cezalandırmak. yasaklanmış cinsel ilişkilerde bulunmama. bo ğaz. characterize. nitelendirme. oto. karizma. 2. i. şovenizm.gés d´af. (kadın) hademe. 2. 3. plan göstermek. char. İng.3. f. hamle. i. şahıs. basit. 3. derin yarık. büyülemek. i. berat. çene çalmak. 2. i. saflık. hayırseverlik. 3. dartakip. ınıkontrat yapmak. i. vas ıf. şarlatan. sohbet. 1. karakterize etmek. -ingemi haritas ı. iki tekerlekli sava ş/yarış arabası. (--ted. i. s. bak. sili. 4. 5. çene çalmak. suçlama. izlemek. f. büyü. elek. cezaland ırmak.sis (şäs´iz) i. aç çoğ. tip bir kimse. iffet. nitelemek. char. f. 2. nevi şahsına münhasır bir İng. s. tedbirli. kiralanm ış ucuz tarifeli uçak. şarj. çekicilik. hizmetçi kadın. 2.. ş arjedafer. i. özellik. merhamet. karakteristik. chas. çenebaz. hücum. 2. characterization. taşınır mal. peşine şme. s. s. iffetli.plan (uçak. izleme. i. tar. kurucu üye. tic. 1.faires (şarjeyz dıfer´) maslahatgüzar. lekesiz. bozulmam için cezaland ırmak. ıslah etmek f. adi. s. 4. --ting) sohbet etmek. ı birinin hesab ına) geçirmek. sade. hikâye. 2. sadaka. şovence. karakalem. ucuz. 1. hayır işi. yardımseverlik. şarj etmek. 1. f. mangal kömürü. f. (hizmet kar şılığında ödenen) ücret. s. yasaklanm ış cinsel ilişkilerde bulunmayan. 4.. 1. 1. barut hakkı. imtiyaz. 4. ı k hesap. ho şş ato. karakter. itham. s. kaydetmek. hayırsever. f. İng. ihtiyatl ı. tipik. kira kiralamak.b. 2. geveze. nitelendirmek. hizmetçi. karakterize etme. karakter. harf. çekici. i. ış. i. f. çoğ. i. hizmetçiyard kadı ım n. karakter. 3.´ni) i... f. i. top kızağı. derneği. i. 1. temizlik. muska. i. işgüder. cezbetmek. çarter seferi. şoven.wom. saf. 2. takip etmek. gemi v. 1. 3. pe şine düşmek. patent. gevezelik. menkul. i. çizelge. i. çizge. uslandırmak. 1. tutmak. sevimli. s. dikkatli. bot. konuşkan. kanyon. f.. i. karaktersiz. (kadın) hademe. ho ş. özyap ı. ır cemiyeti. hücum etmek. yardımsever. ho şbeş etmek. 5. dillidüdük. tablo. portolon. 2. hay İng. yola getirmek. i. i. kovalamak.´nde) kişi. f.. özel şoför. oyun v. 3. 2. hususiyet. itham etmek. 2. s. görevlendirmek.. of -i esirgeyen.en (çar´wîmîn) i. i. (roman. i. (bir masraf suçlamak. i. hizmetçi.b. 1. 4. dü i. 1. 2. 1. grafik. 2. t ılsım. 5. kovalama.character characterisation characterise characteristic characterization characterize characterless charcoal chard charge charge charge account chargé d`affaires chariot charisma charitable charity charlady charlatan charm charming chart charter charter flight charter member charter plane charwoman chary chase chasm chassis chaste chasten chastise chastity chat château chattel chatter chatterbox chattiness chatty chauffeur chauvinism chauvinist chauvinistic cheap i. pazı. çoğ. 1. berat/imtiyaz/patent vermek. cana yakın. bak. gevezelik etmek. yapmak. . 1. i. 2. beş. i. namuslu. şasi. konuşkanlık.

yava şlatmak. (bir şeyin) doğru 1. birini neş2. (sözle) tezahürat yapmak.o. yenmek. (süpermarketteki gibi) al ınan malların hesabının yapılıp ödendiği tezgâh. dama oyunu. kaydını (otel.. 1. ğıtçıı . 2. emanet.. şlatma. ne şelendirmek. pansiyon v.. cimri. 1. birini/bir hayvan ı (sözlü) tezahüratla teşvik etmek. 1. k. kareli. kış tezgâh ı. i. (bir şeyin) olmad ıı nö ığ ödeyip (otel. v. 2. engelleme. (birine) dan ışmak. z. ığını öğrenmeye çalışmak. (sözle yap ılan) tezahürat. i.ğ (kontrol etmekığı amac olup olmad ı. arsız. s. çedar (bir çe şit peynir). Keyfine bak!/Geçmiş olsun! s. (kontrol etmek amac ıyla) bakmak. pansiyon 1. with (bir 2.. kopyac i. dili cüret.cheapen cheapskate cheat cheater check check check for check in check into check on check out check up on check valve check with checkbook checkered checkers check-in check-in counter/desk checking account checklist checkmate check-out check-out counter checkpoint checkroom checkup cheddar cheek cheek by jowl cheek by jowl cheekbone cheekily cheekiness cheeky cheep cheer cheer s. 2.o. 3. kopya çeken. üçkâ i. muayene. f. neşeyle. 2. 1. dili yüzsüz. ekose. (otel İlk ı önce otelin resepsiyonunda the hotel´s reception desk.´nden) ayrılmak. i.b. 2. elmac ıkkemiği. keyifsiz. keyif. Hoşça kal! i. 2. i. s. çekap.´nde) kayd 1. İng. hava terminalinde bilet ve bagaj ın kontrol edildiği tezgâh. -e göz atmak. genel sa ğlık kontrolü. şey) (ba şka bir do ıyla) -e bakmak. O yenilgi ilerlemelerini durdurdu. 2. aldatmak.. f.b. i. 2. 2. dolandırıcı. (birinden) izin almak. yan yana. anat. s. ünlem. gözden geçirme... f. durdurmak. İng. küstahlıkla. sıkı fıkı. i. That defeat checked their advance. durdurma. gemengellemek. yan yana. kopya çekmek. ket. fren görevi yapan yava gem vurmak.´ne Dam girince) kayd ını yaptırmak: First you have to check in at 1. ç i. İng. de ğişik olaylarla dolu. hilekâr. k. küstah. küstahlık. 1. neşe. This arayarak (bir şeyi) kontrol etmek: I´m checking for leaks in (belirli bir şeyi) ı n ak ı p akmad ığı n ı kontrol ediyorum.v. neşeli. 2. ket vurmak: f. cıvıltı. i. up cheer s.b.. doland ırmak. i. İng. arsızlık. ket vurma. yanak. hesab ru olup olmad nı öğ renmeye çalışmak.. cik cik ötmek. f. göz atmak. argo pinti./an animal on cheer up Cheer up! cheerful cheerfully cheerfulness cheerio cheerleader cheerless f. . i. i. 3. engel.. nı yapt ırıp bir oda tutmak. çek defteri. satranç mat etmek. i. k. 1.ıkontrol noktas i. dili yüzsüzlük. i. z. avurt. i. çek hesab ı. ı. i. cıvıldamak. yüzsüzlük. çek valf 1. the roof. i. ucuzlatmak. ucuzlamak. keyifli. vestiyer. vurma. k. neşelilik. amigo. neşelenmek. 1. kontrol. İng. satranç mat. dili yüzsüzce. 1. neşesiz. elendirmek. i. 1. (bir şeyin) doğru olup ığın renmeye çal ışmak. tam yenilgi. şen. kontrol listesi.

kimyasal madde. chid. geviş getirmek. kestane. kimyasal bile şim.men (çes´mîn) i. kimya mühendisi. kusur bulmak. kimyasal reaksiyon. kimyasal.. argo çene çalmak. şef. korkak. çita. i. i. satranç taşı. peynire benzeyen. ahçı. i. Şerefe! 2. şen. kutu.. keyifli. i. chess. s. şık. i. çiğnemek. dili birini azarlamak. kad ın iç gömleği. 3. kimyevi. suçiçeği. i. kimyager. dili derin derin düşünmek. 1. ba ğrına basmak. şike. s.. 2. kimya mühendisliği. s. k. şifoniyer. 1. argo bozuk para. i. İng. 2. kemoterapi. i. i. out argo korkudan çekinmek. satranç tahtas ı. f. göğüs. 3. f. kestane rengi. kimyasal bile şim. chemical. tülbent. f. i. peynirli hamburger. hile. vişne. tıb. checkered. peynirli kek. kestane rengi. İng. nohut. tavuk eti. Hoşça kal! 3.o. Acinonyx jubatus. 1. şıklık. i. kombinezon. . i. İng. i. (chid/--d. kiraz. satranç. piliç. 1. i. az para. 1.. k ıs. i. zool. 2. kestane. modaya uygun. üzerine titremek. çoğ. k. eczacı. piliç. argo genç k ız. çizburger. 1. i. peynir. s. gütmek.den/--d) azarlamak. f.. 2. neşeli. bak. bot. güne ğik. çiklet. out chew the cud chew the fat chewing gum chic chicanery chick chicken chicken feed chicken pox chicken-hearted chickpea chicory chide ünlem.Cheers! cheery cheese cheeseburger cheesecake cheesecloth cheesy cheetah chef chem chemical chemical compound chemical compound chemical engineer chemical engineering chemical reaction chemical warfare chemise chemist chemistry chemistry major chemotherapy cheque chequered cherish cherry chess chessboard chessman chest chest of drawers chestnut chew chew s. hindiba. i. 1. i. çek. i. kimyasal sava ş. ödlek. sandık. civciv. i. beslemek. aziz tutmak. ahçıbaşı. i. (teşekkür olarak) Sağ ol! s. chemistry. i. kimya. 2. i. asıl branşı kimya olan öğrenci. s. peynir k ıvamında. 2.. s. chemist. İng.

i. s. 2. baş. cömertlik. 2. gerçek olmayan. ba şkan. çip. 4. i. çocukluk dönemi. hayali. en yüksek rütbede olan. ço ğ. melodi. i. kalem. i. çentik. i. lamba şişesi. child. f. s. i. i. 1. çocu ğumsu. i. 1.. şekil 1. ana. i. evlat.. ğış ta bulunmak. 1. zil sesi. şövalyelik. Şilili. 2. chivalrous. (soğuktan dolayı) el/ayak parmağındaki şişkinlik. doğum.ş ili ğine kadar üşümüş. İng. 3. çocuk gibi. we´d better get to work. krater. z. dan ıştay başkanı.. şef. centilmen. üşütücü. i. baca temizleyicisi. Çin´e özgü. üşütücü. Şili. yürekli. Bu kadar muhabbet s. keski. chil. 2. mak. Şili´ye özgü. s. ahenk. soğuk davranış. k. 2. zool. şef.chief chief justice chief rabbi chiefly chieftain chilblain child child´s play child´s play childbirth childhood childish childishly childless childlike childminder children Chile Chilean chili chili pepper chill chilled to the marrow chilli chilliness chilly chime chime in chimerical chimney chimney sweep chimpanzee chin China china china closet Chinese chink chip chip in chipmunk chirp chisel chitchat chivalric chivalrous chivalry i. Çinli. Çince. bak. Chi.nese) Çinli. çocuk ruhlu. yonga. Şili. çocuk oyunca ğı. z. s. 1. soğuk bir şekilde. çocuksu kimse. i. madeni çubuklardan olu şan zil. amerikasincab ı. çocukça. titreme. soğuk. patates kızartması. cırlamak. baf. 3.. i. (çoğ. 1. k ırmızıbiber. İng. i. 1. bebek. nezaket. s. 1. çocuksuz. serin. yarenlik. zool. 1. başlıca. hahamba şı. 1. kalemle oymak. s. 3. Tamias. budamak. 2. i.. çoğ. Şilili. çocukluk. i.. soğuk. çocu ğu olmayan. baca. porselen... belli başlı. centilmenlik. çoğ. yonga. para bilg. cesur. çene çalma: Enough of this chitchat. çocukça. yüreklilik. f. i. 1. şempanze. cesaret. bak. yontmak. amir. 2. f. 2. çocuk oyuncağı. lafa kar ışmak. 2. tabak dolab ı. vermek. i. çocuk. so ğuk. huk. seramik. --ping) 1. 2. c ıvıldamak. s. cırıldamak. nazik. anat. Çin. çan sesi. en çok. ufak aç ıklık/yarık. cırıltı. 2. s.. 1. z. reis. 1. 3. 1. şövalye gibi. 2.. dili (sohbette geçen) sözler. çocuk bakıcısı. ü ütmek. üşüme. İng. i. i. kızarmış patates. 2. 2. muhabbet. 1. cömert. i. 2. 3. Anthropopithecus troglodytes. ü ğuk iliğ ine geçmiş .dren (çîl´drın) i. i. bak. chili. çene. i. Çin. i. f. so i. baş. (yiyecek/içecek) soğutmak. İng. dili lafa kar ış s.. cips. 1. çok kolay iş. k. yanardağ ağzı. 1. çocuksu. 3. ürpermek. 2. ürperme. çentmek. 1. soğuk. . çocuk. cıvıltı. çatlak. şümek. 2. 1. 2. 2. i. Çince. çocuksu. 3. s. uyum. i. kabile reisi. (saat/zil/çan) ahenkli bir sesle çalmak. (--ped. çini. kolay iş.

küçük bir iş. 1. müz. i. şık. öfkesini bastırmak.. koreografi. ısoyad ı Burney. şarkının koro bölümü. i. Bizim ğimiz oydu. s. çırpıntılı (deniz/göl). 1.. 2. s. bak. müz.. vaftiz etmek. 2. and her family name is Burney. bak. vaftiz etme. i.. çikolatalı kek. Hristiyanl i. 3. seçme. boğulmak. 2. seçmek. koro toplulu ğu. f. 2. müşkülpesent. i. s. İsa..koro. 1. f. akort. dili yemek. bak. i. i. dili titiz. klor. kim. koregrafi. ı Fanny. dopdolu. dopdolu. Noel. (Uzakdo ğuda kullanılan) yemek çubuğu. i. nefesini kesmek. koreograf. 3. bir evin/çiftliğin günlük işleri. takoz. ağzına kadar dolu. frenkso ğanı. İng. (--ped.. tıkanmak. choosy. 2. i. çoğ. güç ve tatsız iş. s. i. ad. çalg ı teli. kilise korosu. vaftiz töreni. boğmak. pirzola: lamb chop kuzu pirzolas ı. s. s. Hristiyan âlemi. i. f. 1. i. . (müzik eseri) koro. çikolatal ı. k. 3. seçilen kimse/şey: He was our choice. kolera. kolesterol. koro ile ilgili. argo helikopter. zor be ğenen. 1. alternatif. kim.. 3. tıkanmak. (chose. i.. f. koregraf. f. tgözya şlar ınoto. istemek. koro taraf ından söylenen. klorlamak. 1. tercih etmek. i. i. ğacı) kesmek. bak. 2.. değişken. (balta ile) k ırmak. yön değiştiren (rüzgâr). i. champ. (up) ince ince kıymak/doğramak. 2. koro için yazılmış. f. Hristiyan. ıkanma. koro. jikle. i. koral. (a i. satır. s. dili. choose. seçti i. --ping) 1.. ilk ad. Noel günü. isim: Her Christian name is Fanny. Ad k. choose. kloroformla uyutmak. nutku tutulmak. çare: You´ve no other choice. seçilmi ş. Hristiyanlık. Mesih. tıkamak. 2. boğulma. heyecandan konuşamamak. kiriş. i. k. f. 1. f. i. cho. İng.. k ısa saplı balta. 1. ı tutmak. kloroform. çikolata: a piece of chocolate candy bir çikolata. i. 2. 1. s. k.chive chlorinate chlorine chloroform chock chock full chockablock chockfull chocolate chocolate cake choice choir choke choke back one´s tears choke down one´s rage choke up cholera cholesterol chomp choose choosey choosy chop chop down chopper choppy chopstick choral chorale chord chore choreographer choreography chorus chose chosen chow Christ christen Christendom christening Christian Christian name Christian name Christianity Christmas Christmas Day i.sen) 1. 2. 2. i. f. seçenek. seçiş. koro. i. 3. s. i.

f. i. z. i. dili sıkıca tutma. i. 1. dili 1. 2. f. ayin. aynı oday s. kim. 4. (sütü) yayıkta çalkalamak. kromozom. s. k. i. s. dili elde bir. i. 1. dost. i. kıkırdamak. dili 1. (--med. i. külçe. terbiyesiz. dili büyük bir miktar. --ming) 1. 3. birini işten atmak. out chuckhole chuckle chuffed chum chummy chump chump chunk church church service churchwarden churchyard churl churlish churn chute CIA CIF cicada cider cigar cigarette cigarette lighter cinch cinder cinder block Cinderella cinecamera cinema Noel arifesi. i. s. cost. cüruf briketi. kalın bir parça. yanm ış kömür artığı. f. and freight sif. ı paylaşmak. kıkırdama.. ahbap. çantada keklik. yığın. dost olmak. (yolda olu şan) çukur. 2. elma şarabı. kronometre. dili 1. krom. i. 1. k ıkır kıkır gülmek.. i. Külkedisi. elma suyu. f. knaz adam. k. kas ımpatı. 1. atmak. süt kabı.Christmas Eve Christmas tree chromatic chrome chromium chromosome chronic chronicle chronological chronologically chronology chronometer chrysanthemum chubby chuck chuck it up Chuck it! chuck s. çama şır/çöp atılan) baca. çok memnun. kilise ayini. kronik. krom. renklerle ilgili. 1. köylü. f ırlatmak. çiğnemek. yak ın arkadaş. 1. k.. at kolan ı. k ıs. k. f. i. 2. 3. k. bot. Hrist. kıkır kıkır gülme. cüruf. 1. 2. zool. 2. Central Intelligence Agency. 2. süre ğen. s. puro. kronik. Onu b ırak!/Ondan vazgeç! k. dili mutlu. süreölçer. i. 2. i. i. (üst kattan alt kata inen. (out) çöpe atmak. k. sinema. i.. 2. dili i. dili bir işi bırakmak. sinema salonu. İng. ibadet. kütük. kilise idame amiri. budala. kamera. a ğustosböceği. krizantem. kromatik. k ıs. 2. dili aptal. tombul. Noel ağacı. müzmin.tıkilise. k. i. i. insurance.. i. sigara. kronoloji. 1. tarih. İng. cemaat. i. kaba. birini d ışarı atmak/kapı dışarı etmek/sepetlemek. 2. s. kül. Onu çöpe at!/At onu!/At gitsin! 2.o. s. kromatik. i. İng. i. tarih s ırasına göre. mezhep. topak. çoğ. i. 2. kronolojik. 2. kavrama.. i. 4. kaba adam. k. müz.. 3. bir işten ayrılmak/vazgeçmek. 1. kilise avlusu/bahçesi. . yayık. i. k. güzelli ği ve değeri anlaşılmamış kız.. i. çakmak. i.

1. (para için) tedavül. sarnıç. atlatmak. 1. tarç ın. i. sirk. çember. i. tiraj.cinnamon cipher circa Circassian circle circuit circuit breaker circuitous circuitously circuitousness circular circular note circular saw circulate circulation circumcise circumcision circumference circumflex circumnavigate circumscribe circumspect circumspection circumstance circumstantial circumstantial evidence circumvent circus cistern cit citadel citation citizen citizenship citric acid citron citrus citrus fruit city city block city centre city council city councilor/father city hall city manager city planner city-state i. kent merkezi. 1. dolambaçlı. çember. dikkat. çevre. hemşeri. 2. ça ğrı. turunçgillerden bir meyve. dolambaçlı. -in2. grup. f. bir tür kredi mektubu. i. 2. ağaçkavunu. 1. yurttaş. takdirname. ikinci derecede kan ıt. sitrik asit. devre. (ço ğ. i. şehir mimarı. belediye. 3. i. (bir yerin üstünde devre kesici anahtar. belediye ba şkanı. kale. yurttaşlık. ikinci derecede önemi olan. f. k ıs. 2. sirküler. Çerkez. i. sünnet. daire çizen yol. cit. (kan/hava) dolaşmak. meydan. 3. 1. 2. f. s. takriben. 2. 4. ıv ) devridaim yapmak. s.ın ring seferi. s ıfır. gösteri.. uzatma işareti. dolaylılık. 1. i. vatanda şlık. huk. celp kâğıdı. Çerkezce. uyrukluk. mahzen. 2. belediye meclisi üyesi. kader. turunçgillere ait. daire. 3. 3. f. durum. z. dolaylı. (hava/ss devridaim. 1. muhit. vatanda i. kaç ınmak. 3. hisar. su deposu. sak ıngan. etraf i. sıvı için) i. 2. citation. 1. hiç. (nüfuz açısından) önemsiz biri. huk. çizmek. genelge. 2. 2. inceltme işareti. şehir devleti. 3. i. vaka. dolayl ı. yuvarlak testere. numara. keyfiyet. i. 2. f. 1. 3. (kan/hava için) dola şıım. sirküler. citizen. durumla ilgili. k ısıtlamak. 1. 3. belediye binas ı/konağı. sünnet etmek. i. halka. s. -in etraf ını dönmek. şehir. olay. cited. İng. ihtiyat. uyruk. 1. genelge. s. tur. sürüm. s. ş. i. 2. yuvarlak. kösteklemek. 2. i. tedbirli. daire. huk. ayr ıntılı. 1. -in etraf ına daire ı çizmek. 2. site. 2. edat dolaylar ında. 3. ko şul. 1. aşağı yukarı: It was built circa 1650. dolaylı olarak. elek. belediye meclisi. 1. i. vaziyet. ihtiyatlı. i. f. -in etrafına daire çizmek. s. İng.rus) turunçgillere ait ağaç/meyve. 1. 1650 ında yap ılm ış. 1. tamim. tebaa. -i kaynak/örnek olarak gösterme. dikkatli. dolaylar i. hal. 1. i. (havan ın/sıvının) akımı/dolaşımı olmak. celp. daire çevresi. kent. 4. şifre. (havan ın/s vın(motordaki ın) akımını/dola şımını (motordaki ıv ı ıiçin) akım. 1. dairesel. i. tekerine çomak sokmak. 2. devir. şart. denizden etraf ını dolaşmak. . i. solda sıfır. tabiiyet. i. 2. kesişen sokaklarla ayrılan blok.

f. f. 3. ı. sivil. zool. inşaat mühendisi. terbiyeli. 1. s. yap ış yapış. yurt bilgisi..b. el altından yapılan. davac ı. medenileştirmek. yaygara koparmak. uygarlık. İng. sivil. 2. (--ped. . gaipten haber verme. s.ışı i. milli. el çırpmak. edep. ho ş. iddia etmek. Roma hukuku. talep. ç ngırtı. s. 2. tazminat davas i. tangırtı. el ç ırpma. hayk ırmak. i. hükümet binalar ı. İng. i.civic civic center civics civil civil defense civil engineer civil engineering civil law civil law civil liberty civil marriage civil marriage civil rights civil servant civil service civil service civil war civilian civilisation civilise civilised civility civilization civilize civilized clad claim claim for damages claimant clairvoyance clairvoyant clam clamber clammy clamor clamorous clamour clamp clan clandestine clandestinely clang clank clap clap clap eyes on clap of thunder s.. şehre ait. mengene ile sıkıştırmak. dili -i görmek. nazik. hükümete ait. 3. mahkeme. i. sivil savunma. 1. hayk ırma. boy. i. 1. 2. i. ferdi. i. 2. medeni nikâh. talep sahibi. soğuk ve nemli. şıngırdamak. i. bak. clothe. 2. kabile. İng. s ıkıştırıcı. i. 2. medeni hukuk. clamor. i. vatanda şlarla ilgili. gizli. i. f. uygarla ştırmak. şaplak. medeni. belediye ile ilgili. civilize. inşaat mühendisliği. bak. İng. İng. k. 1. tırmanmak. edepli. nlatmak.. aydınlatmak. nazik.. güçlükle tırmanmak.. tazminat talebi. iç savaş. yaygara. --ping) 1. iddia. medeni nikâh. elle vuruş.. f. bak. bak. hak iddia eden. hak talep etmek. uygar. el alt ından. medeni hukuk. 1. f. i. kenet. uygar. 2. madeni ses çıkarmak. i. ç ınlama. medeniyet. kibar. sigorta poliçesi üstünden ödenecek para. nezaket. f. z. bireysel. 1. 1. kibarl ık. i. 1. f. gürültülü... 3. klan. f. 2. kâhin. 2. i. tangırdamak. madeni ses. şaplak indirmek. 1. f. 2. insan haklar ı. istemek. kehanet. tarak.´nin bulunduğu şehir merkezi. yurttaşlık bilgisi. 2. feryat etmek. s. sivil devlet memurlar ı. devlet memuru. s. 1. bak. 1. deniz tara ğı. kütüphane v. gürültü. s. gizlice. terbiyeli. devlet memurlu ğu. alk ışlamak. 4. kibar. medeni. f. terbiye. 1.. 2. feryat. 2. 5. mengene.. sahip ç ıkmak. hak. kıskaç. i.. elle vurmak. yurttaşlık ile ilgili. çınlamak.. 2. civilized. 6. i. vatanda şlık hakları. gök gürlemesi/gürültüsü. civilization. f. İng. 1.

net. s. aç ıklığa kavuşturmak. tasnif edilmiş. f. takırdamak. sınıflandırma. i. dili s ıvışmak. tasnif. duru. pürüzsüz (cilt). dili. temizlemek. kategori. açıklığa kavuşturma. ş. s. temizlik. açıklığa f. temizleme. temizleyici madde. 2. 2. temizlemek.b. 2. ıkla anla şılan/duyulan. k. 1. madde. tabaka. 5. kil. çat2. temizlik. kuru temizleyiciye gönderilen giysi v. çeşit. tüymek. (hastalığı) gidermek. zümre. i. şüpheleri gidermek. -i tasnif etmek. kuru temizleyici. 1. mantıklı düşünen kimse. açıklık kazanmak. sofrayı kaldırmak. 1. açık (gök). patırtı. ıklık kazanma. balç ık.zı Bordo şarabı. i. s ınıflama. kategorilere ayr ılmış. 6. temiz ahlaklı. classified advertisements. ı bıçak. pençe. aç ıklama. i. klasik. halis. 4. mücadeleye 2. 1. s. sustal i. şeffaf. k ıs. pestili çıkmış.dövü tokaşile tutturmak. f. ders. 1. z. 2. klasik. temizleyici madde. 1. açık: His instructions were quite clear. f ıkra. çözülmek. çok yorgun. aç ık biraç şturmak. 2. dili s ıvışmak. takırtı. büyük çak ı. 4. ar ı. -i s ınıflamak. 1. i. hurdası km ışı. açıklık getirme. cümle veya yancümle ya da ı geçmi ş zaman sıfat-fiilleri gibi bir özne ve ona ait bir fiilden oluşan baz ği. -i sınıflandırmak. hüküm. tak ırdatmak. çözmek. 1. 1. s. kolayl ığı . ışmak. engelsiz. kusursuz.). pak.. 1. açıklığa kavu i. köprücük. kucaklamak. sınıf. 1. i. bölümleme. 2. masum. i. i. aç ıklamak. f. sınıflandırılmış. biçimli. f. temizlemek. classic. f. sar ılmak. ışmak. i. 2.. temizce. i. tür. külüstür. ıklık getirmek. -i sınıflamak. 3. kast. 3. (gazetede) küçük ilanlar. pençe atmak. bitkin. 2. (madeni şeyleri) birbirine çarpmak. 2.clapped-out claret clarification clarify clarinet clarinetist clarity clash clasp clasp knife class class classic classical classification classified classified ads classified advertisements classifieds classify classmate classroom clatter clause clavicle claw claw hammer clay clean clean out clean up cleaner cleaning cleaning fluid cleaning woman cleanliness cleanly cleanse cleanser clear clear conscience clear off clear out clear the air clear the table clear thinker clear up s. temizlikçi. müz. i. dershane. aydınlatmak. sar kopçalamak. vuzuh. aç şekilde anlatmak. çarp ılma. aç ıkl ığa kavuaç şma. i. 1. dili (gazetede) küçük ilanlar. saf. s ınıf.. derslik. açıklanmak. yenebilir (av eti v. klarnetçi. açık. f. dilb. leke giderici (s ıvı) ilaç. 5. kucaklama. tırnak. bulutsuz. toka. ayd ınlanma. 2. halletmek. klasik eser. ıklanma.. 7. toplayıp atmak. f. . k. s. 3. 2. (madeni şeyler) birbirine çarpmak. 2. temiz. 2. klasik. saydam. domuz tırnağı çekiç. -i (kategorilere) ayırmak. vicdan rahatl k. sınıflanmış. aydınlatma. tüymek. sınıf. i. bak. bent. takım. 2. i. i. bir grubun içinde) saymak. çarpışıp sava şmak. 3. -i (belirliclassification. -i (kategorilere) classify. i bölümlemek. sınıf. 2. 1. berraklık. k. f.b. sınıf arkadaşı. şart. klarnet. mek. 3. i. tırmalamak. açıklık. 1. i. gürültü. 4. anat. sabun. 3. çatırdatmak. bölümlenmi k. 1. 2. (hastalık) geçmek. dili 1. köprücükkemi i. gizli (bilgi). yırtmak. İng. kopça. çık ırm i. temizlemek. grup.. temiz bir şekilde. temizlikçi kad ın. 1. 1. düzgün.

meydan. cüruf parças ı. 3. 2. zekice. . 1. doruğa şttıırmak. ataş5. tırmanıcı sarmaşık. kupür. şefkatli. 1. şı i. f. kama. i. f. zirve. klips. 3. 1. 1. (--ped. klinik.. 2. sekretere ait. 2. i. doruk noktas ı. 2. 2. müvekkil.ven/cleft) yarmak. (yumru ğunu/dişlerini) sıkmak. k ırkmak. balta. tıkırdamak. i. (kadının) göğüs arası.ı boks birbirine sarılma. takoz. s. 2. papaz. çıtırtı. kliring. bak. 3. aydınlatma. clue. f. onto clipboard clipper clipping i. 2. tırmanacak yer. ayrık. f. papaza ait. f. s. aç ıklık yer. şefkat. i. f.´ne) (hat İ ng. z. i. 1.. -e yap ışmak. klinik. kesme. kesik.gy. i. 1. 2. tutunmak.o. ak ıllılık. -e sadık kalmak. tıklamak. güre mak. i. 2. f. çatlama. aç ğ açl ı k )ç tııra şlama 3. 1. bot. kesin. hava. i. i. 2. sş ık ca sar ılmak. (bardak/kadeh) tokuşturmak. cleave. i. basmakalıp söz. papazlar. tık. 1. cler. şa. çoğ. bölmek. sarp kayalık. mandal. bölünmek. tezgâhtar.´s wings clip s. 2. kavramak. (clung) 1. merhametli. i. . 1. ıklatmak. çıkmak. uçurum. yap ış ra v. perçinleme. çıt sesi çıkarmak. s. 2. tek. beceriklilik. i.bir takas. i. 4. kırpma. (ağaçlık bir alandaki) tüm ağaç ve çalıları s..men (klır´cimîn) i.t. . i. --ping) 1. 1. mü şteri. kırpmak. 2. f. 3. 2. güreş. yar ık. 1. i. tık sesi.. vurmak. şıngırdatmak. -den ılmamak/ç ayr ır. 2. 1. 3. 1. i. müvekkiller. çoğ. dili toplumda yükselmek isteyen kimse. t i. 2. 1. 2. 3. 2. 1. den. i. boks birbirine sarılmak. 5. 1.izni. ıkmamak. 2. i. zeki. tıkırdatmak. doruğa ulaşmak. 2.clearance clear-cut clearing cleat cleavage cleave cleave cleaver clef cleft clemency clement clench clergy clergyman cleric clerical clerk clever cleverly cleverness clew cliché click client clientele cliff climate climax climb climb down climber clinch cling cling film clinic clinical clink clink clinker clip clip clip s. yar ılmak. 6. (saç/tırnak/çim kesmek için) makas. temizleme. 1. 3. 1. 2. güneşli ve ılık (hava). ak ıllıca. 2. i. iklim. k. i. sa ğlama bağlamak. 1. ula rmanmak. kesmek. klipsli kâ ğıt altlığı. 4. becerikli. sıkıca yakalamak. alan açığı a karma. s. 1. hızlı bir yelkenli gemi. i. dergima v. 1. tıkırtı.b. şıngırdamak. 2. 3. k ırkma. i. çatlak. ak ıllı. 2. doruk. i. (--d/clove/clave) to 1. --d/clo. 2. gümrük muayene belgesi. i. 2. i. (tüfekte) şarjör. 1. klişe. f. kesmek. matb. (a 2. f. çarpmak. k ıskı. 1. perçinlemek. papaz. anahtar. çıt sesi. (gazete. yarılma. 2. 1. 2. klinikle ilgili. i. 1. havanın güneşli ve ılık olması. geminin ı terketme liman ık. k. uçlarını kesmek.ıstreç film. f. merhamet. net. f. i. açıklık. ngırtı. (ceza olarak) birinin hareket alan ını sınırlamak. temizleme işi. 2. sekreterlik. i. 1. tırmanış. tokuşturma. 2. tırmanma. f. 1. sekreter. çıt.b. 4. 1. bak. 4. sat i. perçinlenmi çivi. bir şeyi -e ataşla/klipsle tutturmak.´nden) kupür kesmek. 3. klişe. inmek. (--d/clove/cleft. tık sesi çıkarmak. koçboynuzu. mü şteriler. müz. bağlı olmak. dili hızla gitmek. yarık. s. orgazm. yakınında ş olmak.

yalnız sendika üyelerini çalıştıran fabrika. i. i. şıyeri) kapanmak. (--ted.. (iş gününün s. sersem. hepsini satmak. hemen hemen. birbirine yakla şmak. i. k. i. 3. hemen hemen. avlanman ın yasak olduğu mevsim. 2. yak ından çekilen fotoğraf. f. in a guise of cloakroom clock clock in clock out clockmaker clockwise clockwork clod clog clog cloister close close close by close call close call close combat close contest/game close down close haircut close in on close on close out close resemblance close shave close shave close the deal close to close up close up shop closed closed circuit closed circuit closed season closed shop close-fisted close-fitting close-mouthed closet closet communist closet homosexual close-up clot i. 2. pıhtılaşmak. köstek. revaklı avlu. i. klitoris. nalın. 2. f. pıhtı. tuvalet. lavabo. pelerin. saat. 2. i. 5. --ging) 1. (i şyerini) kapamak/kapatmak. yakın (arkadaş). sinekkayd ı tıraş. dar. kesek. gizli komünist. saatçi. anlaşmaya varmak. ağzı sıkı. --ting) 1. k -in etraf ını çevirmek. dar. 1. i. yak ın. vestiyer. 1. top top olmak. kapalı devre. sinekkayd ı tıraş. toprak/çamur parças ı. göğüs göğüse çarpışma. (i şyerini) kapamak/kapatmak. 2. sıkı ağızlı. gizli homoseksüel. engel. İng.t. helata şı. dili paydos etmek. klik. 3. yak ın benzerlik. b ızır. sıkı ağızlı. kapanmak. (süt) kesilmek. t ıkamak. yak ından. 1. sabo. 2. s.. engellemek. kapalı. beraberliğe yakın oyun/yarış. 1. puantöre kaydettirerek paydos etmek. dili gizli. f. birbirine yakın. bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek. 1. 1. kapanmak. . dili budala.clique clitoris cloak cloak s. yak ında. kapalı. k. (--ged. İng. klozet. dili paçayı zor kurtarma. s. kemeraltı. kapamak. k. aleni olmayan. dili paçayı zor kurtarma. engel olmak. 4. 2. sıkı. 1. 1. i. f. z. (i bitiminde) işyerini kapatmak. tıkanmak. manastır. takunya. kapalı devre. 3. (i sa saç tıraşı. şyeri) kapanmak. saatin makinesi. 2. 1. pıhtılaştırmak. 7. köstek vurmak. f. i. 1. üste oturan (giysi). 6. dar kurtulma. (gard ırop işlevi gören sandık odası gibi) gömme dolap. s. kapat i. kapamak. s. s. yüklük. s. saat tutmak. tecrit etmek. 2. 2. k. kapatmak. 1. anat. puantöre kaydettirerek i şbaşı yapmak. havasız. kapatmak. gizli tutulan. i. f. revak. hizip. saat yelkovan ı yönünde. 2. indirimli satmak. 2. k. i. 2. kapatmak. cimri. ay 2. tahta ayakkabı. 1. i. eli s ıkı. ısamimi.. manastıra rmak. ılmış.

bulutlarla kapl ı (dağ tepesi). 1. kavrama. dili ümitsizlik içinde her çareye ba şvurmak. kararmak. yonca. i. i. 1. i. 1. 3. leke. dalgal ı (mermer). sakar. düzensiz bir ş doldurmak. i. yumru ayak. i. s. f. (sarımsakta) i. 3. olmayan. bulut. gıdaklamak. i. yolcu i. yığmak. tokat. f. ında. çamaşır ipi. at -i kavrama. 1. 2. spor antrenör. 4. grup. Commanding Officer. 2. salk ım haline getirmek. f. s. i. bulanmak. 2. f. 1. centimeter(s). 1. giydirmek. dili olmayacak duaya k. -bing) coplamak. bak. karışıklık. soytarılık. 2. s. karanlık. beceriksiz. cling. bulutla kaplamak. 3. buland ırmak. sonraki sayfaya/sütuna nakledilen (toplam). cop. 1. küme. bir araya toplanmak. dernek. özel öğretmen. gölge i. oto. yığmak. çamaşır askısı. beceriksizce. cleave. sopalamak. isk. düzensizce atmak. düzensizce yayılmış eşya. (--bed. carried over muh. 2. yürümek. 2. örtü. i. elbiseler. . 1. demet. 3. yumru ayaklı. pıhtılaştırmak. karanfil (baharat). s.y. hevenk. i.. i. bak. otobüsü. 1. tokat ı zla vurmak. kekilde k ıs. elbiseler. küme. bulutsuz. f. i. debriyaj. oto. i.. bez.(topa) h i. karartmak. kulüp. 1. 2. 3. soytar ı. dili yumruk indirmek. hantalca. 2. s. i. sakarca. dumanlı.töhmet nüfuz. 2. çoğ. f. pıhtılaşmak. beceriksizlik. care of eliyle. çomak. f. k. 1. k. -i çalıştırmak. örtmek. anahtar. 3.. İng. ı. vasıtasıyla. i. company. debriyaj pedalâmin demek. mandal. giysiler.cloth clothbound clothe clothes clothes basket clothes moth clothes moth clotheshorse clothesline clothes-peg clothespin clothing cloud cloudburst cloud-capped cloudless cloudy clout clove clove clove clover clown clownish clownishness club clubfoot clubfooted cluck clue clump clumsily clumsiness clumsy clung cluster clutch clutch at straws clutch at straws clutch pedal clutter cm CO Co co. 1.. İng. kaplamak. kümelenmek. gıdaklama. ambreyaj. tutam.. yolcu vagonu. 1. 2. açık şüphe alt ında. güve. 2. beysbol diş. 2.mak. bulutlu. i. soytarı gibi. f. ispati. i. giyim eşyası. sağanak. demet yapmak.6. i. soytarılık etmek. s. 4. güve. i. darmadağınık etmek. s. dili 1. 2. bulutlu. tutma. f. f. yığın. mandal. kümelemek. f. 5. k ıs. ıs. i. 1. sakarlık. palyaço. i. 2. 2. üstünü örtmek. sopa. alt f. sinek. s ı k ı ca tutmak. (--d/clad) 1. 1. 1. a ğır adımlarla z. county. f. 3. giysiler. kavramak. ipucu. hantal. çamaşır sepeti. c/o coach coagulate i. ı . ağır ağır atılan adımların sesi. 2. iz. atmak. otobüs. salk ım. duman veya toz bulutu. debriyaj pedalı. k. yumruk. s ıkıca2. kenet. d. hantallık. dağınıklık. bez ciltli. -i yetiştirmek.. bulutlanmak.2. 3. kumaş. bulanık. k ıs. f. çal ıştırıc İ ng.

1. kendinden fazla emin. f. palto. s. horoz ibiği. 3. kömür. birle şme. vana. i. k ıyı boyu. 1. k ıyı. valf. i. i. (boya v. portmanto. s. deniz k ıyısı. i. 3. 4. den. 4. 1. kaldırım taşı. den. ceket. kaba (dokunmu ş kumaş). gönlünü yapmak.t. 3. i.. birleşmek üzere olan. kaldırım taşı. ince olmayan. yana yat ırmak. ayakkab ı tamircisi. hamamböce i. kaplamak. 2. kabalaştırmak. musluk. bot. 1. 2. 2. kaba saba. f. kobalt. kor. s. f. i. 1. kendine fazla güvenen. i. pilot kabini. 2. kobra yılanı. f. i. horozibiği. terbiyesizlik. tabaka askı. tüfek horozunu çekmek. kat. 1. tabaka. bir olmak. f. cob cobalt cobble cobbler cobblestone cobra cobweb cocaine cock cock one´s hat cock-a-doodle-doo cockchafer cockerel cockeyed cockfight cockpit cockroach cockscomb cocksure cocktail cocky coco cocoa cocoa bean cocoa butter i. i. 2. k ıyı boyunca gitmek.b. ği. kukuriku. kabala şmak. birleşme. i. adi. paltoluk kuma ş. 3. 3. yavru horoz. argo küfelik. f. i. 1. koalisyon. 2. argo penis. çarpık. i. i. alçak güverte. i. erkek ku ş. s. den. koster. şapkayı5. sütlü kakao. dili kendini be ğenmiş. kıyısal. tüfek horozu. kakao ya ğı. i. kakao. k. kat. argo saçma. birleşim. 1. pedal çevirmeden bisiklet sürmek. yap i. i. kaba.) sürmek. 2.o. mayısböceği. kabaca. out of s. parke ta şı. i. f. i. 4. erkek (kuş). 2. dil dökmek.. elbise ask ıbir bir kat boya. baya ğı. zool. horoz dövü şü. 1. i. şaşı gözlü. kam ış. 2. kokpit. 3. yekvücut olmak. 1. altlık. hindistancevizi. i. (kayakla/bisikletle) yokuş aşağı kaymak/inmek. örümcek a ğı. horoz. kaba. tabaka. kabalık. kokpit. kakao tohumu. kokain. kömür oca ğı. görgüsüz. . 2. iri taneli. i. i. 3. i. birleşmek. 2. (hayvan ın derisindeki) tüyler. 1. tatlı sözlerle kandırmak. ayakkabı tamir etmek. horoz ötü şü. i. sahil koruma. birini tatlı sözlerle kandırarak bir şey elde etmek. bardak altl ığı. 3. sı. horoz dövü şlerinin ıldığı yer. s. 2. 1. z. sahil. kokteyl. kakao rengi. eğri. 2. 2. 1. 1. i. tabanca horozu. ask ılık. s. m ısır koçanı. i. züppe.coal coal mine coalesce coalescence coalescent coalition coarse coarsely coarsen coarseness coast coast guard coastal coaster coastline coat coat hanger coat of paint coat rack coating coax coax s. kaldırım taşı döşemek. sahil.

karma e ğitime ait. i. uyuşmak. 1. 2. fark ına varma. 2. koza. i. İng. hafif ate şte kaynatmak. bir arada var olu ş. . ihtimam göstermek. cognizant. i. biliş. karma e ğitim. i. kavrama. kutu. bir sisteme ba ğlamak. denk. ahlak kurallar i. zorlama. morina. i. k ıs. i. i. inandırıcı. f. akran. i.. cod-liver oil bal ıkyağı. i.. bak. diş. sandviç ve hafif yemekler sunan lokanta. f. kahve telvesi. kahve demliği. kanun halinde toplamak.. birbirini tutmak. 1. kanun halinde toplama. kahveye benzer bir şey. çark dişi. i. kahve çekirde ği. tatlı. ı. s. cash on delivery. karma eğitimin uygulandığı bir okulda okuyan. pinpon adam. kanyak. s. kod. kahve.. eş. eşit. dişli çark. ruhb. kanun haline getirmek. tasarlamak. karma itim uygulayan. k. coeducational. f. i. büyük hindistancevizi. s. konyak. 2. ikna edici. 1. s. dili moruk. bak. kahve. kodein. f. f. s. düşünmek. kodlamak. 1. düşünüp taşınmak. f. collect on delivery. bask ı. sandık. zorlayıcı. i. i. kurukahveci. tabut. s. dili karma bir üniversitede okuyan k ız öğrenci. i. bir arada var olmak. inandırıcılık. 3. i. i. tatlı kaşığı. kanun. cod coddle code code of honor codeine codger codification codify coed coeducation coeducational coefficient coequal coerce coercion coercive coexist coexistence coffee coffee bean coffee cup coffee grounds coffee mill coffee of a kind coffee shop coffee spoon coffee store coffee table coffeepot coffer coffin cog cogency cogent cogitate cognac cognisance cognisant cognition cognizance cognizant cogwheel cohere i.. kaynaşmak. 1. şifre ile yazmak. kanunname. 1. (alafranga) kahve fincan ı. kasa. tutarlı olmak. kahve de ğirmeni. çay.coconut coconut palm cocoon cod COD. uyum içinde olmak. i. 2. i. mecbur etmek.. f. zorlamak. İng. 2. yapışmak. eğ ı. üstüne titremek. 2. i. cognizance. i. k. s. müsavi. k. hindistancevizi a ğacı. 2. dili. sehpa. hindistancevizi.. katsay i. ikna kuvveti. 1. i. bak.. şifre. kurukahveci dükkân ı.

1. 1. f. 5. (formaları) harman etmek. i. 1. 1. cinsel ilişki.. soğuk savaş. kuaför. i. köprücük. bak. gerdanl ık. uyum içinde olma. f. s. z. anat. i. k. 2. ani soğuk. 2. tutarlı olarak. 3. f. . tali. işbirlikçi. merhametsiz. yakal i. çatışmak. fiz. kangal şeklinde boru. aynı zamana rastlamak. şans eseri. 1. kohezif. açılıır i. 4. mantıklı. i. katı yürekli. i. çökmek. tahvil. kevgir. 2. bir sonuca bağlanmadan kapan ır. f. uçuk. yüz kremi. den. tesadüfi. 3. sarmak. havanın aniden soğuması. taraftar. 2. mat. katlanabilir. yapışıklık. f. biyol. (borca kar şı gösterilen karşı teminat. s. yakalamak. i. harmanlamak. tasma.´ne dayalı) gelen.. yakas ına yapışmak.f. (iskemle/masa) açılır r kapan olmak. 2. bobin. ac ımasız. aniden gelen so ğuk hava. fiz. olu i. i. 1. işbirliği yapan kimse. soğuk. tutarlı. i. s. i. soğuk dalgası. tutarlık. hempa. kolay anlaşılır. 1. söğüş et. 2. soğukkanlı. with ile rastla şmak. kad ın berberi olan erkek. frigo. saç biçimi. (proje/plan) suya düşmek. (sayfalar ı) sıraya koymak. 3. yapışma. yard ımcı. i. 2. birlikte çalışan kimse. cilt kremi.coherence coherent coherently cohesion cohesive cohort coiffeur coiffure coil coin coincide coincidence coincidental coincidentally coition coitus coke coke colander cold cold cream cold cream cold cuts cold fish cold snap cold snap cold sore cold war cold wave cold-blooded coldhearted coleslaw colic colitis collaborate collaboration collaborationist collaborator collage collapse collapsible collar collar stud collarbone collate collateral collateral security i. k ımadeni i. ikincil.. senet v. madeni basmak. yap ışkan. kolit. coitus. soğuk kimse. tasma takmak. (borca kar ve bir mülk. fiz. 3. soğukluk. destekçi. i. 1. 3. tesadüfen. i. sar ılmak. yaka takmak. aynı soydan şı gösterilen ve bir mülk.b. 1. argo kokain. lahana salatas ı. 2. roda. soğuk. 1. koherent.b. suç orta ğı. 2. uyuşma. 2. kalınbağırsakta ve karın boşluğunda duyulan sancı. kar s. yap ışmış. çak ışmak. (sözcük/söz) türetmek.. para f. 4. köprücükkemi ği. 2. i. yıkmak. işbirliği. 1. kok. (insanlardan şan) grup. s. rastlantı eseri olan. tahvil. 3. kolaboratör. kok kömürü. halka. elek. saç tuvaleti. kolaboratör. dili kolalı içecek. süzgeç. kangal. şevreli. 3. 1. e z. tutarlılık. rastlant s. i. i. kohezyon. s. 1. para. 1. 2. duygusuz.´ne dayal ı) teminat. işbirlikçi. kolaboratör. tıb. i. halka şeklinde vrılmış saç. 2. tamamlayıcı. 2. birlikte çalışmak. uyum sağlayan. tıb. şılaş tırarak okumak.kangallamak. kolik. kalınbağırsak iltihabı. uymak. yandaş. i. birleşmiş. 1. işbirliği yapmak. 3. mantıklılık. çökertmek.ı. 2. yaka. 3. yağlı krem. s. 1. i. senet v. tesadüf. 1. bir olmak. birlikte çalışma. 2. yıkılmak. nezle. merhametsiz. 1. yan yana olan. i. ık düğmesi. kolaj.

konuşma dilinde kullanılan sözcük/söz. topluluk ad ı. f. toplama. anat. renklendirmek. ortak bellek. i. i. renk. Pul biriktiriyor. topluluk ismi. İng. i. i. dev şirmek. Kolombiyalı. (anayurdundan ayr ı) bir kolonide ya şayana özgü. üniversite. koloni kuran. mimari v. toplanmak. 1. 1. renk filtresi. 1. kolon. i. 3. iane. sömürgecilik. sömürgeci. çarpışma. f. derlemek.b. sömürgecilik yanl ısı. bak. (kilisede toplanan) s. bayrak. toplaç. tirmek. gelme. kafas ını toplamak. kolektif çiftlik. al ımcı. dilb. meslekta ş. toplu sözle şme. Kolombiyalı. 2. i. fakülte. birikmek: He collects şması. 2. 3. koloni haline sömürgele şme. 2. kömür gemisi. iş arkadaşı. boyamak. 4. 1. f. s.. ödemeli telefon konu şması. koloni. 1. s. ruhb. foto. karşılıklı konuşma. koloni haline getirmek. yüksekokul. 3. 1. f. 1. akl ı ba i. renkli foto ğraf çekme. ortakla şa. 1. mükâleme. kendini toparlamak. 1.. İng. koloni. renk. -de koloni/koloniler kurma. . -de3. i. 2. koleksiyoncu. They don´t collect trash on ödemeli telefon konustamps. toparlamak. 2. sancak. sömürgele ştirme. i. Kolombiya. 2. i. s. biriktirmek. albay. boya. z. 3. i. 3. kolektör.). koloni/koloniler kurmak. konuşma diline özgü. kolektif. sömürge. i. iki nokta üst üste (:). renklenmek. matb. 1. sömürgele i. ortaklaşa iyelik. renkli televizyon. ortak mülkiyet. i. çarpışmak. toplamak. k ıs. yüzü kızarmak. 3. kolonide ya şayan. renkli foto ğraf. i. hep bir arada. kömür madeni işçisi. konuşma diliyle. koloni haline getirme. (işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme. s. çoğ. s. i.. 2. i. İskoç çoban köpeği. canl ılık. koleksiyon.colleague collect collect call collect call collect o. Kolombiya´ya özgü. tahsildar. 2. collect one´s thoughts collected collection collective collective agreement collective bargaining collective farm collective memory collective noun collective noun collective ownership collector college collide collie collier collision colloq colloquial colloquialism colloquially colloquy Colombia Colombian colon colon colonel colonial colonialism colonialist colonise colonist colonization colonize colony color color filter color photograph color photograph color photography color printing color television/TV i. sömürgeci.. renkli foto ğraf.s. Kolombiya. 2. colloquial. para. i. 1. toplu. renkli bask ı.ş2. colonize. kolonyal (sanat. renk de ğiştirmek. 3. 1. with -e çarpmak. 1. Shakespeare´in toplu eserleri. f.. ortak. colloquialism. 2. 2. i. toplanm ış: the collected works of Shakespeare şında.

3. komada. 2. i. f. donuk. taramak. 4. savaş. yıkılmak.. birleştirme. biçerdöver. f. 1. 2. gazet. saymamak. 5. kartel. renksiz. mim. siyah. 1. çarpışma. 2. 4. i. 2. tic. kaba zenci. 3. kö şe yazarı. sağlığı gittikçe düzelmek. Come July and we´ll be swimming. bak. i. -e varmak. gelmek. ask. i. dövüşmek. anlams s. muharip birlikler. tay. taramak. kolay tutu şan. i. geri dönmek. i. tarafs ız. fıkra. 5. mücadele etmek. yar ı baygın. 3. (birini) eskisi kadar (kendi malının) fiyatını düşürmek. 1. 1. aralarına girmek. (came. ile kar şılaşmak. renkli. elde etmek. solmaz. 1. 1. orgazm geldi olmak. soluk. 2. renkkörü.. 3. hayal kurmaktan vazgeçmek. muharebe. tarak. 3. birlik. solgun. to (bir kişiden/bir zamandan) (başka birine/başka bir zamana) kalmak. bileşim. i. beraber gelmek. 2. i. 2. Temmuz ğinde denize gelmek. İng. vuruşma. 1. sava şma. -e erişmek. f. iyile şmek. muazzam. 2. i. monoton. 2. petek. savaş alanı.´nde) ibik. --ting) 1. devasa. çökmek. . sütun.b. come around come at come back come between come by come close to come down come down in one´s opinion come down in one´s price come down in price come down in the world come down to earth s. renksiz.. kolay tutuşan madde. i. (fırsat) çıkmak. 2. He came close to losing his temper. tutu şma. yanıcı. kö şe yazısı. ask. 1. 1. silik. u ğramak. boşalmak. birleşmek. canl ı. 2. ateşli bir tartışma. birle şme. u ğramak. -e ulaşmak. kocaman. dövüşme. (fiyat) dü şmek. ilerlemek. gerçekçi olmak. koma. şifreli kilit. direk. bal pete ği. renkli. daltonizm. birleştirmek. 1. kendine gelmek. renksiz. 3. geri gelmek. kolon. sava şmak. s. (horoz v. çok büyük. renk. 2. 1. s.. 4. 2. üstüne yürümek. f. 3. dili beli gelmek. s ıpa. ız. (biri) (eskiden sahip oldu ğu) para ve prestijini kaybetmek. i. s ıkıcı. boya. 3. s. dövüşken. 2. (bir şeyin) fiyatı düşmek. i. sava şçı. kombinezon. 1. meydana -e rastlamak. s. s. 4. 2. kol. (kilitte) şifre. akromatopsi. ırmak. sald 1. muharip. düşmek. ateşli bir tartışmaya katılan kimse. gazet. i. f. dövüşçü. ayırmak. Az kald ı tepesi atacaktı. 2. akla gelmek. -i keşfetmek. kim. k. yans ız. -e rast gelmek. s. yanma. i. ım. Hadi can 1. come) 1. muharebe alan ı. color. kavgac ı. s. renkkörlü ğü. (--ted. dediğine gelmek. 2.color-blind color-blindness colored colorfast colorful coloring coloring book colorless colossal colour colt column columnist coma comatose comb comb out combat combat combat troops combat zone combat zone combatant combative combination combination lock combine combine combustible combustion come come about come across come along Come along. 1. renkli. 3. tekdüze. girmiş olacağız. fıkra yazarı. 3. 3. birleşim. 2. boyama kitab ı. 1.

çok uzaklardan ne olursa olsun. 1. girmek. 1. ortaya ç ıkmak. durmak. görünmek. varmak. herkesin dikkatini çekmeye ba şlamak. görünmek. felakete u ğramak. yenilmek. kopmak. dili 1. meydana ç ıkmak. -den ç ıkmak. 2. birinci olmak. rıklığına uğratmamak. başarılı bir sonuç almak. kafas ına dank etmek. iş 1. son noktaya varmak. (bir şeyi) bilhassa yapmak. yumruk yumru ğa gelmek. (yayın) mlanmak. 3. (leke) ıkmak. tamamen durmak. kedi benim demedi. (belirli bir amaçla) ortaya ç ıkmak: Nobody came forward to claim that cat. ş dili (beklenileni) ayılmak. girmek: Come in! İçeri gir!/Buyrun! 2. Yok can ım! k. şarılı olmak. yürürlüğe girmek. (yarışma sonunda) (belirli bir ırada) olmak: He came in first. iş başına geçmek. kendini göstermek. -e özenmek. 3. (zor bir durumdan) sağ olarak ba k. k. dili 1. ön plana çıkmak. görünmeye ba şlamak. yay suskunlu ğu bıç rakmak. açıılmak. 3. -e özen göstermek. kendine gelmek. etkili olmak. fermaya oturmak. dili (f ırsat) eline geçmek. belli olmak. kendinden bekleneni yapmak. 1. (av köpe ği) ferma yapmak. belasını bulmak. kullanılmaya başlamak. 1. uyu şmak. başarısızlığa uğramak. 1. gelmek: Has the s e yaramak. gözükmek. dönüm noktas ına varmak. yumruk yumru ğa gelmek. kalar ını hayal kıyapmak. k. altta kalmak. 1. dünyaya gelmek. dili 1. (haber) yayılmak. do ğmak. iktidara geçmek. 2. dili Yalan ı bırak!/Bırak! k. en çok zarara u ğramak. sahneye ç ıkmak. dört ayak üstüne düşmek. olmak. 2. ç ıkmak. . kat ılmak. başı darda olmak. cenkleşmek. stop/istop etmek. 2. Kimse ç ıkıp da ogelmek.come down with a cold come forward come from afar come hell or high water come home to come in come in handy come into come into collision with come into force come into play come into possession of come into power come into prominence come into sight come into the picture come into the world come into use come into view come of come off Come off it! come off worst/get the worst of it come on Come on! come one´s way come out come out of one´s shell come out on top come through come through come through with come to come to a dead stop come to a decision come to a head come to a head come to a point come to a point/ make a point of come to a stop come to an agreement come to blows come to blows come to close quarters come to fruition come to grief come to grief nezle olmak. ile çarpışmak. Haydi! 2. ba gerekeni/beklenileni yapmak/becermek. bütün zorluklara ra ğmen. karara varmak. 1. 2. muzaffer ç ıkmak. -in sahibi olmak. 2. bir karara varmak. kullanılmaya başlamak. gerçekle şmek. göğüs göğüse dövüşmek. (mirasa) konmak. k. 2. 2. 2. ortaya ç ıkmak. 3. ç ıkmak. meydana gelmek. düşmek. Birinci oldu.

i. sona ermek. canlanmak. (bir yere) devamlı yaşamak amacıyla gelmek: He´s come to stay. -e çatmak. comeback i. Artık burada kalacak. 2. eski formunu bulma. i. -e tesadüf etmek. dili ç ıkmaza girmek. -e rastlamak.b. durmak. 1. come/run up against a blank wall k. 2. keşfedilmek. ayılmak. suya düşmek. ile ciddi bir şekilde ilgilenmek. gelmek. i. anlaşmak. çare. teselli. 2. 2. 1. dili tela şa kapılmak. 2. umumi hela. konfor. f. (belirli bir hizaya) kadar gelmek. öne geçmek. boşa çıkmak. aç ılmak. with (sevmediği bir şeyi) güçlükle etmek. ne olursa olsun. .´ni) bulmak. dili (bir plan. 1. meydana gelmek. cevap v. olmak. kalmak. 1. itidalini kaybetmek. varmak. aklına gelmek. s. alımlı. aklı başına gelmek. (-in yetki alan ına) girmek. rahat ettirmek. ferahlık. 1. kadın komedyen. ile kar şılaşmak. çözülmek. teselli etmek. komedyen. birinin imdad ına yetişmek. komedi yazar ı. 2. rahatlık. k. dövüşmeye başlamak. -e rastlamak. sivrilmek. doğru çıkmak. i. bitmek. k.´s rescue come to stay come to terms come to terms come to terms with come to the fore come to the point come true come true come under come undone come unglued come untied come up against come up in the world come up to come up with come upon come what may come what may come/draw to a close come/run across (with) (ile) kap ışmak.o. comedian i. mutabık kalmak. gerçekle şmek. -in esaslar ını ele almak. sadede gelmek. (with) anla şmaya varmak. comedienne comedown comedy comely come-on comet comfort comfort station i. 1. mutabık kabul (kabul edilmesi zor olan bir şeyi) kabul etmek/kabullenmek. komedi. 1. 2. çözülmek. başarısız kalmak. açılmak. bulunmak. ç ıkmak. kuyrukluyıldız.come to grips come to grips with come to grips with come to hand come to life come to life come to light come to mind come to naught come to nothing come to nothing/naught come to one´s senses come to pass come to rest come to s. etekleri tutuşmak. argo zekice ve yerinde cevap. (birinin) para ve prestiji artmak. i. (belirli bir seviyeyi) tutturmak. aklını başına toplamak. gerçekleşmek. ne olursa olsun. hatırlamak. düşüş. 1. hayal kırıklığı. açmaza düşmek. 2.

yorgan. i. f. --ting) 1. karışmak. başkomutan. şube müdürü. hakk i. f. tefsir. 1. s. s. on ındatefsir. f. komisyon. anmak. ticaret. 4.. aç ımlama. i. komik. 1. i. 1. i. ac ıma. i. 2. virgül. emanet etmek. kumandan. 1. komisyon ücreti. komik. z. hükümranl ık. 3. söz vererek sayg ısızlık etmek. İng. övmek. yaklaşma. 2. i. atk . 2. 2. f. söz söylemek. . s. egemenlik. 2. yetki. yorum. emzik. s. operakomik. komisyon üyesi. komutanl f. i. gelecek. bant-karikatür. f. 5. ıkomedi ile ilgili. 1. sal ık vermek. teselli edici kimse/şey. 2. alım satım. etkili. i. övgüye de ğer. görev. hatıra pulu. i ş. f. 2. f. askeri bir mecbur etmek. vazife. i. deniz binba şısı. emanet etmek. 2. tavsiye etmek. kumandanl ık: hizmete Air search command arama komutu. (gezici) satış temsilcisi. f. teslim etmek. -i ticaret arac ı yaparak bayağılaştırmak. 1. commercialize. İng. i şlemek. bant-karikatür. çizgi roman. İng. emir. başlamak. buyruk. emreden. 1. görevlendirmek. 1. emir. f. yorum. gelen. konforlu. başlama. 3. karıştırmak. orantılı. 3. 3.. s. 2.comfortable comfortably comforter comic comic book comic opera comic strip comical comics coming comma command commandeer commander commander in chief commanding commandment commando commemorate commemoration commemorative commemorative stamp commence commencement commend commendable commensurate comment commentary commentator commerce commercial commercial law commercial law commercial traveller commercialise commercialize commingle commiserate commiseration commission commissioned commissioned officer commissioner commit commit an impiety commit an offense s. f. tayin etmek. ele ştirmen. işleme. eylem. 1. 3. TV reklam. i. hakkında yorumda bulunmak. i. i. i. gülünç. i. (--ted. komando birliği. 2. 4. (birinin/bir şeyin) anısına yapılan. komut: ık. İng. 2. s. 1. eşit. 3. 3. 4. kurul. i. başlangıç. yüzdelik. 1. atamak. s. 2. radyo. kauçuk meme. hâkim. yorumcu. eleştiri. bilg. komutan. 1. i. 1.. anma. katmak. teselli. fikrini söylemek. bak. rahatlatıcı şey. komedi oyuncusu. 2. önümüzdeki. anma töreni. 5. 2. yapmak. yaklaşan. 1. (askeri hizmette kullanmak üzere) el koymak. ğlamak. rahat. 2. hatırasını yad etme. geliş. ka şkol. ticari. -in derdini payla şmak. subay. güldürücü. ticaret hukuku. komut. ticaret hukuku. s. 3. komando. i. Allaha kar şıba suç işlemek. 1. rahatça. s. tenkit. 6. i. diploma töreni. 2.

haberleşme.commit o. companion. s. Hrist. sirayet şş mek. söz. payla şma. kısa. 2. 2. adi kesir.komite. 4. pudralık. . karışıklık. s. komisyon. beylik laf. sağduyu. i. olağan. iletili haber. z. f. baya ortak bir zevk. görü ş. 3. 1. katılma. beraber yapılan: common defense ortak savunma. 2. ettirmek. taahhüt. çoğunlukla. Hrist. commit suicide commit to memory commit to prison commit to writing commitment committee commode commodious commodity common common fraction common ground common knowledge common law common law common man Common Market common noun common noun common property common sense common sense common stock common touch commonly commonplace commonwealth commotion communal commune commune communicable communicate communication communicative communion communiqué communism communist community commute commuter comp compact compact compact 1. i. bayağı. komün. söyle şmek. i. i. sokaktaki adam. oto. haberleşme. 3. to söz vermek: You´ve committed yourself to doing this. halka ait. lazımlık iskemlesi. Ortak Pazar. f. mezhep. topluluk. sohbet etmek. i. banliyödeki evi ile şehirdeki işyeri arasında her gün gidip gelen kimse. 1. komünizm. hapsetmek. s. iletişmek. ortak mal. komünyon. i. sık. kesif. toplum. ortak.şcumhuriyet. tutku v. (mektup. 2. aklıselim. aras i. (ile) iletişim kurmak. sıradan insan. 2. 1. fikrini söylemek. complete. ferah. sözlü anlaşma. not. 1. küçük araba. bildirmek. iletme. 1. i. 1. komünikasyon. 3. sağduyu. 3. kurul. 2. 2. common grave ortak bir mezar. i. compiled. basmakalıp söz. eşya. ortak mal sahipliçevirmek. 1. compare. 2. mal.s. s ıradan. yazmak. ulaşım. ı) hafifletmek. i. sözleşme. Onlar bilinen gerçek. s. adi hisse senetleri. özlü. şkan. kamu. klozet. şman. 1. mat. bulaşıcı. encümen. sempatiklik. 3. vaat. 2. klişe. müşterek. 1. genellikle. 1.ı1. 2. iletmek. toplumla ilgili. k ıs. amme. them. 1. örf ve âdete dayanan hukuk. 4.: There´s no common ground between ın hiçbir ortak yanı yok. 2. s. olma. teslim etme. (hastal ığı) bulaştırmak. üstenme. cins isim. toplumsal. ezberlemek. 1. 2. ba ğlılık. çoğ. tasarruf. s i. staple commodities başlıca satış ürünleri. Bunu yapmaya söz intihar etmek. (bir konuda) ne dü şündüğünü söylemek. (with) (ile) haberle . sözleşmek. geniş. banliyödeki ev ile şehirdeki işyeri f. gürültü patırtı. common common enemy ortak ğı dü kesir. sıkı. pudriyer. s. şamata. common-law marriage resmi nikâhs ız beraber ya şama. nakletmek. konu3. cins ismi. dilb. halk. i. f. iletim. cemiyet.. iletilme. ulus. teslim sadakat. i. 1. 4. 2. i. mü şterek ği. umumun mal ı olan. kesin karar. örf ve âdet hukuku. 4. i. yoğun. radan bir ey. cins ad ı. komünist. 2. s. (cezay ı nda her gün gidip gelmek.b. i. 2. s. telgraf gibi iletilen)4. heyet. 1. eyalet. (k ısa ve resmi) bildiri. iletişim. i.

i. cana yak ın.compact disk compact disk player companion companionable companionship company comparable comparative comparative anatomy comparative degree comparative linguistics comparative linguistics compare compare notes compare notes comparison compartment compartmentalize compass compass needle compassion compassionate compatibility compatible compatriot compel kompakt disk. i. s. rehber. i. yumuşak başlılık. -e benzemek. 3. orantılı. 1. yeterli. tic. çevre. s. i. 5. arkada la tır4. bedelini ödemek. lış k. i. 1. for i. f. bölüm. 2.o. arkada şlık. tic. misafirler. 1. i. 2. 1.y. (ile) ba ğdaşan. elkitabı. f. yetenekli. mukayese. yetki. kompakt disk çalar. sunucu. compere compete competence competent competition competitive competitor compile complacency complacent complain complainant complaint complaisance complaisant complement complement f. rekabet. f. kendinden ho şnut olma. 1. misafir. 2. görüş alışverişinde bulunmak. 2. yumuşak başlı. 1. 1. 2. s ınır. . kifayet. ehliyet. yetkili. başkalarına acıyan. bölmelere ayırmak. with ile yar ışmak. s. 2. ba şkalarıyla rekabet edebilir. i şin üstesinden gelebilen. yalpak. 3. beraberindekiler. compensate compensate for one thing by/with bir şeyi başka bir şeyle telafi etmek: She compensates for her occasional another rudenesses by frequently making us laugh. dilb. i. i. geçimli. tazmin etmek. karşış s. 2. uyumluluk. yetenek. ask. 3. davacı. nispi. acıma. 2. 3. i. s. 2. fayda. şikâyet etmek. bölme. mecbur etmek. arkadaşlar. sokulgan. s. 1. i. i. merhametli. mukayeseli. 3. karşılaştırmalı. ehil.1. eşlik. telafi etmek. benzer. yumuşak. karşılaştırmalı dilbilim. kumpanya. rakip. zarflar ştırmal ı anatomi. i. yarışma. 3. şikâyet. arkada ş. telafi. yar ışmacı. i. dilb. kabiliyet. refakatçi. to -e benzetmek. sevecenlik. for için yarışmak. derlemek. pusula. 2. Bizi s ık sık güldürerek arasıra -in bedelini birine ödemek. tazminat. kompart ıman. ortaklık. tamamlamak. uyum. saha. ile rekabet etmek. 6. üstünlük derecesi. f. yakınmak. ılabilir. merhamet. s. alan. s. kumpanya. yeterlik. 1. 2. karşıla dilb. yurttaş. f. yoldaş. (with) (ile) kar şılaştırmak. şikâyetçi. i. d. 2. şirket. faydalı taraf. 2. 4. 1. compensate s. tazminat paras ı. 2. takdimci. f. (--led. --ling) zorlamak. yumuşaklık. karşılaştırma. 1. pusula ibresi. i. uyma. eş. 2. 1. 2. (sıfat veya ın) üstünlük derecesini gösteren. i. 3. rekabete dayanan. refakat. şefkat. s. 1. i. vatanda ş. hastalık. sevecen. kendinden ho şnut. 2. topluluk. şefkatli. 5. pergel. i. (with) (ile) uyumlu. 4. tümleç. with tic. 1. tamamlayıcı. karşılaştırmalı dilbilim. i. fikir alışverişinde bulunmak. ba ğdaşma. pusula iğnesi. 1. f. eşlik. görüş alışverişinde bulunmak. 1. yakınma. olumlu compensation taraf.

görünü ş. 3. suç ortaklığı f. kavranabilir. karma şık hale getirme. karmaşa. 1. zorlaştırmak. 2. parça. şiir yazmak. bileşik faiz. uysallık. tam. etraflı. kapsamlı. san. bütünüyle. (müzik/şiir) yazmak. s. yumu şak başlı. 1. boyun e ğme. karmaşık. karma şa. karmaşıklık. 1. s. tebrikler. 2. 1. kim. i.complementary complete complete with complete works completely completion complex complex complex sentence complexion complexity compliance compliant complicate complicate complicated complication complicity compliment compliment complimentary compliments compliments of the season comply component comport comport o. geniş. karışıklık. içine almak. karma. i. çözülmesi güç. mürettip. bitme. i. bestekâr. besteci.s. i. 1. i. i. riayet. bir kitapl ıkla beraber beş Rahmi milyar liraya alabilirsiniz. i. kompleks. sona erme. komplikasyon. her zaman a f. dilb. tamamlayan. 2. öğe. zorluk. içinde binalar bulunan etraf ı duvarla çevrili yer. uysal. anla kendine hâkim kendine gelmek. soğukkanlılık. 1. iltifat etmek. (aralarındaki şmazl ıkları) olmak. övgü dolu. kat ıksız: I´m in complete sympathy with what you´re saying. bileşik/karışık şey. 4. övücü. i. (yazılı ödev olarak) kompozisyon. cüz. 2. 2. kompleks. s. çetrefil. kapsamak. iltifat. itaatkâr. paras ız. sayg ılar. 1. kompliman. (on) tebrik etmek. sakinlik. komposto. itaat. eserler: the complete works of Hüseyin Hüseyin Rahmi´nin bütün eserleri. yerine getirme. şıklık. anlaşılması güç. bile i. ruhb. 4. 2. i. s. anlamak. tenin rengi. 2. güçleştirmek. itidal. birle şik cümle. karma şık. 3. -e uygun olmak: The results comport with our ğimiz gibi comports oldu. bileşimde bulunan. i. kompleks. O ğı rba ş l ı bir ş ekilde davran ı r. dilb. i. with -e uymak. kompozisyon. İng. s. iltifat eden. gidermek. 2. i. unsur. tamamlama. kompres. i. with -e uymak. beste yapma. 1. 6. Senin dediklerine tamam ile beraber: You can buyıthe books complete withas a book case for five ı. 4. dilb. beste. ücretsiz. s. eleman. i. 1. uyma. 1. kavrayış. komposto. cilt. 1. terkip. güz. bitirme. s. s. composer composite composition compositor compost composure compote compound compound compound interest compound sentence compound word comprehend comprehensible comprehension comprehensive compress compress s. 2. karma şık. kapsam. expectations. şim. anlayış. 3. hareket etmek: She always herself with dignity. f. . tümleyici. çürümü ş yaprakla karışık gübre. 3. kutlamak. çapraşık. kompliman yapmak. 2. çetrefil. sıkıştırmak. 2. mat. 1. 5. hediye olarak verilen. oluşum. beste yapmak. şiir yazma. karma . görünüm.s. karma şık. tamamlayıcı. kompleks. 3. z. -e riayet etmek. ten. selamlar. i. karma ştırmak. tamamlanma. karışık. bile şik. tebrikler. karmaşa. i. f. s. It came a complete surprise. kavramak. f. compose compose o. bileşim. 1. ho şaf. ekon. billion Kitaplar bütün liras. tıb. (bir işe giriştikten sonra ortaya çıkan) engel. f. kompozitör. dizgici. bileşik. yla kat ılıyorum. çetrefilleştirmek. s. i. birle şik sözcük. 1. f. 2. 2. girişik cümle. s. pürüz. tamamen. güçlük. i. uyma. anla şılabilir. i. 1. 2. Sonuçlar bekledi davranmak. ılımlılık.

2. f. ilgi: I understand the reason for your concern. s. 3. 4. mefhum. hesap etmek. gebe kalmak. içbükey yüzey. f. i. 2. bilgisayar çipi. getirme. dayan ılmaz bir istek. ortak merkezli. dü şünmek. fikir. f. 1. --ning) aldatmak. kabul etmek. i. 2. 1. bir araya ığma. 2. f. kibirli. bilgisayar mühendisi. toplamak. s. 1. tasarlamak. gizli tutmak. alakalı. bak. zorunlu. idrak etmek. f. içimde bir nefret uyand f. akla gelebilir. ilgili. 2. 1. endişeli. gurur. kendini be ğenme. obruk. zorgu. bilgisayar operatörü. with concerned concerning sıkıştırılmış hava. toplaşım. ruhb. şılıklı ödün vererek 1.. koyula yoğ şş ik. 3. (taraflar ın karşılıklı ödün vererek yaptığı) anlaşma. uyuşma. 2. konkav.s. vicdan rahats ızlığı/azabı. i. görü ş. bilgisayar yazılımı. i. 3. kompresör. kand ırmak. -e dair. i. y ığmak. fikir. 3. yoldaş. s. 1. bilgisayara geçirmek. bir araya unla şmak. yoğ un.––d ı. kavramak. oluşturmak. gebe kalma. 1. 1. (birini) ilgilendiren şey: It´s one of our major concerns. 1. mecburi. 2. düşünce. ına gelmek. içtepi. 2. b ırakmak. i. 2. saklamak. bilgisayar.. i. 1. itiraf etmek. merkezleri bir. i. 2. i. bilgisayar programc ısı. tazyik. f. ruhb. bilgisayar programlamas ı. düşünceli. aleyhte. zorlama. sıkıştırma. ilgilendiren ile ilgilenmek. f. ile uyuşmak. bilgisayar donan ımı.a 4. teslim etmek. karşı. anlaşmaya varmak. arkadaş. kompresyon. kapsamak. i. kavram. İng. s. dikkati bir noktada toplama. ile meşgul olmak. bilgisayarla donatmak. 2. computerize. 2. Ona karşı düşünmek. hayal edilebilir. düşünceyi/dikkati/gücü bir s. vermek. f. s. 3. zorlayıcı. uzlaşmak. konsantrasyon. tasavvur etmek. s. hakk ında. kar mak. toplama y kamp s. konsantre. bilgisayar mühendisliği. basınç. ba şlangıç.deri deri tirmek. kibir. kompüter. toplama. dü şünülebilir. sistem operatörü. i. zorgulu. edat ile ilgili olarak. dislike I haveakl conceived a dislike for him. 1. ştırmak. örtmek. konsantrasyon. . getirmek. yoğunlaştırmak. 2. 4. anlamak. içermek. toplanmak. i. uzlaştırmak. uzlaşma.compressed air compression compressor comprise compromise compromise on compromise with compulsion compulsive compulsory compunction compute computer computer chip computer engineer computer engineering computer hardware computer operator computer program computer programmer computer programming computer software computerise computerize comrade con con concave concave conceal concede conceit conceited conceivable conceive conceive of concentrate concentrated concentration concentration camp concentric concept conception concern concern o.toplanma. gizlemek. içbükey. i. z. (bir konuda) uzla ş ile uzlaşmak. hesaplamak. 1. görüş. ı. kavram. f. kendini be ğenmiş. Bizi en çok şeylerden biri. (--ned. 1. bilgisayar program ı. derişim. -den olu şmak.

ş arta ba ğlıliving . s. uyuşan. fiz. s ı v ı la ş ma. 2. aynı zamana rastlama. 1. yoğunlaşma. nihayet. yoğuşturucu. şartlı olarak. (yazıyı/sözü) 2. veciz. 4. 2. kaput. 2. f. f. netice. gönlünü alma. kabul. beton kar ıştırıcı. i. s yo ğunlaşmak. 1. şlike art kipi. gönlünü almak. What are conditions there? Oradaki hayat şartl ı. 1. kim. (bir işin) sonunu getirmek. i. 1. k ısa. nihai. . 1. aynı zamanda. kati. sona erdirmek. i. i. yat ıştırma. 1. karar sonuç ş. mahkûm etmek. kamula ğu. betonkarar. i. uyum. (buhar/gaz) sıvılaşmak. i. Anlaşmanın ş artlar ından biri. prezervatif. resmen yasaklamak. 1. tertip etmek. i. 1. imtiyaz. s.. (--red. 2. 5. f. kim. ış(fikir) mak. 3. lütfetmek. bir karara varmak. sonuç. (buhar şekerli konsantre süt. az ve öz. az ve öz. konçerto. k ısaltma. 2. 1. kabahatli bulma.. şart kipi. son. ahenk. 1. özet. f. i. istimlak. 2. 3. teslim. 2. izdiham. 2. ayn ı zamana rastlayan. f. i. aynı olan. 3. f. suçlu çıkarma. i. 5. dilb. malaksör. sözde alçakgönüllülük göstermek. f. koyulaştırmak. uzlaştırmak. k ınama. ında/garda) büyük yolcu salonu. ödün. ayn ı fikirde olmak. yo ğunlaştırma. z. özlü. karışım. uyuşmak. etme. 3. ahenk. sonuca varmak. z. tenezzül etmek. birlikte yap ılmış. 2. 1. s. koşullu. bitmek. (hikâye/yalan) karıştırma. huk. şarta bağlı satış. yo ğunlaştırmak. 4. 2. tenezzül. ayıplama. yat ıştırmak. beton..ç biti i. kondansatör. görmezlikten gelmek.uydurmak. 3. 2. başsağlığı. 2. 1. istimlak in kullan idama mahkûm i. 1. beyin sars ıntısı. kondansasyon. 1. 1. s. i. 2. uyum. i. -e vesile olmak. toplanma. 2. i. anlaşma. karar. 5. dinleti. yemeğe çeşni veren şey. kim. i. kayıtl ı. ayıplamak. s. ıkarmak. f. 2. 2. şiddetli sarsıntı. yo ğunlaç. (havaalan s. 1. yatıştırıcı. fiz. s. i. çat i. 1. taviz. son. suçlu çıkarmak. birlik. bar ış. büyük deniz kabu ğu. 1. göz yummak. dilb. kesin. şart. 4. koşul: It´s one of the conditions of the agreement. z. bumahkûmiyet. f.concert concerted concerto concession conch conciliate conciliation conciliatory concise concisely conclude concluding conclusion conclusive concoct concoction concord concourse concrete concrete mixer concur concurrence concurrent concurrently concussion condemn condemn to death condemnation condensation condense condensed milk condenser condescend condescending condescension condiment condition conditional conditional mood conditional sale conditionally condole condolence condom condone conduce conducive i. with ba şsağlığı dilemek.düzmek. to/toward -e neden olmak. --ring) 1. somut. 2. s. ı/gazı) sıv ılaştırmak. ılmasını etmek. konser. tenezzül eden. i. meydan. koyulaşmak. uyuşma. birlik. buğulaş ma. bitirmek. birbirine kar ıştırarak hazırlamak. izin. taziyede bulunmak. huk. yapmak. 2. kalabal ık. k ısaca. aynı zamana rastlamak. 2. birlikte planlanmış. i. beton. 1. f. ı v ı la ş t ı rma. betonyer. fiz. bir araya gelme. 1. 4. son. s. 3. taziye. k ınamak. itiraf. 2. 3. gönül alıcı. s. sona ermek. ayn ı olma. kamulaştırmak. uzlaştırma. 1. antlaşma. 1. 2. mahkûm ştırma. 3.

3. confectionery. 1. f. için) i. 2. konfedere.bekâr..s(eve/yata ırland ırma. toplant ı. yönetim. to (s ırrını) -e söylemek. (--red. 2. sağlama ğlama. savaş. dolandırıcılık. conduction conductive conductivity conductor cone confection confectionary confectioner confectioner´s sugar confectioners´ sugar confectionery confederacy confederate confederate confederated confederation confer conference confess confession confessional confessor confidant confide confide in s. ruhb. teyit. (birini) kutsayarak kiliseye etmek. s. itiraf. 3. s. 1. f. 1. el koyma. k ılavuz. üçkâğıtçılık. doğrulama. f. birleşmek. i. birlik. günah ç ıkartma hücresi. (dondurma için) külah./Ona itimad ım var. --ring) 1. sırdaş. tavır. uyuşmazlık. nakletme.s. confidence confidence game confidence in confidence man confident confidential confidentially confidently configuration confine confinement confirm confirmation confirmed bachelor confiscate confiscation conflagration conflict conflict i. i. 1. i. 4. (with) (ile) görü şmek. şeker. istimlak. papazın verdiği ilmihal derslerine devam etme ve kiliseye üye ba müzmin f. şekerleme. biletçi. idare etmek: You´ve conducted this siege well. 1. konfederasyon. konfirmasyon. (rezervasyonu) konfirme f. 3. şmamak. koni. müzakere etmek. ba ğa) ba ğlı kalma. görü ş f. i. yürütmek. konfedere. i. inanan. güvenle. 1. ile çatışmak.Meseleyi onunla görü ştüm. 1. 3. pudraşekeri. 2. düzen. birleştirmek. doğrulamak. fiz.conduct conduct conduct o. 1. bağlaşmak. hapis. kozalak. f. 4. kongre. ma. 2. sonrasıteyit yatakta kalma süresi. itimat. pudraşeker. 1. i. fiz. 3. yönetmek. 1. konfigürasyon. hapsedilme. s. müzakere yapmak: Ime. You can´t conduct such experiments Bu kuşatmay davranmak: He conducted himself well at the party. günah ç ıkartan papaz. kesinleştirme. iletici. (yasaklanm tırma. kondüktör.. dolandırıcı. 2. iletkenlik. z. i. bot. sır olarak. ihtilaf. geçirici. emin. kamula ış toplama. itiraf etmek. 3. düzenleniş. önder. (yasaklanm ış şeyi) toplamak. geom. ştş ıeyi) rmak.o. Bu aram ızda kalsın. i. -i müsadere etmek. s. (belirli bir şekilde) ı . büyükşyang i. geçirgen. kamula ın. 2. hareket. suç ortağı. i. 1. 2. günah ç ıkartmak. ittifak. bilg. birleşik.y. (silahlı) çatışma.. 3. -emala haciz koymak. pudra şekeri. i. i. f. i. conferred with on the matter. istimlak etmek. withçat ile ış uyu . 2. tasdik. -i müsadere. geçirme. i. şekerci. geçirgenlik. 2. şekerleme. anlaşmazlık. gizli: This is confidential. birle şik devletler. fiz. (orkestra/koro şef. -e kapatmak. gizli kalmas ı gereken. ş tirmek. 1. görünüm. i. güven. 1. i. 1. dert ortağı. ı çok iyi yürüttünüz. 2. I have confidence in him. şekerleme imalathanesi. to -e hasretmek. şef. 1.. 2. günah ç ıkartma. 4. birleşik. koni biçiminde makara.. geom. kesinle i. kozak. sın tasdik etmek. to -e hapsetmek. bağlaşık. (mala) el koymak. 1. konfederasyon. 2. d. Partide iyi davrand i. 2. bak. haciz. 3. 2. sınırlamak. do ğum etmek. i. haczetmek. him konferans. 3. f. Ona güvenirim. ile çelişmek. sa ğ lama ba ğ lamak. bağlaşık. s. iletken iletken. ınırlandırmak. iletken. birine s ırrını söylemek. to (bir hastal ık) (birini eve/yatağa) ğlamak. iletme. i. 2. harp. i. z. üçkâğıtçı. biçim. idare. sınırlama. 2. i. madde. 4. 3. davran ış. lider. mak.

3. f. ba ğlaç.gress. i. küme. 2. with (bir şeyi/birini) (başka f. (çoğ. karşısına çıkmak. s. i. Kongolu. f. 1. A. farzetmek. 3. birikinti. 2. kahrolası. 1. sevimlilik.wom. kozalaklı ağaç. 3. i. ık. ba ğlayıcı. 2. sempatiklik.. bir şeyi/birini i. tıb. jeol. 1. ho ş. (kang´grıswîmîn) i. .D. toplamak. f. hokkabazlık yaparak -i yapmak: She conjured a dove out of the box. 2. doğuştan. konformizm. meydan okuma. bir araya getirmek. 2. 2.. i. bir araya gelmek. s. i. ş aşkınlseçilemez. i. uymac ılık.. kutlama. kafas ını ş eyle/biriyle) kar tı rmak. tıkanıklık. 1. evlilik ile ilgili. şaşırtmak. Temsilciler çoğ. f. kesmek. 1. 3. kan hücumu. Temsilciler Meclisi üyesi (erkek).conflict of interest conflict of laws conflicting conform conformism conformist conformity confound Confound it! confounded confront confrontation confuse confused confusion congeal congenial congeniality congenital congested congestion conglomerate conglomeration Congo Congolese congratulate congratulation Congratulations! congregate congregation congress congressional congressman congresswoman congruent congruous conic conifer conjectural conjecture conjugal conjugate conjugation conjunction conjunctive conjunctivitis conjure çıkar çatışması. kalabalık.. 1. mat. dondurmak.. kar ıkocalığa ait. dilb. s. konjonktivit. sevimli. dili kör olas ı. 1. birikmek. konik. karışık. çekmek. Allah kahretsin! s. 2. 2. birleşme. mat. s.. çorman. 1. bak. con. pol. tebrik. konjonktiv iltihabı. birlik. s. tahmin. kongre. gökb. 1. i. dilb. 1. Kongo´ya özgü. şaşkına çevirmek.go. tıb. 2. uygun. yerinde. bot. i. uygunluk. ışış m ış . donmak. 1. (-e) riayet etmek.. i. ba f. i. s. çelişkili. 2. suçlayanla) yüzle karış ırmak. toplama. şaşırtmak. sanmak. with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem.D. küme. münasip. A. Meclisi üyesi (kad s. s. 2. kan toplanması. önünü huk. 3. tahmini.B. f. fiil çekimi. konglomera. congruent. şaşkına dönmüş.. san ı. f.men (kang´grısmîn) i. Tebrikler!/Tebrik ederim. (san ığı. kavuşum. kafas ı kar ı rt edilemez. uymac ı. toplanmak.. dilb. f. kafa kar ş ka ş ey/biri sanma. pıhtılaşmak. p ıhtılaştırmak. benzer.. i.B. büyü yoluyla (ruh) . pol. yaradılıştan. karman s. i. i. düzensiz. varsayım. k. sempatik. kalabalık. yığın. farz. con. s. 1.. şirketler grubu. tebrik etmek. 3. ı meydan okuma. s. i. 1. tıkanık. 2. i. 2. i. kutlamak. kanuni ihtilaf. kendisini i. düzensizlik. zan. 1. kan toplamış. s. çoğ. f. dilb. tahmin etmek. -in Bana gelip meseleyi ı.. kl2. anlatt kar şılı şttirme. 2. tıklım tıklım. i. uyma.en ı n). kongreye ait. ay ışı kl ığı . Kongo. 1.gress. (to) (-e) uymak. yığışım. toplant ı. 3. 2. varsayımsal. Hokkabazlık yaparak kutudan güvercin çıkardı. izdiham. uygunluk. zannetmek. 1. s. farazi. tıb. Con. konformist. cemaat. tic.lese) Kongolu. karışıklık.

ğ önem. ırı sayılır. h ısım. 2. 1. i. askere alma. erbap. bu/o nedenle. hayli. i. itibar. dili her şey göz önünde tutulursa. bile bile. . -i akla getirmek. 1. addetmek. i. 3. kutsama töreni. f.conjure up conjurer connect connected connecting link connecting rod connection connexion connivance connive connoisseur connotation connote conquer conqueror conquest conscience conscientious conscientious objector conscientiously conscious consciously consciousness conscript conscript conscription consecrate consecration consecutive consecutively consensus consent consequence consequently conservation conservationist conservatism conservative conservatory conserve conserve consider considerable considerably considerate consideration considering 1. 1. hesaba katmak. tanıdık. s. 2. i. f. takdis etmek. z. mecburi askerlik. hayal etmek. (belirli ile ilgili. 1. bağlanmak. 1. f. oybirliği. 2. şuur. tutuculuk. to -e i. ardışık. 1. 1. 2. s. arka arkaya gelen.. düşünceli. 2. uzman. -i ırmak. 1. semere. f. askere almak. 1. bağlantı. -e (with) bağlı. 2. bağ 1. eksper. reçel. 1. 1. fikir birliği. 1. 3. k. koruma. 1. 2. do ğal kaynakları koruma. arkadaş. 1. of -in fark ında olma. bilinçli. İng. 2. i. üzerinde düşünme. ilgi. 1. 2. kutsamak. i. 2. connection. kutsama. hokkabaz. s.. uyand i. limonluk. 6. biyel. icat etmek. z. f. ifade etmek. özenli. ard ışık olarak. 1. demeye gelmek. göz önünde tutmak. s. etken. 3. bilinci yerinde. -i bilme. (iki şey arasındaki) bağlantı. zafer. işine bağlı. (birine) dini bir törenle (belirli bir unvan) vermek. akla getirmek. 1. düşünmek. bağlantılı sefer. f. arka arkaya. vazifeşinas. bir bağlantılı olmak..gibi büyücü. hiç a şırıya kaçmayan. halka. i. -eseferle) ait. epeyce. korumak. 5. göstermek. birle ştirilmi . 1. 2. ılımlı. anlam ına gelmek. nezaket. vicdanl ılık. adamak. 2. vicdan. 2. bir sözcü ğün çağrıştırdığı şey. akraba. ücret. 2. düşünce. s. z. savaşa karşı olduğu için askerlik yapmayı reddeden kimse. with 3. 2. with ile dolap/entrika çevirmek. fethetmek. 1. 3. oldukça çok. 1. sayg ı. 1. sayg ınlık.2. 2. önemli. i. oldukça. birleşmek. ard ıl. How ızasını nasıl alabiliriz? She can´t do it can we gainnetice. sihirbaz. f. bak. farkında olan. itinalı. Komployu birlikte haz ırladık. birleştirmek. edat. konservatuvar. dolayısıyla. suç ortakl ığı. We connived i. vicdan ına dayanarak. göz yumma. birleştirme. tutucu. 2. fetih. 2. i. bu/o yüzden. 2. şuuru yerinde. s. fazla. dikkate almak. ba . i.together in the plot. rıza: They´ve finally given their consent. vicdanen. oto. biyel/piston kolu. fatih. saymak. muhafazakâr. hat z. nazik. i. sera. tutucu kimse. r önem. Nihayet rıza gösterdiler. bağlamak. -i an ımsatmak. 2. i. mat. 2. zapt. hokkabaz -i yapıvermek. karşılık. 4. göz önünde tutulursa. saygılı. i. 2. s. 2. 3. 1. özenle. ilişki. bağlı olmak. itina ile. s. art arda. 2. yananlam.. himaye. (with) şey aras ında) bağ ş kurmak. bilinçli olarak. 3. 5. i. 4. muhafaza etmek. 2. binaenaleyh. z. faktör. -e göz yummak. bilinç. askere alınmış (kimse). bağlama. z. büyük. üzerinde dü şünmek. sonuç. i. bedel. her consent? Onun i. doğal kaynakları koruma yanlısı. 1. zaptetmek. muhafazakârl ık. 1. 2. f. bağ. i. yenmek. i. 3. (iki lı. vicdanlı. 3. i. at -i görmezlikten gelmek. hürmetkâr. i. 1.

3. i. anlamak. i. menetmek. s. 2. çizim. yapısal. malın gönderildiği kimse. 1. olumlu. -den ibaret olmak.1. konsonant. to/with -e uygun. s. anayasal. zorlamak. sürekli. i. 1. 1. 1. 2. dayanmak. arkada şlık etmek. (cümleyi) tahlil etmek. tefsir. terkip. i. bir seçim bölgesindeki seçmenler. vefa. büzme. in -e lı ık. mal gönderen kimse. sadık. sıkıştırmak. 1. f. müspet. kurmak. yapı. 2. birleşmek. i. i. s ınırlama. 1. büzmek. s. f. geom. teşkil etmek. İng. i. sağlık için yapılan yürüyüş. hayret. 3. f. 1. s. consignor. takviye etmek. zoraki. pekiştirmek. 2. teselli mükâfatı. i. sağlamlaştırmak. kurmak. atamak. 2. fahri konsolos. i. 1. şaşkınlık. avunç. sessiz. sabite.-e s. birleştirmek. konsolosa ait. (eski Roma´da) konsül. s. bünyesel. 2. başkonsolos. tüzük. konsüle ait. 1. 3. 2. kabızlık. öğe. 2. mal gönderme. 1. 2. geom. yorumlamak. 2. i. tesis etmek. emanet etmek. 2. 2. 2. dar geçit. anayasa. z. teselli etmek. seçmen. with ileuyumlu. meydana getirmek. kıvam. devamlı olarak. . 1. korku. s. i. f. polis memuru. sebat. sabit.. tahdit. 3. 1. mecbur etmek. tic. ğişmez nicelik. gönderilen mal. 1. inşaat 5. daraltmak. f. i. devamlı. sevk ıyat. 2. 2. komplocu. yoğunluk. 4.. tak ımyıldız. İng. 1. çizmek. koyuluk. s ıkma. i. tutarlı. 2. of -den meydana gelmek. ile uyumlu. teselli. yapım. daima. 2. 2. inşaat. gõkb. 1. avundurmak. tutarlı bir şekilde. tertip etmek. kendini tutma. unsur. i. boğaz. sabit şey. teslim etmek. değişmez. f. komplo. i. olmak. f. 1. mütemadiyen. polis teşkilatı. 3. de z. bak. 1. tefsir etmek. engellemek.nizamname. 1. tutarlık. ğlamlaş mak. komplo kurmak. bünye. s. göndermek. dilb. 4. f. s. inşaat. sabit sayı. bina etmek. avutmak. mat. i. 2. konsolide sa i.. i. 2.. konsolos. yap ıcı. i. i. -den olu şmak. f. inşa.consign consignee consigner consignment consignor consist consistency consistent consistently consolation consolation prize console consolidate consonant consort consortium conspicuous conspiracy conspirator conspire constable constabulary constancy constant constantly constellation consternation constipation constituency constituent constitute constitution constitutional constrain constrained constraint constrict constriction construct construction construction site constructive construe consul consul general consular consular agent f. pekişmek. f. seçim bölgesi. sıkmak. i. 2. i. 1. yap ısal. in şa etmek. göze çarpan. peklik. ünsüz. polis. 2. i. bileşim. i. 1. olu şturmak. alan ı/sahas ı. ba ğ tutarl ıl insicam. yorum. yap ı. 2. sürekli. tayin etmek. dehşet. tertip. 1. mana vermek. dikkati çeken. i. 3. vermek. 1.etmek. de ğişmezlik. sürekli olarak. bütünü olu şturan. yapı. konsorsiyum. 2. yapmak. inşa. konson. 1. ahenkli.

i. 2. aşağılık. 1. (mikrop. tüketici. yar ışma. f. aynı zamanda olan. konsültasyon. ile) kirletme/kirletilme/kirlenme. danışmanlıkla ilgili. ikmal etmek. düşünüp taşınmak. zehir v. s. hoşnut. düşünüp taşınma.. 2. 2. bulaşkan. continent. çekişmek. hakir gören. uzun uzun dü şünmeyi seven. 2. seyretme/izleme. 1. istihlak. tam. i. lens. istişari. 3. istişare. rahatlık. müzakere. 1. konteyner. -de . memnun. sormak. başvurmak. hoşnutluk. i. 2. . danışmak. ışyar mak. 3. danışma kurulu. göz önünde tutmak.b. f. de ğme. sürmek. mükemmel. izleri ta şımak. istihlak etmek. 1. 2. ileri miktar: This coal has a high sulfur content. mutlu. içermek. 2. tasarlamak. düşünme. rezil. içine almak. s. dört dörtlük. içerik. sav. 2.. kontrol alt ına almak. muasır. i. s. şBu f. konsoloshane. k ıskançlıktan deliye dönmüş.b. danışma. tefekkür. konsolosluk. 1. ilişki. i. muhteviyat. for için yar ışmak. . memnun etmek. 1. çağdaş. contents. dikkatle seyretmek/izlemek. continue. tam. hesaba katmak. Bu kömürün ı yüksek.consulate consult consultant consultation consultative consultative committee consume consumed with jealousy consumer consumer durables consumer goods consumer nondurables consummate consummate consummate consumption cont contact contact lens contact lens contagious contain contain/have overtones container contaminate contamination contemplate contemplation contemplative contemporaneous contemporary contemporary with contempt contempt of court contemptible contemptuous contend content content contented contention contentment contents contest contest contestant context i. yaşıt. tıb. izleri/havası olmak: This story has political overtones. mahkemeye itaatsizlik. s. yarışmacı. memnuniyet. tamamlamak. niyetinde olmak. 2. tıb. hoşnut etmek. 2. 1. 3.siyasi 2. s. alçak. çabuk yayılan.. zehir v. bula ştırma. yar ışma. 2. tatmin etmek.ı olmamalı. içerik. f. (bir şeye) itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalışmak. 1. i. düşünceye dalmış. tüketmek. f. yo ğaltıcı. s. yakıp yok etmek. 1. münakaşa. 1. tüketim. memnuniyet.) kap. küçük görme. kavga. müsabaka. irtibat. dalgın. s. 1. 2. sâri. yo ğaltma. dikkatle i. iddia. i. çağdaş. çoğ. akran. 2. rahat. bağlam. 1. iddia etmek. memnun. hor görme. s. k ıs. f. (mikrop. i. 3. f. with ile uğraşmak. i.. i. (kutu. bağlantı: Have you kontakt lens.b. 2. bir hava var.. huk. Havayla hiç temas kontakt lens. kükürt miktar s. s. müş avir. 1. kontekst. hor gören. with ile görü şmek. hoşnut. lens. temas. dört dörtlük. mücadele. tüketim maddeleri. i. 3. mücadele etmek. bula ştırmak. f. yo ğaltmak. bulaşıcı. ile) kirletmek. dokunma: It mustn´t have any contact with the air. çekişme. tez. dayanıklı tüketim malları. i. kapsamak. 2. içindekiler. i. işe hikâyede v. 1. i. düşünmek. i. danışman. 1. çağdaş. dayanıksız tüketim malları. f. s. mükemmel. 1. i. tasarlama. müracaat etmek. temas. i. ile çağdaş. tutmak.

sözle me yapmak. s. çarpıtmak. iyile şmek. nın kasılmas ı. için bir yol bulmak: She contrived a way to get herself invited to the party. yönetim. 3. büzülme. daraltmak. i. s. ters dü şmek. tövbekâr. s. (kan´treri) ters yönden esen (rüzgâr). 2. f. hâkimiyet. mek. makale. bağış. burmak. --ling) 1. (--led. mukavelename. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir şekle sokma. kasılmak. (kan´treri) z ıt.. 2. -in tersine/aksine. i. dış hatlar. beklenmedik olay. 2. f. (a way of/a means of) -in yolunu bulmak. s.şayk s. olmak. kısalma. kontrol kulesi. ithal veya ihrac ı yasaklanmış. yalanlama. i. bükmek. sürmek. sürekli. s. i. kontrol. -in payı f. süreklilik. pay. e ğmek. yazı. katkıda bulunan kimse. yüklenici. çekişmeli. s. 2. yardım. devamlı. 1. aksi. f. aralıksız. aralıksız. k ıtasal.çekilme. kas ılma. ihtiyat fonu. şuk. s. zıtlık. aksi. 1. 1. dü şmek. i. devamlı. 2. devamlı. k ıta. f. f. şekil. devamlı. foto. nadim. sözleşme metni. daralma. k ı1. tartışmalı. pişman. tutarsız. Avrupa k ıtasındaki ülkelere özgü. idare etmek. çelişki. i. aykırı. (ba ğış ı vermek. s. zıt. uydurma. on/upon -e ba ğlı. i. nekahet. (hastalık) kapmak. 1. bağırsaklarına hâkim olabilen.ıyas (to) etmek. z. çelişkili. çeli ırılık. z. 2. 3. 1. büzmek. z. dilb. 3. 1. k ısaltmak. bağış(-e) lamak. k ıntrer´i) aksi (kimse). dergi v. 2. 2. i. mukavele. egemenlik. sürekli. devam etmek. daralmak. karşıt. önek karşı. 1. ters. olas ılık. Kendisini partiye davet s. (kan´treri) karşıt. . 2. boyuna. katkı. ihtimal.Continent continent continent Continental continental contingency contingency fund contingent continual continually continuation continue continuity continuous continuously contort contorted contortion contour contracontraband contraception contraceptive contract contract contraction contractor contradict contradiction contradictory contrary contrary to contrast contrast contribute contribution contributor contrite contrive contrived control control control tower controversial controversy convalesce convalescence i. k vermek. uyduruk. kasmak. 1. sık sık. f. i. tartışma. bükülme. sözle şme. büzülmek. buru i. tutarsızlık. kontrat. çekmek. salmak. bükük. 1. 2. aksini iddia etmek. i. 3. devamlılık. s. (bir veya birkaç harf atılarak yapılan) rahim kaslar ıüstenci. 1. akit. 3. gebelikten korunma. kaçak. aksi. yalanlamak. zıt. hâkim olmak. s. e ğilme. çekişme. durmadan. anlaşmazlık. sürekli. gebeliği önleyici (hap/alet). karşıtlık. 1. kontrol etmek. s. kaçakçılık.b.3. i. habire. katk ıda bulunmak. idrarını tutabilen.´ne) yaz i. burulma. üstlenici. anakara. çevre. i. 1. (gazete. 1. dergi v. devam. çelişme. devam etme. idare. do ğumşs ıras ında i. 2. denetlemek. i. çelişik. sürekli. f. kaçak mal. kontrast. denetim. 2. nekahet döneminde olmak. 2. -i çarpıtarak tuhaf/anormal bir ş ekle sokmak. i. bağışçı. tekzip etmek.olarak) (with) (ile) çelişmek. mukayese etmek. (aradaki fark ı göstermek üzere) karşılaştırmak.b. ters2.´ne) yazı yazan kimse. f. 2. s. (gazete. i. sürme. i. 1. i. müteahhit.

geleneksel. elek. şiddetle sarsmak. elverişli. k.o. 1. sohbet. elverişlilik. karşıt anlamlı söz/sözcük. 1. konuşmaya hazır. lavabo. konvansiyonel silahlar. tuvalet. konuşma. uygunluk. i. conveyor.. s. 2. i. -in can ına okumak.. 1. kolaylık. 1. i. nekahet dönemindeki hasta. dili uydurmak. dili işini bozmak. 2. 1. biri. kongre. anla şma. (toplantıya çağırarak) toplamak. i. i. nakletmek. çoğ. devretme. inandırıcı. 3. f. 3. 2. İng. suçlu bulmak. bildirmek. hüküm giydirmek. çevrilme. f. taşıyıcı. (toplantı) yapılmak. çırpınma. ğişdönme. de2. huk. dönü şme. 2. i. s. taşımak. i. nakil. konveksiyon. i. (bir durumdan) (ba şka duruma) getirmek. çevrilebilir. konveyör. eğlence. yemek kitab ı.convalescent convection convene convenience convenient convent convention conventional conventional weapons converge conversant conversation conversational conversationalist converse converse conversion convert convert converter convertible convex convey conveyance conveyer conveyor conveyor belt convict convict conviction convince convincing convivial conviviality convoke convolution convoy convulse convulsion convulsive coo cook cook cook one´s goose cook s. çekyat. dili -i mahvetmek. 1. keyifli. hükümlü. s. 3. inanç. çevirme. mahkûm etmek.. i. f. konvoy. konvertibl (para). kanaat.´s goose cook up cookbook s. çırpınmalı. nakletme. pişirmek. huk. i. f. (with) (ile) konu şmak. i. i. konu şmaya özgü. bir noktaya yönelmek. gelenek. mahkûm etme. ihtida. 1. hüküm giydirme. 2. (from) (to/into) (-den) (-e) çevirmek. yak ınsamak. şenlik ve ziyafet. i. konu sohbet i. basmakal ıp. 3. 2. konvansiyon. taşıma. taşıt. i. 1. rahat. (-e) dönüştürmek. ikna etmek. temlikname. üveymek. aksi. kim. s. bir durumdan ba şka duruma getirme. k. bak. ahçı. 2. 4. iletmek. devir. f. i. neşeli. dili (hesaplar) üzerinde oynamak. mahkûm. inand ırmak. ıspazmoz. kullanışlı. fiz. i. feragatname. zıt. toplantıya davet etmek. s. uygun. mühtedi. kan. f. 1. ba şka duruma getirilebilir. 2. kadınlar manastırı. 1. konveks. ştürme. din de ğiştiren f. . âdet. 1. s. s. 1. iletmek. dönü kimse. ku ğurmak. pişmek. 2. f. 3. şen. 3. konuşma dilinde. taşıyıcı kayış/bant. beylik. i. s. i. 2. k. WC. -i iyi bilen. müsait. 2. i. with -e a şina. (kumru/güvercin) ötmek. çevirgeç. mahkûmiyet. 1. değiştirilebilir. rahatlık. (-e) de ğiştirmek. konfor. dışbükey. nekahet döneminde olan. devretmek. ihtilaç. ters. hoşş f. sohbet etmek. f. 2. aşçı. karşıt. i. 3. i. f. geom. me. ısı yayımı. 2. kumru ötüşü. k ıvrım. toplanmak.. k. 1. taşıma kayışı. sıradan. üstü aç ılabilen araba. 1. 2. s. eğlenti. s. 1. iletim. i. bantlı konveyör. değiştirme. götürmek. 2. i. konvansiyon. din değiştirme.

. s. s. dili helikopter. so tutan 3. aşçılık. z. i. 2. mat. sicim. 1. corner. i. i. f. altı fırın olan mutfak aleti). koordine etmek. dili -e kapatmak. e şgüdüm. i. fırın (üstü ocak. koordinat. i. dili beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes. kooperatif. k ırk beş dakika bekletti. gökb. aynas ız. yürekten. f. içtenlik. z. den. e şgüdümlemek. fettan. bilg. i. i. f. bol miktarda. bak ırcı. sakin. samimiyetle. yemeklik. mercan kayalığı. 2. f. 2. s.. (fitilli) kadife. 2. i.. (tatlı) bisküvi. i. f. ilgisiz: He gave me k. işbirliği yapan. çok. kopya. kim. yemek pişirme sanatı. mercan. yemek şıirmede kullan ılan. fitilli kadifeden yap ılmış. 1. 1. k ıs. (tatlı) kuru pasta. i.cooked rice cooker cookery cookie cooking cookstove cooky cool cool as a cucumber Cool it! cool one´s heels coop co-op coop up in cooperate cooperation cooperative coordinate coordinate coordination cop cope copier copious copiously copper coppersmith coppice copse copter copulate copy copy copyright coquette coquettish cor coral coral reef cord cordial cordiality cordially cordon cordon off corduroy corduroys pilav. yemek pişirme sanatı. i. 1. 1. i. k... 2. koordinasyon. Beni f. dili polis. koru. kümese i. serin: a cool wind serin bir rüzgâr. dili Sakin ol!/A ğır ol! k. telif hakkı almak. serinkanl k. bakır. copse. i. bak. s. cookie. insan ı serin ı. 2. bol. kopya etmek. ortak. i. birbirine göre ayarlamak. kaytan. soğuk. bolca.. 1. k. kordon altına almak. bak ır. -e t ıkmak. correct. k. i. i. çoğ. ufak para. kordon. birbirine göre ayarlama. 2. (s ınavda) kopya çekmek. adet. (tatlı) çörek. kopyalamak. tane. -e hapsetmek. çiftleşmek. (yaz ılı eserler için) nüsha. cilveli. i. yemek pişirme/pişme. s. müşterek. k. baltalık. aynı derecede. kümes. serinkanl ı. i. altı fırın olan mutfak aleti). candan. s. i. s. i.. içten. birlikte çalışma. i.ğukkanlı. kordon (görevli veya araçlardan olu şan dizi). soğukkanl ı. işbirliği yapmak. 1. a ğaçlık. taklit etmek. kurabiye. bakır renginde. . i. pi rın (üstü ocak. correspondence. f. 2. s. i. işbirliği. 4. (-in) üstesinden gelmek.. fettan kad ın. en az sokmak. iple bağlamak.. likör. 1. 3. 4. corpus. İng. i.. dili(giysi). dili kooperatif. f.. kadife pantolon. (ile) başa çıkmak. s. bereketli. candan. bak. f i. samimiyet. ip. eşit. (with) (ile) ba ş etmek. i. telif hakk ı. birlikte çalışmak. samimi.. coroner. i. s. (çalg ı için) tel. i. fotokopi makinesi. cool water serin su.

i. mantarla tapalamak. oyun alan şu. futbol korner vuru i. i. iç. i. tıb. 1. yerinde. 3. s. 3. İng. i. i. korner vuruşu. iri taneli m ısır unu. yuvar. s. m ısır kabuğu. ceset. do ğrultmak. merkez. mat. şüpheli ölüm olaylarını araştıran memur. i. kornet. korner. 4. 2. 1. tashih etmek. koroner. s. (iki ş ında ili ki kurmak. onba şı. s ınıf. 1. doğruluk. bedensel. 1. i. 1. 2. 2. 1. s. 1. i. düzeltici. korelasyon. 1. kornea. i. karşılıklı ilişkisi olmak. saydam tabaka. i. i. köşe başı. mim. şirket. küçük taç. koroner damar. saçak silmesi. birle i. öz. i. birleşik. ıslah. kolektif. tashih. Phalacrocorax. köşeye sıkıştırmak. 2. aras . düzeltmek. i. k ızılcık. 1. ask. (mantarme şesinin kabuğu olan) mantar. İng. hububat. kolordu. m ısır nişastası. f. İng. ortak. İstihkâm Sınıfı. müz. tüzelkişi. aptal. anat. yerinde kullanma. 2... i. f. kalple ilgili.. tahıl. m ısır pekmezi. dayak. 2. koroner tromboz. şirketleştirilmiş. futbol korner. kişniş. mısır nişastası. karşılıklı ilişki. 1. 2. m ısır ekmeği. (dondurma için) külah. 2. futbol ın ın kö dört esinden biri. İng. esas. i. ba ğş lı laşı m. 2. s. yanlışsız. köşe atışı. birbiriyle ilgisi olan şeylerin her 2. m ısır unundan yapılan ufak. doğru olarak. mantar tapa. i. bedensel ceza. anat. düzeltme. i. karabatak. 1.. m ısır koçanı.core coriander cork corkscrew cormorant corn corn corn bread corn muffin corn silk corn syrup corncob cornea cornelian cherry corner corner kick cornet cornetist cornflakes cornflour cornhusk cornice cornmeal cornstarch corny coronary coronation coroner coronet corporal corporal corporal punishment corporate corporation corps Corps of Engineers corpse corpuscle correct correct correct usage correction corrective correctly correctness correlate correlation i. mantar. 2. f. 1. şmiş. i. 2. kornetçi. 2. ölü.ey/sonuç/rakam) 1. taçdamar.. nüve. f. m ısır püskülü. bedeni. tirbuşon.. i. i. ask. ıslah etmek. koroner oklüzyon. i. anonim şirkete ait. aralarında uygunluk sağlamak. i.. taç giyme töreni. doğru kullanış. i. ıslah edici. 3. 2. zool. cismani. (etli meyvelerde) göbek. z. köşe. tapa burgusu. m ısır. 1. doğru. anonim i. doğru. i. i. teşkilat. buğday. korniş. m ısır gevreği. yuvarlak ve tuzlu bir ekmek türü. s. 1. i. korniş. belediye. şekö atş ışı . nasır. i.

2. evren. ifade v. benzer taraf. ayartma. i. muhabir: Does your paper have a correspondent in Paris? Gazetenizin ı? s. İng. çok pahalı. i. şm ış (dil). marul. kozmik. 2. and geçit. 4. cozy. kozmos. korozyona u ğratmak. şınma/a şındırma. yaşam maliyeti. kortizon. k ırıştırmak.. 2. s. beyinzar ı. (bir dü şünce. rüşvetçilik. i.. dili pahal ıya patlamak. kozmopolit. s.. tic. 1. ğrulamak. k.. k ıyafet. marul. i. karton v. harcanan para. benzerlik. cenaze alayı. (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyat ı ne? It costs ten million liras. i. buruşturmak.. 3. 2. k ıyafet balosu. 2. i. elbise. korozyon. geçim indeksi. 2. i..correspond correspondence correspondent corresponding corridor corroborate corrode corrosion corrosive corrugate corrugated corrugated iron corrupt corruptible corruption corsage corset cortege cortex cortisone cos cos lettuce cos/romaine lettuce cosine cosmetic cosmic cosmonaut cosmopolitan cosmos cost cost cost a bomb cost a pretty penny cost an arm and a leg cost of living cost of living cost price cost price cost sheet cost. kostüm. s.. oluklu (saç. i. a s. yanl rü ılabilir. korozyona u ğramak.b. dehliz. f. 1. (birini) do ğru yoldan saptırma. (to/with) (-e) uymak. ız olma. Kosta Rika. f. i. korteks.. dili çok pahalı olmak. kimyasal çürümek. sif. 2.yozla rüşvet almaya haz ır. bak. i. i. teyitmadde) etmek. sigortası ve navlunu ile birlikte maliyeti. f. 1. 2. vetçi. insurance and freight Costa Rica Costa Rican costly cost-of-living index costume costume ball cosy f. Onun dediklerine uyuyor. (pas. i. 3. i. -e mal olmak. to (biri/bir şma. k. 2. i. korozyon. yemek. korozif. O yüzy ılda i. korse. mektupla i. s. maliyet cetveli. 1. masraflı. desteklemek. Kosta Rika´ya özgü. Kosta Rikalı. ş 1. mat. buruşmak. s. i. çürütmek. güçlendirmek. kozmetik. (kad demeti. (bir muhabiri influence a corresponding rise in that of Holland. oluklu saç. 1. masraf. 1. do f. i.´ni) pekiştirmek. kosinüs. korsaj. kozmonot. Kosta Rikalı. evrensel. (pas veya kimyasal maddeden ileri gelen) çürüme. kâinat. (cost) 1. That with -e uygun: It was correspondent with her Paris´te şeye) karvar şılıkm olan: century saw a lessening of Spain´s s.). rüşvet yiyen.. 2. anat. maliyet. maliyet fiyatı. s. fiyat. kortej. 1. ahlaksızlık. i. . soysuz. ahlak kurallarına uymayan. (dili) yozla ştıolarak rma. bozuk. maliyet fiyatı. koridor. ayart i. 3. çürütücü. tekabül etmek: It corresponds with what she şey) (başka birinin/başka bir said. ış dolu (metin). 4. Fiyatı on İ ng. 1. f. s. hayat pahalılığı. 1. epey pahalıya mal olmak. s.b. ahlaks ız. Kosta Rika. mektuplar. 1. göğüs veya bele taktığı) çiçek/çiçek ahlaks ınlar ın süs i. (birini) doğru s. bir malın bedeli. jeol. 1. i.

konsey.ätlô´) i. (üzerine bez gerili) portatif karyola.şı -in tersine.. desteklemek. dili ayıyı vurmadan postunu satmak. belediye meclisi. kulübe. İng. ters. pamuklu.men (kaun´sılmîn) i. 2. Kabine. öksürük. nasihat vermek. tasvip. dan ışman. 1. (kaun´t ırbälıns) eş ağırlık. f. ise iyi olur. çoğ. -i hesaba katmak. 2. in count s. i. 1. sayma. -i beklemek. ifade etmek. rehber. pamuk. görünü ş. 1. Bakanlar Kurulu. k. marka. 1. grup. f. i. avukat. komisyon üyesi. councilor. i. out countdown countenance counter counter counteract counterattack counterbalance countercharge counterclockwise countercurrent i. mukabil. 2. sima. Devlet Şûrası.sel. dili birini (bir işe) katmak: If that´s what you´re up to.. yazl ık ev.. sökülmek. karşı. could not. karşılık. ı. kar i. ters ak ıntı. (to) -e şı. ise fena olmaz: He could do with a bath. f. zümre. sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten.wom. Danıştay. 2. fi i. etmek. 1. 2. belediye meclisi üyesi (erkek). f.o. . f. müsamaha etmek. pamuk ipliği. 2. belediye meclisi üyesi. can. Felis concolor. dili kurul üyesi. f.önlemek. 2. İng. fikir. paraları birer birer saymak. ihtiyar heyeti. zıt. (hidrofil) pamuk. 1. 3. 1. huk. konsey üyesi. i. i.cil. 1.hale tersine. nasihat. onama. -in fark ına ketenhelva. kar koymak. s. geriye do ğru saymak. tezgâh. saytasvip ıcı. küçük ev. Banyo yapsa iyi olur. 1. karşı saldırı. bebek karyolası. 1. 2. 1. kanepe. denk. 2. 2.. coun. 1. çiğit. geriye do2. uygun bulmak. aksine. tavsiye. pamuklu.. s. karşı s. yüz.o. (karşılıklı olarak) dengelemek. (kauntırbäl´ıns) 1. i. 1. coun. 2. İng. don´t count me in! planlad ığı n ız katmamak: oysa beni oYou işe katmay ın! me out of that! Beni o Yapmay e) can count 1. (dava dilekçesi iddianamede sayılan) i. f. i. sayaç. -e güvenmek. puma. denkleştirmek. i. komisyon üyesi. -e denk olmak. z.en (kaun´sılwîmîn) i. 3.cot coterie cottage cotton cotton candy cotton gin cotton wool cottonseed couch couch cougar cough cough drop cough up could could do with couldn`t council Council of Ministers Council of State councillor councilman councilor councilwoman counsel counselor counselor-at-law count count count count down count noses count on count one´s chickens before they´re hatched count out money count s. etkisiz getirmek. öksürük pastili. dan ışma kurulu. k. ihtiyar heyeti üyesi. 1. sola (dönmek). coun. öksürmek. avukat. 2.cil. z. i. argo vermek. i. k. 2. ş. 1. ço i. dili bir yerde hazır bulunanları saymak. divan. . 3. k. sedir. konsey üyesi.ors-at-law (kaun´sılırz. 2.. (on) (to) -i kavramak/anlamak. i.. diliıbirini (bir iş katma! on saniye içinde birden ona kadar sayarak boksörün nakavt işe ğru sayma. k ıs. belediye meclisi üyesi (kadın). destek. İng. İng. kurul. yardımcı f. onamak.. . öğüt vermek. görü ş. i. karşıt şey. komisyon. i. bak. uçlanmak. ım. i. yüz ifadesi. i. k. zool. 1. avukat. aksi yönde. pamuklu kumaş. saat yelkovan ının ters yönünde. i. İng. 1. aksi. 3. 2. ketenhelvas çırçır. ğ. 2. Ancakveya birden ona kadar sayabiliyor. say suçlama. karşı koymak. ğ. f. i. öğüt. kont. kurul üyesi. bak. ço i. suçlama. (hidrofil) pamuk. sayfiye evi. f. çehre. beyan etmek.

1.. i. ilçe merkezi. hesaps ız. kap. karşı öneri. A. kopya. ilçe hükümet binası. 2. 1. kavrama. yemek. rota. hükümet darbesi. nezaket. karşı ı i. f. medeni hukuk mahkemesi.b. taklit etmek. f. i. istinaf mahkemesi. 2. 1. ikinci nüsha. izlenen yol. incelik. ülke. sayısı i. kalp para basmak. ı k mahkeme. karşılık. 1. İng. f. 3. ço i. kontes. i. 1. avlu. i. cesaretle. kur yapmak. hükümdar ve maiyeti. Ben dahil on ki şi eder.try. sahtesini yapmak. sarayla ilgili. karşı casusluk. bitiştirmek. cesur. 2. yi ğit. seyir. kontrpuan. ba ğlama. . nazik. hemşeri. askeri darbe. kontluk. yatak örtüsü. h huk. çoğ. coun. hastal v. i. (kaun´t tedbir.counterdemonstration counterespionage counterfeit counterfeiter countermand countermeasure counteroffensive counterpane counterpart counterpoint counterproposal countersign counterspy countess counting . not counting the children. kırsal. s. jüri. i. rmänd) iptal emri. 1. i. (kauntırmänd´) (yeni bir emir ile) (önceki emri) iptal etmek. huk. kibarlık. huk. i.B.saray. 3. çift. taş ğ . ince. ızla akmak. (tasdik için) (bir belgeye) imza atmak. suret. kalpazan. ulak. yön. i.´ni) saray soytar huk. yurt. çift.. 2.ıs 1. . ile flört etmek. i. cesaretli. kibar. vatandaş. yürekli.servis. iç bahçe. f.men (k^n´trimîn) i.. s. 2. memleket. s. mukabil. nazik. Çocuklar hariç.. 2. i. İng. i. i. asliye mahkemesi. kar şı saldırı.. 3. adliye sarayı. ı. 1. i. 1. 4. ask. raya özgü. yarg ıcılar kurulu. 3. s. yürek. hükümdar ın maiyetinde bulunan kimse. i. yüreklilik. s. 3.. 2. mahkeme salonu. İng. vatan. f. kar ı koca. tayda ş. i. askeri mahkemede yarg ılamak. çiftleştirmek. kırsal bölgede bulunan. ilçe merkezi. ğlant ı kurmak.. ta şralı. köpekle (av) kovalamak. pek çok. bağlamak. 2. gidi ş. kort. zarif. mahkeme binası. mertlik. courts-martial (kôrts´marşıl) i. zenginlerle dü şüp kalkan fahişe. i. askeri mahkeme. 1. ilçe. 4.D. (ku deyta´) hükümet darbesi. z. huk. cesaret. i. ba i. kurs (dersler dizisi). plan. birleştirmek. (tehlike. karşı casus. müz. s. bak. mert. That´s sixteen people. taklit. mertçe. 2. ahç i. i. 1. darbe. sahte. sayg ılı. 1. 2. huk. i. ı. on alt ı kişi z. karşı gösteri. yi ğitlik. i. countless country countryman countryside county county seat county town coup coup d´état couple coupling coupon courage courageous courageously courgette courier course court court fool court of appeals court of common pleas court of first instance court of first instance courteous courtesan courtesy courthouse courtier courtly court-martial courtroom i. kurye. dahil: That makes ten. asliye mahkemesi. 2. i. 1. f. i. i. 2. k ırsal yerler/bölgeler. arazi. counting me. 2.. zucchini. yol. kalp. kupon. f.

Don´t move. yarmak. f. ne yaptığını/ne ğın ı gizlemek.. dili 1. bak. kırılmak. I´ve got you covered! pırdama. huysuz. i. 1. gizli. 2. korkak. homurdanmak. yapaca He read the book from cover to cover. açgözlü.. ödleklik. bak. inek. 2. sinmek. mahcup. Kitab ı başından sonuna kadar okudu. i. kar kulübüne) giri ş ücreti. s. takılmak. çatırtı. 5. yol katetmek. pavurya.. s ıkbiti. kendini ele verebilecek şeyleri gizlemek. dümenci. yengeç. f. şaka yapmak. 2. s. i. h ırslı. with ile örtmek. Certified Public Accountant. 1. akdetmek. sözleşmek. amca oğlu/kızı. kovboy. sindirmek. z.. i. f. i. gözünü korkutmak. i. i. i. den. --bing) m ızırdanmak. kıs lbiti. (belirli bir) konu hakkında bilgi vermek. mukavele. maske. i. (giysi olarak) tulum. (birinin) hatas ını/suçunu gizlemek. samimi. kapak. cilveli. compare. züppe. i. hala oğlu/kızı. çatlamak. i. kırmak. k. sigorta miktar ve zaman. O tencereyi birparavana. haris. 3. 2. nazlı. İng. kas s. 1. filika veya kik serdümeni. s. . elimdesin! K ı ve kapsamı. utangaç. ızlanmak. yüreksiz. yar ık. tic. çatlak. Primula veris.courtship courtyard cousin cove covenant cover cover cover charge cover girl cover ground cover letter cover one´s tracks cover to cover cover up cover up for coverage coveralls covering covering letter coverlet covert covertly covet covetous covetousness cow cow coward cowardice cowardliness cowardly cowboy cower cowslip coxcomb coxswain coy cozy cp CPA Crab crab crab louse crabby crack crack a joke crack a joke i. k ıs. sözle şme. Yengeç burcu. yıldırmak. Cover that lid. ızıldanmak. s. çatlatmak. 1. f. göz dikmek. f. i. avlu. perde. the astrol. cowardice. f. korkak. kur yapma. gizlemek. i. hızlı darbe. a bar ınak. (lokantaya/gece kapak k ızı. s. dik yamaçlarla çevrili koy/körfez/vadi. i. 4. örtü. k ıs. s ığırtmaç. iç bahçe. rahat. 2. örtülü. hoş. TV bir konuya/olaya ayrılan yer i. dayı oğlu/kızı. cilt. gazet. h ızlı gitmek. ödlek. imrenmek. şaka etmek. yatak örtüsü. ödlek. i. i. 1. 2.pan s ığıwith şı l ı k. çaydanlık örtüsü. 3. i. ı1. yar ılmak. kapakla Ekme nak. kapak. s ıcak. örtbas etmek. örtü. (--bed. 2. 1. korkaklık. g ıpta etmek. teyze oğlu/kızı. akit. 4. çuhaçiçe ği. 1. korkup çekilmek. açıklayıcı mektup. ği bir bezle ört. f. 2. açgözlülük. i. şaka yapmak. i. 3. i. cover letter. bir çeşit eroin. çarpma.. çekingen. kuzen. bot. gizlice. kuzin. i. ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. örtü. şaklama.

1. garip. 2. (son vermek için) -in üstüne gitmek. 1. rica etmek. 2. i. için) -ingeçirmek. mum boya ile yap ılan resim. zool.yap 4. kask. Taşın üstünde böcekler kayn ıyordu. gürleme. i. s. kasmak. eksantrik. krank mili.. gemiler. i. 2. deli. hilekâr. f. i. beşik. bisküvi. zanaatkâr. bomban ın açtığı çukur. i. kurnazlık. hareket ettirmek. sürünmek. gülmekten kat ılmak. argo bok. mengene. şiddetli arzu. 1. 3. --ming) 1. ücret vermeden girmek.. i. i. oynatmak. kravl. z. . İng. şeytanca. şeytan. kerevides. k. vazgeçip sert davranmaya ba ş 1. yabanmersini. i. bak. dili kaç yarma buğday. 2. emekleme. ––ed with The rock crawled with insects. tıkınmak. mum boya. i. vermek4. turna. 2. özlem. ımında kullan ılan kaba bez. gemi. i. pastel. k. 1. i. 2. i. krepon. i. f. f. 2.. f. -e içi gitmek. yemek. tıkıştırmak. 1. 3. i. i. k.. çatırdamak. şiddetli karın ağrısı. 2. 2. crayfish. (--ped.crack down crack up crackdown cracked cracked wheat cracker crackle cradle craft craftily craftiness craftsman craftsmanship crafty crag cram cramp cramp cranberry crane crank crank up crankshaft cranky cranny crap crape craps crash crash crash course crash diet crash helmet crash of thunder crash repairs crash the gate crash-land crass crate crater crave craving crawfish crawl crawl stroke crayfish crayon (on) k. (arabayı) kazada paramparça kaza i. kaba. bilg. i. kulaçlama yüzü ş. crafts. kasalamak. karoser tamiratı. gök gürültüsü. sandıklamak. İng. manivela. s. (--med. k. sıkıştırmak.. şangırtı. nç. kenet. 1. keçiyemişi. kasa. 1. i. krankla hareket ettirmek. 2. (uçak) zorunlu iniş yapmak. kerevit. beşiğe yatırmak. -e can atmak. 1.. ı k. f. i. f. krank. maçuna. s. k. aldatmakta usta olan. araba kazası. zanaatçı. çatlak. f. çatırtı. i. kraker. 1. f. havlu ve perde yoğun kurs. üstüne gitme.men (kräfts´mîn) i. 1. 2. kurnazca. tuhaf. i. zanaat. pastel. acayip. (kaza sonucu gelen büyük iflas. zanaatç ılık. f. f. s. dili (son etmek. incelikten yoksun. büyük bir gürültü. çatlak. 3. yarık. istirham etmek. kol. dalkavukluk etmek. çoğ. emeklemek. sürünme. dili delirmek. hüner. huysuz. dili (motoru/makineyi) fayrap etmek. müsamaha etmekten lamak. mum boya ile resim yapmak. vinçle kald ırmak. f. çatlak. çıtırtı. 1. vinç. sıkı rejim. sarp kayalık. tıka basa nav öncesi ineklemek. kas ı i. 2. olarak) i. sınırlandırmak. t ıkmak. f. görgüsüz. karavide. s ıkramp. kasılmak. el sanat ı. 2. çok istemek. i. 1. kurnaz. dili garip fikirleri olan kimse. Astacus fluviatilis. çift zarla oynanan bir oyun. --ping) argo s ıçmak. sandık. 1. 1. ters. f. ar ıza. i. krater. (boynunu) uzatmak. zool. tatl ısuıstakozu. (hareketi/geli şimi) kısıtlamak. dili 1. izinsiz/davetsiz girmek/kat ılmak. hızla f. tekne. 2. i. mak. 2. i. 2.

emniyet. her şeye inanan. tic.2. sütçü dükkân ı. tic. krema. balık sepeti. k ırma. argo k ıl/gıcık/pis herif. i. the Yaradan. kaymaklı. i. çıldırtmak. 2. i. itibar. beyaz sos. güvenilirlik. buru şmak. yaratma. çizgi. gıcırdamak. 1. tic. i. 1. güven. en bej. yaratı. İng. grubun felsefesini yans koy. 3. s. i. 4. en iyisi. itimat. yarat ılış. i. iyisi. aç ık ak beyaz peynir. itimat. Allah. kreatör. kredi kartı. i. i. i. saflık. i. (ufak sürahi biçiminde) sütlük. i. kâinat. kreş. k ırma 3. You´re a credit to your parents. süthane. i. mucit. uyuz karı. Annen baban seninle iftihar edebilir.craze crazily craziness crazy creak cream cream cheese cream of tartar cream of tartar cream of the crop cream of the crop cream pitcher cream sauce creamer creamery creamy crease create creation creative creatively creativity Creator creator creature crèche credence credentials credibility credible credit credit credit an amount to s. katlanmak. yaratıcı bir şekilde. yaratmak. 2. f.o. i. deli. i. i. alacak ve verecek. i. f. kat yeri. ço ğ. bir dinin temel ilkelerini içeren ifade. i. i. ç ılgınlık. f. with credit to creditor credulity credulous creed creek creel creep f. z. bir tür krem tartar. kredi de ğerlendirmesi. sessizce gitmek/hareket etmek. buruşuk. çılgınca.meydana buruşturmak. 2. s. 2. tic. puan. güven. bir şeyin en âlâsı.. s. birinin veya bir ıtanküçük ilkeler. mahluk. güvenirlik. yaratan. 1. (üniversitede ders geçme sonucunda verilen) kredi. i. 1.. olu şturmak. krem tartar. çılgın. kredi. her şeye inanma. (merhem olarak) krem. tic. 4. güvenilir. . 3. 1. çay. emeklemek. çocuk yuvası. getirmek. 2. kaç ık. i. f. kimliği gösteren belgeler. sütlük. gıcırtı. yumu krem şrengi. 3. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek. saf.´s account credit and debit credit balance credit card credit line credit rating credit s. pli. beyaz tartar. 2. sevilmeyen birinde (olumlu bir niteli ğin olduğunu) kabul etmek. öz. 5. 2. yaratıcı. delice. z. i. yaratık. s.. f. sin. 3. i. yuva. inanılır. sayg ınlık. pasta. 3. amentü. çoğ. 1. yaratıcı. kaymak. 1. kredi açan kimse/kuruluş. yapmak. delilik. yapmak. 2. geçici moda. i. ürpermek. kreasyon. kremal ı tatlı. tic. 1. (crept) 1. yaratıcılık. 3. matlup bakiyesi. alacaklı. dere. 5. s. kat.o. evren. kredi limiti. ütü çizgisi. körfez. 1. kaymak gibi. kaymak kıvamında olan. Tanr ı. sürünmek. 2.

kritik. taptaze ve sulu (meyve/sebze). i.. Gryllus. kusur bulmaya meyilli. buruşturmak. /dalga için) tepe.ınavda (--bed. çaprazlama kesişen. kırışık. İng. kriter. ağır ceza mahkemesi. sinmek. i. ço i. sürüngen bitki. 2. ekip. gevrekleşmek. hilal. kusur bulmak amac ıyla söylenen/yap ılan. Kırım´a özgü. yemlik. f. i. tayfa. olumsuz noktalar üzerinde duran kimse. i. 1. i. i. çaprazlama en doğrular çizmek. k ıvrım. fesrengi. kesi ğ. bak. (dağ için) sırt. 2. s. i. 1. ar ızalı. i. gevrek.. cri. ölüyü yakma. buruşukluk.a (kraytîr´iy ı) 2. sakat etmek.ri.. suça ait. suç. tepe. crow. 2. 1. tak ım. s. i. 1. taptaze ve sulu (meyve/sebze). f. 3. s. s.. sakat. krepon kâ ğıdı. i. topal. f. s. ac ımaya yol açacak kötü davranış.. ibik. f. i. kötürüm. ıtopal. kırışmak. çoğ. Kırım.ri. suçbilim. çalmak. s. k i. kösteklemek..kopya --bing) 1. buhran. 1. 2. sorguç. 1. 1. tepelik.şcri. i. i. zool.. 2. the İslam âlemi. kopya çekmek için hazırlanan kopya kâğıdı. . i. f.ma. nda) sebzelik. alabros tıraş. çatlak. f. koyu k ırmızı. .ses (kray´siz) i. bot.a (krim ıtor´iyı)/--s (krim ıtor´iyımz) i. s. 1. eleştirel. (bir parça) cips. çaprazlama kesişen doğrular. ele ştirmen. hilal şeklinde. i. k ıstas. çoğ. ceza hukuku. tahıl ambarı. i. Crucifer. (s ınavda) şı rmak. çaprazlama gidip gelmek. çekmek için haz ırlanan kopyakopya kâğıdıetmek. 3. kriminolog. 2. (mi ğfere takılan) sorguç.to. a ınavda s i. rışıklık. i. i. tıb. kriz. i. i. i. sakatlamak. gevrek. 4. (buzdolab s. kıvırmak. f. ayça. 2. mürettebat. çabuk ve ıkendinden emin. İng. krematoryum. 1. hotoz. (yanlar ı yüksek) bebek karyolası. 4. 2. s kopya çekmek. (ölüyü) yakmak. f. s. f. kuru ve so ğuk (hava). tenkitçi. i. kriminoloji. nöbet. süngüsü düşük. asker tıraşı.te. dalgalandırmak. krep. 3. büyük yar ık. ceza kanunu. 1. kırıştırmak. buruşmak. suçbilimci. sakat. buz yarığı. günah. kriz. ölçüt. s. 4. kızıl. 1. 1. (yoku ın.. 2. i. 2. tenkitçi. bak. 2. spor kriket. yılgş i. yarık. f. tere. suçlu. dalga. i. 2. 2. değerlendirme amacıyla yapılan. 3. bunalım. yaltaklanmak. c ırcırböceği. creep.creep up on creeper cremate cremation crematorium crepe crepe paper crept Crescent crescent cress crest crestfallen crevasse crevice crew crew crew cut crib crib crib sheet crick cricket cricket crime Crimea Crimean criminal criminal code criminal court criminal law criminologist criminology crimp crimson cringe crinkle cripple crippled crisis crisp crisper crispy crisscross criterion critic critical -e hissettirmeden yakla şmak. cürüm. kas ılma. 1. korkuyla çekilmek. tutulma. cre.

i. 1. mat. gaklamak. 3. ğı. sorguya çekmek. melez. cavlamak. şans dilemek. çile.. 1. sürgü. --ping) k ırkmak. s. f. madrabaz. kros kayağı. ölmek. kollarını kavuşturmak. k. 2. asa. 2. mahsul. 1. tığ işi. cefa. f. kros. ıstavroz. 1. melez. ayk vallahi. kurba ğa sesi. üçkâ ğısesle tçı. 2. i. kursak. kıvırmak. zool.. ıstavroz çıkarmak. dönülmeyecek bir karar vermek. ayak ayak üstüne atmak.bred) melezlemek. 1. kıvrım. i. gak. üstünü çizerek iptal etmek. i. (kontrolden geçirilmi ş bir şeyi) kontrol etmek. öfkeli. timsah gözyaşları. ağız kavgası etmek. rekolte. değerini belirtmek için -i incelemek. (iş). tığ ile işlemek. dili ırıldanmak. ele ştiri. 2. birdenbire olu şmak/ortaya çıkmak. f. 3. huysuzlanm ı r ı esen (rüzgâr). tenkit etmek. tığ. the 1. kesip kısaltmak. tenkit. 2. ekin. s. haç çıkarmak. f. kar şıdan karşıya geçmek. ülkeyi baştan başa kateden. k. argo cartayı çekmek. i. i. H ırvat. 1. aksi. İng. yak ın arkadaş. kesmek. k.critical point criticise criticism criticize critique croak Croat Croatia Croatian crochet crochet hook crochet needle crockery crocodile crocodile tears crocus croissant crone crony crook crooked croon crop crop crop up Cross cross cross cross cross my heart cross o. tığla işlenen dantel. karalamak. Croatian. binici k ırbacı. kafadar. sağlamasını yapmak. (--ped. s. i. çapraz işareti. kusur bulma. i. olan. 1. f. -i tenkit etmek. çaprazlamak. kroşe yapmak. put. 2. bak. hilekâr. kritik nokta. uçtan öbür uca. hilekâr. criticize. f. i. i. 3. vırak. kırpmak. -in olumsuz noktalar ı üzerinde durmak. melez. i. 2. hatırına gelmek.. f. ık. tç ı. (with) (biriyle) atışmak. ele ştirmek. Hırvatça. s. kol demiri. 2. 2. cross one´s arms cross one´s fingers cross one´s legs cross one´s mind cross out cross section cross swords cross swords with cross the Rubicon crossbar crossbred crossbreed crosscheck cross-country cross-country skiing cross-examine nazik nokta. kızg ın. i. İsa´nın çarmıhta ölümü. 4. sahte gözya şları. silmek. çarmıh. kocakar ı.bir kayak krosu. -de kusur bulmak. i. bak. 1. H ırvatistan. 3. Haç (Hristiyanlığın simgesi). bir dalavere hileli bükmek. (cross. üçkâ ri. i. alçak şarkı söylemek. timsah. ile kavga etmek. düzenbaz. Kar ış. 2. haç. f. bacak bacak üstüne atmak. ile çekişmek. i. çoban de ğneği. ğı eğ ırıcı. . çanak çömlek. f. f. 2. i. dili içindedalavereci. 1. sapı kıvrık baston. virajl ı. kroşe. 1. vıraklamak. 2. 1. kritik. i. tenkit. 2. tığ. 2. 1. ayçöreği. ğın rotas ına s.. ters. aklından geçmek. çiğdem. -i geçmek: Look both şıdan kar şıgeminin/uça ya geçmeden önce iki ways before crossing the street. 1. f. kros kayaz.s. i. k ır koşusu. ürün. eleştiri. bot. kayak krosu. çaprazlamak. çarp düzenbaz. 4. 3. gaklama sesi. i. dili dolandırıcı. Hz. kesit.. mdoland i. Crocus.

i. at cross-purpose. 3. derme çatma. f. ac ımasızca. ufalamak. 3. i. i. doldurmak. acı. 2. üstünkörü yapılmış. hart hurt yemek. tepe. kırıştırmak. dayanılmaz. taç giydirmek. kıtır kıtır yemek. 1. huysuz. (horoz) ötmek. çömelme. 2. 2. f. 2. bak. 1. f. (gemiyle) dolaşmak. 3. bulmaca. boğak. önemli. 4. dörtlük nota. 1. çökmek. kırışmak. 4. 2. bulmaca. izdiham. dili güç durum. anat. taç. kav şak. 1. sava . tamamlamak. i. çapraz. i. geçiş. krupiye. s.cihat. 2. ekmek kırıntısı. 1. i. ara yol. din uğruna yapılan ş. 1. z. diş çi. şmak. polis arabası) (etrafı kolaçan dola i. can alıcı.cross-eyed crossing cross-legged cross-purpose cross-reference crossroad crossroads crosswalk crosswise crossword puzzle crossword puzzle crotch crotchet crotchety crouch croup croupier crouton crow crow crowbar crowd crowd into crowd out crowded crown crucial crucifix crucifixion crucify crude crude oil crudely crudeness cruel cruelly cruelty cruise cruiser crumb crumble crumple crunch crusade crusader crush crush s.ı. çarm ıha gerilmiş İsa heykeli. i. sıkıştırmak. kabaca. i. -e doluşmak. 2. çarm ıha germe. parça. crew) 1. ırtı ıile ezmek. gezinmek. i. 3. geçiş yeri. buruşmak. 2. 7. (over) (-den dolayı) çok sevinmek. petrol. 1. doluşmak. 1. ı f. 1. manivela. i. ekmek içi. 2.. 3. çatal. ç ıtır çıtır yemek. f. aynı hızla uzunca bir süre gitmek. zulüm. 2. z. insafsızca. toplanmak. 3. 2. 1. (çorbaya konulan) küp biçiminde do ğranmış kızarmış ekmek. 3. i. çarm ıha germek. s. i. z. baş. f. İng. haçl m. s. i. 1. f. s ıkıştırarak çıkarmak. kaba. pantolon . 3. dolanmak. i. (--ed/İng. bir davan ın şı hararetli taraftar ı. s. çaprazlama. levye. f. ac ımasızlık. 1. (birine) yer bırakmamak. 1. çok diştac s. tuhaf. ham. zerre. krüsifi. şaşı. i. (kitapta) gönderme. birikmek. 3. karga. 5. . kruvazör. i. k. 1. 2. 2. 1. şı Haçl f.bak. 1. dönüm noktası. 1. zool. kalabalık. ham ham petrol. un ufak olmak. acayip. krup hastalığı. 2. 1. d ırdırcı. kalabalık. dışarıya itelemek. yaya geçidi. tuhaflık. harap olmak. sit cross-legged. ezme. Corvus. yaya geçidi. i. geçit. terz. hükümdar. tepesini 6. çömelmek. i. kabalık. kampanya. kald ıraç. f. kasık. kalabalık. Hz. kritik. parçalanmak. 2. ac ımasız. dörtlük. katır kutur yemek. ağı i. i. buru şturmak. ufalanmak. kuron. i.sava çatırt 2. zalim. k ırıntı. ar ıtılmamış. çat seferi. ı. 1. 2. i. (polis. z. yan yol. zalimce. garip dü şünce. 3. 2. dal ile gövdenin birle ştiği yer. i. 1. i. against -e kar savaşım vermek. hükümdarl ık. 2. 2. i. s. f. dörtyol. 2. kron (para birimi). İsa´nın çarmıhta ölümünü gösteren resim. 1. ufalamak. çökmek. i. ezmek. çat ırdamak. 2. f.

2. 2. gizemli. . 2.. f.. destek. 1. 1. bilardo isteka. s. küp. saat cam ı. kabuk bağlamak. berrak..o. guguk.028 m3). i. kabin. i. 3. i. 2. i. yavru (tilki/ayı/aslan). billurdan yap ılmış. küpşeker... 3. 1. argo kaçık. leader. bak. yalandan imdat istemek. kuyruk. kristal. huysuz. s. boynuzlu koca. (yazıhanede/dolapta) önü açık ufak göz. sopa. küp. kritik an. hıyar. billur gibi. -e karşı yüksek sesle protestoda bulunmak.crust crust of the earth crustacean crusty crutch crux cry cry for cry on s. s. 2. Küba. i. sopalamak. kabukla ğu. dönüm noktas ı. kabuklu. f. sopa atmak. mim. 2. İng. -e sokulup sar ılmak. noktas lamak. 1. 1. i. zool. i. --bing) yavrulamak. Küba. 1. Bu bir lidere büyük bir ihtiyac ı var. püf . cubic. 1. 1. sopa çekmek. f. i.. 2. f. crystallize. şifreli. i. inç küp (16. haykırı. (kocasını) boynuzlamak. mat. (hayvan) bağırmak. Cuculus canorus. gizli. salatalık. 1. f. kesmeşeker. küp şeker. kübik. 1. s. 2. yavrukurt. 2. (--bed. kabuklanmak. odac ık. kesmeşeker. 1. 2. 1. i. kriptos. f. guguklu saat. i. kuca ğına alıp okşamak. ekmek kabu ğu. yalandan imdat diye ba ğırmak. s. gugukku şu. (birbirine) sokulmak. kabuk. Kübalı. boynuzlanm ış koca. yerkabukaplamak. geviş. feryat. ağı (hayvana ait) ses. deli. (bir sayının) kübünü almak. kapal ı. yeter artık demek. aksi. küp biçiminde nesne.. ayak küp (. kabine. s. billurlaşmak. i. kripta. 1. k ıs. s. s. (birbirine/birine) sokulmak. cry for. 2. 1. hüngür hüngür a ğlamak. 1. f. i.´s shoulder cry one´s heart out cry out cry out against cry out for cry quits cry wolf crypt cryptic crystal crystalline crystallise crystallize cu cub cub scout Cuba Cuban cubbyhole cube cube sugar cube sugar cubic cubic centimeter cubic foot cubic inch cubic meter cubical cubicle cuckold cuckoo cuckoo clock cucumber cud cuddle cuddle up cuddle up to cudgel cue i. billur. kabuklu (hayvan). bağırmak. 2. kübik. çözülmesi zor sorun/durum. odac ık. i.4 cm3). f. kristal. 2. örtülü. 2. birine dert ülkenin yanmak. küp biçiminde kesmek. i. i. f. billurla ştırmak. s ıra. metre küp. Kübalı. 2. i. -e çok ihtiyac ı olmak: This country is crying for a -i çok gerektirmek. mat. geom. santimetre küp. Küba´ya özgü. koltuk de ğneği. 2. haykırış. küp biçiminde. bak. -e sokulup yaslanmak. 1. hücre. i. çomak.

kabahat. hacamat yapmak. 1. 3. tedavi edilebilir. it. i. (--ped.. sevimli. stajyer papaz. ekici.. in ile sonuçlanmak. s. İng. s. hâkim olmak. i. avuçlarını bitiştirerek çanak gibi açmak. 3. sufle etmek. ile son bulmak. 4.. f.. s. zirve. 1. manşet. kabahatli. i. tokat atmak. 2. i. 2. i. i. geliştirme. f. 2. 4. 1. 1. ekilebilir. biti i. 1. kol düğmesi. tutmak. s. birikmi ş. yetiştirme. yemek pişirme sanatı. sufle. sıkimyon. i. 2. bilardo topu. 1. kald ırımın kenar taşı. i. sonuç. mikrop üretmek. yemek pişirme ile ilgili. fincan. en yüksek ğuna yükselmek. yemekte/mutfakta kullanılan. . tamah. s. 1. 3. s. f. son. suluk. şeytan. kusurlu. hantal. s. yüklük. elverişsiz. döküm oca ğı. 2. kolluk. yetiştirme. geliştirme. yetiştirici. sille. suçlu. tiy. kaba 1.cue cue ball cuff cuff link cuisine cul-de-sac culinary culminate culmination culottes culpability culpable culprit cult cultivable cultivatable cultivate cultivate a friendship cultivated cultivation cultivator cultural culture culture gap culture shock cultured cultured pearl cumbersome cumin cumulative cumulus cuneiform cunning cunt cup cup cup final cup one´s hands cup winner cupboard cupidity cupola cur curable curate curator curb i. 2. hin. i. çıkmaz sokak. gem zinciri. birikerek artan. kültür. kümülatif. s. lenduha gibi. i. kültür şoku. it. i. 3. geliştirmek. i. ağır. 3. açgözlülük. kültürlü. kullan ışsız. s. 2. bardak. noktaya varmak. kol a ğzı. frenlemek. şeytanlık. *am. 2. s. laboratuvarda kültür fark ı. oyuncunun sözü arkada şına bırakmadan önceki son söz veya hareketi. 236 cm3. 2. durdurmak. 2. havaleli. mutfakla ilgili. çiviyazısı. kült. kurnaz. i. ufak kubbe. litrenin dörtte biri. f. yenmek. 3. spor kupa. 1. kültürlü. mutfak. şirin. yetiştirilebilir. f. 1. kültür yapmak. kültür. bak. 2. suçluluk. (toprağı) işlemek. tokatlamak. en yüksek nokta. i. kültürel. f. i. kültive inci. pantolon-etek. dostluk dostluk kurmaya çalışmak. 1. i. i. 2. fren. 1. kurnazlık. doruk. i. sokak köpe ği. 2. i. *siki şme. 4. i. --ping) şişe çekmek. kadeh. i. 2. tarım. görgü. kupa finali. 1. tokat. s. (tarlayı) sürmek. f. kupa. işlenmiş (toprak). biyol. 2. hırs. mücrim. doru ş. engel. 1. iyile şebilir. görgülü. (biriyle) kurmaya çal ışmak. vantuz çekmek. kupa galibi. 4. i. dolap. (topra ğı) işleme. cultivable. ile sona ermek. kültür. yetiştirmek. müze/kütüphane müdürü. kümebulut. it herif. kusur. i. kıcı. 1. zaptetmek.

ilaç.. -e çare bulmak. üstünkörü. 1. s. küfür. 3. 1. ilenme. f. sürüm de ğeri. günlük giderler. 1. geçer. f. lor. sürüm. 1. cari. 1. büklüm. zerdeçal v. aktüel. 4. cari hesap. sövüp saymak. i. i. bukle yapmak. 2. i. hediyelik e şya dükkânı. s. beddua etmek. nakit para. şu anda. 1. ilenç. lor peyniri. 2. revaç. tuzlamak. 2. saç k ıvrılmak. özgeçmiş. lanetli. i. reverans. bela. i. nadir şey. bigudi. ıkma yasa ğı. müfredat program ı.b. s. 1. ışıklı gösterge. tuhaf şey. i. f. f. perde rayı. baharat karışımı. çare. saç maşası. kesilmek. kanını dondurmak. şifa. lüle. i. 1. i. reverans yapmak. iyile ştirmek. korkutmak. bugünkü. tedavi etmek. tuhaf. kuşüzümü. 2. merak. perde halkas ı.sövgü. bukle. 1. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. lanetlenmi beddua. kaşağı. dili -e yaranmak. akıntı. k. küfretmek. geçerlik. perdelemek. k ıvırcık. toz haline getirilmiş kimyon. yaltaklanarak (birinin) gözüne girmeye çal ışmak. f. günlük masraflar. güncel olaylar. 1. . cari fiyat. i. k. gelişigüzel. imleç. ilenmek. 2. dili yüreğini oynatmak. sa ğaltım. bugünlerde. melun. sövmek. körolas s. f. i. pıhtılaştırmak. pıhtılaşmak. 2. k ını k ıvırmak. k. lanet. sokağa ç i. kişniş. dili deh şete düşürmek. tütsülemek. 1. nakit. i. ters ve k ısa (söz). tımar etmek. i. sağaltmak. eğrilme. tedavi. bükülmek. cari hesap. f. meraklı. kesmik. 3. -e çözüm getirmek. i. azaltmak. kurutmak. tic. lanet etmek. ı. kıvır kıvır. bilg. z. 3. 1. 2. f. 2. cereyan. yürürlükte olan. sövme. i. halen. k ısaltmak. şifa vermek. garip. s. kesmek.curd curd cheese curdle curdle one´s blood cure cure curfew curiosity curiosity shop curious curl curl one´s hair curl up curler curling iron curly currant currency current current current account current account current events current expenses current market rate current price currently curriculum curriculum vitae curry curry curry favor with curry favor with curry powder currycomb curse cursed cursed cursor cursory curt curtail curtain curtain ring curtain rod curtsy curvature i. piyasa fiyat ı. i. ak ım. perde. 2. tedavül. kaşağılamak. 2. eğrilik. 1. kıvırmak. 2. 2. derman. frenküzümü. korniş. s. kür. kürsör. acayip. para. k ıvrım. rayiç. 2. bükmek. s. ş. ıvr ılmak. güncel. şimdiki.

f. 5. --ting) 1. konferans v. (bir müşterinin yaptığı) alışveriş. k. çok nüfuzlu olmak.b. It set my teeth on edge. s. aşka gelmek. kestirmeden gitmek.8. (ders. (kasaplık hayvanın gövdesinden belirli bir şekilde kesilen) et parçası. 2. 3.´nden) ı kurtarmak/sıyırmak. go halves yarı yarıya bölüşmek. i. 2. kesme. geçirmek 4. f. kıvrım. benzeyen bir tatl i. k. viraj. bükmek. 1. 3. i. çok dikkat çekmek. gözetim. cuts kesik. azaltmak. i. herif. âdet olan. dili 1. 2. 2. için aç ılan yar. eğilmek. k. i. kesik. dili 1. ız. mutat. 3. dili önemi/etkisi olmamak.. dili gâvura k ızıp oruç bozmak.b. 2. 2. hem aleyhine olmak. indirim. eğmek. fason. kapıcı. Dişlerimi kamaştırdı. kesmek. 1. k. 2. hem lehine. koruma. 2. koruyucu. kesim. 1. dili hisse. k. tırnaklarını dibine kadar kesmek. i. itiyat. bükülmek. dili gayrete gelmek. dili en kolay ve en ucuz yollara ba şvurarak yapmak. yolazaltmak. 6. 7. kıvırmak. ısmarlama.yarma. yakas kesmek. küfretmek. kesmek. alışılmış. biçim. from (bir yerden/gruptan) ayr ılmak. diş çıkarmak. geri dönmek. kavis. k. gümrük. -i kesmek. dili gâvura k ızıp oruç bozmak.curve curve cushion cuspid cuss custard custodian custody custom customary customary usage customer custom-made customs customshouse cut cut cut cut a big/wide swath cut a tooth cut a tooth cut across cut across all boundaries cut an alcoholic drink with water cut and run cut back cut both ways cut corners cut corners cut down a piece of clothing into cut down a tree cut down on cut glass cut in cut in half/cut into halves cut in on cut into Cut it out! cut loose cut loose cut no ice cut no ice cut of meat cut off cut off one´s nose to spite one´s face cut off one´s nose to spite one´s face cut one´s nails to the quick i. (birinin) sözünü kesmek. k. içkiyi suland ırmak. eski bir giysiden (yeni bir şey) yapmak. 1. parça. dilim. 1. sınır tanımamak. ilişkiyiın k. gelenek. k. al ışkanlık. f. hafifletmek. köpekdi f. dili sövmek. 3. azaltmak. dili yeterince -i azaltmak. altına/arkasına masas şi. kesilmek: This stone easily. bir darbenin hızını kesen tampon. -i azaltmak. yarıya bölmek. dili önemli olmamak. gümrük. k. küfür. i. 3. 3. 2. 2. 1. kıvrılmak. muhaf i. s.. 2. araya girmek. âdet. eğri. bilardo ının lastikli iç kenarı. 2. k. 1. go off half-cocked k. (cut. şeker ve yumurta ile hazırlanan bir sos. vesayet. i. 1. 2. (denetim. -i azaltmak. i. pay.´ni) ş. 2. 3. kesilmi k. 1. minder. bırakıp kaçmak. kesim. 5. kesme cam. dili Yapma!/B ırak! 1. âdet. ağaç kesmek. (çocuk) diş çıkarmak. krem karamele ı. . kesinti. biçmek. yastık. süt. i. sorumlu kimse. kesip k ısaltmak. baskı v. s. müşteri. do a thing by halves bir işi yarımyamalak yapmak. 4. 1. gümrük resmi. sövgü. kristal. (bir işte) kestirme yollara başvurmak. Bu ta ş kolayca kesiliyor.

hundredweight 1. sona erme noktas ı. tırnakların etrafını çevreleyen deri. 3. kiklon.o. Sepia. dönü ş. bak. servi. aşı kalemi.´s feet cut the melon cut the wheels cut to the quick cut up cutback cute cuticle cutlery cutlet cutoff cutoff point cut-price cut-rate cutter cutthroat cutting cuttlefish cutup cwt -cy cyanide cybernetics cyclamen cycle cyclist cyclone cylinder cylindrical cymbal cynic cynical cynicism cypress Cyprian Cypriot Cyprus Cyrillic k.. selvi.o. i. 2. 2. k. (birinin) dayanak noktalar ını çürütmek. bir şeyi dilim dilim kesmek. indirimli mal satan. s. Cupressus. sinik. 1. indirimli mal satan. kibernetik.. birini (ac ı sözlerle) derinden yaralamak. k. tenzilatlı. müz. (belirli bir şeyi) kesen kimse. sa ğ yapmak. i. silindirsel. çatal b ıçak takımı. birinin savundu ğu noktaları çürütmek. 2. s. -i kesmek. katil. anat. (of an automobile) sol yapmak. sibernetik. Cyclamen. azaltma. 1. acı. devir. motosikletçi. cutters makas ıya. 2.cut one´s own throat cut out cut s.. k ısa kesmek. büyük zil. 1.eyler 1. kesici alet. kesim. elek. kesme.t. keskin. sin. yaklaşık 50 kg. dili şaklabanlık yapmak. A. i. i. i. 2.o. indirimli. incitici. sinizm. acı. do ğramak. devre. kotra. ığı. üstderi. 1. i. k ıs. kesinti. silindirik. Kıbrıs´a özgü. s. 2. kinik. k. i. 112 libre. -i ırakmak. tav şankulağı. 1. şaklaban. Kıbrıs. kestirme yol. ız. bisiklete binmek. 2. kasap. isim belirten sonek: fluency ak ıcılık. birine miras olarak on para/hiç para b ırakmamak. dönme. eksiltme. komik ş yapmak. i. i. silindir. bahç. i. s. 2.. sert (rüzgâr)...B. 2. 2. indirimli. sona erme tarihi. kotlet. 1. i. 3. 1. motosiklet. i. i. den. (giysi) biçmek. f. 1. i. bot. i. . dili kendi kendine zarar vermek. 3. acı vermek. s. 2. dili şirin. kinik. Kıbrıslı. niteliksiz. kinizm. down cut s. birinin yolunu kesmek. short cut s.o. k.D. dili -i kesmek. buhurumeryem. i. sevimli. kalitesiz. k ıyastel i. amans s. off cut s. geriye dönü ş. içini yakmak. İng. ıcı (söz).. s. s. dili içine işlemek. siklon. into slices cut short cut the ground (out) from under one´s feet cut the ground from under s. to the quick cut s. Kıbrıs. sinik. 1. 100 libre. siklamen.5 kg. bisikletçi. sin. 2. i. i. tenzilatlı. mürekkepbal i. b birini öldürmek. kesiş. birinin laf ını kesmek. parça parça kesmek. i. kesici: wire ı. s. 1. Kıbrıslı. bir şeyi dilimlemek. i.. cani. i. 2. 3. siyanür. bisiklet. Cypriot. şakacı.o. k ırzool.. bindi ği dalı kesmek. i. 3. argo kârı paylaşmak. -i kesip ç ıkarmak. 45. 2. s. 1. 1. bot.

zerrin. bak. fulya. tar. nezaket.Cyrillic alphabet cyst cystitis czar Czech Czechoslovak Czechoslovakia Czechoslovakian D d D. oynaşmak.. December. tar. hasar yapmak. (--bed. zarafetle. su bendi. . mand ıra. çar. müz. ı. i. gündelik. 1. 2. titizlik. mandıra. her gün. 2. i.. sistit. k ıs. zarar. deli.. papatya. day(s). 1. haylazl ık etmek. zool. s.. s. i. fiyat. s. i. küçük vadi.. bak. tazminat. --ming) -e set çekmek.y.. babac ığım. re notası. 1. d DA da dab dabble dabbler dachshund dad daddy daddy-longlegs daffodil daft dagger dahlia Dahoman Dahomean Dahomey Dahomeyan daily daintily daintiness dainty dairy dairy cattle dairy farm dairy products dairyman daisy dale dally dally away dally with dam dam up damage damages Kiril alfabesi. 2. sütçü. Çekoslovak. su serpmek. f. 1. Çekoslovakyalı. i.. dead. gündelikçi (hizmetçi).. süthane. 2. 1. hasar. günlük. i. baraj.. i. -i frenlemek. oyalanmak. s. days. i. Beninese. dili masraf. D. Çekoslovakyal k ıs. k. i. Czechoslovakian. 2. yıldızçiçeği. District Attorney. 2. Dahlia. tar. Department. tar. k ıs. huk. sütçü dükkânı. i. narin.. Çekçe. i. s. k ıs. i. titiz. f.. Beninese. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. dokunmak. i. i. İng. 1... dili baba. 1.. nergis. daughter. i. date. hançer. vakit öldürmek. sağmal inekler. bozmak. f. k. 2. i. day. 2.. bak. Çek. D. saçma. i. f. kafadan kontak. Doctor. i. cilveleşmek.men (der´imîn) i. 2. i. Çekoslovak. dokunma. zarafet. -i bast ırmak. set. hafif vuru ş. i. 2. --bing) hafifçe vurmak. süt ürünleri. s. z. İngiliz alfabesinin dördüncü harfi. Beninese. tıb. in ile amatörce uğraşmak. i.. i. bak. kaç ık. babac ığım. s. i.. d D. vakit öldürmek. hafifçe ıslatmak.. zarif. tipula sine ği. i. amatör. died. k. i. (--med.. nazik. 1. bak. Çekoslovakya. ziyan. diameter.. gündelik gazete. bir işe heves duyup girişme eğiliminde olan kimse. kama. 1. 2. kist. i. daughter. tıb. i. Benin. f. zarar vermek. s. i. 1. çoğ. bot. mastı. i. dili baba. i. dair. hevesli. s. Dutch. 1. z..

ileri at ılma. cehalet içinde. gizli. züppe. esmerleşmek. i. 2. i. karahindiba. 1. slanmak. Danimarka. mükemmel. i. s. fırlama. Şam. oynatmak. yaş. s. koyu. rutubet. hamle. latmak. dans. beneklemek. örülerek onarılmış delik. s. Danimarkal ı. nemlenmek.o. s. i. atılmak. 4. yiğit. 3. tehlikeli. f. en tuhaf. Danca. 1. i. 3. esrarlıık. kalk ışmak. karanlık. yiğitlik. Lanet olsun! i. (titre şimi) f. bakla k ırı. azaltmak. lanet etmek. 3. cici. harika. 1. fırlatmak. i. 1. 1. i. i. dans etme. anla şılması zor hale getirmek. raks. 2. alaca kır (at). 2. 1. 1. 2. i. böceğin iğnesi. f. lanet. Tuna nehri. nem. s. gözü pek. z. 1. zarif. ya ş. oynamak. cesaret etmek. rutubetli. eski han ım. bela. ho ş. pens. as ılı durup sallanmak. kepek. çok iyi. 2. benek. 5. çapraşık. 1.. 3. şık. melun. dans etmek. Allah ın belası. benekli. koyu renk. akşam. 1. f. 2. sevgilim. lanet Allah belas ını versin!/Allah kahretsin! i. 3. Danimarka´ya özgü. nemlendirmek. iğneyle örerek onarmak. 2. lanet.Damascus damask dame damn Damn!/Damn it!/Damn him!/Damn her! damnation Damnation! damned Damned if I know. yava ş ıslatmak. cehennem cezas ı. boğmak. dansöz. sevimli. s. foto. cüret etmek. 1. tehlike. sarkmak. dans. 1. f. benekli hayvan. sevgili. kaçırmak: dampen s. terz. durdurmak. sark ıtmak. f. hoplatmak. beddua etmek. 2. dans ettirmek. lı kadın. dili birinin i. f. grizu. ınemlendirmek. ok gibi f ırlamak. 2. sevgili. cüret. dansç ı. damnedest damp dampen dampness dance dancer dancing dandelion dandle dandruff dandy Dane danger dangerous dangerously dangle Danish dank Danube daphne dapper dapple dapple-gray Dardanelles dare daredevil daring dark dark dark blue darken darkness darkroom darling darn darn Darn it! dart i. f. i. 2. i. dansör. 3. konak. s.. 2. 2. oyun. f. i. rutubetli. lanetli. i. rutubet. en iyisi. atmak. i.´s enthusiasm k. en acayip. s. Danimarkalı. Taraxacum officinale. k ırmak. 3. Tuna. karartmak. 6. söndürmek. 1. gölge. hatun. lanet. i. 3. i. Danca. s. f. 3. defne. karanlık oda. küçük ok. bot. tehlikeli bir şekilde. çok. karanl i. s. i. 4. nemli. z. kör olası. şmak. cüretkâr. esmer. 1. yaşokumak. 1. karanl lacivert. 2. . f. Biliyorsam kahrolayım. zıplatmak. argo kad ın. f. 2. 1. s. pek. nem. . lanetlemek. kararmak. damasko (kuma ş). cesaret. i. balo. asıp sallamak. ıslatmak. 2. muğlak. Lanet olsun! s. 2. koyula ık. i. 2. küf kokulu. nemli. 1. s. i. i. kahrolası. kadınlara verilen şövalyelik ayarında bir asalet unvanı. i. i.

dartboard darts dash dash off dash off a letter dash s.o.´s hopes dash to pieces dash water on one´s face dashboard dashing data data bank data base data file data processing date date date date line date palm dated dative datum daub daughter daughter-in-law daunt dauntless davenport dawdle dawn dawn on day day after day day by day day by day day in day out day laborer day of reckoning day school daybreak daydream daylight daytime daze dazed dazzle

i. ok atma oyununda kullan ılan nişan tahtası. i. ok atma oyunu. f. 1. hızla koşmak: She dashed to the child´s rescue. Çocuğun imdadına ştu. 2. hızla ilerlemek, ko acele gitmek, f ırlamak. atılmak, fırlamak: I dashed to the window but bir mektup karalamak. bir kimsenin ümitlerini k ırmak, birini hayal kırıklığına uğratmak. çarpıp paramparça etmek. yüzüne su çarpmak. i., oto. kontrol paneli, pano. s. 1. atak, atılgan, cesur. 2. gösterişli, şık. i. 1. çoğ. veya tek. bilgi. 2. veriler, data. bilg. veri bankas ı, bilgi bankası. bilg. veri taban ı, bilgi tabanı. bilg. veri dosyas ı. bilg. bilgiişlem. i. hurma, arabistanhurmas ı. i. 1. tarih, zaman. 2. randevu. 3. flört, flört edilen ki şi. f. 1. tarih koymak, tarih atmak. 2. tarihlendirmek. 3. ile ç ıkmak, ile flört etmek. coğr. gündeğişme çizgisi. hurma a ğacı. s. 1. tarihli. 2. modas ı geçmiş, demode. s., dilb. -e halindeki. i. -e halindeki sözcük. çoğ. da.ta (dey´tı, dä´tı) i. veri. f. 1. sürmek, s ıvamak. 2. bulaştırmak. 3. lekelemek, kirletmek. i. 1. harç, çamur. 2. leke. kız. i. k ız evlat, i. gelin. f. yıldırmak, gözünü korkutmak. s. gözü pek, yılmaz, korkusuz. i. kanepe, sedir, divan; çekyat. f. işini ağırdan alarak vakit kaybetmek, ağır davranmak, oyalanmak. i. 1. seher, tan vakti. 2. şafak, tan. f. görünmeye başlamak, aydınlanmak. anlaşılmak, sezilmek. i. 1. gündüz: We´ve been working night and day on this project. Bu proje üzerinde gündüz çalışıyoruz. 2. gün: the second day of the month her gün, gece günlerce. günden güne. günbegün, günden güne. her gün. gündelikçi. hesap günü, k ıyamet günü. gündüzlü okul. i. seher, tan vakti. i. hayal. f. hayal kurmak, dalmak. i. gün ışığı.daylight-saving time yaz saati. i. gündüz. f. sersemletmek, sersem etmek, serseme çevirmek. i. sersem bir hal, sersemlik. s. sersemlemiş, serseme çevrilmiş. f. göz kama ştırmak.

deacon deaconess dead dead ahead dead beat dead center dead end dead heat dead language dead letter dead loss dead set dead set against dead tired deaden deadline deadlock deadly deaf deaf mute deafen deaf-mute deal deal in deal with dealer dealings dealt dean dear Dear me! dearly dearly love to dearth death death rate death sentence death squad death toll death warrant deathbed deathless deathlike deathly deathly cold deathly pale deathly silence

i. diyakoz. i. kilisenin hayır işleriyle görevlendirdiği kadın. s. 1. ölmü ş, ölü. 2. cansız, hareketsiz; sönük. 3. ölü (renk). dosdoğru. çok yorgun, bitkin. tam merkez, tam orta. 1. ç ıkmaz sokak. 2. çıkmaz. spor berabere biten yar ış. ölü dil. 1. geçersiz yasa. 2. sahibine ula ştırılamayan mektup. bir işe yaramayan nesne/kimse. k. dili kararlı. -e tamamen kar şı, -e muhalif. bitkin, yorgun. f. 1. hafifletmek, azaltmak, zayıflatmak; (ses, ağrı v.b.´ni) kesmek. 2. ığını gidermek, donuklaştırmak. parlakl i. son teslim tarihi. i. çıkmaz. f. çıkmaza sokmak; çıkmaza girmek. s. 1. öldürücü; ölümcül. 2. ölü gibi. s. 1. sağır. 2. kulak asmayan. sağır ve dilsiz kimse. f. sağır etmek. i. sağır ve dilsiz kimse. i. 1. anla şma, mukavele. 2. iş. 3. miktar. 4. iskambil kâğıtlarını dağıtma. f. (--t) (iskambil kâ ğıtlarını) dağıtmak. ... ticareti yapmak. 1. ile ilgilenmek. 2. -i idare etmek. 3. -in üstesinden gelmek, -in ından bir gelmek. -e değinmek, bahsetmek. 5. şterisi hakk şeyin)4. ticaretini yapan -den kimse, tüccar, sat ıcı-in : a mü dealer in old i. 1. (belirli ı c ı s ı . 2. iskambil kâ ğı tlar ı n ı da ğı tan kimse. stamps eski pul sat ışveri ş. 2. iş ilişkisi; ilişki. i. 1. iş, al f., bak. deal. i. 1. katedralin ba şrahibi. 2. dekan. i. sevgili. s. 1. sevgili, aziz. 2. de ğerli, kıymetli. 3. pahalı. Olur şey değil! z. (bir şeyi) çok arzu etmek. i. yokluk, k ıtlık. i. ölüm. ölüm oran ı. idam hükmü. ölüm mangas ı. ölü sayısı. huk. idam hükmü. i. ölüm dö şeği. s. baki, ölümsüz. s. ölüm gibi. s. ölümsü. çok soğuk: It´s deathly cold outside. Dışarısı çok soğuk. beti benzi atm ış. ölümsü bir sessizlik.

debacle debar debase debatable debate debilitate debility debit debit an account debit and credit debit balance debris debt debt of gratitude debt of honor debtor debug debunk debut Dec dec decade decadence decadent decaffeinate decaffeinated coffee decal decamp decanter decapitate decathlon decay decease deceit deceitful deceitfully deceitfulness deceive deceiver December decency decent decently deception deceptive deceptively deceptiveness

i. çöküş, yenilgi, yıkım. f. (--red, --ring) (from) engellemek; menetmek. f. 1. değerini düşürmek, ayarını bozmak. 2. alçaltmak, şerefini lekelemek. tırmak. 3. yozla ışış labilir. s. tart f. 1. tartışmak. 2. çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with ı vermeden önce çok himself before reaching the decision. Karar ın ürmek, zay ıflatmak, takatini kesmek. f. kuvvetten dü ş i. halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, zayıflık. i. borç. f. 1. borç kaydetmek. 2. birinin borcuna kaydetmek. bir hesab ı borcuna kaydetmek. borç ve kredi. borç bakiyesi. i. yıkıntı, enkaz; döküntü. i. borç. teşekkür borcu, gönül borcu. namus borcu. i. borçlu. f. (--ged, --ging) 1. (bir yerden) gizli dinleme ayg ıtını sökmek. 2. (bir aygıt ıntaraflar ı gidermek. 3. bilg. hatasızlaştırmak, ayıklamak. veya sistemin) kusurlar yanlış ını aç ığa vurmak. f., k. dili (bir şeyin) i. 1. başlangıç. 2. (sahneye) ilk çıkış. 3. bir genç kızın sosyeteye ilk defa takdimi. k ıs. December. k ıs. deceased, decrescendo. i. on yıl. i. çökme, çökü ş, yıkılış. s. çökmü ş. f. kafeinini ç ıkarmak. kafeinsiz kahve. i. çıkartma. f. 1. kamp ı bozup ayrılmak. 2. k. dili sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak. i. sürahi. f. başını kesmek, boynunu vurmak. i., spor dekatlon. f. 1. çürümek, bozulmak; çürütmek. 2. azalmak. i. 1. çürüme, bozulma. 2. azalma. i. ölüm, ölme, vefat. f. ölmek. i. 1. aldatma; hile, yalan. 2. hilekârl ık, düzenbazlık, dolandırıcılık. s. 1. hilekâr, hileci. 2. aldat ıcı. s. hilekârlıkla, yalancılıkla. i. hilekârlık, yalancılık. f. aldatmak. i. aldatıcı, hilekâr. i. aralık. i. 1. terbiye, edep, nezaket. 2. ılımlılık. 3. iffet, namus. s. terbiyeli, nazik; temiz, iyi. z. 1. terbiye ölçüsünde. 2. yeterince. i. 1. aldatma; aldanma. 2. yalanc ılık. 3. hile, düzen, dolap. s. aldatan, aldatıcı. z. aldatarak, aldat ıcı bir biçimde. i. aldatıcılık, düzenbazlık, hilekârlık.

decide decide against s.t. decide for s.t./decide in favor of s.t. decide to take the plunge decided decidedly deciduous decigram decigramme deciliter decilitre decimal decimal fraction decimal fraction decimal point decimal scale decimal system decimate decimation decimeter decimetre decipher decision decisive decisively decisiveness deck deck deck chair deck of cards deck out declaim declaration declaration of residence declare declare bankruptcy declare war on declension decline declivity declutch decode decompose decomposition decorate decoration decorative

f. karar vermek, kararla ştırmak, hüküm vermek. bir şeyin aleyhinde karar vermek. bir şeyin lehinde karar vermek. (bir şeyi) yapmaya karar vermek. s. 1. kesin. 2. kararl ı, azimli. 3. kararlı, ölçülü. z. kesinlikle, katiyetle. s. k ışın yapraklarını döken (bitki). i. desigram. i., İng., bak. decigram. i. desilitre. i., İng., bak. deciliter. s., mat. ondalık. i. 1. ondalık sayı. 2. ondalık kesir. ondalık kesir. mat. ondalık kesir. ondalık virgülü: 1.07 (Türk sistemine göre 1,07). ondalık hesap cetveli. ondalık sistem. f. büyük bir k ısmını yok etmek. i. büyük bir k ısmını yok etme; büyük bir kısmı yok olma. i. desimetre. i., İng., bak. decimeter. f. (şifreyi) çözmek. i. karar; hüküm. s. 1. kesin, kati. 2. kesin sonuca ula ştıran: the decisive victory in that war şı kesin sonuca ulaşıtıbir ranbiçimde. zafer. 3. kararlı. o z. sava 1. kesin olarak. 2. kararl i. 1. kesinlik. 2. kararl ılık. i., den. güverte. f. donatmak, süslemek. şezlong. isk. deste. donatmak, süslemek. f. 1. hararetle söylemek/konu şmak. 2. (hitabet kurallarına göre) söylemek; şekilde söylemek. resmi bir 2. i. 1. ilan. demeç. 3. bildiri, deklarasyon. ikamet beyannamesi. f. 1. ilan etmek. 2. bildirmek, deklare etmek. iflas ilan etmek. -e savaş açmak/ilan etmek. i. 1. dilb. ad çekimi. 2. çökü ş, çökme. f. 1. aşağıya meyletmek. 2. azalmak, düşmek. 3. çökmek. 4. reddetmek, geri çevirmek. , meyil. 5. dilb. çekmek. i. 1. meyil, ini ş. 2. azalma, düşüş; gerileme, i. iniş f. debriyaj yapmak. f. (şifreyi) çözmek. f. 1. ayrıştırmak. 2. çürütmek; çürümek. i. 1. ayrışma. 2. bozulma. f. 1. süslemek, dekore etmek. 2. ni şan vermek. i. 1. süsleme, dekorasyon. 2. süs. 3. ni şan, madalya. s. süsleyici, süslü.

decorator decorous decorously decorum decoy decrease decree decrepit dedicate dedicated dedication deduce deduct deduction deductive reasoning deed deem de-emphasise de-emphasize deep deep in debt deep in thought deep sea deep trouble deepen deepfreeze deep-fry deep-rooted deep-seated deer def deface defamation defame default defeat defecate defect defective defector defence defend defendant defender defense defenseless defensive

i. dekoratör. s. görgü kurallar ına uygun. z. görgü kurallar ına uygun bir biçimde. i. adaba uygun olma, terbiyeli olma. i. tuzak yemi. f. 1. away from -den hile ile uzakla ştırmak; into -e hile ile ğa dü şürmek. azaltmak, düşürmek. i. azalma, düşüş. çekmek. 2. dü tuza şmek, küçülmek; f. azalmak, i. 1. resmi emir. 2. karar. 3. kararname. f. 1. emretmek, buyurmak. 2. karar vermek. ş, yıpranmış. s. eskimi f. 1. adamak, vakfetmek. 2. to -in ad ına sunmak, -e ithaf etmek. s. 1. ithaf olunmu ş. 2. adanmış. 3. kendini işine adamış. i. adama, ithaf. f. sonuç ç ıkarmak. f. çıkarmak, hesaptan düşmek. i. 1. sonuç ç ıkarma. 2. man. tümdengelim. 3. sonuç. 4. hesaptan düşme. 5. kesinti: tümdengelimli usavurma. i. 1. eylem, iş, fiil. 2. huk. senet, tapu senedi. f. to -e senetle devretmek. f. saymak, addetmek. f., İng., bak. de-emphasize. f. önemini azaltmak. s. 1. derin. 2. anla şılmaz. 3. şiddetli, ağır. 4. koyu (renk). 5. kalın, boğuk, pes (ses). z.ış into . 1. derinlerine kadar; derinliklerine kadar: It sank deep borca batm derin dü şünceye dalmış. derin deniz. vahim bir durum. f. 1. derinle şmek; derinleştirmek. 2. artırmak. 3. (rengi) koyulaştırmak. i. 1. dipfriz. 2. dondurup saklama. f. (deep.froze, deep.fro.zen) dondurup saklamak. f. bol yağda kızartmak. s. 1. kökleri derinlere inen (a ğaç/çalı). 2. köklü, kökleşmiş (âdet/inanç). s. 1. derin, derinden gelen; derinde olan. 2. köklü, kökle şmiş. i. (çoğ. deer) geyik; karaca. k ıs. defective, defendant, defense, deferred, defined, definite, definition. f. (bir şeyin yüzeyine) zarar vermek. i. karalama, kara çalma, lekeleme. f. karalamak, kara çalmak, lekelemek. i. 1. (bir yükümlülü ğü) yerine getirmeme. 2. bilg. varsayım. f. (bir ü) yerine u getirmemek: They defaulted yükümlülü ğratmak. i. bozgun, yenilgi. on their loan. Borçlarını f. yenmek,ğbozguna f. büyük aptesini yapmak, d ışkılamak. i. kusur, noksan, eksiklik. s. 1. kusurlu, sakat, eksik, noksan. 2. dilb. baz ı çekim şekilleri olmayan. i. karşı tarafa kaçan kimse. i., İng., bak. defense. f. 1. savunmak. 2. from -den korumak. i., huk. davalı. i. savunucu, savunan; koruyucu. i. 1. savunma, korunma. 2. spor savunma, defans. s. savunmas ız, korunmasız. s. 1. savunmayla ilgili. 2. (hedef al ındığını zannederek) savunmaya geçen. 3. koruyucu. 4. spor defansif.

defensive alliance defer deference deferential deferment deferred defiance defiant deficiency deficient deficit defile define definite definite article definitely definition definitive deflate deflation deflect

savunma anla şması. f. (--red, --ring) 1. sonraya b ırakmak, ertelemek. 2. to -e boyun eğmek. i. riayet, (sayg ıdan kaynaklanan) itaat. s. riayetkâr; sayg ı ve itaat gösteren. i. erteleme. s. ertelenmiş. i. 1. meydan okuma. 2. kar şı koyma. s. 1. meydan okuyan. 2. kar şı koyan. i. eksiklik, noksanlık; yetersizlik. s. eksik, noksan; yetersiz. i. (bütçe, hesap v.b.´nde) aç ık; zarar. f. kirletmek, pisletmek, lekelemek, bozmak. f. 1. tanımlamak, tarif etmek. 2. belirlemek, sınırlamak, tayin etmek. s. 1. kesin. 2. belirli, belli. dilb. belirli tan ımlık: the. z. kesinlikle. i. 1. tanım, tarif. 2. tanımlama. s. kesin, son, tam. f. 1. havas ını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. 2. gururunu k ırmak. 3. ekon. para arzı ını/gaz ın nı ı azaltmak. boşaltma, söndürme; sönme. 2. gururunu k ırma. 3. i. 1. havas

ekon. deflasyon. f. yönünü de ğiştirmek; başka yöne çevirmek; yönü değişmek. deflect s.o. from his/her purpose birini amac ından çevirmek. yönünü de ğiştirip -e çevirmek. deflect s.t. into f. biçimini bozmak, biçimsizle ştirmek. deform i. 1. biçimsizlik. 2. t ıb. biçim bozukluğu, bozunum. deformity defraud defray defrost deft defunct defy degenerate degenerate degradation degrade degrading degree dehumidifier dehumidify dehydrate dehydrated deify deign deity dejected dejection delay f. doland ırmak, elinden almak. f. ödemek; (giderleri) kar şılamak. f. buzlarını çözmek/eritmek; buzları çözülmek/erimek. s. becerikli, usta, marifetli. s. 1. ölü. 2. feshedilmi ş. f. meydan okumak, kar şı gelmek, karşı koymak. s. yoz, yozla şmış, soysuz, dejenere. f. yozlaşmak, soysuzlaşmak, bozulmak, dejenere olmak. i. 1. aşağılık bir durum; itibarsızlık. 2. aşağılaşma. 3. rütbeyi indirme. f. 1. alçak bir duruma dü şürmek. 2. rütbesini indirmek. s. alçaltıcı, onur kırıcı. i. 1. fiz., geom. derece. 2. derece, basamak, a şama, rütbe, mertebe. 3. diploma. i. nem gideren alet. f. nemini gidermek. f. 1. suyunu almak, kurutmak. 2. su kaybetmek. s. susuz, kurumu ş. f. tanrılaştırmak. f. tenezzül etmek. i. 1. tanrı, ilah. 2. tanrısal varlık. s. keyifsiz, morali bozuk; hüzünlü. i. keyifsizlik, moral bozuklu ğu; hüzün. f. 1. ertelemek, sonraya b ırakmak. 2. geciktirmek. 3. oyalanmak. i. gecikme, geç kalma.

delegate delegation delete deletion deliberate deliberate deliberately deliberation delicacy delicate delicately delicatessen delicious delight delightful delimit delineate delinquency delinquent delirious delirium deliver deliver the goods deliverance deliverer delivery delivery note delivery order delivery receipt delivery time deliveryman dell delta delude deluge delusion delusive deluxe delve demagogue demagogy demand demand deposit demean demeanor demeanour demented

i. (del´ıgît, del´ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil. f. (del´ıgeyt) 1. havale etmek, devretmek. görevlendirmek. i. 1. delegasyon. 2. 2. yetki verme. f. silmek, ç ıkarmak. i. 1. silme, ç ıkarma. 2. yazıdan çıkarılan parça. s. 1. kas ıtlı, maksatlı, önceden tasarlanmış. 2. temkinli, ölçülü, dikkatli. f. 1. düşünüp taşınmak, ölçünmek, tartmak. 2. görüşmek, müzakere etmek. z. kasten, mahsus, bile bile. i. 1. üzerinde dü şünme, düşünüp taşınma. 2. görüşme, müzakere. i. 1. incelik, kibarlık. 2. lezzetli şey. s. 1. kolaylıkla kırılabilen, kırılgan, nazik. 2. hassas (alet). 3. hassas ı), narin. hafif (koku/tat). 6. hafif, (konu); nazik (durum). 4. ince (yapbüyük z. 1. incelikle. 2. dikkatle, ihtiyatla, bir5. özenle. i. şarküteri, mezeci. s. lezzetli, leziz, nefis. f. 1. sevindirmek; sevinmek. 2. in -den zevk almak. i. 1. sevinç, zevk, keyif, 2. sevinç , güzel; zevkli. veren şey. s. hoşhaz. f. sınırlandırmak, tahdit etmek. f. 1. şeklini çizmek. 2. betimlemek. i. 1. (çocuklarda) suç i şleme. 2. borçların ödenmemesi. s. 1. suçlu, suç işleyen (çocuk). 2. ödenmemiş (hesap, vergi, borç v.b.). 3. ınııklayan. ödememi şı .lg i.ına çocuk suçlu. borçlar 2. ç dönmü ş. s. 1. say i. 1. sayıklama. 2. çılgınlık. f. 1. teslim etmek, b ırakmak, vermek: They will deliver the furniture tomorrow morning. şeyi Mobilyay yapmak.ı yarın sabah teslim edecekler. 2. (gazete, k. dili istenilen i. 1. kurtarma; kurtulu ş. 2. hüküm. i. 1. kurtar ıcı. 2. teslim eden kimse. 3. dağıtıcı. i. 1. teslim; da ğıtım. 2. doğurma; doğum. 3. konuşma tarzı. 4. beysbol servis. topa vuru ş,beyan ı. tic. teslim tic. teslim emri. tic. teslim makbuzu. tic. siparişlerin teslim süresi. çoğ. de.liv.er.y.men (dîlîv´ırimen) i. satılan malı eve teslim eden kimse. i. küçük vadi, korulu vadi. i. delta, çatala ğız. f. aldatmak, yan ıltmak. i. 1. sel, tufan. 2. şiddetli yağmur. i. 1. aldanma, yan ılma. 2. ruhb. sabuklama. s. aldatıcı, yanıltıcı. s. lüks, ihtişamlı. f. into -i ara ştırmak. i. demagog, halkavc ısı. i. demagoji, halkavc ılığı. i. 1. istem, istek; talep. 2. tic., ekon. talep, ra ğbet. 3. huk. talep, hak iddia etme. f. 1. talep etmek, istemek. 2. gerektirmek. 3. huk. mahkemeye vadesiz mevduat. f. alçaltmak, küçültmek. i. davran ış, tavır. i., İng., bak. demeanor. s. deli, kaç ık, çılgın.

demerit demidemijohn demilitarise demilitarize demilitarized zone demise demobilisation demobilise demobilization demobilize democracy democrat democratic democratically demolish demolition demon demonstrate demonstration demonstrative demonstrative adjective demonstrative pronoun demonstrative pronoun demonstrator demoralise demoralize demote demotion demur demure den denatured alcohol denial denigrate denim denims Denmark denomination denominator denote denounce dense density dent dental dental floss

i. (okulda) ihtar, tembih. önek yarım, yarı. i. damacana. f., İng., bak. demilitarize. f. askerden ar ındırmak. askerden ar ındırılmış bölge. i. ölüm, vefat. i., İng., bak. demobilization. f., İng., bak. demobilize. i. seferberliğin bitmesi; terhis. f. terhis etmek. i. demokrasi, elerki. i. demokrat. s. demokratik, halkç ı. z. demokratik olarak. f. yıkmak. i. yıkma; yıkılma. i. 1. cin, kötü ruh, şeytan, iblis. 2. kötü kimse, iblis. 3. enerjik kimse. f. 1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Ş olan bağispat. lılığını2. kan ıtladı. 3. 2. tan göstererek tanıtmak: demonstrate a ıtlama, gösteri. ıtım gösterisi. i.irkete 1. kan s. 1. kan ıtlayan, gösteren. 2. duygularını açığa vuran. dilb. işaret sıfatı. dilb. işaret zamiri. işaret zamiri. i. 1. göstererek tan ıtan kimse. 2. uygulama öğretmeni. 3. gösterici. f., İng., bak. demoralize. f. cesaretini k ırmak, moralini bozmak, yıldırmak. f. aşağı dereceye indirmek, rütbesini indirmek. i. indirme. f. (--red, --ring) kabul etmemek, itiraz etmek. i. s. 1. çekingen. 2. a ğırbaşlı, ciddi. i. 1. in, ma ğara. 2. k. dili tekke, yatak. 3. k. dili dinlenme odası, sığınak. mavi ispirto, kar ışık ispirto. i. 1. inkâr, yads ıma. 2. yalanlama. 3. ret. f. iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak. i. kot (kuma ş). i., çoğ. kot pantolon, cin; blucin. i. Danimarka. i. 1. ad, isim. 2. mezhep. 3. adland ırma. 4. değer/ölçü birimi. i. payda. f. göstermek, belirtmek. f. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurmak. 2. şman ın) kald ırılaca ğın3. ı duyurmak. ihbar etmek. 3. (anla ğun, kesif. 2. s ık (orman, saç v.b.). anlaşılması güç, ağır (yazı). s. 1. yo ı n kafal ı , mankafa. 5. foto. koyu (negatif). 4. kal i. 1. yoğunluk, kesafet. 2. (orman, saç v.b. için) sıklık. 3. (yazıda) ağırlık. 4.ufak foto.çukur; koyuluk. i. çentik, çöküntü, girinti. f. çentmek; çökertmek. s. 1. dişlerle ilgili. 2. dişçilikle ilgili. 3. dilb. dişsel. i. dişsel ünsüz. diş ipliği.

dental surgery dentist dentistry dentures denude denunciation deny deodorant deodorise deodorize depart department department store departure departure gate departure lounge departure terminal depend depend from Depend upon it. dependable dependence dependency depict depilate depilation depilatory deplete deplorable deplorably deplore deploy deployment deport deport o.s. deportation deportment depose deposit deposit account deposition depositor depository depot deprave depraved depravity

diş cerrahisi. i. diş hekimi, diş tabibi, dişçi. i. diş hekimliği, dişçilik. i. takma diş. f. soymak; ç ıplaklaştırmak, çıplak bırakmak. i. 1. (insan, fikir, davran ış v.b.´nin) kötü/zararlı taraflarını açığa vurma. 2. şman ın) ıkald ırı2. laca ğını duyurma. ihbar. 3. (anla mak. yalanlamak. 3. reddetmek. 4. -den yoksun f. 1. inkâr etmek, yads

esirgemek, vermemek. bırakmak, s., i. deodoran, koku giderici. f., İng., bak. deodorize.
f. kokusunu gidermek. f. 1. ayrılmak, gitmek. 2. hareket etmek, kalkmak: At what time does the 3.kol. ölmek, vefat ıetmek. 4. from bus depart? Otobüs saat sım, şkalk ube,ıyor? daire, 2. bakanl k, vekâlet. i. 1. departman, bölüm, k ıkaçta büyük ma ğaza, bonmarşe. i. 1. gidiş, ayrılış, terk. 2. hareket etme, kalkış. 3. değişiklik, yenilik. 4. 5. vazgeçme. sapma, ayr ısı ılma. . çıkış kap çıkış salonu. çıkış terminali. f. on/upon 1. -e güvenmek. 2. -e ba ğlı olmak: The number of people who will come depends on how many tickets we can sell. Geleceklerin say ısı -den sarkmak. Emin olunuz. s. güvenilir. i. 1. güven, güvenme. 2. ba ğlılık. 3. bağımlılık. i. 1. bağımlılık. 2. sömürge. 3. ek bina. f. 1. resmetmek, resmini çizmek. 2. betimlemek, anlatmak. f. tüyleri gidermek/dökmek. i. depilasyon, depilaj, tüyleri giderme/dökme; epilasyon. i. depilatuar, depilatif, tüy dökücü krem. s. depilatif, tüy giderici/dökücü. f. tüketmek, bitirmek. s. acınacak durumda, içler acısı. z. acınacak biçimde. f. 1. -e çok üzülmek, -den ac ı duymak. 2. -e yerinmek, -e yazıklanmak. f. 1. plana göre yerle ştirmek. 2. ask. yayılmak. i. 1. plana göre yerle ştirme. 2. ask. yayılma f. sınırdışı etmek. davranmak, hareket etmek. i. sınırdışı etme. i. davran ış, tavır. f. 1. tahttan indirmek. 2. görevden almak, azletmek. 3. yeminli ifade vermek. i. 1. emanet. 2. depozit, depozito; kaparo, pey akçesi: The salesman asked for hesab a thirty ı.million lira deposit. Sat ıcı otuz milyon lira depozit istedi. mevduat i. 1. tahttan indirme. 2. görevden alma. 3. yeminle yaz ılı ifade. 4. depozit olarak verme. 5.ıran (tortu) b ırakma. kimse. i. mudi, para yat i. depo, ardiye. i. 1. depo, ardiye. 2. istasyon; durak. 3. ask. depo. f. baştan çıkarmak, ahlakını bozmak. s. ahlak ı bozuk, baştan çıkmış. i. 1. ahlak bozuklu ğu. 2. doğru yoldan ayrılma.

deprecate depreciate depreciation depress depressed depression deprive dept depth depth of winter deputation deputise deputize deputy derail derailment derange deranged derangement derelict deride derision derisive derisory derivation derivative derive dermatitis dermatologist dermatology derogatory dervish descend descendant descendent descent describe description descriptive desecrate desecration desegregate desegregation desensitise desensitize desert desert

f. onaylamamak, protesto etmek. f. 1. fiyatını kırmak, değerini düşürmek. 2. ucuzlatmak; amortize etmek. i. 1. değerini düşürme; değeri düşme. 2. aşınma payı, amortisman. f. 1. -i bastırmak, -e basmak. 2. üzmek, canını sıkmak, moralini bozmak. zayı2. flatmak. ğerini/miktar ını azaltmak. 3. 1. kuvvetten dü şürmek, düde şürülmü ş. 3. durgun s. morali bozuk, keyifsiz. de ğeri 4. (piyasa/ekonomi). i. 1. moral bozuklu ğu, keyifsizlik. 2. piyasada durgunluk, ekonomik kriz. 3. alanı. -den etmek: This work ruhb. depresyon, çöküntü. 4. alçak bas ınç etmek, ırakmak, -den mahrum f. of -den yoksun b ş bizi sa ğ l ığı mızdan edecek. will us of our health. Bu i ıs. deprive department. k i. 1. derinlik. 2. derin yer. k ış ortası, karakış. i. 1. temsilciler heyeti, delegasyon. 2. temsilci atama. f., İng., bak. deputize. f. 1. vekil olarak atamak. 2. for (bir kimsenin) yerini doldurmak. i. 1. vekil; yard ımcı, muavin. 2. polis. 3. milletvekili. f. (treni) raydan ç ıkarmak; (tren) raydan çıkmak. i. (treni) raydan ç ıkarma; (tren) raydan çıkma. f. 1. düzenini bozmak, altüst etmek, kar ıştırmak. 2. delirtmek. s. deli. i. 1. düzensizlik, kar ışıklık. 2. delilik. s. 1. terkedilmiş, sahipsiz. 2. kayıtsız, ilgisiz, ihmalkâr. f. alay etmek, alaya almak. i. alay, istihza. s. alaylı, alaycı. s. 1. alaylı, alaycı. 2. gülünç, kepaze, devede kulak gibi. i. 1. türetme. 2. köken, kaynak. i. türev. f. from 1. -den sa ğlamak, -den elde etmek, -den almak: He derives his income from his Gelirini yat ırımlarından sağlıyor. He derives yang ısinvestments. ı. i., tıb. deri i. dermatolog, deri hastal ıkları uzmanı, cildiyeci. i. dermatoloji, cildiye. s. küçültücü, küçük dü şürücü, aşağılayıcı. i. derviş. f. 1. inmek; (ku ş, uçak v.b.) alçalmak; (karanlık, sis v.b.) çökmek. 2. from in soyundan gelmek. 3. on/upon inip -e sald ırmak; -e sökün etmek, i. torun; of (birinin) soyundan gelen kimse. i., bak. descendant. i. 1. iniş; alçalma; çökme. 2. on/upon inip -e saldırma; -e sökün etme; ın. ı3. soy. betimlemek, tarif etmek. 2. anlatmak. bask mlamak, f. 1. tan i. 1. tanımlama, betimleme, tarif. 2. cins, çeşit, tür. 3. eşkâl: The police were obtain a description of the thief. Polis h ırsızın eşkâlini ımlayıcıto , betimsel. s. tanunable f. (kutsal bir şeye) saygısızlık etmek. i. (kutsal bir şeye karşı) saygısızlık. f. ırk ayrımını kaldırmak. i. ırk ayrımının kaldırılması. f., İng., bak. desensitize. f. uyuşturmak. i. hak edilen şey, layık olunan şey. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. i. çöl, sahra. s. 1. çorak, çöllük. 2. bo ş, ıssız.

desert deserter desertion deserve deservedly deserving deserving of praise design designate designation designer desirable desire desirous desist desk desktop desktop computer desktop publishing desolate desolate desolation despair despairingly desperate desperately desperation despicable despicably despise despite despondent despot despotic despotical despotism dessert dessert spoon destination destined destiny destitute destitution destroy destroyer destruction destructive

f. 1. terketmek, b ırakmak. 2. ask. askerlikten kaçmak. 3. kaçmak, firar etmek. i. asker kaça ğı. i. 1. terketme, terk. 2. askerlikten kaçma, firar. f. hak etmek, layık olmak. z. haklı olarak; hak ettiği gibi. s. of -i hak eden, -e layık. övülmeye layık. i. 1. tasar ım, dizayn, tasar çizim. 2. tasarlama. 3. plan, proje. 4. desen. 5. ımını isimlendirmek. yapmak: Selda3. amaç, maksat, hedef. 6. entrika, komplo. f. adland 1. tasar belirtmek. 2. ırmak, f. 1. göstermek, işaret etmek,

ırmak, -e ayıs rmak, (to/for) -e atamak, -e tayin tayin etmek. 4. for 2. için ayisim, ıfat. -e tahsis i. 1. atama, tayin; atanma, edilme. ad, unvan, i. 1. tasar ımcı. 2. desinatör. 3. modelist, stilist.
s. arzu edilen, istek uyand ıran, çekici, cazip. i. 1. arzu, istek. 2. rica, dilek. 3. şehvet. f. 1. arzu etmek, arzulamak, istemek. rica etmek. s. istekli, 2. arzu eden. f. from -den vazgeçmek, -i b ırakmak. i. 1. yazı masası. 2. sıra. 3. kürsü. 4. daire, şube, masa. From her desk the teacher could see the desks of all her students. Ö ğretmen i. masaüstü. masaüstü bilgisayar. masaüstü yayımcılık. s. 1. terkedilmiş, metruk; ıssız, tenha, boş. 2. harap, perişan. 3. kimsesiz, ız. etmek, perişan etmek. yaln f. harap i. 1. haraplık, perişanlık. 2. kimsesizlik, yalnızlık. 3. keder. i. umutsuzluk, ümitsizlik. f. of -den umutsuz olmak, -den ümitsiz olmak. z. umutsuzca, ümitsizce. s. 1. umutsuz, ümitsiz. 2. her şeyi göze alabilen; gözü dönmüş. z. umutsuzca, ümitsizce. i. umutsuzluk, ümitsizlik. s. alçak, a şağılık, rezil. z. alçakça. f. küçümsemek, hor görmek, adam yerine koymamak. i. nefret, kin, garaz. edat -e kar şın, -e rağmen: He was generous despite ğuna karşın eli açıktı. his poverty. Yoksullu s. umutsuz, ümitsiz, meyus. i. despot, tiran. s. despotik, despotça. s., bak. despotic. i. despotluk, despotizm. i. (yemeğin sonunda yenen) tatlı, yemiş, soğukluk. tatlı kaşığı. i. 1. gidilecek yer. 2. var ış yeri. 3. hedef. s. i. talih, k ısmet, kader, alınyazısı, yazgı. s. 1. yoksul, muhtaç, fakir. 2. of -den yoksun. i. yoksulluk, fakirlik. f. yıkmak, harap etmek, yok etmek, ortadan kaldırmak; öldürmek. i. 1. yok edici şey/kimse. 2. destroyer, muhrip. i. 1. yıkma, yok etme; yıkılma, yok olma. 2. yıkım. s. yıkıcı, zararlı.

desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detect detection detective detective story detector detention deter detergent deteriorate deterioration determinant determination determinative determine determined deterrence deterrent detest detestable dethrone detonate detour detract detriment detrimental deuce devaluation devalue devastate devastation develop developing developing country development developments deviate deviation device devil

s. 1. gelişigüzel, rasgele. 2. rabıtasız, bağlantısız. 3. amaçsız, gayesiz. f. ayırmak, çıkarmak, sökmek. s. ayrılabilir, çıkarılabilir, yerinden sökülebilir. s. 1. tarafs ız, yansız, objektif. 2. müstakil (ev). i. 1. ayırma, çıkarma, sökme. 2. ask. müfreze, müfrez birlik. 3. tarafs ızlık, ızlıık, objektiflik. yans ntı , detay. 2. ayrıntılar, detaylar, tafsilat, teferruat. 3. ask. özel bir i. 1. ayr ş için seçilmi ş grup, i ı nt ı l ı , detayl ı. müfreze. s. ayr f. 1. alıkoymak. 2. geciktirmek. 3. gözaltına almak. f. 1. sezmek, farketmek. 2. bulmak, ke şfetmek. i. bulma, ke şif. i. dedektif, hafiye. polisiye roman. i. dedektör, detektör, bulucu: mine detector may ın dedektörü/detektörü. i. 1. alıkoyma. 2. gecikme. 3. gözaltına alma. f. (--red, --ring) from -den vazgeçirmek, -den cayd ırmak. i. deterjan. f. kötüle şmek, kötüye gitmek, fenalaşmak, bozulmak. i. kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici etken. i. 1. azim, kararlılık. 2. belirleme, tayin; tespit, saptama. s. belirleyici, tayin eden. i. belirleyici şey. f. 1. belirlemek, tayin etmek; tespit etmek, saptamak: We have not yet determined the ıprice of that book. O kitab ın fiyatını henüz saptamadık. . s. azimli, kararl i. 1. cayd ırma. 2. caydırıcılık. s. caydırıcı. i. caydırıcı şey. f. nefret etmek, iğrenmek, tiksinmek. s. nefret uyand ıran, iğrenç, tiksindirici. f. tahttan indirmek. f. patlamak, infilak etmek; patlatmak, infilak ettirmek. i. varyant (yol). f. varyanttan gitmek. f. from -i azaltmak, -e gölge dü şürmek. i. zarar, ziyan. s. zarar veren, zararlı, muzır. i. 1. isk. ikili. 2. (zarda) dü. 3. tenis beraberlik, berabere kalma. i., ekon. devalüasyon, de ğer düşürümü. f., ekon. devalüe etmek, de ğerini düşürmek. f. 1. harap etmek, mahvetmek, viraneye çevirmek. 2. peri şan etmek. i. 1. harap etme, mahvetme; harap olma, mahvolma. 2. peri şan olma. 3. ım, zarar. y ştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. f.ık 1. geli

İtalyancas ını geli ştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir fikri olan. s. gelişmekte gelişmekte olan ülke.
i. 1. geliştirme; gelişme, gelişim. 2. genişletme; genişleme. 3. (âdet) edinme. i. olaylar.4. (f ırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum. 5. kalkınma, f. sapmak, ayr ılmak. i. sapma, ayr ılma. i. 1. alet; ayg ıt. 2. plan, yol, yöntem. 3. hile, oyun. 4. arma, ongun. i. şeytan, iblis.

devil´s advocate devilish devil-may-care devilment devious devise devoid devolve devote devoted devotee devotion devotional devotions devour devout dew dewdrop dewy dexterity dexterous dextrous diabetes diabetic diabolic diabolical diagnose diagnosis diagonal diagram dial dial direct to dial tone dialect dialectics dialing tone dialog dialogue dialysis diameter diametrically diametrically opposite diamond diamond cutter diamond jubilee diaper diaphragm

tartışma olsun diye zayıf tarafı savunan kimse. s. şeytanca, şeytan gibi. s. kimseye ald ırmayan, pervasız. i. muzırlık, yaramazlık. s. 1. dola şık, dolambaçlı. 2. sinsi, hilekâr. 3. hileli. f. tasarlamak, planlamak, düzenlemek, tertiplemek. s. of -den yoksun, -den mahrum. f. on -e geçmek, -e kalmak, -e devrolmak. f. to -e adamak, -e vakfetmek; -e ay ırmak, -e hasretmek: He has devoted ın himself serving poor. Kendini yoksullar -e içten ba ğlı. 2. -e düşkün; -i hizmetine seven. adadı. He s. (to) 1.to -e sad ık, the i. 1. düşkün, meraklı, tutkun. 2. dinine çok bağlı olan kimse, zahit. i. 1. sadakat, içten ba ğlılık. 2. adama, vakfetme; hasretme. s. ibadete özgü, ibadetle ilgili. i. k ısa bir ibadet. i. ibadet. f. 1. (yeme ği) silip süpürmek, bir çırpıda yiyip bitirmek; (avı) parçalayıp yutmak. 2. bir solukta okumak. 3. (bir (birini) yiyip bitirmek. 4. s. 1. dindar, dini bütün, mütedeyyin. 2.duygu) samimi, içten, yürekten. i. çiy, şebnem. i. çiy damlas ı. s. üzerine çiy dü şmüş, çiyle kaplı. i. el çabuklu ğu, beceri, ustalık. s. eli çabuk, eli uz, usta. s., bak. dexterous. i., tıb. şeker hastalığı, diyabet. s., tıb. diyabetik. i., tıb. şeker hastası. s. şeytani, şeytanca. s., bak. diabolic. f. teşhis etmek, tanılamak. i. teşhis, tanı. s. köşegenel. i. köşegen, diyagonal. i. 1. diyagram, grafik. 2. plan, şema. f. diyagram ile göstermek; ını çizmek. diyagram i. 1. kadran. 2. (saatte) mine, kadran. f. (--ed/--led, --ing/--ling) (telefon ını) çevirmek. numaras -i direkt aramak. (telefonda) çevir sesi. i. diyalekt, lehçe, a ğız. i. eytişim, diyalektik. İng. (telefonda) çevir sesi. i. diyalog. i., İng., bak. dialog. çoğ. di.al.y.ses (dayäl´ısiz) i., tıb. diyaliz. i. çap, kutur. z. 1. çap boyunca. 2. tamamen. taban tabana zıt. i. 1. elmas. 2. baklava biçimi. 3. isk. karo. 4. beysbol iç alan; oyun alan ı. elmastıraş. altm ışıncı veya yetmiş beşinci yıldönümü. i. çocuk bezi. f. çocuk bezini sarmak/de ğiştirmek. i. 1. anat. diyafram kas ı, diyafram. 2. zar, böleç. 3. diyafram.

diarrhea diary dice dicebox dicker dictate dictation dictator dictatorial dictatorship diction dictionary dictum did Did she hurt herself? Did you ever? Did your ears burn? didactic didn`t die die die away die down die of boredom die off die out diehard diet dietician dietitian differ difference difference of opinion different differential differentiate differently difficult difficulty diffidence diffident diffraction diffuse diffuse diffusion dig dig down

i. ishal, sürgün. i. 1. günce, günlük. 2. hat ıra defteri. i., çoğ. oyun zarları. f. 1. küp şeklinde doğramak. 2. zar atmak. i. zar atma kab ı. f. (with) (ile) pazarlık etmek. f. 1. dikte etmek, yazd ırmak. 2. emretmek. 3. zorla kabul ettirmek. 4. gerektirmek. 5. belirlemek. i. 1. dikte. 2. emir. i. diktatör. s. diktatörce, amirane. i. diktatörlük. i. 1. diksiyon, söyleyim. 2. sözcük seçimi, sözcükleri kullanma şekli. i. sözlük, lügat. çoğ. dic.ta (dîk´tı)/--s (dîk´tımz) i. 1. otoriter hüküm/söz. 2. özdeyiş, atasözü. 3. huk. mütalaa. f., bak. do. Bir yerini mi incitti? k. dili Allah Allah! Kulaklarınız çınladı mı? s. didaktik. k ıs. did not. f. (--d, dy.ing) 1. ölmek, vefat etmek. 2. (makine) birdenbire durmak, stop ş) sönmek. canoyun atmak, etmek. p, (ate matris. 2. (çoğ. 4. dice) zarçok ı. istemek: Altan is dying to i. 1. kalı3. (gürültü) yava ş yavaş kesilmek, (ses) azalmak. (rüzgâr/f ırtına/yağmur) hafiflemek; (ateş/yangın) sönmeye yüz tutmak; (alev) azalmak. dan patlamak. sıkıntı birer birer ölmek. yok olmak, ortadan kalkmak. i. inatla tutuculu ğunu sürdüren kimse. i. 1. diyet, rejim, perhiz. 2. beslenme biçimi. 3. yiyecek. f. perhiz yapmak, rejim yapmak. i., bak. dietitian. i. diyet uzman ı, diyetisyen. f. 1. from -den ba şka olmak, -e benzememek, -den farklı olmak, -den ılmak. 2.fark. with 2. ileanla aynş ı mazl fikirde ayr ık.olmamak. i. 1. ayrılık, fikir ayrılığı. s. 1. (from) farklı, başka, ayrı. 2. çeşitli, değişik. i. diferansiyel. f. 1. ayırmak, ayırt etmek. 2. farklılaşmak, farklı olmak. z. başka şekilde, başka türlü. s. 1. güç, zor. 2. geçimsiz. i. 1. güçlük, zorluk. 2. s ıkıntı, problem. make difficulties zorluk çıkarmak. i. çekinme, utangaçlık, çekingenlik. s. çekingen, utangaç, s ıkılgan. i., fiz. k ırınım, difraksiyon. s. 1. fiz. da ğınık, yayınık, difüzyona uğramış. 2. zaman zaman konu dışına meseleyi uzun uzad ıya anlatan. ç yay ılmak, dağılmak. f.ıkarak yaymak, da ğıtmak; i., fiz. yayınma, yayınım, difüzyon. f. (dug, --ging) 1. kazmak, bellemek. 2. kaz ı yapmak. 3. dürtmek. 4. argo enmek, hoşlanmak. 5.sökülmek, argo -den kendi anlamak. i. 1. be ını(arkeolojik) ödemek. kazı. 2. k. ğ dili elini cebine atmak, paras

dig in dig one´s heels in dig out dig up digest digest digestion digestive digestive troubles digit digital digital computer digital computer dignified dignify dignitary dignity digress digression dike dilapidate dilapidated dilapidation dilate dilatory dilemma dilettante diligence diligent diligently dill dillydally dilute diluted dim dime dimension diminish diminishing returns diminutive dimmer dimple dimwit din dine dine out diner

1. ask. siper kazmak, avc ı çukuru kazmak. 2. (bir şeyi) kürekle toprağa ıştırmak. 3. k. dili yemek yemeye ba şlamak, yumulmak: Dig in! Haydi kar k. dili inat edip hiç yapmamaya karar vermek. 1. arayıp çıkarmak. 2. (gömülmüş birini/bir şeyi) kürekleyerek çıkarmak. kazıp çıkarmak. i. 1. özet. 2. derleme. f. 1. sindirmek, hazmetmek; sindirilmek. 2. özümlemek, özümsemek: I´ve read the poem, but I haven´t yet digested it. Şiiri okudum fakat henüz i. sindirim, hazım. s. 1. sindirime ait, sindirim. 2. sindirimi kolayla ştıran. i. sindirimi ştıbozuklu ran ilaç.ğu, hazımsızlık. kolayla sindirim i. 1. parmak. 2. s ıfırdan dokuza kadar tamsayıların her biri, rakam. s. dijital, sayısal. dijital bilgisayar. dijital bilgisayar. s. ağırbaşlı. f. 1. onurland ırmak, şeref vermek. 2. büyütmek, yüceltmek. i. rütbe/mevki sahibi, kodaman. i. 1. itibar, sayg ınlık. 2. vakar, asalet. f. konu d ışına çıkmak, konudan ayrılmak. i. 1. konudan ayr ılma. 2. konu dışı söz, arasöz. i. 1. hendek, suyolu, ark, kanal. 2. set, bent. 3. argo lezbiyen, sevici. f. harap etmek, tahrip etmek; harap olmak. s. harap, köhne, yıkık dökük, yıkkın, viran. i. harap olma. f. genişletmek, büyütmek; genişlemek, büyümek. s. 1. işi ağırdan alan, geciktiren. 2. ağır, yavaş. i. 1. man. ikilem, dilemma. 2. güç durum, ç ıkmaz, açmaz. i. hevesli, heveskâr, amatör. i. özenle ve sebat ederek çal ışma. s. özenle ve sebat ederek çal ışan (kimse); özenle ve sebat edilerek ılan (iş ). sebat ederek. yap z. özenle ve i., bot. dereotu, yabant ırak, Anethum graveolens. f., k. dili oyalanmak; karars ızlık yüzünden vakit kaybetmek; ıvır zıvırla vakit kaybetmek. ırmak, su katmak; hafifletmek. f. suland s. suland ırılmış, su katılmış. s. (--mer, --mest) 1. lo ş, donuk, sönük. 2. belirsiz. 3. bulanık. f. (--med, -ming) 1. ( ışığı) azaltmak; (ışık) azalmak. 2. söndürmek, azaltmak; i. on sent. i. 1. boyut. 2. ço ğ. ebat, boyutlar. f. azaltmak, eksiltmek, küçültmek; azalmak, eksilmek. ekon. azalan verim. s. küçücük, ufac ık, minicik. i., dilb. 1. küçültme. 2. küçültme eki. i., elek. dimmer, azalt ıcı. i. gamze. i., k. dili aptal, budala, al ık. i. gürültü, patırtı. f. 1. günün esas yeme ğini yemek. 2. akşam yemeği yemek. 3. ziyafet ğe davet etmek, yemek vermek. yemeyemek. yemek dining car vagonvermek. restoran. dining hall yemek dışarıda 4. ı . salonu. dining room yemek odas i. 1. yemek yiyen kimse. 2. vagon restoran. 3. vagon restorana benzer lokanta.

dingy dinner dinner jacket dinner party dinner service/set dinner table dinnertime dinnerware dinosaur dint dip dip into a book diphtheria diphthong diploma diplomacy diplomat diplomatic diplomatic corps diplomatic immunity diplomatic relations diplomatic service diplomatically dipper dipstick dire direct direct direct call direct current direct current direct dialing direct object direct object direct tax direction directions directive directly director directory dirge dirt dirt cheap dirt cheap dirt poor dirt road

s. 1. rengi atm ış, kirli. 2. karanlık, sönük. i. 1. günün esas yeme ği. 2. akşam yemeği. 3. ziyafet. smokin. yemekli davet. sofra tak ımı, yemek takımı. sofra. i. yemek vakti. i. yemek tak ımı. i. dinozor. i. f. (--ped, --ping) 1. bat ırmak, daldırmak, banmak; batmak, dalmak. 2. şağı ya do ğru meyletmek. i. 1. dalma, batma. 2. ani iniş, çukur. a ı gözden geçirmek. bir kitab i., tıb. difteri, kuşpalazı. i. ikili ünlü, diftong. i. diploma. i. 1. diplomasi. 2. ba şkalarıyla ilişkide ustalık. i. 1. diplomat. 2. ilişkilerinde ustalık gösteren kimse, diplomat. s. 1. diplomatik. 2. ba şkalarıyla ilişkide usta. kordiplomatik. diplomatik dokunulmazlık. diplomatik ilişkiler. dışişleri memurluğu, hariciyecilik. z. diplomatça, diplomatik bir şekilde. i. kepçe. i., oto. ya ğ çubuğu. s. 1. korkunç, deh şetli, müthiş. 2. acil. s. 1. direkt, do ğrudan, dolaysız. 2. açık, kesin. 3. toksözlü. z. doğrudan ğruya, doğruca, direkt. do f. 1. yönetmek, idare etmek. 2. yöneltmek, çevirmek, do ğrultmak: The astronomer directed telescope toward the Milky Way. Astronom şma. otomatik/direkt konuhis elek. do ğru akım. doğru akım. direkt arama. dilb. nesne, dolays ız tümleç, düz tümleç. dilb. nesne. dolaysız vergi. i. 1. yön, istikamet, taraf. 2. yönetim, idare. i. 1. talimat. 2. kullanma talimat ı. i. direktif, yönerge, talimat. z. 1. doğrudan, doğrudan doğruya. 2. hemen. i. 1. yönetici, müdür, direktör. 2. yönetmen, rejisör. i. 1. rehber. 2. bilg. rehber, dizin. i. ağıt, mersiye. i. kir, pislik; çamur; toz. k. dili çok ucuz, sudan ucuz. k. dili sudan ucuz, bedava. k. dili çok yoksul, çok fakir. toprak yol.

f. -i onaylamamak. 2. sak ıncalı. görmek. 1. 1. çıkarma. dağılmak. onaylamama. çirkin. pis iş. ortadan kaybolmak: My pen has i. hayal k ırıklığına uğramış. 1. çekişme. 1. 2. boşalmak. ödenen para. kaybolmak.pipe boşalma. zeki. pisletmek. tan ımamak. yetersizlik. afet. elverişsiz. f. 2. dökülmek: discharge cargo şaltmak. i. i. 1. f. i. s. felaket. mahzur. 3. k. dağıtmak. feci halde. fark ına varmak. i. ret. 2. maluliyet. uyuşmazlık. kınama. ateş verme. with -e of the accident. 4. elektrik akımını boşaltma. f. dağıtmak. zararsız duruma getirmek. Raporlar kazan ş. afet bölgesi. i. çelişmek: The reports disagree on the cause konusunda çeli şiyor. diskaro. anla şmazlık. dökülme. gözden kaybolma. aksi. 3. sak ınca. 1. --ring) huk. f. bak. 1. farkedilebilir. diskcokey. akıtmak. (para) da ğıtmak. O yükü bo şaltma. kirli. sakatlık. çömez. 2. 1.dirty dirty look dirty work disability disable disabled disabuse disadvantage disadvantageous disagree disagreeable disagreement disappear disappearance disappoint disappointed disappointment disapproval disapprove disarm disarmament disarrange disarray disaster disaster area disastrous disastrously disavow disavowal disband disbar disbelief disbelieve disburse disbursement disc disc harrow disc jockey discard discern discernible discerning discernment discharge discharge discharge/pay a debt disciple s. (tarım makinelerinde) disk. sakatlamak. f. i. dezavantaj. f. huysuz.nedeni 2. 2. Ona kötü kötü baktı. . akma. disk. bela. elek. güvenini kazanmak. f. insanı pisleten iş. anlayışlı. s. sahtekârlık. ters. akThat ıtma. 1. of -i do ğru bulmamak. (para) harcamak. 1. (birini) (yanlış düşüncesinden) vazgeçirmek. hayal k ırıklığına uğratmak. 1. borç ödemek. 3. i. hile. f. boşalma. dili kötü bir bak ış: He gave her a dirty look. 3. -i kınamak. boşaltmak. uyuşmamak. barodan ihraç etmek. yok olmak: Too many forests have disappeared. sert. felaket getiren. f. 2. düzensizlik. dili 1. f. s. atmak. is discharging sewage2. seziş. anlamak. 1. silahsızlanmak. f. s. ümidi kırılmış. 3. i. diskli tırmık makinesi. akmak. k. s. 1. f. s. karışıklık. feci. i. ayırt etmek. inanmama. f. silahs ızlandırmak. görülebilir. bo olma. tediye de şarjetmek. uymamak. ıskartaya çıkarmak. reddetmek. 2. 1. havari. sezmek. f. i. pis. mürit. 2. karıştırmak. sakat. into the river. doğru bulmama. yok yok olma. z. dezavantajlı. inanmayış. (--red. Pek çok orman oldu. i. yıkım. s. 2. ödeme. tatsıın z. ayırt etme. ortadan kaybolma. düzenini bozmak. gözden kaybolmak. kirletmek. f. 1. anlayış. hoşa gitmeyen. 2. tatsız işler. silahs ızlanma. i. i. mahzurlu. naho i. 2. dış arboru ı i. 2. zarar. hayal k ırıklığı. f. (in) -e inanmamak. iğrenç.

discolor. disk atma. z. cesaretini k ırmak. i. 2. 1. i. düzenini bozmak. ayırmak: He can´t discriminate good books from bad. disiplin 3. s. ayrı tutmak. f. rengini bozmak. ayr i. hoşnutsuzluk. huzursuzluk. rahatsız etmek. beğeni. --es (dîs´kıs ız)/dis. müz. keşfetmek. fark. tekzip tekzip. i. ayıran. bak. kesmek. tepeden bakmak. tepeden bakma. sayg ısızca. 2. altüst etmek. 2. şürmek. 2. çelişme. isteğe bağlı. indirim. disk. spor 1. ayırt eden. f.. sayg ısız. disiplinle ilgili. uyuşmazlık. s. disiplin yanl ısı.disciplinarian disciplinary discipline disclaim disclaimer disclose disclosure disco disco music discolor discolour discomfort disconcert disconnect disconsolate discontent discontented discontinue discord discordant discothèque discount discount discourage discouragement discourse discourse discourteous discourteously discourtesy discover discovery discredit discreet discrepancy discrete discretion discretionary discriminate discriminate against discriminating discrimination discus discus thrower discuss discussion disdain i. 1. tartışmak. gözünü korkutmak. i. i. durdurmak. 3. f. takdir yetkisi. tenzilat. f. itimatsızlık. düzence. çok kederli. i. yalanlama. s ıkıdüzen: military discipline askeri disiplin. 2. 1. yads yalanlamak. aç ığa vurmak. keşif.ç2. bilim dal ı. şmazl ık. f. aç i. ifşa. sert amir.. güvensizlik. diskotek. f. tartışma. küçük görmek. hesaptan düşmek. kabul etmemek. i. dü tedbirli. dili disko. görü şmek. 1. disko müziği. zevk. 1. hoşnutsuz. yar ıda bırakmak. ciddi ve ayr ıntılı bir konuşma/yazı. zor beğenen. 4. s. ayrılık.etmek. 1.b. hevesini kırmak.´ni) kesmek. 2. ığa ç ıkarmak. tutarsızlık. itibars ızlık. i. uyumsuz. ahenksiz. etmek. f. ayırım. 3. f. gözden ıs ıüpheye kı. bulmak. s. itaat. 2. buluş. ayırt etmek. ağız sıkılığı. cesaretsizlik. f. i. 2. kabalık.ı. -e karşı s.ci (dîs´ay) ço spor diskçi. vazgeçmek. 2. 2. ayırt etme. soldurmak. 2. indirim yapmak. disiplin. 1.. ortaya çıkarmak. sağduyu. itibardan düşürmek. denli. fark gözetmek. i. s. 1. i. ifşa etmek: disclose a secret bir sırrı ifşa etmek. 1. reddetmek. 3. 2. kabaca. 2. 5. 1. f. hor görme. ş düşürmek. devam etmemek. ayrım. muh. (bono/senet) k ırmak. i. f.. şaşırtmak. f. f. s. 2. gaz v. k. 1. söylev. 1. 2. 1. mak. ihtiyari. İyi ı kötülerinden ayırt edemez. anlaşmazlık. akortsuzluk. meydana çıkarmak. nutuk. 1. 1. hor görmek. güvenini sarsmak. fark gözetme. 1. akortsuz. nezaketsizlik. sıkıntı vermek. 3. ayırım yapma. a ğz i. s. (from) -den vazgeçirmek. . ayırım kitaplar ayırım yapmak. talim. i. ıskonto. f. kaba. ile ba ğlantısını kesmek. küçük görme.. avutulamaz. görüşme. s. 2. from -den ayırmak. 2. i. güzeli çirkinden ay ğ. i. ciddi ve ayr ıntılı bir şekilde konuşmak/yazmak. farkl s. zevk sahibi. şüphe. fark. 1. ortaya ç ıkarinvestigations ılan şey. uyu ı. lekelemek. 1. f. 2. i. -i ele almak. 1. 1. nezaketsiz. İng. ıskonto etmek. ağzından çıkana dikkat eden. f. cereyan. 3. ortaya ıkarmak: Our have disclosed the aç ığ a çıkarma. i. -den söz etmek. titiz.e inkâr 2. saygısızlık. sıkıntı. cezaland ırma. bulgu. meydana çıkarma. rahats ızlık. disiplin.. 3. ırabilme yetisi. hevesin k ırılması. f. 3. (telefon. from elek. müz. ğme. boyun ımak. farklılık.

bölünmek. çirkinleştirmek. utanç verici. salıvermek. 2. f. 1. i. ışığı kn etmek. çözülmek. hevesini kırmak. bulaşık makinesi.. parçalamak. hayal k ırıklığına uğratmak. i. yalanc ı. dezenfekte etmek. rezil. teker. bulaşık tası. out da ğıtmak. ahenksizlik. bıkk ık. 1. hoşnutsuz. iğrendirmek. vermek. itibardan düşme. 2. bozunum. f. s. s. İng. gözünü açmak. f. cesaretini k ırmak. f. s. dü ızart ıcı. f. parçalama. şerefini lekelemek. 1. ba ğlantısını kesmek. 1. 1. yüzkaras ı. bulaşık damlalığı. gözünü açma. gizlemek. 2.. gözü açılma. girdi. parçalanma. bulaşık suyu. rezil etmek. i. f. 1. canı sıkkın. f.. 1. 2. bilg. hastalık. f. i. hayal k ırıklığı. bezdirmek.iğ brenç. hastalıklı. i. s. f. 2. f. mikroplardan ar ındırmak. bula şıkçı. mirastan yoksun b ırakmak. rezalet. 2. f. 2. s. bulaşıklık. müz. karmakarışık. 1. 2. ıktırmak. disdainful disease diseased disembark disenchant disenchantment disengage disengaged disentangle disfavor disfavour disfigure disgrace disgraceful disgruntled disguise disgust disgusting dish dish drainer/rack dish rack disharmony dishcloth dishearten dishevel disheveled dishful dishonest dishonesty dishonor dishonorable dishonour dishpan dishwasher dishwater disillusion disillusionment disincline disinfect disinfectant disinherit disinheritance disintegrate disintegration disinterested disk bir şey yapmaya tenezzül etmemek. a ğırşak. i. 2. ba(askerleri) f. gözden dü şme. i. bir konuda hiçbir ç ıkarı olmayan ız. biçimsizle ştirmek. 2.b. tarafs i. s. (bir şeyden/birinden) soğutmak. serbest ırakmak. bozunmak. 3. f.. s. i. giyim v. çanak. 2. sahtekârlık. saklamak: beggar. dürüst olmayan. dishonor.t. tabak. i. s. i. bir konuyla hiçbir ilgisi olmayan. tiksindirmek. bölmek. alçak. iğrenme. from -den kurtarmak. hasta.. disk. s. kurs. bezginlik. caydırmak. parçalanmak.. bulaşık bezi. i. up tabağa koymak. --ing/--ling) (saç. anat. i. s. uyumsuzluk. f. utanç kaynağı. 2. i. 2. (seyyar) damlalık. tabak dolusu. 1. yansı z. karaya ç ıkarmak/çıkmak. açmak. gözünü açmak.. b ğlantısız. i. f.. serbest. darmada i. biçimini bozmak. i. illet. Kral tan tiksinti. İng. f. fiz.disdain to do s. 1. güvenilmez. yüz k s. f. as . yemek. çözmek.. (--ed/--led. i.´ni) darmada ğınık etmek. aç ılmak. ilgisini kesmek. fiz. 2. karmakar ık. i. 1. yüzkarası. sayrılık. umudunu kırmak.. olarak k ılık değiştirmek: The king disguised himself as a ınmamak için dilenci kıınl lığı na 2. tiksindirici. gözden dü şme. alçaklık. i. . itibardan şürmek. 1. 1. yalancılık. 1. f. mirastan yoksunluk. (kimse). i. sayr ı. spor. 1. gözden dü şürmek. bak. sahtekâr. bozunma. disfavor. mikropsuzlandırmak. savaş alanından çekmek. bak. dezenfektan. dürüst olmayan.

bozmak. s. kar ışıklık.. tıb. f. apayrı. fark. 1. zorunlu olmayan. evlatlıktan reddetmek.two members of her cabinet. Ba şbakan aklından i. f. i. . rapor: We have received dispatch from headquarters. akl ından çıkarma. -i sevmemek. -e itaat etmemek. f. -i gereksiz k ılmak. gidermek. 2. disket. sökmek. ciddiye ı reddetme. almay f. itaatsizce. i. kargaşa. i. gitmesine izin verme. 1. (hayvan. düzensiz.´nden) inmek/indirmek. bozukluk. 2. bak. (bağırıp çağırarak. İng. küçük dü şürmek. s. of/for -i sevmeme. bilg.. 2. soğukkanlı. f. 2. baş huk. Karargâhtan bir mesaj ald ık. 3. sadakatsiz. hain. kötüleme. bisiklet v. karıştırmak. kavga çıkararak) şkalar ıkalar nın huzurunu kaçıran. intizams ız. 1. s. kötülemek. -den şlanmama. çıkık.has düşdismissed ünmemek. i. disk sürücü. dehşete düşürmek. 1. kar ışıklık. (davayı ) reddetme. verme. 2. 2. i. sönük. 2. altüst etmek. görevden almak. genelev. ba şkaldırma. z. s. f. bilg. (telgraf/faks) çekme. i. tarafs ız. asi. i. küçük dü şürme. 1. 2. işten çıkarılma. 1. dehşet. dağıtma. uzuvlarını kesmek. gönderme. vefas ız. 3. 1. İng. 3. işten çıkarmak. 1. tıb. 1. düzensizlik. ba ının huzurunu kaçıran davranış. i.. bilg. kederli. defetmek.. i. itaatsiz. s. i. f. 5. -den ho şlanmamak. f. huk. 2.. diskcokey. kasvetli. 2. yadsımak.. hastalık. z. 1. mak. sevketme. parçalamak. (--led. sökmek. 2. kovmak. dönem. serinkanlı. 1. perişan etmek. 4. 2. uzuvlar ı bedenden ayırmak. i. sakin. eşitsizlik. görevden uzaklaştırmak: The Prime Minister çı karmak. (bir dinin etkili oldu ğu) ğıtmak. (ilaç) hazırlamak. yansız. f. karmakar ışık etmek. itaatsizlik etmek. parçalara ayırmak. yerinden ç ıkarmak. 2. f. 2. tanımamak. ihanet. disorganize. da -den vazgeçmek. 1. -i ekarte etmek. f. düzensizlik. hıyanet. f. 2. yerinden ç ıkarmak. i. düzenini bozmak. -i dinlememek. 1. ne şesiz. -e uymamak.b.disk brake disk crash disk drive disk jockey diskette dislike dislocate dislocation dislodge disloyal disloyalty dismal dismantle dismay dismember dismiss dismiss from one´s mind dismissal dismount disobedience disobedient disobediently disobey disorder disorderly disorderly conduct disorderly house disorganisation disorganise disorganization disorganize disorient disown disparage disparagement disparate disparity dispassionate dispassionately dispatch dispel dispensable dispensary dispensation dispense dispense with dispense with the need for disk freni. f. 2. dispanser. itaatsizlik.1. ğıtmak. yerinden atmak. disorganization. --ling) a da s. sadakatsizlik. (birinin) yolunu şaşırtmak. bak. vefas ızlık. zihnini karıştırmak. ho f. (kuraldışı bir şeyin yapılması için verilen) özel izin. mafsaldan çıkarmak. vazgeçilebilir. mesaj. vermek. f. i. işten çıkarma. 1. tarafs ızlıkla. 1. eşyasını boşaltmak. farklı. 1. i. f. altüst etmek. s. disk kazas ı. 3. 3.

endişe. (gerçeği) gizlemek. bozulmas ına yol açmak. anlaşmazlık. birliği bozan. tez. inceden inceye incelemek. 2. ayrımlı. dağıtıcı. hiçe sayma. huk. saygısız. diskalifiye f. 1. 1. para v. muhalif. değişik. yerini değiştirmek. gösteri ş. gösterme. hoşnutsuz. 1. saçmak. 2. i. f. önemsememe. 1. . yerle ştirmek. bilg. önemsememek. yaymak. yar endişe vermek. ihtilaf. f. cesareti k ırık. ald ırmazlık. 3. yerini almak. 1. görüntüleme. gerçeği gizleme. 3. s. saygısızlık. i. hazırlamak. f. s.üphe 1. çürütmek. (ceza olarak) yetkisini elinden alma. f. spor diskalifiye etmek. kullan ıldıktan sonra atılabilen. mizaç. memnuniyetsizlik. 3. görüntülemek. (ceza olma. sinirlendirmek. dağılmak. 1. ayrı görüşte olan kimse. (toplantının) kesilmesine yol açmak. i. i. 2. 2. tatmin edememek. 2. parçalara ayırmak. f.ayr kabul etmeyi ı görü şte olan i. tahliye etmek. elden ğütücü. memnun etmemek. farklı. aksatan. travay. dağılma. kesilme. 1. ho şnutsuzluk. f. altüst etmek. yarad ğı tma. i. 1. göstermek. 2. bilg. mal ve mülküne el koymak. huk. resmi giysisini çıkarmak. kabalık. f. 2. ne şretmek. i. huzursuzluk. f. 2. 2. adı kötüye çıkmış. karışıklığa/kargaşaya yol açan. oransb f. dağıtan kimse. hiçe saymak. 1. i. i. i. -i kabul etmemek. sergileme. 2. dağıtma. çöp öç f. i. s. tartışmak. s. aksatmak. tartışma. gerçeği gizlemek. yerle ştirme. ald ırmamak. sat4. hoşnutsuzluk. f. 2. f. s. sergilemek. ho şnut etmemek. canını sıkmak. ış. (resmi giysisini) ç ıkarmak. aksama. spor diskalifiye etme. f. yaymak. ılış. f. satma. i. to -den farklı. muhalif. gerçeği gizlemek. f. (zaman. i. aksini kan ıtlamak. f. ziyan. yerle ştirme. yok etme. işleri aksatan. to ile orantılı olmayan. tabiat. 3.b. imha etmek. with s. 2. tasarruf. kullanım. boş verme. yok etmek. 1. 1.´ni) (belirli bir biçimde) harcamak. f. evinden ç ıkarmak. (belirli bir düzene göre) yerle ştirmek. 1. 4. (ışınları) ayırmak. -den ayrılmak. 2. i. i. zarar. morali bozuk. olarak) yetkisini elinden almak. fiz. münakaşa etmek. bölücü.satmak. i. i. yerleştirme düzeni. -den ayr ı görüşte olmak. karşıt görüşlü. 1. boş vermek. 2. 2. 2. dağıtmak. ış d ışı b ı rakmak. 2. verme. ayrılık. s. 2. 1. 2. bak ımsızlık. ş. imha etme. 1. s. from 1. 1. ırakmak. hürmetsizlik. münakaşa. 1. s. 3. i. i. bir şeyden 2. i. 4. elden çıelden karma. soyunmak. be dissatisfied memnun olmamak. yerinden ç ıkarmak.t. i. i.dispenser dispersal disperse dispirited displace display displease displeased displeasure disposable disposal disposal unit dispose dispose of disposition dispossess disproportionate disprove dispute disqualification disqualify disquiet disregard disrepair disreputable disrepute disrespect disrespectful disrobe disrupt disruption disruptive dissatisfaction dissatisfy dissect dissemble disseminate dissension dissent dissenter dissertation disservice dissident dissimilar dissimilarity dissimulate dissimulation i. tatminsizlik. s. (gerçeği) gizlemek. huzurunu kaçırmak. farklılık. dağıtma aracı/makinesi. yoksun ız. öfke.kimse. ıkarma. doğruluğundan ş etmek. rahats ız etmek. ayrı görüşte olan. da f. 1.

1. dağıtım. f. dağılma.s. uzaklık. sapt f. mahalle. dikkatini etme. bölge. m ıntıka. mesafe. dam ıtma. karıştırmak. dağıtılmış. kargaşa. açık. endişelendirmek. başkalarına güvenmeyen. 4. 4. ayırt etme. üzmek. 2. uzak. 2. da ğı ı)tma. s. tehlikeli bir durum. ayırt etmek. yaymak. 1. itimatsız. ırak (yer/zaman). 1. sefih.s. şişirmek. başka. 1. (by) (-den dolayı) dikkati dağılmış. saptırmak. beğenmeme. mesafe. i. 4. çözmek. 1. huzursuzluk. endi ğı şey. 3. badanalamak. -den vazgeçirmek. 1. s. i. 2. eritmek. üzüntü. 2. tats ız. 1.dissipate dissipated dissipation dissociate dissociate o. f. bak. ayırmak. f. i. ac ı. bayi. i. f. 2. uyumsuz. seçkin. eğlence. rahats ız etmek. from dissolute dissolve dissonance dissonant dissuade distance distant distant relative distaste distasteful distemper distemper distend distil distill distillation distilled distillery distinct distinction distinctive distinguish distinguish o. i. erimek. çılgına dönmüş. nahoş. 2. hoşlanmama. 2. imbikten çekilmek. sivrilmek. sefih. badana. oto. 1. 1. şişmek.. 2. güvenmemek. ba şka yöne çekmek. 2. güvensizlik. çok endişeli. -den ayrılmak. f. f. üstünlük.. (with) dikkatini (-den dolay i. (yüzünü) çarp ıtmak. 3. (ruhen/aklen) dengesiz. s. f. uzak. 1. distribütör. 1. uzak akraba. i. s. endişelendirmek. akortsuz. başka çarp anlam vermek. damıtılmış. da ğıtmak. 2. güzide. 2. karışıklık. 3. f. belli. b s. s. f. oyalay ıcı şdönmü ey. ızlık. 1. i. s. 2. mesafeli (kimse). biçimini bozmak. kolaylıkla ayırt edilebilen. 2. çapkın. israf. çarpıtma. son vermek. distinguished distort distortion distract distracted distraction distraught distress distressing distribute distribution distributor district district attorney distrust distrustful disturb disturbance disturbed f. sivrilmi ş. altüst etmek. soğuk. zamanla kaybolmak. savcı. 2. rahats s. s. i. uyumsuzluk. fark. üzücü. dam ıtık içki fabrikası. f. . f. paye. imbikten çekmek. dağıtmak. ara. 3. i. yok olmak. dağıtıcı. i. şaşkına dönmüş. itimats ızlık. çok ş eli. gerçek anlamından i. dağılmak. dağılım. resmiyet. biçimini (yüzünü) ırma. dikkati da tan çekme. f. 3. israf etmek. i. hoşa gitmeyen. from -den cayd ırmak. with -den dolay ı deliye ş. ayırmak. endişe. itimat etmemek. 1. çarpıtmak. 3. ayrı. ahenksizlik. anlam ıtma. ahlaks ız. 1. gerçek ından bozma. israf edilmiş. f. i. dam ıtmak. farklı. s. 1. f. s. s. dağıtma. dikkatini dağıtmak: Don´t distract me. zor bir durum. dam ıtık. 2. huzurunu kaçırmak. 2. 1. geride ırakmak. kireç boya sürmek. 1. feshetmek. 2. Beni meşgul s. 2. güvensiz. bulaşıcı bir köpek hastalığı. ac ıklı. uzak yer. i. sefahat. dağıtmak. kireç boya. farklı. 1. s. 1. i. İng. ahenksiz. 2. dikkatini başka yöne i. distill. kendine özgü.

oyalamak. farklı. (bir kimseye. 2. deoxyribonucleic acid DNA. sapt f. Hrist. denden işareti. of ı -den yoksun b ırakmak. 3. rmak. 2. boşama. 2. ıç. i. kâr payı. ilahe. among -e da ğıtmak. boşanma. 1. dörde bölmek. divan. k ısım. 4. açığa vurmak. pike yapmak. s. Tanrıbilim. bo i. baş dönmesi. dalmak. s. implantasyon yapmak. şaşırtmaca. tanrısallık.. teoloji. --d) f. 2. şiir divan. s. denden.. hissetmek. dikkatini ba şka yöne çekmek. mat. bak. dal ış. yan ka yöne çeken. (--d/dove. saptırma. 2.4. bölünmek. ayrılma. k. boşanmak. başarmak. 2. hendek. 2. çeşit çeşit. -i yok etmek. 1. i. bölünmü ş. 1. -e dağıtmak. divan. kopukluk. ilahiyat fakültesi. bölüm. yetmek. 1. şaşkın. i. 1. 7. ırmak. farklılık. 6. bitirmek. i. eğlence. 8. pergel. 1. 2. f. dört k ısma ayırmak. 2. farklı. ilahilik.. 5. --ne) 1. yapmak. 1. bölmek. 1. ikiye bölmek. ilah. davranmak. bölünen. -i ortadan kald ırmak. ifşa etmek. i. tanrı. 3. başı dönen. 1. i. işbölümü. tanrısal. 2. 1. ay şanmayr ış erkek. mat. pike. kullanılmazlık. 3. sedir. çeşitlilik. bölme. i. 3. i. 3. oyalayıcı şey. papaz. i. ıltmaca. s. hav.disunity disuse ditch ditto divan dive diver diverge divergence divergency divergent diverse diversify diversion diversionary diversity divert divest divide divide down the middle divide into quarters divide up among divided dividend dividers divine divinity divinity school divisible division division of labor division sign divisive divisor divorce divorcé divorcée divulge dizziness dizzy DNA do do a food justice do an implant do away with do badly do disservice to i. diving board atlama tahtas ı. büyük meclis. suya dalmak. s. dikkati ba ş i. f. (did. f. bölücü. 1. i. i. kehanette bulunmak. ba şa çıkmak. haz ından gelmek. ılmak. 2. 2. kullanılmama. departman. uzaklaşma. k ıs. bölen. i. i. ark. sezmek. taksim etmek. birbirinden uzaklaşmak. 2. ayrılık. i. boşanmış kadın. 2. f. hav. f. bölme işareti. i. tanrıça. kanal. baş döndürücü. dikkati başka yöne çeken şey. s. boşamak. -i öldürmek. 1. etmek. ayrılma. sersem. bir yemeğin hakk tıb. sersemlik. çeşitlendirmek. bölüm. ayrılmak. 2. ülkeye v. 3. İng. dili batakhane. 2. 1. i. 3. 9. . eğlendirmek. 4. i. dalg f. dikkatini dağıtmak.´ne) zarar vermek. ırlamak. tamamlamak. gözü kararmış. f. bölünme. çevirmek. i. sersemletici. bölme.b. tramplen. taksim. -i ortadan kaldırmak. f. seksiyon. 1. bölünebilir. mat. durumu kötü olmak. s. divergence. ayrılık. çeşitli. ilahiyat. mat. ayrı. becermek. ilahi. 1. varyant (yol). i. s.

tedavi etmek. elinden geleni yapmak. 1. onarmak.t. dili ba şkalarına pek aldırış etmeden kendi seçtiği bir yolda gitmek. (kötü birtat amaçla) de ğiştirmek. çalıyor. havuza girmek. justice do s. f. birinden gizli yapmak. do s. k. 2. çok yard ım etmek. dili (birine) çok yaramak.o.o. to (bir şeyi) gerektiği gibi yapmak: Thatperformans painting doesn´t do justice the valley´s beauty. birine hakça davranmak.o. -i yapmak: What have you done with my book? Kitab ımı ne yaptın? 2. (daha kolay bir çözüm varken) bir şeyi zor bir şekilde yapmak. dili birine kötülük etmek. elinden geleni yapmak. (kuyru ğunu) kısaltmak. k. adalet dağıtmak.o. r i.o. dirt do s. behind one´s back do s. huk. birine haks ızlık etmek. birini çok iyi a ğırlamak.o. tabip. 2. 1. saçlarını düzeltmek. ş etmek: What are we going to do with you? Seninle nasıl baş (biriyle) baetmek. i. O tablo ı göstermek: Heto didn´t do himself justice in the her zamanki concert last night. -siz idare kötülük etmek/yapmak. 2.t. an injustice do s. 2. 1. proud do s. 2.o. 1. birinin haberi olmadan bir şey yapmak. birine bir iyilik etmek/yapmak.t. temizlik İng. r ıhtım. çok yardımı dokunmak.ıht tersane. birinin hakk ını vermek. f. çok don´t iyi gelmek. dili 1. dili süslenmek. bir günah ı bağışlatmak için papazın önerdiği kefareti yerine getirmek. 3. yeni baştan yapmak. görevini yerine getirmek. elinden geleni yapmak. bir şeyi duyarak yapmak: He plays the piano with feeling. a dirt do s. ıma yanaşmak. good do s.t. birine gurur vermek. (ücretten) kesmek. a favor do s. adil bir şekilde davranmak. süslenip püslenmek. 1. doktora sahibi. doktor. havuza çekmek. havuz. the hard way do s. bulaşık/bulaşıkları yıkamak. dili marifetini göstermek. alışverişini yapmak. gemi havuzu. halim selim.t.do honor to do in do justice do o. 1. do/work wonders for docile dock dock dockyard doctor doctor up doctor´s degree -i şereflendirmek. birine iyi gelmek. iskele. (with) (yeme doktora. kesmek. bir şeyi gizlice yapmak. k. Dün geceki konserde her zamanki performans ını k. dili birine kahpelik etmek. tamir 3. 2.o. i. durumu iyi olmak. birine kalle şlik etmek. k. uysal./s. ğe)etmek. doktor. in secret do s. hekim. sanık yeri. unbeknown to s. up do one´s best do one´s best do one´s damnedest do one´s duty do one´s hair do one´s own thing do one´s shopping do one´s stuff do one´s utmost do over again do penance do s. 2. -i bozmak.s.s. Hiç tecrübeniz var m ı? onsuz yapabilmek.o. . argo öldürmek. -e şeref kazandırmak. Piyanoyu duyarak yapmak. yumu şak başlı.t. saçını yapmak. f. elinden geleni yapmak. suç/günah i şlemek. 1. with feeling do the cleaning do the washing-up do violence to do well do with do without do wrong do yeoman service Do you have any practical experience? do/go without do/go without s. k. k. dok. biri/bir şey olmadan idare etmek/yapmak: Can you do without meat? Et yemeden yapabilir misin? If you have the money to buy a parrot. s. (bir şey katarak) vermek. justice do o.

nüfuz bölgesi. dokümanter. evcimen. i. 3. çoğ. keçi. yunus. (bir iste ğin üstüne düşerek) (birini) rahat bırakmamak. 2. kubbe. 2. giyinip ku şanmak. i. sayfa kö şelerini kıvırmak/buruşturmak. geyik. belgesel. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az ık ısımlar eş leksel durgunluk alanı. doggy.doctorate doctrine document documental documentary documentary film documentation dodge doe does Does he dare do it? doesn`t dog dog dog collar dog-ear dog-eared dog-eat-dog dogged doggie doggy dogma dogmatic dogmatism dog-tired doily doings do-it-yourself do-it-yourself store do-it-yourselfer doldrums dole doleful doll doll o. ho şaf gibi. bir yana kaç ıp -den kurtulmak. tic. bilgi alanı. evcil hayvan. 1. i. belge. birinin kendi ba şına yapabileceği/monte edebileceği (şey). dolar.. k. does not. i. dantel/işlemeli altlık. s. i. dili çok yorgun. k ıran kırana rekabet.. s. s. 3.o. yurtiçi. f. hizmetçi. köpek f.s. 3. belgesel film. tamir/yap ı işlerini kendi başına yapmak isteyenlere göre malzeme ve alet ılan dükkân. up dollar dolly dolphin dolt domain dome domed domestic domestic animal domestic animal domestic flight i. ac ılı. bir yana kaçmak. inaksal. f. ehli hayvan. hayvanlar ın dişisi. kıran kırana rekabet edilen. mankafa. f. direngen. hüzünlü. i. s. inatç ı. 1. dokümanter film. 1. f. dik kafalı. belgelemek. i. doktrin. i. tekerlekli kriko. birini süsleyip püslemek. dili köpek. durgunluk.b. dili havhav. O benim alan ım dışında. s. işsizlik s. 2. ev ile ilgili. i. köpek. kurnazl an v. kukla. 1. f. i. inakç ılık. iki tekerlekli yük ta şıyıcısı. nüfuz alan ı. i. 4. i. i. İO yi iiş şiyapar. dogma. ilgi alanı: It´s not in my domain. 2. i. yurtiçi uçu ş. k. i. ahmak. işler. yunusbalığı. do fiilinin geniş zamandaki üçüncü şahıs tekil şekli: He does good work. kurnazlıkla/hileyle ıkla/hileyle atlatma. 1. öğreti. inak. dokümanter. doktora. s. bak. 2. . iç. aile içi. s.. evcil hayvan. k. süslenip püslenmek. doküman. s. belgesel. s. kaçamak atlatmak. sayfa kö şeleri kıvrık/buruşuk. 1. dogmatizm. evcil. kederli. dili yavru köpek. 2. bitkin.. up doll s. 3. belgeleme. it. i. i. (kötütasmas bir şey) ı. aile ile ilgili. --ging) 1. 2. dogmatik. i. yapmaya cesareti var m ı? k ıs. i. budala. i. f. 3. ç. (--ged. rüzgârl yard ımıı . belgesel. bebek. out dağı tmak. s. i. sat ı işlerini kendi yapan kimse. i. 1.peşini bırakmamak. tamir/yap i. oyuncak bebek. den. kesatlık. i. 2. i. kubbeli. tav birşyana kaçma.

dominant. bak. egemen. iç ticaret. hibe etmek. 1. i. ev ev dola şarak satış yapan satıcı./Şansını zorlama. s. dominyon. ba şat. kapı tokmağı. hâkim olmak. Don´t move a muscle! Don´t overestimate his abilities. kapı. i. 1. dor´m ın) i.. 1. konut. hâkim durumda olmak. tam karar ında pişmiş. 1. bağışlamak. bağış. hibe. k. s. domino oyunu. k ıs. verici. bağışçı. otoriter. door. f. . paspas. Dominik Cumhuriyeti´ne özgü. 1. Dominikli.domestic flights domestic industries domestic market domestic politics domestic trade domesticate domicile dominance dominant dominate domination domineer domineering Dominican dominion dominoes don`t Don´t bother! Don´t look a gift horse in the mouth. ikametgâh. kapıcı. Dominikli. (bir yere) hâkim olmak. Kıpırdama!/Kımıldama! Yeteneklerini abartma. Dominik Cumhuriyeti vatanda i. k ıyamet günü. (talihin belirlediği) kötü son. hâkimiyet. hâkimiyet. bitkin. iyi pişmiş (et). çoğ. dili çok yorgun. f. iç politika. Don´t mention it. yerli sanayi.. hâkim. i. egemenlik. i. i.men (dor´men. do. doorman. Orada ya ğmurun altında durma! Zahmet etmeyin. hükmetme. s. korkunç son. mesken. bak. i. 2. tıb. evcille ştirmek. biyol. i. i. i. Don´t stand out there in the wet! Don´t trouble yourself. 2. tepeden bakmak. egemenlik. Don´t push your luck. do not. şı. k ıvamında pişmiş. egemen olmak. iç pazar. Şansına fazla güvenme. 1. 2. f. bağışlama. i. ba şatlık. Dominik. Bir şey değil. i. hükmeden. i. 1. Tamam!/Oldu!/Kabul! i. i. f. Sende hiç terbiye yok mu? f. 2. eşik. hükmetmek. bitmiş. s. 2. üstünlük. 2. hâkimiyet. kapı zili. iyi pişmiş. f. tamamlanm ış. i. Zahmet etmeyin! Bahşiş atın dişine bakılmaz. Don´t you have any manners? donate donation done done in done through done to a turn done to a turn Done! donkey donor doom doomsday door door salesman door service doorbell doorkeeper doorknob doorman doormat doorstep iç hatlar. 2./Zahmete girmeyin. biyol. eşek. 1. despotça hükmetmek. 2./Estağfurullah. i. kapıdan kapıya servis.

misli yapmak. 1. ayn ı suç için ikinci defa yargılanma. kapıdan kapıya. ahmak. iki kat. bir belgenin imza yeri. uykuda. 1. s. --ting) noktalamak. (insanda) gerdan: She´s developing a double chin. dili yatakhane. double entendre iki tarafa çekilebilecek söz. çift. çifte kontrol yapmak. iki ile f. iki taraf ı keskin. -e çok dü şkün olmak. nokta. 3.. i. evrak dosyas ı. spor üst üste yap ılan iki karşılaşma. öğrenci yurdu. f. 1. huk. i. 1. uyu şturucu etkisinde. lastikli söz. Gerdan ı çıkmaya şlad ı. s. fare dü ğmesine iki kez basmak. ikiye katlamak. tekrar kontrol etmek. aynı. (--ted. bunaklık. benmari. budala. çift camlı. i. kaz ık atmak.. with ile aynı odayı şmak. 1. f. uyuşturucu madde. iki kat çarpmak. i. ikiz: Ayşe so resembles her annesine o kadar benziyor ki mother that she could beiki her double. benzer. ikiyüzlü. bunamak. iki misli olmak. iki katlı otobüs. cansız. çifte söz. i.. 2. 2. iki tarafl ı (kumaş). argo s. uyu şuk. 4. 2. bilg. i. çatı penceresi. i. 2. 1.(ceket). iki misli. 3. s. geri dönmek. on/upon -in üstüne titremek. muh. f. 1. 2.doorstop door-to-door doorway dope dopey dorm dormant dormer dormer window dormitory dosage dose dossier dot dot the i´s and cross the t´s dotage dotard dote dotted line double double double back double bed double boiler double boiler double chin double density double entry double feature double for double header double jeopardy double pneumonia double room double standard double up double-breasted double-check double-click double-cross double-dealer double-decker double-density double-edged double-edged compliment double-faced double-glazed i. i. . dozaj. eğilmek. dili en ufak ayr ıntıların üzerinde titizlikle durmak. argo bilgi. iki taraflı zatürree. çifte standart. ıt sistemi. kapı aralığı. f. s. argo budala. iki yüzlü. 2. doland ırıcı. -in dublörlü ğünü yapmak. s. 1. benek. argo kazık atma.. aynı yoldan iki kişilik karyola/yatak. iğneli kompliman. i. çift kay iki film birden. narkotik. kruvaze f. iki büklüm etmek. Ay şe ına çıkarmak.. yo ğunluk. k. iki büklüm olmak. ranza. bunak. 1. 2. i. iki katlı tencere. kapı tamponu. yatakhane. s. nokta. k. sahtekâr. 2. benmari. payla s. e ş. 2. giriş. ko ğuş. hem lehte hem aleyhte olan.. puan. 2. 1. 1. 2. bilg. (otelde) çift yataklı oda. 2. i. i. i. i. çifte yo ğunluklu. doz. makine ya ğı. i. argo sözünden dönerek aldatmak. ikircil ba bilg. ev ev dola şarak yapılan. 1.

alaşağı etmek. herhalde. 1. f. f. aşağıda.. ğı i. karanl ık. aşağı indirmek.´s word doubtful doubtless douche dough doughnut doughy dour dove dove dowel down down down and out down at the heel down at the heels down in the mouth down in the mouth/dumps down on his luck down on one´s luck down payment down to the wire Down with . .. çökme. 1. 3. Son ana kadar ıştılar. yanl f. şüpheli durum. çok çabuk. aşağıda. hamur. kuşkulu. aşağıya yönelmiş. 2. i. s. yağda kızarmış şekerli çörek. f. asık yüzlü. k. aç ık. 2. haksızlığa uğramış. dili son ana kadar: They worked right down to the wire. s. yokuş aşağı.. 1. kuşku duyan. kuşkulandıran. karamsar. i. kuşku duymak. aşağıya. drahoma. aşağı3. perişan bir durumda. aşağı. 1. aksi. bak. ezilmiş. i. argo para. barış ısı. z. şehrin merkezi. z. 1. çarşıya.. 1. şbirinin üphelenmek. 2. cesareti k ırılmış. ağı. ince ku ş tüyü. alçaltmak. s. hızlı yürüyüş. gerçekçi. meyilli. i. s. alt1. mang ır. aşağıya. kuşkulanmak. z. 1. (yağmur) boşanma.ına doğru. güneye doğru. üzgün. pol. f. 3. aşağı doğru. downtrodden. downward. alt kat. ters.. 1. aşağıya. (İnternet üzerinden bilgisayara program) yüklemek. s. 2. ilk ödeme. ayaklar alt ında çiğnenmiş.. z. f. 1. olan. s. şüpheli. . pey akçesi.. i. alt kata. i. 2. kumru. ku i. kaparo. belirsiz. Dürüstlüğünden kuşku şüphe etmek. kuşku ıran. rüzgârla birlikte. inişli. s. hamur gibi. tıb. 1. k. talihsiz. şırınga etmek. i. f. indirmek. tenis çiftler. ak a ş ağı . 2. bitkin. 2. düpedüz: a downright insult düpedüz bir hakaret. morali bozuk. 2. sağanak. rüzgâr yönüne. geçme. çarşı. hayal k ırıklığına uğramış. the mountain da ğıu ram ış bezgin. 1.! çal Kahrolsun s. bak. 2. kuşku. sava ş aleyhtarı. i. z. s. i. tam.double-glazed window double-quick doubles double-space doubt doubt s. bahts ız. şırınga. f. şehrin merkezinde olan. 2. aşağı katta. s. z. tamamen. şüphe. çöküş. 1. alt katta z. f. a ğaç çivi. ak ınt s. uyand şkusuz. i. dili üzüntülü. 1. talihsiz. çeyiz. beyaz güvercin. barışçı. derecesini indirmek. 2. kata. i.. z. büsbütün: He´s dürüst. pejmürde. çarşı tarafında. haşin. düşüş. z. uygulanabilir. (daktiloda/bilgisayarda) çift aral ıkla yazmak. morali bozuk. kuşkulu. 1. i. dive. gerçekle ştirilebilir. yıkılış.o. şüphe etmek: I doubt his integrity. hızlı yürümek. şüphesiz. aş ıa a şdaki. muhakkak.! downcast downfall downgrade downhearted downhill download download downpour downright downstairs downstream down-to-earth downtown downtrod downtrodden downward downwards downwind dowry çift camlı pencere. h ızlı. z. dediklerinden s. bak. katta. üzgün. edat -in aşağısında: down nğa şağı s. aç ıksözlü. hırpani. ış aş a ğı kat. s. sözünü esirgemeyen. hayatta yenilgiye perişan kılıklı... kesinlikle. yonda. 2. bilg.

f. İng. (--ged. ejder. i. 2. uzayıp gitmek. çekmek. drama. 1. --best) 1. f.. çekiş.doze doze off dozen dozer Dr drab draft draft draft drafting drafting board draftsman drafty drag drag on drag one´s feet drag one´s heels drag out dragon dragonfly drain drainage drainboard draining board drainpipe drake drama dramatic dramatically dramatise dramatist dramatize drank drape drapery drastic draught draughtsman draw draw draw a bead on draw a blank draw a conclusion draw a parallel between draw ahead draw away draw back i. suna. çizim. kendini çekmek. f. 3. kanalizasyon. sert. akmak. dili sonuç alamamak. i. perde. 3. ğı) taramak. sürüklemek. i. sonuç ç -i benzetmek. k. i. piyes yazarı. şekerleme yapmak. kestirmek. süzmek. draughts. k. ı özellik.teknik müsvedde. 2. 2. çekme. bitirmek.duygular dramatik sanat şku veren. askere almak. drape.. tasar i. draftsman. i. atık su borusu. akaçlamak. (drew. uyuklamak. kura.bir biçimde. sürüklenmek. ılayan. s. drenaj. dili işi ağırdan almak. i. bulaşık damlalığı. i. i. s. İng. i. 2. ödeme emri. s. şarısı zl ığa uğramak. 3. çekme. geri çekilmek. i. dram. lağım i. çarp ıcı biçimde. f. uykuya dalmak. erkek ördek. kamç z. . kurutmak. ölü (renk). tiyatro edebiyat ı.ırlamak. draft 3. 1. He çekicilik.. hava ak ımı. tasla ğın ım. çizim tahtas ı. şiddetli. hafif uyku. 3. ı çizmek. eli boş dönmek. i. (sabit) damlalık. resim. s. hava almak. 4. dramatize. 1. 2. 4.. çekme. -i kar şılaştırmak. teknik ressam. (sabit) damlal İng. dram. ak ı3.. soba borusunun çekmesi. Yemek tepsisini taba -e nişan almak. ayaklar ı geri geri gitmek. oyunla ştırmak. 4. geride kalmak. sürükleme. k ıs. piyes. ejderha. i. f. düzine. i. (--ber. 1. bak. ilgi şey/olay/kimse. şekerleme. çoğ. f. 1. dili dozer. kestirme. müsveddesini haz i. 2. bak. buldozer. güz. cereyan. k. boşaltma. yudum. i. dramlaştırmak. çeken f. drama. drink. dili hiçbir cevap ba ıkarmak. ak ıtmak. dramatikco olaylar dizisi. çoğ. uyuklama. gen.. his plate. sürünmek. 1. kasvetli. dramatize etmek. 3. fıçıdan çekilen (bira). tiyatro ı. sürümek. süzülmek. --n) 1. zorlayıcı. kalın perde.. ş emi. suyunu çekmek. uzatmak. drafts. 3. 2. s ıkıcı. i. Doctor. dö ı k. İng. istemeyerek gitmek veya kabul etmek. dram. (piyangoda) çekiliş. i.. 3. taslak. 1. çek. dramatik hale sokmak. kumaşla örtmek. çekmek: drew the tray of food closer to beraberlik. poliçe. 1. f. dramatik. 2. 1. f. akaçlama. zorunlu askerlik.men (dräfts´mîn) i. --ging) 1. 1. suyunu tma. san. (topra sürmek. 1. bula şı k damlal ığı . 2. drenaj yapmak. yusufçuk. berabere biten oyun. s. dramatik. sürüklemek. 2. (piyangoda) bo ş çıkmak. çekim. f. tasarlamak. büyük k ızböceği. çekmek. soğuk hava akımı olan. başarısız olmak. k. draft 2. örtü. 1. (su) çekmek. i. draft 1. çekilmek. cereyanlı. bak. 5. ğı na do ğ ru çekti. 2. oyun yazar ı. f. tiyatro ile ilgili. (silah) çekme. dramatik durum. oyun. 2. çoğ. 6. s.. 3.men (dräfts´mîn) i. bak. akaç. dramatize etmek. 2.. tüketmek. geri çekmek. yavaş yavaş öne geçmek. oluk.. Drive. dramatik f. uyuklamak.

1. i. 1. hayal. f. göz./s. dü şçü. yaklaşıp durmak: A limousine up in front of the mansion. sızıntı. s. telve. terzilik. çizim tahtas ı. İng. (kontrat. i. 2. yazmak. 2. süprüntü. karakalem resim.. i. konu şturmak. i. (k ızarmış hindi ile yenilen) ekmek kırıntılarıyla ılan baharatl ı bir yemek. resim. 2.. 3. 5. hayalperest. giyinip süslenmek. bak. çekili ş.o. birini/bir şeyi rüyasında görmek. -i rüyas ında görmek. hayal kurmak.draw blood draw close draw interest draw lots draw near draw on draw out draw the line draw the line at draw up drawback drawbridge drawer drawers drawing drawing board drawing compass drawing pin drawn drawstring dread dreadful dream dream dream about s. -i reddetmek. süslemek. 2. büyük korku. rüya gibi. tarak. 2. tuvalet masas ı. i. 2. (at) bir s ınır koymak. f. (salata için) sos. tarak dubası. kaldırma köprü. 2. korkunç. 1. Kö şkün önüne bir limuzin mahzur. dili hayalinde yaratmak. dili iki dirhem bir çekirdek. lamak. dili berbat. çekmece. 2. k. raptiye. t ırmık. robdö şambr. spor dripling yapmak. i. dream. 1. i.t. ha şpansuman tiy. rüya. i. hayal gibi. f. mak. f. f.b. sırılsıklam etmek. damla damla ak ıtmak. f. tortu. k. kostümlü prova. f. rüya görmek. 2. 3. i. (topu) sürmek. hesap v. kadın terzisi. (bir fon. (yaraya) yapmak. dream that dream up dreamer dreamlike dreamt dreary dredge dregs drench dress dress down dress rehearsal dress up dressed up fit to kill dresser dressing dressing gown dressing table dressmaker dressmaking drew dribble kan ak ıtmak. i. (liman ı) tarakla temizlemek. çok kötü. düzenlemek. resim pergeli. damlatmak.b. pansuman. draw. korku ve endi şe duymak. yap İng. ask. 1. göl. giyinmek. s. 1. çok korkmak. hayalci. ırmak v. draw. i. faiz getirmek. bak.b. deh şetli. düş.drew i.. . kasvetli. 3.´nin) dibini taramak. külot. f. 1. f. söyletmek. i. kura çekmek. 2. dili azarlamak. yaklaşmak. 1. salyas ı akmak. dehşet. sabahl ık. bir hizaya getirmek. tarama aygıtı. s. eskiz. (saça) şekil vermek. şifoniyer.´nden) para çekmek. giydirmek. 6. don. senet v. ufak akıntı. -i yapmamak. sak ınca. 4. piyango. s ıkıcı. i. 3. hulya. yaklaşmak. k. (--ed/--t) 1.´ni) haz ırlamak. 1. bak. uzatmak. dezavantaj.. çöp. uçkur. çizim. açmak. (deniz. i. k. i.

enerjik. birini iflasa sürüklemek. drive. müşterilerine f. f. evin garaj ını sokağa bağlayan yol.o. 1. (araba) sürmek. bak. damlama. 3. (matkapla) delmek. sürücü. (drank. s.t. 3. müşterilerine arabalarında servis yapan lokanta. --ping) damlatmak. kovmak. ıvanadanbirini çıkarmak. k. under the table drink s. geri dönmek zorunda b ırakmak. bilg. 2. 1. birini çok kızdırmak. anlam. dili birini döndürmek. damlal ıkya ılmadan kurumak.. to distraction drive s. birini zsokmak. 2. 4. ğmur suyunu akıtan çıkistemeyen ıntı/yiv. içkiyi fazla kaç ırmak. kurutucu madde. 4. to the wall/drive s. sırılsıklam. damlamak. kurutulmu ş. püskürtmek. 1. 2. sürüklenmek. 1. i. birini deliye çevirmek. birini ç ıldırtmak. 2. birini deli etmek. 2. 1. sürü ş. i.uzakla (rüzgâr şmak. ı düşmek. kovmak. 2. i. demek istenilen sürüklenme. içme suyu. delgi. k. . i. f. canlı. (içkiyi) sek içmek. şiddetli. 3. dryer. içki içmek. s. --ing/--ling) 1.. birini iflas ın eşiğine against the wall getirmek. suyu ıs ştan ak yap ılm ış (giysi). 1. i. salyas ı akmak. kadeh. seyircilerin ı içinde oturarak film seyrettikleri açık hava sineması. i. i. dili sarho ş olmadan içki içebilme konusunda birini gölgede bırakmak. 2. f. saçmalamak. al ıştırma. bak. bak. ıştin ırma yaptbir ırmak.dribble down driblet dried drier drift drift apart driftwood drill drink drink a toast to drink like a fish drink s. i.o. up k. (su) s ızmak. alıştırma ask. 3. büyük zevkle şerefine içmek. ütü istemeyen f. 1. talim. dinamik. k. 3. 1. i. araba ile gitmek: I drive to and drive a car. arabalar arabalar ında hizmet veren banka gişesi. çok az miktar. 2. 2. içmek. talim 2. 1.o.. yöneli ş. 5. kıstırmak. sürme. talim drunk) yaptırmak. al3. matkap. dili 1.o. straight drink to excess drinking drinking cup drinking straw drinking water drip drip-dry dripping dripping wet drive drive a hard bargain drive a hard bargain drive at drive away/off drive back drive by drive into a corner drive mad drive out drive s. dili birini ç ıldırtmak. i. ape drive s. kam ış. ask. i. to -in içmek. dry. arabayla uzakla şmak/ayrılmak. . i. arabayla geçmek. f. f. bananas (damlalar) akmak. 2.o. (drove. defetmek. kayma. 2.o. yönelim. s. 1. drive s. şoför. 2.söz. birini iflas ettirmek. arabayla önünden geçmek. 1. sürücü belgesi. çıldırtmak.o. 2. sıkı bir sıkı bir pazarlık yaparak fiyatı çok indirmek. 2. (birinin) s ıhhatine/şerefine fazla içki içmek. amaçsızca ın yığtedricen dığı) kar ayr birikintisi. wild drive-in drive-in window drivel driven driver driver´s license driveway driving driving rain i. drive s. 1. arabayla geri dönmek. (--ped/--t. -i kastetmek. kurutucu. --n) 1. içecek. kuru. içki.. eriyerek sırsıklam. Araba kullanmas pazarl ık sonucu birçok ey elde etmek. 1. i. sürükleniş.o. yapmak. demek istemek. birini çılgına çevirmek. k. uyumcu. up the wall 1. köşeye sıkıştırmak. sert.deliye birini çok zor bir duruma kö şeye sıkıştırmak. 2. bir seyretmek/dinlemek. defetmek. s. saçma sapan f. kuma ıp donmu ş yağ damlası. ütü (kumaş). sürüklenme. dili birini delirtmek. damla. suların sürüklediği ağaç dalları. süzülmek. şiddetli yağmur. ehliyet. (--ed/--led. k. içki içme. kullanmak: He doesn´t know how to ınışbilmiyor. drive s.

iki satır yazıvermek. süt vermeyen. trampet. sarhoş. ıdrink. 1. kuru. 1. i. dü şüş. i. sarkmak. eğmek. dü şme. damla: a drop of water su damlas ı. uyuklamak. sütü kesilmiş (inek). hap. 3. 1. 5. uyu şukluk. azalmak. 2. boğmak. ğ hapç ı. 2. davul sesi. i. uyu şturucu madde. bir damla su. çisenti. 1. f. 3. i. f. kuru temizleme. k. sarhoşluk. maden posas ı. sert. sarkıtmak. parazit. dik iniş. ağır ve sıkıcı bir iş yapmak. davulcu. f. vızıltı. f. Would you like a drop of brandy? Bir konyak ister misiniz? 2. i. ilaçla şş turmak. varil. eczane. inmek. 1. 2. 2. i. dü şmek. f. uyu uyuşturucu bağımlılığı. ahçı. çam devirmek. sürü. okulu b ırakan öğrenci. s. angarya. cüruf. (--med. başarı sevinciyle kendinden geçmiş. ilaç. dışık. i. monoton ses. eczac ı. 1. ayyaş. trampetçi. 2.. --ming) davul çalmak. i. 2. i. 2. fışkın. anat. i. 7. 2. 2. i. hayvan f. sarho ş.ğı (yiyece e/içece uyu turucu ba mlısı. 1. 1. geri kalmak. içkici. azalma. davul sesi. 1. (--ged. kulakdavulu. çekilmi kuru pil. uyuyakalmak. ldamak. kör (kuyu). 2. s. bak. i. susam ış. i. kuru temizleyici. -e uğramak. 1. okula devam etmemek. . uykulu olma. i. değersiz şeyler. f. i. 2. pineklemek. 1. --ging) 1. 1. 1. (bitki/çiçek) boynunu bükmek. artık. içkili. v zı sulanmak. pusula göndermek. çiseleme. 4. çıkmak. uykulu. i. i.drizzle drone drool droop drop drop a brick drop a hint drop a line/note drop asleep drop behind drop down drop in at drop in on drop off drop out drop-off dropout dross drought drove drove drown drown out drowse drowsiness drowsy drudge drudgery drug drug addict drug habit druggist drugstore drum drumbeat drummer drumstick drunk drunk with success drunkard drunken drunkenness dry dry cell dry cell dry cleaner dry cleaning f. bükülmek. i. içkili. dokundurmak. s. bak. davul. kulakzar ı. homurdanmak. (bir sesi) (daha yüksek bir sesle) bast ırmak. 3. uyku veren. susuz. 6.. f. s. (kümes nda) bacak. i. dümbelek.. 4. ecza. kuraklık. (yağmur) çiselemek. 2. trampet değneği. ya ğmursuz. asalak. e ğilmek. (suda) bo ğulmak. f. 1. 2. i. suyu ş. süprüntü. ağır ve sıkıcı bir işte çalışan kimse. kurumuş. drive. davul tokma ğı. erkek ar ı. -i ziyaret etmek. ğe) uyuşturucu ilaç katmak. 2. ağır ve sıkıcı iş. (üyelikten) ayr ılmak. kurak. iniş: a drop in prices gaf yapmak. i. serpiştirmek. düşmek. baget. dili pot k ırmak. susuzluk.ız aığ f. kuru pil. imada bulunmak. ekti.

(başını/vücudunu) suya sokup çıkarmak. sahte. 2. f. taklit. belirsiz. aptal. safdil. donuk. atmak. clothes dryer şı rrkurutma çama şı askısı. enayi. ba şarısız kimse. güvenilmez. tam zamanında. i. terz. sahte şey. blucin. 1. kot. i. i. (--bed. düet. f.. suya ırmak. 2. tic. çama s. çift amaçlı. f. 1. 3. çifte. i. s. kararsız. 2. 1.düzenbazl suretini ç ııkarmak. dişi ördek. kurutucu. dili sersem. i. budala. 2. anat.. maket. i. kafasız. gabi. kumul. hak ettiği. 4. 2. makas v. k. tükenmek. kuru havuz. ıcı. düo. ödenti. toz hardal. 2. anlayışsız. i. dald i. gübre. uygun olarak. 1. düello etmek. kurutma makinesi: hair dryer saç kurutucusu. tüketmek. çöp yığını. --bing) dublaj yapmak. yapay.. i.b. ikili. 2. f. i. dubleks. aldatmak. 3. s. blucin tulum. düello. Bu mesele i. f. gerekti gibi. 4. kuşkulu. 5. makinesi. eş.D. den. damping yapmak. çift. s. 5. 1. f. dili tutulmu ş. i.. 2. 1. gere s.. hardal tozu. borçluyu sıkıştırmak.kamyon. hile. f. duo. 2. şüpheli. ikiyüzlülük. i. kopyasını yapmak. düşes. i. (akla/kanunlara/toplumca makbul say ılana) uygun olan. i. aidat. 2. kör. dig. i. hayretler içinde b ırakmak. dilsiz. . ğ siık ince. çift.. damping. taklit. 1. s. çoğ. i. sersemlemek. mensucat. dumbfound. ahmak. budala. kurutmak. bo çöplük. mus. şaltmak. f.101 litre. 4. kasvetli. suya dalmak. s. s. düo. i. kurumak. ördek yavrusu. palaz. z. çoğ. gübrelemek. toptan ucuza satmak. 3. kesmez (bıçak. ördek.. 2. banmak. (du´plıkeyt) 1. manken. 1. A. hayvan tersi. mankafa. ikili. çoğ. başını çabucak eğip kaldırmak. kopya.. bak. şaşırtmak. f. dili giysiler. tüp. filmi çekimden sonra seslendirmek. bak.). sönük (renk). 1. i. çoğ. meme. 3.dry cough dry dock dry goods dry mustard dry quart dry up dryer drying rack dual dual-purpose dub dubious duchess duck duckling duct dud duds due duel dues duet dug duke dull duly dumb dumbfound dumfound dummy dump dump truck dumping dumps dun dunce dune dung dungarees dungeon dunk duo duodenum dupe duplex duplicate duplicity kuru öksürük. matb. i. manifatura. i. dük. kanal. tic. fiyasko. kot pantolon. ğ duygusuz. İng.. 2. i. sessiz. i. kopya etmek. k. batırmak. (du´plıkît) 1.. (--ned. onikiparmak ba ğırsağı. 1. çift yönlü. f. patlamayan mermi/bomba. gereken: This matter is at last being given due attention.. emzik. f. f. --ning) alaca ğını istemek. 2. zindan.f. hakkıyla. s.B. çift. 1. kalın kafalı. doland ırmak. k. 1. i. blucin pantolon. damperli i. 1.

birbirini. i. devam. e ea each each one each other eager eager beaver eagerness i. toz gibi. Hollandaca. 1.en (d^ç´wîmîn) i. bodur. zorlama. 1. f. ödevcil. mesken. 1. alacakaranlık. 2. hazımsızlık. şevk.. i. i. 1. s. on (bir konu) üzerinde durmak. toprak. her biri. Dutch. dispepsi. Dutch. Hollandalı kadın. istekli. tanesi. 2. giderek küçülmek. tozunu almak.. gümrük resmi. 2. edat boyunca. Hollandalı erkek. sürekli. 2.. devimsel. i. k ıs. z. 2. f. s. canlılık. dayan ıklı. each. i. kanlı basur. hareketli. süresince. konut. i. Eastern. i. Hollandalı. bask ı. 1. tıb.men (d^ç´mîn) i. akşam karanlığı. ev. Her şey tozlandı. 2. 2. s. dinamo. toz/süprüntü yığını. can atan. boyanmak. toz bezi. argo görevine fazlas ıyla bağlı kimse. Hollanda´ya özgü. -de. 1. dinamitlemek. cüce. 1. i. boyamak. süreklilik. 1. f. eskimez. Hollandal ı. tıb. i. East. toz. dinamik. s. küçük göstermek. sağlam. dinamitle havaya uçurmak. 1. her biri. i. i. dinamik.. esnas ında. 2. devam. i. bak. . English. yava ş yavaş azalmak. i. Hollandalı. die. faraş. oturmak. 2. ikametgâh. toz serpmek: dust a cake with sugar keke şeker serpmek. E. oldukça karanlık. gümrüksüz. cücele ştirmek. s. zarfında. süre. gittikçe ufalmak. oturan. dike. dizanteri. istek. 2. dayan ıklılık. s. i. çoğ. sayg ılı. her. i. 2. two million liras each tanesi iki milyon lira. i. -de oturmak. vazife. 3. 1. görev. canl ı. şömiz.. f. 1. mekanik gücü olan. önemini kaybetmek. 1. boya. cüce. i. dinamit. koyu esmer.durability durable duration duress during dusk dusky dust dust cover/jacket Dust has settled on everything. sakin. her bir. 3. hevesli. i. i. f. s. f ırçalamak: She is dusting the furniture. çoğ. dustcloth dustheap dustpan dusty Dutch Dutch treat Dutchman Dutchwoman dutiful duty duty to/towards duty-free dwarf dwell dwell in dweller dwelling dwindle dye dyestuff dying dyke dynamic dynamite dynamo dynasty dysentery dyspepsia E E. dili masraf ın Alman usulü bölüşüldüğü eğlenti. 2. gümrük vergisi. arzu. İngiliz alfabesinin beşinci harfi. -de ikamet etmek. Hollanda. s. hanedan. zam. k ıs. f. i. ödev. tozlu. renk. i. -e karşı sorumluluk. 2. f.wom. bak. k. s. devamlı. süreklilik. boya maddesi. 1. (dwelt/--ed) 1. Hollandaca. 2. s. ikamet etmek. i. ceket.

yumuşaklık. toprak. i. ştırmak. z. doğudan. z. doğu. s. toprak. toprak. sıkıntısızlık. 2. f. dünyevi. rahat ettirmek. karaku ş. yersars ıntısı. 1. s. yavaş yavaş hareket ettirmek. i. 1. i. kulakzar ı. kolay. kulakmemesi. yer solucan ı. 2. s. yumuşak davranış. kolayla gevşetmek. 3. İng. maa ş. dili kolayca. kulak kiri. i. s. doğuya doğru. s. 1. s. kazand (biri/bir hayvan) yapt ığı hizmetle kendi masrafını çıkarmak/karşılamak. 2. 2. s. s. 1. kartal. headphone. papara. beklenmedik bir sürü laf.. erken. teminat akçesi. kolaylık. eski. anat. zamans ız. doğuya doğru. doğuya doğru. kaba. bir yana koymak. gelir. rahat. i. dünya. i. 3. vaktinden evvel. s. (bir şeyin) esas niteliği. i. dünyaya ait. kolaylık. elek. i. çanak çömlek. . i. ilk. 2. z. z. doğudan. pey akçesi.eagle eagle-eyed ear ear eardrum earful earl earlobe early early riser early warning system earmark earn earn one´s keep earnest earnest earnest money earnings earphone earring earshot earsplitting earth earthen earthenware earthly earthquake earthshaking earthworm earthy earwax ease ease ease off/up easel easily easiness east Easter Easter egg easterly eastern eastward eastwardly eastwards easy easy i. 2. a ğırbaşlı. doğusal. s. doğuya yönelen. z. sağır edici (ses). 2. kont. inançları kökünden sarsan. küpe. bak. doğu. doğuya yönelen. Paskalya. kazanç. fikirleri altüst eden. doğu yönünde. doğudan esen. vakitsiz. bir sürü dedikodu.. dikkatle yerleştirmek. s. doğu yönünde. erken kalkan kimse. 1. 1. gündoğusuna bakan. k. doğu. 1. 2. 1. 1. kulak. rahat rahat. hayvanlar ın kulaklarına takılan marka. i. z. rahatça. keskin gözlü. deprem. incelikten yoksun. i. belirli bir maksat için ı ay rmak. 2. (ağrıyı) yatıştırmak. s. i. i. ırmak. z ılgıt. erken uyar ı sistemi. topra ğa benzer.. toprak. s ıkıntıdan kurtarmak.. i. 2. doğuya doğru. 1. doğuya doğru. doğuya ait. 4. z. z. kazanmak. 1. i. kâr. işitme duyusu. şark. zelzele. s. i. s. başak. şövale. i. s. kolayca. ressam sehpas ı. i. i. i. rahat. topraktan yap ılmış. 2. kolaylıkla. Paskalya yumurtas ı. 2. azar. doğuya. doğuya bakan. k. i. 5. ciddi. dili 1. f. topraktan yap ılmış. 2. 3. doğudan esen (rüzgâr). Paskalya yortusu. i. f. topraksı. kulakdavulu.. 1.

Ekvador´a özgü. şevkli. Ekvadorlu. s. tekrarlanmak. s. taşan (sıvı). k. ekonomik. seçmeci. fels. ekonomi yapmak. yemek. tutulma. (deniz) çekilmek. out of house and home eat up eaves eavesdrop ebb ebb tide ebony ebullient EC eccentric eccentricity ecclesiastic echelon echo éclair eclectic eclecticism eclipse ecological ecologist ecology econ economic economical economics economise economist economize economy ecosystem ecstasy ecstatic Ecuador Ecuadoran Ecuadorean Ecuadorian ecumenical eczema rahat koltuk. --es) yankı.. aksetmek. ki ık. i. çevrebilim. i. 1. f.o. i. i. tükürdü doyurmak. economy. 2. the European Community.. 1. f. (ate. ünü yalamak. bak. iktisadi. 2. i. i. fels. 1. i. i. tıb.. Ekvadorlu. 1. hesaplı. . eksantriklik. f. saçak. s. --en) 1.easy chair easy mark easy money easygoing eat eat humble pie eat one´s fill eat one´s heart out eat one´s words eat s. tasarruf. s. i. s. bak. burnu sürtülmek. tekrarlamak. 1. iktisat. i. s. bak. dini. dili kendi kendini yemek. esrik. economize. ekoloji. seçmecilik. Ekvador. yiyip bitirmek.. economics. ekolojist. i. i. tüm kiliselerin kabul etti ği. i. s. f. f. ekonomik. tasarruf etmek. f. ekonomi. gökb. eksantrik. papaz. ekler (bir çe şit pasta). kaynayan.. tutumlu. içi içini yemek. abanoz. kademe. (on) -e kulak misafiri olmak. kendinden geçmi ş. l.. inik deniz. vecit. esrime. iktisat yapmak.. s. s. (çoğ. dili aşırı miktarda yiyerek birinin bütçesini altüst etmek. eksantriklik. tutumluluk. i. ş 1. çevrebilimsel. f. ekonomiyle ilgili. s. İng. 2. seçmecili i. ekonomist. (birini) gölgede bırakmak. sevinç dolu. co şu.. çok mutlu. 2. Ecuadorian. 2. k. Ecuadorian. 2. economic. i.. tuhafl eksantrik. i. kiliseye veya kilise örgütüne ait. i. tuhaf. i. iktisatç ı. fels. k. ekolojik.. Ekvador. 2. ekosistem. (birinden) üstün çıkmak. ekonomi bilimi. yankılanmak. ışığını karartmak. yumu şak başlı. kiliselerin tümünü temsil eden. 2. uysal. kabahatini itiraf edip af dilemek. çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. dili kolayca aldat ılabilen kimse. kendinden geçme. yemek yemek. garip. seçmeci.. dili sözünü geri almak. iktisat. s. i. k ıs. 2. ğe ait. çok üzülmek. garip bir i. d ışmerkezli. co şkun. 1. tüm kiliselerin birle şmesini mayasıamaçlayan. rahip. i. i. s. kolay kazan ılmış para. s. karnınığ k. 2. 2. dışmerkezlilik. eksantrik. 1. 1. i. cezir. acayip. ask. kibri k ırılmak. deniz sular ının çekilmesi. çevrebilimci. içi kaynayan. 1. i. egzama. s. k ıs.. ekonomi.

s. atık madde. s. Hollanda peyniri. f. kolay. i. tesirli. gerçekle ştirmek. bitkin. k ıs. 1. eğitimci. sinirli. bak.. 2. gayret. ahlakça yükselten. kadınsı. etki.. güçsüz. çoğ. etkili. --s/eel) yılanbalığı. i. s. burgaçlanmak. köpürmek. e ğrim. i. mal.ed Edam Edam cheese eddy edema edge edgewise edginess edging edgy edible edict edifice edify edifying edit editing edition editor editorial editorship educate educated education educational educator EEC eel efface efface o. 1. i. s. istenen sonucu veren. editor. sonuç. 1. eğitmen. silmek. sinirleri gergin. randımanlı. hızlı ve verimli çalışan. 2. ahlakça yükseltmek. çaba. eğitimsel. 1. editör. i. nakit.. yok etmek. anafor. redaktörlük. 2. çevri. yenebilir. (çoğ. efor. tarafa ına. efektif. i. s. yürürlükte. ödem. i. eğitimli. atık su. yarar. anaforlanmak. s. eğitim. editörlük. the European Economic Community. büyük yap ı. redaksiyon yapmak. f. i. k. istenilen sonucu veren. 1. s. i. etkili. i. etki. 1. 1. i. edition. bozmak. s. okutmak.s. f. i. redaksiyon. tahsilli. kenar suyu. verimsiz. emir. s. s. efervesan. f. yanlamas i. f. edam. dışarı akma. fayda. yan do yan. z. girdap. efemine. i. bas ım. k ısır. 3. zahmetsiz. (bir ğru) yavaş yava gitmek. i. 2. i. dikkatleri üstüne çekmemeye çal ışmak. eğitmek. burgaç. kenar. efemine. eşya. i. i. i. tic. f. s. başarmak. i. eğitsel.şyandan. edisyon. yerine getirmek. atık madde. hızlı ve verimli çalışma. tıb. Edam. ferman. yiyecek. 2. effect effective effects effectual effeminate effervesce effervescent effete efficacious efficacy efficiency efficient effigy effluence effluent effort effortless k ıs. i. i. tesirli. üstünlük. halsiz. 1. i. dantel. f. . s. dili avantaj. i. s. suta şı. etkili. i. i. kabarmak. 2. başmakale. akıntı. f. 2. gidermek. 2. eğitici. sinirlilik. redaktör. kenar ına bordür yapmak. atık su. edited.

i. M ısırlı. fışkırtmak. i. ünlem. (bir şey yapmakla) (yetersiz bir şeyi) artırmak. bo şalmak. i. (zaman) geçmek. i. girift. f. 2. 1. bencillik. s. 2. dili 1. İrlanda Cumhuriyeti. i.effrontery effusive eg egg egg egg white egg white eggbeater eggcup egghead eggplant eggshell ego egocentric egocentricity egoism egoist egotism egotist egregious Egypt Egyptian eh eiderdown eight eighteen eighteenth eighth eighth note eightieth eighty Eire either either this or that ejaculate ejaculation eject ejector eke eke out eke out a living El Salvador elaborate elaborate élan elapse elastic i. i. i. k ıt kanaat geçinmek.. s. 2. sekizlik nota. 1. LXXX). canlılık. elastiki.. mak. i. kuş s. k ıs. s. değil mi? 2. f. elastik. yumurta ak ı. entelektüel. defetmek. ego. s. çıkarmak.. yumurta kabı. fevkalade kötü. s. bencil. f. egosantrizm. İkisini de sevmiyor. i. Her iki taraf ında bir kedi oturuyordu. meninin atılması. seksen rakam ı (80. i. s. zam. ben. k. s. on tahrik etmek. yumurta kabu ğu. her iki: She doesn´t like either one. girişik.. yumurta. onsekiz. i. onsekizde bir. onsekiz rakam ı (18. Ne?/Ha?: ´´Come here!´´ ´´Eh?´´ ´´I said ´Come here!´ ´´ ´´Buraya tüyü yorgan. egotizm. i. i.. yumurtalık. i. kovmak. Mısır. 2. karmaşık. f. i. f ışkırtıcı. XVIII). benlik. 2. ejektör. . 1. s. ünlem. çok ayr ıntılı ve çok iş isteyen. . müz. beniçinci. patlıcan. i. s. i. eight-hour day günde sekiz saat çalışma sistemi. i. i. argo entel. lastik. sekiz rakam ı (8. Mısırlı. i. sekiz. i. i. bo şalma. onsekizinci. yüzsüzlük. örneğin. s.. seksende bir. benlikçilik. 2. 1. i. birdenbire yüksek bir sesle söylemek. 2. esnek. seksen. 1. sekseninci. f. El Salvador. k ışkırtmak. yumurta ak ı. korkunç: an egregious mistake korkunç bir yanl ış. akmak. sekizde bir. bencil. 1. sekizlik. beniçincilik. VIII). taşkın. egosantrik. ikisi de. exempli gratia (for example) mesela. yumurta ç ırpacağı. i. küstahlık. 1. 2. M ısır. dışarı atmak. 2. egoizm. lastikli şerit. 1. egoist. f. (on) ayr ıntılarına girmek. coşkun. sekizinci. meni gelmek. s. şevk. eh? Şanslı bir herif. Mısır´a özgü. i. s. her ya bu side ya o. 1. On either of him sat a cat. lastikli. de ğil mi?: He´s a lucky guy.

abla. (yaşça) büyükler. elastiklik. 1. elektrik lambas ı. 2. i. f. elektrikli sandalye. mürver a ğacı. k ıvançlı. elektrikli sandalyede idam etmek. çok sevindirmek. elektrikle ilgili. elektrokardiyogram. elektrolit. elektrik ark ı. i. i. elektrikli göz. s. elektrik saati. elektrik mühendisliği. 1. f. esneklik. s. elektrik mühendisi. abla. 1. s. dirsekle itmek/vurmak.. elektrik ak ımı. seçim propagandas ı yapmak. 2. elektrikli. elektrik tesisatç ısı. i. yaşça büyük. seçmenler. 2. i. sevinç. i. sevinçli. f. i. elektroliz. elektrikli. seçimle elde edilen (bir makam). i. ağabey. elektrikçi. mürver. i. dirsek. elektriklemek. elektriklendirme. elektrikli ayg ıt. 2. oldukça ya şlı. elektrikle ilgili. elektrik yayı.. geni ş yer. k ıvanç. heyecanland ırmak. i. seçim. elektrik. i. büyük. . elektrik kuvveti. dili alın teri. s. f. yaşlı/itibarlı kişi. s. f. 2. ite kaka yol açmak. fiz. s. 1. elektrogitar. elektriklendirmek. seçmek. çok ne şelendirmek. 1. elastisite. elektrik ark ı. i. f. 3. rahatça hareket edilebilecek yer. tıb. (yaşça) en büyük. emek. s. seçmen. elektrikle öldürmek.elasticity elate elated elation elbow elbow grease elbowroom elder elder elder brother elder sister elder sister elderly elders eldest elect election electioneer elective elector electorate electric electric arc electric arc electric chair electric current electric eye electric fan electric guitar electric light electric meter electric motor electric power electric shaver electrical electrical appliance electrical engineer electrical engineering electrician electricity electrification electrify electrocardiogram electrocute electrode electrolysis electrolyte i. elektrik cereyanı. seçmeli ders. i. elektrikli alet. elektrot. çoğ. i. i. i. i. heyecan vermek. vantilatör. elektrikli tıraş makinesi. iste ğe bağlı. elektrik motoru. dirseklemek. elektrifikasyon. k.

(bilgi) edinmek. s. elips. eksiltili anlatım. başka . 2. elektronik müzik. başvard ka yerde. giderme. -e yol açmak. elektronik. coğr. 2. gruplar. (bir yar ışçıyı) elemek. elektroşok. dili öldürmek. on bir. tıb. f. öğe. s. s. ilköğretim okulu. i. 1. 1. s. kim. s. i. â şığıyla kaçmak. elektronik müzik. 1. on birinci. zarafet. avrupamusu. Frans ilköğretim. 1. başka: What else can he do? Başka ne yapabilir? Who else was there? şka kim ı? Where else can they be? Başka nerede Orada ba yere. s. ilkel. yok etmek. i. parça. (gerçe ği) ortaya çıkarmak. son dakika. kanadageyiği. 4.. gidermek. 1. dizginsiz. konu şma tarzı). çoğ. XI). i. s.electromagnet electromagnetic electron electronic electronic music electronic music electronics electropositive electroshock elegance elegant elegy element elemental elementary elementary education elementary school elements elephant elevate elevation elevator elevator shaft eleven eleventh eleventh hour elf elicit eligibility eligible eliminate elimination elite elixir elk ellipse ellipsis elliptical elm elocution elongate elongation elope eloquence eloquent else elsewhere i. 2. s.. 2. 1. uzatma. etkili ve güzel (sözler. zool. f. temel ilkeler. on bir rakam ı (11. 2. 2. temizlemek. z. i. seçkinler. çoğ. frenlenmemi ş. i. asansör. seçkin. s. elit. 2. 3. unsur. s. uygunluk. elektrom ıknatıs. 3. i. eksilti. s. evlenmek için evden kaçmak. i. i. elektropozitif.. i. yükselti. fil. çoğ. on birde bir. i. yükseltmek. öğe. temel. i. 3. the doğa güçleri. i. s. f. 1. 2. 1. kald ırma. 2. silo. etkili ve güzel söz söyleyen. i. elektron. etkili ve güzel söz söyleme yetene ği. 2. (yar ışçıyı) eleme. i. elves (elvz) i. kolay. i. eleman.. söz söyleme sanat ı. karaağaç. terfi ettirmek. doğadaki güçlere özgü. 3. eliptik. k. i. i. basit. uzatmak. 1. eleji. 1. terfi. doğal. 1. sağlamak. -e neden olmak. a ğıt. kald ırmak. ilkel. etkili ve güzel konuşma tarzı. i. i. z. 2. cüce ve yaramaz cin. asansör bo şluğu. 3. yükseltme. f. f. elit. 2. element. iksir. zarif.ses (îlîp´siz) i. elektromanyetik. 1. yok etme. el. 1. i. 3. (for) -e uygun. elektronik. başlayanlar için: elementary French course yeni başlayanlar için ızca kursu.lip. dilb. 2.

f. (bir şeyin) somut hali. 3. i. zümrüt. sefaret. toprak set. (emanet para veya mülkü) zimmetine geçirmek. (bir program ın) sunuculuğunu yapmak. kakmak. mumyalamak. 1. işleme. f. f. s. i. i. f. 1. bak. (bir dine) girmek. 3. güç durumda. . 2. i. i. 2. serbest b ırakmak. 1. embriyon. açıklamada bulunmak. (izleyenleri. bir deri bir kemik ış. sıskası çıkmış. 2. 1. 2. elçilik. s. süs. serbest b ırakma. i. utanç duyma. simge. 1. hayalinden bir f. -e başlamak. 2. süslemek.. i. f. sunucu. armalarla donatmak. -den yayılmak. kendisi: She is the embodiment of elegance. acil ç ıkış kapısı. zimmete geçirme. i. amblem. f. izahat vermek. acil durum. dini) üzerine nak şeyler katarak süslemek. 3. -den akmak. süsleme. s ıkışmış. çoğ. zimmetine para geçiren kimse. 1. 2. i. mahcup etmek.. azat etmek. (çoğ. (--ded. (bir teklifi) i. gemiye binme. i. açıklamak. yakalanmas i. 4. utandırmak. zümrüt yeşili. bir halde) d ışa vurmak. kurtuluş. tahnit etmek. kor. yüreklendirmek. (bir kabul etmek. azat etme. i. s. gemiye binmek. özgürlük. kutlamak. o ğulcuk. in (belirli/somut f. kabartmak. hadım etmek. 1. hat ırlayamamak. ad çabucak geçen. nak ış kasnak. -e girişmek. çıkmak. --ding) (in) (içine) iyice yerle ştirmek. i. ış işlemek. 1. 1. bir tehlikeyi) atlatmak. Zarafetin ta kendisi. (metne ait) düzeltme. kabartma desenle süslemek. (birini) (zor bir işe) sokmak.elucidate elude elusive elves emaciated emanate emancipate emancipation emasculate embalm embankment embargo embark embark on/upon embarkation embarrass embarrassment embassy embattled embed embellish embellishment ember embezzle embezzlement embezzler embitter emblazon emblem embodiment embody embolden embolism emboss embrace embroider embroidery embroidery frame embroil embryo emcee emend emendation emerald emerge emergency emergency door/exit f. 2. f. köz. kalm f.-den ç ıkmak. 2. 2. burmak. zor. . i. cesaret vermek. karıştırmak. i. aklına ehrin ı aklıma gelmiyor. 1.ı Ş ı zor. f.. f. f. kuvvetten düşürmek. mahcup olma. tezyin etmek. zümrüt ye şili. enemek. hayata küstürmek. (birine) sar ılmak. kucaklaşmak. amboli. elf. f. 3. 2. süslemek. özgürlüğüne kavuşturmak. i. gömmek.. f. s. i. (birini) kucaklamak. (bazı ımları çıkararak veya sansür ederek) (bir yazıyı) kuşa k ıs f. f. i. (bir metnin) yanlışlarını düzeltmek. kapsamak. i. 1. -den fışkırmak. tıb. i. (açlıktan/hastalıktan) çok zayıflamış. from den kurtarmak. (anlat ılan bir öykü veya kabul olayı)etmek. 2. 1. f. kapsamak. meydana çıkmak. utanma. biyol. eludes anlaşılmas zor. --es) ambargo. gelmemek: The name of tarifi the town me. f. 2. from f. f.

dili aç. vurgulamak. vurgu. i. duygulu. patron. s. vurgulanarak söylenen. f. z. 3. göç etmek. 2. f. yumuşatıcı ve acıyı dindiren merhem. kesin olarak. 1.pha. i. s. heyecan.. 2. 2. taklit etmeye çalışmak. s. ampirik. i.. i. s. ısrarlı. ruhb. --ting) ç ıkarmak.ses (em´fısiz) i. i. 1. . maa ş. i. bir hizmet veya i şte kullanmak. çıkan. i. i. iş bulma bürosu. i. i. ç ıkarma.. s. 2. dökülmek. yayma. i. f. anfizem. s. emeritus (emekli bir üniversite ö ğretim görevlisine verilen unvan). boş. istihdam etmek. 1. ampirizm. yolda. 2. boş şey. benzerini veya daha iyisini yapmaya çal ışmak. yaymak. i. göç. göze çarpan. giderken. özel bir görevle gönderilen ki şi. boş laf. s. imparator. boşaltmak. ücret. yetki vermek. f. of -den yoksun. işveren. deneyci. yüksek yer. emphasize. iş ve işçi bulma kurumu. zımparalı tırnak törpüsü. 2. 1. yüksek bir mevki. i. i. i. 1. fışkırtmak. kazanç. emülsiyon. s.. emisyon. İng. (hastanede) acil servis. 3. bo şalmak. iş verme. dökmek. meydana çıkan. (--ted. zımpara. k. eli boş. tepe. yumuşatıcı. üzerinde durarak. i. frapan. 2. i. duygusal. tan ınmış ve üstün. kusturucu (ilaç). acil tedavi. i. vurgulama. ünlü (kişi). çoğ. deneycilik. f. s. heyecanl ı. duygu.emergency landing emergency treatment emergency ward emergent emeritus emery emery board emetic emigrant emigrate emigration émigré eminence eminent emissary emission emit emollient emolument emotion emotional empathy emperor emphasis emphasise emphasize emphatic emphatically emphysema empire empirical empiricism empiricist employ employee employer employment employment agency empower empress emptiness empty empty words empty-handed emulate emulsion en route mecburi iniş. f. i. imparatoriçe. duygu sezgisi. yüksek (yer). em. göçmen. yükseklik. f. i. ampirist. 2. i. boşluk. mal. imparatorluk. görevli.. s. i. i. i. i. his. siyasi göçmen. f. 1. yüksek (mevki). kullanmak. önem. boş. bak. 3. 1. istihdam. çalışan. tıb. bir ba şkasının duygularını anlayabilme. deneysel. işçi. 1.

yasala ştırmak. teşvik etme. s. (bir yeri)with (duvar. 1. 1. ciro. yetki vermek. kendini birine sevdirmek. 3. özendirmek.Bu ile)mektupla çevirme. çaba. 5. tak ı. ansiklopedi. bitirmek. nihayet.b. cesaret verici. O ık Hindistan´a özgü. mine. --ing/-ling) 1. photograph this çit letter. endearing endeavor endemic ending endive endless endlessly endlessness endorse endorse a bill endorsement endow (an rut´) yolda. 1. teşvik etmek. f. ipotek. i. özendirici. f.o. çalışmak. i. f. bitmek tükenmek bilmeksizin. sonsuz. yüreklendirici. ku şatmak. s. dili (birinin) çok ho şuna gitmek. 1. i. 1. son. f. f. i. cesaret verme. emaye. acımarul. (başkasının hakkına) tecavüzde bulunma. 2. i. kuşatmak. özendirme. Meksika mutfa ğına özgü böreğe benzeyen acılı bir yemek. sonek. (di şlere ait) mine. emaye. sona ermek. durmadan. gayret.b. i.en route enable enact enamel enameled enamor enamour encase enchant enchanting enchilada encircle encl enclose enclosure enclosures encompass encore encounter encourage encouragement encouraging encroach encroachment encrust encumber encumbrance encyclopaedia encyclopedia encyclopedic end end table endanger endear endear o. nihayet. 2. yük. f. s. rastlamak. yapmaya çalışmak. bak. te şvik edici. ümitlendirici. 1. İng. 2. emaylamak. 1. 2. f. mec. yabanimarul. sehpa. büyülemek.. f. mümkün k ılmak. k. çocuk. sonsuzluk. uç. ölüm. örtmek. f. i. f. kaplamak. (bir şeyi) (bir mektupla aynı zarf içine) koymak: I´ve enclosed a ğrafile) gönderiyorum. çeki ciro etmek. f.. son vermek. bis. s. 4. 2. z. ciro etmek. 1. . 2. f. onaylamak. i. f. (bir tehlike veya zorlukla) kar şı karşıya gelmek. hindiba. 2. umut verici. (mektupla ayn ı zarf içinde) gönderilen şeyler. with -e ba ğışta bulunmak. 2. 2. birlikte 2. v. f. 1. 1. f. f. etraf ını çevirmek. ak ıbet. büyüleyici.s. tatlı. onay. s.. imkân vermek. 3. 1. İng. çok güzel. bitmek. s. dili harika. bir foto i. 1. f. in (bir yer veya halka) özgü: That disease is endemic in India. kapsamak. gaye. minelemek. sağlamak. hastal i. i. huk. 2. ilişiktekiler. 2. çevrili olan yer. amaç. enclosure. s.. s. 3. çit v. enclosed. küçükson. 3. 1. 1. ünlem Bravo! i. (--ed/--led. yüreklendirme. k ıs. sevimli. sevdirmek. i. emay. maksat. i. gayret etmek. upon (ba şkasının hakkına) tecavüzde bulunmak. niyet. bak. son. f. (duvar. i. tehlikeye atmak. ansiklopedik. f. f. i. encyclopedia. to s. 1. yüreklendirmek. fevkalade. f. 2. 3. cesaret vermek. 2. 1. dilb. k. masa. 2. 2. enamor.

İngiliz. kazımak.b.´ni) artırmak. 1. oy hakk ı vermek. katlamak. f. söz vermek.. oymac ı. İngiliz. f. sevimli. f. motor. i. şgul olmak. 1. i. doğurmak. 2. f. ucu ileriye do ğru. çekmek. erke. Eng. kucaklamak. England. İngiliz erkek. planlayıp düzenlemek. 1. 4. yükseltmek. çoğ. hakkâk işi.. Gitmesini tembih ettim. 2. bağışlardan oluşan toplu sermaye. s. uygulanabilir. dayanmak. çarpışmak. i. dövüşme. 2. film v. s. 2. bak. 1. f. 4. taahhüt. d. 2. 2. kuvvetten düşürmek. fiyat v. yutmak. s. 1. i. dik. mak. işe almak. 2. tenkıye. f. 5. i. 1. İngiliz. gravürcü. İng. kuvvet. angaje etmek.´ni) -e aşılamak. dayanma gücü. s. 1. f.men (îng´glîşmîn) i. endways. İngilizce. 2. i. s. 1. s. f. f. taahhüt etmek. sürekli.o.b.. tutmak. 1. 1. . 1. makinist. bilmece. tahammül etmek. İng. dayan ıklı. 3. 2. 3. ılabilir.b. emretmek: I enjoined him to leave. z. f. f. 1. i. i. olu şturmak. mühendis. tatbik etmek. hakkâkl ık. uygulama. den. zayıflatmak. çarpışma. kafas ını bütünüyle işgal etmek. ba ğrına basmak. İngiltere. tembih etmek. uygulamak. sarmak. (dü şünce. -in içine iyice çektirmek/geçirtmek. do ğuştan gelen özel yetenek. 2. enerji. hakkâk. çok sürükleyici (roman. İngilizce. z. vaat. birbirine geçirmek. yasaklamak. devamlı. s. i. faal. f. (değer. uç uca. meşgul (telefon). s. 3. enerji. çekici. tıb. içine çekmek. çarkç ı. Allah vergisi. 2. meydana getirmek. çoğ. 2. bak. ba ğışta bulunma. ile me birinin kafas ını meşgul etmek. güç vermek. dayan i.en (îng´glîşwîmîn) i. f. d.y. söz. güç. f. makinist. 1. lokomotif.. 1. f.wom. nişanlanma. enerji vermek. 3. lavman. ş. i. 2.. i. alışkanlık v. 3. i. f. nişanlı. birbirine girmek.). mühendislik. İngiliz kadın. uzunluğuna. kald ırmak. Eng.endowment endurable endurance endure enduring endways endwise enema enemy energetic energise energize energy energy crisis enervate enfold enforce enforceable enforcement enfranchise Eng engage engage in engage s. enerjik.lish. düşman. enerji krizi. birbirine geçmek.´s attention engaged engagement engaging engender engine engine driver engineer engineering England English Englishman Englishwoman engrain engrave engraver engraving engross engross one´s thoughts engrossing engulf enhance enigma enjoin i. energize. hakketmek. in 1.y. 3. English. randevu. dikine. 2. oymacılık. gravür. 2. i. 2. ho belirli bir süre için ücretli i ş. muamma. k ıs. yerine getirmek. 1.lish. tahammül.

1. 1.ış kar f. başlamak. s. köle yapmak. yerleştirmek. 1. s. 1. i. askere kaydolmak/yaz ılmak. bilgilendirme.the ensuing year ertesi sene. zenginleştirmek. z. girişim. daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak. büyüklük. f. zengin etmek. s. f. 4. girmek. soylular s ınıfına almak. deftere yazmak. temin etmek. kayıt.enjoy enjoy good health enjoy o. in (olumsuz bir şeye) tırmak. f. ho şlanmak. garanti etmek. büyüme. tak ısayg ın bir yere koymak. i. bilgilendirmek. kaydını yapmak. 2. f. içine girmek. büyütme. müz. f. 1. eğlenmek. i. öfkelendirmek.. sağlığı yerinde olmak. 1. 1. i. birkaç parçadan olu şan kadın m. asalet unvanı vermek. 3. aydınlanma. in ensemble enshrine ensign ensign enslave ensnare ensue ensure entail entangle entanglement enter enter into enter into an agreement enter on/upon enter one´s head enterprise f. yeter de artar bile. kaydetmek. . bak. f. karmakarışık etmek.s. 3. -in aklına gelmek. mânia. sa f. -e yerleşmek. büyümek. büyütmek. genişlemek. -e girişmek. kar ışıklık. foto. değerini artırmak. i. muazzam. genişletmek. meydana gelmek. i. aydın (kimse). dola klık. gerektirmek.. 2. f. foto. eğlenceli. bütün. hoşça vakit geçirmek. 2. teşebbüs. i.s. enquire enrage enrich enroll enrollment ensconce ensconce o. -e başlamak. dola ştırmak. 4. engel. f. 2. aydınlatma. yeterli. sancak. i. hiddetlendirmek. 2. “Enter” -e giri şmek. f. kocaman. 1. ğlamak. f. i.ırmak. tiy. izlemek. zenginle ştirmek. in (birini) (olumsuz bir duruma) dü şürmek. tuzağa düşürmek. -e başlamak. 2.. kaydetmek. trup. enjoyable enjoyment enlarge enlarge upon enlargement enlarger enlighten enlightened enlightenment enlist enliven enmesh enmity ennoble enormity enormous enough enough and to spare Enough! Enough´s enough. zevk. kaydolmak. askere kaydetmek/yazmak. f. 1. f. yeterli miktar. 1. canland f. kaydetme. çıkmak. agrandisman. i. kâfi. band ıra. giri şmek. yazılmak. husumet. bayrak. kâfi derecede. muazzamlık. büyük kötülük. topluluk. f. kostümü. anlaşmaya girmek. aste ğmen. aydınlatmak. ünlem Yeter! Yeter artık! f. tatlı. sa f. ardından gelmek. -i -in içinde i. 2. 2. esir etmek. şer. 2. bula ştışı rmak. agrandisör. inquire. zevk almak. f. döpiyes. yardımını ğlamak. büyülteç. zevkli. hoş. yüceltmek. bilg. i. bilgilenme. düşmanlık. i. s. tu şuna basarak (bir komutu) gerçekleştirmek. den. 2.

i. i. i.t. f. eğlendirici. açıkgöz. müteşebbis. 3. baştan çıkarma. yalvarmak. varlık. ağırlamak. k ıskanç. f. yetki vermek. tamam. 2. i. sarmak. f. tüm. çekicilik. 2. giriş hakkı. i. böcekbilimci. kayıt. şevkli. bütün. yakalamak. s. s. sağ i. ask. f. istek. 2. davet.. böcekbilim. (bitki. i. girişken. şevk. giriş ücreti. büyülemek. giriş. (başkan) bir teklifi kabul edip kurula sunmak. İng. birer birer saymak/söylemek. 1. i. hararetli. i. girme. ikram etmek. giriş. (birini) tatlılıkla (kötü bir şey yapmaya) ikna etmek. tahta ç ıkarmak. giriş izni. giriş yeri. giriş. balıkla baş yemek ında yemek. müteşebbis. giriş yeri. girişimci. f. girme. --ping) tuza ğa düşürmek. i. f. yalvar ış. cazip. i. i. f. eğlendirmek. emanet etmek. misafir etmek. entomoloji. giriş sınavı. enumerate enunciate envelop envelope enviable envious s. bütün. s. 1. 3. z. (about/over) göklere ç ıkarmak. s. zarf. mektup zarf ı. gıpta edilecek. mezara koymak. saymak. 2. 3. s. giriş. s. yakarış. hak vermek.) (bir şeyin) etrafına dolanmak. i. hepsi: the entire group grubun hepsi. i. gömmek. i. antre. f. baş yemek. ziyafet. ku şatmak. beraberindekiler. (--ped. çok övmek. f. maiyet. çekici ancak tehlikeli şey. yalvarma. yılan v. balo. i.b. 3. f. telaffuz etmek. f. 1. büsbütün. eğlenceli. örtmek. f. 1. 2.enterprising entertain entertain a motion entertaining entertainment enthrall enthrone enthuse enthusiasm enthusiastic entice enticement enticing entire entirely entirety entitle entity entomb entomologist entomology entourage entrails entrance entrance entrance examination entrance fee entrap entreat entreaty entrée entrench entrenchment entrepôt entrepreneur entrust entry entryway entwine entwine itself around entwine s. i. tamamen. giriş. entomolojist. aras lam yenilen bir şekilde yerleştirmek. f. bağırsaklar. tamam ıyla. . giriş ücreti. çekici. büyülemek. f. 1. f. 1. antrepo. siper. parti. i. heves. f. giriş kapısı. (around) bir şeyi (başka bir şeye) dolamak. uyanık. giriş yeri. giriş. giriş. 2.

6 Ocak´ta kutlanan bir yortu. elçi. eşitlik.. i. i. destans ı. sonsöz. i. laf. biyokim. i. i. sakin. 2. f. Hrist. aynı düzeyde olmak. tıb. haset. i. 2. diplomat. i. bak. gıpta etmek. depremin merkezi. çok kısa ömürlü. gelip geçici. s. edeb. (övücü veya hakaret edici) söz.. 1. (Yeni Ahit´te yer alan) mektup. i. kafas ında canlandırmak. destan. i. 1. f. sara hastalığına özgü. kıskanmak. mektup. i. i. çevre. saralı. 1. çevreci. s. i. deprem öze ği. i. salgınlaşmış. nükte. s.environment environmental environmentalism environmentalist environs envisage envision envoy envy enzyme epaulet epaulette ephemeral epic epicenter epidemic epidermis epigram epilepsy epileptic epilog epilogue Epiphany episcopal episode episodic Epistle epistle epitaph epithet epitome epoch Epsom salts equable equal equal equal sign equalise equality equalize equanimity equate equation equator Equatorial equatorial Equatorial Guinea i. tasavvur etmek. ça ğ. ile eşit saymak. i. ekvatoral. epizodik. s. jeol. i. ekvator. apolet. f. aynı düzeyde. i. 1. nükteli söz. İngiliz tuzu. dolay. Emsali yok. epilog. radyo. piskoposlara ait.. s. equalize. ılıman (iklim). çoğ. İki artı iki eşit dört. sara. s. salgın. civar. tasavvur etmek. i. bak.. i. muhit. bak. epilog. İng. s. k ıskançlık. i. denklem. f. 2. eşit işareti f.. temsilci. gıpta. i. epik. kolayca k ızmayan. 1. 1. i.. eşit olmak: Two plus two equals four. rahat.... f. . salgın: flu epidemic grip salgını. 2. i.. eşit. epiderm.. temkin. Ekvator Ginesi. emsali olmak: No one equals her. 2. delege. saralı. Hrist. 1. çevrecilik. TV (dizide) bölüm. 2. kafas ında canlandırmak. enzim. çok k ısa süren. i. mezar kitabesi. eşit. i. s. 1. i. epizot. 2. (olaylar zincirinde) olay. epaulet. f. s. ılım. 2. epik. çevresel. İng. s. 1. itidal. i. (=). i. piskoposlarca yönetilen. eşitlemek. i.. 2. devir. edeb. i. i. s.

şa a etmek. atlı (heykel/portre): an equestrian statue of Napoleon heykeli. aşınmak. Eritrealı. (yanarda ğ) püskürme. in in ş ş mesi.´ni) dikme. ayakçı. s.b. i. i. adil. v. 1. f. ayakta duran. a şınma. i. f. jeol. gidermek. i. 3. s. 1. ça ğ. 2. döküntü. 2. s. patlak vermek. erozyon. direk v. s. i. 2.´ni) zıştırmak.. as. erotizm.b. ne evet ne de hayır demek. iki anlama gelebilen. gözünden kaçmak. Eritrea. i. yok etmek. (--ped. dikelmiş. i. çok geçmeden. 2. 2. i. f. gün tün eşitliği. s. 3. firar etmek. f. (sava ş. 1. i. ılım. i.b. s. kaçma. silmek. Ekvator Ginesi. s. Ekvator Gineli.kurtulmak. s. direk. aşındırma.´s grasp i. önce. 2. Eritrea´ya özgü. s. ayak işi. çok bilgili. anlaşmazlık v. etme. dimdik. dengesiz. --s/er. özsermaye. şiir evvel. biniciliğe ait. a şındırmak. 1.. yapmak. âlim. f. i. bilginlik. (fiyat v. hatalı. k i. s. eşit uzaklıkta. tıb. gökb.o. aya ğa kalkmış. birinin pençesinden . hata. muvazene.´ni) dikmek. denge. adalet. yok etmek. f. (çoğ. 1. birden değişiveren. ıyürüyen merdiven. 2. yükselmek. Eritrealı. 1. paçayı kurtarmak. bundan önce. aşındırıcı. s. yapma.b.Equatorial Guinean equestrian equidistant equilateral equilibrium equinox equip equipment equitable equity equivalence equivalent equivocal equivocate era eradicate erase eraser erasure ere ere long ere now erect erection Eritrea Eritrean ermine erode erosion erosive erotic eroticism err errand errand boy erratic erroneous error erudite erudition erupt eruption escalate escalator escapade escape escape from s. donatım. i. eşkenar: equilateral triangle. Ekvator Ginesi´ne özgü. bilgin. s. i. 1. erotik. istikrars ız. hata etmek. 2. f. âlimlik. kökünden söküp atmak. i. kurtulmak. Eritrea. (heykel. yanlış. 1. kaçamaklı.mine) ermin.´ni) yükseltmek. ekinoks. ayak işlerine bakan kimse. muh. net varl ık. (yanarda ğ) püskürmek. firar. 2. 1. silinmiş yer. 2. kurmak. macera. 1. 1. f. sertle i. adaletli. edat. kaçmak. kızışmak. s. s. patlak verme. yanlış. 1. atlatmak. 2. i. eşitlik. kaç ış. f. --ping) donatmak. Napolyon´un atlı ayn ı mesafede olan. i. kaçamaklı konuşmak.. penisin i. Eritre. jeol. bağ. i. 3. 2. silgi. 2. akl ından çıkmak. kurma. dikilmiş. f. devir. silinti. yanlışlık. 3. tic. 2. dik. 1. (heykel.. 1. Ekvator Gineli. gereçler. i. eşkenar üçgen.

Eskimo dili. 4. araların s. refakat gemisi. eşlik edenler. kordon. ğerlendirme. i. huk. İng. i. İng. i. i. bak. ekspreso kahve. bak. 2. i. 1. Esq. et cetera. insana gündelik hayat ı ve dertlerini unutturan çok sürükleyici (roman/film). ıtır. soğutmak. tespit etme. ve benzeri. Eskimo. Esquire. gezinti yeri. 2. s. yapmaya kalkışma. malikâne. f. 1. (bir grup içindeki) birlik ruhu. ana. tereke. kavalyelik etmek. s. birbirinden ayr ılmış. Eskimoca. 1. zaruri. 1. bilhassa. 1. Estonyal f. 1. kestirme. 2. denemek. 2. ünce: in my estimation benim de gözümde. 1. desteklemek. i. takdir. haliç. ğerlendirmek. düş1. anat. bak. Estçe. olağandışı. aesthete. de fikir. 3. Estonya. ekspreso. mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ına gelenı bir unvan: Marmaduke Wigglesworth. s. 2. 2. i.. itibar. coğr. yemek borusu. saygıdeğer.. i. içrek. nadir. i. 2. vesaire.. bence. tespit edilme. ayrı yaşayan. i. 2.. -e sayg ı duymak. aslında. 2. 2. k ıs. i. deneme (bir düzyaz f. (korumak/gözetmek amac ıyla) eşlik etmek. aestival. emlakçı. (koruma/gözetim için) e şlik eden.. f. müessese. 1. (es´tımeyt) 1. 1. i. Estçe. f. s. Eskimo. s. i. as ıl. Estonya. tahmin etmek. Eskimo köpe ği. v. temel. tespit etmek. kavalye. saygı... kurma. v. 2. ancak ufak bir grupça bilinen. saptamak. özel. 2. (birisi hakk ındaki) bana göre. aesthetic. Estonyalı. yapmaya kalk ışmak. Eskimoca. İng. f. 1.b. s. -den kaçınmak. 3. 2. ufak bir gruba özgü. 1. armalı kalkan. s.s. i. z. (es´t ımît) tahmin. -den sak ınmak. gerekli. itibarlı. Estonya´ya özgü. 2. deneme. i. as ıl.. f. i. kurmak. casusluk. i. i.ı açmak. hususi. kurum. kuruluş. ve “bay” anlam türü). temel.escapist eschew escort escort escort vessel escutcheon Eskimo Eskimo dog esophagus esoteric especial especially espionage esplanade espousal espouse espresso esprit esprit de corps Esq Esquire essay essay essence essence/spirit of peppermint essential essentially establish establishment estate estate agent estate car esteem esthete esthetic estimable estimate estimation estival Estonia Estonian estrange estranged estuary et cetera etc etch s. destekleme. i. naneruhu. 3. esas. özellikle. i. f.. 2. öz. bat ıni. kurulu ş. i. i. (k ıymetini) takdir etmek. 1. esans. z.. b ırakıt. şılmas ı zor. f. kestirmek. . (desen hakketmek için) (madeni bir yüzeyi) asitle oymak. gezi. k ıs. 1. steyşın. ı. anla s. i. gizli inançları olan. esas.

ğı (insanlar ğı rsaklar ı) boşaltma. f. Habeş. buharla ştırmak. i. s. k ıs. son derece Protestanca (bir ö ğreti. i. Europe. İncil´e ait. buharlaştırma. i. ınıbelirli bildirmek/ö ğretmek/yaymak. övmek.. f. i. Avrupai. törebilim.. Avrupa. mesaj bak. Avrupa´ya özgü. the European Union. 1. f. ahlak sistemi. i. i. evangelize. ahlak bilimi. i. (insanlar ı) (bir yerden) almak. i. i. etimoloji. i. götürmek. kökenbilim. ba şı ve sonu olmayan. boş altım. (bir bahaneyle) kendini (bir yükümlülükten) kurtarmak. European. rsakları)ı)bo şaltmak. eulogize. görgü kurallar ı. 2. anat. 3. on his/her/its own merits evaluation evangelical evangelise evangelist evangelize evaporate evaporation evaporator asitle oyarak (madeni bir yüzeye) desen hakketmek. değerlendirmek. i.t. Etyopya. s. 1. buharla ştırıcı. i. de ğerler sistemi. Etyopya. okaliptüs. yaklaşım v. Etyopya´ya özgü. 2. i. değer ve inançlar sistemi.o. daima. hadım. İncil´de bulunan. i. buharla şma. buharlaşmak. etnoloji. i. Avrasya. Etyopyalı. i. f. bir mesaj ı yaymaya çalışan kimse.). evaporatör. s. -den kurtulmak. İncil´in ına uyan/sad ık. çal mesaj3. Avrupalı. boşaltım. s. i. 3. bak. 1. eter. s. 2. ı. ebedi ve ezeli. methiye. i.. edebi kelam./s. örtmece. kim. (birinin sorusuna.etch a design on etching eternal eternally eternity ether ethereal ethic ethical ethics Ethiopia Ethiopian ethnic ethnography ethnology ethos etiquette etymological etymology EU eucalyptus Eucharist eulogise eulogize eulogy eunuch euphemism euphony Euphrates Eur Eurasia Europe European Eustachian tube evacuate evacuation evade evaluate evaluate s. s. asitle oyulmu ş resim. Habe şistan. göksel. Etyopyal s. ruh. değerlendirme. 1. dünya görüşü. 1. . i.b. Habeş. s. östaki borusu. Etiyopya. semavi. i. kökenbilimsel. 2. i. z. ateşli vaazlar veren gezici Protestan. 2. lokmanruhu. i. etik. hararetli. i. (bir f. i. 1. İncil´in mesajını yaymaya ışan kimse. i. adabımuaşeret. 2. (ba f. birine) cevap vermekten kaçmak. etimolojik. İng. övgü. etnik. k ıs. ölümsüz. etik. ahlaki. ateşli. ebediyet. 1. i. Etiyopyalı. birini/bir şeyi kendi yeteneklerine/özelliklerine göre değerlendirmek. Avrupa.. İng. (bir yeri) boşaltmak. i. ses ahengi. 2. f. (ba (bir yerden) alma. etnografya. ebediyen. (bir yeri) boşaltma.. İncil´in f. i.

sonsuz. En ufak noktaya herkes. hatay ara sııra. kör olası: You and your everlasting typewriter! Sen ve senin kör olas ı daktilon! z. herkes. ile son bulmak. s. 3. hadiseli. 2. er geç. s. ara s ıra. i. herkes. sokaktaki adam.” the exam. yine almaya worth “O kitapta baz ıthough men. zam. ak şam gazetesi. arife gecesi. (bir bahaneyle) kendini bir yükümlülükten kurtarma. s. -diğ i halde: Even he studied hard. -den kurtulma. iki günde bir. tuvalet. Yapt ıkları her hatarada ırlıyor. (bir işte) yan çizen. düzlemek. hatta. olay. 1.evasion evasive eve even even even if even so even so even though evenhanded evening evening dress evening paper event even-tempered eventful eventual eventuality eventually eventuate ever ever after ever changing evergreen everlasting evermore every every few days every four days every inch every jot and tittle every man jack every now and then/every now and again every once in a while every one every other day every other day every other day every other person every single every so often every which way everybody everybody else everyday Everyman everyone i. er geç olan. yine de. birkaç günde bir. 4. sonunda. 1. bir düzeyde. kaçamaklı. f. her bir. temkinli. en ufak her şey: She´s particular about every jot and tittle. z. meydana gelmek. 1. dikkat eder. olaylı. i. tepeden tırnağa. çok dayan ıklı. düz. 2. k. her iki kişiden biri. bile. . 2. ştirmek. düzle z. her: She remembers every single mistake they made. Ondan sonra hep mutlu şadılar. 2. i.sırada. her. dili her yöne. nihai. tam (sayı). s. 1. gene de. hep: They lived happily ever after.ıştığı halde sınavı veremedi. tesviye etmek. günaşırı. çift (say ı). ihtimal. hiç: Have you ever been to Eyüp? Hiç Eyüp´e gittin mi? ondan sonra. her biri. olsa bile.” “Olsun. hadise. frak. i. herhangi bir kimse. f. yapra ğını dökmeyen. yine de. olmak. 1. 3. 2. en sonunda olan. s. öbürleri. itidal sahibi. iki günde bir. her günkü..” “Even so. ilelebet. başkaları. ebediyen. dört günde bir. her tarafa. güna şırı. her gün. gün aşırı. i. 3. ak şam. cevap vermekten kaçan. Çok yans ız. ak şam. arada bir. tarafs i. daima. s. s. 2. engebesiz. zam. vaka. i. itidalli. s. sürekli. he de couldn´t pass -e rağbuying. s. in ile sonuçlanmak. arife. gene de: “That book contains some mistakes. smokin. her dem taze (ağaç/çalı). ya daima de ğişen. 1. it´s still yanlışlar var. arada bir. nihayet. gece elbisesi. çal ız. z. s.

mübalağalı. kusursuzluk. 1. zorla/tehditle almak. (--led. mübalağa. 1. huk. hatas ız. 1. 2. aynen. tahliye ettirme. sorguya çeken kimse. son derece. example. birtakım çağrışımlar yapan. a şmak. açığa vurmak. kanıt. s. f. aklına getirmek. f. i. koparmak. 1. f. huk. z. k ızgınlık. s. 2. her şey. s. huk. f. doğru (bir şey). kötülük eden kimse. kötülük. i. çok. örnek. evrimci. i. i. 1. çok kötü. k. i. vecit. 2. huk. i. abartmak. co şkunluk. dişi koyun. şer. muayene etmek. dili s ınav. s ınav. i. kötü niyetli. f. --ling) -den üstün olmak. sorgu. belli. kazıyıp ortaya çıkarmak. fazlas ıyla. delil. i. şerir.. yüce. kazı yeri. kesinlik. imtihan eden kimse. 4. hafriyat yapmak. abartma. s. z. (kötü durumdaki bir şeyi) artırmak. . imtihan. yavaş yavaş gelişmek. s..everything everywhere evict eviction evidence evident evil evil eye evildoer evil-minded evince evocative evoke evolution evolutionary evolutionism evolutionist evolve ewe ewer ex exacerbate exact exact exacting exactitude exactly exactness exaggerate exaggerated exaggeration exalt exaltation exalted exam examination examine examiner example exasperate exasperation excavate excavation excavator exceed exceedingly excel zam. i. marya. kesin. göstermek. nazar. imtihan. i. 3. tetkik etmek. çileden ç ıkarmak. kem göz. i. 2. kesinlik. işin titizlikle yapılmasını isteyen (kimse). tahliye ettirmek. geçmek. i. eksiksizlik. misal. abart ı. f. f. f. 2. 1. i. her yerde. f. examination. 2. tamamen. s. yüceltme. 2. evrim. kazı. i. f.. i. i. açık. kusursuzluk. abartılmış. i. huk. çok kızdırmak. titizlik isteyen (bir i ş). i. daha kötü bir duruma sokmak. yüceltmek. ekskavatör. göstermek. kazı yapmak. her yer. f. tam. f. yavaş yavaş geliştirmek. ibrik. z. kazı makinesi. her yere. 1. ulu. evrimsel. sorguya çekmek. tam. çağrıştırmak. incelemek. except. (of) (birtak ım şeyleri) akla getiren. i. f. f. k ıs. s. eksiksizlik. dikkatle gözden geçirmek. mübala ğa etmek. abartılı. evrimcilik. i. s. s. şerir.

çok iyi. i. i. s. 1. üstün. hariç. artan. z. 2. kolay tela şa kapılır. -den ba ş ka: Everyone was there except for him. uyand ırmak. kesmek. s. 2. dışında.. mükemmel. i. ifrazat. 2. heyecanla. telefon santralı. i. (birini) (bir şeyi yapmaktan) muaf tutmak. fazla. f. heyecanlı. ç ığlık atmak. fazlalık. aşırı olarak. heyecan. kambiyo. mazur görmek. kışkırtmak. (bir duygu/tepki) s. (from) -in d ışında bırakmak. bağ. (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça. salgılama. ola ğanüstü. dışkı. aforoz. ifrat. kolay heyecanlanan. tüketim vergisi. Ekselans: His Excellency Ekselanslar ı. tic. dışında. bak. aşırılık. 1. s. Bu ı orada 1. Your Excellency Ekselans. telaşa vermek. 2.. üstünlük. i. . . i. olacakt edat -den ba şka. i. s. karşılıklı olarak birer el silah atmak. i. f. trampa.Excellence excellence Excellency excellent except except except for excepting exception exceptional excerpt excess excessive excessively exchange exchange exchange blows exchange rate exchange shots exchangeable exchequer excise excise excitable excite excited excitedly excitement exciting exclaim exclamation exclamation point/mark exclude exclusion exclusive excommunicate excommunication excrement excrete excretion excruciating excursion excursion ticket excusable excuse excuse excuse from i. 1. yumrukla şmak. ünlem. heyecanland ırmak. 2. (bir şeyin) dışında bırakma. -in dışında tutmak: He excepted Harun from this. salg ı. 2. affedilebilir. except this. z. olmasayd ı m. diye bağırmak. hariç. I´d be there. f. Harun´u bunun ışında tuttu. (from) (bir şeyin) dışında bırakılma. s. s. ziyadesiyle. 3. değiş tokuş etmek. heyecan verici. ziyade. 1. pasaj. i. değiştirilebilir. (vücuttan) ç ıkarmak.. i. s. s. d edat -den ba şka. 3. 1. i. trampa etmek. k ısa yolculuk. d ışı nda. tahrik etmek. s. indirimli gidiş dönüş bileti. Excellency. özür. değiştirmek. kiliseden aforoz etmek. değiş tokuş. i. değiştirme. 1. kesip ç ıkarmak. f. i. except speak Çince konufor ı:Chinese. i. döviz kuru. f. dayanılmaz derecede acı veren.. f. a şırı. f. i. f. mazeret. -den başka: He can do everything şmaktan baolmasayd şka her şeyi yapabilir. ancak özel seçilmiş bazı kişilere açık olan. s. affetmek. gezinti. ünlem işareti (!). f. istisna. i. 2. borsa. fazla.

s. f. (gayret) sarfetmek. 2. 2. i. beraat ettirmek. 1. export. çabalamak. i. express. mezardan ç ıkarmak. varolu şçu. yorgun. f. al ıştırma. çal ıştırmak. sergilemek. 1. i. f. 1. f. çıkış. genişletmek. aklamak. excuse o. 2. (bir yarg ıyı) infaz etmek. 2.. yorgunluk. çıkış kapısı.s. s. i. 3. 3. s. f. bütün kuvvetini tüketmek.. egzoz borusu. i. 1. f. egzistansiyalist. varolu şçuluk. 2. geniş kapsamlı ve ayrıntılı. tüketmek. 1. sürgün. s. 2. 1. 2. k ıs.. . sergi. i.b. i. bitkinlik. egzoz. -e örnek olmak. yürütme yetkisi. i. kötü ruh v. i. varolu şsal. idam. i. çok yormak. huk. (cin. çıkmak. idam etmek. uygulamak. idam ın infaz (manevra/hareket) yapma. f. uygulamak. infaz. i. (dava sırasında i. f. egzistansiyalizm. bitirmek. 1. genleşmek. gitmek. 2. 2. teşvik etmek. fels. f. 1. yönetici. i. 2. yerine getirmek. huk. örnek.. 2. muafiyet. yerine getirme. s.Excuse me. 2. örnek niteliğinde olan. ç ıkış./Affedersiniz. 2. icra eden. fahiş (fiyat). 2. büyümek. 1. 1. gayret. belge/kan zindeleştirmek. nefes vermek. f. yerine getirme. 1. mevcut olmak. idareci.´ni) ç ıkarmak. tüketme. uygulama. neşe ve zindelik. egzersiz. yerine getirmek. s. 1. yürütme kurulu. sürgün edilen kimse. tükenme. cellat. çok keyiflendirmek. teşvik etme. i. 1. exertion exhale exhaust exhaust exhaust pipe exhausted exhaustion exhaustive exhibit exhibition exhilarate exhilaration exhort exhortation exhume exile exist existence existential existentialism existentialist exit exodus exonerate exorbitant exorcise exotic exp expand Özür dilerim. s. s. fels. f. (güç) kullanmak.´ni) dualarla defetmek. genişlemek.s. emek. teşvik edici söz. 3. ıt) ibraz etme. yöneticiye ait. aşırı yüksek. i. 2. izin istemek. ı. i. (bir duygu veya niteli ği) göstermek. hayat./Beni ba ğışlayın. varlık. çaba. fiz. execute execution executioner executive executive committee executive power executor executory exemplar exemplary exemplify exempt exemption exercise exert exert o. i. yönetimsel. varoluş. temize ç ıkarmak. icrai. f. kullanmak. ba ğışıklık. yaşam. sergi. kullanma. f. uygulama. 1. tükenmiş. hareket ettirmek. idari. f. var olmak. 1. genleştirmek. (bir belge/kan duygu veya niteli ğetmek. (egzoz. sürgüne göndermek.b. (manevra/hareket) yapmak. bitkin. u ğraşmak. yabanc ıl. çıkış. 3. 1. f. s. 1. gayret sarfetmek. s. büyütmek. 2. ında ıt) ibraz (dava s ıras i) gösterme. egzoz duman ı. -i örnekle göstermek. örnek. f. fels. i. duman v. 2. 3. çok ne şelendirip i. i. egzotik.

´ni) çekmek. s. (sıkıntı. i. s. zannetmek. sömürücü. sanmak. (bahane öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşma. 1. anlatılabilir. 1. açıklama. kendi ç ıkarına kullanma. deney. açıklayıcı. fiz. beklenti. 2. deney yapmak. 2. gider hesab ı. harcamak. kendisinin niye öyle ığınıizah.b. f. (özel bir amaçla yap ılan) uzun yolculuk. kahramanlık. sarih. i. uzmanl ık. f. explanation explanatory explicable explicate explicit explicitly explode exploit exploit exploitation exploiter exploration explore explorer i. hamile kad ın. kovmak. . kahramanca davranış. aç ıklamak. i. açık bir şekilde. deneme. (bir konuyu) f. s. 3. i. s.. s. inceleme. s. gider. masraf. en ı kötü gerçekle i. tecrübeli. i. (ayrıntılı bir şekilde) açıklamada bulunmak. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli (bir çare). patlamak. sona erme. (ke ş t ı rmak. f. i. usta. açıklanabilir. bitiş. samimi. i. hızland i. i. genle s. enginlik. dü şünmek. 2. deneyim. sömürü. beklenen şey. tecrübe. (keşifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşan kimse. masraf hesabı. sömürmek. ara şifte bulunmak amacıyla) (bir bölgeyi) dolaşmak. 3. sona erme. f. yanl ış olduğunu göstermek. i. ümitle bekleyen. büyütme. 2. anlatmak. f. i. bilirki şi. 1. f. tecrübe. açıkça. (kendi ç ıkarı için) kullanmak. harcama. fakat) elveri ırmak.s. (belirli bir alandaki) bilgi. --ling) 1. içten. kolayla f. atmak. İng. kendisinin ne demek istedi ğini anlatmak. sürenin dolmas ı. ştirme. ümit. geniş alan. i. z. Benden yap şece ğini ummak. beklenti. son nefesini vermek. süresi dolmak. genleşme. davrand izahat. sürenin dolmas ı. istismar. ölmek. 2. f. açılan. i.. 1. 2. expatriate. bak. istismar etmek. (süre) dolmak. (--led. i. kendi vatan ından başka bir ülkede yaşayan kimse. masraf. uzman. açık. 2. s. i. engin. f. masraflı. genişleyen. beklemek. 1. dili. ç ıkarmak. 2. sona ermek. 2. 1. sınırdışı etmek. bitiş. (birinden) (bir şeyin lmasihtimalin ını) beklemek: He expects me to carry out the garbage. izahat vermek. ştırmak. i. f. (belki doğru olmayan şli bir çare. s. i. ara i. k. (bir konuyu) şt ırma. genişleme.expanse expansion expansive expat expatriate expect expect the worst expectancy expectant expectant mother expectation expedience expedient expedite expedition expel expend expenditure expense expense account expensive experience experienced experiment experimental expert expertise expiration expire expiry explain explain away explain o. geniş. 1. 1. 2. izahat vermek. (belki do ğru olmayan fakat) elverişli bir çareye başvurma. i. 1. 2. s. sarfetmek. incelemek. izah etmek. çürütmek. deneyimli. patlatmak. sömüren. 1. i. sömürme. i. acı v. anlatmak. f. umut. başından geçmek. eksper. pahalı. (bizzat) ya şamak. büyüme. açıklamada bulunmak. genişletme. deneysel.

maruz kalma. 2. ihracat. acele posta. (filmi) ışıklamak. i. herkese duyurmak. 2. kapsamlı. patlayıcı. başka sözlerle anlatmak. 3. d ış İng. 1. anlams s. yorumlamak. 5. ihracat vergisi. f. i. ihracatç ı. i. deyim. uzatmak. doğaçlamayla. aç ık. doğaçlamayla. İng. aekspresle. 4.s. paralel. kredi v. doğaçtan. 4. 1. irticalen. f. (yüzdeki) ifade. maruz b ırakmak. i. doğaçlamayla söylenen/yapılan.. boyut. 4. 1. üs. fuar. infilak. mükemmel. mat. ekspres. sürmek. vurmak. tıpkı. i. f. özellikle. üst. (birinin) ac ıs ekkir olduğunu belirtmek. ifade. açabilen (konu). ekspres tren. 2. gizli işleri i. ıcı madde. 1. 2. f. foto. Evin cephesi güneye bak ıyor. otoyol. f.ış savunucu. geniş. üstel. meramını ifade etmek. f. s. 2. patlayıcı. manalı. s. 3. kamula ştırma. uzatma. f. i. for (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak. hakkında şiddetli tartışmalar yapılan (konu). 1. maksadını anlatmak. 1.b. kredi v. çıkarmak. s. maruz b ırakma. silmek. 1. 1. 4. dışarıya mal göndermek. to (birine) taziyede bulunmak. anlamlı. acele. express one´s sympathy express one´s thanks expression expressionless expressive expressly expressway expropriate expropriation expulsion expunge expurgate exquisite extant extemporaneous extemporaneously extempore extend extended order extension extension cord extensive extent extenuate i. açıklamak. pozlandırma süresi. ışıklama süresi. pozometre. kahkaha tufan ı. 2. ifade. ihraç etme. s.b. özel. (yard ım. istimlak. s. s. anlat ım. foto.. dağınık düzen. ihracat lisans ı. i. kovulma. üstün. dışavurum. f. patlama. foto. uzama. f. i. ifadesiz. ihraç edilme. s. mat. deyim. z. i. i. ihraç etmek. mevcut. beyan etmek.The house has a southern exposure. acele posta. 3. bilhassa. uzatma kordonu.explosion explosion of laughter explosive exponent exponential export export export duty export license exportation exporter expose exposé exposition exposure exposure meter exposure time expound express express express delivery express in other terms express o. sergileme. poz süresi. kovma. 2. 1. paralel telefon. ihracatç ılık. sergi. aç ıkça. tam. ız. 3. man. kamula ştırmak. d ışsatım. manasız. 2.b. büyük. i. 2. 2. uzatma kablosu. süper. 2. doğaçtan. z. z. doğaçlamayla söylenen/yapılan. etkisine açık bırakmak. etkisine açık bırakma. extenuating circumstances huk. (malı) yurtdışına satmak. hafifletici sebepler. i. istimlak etmek. 1. 2. ekspres yol. uzamak. özel ulak. patlay tart i. ince bir ğe sahip. 2. izah etmek. (yard ım.´nin) müstehcen/sak ıncalı bölümlerini çıkarmak. 1. tabir. anlatmak. ekspres (taşıt). sergilemek. . i. oyun v. teşhir etmek. (sat açığa vuran makale/kitap. ask.) vermek. ış için) sergilemek. şiddetli malara yoltaraftar. (bir kitap. ihraç etme. 3. irticalen. 3. ifade etmek. 1. çok büyük (ac ı/mutluluk). ını paylaştığını ş belirtmek. mat. s. ihraç malı. şükranlarını ifade (to) (birine) minnettar/müte etmek. güzelli s. 1.) verme. f. ihracat yapmak. z. belli. İng.

canlılık ve neşelilik. a şırı. 2. 1. fazla: Do you have an extra pencil? Fazla kalemin var m ı? 2. 2. aşırı derecede. 2. s. f. mat. 2. . i. dışişleri. zahiri.. bak. 2. seçmek. kökünden sökmek. olağanüstü. ç ıkarmak.b. i. esans. i. ç ıkarma. 1. müsrifçe. harici. çıkmak. s. a şırı. ekstrem nokta. z. uç. ola ğanüstü: extraordinarily beautiful fevkalade güzel. --ling) övmek. savurgan. extol. i. ç ıkarmak. nesli tükenmiş. (bitkilerde) gürlük. zorla almak. (diş) çekme. dış taraf. (özünü/suyunu) ç ıöz. ifrata kaçan kimse. suçluların iadesi. ruhb. 1. uçta olan. 1. olağanüstü bir örnek. 2. f.. harici. ders program ı dışında kalan. i. d ışadönük kimse. i. çok fazla. fahiş (fiyat). s. 2. kökünü kaz ımak. d ışadönüklük. fazla. i. 2. s. s. (para) s ızdırmak. aşırı. 1. çok çal ış! i. ruhb. 1. çok çok. f. s. f. yok etmek. (haraç) almak. (--led.1. i. 1. s.. itiraf ettirmek. aşırı uçlar. 5. (to) (suçluyu) (suç i şlediği ülkeye) iade etmek/ettirmek. i. i. para sızdıran. 2. fazlalık. dış. 1.. çoğ. s. 1. a şırı. para s ızdırma. 1. insanı haraca kesen. f. 2. önekfevkalade: dışında: extramarital i. dış açı. i. zorla alma. haraca kesme. 2. müsrif. 3. aşırılık. söküp atmak. ek ücrete tabi şey. f. ç ıkarmak. 2. i. söndürmek.. ruh. uzatmak. çok. s. s ınır. i. z. sınır. 2. haraçç ı. söyletmek. abartılı. 2. kurtarmak. dışlar. ekstrapolasyon. (bilgi) almak. zorla alan kimse. 2. mat.´nden koparmak. d ışdeğerbiçim. s. dış. yangın söndürme aleti. dış. hariç. 1. (para) karmak. konu d ışı. f. i. bak. f. f.exterior exterior angle exterminate external external affairs externals extinct extinct volcano extinguish extinguisher extirpate extol extoll extort extortion extortionate extortioner extortionist extra extraextract extract extraction extracurricular extradite extradition extraneous extraordinarily extraordinary extrapolation extravagance extravagant extravagantly extreme extreme case extreme point extremely extremes extremist extremity extricate extroversion extrovert extrude exuberance exuberant exudation s. 1. fevkalade. 1. sönmüş yanardağ. mat. gür (bitkiler). özet. öz. çok canlı ve neşeli. i. z. 1. i. Work extraevlilikd hard! Çok ışı. fevkalade. abartı. 3. 1. s. dışarı sızan şey. the extremities eller ve ayaklar. imha etmek. uç. 2. sızıntı. (bir kitap v. israf. yabancı (madde/cisim). savurganlık. i.. 1. dışadönük. extortioner. 4. yüzeysel. har vurup harman savurarak. f. i. aşıt noktası.

Fellow. göz yuvarlağı. üretmek. k ıs. karşı sında olmak/durmak. efsanevi. üretim. 1. yüz. 3. çok güzel.exude exult exultation eye eye eye shadow eyeball eyebrow eyebrow pencil eye-catching eyeful eyeglasses eyelash eyelid eyeliner eye-opener eyesight eyesocket eyestrain eyewash eyewitness F F f F.. 2. göz alıcı şey. müz. i. süzmek. fa notası. s. i. 4. imal. yalancı. süper. göz kalemi. i. i. yapı. feminine. 1. (saatte) mine. anat. 2. 1. z. gözlük. sima. s. i. argo kendisini ele ştirecek/cezalandıracak insanların önüne çıkmak. 2. görgü tan ığı. anat. 2. vaziyeti kurtaran. 1. frequency. i.. i. -i cesaretle kar şılamak. tic. geom. bez. (bir duruma) dayanmak. İngiliz alfabesinin altıncı harfi. olağanüstü. 1. göz far ı. . şakacı. s. ayna. yalan söylemek. i. yap ım. F. surat. astarlamak. 1. 2. z. k ıs. folio. i. göz. s. k ıs. yüz. masal. fine. cephe. uydurmak. yüzükoyun. 1. 2. görme duyusu. dokuma. al ın. 2. k. i. 4. f fable fabric fabricate fabrication fabricator fabulous fabulously face face face down face the issue face the music face to face face up to face value facedown face-saving facet facetious facial facile facilitate f. çehre. göz banyosu. i. kolayla ştırmak. yüz yüze. i. ön yüz. i.. göz çukuru. yüzüstü. i. kaş. uydurmasyon. sevinme. gözyuvar ı. dili inan ılmaz derecede. f. kar tahammül etmek. fabl. kolay. façeta. aydınlatıcı/şaşırtıcı olay/haber. 2. yapmak. f. 3. inan ılmaz. kaş kalemi. Friday. f. kaplamak. f. güzel kız. yüze ait. s. i. f. (karşısındakini) bir durumu oldu ğu gibi kabul edip ona göre davranmak. 5. fluid. i. faseta. bünye. mad. k. i. i. nominal de ğer. itibari değer. 2. following. February.. kadran. gözalıcı. enfes. 1. i. şılamak. (ta şın) yüzünü yontup sindirmek. kirpik. alımlı. s. 3. göz yorgunlu ğu. kuma ş. süper. uydurmacı. yüz masaj ı. i. i. sızmak. imal etmek. France. doku. bakmak. i. gözkapa ğı. gözevi. yalan. i. göz küresi. far. Fahrenheit. gözyuvas ı. (bir zaferden sonra) çok sevinmek. imalatç ı. görü ş. dili 1. 5. harika.

1. gösteremeyen kimse. mat. f.ılm tıpk i. 3. 1. 1. (bir ön cephe. etken. adil. He failed to come. kurallara uygun. uygun rüzgâr.. 3. fena olmayan. 1. başarısızlık. TV kararmak. çekingen. hizipçi. kurallara uygunluk. i. argo homoseksüel erkek. çalı çırpı demeti. fiyasko. 5. i. i. s. s. sin. 2. 4. rengi atmak. 2. çarpan. fabrika. açık tenli. başaramamak. 6. 2. ar bay ılmak. gerçek. 3. (özel bir) hizmet. uydurma. faktör. (özel bir hizmet için ışı)bas tesis. hizipler aras ı. yeti. İng. i. etmen. sarışın. kolaylık. faks. 4. i. i. kopya. f. --ging) birini çok yormak. (gerçe ği kadrosu. fahrenhayt. sınıfta kalmak. 1. kusur. sin. 2. yetenek. ıkşve güne şli (hava). ihmal. iflas etmek. duyu. 1. grup. duyum. 1. çarpanlara ırmak. ıza: power mesle 2. s. i. TV aç ılmak. adaletli.. ş hayatında hiç şarıın. Gelmedi. baygınlık. TV kararma. güçten dü şmek. fuar. dili fena olmayan. gerçeklere dayanan. 2. feces. i.. 1. sar ışınl ı ml ı l ı k.. sin. s. f. güzel. (açıkta olan) fuar yeri.facility facsimile fact fact-finding faction factional factionalism factious factitious factor factor cost factory factual faculty façade fad fade fade away fade in fade out fade-in fade-out faecal faeces fag fag s. yüreksiz. fair-weather friend iyi gün dostu. 1. görünü i. çini. out fagot Fahrenheit faience fail failing failing failing that failure faint fainthearted faintness fair fair fair and square fair game fair to middling fair wind fairground fairly fairness fairy i. adaletli/adil bir şekilde.. peri. kuvveti kesilmek. soldurmak. . i. 2. yetenek. zaaf. s.. 1. peri gibi. i. 2.. TV aç ılma. iflas. tambölen. i. i.o. dürüstaç bir kolaylıkla eleştirilebilecek veya alay konusu olabilecek kimse/durum. 2. s.. bak. 4. i. zayıf. güzellik. bak. solmak. dürüstçe. hizipçilik. yer. fayans. i. 1. geçici bir moda/heves. sınıfta i. 1. 2. ekilde. s. temiz (kopya).fairly adaletlilik. ık. (bir ö ğretim kurumundaki) personeli. (yap ş . kanıt toplayan. al i. yavaş yavaş yok olmak. sahte. açıuçarak k tenlilik. beceremeyiş. s. f. k. 3. oldukça iyi. fecal. hizip. donuk.. okulun)2. mat. yapmayış.. 2. birinin tur şusunu çıkarmak. (--ged. 1.. becerememek. faktör fiyat ı. âdeta: He flew down the stairs. i. sin. edat olmad ığı takdirde. 7. 3. 3. İng. kabiliyet. ğinde/ibelirsiz. Merdivenlerden âdeta indi. kavgac ı. i.. s. i. 2. 1. aksi takdirde. ay tic. baygınlık. 4. 4. f. s. faksimile. yap ım. bay ılma. bayılma. ibne. fuar alanı. z. s. öğ retmen (bir bir) üniversitenin) tüm öğretim ılarda) ön yüz.5. oldukça: fairly big oldukça büyük. perilere ait. 2. maskeleyen dış i. servis.ba bayg i.

yıkılmak. umulan ra ğbeti hiç görmemek. ask. güz. f. güven. i. (fell. din. dökülmek.fairy tale fait accompli faith faithful faithful to his word faithfulness faithless fake faker falcon fall fall fall asleep fall asleep fall away fall back fall back on fall back upon fall behind fall by the wayside fall down fall down fall down in a fit fall flat fall for fall foul of fall guy fall ill fall in fall in battle fall in love fall into a trap fall into disfavor fall into disrepute fall into disuse fall into error fall into the clutches of fall of man/the Fall fall off fall on fall on one´s feet fall out fall over fall over o. Âdem ve Havva´n ın işlediği günah ve sonuçları. olupbitti. (gemiden) denize dü şmek. 5. dizilmek. hataya dü şmek. k. çekilmek. kullanılmaz olmak. bozulmak. i. This month the twentieth fell on a Friday. inanç. 3. uykuya dalmak. yağış 4. -e hücum etmek. 2. dü . f. aldatıcı. fall overboard fall prey to fall prostrate peri masalı. 6. dü şmek. ın yirmisi cumaya .en) 1. ask. 2. oldubitti. dü şmek. düşmek. (fiyat. keriz. düşmek. üçkâğıtçı. bayılmak. Hz. adı kötüye çıkmak. i. bırakılmak. işten vazgeçmek.b. çok beğenmek. dolandırıcı. 6. şmek. 1. terkedilmek. 2. çökme. (çare olarak) -e ba şvurmak. uykuya dalmak. sadık olmayan. kapanmak. ısı v. uydurma. 2. talep. vefas ız. başarmak. fall. s. dili -in pençesine dü şmek. uydurmak. kendini çok istekli göstermek. yüzüstü dü şmek. vefakârlık. tuzağa düşmek. 3. sıyrılmak. i. ş (kale) zaptolunmak. üçkâğıtçı. s ıraya girmek. -e kapılmak. ile çatışmak.s. sözüne sad ık. 3. 4. hastalanmak. sadakatsiz. sıradan çıkmak. i. düşüş. itikat. çökmek. i. sonbahar. vefakâr. Bu ay ğının üstüne dürastlad şmek. azalmak. 2. me. enayi. itimat. 1. dili işi bırakmak. sadakat. emrivaki. argo 1. kavga etmek. yüzükoyun kapaklanmak. yağmak. geri kalmak. şahin. başkasının cezasını çeken kimse. iman. doğan. sahte. -e sald ırmak. gözden dü şmek. aldatılmak. geri çekilmek. sadık. 1. k. dört aya 1. -in tutsağı olmak. 2. 1. bozu şmak. fenalık geçirerek yere düşmek. dolandırılan kimse. s. (güvenilecek bir kimseye/yere) ba şvurmak. s. ıatlatmak. gerilemek. 3. sahtekâr.´nde) düşüş. sava şırken ölmek. güre ş düşüş. 2. sahte bir şey. 2. dü 5. 1. i. âşık olmak. .

belge v. fahişe. with family family circle family man family name family name family planning family tree famine famish famous famously (of) 1. i. yalan söyleme. akrabalar. 3. bildik. takma dişler. tanıdık. f. It fell to my lot. (bir şeyi) herkese tanıtmak. s. eksik gelmek.şbak. dü şmek. bot. (gerçekleri) ıtmak. soyadı. nam. fall. s. i. i. s. aileye ait. gücünü/hızını kaybetmek. k ıtlık. 1. me şhur. aile babas ı. i. s. . -e âşık olmak. f. yanlış fikirlere dayanan. azalmak. 2. k. aşina. 1. (of) yeterli olmamak. 4. 1. 1. sahte. 2. s.. düşmüş kadın. 2. ünlü. çürük. -e koyulmak. umdu ğu gibi çıkmamak. i. vefas ız. as i. 2. man. dü yeme -e saldırmak.. samimi. devetüyü. 1. tanınmış. (ses) titremek. ailevi. s ığın. temelsiz. şelale. -e kurban gitmek. aile çevresi. yanıltmaca. laubalilik. falso. ğe/savaşa başlamak. alageyik. bak. çarp f. şecere. s. iyi bilinen. ekilmemiş. tereddüt sendeleyerek yürümek. s. hastalanmak. 1. çağlayan. etmek. 2. hataya düşebilir. f. dili suya dü şmek. aile planlamas ı. i. yanılabilir. Plan suya ştü. mantık kurallarına ırı sav. (hesap. güvenilmez. (bir şey) hakkında bilgi edinmek. titrek bir sesle i. Benim payıma düştü. iyi tan ınan. dili çok iyi. arkada familiarize. nadasa b ırakılmış. i. Suratı ıldı.´nde) tahrifat yapmak. s. z. ayk f. aşinalık. teklifsiz. teklifsizlik. 2. yalan. Gözü bana ilişti.. me şhur. akanyıldız. yanlış düşünce/inanç. suya düşmek. aile adı. -e başlamak. şöhret. ünlü. aile muhiti.s. iyi . gerçekleşememek: The plan fell through. His face fell. boş gurur.. aile. açlık. 2. kayıt. ev bark sahibi. i.b. f. yetmemek. sendelemek. k. sahtelik. yanlış davranış. 1. s. soyadı. 1. İng. soyağacı. çoluk çocuk. samimiyet.. 2. His eye fell upon me. safsata. ün. 3. familya. devetüyü rengi. radyoaktif serpinti. gerçekleşmemek. zool.fall short fall short fall sick fall through fall through fall to fall upon fall victim to fall/be in love with fallacious fallacy fallen fallen woman fallible falling star fallout fallow fallow fallow deer falls false false pride false step false teeth falsehood falseness falsify falter fame famed familial familiar familiarise familiarity familiarize familiarize o. 2.

hayali. 2. uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul. balosu./Tersine. k. i. (birisi) için kötü olmak: He fared badly. osurmak. pervane mak. 2. almaz. yol paras ı. hayal gücü.s. baseball fan ısı. -den uzak. f. dü şlem. saçmal ık. yelpaze. farthest. i. dü.. k. mutaassıp. fantastik. düşlemsel. beysbol meraklkay mak. fantezi. k. 1. kaliteli (g ıda f. hipermetrop. gerçek payı çok az olan. i. ırgat. -den hoşlanmak. 2. irmik. yiyecekler. hayalperest.. 2. s. harika. Uzağa dışında.. 2. veda yeme ği. fanatik. ak ıldışı lem. (öbürlerinden) kat kat daha . zannetmek. i. s. fang fanny fantastic fantasy far far afield far and away Far from it. i. sanmak. çiftlik ve içindeki binalar. inan ılmayacak kadar büyük (miktar). fantezi. f. İkonu stanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. i. s. s. 2. s. 3. ak ıl ışı 4. bilet ücreti.ız hayal veya hayali. i. uzak./Bilakis. 3. s. . 1. kaba osuruk. 1. enfes. 1. 2. çok me şhur. i. 3. 2. hayal. 3. veda. çok uzak. tiy. i. ba ğnaz. çiftlik binalar ı arasındaki meydan. i. Onun için kötüydü. çiftlik. üstün maddeleri).. yılanın zehirli dişi. ünlem Elveda! i. i. s. ileri görü şlü. fars. maskaralık. dalg ın (bakış). 2.fan fan fan fan belt fan blade fan the flames fanatic fanatical fanciful fancy fancy fancy dress ball fancy o. uza ğa. körüklemek. çiftlik evi. f. Öbürlerinden kat katNe daha iyi. popo. gülünç. ışı. s. pervane kanad ı. They didn´t go far. 1. yemekler. çiftçi. --ning) yelpazelemek.. çok kişi veya şeyi etkileyen. s. (--ned. far off faraway farce farcical fare fare fare badly fare well farewell farewell dinner far-famed farfetched far-flung farina farm farm farmer farmhand farmhouse farming farmost farmstead farmyard far-reaching farsighted fart i. bak. i. s. 1. i. çiftçilik. yelpaze biçimindeki herhangi bir şey. çok süslü. süper. vantilatör.şgerçekd z. 1. çiftçilik yapmak. (yırtıcı hayvanlarda) köpekdişi. 2. 1. 1. f. dili k ıç. s. taksi müşterisi. i. öngörülü. 3. 2. i. 1. tıb. s. dili münasebet. 2. müz. k ıyafet hayallerinde kendini ( şöyle veya böyle) görmek. rençper. 4. hayal gücü. uzaklara yayılmış. 1. k ışkırtmak.: He´s far and away the best. Hayranlar ınızdandır. mutaassıp. hayal etmek. fanatik. fantezi. lüks. 1. (birisi) için iyi gitmek. i. s... i. ba ğnaz. istemek. sını rs. dili hayran: She´s one of your fans. dü şünmek. çiftlik avlusu. 1.

uçarı. tarz. 4. öldürücülük. fasikül. daha ötedeki. oruç. 2. 2. bağlayan şey. i. titiz. iskandil etmek. s.farther farthermost farthest farthing fascicle fascinate fascinating fascination fascism fascist fashion fashion designer fashion model fashion show fashionable fast fast fast asleep fast color fast food fast lane fastback fasten fasten on/upon fasten the blame on s. 2. i.. tez. i. -i kafasına takmak. -e saplanmak. çengelle bağlamak. (hamburger. bitkinlik. tutturulmak. cazibe.o. s. 1. bağlamak. şekil vermek. 2. 3. en uzak. s. 2. i. 2. --test) 1. faşist. faşizm. mukadderat. sabitlik derecesi. çengellemek. biçim. 1. İng. rağbette olan. mahfuz yer. hızlı. fatalite. şık. Noel Baba. şeridi. 1. kavramak. 1. z. çabuk. i. f. s. yormak. yorgunluk. . en ilerde. solmaz. sabit (renk). (birinin) ilgisini/merak ını çok çekmek. çeyrek peni (eski bir İngiliz parası). 1. i. 2. yapmak. pizza gibi) hazır yiyecekler. en uzak. baba. şişmanlatmak. s. s. şekil. i. i. i. z. moda olan. kadercilik. bağ. 2. anayurt. i. kader. büyük merak. en ötede. anlamak. (kaza sonucu olan) ölüm. fatalist. f. çıtçıt. kopça. korunak. i. suçu birinin üstüne atmak. (kuma ş boyası için) sabitlik. 1. babas ız. kalın. hızlı yaşayan. 2. revaçta olan. 2. tutturmak. kulaç (uzunluk ölçü birimi). suçu birine yüklemek. fatalist. anavatan. şişman. fastener fastidious fastness fat fat cat fatal fatalism fatalist fatalistic fatality fate fated fateful father Father Father Christmas father-in-law fatherland fatherless fathom fatigue fatten s. 1. s. semiz. semirmek. arka kaportas ı yatık spor araba. yazg ıcı. 1. f. ölümcüllük. şişmanlamak. i. ötedeki. çok enteresan. ölümcül. fast-food restaurant hazır yiyecek satan lokanta. semirtmek. kaderde olan. zor be ğenen. s. daha ilerdeki. en uzakta. derin uykuya dalm solmaz renk. 3. (--ter. bağlanmak. 2. yağ. f. f. s. moda. modac ı. i. f. kayınpeder. i. Peder (papazlara verilen unvan). 3. -e tak ılmak. (otoyolda) sürat i. i. seri. üstünde durmak. çok ilginç. f. daha uzak. 3. peder. dolgun. alınyazısı. i. 2. manken. ücra yer. defile. argo zengin adam. i. yazg ı. öldürücü. yağlı. en ötedeki. oruç tutmak. hafifme ış. i. yazg ıcı. 1. s. vahim. en uza ğa. vahim. kaderci. yazg ıcılık. s. s. daha uzaktaki. şrep. öteki. i. 1. fatalizm. süratli. 1. s. on (gözü) (bir yere) dikmek. kaderci. i.

hediye. sa ğlam bir temele dayanmayan. s. sar ımsı kahverengi. noksan. . 1. as ıl film. f. yüz hatları. i. kazanacağına inanılan ışç s. 3. z. i. korku. 1. 2. i. 1. 4. favori. 2. 2. s. hebenneka. çok sevilen. 1. f.. bayram. noksans i. yüzdeki organlardan biri. (birinin karakterinde) kusur.davete uygun. fizibilite. sempati. dehşetli. 2. iyilik. dalkavukluk etmek. faks. i. korkusuz. alageyik yavrusu. faksla gelen mesaj. yanlışsızlık. çehre. --s (fô´nız)/--e (fô´ni) i. şubat. kuş beyinli. çürük. özellik. s. bak. yap ılabilir. k i. k ıs. falso. yar ıı r. February. tarafını tutmak. i. korkunç. 1. 2.. f. kim. 1. favor. beğenme. f. kayırma. dili etkilemek: It didn´t faze him at all. kay i. yortu. 4. doyas ıya yemek. 1. lütuf. yağ asidi. korkak. yağlı. budalalık. favori.kat müsait. i. hebennekalık. kırık. yap ılabilirlik. s. s. Onu hiç etkilemedi. dobiş. korkunç. i. tüy takmak. kabahat. 5. geyik yavrusu. 3. İng. broad bean. çoğ. i. s. s.4. bak. iltimas. dili küpünü doldurmak. -de kusur fay. yanl ış. f. güç isteyen) ba şarı. 1. broad bean..bulmak. 1. ziyafette yiyip içmek. 1. 2. i. yüz. i. 2. 1. s. f. sevgi. faks. yanl ışsız. s. ılanlara ufak iyi. çok sevilen kimse/ şey. f. ço ğ. -de önemli bir rolü olmak: This ıs. 1. faks makinesi. tüys ıklet. korkmak. dışkıya ait.fatty fatty acid fatuity fatuous faucet fault faultless faultlessness faulty fauna faux pas fava fava bean favor favorable favorite favoritism favour fawn fawn fax faze FBI fear fear fear the worst fearful fearless fearlessly fearlessness fearsome feasibility feasibility study feasible feast feat feather feather feather bed feather one´s nest featherbrained feathered featherweight feature Feb February fecal s. yaltaklanmak. k.. uzun makale. tercih (bir s. verilen) ho şa giden. kuştüyü yatak. korkusuzca. (cesaret veya bedensel i. defolu. 2. fauna. korku veren. 2. noksans ızlık. f. 1. gözde.. . 2. uygulanabilir.. sima. f. şişko. pot. tüy. onay. sevgili. korkusuzluk. 1. jeol. ziyafet vermek. budalaca. i. the Federal Bureau of Investigation. k. i. kendini ak ıllı sanan budala. Hrist. 1. f. fizibilite raporu. en kötü ihtimalin gerçekle şmesinden korkmak. i. yılmaz. 2. tüylü. i. 3. 2. ku ştüyü ile kaplamak. i. 2. ziyafet. direy. ıc ılıen k. s. kusurlu. 2. 1. mümkün. musluk. tenis servis hatasıı z. s. bak. gözü pek. i. kusursuz. gözde. i. aşağ. 2. fakslamak. yılmadan.

-in çektiklerini anlamak. (hayvan) beslenmek. 2.. anlamak.. çok ihtiyatlı davranmak. . dili 1.. geribesleme. kuvvetsizlik. pol. k. 2. yemek vermek. 2. kendini beğenmek. biberon.. 1. (bir şeyin (birini) çok çekici bulmak. amirane tavırlar içinde olmak. gibi uyand ığı) his. keyfi olmamak. s. yem. feel low feel no pain feel no pain feel o. (devletleri) federasyon haline getirmek. birinin bir şey hakkındaki düşündükleri/izlenimleri. içi rahat etmek. sudan/denizden ç ıkmış balığa dönmek..s. 2. 4. duymak: I feeldokununca good. morali bozuk olmak. federal. 3. beceriksiz. (fed) 1. kendini (bir şeyi yapmaya) mecbur hissetmek. federasyon haline getirmek. i. zayıf. f. bak. dili üzülmek. yad ırgamamak. 4. 1. (for) -den utanç duymak. 2. zayıf. s. -e çok üzgün olmak. bak. s. fötr. yem kab ı. federasyon. fidbek. 2. i. 2. kendini rahat hissetmek. midesi bulanmak. s. dokunma. (felt) 1. zilzurna sarhoş olmak. canı yapmak istemek. yemlik. -e ac ımak. i. 1. 1. el yordam ıyla ilerlemek. dokunmak. dili baya ğı sarhoş olmak. ongyemek. cansız. elleri ile yoklamak. kendini iyi hissetmemek.. federalizm. k ıpır kıpır olmak. fiz. içine doğmak. argo sarho ş olmak. beslemek. f. Kendimi iyiırd hissediyorum. zayıflık. i. giriş ücreti.. doktor ücreti. 1. illallah demek. be fed up with argo -den b ıkmış olmak. yemek. yedirmek. ücret. İng.feces feckless fed federal federalise federalism federalist federalize federate federation fedora fee feeble feeble-minded feebleness feebly feed feed feedback feedbag feeder feeding bottle feel feel feel an affinity for feel at ease feel at home feel bad feel for feel giddy feel in one´s bones feel keenly feel like a fish out of water feel like doing feel like o. geribildirim. kendini iyi hissetmek. yerinde duramamak. 2. 2. f. . yiyecek. ile beslenmek. k. i. vizite. kuvvetsizce. kuvvetle hissetmek. i. s. 3. zayıf bir şekilde. kuvvetsiz. 1. elinden i ş gelmeyen. i. i.s. f. hissetmek. coşmak. 2. ıda. f. k. fötr şapka. i. el sürmek. i. dışkı. federalize. hafifçe. 1. z. başı dönmek. geri zekâlı. federalist. on ile beslemek. obliged to feel one´s oats feel one´s oats feel one´s way feel pity for feel queasy feel rotten feel shame feel sick at/about i. feed. yem torbas ı. i. kendini tur şu gibi hissetmek. f.

şöminenin önüne konulan alçak parmaklık. çemen. yanıltma. 1. 1. arkadaş. 2. 1. s. münasip. dilb. 2. (bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money... dişilik. 3. deli numaras ı yapmak. -i uzakla ştırmak. mutluluk. ask. min. ba şının çaresine bakmak. bataklık. rezene. 1. numaras ı yapmak. f. eskrim yapmak. mesut. (in) -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle çevirmek. dert orta ğı. intihar etme arzusu duymak. i. i. 1. 1. 2. çamurluk. kendini geçindirmek. dişi. maya. bak.. (bir bilim kurumunda) üye. bak. i. keçe. cemaat. his. bot. i. kad ına özgü. 1. i. 1. uygun. f. 2. . eskrim. keçeli kalem. arkada şlık.s.. 2. kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek. .. f. -i parmaklıkla/tahta perdeyle/çitle ayırmak.feel small feel suicidal feel up to feel up to par feel woozy feel/be troubled feel/get/have an/the urge to feeler feeling feet feign feign madness feint feldspar felicitous felicity fell fell fellow fellow citizen/countryman fellow sufferer fellow townsman fellowship felon felony felt felt felt-tipped pen/felt pen fem female feminine femininity feminism feminist fen fence fence fence off fencer fencing fend fend for o. i.. adam. kadınlık. huk.üyelik. feminist. i. isabetli. parmaklık. dü şürmek. -i kovmak. üzülmek. mahcup olmak. f. suçlu. dili kendini iyi hissetmek. i. 2. bak.. fötr. (yapar) gibi görünmek.. Birdenbire içinde para kazanma tutkusu uyand ı. 2. i. i. i. ek şime. merak etmek. kadınsı. f. i. f. iç âlemi. yere sermek. 1. i. burs. tahta perde. dişil. çit veya parmakl ık malzemesi. vatanda ş. s. 1. i. kişi. grup. 2. kardeşlik. sersemlemek. (bir bilim kurumunda) i. huk. i. midesi bulanmak. feminizm. yan ıltma hareketi.. eskrimci. saadet. i. çit. 4. i. 2. yanıltma hareketi yapmak. zool. i. 1. 2. i. s. 2. duygu. hemşehri. feel. i. f. k... kesip devirmek. k ıs. başı dönmek. yurttaş. 2. hem şeri. yerinde. female. his dünyası. i. 1. feldispat. çoğ.. çalıntı mal alıp satan kimse. mutlu. i. raziyane.. s. fall. dokunaç. foot. fend off fender fennel fenugreek ferment utanmak.. mayalanma. a ğır suç. feminine. ço ğ.

hararetli olan. ate şli. festival. ateşli. 1. s. 2. 2. i. heyecanlı. 2. verimli. aşk merdiveni. kavga etmek. gen.ferment ferment trouble among fermentation fern ferocious ferocity ferret ferret ferret out Ferris wheel ferroconcrete ferry ferryboat fertile fertilise fertility fertilize fertilizer fervent fervid fervor fester festival festive festivity festoon fetal fetch fetching fetid fetish fetishism fetter fettle fetus feud feudal feudalism feudality fever fevered feverish few few and far between fez fiancé fiancée f. 2. f. i. ate şlilik.. f. i. 1. s. hararetlilik. Büyük bir heyecanla ba ğırıyordu. fertilize. iltihaplanmak. araba ın işlediği yer. . ate şli. elini ayağını ba i. feodal. verimlilik. s. hararetli. i. f. ayağına zincir vurmak. bak. azmak. f. irinlenmek. arasında araba/insan şıyan i. fetiş. (birilerini) k ışkırtmak. cenine ait. ğlamak. Duygu yoğunluğu belirtir: He was shouting in fever of excitement. f. da ğgelinciği. feodalite. i. 2. s. i. bağlamak. f. bayram. 2. böyle bir taşıtla vapuru. bayrama ait. ek şimek. --zes) fes. şenlik.. bot.. neşeli. ateş. zool. i. ateşi çıkmış. buka ğı. 1. kayık. 1. mayalanmak. i. 1. uzun süren dü şmanlık. döllemek. dönme dolap. az. s. getirmek. füjer. 1. i. sal v. i. pis kokan. eril nişanlı. feston. 3.. i. hararetli. az miktar. hararet. s. alıp getirmek. 1. cenin. k. hararetli.. i. ateşli. ihtilaflı olmak. vapur. i. a ate s. 1. çoğ. i.. i. 2.. (çoğ. 2. humma. iki k ıyı arasında araba/insan taşıyan gemi. arayıp taramak. dişil nişanlı. koku şmuş. i.b. betonarme. bereketli. s. hararet. 2. s. feodalizm. 2. i. şli. s. s. i. i. telaşlı. arayıp tarayıp bulmak. yırtıcı. böyle ta bir ta şıttekne. vahşilik. iki k ıyı feribot. hâsılat getirmek. vahşet. yortu. kutlama: What kind of festivities will there be? Ne gibi kutlamalar olacak? i. f.. gelir sağlamak. i. 1. 1. kan davası. çok nadir. gübrelemek. mayalanma. 3. i. i. al ımlı. çekici. İng. fetişizm. engellemek. fermantasyon. gübre. engel. s. vahşi. ateş. i. dili cazibeli. e ğreltiotu. şen. f.

fiasco fiat fib fiber fiberglass fibre fibrous fickle fiction fictionalise fictionalize fictitious fiddle fiddle around fiddle away Fiddle! fiddle-faddle fidelity fidget fidgety fief field field artillery field day field events field exercise field glasses field hockey field hospital field maneuver field manual field marshal field mouse field officer field officer field trip fieldpiece fieldwork fiend fiendish fierce fiery fiesta fifteen fifteenth fifth fifth wheel i.. 1. 2. f. f. i. çim hokeyi. fictionalize. ask. fiyasko.getiren. barut gibi. s. s. 2. hercai. meraklı. şturucu.. ateş gibi. roman ve hikâye edebiyat ı. hayali. 2. deli. (bilgi toplamak için yap ılan) alan araştırması. s. kolaylık olsun diye gerçek gibi şey. i. i. ateşli. kızgın. on beş. s. İng. bak. s. dili keman. sahra hastanesi. otlak. dönek. k. vefa. zebani. on be şinci. be şinci. rahat oturamamak. (öğretimde) gezi. şeytan. galeyana 5. üstsubay.. k ıpır kıpır. kaypak. (--bed.. 2. i. co i. ateşli. oyalanmak. şeytani. s. üstsubay. festival. ask. feldmareşal. 1. fırdöndü. yortu. tarla faresi. uydurma. küçük yalan. k ıta tatbikatı. bayram.. ç ask. 2. sadakat. 1. çabuk öfkelenen. beşte bir. 1. lifli. alan. keman çalmak. karar. on beşte bir. i. çayır. hasta. lif. zırva. i. hikâye/roman şekline sokmak. an opium fiend afyonkeş. cam elyaf ı. 2. on beş rakamı (15. i. 1. ünlem Hay Allah! i. k. i. k. farzolunan İng. i. i. huk. vakit geçirmek. s. emir. sert. s. 2. 1. şehvet dolu. sahra topu. oyalanmak. alan yarışları. zeamet. 3. saçma sapan sözler. dili düşkün. şiddetli. i. f. hercai. (çifte) dürbün. f. durmadan k ımıldamak. s. (zamanı) boş geçirmek. vahşi. on beş. 1. 3. 2. şeytanca. 1. ask. fiber. atmak. sahra topçu s ınıfı. 2. değişken. uydurmak.. sahra talimatnamesi. tarla. 2. vakit geçirmek. bak.. (aşkta) vefasız. gereksiz şey/kimse. yerinde duramamak. dili 1. ask. ifrit. i. i. f.. spor bayram ı. . mevhume. 1. 4. (bir spor tak ımını) sahaya ıkarmak. i. i. mera. rahat durmayan. i. 1. tiryaki: a tennis fiend tenis hastas ı. XV). f. tımar. --bing) yalan söylemek. kara manevras ı. saha. 2. s.

2. oto. f. 1. 2. eğe talaşı. tel. 2.fiftieth fifty fifty-fifty fig fig fight fighter fighter plane fighter-bomber fighting fighting cock figment figurative figure figure figure of speech figure of speech figure on figure out figure skater figure skating figure up figurehead Fiji Fijian filament filbert filch file file file a complaint file clerk filet filet mignon filial filings fill fill a prescription fill a tooth fill dirt Fill her up! fill in fill in for Fill me in on the situation. rakam. fındık. Fiji. 1. ı. 2. geçici olarak bir i şte çalışmak. eğelemek. i. 1. figür pateni. 2. 3. 1. i. 1. Fiji´ye özgü. elli. L). Fiji. sayı. yarı yarıya. 1. i. artistik patinajc ı. zannetmek. Fiji Adalar ı´na özgü. Durumu bana aç ıkla. i. k. savaş. evrakları dosyalayan görevli. -i anlamak.. kavga. doldurmak.. dolguyla meydana getirilmi ş yer. törpülemek. bilg. 1. ellide bir. 1. iplik.´s shoes fill the bill s. 3. 2. dosya (bir şyaz eyle/ki şiyle ilgili belgeler). -i çözmek. ellinci. filing cabinet evrak/dosya dolabı. s. fileminyon. k. dolgu maddesi. f. ercik sap ı. i. s. elli rakam ı (50. ı vermek. 2. u ğraşmak. (formu) doldurmak. artistik patinaj. reçetedeki ilaçlar dolgu yapmak. İşimizi görür bu. dolgu. ihtiyac ını karşılamak. boksör. sava şç avcı uçağı. mecaz. sava mücadele etmek. huk. evlada ait. s. 3. elli. a şırmak. k. çoğ. dolmak. 3. 1. i. elek. filaman. 1. endam. Depoyu doldur! 1. 2. k ıs. dolgu. fill out fill s. 2. dosyaya koymak. i. gemi aslan ı. f. i. dosya. i. kilo almak. i. 2. -e güvenmek. i. doldurmak. bot. 2. 3. i. mecaz. Fijili.o. avc ı uça ğış . 3. çalmak. yürütmek. figür. i. i. dövü ş. s. 1. mücadele. incir a ğacı. Fijili. (birinin) yerine çalışmak. klasör. 2. fileto. i. boy bos. incir. dövüşmek. dili 1. i. numara. eğe. önemli bir rol oynamak. 2. -i hesaba katmak. i. f. avc ı bombardıman uçağı. ılı olarak şikâyet etmek. dolgu toprak. dili sanmak. kavga etmek. dövüş horozu. figurative. 2. dosyalamak. . mak. dosya. törpü. doyurmak. -i planlamak. evrak/dosya dolab ı. i. (bir hesab ı) toplamak. 1. 2. i. figure. 4. dili birinin yerini doldurmak. f. mecazi. (fought) 1. s. 2. işini görmek: This´ll fill the bill. 1. lif. toplamak. f. evlada yak ışır.

davran ş/ke şfedilmi ş şey. 2. filtreli (sigara). mali. kat ışıksız. (jürinin verdiği) karar. doldurma. final. boyacılık filler. i. i. kendini (biriyle) ba ş başa bulmak. biri/bir şey (birinin) tuhafına gitmek: I find him strange. i. i.. film.. filtre kâğıdı. i. k ısrak. sonuncu. 2. finalist. final spor final ko şusu. 1. 1. 1. üstün. ince. s. 2. âlâ. i. film yıldızı. 6. halis. sin.t. ince örtü. i. para s ıkıntısı. (with) kusur bulmak. film çekmek. bütçe yılı.. ince. 1. sympathetic finding fine k. 1. sömestr sonu veya kurs sonu s ınavı. huk. spor final: final match final maç ı. s. saç band ı. . bulunmu s. 2. -e kusur bulmak. z.. film duyarlığı. tête-à-tête with find out Find out if he came. 2. 1. 1. i. i. Onun ışları ho şuna gitmedi. 2. zool. 2. spor final. finans: ministry of finance maliye bakanl ığı. suçlu ç ıkarmak. mükemmel. yıl sonu. 1. iş bulmak. benzin istasyonu. filtreli sigaralar. 2. i. finanse etmek.o. 1. öğrenmek. aç ık. f. i. İng. ispinoz. ke şfetmek. find s. son. kesinlik. çok pis. sigara filtresi. 2. 3. f. katk ı maddesi. f. maliye. Gelip gelmediğini öğren. sonunda. s. dolgu macunu. filme almak. i. finansman. i. f. k. filtreli sigara. 4. Onun mali durumu iyi. müz. bak. kesin. güzel.fill the bill fill up filler fillet filling filling station filly film film speed film star filter filter paper filter paper filter tip filter-tipped filth filthy filtrate fin final final heat finale finalise finalist finality finalize finally finance finances financial financial pressure financial year financier financing finch find find employment find fault find fault with find guilty find o. i. i. 2. 2. mali durum: His finances are in good shape. i. kemiksiz et/balık. foto. dolma. zar. 2. f. bir şey birinin hoşuna gitmek: She didn´t find his ways sympathetic. son şeklini vermek. i. dolgu.. dolgu. saf. zarif. finansç ı. filtrat. di şçi. para: A lack of finances was the problem. 2. s. i. nihayet.s. yüzgeç. Problem paras ızlıktı. strange find s. mali yıl. fileto. pislik. dili ihtiyac ı karşılamak. O benim tuhafıma gidiyor. finansman. 1. yatırımcı. hassas. 5./s. duygulu. ince tabaka. 1. dili. (found) bulmak. 1. ço ğ. f. filtre. filtre kâğıdı.t. 2. 1. güzel (hava). i. ince ruhlu. bitirmek. 1. süzüntü. doldurmak. filtreden geçirmek. finalize.

t. Finlandiyalı. mat. yangın merdiveni. bitmek. 2. I´d like to use it. (birini) gayrete getirmek. i. 1. f. (motoru) çal ıştırmak.. ile işi bitmek: If you´ve finished with that computer. titiz. Fince.b. 1. 1. . yangın kulesi. (birini) soru ya ğmuruna tutmak. i. parmak ucu. s. gammaz. itfaiye arabas ı. yangın sigortası. 2. güzel sanatlar. ile ilişkisini bilgisayarla işin bittiyse 2. para cezasına çarptırmak. fjord. i. comb ince eleyip s ık dokumak. incelik. s. i. itfaiye. 3. 3. 2. (silah) ateş almak. i. Finlandiya. top atbir bir el silah atmak. i şini bitirmek.. Fin. i. parmak izi. 4. grev kırıcı. yangın zili. spor finiş. İng. i. i. itfaiye arabas ı. f. with enthusiasm for fire s. k. tamamlanmak. 1. i. i. ilk silah atan olmak. dilb. dili öldürmek. parmakla dokunmak. top. yangın merdiveni. bak. k ılı kırk yaran. bitirmek.´ni) fayrap etmek. i. 2. hain. el sürmek. top. köknar. yangın hortumu. fine-toothed comb ince di şli tarak. bitirmek. tırnak. sona ermek. (kurşun. itfaiye binas ı. 2.o. (bir iş için) (birini) şevke getirmek. 2.´ni) ate şlemek. 1. (tüfek. 2. v. ellemek. s. ustalıkla durumu idare etmek. Fince. i. yangın. parmak tırnağı. belirli el silah) atmak. parmak. (soba. up fire station fire the first shot fire tower fire truck firearms fireboat i. itfaiye. Fin. dili işten ışıyla selamlamak. süslü giyim. yangın musluğu. ustalık.fine fine arts fine arts finery finesse finger fingernail fingerprint fingertip finicky finish finish line finish off/up finish with finite finite verb fink Finland Finlander Finn Finnish fiord fir fire fire fire a salute fire a shot fire alarm fire brigade fire department fire engine fire escape fire escape fire extinguisher fire hose fire hydrant fire insurance fire questions at fire s. ateş.b. güzel sanatlar. kalorifer v. ateşli silahlar. s. bitiş. 1. go over the matter with a fine-toothed i. f. yangın söndürme aleti. ispiyon. f. 1. tamamlamak. mahdut. O onu kullanmak istiyorum. f. i. i. up fire s. dili bitirmek. i.o. argo 1. ihbarc ı. k. sonlu. yangın alarmı. para cezas ı. yangın söndürme gemisi. Finli. sona erdirmek. itfaiye te şkilatı. k. çekimli fiil. s ınırlı. ispiyoncu. (toprak e şyayı) (fırında) pişirmek.

üstün. ilk: When we first came here it was a village. i. i. birinci mevki.men (fay´ırmîn) i. pelte.D. İng. atış alanı. en başta. 3.ım. ocak. birinci tekil veya ço ğul şahıs. yanmaz. (toprak eşyayı) pişirme. birinci s ınıf. İng. mükemmel. (İskoçya´da) haliç. s ıkı. ateşleme tertibatı. birinci kat. yangın tuğlası. 4. ilk. i. evvela. zemin kat. z. 2. sağlamlık. ilkin. kundakç ı. birinci mevkie ait. önce. s.B. firma. i. i. mükemmel. ilkin. poligon. birinci kat. havai fişekler. i. ateşlenme. 2. itfaiyeci. yangın musluğu. 2. ilkönce. i. 2. kesin teklif. 1. top v. i. s. çatapatlar v. (jöle. dilb.D. i. i. idam mangas ı. i. 2. birinci s ınıf. (taşıtta) birinci mevki. s. ortalığı karıştıran delifişek. pelte. ilkönce. önce. birinci mevki. çikolata v. (kurşun. kaymayan. birinci mevkide. çoğ. ateşleme pimi. 4. fiyatı değişiklik göstermeyen (hisse senedi. k. ocak ba şı. kestanefişekleri. 1. ba ş. ateşböceği. . 3. dilb. ilk çocuk. 4. 3. i. birinci. gök kubbe. ilk do ğan.). 2. 2. en büyük. i. (fiyatlarda) istikrar. z. 1.b. 1. birinci. i. fire. 1. 2. gecenin ilk nöbeti. s. aç ılış gecesi. üste ğmen. üsteğmen. ekstra. (A.firebrand firebrick firebug firecracker firefly fireman fireplace fireplug fireproof fireside firewood fireworks firing firing line firing mechanism firing pin firing range firing squad firing squad firm firm firm offer firmament firman firmness first first aid first aid first and foremost first class first class first floor first floor first impression first lady first lieutenant first lieutenant first name first night first person first person first watch firstborn first-class firstly first-rate firth i. zemin kat. ferman. ilk izlenim. gala. i.b. i.B. (tüfek. şömine. üstün. birinci şahıs. 1. sıkılık.´de) cumhurba şkanının karısı. ekstra. ask. ilk. belirli bir el ı. evvela. ilk ad. s. birinci s ınıf. dili ateş hatt ateşleme mekanizması. silah) atma.´ne özgü) donmu şluk. A.b.b. ilk yardım. i. s. ask. top. atış mangası. kestanefişeği. 1. 1. donmu ş (jöle. tahvil tic. at ış. sallanmayan. z. İlk geldiğimiz ilk yard tıb. yanan odun parças ı. ateş alma. pişim. çikolata v. sağlam.´ni) ate şleme. ateşleme iğnesi. odun.

up with fix s. 1.b. balık ağı. Bu işte bir bityeniği var. 1. aşırı bağlılık. i. kriz: a fit of coughing öksürük nöbeti. (rakor. (kahvaltı/öğle süslenmek. 1. 1. misina.men (fîş´ırmîn) i.s. uygunluk. five-and-ten-cent store/tens. k. out for fit to be tied fitful fitness fitter fitting five fivefold fix fix fix a place up fix o. kendini süslemek. beş rakamı (5. be . uygun. tamir etmek.V).´ni) etmek. birinin hakk ından gelmek. uygun olma. i. de ğişmeyen. balık avlamak. olta. fish. borucu. miktar bir yeri tamir v. cent store/dime store/five-and-ten ucuz e şya satılan mağaza. i. beş misli. (bedenen) formda olma. k. ş(bir) aksesuar. tayin etmek. yumrukla şma. 1. olta çubu ğu. . olta ipi. up fix on fix one´s attention on fix one´s eyes on fix s. aşırı düşkünlük. 4. -i seçmek. masal. s. bölünüm. 3. i. k. i. çobe ş. mali. prova. 2. i.´s wagon fixation fixed s. (bedenen) formda olan. içinde balık tadı olan. f. sabit. s. dili birine (bir şey) ayarlamak/sağlamak. zıvanadan çıkmış. balık tutmak. dövüşme. k. 1. yar ılabilir. babalar ı tutmuş. -e göre olmak. (--ted. f. dolaylı bir şekilde istemek/aramak. balıkçı. -e yak ışmak. gözünü -e dikmek. kararla ştırmak. (sabitle ştirecek bir şekilde) takmak. yerleştirmek. spor yapmaya haz ır. f. i. i. 2. olta tak ımı. 2. ya da bu diyardan gidersin! palavra. olta kam ışı. hiçbir işe yaramaz. z. yumruk. küplere binmiş. (tarih.es) balık. fitings. tıpatıp uymak. nöbet. mali yıl. uygun. beş kat. k ılçık. balık kılçığı. i. uyand s. ince çatlak. fish. dikkatini -e çevirmek. 1. -in uymas beş para etmez.o. dili bir şeyi yapmak ya da ondan tamamıyla vazgeçmek: You must either fish or cut hikâye. (çoğ. k ısa aralıklarla bölünen. man şon gibi) tesisat işlerinde kullanılan parça. spor yapmaya ır olma. 2. dili 1. file çorap. 2. i. balık kokan. ğ. fiz. s. dili şike/rüşvet yoluyla ayarlanmış. i. 2. --ting) 1.er. -i ını sağlamak: This job fits you uydurmak.. -e uygun olmak. beşli.. 1. i. düzensiz. i. birine (bir şey için) gerekli şeyleri sağlamak/tedarik etmek. k. s. yar ılım.o. balığı çok. bölünebilir. 3.fiscal fiscal year fiscal year fish fish fish for fish in troubled waters fish or cut bait fish story fishbone fisherman fishing line fishing pole fishing rod fishing tackle fishnet fishnet stocking fishy fissile fission fissure fist fisticuffs fit fit fit fit for nothing fit like a glove fit s. 3. dili çok öfkeli. 2. 2. bait! Ya bu deveyi güdersin. bulanık suda balık avlamak. -i ayarlamak. tesisatç ı. s. terz. haz i. s. k. çoğ. değişik türler için fish. -e karar vermek. kesintili. birini mahvetmek. dili şüphe ıran: There´s something fishy about this. isk. mali yıl.o.

ask. 1. f. (kanat) ç ırpma. 2. büyük ve yass ı kaldırım taşı. f şlayıp sonradan suya v. zambak. çırpıntı. yan hareketi. çırpış. saplantı.the Hilton chain of hotels. bayrak. çakmak. sönük. flanş. (şimşek) ızlaıldama. 1. taarruzu. soda. İng. sallayarak (birini. yalaz. flaş i. 1. 2. ani bir ı t ı . i. süsen.. sabit fiyat. i. pazen. i. yanıcı. alev. foto. ince bir tabaka halinde olan parça. geriye dönü ş.b. yelken v. gönder. i. i. bayrak direof i. a şırı davranışlarından dolayı göze çarpan (kimse). (işaret vermek için) (ışıklar ı) ıyak ıp söndürmek. palavra. (köpüren gazoz. i. fla ş . 4. (kaskette) kulakl ık. i. 1. 1. i. --ging) bu taşlarla döşemek. flanel. karbonatlı (içecek). z. yanyapmak. flama. cep feneri. ask. ayg aniden gelen sel. bak. i. --ging) (down) bayrak/el ı) durdurmak. alev makinesi. güçsüz. 3. sancak. 2. gevşemiş. birden aklından geçmek. 1. flabby. 2. f. i.) kabarıp dökülmek. i. den. s. bak. 1. f. fışırdamak. s. şampanya v. 2. fiyort. 4. (çad ıra ait) etek. ruhsuz. 3. i. 1. flabir ş. i. i. çoğ. böğür. 1. an için göstermek. i. ask. saman alevi gibi bir şey. pervasız (suç işleyen kimse). --s/--es) zool. i. f. 2. öfkelenmek. (--ged. 5. i. i. ince bir tabaka halindeki kar tanesi. s. f. sabun bezi. 3. in flagrante delicto. Hilton i. alev alev yanmak. f. ask. alevlenmek. parlamak. f. ayd 2. Flandra.´nin düşmek. soda çıkardığı) fışırtılı ses. kabiliyet. 6. yetenek. up parlamak.. 2.fixed asset fixed idea fixed price fixings fixture fizz fizzle fizzy fjord fl oz flabbergast flabby flaccid flag (down) a taxi flag flag flag flag flagpole flagrant flagrante delicto flagship flagstaff flagstone flair flake flambeau flamboyant flame flamethrower flamingo flammable Flanders flange flank flank attack flanking action flannel flannelette flap flare flash flash flash flood flash in the pan flash through one´s mind flashback sabit de ğer. pazen. amiral gemisi. dili iyi ba s. (çoğ. ışı k saçmak. 4. ırısı. (etekler) f. --ging) yorulmaya ba i.. (bayrak. ışı ldamak. bir vas ıtay şlamak.b. f. k. 1. sabunluk. s. içgüdü. fluid ounce(s). gönder. göze batan (kötülük/ahlaks ızlık). 2..) fış fış/fışır fışır köpürdemek. tabaka i. büyük bir hpar 2. s. f. (gazoz. i. İng. fışırtı.) dalgalanma. 2. 1. (off/away) (boya tabakalar ı v. Şikago Hiltonu. . i. meşale. (--ged. dili (bir et yemeğini tamamlayan) diğer yemekler. büyük ve yass ı kaldırım taşı. parlamak. gevşek (adale/doku). küçük dilini yutturmak. 2. taksi çevirmek.. 1. 1. kabarmak.b. dili çok şaşırtmak. dili sevgili. cansız. İng. bir şirket grubundaki en önemli şirket: The Chicago Hilton is the flagship ği. 2. göze çarpan (renk).3. 3. out k. 4. yan. k ısa fakat önemli bir haber. 2. 4.. bayrak dire ği. band ıra. 1. geçmek. yandan kuşatmak. f.. yan saldırısı yapmak. bot. i. (bir yap ıya/odaya ait) sabit eşya. (uçağın (zarfa ait) kapak. kuvveti kesilmek. (--ged.. k ıs. yan yan saldtaarruzu ask.b. flamingo. nlatma cephanesi. elbezi. saçma.. 1. k. k. frapan. spor müsabaka. 1.

flütçü. flavor. kusurlu. göz önüne sermek. çe şni. Flamanca.. koltuklamak. müz. f.. çabuk geçen. düztaban. çeşit: Their ice cream comes in twenty flavors.. f. matara. alabros saç. leke. pohpohlama. i. göze çarpan. tatsız. i. (fled) kaçmak. s.. hızlı. daire. yatalak. i. benek. etek. i.flashbulb flashgun flashing flashlight flashy flask flat flat flat flat broke flat on one´s back flat rate flat tire flatcar flat-footed flatiron flatten flatter flatterer flattery flattop flaunt flautist flavor flavorful flavoring flavour flaw flawed flawless flax flaxen flaxseed flay flea fleck fled fledgling flee fleece fleecy fleet fleet fleeting Fleming Flemish flesh i. Flaman. donanma. zü ğürt. s. kim. (derisini) yüzmek. 2. foto. çok ufak parça. pohpohçu. 3. 4. 1. 2. bot. defolu. i. flee. 3. dili meteliksiz. lezzetli. ketentohumu. i. et. 1. i. (hile uzunile) tüylü yünle i. sarı. pohpohlamak. uzun tüylü yün kümelerine benzeyen. . i. 1. gazı ş (meşrubat/bira/ şampanya). i. dili acemi çaylak. müz. Flaman. İng. tüyleri henüz bitmiş yavru kuş. ba f. i. s. (kuma şta/giyside) defo. 2. (duyum olarak) tat. tatlandırıcı. i. s. bak. s. d. ha şlamak. bir işe yeni şlayan kimse. i. s. lezzetli bir tat. f. yassıltmak. k. sergilemek. s. gitmi i. s. 2. geçici. i. k. i. kusur. geniş düz yer. i. yemeğe tat veren şey. i. uçup giden. i. 2. 1. i. patlak lastik. foto. Flamanca. 1. balon (cam kap). lepiska. firar etmek. aç ık yük vagonu. 1. ezmek. (bir koyunun üstünde biten) yünün tümü. keten. i.. (bir koyundan k ırkılan) 2. 2. i. fena halde azarlamak. yass ı. lezzet. düzlük. filo. 2. cep şişesi.. ya ğmur sularına karşı konulan saç örtü. yassılatmak. defosuz. nokta. flaş. 2. 1. samimi olmayan iltifatlarda bulunmak. fla ş ampulü. s. dili soyup sokapl ğana yünün tümü. 2. f. s.. i. frapan. bemol. bak. Onlar ın dondurmasının yirmi çeşidi var. f. kusursuz. f. müz. (koyunu) k ırkmak. i. yavan. fani. düz. i.y. k. pire.. tek fiyat. 1. i. 1. (--ter. s.. --test) 1. ı. fla ş lambası. 1. apartman dairesi. 2. el feneri. f. ütü. bemol. yass ılaştırmak. 4.

kaçış. cilve f. hayal kurma. i.flesh color flew flex flexibility flexible flick flick one´s fingers flick one´s wrist flicker flier flight flight of fancy flight of stairs flighty flimsy flinch fling fling back open fling o. tokyo. 1. çabuk ve kesik bir şekilde elini sallamak. çürük. 2. dili sayg ısız. 2. yüzer havuz. taş/tahta şemek. su yüzünde/havada yüzmek/gitmek. denizde yüzen üstü düz buz kütlesi. k. çok k ızmak. fiske atmak. 2. dayan ıksız. sahanl s. taş/tahta döşeme. 2. vurup yere yıkmak. k. 2. uydurma olduğu belli. uyduruk. 1. (darbe yememek için) (vücudunu. 2. abajur. met. sürü. elastikiyet. . elastiki. çabuk bir sallama hareketi: a flick of the fingers bir fiske. 1. duba. (gemiyi) yüzdürmek. f. esnek. sel. uydurmasyon. sürü halinde toplanmak. el ilan i. 1. f ırlatmak. ta şkın yata ğı. titreşim. tepesi atmak. --ping) 1. küçük dilini dö ı lamba. (bir kattan ba şka bir kata giden) merdiven. i. 1. (motoru) ambale etmek. flotör. tura yazı k. 1. i. co kabarma. şamandıra. over diliatmak. (ışık/gölge) oynamak.s. kaç argo ç ıldırmak. (pencereyi/kap ıyı) hızla açmak. s. dili (sinema salonunda fiskeçabuk atmak. projektör. tic. hızla atmak. hayal. (kollarını) savurmak. i. (bir kattan merdiven ığına kadar giden) merdiven bölümü. taşkın. over -e hayran olmak. dili 1. i. titreme. küstah. 1. (flung) 1. 2. tic. çıldırmak. dili şaşırtmak. f. f. f. 2. saygısız. oto. çakmakta şı. kat plan ı. bak. yapmak. sel basmak.. 1.. zemin. -e hayran olmak. havai. kaprisli. (--ted. f. derme çatma. eğlence programı. ğr. su yüzünde/havada yüzen. (deniz kaplumba ğalarında ve yüzen memelilerde) yüzgeç. 2. (--ged. (kadın) (erkeğe) cilve nlara âşık oraya rolü yapmay ı seven erkek. için kullan f. 2. balıklama dalmak. f. cari aktifler. -den h ızla erkeklere i. s. (bir şeyin) su yüzünde yüzerek s. keçileri kaçırmak. (binadaki) kat. fly. 1. i. k. a flick of the wrist ve kesik bir el sallama. hercai. 2. i. 2. 3. ayakl mim. 3. 3. f. k. pilot. i. i. geçmek. bent kapa ğı. 1. küplere binmek. 3. 2. 1. (bir işe) dört elle sarılmak. dili ç ıldırmak. esneklik. --ging) k ırbaçlamak. f. ık bir Birdenbire ufac ı. 1. 3. titreyen i. gelip geçici nüfus. 2. sel gibi akmak. (yüzmek ılan) palet. 2. uçuş. umut duydu. s. f. i. keçileri ırmak. firar. su bask ını. i. (--ped. su basmak. f. (with) (erkek) (kad ına) âşık gibi davranmak. ufacık bir belirti: He suddenly felt a flicker of hope. i. 1. f. yer. i. vücudunun bir parças ını) geri veya bir yana çekmek. olta mantar ı. into flint flip flip a coin flip one´s lid flip one´s lid flip-flop flippant flipper flirt flit float floating floating assets floating capital floating dock floating population flock floe flog flood flood plain flood tide floodgate floodlight floor floor lamp floor plan floor show ten rengi. (kas ı) bükmek. döner sermaye. 2. k. --ting) oradan uçmak. i. 2. kad ı1. küstah. 3. s. uçma.

nikâh töreninde çiçek taşıyan küçük kız. un. 2. yükselip alçalmak. akışkan. alabildiğine gazlamak. (sokakta çiçek satan) çiçekçi. fly. yüzme. çiçekçi.. 1. durmak. çiçe ği çok.. denizde yüzen veya k ıyıya vuran şeyler. reddetmek. i.. sıvı. 1. dili (motorlu taşıtın) gaz pedalına sonuna kadar basmak. fahişe. 1. çiçek. (--ped. sertçe b şılar ın kalabilece i yurt. f. i. 3. i. dili ba şarısş ızl ık. çiçekli. i. akan.D. dili başaramamak. tumturaklı (yazı). akışaçmak. gelişmek. f. 3. f. 2. ak ıcı (yazı/üslup). s. büyümek. s. çiçekoturmak. hor görmek.floorboard flooring floorwalker floozy flop flophouse floppy floppy disk flora floral florid florist floss flossy flotation flotsam flotsam and jetsam flounce flounce flounder flounder flour flourish flout flow flower flower bed flower girl flowerpot flowers of sulfur flower-seller flowery flowing flown flu fluctuate fluctuation flue fluency fluent fluently fluff fluffy fluid fluid ounce fluke flung i. değişmek. s. ak ıcı. 29. i. into -e bir h ışımla girmek. 2. çiçeklenmek. döşeme tahtası. . f.. tic. fazla süslü. dökülmek. i. akıcı bir şekilde konuşan (biri). yüzdürme. i. 2.. k. s. i. farbala. 3. A. bocalamak. bak. f. i. f. (dilde) ak ıcılık. bitey. duman yolu. (elbise/kuma ş) (belirli bir şekilde) i. dola i. --s (flor´ız)/--e (flor´i) i. 2. s. yumuşak ve kenarları sarkık.57 cc. i. out bir hışımla çıkmak. fling. 2. berdu s. ç ırpınmak. f. itaat etmemek. flora. ğ k. dü şmek. k. 2. i. ilerlemek. 1. kırmızı (yüz/yanak). i. akışkan. i. 3. k. berdu lar ınfiyasko. --ping) 1. f. ç ırpınmak. İng. 1. ak ıcı bir şekilde. i. sallamak. (saç) sarkmak. büyük bir baca içindeki birkaç ayr ı duman yolunun her biri. diş ipliği. s. (halıdan/kumaştan dökülmüş) hav. kaldığı otel. 1. ak ıcı. grip. f. bilg. büyük ma ğazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere an hayat görevli. s. . süslü (yazı/sözler/üslup). tic. 2. bak. akmak. dilbalığı. 2. 28. dili şatafatlı... gösterişli bir hareket. (senetleri) ihraç etme. i. vermek. değişme. 3. fırfır. saks ı. 1. bata çıka ilerlemek. şans eseri. 1. esnek disk. debelenmek. f. s. i.B. tüyleri kabar ık. 1. (bir) şans. 2. i. dalgalanma. i. kesme çiçek sat ılan dükkânı işleten kimse. çiçek çiçek tarh ı. (diş aralarını) iplikle temizlemek. kükürtçiçe ği. çiçeklere ait. (tüylerini/saçını) kabartmak. yükselip alçalma. k. f.41 cc. inip ç ıkma. bitki örtüsü. z. 2. i. çoğ. f. f. ş dili kad ını. i. çiçekçi k ız. disket. 1. 2. döşemelik. dalgalanmak. (bir şeyi) birden rak ıvermek. tic. i. inip ç ıkmak. i. 1.

havac mim. ısa ısüren bir fiyat 2. 1. (zaman) ak ıp gitmek. (sütundaki) yiv. yükseli i/inişi.. i. uçmak. i. flier. küplere binmek. (yanaklarını) kızartmak. (tuvalete ait) rezervuar. b şarısızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalmak. pilotaj. ayr s.. 2. dili zıvanadan çıkmak. ba i. piyon. 1.. birdenbire üstüne sald ırmak. i. 3. tepesi atmak. (sınıfta) ırakmak. k. s. sinek kâ ğıdı. i. 2. düzenteker. 1. flown) 1. i. gitmek.. 1. borsada hizada olan. (sütundaki) yiv/yivler. dalgalanmak. uşak. floresan. i. tay. tic. (sınıfta) kalmak. 2. (rüzgârda) titremek veya hafifçe i. k. i. 5. uçu ş. Pantolonunun önü aç ık. i. alçaktan uçmak. çabuk çabuk sallamak. i. yivli sütun. i. 1. i. sinek. kim. dili kaçmak. (bayrak) dalgalanmak. uçurmak. lıkla ilgili. out flush s. 1. 1. 5. (yüzü) k ı zarmak. 2. müz. uçurtma uçurmak. uçup gitmek. ak ış. flüt.´s throat fly away fly blind fly by the seat of one´s pants fly in the face of fly into a rage fly into a tantrum fly into a temper fly low fly off fly off the handle fly off the handle fly swatter fly the coop fly/go off on a tangent fly-by-night flyer flying flying buttress flying saucer flypaper flyweight flywheel foal foam f.. dalkavuk. dili 1. f. uçan. 1. (s ınavda) çakmak. kısa süren bir heyecan/telaş. hiddetlenmek. s ıvışmak. mim. i. köpürmek. kemeri. mim. 2. 2. çırpınmak. ku birini sakland ığı yerden çıkarmak. 2. volan. 1. k. 1. ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine (tecrübesizlik veya birtak dayanarak idare etmek. uçakla gitmek. (birini) heyecanland ırıp şaşırtmak. heyecanlı ve şaşkın bir hal. (av s. (tecrübesizlik veya birtak ım eksiklikler yüzünden) sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek. down the toilet flush tank flush the toilet fluster flute fluted column fluting flutter flux fly fly fly a kite fly at fly at s. uçma. 2. kör uçmak. erkek pantolonunun önündeki fermuar veya dü ğmelerle ılıp kapanan bölüm: Your fly´s open. i. f. tepesi atmak. güvenilmez.o. -i hiçe saymak. flüorür. bir şeyi tuvalete atıp sifonu çekmek. pilotluk. sifonu çekmek. 2. dili hemen öfkelenmek.t. çok k ızmak.flunk flunk out flunky fluorescent fluorescent light fluoride flurry flush flush s. floresan lamba. düz. birinin emirlerine ko şan. aç f. uçurma. i. f. floresan. boks sineka ğırlık. köpürmek. ç ırpınır gibi düşmek. (flew. bak. (hiddetten) ba ğırıp çağırıp tepinmeye başlamak. tay do ğurmak.o. i. 2. 2. (kanatlar ını) çırpmak. . k. ıdayanma uçan daire. birine birdenbire (sözlerle) sald ırmak. 4.kayn ş unu) ürkütüp uçurmak. 3. havacılık. amaçtan sapmak. 3. 2. sineksıklet. k. uçup gitmek. çok çabuk 4. f. küplere binmek. 1. tüymek. f. s. flavta. sineklik. k. çaktırmak. köpük. k ısa süren hafif bir kar yağışı. floresan ışık. mim. dilişüzerinde bol para olan. dili (önemsiz/ilgisiz bir şeye takılarak) asıl konudan ılmak/uzaklaşmak.

odak noktas ı. katlamak. 2. fiz. (saman/ot gibi) hayvan yemi. i. Hiç fikrim yok.. 2. taraftar. (i l. bak. bitki yapraklar ı. katlanır kapı. --ging) bu ğulanmak.. (--ed/--sed. folklor. ço ğ. sezgileriyle/sezgilerine dayanarak hareket etmek. bak. gitmek. spor (belirli bir beden hareketini) sonuna kadar yapmak. köpürmek. Hülya followed suit. dosdo ğru gitmek. . 2. odaksal. yaprak. --es (fo´kısız)/fo. ağıtemelli kollarını kavuşturmak. aşağıdaki. 3. misli.foam at the mouth foam rubber foamy fob focal focal point focus focus one´s attention on fodder foe foetal foetid foetus fog foggy foghorn fogy foible foil foil foil foist -fold fold fold fold one´s arms folder folding chair folding door foliage foliage plant folk folk dance folk literature folk song folklore follow follow in s. i. 1. in/into -e sokuşturmak. çoğ. halk edebiyatı. yava ş yavaş katmak. harekete geçerek düşmanı sıkı şş ekilde etmek. s. --ing/--sing) odaklamak. aynı şeyi yapmak: When Derya got herself a telephone. 3. misil.. (--ged. 2.. 1. beş kat. eskrim flöre. i. i. anlamak. hasım. k ıs. halk oyunu. s. bir işi birinin ş kakalamak. bir ka bir takip şey yaparak) (ba i. Derya kendine telefon al ınca Hülya da aynı şeyi yaptı. başına yıkmak. katlanmak. sisli. birinin sözünü dinlemek. zayıf yön. k. takip etmek. 2. i. alüminyum folyo. i. insanlar. bak. birinin ard ından 1.o.o.. -den sonraki. 1. yapraklarının güzelliği için yetiştirilen süs bitkisi. free on board tic. folyo. köpüklü. akordeon kapı. i. 2. follow through follow through follow up follower following 1.´s advice follow suit follow the lead of s. taraftarlar. katlanır iskemle. 1. sis düdü ğü.´s footsteps follow one´s nose follow s. 4. madenleri döverek şturulan) varak.o. dili yeri) kapanmak.b. halk. f. ask. i. f. 1. I don´t have the foggiest idea. çok öfkeli olmak. kavramak. kalay v. çoğ. zaaf. yanda şlar. i. fetid. bro şür. aile.o. olu i. (bir işin) sonunu getirmek. i. f. yeşillik. izlemek. on (bir işin) sonunu getirmek. dosya. örümcek kafalı kimse. s. dili akrabalar. kat. (alt ın. 2. ana baba. kimseler. -i müteakip. ş 1. i. i. buğulandırmak. önlemek. armonik kapı. 2. s. edat -den sonra. ağzı köpürmek. set çekmek. kere: fivefold be f. iflas etmek. düşman. -e dikkatini çevirmek. s. sarmak. bir kimsenin izinde olmak. k ıvrım. on -e 3. 2. f.ci (fo´say) i. fetal. (bir şeyi) tamamlamak. 1. s. f. k. 1. fob (gemide/trende teslim). topu atmak. halk şarkısı. i. koyun sürüsü. s. mihraki. sis.. 2. odak. i. yanda ş. 1. jeol. 1. sünger. on -e zorla kabul ettirmek. -in ba şına yıkmak: foist a job (off) on s. sonek kat. fetus. i. 2. 2. körüklü kapı.

(karyolanın) ayakucu. with bir hobi olarak (bir şey) ile pirit. serbest. ayak izi. i. İng. yaya köprüsü. i. 2. küçük sand ık. aptal. yiyecek. aptallık. düşkünlük. i. i. şefkatle. kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan. dipnot. i. s. sıradağların veya bir dağın uzantısı olan tepeler. i. i. ayak sesi. (karyolan ın) ayakucundaki tahta. adım. f. z. 2. kaldırım. i. budala. tahrikçi. -den dolayı. budalalık. matb. s. i. 1.. ayak basacak yer. i. ayak izi. için. g ıda maddesi. fazla müsamahakâr. s. s. 3. 1. i. ramp ışıkları. i. vaktini bo şa geçirmek. k. 4. i. ahmak. yürümekten ayaklar ı şişmiş/yaralanmış/ağrıyan. dipnot koymak. f. hesabı ödemek. dili dünyay verseler onu yapmaz. hayaller üzerine kurulmu ş mutluluk. -e karşı. i. dili paras ını vermek. budalalık. yemek. s. budala. 2. mükemmel. u ğruna. ayak. ayağa giyilen şeyler. Dünyayı k. 1.. ahmaklık. vaftiz kurnas ı. . k. ba şıboş. 2. yaya kaldırımı. çoğ.). -e. 2. İng. ayaklı: a four-footed animal dört ayaklı bir hayvan. güzel hatıralar. vaktini çalışacağına eğlenmekle geçirmek. şerefine. 1. edat 1. zira. fazla müsamaha. 5. teşvik etmek. patika. ayak basacak yer. (dağ/tepe için) dip. i. aldatmak. sevmek. 2. bilg. sevgi dolu. bağ..folly foment fomenter fond fond memories fondle fondly fondness fondue font font food foodstuff fool fool fool around fool´s gold fool´s paradise foolhardy foolish foolishness foolproof foot foot foot it foot the bill foot the bill football footboard footbridge footed foothills foothold footing footlights footlocker footloose footnote footpath footprint footsore footstep footway footwear fop for for (all) the world i. fut (30. 1. Ona hiç f. 2. fondü. yiyecek. s.. Amerikan futbolu. k ışkırtıcı. şaka yapmak. i. dili 1. futbol. I wouldn´t touch that with a ten-foot pole. çünkü. ahmak. tiy. delilik. 4. i. i. i. 1. sağlam ve kullanılması kolay. font. f. 1. aptalca ( şey). yaya gitmek. ayakkab ılar. 3. çok sağlam. 1. sevgiyle. with ile oynamak. 2. k ışkırtmak. çoğ. aptal (kimse). 3. 2. i. g ıda. s. dört dörtlük. budalaca.4 cm. i.. ok şamak. 2. züppe. f. feet (fit) i. 3. i. ahmakça. i. i. ı verseler: She wouldn´t do that for the world. besin. enayi.

muhakkak. temelli olarak. 1.. boşuna. 1. -den korkarak. bir kere. boş yere. dili ilkin. ömür boyu. örneğin. dili ilelebet. ek olarak. bana kalırsa. for once For one thing .. ilelebet. dili vargücüyle..: cold. Allah aşkına! Allah aşkına. k. ebediyen. kesin: That´s for sure! Oras ı kesin! . anca beraber kanca beraber. bildi bana ne! göre.for a change for a song for a variety of reasons for ages for all one is worth for all that for all the world like for appearances´ sake for aught I care for aught I know for better or for worse for certain for dear life for effect for ever for ever and a day for ever and ever for example for fear of for free for fun for good for good for good measure For goodness sake! for heaven´s sake For heaven´s sake! for hire for instance for keeps for life for luck For mercy´s sake! for months for my part for my part for my sake for nothing for once değişiklik olsun diye. sonuna kadar. uzun bir zaman. paras ız. sonsuza kadar. kuvvetiyle ko ğmen.. şakadan. her zaman için. for na. bildiğim kadarıyla: She´s still in Rome for aught I yaps ğime benim ğime göre hâlâ Roma´da. 2... hatırım için.o. kendi hesab ıma. örneğin. zevk için. k.. Gitmek istemiyorum. daima. to be impractical satılık. gibi: He looks for all the world like his ına benziyor.. yok pahas ına. mesela. 2. k. bedava. for sale For shame! for starters for sure Ne ayıp! k.. kesinlikle. grandfather. gösteriş için. Allah aşkına! kiralık. Evvela d ışarısı fazla Allahand a şk ı for pity´s sake pratik davranmamak. k. çeşitli nedenlerden dolayı. görünüşü kurtarmak . Benim bildi iyi de olsa. fazladan. çok ucuza. kötü de olsa. resmen. bir kerelik. korkusuyla. For one thing it´s too .. sonsuza dek. 2. evvela. dili var kuvvetiyle/gücüyle: She was running for all she was worth. know. 1. for s. senelerce. çoktan beri. Aman!/Allah a şkına! aylarca. beni hiç ilgilendirmez: He can do it for aught I care! Vars ın ın.another I´m tired. uğur getirsin diye. dili bedava. temelli olarak. bu sefer. mesela. kesinlikle. bence. .. paras ız. korkusundan. T ıpkı büyükbabas için. and for another Sebepler s ıralanırken kullanılır: I don´t want to go. bana kalırsa. bana ne. her şeye ra k. dili gerçekten/hakikaten . ebediyen. Var şuyordu.

hatta. f. --den. dili saçma. ırmakta yürüyerek geçilen sığ yer.. dili işinize yarar mı. forbid. zor. Alabilirsin.borne) 1. sert. f. aramak. s. hiç. kolun dirsekle bilek aras ındaki bölümü. girme. 1. etkili. 2. hav. öndeki. -mek amac ıyla. güç. ak ın. . ama duyduğum bu. (for. zorlamak. farz edelim ki. z. bak. (özellikle u ğursuz bir şeyi) önceden hissetmek. 2. bak. ön. kuvvet. 1.o. istersen: It´s yours for the asking. kapıyı zorlamak. . yasak. güçlü.. zorla çalıştırma. baskın. forbear. tabancayla/tüfekle birini zorlamak. 1. haftalarca. şimdilik. dalma. zorla. ask. worth. önceki.. kamu yararına. f.: If you want to use my boat on Mondays. forseps. angarya. mecburi iniş.. çoğunlukla. önek ön. tıb.. yasaklanm ış. i. cet. yasak etmek. güçlü. fors majör. zora dayanan.. 2. --ding) yasaklamak. korku veren. f. anlaşılsın diye. for. zorla gülümsemek.. aşkına.. ha şin. 2. toplamak. ne yaptıysam. (for. forbear. ata. s. önkol. mecbur etmek. önceden.for that matter for the asking for the birds for the life of me for the life of me for the love of . bilmiyorum. i. (from) kendini (bir şey yapmaktan) f. f.. önceden haber vermek. i. bak. mecburi satış. genellikle. 2. i.. cebri yürüyü ş. zorlayıcı neden. at gunpoint force the door forced labor forced labor forced landing forced march forced sale forceful forceps forcible forcibly ford fore foreforearm forebear forebode 1. yapmamak. for the most part for the most part for the present for the public weal for the purpose of for the sake of argument for the sake of clarity for the time being for weeks for what/whatever it´s worth for/on sale forage foray forbade forbear forbid forbidden forbidding forbore forborne force force force a smile force majeure force s. 1. sığ yerden yürüyerek geçmek. s. for whatever it´s İşinize yarar mı. 2. f. i. s. 2.bade. umumun refah ı için. ona gelince. s. i.. karıştırarak aramak.bore. i. k.it´s yours for the asking. satılık. ürkütücü. varsayalım ki. k. geçit. f. f. Teknemi pazartesileri kullanmak vallahi. bilmiyorum: Here´s what I heard. anat. 2. (merhametten/ şefkatten dolayı) (bir şeyi) alıkoymak. . şimdilik. angarya. 1. hatırı için. 1. kuvvetli.

a ğaç dikip orman haline getirmek. dışişleri. erken davran ıp önlemek. 2. i.cast/--ed) önceden tahmin etmek. işçibaşı kadın. jüri başkanı. orman. anat. önden gelen. i. 1. 2.. ön ayak. . s. fore. en öndeki. dış. ileri görü ş. 1. i. ön oyun. 2. i. önceden sezmek. ormanla devlet ormanlar f. işaret parmağı. i. sağ vuruşla yapılan. fore. ağaçlandırmak..told) önceden haber vermek. i.men (for´mîn) i. f. öngörü. kötü bir şeyin meydana geleceğini önceden hissetme. işçibaşı.. ecnebi. önceden bilme. i. f.saw. i. ön plan. i. (hayvanlarda) ön ayak. ştırmak. durmadan. i. ilk isim. --n) önceden görmek. huk. s. f. ecnebi. i. çoğ. 1. hep. f. 2. adli tıp. den. orman mühendisi.ında görevli ormancı. (fore.. önceden alınan tat. z. ebediyen. önsezi. s. kehanette bulunmak. dışişleri bakanı. ata. ba ş kasarası. i. yabanc ı. münazaraya ait. z. cinsel ilişkiden önce oynaşma. i. i. başta. peşrev. tenis sa ğ vuruş.feet (for´fit) i. cet. i. (fore. döviz. çoğ. i. dış ticaret. f. selef. tahmin. (fore. sağgörü. i. i. sünnet derisi. ustabaşı. parayı ödemediği için ipotekli malı sahibinin elinden almak. i. i. f. ormanc ı. en öndeki yer. başta gelen. alın.foreboding forecast forecastle foreclose forefather forefinger forefoot forefront foregone foregone conclusion foreground forehand forehead foreign Foreign Affairs foreign affairs foreign exchange foreign exchange foreign minister foreign parts foreign trade foreigner foreknowledge forelady foreleg foreman foremost forename forensic forensic medicine forensics foreplay forerunner foresee foreshadow foresight foreskin forest forest ranger forestall forester forestry foretaste foretell forethought forever forewarn i. basiret. 1. i. önceden uyarmak/ikaz etmek. önceden belli olan sonuç. i. yabanc ı. ormancılık. (birinin/bir şeyin) habercisi olmak. hitabetle ilgili. haberci. önceden dü şünme. döviz. öncel. s. sonsuza kadar. yabanc ı/dış ülkeler. huk. orman mühendisliği. i. ön plan. Dışişleri. mahkemeye ait. küçük isim. f. s. münazara sanatı.

ş ask.. resmiyet. 3. 1. forget.. s. demirhane. resmiyete dökmek. 1. forklift. önsöz. ba ğışlamak. 1. Formoza. 2. f. --ing/--ting) bilg. f. çoğ. 2. bahç. kalpazan. bas hükümet kurmak. yolun/nehrin çatalla şan yer veya kolu. f. i.got. . demiri ocakta k ızdırıp işlemek. 1.. f. 1. oluşturma.went. (for. tek s ıra olmak. (for. 2. yapmak. fore. the birinci. s. işçibaşı kadın. ekil düzen. eskiden. öne geçmek. 2. huk. f. f. Formoza´ya özgü. 2. biçim. for. f.ten. biçim vermek. 2. biçim veren. i.. ilk söylenen. alışkanlık edinmek. bel.sak. bir şeyin sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri süren kimse. i.en (for´wîmîn) i. f. unutkanlık. şekil. Formozalı. for. 2.. demirci oca ğı. forgive. çatall i. 1. s. f. resmile ştirmek. 2. f. i. bahç. zor. f. z.. 1. zina etmek. i. 1. i. biçim verme. Formozalı. s. i. biçim. b ırakmak. evlilik d ışı cinsel ilişkide bulunmak. Formoza. işçibaşı. biçimlendirme. 1. 2. i. formatlıformatlamak. 2. f. dövmek.sook.gone) vazgeçmek. 3. format etmek. (for. doldurulmak üzere hazırlanmış ılı belge. 1. bilg. unutkan. (--ed/--ted. önceki. 1. ceza olarak kaybetmek. sahte ş ey. 2. çatal. unutmak. 2. forget. format. mat. i. for. disket. kalpazanl f. 2..gave. İng. şmak.got. 1. sahtekârlık. 2. forgo. biçimlemek.wom. şekil vermek. 3. s. bak. f. ilk. i. veren. i. çatal. (for. biçimlendirmek. biçim/şekil vermek. i. terketmek. 3. terkedilmiş ve harap. i. reçete. kadın jüri şkanı. formül. sahtesini yapıp orijinal olduğunu ileri sürme. unutmabeni.. İng. 1. s. yüzüstü b ırakmak. bak. bellemek. bak. --s (fôr´myılız)/--e (fôr´myıli) i. vazgeçmek. sıraya girmek. eski. ceza. f. sahtesini yapmak. f. ümitsiz ve üzgün. 2. f. çatalla ı. 2.ık. f.forewoman foreword forfeit forgave forge forge forge ahead forger forgery forget forgetful forgetfulness forget-me-not forgive forgiven forgivingness forgo forgone forgot forgotten fork forked forklift forlorn form form a government form a habit form a line form a single file form an opinion formal formalise formality formalize format formated diskette formation formative former formerly formidable Formosa Formosan formula formulate fornicate forsake çoğ. s. formalize. ba i. kim. oluşma. bot. 1.. spor form. bak. güç. âdet edinmek. biçimlendiren. i. forgive. af. fikir edinmek. resmi. (okullarda) sınıf. formalite. form.. teşkil. 1. 1. 4. biçimsel. f. bir şeyin 3. aşılması zor. kesin ve aç ık olarak belirtmek. sıra olmak. oluşturmak. mü şkül. --n) affetmek. bağışlama. 1. şekil verme.en) 1. birbiri ardınca sıralanmak. hızla ilerlemek. --ting) s. sahtekâr. bak. bedel. bak. 2. yaln ız.

forswear. kurmak. s. doğrudan. bak. fena. s. ön. z. f. falc ı. kalıba dökmek.. futbol forvet. ta şıl. forward. talih. s. i. -e moral vermek. 4. f. zincirler v.. 2. spor f. ileri do ğru... tahkimat yapma.. i. bakmak. temel. kurucu. kirli. k ısa süren uyku. z. birinin en iyi yaptığı iş. kale. .. 2. birinin asıl uzmanlık alanı. suikast. i. küstah. z. tesadüfi. 2. k ısmet. i. samimi. 5. önümüzdeki. i. 2. XL). nakliye acentesi. forsake.sworn) b ırakmak için yemin etmek. evlatlık. temel. göndermek. büyük hisar.).swore. 1. find. servet. 1. bak. s. iğrenç. kirletmek.. metanet. f. forsake. forum. kırkta bir. d ışarı. s. on be ş gün. tahkimat. 2.. bak. f. 1. i. tövbe etmek. esas. i. bak. forgo. for. ile kar ışmak.. z.. f. 1. pisletmek. taşıllaştırmak. İng. şans. cinayet. ilerletmek. büyük kale. 1. kader. fight. büyütmek. i. z.b. f. 2. bak. bereket versin. i. 4. (for. i. kırk rakamı (40. kurum. faul. f. kurma. f. ileri.forsaken forsook forswear forswore forsworn fort forte forth forthcoming forthright forthwith fortieth fortification fortify fortitude fortnight fortress fortuitous fortunate fortunately fortune fortuneteller forty forty winks forum forward forward forward forwarding agent forwards forwent fossil fossilise fossilize foster foster child foster parents fought foul foul foul play foulmouthed found found found foundation founder f. bak. iyi ki. birbirine karışmış (ipler. s. 1. 2. spor faul yapmak. f. 2. öndeki. küfürbaz. tesis etme. Allahtan. bak. iki hafta. i. içten. ileri. 3. derhal. vak ıf. f. şımarık... 3. bak. taşıllaşmak.ra (for´ı) i. bak. s. 3. çoğ. ileride olan. talihli. tiksindirici. 1. ileri. i. evlatlığa bakan ana baba. 3. f. pis. gelecek. aç ıksözlü. şanslı. ask. dışarıya doğru. fosilleştirmek. hemen. f. 1. kırk. sevketmek. k ırkıncı. kötü. s.. ağzı bozuk.. fosil. --s (for´ımz)/fo. yeni adrese göndermek. f. 1. k ırk. rastlantı sonucu olan. fondöten. 2. fosilleşmek. i. forswear. i. beslemek. 2. fossilize. s. 1. çok şükür. i. f. hisar. -de tahkimat yapmak. şekerleme.

güzel kokulu.founder foundling foundry fount fountain fountain pen fountain pen fountainhead four four corners of the earth foursquare fourteen fourth fowl fowling piece fox foxglove foxy foyer fracas fraction fractious fracture fragile fragility fragment fragrance fragrant frail frailty frame frame frame of mind frame-up framework framing franc France franchise frank frank frank frankfurter frankly frankness frantic fraternal i. s. s. çok acele ve telaşlı. f. hafif ve k ırılgan olma. tilki. İsviçre para birimi) frank. durum: I left him in a cheerful frame of mind. 2.ans 1. 3. k ırık parça. kumpas kurma. zaaf. i. kırılma. (posta pulunu) damgalamak.b. dili. s. düzenlemek. kümes hayvanı. tavuk/hindi/ördek eti. kırılganlık. i. kaynak. hafif ve kırılgan. i. dolmakalem. Belçika.b. bot. s. 2.. dökümhane. bir çeşit sosis. ında suçsuz olan2. kesir. dört rakam ı (4. (otomobil. 2. çeşme. 1. (binaya ait) iskelet. çeşme. i. aksi. samimi. f. karde şçe. 2. av tüfeği. güzel koku. cesur. 3. 1. 1. s. s. dünyanın dört bucağı. i. i. i. i.. kolay k ırılma. açıksözlü. s. 2. (pencereye/kap ı . kaynak. (binaya ait) iskelet. i. 1. (çoğ. tilki. i. 1. posta ücretinin ödenmi i. 1. i. 2. s. karkas. argo suçu (aslında suçsuz olan birine) yıkma. dala ş. 1. zayıf (umut. şans v. telaro. (umut. i. 2. (zarf ın üstüne) posta damgasını veya ş olduğunu gösteren bir işareti basmak. (Fransa. (bir şeyden) küçük bir parça. bak. 3. ince ve güçsüz. fowl/--s) 1. dökmeci. dolmakalem. 1. z. kuş. on dört rakam ı (14. çerçeve. IV). tuzak. 2. 1. buluntu. kardeşlere özgü. kurnaz. i. i. düşüncelerini/duygularını açıkça gösteren. i. Fransa. asıl kaynak. Onu ne şeli ş raktım. s. i. mis kokulu. tilki kürkü. mat. i. s. dökümcü. 2. on dört. arbede. güvenilir ve inançl ı. karkas. i. aldatmak.). frankfurter. tertip etmek. i. açıkkalpli. birine) yıkmak. tasarlamak. 2. i. fuaye. karkas. s. açıkyürekli. naziklik. yapmak. s. kırık. k ırma. çılgın. açıksözlülük. on dört. dört.b. (vücuda ait) bünye. i. ç ılgına dönmüş. kumpas. terkedilip sokakta veya ba şka bir yerde bulunan bebek. pınar. kırılgan. 1.´nde) asi. k. içten. fıskıye. 2. dördüncü. 3. (şirketin bayie tanıdığı) imtiyaz. argo suçu (asl ıya ait) kasa. i. . 1. 2. kırık. 4. stilo. i.. yap bir (ruhi) hal. the oy hakk ı. XIV). açıkça. 1. ince ve güçsüz olma. bir şeyin kırılan yeri. 1. kurnaz kimse. (binaya ait) iskelet. i. 2. i. ince ve zayıf nahif olma. 2. huysuz. kamyon v. kolay k ırılan. tilki gibi. gürültülü kavga. i. f. dörtte bir. çerçevelemek. i. ş v. dört.. ince ve zayıf nahif. memba. yüksükotu. halde bı i. irade zayıflığı .´nde) zayıflık. çerçeveletmek. pınar başı.

z. f. hareket etmek. hileli. s. buz ba şıümek. dolandırıcı. arkada şlık etmek: Officers are forbidden to fraternize with enlisted men. serbest. hafifme şrep (kadın). serbestçe. çok toleranslı. çilli. Subaylar rıcılık. ekon. hür irade. 1. erkek üniversite öğrencilerine ait birlik. garip bir olay. f.. çok 2. serbest. geni şim. serbest liman. çılgına döndürmek. 2. ın ıeratla şlıkık. bak.. mason. 1. İng. laubali. hileli iflas. serbestlik. s.. serbest güre ş. huk. frikik.arkada sahtekârl hile. fraternize. i. (kuma şı/ipi) yıpratmak. i. serbest f. çil. aldatma. -den muaf: free of tax vergiden muaf. 3. hileli iflas. karde şlik. hileci. donma. çoğ. fels. azatlı. donmak: I´m freezing! Donuyorum! i. bedava. f. s. huk. 1. saygb ıı rakmak. freak futbol hastas ı. 2. i. serbest 1. f. s. kölelikten azat edilmiş kimse. i. kanü . 4. i. garabet. tapu sahibi. otlakçı kimse. bedava. bo ğuşma. dövüşme. nakliyecinin arac ına ücretsiz teslim. 2. serbest vuru ş.fraternise fraternity fraternize fraud fraudulent fraudulent bankruptcy fraudulent bankruptcy fraudulent transaction fraught fray fray frazzle freak freckle freckled free free free and easy free enterprise free from free kick free kick free of free of charge free on board free pass free port free will free will free zone freedman freedom freedom of the press freeholder free-lance freeload freeloader freely freemason freesia freestyle freestyle swimming freestyle wrestling freeway freewheel freeze freeze one´s blood f.. parasız. atışma. k. kurtarmak. free from pain ağrısız. donmak. (froze. fob. mezhebi ş.men (frid´men) i. boş. 1. paras ız giriş kartı. mülk sahibi. hür te şebbüs. otoyol.otlakç ılık etmek. hür. 2. 1. delisi: a soccer i. f. hür irade. özgür. serbest yüzme.. aç ık liman. tic. 3. savaşma. teklifsiz. i. serbest bölge. hürriyet. hilkat garibesi. tic. çevre yolu. f. özel giri -siz: free from error hatas ız. arka tekerle ği zincirden güç almadan serbest dönen bisikletle gitmek. dondurmak. argo hastas ı. serbest çalışan (gazeteci/yazar/fotoğrafçı).zen) 1. paras ız. çok ho şgörülü. bot. 1. etrafa ald ırmadan ğlamak. bedava. out argo 1. fels. sert olmayan. yıpranmak. serbest vuru ş. pedal çevirmeden gitmek. freed. spor frikik. 2. 3. münakaşa. dili çal otlamak. ıs z. rahat. saçaklanmak. 1. desise. 2. çılgına s. doland sahtekâr. k. 2. fro. i. (gazeteci/yazar/fotoğrafçı) ışmak. i. farmason. i. s.. hileli muamele. 2. basın özgürlüğü. çok ın dondurmak. arbede. dili bedavac ı kimse. z. İng. (ile) dolu: a journey fraught with danger tehlike dolu bir seyahat. özgürlük. çok korkutmak. frezya. i. azat etmek. i. f. buz tutmak. etmesi yasak. meşgul olmayan.

t ıb. (buzdolabının içindeki) buzluk. tatlı suya ait. zinde.. çok heyecanlı. ücretle taşınan mal. 2. 1. 1. Fransız. anla elek. patates tava. k. donma noktas ı. navlun. i. çılgın bir hal. i. dili fazla samimi davranan. ovuşturma. i. kızmak. i.. k ıs. sinirli. şeyehuysuz. sulu. 2. yük treni. i. fret. 1. . sürtüşme. 1. dipfriz. s. düşürmek. (--ted. i.freeze over freeze-dry freezer freezing freezing compartment freezing point freight freight car freight train freighter French French doors French fried French fries French Guiana French horn French toast French windows Frenchman Frenchwoman frenetic frenzied frenzy frequency frequent frequent frequently fresco fresh fresh air freshen freshen up freshman freshwater fret fret fretful fretsaw fretwork Fri friar friction friction tape Friday fridge fried fried egg üstü buz tutmak. uyuşmazlık. sapaklar. mim. tela şlı. çok so ğuk. 3. sıklık. (bir yere) s ık sık gitmek. canlı. Frans ızca.men (fre ş´mîn) i. (balkon. şmazl ık. 1. fresk. k ıl testere. kızartılmış. i. (rüzgâr) kuvvetlenmek. aksi. French. sahanda yumurta. 2. friksiyon. sürtünüm. yağda pişirilmiş. ovma. çılgın (bir olay). s. fretlemek. 4. fresh. 2. camlı ve çift kanatlı kapının kanatları. i. i. endişelendirmek. ço çoğ. korno. s.wom. (bir yeri) daha güzel ve daha çekici bir hale sokmak. navlun. sık sık. Fransız erkek. Frans ız kornosu. endi s. 2. sık sık tekrarlanan. 2. tatlı su. f. i. 5. z. çılgınlık. cuma. taze (hava). Fransız. rahip. i. çoğ s. . fretler. Hrist. k ızarmış patates. izole bant. 2. (kolejde/üniversitede) birinci sınıf öğrencisi. Fransız kadın. (-ted. şilep. fretaj. 1. f. yumurtaya batırılıp tavada kızartılmış ekmek. müz. fretleme i şi. f. f. i. s. Friday. sapak.en (frenç´wîmîn) i. 2. (telli çalg ıların sapı üzerindeki) perde. mim.men (frenç´mîn) i. i. Fransız. taze hava. f. yüzünü yıkayıp kendine bir çekidüzen vermek. artmak. dili buzdolab ı. i. yeni yap ılmış. kanatlar ğ. yağda kızartılmış. müz. --ting) 1. Fransız Guyanası. taze. fiz. dondurarak kurutmak. 2. s ık sık tekrarlanma. (erkeklere özgü baz ı dini tarikatlarda) frer. marşandiz. yük vagonu. sürtünme. çılgın. 1. (buzdolab ının içindeki) buzluk. k. (küçük şeyler yüzünden) sinirlenmek. teras veya bahçeye aç ılan) camlı ve çift kanatlı kapının ı. French. --ting) mim. Fransızca. 3. dondurucu. taşıma ücreti. c ıvık. yeni.. ihtilaf. nakliye. frekans. 1. s. yeniden yapılan. (küçük şeyler için) endişe etmek. s.ters. s.

korkutmak. 2. i. frog. (kad ızırdamak. frijider. soı ğ t . He jumped from the branch. z. saçak takmak. fryer. Her ranking rose Manisal uzaktan. 2. k. kanı sıcak. i. k ıvırcık. eğlence. 1. ahbap. arkada şlık. dostça. buz gibi. f. bir güçlükten diğer bir güçlüğe. s. . çoğ. z. günden güne.. arada s ırada. içten olmayan. kadın elbisesi. cana yakın olmayan. 3. emeklilik sigortas ı gibi) işçiye ücreti dışında sağlanan şey. ıb. i. 2. (sosyal sigorta. away azar azar çarçur etmek. k. saçak. frijit.. 1. 2. (bir ba şlangıç noktasın)dan: He´s from Manisa.men (frag´men) i. cızırdatarak kızartmak. ciddi olmayan. korkunç. 1. dili ta ba şından beri. korkunç bir şekilde. i. korku. uzaktan. yerinde duramayan. kenar. bir uçtan bir uca. kurbağa adam. neşeli. i. frizzy. i. dost. arkadaşça. perçem. s. 2. efriz. 1. s. maa f. müthiş. bo ş. i.o. dili Anlad ığım kadarıyla durum vahim. baştan sona kadar. fırfır. s. zaman zaman. O ı. korkutucu. 1. deh şet. dili çok. saçma. c s. bak. 3. s. eğlence. şen. bak. 3. havai (kimse). i. a ğızdan ağıza. f. kapı kapı (dolaşma). sıçrayıp oynamak. kurbağa. ahbaplık. tepeden tırnağa (kadar). 2. hoppa ın). birinin ödünü koparmak/patlatmak. f. Daldan atladı. delişmenlik. (mutlu bir şekilde) sıçrayıp oynamak. 2.. den. out of his/her wits/frighten the wits out of s. herhangi ş dışıbir nda verilen haklar. i. 2. i. s. havailik. farbala. 2. (--ked. gözlemeye benzer bir çe şit börek.o. f. (bir yer)den. dilden dile. friz. redingot. arkada ş. parça parça harcamak. mim. firkateyn. püsküllü saçak. kıvır kıvır (saç). 1. oynak. 1. sıcakkanlı. cana yak ın. edat 1. (birinin) üstünü aramak. 2. i.. 1.friend friendly friendship frier frieze frigate fright frighten frighten s.uk. dostluk. çok so ğuk. ciddiyetten yoksun hareket/söz. buzdolab i. 1. baştan aşağı. kâkül. s. baştan itibaren. gülüp geçmek. soğuk. --king) 1. önemsiz. f. rop. frightening frightful frightfully frigid frigidaire frill fringe fringe benefit fringe benefits frisk frisky fritter fritter frivolity frivolous frizzle frizzly frizzy fro frock frock coat frog frogman frolic frolicsome from from a distance from afar from beginning to end from day to day from end to end from head to foot from mouth to mouth from pillar to post from the first From the sound of it things are pretty bad. from the word go from time to time i. s. k. i.

cephe. (göl. 2. baştan ayağa. soğuktan donma. (bir uzuv) so ğuktan yanma. içeriden: We´ll take the city from within. meyve. i. tül veya an) aşı rı süs. engellenmiş. bak. dolu. 1. bir i engellenme. i. 4. ön. (tüfekte) arpac i. tepeden tırnağa. (evin iç dekorasyonunda) ufak aksesuarlardan olu ş i. 2. 1. (havaya ait) cephe. ileri hat.. cepheye ait.). binanın cephesi. 3. 1. köpükçük kümesi. f. edat ön 1. taraf. Şehri içten ğiz. s. cephe taarruzu. üstü köpükçüklerle kapl ı. demode giyimli kadın. (fırfır. (eteklerin ç ıkardığı) hışırtılı ses. dondurulmu ş fiyatlar. içinden. 3. tutumluluk.They´ll 3. front-wheel drive oto. set çekmek. cephe hatt ı.from top to bottom from top to toe from top to toe from within front front line front page front sight frontage frontal frontal attack frontier frontispiece frost frost line frostbite frostbitten frosted frosted glass frosting frosty froth frothy froufrou frown frown on froze frozen frozen food frozen prices frugal frugality fruit fruiterer fruitful fruitfulness fruition fruitless fruity frump frumpish frumpy frustrate frustrated frustrating frustration fry baştan başa. dona çekmiş (hava). 2.. kaş çatma. ket vurulmuş. ümitleri suya dü şbozucu: s. don. kaşlarını çatmak. 1. i. i. i. sinir bozucu. cephe. s. i. 1. deniz v. alna ait. ön cephe. bak. önden çekişli: This car´s got frontwheel drive. (sava ı y ı . ık. kösteklenmiş. 1. hüsrana ğratmak. set çekilme. dondurulmu ş yiyecek. kösteklemek. Bu araba önden çeki şli. ba ş sayfa. i. 2. i. freeze. küçük. bak. 2. 1. -i uygun görmemek. manav. s. istekleri gerçekle şmemi ş. buzlucam. 1. s. kırağılı. f. öne ait. f. i. sade ve ucuz. s. arsanın sokağa/denize/göle/nehre bakan tarafı. freeze. 2. i. verimlilik. f. 2. 1. i. kitabın başındaki resimli/süslü sayfa. s ınır. i. 3. gerçekle şme. 1. 4. öndeki. 2. 1. meyve vermek. gösteri şsiz. soğuk (tavır. yeraltı don seviyesi. kösteklenme. sonuç. i. 3. baştan aşağı.´ne ait) k ask. f. donmu ş. s. nafile.b. tepeden tırnağa. f. (belirli bir zaman) be here within an fethedece şta) içinde: cephe. ket vurmak. demode giyimli. . s. verimli. soğuktan yanmış (uzuv). ayaz. 2. frumpy. bütünüyle. İng. 2. direkt. hüsran. set çekilmiş. hudut bölgesi. köpükçükler. i. s. şekerli bir karışımla kaplı (kek). ön. Bu çok sinir ş . tutumlu. f. meyvemsi. (keki) şekerli bir karışımla kaplamak. hüsran ı yans ıtan. 2. f. s. 1. k ılıksız kadın. keklerin üzerine konulan şekerli karışım. soğuktan donmuş. kırağı düşmek. 2. i. moral This work is very frustrating. k ırağı. s. fazla na ğmeli (insan sesi). i. içten. engellemek. gazet.. faydas ız. hudut. netice. s. hüsran müş. ön. s. cevap v.b. hışırtı. u s. k ırağılı. kenar. on -e bakmak. s.. köpükçükler ç ıkmak/akmak.

k ıs... nokta. kaba sikişme. up fuck up Fuck you!/Get fucked! Fuck! fucked-up fucker fucking Fucking hell! fuckup fud fuddy-duddy fudge fuel fuel gauge fuel oil fuel pump fuel tank fugitive fugue fulfil fulfill fulfilling fulfillment fulfilment fuliginous full full dress full fare full general full measure full membership full moon full speed full stop full stop f. yalan söylemek. berbat.t. işin içine etmek. doyurucu: Dopotansiyelini you find your work fulfilling? ediyor mu?getirme.. kafayı üşütmüş. akaryak fuel-oil. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. İng. i. piliç. tavada k ızartmak/kızarmak. isli. The glass was full of water. yapma. kaba 1. İng. bot. kahrolası. kaçak. İng... Vurgulamak için kullan ılır: You´re a fucking idiot! Tam bir ın! 2. s. biraz uydurmak. 2. yanmas ın sağlamak.o. şakalaşmak. tava.koku şmuş. mak. full to overflowing/full to the brim ağzına kadar dolu. i. bak. kaba 1. ufak çapta bir ırı almamak. dopdolu. i. çal t göstergesi. yozlaşmış. bak. i. içindeki potansiyelini iyi kullanmaktan i. yapmak: fulfill an obligation bir görevi yerine şekilde getirmek. bir şeyin içine sıçmak. füg.memnuniyet. tam: full member tam üye. yak ıt pompası. kafayı yemiş. i. dolunay... (--ed/--led. over fuck s. düzmek. kaba tam bir fiyasko. düzüşme. 1.fry fryer frying pan ft fuchsia fuck fuck fuck about/around fuck all Fuck off! fuck s. hiçbir şey. Siktir git! birini sikmek/düzmek. s. s.. bayağı problemli/kompleksli. müz. 1. 2. birine çok a şağılık bir şey/bir kahpelik/bir puştluk yapmak. İng. kaba sikmek. tam ölçü.. s. yerine ğ an doİng. fulfillment. i. nokta (noktalama işareti).. 2. dangalaks Allah kahretsin! i. 2. s. (insan) içindeki kendini tatmin edecek bir tatmin İşin seni s. . i. çok resmi toplant tam bilet. 1. 1. (of) (ile) dolu: The glass was full. k. kaçan. yerine getirmek. tam üyelik. kesin bir tav f. yakmak. firari. is renginde. is dolu. 1.. firari.. ıştırmak. f. k. aşırı titiz ve örümcek kafalı. ufak--ing/--ling) bir hile yapmak. f. i. 2. f. yumuşak ve çikolatalı şekerleme. kaba rezil.. 1. f. i. işi berbat etmek. foot. ıup yakıt almak. dili a şırı titiz ve örümcek kafalı kimse. Siktir git! ünlem Allah kahretsin! s. tam sürat. 2.3. 2. kaçak. orgeneral. bir şeyi berbat etmek. herif. 1. feet.. bir şeyin içine etmek. Bardak suyla doluydu. a full hour ılarda giyilen elbise. küpeçiçe ği. -den i. vakit geçirmek/öldürmek. is renkli. 2. tatmin edici. i. yak ıt. yak ıt deposu. fulfill. Bardak doluydu. ya ğyakıt.

cenaze mar şı. i. i. garip. görev. lunapark. i. güldürücü. kırışık. i. öfkeli olmak. tuhaf. 2. 1. with ile döşeli. yer. i. (yelken/bayrak) sarmak. i. özünde. f. faal. f. temelde. gözü dönmüş. mat. kürkçü. ço ğ. fun. fonlar. mantar veya mantar türünden bitki. fonksiyon. f. yetişkin. çalışmak. 4. tam bir. 2. 1. s. saban izi yapmak. 2. iş. kürk. --ning) k. (gazetede) bant-karikatürlerin bulundu ğu sayfa. 1. kasvetli. safkan. tamam ıyla. (çaydanl ıkta/borularda oluşan) kireç. tamamen. acayip. (demirhanede) ocak. merasim. cenaze töreni.. i. 1. s. f. möble. 2. i. (oyunda) topu düşürmek. z. möbleli. ehliyetli. mobilya. şiddetli. 3.. el yordam ıyla aramak. e ğlendirici. kürk. işler durumda. (--ned. s. i. 1. sert. f. işlemek. zevk. 2. donatmak. çoğ. 1. tören. 2. kırıştırmak. s. (bir iş/kimse için) para sağlamak. şlev. i. 3. cenaze törenine yak ışan. tamamen açm ış. tamgün. yenile s. i. eğlence. bot. tamgün bir çalışma gerektiren iş. 1. s. dili şaka etmek. i. 2. f. 3. asıl. i. s. füniküler. 2. bir şeye çarpınca kolun karıncalanmasına sebep olan ği hilecilik. fur kedinin tüyleri. i. memur. huni. f. vazife. 1. (vapurda) baca. İng.fullback full-blooded full-blown full-fledged full-grown full-length full-time full-time job fully fulminate fumble fume fumes fumigate fun fun fair function functional functionary functioning fund fundamental fundamentally funeral funeral march funereal fungicide fungus funicular funnel funnies funny funny bone funny business funny paper fur furbish furious furl furlough furnace furnish furnished furnishings furniture furrier furrow i. işlev. s. sağlamak. 3. döşemek. 2.. 2. para. tam gelişmiş. pis kokulu gazlar. mefruşat. f. esas.gi (f^n´cay. temel. dü f. tam. 1. mobilyalı. i. izin. işlevsel. (against) (-e) ate ş püskürmek.. görevli. gerçek. parlatmak. çoğ. f. 1. çoğ. i. 1. vazifeden izinle ayr ılma. 1. 1. tam boy (portre). fultaym. çoğ. temel. (baz ı yumuşak tüylü hayvanlara ait) tüyler: the cat´s 2. ifonksiyonel. mantar öldürücü ilaç. . şüpheli. düzenbazl ık. 2. futbol bek. pis kokulu gazlar ı yaymak. saban ın açtığı iz. f. s. z. 1. topu şürme. büyük ocak. s. s. küplere binmi ş. kalorifer oca ğı. tamam ıyla büyümüş. buharla dezenfekte etmek. i. f^ng´gay)/--es (f^ng´gısız) i. şanat. kürklü giysi. i. fonksiyon. esaslı. s. 2. yoklamak. çok öfkeli. s. üphe dirsekte uyandıran. i. gerçek bir. fon. komik. ştirmek. 2. sinirin yalan geçti dolan.

eriyip birbiriyle kayna şmak. boş. s. --ding) about/around ba şıboş dolaşmak. sol notası. gabardin. dili budala. sinsi. eritmek. i. argo bin i. demode. ince tüyler. tüylü. s. i. 4. s. z.. ğ büyümek. kazanç lamak. i. eriyip kayna şma. . hatları belirsiz. ince tüylerle kaplı. elek. (--bed. i. (hastan ın durumu) iyiye gitmek. f. Gaelce. ötedeki. 1. havl G. (--ded. müstakbel. (Further ço ğunlukla miktar ve derece. h ızı artmak. yapmak. -e sahip olmak. beşikçatı. neşelilik. mesafeyi kapatmak. çabuk ve anlaşılmaz şma. küf kokan. 2. daha öteye. -i elde etmek. abes olma. gaf. 2.. on şi/şey) yakla şmak. i. i. 2. kazanç. s. erime. İrlandaca. ufak meseleleri sorun şeyler telaşa düşmek. 2. s. 2. susturmak için a ğıza sokulan tıkaç. f. hav. eski. havlanmak. s. daha i. gelecek. neşe. 2. 2. susturmak. 1. Gabonlu. i. f. f. bak. sigorta. i. g gab gabardine gabble gaberdine gabfest gable gable roof Gabon Gabonese gad gadfly gadget Gaelic gaffe gag gag gag on gaga gage gaiety gain gain an advantage over gain ground gain ground gain momentum s. gizli. daha uzak. 1. argo polis. f.b. 2. istikbal. f. (bir ba rağbet kazanmak.bon. 1. 2. s.ese) Gabonlu. i. 3. i. s. f. dili çene çalma. çabuk ve anla şılamayacak bir şekilde konuşmak. füzyon. cüppe. i. uçak gövdesi. i. kıvırc ık (saç). 1. büyük öfke. art ış. i. en uzak. erimek. 1.ş(haberin) yayılmasına engel olmak. gereksiz tela ş/heyecan/öfke. gülüt.. küçük ayg ıt. (bir şey) boğazını tıkamak. kâr. 4. k ılı kırk s. 3. f. 5.). s. bina duvar ının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm. flu. k. k ıvırcık saç. fiz. atsineği. 1. Gabon. s. i. ayrıca. 1. 2. şiddet. dili çene çalmak. i. i. eritme. i. ayva tüyü. küflü. (top mermisine ait) tapa. uzaktaki.. ağzını tıkamak. 3. i. İngiliz dolar. 1. i. 1. tüyleri kabar ık. sa 1. 3. i. çene çalma. Gabon´a özgü. s. aradaki (takip eden şkasıki ndan) daha kuvvetli olmak.. boşuna olma. ilerlemesini sa ğlama. aka. müz. i.) z. i. (--ged. f. fitil. i. i. 1. k. ilave olunan. yaygara. gauge. konu i. 2. 2. ı (kuma ş). Gabon. nafile. 1. gelecek. artma. --bing) k. 1. --ging) 1. çok alfabesinin yedinci harfi. 1. en çok. çok tüylü (köpek v. İskoçça. (askerler) ilerlemek. (çoğ. alet. 2. farther ise mesafe için kullan ılır. i. çokyüzünden titiz. şenlik. küflenmi ş. gazap. 2. bundan ba şka. deli. 2. Ga. ufak yaran.furry further furtherance furthermore furthermost furthest furtive fury fuse fuse fuselage fusion fuss fussy fusty futile futility future fuze fuzz fuzzy G. abes. en ötedeki.

İng. i. kilo almak. safra kesesi. i. gidiş. f. Gambiya´ya özgü. 2. dörtnala gidi ş. 2. spor. f. efendi.. kumarhane. yiğıit. i. dörtnala gitmek. f ırtına. i. İng.2. f. kuvvetli rüzgâr. hayvan cesur. centilmen. balkon. kumar oynamak. gökada.78 litre. kumarbaz. s. i. i. İng. gökb. i. s. kilo almak. galo f.B. bol: You can find blackberries galore there. av. f. (bazı oyunlarda) parti. hemen harekete geçirmek. 1. 1. 1. 4. gemi mutfağı. i. meslek. 2... i. i. 2. A. galaksi. i. i. kumar. av hayvanlar ı için ayrılmış yer. i. tozluk. sakat (bacak). Sen de var mısın? s. f. i. Gambiyalı. galeri. s. k ıs. 1. Gambiya. anat. i. k. Orada ğürtlenden bö ş. --ing/--ling) s ıçrayıp oynamak. (gain. getr. k.gain the upper hand gain time gain weight gain weight/put on weight gainsay gait gaiter gal gal galaxy gale gall gall gallant gallantry gallbladder galleon gallery galley galling gallivant gallon gallop gallows gallstone galore galosh galvanise galvanize Gambia Gambian gamble gamble for high stakes gambler gambling gambling den gambol game game game game preserve gamekeeper gamma gamma rays gammon gammy gamut avantaj (birine) geçmek. f. 3. her tür. dili iş. kadırga. i. sanat galerisi. çok miktarda. i. f. faaliyet. 2. lastik. zıplama.. safra ta şı. karşılaşma. k. galvanizlemek. game? futbol oynayaca ğız. İng. sinirlendirici. 2. galvanize. Are you s.. i. bak. kalyon. e ğlence. İsteklilik belirtir: We´re going to play football.geçilmiyor. büyük para için kumar oynamak. kumar. avantaj (birinde) olmak. i. kumar oynama. s. i. sinir edici. oyun.55 litre. i.D.. dili kad ın. i. 4. bora. (saat) ileri gitmek. yiğitlik. i. i.said) inkâr etmek. kaloş. 3. şişmanlamak. Gambiyalı. dili çok riskli i ş. (--ed/--led. (domuz budundan yapılmış) jambon. s. safra. oyun. 1. gallon. i. 3. darağacı. 1. kahramanlık. sıçrayış. gezip tozmak. i. galeri. yürüyüş. gamma ışınları. i. mad. (of) her çe şit. av . sakatBiz (bacak). sinirlendirmek. sinir etmek. 1. Gambiya.. . avlak bekçisi. vakit kazanmak.. galon.

(çoğ. (--sed. gangster. i. gedik. bahçede çal ışmak. s. f. çete. gazla zehirlemek. . gargara. ask. garnizon. f. sald rığı ıgibi. (midede) gaz. i. tıb.. i. cafcaflı. pis ve de ğersiz şey. 2. cart. 1. evde istenilmeyen e şyayı satmak amacıyla garajda/bahçede düzenlenen ış sat lı. geveze. gaz saati. erkek kaz. çiçeklerle uğraşmak. çok büyük. sarımsak. ünlem Destur!/Yol ver! i. garnitürle süslemek. --sing) 1.. s. elbise. 2. 2. (birine) kar şı cephe oluşturmak. i. 1. 1. f. tavanarasındaki oda. 2. i. 2. yanlış bir şekilde anlatmak/nakletmek. i. ğalgaz. bak. f.. çiğ. İng. fasulye s ıhaz i. k. f. 2. i. tavanaras ı. sarm ısak. giysi. parlak (renk). f. dili çene çalmak. s. i. grena. bak. gardenya. 2. havagazı/doğalgaz sayacı. 1. çöp arabas ı. gaz. k. A. bot. s. süprüntü. benzin deposunu doldurmak. çöp. havagazı. k. s. aralık.. iskele. sürme iskele. garnitür. jartiyer. çöpçü. --es/--ses) 1. gauntlet. tak ım. gardenparti. (birkaç kişi) toplanıp (birine) karşı ırmaya rlanmak. i. çöp tenekesi. f. benzin istasyonu. 1. garaj. do gaz maskesi.. bostan. benzin. boşluk. 1. bak. i. i. gaz sayac ı. i. i. i. f. gargara yapmak. toplamak. lafazan. i. iskele tahtas ı. i.. k ı i. kangrenli.. jail. leylek gibi. güruh. eksiklik. f.B. çelenk. çenebaz.. i. 3. i. benzin istasyonu. kocaman.D. 4. giysiler. 2. kangren. i.. lal ta şı. jailer.. açılmak. nohut. 1. i. ağzı açık bir şekilde hayretle/şaşkınlıkla bakmak. 2. i. dili bak ış. kıyafet.gander gang gang up on gangling gangplank gangrene gangrenous gangster gangway gantlet gaol gaoler gap gape garage garage sale garb garbage garbage can garbage man garbage truck garbanzo garble garden garden party gardener gardenia gargantuan gargle garish garland garlic garment garner garnet garnish garret garrison garrulous garter gas gas mask gas meter gas meter gas station gas station gas up i. cırlak. i. garajda b ırakmak. bahçe. bahç ıvan. İng. çöp kamyonu. i.

kolları. 4. i. i. i. s. şanzıman. vitesi vitesi yükseltmek. i. i. kapı. mideye i. f. i. gazal. i. 2. (atlasta) yer adları dizini. soluma. sağlanan) hâsılat. 2. belveder. tertibat. f. sonuç çıkarmak. (at) ağzı açık bir şekilde seyretmek. düzen. gaz bezi. -de derin yara açmak. 2. vites kutusu. söylemek. aşırı ve zevksiz bir şekilde süslü. (irin) dev hızşkazanmak. sıska.´nde dili paras i. anlamak. sirk bilet sat ışındangiren ız/davetiyesiz kimse. 1. i.ş(at) gözünü dikip bakmak. 3. toplantı. iş eldiveni. i. e f. seyretmek. f. i. 2. çok zayıf ve kuru. toplanmak. 1. 3. 1.gaseous gash gasket gaslight gasoline gasp gastric gastritis gastronome gastronomic gastronomy gasworks gate gatecrasher gatepost gateway gather gather speed gathering GATT gauche gaudy gauge gaunt gauntlet gauntlet gauze gave gavel gawk gawky gawp gay gaze gazebo gazelle gazette gazetteer GB gear gear down gear up gear wheel gearbox gearshift gearshift lever gee s. biçimsiz ve hantal. 3. i. eşcinsel. irmek.. midevi. General Agreement on Tariffs and Trade. bir araya getirmek. gazlı. f. gastronomik. çiğ (renk).b. tıb. i. neşeli. 5. kapı dikmesi. vites. kalınlık. derin yara. f. gaf yapan. şen. gişe hâsılatı. ölçü. kapı (kapı aralığını kapayan kanat). pavyon.y. toplamak. d. gastrit. vurdu f. toplamak. s. soluk solu ğa kalmak. (toplantıda oturumun açıldığını ilan etmek için başkanın masaya u) tokmak. pot k ıran. soluk tıb. i. çark. -i kesmek. çap. münasebetsiz. 4. dik bak ış. ünlem (At/öküz sürerken “Sa ğa git!” veya “İleri git!” anlamında kullanılır. i. i. gaz gibi. yer adlar ı sözlüğü. f. gazhane. vites kolu. 2. 3. 1. i. vites. giriş. 1. i. i. s. kapı sövesi. ahu. gastronom. kapı aralığı. homoseksüel. 2. 1. i. avalğaval bakmak. 2. ceylan. 1. 2. 1. şanjman.. gazlı bez. konser. büzmek. benzin. 1.. 2. solumak. gaz ışığı. conta. nefesi kesilmek. 1. 2. k ıs. i. ray açıklığı. kanal kapağı. i. bön bön bakmak. Great Britain. çiğ renkli. çardak. bacakları uzun. canlı. dişli azaltmak. 1. aygıt. 2. k. s. dişli çark. bak. iyi yemek yeme ve yemekten anlama sanat ı. give. ölçmek. resmi gazete.. (maç. ölçümlemek. i. bön bön bakmak. nefes.v. nefesi daralmak. 3. cinsel. ölçme aleti. k ıs. s. güzel manzaral ı kameriye.) Deh!/Haydi! . s. homoseksüel. parlak ve güzel (renk). 3. uygunsuz. aval aval bakmak. solu ğaait. parlak ve güzel renkli. i. bir yapının üzerindeki teras/pavyon. (belirli bir iş için kullanılan) eşya/takım/giysi. i. i. i. bir araya gelmek. gastronomi. s.

değerli kişi.. geyşa. cömert. i. generalization. cinsel organlar. 3. jandarma.. dilb. yetenek. 2. i. iğdiş etmek. pelte. istidat. genel. İng. 2. 1. 1.. üreme organlarına ait. yontulmam ış değerli taş. Allah Allah! 2.. bak... i. soyağacı..gee geese Geiger Geiger counter geisha gel gelatin gelatine geld gelding gem Gemini gemstone gendarme gender gene genealogy general General Agreement on Tariffs and Trade general election general of the army general practice general practitioner general practitioner general staff general strike generalisation generalise generality generalization generalize generally generate generation generation gap generator generic generosity generous genesis genetic genetics genial genital genitals genitive genius ünlem 1. s. i. tıb. gen.. z. değerli taş. çoğ. genetik. genelle ştirme. general. iyi huylu. üretim. tıb. i. meydana getirmek. gen. mücevher. ço ğunluk.ses (cen´ısiz) i.swell! i. çoğ. pratisyen. i.. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anla şması. genelleme içeren söz. İng. i. i. f. i. kurmay s ınıfı. üretmek. dâhi.e. . dili cinsiyet. f. İng. tıb. i. arkadaşça davranan. yumuşak (iklim). ambalaj ında üreticinin adı/markası bulunmayan (gıda maddesi). f. s. genelleme. 2. generalize. 1. i. --es) 1. 2. değerli nesne. genelle ştirmek.. biyol. k. cevher. astrol. gelatin. özellik. i. şecere. 1. meydana getirme.. jeneratör. i. Birinin veya bir şeyin beğenildiğini gösterir: Gee you´re Sen bir harikas ın! bak. bak. i. s.. i. 2. s. genellikle. pratisyen hekim. i. i. 1. -e yol açmak. 1. ask. tıb. 3. i. enemek.. İkizler burcu. kuşaklar arasındaki fark. biyol. jel. i. 2. (çoğ. güleryüzlü. s. 4. i. kuşak. ask. f. genelleme. cana yak ın.. eli aç ık. genel seçim. -in halindeki sözcük. deha. genellik. i. pratisyen hekimlik. cins. genelleme içeren söz. genel grev. cömertlik. genetik. i.. i. dinamo. bak. pratisyen. üreme organları. rütbesi orgeneralden yüksek bir general. çoğ. başlangıç. 2. pratisyen doktor. -in halindeki. kuşak farkı. nesil. i. s. jelatin. Gayger sayac ı. iğdiş edilmiş at. i.. biyol.. s. goose. dilb.

coğrafya uzmanı. 1. 2. s. bot. Gürcü. biyol. 3. yerpalamudu. . e uzambilgisi. s. i. antiseptik. gentleman´s/gentlemen´s agreement yak centilmenlik anla şması. (özellikle ibadet ederken) diz çökme.. kurtluca. 2. hafif (rüzgâr/yağmur). yerpalamudu. 1. i. Almanya. 2. tarz. geodezik.. coğrafi. 2.. jeriyatri. (to) ş (ile) i. s. mikrop. 1. Almanca. geodezi. Alman.. jeofizik.. 3. centilmene i.genocide genome genre gent genteel gentian gentile gentle gentleman gentlemanly gentleness gently gentry genuflect genuflection genuine genus geodesic geodesic dome geodesy geographer geographic geographical geography geologic geological geologist geology geometric geometry geophysics geopolitics georgette Georgia Georgian geranium Gerber Gerber daisy geriatric geriatrics germ German German measles germander germane Germany germicide i. coğrafyacı.ra (cen´ırı) i. mikrop öldürücü. bot. i. jeopolitik. i. i. yerbilimsel.. yerbilim. çoş f. i. hafifçe (esen). Gürcistan. uzambilgisel: geometric figure geometrik şekil. bot. jeolojik. s. (ibadette) diz çökmek. s.. i. s. geometrik. sardunya. 1. yavaşça (yükselen yoku ğ). yerme s. genom. i. adam. i. s. k. 3. sosyal statüsü iyi olanlar. i.tle. Musevi olmayan kimse.. gerçek. i. jeodezi.e. 1. bak. s. gerbera. dili erkek. i. i. jeodezik. s. hakiki. tohum. çoğ. centilmence. i. dalakotu. s. yumuşaklık. tür. s. i. ba şlangıç. içten gelen. nevi.. yerme şesi. bak. yumu şak ve nazik bir şekilde. centilmen. soyk ırım. geriatrik. i. i. i. coğrafya. gen. s. 3. efendilik/kibarlık taslayan. jeriyatrik. esi. samimi. nezaket. i. 1. geological. geometri.men (cen´tılmîn) i. biyol. . şçarpanlı: geometric series geometrik seri. jeolog. 2. geographical. 2. 2. i. efendi. i. yumu şak ve nazik. i.ilgili. s. i. Gürcüce.. efendice. (birkaç türden meydana gelen) cins. s. z. jenosit. Hrist. k ızamıkçık. içten. centiyana. kantaron. meyli çok az (yokuş). geometrik. geodezik kubbe. geodeziyle ilgili. 2. i. centiyan. jorjet. bot. jeoloji.. Musevi olmayan. çoğ. geriatri. 1. tohumun özü.. gen. 1. ışan. i.

dili ya şlanmak. dilb. k. f. gezmek. jestler yapma. almak.s. argo -e göz atmak. iş hayatında ilerlemek..o. güzel davranış. kastetmek. geçinmek. 2. i. 2. (bir şeyle) 1. para biriktirmek. şımarmak. k. kötülük etmek. kendini bir 3. i. gitmek. dili acele etmek. fiilden türetilen isim. (çok ilginç/güzel/tuhaf birine veya bir şeye) bakmak. 4. ç ıkmak. (tohum) çimlenme. zarar vermek. k. şmak. gitmek: I´m getting along just fine.) k. dili acele etmek.s. ge ştalt. (üzüntüden) -in bo 1. dayak yemek. (haber) yay ılmak. I won´t let him get away with this. 1. What he said obviously didn´t get across to them. (birinin) ba şıyakalamak. jest. aç ıklamak: He couldn´t get his point across. of (rakibi) geçmek. kendine hâkim olmak. basında/medyada iyi bir şekilde yansıtılmak. 2. acele etmek. get a hard-on get a hustle on get a kick out of get a load of get a load of get a lump in one´s throat get a lump in one´s throat get a move on get a move on get a rise out of s.). ele geçirmek: He got it with difficulty. dili 1. jest. -in penisi beton olmak/dikelmek. yürümek. 2..o. gebelik süresi. başı dönmek. --ting) 1. i. (bir şeyi) yapmak: When will you get around to answering my vakit ay p mektubuma cevap yazacaks ın? letter? Ne zaman ayırı2.o. dili dalga geçerek birini k ızdırmak. 2. ırıpkurtulmak. 1. (haber/söylenti) yayılmak. i. (seçim bölgesini) bir siyasi partinin ç ıkarlarına uygun düşecek şekilde ayarlamak. edinmek. k. idare etmek. (maddi aç ıdan) daha iyi bir duruma girmek. -in kuşu kalkmak/uyanmak. hareket etmek. (tohumu) çimlendirme. (tohumu) çimlendirmek. (tohum) çimlenmek. -e ula ş gul olmak. 3. 2. -den bir nefes çekmek. çabuk olmak. dili kendini bir şey zannetmek. kaçmak. seyahat etmek. f. (got. (çok şeyi) ilginç/güzel/tuhaf bir ğaz ı düdinlemek. dili (yap ılan iş) yanına kâr kalmak: He´s gotten away with it. k. f. k. istedi paylamak. 2. (zaman/yaş) ilerlemek. dili darbe yemek: She got a bang on her head. ın almak. (belirli bir şekilde) olmak. penisi sertle 1. got. -den zevk almak. -e bitmek. dili bir kad ını hamile bırakmak. 1. el/kol/baş hareketi yapmak. jest şayın! (Hapşıran bir kimseye söylenir. dili -ebir bay korkmak. i. ğümlenmek. 4. Her şmek. 3. ima etmek.ten/got. şına darbe yedi. Bunu yanına . kazanmak. Ne demek ğini anlatamad ı. tasarruf etmek. get across get after get ahead get ahead get along in/on in/up in years get along with get along/on get an erection get around get around to get at get away get away with f. k. elde etmek. ile anla şmak. 1. gebelik. 1. el/kol/ba ş hareketleri yapmak.) into hot water get a bang on get a bang out of get a fright get a good press get a grasp on o. 2.t. demek istemek. f. dola şey sanmak. ruhb. k. 1. ayr ılıp gitmek. 1. bir yol bulup -den bir yol bulup (birini) atlatmak. çıkışmak. 1. (s. dili birinin bamteline dokunup a ğzını açtırmak. ünlem Çok yayapmak. (a part of one´s body) k. i. el/kol/ba ş hareketi. k. get a rise out of s. 2. 3. el/kol/ba ş hareketi.germinate germination gerrymander gerund gestalt gestation gesticulate gesticulation gesture Gesundheit get get (s. -e vakit erişmek. (bir hastalıktan sonra yeniden) çıkıp şmak. k. 4. Ba ılmak. 2. çok gezmek. dili çok duygulanmak. jestler yapmak. başlamak. get a sniff of get a swelled head get a whipping get a woman into trouble get about get above o. kendine gelmek. me 1. ile geçinmek. 3. 2. Zorla elde sat nı belaya sokmak. bo ğazı düğümlenmek. anlatmak. başarılı olmak. jest. Yaptığı yanına kâr kaldı.

dili (gayretle) ba şkadar ak şam olmak. k.o. şten yatağa düşmüş. k. çok endişeli/heyecanlı/sinirli bir hale girmek. dili kibiri b ırakmak. dili süslenip püslenmek. 3. 2. hayatın unu kavramak.s. bak. k. eli ayağı dolaşmak. 2. 1.s. arkada İng. dili (birinin) gözüne girmek. k. . şmek. k. ciddi olarak işe koyulmak. (bir yere) girmek/gelmek/gitmek. dili bir kötülü ğün cezasını çekmemek. 2. couthed up get o. yaramazlık etmek. (birini) bulmak. asıl meseleye gelmek. get behind in get better get bogged down in get by get cracking get dark get down off one´s high horse get down to get down to brass tacks get down to brass tacks get down to brass tacks/get down to business get down to work get even with get even with get going get hold of get hot get in get in a state get in a stew get in a tizzy get in good with get in on the ground floor get in one´s hair get in one´s two cents worth get in one´s way get in s. dili (bir işe) bakmak/başlamak. sıkıya gelmek. 2. k. dili as ıl işe gelmek/bakmak. k. 1. k. k. from (i şten) izin almak. kaçmak. dili.. -i eline geçirmek. k. 2. fırçayı yemek. with -in şldili ığın ı kazanmak. He got no credit for what he had done.´s hair get in through/by the back door get in with get into a predicament get into a scrape get into mischief get into one´s stride/hit one´s stride get into the swing of things get into trouble get it get it in the neck get it into one´s head that . gev yolunu kaybetmek. k. 1. k. dili birine bir şeyi ödetmek. ile geçirmek. -i kafas ına koymak. dili bir işe başlangıçta katılmak. k. Onun o i şteki rolü hiç dikkate ınmad ı. dili tela şa/endişeye düşmek. dili as ıl konuya geçmek. dili meselenin esaslar ını ele almak. ısınmak. al k. birini rahats ız etmek. (birini) cezadan kurtarmak: How can we get him off? Onu cezadan nas ıl kurtarabiliriz? 4. dili 1. -in i şlerini aksatmak. get it together get loose get lost get no credit for get o. in a fix get off k. gününü görmek: We´re going to get it now! Şimdi ık belaya! çatt k.get away with murder get back at s. ba şından ayrılmayarak -i rahatsız etmek. başlatmak. k. paçayı kurtarmak. dili 1. 2. birinden bir şeyin öcünü almak. k. k. (gayretle) ba şlamak. dili (birinin) arkada şlığını kazanmak. aya k. k. zor duruma dü şmek. inmek. (arabaya) binmek. (bir işte) gecikmek. They´ve gotten behind in their work. kızdırmak: Don´t get him going! Onu ba şlatma! 1. dili işlere alışmak. Ödemelerinde gecikti. k. eteği ğına dolaşmak. k. (bir işin) gerisinde kalmak: He´s gotten behind in his payments. k. 2. a ğır bir darbe yemek. 1. kendini zor bir duruma sokmak. kibirli davranmaktan vazgeçmek. kızmak. Ate -den intikam almak. 2. öfkelenmek. (bir şeyi) durumu kurtaracak yapmak: I can get by this year with these lamak. 2. k. –– with a fever He is down with a fever. put in one´s two cents worth. geçmek. gereksiz yere tela şlanmak/heyecanlanmak.t. ile atlatmak. dili -e musallat olmak.. dili -e torpille girmek. iyile (bir yerde) saplan ıp kalmak.o. belaya çatmak. ne yapmak istedi ğine karar verip ona göre yaşamak. dili -e engel olmak. alabandayı yemek. hava kararmak. dili bir işin havasına girmek. ne oldu şğ emek. k. dili -den öç almak. ile idare etmek. 3. ba şı belaya girmek. for s. dili 1. 1. dili zılgıt yemek. dili 1. (birinin) gözüne girmek.. asıl işi ele almak.

o. get off s. korkmak. Çabuk ol! k. 2. çığırından çıkmak. birinin gözüne girmek.t. ortadan kald ırmak. k.´s good side get on the ball get on the bandwagon Get on the stick! get on the wrong side of s.o.. birinin ba şını belaya sokmak. beladan kurtulmak. birinin sinirine dokunmak. get off on the wrong foot with s. -i yakalamak. dili in birinin ne menem biri olduödedi istediğini yaptırmak: She always gets her way. çıkarmak. get off the ground get off easy get off the ground get on get on one´s nerves get on one´s nerves get on s. 2.o. k. dili birini k ızdırmak. denemek. 2. (bir üzüntüyü) unutmak. k. k. get one´s second wind get one´s back up get one´s ducks in a row get one´s feet wet get one´s goat get one´s hands on get one´s knickers in a twist get one´s knickers in a twist get one´s money´s worth get one´s number get one´s way get one´s wind up get one´s wits about one get onto get oriented get out get out of a scrape get out of debt get out of hand Get out! get over get ready for get rid of get rid of get s. dili 1. Defol! 1. idare edilememek. (bir işi) ele almak. . off the hook get s.o. dili heyecanlanmak. k. dili birini (zor bir durumdan) kurtarmak. dili birini rahat b ırakmak. dili öfkelenmek. 2. (for) birini/bir şeyi hazırlamak.o. 1. birini devred ışı etmek. k. 3. dili toparlan ıp yeniden gayrete k. dikkatli olmak.o. dili hazırlıklarını yapmak. (taşıta) binmek. k.) (ilk kez yorulup soluğu kesildikten sonra) soluklanıp tekrar eski formunu kazanmak. k.t. ucuz kurtulmak. 2. dili ödenen paran ın karşılığında iyi mal almak: You get your money´s in paranın karşılığında iyi mal worth that store. dili endişeye/telaşa kapılmak. 1. dili birini rahat b ırakmak.o. k. bir yere/çevreye 1.k. İng. Dikkat et!/Akl ını başına topla!/Kendine gel!/Uyan! 2. wrong k. dili 1. k ızdırmak. k. 2. dili birini süsleyip püslemek. birini/bir şeyi yanlış anlamak. 2.b. -i sinir etmek. 2. -e sahip olmak.o. Hep onun istediği olur. k. -i eline geçirmek./s. borçtan kurtulmak. dili dikkat etmek. dili ba şarılı bir şekilde başlamak. İng.o. 2. -den kurtulmak. etkisiz hale getirmek. dili birini istediği gibi idare etmek/kullanmak. k. al (bir konudan) bahsetmeye ba şlamak. 3. azarlamak. korkuya kap ılmak. dili birçok kişinin yaptığı bir şeye katılmak.o. under one´s thumb get s. geçinmek: They get on well. into trouble get s. üstünden geçmek. over a barrel get s. (uçak) havalanmak. uyan ık olmak. (bir işle) meşgul olmak. k. 1. (bir hastal ık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi? 3./s. (bir işe) bakmak.´s tail 1. in shape get s. birini kenara çekmek. dili hafif bir cezayla veya cezas ız olarak kurtulmak. aklını başına toplamak. (bir konuya) girmek. down get s. -i ba şından savmak/atmak. (biriyle) temasa ışmak/intibak etmek. dili birinin moralini bozmak. yayımlamak. k. sinirlenmek. birini azarlamaktan/eleştirmekten get off s. dili birini kö şeye sıkıştırmak. (bir i ş) başlamak. savdın? did you get rid-i of them? Onlar bertaraf -i yok etmek.o. out of the way get s. dili 1.o.o.. k. couthed up get s. ç ıkmak.o. -i defetmek/kovmak: How ı nasıl-iba şından etmek. dili sinirlendirmek. k. k. 1. k. dili ba şlamak. k. k. 4. k. dili ba şlangıçta birini kızdırmak. (koşucu v. yakayı kurtarmak.´s back vazgeçmek. ( şaşırtıcı bir olaya) için/-e hazırlanmak. Birbiriyle iyi geçiniyorlar. O dükkânda ğunu ğ anlamak.

1. 1. kap ı dışarı edilmek.o. dili biri hakk ında elinde kuvvetli deliller olmak: We´ve got the goods on ında elimizde kuvvetli deliller var. bir şeyi ezberlemek. dili ya ğmura yakalanmak. 2.o. . k.t.o. dili işten/okuldan atılmak. dili işten atılmak. argo (birinin) can ı yanmak. bir şeyi bitirmek.o. k. -i anlamak. argo sepetlenmek. across to s. dili birIiş k. k. birğş ğ ru anlad ı n m ı ? 2. through s. by heart get s. dili sepetlenmek/işten atılmak. Bunu tam im gibi yapam ıyorum. over with get s. seçilmek. -in usulünü ö ğrenmek. ç k.t. get the message/get the picture get the nod get the push get the red carpet treatment get the runaround get the sack get the sack get the shaft get the shakes k. üstün olmak. dili (bir şeye) kızmak.´s head get set get shot of get showered on get shut of get snakebit get steamed up about get the ax get the ball rolling get the best of get the better of get the better of/get the best of get the blues get the boot get the brush off get the cart before the horse get the cold shoulder get the cold shoulder get the feel of get the feel of get the goods on s. İng. -i alt etmek. ç k. bir şeyi bitirmek.. soğuk bir karşılık görmek: got the brush off from her. -i kavramak. straight get s. kıçına tekmeyi yemek.t. off one´s chest get s.t. izin almak. dili derdini dökmek. çakmak. dili -den kurtulmak.t. over get s. argo kaçamak cevap almak.t. k. k. bir ş eyi birinin kafasına sokmak: He can´t get bir şeyi this through her head.o. dili -den önce davranmak. kenara çekmek. titreme nöbetine tutulmak.get s. dili ba şlamak. bir şeyi bir şeyi bitirmek. bir şeyi yapıp bitirmek.t. k. him.t. Onun hakk -in esas ını kavramak. get the hang of get the hang of get the jitters get the jump on get the jump on s. sinirli olmak. Yirmi dört saat içinde vücudun bu zehri atar. dili titremeye ba şlamak. -i yenmek. hazırlanmak. -i alt etmek. dili efkârlanmak. galip gelmek. 2. (bir yeri) bir düzene/düzenli bir hale sokmak. dili -den kurtulmak. out of the way get s. dili şatafatlı bir şekilde karşılanıp ağırlanmak. k. soğuk bir karşılık almak. sepetlenmek. dili (from) so ğuk bir davranışla/sözle kovulmak. out of one´s system get s. k. through one´s head get s. get s. You´ve right this time! BuŞkez istedi eyi doğ ru anlamak: Have yougot gotitthis straight now? imdi bunu 1. argo anlamak. dili birini sinir etmek/k ızdırmak. dili bir şeyi birine anlatabilmek. k.´s goat get s. dili birinden önce davranarak avantajl ı duruma girmek. k. dili içini dökmek.t. işleri başlatmak. Bana so ğuk davrandı. Bunu onun kafas ına sokamıyor. sinirlenmek. sepetlenmek. argo 1. Bana şı so ğuktu. kar uk bir şekilde karşılanmak. k. -den kazançlı ıkmak. -in havas ına girmek.t. korku duymak. içini dökmek/bo şaltmak. k. -in s ırtını yere getirmek. işten ıkar ılmak. off one´s chest get s.t. (birinin) vücudu bir şeyi atmak: You´ll get this poison out of your system in twenty-four hours. -e alışmak. -i yenmek. bir şeyi tam istenilen şekilde yapmak: I can´t get this right. k. dili so ğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder.t. yılan sokmak. sepetlenmek. 1. dili işten kovulmak. right get s. do ş eyi anlamak/kafas ı almak: Why can´t you get this through your bir ıyor? head? Kafan bunu alm birineniçin anlatmak. 2. soğ -e alışmak. k. k. k. i tersinden yapmak. k. k.

through Bugün kar yüzünden buraya hiçbir otobüs şey anlatmak: I can´t get through to her. şart ımak. k. 2. k. --s/--es) getto. çok kötü. korkunç. i. müstahakk ını bulmak. 3. cezasını bulmak. birinin ne mal oldu ğunu öğrenmek/anlamak. Konu şmaya başladılar. (on) maya varmak. get/put s. i. get the short end of the stick/of it k. -i k ızdırmak. yataktan kalkmak. getup geyser Ghana Ghanaian ghastly ghazi gherkin ghetto ghost i. (üzerinde) anla -i ş sinir etmek.): 1. ba kendi istediğini yaptırmak.´s skin get up get up on one´s soapbox get up on the wrong side of the bed get up the nerve to get what´s coming to one get what´s coming to one get wind of get wind of get wise get wise to get with it get worse get/catch a whiff of get/go to sleep get/have cold feet get/have one´s way get/have s. ına girmek: I think gotten throughbirlikte to him. 2. İng. dili tereddüde dü şmek. get the upper hand 1. (havagazıyla/doğalgazla çalışan) şofben. (Mastarla ılır. hazırlamak. layığını bulmak: She got what was coming to her! Müstahakt k. 2. leri başlatmak. biriktirmek. i. dili -denır! haber almak. 4. 1. -i duymak. -in esas anlam ını kavramak. iş başına! 1. kararsızlığa kapılmak./s. (birini) (belirliçekmeye bir k ıyafete) k. düzenlemek. . 2. 3. alt edilmek. dili en az be ğenilen şey birine düşmek: I got the short end of the stick. -i ö ğrenmek. dili uyanmak. gerekmek. hayalet. 2. bulu şmak. yenilmek.o. dili nutuk ba şlamak.o. i. dili (birinin) ne yapt ığının farkına varmak. -e ula şmak: Owing to the snow no buses have gotten ı. hortlak.´s number 1. sadede gelmek. get the worst of get the short end of the stick get through get through to get to get to know get to the bottom of get to the bottom of get to the finals/make it to the finals get to the heart of get to the point get to work get together get under one´s skin get under s. -in kokusunu duymak. dili berbat. Ganalı. işe başlamak: Get to work! Haydi. dili (-in) fark ına varmak. toplamak. -i duymak.o. Gana. i. (to) k. k ıyafet. 1. 2. 1. gazi. -den haberdar olmak. -i tangot (meselenin) özünü ö ğrenmek: How can we get to the bottom of this? Bu ğrenebiliriz? meselenin nas ıl öbulmak. üstün ç kmak. 2. öne geçmek. Gana´ya özgü.kullan Nihayet anladı 2. farkına varmak. k. lazım olmak. dili birinin sinirine dokunmak. -den kazançlı çıkmamak. 1. k.t. adaylık seçimlerini kazanmak. i.it´s dili finally ba şlamak They to talking. s ırtı yere getirilmek. asıl sebebini (işin) kökenine inmek. dili ba get the show on the road ı galip gelmek. s. 3. 3. beti benzi atm ış.kafas -e varmak/gelmek.).söylenir. (çoğ. (bir şey yapmak için) cesaretini toplamak. (bir şeyin) özünü finale kalmak -in özüne inmek. (to) -e varmak. out of one´s mind birini/bir şeyi aklından çıkarmak/unutmak. gayzer. kornişon. s. gelmek (Mecazen daha kötü olmak. sokmak: She got herself up as a mouse. (bir durumun) ne olduğunu (bir durumun) ne kendine oldu ğunun k. 2. (birinin) ne yaptığını çakmak. 1. dili payına pek az bir şey düşmek. Ganalı. kaynaç. k. k. uyumak. dili ters taraf ından kalkmak. get the upper hand dizginleri ele geçirmek. Ona bir varamad şey anlatamam. En kötü pay banaiş dü şlamak. get/win the nomination i. Gana. bir araya gelmek. ştü. k. mutabık kalmak. -e birtoday. hak ettiği cezayı yemek. aya ğa kalkmak. şüpheler duymaya şlamak. kılık.k.

Gypsy. alay etmek. i. (on) (kılıç v. Cebelitar ık. Allah vergisi. gild. i. yetenek.ghost town ghostwriter ghoul GHQ GI giant giaour gibber gibberish gibbet gibe giblets Gibraltar Gibraltarian giddiness giddy gift gifted gigantic giggle gigolo gild gild gilding gill gilt gimmick gin gin ginger ginger ale gingerbread gingerly gingham ginkgo ginseng Gipsy gipsy giraffe gird gird o. kocaman. Cebelitarık. büyük bir dikkatle... zencefil. hoppalık. dili Amerikan askeri/eri. -i takmak. 1. alet. General Headquarters 1. Cebelitar ıklı. 1. i. 2. i. 2. i. i. 2. i. hediye. gulyabani. s. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler çıkarmak. --ning) (pamuğu) çırçırdan geçirmek. yaldız. havailik.s. birine (bir şeyi) vermek/bahşetmek. kıkırdama. with gird one´s loins gird one´s loins gird s. yetenekli. s. jigolo. k ıs. 1. dev gibi. dokunaklı/incitici söz. i. f. f. s. i. i. trük. kıkır kıkır gülmek.´ni) kuşanmak. istidat. baş dönmesi. çizgili/damalı pamuklu kumaş. ask. ginseng. i. 1. f. kendini -e iyice hazırlamak. 2. korse. dokunaklı/incitici söz söylemek. idare merkezi.b. z. istidatlı. potrel. bak. (zor bir işe) hazırlanmak.o. i. 2. Cebelitarıklı. terkedilmiş yerleşim yeri. i. yald ızlı.. i. paçaları sıvamak. . s. i. 1. solungaç. (--ed/gilt) yald ızlamak. başkumandanlık karargâhı. i. Cebelitarık´a özgü. -i tak ınmak. k ıkırdamak. i. kolları sıvamak. k ızıl (saç). havai. i. i. gâvur. 2. numara. putrel. s. s. i. (--ned. (--ed/girt) 1. i. çoğ. (kümes hayvanlarından elde edilen) sakatat. with girder girdle ölü kent. darağacı. -i kuşanmak. i. for gird o. baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi). i. ku şak. bak. 1. arma ğan. terelellilik. Amerikan erlerine özgü.s. kocaman. i. zencefilli. yaldız. f. bir diğerinin hesabına ve onun ismi altında kitap yazan kimse. hoppa. çırçır (makine). 2. zencefilli gazoz. terelelli. dev gibi. ginko. ku şatmak. i. f. gypsy.. bak. bak. i. zürafa. s. 2. dev. f. i. i. cin (içki). zencefilli. k. 1. kemer. guild. pekmezli kek. i. merkez. i. k ızsaçı. i. i. konuşmaya benzeyen anlamsız sesler. çevrelemek. s... f. pekmezli kurabiye. 2.

give an edge to give away give back give back give birth to give birth to give chase give credence to give ear to Give her my love! Give her my regards. buhar v. -e kulak vermek. -i başıboş bırakmak. in order of priorities önem sırasına göre. elinden geleni yapmak. (iştahı) açmak. şeytana uymak. (keyif. Onu şoke etti. Köpe geri vermek. k ız gibi. (koku. bir piyes oynamak. 2. razı olmak. bildirmek. airs give off give offense give offense give one a black eye give one a tickle in one´s throat give out give preference to give priority to give rein to give rise to i.´ni) yaymak. -e öncelik tan ımak. Varlığı ona mutluluk veriyor. geri vermek. -i tercih etmek. A ğacın çevresi doksan santimetreydi.s. 1. k ızlık çağı. ele vermek. 2. 3. kabul etmek. k ız. -den kaç ınmaya dikkat etmek. ba şlıca fikirler. -i k ızdırmak. kovalamaya lamak. Bugün iyi sava ştı. vermek. 1. ana fikir. çevre: The tree´s girth was ninety centimeters.s. give a play give a roundup of the news give a slip give a wide berth to give affront to give an account of o. kızlık. -e gıcık vermek. (gave. ğini birine hediye etti.s. airs give o. 2. teslim olmak. . burnu havada olmak. 2. k ız izci.s. dili s ıvışarak birinin elinden kurtulmak. -e sebebiyet vermek. k ız izci. öfke v. 2. tutunacak bir dal b ırakmamak. (av köpe ği) avın kokusunu alıp peşine düşmek. (çocuk/yavru) do ğurmak. hediye olarak vermek. sinirlendirmek. Kendine dü şen işi iyi yapmak anlamına gelir: He gave a good account of himself on the battlefield today. -i doğurmak.b. -i dinlemek. iade etmek. doğurmak. baş -e inanmak. gücendirmek. önemli haberleri özet halinde vermek. -e yol açmak. 1. It gave him a shock. bir gözünü patlatmak. ç ıkarmak: Plants give off oxygen. çevre ölçüsü. sebep olmak: Her presence gives him pleasure. i. kız izci. f. bel. giv. 1. -in dizginini salıvermek. k. 1. 1. Bitkiler havaya oksijen verir. s. (semere ait) kolan.en) 1.b. meydana getirmek. kendisi hakk ında hesap vermek. give in give in to temptation/yield to temptation give it one´s best shot give no leg to stand on give notice give o. dar ıltmak. incitmek. dili kız arkadaş. çalım satmak. -i gücendirmek. k ız arkadaş. Ona sevgilerimi söyle! Ona benden selam söyle. çok yorulmak.. i. hediye etmek: She gave her dog away. i. esneklik. kızlara özgü. i. bel ölçüsü. 2. -i gıcıklamak. 2. 2.´ni) artırmak. İng. gizmo. 1. gücendirmek. i. k. -i bilemek. bitmek.girl girl friend girl guide girl scout girl scout girlhood girlish girth gismo gist give give give a good account of o. bak. esas anlam.

credit for give s.o. birine haks ızlık etmemek. k. dili İşleri birine telefon etmek. birini yıkamak. pause give s. birini kap ı dışarı etmek. k.o. dili birini fena halde ha şlamak. birinin hayata atılmasını sağlamak. birini pişman ettirmek.o. birini âdeta kapı dışarı etmek.o. dili birinin kötü/olumsuz bir şey yapmadığını farzetmek. a spanking give s. birini soğuk karşılamak. asylum give s. k. pleasure give s.o. dili birine rü şvet vermek. a fair shake give s. birinin düşünmesine yol açmak. credit for give s.o. 2.o.o. 1. k. k.o. one´s illness give s. atmak.o.o. birine haks ızlık etmek. birini (at/bisiklet/araba ile) götürmek: Will you give me a ride to Bursa? Beni Bursa´ya kadar götürür müsünüz? He is riding high. birine verip veriştirmek. custody of give s. saksofon çalmak. birinin kıçına tekmeyi çıkarmak. birini kendi haline bırakmak. birini korkutmak. birini serbest b ırakmak. a bath give s. dili 1. a sporting chance give s.o. a hard time give s. a piece of one´s mind give s. işten İ ng. (bir şeyden dolayı) birini takdir etmek. k.o. k. birine verip veriştirmek. a belt on give s. birini şımartmak.. ştırmak. biriniçok arabas birinin ağzının payını vermek. birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don´t give me your cold! Nezleni tırma! bana bula birine sözşvermek.o.o. birine bir f ırsat vermek/bir şans tanımak. a break give s. 2. dili birini yaka paça etmek/götürmek. dili birine kazanma imkân ı tanımak.o.o. a start in life give s.o. a piece of one´s mind give s.o. the bum´s rush -e yol açmak. a hand give s. birine yard ım etmek. the bum´s rush give s.o. birine adamakıllı bir zılgıt vermek. pol. birini korkutmak. birine (birinin) vesayetini vermek. (birinin) arabas ının motorunu çalıştırmak.o. k. birini nezaket ve içtenlikle kar şılamak.o. birine aman vermemek.o.o. a ride give s.o.o. dili el işaretiyle birine ´´Siktir!´´ demek.o. a lift give s. no quarter give s. the benefit of the doubt give s. birini dili birini yaka paça çıkarmak. birini düşündürmek. a cold welcome give s. a warm welcome give s. -in hakk ını vermek. 2. one´s word give s. birini u ğra ına almak. birini alkışlamak. 1. a free hand give s.o.o. a round of applause give s. argo birini sepetlemek. rope give s. the boot give s. k. supet/süpet yapmak. k.o. a blessing out give s. a start give s. a ring give s.o.o. dili birinin ba şını döndürmek. hell give s. (alay/tenkit etmek için) biriyle u ğraşmak. birine zevk/haz/keyif vermek.o. dili birine a ğzına geleni söylemek.o. -i meydana getirmek. a scare give s. k. his due give s. dili birine yumruk indirmek. -e neden olmak. birinin penisini a ğızla uyarmak. . birini korumak. birini irkiltmek.o. k. birini alk ışlamak. a tickle give s. money under the table give s.o.o. a fright give s. birinin saç ını şampuanla yıkamak. birini gıdıklamak.o. a blowjob give s.o. birine s ığınma hakkı tanımak. dili birine sapartayı çekmek/vermek. birine geniş yetki vermek. shelter give s. 1.o.o.o.o. a raw deal give s.o. birine adaletli/dürüst bir şekilde davranmak.o.o. a shampoo give s. 2. birine çullanmak. a swelled head give s. k. birinin k ıçına şaplak atmak. the bird give s.give rise to give s.

t. give s.t. -i göstermek. a swirl give s. 1. bir şeyi gözden geçirmek. 2. the benefit of the doubt give s. the once-over give s. -i gücendirmek.o. karadan çok uzakta bulunmak. son nefesini vermek. 1. -e teselli vermek. 2. k. dili birini sepetlemek/i şten atmak. dili birini şatafatlı bir şekilde karşılayıp ağırlamak. etrafı şöyle bir düzeltmek. -i teselli etmek. give s. 1. -i aklından çıkarmak. dili 1. to understand s. birine bir şeyi ima etmek.t. bir şeyi ön plana çıkarmak. -e pas vermek. the glad eye give s. 1. -in yalan/yanlış olduğunu göstermek. the cold shoulder give s.o. birine dayak atmak. k. dili birini işten atmak. 2. a stir give s. tit for tat give s. İng. dili bir şeyi denemek: Give it a whirl! Onu bir dene! bir şey üzerinde düşünmek. 1. bear witness. birini sepetlemek. k. give s. argo birini çok sinirlendirmek. bir şeyi çabucak/şöyle bir ütülemek.o.o. the come-on give s.t.o. bir şeyi karıştırmak: Give that stew a stir! O güveci bir karıştır! bir şeyi çalkalayarak döndürmek.o.o.o. birini/bir şeyi denemek.t. dili bir şeyin kötü/olumsuz bir sonuç vermediğini farzetmek. k. -i dile getirmek.o. a lick and a promise give s. the slip give s. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek. birini ha şlamak.o. the shirt off one´s back give s./s. birinin tüylerini ürpertmek/diken diken etmek. prominence give s.o. k. the pip k. the third degree give s. 2. pes etmek. birinin sinirine dokunmak. spor start vermek. -i belli etmek. birine davetkâr bir bak ış yöneltmek. a press give s. birinin tüylerini diken diken etmek. k. birinin canını sıkmak.o. one´s consideration give s. -i anlatmak. son nefesini vermek.o. 2. bir şeyi yalapşap/yalap şalap yapmak.t. the once-over give short notice give solace to give thanks give the alarm give the land a wide berth give the lie to give the start signal give umbrage to give up give up the ghost give up the ghost give up thought of give vent to give voice to give witness çok cömert olmak. birine ayn ı biçimde karşılık vermek.o.o. bir şeyi iyice düşünmek.t. a trial give s. birini konu şturmak için işkence yapmak.o. dili birine misilleme yapmak. (makine/motor) bozulmak. some thought give s.t.o.o. birinin tüylerini ürpertmek. 2.o. tehlike işareti vermek. bak. the shivers give s. (bir işin yapılması için) çok az zaman vermek. -i ifade etmek.t. birini sıkı bir sorguya çekmek. birine zılgıt vermek. birinin tüylerini ürpertmek.o.. ölmek. 1. the jumps give s. dili birine so ğuk davranmak. birinin tepesini att ırmak. the red carpet treatment k.o. the creeps give s. birine so ğuk davranmak. the shaft give s. give s. k. a whirl give s. vazgeçmek. .o. 2.t. ölmek. birini tepeden tırnağa süzmek. şükretmek. birine pas vermek. the glad hand give s. what for give s. İng. dili s ıvışarak birinden kaçmak/kurtulmak. (makine/motor) bozulmak.t. the sack argo birinin can ını yakmak.t.give s. the cold shoulder give s. the push give s. the willies give s.

. cam. durgun ve par ıldayan (deniz. 2. bak. ters göz şt ırıcıılt . s.kama göz kama ters bakan. buz gibi.li (glädiyo´lay) i. bak. 2. bot. i. çok parlak. memnuniyet. beze. 1. i. s. 1. göl v. i. cam gibi. iyito giysiler. glamorize. . bak.b. sevindirmek. zücaciye. a water glass su ğı . 3. ı2. cam fabrikas ı. anat.). glamorous. give. bak. f.çiğ (renk). belirli. bak. at -e göz atmak.. 2. çok so ğuk. at -e ters ters bakmak. bir konu şma yapmak. aygıt. glamor.. orman içindeki aç ık alan. 3. I´m glad to meet you.. i. camlamak. İng. --dest) mutlu.o. s. bak. barda f. romantik bir çekicilik. Bizi gördü ğüne sevindi. f. s. katı. üfleyerek cam ve şişe yapan kimse. çoğ.. şaka mide. i. memnuniyetle. k. be en glad do it. i. muayyen. f.. s. elmas. ştırıcı par . İng. i. s. 2. i. glamorize. i. bardak dolusu. Onu memnuniyetle yapar ım. i. küçük isim. alet. ters bakış. kuzgunkılıcı. 1. sahte bir s ıcaklıkla el sıkmak/selam vermek.. buzullara ait: glacial lake buzul gölü. i. dili kar şılıklı özveri. çok göze çarpan.give/lend s. cam yünü. cam takmak. f. gladyatör. 2. İng. glayöl. bayramlI´ll k. gladiolus. İng. İng. 4. 1. k. romantik ve çekici bir hava vermek. f. i. 1. ıklar.. i. İng. s. 1..o. a helping hand give/make a speech give-and-take given given name gizmo gizzard glacial glacier glad glad glad rags glad rags glad to meet you gladden glade glad-hand gladiator gladiolus gladly gladness glamor glamorise glamorize glamorous glamour glamourise glamourize glamourous glance glance off gland glare glaring glass glass glass cutter glass in glass wool glassblower glasses glasses frames glassful glasshouse glassware glassworks glassy birine yard ım elini uzatmak. dili. -i sıyırıp geçmek. dili süslü giysiler. i.. bez. f. biyol. i. -i camla kapatmak. elmastıraş. veri. glad. romantik ve çekici bir şekilde tarif etmek. 2. i. i. bak. gözlük çerçevesi.. sera.i. 2. bak ış. gudde. i. f. göz kama ştıracak bir şekilde parlamak. cam fabrikas ı... f.. 1. memnun: He was glad to see us.. (--der. f. i. buzul. çoğ. 1. donuk (bak ış). ta şlık.. glamorize. romantik bir çekiciliği olan. gözlük. i. Tan ıştığımıza memnun oldum. 1. karşılıklı fedakârlık. 2. z. bardak: a glass of water bir bardak su. i.

i. gloksinya. hasattan sonra (tarladaki) ekinleri toplamak. f. 1. (birini/bir şeyi) bir an için görmek. i. glokom. 2. 2. (--mer. damla. 1. doğru gloss. f.. f. i. --mest) 1. Armutları tıka -i t basa yediler. i. küre. 1. kitab ın sonundaki sözlük bölümü. (seramikte) sır. yerküreyi simgeleyen model. pırıldamak. i. 2. loşluk. s. hamdederek (Allah ı) yüceltme. lügatçe. ters ters bakmak. azar azar (bilgi) toplamak. aç ıklamak. ka basa yemek: They glutted themselves on pears. . i. bot. yuvar. 4. i. 1. i. kısa bakış. kasvet. i. tıb. karanlık. cerbezeli. i. f. (kor) parlamak. süzülerek gitmek. parıldamak. f. çok şerefli. pırıldamak. Piyasa şalgama ğ f. f. f. 2. over -den şeytanca bir zevk duymak. ı (aşırı miktarda mala) boğmak: He glutted the market with piyasay muza boış ğdu. 2. ateşböceği. 1. topak. s. ı dolaş an kimse. hafif pırıltı. -e çok i. karasu. --ting) bo ıuldu. parıldamak. i. zamklamak. 1. küre. (birinin başarısızlığını) zevkle seyretmek. 3. i. pırıltı. (bakış) şmak. ık. aşırı miktar: There´s a glut of turnips on the market. i. ı klama. parıldamak. loş. with/on glut the market with glutinous glutton i. 2. planör. parlamak. Piyasayı ış yap . neşeli. pırıltı. 2. süzülerek gitme. (pencereye) cam takmak. (lamba için) karpuz. yerküre. aç i. yeryuvarı. 1. over yanl . f. global. sessizce ve kay ıyormuş gibi gitmek. planörcülük. 3. eldiven. 2. f. 1. parıldamak. torpido gözü. harikulade. (yüzü/yanakları) f. 2. tutkala benzer. pırıldamak. bananas. i. aç ıklay(bir ıcı yaz ı ışı eklemek. (--ber. 2. “Oh olsun!” demek. hasattan sonra ekin toplamak. hamdederek (Allah ı) yüceltmek. 1. koro. kasvet veren. zamk. obur. i. hüzünlü. i. yuvarlak. neşe. 2. 1. anlık bakış. --best) 1. 2. parlakl2. kor gibi parlamak: The cat´s eyes glowed in the dark. i. camc ı. f. karanlık. f. yorum. yap i. s. ihtişam. (--ted. kolaya kaçan ve içtenliksiz (cevap/söz). yüceltilmeye değer. i. 1. süzülmek. övünmek. muhte ve şeref. tüm dünyayı kapsayan/ilgilendiren. 2. 1. s. s. f. 2. f. 3. 1. i. görkem. as ık suratlı. s. i. 2. glikoz. süzülme. ı ters bakgibi i. f. donukla i. i. çok sahte bir dış görünüm: Her politeness was merely a i. pırıltı. (seramik nesneleri) s ırlamak. şan sevinmek. küçük vadi.. medarı iftihar. f. in 1. f. yüceltme. sık sık dünyay i. dere. parlak. fevkalade güzel. s.s. hafifçe p ırıldamak. 1. yeryuvarla ğı. hüzün. somurtuk. s. kasvetli. pırıldamak. 2. neşe dolu. yüceltmek. i. 1. 1. parlıyordu. kta kor Kedinin gözleri karanl ış. Onun nezaketi sadece bir gösteri şti.glaucoma glaze glazier gleam glean glee glee club gleeful glen glib glide glider gliding glimmer glimpse glint glisten glitter gloat glob global globe globe-trotter gloom gloomy glorification glorify glorious glory gloss gloss glossary glossy glove glove compartment glow glower glowworm gloxinia glucose glue glum glut glut o. 2. parıltı.ile 2. şem.

(insan) kötü yola sapmak. 2. k. (sonuç) -in aleyhinde olmak. 2. dönmek.bulunmak. sıra: It´s yourfor go. devam etmek.making up for what you did. s. bak. 3. ıra sende. Alışverişe ıkt ı. 2. gitmek. -e karşı olmak. gliserin. herkese yetmek. 1. do ğru yoldan sapmak. ile birlikte olmak. boğum boğum. git! Hadi git. sigaran ı iç! 1. k ıs. 2. sürüden ayrılmak. işi) yapmak. (diş) gıcırdatmak. -e raz ı olmak. 1. obur. (with) 1. i. dili elinden geleni yapmak. -e aykırı olmak.. k) çok kişiye bulaşmak. çok yararlı olmak: This´ll go a long way towards binmek. i. sözünden dönmek. f. Greenwich Mean Time.. -i kabul etmek. f. 3. go ape over go around go ashore go astray go at go away go awry go back go back on one´s promise/word go back on one´s word go back on one´s word go back on s. ayr ılmak. with ile arkada ş olmak. bir işi ele almak. 2. f. Bu. (bir şeyin) yeri ç İng. yurtdışına gitmek. yanlış yapmak. hata rmak. k ıs. 2. yapt ığını affettirmeye bayağı den. (with) -e devam etmek. hiçbir şeyi atlamadan yapmak. (hastalıç ıkmak. (yakalamak/almak için) pe şinden gitmek. cinsel ilişkide 1. (of) -den önce gitmek. 1. tamam ıyla hemfikir olmak. glycerin. tiramola etmek.gluttonous gluttony glycerin glycerine GMT gnarled gnash gnat gnaw gnome GNP go (the) whole hog go (the) whole hog go go go a long way towards go aboard go about go about a task go abroad go after go against go against the grain go aground go ahead go ahead Go ahead and smoke! Go ahead! Go ahead! go all out go all the way go all the way go along with Go along! Go along. ters gitmek. titrersinek. kemirmek. (bir işi) tamamıyla yapmak. 1. her naneyisevi yemek. 3. (went. -e saldı gitmek. bir işe başlamak. (hayvan) sürüden ç ıkıp kendi başına gitmek. ile beraber gitmek. 1. Buyur! Devam et! k. i. . of -den önce gitmek. esaslı bir ş(bir ekilde tam yapmak. (birinin) tabiat karaya oturmak. dili -e bayılmak. i. sözünden dönmek. s. 3. Onlar yürüyüşe çıktı. birine ihanet etmek. kovalamak. karaya 1. Buyur. i. ına aykırı olmak. Haydi. -e kar şı gelmek. 2. (birinin) tüm isteklerini yerine şmek: They´ve gone all the way. 2. oburluk. . getirmek. 2..o. dışarı gitmek. tatarc ık. (peri masallar ında) cüce. i. gross national product. için deli olmak.. They´ve gone aS walk. son haddine varmak. 3. Devam et! 2. gone) 1. 2. -e ç ıkmak: She´s gone shopping. 1. (bir şey) çok katkıda bulunmak. sözünden dönmek.

-i tercih etmek.b. gittikçe/giderek kötüle şmek. -i seçmek. 1. topu atmak. batmak. batmak. 1. (bir iş) için (belirli bir süre) harcanmak: Five years of work mek. (bir şeyde) biriyle ortak olmak. 2.) düşüş göstermek. için geçerli olmak: I´m fed çok ucuza satılmak. dili benzi atmak. 4. yürüyüşe çıkmak. s ıfırı tüketmek. çok başarılı olmak. Teklif iyi sönmek. kötüyken daha kötü olmak.) suya mek. önünden hiç geçmedim. (bir mesle ğe) girmek. bozulmak. vazgeçilmek. dili 1. k. baş aşağı gitmek. -e sald ırmak. 1. k. k. (bir şeyi) yapmaktan hoşlanmak. dili ç ılgınlaşmak. girmek. kötüye gitmek. dili topu atmak. -den ho şlanmak. 2. delirmek. k. 4.ş(seviye/kalite) dü şmek. Bu projeyi kuvvetten dü şhave (araba) kaymaya ba şlamak. k. dili ç ıldırmak. (şiş/sular) inmek. k. Çek araban ı! 1. ziyan olmak. -in ötesine geçmek. tasarı v. geçip gitmek. bozulmak. on go into go into a decline go into a skid go into action go into detail go into details go into effect (yiyecek) bozulmak. 3. sağlık v. 3. yürürlüğe girmek. gitmek. girmek. iyice azmak. gezmeye gitmek. (fırsat) (iyi şeyler) yok olmak. k. gone into the preparation of this project. (fırsat) kaçırılmak. (güne ş/ay) bulutla örtülmek. ayrıntılara girmek. boşa gitmek. (başarı. 2. (iş. 2. yürüyüşe çıkmak. -e kefil olmak. bozulmak. çok başarılı olmak. bırakılmak. heder olmak. çılgınca davranmak.go bad go bad go bail for go bananas go bankrupt go begging go belly-up go berserk go beyond go beyond reason go bust go by go by go by the board go by the board go down go down in history go down the drain go down the drain go downhill go Dutch go far go far Go fly a kite! go for go for a song go for a walk go for a walk/take a walk Go for it! go for nothing go from bad to worse go from bad to worse go gaga over go green around the gills go halves go haywire go hog wild go in go in for go in with s. iflas etmek. çıldırarak etrafı kırıp geçirmek. dü 1. Don´t let that chance go by! O kaçmak. k. sap ıtmak. (bir şey için) deli olmak. (bir şeyin) meraklısı olmak.o. 5. harekete geçmek. I´ve never gone by your house. uymak. Yallah! boşa gitmek. üleşmek. 1. k. ayrıntılara girmek. dili payla şmak. dili (bir e ğlentide) masrafı Alman usulü bölüşmek. makul s ınırların dışına çıkmak. dili (para) bo şuna harcanmak. istenilmemek. ra ğbet görmemek. (lastik) şı lanmak: The proposal went down well. Birkaç saat geçti. dili iflas etmek. Evinin 2. geçmek: Several hours went by. iflas etmek. . boşa gitmek.b. 2. kar tarihe geçmek. -in üstüne varmak. 3. -i elde etmeye çalışmak.

dili akl 1. dili sadece (belirli biriyle) ç ıkmak/flört etmek. kendi ba şına hareket etmek/yaşamak. turneye ç ıkmak. ile payla şmak. with ancak (belirli biriyle) ıkmak/gezmek. patlamak. susup insanlarla konuşmamak.. TV yayına son vermek. çarşıya çıkmak. 1. Bunu seninle paylaşırım. k. kendini bir i şe fazlasıyla kaptırmak. devam etmek: What´s going on? Ne oluyor? The party went on all night. ek şimek. dili (bir erkek) (bir e ğlenceye/partiye) damsız gitmek. k. over the top by seventy million k. oynatmak. dili aklını oynatmak. kötüye gitmek. 1.o. 4.b. çıkmak. oyuncu olmak. (of) (birine) yeterli miktarda (bir şey) olmamak: They won´t go short of bread. radyo. kudurmak. bozulmak. 5. devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. perhize grev yapmak. dili ba şarıya ulaşmak. köpürmek. k. düz/do ğru gitmek. greve gitmek. -i tekrar geçirmek. oynatmak. -i kontrol etmek. eğlenmek için dışarı çıkıp insanlarla buluşmak. . dili 1. ç k. bal v. Haydi gayret! yerliler gibi davranmaya/dü şünmeye/giymeye başlamak. go around.t. (belirli bir ş ekilde) aç ı aşmak: We went 4. dili -e fazla tutkun olmak. Aman sen de!/Haydi can ım sen de! kendi yoluna gitmek. -i incelemek. ile ç ıkmak: k. k. (yemek) bozulmak. (-i) kasıp kavurmak. 2. dili 1. tiyatro oyuncusu olmak. çalışmamak. dili kendini fazlas ıyla kaptırmak. (i şyeri) topu atmak. 2. iflas etmek. Koş! 2. (tiyatro toplulu ğu) turneye çıkmak. k. Amaçlad k. ( ışıklar/kalorifer) yanmaya şlamak. mesleğinde ilerlemek. paylaşmak: I´ll go shares with you in this. k. bak. tiyatrocu olmak. çalmaya ba şlamak. 2. dili aklını kaçırmak/oynatmak. alışverişe çıkmak. haz İng. (through) (-i) yak ıp yıkmak. 3. ile çaba gezmek. olmak. (bir ayg ırlı ksız iş görmek. dili özel bir sarfederek bir şeyi gözden kaybolmak. (ışıklar/kalorifer) sönmek. 1. birinin yaptığından daha iyisini yapmak. k. ahlaklı bir şekilde şamak. one better go shares go shares with go shopping go short go soft in the head go sour go stag go steady go steady go steady with go straight go sugary go swimmingly kabuğuna çekilmek. (with) ile Taryapmak. 1. k. yürürlüğe girmek. başarılı olmak. bildi ğini okumak. dili birbirinden ba şka kimseyle çıkmamak/flört etmemek. 2.go into one´s shell go into operation go it alone Go it! go native go off go off at half cock go off one´s chump go off the air go off the deep end go off the deep end go off the rails go on go on a diet go on strike go on strike go on the rampage go on the road go on the rocks go on the stage go on the stage go on tour Go on! go one´s way go out go out of one´s way to do s. ba Parti gece boyunca devam etti. (bir ıt) durmak. ıkmak. 2. dili (işler) çok iyi/tıkırında gitmek. ını oynatmak. işlemez olmak. birini geçmek. 2. kafayı üşütmek. 1. raydan çkendini 1. 2. 2. ya (reçel. (evlilik) bozulmak. Onlara yetecek kadar ekmek var. 1. kaybetmek.ıklamak. flört etmek. ık´s started to go out with Derya.) şekerlenmek. doğru yoldan ayrılmamak. -i tekrar anlatmak. dili amaçlanan s ınırgözden ığı m ı zdan yetmi ş milyon lira fazla elde ettik. -i tekrar 3. 2. k. çok kızmak. k. go out of sight go over go over the top go overboard for/about go places go places go round go s. ile üleşmek. liras.

1. fele k. (parayı) harcamak. cehennemin dibine gitmek.) şekerlenmek. k. 1. k. sıkıntı v.) onaylanmak. dili bozulmak. büyük zorluklar atlatmak.) bask ıya girmek. her çareyi kullanmak.b. dili Cehennem ol! ifrata kaçmak. fenalıklar geçirmeye şeyi ifşa etmeye başlamak.go the round go through go through go through the mill go through the roof go through with go to all lengths/go to any length/go to great lengths go to any extent go to bed go to bed go to bed with Go to blazes! go to extremes go to great expense go to great expense go to hell Go to hell! go to one´s glory go to one´s head go to one´s head go to pieces go to pieces go to pot go to pot go to press go to press go to rack and ruin go to school go to sea go to sea go to see go to seed go to seed go to sugar go to the dogs go to the dogs go to the flicks go to the movies go to the wall go to town go to town go to waste go to wrack and ruin go together go too far go under go under ağızdan ağıza dolaşmak. bozulmak. 2. 3. 1. her yatmak. çok başarılı olmak. batmak. tohuma kaçmak. -i gözden geçirmek. 3. dili iflas etmek. tasar ı. k. 1. k. veya o zamana kadar tuttu ğu her tmak. bo şa gitmek. 1. 2. hızlı çalışmak. mahvolmak. dili hız ve gayretle çalışmak. ile cinsel ilişkide bulunmak.b. k. küplere binmek. teklif v. gerçekleştirmek. dili 1. deniz yolculu ğuna çıkmak. (belirli bir amaç için) (bir yere) gitmek: I went to see what I could find there. başını döndürmek. döndürmek. fazla olmak. f. harap olmak. 1. 1. k. 2. 2. her çareye ba şvurmak. batmak. iflas etmek. dili (film seyretmek için) sinemaya gitmek. -i (durulmas ğin çemberinden geçmek.b. ahlaken çökmek.) (meclisten) geçmek. büyük bir gayretle çalışmak. (reçel. batmak. harabeye dönmek. ileri gitmek. -i incelemek. sinemaya gitmek. heder olmak. 2.´ni) geçirmek. 2. gizli dili (kendini) da ğı berbat olmak. dili 1. 1. (hastalık. birbirine uymak. rezil olmak. Orada neler bulabilirim diye bir bakmaya gittim. bal v. (bir şeyi yapmak için) çok masraf etmek. tahsil/e ğitim görmek. -i kontrol etmek. iflas etmek. -in ziyaretine çaptan dü şmek. batmak.b. kendini bir şey zannetmesine sebep olmak. parçalanmak. okula/üniversiteye devam etmek.b. bask ıya girmek. 2. 1. Cehennem ol! ölmek. 2. büyük masrafa girmek. 4. şehre gitmek. okula gitmek. 2. k. . (tasar ı gereken bir yerden) durmadan geçmek. ba (bir olay kar şısında) kendini tutamayıp ağlamaya. ziyan olmak. her şeye başvurmak: He´ll go to any extent to get it. (bir taşıt) 1. dili çok k ızmak. (içki) şı na ba şı nı vurmak. Onu elde etmek için şeye başvurur. k. (planlanm ış bir şeyi) gerçekten yapmak. 1. denizci olmak. 3. iflas ın eşiğinde olmak. denizci olmak. onaylanmak. (gazete v. k. dili çok başarılı olmak. (bir kanun ısı v. ile sevişmek. 2. çok masrafa girmek. mahvolmak. (gece uykusuna yatmak üzere) yatmak. 2. 2. çok olmak. 2. bak ımsızlıktan harabeye dönüşmek.

3. arac ı. çok tenha. kaleci. i. amaç. 1.go under the name of go underground go up go up in flames/smoke go up in smoke go white as a sheet go wild go with go with the crowd go without go without saying go wrong go/be on the dole go/get off scot-free go/run counter to go/stand bail for go/work on the assumption that goad go-ahead goal goal kick goal line goal posts goalie goalkeeper goat goatee gob gobble gobble gobbler go-between goblet goblin god God bless you! God forbid! God help us! God only knows! God willing godchild goddamn goddess godfather God-fearing godforsaken godhead adıyla tanınmak. at ıştırmak. enerjik ve inisiyatifini kullanan. gol çizgisi. dili kaleci. 1. mütedeyyin. 2. (sanığa) kefil olmak. -e uygun olmak. uluhiyet. Allah senden razı olsun! Allah korusun! Allah yard ımcımız olsun! Allah bilir! inşallah. kale vuru şu. 1. dili sapsar ı/bembeyaz kesilmek. keçi. Ondan şey sonra her yard ımaksamaya ı almak. dürtmek. (sanığın) kefaletini yatırmak. i. maksat. What went wrong? Aksayan neydi? 2. i. enerjik şken. k. ilah. -siz yapabilmek: She yemekten mahrum kald ı. 2. i. tiy. büyük miktar. 2. 2. i. vaftiz çocu ğu. tanrı. üvendire. i. f. dili 1. i. f. -siz söylemeye lüzum olmamak: It goes without saying that you must be ğ unu söylemeye lüzum yok. beti benzi atmak. 1. çok. bozulmak. Vaktinde gelmenizin gerekli oldu 1. yükselmek. s. s. i. erek. i. hedef. kahrolas ı. hindi gibi sesler ç ıkarmak. 1. ilahe. -e uymak. çıldırmak. baba hindi. -e uymamak. faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye ba şlamak. Üç gün yaşayabilmek. ç ıkmak. arabulucu. i. tanrıça. -e ayk ırı düşmek. -e zıt gitmek. i. the izin. üvendire ile dürtmek. aksamak: After that everything began to go wrong. hindi sesi. 1. punctual. yeraltına kaymak.. vaftiz babas ı. f. 2. yeni yöntem ve giri i. 2. dili (san ık) hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak. i. işsizlik k. i. dindar. cinlerin cirit oynad ığı (yer).. 2. 2. No smoking. ile flört etmek. parça. 2. keçisakalı. 2. itmek. cin (göze görünmeyen efsanevi yarat ık). k. i. yanıp kül olmak. tanrılık. (perde) kalkmak. sporveya gol. s.gaye. enerji ve inisiyatif. . ünlem Kahrolsun! s. benzi atmak/uçmak. spor kale direkleri. başladı. (bir şeyin olacağını) zannederek harekete geçmek/harekete geçmiş olmak. 1. 1. 1. tamam ıyla yanmak. yok olmak. 3. teke. müsaade. i. spor kale. -den mahrum kalmak: He´s gone without food for three days. acele yemek. dini bütün. aut atışı. ço ğ. k ışkırtmak. Sigara içilmez. 1. 2. kadeh. i. sefil. -e yak ışmak. 1. 2. k. artmak. grubun iste ğine uymak. enerji ve girişim. i.

ter. dindar. argo erkeklerden para s ızdırmaya çalışan kadın. ayrılış. niyetin ciddiliği. gayretli ve tuttu ğunu koparan kimse. golf. belsoğukluğu. i. gonk. gondol. Allahs ız. iyilik. i. This book´s heavy going. iyilik. altın.. Tanrısal. 1. i. ğı: menfaat. Aferin! Hrist. Yolun o bölümünden zor. kar veya rüzgârdan koruyan gözlük. Bayağı kızmıştı.. 2. H ızır gibi yetişen devlet kuşu. best) 1.. golfçü. (birine kar şı beslenen) güven. yapışkan madde. Aman yarabbi! Allah Allah! Allah Allah! Aman yarabbi! . i. i. i. çoğ. golf alanı.. k. k ırmızıbalık. golf oyuncusu. Carassius auratus. dili yerf ıstığı. bak. sa ğlam. tıb. guatr. i. bak. altın kuyumcusu. golf kulübü. itimat. golf sopas ı. f. s. k. taze. zool. ba alt ından yapılmış. i. i. galosh. 1. 2. ünlem Hay Allah! i. s. baya İyi günler! İyi akşamlar! İyi akşamlar. (bet.. goiter. sakaku şu. kaytarmak. 1. What are you going to be when you grow up? Büyüyünce ne olacaks ın? i. saka. su. odacı. i. hizmetli. işten kaçmak. s.. good and mad. i. Paskalya yortusundan önceki cuma. beklenmedik nimet. tıb. 1. ilerleme hızı: That part of the road is hard going.. 3. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse.. good faith Good for you! Good Friday Good God! Good gracious! Good grief! Good heavens! s. altın. altın renginde. kâr eden ticari kurulugeçmek şimdiki fiyat. golf oynamak. i. bak. havuzbalığı.. i. Allah yard ımcın olsun! 2. 2. İng. go. gözleri toz. çürümüş olmayan. s. altın. i. 2. i. ır. Tanrısız.. iyi. i. altından yapılmış. gidiş. ünlem 1. f.. s. zool. iyi. işini üstünkörü yapmak. Bu kitab ı ş.godless godlike godly godmother godsend Godspeed gofer go-getter goggles going going concern going price going to be goings-on goiter goitre gold gold digger goldbrick golden goldfinch goldfish goldsmith golf golf club golf course/links golfer golly golosh gondola gone gong gonorrhea goo goober good good and Good day! Good evening! Good evening. i. i. İyi yolculuklar! i. She was yarar. tıb. i... çoğ. vaftiz anas ı. iyi. dilihay iyice. f. kendi işini şkalar ına b ırakmak. 2. 1. olup bitenler. 2.

İng. bak. güzel. goril. zool. i. dili poposuna parmak atmak. 2. iyi huylu. lezzetli (özellikle tatl ı) bir yiyecek. bektaşiüzümü. dili çamur gibi yap ışkan bir karışım.mar 3. mallar. 2. 3. 1. Aferin! şaka kaldırabilen kimse. Allah bilir! i.Good Heavens! good looks Good morning! Good night! good offices Good riddance! Good riddance! good sense Good show! good sport good works good-by good-bye good-for-nothing good-looking goodly good-natured goodness Goodness knows! goods goods train good-tempered goodwill goody gooey goof goof off goofy gook goon goop goose gooseberry gooseflesh GOP gopher gore gore gorge gorge gorge o. çok ho ş. vıcık vıcık. i. goril. s. 1. dili adam.. i.. k. i. i. yapış yapış. şandiz. yapışkan. güzel. (up) k. 2.. 1. Amerikan yersincab ı. yumu şak başlı. dili haylazlıher s. İng. ünlem Allaha ısmarladık. 2. s. hiçbir işe yaramayan/yaramaz. 4. f. s. çoğ. İng. i. k. good -bye. hizmetli. Günaydın! 1. i. k. menkuller. k. hayır işleri. kan. menkuller ve gayrimenkuller. k. s.. ünlem. İyi geceler! 2. iki dağ arasındaki geçit/boğaz. taşınırlar. i.s. iyilik. i. İyi ki gitti!/İyi ki gittiler! Hele şükür kurtulduk!/Oh olsun! ak ıllılık. tüyleri diken diken olmu ş deri. s. i. işi yavaşlatma. midesini (bir şey) ile tıka basa doldurmak. kaz yavrusu. f. . e İş ng.. k. 1. Allah Allah! arabuluculuk. dili 1. yak ışıklı.. (ticari) itibar. aylaklık etmek. dili aptalca bir hata yapmak. 1. kargo. kaz. i. 2. odac ı. dili aptal. boynuzla yaralamak. 2. çok güzel. koruyucu. argo (işyerinde) ayak işlerini yapan kimse. kaz palazı. epey büyük (bir miktar). güzel şey. harika. f. geese (gis) i. argo goril. k. the Grand Old Party (the Republican Party). güzellik. iyi huylu. i. s. kanlı. 2. faziletlilik. dili yap ışkan madde. işi yavaşlatma grevi. f. i. s.. k ıs. on gorgeous gorilla gory gosh gosling go-slow Aman yarabbi!/Allah Allah! yak ışıklılık. s. k. 1. iyi niyet. (bir yemekteki) besleyici de ğer veya lezzet.. ya. istenilen bir şey. erdemlilik. aptalca bir şeyi bozmak. yük katar ı. yük. kuma ş. i. çoğ. ahmak. ünlem Hay Allah! i. hata yaparak k etmek. fedai. dili aptalca bir hata..

i. 3. latif. bir tondan diğer bir tona geçme. nakledilen doku. 2. i. görgüsüz. ünlem Hay Allah!/Allah Allah! i. (doku) (doku) nakledilmek. mürebbiye. idareci.ılara as ıl özgü dini müzik türü. --bing) 1. rütbe. rü i. iktidarda bulunmak. i. 2. 3. s. (arpa. makam v. i. derece derece. 2. yavaş yavaş. 1. 1. 4. (öğretmenin hemzemin geçit. 1. 3. inayet. 2. mısır v.. bak. 1. idare. yönetme. duvardaki yazılar. atletafet. get. mezun. from -den mezun olmak. a şama. kalite. Hrist. f. mak. i. tah ıl. 1.. Hrist. i. çok ince bir tür bürümcük. f. grain(s). gecelik. 2. incecik. (bir ağaç parçasının içindeki) . hububat. grafiti. grade. yönetim. s. derece derece olan. bahç. bu ğday. mezun kimse. f. zarafet. 1. i. i. (ilköğretimde) sınıf: He´s six years old and in the first grade. zarafetten yoksun. 1. 1. 2. 2. vali. para. Alt ı yaşında ve birinci sınıfta. dili mezun. gross weight. tıb. 1. damla hastalığı. eğim. 3. kibar. f. z. ince. (--bed. dedikoducu kimse. 2. cins. s ınıf. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. greyder. 1. -i mezun etmek. ill-gotten gains haks ız kazanç. mim. lanmak.. yavaş. 1. hükümete ait. çal (Allaha özgü) ş ükran duas ı . valilik. s. çirkin. bir inanç sisteminin gerçek. gravity. giderek. meyil. i. kaba. makam v. 1. kapmak. 2.. geçiş. 3. s. ertelenme süresi: I´ll give you a önce/sonra söylenen) s. about -in i. devlet yönetimi. great. 3. derece. aşı i. bahç. siyah ilkeleri. çabucak ve zorla elinden almak.´ni nakletmek. 4. temel 3. 1. (elle) ışmak. 2. para. 1. i. ilköğretim okulu. 2. (bir üniversiteye ait) lisansüstü e ğitim birimi. (sukabağından yapılmış) su kabı. uzun etekli kad ın elbisesi. f.b.. Gotik. 2. 4. i. idare etmek. yava ş yavaş olan. İsa´nın öğrettikleri. havada uçan ince örümcek a ğı. yönetici. 2. zarif. 1. dedikodu. Amerikal asıl gerçek. 2. 1. 3. aşılamak. f. dedikodusunu yapmak. lisansüstü ö ğrencisi. sabahlık (giysi). iskarpelayla oymak. s. grammar. dört İncil´den biri. yolsuzlukla elde etme. 2. k ıs. yönetim. gut. hükümet. 2. gross. oyma kalemi. dedikodu yapmak. Hz. 2.) tane: three grains of wheat üç buğday tanesi. derece. -i (elle)incelik. i. ho ş. tutmaya i. 2. gittikçe. k ıs. bak. Hristiyanlığın esasları.Gospel gospel gospel music gospel truth gossamer gossip got Gothic gotten gouge gourd gout govern governance governess government governmental governor governorship gown gr gr wt grab grace graceful graceless gracious grad gradation grade grade crossing grade school grader gradient gradual gradually graduate graduate graduate school graduate school graduate student graduation graduation ceremony graffiti graft graft grain i. i. idari. hafif. f. İncil. mezuniyet töreni. i. a şı.. doku nakli. (yemekten tutmak. get. f. i. yönetmek. mezun olma.b. gram(s). iskarpela. yolsuzlukla elde edilen ş vet. mezuniyet töreni. k. 1.b. 3. i. 1. i. i. i. regülatör. idare. 2. graffiti. group. s. cüppe. tıb. sukaba ğı. zerre. tıb. i.

gram. dili nine. tahıl ambarı. sandıklı saat. s. dilbilgisel.. k. k ız torun. i. granulated granulated sugar granulated sugar i. I request. bak. k.. tozşeker. mühim. nine. s.o. gramer aç ısından ifade.. azamet. r ıza göstermek. granit. ilkokul. dili 1. torun. büyükbaba. İng. İng.. k. huk. i. kabul etmek.. i. 3.. büyüklük. büyük. gramere ait. gramer kurallar ına uygun. İng. plak. 3. i. çoğ. 1. i. (cevaben) Evet. ihtişamlı. spor kapalı tribün.. muhte şem. i. gramatikal. Granting the truth of what you´re saying. dede. dili kuyruklu piyano. bak. büyükanne. i. i. granddad. 2. görkemli. 1. soru şturma kurulu.. ihtişam. i. s. k. dilbilgisi kitabı. pikap. şes. i. k. bail Granted... ayaklı duvar saati. en büyük.dren (gränd´çîldrın) i. 1. dili. harika. büyükanne. bir ricayıRicas birini kefaletle/kefaleten tahliye etmek. i.. gram. dili çok güzel. 2. büyükbaba. ilkö 1. erkek torun. 2. dili dede. k. gramer. gramofon. dili dede. dili nine. argo bin dolar. sadrazam.gram grammar grammar school grammar school grammatical gramme gramme gramophone gramophone record gramps gran granary grand grand duchess grand duke grand jury grand piano grand total grand vizier Grand Vizier grandad grandaddy grandbaby grandchild granddad granddaddy granddaughter grandeur grandfather grandfather clock grandiloquent grandiose grandma grandmother grandpa grandparent grandson grandstand granite granny grant grant a request grant s. 2. grand. k. büyükbaba. 1. granddaddy. 2. büyükbaba. büyükanne.. . kuyruklu piyano. k. büyük jüri. cafcaflı.. babaanne. dili (bebek) torun. s. gram.chil.. 1. kitab 1. k. heybet. i. grandük. i. kabul etmek. büyükbaba. bak.. 2. dili dede. şatafatlı. i. gramer ı. görkem. sadrazam. anneanne. yerine getirmek: She granted his ın ı yerine getirdi. i. büyükanne.. tahkikat heyeti. dili. i. k. i. en eski. dolaplı saat. fazlas ıyla büyük ve görkemli. 2. dede. i. tumturaklı. dilbilgisi. i. k. grandüi. 2. İng. s. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. 1. i. ğretim okulu. f. i. tozşeker. k. fonograf. İng. i. dili nine. (öğrencileri üniversiteye hazırlayan) lise. büyükbaba. i. bak. (genel) toplam. büyükanne.

yönelik. ızgara. minnettar. i.granule grape grapefruit grapeshot grapevine graph graph paper. ı 1. sinirine dokunmak. memnun etmek. ortadirek. s. 1. çimlemek. with ile bo ğuşmak.. s. paras ız. 2. anlayış. kızmemesi. 3. pençe. grafikle ilgili. 2. 1.. demir parmaklık. 1. üzüm. z. karısı geçici olarak 1. (--ed/--led. açgözlü. s. 4. graphic designer. dili uçananlamak. f. 2. greyfurt. ış. bedava. i. ciddiyet. bedava. i. 2. a ğırbaşlılık. 1. çimenle kaplamak. 4. 2. rende. i. ot. haris. (towards/to) -e yönelmek. sıradan insanlara 2. 2. 2. f. gereksiz. yazılmış/çizilmiş/kazılmış. yerçekimiyle hareket etmek. i. graphite grapple grasp grasp at straws grasp the nettle grasping grass grass widow grass widower grasshopper grassroots grassy grate grate grate on grate on one´s nerves grate one´s teeth grateful gratefully grater gratification gratify grating gratis gratitude gratuitous gratuity grave grave gravedigger gravel gravestone graveyard gravitate gravitation gravitational gravity i. minnetle. 1. f. çökmek. yakalamak. i. i. i. grafik seçik grafikbir dizayn. s. boşanm olankar kad ıı n. çimen. --ing/--ling) çak ıl döşemek. 1. 1. 1. çökme. fiz. çarpıcı. sokaktaki kişiler. s. 2. k. s ıradan insanlardan kaynaklanan. vahamet. memnuniyet. 1. argo (sigara halinde içilen) hintkenevirinin ş ış yapraklar ı. i. i. f. s. kurutulmu veya kocas ndan ayrı ya şayan kad ın. ızgara. minnettarlık. kavramak. 2. s. ho şnut etmek. ciddi. f. dişlerini gıcırdatmak. ask. 3. mezarc ı. zevk veren şey. i. z. çizge. s ıkı tutmak. dili s ıradan insanlar. f. alt ıntop. . s. 2. 1. tamahkâr. greypfrut. i. i. çim. mezar. paras ız. -e sürtünerek/çarparak ses ç ıkarmak. ku ştan medet zor bir probleme çözüm yolu bulmak. (bomba/ şarapnel içindeki) misket. yerçekimi. 3. çökelme. 2. zevk. i. s. ağırbaşlı.. yerçekimi. tatmin etmek. canlı ve açık şekilde yazan. çimenli. 2. i. 2. canl ı ve net. kavray ummak. tüm ayrıntıları gösteren. graphic graphic design. i. i. haz. 1. i. çekirge. bo ş olan adam. greyfrut. f. yerçekimiyle ilgili. mezarlık. grafiker. i. yönelme. rendelemek. kocası geçici olarak 1. at kapmaya çalışmak. bir yere gitmi i. i. yerçekimiyle hareket etme. demir parmaklık. tanecik. asma. a ğır. vahim. k. 1. mezar ta şı. kareli kâ ğıt. kavramak. 3. 3. bir yere gitmi şanm ış ş veya ıs ndan ayrı yaşayan adam. i. çökelmek.. grafit. grafik. i. 2. çak ıl. bahşiş. çimenlik. 5.

dili papel. s. 1. muazzam.ğdili birine rü şvet vermek. 1. selamlamak.o.dren (greyt´gränd´çîldrın) i. dili beyin. i. k. k. . İng. f. büyük dede. harika. acemi çaylak. i. k. i. ı. et suyu.´s palm greasy great Great Britain Great Dane great-grandchild great-grandfather great-grandmother great-hearted greatly greatness Greece greed greedy Greek green green bean green light green onion green onion green pea green pepper green pepper greenback greenery greengrocer greenhorn greenhouse Greenland Greenlander Greenlandic greens Greenwich Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time greet greeting greeting card gregarious gremlin i. 2. 2. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). büyüklük.. Grönland. Yeşiller Partisi Ye fasulye. sürücül. 2. cömert. Büyük Britanya. 1. sıyırıp geçmek. otlamak. Greenwich ortalama zaman ı. Rum. 3. s. Greenwich. açgözlü. i.o. i. 2. selam. yağlanmış. i. torun çocuğu. 4. k. ye şil. yeşillik. 1. i. i. sıyrılmak. tamahkâr. yeşil renk. cesur. sera. çoğ. yağ sürmek. yeşil biber (olgunlaşmamış biber). f. ham (meyve)..chil. yağ. Grönland´a özgü. Grönland. fevkalade. çok. yeşil. ı. k. s. 1. 1. tebrik kartı. şiller Partisine ait. yeşil ışık. 2. sürü halinde yaşamayı seven. 2. yeşil soğan. pek çok. yiğit.. k. yeşil. makineyağı. gres. Danua cinsi köpek. great-grand. Yunanl henüz s. Rum. 3. Greenwich ortalama zaman ı. dili mükemmel. kar şılamak. sıyrık. i. et yağı. i. bezelye. i. Grönlandca. Yunan. tamah. (makineleri bozdu ğuna inanılan) cin. çok. s. dolar. limonluk. Rumca. sıyırmak. otlatmak. s. i. h ırslı. gri. ya k. olgunlaşmamış. i. önemli. 1. i.gravy gray gray matter graze graze grease grease s. dolmalık biber. dili (yapraklar i. Grönlandlı. açgözlülük. sos. f. çimenlik. 1.. i. içyağı. yağlı. fazlas ıyla. i. başkalarıyla beraber olmayı seven. 2. (trafik lambas ında) yeşil ışık. dili acemi. Grönlandl ı çiğ/haşlanmış olarak yenilen) yeşil yapraklı sebzeler. i. i. s. ak ıl. 3. Rumca. 3. z. 1. f. dolmalık biber.´s palm grease s. dili müsaade. i. girgin. taze soğan. Yunanistan. selamlaşmak. gresyağı. 2. 2. toy. taze fasulye. Yunanca. ye şil 1. manav. s. Yunanca. s. 2. 2. hırs. acemi kimse. Grönlandca. birine rü şvet vermek. ser. 3. selam vermek. izin. büyük. 1. büyük (derece/miktar). Yunanlı. lamak. 1. büyük nine. 2. i. i.

i. kas ık. f. kum tanesi. s. 1. 2. kat ı. yüz buru şturma/çarpıtma. 1. bak. bak. dili metin olmak. i. kirli. korkunç. i. yüzünü buruşturmak/çarpıtmak. (elle) sarkıntılık etmek. yakınmak. büyük üzüntü. 1.´s imagination gripe grisly grist gristle grit grit one´s teeth grits gritty grizzly grizzly bear groan grocer groceries grocery grocery store groggy groin groom groove grope grope for words i. pi --mest) 1. (Kuzey Amerika´ya özgü) korkunçay ı. i. aman bilmez. k. bakkal dükkân ı. i. el yordam ıyla aramak/ilerlemek. bak. korkunç. ı zgarada şirmek. tüyler ürpertici. i. 1. 2. 1. (ground) 1. (aletle/makineyle bir şeyi) öğüten/çeken/döven kimse. içki sersemi. sırıtma. ac ı. havan. gray.grenade grew grewsome grey greyhound grid griddle gridiron grief grief-stricken grievance grieve grievous grill grim grimace grime grimy grin Grin and bear it! grind grind to a halt grinder grindstone grip grip s. s ıkı tutmak. 2. kontrol. 2. rutin.. (alçak kenarlı. bakkal. kir. durmak. i. 2. demir) tava. 2. f. -e ac ı vermek.. dili sorguya çekmek. (mide) sancımak. 2. k ıkırdak. i. s. 3. i. yakınma. bakkaliye. kumlu. 2. şekli. s. (--mer. 1. kabuksuz mısır tanelerini kaba bir şekilde öğüterek yapılan ezme. ıyma makinesinde) (et) çekmek. bileği çarkı. bak. dili şikâyet etmek. . i. i. el bombas ı. i. çoğ. yiv. (birinin) dikkatini çekmek. 2. şikâyete yol açan durum. bakkaliye. şikâyet. i. sert. i. öğütücü ş. bakkal. kavramak. (midede) ı. güvey. i. grow. dayan ıklı. zool. inilti. uyku sersemi. anat. kirlilik. metin. ufak lokanta. gruesome. grid. i. cırdayarak yavaş yavaş stop stop etmek. mahmur. Gülümseyip sineye çek! f. bileyici. çok büyük (yanlış/zarar/kayıp/acı). bakkaldan alınan gıda maddeleri. di şini sıkmak. s. s. 2. şikâyet. i. i. idare: Get a grip on yourself! Kendine f. 2. ö ğütücü di ita şı. (de ğirmen. kumlu gibi. gri. s. (--ned. f.b. (about/at) k. --ting) k. 2. s. (çark ile döndürülen) bile f. büyük bir üzüntü içinde olan. (--ted. ızgara.´nde) ğ 2. keder. i. f. 1. dibek v. inlemek. yakınma. 3. i.. ağır (masraf). dili Amerikan futbol sahası. değirmentaşı. (ketmek.. sersem. f. (mutfak ö ıütmek/çekmek/dövmek. f. 1. s.. (alçak kenarlı. (alet/makine). boz. 1. f. öğütülecek/öğütülmüş tahıl. grizzly bear.o. i. amansız (mücadele). -e büyük üzüntü vermek. --ning) s ırıtmak. g i. 1. demir) tava. 2. kelimeleri zor bulmak. bakkal. Ursus horribilis.. çoğ. yiv açmak. 2. 1. 3. i. (--ped. 1. tımar etmek. kur şuni.. i. i. ğ 4. f. kum tanesi gibi ta ş parçacığı. s. zihni kar ışık. büyük bir üzüntü içinde olmak. bakkal dükkân ı. -i tutma/kavrama alıp götürmek. deh şetsanc i. 1. k. k. tazı. --ping) 1. 1. 2.. ızgara (alet). dili verici. f. f. ızgara. zool. metanet. i. 2. s..

toprak teli. sığır kıyması. i. Yere dü ştü. dili şikâyet etmek. ormantavu ğu. s. i. grup sigortas ı. vuku bulmak. kaynaklanmak.o. grow out of grow too big for one´s boots grow up Grow up! grower i. yerde sürünmek. 2. pasaklı. (birini) (ceza olarak) (ev.o. 2. elek. büyüyüp/olgunlaşıp (kötü bir şk. koru. . kırtıpil.. 2. i. göze batan veya tahammül edilmez (kusur. 6. 2. f. (bitki/sebze/meyve) tirmek. küme sa ğaltımı. brüt kâr. 3. 2. grupland ırmak.. 3. dırdırcı. k ıyma. yetişmek. ekon. on iki düzine. da ğsıçanı.-den 3. sinirli. zool. kırtıpil. eskimek. zemin kat. görgüsüz. hata v. iş lanmak. 5. 2. ön hazırlıklar. grind. brüt ağırlık. 1.grown ugly. s. (meyve a ğaçlarından oluşan) bahçe: orange grove portakal bahçesi. kendini alçaltmak. meydana gelmek. zool. zemin. çok şişman. üretici. ıp-den kabu ğunu beğenmemek. temel atma töreni. dili 1.. yetiştirici. in ground wire groundbreaking groundbreaking ceremony groundhog groundless groundnut groundwork group group insurance group therapy groupie grouse grouse grove grovel grow grow away from grow into grow old grow on s.. büyüdü ğü için (bir giysiyi) giyememek. grosa. olmak. güldürecek kadar acayip. gruplaşmak. elek. asılsız. 3. yer (yerin yüzü): He fell to the ground. kara kuvvetleri. gayri safi (miktar/a ğırlık). i.gross gross gross income gross national product gross profit gross weight grotesque grotty grouch grouchy ground ground ground ground beef ground crew ground floor ground floor ground forces ground glass ground meat ground rule ground s. 2. ile ş ili 1. gülünç. 4. pop müzik toplulu ğu üyelerinin peşinde koşan kız. de i. s. yerfıstığı. i. toprak. brüt. s. (grew. i. İng. şikâyetçi. k. buzlucam.. zamanla büyüyüp (bir giysinin) ölçülerine uymak. (uçak) (hava ko şullarından ı) uçamamak.b. k.). toprak./Çirkin oldu. s. zemin katı. dolay f. --n) 1. brüt para toplam ı. kıtıpiyoz. bak. 2. ğersiz. 1. kirli. (bir f. yaltaklanmak. 3. artmak. i. kaba. 4. geli şmek. --ing/--ling) 1. temel kural. ihtiyarlamak... uzakla şmak. walnut grove cevizlik. k.). büyümek. f. f. 1.b. (uçağı) uçurtmamak. (havaalan ında) yer mürettebatı. karaya karaya oturtmak. pis. Çirkinleşti. 2. 1. eyden) vazgeçmek. brüt gelir. birine (bir konunun) temel ilkelerini ö ğretmek. olmak: She´s yeti şkileri azalmak. kıtıpiyos. 1.. Çocuklu ğu bırak! i. fon. grup terapisi. 1.. oturmak. i. dili 1. İng. çığır açan (olay v. i. zamanla birinin ho şuna gitmeye başlamak. ço ğ. s. 2. çok garip. dili her zaman şikâyetçi olan kimse. büyümek. i. gayrisafi milli hâs ıla. (bir e)ya alş ış mak. temelsiz. dili yumurtadan ç ık 1. . dırdırcı.. okul. 3. (--ed/--led. s. 2. k.. f. f. binaya/kurulu şa ait) arazi/bahçeler. 2. grup.

. korkuluk. lapas ı. s.. Guatemalalı. artma. i. 1. i. büyüme. i. s. i. 2. İng. s. i. bak. ask. s. misafir odas ı. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan ı vagon. valiye/valiliğe ait. (yol kenar ındaki) bariyer.). gerilla sava şı. kirli. i.. koruyucu. koruma görevlisi. i. gerilla. bak. kazmak. otel/pansiyon mü şterisi. (bir tutukluyu) alt ında biletçi. hırlama. kurtçuk. s. vesayet. s. 2. i. i. s. garaz.. 5. aksiliği tutmuş. şikâyet. huk. garanti. homurtu. hırlamak. 1. kefil. grow. 3. yetişkin. 2. katı.b. (--bed. f. i. cevap. ağzını sıkı tutmak. konuk sanatç ı. çeteci. hırçınlığı üstünde. deh şet verici. Guatemala´ya özgü. i. 1. s. sert. sır tutmak. -e karşı önlem almak.men (gardz´mîn) i. 2. tahmin etmek. korkunç. homurdanmak. muhafız. guerrilla. İng. (bir şeyi) (birine) çok görmek. f. misafir. garanti etmek. 2. tahmine dayanan sonuç/sonuçlar. Guatemalalı. up kazarak/belleyerek -i ç ıkarmak/sökmek. larva. i. h ınç. (trende) 4. bir bitkiden süren dallar/sürgünler/yapraklar. huk. garanti. 1. s. konuk. 1. korumak. grueling. k. 1. 2. tümör. çok zor. i. yeti şkin. i. nöbetçi. pis. İng. z. bellemek. vasi. rapor v. domuz gibi ses ç ıkarmak. sulu yulaf v. şeref kıtası. i. f. dili3. f. 1.. s. zorlu. tahminde bulunmak.b. 2. k ıskanmak: Do you grudge me this? Bunu bana çok mu görüyorsun? i. çoğ. gözetim tutmak. şeref konuğu/misafiri. 1. i. s. f. cumbal ı (söz. Guatemala. kin. zannetmek. 2. (bir yerdeki) kökleri kazarak sökmek. 2. koruyucu melek. i. tahmini iş.. --bing) 1. yiyecek. 3. f. gerillac ı. i. i. 1. bak. gelişme. pansiyon.. davetli.. i. ihtiyatl i. sanmak. vasilik. basketbol gard. muhafızlar. tahmin. sevimsiz. guards. i. k. Guatemala. muhaf ız. boks gard. f. şikâyet etmek. dili ( şovlarda dansçıların giydiği) minicik tanga. i.growl grown grown-up growth grub grub grubby grudge grudgingly gruel grueling gruelling gruesome gruff grumble grumpy grunt G-string guarantee guarantor guaranty guard guard guard a secret guard against guard of honor guard one´s tongue guard´s van guarded guardian guardian angel guardianship guardrail guardsman Guatemala Guatemalan gubernatorial guerilla guerrilla guerrilla warfare guess guesswork guest guest artist guest of honor guest room guesthouse f. 2. f. istemeyerek. ur. savunma duru şu. dilini tutmak.

t. 2. (bir projedeki) ana hatlar. suçluluk. gitar. art niyetsiz.. kolay aldatılma. (çoğı.zGui. i. 2. f. 1. yutuvermek. 2.a. i. ço ğ. 2. s.. suçlu. Gine-Bisavlı. i. 2. i. sel yata ğı. aç ıkgöz. açıkgözlük. k ılık. Guyana Frans s. nahoş kahkaha atmak. s. s. saf. güdüm. gen. i. (--med. martaval. i. Gine-Bisavlı. vicdan azab ı. rehber kitabı. Guyanalı. i. yutuverme. i. i. 1. i. --ming) zamk sürmek. 1. yol göstermek. bamyalı yahni. idare etmek. ask. s. lonca. i. 1. f. 1. bak. 1. rehber köpek. 2. i. i. rehberlik. i. 1.. kobay. rehber ö ğretmen. Guyana bölgesi halkından biri. körfez. i. rehberlik etmek. martı. Guianan. 1. çiklet. s. rehber. . 2. bir şeyi yutuvermek. Guyana. kurnazlık. gitarist. 1. yol gösterme. i. Guyana bölgesi. kolay aldatılabilir. Gine-Bisav´a özgü. Gine-Bisav. s ıtmaağacı. sak ız. Frans ız Guyanalı. i. dişeti. i. yönetmek. 1. beçtavuğu. Guyana. giyotin. 2. birine rehber. boğaz. dili bo ş laf. 2. nahoş bir kahkaha. i. 2. i. dış görünüş. f. 1. f. esnaf birliği. rehber. i. down gum gum gum gum mastic gum tree gumbo i. s. (çam reçinesinden ba şka herhangi bir) reçine. Frans ız Guyanas ı´na özgü. Gine. giyotin ile idam etmek. Gine-Bisav. 2. f. i. s. (çamdan başka herhangi bir) reçineli ağaç. k ılavuz. i. çok derin kanyon.nese) i. i. k. 2. i. i. palavra. s. i. küçük kanyon. okaliptüs. yirmi bir şilin değerindeki eski İngiliz altını. 1. kurnaz. i. Gineli.guff guffaw Guiana Guianan Guianese guidance guidance counselor guide guide dog guidebook guided missile guideline guild guile guileful guileless guillotine guilt guiltless guilty guilty conscience Guinea guinea guinea fowl guinea fowl guinea pig Guinea-Bissau Guinea-Bissauan Guinean guise guitar guitarist gulch gulf gull gullet gullibility gullible gully gulp gulp s. beçtavu ğu. gırtlak. Guyanası. zamklamak. i. gözleri görmeyen rehberlik eden köpek. Gine. suçsuz. rehber kitab ı. saflık. 2. 1. Gineli. Frans ız Guyanası. beçtavu ğu. Gine´ye özgü. güdümlü mermi.

f ışkırmak. dili -i süslemek. 1. ateşli silah. i. ateşli silah taşıyan kimse. dünden hazır. i.a. i. guru. i. 2. i. (çatı/dam kenarındaki) oluk. tüfekçi. lastik çizme. 2. k. gun. tüfek. Guyana bölgesi. çuval. i. 1. (about) hayranlığını abartılı bir şekilde anlatmak. i.. 1.ış. fışkırma. ateş. dili cesur. i. (belirli bir yeri) elde 1. i.. çağıldamak. i. gırtlaksı (ses). ku f. yürek: He´s got guts. s. jelatinli şekerleme. bak. İng. 1. i. 2.. çağıltı. top. jimnastiğe ait. 2.gumboot gumdrop gummed gumption gun gun for gun rack gun s. Guyana. i.. 2. k. fışkıır. jimnastik salonu. (kaldırım kenarındaki) oluk. (içki) çokça içmek. 1. rehber. ğlay p ballamak. dili fazlas ıyla istekli. . tüfek ve tabanca yapan veya tamir eden kimse. 2. ateş etme. spor salonu. i. 2. 1.. dili adam. i. i. topçu. Guyana. k. s. s. zamklı. ya ş. k. topçuluk. ı. silahlı kimse. birini (ate şli silahla) vurmak. i.nese) 1. i. kanivo. f. silah kaçakç ılığı.. 1. i. süslenip püslenmek. s. atış ilmi. 1. f. k. eski İngiliz Guyanal f. gunk. (çoğ. i. atım. Guyana. dili inisiyatif ve cesaret. (--ned. mür şit. i. dili cesaret. i. 2. i.o. dili vıcık vıcık şey. (birinin) çan etmek için bütün gayretiyle çal ışmak. tat alma duyusuyla ilgili.. barut. down gunboat gunfight gunfire gunge gung-ho gunk gunman gunner gunnery gunnysack gunpoint gunpowder gunrunner gunrunning gunshot gunsmith gurgle guru gush gusset gussy gussy o. fışkırtı. İng. Guyana bölgesi halkından biri. (bebek) agulamak. 1. (okullarda) beden e ğitimi.men (g^n´mîn) i. jimnastik salonu. --ning) (motoru) birdenbire tam rmak. bağırsak. i. i. tüfeklik. agu. (ateşli silaha ait) menzil. zevk. erim. Guy. i..s. s. bağırsaklar. çoğ. silah kaçakç ısı. ı) birdenbire tam gaz sürmek. f. up k. s. dili yüreksiz. i. 2. gazla çalıştı ına(arabay ot tıkamak için fırsat kollamak. k. eski İngiliz Guyanası halkından biri. up gust gustatory gusto gut gutless guts gutsy gutter guttural guy Guyana Guyanese guzzle gym gymnasium gymnast gymnastic i. yürekli. ı verev takılani. eski İngiliz Guyanası. (iki kişi arasındaki) silahlı çatışma. jimnastikçi. rüzgârın ani ve sert esmesi. s. i. Bayağı cesur o. silah atışı. k. tabanca. spor salonu. i. Guyanalı.kuma ş parças i.. 2. gambot. s. i. i. çoğ.

. 1. dönme. yarmak. i. 1. dolu fırtınası. bir yer. dolu tanesi. Roman. (--ped. i. dönmek. bayat. 1. yorgunluk ve açlıktan bitkin. taksi dura ğı. hacı. i. h haberdasher haberdashery habit habitat habit-forming habitual habitually hack hack hack hack stand hackberry hacker hackle hackneyed had had best do haddock hadj hadji hadn`t hag haggard haggle ha-ha hail hail hail fellow well met hail from hailstone hailstorm hair i. saç. 3. k ıs. 2. İng. z. kih-kih (gülme sesi). 2. i. jimnastik. erkek giyimi satan i. 1. herkesle çabuk ahbap olan kimse. alışılmış. seslenmek. f. vasat. i. sahtekâr. i. i. had not. dili taksi. i. hav. k. 2. yapsa daha iyi olur. büyücü kadın. çoğ. 3. İng. niteliksiz yazar. liman ından kalkmak. kiralık atlı araba. argo becermek.. i. yontmak. 1. tüy. 2. atı. s. tuhafiye dükkânı. i. f. 1. hayvan veya bitkinin yeti ştiği doğal ortam. f. melengiç. öksürük. âdet. âdet üzere. 1. dönerek sallanma. i. jinekolog. i. i. kaz i. bak. 2. i. 2. dönerek sallanmak. i. --s çoğ. i.. alç ıtaşı. k ıl. tuhafiye. s. bak. i. kazıkçı.gymnastics gynaecologist gynaecology gynecologist gynecology gyp gyp joint gypsum Gypsy gypsy gyrate gyration gyropilot gyroscope H.. kiralık binek i. bitkin. dili üçkâ ğıtçı. cayroskop. şapka dükkânı. çentmek. H. niteliksiz (iş). i. i. mezgit. i. have. İngiliz alfabesinin sekizinci harfi (Honor. sıkı pazarlık etmek. İng. selamlamak. ya2. jiroskop. dolu.. bak. alışıldığı şekilde. Hrist. gynecologist. s. f.. habitat. çentik. mutat. klişe... 2. 1. ünlem kah-kah. bilgisayar korsan ı. f. Çingene. f. Roman gibi ya şayan kimse. jinekoloji. yak ın arkadaş. i. i. bir şeyin doğal yeri. 1. i. ıı k kaz katmak. kelime veya hecenin sonunda telaffuz kelimelerin ba şında ğaza. s. kocakarı. 1.. 1. din görevlilerine özgü kıyafet. çekişe çekişe pazarlık etmek. nisaiye. 2. i. argın. 2. (hayvan dövüşmeye hazırlanınca dikleşen/kabaran) tüyler. ça ğırmak. şlı kuru at.. s. . i. İng. hileci. i. hac. tuhafiyeci. f.. daimi. i. kuru kuru öksürmek. bak. çitlembik. jips. k ıymak. 2. k. automatic pilot. basmakalıp. ısmarlama yazı yazan yazar. alışkanlık meydana getiren. --ping) aldatmak. itiyat. den. 3. herb gibi bazı ve ma herhangi birİng. yaşlı çirkin kadın. gynecology. yapmalı. hour. dolu halinde ya ğmak. alışkanlık..

kutsamak. çiftlikteki kö şk. 2. i. 2. salon.. k ılı kırk yarma. s. 2. 4. z. i. k ıllı. isteksizce. i. yarım gözlük. Haitili. Haiti. erkek berberi. üvey erkek karde ş. 1. saç kurutucusu. yar ım ağız. yarı yolda bulunan (yer). iyi düşünülmemiş. spor hafbek. tüylü. s. i. saçın kesilme biçimi. s. çoğ. s. 1. argo çok zor. keskin viraj. f. (eski bir inan ışa göre) cadıların. 2. ahmak. yarı pişmiş. yarımeder. i. düzine. koridor. s. saç fırçası. ortada. saç tokas ı. yarım boy. malikâne. 1. saç tıraşı. melez. --s) saç tuvaleti. yar i. yar ım gün: She works there half time. tüysüz. s. 1. kadın berberi. hayaletlerin. i. yarım. i. i. firkete. işin çoğu. yetersiz olarak. k ılsız. s. saç şekli. üvey k ızkardeş. Haiti´ye özgü. i. i. yeterli olmayan tedbirler. halves (hävz) i. saç kurutma makinesi. 5. spor haftaym.. sapasa ğlam. istemeye istemeye. yar ı yolda. kadın kuaförü. s. i. Half the students have come. yetersiz. üvey k ızkardeş. 2. (çoğ.. 1. 3. isteksiz. Haitili. i. Haiti. Halikarnas. bayrağın yarıya indirilmesi. ara. yarım pençe. . vücudun yukarı kısmını gösteren resim. i. turp gibi. 2. s. i. s. z. hortlakların ortalığa çıktığı gece (31 Ekim). i. korkunç. argo tehlikeli. 1. gönülsüz. 2. Bodrum. yarı: Two halves make a whole. saç spreyi. yarım bilet. 1. yar ılanma süresi. saç filesi. işin en zor tarafı. İki yarım bir bütün half an apple yar ım elma. 2. U şeklinde kıvrılan. 3. gönülsüzce. yarım ağızla. s. (ayakkab ıya) yarım pençe vurmak. budala. 1. fiz. 1.hair curler hair dryer hair net hair spray hairbrush haircut hairdo hairdresser hairless hairpin hairpin turn hair-raising hairsplitter hairsplitting hairy Haiti Haitian hale hale and hearty half half a dozen half brother half fare half glasses half measures half sister half sister half sole half the battle half time halfback half-baked half-breed halfhearted halfheartedly half-length half-life half-mast half-moon half-sole half-time halfway half-witted Halicarnassus hall hallow Halloween bigudi. 2. kutsalla ştırmak. işin yarısı. yarım günlük (iş/çalışma). tüyler ürpertici. 1. okul/üniversite binas ı. s. kılı kırk yaran. 2. hol. 2. s. i. 1. i. İng. k ılı kırk yaran kimse. f. yarımay. s. saçsız. Orada ım gün çalışıyor.

kolayca. i. i. jambon. eltopu. mezra. engel olmak. 2. durmak. hammer throw hammock hamper hamper hamster hamstring hamstrung hand hand hand down hand grenade hand in hand in hand hand labor hand on hand organ hand out hand over handbag handball handbill handbrake handcuff handful handgun handicap handicapped handicraft handily handiness i. i. el ele. 1. yarıya bölmek. f. mola. avuç dolusu. f. ufak köy. hamak. dağıtmak. ele avuca maz çocuk. bak. i. el freni. işçi. (--med. s ığır kıf. 2. 2. başkasına vermek. i. el ile yap ılan iş. hammer away -e şekil vermek. dizardı kirişi. yular. i. 2. hamburger. hammer out spor çekiç atma. --s/--es) hale. handikap. f. i. 2. elle vermek. güçle ştirmek. . s. tayfadan biri. s i. 3. teslim etmek. f. teslim etmek. halojen. 1. bak. (ham. i. 1. elverişli bir şekilde. çamaşır sepeti. c ırlaksıçan. el bombas ı. 1. i. 2. z. özürlü. (--ped. rençper. ymas ı.strung) 1. i. beceriklilik. durdurmak. çoğ. çekiçle çakmak. i. hol. 1.. çekiçle vurmak. i.. i. half. hamster. az miktar.´s head çekiçle durmadan çalışmak. f. kelepçelemek. 1. dili amatör radyo operatörü. 2. tokmak.o. bir fikri ibirinin kafas ına sokmak. çekiç. 1. k. 3. i. hammer an idea into s. engellemek.hallucinate hallucination hallway halo halogen halt halter halve halves ham hamburger hamlet hammer hammer f. i. den. i. 1. -ping) engel olmak. 5. 3. (çoğ. devretmek..ığ tabanca. laterna. el yazısı. 1. 2. isk.. 4. kapaklı büyük sepet. spor handikap. 2. el sanatı. sanr ı. i. kösteklemek. i. tayfa. sanrılamak. çekiçle dövmek. i. 2. i. ruhb. el ilanı. kelepçe. dizardı kirişini koparmak/kesmek. i. el. sakatl ık. i. yarıya indirmek. ağıl. özür. spor hentbol. O kitab ı bana uzatır ı s ı n ı z? m kuşaktan kuşağa devretmek. i. f. vermek. 1. engel. durma. k. 3. dili idare edilmesi zor biri. argo abartarak oynayan oyuncu. ırgat. --ming) argo abartarak oynamak. koridor. babadan o ğula geçirmek. şlemek. 4. 2. hamstring. uzatmak: Please hand me that book. (saatte) akrep/yelkovan. çekiçlemek. duru ş. el çantas ı.. i. vermek. f. f. el. kelepçe vurmak. sakat. 6. f. ayla.

asma. i. korkak. cellat. şans. katlanmak. iş. 1. i. dokunmak. as ılmak. dayanmak. şeytantırnağı. tereddüt etmek. kullanılmış elbise/eşya. tırabzan. içki sersemliği. (hung) 1. geri kalmak.handiwork handkerchief handle handle s. büyük. elinden her iş gelen işçi. (bisiklette/motosiklette) gidon. marifetli. yap rmak. elişi. kullan ılmış. takmak. yün/ipek çilesi. el yapımı. -i çok beğenmek. -e bayılmak. şını ). yakın. (--ed) ipe çekmek. Bekle. hang. tutamaç. ellemek. 2. özlemini çekmek. gelmek. çok. i. 2. s. el altında. 1. asılış. alçak. gelişigüzel. yaz telefonu kapamak.birine) sap. 1. çekinmek. engel. rasgele. 1.1. olmak. 2. (avukat) kendi ıhanesini açmak. elişi. satmak.o. -e rastlamak. dili birinin her dediğini can kulağıyla dinlemek. e ğmek. z. askı kancası. s. -e kafas ını takmak. 4. i. usta. 2. şanssız. 1. i.ers-on) beleşçi kimse. s. 2. hang. dili ba şıboş gezerek beklemek. i. güçlük. be hung up on 1. yak ışıklı. s. 3. Dokunma!/Elini sürme! Eller yukar ı! i. 1. şli. çile. idam etmek. 3. i. tak ınak. 1. 2. mendil. 1. elle dokunma. i.´s every word Hang on. Onun en iyi oldu ğu apaçıktı. 2. i. hazır. 4. -e tutulmak. muallakta olmak. idam edilmek. -e tesadüf etmek. çoğ. 2. kullanmak. habis. k. kullan ılış ıştıtarz ı. ask ı. i. 2. (çok k ır i. 3. cömert. ılgan/sinirli son derece dikkatli davranmak. geçmek. i. kullanışlı(hän´dimen) . şüphesiz. i. el s ıkma. f. 1. (çoğ. (after/for) arzulamak. merdiven parmaklığı. talihsiz. ipe çekme. 2. duru k. bol. u ğramak. asmak. i. i. rastlantı. ço f. s. becerikli. sallanmak. 3. anlam. i şleme tarzı. asılmak. kaplamak. i. hang out/up one´s shingle hang up hangar hangdog hanger hanger-on hanging hangman hangnail hangover hangup hank hanker haphazard hapless happen happen across/on/upon happen by i. kolaylıkla.y. bahtsız. idam. i. k. idare etmek. 2. apaçık: He was hands down the best. elden düşme. sarkma. kabza. 2. hangar. sinsi adam. parma ğını kıpırdatmadan. f. as ılı. hand. sarkmak. elveri ğ. meydana gelmek. 1. s. 3. ele almak. nazik bir durumda olmak. s. f. el yazısı. salland ırmak. için yanıp tutuşmak./Bir dakika.o. (to) (-e) s ıkı tutunmak. kangal. çengel.men (häng´mîn) i. 3. i. asma. i. dili (tıp doktoru) özel muayenehanesini açmak. ürkek. 5. s. elişi. asılı olmak. 1. . tehlikede olmak. 2. 2.. (ba ş döküm. el sürmek. f. with kid gloves handlebar handling handmade hand-me-down handrail hands down Hands off! Hands up! handshake handsome handwork handwriting handy handyman hang hang hang hang around hang back hang fire hang in the balance hang in the balance hang on hang on s. eli işe yatkın.men i. sarkan. asmak. kulp.

2. çok şükür. güçlükle. şiddetle. tirat söylemek. acımasız. kararlı. f. neşeli. I hardly knewçok her. 3. 1. silah. sertlik. 2. miğfer. delisi: girl-happy kız delisi. 1. i. hemen hemen: Hardly anything was left. bar ınak. ağır iş cezası. harem. 4. f. 3.. pek. rahat vermemek. çıkarcı. dayanıklı. etmek. katı (yumurta). yerinde. s. nalbur dükkân ı. İng. bir şeye aldırmaz. (fiziksel olarak) kat ılık. sert. bizar etmek. katıyak laştıından rmak. z. kendi çı i.happen in happen to happen to meet happening happily happiness happy happy-go-lucky harangue harass harbor harbour hard hard hard cash hard currency hard disk hard drink hard hat hard labor hard labor hard luck hard row to hoe hard-boiled hard-core harden hardheaded hardhearted hard-line hardly hardly to have time to breathe hardness hard-nosed hard-on hardship hardware hardware store hardwood hardy hare harebrained harelip harem haricot haricot bean hark hark back to uğramak. şen. (çimento) donmak. sabit disk.. i. f. 2. boyun eğmez. 1. ağır. aral sığı nak. çetin ceviz. tedirgin ı ks ı sald ırılarla etmek. kaygısız. girmek. sert. şanssızlık. pekişmek. 2. taciz etmek. ımasızl ac ık. kurt. ba şına gelmek. donanım. zor. -e rastlamak. 2. haricot. Try hard! z. acı. 2. 2. zor iş. k. harbor. konu f. Rüzgâr sağlam döviz/para. i. f. bak. bilg. ağır iş cezası. 2. huk. uzun ve tumturaklı konuşma. katı yürekli. mutluluk. 1. s. s. sert kereste. i. yarık dudak. 2. 3. cinsel organları ve me hareketlerini 3. i. 1. inatçı. s. 2. güçlük. 3. güçlük. . . 1. dili kül yutmaz. 3. bilg. z beslemek. tılar. dili (birinin) zaman i. kask. zorla. taciz barınd ırmak. pekiştirmek. sevinçle. hırdavat. 1. s. -e tesadüf etmek. Çok çal Çok gayret nakit para. tavşandudağı. s. şey kalmam ışıtıbile . s. ş sertle kuvvetlendirmek. 1. k. çetin. i. 1.. sert 5. i. katılık. kerestesi sert a ğaç. sevi ştirmek. sert içki. kuvvetle: The wind´s blowing hard. büyük bir gayretle: They worked hard. i. s. zorluk. katı. güç. Tan ışıkl ığımız Hemen hemennefes hiçbiralacak olmamak. misafir etmek. f. önceki konuya) dönmek. uzun ve tumturaklı bir şekilde şmak. i.. şiddetli. me şgul olmak. yabani tavşan. katı.. s. (geçmişten. kuvvetlenmek. katı. s. çok soğ ukış (mevsim/hava). ask. 6. 3. madeni e şya. (söz). mesut. eski olaylardan) söz etmek. yolundan şaşmaz. darlık. s. 2. kuş beyinli. i. olmak. liman. mutlu. kalpsiz. 2. sertleşmek. dinlemek. ünlem Dinle!/Dur!/Sus! (geçmişe. kuvvetli. neşeli. 1. z. Allahtan. makul dü şünen. bereket versin ki. tirat. 1. iyi. sıkıntı. çok. katıla şmak. acımasız. olay. i. lop. 1. mutlulukla. uzlaşmaz. 2. bak. karını düşünen.gösteren. kafasız. sertlik. i. kuru fasulye. şiddetli. et! 2. dirençli. sert. güçbela. 1. 1. rahats ız etmek. vaka.

1. müz. (kumpas) kurmak. 1. i. armoniye ait. f. uyum. (doğal bir gücü dizginleyerek) (öküzleri) (sabana) i. kaba. i. dönmek. 1. sert. haşiş. müz. arkada kap ısı olan küçük araba. ivedilik. 1. ambar kapağı. i. i. hasat zaman ı. koşum takımı... s. zararlı. argo haşiş. 2. orak mevsimi. hasten hastily hasty hat hat press hatch hatch hatchback hatchet hatchway hate hateful hatred haughtiness haughty haul haul s. çekme. 2.. armonize etmek. bozmak. over the coals i. (ayn ı şeyleri) tekrarlayıp durmak. zorluk. tapan çekmek. kesek kırmak. civciv ç ıkarmak. ahenk. f. kuşbaşı doğranarak yeniden pişirilen et yemeği. i. i. tartışma. uyumlu. has not. i. zıpkınlamak. 2. 1. çabuk. ziyan. rekolte. i. 2. müz. s. k ızıl geyiğin erkeği. huysuz. f. 4. acele. acele. ğ dili birini ha . kötülük. i. 1. s. i. bak. klavsen. asma kilit köprüsü. ters. oto. haşin. 3. biçmek. s. 2. k. f. f. 3. bozulmu dili tartışş i. mahsul. (rüzgâr/gemi) yön iştirmek. 2. (plan) yapmak. k. i. i. 1. 3. zıpkın.harlot harm harmful harmless harmonic harmonica harmonious harmonise harmonize harmony harness harp harp on harpoon harpsichord harrow harrowing harsh hart harvest has hash hash over hasheesh hashish hasn`t hasp hassle haste Haste makes waste. z. kibirli. yumurtadan çıkmak. çekmek. ta şımak. s. İng. nefret edilen. ahenkli. 2. tez. acele etmek. hasat. i. den. müz. aceleyle. 1. kesek k ırma makinesi. tapan. uyumlu. orospu. 2. hasat etmek. i.. den. 1. kendini be ğenmiş.. k ıs. erkek geyik. 3. 2. 2. i. s. fahişe. m ızıka. 1. f. küçük balta. i. tırmık çekmek. to (atı) (arabaya) koşmak. 2. kibirlilik. 2. hintkenevirinden çıkarılan esrar. kin. aceleci. nefret. 2. vira etmek. f. (ata) koşum takmak. şmak. 3. telaşçı.. bir ağda çıkarılan balıklar. zarar. dü şmanlık. s. uymak. i. hasat. acele ettirmek.. zarar vermek..ko harp çalmak. den. 1. ac ı. harmonize. 1. i. 3. i. asap bozucu. çekiş. 4. hashish. 1. hasar. f. 4. 2. 2. f. de şlamak/azarlamak. 1. şey. armonik. 2. semere. f. mağrur. s. nefret dolu. kuşbaşı doğramak. dü şüncesiz. armonika. uyum sa ğlamak. f. i. nefret etmek. bak. arp. have. şapka. harp. zarars ız. tapanlamak. i. f. -in üzerinde çok durmak. 1. 1. ambar a ğzı. güçlük. üzücü. sonuç. Acele işe şeytan karışır. ürün. kötülük etmek. ahenkli. bak. armoni. ambar a ğzı. f. lombar ağzı. i. 2. 3. nefret. 1. 1. 2. mak. kendini be ğenmişlik. f. altüst 3. şapka kalıbı. i. karmakarışık şey.o. s.

dili her zaman kavgaya haz ır olmak. Eşyaları tamir ı. k. k.ing) kurald ışı çekimleri: şimdiki zaman I. ç s. i. f. dili birine fena halde tutulmak. kurtlar (bir şey yapmayı) denemek. 1. çok alıngan olmak. he. popo. she it has. k. 1. etmeye merakl We had a puncture. over the coals haunch haunt haunted haunting hauteur have have a ball have a bearing on have a bee in one´s bonnet have a big lead have a blast have a bone to pick with have a bone to pick with s. babalar ı tutmak. 1.. geçmiş zaman had 1.. kıç. kibir. bir konuyu tutturmak: You´ve got a one-track mind. usandırmak. -e bakmak. -e niyeti olmak. k. (had. but. halledilecek davası olmak. tekin olmayan. kalça.o. sık gitmek. (bir işte) parmağı olmak. dili bir fikri kafas ına takmış olmak. ak ıldan çıkmayan. 3. s. dili (birinin) şansı rast gitmek. -esi gelmek: I have a mind to go there this instant. 5. zor unutulan. bitkilerden iyi anlayan biri olmak. 2. dadanmak. çok ç ın2.. -e iyice vâk ıf olmak. . -si olmak. küplere binmek. k. with -i makaraya almak. dili (birinin) şansı rast gitmemek. sık perili. 2. -esi gelmek: I´ve a good mind to tell him off right now. dili çok e ğlenmek. çok önde olmak. Oraya hemen gidesim geliyor. almak. dili . -in dilinden anlamak: She has a feeling for animals. 2. bayram etmek. -i sarakaya almak. (hortlaklar/ruhlar) s ık sık uğramak. mest olmak. aklı başında biri olmak. -eceği gelmek. ço ğ. (at) denemek: Have a go! Bir dene! -i iyi kavramak. hakk ında bilgi almak/bilgisi olmak. verece ğim geliyor. -eceği gelmek. k. k. İnsaf be! İng. akıldan ıkmamak. fikir veya davran ışlarını değiştirmek. Akl ın fikrin hep onda. you. sağduyu sahibi olmak. sahip olmak. k. insaflı davranmak. ı dökmek. have a feeling for have a field day have a finger in the pie have a fit have a fling have a fling at have a gander at have a go have a good grasp of have a good head on one´s shoulders have a good head on one´s shoulders have a good mind to have a good press have a green thumb have a hand in have a heart Have a heart! have a kip have a line on have a losing streak have a lot of brass have a lucky/winning streak have a mind to have a mind to have a narrow escape have a one-track mind have a penchant for have a puncture birini azarlamak/ha şlamak. argo çok yüzsüz olmak. dili çok e ğlenmek. -e eğilimi/meyli olmak: He has a penchant for fixing things. we. zıvanadan ıkmak. ucuz kurtulmak. 2. Hemen terbiyesini bak. 3. 4. have a bowel movement/have a BM have a change of heart have a chip on one´s shoulder have a chip on one´s shoulder have a crush on s. çorbada tuzu bulunmak. Lasti ğimiz patladı. gurur. k. 1. büyük aptes bozmak. dili uyumak. i. ile ilgisi olmak. i. deli olmak. dili biriyle payla şacak kozu olmak. (öfkeden) deli olmak. dili bitkileri iyi yetiştirebilen biri olmak. sürekli yanında bulunmak. f. k. getgidip a good press. sağrı. k.haul s.o. -i etkilemek.o. Hayvanlar ın dilinden anlar. neredeyse zil tak ıp oynamak. they have. ile payla şılacak kozu olmak. hav.

dili (birine) zaaf ı olmak. k. k. I am going to divorce my husband. dili çok e ğlenmek. dili (bir şey yapmayı) arzu etmek. kocamdan boşanacağım. boğazı ağrımak/yanmak. dili yumu şak kalpli olmak.o. çabuk unutmak. have a way with s. dili çok e ğlenmek. (birinin) midesi kolaylıkla bulanmamak/bozulmamak. sıçmak. 2. boynu tutulmak. İng. biriyle konu şmak.. have bats in the belfry have been around have both one´s feet on the ground have designs on have done with have green fingers have had it zor/sıkıntılı bir dönem geçirmek. k. k. Bir Rusla iyi kötü anla şabilecek kadar Rusça ı geçirmek. have a whale of a time have a whale of a time have a whip-round have a word with s. trafik kazas -i arzu etmek. dili 1. Artık bıktım. k. para toplamak. k. artık yetmek: He´s been cheating me . bak. dili çabuk öfkelenen biri olmak: He´s got a temper. dili bir tahtas ı eksik olmak. have an affair with have an aptitude for have an in have an itching palm have an option on s. k. (birinin) midesi a ğrımak. b ıkmak: I´ve had it. argo 1. aklı başında olmak. have a screw loose have a screw loose have a share in have a shit have a short memory have a soft heart have a soft spot for have a soft spot for have a sore throat have a sore throat have a stiff neck have a stomachache have a strong stomach have a sweet tooth have a temper have a thing about have a tickle in one´s throat have a voice in have a way with s. anjin olmak. dili bir şeyden anlamak. (bir şeyi) iyi kötü kullanabilecek kadar bilmek: They have a working knowledge of Russian. -i çok sevmek. elinde kozu olmak. dili biriyle kolaylıkla arkadaş olabilmek/iletişim kurabilmek. (kendisiyle evli olmayan biriyle) bir a şk ilişkisinde bulunmak. k. kürtaj olmak. k.o. have a green thumb. kafadan kontak olmak.o. dili tatl k. (bir yerde) torpili olmak. Çabuk öfkelenir. çocuk ald ırmak. dili bir tahtas ı eksik olmak. bir şeyi belirli bir süre içinde alma/reddetme hakk ı olmak.t. have a run-in with s. 2. olmak. -i hiç sevmemek. midesi sağlam dayanıklı olmak. -den nefret etmek. anjin olmak. 2. Şimdi zor bir biriyle atışmak. -e yetene ği olmak. bo ğazı yanmak. tatlı yiyecekleri k. müşfik olmak. have a working knowledge of have a wreck have a yearning to/for have a yen to have an abortion have an accident have an ace up one´s sleeve/have an ace in the hole have an advantage over s. işi tamamlamak. gıcık duymak. bitirmek. (birinin) bo ğazı gıcıklanmak.o. k. haf ızası zayıf olmak. k. kazaya u ğramak. aklından zoru olmak. 1. dili görmü ş geçirmiş olmak. -de sözü geçmek. k. sevmek. kaza geçirmek. zor/sıkıntılı bir dönemden geçmek. -de söz sahibi olmak.t. zor bir hayat benden geçirmek: They´re having Herkese birer bardak içki. dili (birine/bir şeye) (birinin) zaafı olmak. ıkorkunç görüntülere kar şısevmek. -de gözü olmak. başkasına göre avantajlı bir durumda olmak. deli olmak. para hırsı olmak. a rough time right now. gerçekçi ve pratik bir şekilde düşünmek.have a rough time Have a round of drinks on me. -de payı olmak.

k. tercih hakk ına sahip olmak.o. on a string have s. -i hak etmek. dili -den b ıkmak. dili kafadan kontak olmak. k. k. elinde ne yapt (bir şeyin) suçlusu olmak: If he didn´t succeed. boş olmak. Nasıl istersen öyle yap! argo içini kurt kemirmek. çok meşgul olmak. . Have it your way! have kittens have many irons in the fire have no business doing s. 1. k. becoming a teacher. sokmaya hiç hakkın yok. bir davayı kavga ederek/tartışarak sonuçlandırmak.. 1. -e ihtiyac ı olmamak. under one´s thumb -eceği gelmek. 2. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. dili k ırk tarakta bezi olmak./Nas ıl isterseniz öyle olsun.have half a mind to have half a mind to have hard feelings about have in mind have it coming have it in for have it in for have it in one have it made have it out Have it your own way. 1.. -i kabul etmemek. kafas ı yerinde olmak. -i gereksememek. k. yeteneği olmak. fazla me şgul olmak. -esi gelmek. to thank for have s. to thank for have on have one foot in the grave have one´s back to the wall have one´s eyes on have one´s fill of have one´s guard down have one´s guard up have one´s hands free have one´s hands full have one´s hands full have one´s head screwed on have one´s wits about one have one´s wits about one have one´s work cut out for one have other fish to fry have preference have recourse to have resort to have rocks in one´s head have s. elleri bo ş olmak. 2. meşgul olmamak. Kâz şey için) (birine) olmak: We´ve her to thank for this. argo işi iş olmak. ığını gösterecek hiçbir şey olmamak.t. işleri tıkırında olmak. -den hoşlanmamak. dili çaresiz kalmak. tetikte olmak. k. -e göz koymak. dili -e kin beslemek. under one´s thumb. k. doğru dürüst düşünebilmek.o.o. bir ayağı çukurda olmak. 1. k. 2. k.o. hiç aklından geçmemek. bak. interfering in bir my ş affairs. bak. Ö ğretmen olmak -i hiç sevmemek. harcayacak olmamak. onu vuraca ş olmak. giyinmek. dili birini parma ğında oynatmak: Sevda has Kâzım on a string. have no stomach for have no thought of have no time for have no use for have no use for have none of have nothing to do with have nothing to do with have nothing to show for it have o. aklında olmak. Bir yandan ğım geliyor. k. ş ey) için vakti olmamak. (birinin) (biri/bir -den nefret vakti etmek/tiksinmek. get s. ı parma ğında borçlu oynatıyor. dokuz do ğurmak. ile hiçbir ilişkisi olmamak. Sevda. tetikte olmamak. 1. 2. Bunun için (birım´ ona borçluyuz. dili (birinin) önünde zor bir i ş olmak. -e hiç niyeti olmamak: He´d had no thought of hiç aklından2. geçmemi ti. dili -den hiç ho şlanmamak. -den illallah demek. ısmarlamak. -e izin vermemek. dili -e gücenmi hatırında tutmak. (birinin) bir şey yapmaya hakkı olmamak: You have no business burnunuolmamak. (right/the right way) akl ı başında biri olmak. (birine) kin beslemek. he´s only got himself to şar ılı olamad ıysa suçlu olan sadece kendisi! thank for it! Ba şaka etmek. gözü -in üzerinde olmak. (birinin)ş-e 1. 2. -e başvurmak. dili (belirli . ile hiçbir ilgisi olmamak: This has nothing to do with you. dili. Siz bilirsiniz. i şlerime ey için)Benim (birinde) hiç istek/arzu k. işi başından aşkın olmak. başka bir işi olmak. -e başvurmak. bir taraftan -ece ği/-esi gelmek: I´ve half a mind to shoot him.s.

atın sırtından düşmek. (bir şeyden) dolayı vicdanı rahatsız olmak/sızlamak. on s. 1. elinde suçlay k. . have not. have s. dili ishal olmak. bir şey yapmaya yüzü olmak/cüret etmek. in common with s.o. (about) (daha önce verilen bir karar hakk ında) tereddüt etmeye başlamak. bir şey elinin altında bulunmak. dili çok e ğlenmek. on the brain have scruples about doing s. k.t. yarış alanının en iç kısmına yakın olmak. galip gelmek. içi sürmek/gitmek: He´s got the runs. biri/bir şey kafasını meşgul etmek. (bir yere) rahatça girip ç ıkabilmek. s ığınak. 2. (bir mülkün) tapusunun sahibi olmak. vicdani nedenle bir şeyi yapmaktan çekinmek. (bir yerde) (birinin) mülkiyet ı olmak. (istem dışı) düşük yapmak. 1.t. tahribat. i. argo s ıçmak. birini gülmekten öldürmek. have the floor have the gall to have the inside track have the last laugh have the last word have the makings of have the run of have the runs have the shits have the squirts have the time of one´s life have the time of one´s life have the trots have title to have to have to do with have what it takes have words have/feel qualms about have/hold/keep in reserve have/put s. k. kavga etmek. k ıs. dili içi sürmek. -de söz sahibi olmak. bir şeyi çok iyi bilmek./s. Onunla şeyim yok. k ısa bir uyku çekmek. çok sevinçli olmak. banyo yapmak. k. 2. 1. dili gereken niteliklere sahip olmak: She´s got what it takes to be number one in at her class. k. ishal olmak. k.t. mecliste söz söyleme hakk ı olmak.t.t. in (bir şey olma) potansiyeli olmak: He2. ile ilgisi olmak. ortak hiçbir ıcı delil bulunmak.have s. dibi tutmamak.o. hasar. have second thoughts have sex have shadows around one´s eyes have some say in have stars in one´s eyes have sympathy for have the best of it have the blues have the courage of one´s convictions have the face to do s. at one´s fingertips have s.o./s. k. Gitsem iyi olur. 2. zarar ziyan. -malı: I have to go. serbestçe kullanabilmek. in hysterics have/suffer a miscarriage have/take a bath have/take a crap have/take a spill have/take a zizz haven haven`t haves havoc birini/bir şeyi düşünmek. eğlenceli vakit geçirmek.o. Onda iyi bir avukat olma potansiyeli (bir yeri)var. dili şekerleme yapmak. kestirmek. liman. k. inandığı şeyi yapma/söyleme cesaretini göstermek.o. ishal olmak.t. i. dili bir şeyi kafasına takmak.t. gözleri mor halkalarla çevrili olmak. Gitmeliyim. 1. içi gitmek. 2..t. S ınıfının birincisi olmak için gerekli niteliklere ışmak. birine isteri krizi geçirtmek. daha elverişli durumda olmak. 1. (görü şü/fikri) anlayıp paylaşmak/desteklemek. sevişmek. 2. biri/bir şey aklında olmak. k. çok güzel bir vakit geçirmek. (birinin) halini anlamak. Son söz hep onun. has the konuda) makings nihai of a good -de (belirli bir lawyer. biriyle bir şeyi paylaşmak: I have nothing in common with him. in mind have s. ihtiyat olarak saklamak. on one´s mind have s. as Plato has it Eflatun´un deyi şiyle. i. dili ishal olmak. have s. had better -se iyi olur: I had better go. 1. yıkanmak. dili birini çok güldürmek. aklı birine/bir şeye takılmak. sonunda ba şarmak. çocuk düşürmek. dili efkârlı olmak. İshal olmuş. dili (belirli bir şeyi) yapacak kadar küstah olmak. k. 1. seks yapmak. k. 2. hakk -meli. (bir tartışmanın/ağız kavgasının sonunda) son söz birinin olmak: He always has the last word. çoğ. dili ortalığı toz pembe görmek. üstün olmak.

i. Ayrıntılara takılıp kaldığı için durumu bir bütün olarak göremiyor. He did what little he could. He numbers eighty years. tehlikeye atmak. k. İstediği zaman gelip gidebilir. rizikolu. He is not himself. Elinden geleni yapt ı. sisli.haw hawk hawk hawker hawthorn hay hay fever hay rack hayloft hayrick haystack haywire hazard hazard a guess hazardous haze hazel hazelnut hazy he He can´t see the woods for the trees. otu biçip kurutmak. tehlikeli. anlaşılmaz. i. Adı kötüye çıkmış. He little knows . şahin. işportacılık yapmak. Seksen ya şında. otluk. Yol paras ından tasarruf etmek için eve yürüyerek gider. puslu. He has a bad name. He just missed being run over. kuru ot yığını. He had better not. 2. riziko. 2. belirsiz. Bana bir bira ısmarladı. Bilmiyor ki ../Kötü şöhreti var. Artık buraya gelmiyor. Kendinde de ğil. dumanlı. Ona vız gelir. şans. şansa bırakmak. ela (göz). s... i. say./Beni süzdü. 1. Ezilmekten zor kurtuldu. He was the life of the party. s. ince duman. i. kuru ot konulan parmakl ıklı raf/tekne. .. otluk. He has turned seventy. kuru ot yığını. s. i. Yaşı yetmişi geçti. kuru ot. Hiç vakit kaybetmedi. zam./Umurunda değil. 3. He has a good head on his shoulders. He is riding for a fall. f. -e cesaret etmek.. He tilted back in his chair. dili Viskiyi buzlu içer. alıç. Yapmazsa daha iyi eder. i. Ölümü korkunçtu. s. bulanık. s. samanlık. Diyelim ki bin dolar ı vardı. 2. f. i. He walks home to save carfare. Ödediğin para karşılığında sana iyi mal verir./İplemez. tınaz. 1. otluk.. (kurutmak için) ot biçmek. çaylak. i. kafadan atmak. eril o. He gives you good value for your money./Aklı başında biri. saman nezlesi. tahmin etmek. He treated me to a beer. 1. Kayk ılarak sandalyesini arkaya doğru yatırdı. Beni iyice inceledi. Boş bulunup ağzından kaçırdı. f. atmaca. He takes his whisky on the rocks. He is past hope. alıç. erkek: he-goat teke. fındık ağacı. He looked me through and through. 1./Yetmiş yaşına bastı. i. i. Ümitsiz durumda. tehlike. He is welcome to come and go at his pleasure. işportacı. 2. hafif sis. He didn´t let any grass grow under his feet. fındık. 1. a thousand dollars. Onun kafas ı çalışıyor. Belasını arıyor. otluk. He no longer comes here. He suffered a violent death.. saman. tınaz. He had. Toplantıyı canlandıran o idi. doğan. 2. i. He should have known better than to do it. He doesn´t give a damn. kestane rengi. He said it in an unguarded moment. i. pus. O işi yapmayacak kadar aklı olmalıydı.

şef. balıklama (dalma). k. s. spor avantaj. Az konu şan biri o. başta olmak: Who şef. i. i. bak. z. He´s/She´s not the only fish in the sea! head head head honcho head over heels head over heels head over heels in love head s. dili Ne hali varsa görsün! k ıs. koltuk ba şlığı. 2. off head s. O noktada onu mat ettim. He´s a man of principle. 2.o.t. coğr. k. sakınmadan. dik başlı. he will. i. i. bant. He´s always thinking about sex. 2. i. i. he has. i. Gitmeyi tercih ederdim. merkezde ışanlar. (yazıda) başlık. bir şeyi engellemek. 4. -in birincisi olmak: argo tepetaklak perende atma. telefon/radyo kulaklığı. I had rather go. i. karyolan ın başucundaki tahta. 2. i. 1. inatç ı.. başheads kan. birinin yolunu kesmek.. dert. bir şeyin ilerlemesini engellemek. k ıs. baş belası. karargâh. “Yok” sözünden anlamaz. He/She can stew in his/her own juice! he`d he`ll he`s He´s a good speller. far. he is.. özel okul müdiresi. . 1. 1. birini kösteklemek. baştan (çarpma). k ıs. Onun sonu iyi olmaz. kelle. başı önde. ba ş yer. this outfit? Buran ın başkanı kim? 2. sırılsıklam âşık. he would. He will have it that . (bir şeyin) şkanl ığıtaraf.f. nı yapmak/ba kan ı s. sayfa ba şlığı. Prensip sahibi bir adam. baş ağrısı. başkan: the head of the math department kan ı. 1. i. head. He will not take nay. Aklı fikri sekste. 2. I had him there. tura mı? s. He´s puffed up with pride. ön baş: Go şto the matematik bölümü ba olan. ba şş a ait. Yazı mı. kafa. başlık. he had. i. i. baş. 3. 2. Ondan ba şkası yok mu bu dünyada? i.He will amount to something. He will come to no good. birinin ilerlemesini engellemek. balıklama. 1. özel okul müdürü.. başlık. 2.. başlık. z. başba taraf. Kibrinden geçilmiyor. pruva rüzgâr ı. i. -i iddia ediyor. off head start head up head wind headache headband headboard headdress header headfirst headgear heading headland headlight headline headlong headmaster headmistress head-on headphone headquarters headrest Heads or tails? headstrong headwaiter Başarılı bir adam olacak. baş. 2. dili ba şkanlık etmek. baş. burun buruna (çarpışma). i. He´s an object of scorn. z. bildiğini okuyan. 1. çal i. i. He´s a man of few words. kumanda merkezi. burun.. merkez büro. manşet. saç band ı. 1. Onun imlas ı iyi. 1. oto. apar topar. 3. kafa kafaya. şef garson. 1. bir şeyin yolunu kesmek. pervas ızca. Herkes onu hor görüyor.

kulak vermek. kalp ağrısı. s. 3. yürekten. sağlık sigortası. ocak. acı. aç ık. kafa tutan. Hear! Hear! İng. kasap. öz. cenaze arabas ı. 1. içten. bak. i. i. -i duymak. enginar v.. kalp yetmezliği. isilik. hiddet.headwaters headway heady heal healer health health certificate health food health insurance health insurance health officer healthful healthy heap hear hear a shot hear of/about hear out heard hearing hearing aid hearsay hearsay evidence hearse heart heart attack heart disease heart failure heart transplant heartache heartbeat heartbreak heartbreaking heartburn hearten heartfelt hearth heartless heart-rending heartstrings heart-to-heart hearty heat heat heat conduction heat rash heat rash i. i. s. samimi. k. can.´nde) göbek. yürek vuruşu. büyük ac ı veren. 3. 4. dinlemek. 1. celse. haber almak. 4. sorguya çekmek. merkez. aile ocağı. s. s. i. eleme koşusu/yar ısınmak. huk. 1. cesaretlendirmek. 1. iş mektup almak. isilik. iyileştirmek. 1. içten. ışı. keder. f. insanları iyileştirdiğini öne süren kişi. yüreklendirmek. sert. sağlıklı. dedikodu. yürek. gönül. s. şömine. kalp hastalığı. yürekten. yığmak. 2. 8. . katkısız. 2. 6. 5. i. ısı. 2. 2. 2. itmek. i. doğal besin. sağlığa yararlı. i. büyük ac ı/keder. enerji. i. sağlık belgesi.b. 1. dili kalabalık. tav. merhametsiz.. ifadesini almak. sağlık memuru. başkalarından işitilerek öne sürülen delil. (marul. işitme cihazı. 2. inatçı. 4. küme. mide ekşimesinden dolayı yemek borusunda veya midede duyulan yanma hissi. sağlıklı. sağlık. işitim. kalp atışı. yürek. i. kuvvetli. duruşma. 2. spor eleme. sağlık sigortası. tıb. yürekler acısı. sa ğlam. candan. s. sağlam. söylenti. can damar ı. f. üzüntü. f. i.. iyileşmek. s. ısı iletimi. yürek parçalayıcı. çoğ. çarp ıcı (esans/içki). k. -den haberi olmak. i. hear. kızışma. f. yığın. kalp. s.. s. 2. kuvvetli. büyük acı veren kimse/şey. sağlığa yararlı. çok acıklı. 1. yurt. kümelemek. sağlığa yararlı. f. işitme. oturum. yol alma. (hediye/hakaret) ya ğdırmak. i. i. 3. s ıcaklık. 2. kalp krizi. kalp nakli. 7. kösnü. çoğ. kalpsiz. 1. duymak. sağlıklı. 2. 5. cesaret. i. 2. ısıtmak. huk. ac ımasız. silah sesi işitmek. f. i. ilerleme. 1. ırmağı besleyen kaynaklar. candan. 2. 1. üfürükçü. kuvvet. 3. orta. 1. sonuna kadar dinlemek. (heard) 1. dili çok miktar. kulaklık. öfke.

ekilmiş çalılardan/ağaçlardan oluşan çit. z. sıcak dalgası. (deniz) kabarmak. kald içini çekmek. s. . şiddet. 4. kalın (kar ı). 2. ilahi. funda. ah çekmek. 2. s. s. 3. kâfirler. s. cennet gibi. dinlemek. topuk. İbrani. kuşatmak. s. ünlem. 1. fırın. 2. soba. kaçamak cevap çal i. 1. 5. s. kaldırmak. 2. 1. i. kefere. f. çok miktarda (oy kullanımı). ısıtma. küffar. göksel. cennet. 3. çoğaltmak. kabartmak. k ızışmış. art ırmak. ağır bir şekilde. yükseklik. çok güzel. Yisa!/Vira salpa! 1. 1. bol. (--d/hove) 1. 1. sık ağaçlardan/çalılardan oluşan çit. dayanıklı. f.heat stroke heat wave heat wave heated heater heath heathen heather heating heating coil heave heave heave a sigh Heave ho! heave to heaven heavenly heavenly body heavily heaviness heavy heavy guns heavy industry heavy industry heavy metals heavy water heavy-duty heavy-handed heavy-hearted heavyweight Hebrew heck heckle hectare hectic hedge hedgehog hedgerow heed heedless heehaw heel heel hefty heifer height heighten sıcak çarpması. kederli. 1. İbranice. i. kim. 4. s. i. 2. 6. ocak. (konuşmacının) sözünü kesmek. artmak. 2.. dili 1. dikkat etmek. telaşlı. büyük bir güçle atmak/f ırlatmak. i. ağır metaller. oldukça a ğır. düve. s. (borsada) çok miktarda (alım tabakas ağır silahlar. rlatma. doruk. 1. ağır su. süpürge çalısı. ı ile çevirmek. süpürgeotu. yukar ırma. s. soru yağmuruna tutmak. ağır sanayi. i. 1. ısıtıcı. ağırlık. s. f. hektar. 2. i. hararetli (tartışma). elek. 2. ağır iş için elverişli. s. kuvvetli (yağmur/rüzgâr/fırtına). i.. kuvvetli. sıkıştırmak. gökcismi. süpürgeotuna benzer bir çal ı. 3. kâfir. yükseltmek. i. i. sarmak. yükselti. 2. 3. anırma. ökçe. kirpi.then/--s) 1. önemsemek. beceriksiz. i. ağırsıklet. fundalık. en yüksek nokta. eşek anırması. i. Tanrısal. eli ağır. s. önemseme. iriyarı. f. ağır. i. do ğurmamış genç inek. 2. kızışık. üzgün. 1. f. etrafına çalı dikmek. 2. i. i. ağır sanayi. rüzgârı başa alıp gemiyi durdurmak. faça edip durmak. gö ğe ilişkin. çevirmek. yükselmek. kâfir. 2. i. pervas ız. 4. 2. gökle ilgili. 1. çoğalmak. 2. 1. 3. den. 2. kâfirlere özgü. argo alçak herif. 2. çekmek. ısıtıcı. dikkat. i. öfkeli. 1. 3.. 2. şiddetli. k. 5. f. 1. heyecanlı. sakar. fı4. s. dikkatsiz. ökçe takmak. hea. boy. 3. sıcak dalgası. yeğinlik. i. yükseltmek. (çoğ. argo Kahrolas ı. çalı çit. i. ı kald ırmak. şiddetle. rezistans.

k ılıbık. i. aciz. mirasç ı. baldıran. yararlı. vır vır etmek. kask. Alo. s.. hepatit. yard ım etmek. henceforth. çöpleme. i. bundan böyle. 1. f. kuşatmak. ımda of bulunmak. s. helms. i. 3. helyum. 1. tela şla. hemoglobin. kullanışlı. ajur. i. z. etek boyu. tavuk. bak. f. kuşaktan kuşağa geçen değerli şey. vâris. etek. hemofili.men (helmz´mîn) i. i. faydalı. buradan. bu nedenle. 2.. Kekten bir dilim ald ı. i. 1. i. apar topar. i. 2. i.. dümen. i. i. i. Merhaba. 2. emoroit. 2.. yard s. ünlem 1. gelişigüzel. 1. karmakarışık. helpful. iğrenç. i. faydas ı olmak. elbise kenar ı. dişi kuş. bak. i. alelacele. i. dolayısıyla. den. başının etini yemek. berbat. z. çoğ.. i. Eleman aran ünlem İmdat! i. i. yard birine yard ım etmek: Can you help her out with her French? ızcas ına yardım edebilir misin? Frans ıyor. tıb. katkıda bulunmak: I don´t see how I can help you. s ıçandişi. muavin. tıb. bot. i. Yard ım etme. çevirmek. yarıküre. dümenci. kümes. karaciğer iltihabı. kadın mirasçı. kanama. savunmas ız. 2. terz. 2.. çirkin..s. s.. z. z. 2. çırak.. i..o. . ünlem Kahrolsun! i. s. baskı. miğfer. cehennem. savunmas ızlık. yardımcı: You´re not being ımcı olmuyorsun. tiksindirici. ahçı.heinous heir heiress heirloom held helicopter heliotrope helium hell hellebore hellish hello helm helmet helmsman help help o. ıl yardıservis m edeyim bilemiyorum. katkıda bulunma. dümen yekesi. i. Sana nas (kendi kendine yaparak) (yiyeceklerden) almak: Hefayda helped himself to a piece the cake. (--med. kalıtçı. 2. kenevir. âcizlik. helikopter. bundan sonra. etmek. içine almak. basur. 1. f. âciz. i. 1. ağıotu. bot. --ming) kıvırıp kenarını bastırmak. dır dır etmek. s. elbise veya paltonun etek kenar ı. hemofil. tıb. yardımcı. porsiyon. kötü. kötü. out Help wanted. 1. i. i. i. kendir.. yardımsever. Help! helper helpful helping helpless helplessness helter-skelter hem hem in/about hemisphere hemline hemlock hemoglobin hemophilia hemophiliac hemorrhage hemorrhoid hemp hemstitch hen hence henceforth henceforward hencoop henpeck henpecked hepatitis s. f. tolga. bundan dolayı. bambulotu. antika. hold. to help out help s. korkunç. i. tıb. (belirli bir zaman) sonra.

ringa. z. s. f. dince kabul olunmu ş inançlara aykırı düşünce. Onu seviyor. bu vesile ile. bunun içinde. z. yemeklere tat vermek için kullan ılan bitki. 1. 3. buralarda.. haber vermek. 1. topluluktan kaçan. i. hâkim olan gelen düş ünce. 1. cesur. dişil onunki. z. zam. otlara ait. z. kalıt. buras ı. hertz/--es) fiz. sürü. çoğ. Ondan nefret ettiler. duruksun. hereabouts hereafter hereby hereditary heredity herein heresy heretic heretical heretofore hereupon herewith heritage hermit hernia hero heroic heroical heroin heroine heroism heron herring hers herself hertz hesitant hesitantly hesitate zam. i. edeb. 2. 2. miras. i. s. s. f. 2. (çoğ. İşte başlıyorum. ona. protokol görevlisi. i. şurada burada. boyutlar s. baş karakter. eating my roses. çavşır. i. onun: He loves her. 2. dişil onu. i. müjdeci. balıkçıl. dalalet. herds. bak. edeb. yiğit. kahramanlık. İşte! z. güz. münzevi.men (hırdz´mîn) i. muazzam. miras yoluyla geçen. san. zool. 1. şifalı bitki. kadın kahraman. ot. soyaçekim. kalıtım. That´s hers. i. çavşırotu. s. çekinmek. herald herb herbal herbicide herbivore herbivorous Hercules Hercules´ allheal herd herd instinct herdsman here here and there Here goes! Here goes! Here you are. . Vicdan i. kalıtımsal. Herkül. i. bununla. eroin. Onunkini al. ayaktak ımı. i. otçul. kabul olunmu s. kahraman. kahraman. hers isbizzat. i. haberci. sürü halinde gitmek. fıtık... 3. 2. i. kal ıtsal. şimdiye kadar. Ona bakt ı. gütmek. 1. ondan. He looked hated her. avam.. onun: Take hers. kahramanca. i. karars ız. irsi. yaln ız başına yaşayan kimse. i. al. That damn goat of kendi. burada. z. duraksayarak. gerçek ından çok büyük (heykel/resim). hertz. Onun o kör olas ı keçisi zam. tereddüt etmek. s. 1. bundan önce.. 2. tereddütle. O onun. i.her Her conscience pricked her. --es) 1. 1. f. Ha. bunda. z. orada burada. ikircikli. buraya. 1. (çoğ. hayvan sürüsü. z. z. i. otçul hayvan. sürü içgüdüsü. at her. yabanc ı ot öldürücü. kahramanlarla ilgili. ileride. bunun üzerine. te şrifatçı. otlardan yap ılan. ilan etmek. dişil kendisi. duraksamak. 2. kavlıç. They ı kendisini rahats ız etti. i. bundan sonra. Buyur. 2. ilişikte. geldin mi? 3. herbisit. bitkisel. It pleased her. 2. kabul olunmu ş doktrinlere karşı olan. 2. heroic. irsiyet. çoban. i. felsefi/siyasi doktrinlere kar şı ş doktrinlere kar şı olan kimse. i. ikircimli. kahraman. Başlıyoruz!/Haydi bakalım! 1. tereddütlü.

. kendini be ğenmiş. 2. çingülü. İng. s. duraksama. yüksek yo ğunluk. post. i. her yerde. hide 2.den) saklamak. tiz. hiccup. k ıs. (ağacı) kesip devirmek. kokmuş (et). kesmek. yüksek. heteroseksüel. f.. bak.. s. 1. (--ed.hesitation heterogeneous heterophyte heterosexual hew hew down hew out hewn hexagon hey heyday HH hi hiatus hibernate hibernation hibiscus hiccough hiccup hick hickory hid hidden hide hide hide away hide out hide-and-seek hideaway hidebound hideous hide-out hiding-place hierarchical hierarchy hieroglyph hi-fi high high and low high density high fidelity high frequency high gear high jinks high jump high jump high latitudes i. bak. ikircim. 2. 6. açıklık. i. in hiding sakl ı. en parlak dönem. 1. hanzo. yüksek ı). i. A! i. (hid. hiyerarşi. (polisten) saklanmak. zula. fasıla. çok çirkin. f. sesi çok do ğal bir şekilde verme. karşı cinse ilgi duyan. i. bak. saklamak. ünlem 1. cümbüş. tamasalak.. hide 2. s. 2. hıçkırık. (çoğ. s. perdeden. Hey!/Baksana! 2. His/Her Highness. ikircik. i. gizlenecek yer. zengin fakir. balta ile kesmek. şamata. s. herkes. k ış uykusuna yatmak. tereddüt.. i. eski kafalı. i. dili ta şralı. i. kıro.tus) aralık. 4. Haydi! 3. hayvan derisi. bilg. 2. 2. k ış uykusu. i.. saklambaç. kutuplara yak ın yerler. 7. hid.a. k. geom. gizli.. saklanacak yer. kutuplara yakın. 1. 8. bak. ünlem 1. 1. s. f. altıgen. saklanmak. dar görü şlü. f. f. gizlenmek. i. yatak. 3. s. heterojen. hew. f. hıçkırmak. i. altın çağ. yontarak şekil vermek. müz. His Holiness. yarmak.. i. i. sesi çok doğal bir şekilde veren (radyo/pikap/hoparlör). coğr. hiyeroglif. gizlemek.. . s. saklanmak. high fidelity. hiyerarşik. korkunç. i.. lüks (ya şant 1. 2. 3. yüce. kibirli. Hey! i. --es/hi.. (polisten) saklanacak yer. hideaway. 5. ara. 2. hewn) 1. deri. kapal ı. boş yer. yüksek frekans. yontmak. yüksek atlama. i. f. karya. f. bak. Merhaba! 2. i. en h ızlı vites. yüksek atlama. bak. zahmetle meydana getirmek. 1. iğrenç. oto. hödük. bot.

gürültülü ve ne şeli. çok. 2. 1. suyun azami kabarma noktas ı. kabarma. yüksek (bina/apartman). ş uzun ve kimse. yüksek oktanlı benzin. (resimde) ışıklı bölüm. anayol. s. s. yüksek yo ğunluklu. derece. k. bayır. (kamyon. met hareketi. i. met zaman ı. tepe. aç ık deniz. k ılıç kabzası.men (hay´weymîn) i. i. üstün nitelikli. 2.way. kabza. met. azami kabarma. 2. bilg. s. s..´ni durdurarak soyan) soyguncu.. k. lise. uzun yürüyü s. denizin kabarması. 2. 1. 1. ırmak. olumlu s. doruk. yüksek fiyat. yüce gönüllü. s. 2.b.´ni) soymak. z. yokuş. i. dili kaliteli. s. yüksek bas ınç. tren v. 2. 2. i. neşe. yükselme. artış. dili ileri teknolojinin ürünleriyle donat ılmış/yapılmış. i. i. pek çok. 1. ilgi çekici olay. (uçak/gemi) kaç ırmak. i. 3. k. çoğ. s..high living high octane gasoline high places high point high price high relief high school high school high seas high tech high tide high tide highbrow highchair high-class high-density higher higher education high-grade highlands highlight highly high-minded highness high-pitched high-pressure high-rise highroad high-speed high-speed train high-strung high-tech high-water high-water mark highway highwayman hijack hijacker hike hiker hilarious hilarity hill hillside hilltop hilly hilt lüks hayat. (fiyatı) yükseltmek. s. s. dağlık yer. çoğ. met hali.. çok iyi. (kamyon. 1. kaliteli. i. haydut. 3. uzun yürüyü ş yapmak. s. art yapan i. yamaç. 1. en ınçok ı çizmek. i. 2. 1. . doruk.b. f. birinci s ınıf. büyük h ızla giden. ekstra. uçak korsan ı. en üstün başarı düzeyi. çok tiz. zorla yapılan (satış). parlak nokta. i. zorlayıcı. enginler. anayol. çetin yürüyüş.. 1. san. 2. 1. son -i vurgulamak. yüksekö ğrenim. 2. hızlı tren. daha yüksek. entelektüel. yücelik. yüksek kabartma. tren v. i. i. -ebir dikkati çekmek. güz. 2. (eteğini) toplamak. 1. yüksek mertebeler. 2. s. 1. dili ileri teknoloji. sinirleri gergin. high. f. f. -in alt şekilde. kahkaha. i. i. s. lise. i. i. önemli bölüm. ta şkın. 1. i. tepelik. (yüksek) mama iskemlesi. sinirli.. eşkıya. en önemli/heyecanlı nokta. foto.

--most/--er. s. dokubilim. dili suayg ırı. zam.. -i kiraya vermek. reze. engellemek. kira ile tutmak. 1. Başı dönüyor. Onunkini d ışarıya çıkar. bak. 2. dili Ne varsa dilindedir. çıtlatmak. üstü kapal -i hissettirmek.. ücret. i. s. k ıllı. hinterlant. 2. tıslama. tıslamak. k. His blood is up. kalça. i. engel. historical. dini Hinduizm olan. i.. Hindu. Hinduizme özgü..o. dişi geyik.). f. s. i. ona. eril kendisi. Hindu. e ba söz. ıslık çalarak yuhalamak. s. i. saçlı sakallı. 1. i. history. dili Baya ğı kızdı.him himself hind hind hind legs hind quarter hinder hindermost Hindi hindmost hindrance Hindu hinge hint hint at hinterland hip hipbone hippie hippo hippopotamus hire hire o.s. s. geride olan. i. bizzat.. tarihi. şe. His heart is in the right place. 2. suaygırı. ıslık. i. -e ıdayanmak. on/upon i. anat. Hintçe. ücretle tutmak. off the stage hist histoid histology historian historic historic moment İyi niyetlidir. 1. 1. çoğ. hippi. karşı tarafta aynı yeri işgal eden kimse. (--er. ıslıklamak. His face was wreathed in smiles. kira. tarihsel. en arkadaki. Öfkeden mosmor kesildi. i. His hair stood on end. önemli. Patrik Cenaplar k.. His Holiness his opposite number his strong point His/Your Highness hiss hiss s. Gözleri ona dikildi.most) arkadaki. -i üstü kapal ı söylemek. -i ima etmek. iç bölge. 1. mente ğ l ı olmak. i. -i dokundurmak. ima etmek. Yüzünde büyük bir tebessüm vard ı. i. 2. f. but (et). His eyes rested on it. kendi. menteşe takmak. Tüyleri ürperdi. zam. f. s. en sondaki. 1. onun: I don´t want his. histoloji. birini ıslıklayarak sahneden kovmak. kiralamak. --es (hîpıpat´ımısız)/hip. kalça kemiği. eril onu. dokusal. 1. hindmost. out hire out hirsute his His All Holiness His bark is worse than his bite. 2. 2. k ıs. i. Take his için outside. zam. ı (Ekümenik Patrik kullan ılır. tüylü.. 1. f. en gerideki. onun kuvvetli taraf ı. Papa Cenaplar ı. 2. Onunkini istemiyorum. i. His head is spinning. . engelleme. ücretle çalışmak. dayanak noktası. s. Ekselanslar ı.po. ima. s. arka ayaklar. i. historian.a. f. tarihçi. dönüm noktas ı.pot. His face became purple. eril onunki. k. 2. dini Hinduizm olan kimse.mi (hîpıpat´ımay) i. tarihi an. That dog´s his. s. art. O köpek onun.

i. vurmak. f. i. 1. 1. umulmadık bir anda başarı kazanmak. tahmini do ğru olmak. olarak başarı. s. tam bilmek. 1. dili en yüksek h ıza/dereceye ulaşmak. şimdiye dek. uyuşmak. 2. 3. yerinde vuru ağı usulsüz 2. kovan. takmak. horehound.historical historical novel historically history hit hit below the belt hit below the belt hit it off hit man hit one´s stride hit pay dirt hit the books hit the bottle hit the ceiling hit the deck hit the high spots hit the jackpot hit the jackpot hit the mark hit the nail on the head hit the roof hit the sack hit the sack/sack out hit the spot hit the trail hit upon hit-and-run hitch hitch on to hitch up hitchhike hitchhiker hither hither and thither/yon hitherto hive hives HMS hoard hoarder hoarding hoarfrost hoarhound hoarse hoarsely hoarseness hoary s. biriktirilmiş şey. 4. volta. boğuk seslilik. büyük bir başarı kazanmak. k. i. kalleşlik etmek. istifçilik. 1. 3. anlaşmak. dili yatmak. to (atı) -e koşmak. tam isabet kaydetmek. s. stok etmek. boks kemerden a ş2. i. tarihle ilgili. argo 1. bağlamak. isabet etmek. dili küplere binmek. çekelemek. 2.. f. dili kiralık katil. söz. 1. s. dili (yiyecek/içecek) çok makbule geçmek. k. ş. 1. şuraya buraya. i. i. ancak en önemli şeyleri görmek. 4. k. dili yola koyulmak. yukarı çekmek. s. f. rasgele bulmak. . kurdeşen. bir ileri bir geri. taşı gediğine koymak. otostop yapmak. istifçi. (hit. dili (bir şeyi arayan biri) aradığını bulmak/kendisini çok umutlandıran bir şk. ip ile ba ğlamak. 3. istif. hedefi vurmak. 2. isabet ettirmek. biriktirmek. 1. z. z. boğukluk. ak. argo yatmak. biriktirip saklayan kimse. topallamak. boğuk sesle. ancak en önemli noktalara de ğinmek. iliştirmek. z. engel. i. ineklemek. 2. i. ağarmış. darbe. tarihi roman. ba ğlantı parçası. oraya buraya. k. tarihi. 1. i. 2. His/Her Majesty´s Ship.vurmak. 2. argo şişeyi devirmek. tarihe göre. 2. 2. z. boğuk. isabet. turnayı gözünden vurmak. beri yandaki. k. yataktan kalkmak. çarpmak. tarih. His/Her Majesty´s Service. 2. otostopçu. k. istiflemek. adi -e bağlamak. i. dili turnayı gözünden vurmak. 1. ürtiker. i. boğuk sesli. tepesi atmak. f. eydili bulmak. --ting) 1. k. iki/bir seksen uzanmak. k ırağı. k ır. bak. mec. şimdiye kadar. argo tepesi atmak. k. 3. aksama. vurma. haksızlık etmek. etmek. beriki. 2. k ıs. i. çarpıp kaçan (şoför). dili 1. tarihsel. buraya. (birine) kahpelik 1. 2. k.. ar ı kovanı. bağ. tıb.

öne sürmek. köstek. k. 2. buka ğı vurmak. i. ifrit. yetmek. hold against hold aloof hold at bay hold by hold down hold forth hold good hold good hold in hold in contempt hold in esteem hold in leash hold in pledge hold incommunicado hold no brief for hold off hold on hold on to Hold on! hold one´s ground hold one´s own hold one´s own hold one´s peace hold one´s peace/tongue hold one´s tongue hold out hold out on one hold over hold s. geçerli olmak.. uzak durmak. dili i. -in taraftar ı olmamak. b ırakmamak. 3. 1. tutmak. (başarısız bir durumu) ameliyat masasına yatırmak. kalabalığı zaptetmek. rehine koymak. saymak. ertelemek. 2. sayg ı göstermek. gemi ambar çocuğa (okulda) aynı sınıfı tekrarlatmak. aksayarak yürümek. 3. kalfas i. gezici rençper. aksama. 1. i. kimseyle görü ştürmemek. yakla ştırmamak. konu şmamak. latife. türlü yemeği. baskı altında tutmak. 1. ileri sürmek. ilişki kurmamak. dili tutmak. rehin. özel 1. yularını elden bırakmamak. 3. ertelemek. f. 1. f. 1. dayanmak. yersiz korku. topal etmek. f. (bayrak) çekmek. yakla şmamak. 2. i. 1. 1. --es/--s) 1. 2. i. tutmak. oyun etmek. 2. uzun uzad ıya konuşmak.o. hor görmek. hile. (telefonda) beklemek. kösteklemek. 2. dilini tutmak. 3. 1. hokey. i. (held) 1. yerini korumak. geçerli olmak. 4. çapalamak. nutuk söylemek. i. yük asansörü. yüzüne vurmak. devam etmek. direnmek. aylak. geminin taraf ı. arada mesafe b ırakmak. içine almak: How wateriç will this ı. saplant ı. f. 1. 2.hoax hobble hobby hobgoblin hobo hock hockey hodgepodge hoe hog hog wild hoist hold hold hold a child back a year hold a crowd back hold a postmortem hold a thing over s. birini bir şey ile durmadan tehdit etmek. 1. glass hold? Bu bardak ne kadar su i. şaka. başkalarıyla görüşmesine izin vermemek. eski durumunu korumak. -i tutmak. -e tutunmak. birinden gizlemek. önermek. (çoğ. 3. ayak zevk. yaklaştırmamak. topallama. k. back i. (suçu) -e yüklemek. k. 2. 2. büyük domuz. dert. serseri. yukar ı kaldırmak. hakir görmek. oyun. boş gezenin boş ı. 2. . -in savunucusu olmamak. 2. 1. f. Elimi tut. k. much 2. hobi. f. 2.o. işletmek. susmak. dili (bir işi) yürütmek. dili Dur!/Bekle! durumunu korumak. topallamak. 2. ayak diremek. k. dü şkü. gulyabani. argo ç ılgın. i. aldatmak. dili dilini tutmak. uzakta tutmak. 2. inanmak. zaptetmek. süregelmek. karmakar ışık şey. rehin olarak tutmak. 4. bir şey söylememek. zaptetmek. birinin ilerlemesini durdurmak/engellemek. buka ğı. tutmak: Hold my hand. çapa. 4. konu şmamak. yukarı çekmek. 1. dayanmak. i.

k. çukur. delik açmak. olmak. in high regard hold still hold sway hold the field hold the line hold the pass hold the purse strings of hold together hold up hold water hold with Hold your horses! holder holding holding company holdover holdup hole hole up holiday holidaymaker holiness Holland holler hollow hollow victory holly hollyhock holocaust holster holy Holy Scripture Holy Week homage home home base home economics Home Office home office home port Home Secretary homebody homeland homeless homelike homely birini kuca ğında tutmak. 2. çukur. bo şluk. Paskalyadan önceki hafta. 2. engellemek.. bot. egemen olmak. kutsallık. yardımda bulunmak. yaramayan zafer. boş başarı . 1. içine bir şey konulan nesne/kap. oyuk. tatil. bayram günü. kutsiyet. 4. sahte.. basit. telefonu kapatmamak. göstermek. 3. yank ı yapan. 3.o. 2. tabanca k ılıfı. 2. çobanpüskülü. (hükümdara v. gecikme.t. s. i. hürmet. dili geçerli4. holding. para (birinin) elinde olmak. 2.. İçişleri Bakanı. out oymak. için çaltatile çıkm ış kimse. tutma. dili -den kalma bir şey/kimse. üstünlüğünü korumak. 1. birine/bir şeye saygı duymak. 1. 2. 1. 2. tatil. i. (şirketin) idare merkezi. 3. 2. i. rahat. ev ile ilgili. oyuk. rahat. delik. İng. ev ekonomisi. bot. tutmak. 2. tatil günü. çökük. İng. anavatan. büyük yang ın. haykırış. İng. içişlerine ait. cana yakın. 1. s. (ifade) tutarlı olmak. 1. 3. s. sade. 3. 1. 4. delmek. i. gösterişsiz. evsiz barks ız. dili Dur!/Bekle! i. s.. İçişleri Bakanlığı. 1. k ıpırdamamak. memleket. i. 5. kira ile tutulmu ş arazi. . bir arada tutmak. bir şeye i. i. 1. yalan. kulp. gülhatmi. 1. 1. imha. 3. içinde bir şey saklanabilen şamdan. s. geciktirmek. demirleme liman ı. ile aynı fikirde olmak. haykırmak. i.o.b. boşluktan gelen (ses). evsiz. Kitabı Mukaddes. i. saklanmak.hold s. evde oturmayı tercih eden kimse. k. korumak. eve ng. i. i. özgü. çirkin. ev gibi.´ne gösterilen) sayg ı. yuva. i. kutsal. 1. İüs. yurt. çukur. i. cigarette nesne/kap: candle holder şun sahip olduholder ğu) sigara ağızlığı. f. soygun. yortu günü. i. bağırış. i. 3. in one´s arms hold s. ev. Hollanda. dili berbat yer. from k. k. 2. 2. ayr ılmamak. İng. makul olmak. anayurt. değişikliğe karşı olmak. mukaddes. vatan. arzetmek. merkez. içi bo ş. aile oca ğı. İng. s. 2. f. (birinin/bir kurulu hisseler/emlak/mülk/mallar. 1. 2. kaldırmak. k./s. i. i. i. dinlenmek ışmadan geçirilen süre. dili ba ğırmak. f. derin. yolunu kesip soymak. kasanın anahtarı (birinde) olmak. geçidi tutmak.

ev ödevi. s. çoğ. i. namuslu. dürüstçe. can ım. f. i. namus. i. f. türdeş. 2. mansiyon. z. fahri. klakson çalmak. s. ödev. adi bar. i. dövüp kıvamına getirmek. evde dokunmu ş. i. balayına çıkmak. balayı. gurbet çekme. ev ve eklentileri. 2. ücretsiz yap ılan. şeref. honorably. bal. 1. s. hilesiz. homojenle ştirici. i. 2. e borcunu ödemek. f. s. sahiden. f. vatan/ev hasreti çeken. Honduras. 3. homogenize. cinayet. s. i.. dili sevgilim. bilemek. 2. bak. . evine/vatan ına dönmekte olan. (ballı/balsız) petek. homojenlik. i. homoseksüel. homojen. s. 2. i. k ıs.. han ımeli. 2. türdeşlik. -i şereflendirmek. hon. s. mansiyon. e şadlı. k. (okulda) esas dershane. şeref vermek. ün. şerefli. Dürüstlük en iyi yoldur. bağdaşık hale getirmek. klakson sesi. nam. ba ğdaşıklık. k.a (anırer´iyı)/--s (anırer´iyımz) i. onursal. f. memleket yolunda. bot. yabankazı sesi. katil. s ıla hasreti. ba ğdaşık. onda dürüstlük nam ına bir şey yoktu. adam öldürme. namus. in him. 2. s. f. Honduras´a özgü. hilesizce.o.. 2. dili pavyon. şöhret. iftihar listesi. Honduraslı. was not Şeref şöyle dursun. i.rar. honorary. 1. k ıs. 1. i. 1. kaz sesi çıkarmak. 1. 2. Honesty. dürüst. homojenize: homogenized milk homojenize süt. balarısı. ev kad ını. İng. 1. s. i. honey in the comb honeybee honeycomb honeymoon honeysuckle honk honky-tonk honor honor a debt honor roll honorable honorable mention honorable mention honorarium honorary i. i. let alone honor. Honorable. Honduras. homolog. i. ücret. 1. dilb. s. sahibine hizmet kar2. 1. z. iffet. i. eve do ğru. onur. i. Honduraslı.. dürüstlük. i. f. gerçekten. homojenle ştirmek. i. 2. sade. 1. 1.i. honey petek balı.. çiftlik ve eklentileri. 2. 1.. i. evde yap ılmış. serbest meslek şılığı nda verilen para. (bono/çek) kabul edip karşılığını ödemek. e şcinsel. 1. gurbet çeken. basit. i.homemade homemaker homeroom homesick homesickness homespun homestead homeward homeward bound homeward bound homework homicide homogeneity homogeneous homogenise homogenize homogenized homogenizer homologous homonym homosexual Hon hon Honduran Honduras hone honest honestly honesty s. Honesty is the best policy.

kasnak. vapur/tren/sis düdüğü için) ötüş. 2. kabadayı. s. i. umutsuz. köpekayası. horda. 2. kahkaha.. seksek oyunu. 3. ibibik. bot. k. orak. taban tepmek. İng. ümit vermeyen. i.. dili çok öfkeli. her şeye rağmen ümitli olmak. --ping) sekmek.. --s (hûfs)/hooves (huvz) i. İng. çoğ. i. dili 1. hoof. kara ısırgan.. f. dili uçuş.. 1. f. birini yuhalayarak susturmak. sıçrama. s. bak. line and sinker. i.. i. f. 1. argo 1. 2.. korna. 1. ümitli. oldu ğu gibi: He swallowed my story hook. fahi şe. 2. kalabal ık. (--ped. f. 2. f. ğilamak. 1. zool. (korna. s. 1. elektrikli süpürge. 2. bak. i. İng. yeralt i. tutmak.o. ufuk. bak. hurrah. i. i. İng... dili tamamen. silo. gaga burun... i. 4. 1. köpekotu. k. 1. i. vapur/tren/sis düdüğü) ötmek. i. k. İng. müz.2. şerbetçiotu. çemberlemek. 1. çengel. 1. bak. kopça. bak. ile evlenmek. 2. (bayku ş) ötmek. Upupa epops.. 1. erkek veba diş 1. aldatmak. kabadayı. dili orospu. i. motor kapağı. down hoover hooves hop hop hope hope against hope hope for the best hopeful hopefully hopeless hopper hopping mad hopping mad hopscotch horde horehound horizon horizontal hormone horn i. hayırlısı demek. birleştirmek. çengelsi. i. 2. honor. k. ümit. ünlem. ba şlık. i.. ummak. k. 1. i. ümit verici. çalmak. ümitle. hookah. çekmek. i. yatay düzlem/çizgi. bak. kabaday f... yaya gitmek. kah kah gülmek. zool. sarp ın. ümitsiz. çengel ile yakalamak. i. f. 3. dili şamata.. yatay. ümit etmek. line and sinker hooka hookah hooked hooked nose hooker hooky hooligan hoop hoopoe hoopoo hooray hoot hoot of laughter hoot s. çengel şekline sokmak. z. kopça. (bayku ş. 1. hüthüt. uçak seferi. korna. dans etmek. boynuz. toynak. f. k. çevren. ı dünyasından biri. dünyas ı. yeraltı ından biri. 2. 2. 2. f. i. f. Masalımı olduğu gibi yuttu. dili serseri.. i. umut.honour honourable hood hoodlum hoodwink hoof hoof it hoo-ha hook hook and eye hook up hook up with hook. i. kancayla ba ğlamak. k. hoopoe.. k. kanca. çoğ. göz boyamak. . elektrikli süpürge ile temizlemek.. klakson. i. nargile. çengelli. i. 2. i. k. 2. kukuleta. çember. dili in şallah. kaput. 3. dili çok k ızmış. ile ilişki kurmak. s. 3. s. patırtı. hormon. olta ile (balık) tutmak. i. çengel şeklindeki. s ıçramak. i. çavu şkuşu. boru. honorable. sekme. köpürmüş. 2. oto.

dili çok korkunç. at nalı. i. k ıs. dehşetli. 1. genç turistler için ucuz otel. i. büyük e şekarısı. ikramc i. --ping) kamçılamak. mensucat fabrikası. tutak. dehşet. cı dili bir ş ekilde. ağı ık.ığı bakımevi. çoğ.. meze. i. i. argo seks yapma arzusuyla yan ıp tutuşan. z. iğrenç. İng. boynuzlu. davet vermek. hastaneye yatırmak. dehşete düşüren. k ırık. 1. 1. i. dili berbat. çok şır ı bir ekilde. kaba ve k ırıcı. k. İng. çorap fabrikas ı. misafirperver. gürgen. bak. 3. öğüt veren. istavrit. 2. İng.. --s) hortum. f. korkutmak. i. mensucat. 1. kalabal i. at k ılı. i. eşek şakası. 1. ordövr.. bahçecilik. ev sahipli ği yapmak. 2. nasihat dolu. çiçekçilik. rehine. (--ped. a 3. i. kamç ı. konuksever. özellikle rahipler/rahibeler taraf ından idare edilen misafirhane/yurt. .. ın ölene kadar bakıld ölümcül hastalar ı. at s ırtı.. horse. s.men (hôrs´mîn) i. (ekmek ve şarap ayinindeki) ekmek. s. s. f. dilişçok kötü. s. i. kırbaç. dili çok kötü. bayırturpu. çorapçı. i. hose) çorap. kaba k ırıc ı. k. 2. konukseverlik. 2. 2. 1. 1. 1. çok kötü. k. rlamak. ikramc ılık. k. 2. i. ğrenç.. Fr. kötü. fena. 1. korku. berbat. 2. korkunç. s. i. süvari. f. 2. davet veren kimse. nal ile oynanılan oyun.. f. binici. beygirgücü. 1. spor atlama beygiri. i. y s. i. çoraplar. bot. 1. birinin seçilmesi gereken iki güç seçenek. öğrenci yurdu. 2. çok fena. sunucu. fena ihalde. Hrist. 2. horticulture. çoğ. çokçok fena. 1. hoyratlık. abaza.. nal şeklinde şey. 3.ız falı. (çoğ. 1. 4. 2. i. i. 2. çerez. i.horn of plenty hornbeam hornet horns of a dilemma horny horoscope horrendous horrible horribly horrid horridly horrific horrify horror hors d'oeuvre horse horse chestnut horse mackerel horseback horsebean horsehair horseman horsemanship horseplay horsepower horseradish horseshoe horsewhip hort hortative hortatory horticulture hose hose hosier hosiery hospice hospitable hospital hospitalise hospitality hospitalize Host host host hostage hostel bereket boynuzu. atkestanesi. çok k. çok kaba ve k ırıcı bir şekilde. etmek. i. i..kötü.. s. çokve kaba ve z. i. i. beygir.konuk çokluk. s. bahç ıvanlık. zayiçe. hortative. hospitalize. ıı rl ı. misafirperverlik. at kılından dokunmuş kumaş. deh şet verici. teşvik edici. i. dili korkunç. binicilik. beygir. ev sahibi. bak. çok fena. abazan. 2. 3. korkunç/deh şetli bir şçok ekilde. 1. i. 2. nas ld i. bakla. f. i. çok kötü. yüreklendirici. at. yılgı. sunuculuk yapmak. (çoğ. korkunç. mak. gayret verici. korkunç. hastane. 3.

şiddetli. yerleştirmek: The government housed the refugees in f. taze (haber v. dikiş kutusu. ev k ıyafeti. kâhya kad ın. 1. ev. 4. 2. sera. düşmanlık. i. otel. eve ait. dili it. ev.. çoğ. dam. (hastalık v. i. (h^z´îf). garson kad ın. dili şini bırakmamak. yeni bir eve ta şınmanın kutlanışı. aile reisi. ev halk ı. her zaman cevap veren imdat telefonu. aile. İng. düşman. 1. kum saati. bak. limonluk. direkt telefon hatt ı (özellikle devlet başkanları arasında). konut sitesi. barınacak yer.wives (h^z´îfs) İng. i. nedeniyle) evde hapis olan. . s. martaval. 2. yan (tel). 1. hostes. house. sosyal konutlar. 2. 6. konsomatris. mak. k. ev köpe evk ırlangıcı. --test) 1. 2. i. saatte bir. i. 1. 2. çoğ. hanedan. kızgın.b. dayanıksız iş. i. elektrikli ocak. 3. 2. (fesat/kötülük/huzursuzluk) ğı/yuvas ı. 1. stajyer doktor. ticarethane. -de bulunmak: That ği. 1. (--ter. 1. 6. 1. çatı2. öfkeli kimse. 2. 2. barınd tents. (evde temizlik v. elektrik oca ğı. hükümet meclisi. argo bo sütlü kakao. saldırgan. i. 4. sabahlık (giysi). izlemek. sert. f. i. camekânda bulunan gübreli toprak. hodgepodge. ırmak. pencerekırlangıcı.wives (haus´wayvz) ev hanımı. i. s. i. i. acı biber. house. 1. buyot. her gün kullan ılan kelime. i. 1. 3. kutu. iskân. tazı ile ava gitmek. bir çe şit sosis. Hükümet s ığınmacıları çadırlara yerleştirdi. İ ng. saat. av köpeği. . 2. çabuk parlayan (kimse). gen. b. atmasyon. house. 5.b. derme çatma şey. 2. tazı. 1. karter: clutch housing debriyaj karteri.b. toplu konutlar. bu sosisle yapılan sandviç. çoğ. 1. yeni. saat ba şı. gece yatısına gelen misafir. i. ev sahibi. 5. i.men (haus´mîn) i. i.. (saatte) akrep. 4. heave. s. tiyatro. konutlar. sosisli sandviç. i. acı (biber v. s. i. pe i. alçak herif. barındırma. 2. silahlı çatışmalar. zaman. 2. kayna s. (cinsel aç ıdan) ateşli. hodgepodge. ev sahibesi. 3. radyoaktif. i. ev halk ı. z. s ıcak. f. ev işi. işleri yapan erkek) hizmetkâr. 2.b. k. 2.. çabuk k ızan kimse. yüksek gerilimli ak ım taşı ş laf. ev idaresi. vakit.h. i. kaplıca. aile. hot-water bottle sıcak su torbası. çoğ. düşmanca. i. 1. bak. 4.hostess hostile hostility hot hot air hot chocolate hot dog hot line hot pepper hot plate hot spring hotbed hot-blooded hotchpot hotchpotch hotel hothead hothouse hound hour hour hand hourglass hourly house house house dog house martin house of cards housebound housebreaker housecoat housedress houseguest household household word householder housekeeper housekeeping houseman housetop housewarming housewife housework housing housing estate housing project hove i. i. ev hırsızı. 1. i.). bak. i. ser. 3.).

f. inlemek. bununla birlikte. (ceviz.hovel hover Hovercraft hovercraft how How about it? How about that? How are you? How come? How did he measure up? How do you do? How do you do? How ever . i. z. Çok ılsıkötü. 1.. de ğil mi? 2. i. high pressure. sar ılma.. hantal bir veşhantal. f. ünlem 1. ancak. 1. k ıs. k ıs. 1. k ızgınlık. Ne kadar ğraşırsam ı u raşayım. 2. birbirine sokulup sarılmak. aç ık ağıl. z. ne kadar. i. iri ve hantal kimse/ şey. 1. 2. i. heat. 2. nasıl. ulumak. muazzam. gibi.. iriyar ı i. budalaca yanl ışlık. curcuna. dili koca. i. k. 1. i. oto.. dili gülünç hata.?: How ever did it come about? Nasıl oldu? Ne var ne yok?/Ne âlemdesiniz?/ İşler nasıl? Çok naziksiniz. 2. (--ged. f. How about . k ıs. dili merhaba. nas ıl: How did it happen? Nasıl oldu? How will he do this? Bunu nasıl yapacak? How does it work? Nas ıl çalışıyor? 2. değil mi? 4. çe şit.). kucaklamak. height. 2. s. bak. etrafında şıp hovercraft. 2. 2. tekerlek göbe ği. kimse. reklamc ı (Küçümseme belirtir. bağrışma. Ne olacak.. bezelye v. (of) merkez.´ne ait) kabuk. dili.? How goes it?/How is it going? How good of you! how much How so? How´s about . bezelye v. (tahta) baraka. f. f ıstık. bağrına basmak. araya s3. f. i.? (1).b. i. sımsıkı tutmak. jant kapa ğı. Home Secretary. i. How much money do you u lğ olabilir? Niçin?/Nas k.. fazla hareket etmeden üzerinde ve etraf ında uçmak. k. i. benimsemek. tür. ekilde do rulmak. i. k. 1. 1. hayhuy. İşler nasıl gidiyor? ünlem. 2. 3. poyra. 3. kucaklama. 3. 1. k ıs. i. 1. nız? de ğil mi? Nas k. hoverkraft.. yine de yapamam. --ging) 1. k ıs. hurda gemi. hour. kocaman. dola i. derme çatma ev. dev gibi. f. horsepower. şamata.´nin) kabuğunu . seyyar sat ıkış mak. 2. k ıs. tekne (geminin temel bölümü). bağrış çağrış.b.. 2. 1. başlıca amacı para kazanmak olan ıcı.. yaln ız. den. kamburüzüm. bir tüccar. (içini ç ıkarmak için) (ceviz. Headquarters.. ne kadar: How long must Ne dersiniz? 1. fıstık. Çok şaşırtıcı... renk. 3. i.! (Küçümseme belirtir. 1. high school. dili Niye?/Nas ıl olur? Diğerlerine göre nasıldı o? Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl .? How´s it going? howdy however howl howler HP HQ hr hrs HS ht hub hubble-bubble hubbub hubby hubcap huckleberry huckster huddle hue hue hue and cry huff hug huge huh hulk hulking hull i. 3. ne kadar: No matter how much I try.. Hışımla odayı terketti. değil mi? 3. e ş.).ğlenduha s. durmak. uluma. Ne? 2. I just can´t do it. up1. tereddüt etmek. nargile. bak. çok büyük ve kaba gemi. . hours. Çok güzel. inleme. 2. i. sar ılmak.. ama. Çok ilginç. (renk için) ton. öfke: She left the room in a huff. i.

i. -in üstüne abanmak. insanlara yardım etmek isteyen kimse. . s. komik. ınaydı öyle! f s. 3. kambur kimse. 3. i. i. ünlem H ım . saçma. i.). çok utandırmak. tepe. (--med. k alçakgönüllülükle özür dileme. kimse. kapris. tevazu. kambur. be psikolojisi. küçük dü şürmek. insani: human insan tabiatı. insanlığa yakışan. alçakgönüllülük. 1.. 1. mizahi. zırva.. suyuna gitmek. kambur durmak. nemli. küçük dü şürme. H ıh! (Bir şeyin/birinin hiç beğenilmediğini belirtir. k. insan haklar ı. kaprisine boyun e ğmek.o. 3. k. i. 4. burnunu ırmak. 2. f. humus.. alçakgönüllülükle. içedo 2. z. i. gülünçlük. i. olağanüstü şey/kimse: That was one humdinger of a storm! O ne ırtmonoton. (Düşündürücü bir durumla karşılaşınca söylenir. üstünden/üzerinden geçmek. 2.hullabaloo hum hum human human being human nature human rights humane humanely humanism humanist humanitarian humanity humankind humanly humble humble apology humble s. mütevaz ı. i. 2. 2. sahtekâr. s. 2. kambur. 2. birinin kibrini k ırmak. hümanizm. şakac s. i. rutubetli. gürültü. ğma. 6. vuru mak. human insan tabiatı. velvele. nemlendirici. tümsek yer. s. f. 1. insan sevgisi. Büroda herkes ar ıinsan şeri. i. f. v ızıldamak.). hümanist. dili sezinleme. alçakgönüllü. 3. human rights insan insan. s. yalan dolan. hile.. rezil etme. binmek. i. 1. i. rezil etmek. insanca. yaş. f. argo mek. 2. bahç. 1. 1.ğ s. 4. argo çok büyük. the insanl k.. rutubet. i. humor. ık.. --ming) 1. insana yak ışan bir şekilde. kambur. sikmek. 2. insanlıinsan z. s ırtını kamburlaştırmak. insaniyet. ın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi. k. hörgüç. i.. sezinleyi ş. 1. insan olarak. human psychology s. İng. siki rt. f. keyif. 2. 3. mizah. insanoğlu. yeknesak. utandırma.. insanca. 3. f. s. s ıradan. insanlık. güldürü yazar ı. insanoğlu. âciz. insani. nüktedan. s. insani. tabiat. sezinti. kambur s ırt. rutubetlendirici. f. i. i. bak. İng. i.). tevazu.. gibi dili faaliyette olmak: The nature office was humming. insanl ı k. sahtekârl ık. komiklik. mırıldanmak.şkambur s ış s. tekdüze. nüktedanl ık. Hım! (Kuşku belirtir. pat ırtı. ayak ı. gülünç. huy. 1. kocaman. sezinme./Hı . güldürü. nem.. kibrini kırmak. z. insanoğlu. i. f. hakir. 1. 2. resources insan kaynaklar ı. sinekku şu.. alçakgönüllülük. 5. içedo uşkambur . tevazu ile. hayhuy. (şarkı) mırıldamak. i. insanlara yard ım etmek isteyen. insan kalabalığı. dolap. i. yavan. taşımak. insanc ılık. i. nemlendirmek. bak..´s pride humbleness humbly humbug humdinger humdrum humid humidifier humidify humidity humidness humiliate humiliation humility hummingbird humongous humor humorist humorous humour hump humpback humpbacked humph humus hunch hunch one´s shoulders/back hunch over hunchback hunchbacked i. humidity. be şer. ünlem 1. i.

1. i. kapatmak. engelli yarış: high hurdles 1. susmak. 1. 1. 1. n güçlü s. (yarışlarda) engel. bir şeyin e(ses). f. av mevsimi d ışında avlanmak... 1. (mı sır başağı ın) kabuk.o. s. boylu boslu. i. hızla f. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: gücendirmek. ğuk. av atı/köpeği. yüzüncü. 2.. acıkmış. 2. f. mania. 2. av mevsimi. i. açlık z. maniacı. uçmak. bo kuvvetli kimse. avc ı. yakalayıncaya kadar peşini bırakmamak. i. aceleyle yap ılan. f. yak ışıklı adam. susturmak. 2. acele ettirmek. i. 2. iri parça. acele. ünlem Susun! s. idarecilik. arayıcı. hurrah. savurmak. f. i. büyük bir arzuyla.. yüz. yüksek engel. ünlem Yaşa! f. Macarca. i. 1. yüzde bir. 2. susmalık. ızlandet!/Çabuk ırmak. çabukla ştırmak. ünlem. 1. Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is birini k ırmak/yaralamak. birinin gururunu k ırmak.´s pride hurtful hurtle husband husbandry hush hush money hush up Hush! hush-hush husk husky husky s. hat ırını kırmak. f. yüksek engelli 110 metrelik ko şu.´s feelings hurt s. f ırlatmak. sus payı. engelci. s. f. i. 2. yaralayıcı. 2. s. (tehdit. engelli. ği. m ısır başağının dış yaprakları. s. kasırga. z. yüz. 1. for -i çok özlemek. urağan. as ılmış. acı veren.b. engelli ko şuya katılan yarışmacı. f. laterna. 2. acele etmek. s. 1. -e susamak.´ni) savurmak. for -e duyulan büyük özlem/hasret. alçak engel. açlık. 1. avlamak. grevi. çoğ. aç. k. yağdırmak. 3. yüz rakam ı (100. rüzgâr feneri. 2. f.. av: hunting dog av köpeği. i. kuvvetle/h ızla fırlatmak/atmak/uçurmak. birinin onuruna/haysiyetine dokunmak. “Yaşa!” diye bağırmak. çiftçilik.koca. 1. 3.o. kapç ık. 2. i. Macaristan. eskimoköpe . 2. ı ko şu. dü şmek/yuvarlanmak. küfür v. kararında oybirliğine varamayan jüri. engelli/manial i. (hurt) 1. i. avlanmak. s. s. aramak. k. low hurdles 1. i. hunting knife av bıçağı. for -i aramak. k. idareli kullanmak. f. h Acele ol!/Haydi! f. avc ılık. dili 1. s. son sürat gitmek. asılı.. bak. 3. (bir uzva) zarar vermek. bulmak. C). i. i. i. (gelecek zamana kalmas ı için) kullanmamak. derin sessizlik. açlıkla. 2. 2. örtbas etmek. büyük gizlilik. kısiış k 3. kabuklu. Macar. gemici feneri. -i çok arzu etmek. yüz kat. idareli kullanma. k ırıcı. karn ı aç. i. 2. hang 2. 2. bak. ıgüçlü kuvvetli. dili çok gizli. dili iriyar ı. acele içinde olan. yüz misli. i. 1. 1. (bazı tohum ve meyvelerde) (dış) 3. yaramayan dış kısm . 2.hundred hundredfold hundredth hung hung jury Hungarian Hungary hunger hunger strike hungrily hungry hunk hunt hunt down hunt out of season hunt up/out hunter hunting hunting season hurdle hurdle race hurdler hurdy-gurdy hurl hurrah hurray hurricane hurricane lamp hurried hurry Hurry up! hurt hurt one´s feelings hurt s. aceleyle götürmek/getirmek. i. i. 1. 3.

ko şuşacele birini apar topar (bir yere) sokmak. i. birini apar topar (bir yerden) ç ıkarmak. hareketlilik. suyuvar ı. hidrolik... suküre. 3. hybridization. sümbül. i. i. hybridize. hibrit. i. hidrosfer. f. i. su ile kar ıştırarak bileşik meydana getirmek. hidroterapi. subilimci. off to hustle s.o. . hidrolog. ko şuşturma. hidrojen peroksit. fındıkçı. i. bak. su tedavisi. i. birini apar topar (bir yere) götürmek. s. i. i. s. hidromekanik. kim. i. i.hussy hustle hustle and bustle hustle s. i. i.. hidrofobi. melezle şmek. subilim. into hustle s.. hidrat. f. i. hibrit. suya inebilen uçak. hidroliz. hidroloji. i. kulübe. iki ayağını bir pabuca sokmak. 1. oksijenli su... s. i. k. ahlaksız kadın. hidroelektrik. İng. i. bak. hibritleşme. su içinde bitki yetiştirme. dili gözünü dört aç ıp çok çalışmak. out of hustler hut hutch hyacinth hyaena hybrid hybridisation hybridise hybridization hybridize hydrangea hydrant hydrate hydraulic hydraulics hydrohydrobiology hydrocarbon hydrocephalic hydrocephalus hydrocephaly hydrochloric hydrochloric acid hydrodynamic hydrodynamics hydroelectric hydrofoil hydrogen hydrogen bomb hydrogen peroxide hydrologist hydrology hydrolysis hydromechanics hydrometer hydrophobia hydroplane hydroponics hydrosphere hydrotherapy hyena i. f. civelek kız... baraka. i. hidrosefal. melez hayvan/bitki. argo fahişe. hidrodinamik. hileci. melezlemek. bak. i.. i. önek suya ait. acele etmek. hydrocephalus. sırtlan. melez. tıb. hidro-. deniz otobüsü. s.. i. hidrojen bombas ı. hidrodinamik. i. şırfıntı. numaracı. i. 2. s. su korkusu. i.o. turma. hidrojen.. İng. i. tıb. i. çabuk olmak. hidrolik. i. i. 1. hareketlilik. f. suölçer.o. ortanca. hyena. 2. dümenci. hidrobiyoloji. s. hidroklorik asit. tıb. i. tavşan kafesi. bak. yangın musluğu. 1. hidrokarbon. hidrometre. klorhidrik. i. dili gözünü dört aç ıp çok çalışan kimse. k. hidrosefali. i. deniz uça ğı. ettirmek. 2. melezleşme. i. argo üçkâ ğıtçı.. bot.

abartmalı. hipotetik. i. hipertrofi. i. i. s. aşı iğnesi. İng. hipertermi. hiperbol. geom. hipodermik. hijyen. ipnotize etmek. ilahi kitab ı... hipertansiyon. i. f... 1. sa ğlıksal.. varsayım. iğne. hiperboloit. higroskop. çoğ. yüksek. önek aşırı.. histeri.. hiperboloidal. 1. geom. f. varsayımsal. i. f. hipnoz. i. irileşmek. geom. tıb.. bak. ipnotizma. hipotez. bak. i. s. i. hipotenüs. hipnotizma. 1.. tıb. tire ile birle ştirmek/ayırmak. 2. ilahi okumak. tıb. i.. hastalık hastalığı. ikiyüzlü kimse. . s. anat. higrometre. i. enjektör. ikiyüzlü. f. isteri. hiperbolik. ilahi. 2. uyutucu. hipoglisemi. hastalık hastası. tıb. varsayımlı olarak. 2.poth. s. z. iğne. çoğ. sa ğlık bilgisi.. çördükotu. i. hypnotize. aşırı derecede eleştiren. 1. bak. himen. hiperboloit. ipnotizmac ı. i. ilahi okuyarak kutlamak veya ifade etmek. s. enjeksiyon iğnesi. 2. i. hyperbolic 2. s. zufaotu. i. irileşim.e. geom. geom. varsayımlı. abartma. i. s. bot. f. aşırı duyarlı.. farazi. i. i. yüksek tansiyon. s.ses (haypath´ısiz) i. uyu şturucu. k ızlık zarı. ipnoz. i. mübala ğa. i.. i. i. hiper-.hygiene hygienic hygrometer hygroscope hymen hymn hymnal hyperhyperbola hyperbole hyperbolic hyperbolic hyperbolical hyperbolical hyperboloid hyperboloidal hypercritical hypersensitive hypertension hyperthermia hypertrophy hyphen hyphenate hyphenated hypnosis hypnotic hypnotise hypnotism hypnotist hypnotize hypochondria hypochondriac hypocrisy hypocrite hypocritical hypodermic hypodermic needle hypodermic needle hypodermic syringe hypoglycemia hypotension hypotenuse hypothesis hypothetical hypothetically hyssop hysteria i. enjektör.. i. geom. hijyenik. s. i.. alerjik. tire. s. i. s. irileşme. enjektör şırıngası. tireli. tıb.. hyperbolic 1. faraziye.. ikiyüzlülük. k ısa çizgi. s. --e (haypır´bıli)/--s (haypır´bılız) i. hipotansiyon. enjektör iğnesi. hy. s.

/İşin içinden çıkamıyorum. I can´t make heads or tails of it.: known I should have I should Daha yaşlı olduğunu zannederdim. I seem to hear . bana kalırsa. I don´t give a toot! I don´t like the sound of it./Umarım öyle olur./.. 1. isterik. I promise you! I say .. dili çok komik. I am proud to know him. Burama kadar geldi. I dare say I dare say I dare you. Bu sorunu çözebilece ğimi sanmıyorum.. . I couldn´t help smiling. I say! s. belki. I doubt whether . I don´t give a darn. I paid through the nose for it... Ondan hiçbir şey anlayamıyorum. Fevkalade!/Harika! 2.. Ben bile ku şkulanıyorum.. Benim için farketmez. I promise you! Bu plan İng.. ben.. Onu tan ımakla iftihar ediyorum. I don´t mind. k. dili Bence bir tahtas ı eksik.: I should like to Senden özür dilemek istiyorum.. deli gibi.!/Bak .. İnşallah.. İyi değilim. I hope so. k. z.. isteri krizi. I heard it on the grapevine. san ırım. dili 1. 1. k. dili çok komik: a hysterical joke çok komik bir ş aka. İzi tozu yok. 2. hysterical. s... I kind of expected it. k.. Orası kesin! 3. Zannetmiyorum. I can´t make head or tail of it.. have thought her to be older. işitir gibi oluyorum. have liked youthought to have. Çok minnettar ım. ç ılgınca. Romen rakamlar ı dizisinde 1 sayısı.. Hayret! . pek sanmam. I feel like resting.. k. Yemin ederim!/Vallahi do ğru! 2. I´d like to buy a novel. kriz.. I don´t doubt that I don´t feel like myself. k. i. I should like . I should have liked . 2.hysteric hysterical hysterically hysterically funny hysterics I I I shouldn´t think so. çoğ. I myself am doubtful. I don´t think he´s all there. I haven´t a penny to my name.. I for one I had better go.: I should Onu tan ımış olmanızı isterdim. Kendime geldim. Bana çok pahalıya mal oldu. Haydi yap bakalım. Bunu biraz da bekliyordum.. Hem de nas ıl! I should say so! .. dili Kula ğıma geldi.. Roman almak tell you I´m sorry. 2. İtirazım yok. I have no idea... istiyorum. . Kendi hesab ıma ben inanmıyorum. zannedersem...... Hiçbir şey anlayamıyorum. isterik bir şekilde. Hiç param yok. I for one do not believe it.. 1./Keyfim yok. I am much obliged. I haven´t seen hide or hair of him. Hiç ku şkum yok ki . pek sanm ıyorum.! won´t work.. . benden söylemesi/sana söyleyeyim: This plan . diyebilirim ki. k. dili Bana iyi bir şey gibi gelmiyor.. İng. I can´t seem to solve this problem.. Kendimi gülümsemekten alamad ım.. histerik.!/Baksana İng.. zam. Affedersiniz. Bana vız gelir. bak. I beg your pardon. 1. I feel refreshed... Canım dinlenmek istiyor. I have had enough of him. Hiçbir fikrim yok. dili Dinle . Gitsem iyi olacak. dili Bana ne!/Bana v ız gelir! k.

. I want no more of it.. Gidiyorum artık. I´ll go along now. I have. Öyle zannediyordum ki .. Saçımı kestirmek istiyorum. kimlik kartı. İzlandaca.. I was on the verge of leaving when he arrived. k ıs. I would not know! I wouldn´t know. 2. 2. İzlandalı. İzlandaca. If it´s just the same to you. Yaptığına şaşırıyorum. Ne bileyim ben! Hiçbir bilgim yok./I Benzerini hiç görmedim. I´d sooner die! I´ll be buggered! I´ll be damned! I´ll be jiggered! I´ll come in a minute or two. yine ayn ı şeyi yaptı. k ıs. Tanıştığımıza memnun oldum./Hiç şaşırmadım. I won´t hear of it. I´m pleased to meet you. If you don´t mind. Zaten bunu bekliyordum./Sözü uzatma. I will/shall./İzninizle . Korkarım haklısın. argo Hay Allah! Olur şey değil!/Allah Allah! k.. I had. Keşke bilseydim! Siz olmasayd ınız . Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: I swear I didn´t do it! Vallahi ım! yapmad Öyle zannediyorum. 3.. Hay Allah. . dili ğı da igeldim. I´m surprised at you. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi..I should say so./Herhalde. k ıs.. i. dili Vay anas ına! Bir iki dakikaya kadar gelece ğim. job offer. Bu vesileyle hepinize te şekkür etmek istiyorum./Bana öyle geliyordu ki . I should think so.. Öyle zannediyorum. I. I want a haircut.. dili Bu İng. I´ll do my level best. İzlanda´ya özgü.. I was under the impression that .. beğenmesen de.. argo Pestilim çıktı!/Bittim! Aşağı tükürsem sakalım. s. i. İşin ayrıntılarına girmeyeceğim... She is on the verge of accepting our İş teklifimizi kabul etmek üzere. with them. I´ll go Senin için farketmezse onlarla giderim. i I`d I`ll I`m I`ve I´d just as soon stay here. If you don´t like it you can lump k. 2. Burada kalmayı tercih ederim. Kabul etmem. Paraya k ıyıp kendime yeni bir elbise aldım. k ıs. I swear . I´ll have his head/hide! I´ll thank you to keep out of this! I´m buggered! I´m on the horns of a dilemma. O geldiğinde ben gitmek üzereydim. I would like to take this occasion to thank you all. it.. Iceland Icelander Icelandic ID card If he hasn´t done it again! If I only knew! i. Müsaade ederseniz .. Bu kadar ı yeter. I am. İzlandalı. yukarı tükürsem bıyığım.. Öyle zannediyorum. I thought as much. Üçkâ şe burnunu sokmazsan iyi olur! k. I think so. İzlanda. I´ve half a notion to give you a Sana dayak atas ım geliyor! hiding! I´ve never seen the like of it.. İzlanda.... Ölmeyi tercih ederim! İng.. kimlik. k. i./Herhalde. Elimden geleni yapar ım. Aşkolsun! I´ve a sinking feeling you´re right. 1. I will not labor the point... I treated myself to a new dress. dili Kellesini uçuraca ğım!/Derisini yüzeceğim! I´ve been had... dili Be ğensen de bir. never saw the likes of it./ İzin verirseniz . 1.. I would/should./Bilmiyorum.. If it weren´t for you . . İ.. k. 1.

Iraklı. İslamlaştırmak. i. the International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu). Irak´a özgü. İrlandaca. International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap ı). İsrail. İran´a özgü. borç senedi. İrlanda. İrlandalı. tar. 1. 2. Hint. 1. Hintli. Çinhintli. Endonezyalı. Hindistan´a özgü. Kızılderililere özgü. 1. 2. 4. İslamize. Çinhindi.men (ay´rîşmîn) i. Hint-Avrupa dilleri. hintfulü. Endonezya. Hindistan. s. İranlı. Hintli. İrlandaca.ILO IMF Indeed! Independence Day India India ink Indian Indian corn Indian file Indian hemp Indian lotus Indian meal Indian rice Indian summer Indian yellow Indochina Indochinese Indo-European Indo-European languages Indonesia Indonesian Inner Mongolia International Standard Book Number Internet Interpol IOU Iran Iranian Iraq Iraqi Ireland Irish Irish coffee Irish Gaelic Irishman Irishwoman Iron Curtain Is he the man for the job? ISBN Islam Islamic Islamise Islamize Israel Israeli It appeals to the eye. Endonezya. mısır. 2. s. hintpirinci. 1. 2. Iraklı. İrlandalı erkek. In. Ba ğımsızlık Günü (4 Temmuz). Göze hoş geliyor. I. mıısır unu. uluslararas ı standart kitap numarası. İranlı. i. s.wom.. İndonezya. i. I. bak.D. Müslüman. Hindistan. O bu işin adamı mı? k ıs. çoğ. 1. hintsarısı. f. i. 1. k ıs. s. International Labor Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü). I owe you size olan borcum. İç Moğolistan. 2.nese) Çinhintli.chi. İng. f. i. çoğ. Çinhindi´ne özgü. İsrail´e özgü. Endonezyalı. i. i. Aynı kapıya çıkar. 1. Hint-Avrupa dil ailesine ait. çini mürekkebi. It comes to the same thing. . İrlandalı. (çoğ.do. Kızılderili. i. i. İsrailli. Endonezya´ya özgü. Irak. K ızılderili. k ıs. İran. 2. s. İrlandalı kadın. s. i. i.. s. 1. İrlanda. s. İrlandalı. İsrail. Müslümanl ık. İrlanda´ya özgü. 2. k ıs.en (ay´rîşwîmîn) i. i. Numaras İslam. i.rish.rish. s. İnterpol. İrlandaca. 2. tek s ıra (yürüyüş).B. i. Irak. i. i. İran. K İng. İsrailli. 3. Demirperde. İslamiyet. Çinhindi. İslami. İslam. i. İrlanda kahvesi. İslamlaşmak. pastırma yazı./Göze güzel görünüyor. üstüne krem şantiyi konulan viskili ve şekerli kahve. İng. hintkeneviri. ızılderili. Öyle mi? A. 3.

./Bana v ız gelir. It is more than probable that . It is an ill wind that blows nobody good. It looks like rain./Her şey iyi güzel de . It is neither here nor there. Saat bir buçuk... It´s become indispensable. k. It makes no difference.. dili Jeton hâlâ dü şmedi. It´s a bit thick of you to ask me to İng. Farketmez. It never rains but it pours. Ne yapalım? Kısmet! Böyleydi. Kısmen doğru. isn´t it? İyi ettiniz! (Cevaben söylenir. It was just one of those things.... It requires qualification.. Tüylerimi ürpertiyor. It´s a change for the better. değil mi? do this...´nde) diyor ki ... Böyle yapmak âdettir. It gives me a kick.). -e göre tabii ki ....). Sanki .. It is rumored that . Elimde de ğil... Anlaştık! Benim için bir zevktir. It is reported that . Kuvvetle tahmin edilen bir şey için kullanılır: “Will she come?” “It stands reason she will. Kesin olarak kimse bilmiyor....... It isn´t done..... It was nothing of the kind! Kafama dank etti.. It would seem that . It was like this.. Aksilikler hep üst üste gelir. Müstahaktır!/Oh olsun! Müstahaktır!/Oh olsun!/Ettiğini buldu! (that) ./Galiba .. 1... It is beyond my power.. gelmesin?” diyor ki . It is usual to do so.It dawned on me. kitap v. dili Benden bunu istemen biraz fazla./Hiç hoş bir şey değil.. imi ş gibi. It´s a real pity! It´s a sure thing! It´s a wonder she´s still alive. gibi görünüyor.. It isn´t worth a farthing. (with me). Sadece bir zaman meselesi. Allah verince ya ğdırır. It leaves me cold. Ona makul bir maa k. It has seen better days.. dili Yüzde yüz olacak bir şey!/Sağlam bir iş bu! Onun hayatta kalmas ı bir mucize..... Yağmur yağacağa benziyor.b... Burada (gazete. Beni etkilemiyor.. Büyük bir olas ılıkla ./Bana bir şey hatırlatıyor.. It seems as if/as though . It is half past one./Mesele onda de ğil. It rings a bell It says here that . Onun önemi yok... Artık onsuz olmaz.. dili Çok kolay bir şey!/İşten bile değil! It´s a cinch! Yazıklar olsun! It´s a crying shame! It´s a deal! It´s a pleasure. Bana zevk veriyor.. k. It´s about time! It´s all very well but .... Her işte bir hayır vardır. dili Tan ıdık gibi geliyor. Mantıkto ş vermedikçe it stands to reason he won´t work hard. It makes my flesh creep.. k. Hepsi iyi ho ş ama . . It´s anybody´s guess. Önemi yok./.. It has seen better days. Çok yazık! k... Nihayet! (Sitem belirtir. It still hasn´t penetrated. Hiç de öyle de ğildi! . Artık eskidi. Beş para etmez.” “Gelecek “Tabii. It serves him right! It serves him right! It stands to reason It stands to reason that . It doesn´t matter. Söylentiye göre . -diği söyleniyor./Farketmez. It is only a question of time. 2./Rumor has it that ..: mi?” Unless you neden pay him a decent salary. Yak ışık almaz../Ho şuma gidiyor. Eskisi kadar işe yaramaz.

Fildişi Kıyısı´na özgü./Yanına yaklaşılmaz. karar ından vazgeçmiyor. 1. It´s just the thing! It´s my treat. It´s high time. donmak. Fildişi Kıyılı. Aslında şehrin sınırları dışında. 4. he won´t change his mind. 2. It´s no joke. üstüne soda dökülmü ş dondurma. dili Tam arad ığımız şey! Ben ısmarlıyorum. buz. El altında değil. It´s no laughing matter. etraf ı buzlarla çevrili (gemi). 1. It´s your turn. buz tutmuş (liman). buzda ğı. buzda so ğutmak. i. Fildişi Kıyılı. It´s no skin off my nose! It´s no wonder he took to drink. s./Şakaya gelmez. ice-cream3. buz k ıracağı./Şakası yok. Kolay iş değil. 1.: It´s no go. i./Ha Ali Hoca. İşin şakası yok. 1. buzlu: iced tea buzlu çay. 2.külah ı. buz torbas ı. k. dondurma külah: an ice-cream cone. s. i. Hiç anlayam ıyorum.It´s Greek to me. O kadar pahalı ki kimse alamaz. s. Saat bir. 5. . 1. It´s outside the city proper. k. s. It´s no go. ha Ali. dili Bundan sonras ı kolay. buzlarla kaplı. buzk ıran.. k. i. buz hokeyi. Şakaya gelmez.. It´s six of one and half a dozen of k. dili Bana ne! Kendini içkiye vermesi şaşılacak bir şey değil. intrauterine device. Tam vakti. İtalyan. It´s prohibitively expensive. It´s one o'clock. the other. dili O bana göre de ğil. It´s not within reach. k. cone 1. k. 2. İtalyanca. dondurmak. buz hokeyi./Ahım şahım bir şey değil. dili buzdolab ı. dondurmayla dolu dondurma. aysberg. küçük She buz was kalıbeating isfilt. It´s not my cup of tea. i. It´s time for Sıra sende./Zaman ı geldi de geçti bile. 2. It´s not humanly possible. It´s no joke./Şakaya gelmez. k. It´s plain sailing from here on. i. Okul zaman ı geldi. i. s. Fildişi Kıyısı. 2. (over/up) buzlanmak. i. It´s not within her capacity. Italian Italy IUD Ivorian Ivory ice ice cream ice cube ice field ice hockey ice hockey ice pack ice pick ice rink iceberg icebound icebox icebreaker icecap ice-cold ice-cream soda iced iced-tea iced-tea spoon i. f. 1. buzul. k ıs. üzerine krema sürülmü ş (pasta/kek). Olmuyor. 2. uzun saplı tatlı kaşığı. Olmuyor. buz pateni alan ı. It´s nothing special. Külah içinde dondurma ı. s./İkisi aynı kapıya çıkar. İtalya. Kapasitesi ona yetmez. dili İnsanoğlu bunu yapamaz. moda! şHoca imdi çok O It´s the rage these days! It´s time for school. buz gibi. dili Aralar ında hiç fark yok aslında. 2. üzerine krema sürmek. Pek bir özelliği yok. buzlu şerbetten yapılan tatlı.

ikonoklast. 2. kurumlara karşı çıkan/saldıran. geri zekâlı. dangalak. yerle şmiş inanç. s. i.. yerle cı. 2. 1. ideoloji. ideolojik. 1. gelenek veya kurumlara karşı çıkma/saldırma. (bir dilin) ifade tarzına uygun.. 2. boş gezen kimse. pastoral. ikon k ırıveya şmiş inanç. (biriyle) özdeşleşmek. mat. tapınmak. i. b. 1. bak. asılsız (söz/vaat/tehdit). saplantı. ideal... i. sabit fikir. ikonoklast. geri zekâlı. (bir dilin) ifade tarzına uygun olarak. s. s.h. 2. 4. kimlik. 1. f... ikona. i. 1. ayrıksılık.. aynen. 2. kimlik cüzdanı. lemeyen (makine). sanki bir idilden al ınmış. (kolye zincirine tak ılı) künye. -in kim/ne/kimin oldu ğunu tespit etmek/saptamak/söylemek. cılık. ideolog. z. tar. with identity identity card identity crisis identity disk ideological ideologist ideology idiom idiomatic idiomatically idiosyncracy idiot idiotic idle idle away time idle hours idler idol idolater idolatry idolise idolize idyl idyll idyllic i. ideal olarak. tuhaf özellik. buz gibi. . kimlik bunalımı. eksantriklik.o. 2. ikon k ırıbuz s. kar dişi. tar.. yerle ıcı. 1. kurumlara karşı çıkan/saldıran kimse. gelenek s. özdeş. kimlik kartı.. boş.icicle icing icon iconoclasm iconoclast iconoclastic icy idea ideal idealise idealism idealist idealistic idealize ideally idée fixe identical identical twins identically identification tag identify identify s. f. tabir. b. mak.. a ğız.h. ask. i. ülkücü. ayn ı şekilde. 2. çok sevilen kimse/ şey. (bir gruba özgü) dil. birinin/bir i. 1. i. mükemmel. i. i. 2. buz saça ğı. ülkücülük. ruhb. ikon. idealist. i./s. boşta. mat. fels. ikon k ırveya şmi ş inanç. özde şlik. kendini (biriyle) özde şeyin . 2. künye. fels. 1. f. idilik. s. iş zaman öldürmek. avara kasnağı. İng.h. 2. fels. 3.t. 2. tuhaflık. ülkü. 1. aylak. ile ş ilgili olduğunu düşünmek. i. özdeş ikizler. i. dü şünce. dangalak. ülküsel. boş (vakit). hüviyet. z. 1. buz. ideal. putperestlik.b. deyim. put. İng. idealle ştirmek. mak.. tar. i. f. s. putlaştırmak. i. idil. i. sanem. i. s. f. idefiks. buz salkımı. saçak buzu. ask. avara dişlisi. (with/to) (ile) ayn ı. 1. s. z.. (pasta ve kek üzerine sürülen) krema v. boş vakit. idyll. i. idolize. b. idealist. gelenek i. bak. 5. buzlu. 1. ülkücü. kapl ı. putperest. fikir. idealize.. 2. i. i. f. 2. bak. (motor) rölantide/avarada çalışmak. idealizm. with leştirmek. 1. ideal. tembel. 3. s. ikonoklazm. işsiz.

tutuşturma. eğer. bot. hastalık. f. alçaklık. tutuşmak. i. rahatsızlık. bağ. kıvrımbağırsak. yolsuz.. yeşilmeşe. soysuz. ateş almak. i. always live in the cave. yakmak. 1. husumet. cahil. şayet. okumam ış. okunaks ız. kültürsüz. şayet. s. eğer. belirsiz. fenal huzursuz. dili şüpheli. talihsiz. 2. mantığa aykırı. s. i. s. worst) 1. rezalet. s. we rica can ederim. 2. alçakça. yanlış. s. keşke: If only I had known. s. 2. s. 2. s. ters. kötülük. s. yüz k ızartıcı. k. bayağı. ise. gayrime şru. bilgisizlikten ileri gelen. anat. terbiyesiz. cehalet. gerekirse. oto. hasta. 1. pırnar. 2. püskürük (kütle). hintkertenkelesi. en kötü ihtimal gerçekle şecek olursa/gerçekleşirse: If worst comes to worst. s. i. i. şayet. 1. yasad ışı. 2. alçak. içi ırahat olmayan. bilgisiz. caiz olmayan. 1. f. aksi takdirde. k. i. Keşke bilseydim. dili çok gerekirse. s. 2. ters. okuma yazma bilmeyen. oto. 1. uğursuz. rahats ız. isterseniz. 1. tutu şma.. demek ki. Iguana iguana. 2. 3. okunaks ızlık. tutuşturmak. uymayan. i. 2. şart. çobanpüskülü. s. de ğilse.a (îl´iyı) i. 2. bilmezlikten gelmek. 1. s. mantıksız. 3. i. s. iguana.. kötü huylu. s. zool. 2. 2. kötü niyet. id est yani. En kötü ihtimal gerçekle şecek 1. ateşleme.e. i. s. p ırnal. bilgisizlik. 1. ate şleme düzeninin açılıp kapanmasını sağlayan aygıt. . pek bilgisi olmayan. boş vermek. s. a şağılık. terbiye görmemiş. yasadışı. (worse. evlilikdışı. illegal. s. kontak anahtar ı. i. kaba. 2. s. dar görü şlü. uygun olmayan. 1. bahts ız. huysuz. zarar. 1. oto. il. kötü. 1. yasad ışı. yanmak. fena. yolsuz. cahillik. cahil. serke ş. yanlış düşünülmüş/tasarlanmış. s. olmazsa. yanlış. namussuzca. kara cahil. k.ie if if ever if need be if not if only if perchance if push comes to shove/if it comes to the push if worst comes to worst if you please iffy igneous ignite ignition ignition key ignition switch ignoble ignominious ignominy ignoramus ignorance ignorant ignore iguana ileum ilex ill ill at ease ill will ill will ill-adapted ill-advised ill-bred ill-disposed illegal illegibility illegible illegitimate ill-fated illiberal illicit illiterate ill-judged ill-mannered ill-natured illness illogical k ıs. düzensiz. ateşlemek. cimri. sakıncalı. çoğ. haram. ateşleme tertibatı. bilgisiz.. ald ırmamak. şerefsiz. lütfen. s. kontak.

s. 4. resimlemek.a (îlu´viyı)/--s (îlu´viyımz) i. tahmin edilemeyecek boyutlarda. haml ık. s. s. toyluk. 2.. so ğurmak. 3. 1. hayal edilebilir. illüstratör. ünlü. şanlı. f. s. 2. 3. illüzyon. dengesizlik. ölçülemez. örnek. f. s. imgeci. 1. 2. i. resim. hayali. 1.. göz önüne getirilebilir. f. derhal. kuruntu. s. illüstrasyon. 2. s. 1. aptal. aydınlat i. i. 2. zamans ız. taklit etmek. konu d ışı. f. imgelemek. şimdiki. i. çizer. s. hayal gücü. hayal. 2. s. lekesiz olarak. i. emmek. geri zekâlı. i. ışıklandırmak. lekesiz. içmek. . 1. 2. 3. imge. 1. 2. z. tertemiz bir şekilde. 3. 2. 2. me şhur. 1. 2. 2. do ğrudan doğruya. i. s. hayal etmek. 3. ham. asılsız. 3. 1. (birini) örnek almak. s. put. 2. 3. olgunla şmamış. 2. zannetmek. 1. s.. fels. pek çok. hayal. il. s. hemen. s. 1. taklit. i. 4. olmamış. yakın. (kitabı/yazıyı) tezhip etmek. i. (bir şeye) doğrudan yol açan neden. maddi olmayan.lu. (birini/bir konuyu) ayd ınlatmak. talihsiz. 1. asılsız. betimleme. şerefli. f. s. f. olgun olmama. 1. 1. fels. özümsemek.ill-omened ill-starred ill-timed ill-treat illuminate illuminating illumination illusion illusive illusory illustrate illustration illustrative illustrator illustrious illuvium image imagery imaginable imaginary imagination imaginative imaginatively imagine imagism imagist imbalance imbecile imbecility imbibe imbue imitate imitation immaculate immaculately immanence immanent immaterial immature immaturity immeasurable immediate immediate cause immediately immense immensely immensity s. görüntü. 1. aptallık. 2. 2. önemsiz. imgelem. 3. aydınlatmak. z. öğrenmek. mevsimsiz. acil. tezhip. imaj.. i. hayal gücü kuvvetli. vakitsiz. i. kocaman. 1. kusursuz. uçsuz bucaks ız olma. i. imgesel. 1. i. gayet. tasar ımlamak. örneklemek. with (fikir) a şılamak. 2. s. çok büyük olma. örnekleyen. çoğ. uğursuz. kapmak. 1. z. kötü davranmak. i. hayal. aldatıcı. içkinlik. hayal gücüne dayanarak. aydınlatma. sanmak. hayal ürünü. tertemiz. i. jeol. s. 1. gelişmemiş. z. bahtı kara. ıcı. toy. aldatıcı. s. sonsuz. taklit etme. çok büyük. 1. 2. içkin. uçsuz bucaks ız. yanılsama. 2. s. taklidini yapmak. yarat ıcı. f. iyi planlanmış. ilüvyon. geri zekâlılık. ölçülemeyecek kadar büyük/çok.vi. imgecilik.. i.

s. immortalize. 1. ölçüsüz. 2. 3. (devlet memurunu) mahkeme önünde suçland ırmak.. kazıklamak. i. 1. s. İng. derin düşüncelere dalmış. yerinden oynamaz. f. f. muhacir. açık saçık. İng. i. pekiştirmek. s.. hareketsizlik.immerse immersed in thought immersion immersion heater immigrant immigrate immigration imminent immobile immobilise immobility immobilize immoderate immodest immoral immorality immortal immortalise immortality immortalize immovable immune immunise immunity immunize immutable imp impact impact impacted tooth impair impale impart impartial impartiality impassable impasse impassion impassioned impassive impatience impatient impatiently impeach impeccable impecunious impede f. kolay şınmaz. dişçi. küçük şeytan. kazığa oturtmak. z. f. f. s. kazığa vurmak. f. i. to -e vermek. to -e kar şı4.. daldırmak. f. f. dald ırma.. f. kızdırmak. 1. 2. elektrikli su ısıtıcısı. değişmez. f. 2. immunize. s. 3. geçilmez. tarafs ızlık. 2. dili elektrikli su ısıtıcısı. zayıflatmak. i. huk. ölümsüz varl ık. i. bağışıklık. 1. sabırsız. söylemek. dalma. i. sabırsızlık. f. ırmak. kusursuz. i. göç etmek. s. ölümsüzle ştirmek. etkilenmez. suçlamak. s. f. f. coşkulu. İng. değişmez. vuru ş. hırslandırmak. 2. engellemek. afacan çocuk. f. yak ında olmasından korkulan. 1. duygularını açığa vurmayan. i. (against) (-e kar şı) bağışık kılmak.. i. ölümsüz. edepsiz. k ımıldatılamaz. 2. açmaz. aşırı. dalgın. sıkıştırmak. çileden çıkarmak. coşturmak. İng. bak. ebedileştirmek. k ımıldamaz. i. s. 2. from/to -den muaf. k ımıldayamaz duruma getirmek. s. tespit etmek. hareketsiz. immobilize.. sabit.. heyecanland heyecanlı. haddini bilmez. 2. çene kemiğine kaynamış diş. s. İng. s. bak. tez canlı. ars ız. şeytanın art ayağı. 2. çıkmaz. huk. k. göçmen. 1. ahlaks ız. dokunulmazlık. f. göç etme. ahlaka aykırı. suya batırmak. 1. 2. s. ölümsüzlük. sonsuz. çarpışma. bozmak. sabit. ateşli. kördüğüm. yakın. geçit vermez. s. (to) (-e) bildirmek. s. ahlaks ızlık. 1. etki. gayrimenkul. i. ebedi. s. sabırsızlıkla. yansız. a şılmaz. batma. s. tarafs ız. i. yansızlık. 1. bak. . paras ız. 3. batırma. ta ba ğışık. 1. utanmaz. i.

(orman). i.b. delinmez. i. noksan. girilmesi olmama. 1. kişisel olmayan. z. 1. imparatorluk sistemi. dolaylı olarak kar s. kaba.b. s. 2. araç. -e işaret etmek. kusurlu. 3. 2. söz. i. küstah. istifini bozmayan.b. uyarı. sert. 1. içinden geçilmez (kale). eksik. v. 2. mâni. tlamak/dikmek.´ni) dinlemez. emir. 2. bitmemi ş bir eylemi gösteren (zaman/fiil). kişilikdışı. s. 1. kesin: implicit trust tam güven. ifade lan. 2. tıb. temkinli. i. terbiyesiz. dilb. münasebetsiz. şiddet. sevketmek. 1. Duman ate şi içerir. 1. bozulmaz. 2.´ni) yürürlü i. 2. implantasyon yoluyla şı a ıb. yatıştırılmaz (öfke. geçirimsiz (toprak). --ing/--ling) tehlikeye atmak. i. çürümez. implantasyon. canland ırma. kusur. . amirane. kalıcı olmayan. yerine getirme. şiddetli. saklı. 2. temsil etmek. nefret v. keçisakalı. s. farkedilmez. emir belirten. bak. hızl ı. imparatora özgü. dürtü. (taahhüt. 2. yürürlü ğe koyma. 1. to (korku. nüfuz edilemeyen. tıb. buyurgan.edilmeden anla şılan. terbiyesiz. 2. taklit etme. s. ağırbaşlı. yalvarmak. 1. zorunlu şey. f. emperyalizm. 2. s. sır v.). i.).´ni) geçirmez. ştiri v. s. zorunlu. 1. güdü. küstahlık. taklit etmek. zorunluluk. 3. i.´ni) yerine getirmek. s.şı dolayl f. 1. soğukkanlı. s. s. s. (--ed/--led. Allaha kar şı saygısızlık. görülmez. ima edilen. i. s. aşılamak. yay ılımcılık. plan v. ima etmek. 2. tamam ıyla. 2. z. ele ştiri v. kaba bir şekilde. pişman 4. 1. çözülemeyen (sav. aceleci. f. münasebetsizlik. i. eksiklik. 2. 3. 2. güç. (ö ğüt. s. implantasyon. 3. hava geçirmez. 4. --ling) sürmek. i. i. f. yok olmaz. 1.. emperyalist. 2. anla ı olarak. emretmeyi seven. on/upon -i etkilemek. ele yap ılan. 1.b. 5. defolu. 2. 1. (bir şeyin içinde) saklı olan anlam. s. 3. 2. çabuk. seçilmez. f. 2. zor. emperyalist. s. yayılımcı. i. mecburi. 3. alet. 4. (yasa. zorunluk. akl ına sokmak. (birini) (olumsuz bir şeye) ışt ırma. 1. hissedilmez. hava v. s. mim. pişmanlık duymayan. i.b.b. Allaha kar şı saygısız. içermek: Smoke implies fire. 2.. s. 2. s. 1. olmas ı yakın. impertinence. to (ö ğüt. 1. canland ırmak. itmek. dilb.´ne) asmaz. imparatorlu ğa ait. s. f. i. geçici. 1. engel. yayılımcı. f. to (su. kulak dü şünmeden i. beraberinde getirmek: s. 1. yürütme. tam.b. pişman olmayan.impediment impel impending impenetrable impenitence impenitent imperative imperceptible imperfect imperfection imperial imperialism imperialist imperialistic imperil imperious imperishable impermanent impermeable impersonal impersonate impersonation impertinence impertinency impertinent imperturbable impervious impetuous impetus impiety impinge impious implacable implant implant implantation implement implement implementation implicate implication implicit implicitly implore imply impolite impolitely i. terbiyesizce. (birini) (olumsuz bir şeye) karıştırmak. sugeçirmez. emreden. 3. şahane. f. karar ğe koymak. piimkâns şmanlıkız duymama. 3. (--led. dikmek. engel. (dolaylı olarak) göstermek. 1. 2. 3. i. 1. 1. belli belirsiz. aplikasyon. amansız (düşman). özür. uygulamak. s. to (ya ğmur/hava) geçirmez. f.

2. f. aşırı duyarlı. olanaks ız. 3. haczetmek..(yol). görkemli. 1. 3. 1. i. zahmet. yap ılamaz. kanunen el koymak. 1. (damga) basmak. 2. empoze etmek. 4. i. hapsetme. ithalat. i. i. geçilmez. 3. emprenye etmek. 2. 3. i. i. 2. terbiyesizlik. duyguları etkileyen. âciz. 1. etkileyici bir şekilde. impotence. iktidarsız (erkek). (zihnine) sokmak. 2. 2. kazan ılamaz. i. i. kabalık. bak. itibarl ı. 2. s. haks ızlıık. pratik olmayan. 6. 1. ithalat izni. 1. 2. izlenim. kim. f. i. i. elverişsiz. döllemek. yap ılamaz. 1. izlenimci. s. on/upon 1. yoksulla ştırmak. empresyonist. 2. uygunsuz. f. i. 1. ithal malı. isabetsiz. i. anlam. 1. zorla kabul ettirme. ız etmek. zahmet vermek. 1. with (fikir) a şılamak. ısrarla istemek. titiz olmayan. 1. s. s. 3. 1. tartıya gelmez. (kitapta) yayınevinin adı. empresyonist. hassas. (ceza) vermek. 5.impoliteness impolitic imponderable import import import duty import license/permit import permit import quota importance important importation importer imports and exports importunate importune impose imposing imposition impossibility impossible impossibly impost impost impostor impotence impotency impotent impound impoverish impracticable impractical imprecise impregnable impregnate impress impression impressionable impressionism impressionist impressionistic impressive impressively imprint imprint imprison imprisonment i. z talep. 5. etki. 2. sahtekâr. etkilemek. s. permi. 3. itibar. 2. fakirleştirmek. bask ı. izlenimcilik. 1. özensiz. mantıksız. d ışalım. f. (zorla) yüklemek.. f. z. kullanışsız. ithalatç ı. ağırlığı olmayan. 5. hapsetmek. 2. doland ırıcı. damga. s. şaşırtıcı derecede. etki. f. uygulanamaz. zorla kabul ettirmek. ithalat ve ihracat. etki. hapis. heybetli. ceza. i. etkileyici. etken. gebe b ırakmak. 1. damga. 1. -e (vergi) koymak. 2. empresyonizm. zayıf. rahats s. 1. zaptedilemez. nüfuzlu. (vergi) koyma. resim. ithalat vergisi. (on) 1. i. imkânsız. kesin olmayan. 4. pratik olmayan. iktidars ızlık. elverişsiz. uygulanamaz. üzengita şı. mim. 3. çok ısrarlı. emdirmek. ithal izni. 6. (damga/mühür) basmak. önceden kestirilemeyen f. imkâns ız bir şekilde. s. s. etkili. harç. 2. a ğıla kapamak. dikkatsiz. 1. nak şetmek. s. 2. 4. kuvvetini kesmek. . s. on/upon akl ına sokmak. 2. i. s. s. i. bask ı. güçsüz. f. olanaks s. imkânsızlık. çetin 2. vergi. hile. önemli. ithal etmek. 3. 2. z. i. isteğinde çok ısrar eden. yük. önem. beceriksiz. nüfuz. 2. 6. 4. 4. önem. f. 2. ölçülemeyen. 3. 4. kolayca etkilenen. izlenim. güçsüzlük. 7. ithalat kotas ı. izlenimci. 1. iz.

i. küstah. katışıklık. s. ilerletmek. f. i. Özhan´ ştirme. 1. pis. s. vermek. 3. -de. yalanc ı çıkarmak. 2. 2. tehlikede. uygunsuz. 2. ihtimal d ışı. s. 2. kar ışık. madde. azıcık. 5. ruhb. ars ız. moda. k. yıldırım hızıyla. ihtiyats ız. çabucak. -in karşılığı olarak: in acknowledgment of his years of service yıllarca i hizmetin kar-da: şılığıin olarak. içinde. (bir şeyi) iyimser olarak (görmek). yap ışıksız. 2. s. i. içeriye. içine. iktidardaki. şında. 1. gelişigüzel. improving. your pocket. tedbirsizlik. yani. çabuk çabuk. pislik. dili bir anda. anında uydurmak. k. 4. ani bir istek. 1. itici güç. karınca kararınca. 2. bir ç ırpıda. doğaçtan. Cebine koy. dili heyecanlı. hazırlıksız. -de. murdar. baştan savma. s. 5. 2. k. -e. iç. doğaçtan çalmak. düzelmek. gelmiş. yak i. k. piston. atfetmek. arsızlık. 3. dolaylı yoldan. i. küstahlık. ihtiyats ız. iffetsiz. 4. dili 1. yetkili kişi. 1. kolaylıkla. 2. geli şme. dili karga şalık içinde. yüklemek. dili küçük çapta. 2. geli f. evde. pe bir anlamda. k. sesini alçaltıp yükseltmeden. 1. -da. 2. k. 1. yüzsüzlük. 2. i. dili büyük çapta. kirlilik.gözde. saflığı bozan şey.improbable impromptu improper impropriety improve improvement improvise imprudence imprudent imprudent impudence impudent impugn impulse impulsive impulsively impunity impure impurity impute in acknowledgment of in in in in in a bad way in a big way in a breeze in a coon´s age in a daze in a ferment in a flash in a good light in a hurry in a jiffy in a lather in a lump sum in a manner of speaking in a monotone in a nutshell in a roundabout way in a sense in a slapdash manner in a small way in a small way in a state of undress in a trice s. z. haz çirkin. s. f. uydurup yapmak. the box kutuda. s. 2. doğaçtan/irticalen ılan. itki. mevsimi z. çok moda olan. i. düzelme. çok hasta. 1. az ve öz olarak. epeydir. in the envelope zarf ın içinde. düşünmeden. tedbirsiz. Parasının hepsini şinen ödeyebilirim. kirli. f. yabancı . yoluna koymak. uygunsuzluk. katışkı2. dolaylı olarak. kötü bir durumda. -a: Put it in içine. ırlıksız. içinde. içeride. verdi edat ğ 1. 3. üstüne yıkmak. 3. düzeltme. içeri do ğru yönelen. görev ba3. peşin ve taksitsiz olarak: I can pay for it in a lump sum. ilerleme. tepisel. birdenbire. k. geli ştirmek. 3. çıplak. dolambaçlı yoldan. tepi. 1. 2. sersem sepelek. gelişmek. düşüncesizce davranan. lığı düzeliyor. 1. k. hemen. elinde. yüzsüz. ihtiyats ızlık. katışık. bir anlamda. yola girmek: Özhan´s health is ın sağ2. (hazırlık yapılmadan) o anda yapılan. 3. dili torpil. . i. z. 1. monoton bir şekilde. 3. cezadan muaf olma. düzeltmek. hazırl ıks ız olarak. murdarl ık. irticalen. dili çoktand ır. tedbirsiz. 1. olmayacak. 1. 3. 1. aceleyle. s.

gizli celsede. -e nazaran. ne olursa olsun. büyük bir ihtimalle/olas ılıkla. danışman olarak. hepsi. çiçekte. zaten: In hiçbir şdinner. her halükârda. 2. ayr ıca. mucibince. k ısaca. menfaatine. I can work late. soğukkanlılıkla. aralarında: two houses with a yard in between aralarında bir bahçe olan iki dili ev. her halde: In any case you be there. vard -e uyarak. çiçek açm ış. tamamen aralar ında kalmak üzere. (bir şeyin gerçekleşebileceği) düşüncesiyle. hep birlikte/beraber. birlik içinde. 2. halinde: In case of fire press this button. 1. 1. şifreli. ileride. önde. bir bak ıma. işe hazır. kötü durumda. hakikaten. bol/çok miktarda: There were pears in abundance. k. ne olursa 1. alfabetik sıraya göre. uyum içinde. sözü geçen. tamam ı. . ne olursa olsun. çok düzenli bir şekilde. Çok miktarda armut ı. -e ilaveten. Yang ın anında bu düğmeye ı n. kâh içeride. birlikte. alfabetik olarak dizilmi ş. fazla olarak.emergency acil durumda. güpegündüz. pe şin olarak. güpegündüz. dili heyecan içinde. toptan. 1. amir. k ılını kıpırdatmadan. takdirde: In case it´s necessary. -e yardım için. 1.in a twitter/all in a twitter in a way in a word in a/one body in absolute privacy in abundance in accord with in accordance with in actuality in addition to in advance in aid of in all in all in all probability in alphabetical order in an advisory capacity in and out in anticipation of in any case in any case in any event in any shape or form in apple-pie order in bad/ill repair in between in black and white in bloom in brief in broad daylight in broad daylight in bulk in camera in case in case of in case of emergency in cipher in cold blood in cold blood in command in commission in company with in comparison with in compliance with in concert in conclusion in conference k. -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions. -e ek olarak. orada ol. toplam olarak. huk. 2. Gerekti ği takdirde geç vakte kadar çalışabilirim. kâh d ışarıda. 2. sefere hazır (gemi). meşgul. son olarak. açık. Her halükârda Billur´un yeme ğinde görüşürüz. -e uygun olarak. ile beraber. her halükârda. 1. uyarı niteliğinde bülten/duyuru. toplantıda. 2. i. sözün k ısası.yazılı olarak. toplam. Ne olursa olsun sen olsun. her halde: In any event I´ll see you at Billur´s ekilde. -e göre. yararına. gerçekten. in case of bas acil bir durumda. 2. zaten: In any case you couldn´t have herhalde. ambalajsız. özetle. -e göre.

çok eskiden. vaktinde. aslında. henüz belli olmayan. kontrol altında. doğrusu. önde. keyfi yerinde. yürürlükte. 2. tutulan. harap. tehlikede. 2. şakadan. ile bir arada. -e rağmen. kuşkulu. aslında. 1. 1. büyük ra ğbet gören. 2. sadece birinin sözüne güvenerek. ile birlikte.in conjunction with in connection with in consequence of in danger in days of yore in deep water in deep water in default of in defiance of in despite of in detail in diameter in disrepair in doubt in due course in due course in duplicate in earnest in easy circumstances/on easy street in effect in excess of in fact in fact in favor of in fine fettle in flagrante delicto in flames in focus in front in front of in full retreat in full view in fun in future in general in good company in good faith in good repair in good season in good spirits in good time in good trim in great demand in great request in hand in harness in haste ile beraber. gerçekte. hali vakti yerinde. baya ğı. şüpheli. ciddi olarak. elde. zamanı gelince. -e ayk ırı olarak. zor durumda. cürmü me şhut halinde. formda. -e karşın. bundan böyle. ayrıntılarıyla. suçüstü. şaşkınlık içinde. bundan sonra. ciddi. tamire muhtaç. 2. tam göz önünde. aslında. -den fazla. k. varl ıklı. iyi odaklanm ış. 1. dili ba şı dertte. tela şla. 1. zamanla. nedeniyle. önünde: in front of the building binan ın önünde. k. çap olarak. iyi arkada şlarla. genel olarak. tam zaman ında. z. iş başında. çok ra ğbette. çok aranan. genellikle. başı dertte. çok revaçta. -in lehine. -in taraftar ı. iki suret halinde. hazırlanmakta. aceleyle. iyi durumda. zamanı/vakti gelince. 3. 2. sonucunda. -i hiçe sayarak. -den yana. tam çekilme durumunda. -i geçen. keyfi yerinde. dili iyi durumda/vaziyette. 2. yokluğunda. süresi gelince. biraz erken. önceden belirlenen zamanda. gerçekten. yokluğundan dolayı. . ile ilgili olarak. 1. çok aranan. çok. ayrıntılı olarak. -in lehinde. alevler içinde. 1. -e meydan okuyarak. 3.

avucunun içinde. sözde. minyatür. fikrimce. şerefine. bizzat. bizatihi: In itself it´s not a problem. hayalinde. hayatı tehlikede. kan ımca. hiç. ufak çapta. demek. zincire vurulmu ş. için: in order to see görmek için. ismen. bana göre. Biran ın tümünü bir dikişte içti. çok çabuk. -in anısına. hareket halinde. rehinde. ı tehlikesiyle karşı karşıya. -e bedel olarak.in his/her own backyard in hock in honor of in imitation of in irons in itself/in and of itself in jeopardy of his life in jest in leaf in less than no time/in no time/in no time at all in lieu of in line for in luck in memory of in mesh in miniature in motion in my book in my judgment in my opinion in my opinion in name in no time in no uncertain terms in no way in no way. de 1. için s ırada. özünde. eli kelepçeli. şahsen. in particular in parts in passing in patches in pawn in perpetuity in person . k. parça parça. şansı açık. other words aram ızda. boş vaktinde: Do it in your spare time! Onu boş vaktinde yap! yürürlükte. -in hatırasına. sert bir şekilde/açıkça (söylemek). idam cezas şaka olarak. bana göre. 1. kafas ında. 2. 1. kanımca. kendisi. al ışılmışın dışında. bence. k ısım kısım. -in yerine. our midst k ısmen. order to keep up appearances ele güne kar şı rezil olmamak için. dili çok çabuk. diye. yer yer. bana göre. talihli. ta ki. kesinlikle: He was in no way responsible. out of the way in nothing flat in one go in one sense in one´s mind´s eye in one´s pocket in one´s spare time in operation in order that in order that in order to in in in in kendi çevresinde. nüfuzu altında. yol üstü olmayan. daima. ebediyen. bana kalırsa. 2. hemen. bana kalırsa.ğ sapa. çabucac ık. Kendi ba şına bir problem de ğil. 2. -i taklit ederek. derhal. yani. çabucak. bir anlamda. rehinde.bir taraftan. part özellikle. tesadüfen. birbirine girmiş. k ısmen. bir seferde: He drank all the beer in one go. -sin diye: in order that he may see görsün diye. bir kerede. O hiçbir şekilde sorumlu ildi. -e aday. yapraklanm ış. her zaman için. geçerken.

birinin yerine. inşa halinde. tic. aç ıkça. with regard to. -diği kadar/derecede. k ısmen. -in yerine. ile ilgili olarak. k ısaca. bazı bakımlardan.´s stead in search of in self-defense in sequence in seventh heaven in shore in short in short course in short order in short order in sight in single file in so far as in so many words in some ways in some measure in spite of in stock in sum in tandem in ten seconds flat in terms of yerinde. İdeallerinin peşinde . açıkçası. çabuk. 1. -e oranla. ile ilgili olarak. 1. pratikte. aç ıdan: Don´t look at the situation in those terms! Duruma o açıdan bakma! 2. geçmişe bakarak. k ısaca. olarak.. tam onortakla saniyede. gizli olarak. açıkçası.. 2. -e rağmen. açıkça. 2. alenen. 1. 2. hakk -e cevap olarak. aslında. beraber. -e karşılık olarak. .. -e göre. art arda. -e karşılık olarak. 2. herkesin önünde. -ce/-çe: In terms of money she´s well fixed. k ıyıya yakın. açık seçik bir şekilde. uygulamada. 1. ile ilgili. baş başa. k. 1.o. hakk ında: She said nothing in relation to that matter. aç ıkça. art arda dizilmiş bir şekilde. tek s ıra halinde. pe şinde. dili -e gelince. koordinasyon içinde. mevcut. pe şinde koşarken. 2.in place in place of in plain English in plain English in play in point of in point of fact in position in practice in press in private in process of construction in proportion to in protest against in public in pursuance of in regard to in relation to in reply to in respect of in respect to in response to in retrospect in return for in revenge for in s. 1. şaka olarak. sözün k ısası. kısaca. aramakta. bir dereceye kadar. aramaya. gerçekleştirmeye çalışırken: He sacrificed his wealth bak. gerçekte. -e protesto olarak. birbirine bağlı şa.. yerine getirirken. -den öç almak için. ba şkaları yokken. 1. çok mutlu. s ırayla. birlikte. 2. bask ıda. gizlice. görünürde. sözün kısası. in pursuance of his ideals. yapılmakta. kendini korumak için. birinin nam ına: Çetin can go in his stead. tam yerinde. -e karşılık. -in karşılığında. basılmakta. -e gelince. . Onun yerine Çetin gidebilir. çarçabuk. bak ımından. -e karşın: He´s carrying on in spite of the difficulties. O mesele ında hiçbir şey söylemedi. Zorluklara ra ğmen devam ediyor.

dili borçlu. sırasında. açık havada. 2. açılmak. tabiatıyla. adına. tam zaman ında. son derece. çünkü. o takdirde. bak. olas ı. olayların gelişmesine göre. -diğine göre. ..): Reinforcements arrived in the nick of time.. Takviyeler tam zaman ında çıplak olarak. uzun vadede. . bütün kapsam ı ile. zamanla. habersiz. k. Bize yol gösterecek bir ş kavram olarak: He approves of it inolmad the abstract. garantili. başlamak. 2. karanlıkta. pek uzak olmayan (olay). namına. çoğunlukla. 1. k. under the circumstances.. 3. Onu uygulamada de ğil. madem. ında/huzurunda: in the presence of a large company (birinin) büyük bir topluluk önünde. çoğu. 2. sağ. bütün olarak. yarar ına. olayların ışığı altında. -in ortas ında. eninde sonunda. k. -in arasında. çantada keklik. -in yoklu ğunda: In the absence of any guidelines this is what we came up eyler ığı için ancak bunu yapabildik. zamanla. toplam olarak. için. zaman geçtikçe. zamanla. sermek.. esnasında. sonunda. but not in practice. 1. eninde sonunda. aç ığa vurmak. sabahleyin. o/bu süre içinde.. başı için. hayal âleminde.. with. kavram olarak beğeniyor. debdebe. yerine. bizzat. yaymak. dili gebe. açmak. aşkına. Don´t say that in her presence! Onun yan ında . karşısında. para kaybetmi ş durumda. yak ında. tam zaman ında (Gecikmeye hiç yer olmayan durumlar için kullanılır. hayatta. konusunda.in that in that case in the absence of in the abstract in the aggregate in the background in the bag in the cards in the circumstances in the clouds in the course of in the course of in the course of time in the crunch in the dark in the end in the event of in the extreme in the eyes of in the face of in the family way in the flesh in the hole in the interest of in the interim in the land of the living in the large in the light of the facts in the long run in the long run in the long term in the lump in the main in the matter of in the meantime in the midst of in the morning in the name of in the nature of things in the neighborhood of in the nick of time in the nick of time in the nude in the offing in the open in the presence of in the process of time -diğinden. dili emin. o/bu arada. pomp and circumtance tantana. . hamile. dalg ın. esnasında. eninde sonunda. -in gözünde. -diğinden dolayı. uzun vadede. dili paças ı sıkışınca. çıplak. dili muhtemel. mademki. 1. bütünüyle.önünde/yan 4. k. hakkı için. başlatmak. aradaki zamanda. civarında. takdirde. doğal olarak. k. f. ikinci planda. sırasında. halinde. yaklaşık olarak.

devrolunamaz.. tamam k.. bütünüyle. elde olmayan. 1.(kesmek/bölmek/ay Hücuma kalkan her grup onlar ın öldürücü ateşiyle helak sma. 1. yetersiz. boş yere. 2. ayn ı zamanda. dili hemen. i. . kendini iyi ifade edemeyen. boş. Beraberinde k ız şı da vardı. kas ıtsız. yanlış. hatalı. -den dolayı. inept. dili 2. bir lahzada. k ısa vadede. beraber (yapmak). 1. 1. 1. 2. dikkatsizlik. aptal. sönük. cans ız. uygun görülmez. -in pe inde. vaktinde. 2. 2. 2. aptalca. sıkışınca.. s. 2. s. budalaca. üç aya kadar. güçsüzlük. Allah ını seversen? How in the world did bu münasebetle. gereğinde. muharebenin en şiddetli yerinde. dili beraberinde: He had his girl friend in tow as well. anla şılmaz. zaman ında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in misiniz? We can´t get there in time. yeteneksizlik. toplam olarak. -i göz önünde tutarak. z.şk.. nöbetleşe: Each charge was mowed down in turn by their fire. gerçekten. eksik. i. hep bir a ğızdan. 2. 2. yakla şık olarak: salary is in civar nda. ikinci olarak. -diğine göre. iki k ıdeadly (of a lamb´s tail) k. yüzünden. hep beraber. i. erişilmez. 1. s. k ısa vadede. 1. uygunsuz. . ortada. budala. k. boşuna. hususta. 1. hakikaten. birlikte. dikkatsiz. k. tic. görünürde. bir solukta. dili çıplak. a şa ğı ard yukar ı. yersiz.): What in the world bu is that? O ne. hareketsizlik. i şlenmemiş durumda. (kişinin) elinden alınamayacak (hak). i. ehliyetsizlik. kaba taslak durumda. s. tic. noksan. -den sonra. bak. s ıra ile. 1. 4. -in ard ıoturuyor. s. -in ından. yanına varılmaz. Taksim ında 2. -diği derecede/kadar. civarında: She lives in the vicinity of Taksim. 1. Allahı/Allahını seversen (Soru zamirleriyle kullanılır. donuk. hareketsizlik. 2. durgunluk. s. dili Allah a şkına. ölü. doğal halde. 2. arkada üç kopya olarak. kusurlu. 1. 2. ruhsuz.in the raw in the rough in the same breath in the second place in the short haul/term in the short run in the short term in the thick of the battle in the vicinity of in the wake of in the world in this connection in three months in time in total in tow in triplicate in truth in tune in turn in two in two shakes in unison in vain in view in view of in/at a pinch inability inaccessible inaccurate inaction inactive inactivity inadequate inadmissible inadvertent inalienable inane inanimate inappropriate inapt inarticulate inasmuch inasmuch as inattention inattentive inattentiveness 1. mademki. satılamaz. s. s. hareketsiz. dikkatsizlik. 3. iyi ifade edilmemiş. 1. k ısa vadede. time? Bunu vaktinde yeti ştirebilir ıyla. işlenmemiş. bir ç ırpıda. s. sırasıyla.. dolaylar ında. ikiye ırmak). 1. beceriksizlik. anlamsız. kim. s. etkisiz. s. ondan sonra. 2.His sonucunda. münasebetsiz. s. kim. akortlu. dilsiz. s. 1. kabul olunmaz. yetersizlik. durgun. i. . 3. 1. gerektiğinde. 3. etkisizlik.

s. başlama. 2. haddi hesab ı olmayan. 1. ile beraber gelen. yeteneksizlik. f ırtınalı (hava). kaba davranış. 2. aklıma gelmi f. tütsü. tesadüfen meydana şken. to -e ait olan. f. devamlı. başlatmak. s. yavaş yavaş ilerlemek. encase. i. i. kaz ımak. ile beraber z. 1. f. k ışkırtmak. cisimlenmiş. 1. s. inç. 1. dü şüncesiz. güçsüzlük. i. başlangıç. i. parmak. uğursuz. kabiliyetsiz. vaka. i. 2. teşvik primi. i ş yapamaz duruma getirmek. 2. hesap edilemez. 1. uzun zaman boyunca s. z. 1. nezaketsizlik. sürekli. başlang c. limana/havaalan ına giren (gemi/uçak). yeteneksiz. yavaş yavaş hareket ettirmek. 2. s. of (bir şeyin) meydana gelmesi: The incidence of cholera has been ı azalmakta. tahrik. dürtü. k ışkırtma. sürekli olarak. resmen işe başlatmak. i. doğuştan gelen. i. i. bak.54 cm. i. (bir şeyi) yapamama. ı açmak. ard ı arkası kesilmeden. 2. s. s. güçsüz duruma getirmek. insan şekline girmiş. yeni başlayan.edinilegelmi ş. s. (birini) törenle bir göreve getirmek. güdü. âciz. 1. 2. f. -e özgü. akkor. güçsüz. hesaplanamayan. tedbirsiz. s. 1. 2. (birinin) tabiat ında olan. kalıtsal. de şme. 2. meşum. i. sert. hapsetmek. 1. 3.. kundakçı. yak ın akraba ile cinsel ilişki kurma. törenle baş latmak.). 3. ba şlamak. 1. 1. kışkırtıcı. -e özgü. f. tesadüfi. kesicidiş. ikinci derecede olan/sayılan: incidental expenses yan masraflar. yangın bombası. i. ardı arkası kesilmeyen. 2. açılış-in töreni. çöp fırını. 2. olay. tıb. zeki. s. irsi. . s. oymak. k ızdırmak. özendirici şey. f. hadise.inaugural inaugurate inauguration inauspicious inborn inbound inbred incalculable incandescence incandescent incandescent lamp incandescent lamp incapable incapacitate incapacity incapacity for incarcerate incarnate incase incautious incendiary incendiary bomb incense incense incentive incentive pay inception incessant incessantly incest inch inch along incidence incident incidental incidentally incinerate incinerator incipient incise incision incisive incisor incite incitement incivility inclement s. i. s. yak ıp kül etmek. göreve ba şlama töreni. henüz ba şlamakta olan. tahrik etmek. s. öfkelendirmek. 2. i. s. isteklendiren ödül. teşvik etmek. teşvik. şehir merkezine doğru giden (tren. hakketmek. buhur. Kolera vakalar i. açılış töreni ile ilgili. 1. kabalık. ensest. karışıklık çıkaran. dikkatsiz. i. fırın.b. declining. elektrik ampulü. kasten yang ın çıkaran. to -e ait olan. günlük. 2.gelen. yarma. ampul. açılı ış i. f. keskin. ensizyon. 3. akkorluk. aç ılış e başlama. otobüs v. s. resmen iştöreniyle s. f.

ketum. i. saygısız. i. ısız (sözler/fikirler).. enclose. birbirine uymayan. tartışılmaz. 2. s. uyuşmayan ıs ım/ şey. su götürmez. önemsiz. değişken. giren. 2. 3. s. 1. 2. 2. 2. s. rahatsız etmek. yads ınamaz. gelir vergisi. to e ğiliminde olmak: His thought inclines to the kulak kabartmak. 3. kavrayamama. eğim. i. e ğim. 1. anlayışsızlık. 2. ile kıyaslanamaz.inclination incline incline incline one´s ear incline one´s head inclined plane inclose inclosure include included inclusion inclusive incognito incoherence incoherency incoherent income income tax incoming incommensurate incommunicado incommunicative incomparable incompatibility incompatible incompetence incompetency incompetent incomplete incomprehensible incomprehension inconceivable inconclusive incongruity incongruous inconsequent inconsequential inconsiderate inconsistent inconsolable inconspicuous inconstant incontestable incontinent incontrovertible incontrovertibly inconvenience i. bağdaşmaz. başını eğmek. uygunsuz. inand ırıcı olmayan. k ıservis i. tutars ız. 2. içine almak. etkisiz. bak. yetersizlik. 2. emsalsiz. avutulamaz. 1. anlaşılmaz. adla. katmak. uyuşmaz. 1. i. enclosure. kavran ılmaz.. kendini tutamayan. eğri yüzey. ğlantkazanç. eğiklik. meyil. 1. güçlük. 2. yads ınamayacak şekilde. i. 2. dahil: The charge is thirty million liras inclusive of service. s. noksan. kusurlu. eksik. uygunsuzluk. 1. s. s. s. 3. vefasız. yeni (hükümet/y ıl). içlemci. akıl almaz. tutars ız. sonuçsuz. içermek. i. f. takmaHesap. f. teselli edilemez. beceriksiz. 1. orans ız. s. f. 2. göze çarpmayan. bağdaşmazlık. ehliyetsiz. yersiz. gereken yetenekte olmayan. otuz milyon lira tuttu. tesellisiz. s. f. eşsiz. gelir. 1. dahil etme. dahil. bir sonuca varmayan. yöneltti. 2. anlaşılmaz (sözler/sesler). her zaman aynı seviyeyi tutmayan (iş). yetersiz. yersiz. 1. 1. 1. bağdaşmaz. s. s. s. 2. idrar ını tutamayan. 1. önemsiz. yetersiz. kapsamak. ele geçen. anla şılmayan. 1. z. kat ılma. katılan şey. s. 2. bitmemi ş. bak. 1. incompetence. with/to ile karşılaştırılamaz. i. heves. rabıtasız. s. Onu bizi desteklemeye i. uyu s.. bağdaşmazlık. tesellisi olmayan. mantıksız. i. s. 2. yersizlik. 2. k şmaz. bak. istek. incoherence. zahmet. itiraz edilemez. s. 1. huk. 3. of -i kapsayan.. s. 1. s. tutarsız. -e sebep olmak: It inclined him to support us. ba i. 1. zahmet vermek. i. 1. meyil. anlaşılmaz. eğilim. inkâr edilemez. lık değdahil iştirerek. s. içindeleme. karars ız. uyuşmazlık. . uyuşmazlık. katma. farkedilmeyen. 2. s. s. z. 2. s. -e yöneltmek. düşüncesiz. z. beceriksizlik. birbirine z ıt. bak. tutars ızlık. konu dışı. dahil olma. s. dahil etmek. yaptıkları birbirini tutmayan (kimse). rahats ızlık. 2. bildiğini başkalarına söylemeyen. 1.

2. nezaketsiz. kuşku. düzeltilmemiş. koku f. zahmetli. suçlamak. f. münasebetsiz. 2. kuvöz. anonim ş irket haline getirmek. ku şkulu. (--red. kapsamak. silinmez. uygunsuz olma. bak. uyand borçlanmak. z. adam olmaz. toplum töresine ayk ırı. kâr. hücum. belgisiz. i. 1. 2. düzelmez (kimse). u ğramak. silinmez. 2. karars ızlık. 1. uygunsuz. 3. meraks ız. f. yorulmak bilmez. borca girmek. s. 1. kalıcı (izlenim/etki/duygu). 1. anlatılması imkânsız. ilgisiz. s. into/in -e dahil etmek.. 1. f. s. görev süresi. 1. ahlakı bozulmaz. 2. ürün. 3. 2. 1. s. artma. do ğrusu. aşılamak. borçlu. hâsılat. s. i. s. i. saldırı. biçimsiz. çözülmez. ırmak. kabal ık. 2. 2. anlatılması zor. gelişmek. birleştirmek. giderilmez (leke/iz). inan ılmaz. uygun olmayan. 2. uygunsuz. çoğalma. --ring) 1. i. te şekkür borçlu. karars ız. çoğaltmak. maruz kalmak. rüşvet kabul etmez. artırmak. amans ız. şmaz. yak ışıksız. uygunsuzluk. f. kuluçka dönemi. 1. birleşmek. s. ı 2. 3. 1. 2. 2. i. artış. okunmaz. uygunsuz davran ış/söz.geli 2. onulmaz. s. büyümek. 2. huk. k. dilb. doğrusu istenirse. ç ıkmaz. gerçeği söylemek gerekirse. 1. s. verimli olmak. s. 2. girmek. belirsiz. öğretmek. i. an). 2. s. civciv ç ıkarmak. gittikçe artarak: become increasingly difficult gittikçe zorla şmak. yanlış. nazik olmayan. belirsizlik zamiri. tekrarlayarak kafasına sokmak. 1. s. inanmazlık. 2. elverişsiz. minnettar. 1. vazife. sabit (boya/mürekkep). tan s. 2. şifasız. 3. 2. savunulamaz. . 2. uygunsuzluk. 3. 2. sabit mürekkep. 1. 1. 2.inconvenient incorporate incorporated incorrect incorrigible incorruptible increase increase increasingly incredible incredulity incredulous incredulousness increment incriminate incrust incubate incubation incubator inculcate incumbency incumbent incur incur a debt incurable incurious incursion indebted indecent indecipherable indecision indecisive indecorous indecorum indeed indefatigable indefensible indefinable indefinite indefinite article indefinite pronoun indefinite pronoun indelible indelible ink indelible pencil indelicacy indelicate s. -e katmak. s. 2. 1. bozulmaz. 1. kaba. kuşkulanan. ço ğalmak. ak ın. kopya kalemi. mü şkül. belli olmayan. artış z. kuluçkaya yatmak. 1. i. çoğalma. cisimlendirmek. dili harika. i. bak. . kaba. kayıtsız. kesin olmayan. 4. artmak. 1. 4. 3. hakikaten. kafasında (plan) kurmak. ımlanmas zor. f. gerçekten. s. artma. 1. 3. inanmayan. yak ışıksız. 2. edepsiz. ştirmek. dilb. görev. üstüne çekmek. sökülmez. f. i. i. s. dilb. s. incredulity. s.. büyütmek. belgisiz zamir. 1. kuluçka makinesi. belirsiz. içermek. yola getirilemez. akıl almaz. çürümez. uygunsuzluk. s. 1. belgisiz s ıfat: bir (İngilizcede a. 3. 1. 5. encrust. yorulmaz. 1. i. s. yakışık almayan. anonim.

çividi. 3. 2. kendi ız. geliri ileğı geçinebilen. dolaylı. pol. -e halindeki isim. çoğ. 2. 2. i.indemnify indemnity indent indent indentation indenture independence independent independently indescribable indestructible indeterminate index index card index finger indicate indication indicative indicator indict indictment indifference indifferent indigenous indigent indigestible indigestion indignant indignation indignity indigo indigo plant indigo blue indigo-blue indirect indirect cost indirect lighting indirect object indirect object indirect tax indirectly indiscernible indiscreet indiscrete indiscretion indiscriminate indispensable f. dolaylı ışıklandırma. 1. i. dilb. s. i şaret. 1. zarar görmeyeceğine dair peşinen kefil olmak. s. 2. tazminat. (haks ızlıktan dolayı) kızgınlık. küçük dü şürücü hareket. 1. for ile suçlamak. çivit mavisi. 1. işaretparmağı. çivitotu. i. vazgeçilmez. yerli. öfke. i. f. s. öfkeli. toplu halde. i. çividi. gösterge. s. içerlek yazmak. (ekonomik açıdan) bağımsız. indeks. ba ğıms msız olarak. çivit mavisi. şüncesizce söylenen söz. dolaylı olarak. zaruri. bot. 1. seçilemez. dolaylı tümleç. çivit çivitotu. kuşkulu. (haks ızlıktan dolayı) kızgın. s. 1. vasat. göstermek. 2. kefalet. suçlama. geli s. ş vermek. ilgisizlik. f. hakaret. (kitabın) indeksini fiş. belirsiz. paragraf ba şı yapmak. 2. i. s. z. düşünmeden davranan. (sat ır için) içerlek olma. belirti. s. yoksul. 3. 1. bot. dolambaçlı. dü şigüzel. hazımsızlık. i. f. s. i. f. i. (kitap) için dizin haz ırlamak. s. güvence. 1. Indigofera tinctoria. 1.. gösterge. s. pol. düşüncesizce yapılan. s. katalog. İng. ald ırmazlık. (for) İng. dolaşık. düşüncesiz bir davranış. içerlek yazma. i. dava açma. ayırt edilemez. ay ırt edilmemiş. s. sıradan. bağımsızlık. boşboğaz. 1. s. karışık. kontratla/senetle bağlamak. i. talepte sipari siparisipari ş. bellisiz. i. ödence. f. 2. mide fesadı. tinctoria.di.. s. 3. gösterme. 2. dolaylı masraf. 2. anlatma. umursamayan. 2. zarar ını ödemek.ces (în´dısiz) i. 2. 1. fakir. s. bağımsız. 1. s ınırsız. to (bir yere) özgü. birbirini etkilemeden. z. gösterge. 4. 1. çivit rengi. -i talep etmek. sözleşme. ba s. çivit mavisi. fihrist. 1. i. işaret etmek. 1. 1. düşünmeden davranma. başına buyruk. (for) İng. (bir yerde) do ğal olarak bulunan/yetişen. çivit mavisi. yıkılmaz. -i ş 1. tanımlanamaz. dizin. etmek. ibre. rasgele. bağımsız. Indigofera çivit rengi. 2. dolaylı vergi. onur kırıcı durum. 3. rengi. teminat. i. bildirme. 1. dilb. sindirim güçlü ğü. dolaylı tümleç. . 2. imlemek. 2. hazmedilemez. k ısımlara bölünmemiş. i. savca. çivit rengi. yok edilemez. 2. 2. ald ırmaz. indigo. delil. boşboğazlık. farkedilemeyecek. indigo. --es (în´deksîz)/in. anlatılmaz. talep. iddianame. 2. 4. ilgisiz. s. çentmek.

yenmez. bak. i. 1. İng.b. 2. 2. beceriksiz (yönetici. industrialize. 1. f. 1. i. f. 2. 1. gayret. bak. 1. yüz verme.). ü şengen. endüstriyel sanatlar. ayırt edilmesi olanaksız.b.. İng. i. kand ırıp yaptırmak. 1. yılmaz. -in beynini yıkamak. makine v. into the army induction inductive inductive reasoning indulge indulgence indulgent industrial industrial action industrial arts industrial engineer industrial estate industrial school industrialise industrialist industrialize industrious industry inebriate inedible ineffable ineffective ineffectual inefficient f. ağrısız. zaman ve enerjiyi ekonomik bir şekilde kullanmayan. İng. into induct s. 2.. sanayi. 2. s. s. a ğza alınmaz (kutsal). endüstri meslek lisesi. indüksiyon. kapal ı: indoor tennis court kapalı İtenis mekânlarda giyilen ayakkab İçeride kal! She went indoors. çeri z. yüz veren.candy. s. işleyimsel. s.indispose indisposed indisposition indisputable indistinct indistinguishable individual individualism individualist individuality individually indivisible indoctrinate indoctrinate s. sanayile ştirmek. bölünmez. s. (sak ınılması gereken bir şeye) teslim olmak: She indulged her desire Şekermüsamaha. mest etmek. birini resmen -in üyesi yapmak. tümevar tümevarımlı usavurma. ba şarısız. indükleme. 1. tembel. seçilemez. 1. içeriye: Stay ıindoors! gitti. tek tek. ilaç v. endüstri mühendisi. tümevar ım.). bireycilik. ayr ı ayrı. anlatılmaz. 4. etkisiz (çare. ikna. 1. neden olmak. i. müsamahakâr. çalışkan. 1. in yenildi. f. f. s. The individual tiles are each a i. gayretli. te şvik. işçi v. randımansız (iş yöntemi.b. 1.). 2. hasta. istenilen etkiyi uyand ırmayan. keyifsizlik. kendi .. içeri. i şleyim. 2. endüstri. işi yavaşlatma. yeme arzusuna 2. her . iyice görülmeyen. s. verimsiz.: This decision will be up to the individual agencies. tıb. indükleyen. 2. sözü edilmez. s. etkisiz. 2. ilaç v. elek. organize sanayi bölgesi. s.b. çalışkanlık. man. rahats ızlık. s. tarifsiz. 2. isteksiz.). s. bireysellik. iç mekânlarda kullan ılan: indoor shoes iç lar. sanayici. birine (bir fikri) a şılamak/telkin etmek. f. 2. i şçi v.o. s ınai. i. ikna etmek. s. indüksiyon yapan. Bu konuda her acente kendi karar ını verecek. göreve getirme. tart ışılmaz. 2. 1. neden. vesile. elek. içeride. s. with indolent indomitable indoor indoors indorse induce inducement induct induct s.b. 2.. soğutmak. i. f. bir dü şünce sisteminin esaslarını öğretmek. i. hevesini k ırmak.. 1. kendine s. f.. man. üşengeç. 1. rahatsız etmek.. sarhoş etmek. endüstriyel. kesin. s. 1. f. 1. grev. etkisiz (çare. bireyci. 2. z. ımsal.). boyun eğmez. . iç mekânlara uygun. endorse. rahats ız. s. s. s. isteksizlik. beceriksiz (yönetici. 2.o. keyifsiz.(bir in kendine bir şizni ey yapma izni for şey yapma) verme. belirsiz.o. 1. birini askere almak. 1. su götürmez. müphem. s. 3. 2. sonuç çıkarma.

3. elverişsiz. 1. ucuza. kaç ınılmaz. bebek. 2. gereksiz. uyuşuk.. piyade s ınıfına ait askerler. i. 2.b. şaşmaz. nedeni anla şılmaz. 1. çocuk i.alçaklık. 2. masrafı az. s. affedilmeyecek şekilde. paha biçilmez. 3. yanlış. s. farklılık. küçük. 1. rezalet. s.try. çoğ. süreduran. 1. zarif olmayan. acımasız. 2. tükenmez. 3. deneyimsizlik. çocukça. s. piyade sınıfı. açıklanamaz.. piyadeler. yersiz. tembellik. hesapsız. s. küçüklük. değişebilirlik. 1. pot. z. ruhb. 2. z. çocu ğa özgü. ayıp. anlatılmaz. yanılmazlık. ifade edilemez. 2. deneyimsiz. tecrübesiz. değişkenlik. muammalı. 1. tecrübesizlik. 2. s. gaf. yorulmaz. içinden ç ıkılmaz. amans ız. anlatılamayacak derecede. bağışlanamaz. atıl. çözülmez. s. 1. bebek gibi. haks ızlık. incelikten yoksun. in. bebeklik. piyade askeri. kaç ınılmaz. 1.felci. s. değiştirilemez. eşitsizlik. bebeksilik. i. kim. piyade. piyade. s. 1. yak ışıksız. ufak bir çocuk gibi. s. hata yapmaz. esrarengiz. 1. s. bitmez tükenmez. acemi. s. kaç ınılmaz. s. i. ayrılmaz. uyu şukluk. tıb. hareketsiz. hareket edemeyecek durumda olan. fiz. 1. çok çirkin. uygunsuzluk. affedilmez.inelegant ineligible ineluctable inept ineptitude inequality inequitable inequity inert inertia inescapable inessential inestimable inevitable inevitably inexact inexcusable inexcusably inexhaustible inexorable inexpedient inexpensive inexpensively inexperience inexperienced inexpert inexplicable inexplicably inexpressible inexpressibly inexpressive inextricable inextricably infallibility infallible infallibly infamous infamy infancy infant infantile infantile paralysis infantilism infantry infantryman infatuate infatuation s. 3. 2. s. çocukluk. i. tecrübesiz. s. s. . (kötü bir şeyden dolayı) meşhur. hesaba s ığmaz. aş i. deneyimsiz. yava ş işleyen. usta i şi olmayan. girift. i. 3. s. s. 2. kim. içinden ç ıkılamayacak şekilde. s. i. iş v. bebeksi. s. yava i. s.´nin) başlangıç aması. adı kötüye çıkmış. yanılmadan. 1. süredurum. (tasar ı. beceriksiz. 2. 2. kaç ınılmaz şekilde. z. i. 2. 1. s. çocuk. delicesine âşık olma. aklını çelmek. pahalı olmayan. s. insafsız. rezil. beceriksizlik. çıldırtmak. haks ız. hünersiz. f. tam do ğru olmayan. 2. i. acemilik. yanılmaz. tembel. 4.. s. 3. 2. fiz. z.fan. 2. atalet. ucuz. 1. bir anlam/dü şünce ifade etmeyen. çocuksu. çok değerli. çaresiz. acemi. z. yetersiz. s. 3. hatalı. inert. insafsız. insafsızlık. z. z. küçük emekleme dönemi. amaca uygun dü şmeyen. 1. ş harekete geçen.men (în´fıntrimîn) i. uygunsuz. beceriksiz. i. kesin olmayan. aç ıklanamayacak şekilde. (with) (-e) hayranlık.

1. i. s. 2. 1. i ğrenç. k şan.´ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme. tahrik edici. (fiyatları) suni olarak yükseltmek. 3. 2. 1. bitmez. 4. ölçülemeyecek kadar küçük.b. kolay ızdırılır. alevlendirmek. halsiz. ç ıkarmak. küfür. 1. çıkarım. s ınırsızlık. f. (örgüt. 3. i. tükenmez. 2.. -e ceza vermek/verdirmek. 1. muazzam bir. f. iltihaplanma. cehennem. s ınırsız. i. f. 3. çok. (hava ile) şişirmek.infect infection infectious infelicitous infelicity infer inference inferior inferiority inferiority complex inferiority complex infernal inferno infertile infertility infest infestation infested infidel infidelity infiltrate infiltrate s. 1. zina. 2. verimsiz. i. zayıf. kolay tutu i. 2. hoş olmayan/nahoş (söz/davranış). sadakatsizlik. ırmak. sözünü geçirmek. (bit/kurt/fare) istila etmek. --ring) (from) (-den) 1. (to) (-den) a şağı. alevlenmek. s. sonuç çıkarmak. çiçek durumu.. 2. kurulu ş v. s. etraf ı sarmak. (örgüt. çekmek. sonsuzküçük. kuvvetsiz. parlayıcı. i. ğıt para çıkarmak. 2. kurulu ş v. 2. 2. 1.. 2. sonsuz. dilb. s. tesir etmek. piyasaya çokpara miktarda kâ şişkinli ği. 2. sesin yükselip alçalmas ı. 1. t ıb. sert. 1. içeriye ak ış. ses tonunu de ğiştirmek. 2. klinik. f. mat. i. bot. sonuç ç ıkarma. bükülmez.o. 1. katı. yangı. tutuşmak. anlamak. 1. dilb. enfeksiyon. çok büyük bir ır. hoş olmayan/nahoş söz/davranış. 1. aşağılık duygusu/kompleksi.b. 2. etki. son derece. i. İng. (--red. i. i. nüfuz. f. mastar. 1. 1. s. 2. hiç esnek davranmayan. 2. 1. bula şıcı. k ısır. 1. başkalarına kolay geçen (gülme/neşe). 2. into infiltration infinite infinite pains infinitely infinitesimal infinitive infinity infirm infirmary infirmity inflame inflammable inflammation inflammatory inflate inflation inflect inflection inflexible inflexion inflict inflict punishment on inflorescence inflow influence f. imans ızlık. öfkelendirmek. s. i. enflasyon. s. 3. birini -e s ızdırmak. şişirmek. . çekim. z. s. i. 3. sakatlık f. i. 1. kalitesiz. i. daha aşağı bir nitelikte olan. 2. k ısırlık. inflection.. sonsuzluk. s. f. (okulda/fabrikada) revir. s. i. 2. kâfir. i.´ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek. s. s. 2. man. bulaştırmak. çorak.b. 2. iltihap. i. 1. aşağılık kompleksi. iltihap. i. iltihapland tahrik etmek. eğilmez. infinitezimal. etkilemek. 1. i. hastalık. hastane. geçirmek. tutu şturmak. cehenneme ait. dikkat v. kalitesizlik. (sab sonsuz gayret. 3. i. f. k ışkırtıcı. bak. i. 1. 2. 1.). kızarma. 1. 2.. (on) (birini) kötü bir şeye uğratmak: inflict pain acı çektirmek. (bit/kurt/fare) istila etme. cehennem gibi yer. etraf ı sarma. daha a şağı bir nitelikte olma. verimsizlik. 2. 3. tesir. bulaştırma. bula şma. tıb. kışkırtmak. zayıflık. dilb.

(anla şma. ustalık. tıb. i.. şerefsiz. 2.o. f. demlendirmek. 1. 1. bilgi veren kimse. 2. esas. 2. çok becerikli. kasığa ait. nefes alma. -de oturmak.influential influenza influx inform informal informality informally informant information information booth information desk informative informed informer infraction infrared infrastructure infrequent infringe infringement infuriate infuse infusion ingenious ingeniously ingenuity ingenuous inglorious ingoing ingot ingrate ingratiate ingratiate o. damara demlenmi mahirane. 1. grip. on/upon -e tecavüz etme. 1. i. tanınmamış. 1. müracaat. eğitici. içeriye akma. birinin gözüne girmek. s. bak. f.. masum. 3. in (bir şeye/birine) özgü/has. içine dökülme. s. i. i. haber. into -e aşılamak. enfrastrüktür. öğretici. i. asıl. 2. 2. with s. şma. kas ıksal. öz: inherent rights temel haklar. -e (-den) kalmak. i. ak ın. içinde oturulur. maharetli. nankörlük. iktidara yeni gelen (hükümet). hüner. 1. s. hünerli. ıtma. (anla f. danışılan yer. i. i. 1. haberli. bilgilendirici.´ni) içine çekme. antlaşma v. 2. 2. çileden ç ıkarmak. altyapı. 2. bilgi. tıb. nankör kimse. ihbarc ı.ne? s. muhbir. teklifsizlik. saf. nefes almak. into içine dökmek/akıtmak. i. Ona . ihlal etmek. usta i şi. anat. sakin. f. antlaşma v. jurnalci.´ni) bozma. ihlal. (sigara duman ı v. z. candan. s.´ni) bozmak. i. inherence. 2. danışma. yüz kızartıcı. dan ışma. k ızılötesi. i. demlendirme.´ni) içine çekmek. enfraruj. 1. f. (bir yerde) oturan kimse. birinin gözüne girmeye çal ışmak. (of/about/that) -den haberdar etmek. içe do ğmalzemesi s. f. gazaba getirmek. -i bildirmek: I informed him that I would not come tomorrow. f. z. kas ık bezi. 4. maharet. kabaran (deniz). ingratitude ingredient ingrowing inguinal inguinal gland inhabit inhabitable inhabitant inhalation inhale inherence inherency inherent inherit s. oturmaya elveri şli. ustalıkla. enflüanza. s. resmi olmama. teklifsiz. mahir. 1. kızılaltı. içine dökme/ak ş içecek (çay/ilaç). (kurallar ı) bozma.b. (from) -e (-den) miras kalmak. s. aç ıkyürekli. i. s. i. mahirane bir şekilde. samimi. s. 2. külçe. i. with -i a şılamak. bilgili. 1. (çay) demlemek. nüfuzlu. (karışımdaki) madde. demleme. 3. (bir şeye/birine) özgü olma. 1. i.içitim. 2. f. seyrek.b. (sigara duman ı v. (bir şeyin) mirasçısı/vârisi olmak: She inherited it from her grandfather.s. gayri resmi olarak. hakk ında bilgi vermek.b. 1.zerketme. s. danışma yeri. malzeme: What are the ingredients in this cake? Bu kekin ru büyüyen. resmi olmayan. sözü geçen. on/upon -e tecavüz etmek. Ona yar ın s. 2. s. utand ırıcı. 3. teklifsizce. i. 1.b. i. i. 2. i. 1. ayd ınlatıcı. danışma.

2. 2. s. dolgu. 1. i. içdeniz. katmak. haks ızlık. 1. birinin (bir şey yapmasına) ket vurmak. 2. into -i törenle üyeliğe kabul ğe yeni kabul edilmiş kimse. mürekkepli. teşebbüs. işaret. into -e alıştırmak. 2. iğne. 1. soyaçekim. mürekkeplenmiş. i. i. 1. s. i. ülkenin iç k ısmı. miras kalan. eza. ziyan. i. z. taklit2. han. -i göstermek.inheritance inheritance tax inherited inheritor inhibit inhibit s. zalim. 2. dü ş siz. denizden uzakta.. aklını kullanmayan. 2. içdeniz. giriş yeri. i. robot gibi. vermek. inhibisyon. 3. (bir karar. edilemez. enjeksiyon yapmak. yerici. kakmalı. (birinin bir şey yapmasını/yapmamasını emreden. ak ılsızca. z. ba parafe f. 1. konukseverlik göstermeyen. iç sular. merhametsiz. seziş. 1. girişim. 2. başlatan kimse. sımlarda. irsi. iç k ı İng. (in. veraset vergisi. to -e dü şman: That village is inimical to strangers. dokunur. yara. zarar. -ing/--ling) etmek. zarar/ziyan s. 2. insana göre yap ılmamış/olmayan. giri ş. 1. başkası evde oturan kimse. baş langıçta. s. kırıcı. i. i. s. s. 2. 2. kalıtım. haks ızlık. günah. ket vurma/vurulma. 1. f. i. insanlıktan çıkmış. baştaki. üyeliğe kabul töreni. to -e ters2. ülkenin denizden uzak yerleri. i. şırınga etmek. insaniyetsizlik. uzva) zarar vermek. mürekkep. ilkin. s. kapalı deniz. i. küçük körfez. i. birinci.laid) içine kakmak. i. 1. f. ıstampa. işlemeli. i. f. iç. inhibe etme. enjeksiyon. s. 1. adaletsizlik.. birinin adı veya soyadının baş harfi. k. başlatmak. kalıtsal. haks ızlık. 1. çok soğuk. 1. . s. Ad ına halel getirebilir. yurt içinde tahsil edilen vergi. 2. kalıt. s. s. i. üzgü. üyelietmek. O köy yabancılara şman. mirasç ı. 3. 1. 3. birlikte oturan kimse. ipucu. ilk. ile aynıotel. i. 2. 1. mürekkep hokkas ı. dişçi. ruhb. zarar. 2. ya şanması zor olan (yer/iklim). i. i. 1. mahkemece verilen) f. 3. 4. koy. zalimane. 2. -e zararlı: His plan is inimical to our s. huk. yaralı. 1. 2.o. 1. i. sakin. duygularını pek dışa vuramayan. (--ed/--led. 3. hapishanede/ak ıl hastanesinde bulunan kimse. i. dili evlilik dolayısıyla yakın akraba olan kimse. kakma yapmak. 1. s. önce. miras. 2. from inhibited inhibition inhospitable inhuman inhumane inhumanity inimical inimitable iniquity initial initially initiate initiate initiation initiative initiator inject injection injudicious injunction injure injured injurious injury injustice ink inkling inkpad inkwell inky inlaid inland inland revenue inland sea inland sea inland waters in-law inlay inlet inmate inn i. 4. zararlı. 2. vâris. (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek. i. f. dü en. adaletsizlik. i. iç kısımlara doğru. s. -e ket vurmak. acımasız.-e karşıt. 1. eş i. şta. inisiyatif. kötülük. başlatma. kakma. vermek: It could injure your reputation. 2. denizden uzak. kakma i şi. zifiri. aşağılayıcı. 1. biyol.

. ruhsal. akın. masum. 1. safdil. 1. hastanede yatan hasta. girdi. ştan olan. kriket bir tak ımdaki on oyuncunun oyun dışı edilinceye kadar vuruş ralarıı. ekon.. i. hesapsız. anlamsız.. olumsuz bir şey ima eden söz. i. zarars s.b. fels. yenilik. i. bilg. 1. mevsimsiz. beysbol her iki tak ımdaki oyuncuların birer vuruş sırası. i. f. sorguya çekme. s. doymazlık. 3.. şturma yaparak -i araştırmak. i. girdi. ameliyat edilemez. pek çok. incitmeyen. yenikimse. make i. başkaları hakkında bilgi edinmeyi seven. (nedeni bilinmeyen ölüm hakkında adli) soruşturma. s. sıra. Yeni vergi yasas ı hakkında epey soru soran oldu. delilik. i. i. inorganik.). i. k.innards innate inner inner city inner resources inner significance inner tube innermost inning innings innkeeper innocence innocent innocent amusement innocuous innovate innovation innovator innuendo innumerable inoculate inoculation inoffensive inoperable inoperative inopportune inordinate inorganic inorganic chemistry inpatient input input data input device input-output inquest inquire inquire after s. 2. 2. saf. irsi. i. aşırı. s. s otelci. I received a lot of inquiries about the new tax law. manevi kuvvet. doğu3. en içteki. sakl ı (anlam v. 1. s. değişiklik. 1. bilg. ıtsal. şehrin merkezinde yoksulların oturduğu mahalle. yenilik getirme. 1. soru sorar gibi (bak ış/yüz ifadesi). incitmeyen. işlemeyen. zarars ız. (birinden gelen) dü şünceler/sözler. . gen. masum kimse/çocuk. s. 2. s.. s. katma. s. 2. s. 2. 1. 2. i. zarars ız. 1. çalışmayan. aşı. 1. 2. açgözlülük. 2. 2. cinnet. sırasız. 1. metot/alet. 1. 1. iç. girdi ayg ıtı. girdi. 2. s. (resmi) soru şturma... 1. çal ıştırılamaz. 3. taş. ız eğlence. en içerideki.2. girdi-ç ıktı. derin/gizli anlam. iç lastik.o. 4.soru birini sormak. about -i sormak. f. safl ık. yenilik ç ıkarmak. suçsuzluk. 2.. dahili. s. into hakkında şturma/tahkikat yapmak. delice. giriş-çıkış. inorganik kimya. baskın. elek. i. aşılamak. i. 1. zamans ız. 2. değişiklik yapma. (birinin) tabiatında/özünde olan. bilg. inquiring inquiry inquisition inquisitive inroad insane insane person insanitary insanity insatiability i..ıhanc i. sa ğlığa zararlı. uygunsuz. ço ğ. 1. nöbet. i. 3. düzensiz. ş. 2. aptal kimse. kal s. 3. meraklı. hakk ında bilgi almak istemek. s. (of) (soru sormak. bilg. soruşturma. (bir şeyin) temelinde/özünde olan. uygulanamaz. iç organlar. yeni şey. öğrenmeye hevesli. s. f. deli.iç. giriş verme. 2. kinaye. tahkikat. masumluk. 3. gizli. ak ıl hastası. hijyenik olmayan. araştırma. dili iç kısımlar. zarars ız. i. yenilik yapan i. birinin hal ve hatırını s. değişiklik yapmak. 4. çoğ. s. deli. aşılama. sayısız. suçsuz. . giri verileri.

(yaz ıt) yazmak. -i tutturmak: ısrar. f. halledilmez (problem v. Fare o piyanonun haberler. 1. ithaf. iç kısımlar. f. bir şeyin iç yüzünü kavrama. anlayış. kaydetmek. k. ayak direme. kendine güveni olmayan. başkalarını düşünmeyen. (in) (-e) sokmak. (kötü bir şeyi) üstü ı söylemek: Are you insinuating that she´s a liar? O yalancı mı kapal söz. ruhb. küstah. 2. (-de) ayak diremek. açgözlü.b. 2. yazıt. tersyüz. 2. dergi/gazete ına konulan ek. samimiyetsizlik. z. iç. f. sa ğlam güveni olmama. pek az. yazmak. -diği derecede/kadar. 1. kıyıya doğru. tats ız. değersiz. s. ars ız. erimez. 2. i. 2. i. i. i. döllemek. Burada kendini emniyette hissetmiyor. s. alametler. madalya veya para üzerindeki yazı. içtenliksiz. 1. hissedilemeyecek kadar ufak. bayg ın. sa ğlam olmayan: He feels insecure here. terbiyesiz. i. hain. 1. ikiyüzlü.ithaf 2. üstü kapalı (kötü) s. z. 1. to/for (bir ı imzalayarak) -e etmek. samimiyetsiz. dili ba ğırsaklar. hilekâr. tehlikede olan. ekleme. üstü kapal ı söyleme. değmez. 1. böcek ilac ı. i. içeriden biri. 2. i. içeride. 1. 1. (rütbeyi/makamı simgeleyen) işaretler. kendine i. 1. z. huk. f. yap ı. 2. aciz hali. eklenen s.ıt kitabe.. edat içine. obur. i. 3. içerisine. önemsiz. (on/upon) (-de) ısrar etmek. emniyetsizlik. i. (için) diretmek. içerisinde: The mouse is hiding inside that piano. yavan. 2. f. insatiability. sönük.). ısrarlı. yaz s. a şılamak. 2. araya eklenen şey. 3. kitap ortasına eklenen sayfalar. i. böcek. ufak. 2. 1. i. i. 2. doymaz. düşüncesiz. ne anlama geldiği belli olmayan. bak. sinsi. direngen. 5. çözünmez. bir ilanın gazeteye bir kez konması.. 2. içtensizlik. telkin etmek. 1. ruhb. çözülmez. kanmaz. 2.. (kötü bir şey) demek istemek. i. s. ısrar edici. emniyetsiz. aras ına koymak. s. lezzetsiz. tehlikede olma. 1. anlams ız. s. 1. içeriden s ızan bir saate kadar. 2. i. 4. s. iç organlar. 2. çoğ. 1. ayrılmaz dostlar. 1. 3. (-de) direnmek. s. doymak bilmez. dölleme. s. 1. 2. olmama. ayrılmaz. ne dü şündüğü belli olmayan. . (into) (-e) koymak. k ıyıya yakın. s. iç yüzünü bilen kimse. s.insatiable insatiableness inscribe inscription inscrutable insect insecticide insectivorous insecure insecurity inseminate insemination insensible insensitive inseparable inseparables insert insert insertion inshore inside inside inside inside inside information inside of an hour inside out insider insides insidious insight insignia insignificant insincere insincerity insinuate insinuation insipid insist insistence insistent insofar insofar as insolence insolent insoluble insolvency s. i. aras şey. içinde. i. i. küstahlık. içeriye. K ırmızı i. hakketmek. iç. demeye getirmek. içinde saklan ıyor. böcekçil. 1. içteki. 3. s. 3.. iç taraf: the inside of the box kutunun içi. She insisted on buying the red dress. 3. s. gizlice f ırsat kollayan.

i. 3. 1. yerle s.b. 1. kurum haline getirmek. elektrik v. 5. 4. bak. kontrol paneli. kurma. an. pano. i. solumak.. geldi. tic. k ışkırtma. 2.. teftiş. ödeme aczine dü şmüş. -diği derecede/kadar. uyuyamazl i. öğrenim. derhal. durum. uykusuzluk çeken kimse. acil. 1. i. a şılama. 1.. 4. k ışkırtmak. i. tahrik etmek. 1. with -i yavaş yavaş lamak/telkin a i. örnek. f. okutman. 2. vermek. enstantane. kurulu ş. İng. teftiş etmek.. öığ İng.. eğitmen. şı fikir aşılama. dakika: at this instant bu anda.s. 1. sevgi v. şmiş gelenek. kontrol. denetleyici. kontrol etmek. in/on installation installment installment plan instalment instance instant instantaneous instantly instead instep instigate instigation instigator instil instill instillation instinct instinctive instinctively institute institution institutional institutionalise institutionalize instruct instruct a solicitor instruction instructions instructive instructor instrument instrument panel s. ask. 1. 2. k ıs. 2. f. kontrolör.) tesisatı döşeme. yitimi. telkin. 3. (yeni seçilmiş/atanmış birini) dö -e oturmak.insolvent insomnia insomniac insomuch insomuch as insomuch that inspect inspection inspector inspiration inspire inst instability install install o. 3.´ni) uyand ırmak. 2. şimdiki. çalg ı. esin. z. i. kurulu ş. senet. müflis kimse. (bilgisayar v. müessese. (öfke. f. i. i. slahevi v. yoklama. içgüdüsel. kurulu şa/kuruma ait. 2. z. 2. instill. 2. (kalorifer. enstrüman. Oraya ine buraya gidece n üst kısmı. instant. etmek. bölüm. 2. ıl hastanesi. okutmak. institute. 3. bilimsel kurum.b. i. k ısistemi) taksit usulü. İng. 3. s. (kalorifer. eğitim. teşvik etmek. i. i. müessese. ilham etmek. ödeme aczine düşmüş i/şirket. i. institutionalize. ivedi. belgit. batkın. sistemi) kurmak. i. 1. şkasının yerine kendisi buraya geldi. istikrars ızlık.b. belge. eğitmek. 2. (bilgisayar v. âdet haline getirmek. installment. 1. -diğine göre. i. 2.) tesisatı şemek. i. i. 2. denetlemek./Ba ağım. batk ın. 1. -ece ğine: He came here instead. elektrik v. of -in yerine. o kadar ki. direktif. sım. i. tesis.. i.´ne yerle tirmek. kurumsal. öğretme. alet. taksit. . f. ders. araç. ak retmek. ilham. atamak. f. 1. kurum. kiş ık. iflas etmiş. derhal olan. içgüdü. tesis etmek. kere. ayağığ f. -ecek yerde. bilgi. 1. yol göstermek. 3. bak. hemen olan. f. enstitü. içgüdüsel olarak. 1. hemen. defa. 2. kurmak. denetimci. yoklamak. okul. f. denetçi. (bir ayg ıtı) (bir yere) takma. i.b. 1. uyku i.ştalimat f. (bir ayg ıtı) (bir yere) takmak. hemen/an z. z. f. i. kurumla ştırmak. 2. i. avukat tutmak. hemen hazırlanan ında meydana gelen. s. 2.. aç ıklama. k ışkırtıcı. eğitici. ani. asistan. in/into -e yava ş yavaş aşılamak/telkin etmek. öğretmen. bak. 1. 3. İng. esinlemek. yönerge. 1. ani.b. 1. mademki. denetleme. tayin etmek. öğretici.b. s. uykusuzluk. 2. institution. 2. 1. s. müfettiş. su katılarak (yiyecek/içecek). huk.2.

yalıtmak. 2. 1. integrasyon. as ılsız. yenilemez. ayaklanma. bilgi. aşağısama. with ile birle ştirmek. başa çıkılmaz. i. dürüstlük. entelektüalizm. geçilemez. s. 2. i. 1. yararlı. eksik. geçilemez. akla ait. izolasyon. bir bütünün ayr ılmaz bir parçası olan. 3. oto. intelektüalizm. kafa Itutan. çalgı çalan müzisyen. 2. 3. eksiksiz. interjection. s. ak ıl. tamsayı. zekâ bölümü. dokunulamaz. interval. ış. anlayışlı. idrak. sigorta simsar ı. izolatör. i. i. i. 3. sigorta olmak.the isyanc ı. intransitive. 1. sigorta şirketi. temin etmek: called hotel to insure that I had a saasi. kavranamaz. ak ıl. mat. ba ş kald s. isyan. üstesinden gelinemez. dar görüşlü. s. hafif. ba şa çıkılmaz. onur k ırma. tamamlamak. yardımcı. 1. çekilmez. hakaret etmek. interior. 1. entelekt. adaya özgü. interest. yüksek zekâ sahibi. 1. bütünlük. hayali. i. integral hesab ı/kalkülüsü. 2. z. enstrümantal müzik. 1. yalıtım. sağlam. s. entelektüel. doğruluk. s. bozulmam i. 3. international. i. i. 2. zayıf. ıkçılık. hakaret. temelsiz. 2. s. a şağısamak.. baş kaldırma. yenilmez. 2. entelektüel. 2. 1. ğlamak. i. integral. f. 2. müz. 4. i. insulating tape elek. 2. 1. 1. izole bant. sigorta poliçesi. ayd ın. f. istihbarat. yalıtkan. entelektüel. yalıtım sargısı. 1. integral denklemi. 2. 1. intelligence.ına mat. internal. emme supab ı/valfı. zihinsel. 2.. bütünlemek. sigorta primi. enstrümantal. anlık. Mektuplar şme. adaya ait. He thebirle letters into his book. i. k ıs. hor görmek. s. s. into -e katmak: ı kitab katt ı. (yemek) yeme. dokunulmamış. el sürülmemiş. asi. i. s. i. against -e kar şı sigorta etmek. aracı olan.integrated bütünle şme. f. zekâ sahibi. yetersiz. integrasyon. i. zekâ. İng. s. 2.instrumental instrumental music instrumentalist insubordinate insubordination insubstantial insufferable insufficient insufficiently insular insulate insulation insulator insulin insult insult insuperable insurance insurance broker insurance company insurance policy insurance premium insure insurgent insurmountable insurrection int intact intake intake valve intangible integer integral integral calculus integral equation integrate integration integrity intellect intellectual intellectualism intelligence intelligence bureau intelligence quotient intelligence service intelligence test intelligent s. sigorta. zihin. itaatsiz. parçalardan oluşan. mat. ayd ın. 2. zekâ testi. f. (bir kuruluşa/camiaya) yeni girenler. zeki. 1. yetersiz derecede. elle tutulamaz. haber. akıl sahibi. ayrı.. istihbarat te şkilatı. s. . ensülin. 2. asi. katlan ılmaz. ayr ılmış. ba ş kaldıran. intelekt. 1. ak ıllı. fiziksel varlığı olmayan. ıran. emin olmak. yalıtım maddesi. 1. i.. fels. istihbarat bürosu. kafa tutan. izole etmek. anlayış. anl i. s. entegrasyon. 3. i. etkili. ekon.

ilişki. -e burnunu sokmak. görü şme. i. arada (söz) söylemek. i. bile bile. s. s. birbirine kenetlemek. defnetmek. şiddetlendirmek. . kas ıtlHe z. maksatl ı. sert. 2. f. s. yoğun bakım. aşırı. f. 2. s. arac ılık. 1. başkasının işine karışmak. iç yerler. interkoneksiyon. 1. merak. pay. yoğun bakım servisi. ği o değil. f. ilgilendirmek. isteyerek yapılan. with -i engellemek. i. kastetmek. sert. 2. fasıla. elek. 1. 1. 2. -e yer yer serpi ğlamak. birbirine aç ılan odalar. 4. maksat: His intention is to help you. ünlem. anlam. z. içmimarlık. konuşma. iç. kim. 2.intelligible intemperate intend intense intensely intensify intensity intensive intensive care intensive care unit intent intention intentional intentionally inter interact interaction intercede intercellular intercept intercession intercessor interchange interchangeable interconnect interconnecting rooms interconnection intercontinental intercourse interdependence interdependent interdict interdict interest interesting interface interfere interference interim interior interior decoration interior decorator interject interjection interlace interlock interlope s. --ring) gömmek. f. 2. niyet. aralık. şiddetli (söz). interaksiyon. faiz. 2. 5. ciddikararl olan ı (kimse). çatışma. yoğunlaştırmak. merak ını uyandırmak. hisse. etkile şim. radyo parazit. 1. yoğun bir şekilde. fırtınalı. geçici. f. birbirine dolamak. birbirine f. s. s. birbirini etkilemek. 3. 1. kasti. 2. 2. iç. 1. 1. s. 1. 1. mahsus. demek istemek: That´s not what she intended to say. birbirine ba ğlamak. bilg. arabirim.. ara. maksat. amaç. enteresan. They intensified their search for storm is intensifying. s. 3. yo ğunluk. kâr. Amac ı size yardım etmek. i. 4. birbirine ba ğlı olan. i. arac ılık etmek. biyol. menetmek. müdahale. niyetinde olmak. birbirini etkileme. araya girme. kasten. i. birbirine ştirmek: He interlaced writings with geçirmek. bozuk (hava). şiddetlenmek. tıb. 1. 2. i. gözelerarası. dahili. 2. i. araya girmek. içmimar. with ile ışkar mak. 2. i. 2. 3. in -e ilgi. keskinlik. s. 1. in -e kar ışmak. değiştirme. f. dahil. i. 2. değiştirmek. 1. bile yapılan. yolunu kesip durdurmak. s. ç ıkar. olmak: I Demek istedikuvvetli. isteyerek. f. i. s. 3. i. gergin. çat ışma. f. yasaklamak. birbirine bağhis lanmak. bawith kenetlenmek. i. kazanç. has no intention of bile coming. yasak. birbirine geçmek. niyetlenmek. taşkın. 2. ilginç. şiddetli. ı. hücreleraras ı. birbirine dolanmak. hararetli. 2. 1. cinsel ilişki. 3. 1. şiddetli. i. niyet.. tıb. -e müdahale etmek. anlaşılır. arada söyleme. arabulucu. etkileşim. engel. arayüzey. yoğunlaşmak: The ırt ına şiddetleniyor. i. karşılıklı dayanışma. f. Gelmek niyetinde de ğil. f. keskin. f. k ıtalararası. (--red. birbirine 3. f. yoğun. f. şiddetle. fiz. birbirine ba ğlı olma. F 2. i. f. 1. i. değiş tokuş etmek. içerideki. amaç. 1. iç k ısım. değiş tokuş etme. 2. şiddet. arac ı. yolunu kesip yakalamak. s. 1. birbiriyle de ğiştirilebilir.

s. aç i. enternasyonal. tiy. ortadaki. iç yak ımlı motor. i. aradaki. kullanarak (bir ıklama. dahiliye. s. 3. intermezzo. i. kesik kesik. soru sormak. devlet geliri. ıklı. i. s. i. iç yap ı. arabulucu. aras ya şsözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirme. karşılıklı ilişki. engellemek. 2. 1. ara oyunu. tıb.. yarıda kesmek. 2. milletlerarası. f. ara dönem.interloper interlude intermarriage intermediary intermediate interment intermezzo interminable intermission intermittent intermittent current intermittent fever intermittently intern intern internal internal affairs internal combustion engine internal inflection internal medicine internal migration internal organs internal revenue internal structure international international law international law internationalism internationalist interpenetrate interplay interpolate interpolation interpose interpret interpret s. f. 2. 1. 1. 2. gözalt ına almak. i. içbükün. 2. i. tiy. çevirmek. konser ara. 1. i. s. 1. defnetme. 1. sorgu yarg ıcı. uluslararas ı hukuk. sin. içilir (ilaç). i. birbirinin içine geçmek. sorguya çekme. 1.. elek. uluslararas ıcılık. 2. i. yazıya sözcük/cümle ekleyerek asıl metni değiştirmek. 1. karşılıklı etkileme. enternasyonalist. konser ara. soru zamiri. uluslararas ıcı. iki şey ına ıba ka bir şey sokmak. ırklararası. 1. haftaym. sonsuz. 1. i. (birinin) sözünü kesmek. yorum. metne i. arac ılık eden. f. eklenmi ş eyin aras ı na koymak. 2. tercüme etmek. dilb. s.. s. orta. soru ifade eden. tıb. içgöç.t. dahili. 2. 2. yaz ş sözcük/cümle. birbiriyle ilgili. aracı. s. intern. 3. aralıklı olarak. 1. 1. bitmez tükenmez. z. 3. strictly interpretation interpreter interracial interrelated interrelation interrogate interrogation interrogative interrogative pronoun interrogator interrupt i. tamamen içine geçmek. 3. araya bir şey sokma. enternasyonalizm. hayal gücünü şeye) başka bir anlam yüklemeye kalkmamak. soru zamiri. soru sözcü ğü. iç. (bir gemiyi bir limanda) hapsetmek. i. 2. i. araya girmek. 2. futbol ara. sorguya çekmek. çeşitli aileler/milletler arasında evlenme. sin. f. çevirmen. yakın akrabalar arasında evlenme.. müz. s. uluslararas ı. 2. bir şeyi tam yazıldığı/söylendiği gibi yorumlamak. başkasının işine burnunu sokan kimse. s. uluslararas ı hukuk. 4. nüfuz etmek. yorumlamak. arada bulunan. staj yapan t ıp öğrencisi. eklenti. antrakt. çevirmenlik yapmak. aral mola. soru soran kimse. tercüman. sorulu. enterne etmek. belirli aralıklarla gelen ateş. 2. iç bünye. basketbol ara. iç organlar. 2. (ölüyü) gömme. i. 2. içişleri. içten. voleybol. f. 1. staj yapan kimse. soru sorma. 1. 1. mat. 3. . kesik kesik. iki f. f. i. 1. tiy. antrakt. i. kesikli ak ım.. 2. yorumcu. 3.

sarhoş edici.D. i. arac ılık. korkusuz. spiral. tonlanma. zehirlenme.interruption intersect intersection intersperse interspersion interstate intertwine interuniversity interval intervene intervention interview interweave intestinal intestine intimacy intimate intimate intimately intimation intimidate intimidation into into the bargain intolerable intolerance intolerant intonation intoxicant intoxicate intoxication intractable intramuscular intransigence intransigent intransitive intransitive verb intrauterine device intravenous intrepid intricate intrigue intrigue intrinsic intrinsical intrinsically introduce i. 2. beraber dokumak. asıl. üstü kapalbetween z. i. samimi. in. i. entonasyon. 2. kendine özgü. çok yak ın (arkadaş). 1. yıldırmak. 3. f. tıb. kesilme. 2. 1. sarhoş eden madde. 2. girişik. f. tonötüm. aslında. i. -ye. f.B. I don´t intimately. üstelik. tıb. kasiçi. bağırsaklara ait. s. karışık. ikiye bölmek. katetmek. 1. s. s. i. 2. i. gizli a şk maceras s. ile(in.. zehirlemek. eyaletleraras ı. z. hile. s. i. geçişsiz fiil. A. s. üstüknow kapalhim f. imlemek. mülakat. sindirmek. i. birbirine kar ıştırmak. araya girmek. -e. 1. with -e sarmak. 1. ba ğırsak. 3. anat. dilb. f. sıkı: There is an intimate şk ve nefret arasında çok yakın bir relationship love and hate. in -e kar ışmak. 1. 1. f.wo. ı. caba. içeri. 2. sarho ş etmek. ima etmek. birbirine sar ılmak. yılmaz. eyaletler arasından geçen otoyol. entrika. -e dolamak. 2. f. i. çekilmez. i. ara.. intrinsic. f. 2. 1. ses tonunun yükselip alçalma şekli. serkeş. geom. i. çapraşık. 2. ile görüşme/mülakat yapmak. 1. gözünü korkutma. i. süre. of -e kar şı hoşgörüsüz. s. samimiyet. s. 1. ilgisini çekmek. kavşak. gözünü korkutmak. inatç ı. 1. 2. çok yak ından: He´s a distant relative. uzlaşmazlık. aras ına serpmek. ima. merak ını uyandırmak. s. müz. iki ses arasındaki perde farkı. s. kesişmek. f. tıb. çok yakın. s. girift. enterval. A. görü şme. 3. üniversiteleraras ı. f. sarho şluk. i. s. samimilik. esas. 1. edat içine. hoşgörüsüzlük. röportaj yapmak. uzlaşması olanaksız. s.B. i. bak. geçişsiz. nesnesiz (fiil).ter. 2. birbirine geçmek. serpiştirme.wove. gizlice sevi şmek. 1. 2. uzlaşmaz. dalavere çevirmek. yola getirilemeyen. s.ter. Onu annesiyle tanıştırdı. kolay kontrol edilemeyen. damariçi. i. yıldırma. mest olma. 1. 2. röportaj. 2. 1. kesmek. s. entrika çevirmek. içtenlikle.. şaşırtmak. 2. to ile tan ıştırmak: She introduced him to her mother. 1. karıştırmak.D. dayan ılmaz. s. kendisini yak ından ı söyleme. 2. 2. özünde.ven) 1.. aralık. to -i tanıtmak: This book introduces preschool children to . çıtlatmak. i. gözdağı vermek. arakesit. gözdağı verme. sindirme. O uzak bir akraba. f. mest etmek. kesişme. cesur. samimiyetle.. karışma. 2. 3. 1. titremleme. A ı söylemek. kesinti. 3. ara. müz.

zorlagirmek. altüst olma. sald ırmak. i. in (bir proje için) (para/emek/zaman) harcamak. 2. cinayet hakk şturma. f. zorla içeriye sokmak. içebak ışçılık. garketmek. 1. istila. 4. tersine çalış. i. yaratmak. istenilmeyen bir yere izinsiz ve davetsiz i. ara ştırıcı. 1. 1. deftere kayıtlı eşya. giriş. takdim. tersyüz edilmiş. 2. zorla giren. z. çok de ğerli. 1. 2. in -e (para) yat ırmak. f. buluş. Dedektif 2. 2. ters çevirme. sırası değiştirilmiş. 1. 2. . tersine çevrilmiş. 2. 2. tanıtım. s ırasını değiştirmek. icat etmek. 3. istilac ı. 1. 2. 1. fels. İng. sezgici. ters dönme. yaratıcı. 2. s. sabit kalan. sezgiyle anla şılan/öğrenilen. 2. f. hükümsüz kılmak. i. i. the soru i. i. değişmeyen. sezgiyle edinilen bilgi.. her zaman. i. tersine çevirmek. 1. sezgici. tırnak işaretleri. f. i. fels. s. fels. s. mat. küfür. envanter. 2. dilb. i. f. sezgi. zorla girme. sezgiyle. omurgas ız. sövüp sayma. içgözlemsel. tahkikat. i. İng. i. 1. i. s. s. inceleme. su basmak. müz. uydurmak. geçersiz.. i. 2. i. başlangıç ile ilgili. 3. f. müz. sezgisel. 3. 1. demirbaş. hasta. hücum etmek. yarat ıcı. s. içgözlem. içebak ışçı. müz. geçersizle ştirmek. i. aksi. i. istila etmek. önsöz. hakk ında ı nda tahkikat yapıyordu. 3. içe do ğma. 1. z.. giren kimse. sezgicilik. 2. araştırma. izinsiz ve davetsiz giren. 1. içebak ışçı. omurgasız hayvan. başlangıç. tersine dönmü ş şey. ters sonuç. 1. 2. tersyüz etmek. with (sorumluluk.. 4. s. içebak ış. s. ters. s. 1. hükümsüz. 2. s. 1. 2. enversiyon. tırnaklar. 3. s. tanıştırma. sakat. değişmez. değişmeyerek. dilb. with (bir makama) getirmek.. dedektif.introduction introductory introspection introspectionism introspectionist introspectionistic introspective introvert intrude intruder intrusion intrusive intuition intuitionism intuitionist intuitionistic intuitive intuitive knowledge intuitively inundate invade invader invalid invalid invalidate invaluable invariable invariably invasion invective inveigh invent invention inventive inventor inventory inverse inversion invert invertebrate inverted inverted commas inverted commas invest investigate investigation investigator i. 1. s. against -i şiddetle eleştirmek.. f. 1. 1. s. zorla girmek. icat eden. yatalak. investigating murder. 2. -i paylamak. f. sald ırı. i. icat. sel basmak. i. tanıtıcı.. 1. s. tahkikat/soru şturma yapmak: The detective was yetki f. s. aynı şekilde. izinsiz ve davetsiz girme. akın.. 2. içedönük kimse. ağır hakaret. tırnak işaretleri. paha biçilmez. i. davetsiz misafir. s. sezi.

düşkün. iyon. fikir veya ruhun derinliğine doğru. iodization. hiddetli. s. istemek: Expertise involves practice. hiddet.o. i. f. yalvarmak. İng. başvurmak: yap He ıinvoked his diplomatic immunity. 2. bak. s. davetiye. müzmin. f. gayriiradi. s. k ıskandırıcı. faturas ını çıkarmak. içeriye do ğru. 2. istençsiz. usandırıcı. istemsiz. zerre. haksız. görünmezlik. s. 1. ça ğırmak: He invited only his close friends to the arkada şlarını davet etti. iodized. gözle seçilemez. canland ırmak. canını sıkmak. sinirlendirmek. mal. içe doğru. nebze: There´s not an iota of truth in it. yerleşmiş. bak. bozulamaz. öfkeli. 3. ruhsal. ele geçirilmez (yer). f. karış ma. usandırmak. k ızgınlık. f. Onda zerre kadar gerçeklik yok. çi ğnenemez. cazip. iyotlu.. i. 2. ionize. içeride bulunan. koruma v. İng. Sergiye sadece yak ın birini buyur etmek. iyotlanm ış.. iyotlama.´ni) istemek. iodize. İng. s. ğlam: His position in the fethedilemez. iyonlaşmak. davetkâr. (Allaha) yakarmak. 2. 2. görünmez. bot. inilgi. gayet i. 2. s. İng. iç. 1. bula şma. i. birini en içeriye davet etmek. çekici. iris. -e kar 2. sinirli. bak.investment investor inveterate invidious invigorate invincible inviolable inviolate invisibility invisible invisibleness invitation invite invite s. iraded f. 1. 1. fatura. iç k ısım. bak. 1. anat. f. ho ş. gayriihtiyari. 1. s. s. 1. 2. 3. 3. envestisman. i. yatırımcı. tiksindirici.b. iyonlaşma. bıktırıcı. (ruh) çağırmak.. f. i. f. 2. s. z. (yard ım. iyot. iris. davet.´ni) verme. iyonyuvarı. 2. i. tiryaki. 1. 1. . davet etmek.. i. iyonik. dokunulmaz. 2. gözükmeyen. dili aşk Don´t ilişkisi. 2. k ızgın. s. manevi. f. görülmez. can s ıkıcı. iyotlu. 1.. çiğnenmemiş. 4.. 1. s. ça ğrı.. iyonlanma. (sorumluluk. yenilmez.. güçlendirmek. -e bula ştırmak. 2. çabuk kestirilemez.. s. iyotlamak. resmi hesaplarda i. bak. inward 2.b. Ustal ık pratik ister.. lan. i. zarar görmekten veya yaralanmaktan tamamen korunmu ş. öfke. kökle şmiş. 1. bak. s. s. s. -ek. iyonlaştırmak. i. i.. bıktırmak. yatırım. ilişki. 3. bozulmam ış. in inviting invoice invoke involuntary involve involvement invulnerable inward inward inwards iodic iodine iodisation iodise iodised iodization iodize iodized ion ionic ionisation ionise ionization ionize ionosphere iota irascible irate ire iridescent iris irk irksome i. invisibility. i. istemeyerek ışı . s. s. Iris. i. z. i. sa s. 2. 3. huysuz. yetki v. 1. 2. süsen. yanardöner. 1.involve me in your i. gerektirmek. f. İng. 1. i. ıştırmak. sokmak: 2. ionization. 1.. ruhb. bak. rica etmek: exhibit. çabuk öfkelenen.

s. demirhane. demirden ılmış. 1. değiştirilemez. 1. 2. 3. maden uçlu golf sopas ı. ironik. s. bastırılamayan.. sorumsuz. 1. çabuk k ızan. tedavisi olanaks ız. 2. s. ters çevrilemez. su götürmez. ba . sinirli. i. i. mantıksız. 4. demirhane. çarpık. 1. gemlenmez. çaresiz. 1. şıbozuk (asker). 2. 3. 2. sinirlendirici şey. ütü tahtas ı/masas i. i. yap dökümhane. tıb. sorun v. tahriş edici şey. karşı konulmaz. i. uzlaştırılamaz. çözülemez. dayanılmaz. 1. frenlenemeyen. ütülemek. demir gibi. usulsüz. tıb. tamir olunamaz. s. lavaj yapmak. istihza. çaresiz. çürütülemez. usd ışıcılık. s. s. s. kim. tahri ş etmek. s. 2. kuraldışı. uzlaşmaz kimse. demirk ırı. zaptolunmaz. s. düzensiz. 2. 1. 2. uyuşmayan fikirler. sinirlendirici. kurtulamaz. i. demir. 1. 1. 2. 2. usdışı. i. kusursuz. kurals ız. ütülenecek çama şı ı. s. demir. s.b. aksi iddia edilemez. onulmaz. f. sinirlendirmek. 2. 3. öfke. to ile ilgisi olmayan. düzeltilemez. s. lavaj. i. ütüleyerek (buru şuklukları) gidermek. nalbur. ironi. 2. (pürüz. tersinmez. dilb. inceden inceye alay eden. ikircimli. paraya çevrilemez. . 3. 1. irrasyonel. s. f. s. İng. (topra ğı) sulamak. i. sorumsuzluk. kaşındırma.iron iron foundry iron gray iron out ironic ironical ironing ironing board ironmonger ironwork ironworks irony irony of fate irrational irrationalism irrationally irreconcilable irrecoverable irredeemable irrefutable irregular irrelevant irremediable irreparable irreplaceable irrepressible irreproachable irresistible irresolute irresolvable irrespective irresponsibility irresponsible irretrievable irreverence irreverent irreversible irrevocable irrigate irrigation irritable irritant irritate irritating irritation is island i.rlar: She´s got a lot of ironing to do. yolsuz. çaresiz. telafi edilemez. s. 1. geri al ınamaz. mantıksızca. kaderin cilvesi. akıldışı. 2. 1. i. irrasyonalizm. f. ütü. demirler. tahriş. bak. 1. yıkama. 2. s.. ak ılsız. mütereddit. düz olmayan. bir daha ele geçmez. s. 1. (topra ğı) sulama. 2. alayl ı. fiz. geri alınamaz. (bir şeye ait) demir kısımlar. 3. 2. 1. i. 1. ütüleme: Have you done the ironing? Çama şırları ütüledin mi? 2. s. de ğiştirilemez. s. k ızgınlık. geri alınamaz. tahri ş edici. yıkamak. kusur bulunamaz. değişmez. tahri ş edici. s. 5. ironic.. of -e bakmaks ızın.. 2. be. 4. 1. saygısız. fels. saygısızlık. konu d ışı s. i. s. i. s. aleyhinde söylenecek bir şey olmayan. yeri doldurulamaz. çok çekici. sinirlendirici. bedeli ödenerek kurtar ılamaz. 1. ada. önüne geçilemeyen. s. karars ız. 2. barıştırılamaz. 1. 2. 2. s.´ni) gidermek. s. 1. 2. insana alay gibi gelen bir tesadüf. Çok ütü işi var. z. s. 1. onarılamaz. bak. çoğ.

tek başına kalmış. i. f. isk.. izomerizm. i. kaşıma isteği duymak. istek. i. 2. onun (it´in iyelik hali). 1. i. fildişi kule. yolculukla ilgili. i. e şbasınç. kendisi. (bazı oyunlarda) top. it will. seyahat program ı. o. f. ikizkenar üçgen. (--bed. 1. vale. 7. i. 1. tenha. . kıstak. ahmak adam. i. eşek herif. ada. parça. Canis aureus.rakma. ay i. i. tek tük: isolated instances s. k ıs. mahsur kalan. i. it has. 1. gezgin. sarmaşık. adalı. 1. s.konu iğneşyoluyla ilaç. izomorf. ikizkenar. mak. i. 2. onu. 2. elek. 6. it would. --bing) 1. 3. 4. izole etme. adac ık. insan ı kaşındıran. hesapta tek rakam. 3. 2. gen. sonuç. İng. i. boşalma yeri. s. adet. italik harflerle basmak. i. 2. 9. s. 3. s. k ıs. yola ait. priz. izomer. dağıtım. ağaçsarmaşığı. izole etmek. boşalma. 2. kaşıntısı olan. 1. bak. kaşınma. arzu. izoterm. italik. İngiliz alfabesinin onuncu harfi. f. e şbiçim. 3. izomorfik. adam. yaln ız bıı. yayım. 2. hisse senedi i. 2. argo para. 1. 7. 2. f.. sorun. k ıs. tek. f. berzah.. j jab jabber jack jackal jackass i. tecrit etmek. i. e şbiçimli. 2. saplama. gezginci.islander isle islet isn`t isobar isolate isolated isolation isomer isomeric isomerism isomorph isomorphic isomorphism isosceles isosceles triangle isotherm isotope issue issue of shares isthmus it it`d it`ll it`s italic italicise italicize itch itch mite itchy item itemise itemize itinerant itinerary its itself ivory ivory tower ivy J. duvarsarma şığı. ço ğ. 8. 2. gemici. f. erkek e şek. sayıihrac ı.. madde. köylü. izomerik. dili iğne. 1. seyyar. e şbiçimlilik. kalem. dürtmek. mahsur ırakmak. 1. f. gazet. konu. bacak.ırmak. 2. fildişi. İng. teni dalayan (kumaş/giysi).. it is. 3.verilen anlaşılmayacak şekilde konuşmak. italik. geom. i. fildişi rengi. mesele. uyuzböceği. ... zam. 4. oto. bak. kim. kaşıntı. of1. ona. b ız. kriko. yol. netice. ayrıntılarıyla yazmak. k. 2.. 5. 9. tek tükızl kolera vakalar yaln ık. 3. kim. izobar. ayırma.. itmek. marsıvan eşeği. it had. etme. 1. i. seyyar kimse.. zam. yerde ş. f. 2. 3. İng. yalnay 4. i. itemize. i. lan. coğr. hedera. 2. bocurgat. 8. i. J. oğzool. s. s.tenhal choleraık. 1. 1. e şsıcak. italicize. saplamak. kaşınmak. nüsha. is not. bot. dürtme. 4. yolcu rehberi. f. ı rma. 5. 2. basım. 3. k ıs. 4. s. i. 4. 1. kim. kendi. kaşınan. zam. izotop. i. kald ırıcı. 6. izomorfizm. çabuk çabuk i. 1. 2. çıkış. çakal. (oyunlarda) ebe. yayımlama. haber. ayırmak. 1. f ıkra. yaln ız bırakmak. tecrit i. dolaşan.

odacı. yafa portakalı. bazool. i. Hepimizi o küçük i. s. bak. gardiyan. f. çok yormak.. kaba kuvvet kullanan kimse. mahkûm. Acer palmatum. i. yeşim. i. January. sivri uç. Chaenomeles lagenaria. i. çentikli. bot. hafifme şrep kadın. Jamaikalı. Jamaika. argo külüstür otomobil. f. ocak ayı. 2. büyük çak ı. 2. i. çentmek. elinden her iş gelen kimse. i. 2. i. s. k ıs. 1. çoğ. i. eğlenti. i. Prunus salicina. h ıncahınç dolu. zangırdamak. yafa. japonayvas ı. f. sıkıştırmak. argo. s. keskin dönü ş. firar. hapse atmak. frene kuvvetle bas ıvermek. kriptomerya.. reçel. (vaktiyle hapis yatm ış) sabıkalı. i. i. ortada biriken para. 1. maltaeriği. --ring) 1. jack. tıklım tıklım. i. zangırdatmak. i. dopdolu. gırgır. yafa portakalı. Japon. i. Diospyros kaki. mahpus. tıkmak: They are going to jam all of us into that small room. pot. yenidünya. s. hıncahınç doldurmak. 1.a. isteksiz. i. s.jackboot jackdaw jacket jackknife jack-of-all-trades jackpot jade jade jaded Jaffa Jaffa orange jag jagged jaguar jail jailbird jailbreak jailer jailhouse jaloppy jalopy jam jam jam on the brakes jam session jam session Jamaica Jamaican jamb jamboree jam-packed Jan jangle janissary janitor janizary January Jap Japan Japanese Japanese cedar Japanese maple Japanese persimmon Japanese plum Japanese quince japonica jar i. trabzonhurmas ı. japonayvas ı. bot. 2.. (--ged. yaşlı ve işe yaramaz at. janissary. Jamaika´ya özgü. Jamaikalı. silindir ceketi. on parmağında on marifet olan kimse. Japanese. i. (--red. hapishane. bot. f. (çoğ. şömiz. s. küçükkarga. 2. çok yorgun. 1. kavga etmek. viraj. Jap. sivri uçlu. --ming) 1. Japonca. dili 1.. kaba kuvvetle şkasın ı boyun eğmeye zorlamak. f. hapishane. 1. ahenksiz ses ç ıkarmak. japonakçaa ğacı. hapsetmek. (with) (-e) ters düşmek. (ile) çatışmak. zorba. 3. 1. f.knives (cäk´nayvz) i. i. i. i. Jamaika. bitkin. mak. 2. i. Corvus monedula.. i. i. f. 2. mahpushane. 1. jalopy. 4. yeniçeri. kapıcı.. 1. i. bot. Japan. Chaenomeles lagenaria. bot. i. kulak t ırmalayıcı bir ses çıkarmak. k. (--med. mahpushane. kaba kuvvet. 3. 2. t ıkmak.. i. k ıs. bak. 2. cücekarga. 2. jagar. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. --ging) diş diş etmek. kapı veya pencerenin dik yanı veya kenar pervazı. 2. yafa. 2. çekişmek. bot. 1. b ıkkın.nese) Japon. cazcıların bir araya gelip doğaçtan çaldığı caz müziği. Japonca. marmelat. diş. gürültü. 2. Japonya. i. kaba kuvvete dayanan. argo cümbü ş. düldül. 1. on/upon .. ahenksiz ses. hapishaneden kaçma. dişli. Cryptomeria japonica. isk. jaguar. i. i. düldül. ceket.

. argo 1. z. (meyve tad ında. sars ıntılarla. 3. . kesik kesik ve h ızlı söylemek. Kudüs. 3. i. olas i. i.. 2. caddeyi trafik kurallar i. peltele şmek. ğ 2. Javanese. jarse. k. kıskançlık. medüz. s. abaza çekmek. argo çene çalma. bak.a. hareketlendirmek. 1.. i. önyarg s. s. Cavaca. 2.pis/a birdenbire ve şiddetle çekmek. 1. dili (yaya) yaya geçidi olmayan bir yerde kar şıdan karşıya geçmek. k ıskanç. kazak. i. c ırboğa. i. silkip atmak.. 2. cin. kaygısızca. i. kaygısız. 2. Cava. 1. 3. 1. düşmanlık. z. 1. çene. sars ıntılı. laflamak. 3. pelteye benzeyen) jöle. hoşnutsuz. i. düşmanca. İng. söylenişi zor sözcük. büzülme. s. s. cin pantolon. i. sarsıla argo otuz bir çekmek. Jasminum. argo canland ırmak.. çok sert akide şekeri. çölsıçanı. spazmodik. şık. argo aptal. i. f. tıb. cip. içi jöleli fasulye biçiminde i. Cavalı. i. i. gösterişli. salak. 2. zool. ına ıuymadan karşı dan kar şıya geçmek. i. jeopardize.. 2. cirit. i. 2. fırlatmak. İng. İng. 2. ba f. mastürbasyon yapmak. pulover. (çoğ. anat. i. 2. 2. karamsarlık. yarg ılanan sanığın cezaya çarpılma ılığı. ağız. 1. 1. tehlike. 3. argo tehditle baskı yapmak. karamsar. laflama. f. 1.. yasemin. çölfaresi. 2. neşeli. blucin. 1. silkme. i. f. k ıskançlık. i. sarsarak. cin kuma ş. Cava´ya özgü. 2.. k ıskançlıkla. dili biçimlenmek. f. şiddetli ve ani çekiş. hoşnutsuzluk. k. 1.. dili 1. meslek argosu. kavanoz. cirit. nazik durum. zool. 1. Cavaca. oturak. (reçel veya marmelada benzeyen) jöle.. d ırlanmak. i. alaylı ğır ış/kahkaha. gezmek. Dipus. f. çenekemi i. jello. Garrulus glandarius. silkinme. tehlikeye sokmak. dili f. huk. sarılık. şağılık herif.. 2. şen.nese) Cavalı.bir şeker. 4. anla şılmaz dil. (yaya) trafik kurallar na uymadan geçen kimse. --s i. çene çalmak. ştirmek. belirginleşmek. 2. dili kararsız kimse. i. 2.. 2. ılık olmuş. bak. özel dil. alakarga. i. i. i. (at) ba ğırarak/kahkahalar atarak (ile) alay etmek. Cavalı. s. sar ılı. bak. kıskançlık dolu. f. f. gezinti.jar jargon jasmine jaundice jaundiced jaunt jauntily jaunty Java Javan Javanese javelin javelin throw jaw jawbone jawbreaker jay jaywalk jaywalker jazz jazz band jazz up jealous jealously jealousy jean jeep jeer jell jello jelly jellybean jellyfish jeopardise jeopardize jeopardy jerboa jerk jerk jerk off jerk out jerkily jerky jerry jerry-built jersey Jerusalem i. bot. ço ğ. süveter. 1. s. donmak. i. 1.. kötü malzemeyle yap ılmış. i. fütursuzca. sarsıla gitmek.. peltele i. 3. i. dili lazımlık. 4. kestanekargas ı. burkulma. k. cirit atma. k. caz. tehlikeye atmak. k.. ı. 1. s. Jav. z. k. önyarg f. denizanas ı. peltele şmek. 1. İng. Cava. cazbant.

bak. salınmak. dili the a şırı sinirlilik. sallamak. kimse/ taf. . ünlem Allah Allah! s. (sevgilisini) terketmek. tekerlemeli ş i. dili katakulli. i. jasmine. cin. jet uçağı. 2. sevgilisini terkeden k ız. f. jet gibi h ızlı. tepkili uçak. cihat. çıngırtı. jiffy. düzensizli jet. motorlu kesilmiş parçaları birleştirerek oynanan resim-bilmece. (hırsızların kullandığı) ufak levye ile açmak. s. değerli i. f. itiraz şeyi yapmaktan) çekinmek. ğ tepkili çalıştırma. s. i.. (--ed/--led. i. İng. dili an. şıngırtı.b. jeweled. s. argo u ğursuz şey/kimse. bot. --ing/--ling) değerli taşlarla süslemek. s. latife. i. k. i. (uzun bir uçak i. 3. k. k. soytarı. mücevherat. i. dalgak ıran. İsa. --ting) 1.. ırgalanmak. tepkili (uçak).. i. jeton. (at) (-e) karşı gelmek... cevher. yerelmas ı. kuyumcu dükkân ı. flok yelkeni. mücevherci. Yahudi. i. 1. değerli şey. (bir şey hakkında) tereddüde etmek. (tehlike an ında gemiyi hafifletmek için) (yükü) denize atmak. kuyumcu. İng. i. i. 2... (hırsızların kullandığı) ufak levye. İng. maskara. 3. mücevher. tatula. dili -e uymak.. f ışkırtmak. i. i. i. kâgir iskele.Jerusalem artichoke Jerusalem artichoke jessamine jest jester Jesus Jesus! jet jet jet lag jet plane jet propulsion jet setter jet-black jet-propelled jettison jetton jetty Jew jewel jeweled jeweler jewelled jeweller jewellery jewelry jewelry store Jewish jib jibe jiff jiffy jiggered jiggery-pokery jiggle jigsaw jigsaw puzzle jihad jilt jimmy jimsonweed jingle jinks jinni jinx jitters jittery yerelmas ı. 2. ile uyu i. i. jetle yolculuk yapmak. İng.. cep saatinin içindeki taş. şaka söylemek. fışkırma. 3. dili çok sinirli. (bir f. şıkırtı. uğursuzluk. 1. i. --bing) İng.. mücevher. hile. bak. hafif ı. sallant i. uğursuzluk getirmek. jet. değerli taş. f. i. hareketli. 2. i. şla/ta şlarla süslü. (--ted. bumba ile seren veya yelkeni rüzgâr yönünde giderken kavanço ş mak. Hz. with k. fışkırmak. s. f. bak.. ğundan sonra) zaman farkından doğan uyku 2. 1. simsiyah. 1. f. 3. f. i. Yahudi. (--bed.. i. yorgunluk v. bak.. etmek. 1. f. i. oyma testeresi.. enerjik. f. şeytanelması. den. şıngırdatmak. titreme. mendirek. den. jewelry. 1. Musevi. i.. şaka... (tekerleme gibi) kısa şiir. f. 2. jetli sürüş. jeweler. i. 2. jet sosyeteden bir kimse. s. i. Musevi. 2. s. şaka etmek. i. kapkara. çıngırdatmak. 1. latife etmek. s. dingildemek. fıyolculu skıye. alay. lahza. simsiyah.arkı. oyun. bak. k. şıkırdatmak.

3. şaşkına çevirmek. sarsmak.b. bak. memuriyet. sarsmak.ık. k. s. i. birinin belleğini canlandırmak. 1. birle ştirmek. z. güzel. mirasta ortak. geçme. itmek. i.´ne) lamak. çal siz.. şen. kasap. 2. --ging) 1. k. 1. 1. görev. jujitsu. f. müteselsil kefil. müteselsil alacaklılar. şaka ederek. marangozluk. baya ğı iyi! Jolly good! Çok baya şelendirmek. 2. f. neşe verici. şaka olarak. iş. argo afyon s. suspansuvar. 1. ek yeri. el ele tutu şmak. z. sars ılmak. z. i. jogging. iş i. ıntı. müşterek hesap. ba f. Yapmaktan şka çaresi yok. sars ılmak. mü şterek. jogging ş ko şma. birçok derne ğe/gruba üye olan kimse. dü birle tic. dili ğı. eklem. dürtme. i. f. 5. ğum. hafifçe sarsılmak/sallanmak. 2. toptanc ı. şakayla. ıntfulya. tatlı sözlerle birini (bir şeyden) vazgeçirmek. ı. along jolly s. neşeli. ng.bar. yava ırlatmak ipucu vererek) (bir şeyi hat i. 2. sallama.´s memory jogging joggle join join battle join battle join hands join up joiner joinery joint joint joint account joint account joint creditors joint debtors joint heir joint owner joint surety jointed jointly joist joke joker jokingly jolly jolly a place up jolly s. üye yazılmak. yava ş koşmak. birleşmek. ne gerçekten: Thisbir is jolly İng. parti v. i. i. İng. dili 1. payda ş. İng. 3. 2. şok.. i. 1. bulu şmak. büyük et parças ı. 2.jiujitsu job job work jobber jobless jockey jockey jockey for position jockstrap jocular jocularity jocularly jog jog s.o. yeregood! sevimli bir Bu hava vermek. do doğ ğramac ramacı ıl. 7. (kulüp. şoke etmek. (bir yarışta) daha avantajlı bir yere geçmeye çalışmak. 1. birçok yere üye olma meraklısı. 1. geçme ile tutturmak. into jolly s. yavaş koşma. yava şça sallamak.. dürtmek. gece kulübü. 3. argo 2. Narcissus jonquilla. şaka. asker yazılmak. kat birden dürtme. k. Ürdün. anat.o. sarsma. toptan mal satan tüccar. putrel. anonim şirket. bot. i.. şaka etmek. ortakla şa. joint-stock company tic. .. i. 2. biti şmi ş. mülkiyette/tasarrufta ortak. 1. ek. ba lanmak. ortak. 5. mafsallı. 6. 1. 2. kiriş. s. z. sars i. dili bitişmek. birlikte.için 2. s. marangoz. şaka yollu. şakacı kimse. zerrin. in -de yer almak.o. hafifçe sarsmak. (--ged. k. 2. şakalı. 1. 2. lokanta. 3.. şmibo ş. -e 4. eklemli. ğüm. 2. şakacı. latife. cokey. İng. İ i. isk. f. i. f. 1. Bir sözü pekiştirmek için kullanılır: He´ll jolly well have to. götürü iş. yapmak. çarp savaşa girişmek. bir yeri birini tatlı sözlerle teşvik etmek. i. müteselsil borçlular. dili hoş. vazife. bağ ış maya ba şğ lamak. bot. toptan dağıtımcı. dalavere ile kand ırmak. müşterek hesap. mafsal. i. tatlı sözlerle birini (bir şeye) ikna etmek. 4. nükte. i. s. şakacılık. joker.o. 2. 6. şaka yapmak. 1. out of jolly well jolt jonquil Jordan i. 2. 1. parça başına ış an işçi.

evlilikte altın yıl.. 2. i. i. hukuki. 2. s. 2. günlük.Jordanian josh jostle jot joule journal journalism journalist journey journeyman jovial joviality jovialness jowl joy joyful joyfully joyous joyride joystick JP Jr jubilant jubilation jubilee Judaism Judas Judas tree Judeo-German Judeo-Spanish judge judge by externals judgement judgment Judgment Day judicial judiciary judicious judo judoist jug juggle juggle the books juggler Jugoslav Jugoslavia Jugoslavian i. co şkun. i.. keyifli. i. (--ted. seyir defteri. . aldatmak. s. gazetecilik. i. i. i. 1. hile. vermek. i.. yargılamak. bak. seyahat. keyif.. z. k ıs. testi. gezi. şenlik. neşeli. 1. yol.. sevinçli. p haz ırlamak. 1. Junior. i. s. sevinçli. i. Ürdün´e özgü. 4. s. 3. hükmetmek. 1. alay etmek. 2. adliye. tic. erguvan. yargıçlar. jour. s. i. i. k. yolculuk.men (cır´nimîn) i. zerre. alt çene. 1. günlük defter. 2. erguvana ğacı. i. Musevi olma. jul. 4. kumanda kolu. dürtüklemek. i. 1. 2. Musevilik. 2.. f. hakemlik etmek. Musevi âlemi. i. yevmiye defteri. sevindirici. Yugoslavian. sevinç. 1. joviality. coşkulu sevinç. tedbirli. hokkabazlık yapmak. 4. Ürdünlü. aldatmak için hesap defterlerini kar ış i. Ürdün. gazeteci. Yugoslavia. judocu. i. 3. Yahudi İspanyolcası. of it! Bir noktas ını bile değiştirmem! Don´t you miss a jot or a tittle! En i. 1. bak. Yiddish. s. f. itip kakmak. şe hüküm dayanarak hükme varmak. s. 1. coşku. kodes. s. adli. çoğ. sağgörülü. judo. hokkabazl tırı2. hâkim.. hakem. bak. s. ne şe. i. 3.ney. argo hapishane. otomobil gezintisi. not etmek. nebze: I won´t change a jotfiz. bak. hüküm. dili tak ılmak. uçakta manevra kolu. dergi. --ting) down yazmak. den. çene kemiği. i. Musevilik. 3. f. Yugoslav. bak. jübile. neşe. i. türel. adli. herhangi bir olayın ellinci yıldönümü. gazete. bot. tahmin etmek. sevinçli. Justice of the Peace. Cercis siliquastrum. k ıyamet günü. i. yarg ı. 3. itelemek. Ürdünlü. yapmak. (kulplu) sürahi. i. 1.. f. günce. 3. i. k ıs. ustabaşı. jonglör. mantıklı. itip kakma. hile ık. neşeyle. ne şeli. 1. neşeyle dolu. s. i. 2. 2. i. f. bilg. i. şen. s.. i. yarg ıç. hilekâr kimse. judgment. i. s. 1. şaka etmek. 2. ak ıllıca.. çal ıntı araba ile gezme. i. yarg ılama ile ilgili. 2. İng. bilirkişi. ne şeli... hokkabaz. sefer. hukuki. f. karar. bak. görünü3. el çabukluğu ile marifet yapmak. haz. yolculuk etmek. Musevi dini. i.

düzensiz kar ışım. k. kocaman. İng. 1. hoplayıp zıplamak. pantolonlu ceket. göbek atmak. 1. geçici olarak kullan ılan bağlantı teli. f. birine ç ıkışmak. çiğde. 1. (tren) hattan ç ıkmak. 5. June. i.o. çok sevinmek. karışıklık. 3. dünyanın öbür ucu. s. etti i. kuru. hoplayıp zıplamak. atlamak. vaktinden evvel davranmak. ba şlang ı. 2. çocuklara giydirilen ın ş için) kazak.. pulover. birine sapartayı vermek. dili hayretle yerinden s ıçramak. Junior. özsu. enerji. s ıçramak. hünnap. şahdamarı. 2. para ile plak çalan otomatik pikap. üzerinden atlamak. ip atlamak. Yugoslavic. 3. . 2. dili ba k. noktas şkalar ınııç n yeri/noktas yaptığı bir eyleme katılmak. argo cereyan.. ödü kopmak. 3. özü/suyu olmayan. zıplamak. s. atlayan kimse. 1. 2. birini haşlamak. elektrik. trene atlamak.´s throat jump down s. diken üstünde. temmuz. 4. k.ış hakk ı yokken sıyapmak. atlama. süveter. 2. k. straponten. dili -in üstünden atlamak. i. sıçratmak. acele hüküm vermek. k. ta) hatal ı çıkış (yar İ ng. dili (kefaletle tahliye edilen san ık) hazır bulunması gereken duruşmaya gelmemek. i. i şaret verilmeden başlamak. dili herkesin merak etti ği (ayrıntılar). i. i. (fiyat) f ırlamak. yüreği ğz ınaya gelmek: I nearly out of my skin! Ödüm koptu!/Yüreğim a ğmurdan kaçıp jumped doluya tutulmak. dili 1. s. (bir yerden) (d ışarı) atlamak. İng. çok büyük. ırsever bir kurum yarar ına sat ılmak üzere biriktirilen lm dini/hay İ ng. 2. (teklifi/daveti) hemen kabul etmek. oto. kefalet altındayken duruşmaya gelmemek. atlatmak. birini terslemek. dini/hay ırsever bir kurum yarar ına yapılan kullan ılmış eşkullan ya satıışı . dili birini sert bir şekilde azarlamak. bot. düzensizlik.o. (fırsattan) hemen faydalanmaya bakmak. fırlama. 1. her şeyi bilmeden/yeterince düşünmeden hemen bir sonuca/karara varmak.ış s. 2. bluz/kazak üzerine giyilen kolsuz elbise. argo kuvvet. delgi. (tren) raydan ç ıkmak. sinirleri gergin. jump one´s bail jump out of jump out of one´s skin jump out of the frying pan into the fire jump over jump rope jump seat jump ship jump the gun jump the gun jump the queue jump the track jump the track jump to conclusions jump to one´s feet jump up and down jump/get on the bandwagon jump/skip bail jumper jumper jump-start jumpy Jun s. 1. (tayfa) gemiyi haber vermeden terketmek. k ıs. (kadba ş motorun ka bir motorun aküsüne tel f. 3. 1. aküsü bitmi ğ layarak (aküsü bitmi ş olan ı n motorunu) çal ış t ı rmak. spor jiujitsu. basinirli.o. ödü patlamak. aküsünden 3. boyuna ait. bak. fırlatmak. s. k ıs. 2.. dili birini ha şlamak/azarlamak. sebze/meyve/et suyu. i. özlü. k. ayağa fırlamak. zıplatmak. s ıçrama. başlama ı. i. k. -den atlamak. rada bekleyenlerin önüne geçmek. July. karmakarışık şey. başlanması gereken zamandan önce başlamak. (parayla ilgili bir miktarda) ani yükselme. jumping-off place 1.Jugoslavic jugular jugular vein juice juiceless juicy jujitsu jujube jukebox Jul July jumble jumble sale jumbo jump jump jump a train jump around jump at jump at a conclusion jump down s. tulum.´s throat jump for joy jump on s. i. elek. sulu. argo benzin. 2. k. herkesin merak ği ayr ıntılarla dolu.

isn´t it? O tam Behzat´ça bir şey. birleşme. tam o s ırada.. birleşme yeri. haziranböce ği. 2. 2. yetki. kavşak. b. i. ve 9. in time tam vaktinde. eskici. ucu ucuna. 2. yerinde. tıpatıp aynı. tıpk That´s just like Behzat. hak. bağlantı. d. ilkokul ile lise aras ındaki 7. That´s just what I´ve been looking for. Tam ç ıkmak üzereydim. 3. i. hukukçu. haziran. i. yarg ıcılar kurulu. 3. bitişme. Onlara k. i. hükümetin nüfuz dairesi. tapon mal. spor küçük (Babas ı ınıf ö ğretim program ını uygulayan iki genç. bitişme. Amelanchier canadensis. i. Çin yelkenlisi. hukuk ilmi. 2. Evini çok buradayd 1. aynı. seçiciler kurulu. jüri üyesi. şans ıma. 2. gökb. zool. k. yine de. i. önemli an. i. 2. aralık. argo uyuşturucu maddeler. hurdacı. 4. 2. üniversitenin birinci ve ikinci syan senelik okul. yargılama hakkı. huk. Dü -e ş inat: He´sYar doing this just to spite them. justice justice of the peace justice of the peace sulh hâkimi. yine de: She described the apartment´s condition. reklam olarak gelen posta. hemen hemen: We´re just about finished.junction junction box juncture June June bug Juneberry jungle junior junior college junior high school juniper junk junk junk food junk heap junk mail junkie junkman junkyard junta Jupiter jurisdiction jurisprudence jurist juror jury just just Just a sec! just about just like just my luck just now just so just so just the same just the same just then just there Just think! just to spite Just try and catch me! just under the wire i. 5. adalet. 1. hurdalar: That car´s a piece of junk. . O arabanın ı çıkm ış. 1. kıdemce aşağı. i.y. hurda deposu. çok düzenli şekilde: When you´re with them you muntazam tutuyor. junk. i. 2. 2. just at that spot tam o noktada. Jüpiter. bir halde: She keeps her house just so. iki kişiden küçük olanı. yla ayn ı ad ı taşı kimsenin adına eklenir. 1. 2. adil.h. eroinman. 1. 4. hakl ı. uyuşturucu. hakl ılık. buna ra ğmen. Biraz önce ılar.. cunta. jüri. adaletli.men (c^ngk´mîn) i. i. değil mi? tam benim 1. 2. 3. ast. Just what the fuck do you mean? Ne demek istiyorsun be? i. 1. -mek üzere: I was just about to leave. z. cengel. argo ke ş. sulh hâkimi. hukuk. Bir düşün!/Düşünsene!: Just think! This time tomorrow we´ll be in Tibet! ünsene! ın bu saatte Tibet´de olaca ğız! inat bunu yap ıyor. 5. i.). 1. hurdas besin de ğeri az olan tadı güzel. She´s ı: Fehmi looks just like his father. kutu. 8. zaman. 1. belirli bir şekilde/bir 1. i. but just the same I would to see it for myself. biraz önce: They were here just now. 3. i. jüri. s. buat. i. çok dikkatli sisteme göre bir düzenlenmi ş. şimdi. hurdalık. bitirdik. uyuşturucu bağımlısı. sınıfları kapsayan ortaokul. makas. elek. kayaarmudu. dili Bir just saniye! 1. yerindelik. 1. yaşça küçük. hükümet. gene de. i. yiyecek. hukuk ilmi uzman ı. cang ıl. 3... doğru. dikiş yeri. 1. s. 2. yakala bakal ım! k. Dairenin durumu hakk ında bilgi tamlike o anda. Phyllopertha. tam: just across from us tam kar şımızda. i. seçici kurul. dili Haydi. dili son anda. Erendiz. atılacak eşyalar. çoğ. doğruluk. argo hurdas ı çıkmış araba. bot. oynak yeri. 1. yarg ı hakkı.Hemen Fehmi themen ıpkı babas ına benziyor. tam orada. ardıç.

şiddetle. Kamboçça. uzanmak. 1. i. suçsuzluğunu kanıtlamak.It´ll keep you warm.. ac ı. z. Keşmir´e özgü. s. i. Kazakh. birbirine yak ın koymak. İng. 2. gerekçe. Karelyalı. Keşmirli. i. ı karmak. i.. capacity. zekâ. --ting) 1. 2. k. metnin ğ kenar ını hizalama. 2. K. keskinlik.. metnin ğ kenar ını hizalamak. olgunlaşmamış. gemi omurgas ı. tutuyor. alabora etmek. i. şiddet. k. 2. şiddetli. 2.. 2. 2. gözü aç ık. bilg. i. 1. 7. 2. İngiliz alfabesinin on birinci harfi. adaletle. genç. 3. i. bak. birden devrilip dü şmek. f. karina. kuvvetli. 1. i. dili göze çarpmamaya sır saklamak. karate. i. yanyana koymak. zool. Karelya. Kazakhstan.. karyokinez. 2. çal ışmak. liman resmi. Karelya. -i keep a close watch on keep a journal keep a low profile keep a low profile keep a secret günlük tutmak. ı. out ç ıkıntı yapmak. s. 1. Kampuçya. i. sa haklı çıkarmak. Kamboçya. s. i. göze batmamaya çalışmak. çocuk mahkemesi.justification justify justly jut jute juvenile juvenile court juvenile delinquency juvenile delinquent juvenile delinquent juxtapose juxtaposition k K. akıllılık. 3. suçlu çocuk. adil bir f. dili terbiyeli bir şekilde konuşmak: I´ll thank you to keep a civil tongue ın! in s your head! Terbiyeni tak ıkı bir gözetim altında tutmak. çocuk suçlu. k. muhliye. Karelyaca. elek. s. Defter tutuyor. k i. ıs. 2. i. sivri olmamaya çalışmak. 8. himaye. 4. 3. bilg. Keşmirli. Karelya´ya özgü.. jüt. Kazakça. biyol. ayar. Kampuçça. i. z. (kept) 1. doğrulamak. tutmak. She keeps a diary. Kampuçya. sivri. matb. Seni s ıcak tutar. Kampuçyalı. dili çok hevesli.. 6. çıkmak. 2. çocuksu. 1. Kazak.. i. 1. i. 1. Kamboçyalı. merak. 5. yanyana koyma. s. Kamboç. Ke şmirli. keskin. matb. argo mahvolmu ş. Kazakistan. Karelyaca. haklı neden. kanguru. Ke şmir. i. keep a civil tongue in one´s head k.. 2. Kampuçya´ya özgü. tutmak:. 1. keskin (göz/zekâ). f. 1. kilogram. i. . 1. karalahana. sa hakl ı olarak. 1. yoğun. i. i. s. temize f. k Kaaba kale kaleidoscope Kampuchea Kampuchean kangaroo kaput karat karate Karelia Karelian karyokinesis Kashmir Kashmir´i Kashmir´ian Kazak Kazakh Kazakhstan Kazakstan keel keel over keelage keen keenly keenness keep keep i. 1. Karelyal i. haklı çıkarma/çıkma. gençliğe özgü. dili dikkati çekmemeye çal ışmak. 2. zeki. 3. birbirine yak ın koyma. 3. çiçek dürbünü.He 3. 2. ç şekilde. Kâbe. s. birbirine yak ın bulunma/bulundurma. s. s. kaleydoskop. Günlük keeps the books. i.. 2. i. sert. çıkık olmak. (--ted. 1. Kamboçlu. genç. Kampuçça. karat. 3. f. mitoz. şevkle. 2.. Keşmir. i. 1. çocuk. keskin. çocuğun suç işlemesi. Macropodidae. 2. geçim. 1. i. altın ayarı. i. yanyana bulunma/bulundurulma. 4. 2. Kampuçyal ı. bak. 1. düşkünlük. içkale. alabora olmak.

-den uzak kalmak. tetikte olmak. kendine hâkim olmak. k. sürdürmek. -i kaydetmek. 1. metin olmak. gözünü açmak. k. gizlemek. 1. dili 1. formunu korumak. sır saklamak. 1.2. (son gelişmelerden) haberdar tutmak. ile atba şı (beraber) gitmek. sözünden dönmemek. -i aklında olmak. 2. gözünü dört açmak. ilerlemek. Uzak dur! k. (son gelişmeler hakkında) bilgi sahibi olmak. dili şikâyet etmeden soğukkanlılıkla karşılamak. . 2. ciddiyetini korumak.s. kendine dü şen görevi yerine getirmek. ile aras ına mesafe koymak. göz önünde tutmak. durup dinlenmeden çalışmak. dili hiç gülmemek. -i uzak tutmak. gözden uzak tutmamak. saklamak. dili 1. vücut hatlar ını korumak. ile dost kalmak. k. devam etmek. -i not etmek. kulağı tetikte olmak. devam etmek. 1. günde pek az saat çalışmak. k. günde pek az saat aç ık olmak. -i yakla ştırmamak. ak ılda tutmak. 3. devam etmek. çenesini tutmak. sinirlenmemek. aloof from keep off keep on keep one´s balance keep one´s balance keep one´s counsel keep one´s distance from keep one´s end up keep one´s eyes open/peeled/skinned keep one´s eyes peeled keep one´s figure keep one´s head keep one´s mouth shut keep one´s nose to the grindstone keep one´s nose to the grindstone keep one´s own counsel keep one´s promise keep one´s promise/word keep one´s seat keep one´s shirt on sır saklamak. metanet göstermek. 1. sözünü yerine getirmek. 1. k. (of) -in sayısını tutmak. tetikte olmak. sözünü tutmak. s ır vermemek. ile arkada şlık etmek. -in kayd ını tutmak. dili ağzını sıkı tutmak. cesaretini kaybetmemek. dili durmadan çalışmak. kendini -den uzak tutmak. (saat) her zaman zaman ı doğru göstermek: My watch keeps good time. kendine hâkim olmak. kendine düşen payı ödemek. uzak durmak. 2. telaşa kapılmamak. içeride kalmak. erken yatmak. saklamak. kulağı kirişte olmak. ev idare etmek. devam ettirmek. sab ırsızlanmamak. unutmamak. 2. -e göz kulak olmak. dengesini kaybetmemek. gözü -in üstünde olmak. -den uzak durmak. patlamamak. sözünü tutmak. istifini bozmamak. 2. 3. sürdürmek. eve erken dönmek.keep a secret keep a stiff upper lip keep a stiff upper lip keep a straight face keep abreast of keep account of keep an account of keep an ear to the ground keep an eye on keep an eye out for keep away keep back Keep back! keep bankers´ hours keep company with keep count keep dark keep early hours keep fit keep going keep good time keep house keep in keep in mind keep in view keep in with keep it up keep o. 2. Kol saatim zaman ı hep doğru gösterir. içeride al ıkoymak. parlamentodaki yerini korumak. 2. saklamak. oturdu ğu yerden kalkmamak. (bir şey için) göz kulak olmak. gözden kaybetmemek. fikirlerini kendine saklamak. dengesini korumak.

(puan) saymak. 2. birini (bir konuda) bilgilendirmek. birini yaln ız bırakmamak. -e ayak uydurmak.You ought to keep track of what´s 1. 2. (bir şeyi) aklında tutmak. maç v.t. yaramazlıktan kaçınmak. k.o. tedbirli. 2.o. ahlaklı bir şekilde yaşamak. k. dili do ğru yoldan ayrılmamak.. 1. bir şeye bir bütün olarak bakmak. birini bir şey yapmaktan alıkoymak. birini sürekli olarak gizlice izlemek. -i gizlemek. susmak. Yakla şma! -e ayak uydurmak. dili 1. under one´s hat keep s. bir şeyi birinden saklamak. from s. advised of keep s.. company keep s.o. -i takip etmek. dışında kalmak. ı kalmak. under one´s hat keep score keep silent keep step with keep tabs on/keep a tab on keep the accounts keep the ball rolling keep the lid on keep the peace keep time keep time keep to keep to the straight and narrow keep touch with keep track of keep track of keep up keep up with öfkeye kap ılmamak. -i izlemek. gagas ını kısmak. tempo tutmak. -e bağlher k. -i takip etmek. (izlerken) gözünü/gözlerini birinden/bir şeyden ayırmamak. ile ayn ı hızda/tempoda gitmek. waiting keep s. dili çenesini tutmak.t. kaybetmemek: yüksek tutmak. 3. -i gözetlemek. -den ne haber? How about Çetin? What´s he doing? sözünü tutmak. bir şeyi gizli tutmak. (bir şeyi) takip etmek.o.o.o. (çağa/zamana) ayak uydurmak. disiplini korumak. 2. birini pek yakla ştırmamak. in sight keep s. birini doğru dürüst haberdar etmemek. birinden bir haberi saklamak/gizlemek. -i gizli tutmak.? keep one´s word keep order keep out keep out of mischief keep out of sight Keep out! keep pace with keep s.o. waiting keep s. keep s. 1. (saat) zaman zaman ı doğru göstermek. in perspective keep s.o. (ç ığırından çıkmaması için) -i nda tutmak. dışarıda bırakmak. down keep s. under wraps keep s. dili bir şeyi gizli tutmak.o. devam etmek. dili bir şeyi gizli tutmak. from doing s. keep s.o.t. huk. 2. birini uzak tutmak. 4. -e ne dersin/dersiniz?: How about a game of tennis? Tenis oynamaya ne dersin? 2. spor (bir yar ış. hiç görünmemek. ile a şık . -i takip etmek.´nde) zaman tutmak.t. How about . -i izlemek.b. 1. away keep s. birini bekletmek.o. sessiz kalmak.keep one´s temper keep one´s trap shut keep one´s wits about one. at a distance keep s. at arm´s length keep s. itidalini muhafaza etmek. -e ayak uydurmak.o. defter tutmak. öfkesini yenmek. 2. birini meşgul etmek. sulhu tempo tutmak.o.t. ukıdavranmak. under surveillance keep s.o. a secret from s. 1. (birinin) izini 1. Girilmez. k.t.o.o.t. 3. at arm´s length keep s. hiç gözükmemek. denetim altıbozmamak. guessing keep s./s. engaged keep s. -i izleyerek bilgi sahibi olmak. birine so ğak (biriyle samimi olmamak için) ona çok mesafeli davranmak. 1. birini -den haberdar etmek. birini bekletmek. 2. keep s. k. iyi bir işi sürdürmek. s. birinin samimi olmasına izin vermemek. birine refakat etmek.t. well-advised llı. (bir şeye) dikkat etmek. bir şeyi bir bütünsellik içinde ele almak. birinin ilerlemesine mâni olmak/ket vurmak. hesap tutmak. ile ilişkiyi sürdürmek.

i. çaydanlık. anahtar. çoğ. (koyu) bej. dayanak. qibla. dili şamata. i. birini/bir hayvan ı korkutarak yaklaşıp zarar vermesini önlemek. anahtar f. -e s. tekmelemek. kırmız madeni. i. Bu . hayvan arka planda kalmak. temel taşı. güğüm. f. 4. 1. i. dili (uyuşturucu maddenin) kamçılama etkisi: This drink´s got a kick to it. anlamak. 2.. 2. esas. çifte atmak. köpek yeti ştirilen yer. iç. (silah) geri tepmek. --ning) İskoç. 2. duruma 7. 3. (koyu) bej pantolon. i. tekme. geçim. 2. küçük f ıçı. tanımak. yer. f. anmal ık. İng. tutma. 3. k ırmızmeşesi. Kenyalı. 1. etmek. 1. yetkili anahtar halkas ı. varek. klavye. anahtar. Hayber. s. birini/bir ı sindirmek. göre ayarlamak. 2. 1. 2. bekçi. argo (içkide) kuvvet. ğirdim yapmak. keep. i. (sözlükte/ansiklopedide) madde. ana ilke. 1. coşturmak. i. Kenya.o. i. f. i. çözüm yolu. -e 6. perdesini yükseltmek. i. 3. cevap ı. 3. temel dü şünce. nöbet tutmak/beklemek. kurgu. anahtar deliği.. i. müz. madenk ırmız. müz. 1. 2. Celt. zemberek kurgusu. bak ıcı.. i. Celtic. k. gaz lambas ı. bilgi alanı. 2. ilke. i. getirmek. 1.. i. gaz. i. 1. çağa ayak uydurmak. görüş alanı. bak. gürültü patırtı. bak. eşarp. anahtar ta şı. 2. 2. bordür taşları. akortmevki. 1. timbal.. i. 2. i.. boyun atkısı... kilogram(s).3. uyum. 1. başörtüsü. dili karşı durmak. toplantıyı açış konuşması. keg(s). tahıl tanesi. cevher. kilitlemek. i. sertlik. tekmeleyerek kovmak. bilmek. 1. gardiyan. himaye. (--ned. 1./an animal at bay keep/stay in the background keeper keeping keepsake keg kelp Kelt Keltic ken kennel Kenya Kenyan kept kerb kerbstone kerchief kerfuffle kermes kermes mineral kermes oak kernel kerosene kerosene lamp kettle kettledrum key key key position key ring key up key word keyboard keyhole keynote keynote address keystone kg khaki khakis Khyber kibla kiblah kick kick çağın gerisinde kalmamak. to -e5. 4. temel. yadigâr. s. i. 1. bak. (koyu) bej üniforma. tekme atmak. mendil. 2. 1. 1. kendini göstermemek. Kenya. uygun müz. 3. i. (klavyede) tuş..kar k. geçimini sa ğlama. gazyağı. bordür taşı. 4. bekçilik etmek. köpek kulübesi. i. i. bak. heyecanland ırmak. hatıra. kilit taşı. Kenyalı. şifre cetveli. k ırmız. i.. i. müz. öz. qibla. bak.keep up with the times keep watch keep/hold s.. uydurmak.. (yol kenarındaki) bordür. --s i. i. esmer suyosunu. i. i. ana nota. se şı gelme. ses perdesi. i. görüş ısı . i. İng. 3. k. s. k ıs. önemli yer. i. 2. madde ba şı sözcük.. 2. varil. koruma. İng. 2. 2. 4. köpek yetiştirilen aç i. ruh. 3. çekirdek içi. 1. Kenya´ya özgü. telaş. andaç.

--ding) 1. böbrek makinesi. k. mahvetmek. öldürmek. f. büyük kazanç. argo rü şvet. kid-glove. keçi yavrusu. dili uyu şturucu bağımlılığından/sigara tiryakiliğinden kurtulmak. dili kavga ç ıkarmak. katletmek. bir tür barbunya fasulyesi. dili başlama. i. dili. k. 3. kill the fatted calf kill the goose that lays the golden k. 1.. konuyu/tart şlama vuru şu. k. 3. 2. dili şikâyetçi. çıngar çıkarmak. 4. fazla nazik. dalga tak ş. dili bazta tekme vurmak. futbol oyuna ba i. i. kill two birds with one stone i.. k. yok etmek. k. i. kendini zevke vermek. 1. argo rü şvet vermek. 2. vuran şey/kimse. futbol oyuna ba şlamak. birini kap ı dışarı etmek. argo nalları dikmek. 2. f. ölmek. dili ılmak. i. kilo.çok fırın. 2. f