ŞEMSİ BELLİ ATATÜRK'ÜN AŞK HAYATI

Tarayan Yaşar Mutlu www.yasarmutlu.com www.kitapsevenler.com Bu e-kitap taslak halindedir. Okumayı zorlaştırıcı tarama hataları içerebilir. Bu taslak sürümü okurken düzeltir ve düzeltilmiş sürümü bizimle paylaşmak isterseniz memnun oluruz. WEB: http://ayrac.org İletişim: ayrac.org@gmail.com

2

ATATÜRK'ÜN ASK HAYATI şemsi belli ARAŞTIRMA DİZİSİ: 1 • İNCELEME YAYINLARI Babıali Cad. No: 19/11 Cağaloğlu - İstanbul Bu kitap 1988 yılının Kasım ayında İstanbul'da TUBA Matbaası'nca dizgi ve basımı gerçekleştirilmiştir. Dizgi: Naci Kararsız Baskı: Saim Erüstün Kapak Düzeni: Gürhan Sodan Kapak Baskısı: Son Ofset

3

ATATÜRK'ÜN AŞK HAYATI ŞEMSİ BELLİ İNCELEME YAYINLARI 4 .

Mustafa Kemal'in kızkardeşi Makbule Atadan'la —ölümünden birkaç ay öncesine kadar süren —uzun bir görüşme yapmış ve tüm korunmalarını ses bantlarına kaydetmişti." O'nun. çocuk Mustafa Kemal'den büyük kurtarıcı Atatürk'e kadar uzayan yaşam çizgisindeki bilinmeyen yönleri. Bu görüşmelerin baş konusu.. O da çocuk oldu. sevgisel ve özel ilişkilerinde bile ne denli onurlu.. Şemsi Belli 5 . Dağdaki çobanlardan tahttaki hükümdarlara kadar her kişinin yüreğinden gelip geçen aşk esintileri.. fakat aynı zamanda Mustafa Kemal' in özel hayatına çok yakın olmuş kişilerin hatıraları ve gözlemleriyle pekiştirilmiş. O büyük insanın da yaşamında yer aldı.ÖNSÖZ O da bir insandı. Bunlar arasında Mustafa Kemal'in sevgisel yaşantısından izlenimler ve görüntüler de vardı. Sevildi. ergen oldu. etten. ilginç anıları içeriyordu. özellikle gözlerinin güzeH''ği ile kendisini etkilemeye çalışan bir hanıma bir karşılaşmalarında şöyle demişti: “— Hanımefendi!. O ferman dinlemez duygu. Bu dizi içinde okuyacaklarınız. yalnız Atatürk'ün kızkardeşinden derlenmiş anılar değil.. O' nun hudutsuz vatan sevgisinin yanında mini mini birer yalım olmaktan öteye gitmedi... duygusal. güzelliği ile. Ben güzel gözlü hanımları çok severim!. delikanlı oldu hepimiz gibi... Ne var ki.... kemikten yapılmış.. Bu satırların yazarı. güzel gözlü hanımefendilerden daha çok severim!. aşk yaşamının üzerindeki tülü biraz araladığımızda daha iyi göreceksiniz. Sevdi.. Mustafa Kemal'in yüreğinde kıvılcımlanan sevgisel duygu. doğrulanmış olayları kapsamaktadır.. mesafeli ve zarif bir insan olduğunu.. Fakat vatanımı ve politikayı. Atatürk..

kabul ettim!” buyurmuşlardır. karargâhta ömür süren bir askerin sevmeye vakti kalır mı?. Çocukluk çağlarında —her delikanlıda olduğu gibi— romantik eğilimleri de vardı. büyük kurtarıcının onuruna bir akşam yemeği vermişlerdi Madam Brod'un otelinde. dere. Bir süre daldı ve sonra gözlerini Lâike Hanım'a çevirerek: — Sevmek!. Çadırda. pırıl pırıl üniformaları içinde. sevilmeye karşı ilgisiz değildi. sevmeye vakit bulabildik mi?. konağın üst katındaki salondan içeri girdiği zaman tüm bakışlar kendisine ve yanındaki orta boylu genç hanıma çevrilmişti... bir şey sormak istiyorum: Hiç sevdiniz mi? Mustafa Kemal Paşa.. dedi. Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa ile Kâzım Karabe-kir Paşa. Şiire. Başında koyu renk astragan kalpağı.. 22 Ocak 1923 akşamı Bursa'daydı.Birinci Bölüm Tarih: 29 Ocak 1923... Lâtife Hanım'la evlenmesinden bir hafta önce. 43 yaşında olmasına rağmen daha genç gcvsteren şık ve zarif damat adayı Mustafa Kemal Paşa. “BİZ DE İNSANIZ. Duayı müteakip tarafeyn.00.... bir hayli tereddütten sonra tüm cesaretini toplayarak: — Paşam!. Bir ömür çeşitli mücadeleler içinde geçti. Gazi Paşa'yı ağırlamak için can atan Raufî Bey ve eşi Lâika Hanım.. bu olağanüstü törenin ayrıntılarını o günün diliyle şöyle özetlemektedir: “Kadı Efendi evvelâ Hanım'a teveccüh ederek: — On dirhem gümüş mihri müeccel ve aranızda takarrür eden mihri muaccelle hazırı bilmeclis Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle tezevvücü kabul ediyor musunuz?” demiş ve Lâtife Hanım “Kabul ettim” cevabını vermişlerdir.. Hanımefendi. Dağ. hazırlanan masada bu tarihî olayı tescil etmek için bekleyen İzmir Kadısı'na şöyle hitap etti: — Efendi Hazretleri!. hazirun tarafından pek samimi bir surette tebrik edilmişlerdir. tepe.. dedi. hattâ erkek arkadaşlarının verdiği bilgiye göre Atatürk ince ruhlu. Gelin adayı Uşşakîzâde Lâtife Hanım'ın nikâh tanıkları ise İzmir Valisi Mustafa Abdulhalik Bey'le Gazi Mustafa Kemal'in Başyaveri Salih (Bozok) Bey'di. Sevmek!. Anadolu Ajansı.” “SEVMEYE VAKİT BULDUK MU?” Başta kızkardeşi Makbule Atadan olmak üzere kendisine çok yakın olmuş tüm hanımların. tarihî bir olaya tanıklık etmek için heyecanla bekliyorlardı. Af buyurunuz. Biz Lâtife Hanım'la evlenmeye karar verdik. Lâike Hanım'la birlikte. omuzlarında lâcivert kruvaze elbisesi ile Gazi Mustafa Kemal.. Delikanlılıktan çıkıp ilk gençlik döneminin çok cepheli kişiliğine yöneldiği zamanlarda bile aşk ve sevgi konularına ilgisiz kalmamıştı. duygulu bir insandı. Lütfen gereken işlemi s(muamelei lâzimesini) yapar mısınız? Anadolu Ajansı'nm 29 Ocak 1923 tarihli haber bülteni. millet ve memleketi halâs ve necata isal eden büyük müncimizle. Saat: 17. yüksek tahsille iktisabı feyz ve kemâl eylemiş bulunan Lâtife Hanımefendinin mazharı saadet olmalarını niyaz ve tazarru eyler.. O'nun için en büyük aşk “Memleket Aşkı”ydı ama göğüs kafesinde yürek taşıyan her insan gibi Mustafa Kemal de sevmeye. Kadı Efendi müteakiben Paşa Hazretlerine aynı suali irad etmiş ve müşarünileyh “Evet. Yer: İzmir'in Göztepe semtinde Uşşakîzâde Muammer Bey'in konağı. BİZİM DE ÇARPAN BİR KALBİMİZ VAR!. Madam Brod'unun otelinin geniş salonundaki sofrada tüm başlar ve gözler 6 . 10 Bir aralık Lâike Hanım. elindeki kadehi dudaklarına götürdü.. Sofrada bulunanlardan kurmay binbaşı Cevdet Kerim (İncedayı). Bir yudum içti.” Etrafta çıt yoktu. edebiyata büyük bir ilgi duyuyordu. Gazi Paşa' ya sorular yöneltiyor ve O'nun duygusal yönlerini teıs-bite çalışıyorlardı.

. bizim de bir his tarafımız var!. Bakalım Müjgân da beni beğenecek mi?.. Söyleyelim Zübeyde Teyzem'e. onurunu aşktan daha üstün tutuyordu. Mustafa Kemal'in Müjgân'ı sevmeye başladığını 12 evin içindekiler de hissetmişler ama kendisine belli etmemişlerdi.. Bizim de çarpan bir kalbimiz.. dedim... SİYAH GÖZLÜ KIZI MÜJGÂN'DI. — Olmaaaz!. şiir üstüne. — Mektebe mi gidiyorsun? — Evet!.. hadi dön bakalım eve!. — Olmaz!..... kadehinden bir yudum daha aldıktan sonra ışıltılı bakışlarını tekrar Lâike Hanım'a çevirdi ve bu kez biraz öncekinden daha sert bir ses tonu ile: — Biz de insanız Hanımefendi!..” MUSTAFA KEMALİN İLK GÖZAĞRIS! KOLAĞASI RÜKNETTİN BEY'İN İRİ. Her cuma günü... ben de geleyim seninle!.. Müj-gân'dan hoşlanıyordu. — Ne olursun?. Filmi başa alalım ve yılların sayfalarını yaprak yaprak çevirerek kameramızı 15 yaşlarındaki çocuk Mustafa Kemal'in özel yaşamına doğru yöneltelim. Şimdi söz keser nişanlanırsınız. dedi. edebiyat üstüneydi. Başbaşa dertleştikleri bir gün. uzun kirpikli Müjgân'm hâtırasını içinde saklamayı daha uygun bulmuştu..Gazi Mustafa Kemâl Paşa'ya çevrilmişti. Şimdiden böyle. gitsin istesin Müjgân'ı... 11 O günleri..... — Olmaz dedik ya. Sonra da zabit çıktığın zaman da. Yine bir cuma dönüşüydü. aile dostları. Arkadaşı Nuri (Conker) ile yaptığı özel sohbetlerindeki konular genellikle aşk üstüne. çok duygulu ve romantik bir yaşın içindeydi. O.. diye konuşmaya başladı... — Ne var?. uzun kirpikleri siyah gözlerini gölgeleyen güzel bir kızı vardı: Müjgân!. kızkardeşi Makbule Atadan şöyle anlatıyor: “— Güzel bir tayı vardı. İçini açtığı. Gemi taktı. Yola çıkmaya hazırlanıyordu. Yanına sokuldum: — Ağabey!.. çocuk Mustafa Kemal'e yaşının çok üstünde bir ilgi ve saygı gösteriyorlar. bir teşebbüste bulunmak doğru olmaz!. — Beni de alsana atın terkisine!. Selanik'te Askerî Rüştiye'ye devam ediyor.. Ama ne var ki diğer delikanlılardan farklı olarak Mustafa Kemal. iri sivah gözlü.... Atın eyerini vurdu. Askeriz diye mi bu yönümüzden şüphe edersiniz?.. sırlarını paylaştığı tek arkadaşı o sıralarda sadece Nuri (Conker) idi.... Mektebe dayımla beraber atla giderlerdi. Madem ki bu kızdan bu kadar hoşlandın. Kolağası Rüknettin Bey'in kızı. Bu teklif karşısında Mustafa Kemal'in cevabı şudur: — Benim tek taraflı hoşlanmam kâfi mi?. beni ve Naciye'yi görmeye gelirdi. MUSTAFA KEMAL'İN ODASINA GİREN GENÇ KIZ 7 . — Ne var sanki. annemi. Ya “Hayır!” derlerse. Atına bindi ve gitti. Annesi Zübeyde Hanım ve kızkardeşleri Makbule ile Naciye. Mustafa Kemal. ya reddederlerse?. O. Onurunu duygularına kalkan yapan —Askerî Ortaokul öğrencisi— Mustafa Kemal. henüz çocuklukla delikanlılık arasındaki ilk kilometre taşlarında.. evlenirsiniz!. Müjgân'm q"uygu-sal etkisini o denli açığa vurdu ki Nuri (Conker) dayanamadı: — Mustafa!. O yıllarda sık sık görüştükleri Kolağası Rüknet-tin Bey'in iri siyah gözlü.... Ata ve silaha karşı büyük bir sevgisi var...

Mustafa Kemal'e delicesine âşıktı. “Kızını zabite veren analar bağrına taş basar. “KIZINI ZABİTE VEREN ANALAR BAĞRINA TAŞ BASAR” Kırmızı karanfil. Bugün müze olan Selanik'teki tarihî evin yakınında oturan komşu kızları Nadire ve Hatice. annelerine sokularak âdeta yalvarırcasına: — Zübeyde Hanım Teyzelere gidelim mi anne?. Bazı günler kendilerine konuk gelen bu komşu kızlarının. Yıllar geçti. özellikle Hatice'nin Mustafa Kemal üzerinde derin bir iz bıraktığını yalnız kızkardeşi Makbule değil. arkadaşlarıyla gezmeye çıkmıştı...KIRMIZI BİR KARANFİLİ DEP” KİTABININ ARASINA BIRAKIP KAÇTI!. aynı zamanda o yıllardaki samimi dcntları da çok iyi hatırlamaktadırlar.. sofadaki saksılardan bir kırmızı karanfil kopararak gizlice Mustafa Kemal'in yatak odasına daldı. Uzağa tayin edilir zabitler.. Yine bir Cuma günü komşu kızları Nadire ile Hatice. üniformalı. DELİKANLI MUSTAFA KEMAL BİR RUM KIZINI KAÇIRACAKTI Mustafa Kemal. öylesine yakışıklı ki. Elindeki karanfili sayfası açılmış ders kitabının arasına koyan Hatice.. Misafirlere hoşgeldin deyip birkaç nezaket sözü e+tik+en sonra odasına çıktı. Yatağın yanıbaşındaki masada Mustafa Kemal'in açık bıraktığı bir ders kitabı duruyordu. Askerî üniformaları içinde öylesine şık.. odasına gizlice bırakılan karanfili bu yönden değerlendiriyordu. kızkardeşi Makbule ve komşu misafirler biraz sonra Mustafa Kemal'in merdivenlerden inen ayak seslerini duydular. Manastır İdadisi'nde öğrenci. Hatice'nin annesi kızına pek düşkündü. Ama neler yaptığını söyleyelim!. Delikanlı Mustafa Kemal'in yatağının başucundaki kitaba bırakılan kırmızı karanfil karsısında neler duyducîunu. Zübeyde Hanım Teyzelerine geldiklerinde Mustafa Kemal. AnnelerF Zübeyde Hanım'la sohbet ederken her iki kız da gözlerini pencereden dışarıya çevirmişler. annesini ziyaret için Selanik'e geldiği gün15 ler çevredeki tüm genç kızların yüreği hop oturup hop kalkıyor.. Elinde kırmızı karanfil.. yeni bir duygusal kıvılcımlanma-nın başlangıcı oldu Mustafa Kemal'in çocuk yüreğinde. Duygularını daha iyi tartmasını ve yönlendirmesini biliyordu. Özellikle Nadire. Olumsuz cevabı kızkardeşi Makbule'den aldı. Delikanlı Mustafa Kemal ise Nadire'den çok Hatice'ye ilgi duyuyor. Hatice'den bir sey istedi. O zamanlar haftalık resmî tatil günü Cuma olduğu için 13 Askerî okulun yakışıklı ve üniformalı öğrencisi Mustafa Kemal mutlaka evde bulunurdu. O'nu uzaktan uzağa sevenlerin başında geliyordu.. sarışın bir delikanlının yolunu beklemeye başlamışlardı.. Bir aralık Zübeyde Hanım. heyecanla odadan çıktı ve Zübeyde Hanımın istediği şeyi alarak aşağıya indi.. ablası Nadire'ye aşk elçiliği yapmak istemiş ve kırmızı karanfili —o sıralarda ağır bir tüberküloz hastalığı ile ruhen sarsıldığı yetmiyormuş gibi bir de Mustafa Kemal'e âşık olan— ablası Nadire adına bırakmıştı tarih kitabının arasına. 14 Oysa işin içinde garip bir terslik vardı: Komşu kızı Hatice. Hatice de. mutlu bir bakıs'a misafir odasına girdi.... Hatice'nin heyecan ve korkudan kıpkırmızı olan yüzüne tatlı bir nazar fırlattıktan sonra bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evin kapısından çıkıp gitti. Onurunu aşkından daha ön plânda tutan Mustafa Kemal. Ben kızımı nasıl görürüm.. Bir gün annesi Zübeyde Hanımı gönderip Hatice'ye resmen talip oldu Mustafa Kemal. daha çok Cuma günleri “Zübeyde Hanım Teyze”lerine gitmek için can atarlardı.. Kendisinin hoşlandığı kızlardan daha çok kendisinden hoşlanan kızlar vardı. yakışıklı bir çocuktu. Tarih kitabının arasında kırmızı bir karanfil!. Birkaç saat sonra Mustafa Kemal geldi. diye tutturdular. Bir de ne görsün. Üst kata çıkan Hatice. 8 . Artık bir harbiye öğrencisi idi.. neler düşündüğünü bilmemiz olası değil. Nadire de.” demişti. Aşağı katta annesi Zübeyde Hanım.

umutlar. Mustafa Kemal'in dayısı Subaşı Hüseyin Ana'ya açar. Manastır'a dönerken bu güzel Selanikli kızı da kaçırmak. yakışıklı bir harbiyeli... {Dayım haklıydı) diye bağlardı sözlerini. Fani adındaki kız Mustafa Kemal'e âşık.... Toni adındaki Romen dilberi de Asaf'a. Günler. hem güzelliği ile. Kimler O'nun sevgiset yaşamında iz bıraktılar?. Romantik gençlerin sevdikleriyle başbaşa kaldıkları özel bölmeleri var gazinonun. Tatili. Gözyaşlarını tutamayan genç ve güzel kız ise Mustafa Kemal'in özel ders verdiği bir öğrenci.. Ünlü bir Paşanın kızı.... 16 HARBİYELİ MUSTAFA KEMAL'İN İLK GÖNÜL AĞRISI BİR PAŞA KIZIYDI İlk göz ağrısı. Bir aralık Selanik'ten kaçamak yapıp Manastır'a giden Mustafa Kemal. Hal edildikten sonra Selanik'e sürgün giden 2. Heyecan ve sevinç içinde istasyona giden Mustafa Kems-!. Mustafa Kemal'in o yıllardaki samimi arkadaşları şunlar: Mühendis Mektebi talebelerinden.. hem de sokulganlığı ile O'nun üzerinde oldukça etkili. Zübeyde Hanımın kardeşi ve Mustafa Kemal'in dayısı Hüseyin Ağa'dır. Mustafa Kemal. Abdülhamid'in ikamete mecbur tutulduğu Alâtini Köş-kü'nün hemen yakınındaki Floka Gazinosu tıklım tıklım gençlerle dolu. Olay kısa süre içinde çevrede duyulur. coşkular ve mutluluklar içinde renklendirmeye çalışıyorlar... Durumu. Mustafa Kemal.. Eczacı Mektebi Talebesi Ahmet Numan. O yaştaki tüm gençler gibi bu üç gencin de günleri.. Manastır'a götürmek niyetindedir. Geriye kalan Janet ise Ahmet Numan'a ilgi gösteriyor. bekler.. Bunları kızkardeşi Makbule Atadan da bilmiyor. sonraki yıllarda Ankara Şehreminliği ve Bilecik Milletvekilliği yapacak Asaf (İlbay). serin bir yaz gecesi. Selanik'te Floka Gazinosu'nda bir gece.. suyu başından kesmiş.. Ahmet Numan ve Asaf'dan oluşan üç sacayağının başlıca buluşma ve eğlenme yeri. o yılların en renkli bir dinlenme yeri olan bu kafeşantanla Floka Gazinosu arasında geçiyor. İşte bu bölmelerin birinde deniz mavisi gö?'eri-ni. Oysa dayısı Hüseyin Ağa. anıları beraber. geceleri.. gözleri gar saatinde sabırsızlıkla bekler. Yeğeni Mustafa Kemal'in başında esen kavak yellerini durduracak tek kuvvet. o yıllardaki samimi arkadaşlarının anılarında da komşu kızı Nadire ve Hatice'den başka bir ada rastlanamıyor. geceler.Yaz tatilinde delikanlı Mustafa Kemal'le yakın bir ilişki kurmayı becerebilmiş bir Rum kızı. bu kez trenin penceresinden dışarıya bakmakta ve tatlı mavi gözleriyle kalabalığı bir projektör qibi tarayarak Rum dilberinin görünmesini beklemektedir. yanıbaşında ağlayan genç kızın gözlerine dikmiş delikanlı bir harbiyeli... kalkacak trenin hareket saatinden az önce garda buluşmayı kararlaştırırlar. kızın ailesiyle görüşerek.. Müjgân'dan ilk gönül ağrısına kadar Mustafa Kemal'in yaşamında koskoca üç yıl hangi duygulanışlar içinde geçti. bekler. Güzel. Odeon Tiyatrosu'nun hemen yanıbaşında bulunan bir çalgılı kahve ile Alâtini Köşkü civarındaki Floka 17 Gazinosu. sevgilisinin kalabilmesi için bir oda bile kiralamıştı. Mustafa Kemal 18 yaşında. Bu çocukça maceranın her iki taraf için de yakışıksız olacağına emindir... İlk kanpana (Eskiden trenlerin hareket saatinde kanpana çalardı) çalınca vagona giren Mustafa Kemal... Çalgılı kahvede çalışan Romen asıllı üç kız bu üç delikanlıyı ayrı ve özel bir ilgiyle ağırlıyorlar. Okullar tatil... Bunları yıllardan sonra anlatan Atatürk...... 9 . Zübeyde Hanım delikanlı oğlunu baştan çıkarmaya çalışan Rum kızını ve ailesini çok iyi tanımaktadır.. Mustafa Kemal... gençlerin bu çılgınlığını zamanında önlemesini bilmiştir.. Yıl: 1899. İki uçarı sevgili.

. yanlış yorumlara ve değerlendirmelere neden olmamak için günün koşullarıyla birlikte genç Harbiyeli Mustafa Kemal'in içinde bulunduğu psiko-sosyal ortamı da belirlemek gereğini duyuyoruz. doğup büyüdüğü ve pek çok çocukluk hâtırasını içinde bıraktığı Selanik 10 . Ramazan Bayramı'nın son günüydü. Ve gazinonun.. tatil süresi içinde özel ders verdiği “Paşa Kızı'nı. sadece geçen sevgililer için tahsis ettiği özel bölmeli odalarından birinde başbaşa geçen saatler. bir süre Çalgılı Kahvedeki Romen kızlarını konuşurlardı. Bâzı geceler sahura kadar orada kaldığını işitiyorduk. Mustafa Kemal. Duyduğumuza göre Paşanın kızı da ağabeyimi seviyordu... Evet.. en uygun davranış tarzı olarak değerlendiriyorlardı.. Tatilin de Ramazan'ın da sonu gelmişti.. Ahmet Numan da 18 yaşındaki genç HarbiyeÜnin.. Çünkü... sırılsıklam âs'k Mustafa Kemal'in kalbi ile değil. Genç kız. Harbiye Mektebine dönmek zorunda kalacak.... hergün özlemle bekliyordu Mustafa Kemal'i.. beyninin sesiyle konuşmaya çalışan genç Harbiyeli. bu eserin amacı ve kapsamı dışında kalmaktadır..... Sonra.. O.. Mustafa Kemal ile sevgilisi birbirlerinden ayrı18 lacakları günün yaklaşması nedeni ile üzülüyorlardı.. belki daha fazla. İdadi çeşmesinin önünde “Emlâk-ı Şâhâne” binalarına doğru uzayan bulvarda bir süre yanysna yürüdüler. sarsıla sarsıla. Her gece ders vermeye gittiği Paşa konağının kibar ve zarif kızıydı genç Harbivelinin gönlünde taht kuran.. kafası ile verdiği kararı. daha sonraki dönemlerde —birbirlerinden hiçbir şeylerini saklamayan— üc sacayağı arasında uzun uzun tartışılıyordu... Kızkardeşi Makbule Atadan. Fakat son günlerde Mustafa Kemal'in artık bu tür şakalarla ilgilenmediğini ve gerçek bir sevgi esintisinin içinde dalgın ve düşünceli olduğunu hissediyorlardı. Sansın Harbiyeli ise gerçek bir duygu ile sevdiği biriyle de olsa o aşamada evlenmeyi düşünmüyor.. O tarihlerde Selanik'te İdadi Çeşmesi'nin karşısında Yüksek Kahve denilen bir gazino vardı...Mustafa Kemal. Selanik'te içtimâi bir mevkii olan ailesinin savnınlıöına göfae düşürmemek için bir an önce evlenmeleri gerektiğinden söz ediyor. bir başkasını seviyordu.. Oysa Mustafa Kemal için Fani ve arkadaşları eğlencelik bir kah^k r°HHe-ği bile değillerdi... Alâtini Köşkü yakınındaki Floka Gazinosu.. ver elini İstanbul diyecek Mustafa Kemal. kalbinin değil.. 18 yaşındaki bir delikanlının Harbiye Mektebi' nin şık üniforması içindeki fiziksel görüntüsü ne denli göz alıcı ise. O cıün Floka GaT'nosu'nun ö?el bölmesinde Mustafa Kemal ise sevgilisinin karşılıklı konuşmaları. Fakat. Çalgılı Kahve'de Romen asıllı Fani. pek yakında kaybedebileceğinin kaygısı içinde. Sonra bir binek arabası.. Ve. _ Delikanlı Mustafa Kemal'in Manastır Askerî İdadisini bitirip İstanbul Harbiye Mektebi'ne girişi 1899 yılına rastlar.. 19 MUSTAFA KEMAL İÇTENLİKLE SEVDİĞİ KIZI NİÇİN REDDETTİ? Bu dizide büyük insan Mustafa Kemal'in duygusal ilişkilerine konu olan olayları sunmaya çalışırken psikolojik tahlillere girişmek ve yorum yapmak.. çünkü birkaç hafta sonra tatil sona erecek ve kendisi Selanik'ten ayrılıp İstanbul'a.. Ve nihayet. Mavi gözlü. Ağabeyim bazı akşamlar gelmeydi iftara.. hıçkıra hıçkıra ağlayarak içini dökmeye çalışan güzel sevgilisi karsı^n-da. O yıl Ramazan ayı da yaz tatiline rastladığından bayram ertesi.. o uzak vllarla ilgili anılarını şöyle anımısayacaktı yarım yüzyıldan ötelerde: — Mektep tatil.. Ve Asaf İlbay da. Anlardık ki vine Pasa'nın konanına gitti ders vermek için.. sarışın Harbiyeli ile sevgilisi Yüksek Kahve'nin önünde buluştular. Asaf İlbay ve Ahmet Numan sacayağı ara-sıra bu gazinoya da gelirler.. İftarı onlarda yapıyordu ağabeyim..

Çocukluk arkadaşları.. İstipdat yönetimine karşı başkaldırı eğilimleri. bu duygusal ve düşünsel zıtlıkların çarpışması içinde geçer. Öte tarafta Nâmık Kemal'in hürrî: yet şiirleri. Asaf İlbay'ların yakın aile dostudur ve çevresinde büyük bir saygınlık yaratmış onurlu bir zattır. tüm 20 sevgileri ve duyguları geri plâna itmekte ve O'nun için kişisel anlamda her türlü sevgi. gelecek yıllara büyük umutlarla. Annesi. Çünkü bir süre sonra 10 Şubat 1902 tarihinde 21 yaşında çok genç bir teğmen olarak 1472 sicil numarası ile Harbiye'yi bitirecek ve kafasında tomurcuklanan büyük idealleri gerçekleştirmek için ordu saflarına katılacaktı. Askerlik aşkı. Atatürk'ün çocukluk arkadaşları ve delikanlılık günlerinin yakın dustları arasında bulunan Asaf İlbay... Vatan ve millet sevgisi. Büyük Kumandan olma hayalleri. İçi parçalana parçalana sevdiği kızın evlenme teklifini kabul edemiyordu. kızkardeşi.. Ama o aşamada evlenmeyi düşünemezdi. bembeyaz saçlı.. her genç gibi O'nun da doğal bir hakkıdır. kendisini çok iyi anlayan dostlarla özel sohbetler... narin yapılı 77 yaşındaki hanımefendi duvarda asılı duran fotoğrafa bir müddet baktı. sevgililer.. Gazeteci.. Manastır Askerî İdadisi'nde yatılı okuduğu yıllardan kalan bu iz. tüm aşklardan üstündü Mustafa Kemâl için. yarının büyük adımlarının ilk çekirdeğidir.... Doğa yasalarına ters düşecek kadar duygusuz ve katı bir kişiliöe de sahip değildir. Bu... Askerlik aşkı. Bu arada —Mustafa Kemal'i oldukça üzen^— ailevî bir olay da genç Harbiyeli'nin gönlünde büyük bir eziklik yaratmıştı: Annesi Zübeyde Hanım.. her genç gibi sevmek. güzelliği dillere destan olan bu zarif genç kızın Selanik Merkez Kumandanı “Şevki Paşa'nın kerimesi Emine” olduğunu söylemektedir. Gönlünde başka özlemler. Çünkü. Bir tarafta romantik Selanik akşamları. Büyük duyguların ve düşüncelerin şahlandığı kafasındaki idealleri gönlündeki tertemiz sevgi için feda edemezdi. vatan sevgisi.kentini terkederek İstanbul'da daha yeni ve daha disiplinli bir yaşamın havasına girmesi de o denli karmaşık olmuştur... Delikanlı Mustafa Kemal'i büyük ölçüde etkileyen bu “Paşa Kızı” kimdir. Mustafa Kemal'in şiddetli muhalefetine rağmen Selanik Reji (Tütün) İdaresi'nde memur Ragıp Efendi adlı biriyle evlenmişti. Ve sonra tazelenen hâtıralarının arasından ayrılıp ıstırap içinde sarsılarak: 11 . büyük isteklerle hazırlanmaktadır. Özel ders verdiği Selanikli Paşa'nın kızı. kısacası gönlünce esen kavak yellerinin doğrultusunda günlerini renklendirmek hevesindedir. Bu çırpınışların yönü bir bakıma çelişiktir. 21 Askerlik aşkı. vatana hizmet aşkı. Kafasında dolaşan düşünceler... bu büyük idealden sonra gelmektedir... Sevgisinin içtenliğinden kuşkusu yoktu. yazar Yîlmaz Çetiner'in 1964 yılında yapmış olduğu bir mülakat. Seviyordu. Duygusal ve ruhsal çalkantılara ilaveten sosyal yaşamında da değişimler.... Delikanlı Mustafa Kemal... Harbiye Mektebinin ilk sınıfı... Harbiyeli Mustpfa Kemal ise.. Selanik Merkez Kumandanı Şevki Paşa. kafasında daha başka umutlar ve hayâller çırpınmaktadır. Zübeyde Hanım'ın evlepmesi delikanlı Harbiyeli'nin yüreğinde büyük bir iz bırakmıştı.. gelişimler ve oluşumlar başlamıştır. anılarında bu sevgisel olaya yer vermekle birlikte isim açıklamaktan dikkatle kaçınmaktadır. gezintiler yapmak. Floka Gazinosu'nda hıçkıra hıçkıra ağlarken Mustafa Kemal böylesine üzgün ve karmaşık bir ruh haleti içindeydi. kimin nesidir? Rahmetli Makbule Atadan. baktı. Atatürk'ün ilk aşkına ilişkin esrar perdesini biraz daha aydınlatmakta ve Şevki Paşa'nın kızı Emine Hanım'ın gerçek duygularını tesbit etmektedir. sevilmek. “MUSTAFA KEMÂL BİR İLAHTI BENİM İÇİN” Yılmaz Çetiner.... Emine Hanımefendi ile olan görüşmesini şöyle nakletmektedir: “Mavi gözlü. Mini mini sevgiler. giderek daha da büyümüş ve O'nun hassas ruhunu büyük ölçüde etkilemişti..

. içimde küllenmiş bir acıyı tazelemenin anlamı var mı? Hem şunu bilmelisin ki bunlar konuşulacak. hep aynı heyecanla aynı tazelikteydi. bunca yıl sonra bana bunları söyletmenin. Zübeyde Hanımefendi. Ben 12 yaşıma gelmiştim ki Gaz!. benim için erişilmez bir varlıktı. Kapının eşiğinde iki üç dakikalık kaçamak konuşmalar benim için tadına doyum olmayan en büyük zevk halinde bütün benliğimi kaplar.. babam ve onun annesi sık sık beraber olurduk. Karşılıksız bir aşktı bu. Manastır As24 keri İdadisi'ne yazıldı... Fakat asıl gayesi komşu kızını pencereden görmekti.. Makbule Hanımefendi ve Gazi ile aynı sokakta senelerce oturduk. bizim evin önünden taburla beraber geçer ve ben de aşk içinde dolu olarak kendisine bakar dururdum. Bu bir hayaldi ve belki de bir düştü. Akşamları okuldan çıkar çıkmaz evine koşar.. anlatılacak konular değildir. bütün gece O'nun hayaliyle uyurdum. Çocukluğumuz hep beraber geçti.. KAÇAMAK KONUŞMALAR: O'nu kötü bir atın üzerinde gördüğüm zaman teessüre gark olurdum. Gazi. Böylece zaten pek seyrek olan görüşmelerimiz büsbütün azaldı. HERKESİN GÖNLÜNDE BİR EMİNE YATAR!. Selanik Merkez Kumandanı Şevki Paşanın kızı Emine'nin duyguları. O da tebessümle gözlerini bizim pencereye diker.. O'na tapıyordum. Bak sana bir şey söyleyeyim çocuğum: Ben Gazi' yi. Harpler olmuş..'sevmek ne demek? O bir ilahtı benim için. Ama. Dedi. kol kapaklarında üç sıra şerit. Bizim zamanımızda pek küçük yaşta evlenildiğini bilirsiniz. Seneler böylece ben kafes arkasında.” Yıimrz Çetiner. Emine Hanımefendi bu kelimeleri sarfeder-ken 65 yıl önceki gibi duygulanmış. oyun seyretmek nedeniyle zıpzıp oynayan çocukların yanına giderdi. Babam çok mutaassıp bir adamdı. asla gözlerimin önünden silinmiyor. Bu yüzden kıziarla erkekler pek kolay kolay karşı karşıya gelmezdi.. Düşman işgalleri görmüş geçirmişti bu toprağın insanları. Lacivert çuhadan ceketinin göğsünde tek sıra ay yıldızlı düğmeler.” : Mustafa Kemsl Atatürk'ün en yakın çocukluk arkadaşlarından rahmetli Salih Bozok'un hatıralarmdaki şu satırları bilmem hatırlar mısınız? — “Mustafa on.. Kıyafetine çok itina eder ve herkesin hayranlığını çekerdi. Çocukluk hayallerimin biri de Gazi'nin padişah olmasıydı. o kadar zarif yürüyüşü vardı ki bu. O. on iki yaşlarındayken sekiz yaşında bir komşu kızına aşık olmuştu.. Askeri Kuşuye'ye devam ettiği sıralarda. dar ve yeşil pantolon içinde o kadar alımlı. Manastır İdadisi'ni bitirip İstanbul'a Harbiyeye gitmeye 12 . Babam Selanik Merkez Kumandanı / Şevki Paşa. O. Emi-nem şarkısını sevmesinin nedenini asıl şimdi öğrendiğimiz Mustafa Kemal'in yakınlarına sık sık söylediği şu sözleri de her halde hatırlarsınız: “Herkesin gönlünde bir Emine yatar. Nedense Gazi'ye karşı herkesten ayrı bir ilgi duyduğunu biliyordum. Mahcubiyetten pembeleşen yüzünü zaman zaman elleriyle örterken dargın ve kırgın gözlerle yüzüme baktı: 22 — Çocuk. Yarım asırdan çok fazla bir zaman geçmişti aradan...” İşte şimdi O'nun bu ilk aşkının hikâyesini geliniz bizzat Emine Hanımefendinin ağzından beraberce dinleyelim: “İstanbul'da doğmuş. bu anektodu verdikten sonra yazısına şöyle devam etmektedir: “İLK AŞKI KÜÇÜK EMİNE: İşte şimdi 1894 yılında Selanik Rüşdiyesi'nde okuyan Mustafa Kemal'in 8 yaşındaki komşu kızı Emine" ile karşı karşıyayım. 3-4 yaşındayken Selânik'e 23 t götürülmüştüm.— Gazi'yi . bundan zevk duyardım. Ve karşımda olan Emine Hanımefendinin gönül bahçesinde tek bir çiçek halinde kalan bu aşkın daha da olgunlaştığını görüyordum.. O yaşıma rağmen bunları düşünebiliyordum.. derhal elbiselerdi ütületir. o okulda zaman zaman aile toplantılarında karşılaşmamız ve konuşmamızla geçiyordu. Annem. Nihayet bir gün o Rüşdiyeyi bitirdi. yakışıklı bir çocuktu. aşkı 70 sene önce nasılsa. Rejimler değişmiş. heyecanlanmıştı. benimle evlenir... bana karşılık verirdi: Rüşdiye öğrencileri arasında pek çok yakışıklı gençler vardı ama Gazi'nin hali herkesten başkaydı.. Daima O'nun en iyi şeylere sahip olmasını ister. diye sevmedim. dedi.

ne seyran ve ne de aşk.. annesini.hazırlanıyordu.” ATATÜRK'ÜN AŞK ŞİİRLERİ Atatürk'ün bu ilk ve duygusal düzeyde en güçlü aşkını. Beni birkaç defa Saray'da baloya davet ettiler. Sonucun böyle olması daha iyi bence.” — Peki. Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra O'nu görmeyi hiç düşündünüz mü? Şevki Paşanın kızı. Selanik'teki Askeri Mahfel'de veya diğer toplantı yerlerinde sürekli olarak arkadaş-lariyle görüştüğünü duyuyordum.ben Harpokuluna kaydolduğum zaman O sınıf çavuşuydu. dedi. mavi gözlerinin pınarında biriken yaşları hala zarafetini muhafaza eden ince uzun parmaklariyle silerken: — Hayır. O'nunla tekrar görüşmeye tahammülüm yoktu. — Atatürk'ün rahatsızlığını nasıl haber aldınız? — Hayatımın en acı anları O'nun hastalandığı günlerde geçti. Kahire.” Harbiye'yi yüzbaşı olarak bitirdikten sonra O'nun. kardeşini ziyaret ediyordu. Seneler sonra biz de İstanbul'a gelip yerleşmiştik. evlenmedi mi? — Evlenmedi. Gazi'nin Savarona yatına yatışından itibaren ıstırabım hala devam ediyor. Ama yine araya giren büyük olaylar bizi bir evliliğe kadar götüremedi. dedi. olaylar girdi. Diye üstelemiş... “Fakat artık büsbütün olgunlaşmış ve kendisini tamamen millet ve devlet işlerine adamış bir Mustafa Kemal vardı karşımda.. •Bir gün üzüntü içinde kendisine yakın dostları vasıtasiyle haber gönderip “Harbiye'ye ne zaman gidiyorsun?” diye sordum.. Oradan Trablus. staj görsün diye Şam'a sürüldüğünü biliyoruz..” Emine Hanımefendi bütün bunları anlatırken o kadar heyecanlanıyordu ki sesinin titrediğini ve çok yorulduğunu hissediyordum. hiç bir şey umurunda değildi. Yalnız Salih Bozok Beyefendiyle birkaç defa konuşmuştum. Hiçbir zaman karşılık beklememiştim. SİZDEN DE AYNI VEFAYI BEKLERİM. Ama. Kötü durumdaydım. Sonra araya yıllar. Yine pek seyrek görüşebiliyorduk O'nunla. Yalnız bu arada Makbule Hanımefendiden duyd. BENDENİZ SİZİ UNUTMAYACAĞIMA VİCDANEN YEMİN EDER. Fakat bu defa görüyordum ki memleket meselelerine. sanki O'nu seyrediyormuşum gibi yatı seyrederdim. Şimdi ölüm yıldönümlerine ait bütün gazeteleri saklıyorum. demiş. Sınıf subayı beni kendisine 13 . Hayır. Balkanlar ve nihayet gizlice tekrar Selânik'e dönüş. Gezi bundan çok memnun olarak: — Hiç olmazsa şimdilik nikâh yapsak.. Cebesoy. heyecanımdan ne Saray'a ne de yanlarına gidemiyordum.... O'nun gönül işleriyle uzunboylu uğraşacak vakti yoktu. Gazi gelir gelmez annesine sormuş: — Şevki Paşanın kızı evlendi mi. Gazi de izinli olduğu sıralarda geliyor. Ne bayram.u25 ğum bir konuşma beni dünyalara sahip olmuşçasına sevindirmişti. O tarihe ait gazeteleri hala saklarım.. Gazi o kadar doluydu ki eminim kendisine ayırabileceği hiçbir özel hayatı yoktu. Ali Fuat Cebesoy da doğrulamaktadır. Esasen bu bir karşılıksız aşktı. Biz hâlâ Selanik'teydik.. Her gün gider.. hurbaşkanlığı bayrağının yarıya inik olduğunu görünce yıldırımla vurulmuş gibi sarsıldım. Bir aralık benim kendisine sorduğum bazı sorulara cevap olarak: “Onunla evlenmediğime üzülmüyorum. anılarında şöyle der: “. Makbule Hanımefendiyle görüşüyorduk. MUSTAFr KEMAL “Bu mektubu aldığım zamanki sarsıntıyı bilmem bugün nasıl anlatabilirim.. milletin dertlerine bütün varlığıyla sarılmıştı.. BU ANI MEŞ'UM BİZE KÂN AĞLATACAK. Bir sabah Cum26 . Bana kendi el yazısiyle gelen cevap şuydu: BU DAKİKADA VAPURA GİDİYORUM. Benim için hayatın tadı yok artık. Ama bir yandan da O'nun nihayet Harbiye'ye gidişine seviniyordum. ALLAHAISMARLADIK.

Hayır!..vererek yerimi ve koğuştaki yatağımı göstermesini söylemişti... bu bir zaman meselesi... (Birinci sınıfta saf gençlik hayâllerine tutuldum... Ve nihayet Balkan Harbi. Ne isterseniz var... büyük olaylarla yüklü olduğunu görecekler ve duygusal bir ilişkinin varlığını saptamakta güçlük çekeceklerdir.... Banyoları var..rkaç gün sonra Splendide Palas Oteli'ne geçer. Can sıkıcı olaylar hızla birbirini izlemekte devam etti: Yakalanış. 102 yılında Harbiye Mektebini birincilikle bitiren Mustafa Kemal. karmaşık bir bilmece qibi. Sırma bıyıklı. cidden konforlu bir otel.... Konaklayacağı uygun bir ev aramaktadır ama. derslerimi ihmal ettim) dediği zaman Harpokulundaki bu ilk yıldır.. Büyük Kongresi'ne Trablusgarp delegesi olarak katılması.. 1909 yılında Selanik'te toplanan ittihat ve Terakki Cemiyeti 2... 1907 yılı Ekim ayında Selanik 3'üncü Ordu Kurmay Heyeti'ne tayin edilişi.. Mısır yoluyla Selanik'e geliş. Sorguya çekiliş.. Firar... Birinci Cihan Harbi'nin eşiğinde... Kendisi de Osmanlı Devleti'nin Sofya sefaretinde Ateşe-militer. hâtıralarında.. kendisi gibi olağanüstü başarıları görülen arkadaşlarıyla birlikte Erkânıharp Okulu'na devam ediyordu... Şimdi Splendide Palas Oteli'ne yerleştim.. Hayır Co-rinne!.. Sofya'da bir tek güzel kadın bile görmek mümkün değil!. Araya giren tanıdıkları aracılığı ile birkaç aylık tebdilhava raporu.. Kurmay binbaşı Mustafa Kemal. Tekrar Suriye'deki kıtasına dönüş. Hemen arkasından 1908 Meşrutiyet ihtilâli.... Balkanlar kaynıyor.. Libya. Ülkenin geleceğine ilişkin gizli ve politik çalışmalara da katılan Mustafa Kemal.. İttihat ve Terakki liderlerinin —Almanya safında— harbe sürüklendiklerini hayret ve üzüntü içinde izliyorlar... oda hizmetçileri var.” 27 ikinci Bölüm 1902 1912 ARASINDAKİ YILLAR BÜYÜK OLAYLARLA YÜKLÜYDÜ Genç Osmanlı zabiti Mustafa Kemal'in özel ve duygusal yaşamını incelemek isteyen araştırmacılar. Arkadaşlığımız ilerlediği zaman da Selanik'te tanıdığı bir kızı hiç unutamadığını söyler. Şimdilik otelde kalıyorum... Ye32 ni yapılmış....... 1913 yılının Ekim ayı başlarında atandığı Sofya Ateşemiliterlini görevine başlamak üzere Bulgaristan'a geçtiği gün doğru Bulgaria Hotel'e iner. Mustafa Kemal 32 yaşında. zira uygun bir ev 14 . o zamanki şiir üslubuyla yazdığı aşk şiirlerini de okumayı ihmal etmezdi. Hotel Bulgaria'da pek rahat edemez Mustafa Kemal. Hangi ülkenin hangi safta savaşa katılacağı. Sofva Sefirimiz Fethi Bey'le Mustafa Kemal.. Tüm Avrupa. O sıralarda kuruluş hazırlıkları başlayan gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmesi. İLİŞKİ KURDUĞU GÜZEL KIZLARI ÖZEL İSTİHBARATINDA KULLANDI Yıl: 1913. O'nun.. B. 13 Nisan 1909'da meşhur “31 Mart Olayı”. Bu otel öncekinden daha rahat ve nisbeten daha konforludur. 11 Ocak 1905 yılında 24 yaşında kurmay yüzbaşı olarak Erkânıharp Okulu'nu bitirdi... Gençti. 31 1911 yılında İtalya-Trablus savaşına katılması.. aralarına sızan bir kişinin ajan çıkması sonucu yakayı ele vermişti. Trablusgarp... Benim bu büyük insanla arkadaşlığım böyle başladı.. burada oturmaya değer. Şam'a 5'inci Ordu 30'uncu Alay emrine sürgün gidişi... temiz giyinirdi. Bulgarların niyeti henüz kesinlikle belli değil. İçindeki özel eğlenceler. yakışıklı bir kurmay binbaşı. Bu dizi içinde Mustafa Kemal tarafından kendisine yazılmış birçok mektuplarını okuyacağımız Ma-dame Corinne'e 3 Kasım 1913 tarihinde yazdığı bir mektupta yeni taşındığı oteli şöyle tanımlar Mustafa Kemal: ". bu 10 yıllık dönemin. güzeldi. Çok yakın dostu İttihat Terakki Partisi'nin eski Genel Sekreteri Fethi (Okyar) Sofya'da sefir.

Ay-rrlırken bana: —Bu akşam bizde eğlenemediniz!. Bütün kalbimle. Bulgar Başbakan'ının ki7i Ni-kolina ile olan yakın ilişkisinden dolayı bu milletve34 killerini iktidar lehine etkilediği söylentileri dolaşıyordu... Sofya'ya yerleşmiş çok zengin ve çok güzel bir Türk hanimi vardı: Tarife Hanım!..bulamadım henüz. vakit geceyarısını geçmişti. Gündüz. yakışıklı bir Türk Subayı. gene ve yakışıklı Türk binbaşısı Mustafa Kemal'in ilişki kurduğu her genç kız. Çoğunlukla Sefarethanede ve büromda çalışıyorum. Zannediyorum ki Cevdet Bey aracılığı ile beni evine davet eden kendisidir. Sofya Ataşemiliteri idi. Sofya'nın tanınmış ailelerinin kızları olduğu için. Bu hanımlar. Mustafa Kemal'in Nikolina kadar önem ve değer verdiği bir başka gençkız.. Bilmem neden... siyasal çevrelerde. Bir başka deyimle.. Onları localarında bırakarak ordan da ayrıldık. Bir “Efsane” erkeği olarak. 15 . Ordan ayrıldıktan sonra Novia America adında bir Cafe Concert'e gittik. M... vekiller ve daha birçok tanınmış beyefendiler vardı. Ben kumar oynamadığım için kısa bir tanışma ve konuşmadan sonra onlardan ayrıldım. Scfya sosyetesinin kalbur üstü hanımları. Bugün kendisiyle birlikte 5 kilometrelik küçük 33 bir araba gezintisi yaptık.. ... Hiç bir daveti. Onu bu kadar sempatik bulacağımı ve bu kadar iyi bir arkadaş olduğunu ummuyordum. Madam Dourzi. bu yakışıklı binbaşıya candan bir ilgi gösteriyorlardı. Büyük savaşın eşiğinde bulunan ülkesi için millî güvenlik açısından çok önemli bir çok sırları hanım dostlarının aracılığı ile sağlıyordu. bu genç subaya saygı duyuyorlardı. Mustafa Kemal'in çevresinde pervane gibi dönen genç ve güzel hanımlar arasındaydı. O'nun özel casusu olduğunu bilmeden çevresinde bulunuyorlardı. Evinde o akşam kibar insanlar. çok kısa bir süre içinde Sofya' da geniş bir çevre oluşturdu.. ben hiç memnun olmadım ve hep sıkıldım. Omuzları sırma dolu generaller. General kızları. Refik Sönmezsoy. Mustafa Kemal'in çevresindeki genç ve güze! hanımlar. Bingazi. Mustafa Kemal. Bulgaristan'a gelmişti. Cevdet Bey'le dostluğumuz iyi.ı dedi. Sofya'da kısa bir tur yaptım. Bakara oynuyorlardı. hiç bir ziyafeti kaçırmıyor.. Alman birçok şantözler vardı. Cevdet Bey iki Macar bayanı davet etti.. Fakat inanın bir başka sefer sizi memnun etmeye çalı-şncağ'ir. Ote7e dönüp yatağıma girdinim zaman. Sofya Operası'nın primadonnası Anna Todnrova. Mustafa Kemal'in. her insan. Evvelki akşam beni Madam Dcurzi'ye götürdü.. Mustafa Kemal'i gönüllerinde paylaşamıyorlardı.. Özellikle genç kızlar ve hanımlar.Bu hanımlardan biri Almanca.. Bana her zaman kendinden söz eden haberler ver. Kemal” * ** Mustafa Kemal.. Tercüman gazetesinde. bu tanışmanın şiirsel öyküsünü şöyle özetler: “Mustafa Kemal. Fransız.. Savunma Bakanı Stiiyan'ın kızı Dimitrina. “PARİS'Lİ HANIMI GÜZEL BULMADIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM” “Bu Parisli hanımı güzel bulmadığımı sana söylememe izin verir misin?. çoğunluğu genç kız ve genç hanımlardan oluşan güçlü bir istihbarat şebekesi kurmuştu.. yine opera sanatçılarından Mimi Balkanska ve Porfo-la.. bu genç ve yakışıklı Türk subayına karşı gösterdikleri yakınlık göze batıyordu.. bâzı erkekler tarafından davet edilmek için locaların arasında piyasa yapıyorlardı. Trablus. diğeri Macarca konuşuyordu. tanınmış şilelerin genç kızları çoğu kez Tarife hanımın evinde direnlenen partilerde bir araya gelirlerdi.. her gittiği yerde yeni yeni dostlar ediniyordu. Balkan Savaşı kahramanı. Bulgar parlamentosundaki Türk kökenli mi'letve-killerinin çoğu Mustafa Kemal'in yakın dostuydu. s BİR VALS BİR AŞKIN BAŞLANGICI OLDU Matmazel Dimitrina bir baloda tanışmıştı Mustafa Kemal'i. her kadın. Cevdet'le aralarında derin bir dostluk olan Parisli bir hanım.. Fethi Bey de başka bir şey yapmıyor.

... Ancak. “Nerede?.. 1913 yılında başlayan bu “Aşk hikâyesi”nin erkek kahramanı. “Bu ikinci ve dostça karşılaşmamız” diyordu. Efsane erkek. * İlk nefesi. bir aşk mektubunun üç satırı ile bu gururu okşamasını bildi: “— Ölünceye kadar seni seveceğim.. ev ziyaretleri ve gizli buluşmalar ile “Aşk hikâyesi”nin cümleleri sürüp gidiyordu.. Genç ataşemiliter... Genç kız dudakları “Mustafa Kemal” adını fısıltı halinde heceliyordu: “Mustafa Kemal geldi.Kemal'in.. Babam sizi daima takdirle anar!.Ve bu aşk romanının ilk bölümü bu cümle ile noktalanır gibi oldu.” “Bizim eve gel!. Ba35 kanın yanındaki güzel kızın önünde eğildi: “Bu valsi bana lütfeder misiniz?.” Balo'nun en ilgi çekici olayı. Beni unutma.. ilk cümleyi ikinci. Baba Stil-ya'nın “gönül kapısı”nı çaldı: 36 “— Mustafa Kemal.. sohbet sırasında öğrenilmişti. üçüncü vals-ler takip etti. diyor!. nerelere gittin” diye ağladı durdu. Baba Stilyan. bu aşk romanının eski sayfalarını çevirerek..” dedi... Kral'ın Mustafa Kemal'i tebrik etmesi ve bir hediye vermesi olmuştu. Mektuplar yazdı. o gece Yeniçeri elbisesi giydi. sabaha karşı. Mustafa Kemal'in kollarından ayrılırken “Yarın buluşalım” diye fısıldadı...” * ** Bulgar Kurmay Başkanının kızı.. kalbi sınır taşlarının ötesinde çarpıyordu. talihine düşen orduya General Stilyan'ın komuta ettiği de.. genç kızların gönülleri hopladı.. Kızın da ben Mustafa Kemalsiz yaşıya-mam.. bir “Maskeli balo” da canlandırmak istiyordu. bütün kızların gönüllerinde dönüyordu artık. üçüncü nefesler. ara!. ilk valsi ikinci. Son nefesimde “Önce Kemal...” — “Mustafa Kemal de Dimitrina'yı seviyor!... * 16 . * ** Mustafa Kemal gururlu bir erkekti. Bu sevdanın bir evlenme ile bitmesini istiyordu.. “İki sevdalı arasında” saadet temsilcisi olmuştu. Balkan Savaşı'nda. bir milletin kalbine gömülmüştü. bir defa okuyarak avunacaktı. “Maskeli balo”da general kızlarının gözleri “Türk Yeniçerisinin üzerinde toplandı. Millî Savunma Bakanı Stiiyan'ın oturduğu masaya yaklaştı. ikinci. Dimitrina. İstiklâl Savaşı'nda da. kızın Dimitrina ile evlenmek istiyor. .... Cumhurbaşkanı olduktan sonra da “Dimitrina”yı unutmadı. Bulgaristan sosyetesi “Türk -Bulgar aşkı” ile çalkalanıyordu: — “Dimitrina.... Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Araş ile “sevgilerini taşıyan” hediyeler gönderdi.” Salondaki her genç kızın gönlü “Mustafa Kemal ile dansetmek” dileği ile doluydu. bu sevdanın bitmesi için.” Mustafa Kemal Çanakkale savaşlarında da. Mustafa Kemal ayağa kalkınca. Mustafa Kemal'e çılgınca âşık!...... patinaj. Mustafa Kemal'i çok sevmişti. Kılıçlarıyla Bulgaristan'ı Osmanlı İmparatorluğunun bir “Vilâyeti” yapan Yeniçerileri. üçüncü cümleler. Mustafa Kemal. Dimitrina “babasının bulduğu Bulgar” ile evlenmişti ama.. * ** General kızı Dimitrina. M.. Dimitrina ile Mustafa Kemal hemen her gün beraberdiler. bir Türk arkadaşına: “Gecenin en değerli hdeiyesi Dimitrina idi” dedi.Mustafa Kemal. * “10 Kasım 1938” günü Bulgaristan'ın “gözünden en çok yaş dökülen” kadını Dimitrina idi: “— Kemal beni bıraktın da..” Generalin cevabı kısa. bir kızın kolunda.Ve bir gün. kesin ve acı idi: “— Ben bir Türk'e kız vermem!.. Hem de.” . Gözler “Davet” doluydu. sonra Allah diyeceğim.. General. Dimitrina ise.. Dans.

28 yıl, bu romanın sayfalarına bir cümle eklemeden geçti... İki ay önce, 73 yaşına basan, Bulgaristan'da “Ata37 türk'ün ilk ve bitmeyen aşkı” diye bilinen Dimitrina bir rüya gördü: “Atatürk, Dimitrina gel artık, seni özledim, diyordu”. Dimitrina, bu rüyayı yorumladı: “— Kemal beni çağırıyor” dedi... ...Ve bu rüya gecesinden 24 saat sonra son nefesini verdi. Bu “sevda romanı”nın ilk sayfalarında söylediği pibi son sözü: “— Mustafa Kemal” oldu... Romanın son cümlesi, “Mustafa Kemal” ile noktalandı. BAŞBÂKAN'İN VE HARBİYE NAZIRI'NIN KIZLARI, MUSTAFA KEMAL'İN SEVGİLİSİYDİLER Bunlar arasında Bulgar Başbakanı Dr. Radoslavof un kızı Nikolina başta geliyordu. Tarifa Hanım'ın evindeki toplantılarda tanıştığı ve çik yakın bir ilişki kurduğu Matmazel Nikolina ile Mustafa Kemâl arasındaki özel dostluk tüm Sofya'da duyulmuş, dedikodular ayyuka çıkmıştı. İktidardaki Başbakan Radoslavof'un siyasî muhalifleri, kurmay binbaşı Mustafa Kemal'in flörtleri arasında yer alan güzel Nikolina'nın bu özel ilişkisini dillerine dolayarak Başbakanı yıpratmaya çalışıyorlardı. Sofya, o yıllarda yoğun bir diplomatik kaynaşma içindeydi. Birinci Dünya Savaşı'nı yönlendirmeye çalışan (İngiliz, Fransız, Sovyet Rusya gibi) ülkelerin temsilcileri Bulgarlarla sürekli müzakere halindeydiler. Bu ortamda, biri Başbakan'ın, diğeri Harbiye Na-zırd'mn kızı olan iki genç hanım, Mustafa Kemâl'in özel istihbaratı için en mükemmel birer kaynak idiler. 38 Bulgar Harbiye Nâzın Kovaçef'in kızı Mara, duy-gult, içli, kültürlü, şık giyinmesini çok iyi bilen Makedonyalı bir tazeydi. Üstelik fizik yapısı bakımından zarif ve şirin bir kızdı. Snk sık Tarife Hanım'ın evinde buluşuyorlar, bir kaç kadeh erik rakısı... Biraz müzik... Biraz sohbet... Biraz aşk... derken, Bulgar hükümetinin en gizli sırları, bazen Nikolina'nın dudaklarından, bazen de Ma-ra'nın gevezeliklerinden Mustafa Kemal'in istihbarat dosyalarına yansıyordu. Başbakan'la Harbiye Nazırı'nm kızlarından sızdırdığı özel haberleri diğer ajanslarının istihbaratıyla da pekiştirdikten sonra değerlendiren Mustafa Kemal, bu arada yarbaylığa terfi etti. Ateşemiliter Mustafa Kemal, o sıralarda Dimo Açkof adında Türk dostu, bir Bulgar avukatın kızı Elena ile de özel bir yakınlık kurmuştu... Gittiği her yerde seçkin insanlardan bir çevre oluşturan, edindiği dostları ve kurduğu çevreyi muhafaza etmesini bilen genç kurmay, bir yandan Sof-ya'daki güzel flörtleriyle ilşkisini sürdürürken öte yandan uzaklardaki dostluklarını da mektuplaşmak yoluyla canlı tutmaktan geri kalmıyordu. İstanbul'daki genç ve güzel dul Madam Corinne, Mustafa Kemal'e büyük bir sevgi ve hayranlık duyuyordu. Ve de üstelik kıskanç bir kadındı Mm. Corinne. Mustafa Kemal'in Sofya'daki arkadaşı ve kendisinin de yakın dostu Cevdet de Mm. Corinne'in ajanıf!) idi. Mustafa Kemal'in Sofya'daki özel yaşamını gözetlemesi görevini üstlenmişti Mm. Corinne'e karşı. Gönül işlerini de memleket işleri kadar büyük bir beceri ile yürüten genç kurmay Mustafa Kemal'in bir yandan Başbakan'ın kızı Nikolina ve Bulgar harbiye Nazırı'nm kızı Mara ve Avukat Açkof'un kızı Elena Açkof ile ilgilenirken İstanbul'daki Mm. Corinne'e <—Fransızca kaleme aldığı— mektuplarıyla nasıl ses-endiğini hep beraber okuyalım: 39 Sofya, 27 Aralık 1913 “Sevgili Corinne, mektuplarını büyük bir sevinçle aldım. Bu mektuplarda bana karşı gösterdiğin dostluk duygularına içtenlikle teşekkür ederim. Di-yorsu ki, son yazdığın mektuplarda öncekiler kadar imlâ yanlışı yok. Acaba bir başkası mı yazdı o mektupları. Bu

17

önemli dikkatini senden bana yönelmiş bir kompliman olarak kabul ediyorum. Çünkü öğrenebildiğim kadar Fransızcam üzerinde hiç bir hayale kapılmıyorum. Fransızcayı Türkçe kadar bilseydim sana yalnız daha çok mektup yazmakla yetinmez, içimdeki samimi duyguları daha güzel ve daha seçkin bir üslupla anlatabilirdim. AnVyorum ki Cevdet Bey'e benim buradaki hayatımı gözetlemesini tavsiye etmeye devam ediyorsun. Kendi hareketlerinin gözetlenmesi gereken Donjuan' m sözlerine bilmem ki hangi noktaya kadar inanıla-bilir. (Mustafa Kemal mektubunda Donjuan sözcüğü yerine “Courreur” sözcüğünü kullanmaktadır.) Yine de hemen söyleyebilirim ki onun sana anlatacağı şeylerde belki hakikatin bir zerresi bulunabilir. Buradaki hayatım monoton akışı ile devam ediyor. Hiç bir olay hayatıma bir neşe katamadı. (......) içten dostluklarımı sunarım. M. Kemal” Artık bir kurmay yarbay olan Mustafa Kemal'i kutlayanlar arasında O'nu içtenlikle seven ve kıskanan Mm. Corinne de vardır. O zamanki deyimle kaymakam Mustafa Kemal'in âşıkları, hayranları yalnız Sofyalı kızlar, yalnız Mm. Corinne midir?.. Mm. Corinne'nin kızkardeşi Matmazel Edith de bu yakışıklı kurmaya karşı özel hisler beslemekte, ablasının yazdığı mektuplara arasıra kendi duygularını da yüklemektedir. 40 “KALBİMİN DİKTE ETMEDİĞİ SÖZLERİ BENDEN BEKLEMEYİN” Sofya Ateşemiliteri kaymakam Mustafa Kemal'in Mm. Corinne'e yazdıtı bir başka mektubu gözden; geçirelim: 28 Şubat 1913, Sofya “Sevgili Corinne, Kaymakamlığa terfii edişim münasebetiyle gönderdiğiniz tebrikler beni çok derinden duygulandırdı. Güzel sözleriniz kalbimde büyük bir yer işgal etti. Kendi kendime izah edemediğim suskunluğumun bir çok nedenleri vardı: Sofya, Belgrad ve Petinya ateşemiliterliklerine tâyinim bana büyük işler yükledi. Henüz diğer iki şehre gidemedim. Özellikle Sofya'da beni ilgilendiren baz' sorunları incelmek zorundayım. Buradaki tüm meşguliyetim, bana büyük bir sıkıntı veren otel hayatından kurtulmak için uygun bir ev aramak. (.........) Sana uzun uzun yazamctyışımın nedenleH bunlar. Birkaç kelimelik kartpostallar yollayabilirdim. Fakat bu, hem seni tatmin etmezdi, hem de ben kendilerine nezaket icabı yazmak zorunda kaldığım kimselere karşı ancak kartpostal kullanırım. Küçük ve sevimli Matmazel Edith'in istemeyerek meydana ge^en, bu uzun suskunluğum karsısında sitemkâr şeyler söylemesi beni hayretler içinde bıraktı. O'nun sana karşı büyük bir dostluğu, ve benim samimiyetime ise pek az güveni var. Hayat tecrübesi de o nisbette az. Rica ederim. O'na söyle; çok konuşan ve sayfalar dolusu mektuplar yazanlar m- gerçek ve samimi dost sayılır?.. Çok içtenlikle hisseden fakat uzun lâflarla karşısındakini yormak istemeyen ve duygularını gizlemeyi tercih eden kimse1er ilgisizlikle suçlanabilir mi? Sevimli Edith zuna inansın ki ben de O'nun Avusturyalı dostu kadar fedakâr ve candan olmaya muktedirim. Ve o insanlar gibi kur yapmasını çok iyi bi4f lirim. Üstelik şunu da bilsin: Senin benim, nazarımda çok yüksek bir mevkiin var. Sen, öyle bir kişiliğe sahipsin ki benden kalbimin dikte etmediğini kelimeleri beklemezsin. Tatlı ve şirin kızkardeşine bu satırları okumanı ve kendisine benim hayalimde kolay kolay silinmeyecek bir hâtırası bulunduğunu söylemeni özellikle rica ediyorum. (............) İçten ve Candan Dost M. Kemal” * ¦** BULGAR HARBİYE NAZIRININ KIZI MARA, MUSTAFA KEMAL'İ DELİLER GİBİ SEVİYORDU!.. Mm. Corinne ve onun şirin kızkardeşi Matmazel Editt, Sofya'dan İstanbul'a postalanan

18

me'-'tualann kısalığından ve katılığından yakmadursuniar, Bulgaristan'ın başkentinde güzel bir genç kız, Mustafa Kemal'i bir kaç gün görmese çılgına dönecek kadar O'na âşıktı. Bu duygulu ve zarif kız, ilişkilerine yukarıda kısaca değindiöimiz Mara idi. Bulgar Harbiye Nâzırı'nın şık ve kültürlü kızı Mara... Mustafa Kemal'in Sofya'daki çevresi içinde daha önceki yıllarda Manastır'da tanışmış olduğu Dino Aç-ko fisminde genç b!r hukukçu da vardı. Mustafa Kemal'in flörtlerinden Elena'nın babası Dino Açkof, Bulgar asıllı olmasına rağmen Türklere karşı büyük bir sevgi ve saygı besliyordu. Mustafa Kemal'in kişiliğine hayrandı. Sofya'da avukatlık yapan Dino Açkof, sık sık ev;n-de z;vafetler, partiler düzenler ve yakın dostu Mustafa Kemal'i de çağırmayı ihmâl etmezdi. Bir bakıma Mustafa Kemal, bu davetlerin baş konuğu durumundaydı. Konuklar arasında Mara Kovaçef'le birlikte Sofya' 42 nın ileri gelen ailelerinin birçok temsilcileri, Mustafa Kemal'e hayran genç kızlar, opera sanatçıları ve politikacılar da bulunuyordu. Mara Kovaçef, birlikte geçirdikleri tatlı saatlerin ve günlerin adedi arttıkça ortak hatıraları çoğaldıkça Mustafa Kemal'i daha fazla sevdiğini hissediyordu. Kendisini seven ve etrafında pervane gibi dönen kızların karşısında ölçülü ve dengeli biryakiaşsmla hareket eden Mustafa Kemal, İngilizlerin Bulgaristan yetkilileri ile yaptığı gizli temasları, Rusların tekliflerini ve niyetlerini rahatlıkla öğrenebiliyordu. Nihayet savaş başladı. Bulgarlar, Almanlarla ittifak halinde olan Türklerin safında yer aldı. Delicesine âşık olduğu Mustafa Kemal'in ö-*el hir casusu olarak O'na hizmet ettiğinin farkında olmayan Mara Kovaçef, Mustafa Kemal Sofya'dan ayrıld'ktan bir süre 'sonra O'nu unutabilmek için evlenecek, fakat içindeki büyük aşkı, Mustafa Kemal'i asla unutamayacaktı. Ve... Yıllardan sonra... 1933 yılında... Cumhuri-yet'in 10'uncu yıldönümü törenlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın öze! konuğu olarak katılacak olan avukat Dino Açkof ile genç Türkiye'nin büyük kurtarırısı arasında Çankaya Köş-kü'ne şu konuşma geçecekti: — Gospodin Açkof, kızınız ne alemde? — Elena mı? — Evet! — Siz Sofya'dan ayrıldıktan sonra Elena Adliye Nazırı Hristo İstatef'le evlendi!.. — Ya Matmazel Mara Kovaçef? — Bir doktorla evlenmişti... Duyduğumuza göre bir aralık Ankara'ya sizi görmeye gelmişti. Ankara gelişinde size anlatmadı mı? — Evet, anlattı... Dokuz yıl önce Ankara'ya gelişinde burda birbuçuk ay kalmıştı. Kendisiyle müteaddit defalar konuştuk. 43 — Size bir şey söyleyeyim mi Ekselans, Mara, Ankara'dan Fiilbe'ye döndükten sonra kocasından ayrıldı!.. — Yaaaa!,, Öyle mi?.. Bu ünlemde ve bu soruda çok uzun yılların gerisinde kalmış duygulanışlar ve hâtıralar düğümleniyordu. YJDİN'Ü KURTBEY AİLESİNİN GÜZEL GÖZLÜ KIZI: NAZMİYE Mustafa Kemal'in Sofya'da tanıyıp hoşlandığı genç kızlardan biri de Vidin'li “Kurtbey Ailesi”nin kızı, Nazmiye'dir. Bu kitabın baskıya hazırlandığı 1988 yılı yaz aylarında 92'nci yaşına hazırlanan Nazmiye (Atiç] Hanım, İstanbul'un Bebek semtindeki konutunda görüştüğü bir gazeteciye, o çok uzak günlere ilişkin anılarını şöyle anlatıyor: “Evet, Mustafa Kemal, Sofya'da bana evlenme teklif ettiği zaman, ben henüz 17 yaşındaydım. Anneannemle Vidin'den İstanbul'a gidiyordum. Oradan da tıp tahsili için, Fransa'ya geçecektim. “Sofya'ya uğramıştık. Mustafa Kemal, Sofya'da ataşemiliterdi. Bizi anneannemle çaya davet

19

Ertesi gün.. Bakın ne diyor: “O kıymetli mektupları. Erzurum Milletvekili. kocam Behiç Nuri Bey'in ölümüne kadar sakladım. ben de teklifini kabul edememiştim. Çünkü Behiç Nuri Bey. Paşa'ya haber verdi. Simdi elçiliğimiz olan evde oturuyordu. Bana yazdığı mektuplarda. Atatürk. yakın dostum oldu. yuvam yıkılır' korkusu ile hepsini. anıalrında Bursa'daki bir akşam yemeğine de özellikle yer vermektedir. İmamsız nikâh olmazdı. “Evlendikten sonra. Dedi ama.00'da Reisicumhur hazretleri.etti. Yalnız. Çay sofrasını. 33 yaşındayım. o zaman oturduğumuz Kurtuluş Tepeüstü'ndeki Usulcuoğlu Apartmanı'nın banyosundaki sobaya atıp içim parçalanarak yakmıştım. 44 Böyle bir teklif. Mustafa Kemal'in. Kız kardeşi Makbule Hanım. beni yakın çevresi ile tanıştırdı. 'Ben prensip sahibi bir kişiyim' demekten de. ben prensip sahibi bir kişiyim. Mustafa Kemal bana karşı çıkarak. Ama. Başbakan Refik. ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra anneannesi ve ağabeysi ile birlikte İstanbul'a gelmiş. Gerisini yine Hazmiye Hanım'ın anılarından dinleyelim: “O gün kocam hastalandı.. vaz geçmedi. kalan 30 lira ile evi idare edeceğim. beni çok şaşırtmıştı. Mustafa Kemal. Atatürk'ün Lâtife Hanım'dan ayrılma aşamasında Kavalalı İsmail Hakkı Beyi kendisine göndererek (ki o sıralarda Nazmiye Hanım Behiç Nuri Bev adında bir zâtla evlidir) dolaylı olarak eski önerisini yinelediğini ileri sürmektedir. O zamanki adıyla Çapa Kız Muallim Mektebi'ne girmiş. her zaman bindini şahsi otomobilini gönderip bizi aldırdı. “İstanbul'da ailesi ile tanıştım. “Evlenme teklifi. hafızasındaki anılar kadar özenle saklayamamış. “Ben gidemeyecenim. Set-başında. bugüne dek titizlikle saklanabilsin. Bunu kendisine ifade ettiğim zaman. açıklamasında bununla da yetinme mekte. 'Sizinle evlenmek iıstiyorum' dedi. Öğrenimini tamamladıktan ısonra tekrar Vidin'e dönmüş. daha sonraki yıllarda birbirimizi hep qör-dükK Mektuplaştık. Eski Türkçe okumasını bilmiyordu. bahçede iki akasya ağacının altında kurdurmuştu. imam kıyıyordu. mutaassıp bir babanın km olarak da en çok. evim. Kurtbey Ailesi'nin bu güzel gözlü kızına gerçekten ev'enme önerisinde bulunmuş mudur? Bu hususu kesinlikle saptamak olanağına sahip değiliz. benim kız kardeşimle aeldinimi. benim nikâhımı imam kıymayacak'. Bunun 20 lirasını size cep harçlığı olarak vereceğim. böyle bir nikâh. sen kız kardeşini al. Tıp öğrenimi yapmak amacıyla Fransa'ya gitmeye hazırlandığı aşamada Sofya'da tanıştığı Mustafa Kemal. diye ısrarını sürdürünce. İkinci eşim. saat 16. Cumhuriyet Ote'i'ne indik. nikâhımızı imam değil. imamsız kıyılacak bir nikâhla takılmıştım. Atatürk'ün gönlünde yer ettiğini açıklayan Nazmiye Hanım. Evlerinde kaldım. ' 'Hayır. Annesine Zübeyde Teyze dedim. sizi Bursa'daki köşkünde kocanızla birlikte kabul buyuracaklar!. belediyenin kendisine hediye ettiği villada kalıyordu. CHP Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanı Dr. tıpkı anılar gibi. bir gün müjdeli haberi alır: — Reisicumhur Hazretleri. Nazmiye Atiç Hanımefendiyi dinleyelim: “Ama.” Gönül isterdi ki. Sofya Sefiri Fethi Okyar kıyacak. ardından da. ne yazık!. Ben de.” 1986 yılında Vidin'de doğan Nazmiye Hanım. aklımda kaldığına göre. bfimm hir şartım var. Ama. Ne^mive Atiç Hanımefendi. 20 . Fakat. şartlarını şöyle dile getirdi: 'Ben.. Ben ve kız kardeşim. 'Mektuplar kocaman eline geçer. 50 lira altın para maaşım var. Ahmet Fikri Tuzer'di. çevresini dolduran çok renkli bir hanım kalabalığına ve ülkesinin içinde bulunduğu buhranlı bir dönemde aktif bir qörev ateşiyle çırpınan yüreğine rağmen.. İbrahim Bey.. Nazmiye Ha-nım'a yazdığı ve evlenme önerisini birkaç kez tekrar 45 ettiği bu ilginç mektuplar. İngiliz'di. teklifini iki kez tekrarladı. O cay masasında bana. İbrahim Bey'le birlikte Bursa'ya gittik. bu mektupları. İngiltere'de doğup büyümüştü. Bursa'ya gidin” dedi. benim kabul edebileceğim bir şey değildi. Saydam'ın ölümünden sonra da Başbakanlığa bir müddet vekâlet etmişti. Çünkü bütün nikâhları.” Nazmiye Hanım. Uzun süre Mustafa Kemal'le görüşemediaini Bozüyük Mebusu Çolak İbrahim Bey'e bildiren Nazmiye Hanım.

Uzun yemek masasına. Rukiye de.46 Nihayet akşam yemeği vakti gelmişti. Bozüyük Mebusu İbrahim Bey. Sofya'da bir flört hali geçmiş olabilir. Reisicumhur hazretleri. Okudunuz mu Hürri-yet'teki anıları?.30'dan 12. Pasa ağzımı aratmak için.... Suadiye'de. Ali Sait Paşa.. Güya Atatürk... Tarihe ve gerçeklere ışık tutabilmek amacıyla. Sabiha Gökçen. Demek. Ali Sait Paşa'nın hanımı Neciye Hanım yoktu. Paşanın kızları.. o sofrada bulunanlar arasında birçok ün47 lü kişi var: Daha sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı enel Sekreterliği yapan Bursa Valisi Kemal Gedeleç. Bursa Valiei Kemal Gedeleç... gidin bakın. Üçüncü yemek tabaklara alındıktan sonra. diğer misafirlere ikrama gidiyordu... Atatürk'ün aşk yaşamı üstüne sohbet ediyoruz... yaver Rasuhi Bey. “Ben Latife'yi boşadığım zaman sen ne yaptın?” dedi. Reisicumhur hazretleri. O yazıyı kesip sakladım" dedim. — Ben de okudum o yazı dizisini.. kimsenin duyamayacağı biçimde konuşmaya başladı. demiş güya. Sayın Nazmiye Atiç Hanımefendi.. O geceden hayatta kalan iki kişi varız: Biri ben.. Bunun.. ben de gidip bakmışız güya.. her zamanki gibi. aynı zamanda da dünyalar adeta benim oldu. Bazıları da hanımları ile gelmişlerdi.. Böyle bir şey asla olmadı... yemek masasının en başına oturmadan önce beni sağ tarafına. Reisicumhur hazretleri yemeği kendi eli ile alıp önce benim tabağıma. Okul Sokak No: 50 Kamer Apartma-nı'nın 4'üncü katında 10 numaralı dairedeyiz. diğeri de Ruki-ye.. Ali Hikmet Paşa ile sağımda oturan Ali Sait Paşa vardı. kalbinde bana karşı bir sevgi işareti olduğunu hissediyordum. Hürriyet gazetesinde yayınlanan “Atatürk'ün Gönlündeki Kadın”(!)ın çok iddialı anıları. HAYAL MAHSULÜ HATIRALAR Tarih: 25 Ağustos 1988. Atatürk'ün mânevi kızlarından Ru-kiye ve Zehra. derhal İsmail Hakkı Bey'in sözleri geldi aklıma. O gece.. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan. benimle yavaş sesle.. Atatürk böyle bir şeyi zaten yapmazdı asla. birçok önemü iddialarla ortaya çıkıyor. Ben Bursa'daki akşam yemeğinde 21 . Bir süreden beri İstanbul'da ve bu adreste konuk bulunan Sayın Sabiha Gökçen'le... kız kardeşimi de. kendisinin gerçek zarafeti olduğunu bilmemle birlikte. Reisicumhur hazretlerinin. Uzun yıllar Atatürk'ün çok yakınında bulunan ve yaşayan canlı tarihlerimizden biri olan Sabiha Gök-çen'in anlattıklarını sağlıklı bir şekilde tesbit edebilmek için saat 10. bize demiş ki. Nazmiye Hanım'ın Atatürk'le arasında. O benim bu sözüm üzerine. Biraz hayal mahsulü bu hatıralar... sol tarafına oturttu. misafir arkadaşları vardı..30'a kadar süren 2 saatlik sohbetimizi teybe kaydediyoruz aynı zamanda. Servisi yapan garson.. hangisi daha güzel.. oturmaya başadı. Nazmiye Hanım'ın 48 ifadesine göre. “Peki ama siz Kavalalı İsmail Hakkı Bev'e ne dediniz?” deyince. yemeği önce Reisicumhur hazretlerine vermek isterken. “Atatürk'ün Gönlündeki Kadın”. sonra kız kardeşimin tabağına koyduktan sonra kendi tabağına alıyor ve garson ondan sonra. en yakın arkadaşını bana göndermişti.. Bursa'daki akşam yemeğinde Atatürk'ün bu konuda açıklamalar yaptığını söylüyor ve sizi de tanık gösteriyor. iki kız kardeş var. Böylece herkes yemeğe başladı. Aklımda kaldığına göre. misafirler. eviniz yıkıldı diye müteessir oldum. “Boşanma tebliğini gazetede okudum. rahmetli Makbule Atadan'ın rahatsızlığı sırasında kendisiyle tanıştığımız Sayın Sabiha Gökçen'le 32 yıllık bir aradan sonra tekrar konuşmak gereğini duyduk. Ve daha pek çok seçkin kişi. Eğer Atatürk böyle bir teklif yapsaydı Nazmiye Hanım reddedemezdi. İlk merak ettiğim şey. Makbule Hanım. manalı bir şekilde.. Daha ismini hatırlayamadığım misafirler vardı. Ama Atatürk tarafından bir evlenme teklifinin yapılmış olması ve bu teklifi de Nazmiye Hanım'ın reddetmiş olması kesinlikle düşünülemez.. Reisicumhur hazretlerinin bana karşı gösterdiği bu ince zarafet gözümden kaçmıyordu. — Sayın Sabiha Gökçen...

...” Atatürk'ün aşk hayatı hakkındaki görüşlerini sorduğumuzda Sabiha Gökçen'in yanıtı şöyle oldu: — Ben böyle bir şeye şahit olmadım..... O kişiye fena halde çıkıştı... akıllı olsaydı. o kadar asabi-leşti ki. keşke Atatürk. müsade edin de adını vermeyim.ağlayacak hale geldi...... “— Yak şu sigaramı çocuğum!” dedi. Aralarında hissi bir bağlantı olmuş olabilir...... Atatürk'ün kendisinden dinlediklerim var... düşündü. Kadınlara saygısı fazlaydı.. Ve şunu söyledi: “— Ben Anadolu'ya geçtiğim zaman. Lâtife Hanım. bir flört olayı olmuş olabilir. Ama Lâtife Hanım.. Atatürk... Ama sizinle olduğu gibi karşı karşıya konuşmadık bunları Atatürk'le. onları hoş görebilirdi...... O akşam da müzik sanatçıları vardı. benim.. Bir kişi...... Çünkü Fikriye Hanım. Ertesi gün odasına iyi sabahlar dileğiyle girdiğimde bana şöyle dedi: “— Dün gece nasıl geçti?” 49 “— biz dun gece bir şarkıya üzüldünüz.... ama Fikriye Hanımınki kadar değil... — Bizler Atatürk'ün manevi kızları idik.. “GEL GİTME KADIN!... Atatürk o kadar asabileşti.. hakikaten her zaman aklını kullanan.. ATATÜRK'E YÖNELİK GERÇEK AŞKLAR — Peki Sayın Sabiha Gökçen. 50 Atatürk'ün de olabilir. Atatürk de bu aşka karşı ilgisiz değil. Meselâ Fikriye Hanımla ilgili.... Lâtife Hanım hakkında ve Fikriye Hanım hakkında..... Yalnız müsade ederseniz bir hatıramı anlatmak isterim: Atatürk çok nazik. Fikriye Hanım genç. Atatürk'ü hakikaten seven bir kadınmış Fikriye Hanım. Neden Atatürk ağlıyor?.. Daldı.Fikriye Hanım hakikaten âşık.. Atatürk'ü ilk defa o kadar asabi gördüm. diye düşünürüm.. güzel antellektüel bir hanımmış.. Ama... Çok hassas ve ince ruhlu bir insandı Atatürk....... idamıma karar verildiğini duyar duymaz.....Şöyle diyebilir miyiz: Fikriye Hanımın bunları hoş görebilecek kadar derin bir aşkı vardı Atatürk'e. — Bu hatıralardan aklınızda kalan bazılarını lütfen hatırlamaya çalışır mısınız?.... Ama daha çok Fikriye Hanım Atatürk'e çok bağlanmış hissen. Fikriye Hanım hakkında biraz hoş konuşmadı. Bakıyordum. Zama zaman Türk Sanat Müziği sanatçıları çağırırdı köşke. gözleri buğulandı ... Acaba geçmişteki bir hatırası mı onu duygulandırdı?. — Dolmabahça Sarayı'nda bir konuşma geçti bir gün. işin başında hiçbir zaman hissen Fikriye Hanım qibi olmadı.. Sofrada arkadaşlarına anlatırken bizzat dinlediklerim var.. akılsızdı demiyorum yanlış anlaşılmasın. — Nebile için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? — Nebile Hanım'ın Fikriye Hanım olması mümkün değil! — Lâtife Hanım'Ia Fikriye Hanım arasındaki duygu farkı ne olabilir size göre? — Lâtife Hanım.. belki ömür boyu bir evlilik olabilirdi.. FİKRİYE HANIMLA LATİFE KANIM ARASINDA DUYGUSAL YAKLAŞIM FARKI — Sayın Sabiha Gökçen . Latife Hanım biraz daha sabırlı olsaydı. Nazmiye Hanım'Iı tanıştığı tarihlerde evlenmeyi düşünmemiştir. Atatürk de çok bağlanmış hissen . çok temiz ve her haliyle mükemmel bir kişiydi.. Ve nitekim bu aşkı yüzünden intihar ettî Fikriye Hanım... Ben he rzaman... Müziği de çok severdi. Belki Atatürk'ün de Fikriye Hanım'a hissi bir yakalşımı vardı. Bir akşam sofradaydık.. Neden acaba?. Fikriye Hanım o genç ve güzel kız. çünkü tanınmış bir kişi. Ben tanımadım.. Hüzünlendi..... Fikriye Hanım hakikaten âşık. o günün o tehlikeli şartları içinde bana koştu geldi.... Ufak tefek kaprisleri olabilir her insanın. Ama Fikriye Hanım..” dedim.. ağladınız bayağı.. — Bakın Şemsi Belli Bey. Bu şarkı devam ederken ben Atatürk'ün yanında oturuyordum. Anadoluya geldi!” dedi 22 . Bir aralık “Gel gitme kadın!” diye bir şarkı okundu... Fikrive Hanım' la evlenseydi..sofrada Atatürk'ün böyle bir açıklamasını duymadım. Atatürk'ün derin bir aşkla kimler sevdi size göre?. Aşkı için her şeye katlanabilirdi... Onun da Fikriye Hanım'a bir ilgisi var. belki sonradan hissen bağlandı Atatürk'e... Latife Hanım ise bunları hoş göremedi maalesef.

.. Erkektir. Ve Lâtife Hanım'ı uygun qörmüyor. — Atatürk'le Lâtife Hanım arasındaki mesafe... O zaman taassup var. Atatürk tam bir karar veremiyor.ama evlenmeyi düşünmemişti.. Hep isterdim ki keşke Atatürk O'nunla evlenmiş olsaydı.. Annesi daha çok hastalanıyor orada.... Fikriye Hanım'a karşı O'nun da bir şeysi vardı . ve bundan doğan bir evlilik.. Efendim.... Ayrıldıktan sonra bunları Atatürk'e açıklıyor Salih Bozok... tanımadığım halde. Ben bunu sofra sohbetlerinde resmen Atatürk'-den duydum. — Şöyle diyebilir miyiz. beğenmiyor annesi... Uygun bulmadım bu hanımla Gazi Paşa'nın evlenmesini!. ancak o zaman evlenebilirim!” diyor... Sayın Gökçen... “Atatürk'ün annesi gelmiş.... genç kızlığından itibaren... Abdur-ruhimi tanıd'nız siz Semsi Bey.. Genç bir hanımın evinde misafir kalması şayiaya sebep. diyebilir miyiz? — Şu şekilde . Genç bir hanım.. Salih Bozok'la beraber İzmir'e gönderiyor annesini.. Atatürk Fikriye Hanım'la evlenmiş olsaydı.. O zamanlar Abdurrahim çocuk daha................... Atatürk. Atatürk annesine söylüyor: “— Lâtife Hanım'la evlenmeyi düşünebilir miyim?. bir erkek arasındaki mesafe midir?.. O zaman taassup var.. Çok büyük bir hürmetim var Fikriye Ha-nım'a karşı. bir rastlantı...” diyor. Şimdi herkes daha açık fikirli. Atatürk'ün annesine çok hürmeti vardı... Atatürk'ü iyi tanıyan bir kişiy-miş.. Atatürk de evleniyor. Daha değişik bir hayatı olurdu herhalde. İzmir'e gönderiyor onları.......... Tabii. Atatürk Lâtife Hanım'la evlenecek diye... beğenirsen.. Onun evinde misafir kalmış olması.. Lâtife Hanım'ın ailesi Fransa'da. Salih Bozok.... Latife Hanım'ın evine.. 53 23 . İnsandı Atatürk de. annesinin düşüncesini söylemiyor Atatürk'e.. değil mi? — Evet. Bir genç kızla. tâ gençliğinden beri yani. Sayın Gökçen.. — Hayır!.... işte biliyorsunuz.... Ankara'ya dönüyorlar.. Doğrudan doğruya bir ev sahibesiyle misafir arasındaki mesafe. babası henüz dönmemiş İzmir'e. İyi bir ahbap oluyor.... Bir ev sahibesiy52 le misafir arasındaki mesafe midir?. Onun için Fikriye Hanım'ın tabii çok daha iyi bir tutumu olurdu mutlaka.... Daha sabırlı. durumu Gazi Paşa'ya yansıtıyor.. Ama İzmir'de. Salih Bozok da. Atatürk memnun kalıyor bu misafirlikten.” diyor.. sofrada anlatırken.... Lâtife Hanım ise ancak bir-iki görüşte tanımış oluyor Atatürk'ü... Lâtife Hanım'ın Atatürk'le evlenmesi bir aşk evlenmesi değildi. bir kadınla.. Atatürk'ün rahmetli Başyaveri Salih Bozok' la yakın bir dialog kuruyor Lâtife Hanım...evvelâ isterseniz... Bir şayia çıkıyor halk arasında..... Hattâ AbdurrahirrîTunçok da beraber... Lâtife Hanım'la Gazi Paşa evleneceklermiş” diye yaygın bir söylenti var.. kurtuluştan sonra onların evinde misafir kalıyor. — Şayianın çıkması için bir sebep olması lâzım gelmez mi? — Sebep.. — Bu anlattıklarınıza göre Fikriye Hanım kadar olmasa bile Atatürk'ün de O'na karşı ilgisiz ve sevgisiz kalmadığı izlenimini çıkarabilir miyiz? — Ona şüphe yok.. Keşke O'nunla evlenseydi Atatürk.. mutlaka.... Ama bunu etraf doğru bulmuyor ve bu yüzden evlenecekler diye bir söylenti çıkıyor.. Ama kısmet böyleymiş.. izmir'deki misafirlik sırasında nedir?... Konu böylece afişe olunca. Salih Bozok'a diyor ki: “— Oğluma söyle. Annesi o sıralarda hasta... — Peki... Fikriye Hanım'ın Atatürk'ün eşi olarak tutumu Lâtife Hanımdan farklı ne gibi bir seyir takip ederdi? — Fikriye Hanım. belki 5i daha mutlu olurdu. düşünmüş olsaydı onunla evlenirdi tabi.... “Sen onu görürsen....Atatürk ... Ufak tefek kaprisleri olabilir. daha hoşgörülü olurdu... Tanışma..... Fakat bunları hiçbir zaman kötü bir şekilde karşılamazdı Fikriye Hanım....... — Muallâ Tunçok Hanımefendi'nin kocası Abdur-rahim... Annesi.. Olumlu şekilde söylüyor. hatırlayacaksınız. Bu konuda annesinin rızasını almadan bir sey yapmak islemiyor....

. Gerçekten hayretler içinde kaldınız sanırım. Son kartınız. Belki seyahetlerinde herhangi bir kimse ile ilişkisi olmuş olabilir. hakikaten bir kimseye aşık olmuş biri değildir.. nihayet Atatürk de bir erkekti.. o da bir insandı... ama... Bir manastır hayatı mı yaşadı ömrü boyunca?..Nebile 2 defa evlilik yaptı..... Komşu kızlarına filan aşık olmuş olabilir.. Kitabımda işlemeye çalıştığım konu bu. Hanımlar kendilerini biraz daha lanse etmek için falan. Nebile âşık olsaydı Atatürk'e. — Benim tek diyeceğim şey: Atatürk. NEBİLE ZSA GABOR SÖYLENTİLERİ ¦— Nebile'nin Atatürk'e âşık olduğu yolundaki yayınlar gerçek dışı mı? — Gerçek dışı. Göğsünde bir kalp. Elena.. Bu yönünü de ben tes-bite çalışıyorum. ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAN Mm.. Corinne'e postaladığı mektuplardan izleyelim : 55 17 Mayıs 1915.... Tarife Hanımefendi... — Büyük bir liderin özel yaşamı genellikle kapalı kalır.. — Bu konuda söyleyebileceğiniz başka bir şeyler var mı? — Sizin soracağınız bir şey varsa sorun... Maydos Karargâhı 'Sevgili dostum. — (.. Muhakkak değildi.o da bir insan....... O günlerin şartları içinde ve vatan görevi gerekleri çerçevesi içinde kalmış birer eski ve tatlı hâtıra idi artık.. Mara... Atatürk... Ama gençken olmuş olabilir.... Gelip geçici duygulardır bunlar. Bunun benim kusurum olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Tabii değil mi........ sevgili dostum Corinne bunları bilmeyecek ve her zamanki gibi mektuplarını ve kartlarını Sofya'ya gönderecek.....Siz ki benim özel hayatımı takip etmekten memnun olmak istersiniz.. Nasıl olur da benim savaş alanında bulunduğumu öğrenemezsiniz..... o günlerin Mustafa Kemal'inin Mm.... — Peki.. Tekirdağ 19'uncu Tümen Kumandanlığına tayin edilen Mustafa Kemal.. Mimi. — Hayır hayır.. Çanakkale Boğazı'nda durum buhranlı bir hal alınca sevgili dostumuz Nuri (Conker)nin eski yeri olan Tekirdağ'a giderek ordaki bir fıkranın kumandasını üstlenmemi isteyen acele bir 24 .. — Ben böyle bir şey olabileceğini sanmıyorum..... Nebile olamazdı âşık. Anna Todorova. herşey.. her insanda doğal olarak bulunması gereken bir takım hislerden yoksun değildi. büyük bir lider ama . başkasıyla evlenmezdi .— O halde Atatürk'ün Latife Hanımla evlenmesi bir aşk izdivacı değil. Ve bunları da benim yerime Fethi (Okyar) Bey alacak. o kalpte bir takım duygular taşıyan bir insan.. Nikolina.. — Bu konuda şahit olduğum bir şey yok. O büyük insanın çok yönleri tüm ayrıntılarıyla yazıldı. Herkes. hazırladığım kitabın konusu Atatürk ve aşk. O büyük bir kumandan... bir erkek. O bakımdan söylüyorlar. 54 memleketi kurtarmayı kafasına koyduktan sonra böyle bir olay kesinlikle olmamıştır.... CORİNNE'E MEKTUPLAR Ülkesi savaşa girdikten sonra Mustafa Kemal'i Sofya'ya hangi kuvvet bağlayabilirdi. Benim şu anda hatırıma bir şey gelmiyor... O günlerin havasını.. Atatürk. Maydos'a Fethi (Okyar)nin bir kartıyla birlikte geldi. Herhalde Atatürk... — Elbette değildi.)nin hanımı Zsa Gabor'un Atatürk'le bir aşk gecesi yaşadığı yolunda bir küçük haber çıktı geçenlerde. — Tahmini olarak bir şeyler söyliyemez misiniz? — Gözümle görmediğim için bir şey söyleyemem. Siz ki her şeyden haberiniz olduğunu iddia edersiniz .. — Sayın Sabiha Gökçen. Aksini düşünemem hiçbir zaman. Atatürk ve kadın.. Fakat. Daha pek çok böyle gerçek dışı şeyler çıkıyor ortaya. şimdi çok sevdiği askerlik sanatının odak noktasında. Aksini söyleyecek kimse kalmadı hayatta. bu gibi şeyleri ortaya atıyorlar..... ben Maydos'ta olacağım. arkadaş bildiği kimselerin hanımlarıyla asla böyle bir şey yapmazdı... Bilemem.. gece gündüz düşmanla savaşacağım.. çünkü Nebile'yi de bir evlâdı mânevi olarak aldı Atatürk..

. hiçbir zaman benim gibi hareket etmez. Benim bu konuda size verebileceğim bir izahat yok. büyük asker Mustafa Kemal savaş meydanlarında ilk askeri zaferini kazanmış.. anneniz hanımefendiye ve babanıza saygılarımı lütferi bildiriniz. Sevindirici olaylar üst üste gelmektedir. Ama yine de şüphe etmeyiniz ki hafızalarımızda silinmez izlerini sakladığımız güzel anları asla unutmuş değilim!. Çünkü postayla ancak pek mânâsız birkaç kelime yollamak mümkün olabiliyor.. Kazandığı zaferler ve madalyalar O'na göre bir başlangıçtır.. Siyasi ve askeri genel durum hakkındaki görüşlerinizi bana açıkça söyeyiniz Corinne. Çünkü bu önemli savaşın onurunu Mehmetçiğe kazandırmayı tercih ettim. Birkaç gün önce içinde bir takım şakalar bulunan bir kartpostal yollamıştım. Maydos. Ben bu savaşta ölsem bile beni ve o hatıraları unutmaynız!. İki aydır buradayım.. Ama dostlar arasndaki bağları her zaman kuvvetlendirerek geçer gider zaman. Size istediğiniz zaman hemen cevap yazamazsam umarım ki beni mazur görür ve bana kısa... Mektubu bizzat size vermesi için fırkamdan bir zabit gönderiyorum. “CESUR VE İNANÇLI ASKERİM ŞEHİT OLURSA CENNET'E GİDECEĞİNE YÜREKTEN İNANMIŞ” Karargâhındaki görevlilerden birinin İstanbul'a yapacağı seyahati fırsat bilen Mustafa Kemal. Kurşun vızıltıları ve bomba gürültüleri 25 . Savaş devam etmekte ve Mustafa Kemal büyük bir başarı ile İngiliz kuvvetleri karşısında savunmaya devam etmektedir. Matmazel Edith'e içtenlik dolu dostluk duygularımı. “Harp Liyakat Madalyası” ile takdir ve taltif 57 edilmiştir. kolay kolay aralamadığı kalbinin kapılarını. Arıburnu Cephesi'nde İngiliz kuvvetleri ağır yenilgilere uğramış. Bir ilk adımdır. basit kartlar postalayabilirsiniz. Biliyordum ki bu. Ve savaş gecesi siperlerin içinde Mehmetçiği harekete geçiren de odur. şarapneller. savaş psikolojisinin belki doğal bir sonucu olarak Mr.. Corenne'e hafifçe aralamakta ve duygulu bir seslenişle “Geçmiş günler ve o günlerin hatıraları ölümsüzdür. 19. Sofya'dan ayrılışımı ve burada görev alışımı size niçin haber vermediğimi bana sormayınız... mermiler başlarımızın üstünde patlayıp gidiyor. Günlük çalışmalarından arta kalan zamanlarında canı roman okumak istemektedir. 'Zaman geçer gider. beni unutmayınız Corinne!.. Anlıyorsunuz ki oldukça meşgulüm. arkasından “Miralay” (Albay)lığa yükseldiği tebliğ edilmiştir kendisine. Aziz Corinne. Yeni dostlarıma Allahaısmarladık bile diyemeden Sofya'dan ayrıldım.. 56 Corinne!. 20 Temmuz 1915 “Sevgili Madam. Mazi ve mazinin hâtıraları ölümsüzdür. benim için bir nezaketsizlik idi.. Şüphesiz biliyorsunuz ki savaşı yöneten sizin dostunuzdur. Burada benim adım fazla duyulmazsa hayret etmeyiniz. şu ana kadar daima başardım. Almanlar da bu genç kumandanı Demir Haç Nişanı ile değerlendirmişler. Mısır'a hareket etmeden ve Kudüs'te dinlenmeye karar vermeden sizin evde bir akşam yemeği yiyebilen ve size sıcak duygularla veda edebilen Nuri. Gece gündüz top sesleri.telgraf almıştım. ÖLSEM BİLE!... Fırka Kumandanı M. Buradaki hayat pek fazla sakin değil.. Kemal” Mustafa Kemal'in savaş içinden Corinne'e özet kurye ile ulaştırdığı bu mektup gösteriyor ki büyük asker. Karargahımın kâtiplerinden Hulki Efendi'nin İstanbul'a gelmesinden faydalanarak size bu satırları yazıyorum..” diyebilmektedir. Ve yerimde kalırsam kuvvetle umuyorum ki hep başaracağım!... Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin çıkarma girişimlerine karşı savunuyorum. MAZİ VE MAZİNÎN ANILARI ÖLÜMSÜZDÜR BENÎ UNUTMAYINIZ CORİNNE!... Corinne'e yeni bir mektup yazmaktan kendini alamıyor. Miralay Mustafa Kemal'in karargâhı hâlâ Maydos' tadır.. Hattâ bu savaşta ölsem bile.

1916 yılının başlarında tayini Kafkas Cephesi'ne çıkan ve Nisan ayının ortalarında Silvan'da kumandayı ele alan Mustafa Kemal.... Harbiye Mektebi'nin karsısında bir konak vardı: Tabib Miralay Mösyö Luigi'nin konağı. Oysa ben. Ziyaretlerinin birinde Matmazel Edith... doğru cennete gidecek. OLMAK. Edith'in fal baktığı günü sık sık anımsıyordu. Belki de ablası Corinne'in büvük dostluğunu gölgelememek için içindeki duyguları bastırıyordu. ben bu mektubu yazarken yanımda Size neler yazdığımı soruyor ve kimin Matmazel Edith'e ait olduğunu öğrenmekte ısrar ediyor. Olayların etkisiyle sertleşen karakterimi -mantıklı öğütlerinize dayanarakyumuşatabilmek için romanlar okumaya kararlıyım. Fırka Kumandanı" “YA HİÇ DOĞMAMIŞ.. Gerçek dostluğumu kanıtlamak için bu kez sizden önce kaleme davrandım. Co-rinne oturuyordu. Beşiktaş'ta Akaretler'de oturuyorlardı. Siirt. Siirt'e üç gün uzakl'ktaki Miyotarkin'de benimle fou'uşması için Diyarbekir'deki Nuri'ye talimat verdim. Pangaltı'da. Herkesin büyülendiği tatil ve esprili konuşmalarınızdan zev alabilmek imkânından mahrumum. Bu dinlenme ancak ölümden sonra mümkün olabilir. Şehit olmak nedir. En yüksek 58 mutluluk!. onları çok defa ölüme götüren emirlerimi derhal yerine getirmelerini gerektirmektedir. hurileri onları karşılayacak ve sonsuza kadar onların arzusuna tabi olacak. Üvey babası Ragıp Efendi ise bir süre önce ölmüştü. Çünkü bu olayların ardı arkası kesilmez. YA DA HİÇ UNUTULMAMAK İSTERDİM!. beybabanıza saygılarımı ve Matmazel Edith'e en içten duygularımı arzetmenizi ve en sıcak ve saygı dolu bağlılılklarıma inanmanızı rica ederim.. Bunları kesinlikle bilmemiz olası denil amma. Moralleri de yüksektir. Doktor Hüseyin Bey. sevgili Madam.içinde adeta bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Bu konakta yüzbaşı Ömer Lutfi Bey'in dul eşi Mm. Uzun ve çok yorucu bir yolda iki aylık bir seyahatten sonra dinlenebilmek için bir fırsat olabileceğini sanırsınız değil mi?. Daha önceki mektuplarının çoğunda “Sevgili Co-rinne” diye başlayan Mustafa Kemal. Nerdee. Bu nedenle aşk duygularından ve pek az fikrine katıldığım bir insan'n hayat felsefesinden başka bir şey ilham etmeyen bir romanın tefrikalarını okumak ihtiyacını duydum. kızkardeşi Edith ile birlikte. Anneniz hanımefendiye. Miralay: M.. 6 Mayıs 1916 “Sevgili Madam. Gerçekten onlara göre 2 sonuç ihtimali var: Ya gazi olmak ya da şehit olmak. Siirt'ten gönderdiği mektubunda da Maydos'tan yazdığı son mektubunda olduğu gibi “Sevgili Madam” hitabı ile dikkati çkemektedir. Üç gün sonra buluşacağız ve inanıyorum ki geçmiş günlerden ve sizin sevgili varlığınızla süslenen hatıralardan uzu uzun söz edeceğiz. Çünkü dinsel inançları. gidip satın alsın.KEMAL 19.” Çanakkale savaşlarının genç ve muzaffer kumandanı İstanbul'a döndüğü zaman annesi Zübeyde Hanım ve kızkardeşi Makbule. Mustafa Kemal'in kahve falına bakmıştı.. bilir misiniz. bu muhayyel istirahata kavuşmak için Tan-rı'nın cennetine gitmeye hiç de niyetli değilim. Bir süre sonra.. Yarın yine bir başka yönde yola çıkıyorum... Orada Tanrı'n'n en güzel kadınları. Hulki Efendiye birkaç roman ismi verin.. Çok şükür ki askerlerim pek yürekli ve düşmandan daha dirençlidir. Sevgili Edith'in —âdeta bir melek gibi— falımıza baktığı tatlı anları —kendisi memnun ve mutlu olsun diye— hatırlamamıza müsaade eder misiniz? 60 26 . Matmazel Edith'in Mustafa Kemal'e karşı özel bir sempatisi vardı. Corinne'e yazılmış mektuplarda ve Corinne'den Mus59 tafa Kemal'e ulaşan haberlerde bu duygunun belirtilerini sezmemiz çok kolay. Ve mektubun içeriğinde “Matmazel Edith” daha fazla bir ağırlık kazanmaktadır. Adı ve ünü bir anda bayraklaşan Mustafa Kemal her gittiği yerde büyük bir saygı ve hayranlıkla karşılanıyordu.

Beni bekleyen büyük işler ve vazifeler var!. Başkumandan Vekili Enver Pa-şa'nın masasına kadar ulaşan “Mustafa Kemal” imzalı sert raporlar.. İkinci Ordu Kumandan Vekilliği'ne tayini. Suriye.... PADİŞAH KIZIYLA EVLENİP SARAYA DAMAT OLMAYI REDDETTİ Bazı kaynaklar Mehmet Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'ın “Fahri Yaver” Mustafa Kemal Paşa'ya âşık olduğu yolunda söylentiler çıkarmıştı. MUSTAFA KEMAL'E GERÇEKTEN ÂŞIK BİR GENÇ KADIN: FİKRİYE Mustafa Kemal'in üvey babası Ragıp Efendi'nin bir kardeşi vardı: Miralay Hüsamettin Bey. Zübeyde Hanım o yıllardaki görüşmesinde ısrarla üstüne üstüne gitmişti meselenin: — Oğlum!.. Annesinin bu yöndeki teklifini kesinlikle reddeden genç zabit Mustafa Kemal aynen şöyle demişti o zamanlar: — Anneciğim. Ben vatanımla evliyim...yakışıklı. demişti... generallerle ve para ile birlikte sona erer...... Ben vereceğim... Ruhların takati bittiği zaman generaller kendUerine gelemezler.. Zübeyde Hanım'a pöre.. Oğlunun cevabı yine kesindi: — Anneciğim . Bu.. Damat Mustafa Kemal paşa olmayı kesinlikle kabul etmedi. CHATEAUBRİAND” Adres: General Mustafa Kemal Diyarbekir” Mektubunu altındaki imzada “General” kelimesi bulunması göstermektedir ki Mustafa Kemal'in Mirliva (Tuğgeneral) lığa terfii 1 Haziran 1916 olmasına rağmen. ya da hiç unutulmamayı isterdim.... şimdi evlenmenin sırası değil!. Zübeyde Hanım'ın sevgili evlâdı. hiç düşünme. Matmazel Edith ile ilgili sa-t:rlan yazdığım sırada beni yalnız bıraktı. 61 Harbiye'yi bitirdiği yıllarda aynı konu yine yer almıştı.. Ve birbirini izleyen olaylarla yüklü yıllar..Doktor Hüseyin Bey... Bitlis'in ve Muş' un düşmandan geri alınmasındaki başarısı nedeniyle yeni yeni takdirler.. Halep. Şu anda yalnızım. artık delikanlı bir zabit değil.. Ve de.. MİGNET” Son söz: “Ya hiç doğmamış olmayı. duygulu. 35yaşındadır Mustafa Kemal. yıldızı parlamış ünlü bir generaldi. ve zaferler.. hırslı ve memleketinin geleceği için mutlaka bir şeyler yapmaya kararlı bir general.. Bugün evlenmekten daha mühim memleket işleri var.. askerlerle... Gözüm kapanmadan evlen!. Madalyalar.. oölunun kısmeti açılmıştı: Padişah Vahdettin'in kızı.. Veliaht Vahdettin Efendi ile Almanya seyahati. Saraydan aracılar gelip gidiyordu Sabiha Sultan'la Kemal Paşa'yı başgöz etmek için. Zübeyde Hanım. Yalnızım ama herşeyi tasvir edebilmekten acizim.. Padişahın kızkardeşi Prenses Münibe'nin aile dostlarıyla birlikte aracılık yaptığı bu konu için Mustafa Kemal Paşa'nın kararı olumsuzdu.... Osmanlı İmparatorluğunun ve müttefiki Almanya'nın yenilgisiyle biten Birinci Dünya Savaşı'nm mütareke yılları. kültürlü. paşalığa yükselişi daha önceden kendisine tebliğ edilmiştir.......diyordu. Mümkün değil bu. oğlu Mustafa Kemal'i evlendir meyi tâ Selanik'te oturdukları zamanda beri istemektedir.. Altın saplı şemsiye vereceğim... 27 . Mustafa Kemal Paşa idi o artık. Mustafa Kemal'i etkilemek için uydurulmuş bir senaryo idi aslında... Vatanın meseleleri halledilmeden insan kendi meselesini düşünemez!. güzelliği dillere destan Sabiha Sultan'ın özel bir ilaisi vardı nene generale. Zübeyde Hanım'ın gündeminde.“.. Paradan yana düşünüyorsan. Oysa şimdi aradan çok zaman ve çok olaylar qeç-mişti.. bu güçlü ve 62 ünlü kumandanı saraya damat yaparak sallantıda olan Osmanlı saltanatını kurtarabilme umudunu biraz daha sürdürmekti.. Çok genç .. İstanbul'a dönüş.. Mektubumun geri kalan kısmını şu anda cnüm-de duran bir kitaptan alıntılarla dolduracağım. Çünkü esas amaç. Her şeyini ben temin edeceğim..

11. Bilinmiyor kesinlikle. coşkudan uçuyordu adeta. o günleri yaşayan canlı tanıkların anı. gözlem ve izlenimlerinden oluşan bilgiler. Kızı Fikriye. Bilinen tek şey. Haber.1336 (1920) tarihini taşıyan bir yazı: 64 Karadeniz Ereğlisi Şifre: 767 Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Fikriye Hanımefendi. Kim düşündü?.. ilk sıralarda.Mustafa Kemal'in üvey amcası sayılan Miralay Hüsamettin Bey. Sivas Kongresi'nden itibaren yanından ayırmadığı Bekir Çavuş. mutluluktan.50 28 . Türkiye'de ilk kez bu kitapla kamuoyuna yansıttığımız tarihi ve resmî belgeleri konuşturalım biraz: “Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Naci” imzasını taşıyan 11.. 1920 yılının sonbahar aylarıydı. bugün İstanbul'dan gelmiştir. Diğer çocukları gibi kızı Fikriye'yi de batı kültürü ile yetiştirmeye özen gösteren Miralay Hüsamettin Bey. Bursa tarikiyle (yolu ile) Ankara'ya gittiğinden ve hemşiresi jülide Hanım dahi vefat ettiğinden (öldüğünden) yalnız kalmış ve bu hal ile artık İstanbul'da devam-ı ikameti (oturmaya devam etmesi) gayrimümkün (o'anaksız) olduğundan oraya ne suretle ve hangi tarikle (yolla) hareketi tesvip (onay) buyrulursa emı-ü irade develtle-rine mutnazır olduğu (yüce emir ve isteklerinize hazır olduğu) arzolunur. Aşırı derecede duyarlı. Ama çok önemli bir sorun vardı: İstanbul'dan Anadoul'ya geçmek. İşte bu sırada Fikriye'nin Ankara'ya getirilmesi ve yakın akrabası Mustafa Kemal'in hizmetinde görev alması düşünüldü. Ama Bekir Çavuş'un hizmetleri de. 11. çok duygulu.11. diğer görevlilerin çalışmaları da.36 Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Naci Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Naci Bey'in aynı tarihte Ankara'ya çektiğKbir telgrafın metni de şöyle: TELGRAFNAME Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Merkezi No: Kelime Alındığı mahal Tarih ve saati Ereğli 378 50 Kastamonu 23. Fikriye. elbet olası değil. bu küçük bina içinde Mustafa Kemal Paşa'ya hizmet etmeye çalışan görevlilerin başında geliyordu. “Ağabey” diye hitap ettiği ve ağabey gibi sevdiğini sandığı Mustafa Kemal Paşa'nın çevresinden ayrılmayan kanatsız bir melek gibiydi Fikriye. Enver adında bir oğlu. Ankara'da kalmakta bulunduğu “Ziraat Mektebi”nden şimdiki Ankara Gan'nın yanında bulunan “Direksiyon binası”na nakletmişti. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa. Rumeli'liydi. sanıldığı kadar kolay değildi o günler. Bu fikri ilk kez ortaya kim attı?. ' Biraderi Enver bey. Mustafa Kemal in Anadolu'ya geçtikten sonra Fikriye'nin duygusal bir bunalıma kapıldığı. Şimdi. başta Makbule Ata'dan olmak üzere. 63 her zaman herkese ondan söz ettiği. bilgili ve ileri görüşlü bir askerdi. onu çok aradığı ve özlediği. sevinçten. Mustafa Kemal'in rahat ve huzurunu sağlamaya yetmiyordu. Duygularının ne zaman güçlü bir aşka dönüştüğünü bilmek. amcasının bu yakışıklı üvey oğluna karşı sevgisel bir yaklaşım içindeydi. Genç kızlığının ilk kilometre taşlarında Mustafa Kemal Paşa ile tanışan Fikriye. çocuk yaşlarında piyano dersleri almaya başamıştı. Ankara'nın en ¦kritik günlerini yaşadığı o dönemde bu fikri Mustafa Kemal'in de onayladığıdır. ince ruhlu bir genç kızdı. her büyük aşkın ilk yol kavşağında olduğu gibi. İstanbul'a özel bir kurye ile ulaştırıldı. Bu anlattıklarımız. Ancak. Jülide ve Fikriye adlarında iki kız vardı Hüsamettin Bey'in. Atatürk'ün kız kardeşi rahmetli Makbule Atadan'ın da kabul ve beyan ettiği bir gerçek.

11. şakalaşır ve görünüşte bir “ağabey sevgisi” ile dolup dolup taşardı Mustafa Kemal için. derhal çekilmek üzere bu telgraf müsveddesi hazırlanmış. Büyük Mil'et Meclisi Yaver: Salih Bun'arın şimdi maklna başında keşidesi (çeklmesi) Yazıldı. bazı günler O'nunla söyleşir. Yazılmıştır.Dahiliye Vekaleti Vekili Adnan Bu telgrafın şimdi makina başında keşide edilmesi (çekilmesi) emrolunmuştur..C. Mithat Bey Fikriye Hanımefendi ile birlikte bu gece alaturka saat beş buçukta Kırım vapuru ile inebolu'ya hareket eyled'ği ve esbab-ı seyahatleri (seyahat sebepleri) temin ve keyfiyet (durum) İnebolu Kaymakamlığı'na da telgrafla bildirildiği arz olunur efendim. (imza) (imza) Bir yandan Fikriye Hanım'a. 29 . doğrudan doğruya Fikriye Hanım'a yazılmış bir telgraf müsveddesi. 11. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Kalem i Mahsus 13. (okunamadı) üzere Kaymakamlıktan temin edilecektir. bir yandan da Mustafa Kemal'in emri ile Karadeniz Ereğlisi Kayma-kamlığı'na ayrı bir telgraf çekilmiştir: 66 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Riyaseti 11..1336 (Özel kalem) Adet: 767 Karadeniz Ereğlisi Kaymakamı Vasıtasıyla Fikr'ye Hanım'a Muvasalatınızı (varışınızı) şimdi haber alarak yanınıza şayanı emniyet (güvenilir) polis memurlarından birinin tefriki ile (yol arkadaşı olarak ayrılmasıyla) Ankara'ya hareket etmeniz arkadaşlarımdan o'up birkaç gün evvel buraya gelmek üzere Ereğli'ye geldiğini haber aldığım M'th-t Bey'le birlikte gelmeniz.13. Paraca olan ihtiyacınız buradan. 13.11. eiyevn (şimdi) orada olup bursya gelecekler ise kendileriyle birlikte gönderilmelerinin muvafık (uygun) olacağı bildiriliyor.11. Hareketinizin iş'arı (bildirilmesi) Paşa Hazretlerinin arzuları iktizasındandır. . Mustafa Kemal Paşa'nın her türlü hizmetinde bulunur.1336 (Başkanlığı) Kalem-i Mahsus (Özel Ka!em) ' Adet (sayı): 767 Karadeniz Ereğüsl Kaymakamlığı'na. günlük ev işlerinde “Zübeyde Hanım Teyzesi”ne yardımcı olmaya çalışır. (İstekleri gereğidir) Sizin de buna göre hareket etmeniz muvafıktır (uygundur). daha önceden Ankara'dan çekilmiş bir telgrafa yanıt olduğu anlaşılan bir “Telgrafname” ile “Fikriye Hanımefendinin seyahati ile ilgili bilgiler sunan Karadeniz 65 Ereğlisi Kaymakamlığının bu belgelerinden başka iki belge daha var dosyamızda. Kaymakamlığa yazlmıştır.1336 (1920) tarihini taşıyan belge. 13 Seryaver: Sdih (imza) Akaretler'deki 76 No'lu eve sık sık gelen Fikriye. Fikriye H&nım'ın yanına şayanı emniyet ve itimat (güvenilir) polislerden birinin tefriki (yol arkadaşı olarak ayrılrnası)ile Kastamonu'ya kadar gönderilmesi ve bu hususta ihtiyar ediienek (yapılacak) mesa-rifin (giderlerin) buraya iş'arı (bildirilmesi) ile derhal tesviye edileceği (ödeneceği) ve şayet İzmit Fasrika Müdir-i sabıkı (eski müdürü) olup birkaç gün evvel oraya geldiği haber alınan Mithat Bey.11.11.1336 Kaymakam Naci Mustafa Kemal Paşa'ya hem yazıyla hem de.36 ve 5-2957 tel.

Ruşen Eşref ve eşi. rahatı ve hısru-ru olmak üzere her konuda büyük br özen ve duyarlık içindeydi Fikriye.. Fikriye'nin Ankara'ya gelişi. Fikriye Hanım.sağladığı için mutluydu.. o günlerin yaygın adıyla “Villa”. Beğendiler. sevgi.. Osmanlı Devleti'nin kaderini belirlemek için. belki de bu duyguları anlaşıldığında Mustafa Kemal Paşa'nın ilgisini yitireceği kaygısıyla çok ölçülü ve dikkatli davranıyordu. içtenlik dolu bir ilgi ve hizmete dönüştürebildiği için mutluydu. Mustafa Kemal Paşa'nın oturabileceği ve rahatça çalışabileceği veni bir yer gerekiyordu. Mutluydu Fikriye Hanım.Fikriye.. Fikriye Hanım. dağ qibi sorunları göğüslemeye çalışan Mustafa Kemal'in rahatını. yoğun bir konuk trafiğinin akışı içindeydi. gündüzün her saatinde “Direksiyon binası”ndaki konut. Çok sevdiği.. kendi duygularını belki çevresine sezdirmemek için. Çerkez Ethem. yeni bir renk ve güvence katmıştı Mustafa Kemal Paşa'nın yaşamına: Başta Paşa ağabeysinin sağlığı. Ve geciktirilmeden buraya taşınıl-ması için gereken ön işlemleri ve hazırlıkları tamamladılar. boynunda Mustafa Kemal Paşa'nın teşbihinden yapılmış bir kolye. köşkün hizmetlerini yürütme çabasmdaydı. “Reis Paşa”nın direktifleriyle. Piyanonun tuşlarında dolaşan zarif parmakları Paşasının çok sevdiği Rumeli türkülerini hep aynı sevgisel mutluluk içinde çalıyor ve türkü faslı bittik69 ten sonra çok anlamlı bir şarkı ile noktalıyordu bilinç altına ittiği duygularını: Mani oluyor halimi takrire hicabım!. Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası olan “Teşkilâtı Esasiye Kanunu”nun ön hazırlıkları yapılıyordu. bu denli büyük olayların oluştuğu ve geliştiği bir ortamda.. kimi zamanlar ata biner. Kısa bir süre önce askerlerin ve muhafızların gördüğü bir çok hizmetler. zarif bir kadın ruhunun gözetim ve denetimi altında yeni bir biçime sokulmuştu. Hepsinden önemlisi. Çankaya sırtlarında büyük ve güzel bir köşkün varlığından söz ettiler Mustafa Kemal Paşa'ya. zaman zaman Rumeli türküleri çalardı Mustafa Kemal Paşa' nın günlük yorgunluğunu birazcık olsun silebilmek için. güvenliğini -duyaulu bir kadın yüreğinin coşkulu çırpmışlarıyla. bir payton arabasına binerek gidip baktılar köşke. köşkün düzenlenmesi işlerinin tümü Fikriye Hanım'ın gözetim ve denetiminde yapılmıştı. Çocuk yaşlarından beri piyano çalan Fikriye Ha68 nım. uzak mesafelerden 67 beklenen duygulu konuğuna kapılarını açtığı günler. Ve daha pek çok önemli konu vardı Mustafa Kemal Paşa'nın gündeminde. Londra Konferansı toplanıyordu. Henüz birinci yılını doldurmamış bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Ankara'ya kafa tutuyordu.. Çerkez Ethem'in büyük problemler yaratarak Ankara'ya kafa tuttuğu ve gizliden gizliye isyana hazırlandığı kritik bir" dönemde. çok önemli sorunların çözümü için uğraşıyordu. düşman kuvvetlerinin büyük saldırılara hazırlandığı. 1920 yılının kışı başlamak üzereydi. yen konutlarında piyanonun başına geçer. 30 ... deliler gibi âşık olduğu Mustafa Kemal Paşa'sının yanında ve hizmetinde bulunduğu için mutluydu. PİYANO BAŞINDAKİ ROMANTİK KIZ Çankaya'daki köşke taşınma. Gecenin. Ruşen Eşref (Ünaydın) ile eşi Saliha Hanım. Ayaklarında zarif çizmeleri. Baş yaver Salih Bozok. Çocuk yaşlarından bu yana içinde yaşattığı duygularını. huzurunu.. sağlığını sarsabilecek kadar yoğun bir çalışma ile. öğle sonu gezintileri yapardı Çankaya sırtlarında. 6 Ocak 1921 tarhiinde Yunan kuvvetleri tüm cephelerden saldırıya geçmişlerdi. Ankara istasyonundaki “Direksiyon binası”.. . saygı. Sık sık toplantılar yapılıyordu. Bu geçici konutun ihtiyacı karşılayacak büyüklükte olmaması çeşitli sıkıntılar doğuruyordu. şefkat...

. bu yandan Büyük Millet Meclisi' ni.3. Bugün kendisini muayene eden doktorun. Bu kitap. bir yandan uluslararası konferansları izlemek ve yönlendirmekle yetinmiyor.) kaptığını ve iptida (önce) kinin ile sıtma ve bila-hsra (sonradan) böbrek rahatsızlığı tedavi olunacağını söylediğini kendi ifadelerine atfen (dayanarak) arzederim.... Derken Başkumandanlık Kanunu'nun Meclis'te görüşülmesi. Fikriye Hanım'ın iç dünyasındaki savaşlar da. Bunların tüm Çankaya'daki köşke taşınmadan sonraki ilk altı ayın tarihsel olaylarıydı. duygusal yaklaşımların öyküsünü yansıtmak amacını taşımıyor.Müdiriyeti (Özel Kalem Müdürlüğü) Şifre: 150 Takiben (Nerede olduğu izlenerek kendisine verilmek üzere) Garp Cephesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Paşa Hazretlerine Fikriye Hanımefendi. Sağlığı bozulmuştu.. Sık sık doktor kontrolünden geçiyordu. birkaç ay sonra yapacağı Büyük Taarruz'un ön hazırlıklarını denetlemek üzere cephede bulunduğu bir sırada Fikriye Hanım'ın sağlıksal durumunu da izlemek gereğini duymaktadır.. gerek diğer araştırmalarımız sonunda sağla70 dığımız resmi nitelikteki belgeler göstermektedir ki Fikriye Hanım'ın büyük sevgisine karşı Mustafa Kemal Paşa da tamamen ilgisiz değildir.... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Gel!.. Savaş meydanları “Geeel!. Gerek.. Tarih... Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'-la yaptığımız günler ve haftalar boyu süren uzun qö-rüşme. Arkasından İstanbul ve Ankara hükümetlerinin birlikte katıldıkları Londra Konferansı. 28 Mart 1338 (1922). Riyaset Kalem i Mahsus Müdürü (Başkanlık Özel Kalem Md) Hayati Fikriye Hanım. Bu ilginin niteliğini saptamak oldukça güç olmasına rağmen yorumunu ve değerlendirmesini yapmak o denli zor değildir. Atatürk gibi büyük bir insanın özel yaşamındaki tarihsel gerçekleri saptamak ve unutulmasını önlemek de bu eserin yazılış amaçları arasındadır.. sıtma olduğunu ve ayrıca da bir böbreğinin zafiyetinden biraz (. Fikriye Hanım'ın yüreği başka çağrılar içindeydi... Deliler gibi sevdiği Mustafa Kemal Paşa'nın yakınında olmak. Fik-riye'nin sağlık durumu ile de yakından ilgileniyordu. * 31 .Piyanonun tuşlarında dolaşan parmaklar bir süre sonra mutfakta irmik helvası hazırlıyordu Mustafa Kemal Paşa için. Yunan cephesinde savaş devam ediyordu. Mutlu günler çabuk geçer. Başkumandan Mustafa Kemal. yataktan kalkmıştır.. Aslı Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde 14767 sıra numarasında kayıtlı bulunan bir belgenin elimizde bulunan suretini birlikte okuyalım: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zata mahsustur Riyaseti 28. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları.. Çankaya Köşkü'nün yönetiminde söz sahibi olmak. hele hele. Ve daha nice olaylar..” diye çağırıyordu Başkomutanı.. Sakarya zaferi. Fikriye için çok büyük bir mutluluktur...1338 Ktı'em-i Mahsus. Mustafa Kemal. bir yandan cepheyi. içine gömdüğü büyük sevgiyi çevresinden gizlemeye çalışarak Çankaya Köşkü'nün yö71 netimin] üzerine aldığı zaman 25 yaşını henüz doldurmamıştır.. Olaylar çok hızlı gelişti: 20 Ocak 1921'de Teşkilâtı Esasiye Kanunu kabul edildi Büyük Millet Meclisi'nde. sadece bir takım romantik sevgilerin. Fikriye Hanım'ın mutlu günleri de sayılıydı..

Binaenaleyh valide ile hemşireyi İzmit'e getir sen. — Başüstüne Paşam!. Fikriye Hanım için her anı bir ömre bedel.. sayısız isyanlar ve birbirini izleyen zaferlerle sona ermiş. kuşandı ve tekrar sofra erkânına katıldı Mustafa Mecdi Bey..** Kısa bir süre içinde Çankaya Köşkü'nü düzene sokan Fikriye Hanım.. Zeki. Araları şeker renk olan Makbule Hanım'la Fikriye Hanım. ÇANKAYA'DA BİR GECE. akla hayale gelmeyen iç ve dış olaylar. Klod Farer ile İzmit'te mülakat yapacak olan Mustafa Kemal'in ordaki istirahatinin ön hazırlıkları için Fuat (Bulca) Bey İzmit'e hareket ederken Fikriye Hanımı da aldı yanına.... tartışma ve sürtüşmelere kaldıkları yerden devam edeceklerdi. artık Mustafa Kemal Paşa'ya kızkardeşinden daha yakındı. eniştesine önce bir kadeh içkf ikram etti. ne de son. Mahmut Soydan'ı caöırdı... * 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bir mücadele. 73 O. artık yeni unvanı “Gazi Mustafa Kemal Paşa” olan büyük kumandan 9 Eylül 1922'de askeri şahlanışını İzmir'de noktalamıştı.. Fuat Bulca. Akaretler'deki evden beri sürüp giden bir duygusal yaklaşımın doğal belirtileriydi. Çok sevdiği Mustafa Kemal Paşasının tarihlere sığmayan mücadeleleri ve zaferleriyle dolu yıllar. Sıcacık bir hanım ilgisinin köşkün kavasını ne denli değiştirdiğini gören Mustafa Kemal Paşa kızkardeşi ile annesini de Çankaya Köşkü'ne aldırmayı düşünmüştü. tüm köşk presoneline sevdirmişti... zaman zaman Fikriye ile tartışıyor ve ağabey-sine karşı gösterdiği aşırı ilgi nedeniyle bir antipati duyuyordu Fikriye Hanım'a. siz de hemşire ile İstanbul'a dönersiniz!..Mustafa Mecdi Bey'i uyandırdıklarr zaman sabah yakındı.. Makbule Hanım'la aralarındaki zıddiyet ve geçimsizlik Fikriye Hanım'ın köşkteki yaşamını etkilemedi. İZMİR GÖZTEPE'SİNDE SİYAH GÖZLÜ BİR GENÇ KIZ: LATİFE HANIM!.. Gnler. Bu. Makbule Hanım da kaygı ile sezmişlerdi o zaman.. Mustafa Kemal Paşa'nın emrine uyarak İzmit'e göndermişti. Klod Fa-rar'Ie görüştükten sonra valide ile birlikte Ankara'ya dönerim.. bu içten davranışları. Fikriye Hanım'la Makbule Hanım'ın ne ilk tartışmalarıydı. Fikriye Hanım da sofrada. Haftalar. Ruşen Eşref.. Mustafa Kemal. Hattâ Mustafa Kemal'in kızkardeşi Makbule Hanım. henüz Mustafa Kemal gelmeden İzmit'te kapıştılar.. sofraya gelsin? Çankaya Köşkü'nde konuk bulunan ve sofradan erken kalkmış olan Makbule Hanımın kocası. Sofradaki kalabalığın bir kısmı çekilip gitmişti.. Ben.. Mustafa Mecdi Bey de İstanbul'a gitmiş karısı Makbule (Atadan) Hanım'la Zübeyde Hanım'ı.. sevimli.. Giyindi. O sıralarda Türkiye'yi ziyaret eden Klod Farer'te görüşmek için Mustafa Kemal Paşa'nın yapacağı Iz72 mit seyahati üzerinde sohbet ettikleri bir sırada Mus tafa Kemal..titiriyordu adeta. dedi. O'nun bu candan ilgisi. Bir Fikriye ile görüştük.. Ali Kılıç. sonra kelimelerin üstüne basa basa: — Seninle görüşmemiz yarım kalmıştı.. tâ İstanbul'dan.. O da senin fikrinde. kendisini yalnız Mustafa Kemal Paşa'ya değil. — Mustafa Mecdi Bey'i uyandır. Yıllar geçti Çankaya Köşkü'n-de. ama bu kez Ankara'da Çankaya Köşkü'nde. sofrabaşındaki Mustafa Kemal Paşa'yı dikkatle dinliyorlar... mutlu ve güzel yıllar.. Birbirlerini incitecek kadar hırçın davranışlarla tartıştılar.. 32 . Mustafa Kemal'in eniştesi. Bir süre sonra. Bir gece. Fikriye'nin bu duygusal eğilimini Zübeyde Hanım da... Mustafa Kemal'in üstüne... becerikli bir kadındı Fikriye Hanım.. o yıllarda Emir Subayı olan sonraki yılların Siirt Milletvekili. Çankaya'da ünlü sofraların kurulduğu bir gece.

. cıvıl cıvıl bir genç kız.. müsterihim. Madem ki seyahatinize devam ettiniz. daha sonraki yol kavşaklarında kendisini hangi sürprizlerin beklediğinden habersiz. hürmet. Muvafakat buyrulmadı.. mukaddes Paşam. Bendenizi bir dakikacık hatırlamış olmaklı-ğınız. Yegâne emelim münciye (Kur-tarıcya) daima hizmettir. İzmir'den Ankara'ya yönelik duygusal seslenişleri devam ederken Fikriye Hanım Çankaya Köşkü'nde “Gazi Paşa'sına her gün biraz daha artan bir sevgi ile bağlanmaya devam ediyordu. Kendisine büyük bir yakınlık ve saygı gösteren yaverler. Esasen zat-ı devletinizi bu kadar temiz ve her türlü şahsi menfaatten uzak olarak seven kaç kişi vardır? Rahatsızlığını işitince ne kadar mahzun ve mükedder oldum. 25 Ekim 1922 tarihinde Lâtife Hanım'dan şu mektubu aldı: “Göztepe. Mademki bütün saadetimi zat-ı devletinizin hizmetinde buluyorum.10. bütün ailemin hale-i saadetidir (Mutluluğunun ışıltısıdır). hayalen daima beraber yaşayacağım. Görüyorum ki bütün hissiyatımla zât-ı devletini-nizi takip etmekteyim. saatlerce gözlerim kapalı düşünüyorum...1338 Mukaddes Paşam. yegâne arzum. Hiç olmazsa iki heyecanlı gece geçirdim. yıllardan sonra yazacağı anılarında o güzel İzmir akşamındaki bu karşılaşmayı şu cümle ile tanımlayacaktır. Fakat ilk görüşte dünyanın en büyük dahisi. Şimdi de derin bir teessürün altında ezilmekteyim. Daima emr-i devletlerinize intizar eder (emirlerinizi bekler). Hayatımın son dakikasına kadar mesut veya bedbaht edileyim. Bu zavallı kızcağız. bu iki kişi arasındaki aşk başlangıcıydı. ortaya yakın boylu. her ne şekilde olursa olsun sadakatimin yanınızda bir silah olmasıd-r. bir yandan büyük milletin coşkun sevgisi. Bir süre İzmir'de kaldıktan sonra Ankara'ya dönen Gazi Mustafa Kemal. gıpta edilecek bir şereftir. şimdiye kadar hayatın birçok acı sayfalarını okumuş. Fiilen olmasa. Kurtarıcı'yı takipten hâli kal75 mayacağım.Güzel bir İzmir akşamı. Birçok defalar ufak bir vazife istirham etmiştim. hiç kimseye rabt-ı kalb etmemiştir. uzun siyah kirpikli.” * ** Lâtife Hanım'ın. Ünlü yazar ve o gecenin tanıklarından Halide Edip Adıvar. Pek mesut dakikalar yaşadım. afiyette olduğunuzu tahmin ediyorum. büyük bir mutulluk kaynağı. Lâtife. Belki: “— Beni yirmi gün görmekle bu kız benden ne istiyor? Ve bu hakkı ona kim vermiştir?” diye hiddelenirsiniz. Fakat yalnız bendenizin olan çok kıymetli ve ebedi bir şeyi daha vardır: O da canlı hâtıranızdır. gözyaşları döküyorum. 25.. Meşguliyetiniz arasında kalbimin en derin köşesinden fışkıran cümlelere atf-ı nazar ederseniz (Bir göz atarsan-z) mesut olacağım.. Fikriye Hanım'ın 33 . ihtişam ve bilhassa samimiyetten sonra yapayalnız nasıl yaşayabilirim?. Göztepe semtinde Uşşakizâde Muammer Bey'in köşkünde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa için hazırlanan sofrada. bir yandan Lâtife Hanım'ların köşkünde gördüğü candan yakınlığın yarattığı “isimlendirile-meyen duygu”. Bar zen dalıyorum. samimiyeti almak tenezzülünde bulunmuştur. Yoksa bu kadar debdebe. Babası ve küçük kardeşi Avrupa'da olduğu için köşkte annesiyle birlikte kalan bu zarif genç kız. Bu rüyalardan uyanışımda: “Ya Rab ne eksilirdi deryayı izzetinden” diyor. Burada bırakmş olduğunuz şeref. siyahlar giyinmiş. elâ gözlü. (Kalbini bağlamamıştır) Nazarında hiçbir şeyin ehemmiyeti olmamıştır. Evet!. Latife Uşaklıpil'cVr. kendisi için saklanmış olan sadakat.) Bursa'ya hareketim hakkındaki emre teşekkür ederim. (tçim rahat.” Yıllardan beri cepheden cepheye koşan ve sürekli bir didinme içinde olan Mustafa Kemal Paşa 74 için İzmir'de kaldığı günler kısa bir istirahat dönemi olmakla kalmadı.. iki ellerinizi kemâli hürmetle öperim. o'muştu. “O akşamı şenlendiren olay.

. hayaller de uçup gitmişti. Ruhsal bakımdan eni-konu sarsılmıştı.. İshak Paşa MahaHeâi. bu hüzünlü. o anda duyabile77 ceği hisler ne ise Fikriye Hanım da aynı duygularla sarsılıyor. ne de bir psikiatriste. Fikriye Hanım'ın Münih'teki sanatoryumdan kaçıp İstanbul'a geldiği haberi Ankara'ya hemen ulaştırılmıştı. Ankara'ya gitmek istiyordu Fikriye Hanım. sonra Ankara!.. Oysa. Memduha ab-la'sı onun hem eski ev sahibesi.3.. Takvimlerin üstünden sayısız yapraklar uçuo gitmişti. vatan özlemiyle. bir bakıma Lâtife Hanım'la evlenmeye karar vermesi sayılırdı.... Bu düşünce. Dışarda dondurucu bir soğuk. doğru Sultanahmet'e. O anda dünyalar yıkılıyor Fikriye Hanım'ın yüreğinin üstüne. Bu yapraklarla birlikte sayısız umutlar. genç kadının içi rahat değidli. 6. Tıpkı yıllarca önce olduğu gibi. hem de dert ortağı. KAPILARI ZORLAYAN AŞKIN GÜCÜ Sultanahmet. diyebilmek için mutlaka o anda Fikriye Hanım'ın yaşadığı ruh halini yaşamak yeterli.. İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşşakizade'lerin kızı Lâtife Hanım'la evlendiğini açıklayan bir haber... Fikriye Hanım'ın yabancı olduğu bir semt değil. Çünkü kendisini içtenlikle seven iki genç kadının. Münih'te karlı bir kış gecesi. ertesi gün doktorların tüm ısrarlarına karşı koyarak hastaneden çıkıp doğru Münih garına koşuyor. bir kez olsun Mustpfa Kemal Pasa'sı ile aörüşebilmeliydi.. karşılaşmaları bile hoş değildi.. Her insanın... Aşk denilen o yüce duygunun bir insana neler getirdiğini ve bir insandan neler götürdüğünü bilebilmek için ne falcı olmaya gerek var. İlk kez yayınlanan aşağıdaki belgelerden Fikriye Hanım'ın Ankara'ya hareketine ilişkin yazışmaları birlikte izleyelim: 78 A V-2 İstanbul. Mustafa Kemal özlemiyle dolup taşan gözbebekleri. İshak Paşa mahallesindeki bu eski konağa gitti. Bu yorgun.kulağına kar suyu kaçırabilecek en ufak bir haberi bile dışarıya sızdırmamışlardı. yıllardan beri kendisine en saf ve en içten bir duygu ile bağlandığını çok iyi hissettiği Fikriye Hanım'ın —kişiliğini incitmeden Çankaya'dan Ankara'dan uzaklaştırılması çarelerini düşünmeye başlamıştı. ne yapıp yapmalı. Ve... Hemşire Martha'nın getirdiği gazetelere dalıp gitmiş. Her ne pahasına olursa olsun. onu ta gençkızlık yıllarından beri tanır..1923 D 79-2 d Makina başında cevabı 34 . mutlaka Ankara'ya kadar gidebilmeli. Sirke'ci garından trenden inen Fikriye Hanım. Münih'te kalacağı süre içinde her türlü rahatı sağlanmıştı. bu özlem dolu göz-bebeklerine takılan bir gazete haberi: Gazi Mustafa Kemal Paşa'sının. sırdaşıdır. AŞK SÜRGÜNÜ FİKRİYE HANIMIN MÜNİH'TEKİ BUHRANLI GÜNLERİ Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Fikriye Hanım' in Almanya'da birkaç ay istirahat etmesi uygun görüldü. uzun süreden beri tedavi altında olan bir aşk sürgünü. Münih'te çok buhranlı günler geçirdi Fikriye Hanım. Mustafa Kemal. tüm umutlarını ve tüm yaşamını bu kutsal duyguya bağlamış her kadının. İstikamet: Önce İstanbul.. herşeyin bittiğini ve tüm umutlarının bir serap olduğunu çok iyi anlamıştı. Siirt Milletvekili Mahmut Soydan'ın muhafazası altında Ankara' ya veda ettiği gün. Belki de yoktu. O geceyi sabaha kadar uykusuz geçiren genç ve hasta kadın. —Lâtife ve Fikriye Ha76 nımların— Çankaya Köşkü'nde bir arada bulunmaları bir yana. Zaten Salih Bozok'tan başka İzmir-Ankara arasındaki yazışmadan haberi olanlar pek azdı. Münih sanatoryumunda.. Yüreğini dolduran gizli ve büyük aşkının acılarını zaman zaman bölüştüğü Memduha (Kule) Ablasının oturduğu Kazasker Hayrettin Molla'nın Konağı.

.3..F 1-158 hemen alınacaktır. A V-2 D 79-2a F 1. “Başyaver” imzasıyla aşağıdaki şifre çekildi: A V-2 6. Sözcüklerin tam anlamıyla delicesine bir sevgidir b'j. bir gerçeği saptamak istiyoruz: Her insanın yaşamında olduğu gibi. ÇANKAYA'DA TABANCALI BİR GENÇ KADIN: FİKRİYE HANIM!. büyük bir aşk. büyük bir duygu. Başyaver Lütfü Burada. kendisinin de ifade ettiği gibi. Atatürk'ün yaşamında da sevgisel yaklaşımların önemli bir yeri yeri vardır. hiçbir engelin karşı koyamadığı.3. Memleketin çeşitli yörelerinde baş gösteren büyük isyanları. Yüksek emirlerinizi beklemekteyim. hiçbir gücün söküp atamadığı. tüm çaba ve önlemlere rağmen durduramamıştır!. 6. izmit'ten geçişinde orada alakoyarak bilgi vermeniz Paşa'nın emri gereğidir. Gücünü.. Ankara tren istasyonunda bir paytona binerek Çankaya'nın yolunu tuttuğu zaman. Atatürk'e yönelmiş aşk duyguları içinde “Fikriye Hanım”. Şifreyi kapadım. O'nun.3. Orada otursun ve bana açıklama yapsın.. 6. ana kaynağında söndüren ve durduran Mustafa Kemal. Kendisine gereği kadar para vermiştim. ilgili ve yetkili bir çok görevlinin aldığı tüm önlemlere rağmen. niteliği ve niceliği değişik de olsa. o büyük insanın.1923 D 79 2d F 1-157 İzmit Mutasarrfı Sadettin Beyefendiye Paşanın yeğeni Fikriye Hanım Avrupada tedavi için bulunurken. Adnan Açtım 6. Çocuk yıllarından ölümüne kadar. bugün geldi. Münih'teki sanatoryumdan kaçarak 80 Ankara'ya yönelen Fikriye Hanım'ı. kalbinde taht kuran vatan aşkından. bir doruk noktasıdır.. Hiçbir olayın.3. içindeki büyük aşktan alan Fikriye Hanım. 6/3 Lütfü Aynı gün İzmit Mutasarrıfı (Küçük il valisi) Sadettin Bey'e. Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine Fikriye Hanım.3. Atatürk de yüreğinde “aşk” denilen duyguya yer vermiş ve yüreği bu yüce ve güçlü duyguyla çırpınan bir çok genç kızlar ve kadınlar tarafından sevilmiştir. Benden izin almadan neden ötürü İstanbul'a gelmiştir? Kesinlikle Ankara'ya gelmesine izin veremem. Mustafa Kemal Paşa'sının tüm karşı koymalarına. Mac t Ankara. Atatürk'ün gönlünde zaman zaman kı-vılcımlanan aşk duyguları. Yarın hemen Ankara'ya hareket etmek istiyor. efendim. Ankara yakınlarına kadar sokulmuş büyük düşman kuvvetlerini durduran ve geri çeviren Mustafa Kemal.1923 Şifre: Makina Başında.156 Adnan Beyefendiye Fikriye Hanım'j tedavi için Almanya'ya göndermiştim. Gazi Mustafa Kemal Şifreyi kapadım. Belki de. ne 35 . Benden izin almadan hareketine müsaade olunmamak için gerekenlere emir buyurmanızı ve bildirmenizi rica ederim. Paşa'dan izin almadan ve tedavisi bitmeden geri dönmekte olduğu anlaşılmıştır.1923 Lütfü Başkanlık Özel Kalem Müdürü Hayati Beyefendiye Yukarıdaki şifrenin hemen Paşa Hazretleri'ne sunulmasını ve hemen cevabının verilmesini Adnan Beyefendi rica ediyorlar. cepheden cepheye koşmaktan sevmeye ve sevilmeye yeteri kadar zaman bulamamıştır. Fikriye Hanım'ın yolculuğunun durdurulabilmesi için.1923 6. yoluna çıkarılan engelleri teker teker aşmasını ve Ankara'ya ulaşmasını bilmiştir.. kendi kişisel değer yargılarımızla. Ne var ki. millet sevgisinden güçlü olamamıştır hiçbir zaman.

.... Siz herhalde beni tanımıyorsunuz... Ve göğsünden ağır yaralı oaln genç kadın hemen Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedaviyi yapıp yaralıyı istirahate koyduktan sonra rahmetli Doktor Refik (Saydam) Bey hastaneye geldi.. ne de İstanbul'daki yakınları Fikriye Hanım'ın gizlice bir seyahate çıktığını bilmiyorlardı. Brovnik tabancasını çıkarmasıyla kalbine dayayıp tetiği çekmesi bir oldu. elimden gelen dikkat ve özeni göster.. Kendisi ile konuşup bilgi almak hususunda güçlük çekiyorduk... Fikriye Hanım direndi: — Hayır!. mutlaka kurtarılmasını emrettiği Fikriye Hanım. Sonra köşkte görev almış olmalısınız. Kendisini derhal hususi bir odaya aldım ve tedaviye başladım. Beni bir köşeye çekerek: — Fikriye'yi ve Mustafa Kemal Paşa'nm yanındaki kıymetini biliyorsunuz. lütfen Ortaköşk'te istirahat buy-run!.. Mustafa Kemal Paşa'nm.bekleme salonuna girdiğinde Gazi'nin özel görevlilerinden Bekir Çavuş. Fikriye Hanım'ın intiharı derhal Gazi'ye bildirildi.. bu konuda. Ömer Vasfi Aybar. Bir süre bekledikten ve Gazi Paşa ile görüşebilmek umudunu yitirdikten sonra Fikriye Hanım bekleme salonundan ayrıldı. Çankaya'ya giden ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı tedavi eden bir hekim olmak sıfatı ile de Fikriye Hanım'la tanışıklığımız ve dostluğumuz vardı. Benim zamanımda burda yoktunuz.. Çanakkale savaşı sırasında Sahra Sağlık Müfettişliğinde bulunduğu zamanda kurulmuş eski bir dostluğumuz vardı.. olaydan çok fazla üzgündür.. Ben yabancı değilim.. Çankaya Köşkü'nün. Genç kadın bunları söylerken bir hayli heyecanlı ve sinirliydi... Gazi Paşa'nın çok yakınıyım. birdenbire çantasını açtı. Başyaver Rüsuhi Beyle Fikriye Hanım arasında şu mealde bir konuşma geçti: — Hanımefendi. Arabasının içindeki feci intihar olayında dolayı arabacının adeta dili tutulmuştu. Aynı zamanda hemen hergün köşke. Gerekirse İsviçre'ye kadar da yollayacağız . intihar ettikten sonra hemen has82 taneye getirildi.. Çankaya'nın emri ile derhal hastaneye koşan ve genç kadının kurtarılmasına çalışan Sıhhiye Vekili Refik (Saydam) Bey'in devreye girmesi de bir işe yaramadı. Yıllarca Mustafa Kemal'in aşkıyla çarpmış bir yürek.... Gazi Paşa. Brovnik tabancadan çıkan mini mini bir kurşunla durmuştu artık.. Fikriye Hanım'ı tanımış ve hemen koşarak uyumakta olan Pa-şa'yı haberdar etmişti.köşktekiler. hemen Başyaver Rüsuhi Bey'i çağırtarak bu randevusuz ve sebepsiz ziyaretin iç yüzünü öğrenmesini emretti. Bilmedikleri bir şey daha vardı: Fikriye Hanım bu kez yanında bir de silah taşıyordu!.. Paşa Hazretleri uyanıp hazırlandıktan sonra teşrifinizi kendilerine arzedeceğim efendim!. Köşkün kapısına çıktı ve oradaki bir paytona binerek Çnakaya'dan ayrılmak üzere iken. Fikriye Hanım'ın intihar olayı günlerinde Ankara Memleket Hastanesi Başhekimi bulunan Operatör Dr.Bir de her gün şayet gerekirse hatta her saat düzenli gözjem notları ile hastalığın gelişmesini inceleyiniz ve kimse ile görüştürmeyiniz.. Dediler. gazeteci-yazar Hikmet Feridun Es'le yaptığı bir söyleşide diyor ki: “1918Ven itibaren aralıksız 18 sene Ankara Memleket ve daha sonra “Nümuna Hastanesi” adını alan hastanenin baştabibi ve operatörü olmak sıfatı ile intihar eden Fikriye Hanım'ı baştan aşağı kadar tedavi etmiş bulunuyorum.. Aman Ömer.. Bu kızı kurtaralım. Paytoncu da bir müdahalede bulunamadı... Paşa. Brovvnik tabanca mermisi.. sol akciğeri büyük bir çapla delip kalp nahiyesi yakınından geçmiş ve bu meyanda kalbin dış muhafazasını zedelemişti. 36 . köşk görevlileri de. Fikriye Hanım. 24 saat komada kaldıktan sonra gözlerini hayata kapadı. 81 ÇANKAYA YOKUŞUNDAN BİR SİLAH SESİ GELDİ: FİKRİYE HANIM İNTİHAR ETMİŞTİ!.... Burada bekleyeceğim!..

.” Evet... evliliğinden bir hafta önce Bur-sa'da Madam Brod'un otelindeki bir akşam yemeğinde şöyle bir soru yöneltmişlerdi: — Latife Hanımefendi güzel mi Paşam? Elindeki kadehi yudumladıktan sonra bu soruya şu karşılığı vermişti: — Hanımefendi!...” Ve şimdi.. terbiyesini beğendim!.. Makbule Hanım.. on adım mesafede duran şu köşkün mazhariyetini düşündüm. Ama diğer kardeşim Naciye öyle değildi..” 83 Üçüncü Eöiüm “BEN KISKANÇ BİR ERKEĞİM!.. — Peki!.. Hiçbir kayıt altına girmemek isterim. Ben mücadele adamıyım.. Yerine göre insanın enerjisini kırar. Bahçeye kurulmuş bir çadırın bekleme salonu gibi kullanıldığı. İnsana bir (Otağ) hissini veren. işte bu kartal yuvasına gelin geldi.. Ben yumuşak başlı olduğum için benimle pek takışmazdı.... Ne dese boyun eğerek kabul ederdim. ya da sınırlamalar başlayacak gibi 88 görünüyordu. Atatürk'ün kırzkardeşi Makbule Atadan'la uzun süreli mülakatımız esnasında aynı şeyi ben de sordum.. bakalım Çankaya'daki kartal yuvasının. Fakat bunların önü alınabilir ve yaraı kurtulurdu. mağaramsı bir otomobil ve araba hangarının önünde paytonumuz durunca Laz elbiseli bir muhafız nöbetçi.. — Kitap okuma!. yemyeşil ağaçlar arasında adeta bir kartal yuvası. ayran içerek Paşa'nın yanındaki misafirlerin çekilmesini beklerken önümde. evlenmeden önce niçin evlenmediğini soranlara şöyle diyordu: “— Evli olmak benim için.. önü kapaksız ve üstü yuvarlak bir çini sobası içine benzeyen. Ve Lâtife Hanım'ın Çankaya Köşkü'ne adım atması ile bir çok şey de yavaş yavaş değişmeye başladı. — Pencereden bakma!.. Fikriye Hanım ilk şoklardan sonra biraz sakinleşti. alabildiğine özgür ve bağımsız kartalı. O'nun-la kavga ederdi. zincirler. Ne söylese peki. İki dakika sonra bahçede.” 87 ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜN GELİNİ : UŞŞAKİZADE LATİFE HANIM O yıllardaki Çankaya Köşkü'nü İsmail Habib. ama. derdi. 1922'nin Çankaya'sı işte böyle.. — Mendil işleme!. — Komşu kızı ile görüşme!. İki gün sonra da öldü.. bu yeni düzenlemelere uyabilecek miydi. geniş ve renkli bir çadırın içindeyim..... Ne yazık ki tam bir hafta sonra yüksek bir ateş başadı.. Ben kıskanç bir adamım. Acar bir kızdı. bilgisini. Lâtife Hanım...Tavsiyeyi tamamen uyguladım... — Peki!..” s izmir'de sade bir nikâh töreni ile dünyaevine giren Mustafa Kemal'e. millet ve memleket lehine icabında büyük fedakârlıkları göze almayı kayıtlar... Çok güzel olsa zaten ben almam. Hatta birkaç gece de hastanede yattım.. GAZİ PAŞA'NIN BALAYI 37 . bu-satırların yazarına aynen şu cevabı veriyordu: “— Kıskançlığını bilmem ama çok sertti ağabeyim. Tehlikeli bir zatürree!. Muayene ettik..... Mustafa Kemal Paşa. çocukluğunda. Lâtife Hanım'ın zekâsını. Kastamonu'da çıkan “Açıksöz” gazetesinin 24 Temmuz 1922 tarihli sayısında şöyle tanımlar: “Sağ tarafta.. Bakardım ki horoz gibi kapışmışlar.. Lâtife Hanım'ın Çankaya Köşkü'ne gelin gelmesiyle O büyük insanın günlük yaşamında bir takım kayıtlamalar. — Peki!. — Peki ağabeyciğim!. yolun kıyısındaki toprak yarın oyul-masıyla yapılmış. beri tarafta tek katlı yine asıl köşk gibi beyaz gövdeli ve kırmızı pancurlu Yaverler Dairesi'ne ismimi götürdü. atlasının solgun renklerinden bir tarih kokusu duyulan bu refah çadırın içinde kahve.. Yalnız plevre ve pericardede toplanan kanlar yüzünden nefes darlığı vardı. Evin esiri ben.

.. Devam!. BENİM OLMADIĞIM YERDE KARIM DA BULUNAMAZ Şimdi Adana'da “Atatürk Müzesi” olarak kullanılan bina.. bakışları ile sofradakilerin gözbebeklerini taradıktan sonra cevap veriyor: — İzmirli bir kız!. o sırada Mustafa Kemal ile eşine konut olarak tahsis edilmişti. Bayraklar. bir örnek olma. Bir bakıma-bir balayı gezisi denilebilir.. Bu.. — Yooo. ders verme gezisiydi.. Tren Adana istasyonuna girdiciinde her taraf taklarla... Sofra alabildiğine kalabalık.Kav 50 kuruş.. yüzünü açık bırakarak çıkıyor erkeklerin karşısına. Seyhan Nehri sahilindeki bu muhteşem konak. 90 Halkın arasında geçerken bastonunu sol koluna atıyor. Gerçek.. Ankara'dan Toroslar'a doğru yol alan özel tren gecenin karanlığı içinde kara bir yılan gibi akıp gidiyor. Kılıç Ali. bayraklarla donatılmıştı. Ertesi gün... 4 Ocak 1923 Cuma akşamı Azerbaycan Sefaretindeki bir ziyafeti hatırlıyorlar. İsmail Habib ve Başyaver Salih Bey. Bop yüz para. takım elbisesi ile. Ben de oynayacağım!.. Lâtife Hanım'ı bir yerde ağırlamak ve konuk etmek için davet ettikleri zaman Mustafa Kemal Paşa. Açık renk kruvaze bir pardösü giymişti. dedi. hem de yeni evli bir aile reisi gibi konuşmuştu: “— Benim bulunamayacağım yerde karım da bulunamaz!. karısı Lâtife Hanım'la yurt gezisine çıkıyor... Cebeci'de ahşap.. 12 Mart 1923.. Ve mahşeri bir kalabalık.. Tarih..... Kadın böyle umacı gibi kalabilir mi? Soğuk bir Mart gecesi Ankara'dan hareket eden özel trenin seçkin yolcuları.. Ayaklarında zarif botlar vardı. eski bir Ankara konağı. her zamanki gibi pek şıktı..... Gazi Pasa'yı ve karısını görebilmek için. işte bu geceyi ve Gazi Paşa'nın bu sözlerini anımsıyorlardı o bavullardan oluşan poker masasının başında.. — Evleniyorum!. Lâtife Hanım. O'nun “Balayı Gezisi” bile bir devrim gezisi... ilk kez peçesini takmadan.” 38 .. o gece tarihi bir gün yaşıyordu. Günlerden Pazartesi.. Havai fişekler. Azerbaycan Sefareti burası.. Ve ilâve ediyor: — Ben sadece evlenmiş olmak için evlenmiyorum!. Mustafa Kemal Paşa...... Geziye katılan maiyet erkânı. tüm Adanalılar... bovnunda —beyaz frenk gömleği üzerinde zarif bir şekilde duran— kravatı. Yunus Nadi. Lâtife Hanım. Birden bir hareket oldu. birkaç ay öncesini. Bir ses çınladı kulaklarının dibinde: — Oooo. Kılıç Ali ile arkadaşları kâğıtları toplamaya çalışırken O mâni oldu.. başını çevreleyen ve çenesinin altından omuzlarına kayan bir fular bağlamıştı. Pırı pırıl güneşli ve aydınlık bir bahar havası var Toroslar'ın ötesinde. Gazi Mustafa Kemal Paşa. İsmail Habib ve daha birçok seçkin kişilerin çevrelediği sofrada tüm gözler Mustafa Kemal Paşa'ya çevrilmişti o akşam. çekine çekine sormak cesaretini gösteriyor: — İzmir fâtihinin kalbini fetheden bu bahtiyar kim acaba? 89 Mustafa Kemal Paşa.. çoluk-co-cuk.. sağ eliyle yediden yetmişe kendisine muhabbet gösterileri yapan Çukurova halkını selamlıyordu. Treni bir kompartmanında üst üste konulan bavullardan oluşturulmuş uyduruk bir masa etrafında dört kişi -yolculuğun monotonluğunu gidermek için-poker oynuyorlar: Konya mebusu Refik (Koraltan).. Kadın-erkek.. Fener alayları .. tüm Cukurova'lılar yollara dökülmüşlerdi.. kat'i ve mukarrer! Ağaoğlu Ahmet Bey... Hiç yoktan masa da yapmışlar!. Adanalı hanımlar. hem inkılâpçı bir lider.Renk renk ışıklar... başında kaloağı. Ağaoğlu Ahmet Bey. Yüzü tamamen açıktı.. — Gerçek mi Paşam? — Gerçek efendim. bakın şu beceriklilere!. Gazi Paşa'nın sesiydi. Vatanımızda yepyeni bir aile hayatı yaratabilmek için önce kendim örnek olmalıyım..

— Latife.. O'nun ruhunda volkan var!. Gerisini kendisinden dinleyelim: “Nutkun tutuluşunu ve yazılışını nezaketi icabı bermutad beğendi. Mustafa Kemal Paşa'sını çok seviyordu. Tarsus. bilgisini çevresindekilere de göstermek. dedi. eşiğinden henüz adım attığı “Evlilik” müessesesinin havasını doya doya teneffüs etmeye fırsat bulamıyordu. Çocukluğundan bu yana sıcak bir aile hayatının dışında ve uzağında yaşayan “Gazi Paşa”.. bununla kendi arzusunu izhar ediyordu. Her ülkede. tasvibini aldıktan sonra da götürüp telgrafhaneye çektirmek.. “BİR ŞİİR OKUSANA LATİFE!” İçmek zevkini kısıtlama çabasına rağmen karısına büyük bir saygı duyuyordu. LATİFE HANIMIN İLK MÜDAHALESİ KADEHLERİN SAYISIYLA BAŞLADI!.” Ve. Gazi.. Mânasını anlamasak bile ahengi hoşumuza gidiyor!..Mersin. Ortada msiafir yok ama. O'nu Lâtife Hanım'ia birilkte başbaşa istirahat ederken buldu.. Tabii ben ortada bir vesileydim. haremlik-selâmlık alışkanlığını sürdürmekte olan bir topluma ilk uyarışıdır. Tüm yolculuk süresince bunu düşünüyordu Lâtife Hanım. 39 . başta sağlığı olmak üzere.. çev resindeki köylülere. Bu kez Hügo'nun bir şiiri dökülüyordu Lâtife Hanım'm Fransızca'yı çok.. başının içindeki kültürle de büyük yarınlara hazır olması gerektiğini ihsas ettirmekten geri kalmıyordu. — Afyon'a hareket edeceğiz diye bütün şişeleri trene yollamıştık!.. Byron'dan bir şiir okusana!... her yola başvurmaktan geri kalmıyorlardı. herkesle yarenlik ediyor ve onlarla bütünleşiyordu. Latife Hanım. Gazi Paşa'sı üzerinde titreyen duyarlığı boşa gitmişti yi92 ne. Paşa'nın nutkunu temize çektikten sonra kendisine göstermek için konakladığı yere giden İsmail Ha-bip. Partiler. Lâtife Hanım.. politikacılar ve insanlar..iyi telaffuz eden dudaklarından. her çağda kurallar pek değişmiyordu. Gazi Paşa ve maiyeti. Şişeler açılmış. insan misafirine karşı da mı?.. Anadolu Ajansı'nı temsilen gezileri izleyen ünlü yazar İsmail Habib de maiyet erkânı arasındaydı... Çeşitli ziyaretler... Gazi Paşa sigara dağıtıyor. Davetler birbirini izledi. tüm mutluluğunda kendisini sorumlu saydığı için işe... belli O'na mümkün mertebe fırsatlar icad ederek içirtmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve de Muhalefet. 91 Adana . kadehler doldurulmuştu herşeye rağmen.. şüphesiz.. iltifatını maddî bir cemile halinde de göstermek ister gibi. çocuklara çikolata ikram ediyor.. Ne yapıp yapıp içki sofralarının miktarını azaltmalı.. Vay sen misin bunu söyleyen. Ga-zi'nin içki kadehlerinin sayısını sınırlandırmak niyeti ile başlamıştı. bari mânasını da anlayalım!. Toplantılar. O'nun. Lâtife Hanım'm kültürünü. görgüsünü. çiftçilere...Bu. Öyle bir gürleyiş gürledi ki. eşiyle yaptığı bu gezide halka örnek olabilme çabası ile halkın tâ içine girmişti.” Ne misafiri?.. getirip nutku okumak.. Fakat bu sefer fazla beğenmiş görünerek. Latife Hanım'm okuduğu İngilizce şiir zevkle dinledikten sonra bu kez şöyle diyordu: — Hadi bir tane de Victor Hügo'dan oku da. Türk kadınının yalnız peçesi açılmış başı ile değil. bir hafta sonra Konya'ya geçmişti.. dikkati. Lâtife Hanım.. O. karısına dönüp: — Çocuğa bir kadeh getirsinler! dedi. ya da kadehlerin sayısını —Paşa'yı incitmeden— sınırlandı rabilmeliydi. başarılarını çekemedikleri değerleri yıpratabilmek için her çareye. Benim vazifem.... Lâtife Hanım'm tüm feraseti.... “KEMAL PAŞA KARISINI AÇIK GEZDİRİYOR” PROPAGANDASI MUHALEFETİN SİLAHI OLMUŞTU Politika. “Nasıl olurmuş efendim.

Eleştirecek başka bir yön bulamayınca eşinin giysilerini polemik konusu yapan 1923 yılı muhalefetinin incitmeye çalıştığı “Gazi Paşa”. beş gün evvel Konya'dayken verilmişti. geliyorum!. O günün olanaklarıyla bah cenin içinde ve çevresinde genişçe yollar açılmış... köşk çevresinde yapılacak geziler için payton arabaları gıcır gıcır boyanmış ve ci-Ialanmıştı. LATİFE HANIMIN CAMKAYA'DA GEÇİRDİĞİ ÇOK MUTLU GÜNLER İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşşakizâde Muammer Bev'in talihli kızı Lâtife Hanım. kendisine ihtiyaten haber vereyim. Bacaklarında —süvarilere özgü— külot pantolon. Meclis'teki muhalif grubun seviyesiz dedikodularından son derece üzgün. Ellerde eldivenler. Çankaya'da kızları Lâtife'nin ve damatları Gazi Mustafa Kemal Paşa'nm konuğu oluyorlardı.. büyük devrimlerin eşiğinde.. Hanımefendi otomobil gönderdi!” “— Peki. Ceketin altında boynuna kadar kapalı gömlek. çok uzun bir manto. Köşkün arka tarafında çeşitli meyve ağaçlarıyla 95 dolu büyük bir bahçe vardı.. eliyle işaret ederek: — “Bırak be çocuğum!.Bir yanda kesintiye uğarayan Lozan Konferansı.... boynunu) kapayan bir baş örtüsü. Seyahatte alınmış fotoğraflarımızı büyülterek (Karısını açık gezdiriyor) diye en ücra yerlere kadar dağıtmışlar!.... Koridorda dolaşırken şoför yanıma geldi. tüm bu giysilerin üzerine omuza alınmış yakası kürklü. bir kısım politikacılar “İnkılapçı Gazi Paşa”yı ve O'-nun uygarlığa yönelik düşüncelerini tanımıyorlardı. O. ancak U nun kişiliğinde “Gazi Paşa”yı da yıpratmaya çalışan kulis dedikoduları. Omuzların94 da dizlerine kadar uzayan bir ceket.” Mustafa Kemal gibi duygulu ve kıskanç bir erkeğin. “Baksana ne propagandalar yapıyorlar. İyi ki haber vermişim.... İzmir... sanki ben onun içinde ne olduğunu biliyormuşum gibi. ben Meclis'teydim. izin dört.. Gerçekten öyle miydi? Latife Hanım. İçeri girip de meseleyi söyleyince masadaki evrakın yanında duran kalınca bir zarfı.. 40 .. belden topuklar üstüne kadar uzayan önden yırtmaçlı bir etek. siyasal muhaliflerini çok iyi tanıyordu ama. yönlendirmeye çalışıyor: yatılı okudunu comıkkık a imlerinden bu yana annesinden. bekleme salonu niteliğinde bir çadır. Diz kapağına kadar rugan çizmeler... Latife Hanım'ı elbetteki kara çarşafın içine sokamazdı. Ankara'ya geldiğimizin ikinci günü ve ikindi' üstüydü.. tşi Latife Uşaklıgil'le birlikte Konya gezisinden Ankara'ya dönen Gazi Paşa.. Parlamento 93 içinde başlayan anarşi. kızkardesle-ri Rukiye ve Vecihe. dedim. Büyük kurtarıcının çevresini kendine göre düzenlemeye. Hattâ. Büyük kurtarıcının eşi Latife Hanım'la röportaj yapmak üzere kendilerinden —Konya gezisi sırasında— söz alan gazeteci İsmail Habib o günlere ilişkin anılarında şöyle der: “. zaman zaman Ankara'ya geliyorlar. babası Muammer Bey. bir iki saat evvel küçük mesai odasında Gazi'ye nutuklarından birini okumuştum. bir gün evvel de Çankaya'ya götürdüğü için beni tanıyor: “— Buyrun. kaşından çenesine kadar yüzünün küçük bir bölümü dışında her tarafını (Saçlarını. incindiğini tahmin etmek zor değil.. Bir yanda İsmet Paşa'nın kişiliğine yönelik şiddetli muhalefet: Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde “İkinci Grup” adıyla şahlanan milletvekilleri. Öyleyken mademki şimdi buradadır. uzaklarda kalmıştı Lâtife Hanım ic'n... muhalefetin bu tür söylentilerinden ne denli üzüldüğünü..” Gazi'den tekrar izin istemeye hacet yoktu. Külot pantolonun üzerine. kızkardeşinden ve tüm yakın'armdan uzak kalmış Mustffa Kemal Paşa'sına içtenlik dolu bir aile havası teneffüs ettirmeye çalışıyordu. ismet Paşa'yı boy hedefi aıan..” dedi. kocası ile yaptığı gezilerde açık mı giyiniyordu?.. köşkün hemen yanıbaşına kurulmuş. eğer mevsim biraz serince ise. kulaklarını. Annesi Adviye Hanım. Basında... iyi ki. ya da pelerin. aelin oe'dini Çankaya Köskü'nde mutluluaun doruk nokta^nd^'dı.

alnı akıtmalı.. izmir'den ziyaretine gelen ailesi. rahat bakışlarını objektife çevirmiş.. o günün koşullarına. siyah giysiler içinde. tam bir “aile reisi”. eşi. meyve aöacları-nın arasından geçen gölgeli yolda sabah yürüyüşlerine çıkıyordu... Açık gerdanından göğsüne doğru sarkan fındık büyüklüğünde boncuklardan.. 1923 yılının yaz sonlarıydı. Sofrada Neş'et Ömer.. Mustafa Kemal'in çok eski dostu Fethi fOkyar) Bey'in. öte yandan çeşitli memeleket meseleleri ve günün konuları üzerinde görüş alış-verisinde bulunuyorlar.. Gazi Paşa-Lâtife Hanım cif+inin evlilik yaşamından memnun ve mutlu göründükleri günler.. araba-yı tek başına kullanmasını öörendikten snnra rlq konukları paytonlarla gezdirmekten büyük bir zevk alıyordu. cins ve aü-zel atların çektiği zarif paytonlarla köşk çevremde kısa cıezintiler ysoıvor.... omuzunda pelerini. hemen yanıbaşında. Latife Hanım da mutluluğun eşiğinde. Ceketin yaka cebinde desenli bir mendil.. daha doğrusu “Gazi Paşa muhal:fleri”nin görüşlerine göre daha açık(!) giyimli: Saçlarını bere gibi saran bir şapka. “Sakarya” adlı atını diğerlerinden daha çok seviyordu... Ve yanıbaşında siyah kruvaze takım elibesesiyle. diğer eli eşinin oturduğu sandalyenin arkalığında Fethi Bey. beyler ayakta ve hanımlarının yanıbaşında. Latife Hanım' in mutluluğuna katmerli mutluluklar katmıştı.. neler beklediğini kesinikle bimemiz 97 olası değil ama. açık renk bir sandalyeye oturmuş. Koyu renk kruvaze bir elbise giymiş. Bu günlerin modasına uygun küçük yakalı frenk gömleğine bağlanmış koyu renk bir kravat ve yine bu yılların modasına uygun kravat iğnesi. ya da taşlardan oluşmuş sık bir kolye. parlak kumaştan yapılmış bir pelerin. esiyle birlikte Oankaya'va yaotıkları bir ziyareti görüntüleyen fotoğraf en ilginç olanı: Resimde 96 4 kişi var. Mustafa Kemal'in “numhurre'<îi” olmadan önce “aile reisi” olduğu o günlerde evlilik yaşamından neler umduğunu. 41 . Pelerinin altında üstü çiçek desenli açık renk bir elbise.. atlan bizzat vönetivor. açık renk ipek çoraplar... Çankaya Köşkü'nün bahçesindeki çatal bir ağacın önünde çekilmiş fotoğraf.. bir eli cebinde.** Gazi Paşa'nın bir çok atları vardı. Memleket. Güncel ve çok önemli konular arasında özel ve kişisel konular da yer alıyor zaman zaman. Gazi Pasa'nsn baldızı Vecihe Hanım. diğer elini karısının oturduğu sandalyenin arkalığına koymuş. Gazi Mustafa Kemal ve eşi.. Lâtife Hanım. İnce dudaklarının üstünde gür ve kumral bir bıyık. “BİR ÇOCUĞUM OLSAYDI COK BÜYÜK SEVİNÇ DUYACAKTIM” Mustafa Kemal'in çocukluk arkadaşlarından Asaf ilbay. anılarında bu konuya ışık tutan gözlemler ve tesbitler sunmaktadır: Atatürk Orman Çiftliği'nde bir gece. Bu satırları yazarken o yıllardan kalma fotoğraflar dnrııvor masamm üzerinde. Saçları arkaya düz taranmış. Ceketin altında krem rengi şık bir yelek.. ya da koyu renk eşarp.. Ancak O. Hanımlar oturmuşlar. çok hassas ve gösterişli bir hayvandı. kimi zamanlar bu ata biniyor. kimi zamanlar da elinde bastonu. boylu-poslu. ailece yapılan dost ziyaretlerini kabul ediyorlar ve onları köşkün bahçesinde birikte qezdiriyorardı.. üç ayağı sekili... “Sakarya”. Çankaya çevresinde gezintiler yapıyor. Bu aile fotoğrafı. Omuzunda ipekli. Fethi (Okyar) Bey'in eşi ise. Fethi Bey. konuklarını da yanlarına alarak Çankaya Köşkü çevresinde kısa gezintiler yanıyorlar.. resmin sol yanında. Latife Hanım. Yeleğin bir cebinden diğer cebine geçmiş kısa bir altın zincir. Asaf İlbay ve diğer konuklar. Genç evliler. nönintüleyen en önemli belgelerden biri. Bir elini arkaya bağlamış ve hiçbir yoruma açı kolmayan sakin... Kocası Mustafa Kemal. Cumhuriyet'in eşiğindeydi... Bir taraftan kadehlerini yudumluyorlar.. her insan gibi O'nun da yüreğinde ailesel beklnetilerin yer ettiğini tahmin edebilmemiz güç değil..

Birdenbire: — Madam!. Beki de aynı yaştayız. Ben. bütün mîllet sizin çocuklarınız!. PORTEKİZLİ GENÇ VE GÜZEL KADIN BALO GECESİ BİRAZ ŞIMARIKTI Hâlâ merak edenler vardır: Mustafa Kemal'le Latife Hanım niçin anlaşamadılar? diye. Çünkü Paşam.. Gazi Paşa'nın oturduğu masanın çevresi vine renkli bir kalabalıkla çevrilmiş.. Çok sevdiğim bir tay'ımın ölümünden o kadar müteessir olmuştum ki günlerce acısını unutamadım. bir değil..” Aynı kaynaktan tesbit edilen bu iki önemli hatıra açıkça gösteriyor ki Mustafa Kemal. Nereden içime o heves doğdu bilmem. ne olurdum. size benzemek o kadar güç bir şey ki!. Aşka yakalanmış bir kadın gibi ne düşünüyorsunuz öyle derin derin?.” “— Paşam. bize yer göstermek lütfunda bulundu. Ben o zaman çok genç ve ihtimal biraz da şımartılmış bir güzel kadındım.. Paşa ayağa kalktı. Profesör. dedi.... O kadar güzel bir erkek gülüşü ile gülüyor ki. benim de belki dansımdan hoşlanırsınız. Kalktık ve birlikte dönmeye başladık. bunu çaresi yok mudur?. Ya çocuğumu kaybetmiş olsaydım.... yaşını sordu kızımdan.. Balonun davetlileri aileleri ile birlikte bu masanın önünde geçip O'na saygı 98 ve sevgilerini sunuyorlar ve kendilerini takdim ediyorlar. Burada bir parantez açalım ve Portekizli güzel Madam Hanses'i dinleyelim: “.” “— Doğru. derinlere dalmıştı... anlaşılan dilimin ucuna kadar gelmiş olacak ki. milletim san olsun!. Bu sorunun yanıtını tek cümle ile özetlemek mümkün: Koskoca bir milleti yönlendirmeye ve yö99 netmeye muktedir bir önder. Eşim söze karıştı: “— Paşam. Belki birisi bir nebze size benzerdi. dedi. başladım dansta Paşa'yı ben idare 42 ... dedim.... Gerisini yine Asaf İlbay'dan dinleyelim: “Ben de eşim ve kızımı takdim ettim.Bir akşam Mustafa Kemal Paşa ile Gülcemal vapurunda verilen bir baloda bulunuyorduk.. benim neslimden.. Gözlerinin nemlendiği görülüyordu. o zaman nereden aklıma esti bilmiyorum. eşinin egemenliği altına giremezdi. çevresindekilere dönerek: “— Asaf ile bir mahallenin çocuğuyuz!. Yemek yiyemedim.. Bir balo gecesi. Mustafa Kemal Paşa o zanman dünyada hiçbir zaman eşine rastlayamayacağım kadar harikulade güzel bir mavi ile parlayan açık renkli gözlerini bana çevirerek: — Madam. dedi. Müsaade ederseniz bu valsi beraber yapalım!.... Evet. bir “baba” bir “eş” olabilme özlemi içindedir. yere bakıyordum. Onaltı yaşında olduğunu söyledim. Bir aralık dalmış... (Ekselansın bana karşı büyük bir teveccühü vardı. Demek ben de vaktiyle evlenmiş olsaydım.. Oturduk.. bilmem!. Kızım Bedia'ya baktı ve sonra adını. birkaç evladınız olmalıydı. düşünmeden hemen cevap verdim: — Paşam. dedi. Milletime benden sonra.. İşte ben de bununla teseli buluyorum..... dedi. “Cumburreisi” olmaktan çok daha fazla bir “aile reisi”...” “Ve bir an sonra ilave etti:” “— Belki benim çocuğum olmadığında bir hikmet vardır. bana benzer bir evlat bırakmayı çok ioterdim..” “Çok duygulanmıştı. onaltı yaşında çocuğum olacaktı!.” Bir başka gün.. Başbakanınızın dudaklarından eksik olmayan şu sempatik gülüşlerine hayran oldum.Gerisini Asaf İlbay'dan dinleyelim: “Mustafa Kemal.” “Mustafa Kemal'in güzel gözleri uzaklara..” “Eşim ayağa kalktı.. bakışlarını Neş'et Ömer Bey'e çevirdi: “— Bir çocuğum olsaydı çok büyük bir sevinç duyacaktım. “Gazi Paşa..” Neş'et Ömer Bey gülümsüyordu. Başbakanımın gülüşlerine hayran olmuşsunuz..

. * ** Kişiliğine.. kayıt-kuyut altına alınabilecek bir koca değil.. kıskanmaktadır.. kadınca duygulanışlar içinde değerlendirmekte. aynı zamanda tüm davetlilerin dikkatini çekecek kadar belirginleşmişti. Bir defa baktı. diye fısıldadı. 7 Ekim 1924 akşamı. Çocukluk işte. 8 Ekim 1924 sabahı.. Ertesi gün. ama ciddiyetle gözlerini bana çevirdi: — Madam!. Oysa Lâtife Hanım elbette çok iyi niyetlerle Çankaya'nın özgürlük ve bağımsızlık âşıkı kartalını evlilik denilen kafesin çerçevesi içine sokmaya çalışmaktadır.. müsaade ediniz de bir defa da ben sizi idare edeyim!. özellikle genç kızların ve genç hanımların kocasına gösterdikleri aşırı sevgiyi.. Bir daha baktı. günlük yaşantısının her anında yaratacağı inkılâpların düşünsel hazırlığını tasarlayan büyük bir önderin karısı olmak.. Bir erkekle bir kadın yanyana bulundukları zaman idareyi erkeğe bırakmak en doğru harekettir. Samsun'dan Erzurum'a.. İstanbul limanlarına uğramadan Karadeniz'e açılmıştı. Mustafa Kemal. Bir memleket idare edeni. Bilakis gülmeye başladı. Ordu Kumandanı Ali Sait Paşa'nın Gazi Mustafa Kemal Paşa onuruna verdiği bir ziyafette Lâtife Hanım'ın öfkeli davranışları. oradan da Sarıkamış'a geçer mâiyetiyle birlikte.. Hiddetle değil. eşi Lâtife Hanım. Tıpkı Portekizli genç ve güzel Madam Hanses'in dansta O'nu idare etmeye kalkışması gibi. O gece Lâtife Hanım için yaşamının belki en uzun gecesiydi. konvoy Erzurum'a dönecekti. Yatak odaları ilk kez ayrılmıştı. Arabalar hazırlandı. Zaten Lâtife Hanım da bu büyük önderin sağlığını ve düzenli bir yaşam çerçevesi içinde daha büyük atılımlara yönelmesini ön plânda tutmuş olmalı ki “Gazi Paşa”sını belirli sınırlar içine çekmeye çaışıyordu. Lâtife Hanım'la aralarında başlayan gerginliği çevreye sezdirmemek için büyük bir özen göstermektedir. Lâtife Hanım için elbette büyük bir handikaptı. o memleket. O gece Lâtife Hanım ayrı bir odada. Yaver Salih (Bozok) Bey ve eşi Pakize Hanım. O'nu bu yönleriyle değil. Lâtife Hanım'ın üzgün ve huzursuz haline aldırmadan arabanın kapısını açtı ve Ordu Ku102 43 .. Cümlesini bitirmeden ilave etti: — Gelin biz yerimize oturalım sizinle!...... onuruna ve prensiplerine bu denli düşkün bir insanın. bir kadın idare etmeye kalkarsa. yalnız kocasının değil. Lâtife Hanım. Mustafa Kemal Paşa'nın da rahat ve güzel bir gece geçirdiği elbette düşünülemezdi.. 11 Eylül 1924 günü Mudanya'dan hareket eden Hamidiye gemisi. Mustafa Kemal. Gazi Paşa... Lâtife Hanım. O'nun bu ikazına rağmen ben büyük bir cesaretle şu karşılığı verdim: 100 ¦— Paşam. Evlilik çatısı yavaş yavaş çatırdı-yordu. Fuat (Bulca) Bey ve eşi Sabiha Hanım ile diğer “Maiyet erkânı” vardı. dedi. sofra hayatını sınırlandırma denemelerinde başarılı olamamanın üzgünlüğü içindedir....etmeye. Gemide Gazi Paşa.. ses çıkarmadı. 101 Huzursuzluk ve geçimsizlik belirtileri yavaş yavaş çevreye yansımak üzeredir. Kızmadı.. büyük bir üzüntü ile sofradan kalktı. Gazi Paşa ayrı bir odada istirahat buyurdular. Nihayet üçüncüsünde birdenbire durdu. yine ses çıkarmadı... sadece “aile reisi” sıfatıyla değrlendirmek mümkün olamazdı. İLK GEÇİMSİZLİKLERİ SONUCU YATAK ODALARI AYRILDI Samsun limanında toplanan büyük kalabalık arasında Gazi Paşa'ya içten sevgi gösterilerinde bulunan genç kızlar ve hanımlar da vardır. — Madam!. Mustafa Kemal.

içinde bulunduğu ruh haline rağmen kibarlığını ve inceliği bırakmadı. Üzgün ve pişmandı ama olan olmuştu bir kere. Eşini bizzat arabanın kapısına kadar uğurlamak ve kendsine “Bon Voyages!” demek nezaketini gösterdi. sağındaki yeri gösterdi: —Naciye Hanımefendi..istemişti. Bir gün bu ihtimal söz konusu olunca bana: “— Nasıl olur?. Gecenin ilerlemiş bir saatinde Gazi Paşa. Kendisine: 44 .. formalitelerin.. Ama tüm çabalara rağmen bu evliliğin sürmeyeceği her halinden belli oluyordu. çok duygulu ve ince ruhlu bir inşa olan Gazi Paşa'nın öfkesini teskin ederek. Kılıç Ali'nin gözlem ve izlenimlerini doğrular niteliktedir: “Evilikte kadının her arzusunu yapmak çok güç. yaveri Salih Bozok'u çağırdı: — Yarın Lâtife Hanım'ı Ankara'ya götüreceksin! dedi. Lâtife Hanım'a yeni bir şans tanınmasını sağaldılar. hem de Kılıç Ali Bey'e. yol boyunca Lâtife Hanım'ı teselli etmeye çalıştı. Karısından kesinlikle ayrılmaya karar veren Gazi Mustafa Kemal.. Lâtife Hanım be104 nim kendisinden ayrılabileceğimi hiç tahmin etmezdi. Yuvalarının temelinde büyük harcı bulunan yaver Salih Bozok.Lâtife Hanım'dan ayrıldıktan çok sonra Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir özel sofrasında yaptığı açıklamada da. lütfen buyrun!. Fakat Gazi Mustafa Kemal'in karısı olarak.mandanı Ali Sait Paşa'nın hanımına dönerek. dünyanın önünde eşini nasıl boşar?. İsterlerse Gazi Paşa'yı teskin edebilirler. bu haller neticede Gazi'yi müşkül durumlara düşürerek ayrılmak kararını vermeye mecbur bırakmıştır. vaziyetimden dolayı nerede ise imkânsız olacağını düşünürmüş. LATİFE HANIM YOL BOYUNCA DURMADAN AĞLIYORDU. Tüm ağırlıklarını koyarak.... artık herşeyin bittiğini çok iyi anlamıştı.. kadın olarak. Hükümete de durumu bildiren bir yazı yazdım.. Dünyanın tanıdığı Mustafa Kemal. O o esnada kitap okumanızı istemez. Ali Kılıç hatıralarında bu başarısızlığın nedenlerini şöylece özetler: “. Lâtife Hanımefendi. ayrılma kararında caydırabilirler ve kendisine son bir şans tanıyabilirlerdi.. Mesela siz kitap okumak istersiniz. O geceyi Erzurum'da. Ve 103 hem Salih Bey'e. Latife Hanım.” diye ayrılığın âdeta imkânsız olduğunu söylemek . karı-koca yine ayrı ayrıoda-larda geçirdiler. maiyet erkânı arasında bulunan Kılıç Ali'yi de. Ayrılmamız için gereken -muamelenin yapılmasını istedim!. bu yuvayı yıkılmaktan kurtarmaları için yardımcı olmalarını rica etti. Lâtife Hanımefendi. eşi Lâtife Hanım'ı Erzurum kaplıcalarına kadar uğurlamaya memur etti. Meğer Lâtife Hanım. kocasını tamamen kendisine ait görmekte haksız mıydı? Kadın olarak belki kendi yönünden haklıydı... Konvoy Erzurum'a ulaştığında Gazi Paşa kesin kararını çoktan vermişti: Bu evlilik artık yürüyemeye-cekti. Arabanın ön tarafına da Başyaveri Rusuhi Bey'le Salih Bozok oturunca otomobil hareket etti. hattâ zaman zaman tahakkümü andırır haller almış. Asıl tuhafı. Ertesi gün.. O'nu millete mal olmuş bir adam olduğunu da düşünmesi gerekirdi.” Mustafa Kemal'in. Umumî Kâtip Tevfik Bıyıklıoğlu'nun arabasına binerek konvoyu izlemek zorunda kalan Lâtife Hanım. ancak başarılı olamamıştı. Gazi Mustafa Kemal ile evlendikten sonra O' nu bütün milletin malı bir adam olduğunu unutarak tamamen kendisine hasretmek istemiş. kendisine tanınan son şansı da kullanmış. Bizim evliliğimizde de bu çeşit anlaşmazlıklar çok olurdu. Yol boyunca Lâtife Hanım durmadan ağladı. '¦ Lâtife Hanım donup kalmıştı. Asıl talihsizlik iki mizacın yaratılış itibariyle birbirine uyamamasından doğmuştur.. Nitekim tanıdılar da. evlilik müessesesi ve kendi evliliği ile ilgili ..

Lâtife Hanım'dan ayrılmıştır. Bir gece.. Babam Uşakizade Muammer Bey. Kendisini konuşturmak için gösterilen bütün çabalar boşuna gitti. İşe. bütün dünya büyüklerinin hayatını tetkikle başladım. Çankaya'daki sofranın konukları dağılıp gitmişler. Anadolu Ajansı'na iki satır vererek. Gazi. o büyük insanla ilgili anılarını bir sır olarak son nefesine kadar içinde sakladı. 105 Biraz sonra yatağından kaldırılarak köşke davet edilen Kılıç Ali ve Salih Bozok. iş o noktalara nasıl geldi onu izah edeyim. Mustafa Kemal'in Lâtife Hanım'a gösterdiği anlayış ve hoşgörü. uzun bir zaman diliminden sonra da olsa. Ben de: “— Evet. Gazi Paşa biraz hava almak için bahçeye çıkmış. Artık hiçbir şey. Lâtife Hanım. Ve iş olur biter. Etrafta nöbetçi askerler ve köşk personelinden görevliler vardı. Lâtife Hanım. Bu işe artık bir son vermenin zamanı gelmişti. tatsız tartışmaları ve olayları bir türlü önleye-miyordu. Bu evlilik yürümeyecekti. Ankara Garı'ndan. zile basarım. derim. 10 Kasım 1984 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bu anılarda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın baldızı Vecihe İlmen. artık yatma saatinin geldiğini ihtar ediyordu Gazi Paşa'sına. Gereken yerlere gereken emirler verildi. öylesine incindi ki. En nihayet şuna kani oldumki Atatürk yazılamaz anlatılamaz. Fakat şayet mecbur kalırsak.. Atatürk'le ilk karşılaşmanızı anlatır mısınız efendim? — Bundan evvel müsaade ederseniz. acı ve tatlı hâtıralarını içine gömdüğü bir evlilik yaşamını. Gazi Paşa'nın yanına gittiklerinde O'nu bir kanapenin üzerine elbiseleri ile uzanmış ve çok üzgün bir durumda gördüler. MARMARA KÖŞKÜ'NDE GEÇEN UYKUSUZ GECENİN SABAHI Gazi Paşa o geceyi Marmara Köşkü'nde sabahlayarak geçirmeye çalıştı. 106 Dördüncü Bölüm BALDIZININ GÖZÜ İLE ENİŞTESİ MUSTAFA KEMAL Mustafa Kemal'in kısa süren evlilik yaşamına ilişkin anıları. Latife Hanım bu cevabıma karşı hayretler içinde kalarak: “— Bu kadar basit mi?” diye sordu. Çok üzgündü. eşinin balkondan seslenişine ve kendisini köşk personeli içinde ikaz ediş şekline öylesine üzüldü. balkondan aşağıya seslenerek. eniştesi Mustafa Kee-mal'le ilgili bir kısım anılarını açıklamaktan kendini alamadı. Can sıkıcı olaylar birbirini izliyor. tüm ayrıntılarıyla saplamak olanaksız.. Üzgün ve uykusuz gecenin sabahında verdiği boşanma kararı bu kez kesindi. gözyaşları ile noktalıyordu.” Lâtife Hanım'ınkardeşi Vecihe İlmen.” * Ankara'da geçen günler anlaşmazlığı giderek ke-îî. hiçbir gözyaşı ve sızlanma. Onları okudukça ve tanıdıkça Atatürk gözümde daha çok büyüdü. O'nu kararından döndüremeye-cekti. Şöyle diyordu Lâtife Hanım: “Atatürk'e ait bir eser yazmak istedim. İzmir'de 1922'de İzmir istirdatını müteakip aileyi toplayıp 45 . köşkün kapısında dinleniyordu. vaktin çok geçtiğini. Mustafa Kemal.“— Gayet basit!” dedim. bir an için ne diyeceğini kestiremeden Orta Köşk'e geçti. bir daha dönmemek üzere izmir'e hareket ederken.. Lâtife Hanım'ın yaver Muzaffer Bey'le birlikte İzmir'e gönderilmesi için gereken hazırlığın yapılmas ve Siirt Mebusu Mahmut Beyin de durumu Lâtife Hanım'a tebliğ etmesi kararlaştırıldı. “Öyle bir vaziyet olmasını istemem!. bu kadar basittir!” dedim. yazar Yalçın Pekşenjn kendisine yönelttiği soruları şöyle yanıtlıyor: Sayın Vecihe İlmen. Lâtife Hanım. Umumi Kâtip Tevfik Bey'i çağırırım..

. odaları beğeniyor. “Aramızda 20 yaş var ama. — Tanıştıkları sırada Atatürk ve Latife Hanımefendi kaç yaşlarındaydı! — Atatürk 40-41 yaşında. Hatta hangi odada yatacağını.. Latife'ye elini uzatmış. acaba bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Mesela nasıl e'enmeye karar verdiler. Bu da enteresandır. Latife. Aralarında 46 . babam bu sefer “Ne var ne yok toplEyın . Atatürk balkonda ayak ayak üstüne atmış oturuyor. — Nasıl oldu bu tanışma? — Onun da hikâyesi uzundur.ben el öptürmem. Kardeşim “Öpeyim” diye eline sarılınca. Doktorlar kendisine deniz havası vermişler... nerede çalışacağını falan bile söylüyor ve “Ben burada kalayım” diyor. Aralarında 19-20 yaş fark vardı. Atatürk İzmir'e girince. neler oldu gibi? — Aslında Atatürk evlenmeyi düşünmeyen birisi 111 idi. Orası da biraz kokar. bir de dadın . “Tabii ne c'emek. O sırada Latife Hanım dönüyor. Bunun da nedeni. Atatürk'ün özel yaşamı üzerine açıklık getirmek üzere.Fransa'ya götürüyor. 1900 doğumlu olduğuna göre 22 yaşındaydı ve Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde siyasal bilgiler ve hukuk okuyordu. Sonra hepimiz geliyoruz eve. O sırada İzmir Belediye Reisi olan zat. Latife Hanımefendi de bir adağı var onu adamaya gitmiş. Bu ev şimdi müze oldu. hanımların eli öpülür” demiş. Fakat Atatürk.. sigara şeker falan götürüyor adak olarak. 9 Eylül'de Atatürk İzmir'e girince ve düşman denize dökülünce. 9 Eylül'de yaktılar biliyorsunuz. Teşriki mesaiye zorlayarak babamın etkisinden faydalanmayı düşünüyorlardı. başka türlü beraber olmaya imkân yoktu. — Atatürk'le tanışmanız ne zaman oldu? Kasım 1922'de sanıyorum. “Yasak” diyorlar kardeşime. Yalnız usaHar. lokum. Sonra. kapıda o zaman Karadenizli neferler nöbet tutmuş. sigara içiyor. Hemen her şeyi selamlığa naklettiler. yaveri Resuhi Bey ve Salih Bozok var. İzmir yangını olup bitmiş. Bjzim ev Göztepe'de bütün İzmir Körfezi'ne hâkimdir. Çok güzel bir ev. Kasım'ın ortalarında... Beğendiği yerleri Atatürk'e bıraktılar. Yunanlılarla teşriki mesai yapmamak için bizi 109 topluyor ve Marsilya'ya götürüyor önce. Babam. rahmetli Ali Rıza Bey'e bir mektup yazıyor. kardeş'niz Atatürk'le evliliği konusunda hiç konuşmadan vefat etti. askerlere hediyeler vereceğim” demiş. Biz 14 Ekim'de yurda döndük... Ama evin sahiplerini tanımıyor.. Müsaade eder misiniz burada oturayım!” demiş. ben senden yaşlı değilim” derdi. “Sizin köşke gidebilir miyiz?” diye. Bu mektup Yunanlıların eline geçiyor. — Vecihe Hanım. “Peki hanımefendi” demiş. şeref duyarız Paşam” demişler. “Ben burada oturamam” demiş. kurtuîacaöız” qibi. Latife. dedem Sadık Bey'den beri ailemizin İzmir eşrafından oluşudur. Bu sırada da bir kardeşim çok rahatsızdı ve İsviçre'de tedavisi yapılıyordu. benden8 yaş büyüktü. Bu sırada da Atatürk eve geliyor. İşgal kuvvetleri babamı tazyik ediyorlardı. Kalktık döndük. Ben de liseye gidiyordum. yani evde-kilerin haberi olmadan Atatürk kordondan kalkıp Göztepe'ye bizim eve geliyor.. Latife'yi tevkif edip 110 yine bizim evin içinde efsun askerleri tarafından gözaltına aldılar.. Kordon'da bir ev göstermişler. neden ayrıldılar. içeri bırakıyorlar. Bir de bakıyor. İş öğreniliyor. — Nereye gitmiş evdekiler? Mesela Latife Hanım nerede? — Herkesin işi var..vatana dönüyoruz” dedi... benim dedemin kâtibi Halim efendiye telefon etmiş. Fakat bizim aile de öyle bir aile idi ki. Babamı bile tanımıyor.. Sonra deniz kıyısında olduğu için İspanyol hududunda Biarritz'e yerleştiriyor. Her tarafta geyik kafaları falan.. Atatürk de “Hemen şimdi gideHm” demiş. “Küçük hanım -hep küçük hanım derdi.. “Ben burayı çok beğendim. İşte.. Mektup mealen şöyle: “Buraları düşman işgal etti ama. Tabii babama bile sormadan “başüstüne” demişler. Yanında rahmetli Cw”t Abbas. Başkumandanlık Karargâhı olarak kullanacağr bir yer aramış. Oturmuşlar. Mustafa Kemal şöyle yapecak. Atatürk evi geziyor. Latife Hanım 22 yaşındaydı. “Benim evim burası” diye direnince. “Biz bu düşmandan kurtuîur-sak adak yapacağım.. Biz Fransa'ya gitmeden önce.. Evde de hiç kimse yok.. Bana Latife anlattı. Buca'da saray gibi bir İngilizin evini göstermişler. Beğenmemiş. teğmen gelmiş. memleketi kurtaracak. Latife de. Görünce kalkmış.

bunu düşünmüşlerdir. hususi hayatları üzerinde hiçbir şey anlatmayacaklarına dair mütekabilen birbirlerine söz vermişlerdir.. ¦ — Ayrıldıktan sonra neler oldu? Latife Hanım nasıl yaşadı? — Hep Ayazpaşa'da Ekselsiyor Apartımanı'nda babam.. irk hedefiniz Akdeniz” derken. Yazı aynen böyiediıi. — Efendim. Onu ruhundan. — Peki. Hiç böyle bir şey söyleyebilir mi? Usuldendir. Ayrılalım dedi.. Atatürk'le ilgili olan ev-rakiar. Bunu bir adamı ile gönderdi. Yani alafranga evlendiler. Boşadı Atatürk...” diye bitiriyor.. masa vardı.. Nikâhtan sonra içilir... Güya nikâh olduktan sonra. “Ordular. bu aileyi çok üzmüştür.. Alaturka boşanma böyleydi. Bir de İzmir müftüsü... kitaplar. Ben birçok şeyi bilmeme rağmen. Fakat. — Peki efendim. Nikâh merasimi yapıldı sadece. Kalanları Türk Dil Tarih Kurumu'na yolladık. anlatmam imkânsızdır.. “•htiyueım yok” demişti.” diye. — Anılarını yazmış mıydı? — Yazdı. Latife Hanım “Paşam içki içme” demiş. bu kader anlaşan bir çift neden ayrıldı? — Vallahi çok samimi söyleyeceğim. ne zaman ayrıldılar? — Bunu şuraya yazmıştım. — Peki.. sevişen... annem ve bütün aile birlikte yaşamıştır.. fakat kendisi kabul etmedi. Yine onu oradan seyretmeye gitti. 47 . Sonra Harbiye'de bir apartımanda oturdu.. fakat alanturka ayrıldılar. O kadar da tabii bir şey ki bu. alaturka ayrılmışlar. Sağlığında Atatürk çok ısrar etti.. “Kendisine bir para verelim” diye. Son zamanlarda pek yakınlarında bulunamıyordum.. O kadar anlaşan. Harbiye binasının karşısında. — Peki evlendikten sonra düğün olmadı mı? — Hayır olmadı. mektupalr... Bu kadar anlaşan bir çiftin ayrılması hepimizi çok üzdü.. alaturka mı evlenmişlerdi de alaturka boşandılar? — Alafranga g^bi evlendiler. — Ne oldu o yazılar? — Büyük bir kısmını imha etti... Sonradan Bal Mahmut Bey bir şeyler yazdı ki. ne oldu birdenbire acaba? — Etrafı işte... 2 sene 5 ay 5 gün evli kaldılar. vesaireyi... orada bir heykeli vardır Ata'nın. “ETRAF YÜZÜNDEN BOŞANDILAR!” — Örneğin resmen boşanmışlar mıydı? Ve nasıl olmuştu bu boşanma? Mahkeme ile mi? Bunları an-latsanız. Bu hanımefen diyle yani İzmir eşrafmdan Sadık Bey oğlu Muammer beyefendinin kerimesi Latife hanımefendiyle evlenmeye razı mısınız?” Aynı şekilde kardeşime de sordu. — Tam olarak ne zaman evlendiler. 29 O-cak 1922'de evlendiler. — Son vermek istiyorum mu diyordu? 112 — “İstiyorum” demedi.. Fakat Atatürk ile Latife Hanım.. kafasından atamadı.. “Aramızda karar vermiş bulunuyoruz... Biliyorsunuz. Atatürk öldükten sonra bir vasiyetname çıktı mı? Böyfe bir şey biliyor musunuz? — Hayır hiçbir şey bırakmadı. Söyleyeyim. mütekabil hürmet ve itimat edenbir çift oldukları için. ayrıla113 caklarına asla ihtimal vermiyordum.. 5 Ağustos 1925'te ayrıldılar. O zaman usul böyleydi Müftü Lütfü Efendi Atatürk'e sordu: “Gazi Fustafa Kemal Paşa hazretleri. Bakın. Latife Hanım da kendi kafasına denk bir insan bulup onu kaybetmenin acısından büyük ızdırap duyuyordu. “Son verme. Bir iki de dini zevat... — Hayır.. Bir yazı yazdı. masanın etrafında Atatürk ve Latife Hanım . — Ve her şey bitiyor? — Evet.. — Boşanma nasıl oldu? — Atatürk ayrılma arzusu gösterdi. Bu izdivaca son verme.

B'r şeve kızdıaı zaman “Maşallah efendim” dedi mi. İzmir'de ve Ankara'da bulundular. Fransızca. — Atciürk başka no. Fakat elinde kâğıtla veya bakarak konuştuğunu görmedim. — Bir günlük ev yaşamını anlatır mısınız? — Sabah sekiz. Günde en az iki gömlek değiştirirdi.. “Hjyır. Bu zamanın bir. Herkes kendisine büyük saygı gösterirdi. Bir halk olarak herkesin ne düşündüğünü bimlek isterdi. Roman okuduauna dair bir fikrim yok.. bizim haddimiz mi?” deaık mi. Kızdığı zaman en çok söylediği bu idi. — Kahvalfrdan snra ne yapardı? — ^Göztepe'de iken kütüphaneye girer. — Srnıyorum. — Yani siz bsSli bir hadise bilmiyorsunuz? — Söylemedi.. Hep irticalen konuşurdu. — Hangi kitapları okurdu? Hangi tür kitaplar? — Tarih kitapları okurdu. Ben tarih kitapları okuduğunu biliyorum.^'< H"*~ 'h hamama giderdi. Günde iki defa duş. Hemen yıkanır. — Öğle yemeğini nerede yerdi? 48 . Kim gelecek. Akşamki yatış durumuna göre. 7aten cnk 37 vq-mek yiyen bir insandı. — Fransızca olarak mı? — Evet.. Sofrada kim varsa hepsinin fikrini alırdı.. bir delik bulun ve girin. İngilizce.. Terbiyeli. haftada h. Biraz da Almanca anlardı. kardeşimle iki buçuk yıl kadar evli kalmışlardır. Latife t-anım'ın dil bilgisi daha kuvvetliydi? 115 — Latife Hanım. Nr”3il bir insandı özel yaşamında? — Özel yaşamında çok sakin. Almanca ve İtalyanca'yı son derece iyi bilirdi. Bütün mesele.. Fransızcayı Sofya'da ataşemiliter iken Fethi Okyar Bey'le birlikte öğrenmiş. duygulu. bir buçuk ayı dışında ben de hep kendileriyle beraber oldum. “Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?” diye sorardı. Belli bir hadise yok. İYİ İDARE EDERDİ iv” rr'vdi h-j kadar? — Fransızcası o kadar iyi değildi. neşeli bir insandı. çok temkinli ve efendi bir insandı. biraz okur Latife Hanım'Ia. Zola'nın “Une-Şie” kitabını Latife Hanım'Ia birlikte okumuştu. Biri tekrar Latife Ha-nım'la Atatürk'ü buluşturmak çiin. sanırsınız çok iyi biliyor.Bütün kabahati bu.traş ederdi. Onlar hizmet ederdi.er yapardı? — Kütüphanede notlar alırdı. önem verirdi. kadın lakırdısı dinlenir mî? Gelin içelim” demiştir.ipp-^M Ff^nH. Berberi İsmail efendi vardı.. “Aman efendim. Biz. Ama o etrsfa saygı gösterirdi. Kulağımla duydum kaç kere. Biri de ayırmak için. Siz Atatürk'le ne kadar süre beraber oldunuz? — Dediğim gibi.. kalemi mahsusu hazırlar. Nuri Conker. sekiz otuz. Yalnız fevkalâde temizdi. Başka bir şev yok. kimlerle görüşecek? Tabii kâtibi umumisi. — Ev içinde günlük yaşamı nasıl prcerdr? — Emirberi Bekir ve Ali vardı. traş olurdu. ben odaya gireyim de Atatürk ayağa kalkmasın. — O zaman Atatürk'ün özol yaşamını yakından tanıyorsunuz. — Roman okunuz mıydı? — Evde çok zengin bir kütüphane vardı. Bunun dışında fevkalade terb:yeli bir adamdı.— Kim etrafı? — Etrafı ikiye ayırmıştı.. Mustafa Kemal'in hususi hayatına kimse karışmasın . dokuz civarında kalkardı. “Aman Paşam.>. Halbuki ben o zaman on dört-on beş yaşında bir çocuaum. Kahvaltı pek sevrek teterd'. Sonra sade kahvesini içerdi ve sigarayı yakardı. Kendisi hin traş r>'r->aH.. Yalnız hatırlıyorum. Bir kere bilmem ki.. Atatürk de notlar alırdı. Fransızca. Kim olursa 114 olsun herkese.. söyie lütfen” derdi. Kendi saygısından herkese karsı müthiş saygılıydı... benle sohbet ederdi.. — Anlıyorum. Fakat o kadar iyi idare ederdi ki. banyo yapar.

Sonra sevdikleri.. İsmet Bey de “Paşam” derdi. İzmir'in çupra-sını severdi... Ondan sonra gideceği yer varsa oraya giderdi. — Efendim. Makarna severdi... Bunu anlatırdı. Ama en sık bulunanlar ve en sevdiği kişiler. — Sonra akşam yemeğine sıra geliyor galiba? — Evet. Sulu omlet. İnönü ile arkadaş gibi mi idiler. Belki kararını vermiştir ama. Öğle yemeğinde hususi toplantıları olurdu. Mareşal F*>vzi C-kpr^l'ı rok sever.. Ya kendisi anlatırdı veya dinlerdi... bazen bire ikiye kadar sürerdi.. Çarpma hamurdan. Masadan kalkarken elini cebine atıyor.... Masada da bir tane kuru kestane kalmış.. “Heyet bir kuru kestaneden ibarettir Bma bu işi başaracağız” demiş. Sakarya isimli attı. hatırlayabiliyor musunuz? — En çok hikâyeler anlatılırdı. Gazi Paşa lafını severdi Atatürk. Söylemeyi unuttum. genellikle devlet işler..— Öğle yemeğini bazen yainız yerdi. Gitmediği zaman balkonda otururdu. Akşam üstü veya akşam.. İsmet Prsa ile ilişkili nasslch? — Çok önem verirdi İsmet Paşa'ya. — Kimler gelirdi sofrasına? Yani en yakın arka-daşSrrı kimdi? — Gelenler değiştirdi.ni konuşurdu — Şunu sormak istiyorum. b?..Sonra omlet severdi.” Olayın aslı şu: Gençliğinde bir gün Selanik'te Olimpoz Gazinosu'nda arkadaşlarıyla oturuyorlar.. Bir tanesini hatırlıyorum.. yoksa cmir-memur ilişkisi mi vardı aralarında? — Arkadaş gibi idiler. Izgarasını. Bir keresinde “Hcıyst nedir?” diye sormuştu. Ayrıldıktan sonra Latife. Yazarlardan Ahmet Emin Yalman... Çok az yerdi. 49 . Kefal balığı İzmir'de topan kefsl derler. Balık severdi. ben çok az yediğini gördüm. Ama İnönü geldiği zaman. Sonradan yapacağı işleri taa o zamanda düşündüğünü anlatmak için bu hikâyeyi birkaç kez anlatmıştır. Şükrü Saraçoğlu'nu da severdi. İsmet Paşa'ya çok güvenirdi. İçinde beyaz peynir. Ahmet ApwkUu ile karısı Süreyya Ağt:oğîu. Yunan Komutanı Ttikopis'in atını ona vermişti. Fakat en sevdiği at. Fevkalade itimat ettiği fevkalade saydığı bir isandı. tavuk falan olurdu.. Bazen iş yemeği gibi arkadaşlarıyla. Gençler arasında en sevdiği Vasıf Çınar... O da şöyle dedi: “Hayat bir kuru kestaneden ibarettir. Fakat sadece çok yakmla-ı kul'"""-'!'. Ona binerdi.. bakıyor para yok. sohbet edilirdi.. yaveri Muzrffer Kılıç. — Nasıl hitpn ederlerdi birbirlerine? İsmet Paşa derdi Atatürk.. furgona koymuş yollamış.. Bir de irmik helvası ama suluca olacak. Herkes bir şey söyledi. Rahmetli Kemaiettin Sami Paşa. 117 — Onu yanına mı çağırırdı? — Zaten İnönü her zaman gelirdi. Dostları. Tabii ben küçük olduğum için bu tür tatlı şeyler aklımda kalıyor. Ankara'ya gittiğinde de babam yollardı bu banklardan Çankaya'ya--.. Fethi Okyar ve karısı Galibe Okyar. Fevkalade terbiyeli bir attı. Hiçbir isini İsmet Paşa'ya danışmadan asla yapmamıştır. En çok da Ağaoğululara giderdi... O atı Latife Hanım'a hediye etti. Hüseyin Cahit ve Yunus Nadi Bey'in yazıların ehemmiyet verirdi. son derece hürmet ederdi.. Ata-tatürk'ün müsaadesi olmadan sofradan kalkılmazdı. arkadaşları.. — Sevdiği yemekler nelerdi? — Bir börek yapılırdı. İsmet Paşa'ya hep sormuştur. En erken onbire kadar... 116 SOFRA BAŞI SÖYLEŞİLERİ — Neler konuşulurdu sofrada.. Yakup Kadri Karaosmanorîîu.. Kuru fasulye sever derler. “Bu ancak size yakışır” diye. Onlarla iş ''nnnsm?r sadece yemek yerdi.. “Gazi Paşa” da derdi. Haftada bir iki defa giderdi. Tezer T-sşkıran'ı da çok severdi. yedibuçuk. Onu çok severdi. Necip Ali'yi çok beğenirdi. — Öğleden sorara ne ycpsrdı? — öğle yemeğinden sonra yatak odasında 19 dakika kadar istirahat alışkanlığı vardı. Bazen de aile arasında. sekize doğru akşam sofrasına otururdu... Bu sofra çok uzun sürerdi hakikaten. Ruşen Eşref Ünaydın. Ferit Tek..zı sabahlar ata binerdi.

fakat kadınlar sofraya oturmuyor. “Ne Hersin Latife. — Siz ona nasıl hitap ederdiniz? Siz veya Latife Hanımefendi? — Biz “Paşam” derdik. Rukiye. Bir keresinde bir ağanın evine gittik. Krallığı sevmediğini söylerdi. Frke^ kadın yan yana oturmaz. Fakat kararlaştırdılar. anaların evlerine gid°rdi. “Dur! Şurasını şöyle oku” derdi. Bu yüzden de Napoleon'u sevmezdi5. nasıl eğlenirdi? — Ata binerdi.. Ama daha ziyade Türk musikisi severdi bildiğiniz gibi.. Latife Hanım da ona “Paşam” derdi. <'Me^°" ^^t kadın aldın?” dedi...dere7 hendek. Kapıya kadar yemekleri getiriyor-la. — Özel sohbetlerinde neler anlatırdı size veya Latife Harum'f ? — Bize sık sık Başkumandanlık Meydan Muha-rebesi'ni anlatığını hatırlıyorum. Atatürk kadm devrimlerini yaparken Lrtife Harsm'a danışır mıvdı efe”*H:m? — Tamamen. Bize sık sık Cumhuriyetten söz ederdi. alafranga danslar yapmsz mıydı? — Yapardı. Atatürk. Bunları ataşemiliterken Avrupa'da öğrenmiş. arkasından birkaç bey daha girdi ve böyle böyle böyle akşamları kadın-erkek bir arada oturmalar başladı. tepe. Var mı o zaman erkekle kadın bir arada otursun. Sonra bize anlattığına göre.. Çankaya'da yaveran dairesinde kalıyordu. Hanedan-ı Ali Osman mülgadır. döndüre döndüre bambaşka bir dans yapardı. Cumhuriyet'in ne o'duaımu pek bilmiyoruz..vihe İlmen. Ben Cumhuriyet'in ilanında da yanındaydım.. 50 . İçeri girdi. EĞLENCE ANLAYIŞI — Atatürk'ün eğence anlayışı neydi.. “Ee ağa.. Tabii biz. Neferlerin halini ve açlıkta Yunanlıların bıraktıkalrı konserveleri. ben. Ve oynaması. refikası.. O önde. — Sayın O. Adam şaşırdı. bunlar otururdu. Cumartesi günleri hanımlar gelirdi. daha doğru olur kanaatindeyim” diye cevap verdi. Bir gün İsmet Pa-şa'yı çağırttı. O girdi.” O sıkma baş böyle çıktı.. Adam da “Din de vardır” deyince.. Hanımlar gelir.. “Nasıl yapalım.. Yani hanedanın ilgası sıasında. Çok uğraştılar birlikte. Oturur. Sevkül Ceyş usulü bineceni?” HpHi.. Latife Hanım'a da Latife veya Latif derdi. Sık sık bize de “Haydi bakalım... peksimetleri nn^ıi vediğ:ri sr'atırdı. otururken. — Dcnslsr da böyle başlamış galiba? — Dans da yaparlardı. Atatürk içeri girecek. Ankara ve havalisinde köylülerin. nasıl başlayalım?” Kabul günleri vardı. Bir şey daha hat'rla-dım. On118 dan sonra yazmaya devam ettiler. Sonra kâğıt kalemi posterdi. bunları daha Harbiye'de iken düşünürmüş. “Ama ancak bir tanesini geçindirirsen. O çarşafın çıkması. İzmir'de de ata binmeyi severdi. adam elerinden alıp sofraya koyuyor. MÜZİK VE DANS — İyi enler mıydı musikiden? — Mükemmel anlardı. Musiki heyeti söylerken. — Efendim. Önümüze ne gelirse . çukur. “Yaz” dedi. Reisicumhur hanımı olarak kabul günü yapardı. Ama lafı geçerdi. Mırın kırın etti. Vahdettin ile beraber seyahate gittiği zaman bile bunları düşünürmüş. karıların neden sofraya oturmuyor?” dedi... Vals yapardı. Ama İsmet İnönü daha iyi binerdi. “Kemal” de derdi ama Atatürk. “Sevkül Ceyş” askeri usulde bir laf. Snnrp ^dama. Bir de ağır vals yapardı. — Hiç gezmeye gitmez miydi? Giderse nereSers giderdi? — Gidecek pek yer yoktu o zamanlar. Muazzam bir sofra hazırlanmış. konuşurlardı. yaver.. gideceksiniz. göbek atmak değil de fakat ciddi musiki ile mendilini alır eline. Adamın dört karısı varmış.. Atatürk. “Paşam” denmesini isterdi.— Size ve eşi olan Latife Hanım'a nasıl hitap ederdi? — Bana Vscihe derdi. ““Sen buraya otur Paşa” dedi. At hiç durmadan koşacak. Mese'a kadının yüzünün açılması.. şöyle yapalım mı? Mesela sen şöyle bir şey 119 yapsan. Masada kendi vrp'pH^ o+ü-^u. köşkte kalmıyordu.

“Paşam. çok söz edilir. — Vecihe Hanım. Allah vergisi olarak güzel gyii-nirdi. öpüştüler. En çok sevdiği redingot ve çizgili pantolondu. Bunun nedeni neydi? — Evet hep sivil eJbise giyerdi. gönderdi. “Paşa. Kendisi seçerdi her şeyini. Bekir geldi dedi ki. 1927'de ayrıldıktan sonra Dol-mabahçe Sarayı'na beni birkaç kere çağırttı. Çok zarif giyinirdi. Heprintie son derece şık giyinmiş olarak görünüyor. Bu şarkıyı birlikte söylerlerdi. Bu memleketin din ile devlet işlerinin karıştırılmasından çok ziyan ettiğini biliyordu. — Kim uğraşırdı onun giyinme meselesi ile? — Hiçbir kimseyi bu konularla meşgul etmezdi. Din aleyhine tek saur laf ettiğini duymadım. Ben nasıl titriyorum. hep sivil elbise giyiyordu. “Biz o ebiseyi çıkardık. Atatürk'e demiştim ki. gittim ellerine sarıldım. — Kendisini hiç sarhoş görmediniz mi? 51 . Çok içerdi deniyor. Fakat laisizme gönülden inanmıştı. Çok elbisesi vardı. “Kaldıralım Paşam” diye cevap verdi Nadi Bey. piyanoda çalardı. Safiye Ayla derler. elini başına götürüp asker selamı verdi. içki konusuna gelmek istiyorum şimdi. — Sanıyorum. Kalktılar.. Bir keresinde şampanya içiyordu. Bunu bir keresinde Yunus Nadi Bey'e 120 de söylerken duydum. kısa bir süre düşündü. bir portakal suyu içti. Bunu çok severdi. Sizin düşünceniz nedir? — Evet içerdi ama. sizi hiç resmi elbise ile görmedik. Vecibe Hanım'ı istiyor.” Fakat o gün öğleden sonra emirberi beni çağırttı. Telgrafı aldı. Sonra sade kahvesini içti. Bilal oğlan” diye bir şarkı vardı. En büyük prensibi laisizm idi. şöyle bir baktı. Ben başını çevirdiği zaman içkimi yanımdaki saksıya döküyordum. Hemen telgrafın cevabını yazdırdı. Nasıl oldu bu olay? Cumhuriyet adı nasıl ortaya çıktı? — Evet oradaydım. tensip ederseniz Cumhuriyet olsun” dedi. Latife. “Vecihe Hanım. En sevdiği şarkı “Pencere açıldı. CUMHURİYETİM İSİM EABAS! — Sayın Vecibe İ!men. Beni görüce. duyduklarınız nelerdir? — Atatürk'e “dinsiz” diyorlar. Yenigün'ü çıkarıyordu.. Sanıyorum siz de o gün ora 121 daytnışsınız. Yine bir gelişinde söz gazeteden açıldı. Hatta bu konuyla ilgili bir anım vardır. Bir de baktım. Mühim bir telgraf geldi herhalde. Akşam başlardı yemekle beraber. Çok güzel bir gündü.” Öyle pek çağırtmazdı yanma. Asla dinsiz değildi. müşir üniforması ile ayakta duruyor. Beni de içmem için zorluyordu. Çankaya'daki eve sık sık gelirdi.— En çok sevdiği sanatkâr ve şarkı hangisiydi. Acaba resmi elbse ile görmek lütfuna nail olabilir miyiz?” “Vecihe” dedi. piştov patladı. Atatürk'ün dine karşı tutumu neydi? Bu konuda dr. gömleklerini dikerdi veya Avrupa'dan getirirlerdi. — Ne içerdi? Rakı mı? — Asıl rakı içerdi. Yunus Nadi Bey. Bir gün İzmir'de tam yemek yiyoruz. efendice içerdi. Bahçede oturuyorduk. Korku içinde kütüphaneye gittim. — Atatürk'ün savaş sırasında çekilmiş fotoğrafları var. akasya ağaçları arasında. Artık giymiyoruz. Anılarda böyle geçiyor. Gündüz ağzına içki koymazdı. DİN KONUSUNDA — Sayın Vecihe İlmen. Sonra emirberi Bekir'e baktı. Sanıyorum biraz sarhoş olmuştu. doğru mu? — Safiye Ayla'yı severdi. gazetenin adı bu şekilde kondu. Bir ayran istedi içti. przeternizin ad'* türk'ün koyduğu biliniyor. Ağlayarak teşekkür ettim. Yunus Nadi Bey'e dedi ki. fakat kendine geldi. “Bu gazetenin isim babası ben olacağım” dedikten sonra şöyle bir durdu. Gazeteden konuşurlarken. “Bu gazetenin yenigünlüğünü kaldıralım artık”. emirlerinizi yerine getird'm. memnun oldunuz mu?” dedi. Sarhoş görünmezdi. Sizin gördükleriniz. Strongulo diye bir terzi. Fakat Aiiah adını her gün zikreden bir adamdı. Giyim kuşam konusunda tavrı ne idi? — Dehşetli meraklı idi elbiseye ve ayakkabıya. “Muvafık görür.

kurucusu olarak zafer sevinçleriyle İzmir'e varan Mustafa Kemal Paşa. Dedi ki: “Asker. .. Bir asker nöbet tutuyor.” “Ne var paşam” dedim.. “Vecihe bak” dedi.. Çıkarıp cebinden az bir parası vardı onu verdi. Asker bunları içeri bırakmıyor. Birkaç istisnası vardır. 1927 senesinde oluyor bu. — Efendim. Bir seferinde de Alman doktoru Romberg gelmişti. Ama niye dediğini bilmiyorum. “Sen 122 benim kim olduğumu biliyor musun?” diyor askere. Bir kere Metin Toker'le. Afet Hanım. Ben yanındakilere.. Sadun Taniu 10 Kasım 1984 tarhü Millivpt nsze-tesinde (Mustafa Kemal'in Damat Girdiği Ailel bas-ılklı dizi yazısında bu konudaki inceleme ve araştırmalarını şöyle anlatıyor. Latife Hanım bu konuda konuşmayacağına dair sÖ7 vermiş Atatürk'e. bir de Latife Hanım baklanda yazılanlar var.. Ne-bile dive. Bazen karnı şişi-yordu. Ayrıldıktan sonra Atatürk'ü gördüğünüzde szie bir şey dedi mi? 123 — Ayrıldıktan sonra ben kendisini mükerreren gördüm. Zaten yurt dışına da Latife Hanım olarak değil. Geri döndüler.. b?na fazla para vermiyorlar. “Şu halime bak. Gözleri yaşarmıştı. Katiyetle yalan. Ama hazı olaylardan biraz sarhoş olabileceği sonucunu çıkarıyorum. ağladığını o zaman gördüm ilk ve son defa. siz:n birlikte c\dv.. Mustafa Kemal'in evlilik yaşamına ayrı ayrı bakış açılarından yaklaştılar. Tırnaklarında bir hastalık vardı. bana bakan kimse yok.. Nebüe. İki yanağından öptü. Ben çok severdim.. Göksu'da . Onunla çok görüştük. Latife HEnım ile Atatürk boşandıktan sonra hic karşılaştılar mı? — Bir kere karşılaşmışlar.yaşamı boyunca hiçbir na^Rte-c\ ile konuşmadı. Kimsenin kabahati yok” dedim. “Paşam. Fakat gördüğü günden ölünceye kadar sevdiği bir insandı. sonunda bir vatan kurtarıcısı. Bir gece yemekten snra yanına sadece vave-rini alarakErkan-ı Harbiye'ye yani Fevzi Çakmak'a gidiyor.Latife Hanım sandalla daîasıyormuş. “Schade. O askeri buldurttu. Birbirlerini aörünce. Atatürk kalkmış selam vermiş. rejimn çok dikkat edin” dedi. — Anlıyorum. Fatma Sadık diye çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa için de 52 . Atatürk'ün arzusu ile kendisine Fatma Sadık diye pasaport çıkartılmıştır. Atatürk' ün çok hoşuna gitmiş.. Atatürk'ün de bir motoru vardı.qunn* sıra-lert" i Atatürk'ün sağlığı nassüdı? Bir hastalığı var mıydı? — Sağlığında bir şeyler vardı. Buna hep riayet etti. — Niye adını değiştiriyordu? — Tanınmasın diye. Çok ağladı Latife sonradan.” — Nasıl c!ur. bu kadar naram var... “Şu halime bak. yassak” diyor. Zehra. Al bu seni olsun” dedi. gerçekten bir masal prensi kadar cek'ci.. Ertesi qün köşke getirdiler. “Kim olursan ol. 124 ÖZLENMİŞ DUYGULAR VE SICAK İLİŞKİLER Genç ömrünün 17 altın yılını çözülüp dağılan im-paratoriuğun bitmez tükenmez savaşlarında harcayan. dünya güzeli bir kızdı. Adını hatırlayamıyorum. Ne bir yerü ctazeteci.. Fakat bu olay.. Fakat belli etme-mpv-o nşhrı-fi' v. ne de bir ecnebiyle temas etmiştir.” ÇELİŞİK GÖRÜŞLERLE LATİFE H”NIM -MUSTAFA KEMAL İLİŞKİSİ Çeşitli yazarlar ve kaynaklar. Tek karşılaşmaları budur. — Gerçekten çevresinde bir yakın ycf: muydu? — Manevi kızları vardı. bir ksre de kızıyla konuşmuştur. Gece zamanı olduğu için kapı kanalı. rnt alıcı bir erkektir. bir devlet ... — Vecihe Hanım. etraf:nc!s bir sürü insan olmalı? -— Ama yakın birini arıyor.. Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la karşılaştığı zaman kırk yaşındadır ve kızın bir görüşte âşık olmsaına yetecek şanlar şereflerden başka. Sonradan hast?''*< ^'“^ f'-'tı.— Sarhoş olduğunu anlamadım hiç. Asker de sünüyü göğsüne dayayıp. — Vecihe Hanim. Atatürk öyle arzu etmiş. Bunlara ne diyorsunuz? — Latife Hanım .. es ist zu spât” (yazık çok geç) dediğini duydum. Bir keresinde Doktor Süleyman Numan gelmişti. — Siz ne dediniz? — “Paşam bunu siz arzu ettiniz.. Birçok saom^ s^nar: yazılar çıktı...e r>stünde durmazdı.

genç evlilerin kaldıkları Çankaya Köşkü'ne dalacak. Lord Kinross. AŞK VAR MI YOK MU? Şevket Süreyya Aydemir. uzak bir akraba kızı olan Fkriye. AŞK VARDI DİYOR İngiliz biyografisi yazarı Lord Kinross öyle düşünmüyor. om hordan sonraki ir. KİNROSS. Bir hata ile başlayan bu işin bütün köksı"HiW'nü rnnR p°<-ki Mevlevi Ceîebisi Velet Celebi söylemiştir. Mustafa Kemal'in hayatına giren yeni kadının. Halide Edip'in Falih Rıfkı'nın ve Yakup Kadri'nin anılarında da şiddeti hemen göze çarpan bir karşılıklı ilgiden_söz edilir. Atatürk'ün kız kardeşi -rahmetli. Mustafa Kemal'in yalnız ye özgür hayatına zaman zaman girip kaybola kadınlardan b'ri. du^nu's-ı "“ "“"o-i N. kafasındaki binbir sorun arasında yer vermektedir. Kaolana gem vurulmaz. mektuplarına da yansıyınca. karmakarışık. adamakıllı telaşlanır.” Halide Edip. Paris'ten gönderilen bu mektuplardan iyice rahatsız olmaya başlar. İJM”“"I< vo^pıe^i son zamanÎRrda rrtmış. törenler. hayatını art:k sona emiş bir dö-nenrrsi temsil ediyordu. Gn?\ n*w Münih'e sonptoryi'tna qör>derivordu ve hu kn^arda basVa nedenlerin rolü ölebileceği de hemen akla geliyordu. 53 . biraz da şekle bağlı tam bir İzmir kızıydı. Pu evlenme bir olupbitti ile başladı ve övle sona erdi. Fikriye ise. bir kaplanla evlendin. Bunlar. haftalarca sürdü. kaplanın alıştığı hayatın ve onun mizacının lügatında yoktu. Mustafa Kemal Paşa. Gazi'nin hayatına bir dü126 zen verici. Arada b'r şeyler eksikti. Derken günün birinde baskın verir gibi. bir aüe re'pi erıv^rdu. Latife Hanım bir ev adamı. 1955 yılı Haziran ayının son günleriydi.Latife Hanım. Herkes de “Fikriye Hanım Gazi'yi ve Latife Hanım'ı vurmak istemiş. Mustafa Kemal. hezeyan mektuplarıdır. Evvelâ karşılıklı aşk yoktu. za125 vallı verem hastası Fikriye Hanım'ı.Makbule Ata-dan'la yaptığımız söyleşiler. Bir enin Çankaya'da Latife Hanım bir hiddet ve sinir buhran! içindeyken. yaverlerle tartışırken açıp-kapadığı çantasında bir tabanca buiuduğu görülecek. Münih'ten. bir devlet reisi hanımı olarak girmek istedi. Evet bir yuva kurulur gibi göründü. Ama bu tek taraflı bir aşktır ve Mustafa Kemal'de şefkat ve acıma duyguları uyandırmaktadır. ince ruhlu. bu şartlar. Bilgili. Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nü “Başkumandanlık Bürosu” gibi kullanmaya başladığı andan itibaren Mustafa Kemal “gözlerinde keyifli bir ışıldayışla” Latife Hanım'ın gözlerinde doğan “sevgi ateşine” karşılık vermetedir ve genç kızı büyük bir tutku ile istemektedir. ıı-”m""n-lar tarafından bakılması aerektiymi ¦söv'e"?!S|e>fH>. Fikriye Hanım'ın hasta bünyesini gittikçe yakıp kavuran kıskançlık. Şevket Süreyya. köşkten uzaklaştırılmak için bindirildiği faytonda da çekip kendini vuracaktır.” Latife Hanım kültürlü. Anadolu kadınının imbikten süzülmüş olağanüstü bir örneğidir.^n l'iebir sev veremezdi. ürkütücü ifadelerle dolu. günlerce. güzel ve atak! Olavların yarattığı üç haftalık. Ankprs'dpM dokt^rhr. “Diğer ilişkilerinde olduğu gibi Latife Hanım'la evliliğe varan ilişkisinde de aşk yoktu” diyor. Yani ortada ikisini de çabuca sarıveren güçlü bir aşk vardır.-'q geliştirir. “Türkün Ateşle İmtihanı” adlı k'ta-bında. sofralarda resmi kıyafetler ve resmi bir vekar bekledi. seven ve kıskanan bir kadının gönül acılarına uğrattığını uzun uzun anlatırlar. Bu arada bir başka genç kadının dramı bpslar. beraber1^. Yazarın yorumu şöyledir: “Bu bir ask evlenişi değildi. komşusu ve aile dostu Velet Celebi po-nunrla su cevabı verir: “Kızım! Sen bir kocayla değil. Sakiller. aile kurma düşüncelerine de. ama arada iki taraflı ask yoktu.” . Fakat ne var ki. başaramayınca kendini vurmuş” diyecektir. h'rhir kar!'"“ ır?un si*"^ tvn'a-namazdı. “Tek Adam” adlı biyoqrafisin-de. hayatında ilk kez. Atatürk'le ilgili biyografik eserinde şöyle pn'atıvor: “î^ustnfa Kerr^j.

10 Kasım 1985 tarihinde Hürriyet gazetesinde Emin Çölaşan'la yaptığı bir (Pazar Sohbeti)nde. Anıt-Kabre bakan pencerelerin önündeki koltuklarda oturmuşlar. Ayrıca Allah onu hoş yaratmış. Kendisine karşı ne kadar '!qi göstermişse asker Mustafa Kemal de bu duyguya o kadar bigâne (yabancı) kalmıştı. hepiniz iyi bilin AVıtürk kadar bağışlayıcı bir insan olamaz. güldü. sürekli konuklarından Sayın Sabiha Gökçen ile Muallâ Tunçok da yambaşında ayakta duruyorlardı. Ses alma aygıtını her zamanki sehpasının üzerine yerleştirdim. konumuzla ilgili bölümlerini aynen aktarıyoruz: Latife Hanım güzel miydi efendim? “İyi yetişmiş bir kadındı. Leman Karaosmanoğlu ile yaptığı sohbetin. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı gittikten sonra konuyu yinelemek istedim. Belki o gözle bakmış olabilirsiniz. O kadar insan yürekliydi ki. Vazifesi belki bunu icap ettiriyordu. Yalnız size şunu söyleyeyim. Türk dostu bir Bulgar hukukçunun kızı olan Eîena Aç-kof. “Kadın gözüyle baktığınız zaman yakışıklı bir erkek miydi?” “Kadın gözüyle bakar mıyım ben ona? Ben Ya-kup'un karışıyım. Kurtuluş hareketinden sonra. Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Ragıp Efendinin kuzeni Fikriye. Atatürk'e ve köşke yakın olan kişilerin başında gelen ünlü yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşi Sayın Leman Karaosmanoğlu. Desinler.” Sonra kendisiyle iyi dest oldunuz mu? “Olduk. Gerek kız kardeşinin. Derler ki “Hayır. Fotoğraflarına bakmayın. Yakup da öyleydi.Güihane Askeri Hastanesindeki özel odasında yine kendisini ziyarete gitmiştim. Zoguldak Milletvekili Edibe Sayar'Ia birlikte Türk Kadınlar Birliği üyelerinden birkaç hanım ziyaretçi. o büyük insana yönelik aşk duyguları bir hayli çok. Bulunmaz bir şeydi. Atatürk'ün manevi evladı Sayın Sabiha Gökçen de 10 Kasım 1985 tarihinde Milliyet gazetesinde Yener Süsoy'la yaptığı bir (Tatil Sohbeti) nde aynı kanıyı doğrular nitelikte konuşuyorlar. ilk sırayı işgal etmekteler.. Bize hiçbir şeyini belli etmezdi. Sayın meslektaşımız Emin Çölaşan'ın Bn. Onun için benimle hiçbir zaman sürtüşmesi olmamıştır.. Mikrofonu. Eliyle havada bir yarım daire çizdikten sonra: — Pek çok. Mikrofonu prizinden çıkardım. Bir tanesi Bağdat' ta tanımıştı ağabeyimi. ama ben her^zaman mesafe bırakırım. Çevremizdeki hanımlar da tüm dikkatleriyle bu ilginç konuyu dinlemeye çalıştıkları için Makbule Hanım fazla açılmak istemiyordu. sırtını dayadığı yastığa iyice gömülmüş bulunan Makbule Atadan'm eline verdim ve odada bulunan ziyaretçilerin iznini aldıktan sonra değişik bir soruyla açtım o günün konuşma gündemini: 127 — Atatürk hiç âşık oldu mu? Makbule Atadan bu sorumu şöyle yanıtladı: — DelikanMık rağanna ait duygularını büemem... “Kadın gözüyle bakmaya lüzum yok. acımasızdır”. Herkesle olmuştur ama benimle asla.) Ama yine de. Cihan gözüyle bakın.. Pek çok. sizin sorduğunuz mânada kuvvetli bir aşk geçirdiğinden de haberdar değilim. Dünyanın en yakışıklı insanlarından 54 . Dolmabahçe Sarayı görevlilerinden Nebile. gerek At?+t"ırk'p vnUm olmuş diğer kişilerin anlattıklarından önrendinimiz kadarı ile O'na. Nebile ile Fikriye'nin Mustafa Kemal'e yönelik 128 sevgilerinde büyük bir duygu derinliği olduğu anlaşılmakta. dedi.. Bu kez keskin bakışların! el'n-deki mikrofona ve bir kenarda tüm konuşmalarımızı banda alan teybe çevirdi. — Atatürk'e âşık olan kadınlar var mıydı? Makbule Hanım. (Kahkahalar. Delikanlılık yıllarındaki esintiler bir yana bakılırsa Mustafa Kemal'i içtenlikle ve delice sev^n kırların başında Bulgar Başbakanı Radosla^of'un k>7' Ni-kolina. teybi kapattım ve Makbule Hanımı dikkatle dinlemeye başladım... o günlerde çok güzel ve genç bîr kadıncınız. Bulgar Harbiye Nazırı Kovaçef'in k'?ı Mâna. Orada sert durur.

Ben bir mebus hanımıyım.” Acaba için? Acaba Latife Hanım. “Evet.. “Hanımefendi siz üzüleceksiniz ama söyleyeyim.” Bir de. güzel güzel konuştuk. diye erken kalkarlar..” “Ah ne güzel” dedim. (Leman Hanım kahkahalar atıyor). “Aman beyefendi.. işte. Hatta ilk mektubumda “Siz nid. ayrılmadan önce Atatürk demiş ki “Bu kadın şimşek aibi çakıyor. Daha doğrusu Atatürk Latife Hanım'ı “Gönderdi. idin m gibi gürlüyor.. Ona gitse gitse. Atatürk'e âşık.. Ama daha onlar Kastamonu'ya varmadan.. Yakup da. Gazi Haz-retleri'nden ayrıldılar. Ne-bile'yi sonra bir hariciyeci ile evlendirdi Atatürk. Çünkübir yerde okumuştum. Sonra mahcup bir insandır. Hele güpegündüz konuştuğunuz zaman açılmaz. O yavrucak da öldü. Yakup falan hepsi oraya doluştular ve fıs fıs..biri. Ama beni her zaman çağırırdı. O sırada Ankara'da Fikriye var. Çok dokundu. o ise muzaffer bir kumandanın hanımı. Ankara'dan da ayrılıp gittiler” dedi. Ama meselâ Cankpya Köşkü'nü Latife Hanım bulmuştur. Diğer hanımlara derdi ki. Ağabeyim Burhan Belge'nih yattığı bir oda vardı. Hiç geçinemiyorlar ikisi değil mi efendim? “Sadece şunu anlatayım. İzmit Mebusu Süreyya Bey ve birkaç mebus daha geldiler. Henüz Atatürk'le evli 131 55 . şu tablolarınıza baktığım zaman. birisi Nebile. Çünkü benim akrabam falan değil ki. y. “Onları da sonra soracağım efendim L”t'fe Hanım Atatürk'ten ayrıldıktan sonra da kendisiyle dost-luğunrz devam rtti mi??” “Tabi. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara'da değil. Latife Hnaım'ı mutlaka geri çağırırdı. babam kardeşlerim de Ankara'ya geliyorlar. Tabii çok üzüldüm ve bütün gün ağladım evde. Latife Hanım Köşk' ten ayrılırken Coli ortalıkta dolaşıyormuş. Ağaoğlu Ahmet Bey.yo-rum” diye telgraf çekmiş ve Latife'cikle Ankara'ya beraber dönmüşler.” “Coli kim?” “Atatürk'ün tazı köpeği. Katiyen içki sofrası değildir. gençliğinizde gerçekten çok güzel olduğunuzu görüyorum. O intihar eden yavrucuk. Latife Hanım şöyle bir bakmış Coli'ye ve okşamış. “Ne tuhaf Co!i'ciqim.” “Sayın büyüğüm Atatürk'le Laffe Hnnım iki yıl kadar evli kaldılar ve ayrıldılar. Çünkü o Ankara'ya geldiğinde Atatürk hâlâ o istasyondaki binada oturuyor. Atatürk'ü çok mu disiplin cltına almaya çelişti?.. ben oradan davet gelmedikçe gitmek istşmezdim. “Efendim. Bir defa da buna benzer bir hadise Erzurum'da olmuş ve Gazi Paşa... Hep “Nasıl olur?” diye soruyorum. 130 Hatta o da bana takılırdı. sen kalıyorsun burada. Çünkü olaylardan bir gün önce Köşk'te kendilerinin yanındaydım.. Zaten Latife Hanım. Bana dedi ki “A/ınem. Ağaoğlu bunları anlatınca daha da kötü oldum. Yakup Kadri Bey eve gelmişlerdir. “Ne oldu beyefendi!er?”diye sordum.” Sayın büyüğüm. Ben böyle şeye gelemem.. değil mi efendim? “Öyle olmasa intihar eder mi? Atatürk'ü iki kişi deli gibi sevmiştir.. hepsi kafa kafaya evrmişier. ama ben kalamıyorum artık” demiş. ailesinin geleceğini falan söyledi. hanımefendi yeni evlidirler. Galiba günlerden Cumartesi. Latife Hanım'ı göndermiş. “Beni orada bekleyin. qel.” Siz Atatürk'ün içki masasında bulundunuz mu? “Bulunmaz olur muyum? Bulundum elbette.. ben de her zaman mektuplaşırdık. bende güzellik ne arar? Ama galiba değişik bir kadındım.nne Çankaya boşaldı Hanımefendi” diye yazdım.. İngilizce ve Fransızca bilen okumuş bir kadındım..” Ayrılmsdan birgün önce Köşk'te beraberdiniz. Çünkü çok iyi yürekli bir insandı. Ertesi gün öğle vakti bizim eve Ağaoğlu Ahmet Bey. Biraz bizimle burada kalacaklar. Birisi Fikriye.. Atatürk duysa. Latife Hanım. Ben kendisinin yanında fazla kalıp rahatsız etmek istemezdim. her gün Başbakan'ın hanımı gidebilir.” Fikrîye Hanım...” Tabii iç yüzünü bilemem. Ben yine erkenden izin istedim. Ama 129 yemeğe oturulur ve içki de verilir.

Nebile'yi bir hariciyeci ile evlendirecekler.. Atatürk'ün yanına çıkıveriyor ve diyor ki.. — O büsbütün başka.” Ataîürk istese Latife ("anim kendisine geri döner miydi acaba? “Dönmez olur muydu beyefendi?.. “Paşam'a sürprizim var. “Ah canım. Fikriye Hanım. Bunu bana Velet Çelebi'nin hanımı anlattı.. Bir de yeni başyaver olan Resü-hi Bey var: Resühi Bey. hizmetçi olarak alıkoyuyorlar orada bunu. Yine Çelebi'nin hanımının bana anlattığını aynen size aktarıyorum. ne kadar da güzel” dedi. her genç kız evlenmeden önce bir sürü hayal kurar . buradan geliyor. Velet Cieıebi.Bu.” Rukiye Hanım hayatta mı? “Maalesef. Çelebi. Bu yavrucak sonra kocasından ayrıldı.. kırmızı cepken ve hilali gömlekle çıktı ortaya ve şimdiki assolistlerin yaptığı gibi ¦bfi'î'ad! şarkı söylemeye.-Hazret-leri'nin orada kalıyor Nebile. Atatürk ve İnönü'de düğüne katıldılar. Bu Nebile. Bütün kâinatı sev. Neyse. istasyonda bir faytona binip Köşk' ün kapısına geliyor ve nöbetçiye.” Bir ara müzik çalarken kırmızı şalvar. her şey senin hakkındır. O sırada içerideki yaver Fikriye Hanım'ı eskiden beri biliyor. Başka hiç kimseyle sizinle konuşacağım gibi rahat konuşamam. Latife Ha-nım'la evlendikten sonra Fikriye'yi Siirt Mebusu Mahmut Bey'in yanma verip Almanya'ya tedav:ve vollu-yor..ada'da bir sanatoryumda ölmüş.” Bu sırada da ailesi fellik fellik kızı arıyor.. sizi rahatsız ettim. Durum böyle böyle. ama biraz dertleşmeye ihtiyaç duydum. Bir gün bana dedi ki. “Sev canım. Hemen trene atlavıp Ankara'ya geliyor.. ben onunla kplrvpb istivorum” dedi.” Efendim Nebile Hanım olayı nedir? — Nebile çok iyi bir ailenin çocuğu. Latife Hanım'a demiş ki “Bakın. Çünkü Fikriye verem. Sonra iste. Atatürk'ü çok merak ediyor ve evinden kaçıp Dolmabahçe Sarayı'na giriyor gizlice. Size bütün derdiniz. Çok kalabalık bir sofra. Kocasıyla birlikte otomobil kazasında öldü. Hapsetseniz bile parmaklıkları kırıp yine çıkar. Resühi bunun üzerine 56 .. Latife Hanım da Paşa'ya “Hayır. Paşa'ya hizmet etmi.. Kızcağız Almanya'da hasret içinde ve bir an önce Ankara'ya dönmek istiyor.” Ve hiç mesele çıkarmazdım. ben alt katın hizmetçisiyim. Bakınız onu anlatayım size. Paşa.olduğu günlerden birinde Latife Hanım emir vermiş ve “Bana Velet Çelebi'yi çağırın” demiş..s. Ben Atatürk'ün karısı olsaydım derdim ki. Şimdi bundan sonrasını bana Ya133 kup anlattı. Atatürk'e âşık mı oluyor?. Ama kızcağız beni her gördüğünde anladı ve “Paşam beni göndermesin. Sev canım. Fikriye. Yakup'a şöyle bir dönüp baktı. Hepsi senin hakkındır.. kabul edemezsin” demiş. Ya132 kalıyorlar.. siz herhangi bir insanla evlenmediniz. her genç kızın hakkıdır. “Biliyor musun Le-man benim ablam çok büyük hata etti.. meşhur düğünleri yapıldı. biliyorsunuz Mevlana ahfadından. Siz evladım. Resühi Bey'e de “Kov gitsin” demiş.. En büyük Mevlevi. “Bana yaveri çağır” eliyor. İstiklâl Harbi samanında Ankara'da Atatürk'ün yanında. “Paşam. Ve böylece Paşa . Ben ne yapayım?” Yani geçinemediklerini söylüyor. Fakat sonra bu kız tehlikeli oldu. Bazen de bunun tam tersi olur. “Ne söylüyorsa söylüyor işte. içeriye girip arzetmiş. Gece yarısından sonra bir ara bu Nebile bana dedi ki. ama deli bir çocuk. Benim çok iyi arkadaşımdı. Bunu demir kafeslere hapsedemezsiniz.. Cankava Köşkü'nde kalıvor. Atatürk bir akşam Dolmabahçe'de bir davet verdi. Orada gazetelerde okuyor ki. “Bir de Atatürk için intihar eden Fikriye Hanım var efendim. Kızdı mı? — Ondan sonra duydum ki. Bir gün üst kata. Yakup da boş bulunup. Atatürk'ü enk seviyor. Atatürk. Bir kaplanla bir arslanla evlendiniz.” Size biraz önce Rukiye'nin resmini göstermiştim. ama kovmasınlar diye yalvarıyor.. Latife Hanım'Ia evlenmiş. Onu Ha anlatır mısımz? — Efendim. Bazen hayallerinden daha güzel bir dünya ile karşılaşır. Ona demiş ki “Çelebi Efendi. Gözleri kör olarak Heybp!.. Rukiye kimdi efendim? “Latife Hanım'ın küçük kız kardeşi. Paşa.

. O'nun içideki onulmaz yarayı daha da artırıyordu. Acıklı öykünün bundan sonrasını Altan Deliorman'ın kaleminden dinleyelim: “Yakacık Sanatoryumu'nun balkonu denize bakan bir odasının önünde Başhekim İhsan Rıfat'la bir gazeteci durdular. çamaşırlarımızı yıkadı. Sayın Yener Süsoy'un Sabiha Gökçen'Ie yaptığı söyleşinin sonlarında (Fikriye Hamm)la ilgili sorusu ve bu soruya karşılık Bn. Ben o kadını mübarek sayarım. o İstanbul'dan bir balıkçı teknesiyle. “Maalesef içeriye giremezsiniz hanımefendi” diyor. “Gidip sen kovacaksın” diye emir veriyor. Ben o kadına karşı. O mutlaka Atatürk'e âşık olan insandı.. Atatürk'ü tanıdığı yıllarda 17 yaslarında altın sarısı saçları dalga dalga omuzlarına dökülen.. “Ne olur gidip bir bakıver. 57 . Atatürk'e gidiyor. Sarayda. Latife Hanım'dan tekrar rica ediyor. tüm canlılığını ve sevimliliğini yitiriyordu. Atatürk'le karşılaşması değişik kişiler tarafından değişik şekilde anlatılır.. bütün Muhafız Alayı'nda ne kadar çorapsız. zarafeti terbiyesi ve güzel sesiyle Atatürk'ün de sempatisini kazanmıştı. Günden güne eriyor. Nebile'nin dramatik yaşam çizgisini daha büyük acılarla doldurdu. ilk sırada yer alır. . Sadece bizleri değil..” — “Fikriye Hanım'ı ben hiç tanımadım. Evliliğine rağmen içindeki duyguları küllemesini bilemeyecek kadar plâtonik ve romantik bir sevginin 135 çağıltısına kendisini kaptırmış bulunan Nebile'nin bu evliliği 2 yıl kadar sürdü. Atatürk'e idam kararı çıktığı zaman. Nebile.” 134 NEBİLE'NİN DRAMI “Latife Hanım” bir yana bırakılırsa Mustafa Kemal'i büyük bir içtenlikle seven ve bıı sevgilerini yaşamları boyu devam ettiren hanımlar arasında Fikriye ve Nebile. Atatürk'ü ilk kez Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir davette tanımıştı. Bu uğurda hayatına kıydı. acı dolu olaylarla yüklü. Atatürk'ü gerçekten seven bir insanmış.” Ama Resühi başyaver ve bunun amiri ya. Bir an konuşmadılar. İçerisini dinler gibi kapının önünde taş kesildiler. Çeşitli kaynakların anlatış tarzı değişik de olsa gerçek şudur ki. Büyük bir ruh çöküntüsü içindeydi. Zekâsı. Alıp hastaneye götürüyorlar. Nebile'nin Dolmabahçe Sarayı'na girişi. O devri düşünün. güzel bir genç kızdı. “Ben Fikriye Hanım'ı dünyada kovamam.Kılıç Aii'nin yeğen'ne”Git sen söyle ve kov”de-yınce. Eşinden ayrılan genç kadın. Atatürk'e duyduğu derin aşkın etkisi ile aile çemberinin sınırları dışına taşarak Dolmabahçe Sarayı'na gelmiş ve kendisini... kapıya gidip. Biliyorsunuz. Büyük bir cesaret. İzmit Valisi Eşref Bey'in yakın akrabası idi. kızcağız ölüyor” eliyor ama Latife Hanım gitmiyor. bu kez Sabahattin İrdelp adlı bir mühendisle evlendi. Nikâh töreni Çankaya'da kıyıldı. bir hizmet görevlisi. Ben bu nankörlüğü yapamam. Nebile. Atatürk'ün ölümü. İkinci evliliği de Nebile'nin duygularını yok edememişti. Atatürk' ün hizmetinde görevli kıldırabilmenin yolunu bulmuştur... Fikriye de az ötede bekleyen faytona biner binmez çantasından tabancasını çıkarıp kendini vuruyor. o da diyor ki.. bir de Atatürk'e büyük aşk duyan Fikriye Hanım var. güzelliği ve canlılığı ile çevresinin dikkatini çektiği kadar. mavi gözlü. Nebile'nin aşk öyküsü de başlıbaşına bir roman konusu olabilecek kadar içtenlik dolu. İstiklal Harbi sırasında dört yıl burada hepimizin çorabını yamadı.. Fakat orada ölmüyor. Gökçen'in yanıtı ise şöyle: — “Efendim. Bu kitabın çeşitli bölümlerinde Fikriye'nin dramatik bir şekilde sona eren aşk öyküsüne yeteri kadar değindik. büyük bir hürmet duyarım. Has-tane'ye kaldırılınca Paşa. Bunun üzerine. yırtık pırtık üniformalı asKer varsa hepimizi o giydirdi. Bu arada Atatürk'ün ağır bir şekilde hasta oluşu. Kılıç Ali'nin yeğeni olan yaver. Sesi o!dukça güzel ve dokunaklı olan Nebile. her şeyirrrze baktı. ya da Atatürk'ün manevi bir kızı gözüyle değerlendirilen Nebile'nin gerçek iç duyguları belli olunca O'nu bir hariciyeci ile evlendirdiler.

uzaklarda bir noktaya bakar gibi cansız ve sabit duruyordu. Genç kadın sessiz sessiz ağlarken Başhekim'Ie ziyaretçi kendilerini zor tutuyorlardı. Fakat. Teessürü derhal artıyor. Başhekim gülümsemiye çalışarak cevap verdi: “— Daha da iyileşeceksiniz!. Biraz sonra kendimi kaybetmişim. Nihayet: “— Gözleri hiç görmüyor artık!. Üç defa yemek getirdiler.. İki atlas yastığı arasında kaybolmuş minimini bir baş hafifçe kıpırdadı. Nihayet sözüne devam için kendinde kuvvet bulunca: “— Fakat Nebile'nin bize verdiği asıl büyük ız-dırap.” O sırada kapı vuruldu. İhsan Rıfat.. Hastabakıcı elinde bir demet taze çiçekle odaya girdi. Bugün iyisiniz ya.. Sonra bir müddet sustu.” Tecrübeli hekim bu “Fakat”ın sonunu bir türlü getiremiyordu..“— İçerde Atatürk'ün kızı Nebile yatıyor!” “— Çok mu ağır?” “— Eğer hekim sıfatıyla konuşuyorsam size sadece (Burada bir hastamız var) diye cevap verebilirim.. Sarayda o acı haberi aldığım dakikada sol koluma bir uyuşukluk 137 II geldi. gök mavisi gözlerde bir bulut parçası ve damla damla akan yaşlar. Kuzum doktor. Hastalarımızı hafif ve ağır diye bir tasnife tâbi tutmak adetimiz değildir.. Öyle sanıyorum ki çabucak ayağa kalkacağım!” “— Ne zamandan beri hastasınız Nebile Hanım?” “— Atatürk merhum olduğundan beri. Ziyaretçi donuk.. Nebile'nin vücudu kadar zayıf bir sesti hu: “— Ah!.. bir gölge gibi içeri kaydılar.” “— Çok iyiyim.” * ** 58 . Bu gözlerim bir parça görmüş olsaydı!. 136 Odadaki karyolada küçük bir tümsek yatıyordu. Derken sırtımda. “— Siz misiniz Doktor?” <¦— Evet kızım!. Size şimdi anlatamam ki.” İri.. Bir demet karanfil ile hatırınızı soruyorlar!” Hastanın soluk dudaklarında geniş bir tebessüm yayıldı: “— Karanfil mi dediniz? Aman.” diye ilave etti.” Kapı sessizce aralandı ve Başhekim önde. Bu başta gök mavisi iki göz. Nebile'ye dönerek: “— Bakın. Hekimler zatürre teşhisi koydular.. cam bakışların altında ezilir gibiydi. işte şu hizada (Ciğerlerini işaret ediyordu) bir ağrı peyda oldu. Adeta hiç görünmeyecek kadar küçük bir tümsek. Sanki gövdesi hemen hiç olmayan bir baş.. O kadar.. Bugün kaç defa yemek yediniz bakalım?” “— Sormayınız... “— Vah zavallı!.. İşte şimdi de. Gözleri dolmuştu. ben ne kadar severim karanfili. Üçünü de çevirmedim ama bilmem fazla gelecek mi? Ateşim yükselirse diye korkuyorum!.” Sonra birkaç teşekkür kelimesi mırıldandı. Çünkü çok konuşmaya tahammülü yok.. onun bir sanatoryumda kalmasını icap ettiren malum hastalığından ileri gelmiyor” dedi.. Amma nasıl bir uyuşukluk. Kolum sanki yerinden kopmuş. Bu gözlerin kendilerinden beklenen vazifeyi yapmadıkları ne kadar belliydi..” Kendisini bile aldatamayan masum bir yalan. dedi. emrediniz de onları bir vazonun içine koysunlar. size İstanbul'dan selâm getirmişler.. ziyaretçi arkada. O'nu ziyaret etmek mümkün olmaz mı acaba?” “— Yanında çok kalmamak şartı ile.

Mustafa Kemal'in özel yaşamında aşk. Şemsi BELLİ Suadiye. O'nun ruhunu ve kafasını dolduran büyük vatan sevgisi yanında sadece küçük bir kıvılcımlanmadır. Kendisini ölesiye seven nice genç kızlar ve kadınlar olmuştur ki. bunların duygusal evreninden Mustafa Kemal'e yönelen sevgileri. 28 Ağustos 1988 59 ...Çocuk Mustafa Kemal'den Atatürk'e kadar o büyük insana yakın olmuş tüm kaynakların verdiği bilgiler bir arada değerlendirildiğinde ortaya şu gerçek çıkmaktadır.. gürül gürül bir aşk fırtınası halinde yaşam boyu devam edip gitmiştir. Ama..

Milliyet Mustafa Kemal'in Damat Girdiği Aile / Sadun Tanju .Milliyet Atatürk'ün Bir Kadına Mektupları / Peyami Safa Milliyet Atatürk'ün Hususi Hayatı / A saf İlbay .Milliyet Atatürk'ün Gönlündeki Kadın / Selma Tükel-Hürriyet Çeşitli Yazılar / İsmail Habib . Atatürk'le ilgili biyografik eserinde (Ağabeyim Mustafa Kemal) adlı anıları bu konuda yazılmış diğer kitaplarla birlikte ana kaynak olarak kullandı.Hâkimiyeti Milliye Atatürk'ün Özel Yaşamı / Yalçın Pekşen-Cumhuriyet Pazar Sohbeti / Emin Çölaşan . son hastalığı sırasında haftalarca süren uzun bir görüşme yaptı. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'-la. SON 60 . Şemsi Belli'nin bu eserinin bazı bölümleri Pakistan'h Türkolog ve Tarihçi Mohammet Şakir tarafından (Jrdu diline çevrildi.KAYNAKÇA KİTAPLAR Ağabeyim Mustafa Kemal / Şemsi Belli Ankara'nın İlk Günleri / Yunus Nadi Atatürk'ün Hâtıraları / Falih Rıfkı Hemşehrimiz Atatürk / Naşit Hakkı Damla Damla / Ruşen Eşref Atatürk / Yakup Kadri Atatürk'ten Hâtıralar / Afet İnan Mütareke Defteri / Yunus Nadi Tek Adam / Şevket Süreyya Atatürk İçin / İsmail Habib Atatürk'ü Özleyiş / Ruşen Eşref Kılıç Ali Hâtıralarını Anlatıyor / Kılıç AH Nükte ve Fıkralarla Atatürk / Niyazi Ahmet Atatürk'ün Hayatındaki Kadınlar / Altan Deliorman Atatürk Ansiklopedisi/ Kemal Zeki CençosmanNiyazi Ahmet Banoğlu GAZETE ve DERGİLER Ağabeyim Mustafa Kemal / Makbule Atadan .Şemsi Belli . Açıksöz gazeteleri SESLİ KAYNAKLAR Atatürk'ün kızkardeşi Makbule Atadan'ın sesiyle “Çocukluğundan Ölümüne Kadar Ağabeyim Atatürk'e Ait Hâtıralar” konulu ses bantları /Şemsi Belli 140 çocukluğundan evliliğine kadar Şemsi Belli. Ünlü İngiliz yazarı Lord Kinross da.Zaman Atatürk'ten Hâtıralar ve İbretler / ismail Habib Cumhuriyet 139 Atatürk Lâtife Hanım ile Nasıl Evlendi / Naşit Hakkı .Hürriyet Tatil Sohbeti / Yener Süsoy .Yenigün. Bu söyleşide saptanan anıların bir kısmı (Ağabeyim Mustafa Kemal) adlı kitapta yayınlandı. Bu görüşmelerin tümünü ses bantlarına kaydetti.Hayat İmtihan Veren Millet / İsmail Habib .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful